Dumnezeirea explicată

The Godhead Explained
Data: 61-0425B | Durată: 1 oră 42 minute | Traducere: VGR
Chicago, Illinois, S.U.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Carlson. Şi salutări către voi toţi fraţilor şi surorilor în Domnul. Aceasta este o... Eu uneori mă simt doar puţin şovăielnic să mă ridic, cînd eu ascult la aşa mărturisiri minunate, şi aşa mai departe, aşa cum am făcut în această dimineaţă. Şi, atunci, un concetăţean în suferinţă şi persecuţie, prin care au trecut fratele nostru Baptist şi sora; fiind în trecut un-un Baptist, eu însumi, un Baptist Misionar, şi-şi ştiind ce înseamnă cînd poporul tău...

E-2 Eu am avut acelaşi lucru. Propriul meu popor m-a dat afară, şi ei credeau că ei mă alungau deoarece eu am înebunit. Şi eu am aflat, şi eu de obicei am spus aceasta puţin cam pe o cale ocolită, "Dacă eu sînt nebun, lăsaţi-mă doar în pace, pentru că eu sînt mai fericit în felul acesta decît cum eram cu mintea întreagă." Astfel aceasta este un fel de filozofie mică pe care eu o ţin, a mea proprie. Şi-şi desigur eu mă bucuram în acest-acest timp de a fi astfel.

E-3 Şi micuţul frate din Biserica lui Cristos aici, aşa cum de obicei ne referim la aceasta, sau Campbellişti. Şi eu îmi amintesc că ei erau desigur cei care loveau puternic împotriva adunărilor cînd noi am început întîi. Dar, voi ştiţi, noi am avut pe unul numit Pavel care odată a fost la fel, iar el a devenit unul dintre noi. Astfel eu cred că de obicei la ceea ce ei se uită este viaţa pe care voi o trăiţi. Voi ştiţi, este mai bine să-mi trăieşti o predică decît să-mi predici una, oricînd.

E-4 Cîndva în urmă, un mare lucrător, om minunat de Evanghelie deplină; toţi-toţi dintre voi îl cunoaşteţi, eu presupun. Este Rev. Booth-Clibborn; predică Evanghelia în şapte limbi diferite. El este doar deştept. Şi eu... El este un uriaş mintal. Iar noi mergeam împreună odată, şi el şi Fratele Moore şi cu mine, şi noi discutam ceva. Iar eu aveam partea opusă lui, iar el s-a uitat înapoi la mine. El a zis, "Tu doar nu¬ţi cunoşti Biblia ta." Voi ştiţi cum poate să o spună Fratele Booth.

E-5 Am zis, "Asta-i adevărat, Frate Booth, dar eu cunosc Autorul foarte bine." Astfel, astfel eu-eu vreau... Voi ştiţi, nu să cunoşti Cuvîntul Lui este Viaţă, ci, "să-l cunoşti pe El este Viaţă." Asta-i adevărat. Înţelegeţi? Dacă eu îi cunosc Cuvîntul Lui; dacă eu l-aş cunoaşte doar pe El! Şi acesta desigur că este Adevărul.

E-6 Eu, în dimineaţa aceasta, strîngeam mîinile cu această minunată părtăşie aici, de lucrători. Şi şezînd jos aici acolo era acest... Eu nu intenţionez să fac pe oricine vizibil. Însă acest om de culoare a venit înăuntru, frate, a şezut jos acolo. Eu i-am spus secretarei mele aici, "Acolo este un adevărat Creştin."

E-7 El îmi reaminteşte aşa de mult de Elder Smith care obişnuia să fie unul în Biserica lui Dumnezeu în Cristos, eu cred. Eu obişnuiam să predic aşa de mult pentru ei jos acolo, şi-şi eu încă îl pot vedea. El semăna cumva ca acest frate aici, numai că el avea un fel de mustaţă căruntă. Eu veneam înăuntru pe uşa din spate, şi eu nu uit niciodată expresia pe care bătrînul obişnuia să o spună; priveşte sus, şi toţi sfinţii vor fi cîntînd, voi ştiţi. Şi acolo era o fetiţă care a locuit la colţ. Cîntarea mea favorită era Înalţă-L Sus. Şi ei toţi îşi băteau palmele, în stil penticostal, voi ştiţi, Înălţaţi-L Sus. Ei m-au iubit, şi eu i-am iubit. Şi cînd noi păşim înăuntru... El obişnuia să şadă acolo, cu capul lui în felul acesta, pe masă, şi doar îi privea, voi ştiţi. El zicea, "Intră, prezbitere. Aşează-ţi pălăria. Aşează-ţi pălăria."

E-8 Fratele de aici; şi eu am aflat, apoi, că una dintre favoritele mele cîntăreţe de Evanghelie este soţia lui. Şi eu am făcut toate aluziile care am putut, să o fac pe ea să cînte. Şi, atunci, ea a cerut ca să nu fie chemată, şi eu ştiu ce înseamnă asta. Dar eu am să o invit pe ea personal, dacă ea poate, să vină aici să cînte.

E-9 Păi, nu eşti tu sora care a cîntat-cîntat acel, Ăi De Pe Corabie, într-o dimineaţă la Oamenii de Afaceri Creştini, acum? [Sora zice, "Da, domnule. Da." – Ed.] Eu sper că soţia mea ajunge sus săptămîna asta, şi eu vreau ca ea să te audă, deoarece eu m-am lăudat aşa de mult. Şi dacă voi pierdeţi aceasta pe bandă, noi urmează să o stabilim. Mie îmi place cîntatul acela bun.

E-10 Şi, eu obişnuiam să spun oamenilor, eu-eu niciodată nu puteam cînta. Oh, Doamne, eu eram la un milion de mile de asta. Însă am zis, "Dacă tu ajungi vreodată acolo în Ceruri şi locuieşti în palatul tău mare, tu ştii, sus Acolo," am zis, "jos de tot la baza dealului, înapoi în păduri acolo în spate, există o micuţă cabană aşezată acolo. Aceea va fi a mea. Şi într-una din aceste dimineţi cînd tu vei păşi afară pe verandă şi auzi pe cineva stînd acolo, cîntînd, 'Har uimitor! ce dulce-i sunetul, a mîntuit un nenorocit ca mine!' Tu zici, 'Laudă lui Dumnezeu! Bătrînul Frate Branham în sfîrşit a ajuns."' Acesta voi fi eu acolo ascultînd, încercînd să cînt.

E-11 Către fraţii mei Creştini, şi către... Eu cred că un frate ni l-a prezentat nouă, în dimineaţa aceasta, ca un lucrător Buddha, aici. Salutări ţie, scumpul meu frate. Şi eu am avut mult de a face, nu prea mult, dar cu poporul Buddha; şi mai ales în Canada, printre oamenii Chinezi, şi i-am găsit foarte iubitori şi amabili.

E-12 Eu îmi amintesc de un om micuţ Buddha de la templul Buddha, a venit în adunarea de la Winnipeg, şi el era orb. Este foarte mic, popor micuţ plăcut, şi ei desigur au crezut că Dumnezeu era vindecătorul. Şi în timp ce mă rugam pentru el, şi el tot repeta, cum iubea el pe Dumnezeu, şi cu totul dintr-o dată i s-au deschis ochii, în ... Şi acesta era un-un aşa de minunat lucru. Astfel, noi-noi apreciem fiecare om şi fiecare persoană.

E-13 Acum, eu nu am avut această ocazie înainte, în Chicago, să încerc să vorbesc... Care, eu nu aş încerca să aduc vreun anumit mesaj, din cauza lucrătorilor de aici care sînt cu mult mai capabili decît mine, să aducă un mesaj. Dar, şi după toate astea, voi nu sînteţi aici să ascultaţi un mesaj. Însă mă gîndeam că aceasta ar putea fi un timp foarte glorios ca eu să pot întîlni lucrătorii din Chicago, acest district de aici, şi să devin mai cunoscut cu ei, şi noi să fim mai cunoscuţi unul cu altul. Şi eu desigur îi mulţumesc Domnului pentru această oportunitate. Deoarece, eu am venit în acest oraş de multe ori aici, sub patronajul unei singure biserici, şi sub patronajul Oamenilor de Afaceri Creştini; de aceea, nu cu o oportunitate să mă exprim pe mine la asociaţia fraţilor.

E-14 Şi-şi atunci mă gîndeam, şi există atît de mult ce întotdeauna urmează o slujbă ca aceasta, de intrări şi ieşiri, şi urcuşuri şi coborîşuri, pînă cînd uneori este uşor ca cineva să tragă o impresie greşită. Şi eu vreau să iau aceste cîteva minute următoare să încerc să explic şi-şi să fac aceasta clar fraţilor mei, aşa de clar cît pot eu să o fac.

E-15 Şi eu-eu sînt insuficient şi incapabil să fac un-un discurs care poate ar părea sensibil pentru mulţi care sînt educaţi. Eu nu am o educaţie, şi mie îmi lipseşte asta. Însă eu eram ... iubesc pe Domnul. Şi Domnul mi-a dat, probabil, o altă cale să cîştig suflete, printr-un dar Divin, ca acesta să poată umple golul a ceea ce părinţii mei nu erau în stare să-mi dea, o educaţie. Dintr-o casă de familie săracă, şi zece copii, şi un tată bolnav, şi eu nu am obţinut şansa să obţin o educaţie. Astfel atunci, la naştere, acolo a fost ceva ce s-a întîmplat, o experienţă cu Dumnezeu, pentru mama şi tatăl meu. Iar voi aţi citit povestea mea. Şi, prin aceea, eu încerc să pun înăuntru partea mea, cu voi fraţilor, să atrag păcătoşii la Cristos. Şi acum eu...

E-16 Eu nu sînt superstiţios. Dar eu întotdeauna, înainte să deschid Cuvîntul, îmi place să vorbesc un picuţ Autorului. Şi am putea noi să ne plecăm capetele din nou doar pentru un moment.

E-17 Scumpul nostru Tată, Tu eşti Dumnezeul nostru, iar noi ne apropiem de Tine în folosul Evangheliei. Eu sînt aici înaintea copiilor Tăi, pastorii Tăi, şi fraţi de aceeaşi scumpă credinţă. Şi cum îmi mişcă inima să aud pe aceşti oameni care au fost înţeleşi greşit, şi au fost trimişi în instituţii, pentru Împărăţia lui Dumnezeu; vedem cum Tu chemi pe copiii Tăi în zilele din urmă.

E-18 Şi noi într-adevăr credem, Tată, că noi trăim la sfîrşitul cursei. Cum a spus profetul, "Va fi Lumină în timpul de seară." Şi crezînd astăzi că noi sîntem mesagerii acestei măreţe Lumini a Evangheliei care, prin harul Tău, Tu ne-ai permis să o ducem pînă la capetele pămîntului, unde s-a dus această trezire.

E-19 Şi mă rog, Tată, ca, din inima mea, ca Tu să mă laşi să exprim fraţilor mei, în această dimineaţă, motivul şi obiectivul vieţii mele către Tine, ca ei să poată înţelege, Admite aceasta, ca noi să putem avea dragoste desăvîrşită, şi părtăşie, şi cooperare, în toată lucrarea Evangheliei. Că noi cerem aceasta în Numele lui Isus, Care s-a rugat ca noi să putem fi unul, cum El şi Tatăl Lui au fost Unul. Crezînd aceasta, că, "Prin aceasta vor cunoaşte toţi oamenii că voi sînteţi ucenicii Mei, cînd voi aveţi dragoste, unul pentru altul." Amin.

E-20 Acum doar... Şi eu sper şi sînt încredinţat că eu nu vă plictisesc pe voi fraţilor şi surorilor, prin aceasta. Însă eu cred că mi-ar place să mă fac înţeles, astfel ca voi să nu trebuiască să ascultaţi ce are altcineva de spus. Şi eu am explicat, de multe ori, în alte adunări de slujbă, însă aceasta este prima mea dată la grupul din Chicago, şi mi-ar place să mă fac foarte bine cunoscut, despre ceea ce eu încerc să fac.

E-21 În binecuvîntata Evanghelie veche aici, capitolul al 26-lea din Cartea Faptelor, noi citim.
De aceea, O împărate Agripa, eu nu am fost neascultător vedeniei cereşti;

E-22 Acesta este, desigur, Pavel care vorbeşte. Care, noi toţi, ca lucrători, ne place să ne referim în urmă la el, deoarece el... Noi, într-un acord, credem că el a fost apostolul la biserica Neamurilor, că Dumnezeu l-a chemat să fie un-un martor la Neamuri. Şi slujba lui a fost luată în cercetare.

E-23 Şi de obicei, orice lucru neobişnuit care apare, este chemat în cercetare. Aceasta este, şi eu cred că aceasta nu este mai mult decît drept; acesta trebuie să fie chemat în cercetare. Şi mă gîndesc că pastorii uneori sînt bănuitori de-de lucrurile pe care ei le aud, şi mă gîndesc că ei au drept să fie. Deoarece, dacă eu înţeleg traducerea cuvîntului pastor, înseamnă un "păstor." Şi, de aceea, el este un-un-un hrănitor, sau un cioban, al unui grup de bărbaţi şi femei de care Duhul Sfînt l-a făcut supraveghetor. Iar el are dreptul să ştie ce fel de hrană primesc oile lui, şi de unde vine ea. Eu cred că el are un drept la asta.

E-24 Şi dacă un pastor, sau uneori oamenii, ar părea să fie doar un picuţ bănuitori, aceea nu o face, niciodată, nu ar trebui să deranjeze pe nimeni. Aceasta ar trebui numai să aducă respecte inimii unui om, pentru un om de acea-acea poziţie, care ar chestiona aceasta. Şi, după toate astea, dacă tu nu eşti sigur că tu eşti aliniat corect, cum poţi tu să umbli vreodată prin credinţă?

E-25 Dacă tu îţi pui în minte... Acum, aceasta pare să fie psihologie; care poate că ea este, şi ea este, însă aceasta este în ordine. Însă tu într-adevăr, din inima ta, te-ai gîndi că tu niciodată nu te vei ridica de la masă, tu probabil că nu. Înţelegi? Tu ai obţinut... Aceasta este doar aşa de simplu.

E-26 Voi trebuie să credeţi. Voi trebuie să aveţi credinţă. Voi trebuie să aveţi încredere. Şi cum puteţi voi să aveţi încredere în orice lucru care voi-care voi nici măcar nu ştiţi încotro mergeţi? Cum pot eu călători în jos pe un drum pe care nu am fost niciodată înainte, cu o viteză de rupere de gît, şi peste tot curbe, neştiind ce ţine curba următoare? Voi trebuie să vedeţi unde mergeţi, sau voi nu ştiţi cum să umblaţi. Şi acesta este felul cum ar trebui să fie fiecare. Şi atunci cînd voi puteţi, voi o vedeţi, aceasta vă este descoperit, şi voi ştiţi unde mergeţi, atunci nimic nu o să vă oprească.

E-27 Şi acesta este, eu cred, Pavel, ceea ce el a încercat să-i dea lui Agripa aici. Că, el-el le-a spus lor că, "Odată eu eram unul dintre voi."

E-28 Şi eu presupun, poate, dacă-dacă acest frate Baptist, şi ar putea să meargă la biserica Baptistă în dimineaţa aceasta, el şi soţia lui, aceea ar fi probabil mărturisirea lor. "Eu-eu am fost odată unul dintre voi."

E-29 Sau, Biserica lui Cristos, sau-fratele Campbellist de aici, s-ar duce la-la poporul lui. Eu cred că aceasta este chemată un nume mai bun; Ucenicii lui Cristos, ei o numesc, însă aceasta este după doctrina lui Alexander Campbell. Şi apoi Biserica lui Cristos a ieşit dintre voi, din cauza muzicii. Aceasta-i corect, nu-i aşa? Şi dacă el ar putea să meargă înapoi la ei, el ar spune, "Eu eram odată dintre voi."

E-30 Şi Pavel merge înapoi aici la Împăratul Agripa, şi Festus, şi a zis, "Eu eram odată dintre voi. Eu eram Fariseul Fariseilor." El a venit sus sub Gamaliel, marele învăţător, şi el cunoştea toate regulile şi orînduirile, şi ce credeau ei şi ce nu credeau ei. Şi a zis, "Chiar eu am persecutat Biserica lui Dumnezeu la moarte." Vedeţi? El a zis, "Tocmai lucrul pentru care eu sînt cercetat, eu am fost un prigonitor al acestuia."

E-31 Şi eu întotdeauna mă gîndeam că moartea lui Ştefan trebuie că a ajuns peste Pavel, pentru că era cînd el văzuse arătarea glorioasă pe faţa lui Ştefan. Cînd el a privit în sus, şi bolovanii îl loveau de moarte, şi el a zis, "Eu văd pe Isus stînd la dreapta lui Dumnezeu." Şi voi ştiţi, că voi puteţi omorî un mesager, dar voi nu puteţi omorî niciodată mesajul lui. Acesta este Adevărul. Şi mesajul, deşi Ştefan a fost dus înainte să stea cu Isus, totuşi, mesajul lui a zăbovit înainte, deoarece Pavel a continuat să vorbească despre el, şi, care, el era "cel mai neînsemnat" dintre ei, şi nu era vrednic să fie chemat unul, deoarece el a fost martor şi-şi şi-a dat consimţămîntul să scape de această persoană evlavioasă.

E-32 Şi de aceea, Pavel, ca toţi oamenii, înaintea oamenilor, ar trebui să facă, Pavel îşi ia a lui-lui experienţă, înapoi, de la început, la ceea ce el a fost; şi apoi o aşează şi o bazează pe Scriptură, să arate că ceea ce el făcea era Scriptural. Deşi aceasta era contrar cu credinţa lor, totuşi el le arăta că aceasta era Scriptura.

E-33 De aceea, mă gîndesc că noi... Orice, aşa cum adesea am spus, fraţilor, voi care aţi fost în adunări, că, dacă eu sînt găsit vreodată că vorbesc lucruri care nu sînt după Scriptură, atunci eu cred că aceasta este adevărat ca... sau oricare alt frate, noi se cuvine să venim unul la altul şi să zicem, "Aceasta nu se găseşte în Biblie," vedeţi voi. Dacă aceasta este în Biblie, voi s¬ar putea să aveţi o interpretare diferită; însă, aceasta este, dacă îi în Scriptură, este în ordine.

E-34 Acum, Pavel îşi dădea interpretarea lui despre ceea ce profetul a zis, şi ce a zis Moise, se împlinea. Iar el a întîlnit pe Isus pe drum, într-o vedenie. Şi acest Isus l-a strigat pe el.

E-35 Care, nu trebuia să fie un lucru greu pentru aceşti Iudei, aşa cum el a spus, "Prea nobile Festus," şi-şi aşa mai departe, că aceasta, "ar fi acesta un lucru ciudat pentru tine, ca Dumnezeu să învieze morţii?" Vedeţi? "Deoarece dacă tu cunoşti ce era Dumnezeu acolo în urmă, prin-Scripturi, desigur tu ai cunoaşte că El este în stare să învieze morţii."

E-36 Şi apoi el a zis, el le-a dat din experienţa de pe drumul lui la Damasc, despre ceea ce s-a întîmplat, ca, să le facă cunoscut că acest Isus care-care ei făceau atît de multă tulburare despre el predicînd Aceasta, era tocmai Dumnezeu pe care ei l-au slujit tot timpul. Deoarece, El era în pustie cu ei, Care i-a călăuzit, fiind acea Lumină; Focul, Stîlpul de Foc care i-a condus. Şi El i-a apărut lui Pavel în acelaşi lucru, Lumina din nou, care l-a orbit. Şi el a întrebat, "Cine eşti Tu, Doamne?"

E-37 Şi El a zis, "Eu sînt Isus, pe care tu îl prigoneşti. Şi este greu să loveşti împotriva ţăpuşilor."

E-38 Şi el încerca să le explice ce era aceasta, şi-şi el încerca să¬i înveţe că, ceea ce el prezenta oamenilor, aceea era, că, "Isus Cristos era Mesia, şi că El a murit, şi Dumnezeu L-a înviat." Şi aceasta era conform cu Scripturile. "Şi că El acum s-a înălţat Sus, la Dumnezeu Tatăl," şi căci-căci el era un martor al învierii Lui. Şi, că, aceste miracole, şi semne, şi minuni, care erau stranii înaintea oamenilor, nu era nimic nou la un adevărat, credincios după Scriptură, deoarece Biblia a vorbit despre aceasta.

E-39 Uitaţi-vă înapoi în profeţi, cum că acesta a profeţit, ce, la venirea lui Mesia, şi ce va face El, "Ologul va sări ca un cerb," în Isaia 35 şi diferite Scripturi la care s-a putut el referi. Noi nu avem aceasta scris aici, însă probabil a mers înapoi şi s-a referit la aceasta în discursul lui scurt înaintea regilor; deoarece, ei probabil nu ar fi aşa de răbdători cu el cum sînteţi voi cu mine. Astfel, şi atunci el-el a explicat aceasta, şi a încercat să le spună că chiar Dumnezeu pe care ei l-au slujit...

E-40 Şi atunci, iarăşi, el a zis, "Pe calea care este numită erezie," aceasta este, "nebunie," vedeţi. "Calea care este numită erezie, aceea este calea în care eu mă închin la Dumnezeul la care vă închinaţi voi." Vedeţi, "În calea care este numită erezie."

E-41 Eu sînt sigur că, astăzi, dacă noi stăteam cu bisericile trecute la care am aparţinut noi, aşa ca Presbiteriană, Catolică, Baptistă, şi cele diferite, noi am putea spune aceeaşi mărturisire la acei oameni care zic că ei vor, parcă, să pună pe fratele într-o izolare psihopatică, sau ceva de felul acesta. "În felul care se numeşte erezie, acela este felul în care eu mă închin la Dumnezeul părinţilor noştri."

E-42 Şi ce mare mărturisire era aceea înaintea lui Agripa, pînă cînd chiar în mijlocul vorbirii lui, Agripa a strigat, şi a zis, "Pavel, Saul, tu aproape mă convingi să fiu un Creştin." Vedeţi, cum, el a adus Scripturile aşa de clar, deşi era contrar cu propria lui sinagogă. Însă Scripturile erau aşa perfect de clare, încît el a zis, "Tu aproape că mai convins să fiu cum eşti tu."

E-43 Pavel a zis, "Eu doresc ca tu să fii, întru totul, numai că eu nu aş vrea ca tu să fii în aceste lanţuri în care sînt eu, tu vezi," ci să fie un credincios cum era el. În alte cuvinte, dacă eu... "Eu doresc către Dumnezeu ca tu să fi văzut revelaţia cum-cum o văd eu." În alte cuvinte, "Eu-eu doresc ca tu să fi putut face asta." Vedeţi? "Eu doar doresc ca tu să fi putut."

E-44 Cînd, Festus, eu cred, i-a spus lui că el a "studiat prea mult," el era "deraiat la capul lui." Însă el l-a lăsat să cunoască că el-că el nu era; că el-el ştia unde era el.

E-45 Şi eu aş spune asta, în această dimineaţă, fraţilor. Eu cu totul aş dori ca eu să pot... A nu implica viaţa lui Pavel, ci doar pentru a da puţină discuţie de bază. Căci, există mult mai mulţi aici care probabil că vor vorbi în această dimineaţă, însă eu am vrut această ocazie să spun asta. Acum eu doresc ca fiecare biserică diferită, aşa cum eu v-am auzit mergînd jos, Templul Betel, Independentă, Adunările lui Dumnezeu, şi diferite altele... Eu doresc ca întru totul voi să puteţi vedea ceea ce eu văd; ca voi să puteţi. Eu doresc ca voi să puteţi vedea vedenia pe care eu o văd, atunci voi aţi avea o înţelegere mai clară, aceea despre slujbă.

E-46 Cînd eu am părăsit biserica Baptistă, să vin dincoace în penticostali; şi Dr. Roy E. Davis, care m-a ordinat în biserica Misionară Baptistă, mi-a spus că eu am avut un coşmar, cînd a venit vedenia Domnului şi-şi mi-a vorbit. Şi-şi voi ştiţi ce era vindecarea atunci, aceasta era în declin.

E-47 Şi-şi eu nu am ştiut nimic despre Penticostali. Eu am auzit că ei erau o grămadă de holy-rollers care se întindeau pe duşumea şi spumegau ca şi cîinii turbaţi, şi ei trebuiau să-i ventileze şi să-i aducă înapoi la viaţă, şi toate ca acestea. Asta¬i tot ce am ştiut eu despre poporul Penticostal.
El a zis, "Cine crezi tu că te va asculta?"

E-48 Am zis, "Dacă Dumnezeu mă trimite, există pe undeva şi cineva la care El mă trimite." Asta-i adevărat. Vedeţi? Căci, am zis, "Dr. Davis," am zis, "El era tot aşa real; eu am stat şi am privit la El," am zis. Ei mi-au spus că acele vedenii...

E-49 Eu sînt un mare credincios, fraţilor, că-că darurile şi chemările sînt fără pocăinţă. Eu-eu cred asta. Tu eşti născut, tu nu poţi să fii ceva ceea ce nu eşti. Şi oricînd încerci tu să te faci pe tine ceva ceea ce nu eşti, tu joci doar partea unui făţarnic. Şi Dumnezeu să mă lase să mor înainte ca să fiu un făţarnic, vedeţi. Lăsaţi-mă să fiu doar ceea ce sînt, şi atunci fac aceasta simplu şi clar. Şi-şi, atunci, lăsaţi-lăsaţi-mă să fiu aşa, şi atunci fiecare ştie. Atunci voi ştiţi întocmai exact.

E-50 Şi astfel acum, aşa cum voi ştiţi, eu nu am obţinut prea mult dintr-o şcolarizare, după cum am spus. Astfel în a mea... în teologie, eu sînt cel mai sărac din cîţi există. Şi eu presupun că voi cunoaşteţi asta, vedeţi. Şi ca un predicator, eu cu greu m-aş putea chiar numi unul, din cauza neobţinerii şcolarizării şi a cunoaşte cuvinte, şi aşa mai departe. Dar puţinul pe care îl am, să... cum cunoştinţa mea de a cunoaşte, prin harul Lui, Domnul Isus, eu încerc să împart aceasta cu toţi fraţii mei de pretutindeni, să împart aceasta.

E-51 Şi, însă, cînd eu am părăsit biserica Baptistă; care este singura biserică în care eu am intrat vreodată, sau în care am fost ordinat. Şi eu am fost ordinat în 1933, în biserica Misionară Baptistă, Jeffersonville, Indiana. Aceasta este o-o... aceasta este o membră a Convenţiei Baptiste din Sud. Apoi noi, în acest timp, eu... cînd m-am retras şi doar...

E-52 Acum, biserica Baptistă este o biserică suverană. Noi-noi toţi ştim asta, că ea este o-ea este o... Tu poţi să predici despre orice vrei tu, dacă adunarea ta va sta pentru aceasta. Ei doar... Tu vrei să predici orice doreşti tu.

E-53 Şi mie îmi place asta, vedeţi, deoarece eu cred că aceasta este apostolic. Deoarece, capul, cel mai înalt ordin în biserică, este păstorul, noi ne dăm seama de asta, pastorul. Şi-şi dacă-... Dacă vreun episcop sau altcineva o să scoată revelaţia afară din pastor, atunci cum are Dumnezeu să lucreze vreodată în biserica lui? Voi vedeţi, voi doar nu o puteţi obţine. Astfel, şi eu am...

E-54 Cînd eu am venit afară de acolo, eu m-am întîlnit cu primul grup, care era vindecarea micuţei Betty Daugherty, la St. Louis, Missouri. Şi aceasta era o Penticostală Unită, sau o biserică Penticostală Numele lui Isus, şi la care aparţinea acest pastor, şi fetiţa lui a fost vindecată. Sincer, mă gîndeam că aceasta era ceea ce l-a făcut pe el penticostal, era deoarece ei se numeau pe ei, "Numai Isus." Şi mă gîndeam că aceasta era ceea ce i-a făcut pe ei penticostali, era pentru că aceea era ce se chemau ei înşişi, şi aceea era diferenţa. Astfel, păi, atunci de acolo eu am mers la...

E-55 Şi un om minunat; a avut un mare miting în St. Louis, în care fotografia apare acolo. Şi noi am avut Auditoriumul Kiel; şi prima seară, sau a doua, acolo erau patrusprezece mii au umplut-o, şi noi nici măcar nu puteam... a trebuit să punem poliţie în jur la uşi, să-i ţinem departe.

E-56 Şi atunci de acolo, jos înainte la Richard T. Reed, de la Tabernacolul Vechii Ore Biblice Binecuvîntate, la Jonesboro, care era deasemeni din aceeaşi organizaţie. Şi de la aceea, la Dr. G. H. Brown, aceeaşi organizaţie, la 505 Victor Street în Little Rock, Arkansas. Şi, de acolo, la Coasta de Vest.

E-57 Şi apoi cînd eu ajung la Coasta de Vest, eu ating focul. Apoi am aflat că acolo erau aşa multe diviziuni printre poporul penticostal, în organizaţiile lor, cum avem noi Baptiştii. Vedeţi, ei erau-ei erau aşa de mult diferiţi, ei aveau acolo, ei aveau diferit. Acolo erau Adunările lui Dumnezeu, şi Biserica lui Dumnezeu, şi cea altfel, şi cea altfel, şi cea altfel, şi-şi cele diferite. Şi ei s-au separat pe ei înşişi, şi au tras linii de graniţe mici. Şi toţi ceilalţi fraţi au început să vină la mine, şi să-mi spună, "Păi, tu eşti un Isus Numai, [Nume de denominaţiune – Trans.] cu acest grup de aici."

E-58 Am zis, "Nu, eu nu-eu nu mă numesc asta." Vedeţi? El a zis, "Păi, tu te asociezi cu ei." Am zis, "Păi, aceea-aceea nu mă face asta." Înţelegeţi? Şi am zis, "Eu-eu-eu doar... Ei erau fraţi."

E-59 Şi el a zis, "Păi, ei sînt o grămadă de... Păi, ei nu au nimic decît o grămadă de ulii cuibăriţi şi alte lucruri, în jur, în felul acesta. Unde..."

E-60 Am zis, "Acum, eu îmi cer scuze. Eu întîlnesc oameni cu adevărat evlavioşi acolo. Şi ei sînt oameni ai lui Dumnezeu." Şi am zis, "Eu-eu desigur sînt ofensat să-i chemi răi; deoarece, ei nu sînt."

E-61 Păi, atunci eu am încercat să reţin aceasta atît de mult cît am putut, fără să mă exprim în vreun fel. Păi, eu am început să studiez ce erau ideile lor, şi ce era separarea lor, şi ce i-a făcut să se separe. Şi am aflat că două din marile grupuri, unul din ele, a fost numit Isus Numai, şi celălalt a fost numit Adunarea lui Dumnezeu. Şi ei au fost chemaţi afară, sau separaţi, din cauza discuţiei cu botezul în apă; una folosind "Tată, Fiu, Duhul Sfînt," şi cealaltă folosind Numele lui "Isus."

E-62 Păi, m-am uitat, şi pe ambele părţi acolo erau oameni mari, slujitori ai lui Dumnezeu. Şi mă gîndeam, "O Dumnezeule, dacă eu i-aş putea vedea pe toţi să apară, şi doar să meargă înainte şi să aibe... şi să nu tragă doar liniile lor, şi să zică, 'Noi nu vom avea părtăşie unul cu altul."' Însă eu am aflat, în asta, că duhul rău a ajuns printre ei şi a cauzat ură şi răutate, asupra chestiunilor care au venit între ei. Mă gîndeam, asta-i doar exact aşa de bine cum vrea Diavolul. Asta-i întocmai ceea ce el vrea. Atît timp cît armele voastre sînt îndreptate unul către altul, el nu trebuie să se lupte nici un pic. Şi eu...

E-63 Şi astfel atunci, în final, aceasta a ajuns la o explicaţie. Şi acea explicaţie era la Seattle, Washington, cam în 1946. Şi într-o dimineaţă eu am fost adus în holul unui hotel, ceva de felul acesta, cu un-un mic dejun al unor lucrători. Şi eu a trebuit să discut cu doi oameni principali.

E-64 Şi unul din ei era Dr. Ness. Eu presupun că voi fraţii din Adunările lui Dumnezeu vă amintiţi de el. El era în teritoriul de nord-vest; un om mare, deştept, de ştiinţă. Şi el a reprezentat Adunările lui Dumnezeu.

E-65 Şi atunci, Dr. Seism, de la biserica Penticostală Unită. Eu presupun că voi fraţii din Penticostala Unită vă amintiţi de el. El era deasemeni din teritoriile din nord-vest sus acolo, că el era peste ei şi districtele de acolo.

E-66 Păi, aceşti doi oameni s-au întîlnit. Şi eu urma să fiu adus înaintea lor, deoarece-tăişurile deveneau ascuţite, şi aceasta tăia către mine din fiecare parte. Şi mă gîndeam, "Ce trebuie eu să fac? Ce pot eu face?"

E-67 Acum, ei bine, ei au zis, "Păi, tu trebuie să iei partea cu unul sau cu celălalt. Dacă tu o să mergi cu Numele lui Isus, tu trebuie să fii Numele lui Isus. Şi dacă tu mergi cu Adunările lui Dumnezeu, tu trebuie să te depărtezi de Numele lui Isus, şi să fii Adunările lui Dumnezeu, şi aşa mai departe." Aceasta a ajuns la un loc unde eu a trebuit să fac o prezentare de vreun fel.
68 M-am rugat mult în dimineaţa aceea înainte să merg jos. Am zis, "Dumnezeule, ajută-mă. Deoarece, acolo sînt doi oameni mari; acolo sînt mii de slujitori. Iar Tu m-ai trimis aici afară cu o slujbă. Şi ei amîndoi sînt slujitorii Tăi. Şi să arunc eu influenţa puţină pe care o am la o organizaţie cînd ea se luptă cu cealaltă?" Înţelegeţi? "Eu-eu doar nu mă pot simţi bine în a face aceasta. Eu nu cred că aceasta ar fi voia lui Cristos ca eu să o fac." Şi am zis, "Dumnezeule, ajută-mă şi dă-mi ceva să fac, sau dă-mi ceva să spun."

E-69 Şi apoi eu nu am avut pe nimeni. Eu doar a trebuit să stau acolo, doar Domnul Isus şi cu mine, în dimineaţa aceea.

E-70 Păi, marea dezbatere a venit. "Ce o să faci tu? Ce-ce-ce decizie ai să faci tu?"

E-71 Am zis, "Decizia mea deja a fost făcută. Că, decizia mea, este să stau între voi amîndoi, şi să nu ader la nici o organizaţie; şi zic, cu braţele în jurul vostru la amîndoi, 'Noi sîntem fraţi."' Vedeţi? Vedeţi, noi sîntem fraţi. Vedeţi? Şi am zis, "Eu am încercat să citesc toate cărţile pe care am putut, cum a apărut asta, cum a fost numită această 'nouă situaţie,' şi cum s-au separat pe ei înşişi, şi cum că aceasta a început încoace şi încolo." Şi am zis, "În certuri între voi," am zis, "acesta este acelaşi lucru care a rupt mişcarea penticostală, în ziua... după Cincizecime. Ei au început să se certe unul cu altul." Şi am zis, "Lucrul separează iarăşi."

E-72 Am zis, "Există o posibilitate ca acolo să poată fi o mediere între voi, voi fraţilor? Există ceva care-care ar putea sta?"

E-73 Păi, ei nu şi-ar fi deschis gura lor la aceasta, deoarece aceasta era foarte ascuţit. Voi ştiţi, cam cu cincisprezece, douăzeci de ani în urmă, cum era, deoarece un grup doar s-a retras de la celălalt, şi acolo era vrajbă foarte multă.

E-74 Astfel am zis, "Păi, fraţilor, iată ce am să fac eu. Eu am să... Dumnezeu nu m-a trimis să botez, oricum. El m-a trimis să mă rog pentru copiii Lui bolnavi." Am zis, "Astfel eu am să-să mă rog pentru copii bolnavi, şi voi lucrătorilor faceţi-vă propria voastră botezare," am zis.

E-75 Am zis, "Acum eu vreau să vă întreb ceva, doar aşa ca voi să înţelegeţi." Am zis, "Frate Ness, aceşti Numele lui Isus oameni, crezi tu că ei au primit Duhul Sfînt cînd ei vorbesc în limbi şi fac acelaşi lucru pe care-l faceţi voi în Adunarea lui Dumnezeu?"
A zis, "Desigur."

E-76 Am zis, "Frate Seism, crezi tu că Adunările lui Dumnezeu au Duhul Sfînt cînd ei vorbesc în limbi şi fac acelaşi lucru pe care voi l-aţi făcut la botez?"
El a zis, "Sigur, eu cred."

E-77 Am zis, "Acum, Biblia a zis, 'Dumnezeu dă Duhul Sfînt la acei care se supun Lui.' Acum, cine s-a supus Lui? Cine s-a supus Lui? Care dintre voi s-a supus Lui? Şi Dumnezeu va dat vouă la amîndoi Duhul Sfînt, vedeţi."

E-78 Am zis, "Ai spune tu, Frate Seism, că Fratele Ness nu are Duhul Sfînt?"
A zis, "Nu."

E-79 Am zis, "Ai spune tu că Fratele Seism nu are Duhul Sfînt?"

E-80 "Nu." Vedeţi? Că, ei amîndoi s-au crezut unul pe altul că aveau Duhul Sfînt.

E-81 Dar, vedeţi voi, aceasta doar e de neînţeles, fraţilor. Aceasta e de neînţeles. Şi am auzit, puţin mai tîrziu de la acea...
Eu mă voi întoarce la subiectul meu într-un minut.

E-82 Fraţii Finlandezi de aici, după ce eu am părăsit Finlanda; unde Dumnezeu ne-a dat, ce eu credeam, unul dintre cele mai mari mitinguri ale noastre. Acolo a fost micuţul, băiat mort a fost înviat, şi multe lucruri. M-am întîlnit în Stockholm, Suedia, cu Lewi Pethrus de la biserica Philadelphia acolo, care este un mare om a lui Dumnezeu, şi Biserica Philadelphia. Fratele Gordon Lindsay, care era acum... mă gîndesc. Eu nu cred că el aparţine la ea acum, dar el a aparţinut la Adunările lui Dumnezeu.

E-83 Şi Adunările lui Dumnezeu este una din cele mai mari sponsore ale mele, internaţional. Şi Foursquare, care era una retrasă de la Adunările lui Dumnezeu, este una din marile mele sponsore. Unitarienii, internaţional, este una din cele mai mari sponsore ale mele. Înţelegeţi? Şi eu doar am luat acea poziţie, doar lăsînd margini ascuţite, şi apoi am luat o poziţie, că eu nu voi lua poziţii pe nici o parte a certei. Pînă cînd noi putem vedea că noi sîntem fraţi, şi venim împreună, şi apoi noi vom-noi vom vedea cu toţii acelaşi punct direct acolo, la care noi venim, motivul şi obiectivul de a face aşa.

E-84 Şi voi-voi trebuie să vă examinaţi motivul şi obiectivul vostru, întîi. Întîi, aflaţi voia lui Dumnezeu; şi apoi aflaţi obiectivul vostru; şi apoi examinaţi motivul vostru şi vedeţi dacă motivul vostru este corect. Apoi, cum Isus a spus în Marcu 11:24, "Dacă tu zici muntelui acestuia, 'mută-te,' şi nu te îndoieşti în inima ta." Dar atît timp cît tu ai îndoială în inima ta, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, sau motivul tău sau obiectivul este greşit, cum o să se mute acesta? Dar cînd tu ştii că motivul tău este corect, şi aceasta este voia lui Dumnezeu, şi obiectivul tău este corect, el trebuie să se mute. Asta-i tot, sau Dumnezeu a spus ceva greşit.

E-85 Acela este tocmai motivul, cînd eu merg la platformă, în biserici, nimeni nu m-a auzit vreodată să menţionez acele lucruri pe platformă, acele chestiuni. Eu doar le las în pace. Vedeţi, aceasta depinde de voi oamenilor. Înţelegeţi? Eu sînt aici să vă ajut să cîştigăm suflete la Cristos, printr-un dar Divin, voi vedeţi. Înţelegeţi? Aceasta nu contează... Voi faceţi botezul vostru. Dar atunci cînd aceasta vine...

E-86 Desigur, eu am fost numit fiecare lucru. Eu am fost numit, eu nu ştiu cît de multe, pe undeva de la un-un "fiu încarnat al lui Dumnezeu" jos la un-un "diavol." Asta-i adevărat, fiecare lucru. Dar, în spatele tuturor acestora, eu sînt fratele vostru, concetăţean al Împărăţiei lui Dumnezeu; lucrînd cu voi toţi, pentru Împărăţie. Şi asta este adevărat.

E-87 Acum eu voi, dacă aceasta este în ordine, şi voi credeţi că noi avem timp suficient, mi-ar place să vă spun cum am discutat aceea. Ar fi aceasta în regulă, fraţilor, doar pentru un minut? [Lucrătorii zic, "Mergi înainte. Sigur." – Ed.] Fratele, Fratele Ness şi ceilalţi... În ordine. Şi aceasta ar fi un pic care v-ar ajuta. Aceasta v-ar ajuta să înţelegeţi, cumva.

E-88 Am scris jos, aici, cîteva din lucrurile care mi le-am amintit. Aceasta a pornit de acolo. Şi astfel ei m-au întrebat, ce am crezut eu despre "trinitate," am crezut eu că acolo era o "trinitate" a lui Dumnezeu?

E-89 Acum, fraţilor, cînd noi ne apropiem de aceasta, eu sper că, cînd asta s-a terminat, că noi vom fi aceiaşi fraţi care am fost tot timpul. Înţelegeţi? Însă eu simt că eu vă datorez aceasta vouă, deoarece oamenii voştri vin la adunările mele, şi eu desigur că nu aş vrea să trimit pe vreunul din ei, amăgit.

E-90 Şi eu întotdeauna am spus oamenilor care îmi scriu mie întrebări, în afară de ceea ce eu predic pe platformă... Şi aici este secretara mea, şi aşa mai departe. Dacă ei mă întreabă o întrebare, "Cum îi cu asta, sau cum îi cu aceea?"

E-91 Am zis, "Întreabă pe pastorul tău, înţelegi. Deoarece, dacă el te-a călăuzit atît de departe, pînă tu ai primit Duhul Sfînt, el te va duce înainte, vezi tu. Tu, vezi, tu întreabă pastorul tău." Deoarece, lucruri mici ca acestea cauzează confuzie, şi de aceea eu plec departe de ele, vedeţi voi.

E-92 Acum, şi mie mi s-a spus că eu eram un-un luptător al organizaţiilor. Acum, eu nu sînt. Eu gîndesc că organizaţiile sînt minunate, dar cînd sistemul vostru din organizaţia voastră devine corupt, la aceea sînt eu împotrivă. Înţelegeţi? Indiferent dacă aceasta este unitariană, sau-sau aceasta este trinitate, sau orice este ea, sistemul; că atunci cînd voi ajungeţi la un punct, voi acum... şi ziceţi, "Noi sîntem Adunarea lui Dumnezeu."
"Păi, cine este aceea vizavi pe stradă?"

E-93 "Oh, aceia sînt fraţii noştri. Ei se-ei se numesc Penticostali Uniţi."
"Păi, cine este aceea de acolo?"

E-94 "Oh, aceia sînt fraţii Foursquare. Oh, noi sîntem fraţi minunaţi. Noi avem o părtăşie grozavă, unul cu altul."
"Oh, voi toţi credeţi acelaşi lucru?"
"Oh, da, noi credem."
"Acum, bine, ce vă face în felul acesta?"

E-95 "Păi, fraţii aceştia botează în felul acesta. Şi aceştia botează în felul acesta, cu faţa acoperită de noi. Şi aceştia botează..."

E-96 Ca acolo în Africa de Sud, frate, noi ne lovim de asta. Ei m¬au întrebat. Un grup botează de trei ori, cu faţa înainte. Şi celălalt botează de trei ori, cu faţa înapoi. Şi ei au zis... Eu am zis, "De unde luaţi voi asta?"

E-97 Unul a zis, "Cînd El a murit, Biblia zice că El s-a înclinat înainte," şi a zis, "de aceea noi trebuie să-i înclinăm înainte."

E-98 Şi am zis, "Păi," la grupul celălalt, "ce a făcut... Cum îi cu voi?"
A zis, "Aţi îngropat voi vreodată un om cu faţa lui în jos?"

E-99 Păi, şi voi ştiţi ce? Ei s-au separat şi au făcut două grupuri, două organizaţii. Oh, milă, fraţilor! Asta-i întocmai ceea ce vrea Diavolul. Asta-i întocmai ceea ce el vrea.Da. Luaţi-vă...

E-100 Acum, vedeţi aceasta nu este Misiunea Credinţei Apostolice, sau-sau nici nu=ruci nu este Adunările Penticostale, pe de altă parte. Aceasta nu este aceea. Acolo sînt oameni minunaţi în amîndouă grupuri, aşa cum există aici. Însă, vedeţi voi, acesta este sistemul acelui lucru.

E-101 Aceasta este întocmai ca cea Catolică, aşa cum am spus adesea. Dacă el este un Catolic, şi depinde de Cristos pentru mîntuire, el este mîntuit. Desigur, asta-i corect. Dacă el depinde de biserică, el este pierdut. Şi oricare din voi fraţilor penticostali ştiţi, dacă noi ne uităm la biserica Penticostală să ne salveze, "noi sîntem, dintre oameni, cei mai mizerabili," asta-i adevărat, deoarece noi sîntem pierduţi. Asta-i adevărat.

E-102 Dar dacă noi ne uităm la Isus Cristos, atunci noi sîntem salvaţi, "prin credinţa ta," (ce?) o lucrare terminată. Şi aceste micuţe lucruri lucrătoare, şi mărci, aceasta nu contează prea mult.

E-103 Acum, eu i-am spus Fratelui Seism, să... şi Fratele Ness, "Să răspund la întrebarea ta," am zis, "acum, eu nu iau nici o parte cu voi fraţilor. Şi eu ştiu, atît timp cît voi vă certaţi, voi amîndoi sînteţi greşiţi. Înţelegeţi? Deoarece, eu mai degrabă aş fi greşit în învăţătura mea, şi corect în inima mea, decît să fiu corect în învăţătura mea, şi greşit în inima mea." Înţelegeţi? Am zis, "După toate astea, aceasta este condiţia inimii voastre."

E-104 Şi eu am făcut din aceasta o practică, să ştiu asta: că, dacă un om, nu contează ce face el, şi cît de mult diferă el, şi ce spune el despre mine; dacă în inima mea, nu doar dintr-o datorie, dar din inima mea eu nu pot să-l iubesc pe acel om tot atît de bine cum eu iubesc pe oricare altul, atunci eu ştiu că există ceva greşit aici, vedeţi. Asta-i corect, deoarece, aceasta este-aceasta... nu contează dacă el...

E-105 Un frăţior a venit, nu cu mult în urmă, un frăţior din Biserica lui Cristos. Şi, oh, el a stat sus acolo, şi el a zis, "Acest om este un drac." Înţelegeţi? El a zis, "El zice despre Duhul Sfînt." El a zis, "Nu există un astfel de lucru. Ei, păi, numai cei doisprezece apostoli au primit Duhul Sfînt. Şi-şi vindecarea Divină a fost dată numai celor doisprezece apostoli." Şi a continuat aşa, cam o jumătate de oră.

E-106 Şi am zis, "Doar un moment, frate. Eu cred că s-ar cuveni ca tu să-mi dai doar un prilej să apăr Aceasta, înţelegi." Am zis, "Tu ai zis că tu ai vorbit unde Biblia a vorbit, şi ai fost tăcut unde Aceasta era tăcută."
Şi el a zis, "Noi da."

E-107 Am zis, "Acum, tu ai zis că acolo era că doar cei doisprezece apostoli au primit Duhul Sfînt. Biblia a spus, 'Acolo erau o sută şi douăzeci în camera de sus cînd Duhul Sfînt a căzut, femei şi toţi.' Şi ai vrea tu să-mi spui, crezi tu că Pavel nu a avut Duhul Sfînt? Iar el l-a primit pe Acesta mult timp după aceea, vezi. Şi tu ai zis că darul vindecării a fost dat numai la cei doisprezece apostoli. Şi Ştefan a mers jos, cîteva zile mai tîrziu, şi el nu era unul din cei doisprezece. El nici măcar nu era un predicator. El era un diacon, şi a mers jos la Samaria şi a scos draci." Am zis, "Oh, frate!" Acesta a fost foarte tăcut chiar aici, unde el a trebuit să ţină aceasta.

E-108 Şi după ce aceasta s-a terminat, "Dar," am zis, "Eu te iert pentru că m-ai numit un drac, pentru că eu ştiu că tu nu ai spus-o intenţionat."

E-109 Şi apoi cînd el a terminat, el a venit sus. El a zis, "Există un lucru care eu îl pot spune. Tu ai Duhul lui Cristos."

E-110 Am zis, "Acum, frate, care sînt eu, un drac sau din Cristos?" Vedeţi? Vedeţi?

E-111 Însă eu vă spun, înţelegeţi, deoarece acel om, el putea spune că eu l-am iubit; nu conta, că el era în dezacord, şi în dezacord oribil şi denunţînd. El...

E-112 Eu sînt un vînător, şi cu animale sălbatice, toată viaţa mea. Şi oamenii au zis, "Cum..." De data aceea cînd eu a trebuit să omor ursul acela, cu un cuţit, vedeţi. Au zis, "Nu ţi-a fost teamă de el?"

E-113 Am zis, "Nu. Dacă mi-ar fi fost teamă de el, el m-ar fi omorît, vedeţi."

E-114 Dar, vedeţi, tu nu poţi-tu nu îi poţi înşela. Ei ştiu dacă ţie îţi este frică de ei, sau nu. Tu să te temi de un cal, şi vezi ce va face un cal, el te va călca. Înţelegeţi? Astfel dacă vouă vă e teamă... Voi nu-l puteţi înşela. Voi trebuie cu adevărat să aveţi asta.
Şi acesta este felul cum este cu Satan.

E-115 Acesta este felul cum este printre oameni. Voi trebuie să iubiţi pe oameni. Voi nu puteţi doar să vă prefaceţi. Voi trebuie să aveţi asta, sau culorile voastre se vor arăta pe undeva, vedeţi. Asta-i adevărat. Voi într-adevăr trebuie să iubiţi oamenii, şi ei ştiu că voi îi iubiţi. Vedeţi, există ceva privitor la aceasta.

E-116 Şi omul acum, a chemat pe soţia mea, cu cîteva zile în urmă, şi a zis, "Este Fratele Branham acolo?"
A zis, "Nu."

E-117 A zis, "Păi, un lucru eu am de spus, eu eram în dezacord cu el, în teologie, dar eu spun că el este un slujitor al lui Cristos."

E-118 Păi, atunci, şi atunci înainte ca eu să plec, el mi-a trimis o scrisoare, şi el a zis, "Eu vin sus, îndată ce tu vii înapoi. Eu vreau acel botez al Duhului Sfînt despre care tu vorbeşti."

E-119 Astfel, vedeţi voi, doar unde dacă voi aţi avea... Dacă eu aş fi avut acea simţire, de a spune, "Păi, acolo nu-i nimic pentru tine. Denominaţiunea ta veche nu este bună, şi-şi voi toţi oamenii din Biserica lui Cristos nu sînteţi buni. Voi nu sînteţi buni. Voi, voi sînteţi draci." Eu nu l-aş fi cîştigat niciodată pe acel om. Şi dacă eu i-aş fi spus că eu l-am iubit, şi nu era din adins în inima mea, el ar fi ştiut mai bine. Asta-i tot ceea ce este privitor la aceasta. Tu trebuie s-o spui dinadins în inima ta.

E-120 Şi aceea este în serile cînd eu păşesc afară pe platformă, sub acel discernămînt, vedeţi. Eu nu mă gîndesc despre aceasta. Eu doar nu mănînc mîncare din timpul prînzului; şi postesc şi mă rog, şi stau în cameră. Deoarece, El mi-a promis că El o va face. Şi de aceea eu mă duc fără o umbră de îndoială, deoarece El a promis că El o va face. De aceea, vedeţi, a mea... Eu ştiu că motivul meu este (ce?), obiectivul meu este (ce?), pentru ducerea mai departe a Împărăţiei lui Dumnezeu.

E-121 Dacă un om merge pe aici, pe acolo, la orice biserică merge el; atît timp cît el vine la Cristos, aceasta nu contează pentru mine. Şi aceasta este în inima mea. Înţelegeţi? Şi nu contează, dacă noi mergem acolo şi aderăm la Biserica lui Cristos, aceea este doar în ordine. Asta-i bine. Dacă el... La ce biserică aderă el, aceasta nu contează pentru mine. Însă atît timp cît eu cîştig sufletul lui la Cristos, este lucrul principal.

E-122 Astfel am zis, "Frate Ness, nu ca să fiu diferit..." Acum eu am să... Este în regulă ca să folosesc pe acesta, frate? [Fratele zice, "Sigur." – Ed.] Am zis, "Eu vreau să spun şi să explic." Şi, în asta, eu s-ar putea să vă spun vouă fraţilor de aici. Acum, nu menţionaţi aceasta printre adunările voastre. Şi dacă voi o faceţi, şi îmi faceţi un favor, doar-doar-doar lasaţi-mă doar să fiu fratele vostru, vedeţi. Şi eu, şi dacă-dacă eu sînt greşit, atunci voi iertaţi-mă. Dar eu vreau să vă explic vouă, fiindcă sînt amîndouă grupuri şezînd aici în această dimineaţă, şi din Unitarieni şi-din Adunarieni, deasemeni, şi credinţa trinitariană.

E-123 Acum eu vreau să fac această declaraţie. Eu vreau să spun că eu cred că amîndouă părţile sînt greşite, atît timp cît ele se ceartă una cu alta, deoarece motivele lor sînt greşite. Şi atît timp cît motivele voastre sînt greşite; nu contează care este obiectivul vostru, însă motivele voastre la acel obiectiv sînt greşite, atunci aceasta niciodată nu va merge. [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.] Asta-i adevărat.

E-124 Acum, unii oameni au zis, "Frate Branham, tu eşti un Numai Isus." Eu vreau să spun că aceea este o eroare. Eu nu sînt un Numai Isus.

E-125 Cineva a zis, "Frate Branham, eşti tu un trinitarian?" Nu, domnule. Eu nu sînt un trinitarian. Eu sînt un Creştin. Înţelegeţi? Eu-eu-eu nu... Cuvîntul trinitarian nici măcar nu se menţionează în Biblie, cuvîntul "trinitate." Şi eu nu cred că acolo sînt trei Dumnezei individuali.

E-126 Eu cred că există un Dumnezeu în trei funcţii; Tată, Fiu, Duh Sfînt. Aceasta este exact de ce am fost noi însărcinaţi să botezăm în Numele de Tată, Fiu, Duh Sfînt. Eu cred că acesta este Dumnezeu binevoind, venind jos.

E-127 Acum, Dumnezeu, cînd El prima dată a apărut la om, El era într-o formă de un Stîlp de Foc. Voi credeţi asta, nu-i aşa?... Orice cititor al Bibliei care cunoaşte că Stîlpul de Foc care era în pustie era Logosul, că acela era Îngerul Legămîntului, care era Cristos.

E-128 Deoarece, El a zis... ? ... Eu cred că acesta este Sfîntul Ioan 6 acolo, El a zis, "Înainte să fi fost Abraham," a zis, "EU SÎNT." El era "EU SÎNT."

E-129 Astfel, acela era Dumnezeu, sfînt; chiar dacă un om a atins muntele el trebuie să fie omorît, vedeţi. În ordine. Acum, acelaşi Dumnezeu a încercat să se lucreze pe Sine înapoi în creatura Lui pe care El a creat-o. Acum, El nu putea veni lîngă ei, deoarece ei erau păcătoşi, iar sîngele caprelor şi a oilor niciodată nu au luat la o parte păcatul. Noi ştim asta. Acesta doar a acoperit păcatul.

E-130 Acum, dar atunci acelaşi Dumnezeu care era Stîlpul de Foc, El a devenit trup, prin Fiul Lui, şi a locuit într-un trup numit Domnul Isus Cristos. Biblia a spus, "În El locuieşte plinătatea Dumnezeirii trupeşte." Şi Isus a zis în... Păi, în Întîi Timotei 3:16, "Fără discuţie, mare este taina neprihănirii." Şi dacă ei au putut s-o numească mare, păi, ce vom face noi, vedeţi? "Mare este taina lui Dumnezeu, căci Dumnezeu a fost manifestat în trup, şi văzut de îngeri, şi primit sus în Slavă," şi aşa mai departe. Acum, şi El a zis în Sfîntul Ioan 14, lui Toma, "Cînd tu m-ai văzut pe Mine, tu l-ai văzut pe Tatăl. Şi de ce zici tu, 'Arată-ne pe Tatăl'?" Biblia a spus, că, "Dumnezeu era în Cristos, îrnpăcînd lumea cu Sine."

E-131 Acum, Dumnezeu nu poate fi trei persoane, trei Dumnezei. Nici nu poate Isus să fie Propriul Lui Tată, în unul. Înţelegeţi? Astfel, voi vedeţi, aceasta face amîndouă radical greşite.

E-132 Acum, şi acum dacă voi veţi observa doar, nu există nici un loc... Dacă noi avem trei Dumnezei, noi sîntem păgîni. Acum, noi ştim asta.

E-133 Cum mi-a spus Iudeul odată, cînd eu discutam cu el, a zis, "Care dintre ei este Dumnezeul tău? Care este Dumnezeul tău; Tatăl, Fiul, sau Duhul Sfînt? Care este al tău?"
Şi am zis, "Păi, nu există trei Dumnezei."

E-134 El a zis, "Tu nu poţi tăia-tăia pe Dumnezeu în trei bucăţi şi să-L dai unui Iudeu."
Am zis, "Nu, domnule." Am zis...

E-135 Cînd John Rhyn a fost vindecat de orbire, acolo la Fort Wayne, voi ştiţi; şi acest rabin sus aici la Mishawa-... sau la Fort... Benton Harbor. El a zis, "Tu nu îl poţi tăia pe Dumnezeu în trei bucăţi şi să-L dai unui Iudeu."

E-136 Am zis, "Desigur că nu. Eu nu." Am zis, "Rabinule, ar fi greu pentru tine ca tu să crezi profeţii?"
Ela zis, "Nu."

E-137 Am zis, "În Isaia 9:6, despre cine vorbea el, 'Nouă un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, va fi numit Sfetnic, Dumnezeu Tare, Prinţ al Păcii'?"
El a zis, "Acela era Mesia."
Am zis, "Atunci, rabinule, în ce relaţie va fi Mesia cu Dumnezeu?"
El a zis, "El va fi Dumnezeu."

E-138 "Asta-i ceea ce mă gîndeam." Vedeţi? Acum, voi vedeţi, asta-i exact corect. Asta-i ceea ce El este. Şi astfel am zis, "Spune-mi acum unde a omis Isus să împlinească exact ceea ce profetul a spus că El va face." Iar el a început să plîngă şi să umble în jur. Am zis, "Prin Acela, John Rhyn îşi are vederea lui." Vedeţi?
Şi el a zis, "Departe să fie aceasta de Dumnezeu să aibe un fiu!"

E-139 Am zis, "Marele Iehova a preaumbrit o femeie, aşa cum profetul a spus că El o va face, şi a creat o celulă de Sînge. Şi prin acea celulă de Sînge este de unde a apărut trupul lui Cristos.

E-140 "Priveşte, în Vechiul Testament, Rabinule," am zis, "cînd un om a mers să facă o jertfă, el a luat un miel. El a ştiut că el a încălcat poruncile lui Dumnezeu, astfel el a luat un miel. El şi¬a mărturisit păcatele, şi acest miel a fost omorît. În timp ce... mîinile lui fiind peste miel; mărturisirea lui că el ştia că el ar trebui să moară pentru păcatul lui, însă mielul îi lua locul lui. Iar celula de sînge era ruptă; şi el ţinea mieluşelul cu mîna lui pînă cînd el a simţit că viaţa acestuia a ieşit din el, şi s-a înţepenit. Atunci preotul, desigur, a aruncat sîngele pe-pe foc, altarul de bronz al judecăţii."

E-141 Atunci am zis, "Acel om, atunci, el a ieşit de acolo, ştiind că mielul i-a luat locul lui, însă el a mers afară cu aceeaşi dorinţă care el a avut-o cînd el a intrat, vedeţi, deoarece acesta nu putea să ia la o parte păcatul. Înţelegeţi? Dar, atunci, acest caz, 'Închinătorul odată curăţit, nu mai are conştiinţă de păcat.' Acolo, acolo era o jertfă făcută anual. Dar," am zis, "acum există acest timp, 'închinătorul odată curăţit, nu mai are conştiinţă de păcat.' Deoarece...

E-142 "Priveşte, Rabinule. În hemoglobină, acea viaţă micuţă care începe în celulă, care aceasta vine de la sexul masculin, în cel femenin. Iar ea produce oul; dar, găina poate oua un ou, însă dacă ea nu a fost cu pasărea masculină, acesta nu va cloci niciodată."

E-143 Şi am zis, "Atunci Dumnezeu, cel mai măreţ care a umplut tot timpul şi spaţiul, a devenit jos la un germene micuţ în pîntecele unei femei." Şi atunci am zis, "Cînd noi sîntem mîntuiţi astăzi... Isus nu a fost nici Iudeu nici din Neamuri, deoarece oul produce numai trupul. Sîngele are Viaţa. Astfel noi-noi sîntem... Biblia a spus, 'Noi sîntem mîntuiţi prin Sîngele lui Dumnezeu.' Vedeţi, El nu a fost nici Iudeu nici din Neamuri; El era Dumnezeu. De aceea, cînd noi venim la altar şi ne punem mîinile, prin credinţă, peste capul Lui, şi simţim sfîşierea şi agonia la Calvar, şi ne mărturisim păcatele, că noi sîntem greşiţi, şi El a murit în locul nostru!

E-144 "Atunci, tu vezi," am zis, "sîngele acelui miel nu a putut să vină înapoi peste acesta, sîngele care... Celula a fost spartă, şi viaţa care era s-a dezlegat, în ruperea acestei celule de sînge a mielului, nu a putut veni înapoi peste închinător, deoarece aceasta era o viaţă de animal, şi aceasta nu ar coincide cu viaţa umană.

E-145 "Dar de data aceasta, cînd acea celulă de Sînge a fost ruptă, acesta nu era doar un om. Aceea era Viaţa lui Dumnezeu, la care s-a dat drumul. Şi cînd închinătorul îşi pune mîinile, prin credinţă, peste Fiul lui Dumnezeu, şi îşi mărturiseşte păcatele; nu viaţa unui alt om, ci Viaţa lui Dumnezeu vine înapoi în acest om, care este Viaţă Eternă. Cuvîntul Zoe, care este tălmăcit, Propria 'Viaţă' a lui Dumnezeu. Şi El a zis că El ne va da Zoe, Viaţă Eternă, şi acum noi sîntem fii şi fiice a lui Dumnezeu. Acolo sînteţi."

E-146 Am zis, "Acum ce este asta? Acesta este Dumnezeu, binevoind. El a venit, întîi; 'nici un om nu putea să-L atingă,' deoarece omul a păcătuit. Apoi el a fost venit jos într-un trup, 'pentru ca să guste păcatul... să ia păcatul.' Vedeţi, El, singurul lucru pe care Dumnezeu îl putea face, să fie drept, era să facă aceasta în felul acela."

E-147 De exemplu, ce dacă eu aş avea jurisdicţia acestei audienţe în dimineaţa aceasta, ca aceea pe care Dumnezeu a avut-o peste rasa umană, şi am zis, "Primul om care se uită la acel stîlp, moare," şi Tommy Hicks se uită la el? Acum, de exemplu, eu iau Carl-... "Frate Carlson, tu mori pentru el." Aceea nu ar fi just. Eu aş spune, "Leo, tu eşti secretarul meu; tu mori pentru el." Aceea nu ar fi just. "Billy Paul, fiul meu, tu mori pentru el." Aceea nu este just. Singurul fel în care eu pot să fiu just, este să iau locul lui eu însumi.

E-148 Şi aceasta este ceea ce Dumnezeu a făcut. El, Dumnezeu, este un Duh. Şi El a creat... El, El şi-a schimbat înfăţişarea Lui. Aceasta ar trebui să fie izbitor, pentru oameni, să gîndească despre micuţul Iehova. El putea să fi venit, un om pe deplin crescut, dar El a venit într-o iesle, peste o grămadă de bălegar. Micuţul Iehova, plîngînd ca un prunc. Micuţul Iehova, jucîndu-se ca un băiat. Micuţul Iehova, tîmplar, ca un muncitor. Micuţul Iehova, în adolescenţă. Iehova, atîrnînd între ceruri şi pămînt, cu scuipat de băloşi beţi şi scuipături ale soldaţilor peste faţa Lui. Iehova, murind pentru copiii Lui. Iehova, murind, să răscumpere; nu o altă persoană, ci Dumnezeu Însuşi! Vedeţi, Dumnezeu, aceea era funcţia Lui. De ce? El încearcă să ajungă înapoi la inima omului.

E-149 Acum, noi nu-L puteam atinge, Acolo. Aici, noi L-am simţit cu mîinile noastre. Acum ce a făcut El, prin jertfirea acelui trup? El a devenit Iehova în noi. Noi sîntem părţi din El. În Ziua Cincizecimii, Stîlpul de Foc s-a explodat pe Sine, şi limbi de Foc s-au aşezat peste fiecare, arătînd că Dumnezeu se împărţea pe Sine printre Biserica Lui.

E-150 Atunci, fraţilor, dacă noi putem numai să ajungem împreună, şi să aducem Aceea împreună! Atunci noi avem pe Iehova în plinătate, cînd noi venim împreună. Dar cum putem noi, cînd acest unul vorbeşte în limbi şi are botezul, acest unul; şi apoi ţinînd acest licărit de Foc aici, şi acest unul? Haideţi să¬L punem împreună.

E-151 Cînd Dumnezeu, în Ziua Cincizecimii, a venit jos, şi Biblia a zis, "Limbi de Foc s-au aşezat peste fiecare din ei." Şi ei... "Limbi, ca un Foc," licăriri. Acesta era acel Stîlp de Foc separîndu-se pe Sine şi împărţindu-se pe Sine, printre oameni, ca noi să fim fraţi. "În ziua aceea voi veţi cunoaşte că Eu sînt în Tatăl, şi Tatăl în Mine; Eu în Mine, şi voi în Mine." Şi, noi, noi sîntem unul. Noi sîntem unul, nu împărţiţi.

E-152 Acum, Dumnezeu Iehova, sus Aici, nu a putut să atingă rasa umană, din cauza Propriei Lui legi de sfinţenie; Dumnezeu Iehova a devenit păcat pentru noi, şi a plătit preţul; ca acelaşi Dumnezeu Iehova să poată veni şi să locuiască în noi. Dumnezeu deasupra noastră; Dumnezeu cu noi; Dumnezeu în noi. Nu trei Dumnezei; un Dumnezeu! Profesorii înebunesc, încercînd să priceapă Aceasta. Aceasta este-aceasta este o descoperire. Aceasta trebuie să vă fie descoperit.

E-153 Acum, acum, cînd aceasta ajunge la botez, acum, mulţi oameni... Acum, voi trebuie să faceţi asta, fraţilor. Sau, aceasta este cum eu am spus la Fratele Seism şi la Fratele Ness, că dacă voi... Cearta a intervenit. Şi orice, mulţi dintre voi oamenii de ştiinţă de aici sînt mai abili decît mine; însă eu am făcut o mulţime de studiu asupra subiectului. Şi eu am citit Părinţii din Pre-Niceea, Consiliul din Niceea, şi toţi istoricii, şi aşa mai departe.

E-154 Acea chestiune a apărut la Consiliul din Niceea. Ambele părţi au mers la sămînţă; cînd biserica Catolică a luat partea extremă trinitariană, şi cealaltă a mers la unitariană, şi amîndouă părţi au mers afară. Exact corect, deoarece omul a avut ceva de făcut în asta.

E-155 Voi trebuie să lăsaţi pe Dumnezeu să o facă, şi nu este nevoie ca noi să încercăm să o pricepem. Haideţi să fim fraţi. Haideţi doar să mergem înainte şi să lăsăm pe Dumnezeu să facă lucrul pe care El are să-l facă. Dacă El este infinit şi cunoaşte toate lucrurile, şi a prezis sfîrşitul de la început, cum putem noi face ceva privitor la aceasta? Doar continuaţi să vă mişcaţi înainte. Aceea este calea. Ţineţi în pas, cum am spus seara trecută, cu marele nostru Iosua.

E-156 Acum priviţi, dacă există trei Dumnezei... Eu doar vreau să vă arăt cît de ridicol este aceasta. Dacă există trei Dumnezei, atunci Isus a fost Propriul Lui Ta-... Isus nu putea fi Propriul Lui Tată, fiind unul. Şi, dacă există trei, El nu a fost născut printr-o naştere virgină. Acum cît de mulţi... [Fratele Branham ilustrează, folosind trei obiecte – Ed.] Eu am să spun că acesta este Dumnezeu Tatăl; şi acesta este Dumnezeu Fiul; şi acesta este Dumnezeu Duhul Sfînt.

E-157 Acum, către voi fraţilor diferiţi de aici, voi priviţi aceasta doar un minut şi veţi vedea la ce încerc eu să indic. Mă rog ca Dumnezeu să vă lase să vedeţi aceasta. Acum, priviţi, voi amîndoi credeţi acelaşi lucru, însă diavolul doar s-a băgat între voi şi va dezbinat privitor la aceasta. Acesta este exact acelaşi lucru, şi eu vă voi dovedi aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi cu Biblia lui Dumnezeu. Dacă aceasta nu este Biblia, atunci să nu o primiţi. Asta-i adevărat.

E-158 Dar acum priviţi. [Fratele Branham ilustrează, folosind trei obiecte – Ed.] Acesta este (ce?) Dumnezeu Tatăl; acesta este Dumnezeu Fiul; acesta este Dumnezeu Duhul Sfînt. Păi, acum, să ne oprim acum doar un minut, aşezînd pe acei trei acolo; Dumnezeu Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfînt.

E-159 Oh, eu-eu nu o să am timp să fac aceasta. Eu... [Fraţii zic, "Mergi înainte! Mergi înainte!" – Ed.] Dar, vedeţi, păi, eu mă voi grăbi atît de repede cît pot. Iertaţi-mă, fraţii mei, dar eu-eu-eu niciodată nu am ajuns să discut cu voi, şi eu-eu vreau să fac aceasta.

E-160 Şi atunci, priviţi; Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfînt. Acum, Cine era Tatăl lui Isus Cristos? Dumnezeu era Tatăl lui Isus Cristos. Noi toţi credem asta. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În ordine.

E-161 Acum, cînd noi luăm Matei 28:19, cînd Isus a zis, "Mergeţi voi de aceea, învăţaţi toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfînt." Zece zile după aceea, Petru a zis, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele Domnului Isus Cristos." Acolo este o contradicţie directă pe undeva. Acum, haideţi să nu... acolo este o...

E-162 Fiecare a mărturisit, şi alte lucruri. Iată-o aceasta. Iată credinţa mea, şi eu doar o aşez înaintea voastră, fraţilor. Eu nu spun aceasta în afară în amvoane; aceasta depinde de voi. Însă eu vreau să vă arăt ce am văzut pe ambele părţi, astfel Duhul Sfînt vă descoperă vouă aceasta, vedeţi.

E-163 Acum, Matei 28:19, şi dacă-dacă Matei 28:19 contrazice Fapte 2:38, atunci acolo este o contradicţie în Biblie, şi Aceasta nu valorează hîrtia pe care Ea este scrisă.

E-164 Acum dacă voi veţi observa în Matei capitolul al 16-lea, Isus i-a dat lui Petru descoperirea, şi i-a dat cheile.

E-165 Acum, amintiţi-vă, Biblia nu este descoperită prin teologia vreunei scheme făcute de om. Aceasta nu este. Ea este o descoperire.

E-166 Ea era o descoperire, de la început. De ce a oferit Abel lui Dumnezeu o jertfă mai excelentă decît Cain? "Aceasta i-a fost descoperit," că aceasta nu erau piersici, şi mere, şi portocale, şi mere. Dacă merele vor face pe femei să-şi dea seama că ele sînt goale, noi mai bine să le pasăm mere din nou, frate. Voi nu gîndiţi astfel? Acum, aceea, aceea sună ca un sacrilegiu, însă eu nu intenţionez să spun asta. Însă, aceasta nu erau mere. Nu, domnule. Acum, şi dacă aceea ar fi aşa, atunci, "Aceasta i-a fost descoperit lui Abel," că el era sîngele tatălui său. Astfel el a oferit sînge, deoarece aceasta era o descoperire. Întregul lucru este zidit pe asta.

E-167 Acum priviţi, aici este un bătrîn pescar neînvăţat, nici măcar destulă educaţie... Biblia a spus că el era neştiutor şi neînvăţat. Însă el stătea acolo, şi Isus a pus întrebarea, "Cine ziceţi voi că sînt Eu Fiul omului?"

E-168 "Unul a zis, păi, Tu eşti-Tu eşti 'Moise.' Ei zic că Tu eşti 'Moise.' Cine zic ei, zic... ei zic, şi unul a zis, păi, Tu eşti 'Ieremia, sau profeţii,' şi asta, aceea, sau cealaltă."

E-169 El a zis, "Aceea nu este întrebarea. Eu v-am întrebat. Cine ziceţi voi că Eu sînt?"

E-170 Iar Petru a stat drept afară, şi a zis, "Tu eşti Fiul lui Dumnezeu."

E-171 Şi El a zis, "Binecuvîntat eşti tu, Simone, fiul lui Iona." Acum priviţi. "Carnea şi sîngele nu ţi-au descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este în Ceruri." Înţelegeţi?

E-172 Acum priviţi, acum, biserica Catolică zice că El a zidit Biserica pe Petru. Aceea este greşit.

E-173 Biserica Protestantă zice că El a zidit-o pe El însuşi. Însă acum priviţi şi aflaţi, să vedem dacă aceasta este.

E-174 El a zidit-o pe descoperirea spirituală despre Cine era El, înţelegeţi, deoarece El a zis, "Binecuvîntat eşti tu, Simone, fiul lui Iona. Carnea şi sîngele nu ţi-au descoperit aceasta. Eu îţi zic că tu eşti Simon; peste această piatră" (ce piatră? descoperirea) "Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu pot birui împotriva Ei." [Fratele Branham bate în amvon de trei ori – Ed.]

E-175 Atunci, cînd Petru stătea prezent cînd Matei 28 a fost citat, şi s-a întors înapoi şi, zece zile mai tîrziu, cu acea descoperire, şi a botezat în Numele "Domnului Isus Cristos." De ce a făcut el asta? Cu descoperirea lui Dumnezeu; şi avea cheile Împărăţiei, frate.

E-176 Acum eu aş putea să vă rănesc pentru un minut, o parte dintre voi, însă opriţi-vă doar un minut. Nu există nici un loc în Biblie unde vreo persoană a fost vreodată botezată în Numele de "Tată, Fiu, Duh Sfînt." Nu există nici un loc în Scriptură. Şi dacă există, arătaţi-l. Şi dacă voi puteţi găsi oriunde în istoria sacră, pînă la formarea bisericii Catolice, eu vreau ca voi să arătaţi aceasta. Nu există nici un loc, acum, şi asta-i adevărat.
Însă acum aşteptaţi un minut, voi Unitarienilor, doar o secundă.

E-177 Acum, nu există nici un loc unde... Dacă vreun om poate să-mi arate un text din Scriptură unde acea ceremonie a fost folosită în Biblie, de "Tată, Fiu, Duh Sfînt," voi sînteţi obligaţi să veniţi să-mi spuneţi unde a fost cineva botezat aşa.

E-178 Şi unii din ei zic, "Păi, eu iau ce a spus Isus, nu ce a spus Petru." Dacă ei erau contrar, unul faţă de altul, ce o să facem noi? Dacă aceasta toată nu este Dumnezeu, care parte din Biblie este corectă?

E-179 Aceasta toată trebuie să coincidă şi să vină împreună, şi numai descoperirea lui Dumnezeu. Şcolile noastre nu o vor învăţa niciodată. Aceasta este o descoperire, care voi trebuie să vedeţi Aceasta.

E-180 Atunci, dacă doi oameni erau contrari, unul faţă de altul, atunci ce fel de Biblie citim noi? Cum ştiu eu dacă Ioan 14 este corect, sau nu? Cum ştiu eu dacă Ioan 3 este corect, sau nu? Cum, cum, cum ştiu eu? Vedeţi?

E-181 Dar singurul fel în care eu pot avea credinţă în Dumnezeu, este să cunosc că acea Biblie este corectă, şi să cred că Ea este corectă, şi să stau drept cu Ea. Deşi eu nu înţeleg Aceasta, eu o mişc Aceasta, oricum.

E-182 Însă cînd aceste contradicţii apar, atunci eu merg înaintea lui Dumnezeu, să aflu. Şi acelaşi Înger care mă întîlneşte în adunări, şi noaptea, este Acelaşi Care m-a învăţat Aceasta. Înţelegeţi? Acum vedeţi dacă aceasta este, cum este aceasta acum.

E-183 Acum, Matei 28:19, să privim doar un moment acum. Iar acum eu am să iau Fapte 2:38 chiar aici, unde Petru a zis, "Domnul Isus Cristos." Şi Matei a zis, "Tată, Fiu, Duh Sfînt."

E-184 Acum ascultaţi. El a zis, "Botezaţi-i..." Nu "în numele Tatălui, în numele Fiului, în numele Duhului Sfînt." El niciodată nu a spus asta. Acolo nu este "nume... în nume... în nume."

E-185 El nu a zis, "Botezaţi-i în numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt," deoarece aceasta nici măcar nu este perceptibil.

E-186 El a zis, "Botezaţi-i în Numele (N-u-m-e) de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt." Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "... de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt," conjuncţia, "şi... şi... şi."

E-187 Nu "nume." [Plural-Trans.] Nu "în numele Tatălui, numele Fiului, numele Duhului Sfînt." Nu, "în numele [plural – Trans.] de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt." Ci, "în Numele," N-u-m-e, singular, "de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt." Acum, care din ele este numele corect în care să fim botezaţi? Acesta este un Nume. Care anume este? Este "Tată" numele corect, sau este "Fiu" numele corect, sau este "Duh Sfînt" numele corect?

E-188 Acesta este un "Nume," pe undeva. Este asta corect? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Păi, eu vreau să vă intreb ceva, atunci. Dacă "Numele," atunci, dacă Isus a zis, "botezaţi-i în Numele de Tată, Fiu, şi Duh..." Cît de mulţi cred că Isus a spus asta? ["Amin."] Acelea sînt Scripturile. Aceasta este Matei 28:19, "În Numele de Tată, Fiu..."

E-189 [Fratele Branham vede o distragere – Ed.] Este ceva ceea ce noi... Nu, aceasta este, mă gîndeam... În regulă, domnule. [Un frate zice, "Scuzaţi-mă Frate Branham?"] Da. ["Eu vreau să întorc această bandă, şi eu nu vreau să pierd aceasta."] În regulă. [Porţiune goală pe bandă.]

E-190 Acum, "în Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt." Acum ascultaţi, fraţilor. Nu există un astfel de lucru ca numele "Tatălui," deoarece Tată nu este un nume. Acesta este un titlu. Nu există un astfel de lucru ca numele "Fiului," deoarece Fiu este un titlu. Nu există un astfel de lucru ca numele "Duhului Sfînt." Aceasta este ceea ce El este.

E-191 Eu spuneam asta la un dejun al lucrătorilor într-o dimineaţă, şi o femeie... Ieşită din ordine, desigur, oricine ar conturba, orice în felul acesta. Ea a zis, "Aşteaptă doar un minut! Eu îţi cer scuze!" A zis, "Duhul Sfînt este un nume."

E-192 Am zis, "Acela este ceea ce El este. Eu sînt un uman, dar numele meu nu este 'Uman.'"

E-193 Acesta este Duhul Sfînt. Acela nu este un nume. Acela este ceea ce El este. Acesta este un substantiv, desigur, însă acesta nu este un... Acesta este un-acesta este un ... Acesta nu este un nume.

E-194 Acum, dacă El a zis, "Botezaţi-i în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfînt," şi nici Tată, Fiu, sau Duh Sfînt nu este un nume, atunci care este Numele? Noi vrem să aflăm.

E-195 Acum, noi putem obţine toate astea într-un loc aici, dacă voi doar priviţi şi-şi-şi oferiţi puţin timp acum, sau conservaţi puţin timp, am vrut să spun. Acum observaţi Matei 28:19. Acum, eu nu spun că...

E-196 Voi puteţi, voi poate aţi făcut-o, unele dintre voi surorilor sau fraţilor. Voi poate aţi ridicat sus o carte, într-o zi, şi v-aţi uitat la spatele acesteia, şi aţi zis, "John şi Mary au trăit fericiţi de atunci încolo." Păi, cine este John şi Mary? Ce este, cine este John şi Mary care au trăit fericiţi de atunci încolo? Există numai o singură cale pe care voi puteţi vreodată să ştiţi cine este John şi Mary; că, dacă aceasta este o nedumerire pentru voi, mergeţi înapoi şi citiţi cartea. Este asta corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Mergeţi înapoi la început şi citiţi prin ea, şi aceasta vă spune cine este John şi Mary.

E-197 Păi, dacă Isus a zis, Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, care a zis, "Duceţi-vă de aceea, învăţaţi toate neamurile, botezîndu-i în Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt," şi nici Tată, Fiu, sau Duh Sfînt nu este un nume. Atunci, dacă aceasta este o nedumerire, noi mai bine să mergem înapoi la începutul Cărţii.

E-198 Acum să ne întoarcem înapoi la 1-ul capitol din Matei, şi noi vom începe acolo, dă genealogia, pînă cînd ea ajunge la versetul al 18-lea.

E-199 Acum priviţi, acum priviţi doar un minut. [Fratele Branham ilustrează, folosind trei obiecte – Ed.] Acesta este Tatăl, pe partea mea dreaptă; acesta în mijloc este Fiul; şi acesta este Duhul Sfînt. Acum, acesta este Tatăl lui Isus Cristos. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin."] Dumnezeu este Tatăl lui Isus Cristos. Noi toţi credem asta? ["Amin."] În regulă.

E-200 Acum Matei 1:18 a zis:
Acum naşterea lui Isus Cristos a fost în felul acesta:
Cînd... Maria mama lui a fost logodită cu Iosif, înainte ca ea... ei să vină împreună, ea a fost găsită cu un copil de la...

E-201 [Fratele Branham face pauză. Adunarea, "Duhul Sfînt."] Eu credeam că Dumnezeu era Tatăl Lui. [Fratele Branham face pauză – Ed.]
Şi ea va naşte un fiu... ei îi vor pune numele de ISUS: ...
Şi Iosif bărbatul ei, fiind un om drept, ... nevoind să o facă un exemplu public, ci şi-a pus de gînd să o lase pe ascuns.
Aşa că, pe cînd el se gîndea la aceste lucruri, iată, că îngerul Domnului i-a apărut într-un vis, zicînd, Iosife, tu fiu a lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevasta ta: căci ce s-a zămislit în ea este de la...

E-202 [Fratele Branham face pauză. Adunarea, "Duhul Sfînt. "] Eu credeam că Dumnezeu era Tatăl Lui. Acum, are El doi taţi, fraţilor? ["Nu." – Ed.] El nu poate avea. Dacă El avea, El era un copil bastard, şi ce fel de religie avem noi acolo? Voi trebuie să admiteţi că Dumnezeu Tatăl şi Duhul Sfînt este acelaşi singur Duh. Sigur, El este. Sigur, El este acelaşi singur Duh. Acum, noi am terminat, şi am văzut asta.
Şi ea va naşte un fiu, şi ei îi vor pune numele de ISUS: căci el îşi va salva poporul de la păcatul lui.
... toate acestea au fost făcute, ca să poată să fie împlinit...

E-203 Eu citez Scriptura. Voi lucrătorilor cunoaşteţi, aşa cum eu merg.
... ca să poată fi împlinit... vorbit de profet, de către Domnul, zicînd,
... o fecioară va zămisli, şi... va naşte un copil, iar ei îi vor pune numele Emanuel, care este prin tălmăcire, ...

E-204 [Fratele Branham face pauză. Adunarea, "Dumnezeu cu noi."] "Dumnezeu cu noi!" Este asta adevărat? ["Amin." – Ed.]

E-205 Atunci care este Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt? [Un frate zice, "Isus Cristos." – Ed.] Păi, desigur. Acesta este motivul că Petru i-a botezat în Numele lui "Isus Cristos."

E-206 Dar, mie nu-mi pasă, dacă tu eşti botezat în numele Trandafirului din Şaran, Crinului din Vale, Luceafărului de Dimineaţă, acelea sînt titluri, deasemeni. Dacă inima ta este în ordine către Dumnezeu, El îţi cunoaşte inima.

E-207 Dar acum, acum, am exprimat aceasta. Acum, acum am spus... Acum Fratele Seism a zis, "Acum!" Desigur, sigur, aceea părea ca Unitarism, astfel el era drept înăuntru pentru asta.

E-208 Acum am spus, "Acum aici eu vreau să-ţi spun ceva acum." Vedeţi? Am zis, "Acum eu vreau să-ţi dovedesc că aceşti, amîndoi oameni, au spus acelaşi lucru."

E-209 Acum, Matei a zis, "În Numele Tatălui." Este asta corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În ordine. Şi Petru a zis, "În Numele Domnului." Matei 28:19 a zis, "În Numele Tatălui," iar Fapte 2:38 a zis, "În Numele Domnului." David a zis, "Domnul a zis Domnului meu." Cine era Acesta? Tată şi Domn este acelaşi Nume. David a zis, "Domnul a zis Domnului meu, 'Şezi Tu la dreapta Mea."' Vedeţi, "În Numele Tatălui; în Numele Domnului."

E-210 Iar Matei a zis, "În Numele Fiului," iar Petru a zis, "În Numele lui Isus." Cine este Fiul? Isus.

E-211 "În Numele Duhului Sfînt," era Matei; iar Petru a zis, "În Numele lui Cristos," Logosul.

E-212 Tată, Fiu, Duh Sfînt, "Domnul Isus Cristos." Păi, aceasta este tot atît de perfect cît poate să fie. Vedeţi?

E-213 Fratele Seism mi-a spus. Fratele Seism, fratele Unitarian, el a zis, "Frate Branham, asta-i corect, însă," el a zis, "aceea este asta."

E-214 Am zis, "Atunci, asta este aceea." Asta-i corect. Înţelegeţi? Am zis, "Dacă aceea este asta, asta este aceea. Astfel despre ce ne certăm noi atunci?"

E-215 Am zis, "Lăsaţi-mă să vă recomand vouă, fraţilor. Dacă eu botez vreodată o persoană, aici este ce..."

E-216 Am zis, "Acum, aici este Dr. N ess." Şi cineva a zis, cu un timp în urmă, voi fraţilor, care l-aţi cunoscut pe Dr. Ness.

E-217 Păi, eu voi spune, aici, Fratele Hicks de aici, el are un... Eu cred că tu ai un Titlu de Doctorat. Este asta adevărat? În ordine.

E-218 Acum am zis, "Dacă Dr. Ness, şezînd aici..." Acum am zis, "Dacă am vrut..." Acum, cînd eu duc o persoană la apă, să-i botez, eu am recunoscut aceasta întocmai ca el, am zis, "Acelea erau titluri care au mers la Numele Lui."

E-219 Am zis, "Acum, fraţii Adunarieni folosesc titluri, iar fraţii Unitarieni folosesc Numele." Am zis, "Acum am să vă dovedesc vouă, că voi amîndoi sînteţi greşiţi, şi eu sînt corect." Voi ştiţi cum voi va trebui să... Voi aveţi oamenii sub încordare în felul acela, voi trebuie să aveţi un pic de simţ al umorului din cînd în cînd, ca să uşuraţi cumva un pic. Astfel am zis, "Eu am să vă dovedesc că voi amîndoi sînteţi greşiţi, şi eu sînt corect."

E-220 Am zis, "Acum ce dacă eu aş fi vrut să consider pe Fratele Ness, eu aş spune..."

E-221 Sau, sau Fratele Hicks de aici, vedeţi. Eu aş zice, "Hicks!" Acum, ar suna aceea plăcut? Nu. Păi, ce dacă eu aş spune, "Doctore! Măi, Doc! Cum îi cu asta?" Acum aceasta sună nerespectos, nu-i aşa?

E-222 "Cînd," am zis, "acesta este felul în care voi Adunarienii faceţi, vedeţi. Cînd voi fraţii Adunarieni ziceţi, 'În numele Tatălui, şi al Fiului, Duhului Sfînt,' voi doar ziceţi, 'în numele reverendului, doctor.'"

E-223 Şi am zis, "Apoi, voi fraţilor Unitarieni, cînd voi botezaţi, voi ziceţi, 'Isus!"' Ei nu folosesc...

E-224 Ei, Isus Numai, doar folosesc numele "Isus." Există doar mulţi Isusi. Dar, Acesta este Domnul Isus Cristos, voi vedeţi. Există mulţi... Botează în numele lui "Isus," eu desigur nu merg pentru aceea; nu există nici o Scriptură. Voi luaţi originalul, şi vedeţi dacă acesta nu este "Domnul Isus Cristos." Desigur, El este Domnul Isus Cristos. Există mulţi Isusi, desigur. Iar Cristos este cel "Uns."

E-225 Am zis, "Acum, dacă eu urma să spun acelaşi lucru Fratelui Ness. Eu aş spune, va suna aceasta corect ca eu să spun, 'Măi, Ness!'?" Am zis, "Acesta este felul în care voi Unitarienii aţi spune aceasta. Înţelegeţi? Nu ar fi aceea o desconsiderare nerespectoasă pentru acel om care a studiat, şi el are un Titlu de Doctorat? Dacă el a studiat din greu pentru asta, el se cuvine să fie întitulat astfel."

E-226 Şi am zis, "Atunci dacă am zis, 'Măi, Doc!"' Am zis, "Nu ar suna aceea pe şleau, ca un lucrător să i se adreseze celuilalt?" Sau, am zis, "Acela este felul în care tu o faci, numai partea de lîngă titlu."

E-227 Dar am zis, "Cînd eu duc un om la apă; eu păşesc acolo sus şi-l întreb, şi discut, şi îi iau numele şi oricine este, şi credinţa lui.

E-228 "Apoi mă rog, şi zic, 'Acum, Tată, aşa cum Tu ne-ai însărcinat să "mergeţi în toată lumea şi faceţi ucenici din toate neamurile,...""' Voi fraţilor ştiţi că acesta este originalul, vedeţi. "'"... faceţi ucenici din toate naţiunile, botezîndu-i în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfînt; învăţîndu-i să ţină orice lucruri" care Tu ai... toate lucrurile pe care Tu ne-ai învăţat.'

E-229 "Astfel atunci am zis, 'Pe baza mărturisirii tale de credinţă; pe baza mărturisirii păcatelor tale, şi credinţa ta în Fiul lui Dumnezeu, eu te botez, preaiubitul meu frate, în Numele Domnului Isus Cristos."'

E-230 Am zis, "Acesta este felul în care eu botez. Eu recunosc şi titlurile Lui, ce era El, şi Tată, Fiu, şi Duh Sfînt. Şi motivul că Isus a spus asta, era..."

E-231 Acum priviţi. Dacă-dacă aceasta nu este aşa, voi aveţi o contradicţie în Scriptura voastră; voi aveţi o contradicţie. Şi ce o să faceţi voi cînd... Ce dacă acest frate Budist s-ar ridica şi ar zice că, "Cum îi cu asta?" Ce ar spune ei cînd ei mi-au spus...

E-232 Dincolo, cînd acest frate Indian l-a provocat pe Morris Reedhead, şi i-a zis, a zis, "Cum este cu Marcu 16?" El trebuia să bată în retragere la asta.

E-233 Voi nu trebuie să bateţi în retragere la nimic. Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu. Staţi cu El. Doar rugaţi-vă. Obţineţi descoperirea. Acesta tot decurge la fel.

E-234 Vedeţi, ei amîndoi spun lucrul, acum; nu titluri; nu deloc. Am zis, "Acum..."

E-235 Eu L-am recunoscut. El era Tatăl; nu alt Dumnezeu. El era Fiul; nu alt Dumnezeu. Acelaşi Dumnezeu! Acestea sînt trei funcţii. Dumnezeu în harul Părintesc, dacă voi vreţi să numiţi aceasta, despre Paternitate; calitatea de Fiu; şi acesta este acelaşi Dumnezeu în noi acum, "Eu voi fi cu voi." Acel "Eu," pronumele personal, "Eu voi fi cu voi." Astfel, voi vedeţi, acestea sînt trei funcţii, nu trei Dumnezei.
Acum, frate, dacă ucenicii nu au folosit aceasta niciodată, şi înainte în jos...

E-236 Eu nu spun nimic împotriva acesteia. Aceasta este în ordine. Însă eu vă spun, dacă un om vine aici afară, şi a fost botezat în numele "Trandafirului din Şaron, Crinului din Vale, şi Luceafărului Dimineţii," şi a crezut pe Isus Cristos ca Salvator al lui; eu aş spune, "Dumnezeu să te binecuvinteze, frate! Vino, hai să mergem!" Înţelegeţi? Asta-i adevărat. Căci, dacă inima ta nu este în ordine, tu nu eşti în ordine, oricum. Exact corect. Şi a ta-a ta inimă trebuie să fie în ordine.

E-237 Şi am zis, "Acum priviţi. Acum, dacă eu urma să-l salut pe Fratele Ness aici, eu aş spune 'Rev. Dr. Ness.' aceasta este exact. El este un lucrător. El se cuvine să fie considerat ca un lucrător. El a studiat, şi multe studii. El are un Titlu de Doctorat, astfel el trebuie să fie numit 'doctor.' Acesta este titlul lui, vedeţi. Iar numele lui este 'Ness,' totuşi. Acum, eu nu aş spune, 'Măi, Ness! Măi, Doc!' Nu, aceea nu ar fi drept. Eu aş zice, 'Rev. Dr. Ness.'

E-238 "Vedeţi, aceasta este ceea ce eu numesc, vedeţi, ce El este; şi Tată, Fiu, şi Duh Sfînt, 'Domnul Isus Cristos."' Înţelegeţi?

E-239 Şi am zis, "Dacă eu vreodată botez pe unul afară în toate bisericile voastre, acesta este felul în care îi voi boteza eu." Am zis, "L-ai primi tu, Frate Ness?"

E-240 El a zis, "Desigur. El a fost botezat în Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt."
Am zis, "L-ai primi tu pe el, Frate Seism?"
El a zis, "Desigur, el este botezat în Numele lui Isus."

E-241 Am zis, "Atunci ce se întîmplă cu voi, fraţilor? De ce nu acceptaţi voi asta, şi să spargeţi jos aceste ziduri unde sînt aceste sărmane fiinţe umane. Unitarienii vor, într-adevăr, adunările, ei vor să se închine cu Adunarienii. Şi Adunarienii, adunarea, vor să se închine cu Unitarienii. Şi fraţi sînt în felul acela. Ei sînt în felul acela. Dar atît timp cît Diavolul îi poate face să se lupte..."

E-242 Acum voi vedeţi ce vreau eu să spun, fraţilor? Eu conduc înspre acel singur lucru, Isus Cristos, şi unirea Trupului lui Isus Cristos. Acela este scopul meu. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-243 Acum, eu nu spun nimic despre, "Măi, tu nu eşti botezat în Numele lui Isus; tu o să mergi în iad." Acum, asta este fără sens.

E-244 Eu am să vă spun ce s-a întîmplat zilele trecute. Eu eram jos în Texas. Înainte să plec... Şi-fraţii de aici sînt martori la asta. Biserica Unitariană, şaptezeci şi două de biserici, mi-au sponsorat mitingul. Şi am pus pe Fratele Petty, fratele de la Adunarea lui Dumnezeu, sus pe platformă în seara aceea. Acum, voi ştiţi că asta-i adevărat. El este un frate scump, Fratele Petty, dacă careva din voi îl cunoaşteţi, de la Beaumont, Texas. El este unul din cei mai minunaţi oameni pe care i-am întîlnit vreodată. Soţia lui este o Catolică convertită, cu adevărat o femeie sfinţită. El este un om adevărat a lui Dumnezeu.

E-245 Spuneţi-mi cine este un om mai minunat decît Roy Wead, de la Adunările lui Dumnezeu. Menţionaţi vreunul din aceşti oameni, priviţi aici, toţi aceşti fraţi pe care eu îi cunosc aici în jur. Fratele de la biserica Philadelphiană de aici, şi oamenii de la Adunarea lui Dumnezeu, şi care este vreun popor mai minunat? Spuneţi-mi unde. Spuneţi-mi cine este un om mai minunat decît Jack Moore? Spuneţi-mi asta. El este unul ceea ce ei numesc... Ei aparţin de ei. El nu este un radical. V oi găsiţi radicali pe ambele părţi; şi acolo este unde oamenii arată, şi acolo este unde Diavolul arată.

E-246 Dar ei toţi sînt oameni ai lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat Duhul Sfînt. Dacă aceasta nu ar fi fost harul lui Dumnezeu, noi cu toţii am fi duşi, certurile şi lucrurile noastre. Asta-i exact corect. Însă harul lui Dumnezeu ne leagă împreună. Nu-i de mirare că noi putem cînta, "Binecuvîntată să fie legătura care leagă inimile noastre în iubire Creştină." Aceasta-i ceea ce noi avem nevoie, atunci.

E-247 Şi astfel voi ştiţi ce? Superintendentul General peste-biserică, m-a sunat, şi el a zis, "Ştii tu ce ai făcut tu seara trecută?" A doua seară a mea acolo.
Am zis, "Ce?" Am zis, "Am avut un miting minunat."
A zis, "Tu ai avut un om pe platforma ta care era păcătos."
Am zis, "Eu nu am ştiut asta." Unde era...
A zis, "Acel Mr. Petty."

E-248 "Oh," am zis, "un păcătos? Păi," am zis, "el este un predicator la Adunarea lui Dumnezeu, frate."

E-249 El a zis, "Da, dar el este totuşi un păcătos, deoarece el nu a fost botezat corect."

E-250 Şi am zis, "Frate, te rog spune-mi de ce." Am zis, "El are Duhul Sfînt."

E-251 El a zis, "Frate Branham, ce a zis Petru? 'Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre.' De aceea păcatele tale nu pot fi iertate pînă tu nu eşti botezat în Numele lui Isus."
Am zis, "Este aceea formula, fratele meu?"
El a zis, "Aceea este formula."

E-252 Am zis, "Şi Dumnezeu şi-a răsturnat Propriul Lui car cu mere atunci, în Fapte 10:49, căci, 'În timp ce Petru încă vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfînt a căzut peste acei care au auzit Cuvîntul,' vedeţi, şi ei nu au fost niciodată botezaţi, deloc. Atunci, Dumnezeu a dat Duhul Sfînt la oameni care nu erau nici măcar convertiţi?" Am zis, "Unde în lumea asta stai tu acum?"

E-253 El a zis, "Tu ştii ce o să faci tu?" A zis, "Noi tragem un inel mic, şi te tragem pe tine drept afară din cercul nostru."

E-254 "Atunci," am zis, "Eu am să trag un altul, şi te trag pe tine drept înapoi iarăşi." Am zis, "Tu nu mă poţi trage afară, deoarece eu te iubesc. Vezi, tu doar nu poţi face aceasta." Am zis, "Există prea mulţi din ai tăi-ai tăi fraţi afară acolo care mă iubesc şi cred în mine." Am zis, "Tu, eu voi-eu voi... Ei vor veni, oricum." Am zis, "Ei vor veni. Şi tu nu mă poţi trage afară. Dacă tu mă tragi afară, eu te voi trage înapoi înăuntru."
Am zis, "Cînd tu faci un cerc; Dumnezeu, prin harul Lui, mă va lăsa să desenez altul şi te trag drept înapoi înăutru iarăşi." Asta-i adevărat, îi trag drept înapoi iarăşi.

E-255 Şi, frate, oh, în Numele lui Cristos pot eu spune asta. Eu-eu am... Eu ştiu că eu reţin din timp aici; şi este cam aproape timpul de încheiere, eu presupun, însă lăsaţi-mă doar să spun asta, vedeţi.

E-256 Şi eu i-am spus acelui om, am zis, " Eu aş merge cu tine atît timp cît tu ai predica Scripturile, şi ai dragoste, şi crezi că aceasta... şi predici şi zici că tu botezi pe oameni... nu în numele lui 'Isus,' Isus numai. Nu, domnule. Eu-eu sigur că nu aş fi de acord cu asta, deoarece eu mă cunosc cu cîţiva Isusi; îi cunosc în Africa şi diferite locuri, oameni numiţi Isus. Însă dacă tu vei folosi termenul de 'Domnul nostru Isus Cristos,' eu voi merge cu tine în aceasta. Aceea este în ordine. Eu voi ţinea cu tine. Mă gîndesc că tu să pui 'Tată, Fiu, şi Duh Sfînt' întîi, vezi, să iei aceasta corect." Am zis, "Mă gîndesc că tu ar trebui."
Dar el a zis, "Oh, nu, nu! Aceea, aceea este înapoi la trinitate."
Am zis, "Aceasta nu este o trinitate. Acesta este un Dumnezeu în trei funcţii."

E-257 Aceasta nu este o trinitate, trei Dumnezei. Noi nu avem trei Dumnezei. Desigur că nu. Nu există un astfel de lucru. Nu a fost învăţat în Biblie. Şi există numai un Dumnezeu. "Ascultaţi voi, O Israel, Eu sînt Domnul Dumnezeul vostru." Un Dumnezeu! Prima poruncă, "Tu să nu ai alţi dumnezei înaintea Mea." Cu certitudine, El este un Dumnezeu, nu trei.

E-258 Aceea este o versiune Catolică din ea; şi aceasta a fost condusă jos de la Catolici la Lutherani, şi înainte în jos, şi aşa mai departe, şi aceasta este crezut în general printre oameni astăzi că noi avem trei Dumnezei.

E-259 Şi aceea este unde voi niciodată nu veţi... Această Evanghelie nu va merge niciodată la Iudei... Care, am profeţit dimineaţa trecută la un misionar Iudeu acolo. Voi niciodată nu veţi lua un Dumnezeu în trinitate la un Iudeu. Voi niciodată nu veţi face asta. Care, el nu este; el are mai bună pricepere decît atît. Vedeţi, el cunoaşte mai mult despre Biblie decît atît. Însă El nu este un Dumnezeu triunic, pentru un-pentru un Iudeu. Dacă tu îl laşi să cunoască că Acesta este acelaşi Iehova, el îl va primi chiar acum. Sigur! Asta este, vedeţi.

E-260 Iar eu cred toate astea. Cum a spus Iosif, "Fraţilor, nu fiţi mîniaţi cu voi înşivă, deoarece Dumnezeu a făcut aceasta," voi vedeţi. Astfel, căci lucrul este astfel că aceasta a putut să aştepte pînă la acest timp, asta-i tot, deoarece epoca noastră a Neamurilor este cam terminată. Acum, eu cred aceasta din toată inima noastră. Astfel vedeţi voi, fraţii mei? [Adunarea zice, "Amin." -Ed.] Eu încerc să conduc la ceva, ca, acest grup de oameni, de oameni care au botezul Duhului Sfînt.

E-261 Grupul lui Aimee McPherson, ce a făcut ea? Ea era întîi o Unitariană, eu cred; apoi a ieşit şi a devenit Adunariană; apoi s-a retras afară şi s-a organizat pe sine diferit; aici nu cu mult în urmă, a pus înăuntru un grup micuţ, un lucru micuţ.

E-262 Eu şedeam în adunarea lui O. L. Jaggers. Acum, noi toţi îl cunoaştem pe O. L. Jaggers. A lui-lui tată a ajutat să întemeieze Consiliul General al Adunărilor lui Dumnezeu. Acum, O.L. este un om mare. El este un mare predicator. Eu i¬am spus, nu cu mult în urmă, am zis, "Frate Jaggers, dacă eu aş putea să predic ca tine, eu niciodată nu aş avea nici măcar un serviciu de vindecare." Însă el avea tot acel sînge şi vin, şi lucruri, cînd el a început întîi acolo.

E-263 Scuzaţi-mă, dacă eu vă rănesc simţurile, fraţilor, privitor la aceasta. Eu-eu... Aceea este în ordine. Dumnezeu poate face să vină sînge, să vină vin, sau să vină ulei, orice vrea El, însă aceasta nu iartă păcatele. Nu, domnule. Nu, domnule. Nu, într-adevăr. "Sîngele lui Isus Cristos niciodată nu-şi va pierde puterea Lui, pînă cînd toată Biserica răscumpărată a lui Dumnezeu va fi salvată, să nu mai păcătuiască."

E-264 Am zis, "Frate Jaggers?" Eu l-am luat; eu l-am sunat. Iar eu eram cu Oamenii de Afaceri Creştini. Şi am zis, am zis, "Frate O.L.?"

E-265 El a zis, "Unde în lumea asta eşti tu?" Eu eram într-un micuţ motel vechi ieftin acolo afară. Şi el a zis, "Tu vrei să-mi spui că ei te-au pus aici afară?"

E-266 Am zis, "Aceasta a fost dorinţa mea. Cînd eu vin la tine," am zis, "ce ai făcut tu? Tu m-ai pus acolo în Statler Hotel, şi eu doar a trebuit să stau în colţ. Ei m-au aşezat jos la masă; eu nu ştiam care cuţit să folosesc, sau nimic altceva. Şi eu nu am... Am mers jos pe acolo, fără un veston, şi ei au vrut să mă dea afară." Şi am zis, "Eu-eu nu ştiu cum să mă comport."
A zis, "Eu te iau pe tine acolo, dacă ei sînt prea săraci ca să o facă."

E-267 Am zis, "Nu, domnule." Am zis, "Ceea ce eu vreau să fac este să am un grătar cu tine, dacă tu vei plăti pentru el."
Şi el a zis, "În regulă."

E-268 Astfel atunci noi am mers afară la un loc, şi ne-am aşezat jos. Şi am zis, "Frate Jaggers, eu desigur te admir..."

E-269 Şi el este un foarte scump prieten de-al meu, un frate preţios. Şi eu-eu aveam micuţa lui broşură, şi el... unde el avea acea femeie care tocmai a venit aici de peste mări, care avea acel sînge în mîinile ei, şi alte lucruri. Astfel eu am avut aceasta aici. Eu doar vroiam ca el să nege aceasta odată, şi atunci eu aveam aceasta chiar pe a lui-pe hîrtia lui, voi ştiţi.

E-270 Am zis, "Eu am observat unde tu mergi drept înainte, avînd, urmînd să ai pornită o mare trezire." Căci, Oamenii de Afaceri m-au avut acolo, desigur.

E-271 Se pare că oamenii ar şti. Dacă Duhul Sfînt poate descoperi pe platformă, nu poate El să-mi spună ce se întîmplă în alte locuri, fraţilor? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-272 Eu vă pot spune, cuvînt cu cuvînt, şi să dovedesc aceasta prin Fratele Carlson, şi acest frate aici. Eu am şezut la miting, ieri, şi am spus acestor fraţi ce va fi aici în dimineaţa aceasta. [Un frate zice, "Da, domnule." – Ed.] Asta-i adevărat. Exact. ["Amin."] Vedeţi? Deoarece, Duhul Sfînt m-a trezit, şi a zis, "Stai lîngă fereastră." M-am uitat, la fereastră, şi El mi-a arătat întocmai exact aceasta. Am zis, "Acum, fraţilor..." [Un frate zice, "Asta-i adevărat."] Eu v-am arătat asta, exact corect. Acolo! Vedeţi?
Păi, se cuvine ca ei să ştie asta.

E-273 Aici nu cu mult în urmă, un om s-a ridicat, aici la Chatauqua, şi a zis, "Fratele Branham este un profet." Eu nu pretind să fiu nici un profet. Vedeţi? Dar el a zis, "Fratele Branham este un profet cînd el este sub Duhul deosebirii, dar," a zis, "oh, Învăţătura lui este otravă. Fiţi atenţi cu Aceasta." Mă gîndeam, despre un om educat, să spună el un lucru ca acesta?

E-274 Ce înseamnă un profet? "Un tălmăcitor Divin al Cuvîntului." "Cuvîntul Domnului a venit la profet," vedeţi voi. Dar, chiar asta, asta nu-i nici aici nici nu zic.

E-275 Însă, oricum, Fratele J aggers. Şi am zis, el a zis, oh... Am zis, "Eu am văzut despre femeia aceea care are sîngele acela în mîna ei."

E-276 "Oh," a zis el, "Frate Branham, aceea era cel mai fenomenal ce ai văzut tu vreodată!"

E-277 Am zis, "Frate Jaggers, eu te iubesc. Întîi, eu vreau ca tu să pui mîna mea în a ta. Hai să zicem că noi sîntem fraţi."
El a zis, "Sigur. Care este treaba?"

E-278 Am zis, "Tu eşti unul dintre cei mai puternici predicatori despre care ştiu eu. Ce o-ce o unealtă eşti tu pentru Dumnezeu!"

E-279 El a zis, "Îţi mulţumesc, Frate Branham. Tu eşti într¬adevăr umil."

E-280 Am zis, "Eu nu spun asta ca să fiu umilit. Eu spun asta deoarece eu cred că tu eşti slujitorul lui Dumnezeu." Dar eu am zis, "Frate Jaggers, dacă tu nu... Tu-tu alergi prea mult afară; tu nu ai o contrabalanţă pentru ceea ce tu vorbeşti. Tu te bazezi..."

E-281 Şi iată care este treaba cu o mulţime dintre voi Adunările lui Dumnezeu, şi alţi oameni, la aceste servicii de vindecare. Eu nu vă blamez pe voi. Există atît de mult numită... Şi Tommy, aici, este un frate bun, şi noi ştim cît de solid stă el. Însă există atît de mult în ţară astăzi sub numele de vindecare Divină, nu-i de mirare că voi nu vreţi să sponsoraţi un miting în oraş. Ei vin şi storc pe oameni, şi se duc afară. Şi ce au obţinut ei? Nu le dă oamenilor nici un pic mai mult decît cum o faci de la platformă, de la propriul tău amvon. Şi voi aveţi dreptate, fraţilor. Eu vă spun, voi aveţi dreptate. Însă aceasta este întocmai ca...

E-282 Eu am citit istoria lui Martin Luther. Aceasta zice, "Acesta nu era un mister că Martin Luther a putut să protesteze biserica Catolică, şi să scape cu aceasta." Voi aţi citit istoria lui. "Dar că Martin Luther a putut să-şi ţină capul deasupra a tot fanatismului care a urmat trezirea lui, acolo era misterul."

E-283 Şi cînd fenomenul este făcut, netăiatul împrejur a urmat, întocmai cum era în Egipt. Şi aceasta întotdeauna a cauzat necaz afară în ţară. Noi ştim asta, cînd noi ajungem acolo afară. Care, l-a ridicat pe Core, şi Dumnezeu a trebuit să-l nimicească. Dar, fraţilor, eu nu vă blamez pe voi.

E-284 Fratele Jaggers a şezut acolo şi a încercat să-mi spună că acela era Duhul Sfînt făcînd aceea. Şi a zis... Şi atunci eu aveam, în propriul lui ziar... Am zis, "Frate J aggers, acum," am zis, "Eu sînt un elev de şapte clase. Iar tu eşti un Doctor în Divinitate, şi ai studiat să fii un avocat. Tu ai fost crescut într-o biserică, decentă curată, Adunarea lui Dumnezeu. Tatăl tău a ajutat să se întemeieze acea credinţă. Iar tu retrăgîndu-te la o parte, aceasta depinde de tine." Dar am spus, "Asta depinde de orice om, care vrea să facă asta. Eu nu trag ceva linii acolo. Însă cînd aceasta ajunge la un loc că o unealtă ca tine, ar putea să cîştige mii de suflete la Cristos, ar zidi slujba lui asupra unei senzaţii." Am zis, "Frate Jaggers, tu zideşti o coloană ca asta, dacă tu nu ai o contrabalanţă pentru asta, ea va cădea după o vreme. Iar tu trebuie să ai Scriptură pentru lucrul despre care tu vorbeşti."
El a zis, "Există Scriptură." Am zis, "Arată aceasta."

E-285 El a zis, "Păi, Frate Branham," a zis, "acela este Duhul Sfînt făcînd asta."

E-286 Am zis, "Arată-mi, Scriptura, unde zice Aceasta că Duhul Sfînt a făcut vreodată să iese sînge din cineva, şi aşa mai departe, de felul acesta. Doar arată aceasta; toarnă ulei din ei. Tu zici, 'Acel ulei era pentru vindecare Divină.' Şi tu zici, 'Sîngele acelei femei ar fi salvarea neamurilor."' Am zis, "Dacă aceea este aşa, atunci ce s-a întîmplat cu Sîngele lui Isus Cristos? Aceasta scoate. Şi orice este împotriva Lui, este anti. Acesta este împotriva Lui." Am zis, "Aceasta devine o învăţătură anticristă."
"Oh," a zis el, "Frate Branham, tu vei învăţa într-o zi."

E-287 Am zis, "Eu sper că eu niciodată nu voi învăţa aşa. Acum, frate," am zis, "Eu te iubesc, iar tu eşti fratele meu." Şi am zis, "Frate Jaggers, tu o să ajungi pe o creangă, după o vreme, de pe care tu nu te vei putea da înapoi. Vino înapoi la biserica ta, şi vino înapoi şi stai cu Evanghelia." Şi am zis, "Nu zidi aceasta pe senzaţii." Am zis, "Cel..."

E-288 Acum el are, el botează spre Viaţă Eternă, voi ştiţi, "De fiecare dată tu te botezi, tu te întorci într-o femeie tînără sau bărbat. Acum asta are să... Tu nu o să mori (niciodată)." Astfel, că, acesta, el este la capătul crengii chiar acum; şi acele "pilule de vitamină din Marea Moartă." Voi vedeţi? Însă aceasta este ceea ce este, frate, el a început asupra acelor mici senzaţii.

E-289 Şi voi bărbaţii de aici care aveţi aceste biserici, voi lăsaţi ceva de felul acesta să vină în oraş, şi, voi ştiţi, Diavolul este viclean, şi el-el sare în acele lucruri ca acelea. El se ceartă la aceasta. Şi el-el obţine oameni întărîtaţi, şi el cauzează confuzii în biserică, şi alte lucruri. Însă asta nu este aşa.

E-290 Acum, aici. Nu contează cît de multă dreptate ai, aici este un lucru pe care noi îl omitem şi pierdem, fraţii mei. Acum eu închei, în a spune asta. Nu contează cît de corect sînt eu, şi cît de scriptural sînt eu, şi cît de mult cunosc eu despre Biblia lui Dumnezeu; dacă eu nu am Duhul lui Dumnezeu, de dragoste, în inima mea, pentru întreaga rasă umană şi toţi, atunci eu sînt greşit de la început.

E-291 Acum, Pavel a zis, în Întîi Corinteni 13, "Deşi eu am cunoştinţă, vedeţi, şi înţeleg toate tainele lui Dumnezeu, vedeţi; sub toate, stau; şi nu am dragoste, eu sînt nimic. Şi deşi eu vorbesc cu limbi omeneşti şi îngereşti," acelea sînt acelea cu care voi vorbiţi lui Dumnezeu, şi întotdeauna acelea care pot fi tălmăcite. "Deşi eu vorbesc în limbi, limbi veritabile omeneşti şi îngereşti, şi nu am dragoste, iubire, nu-mi ajută la nimic." Astfel dacă eu cunosc toate tainele lui Dumnezeu, şi le pot derula şi-şi le pot face pe toate să se potrivească împreună, şi eu nu am dragoste, ce bun ar face aceasta? Şi cînd eu...

E-292 Isus a zis, "Prin aceasta vor şti toţi oamenii că voi sînteţi ucenicii Mei, cînd voi aveţi..." Cînd Adunarienii au dragoste pentru Unitarieni, şi Unitarienii au dragoste pentru Adunarieni, "cînd voi aveţi dragoste, unul pentru altul," fie drept sau greşit. Şi atît timp cît obiectivul este greşit, motivul este greşit, adică, atunci tu eşti greşit de la început. Nu este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi, "Deşi eu vorbesc cu limbi omeneşti sau îngereşti, şi nu am dragoste, eu încă nu sînt nimic." Deoarece, Dumnezeu este dragoste. Noi ştim asta.

E-293 Şi eu cred în vorbirea în limbi. Acum, cineva a zis, "Fratele Branham nu crede în evidenţa iniţială." Eu vreau să clarific asta cu voi acum. Înţelegeţi? Mie mi-ar place să vă spun.

E-294 Eu cred că atunci cînd un om primeşte pe Cristos, el primeşte o porţiune din Duhul Sfînt. Căci, Isus a zis, în Matei-capitolul al 12-lea, din al 5-lea capitol şi al douăzeci¬... al 24-lea verset, El a zis. Nu, eu cred că aceasta este Sfîntul Ioan 5:24. El a zis, "Acel care aude Cuvintele Mele, şi crede în Acela care M-a trimes, are Viaţă Eternă." Acum, există numai o formă de Viaţă Eternă. "Şi nu vine la condamnare; ci a trecut de la moarte la Viaţă."

E-295 Acum, eu cred că nici un om nu se poate chema pe sine; Dumnezeu trebuie să-l cheme. Şi dacă Dumnezeu într-adevăr l-a chemat... Şi există o mulţime de oameni, noi ştim, fraţi, care sînt prelucraţi şi se gîndesc că Dumnezeu i-a chemat, însă viaţa lor curînd... aflaţi, voi aflaţi aceasta. Însă dacă Dumnezeu te-a chemat, tu eşti, tu vei fi acolo, şi tu vei sta acolo, înţelegi, cunoşti. Şi apoi dacă... Acum, aceasta nu este învăţătură Baptistă. Voi ştiţi asta, vedeţi.

E-296 Dar, pentru că eu nu cred în a strînge mîinile şi să ai siguranţă Eternă, şi toate acele lucruri. Eu-eu nu cred în aceea, nicidecum. Dacă ei vor să creadă aceea, păi, asta este în regulă. Eu încă zic că ei sînt fraţii mei.

E-297 În dimineaţa aceasta, dacă eu aş fi cerut o bucată de plăcintă, (care este aproape timpul prînzului), mie ar putea să¬mi placă cireşe, şi voi aţi putea lua mere, însă noi amîndoi mîncăm plăcintă. Înţelegeţi? Astfel aceasta nu face nimic atît timp cît noi mîncăm plăcintă.

E-298 Acesta este felul în care noi credem. Dacă tu vrei să fii un Unitarian, fii un Unitarian; dacă tu vrei să fii Adunarea lui Dumnezeu, fii Adunarea lui Dumnezeu. Dacă tu vrei să fii orice eşti tu, Baptist, Presbiterian, fii un Creştin în aceasta. Înţelegi?

E-299 Şi-şi cerceteaz-o pentru tine însuţi, însă nu vă certaţi unul cu altul. Deoarece, aceste lucruri mărunte, ele toate se potrivesc împreună. Asta-i adevărat. Ele toate se potrivesc împreună şi vin la acel singur loc.

E-300 Şi-şi nu contează ce facem noi, cîte minuni putem noi face, cîţi munţi putem noi muta, sau orice ar fi aceasta; pînă cînd noi ajungem la un loc ca noi să iubim, nu credinţă prefăcută, ci noi ne iubim unul pe altul. Cînd noi iubim pe fiecare frate, nu contează la ce biserică aparţine el, noi îl iubim; nu doar să pretindem că îl iubim, căci noi ştim că aceasta este o idee religioasă, aceasta este, "Noi trebuie să facem asta." Dar, pentru că noi o facem, noi ne iubim unul pe altul; atunci, îndelungă răbdare, să răbdăm unul cu altul.

E-301 Şi eu cred, în Coloseni 3, cam 9, pe undeva pe acolo... Eu aş putea, eu-eu nu... Eu aş putea fi greşit la această Scriptură, însă Ea a spus asta. După ce noi devenim un Creştin, noi să nu invidiem. Înţelegeţi? Noi nu putem avea credinţă cînd voi încercaţi să daţi respecte şi onoare unul altuia. Vedeţi, noi nu putem face asta; noi nu putem avea credinţă. Noi trebuie să onorăm pe Dumnezeu, vedeţi, să-l onorăm pe El. Cred în fraţii mei, sigur, este dragoste; însă respectele şi demnitatea se duc la Dumnezeu! Cît despre...
Însă aveţi credinţă şi încredere unul în altul. "Şi nu vă minţiţi unul pe altul." Înţelegeţi? "Nu vă minţiţi unul pe altul." Dacă eu vă spun în dimineaţa aceasta, "Eu vă iubesc," eu trebuie să fac asta. Dacă nu, eu sînt un făţarnic. Asta-i exact.

E-302 Acum, fraţilor, de-a lungul acestei linii... Acum, Frate Tommy, eu sper că eu nu v-am reţinut prea mult aici. Eu... Fratele Tommy are ceva de spus doar într-o clipă. Însă eu aş putea spune că, atunci cînd eu vin în mijlocul vostru...

E-303 Eu cred asta. Eu cred că Dumnezeu Tatăl nostru a preaumbrit o fecioară numită Maria, şi a creat în ea o celulă de Sînge care l-a născut pe Isus Cristos, care era Fiul lui Dumnezeu, cortul în care Dumnezeu s-a învăluit pe Sine, în trup, s-a manifestat pe Sine printre noi. "Dumnezeu era în Cristos, împăcînd lumea cu Sine." Eu cred că celula de Sînge a fost ruptă la Calvar, pentru iertarea păcatelor noastre. Iar Duhul a ieşit afară din El şi a venit înapoi peste Biserică, deoarece, Cristosul, Duhul Sfînt; Cristosul, Logosul, era în noi acum, Duhul Sfînt, prin botez. Făcîndu-ne... Cristos separîndu-se pe Sine, dîndu-şi Viaţa Lui la fiecare din noi, ca noi, ca un grup de oameni, să putem fi Biserica lui Dumnezeu. Şi nu cu mult în urmă...

E-304 Eu obişnuiam să călăresc. Voi ştiţi asta. Tatăl meu era un călăreţ, un mare puşcaş. Eu obişnuiam să călăresc. Noi am auzit-... in Valea Arapaho, sau eu vreau să spun Troublesome River, acolo la Arapaho Range. Asociaţia Hereford paşte acea vale. Şi pe valea aceea, fermierii, ei-ei au aşa de multă iarbă pe care ei o pot creşte. Şi cînd o fermă va produce atît de mult ca o tonă de fin, tu poţi mîna o vacă pe-pe păşune, sus sub Estes Park acolo, şi tu poţi mîna o vacă pe acele pă-... Marile mele terenuri de vînătoare, sus acolo. Şi eu lucram la fermă acolo pentru un an. Eu încă mă duc, în Primăvară şi Toamnă, cînd eu sînt liber şi pot, şi călăresc la strîngerea vitelor, doar să fiu sus acolo, deoarece îmi place să călăresc. Şi peste tot în sus şi-n jos pe fer-... valea aceea, există o mulţime de fermieri care au un drept înăuntru aici, şi să-şi pască vitele lor. Şi în timpul Primăverii, de multe ori, eu i-am ajutat să strîngă vitele împreună şi să le mîne sus acolo.

E-305 Şi acolo este un gard de deplasare, unde ei pot să mute înapoi pe proprietate privată, venind în jos prin clasificare. Pînă... Şi clasificatorul stă acolo şi numără acele vite cînd el merge înăuntru, cînd ele merg înăuntru. Şi eu am şezut, multe zile, ceas după ceas; am privit grămada D-lui Grimes trecînd pe acolo, el avea Diamond Bar; a noastră era Turkey Track; şi ei aveau-Tripod chiar sub noi; şi a lui Jeffrey, şi aşa mai departe. Apoi cînd eu mi-am pus piciorul, cum mulţi dintre voi ştiţi, peste corn la şea, şi am şezut acolo şi am privit clasificatorul cum el stătea acolo, numărînd aceste vite.

E-306 Eu am observat un lucru. El nu a dat prea multă atenţie la marca care era pe ea. Însă există un lucru după care el într¬adevăr s-a uitat, aceea era eticheta de sînge. Aceasta trebuia să fie o Hereford pur sînge sau ea nu putea să meargă înapoia acelui gard, însă marca nu conta prea mult.

E-307 Şi eu cred că acela este felul cum va fi la Judecată. El nu o să se uite la marca noastră, însă El se va uita după eticheta de Sînge.

E-308 Eu mi-am făcut greşelile mele, fraţilor, şi eu am făcut aşa de multe lucruri care sînt greşite. Şi dacă oricînd de-a lungul drumlui eu am adus, sau dacă voi aţi auzit ceva ce eu aş fi putut remarca sau spune, care dă o ofensare de vreun fel, sau dacă eu am spus ceva în această dimineaţă care dă o ofensare, eu vă cer, ca un frate Creştin sau soră, să mă iertaţi. Eu nu am vrut să fac asta. Eu doar mi-am deschis către voi inima mea, ca noi să cunoaştem.

E-309 Dacă există ceva botez să fie făcut, voi fraţilor faceţi aceasta, voi înşivă, vedeţi. Aceea este, eu-eu nu o fac. Dacă eu aş face, acesta este felul în care eu voi boteza, acela ca acesta. Şi oricare din voi îe poate lua, vedeţi. Astfel voi puteţi lua persoana, ei botează în Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt, şi ei sînt botezaţi în Numele Domnului Isus Cristos, deasemeni. Astfel dacă eu botez vreodată pe unul... însă eu nu am făcut-o încă. Eu botez numai în propria mea biserică, şi aceea sînt doar oamenii de acolo. Şi acesta este felul în care oamenii din biserica mea sînt botezaţi. Şi dacă voi veţi primi înapoi, acesta este vechiul ritual Misionar, vechiul ritual Misionar Baptist. Şi acum dacă... Ăsta-i acela.

E-310 Eu cred în vindecare Divină. Eu cred în botezul Duhului Sfînt. Eu cred în-în vorbirea în limbi prin Duhul Sfînt. Eu cred în fiecare dar pe care Dumnezeu l-a dat Bisericii Lui. Eu sînt pentru ele, sută la sută. Însă eu cred...

E-311 Eu nu sînt pentru o mulţime din aceste vindecări de aici de clasa întîi pe care noi le avem pe aici astăzi. Mi-ar place doar să fac o remarcă aici. Cu un timp în urmă acolo era un frate... Şi acesta nu este preţiosul meu Frate Tammy Hicks, pe care eu îl consider ca pe un adevărat slujitor al lui Cristos. Acolo era un alt om într-o altă ţară, şi în această ţară a existat un... El era doar, tot timpul, "Vindecătorul lui Dumnezeu clasa întîi! Vindecător clasa întîi," voi ştiţi, în felul acesta.

E-312 Şi eu am primit o scrisoare după ce omul avea... de la biserica Luterană. Şi secretara mea aici ştie că noi am avut-o în evidenţă. Eu nu aş chema numele omului, deoarece aceasta nu este Creştinesc. Deşi, eu nu sînt de acord cu ideile acestui om, însă aceasta este perfect în regulă. Eu îl iubesc. El este fratele meu.

E-313 Însă aceasta doar a ajuns la un loc unde ei au ajuns doar să aibe un fel de senzaţie, sau să o bată în sus, sau una sau alta de felul acesta, vedeţi. Şi, aceea, aceea nu este bine, vezi. Frate... "Exerciţiul în trup face foarte puţin."

E-314 Şi astfel acest lucrător Luteran i-a scris înapoi la acest lucrător o-o-o scrisoare. Şi el a zis, "Voi evangheliştii Americani care veniţi aici," a zis, "cu toate vindecările voastre de clasa întîi pentru fiecare!"

E-315 Şi acum aceasta pare ca un micuţ buchet pentru mine, însă Dumnezeu ştie că eu nu vreau să o spun în felul acela. "Dar," a zis el, "cînd micuţa Deborah Stadsklev a murit, acel copil, şi acea mamă a stat acolo în ziua aceea în India-... în California, unde acel copil a murit, şi era rece. Şi am văzut... a pus acel copil acolo în braţele Fratelui Branham, iar el stătea acolo şi se ruga pentru el. Iar copilul a început să ţipe şi să se mişte; şi i l-a dat ei înapoi."

E-316 El deasemeni ştia despre cazul Mexican. Care, noi putem baza această Evanghelie Deplină a Oamenilor de Afaceri o declaraţie. Tu trebuie să ai ceva care era declarat de la doctor. Cînd acel micuţ copil Mexican a murit în dimineaţa aceea, la ora nouă, şi aceasta era la orele unsprezece în seara aceea. Doctorul şi-a scris declaraţia lui. Fratele Espinoza, pe care mulţi dintre voi fraţii din Adunarea lui Dumnezeu îl cunosc, el era acela care a luat acea declaraţie de la doctor, că el a murit.

E-317 Şi eu am văzut o vedenie afară peste mulţime; cînd douăzeci de mii de oameni Catolici au venit la Cristos, în Mexico City. Am zis, "Nu-l lua pe acela. Eu nu ştiu, acel copil... Eu tocmai am văzut o vedenie aici afară."

E-318 Şi Billy era acolo, încercînd, cu treizeci sau patruzeci de uşieri, nu puteau să ţină pe femeia aceea afară din rîndul de rugăciune, cu acel copil. Ea fugea printre picioarele lor, şi toate celelalte. Astfel în sf'îrşit, eu am trimis pe Jack Moore jos. Am zis, "Du-te, roagă-te pentru el."
319 M-am uitat aici afară, şi am văzut un copilaş Mexican zîmbind. Am zis, "Aşteaptă un minut. Adă-1 aici." Înţelegeţi? Şi cînd mi-am pus mîinile peste acea pătură... Turna în jos ploaia, toată ziua. Iar ei stăteau acolo din dimineaţa aceea devreme, şi asta era cam la ora unsprezece în seara aceea. Şi mi-am pus mîinile peste copilaş. El a început să lovească şi să ţipe. Şi ei au început să zbiere.

E-320 Astfel, atunci ei l-au luat jos şi au obţinut declaraţia. Au mers la doctor, iar doctorul a zis, "Eu am pronunţat copilul mort, azi dimineaţă la ora nouă. El a murit de pneumonie." Înţelegeţi? Şi astfel atunci acele lucruri sînt-sînt-sînt adevărate. Ele sînt declaraţii. Aceasta trebuie să fie.

E-321 Noi întotdeauna trebuie să fim cinstiţi şi cu adevăr despre orice lucru. Nu faceţi aceasta orice... Doar lăsaţi-o să fie ceea ce este. Lăsaţi aceasta... Dumnezeu nu are nevoie de vreun ajutor la nimic. Voi vedeţi, El-El-El este Dumnezeu.

E-322 Astfel asta a spus el acum, "Dar cînd această mamă l-a chemat pe Fratele Branham în America, plîngînd către el la telefon, 'Vino aici şi înviază-mi copilaşul!' Iar Guvernul Statelor Unite..."

E-323 Bărbatul ei este un capelan în armată. Şi voi toţi îl cunoaşteţi pe Julius, mulţi dintre voi îl cunosc; a scris cartea mea, Un Profet Vizitează Africa.

E-324 Şi acea sărmană micuţă mamă Norvegiană, ţipînd, cu tot glasul ei, a zis, "Frate Branham, eu stăteam acolo cînd acel copil a venit la viaţă! " A zis, "Noi te credem pe tine de a fi un slujitor al... lui Cristos." A zis, "Vino, puneţi mîinile peste copilul meu, şi el va trăi." Tocmai a murit doar într-un moment sau două, de pneumonie; era bolnav cam patru ore, sau cinci.

E-325 Iar aceşti oameni erau pe acolo, zbierînd şi ţipînd, şi sărind în sus şi în jos, zicînd, "Dumnezeu are să-l învie! Dumnezeu are să-l învie!" Şi a zis...

E-326 Prin aceea, American Air-... sau, nu American Airlines. Armata Statelor Unite urma să zboare cu mine acolo într-un jet, şi înapoi, într-o zi. Înţelegeţi?

E-327 Şi am zis, "Înainte ca eu să vin, lăsaţi-mă să aflu voia Domnului." Astfel m-am rugat, două zile. Iar acel doctor era aşa de bun să lase acel copil să stea acolo.

E-328 Apoi, într-o dimineaţă, m-am sculat şi am început să umblu afară în bucătărie. M-am uitat; stînd acolo, dincolo, era doar o Lumină, cam de mărimea acelei lumini acolo, încercuind roata, a zis, "Nu atinge aceea. Nu mustra aceea. Aceea este mîna Domnului."

E-329 Am alergat drept înapoi, şi am chemat naţiunea, şi am chemat şi am zis, "Eu-eu nu pot veni."

E-330 Şi acest lucrător Luteran a zis, "De ce nu aştepţi tu pînă cînd primeşti o decizie clară de la Dumnezeu, cum a făcut Fratele Branham, atunci tu ştii despre ceea ce vorbeşti!"

E-331 Acum, asta este, fraţilor, dacă noi nu vom sări doar la concluzii; şi aşteptăm, şi obţinem o lumină, o decizie clară de la Dumnezeu.

E-332 Şi toţi aceştia aici, păcătoşi de vindecare care nu cunosc nimic despre Dumnezeu. Eu cred că vindecarea Divină este bazată asupra unui principiu, că voi se cuvine să veniţi la Dumnezeu, întîi, şi să-i daţi Lui inima voastră, şi spălaţi-vă vîeţile voastre în Sîngele lui Isus Cristos, şi apoi Dumnezeu va merge la lucru cu voi şi vă va vindeca. Întocmai cum acest frate a spus, despre micuţa femeie pentru care el s-a rugat acolo jos, o sfîntă a lui Dumnezeu, voi vedeţi.

E-333 În viaţa mea, eu am făcut multe greşeli. Eu am făcut multe lucruri care erau greşite. Eu probabil că voi, dacă eu trăiesc mai mult, eu voi face mult mai multe. Probabil că unele din ele vor fi pietre de poticnire în calea voastră. Eu sper că voi mă veţi ierta.

E-334 Eu citeam despre Abraham, cum că obstacolele pe care el le-a avut. Cum că el, Doamne, lucrurile pe care el le-a făcut; el s-a îndoit de Dumnezeu; şi el a minţit despre nevasta lui; şi fiecare lucru. Dar cînd a fost scris comentariul lui Divin în Romani 4, acesta niciodată nu i-a menţionat greşelile lui, ci a zis, "Abraham niciodată nu s-a clătinat" la necredinţă... prin Dumnezeu, "ci a fost tare." Toate greşelile lui au fost cu totul uitate, cînd comentariul Divin despre viaţa lui a fost scris. Obstacolele lui nici măcar nu au fost menţionate. Greşelile lui nu au fost menţionate.

E-335 Şi, fraţilor, eu sper, că atunci cînd comentariul meu este citit în Ziua aceea, că El le va şterge pe ale mele, deasemeni, şi nu se va mai gîndi despre ele. Eu sper că şi voi, deasemeni. Dumnezeu să vă binecuvinteze.

E-336 [Fratele Tammy Hicks comentează, apoi se roagă. Adunarea laudă pe Domnul, apoi cîntă Eu Îl Iubesc. Fraţii se îmbrăţişează unul pe altul, şi surorile se îmbrăţişează una pe alta. După opt minute, Fratele Branham s-a întors la microfon – Ed.]

E-337 Dacă eu aş putea vedea aceasta să se întîmple peste tot în întreaga lume, eu aş zice, "Doamne, lasă ca slujitorul Tău să se depărteze în pace!"

Up