Dumnezeu Este Înţeles Greşit

Questions And Answers (God Being Misunderstood)
Data: 61-0723E | Durată: 2 oră 8 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Domnul să vă binecuvânteze. Rugaţi-vă pentru mine, în seara aceasta. Noi am avut doar puţină ploaie, suficient să se răcorească, pentru care noi suntem recunoscători, şi sunt încredinţat că noi vom avea una din ploile spirituale în interior ca să ne ajute cumva un pic.

E-2 Eu cred, Frate Neville, că dacă noi am întoarce asta în jur către tine. Ce zici de asta? Eu vorbind, eu ajung un pic... primesc aerul acela peste mine şi atunci eu... capul ăsta chel al meu lasă aceea să vină jos şi-mi înfundă gâtul.

E-3 Acum, eu am împărţit ceva... pentru ceva întrebări în seara aceasta, şi răspunsuri doar cumva să... Motivul că noi facem aceasta este să aflăm cumva ce este pe inimile oamenilor.

E-4 Eu cred că aceea este foarte bine pentru un păstor să-să dea afară aceasta, şi atunci el află chiar despre ceea ce oamenii gândesc dacă ei îşi vor scrie întrebările, ei au ceva. Şi eu cred că fiecare dintre noi este legat prin datorie să ne exprimăm gândurile către păstorul nostru şi-şi conducătorii noştri spirituali, şi aşa mai departe, şi orice lucru care îl vedem, ca astfel noi să putem face ca totul să decurgă lin şi bine, şi pentru binele Împărăţiei lui Dumnezeu.

E-5 Şi atunci eu... până cam la o jumătate de oră în urmă eu am avut numai cam două sau trei pe care eu aş... Billy le-a luat după serviciul de azi dimineaţă şl el mi le-a adus sus. Şi apoi am mers înăuntru şi am studiat asupra unei Scripturi, m-am gândit că voi vorbi atunci un pic în seara aceasta, fiindcă eu am menţionat aceasta, şi de a fi aici sus. Şi apoi el m-a sunat cu câteva minute în urmă, a zis, "Doar opreşte, eu am o mână plină acum."

E-6 Astfel eu voi încerca să intru drept înăuntru asupra acestora şi să le răspund după cea mai bună cunoştinţă a mea. Şi apoi dacă eu termin în timp, eu am un text despre care mi¬ar place să-să vorbesc doar poate pentru douăzeci sau treizeci de minute, doar un text scurt.

E-7 Şi apoi, reţineţi, dacă Domnul va voi, următoarea duminică dimineaţă eu vreau să fac cât pot de bine, prin harul lui Dumnezeu, să explic cele Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel. Aşa cum am spus azi dimineaţă, aceasta este o Scriptură măreaţă. Şi nu este atât de mult să vorbeşti asupra ei, ci să o plasezi unde aparţine, să o faci să se potrivească cu restul Bibliei.

E-8 Şi noi am început de la Apocalipsa 1, am ajuns acolo în capitolul 6. Şi, desigur, noi intrăm acum la ultimele şapte Peceţi. Şi acele Peceţi vor merge de la al 6-lea, ultima parte a capitolului al 6-lea, până la al 19-lea capitol, inclusiv. Astfel aceasta ar lua un timp îndelungat. Acum, eu aş putea lua, să zicem, şapte seri, şi să trecem cele Şapte Peceţi, să le deschidem. Dar dacă tu o faci în felul acela, atunci oamenii vor omite partea cea mare aici înapoi care se umple în aceasta. Şi dacă ţi nu sunt într-adevăr învăţaţi, aceasta ar putea să nu fie bine. Însă primele trei sau patru din ele tocmai se întâmplă că noi le putem lua în regulă, doar vin drept într-un rând; dar următoarea din aceasta, atunci tu trebuie să mergi înapoi în Daniel din nou, vii înapoi acolo în Geneza, mergi înapoi acolo în Apocalipsa, vii înapoi jos în Evanghelii, şi doar o împleteşti înăuntru acolo, deoarece este urma lui Israel, Dumnezeu se ocupă cu Israel. Căci când Biserica merge sus, aceea este ultima din Biserică până când Ea vine cu Domnul Ei ca Mire şi Mireasă în capitolul al 19-lea; în decursul acestui timp are de a face cu Israel. Şi să luăm cele Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel înăuntru acum, aceasta aşează tabloul pentru această deschidere care vine, Prima Pecete.

E-9 Apoi m-am gândit, cu voia Domnului, eu... următoarea duminică am să vorbesc despre aceea. Dacă eu nu sfârşesc duminică dimineaţa, atunci eu o voi încerca duminică seara din nou. Şi aceea ar deschide calea atunci, dacă Domnul ne v-a călăuzi, noi nu va trebui să ne oprim cu partea aceea, noi am merge chiar drept înainte în cele Şapte Peceţi şi doar o ducem înainte atât timp cât am văzut că Domnul ne călăuzeşte.

E-10 Acum, în seara aceasta noi avem ceva întrebări, şi ele sunt toate sensibile, întrebări rezonabile. Aici era una despre care mi-ar place să vorbesc mai întâi, doar un moment. Acesta era cineva care a întrebat... Aceasta nu este o întrebare, este că cineva doar m-a întrebat:
Unde sunt cheile mele? Te rog spune-mi.

E-11 Ei-ei le-au pierdut în după-amiaza asta. Acum, eu vă spun, cu câteva săptămâni în urmă, cam cu câteva zile în urmă am fost aici la Tabernacol... eu obişnuiam să merg în rugăciune şi să aştept după Domnul şi să aflu unde erau lucrurile acelea pentru oameni. Eu am găsit maşini ale oamenilor. Domnul îmi vorbea unde oamenii ar...

E-12 Fratele Welch Evans a venit sus aici şi şi-a pierdut maşina, cineva a furat-o în Louisville. El şi Fratele Fred Sothmann şi unii dintre fraţi... Fratele Tom Simpson, eu cred, erau împreună în ziua aceea. Sau erai tu, Frate Tom? Şi ei au venit sus la casă, şi acolo era Fratele Evans fără o maşină, fără haine, tot ce avea el era în maşina aceea. Şi ei au tras înăuntru acolo la ai lui Miller şi cineva a luat-o.

E-13 Păi, noi avem o bandă sau grup în Louisville, unde ei reuşesc să ia maşinile acestea şi ei le mână jos la Bowling Green sau pe undeva în felul acesta şi le revopsesc. Şi în Kentucky tu nu trebuie să ai un certificat, oricum, la maşina ta, şi ei pot schimba maşinile acelea în câteva minute şi să le vândă în orice fel au vrut ei.

E-14 Ei bine, Fratele Evans cu maşinuţa lui şi tot ce avea el în ea, iar Domnul mi-a dat răspunsul pentru aceasta. Şi înainte chiar ca ei să ajungă acasă, maşina stătea aici afară cu benzina cam pe jumătate goală, unde El i-a întors înapoi pe drum la Bowling Green, şi i-a adus înapoi şi a aşezat maşina drept înapoi acolo afară cu fiecare lucru în ea, nici un lucru nu lipsea, doar benzina ce ei au folosit.

E-15 De multe ori oamenii au zis că anumite lucruri, şi ei întrebau, iar eu mergeam înaintea Domnului şi aşteptam după acele vedenii, acum, aşteptam până ele veneau. Dar am aflat că ~ceea a adus o mare piatră de poticnire înaintea oamenilor. Într-adevăr, oamenii din America nu sunt gata pentru o astfel de slujbă, bisericile. Asta-i adevărat. Aceasta este-aceasta este mai presus de timpul lor. Înţelegeţi? Şi aceasta cauzează fiecare lucru, unii te numesc un "drac," unii te numesc un "spiritist," unii te numesc un "fiu al lui Dumnezeu," un "dumnezeu," şi fiecare lucru. Vedeţi? Aşa că i-am promis doar Domnului că o voi lăsa să treacă şi doar aştept şi folosesc slujba asta în Africa sau la interviuri personale când eu le am aici.

E-16 Acum, noi suntem aici pentru interviuri personale, care încă merg pe astfel de lucruri. Dar... Şi felul cum să le obţineţi este nu să veniţi la biserică, voi mergeţi la secretarul nostru, fiul meu, Billy Paul, şi el vă va da un micuţ... un bilet spunându-vă întocmai când urmează să fie şi aşa mai departe. Şi orice de felul acesta, care este la interviuri personale, aici sau în câmp, poate să vină numai pe calea aceea. Există un-un tabel despre aceasta publicat, sau o carte, sau o notiţă pe tabla de anunţuri acolo, despre cum se face aceasta. Dar doar să veniţi sus aici la platformă...

E-17 Acum, noi avem daruri în biserică. Noi avem pe Fratele Neville aici care a primit darul de profeţie. Fratele Higginbotham care şade aici, care are un dar de vorbire în limbi şi interpretează limbi. Eu v-aş sfătui... eu mă voi ruga ca Dumnezeu să vă dea cheile voastre, dar eu-eu aş sfătui poate că dacă Duhul Sfânt ar vorbi în seara aceasta, poate, prin Fratele Neville sau Fratele Higginbotham, sau unele din aceste daruri în biserică, asupra cărora noi avem ceva întrebări în câteva minute, că poate ei ar putea să facă asta.

E-18 Dar, cât pentru mine, i-am făcut o promisiune lui Dumnezeu, nimic mai mult în America în adunări publice, vedeţi, deoarece aceasta doar m-a făcut să părăsesc câmpul. Şi apoi unii te va trece direct de a fi un-un "drac," ceilalţi vor face un "Dumnezeu." Şi astfel voi vedeţi, ei doar nu sunt gata pentru aceasta. Şi astfel Dumnezeu nu poate lucra aceea, şi sunt sigur că persoana care a întrebat aceasta va înţelege. Acum, poate Duhul Sfânt încă în seara aceasta... Voi doar fiţi în rugăciune. Mă voi ruga ca Duhul Sfânt să-ţi arate întocmai unde este pachetul tău pentru care tu aştepţi. Mă rog ca tu să-l găseşti, şi eu cred că tu îl vei găsi. Înţelegi.

E-19 Şi... însă acum... Şi deci, acum, Billy Paul, dacă cineva are un astfel de lucru ca acela, ca ei să-l sune, şi el îi v-a îndruma la biserică, eu încerc să iau cazurile de urgenţă când sunt acasă.

E-20 Acum, noi să, acum înainte să ne apropiem de aceste întrebări... Întâi, eu vreau să spun că orice răspuns care nu este conform cu credinţa voastră sau... în Biblie, nu este în acord cu Cuvântul, atunci voi nu trebuie să-l primiţi. Şi aşa ca eu să pot să ajung jos şi poate să ajung de asemeni la textul din seara aceasta, mi-ar place să merg înainte şi să le răspund şi acelea care eu cred căci-căci ajung să fie răspunse Scriptural, păi, eu le voi răspunde, tot ce pot eu. Dar tocmai le-am obţinut cu câteva minute în urmă, toate în afară de trei, şi nici trei din acelea nu aveau ceva... Doar lucruri mărunte despre cineva care a visat un vis sau ceva, vroind să ştie dacă ei ar trebui să-l spună, sau una alta de felul acela, voi vedeţi.
Deci să ne plecăm capetele acum aşa cum ne apropiem de mila Lui:

E-21 Doamne, noi suntem poporul Tău care suntem chemaţi prin Numele Tău. Şi noi suntem aşa de bucuroşi în seara aceasta să ştim că noi avem un Tată Ceresc care veghează asupra noastră şi ne poartă de grijă, şi ne iubeşte ca pe Proprii Lui copii scumpi. Şi astfel eu sunt fericit, Doamne, că eu sunt numărat cu aceşti oameni, să fiu fratele lor, şi ei sunt fraţii şi surorile mele. Eu sunt aşa de recunoscător.

E-22 Acolo este unul, Doamne, care a pierdut ceva chei. Tu ştii întocmai unde sunt ele. Mă rog ca Tu să descoperi aceasta şi să-i aduci chiar drept la cheile acelea. Acesta este un lucru preţios pentru ei, ele sunt de la maşina lor. Şi mă rog, Tată, ca Tu să admiţi această cerere pentru oamenii aceia.

E-23 Acum mă rog ca Tu să binecuvântezi pe păstorul nostru, preaiubitul nostru Frate Neville. Noi suntem aşa de bucuroşi să Te vedem lucrând în mijlocul nostru în aceste măreţe daruri spirituale în biserica noastră, partea din trupul lui Cristos care se închină la colţul acesta din Eighth şi Penn. Noi suntem aşa de bucuroşi să fim număraţi cu acel grup de oameni, şi să ştim că Dumnezeu descoperă secretele la poporul Lui. Mă rog ca Tu să binecuvântezi pe Fratele Neville, păstorul nostru, şi Fratele Higginbotham, Fratele Funk, Fratele Junior Jackson, şi surorile noastre, care vorbesc în limbi şi dau tălmăciri. Ne rugăm, Tată, ca Tu să continui să Te manifeşti prin aceste mari daruri, ca biserica noastră să poată fi cunoscută ca o biserică spirituală, ca unde oamenii care sunt osteniţi poate să vină şi să şadă în Prezenţa Atotputernicului Dumnezeu şi să ştie că El vorbeşte şi descoperă secretele inimii.

E-24 Şi, Tată, mă rog ca Tu să ne binecuvântezi în seara aceasta în a răspunde la aceste întrebări. Unele din ele, Doamne, sunt moi, iar unele din ele sunt tari. La fiecare care a pus întrebarea, ea este o întrebare tare. Este ceva care este pe inima lor, ei o vor rezolvată. Şi, Tată, noi suntem toţi insuficienţi de aceste datorii, dar noi ştim că Tu eşti mai mult decât suficient. Astfel ne rugăm ca Tu să interpretezi aceste întrebări pentru noi, ca noi să putem da oamenilor răspunsul corect, ca ei să poată fi ajutaţi iar biserica să fie proslăvită, Numele lui Dumnezeu să fie onorat.

E-25 Acum, Tată, dacă este voia Ta, mă rog ca Tu să te ocupi de noi în această săptămână şi să mă ajuţi aşa cum eu studiez asupra celor Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel, ca eu să pot fi în stare următoarea duminică dimineaţă, dacă va fi voia Ta, să deschizi Scriptura pentru oamenii aceia. Dumnezeule, admite aceasta, ca sufletele lor să poată fi reîmprospătate. Învaţă-i pe aceia, Doamne, care caută lucruri adânci. Salvează-i pe acei care sunt pierduţi. Vindecă-i pe acei care sunt bolnavi. Noi toţi aşteptăm după Tine, Tată. În Numele lui Isus. Amin.

E-26 Acum, această primă întrebare nu este neaparat o întrebare, aceasta este doar un lucru mărunt pentru... Spuneţi, stau eu prea aproape de acesta? Bârâie acela, înapoi acolo în spate? Dacă bârâie, ridicaţi-vă mâna.

E-132 . Frate Bill, te rog spune ceva şi despre copii şi adulţi care sunt aşa de gălăgioşi în dimi-... mişcându-se în jur în timpul serviciului. Acest tabernacol are nevoie de ceva lecţii în reverenţă.

E-27 Amin! Copii, nu ştiţi voi cum să vă supuneţi în casa lui Dumnezeu? Nu ştiţi voi că acesta este sanctuarul lui Dumnezeu? Dumnezeu este în templul Lui sfânt, fiecare să păstreze linişte. Acesta este locul lui Dumnezeu unde vin oamenii, să mediteze, încercând să afle mântuirea pentru suflet; încercând să afle problemele din vieţile oamenilor, încercând să ajute pe cineva. Cel mai puţin ce voi puteţi face este să fiţi reverenţi, fiţi liniştiţi. Luaţi-vă o gură de apă înainte ca biserica să înceapă, eu ştiu că cei mici trebuie să aibe să bea. Mamele care au pe micuţii aceia, dacă voi staţi aproape în spate, ţineţi-i aşa de liniştiţi cât este posibil. Şi acolo niciodată nu ar trebui să fie o şoaptă, niciodată o şoaptă. Noi suntem toţi vinovaţi. Dar când se citeşte Biblia şi predicatorul acela intră în amvon, noi trebuie să fim liniştiţi, aşteptând după Domnul. Acum, vă rog încercaţi să faceţi asta.

E-28 Eu ştiu, că voi copilaşilor, voi trebuie să vă foiţi în jur un pic, voi vedeţi. Aceea, dacă o faceţi, faceţi-o doar-doar fiţi foarte cuminţi. Şi, voi reţineţi, mama nu vrea ca voi să faceţi asta, şi nici tăticul nu vrea ca voi să faceţi asta. Şi deci...

E-29 Şi eu ştiu, eu am micuţi, de asemeni, care se foiesc în jur, şi Joseph. Şi Meda zice, "Eu nu obţin nimic din serviciu, încercând să-l ţin pe Joe liniştit." Ei bine, ea încearcă să facă asta astfel ca altcineva să poată obţine ceva din serviciu. Înţelegeţi?

E-30 Şi noi întotdeauna vrem să ne respectăm unul pe altul, să ne onorăm unul pe altul. Şi, deasupra tuturor lucrurilor, onorăm pe Dumnezeu şi onorăm casa Lui.
Acum, această întrebare următoare este:

E-133 . Cei doi copii, în vârstă de la şase la opt ani, au fost aici la altar azi dimineaţă. Cât de curând este recomandabil să îi avem botezaţi?

E-31 Doar atât de curând cât puteţi. "Pocăiţi-vă imediat şi fiţi botezaţi," aceea este, în Numele lui Isus Cristos. Acum, aceea este întrebarea numărul unu. Eu v-aş sfătui asta. Dar noi aflăm în Scripturi...

E-32 Voi ziceţi, "Este asta Scriptural?"

E-33 Când Petru a predicat în Ziua Cincizecimii, trei mii de suflete au fost salvate şi botezate chiar la acelaşi timp. "Atât de mulţi câţi au crezut în Domnul au fost botezaţi." Deci îndată ce tu crezi în Domnul şi-L accepţi ca Salvatorul tău, mergi chiar drept la apă şi fă ca mărturisirea ta să înceapă chiar acolo; tânăr sau bătrân, nu contează cine este acesta.

E-34 Voi ziceţi, "Păi, aceşti copii ar putea să fie prea tineri."

E-35 Isus a zis, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, să nu-i opriţi, căci a acelora ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu." Eu nu aş îndrăzni să-mi pun mâna asupra unui copil care vrea să vină la altar sau să fie botezat, la orice vârstă, mie nu-mi pasă la ce vârstă sunt ei.
Acum întrebarea numărul doi:

E-134 . Un predicator prieten de-al nostru botează în numele de "Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt." Am fi noi ţinuţi răspunzători pentru că nu i-am spus despre eroarea lui?

E-36 Eu cred, ca un Creştin, ca o datorie, şi dacă el este un prieten personal de-al vostru... Nu să ridicaţi o ceartă cu el; dacă voi faceţi asta, atunci voi nu sunteţi corecţi, duhul vostru-vostru nu este corect. Dar dacă tu îl iubeşti pe fratele acela, ceea ce tu trebuie, pentru că ai spus, "Un prieten predicator." Atunci... Nici un nume nu este semnat la vreuna din aceste notiţe, eu nu ştiu de unde vin ele, aceste întrebări.

E-37 Acum, eu v-aş sfătui, oricine este acesta, dacă acest prieten predicator botează în felul acesta, şi voi îi vizitaţi casa şi aşa mai departe, eu doar aş-eu doar aş menţiona întrebarea cândva. Şi aceea ar putea să vă dea ... Doar vorbiţi înspre aceasta, doar continuaţi să vorbiţi în jurul aceleia, în jurul aceleia; şi lăsaţi ca Domnul să o deschidă, şi atunci acesta este Domnul să-ţi spună să o faci. Înţelegeţi? Doar aşteaptă până când Domnul deschide întrebarea. Apoi tu zici către el, tu zici, "Frate, mă întreb doar, în Scripturi despre Matei 28:19 şi Fapte 2:38, şi continuând înainte, există ceva contradicţie acolo? Ai putea să explici de ce aceea a spus aici, 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt,' şi cealaltă a zis, 'Numele lui Isus Cristos'?"

E-38 Acum-acum, să nu încercaţi... Dacă tu nu eşti într-adevăr un student, şţ tu nu ştii despre ceea ce vorbeşti, mai bine să o laşi în pace. Înţelegeţi? Tu poţi doar să-i spui, "Păi, eu doresc ca tu să fi venit sus..." Dacă el pare să fie sincer, spune, "Mă întreb dacă ai vrea să întâlneşti pe păstorul nostru sau cineva şi să discuţi aceasta?"

E-39 Eu vă spun, acesta este un lucru adânc. Înţelegeţi? Nu o luaţi asupra voastră, deoarece voi aţi putea să vă răsuciţi în jur. Şi dacă voi... Acum, dacă tu ştii despre ceea ce vorbeşti, şi firm stabilit şi cunoşti Scripturile, în regulă. Dar să nu-l jigneşti, căci orice faci tu, să nu-l jigneşti. Înţelegi? Să nu aduci jignire, doar spune-i că...

E-40 Şi, desigur, el este în eroare. Asta-i adevărat. Omul este în eroare când el botează în felul acela. Şi orice om care botează în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" este Scriptural în eroare. Asta-i adevărat.
Întrebarea numărul trei:

E-135 . Într-o declaraţie de credinţă, ei au zis, "Noi credem într¬un Dumnezeu, Etern, existând în trei persoane: Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Matei 28:19, 18 şi 19; Întâi... Corinteni 13:14." Să nu fie acestea trei funcţii în loc de trei persoane?

E-41 Tu eşti corect! Acolo nu sunt trei persoane în Dumnezeire. Şi acolo nu poate să fie o personalitate fără să fie o persoană, trebuie să fie o persoană să facă o personalitate. Acolo nu sunt trei Dumnezei. Există numai un Dumnezeu, şi acel Dumnezeu este Isus Cristos. Dumnezeu este un Duh care a locuit în Isus Cristos, şi locuieşte în Biserica Lui (în voi şi mine) astăzi, împărţindu-Se la noi îp. forma Duhului Sfânt, care este Dumnezeu Atotputernic, Însuşi, locuind în voi.

E-42 Acum, tu ai dreptate, acesta este "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," sunt trei slujbe ale aceluiaşi Dumnezeu. Dar, nu trei Dumnezei, aceea este greşit Scriptural.

E-136 . Poate un Creştin să meargă în Cer dacă el sau ea nu plăteşte zeciuială?

E-43 Acum, aceea este una pe care eu nu o pot răspunde, scriptural.

E-44 Acum, acest "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," dacă predicatorul este sincer, doar să-să ne faci de cunoscut, tu vezi, noi am fi bucuroşi... Fratele Neville şi cu mine, sau Fratele Beeler, sau Fratele Collins, sau oricare din aceşti predicatori de aici care sunt ordinaţi la această slujbă, şi aşa mai departe, pot-pot face aşa.
Acum, dar acum: Nu ajunge un Creştin în Cer deoarece ei nu plătesc zeciuială?

E-45 Eu-eu nu aş putea spune "da" sau "nu" la asta. Dar eu cred că fiecare Creştin este obligat să plătească zeciuieli deoarece aceasta este o poruncă a Domnului. "Şi binecuvântat este... sunt acei care ţin toate poruncile Lui, ca ei să poată avea un drept să intre în Viaţa, Pomul Vieţii." Acum, eu cred că plata zeciuielii este esenţială la o experienţă Creştină. Căci eu voi ajunge la asta într-o altă întrebare în câteva momente, eu ştiu că există o alta aici aparţinând la aceea,

E-137 . Frate Branham, eu sunt salvat şi am fost botezat în Numele lui Isus Cristos, dar cum să mă desprind de un duh încăpăţânat de care se pare că nu mă pot desprinde?

E-46 Ei bine, fratele meu Creştin sau soră, oricine ar putea fi,
acum, de cele mai multe ori când voi găsiţi oameni care au duhuri încăpăţânate, este de obicei un complex care cauzează aceasta, sau ei au moştenit-o de la o mamă, tată, unchi, mătuşă, sau bunică, bunic, cineva ca acela. Şi dacă voi veţi urmări înapoi în jos prin viaţa voastră, voi veţi afla... Acum, eu am luat aceasta prin experienţă, sub discernământ, deoarece am întâlnit cazuri pe platformă, mii din aceia care au avut duhul acela. Şi primul lucru care-l ştiţi, eu urmăream duhul acela drept înapoi prin discernământ şi am aflat că a existat un bunic, a existat o bunică, a existat altcineva înapoi jos acolo, şi voi moşteniţi aceea prin natură.

E-47 Încăpăţânat-încăpăţânarea nu este de la Dumnezeu. Şi acum singura cale de a te desprinde de la aceea este că tu trebuie să ai credinţă să biruieşti aceea, căci, tu eşti un Creştin. Tu eşti un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, oricare ai putea fi, şi tu nu vei fi niciodată în stare doar să stai şi să-l mustri şi să-l mustri şi să-l mustri. Aceasta este întocmai cum ai aţâţa un şarpe cu clopoţei, el stă acolo gata să te muşte. Dacă tu îl vei ţgnora doar şi vei păşi la o parte de la el, el nu te poate vătăma. Înţelegeţi?

E-48 Deci când tu simţi că tu ai un duh încăpăţânat, pune lucrul acela pe altar, şi crede pe Dumnezeu că lucrul acela este mort şi tu nu-l vei mai avea niciodată, şi mergi înainte şi nici măcar să nu mai dai nici o atenţie, şi lucrul acela te va părăsi. Opune¬te Diavolului şi el va fugi de la tine, aceea este, "se îndepărtează repede." Deci acela ar fi sfatul meu cum să biruiţi aceasta. Noi biruim pe Diavolul prin credinţă. Aceea este cum biruim noi tot răul, este prin credinţă.

E-138 . De ce botezi tu în Numele lui Isus Cristos în loc de numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt"?

E-49 Ei bine, nu există un astfel de lucru ca un nume de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Acela este motivul. Nu a existat nimeni în Biblie botezat vreodată în Numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Fiecare persoană în Biblie, sau trei sute de ani pe partea aceasta a Bibliei, au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Nici un apostol, nici un Creştin, niciodată nu a fost "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" folosit vreodată pentru botez până când biserica Catolică a fost organizată la Consiliul Niceea, trei sute şi şase ani după moartea ultimului apostol.

E-50 Nu există un astfel de lucru ca nume de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Tată nu este un nume, Fiu nu este un nume, Duh Sfânt nu este un nume. Acestea sunt trei titluri, trei titluri de slujbe la un Nume: Isus Cristos. Deci de aceea nu există un astfel de lucru ca nume de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Şi aceasta nu este... Nu există nici un nume la acesta, aşa că eu botez în Numele lui Isus Cristos care este Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Clar?

E-139 . Unii oameni zic căci "Cristos era în Iad înainte de înviere." Este aceasta... Este acolo Scriptură pentru aceasta?

E-51 Acum, aici este întrebarea Scripturală care mi-ar place să v-o răspund din Scripturi, pentru că ei au întrebat, "Este aceasta în Scripturi?"

E-52 Eu aş vrea ca voi să întoarceţi cu mine la I Petru 3:18 şi 20, voi care vreţi să auziţi Aceasta, dacă voi aţi întrebat întrebarea sau nu, astfel ca voi să nu trebuiască să luaţi cuvântul altcuiva. Voi O puteţi citi şi să aflaţi dacă aceasta este adevărat sau nu. Noi întotdeauna vrem să stăm cu Adevărul, şi unde o spune Biblia. Şi această scumpă persoană, oricine era aceasta, a întrebat-o vrând să cunoască ca o referinţă din Biblie dacă aceasta este aşa sau nu.

E-53 Acum, noi aflăm că aceasta este în... Dacă eu o am. Această Biblie veche este cam sfâşiată, aici, pe care eu-eu am avut-o acum de câţiva ani. Dacă eu pot vedea dacă o am înăuntru aici, mă gândesc poate... Doar o secundă, frate, dacă eu-eu-eu sunt sigur că este... Să vedem, ea vine chiar după Timotei, Tit, şi Evrei. Iată-ne aici, da, eu o am. Vă mulţumesc. I Petru 3, al 3-lea capitol din I Petru. Al 3-lea capitol, şi să începem cu-cu al 18-lea verset:
Căci Cristos de asemeni a suferit odată pentru păcate, cel drept pentru cel nedrept, ca el să ne poată aduce la Dumnezeu, fiind pus la moarte în trup, dar adus la viaţă prin Duhul: (adus la viaţă prin Duhul)
Prin care de asemeni el a mers şi a predicat la duhurile din închisoare;
Care cândva erau nesupuse, când odată îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a aşteptat în zilele lui Noe, în timp ce se pregătea arca, prin care câţiva, care este, opt suflete au fost salvate prin apă.

E-54 Acum întoarcem la Fapte 2, Fapte 2, şi noi vom lua al-al 30-lea verset. În Fapte 2, şi acesta este Apostolul Petru de asemeni vorbind. Fapte, al 2-lea capitol, şi al-al 30-lea verset eu îl am scris aici:
Unde... De aceea fiind un profet, şi ştiind că Dumnezeu a jurat cu un jurământ către el, că din roadele coapselor lui, conform cu trupul, el va ridica pe Cristos să şadă pe tronul lui;
El văzând aceasta înainte a vorbit despre învierea lui Cristos, că sufletul lui nu a fost lăsat în iad, nici nu a văzut trupul Lui putrezirea (trupul lui Cristos).

E-55 Sufletul Lui a coborât în iad şi a predicat duhurilor, sau sufletelor care nu s-au pocăit în îndelunga răbdare în zilele lui Noe. Sufletul Lui a coborât în iad şi El a predicat la duhuri, şi a înviat în a treia zi. Aceea este Scriptural, Adevărul.

E-140 . Acum, au fost cele cinci dintre fecioare pierdute?

E-56 Eu presupun că ei întreabă întrebarea, "cele cinci fecioare," cele cinci înţelepte şi cele cinci neînţelepte. Acum, dacă voi aţi fost cu noi în ultimele învăţături în Apocalipsa, voi aflaţi acolo că acele fecioare, cele-cele cinci fecioare neînţelepte nu au fost pierdute; dar lor nu li s-a permis să meargă înăuntru la Cina de Nuntă, ci ele au suferit persecuţie şi au fost martirizate, şi înviate din nou la învierea generală în ziua din urmă. Aceia sunt oamenii unde El a separat oile de capre, vedeţi, ei au stat înaintea Judecăţii.

E-57 Voi ziceţi, "Bine, Frate Branham, nu stăm noi, Biserica?" Nu, domnule! Noi nu stăm înaintea Judecăţii.

E-58 Noi stăm acum înaintea judecăţii, Dumnezeu a pus păcatele noastre asupra lui Cristos, iar noi... "Cel ce aude Cuvântul Meu" Sf. Ioan 5:24 "şi crede în Acela care M-a trimis are Viaţă Eternă, şi nu va veni în Judecată ci a trecut de la moarte la Viaţă." Nu-i mai judecată pentru Biserică. Ea a fost luată sus în Răpire, şi vine înapoi să dea judecată asupra oamenilor care nu au primit Duhul Sfânt. Nu zice Pavel că el ne înfruntă pe oricare din noi să luăm o-o pricină la tribunal, la judecătorul nedrept, când "nu ştiţi voi că Sfinţii vor judeca pământul?" Noi vom şedea cu Cristos şi judecăm ca regi şi preoţi, şi judecăm pe aceşti oameni la care le-am predicat şi le¬am spus despre botezul Duhului Sfânt şi ei au refuzat să-L primească. Gândiţi-vă la aceasta!

E-59 Nu, ei nu au fost pierduţi, dar ei nu vor fi niciodată în Mireasă. Ei vor veni la a doua înviere, dar nu vor fi în Mireasă, şi vor fi judecaţi conform cu felul în care ei au tratat Lumina pe care au primit-o. Acum, partea aceea va depinde de Cristos. Ei nu au fost pierduţi, totuşi.

E-141 . Frate Branham, în I Corinteni-Corinteni, capitolul al 14- lea, versetul al 34-lea şi 35-lea, zice, "Femeile voastre să tacă în biserici pentru că nu este permis ca ele să vorbească." 35-lea, "Căci este o ruşine ca o femeie să vorbească în biserică." Acum, dacă o femeie cu păr scurt vorbeşte-vorbeşte în limbi în-în biserici, în biserică, este acesta Duhul din-din Duhul Sfânt care vorbeşte prin ea sau este acesta un duh fals?

E-60 Acum, voi sunteţi... Şi aceasta este într-adevăr o întrebare grea, şi eu o pot răspunde numai cât de bine cunosc eu, vedeţi. Acum, eu nu aş putea judeca, deoarece eu nu am fost trimis să judec. Dar eu cred că există aşa de multe ori... Eu am o altă întrebare jos aici pe undeva care merge chiar împreună cu aceea. Dar dacă o persoană vorbeşte în limbi, ei sunt unşi de Dumnezeu. Vedeţi? Ei pot fi afară din ordine, asta ar putea fi adevărat, şi ei pot să facă ceva care nu este drept, dar eu nu aş vrea să spun că acesta nu era Duhul Sfânt, deoarece eu nu aş şti. Vedeţi?

E-61 Şi acum există de multe ori că aceasta... că oamenii se judecă greşit unul pe altul. Şi acesta este un lucru rău să faci. Voi ziceţi, "Păi, ea are păr scurt, ea poartă rochia ei care-i prea scurtă, acela-acela-acela nu este Duhul Sfânt peste ea." Să nu faceţi asta! Să nu faceţi asta, asta nu este drept. Voi nu ştiţi ce este în inima acelei femei. Voi nu ştiţi nimic despre aceasta. Voi ştiţi că Duhul Sfânt ar face ca ea să se comporte puţin mai bine, acum, aceea ar putea fi adevărat. Dar eu vă spun, ca voi şi cu mine, să lăsăm pe Dumnezeu să facă judecata despre aceea, şi voi şi cu mine să ne rugăm doar pentru persoana aceea ca Dumnezeu să le arate Lumina.

E-62 Aici cândva în urmă un om m-a întâlnit aici afară, deoparte. Şi eu am avut o pianistă aici care avea o micuţă, scurtă, fustă mică, şi nu era întocmai exact, eu presupun, întocmai drept. Şi doamna avea păr scurt, şi ea era doar un bebeluş în această Cale, şi ea interpreta la pian. Şi un om m-a întâlnit acolo afară şi doar m-a sfâşiat în bucăţi, el a zis, "Şi tu eşti un predicator penticostal, şi laşi pe femeia aceea să şadă sus acolo! Părul acela scurt!" Şi doar mergând înainte cu fiecare lucru.

E-63 "Păi," am zis, "eu cred că femeia are un duh bun în ea. Eu desigur nu sunt de acord cu aceea, tu ştii, fusta se desparte sus aici, cele două bucăţi."

E-64 Una din ele este jos aici, şi una este cumva sus aici, aceasta este o cămaşă cum poartă ele. Şi astfel ea este foarte subţire şi a arătat acea îmbrăcăminte de dedesubt pe care ele o au acolo în jur. Eu nu cred căci-căci aceea ar trebui să se facă. Mie¬mie nu-mi place aceea, într-adevăr nu-mi place. Eu-eu nu pot spune, ele ar putea să fie tot atât de umplute cu Duhul ca oricare alta, eu nu ştiu; Dumnezeu ştie asta. Dar eu nu aş condamna pe femeia aceea şi să zic că ea se ducea în iad, prin vedere.

E-65 Această aceeaşi persoană avea în biserica lui o doamnă care avea păr lung şi purta rochii lungi, şi avea o mânie suficientă să se lupte cu un fierăstrău circular, şi tot atât de rea cât putea ea să fie. Acum, părul lung şi fustele lungi nu te duc în Cer. Nu, domnule! Acesta este Duhul care este în tine care te duce în Cer. Dar dacă tu ca un Creştin...

E-66 Atunci voi să ţineţi minte că de multe ori păstorii nu menţionează lucrurile acelea şi oamenii doar automat merg înainte, se gândesc că aceasta este în ordine. Dar un păstor într-adevăr ar trebui să sfâşie în aceea. Şi-şi-şi atunci surorile din biserică, surorile acelea care sunt în stare de caracter, purtându-şi îmbrăcămintea îngrijit, ele ar trebui să fie exemple de bunătate, şi-şi ca mamele şi surorile.

E-67 Şi eu cred că orice femeie care este ca o mamă şi evlavioasă şi ca o soră ar trebui să meargă la o astfel de persoană, şi cu dulceaţa Duhului, doar să şadă jos şi să vorbească cu doamna aceea. Şi dacă ea este din Dumnezeu, Duhul Sfânt va înţelege lucrurile acelea, şi ea se va corecta. Dar când voi o condamnaţi foarte repede şi o îndepărtaţi, voi aţi putea vătăma pe acel prunc, tânăr născut. Vedeţi? Astfel eu-eu nu aş condamna persoana.

E-68 Acum, persoana vorbeşte în limbi.

E-69 Acum, eu-eu trebuie să spun ceva aici care poate să fie doar puţin ciudat, şi dacă voi nu sunteţi de acord cu mine, asta-i în ordine. Voi vedeţi, voi judecaţi greşit aceste lucruri aşa de multe ori. Să încercăm întotdeauna să gândim cel mai bine despre oricine care încearcă să facă ceea ce este drept. Să ne exprimăm cele mai bune intenţii către ei. O, ei încearcă. Noi nu cunoaştem inima lor, numai dacă tu ai un discernământ. Şi dacă ei sunt greşiţi, apoi dacă voi aveţi... Biblia a zis, "Dacă un frate este ajuns într-o greşeală, acei care sunt duhovniceşti să meargă la fratele acela într-un duh de blândeţe, să iei seama ca tu însuţi să nu fii ispitit, şi să vezi dacă nu poţi împăca persoana aceea, vezi, înapoi la Dumnezeu." Să nu ziceţi că ei nu au duhul corect, deoarece...

E-70 Ascultaţi, acum eu am să spun ceva care are să vă străpungă într-adevăr pentru un minut, astfel doar şedeţi liniştiţi doar un moment. Duhul Sfânt poate vorbi printr-un făţarnic. Exact! Am văzut că s-a făcut aceasta, şi eu vă pot dovedi prin Scripturi că aceea este corect. Eu vă pot dovedi prin Scripturi că puteri demonice iau duhurile acelea şi le folosesc, sigur, ei iau darurile acelea şi le folosesc. Eu am stat chiar... şi am văzut draci vorbind în limbi şi tălmăcindu-le. Şi eu am văzut făţarnici să ia Duhul Sfânt veritabil şi să vorbească cu acesta. Acela este motivul că voi nu puteţi spune că vorbirea în limbi este singura dovadă a Duhului Sfânt.

E-71 Acum, cândva în urmă când am fost întâi adus în Penticostali, am mers la Mishawaka la tabernacolul Fratelui Rowe. Acolo ei aveau o convenţie, aceştia erau un popor Numele lui Isus. Acum, eu nu am fost de acord cu poporul Numele lui Isus, acolo nu-acolo nu este... Ei sunt fraţii mei, dar motivul că eu spun...

E-72 "Botează pentru regenerare, în Numele lui Isus Cristos," eu nu cred aceea. Eu nu cred că apa vă salvează din păcat. Eu cred că Sângele lui Isus Cristos este regenerarea. Dar oamenii Unitarieni botează spre regenerare. Numele lui Isus, doar, "Botezat în Numele lui Isus, şi aceea este că ei sunt salvaţi, deoarece el a zis 'Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre."'

E-73 Dar ce vine mai întâi? Pocăinţa, tristeţea evlavioasă pentru păcatele voastre, apoi te întorci deoparte. Apoi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, aceasta este în regulă. Voi aţi făcut toate acestea pentru iertarea păcatelor.

E-4 Acum, şi acolo înăuntru, acolo erau câteva mii de oameni. În zilele acelea ei aveau segregaţie în Nord aici, sau în Sud, şi ei trebuiau să o aibe sus aici deoarece mulţi fraţi de culoare veneau la această convenţie. Aceasta era P.A. din W. şi P.A. din G... J.C. înainte de ivire. Şi ei erau la Mishawaka, de culoare şi albi, toţi împreună, ei nu puteau să o aibă în Sud la timpul acela. Ei bine, eu am văzut doi oameni albi şezând pe bancă. Eu nu am auzit niciodată înainte ceva despre aceste mesaje în viaţa mea. Şi acolo acei oameni se ridicau sus şi unul vorbea în limbi iar celălalt a dat tălmăcirea, şi spuneau oamenilor drept în adunare ce era greşit cu ei, le-au spus oamenilor ce au făcut. Apoi acesta unul vorbea iar celălalt tălmăcea. Mă gândeam, "Doamne, eu am căzut jos aici printre îngeri." Niciodată nu am auzit un astfel de lucru!

E-75 Toată noaptea, în câmpul de porumb, m-am rugat. Căci de când eram un copilaş, am crezut că darurile şi chemările erau fără pocăinţă, eu întotdeauna am fost în stare să văd vedenii. Iar dimineaţa următoare ei mi-au cerut să vorbesc, şi am vorbit. Acolo afară erau mulţi oameni care au venit la mine şi m-au invitat la adunările lor, deşi eu eram un Baptist Misionar. Astfel eu-eu doar am mers înainte şi am lăsat-o să treacă în felul acesta. După o vreme am fost dornic să-i prind pe aceşti doi oameni-îngeri. Eu nu am auzit ceva...

E-76 Ei se făceau albi în jurul gurii, şi se ridicau şi vorbeau în limbi. Iar celălalt se ridica drept în sus şi zicea, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'Jones de aici, el a făcut un anumit lucru, alaltăieri. Când tu ai păşit în jurul casei tu ai ridicat portofelul acela care aparţine la acest om, acest om l-a pierdut aici.' AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'Du-l înapoi!"'

E-77 "Dumnezeule, ai milă de mine, iată-o aici."

E-78 Vedeţi, adevărul, doar zice ceva de felul acesta, le spune la oameni deschis, mă gândeam, "O, vai, nu este asta minunat!" Astfel, atunci m-am gândit, "Acesta este Dumnezeu!"

E-79 Ei bine, atunci am ajuns la unul din oamenii aceia, şi în timp ce eu vorbeam cu el, m-am rugat, "Dumnezeule lasă-mă să am asta, orice este Aceasta." Eu nu ştiam cum să O numesc, vedenii, eu nu ştiam cum să O numesc. Şi când lucrul acela a venit înaintea mea, şi eu i-am prins atenţia lui, doar am continuat să-i vorbesc până când i-am prins duhul, întocmai cum a făcut femeia la... Isus a făcut, femeii la fântână. Doar am continuat să vorbesc până i-am prins duhul. Şi el era un Creştin, un adevărat, sfânt veritabil al lui Dumnezeu. M-am gândit, "Binecuvântat să fie Numele Domnului!"

E-80 Am întâlnit-întâlnit pe omul următor venind după colţ, cam cu o jumătate de oră mai târziu, şi am vorbit cu el. Şi dacă am vorbit vreodată cu un făţarnic, el era unul din ei. Soţia lui era cu părul negru, iar el trăia cu o blondă şi avea doi copii cu ea; şi totuşi vorbea cu acelaşi Duh cu care vorbea omul acesta, şi dând aceeaşi tălmăcire, întocmai exact corect. Atunci am ştiut.

E-81 Înainte de convertirea mea, am avut o experienţă mergând odată într-o tabără de vrăjitori cu Indieni. Ei sunt dansatori draci. Iau un şarpe şi-l înfăşoară în jurul lor, şi fac dansul porumbului, şi vorbesc în limbi şi o tălmăcesc, şi spun exact adevărul care şade printre oameni. Şi am văzut un vrăjitor luând un-un creion şi l-a pus jos, şi am văzut creionul acela că se ridică şi scrie în limbi necunoscute, şi le tălmăcea şi le spunea oamenilor exact ce se petrecea pe acolo afară. Într-o adunare a spiritiştilor!

E-82 Astfel am zis, tu vezi, "Eu am ajuns printre draci," şi am lăsat întregul lucru să se ducă.

E-83 Astfel într-o zi sus la Green's Mill, eu eram sus acolo rugându-mă în peştera mea, nu pentru aceea, şi am ieşit afară şi mi-am aşezat Biblia jos. Eu... Mucegăit în spate în peşteră şi am vrut ceva lumină a soarelui, şi era în după-amiază, şi am ieşit afară şi mi-am aşezat Biblia jos. Eu urma să citesc puţină vreme, afară pe un buştean care stă cumva în josul dealului. Şi doar mi-am aşezat Biblia jos, şi am început să citesc. Iar vântul a suflat, şi a suflat-O acolo la Evrei capitolul al 6-lea. M-am gândit, "Poate că Domnul vrea ca eu să citesc asta." Eu am citit-o.

E-84 "Noi care am fost odată luminaţi, făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt, dacă noi am cădea deoparte... să ne reînoim din nou spre pocăinţă. Ploaia rodeşte... pământul rodeşte roade iar ploaia este trimisă să îl ude, şi spini şi mărăcini care sunt aproape de respingere, al cărui sfârşit este să fie arşi." Ceva de felul acela.

E-85 Păi, eu am citit aceasta şi m-am gândit, "Păi, laudă Domnului." Am întors-o dincolo la o alta, m-am gândit, "Păi eu voi citi doar pe undeva înăuntru pe aici altundeva." Am pus-o jos uite aşa, mi-am şters ochii, vântul a suflat-o înapoi la Evrei 6 din nou. Păi, aceea s-a întâmplat de trei s-au patru ori, în număr de trei ori, oricum. M-am gândit, "Eu nu văd nimic rău cu asta. Ce este înăuntru acolo?"

E-86 Doar lăsaţi-mă, voi puteţi... Voi aţi citit-o de multe ori, Evrei 6, "Spini şi mărăcini. Ploaia vine adesea pe pământ să-l ude, să-l drege, vedeţi, pentru roada lui. Dar spini şi mărăcini care sunt aproape de respingere, al cărui sfârşit este să fie arşi, vor fi adunaţi şi arşi."

E-87 Eu nu am putut obţine nimic din aceea. Mă gândeam, "Păi, spini şi mărăcini să fie arşi, Dumnezeu Îşi duce Grâul în grânar, şi aceea o stabileşte." Am zis, "Eu nu văd nimic despre aceea."

E-88 Eu şedeam acolo, eu priveam în afară uite aşa, şi o vedenie a venit înaintea mea. Şi am văzut un pământ întorcându-se uite aşa, şi el era tot arat gata să fie plantat. Şi un om îmbrăcat cu o robă albă, cu capul aplecat în jos spre un sac de nutreţ, sau un sac de sămânţă, adică, el mergea înainte. Şi eu nu ştiu dacă careva din voi îşi aminteşte sistemul vechi de împrăştiere, cum voi... eu l-am văzut pe tata făcând-o. O arunca cu mâinile lui uite aşa, şi ele doar cădeau pe pământ, seminţele acelea în felul acesta. Păi, omul acesta semăna sămânţa uite aşa. Şi îndată ce el a mers înainte, sus înapoia lui grâul creştea.

E-89 Ei bine, îndată ce el a mers în jurul curbei pământului, eu am văzut ceva negru venind sus, ca o lună neagră. Şi m-am uitat, şi ea a ajuns mai aproape, el era un-un om, negru deplin, îmbrăcat în negru. El se strecura înainte, uitându-se uite aşa. Iar el avea un sac de sămânţă, numai că, înăuntru acolo, el avea buruieni. Şi el le semăna printre acest grâu uite aşa, aruncând-o întâi într-o parte şi cealaltă. Şi înapoia lui au crescut buruieni, scăieţi, spini, mărăcini, şi fiecare lucru.

E-90 Păi, m-am gândit; "Asta este o ruşine ca omul acela să facă un lucru ca acesta." Într-o vedenie, eu nu m-am gândit despre aceasta ca fiind Scriptural, vedeţi. Şi am zis, "Omul acela seamănă buruienile acelea în ogorul de grâu al acelui om."

E-91 Atunci s-a făcut foarte cald. Grâul micuţ şi-a ţinut capul aplecat şi făcea "ah, ah, ah," uite aşa, doar gâfâind uite aşa după aer. Buruiana micuţă îşi avea capul ei aplecat, "ah, ah, ah," şi ea gâfâia după apă, la fel. Fiecare s-a rugat după ploaie.

E-92 După o vreme aceasta a ajuns... Un mare nor de tunet s-a ridicat şi doar a plouat tot jos, şi când a făcut-o, ploaia a lovit pământul. Şi grâul micuţ a început să sară în sus şi-n jos, strigând, "Aleluia! Laudă Domnului! Aleluia! Laudă Domnului!" Şi buruienile micuţe strigau, "Laudă Domnului," s-au îndreptat drept în sus, viaţa a venit la buruiană întocmai la fel ca la grâu.

E-93 Şi atunci a venit Scriptura, "Ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept." Acolo eu am prins-o. Vedeţi?

E-94 Aceasta, dacă o persoană şade într-o adunare, un duh poate să cadă peste persoana aceea, şi deşi voi ştiţi că ei sunt greşiţi şi ei nu trăiesc felul corect de viaţă, să fiţi atenţi ce spuneţi despre duhul acela, acesta ar putea să fie Duhul Sfânt. Să nu judecaţi-duhul prin persoană. Persoana poate să fie greşită dar, acum, nu spune Biblia, "Ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept"? Nu a spus Isus, când ogoarele au fost plantate, "Lăsaţi-i pe toţi să crească împreună, neghina şi grâul, împreună. Să nu încercaţi să smulgeţi neghina. Să nu încercaţi să-i judecaţi, doar lăsaţi-i să crească împreună şi în ziua aceea îngerii vor fi trimişi înainte şi vor lua toate neghinele şi le vor arde, iar Grâul va fi strâns în grânar"? Dar noi îi cunoaştem după roadele lor. Tu poţi şti în inima ta. Continuaţi să încercaţi să vă ocupaţi cu persoana aceea.

E-95 Să nu ziceţi că această femeie, dacă ea este îmbrăcată imoral sau... Cum s-a citit aceasta? "Să zicem că Duhul Sfânt va cerceta..." Să vedem. Nu, eu o am pe cea greşită aici, cumva. O, iată-o aici, da.
Femeia care vorbeşte în limbi. Acum, dacă o femeie cu părul scurt vorbeşte în limbi în biserică, este acesta duhul... Să vedem. Este acesta Duhul din Duhul Sfânt care vorbeşte prin ea sau este acesta un duh fals?

E-96 Voi vedeţi, eu nu aş spune nimic. Şi dacă tu gândeai că femeia nu era întocmai exact corectă prin a avea părul scurt... (eu cred că acela era subiectul) ... da, "păr scurt," tu de ce nu, frate, dacă tu eşti un om căsătorit şi aceasta este o femeie măritată, de ce-de ce nu-ţi iei soţia sau pune-o pe soţia ta să vorbească blând cu această domniţă? Să credem că ea are Duhul Sfânt. Dacă ea este în această biserică, eu am-eu am să cred că ea are. Şi apoi, doar să zicem, poate că ea este o...

E-97 Ştiaţi voi că, din când în când, noi am putea examina şi afla că noi am putea avea ceva lucru micuţ greşit, de asemeni. Voi ştiţi, acela-acela este tabloul. Astfel cineva ar putea să aibe să ne spună ceva. De multe ori oamenii mi-au spus că o mulţime de lucruri erau greşite, pe care eu le făceam greşit, eu apreciez aceasta.

E-98 Dar acum să zicem că... să credem că orice este aceasta, să credem aceasta, dacă femeia nu este întocmai o Creştină, dacă ea doar se preface, Dumnezeu o va judeca pentru asta. Asta-i adevărat. Dar... Şi dacă ea este îmbrăcată imoral, şi lucrurile pe care ea le face nu sunt corecte, Dumnezeu va purta de grijă de aceea. Dar să credem că acel Duh peste femeia aceea este Duhul Sfânt. Vedeţi, deoarece noi nu ştim.

E-99 Acum, dacă interpretarea acelui duh sfânt dă ceva, un blestem către Cristos... "Nimeni care vorbeşte prin Duhul nu numeşte pe Cristos anatema." Dacă femeia aceea vorbeşte în limbi şi tălmăcirea vine că "Cristos este anatema," atunci voi ştiţi că acela este un duh rău peste femeie. Dar atât timp cât acesta binecuvântează şi înalţă pe Cristos, atunci credeţi Duhul acela. Vedeţi? Amin. Eu sper că asta nu încurcă. Eu sper că dă puţină lumină asupra acesteia, oricum.

E-142 . Deuteronom, al 23-lea capitol, al 2-lea verset, nu învaţă acesta că o persoană care este afară din căsătorie nu poate fi mântuit? El zice că "Dumnezeu va cerceta fărădelegea părinţilor asupra copiilor până la a treia şi a patra generaţie." Explică ce înseamnă aceasta.

E-100 În regulă. Curvia a fost un lucru aşa de îngrozitor în timpul Bibliei încât chiar dacă un om a avut un copil printr-o femeie care nu era nevasta lui, acel copil, copiii copiilor copiilor lui, pentru patru generaţii patru sute şi ceva de ani, nici măcar nu putea să intre în adunarea Domnului, deoarece acel sânge al taurilor şi al ţapilor şi al viţeilor nu era suficient să ia la o parte păcatul. Acesta putea numai să despartă sau putea numai să acopere păcatul, acesta nu putea omite păcatul. Înţelegeţi? Acesta nu putea omite păcatul, el putea numai să acopere păcatul. Adulterul este un lucru îngrozitor!

E-101 O femeie, o nestemată preţioasă, pe care Dumnezeu a făcut-o să fie o mamă, a încredinţat-o cu maternitatea, încât dacă ea ar naşte un copil de la un alt om nefiind bărbatul ei, atunci acolo era un blestem asupra acelui copil, şi copiii lui, şi copiii lui, şi copiii lui, până la trei sau patru generaţii. Chiar de multe ori aşa ca sifilis, şi-şi orbire şi alte lucruri au lovit pe oameni. Da, acesta era un lucru îngrozitor, îngrozitor pentru o femeie să aibe un copil în afara sfintei căsătorii. Acum, nu numai atunci, ci acesta încă este un lucru îngrozitor, sigur este, întotdeauna.

E-143 . Va veni Ezechiel 38 şi 39 la îndeplinire înainte de Răpire?

E-102 Acum dacă veţi observa, Ezechiel 38 şi 39 are de-a face cu Gog şi Magog, care este Rusia, ţara de nord. Acum, eu nu spun că aceasta este corect, dar după felul meu de a învăţa aceasta, că, aceasta vine la îndeplinire după Răpire, după ce Biserica este luată sus. Şi Dumnezeu se ocupă de Gog şi Magog când ei vin jos înaintea lui Israel acolo. Şi eu cred că va veni la împlinire după Răpire. Acum, aceea nu o face aşa, vedeţi. Dar aceea este doar felul meu de a o învăţa. Eu presupun că asta este ceea ce ei au vrut să cunoască, care era ideea mea.

E-144 . Domnul ne-a spus prin profeţie să mărturisim la alţii despre lucrurile pe care noi le-am auzit şi văzut aici, aşa ca apropierea Venirii, botezul în Numele, în Numele lui Isus, şi astfel de lucruri. Noi am spus aceste lucruri la unii care par a fi Creştini, totuşi ei nu par să creadă. Ce gândeşti tu că li se vor întâmpla la acei oameni. Vor merge ei în Răpire?

E-103 Acum, eu sunt bucuros că tu ai spus-o în felul acela, "Ce gândeşti tu?" Ceea ce nu ar face-o corect deoarece eu aş gândi aceasta. Eu cred că nimeni nu poate umbla în Lumina lui Dumnezeu până când Dumnezeu i-0 descoperă. Şi eu nu cred că vreun om care... Toate lucrurile acestea ascunse sunt ascunse de la oameni, şi nici un om nu le poate vedea dacă Dumnezeu nu le descoperă, şi eu cred aceasta deoarece în Biblie întotdeauna a fost în felul acela.

E-104 Nu a zis Isus că "Voi aveţi ochi şi voi nu puteţi vedea, voi aveţi urechi şi voi nu auziţi"?

E-105 Şi totuşi în Matei, eu cred că este sau al 8-lea sau al 12-lea capitol, care a zis că "Deşi Isus a făcut aşa de multe minuni printre ei, totuşi ei nu au putut să creadă. Deoarece Isaia a zis, profeţia a zis că 'Ei au ochi şi nu pot vedea, şi urechi şi nu pot auzi."' Vedeţi?

E-106 Şi Isus a zis, "Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l cheamă mai întâi Tatăl Meu, şi toţi pe care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine." Aceea o stabileşte, vedeţi.

E-107 Acum, voi sunteţi-voi sunteţi răspunzători pentru răspândirea Luminii, voi nu sunteţi răspunzători ca ei să primească Lumina. Voi sunteţi răspunzători să O duceţi la ei, dar voi nu sunteţi răspunzători pentru reacţia lor. Şi atunci dacă Dumnezeu îi lasă înăuntru, aceea va depinde de El. Dacă ţi nu au îmbrăcămintea pe ei, şi aşa mai departe, şi ei nu... Însă ei... Reţineţi, ei nu O pot vedea până când Dumnezeu O descoperă pentru ei.

E-145 . Frate Branham în Daniel capitolul al 11-lea, versetul al 31-lea, învaţă despre ziua... luarea la o parte a jertfei zilnice, şi urâciunea care face pustiire. Ai vrea te rog să explici ce sunt acestea?

E-108 O, această persoană şi-a semnat numele la aceasta una. Acela este subiectul pe duminica următoare, şi aceea vine înăuntru cu cele-cu cele Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel. Dar... Şi eu aş putea doar să vă spun asta vouă, fratele meu foarte preţios care a semnat aceasta aici, care este un prieten foarte scump pentru noi toţi. Da, "urâciunea care face pustiire," Isus, în Matei 24, a vorbit despre aceasta. Urâciunea (înseamnă murdărie) care face pustiire, urâciunea a fost Moscheea Musulmană a lui Omar construită pe terenurile templului unde stătea Locul Sfânt.

E-109 În 96 A.D., Titus a intrat şi a capturat Ierusalimul şi a ars templul, şi ei au zidit Moscheea lui Omar (religia Mahomedană) chiar pe terenul templului, şi încă stă acolo până în această zi. Şi ea va sta acolo până când Dumnezeu se întoarce din nou la Iudei. "Şi urâciunea ( care este Moscheea lui Omar) care face pustiire din Locul Sfânt," stând în Locul Sfânt, vedeţi.

E-110 Isus s-a referit la aceasta, a zis, şi în paranteze, "(cel ce citeşte să înţeleagă)." Vedeţi? De aceea, el a dat un anumit număr de zile de la timpul acela până la... după Prinţul şi un număr de zile, şi aşa mai departe, în care noi vom intra duminica viitoare. Şi eu voi încerca, după cea mai bună cunoştinţă a mea, să iau aceea înăuntru pentru voi duminica viitoare. Dar urâciunea aceea este Moscheea lui Omar care a luat locul templului, căci, "Când voi vedeţi urâciunea care face pustiire, despre care a vorbit profetul Daniel, stând în Locul Sfânt." Vedeţi, stând unde a stat templul (Locul Sfânt), Moscheea lui Omar.

E-146 . Frate Branham, tu nu simţi că fiecare care pretinde să fie un Creştin trebuie să plătească zeciuieli, să plătească zeciuielile lor în hambarul Domnului? Te rog dă Scriptură la această întrebare.

E-111 În regulă, dacă voi vreţi... Asta este corect, că Biblia a spus în Maleahi, al 4-lea capitol, "Va jefui un om pe Dumnezeu? Şi voi ziceţi, 'Unde Te-am jefuit noi?' În zeciuială şi oferte. Aduceţi toate zeciuielile şi ofertele voastre în hambarul Meu, şi încercaţi-Mă," zice Domnul, "dacă Eu nu voi deschide ferestrele Cerului, şi voi turna o binecuvântare că nu va exista loc suficient să o primiţi."

E-112 Aceea este o provocare la orice individ! Şi dacă eu aveam numai timpul, şi nu aş ajunge la această mică Scriptură la care eu vreau să ajung cam în următoarele zece minute, mi-ar place să vă dau o mărturisire personală despre cum că eu am fost chiar flămând, şi mama mea şi ceilalţi flămânzi, şi tatăl meu bolnav, dar eu mi-am luat zeciuielile afară mai întâi şi le-am dat lui Dumnezeu, şi voi s-ar cuveni să vedeţi ce s-a întâmplat. Eu nu am văzut niciodată în viaţa mea ca vreun om sau o femeie, că dacă voi câştigaţi numai un dolar pe săptămână, să aduceţi cei zece cenţi din banii aceia şi puneţi-i în hambarul vostru, sau o biserică unde veniţi voi, dacă Dumnezeu nu binecuvântează asta numiţi-mă un ipocrit. Da, domnule. Aceea este o provocare la oricine. Şi fiecare Creştin... Asta merge la astalaltă întrebare. Fiecare Creştin trebuie să plătească zeciuieli! Asta-i adevărat. Aceasta trebuie să se facă.
În regulă, acum:

E-147 . Dacă o persoană sau persoane vorbesc în limbi necunoscute în acelaşi ton de glas de fiecare dată, acelaşi lucru, dar tălmăcirea este diferită prin tălmăcitor de fiecare dată, ar putea fi acela Duhul Sfînt?
Acum lăsaţi-mă să citesc asta din nou:
Dacă o persoană sau persoane vorbesc în limbi necunoscute în acelaşi ton de glas (cu alte cuvinte, doar zicând acelaşi lucru ca şi cutare-cutare cuvânt iarăşi şi iarăşi şi iarăşi) de fiecare dată, şi acelaşi lucru de fiecare dată, dar tălmăcirea prin tălmăcitor este diferită de fiecare dată, ar putea fi acesta Duhul Sfânt?

E-113 Acum, acolo este una ţeapănă, dar lăsaţi-mă să răspândesc doar puţină lumină asupra acesteia dacă eu pot. Şi eu sunt sigur că voi veţi înţelege că acesta este doar Fratele Branham încercând să fac cât pot de bine, dar lăsaţi-mă doar să dau aceasta ca experienţa mea personală de a avea a face cu lucruri spirituale. Şi eu apreciez încrederea voastră de a mă întreba întrebări ca aceasta. Dacă voi nu aţi fi avut încredere în mine, voi nu m-aţi fi întrebat aşa ceva. Eu cred că un Creştin nu ar pune întrebări ca să ridice un argument, eu cred că ei încearcă să afle care este Adevărul. Vedeţi? Şi eu aş răspunde, şi dacă... Şi eu o voi răspunde, şi dacă eu m-am făcut clar "aceasta este după cea mai bună cunoştinţă a mea," şi atunci dacă acel duh în voi se mânie, aceea arată că acesta nu este Duhul Sfânt înăuntru acolo. Înţelegeţi? Astfel atunci Duhul Sfânt nu se va mânia, acesta va fi corectat de fiecare dată cu Cuvântul, şi suportă corectare.

E-114 Acum lăsaţi-mă să spun asta, că eu... În cazul acesta, reţineţi, Dumnezeu să fie judecătorul meu. Eu, acesta este William Branham, eu nu aş putea spune. Dar în experienţele la care am fost martor în timp ce eram sub ungerea din astfel de adunări, eu cred că persoana care zice acelaşi lucru de fiecare dată acelaşi ton de glas, vorbeşte într-adevăr în limbi. Eu da, eu cred, prin Duhul ei vorbesc în limbi, dacă ei sunt Creştini. Ei vorbesc în limbi, fără îndoială. Dar eu cred că voi luaţi tendinţa greşită de interpretare.

E-115 Acum, de multe ori, oamenii... eu-eu nu... eu ştiu că sunt doar oamenii din biserică aici, eu presupun, în seara aceasta, oricum, pe aici. Nu este aşa, Frate Neville, doar cam care vin? Deci dacă străinii sunt aici şi voi sunteţi diferiţi cu aceasta, eu încerc să vorbesc către propria mea biserică, vedeţi.

E-116 Acum, ca părintele vostru în Evanghelie, ca al vostru-ca al vostru păstor, mi-ar place puţin mai târziu, când duhurile şi darurile voastre încep să vină la desăvârşire... Dacă voi mergeţi să-i pri vi ţi că se înfurie şi devenind... atunci voi mai bine doar să urmăriţi-urmăriţi persoana aceea, doar lăsaţi ca aceasta să se ducă deoarece acesta nu este Duhul lui Dumnezeu peste ei. Dar când ei sunt blânzi şi smeriţi şi umiliţi şi gata, şi fiecare lucru, acela este Duhul lui Dumnezeu. Şi dacă-dacă cineva iese din ordine şi păstorul trebuie să îl cheme jos, şi duhul acela se înfurie, atunci acesta nu este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu întotdeauna suportă, vine la Cuvânt. Înţelegeţi? El recunoaşte Cuvântul de fiecare dată.

E-117 Acum, dar acum eu nu încerc să-să-să măgulesc sau să zgâlţâi, eu doar încerc să fac un adevăr. Acum, cineva vorbeşte în limbi, şi un altul se ridică şi tălmăceşte limbi. Acum ascultaţi atenţi. (Şi eu cred că aceasta se înregistrează. Nu-i aşa?) În tălmăcirea limbilor... Acum, eu va trebui să merg jos în ceva învăţătură acum cu aceasta. În tălmăcirea limbilor, mulţi oameni tălmăcesc limbi printr-o expresie extraordinară a lor simţind să spună un astfel de lucru. Aceea nu este tălmăcire.

E-118 Tălmăcirea este când ei vorbesc într-o limbă necunoscută, tu îi auzi vorbind în engleză, şi doar repeţi iarăşi ceea ce ei spun. Dar... dacă această persoană vorbeşte în biserica voastră... eu nu cred că noi o avem în aceasta una. Dacă o face, eu niciodată nu am auzit-o.

E-119 Dar cineva să se ridice doar să spună ca ceva cuvânt anumit, iarăşi şi iarăşi, sau vreun acelaşi ton de glas mergând drept în jos, drept în jos, drept în jos, drept în jos...

E-120 Eu vă spun, eu nu cred că Junie Jackson este aici în seara aceasta. Este el? Eu nu cred că el este. Dar eu întotdeauna am fost uimit de Junior Jackson şi vorbirea lui în limbi, şi Fratele Higginbotham, şi mulţi dintre voi oamenii de aici, cum că voi vedeţi acea schimbare de glas în tălmăcire. Vedeţi? Acum¬acum aceea este în regulă. Acum, eu nu... eu nu mă laud cu biserica mea. Nu, domnule. Dacă biserica mea a avut nevoie de corectare, eu-eu am să stau aici şi voi face cât de bine pot pentru Mântuitorul meu, asta-i adevărat, dacă aceasta răneşte sau dacă nu răneşte. Eu sunt-eu sunt părintele vostru în Evanghelie, vedeţi, şi eu vreau... Voi nu vreţi un duh greşit, voi vreţi duhul corect. Voi-voi nu...

E-121 De ce să luaţi-luaţi un înlocuitor când acolo un întreg cer penticostal este plin de cel real? De ce să mâncaţi dintr-un bidon de gunoi când există o masă bună, mare, curată aşezată aici cu pui şi găluşte şi fiecare lucru? Vedeţi? De ce să facem noi asta? Vedeţi? Să luăm realul, aceea este ceea ce noi vrem, realul, cel veritabil.

E-122 Acum, eu cred, în această declaraţie care este făcută aici, acelaşi lucru iarăşi, eu cred că în declaraţia aceea că ei amândoi sunt corecţi, dar eu nu cred că tălmăcitorul tălmăceşte limba persoanei. Eu nu cred asta. Eu cred că Duhul este prezent şi tălmăcitorul profeţeşte. Eu cred că el este unul care profeţeşte în loc de un tălmăcitor dacă el nu aude glasul în propria lui limb-... "Cum auzim noi pe fiecare om în propria noastră limbă în care ne-am născut?" Vedeţi, voi trebuie să o auziţi în aceeaşi, voi trebuie să o auziţi în engleză. Dacă...

E-123 Aici, aici este un tălmăcitor. Acum, eu mă ridic, şi eu-eu ştiu numai două sau trei cuvinte în o-în o-în o limbă diferită, de care eu ştiu. Acum eu doar o iau pe aceasta literar, nu în spiritual acum. Acum eu am să spun, "Baie, baie bly. Eu... Ekke wil afrikaans sprekken." Acum, eu mă îndoiesc că există o persoană aici care ştie ce am spus. Da, frate, ce am spus? [Un frate în adunare zice, "Tu ai spus că tu poţi vorbi afrikaans" – Ed.] Afrikaans, "Baie, baie, bly," "Eu sunt foarte, foarte fericit." "Eu sunt aici să vorbesc afrikaans," vedeţi, "Afrikaans sprekken." Vedeţi? "Eu sunt aici să vorbesc afrikaans."

E-124 Acum, ce a făcut el? El... eu am vorbit afrikaans dar el m¬a auzit în engleză. Este asta corect? Pentru că tu cunoşti afrikaans. Acum, dacă tu vorbeşti... dacă eu stau aici sau zic... predic, şi Fratele N eville tălmăceşte la o altă limbă de oameni, el spune în limba lor ce mă aude el că spun; el ştie despre ce vorbesc eu deoarece el cunoaşte limba mea.

E-125 Şi dacă tu vorbeşti într-o limbă necunoscută, şi tălmăceşti, tu auzi în limba în care ai fost născut, deoarece acela este singurul fel în care tu poţi tălmăci ceea ce ei zic, deoarece Duhul Sfânt ţi-a interpretat-o şi tu doar vorbeşti pentru Duhul Sfânt.

E-126 Dar atunci dacă Duhul este prezent să binecuvânteze această sărmană persoană, şi ei se ridică... Ca un scump frate bătrân, dus înainte, el este în Slavă în seara aceasta, eu într¬adevăr cred. Cel mai scump suflet bătrân pe care eu... Bătrânul Frate Ryan, noi toţi l-am cunoscut. El obişnuia să stea acolo pe stradă... (Şi Dumnezeu, mă iartă, nu să fiu profanator... Eu ştiu că aceasta este o... Hulind Duhul Sfânt este de neiertat.) Dar Fratele Ryan obişnuia să spună un cuvânt iarăşi şi iarăşi tot timpul, ceva despre "seekem şi seekem şi seekem," sau ceva de felul acesta. El obişnuia să aibe... Păi, cineva a zis, "Crezi tu că aceea este de la Dumnezeu?"

E-127 Am zis, "Cu certitudine, aceasta este de la Dumnezeu! Cu certitudine, eu cred că este de la Dumnezeu." Dar el vorbea în limbi, dar eu nu puteam să spun ce zicea el deoarece eu nu ştiu. Dar, şi prezenţa Duhului era acolo.

E-128 Deci dacă prezenţa Duhului este acolo, şi această persoană doar spune un cuvânt, iarăşi şi iarăşi şi iarăşi, şi ăstalalt sare în sus şi încearcă să dea o tălmăcire, deşi el nu ştie ce zice el. Dacă acest om nu dă tălmăcirea, el profeţeşte; duhul profeţiei este peste el şi el profeţeşte, nu dă o tălmăcire.

E-129 Astfel de aceea, dragă Creştine, către tine care ai spus, "Ar putea fi acela Duhul Sfânt?" El ar putea fi Duhul Sfânt folosind două slujbe. Una, binecuvântând un suflet în a vorbi în limbi; şi o alta, profeţind, fără să trebuiască să fie tălmăcit ce zice el. Dar totuşi el a spus-o. Duhul Sfânt a venit peste el în profeţie întocmai la acelaşi timp în care acesta a vorbit în limbi, şi el credea că era o tălmăcire, ce contează aceasta? Acesta este Duhul lui Dumnezeu dând un mesaj către biserică. Dar tălmăcirea, acesta trebuie să înţeleagă în engleză şi să repete înapoi exact ce a spus persoana, acela este darul tălmăcirii.

E-148 . Dacă acolo sunt-dacă acolo sunt deja trei mesaje duse afară în limbi necunoscute într-o adunare, atunci în rândul de rugăciune pot să existe mai multe mesaje să meargă afară şi încă să fie în ordinea spirituală a adunării?

E-130 Păi, desigur. Asta-i adevărat. Sigur. Eu ştiu unde ajungi tu. Acolo era Pavel, a zis, "Dacă ei erau... Voi profeţiţi şi vorbiţi în limbi," ceva de felul acesta, Pavel vorbind despre...

E-131 Puţin mai târziu, când voi toţi... Frate Neville, când voi toţi vreţi acum, aceşti oameni care au aceste daruri spirituale... Acum, dacă voi aveţi încredere în înţelegerea mea despre Scriptură, eu voi veni jos la adunare doar cu voi oamenii singuri care aveţi aceste daruri, doar cu voi toţi, astfel noi putem şedea împreună... Şi dacă voi simţiţi... Şi tu urmăreşti, Frate Neville, şi vezi în biserică, că acesta este Dumnezeu şi Dumnezeu se mişcă printre ei, asta-i ceea ce noi vrem, dar noi vrem ca să punem asta în ordine astfel ca aceasta să poată să meargă să binecuvânteze biserica şi să facă ceva. Eu... Dumnezeu nu este... Eu ştiu, şi cunosc Scripturile, ce să fac. Şi aceea este ce noi vrem să facem.

E-132 Acum, această persoană de aici, eu ştiu că în vorbirea în limbi, aceasta trebuie să fie pe rând, doi, sau nu mai mult decât trei. Aceea este corect, dar dacă veţi observa aici, dacă aceasta era...

E-133 Tocmai cum cineva aici ne-a dat sus acolo... Ca Fratele Sothmann s-a ridicat şi a dat un mesaj în profeţie sau vorbire în limbi. Tălmăcirea limbilor este profeţie, vedeţi, duhul profeţiei. Acum, dacă tu doar vorbeşti în limbi necunoscute, şi acolo nu este tălmăcitor, persoana aceea este binecuvântată de Duhul, dar el nu vatămă biserica.

E-134 Acum, la ce a încercat Pavel să ajungă este aceasta, "Voi folosiţi serviciul întreg doar în vorbirea în limbi, vedeţi, şi cel neştiutor a zis, 'Ce-ce este aceasta, oricum?"' Vedeţi, ei nu o pricep fără să existe o tălmăcire. Şi acolo să fie... aveţi unul, două, până la trei mesaje într-o adunare.

E-135 Acum, persoana de aici a zis, "Apoi în rândul de rugăciune?" Aceea trebuie că a fost că poate cineva în rândul de rugăciune... Poate, Fratele Neville, sau în vreo altă biserică sau de oriunde este acesta, că în rândul de rugăciune acest om... sau în adunările de vindecare Divină, ar fi putut fi în adunarea Fratelui Roberts, adunarea Fratelui Allen, sau careva, în adunarea mea sau altcineva, eu nu ştiu. Dar, orice este aceasta, despre ce vorbeşte Pavel este un mesaj către adunare acolo afară, "Lăsaţi ca să fie doar trei," deoarece mesajul lui Dumnezeu vorbeşte un mesaj încercând să-l dea acolo la adunare. Dar când omul în rândul de rugăciune, el profeţeşte către o persoană, nu la toţi. Dacă asta ar fi aşa, eu eram afară din ordine peste tot în rândurile mele de rugăciune, vedeţi, când sunt treizeci sau patruzeci de ei într-o seară? Vedeţi, dacă voi profeţiţi către o persoană.

E-136 Dar acest om profeţind este pentru întregul trup, lăsaţi ca să fie două sau trei mesaje şi apoi opriţi-le. Deşi Duhul Sfânt ar putea încă să vrea să vorbească, dar aşteptaţi un minut, daţi Cuvântului o şansă să meargă afară. Voi vedeţi? Şi atunci, într¬adevăr, acea vorbire trebuie să fie sau înainte sau după Cuvânt, nimic nu trebuie să întrerupă Cuvântul aşa cum El merge afară. Dar, oricum, noi vom pune aceea în ordine mai târziu când duhurile şi darurile încep să ajungă în desăvârşire.

E-137 Noi vorbim acum asupra-asupra seriozităţii cincizecimii Bisericii, eu vreau să spun adevărata Biserică penticostală. Şi noi suntem bucuroşi că Dumnezeu încă trăieşte şi domneşte şi vorbeşte către noi.

E-138 Acum, însă dacă aceasta este ca, spre exemplu, dacă sora de aici ne-ar da un mesaj în limbi sau o profeţie, şi doamna de lângă ea ar da un mesaj în limbi sau profeţie, şi apoi doamna de lângă ea sau cineva în spate acolo, cineva va da un mesaj sau o profeţie, sau limbi. Fără îndoială că aproape toţi vorbesc despre acelaşi lucru, dacă Dumnezeu este urgent, încercând să pună ceva dincoace, chemând ceva persoană în biserică să facă ceva, acum, sau ceva ce El vrea să se facă.

E-139 Acum deci, spre exemplu, rândul de rugăciune este chemat, şi Fratele Neville sau eu însumi sau oricare alt lucrător merge jos la această persoană, aceea nu este către trup, aceea este la această persoană. Iar Duhul lui Dumnezeu vine asupra lui să-i spună acestei persoane ceva, atunci spuneţi-i, pentru că el nu vorbeşte către adunare. El vorbeşte către această persoană, nu către adunare, astfel aceea este în regulă.

E-149 . În regulă, Scumpe Frate Branham, în repetate rânduri Domnul îmi arată lucruri în vise. El mi-a arătat lucruri despre fiul meu în marină, de care fiul meu mi-a spus că erau "secrete." El mi-a arătat despre moartea oamenilor şi despre secretele inimilor oamenilor. Este acesta un dar de la Dumnezeu? Când El îmi arată în vise inimile şi gândurile oamenilor, fiecare lucru s-a întâmplat întotdeauna cum mi-a arătat visul.

E-140 Păi, da, fratele meu sau soră, oricine ar putea fi. Domnul să te binecuvânteze. Aceea este, după părerea mea, darul lui Dumnezeu. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Nu ştii tu că Biblia vorbeşte de vise? Iosif, cum a visat el visuri şi le-a tălmăcit, şi cum alţii au visat visuri. Lucrurile acelea sunt de la Dumnezeu. Acum, dacă acesta este de la Dumnezeu, El va fi întotdeauna adevărat, el întotdeauna se va întâmpla întocmai exact în felul în care El a spus.

E-141 Şi acum să nu... Dacă tu începi să te mândreşti cu el, acesta doar te va părăsi. Vezi, doar fii reverent şi blând. Şi când El îţi arată ceva, şi aceasta este ceva care tu trebuie să spui la cineva, că ei au făcut ceva care este greşit, atunci să nu te ridici doar şi să mustri pe persoana aceea, mergi la ei tu însuţi şi spune, "Soră, frate, tu ştii, Domnul mi-a spus noaptea trecută căci-căci tu făceai ceva greşit, un anumit lucru."

E-142 Dacă persoana aceea zice, "Tu eşti greşit! Asta este o minciună! Eu nu am făcut asta!"

E-143 Acum, lucrul de făcut este atunci să mergi înapoi şi să zici, "Tată Ceresc, era aceea greşit?"

E-144 Acum, dacă persoana aceea... Atunci dacă persoana aceea ţi-a spus adevărul, atunci tu ai duhul greşit. Dar dacă persoana aceea a minţit, şi el a făcut aceasta, Dumnezeu se va ocupa de persoana aceea. Înţelegi? Da, domnule. Deoarece, vezi, ce el a făcut acolo, el a hulit împotriva Duhului Sfânt, negând ceea ce Duhul Sfânt i-a atras atenţia. Vedeţi, astfel acesta este lucrul greşit.

E-150 . Frate Branham, cum poate o-o biserică dansa, striga, vorbi în limbi, şi să lase Duhul... (să vedem, acum aşteptaţi un minut) ... şi să devină pierdut în Duhul, şi vreodată foarte rar oricând citesc Scriptura. Eu nu înţeleg aceasta.

E-145 Nici eu nu înţeleg; vezi, "strigă, dansează, vorbesc în limbi, şi nici măcar nu citesc Scriptura." Eu-eu-eu zic aceasta, reţineţi, William Branham, care ar putea fi un milion de mile greşit. Eu cred că cei mai mulţi dintre oameni... mi s-a pus întrebarea aceea astăzi de către un frate, ceva de ordinul acela. Căci, când ei se duc să se roage pentru bolnavi, un frate se va ruga poate pentru unul, apoi îi face pe toţi să cânte sau să danseze în Duhul, crezând că aceea aduce putere printre oameni. Nu, eu-eu pentru mine, eu cred că aceea este greşit.

E-146 Eu cred că o persoană care vine în adunarea de vindecare va fi cum ar veni pentru mântuire, vine reverent, crezând. Fiecare persoană de acolo, nu să strige şi să danseze, ci să-l vadă pe fratele lor sau sora că merge sus acolo să-i ceară lui Dumnezeu milă, plecaţi-vă capul şi începeţi să vă rugaţi, "Dumnezeule, ajută-l pe fratele meu acum aşa cum păstorul se roagă pentru el, îl unge. Lasă ca Duhul Sfânt să vină peste el şi să-i dea credinţă să creadă pentru vindecarea lui. El este un frate scump. Ea este o soră scumpă." Rugaţi-vă pentru el în loc să cântaţi, să strigaţi şi să dansaţi doar.

E-147 Dar noi vedem aşa de mult din aceea în adunările noastre Penticostale, este o constantă... Eu cred că aceasta este o închinare, eu într-adevăr cred că ei se închină lui Dumnezeu. Da, domnule. Eu o cred din toată inima mea. Şi eu cred în vorbirea în limbi, în strigat şi dansat. Şi eu o cred fiecare părticică, da. Eu cred că orice care ei fac în Biblie este tot atât de bine astăzi cum a fost atunci, sigur, dar eu cred că aceasta îşi are timpul ei şi ordinea ei.

E-148 Acum, marea binecuvântare este în toi, şi oamenii strigă, şi slava lui Dumnezeu cade, şi oamenii vor să ţipe şi să strige şi să facă orice le spune Duhul. Mergeţi înainte, asta-i adevărat. Dar când un om vine să fie vindecat, unde este implicată chestiunea între moarte şi viaţă, eu cred că noi trebuie să fim reverenţi Aşi să vorbim către Tatăl şi să vorbim cu El pentru acest frate. În loc să ne închinăm Lui, să-I cerem, "Tată, eu sunt-eu sunt un închinător al Tău. Eu Te iubesc, Tu ştii că te iubesc, eu îmi exprim iubirea către Tine. Acum eu îmi exprim credinţa către Tine, ajută pe fratele meu să fie bine. Vrei Tu, Tată?" Eu cred că voi veţi obţine rezultate mai bune prin a face aşa. Eu într¬adevăr cred. În reverenţă, Duhul lui Dumnezeu.

E-149 Doamne, acestea ar putea să fie lungi de o sută de mile însă eu sper că le-am răspuns, aceea-i, aruncă a aruncat doar un pic de Lumină. Eu cumva ştiu ce este în minţile voastre acum, oricum. Şi eu vă spun ceva, puţin mai târziu eu vreau să-i cer păstorului de aici dacă el va veni şi mă va ajuta să... poate să vină jos şi să aducem pe toţi oamenii împreună care au Duhul lui Dumnezeu peste ei în formă de daruri, să vorbim despre aceasta pentru o vreme. Poate că eu vă pot ajuta să urcaţi scara doar un pic mai sus şi să ajungeţi puţin mai aproape de Dumnezeu, prin doar... şi să o aşezăm mai mult în ordine în biserică. Eu am urmărit înainte, aceasta pare minunat pentru mine. Şi mie doar îmi place să o văd mişcându-se înainte şi înainte şi înainte, şi înainte şi înainte şi înainte.

E-150 Şi aşa cum venim în sus, nu lăsaţi ca Satan să pătrundă înăuntru, acum. Băiete, el este deştept. Şi să nu-l păcăliţi, să nu încercaţi, deoarece voi nu puteţi. Voi doar depindeţi de Dumnezeu şi continuaţi doar să umblaţi umiliţi, şi Dumnezeu o va face, şi voi veţi afla că Dumnezeu vă v-a folosi mai mult şi mai mult şi mai mult în felul acesta. Domnul să vă binecuvânteze.

E-151 Avem noi timp pentru o vorbire de douăzeci de minute? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Eu presupun că aceea a fost suficient să mă pornească, Ben. În regulă.

E-152 Să întoarcem la Psalmi doar un moment. Domnul părea să¬mi dea un mic gând aici pe care mi-ar place să vi-l exprim în seara aceasta doar într-o manieră de o predică, dacă voi vreţi, doar-doar câteva minute. Eu ştiu că este cald, şi este cald aici sus, de asemeni. Dar, reţineţi, noi nu ne vom mai întâlni, poate, până miercuri seara. Astfel haideţi să aşteptăm doar şi-şi înainte ca noi să cântăm vechea cântare bună despre Binecuvântată Să Fie Legătura Care Leagă, să-să vorbim despre-Cuvântul scris. Aceste întrebări ne face cumva... ne lasă într-o fierbere. Să-să ieşim din aceasta acum, şi-şi să vorbim în Cuvânt.
Acum ne putem apleca capetele din nou doar un moment:

E-153 Tată Ceresc, aceste întrebări, eu am încercat să aflu ce au oamenii pe inimile lor, să văd dacă ei vor întreba despre aceasta despre aceea. Eu văd, Doamne, că ei doresc daruri spirituale. Iar acei care au daruri spirituale se întreabă cum să le dirijeze. Pentru unii, aceasta aruncă Lumină mare asupra bisericii; pentru alţii ei se întreabă. Acum, Doamne, ajută-ne. Ajută-ne, Doamne. Noi suntem copiii Tăi. Noi nu facem aceste lucruri să ne onorăm pe noi, noi facem aceasta spre onoarea lui Dumnezeu printr-un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat.

E-154 Ne rugăm, Tată, ca Tu să binecuvântezi aceste daruri şi să le manifeşti în biserică. Şi fie ca să se împlinească atunci când pelerini şi străini, care trec pe aici, care vin prin uşa aceea şi şed jos pentru câteva minute, şi fie ca Duhul lui Dumnezeu să fie aşa de mare aici până când va face cunoscut secretul fiecărei inimi care intră pe uşă. Admite aceasta, Doamne. Fie ca aceasta să fie cu aşa blândeţe şi umilinţă, niciodată aspru şi să mustre şi să dărâme. Noi ştim că Duhul lui Dumnezeu nu este în felul acela.

E-155 Astfel ne rugăm ca Tu să ne binecuvântezi în fiecare lucru. Binecuvântează biserica noastră, binecuvântează poporul nostru. Binecuvântează poporul din alte biserici. Şi, Tată, noi ştim că există numai o Biserică şi noi suntem toţi născuţi în Aceea.

E-156 Şi mă rog, Tată, ca Tu să ne binecuvântezi mai departe aşa cum eu citesc acest mic text pe care se părea că Tu mi l-ai dat, şezând acolo lângă birou în după-amiaza aceasta. Şi ajută-mi, Doamne, să nu ţin poporul prea mult, ci doar să vorbesc câteva expresii aici. Eu mă rog ca Tu să fii în aceasta. Şi dă-ne un gând mic, ca noi să putem pleca acasă cu el şi să-i mulţumim Domnului pentru bunătatea Lui. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-157 Acum, să nu uitaţi, următoarea duminică dimineaţă, cu voia Domnului.

E-158 Acum întoarcem la Psalmul 106, şi al 7-lea verset. Eu urma să citesc înainte în jos, o bucată... o parte din acest Psalm. Dar, acesta este David. De ce a venit aceasta la mine, era din cauza mesajului de azi dimineaţă. Şi, eu îmi voi pune ceasul aici şi voi încerca să fiu afară la nouă treizeci, dacă este posibil. Acum la versetul al 7-lea din Psalmul 106:
Părinţii noştri nu au înţeles minunile tale în Egipt; ei nu şi-au amintit de mulţimea milei tale; ci l-au provocat la mare, chiar... marea Roşie.

E-159 Eu am să citesc versetul următor:
Cu toate acestea el i-a mântuit din cauza numelui său, ca el să poată să-şi facă marea lui putere să fie cunoscută.
Domnul să-şi adauge binecuvântările Lui.

E-160 Eu am să vă vorbesc, dacă va voi Domnul, asupra subiectului de înţelegere greşită; Dumnezeu, înţeles greşit. Eu îl voi lua în felul acesta: Dumnezeu Este Înţeles Greşit.

E-161 Voi ştiţi, înţelegerea greşită ne bagă într-o mulţime de necaz. De multe ori oamenii spun lucruri pe care ei le repetă după altcineva, unde, ei i-au înţeles greşit. Aceea duce o persoană în necaz. Eu cred că va fi bine pentru noi dacă noi doar, ei bine, aşteptăm până când noi am înţeles despre ceea ce vorbeam. Voi nu gândiţi aşa? Eu ştiu că aceasta va fi, pentru mine, ţoarte bine pentru mine să aflu mai întâi şi apoi să o spun. Înţelegeţi? Dar noi suntem întotdeauna, părem să fim, înţeleşi greşit. Şi aici David vorbeşte despre Israel, au înţeles greşit miracolele Lui când ei erau în Egipt.

E-162 Acum, a înţelege greşit nu este doar să spui, "Păi, eu nu am auzit ce a spus el," ci să vezi ceva făcut şi să înţelegi greşit pentru ce este aceasta. Aceea este o... Aceea este, că voi pierdeţi ocazia complet atunci.

E-163 Acum, Dumnezeu nu face miracole doar să zică, "Vezi, Eu sunt Dumnezeu." Dumnezeu face un miracol pentru o înţelegere. Vedeţi? Dumnezeu îl face pentru un scop. Şi aţi observat citirea Psalmului aici în al 7-lea verset? Eu cred că este aşa de frumos, că eu vreau să-l citesc din nou:
Părinţii noştri nu au înţeles minunile tale în Egipt; (vedeţi, ei nu au înţeles aceasta) ... ei nu şi-au amintit de mulţimea milei tale; ci l-au provocat la mare, chiar... marea Roşie.
Cu toate acestea el i-a mântuit din cauza numelui său, ca el să-şi poată face cunoscută marea lui putere.

E-164 Vedeţi, ei nu au înţeles de ce acel Dumnezeu, jos în Egipt, a efectuat aceste miracole. El a încercat să le arate mila Lui. El încerca să-i facă să înţeleagă că El era Dumnezeu în mijlocul lor. Eu iubesc asta.

E-165 În mica mea predică pe care am predicat-o aici cândva în urmă, sus la Chicago, şi apoi eu cred că am predicat-o aici, băieţii o au pe bandă, Cum Vulturul Îşi Scutură Cuibul, flutură peste puii ei. Cum că bătrâna mamă vultur îşi ia micuţii ei bebeluşi... Înainte ca ea să-i ia la un zbor, ei au o mulţime de pene slăbite în ei. Şi ei niciodată nu au văzut-o pe ea într¬adevăr când era ea mai bine deoarece ei sunt toţi ghemuiţi jos în cuib. Dar ea urcă sus peste cuib şi îşi întinde aripile ei mari puternice. Ce face ea? Ea ţipă, ea vrea ca ei să-i cunoască glasul. Ea îşi întinde înainte aripile ei mari.

E-166 Vulturul femelă este uneori cea mai mare. Se zice că vulturii uneori, acele mari femele, au aripi de patrusprezece picioare de la vârf la vârf, ridică un viţel şi zboară departe cu el. Patrusprezece picioare, de la vârf la vârf. Aripile, atât de departe ca latul acestei platforme chiar aici, de la stâlp la stâlp.

E-167 Ea urcă sus acolo înaintea acestui pui mic, din ce cauză? Ea urmează să-l ia la un zbor. El niciodată nu a fost afară din cuibul acela. Şi ea urmează să-l ia sus departe în ceruri şi apoi îl scutură jos, şi-l lasă sus acolo să dea din aripi singur, să înveţe cum să zboare. Astfel ea vrea să arate autoritatea pe care o are ea. Ea îşi întinde înainte aripile ei mari până la contravântul penelor, şi ea ţipă, şi apoi ea îi vântură. O, vai! Penele zboară afară din cuib, şi toate celelalte, ea aruncă vânt înăuntru acolo ca dintr-un avion cu reacţie. Îl aruncă înapoi, şi el stă pe spatele lui micuţ, şi el priveşte în sus şi gândeşte, "Mamă, ce măreaţă eşti tu! Ce măreaţă eşti tu!"

E-168 "Vezi cât de tari sânt aripile mele? Eu te pot ridica sus şi să te duc oriunde vreau eu. Eu sunt puternică!"

E-169 Şi asta este ceea ce Dumnezeu i-a făcut lui Israel. Voi ştiţi, El a zis, "Aşa cum vulturul îşi scutură cuibul," acela este acelaşi lucru. El a găsit pe Israel într-o ţară sinistră jos acolo, şi El l-a adus afară din Egipt şi l-a dus în ţara promisă, pe aripile unui vultur. Vedeţi? Şi de ce a făcut Dumnezeu aceste minuni? El a încercat să ajungă la poporul Lui că El era un Iehova puternic.

E-170 Şi aceea este ceea ce El încearcă să facă astăzi! El doar nu vindecă pe oameni doar din cauză că El poate vindeca. El încearcă să vă aducă faptul că El este Învierea, că El vă poate face sănătoşi, El vă poate învia trupul. El poate să facă orice vrea El, El este Iehova! Mie îmi place asta.

E-171 Dar oamenii L-au înţeles greşit. Dumnezeu este aşa de uşor de a fi înţeles greşit de către necredincioşi, de aceia care nu vor să înţeleagă. (Mulţi oameni încearcă să înţeleagă.) Mulţi nu vor să înţeleagă, ei doar se închid pe ei înşişi, şi zic, "Nu există un astfel de lucru," şi "eu nu cred aşa ceva." Atunci ei niciodată nu pot înţelege.

E-172 Dar un om care vrea să înţeleagă, acela vrea să şadă jos ("Şi veniţi să raţionăm împreună," zice Domnul) acum, acel om este-este pe linia de a învăţa ceva de la Domnul. Dar oamenii care sunt întotdeauna asociaţi cu Dumnezeu şi puterea lui Dumnezeu... Tu cu greu poţi să fii asociat cu Dumnezeu fără să fii asociat cu puterea Lui, deoarece când tu eşti asociat cu El tu eşti cunoscut cu El, sau o rudenie faţă de El, şi atunci tu ai puterea Lui în tine.

E-173 Acela este motivul că oamenii nu pot să creadă în miracole astăzi, deoarece ei nu au ceva în ei cu care să creadă. Ei trebuie să aibe ceva acolo înăuntru cu care să creadă. Şi când Duhul lui Dumnezeu este într-un om, el va zice "amin" la fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu şi la fiecare miracol al lui Dumnezeu. Dar aşa cum obişnuia să spună mama mea, "Tu nu poţi să obţii sânge dintr-o rapiţă, deoarece nu există sânge în ea." Astfel ăsta este acelaşi fel, tu nu poţi să obţii credinţă dintr-un necredincios, deoarece nu există nimic acolo cu ce să creadă.

E-174 Un om a zis, "Eu nu cred în vindecare Divină, indiferent ce spui tu." Cu certitudine, aceasta nu este pentru el, ea este numai pentru aceia care pot crede. Dacă tu urmează să obţii sânge, scoate-1 din ceva care are sânge în el. Dacă tu urmează să obţii credinţă, obţine-o din ceva care are credinţă în ea.

E-175 Şi acela este felul, cum Dumnezeu foloseşte ceva care are credinţă în ea. El nu te trimite aici afară într-o campanie de vindecare când tu nu ai suficientă credinţă să o crezi. Cum o să te trimită El afară într-o trezire de lucrare a miracolelor când tu nu ai destulă credinţă să o crezi? El vrea ceva care are ceva înăuntru acolo cu care El poate produce ceva. Astfel oamenii au înţeles greşit.

E-176 Noe a fost foarte mult înţeles greşit în ziua lui. Noe, cunoscut de Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu, un credincios în Dumnezeu. Şi când tu devii un credincios în Dumnezeu tu faci lucruri aşa de contrare faţă de ceea ce oamenii gândesc că este corect încât ei cred că tu eşti nebun. Şi Noe, avertizat de Dumnezeu, a pregătit o arcă pentru salvarea casei lui. Şi oamenii credeau că el era nebun. El nu era nebun, el era doar înţeles greşit deoarece el a urmat îndrumarea lui Dumnezeu. Amin! Mie îmi place asta. El a fost înţeles greşit.

E-177 "Cum putea un om, totuşi..." Voi ziceţi, "Nu a existat niciodată ploaie să vină din cer. Ce este ploaia?" Niciodată nu au avut ploaie, Dumnezeu a irigat pământul. "Noe, unde este ploaia aceea?"
"Eu nu ştiu."
"Arată-mi unde este ea!"
"Eu nu ţi-o pot arăta."

E-178 "Păi, de unde ştii tu că aceasta urmează să vină jos de acolo sus când nu există nimic sus acolo să vină jos?"

E-179 Noe poate că a spus ceva de felul acesta, "Dumnezeu mi-a spus că ea va veni jos. Şi dacă Dumnezeu a spus 'că ea vine jos,' El este în stare să o ducă sus şi apoi să o aducă jos." Amin. Aceea a stabilit-o. Dacă Dumnezeu a spus aşa, aceea este tot ce este de aceasta. Vedeţi? El a fost înţeles greşit deoarece el îl urma pe Dumnezeu.

E-180 Ilie. Eu aş putea sta asupra acestor subiecte multă vreme, dar eu am câteva din ele aici la care mi-ar place să ajung repede. Ilie a fost înţeles greşit de naţiunea lui. Ilie era un Israelit, el era un Iudeu, şi el era înţeles greşit deoarece el întotdeauna a condamnat naţiunea lui, condamnând pe împărat, condamnând pe regină, condamnând fiecare lucru care era în jur. Şi i-a condamnat! Ce trăznit părea el să fie. Păi, vai, fiecare lucru, a venit "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dumnezeu o să te pedepsească, tu Izabelă, tu aşa-şi-aşa."

E-181 El a fost înţeles greşit. De ce? El a urmat pe Dumnezeu. Nu era Ilie cel pe care ei l-au înţeles greşit, lucrarea Duhului Sfânt în Ilie era ceea ce ei au înţeles greşit.

E-182 Cum putea un om să se ridice împotriva propriei lui naţiuni? A hulit propria lui naţiune, a corectat-o, şi a pus blestemele lui Dumnezeu peste ea, tocmai naţiunea, tocmai poporul cu care el a locuit. Propria lui rasă, propria lui culoare, propriul lui crez, soiul lui propriu, şi totuşi să prezică judecăţile lui Dumnezeu şi a chemat o foamete peste ei. El a fost înţeles greşit, deoarece acesta nu era Ilie, acesta era Dumnezeu în Ilie pe care ei l-au înţeles greşit. Nu Ilie era înţeles greşit, acesta era Dumnezeu conducând pe Ilie, şi ei au înţeles greşit că Dumnezeu era un Dumnezeu Sfânt şi El nu poate tolera înăuntru păcatul.

E-183 Şi nu contează dacă acesta este pe fratele tău, sora, sau mama, nu contează cine este acesta, acesta este păcat în privirea Jui Dumnezeu şi judecata va veni asupra lor pentru aceasta. Înţeles greşit.

E-184 Daniel a fost înţeles greşit când tot restul copiilor lui Israel sau plecat jos înaintea chipului, dar el şi Şadrac şi Meşac şi Abed-nego au refuzat să se aplece. Ei bine, ei au zis, "Care-i treaba cu el?" Întreaga naţiune a zis, "Care-i treaba cu insul acesta nebun? Păi, toţi ceilalţi dintre Evrei recunosc pe dumnezeul nostru, ei îl recunosc, ei se apleacă jos când noi sunăm trâmbiţa, şi sunăm trâmbiţele şi cântăm psaltirele, şi aşa mai departe, şi sunăm flautul. Ei toţi se apleacă jos, dar care-i treaba cu trăznitul ăsta? Care-i treaba cu el, el nu vrea să o facă?" Deoarece el era în contact cu Dumnezeu! Aceea este cauza. El a fost înţeles greşit. El era presupus să fie "Nebun, sau şi-a pierdut mintea. Păi, ei erau o grămadă de trăzniţi." Dar ei urmau numai călăuzirea Duhului. Acela este motivul că ei erau înţeleşi greşit.

E-185 Toţi profeţii din Vechiul Testament, cum s-au ridicat ei şi au profeţit împotriva naţiunii lor, cum au profeţit ei împotriva poporului, cum au profeţit ei împotriva acelui lucru, punând blesteme asupra lor, şi făcând lucruri ca acelea. Ei au înţeles greşit. De ce? Ei erau slujitorii lui Dumnezeu, ei făceau voia lui Dumnezeu, ei făceau slujba lui Dumnezeu, de aceea ei erau înţeleşi greşit.

E-186 Şi oricine care urmează pe Dumnezeu este înţeles greşit. Isus, Domnul nostru, când era naşterea Lui, El era înţeles greşit.

E-187 Magii, ei erau înţeleşi greşit, ei urmau un semn supranatural să afle un Rege care a fost născut Rege al Iudeilor. Ei ştiau că acolo era o Stea răsărind din Iacob, conform cu profeţiile lui Daniel. Şi ei ştiau că acest Rege va fi un Salvator, El va fi Regele lui Israel. Şi ei au venit doi ani, departe de tot din India, jos lângă Râul Tigru, şi peste deşerturi şi prin munţi, pretutindeni, şi au venit în cetatea Ierusalimului într-o seară cam pe la apus, strigînd, "Unde este Acela care s-a născut Rege al Iudeilor? Unde este El?"

E-188 Şi nimeni nu a ştiut nimic despre aceasta. Acesta era un lucru ciudat că Regele Iudeilor s-a născut şi oameni de la sute de mile depărtare au ştiut despre aceasta; şi chiar aici în cetatea unde El s-a născut, şi locul unde El a fost născut, printre oamenii la care El s-a născut, şi ei nu au ştiut nimic despre aceasta. Ei i-au înţeles greşit pe Magi. Ei au zis, "Nu există un astfel de lucru ca Rege al Iudeilor. Noi avem un rege aici sus, Irod."

E-189 El a fost înţeles greşit în naşterea Lui când El s-a născut. Iar Maria urma să fie mamă înainte ca ea să fie căsătorită cu Iosif. Înţeles greşit. Ei credeau că El era născut în afara sfintei căsătorii, ei nu ştiau că Duhul Sfânt a zămislit pe acest copil în ea. Dar aceasta a fost înţeles greşit. Acesta era un act al lui Dumnezeu şi oamenii l-au înţeles greşit.

E-190 Ei încă Îl înţeleg greşit, un act al lui Dumnezeu este de obicei înţeles greşit.

E-191 Numai prin oameni care cred spiritual, oameni care cred pe Duhul. Dar aceasta era înţeles greşit, Magii erau înţeleşi greşit.

E-192 Irod a înţeles greşit. Când Irod a zis, "Păi, spuneţi-mi voi unde este pruncul, şi eu voi merge să mă închin Lui, de asemeni." El era un făţarnic, el minţea. De ce se temea el... El nu cunoştea Scripturile că acolo trebuia să fie un Mesia care vine, un Rege din Cer. Şi Irod se gândea că acesta ar fi un rege pământesc, şi el vroia să-L omoare să scape de el.

E-193 El nu era un rege pământesc, El a spus că acest pământ nu este împărăţia Lui, "Dacă aceasta era împărăţia Mea supuşii Mei s-ar lupta pentru Mine, însă Împărăţia Mea este de sus." Irod a înţeles aceasta greşit, el credea că acesta era un rege pământesc.

E-194 Ăsta este felul cum spun ei astăzi, "La ce biserică aparţii tu dacă tu eşti un Creştin? Ce denominaţiune?"
"Nici una!"

E-195 Ei nu o pricep. Vedeţi, ei nu pot înţelege aceasta. Ei cred că o denominaţiune înseamnă un "Creştin." Aceasta este vice versa, foarte mult aşa. Însă aceasta este înţeles greşit de către oameni.

E-196 Acum, noi aflăm că Irod a înţeles Aceasta greşit, el nu putea să înţeleagă Aceasta.

E-197 Nicodim nu a putut să o înţeleagă, Naşterea nouă, când el a venit la Isus noaptea. Cineva l-a condamnat. Eu nu îl condamn. El era un om bun, el vroia să afle ceva. El a fost ocupat în timpul zilei, poate că el a fost la biroul lui de preot, sau una alta, el trebuia să vină noaptea. Oricum, el a ajuns acolo, el a făcut cu mult mai bine de cum fac o mulţime de oameni acum. Ei nu vor să vină ziua sau noaptea. El în final a ajuns; înainte ca tu să-l condamni, tu ai ajuns? El în final a ajuns la Isus, şi să nu-l condamnăm dacă noi nu am fost acolo. Şi dacă tu ajungi acolo, atunci eu nu cred că tu l-ai condamna. Nu, el-el a ajuns acolo. Şi el a venit noaptea, şi poate că el a fost ocupat. Oricum, el a venit. Poate Isus a fost prea ocupat afară rugându-se pentru bolnavi şi alte lucruri, singurul timp când el Îl putea prinde pentru acest interviu ar fi fost în timpul nopţii. Dar el în sfârşit a ajuns acolo, el a stat acolo până când a obţinut un interviu cu Isus. Şi când Isus a zis... El-el a zis, "Învăţătorule, noi ştim că Tu eşti un om trimis de la Dumnezeu, căci nici un om nu ar putea face aceste lucruri pe care Tu le faci dacă Dumnezeu nu este cu El."

E-198 Isus Aa zis, "Dacă un om nu se naşte din nou el nu poate intra în Împărăţie, nici măcar să vadă Împărăţia."

E-199 Şi marele rabin, învăţător în Israel, a zis, "Eu, un om bătrân, să intru în pântecele mamei mele şi să fiu născut din nou?" Vedeţi, el a înţeles greşit despre ceea ce vorbea Isus, el doar nu a priceput aceasta. Din cauză că Isus vorbea despre o Naştere spirituală, iar el încerca să o aplice la o naştere naturală. Astfel el L-a înţeles greşit, el nu a priceput aceasta. El doar... felul cum fac oamenii. Întocmai ca Nicodim, mulţi dintre noi înţelegem greşit lucrurile lui Dumnezeu deoarece noi doar le luăm şi le aplicăm pentru un lucru natural.

E-20

E-201 Am auzit un doctor spunându-i unei femei într-un birou odată, a zis... Şi ea nu ştia... El a vrut să ştie ce a devenit dintr-o umflătură pe care ea o avea. Ea a zis, "Fratele Branham s-a rugat pentru mine şi Domnul m-a vindecat."

E-202 El a zis, "Eu nu cred aceasta." El a zis, "Eu nu pot-eu nu pot să cred ceva de felul acesta." A zis, "Spune-mi cine a luat-o jos."
A zis, "Găseşte cicatricea." A zis, "Ce ai pus tu pe ea?"

E-203 A zis, "Nimic, nicidecum." A zis, "El doar m-a strigat din adunare iar lucrul acela s-a dus."

E-204 Iar eu şedeam chiar în camera de alături, asta-i adevărat, şedeam chiar în camera de alături, ascultând. Ea nu ştia că eu eram înăuntru acolo. Şi el nu ştia că eu eram acolo, pentru că el nici măcar nu m-a cunoscut, vedeţi. Şi acolo şedeam eu înăuntru acolo. Şi el a zis... Ducând pe altcineva la cabinetul unui doctor. Aceea este exact corect. Şi eu urma să aud ce a spus el. Eu am-eu am luat pacientul şi am ieşit afară de acolo când am aflat asta, că el nu credea.

E-205 Astfel el a zis, "Eu nu cred un cuvânt din aceasta." A zis, "Eu încă nu am văzut nimic încă care ar putea să facă un lucru ca acesta. Eu doar nu o cred." A zis, "Eu trebuie să o văd înainte ca eu să o cred."
Ea a zis, "Păi, ce zici de a mea-a mea umflătură?"
El a zis, "Eu va trebui să o văd că se duce înainte ca eu să o cred."

E-206 Vedeţi, a vedea nu este a crede. "Credinţa este substanţa lucrurilor pe care tu nu le vezi." Vedeţi, tu crezi mai întâi şi atunci se întâmplă. Astfel-omul nu era un credincios, aşa că de aceea toată aceasta era un mister pentru el. El nu ştia despre ce vorbea deoarece el-el nu o putea înţelege, aceasta era o enigmă pentru el.

E-207 Oamenii zic astăzi, "O, eu nu cred în acea vindecare Divină. Eu nu cred în acel Duh Sfânt. Eu nu cred în vorbirea aceea în limbi. Eu nu cred în strigatul acela. Eu nu cred în toată treaba aceea în felul acesta. Eu nu cred în aceasta." De ce? Aceasta este o taină! Tu doar înţelegi greşit. Acesta este Dumnezeu, aici este aceasta în Biblie. Aici aceasta aduce aceleaşi rezultate despre care a vorbit Biblia că le aduce, atunci acesta trebuie să fie Dumnezeu. Tu doar înţelegi Aceasta greşit, asta-i tot. Dumnezeu este înţeles greşit.

E-208 Ucenicii Lui nu puteau să înţeleagă minunile Lui. În noaptea aceea când El a venit în corabie, şi el a zis, "Ce fel de om este acesta încât chiar şi vânturile şi valurile I se spun?" Ei au înţeles greşit că El nu era un om, El era Dumnezeu.

E-209 Asta este cauza cu oamenii astăzi, ei vor să-L facă un băieţaş talisman, sau una alta care duce bâta. Ei vor să-L facă doar un om micuţ în jurul taberei.

E-210 El nu era un om micuţ în jurul taberei, El era Iehova, Dumnezeu! Ei au înţeles aceasta greşit. Ei se aşteptau ca El să fie doar unul dintre ei. El nu era unul dintre ei, El era Dumnezeu printre ei! El a fost mai mult decât un om. Aşa cum am spus adesea, El era un om când I-a fost foame, dar El era Dumnezeu când El a hrănit cinci mii cu o pâine, două pâini şi câteva bucăţi de peşte. El era un om când El era obosit în spatele unei corăbii, dar El era Dumnezeu când El a oprit vânturile şi valurile şi le-a făcut să I se supună. "Ce fel de om este acesta?" El nu era un fel de om, El era Dumnezeu manifestat într-un om. Ei L-au înţeles greşit. Ei L-au crezut de a fi un om, fiul lui Maria, un tâmplar, dar El era Dumnezeu manifestat în trup. Amin!

E-211 Soldaţii Romani L-au înţeles greşit, când ei L-au avut aşezat într-un tribunal, şi I-au pus o zdreanţă în jurul ochilor, şi L-au lovit peste vârful capului şi au zis, "Acum, dacă Tu eşti un profet, ei toţi zic că Tu eşti un profet, vino şi spune-ne cine Te-a lovit peste vârful capului."

E-212 Vedeţi, ei au înţeles greşit că Isus a zis, "Eu fac numai ce¬Mi arată Tatăl să fac. Eu fac ce-Mi arată Tatăl, şi apoi Eu fac ce-Mi spune El să fac." Ei au înţeles aceasta greşit, ei au înţeles greşit slujba Lui.

E-213 Iudeii L-au înţeles greşit. Cum a venit El să fie Prietenul şi Salvatorul lor, şi ei au vrut să-L Iacă ceva ce era rău. Ei au înţeles greşit slujba Lui. El a zis, "Impărăteasa din sud se va ridica în Judecată cu această generaţie şi o va condamna, căci ea a venit de la cele mai îndepărtate părţi ale pământului să audă înţelepciunea lui Solomon. Şi unul mai mare decât Solomon este aici." Dar ei au înţeles greşit că El era mai mare decât Solomon. Ei se gândeau că El era doar un om.

E-214 Mulţi dintre ei credeau că El era născut în afara sfintei căsătorii, a venit dintr-o familie rea care avea aceste dorinţe şi aşa mai departe, şi un copil bastard. Care noi tocmai am avut întrebarea, ei nici măcar nu puteau... Păi, ei au zis, "Păi, noi ştim că Tu ai fost născut în afara sfintei căsătorii, Tu ai un drac peste Tine. Păi, Tu încerci să ne înveţi? Noi suntem rabini!"
El a zis, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, Diavolul."

E-215 Vedeţi, ei au înţeles greşit. Când soldaţii Romani au mers înapoi odată, ascultând la El, au zis, "Niciodată nu a vorbit un om în felul acesta. Noi niciodată nu am auzit un om să vorbească în felul acesta."

E-216 Acesta nu era un om care a vorbit, acesta era Dumnezeu! Da, domnule. Omul nu a vorbit ca... Un om spune şi vorbeşte Scripturile, Isus face Scripturile vii. Un om nu trăieşte în felul acesta: "Scriptura zice aceasta aici, aici este aceasta!" Omul poate să spună "Scriptura o spune," dar cam aceea este tot ce poate el face. Dar Isus putea să spună, "Eu şi Tatăl Meu suntem unul, Tatăl Meu locuieşte în Mine. Cel ce m-a văzut pe Mine l-a văzut pe Tatăl." Nimeni altul nu putea spune asta! Amin. Aleluia! Asta-i adevărat. "Cel ce m-a văzut pe Mine l-a văzut pe Tatăl." Nimeni altul nu putea spune asta!

E-217 Nu-i de mirare că soldaţii aceia au zis, "Niciodată nu a existat un om să vorbească în felul acesta. El nu vorbeşte ca un cărturar sau un predicator, El vorbeşte cu autoritate! Şi chiar dracii I se supun, şi vânturile şi valurile I se supun." Ei credeau că El era un om, dar El era Dumnezeu.

E-218 Vedeţi, El a fost înţeles greşit. Au zis, "Păi, Tu ai-Tu ai fost născut un bastard. Tu ai fost născut afară din sfânta căsătorie, şi Tu încerci să ne înveţi? Păi, noi ştim că Tu eşti nebun şi ai un drac. Tu eşti un Samaritean, ai fost acolo şi ai căpătat dracii aceia pe Tine. Tu încerci să ne înveţi, pe noi rabini sfinţi?"
El a zis, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, Diavolul."

E-219 Da, ei L-au înţeles greşit, ei nu au ştiut Cine era El. Aceea este treaba astăzi, oamenii încearcă să-L facă ceva ceea ce El nu este. El nu este doar un om, El este Dumnezeu într-un om! Nu a treia persoană, El este singura Persoană. Da, domnule. Păi, sigur, ei L-au înţeles greşit.

E-22

E-221 Isus s-a ridicat, şi a zis, "Simon, Eu am ceva să-ţi spun! " Amin, el doar a înţeles greşit, asta era tot. El a zis, "Eu... Tu M-ai invitat să vin, şi Eu Mi-am părăsit planul aglomerat să vin la invitaţia ta. Şi când... Tu nu M-ai întâmpinat la uşă. Tu nu Mi-ai spălat picioarele. Tu nu Mi-ai uns capul. Tu nu M-ai sărutat de bun venit. Tu doar M-ai lăsat să intru, murdar şi mirosind şi plin de sudoare, şi M-ai aşezat aici într-un colţ să¬ţi baţi joc de Mine. Dar această femeie, această femeie, ea încontinuu Mi-a sărutat picioarele, şi le-a spălat cu lacrimile pocăinţei," (Ce apă frumoasă!) "şi le-a şters cu părul capului ei. Eu am ceva împotriva ta, Simon. Adevărat îţi spun Eu ţie, păcatele ei care sunt multe toate îi sunt iertate." Simon a înţeles greşit; ea a înţeles. Simon a zis, "El este doar un om"; ea a zis, "El este Dumnezeu, Salvatorul meu!" El a fost înţeles greşit. El încă este înţeles greşit.

E-222 Ucenicii la Calvar, ei au înţeles greşit, când ei toţi L-au tăgăduit şi s-au îndepărtat. Cum puteau ei să vadă un om, un om pe care ei l-au ştiut să efectueze miracole şi să învieze morţii, totuşi să Se predea la moarte, şi să păşească în sus pe acolo, bătut, şi plângând, scuipatul curgându-I de pe faţă, şi sângele amestecat cu acesta unde ei au smuls mâini pline din barbă, au smuls din faţa Lui; şi I-au deformat spatele încât oasele Lui străluceau prin el, şi lovindu-L, şi bătându-L în jur; apoi înjurând, soldaţi beţi, bătându-L drept sus pe stradă. Şi a stat şi i-a lăsat să facă asta? Ei au înţeles greşit, astfel ei au stat departe de tot. Asta-i adevărat.

E-223 Diavolul L-a înţeles greşit. Diavolul a zis, "Cu siguranţă acela nu poate să fie un Fiu al lui Dumnezeu care ar sta acolo şi să fie tratat în felul acesta, şi ei înjurând, şi ucenicii mei jos acolo doar tratându-L în orice fel, şi El luând aceasta. El nu este Fiul lui Dumnezeu."

E-224 De asemeni Fariseii, preoţii, L-au înţeles greşit, au zis, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te jos de acolo."

E-225 Hoţul de la stânga Lui L-a înţeles greşit, a zis, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, ia-ne jos de pe cruce, salvează-te pe Tine şi pe noi la fel."

E-226 Dar hoţul de la dreapta L-a înţeles, el a zis, "Noi am, noi am făcut rău şi noi merităm ceea ce căpătăm, dar Omul acesta nu a făcut nimic." "Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vii în Împărăţia Ta!"

E-227 Priviţi Glasul acela venind înapoi, a zis, "Cu siguranţă tu vei fi cu Mine în Paradis." El a înţeles că acela era Dumnezeu murind pentru păcatele noastre. Singurul fel în care El putea muri, ar fi să fie pus la moarte în trup. El nu poate să fie pus la moarte în Duh, deoarece El este Duhul Etern. Şi El trebuia să fie în trup să fie pus la moarte, astfel ei doar au înţeles greşit. El a înţeles aceasta.

E-228 Într-o zi, cam zece zile după aceea, sau cam patruzeci de zile după aceea, aceasta era cincizeci de zile, ucenicii au urcat sus într-o cameră de sus, şi ei au stat sus acolo pentru zece zile şi nopţi până a venit a cincizecea zi. Apoi, cu totul dintr-o dată, acolo a venit un sunet din Cer ca o rafală puternică de vânt. Deoarece Isus le-a spus, "Iată, eu trimit promisiunea Tatălui Meu peste voi, dar aşteptaţi în cetatea Ierusalimului până când sunteţi înzestraţi cu Putere de Sus." Ei ştiau că Aceasta urma să vină. Ei ştiau că va veni, trebuia să se întâmple. "Duceţi-vă sus acolo şi aşteptaţi până când Eu O trimit." Ei au aşteptat acolo sus. Ei au mărturisit au dat totul afară din minţile şi inimile lor. Ei aşteptau, toţi într-un acord, într-un loc, aşteptând după Promisiune; umblând înainte şi înapoi, bărbaţii şi femeile, sus acolo umblând în jur împreună în această cameră de sus, toate uşile barate astfel ca Iudeii să nu poată ajunge înăuntru şi-şi să-i vatăme.

E-229 Dintr-o dată, ei erau sus acolo umblând în jur, şi acolo a venit un sunet din Cer ca o rafală de vânt puternic, s-a învârtit în jur pe acolo, şi apoi limbi de Foc au început să se aşeze peste ei. Uşile s-au deschis, ferestrele s-au deschis, ei au mers afară în stradă.

E-230 Şi ei erau înţeleşi greşit, într-atât încât ei au zis, "Nu sunt oamenii aceştia plini de vin nou? Oamenii aceştia sunt beţi deoarece noi îi auzim bolborosind ceva despre care noi nu ştim ce vorbesc ei." Cu totul dintr-o dată, ei au zis, "Cum auzim noi pe fiecare om în propria noastră limbă, nu sunt toţi aceştia Galileni?" Ei au înţeles greşit că aceasta a fost promis de către Tatăl.

E-231 Apoi Dumnezeu a avut un profet acolo care putea să se ridice şi să vorbească, Petru a zis, "Voi bărbaţi din Ierusalim şi voi care locuiţi în Iudeea, nu înţelegeţi aceasta greşit. Aceasta este despre ce s-a vorbit prin profetul Ioel, "'Şi se va împlini în zilele din urmă," zice Dumnezeu, "Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Şi peste robii şi roabele Mele Eu voi turna din Duhul Meu, şi ei vor profeţi. Şi Eu voi arăta minuni în ceruri sus şi jos pe pământ, şi foc, şi vapori, şi stâlp de fum. Aceasta se va împlini, înainte de a veni ziua mare şi îngrozitoare a Domnului, că oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.":"

E-232 Aceasta era lucrarea lui Dumnezeu! Acesta era Duhul Sfânt, dar ei L-au înţeles greşit. El a fost înţeles greşit.

E-233 El întotdeauna a fost înţeles greşit. Israel L-a înţeles greşit. Oamenii din timpul lui Noe L-au înţeles greşit. Oamenii din timpul lui Daniel L-au înţeles greşit. Oamenii din timpul lui Ioan L-au înţeles greşit. Oamenii în-în timpul profetului L-au înţeles greşit. Oamenii din epoca Penticostală L-au înţeles greşit.

E-234 Oamenii din această epocă Îl înţeleg greşit, aceasta încă este la fel. Ei nu pricep Aceasta, deoarece El este înţeles greşit. Acesta este timpul să se compare naturalul cu spiritualul.

E-235 Când oamenii în... Şi după ziua Cincizecimii, când ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, au avut această mare adunare măreaţă sus acolo, ei au chemat acolo un om care era olog din pântecele mamei lui, doi dintre ei mergeau împreună pe stradă şi acest cerşetor a zdrăngănit o cană şi a cerut ceva bani. Şi el a zis, "Argint şi aur eu nu am, dar ceea ce eu am eu îţi voi da." El a zis, "În Numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridică-te şi umblă!" Şi el l-a luat pe om de mâini şi l-a ridicat sus, şi imediat picioarele lui şi oasele gleznelor au primit tărie. El a început să umble, şi să salte, şi să fugă, şi să sară, şi să laude pe Dumnezeu, şi a mers în templu. Şi toţi oamenii au început să vină împreună, şi ţipau şi se agitau. Păi, aceasta era neobişnuit.

E-236 Şi ei i-au pus în închisoare, şi i-a ameninţat ca ei "Să nu mai predice în Numele lui Isus."

E-237 Şi Petru a zis, "De cine să ascultăm noi, de Dumnezeu sau de om?"

E-238 Şi ei le-au dat drumul, gândindu-se că deoarece ei i-au bătut un pic şi i-au ameninţat (că ei îi vor spânzura data viitoare, sau îi vor arde, sau îi vor pune pe cruce, sau ceva), ei se vor opri. Dar lucrul următor care l-au aflat, era că ei erau pe stradă făcând aceasta din nou. De ce? Ei au înţeles greşit. Acesta nu erau oamenii aceia; acesta era Dumnezeu în oamenii aceia, făcând lucrurile acelea.

E-239 Când ei l-au prins pe micuţul Ştefan la Curtea Sanhedrinului, în dimineaţa aceea, au zis, "Noi îl vom duce înaintea acestei curţi. Când toţi aceşti rabini şi Iudei şi mari preoţi şi sfinţi părinţi, şi toţi dintre ei s-au adunat acolo afară, aceşti doctori în divinitate, aceasta îl va speria în simţuri." Astfel ei l-au adus afară în aceste lanţuri, şi l-au pus să stea acolo, un omuleţ ca un miel printre o grămadă de lupi răpitori. Ei au zis, "Priviţi-l cum ia jos acum, zicând, 'Eu voi retrage totul înapoi, fraţilor, să nu mă deranjaţi."'

E-240 El a zis, "Voi cu gâtul înţepenit şi netăiaţi împrejur la inimă şi urechi! De ce vă împotriviţi Duhului Sfânt? Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi voi!" Amin!

E-241 Ei au aflat că acesta nu era el! Căci ei au luat bulgări, şi şi¬au pus mâinile în urechi, şi au început să scrâşnească asupra lui, şi l-au împroşcat la moarte. Şi când el şi-a ridicat capul sus spre cer, bătându-l dintr-o parte în alta, el a zis, "Eu văd cerurile deschise, şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu." Amin! Şi el a adormit în braţele Domnului Isus. Când el a murit, a zis, "Tată, nu le ţine în seamă păcatul acesta."

E-242 Vedeţi, ei au înţeles greşit ce au făcut ei. Pavel, stând acolo privind la aceasta, mai târziu aceasta a ajuns asupra nervilor lui, şi a zis, "Eu sunt cel mai neânsemnat dintre ei toţi, deoarece am purtat mărturie la moartea lui Ştefan, sfântul Tău." Amin. Asta este.

E-243 Vedeţi, oamenii înţeleg greşit acest entuziasm. Oamenii înţeleg greşit astăzi. Ei înţeleg greşit puterea Duhului Sfânt. Ei o numesc o grămadă de holy-rollers. Ei o numesc o grămadă de oameni care nu sunt în toate minţile. Ei înţeleg greşit, că tu treluie să-ţi pierzi... ceea ce ei numesc "mintea ta întreagă," ca să cunoşti pe Cristos deoarece tu ai mintea lui Cristos atunci. Tu nu poţi să ai mintea lumii şi mintea lui Cristos în acelaşi timp, una este carnală şi cealaltă este spirituală. "Cel ce umblă după trup este firesc, cel ce umblă după Duhul este duhovnicesc." Amin. Astfel eu mă voi pierde pe mine şi o aflu, Doamne, în Tine. Da, domnule. Deci Dumnezeu este înţeles greşit. Acesta nu eşti tu care eşti înţeles greşit, acesta este Duhul Sfânt care te face să faci ceea ce ei înţeleg greşit. Amin. Ei nu vorbesc împotriva ta, ei vorbesc împotriva Lui. Oamenii sunt greşit înţeleşi.

E-244 Acolo, ei îi poate lăsa să se ducă, dar ei se duc drept înapoi în stradă şi încep din nou. La fel astăzi, Ei înţeleg greşit pe oameni. Ei nu ştiu ce este Aceasta.

E-245 Astăzi eu sunt înţeles greşit în slujba mea, că El m-a trimis la oameni. Ei înţeleg greşit. Fiecare din ei au zis, "Noi credem Frate Branham..." Am vorbit cu un predicator cu un timp în urmă, care a zis, "Frate Branham, noi toţi ştim că tu ai fost trimis la Biserică, dar, ideea este, cum vii tu să botezi în Numele lui Isus?" Ei înţeleg greşit Scriptura. Ei O înţeleg greşit. Pentru aceea m-a trimis El, acela este scopul meu de a fi aici. "De ce înveţi tu sămânţa şarpelui, şi lucruri ca acelea care sunt contrar cu ceea ce învăţăm noi?" Ei bine, frate, de aceea sunt eu aici. Ei doar o înţeleg greşit. Amin. Dar Dumnezeu poartă mărturie prin Cuvântul Lui şi semnele Duhului Sfânt în...?... Nu contează cât de mult pot ei să înţeleagă Aceasta greşit, Dumnezeu confirmă Cuvântul! Amin.

E-246 Dumnezeu a fost întotdeauna înţeles greşit. Şi acei care trăiesc cu Dumnezeu sunt înţeleşi greşit cu Dumnezeu, deoarece acesta este Dumnezeu care lucrează în ei. Amin. Credeţi voi Aceasta?
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întâi
(Voi Îl iubiţi? Ridicaţi-vă mâinile sus şi spuneţi laude) ... a procurat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-247 Sunteţi voi bucuroşi că sunteţi înţeleşi greşit? Noi obişnuiam să cântăm o mică cântare, "Acum eu sunt însemnat, însemnat, însemnat, însemnat de Duhul Divin." Asta-i adevărat. Oamenii care odată m-au iubit, îşi întorc spatele spre mine acum deoarece eu sunt însemnat, însemnat de Duhul. Amin. Eu mi-am pierdut mintea faţă de lucrurile lumii, să primesc gândul lui Cristos; de aceea, dacă eu am gândul lui Cristos, mintea mea caută lucrurile acelea care sunt sus. Mi-ar place ca cineva să-mi arate vreun botez diferit corect în afară de Numele lui Isus Cristos. Mi-ar place ca cineva să-mi arate o Scriptură care zice că şarpele nu a avut o sămânţă. Mi-ar place ca cineva să-mi arate o Scriptură care zice că există trei Dumnezei.

E-248 Atunci ei zic, "Păi, ce este aceasta?"

E-249 Dumnezeu a trimis Mesajul Lui şi poartă mărturie de aceasta. El confirmă Cuvântul cu semnele care urmează. Asta-i ceea ce a spus Biblia. Ei nu pot nega aceasta, acesta este un fapt. Dar ce au făcut ei? Ei înţeleg aceasta greşit din cauză că eu nu am venit în numele Adunarienilor lui Dumnezeu, Unitarienilor, sau a Duotarienilor, sau a Trinitarienilor, sau a Bisericii lui Dumnezeu, sau a Baptiştilor, Metodiştilor, Prezbiterienilor, Luteranilor. Eu nu am venit în nici unul din numele lor, eu am venit în Numele lui Isus Cristos. Şi Dumnezeu, prin mila Lui, confirmă Mesajul prin puterea de înviere a lui Isus Cristos. Astfel acesta încă este Duhul lui Dumnezeu pe care oamenii îl înţeleg greşit. Asta-i adevărat, înţeles greşit.

E-250 Sigur, voi sunteţi înţeleşi greşit, toţi care trăiesc evlavios în Cristos Isus sunt înţeleşi greşit. Tot drumul de la neprihănitul Noe, până jos de tot până la ziua modernă a sfinţilor de astăzi, este înţeles greşit. Întotdeauna a fost, oamenii au înţeles aceasta greşit.

E-251 Israel a înţeles aceasta greşit. Ei nu înţeleg; ei doar nu pot deoarece ei sunt fireşti în duh, şi nu... aceasta nu se va abate cu spiritualul, deoarece aceasta nu se va amesteca.

E-252 Dar eu sunt bucuros că noi trăim într-o Împărăţie care nu este ţăcută cu mâini omeneşti. Eu sunt bucuros că noi mergem la o Împărăţie cu care omul nu are nimic de a face. Eu sunt bucuros că Împărăţia noastră este deasupra. Şi dacă Împărăţia noastră este deasupra, noi suntem născuţi de sus, atunci noi căutăm lucrurile care sunt sus unde Cristos şade la mâna dreaptă a lui Dumnezeu, oh, unde El nu se ruşinează de noi. Este mărturia noastră... Noi nu suntem ruşinaţi de El pe acest pământ, deoarece noi suntem călători şi străini. Noi nu suntem de pe acest pământ, noi suntem născuţi din Duhul lui Dumnezeu. Noi şedem împreună în locurile Cereşti în Cristos Isus, spălaţi în Sângele Lui, născuţi din Duhul Lui, umpluţi cu harul Lui.

E-253 Asta este, înţeleşi greşit. Dar, ce ne pasă, noi Îl iubim. Voi nu-L iubiţi? În regulă, Teddy, dă-ne tonul la Eu Îl Iubesc, şi să- 1 cântăm din adâncul inimii noastre:
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întâi
Şi a procurat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-254 Nu este El minunat? Voi nu-L iubiţi? Nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi deosebiţi? Preoţie regală, popor ales, popor deosebit, oferind jertfe spirituale, roada buzelor voastre, dându-I laude.

E-255 Eu am să vă cânt o cântare acum, eu simt să cânt:
Eu aflu mulţi oameni care nu pot înţelege
De ce sunt aşa fericit şi liber;
Eu am fost umplut cu Duhul, nu există o îndoială,
Şi aceea-i situaţia cu mine.
O, aceea-i situaţia cu mine,
O, aceea-i situaţia cu mine;
Eu am fost umplut cu Duhul, nu există o îndoială,
Şi aceea-i situaţia cu mine.

E-256 Vă place asta? Să o cântăm toţi atunci:
Noi aflăm mulţi oameni care nu pot înţelege
De ce suntem noi aşa de fericiţi şi liberi;
Noi suntem umpluţi cu Duhul, nu există o îndoială,
Şi aceea-i situaţia cu mine.
O, aceea-i situaţia cu mine, (Laudă lui Dumnezeu!)
O, aceea-i situaţia cu mine;
Eu am fost umplut cu Duhul, nu există o îndoială,
Şi aceea-i situaţia cu mine.
O, când eu devin fericit, eu cânt şi eu strig,
Unii nu înţeleg aceasta, eu văd;
Dar am traversat peste Iordan la ţara frumoasă a Canaanului,
Şi aceea-i situaţia cu mine.
O, aceea-i situaţia cu mine, (Laudă lui Dumnezeu!)
O, aceea-i situaţia cu mine;
Am traversat peste Iordan la ţara frumoasă a Canaanului,
Şi aceea-i situaţia cu mine.

E-257 O, eu iubesc asta. Voi nu? Am traversat peste Iordan la ţara frumoasă a Canaanului, mi-am luat rămas bun de la lume, m¬am ridicat deasupra lucrurilor lumii, acum eu trăiesc în această atmosferă Cerească. Desigur că eu acţionez ciudat faţă de acei şorecari jos acolo, da, sigur, eu zbor deasupra acestuia. Asta-i adevărat. Ce ne pasă? Noi trăim în ţara Canaanului. Amin! Da, domnule. Mâncând Strugurii noi, doar având un timp minunat; plini de slavă, plini de putere, plini de Duhul Sfânt. Da, domnule.

E-258 A zis despre Ştefan, "Era un om, plin." Plin de ce? Plin de ce? El era plin de Duhul Sfânt, el era plin de putere, el era plin de înţelepciune, el era plin de tărie. Ce a format toată aceasta? El a fost plin de Duhul Sfânt! Acolo este unde locuiesc toate lucrurile acestea. Asta-i ceea ce este biserica viului Dumnezeu. Nu eşti tu fericit pentru aceasta, Creştinule? Acţionează fericit. Dacă tu eşti înţeles greşit, "Toţi care trăiesc evlavios în Cristos Isus vor fi înţeleşi greşit." Ei întotdeauna au fost, în jos prin Biblie.

E-259 Acum, ce încerc eu să spun? Către voi oamenii care vorbiţi în limbi, către voi care strigaţi, dansaţi în Duhul, oamenii zic, "O, aceasta-i fără sens," doar amintiţi-vă că am mers drept înapoi şi v-am arătat. Drept în jos prin Scriptură, ei sunt întotdeauna înţeleşi greşit. Amintiţi-vă, voi sunteţi în Scriptură, şi voi faceţi ceea ce este drept. Staţi drept cu aceasta, Dumnezeu este cu voi. Staţi drept în Scriptură, Domnul va purta de grijă de restul. Amin.

E-260 Eu Îl iubesc. Să cântăm cântecul meu bun, vechi de botez, acela pe care noi l-am cântat prima dată când Îngerul Domnului a apărut acolo vreodată înaintea omului, în prezenţa lui. Eu am văzut aceasta înainte, eu însumi, dar de prima dată când El a venit vreodată jos. Şi când El a venit jos, El-El a zis, "Aşa cum Ioan a fost trimis să premeargă prima venire a lui Cristos, Mesajul tău va premerge a Doua Venire a lui Cristos." Sute şi sute şi sute de oameni au stat pe maluri jos acolo când El a venit jos în Iunie, 1933, la râu. Iar noi stăteam pe maluri, cântând:
Pe malurile furtunoase ale Iordanului eu stau,
Şi arunc un ochi tânjitor,
Spre ţara frumoasă şi fericită a Canaanului,
Unde stau posesiunile mele.
Eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi să meargă cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.
O, eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi să meargă cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.
Când voi atinge eu acest loc sănătos,
Şi să fiu pe veci binecuvântat!
Când voi vedea eu faţa Tatălui meu,
Şi în sânul Lui să mă odihnesc?
O, eu sunt destinat pentru ţara promisă,
O, eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.
Peste toate acele largi plaiuri întinse
Străluceşte o zi eternă;
Acolo Dumnezeu Fiul domneşte pe veci,
Şi risipeşte noaptea departe.
Eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru promisa...

E-261 Să o cântăm aceea din nou, şi daţi mâinile cu cineva din jurul vostru.
Eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.

E-262 Acum, fără o umbră de îndoială, fiecare din voi care aţi acceptat pe Cristos, şi ştiţi că voi sunteţi născuţi din nou din Duhul, să ne ridicăm mâinile acum şi să cântăm:
Eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Ei bine, eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.

E-263 Eu nu am văzut aceasta de multă vreme. Doamnelor, căutaţi în poşeta voastră şi luaţi-vă o batistă. Domnilor, căutaţi în buzunarul vostru şi scoateţi-vă batista. Acum noi o să avem un dar de fluturare către Domnul. În regulă, noi toţi împreună, noi o să fluturăm de parcă noi am merge în Canaan acum, fluturaţi-vă batista. În regulă, acum:
Eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.

E-264 Acum, dacă există cineva aici care nu şi-au făcut alegerea şi chemarea lor sigură, la care le-ar place să vină în timp ce noi o cântăm din nou, v-ar place să vă scoateţi batista şi să fluturaţi cu noi din nou. Poarta este deschisă acum, biletele sunt gratuite. Nu aţi vrea să veniţi? Păşiţi pe bord pe vechea corabie a Sionului, ea se duce, se mută în larg. Să mergem.
Eu sunt destinat pentru ţara promisă, (aceasta nu va dura mult)
O, eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.

E-265 Aşa cum ne aplecăm capetele:
Să fiu ca Isus, doar să fiu ca Isus,
Pe pământ eu tânjesc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de la pământ la Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.
De la ieslea Betleemului a venit înainte un Străin,
Pe pământ eu tânjesc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de la pământ la Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.

E-266 Să nu uitaţi duminică. Să nu uitaţi că miercuri seara este adunare de rugăciune. Reţineţi, rugaţi-vă mult, rugaţi-vă pentru mine, rugaţi-vă pentru păstorul vostru, rugaţi-vă pentru vecinul vostru, diaconii voştri, administratorii voştri, rugaţi-vă ca Dumnezeu să-şi aibe felul Lui cu noi toţi.
Să fiu ca Isus, să fiu ca Isus,
Pe pământ eu tânjesc (aceea este dorinţa inimii mele) să fiu ca El; (înţeles greşit)
(Deşi mulţi oameni nu o înţeleg, amintiţi-vă că Dumnezeu va face o cale.) ... ? ... de la pământ la Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.
[Fratele Branham începe să fredoneze cântarea – Ed.] ... umilit şi smerit,
Pe pământ eu tânjesc doar să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de la pământ la Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.

E-267 Cu capetele voastre aplecate acum, şi ochii voştri închişi, şi inimile noastre centrate la Dumnezeu. Noi vom chema pe preţiosul meu, prieten bun, Fratele Roy Borders, din California, dacă el nu ar avea... să pronunţe binecuvântarea asupra acestei adunări. Frate Borders. [Fratele Roy Borders se roagă – Ed.]

Up