Gabriels Instructions To Daniel

Gabriel's Instructions To Daniel
Data: 61-0730M | Durată: 2 oră 11 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Domnul să te binecuvânteze, frate. Bună dimineaţa, prieteni. Este foarte cald, să fii în tabernacol în această dimineaţă, dar foarte glorios să fim aici. Aşa de bucuros că am putut-putut să intrăm astăzi pentru acest serviciu. Şi am anunţat că voi avea un studiu acum despre aceste Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel. Aceea se leagă în restul Mesajului înainte ca eu să pot merge cu cele-cele Şapte Peceţi. Care este, Şapte Peceţi; Şapte Plăgi; Şapte Trâmbiţe; Trei Nenorociri; femeia în soare; aruncarea afară a Diavolului roşu; cei o sută patruzeci şi patru de mii pecetluiţi; toate se întâmplă între acest timp. Şi m-am gândit că ar trebui să iau aceasta mai întâi.

E-2 Acum, este cald. Noi nu intenţionăm să stăm prea mult, doar aşa cum putem. Şi acesta este sezonul, de obicei, în afara sezonului, atunci când oamenii nu au biserică prea des. Şi, în special, şi toţi aceia au săli cu aer condiţionat, şi aşa mai departe, unde este confortabil. Noi dorim să fi avut aceea, dar la timpul acesta nu o avem.

E-3 Mulţi dintre strămoşii noştri au stat afară în soare fierbinte. Când mă gândesc să cer scuze la popor că nu avem o sală cu aer condiţionat, gândurile mele întotdeauna rătăcesc înapoi la Africa unde ei zăceau acolo în acele furtuni, şi femeile acelea cu părul lor atârnând în jos pe faţa lor, stau acolo zi şi noapte, nu părăsesc locul de unde stau ele; nu mănâncă, nu beau, nici nimic, stau chiar acolo doar să prindă un Cuvânt, sau două, din când în când, de la Domnul.

E-4 Mă pot gândi la Mexic când este aşa de cald încât, cinstit, eu stau într-o cameră cu aer condiţionat şi am încercat să mă ventilez, era aşa de cald. Şi văd oamenii aceia venind acolo la ora nouă dimineaţa, în arena aceea mare, şi fără scaune, să şadă jos. Oameni bolnavi, foarte bolnavi, pe moarte, bolnavi; cancer, tumoare; şi mame bolnave, micuţi, bebeluşi pe moarte şi de toate, stau chiar acolo în acel soare cald fierbător, nici o umbră nicăieri, şi doar se reazemă unul de altul de la ora nouă dimineaţa până la nouă în seara aceea, doar să asculte treizeci de minute printr-un translator, şi să vadă lucrările Domnului. Stau acolo şi aşteaptă, îmbrăcaţi cu haine mari şi grele, ei le poartă iarna şi vara. Aceea este tot ce au ei.

E-5 Şi apoi mă gândesc la a sta acolo în junglele acelea, cum aduc ei oamenii aceia bolnavi, care nici măcar nu se puteau mişca. Şi în India, când ei îngrămădesc jos pe unul, apoi pun pe unul peste acela, unul deasupra aceluia, în felul acela, cu lepră şi boli; unde ei i-au târât, şi de ye străzi, şi îi aşează în soarele acela fierbinte, tropical. În furtuni, şi fulgere strălucind, şi lucruri ca acelea, ei vor sta chiar acolo în soarele acela şi furtună, şi de toate, şi niciodată nu se mişcă sau să se plângă, doar... şi încearcă să prindă un Cuvânt al lui Dumnezeu, din când în când, ceva pentru sufletul lor. Atunci de ce să ne scuzăm în această dimineaţă, cu un acoperiş deasupra capului nostru, ventilatoare mergând? Ar trebui să ne fie ruşine dacă ne-am plânge de aceasta.

E-6 Deci îmi amintesc nu cu mult în urmă, într-o insulă, una din insulele din Mările de Sud, eu aveam un serviciu acolo în seara aceea. Şi, oh, acolo a venit o furtună. Oh, eu niciodată nu am văzut o astfel de furtună, doar o strălucire de fulger după alta, luminând ţara. Şi cum vânturile suflau până când pomii erau culcaţi chiar la pământ. Am zis, "Bine, ei sunt... Eu aş putea tot aşa de bine să-mi dau jos costumul, căci nu va fi nimeni acolo jos."

E-7 În câteva momente maşina mică a dat cu spatele la uşă, şi cineva a bătut la uşă, gata să plecăm.
Şi am zis băiatului, el putea vorbi Engleza, am zis, "Este cineva acolo jos?"
A zis, "Tu nici măcar nu poţi intra în apropiere pe distanţa unor blocuri de oraş de locul acela," într-un parc mare de fotbal.
Şi am zis, "Tu vrei să spui că oamenii sunt-sunt aşa acolo afară," am zis, "cu toată furtuna aceasta?"
Ei au zis, "Ei vor să audă despre Dumnezeu."

E-8 Şi-şi astfel eu am mers acolo jos. Şi acolo erau doamne, fete tinere, adolescente, fără să chicotească şi să râdă, şi să pocnească gumă de mestecat, şi să vorbească despre prietenul lor. Fiecare Cuvânt, ele doar se puneau pe El; şi nu se mişcau, doar stăteau şi ascultau. Am făcut o chemare la altar, şi cu miile s-au ridicat, cu lacrimi curgându-le din ochii lor aşa, cu mâinile ridicate spre Dumnezeu, vrând milă pentru sufletul lor, fete tinere şi băieţi, de şaptesprezece, optsprezece ani. Acum este cumva greu să aduci pe cei bătrâni măcar să asculte, vedeţi. Aceasta-aceasta arată că noi nu avem nimic de ce să ne plângem. Mulţumiri fie lui Dumnezeu! Da, domnule.

E-9 Nouă ne-ar place să o avem modernă toată ca restul Americii, dar noi nu am avut-o în felul acela; aşa că noi ne vom descurca cu ce avem.

E-10 Acum, eu am un lucru mic care l-am observat care mi-ar place să-l fac aici în tabernacol din nou. Câţi au Biblii, ridicaţi-vă mâna. Bine. Să deschidem la Psalmul 99 înainte de a avea rugăciune. Noi obişnuiam să facem aceasta, Frate Neville, cu ani în urmă. Eu nu ştiu dacă... Ai citit deja un Psalm în această dimineaţă? [Fratele Neville zice, "Nu." – Ed.] Nu. Mie doar mi-ar place să, adunarea, să citească ceva din Psalm.

E-11 Azi dimineaţă, când şedeam în camera mea de studiu, meditând asupra acestui Mesaj şi Cuvânt, m-am gândit, "Tu ştii, ar fi bine din nou să avem-avem pe toţi să citească un Psalm. Îmi place aceasta aşa de bine."
Motivul că am fost doar puţin întârziat, ei m-au chemat interurban, din Cheyenne, deci acela era motivul că am fost întârziat.

E-12 Şi acum, în timp ce deschidem la acest Psalm, eu am câteva anunţuri de făcut, care doar mi-au fost date. Acela-i Psalmul 99.

E-13 "De acum înainte, toate anunţurile privind adunările de aici de la tabernacol, şi în campanii, vor veni din oficiul din Jeffersonville. Oricine doreşte să cunoască despre adunări trebuie să se înregistreze, sau să dea numele şi adresa lor, şi să o pună pe amvon la încheierea serviciului în seara aceasta. O notă vă va fi trimisă la timp ca voi să faceţi pregătirile să participaţi la adunări."
Aceea este, dacă cineva vrea în viitor să ştie unde urmează să avem adunări, noi avem un sistem stabilit, la oficiu acolo acum, ca voi să puteţi doar să vă puneţi numele şi adresa aici. Şi noi vă vom trimite o carte, înainte de timp, aşa ca voi să ştiţi unde se desfăşoară adunările, şi probabil subiectele, şi orice mai există, dacă aţi putea obţine o şansă. Vedeţi, dacă nu aveţi ceva loc oficial de unde să vină, unul zice aceasta şi unul zice aceea, voi-voi nu o prindeţi, vedeţi. Astfel doar să... Faceţi-vă numele şi adresa şi puneţi-o aici sus, şi Billy Paul o va lua şi o va trimite.

E-14 Acum, s-a cerut, de asemenea, dacă vor fi ceva mai multe... "Frate Branham, vei mai avea alte servicii de vindecare în tabernacol, cu discernăminte?" Nu. Nu. Discernămintele vor fi date prin-prin celălalt comitet al nostru. Noi îl avem pe Fratele Neville aici acum care are un dar de profeţie, care profeţeşte peste bolnavi şi le face cunoscut lucrurile de care au ei nevoie să le cunoască. Şi noi avem un frate cu numele de Higg-... Higginbotham, unul... a fost în comitet, a slujit cu credincioşie în comitet. Eu nu-l văd în această dimineaţă, dar el de obicei are un dar de vorbire în limbi. Şi o domniţă numită Arganbright, o surioară drăguţă care are un dar de interpretare a limbilor.

E-15 Şi aceste mesaje se dovedesc a fi de la Dumnezeu, căci ele de fapt nu iese din ordine, ele sunt doar puse în ordine. Şi curând cum aceste daruri încep să se acumuleze, noi vom încerca să-să luăm... să le punem chiar înapoi în biserică, felul de a se face. Şi eu urmează să le văd foarte curând, şi aşa încât-încât-adunările să fie duse înainte doar perfect în ordinea Domnului, aşa cum putem să o punem perfect.

E-16 Dar aceşti oameni dragi, aşa spune vecina mea, D-na. Woods, care are un microfon conectat aici sus, şi o bandă acolo în spate, să înregistreze adunarea, doar cu scopul să ia acele mesaje, şi să le scrie, şi să vadă dacă ele sunt corecte sau nu. Vedeţi? Aşa este cum le controlează ea. Eu o cunosc pe D-na. Woods a fi o femeie cinstită. Şi ea îmi spune de multe lucruri care s-au spus, că se împlinesc.

E-17 Acum, deci noi suntem recunoscători pentru aceea. Ce uşurare este aceea pentru mine acasă, când vin acasă, atunci. Acel discernământ de partea profetică doar mă sfâşie, şi, de aceea, Dumnezeu mi-a trimis ceva uşurare pentru aceea, prin profeţie, şi vorbire în limbi, şi interpretare, care este profeţie. Care, este profeţie, să vorbeşti în limbi. Există două persoane diferite care profeţesc. Unul vorbeşte, celălalt înţelege ce zice celălalt în limbi necunoscute, este exact profeţie. Şi acum noi vom fi... Noi avem aceea în fiecare zi, la fiecare adunare aici când avem rândurile noastre de rugăciune în adunare.

E-18 Acum, există cineva atunci care ar întreba, aţi... despre dar. Da, eu încă îl am. Dar în felul acela, singurul fel cum îl folosesc, este la interviuri particulare, pe care le am. Şi, să le obţineţi, eu cred că ei le au pe panoul de anunţuri acolo în spate, să obţineţi permisiune să stabilească timpul vostru în ordine, prin Billy Paul, băiatul meu, pentru aici sau în adunările după aceasta. Afară în câmpuri, oriunde, voi trebuie să aveţi un cartonaş pe care vi-l dă Billy Paul. Dacă există ceva în viaţă care nu puteţi înţelege, şi nu ştiţi cum să ieşiţi din aceasta, şi căutaţi înţelepciune de la Domnul, atunci să... Mergeţi la Billy Paul, fiul meu, care este secretarul, şi el vă va da un cartonaş, şi vă stabileşte o dată, la un timp.
Iar apoi când noi avem acele interviuri, atunci aceea va fi când vom merge înăuntru împreună, doar voi şi eu. Şi dacă sunt femei care vin, voi veţi intra cu mine şi soţia mea. Şi apoi voi... Noi vom afla, şi-L căutăm pe Domnul şi-L întrebăm ce trebuie să facem.

E-19 Acum, alte, cazuri minore şi aşa mai departe în felul acela, sunt predate Fratelui Neville, şi Fratelui Higginbotham, şi Sorei Arganbright, şi celorlalţi care vorbesc în limbi şi tălmăcesc, care sunt aici în biserică.

E-20 De aceea, noi suntem ca şi în călătorie. Eu cred că a fost Ietro, care i-a zis lui Moise într-o zi, vedeţi, "Să luăm ceva bătrâni." "Şi Duhul lui Dumnezeu a fost luat de pe Moise şi pus peste şaptezeci dintre bătrâni, şi ei au profeţit. Dar doar lucrurile majore şi grele au venit la Moise." Acum, noi nu suntem Moise, nici nu sunt aceştia bătrânii, dar noi încă îl slujim pe Iehova Dumnezeu, cu acelaşi Stâlp de Foc care ne conduce spre Ţara promisă.
Deci, atunci, da, acolo va fi altul, vor fi adunări şi vor fi interpreta-... Discernămintele vor veni. Aceea îmi va da o şansă atunci să fiu în rugăciune şi studiu, în zilele când ştiu că aceste interviuri vor veni, şi să fiu gata pentru ele.

E-21 Acum amintiţi-vă, Billy Paul Branham, secretarul nostru de câmp, va... Este pe... Buletinul este pe tablă acolo în spate, de către comitet. Eu am o notă aici să anunţ aceea, şi să spun poporului că ei pot să o citească pe afişul de anunţuri, la ieşire.

E-22 Acum, acum, în această dimineaţă noi avem o lecţie mare, şi deseară vom încerca să o continuăm înainte. Şi, dacă Domnul va voi, duminica următoare, alta, în aceasta. Eu nu am ştiut cât de adânc devenea până când am ajuns să o studiez. Şi încă este o taină pentru mine, totuşi, şi astfel eu doar depind de Domnul.

E-23 Acum, voi cu Bibliile voastre, să deschidem la Psalmul 99, 99. Şi eu voi citi 1-ul verset, adunarea îl citeşte pe al 2-lea verset, apoi toţi împreună vom citi ultimul verset. Noi continuăm înainte; eu, 1-ul; adunarea, al 2-lea; eu, al 3-lea; adunarea, al 4-lea; înainte până la ultimul verset, iar apoi noi toţi o vom citi împreună.
Să ne ridicăm aşa cum citim Cuvântul lui Dumnezeu. [Fratele Branham şi adunarea citesc psalmul 99:1-9 aşa cum a indicat el – Ed.]
DOMNUL împărăţeşte; poporul să tremure: el şade între heruvimi; pământul să fie mişcat.
DOMNUL este măreţ în Sion; şi el este sus deasupra tuturor oamenilor.
Ei să-ţi laude numele tău măreţ şi înspăimântător; căci este sfânt.
Tăria regelui de asemenea iubeşte judecata; tu stabileşti dreptatea, tu faci şi judecată şi dreptate în Iacob.
Înălţaţi pe DOMNUL Dumnezeul nostru, şi închinaţi¬vă la aşternutul picioarelor Lui; căci El este sfânt.
Moise şi Aaron printre preoţii lui, şi Samuel printre cei care cheamă numele lui; ei au chemat pe DOMNUL, şi el le-a răspuns.
El le-a vorbit din stâlpul de nor: ei au ţinut mărturiile lui, şi poruncile care el le-a dat.
Tu le-ai răspuns, O DoAMNE Dumnezeul nostru: tu ai fost un Dumnezeu iertător pentru ei, deşi tu i-ai pedepsit pentru născocirile lor.
Înălţaţi pe DOMNUL Dumnezeul nostru, şi închinaţi¬vă pe muntele cel sfânt; căci DOMNUL Dumnezeul nostru este sfânt.

E-24 Să ne aplecăm capetele.
Într-adevăr, Doamne, aceste Cuvinte sunt scrise şi aşternute de robul Tău, David, într-un Psalm către Tine. Tu locuieşti între Heruvimi. Tu eşti sfânt, şi muntele Tău este sfânt. Să ne apropiem cu inimile noastre stropite cu Sângele Domnului Isus, cu o conştiinţă curată, şi cu credinţă şi asigurare că noi venim în Prezenţa Dumnezeului nostru. Fie ca toată această audienţă în această dimineaţă să fie reverentă. Deschide-ne urechile de înţelegere. Vorbeşte prin noi, în înţelepciune, ca noi să putem cunoaşte cum trebuie să ne comportăm în aceste zile şi în Prezenţa Ta.

E-25 Noi ţi-am cere, Dumnezeul nostru, să ne descoperi aceste lucruri secrete care au fost ascunse în toţi anii aceştia, aşa cum ne apropiem de unul dintre cele mai sincere, Cuvinte solemne. Tu ai vorbit despre aceasta când Tu ai fost aici pe pământ, şi ai zis, "Cel ce citeşte, să înţeleagă." Deci, noi foarte graţios venim la Tine, Doamne, şi căutăm înţelepciunea Ta, fără să ştim chiar ce să spunem. Pune în ordine aici câteva Scripturi, şi în mod solemn şi în întregime depindem de Tine pentru răspuns, fără nici un alt scop decât ca noi să putem cunoaşte ora în care trăim, ca noi să putem fi pregătiţi pentru marile lucruri care ne stau înainte. Nu ai vrea să ne acorzi aceasta, Doamne, în numele Celui Care ne-a învăţat pe toţi ca să ne rugăm în acest fel! [Fratele Branham şi adunarea se roagă împreună conform cu Matei 6:9-13. – Ed.]
... Tatăl nostru care eşti în cer, Sfinţească-se numele tău.
Vie împărăţia ta. Facă-se voia ta pe pământ, aşa cum este în cer.
Dă-ne astăzi pâinea noastră zilnică.
Şi iartă-ne de fărădelegile noastre, aşa cum noi iertăm celor care greşesc împotriva noastră.
Şi nu ne duce în ispită, ci ne eliberează de la rău:
Căci a ta este împărăţia, şi puterea, şi slava, pentru veci. Amin.

E-26 Aşezaţi-vă. Acum, dacă careva dintre bărbaţi vrea să-şi dea haina jos, doar simţiţi-vă bine veniţi. Şi cei care stau în jur-pe marginile pereţilor, dacă picioarele vă vor durea, păi, doar simţiţi-vă liberi să ieşiţi afară.

E-27 Iar acum, mă gândesc, dacă copiii vor să meargă la sălile lor, sau au fost ei deja eliberaţi? [Fratele Neville zice, "Nu, ei nu pot. Noi nu o putem avea în această dimineaţă, din cauza mulţimii." – Ed.] Pastorul zice că mulţimea a umplut sălile, astfel noi nu putem avea şcoală duminicală pentru cei mici. Şi noi am fi fericiţi dacă voi cei mici acum aţi coopera cu noi, aşa ca în această dimineaţă, începem un Mesaj mare, enorm de care sunt sigur că va însemna un lucru mare pentru tatăl vostru şi mama, şi cei dragi ai voştri care sunt aici, şi chiar pentru voi cei mici. Deci, noi ne apropiem de aceasta foarte reverent.

E-28 Dacă va voi Domnul, în această dimineaţă noi luăm subiectul despre cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel. Şi în această dimineaţă noi vorbim despre Daniel în captivitate, şi Gabriel zburând să-l instruiască despre viitor. În timp ce Daniel era în rugăciune, Gabriel, Îngerul, a venit înăuntru să-l instruiască.
Deseară, aş vrea să vorbesc despre scopul înşesit al vizitei Lui, şase subiecte diferite să fie aduse deseară, de unde a venit Gabriel.

E-29 Duminica următoare, cu voia Domnului, aş vrea să aşez motivul şi timpul celor Şapte Epoci ale Bisericii, şi în ce timp sunt ele, şi unde stăm noi astăzi. Aceea este în următoarea duminică dimineaţa, cu voia Domnului.

E-30 Acum, motivul pentru aceasta. Eu am adus jos nişte notiţe mici din ultimele câteva Mesaje ale mele. Şi în această dimineaţă aş vrea să suprapun, din cauză că aceasta este pe bandă magnetică care va merge prin toată lumea, în multe naţiuni. Şi, întotdeauna, motivul că o suprapun înapoi, este poate că cineva ar auzi banda de prima dată, şi nu va fi în stare să înţeleagă ce am vrut să spun când mă refer înapoi la altceva.

E-31 Noi am fost acum cu lunile în studiul Cărţii Apocalipsei, Descoperirea Lui Isus Cristos. Noi am trecut prin epocile bisericii. Primele trei capitole din Apocalipsa erau epocile bisericii. Apoi Ioan a fost luat sus în al 4-lea şi al 5-lea capitol, şi i s-a arătat lucruri care-care urmau să fie de acum înainte. Acum, în al 6-lea capitol, el coboară iarăşi pe pământ, să vadă lucrurile având loc care vor merge din capitolul al 6-lea, 1-ul verset, până la al 19-lea capitol al 21-lea verset. Aici vin înăuntru Peceţile, Plăgile, Nenorocirile, lăcustele, femeia în soare, aruncarea afară a balaurului roşu, pecetluirea celor o sută patruzeci şi patru de mii, şi toate aceste lucruri.

E-32 Aceasta a fost o săptămână de studiu uimitor. Ieri, toată ziua, abia am ieşit din cameră, încercând să studiez. Şi este ceva în timpul din urmă, mulţi dintre cei din timpuri vechi de aici, pe care i-am învăţat, eu doar am zis, "Aici aparţin cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel," dar eu nu am încercat să o atac, să o explic. Dar de data aceasta, prin harul lui Dumnezeu, mi-am luat asupra mea să încerc să cer har înaintea lui Dumnezeu, ca să pot să o aduc la popor. Şi aici eu aflu lucruri despre care nu ştiu nimic.

E-33 Şi, apoi, eu-eu am citit cartea lui Dr. Larkin, cartea lui Dr. Smith, notele lui Dr. Scofield, diferite comentarii de la bărbaţi de pretutindeni, şi totuşi eu nu le pot pune a lor împreună să o fac să iese corect. Vedeţi? Deci, în această săptămână eu îmi planific, am vizitat biblioteca din Kentucky, despre câteva din astronomia antică despre calendare şi timpuri, şi să iau de la biblioteci, şi aşa mai departe, toate cărţile antice care le pot, şi la cât de puţin pot să fac, şi având încrederea mea solemnă în Isus Cristos să mi-o descopere.
Căci, eu nu vreau să zică, "Eu ştiu aceasta, şi eu ştiu aceea." El îmi cunoaşte inima. El mă ascultă. Dar eu o vreau, ca eu să pot lumina poporul Lui, de aceea eu cred că El mi-o va da. Eu încă nu ştiu până acum, dar eu mă încred în El pentru duminica următoare, căci aceea va fi partea enormă, duminica următoare, să ştiu şi să aşez acele şaptezeci de săptămâni.

E-34 Fiecare are un loc diferit. Şi când o faci, tu mergi să le treci pe toate la capăt, ele nu vin corect, ele nu se înregistrează corect. Aceasta nu poate. Şi, de aceea, eu-eu pot să nu fiu în stare să o am corect, dar mă voi încrede în Domnul pentru aceasta.

E-35 Şi îmi amintesc de Solomon odată rugându-se şi cerând Domnului Dumnezeu dacă El îi va da înţelepciune, nu pentru el însuşi, "nu prelungirea zilelor, nu viaţă mai lungă, nu bogăţii," ci ca el să poată avea înţelepciune să ştie cum să-să-să judece poporul lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu a onorat rugăciunea aceea, şi i-a dat lui Solomon înţelepciunea aceea, deoarece a fost pentru poporul Lui. Şi de aceea eu cer lui Dumnezeu să mă lase să ştiu ce înseamnă aceste şaptezeci de săptămâni, căci eu ştiu că este calendarul exact pentru epoca în care trăim noi. Şi, de aceea, eu vreau să o ştiu; nu pentru mine, eu sunt... nu pentru mine. Desigur, eu vreau să o ştiu. Eu nu o spun în felul acela, "Nu pentru mine," căci eu o vreau pentru mine. Eu vreau să ştiu, căci eu vreau să ştiu unde trăim şi în ce timp trăim. Şi, atunci, eu ştiu că aceea a fost dată.

E-36 Şi diferiţi alţii au socotit-o, şi ei au avut-o în urmă de tot. Un ins, eu am citit, a avut-o toată sfârşită în 1919, din cele şaptezeci de săptămâni. Ei bine, aceea nu a fost aşa.
Deci, după şaptezeci de săptămâni, după şaptezeci de săptămâni, totul s-a sfârşit. Astfel noi-noi nu facem... Noi vrem să ştim Adevărul. Şi eu îi cer lui Dumnezeu să-mi dea Adevărul.

E-37 Acum, pentru ca să susţin aceasta, merg înapoi, eu vreau să repetăm puţin din urmă. Astfel, de aceea, unele notiţe care le-am notat, care le avem în a\ 5-lea, al 4-lea şi al 5-lea capitol, aşa ca poporul să înţeleagă. Întâi, înainte de a face aceasta, eu vreau să o suprapun, aşa ca voi să luaţi din al 4-lea...
Acum, amintiţi-vă, al 3-lea capitol a fost Epoca Bisericii Laodicea, şi Biserica a fost luată sus la sfârşitul Laodicei.

E-38 Acum, eu am încercat să explic ceva la soţia mea despre aceasta. Eu am avut-o pe Becky, fiica mea, cu toate felurile diferite de dicţionare şi lucruri ce le-am putut obţine. Ele nu dau răspunsul. Eu am dicţionarul Biblic. Eu am dicţionarul vechi Grec. Eu-eu am Websters şi multe altele, dicţionarele moderne. Nici unul din ele nu puteau să dea măcar... să dea cuvintele sau răspunsul, în vreun fel.

E-39 Soţia mea a zis, "Cum te aştepţi ca poporul nostru, care sunt oameni săraci, şi mulţi dintre ei neînvăţaţi aşa cum suntem noi, să înţeleagă aşa ceva?"
Am zis, "Dumnezeu va da răspunsul."

E-40 Nu contează cât este de complicat, Dumnezeu poate să o descompună şi s-o facă simplă. Căci noi suntem... o parte din oamenii aceia care doresc, rugându-se pentru ziua aceea şi ora aceea. Şi ochii noştri sunt îndreptaţi spre Cer, şi noi aşteptăm pentru Venirea Lui. Şi eu sunt chiar sigur că El ne va arăta. Acum, nu ne va spune ziua sau ora, căci nimeni nu va şti aceea, dar cu siguranţă ne va spune ziua din săptămână în care trăim, dacă noi putem doar să o pricepem.

E-41 Acum, în al 4-lea capitol, Ioan a fost apucat sus imediat, după Biserică. Ioan, mergând sus, el a văzut epoca Biserici completă. Acolo este unde mi-ar place să mă opresc, doar o secundă, să spun, că: mulţi oameni care aşteaptă ceva mare, uimitor, ceva puternic să se întâmple, în epoca Neamurilor, sunt cu siguranţă greşiţi. Epoca Bisericii, şi tot ce se va întâmpla în timpul domniei Neamurilor, este înregistrat de la Apocalipsa 1 la Apocalipsa 3, inclusiv. Apoi Biserica a fost răpită şi luată sus, şi restul din aceasta, până la al 19-lea capitol, este ceea ce se întâmplă rasei Iudeilor, după ce Biserica este dusă sus. Şi este timpul Necazului cel mare, nimic să se întâmple printre Neamuri; numai măcelul, şi aşa mai departe, aşa cum vom ajunge la aceea şi vom vedea.

E-42 Dar Biserica, Însăşi, s-a dus la al 13-lea... În ultimul verset din capitolul al 3-lea din Apocalipsa, când Epoca Bisericii Laodicea se sfârşeşte, care a fost ultima.

E-43 Şi noi am luat fiecare epocă a bisericii, de fiecare dată, fiecare lucru care s-a întâmplat, fiecare stea, fiecare mesager, natura lor, ce au făcut ei, şi am adus-o drept în jos prin istorie până chiar la ultima, schiţată chiar acolo pe tablou, pe partea peretelui. Şi când noi am terminat, Duhul Sfânt a venit înăuntru şi a făcut un cerc de acelaşi lucru pe perete, şi a descoperit-o Singur chiar aici la noi toţi.

E-44 Acum, făcând aceasta, eu nădăjduiesc, că la sfârşitul acesteia El va veni cu ceva uimitor şi ne va arăta din nou că noi suntem la timpul sfârşitului.

E-45 Câţi dintre voi aţi auzit a lui Kennedy... discursul Preşedintelui Kennedy, comentariile şi aşa mai departe? Câţi aţi auzit această prezicere, că pe la 1 Ianuarie, s-a prezis că şi Statele Unite şi Rusia vor fi cenuşă vulcanică? Aceea este tot ce avem nevoie. Este mai târziu decât ne gândim. Vedeţi? Deci, dacă suntem aşa de aproape încât chiar oamenii de pe acest pământ prezic acest lucru uimitor să se întâmple, noi mai bine am fi în alertă, totul chiar până la dată, toate mărturisirile făcute, totul gata, căci noi nu ştim doar în ce timp Domnul ne va chema. Şi când El ne dă somaţia, "Vino aici mai sus," mai bine să fim gata. Şi va veni în ora când nu vă gândiţi.

E-46 Marea trezire Penticostală acum încetează. Noi o vedem peste tot, ultima mişcare mare. Mesajul a mers înainte. Totul este gata acum, aşteptând. Biserica este pecetluită. Cei răi fac mai mult rău. Bisericile devin mai bisericoase. Sfinţii vin mai aproape de Dumnezeu. Darurile Duhului încep să se înmulţească în grupurile mici. Noi suntem la timpul sfârşitului. Oh, îmi place cântarea aceea care noi o cântam în biserică.
Eu veghez după venirea acelei Zile bucuroase a mileniului,
Când Domnul nostru binecuvântat va veni şi îşi va apuca Mireasa care aşteaptă;
Oh, inima mea plânge, însetând după ziua aceea de eliberare dulce,
Când Salvatorul nostru va veni iarăşi înapoi pe pământ.

E-47 Aşteptând după ora aceea! Acum, în al 5-lea capitol şi versetul al 5-lea, noi aflăm, în lecţia noastră anterioară, că noi am vorbit despre acel Răscumpărător Înrudit, care noi am aflat că era Cristos. L-a tipizat cu Rut: Rut hotărând; Rut slujind; Rut odihnindu-se. Hotărârea, era justificarea; slujirea, ea se pregătea, sfinţirea; odihnirea, era cu Duhul Sfânt, până când vine Cina Nunţii. Ce frumos!

E-48 Biserica a venit prin John Wesley, justificare, sau... Martin Luther, justificare; prin John Wesley, sfinţire; prin Penticostali, botezul Duhului Sfânt; iar acum, odihna, aşteptând după Venirea Domnului Ei. Perfect!

E-49 Răscumpărătorul nostru Înrudit, bătrânii aveau dreptate când L-au numit un Miel, gata să devină un Leu, ca judecător. El era un Miel, voi ştiţi, cu Cartea pecetluită cu şapte peceţi. Când Cartea a fost luată, lucrarea de mediere s-a terminat.

E-50 Acum, în al 3-lea capitol, Biserica s-a dus sus, dar acum răscumpărarea urmează să fie descoperită, cum Biserica a fost răscumpărat-răscumpărată, revelaţia despre ce a avut loc în timpul epocii Bisericii. Vedeţi, Biserica s-a dus, astfel El acum arată, în al 5-lea capitol, cum a făcut-o El, ce a avut loc, cum a pecetluit El Biserica. Descoperirea Numelui Lui; botezul în apă, folosind Numele Lui; Viaţă Eternă; nu iad Etern; sămânţa şarpelui; siguranţă Eternă; toate doctrinele mari, predestinare, a Bisericii, care i-au fost descoperite Bisericii. El arată cum a făcut-o El.

E-51 Acum, la Rudenia noastră i se înmânează o Carte de Răscumpărare pecetluită cu şapte peceţi de la Proprietarul original. Amin! Cine era, noi aflăm, era Proprietarul original? Dumnezeu Însuşi. "Şi Mielul a venit şi a luat Cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe Tron." Cine era Mielul? Răscumpărătorul, Răscumpărătorul nostru Înrudit, Rudenia cu Biserica, Care a venit şi a răscumpărat pe Israel.

E-52 Acum noi vom intra în aceea în această dimineaţă. Israel a fost răscumpărat, dar aceasta nu s-a aplicat la ei, căci ei L-au respins. Dar, Biserica a primit răscumpărarea lor, şi El este Răscumpărătorul nostru Înrudit. Aşa cum Boaz a trebuit să o răscumpere pe Naomi, pentru ca să o obţină pe Rut, Moabita, o străină, dintre Neamuri; deci Cristos a răscumpărat pe Israel, a aplicat răscumpărarea, şi a fost respins.

E-53 Vă amintiţi iertarea, în care omul a fost împuşcat, care o spun uneori? În timpul războiului civil, când... El era un om bun. El era nevinovat, şi ei l-au aflat vinovat. Deşi, el era vinovat într-un fel, căci a fugit în timpul luptei. Şi ei l-au găsit vinovat şi urmau să-l împuşte. Şi un om a mers la Preşedintele Lincoln şi a zis, "D-le Lincoln, acesta este un Creştin. El s-a speriat. Băiatul, îi cunosc neamul. El s-a temut doar. El nu a vrut să facă rău. El a fugit." A zis, "D-le Lincoln, el este în mâinile dumneavoastră. Dumneavoastră sunteţi singurul care puteţi să-l iertaţi."
Dl. Lincoln a luat o bucată de hârtie şi stiloul lui, şi a semnat, "Iertat," acest Cutare-şi-cutare. "Abraham Lincoln."
El a alergat înapoi la închisoare, şi a zis, "Iată aici. Eu am iertarea ta."

E-54 Şi omul a zis, "Eu refuz să mă uit la ea. Aceasta ar avea o pecete mare pe ea. Aceasta ar fi totul. Tu doar încerci să mă faci obiect de batjocură. Acesta nu-i Abraham Lincoln. Oricine ar putea să-i semneze numele. Dar acesta ar trebui să fie documentat prin pecetea lui, şi aşa mai departe, dacă vine de la el." Şi omul l-a convins; totuşi omul din închisoare a crezut că el glumea, şi doar a plecat.
Dimineaţa următoare, el a fost împuşcat. Şi apoi după ce a fost împuşcat, atunci acolo a fost o judecată la curtea federală, căci Abraham Lincoln, cu douăzeci şi patru de ore mai înainte ca omul să fie împuşcat, şi-a semnat numele că acest om a fost iertat. Şi apoi guvernul l-a împuşcat, oricum. Atunci ce? Atunci curtea federală a Statelor Unite, a zis, a venit la această hotărâre a curţii Federale, a zis, "O iertare nu este iertare numai dacă este primită ca iertare."

E-55 Şi Isus a răscumpărat Israelul la Calvar. Dar aceasta nu a fost o iertare pentru ei, căci ei nu au primit-o ca iertare. Dar, în lecţia noastră acum asupra acestor şaptezeci de săptămâni, noi aflăm că ei au venit înapoi şi şi-au primit iertarea. Dar, El a răscumpărat Biserica, atunci noi suntem iertaţi deoarece noi am primit Sângele lui Isus Cristos ca iertarea noastră.

E-56 Acum, noi aflăm că El era Răscumpărătorul nostru Înrudit, şi El a luat Cartea din mâna Proprietarului original. Acesta este un act de proprietate la răscumpărare. Noi aflăm asta. Vă amintiţi studiul? Este un act de proprietate al răscumpărării. Este un act abstract cu acesta, că Dumnezeu a cerut viaţă pentru moarte, în grădina Edenului. Atunci, Isus, Cel neprihănit, a murit şi a luat un act de proprietate, şi a fost în stare să rupă Peceţile, să descopere ce era în Ele; şi să dea moştenirea, care I-a aparţinut, la poporul Lui. Viaţa Eternă, care El a moştenit-o prin a face aceea, El şi-a dat Propria Lui Viaţă acolo în urmă, la Calvar, şi a împărţit-o printre noi prin Duhul Sfânt. Amin! Nimeni nu a fost în stare (niciodată) să vină să se gândească măcar la dragostea aceea care a fost, ce a făcut El!

E-57 Satan, odată posesor din cauza căderii la grădină, este legat şi aruncat în Iazul de Foc. Zilele lui sunt terminate.

E-58 Isus, în Evanghelie, a avut patru titluri. Noi am prins aceea. Fiul lui David, moştenitor al Tronului; Fiul lui Abraham, dreptul regal; Fiul omului, moştenitor al pământului; Fiul lui Dumnezeu, moştenitor al tuturor lucrurilor. Dreptul regal!

E-59 În Vechiul Testament, proprietatea nu putea fi-nu putea fi ţinută mai mult de cincizeci de ani. Ea nu putea fi anihilată de la proprietarul original decât cincizeci de ani. Şi în a patruzecia zi El a plătit preţul. În a cincizecia zi, răscumpărarea şi puterea care a aparţinut Bisericii, care a fost pierdută în grădina Edenului, a fost răscumpărată înapoi, şi trimisă nouă prin botezul Duhului Sfânt, în a cincizecea zi.

E-60 Apoi noi l-am luat acesta, sulul. Noi am luat sulurile, cum că acest sul a fost înmânat în mâna Lui. Cum că Ieremia, în Ieremia 32:6, vărul lui, Hanameel, i-a lăsat ceva moştenire. Şi ei se duceau în robie. În care, noi vom intra, cu el, în această dimineaţă: robie. Şi acesta a fost ţinut într-un vas de pământ; arată unde puterea lui Dumnezeu, şi sulurile şi secretele lui Dumnezeu, sunt cunoscute, în inimă. Planul nostru de răscumpărare, la fel fiind ţinut în vase pământeşti, Numele lui Isus şi descoperirea.

E-61 Noi aflăm că aceasta a fost pecetluită cu Şapte Peceţi, şi fiecare Pecete a fost înfăşurată împrejur. Şi aşa cum venea descoperirea, El a tras Pecetea, şi o desfăcea şi citea ce spunea Pecetea aceea. Apoi El a desfăcut-o pe următoarea, sulul, şi a citit ce a spus Pecetea aceea. A desfăcut-o pe următoarea, a tras¬o afară şi a văzut ce a zis Pecetea aceea, şi ce era descoperirea. Aceea este exact ce sunt cele Şapte Peceţi ale noastre, în care vom intra curând, noi nădăjduim, că vor face. Fiecare Pecete, când este luată de pe Carte, va fi desfăşurată, şi aceea va arăta exact ce a avut loc.

E-62 Noi aflăm că există "şapte," cinci în planul de răscumpărare. Cinci este numărul. Şi acolo există cinci de şapte; Şapte Peceţi, Şapte Duhuri, şapte îngeri, Şapte Trâmbiţe, şi şapte epoci ale bisericii. Aşa că, vedeţi, acei cinci de şapte este har. Cinci este har, şi şapte este perfecţiune. Deci este chiar perfect mergând chiar exact, vedeţi. În ordine.

E-63 Ca, fiecare Pecete ruptă în Cuvântul lui Dumnezeu, descopere omului din epocă, în ce epocă trăim, duhul epocii, biserica epocii. Apocalipsa 10, la sfârşit, noi aflăm când ultima Pecete s-a rupt, noi aflăm Îngerul stând cu un picior pe pământ, şi unul pe mare, cu mâinile Lui sus spre Cer, şi un curcubeu deasupra capului Lui, jurând pe Cel ce trăieşte în veci de veci, că timpul s-a terminat, cu ultima Pecete. Şi voi aşteptaţi până când vom intra în acele Peceţi şi vedem unde este Pecetea aceea. După ce aflaţi cele şaptezeci de săptămâni, atunci vedeţi unde sunt Peceţile, "Timpul s-a terminat," răscumpărarea este terminată, El este acum Leul şi Judecătorul. El este Salvatorul vostru în această dimineaţă, dar într-o zi El va fi Judecătorul vostru.

E-64 Al 8-lea la 1-ul... al 14-lea verset din capitolul al 5-lea, descoperă timpul Mielului să fie închinat, şi în Cer şi pe pământ; Cartea cu şapte peceţi, Mielul vrednic, Răscumpărătorul Înrudit. Şi de la versetul al 8-lea, la al 14-lea, Îngerii I se închină, bătrânii I se închină, Făpturile vii I se închină. Şi Ioan I s-a închinat aşa de mult încât a zis, "Fiecare creatură din Cer, de pe pământ, sub pământ, m-a auzit zicând, 'Binecuvântări, slavă, putere, înţelepciune, tărie să-i fie Mielului."' Timpul închinării pentru Mielul Rege. Acum, Biserica s-a dus, amintiţi-vă.

E-65 Acum să mergem la Daniel, şi al 9-lea capitol, şi 1-ul până la al 3-lea verset. Şi apoi vom lua al 20-lea până la al 27-lea, deoarece aceasta este doar rugăciunea lui Daniel. Aş vrea ca voi să citiţi aceasta de repetate ori, în decursul săptămânii, acum, până o înţelegeţi.
În primul an al lui Darius fiul lui... sămânţa Mezilor, care a fost făcut rege peste tărâmul Haldeilor;
În primul an al domniei eu Daniel... -ţeles, am înţeles prin cărţi că numărul de... ani, din cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ieremia profetul, că el va implini şaptezeci de ani în pustiirea Ierusalimului.
Acum (următorul) mi-am îndreptat faţa spre Domnul Dumnezeu, să-l caut în rugăciune şi implorare, şi post, şi sac, şi cenuşă:
... M-am rugat DOMNULUI... Dumnezeu, şi mi-am făcut mărturisirea, ...

E-66 Şi tot înainte el merge, până când acum ajungem la al 20-lea verset. Să economisim timp, oamenii stau în picioare, aş vrea să mergeţi la 20, până când ajungem jos acum la al 20-lea verset.
Şi în timp ce vorbeam, şi mă rugam, şi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu Israel, şi prezentam implorările mele înaintea DOMNULUI Dumnezeul meu pentru muntele sfânt al Dumnezeului meu;
Încă, în timp ce vorbeam în rugăciune, chiar omul Gabriel, pe care l-am văzut într-o viziune la început, a început... a zburat iute, m-a atins pe la timpul jertfei de seară.
Şi el m-a informat, şi a vorbit cu mine, şi a zis, O Daniel, Eu sunt venit acum să-ţi dau înţelepciune şi pricepere.

E-67 Ce dacă noi am fi putut numai să fim acolo! Cum l-a găsit El? În rugăciune.
Îngerul, "omul." Voi observaţi, el L-a numit, "omul." Şi fiind al...
Şi începutul implorărilor mele porunca a venit, (şi a venit pentru el să meargă), şi eu am venit să-ţi arăt; căci tu eşti foarte preaiubit: dacă... de aceea înţelege chestiunea, şi ia în seamă viziunea.
Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte peste poporul tău şi peste cetatea ta sfântă, sau cetatea ta, să se termine nelegiuirea, ... să pună capăt păcatului, şi să facă împăcare pentru fărădelege, şi să aducă înăuntru neprihănire veşnică, şi să pecetluiască viziunea şi profeţia, şi să-l ungă pe cel prea Sfânt.
Acolo este motivul înşesit al venirii Lui. Acum observaţi.
Acum, de aceea, să ştii de aceea şi să înţelegi, (acum ascultaţi) că de la darea poruncii să reaşeze şi să zidească Ierusalimul până... Mesia Prinţul vor fi şapte săptămâni, ... şaizeci şi două de săptămâni: şi strada va fi construită din nou, şi zidurile, chiar în timpuri de necaz.
... după şaizeci şi două de săptămâni Mesia va fi stârpit, dar nu din cauza lui: şi poporul prinţului care va veni-prinţul care va veni ... distruge cetatea şi sanctuarul; şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop, ... până la sfârşitul războiului pustiirile sunt hotărâte.
Şi el va confirma legământul (ascultaţi) cu mulţi pentru o săptămână, una din aceste şaptezeci de săptămâni: şi în mijlocul săptămânii el va cauza jertfa şi... jertfa de mâncare să înceteze, şi pentru răspândirea în mare măsură a urâciunii el va face pustiire, chiar până la nimicire, şi ce-i hotărât va fi turnat peste cel pustiit.

E-68 Acum, acolo este lecţia noastră pentru următoarele trei, patru, cinci adunări, orice va descoperi Domnul. "Şaptezeci de săptămâni."

E-69 Acum, îi voi cere lui Doc, dacă el vrea, în seara aceasta, să pună tabla mea acolo, aşa ca eu să o pot marca. Eu nu vreau ca voi să o pierdeţi. Acum voi trebuie să studiaţi cu mine, şi să studiaţi adânc, sau o veţi pierde. Şi aş vrea să o desenez aici pe tablă, şi apoi voi aduceţi-vă creioanele şi hârtie şi scrieţi aceste date, aceste timpuri, şi totul despre aceasta.

E-70 Acum, a şaptezecea săptămână începe (acum luaţi aceasta) după ce Biserica este luată afară. Acum, fiecare care înţelege asta, să zică, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, după ce Biserica este luată afară.

E-71 Apocalipsa 6:1, până la Apocalipsa 19:21, este conectată cu cele şaptezeci de săptămâni, de aceea noi trebuie să ne oprim şi să explicăm, înainte de a merge mai departe. Noi trebuie să ne oprim şi să explicăm de ce aceste şaptezeci de săptămâni. Căci, dacă nu, voi veţi pierde acele Peceţi, veţi pierde acele Trâmbiţe, veţi pierde acele Potire, acele Plăgi, acele trei duhuri necurate ca broaştele, acele trei Nenorociri, aruncarea afară a balaurului roşu, femeia în soare. Voi le veţi pierde pe toate, dacă nu o faceţi, căci aceasta are loc chiar aici în această a şaptezecea săptămână. Aceea este unde are loc.

E-72 Acum, profetul Daniel a fost în Babilon timp de şaizeci şi opt de ani. Voi care vreţi să faceţi referinţe în urmă, şi să vă economisiţi ceva din timp, care eu a trebuit să-să o caut. Şaizeci şi opt de ani! El a mers în captivitate în 606 r.c., şi când viziunea a venit la el era-era 538 î.c. 538 de la 606, rămâne şaizeci şi opt. Şaizeci şi opt de ani el a fost în Babilon, printre păgâni, şi încă a avut biruinţa. Amin. Noi nu putem sta o oră.

E-73 Dar el a fost chiar în mijloc, cu nimeni în afară de trei tovarăşi, şi aceia în diferite părţi ale regatului. Dar, Daniel, stând singur cu Dumnezeu, a ţinut victoria timp de şaizeci şi opt de ani. Gândiţi-vă la aceasta! Eu nu vreau să încep să predic, căci acesta trebuie să fie un Mesaj de învăţătură. Dar, şaizeci şi opt de ani, el a ţinut victoria şi a fost neîntinat, înaintea lui Dumnezeu; fără botezul Duhului Sfânt, fără Sângele lui Isus Cristos să facă mijlocire pentru el; numai cu sângele taurilor, şi a ţapilor, şi junincilor, care el trebuia să le jertfească în secret, din cauza tradiţiei păgâne din ţara aceea. Ei au fost duşi acolo jos. Ieremia a profeţit despre ei, că ei vor merge jos.

E-74 Acum, Daniel, oh, vai, el a început să vadă că timpul se apropia, tot aşa cum suntem noi astăzi. Daniel a început să "înţeleagă," el a zis, "prin citirea cărţilor."
Şi în primul an al domniei lui... Daniel... în domnie eu Daniel am înţeles prin cărţi numărul de... ani, de aceea... cuvântul Domnului a venit la profetul Ieremia, căci se vor împlini şaptezeci de ani în... pustiirea Ierusalimului.

E-75 Ieremia, în 606 t.c., a profeţit, din cauza păcatelor lor şi lipsei de evlavie, că ei vor fi şaptezeci de ani.

E-76 Vă amintiţi, acolo a fost un alt profet care a apărut în ziua aceea. Eu nu-i pot spune numele la timpul acesta. Eu aş putea fi în stare să-l prind pentru voi într-o-în câteva minute, dacă m-aş uita înapoi pentru un timp. Dar el a venit sus şi a zis, "Ieremia, tu eşti greşit. Dumnezeu îl va ţine pe Israel acolo jos pentru aşa de multe zile, pentru aşa multe, vreo doi ani."

E-77 Ieremia a zis, "Aşa să fie. Amin." El a zis, "Dar aşteaptă un minut. Să ne verificăm unul cu altul, ca profeţi." El a zis, "Aminteşte-ţi, acolo au fost acei care au profeţit înaintea noastră, şi ei au spus lucruri care au fost greşite. Şi Dumnezeu s-a ocupat cu ei pentru că au spus lucruri greşite. Deci, hai să fim siguri. Dar Domnul Dumnezeu mi-a spus că încă mai sunt şaptezeci de ani."
Dumnezeu a lovit profetul acela fals, şi i-a luat viaţa chiar în acelaşi an, căci Dumnezeu i-a spus acestui profet adevărat că acolo erau şaptezeci de ani.

E-78 Şi aş vrea să observaţi cum Daniel, deşi un străin, deşi eliminat din poporul lui, eliminat din biserica lui, fără un serviciu de biserică, fără vreo biserică la care să meargă, fără ceva imnuri să fie cântate decât ce cânta el singur, în mijlocul tuturor acestora, încă ţinea la ce a spus acel profet. Amin! Amin!

E-79 Nici o biserică la care să meargă, nimeni cu care să aibe părtăşie; fiecare a mers la temple păgâne, fiecare se închina la idolii lor. Fără cântări creştine; nimeni nu credea acelaşi lucru ca el. Şi în şaizeci şi opt de ani, de când era un om tânăr de vreo doisprezece, patrusprezece ani, când a fost dus acolo jos, el a ţinut adevărat la Dumnezeu; şi a înţeles prin profetul Ieremia că zilele au fost aproape împlinite.
Cum ar avertiza aceea inima oricărui profet adevărat al lui Dumnezeu astăzi, ca noi să ne uităm înapoi şi să vedem ce a spus acest profet adevărat, şi să ştim că noi suntem la timpul sfârşitului.

E-80 El a zis, "Eu am înţeles prin cărţi că Ieremia, fratele meu, mulţi, mulţi ani în urmă, a profeţit că Israel va sta aici jos şaptezeci de ani. Şi timpul acela este aproape împlinit." Şi el s¬a pregătit. Şi el a chemat un post, şi el s-a sfinţit, şi când... cenuşă şi sac, şi şi-a pus-o pe cap, şi a mers să postească şi să se roage, să înţeleagă cam în ce zi trăiau ei.

E-81 Şi dacă Daniel, profetul Domnului, a putut consulta cărţile lui Ieremia, şi să-l aducă la un aşa loc; încât chiar Israel ieşind afară, ei toţi vii, au ieşit din Babilon, să meargă înapoi în patrie, l-ar determina să postească cu sac şi cenuşă. Cu cât mai mult ar trebui să-i facă Bisericii viului Dumnezeu, să ştie că timpul se şterge şi nu va mai fi; şi Venirea Domnului Isus Cristos, şi marele Mileniu gata să se stabilească! Cum putem noi să pierdem timp nefolositor, jucând cărţi, loc de înnot duminica, fără să avem timp pentru Domnul? Doar alergaţi jos... Dacă pastorul vorbeşte despre ceva care nu-ţi place, tu te ridici şi pleci afară. Şi dacă-dacă biserica ţine prea mult, păi, tu-tu, tu eşti-tu eşti nemulţumit. Priviţi la starea noastră. Priviţi ce facem.
Comparaţi vieţile noastre cu profetul acela. Un om, într-o împărăţie întreagă, fără nici o biserică la care să meargă, şi nicăieri altundeva să meargă. A fost dărâmată şi arsă; cetatea lui, poporul lui au fost robi. Şaizeci şi opt de ani! Şaizeci şi opt, şaizeci şi nouă, şaptezeci; el a mai avut doi ani. Deci când el a început să citească în carte şi să vadă că timpul se apropia de împlinire, să fie împlinit, el a mers la Dumnezeu în rugăciune, să afle despre aceasta.

E-82 Ce timp! Ce facem noi? Când, "Naţiunile se rup; marea vuieşte; inimile oamenilor se îngrozesc de teamă; perplexitate de timp." Toate aceste lucruri, scrisul de mână pe perete. Dezintegrare rasială; tot felul de rău se petrece în lume; şi certuri, şi lupte, şi fierberi. Şi arme atârnând în hangare, acea naţiune mică de mărimea Cubei aici jos poate să distrugă lumea în zece minute. Şi ei se ceartă unul cu altul, oameni răi care nu cunosc pe Dumnezeu şi nu cunosc puterea Lui.
Şi Duhul Sfânt în Biserică, se mişcă printre cei Aleşi, arătându-Se viu după două mii de ani, că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Cum putem sta noi leneşi? Cum putem trece noi doar pe deasupra acesteia? Timpul ca noi să verificăm, veghind după ora aceea mare să se apropie.

E-83 Acum, el a citit în Ieremia, capitolul al 25-lea. Să deschidem acolo în Ieremia, al 25-lea capitol, şi să citim ce avea să spună Ieremia. De fapt, să începem la versetul al 8-lea, căci acesta este... Aş vrea ca voi să fiţi siguri că l-aţi priceput. Al 11-lea verset este unde l-am scris aici jos să-l citesc, dar să începem la al 8-lea verset.
De aceea aşa vorbeşte DOMNUL oştirilor; ...
Mie doar îmi place aceea. Când pot auzi de un profet ridicându-se cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL DUMNEZEU, frate, aceea este. Pentru mine, aceea o stabileşte. Aceea este totul.
... aşa vorbeşte DOMNUL oştirilor; Din cauză că voi nu aţi ascultat cuvintele mele,
Iată, Eu voi trimite şi voi lua toate familiile din nord, zice DOMNUL, şi Nebucadneţar regele Babilonului, slujitorul meu, şi-i voi aduce din nou... împotriva acestei ţări, şi împotriva locuitorilor de acolo, şi împotriva tuturor naţiunilor din jur, şi-i voi distruge cu desăvârşire, ...
Amintiţi-vă, aceia erau Aleşii lui Dumnezeu despre care vorbeşte EL Aceia nu erau necredincioşi. Aceia erau membri bisericii.
Dealtfel Eu voi lua de la ei glasul veseliei, ... glasul bucuriei, (întocmai cum avem astăzi, tot rock-and-roll, Ricky şi Elvis,) şi, oh, glasul mirelui, ... glasul păsării sau, miresei, adică, sunetul pietrei de moară, lumina sfeşnicului.
Şi toată ţara aceasta va fi pustiită, ...
Auziţi profetul acela strigând, "Toată ţara aceasta va fi pustiită!" Şi nu ca să imit pe acest mare slujitor al lui Dumnezeu, dar eu profeţesc că toată naţiunea aceasta va deveni pustiită. Dumnezeu va pedepsi această naţiune pentru păcatele ei. Dacă Dumnezeu nu ar lăsa Israelul, aleşii Lui, Sămânţa lui Abraham, cu care El a făcut legământ şi promisiunea, dacă El nu i-a lăsat să scape cu facerea răului; deşi ei erau religioşi până la măduvă, aveau marile biserici, şi preoţii, şi rabinii; dar din cauza imoralităţii şi lucrurilor printre ei, şi Dumnezeu i-a făcut să secere ceea ce au semănat, tot aşa o vom căpăta şi noi. Versetul al 11-lea.
... toată ţara aceasta va deveni pustiită, şi... de mirare; ...
Aceea este, fiecare doar se uită şi zice, "Ia te uită. Ei au fost aşa de grozavi. Priveşte la ei acum."
... şi aceste naţiuni vor sluji regelui Babilonului şaptezeci de ani.
Aceea este un timp de viaţă. Aceea este când bătrâna voastră, mamă binecuvântată a fost un copil. Ei au fost acolo fără un Dumnezeu, fără o biserică, fără o cântare, fără nimic, pentru o generaţie întreagă, până când toată generaţia aceea păcătoasă a murit.
Dar se vor împlini, când şaptezeci de ani sunt împliniţi, că Eu voi pedepsi pe regele Babilonului, şi naţiunea aceea, zice DOMNUL, pentru nelegiuirea lor, şi ţara Haldeilor, şi o voi face o pustiire veşnică.
Şi Eu voi aduce peste ţara aceea toate cuvintele mele pe care Eu le-am pronunţat împotriva ei, chiar tot ce este scris în această carte, care a profeţit Ieremia împotriva întregii naţiuni .
Căci multe neamuri şi împăraţi mari se vor sluji ei înşişi-înşişi de ei de asemenea: şi Eu voi răsplăti... după faptele lor, şi după cuvintele lor din mâinile lor proprii.
Căci aşa mi-a vorbit DOMNUL Dumnezeul lui Israel; Ia potirul cu vin al mâniei mele din mâna mea, şi fă ca toate neamurile, la care Eu te voi trimite, să bea din el.
Cu alte cuvinte, "Ieremia, Eu ţi-am dat acest mesaj. Nu sta liniştit. Nu sta într-un loc, ci profeţeşte la toate naţiunile." Voi o urmăriţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Profeţeşte la toată naţiunea. Arată semnele şi minunile Mele, şi fă-i să ştie că Eu vin să fac aceasta."
Şi ele vor bea, şi se vor ameţi, şi vor fi turbaţi, din cauza cuvântului pe care Eu îl voi trimite printre ei.

E-84 Ce fac ei chiar în această zi? Ei te numesc un-un profet fals, te numesc un-un împăciuitorist, te numesc un-un fanatic, un ghicitor, sau un visător de visuri, sau un fel de telepatist mintal. "Ei vor fi nebuni!" Şi cuvântul nebun, dacă-1 luaţi amănunţit, înseamnă "trăznit." "Ei de fapt vor înnebuni, şi zic, 'Ah, nu acorda nici o atenţie la acel holy¬roller, acel lipsit de sens,' din cauza Cuvântului care-l trimit printre ei."

E-85 Voi vedeţi istoria repetându-se? Ieremia nu ar fi fost de¬acord cu Fariseii, Saducheii, Irodienii lor, orice ar putea fi ei. El, el doar a spus Cuvântul, şi Acesta i-a făcut pe toţi mâniaţi pe el. Ce? Acum observaţi.
Şi apoi eu am luat potirul din mâna DOMNULUI, şi am făcut toate neamurile să-l bea, ...
Ieremia nu a stat acasă. Ieremia nu a stat doar într-un loc mic, ci el a făcut toate naţiunile să bea din el.
... la care DOMNUL m-a trimis:

E-86 Ieremia a luat Cuvântul Domnului, vinul din Cuvântul Lui. Iar vinul este puterea Cuvântului Lui. Vinul are o putere. Vinul este o intoxicaţie. Vinul are putere în spatele lui. "Şi eu am luat Cuvântul Domnului," a zis Ieremia, "şi L-am făcut manifestat. Vinul, puterea care este în El, eu l-am exercitat înaintea lor, şi ei nu L-au ascultat."
Dumnezeu a zis, "Atunci Eu îi voi trimite pentru şaptezeci de ani în Babilon." Aceea este tocmai ce a făcut El. Cel drept şi nedrept au mers la fel.

E-87 Acum, înapoi la lecţie. Daniel a citit. Doar gândiţi-vă, Daniel a citit aceleaşi Cuvinte care le citim noi în dimineaţa aceasta. Daniel a citit aceeaşi Biblie, aceeaşi punctuaţie, aceleaşi propoziţii, aceleaşi lucruri care le citesc eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi citi în următoarele câteva Mesaje, acelaşi lucru, să vă arăt că noi suntem la timpul sfârşitului.
Şi Daniel, luând Cuvântul de la Ieremia, merge jos în Babilon. Şi el a fost profetul uns. Şi el a înfăptuit miracole, semn, putea interpreta limbi necunoscute, şi a făcut semne şi minuni printre ei. Deşi, stătea singur, numai el! Amin! El a stat singur.

E-88 Dar Ieremia a scris aceste Cuvinte cu mulţi, mulţi ani înainte. Şi Daniel, interpretând Cuvântul, a avut... "Spuneţi, acum aşteptaţi un minut. Noi ne apropiem de timpul sfârşitului, căci eu am fost deja aici jos de şaizeci şi opt de ani. Şi profetul Domnului," amin, "fratele meu, adevăratul profet al lui Dumnezeu care s-a dovedit un profet, ne-a profeţit. Eu o am scris aici într-o carte, că a zis, 'Şaptezeci de ani se vor împlini.' O Doamne Dumnezeule, noi ne apropiem de sfârşit. Toată generaţia aceea a murit. Ce vei face Tu acum, Doamne? Tu ai promis să ne trimiţi..." Şi el s-a pus în ordine, să se roage.

E-89 O Dumnezeule, dacă a fost cândva un timp în care noi ar trebui să ne punem în ordine, să ne rugăm, acesta-i acum. Căci, noi ca slujitorul Lui adevărat, noi vedem, prin Scrisorile apostolului, prin avertizările Duhului Sfânt, că noi suntem în ultima zi. Duhul Sfânt vorbeşte Aceasta. "În zilele din urmă, oamenii vor fi încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât de Dumnezeu, călcători de cuvânt, acuzatori falşi, neînfrânaţi, şi dispreţuitori ai celor care sunt buni." Eu înţeleg prin Scrisoare.

E-90 Şi eu înţeleg că vor veni batjocoritori, în ziua din urmă. Eu înţeleg că va fi naţiune împotriva altei naţiuni, în ziua din urmă. Eu înţeleg că vor fi valuri de indignare, în ziua din urmă. Eu înţeleg că vor fi arătări înfricoşătoare, ca farfuriile zburătoare, în cer, arătări misterioase, şi inimile oamenilor se vor îngrozi de frică. Acolo va fi o perplexitate de timp, şi durere printre oameni. Am citit că ei toţi vor merge în organizaţii şi denominaţiuni, şi vor avea o confederaţie, în ziua din urmă. Eu înţeleg că femeile îşi vor tăia părul în ziua din urmă. Eu înţeleg că ele vor purta haine scurte, şi vor umbla cu pantofi cu toc înalt, clincănind cum merg, în ziua din urmă. Eu înţeleg că moralul va fi foarte scăzut în ziua din urmă. Eu înţeleg că predicatorii vor fi păstori falşi în ziua din urmă, care vor compromite, şi nu vor hrăni poporul cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi vor merge după crezuri şi lucruri, în schimb. Dar eu înţeleg că va fi un Glas care va veni în ziua din urmă, strigând din pustie, chemând poporul înapoi la Mesajul original, înapoi la lucrurile lui Dumnezeu. Eu înţeleg, prin Carte, că lucrurile acelea vor avea loc.

E-91 Eu înţeleg că în zilele din urmă va veni o foamete. Bisericile vor fi aşa de organizate, şi aşa de stabilite şi de toate, încât în zilele din urmă va veni o foamete, şi aceasta nu va fi numai după pâine şi apă, ci după auzirea adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu. Şi oamenii vor merge de la răsărit, de la vest, de la nord, şi sud, căutând să audă adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Dar bisericile vor fi aşa de organizate şi strânse, încât ele nu vor reuşi să-L audă. Eu înţeleg aceea din Cărţi. Dar, în ziua aceea, O Dumnezeule, va răsări un Vlăstar din David.

E-92 Eu înţeleg că El va trimite pe Ilie înainte să vină ziua aceea la timpul sfârşitului, şi el va avea un Mesaj care va întoarce inimile copiilor înapoi la părinţi, îi va întoarce înapoi la original, să meargă înapoi la sfârşit, şi început. Eu înţeleg că va avea loc chiar înainte ca Duhul să părăsească biserica Neamurilor, să se întoarcă la Iudei.

E-93 Şi eu nu înţeleg numai prin Scrisoare. Eu înţeleg prin Cuvânt, prin Cuvântul scris, că Israel se va întoarce în patria lui; şi eu îl văd mergând înăuntru.

E-94 Eu înţeleg prin Scrisori, ale profeţilor, că Israel va deveni o naţiune. Ei vor restabili închinarea templului. Dumnezeu va merge să se ocupe cu el din nou când el vine în patria lui. Oh! Doi profeţi se vor ridica în zilele din urmă, cu ei. Eu înţeleg asta. Întocmai cum Biserica Neamurilor se mută afară, doi profeţi vor sosi, Ilie şi Moise, la Israel. Noi o vom lua aşa cum mergem înainte.

E-95 Profetul a văzut că timpul aproape s-a împlinit acolo jos în Babilon. În ordine.

E-96 Gabriel apare, să descopere nu numai ce a întrebat el, ci să-i spună până jos de tot ce a fost hotărât pentru rasa Iudaică, peste tot până la sfârşit. Amin! El a cerut puţin, şi a primit lucrul întreg. El a cerut doar să ştie...

E-97 Daniel încerca să afle, "Cât va mai dura, Doamne, va fi aceasta acum? Ieremia profetul, slujitorul Tău, fratele meu, a profeţit cu şaizeci şi opt de ani în urmă, şi a zis, 'există şaptezeci de ani în care acest popor va sta aici.' Toată generaţia veche practic s-a dus acum."

E-98 Există o generaţie veche penticostală care s-a ridicat, cu patruzeci de ani în urmă. "Luptători vechi," au fost numiţi ei. Ei s-au organizat, şi bătut, şi certat, peste tot prin Muntele Horeb şi Nebo, peste tot pe acolo. Dar, în final, noi suntem la râu acum. El va ridica unul nou acum, cu un Iosua să-i treacă dincolo. Legea a eşuat; Moise a mers cu ea; Moise a eşuat. Iosua i-a trecut dincolo. Noi aflăm că organizaţiile au eşuat, dar Duhul lui Dumnezeu... Iosua, cuvântul Iosua, înseamnă "Isus Salvatorul nostru." Căci, Duhul Sfânt va veni în Biserică. Nu o organizaţie, ci Duhul Sfânt va intra printre popor şi O va pregăti să meargă sus, să traverseze Iordanul. Eu înţeleg prin citirea Cărţii că aceea este ce trebuie să aibe loc. Şi Dumnezeu ştie că aceea este ceea ce caut acum, ca să pot mângâia poporul Lui şi să le spun ce este aproape, şi aici în această dimineaţă, şi afară prin ţările unde vor merge aceste benzi, în toată lumea, căci noi suntem la timpul sfârşitului.

E-99 El a descoperit tot drumul până când Împărăţia a fost complet restabilită şi Mileniul s-a stabilit înăuntru. Acela a fost mesajul lui Gabriel. El a zis, "Eu am venit să-ţi spun că vor fi şaptezeci de ani, şaptezeci de săptămâni, încă, hotărâte asupra poporului tău, hotărâte până la sfârşitul generaţiei Iudaice. Acolo sunt şaptezeci de săptămâni." Acum priviţi ce a spus El. Că acum, de la dare până la reaşezare ...
Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii... tale, ...
"Cetatea ta." Ba bilonul nu era cetatea lui. Care... Unde era cetatea lui? Ierusalimul.

E-100 Acum, când noi ajungem la şapte, sau confirmarea înşesită, noi vom afla ce este cetatea aceea, şi o aducem jos şi dovedim cine a fost, cine a fondat-o, de unde vine ea. Cât va sta? Va fi ea rezidită iarăşi? În ce timp? Oh, mari lucruri sunt rezervate pentru noi. În ordine.
Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii ... tale, să termine nelegiuirea, ...
Acum, El nu a zis, "Daniel..." Fără îndoială că ceea ce i-a spus El că cele şaptezeci de săptămâni erau... Vreau să spun, şaptezeci de ani erau aproape terminaţi. Şaizeci şi opt, doar lipseau doi ani. Şi noi aflăm că profeţia lui Ieremia a atins tocmai exact corect. Doi ani mai târziu, ei au mers afară. Neemia a mers şi a luat un ordin de la rege, şi a construit zidul în timp de
necaz. Ei au lucrat. El a zis, "Zidul " Ascultaţi la aceasta.
... termine fărădelegea, să pună capăt păcatului, ...
"Să pună capăt păcatului." La cine? La Iudei. "Hotărât asupra poporului tău," nu asupra Neamurilor. "Asupra poporului tău," Iudeii. "Şi cetatea ta," nu New York, nu Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Roma. Ci, "Peste cetatea ta," Ierusalim.
... şi să termine nelegiuirea, ... să pună capăt păcatului, ... să facă ispăşiri pentru fărădelege, şi să aducă înăuntru neprihănirea veşnică, şi să pecetluiască viziunea şi profeţia, şi să ungă pe cel prea Sfânt. (Priviţi!)
Să ştii de aceea şi să înţelegi, că de la darea poruncii să reaşeze şi să rezidească Ierusalimul ( care era cetatea lui) la... Mesia Prinţul vor fi şapte (din şaptezeci) săptămâni, ...

E-101 Aşteptaţi până vom intra în aceea! Oh, vai! Aceea este o binecuvântare că eu... Eu îmi voi lua o frânghie şi mă voi lega aici de acest loc.

E-102 El a descoperit-o în jos de tot, a zis, "Eu nu numai că îţi voi spune acum că cei doi ani sunt doar aproape, aceasta se va termina, împlinită." Şi noi toţi ştim că ei au stat acolo exact şaptezeci de ani, şi-şi au ieşit, chiar exact ce a zis profetul. Şi Isaia, sau vreau să Aspun... Daniel a crezut profetul acela, aşa că aici era el, gata. În ordine. Şi el ...

E-103 Iar acum, când a venit Gabriel, El a zis, "Eu am venit să-ţi arăt toată calea, să-ţi descopăr aceste lucruri, care, tot drumul până la sfârşit." Vedeţi? Priviţi.
... urâciunea el va face pustiire, chiar până la terminare, ...

E-104 Terminare, este "sfârşitul tuturor lucrurilor." "Eu vă voi arăta ce se va întâmpla." Acum ascultaţi. Reţineţi-o! "Eu... Daniel, eu am fost trimis. Tu eşti preaiubit în Cer. Şi Eu am auzit rugăciunile tale şi Eu am venit jos acum să-ţi spun ceea ce este hotărât pentru Iudei şi Ierusalim, chiar de acum până la sfârşitul împlinirii, întregul lucru."

E-105 Acum, voi înţelegeţi, clasă? Dacă noi putem afla ce sunt aceste şaptezeci de săptămâni, noi ştim când este terminarea. Oh, vai! Dumnezeule ajută-ne să o ştim. Aceasta ne spune exact undeva în aceste pagini, exact de la timpul acela până în acest timp, până la terminare, şi nu o va omite nici un minut.

E-106 Cum marele Cuvânt al lui Dumnezeu... Când Dumnezeu a făcut pământul şi l-a aşezat în orbită. Şi eu am predicat seara trecută, duminică seara, cum că acolo nimic nu dă greş. Păi, această lume se învârte aşa de perfect încât ei vă poate spune exact când soarele şi luna vor trece, de azi în douăzeci de ani, până la minutul exact. Eu nu vă pot spune, prin nici un cronometru ce îl avem în lume; el va pierde două sau trei minute pe lună, sau va câştiga două sau trei minute, cel mai bun care-l avem. Noi nu putem face nimic aşa de perfect.
Deoarece există numai un lucru perfect, acela-i Dumnezeu. Şi Dumnezeu şi Cuvântul Lui este acelaşi, deci Cuvântul lui Dumnezeu este perfect.

E-107 Şi dacă noi putem afla aceste zile, noi vom afla exact când va fi sfârşitul. Voi o pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Aceasta-i hotărât până la capăt." Al 24-lea verset, "poporul tău şi cetatea ta sfântă," care este Ierusalimul. Am al 21-lea... al 24-lea verset aici. Isus s-a referit la aceasta în Matei 24.

E-108 Acum, Fratele Collins, dacă el este aici în această dimineaţă, eu nu ştiu dacă el este sau nu. În întrebări seara trecută, el a pus o întrebare. (Eu presupun că este în ordine ca eu să o spun, Frate Collins.) Despre, '"Urâciunea care face pustiire,' vedeţi, ce a însemnat?"

E-109 Isus a vorbit despre ea, în Matei al 24-lea capitol, şi noi aflăm. Da, Matei 24:15. Acum ia să o iau foarte repede, aşa ca voi să puteţi vedea ce, Isus vorbeşte despre acelaşi lucru aici, referindu-se înapoi la Daniel. Matei 24:15, pentru voi care notaţi. Eu vreau ca voi, fiecare acum, în special deseară şi-şi duminica următoare, să aduceţi creioanele şi hârtiile acelea, căci noi suntem... dacă nu aveţi o bandă. 24, şi al 15-lea verset, "Şi când de aceea..."
Şi de aceea când veţi vedea urâciunea pustiirii, vorbită de profetul Daniel, ...
Gândiţi-vă! Aceasta este cu patru sute optzeci şi trei, - patru, -cinci, optzeci şi şase de ani înainte. Patru sute şi optzeci şi şase de ani înainte.
... Daniel profetul, stătea în locul sfânt, ...
Acum priviţi în Biblia voastră. Ea este în paranteze.
... (cine citeşte, să înţeleagă:)

E-110 Acum, El vorbeşte către Iudei. Ei vor să ştie, "Cum este cu acest templu? Când va fi el distrus? Când va fi el rezidit? Când va veni un timp când acolo nu va fi piatră pe piatră? Cât va dura aceasta?"

E-111 El a zis, "Când vedeţi 'urâciunea care face pustiire, stând când...' Daniel, 'a stat în locul sfânt."' A zis, "Când vedeţi aceasta împlinindu-se, acum cel ce citeşte să înţeleagă despre ce vorbeşte el."
Acela-i motivul că ne rugăm la Dumnezeu, să o facă aşa de perfect, ca să nu fie nici o umbră de îndoială. Căci, noi nu trebuie să ne punem interpretarea noastră proprie la lucrurile acelea. Aceasta trebuie să vină prin AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aşa că, eu o las chiar acolo până când înţeleg.
I-a descoperit toate lucrurile, acea "urâciune."

E-112 Şi, amintiţi-vă, aceasta are un înţeles compus, chiar ca, "Am chemat pe fiul Meu din Egipt." Aşa cum Israel a fost chemat afară; aşa a fost Isus, Fiul Lui, chemat afară.
Şi aceea va fi chiar exact să se împlinească, tot aşa de sigur cum stau eu aici. Şi El a făcut-o într-un fel, şi El a făcut-o toată ascunsă, toată ascunsă de la Biserică. Oh, când noi ajungem jos în aceea, în acele înţelesuri înşesite, cum a avut El ascuns toate acestea de Biserică; aşa ca Biserica să o vegheze în fiecare minut, fără să ştie când vine El. Dar acum epoca Bisericii este cam pe sfârşite, astfel este doar gata acum pentru Venire, doar se pregăteşte.

E-113 Aceasta este una dintre cele mai importante Scripturi din Carte. Ce face ea? Ea spune încheierea naţiunii Iudaice, poporul Iudeu. Această Scriptură, cele şaptezeci de săptămâni, ea descoperă şi spune exact de la timpul în care Daniel a început acolo, până la sfârşitul împlinirii. Este unul dintre cele mai mari cronometre. Câţi m-aţi auzit zicând, "Dacă vreţi să ştiţi ce zi din săptămână este, priviţi la calendar. Dacă vreţi să ştiţi în ce timp trăim, priviţi pe Iudei"? Aşa este. Acolo este calendarul lui Dumnezeu, luat chiar de aici. Orice teolog, orice şcolar Biblic, oricine, vă va spune că acesta este cronometrul, Iudeii.
Acum ce timp avem? Noi suntem doar... oameni, cald, oh, eu...

E-114 Aceasta nu are nimic de-a face cu Neamurile; aceste Şapte Peceţi, Şapte Plăgi, Şapte Urgii, Şapte Trâmbiţe, nu au nici un lucru de-a face. Biserica Neamurilor va fi în Glorie la timpul acela. Nu are nimic de-a face cu noi, Biserica Neamurilor. Aceasta are de-a face numai cu Israelul. "Daniel, poporul tău şi Ierusalimul."

E-115 Acum, şi dezvăluie faptele că Dumnezeu se ocupă numai cu Iudeii când ei sunt în patria lor. Aleluia! Acolo este unde mă gândesc că atinge la miez, chiar acolo.
Ei întotdeauna încearcă să permită din timpul când Israelul era acolo în timpul lui Daniel. Şi un mare scriitor... Căci... eu ştiu că unii din urmaşii lui sunt aşezaţi aici, eu nu o voi zice. Dar acela-i motivul că ei au tot lucrul acesta fals.

E-116 Aţi ştiut cum Mileriţii, înainte ca ej. să devină Adventişti de ziua a Şaptea, ce au făcut ei aici sus? În 1919, şi-au luat aripile lor, (voi toţi aţi văzut-o în ziarul Courier), şi s-au urcat aici sus să zboare, în dimineaţa aceea. Aceea era să ia cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel. Aha, Mileriţi. Apoi, mai târziu, prin D-na. Ellen White, care a fost profeta lor, s-a întors în jur şi s¬au numit Adventişti de ziua a Şaptea. Iar acum ei şi-au schimbat numele în Glasul Profeţiei. Vedeţi? Trei nume diferite pentru acelaşi cult.

E-11 7 Acum, dar ei au fost greşi ţi, deoarece ei au încercat să aplice acele şaptezeci de săptămâni şi la Iudei şi la Neamuri. Şi El zice aici, "Este pentru poporul tău." Şi Dumnezeu niciodată nu s-a ocupat cu Iudeul afară din Palestina. Şi când Mesia, la a şaptezecea, şi două săptămâni, a fost stârpit, (nu pentru Sine; pentru noi, a fost stârpit), Israel a fost risipit, şi nu a (niciodată) nu a venit înapoi în patria lor până doar în ultimii câţiva ani. Deci, timpul nu a fost socotit acolo pentru epoca Bisericii. Voi o pricepeţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.]
Nu ar fi 1919. Eu pot arăta că ceva s-a întâmplat în 1919, dar aceea a fost când acel Înger, mesajul Îngerului al treilea a lovit şi Urgia a mers înainte. Exact. Dar aceasta nu a fost... Aceea a fost când războiul s-a oprit într-un fel misterios. Noi luăm aceea în al 7-lea capitol când ajungem la ea, când ajungem la capitolul al 7-lea. Voi toţi m-aţi auzit predicând aceea, de multe ori, vedeţi, când mesajul Îngerului a zis, "Ţine cele patru vânturi ale pământului până pecetluim pe Iudei, slujitorii." Şi, acum, ei au tot aşteptat până când toată epoca Neamurilor a ieşit afară.
Apoi când El vine înăuntru, atunci-atunci El pecetluieşte pe Iudei, cei o sută patruzeci şi patru de mii primesc Duhul Sfânt. Acolo sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii, pecetluiţi. Apocalipsa 7. Voi aţi citit-o.
"Şi eu am văzut un mare număr deja în Cer," Ioan a văzut, "de tot soiul, limbi, şi naţiuni, şi ei au stat înaintea lui Dumnezeu, cu frunze de palmieri în mâini, şi îmbrăcaţi cu haine albe, cântând. 'Aleluia! Amin! Glorie, înţelepciune, onoare, tărie, putere, să-i fie Dumnezeului nostru în veci de veci. Amin!' ei strigă."

E-118 Ioan nu a putut înţelege atunci. Dar el a privit înapoi şi a văzut pe Muntele Sinai, (glorie) o sută patruzeci şi patru de mii care nu au fost întinaţi cu femei. Iudei! Femei, biserici! Ei nu s-au ataşat de organizaţii, Luteran, Metodist, Baptist, şi Prezbiterian. Dar ei au fost Iudei de la început, Ortodocşi, şi au avut templul lor acolo, închinându-se pe Muntele Sinai. Aceia sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii. Aceea este după aceasta; Biserica este deja în Glorie. Vedeţi?

E-119 Deci, Dl. Smith a fost greşit, trebuia să fie. Căci, cum o veţi aplica aceea aici jos în 1919, să luaţi pe cei o sută patruzeci şi patru de mii afară? Atunci voi sunteţi iarăşi înapoi în Russeliţi. Vedeţi? Atunci voi sunteţi drept înapoi la doctrina Russelită, care, "Isus a venit în 1914. 1919 El şi-a luat Biserica Lui. Iar acum El este un trup tainic care merge în jurul pământului, ridică... merge la mormântul bunicii şi al bunicului, şi-i învie pe ei toţi, toţi aceia care au fost Russeliţi." Fără sens! Aceasta nu are nici un înţeles în Cuvânt. Aceasta nu se va termina corect. Nu, domnule. Aceasta nu merge.

E-120 Dar, Dumnezeu are Adevărul. Şi Dumnezeu este Acela Care poate să Îl descopere şi să-L pună acolo, şi să-L arate exact, pentru noi. Vedeţi? Eu cred că El o va face. Eu nu o ştiu. Eu vă spun Adevărul. Eu nu ştiu, dar eu cred. Eu cred că El o va face.

E-121 Deci, vedeţi, Dumnezeu nu s-a ocupat cu Iudeii. (Aş vrea să o ţineţi în minte) atât timp cât Israelul...

E-122 Aceea este cât am încercat să-i spun acestui frate şezând pe aici, care vorbeşte despre a merge la Israel, stai la o parte de Israel! Depărtează-te Ade el, voi toţi oamenii care vorbiţi despre convertirea Iudeilor. Înainte ca acest Mesaj să se termine, veţi vedea că aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, prin Cuvânt şi prin Duh. Israelul va fi convertit, toată naţiunea, într-o noapte. Biblia a zis aşa. Dar Evanghelia nici măcar nu este la ei. Există câţiva renegaţi care sunt afară, şi aşa mai departe în felul acela, care vin înăuntru, şi în afară de trupul principal al Iudeilor, care vin înăuntru şi sunt salvaţi. Asta-i adevărat. Eu cred asta cu toată a mea-inima mea.
Dar, amintiţi-vă, atât timp cât Israel este afară din naţiunea lor, ei nu pot fi salvaţi. Acum ei se reîntorc. Şi ei vor fi salvaţi, toată naţiunea întreagă, într-o zi. Biblia a zis aşa. O zi; va aduce, complet, tot Israelul drept înapoi la Dumnezeu. Acolo va fi un lucru aşa de puternic care va atinge Israelul într-una din aceste zile, încât va zgudui întreaga naţiune. Chiar profetul a strigat, şi a zis, "Într-o zi tu ai făcut aceasta." Într-o zi, ei Îl vor vedea. Acolo va fi un lucru puternic.

E-123 Părerea mea, acesta va fi un profet puternic care se va ridica şi va sta înaintea lui Israel, şi le va dovedi că acel Mesia încă trăieşte. Acel Mesia pe care ei L-au respins este... ? ...

E-124 Ei citesc acea Biblie mică acum, din Biblia lui Israel. Ei O citesc din spate în faţă, în felul cum O citesc ei. Şi voi ştiţi cum este scrisă limba Ebraică. Şi astfel când ei O citesc... Şi ei citesc că acel Lewi Pethrus a trimis jos la ei, un milion de Biblii. Ei au zis, "Dacă acest Isus..." Aceia erau acei Iudei care au fost aduşi de jos din Iran, şi jos acolo, niciodată nu au auzit de un astfel de lucru ca Mesia. Şi când ei s-au pregătit să vină înapoi în patria lor, păi, ei nu au vrut să se urce în avioanele acelea. Ei încă arau cu pluguri vechi. Voi o citiţi în revista Look. Câţi aţi citit articolele acelea în Look şi Times rev-...? Păi, sigur voi aţi citit. Vedeţi? Ei nu au vrut să se urce acolo. Acel rabin bătrân s-a ridicat acolo afară şi a zis, "Amintiţi-vă, profetul nostru a zis că noi vom merge înapoi în patrie pe aripile unui vultur." Aleluia!
Naţiunile se sfărâmă, Israel se trezeşte,
Semnele care Biblia le-a prezis;
Zilele Neamurlor numărate, cu chinuri îngreunate;
"Întoarceţi-vă, O risipiţilor la ai voştri."

E-125 Mai bine să vă treziţi. Voi aţi auzit-o şi aţi auzit-o, şi aţi auzit-o, dar urmează să fie ultima dată, într-una din aceste zile. Israel se reîntoarce în patria lui. În ce zi care Dumnezeu hotărăşte ca Israelul să fie o naţiune, aceea este ziua în care niciodată nu va mai fi un alt ne-iudeu salvat.

E-126 Eu voi dovedi asta prin aceste şaptezeci de săptămâni, dacă pot numai să găsesc zilele acelea. Eu voi merge dincolo la... să iau calendarele astronomiei, şi-şi cel Julian, astronomia, şi cel Roman, şi toate din ele. Mai există încă câteva, pe undeva. Există ceva. Dumnezeu ştie despre aceasta, şi, El-El este în stare să o descopere. Vedeţi? Eu ştiu căci calendarul Julian are trei sute şaizeci şi cinci şi un sfert de zile, în an. Deci, oh, ei sunt tot încurcaţi, dar există un adevăr, pe undeva.

E-127 Eu văd aşa de multe biserici, aşa de multe organizaţii, aşa de mulţi oameni mergând cu aceasta, şi unii, "Ave Maria," şi unii închinându-se la aceasta, şi aceea, şi cealaltă. Trebuie să existe un Adevăr, pe undeva. Trebuie să existe un Dumnezeu, pe undeva. Trebuie să fie un Mesaj, pe undeva. Eu văd profeţi falşi ridicându-se, acţionând ca discernăminte, şi tot felul de alte lucruri petrecânduse. Atunci, trebuie să fie unul real acolo, pe undeva, după care s-a făcut acel fals.

E-128 Eu văd oameni mergând în fire, şi strigă, şi agitându-se, şi se duc afară trăind tot felul de vieţi. Trebuie să fie un Duh Sfânt veritabil acolo, pe undeva. Eu văd oameni acţionând religios, şi aşa mai departe, şi încercând să fie pioşi. Eu ştiu că există un Dumnezeu veritabil, pe undeva. Există un Duh veritabil, pe undeva, căci acela este un făţarnic vechi care s-a făcut din el, unul vechi fals. Trebuie să fie ceva care este real: un om, un popor, o Biserică, un Dumnezeu. Trebuie să existe ceva adevărat, pe undeva, căci aceştia au fost doar copiaţi din acesta. Există ceva real, pe undeva.

E-129 Am zis acestei biserici, despre darurile voastre. [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.] Ascultaţi la darurile voastre; ţineţi-le în Biblie. Nu luaţi un înlocuitor, când cerurile sunt pline de cele reale. Să le păstrăm pe cele reale. Să le luăm pe cele reale sau să nu le avem de loc. Amin.

E-130 Acum, încheierea, este un fapt că Dumnezeu lucrează cu Israelul numai când el este în patria lui. Să luăm când Dumnezeu... Abraham a părăsit patria şi a mers jos în Egipt, ce s-a întâmplat? El a mers departe de la voia lui Dumnezeu, şi nu a fost binecuvântat până când nu s-a întors înapoi în patrie. Dumnezeu nu a mai lucrat cu el, nici o viziune, nici nimic altceva, până când nu a venit înapoi în patrie.

E-131 Priviţi la Israel când ei au fost trimişi jos în Egipt, patru sute de ani. Nici un miracol, nici un semn, nici un lucru nu s-a întâmplat între ei, nici nu a fost înregistrat în istoria Cărţii. Acelaşi nouăzeci şi nouă vechi; mergi la biserică, jertfeşte mielul, spune un "Ave Maria," sau orice a fost, a mers înapoi. Anul următor, acelaşi fel. Preoţii toţi s-au certat, "Rabi Aşa-şi¬aşa! Noi vom alege pe Rabinul Aşa-şi-aşa. El are o şcoală mai bună. El ştie mai multe despre Egipteni." Primul lucru ce-l ştiţi, Egiptenii şi-şi toţi aceia, erau acelaşi lucru.

E-132 Acela este acelaşi lucru cum i s-a întâmplat bisericii. Noi toţi am mers să fim Metodişti, sau Baptişti, sau Prezbiterieni. "Şi noi avem o diplomă din Hartford! Noi avem o diplomă din Wheaton! Noi avem o diplomă din altă parte, sau Bob Jones! Noi, noi avem un Licenţiat în Arte! Noi avem un D.D., LL.D., sau altceva!" La ce s-a ajuns cu aceasta? O grămadă de nonsens.
Este felul cum era în Egipt. Şi Dumnezeu niciodată nu s-a ocupat cu Israel până când nu a venit în patria lui.

E-133 Ascultaţi-mă! AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Dumnezeu nu va lucra cu Biserica Lui până când Ea nu vine înapoi în patrie, Mesajul din ceasul acesta. Veniţi înapoi la original! Depărtaţi¬vă de la ideile voastre Metodiste, Baptiste, Prezbiteriene; Penticostale, Adunariene, Unitariene, Trinitariene, şi Cincitariene ale voastre, orice este; biserica lui Dumnezeu, Nazarineni, Pelerini Sfinţenişti, biserica lui Cristos, toate mişcările anticriste! Şi îmi dau seama că aceasta loveşte lumea. Toată greşit; totul de la Diavolul. Oh, vai! Există oameni evlavioşi în fiecare din ele. Există oameni evlavioşi în fiecare din mişcările acelea. Dar organizaţia, în sine, nu este de la Dumnezeu, şi Dumnezeu niciodată nu o va binecuvânta. El niciodată nu a făcut-o.

E-134 Eu întreb orice istoric (voi veţi asculta banda aceasta) să¬mi scrie şi să-mi spună oricând, biserica s-a organizat, dacă Dumnezeu nu a pus-o pe raft şi niciodată nu s-a mai ocupat cu ea. Spuneţi-mi când El a ridicat cândva pe Luterani din nou, Wesley şi Metodiştii, sau una Penticostală. Niciodată nu a făcut-o! Organizaţia aceea a zăcut acolo, şi s-a distrus şi a putrezit! Dumnezeu a luat persoane şi a încercat să îndrepte oamenii înapoi spre patrie. Şi atunci, persoanele aşa de slabe şi sisificate, cu vreun fel de diplomă, încât ei au organizat o altă organizaţie, şi au făcut-o un copil de două ori mai mult de iad decât a fost de la început.

E-135 Dar, pe undeva, desigur, Iehova are un bărbat pe care El Îşi poate pune mâinile, care nu va compromite cu acele... – evlavioase, organizaţii neevlavioase; care-i va duce pe oameni înapoi la Stânca, Cristos Isus, înapoi la cincizecimea originală şi la Duhul Sfânt original, cu semne originale şi minuni originale. Cu siguranţă El are unul, pe undeva, care nu se va prăbuşi sub nici un fel de persecuţie, să fugă, să anuleze, să cadă, orice altceva; care va sta cu acesta.
Dumnezeu nu-l binecuvântează pe Israel până când nu va ajunge în patria lui.

E-136 Dumnezeu niciodată nu te va binecuvânta, un Metodist, Baptist, Prezbiterian, Catolic, sau Pelerin Sfinţenist, Nazarinean, biserica lui Cristos, sau-sau o organizaţie Penticostală. El niciodată nu te va binecuvânta în acel fel. Vino înapoi în patrie, la început, înapoi la experienţa penticostală, aşa cum s-a întâmplat în Ziua Cincizecimii când Puterea viului Dumnezeu a schimbat miile acelea de oameni, şi a pus inima lor în flăcări cu Focul lui Dumnezeu, aceea a arătat veritabil; nu semne imitate, nu ceva telepatie inventată, nu ceva batjocură, şi să intre într-o întrecere aşa cum avem noi în America. "Cine poate avea cel mai mare cort?" Sau, "Cine poate avea gloata cea mai mare?" Ce contează aceea la Dumnezeu? Dumnezeu vrea oamenii cinstiţi în inimă, nu gloata mare. Şi noi toţi avem o întrecere aici, în desfăşurare. Ce dizgraţie, să vedem dacă putem adăuga o mie mai mult la organizaţia noastră. Este o dizgraţie. El ne vrea înapoi la Adevăr, înapoi la Duhul, înapoi la Lumina corectă, înapoi la o cale înaltă în Cristos, înapoi la Adevăr. Cum poate El să ne binecuvânteze cândva în felul cum mergem? El nu o va face.

E-137 El nu a binecuvântat pe Israel până când au venit înapoi în ţara promisă. Şi când ei au ajuns înapoi în ţara promisă, semne şi minuni au început să se întâmple. El a trimis un bărbat chiar jos între ei, cu numele de Moise. Cu ce a coborât acest Moise, o teologie lustruită? A venit el cu o diplomă de Licenţiat în Arte? A venit el jos cu un LL.D., Ph.D.? El a coborât cu puterea lui Iehova., şi cu un mesaj, "Întoarceţi-vă, din această ţară, în patrie. Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri." Amin!

E-138 De aproape două mii de ani, Iudeii au fost afară din patria lor, risipiţi în cele patru vânturi ale pământului. Cum puteam face acest Mesaj să dureze cu săptămânile acum, dacă trebuia să mergem în amănunte. Noi putem urmări Israelul drept în urmă şi să arătăm când a fost risipit de către Imperiul Roman, în respingerea lor a lui Mesia; cum a fost ea mânată în fiecare naţiune sub Cer.
Mergeţi înapoi la Iacob, Israel, înapoi în Geneza 44 şi 45, şi să arătăm înapoi acolo cum el a binecuvântat patriarhii aceia şi le-a spus exact unde va fi poziţia lor în zilele din urmă. Şi eu vă pot indica exact (fiecare naţiune) a lui Israel, fiecare seminţie din Israel, stând exact în naţiunile unde s-a zis că va fi ea. Şi aici suntem noi astăzi.

E-139 Iudeul pe care-l cunoaştem noi, acela nu este adevăratul Iudeu. Iudeul real este acel Ortodox real care nu s-a întinat cu lucrurile lumii, care nu a mers şi s-a ataşat cu alte biserici.
Aceia sunt cei care se întorc acolo, trăind cu brânză şi pâine, pe coastele dealurilor, ne îngăduiţi în oraşul vechi. Au trebuit să-şi zidească un oraş pe partea aceasta, într-o ţară a nimănui, cu mitraliere îndreptate în ambele părţi. Dar ea a început să-şi dea mugurii. Amin, şi amin! Timpul este aproape.

E-140 Acolo este Ismael şi Isaac, stând acolo, certându-se pentru ţară, încă, dar ea aparţine lui Israel. Dacă se întâmplă să mergeţi acolo în Ierusalimul nou, ei nu te vor lăsa să mergi în vechiul Ierusalim. Tu trebuie să mergi acolo întâi şi să-i laşi să-ţi explice totul, Arabii, apoi să te ducă dincolo pe partea cealaltă. Aceia sunt copiii lui Ismael. Dar, aşteptaţi, va veni un timp când copiii lui Dumnezeu o vor prelua. Aşa este. Ierusalimul va fi rezidit din nou. Jertfa zilnică va fi stabilită.
Şi anticristul va face un legământ pentru acele ultime şapte săptămâni. Şi în mijlocul ei, el va rupe acel legământ, îi va schimba pe toţi în Catolicism. Urâciunea se va răspândi peste întregul lucru, în felul acela, şi atunci va fi sfârşitul.

E-141 Priviţi, "şaptezeci de săptămâni." Da, ei sunt aproape de două mii de ani de când au fost departe. Ei au fost mânaţi acum. Ei sunt oameni cum au fost în împietrirea inimii lui Faraon. El a trebuit să împietrească inima lui Hitler. Milioane de ei au murit. Priviţi la acest Eichmann, vinovat de uciderea a şase milioane de Iudei. Şase milioane din ei, suflete umane, bebeluşi, copii, adulţi, toţi daţi la moarte; Eichmann, un om. Priviţi la Rusia, cum voi i-aţi mânat afară de acolo. Ei i-au mânat peste tot. Ei au fost o naţiune dispreţuită.

E-142 Dar din cauza dragostei pentru banii lor, ei au venit iarăşi înapoi. Dar acea mică minoritate se reîntoarce în Palestina. Amin, fraţilor! Când îl vedeţi începând să vină în patria lui!

E-143 Ei au suficienţi acolo acum să facă acei o sută patruzeci şi patru de mii. Şi ce se întâmplă? Ei îl vor cunoaşte pe Iosif al lor. Să nu vă îngrijoraţi. Da, domnule. Şi ei toţi stau acolo aşteptând ca aceasta să se întâmple. Şi tocmai ora care...

E-144 Naţiunile i-au declarat o naţiune, anul acesta trecut. Când aceea atinge, noi suntem aproape de sfârşit, Biserica Neamurilor s-a dus. Deci, aproape oricând, Dumnezeu a putut spune, "Israel este poporul Meu." Când aceea este, Neamurile sunt terminate.

E-145 "Ei vor călca," a zis Isus, în Matei 24. "Urâciunea face pustiire, ei vor călca zidurile Ierusalimului până ce se termină vremea Neamurilor." Când aceea este terminată, atunci Iudeii se vor întoarce înapoi în Ierusalim, să restabilească templul şi închinarea templului. Noi vom lua toate acestea în aceste Mesaje următoare, cele şaptezeci de săptămâni al scopului înşesit.
Acum eu voi citi aceea înainte de încheiere, căci va fi cam pe la timpul ca noi să mergem acasă, apoi să venim înapoi deseară la ora şapte.

E-146 Întâi, întâi, dacă o notaţi, "Să termine fărădelegea." Daniel, al 9-lea capitol, versetul al 24-lea. "Să termine fărădelegea," unu. "Să pună capăt păcatului," doi. Să facă ispăşire pentru nelegiuire," trei. "Să aducă înăuntru neprihănire veşnică," patru. "Să pecetluiască viziunea şi profeţia," cinci. "Să ungă pe cel prea Sfânt," şase. Şi aceea este despre ce vom vorbi deseară. Dumnezeu, o va aduce la împlinire!

E-147 Acum aşteptaţi, să trec peste aceasta din nou, aşa ca voi să o înţelegeţi. Întâi, "să termine fărădelegea." A doua, "să pună capăt păcatului." A treia, "să facă ispăşire pentru nelegiuire." Patru, "să aducă înăuntru neprihănire veşnică." Cinci, "să pecetluiască viziunea şi profeţia." Şase, "să ungă pe cel prea Sfânt."
Lăsaţi-mă să v-o citesc acum, din-din Biblie. Este al 24-lea verset.
Şapte-... săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău (Iudeii) şi peste cetatea ta sfântă-peste cetatea ta sfântă (Israel, Iudei, Ierusalim), să încheie... fărădelegile (unu), ... să pună capăt păcatului (doi), ... să facă ispăşire pentru nelegiuire (trei), ... să aducă înăuntru neprihănire veşnică (patru), şi să pecetluiască viziunea (cinci)-viziunea şi profeţia, şi să ungă pe cel prea Sfânt (şase).

E-148 Aceea este exact pentru ce a venit El să-i spună, care se va face, şi apoi va fi sfârşitul.

E-149 Acum, deseară noi vom lua ce sunt lucrurile acelea, şi să vedem cât de aproape suntem de acolo. Şi apoi duminica următoare, aducem înăuntru şi vom plasa aceste elemente de timp exact unde stăm noi. Eu Îl iubesc.

E-150 Israel întorcându-se în patria lor, Israel. Lăsaţi-mă să spun aceasta acum în timp ce... eu presupun că este jos de pe bandă. Să spun aceasta. Chiar în ora când Israelul a devenit o naţiune... Motivul că eu întotdeauna am crezut, înaintea clasei mele de aici, că acolo era ceva în care voi avea o parte, înainte ca să mor, să aduc pe Israel înapoi la Domnul. Deoarece, când tocmai ora, prin carta Pan Americană, că Israel a fost declarat o naţiune, pentru prima dată în două mii de ani de când ei au fost risipiţi, nu un popor; aceasta a fost chiar în aceeaşi oră, exact la oră, în care Îngerul Domnului m-a întâlnit acolo sus şi m-a trimis la... cu Evanghelia. Tocmai acelaşi lucru, în 7 mai, 1946.

E-151 Acum, deci, un alt lucru care-mi dă să cunosc. Este "reaşezarea inimilor copiilor înapoi spre părinţi, şi inimile părinţilor spre copii," Mesajul. Observaţi, Maleahi 4 (nu 3), 4!

E-152 Alt lucru. Când Billy, fiul meu, şi eu, Fratele Ern Baxter, eram pe drum spre Palestina, după ce am întâlnit Iudeii la Fratele Arganbright, şi ei au văzut adunarea. Lewi Pethrus a trimis aceste Biblii acolo. Şi el a zis... Aceşti Iudei vin, a zis, "Dacă tu vei chema un grup de lideri din Israel, vreau să spun, nu aceşti rabini noi cu toate ceremoniile lor, ci să chemi pe adevăraţii lideri Israeliţi împreună. Şi noi am citit acest Nou Testament, şi noi ştim că atunci când vine Mesia, El ne va spune aceste lucruri, ca femeia din Samaria. Noi ştim că Moise a zis că Mesia al nostru va fi un profet. Şi când tu poţi să le spui şi să le arăţi, prin Scriptură," aceea care noi vom lua în Mesajul de seară, "căci ei au trebuit să fie întunecaţi şi inimile lor îndepărtate, astfel ca spaţiul Neamurilor să poată veni, ca noi să avem un timp de împăcare pentru Neamuri. Şi inimile lor au fost împietrite chiar exact cum a fost în timpul lui Iosif, şi aşa mai departe. Şi apoi să aduci pe Iudeii aceia la un loc, şi să-i chemi pe oamenii aceia din audienţa aceea, tot aşa cum faci cu aceşti ne-iudei de aici, prin inspiraţia aceea a Duhului." Căci, au zis ei, "Dacă acest Isus, dacă El este Mesia, şi cuvintele tale sunt adevărate, atunci El nu este mort, şi El este viu. Şi dacă El este viu, El a promis să fie în a Lui... ser-... slujitorul Lui – slujitori, ucenicii Lui. Şi dacă noi Îl putem vedea făcând semnul profetului, atunci noi vom crede că El este Mesia."
Ce lucru perfect, exact corect. Atunci, ce va face aceea? O naţiune va fi născută într-o zi, printre conducători. Fiecare din ei va zice, "Noi o ştim." Când acel rabin zice aceea, aceea o stabileşte. O naţiune va fi născută într-o zi. Israel va fi născut într-o zi.

E-153 Şi eu eram pe drumul meu, şi am stat la Cairo, Egipt, cu biletul în mână, şi cinsprezece sau douăzeci de minute de la timpul de anunţare. Ei se pregăteau să facă anunţarea. Şi eu am mers jos să văd o bucăţică din acest abanos, cu un elefant mic făcut din abanos, cu un-un colţ de fildeş. Eu urma să-l trimit la un doctor prieten al meu, Dr. Sam Adair, ca presse¬papier. Şi eu mă uitam la el. Şi Ceva mi-a zis, "Aceasta încă nu este ora. Stai afară din Palestina."

E-154 Astfel m-am gândit, "Acela eram doar eu care mă gândeam aşa." Şi am mers înainte.
Ceva a zis, "Aceasta nu este ora."

E-155 Şi am ieşit afară în spatele hangarului. Mi-am ridicat capul spre Dumnezeu. Am zis, "Dumnezeule, acela erai Tu care-mi vorbeai?"

E-156 A zis, "Aceasta nu este ora. Stai afară din Palestina. Acesta nu este timpul." Atunci mi-am luat biletul şi l-am schimbat, şi am mers de acolo sus prin Roma, şi am venit înapoi la Lisabona, în Portugalia, şi de acolo înapoi în Statele Unite.

E-157 Ora nu era încă. Nelegiuirea Neamurilor nu a fost umplută încă, chiar la capătul potirului. Dar într-o zi aceea va fi, şi Dumnezeu va trimite pe cineva acolo care este un profet, şi le va dovedi lor. Eu nădăjduiesc că Dumnezeu îl va ridica imediat, oricine ar putea fi, că îl va ridica repede. Eu cred că el trebuie să vină. Pentru aceasta o studiem noi, căci noi suntem aşa de aproape.

E-158 Şi, amintiţi-vă, chiar în minutul când Iudeii îl primesc pe Cristos, Biserica Neamurilor este dusă. Atunci Neamurile au plăgile revărsate peste ele, Necazul.

E-159 Şi-şi cum pot oamenii, învăţători mari învaţă, şi uitându¬se la această Biblie în acest fel, şi să spună că Biserica va trece prin perioada Necazului, când nu este nici o Scriptură în Biblie care o spune! Ei nu au nici un lucru.

E-160 Un om mi-a spus, nu cu mult în urmă, a zis, "Oh, Sora McPherson a învăţat că Biserica va merge prin Necaz, căci noi vom fi lumini strălucitoare în acel timp." Este Israel atunci, nu Neamurile.
Neamurile deja s-au dus, Biserica. Ei nu trebuie să meargă prin nici un Necaz. "Balaurul a împroşcat apă din gura lui," al 17-lea capitol, "şi a făcut război cu rămăşiţa," fecioara adormită. Nu... Biserica reală s-a dus. Ea este deja la Cina Nunţii pentru aceste, spaţiul de timp unde Cina Nunţii se va desfăşura, ultima săptămână. Şi aceea este când Necazul se aşează înăuntru, când lăcustele şi persecuţiile se ridică asupra bisericilor, lucrurile ca acelea.
Atunci, la sfârşit, în al 19-lea capitol, aici Ea vine cu Mirele Ei. Aleluia! "Rege al regilor, şi Domn al domnilor; cu haina înmuiată în Sânge, şi oştirea Cerului călărind pe cai albi, venind cu El. Acolo vine Ea, să-Şi ia locul pentru Mileniu. Amin! Oh!
Binecuvântat fie Numele, oh, binecuvântat fie Numele,
Binecuvântat fie Numele Domnului;
Binecuvântat fie Numele, oh, binecuvântat fie Numele,
Binecuvântat fie Numele Domnului.
Isus este Numele, Isus este Numele,
Isus este Numele Domnului;
Isus este Numele, oh, Isus este Numele,
Isus este Numele Domnului.
Măriţi Numele Lui, oh, măriţi Numele Lui,
Oh, măriţi Numele Domnului;
Măriţi Numele, oh, măriţi Numele,
Măriţi Numele Domnului.

E-161 Cum o faceţi? Voi Îl faceţi măreţ în viaţa voastră. Voi trăiţi o astfel de viaţă încât ei pot spune, "Acolo este un slujitor al lui Cristos." În acest fel voi măriţi Numele. Să vedem. Oh, nu¬L iubiţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Oh, vai! Cântarea noastră mică acum:
Într-o iesle demult, eu ştiu că este chiar aşa,
Un Prunc s-a născut să salveze oamenii din păcatul lor.
Ioan L-a văzut pe mal, un Miel pentru totdeauna,
Mielul acela cu cele Şapte Peceţi, numai Unul în Cer şi pe pământ a fost în stare să o ia. Într-o ie-...
Într-o iesle demult, eu ştiu că este chiar aşa,
Un Prunc s-a născut să salveze oamenii din păcatul lor.
Ioan L-a văzut pe mal, un Miel pentru totdeauna,
Oh, binecuvântat fie Numele Domnului.
Oh, Binecuvântat fie Numele, oh, binecuvântat fie Numele,
Binecuvântat fie Numele Domnului;
Binecuvântat fie Numele, binecuvântat fie Numele,
Binecuvântat fie Numele Domnului.

E-162 Îmi place să mă închin. Vouă nu? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Acum, noi nu venim la biserică doar să auzim o predică; aceea merge cu aceasta. Ci noi venim la biserică să ne închinăm, ne închinăm în Duh şi-n Adevăr. Voi aţi auzit Adevărul; acela-i Cuvântul. Vedeţi? Acum, să ne închinăm, este să vă exprimaţi Lui. Vedeţi?
Oh, Eu Iubesc Acel Om Din Galileea! Dă-ne un ton mic la aceea. Da, domnule. Tu o ştii, Teddy? Eu am uitat acum. Să vedem. Să vedem.
Oh, eu iubesc pe acel Om din Galileea, din Galileea,
Căci El a făcut aşa de mult pentru mine.
El mi-a iertat toate păcatele, a pus Duhul Sfânt înăuntru;
Oh, eu iubesc, eu iubesc pe acel Om din Galileea.
Vameşul a mers să se roage în templu acolo într-o zi,
El a plâns, "O Doamne, ai milă de mine!"
El a fost iertat de fiecare păcat, şi o pace adâncă a pus înăuntru;
El a zis, "Veniţi, vedeţi acest Om din Galileea."
Oh, eu iubesc acel Om din Galileea, din Galileea,
Căci El a făcut aşa de mult pentru mine.
El mi-a iertat tot păcatul, a pus Duhul Sfânt înăuntru;
Oh, eu iubesc, eu iubesc acel Om din Galileea.
Ologul a fost făcut să umble, mutul a fost făcut să vorbească.
Puterea aceea a fost vorbită cu dragoste peste mare.
Orbul a fost făcut să vadă, eu ştiu că aceasta a putut numai să fie
Puterea acelui Om din Galileea.
Oh, eu iubesc pe acel Om din Galileea, din Galileea,
Căci El a făcut aşa de mult pentru mine.
El mi-a iertat tot păcatul, a pus acel Duh Sfânt înăuntru.
Oh, eu iubesc, eu iubesc acel Om din Galileea.
Ascultaţi la aceasta.
Femeii de la fântână, El i-a spus toate păcatele,
Cum cinci bărbaţi a avut ea la timpul acela. (Acela-i El)
Ea a fost iertată de fiecare păcat, şi pacea adâncă a venit înăuntru;
Apoi ea a strigat, "Veniţi, vedeţi acel Om din Galileea!"
Oh, eu iubesc pe Omul acela din Galileea, din Galileea,
Căci El a făcut aşa de mult pentru mine.
El mi-a iertat tot păcatul, a pus Duhul Sfânt înăuntru;
Oh, eu iubesc, eu iubesc acel Om din Galileea.
Eu Îl iubesc. Voi nu? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Toată inima mea! Voi nu? ["Amin."] Nu este El minunat? ["Amin."]
Oh, minunat, minunat, Isus îmi este, (Ce este El?)
Sfetnic, Prinţul Păcii, Dumnezeu Tare este El;
Oh, m-a salvat, mă ţine de la tot păcatul şi de la ruşine,
Minunat este Răscumpărătorul meu, laudă Numelui Lui!
Să ne aplecăm doar capetele acum şi să ne gândim la aceasta.
Odată am fost pierdut, dar acum sunt găsit, sunt scăpat de condamnare, (naţiunile se sfarmă; nu contează)
Isus dă libertate şi o salvare deplină;
El mă salvează, El mă ţine de la tot păcatul şi de la ruşine,
Minunat este Răscumpărătorul meu, laudă Numelui Lui!
Oh, minunat, minunat, Isus îmi este,
Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic este El;
M-a salvat, mă ţine de la tot păcatul şi de la ruşine,
Minunat este Răscumpărătorul meu, laudă Numelui Lui!
Oh, gândiţi-vă la aceasta!
Odată am fost pierdut, acum sunt găsit, sunt scăpat de condamnare,
Isus dă libertate şi o salvare deplină;
Mă salvează, (ce face El?) mă ţine de la tot păcatul şi de la ruşine, (citind deasupra ei) Oh, minunat este Răscumpărătorul meu, laudă Numelui Lui.
Acum împreună!
Oh, minunat, minunat, Isus îmi este,
Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic este El;
Păi, m-a salvat, mă ţine de la tot păcatul şi de la ruşine,
Minunat este Răscumpărătorul meu, laudă Numelui Lui.
Oh, cum îl iubesc pe Isus, (glorie!) Oh, cum îl iubesc...
Sunt aşa de bucuros că sunt salvat! Aşa de bucuros că aştept după Venirea Lui!
Oh, cum îl iubesc pe Isus,
Că întâi El m-a iubit.
Acum cu mâinile sus, dacă suntem din adins.
Niciodată nu-L voi părăsi,
Niciodată nu-L voi părăsi,
Niciodată nu-L voi părăsi,
Că-ntâi El m-a iubit.

E-163 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Da." – Ed.] Atunci voi trebuie să vă iubiţi unul pe altul. Căci, dacă voi nu îi iubiţi pe cei pe care-i puteţi vedea chiar aici, cum puteţi să-L iubiţi pe Cel pe care nu l-aţi văzut? Să dăm mâna unii cu alţii, zicând:
Oh, cum îl iubesc pe Isus,
Oh, cum îl iubesc pe Isus,
Oh, cum îl iubesc pe Isus,
Că-ntâi El m-a iubit.
Eu niciodată... (Ridicaţi-vă mâinile spre El acum. Aceea este.) ...-răsi pe El,
Niciodată nu-L voi părăsi,
Niciodată nu-L voi părăsi,
Că-ntâi El m-a iubit.

E-164 Doar gândiţi-vă, El ne-a făcut acea descoperire mare cunoscută. Noi nu-L iubim? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu este El minunat? ["Amin."] Ce mulţumitori suntem pentru Domnul nostru Isus; niciodată nu ne părăseşte. "Iată, Eu sunt cu tine întotdeauna, chiar până la..." Vă bucuraţi de Cele Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel? ["Amin."] Oh, nu-L iubim noi? Cum face aceasta?
Credinţa mea priveşte sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator...
Doar închinaţi-vă Lui, din inima voastră.
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Ia-mi toate păcatele,
O lasă-mă din această zi
Să fiu întreg al Tău!
În timp ce trec prin labirintul vieţii, (noi toţi trecem)
Şi necazul în jurul meu se răspândeşte, (Da, Doamne.)
Doar fii Tu călăuza mea; (Călăuzindu-mă prin acesta, Doamne.)
O schimbă întunericul în zi, Şterge temerile întristării, Nici nu mă lăsa să rătăcesc, Departe de Tine.
[Fratele Branham începe să fredoneze Credinţa Mea Priveşte Sus la Tine – Ed.]
Tărie inimii mele slăbite,
Inspiră-mi zelul;
Schimbă întunericul în zi,
Şterge-mi toate temerile,
O lasă-mă din această zi
Să fiu întreg al Tău!

E-165 O Isuse, noi vedem că ne apropiem de ceva. Isaia profetul a vorbit despre aceasta; Ieremia a vorbit de ea. Daniel s-a uitat în urmă şi a văzut ce au zis ei. Aceasta a cauzat inima lui să fie mişcată, şi el-el şi-a îndreptat faţa spre Cer. El a postit, în sac şi cenuşă. El a vrut să audă, ca să poată avertiza poporul.

E-166 Doamne, noi vedem prin Cărţi, de asemenea, Cartea Ta, Cartea lui Isaia, Cartea lui Ieremia, Cartea lui Iacov, Ioan, Luca, Marcu, Matei, Cartea Apocalipsei, toate Cărţile Tale, căci noi suntem aproape de sfârşit. Şi noi ne-am întors feţele spre Cer, în rugăciune, implorări, să aflăm unde trăim, Doamne. Noi am început să vedem lumina zilei răsărind. Şi, Doamne, noi venim la Tine. Credinţa noastră priveşte la Tine acum. Lăsând la o parte toată greutatea, tot păcatul, fiecare necredinţă mică care ne înconjoară aşa de uşor, noi presăm acum spre semnul înaltei chemări, ştiind că timpul nostru este limitat.

E-167 Binecuvântează acest popor de aici, Doamne. Ei Te iubesc. Ei sunt ai Tăi. Ei au ieşit afară. Tu eşti Acela care face descoperirea. Ne rugăm ca Tu să ne admiţi aceste lucruri aşa cum aşteptăm după Tine.

E-168 Dă-ne o după-masă bună de studiu, Doamne. Dă-ne înţelegere. Adu-ne iarăşi înapoi deseară, proaspeţi. Doamne, unge-mă în această după-masă, oh, aşa cum studiez, Doamne, pentru acest motiv înşesit al vizitei lui Gabriel. Dacă Gabriel a venit să viziteze şi să dea un înţeles înşesit, Doamne, noi trebuie să ştim asta. Noi studiem prin Cărţi şi ştim că suntem aproape. Aşa că ne rugăm ca Tu să ne-o descoperi în seara aceasta.

E-169 Duminica următoare, Doamne, O Dumnezeule, pune zilele acelea acolo. Eu nu ştiu cum, dar Tu poţi să ne aduci chiar la timp. Admite aceasta, Tată. Noi privim la Tine. Noi ne iubim unii pe alţii şi Sângele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a curăţit de tot păcatul. Noi privim la Tine acum. Ajută-ne aşa cum aşteptăm după Tine, Tată, prin Isus Domnul nostru.

Up