Aşa Să Lumineze Şi Lumina Voastră lnaintea Oamenilor

Let Your Light So Shine Before Men
Data: 61-0903 | Durată: 1 oră 4 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Acest lucru este la fel de neaşteptat pentru mine cât este şi pentru voi. Am venit jos... Trebuie să mărturisesc că am cam jucat rolul unui făţarnic. Am venit doar puţin în întârziere. Am zis, "Fratele Neville va predica când ajung eu acolo, astfel el nu-mi va zice nici un cuvânt. Va merge drept înainte."

E-2 Când am ajuns în uşă, Billy mi-a zis, a zis, "Fratele Neville predică deja. Eşti chiar la timp."
Am zis, "Bine."

E-3 Am intrat, el a zis, "Nu am început încă să predic. Am aşteptat cumva."

E-4 Astfel m-am gândit, "Ei bine, poate, aş putea..." Ştiu că el... cum este să predici, de două sau trei ori pe zi, cumva te epuizează. Noi ştim asta. Mai ales când ei sunt tineri ca noi, ştiţi, şi aceşti tineri aceea-aceea nu va lua prea mult. Astfel noi suntem cumva împreună, ca fraţi, şi noi cumva ne ţinem umerii împreună, şi inimile noastre împreună, noţiunile noastre împreună, ca să putem lucra împreună, pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

E-5 Şi nouă ne place să fim împreună cu voi. Este un-este un lucru mare. Astfel doar am cerut Domnului să-mi dea un text mic acolo, un fel sau altul, cumva cu ce să încep. Nu ştiu încă ce voi spune, dar noi doar începem, şi apoi oriunde ne călăuzeşte El. Este adevărat că suntem...

E-6 Trebuia să încep o adunare de şase zile în Fairbanks, Alaska, cincisprezece, începând din cincisprezece. Dar nu cred că voi reuşi să ajung sus acolo la timpul acesta, pentru că am o altă programare la care mă duc, în Columbia Britanică. Astfel nu cred că voi reuşi să merg sus de data aceasta. De asemenea, ei vor să organizeze o filială a oamenilor de afaceri, Oamenii de Afaceri Creştini.

E-7 Desigur că solicit şi doresc rugăciunile voastre pentru adunările care urmează pentru care încercăm să ne pregătim acum. Şi am avut o invitaţie, cu câteva zile în urmă, despre ceva care îmi sună bine. Şi nu ştiu dacă este Domnul în aceasta sau nu; va trebui doar să aştept şi să aflu. Oamenii de afaceri au vrut să vin la Phoenix, în ianuarie, şi să merg la fiecare biserică, pentru o singură seară, prin tot oraşul Phoenix, şi după aceea să avem convenţia. Aceea a sunat cumva interesant, pentru mine, pentru că mi-ar oferi o-o oportunitate ca eu să ajung să vorbesc bisericilor şi la toţi slujitorii.

E-8 De obicei, oamenii gândesc, când privitor la mine, pentru că eu mustru împotriva organizaţiilor, că eu sunt împotriva oamenilor care sunt în organizaţii. Eu nu sunt aşa, în nici un caz. Eu sunt pentru oameni.

E-9 Este chiar ca şi cum aş vedea un om venind în jos pe râu aici într-o barcă, şi acea barcă era plină de scurgeri, şi eu am ştiut, şi am ştiut că acea barcă nu va reuşi niciodată să treacă prin curenţii de acolo. Aş striga şi aş învinui acea barcă, chiar cât de tare aş putea, dar nu omul din barcă. Eu învinuiesc barca. Eu ştiu că barca nu va reuşi. Şi eu ştiu că organizaţia nu va reuşi. Dar eu ştiu că oamenii care sunt înăuntru acolo vor reuşi, dacă doar ieşiţi afară. Vedeţi?

E-10 Dar este ca şi cum ai avea o maşină veche şi ai merge în sus pe un munte, şi eu aş şti că atunci când ai pornit în jos pe partea cealaltă nu aveai frâne. Eu nu aş fi împotriva omului, eu strig împotriva lui, dar nu este vorba despre el, este maşina în care se află el; el se va răni.

E-11 Şi asta este privitor la organizaţii. Cred că oamenii care se ţin de acele organizaţii, ca şi cum ar fi fost Dumnezeu Însuşi, şi ei lasă la o parte Cuvântul lui Dumnezeu, doar ca să se ţină de organizaţie. Ei bine, când ei fac asta, mă tem că ei vor face o greşeală vitală. Şi nu este că eu am ceva împotriva omului individual, dar este vorba despre barca în care se cară, vedeţi, sunt sigur că nu va reuşi. Organizaţia nu va reuşi niciodată, dar Cristos da. Astfel doar ieşiţi afară din-din barca găurită de organizaţionism, în Corabia sigură a Sionului, vechea Corabie care nu a eşuat niciodată să ajungă la ţărm la timp, Cristos.

E-12 Şi asta, cred, mi-ar oferi o oportunitate, să ajung să le vorbesc acelor oameni.

E-13 Acum, m-am gândit, poate... În seara aceasta, este seara de cină. Şi aud că au avut un botez, vor avea un altul. Îmi place să vin jos pentru-pentru cină. Am pierdut-o data trecută, nefiind aici. Am pierdut-o. Şi am ştiut că era prima Duminică, astfel am făcut pregătiri ca să fiu aici, aşa ca să pot fi la cină pentru deseară.

E-14 Căci cred într-adevăr că este datoria fiecărui Creştin să ia împărtăşirea. Biblia a spus, "Dacă nu o luaţi, nu aveţi parte cu Mine." Şi cred că este o-o confruntare directă pentru Creştini. Dacă nu o luăm, nu avem parte cu El. Şi dacă o luăm, în chip nevrednic, atunci suntem vinovaţi de Trupul şi de moartea lui Cristos. Astfel ajunge la un punct unde îl ţine pe Creştin în rugăciune, când vine la împărtăşire. Ar trebui să venim cu respect, solemni, în sfinţenie, venind, mărturisind toate greşelile noastre, rugându-ne unii pentru alţii. Nu numai atât, dar ar trebui să simţim... Dacă este un frate sau o soră printre noi, care simţim că este doar puţin în afara liniei pe undeva, inimile noastre ar trebui să fie împovărate pentru acea persoană în seara de împărtăşire, mai ales, să-i vedem, că vor fi înstare să vină şi să ia cina, să nu fie osândiţi cu lumea. Pentru că, ei sunt fraţii şi surorile noastre.

E-15 Acum, pentru ultimele câteva săptămâni, două sau trei, două săptămâni, aproape trei, nu am vorbit foarte mult. Doar m-am odihnit. Căci acesta este cumva un mic sezon de odihnă pentru mine, înainte de-de marele efort.

E-16 Auzindu-l pe Fratele N eville vorbind despre aceste prevestiri printre politicieni şi oameni care într-adevăr au înţelegere despre acele lucruri, despre un război atomic apropiat, ar dura din Decembrie până în Ianuarie. Ei bine, asta doar... Este chiar cam aşa. Ei l-ar declara, şi l-ar porni, şi apoi două bombe, şi asta ar rezolva-o. Aşa că naţiunea nu ar putea supravieţui unui război atomic. Noi doar nu am putea s-o facem. Dar asta nu-l alarmează pe Creştin, sau nu ar trebui să-l alarmeze pe Creştin. Noi ar trebui să fim pregătiţi în fiecare minut, aşteptând ca Domnul nostru să vină. Şi, oh, de multe ori, vedeţi, aceste...

E-17 Asta nu este înregistrat, asta este doar aici acasă. Nu este nici o bandă, astfel nu trebuie să ai grijă ce spui, privitor că ajunge la altcineva, sau aşa mai departe. Sunt doar de-ai casei.

E-18 Vă spun ce făceam. Mă duceam la vânat de veveriţe. Şi, dar, nu mi-a mers prea bine. Nu sunt prea multe veveriţe. Şi mă voi duce la Alaska acum, la vânat de oi.

E-19 Şi poate unele persoane ar putea, mulţi oameni, nu poţi spune asta pe bandă sau ceva, pentru că sunt mulţi oameni care nu cred în vânat, deloc. Şi, dar, întotdeauna am observat, sunt cei care nu cred în vânătoare, doar aduceţi-le o bucată de carne, ei sunt foarte bine mulţumiţi cu aceasta, vedeţi.

E-20 Şi ca doamna, odată, mi-a spus. A spus, "Frate Branham, vrei să-mi spui mie că-că tu vânezi iepuri?"

E-21 Am spus, "Da, doamnă." Acum, eu nu vorbesc despre sufletul preţios. Ea s-a dus.

E-22 Şi a spus, "Oh, asta-i ridicol. Tu nu ar trebui să împuşti acei iepuri." Astfel, atunci, nu era... Sezonul nu era încă terminat până când aceeaşi doamnă a spus, "Vrei să-mi aduci doi din acei iepuri?" A spus, "Sunt cel mai bun lucru care l-am mâncat vreodată."
Am spus, "Ei bine, cred că asta este ce numesc eu 'cultură."' Vedeţi?
Şi cineva a spus, "Ce vrei să spui?"

E-23 Am spus, "Acea femeie are cultură." Am spus, "Cultură este când cineva care nu are destul curaj să ucidă un iepure, dar îl poate mânca după ce altcineva l-a ucis. Astfel eu cred că asta este ce-asta-i ce aţi numi voi 'cultură'" Oh, eu sunt... eu nu...

E-24 Eu sunt un conservatorist. Nu cred în a ucide şi a risipi. Îl învăţ pe băiatul meu, pe cei care vânează cu mine, "Niciodată să nu luaţi nimic decât ceea ce veţi mânca." Vedeţi? Daţi-i pace. Nu împuşcaţi o pasăre doar ca ţintă. Vedeţi? Aceea nu este corect. Ai o ţintă, fixeaz-o acolo afară şi trage în ea. Dacă veţi mânca vânatul, atunci, a fost pus aici pentru acel scop. Şi a-l risipi, este exact la fel ca a risipi orice altceva. Nu este drept să o faci, a împuşca animale pentru-pentru ţintă.

E-25 Şi când mă duc în munţi, prieteni, asta nu este atâta de mult să merg acolo pentru "a merge la vânat." Eu merg acolo ca să stau singur cu Dumnezeu. Unii dintre voi, dacă veţi observa, cea mai mare experienţă care o am, este când sunt afară la vânătoare, când îl întâlnesc pe Dumnezeu.

E-26 Dintre toate experienţele mele, niciodată nu am avut una cum am avut dimineaţa trecută, chiar aici sus, mergând la vânătoare de veveriţe. Am văzut multe lucruri în viaţa mea, semne şi minuni, şi aşa mai departe. Dar aceea m-a izbit mai puternic decât orice am avut vreodată până acum. Doar imaginaţi-vă acum, chiar pe timpul când se crăpa de ziuă, ploua, nori compacţi peste tot, şi să văd stând în faţa mea, ridicându-se, ca dintr-un potir aşezat pe un deal, şezând acolo, trei curcubee se ridicau mai înalt şi mai înalt, până când erai într-atât de amorţit peste tot în aşa fel că de a bea puteai vorbi. Apoi să merg aproape de Acesta, şi să Îl aud vorbind şi confirmând chiar Mesajul care îl predici, a fi Adevărul. Vedeţi?

E-27 A spus, "Isus din Noul Testament este Iehova din cel Vechi. El doar şi-a schimbat vălul." Ei bine, m-am aşezat, studiind lucrul acesta. Eu aflu, că acelaşi cuvânt, unde El "Şi-a schimbat înfăţişarea," în Greacă, însemna, "schimbându-Şi masca." Nu chiar vălul Lui, ci "masca" Lui. Ajunse la punctul când El a fost "transformat," vedeţi, asta înseamnă că El "Şi-a schimbat felul Lui." El era Dumnezeu, Iehova. Şi Dumnezeu, Iehova, s¬a schimbat pe Sine din Duh şi a devenit un Om. El este acelaşi Dumnezeu Iehova. Care, acela era Tatăl, şi acesta este Fiul, fiind aceeaşi Persoană.

E-28 Şi cum, atunci, El mi-a dat ceva să vorbesc. Domnul voieşte, intenţionez să fiu la acelaşi pom, de dimineaţă, în zori. Şi eu-eu sper că El mi se va arăta din nou. Eu-eu nădăjduiesc că El va fi, astfel să pot şti ce am de făcut. Am o povară pe inimă pentru oameni. Aşa cum văd ora apropiindu-se şi ştiu că oamenii nu sunt pregătiţi, şi mulţi din cei dragi ai mei, nu ştiu ce să fac sau să spun. Şi mă duc sus şi să văd ce îmi va spune El. Astfel fiţi în rugăciune pentru mine.

E-29 Apoi plec, mâine dupămasă sau Marţi dimineaţă. Un frate de aici din biserică, şi cu mine, plecăm către Columbia Britanică. Şi voi ieşi cu un-un grup de slujitori Penticostali. Este sponsorizată, călătoria, nu mă costă nici un ban. Şi ei au sponsorizat călătoria şi au luat ghidul. Şi ghidul este un frate Penticostal umplut cu Duhul Sfânt. Şi apoi am câţiva oameni de botezat în Numele Domnului nostru Isus Cristos, câţiva vânători cu capcane şi-şi lucruri în timp ce sunt sus acolo, vânători cu capcane Norvegieni şi aşa mai departe, care au, prin intermediul acestor benzi care au mers afară, au văzut Lumina, şi vor ca eu să-i botez în Numele lui Isus Cristos.

E-30 Şi conducătorul Asociaţiei Ministeriale din Columbia Britanică, trebuie să îl întâlnesc următoarea Sâmbătă seara la Pine Lodge la Dawson Creek, Columbia Britanică. Şi el flămânzeşte şi însetează să fie botezat în Numele lui Isus Cristos.

E-31 Astfel, vedeţi, nu este întru totul vânătoare, prieteni. Vreau să îl botez pe acest ghid, şi pe fiecare predicator care merge cu mine de data aceasta, în Numele lui Isus Cristos. Voi rugaţi¬vă pentru mine. Înţelegeţi? Care, ştiu că este adevărat, îmi face inima să flămânzească şi să înseteze să-l văd pe Dumnezeu.

E-32 Acum, înainte să ne apropiem de Cuvânt, nu vă voi lua prea mult din timp, învăţ doar un pic din Scriptură, până ajungem la un punct, să aflăm unde putem să mergem la rugăciune. Şi să luăm...

E-33 Cred că cineva stă aici. [Fratele Branham se opreşte în timp ce cineva vorbeşte din adunare – Ed.] Eu-eu sunt, scuză¬mă, a spus cineva care este mai aproape? Nu am auzit chiar ce fratele... [Cineva spune, "Vrea ca tu să-i consacrezi copilaşul."] Să-i consacrez copilaşul? Desigur, fratele meu. Da, domnule. Adu copilaşil tău chiar sus. Vom fi bucuroşi să facem lucrul acesta.

E-34 Şi, acum, eu-eu cred în aceasta. Acum, aşa ca eu să o pot explica oamenilor înainte ca ei să vină.

E-35 Este Fratele Arnold înăuntru? Teddy? [Un frate spune, "Da." – Ed.] În regulă. Dacă vrei să vi la pian pentru noi.

E-36 Acum, mulţi oameni stropesc aceşti copilaşi, şi îl numesc botez infantil. Acum, dacă biserica voastră face aşa, aceea, aceea este în regulă. Dar, vedeţi, dacă ei o fac, este o rânduială a bisericii. Nu este o Scriptură. Scriptura nu susţine botezând ai voştri strop-...

E-37 Scriptura nu susţine stropirea, în nici un fel. Nu există niciunul vreodată stropit, în Biblie. Ei au fost, toţi, au fost botezaţi prin scufundare în Numele lui Isus Cristos.

E-38 Dar, acum, copilaşii, în Biblie, ei i-au adus şi i-au consacrat Domnului. Au adus copilaşi şi i-au consacrat Domnului, i-au încredinţat în braţele Domnului Isus.

E-39 Este în regulă, soră, adu-l pe micuţul tău înainte. Şi pe oricare alţi, care îi au pe micuţii lor, care vor să-i consacreze, păi, vom fi bucuroşi să facem asta, să-l facem un serviciu de consacrare pentru copilaşii noştri. Acum, Isus, în Scriptură, cei...

E-40 Acum, în această biserică aici, avem organizaţii amestecate de tot felul. Unii dintre ei, Protestanţi, unii Catolici, şi avem chiar şi Evrei care vin aici, aceia sunt Evrei Ortodoxi. Acela-i motivul că noi în mod strict ne numim "interdenominaţionali."

E-41 Şi acum, aşa ca voi să înţelegeţi, noi încercăm, la-la această biserică, să fim o biserică Scripturală, care stă doar cu Biblia. Oriunde Biblia spune ceva, noi urmăm aceea chiar exact în felul acela. Acum, prima biserică, şi toţi Creştinii şi voi slujitorilor veţi admite că Aceasta este istoria primei Biserici. Noi toţi ştim asta. Aceasta este exact ce a avut loc.

E-42 Îi vorbeam unui preot, un preot Catolic care locuieşte sus aici pe drum, recent. Şi el a spus, "D-le Branham," a spus, "eşti tu un ne-Catolic sau un Protestant?"
Am spus, "Un Protestant."
A spus, "Atunci tu ne protestezi pe noi."

E-43 Am spus, "Nu, domnule. Eu nu-i protestez-protestez pe oameni, este biserica, doctrina bisericii."
El a spus, "Eşti tu, atunci, te numeşti un Baptist sau Prezbiterian?"
Am spus, "Nu, domnule. Doar un Creştin."

E-44 Şi el a spus, ,,Bine, unde îţi formezi tu forma ta de doctrină? Pentru a fi un Creştin, va trebui să ai o bază pentru a forma o doctrină."
Am spus, "Este adevărat." Am spus, "Este Biblia."
"Bine," a spus, "aceea este istoria bisericii Catolice."
Şi eu am spus, "Ei bine, este aceea, apostolii erau catolici?" El a spus, "Da, domnule."

E-45 Am spus, "În regulă. Eu am să admit că aceea este corect." El... Am spus, "Atunci de ce nu staţi şi voi cu Scriptura?"

E-46 A spus, "Vezi tu, Cristos a dat bisericii putere să schimbe Scriptura ori când vor ei."

E-47 "Bine," am spus, "atunci voi a-ţi schimbat-O, şi o aveţi cum o aveţi astăzi?"
El a spus, "Da, domnule."

E-48 Am spus, "Atunci, vreau să întreb ceva. Atunci Cristos trebuie că nu este mulţumit cu Aceasta, pentru că peste prima Biserică El a turnat Duhul Sfânt. Ei au vindecat bolnavii, şi au înviat morţii, şi au scos draci, şi au făcut mari, miracole puternice, sub Doctrina primei biserici Catolice. Şi acest lucru nu a mai fost văzut într-o biserică Catolică de când au schimbat ei Doctrina."

E-49 Acum, să mergem înapoi şi să fim catolici originali. Să mergem înapoi şi să fim ce a spus Biblia că erau ei. Cristos a umblat cu aceia. Acela-i motivul, prieteni, că noi încercăm să nu condamnăm nici o biserică, pe nici unul din oamenii din biserici, dar noi încercăm să o menţinem întocmai cum spune Biblia.

E-50 Acum, în Biblie, nu a existat niciodată un copil să fie botezat. Nu a fost niciodată un copil stropit, niciunde în Biblie. Dar iată unde este în Biblie, a spus, "Ei au adus copilaşii la Isus, ca El să poată să-şi pună mâinile Lui peste ei şi să-i binecuvânteze." Şi El a spus, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci la asemenea este Împărăţia lui Dumnezeu." Acum asta este exact adevărat. Acum, deci, noi îi aducem pe copilaşi şi îi oferim din braţele mamei, sau ale tatălui, Tatălui nostru Ceresc, şi îi dăruim în consacrare, în cea mai profundă sinceritate.

E-51 Copiii mei, eu am doi, încă, care nu au fost botezaţi până acum, pentru că ei doar ce au fost consacraţi. Am o copilă în Slavă, care a fost doar consacrată, nu botezată.

E-52 Pentru că, botezul este pentru iertarea păcatelor, vedeţi, ca să arate că voi v-aţi pocăit. Acel copilaş nu a făcut nimic de care să se pocăiască. Este un copilaş, doar născut aici în lume. Nu are nici o putere cu care să vină aici, vedeţi, şi nu are nici un păcat. Când Cristos a murit la Cruce, El a murit ca să ia la o parte păcatul lumii. Până când acest copil nu a făcut ceva de ce să se căiască, Sângele lui Isus Cristos face o ispăşire.

E-53 Dar acum mama şi tatăl, părinţii, au dreptul să aducă copilaşul, şi să-l ofere înapoi lui Dumnezeu, copilaşul care le¬a fost dat lor de către Dumnezeu.

E-54 Ana în templu. Ea a promis. Ea era stearpă. Era bătrână. Nu avea nici un copil. S-a rugat atât de sincer la altar, până când preotul a ieşit afară şi a acuzat-o că era beată. Ea striga şi plângea, la altar, ca Dumnezeu să-i dea un copil. Şi a spus, "Dumnezeule, dacă Tu îmi vei da un copil, îl voi aduce drept înapoi în acest loc şi ţi-l voi da Ţie."

E-55 Mame, acela-i felul cum aţi primit copilul vostru. Dumnezeu v-a dat copilul vostru. Este tot la fel de mult cum El i-a dat Anei copilul ei. Şi acum voi îi aduceţi înapoi pe copiii voştri în această seară, la templu, întocmai cum a făcut şi Ana cu micuţul Samuel, de asemenea, în slujbă de consacrare. Acum, noi consacrăm şi dăm înapoi copilul, prin rugăciune, la Dumnezeul Care vi l-a dat. Şi mă rog ca aceşti băieţei şi fetiţe care stau aici în această seară, să fie proroci şi prorociţe cum a fost Samuel, din vechime, pentru Domnul, pentru că voi îi oferiţi înapoi.
Acum, dacă audienţa îşi va apleca capul doar un moment.

E-56 Cel mai iubitor şi milostiv Dumnezeu, ne apropiem de tronul Tău de har şi îndurare, în ceasul acesta, pentru generaţia care urmează după ce noi suntem plecaţi. Aceşti micuţi care stau în picioare, şi ei îi ţin-îi ţin. Au fost ţinuţi, în această seară, în braţele mamei şi braţele tatălui lor. Ei sunt sămânţa rasei de mâine. Pentru a fi siguri că ei primesc pornirea bună, aceste mame şi taţi îi aduc pe aceşti micuţi aici sus pentru consacrare, pentru a preda vieţile lor mici viului Dumnezeu.

E-57 Tată, păstorul şi cu mine venim în faţă aici, şi Îţi oferim aceşti copii într-o rugăciune de consacrare. Binecuvântează-i, Tatăl nostru. Ne rugăm ca Tu să-i binecuvântezi, ca să fie slujitorii Tăi micuţi. Fie ca ei să trăiască vieţi lungi, fericite aici pe pământ, şi să vadă Venirea Domnului Isus. Nu numai atât, fie ca ei să trăiască o viaţă lungă, sănătoasă, fericită, şi să fie slujitorii Tăi. Fie ca Tu să-i călăuzeşti. Fie ca Tu să faci predicatori, cântăreţi, evanghelişti, misionari, pentru ziua de mâine, din aceşti copii, dacă va fi un mâine să vină. Acordă aceasta, Doamne. Îi vom consacra Ţie cum ştim noi mai bine, conform cu Scriptura Ta pe care Tu ne-ai lăsat-o, Cuvântul Sfânt.

E-58 Care, este scris în ultima Carte a Bibliei, "Dumnezeu va scoate din Cartea Vieţii, pentru acel om care va scoate un Cuvânt din Aceasta, sau adăugă un cuvânt la Aceasta." Ne dăm seama, atunci, că Biblia este Cuvântul sacru al lui Dumnezeu. Şi nu putem adăuga nici un lucru la Aceasta, sau să scoatem un lucru din Acesta. Astfel, Doamne, noi Îl lăsăm întocmai în felul cum Tu ni L-ai dat, şi Îl învăţăm, şi încercăm să Îl trăim, prin harul Tău.

E-59 Cum, consacrăm aceşti copii, aşa cum i-au adus ei la Isus în zilele care au trecut. Dacă El era aici pe pământ în seara aceasta, într-o formă fizică, aceste mame şi taţi ar fi alergat la picioarele Lui, şi i-ar aduce pe cei micuţi. Şi El şi-ar pune mâinile Lui peste ei şi i-ar binecuvânta. Tu stai la dreapta măririi în Înalt, în seara aceasta, Doamne Isuse. Şi noi suntem lăsaţi aici, ca slujitori ai Tăi. Ne vom pune mâinile peste ei, în rugăciune către Tine, ca Tu să iei vieţile lor mici şi să le foloseşti pentru slava Ta. În Numele lui Isus Cristos, cerem aceasta. Amin.
Aduceţi-I Înăuntru. [Pianistul începe să cânte Aduceţi-I Înăuntru – Ed.]

E-60 Tu ai un micuţ? Care este numele lui? John. Prenumele, soră? [Mama spune, "Meyer." – Ed.] Meyer. Oh! Acesta este micuţul John Meyer, micuţul pentru care ne-am rugat toţi, zilele trecute. Iată-l aici, cu noi, în seara aceasta.
Să ne aplecăm capul.

E-61 Doamne Isuse, aşa cum păstorul Tău şi cu mine stăm împreună în Numele Tău, luând de pe braţele acestei mame, pe acest copil mic, cu un tată care priveşte. Cu mari aşteptări pentru acest micuţ, în zilele care urmează. Acum eu ţi-l dau Ţie pe acest micuţ John Meyer, Doamne, pentru slujba Ta. În Numele lui Isus Cristos, îl consacrăm lui Dumnezeu. Amin.

E-62 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să îl binecuvânteze pe micuţ. Păstraţi-l fericiţi, să fie un... ? ...

E-63 În sfârşit, a ajuns. Cred că tu ai adus-o pe micuţă aici de două sau trei ori, dar eu nu am ştiut. Care este numele ei? [Mama spune, "Elisabeth Collins." – Ed.] Elisabeth Collins. În regulă. Îl cunosc pe el; el ar scăpa-o. Eu o ştiu. Vedeţi? Dar micuţa Elisabeth Collins.
Să ne aplecăm capetele.

E-64 Tată Ceresc, fă din aceasta o altă micuţă Ana. Fă din ea o slujitoare a Domnului. Binecuvânteaz-o. Binecuvântează-l pe tatăl şi pe mama ei, în a lor-căminul lor. Şi fie ca ea să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Acordă aceasta, Doamne. Noi ti¬o predăm Ţie, pe Elisabeth Collins, în consacrarea vieţii ei. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-65 Mă întreb dacă poţi fi ridicată pe platformă? Poţi? Care este numele ei? [Mama spune, "Davonna Gayle Stayton." – Ed.] Davonna Gayle ["Stayton."] Stayton. Asta este. Davonna Gayle.

E-66 Aceasta este micuţa Davonna Gayle Stayton. Mama ei şi ei doar vin în biserică, au fost... au primit Duhul Sfânt, botezaţi.
Să ne aplecăm capul.

E-67 Tatăl nostru Ceresc, noi admirăm curajul acestei mame tinere şi al tatălui, venirea ei, în modul în care a venit ea, şi progresul pe care l-a făcut ea. Cum ai binecuvântat Tu aceste tinere inimi gingaşe. Noi Ţi-o dăm pe această micuţă drăgălaşă, ca Tu să-i binecuvântezi viaţa ei micuţă, Doamne. Şi fie ca ea să fie o slujitoare a Ta. Binecuvântează-i pe tatăl şi pe mama ei, împreună. Fie ca ea să fie crescută întotdeauna într-un cămin Creştin, sub avertizarea lui Dumnezeu. Noi ţi-o predăm Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-68 Dumnezeu să te binecuvânteze, micuţă Davonna Stayton. Dumnezeu să te binecuvânteze Frate Stayton.

E-69 Ce mai faci, scumpete mică? Poţi să vi aici, doar un minut? Ha? Aş putea... Ea poate să stea chiar aici, dacă vrea. Care este numele ei, frate? [Fratele spune, "Hannah." – Ed.] Frate Creech... Fi puţin... Da. Tu eşti micuţul Allen. Aşa fluent, vedeţi. Bine, aceasta-aceasta este micuţa Hannah Creech. Poate ea mă va lăsa să o ridic sus. Ea este o fetiţă dulce.
Să ne aplecăm capul.

E-70 Tată Ceresc, noi îţi dăm Ţie pe această copilă mică, acum la picioarele mamei sale. Şi ne rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să o binecuvântezi şi să-i faci viaţa folositoare în Împărăţia Ta. Binecuvântează-i pe tatăl şi pe mama ei. Fie ca copila să fie crescută într-un cămin Creştin, în avertizarea lui Dumnezeu. Punându-ne mâinile peste ea şi consacrând-o Ţie, viaţa ei tânără, pentru o slujire pentru Tine. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
Te binecuvântez, în această dimineaţă. Te binecuvântez!

E-71 Nu vine el? Care este numele? Cum? Don? [Fratele spune, "Don... ? ... Benjamin." – Ed.] Benjamin. Benjamin. [Exact. Micuţul Benjamin."] Acesta este Benjamin... ? ... ["Asta-i corect."] Micuţii frate şi soră.
Să ne aplecăm capetele.

E-72 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum Îţi predăm acest micuţ drăgălaş, încă prea tânăr, Doamne, ca să ştie ce se petrece. Dar Tu şti toate lucrurile. Ne rugăm ca Tu să-i binecuvântezi viaţa lui mică, Doamne. Binecuvântează căminul lui. Şi, Doamne, fie ca acest micuţ să trăiască pentru slava lui Dumnezeu, o viaţă bună, lungă fericită; dacă-i posibil, să vadă Venirea Domnului Isus. Acordă aceasta, Doamne. Îl consacrăm Ţie, pentru slujba Ta, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-73 Şi acela a fost un ... [Cineva spune, "Băiat." – Ed.] Acela-i un micuţ dulce. Vedeţi? Benjamin... ? ... Vai, ce băiat mare este acesta! Vai! ... ? ... Oh, vai!
74 L-am urmărit pe micuţ, el mă urmăreşte foarte atent. Eu îl ţineam. Vedeţi? Numele? [Tatăl spune, "William Davis." – Ed.] ... ? ... Micuţul William Davis. Sigur un micuţ drăgălaş, exact, lângă insul micuţ.
Să ne aplecăm capetele.

E-75 Doamne Isuse, noi îţi dăm Ţie, pe băieţelul drăgălaş, pentru slujba Ta. Mama şi tatăl îl creşte, Doamne, ca el să poată fi folosit pentru slava lui Dumnezeu. Acum, prin urmare, Doamne, citind din zilele care au trecut, El Şi-a pus mâinile peste copilaşi micuţi ca acesta şi i-a binecuvântat. Mâinile noastre sunt o reprezentare slabă de-a Lui. Dar noi cerem în Numele Lui, şi ţi-l dăm pe acest copil Ţie, pentru o viaţă de slujire, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Te binecuvântez! [Tatăl spune, "Fii binecuvântat, păstor." – Ed.]
76 D-na Bowers... ? ... Aici, scumpa, care este numele tău? Oh, vai! [Cineva spune, "Sussie. Sussie... ? ... " – Ed.] Voi fi bucuros să te ţin. Tu eşti un băieţel cuminte. Micuţa Sussie Bate.
Să ne aplecăm capetele.

E-77 Tată Ceresc, această fetiţă cu ochii luminoşi... ? ... Neştiind ce zace în jos pe drum; niciunul din noi nu ştie. Dar, tatăl şi mama, vor ca ea să stea pe drumul cel drept şi îngust. Şi o mică unealtă frumoasă ca aceasta, cum ar vrea Satan să o zornăiască. Dar ei l-au adus, astfel ca Satan să fie războit departe de acesta. Ascunde-i viaţa ei micuţă, Doamne, pentru o slujire de a Ta. În Numele lui Isus Cristos cerem aceasta. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, fetiţă mică! ... ? ...
În regulă.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i înăuntru de pe câmpurile de păcat;
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i pe cei mici la Isus.

E-78 Oh, cum... Nu iubiţi voi copilaşii? Dacă oamenii nu iubesc copilaşii, acolo este ceva greşit. Isus a spus, "Dacă nu deveniţi convertiţi şi nu deveniţi ca unul din aceşti micuţi, voi nu veţi intra în Împărăţie." Nici unul.

E-79 Un tată are două fetiţe acolo în spate, încă, el vroia să le aducă. I-am spus, "Adu-le direct în faţă." Vedeţi?

E-80 "Dacă nu ne convertim şi devenim ca aceşti copilaşi." Ştiţi ce? Voi a-ţi putea să le răniţi simţămintele lor mici. Tata şi mama ştiu, de multe ori ei intră în bucluc, le dă o chelfăneală. Păi, două minute, braţele lor mici sunt chiar în jurul vostru, şi au uitat tot despre asta. Şi acela-i felul cum trebuie să facem noi. Nu contează ce se petrece, noi trebuie să fim iertători şi buni, unul faţă de celălalt, şi-şi-şi să fim aşa, ca şi copilaşii, dispuşi să¬să iertăm şi să uităm, şi-şi în felul acela. Asta-i ce trebuie noi să facem. Şi atunci când noi facem astfel, ne apropiem de Împărăţia lui Dumnezeu atunci.

E-81 Cred că cele două fetiţe sunt cam ruşinoase. Tata şi mama trebuie să vină cu ele. Bine, aceea este foarte bine. Nouă chiar ne place lucrul acesta. Ne plac fetele ruşinoase. Foarte rar se poate vedea una care poate... Oh, acestea sunt acele cântăreţe micuţe, Nu-i aşa? Sunt acestea cele care cântă? Mă gândeam că erau. În regulă, domnule.

E-82 Acum, care este numele tău? [Fata spune, "Ruth." – Ed.] Ruth. Acela este foarte drăguţ. Ruth este un nume foarte drăguţ. Îmi place, îmi place foarte mult. Acum, şi care este acel prenume? Este... [Cineva spune, "Myers" .] Myers, micuţa Ruth Myers, ea este una dintre cântăreţele noastre mici de aici. Sunt ele gemene? Seamănă foarte mult la fel, nu-i aşa?

E-83 Tatăl nostru Ceresc, ţi-o predăm Ţie pe această fetiţă, pe care tatăl şi mama spun că încă nu a fost consacrată în nici un fel pentru slujirea şi Împărăţia lui Dumnezeu. Ne punem mâinile peste micuţa Ruth, în seara aceasta, micuţa Ruth Myers, şi cerem ca Puterea Atotputernicului Dumnezeu, Care i-a dat ei un talent să cânte, să continue să o binecuvânteze. Şi fie ca viaţa ei să fie consacrată Ţie, în toate zilele în care este aici pe pământ. Noi ţi¬o dăm Ţie, în Numele lui Isus Cristos.

E-84 Care este numele surioarei? Loyce? În regulă, micuţa Loyce. Vai!

E-85 Tată Ceresc, ne punem mâinile peste micuţa Loyce, şi ea cu un talent la o vârstă tânără, ca să cânte Evanghelia. Binecuvântează talentele acestor copile, Doamne. Şi acum vieţile lor sunt consacrate Ţie, de către părinţii lor. Curând, Doamne, ele vor fi destul de mari ca să fie botezate. Când ele încep-încep să realizeze ce este greşit, şi lucruri, şi încep să facă greşit, atunci ele trebuie să se pocăiască şi să fie botezate. Până când soseşte acel timp, Doamne, noi le consacrăm Ţie. Fie ca Tu să le foloseşti talentele pentru slava Ta. Foloseşte viaţa lor, să trăiască mult, vieţi fericite, să te slujească pe Tine. Îţi consacrăm Ţie această fetiţă, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-86 Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te, şi fie ca Dumnezeu să fie cu tine, şi să te binecuvânteze întotdeauna în tot ce faci tu.
Asta e în regulă, Frate Neville.
Oh, eu-eu doar cred că ele sunt atât de drăguţe! Eu...

E-87 Fetele mele ajung să fie mari de acum, astfel eu doar cumva trebuie să... eu obişnuiam să le car în spate. Dar ele ar putea aproape să mă care pe mine acum, ele sunt aşa-aşa de mari; Becky, mai ales, o fată foarte mare.

E-88 Acum să deschidem Cuvântul Domnului, la Matei al 15- lea... sau al 5-lea capitol. Şi vom citi doar o porţiune, şi apoi voi extrage din aceasta, cu voia Domnului, un text mic pentru cam cincisprezece, douăzeci de minute. Apoi vom avea împărtăşirea, şi spălarea picioarelor, şi serviciul de botez, ne va lua cam până la nouă-treizeci, atunci, sau puţin mai târziu, ca să terminăm. Aş vrea să încep de la al 5-lea capitol, la al 12-lea verset.
Bucuraţi-vă, şi veseliţi-vă în mare măsură: pentru că răsplata voastră este mare în cer: căci tot aşa au prigonit... pe profeţii care au fost înainte de voi.
Voi sunteţi sarea pământului; dar dacă sarea şi-a pierdut gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? de atunci înainte nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară, şi... să fie călcată în picioare de oameni.
Voi sunteţi lumina lumii. O cetate care-i aşezată pe un deal nu poate să fie ascunsă.
Nici nu aprind oamenii o lumânare, ca s-o pună sub un obroc, ci o pun într-un sfeşnic; şi le dă lumină tuturor celor care sunt în casă.
Aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să poată vedea faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer.

E-89 Mi-ar place să iau un-un subiect din acel ultim verset de acolo, care este al 16-lea verset: Aşa Să Lumineze Şi Lumina Voastră Înaintea Oamenilor. "Aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să poată vedea faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în Cer."

E-90 Noi aflăm, în Scriptură, că sunt două locuri în care doi oameni diferiţi vorbesc despre justificare. Şi unul dintre ei era Pavel, şi celălalt a fost Petru. Sfântul Pavel, şi Sfântul Petru; şi Pavel îl justifica pe Abraham prin credinţă, şi Petru îl justifica prin fapte. Petru a spus că a fost justificat prin faptele lui. Pavel a spus că el a fost justificat prin credinţa lui. Acum, ei nu s-au contrazis unul pe altul. Ei se uitau la aceasta din două puncte de vedere diferite. Şi Pavel vorbea despre credinţa lui Abraham, asta era ceea ce Dumnezeu a văzut în Abraham. Şi Petru vorbea despre faptele lui care vorbeau despre credinţa lui. Astfel este scris, "Arată-mi faptele tale fără credinţă, şi eu îţi voi arăta faptele prin credinţa mea." Acum, deci, Pavel, văzând ceea ce a fost spus, şi ceea ce a văzut Dumnezeu. Şi Petru vorbea despre ce a văzut omul, şi, pentru că, dacă un om are credinţă, el va acţiona astfel. Viaţa lui o va arăta la alţii.

E-91 Astfel eu voi, vreau să vorbesc despre aceea, în seara aceasta, "Lăsând Lumina noastră să strălucească."

E-92 Acum, doar pentru aceste câteva minute, eu chiar nu vreau să urc aici doar ca să fiu văzut sau să fiu auzit. Aceea nu ar fi drept. Dar, poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate vom putea vorbi câteva cuvinte la ceva care ne va edifica, care ne va ajuta pe noi toţi, cum să putem face mai bine şi să trăim o viaţă mai bună. Sunt sigur că acesta este motivul pentru care ne aflăm aici cu toţii, este să primim corectare şi să primim o înţelegere privitor la ce putem face noi pentru ca să ne facă Creştini mai buni. Dacă am un lucru în viaţa mea care îl doresc, este să fiu un Creştin mai bun decât sunt. Şi sunt sigur că este strigătul inimii fiecărui suflet care este aici în această seară, este să fie un Creştin mai bun.

E-93 Cu ceva timp în urmă, mergeam în jos pe drum, şi eu, conducând cu o viteză destul de mare, şi urmărind cum o fac de obicei, singur, conducând. Şi este o conducere singuratică când conduci singur. Nu poţi porni radioul, doar dacă este ceva din aceste reţele familiare unde poţi avea muzică religioasă, pentru că sunt toate lucruri care ar scoate chiar Duhul din tine.

E-94 Şi oriunde merg, după ce am îmbătrânit puţin, păi, port un carneţel mic. Şi când Domnul îmi descoperă ceva, doar o notez. Şi am scris chiar şi pe patul puştii mele, în pădure, cu un glonte. Şi lucruri ca acelea, doar ca să prind un gând care îmi este prezentat. Iau o bucată de etichetă de pe hainele mele, sau ceva, şi scriu pe aceasta. Un lucru sau altul, ca să păstrez în minte Mesajul.

E-95 Şi în timp ce conduceam, în jos pe acest drum, am observat un panou mare frumos. Şi de obicei, ştiţi, ei au o grămadă de lucruri lipite pe aceste panouri, dar nu am observat niciodată astfel de lucruri de pe acest panou anumit. De obicei ei au fotografii cu-cu femei îmbrăcate pe jumătate, sau orice altceva, făcând reclamă la o anumită marcă de ţigări, sau-sau whiskey, sau bere, sau ceva, marile panouri lucioase. Dar spre surprinderea mea, la prima privire, mi-a atras atenţia, pentru că nu era tot murdărit cu altfel de lucruri. Obscenitatea nu era pe acesta. Şi am privit înapoi, ca să văd.

E-96 Era un panou frumos. Şi pus într-un loc potrivit, chiar unde, când întoarceţi la acest colţ, nu puteţi să nu vedeţi anunţul. Şi spre surprinderea mea, avea un cuvânt scris pe acesta, "Flămând?" Doar, "Flămând?" Asta-i tot ce era. Apoi am observat litere foarte mici jos pe partea de jos a panoului, spunea, "La trei mile înainte." "Flămând? La trei mile înainte."

E-97 Ei bine, am început să studiez privitor la aceea. Oamenii nu erau atât de mult... De obicei, dacă au un restaurant în faţă, ei-ei încearcă să vândă mai mult decât celălalt ins; fotografia, fripturi mari sfârâind, şi aşa mai departe. Şi când intri, de obicei nu găseşti nimic din ce se face publicitate, ci doar o-o publicitate. Dar aceasta părea să aibă o abordare diferită.

E-98 Şi noi ştim că ziua în care trăim astăzi, se merită să faci publicitate. Şi noi aflăm, că, aceşti oameni care fac aşa progres mare în afaceri sunt-sunt oameni mari de publicitate. Ei-ei o pun la televiziune. O lipesc pe panouri, oriunde pot ei, pentru a face publicitate la produsele lor. "Fumaţi pe aceasta; nici o tusă într-o maşină plină." Şi, "Filtrul omului gânditor," şi sugerarea vreunui alt om, sau ceva de genul acela. De... şi... "Rămâi activ, mai mult," cu berea lor. Şi toate lucrurile de genul acela, este publicitate. Şi ei şterg mult din taxele lor pe venit, doar pentru publicitate. Şi aceasta desigur că este profitabil.

E-99 Deci dacă este profitabil, pentru aceea, am început să mă gândesc, "Atunci de ce să nu fie Creştinătatea profitabilă dacă i se face publicitate?"

E-100 Ei bine, m-am gândit, atunci, "Ce-ce este publicitatea?" Tu trebuie să ai ceva care este puţin diferit faţă de ce au restul din ei, sau dacă este doar atât de obişnuit, ca lucrurile din lume, aceasta nu va atrage niciodată atenţia oamenilor. Acum, dacă un om ar fi fost în căutarea unui automobil, el ar fi trecut pe lângă acel semn. Dar dacă îi era foame, el ar fi căutat după acel afiş.

E-101 Astfel eu cred că Creştinul este panoul publicitar al lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi este panoul publicitar al lui Dumnezeu. Şi noi nu trebuie să facem prea mult zgomot privitor la aceasta, aşa cum facem. Doar pur şi simplu trăind o astfel de viaţă care-i va face pe oameni să flămânzească să fie ca voi.

E-102 Acum, am observat pe acest panou publicitar, acesta anume, că nu afirma ceva, nimic, ci doar punea întrebarea, dacă eşti "Flămând?" Şi nu poţi vinde nimănui nimic de mâncare dacă nu le este foame. Primul lucru care îl face publicitatea, individul care este în trecere trebuie să o vadă.

E-103 Acum, singura cale ca lumea să îl vadă vreodată pe Cristos este când el, ei, Îl văd în tine şi în mine. Aceea-i singura cale în care îl vor vedea vreodată pe Cristos. A lor-conştiinţa lor este amorţită faţă de apusurile soarelui, la chemarea păsărilor, a frunzelor, şi-şi iarba, şi florile, şi muzica, şi Mesajul şi aşa mai departe, de care ne bucurăm după ce l-am găsit pe Cristos. Dar, până ajungem la un punct când îl expunem pe Cristos!

E-104 Acum, amintiţi-vă asta. Fiecare din voi, începând din seara aceasta, aminteşte-ţi, voi sunteţi panourile publicitare ale lui Dumnezeu. Şi tu eşti-tu eşti agentul publicitar al lui Dumnezeu. Acum, lumea va privi la voi, ca să vadă ce este Cristos. Astfel nu vrem să lipim o mare grămadă de lucruri acolo, care mărturisesc despre lucruri care în realitate nu suntem. Să fim aşa mai întâi. Apoi când suntem aşa, atunci lumea îl va vedea pe Cristos în tine şi în mine.

E-105 Primul lucru, care, orice publicitate, persoana trebuie să o vadă.

E-106 Apoi, următorul lucru, ei trebuie să o vrea. Acum, dacă ei o văd şi nu o vor, atunci asta este diferit. Dar voi nu aţi pus o publicitate zadarnică afară.

E-107 Dar dacă ei, mai întâi, trebuie să o vadă, şi atunci noi trebuie să o facem atât de atrăgătoare pentru ei. Oh, sper să înţelegem aceea, atracţia mântuirii, ce-i face unei persoane. Noi trebuie să atragem lumea la Cristos. Şi Evanghelia are o atracţie. O are pentru aceia care flămânzesc după Dumnezeu. Aceasta îi atrage doar pe aceia care flămânzesc şi însetează, şi ei sunt aceia pe care-i căutăm. "Nici un om nu poate veni la Mine, dacă Tatăl Meu nu îl atrage."

E-108 Dar sunt atât de mulţi pe care i-a atras Tatăl, şi sunt flămânzi şi însetaţi să îl afle pe Dumnezeu, şi totuşi nu ştiu unde să-L găsească, pentru că cei care trebuie să fie panouri publicitare sunt atât de mânjiţi cu lucrurile lumii, încât ei nu îşi dau seama unde au mai mult decât au avut ei înainte să vină la El. Ei trăiesc ca lumea. Vorbesc ca lumea. Cântă aceleaşi cântări care le cântă lumea. Se îmbracă ca lumea, vreau să spun, mai ales la sexul feminin. Şi se comportă ca lumea. Se duc în locurile lumeşti. Participă la distracţiile lumeşti.

E-109 Cineva mi-a spus, zilele trecute, despre un anumit slujitor. Şi eu îl iubesc pe om. Fără îndoială că el este un om minunat. A spus, "Dar el a spus că-că voi eraţi holy-rollers," mie, că eu eram un holy-roller.

E-110 Am spus, "Ei bine, eu-eu-eu nu cred că sunt. Dar," am spus, "eu-eu vreau să fiu sfânt. Şi dacă Domnul mi-ar fi spus vreodată să mă rostogolesc, cred că m-aş rostogoli. Dar eu-eu vreau să fiu sfânt, oricum, să trăiesc o viaţă de sfinţenie, înseamnă 'curăţie înaintea lui Dumnezeu."'

E-111 "Şi astfel el a spus, bine, că tu alergi afară, în străinătate, şi în jur astfel, şi te-ai făcut un misionar. Nici o biserică nu te-a trimis, şi tu doar te-ai făcut singur un misionar."

E-112 "Ei bine," am spus, "dacă eu m-am făcut singur un misionar, aceasta nu ar atrage niciodată atenţia lumii, pentru că ei nu sunt în căutare după aşa ceva. Ei îl caută pe Cristos."

E-113 Şi noi aflăm, că, acei bărbaţi şi persoane care gândesc lucrurile acelea... Există două clase diferi te; Dumnezeu are două clase diferite.

E-114 Există bărbaţi pe care Dumnezeu îi foloseşte să stea acasă, şi să învioreze bolnavii, şi să îngroape morţii, şi să sărute copilaşii, şi să-i căsătorească pe tinerii lor, şi aşa mai departe în felul acela. Mulţi dintre acei bărbaţi nu ştiu ce înseamnă să poarte o sabie, şi să iasă afară acolo să ţină o sabie cu ambele mâini în prima linie. Ei nu ştiu ce este o bătălie, să lupte împotriva vrăjmaşului. Iasă aici afară, şi ei sunt oameni deştepţi, teologi, oameni mari, cu care pot sta, şi prezintă o predică care este chiar aşa de finisată, şi de asemenea pot vorbi cu aşa un limbaj, încât Webster cu greu ar şti ce spuneau ei. Au diplome în colegiu, dar asta este în regulă când le vorbeşti unui grup intelectual care caută doar o biserică locală.

E-115 Dar când ajungi acolo afară pe frontul de luptă, unde acei bărbaţi au mai mult decât atât, ei trebuie să vadă Puterea Dumnezeului Atotputernic în manifestare, sau tu niciodată nu o să fi credibil pentru ei. Ei trebuie să-l vadă pe Cristos în învierea Lui. Da, domnule.

E-116 Acei oameni nu ştiu ce înseamnă să ţi o Sabie cu ambele mâini, să lupţi faţă-n-faţă cu vrăjmaşul acolo. Unde diavoli şi doctori vrăjitori, şi toate celelalte, stând acolo, provocându-te din toate părţile. Şi unde bărbaţii, care citesc Biblia, spun, "Dacă Isus Cristos este acelaşi ieri, şi în veci, lasă-mă să văd Duhul Sfânt acţionând cum a făcut-o El acolo în trecut." Vedeţi? Atunci nu poţi lua o-o educaţie şi să faci aceea.

E-117 Este nevoie de Puterea şi învierea lui Isus Cristos să o producă. Da. Şi acum asta-i după ce caută indigenii flămânzi. Ei trebuie să Îl vadă, şi trebuie să Îl dorească.

E-118 Şi este acelaşi lucru ce are această naţiune. Acela-i motivul, în seara aceasta, că noi avem toate aceste avertizări ale unui război atomic, este pentru că naţiunile L-au văzut, această naţiune L-a văzut, şi nu Îl vor. Şi acela-i motivul că judecata Divină este asupra lor. Este din cauza aceea că suntem în, cântăriţi în cântar.

E-119 Am văzut unde Preşedintele nostru, Dl. Kennedy, Tom, cred că este numele lui, Kennedy, care a trimis pentru aceasta, aşa mulţi ofiţeri, jos pentru acest război de segregare. A trimis jos patru sute şi ceva, jos în Sud, pentru a opri acest război de segregare. Şi când a terminat, în cursul lui deplin, nu au mai putut trimte, el avea exact şase sute şaizeci şi şase. A fost în revista Time. Oh, dacă oamenii ar fi fost doar spirituali, s-ar fi putut trezi şi să vadă ce este "şase sute şaizeci şi şase." Exact ce au avut ei. Este în Time de luna asta.

E-120 Acum, noi aflăm, că, până când oamenii încep să îl vrea pe Dumnezeu, până când oamenii încep să înseteze! Isus a spus, "Ferice de cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi." Acum, voi trebuie să flămânziţi şi să însetaţi după Acesta.
Noi suntem panourile publicitare ale lui Dumnezeu.

E-121 Şi Cristos este sponsorul nostru, căci această sponsorizare este prin Cristos. Şi El ne dă Viaţa noastră, pentru a-l sponsoriza pe El. Acum, ce fel de persoană ai fi tu dacă ai fi sponsorizat pe cineva? Ce fel de persoană ar trebui să fim dacă noi suntem¬suntem sponsorizaţi de Cristos? El ne dă mântuire. El ne dă vindecarea noastră. El ne dă sănătatea şi tăria noastră. Şi El ne dă hrana noastră. Ne dă căminele noastre. Atunci, noi suntem sponsorizaţi de Cristos. Şi oamenii penticostali, care sunteţi umpluţi cu Duhul Sfânt, sunt sponsori ai lui Isus Cristos. Ei au fost sponsorizaţi de Isus Cristos, şi li s-a dat Duhul Sfânt, pentru a fi un exemplu pentru oameni.

E-122 Ce ar trebui să fim noi, astăzi? Unde ar trebui să fie Biserica, astăzi? Ar trebui să fim aşa, într-o aşa stare, care ar determina toată lumea să vrea să fie ca noi. Pentru ca bărbaţii să meargă în jos pe stradă şi să spună, "Acolo este un om, s-ar putea să nu fiu de acord cu el, privitor la Doctrina lui religioasă. Dar îţi spun un lucru, acela este un Creştin veritabil." Ar trebui să fie femei mergând în jos pe stradă, să spună, "Ea poate că arată de modă veche. Poate că nu este ca restul acestor femei pe care le vezi. Dar este o Creştină în acest oraş, dacă este una, iat-o acolo." Pentru că, noi suntem sponsorizaţi de Isus Cristos. Amin.

E-123 Oh, ce fel de persoană ar trebui, ar trebui să fim noi, dacă noi suntem panourile Lui publicitare şi suntem sponsorizaţi de El? Atunci, în Cristos, în Acela este unde ne primim Viaţa, şi primim tăria noastră, şi primim tot ceea ce avem, vine de la Cristos. El este sponsorul nostru. Oh, sunt atât de recunoscător pentru asta!

E-124 Astfel, noi trebuie să fim ca El. Să fim atenţi ce facem, ce spunem, ce facem în viaţa de zi cu zi, pentru că noi suntem sponsorizaţi de Cristos. Cum ar trebui noi să umblăm dacă suntem sponsorizaţi de Cristos? Ce ar trebui să spunem dacă suntem sponsorizaţi de Cristos? Dacă cineva spune rău împotriva noastră, ce trebuie să spunem dacă suntem sponsorizaţi de Cristos? Noi trebuie să fim ca Cristos. Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-125 Acum, acum, este numai un singur lucru... Şi un alt lucru care trebuie să-l facem, nu singurul lucru, dar un alt lucru pe care noi slujitorii trebuie să îl facem. Trebuie să predicăm o Evanghelie care să fie atrăgătoare pentru cei flămânzi.

E-126 Acum, dacă noi predicăm o Evanghelie socială, şi spunem că, "Ei bine, tu ar trebui să vi să te înscri la denominaţiunea noastră. Anul trecut am avut cu patru mii mai mulţi, în organizaţia noastră." Nu este asta. "Bine, dacă tu vi la biserica mea, sau devi un membru al bisericii mele, vom vedea că se va avea grijă de tine în... când îmbătrâneşti. Şi tu fi un membru loial, este ca o poliţă de asigurare, vei fi luat în grijă când îmbătrâneşti. Ne vom îngriji de asta." Aceea încă nu este puterea de atracţie.

E-127 Lucrul pe care vrem să îl facem este să propovăduim o Evanghelie care face apel la o lume flămândă.

E-128 Acum, cum puteţi apela la o lume flămândă care nici măcar nu vede de unde provin ei, cine sunt ei şi încotro se duc, dacă nu le propovăduieşti o Evanghelie care îl ridică pe Cristos într¬o atmosferă vie, chiar aici în jurul nostru acum? Nu o putem face. Nu există vreo cale. Noi, ne-am putea înscrie, ne-am putea înscrie la Masoni, Odd Fellows, sau oricare altă lojă, să ne înscriem la vreo lojă ar fi tot atât de bine.

E-129 Dar noi trebuie să propovăduim o Evanghelie care-i atrăgătoare la oamenii flămânzi, care-i va prinde pe cei care flămânzesc şi însetează după neprihănire. "Ferice de cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi." Acum, cum vor fi ei? "Cei neprihăniţi vor fi săturaţi." Săturaţi cu ce? Duhul Sfânt!

E-130 Biblia a spus, "Ştefan a fost un om plin..." Plin de ce? Plin de putere. Plin de credinţă. Plin de dragoste. "Plin de Duhul Sfânt." Asta-i ce l-a făcut ceea ce a fost, este pentru că a fost umplut cu Duhul Sfânt. El a fost un adevărat panou publicitar pentru Cristos.

E-131 Când el a stat acolo, în acea dimineaţă, în curţile Sinedriului, şi ei l-au acuzat. Au spus, "Acest om," tot ce făcea el. Şi a stat singur, doar el singur, afară înaintea marelui tribunal al Sinedriului. Poate două sau trei mii de Iudei, sau cinci mii, stând acolo cu un deget îndreptat.

E-132 A Biblia a spus, când el a ieşit acolo afară, că, "Faţa lui arăta ca un Înger." Asta nu înseamnă că el a avut o Lumină care strălucea de pe faţa lui. Un înger ar fi un mesager care ştia despre ce vorbea el. Ştefan s-a dus acolo afară, fără se se teamă de moarte. Nu se temea de nimic, pentru că ştia despre ce vorbea.

E-133 După cum a spus Pavel, "Eu ştiu în Cine am crezut, şi sunt încredinţat că El este în stare să păzească ce i-am încredinţat Lui."

E-134 Dar Ştefan s-a dus acolo afară, înaintea curţii Sinedriului, ca o oaie în mijlocul unei haite de lupi, care urlau după sângele lui. Şi ei l-au acuzat, şi au îndreptat degetul acuzator spre el. Ce a făcut el? El a spus, "Bărbaţi şi fraţi, Dumnezeul Slavei s-a arătat părintelui nostru, Abraham, când încă era în Mesopotamia, înainte să fie chemat afară." A mers înainte şi a prezentat-o, toată istoria lui Abraham, şi cum că prin el va aduce înăuntru Neamurile. Şi când a ajuns la un anumit punct... Priviţi-l, plin de Duhul Sfânt. Ei au, aşteptau, doar nu puteau aştepta să-şi poată pune mâinile pe el. El a spus, "Voi tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi." El a fost panoul publicitar al lui Dumnezeu.

E-135 Şi când l-au împroşcat cu pietre până la moarte, l-au aruncat afară din cetate şi l-au lovit cu pietre până la moarte, când era pe moarte, şi-a ridicat capul spre Cer şi a cerut iertare pentru aceia care aruncau cu pietre în el, la fel cum a făcut Isus la cruce.

E-136 Apoi, Dumnezeu a văzut micuţul Lui panou publicitar fiind luat jos. Ştefan a privit spre Cer, a spus, "Iată, eu văd cerurile deschise, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu." Şi a adormit în braţele lui Dumnezeu. El a fost un panou publicitar pentru o lume flămândă.

E-137 Voi spuneţi, "Bine, câţi erau acolo? Tu ai spus că erau poate cinci mii. Câţi din ei au fost mântuiţi?"

E-138 Acolo a fost unul. El nu a acceptat chiar atunci, dar ani mai târziu. Aleluia! Pe undeva, influenţa ta nu moare niciodată. Acolo a fost unul care a ţinut haina, Saul, acel Fariseu tânăr care stătea acolo, s-a consultat şi dat mărturie la moartea lui. Dar când el a văzut publicitatea Puterii Cristosului înviat în acel ins mic, aceasta niciodată nu l-a părăsit. Acelaşi om, Pavel, acela care stătea acolo în acea dimineaţă, a condus zeci de mii de suflete la Cristos, pentru că un singur om a fost dispus să-şi dea viaţa pentru a fi un panou publicitar pentru Isus Cristos.

E-139 Ce ar trebui să facem noi astăzi? Nu contează, noi nu trebuie să avem audienţe mari. Nu trebuie să predicăm la zece mii. Nici măcar nu trebuie să predicăm. Putem fi panoul publicitar al lui Dumnezeu. Cum şti că viaţa ta nu ar putea porni viaţa unui tânăr în Evanghelie? Unii dintre voi oamenii mai în vârstă, vedeţi femeile în vârstă, porniţi vreun tânăr pe câmp acolo afară, ar câştiga zece mii de suflete pentru Cristos, este pentru că el l-a văzut pe Cristos în voi, că i l-aţi introdus pe Cristos, în Puterea simplă a Evangheliei. Da.

E-140 Eu cred că avem nevoie de Cristos. Da, domnule. Singurul mod în care îl vedem pe Cristos este când El se reflectă din unul la altul. Eu îl văd pe Cristos în tine. Tu Îl vezi în mine. Aşa este cum îl privim pe Cristos. Eu vin la adunare. Încep să predic. Mă uit la oameni. Tu poţi vedea dacă ei sunt interesaţi sau nu, doar în câteva minute. Priveşti peste audienţa ta. Tu poţi spune dacă tu îi plictiseşti sau dacă nu. Vedeţi? Şi primul lucru pe care-l şti, îi vezi şezând acolo, agăţându-se de fiecare Cuvânt, în aşteptare. Vedeţi? Eu îl văd pe Cristos reflectat în acea persoană, pentru că el flămânzeşte şi însetează după Dumnezeu.

E-141 Atunci, eu, predicând Evanghelia, el îl vede pe Cristos reflectând în mine. Eu îl văd pe Cristos reflectând în el. Aceea înseamnă că Cristos este în mijlocul nostru atunci. Amin. "Flămânzesc şi însetează." Privesc audienţa, cum o primesc ei. Spun una alta, urmăresc ce-ce efect are Acesta asupra lor. Privesc cum li se luminează faţa, plină de bucurie. Ei sunt gata chiar atunci să primească ceva. Acela-i Cristos. Îl văd pe Cristos reflectând în acea persoană pentru că Evanghelia, Evanghelia simplă a lui Cristos, ia control în acea inimă, pentru că ei flămânzesc şi însetează.

E-142 Şi am arătat un panou publicitar aici, o publicitate. Ce fel de publicitate? Nu la vreo teologie, nu la vreun crez făcut de om, dar la un Cristos care trăieşte tot la fel astăzi, cum a fost El acolo în trecut, căci El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Amin. Exact. Ei văd acea putere a lui Dumnezeu mişcându-se, O privesc prin clădiri, şi O văd alegând oamenii, le discerne inimile, vindecă bolnavii, descoperă secretele inimii lor, deschide urechile surzilor, să facă pe orb să vadă. Ce este aceasta? Este atracţia. Este panoul de anunţ al lui Cristos. Şi oamenii Îl văd, şi se strâng, şi îl laudă pe Dumnezeu. Eu Îl urmăresc în ei când îl laudă pe Dumnezeu. Ei Îl urmăresc aici afară, când Acesta merge în acest fel. Astfel, prin fiecare, îl vedem pe Cristos reflectând Lumina Sa. Acum, nu contează cât de mult aş putea să Îl reflect aici, dacă nu reflectă, la fel, în voi, noi nu Îl vom înţelege niciodată.

E-143 Evanghelia ar fi fără efect dacă cineva nu ar fi acolo să O accepte. Vor fi mulţi care nu O vor accepta. Dar cei care O vor accepta, Aceasta va reflecta în ei.

E-144 Acolo erau poate cinci mii în acea dimineaţă la executarea lui Ştefan, dar acolo a fost unul în care Aceasta s-a reflectat. Chiar la capătul vieţii lui, el a spus atunci, "Nici măcar nu sunt vrednic să fiu numit unul dintre sfinţi," a spus el, "pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu, chiar la moarte." Consimţământul lui la împroşcarea cu pietre a acelui martir, Ştefan, nu s-a îndepărtat niciodată de la Pavel. A spus, "Am prigonit Biserica, chiar la moarte." Vedeţi? Aceasta nu s-a îndepărtat niciodată de la el, pentru că el l-a văzut pe Cristos reflectat.

E-145 Cum a făcut Ştefan lucrul acesta? El niciodată nu a făcut ceva miracole, cu toate că ştia că Cristos era un făcător de miracole. El cunoştea toate aceste puteri şi lucruri. Dar ce a făcut el? El doar şi-a prezentat viaţa lui în aşa fel că ei au văzut că aceasta era puterea lui Cristos. Amin.

E-146 Tu s-ar putea să nu vezi niciodată o vedenie. Tu s-ar putea să nu îţi aşezi mâinile niciodată pe o persoană bolnavă, şi să simţi încărcătura Atotputernicului Dumnezeu să facă un schelet al unui om să revină din nou la viaţă. S-ar putea să nu Îl vezi să stea acolo în trei sau patru curcubee. S-ar putea să nu-I vezi niciodată chipul. S-ar putea să nu-I auzi niciodată glasul. Dar totuşi tu poţi să fi un panou de anunţ care să îl reflecte pe Isus Cristos, printr-o viaţă care era atât de pură şi nemodificată de lume. Nu învălmăşită de lucruri murdare prin viaţa ta; ci un lucru pur, care va determina inima flămândă să flămânzească şi să înseteze să fie ca tine. Amin.

E-147 Voi sunteţi sarea pământului. "Dacă sarea şi-a pierdut gustul, prin ce va fi sărată?" Aşa este. Flămânzind şi însetând! "Aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să poată vedea faptele voastre bune, să vadă ce faceţi voi, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri." Flămânzind! Panouri de anunţ! Reflectând! Minunat! Da, domnule.

E-148 Acum, de asemenea, noi nu vrem să facem lucrul acesta. Nu vrem să facem o vânzare rapidă din aceasta, să spunem doar, "Ei bine, m-am convertit seara trecută. Aleluia! Lumea întreagă..." Nu puteţi face asta. Asta este o vânzare rapidă. Dacă facem aşa, produsul nu face mult bine. Dacă voi doar trăiţi bine, spuneţi, „Ştiu că odată, eu-eu am trăit bine timp de două săptămâni după ce m-am convertit. Am trăit două, am trăit-am trăit două săptămâni, chiar viaţă perfectă." Asta este o vânzare rapidă. Este ca acest Hadacol care tocmai l-am avut, nimic decât o grămadă de vitamine înfăşurate împreună, şi nu a durat decât o scurtă vreme. În cele din urmă a ieşit.

E-149 Tu vrei să fi un Creştin de zi cu zi, Creştin de ceas cu ceas, Creştin de an cu an, nu o vânzare rapidă. Dar aşa să lumineze Lumina ta.

E-150 Dacă te duci la un om şi îi ceri să îl primească pe Cristos, îţi râde în faţă, nu pleca să spui, "Ei bine, nu e nimic de Aceasta, sau el ar fi acceptat-O." Nu. Aceea este o vânzare de Hadacol. Noi nu vindem Hadacol.

E-151 Noi vindem Evanghelia, puterea viului Dumnezeu, Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. Dacă lumea vă urăşte, ei l-au urât pe Cristos înainte să vă urască pe voi, din aceeaşi pricină L¬au condus la cruce. Dar noi suntem reprezentanţii Lui. Suntem panourile Lui publicitare. Noi îi facem publicitate Lui.

E-152 Nu trebuie să aveţi o grămadă de lucruri extravagante, o mulţime de, "Doctor, Ph.D, LLD.!" Marea, biserică sfinţită a lui Cutare-şi-cutare şi Cutare-şi-cutare, fondată demult în trecut în aşa-şi-aşa şi aşa-şi-aşa! Noi avem aşa-şi-aşa şi aşa-şi-aşa!"

E-153 Determinaţi-i doar să flămânzească. Amin. Un simplu, panou publicitar curat cu Cristos scris pe viaţa voastră, "Ca oamenii să vadă faptele voastre bune şi să-l slăvească pe Tatăl care este în Cer." Asta este.

E-154 Nu fiţi întinaţi cu gunoiul lumii. Nu încercaţi să vă faceţi publicitate ca cineva să spună, "Ei bine, eu aparţin la Cutare¬şi-cutare, această biserică mare. Este cea mai mare biserică din oraş."

E-155 Noi avem o persoană aproape de cartierul nostru sus acolo, care a părăsit bisericuţa de aici de la autostradă, ca să meargă la o biserică mai mare, pentru că, au spus, "O clasă mai bună de oameni mergeau acolo." O clasă mai bună de oameni? Vedeţi? Ei nu ştiu. Al lor-creierul lor devine prăfuit. Este-este-este întinat cu lucrurile lumii. O clasă mai bună de oameni?

E-156 Ce este o clasă bună de oameni? Un popor care este născut din Duhul lui Dumnezeu. Dacă ei sunt atât de săraci că nu ştiu de unde va veni următoarea masă. Aceea este singura clasă de oameni care valorează ceva. Sunt oamenii care sunt născuţi din nou.

E-157 Când a venit Isus, ce fel de clasă de oameni a trebuit El să ia? Neşcolaţi, pescari, oameni... Petru, apostolul, marele sfânt căruia i s-au dat cheile Cerului, nu putea nici măcar să îşi semneze numele; mirosea a peşte de la afumatul peştelui vechi şi lucruri, cu un şorţ vechi uns pe el. Isus a luat acea clasă de oameni. Astăzi, ei l-ar arunca afară din biserică dacă ar intra, exact, să se închine. Vedeţi?

E-158 Oamenii caută după "clasă." Şi ştiţi voi că diavolul locuieşte în clasă? Ştiţi ce a cauzat prima luptă în Cer? A fost când Lucifer a înfiinţat o clasă mai bună de oameni, a avut o clasă mai bună de Îngeri, s-a gândit el. Mare, o împărăţie mai mare, una mai luminoasă, împărăţie mai strălucitoare decât avea Mihail. Şi el a fost aruncat afară din Cer. Vedeţi de unde vine clasa? Staţi departe de clasă.

E-159 Flămânzii nu vor clasă. Flămânzii vor hrană. Da, domnule. Cel căruia îi frig vrea foc, nu o pictură, un foc. Şi flămândul, însetând după Dumnezeu, vrea Evanghelia şi puterea lui Isus Cristos. Amin. Nu contează cât de simplă este, cât-cât ne-... cât de nepopulară este cu lumea, ei vor realitate.

E-160 Un om care este pe moarte, un om care ştie că el trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu, nu-i pasă de nici o clasă. El vrea să îl găsească pe Dumnezeu. El vrea să găsească asigurare, că atunci când el ajunge jos la râu, acolo va fi cineva să-l întâmpine şi să-i arate calea. El vrea ceva care să îl ancoreze acum, care ştie, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. În zilele de pe urmă, El va sta pe pământ."

E-161 "Sunt bine încredinţat că nu este nimic în prezent, aceea care este în viitor, sau va veni, foamea, primejdii, sau orice altceva, să poată desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos." Asta-i ce vor ei, vor ceva care...

E-162 Nu o credinţă prefăcută, ceva care se vinde repede, "Şi vino aici şi înscrie-te la biserica asta." Eu vreau ceva care... Spune, "Ei bine, mă voi duce jos şi mă înscriu la biserică. Voi avea un serviciu de consacrare, păstorul mă va boteza în secret şi mă va accepta în biserică." Nu, nu. Aceea nu este aşa. Asta este una din acele lucruri care se vând repede. Nu va dura prea mult.

E-163 Vreau întoarcere reală de modă veche, un bărbat sau o femeie care voiesc să, iasă şi să spună, "Sunt greşit. Vreau să devin ca vecinul meu. Îmi doresc să fiu o femeie ca vecina mea. Vreau să fiu un bărbat ca vecinul meu. Vreau să umblu atât de evlavios înaintea oamenilor, ca oamenii să creadă despre mine la fel cum au crezut de el. Vreau să fiu ca Isus Cristos."

E-164 Acum, reţineţi, în încheiere, eu-eu-eu doar merg înainte. Dar, în încheiere, vreau să spun acest lucru: Noi nu suntem vânzătorii Lui, noi suntem panourile Lui publicitare. Vedeţi? Să nu vă gândiţi că noi suntem vânzătorii Lui. El nu are nevoie de nici o artă de a vinde, doar panouri publicitare.

E-165 Eu cândva lucram pentru Compania în Serviciul Public. Şi noi aveam această lampă Mogul care apăruse. Ei aveau un concurs privitor la aceasta. Cine vindea cele mai multe lămpi, aveau, oh, un premiu, şi aşa mai departe, şi un anumit procentaj, ce primeau ei pentru vânzări. Ei bine, fiecare persoană, fiecare angajat, trebuia să fie un vânzător de aceste lămpi. Bine, am ajuns să mă gândesc la ceva de genul, "Dacă produsul îmi este garantat mie, compania mi-a garantat lampa. Acum, dacă acea lampă este bună de ceva, se va vinde singură. Şi dacă nu e bună, atunci eu pun ceva asupra publicului care nu este drept."

E-166 Niciodată nu am crezut în asta. Nu cred în aceste lucruri insistente din partea agenţilor de vânzări. Acela este motivul că nu o cred în religie. Dacă am un produs care este bun, se va vinde singur. Aşa este. Se va vinde singur.

E-167 Astfel ştiţi ce am făcut? Am mers acolo, şi i-am spus la administrator, am spus, "Sunt aceste lămpi absolut garantate?"
"Garantate, exact."
"Nu se vor oxida?"
"Nu, domnule."

E-168 "Şi sunt garantate? Manopera şi fiecare lucru este garantat?"
"Da."

E-169 Am văzut că făceau o lumină frumoasă delicată. Orice femeie le-ar fi apreciat în cameră. Ştiţi ce am făcut? Mi-am încărcat cam două sute din ele, şi am pornit în jur la toţi care-i cunoşteam.

E-110 Spuneau, "Ce vrei tu, în dimineaţa asta, Billy? Nu mi-am plătit factura?" Eu trebuia să colectez facturi.

E-171 Am spus, "Oh, tu ţi-ai plătit factura. Vreau să îţi fac alta." Spuneam, "Am o lampă aici."
"Oh, nu îmi permit să o cumpăr."

E-172 "Acum aşteaptă un minut. Nu ţi-am cerut să o cumperi. Eu doar am o aşa încărcătură de ele, eu-eu vreau să descarc una în casa ta. Tu doar păstreaz-o două săptămâni, şi bucură-te de aceasta, şi eu mă voi întoarce şi o iau. Noi trebuie să facem publicitate la aceste lucruri, doar să le ducem afară, astfel eu doar o voi pune în casa ta."

E-173 "Bine, acum, Billy, eu-eu chiar nu aş putea să o cumpăr. Nu am bani să o cumpăr."

E-174 "Eu nici măcar nu ţi-am cerut să o cumperi, nu-i aşa? Doar spun să o pun în casa ta, să te bucuri de ea."
"Nu este vreo glumă?"

E-175 "Nici un pic de cârlig. Mă şti. Voi trece pe aici şi o voi lua. O voi lua înapoi în două săptămâni. În regulă. Eu voi veni pe aici şi o voi lua. Singurul lucru care vreau ca tu să-l faci, este doar... vreau să o descarc din camioneta mea, să am un loc unde să o aşez. Am aşa de multe din acelea aici de descărcat. Eu-eu-eu vreau să o dau jos din camioneta mea. Eu-eu nu am vrut ca tu să o cumperi. Nu ţi-am cerut ca să o cumperi. Ţi-am cerut doar să laşi ca ea să rămână aici."
"Ei bine, şi dacă se sparge?"
"Asta-i responsabilitatea mea. Eu sunt cel care garantează pentru ea."

E-176 Am ştiut că lampa se va vinde singură. Am ştiut că era un produs adevărat. Am pus lampa în casă. Nu am luat zece din cele două sute. Am câştigat concursul. Din ce cauză? De ce? Lampa s-a vândut singură. Odată ce o vezi, şi vezi ce este, atunci tu o vrei. Se va vinde singură.

E-177 Este acelaşi lucru. Noi nu trebuie să avem organizaţii mari pentru a-l vinde pe Cristos. Nu trebuie să avem predicatori cu educaţie superioară, şi oameni super-lustruiţi care sunt primari, şi lucrurile diferite ale oraşului. Ceea ce trebuie să avem este Cristos. Şi Cristos se vinde Singur. Puneţi-1 pe Cristos în inima unui om, nu trebuie să-i spui, "Tu trebuie să te înscri la această organizaţie, sau la aceea." El este deja vândut în produs.

E-178 Eşti flămând? "Ferice de cei ce flămânzesc şi însetează." Ne pregătim să venim la masa împărtăşiei acum. Pentru cei care nu au fost încă niciodată, poate, nu l-aţi luat niciodată pe Cristos în viaţa voastră... Dacă sunteţi un Creştin, atunci flămânziţi. Am fost un Creştin, treizeci şi unu de ani acum, şi în fiecare zi flămânzesc mai mult după Cristos decât o făceam când am început. El devine tot mai dulce pe zi ce trece.

E-179 Şi privesc la micuţele panouri publicitare ale Lui, aşa cum le văd mergând în jos pe stradă, le privesc afară aici în spital, le privesc în ceasul morţii lor, le privesc aici când sunt la o expunere, privesc la acea doamnă micuţă, cum se ţine acolo ca o reală, sfântă autentică.

E-180 Stăteam la o tejghea, aici nu de mult. Priveam la o doamnă mică. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... începe, se întoarce în jur. Am spus, "Îl cunoşti tu pe Isus ca mântuitor al tău?" Şi băiatul şi-a aplecat capul, a fugit pe uşă, vedeţi, nici măcar nu m-a privit. Iată-vă. Oh, ea nu mă cunoştea, dar eu o cunoşteam. Eu o cunoşteam. Am privit-o. Ea este căsătorită acum. S-a căsătorit cu un predicator mic, şi chiar o duce bine.

E-181 Astfel asta este, vedeţi, îmi place să privesc acel panou publicitar. Îmi place să-l privesc. Acesta-acesta mă face să îmi fie foame, ne duce la locul unde, acolo, noi putem mânca, putem mânca hrană Spirituală. Pentru că, ştiam că acea fată doar nu aparţinea la biserică. Ea era o Creştină. Aşa este. Da. Putea¬i vedea.

E-182 Biblia a spus, "Deşi Petru şi Ioan..." (După ce l-au vindecat pe acel om de la poarta numită Frumoasă; el era olog din pântecele mamei lui, vedeţi, nu avea prea multă tărie, nu putea să se ridice prea mult, Petru a trebuit să îl ţină în sus ca să-l facă să umble. Vindecat... Din pântecele mamei lui, vedeţi. Când ei i-au dus înaintea consiliului şi le-a interzis să predice în Numele lui Isus.) "Şi au priceput că erau neştiutori," Biblia a spus. Aceşti apostoli, Ioan şi Petru, erau "oameni neştiutori şi neînvăţaţi." Ei nu cunoşteau nici o mare teologie. Erau pescari, nu puteau să-şi semneze numele. Dar a spus, "Ei au trebuit să-şi dea seama de ei, că ei au fost cu Isus."
Ce erau ei? Panouri publicitare, panouri publicitare.

E-183 Oh, am putea continua. Dumnezeu să ne ajute să fim panouri publicitare. Fie ca acest Tabernacol Branham de aici, acest loc mic consacrat şi dedicat lui Dumnezeu, fie ca acesta să producă mici panouri publicitare prin această ţară aici, că va determina toată această naţiune să flămânzească şi să înseteze să vină la Cristos, va fi rugăciunea mea.
Să ne aplecăm capetele doar un minut.

E-184 Prea îndurătorule Tată, noi într-adevăr suntem un popor privilegiat să îl avem pe Cristos în viaţa noastră şi în inima noastră. Suntem atât de recunoscători pentru El, Tatăl nostru. Noi ştim că a-l cunoaşte pe El este Viaţă. Nu a şti crezurile, nu a şti cărţile, dar a-l cunoaşte pe Cristos este Viaţă. Şi, Dumnezeule Tată, noi cei care L-am aflat în acel fel, Mântuitorul nostru, Vindecătorul nostru (tăria noastră, ajutorul nostru-ajutorul nostru vine de la Domnul), noi mărturisim că suntem nimic; nu ştim nimic. Este un singur lucru care noi îl ştim sau dorim să îl cunoaştem: Acela este Cristos în puterea învierii Lui. Căci oricine crede aceasta are Viaţă Eternă.

E-185 Şi ne rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să binecuvântezi această bisericuţă şi aceşti oameni care sunt aici în această seară călduroasă, în această seară de Sabat aici, şezând în acest mic, tabernacol de lemn, în aşteptarea binecuvântărilor lui Dumnezeu.

E-186 Puţinele cuvinte amestecate şi frânte care au fost date: flămânzind, şi un călător vede panoul publicitar. Dumnezeule, fă-ne atât de flămânzi şi de însetaţi ca noi să privim după panourile Tale publicitare, văzând vieţile Creştine. Fie ca noi să fim panouri publicitare pentru Tine. Fie ca Tu să reflectezi Viaţa Ta la un suflet flămând, ca ei să poată flămânzi când văd panoul publicitar care îl promovăm noi: "Cristos, Sponsorul nostru, ne-a dat o viaţă liniştită de bucurie deplină şi tărie în sufletul nostru."
Şi să trăim o viaţă în aşa fel ca oamenii să vrea să fie ca El; acordă aceasta, Doamne, dă-ne aceasta nouă la toţi.

E-187 Şi fie ca aici să fie cineva care nu a aflat aceea încă; dar în această seară ei au studiat, şi au privit de-a lungul, în jos pe parcursul călătoriei vieţii la diverşi bătrâni sfinţiţi: acele mame în vârstă din zilele care au trecut; acel om de care au râs la colţ de stradă şi s-au gândit că el era un... ieşit din minţi, stând afară acolo predicând. Dar acum ei văd că acel om a fost un panou publicitar. A fost un semn care indica. Acea mamă bătrână sfinţită care mergea în jos pe stradă cu părul ei răsucit la spatele capului ei, îmbrăcată demodat, şi totuşi, noi tinerii poate am râs de ele şi ne-am gândit, "Ce fel de antichitate este aceea?"

E-188 Dar ne dăm seama, Doamne, că a fost un panou publicitar spre Viaţa Eternă. Noi am trecut de acesta, Tată. Ne pare rău. Ne pare rău. Lasă-ne să ne întoarcem şi să o retragem în această seară, Tată. Fă-ne în acel fel. Dă-ne Viaţă. Vrem să arătăm ca sfinţi înaintea Ta. Vrem să ne comportăm astfel. Acel om căruia i-am vorbit rău, acel om pe care l-am sâcâit, el niciodată nu ne-a răspuns cu o vorbă ci a fost foarte drăguţ. A spus, "E în regulă, fiule. Domnul să te binecuvânteze." Şi noi i-am râs în faţă şi am plecat. Oh, Dumnezeule, neştiind că acela era un panou publicitar, neştiind că acel om era un panou publicitar ca să ne promoveze Viaţa Eternă. El îl avea pe Cristos în viaţa lui.

E-189 Acum, noi flămânzim, Doamne. Ştim unde să mergem. Vrem să mergem în acest loc unde semnul ne indică, la Calvar unde putem găsi acel fel de viaţă. Unde un suflet flămând poate fi săturat. Da, nu se află la trei mile în jos pe drum. Este doar la încă un pas.

E-190 Dumnezeule, fă ca acel păcătos, în această seară, să facă acel singur pas: să vină la Calvar din acea murdărie şi păcat în care se află. Fie ca el să se tragă aproape la Calvar chiar acum, şi să se oprească, să privească în sus, şi să zică, "Doamne, am văzut semnul Tău, şi sunt flămând. Umple sufletul meu flămând." Acordă aceasta, Tată.

E-191 În timp ce ne avem capetele aplecate, ar fi cineva aici în această seară care doreşte să se tragă aproape de Calvar şi să zică, "Doamne, umple sufletul meu flămând, fă-mă ca un Creştin adevărat, Creştinii din Biblie, Creştinii care-i văd astăzi, care trăiesc pentru Dumnezeu"? Aţi vrea să fiţi amintiţi în rugăciune? [Cineva vorbeşte în limbi, şi interpretează – Ed.] Aţi vrea să vă ridicaţi mâna acum, şi să spuneţi, "Aminteşte-mă, Frate Branham"? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze.

E-192 Tată Ceresc, au fost multe mâini care au mers înainte. Noi Îţi mulţumim, auzind Duhul Tău vorbindu-ne înapoi, invitându-i la masa Domnului. Oh, Dumnezeule, fie ca ei să facă acel pas Etern chiar acum (niciodată să nu se mai întoarcă), să vină sus la Calvar, fă ca lumina lor să lumineze de acum înainte, ca alţii să poată vedea faptele bune, şi să-l slăvească pe Tatăl din Cer. Acordă aceasta, Doamne. Noi ţi-i prezentăm Ţie acum, ca trofee de har, prin Numele lui Isus Cristos.

E-193 În timp ce rămânem, cu capetele noastre aplecate acum, doar un moment. Să vedem dacă cineva ar vrea să vină în faţă, să facă o confesiune, să se roage.
Lui îi pasă de tine,
Lui îi pasă de tine;
Prin lumina soarelui sau umbră,
Lui îi pasă de tine.
Lui îi pasă de tine,
Lui îi pasă de tine;
Prin lumina soarelui sau umbră,
Lui îi pasă de tine.
Acum cu capetele voastre aplecate, să cânte Creştinii.
Lui îi pasă de tine,
Lui îi pasă de tine;
Prin lumina soarelui sau umbră,
Lui îi pasă de tine.
Lui îi pasă de tine,
Lui îi pasă de tine;
Prin lumina soarelui sau umbră,
Lui îi pasă de tine.

E-194 Doar gândiţi-vă când soarele străluceşte, Lui îi pasă; când cad umbrele, Lui îi pasă. Cum e cu umbra... valea umbrei morţii? Lui încă îi va pasa de tine. Nu-ţi pasă destul de El în seara aceasta ca să vi sus şi să îngenunchezi jos cu acest grup mic de aici acum? Fă-ţi confesiunea, spunându-I că vrei să vi mai aproape de Calvar, acum.
Lui îi pasă de tine.
Lui îi pasă de tine,
Lui îi pasă de tine;
Prin lumina soarelui sau umbră,
Lui îi pasă de tine.

E-195 Jos prin alei aşa cum mergem, umbre adânci cad; dar Lui îi pasă, El nu pleacă niciodată, nici nu părăseşte. Într-o zi, când ajungem la capătul drumului, şi pornim în jos acea ultimă umblare lungă, mă aştept ca El să fie acolo în acea zi. El va fi acolo. Aveţi un Sponsor în această seară, Cristos vrea să vă sponsorizeze dacă vreţi să lăsaţi ca lumina voastră să lumineze, să fiţi un panou publicitar pentru El. Nu vreţi să veniţi, să fiţi un panou publicitar pentru Cristos? El este Sponsorul vostru. Veniţi, luaţi-L acum în timp ce cântăm.
Lui îi pasă de tine, (Vino la altar şi roagă-te, acum,)
... îi pasă de tine; (Lui îi pasă, ţie îţi pasă?)
Prin lumina soarelui sau umbră,
Lui îi pasă de tine. (Dacă Lui îi pasă, nu-ţi va păsa ţie? Nu-ţi va păsa ţie, dacă Lui îi pasă?)
Lui îi pasă de tine, (Vino acum, doar îngenunchiază uşor. Spune, "Cristos, îmi pasă.")
... îi pasă de tine;
Prin lumina soarelui sau umb-... (Cum este cu ostenit şi nervos şi tot supărat?)
Lui îi pasă de tine.
Lui îi pasă de tine,
Lui îi pasă... (Când vine doctorul şi a spus, "Toate speranţele sunt spulberate.")
Prin lumina sorelui sau umbră,
Lui încă îi pasă de...

E-196 Tu spui, "Dar, Frate Branham, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu."
Lui îi pasă de... (Ţie ar trebui să îţi pese. Lui îi pasă.)
Lui îi pasă de tine;
Prin lumina soarelui sau umbră,
Lui îi pasă de tine.

E-197 Spui, "Frate Branham, am pe cei dragi ai mei. Am făcut aceasta, aceea."
Dar Lui îi pasă. Lui îi pasă chiar la fel.
"Am avut o mulţime de dureri de inimă, Frate Branham. Am copii care sunt afară în lume. Am cei dragi care..."
Lui îi pasă... (El vede fiecare rugăciune, fiecare lacrimă.)
El... (Eu am doi copii la altar în seara aceasta, astfel eu ştiu că Lui îi pasă de mine.) Prin lumina soarelui sau umbră,
Lui îi pasă de tine.
Lui îi pasă... [Fratele Branham fredonează – Ed.]

E-198 Oh, Dumnezeule, cât de adevărat este. Tu ne porţi de grijă, Doamne. Noi nu suntem vrednici să îţi pese de noi, dar Ţie îţi pasă tot la fel. Ţie ţi-a păsat într-atât încât Tu ţi-ai dat Viaţa Ta Proprie ca noi să putem fi salvaţi.

E-199 În jurul altarului în această seară sunt copii, de vârstă mijlocie, adolescenţi, mai în vârstă. Ţie îţi pasă de toţi. Ţie îţi pasă de cei mici. Îţi pasă de adolescent. Îţi pasă de cei în vârstă şi suferinzi. Îţi pasă de mama tânără, de tatăl tânăr, de mama în vârstă, tatăl în vârstă, de băieţel, fetiţă. Îţi pasă. Ţie îţi pasă de cel negrijuliu, de cei care nu au fost prudenţi în viaţă, ne-am risipit viaţa cu trăire destrăbălată. Noi am făcut tot ce este greşit. Nu suntem vrednici de harul Tău, Doamne. Dar, Dumnezeule, noi flămânzim.

E-200 În jur cu ceilalţi, Doamne, stau doi din copiii mei, fiul meu şi fiica mea. Mă rog pentru ei, Tată. Îmi face inima să mi se bucure să-i văd îngenuncheaţi aici, în seara aceasta, înaintea Dumnezeului tatălui lor. Ştiu că El m-a păzit prin toţi anii aceştia, El îi va păzi. A spus, "Te voi păzi în ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă." Ţie îţi pasă de noi, Doamne.

E-201 Celelalte fetiţe şi băieţi sunt îngenuncheaţi aici înjur. Inimile mamelor şi inimile taţilor se bucură. Poate vreo mamă, tată, de aici, ai căror dragi sunt plecaţi de ani de zile. Vreo mamă bătrână rugătoare în Slavă, ea priveşte peste balustradă, în această seară, din Slavă, în jos prin coridoarele Cerului. Ea vede că acea fiică, acel fiu, îngenunchează la altar.

E-202 Ţie îţi pasă, Doamne. Aceasta demonstrează că Ţie îţi pasă.

E-203 Acum, mesajul mic, că, "noi aşa flămânzim"; ei flămânzesc, Doamne. Tu Ţi-ai reflectat Viaţa în ei. Ei au venit aici în această seară ca să fie încărcaţi, sau să fie făcuţi un panou de anunţ pentru Tine. Dă-le o Lumină de rază de soare, Doamne, în inima lor.

E-204 Iartă fiecare păcat. Acordă aceasta, Doamne. Ei sunt ai Tăi. Şi ei sunt trofee ale mesajului din seara aceasta, oferite marelui Cristos care a murit pe Calvar. Fie ca ei să vină, Doamne. Tu ai spus, "Orice cereţi, credeţi că aţi şi primit ce aţi cerut, şi-l veţi primii."

E-205 Cer mântuire pentru fiecare suflet chiar acum la acest altar. Eu cer, Doamne, ca ei să fie un panou de anunţ, începând din această seară; ca în viaţa lor, în viaţa lor de zi cu zi să îl reflecteze pe Isus Cristos, de la cel mai tânăr la cel mai în vârstă; ca ei să nu uite niciodată această seară; să nu uite niciodată această cântare, Lui Îi Pasă De Tine; şi când ei au fost flămânzi şi însetaţi, Lui îi pasă destul ca să le hrănească sufletul pierdut.

E-206 Tu le ierţi păcatul, căci este scris: "Cel care va auzi Cuvântul Meu, şi va crede în Cel care M-a trimis, are viaţă veşnică. Cel ce va veni la Mine în nici un chip nu-l voi izgoni." Atunci indiferent, Doamne, de condiţia sufletului lor, când ei au venit aici, în seara aceasta, au îngenuncheat la acest altar, ei au venit la Tine, Doamne. Este imposibil ca Tu să nu-i primeşti, căci Cuvântul Tău nu poate greşi. "Eu în nici un chip nu voi izgoni. Celui ce vine la Mine, îi voi da Viaţă Eternă, şi îl voi învia în ziua de apoi."

E-207 Iată-i aici, Doamne, luând Viaţa Eternă chiar acum, pentru că Tu ai spus că ei o vor avea, Viaţa Eternă, Viaţa Proprie a lui Dumnezeu în ei, şi ei nu vor intra la judecată. Dar dacă bomba atomică va fulgera, ei vor fi duşi înainte de fulgerare. Ei vor avea Viaţă Eternă şi să fie înviaţi, în ziua de apoi, transformaţi, schimbaţi, luaţi din această lume în Slavă. Ei sunt ai Tăi, Doamne. Eu ţi-i prezint Ţie ca panouri de anunţ în decursul călătoriei vieţii.

E-208 Fie ca fetiţele să fie un panou de anunţ în şcoli, băieţeii un panou de anunţ la şcoală. Tata şi mama, un panou de anunţ în magazin, la lucru, în casă, în cartier. Fă-i pe toţi panourile Tale de anunţ căci ei sunt ai Tăi. Ca slujitor al Tău, ţi-i predau Ţie, în Numele lui Isus Cristos.
Lui îi pasă de tine,
Acum, El...

E-209 Acum, vouă vă pasă de El? Îl vreţi voi ca Mântuitorul vostru şi credeţi că El îşi ţine Cuvântul Său? Credeţi că Îşi ţine Cuvântul; veniţi prin credinţă; credeţi că El Îşi ţine Cuvântul: "Cel care va veni la Mine, în nici un caz nu îl voi izgoni."

E-210 Voi care Îl veţi accepta pe bază muritoare, şi credeţi că pentru că v-aţi căit, păcatele voastre sunt iertate, Îl veţi accepta ca Mântuitorul vostru, şi credeţi că El vă poartă de grijă, vreau ca voi să vă ridicaţi în picioare, să vă întoarceţi către public, către această audienţă ca o mărturie că vouă vă pasă de El, din moment ce Lui îi pasă de voi. Amintiţi-vă, voi nu aţi fi putut veni aici sus dacă Lui nu i-ar fi păsat de voi. Acum, vouă vă pasă de El, astfel vă veţi ridica în picioare şi mărturisiţi, acum, că vouă vă pasă de El. Începând din această seară, veţi fi un panou de anunţ pentru El.
... Lui îi pasă de tine.
Lui (Aşa este, aşa este.) de tine,
Lui îi pasă de...
Voi acum, care credeţi că Lui îi pasă de voi, şi vouă vă pasă de El, ridicaţi-vă în picioare, priviţi înapoi la audienţă aşa ca ei să poată vedea. El a spus, "Voi mă mărturisiţi înaintea oamenilor, Eu vă voi mărturisi înaintea Tatălui."
Lui încă îi pasă tine... (Rămâneţi doar în picioare aici, doar un moment, dacă vreţi.)
Lui îi pasă de tine,
Lui îi pasă de tine;
Prin lumina soarelui sau umbră,
Lui îi pasă de tine. (Toţi împreună acum.)
Lui îi pasă... (Voi Îl credeţi?)
[Fratele Branham le slujeşte celor de la altar, şi nu poate fi auzit clar – Ed.] ... ? ... Îi pasă Lui de tine? Bine, ridică¬te... ? ...

E-211 Acum, audienţa să privească la-la persoane. Acum, toţi să... voi de aici către audienţă doar ridicaţi-vă mâinile, şi cei din audienţă, aceia ridicaţi-vă mâna, voi de la altar, ridicaţi-vă mâinile acum, în timp ce cântăm:
Lui îi pasă de tine,
Lui îi pasă de tine;
Prin lumina soarelui sau umbră,
Lui îi pasă de tine.

E-212 Acum, aceştia de la altar, voi pune cuvinte în gura voastră, spuneţi asta: [Cei de la altar repetă după Fratele Branham – Ed.] "Lui Isus i-a păsat de mine, Eu am venit la El, acum, Lui îi pasă de mine, şi mie îmi pasă de El. Din această seară, de acum înainte, Îi voi sluji Lui, şi voi fi panoul Lui de anunţ, de acum înainte, Dumnezeu fiind ajutorul meu. Amin."

E-213 Acum, audienţa să se ridice în picioare. Aşa cum aceşti oameni... Vreau ca voi de aici de la altar să daţi mâinile unul cu altul, şi să spuneţi, "Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, soră," şi, "eu-eu mă voi ruga ca tu să fi panoul de anunţ al lui Dumnezeu." Şi apoi când ei se întorc la locul lor, voi să daţi mâna cu ei, spuneţi, "Dumnezeu să te binecuvânteze, Pelerinule. Tu eşti unul din noi acum, şi mă voi ruga ca tu să fi un panou de anunţ."

E-214 Şi dacă voi nu aţi fost botezaţi în-în apă în Numele lui Isus Cristos, bazinul va fi deschis doar într-un moment. Bine.
Lui îi pasă... ? ...
Lui îi pasă...
[Fratele Branham slujeşte celor de la altar – Ed.] Oh, Dumnezeu... ? ...
Oh, Lui îi pasă de tine,
Oh, Lui... (Fetiţele de aici sus la altar, plâng, ţinându-se una pe cealaltă în braţe.)
Tot prin lumina soarelui sau umbră,
Oh, Lui îi pasă de tine.

E-215 Dă-ne un mic acord acum, de O Rază De Soare. Asta este pentru fetiţe şi băieţi. Să o cântăm împreună, voi micuţilor.
Rază de soare, o rază de soare,
Isus mă vrea ca o rază de soare;
O rază de soare, o rază de soare,
Voi fi o rază de soare pentru El. (Să o cântăm toţi împreună.)
O rază de soare, o raz-... , (Să lumineze lumina voastră.)
Isus mă vrea ca o rază de soare;
O rază de soare, o rază de soare,
Voi fi o rază de soare pentru El. (Să ne ridicăm mâna spre Dumnezeu şi să ne luăm acest angajament faţă de El.)
O rază de soare, o rază de soare,
Isus mă vrea ca o rază de soare;
O rază de soare, o rază de soare,
Voi fi o rază de soare pentru El.

E-216 De ce?
Lui îi pasă de... (Acum, daţi mâna unul cu altul, acum.) El... (... ? ...)
... -lumina sau umb-... , (Ai o Scriptură?)
Lui îi pasă de tine.
Lui îi pasă de tine,
Lui îi pasă de tine;
Oh, prin lumina soarelui sau umbră,
Lui îi pasă de tine.
Să ne aşezăm acum, toţi.

E-217 Tatăl nostru Ceresc, este o oră plăcută în tabernacol când putem vedea multe suflete venind la altar, şi vărsând lacrimi de¬de pocăinţă, şi flămânzind şi însetând după Dumnezeu. Cât îţi mulţumim Ţie pentru aceasta, chiar condamnarea peste copiii mici, îi aduce sus.

E-218 Dumnezeule când cântăm cântările că Lui Îi Pasă De Tine, noi ştim aceea, Doamne. Şi cântarea copilaşilor de grădiniţă, O Rază De Soare; "O rază de soare, Isus mă vrea ca o rază de soare." Sigur, El a spus, "Aşa să lumineze şi Lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să poată vedea faptele voastre bune." Tată, fie ca aceasta să nu fie numai pentru cei mici, ci fie ca noi toţi să devenim ca şi copilaşii după cum a fost citat mai înainte, că, "dacă nu devenim ca nişte copilaşi, nu putem intra; inimile noastre mici, gingaşe, ca a copilaşilor, nu putem vedea Împărăţia lui Dumnezeu."

E-219 Fie ca inimile noastre să fie ca a copilaşilor. Şi vrem să fim astfel, Doamne, simpli în viaţa noastră. Doar mândri cu nimic, nimic semeţ, ci doar simpli, ca şi copilaşii, să Te iubim, şi să ne supunem Ţie, şi să Te slujim. Noi ştim că nu căutăm după înţelepciunea acestei lumi, pentru că este nebunie pentru Dumnezeu. Noi căutăm mila lui Dumnezeu şi ne rugăm ca Tu să oferi milă tuturor acelora care sunt-sunt în căutare de milă. Şi este scris: "Cel milostiv va avea parte de milă."

E-220 Acum, ne apropiem de masa Domnului. Oh, ce timp potrivit, după ce am văzut mulţi... altarul s-a umplut, căindu-se: băieţi tineri, fete tinere, copii mici, în vârstă, de vârstă mijlocie, adolescenţi, taţi, mame. Văzându-i venind, acceptându-l pe Isus, venind aproape de Calvar pentru că ei vin la masa Domnului.

E-221 Acum, în simbol, Tu ne-ai lăsat numai două simboluri: Unul din acestea era Împărtăşirea, celălalt a fost Spălarea picioarelor, şi (trei, au fost), şi Botezul, ca simboluri: Împărtăşire, Spălarea picioarelor, Botez. Acelea sunt simbolurile, în exterior, pe care le facem noi, care vorbesc despre o lucrare interioară a harului. În câteva momente vom boteza pe cineva în Numele lui Isus Cristos.

E-222 Tată, sunt mulţi aici care vin la masa Domnului. Fă ca fiecare Creştin să ştie că Isus a spus aceasta: "Cel ce mănâncă trupul Meu, şi bea Sângele Meu, are Viaţă Eternă; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi." Noi ştim că El a spus lucrul acesta. Acum, Tată, ne rugăm ca Tu să ne pregăteşti inimile în blândeţe şi pocăinţă, ca noi cei care venim să nu fim osândiţi cu lumea. Fie ca noi să venim ca Creştini, căci cerem aceasta în N urnele lui Isus. Amin.

E-223 În timp ce ei... uşierii, sau, diaconii vin cu masa Domnului, noi vom cânta imnul, Există O Fântână Umplută Cu Sânge, Tras Din Venele Lui Emanuel, în timp ce ne pregătim pentru împărtăşire, doar într-un moment, şi uşierii vor veni în faţă, sau, diaconii, şi aduc masa pentru împărtăşire în timp ce cântăm aceasta.
Există o fântână plină cu sânge,
Tras din venele lui Emanuel,
Şi păcătoşii scufundaţi sub şuvoi,
Îşi pierd toată pata lor de vină.
Îşi pierd toată pata lor de vină,
Îşi pierd toată vin-... (Gândiţi-vă doar, toată pata lor de vină.)
Şi păcătoşii scufundaţi sub şuvoi,
Îşi pierd toată vina...

E-224 Acum, în reverenţă, citim Cuvântul, găsit în al 11-lea capitol din Întâi Corinteni, al 23-lea verset. Sfântul Pavel vorbind bisericii Corintene:
Căci am primit de la Domnul ce eu v-am şi învăţat, Că Domnul Isus în aceeaşi noapte... în care a fost vândut a luat pâine:
Şi după ce a dat mulţumiri, el a frânt-o, şi a zis, Luaţi, şi mâncaţi: acesta este trupul Meu, care a fost frânt pentru voi: să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.
Tot astfel, el de asemenea a luat paharul, şi după ce a cinat, spunând, Acesta este paharul legământului cel nou în sângele Meu: să faceţi lucrul acesta, ori de câte ori veţi bea din el, spre pomenirea Mea.
Pentru că ori de câte ori voi mâncaţi din pâinea aceasta, şi beţi din paharul acesta, voi vestiţi moartea Domnului până va veni El.
De aceea oricine va mânca pâinea aceasta, sau bea acest pahar al Domnului, în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
Dar să se cerceteze omul pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta, şi să bea din paharul acesta.
Căci cel ce mănâncă şi bea în chip nevrednic, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, nedeosebind trupul Domnului.
Din pricina aceasta sunt mulţi bolnavi şi neputincioşi între voi, ... mulţi dorm.
Căci dacă noi... ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.
Dar când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.
Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi împreună să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.

E-225 Acum, în supunere faţă de această poruncă mare, dată aici de Sfântul Pavel, să ne amintim doar aceasta: că noi suntem vinovaţi, căci într-un fel sau cumva, cei mai buni dintre noi sunt vinovaţi înaintea lui Dumnezeu, pentru că este scris de Domnul nostru Isus Cristos: "Voi fiţi dar desăvârşiţi, chiar după cum şi Tatăl vostru din Cer este desăvârşit." Astfel noi putem fi desăvârşiţi numai prin credinţa noastră în Sângele Lui vărsat. Căci nu există nici un lucru care l-am putea face ca să ne ajutăm singuri, noi trebuie să ne încredem în mila Lui.

E-226 Astfel, mă voi ruga pentru voi ca Dumnezeu să vă ierte de toată nevrednicia voastră. Şi vreţi voi să vă rugaţi pentru mine, ca Dumnezeu să mă ierte de nevrednicia mea? Căci ne apropiem de masa Domnului. Ne vom ruga, în linişte, unul pentru altul. [Fratele Branham se opreşte timp de jumătate de minut – Ed.]

E-227 Acordă aceasta, Tatăl nostru, în Numele lui-lui Isus Cristos, Fiul Tău. Amin.

E-228 Reprezentând trupul lui Isus Cristos: această pâine kosher. El a luat pâine şi a frânt-o şi a dat-o ucenicilor Lui şi a lu-... a zis, "Luaţi şi mâncaţi: acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi: să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea."

E-229 Să ne rugăm:
Tatăl nostru Care eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău.
Vie Împărăţia Ta. Facă-se voia Ta pe pământ, precum este în cer. Pâinea noastră cea de toate zilele dăne-o nouă astăzi. Şi ne iartă greşelile noastre, precum şi noi iertăm pe cei ce greşesc împotriva noastră. Şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.

E-230 Oh, Doamne Dumnezeule, Creatorul cerurilor şi al pământului, Autorul Vieţii Veşnice, şi Dătătorul fiecărui dar bun, priveşte în jos asupra fiilor oamenilor şi iartă-ne păcatele, aşa cum noi, în căinţă, ne aplecăm înaintea Ta, suntem făpturi nevrednice. Şi când vedem preţul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru păcatele noastre trimiţându-l pe Fiul Său, făcut în asemănarea de carne păcătoasă, şi trupul Său preţios, eu văd rănile cuielor în mâinile Lui, în picioarele Lui, urmele de spini în capul Lui, străpungerea sub inima Lui preţioasă. Toate acestea au fost făcute pentru păcatul meu şi păcatele poporului meu. Aceasta, Doamne, ne pocăim de păcatul nostru.

E-231 Această pâine reprezintă acel trup frânt care trebuie să o luăm spre pomenirea Lui. Oh, Tată Dumnezeu, sfinţeşte această pâine kosher pentru acel scop. Noi cerem în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-232 "Tot astfel, El a luat paharul, şi când El a cinat, zicând, ,Acesta este Sângele, Legământul cel Nou: să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea. Căci ori de câte ori îl veţi bea, vestiţi moartea Domnului până va veni El."'
Atotputernic Dumnezeu, Creator al cerurilor şi al pământului, şi Autorul Vieţii bune, Viaţa Eternă, singura Viaţă, Tată Dumnezeu, îţi oferim Ţie rodul acestei viţe. Prin care, noi ne amintim, în inima Ta mare, sacră, şi preţioasă, cum Tu, în noaptea aceea, ai ştiut că urma să-i părăseşti pe cei dragi ai Tăi, Tu i-ai chemat deoparte, şi aţi luat cina, şi le-ai spus, "Eu nu voi mai bea din rodul viţei, până când îl voi bea n-... cu voi din nou în Cer-... Împărăţia Tatălui Meu." Aşteptăm cu nerăbdare acea zi în care îl vom bea cu Tine din nou în Împărăţia lui Dumnezeu. Acea noapte, importantă remarcabilă care va veni când Cina Nunţii se va întinde în ceruri, noi vom sta acolo răscumpăraţi de Sângele care este reprezentat de aceşti struguri.

E-233 Oh, Dumnezeule, sfinţeşte acest vin kosher pentru scopul menit să reprezinte Sângele Domnului nostru Isus Cristos. Şi fie ca toţi cei care iau parte la această pâine şi vin, fie ca ei să primească tărie Divină, ajutor, vindecă boala lor, iartă¬le păcatele, Doamne. Vindecă boala mea şi iartă-mi păcatele mele. Şi fă-ne poporul Tău, slujitorii Tăi, căci cerem aceasta, în Numele lui Isus Cristos. Amin. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
234 ... rămâne până dimineaţă.
... cina fiind terminată, diavolul pusese acum în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, să-L vândă;
Isus fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, ... că el... a venit de la Dumnezeu, şi a mers la Dumnezeu;
El s-a sculat de la cină, şi s-a dezbrăcat de haina Lui; şi a luat un ştergar, şi s-a încins cu el.
Apoi... a turnat apă într-un lighean, şi a început să spele picioarele ucenicilor, şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
Apoi a venit deci la Simon Petru: şi Petru I-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?
Isus a răspuns... i-a zis, Ce fac Eu acum tu nu pricepi...; dar tu vei pricepe după aceea.
Petru I-a zis, Tu niciodată nu-mi vei spăla picioarele.
Isus i-a răspuns, Dacă Eu nu te spăl, tu nu vei avea parte cu Mine.
Simon Petru I-a zis, Doamne, nu numai picioarele, dar... mâinile şi capul.
Isus i-a zis, Cel ce s-a spălat nu are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, dar voi sunteţi curat de tot: ... voi sunteţi curaţi, dar nu toţi.
Căci el ştia cine avea să-L vândă; de aceea a zis, Nu sunteţi toţi curaţi.
Astfel după ce le-a spălat picioarele, şi şi-a luat haina, şi... s-a aşezat iarăşi, el le-a zis, Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu vouă?
Voi mă numiţi Învăţătorul şi Domnul: şi voi bine ziceţi; căci Eu sunt.
Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele voastre; şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unul la altul.
Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca voi să faceţi cum v-am făcut Eu vouă.

E-235 Pentru noii veniţi care s-ar putea să fie în tabernacol, acesta a fost obiceiul nostru de când sunt un slujitor aici, şi va fi până zilele... până când zilele mele nu vor mai fi. Se obişnuieşte că după Spălarea picioarelor, noi... după Împărtăşire, noi ţinem Spălarea picioarelor. Cred că este o poruncă de la Domnul. Femeile se duc într-o cameră şi ele îşi spală picioarele una la alta, ca un exemplu.

E-236 Au fost doar trei lucruri pe care le-a lăsat Isus ca noi să le facem. Unul (care era natural), unul dintre ele a fost Botezul în Apă; celălalt, Împărtăşirea; şi celălalt a fost Spălarea picioarelor. Toate celelalte lucruri, aşa ca atingerea, mânuirea, şi aşa mai departe, au fost omise la cruce. Dar aceste lucruri au fost poruncite să fie ţinute.

E-237 Şi aflăm că la treizeci şi trei de ani după aceasta, Pavel predicând, sau, spunându-i lui Timotei, căci chiar o văduvă care era în vârstă de sub şaizeci de ani nu putea fi primită în grupul credincioşilor, dacă nu a găzduit străini, nu s-a rugat constant zi şi noapte, şi nu a spălat picioarele sfinţilor. Arătând că Spălarea picioarelor încă se ţinea după aşa de mulţi ani. Noi avem evidenţă despre aceasta în jos de-a lungul epocilor.

E-238 Noi încă o ţinem aici în felul de modă veche al Bibliei; căci noi o facem chiar pentru că este o însărcinare. Este o poruncă de la Domnul că noi trebuie să facem aceste lucruri până când El vine din nou, demonstrând că noi credem în El, că El a făcut aceasta, şi El a spus aici, "Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi unul la altul cum v-am făcut Eu. Ferice de voi dacă ştiţi aceste lucruri, şi le faceţi." Astfel aceasta este că, credinţa noastră în Biblie, ca noi să ţinem, după Împărtăşire, Spălarea picioarelor. Cred că imediat după aceea este un serviciu de Botez.

E-239 Ştiu că este puţin târziu, dar ne amintim când şeful nostru ne-a cerut să lucrăm câteva ore suplimentare sau ceva? Dar mai închinarea Domnului? De multe ori ei au predicat toată noaptea în vremea Bibliei. Îmi amintesc de odată în Biblie, citind unde Pavel, predicând toată noaptea, un tânăr a căzut jos de la fereastră şi a fost ucis. Pavel s-a dus şi doar şi-a întins trupul peste trupul tânărului, şi viaţa a revenit în el din nou, şi a trăit. Şi aceasta încă este aceeaşi Evanghelie, Evanghelia Paveliană, pe care noi încă o predicăm, Evanghelia lui Isus Cristos.

E-240 Astfel acum, femeile au o cameră în spate aici, şi bărbaţii au o cameră aici. Şi acum, dacă aţi putea sta şi aţi putea... vreţi să vedeţi serviciul de Botez... Oricare din voi care vreţi să fiţi botezaţi, noi avem haine aici pregătite pentru serviciul de Botez, care va urma imediat după aceasta, care va dura cam, poate, opt sau zece minute ca să terminăm bo-... servicul de Spălare a picioarelor.

E-241 Şi dacă voi oameni, bărbaţi sau femei, care nu aţi ţinut niciodată aceasta, şi vreţi o binecuvântare în sufletul vostru, ştiind că voi o faceţi, doar, când vă puneţi ştergarul în jurul vostru să îngenuncheaţi la picioarele fratelui vostru, să-i spălaţi picioarele, doar amintiţi-vă că Isus S-a încins cu un ştergar într¬o zi, şi a îngenuncheat să spele picioarele pescarilor. Şi El a spus, "Eu vă dau o pildă, ca voi să faceţi unul la altul cum v-am făcut Eu." Doar păstraţi asta în gândul vostru, şi sunt sigur că vă stă o binecuvântare înainte. Dumnezeu să vă binecuvânteze, acum.

E-242 Femeile să meargă în acea cameră. Şi dacă voi vreţi doar să staţi pentru serviciul de Botez, rămâneţi doar la locul vostru, serviciul de Botez va urma după acest serviciu chiar aici. Şi bărbaţii vor veni înapoi aici, şi femeile se vor duce înapoi acolo. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Este bine, Teddy, doar continuă cu muzica.

Up