Scopul Înşesit Al Vizitei Lui Gabriel La Daniel

The Sixfold Purpose Of The Visitation Of Gabriel
Data: 61-0730E | Durată: 2 ore 6 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, SUA

E-1 Dar aşa de uimit la... adolescenţii noştri azi dimineaţă, micuţele, voi ştiţi, mici "fefe" şi "fifi," micuţele, ... voi ştiţi, de şaisprezece ani. Şi ele vin în biserică, voi ştiţi, pe la... Fete mici, pe la vârsta aceea, ele vor să arate frumos, ştiţi voi. Ele, voi ştiţi, părul este tot încreţit, în vârful capului lor; eu le-am observat, aşa cum predicam, doar continua să se ofilească în jos, ofilească în jos. Şi, după un timp, ele îl suflau înapoi de pe faţa lor, creţurile toate îndreptate.

E-2 Fetiţa Sorei Downing, şi-şi eu am observat-o. Şi micuţa¬micuţa-micuţa... micuţa Fratelui Collins... cum o cheamă? Micuţa... [Cineva zice, "Betty." – Ed.] Betty, micuţa Betty. Eu cumva am râs un pic, în mine însumi. Dar am văzut toată frumuseţea, voi ştiţi, toată aranjată, şi apoi direct era...

E-3 Ei bine, ferice de inimile voastre, dragă, voi sunteţi drăguţe, pentru mine, oricum. Aşa este. Drăguţ, este-este un duh drăguţ care va veni şi stă în adunări în felul acela, şi ascultă la Evanghelie. Aceea este ce face pe o fată drăguţă. Şi eu cred că orice băiat real, care merită să se căsătorească, se gândeşte la acelaşi lucru. [Fratele Neville zice, "Amin." – Ed.] Îţi mulţumesc, domnule. Aceea este bine. Cineva a fost de acord cu mine. Aceea, aceea este drept. În ordine. Eu cred că acela este Adevărul.

E-4 Acum, nu este aceea ciudat? Eu am deschis chiar direct la Daniel 9 când mi-am deschis Biblia. Acum, eu de obicei spun la toţi, să nu-şi dea haina jos, care are o gaură în cămaşă, aşa că eu sper că a mea nu are. Dar-dar eu am văzut timpul unde nu am putut să o dezbrac, cu o gaură în cămaşă, destul de sigur. Şi eu presupun că aceasta nu are.

E-5 Acum, oh, pentru mine, noi... şi eu cred pentru audienţă, noi apreciem Prezenţa Duhului Sfânt în această dimineaţă.
Şi noi apreciem părtăşia şi prezenţa fiecăruia. "Ce dulce, ce bine, ce plăcut, ca fraţii să locuiască împreună în unitate. Este ca uleiul scump ungător care curge pe barba lui Aaron, până jos la marginea veşmintelor lui."

E-6 Eu am mers acolo să mănânc astăzi, acolo la Blue Boar, şi peste cine am dat acolo decât Fratele Bill de aici, şi Sora Dauch şezând acolo, doar-doar mâncând ceva din cei mai frumoşi la vedere pui fripţi pe care i-am văzut cândva, şi doar având un timp minunat, transpirând din cauza lui, voi ştiţi.
Am mers la etaj şi am întâlnit o parte mare din biserică acolo sus, şi ei au vrut să-mi plătească chiar pentru masa mea. Acum, aceea era într-adevăr frumos, eu apreciez aceea.

E-7 Când am ajuns acasă, aici vine Billy cu o ladă de roşii care mi-a adus cineva, departe tocmai din acel stat frumos, răcoros Georgia de acolo jos, unde este aşa de răcoros acolo jos, îmi spun ei, pe la timpul acesta.

E-8 Apoi, am întâlnit un ins micuţ afară. Eu ieşeam de la interviurile mele, în această după-masă, şi venind jos pe la biserică cu vreo oră şi jumătate în urmă, şi micuţul... un fel de ins tânăr, afară, el a zis... eu am zis, "Este cald."
El a zis, "Sigur că este!" Am ştiut că el este din Georgia, astfel el a zis, "Sigur este cald jos în Georgia! "

E-9 Bine, noi încercăm să scăpăm de un loc mai cald, nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] De aceea suntem noi aici.

E-10 Vă mulţumesc aşa de mult, prieteni, pentru toată bunătatea voastră. Ce aş face eu fără voi? Doar ce-ce aş face eu fără voi? Dacă nu aş avea pe nimeni care m-ar iubi, nimeni care să asculte la Mesaj, tot Mesajul meu nu ar fi bun deloc. Eu nu-l pot predica la stâlpii de telefon şi la pomi. Ei nu l-ar înţelege. Deci trebuie să fie oameni ca voi toţi, care vor veni şi să asculte la el. Şi când voi veniţi şi staţi într-un loc cald ca acesta, şi este... Soţia mea a zis că ea aproape a ars acolo în spate, în această dimineaţă. Şi să vezi oamenii, şi uneori oameni bolnavi, care şed în adunările acelea în felul acela, Dumnezeu să vă dea o-o casă frumoasă, drăguţă în Glorie, este rugăciunea mea. Şi eu doar sper şi nădăjduiesc că El o va face.

E-11 Acum, să vedem. Haina mea, cineva a luat-o aici. Şi eu trebuia să citesc ceva deseară. Câţi vă bucuraţi de primele părţi din aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Oh, dacă nu ar fi fost aşa de cald, noi doar am fi ţinut-o drept înainte, chiar înainte prin săptămână, cu Cartea Apocalipsei. Eu doar O iubesc. Eu doar trăiesc în Ea. Şi voi vă rugaţi, cumva, pentru mine, săptămâna aceasta, deoarece duminica următoare eu... Cu voia Domnului, eu trebuie să îndeplinesc aceea, să pun săptămânile acelea împreună. Şi aceea este ceva despre ce nu ştiu nimic. Şi astfel eu doar mă voi încrede în Domnul că El va avea răspunsul pentru mine.

E-12 Şi eu-eu am citit câţiva oameni diferiţi care-care au vorbit despre aceasta, care au scris despre ea. Eu am citit notarea de la bază aici, pe Dr. Scofield, un mare învăţat, dar desigur nu am putut fi de-acord cu el, asupra multora dintre notările lui, căci eu nu o pot vedea. Unde... Aceasta trebuie să-trebuie să facă tabloul corect.

E-13 Acum, dacă puneţi ca un joc de cuburi împreună, şi primul lucru care-l ştiţi, ziceţi, "Oh, aceasta merge aici sus. Nu, sunt sigur că acesta merge aici sus." Ei bine, tu trebuie să te uiţi aici la modelul tău, să vezi ce faci. Şi atunci dacă tu-dacă tu nu te uiţi, tu îţi faci peisajul tot încurcat.

E-14 Acum cum ar fi dacă tu luai... aveai un tablou a unei mari, pajişti frumoase de ţară, şi o vacă păscând iarbă sus în vârful unui pom? Acum, aceea nu ar fi corect (nu-i aşa?), căci ea nu paşte iarbă pe vârful unui pom. Deci, acela-i felul cum este dacă, tu, Duhul Sfânt nu pune Scriptura împreună. Atunci, tu ai întreaga, imagine mare a răscumpărării. Aceea este ce vrem noi, Adevărul. Şi până când nu cunoaştem Adevărul, noi doar îl lăsăm în pace. Şi atunci, când Dumnezeu ne dă Adevărul, ei bine, atunci eu voi vorbi despre el.

E-15 Ştiţi ceva? Eu presupun că Fratele Roy Slaughter şi-şi unii dintre cei din timpuri vechi de aici, care au început în urmă acolo cu mult timp în urmă... Acolo a fost pentru cam, eu presupun, în primii trei sau patru ani din slujba mea, chiar aici la tabernacol, eu nici măcar nu am predicat subiectul despre iad, căci eu-eu nu am putut să-mi dau seama dacă era un loc arzător, dacă era un mormânt. Şi de fiecare dată când Cuvântul vorbea, mormânt, eu luam traducerea, zicea "Hades." Hades este "mormântul." De fiecare dată când El vorbea despre iad, "Hades, mormântul." Şi eu doar l-am lăsat în pace până când într-adevăr am aflat despre ce vorbeam, atunci am predicat despre iad; deci când eu într-adevăr am aflat, întregul tablou, şi am văzut unde a fost. Deoarece, eu simt că un predicator este răspunzător faţă de Dumnezeu, ce spune el la adunarea aceea, deoarece ei se vor ţine chiar de aceea. Şi astfel, atunci, cum ar fi dacă eu i-am adus să se ţină de locul greşit, şi apoi vine timpul unde ţinerea aceea nu va sta? Vedeţi?
Şi în viziunea aceea care Domnul mi-a dat-o, cu un timp în urmă, când milioanele acelea... când Acela care-mi vorbea, zicea, "Tu vei fi judecat, întâi, prin Evanghelia pe care o predici."

E-16 Am zis, "Eu predic acelaşi lucru care l-a predicat Pavel, şi restul din ei."

E-17 Şi toate milioanele acelea de glasuri au strigat, "Noi ne odihnim pe aceea." Aceea a fost. Vedeţi? Corect.

E-18 Deci eu vreau să continui în seara aceasta, acum, aşa ca noi să nu fim prea îndelungaţi. Şi să nu uitaţi acum ... Acum, în dimineaţa aceasta ... Eu am o notiţă aici. Azi dimineaţă am vorbit despre Daniel în captivitate, Gabriel a venit la el şi l-a instruit despre viitor. Aceea este ceea ce am avut azi dimineaţă, instrucţiunile despre viitor.

E-19 Acum, în seara aceasta, noi vorbim despre Scopul Înşesit al Vizitei lui Gabriel la Daniel. Duminica următoare, cu voia Domnului, aşezând cele şaptezeci de săptămâni, unde aparţin ele, în elementul timpului. Şi unde stăm noi? Acum, dacă noi putem numai să aflăm aceea şi să ne asigurăm, pozitiv, atunci noi vom cunoaşte chiar ora în care trăim. Acum, noinu vom şti când Vine El; nimeni nu va şti aceea. Isus nu o ştie, Însuşi. El a zis că El nu Ao ştia. El a zis că numai Tatăl, singur, a ştiut asta. Nici măcar Îngerii nu o ştiu. Nici unul dintre noi nu ştie când vine El, dar noi putem spune ora care... timpul în care trăim, ştiind doar cât de aproape am putea fi.

E-20 Acum, pentru puţină suprapunere, deoarece băieţii iau benzi din aceasta... Maşinile funcţionează înapoi în cameră. Şi benzile, desigur, ele sunt trimise afară, peste tot.

E-21 Acum, lecţia de azi dimineaţă, după ce am recapitulat înapoi în al 4-lea şi al 5-lea capitol, apoi am sprijinit... începând cu al 9-lea capitol din Daniel. Iar A acum, în seara aceasta, noi continuăm cu al 9-lea capitol. Înainte de a ne apropia de el, haideţi doar să ne aplecăm capetele pentru un moment şi să vorbim Autorului Cuvântului.

E-22 Dumnezeul nostru graţios, noi suntem siguri că Tu cunoşti chiar intenţia inimii noastre. Tu ştii de ce suntem noi aici. Şi Tu ştii că noi nu am venit în seara aceasta doar pentru că ne¬am gândit că ar fi un loc frumos să venim, să avem puţină relaxare pentru după-masă. Tată, eu nu cred că există vreo persoană aici pentru acel scop. Eu cred că noi suntem aici în seara aceasta deoarece suntem foarte sinceri, cinstiţi, şi vrem să cunoaştem AŞA VORBEŞTE DOMNUL.

E-23 Noi Te iubim, Doamne, şi noi iubim Cuvântul Tău. Şi dacă acest loc pe care Tu l-ai rânduit pentru noi, doar un acoperiş deasupra capului nostru, şi aceste blocuri de beton, noi Îţi suntem mulţumitori pentru acest loc. Căci, noi credem că există o Casă dincolo de cer, unde suntem îndreptaţi în direcţia aceea. Şi ne gândim la înaintaşii noştri care nici măcar nu au avut acest privilegiu, şi ne face să ne aplecăm inimile în ruşine, Doamne, ca măcar să ne plângem.

E-24 Acum, Tată, ne rugăm ca Tu să ne deschizi, în seara aceasta, Scriptura. Vino, umblă cu noi, alături de fiecare din noi, aşa cum mergem pe acest drum în seara aceasta. Vorbeşte¬ne aşa cumIe-ai vorbit Tu la cei ce mergeau spre Emaus, din Ierusalim. Încât, atunci când serviciul se termină, în seara aceasta, noi să putem merge la casele noastre diferite şi să zicem, "Nu ne ardeau inimile în noi aşa cum L-am auzit vorbind prin Cuvântul Lui!"

E-25 Binecuvântează citirea. Binecuvântează eforturile mele firave, Doamne. Deschide-mi gura la ceea ce este adevărat, şi închide-mi-o la ce este greşit. Şi adu-ţi slăvire Ţie, şi slăvire în poporul Tău, ca ei să poată vedea ora în care trăim şi Venirea apropiată a Domnului Isus. Căci, noi o cerem în a Lui-Numele Lui, Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-26 Acum, să suprapunem înapoi Scripturile noastre pentru câteva momente, noi aflăm că Daniel a fost în captivitate de şaizeci şi opt de ani lungi. Gândiţi-vă la aceasta! Acum, voi, şi hârtia voastră şi creionul, care nu aţi luat-o azi dimineaţă, poate să o ia în seara aceasta. Din 606 D.C. la 538. Luaţi 538 din 606, voi aveţi şaizeci şi opt de ani în care Daniel a fost în... un captiv; fără biserică la care să meargă, fără să audă predici, nimic. Dar el a avut ceva cărţi, ceva suluri, care le-a profeţit un profet înaintea lui, şi era-era Ieremia.

E-27 Acum, în timp ce studia Scripturile, el a văzut că timpul se termina, că timpul celor şaptezeci de ani... Şi Daniel solemn a crezut fiecare cuvânt pe care l-a vorbit profetul Ieremia. Şi eu spun la această, la clasa mea în seara aceasta: Să credem noi profeţii noştri? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Da, domnule. Căci, Cuvântul Domnului a venit la profeţi. Ei au AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi un profet adevărat niciodată nu va fi diferit de la cuvântul altui profet. Ei niciodată nu-L va face să spună ceva care El nu spune. Ei vor spune chiar exact ce a spus profetul adevărat. Aceea îi face un profet. Atunci când ei obţin aceea, şi apoi ei prezic ce va veni, ştiind aceasta, cu frică în inima lor, să nu spună ceva greşit şi să rătăcească pe cineva. Noi niciodată nu vrem să facem asta. Noi vrem să fim absolut siguri că noi avem Cuvântul Domnului înainte de a zice AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Acesta trebuie să fie un mesaj absolut, direct de la Tronul lui Dumnezeu, sau să nu-l spunem niciodată.

E-28 Acum, în timp ce studia Scripturile, el a văzut că cei şaptezeci de ani se terminau. Astfel, el fiind acolo şaizeci şi opt de ani, au rămas doi ani în viitor până când Dumnezeu va reaşeza poporul Lui înapoi în patria lor.
În timp ce era în rugăciune, noi aflăm că acolo era un Înger puternic venit din Cer. Poate cineva să-I spună numele? [Adunarea, "Gabriel." – Ed.] Gabriel. Şi El este Îngerul la biserica Iudaică. Câţi ştiu asta? Peste tot, este Gabriel. Gabriel este mesagerul la biserică, biserica Iudaică; a venit la Maria; El a venit la Zaharia. Întotdeauna, este Gabriel. Şi El este unul din marii Îngeri din Cer. Şi nu a adus El Fratelui nostru Daniel o salutare aşa de minunată de la Dumnezeu! "Oh, Daniel, mult preaiubit!"

E-29 Nu v-ar face bine aceea, să vă gândiţi că Dumnezeu v-a iubit? Dacă eu nu aş fi mult iubit, doar mi-ar place să ştiu că sunt cumva iubit un pic acolo Sus, nu-i aşa? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Sigur. Doar cumva... El se gândeşte la mine, din când în când, aceasta m-ar face doar să strig, să mă gândesc că El chiar se îngrijeşte de mine. Şi noi avem asigurarea că El ne poartă de grijă, deoarece "În timp ce încă eram păcătoşi, Cristos a murit în locul nostru," frate. Iar, acum, noi care eram străini de Dumnezeu, acum ne-a făcut apropiaţi de Dumnezeu şi ne-a dat arvuna salvării noastre, care este, Duhul Sfânt. Şi cu o credinţă acolo înăuntru care ne ridică sus deasupra lucrurilor lumii, şi noi mergem pe deasupra acesteia. Aceea este glorios. Nu-i aşa? ["Amin."] În ordine.

E-30 În timp ce era în rugăciune, Gabriel a venit şi i-a spus nu numai că mai erau numai doi ani înainte ca ei să meargă înapoi în patrie, ci i-a spus întreaga destinaţie a acelei naţiuni. Gândiţi-vă la aceasta! Întreaga destinaţie, fiecare călătorie pe pământ, Gabriel i-a explicat-o lui Daniel. A zis că El a fost trimis să-i spună lui Daniel acest lucru mare. Cum trebuie să se fi simţit profetul acela! Şi El i-a spus că au fost hotărâte şaptezeci de săptămâni asupra poporului, până la consumare; acela-i timpul sfârşitului, astfel totul s-a terminat, sfârşitul. El a zis, "Există şaptezeci de săptămâni."

E-31 Uni din ei recunoaşte aceea pentru luni, uni la zile, uni... Ha! Dacă acestea sunt de fapt săptămâni, acolo sunt numai vreo doi ani şi un sfert, sau un an şi un sfert din el. Şi, vedeţi, voi... Acolo este unde noi trebuie să aflăm, să fie adevărat.

E-32 "Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău." Pentru ce scop? Pentru ce? Peste poporul cui erau hotărâte? Poporul lui Daniel, Iudeii. Şi pentru ce au fost hotărâte? Nu numai peste Daniel, ci peste cetatea sfântă a lui Daniel; vedeţi, cetatea sfântă a lui Daniel. Acum, clasă, ce era cetatea sfântă a lui Daniel? [Adunarea zice, "Ierusalim." – Ed.] Ierusalim.

E-33 Iar acum noi vom lua, poate ajungem la ea în seara aceasta:
Unde era Ierusalimul? Cine a fondat Ierusalimul? V-aţi gândit vreodată la asta? Cine a fondat Ierusalimul? Când a fost fondat? Noi vom ajunge la aceasta, după un timp. Cine a fondat Ierusalimul? Băiete, este un lucru mititel ascuns înapoi în colţ, dar cu siguranţă Acesta o spune. DAa, domnule. Cine a fondat Ierusalimul, şi când a fost fondat? În ordine. Şi aceea este cetatea sfântă a lui Daniel.

E-34 Şi noi înţelegem că cetatea aceea, care este acum un blestem de două mii de ani, va fi rezidită şi restabilită din nou. Şi închinarea la templu va fi stabilită întocmai cum a fost la început. Aşa este. Ierusalimul va fi, acum, şi acolo va fi o jertfă, o jertfă zilnică oferită din nou întocmai cum a fost la început. Noi vom intra în cel mai mult din aceea, eu presupun, în seara aceasta, sau mult din aceasta.

E-35 Acum eu vreau să ştiţi, prieteni, că, atingând asupra acestor lucruri, eu desigur las afară săptămâni de învăţătură. Dar doar cumva să o atingem, astfel ca atunci când vremea se răcoreşte, sau puţin mai târziu, când noi intrăm în cele Şapte Peceţi, Şapte Potire, Şapte Trâmbiţe, toate lucrurile acestea, la care mă pot referi înapoi şi să zic, "Vă amintiţi de cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel? Vă amintiţi de epoca Bisericii, când ea a mers sus, şi ce a avut loc?" Şi aceste şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel acoperă de la plecarea sus a Bisericii până la venirea înapoi a Bisericii. Spaţiul acela este ceea ce acoperă. Acum, acum, nu toate cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel; parte din aceasta. "Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte."

E-36 Acum, acolo era un scop înşesit în vizita Lui, spunându-i ce urma să vină la îndeplinire. Acum, acolo era un scop înşesit al venirii Lui. Acum, în seara aceasta, mă gândesc că vom lăsa la o parte aici în Scripturi de unde am fost azi dimineaţă, unde acela era un scop înşesit. Ia te uită. Acum noi aflăm că acolo era scopul înşesit, unul din ele. Acum, să luăm al patrulea capitol, al patrulea verset... al 24-lea verset din al 9-lea capitol din Daniel.
Şi şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău...
Acum amintiţi-vă, aceea este toată călătoria pe care o vor avea Israeliţii pe acest pământ. Ele sunt hotărâte. Şaptezeci de săptămâni sunt doar hotărâte. Aceea este tot ce este alocat la Iudei.
... asupra poporului tău şi asupra cetăţii sfinte, ...
De aceea, aceste şaptezeci de săptămâni, acum să nu o pierdeţi, aceasta va descoperi de la timpul acela până la sfârşitul Iudeilor, şi de asemenea până la sfârşitul Ierusalimului, până când va fi zidită o cetate nouă. Acum, oh, eu sper că vom intra în aceasta, foarte bine şi adânc în seara aceasta.
... sunt hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale sfinte, ... (La ce?) ... să termine nelegiuirea, ...

E-37 Ce i-a spus El acum? El încerca să afle cât va fi aceasta. "Eu ştiu că noi suntem la timpul sfârşitului." Aşa cum suntem acum, "Doamne..."

E-38 Câţi din această clasă, în seara aceasta, cred că noi suntem la timpul sfârşitului? Ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vă mulţumesc. Noi suntem la sfârşit. Acum noi încercăm să aflăm, prin Dumnezeu, doar cât timp va fi aceea. În ce zi trăim noi? De aceea mergem noi înapoi şi-i alegem pe aceşti profeţi, şi aşa mai departe, şi încercăm să aflăm unde suntem.

E-39 Şi aşa a făcut Daniel. El şi-a îndreptat faţa spre Dumnezeu. Câţi au citit Daniel 9 astăzi, ridicaţi-vă mâinile. În ordine. Vedeţi rugăciunea lui, cum şi-a făcut mărturisirea pentru poporul lui, şi mărturisirea lui însuşi. El a vrut să fie sigur că el a aflat când urmau ei să meargă înapoi, căci el a vrut să pregătească poporul să meargă înapoi.
Acum, ceea ce încerc să fac, este să aflu când vom merge noi sus, şi să-i pregătesc pe oameni să meargă sus, care erau gata. Şi noi ne-am îndreptat faţa spre Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, să aflăm, "Doamne, care este ora în care trăim?"

E-40 Noi am văzut toate aceste lucruri diferite întâmplându-se; noi vedem lumea în haos. Noi vedem timpul aproape. S-... scrisul de mână este pe perete, tot ce a zis Dumnezeu. Noi îl auzim pe Preşedintele nostru vorbind despre un alt război, chiar acum venind. Noi auzim prezicerea, "În câteva, oh, în câteva ore după război, este prezis că naţiunile nu vor fi nimic decât praf vulcanic." Şi noi ştim că noi o avem.
Deci noi ştim, înainte ca aceea să aibe loc, Biserica trebuie să plece. Deci, "Doamne, unde ne aflăm?" Acela-i motivul că eu cred că El ne va lăsa să ştim. Noi ne-am îndreptat feţele să o aflăm. Acum, întâi, să aflăm.
Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău... cetăţii tale sfinte, să înceteze fărădelegea... să pună capăt păcatului, şi să facă ispăşire pentru nelegiuire, ... să aducă înăuntru neprihănire veşnică, ... să pecetluiască viziunea şi profeţia, şi să ungă pe cel prea Sfânt.

E-41 Acela era scopul înşesit al vizitei lui Gabriel.

E-42 Acum să începem, numărul unu. Dacă vreţi să-l marcaţi, voi care aveţi creioane. Numărul unu, "Să înceteze fărădelegea," acela-i primul lucru. Acum, să înceteze fărădelegea lui Israel, care a păcătuit înpotriva lui Dumnezeu, va fi îndepărtarea nelegiuirii lui Iacob.
Acum, să aflăm aceasta, să deschidem la Romani. Al 11-lea capitol din Romani, şi începem cu versetul al 21-lea din Romani 11. Acum noi mergem la ce? "Incetarea fărădelegii." Romani 11:21. În ordine.
Căci dacă Dumnezeu nu a cruţat ramura naturală, ... (Care era cine? Israel.) ... luaţi seama să nu... nu te va cruţa nici pe tine.
Acum, aş vrea ca voi, când mergeţi acasă, să citiţi acest capitol întreg al 11-lea. Eu doar îl citesc acesta aşa... Marcaţi jos capitolul al 11-lea întreg, şi citiţi-l.
... nu te va cruţa.
Iată de aceea bunătatea severitatea lui Dumnezeu: pentru cei ce au căzut, dar faţă de tine, bunătatea, dacă tu continui în bunătate: altfel tu... vei fi tăiat, tot la fel vei fi tăiat .
Şi ei de asemenea, dacă ei nu rămân înca ui ne¬... dacă nu rămân încă în necredinţă, vor fi altoiţi înăuntru: căci Dumnezeu este în stare să-i altoiască din nou.
Vedeţi, spunând că va fi un timp când Neamurile vor fi tăiate, şi Israelul va veni înapoi din nou.
Căci dacă tu ai fost tăiat din-din măslin care este sălbatic prin natură (Neamurile), şi ai fost altoit contrar cu natura...
Noi eram contrar cu natura, străini, fără milă, fără Dumnezeu, fără nici o speranţă. Şi Dumnezeu, prin mila Lui, să ne dea o şansă, a tăiat pe Israelul neprihănit din cauza fărădelegilor, şi i-a respins la o parte, săl-... măslinul domestic, şi a adus înăuntru un măslin sălbatic, contrar cu natura.
. . . spre un bun ... pom: cu cât mai mult vor fi acestea, care să fie ramurile naturale, vor fi altoite în propriul lor măslin?
În ordine, să citim înainte.
Căci nu aş vrea, fraţilor, ca voi să fiţi în ignoranţă despre această taină, să nu vă socotiţi singuri înţelepţi în voi înşivă; căci orbirea parţial s-a întâmplat lui Israel, se întâmplă la Israel, până când împlinirea neamurilor... vine înăuntru.

E-43 Până când Dumnezeu termină cu Neamurile, Israel a fost orbit. Ei au mers în păcat şi nelegiuire împotriva lui Dumnezeu, căci Dumnezeu le-a orbit ochii, ca noi să putem fi altoiţi înăuntru. Voi o pricepeţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Al 26-lea verset acum.
Şi astfel tot Israelul va fi salvat: ...

E-44 Dumnezeu i-a orbit cu scop pentru tine şi mine. Ei nu pot vedea, căci Dumnezeu i-a orbit. Şi tot Israelul, Israelul adevărat, va fi salvat. Ce a spus Îngerul? Glorie! "Să înceteze fărădelegea lui Israel! Eu am venit să-ţi spun că va veni un timp când fărădelegea lui Israel va fi terminată." Dumnezeu va tăia acea ramură sălbatică, şi va altoi în aceea, înapoi, acea ramură reală din nou.

E-45 Oh, uneori aceasta face să-mi tresalte inima, să văd pe acei sărmani, oameni mizerabili izolaţi acolo departe, fără să ştie unde merg; şi să mă gândesc că Dumnezeu, în mila Lui, a făcut aceea ca eu să pot fi salvat. Le-a orbit ochii de la propriul lor Mesia, le-a astupat urechile ca ei să nu-L poată auzi; deşi, au privit chiar la miracolele Lui, şi au privit chiar la miracolele şi lucrurile care le făcea El.

E-46 Matei, eu cred, al 12-lea capitol, sau al 8-lea sau al 12-lea capitol, a zis, "Deşi Isus a făcut multe miracole, totuşi ei nu puteau crede." Deoarece, Dumnezeu a zis, "Ei au ochi şi nu pot vedea, şi urechi şi nu pot auzi; să nu poată vedea cu ochii lor şi să audă cu urechile lor, şi Eu să-i convertesc." Dar, aşa ca noi să putem avea o şansă, El a tras perdeaua peste ochii copiilor Lui Proprii, i-a respins pe proprii Lui copii de la masă, şi i-a dat spre sărăcie de Duh, ca El să poată afla... ca noi să putem avea o şansă să trăim, dându-ne Viaţă. Al 26-lea verset din nou.
Şi astfel tot Israelul va fi mântuit; aşa cum este scris, Din Sion va veni Eliberatorul, şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacob:

E-47 Da, El va veni la Muntele Sion, într-una din aceste zile. Pe Muntele Măslinilor, ei Îl vor recunoaşte, şi tot Israelul va şti că este El. Neamurile vor fi terminate atunci. Acea mlădiţă care a fost altoită înăuntru, Dumnezeu va lua din ea rodul care s-a adunat. Şi acea ramură sălbatică va fi...

E-48 Şi acum amintiţi-vă, aici în spate aşa cum citiţi, El a zis, "Dacă rădăcinile acelea erau sfinte, şi rădăcinile acelea erau o Rădăcină sfântă, de asemenea fructul care vine din Rădăcina aceea sfântă va aduce rod sfânt." Şi dacă Rădăcina aceea era Isus Cristos, Care este şi Rădăcina şi Vlăstarul lui David; dacă Viaţa aceea era în El, a venit sus prin generaţia Iudaică şi a fost îndepărtată de la ei, şi ochii lor au fost orbiţi ca noi să putem vedea, vieţile noastre vor trebui să se modeleze cu Mlădiţa aceea binecuvântată. Oh, da, frate. Aşa este.

E-49 Dumnezeu i-a îndepărtat, intenţionat, şi le-a orbit ochii ca noi să putem avea o şansă să vedem, dându-ne o oportunitate. Şi noi umblăm în jur ca şi cum am fi cineva. Pavel le spune aici, "Luaţi seama, cum o faceţi. Luaţi seama! Căci dacă Dumnezeu nu a cruţat ramura naturală, cum va avea El mai multă milă de ramura sălbatică care este deja..."
Deci noi mergem în jur, zicând, "Eu sunt Prezbiterian! Eu sunt Metodist! Eu sunt Baptist! Eu sunt Penticostal!" Aceea nu înseamnă nimic la Dumnezeu. Voi trebuie să fiţi născuţi din nou de acel Duh Sfânt care vine de la Rădăcină. Dar El a venit...

E-50 Acum, amintiţi-vă, El nu vorbeşte despre Neamuri. Eu doar arunc aceasta aici ca voi să vedeţi unde au Neamurile şansa lor.

E-51 Dar, El a venit "să termine fărădelegea," să facă un sfârşit al ei. Acum, dacă mergem iarăşi înapoi în Daniel, şi vom afla că în Daniel, noi aflăm aici, al 24-lea verset. În ordine. "Să termine fărădelegea." Să termine ce? Să termine fărădelegea lui Israel.
Ce este o fărădelege? Este să mergi împotriva la ceva. O fărădelege împotriva mea, este să-mi faceţi un rău. Fărădelege împotriva voastră, este să vă fac un rău vouă.
Deci, Israel a făcut un rău lui Dumnezeu. Şi în această a şaptezecea săptămână, ce se va întâmpla? Dumnezeu va termina fărădelegea lui Israel. "Să termine fărădelegea," va fi, "îndepărtarea fărădelegilor de la Iacob." Şi atunci tot Israelul va fi născut din nou. Ei toţi vor primi Duhul Sfânt.
Acum, numărul doi, scrieţi asta jos pe hârtia voastră.

E-52 Noi am putea sta mult timp pe aceea, dar nu vreau să merg să predic asupra acesteia. Doar vreau să vorbesc cu voi, aşa ca voi să o puteţi reţine de aproape. Când noi intrăm în aceste Şapte Peceţi, atunci voi doar vă mişcaţi drept ţnainte prin Biserică, prin Peceţi, prin Plăgi, şi ştiţi unde stăm. În ordine.

E-53 Numărul doi, "Să pună capăt păcatelor." Acum să citim din nou, Daniel.
... să termine... fărădelegea, şi-şi să pună capăt păcatelor, ...
Acela-i al doilea Lui scop al venirii. Întâi, este să termine fărădelegea lui Israel; şi să pună capăt păcatelor. Unde a păcătuit Israel? Unde şi-au făcut ei păcatul lor vital? Unde s-au despărţit ei de Dumnezeu?

E-54 Acum ascultaţi atent. Să deschidem la Sfântul Matei 24. Şi aici este unde Israel şi-a făcut greşala lor fatală. Aici este unde el şi-a făcut ultimul păcat, şi motivul că este în starea de astăzi. Matei, al 27-lea capitol din Evanghelia Sfântului Matei, şi al 25-lea verset din capitolul al 27-lea. Să începem pe la al 21-lea verset.
Dregătorul a răspuns şi le-a zis, Pe care din cei doi voiţi să vi-l slobozesc? Şi ei au zis, pe Baraba.
Acum amintiţi-vă, acela era Israel. "Bara ba!"
Filat le-a zis, Ce să fac... cu Isus care se numeşte Cristos? (Ascultaţi la ei!) Ei toţi i-au zis, să fie răstignit.
Amintiţi-vă, acela-i Mesia al lor despre care Daniel a zis că va veni. Amintiţi-vă azi dimineaţă, în lecţia de aici, "El va fi stârpit, nu pentru Sine," El nu a făcut nimic.
... Să fie răstignit,
Şi dregătorul a zis, "Păi, ce rău a făcut el? Dar ei au strigat mai tare, zicând, Să fie răstignit.
Atunci Filat văzând că nu putea birui nimic, dar... mai de grabă s-a făcut o zarvă, şi a luat apă, şi şi-a spălat mâinile înaintea norodului, zicând, Eu sunt nevinovat de sângele acestei persoane drepte: vedeţi... la aceasta .

E-55 Ascultaţi! Aici este greşeala lor. Aici este păcatul lor.
Apoi a răspuns... norodul, şi au zis, sângele Lui să fie peste noi, şi peste copiii noştri.

E-56 Acolo este unde ei au făcut-o. El făcea un sfârşit al păcatului pentru ei. Cum putea face El altceva decât să-i ierte, ştiind că El trebuia să le orbească ochii, ca noi să putem intra. Este ca şi proprii Lui copii cerând Sângele Lui. Şi ei au fost orbiţi, şi El ştia că ei au fost orbiţi. Acela-i motivul că El a strigat după iertare pentru ei. "Iartă-i, Tată, că ei nu ştiu ce fac." Ei erau orbi. Pentru binele nostru ei au fost făcuţi orbi. În necredinţa lor ei au făcut aceasta. Dar când ei Îl văd din nou... Amin!

E-57 "Să pună capăt păcatului." Ce este păcat? Necredinţă. Ei nu au crezut că acela era Mesia. Ei nu L-au putut vedea să fie Mesia, deşi El a făcut fiecare semn care Mesia trebuia să-l facă. Dar ei nu puteau să îl vadă. Ei erau orbi.

E-58 Deci când voi vedeţi oameni zicând, "Eu nu cred în vindecare Divină. Eu nu o pot vedea. Eu nu pot vedea acest botez al Duhului Sfânt." Nu vă mâniaţi pe ei; ei sunt orbi. Ei spun, "Eu nu pot vedea acest Mesaj despre Venirea Lui. Eu nu pot vedea acest botez al Duhului Sfânt. Eu nu pot vedea sămânţa şarpelui. Eu nu pot vedea lucrul acesta." Ei sunt orbi, şi nu o ştiu. Doar rugaţi-vă pentru ei. În ordine.

E-59 În necredinţa lor; dar, când ei Îl văd, când El vine din nou, aceasta va pune capăt necredinţei lor. Oh, vai! Să deschidem întâi la Geneza al 25-lea, al 45-lea capitol, şi să luăm un-un model al acestuia. Eu am scris jos aici ceva, din Geneza 45, voi care luaţi notiţele. Oh, cât îmi place această Evanghelie veche bună! În ordine. Acum noi ştim unde ne aflăm.
Mă puteţi auzi bine, în spatele clădirii? Ridicaţi-vă mâna dacă mă puteţi auzi. Eu am aceasta aşezată puţin mai aproape.

E-60 Acum vom citi o parte din această Scriptură. Aş vrea ca voi să ascultaţi, voi care nJl vă aveţi Biblia. Voi care vă aveţi Biblia, este în Geneza. Întâi, să începem în al 44-lea capitol, începând cu al 27-lea verset.

E-61 Acesta-i Iosif, şi Iosif era un model perfect al lui Cristos. Noi ştim asta. Câţi o ştiu? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Urât de fraţii lui (de ce?) deoarece el era spiritual, el a văzut vedenii, a interpretat visuri. El era un om spiritual printre fraţii lui, şi ei l-au urât. Iar tatăl lui l-a iubit.
Aşa a fost Isus urât de bisericile denominaţionale, dar iubit de Tatăl Lui, Dumnezeu. De ce L-au urât ei? Deoarece El era spiritual. Deoarece... Ei au spus, au zis, "El era un vrăjitor, un drac."

E-62 Vă amintiţi ce i-au zis lui Iosif fraţii lui? "Iată vine visătorul." Vedeţi? Vedeţi, acelaşi lucru. Şi ei l-au vândut pe Iosif pentru aproape acelaşi preţ cum l-a vândut Iuda pe Isus, pentru treizeci de arginţi. [Fratele Branham a bătut pe amvon de câteva ori – Ed.] L-au aruncat într-o groapă, şi au mers şi i-au spus tatălui că ceva l-a omorât, el era mort. Dar el a fost scos din groapă. Cristos a fost aruncat într-o groapă, şi a fost luat sus. Şi de acolo El a mers în cel mai înalt loc ce era pe pământ. Amin! Iosif a mers la dreapta lui Faraon; şi Isus a mers la dreapta lui Dumnezeu. În ispitirea lui, înainte de înălţare. Isus, înainte ca El să fie înălţat, a trecut prin ispitire.

E-63 Păi, eu cred că era Billy Sunday, marele evanghelist, care a zis, "Fiecare-fiecare pom avea un milion de Îngeri aşezaţi în el, în ziua aceea a răstignirii, au zis, 'Doar să-Ţi dezlegi mâna şi s-o îndrepţi spre noi. Noi vom schimba scena aceasta de pe aici."' Dar El nu a putut s-o facă.

E-64 Caiafa a zis, "El s-a salvat pe sine; pe alţii nu-i poate salva." El nu ştia că El plătea un comentariu. Dacă El s-ar fi salvat pe Sine, El nu putea salva pe alţii. Astfel, El s-a dat pe Sine, să salveze pe alţii. Vedeţi, aşa de orbi de la aceasta. Acum ei...

E-65 Apoi când El era acolo în înălţarea lui, sau înainte de înălţarea lui, ispitirea lui. Amintiţi-vă, Iosif a fost pus în închisoare deoarece era nevinovat. Romanul, sau...

E-66 Generalul Israelit, cu numele de Potifar; Potifar a mers, şi a mers într-o călătorie. El avea o soţie frumoasă, şi soţia lui l-a chemat pe Iosif în casă să facă ceva; şi ea a încercat să-l facă pe Iosif să facă ceva rău. Iar el era loial lui Dumnezeu. Eu vă spun, ei întotdeauna...

E-67 Voi femeile, eu am strigat la voi; acum eu vă voi lua parte, un minut. Vedeţi? Femeia este vasul mai slab. Eu ştiu că nu poate fi un bărbat rău înainte de a fi o femeie rea. Dar bărbaţii care ştiu asta, bărbaţii care ştiţi că voi sunteţi un fiu al lui Dumnezeu, şi profitaţi de o femeie, ruşine să vă fie; nu contează ce face ea. Ea este un vas mai slab, şi voi ştiţi asta. Dacă ea merge afară, şi nu se comportă ca o doamnă, ia-o de mână şi vorbeşte cu ea ca şi cu o soră. Tu eşti un fiu al lui Dumnezeu. Să nu faceţi lucrurile acelea rele. Priviţi la Iosif, el era un exemplu pentru voi.

E-68 Şi când soţia lui Potifar, această femeie frumoasă, onorabilă, mai înaltă, una dintre cele mai înalte femei care era în ţară, l-a rugat şi l-a convins. Şi el s-a întors, şi ea l-a apucat şi a încercat să-l îmbrăţişeze către ea. Şi el s-a smucit până când chiar şi-a tras haina jos, şi a fugit de la ea. Da, domnule. Şi când el a venit înăuntru, ei i-au spus o minciună, a zis că el a intrat să o siluiască, şi el şi-a lăsat... şi el şi-a lăsat haina acolo. Şi pentru aceea el a mers în temniţă. Dar, în temniţă, Dumnezeu era cu el, nu contează unde l-au pus ei.

E-69 El era un model al Fiului prosperităţii. Orice făcea Iosif a prosperat. Şi când Isus se reîntoarce în Mileniu, acela-i motivul că deşerturile vor înflori ca un trandafir. Tot ce face El va prospera. El este Fiul prosperităţii. Oriunde îl puneţi pe Iosif, a fost binecuvântat. Oriunde este Isus, este binecuvântat. Deci, luaţi-L în inima voastră şi veţi fi binecuvântaţi.

E-70 Deci noi aflăm acum, că, Iosif apoi a fost pus într-o închisoare. Şi în închisoare acolo erau doi oameni; unul dintre ei era pierdut, iar unul era salvat. Isus, în ispitirea Lui pe cruce, un tâlhar a fost pierdut iar celălalt salvat.

E-71 Când El a fost înălţat, El a mers la dreapta lui Dumnezeu. Când Iosif a fost înălţat, el a mers la dreapta lui Faraon, şi nimeni nu putea vorbi lui Faraon fără să vorbească cu Iosif mai întâi şi să primească permisiunea.
Şi când Iosif a părăsit palatul... Oh, vai! [Fratele Branham bate din palme odată – Ed.] Când Iosif a părăsit palatul, trâmbiţele au sunat, şi bărbaţii au fugit înaintea lui, zicând, "Plecaţi genunchiul! Vine Iosif!" Amin!
Şi când Isus părăseşte dreapta Măreţiei de sus, trâmbiţele vor suna. Şi fiecare genunchi se va pleca, şi fiecare limbă va mărturisi, "Isus Vine!" Sigur! Dar dacă...

E-72 Şi, amintiţi-vă, când el a fost respins de fraţii lui, ce a făcut el? El şi-a luat o soţie dintre Neamuri; el şi-a luat o nevastă Egipteancă. Când Isus a fost îndepărtat de la fraţii Lui acolo în urmă, Iudeii, El s-a căsătorit cu o Mireasă dintre Neamuri. Dar acum, după ani, după ce copii au fost născuţi, Efraim şi Manase, el a avut o familie.

E-73 Apoi, într-o zi, fraţii lui au venit să-l viziteze. Priviţi. Noi ştim povestea, cum a pus el lucrul acela mic acolo, să trimită înapoi. Şi se făcea că nici măcar nu vorbea limba lor; avea un translator, pentru Ebraică, când el era un Evreu însuşi. Şi fratele lor a venit jos. Ei nu l-au cunoscut. El era un prinţ puternic.
Şi chiar acum, Cristos cercetează pe Iudei, vindecă bolnavii lor şi lucruri, şi ei încă nu ştiu Cine este El, acel Mesia.
Să începem la al 27-lea verset din capitolul al 44-lea.
Şi robul tău tatăl meu ne-a zis, Voi ştiţi că nevasta mea mi-a născut-nevasta mea mi-a născut doi fii:
Şi unul din ei a plecat de la mine, ...
Acela era Iosif, chiar acela cu care vorbeau ei.
... şi am zis, Cu siguranţă el este sfâşiat în bucăţi; şi de atunci nu l-am mai văzut:
Şi dacă voi îl luaţi şi pe acesta de la mine, şi i se va întâmpla vreo nenorocire, voi cu durere îmi veţi coborâ perii cărunţi în mormânt.

E-74 Ei au avut un Beniamin mic acolo jos, frăţiorul lui. Voi ştiţi cine reprezintă Beniamin? Acest grup nou de Iudei reali veritabili care se adună acolo acum să formeze pe cei o sută patruzeci şi patru de mii, această-această rasă care se ridică. Acum aceşti excroci din Wall Street, nu, nu; aceia sunt mai mult carne de tun. Aceia nu sunt Iudei. Ei nu sunt Iudei. Iudeii reali sunt aceşti Beniamini mici venind sus de acolo jos, şi nici măcar nu au auzit Cuvântul lui Isus Cristos .
Acum de aceea veniţi la mine... şi tatăl tău... şi tatăl meu, şi băiatul să nu fie cu noi; văzând că viaţa lui este legată de viaţa băiatului;

E-75 Propria Viaţă a lui Dumnezeu este legată cu Israel. El este căsătorit cu ea. Noi vom ajunge la aceea în câteva minute, dacă va voi Domnul. El este căsătorit cu Israel. Viaţa lui este legată de ea. Tot la fel cum eu sunt legat de D-na Branham de acolo din spate, soţia mea, şi voi sunteţi legaţi de soţia voastră. Viaţa voastră este înfăşurată în aceasta. Şi Dumnezeu este căsătorit cu Israel. Şi ce era aceasta? Iacob a zis, "Viaţa mea este înfăşurată şi legată în acest copil. Eu voi..."
Şi se va împlini, când el va vedea că băiatul nu este cu noi, ...
Iosif urma să ţină băiatul, voi ştiţi. Noi ştim povestea.
... şi că el va muri, tatăl lui: şi robii tăi vor aduce părul cărunt al slujitorului tău tatăl nostru cu durere în mormânt.
Ascultaţi acum la cererea aceea care o dă Ruben acum.
Căci slujitorul tău a devenit chezaş căci copilul pentru a ta... pentru tatăl meu, zicând, Dacă eu nu duc... nu-l aduc la tine, atunci eu voi purta vina la tatăl meu pentru totdeauna.
Acum de aceea, eu te rog, lasă ca slujitorul tău să rămână în locul băiatului...
Oh, vai! Vedeţi, el stă chiar înaintea lui Iosif, fratele lui.
Acesta este Iosif, şi el nu-l cunoaşte. Oh, aşteptaţi până când acel Mileniu începe, frate!
... acum în locul băiatului un rob al domnului meu; ...
Ascultaţi la el, mărturisindu-l, "domn."
... şi lasă băiatul să meargă cu fraţii lui.
Căci cum mă voi urca la tatăl meu, şi băiatul să nu fie cu mine? să nu văd mâhnirea care ar veni peste tatăl meu.

E-76 Pledând, dându-şi viaţa proprie! Cum vor sta acei Iudei acolo cu mâinile întinse! Priviţi. Priviţi acum al 45-lea, verset... Ascultaţi atenţi, să nu o pierdeţi. "Când Iosif putea..."
Atunci Iosif nu a putut... -ţine-să se reţină înaintea tuturor celor care stătea cu el; ...
Frate, aceea este când se va pune capăt păcatului. Necredinţa se va risipi.
... şi el a plâns, şi a făcut ca fiecare om să plece... de la mine. Şi acolo nu a rămas nimeni cu el, în timp ce Iosif s-a făcut cunoscut la fraţii lui.

E-77 Ce este acesta? Chiar nevasta lui proprie a mers înapoi la palat. Oh, vai! Mireasa în Glorie, în timp ce Isus se reîntoarce (noi vom ajunge la aceasta aici) să Se facă cunoscut.
Şi el a plâns tare: ...
Iosif doar nu putea să se mai reţină, şi el a strigat.
... şi Egiptenii şi casa lui Faraon au auzit.

E-78 Până acolo în spate în palat, ei l-au auzit pe Iosif strigând. Acum, acela era un model al lui Cristos întâlnind pe Iudei, că, El ştie că El i-a orbit ca noi să putem avea o şansă. Dar când El vine la ei din nou, păcatul lui Israel se va termina.
Şi Iosif a zis fraţilor lui, Eu sunt Iosif; ...
Ce credeţi că va zice Isus? "Eu sunt Mesia al vostru. Eu sunt Acela pe care voi l-aţi răstignit."
... mai trăieşte tatăl meu? Şi fraţii lui nu i-au putut răspunde; căci ei au fost tulburaţi de prezenţa lui.

E-79 Oh, eu trebuie să mă opresc aici doar un minut. Să deschidem la Zaharia al 12-lea capitol. Deschideţi cu mine acum la Cartea lui Zaharia, al 12-lea capitol din Zaharia. Şi poate eu iau puţin cam prea mult timp în a încerca să predic asupra acesteia, dar eu-eu sper că nu. Şi eu-eu vreau ca voi să o pricepeţi, aşa de mult.

E-80 Zaharia, să luăm al 12-lea capitol din Zaharia, şi să vedem ce va spune El acum când El stă înaintea fraţilor Lui. Zaharia 12, şi al 10-lea. "Să pună capăt păcatului," acum. În ordine, al 12-lea capitol şi al 10-lea verset.

E-81 Observaţi. Iar acum el vorbeşte aici despre rămăşiţă; împresurarea Ierusalimului; fiara şi armatele este luată departe, şi aşa mai departe; toate lucrurile au devenit la sfârşit acum; aceasta este aproape la Mileniu, pregătindu-se să înceapă Mileniul chiar acum.
Şi Eu voi turna peste casa lui David, şi peste locuitorii din Ierusalim, duhul de (ce?) har...
Amin! Har uimitor!
... peste casa... locuitorii din Ierusalim, ("sfânta cetate" a lui Daniel), duhul de har şi de pocăinţă: şi ei se vor uita spre mine pe care l-au străpuns, şi ei vor jăli pentru el, ca cel ce jăleşte pe singurul lui fiu, şi vor fi în amărăciune pentru el, ca cel ce este în amărăciune pentru întâiul lui născut.

E-82 Ascultaţi, ce jălire va fi când El stă acolo, făcându-Se cunoscut lor, aşa cum a făcut Iosif! Ascultaţi.
Şi în ziua aceea acolo va fi o jălire aşa de mare în Ierusalim, ca jălirea lui Hadad- ...
Eu nu pot pronunţa numele acela, H-a-d-a-d-r-i-m- -o-...
... Hadadrimon în... Meghidon-Meghidon.
Şi în ţară va fi jale, fiecare familie separat; familia casei lui David separat, şi nevestele lor separat; şi familia casei lui Natan separat, şi familiile lor separat;
Casa lui Levi... şi nevestele lor şi familiile separat; ... şi Simeon şi a lor separat;
Şi toate familiile care rămân, fiecare familie... şi nevestele lor separat.

E-83 Ei vor fi aşa de ruşinaţi de ei înşişi, când ei stau acolo şi văd că tocmai Acela pe care ei l-au răstignit şi negat, stă acolo, propriul lor Iosif scump. Acolo va fi o astfel de jale! Şi ei vor zice, "De unde ai primit Tu rănile acelea?"

E-84 El a zis, "În casa prietenilor Mei." Vedeţi ce vreau să spun? Să pună capăt păcatului, de necredinţă, pentru aceea vine El.

E-85 Şi acest al şaptezecilea an al lui Daniel, a şaptezecea săptămână, adică, vine să pună capăt păcatului, să-l ia la o parte. Voi înţelegeţi acum? Care este primul? "Să termine fărădelegea." "Să pună capăt păcatului." Numărul trei, "Să facă ispăşire pentru nelegiuire." Voi care o scrieţi jos.
Eu am avut vreo alte şase Scripturi acolo, dar eu doar am trecut peste ele, căci este cald. Noi nu vrem să luăm prea mult ţimp. Eu vreau să iau atât cât pot, dar să nu vă ţin prea mult. În ordine.

E-86 "Să facă ispăşire pentru nelegiuire." Nelegiuire este "să faci rău," aşa cum au făcut ei la cruce. El a făcut ispăşiri, dar aceasta nu li se va aplica lor. Aceasta nu s-a aplicat lor. De ce? Deoarece ei au fost orbiţi şi nu au putut să o vadă. Şi de ce au orbit ei?
Voi ziceţi, "Bine, poate, astăzi... deoarece eu sunt orb."
Voi sunteţi orbi cu voia. Ei au fost orbi din cauză că Dumnezeu i-a orbit. Dar voi sunteţi orbi deoarece voi sunteţi orbi cu voia. Pentru voi nu este ispăşire. "Dacă nu credeţi că Eu sunt Acela," a zis Isus, "veţi muri în păcatul vostru." Aşa este.

E-87 Acum să ne întoarcem înapoi la Zaharia din nou, al 13-lea capitol. Acum să ascultăm aici. "Să facă ispăşiri." Acum, unde aceasta... Eu mă uitam după cineva, auziţi aceasta-auziţi aceasta, dar poate Domnul o va lua într-un fel.
În ziua aceea acolo va...

E-88 "În ziua aceea." Dr. Scofield are aici în nota de bază, sau titlul paragrafului, "Rămăşiţa... Rămăşiţa pocăită îndreptată spre cruce."

E-89 "Să facă ispăşiri pentru nelegiuire." Nelegiuire, este ceva ce aţi făcut rău, care aţi ştiut mai bine, că nu ar fi trebuit să o faceţi. "Dacă eu concep nelegiuire în inima mea, Dumnezeu nu mă va asculta."

E-90 Acum, în Zaharia al 13-lea capitol, să începem la 1-ul verset.
În ziua aceea acolo va fi o fântână deschisă în casa lui David şi la locuitorii Ierusalimului pentru păcat şi... necurăţie.

E-91 Acolo va fi o casă deschisă. Mergeţi înainte; noi am putea doar citi înainte în jos. Aş vrea ca voi să marcaţi aceea aşa ca să o citiţi. Dar acum, eu am marcat aici să încep la al 6-lea verset şi să citesc până la al 10-lea. În ordine, să citim acum şi să vedem, citim până la al 9-lea, adică.
Şi unul va zice către el, că unde... Ce sunt rănile acestea în mâna ta? Atunci el va răspunde, Acei... care eu am era... (Să vedem.) ... răspunde, Aceia cu care am fost rănit în casa prietenilor mei.
Trezeşte-te, O sabie, împotriva păstorului, şi împotriva omului care îmi este tovarăş, zice DOMNUL oştirilor: loveşte păstorul, şi oile vor fi risipite: şi eu voi întoarce mâna mea spre cei mici.

E-92 Acum, Isus a citat Scriptura aceea. Vedeţi, "Loveşte Păstorul, şi risipeşte turma." Dar observaţi următorul paragraf. El doar a citat numai atât din el. Dar priviţi ce spune următoarea propoziţie din ea, partea următoare din ea. "Şi Eu îmi voi întoarce mâna Mea spre cei mici." Ce? Grupul lui Beniamin care se ridică acum. "Îmi voi îndrepta mâna Mea spre cei mici."

E-93 "Loveşte Păstorul." Israel, întâi, Israel a lovit Păstorul, a risipit turma în toată lumea. Dar Dumnezeu a zis, "Eu îmi voi îndrepta mâna înapoi, să iau pe cei mici în ziua din urmă." Când? Când s-a făcut ispăşirea pentru nelegiuire.

E-94 Israel va fi salvat, fiecare din ei. Să deschidem la Isaia. Isaia, al 66-lea capitol din Isaia, şi citim doar pentru un moment. Şi să vedem ce spune Dumnezeu despre Israel fiind salvat, cât va dura să salveze pe Israel. Priviţi cât de repede va veni. În Isaia, al 66-lea capitol şi al 8-lea verset. Dacă vreţi să-l citiţi tot, în ordine.
Cine a auzit un astfel de lucru? cine a auzit un astfel de lucru? Va fi făcut pământul şi să nască... o zi... într-o zi? ... căci abia au apucat-o pe Sion durerile, ea şi-a născut copiii.

E-95 Imediat ce Sionul a văzut că acela era Mesia lor, el s-a născut din nou, într-o singură zi. "Să facă ispăşire pentru păcate, şi să facă ispăşire pentru nelegiuire, necurăţie." Oh, vai! Ei au făcut ceea ce era rău, ceea ce era rău. Ispăşirea a fost făcută pentru nelegiuirea lor.

E-96 Numărul patru. "Să aducă înăuntru neprihănire veşnică." Acela este al patrulea lucru pentru care a venit El. Al patru¬lea, pentru ce a venit El să facă, "Să-să aducă înăuntru neprihănire veşnică." "Să pună capăt păcatului; ispăşire; şi să aducă înăuntru neprihănire veşnică." Când fărădelegile lui Israel au venit la un sfârşit... Când nelegiuirea lui Israel...

E-97 Acum noi urmează să... Eu vreau ca voi să prindeţi aceasta, deoarece când noi aducem femeia aceea, şi balaurul aruncat afară, voi urmează să veniţi drept înapoi la aceeaşi Scriptură din nou. Fiţi siguri să O notaţi. Când fărădelegea lui Israel a venit la un sfârşit, Satan, care este acuzatorul lor şi acuzatorul nostru, Satan va fi pecetluit în adâncul fără fund. Când ce? Când va aduce înăuntru neprihănirea veşnică, ceva care nu se poate sfârşi, tot ce a cauzat nedreptate se va termina.

E-98 Să luăm Apocalipsa al 20-lea capitol şi al 13-lea verset, doar un minut, şi să citim aici doar un minut. Apocalipsa 20, şi 13... Nu, eu vă cer scuze. Apocalipsa... 1 la 3, este aceasta. Eu nu am văzut semnul acela între acesta. Transpiraţia mea aici îmi ajunge în ochi. Apocalipsa al 20-lea capitol, şi să vedem.
Şi am văzut un înger coborând din cer, având cheile la adâncul fără fund şi un lanţ mare în mână.
... el a apucat balaurul, acel şarpe vechi, care este Diavolul, şi Satana, şi l-a legat o mie de ani,
Şi l-a aruncat în adâncul fără fund, şi l-a închis, şi a pus o pecete peste el, ca el să nu mai înşele naţiunea, până se vor împlini cei o mie de ani: şi după aceea... trebuie să fie dezlegat puţină vreme.

E-99 Să facă o veşnică... "Să aducă înăuntru neprihănire veşnică," Satan în adâncul fără fund. Şi când El face asta, şi pecetluieşte pe Diavolul care a înşelat pe oameni.

E-100 Acum să ne întoarcem înapoi la Habacuc, al 2-lea capitol. Habacuc, al 2-lea capitol. Iar acum noi vom vedea de ce a pecetluit El pe acest şarpe vechi, şi pentru ceAs-a făcut aceasta, şi ce ia loc imediat după ce el este pecetluit. Îmi place aceasta, vouă nu? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Ea-ea ne aduce la o cunoaştere despre ceva. Habacuc, Habacuc, al 2-lea capitol şi al 14-lea verset, eu cred că este, eu vreau să citesc. Când aceasta are loc... Priviţi.
Căci pământul va fi umplut de cunoştinţa şi slava DOMNULUI, ca apele care acopere marea.

E-101 Oooh, vai! [Fratele Branham bate din palme – Ed.] Iuh! Cu alte cuvinte, când duşmanul a fost îndepărtat, sfârşitul păcatului a venit, introducerea neprihănirii veşnice a venit, Satan este pecetluit în adâncul fără fund, şi cunoştinţa Domnului va acoperii pământul ca apele care acoperă marea. Amin! Glorie lui Dumnezeu! Aceasta vine, frate, aceasta vine! Femeile vor fi doamne, şi bărbaţii vor fi domni. Amin!
Când cunoştinţa Domnului va umple pământul şi marea şi cerul;
Şi, oh, inima mea geme, plângând după ziua aceea de eliberare dulce,
Când Isus al nostru va veni iarăşi înapoi pe pământ.

E-102 Amin! În ordine. Acum, Mileniul atunci a început. Aceea este când Mileniul, când Cetatea va fi zidită. A patra... Eu am încă vreo şase Scripturi, dar ne vom grăbi. Acum, când venim înapoi, eu voi lua celelalte Scripturi; dar doar să vă dau ideea generală.

E-103 N umărul cinci. "Să pecetluiască viziunea şi profeţia." Vedeţi, Îngerul acela vine să pecetluiască viziunea şi profeţia.
Eu-eu nu-mi place să spun aceasta. Dar, ceva mare scriitor, despre care am citit zilele trecute, dacă el nu a avut-o încurcată! El a zis ce era. Acum, doar să arăt cât de stupid...
Oh, scuzaţi-mă. Eu nu vreau să spun aceea. Iertaţi-mă. Eu nu vreau să spun aşa. Eu chiar nu vreau. Nu.
Un-un-un bărbat fără ungere, vedeţi, omul a zis, "Voi vedeţi aici că viziunile şi profeţiile au fost întotdeauna permise la biserica Iudaică." Şi a zis, "De la timpul lui Daniel înainte, când Daniel a venit, a însemnat că ei nu vor mai avea viziuni nici profeţii." A zis, "Toate aceste lucruri de astăzi despre care vorbesc ei, despre a avea viziuni şi profeţii, era tot un lucru al Diavolului, că acolo nu era un astfel de lucru ca viziuni şi profeţie."
Frate, au existat o mulţime de profeţi după Daniel. Şi acolo a fost Ioan Botezătorul. Acolo era Isus Cristos. Acolo erau profeţii prin Noul Testament. Acolo erau viziuni. Acolo erau Îngeri.
Cum în lumea asta poate un om să spună aceea? Dar, vedeţi, acela este cu un motiv egoist, să încerce să preseze ceva asupra oamenilor, să o facă o mică doctrină bisericească, sau un lucru mic neînsemnat, să devină o realitate la oameni. Şi dacă oamenii nu au Duhul Sfânt, ei vor fi înşelaţi prin aceasta.

E-104 Acum, să nu luăm ce a zis vreun om. Acum, nu există nici o Scriptură să o dovedească. Deci cum pot eu să o iau? Bine, să aflăm ce este de fapt pecetluirea. Priviţi! El a venit să facă asta, să pecetluiască viziunea şi profeţia.

E-105 Acum, să ne întoarcem drept înapoi la Cartea lui Daniel, unde noi am fost. Acolo în Cartea lui Daniel, noi vom afla chiar ce a spus Acesta. Acum să deschidem la Daniel al 12-lea capitol. Acum, aşa cum ajungem la Daniel 12, acum, noi putem să începem. Şi citim de la... Când mergeţi acasă, aş vrea să citiţi de la 1-ul verset înainte. Să citim doar de la 1-ul verset, în jos până la al 4-lea.
Şi la timpul acela Mihail va sta... marele prinţ care se va ridica pentru copiii poporului tău: ...
Acum, aceasta este la timpul sfârşitului.
... şi acolo va fi un timp de necaz, aşa cum niciodată nu a fost de atunci... naţiunea...
Aceea este când anticristul, acest călăreţ din Prima Pecete iese, când el are loc.
... chiar până în acest timp: ...
Nu în timpul când Titus a luat zidurile Ierusalimului.
Acela era numai la un singur loc. Priviţi când acest anticrist, acel prinţ care urma să vină, priviţi când vine el.
... chiar la acelaşi timp: şi la timpul acela poporul tău va fi izbăvit, fiecare care este găsit scris în carte.
Aleluia! "Poporul tău," Israel, "va fi scris în carte."
Şi mulţi dintre cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi, unii pentru viaţă veşnică, şi unii pentru ruşine şi dispreţ veşnic.

E-106 Cum în lumea asta putea fi aceea când Titus a luat zidurile Ierusalimului? Cum ar fi putut să fie? Ea nu putea fi. Vedeţi, el vorbeşte de timpul sfârşitului, la înviere. Este corect? Acum:
Şi cei ce sunt înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului; şi cei ce întorc... care întorc pe mulţi la neprihănire... stelele pentru totdeauna ...
Ascultaţi! Iat-o aici, reala, pecetluire adevărată.
Dar tu, O Daniele, închide cuvintele, şi pecetluieşte cartea, chiar până la timpul sfârşitului: ...

E-107 Ce este aceasta? Oh, aleluia! Voi o vedeţi, clasă? Această revelaţie a lui Isus Cristos, şi a Puterii Lui, a Venirii Lui, a timpului sfârşitului, a fost pecetluită până la acest timp. Asta este ce a venit El să facă. Aceasta este ascunsă de cei învăţaţi; nu-i de mirare, că ei vor să o aplice, "să o pecetluiască," acolo în urmă, la "fără profeţi," şi totul acolo în urmă. Aceea nu ţine apă. Dar viziunea, această viziune, a fost pecetluită chiar până aici acum. Şi acolo este unde îmi pun credinţa mea, că Dumnezeu va descoperi acele şaptezeci de săptămâni. Amin! "Pecetluieşte," El a zis, "până la timpul sfârşitului. Închide Cuvintele şi pecetluieşte Cartea până la timpul sfârşitului."

E-108 Ce a făcut el? Să pecetluiască viziunea şi profeţia! pani el a profeţit aceste lucruri. El a văzut-o într-o viziune, şi Îngerul a venit jos să pecetluiască viziunea, şi să pecetluiască profeţia. Ei o pot citi, dar nu o pot înţelege, până la timpul sfârşitului. Timpul sfârşitului, ce este timpul sfârşitului? Sfârşitul celei de¬a şaptezecia săptămână, când prinţul acela, anticristul, va fi descoperit, la acest timp, făcându-se Dumnezeu. Cum ştim noi că aceasta este pecetluit până la acel timp? Daniel doar a terminat; acesta este ultimul capitol al lui Daniel.

E-109 Sora Simpson mi-a spus în această după-masă, ea a zis, "Frate Branham, eu am citit toată Cartea lui Daniel. Eu-eu doar nu am ştiut nimic mai mult când m-am oprit, când am terminat, decât când am început." Iat-o aici, Soră Simpson, dacă eşti aici în seara aceasta. Eu cred că o văd şezând acolo. Eu nu am zis nimic în trailer. Eu mi-am păstrat tăcerea, căci m-am gândit că poate voi ajunge la aceasta.
Dar, viziunea care a văzut-o Daniel, jos acolo lângă râu, a fost pecetluită, "până la timpul sfârşitului." Aceasta-i... Lăsaţi-mă doar să merg înainte şi să o citesc aici. Vedeţi?
Dar tu, O Daniele, închide cuvintele, şi pecetluieşte cartea, chiar până la timpul sfârşitului: mulţi vor merge încoace şi încolo, şi cunoştinţa va creşte.
Şi eu Daniel am privit, şi, iată, acolo au stat... doi, ... unul de o parte... a râului, şi unul de cealaltă parte de mal a râului.
Şi unul a zis omului îmbrăcat în-în in, care era pe apele râului, Cât va dura până la sfârşitul acestor minuni?
Acum ascultaţi.
Şi l-am auzit pe omul îmbrăcat în in, care era pe apele râului, când şi-a ridicat mâna dreaptă şi mâna stângă spre cer, şi a jurat pe cel ce trăieşte în veci de veci căci va fi pentru un timp, timp, şi o jumătare de timp; ...
Acum, noi luăm chiar-chiar exact, "Timp, timp, şi o jumătate de timp." Acum voi priviţi când ajungem în cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniele cum vine aceea afară. Aceea este când taina va fi dscoperită. În ordine. "Timp, timp, şi o jumătate de timp."
... şi când el va... ("el," pronume personal acum, anticristul) ... va împli-... împlinit-împlinit să risipească puterea poporului sfânt, (aceea este când el rupe legământul în mijlocul săptămânii), toate aceste lucruri vor fi împlinite. (Amin.)
Şi am auzit, dar nu am înţeles: atunci am zis eu, O... Doamne, care va fi sfârşitul acestor lucruri?
Şi el a zis, Du-te în drumul tău, Daniel: căci cuvintele sunt închise şi pecetluite până la timpul...
[Fratele Branham face pauză. Adunarea zice, "Sfârşitului!" – Ed.] Oh, nu uitaţi aceea!
... până la timpul sfârşitului.
Mulţi vor fi curăţiţi, şi albiţi, şi încercaţi; dar cei răi vor face răul: şi nici unul din cei răi nu va înţelege; dar cei înţelepţi vor înţelege.

E-110 Mesajul timpului sfârşitului o va descoperi; ultima epocă a bisericii. Glorie! Iuh! Ia te uită! Oh, vai! Aceasta mă cutremură, să mă gândesc la aceasta, taina! Lucrurile de care îşi lovesc ochii biserica lumească, şi zice că, "Este fără sens." Taina despre Cine era Isus Cristos; nu o a treia Persoană, nu a doua Persoană, nu a treia Persoană, ci Persoana lui Dumnezeu. Toate acestea alte taine ale lui Dumnezeu vor fi descoperite, deoarece este scris aici în această Carte, şi vor fi descoperite la generaţia timpului sfârşitului. Ei nu o mai pot vedea în seminarii, şi şcoli, şi denominaţiuni, cum Iudeii nu puteau să-l vadă pe Isus fiind Mesia. Nu-i de mirare că ei încearcă să se gândească că sunteţi nebuni. Nu-i de mirare că ei cred că sunteţi proşti. Nu-i de mirare că ei nu pot înţelege de ce nu puteţi cloncăni cu ei. Deoarece, există o Putere şi o viziune în spatele ei, un Cuvânt al lui Dumnezeu care este descoperit, să pună Biserica în ordine pentru Răpire şi plecarea Acasă. Da. "Mulţi vor alerga încoace şi încolo, şi cunoştinţa va creşte." Cu certitudine.

E-111 Acum, ce este un alt lucru care va fi cunoscut? Priviţi la ziua de azi, la biserici. Aici este ea. Eu sper că aceasta nu răneşte, dar eu trebuie să o spun. Făcând...

E-112 În ziua aceea se va ridica un anticrist.

E-113 Acum, amintiţi-vă, când noi ajungem în Peceţi, anticristul acela călăreşte drept afară peste acele Peceţi. Daniel a vorbit despre aceasta aici, "Prinţul care va veni." El va fi stârpit, Isus va fi, să facă ispăşiri pentru popor. Dar, "Acel prinţ care se va ridica, care va face urâciunea să facă pustiire," aceea era Roma, prin Titus. Şi de data aceasta, acesta-i un prinţ care vine din Roma, care o va face. Şi el va fi descoperit în ziua din urmă, acum ascultaţi, "se face pe sine Dumnezeu," aşa cum Duhul Sfânt ne avertizează în Doi Tesaloniceni, al 2-lea.
Să mergem doar la aceasta, Doi Tesaloniceni, şi atunci voi nu veţi avea cuvântul meu ci Cuvântul lui Dumnezeu. Doi Tesaloniceni, al 2-lea capitol şi al 12-lea verset. Să vedem. Doi Tesaloniceni, al 2-lea capitol şi al 12-lea verset. Să vedem. Să începem deasupra de aceea, al 7-lea verset.
Căci taina fărădelegii deja lucrează: ... (Acesta este Pavel care vorbeşte, prin Duhul Sfânt.) ... numai¬numai cel care-l opreşte îl va opri, până când va fi luat din cale.
Cine este "El" aici? Ştie cineva? Duhul Sfânt, "Cel care-l opreşte."
Şi atunci (când) cel Rău va fi descoperit, ...
Când? Tocmai la timpul când Duhul Sfânt este luat afară, care se pregăteşte să plece chiar acum. Pentru ce pleacă El? Ia Biserica cu El. "Descoperit!" Pavel vorbeşte, sub inspiraţie.
... pe care Domnul îl va nimici cu suflarea gurii Lui, şi îl va distruge cu strălucirea venirii lui: (cel rău, desigur)
Chiar el, a cărui venire este după lucrarea lui Satan cu toată puterea şi semne şi minuni mincinoase,
"Noi suntem cea mai mare biserică. Noi avem aceasta. Noi avem aceasta. Voi toţi vă consolidaţi împreună, vedeţi. Noi suntem cei mai mari." Minuni mincinoase!
Şi cu toată... nelegiuirea în cei ce pier; deoarece ei nu au primit din dragostea adevărului, ca ei să poată fi salvaţi.
Şi din această cauză Dumnezeu le-a trimis iluzie puternică, ca ei să creadă o minciună-să creadă o minciună:
Şi ca ei... să poată fi condamnaţi cei care nu au crezut adevărul, ci au plăcere în nelegiuire.

E-114 Voi o pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Oh, vai! Acum, Pavel vorbeşte. Timpul când Pecetea lui Dumnezeu se face cunoscută, Duhul Lui, Numele Lui, harul Lui, toate aceste alte mari taine care ies acum, planuri pentru Biserica Lui să meargă în Răpire; revărsarea Duhului Sfânt a făcut aceasta. Aceea este ce a făcut El în zilele din urmă.

E-115 Acum, să vedem. Avem noi timp pentru aceasta ultima? (Adunarea zice, "Amin." – Ed.] A şasea, "Unge pe cel prea Înalt." Oh, vai! Aici este acela! Ultimul lucru ce El urmează să facă, este să ce? Acum, să mergem doar înapoi acolo în Daniel, să aflăm ce tot urmează El să facă chiar aici. "Şaptezeci de săptămâni." Ce urmează să fie dobândit în acest timp? În ordine.
... sunt hotărâte asupra poporului tău şi... cetatea ta sfântă, să termine fărădelegile (fărădelegile poporului), ... să pună capăt păcatului (pentru popor), şi să facă ispăşiri pentru nelegiuirea lor, şi să introducă neprihănire veşnică (pentru Iudei), şi să pecetluiască viziunea şi profeţia (până la timpul sfârşitului), şi să ungă pe cel prea Sfânt.
Acela-i scopul înşesit al venirii Lui.

E-116 Acum, "să ungă pe cel prea Sfânt." Acum, aceasta poate fi puţin ciudat pentru doar un minut, pentru mulţi dintre voi învăţătorii, dar acum doar staţi pentru un minut, doar să vedeţi cum se termină.

E-117 Aceasta este ungerea, nu a unui om. Isus este deja uns. Este aşa? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Cartea Faptelor a zis că Dumnezeu l-a uns pe Isus cu Duhul Sfânt; El a mers în jur făcând bine, şi vindecând bolnavii, şi aşa mai departe. Isus este, deja. El este Mesia. Şi Mesia înseamnă "Cel uns." Este corect? Dar aici la timpul sfârşitului, El urmează să ungă pe cel prea Sfânt.

E-118 Ce este "cel prea Sfânt"? În felul meu de a o vedea, care eu cred că o pot dovedi prin Scriptură, este să ungă "pe cel prea Sfânt," care va fi Cortul care va fi folosit în timpul Mileniului. Acum ascultaţi, vedeţi de ce o iau eu. Descris în Ezechiel, al-al 4-lea capitol, ... Nu, vreau să spun al 43-lea capitol, 1-ul şi al 6- lea verset. Să mergem înapoi la Ezechiel şi să aflăm cum descrie în Mileniu, cum ei vor unge... Ezechiel 43, şi doar să citim puţin aici acum ş( să vedem ce urmează să facă El în acest Mileniu, ungerea. În Ezechiel 43, în ordine, şi acum să începem cu 1-ul, la al 6-lea verset. Voi puteţi citi întregul lucru după ce ajungeţi acasă, desigur, voi care notaţi, Ezechiel 43. "După aceea..."

E-119 Acum, priviţi, descrierea Templului care urmează să fie zidit în Mileniu. Acum, oricine, orice cititor care ştie, că de la Ezechiel al 40-lea capitol, până pe la al 44-lea capitol, nu este nimic în lume decât Templul Mileniului fiind ridicat pe pământ, (oricine ştie asta, vedeţi), când slava Domnului îl umple, şi aşa mai departe în felul acela. Acum noi suntem... urmează doar să descriem Templul în al 43-lea capitol, şi 1-ul până la al 6-lea verset.
După ce el m-a adus la poartă, chiar la poarta care se vedea spre est:
Şi, iată, slava... Dumnezeului lui Israel a venit din spre răsărit: şi glasul era ca glasul multor ape: şi pământul strălucea cu slavă.
Şi a fost în acord cu apariţia viziunii care am văzut¬o, chiar în acord cu viziunea care am văzut-o când am venit să distrug cetatea: şi viziunea era ca aproape de viziunea care am văzut-o lângă râul Chebar; şi am căzut cu faţa la pământ.
Şi slava DOMNULUI-slava DOMNULUI a venit în casă pe poarta a cărei vedere este spre răsărit.
Deci Duhul m-a luat sus, şi m-a dus în curtea dinăuntru; şi, iată, slava DOMNULUI a umplut casa.
Şi L-am auzit vorbindu-mi din casă; şi omul stătea lângă mine.

E-120 Ungerea, ungerea acelui Templu pentru domnia Milenară. Acum observaţi în Levitic. Acum priviţi cum a fost dedicat în Levitic. Acum, dacă noi mergem înapoi la Levitic, noi aflăm că Moise a uns templul. Să mergem doar înapoi în timp ce suntem la el. Noi mai avem aşa mult timp. Şi să mergem înapoi la Levi tic şi să aflăm când Moise a uns templul, la Levi tic al 8-lea capitol.

E-121 Oh, mie doar îmi place să compar aceste Scripturi cu Scripturi. Vouă nu vă place? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi atunci voi-voi doar aveţi o-o-o idee despre ce-despre ce căutăm şi ce facem. Acum, oricare din voi îşi dă seama că noi doar folosim o Scriptură din când în când, despre aceasta.

E-122 Acum, al 8-lea capitol din Levitic, şi eu am marcat aici jos, al 10-lea verset. Notaţi Levitic 8:10. Să vedem.
Şi Moise a luat uleiul pentru ungere, şi a turnat ulei ungător, şi a uns cortul şi tot ce era în el, şi le-a sfinţit.
Şi... le-a stropit cu el pe altar de şapte ori, ... a uns altarul şi toate vasele, şi ligheanul şi piciorul lui, până la... să le sfinţească.
Şi a turnat... ulei de ungere peste capul lui Aaron, şi l-a uns, să-l sfinţească.

E-123 Moise, în pustie, sfinţind, sau ungând cortul închinării, pentru copiii lui Israel când ei erau în călătoria lor. El a fost uns.

E-124 Acum, în Doi Cronici, răsfoim acolo, şi noi vom vedea dedicarea atunci când Duhul A Sfânt şi-a luat locul Lui la cort, şi priviţi ce a avut loc acum. În Doi Cronici al 5-lea capitol, şi să începem la al 13-lea verset. Doi Cronici al 5-lea capitol, şi începem cu al 13-lea verset.
Şi a venit... să se împlinească, în timp ce trâmbiţele şi cântăreţii erau... să facă un sunet să fie auzit... lauda şi mulţumirile DOMNULUI; şi când ei şi-au ridicat glasurile cu trâmbiţa şi chimvalele şi instrumentele de muzică, şi lăudând pe DOMNUL, şi cântând, Căci el este bun; şi îndurările lui ţin veşnic: că atunci casa a fost umplută cu un nor, chiar casa DOMNULUI;
Aşa încât preoţii au stat... preoţii nu au mai putut sta să facă slujba din cauza norului: căci slava DOMNULUI a umplut casa lui Dumnezeu.

E-125 Dumnezeu a venit în sanctuarul care urma să fie uns, şi i-a fost predat Lui ca oamenii să vină şi să se închine. Deci, să ungă, nu locul "tău sfânt", ci să ungă locul "prea Sfânt." Şi noi observăm, că, Noul Ierusalim este locul "prea Sfânt." Şi ungerea va fi peste Noul Ierusalim care coboară de la Dumnezeu din Cer, pregătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Ungerea va fi peste ei.

E-126 Acum, când Zorobabel şi-a dedicat templul, după ce a fost rezidit, nu a mai fost uns din nou, căci a fost deja uns; şi era dărâmat, şi a fost doar iniţiat din nou. Distrugerea care a venit peste el. El a fost iniţiat din nou şi ridicat, astfel acolo nu a mai fost ungerea lui. Când el a fost odată uns, aceea s-a purtat înainte, şi merge înainte chiar până în timpul acesta. Dar când Dumnezeu stabileşte Cortul Mileniului, El va unge pe cel prea Sfânt; nu "sfântul tău," ci "cel prea Sfânt."

E-127 Dar când Regele Îşi ia Tronul pentru o mie de ani, (glorie!) ea este gata acum. Ungerea celui prea Sfânt va fi ultimul lucru care va avea loc. Când cortul este ridicat; învierea a venit; Iudeii s-au reîntors; Cristos şi Mireasa Lui au venit, Iudeul, cei o sută patruzeci şi patru de mii sunt pecetluiţi; Mileniul a avut loc. Acolo va fi o ungere când locul prea Sfânt va fi uns; sfântul, Sfânta sfintelor, şi cel prea Sfânt. Când, locul cel prea Sfânt este sanctuarul unde a locuit Dumnezeu, între Heruvimi. Şi, de data aceasta, Cristos va şedea în locul prea Sfânt, cu ungerea peste El. Şi ei nu mai au nevoie de soare acolo, căci Mielul din mijlocul Cetăţii va fi Lumina. Soarele niciodată nu va apune în Cetatea aceea, aşa cum spunea bătrânul Unchi Jim. Şi niciodată nu va apune, deoarece Cristos va fi Lumina, Cel uns. Şi Regele va veni şi Îşi va lua Tronul pentru o mie de ani, să domnească.

E-128 Ieremia 3:12-18, inclusiv, să-l citim. Acolo în Ieremia al 18- lea capitol, eu cred. Da. Nu, al 12-lea capitol, scuzaţi-mă, al 12- lea capitol din Ieremia, şi să începem cu... Ieremia 3, scuzaţi¬mă. Ieremia 3, eu am avut scris jos aici, unde, în timp ce studiam, Duhul Sfânt m-a mutat doar din loc în loc, eu doar am notat acestea din câte le-am putut mai bine. Ieremia 3, şi apoi 12 la 18, inclusiv. Să-l citim.
Du-te şi proclamă aceste cuvinte înspre nord, şi spune, Întoarce-te, tu decăzuta Israel, zice DOMNUL; şi Eu nu voi cauza a mea-a mea... cauza mânia mea să cadă peste tine: căci Eu sunt milostiv, zice DOMNUL, şi Eu nu voi ţine mânia pentru totdeauna.
Numai recunoaşte-ţi nelegiuirea, că tu ai păcătuit împotriva DOMNULUI Dumnezeului tău, şi ţi-ai desfăcut căile la străin sub orice pom verde, ...
Aceea este ce au făcut ei, din est, vest, fiecare naţiune. Vedeţi?
... şi nu v-aţi supus glasului, glasului meu, zice DOMNUL.
"Întoarce!" Ascultaţi la aceasta.
Întoarceţi-vă, O copii decăzuţi, zice DOMNUL; caci Eu sunt (c-ă-s-ă-t-o-r- -t) ... Eu sunt căsătorit cu tine: ...
"Ochii lor le-au fost orbiţi, deoarece Eu dau Neamurilor o şansă. Dar, întoarceţi-vă, căci Eu sunt căsătorit cu voi."
... şi Eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, şi pe doi dintr-o familie, ...
Nu toţi care se numesc Iudei vor intra. Ci acel grup ales va intra, acel Beniamin mic care vine acolo jos înaintea lui Iosif, acel grup din fiecare naţiune, unul dintr-o cetate, şi dintr-o familie.
... şi Eu vă voi duce în Sion:
Şi Eu vă voi da un păstor după inima ta, care vă va hrăni cu cunoştinţă şi înţelegere.
Şi se va împlini, când vă veţi înmulţi şi veţi creşte în ţară, în zilele acelea, zice DOMNUL, ei nu vor mai zice, Chivotul legământului DOMNULUI: nici nu le va trece prin minte: nici nu-şi vor aminti; nici nu vor-nu o vor vizita; nici nu se va mai face .
La timpul acela ei vor numi Ierusalimul tronul DOMNULUI; (aşa cum El va fi acolo, vedeţi), şi toată naţiunea se va aduna (aleluia) la ea, şi numele DOMNULUI, la Ierusalim: nici nu vor mai umbla după imaginaţia lor proprie în răul din inima lor.

E-129 Aceea este când Cetatea aceea va fi unsă. Aceea este când Noul Ierusalim va fi uns. Şi toate naţiunile din Cetate... Acolo în Apocalipsa al 22-lea capitol, a zis că porţile nu vor fi închise noaptea, căci acolo nu va mai fi noapte. Şi toţi regii pământului îşi vor aduce onoarea şi slava în această Cetate. Zidurile ei vor fi de iaspis şi piatră de sardiu, doisprezece feluri de pietre; şi doisprezece porţi vor fi o perlă solidă, una fiecare poartă. Acolo nu va mai fi nevoie de candelă. Acolo nu va mai fi lumina soarelui, căci Mielul care este în mijlocul Cetăţii va fi Lumina. Şi El îşi va călăuzi poporul Lui la Viaţă veşnică. Acolo vor sta doi pomi, câte unul de fiecare parte a râului, şi ei vor fi pentru vindecarea naţiunii. Acela-i Cel uns care va veni, Cetatea Sfântă coborând de la Dumnezeu din Cer, venind pe pământ .

E-130 Să luăm acum ce va avea loc în perioada aceea de timp. Oh, iubiţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Să răsfoim la Isaia 65, doar un minut. Doar este prea bună să o ocolim. Este doar prea bună să o lăsăm. Ar putea fi puţin cald, dar haideţi să continuăm să ne mişcăm.

E-131 Isaia 65, ascultaţi ce va avea loc în acel timp. Şi doar întrebaţi-vă, prietene păcătos, dacă tu-dacă tu-ţi poţi permite să o pierzi. Isaia 65, să începem pe la versetul al 17-lea. Ascultaţi, fiecare, atenţi acum. Aceasta este în timpul Mileniului, când cel prea Sfânt este uns.
Căci, iată, Eu voi crea ceruri noi şi... pământ nou: şi cele dintâi nu vor mai fi amintite, nici nu vor mai veni în minte.
Ci va fi... bucurie şi veselie... chiar în acelea pe care Eu le creez: căci, iată, Eu creez Ierusalimul... Eu creez Ierusalimul, (acela-i Noul Ierusalim), o bucurie, şi poporul lui o bucurie.
Ce este ungerea? Bucuria Domnului.
... crea Ierusalimul o bucurie, şi poporul lui o bucurie.
Şi Mă voi bucura în Ierusalim, ...
Regele pe Tron, pe maiestatea regală a Tronului, Tronul Etern, şi poporul Etern cu bucuria Eternă într-o Cetate Eternă! Oh, vai!
Şi Mă voi bucura în Ierusalim, şi mă voi bucura de poporul meu: şi glasul plânsului nu va mai fi auzit în ea, nici glasul bocetelor.
De atunci înainte nu vor mai fi... cu zile puţine, nici bătrân care nu şi-a împlinit zilele: căci copilul va muri la o sută de ani; dar un păcătos fiind de o sută de ani va fi blestemat.
Şi ei vor zidi case, şi le vor locui; ... ei vor planta vii, şi ei le vor mânca rodul.
Ei nu vor zidi, şi altul să le locuiască; (aceea este, voi muriţi şi fiul vă ia locul) ... zideşte, şi un altul să locuiască: ei nu vor planta, şi altul să mănânce de acolo: căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii mei se vor bucura mult de lucrările mâinilor lor.
Ei nu vor lucra în zadar, nici nu vor naşte pentru necaz; căci ei sunt sămânţa celor binecuvântaţi ai DOMNULUI, şi odraslele lor cu ei.
Şi se va împlini, ... înainte ca ei să cheme, eu le voi răspunde; ... (Acea ungere glorioasă, în spatele Heruvimului!) ... Eu voi răspunde; şi în timp ce ei încă vorbesc, Eu voi asculta.
Lupul şi mielul vor paşte împreună, ... leul va mânca paie ca boul: ţărâna va fi hrana şarpelui. Şi ei nu vor mai vătăma nici distruge în tot muntele meu cel sfânt, zice DOMNUL. (Puteţi voi pierde aceasta? Nu!)

E-132 Sărim chiar înapoi aici din nou, şi Isaia vorbeşte din nou, la al 11-lea capitol, 1-ul verset până la al 9-lea. Ascultaţi ce zice aici din nou, când el prinde o viziune, după ce vede femeia, felul cum se vor comporta ele în zilele din urmă. Ni-... Ei bine, Isaia 11, la 1.
Şi acolo o odraslă va ieşi din Isai, ... o Ramură care va creşte din rădăcinile lui: (Cine era acela? Cristos.) ... din rădăcinile lui:
Şi duhul DOMNULUI se va odihni peste el, duhul de înţelepciune, de înţelegere, duhul de sfat... putere, duhul de cunoştinţă şi... frica de DOMNUL;
Şi-l va face să înţeleagă repede în frica de DOMNUL: şi el nu va judeca după vederea ochilor lui, nici... după cele auzite de urechile lui:
Ci cu dreptate va judeca el pe cel sărac, şi va mustra nelegiuirea lor asupra celor blânzi de pe pământ: şi el va lovi pământul cu toiagul gurii lui, şi cu suflarea buzelor lui va ucide pe cei răi.
Cel drept va fi încins de coapse, şi cel credincios brâul rărunchilor lor.
Şi lupul de asemenea va locui cu mielul, şi leopardul va sta culcat cu iedul (aceea-i capra); şi viţelul şi leul tânăr şi cel îngrăşat... sau viţelul, sau leul şi cel îngrăşat împreună; şi un copilaş îi va conduce.
... vaca şi ursul vor paşte; ... puii lor (şi) vor sta culcaţi împreună: şi leul va mânca paie ca un bou.
Şi copilul sugar se va juca la gaura năpârcii, şi copilul înţărcat îşi va băga mâna în vizuina bazilicului.
Ei nu vor vătăma sau distruge pe toţi munţii mei cei sfinţi: căci pământul va fi plin de cunoştinţa... cum apele acoperă marea.
Hum! Aceea este în acel Nou Ierusalim. Acela "nou."
Ramura, aici, la care se referă, din Ramura lui David. "El este şi Ramură şi Vlăstar."

E-133 Acum, după aceasta, Mireasa apare. După cele şaptezeci de săptămâni, Mireasa apare în Apocalipsa al 19-lea capitol, 1-ul şi al 16-lea verset. Ea soseşte cu Mirele Ei, Regele puternic. Oh, vai! Eu nu ştiu dacă o vom lua toată sau nu. Doar o iau astfel...
Ei bine, să citim doar parte din aceasta, oricum. Aici este unde Mireasa va veni, după aceasta. Vedeţi? După ce Mileniul se stabileşte, atunci Cristos vine înapoi cu Mireasa. Corect, 1 la 16, şi al 19-lea capitol.
Şi după aceste lucruri...
După acest Necaz; după Dureri; după Peceţi; după Plăgi; după aruncarea afară a lui Satan, după stabilirea Mileniului. Priviţi!
... după aceste lucruri Eu am auzit un... glas de gloate multe în cer, zicând, Aleluia; Salvarea, şi slava, ... onoarea, ... puterea, Domnului Dumnezeului nostru:
Căci adevărată şi dreaptă este judecata ta: căci el a judecat curva cea mare, care a corupt pământul cu preacurviile ei, şi a răzbunat sângele slujitorilor lui din mâna ei.
Şi din nou el... ei... Şi din nou ei au zis, Aleluia. Şi fumul ei se ridică în veci de veci.
Aceea este vechea biserică prostituată, "fumul ei s-a ridicat."
Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi au căzut jos şi s-au închinat lui Dumnezeu care şedea pe tron, zicând, Amin; Aleluia.
Şi glasul a ieşit din tron, zicând, Laudă Dumnezeului nostru-Laudă Dumnezeului nostru, voi toţi slujitorii lui, şi cei ce vă temeţi de el, şi mici şi mari.
Şi am auzit ca şi cum era glasul unei gloate mari, ...
Ascultaţi! Aici sunteţi, Biserică. După ce Ea a mers sus în al 3-lea capitol, aici vine Ea. Vedeţi? Şi acum al 6-lea verset.
Şi am auzit ca şi cum era glasul unei gloate mari, şi ca glasul multor ape, şi ca glasul unui tunet puternic, zicând, Aleluia: căci Domnul Dumnezeul atotputernic domneşte.
Aleluia! Priviţi! Căsătoria Mielului vine acum. Aici vine Ea.
Să fim bucuroşi şi să ne veselim, şi să-i dăm onoare: căci căsătoria Mielului a venit, şi soţia lui s-a pregătit. (Aici vine Ea, amândoi, Mireasa şi Mirele.)
Şi ei i s-a dat să fie îmbrăcată în in subţire, curat şi alb: căci inul subţire este ... neprihănirea sfinţilor.
Şi el mi-a zis, Scrie, Ferice de cei care sunt chemaţi la cina nunţii Mielului. Şi el mi-a zis, Acestea sunt... cuvinte adevărate ale lui Dumnezeu.
Şi am căzut jos la picioarele lui să mă închin. Şi el mi-a zis, Vezi să nu o faci: Eu sunt dintre împreună slujitori ai tăi, ... fraţii tăi şi am... fraţii tăi şi am mărturia lui Isus: închină-te lui Dumnezeu: căci mărturia (lui Cristos) lui Isus este duhul profeţiei.
Şi am văzut cerul deschis, şi... un cal alb; ... (oh vai!) ... şi cel ce şedea pe el... era numit Credincios şi Adevărat, şi... neprihănire el va judeca şi va face război.
Şi ochii lui erau ca para focului, şi... capul lui erau multe coroane; ...
El a fost încoronat ce? "Rege al regilor."
... şi el avea un nume scris, pe care nimeni nu-l ştia, decât... el însuşi.
Şi el era îmbrăcat cu haină albă înmuiată în sânge: şi numele lui este chemat Cuvântul lui Dumnezeu.
"La început era Cuvântul, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Cine era Acesta? Isus.
... şi numele lui este chemat Cuvântul lui Dumnezeu.
Şi armatele care erau în cer l-au urmat pe cai albi, îmbrăcaţi în in subţire, alb şi curat. (Glorie! Aici vine Ea.)
Şi din gura lui iese o sabie ascuţită, care... şi ca ea să lovească naţiunea: şi... îi va stăpâni cu un toiag de fier: şi el calcă teascul de mânie aprinsă a Dumnezeului Atotputernic.
Şi el avea pe haina lui şi pe coapsa lui un nume scris, REGE AL REGELUI, ŞI DOMN AL DOMNULUI.

E-134 Ce era aceasta? Poporul Lui tocmai L-au încoronat Rege al regilor, şi Domn al domnilor. Venind înapoi la Templul Lui cel sfânt, uns cu Prezenţa lui Dumnezeu, să locuiască şi să domnească prin Mileniu cu Biserica Lui. Amin! Apariţia, cu Regele puternic, să-şi ia locul Ei alături de El, noul Templu regal uns.

E-135 Acum scopul înşesit din Apocalipsa 6:1 la Apocalipsa 19:21 este împlinit.

E-136 Ascultaţi acum, în încheiere. Cele Şapte Peceţi, Şapte Trâmbiţe, Şapte Potire, Trei Dureri, femeia în soare, aruncarea afară a Diavolului, sau balaurului roşu, vine între aceste timpuri în timpul perioadei Necazului. Să nu uitaţi aceasta. Toate aceste lucruri au loc în decursul acestui timp.
Dar aici este scopul înşesit al venirii Lui. Voi o credeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ce timp glorios stă în păstrare pentru acei ce iubesc pe Domnul! Eu îţi spun, prietene, noi nu ne putem permite să pierdem aceea. Să nu pierdeţi asta, orice veţi face. Fiţi siguri!

E-137 Acum, duminica următoare, dacă va voi Domnul, aş vrea să prezint, dacă El mă va ajuta, să arăt chiar exact unde fiecare din aceste şapte zile, unde au avut ele loc, aducând chiar acelaşi-acelaşi lucru care l-am adus astăzi, şi să pun cele şapte timpuri, şapte săptămâni, şaptezeci de săptămâni chiar în locul acelui sanctuar Evreesc, şi să arăt chiar exact unde trăim noi aici la sfârşit, cu voia Domnului.

E-138 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Va-ţi putea voi permite să pierdeţi Cerul? ["Nu."] Noi suntem la timpul sfârşitului!
Ce vine El să facă? Primul lucru ce va avea loc, înainte ca Isus să vină cândva pe pământ, care va fi primul lucru? Biserica va fi (ce?) răpită! Va veni Isus pe pământ şi va umbla în jur la mormânt, şi va da mâinile cu tata şi mama, va vorbi cu noi toţi aici, şi va merge sus? Nu!
Cum va fi aceasta? Noi vă spunem asta, prin-prin Cuvântul Domnului, "Că noi care suntem vii şi rămânem..." Doi Tesaloniceni, al 5-lea capitol, "Noi care suntem vii şi rămânem până la venirea Domnului, nu vom împiedica sau să o luăm înaintea celor adormiţi. Căci trâmbiţa lui Dumnezeu va suna; cei morţi în Cristos vor învia întâi: iar noi care suntem vii şi rămânem vom fi apucaţi sus împreună cu ei să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh." Noi vom fi luaţi într-un moment, la o clipeală de ochi. În decursul acelui timp, care sfârşeşte Epoca Bisericii.

E-139 Atunci, jos aici pe pământ Dumnezeu începe să se ocupe cu Iudeii. Acolo vor fi doi profeţi. Al 11-lea capitol, noi vom lua aceea. Doi profeţi unşi, ca Ilie şi Moise, care eu cred că ei sunt. Şi ei vor aduce mari blesteme, după ce ei au văzut că ei s-au consolidat, şi Roma şi-a rupt legământul, prinţul acela.
În mijlocul acestei a şaptezecia săptămână, îşi va rupe legământul cu Roma, sau Roma îl va rupe cu Israel, şi aceea va cauza să se răspândească urâciunea. Şi acolo va fi marele potop, când rămăşiţa Neamurilor, fecioara adormită... Balaurul, Roma, a aruncat apă din gura lui, să facă război cu rămăşiţa sămânţei femeii care ţin poruncile lui Dumnezeu. Roma va face asta.

E-140 O confederaţie a bisericii îi va consolida împreună, şi-i va aduce pe Iudei în această confederaţie, şi-i va aduce înapoi la propriul lor templu de închinare din nou, în AŞA VORBEŞTE DOMNUL din Biblie, şi ei vor avea biserica lor proprie. [Fratele Branham a bătut pe amvon de câteva ori – Ed.]

E-141 Ei sunt ce acum? Eu doar am prins-o chiar acum. Este proaspătă. Ei sunt acum o naţiune, recunoscută. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dar ei nu au încă închinarea templului. Şi când ei stabilesc închinarea templului, Biserica va fi dusă. Dumnezeu se va ocupa cu Iudeii ca o naţiune. Şi atunci când ei sunt aduşi în această confederaţie, Roma îl va rupe în mijlocul celui de-al şaptezecilea an, trei ani şi jumătate, el va rupe acel legământ cu ei, şi va determina ca urâciunea care face pustiire să se răspândească până la împlinire. Atunci el va lua şi pe Protestanţi şi pe Iudei, şi-i va persecuta. În timpul acela, aceşti doi profeţi se vor ridica şi vor blestema pământul, să nu ploaie în zilele profeţiei lor. Şi ei vor chema foc din cer, şi câte altele. Voi doar aşteptaţi. Noi avem multe aici, păstrate pentru noi, să învăţăm. [Fratele Branham a bătut pe amvon de trei ori.]

E-142 Oh, ce Dumnezeu mare este El! Ce Tată milostiv! Prieteni, lăsaţi-mă să spun aceasta, ca pastor al vostru. Voi nu vă daţi seama de privilegiile sub care trăiţi. Voi nu vă daţi seama. Există mulţi oameni mari, există mulţi sfinţi, există mii de oameni sfinţi care au murit în anii trecuţi, bărbaţi umpluţi cu Duhul Sfânt care ar fi dorit să vadă ziua aceasta în care trăiţi voi. Haideţi voi şi eu să profităm de ea.

E-143 La ce altceva trebuie să ne uităm? Ce putem face după aceasta? Unde mergem noi? Ce se va întâmpla? Noi trebuie să mergem undeva. Noi nu putem sta aici tot timpul. Voi vă puteţi cosi iarba; săptămâna următoare este nevoie să o cosiţi din nou; da, de două ori, înainte de timpul acela. Voi vă puteţi creşte copiii. Voi le daţi prânzul; la timpul cinei ei sunt flămânzi din nou. Îi hrăniţi la cină; ei sunt flămânzi din nou dimineaţa următoare. Voi le cumpăraţi o pereche de pantofi; dacă sunt ca ai mei, după vreo două sau trei luni voi le cumpăraţi o altă pereche. Le cumpăraţi haine în luna aceasta; după o lună sau două le cumpăraţi haine noi. Vedeţi? Nu este nimic continuu. Nu este nimic stabil. Nu există nimic ce poate rămâne.
Nu râvniţi bogăţiile zadarnice ale acestei lumi,
Care aşa de repede se strică,
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ele niciodată nu vor trece!
Timpul este plin de schimbări rapide,
Nimic pe pământ nu poate rămâne nemişcat,
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ascultaţi!
Când călătoria noastră este completă, (El ne va lăsa să ştim când se termină.)
Dacă am fost adevăraţi la Dumnezeu,
Casa noastră frumoasă şi strălucitoare în Slavă, (acea Cetate unsă)
Sufletul nostru răpit va vedea!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Nu râvniţi bogăţiile zadarnice ale acestei lumi,
Care aşa de repede se strică,
Doar zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ele niciodată nu vor trece!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Aşa cum ne aplecăm capul. Dacă niciodată nu i-aţi luat Mâna Lui, nu aţi vrea doar să veniţi să o faceţi acum.
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!

E-144 Fetiţă, tu eşti o domnişoară acum. Părul tău este frumos, obrăjorii tăi sunt rumeni. Dar, tu ştii, doar urmează să fie mâine, până, ele se vor şterge. De unde ştim dar că săptămâna viitoare viermii nu vor mânca, în pământ, acei obraji frumoşi, micuţi, rumeni?

E-145 Frate tânăr, tu eşti tare, mare, muşchi puternici; tu ai mare anticipare. Dar după un timp, doar mâine, acel păr frumos, creţ va cădea, şi ce a mai rămas va încărunţi. Acei umeri mari, drepţi se vor apleca, şi viermii vor începe să mănânce în braţe şi în carne. Ei te vor căra, în ţărână.
Astfel, zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ele niciodată nu vor trece!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de a lui Dumnezeu...
Vrei să te întinzi în sus şi să-I apuci mâna acum.
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Atunci când această călătorie s-a terminat, (aceasta va fi, într-o zi)
Dacă lui Dumnezeu ai fost adevărat,
Frumoasă şi strălucită casa ta în Slavă,
Sufletul tău răpit o va vedea!
De ce nu te ţii de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!

E-146 Multe privelişti am văzut, cam aproape de treizeci şi unu de ani în spatele catedrei. Eu am văzut imagini triste; am văzut imagini glorioase. Cea mai tristă imagine care am văzut-o în viaţa mea... Atât cât am văzut copii murind de foame în stradă; am văzut mame cerşind după o bucată de pâine. Cea mai tristă imagine care am văzut-o cândva, este să văd un om, o fiinţă umană, şi care ar fi trebuit să fie un fiu al lui Dumnezeu, să moară fără să-l cunoască pe Dumnezeu.

E-147 Îmi amintesc o femeie stând la uşă într-o seară, a acestei biserici, a râs de mine. Şi a zis, "Eu nu mi-aş lăsa vaca să aibe felul de religie care-l are el!" În mai puţin de o oră, am fost chemat la spital. Femeie frumoasă, de vreo douăzeci şi doi de ani, ea ţipa, "Aduceţi predicatorul acela aici!" Ea era Catolică, de credinţă.
Când am mers sus, sora bătrână a zis, "Tu eşti prea târziu, Frate Branham. Ea a murit cu vreo cinci minute în urmă."
Am zis, "Pot să o văd?"
A zis, "Ea a ţipat după tine, în ultimele ei cuvinte, 'Aduceţi predicatorul acela, Fratele Branham! "'
Soţul ei era acolo, strigând, "Spune o rugăciune pentru ea! Spune o rugăciune!"
Am zis, "Este prea târziu acum."

E-148 Am tras acoperitoarea jos. Ea avea ochi mari maro. Femeie frumoasă; pistrui mici pe faţa ei; păr castaniu; foarte atrăgătoare. Ea a suferit aşa de tare încât pistruii i-au ieşit de atrăgătoare. Ea a suferit aşa de tare încât pistruii i-au ieşit pe faţă ca şi coşurile. Ochii ei erau bulbucaţi afară din soclurile lor, în felul acela. Şi, desigur, intestinele şi rinichii au acţionat, care sunt în-în... Toţi fac aşa în timp ce mor, cei mai mulţi. Şi acolo era ea, zăcând în acea stare, gura ei deschisă. Şi pleoapele ei aici, au acoperit pe jumătate partea maro a ochilor ei. Eu niciodată nu o voi uita. Cântarea aceea mi-a venit în minte.
Nu râvni bogăţiile zadarnice ale acestei lumi; frumuseţe, pompă.

E-149 Am stat alături de un om chiar aici în Port Fulton, murind. Ei m-au chemat la patul lui. Şi m-am rugat cu el aici la altar într-o seară. El şi-a pus braţul în jurul unei femei. Eu am zis, "Ia-ţi braţul din jurul acelei doamne."
El a zis, "Eu o conduc la Dumnezeu."

E-150 Am zis, "Nu cu braţul în jurul ei." Eu nu cred în astfel de lucruri. El s-a mâniat pe mine. El a izbucnit afară pe uşă.
Am mers la el, puţin mai târziu, când el era pe moarte. El m-a privit în faţă, a zis, "Nu te ruga pentru mine, Frate Bill. Eu sunt pierdut. Eu sunt dus." A zis, "Tot ce am câştigat cândva, s-a dus."

E-151 Am stat chiar aici afară la colţ, o bucată mică de aici, într¬o zi, la un om care m-a chemat la căpătâiul patului lui când era pe moarte. El a zis, "Eu întotdeauna am vrut aşa-şi-aşa, şi aşa." El a zis, "Dar eu niciodată nu l-am slujit pe Domnul. De multe ori m-am reţinut să nu merg la altar." El a zis, "Frate Branham, roagă-te ca Dumnezeu să lase pe fetiţa mea să poată ispăşi pentru lucrurile care le-am făcut. Poate ea poate face ceva pentru Domnul."

E-152 Am zis, "Aceea nu se poate face, frate. Lucrurile care tu le¬ai fi făcut sunt pierdute." Hum!

E-153 Am stat alături de un om, l-am văzut luptându-se cu draci timp de douăzeci şi patru de ore. Zicea că dracii stăteau pe marginea patului lui cu lanţuri înfăşurate în jurul gâtului lor. Zicea, "Nu-i lăsa să mă ia!" Ţipa; îl ţineau în pat. Zicea, "Acolo stă el. Nu-l puteţi vedea? Vine după mine." El l-a amânat pe Dumnezeu, prea mult. Avea hambare mari pline cu fân, pline cu grâu, cai frumoşi de cursă. Cu un an înainte de aceea, el L-a blestemat pe Dumnezeu în faţă; a lovit-o pe soţia lui pentru că a mers la tabernacol. Voi ştiţi ce s-a întâmplat? Trăznetul i-a lovit hambarul, şi i-a omorât caii, i-a ars fânul. Şi omul a murit într-un fel de vrajă, luptându-se cu dracii de pe el.

E-154 Şi un prieten vechi de-al meu (glorie!) stând acolo, a venit la sfârşitul drumului. Am zis, "Te duci, tati?"
A zis, "Asta-i tot, Billy." Am zis, "Cum este?"

E-155 El a zis, "Tot e bine." A zis, "Adu-mi copiii pe marginea patului." El şi-a pus mâinile lui firave peste fiecare din copiii lui şi i-a binecuvântat. Le-a spus celor doi fii, zicea, "Ridicaţi¬mi mâinile, ridicaţi-le sus, aşa cum au făcut Iosua şi Caleb." Mă întrebam ce urma el să zică. El a zis:
Fericită zi, fericită zi,
De când Isus mi-a spălat păcatele!
El m-a învăţat cum să veghez şi să mă rog,
Şi să trăiesc bucurându-mă în fiecare zi.
Noi avem câteva din acele lucruri la care să ajungem, prieteni! Nu-i nimeni care să nu dorească să mănânce mâncare bună, să conducă un automobil frumos, să aibe ce poate avea mai bun. Eu nu-l blamez. Aceea este în ordine. Dumnezeu vrea ca voi să aveţi aceea.
Dar, nu râvniţi bogăţiile zadarnice ale acestei lumi,
Care aşa de repede se strică,
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ele niciodată nu vor trece!
Să ne ridicăm mâinile acum în timp ce cântăm.
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!

E-156 În timp ce stăm în picioare, să ne întoarcem în jur şi să dăm mâinile cu cineva acum. Noi vom continua, serviciul, doar un moment. Dar aş vrea să vă întoarceţi în jur în timp ce cântăm un alt verset din acea cântare.
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Fă-o, tată! Fă-o, tati! La Dumnezeu! Fă-o, adolescentule! Fă-o, frate! Fă-o, frate!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!

E-157 Nu sunteţi voi bucuroşi de El? Ziceţi "Amin!" [Adunarea zice, "Amin!" – Ed.] Toţi care-L iubiţi, ziceţi, "Laudă Domnului." ["Laudă Domnului!"] Toţi care credeţi că veţi merge în Cetatea aceea patrată, ridicaţi-vă mâna. Oh! Doar un minut, cu cântarea voastră.
Eu sunt destinat pentru Cetatea aceea frumoasă, (Cum merge aceea acum?) Domnul a pregătit-o pentru ai Lui;
Unde toţi răscumpăraţii din toate epocile Cântă slavă în jurul Tronului Alb.
Uneori mi-e tare dor de Cer,
Şi slava de acolo o voi privi.
Ce bucurie va fi aceea,
Când pe Salvatorul meu îl văd În acea Cetate frumoasă de aur.
Nu vă place aceea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Eu sunt destinat pentru Cetatea aceea frumoasă,
Domnul meu a pregătit-o pentru ai Lui;
Unde toţi răscumpăraţii din toate epocile
Vor cânta slavă în jurul Tronului Alb.
Oh, uneori mi-e tare dor de Cer,
Şi bucuriile de acolo le voi privi.
Ce bucurie va fi aceea,
Când pe Salvatorul meu îl văd
În acea Cetate frumoasă de aur.
Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Atunci ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al durerii;
El bucurie şi mângâiere îţi va da,
Ia-l oriunde vei merge.
Nume scump (Nume scump), O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Nume scump), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
Acum, nu uitaţi duminica următoare dimineaţa, la nouă trezeci. Şi apoi vom încerca, dacă va voi Domnul, să terminăm în timp, să avem rugăciune pentru bolnavi, duminica următoare dimineaţa la nouă treizeci.
Aplecaţi la Numele lui Isus,
Căzând prosternaţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră se va sfârşi.
Nume scump (Nume scump), O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Nume scump), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
Doar ascultaţi la acest verset:
Aplecaţi la Numele lui Isus,
Ca un scut de orice cursă; Când ispite-n juru-ţi se adună
Doar respiră acel Nume sfânt în rugăciune. (Aceea o va face!)
Nume scump (Nume scump), O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Nume scump), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
Acum predau serviciul păstorului, Fratele Neville, să aibe cuvintele lui de încheiere şi orice poate spune.

Up