Întrebări şi Răspunsuri

Questions And Answers
Data: 61-1015M | Durată: 2 oră 9 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 ... aceste întrebări înainte să ajung eu la amvon, dar Fratele Moore, el a trimis înăuntru o chemare de urgenţă, şi m-am gândit că cineva era foarte bolnav, şi el doar a vrut o întâlnire. Astfel eu am încercat să-l iau de la telefon acolo. El a vrut să vină jos în decursul sărbătorii de Mulţumire şi să aibe o adunare jos acolo pentru ei la-în Louisiana. Anul trecut când noi am fost acolo, noi-Domnul a pornit o trezire, şi ea încă nu s-a sfârşit; ea încă se desfăşoară, trezirea. Am uitat cât de multe sute au fost salvate anul acesta trecut, când-după trezirea de jos acolo.

E-2 Acum, eu presupun că este cumva surprinzător, poate, fiind aici în această dimineaţă; şi aceasta este pentru mine. Şi eu nu am ştiut, astfel noi nu am publicat aceasta afară printre unii din, voi ştiţi, oameni, doar am apărut înăuntru să răspund la câteva întrebări. M-am gândit că în felul acesta... De obicei un păstor poate să afle ce este pe inima oamenilor când el pune întrebări. Şi în felul acesta noi aflăm despre ce gândesc oamenii.

E-3 Şi eu cred că înainte să începem în această dimineaţă, a existat cineva care a spus că ei aveau un copil pentru dedicare. Billy mi-a spus că acolo era o dedicare a unui copil. Dacă aceea este aşa, păi... În regulă. Noi îl vom aduce pe micuţul sus şi îl dedicăm Domnului; şi apoi noi vom răspunde la întrebări, şi apoi urmează să ne rugăm pentru bolnavi.

E-4 Eu vreau să raportez că mama mea este cam întocmai ca de obicei. Ea... eu nu cred că ea este mai rău, deşi ei cred aşa. Dar eu nu cred aşa; eu cred că ea este cam întocmai cum era ea. Şi până când Dumnezeu îmi spune că ea are să moară, eu nu am să o cred. Şi eu am să ţin credinţa pentru Mama (vedeţi?), până când El îmi spune că ea are să se ducă.

E-5 Acum, El ar putea să o ia; eu nu ştiu. El... S-ar putea ca să reţină asta de la mine, să mă ţină de a nu mă îngrijora sau ceva; dar eu am să cred că Dumnezeu o să o lase să se facă bine indiferent cum este ea. Ea nu a mâncat de trei săptămâni, ci doar glucoză; dar eu cred că ea se face bine oricum. Vedeţi?
[Fratele Branham dedică un copil – Ed.]

E-6 Acum, în întrebări, noi cam avem câteva din ele aici, şi eu nu ajung să am o şansă să caut chiar Scripturile care-despre întrebările care sunt puse; deoarece acestea au fost date în dimineaţa aceasta. Şi eu doar le-am luat cu câteva momente în urmă, doar cumva am trecut printr-o parte din ele, şi am văzut ceva întrebări, şi mă întreb doar cum... Şi unele din ele...
Acesta este cel mai lipicios grup pe care l-am avut vreodată. Astfel când-uitându-mă prin ele, am văzut că noi urmează să avem un timp greu cu acestea.

E-7 Astfel dacă eu nu le răspund conform cu credinţa voastră în aceste întrebări... Acum, întotdeauna să reţineţi că ele sunt după cea mai bună cunoştinţă a mea. Şi atunci uneori poate că eu-în aceasta eu va trebui doar să mă refer la o Scriptură să le răspund şi poate să nu am timp să o caut. Apoi când voi mergeţi acasă, voi căutaţi-o şi vedeţi. Şi dacă eu am citat-o greşit, păi atunci, eu-eu aş fi greşit. Eu nu vreau să citez greşit pe nimeni, dar-să citez greşit Scriptura, dar uneori noi o putem face. Poate un cuvânt unde acesta ar fi ceva, apoi noi am putea să spunem în vreun alt fel. Voi ştiţi cât de uşor este să o faci.

E-8 Dar noi tindem-ţinta noastră este să le cităm drept. Şi dacă eu trebuia să le iau să zicem această duminică şi să le răspund duminica viitoare; atunci eu aş avea timp să le caut peste tot în decursul săptămânii.

E-9 Dar există mulţi oameni bolnavi care vin înăuntru, şi eu am fost foarte, foarte ocupat şi nu am avut o şansă să-să merg şi să îmi fac multe din vizitele mele. Şi m-am gândit că astăzi ar fi un timp bun, doar să-i las pe oamenii aceia bolnavi să vină în tabernacol şi ne vom ruga pentru ei. Şi noi ştim că rugăciunea schimbă lucrurile.

E-10 Rugăciunea face ceva pentru noi. Şi este prin rugăciune că eu trăiesc astăzi. Eu trăiesc prin harul lui Dumnezeu prin rugăciune. Şi în această dimineaţă fiind puţin obosit şi epuizat, eu doresc rugăciunile voastre pentru mine, ca să vă rugaţi pentru mine.

E-11 Şi apoi, eu am fost ieri la casa unui prieten, o casă Creştină unde erau adunaţi nişte Creştini tineri. Şi eu le-am vorbit, şi¬ceva doar ni s-a prezentat, un gând despre cum... Eu mă uitam în păduri şi în jurul pomilor şi îi văd murind, şi m-am gândit, "Cât de frumoşi sunt pomii aceia chiar dacă ei mor; totuşi sunt frumoşi." Şi uneori un pom arată mai bine când moare decât când este în cea mai bună verdeaţă a lui. Şi mă întreb dacă aceea nu înfăţişează stările noastre la Tatăl nostru ceresc, căci El a zis, "Scumpă este în privirea Domnului moartea sfinţilor Lui."

E-12 Cum trebuie asta să fie un-un-lucru frumos ca Tatăl să privească în jos asupra copilului Său care vine acasă la El şi îşi ţine poziţia lui în Cristos, credinţa lui şi mărturia lui (vedeţi?), "Eu sunt mântuit prin harul lui Dumnezeu!" şi stă acolo (vedeţi?) în ceasul de-de moarte, totuşi noi putem ţine mărturisirea noastră, că noi suntem salvaţi.

E-13 Şi eu cred că Tatăl nostru este-ne iubeşte vitejia noastră şi credinţa şi păstrarea mărturiei noastre. Şi aceasta doar-doar nu este să mărturiseşti când tu te simţi bine, şi sănătos, şi tare; aceasta este când tu eşti jos, slab, şi necăjit. Acolo este unde contează mărturisirea ta.

E-14 Şi gândind despre asta, eu mă gândeam despre aceasta, că moartea nu este asociată cu viaţa. Viaţa şi moartea nu pot exista la acelaşi timp. Iar pomii trebuie să aibe ca seva să iese din ei înainte ca frunza să poată muri pe pom. Astfel de aceea, moartea este asociată-eu m-aş gândi în tărâmurile unei fiinţe umane-moartea este asociată cu păcatul. Deoarece înainte ca noi să avem vreun păcat, noi nu am avut moarte deloc. Dar unde există moarte, atunci acolo este păcat; şi unde există păcat, acolo este moarte; deoarece moartea este rezultatul păcatului.

E-15 Şi atunci, cel care... Sufletul care păcătuieşte, el va muri. Dar când noi suntem născuţi din nou din Duhul lui Dumnezeu, noi avem Viaţă Eternă şi nu asociaţi nicăieri cu moartea. Vedeţi? Moartea nu se poate asocia cu Viaţa. Viaţa nu se poate asocia cu moartea.

E-16 Şi vorbind cu-în cameră ieri unde erau nişte Creştini tineri, am zis, "Dacă tu stăteai aici afară pe drum şi venea o maşină în jos pe drum cu nouăzeci de mile pe oră ieşită din control, tu te-ai da jos de pe şoseaua aceea cât de repede ai putea. Tu ai sări, ai aluneca, ai face orice, să te dai la o parte din drumul acelei maşini." Şi acela este felul cum ar trebui să fie păcatul pentru un Creştin, deoarece păcatul este asociat cu moartea. Şi îndată ce tu vezi păcatul în orice formă, sari de la el, îndepărtează-te de el. Mie nu-mi pasă ce ai tu de făcut, dă¬te la o parte chiar de la apariţia răului. Deoarece reţine, ca să te asociezi cu păcatul este moarte. Întocmai la fel cum ai sta acolo şi să laşi maşina aceea să te lovească.

E-17 Să nu aştepţi şi să vezi ce va face ea; dă-te la o parte din calea ei. Tocmai apariţia răului, evită-l repede. Când tu vezi o ispită apărând, şi păcatul... Tu ştii, dacă aceasta este ceva greşit, moartea aceea pândeşte după tine. Vedeţi? Atunci îndepărtează-te de aceasta tot atât de repede cum te-ai îndepărta de la un-un automobil care se apropie cu nouăzeci de mile pe oră. Vedeţi? Tu ai-Tu ai vrea să te depărtezi de la acesta foarte repede, afară din cale. Sari, aluneci, fugi în orice fel, doar te îndepărtezi de el.

E-18 Şi cum că noi ştim că noi avem Viaţă, este deoarece noi urâm păcatul. Şi noi urâm păcatul aşa de rău, încât noi ştim că moartea este asociată acolo, şi noi evităm tocmai apariţia acestuia. În orice fel ne putem îndepărta de el, noi sărim, alergăm, să facem orice putem noi să stăm departe de păcat, deoarece păcatul are moarte în el. Şi noi sigur nu vrem să ne asociem cu ceva în moarte. Noi vrem să ne ţinem departe de aceea.

E-19 Deci m-am gândit că ar fi un gând micuţ bun. Acesta m-a atins ieri vorbind cu aceşti Creştini; şi m-am gândit că ar fi bine să dau la biserică în dimineaţa aceasta, mai ales în timp ce oamenii tineri şed aici şi sunt supuşi-supuşi la astfel de ispite la aceea.

E-20 Şi apoi, eu cred că o întrebare, dacă noi putem numai să o aducem jos aici, una sau alta asociată în aceea de asemeni... Şi doar reţineţi că orice care este păcătos, moartea zace chiar acolo. Şi când voi sunteţi părtaşi ai acelui păcat, voi sunteţi părtaşi ai morţii. Deci staţi departe de acesta.

E-21 Ce este păcatul? Necredinţa. Aha! Staţi departe de toată necredinţa, orice lucru care desconsideră Biblia. Orice care desconsideră Cuvântul lui Dumnezeu, staţi departe de la aceasta! Şi dacă eu trec prin acestea la timp înainte ca să am serviciul meu de vindecare, eu vreau să vorbesc un picuţ despre aceea, lipsa de respect.

E-22 Acum, înainte ca noi să răspundem la întrebări sau încercăm să ne apucăm, să ne rugăm. Cerescul nostru Tată, noi venim în prezenţa Ta în această dimineaţă în Numele lui Isus, pretinzând că ne-am dezasociat de lucrurile lumii, care se zice de către El, că tu nu poţi să slujeşti pe Dumnezeu şi pe mamona, însemnând lumea; noi sau urâm pe unul şi iubim pe celălalt sau iubim pe unul şi urâm pe celălalt.

E-23 Şi noi credem în această dimineaţă că noi suntem asociaţi cu Viaţa Eternă aşa cum noi acceptăm pe Isus Cristos prin credinţă şi avem dovada Duhului Sfânt locuind în vieţile noastre şi călăuzindu-ne. Noi suntem aşa de recunoscători pentru aceasta, că atunci când vedem păcatul nu contează cât de moale, cât de frumos ar putea arăta, există ceva înlăuntrul nostru care ne face să sărim, să stăm departe de el, întocmai ca ilustrarea pe care am dat-o despre maşina care venea cu o viteză grozavă. Noi nu vrem să fim prinşi niciunde în-păcat. Stăm departe de acesta.

E-24 Iar acum, Doamne, simţind în această dimineaţă că există mulţi bolnavi şi nevoiaşi, m-aş ruga pentru ei, Doamne, ca Tu să le dai credinţă mai ales la aceştia în tabernacol în această dimineaţă care vor veni în rândul de rugăciune, ca ei să pună la o parte orice mică greutate, fiecare-toată necredinţa, să se îndepărteze de ea repede, şi să fugă la Domnul Isus în credinţă să creadă.

E-25 Mă rog pentru aceia care sunt în spitale şi în casele de convalescenţă. Şi, Doamne, mă rog pentru mama plea. Până acum, Doamne, Tu ai păstrat-o cu noi, şi noi Îţi suntem mulţumitori pentru aceasta. Şi cu credinţă noi ne întindem cu mâini nevoiaşe, întâi să cunoaştem voia lui Dumnezeu, să vedem că dacă este voia Lui ca ea să se ducă. Dacă aceasta este voia Lui, atunci noi suntem-aceea este voia noastră, dar întâi noi vrem să ştim dacă Satan a făcut acest rău şi aceasta lucrează împreună pentru binele celor ce ne iubesc să ne dea o încercare. Atunci, Doamne, noi vrem să stăm viteji la postul de datorie.

E-26 Noi cerem în această dimineaţă, Tată, să-ţi aminteşti de toate chemările acelea telefonice şi cererile speciale care sunt acolo afară la birou aşteptând. Binecuvântează pe cei dragi ai noştri pretutindeni.

E-27 Şi astăzi aşa cum ne cade partea să răspundem la întrebări, Doamne, ne dăm seama că acestea sunt adânci, lucruri sincere care sunt pe inima oamenilor. Ei nu le-au întrebat doar din prostie; ei le-au întrebat din cauză că ei sunt interesaţi în a cunoaşte Adevărul. Cuvântul Tău este Adevărul.

E-28 Astfel, Tată, ne rugăm ca Tu să asociezi minţile noastre în această dimineaţă în acest Adevăr, Cuvântul, şi ajută-ne, Doamne, ca să fim în stare să înţelegem mai bine astăzi când părăsim această casă de învăţătură, ca aceasta să poată fi bine pentru sufletele noastre. Noi o cerem pentru slava lui Dumnezeu în Numele lui Isus Cristos Fiul Lui. Amin!

E-29 Acum, acesta are ceva batiste aşezate aici, eu presupun, peste care să se facă rugăciune, şi noi o vom face în scurtă vreme îndată ce noi putem posibil. Acum, prin timpul exact noi avem cam o oră şi jumătate. Eu nu ştiu exact dacă, aşa cum am spus înainte, eu voi fi în stare să răspund la toate acestea sau nu. Dar ce noi planificăm pentru programul de azi este să răspundem la întrebări, să avem doar o mică predică aici pe¬pentru-să ajutăm credinţa oamenilor, apoi să avem rugăciune pentru bolnavi. Şi amintiţi-vă de serviciile de seară, şi întâlnirile de rugăciune din mijlocul săptămânii, adunările bărbaţilor, şi aşa mai departe.

E-30 Şi eu nu ştiu despre duminica următoare dacă... Eu am un-un subiect pe inima mea pe care mi-ar place să-l aduc la biserică dacă este posibil, dacă Domnul o permite, această duminică următoare care vine, un-un lucru foarte remarcabil care a venit la mine în această săptămână să-l predic, doar un mesaj asupra căruia să predic, mesaj evanghelic... Noi vom vedea despre asta puţin mai târziu cum ne va călăuzi Domnul nostru.

E-31 Şi rugaţi-vă pentru mine acum, deoarece există nişte decizii mari care trebuiesc făcute. Fratele Roy Borders (eu presupun că el şade pe undeva aici în această dimineaţă), el are grijă de adunări, şi el are o carte plină de invitaţii care au venit înăuntru în ultimele câteva luni-şi despre locurile unde să mergem, iar oamenii urmează să-l cheme pentru adunări. Şi astfel rugaţi-vă ca Dumnezeu să mă lase să fac decizia corectă. Că orice fac eu, aceasta să fie corect,-aceea va conta.

E-32 Acum, să răspundem la întrebări care noi ştim că este pe neaşteptate ... Şi acela este motivul că eu răspund la întrebări. Noi nu am publicat un serviciu de vindecare sau ceva, astfel aceştia ar fi doar oamenii de acasă aici; astfel noi am putea afla ce era pe inima lor.

E-33 Şi Fratele Neville care şade aici înapoi, scumpul nostru frate şi păstor, el-eu sunt aşa de mulţumit să-l văd avansând în Împărăţia lui Dumnezeu; eu cred că el a venit mai departe în ultimii doi ani de cum a venit tot restul din... ? ... puşi laolaltă. Cum l-a binecuvântat Domnul. Eu sunt aşa de bucuros de asta.

E-34 Şi eu voi spune nu în faţa lui... eu o fac în spatele lui, şi voi ştiţi asta. Eu cunosc pe Fratele Neville de când eram doar un băieţaş. Vedeţi? Şi eu ştiu că dacă Fratele Neville... Eu cred aceasta; el este supus greşelilor cum suntem noi toţi; noi-noi toţi suntem supuşi la asta, noi încă suntem oameni. Dar aceasta nu ar veni de la inima lui; eu nu cred asta. El ar fi sincer, şi el întotdeauna a fost de cea mai înaltă sinceritate.

E-35 Şi când el a venit la acest Mesaj, eu l-am avut-1-am adus aici prin votul bisericii să fie păstor aici chiar când el nu a înţeles aceste lucruri aşa cum le înţelege acum. Dar sinceritatea lui de a vrea să se aşeze jos şi să-l revadă şi să se apropie reverent, până când eu cred că el are o bază solidă, încât când el vine acum sus, el ştie unde stă acum.

E-36 Astfel eu sunt-eu sunt foarte fericit pentru tabernacol. Şi ei spun că seara trecută în-ei au avut o întâlnire aici că dacă ei ar clădi un tabernacol nou sau să-l extindă pe acesta şi să-l facă mai mare şi să facă săli de şcoală duminicală în el; şi biserica a votat în unanimitate pentru extindere, să pună o nouă extindere la el aici afară, să-l facă mai larg, şi să pună săli de şcoală duminicală astfel acolo vor fi clase pentru toate clasele, şi să pună covoare pe duşumea, şi să pună mesteacăn peste ele, şi să-l aranjeze foarte frumos, şi cu piatră de bedford pe dinafară. Şi astfel biserica a votat asta. Şi eu cred că arhitecţii şi ceilalţi sunt la lucru acum. Este o întâlnire despre aceasta mâine să o facă o-o biserică mare, să o extindă în spate şi să o aranjeze în jur diferit. Astfel noi vom fi recunoscători Domnului pentru aceasta.

E-37 Acum, în aceste întrebări eu... Unele din ele eu nici măcar nu m-am uitat la ele. Eu poate trebuie să merg uşor să pronunţ cuvintele ca să aflu. Aceasta nu este scrierea voastră, ci este educaţia mea care este limitată.

E-151 . Noi credem în a fi botezaţi... Fapte 2:38, dar cum putem noi răspunde oamenilor privind celălalt botez? Sunt ei mântuiţi sau nu? De asemeni acei care s-au dus şi nu au primit lumina?

E-38 Acum, aceea este o-o întrebare bună. Acum, lăsaţi-mă să spun din nou (vedeţi?) asupra acestor întrebări, dacă voi-dacă eu nu le răspund în acord cu gândurile voastre... Eu am să le răspund tot atât de aproape la Scripturi cât ştiu eu, ca să le fac Scripturale.

E-39 Acum, felul Scriptural al botezului în apă este în Numele Domnului Isus Cristos, care se găseşte în Fapte 2:38 şi restul, în toată Biblia. Şi mulţi oameni astăzi şi aproape toate bisericile tot drumul de la început, aceea care a început aceasta, ei au botezat pe oameni în numele Tatălui, în numele Fiului, şi în numele Duhului Sfânt. Acum, ei fac aceea printr-o eroare. Nu există o astfel de însărcinare ca aceea în Biblie, niciunde deloc. Aceasta nici măcar nu se găseşte în Scripturi.

E-4

E-41 Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, acelea sunt titluri, nu un nume. Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt este Domnul Isus Cristos. Tată, Fiu, şi Duh Sfânt... Şi dacă El... Şi apoi ei au botezat prin toată Biblia, fiecare persoană în Numele de-de Domnul Isus Cristos. Înainte în jos prin istorie ei au venit până la stabilirea Laodicei (eu vă cer scuze)-Consiliul Niceean al bisericii Catolice la Niceea, Roma.

E-42 Când biserica Penticostală... Două grupuri, ele s-au separat, unul a vrut să stea cu Cuvântul, Cuvântul scris, alţii au vrut o biserică clasică. Aceasta era în decursul timpului domniei lui Constantin. Iar Constantin nu a fost un om religios; el a fost un păgân de la început. Dar el-el era un politician care a vrut să unească... Jumătate din Roma era Creştină; jumătate din ea era păgână, astfel el a adoptat ceva din păgânism şi ceva din Creştinism la un grup clasic; şi ei şi-au format propria lor religie.

E-43 De aceea, să dispreţuiască Biblia, biserica Catolică crede că Dumnezeu i-a dat bisericii puterea să schimbe sau să facă orice vroia ea. Vedeţi? De aceea, dacă biserica Catolică este corectă, dacă aceea este adevărat că Dumnezeu a făcut, atunci noi toţi suntem greşiţi în afară de Catolici (vedeţi?), biserica Catolică este corectă. Atunci biserica Metodistă este corectă. Atunci biserica Baptistă este corectă, sau toate organizaţiile sunt corecte. Vedeţi? Ele au un drept. Şi cine este corect atunci? Dacă cea Catolică are putere ca ei să poată schimba orice vrea să spună Biblia şi o face vreun alt fel de doctrină către "Ave, Maria" şi aşa mai departe, Metodiştii au dreptul să spună, "Botezul prin scufundare este greşit; noi vom stropi," şi ei sunt fiecare corect, deoarece fiecare poate să facă orice este biserica, acum, cine este biserica atunci? Este ea Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană, Catolică, sau ce este ea? Vedeţi?

E-44 Deci voi nu puteţi-voi ştiţi că Dumnezeu, sursa la toată înţelepciunea nu putea să facă un lucru ca acela. Nu există astfel... Acolo nici măcar nu este bunul simţ în aceasta, să nu mai vorbim de inteligenţa Fiinţei supranaturale. Există un lucru care este corect; acela este Cuvântul. Cuvântul este corect!

E-45 Deci atunci, dacă biserica Catolică a vrut să spună în această dimineaţă, "Noi doar vom omite botezul întru totul şi luăm să mâncăm un cocoloş de zahăr în fiecare dimineaţă. Asta-i ceea ce vom lua pentru iertarea păcatelor!" atunci aceea trebuie să fie corect, pentru că aceasta-Dumnezeu a dat autoritatea aceea la biserică.

E-46 Dar voi vedeţi, pentru mine Cuvântul este corect, deoarece la încheierea Bibliei, Dumnezeu a spus aceasta în Cuvântul Lui, "Oricine va scoate un cuvânt din Aceasta sau adaugă un cuvânt la Aceasta, la acela i se va lua, partea lui, afară din Cartea Vieţii." Deci pentru mine acesta este Cuvântul!

E-47 Şi nu există un astfel de lucru în Biblie ca cineva să fi fost vreodată botezat în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt; deoarece nu există un astfel de lucru. Tată nu este nume; şi Fiu nu este nume; şi Duh Sfânt nu este nume, dar Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt este Domnul Isus Cristos. Exact ceea ce apostolii şi toţi în jos prin epocă ei au recunoscut.

E-48 Acum, întrebarea următoare este... Desigur aceea este corect Scriptural. Acela este Adevărul.

E-49 Şi în Biblie când ei au găsit oameni care au fost scufundaţi în vreun alt fel în afară de Numele lui Isus Cristos, li s-a poruncit să fie botezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos înainte ca ei să poată primi Duhul Sfânt-Fapte 19:5. Corect! Deci acela este Scriptural Adevărul.

E-50 Acum, nu există episcop; nu există arhiepiscop; nu există predicator; nu există nimeni altul care poate să spună un cuvânt împotriva acesteia, deoarece acela este Adevărul. Vedeţi?

E-51 Şi am cerut zilele trecute în Chicago înaintea a trei sute de predicatori care stăteau acolo să dezbată şi să ceară ca... Eu... Iar Domnul mi-a spus, El mi-a dat o vedenie, şi mi-a spus unde vom fi şi ce să fac. Am stat înaintea a trei sute de predicatori trinitarieni, şi am zis, "Acum, dacă eu sunt aşa de greşit în această învăţătură, careva dintre voi oamenii staţi aici sus şi arătaţi-mi unde sunt greşit prin Scriptură fără carte de texte. Dacă nu există un astfel de lucru ca sămânţa şarpelui sau ceva de felul acela care eu am învăţat, doar veniţi aici şi arătaţi-mi prin Scripturi." Nimeni nu s-a mişcat (vedeţi?), deoarece aceasta nu se poate face. Asta-i adevărat. Nu să fiu deosebit, ci doar acesta este Adevărul; acesta este Cuvântul. Şi acolo este unde... Nimeni nu poate dezbate asta; acela este Cuvântul lui Dumnezeu; nimeni nu o poate face. Vedeţi?

E-52 Dar acum, "Vor aceştia care nu au..." Lăsaţi-mă să citesc aceasta să fiu sigur că este corect. Vedeţi? "Privind alte botezuri, sunt ei mântuiţi sau nu? De asemeni aceia care s-au dus şi nu au primit niciodată lumina?"

E-53 Păi, eu cred-eu cred strict că Dumnezeu a chemat pe poporul Lui şi a ordinat Biserica Lui, şi pe toţi acei care vor fi acolo, înainte de întemeierea lumii. Eu cred că Biblia învaţă asta. Şi eu cred că fiecare om care iubeşte pe Dumnezeu din toată inima lui va căuta după Adevăr. Eu-eu-eu cred asta, că ei vor face aceea. Fiecare om care iubeşte pe Dumnezeu va face aceea.

E-54 Eu cred că dacă un om a fost botezat greşit din neştiinţă, neştiind că el a fost botezat greşit... Acum, eu nu pot să spun aceasta Scriptural. Dar eu o cred din inima mea că dacă un om nu a ştiut ce să facă corect, şi el a făcut ceva după cea mai bună cunoştinţă a lui, eu cred că Dumnezeu va trece asta cu vederea şi-l va salva oricum, deoarece el nu a avut. .. Amintiţi¬vă, în urmă în zilele lui Wesley, în urmă în zilele lui Luther în reformare, acei mari bărbaţi ai lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a onorat şi a dovedit că El i-a onorat, ei au murit în credinţă (vedeţi?), cu toată Lumina pe care ei au avut-o.

E-55 Şi acolo vor fi lucruri pe care eu încă le cred ca... L-a auzit cineva pe Charles Fuller azi dimineaţă la "Ora De Trezire De Modă Veche?" El este unul din învăţătorii mei favoriţi ai Bibliei, totuşi el este tare, tare bătrân, şi... Dar eu cred că el este un mare învăţător al Bibliei. Şi el a spus azi dimineaţă (el învăţa despre-despre profeţie, eu cred); el a zis căci-căci acolo erau lucruri măreţe înainte, lucruri despre care biserica nu ştie nimic vor fi deschise pentru oameni. Am zis, "Amin!" la asta. Eu cred că noi încă avem mare Lumină care vine înainte acum care doar va inunda pământul într-una din aceste zile pentru o perioadă scurtă, poate că doar într-o chestiune de luni. Dar eu cred că există mare Lumină care vine.

E-56 Eu cred că orice persoană pe credinţa şi sinceritatea lor şi umblarea în toată Lumina pe care ei o au vor fi mântuiţi.

E-57 Amintiţi-vă, la venirea Domnului Isus, vă amintiţi cum că El i-a găsit pe aceia care au umblat în toată Lumina în care ei aveau să umble? Vă amintiţi ce s-a întâmplat? "Nu este el un om bun, chiar un Sutaş Roman, el a zidit cetatea noastră-sau o sinagogă poporului nostru, şi el este (el a făcut toate lucrurile acestea)-el este vrednic de această binecuvântare care se cere pentru el." Vedeţi, Dumnezeu este un Tată înţelegător; El cunoaşte inima voastră, dacă voi într-adevăr vedeţi Lumina sau dacă voi nu vedeţi Lumina; El ştie.

E-58 Acum, eu cred cu adevărat din toată inima mea că răspunsul corect pentru această întrebare este că botezul corect este în Numele lui Isus Cristos, şi că acei care au fost botezaţi contrar şi în inima lor, nu egoişti, doar spun, "Păi, eu nu vreau să mă amestec cu aceea!" ... Acum persoana aceea, aceea va depinde de ei şi Dumnezeu. Dar dacă ei nu au ştiut ceva diferit, eu cred că ei sunt mântuiţi. Eu-eu o cred din toată inima mea, deoarece ei nu au ştiut ceva diferit.
Noi am putea sta un timp lung, îndelungat asupra aceleia, însă noi încercăm să ajungem la toate din ele dacă noi putem.

E-152 . Ai vrea tu să explici te rog Evrei 6:4 şi 6, şi de asemeni să explici Evrei 10:26-39? Te rog explică dacă aceasta se referă la oamenii cu Duhul Sfânt sau oamenii sfinţiţi; te rog explică deosebirea.

E-59 Păi, să vedem unde se referă persoana, Evrei 6 şi 4. Îmi plac întrebările Biblice care doar-aceasta trage ceva în tine pe care tu obţii-tu obţii ceva care nu ai obţine altfel. Deoarece tu-tu ai ceea ce gândesc ceilalţi oameni, ce este pe inima lor (vedeţi?), şi tu ştii ce fac ei.
Acum, acolo este Evrei 10, şi aici este Evrei 6 şi 4. În regulă.
Căci este cu neputinţă ca acei care au fost odată luminaţi, şi au gustat din darul ceresc, şi au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt,
Şi au gustat din... cuvântul lui Dumnezeu, şi puterea lumii care vine,
Dacă ei ar cădea, să se reînoiască din nou la pocăinţă; văzând că ei răstignesc pentru ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu din nou, şi îl pun la o ruşine deschisă.
Acum aceea este una. Acum, Evrei 10:26. În regulă, Evrei 10 şi 26.
Căci dacă noi păcătuim cu voia după ce... noi... primim cunoştinţa adevărului, acolo nu mai rămâne jertfă pentru păcat,
Ci o aşteptare înfricoşată sigură pentru judecată... mânia aprinsă, care va mistui pe vrăjmaş.
Cel ce a nesocotit legea lui Moise a murit fără milă sub doi sau trei martori:
... cu cât mai aspră pedeapsă, credeţi voi, va fi vrednic acela-deşi vrednic, care a călcat-sub picioare pe Fiul lui Dumnezeu, şi a socotit sângele legământului, cu care el a fost sfinţit, un lucru nesfânt, şi... a dispreţuit lucrările harului?

E-60 Ele sunt amândouă cam acelaşi lucru. Acum, mi-ar place să explic aceasta la-persoană. Acum, dacă voi observaţi aici în Evrei 6 şi 4, se zice, "Este cu neputinţă pentru aceia care au fost odată luminaţi" ... Aceea-aceea se asociază cu astalaltă Scriptură care tocmai s-a citit. Dacă tu ai fost luminat şi apoi te îndepărtezi de la luminarea ta, este cu neputinţă pentru persoana aceea ca să-şi reobţină vreodată locul lui din nou. Vedeţi?

E-61 Acum, Evrei spune numai pedeapsa care a urmat această respingere. Acesta este unul dintre cele mai oribile lucruri din lume să respingi pe Cristos, este să respingi Lumina Scripturii.

E-62 Acum, voi observaţi, "Căci este cu neputinţă ca acei care au fost odată luminaţi şi au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt, dacă ei se îndepărtează să se reînnoiască din nou spre pocăinţă..." Vedeţi? Ia te uită. "Căci este cu neputinţă ca acei care au fost odată luminaţi, şi au gustat (priviţi), gustat darul ceresc..." Ei au fost chiar pe marginea acestuia: "au gustat darurile cereşti..."

E-63 Acum, voi observaţi că ei niciodată nu au venit la botezul Duhului Sfânt. Vedeţi? Ei au fost luminaţi la aceasta: "Şi au gustat din darul ceresc (vedeţi?), dar au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt (prin a gusta din acesta), şi au gustat din Cuvântul bun al lui Dumnezeu, (parte din acesta, vedeţi?) şi puteri din lumea care vine, dacă ei vor cădea, să se reînnoiască..."

E-64 Acum, Evrei 10 aici dă numai judecata pentru aceea. "Cel ce a nesocotit legea lui Moise a murit fără milă sub doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă, deşi vrednică, care a călcat Sângele lui Isus Cristos şi l-a socotit un lucru necurat prin care ei au fost sfinţiţi?"

E-65 Acum, să punem aceste două împreună să facem întrebarea pentru voi, să luăm Scriptura şi o persoană în Biblie care a făcut aceasta, şi apoi noi putem afla.

E-66 Acum, toată biserica astăzi este antemodelul modelului. Noi ştim asta. Există un model şi un antemodel. Acum, când Israel era în călătoria lor de la ţara Palestinei-din Egipt mergând în Palestina, era un model al bisericii în spiritual astăzi în călătoria ei către ţara promisă... Voi toţi sunteţi de acord cu asta nu-i aşa? Toţi teologii sunt de acord cu asta, că acela era modelul.

E-67 Ei au părăsit Egiptul. Egiptul era lumea. Ei au ieşit, au mers prin apele de separare la Marea Roşie prin botez, au ieşit pe partea cealaltă bucurându-se şi lăudând pe Dumnezeu, au mers la-au primit legile, şi de acolo înainte spre ţara promisă.

E-68 Păi, aţi observat voi că doar înainte ca ei să ajungă la ţara promisă (vedeţi?), înainte ca ei să intre în ţara promisă, care ar fi fost doar numai câteva zile, zece sau unsprezece zile, poate nu mult, deoarece erau numai patruzeci şi ceva de mile. Ei ar fi mers drept înainte în ţara promisă, ei ar fi venit drept în sus prin acel-acel an-fiecare-fiecare stagiu al călătoriei pe care l-am umblat. Şi ei au venit acolo, au trecut peste Marea Roşie. Armata lui Faraon a fost înecată înapoia lor. Ei au fost liberi de duşmanii lor, au pornit-o prin pustie, şi au ajuns la marginea ţării promise la Cadeş-Barnea, şi acolo ei au căzut. De ce? De ce au căzut ei?
Acum, Moise a spus către cele zece seminţii, el a zis, "El va trimite un om din fiecare seminţie să reprezinte fiecare seminţie, să meargă să spioneze asupra ţării să vadă în ce stare era ea."

E-69 Acum, dacă asta nu este exact până la-locul vostru în această dimineaţă, unde aţi venit voi. Astăzi voi-biserica a venit prin justificare prin Luther, prin sanctificare prin Metodişti, iar acum sus la timpul promisiunii. Promisiunea este botezul Duhului, care este promis prin tot Vechiul Testament şi Noul de asemeni (vedeţi), promisiunea: "Iată, Eu trimit promisiunea Tatălui Meu peste voi..." Petru a spus asta în ziua Cincizecimii.

E-70 Aceea este Promisiunea. Ţara promisă este să locuieşti în această ţară a Duhului Sfânt. Aceea este promisiunea lui Dumnezeu pentru biserică, este să trăieşti în puterea Duhului. Aceasta este o altă lume; aceasta este o altă ţară. Voi trebuie să ieşiţi afară din stările în care aţi fost, să ieşiţi să locuiţi în această ţară promisă, să primiţi promisiunea. Amintiţi-vă promisiunea, "Voi veţi primi putere de sus, după ce acesta, Duhul Sfânt este venit peste voi..."?

E-71 Iar Petru a spus că promisiunea care a fost făcută peste tot în jos prin Testament, Vechi şi Nou... Voi-voi găsiţi promiţând înainte în sus, înainte în sus până în acea zi a Cincizecimii, şi apoi ei au intrat în promisiune.

E-72 Acum, oamenii aceia au ieşit şi au văzut mari semne şi minuni în Israel. Şi atunci el a trimis nişte oameni afară să spioneze, unul din fiecare seminţie. Şi unii din ei au venit înapoi la... Ei bine, unii din ei nu au vrut să meargă dincolo. Doi au mers dincolo. Când ei au venit înapoi, ei au avut un ciorchine de struguri care trebuia să fie dus de doi oameni. Acum, ei niciodată nu au gustat struguri. Ei erau în-ei erau în pustie; şi de aceea, în locul acela nu era nici un loc de fructe şi lucruri. Ei erau hrăniţi din mană, pâine din Cer, şi prepeliţe, şi viaţă animală şi cu ce se hrăneau ei.

E-73 Dar acum ei se duceau dincolo în ţară, şi ei au avut un ciorchine de struguri care era aşa de mare încât doi oameni trebuiau să care aceşti struguri. Şi aceşti doi au mers acolo în ţară şi au venit înapoi şi le-a dat la fiecare din ceilalţi de pe mal o gustare din aceşti struguri. Ce au făcut ei?
Când ei au mers înapoi, în loc să se bucure că ei au avut o gustare din struguri, în loc de asta, ei au mers înapoi la seminţiile lor şi au zis, "O, dar noi am văzut marile cetăţi cu ziduri ale Filistenilor, sau Hetiţilor, sau Fereziţilor şi cele¬cele-şi toţi diferiţi iţi acolo." "Păi," ziceau, "ei sunt uriaşi. Păi, noi arătăm ca lăcuste mici pe lângă ei. Noi nu putem lua ţara. De ce ne-ai mai adus tu aici afară oricum?" Vedeţi? Şi Biblia a spus că ei toţi au pierit în pustie, fiecare din ei; au murit. Ce au făcut ei? Ei erau credincioşi de margine. Ei au venit sus până la lucrul real, şi au văzut promisiunea, şi au simţit că ei nu erau în stare să meargă acolo şi să ia promisiunea.

E-74 Acum, acţea este exact ce a venit astăzi prin justificare şi sanctificare. Înţelegeţi? "A călcat Sângele lui Isus Cristos cu care el a fost sanctificat," aceştia sunt oamenii sanctificaţi care au venit sus până la un loc unde ei văd botezul Duhului Sfânt, şi se întorc deoparte şi zic, "Acesta este fanatism; noi nu putem lua aceasta. Noi vom fi daţi afară din clasele noastre; noi vom fi daţi afară din locurile noastre. Noi vom fi daţi afară din bisericile noastre. Noi nu putem face asta (vedeţi?), deoarece aceasta este contrar la învăţătura bisericii noastre." Vedeţi? A socotit Sângele lui Isus Cristos care l-a adus toată distanţa aceasta, chiar până la sigilarea promisiunii, şi apoi se îndepărtează de aceasta. El a spus că este total imposibil ca aceia să fie vreodată mântuiţi. Vedeţi, vedeţi? Nu aceia care au mers dincolo în ţara promisă...

E-75 Amintiţi-vă, Iosua şi Caleb erau singurii doi din grupul acela întreg de două milioane şi jumătate de oameni care au mers dincolo în ţara promisă, deoarece ei au mers dincolo în ţara promisă, şi au obţinut binecuvântarea, şi au venit înapoi. Şi ei au zis, "Noi suntem în stare să o luăm, deoarece Dumnezeu a spus aşa."

E-76 Şi acolo ei au stat. De ce? Acum, toţi oamenii aceia se uitau la circumstanţe, dar Iosua şi Caleb se uitau la ce a spus Dumnezeu: "Eu v-am dat ţara aceea; mergeţi şi luaţi-o."

E-77 Şi aceea este astăzi, oamenii zic, "O, dacă eu aş fi botezat în Numele lui Isus Cristos, dacă eu primesc Duhul Sfânt, dacă-dacă eu aş vorbi în limbi sau aş profeţi, sau dacă eu aş mărturisi şi aş striga în biserica mea, ei m-ar da afară." Du-te înainte!

E-78 Voi ziceţi, "Păi, am să-ţi spun chiar acum, eu trăiesc o viaţă Creştină; eu trăiesc o viaţă bună, curată, sfinţită..." Asta-i adevărat, dar tu ai venit la expunere, ai venit la locul, la graniţă. Şi dacă tu te îndepărtezi de aceea, atunci Aceasta este imposibil pentru aceia care au fost odată luminaţi..." Vedeţi?

E-79 Cu alte cuvinte, un om vine prin justificare, el merge, zice "Eu cred că eu vreau să predic Cuvântul." El ajunge mântuit; el a zis, "M-am săturat de păcat." În regulă. Atunci el merge afară, şi mai întâi el încă fumează, şi poate el pofteşte sau ceva. După o vreme el zice, "Dumnezeule, aceasta nu se cuvine unui Creştin, mai ales unui lucrător, să se uite la femei în felul greşit, să fumeze ţigări!" sau; "Eu iau o băutură sociabilă de bere cu flăcăii, dar-şi chiar adunarea mea, dar aceasta nu pare corect. Sfinţeşte-mă, Doamne." Şi atunci Domnul îl sfinţeşte, ia toată pofta aceea de la el, fiecare lucru. Atunci el este un vas sanctificat. Atunci ce Dumnezeu îi prezintă lui este botezul Duhului Sfânt. Să facă asta, el trebuie să iese afară din grămada aceea cu care este el. Acolo este unde îşi arată el culoarea; atunci el se dă înapoi. Ce face el când el se dă înapoi? El calcă Sângele lui Isus Cristos care l-a sanctificat, de parcă acesta era un lucru nesfânt, nefiind în stare să-l ducă acolo. Atunci este imposibil ca el să fie salvat. Şi atunci ce era ce a făcut? Ci înainte spre mânia şi judecata aprinsă.
Eu sper că asta-i clar. Dacă aceasta nu este, păi, faceţi-mi de cunoscut la o altă dată. Eu am aşa multe de ele aici, eu...

E-153 . Frate Branham, ce a vrut să spună Isus în Sf. Ioan 21:15 până la 17 când el l-a întrebat pe Petru dacă el L-a iubit şi i-a spus să hrănească mieii Lui, apoi El a zis, "Hrăneşte oile Mele!" şi în al 17-lea verset a spus din nou, "Hrăneşte oile Mele!"?

E-80 Păi, asta este doar aceasta. Vedeţi, Cristos este Păstorul. El se ducea, şi El lăsa însărcinarea Oilor Lui, pe care orice păstor le hrăneşte, care este Turma Lui, Biserica Lui... Vedeţi? El conducea-sau lăsa însărcinarea cu aceşti ucenici să continue să hrănească turma, cei-să fie un păstor, să hrănească oile.

E-81 Cu alte cuvinte în felul acesta, dacă-dacă vă uitaţi aici afară... Aici în dimineaţa aceasta, este ceea ce eu fac. Acum, oile vor creşte numai aşa cum le dai hrana oilor. Acum, dacă frigi un hamburgher mare şi-l dai la o oaie, ea nu ar putea creşte din acela, deoarece, vedeţi, ea nu-aceea nu este hrană pentru oi. Vedeţi? Şi-şi dacă eu aş frige sau ar fi un-am un grătar de antricot pregătit, şi-l dau acolo la o oaie, acesta-acesta nu este o hrană pentru oi. Ea doar nu ar putea să-l mănânce, asta-i tot, deoarece ea este o oaie. Dar la oi le place hrana oilor. Păi atunci, când tu urmează să hrăneşti Turma lui Dumnezeu, să nu le hrăneşti cu ceva teologie făcută de om; hrăneştele cu Cuvântul; de acolo cresc oile. Hrăneşte-le cu Cuvântul!

E-82 Fii un păstor, un păstor adevărat. "Hrăneşte oile Mele." Mieii sunt cei micuţi, desigur, şi oile sunt cei adulţi. Deci şi tineri şi bătrâni, hrăneşte turma lui Dumnezeu! Vedeţi? Şi hrăneşte-le cu Cuvântul! Cuvântul (voi vedeţi?) este Adevărul! Isus a zis, "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Este asta adevărat? Deci atunci, dacă oamenii trebuie să trăiască şi ei sunt turma lui Dumnezeu, această-biserica, atunci ei trebuie să prospere asupra Cuvântului şi Manei lui Dumnezeu. Aceasta este Mana Lui!

E-83 În-Biblie, noi tocmai am trecut prin aceasta acolo în-în-¬în Epocile Bisericii. Isus este Mana ascunsă; Cristos este Mana bisericii. Ce este mana? Mana în Vechiul Testament era aceea care a coborât din Cer proaspătă în fiecare seară să susţină biserica în călătoria ei. Este asta corect? Acum, în Noul Testament ce este Mana ascunsă? "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă vai mai vedea (ascuns); totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi până la sfârşitul lumii." Şi Cristos este Mana aceea ascunsă care vine de la Dumnezeu din Cer proaspăt în fiecare zi-fiecare zi.

E-84 Noi nu putem spune, "Păi, cu două săptămâni în urmă am avut o mare experienţă de la Dumnezeu." Dar cum este acum? Vedeţi? Fiecare zi, proaspătă, o nouă binecuvântare, ceva nou venind de la Dumnezeu, Mana ascunsă coborând de la Dumnezeu din Cer, Cristos. Şi noi ne hrănim din Mana aceasta care este Cristos, şi El ne susţine prin călătorie până când ajungem-la ţara de dincolo.

E-85 Acum, asta este ce a vrut El să spună, "Hrăneşte oile Mele." Dacă noi am ajunge la aceea, noi nu vom ajunge la restul întrebărilor, pentru că aceea este una bună pentru mine. Mie îmi place asta, când eu vorbesc despre Cristos fiind Mana şi Hrana pentru oi.

E-86 Hrăniţi-i cu Cristos din Cuvântul Lui. Înţelegeţi? Luaţi Cuvântul lui Cristos întocmai exact în felul în care este scris aici şi daţi-l la oi. Nu contează ce spune oricare altul, "O, ei au nevoie de un hamburger!" Voi să nu o credeţi. Iată ce au ele nevoie, chiar aici! Acesta este EL Vedeţi? Daţi-le Aceasta! Aceasta este Hrana oilor. Asta-i ceea ce le face să crească. Duhul Sfânt, acesta este Cuvântul Lui, însărcinarea Lui. Cuvântul este o Sămânţă. Sămânţa produce o plantă; planta care o mâncăm. Acum, aceasta este ceea ce produce planta asupra căreia Duhul Sfânt prosperă, este Biserica. El hrăneşte... El-El-El se hrăneşte asupra Bisericii, Duhul Sfânt o face, bucurându-se în prezenţa lui Dumnezeu, din cauză că poporul crede Cuvântul Lui şi Îl lasă să lucreze prin ei, dându-le tocmai lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis că ei le vor face. Şi Dumnezeu vede Biserica Lui crescând, de aceea oile fiind hrănite, iar Duhul Sfânt este glorificat. Vedeţi? Asta este. "Hrăneşte oile Mele!" În regulă.
Acum, dacă asta nu este tot, păi, voi faceţi-mi de cunoscut puţin mai târziu.

E-154 . Frate Branham, aşa cum am mers prin rândul de rugăciune cu un timp scurt în urmă, mâini unse au fost aşezate peste mine şi s-a făcut rugăciune pentru soţul meu nemântuit. Eu am fost ucisă de puterea Domnului! Este acesta un semn hotărât că el va fi mântuit?

E-87 Păi, un... Aceasta este hotărât să fie o femeie. Soră, eu nu aş-eu nu m-aş gândi că acesta era un semn hotărât că el urma să fie mântuit, deşi eu cred că dacă-că Dumnezeu, aceasta... eu cred că el va fi mântuit, cu certitudine, dar să zic... "Acum, ai putea tu să spui că aceea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL?" Fii atentă privitor la asta (înţelegi?), pentru că, vezi, acesta ar putea fi Duhul Sfânt care te binecuvântează, deoarece tu ai luat un loc al lui Cristos. Înţelegi?

E-88 Tu ai venit aici să stai pentru soţul tău păcătos aşa cum Cristos a mers la cruce să stea pentru biserica păcătoasă. Tu vezi? Acesta era un lucru mare pe care l-ai făcut. Dar ce eu aş face... Dacă tu eşti prezentă în această dimineaţă, dacă tu care ai scris această întrebare, ceea ce eu aş face, eu aş crede din toată inima mea că Dumnezeu urma să o facă (înţelegi?)-că Dumnezeu urma să o facă, deoarece fie că El ţi-a dat binecuvântarea sau fie că El nu ţi-a dat, aceea era ceva în plus ce Dumnezeu ţi-a dat. Dar eu cred că aceasta ar-aceasta te-ar face să te simţi bine, deoarece El te-a binecuvântat.

E-89 Aceasta este întocmai dacă tu ai vorbi în limbi, şi acolo nu este tălmăcitor în biserică, păi, tu nu ar trebui să vorbeşti în biserică dacă nu există cineva să tălmăcească limbile. Dar dacă tu vorbeşti în limbi, şi acolo nu este tălmăcitor... Păi, foloseşte... tu... Oriunde eşti tu în rugăciune, la casa ta sau oriunde eşti tu, vorbeşte atunci, deoarece "Cel ce vorbeşte în limbi necunoscute se zideşte pe sine." Îi dă lui alinare. Înţelegi? El se simte bine, deoarece el stă acolo rugându-se şi primul lucru care-l ştii, Duhul Sfânt vine peste el sau ea şi ei încep să vorbească în limbi. Şi sufletul A lor era bucuros şi fericit, deoarece ei-ei au vorbit în limbi. Înţelegi?

E-90 Păi, acela era-acela era-nu era doar un semn că Dumnezeu urma să răspundă la rugăciunea pentru care tu te-ai rugat, ci acesta era un semn că Duhul Sfânt te aude. Acesta este un-acesta este un... El te cunoaşte; El este cu tine. Acesta este acelaşi lucru pe care eu l-aş aplica la aceasta. Duhul Sfânt îţi dădea o-o binecuvântare.

E-91 Aici cândva în urmă. Ultima dată când am vorbit în limbi, aşa cum îmi pot aminti, era... eu eram... Aceasta era cam cu trei sau patru ani în urmă. Eu eram în Illinois, şi Billy a venit după mine pentru-să merg la un-rând de rugăciune sus la Zion City. Şi am fost împovărat pe inima mea, şi am îngenunchiat şi am început să mă rog. Şi în timp ce mă rugam, eu-eu l-am auzit pe Billy venind sus şi bătând la uşă. Şi am zis, "Billy eu-eu nu pot să merg acum." Şi el a mers acolo afară şi s-a aşezat jos.

E-92 Şi eu mă rugam, inima mea era aşa împovărată; eu-eu nu puteam să merg la biserică în felul acela. Şi vedeţi, de obicei uneori El îmi dă o vedenie şi-mi arată că ceva urmează să se întâmple, dar El nu a făcut-o atunci. Şi eu doar mă rugam înainte în cameră acolo, şi am auzit pe cineva vorbind. Am încetat rugăciunea. Am ascultat, şi acolo era cineva la uşă, ei erau... Suna ca o limbă străină, ca Germană sau Olandeză de Jos, sau ceva; ea era aşa de repede, sporovăire. Am ascultat din nou, şi mă gândeam, "Păi, cineva a venit sus acolo vorbind cu acel om de la motel în Germană; poate că el îi va răspunde înapoi."

E-93 Şi doar am încetat rugăciunea, rezemându-mă de un scaun uite aşa, ascultând, şi el doar a continuat să vorbească. M-am gândit, "Păi, mă întreb de ce nu-i nimeni care să răspundă înapoi." Şi am ascultat; m-am gândit, "Păi acum, nu este asta ciudat."

E-94 Acolo era un cântar de greutate în jos pe drum, şi l-am auzit pe omul acela jos acolo strigând, "Mână jos!" voi ştiţi, şi, "Mână sus!" M-am întors în jur, uitându-mă afară încolo, şi eu am, am simţit despre a mea... Am ajuns să aflu, că eu eram acela care vorbeam. Acesta eram eu. Şi doar am stat foarte liniştit, neştiind nici un lucru. Eu nu aveam nimic mai mult control de ceea ce am zis decât nimic, nu ştiam nici un lucru care-l spuneam, nici un lucru. Eu doar... Mi se mişca gura, eu vorbeam un fel de limbă. Eu doar am stat foarte liniştit. După o vreme am încetat. Şi când am încetat, o Doamne, am simţit de parcă puteam să ţip, eu doar-doar aşa de fericit. Eu nu ştiu de ce, dar toată povara m-a părăsit.

E-95 Astfel am mers înainte la biserică atunci, l-am chemat pe Billy. Şi când am ajuns la biserică... Dl. Baxter atunci era managerul mitingului. Şi el era un-cânta, aştepta. Eu eram acolo o jumătate de oră întârziat. Şi i-am spus că eu eram doar întârziat.
Şi-şi el a văzut că am plâns, şi a zis, "Ce s-a întâmplat?"

E-96 Şi am zis, "Nimic." Şi am mers înainte şi doar cam în zece minute, o femeie a intrat în spatele auditoriului, şi ea urma să ia locul în spate acolo. Şi când noi am verificat cu femeia, să aflăm, ea era pe drumul ei din Twin Cities (Sf. Paul şi Minneapolis, pe undeva, unul din oraşele acelea), cel... Ea era aşa de rău cu TBC la-ambulanţa nu a îndrăznit să o aducă, plămânii ei erau în aşa o stare, doar gelatină. Şi astfel doi fraţi au luat o maşină veche Chevrolet, şi au scos scaunul din spate, şi i-au aranjat o targă înăuntru acolo cumva, sau patul, şi au aşezat-o pe el, şi o aduceau la adunare. Ea a vrut să vină.

E-97 Doctorii au renunţat la ea. Şi pe drum acolo... Ei i-au spus că cea mai mică zdruncinătură, şi ea va intra într-o hemoragie, şi va fi gata. Şi ea a intrat într-o hemoragie. Şi ei au luat-o afară şi au pus-o pe o parcelă de iarbă. Iar sfinţii stăteau acolo şi se rugau peste femeie. Şi ea era doar... De fiecare dată când ea respira, aceasta doar gâlgâia; sângele izbucnea afară din gura ei, uite aşa.

E-98 Şi cu totul dintr-o dată, ea a fost vindecată instantaneu! Şi ea a sărit sus de acolo şi a început să se bucure, a venit înainte la biserică. Şi acolo era ea în spate acolo mărturisind, înapoi în spate.

E-99 Am zis, "La ce oră era asta?" Şi când ea a dat timpul, că la ce timp era aceasta, era tocmai la acelaşi timp când vorbirea aceea mergea prin mine. Păi, ce era aceasta? Acesta era Duhul Sfânt care făcea mijlocire pentru femeia aceea acolo! Vedeţi ce vreau să spun?

E-100 Acum, Biblia spune asta. Uneori noi murmurăm cuvinte; noi nu ştim despre ceea ce vorbim. Dar acesta este Duhul Sfânt înăuntru acolo mişcându-se afară, făcând mijlocire pentru lucruri pe care noi nu le înţelegem. Vedeţi?

E-101 Iar femeia a fost vindecată instantaneu. Noi am auzit de la ea pentru multă vreme de acolo. Ea este perfect sănătoasă, s-a făcut bine.

E-102 Acum, voi vedeţi Dumnezeu ştie unde sunt lucrurile acelea, şi El are o cale de a o face. Vedeţi? El are propria Lui cale de a o face. Noi trebuie doar să ne supunem la ceea ce El face. Şi atunci-atunci lucrul greu de făcut când tu ajungi acolo este să te abţii de la acel singur tăiş de cuţitaş de fanatism faţă de un Adevăr.

E-103 Acum, dacă tu nu veghezi, diavolul te va arunca drept dincolo într-o grămadă de fanatism şi tu îţi vei pierde toată experienţa ta şi toate celelalte. Înţelegi? Când tu faci asta, dar dacă tu poţi doar să te ţii de Adevărul solid, urmăreşte Biblia, şi stai cu Ea, şi stai blând şi smerit, Dumnezeu va continua doar să te ducă înainte spre Calvar, doar înainte în jos pe drum în felul acesta, dacă tu vei sta doar cu acela.

E-104 Şi asta era ceva cum a fost a ta, Soră. Dumnezeu îţi dădea doar o binecuvântare. Aceasta putea să fie un martor hotărât că tu urma să... Dar eu nu m-aş baza numai pe aceea (tu vezi?), să zici, "Domnul mi-a spus!" pentru că eu am spus experienţa aceea din cauză că aceasta te-ar putea încuraja să continui să crezi înainte. Orice a fost aceasta ce a făcut Dumnezeu acolo, a adus Duhul asupra ta în felul acesta, aceasta era pentru ceva scop. Aceasta ar fi putut să fie altceva; dar dacă aceasta era pentru soţul tău, el va veni sigur drept în Împărăţia lui Dumnezeu. Eu cred asta.

E-155 . Frate Branham, nu este aceasta Scriptural ca femeile să nu vorbească în biserică?

E-105 El are două întrebări aici. Asta-i adevărat. Asta-asta este adevărat. Nu este drept ca o femeie să fie predicatoare şi-şi să vorbească în biserică. Asta este corect, I Corinteni capitolul al 14-lea.

E-106 Desigur toţi din biserică aici, voi toţi ştiţi asta. Şi acesta ar putea să fie un străin înăuntru aici în această dimineaţă; eu nu ştiu. Dar nu este corect pentru-pentru femei să-să fie o-să predice. Aceea-aceea este adevărat.
Eu voi citi doar aceasta pentru voi aici, şi voi-voi puteţi afla. Şi atunci voi veţi-voi veţi şti: I Corinteni capitolul al 14- lea eu cred. Eu îl voi lua doar într-un minut, dacă eu pot găsi... Da, iată-l aici.
Femeile voastre să păstreze tăcere în biserici: căci lor nu le este îngăduit să vorbească; ci li se porunceşte să fie sub supunere, după cum spune şi legea. (Acum, legea nu a permis femei preotese şi aşa mai departe în urmă în zilele acelea. Vedeţi?)
Şi dacă ele vor să înveţe ceva, ele să întrebe pe bărbaţii lor acasă: căci este o ruşine pentru o femeie să vorbească în biserică.

E-107 Acum, dacă voi observaţi Corint aici... Mulţi dintre aceşti Creştini Corinteni şi mulţi din... Marea zeiţă din lume în ziua aceea era Diana, care era o zeiţă Romană. Şi ea era o zeiţă a Efesului. Şi ea era venerată prin toată lumea. Şi acum, lucrătorii ei... Desigur, ea fiind o femeie, atunci aceea i-a făcut femei slujitoare. Şi când ei au fost convertiţi în Creştinism prin Pavel... Acum, Pavel era în închisoare când el a scris aceste scrisori, desigur, la Roma.

E-108 Acum, ei i-au scris scrisori, voi vedeţi, după ce ei au început să vorbească în limbi şi au avut mari daruri care lucrau printre ei. Ei bine, aceste femei se gândeau că ele ar trebui să continue înainte cu slujba lor.

E-109 Acum, dacă voi veţi observa, voi care vă citiţi Biblia, în versetul al 36-lea el a zis.
Ce? a venit cuvântul lui Dumnezeu... de la voi? şi a venit acesta numai de la voi?
Dacă vreun om se crede de a fi un profet, sau duhovnicesc, el să înţeleagă că lucrurile pe care vi le scriu eu sunt poruncile Domnului.
Dar dacă... el este neştiutor, doar lăsaţi-l să fie neştiutor.

E-110 Acum, în alt fel, femeile... Acum, dacă voi luaţi istoria la această scrisoare (vedeţi?), a bisericii, aceste femei credeau că ele erau... să continue înainte cu slujba lor întocmai cum ele erau o-de preoteasă la zeiţa Diana. Dumnezeu nu este o femeie; Dumnezeu este un Bărbat. Şi există într-adevăr numai unul, şi acela este un bărbat. Femeia este un produs secundar de la un bărbat. Bărbatul nu a fost făcut pentru femeie, ci femeia a fost făcută pentru bărbat. Înţelegeţi? Dacă voi vă deschideţi doar înţelegerea voastră spirituală. Voi, vedeţi? Vedeţi?

E-111 Omul-când omul a venit mai întâi pe pământ, el era şi masculin şi feminin, feminin şi masculin înainte ca el să devină sex. Înţelegeţi? Un duh feminin, duhul mai de jos, este acela care este timid. Şi atunci există de asemeni masculin, bărbat. Dar când El l-a făcut şi l-a pus în diferite... Pentru ca să reproducă lumea, El a adus duhul feminin jos de pe el şi a pus de la el o coastă din partea lui şi a făcut o femelă.

E-112 Ea nu trebuia să fie conducătoare! Când ea a început asta mai întâi, ea a cauzat toată căderea umană. Înţelegeţi? O, şi chiar aceasta era o... Ea a fost cauza căderii. Şi apoi Dumnezeu a ridicat-o şi a adus viaţă înapoi în lume prin Cristos prin femeie. Dar nicăieri nu i s-a permis vreodată unei femei să-să fie o lucrătoare în biserică.

E-113 Înainte acolo în II Timotei capitolul al 3-lea, el a zis, "Eu nu îngădui unei femei să înveţe sau să încalce autoritatea peste bărbat, ci să fie în tăcere." Voi vedeţi? Şi nu este drept ca femeia să predice; asta este adevărat.

E-114 Acum, eu ştiu că am văzut nişte femei care erau predicatoare adevărate-şi ele şi ştiau să predice-ca Ammie McPhearson şi multe din femeile acelea acolo. Dar doar puneţi¬vă mâna pe ele doar pentru puţină vreme. Vedeţi? Aceasta nu este... Eu cunosc oameni care ar putea vorbi în limbi în dimineaţa aceasta şezând chiar în această biserică. Dacă acolo nu era tălmăcitor, ei nu ar îndrăzni să facă aşa. Vedeţi?

E-115 Voi trebuie să reţineţi că acele femei au fost născute sub o anumită linie, căci când ele sunt... Naşterea voastră are mult de-a face cu aceasta. Acesta este numele vostru, al vostru-tot despre voi (voi ştiţi?) are o alcătuire la aceasta, nu contează ce este aceasta.

E-116 Eu aş putea merge afară aici şi să trag trăgaciul la o puşcă şi să ucid un om în dimineaţa aceasta, dar eu nu îndrăznesc să o fac. Dar eu o pot face în regulă, sigur. Vedeţi, eu aş putea omorâ un om la fel cum tu ai putea o veveriţă; dar tu-tu nu trebuie să faci asta. Înţelegeţi? Şi acela este acelaşi lucru. Voi trebuie să urmăriţi lucrurile acelea, acum că voi nu faceţi... Acestea sunt poruncile Domnului.

E-117 Când ei au scris acolo şi au zis, "Păi, Duhul Sfânt ne-a spus!" (vedeţi?), Pavel a zis, "Ce? a venit Cuvântul lui Dumnezeu din voi? Şi a venit Acesta numai de la voi? Dacă careva din voi toţi-dacă voi aveţi ceva profeţi acolo, ei să înţeleagă că ce spun eu este porunca Domnului. (Vedeţi? Asta-i adevărat!) Dar dacă există vreun om care arată că el-el-el vrea să fie contrar, dacă el vrea să fie neştiutor, doar lăsaţi-l să fie neştiutor. (Vedeţi?) Doar lăsaţi-l în pace şi lăsaţi-l să continue. (Vedeţi?) Să nu faceţi nimic contrar la aceasta." Dar reţineţi, ea nu trebuie să vorbească în biserică.

E-118 Şi de aceea, acolo este unde voi puteţi judeca pe păstorul vostru sau orice este el, dacă el este duhovnicesc sau nu. Vedeţi? El a zis, "Dacă vreun om este duhovnicesc sau un profet, el să înţeleagă că ce spun eu este porunca Domnului." Vedeţi?

E-119 Acela este motivul că eu poruncesc oamenilor să fie botezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos. Pavel a făcut asta, şi a zis, "Dacă un înger din Cer a venit şi a învăţat altceva, el să fie blestemat." Şi aceasta este ceea ce este deja învăţat aici de asemeni. Dacă vreun om vine... Dacă un înger vine din Cer şi zice, "Lasă femeile să predice şi să fie predicatoare, ordinează-le lucrătoare!" Biblia a zis, "El să fie blestemat." Aceasta este porunca Domnului aici.

E-156 . Este aceasta corect ca bărbaţi şi femei Creştini să se sărute unul pe altul (Oh!) la salut?

E-120 Nu, domnule! Nu într-adevăr! Nu, domnule! Tu săruţi o femeie, frate, aceea este soţia ta (înţelegi?), sau al tău-tău copil, sau... Înţelegeţi?
"Este aceasta corect ca..." Lăsaţi-mă să văd dacă eu am asta corect! "Este aceasta corect ca bărbaţi şi femei Creştini să se sărute unul pe altul la saluturi?"

E-121 Nu, domnule! Nu într-adevăr! Aceea... Niciodată să nu începeţi voi asta! Da, domnule! Nu, domnule! Voi staţi departe de femei! Ţineţi-vă departe de ele! Exact corect!

E-122 Acum, ele sunt surorile noastre, dar să nu... Acum, ele au asta. Că în... Lucrul acela a ajuns chiar acolo în Penticostali, şi este numit "dragoste liberă." Şi când voi faceţi-luaţi ceva de felul acesta, voi staţi la o parte de la aceasta. Asta-i adevărat!

E-123 Mie nu-mi pasă cât de curat eşti tu... Tu eşti fratele meu, şi eu-eu cred că tu eşti-tu ai putea fi un om bun sanctificat, sfânt. Mie nu-mi pasă cât de sfânt eşti tu; tu încă eşti un bărbat. Şi mie nu-mi pasă cât de sfântă este ea; ea încă este o femeie. Stai la o parte de la aceasta până când eşti căsătorit. Tu doar fă asta!

E-124 Reţine-ţi, trupul... Eu am să vorbesc cu două înţelesuri acum, astfel ca voi oamenii în vârstă să înţelegeţi. Acesta este un grup amestecat, dar eu sunt fratele vostru, şi aceasta este o întrebare. Înţelegeţi?

E-125 Fiecare fiinţă umană masculină sau feminină are un fel deosebit de glandă. O femeie are o glandă feminină, glandă de sex. Un bărbat are o glandă masculină, glandă de sex. Şi glandele acelea stau în buzele umane. Asta-i adevărat.

E-126 Şi aici este un alt lucru care ar putea fi adus la suprafaţă, bărbaţi sărutându-se unul pe altul în gură. Aceea este murdar! Aceea este murdărie! Şi ce face aceasta? Aceasta începe homosexuali. Staţi departe de la aceasta! Voi ziceţi...

E-127 Un ins m-a întrebat nu de mult, a zis, "Frate Branham, păi, ei s-au salutat unul pe altul cu o sărutare sfântă." Ei s-au sărutat pe spatele gâtului, au căzut peste gâtul lor, şi i-a sărutat pe spatele gâtului. Aceea era înainte să vină înăuntru strângerea de mână. Acesta este un salut. Acela este felul cum este. Ei nu au dat mâna unul cu altul; ei şi-au pus braţele în jur unul la altul şi s-au sărutat unul pe altul pe spatele gâtului, nu pe buze, în faţă. Aceea începe o perversiune. Staţi departe de aceasta! Niciodată să nu faceţi asta!

E-128 În ziua de azi, noi dăm mâna unul cu altul. Dacă voi vreţi să... Tu pui braţul în jurul fratelui tău, şi-l săruţi pe gât, sau el te sărută pe gât, aceea este în regulă. Dar să nu săruţi tu pe femeia aceea, şi să nu laşi ca femeia aceea să te sărute. Înţelegi? Asta-i adevărat! Tu ia-o de mână, spune, "Aşteaptă un minut, Soră, doar un minut aici (înţelegi?); să fim înţeleşi!" Şi astfel, acum tu să faci asta.

E-129 Acum ce v-am spus eu cu un timp în urmă când am început mai întâi? Când tu vezi ceva-o maşină venind în jos pe drum cu nouăzeci de mile pe oră, dă-te la o parte din calea ei. Asta-i adevărat! Când tu vezi prima răsucire în ceva de felul acesta, dă-te la o parte de la aceasta; stai la o parte de la aceasta! Şi doar... Acela este terenul pe care tu nu trebuie să fii. Satan îţi va prezenta ceva care îţi va ruina sufletul şi te trimite în iad. Stai departe de aceasta! Evită chiar apariţia răului. Asta-i adevărat!

E-13

E-131 Şi tu care pretinzi să fii un fiu al lui Dumnezeu, unde sunt principiile tale? Dacă femeia nu este afară din locul ei, nu eşti tu un fiu de Dumnezeu? Nu eşti tu acela care este unul mai înalt, vas mai tare? Aşa cum Biblia spune că ea este mai slabă, atunci dacă ea este mai slabă, atunci arată-te un om al lui Dumnezeu. Spune-i, zi, "Soră, tu eşti în greşeală." Asta-i adevărat! Eu am făcut aceasta, şi alţi Creştini au făcut-o. Şi tu întotdeauna o vei face atât timp cât tu eşti un Creştin, dar arată-te. Tu eşti un fiu de Dumnezeu. Tu eşti-tu ai mai multă putere peste tine decât femeia. Dacă ea este mai slabă, recunoaşte-o de a fi mai slabă. Înţelege greşelile ei, şi lucruri ca acelea, sau încearcă să o corectezi. Zi, "Soră, noi suntem Creştini, noi nu ar trebui să facem asta." Înţelegeţi? Fii un om adevărat, fii un fiu de Dumnezeu, şi fii treaz cu femeile.

E-132 Şi acolo este unde a început marea cădere la început. Acesta era Satan cu Eva. Aceea este ce a adus întreaga cădere a rasei umane prin aceea.

E-133 Şi dacă tu eşti un fiu de Dumnezeu, fii tare; fii un bărbat adevărat. Dacă tu nu eşti în felul acela, stai la altar până când tu devii acela. Şi fereşte-te chiar de apariţia răului. Şi să nu începeţi acum să salutaţi...

E-134 Cineva mi-a spus cândva în urmă că ei au văzut asta de două sau trei ori la biserica mea aici, de... Nu aici în biserică, ci oameni care au venit la biserică. Şi dacă tu şezi aici în această dimineaţă, eu urma să sap aceasta către tine chiar bine. Vedeţi?

E-135 Femei, femei tinere, venind sus şi aceşti bărbaţi sărută aceste femei. Să nu faceţi voi asta! Voi să nu... Voi să staţi departe de acolo. Voi să reţineţi asta! Dacă ea este tânără, singură, sau orice este ea; ea va fi soţia cuiva într-o zi. Şi tu nu ai nici o treabă să faci asta. Stai departe de ea. Dacă tu vrei să o saluţi, atunci fii un fiu de Dumnezeu, dă mâna cu ea şi spune, "Bună ziua, Soră." Şi lasă ca aceea să o stabilească chiar acolo. Înţelegi?

E-136 Staţi departe de lucrurile acelea; aceasta este murdărie. Şi aceasta vă v-a duce curând în necaz. Voi doar... O, aceea este doar... Păcatul este aşa de uşor, şi el este aşa de atrăgător, şi aşa de plăcut. Este aşa de uşor să cazi drept în el. Cel mai bun lucru de făcut este, chiar tocmai la apariţia lui, să stai departe de el! Dă-te înapoi! Fii un Creştin adevărat!

E-137 Şi ca bărbaţii să se sărute unul cu altul, dacă tu săruţi pe fratele tău pe gât, şi tu vrei să faci aceasta, aceea este în regulă. Să nu săruţi pe nici un om pe buze, şi pe gură, sau ceva de felul acela, deoarece aceea-aceea nu este corect. Înţelegeţi? Nu, aceea-aceea arată că există ceva puţin greşit de la început. Înţelegeţi? Deci să staţi doar departe de acolo, ocoliţi aceea. Să nu-să nu începeţi asta în jurul acestui tabernacol aici. Nu, noi cu certitudine nu vom sta pentru asta deloc. Înţelegeţi?

E-138 Tu-dacă tu vrei să-l vezi pe fratele tău, dacă tu vrei să-l săruţi pe gât, ei bine, tu mergi înainte şi fă aceasta, dar să nu săruţi pe oameni în gură, căci aceea nu va merge; aceea nu este drept! Şi aceasta începe numai o perversiune. Aceasta începe homosexuali şi alte lucruri.

E-139 Şi există numai două lucruri care va face în lucrurile acelea uite aşa... Dacă voi începeţi... Lăsaţi omul... eu am văzut... O, de multe ori printre oameni, ei vor veni jos. Eu am văzut bisericile, şi predicatorul să vină înăuntru, se întinde şi apucă fiecare soră, şi o îmbrăţişează şi o sărută şi o aşează jos. "Ce mai faci, Soră, Aleluia!" Se întinde dincolo şi o apucă pe aceasta şi o sărută. Merge drept în jos prin biserică în felul acesta. Pentru mine aceasta este greşit!

E-14

E-141 Deci atunci noi... Ei ne-au spus că ei urmau să ne ducă acolo pentru o baie de aburi Finlandeză. Şi noi am mers acolo la Y.M.C.A. Şi am mers acolo să luăm o baie cu aburi. Aceea este cea Finlandeză, baia Finlandeză renumită. Şi eu le-am avut mai înainte, şi ele erau plăcute. Şi m-am gândit "Păi, noi urmează să... la Y.M.C.A., astfel aceasta ar fi bine."

E-142 Dar când am pornit acolo, Duhul Sfânt mi-a spus, "Tu să nu faci aceasta." O, este aşa de bine să ai Duhul Sfânt. "Tu să nu faci aceasta."
Păi, eu doar chiar atunci, am zis, "Eu nu cred că eu vreau o baie în această dimineaţă."
Doctor Manninen şi ceilalţi au zis, "O, Frate Branham," a zis, "vai, acolo sunt ceva săli mari de sticlă, şi," a zis, "aceasta este frumos." A zis, "Aceasta nu este..."
De obicei, când ei o fac, ei aruncă apa aceasta pe aceste pietre fierbinţi şi te face cu totul aburit, şi te bate cu frunze de mesteacăn uite aşa, şi apoi-şi apoi tu alergi drept afară şi plonjezi în apă rece. Acei Finlandezi se duc drept în zăpadă şi ghiaţă, şi lucruri ca acelea. Dar, desigur, ei sunt obişnuiţi cu aceasta; oameni măreţi, mari, zdraveni. Şi atunci ei vin înapoi şi-şi intră în această baie fierbinte din nou, acelea fierbinţi la rece, repede uite aşa. Dar ei doar m-au lăsat să stau unde era aerul rece, şi apoi să merg înapoi, deoarece eu nu am putut. Mi-a fost teamă că aceasta ţi-ar opri inima, să faci asta, şi nu eram obişnuit cu aceasta.
Astfel mi-a-mi-au plăcut foarte bine, dar Ceva mi-a spus să nu o iau pe acea una acolo sus. Păi, Howard fratele meu, şi Fratele Baxter, şi ei toţi mergând sus acolo, şi fraţii, toţi ceilalţi dintre ei, voi ştiţi, toţi vorbeau, voi ştiţi, mergând sus. Astfel eu cumva am devenit puţin sperios, voi ştiţi, deoarece Duhul Sfânt a zis, "Să nu o faci."
Deci am mers sus la Y.M.C.A., şi ei au venit înăuntru, toţi bărbaţii aceia acolo salutându-mă. Şi, oh, ei aveau-titluri în ziar, pe prima şi a doua pagină, în fiecare zi, mitingurile. Şi ei erau în jur.
Am mers într-o cameră mică şi am şezut jos, şi ei toţi au mers în cameră să se dezbrace. Şi în timp ce ei erau înăuntru acolo dez-... să se dezbrace, aici vine una cu arătare drăgălaşă, micuţă, Finlandeză, o fată cu părul blond; şi ei sunt oameni plăcuţi, ei sunt oameni aşa curaţi, morali cât pot ei să fie. Aici vine ea, cu prosoapele pe umărul ei, a început să păşească în cameră. Am zis, "Hei, hei, hei! Stai! Psss!" Am încercat să o opresc. Ea s-a uitat înapoi şi a râs, a mers înainte înăuntru.
[Porţiune goală – Ed.] "... femei spălătoare, Frate Branham."
Am zis, "Mie nu-mi pasă ce sunt ele. Aceasta este greşit. Aceasta nu este drept." Am zis, "Şi natura însăşi vă învaţă."
El a zis, "Păi, Frate Branham, ele sunt crescute din copilărie, să frece. Întocmai ca felceriţele voastre în America, lucruri ca acestea, ele sunt crescute aşa."
Am zis, "Mie nu-mi pasă ce sunt ele, aceea încă este rău. Absolut. Aceasta este masculin şi feminin, şi ei trebuie să fie separaţi, şi îmbrăcaţi unul de altul." Amin.
Eu nu vreau să încep asupra acesteia, eu aş predica asta după o vreme, nu-i aşa? În regulă.
156b. Te rog explică Credinţa apostolică.
Aceea este o întrebare. Acolo sunt una, două, şi trei întrebări. Credinţa Apostolică înseamnă "Credinţa apostolilor." Asta este ce înseamnă credinţa apostolică, ca voi să staţi cu Biblia. Acum ceea ce se cheamă credinţa apostolică astăzi, mulţi dintre ei nu stau cu Biblia. Dar apostolic înseamnă-Credinţa apostolică, Credinţa apostolică a Bibliei. În regulă.
156c. ... şi grupul care s-au numit fundamentalişti, sunt aceste două grupuri mântuite?
Acum, eu nu ştiu. Vedeţi, eu nu aş şti cum să răspund la asta. Acum, "Sunt aceste grupuri mântuite?" Eu nu ştiu.
Explică diferenţa între duhul şi...
Păi, aceasta este o întrebare diferită acum.
Acum, "Sunt aceste două grupuri mântuite?" Lăsaţi-mă să fac asta doar un picuţ mai perceptibil pentru voi, şi să zic, "Eu nu ştiu. Eu nu aş şti."
Acum reţineţi, aici sunt gândurile mele, aceasta ar putea fi greşit. Gândurile mele sunt, că, dacă un Romano Catolic, sau oricine ar putea fi el, Metodist, Prezbiterian, biserica lui Cristos, Luteran, oriunde este el, dacă el crede în Domnul Isus Cristos şi se încrede solemn în El pentru mântuirea lui, eu cred că el este mântuit.
Dar, voi vedeţi, biserica Romano Catolică nu face asta. Ei cred că biserica îi mântuieşte. Vedeţi? Mântuirea lor-lor este în biserică. Cum era preotul acesta pus jos de pe unde, aici cândva în urmă, pentru că a zis, "Nu există altă salvare, numai în biserică, vedeţi, biserica Romană." Acum, aceea este greşit. Mântuirea este prin Isus Cristos. Asta-i adevărat. Nu prin biserică; ci prin Cristos.
Acum dacă el este apostolic, sau, apostolici şi fundamentalişti se numesc ei acum ...
Acum cum a venit la mine un fundamentalist, aici cândva în urmă, şi el mi-a spus, a zis, "Tu cumva te înclini spre Calvinism, nu-i aşa?"
Am zis, "Păi, atât timp cât Calvin este în Biblie, eu sunt cu el." Am zis, "Eu doar merg la Biblie, şi dacă Calvin stă în Biblie. Dar dacă el se dă jos din Biblie, atunci eu voi merge doar înainte, cred Biblia.
El a zis, "Păi," a zis el, "eu vreau să-ţi spun ceva. Tu ai spus, eu te-am auzit să spui că dacă un om a fost odată mântuit, că el niciodată nu putea să fie pierdut."
Am zis, "Aceea este exact ce spune Scriptura. 'El are Viaţă Eternă, şi nu va veni niciodată în condamnare sau judecată, ci a trecut deja de la moarte la Viaţă."' Am zis, "Acela nu am fost eu care a spus asta. Acela era Isus Cristos care a spus asta."
El a zis, "Eu vreau să te întreb ceva atunci." A zis, "Tu crezi că Saula fost mântuit?"
Am zis, "Saulul, împăratul Saul?"
El a zis, "Da."

E-143 "Păi," am zis, "sigur!"
El a zis, "Acum aminteşte-ţi, el era un profet."

E-144 Am zis, "Corect, Biblia a spus că el a profeţit cu profeţii." El a avut un dar de profeţie. El nu era un profet, dar el a avut un dar de profeţie, deoarece el era jos acolo cu profeţii când ei profeţeau. Dar noi ştim că Samuel era profet în ziua aceea, astfel, dar Saul profeţea cu profeţii.
El a zis, "Atunci dacă el era un profet, atunci el a fost mântuit?"
Am spus, "Absolut!"
El a zis, "Atunci eu vreau să te întreb ceva." A zis, "Eu vreau să te întreb ceva." A zis, "Şi atunci tu zici că Saula fost mântuit, şi el-Biblia a spus că Domnul s-a îndepărtat de la el şi el a devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu, şi el s-a sinucis, şi atunci zici că el a fost mântuit?"

E-145 Am zis, "Şi tu eşti un fundamentalist?" Am zis, "Frate, tu doar nu o citeşti corect; asta-i tot. Tu nu citeşti ce spune Scriptura."
El a zis, "Păi, Saul nu a putut să fie salvat dacă el a devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu."
Am zis, "Saula fost mântuit."
"Oh," El a zis...

E-146 Am zis, "El era un profet, el trebuia să fie mântuit. Vedeţi? Dumnezeu l-a mântuit, şi Dumnezeu nu este un dătător Indian, aşa cum noi numim aceasta. El nu... Păi, dacă Dumnezeu ţi-a dat Duhul Sfânt ştiind că El urma să te piardă chiar aici jos, păi, ce lucru nesăbuit ar fi ca El să-ţi dea Duhul Sfânt în primul rând."

E-147 Tu ai putea personifica Duhul Sfânt şi să acţionezi de parcă tu ai Duhul Sfânt, dar dacă tu ai Duhul Sfânt, Dumnezeu cunoaşte începutul tău de la sfârşit. Asta-i adevărat! Aceea este o cale slăbită să conduci treaba. Dumnezeu nu o conduce pe a Lui ca... El este infinit, El a cunoscut sfârşitul de la început şi a ştiut fiecare lucru care va fi vreodată aici. Fiecare floare, fiecare ţânţar care va fi vreodată pe pământ, El a ştiut despre el înainte să înceapă vreodată lumea. Deci vedeţi, de ce ar conduce El afacerea Lui în felul acela. El nu face asta.

E-148 Dacă voi urmăriţi-dacă voi într-adevăr aţi primit Duhul Sfânt, voi sunteţi salvaţi etern. Eu pot dovedi asta prin Scripturi, şi noi am dovedit de repetate ori. Dar să economisim timpul să luăm aceste întrebări, eu aş putea spune asta (voi vedeţi?), că acest om a zis, "Păi, atunci ce ai spune tu despre Saul?"

E-149 Am zis, "Sigur că Saul a fost mântuit." Am zis, "Aminteşte-ţi, Saul a alunecat; eu voi admite asta. El a alunecat şi s-a îndepărtat de Dumnezeu, deoarece el era lacom. Lui i-au plăcut banii." El a adus sus toate jertfele şi lucrurile acelea, când Samuel prin Cuvântul lui Dumnezeu i-a spus să distrugă totul. Dar el chiar l-a salvat pe împărat, şi el a salvat o mulţime de lucruri, şi le-a adus sus deoarece... Vedeţi? În loc să urmeze Cuvântul lui Dumnezeu întocmai exact cum spune El, tu îţi pui propria ta părere în aceasta; acolo este unde tu aluneci."

E-150 Asta este ceea ce eu gândesc despre denominaţiuni şi lucruri, ei alunecă, deoarece ei nu urmează Cuvântul. Şi tu le arăţi Cuvântul, ei îşi întorc spatele de la El, zic, "O, biserica noastră învaţă asta." Aceea nu este drept, aceasta este ce Dumnezeu spune!

E-151 Şi Samuel a fost însărcinat să meargă jos acolo-sau Saul era-şi să nimicească totul cu desăvârşire, "Fiecare lucru, tu să nimiceşti totul." În loc să facă asta, el a păstrat ceva pentru jertfă, şi el a cruţat viaţa împăratului, şi el a făcut fiecare lucru. Iar Samuel a mers afară la el şi i-a spus că Duhul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de la el şi-şi toate ca acestea.

E-152 Şi Samuel a murit. Şi cam doi ani mai târziu, păi atunci, Saul a ajuns... Duhul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de la el, dar el nu a fost pierdut. Sigur el nu a fost, ungerea a plecat de pe el. Acum priviţi, şi vedeţi acum dacă aceasta era.

E-153 Saul a ajuns aşa de departe de Dumnezeu încât când el a mers la bătălie... El a pornit să meargă la bătălie. Şi el era îngrijorat despre plecarea la luptă, şi el-el i-a cerut Domnului un vis. Domnul nu a vrut să-i dea un vis. Acolo nu erau profeţi în ţară în ziua aceea, nu erau profeţi. Samuel a fost un profet. Ei aveau cei care profeţeau, dar-aşa mai departe, dar ei-el nu putea obţine un răspuns de la Dumnezeu în nici un fel. El a mers chiar jos la Urim Tumim şi a întrebat acolo. Şi reflectarea fulgerelor peste Urim Tumim nici măcar nu vroiau să-i răspundă. Şi ce a făcut el? El s-a strecurat într-o peşteră unde exista o vrăjitoare, o ghicitoare. Şi această vrăjitoare ... El s-a deghizat ca un drumeţ şi a mers jos acolo, şi a zis, "Ai vrea tu să-mi prevesteşti duhul lui Samuel profetul?"
Şi ea a zis-ea a zis, "Păi acum, tu ştii ce a spus Saul." (Ea vorbea cu Saul, dar ea nu o ştia.) A zis, "Saula zis că toţi care aveau duhuri rele, el trebuie să fie omorât."
El a zis, "Eu te voi păzi de Saul, dar prevesteşte-mi duhul lui Samuel."
Astfel vrăjitoarea a intrat în descântecele ei, şi primul lucru care-l ştiţi, când ea l-a văzut pe Samuel că se ridică, duhul lui venind, materializându-se înaintea lor, ea a zis, "Eu văd dumnezei ridicându-se din pământ."

E-154 Aceea este una dintre consolări. Priviţi la bătrânul Samuel stând acolo. El a fost mort de doi ani, dar acolo stătea el. Nu numai... El stătea acolo cu roba lui de profet pe el. Nu numai că el era încă viu, dar el încă era un profet. Aleluia!
Ea a zis, "Tu m-ai înşelat." A zis, "Cel..."
Şi Saul a zis, "Samuel, eu nu ştiu ce să fac; eu mă duc mâine la luptă, şi Duhul este dus de la mine." El a zis, "Eu nici măcar nu pot obţine un vis de la Domnul. Iar Urim Tumim nu vrea să-mi vorbească. Eu sunt într-o stare groaznică."

E-155 El a zis, "Văzând că tu ai devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu," a zis, "de ce m-ai chemat din odihna mea?" Vedeţi? Samuel a spus asta. A zis, "De ce m-ai chemat din odihna mea, văzând că tu ai devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu?" Şi atunci el a mers înainte şi i-a spus. El a zis... Dar oricum, el i-a spus Cuvântul Domnului. Şi când el a făcut¬o... Acum reţineţi, el a fost mort de doi ani. Vedeţi? Dar el a zis, "Eu voi spune Cuvântul." El i-a spus Cuvântul Domnului. A zis, "Mâine tu o să cazi în luptă, şi Ionatan fiul tău o să cadă cu tine. Şi," a zis el, "mâine seară pe la timpul acesta tu vei fi cu mine." Dacă el a fost pierdut, aşa a fost şi Samuel profetul. Aceea este fundamentalism; voi vedeţi de ce este aşa numit.
Vedeţi, vedeţi? El a zis, "Tu vei fi cu mine mâine seară pe la timpul acesta." Vedeţi? Atunci dacă Saula fost pierdut, aşa era Samuel, deoarece ei erau amândoi în acelaşi loc.

E-156 Nu, nu! Fundamentalist, tu... Fundamentalist aşa zis, ca Biserica lui Cristos aşa zisă, şi aşa zis Creştin, aşa zisul Creştinism. Astăzi deoarece tu eşti un American tu eşti presupus de a fi un Creştin, deoarece tu eşti-tu eşti un American. Vedeţi? Acela-acela este aşa zisul Creştinism. Dar un Creştin adevărat este un om născut din nou din Duhul şi femei născute din nou din Duhul. Aceea este într-adevăr... Astealalte sunt imitări, dar Creştinii adevăraţi sunt chemaţi de Dumnezeu.

E-157 . Te rog explică diferenţa dintre duh şi suflet.

E-157 Păi acum, asta este una grea. Dar primul lucru care tu eşti, o fiinţă triunică, întocmai ca Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Tată, Fiu, şi Duh Sfânt sunt trei titluri mergând la o Persoană, care este Isus Cristos. Şi tu eşti suflet, trup, şi duh. Dar este nevoie de acele trei să te formeze. Doar cu unul din ele, tu nu eşti tu. Este nevoie de cele trei să te formeze.

E-158 Cum am spus ziua trecută, "Aceasta este mâna mea; acesta este degetul meu; acesta este nasul meu; aceştia sunt ochii mei; dar cine sunt eu?" Cine sunt eu la care aparţin acestea? Acesta este ceea ce este înlăuntrul meu; aceea este-inteligenţa.
Dacă aceşti ochi, dacă aceste mâini, dacă trupul acesta a stat aici întocmai cum este el astăzi, totuşi eu-eu aş putea... Trupul meu ar putea să fie aici, dar eu aş putea fi dus, ce sunt eu. Ce-oricine sunt eu înlăuntrul meu s-a dus înainte. Aceea este-aceea este partea-partea care este duhul. Sufletul este natura acelui duh, căci când Duhul Sfânt vine asupra ta, El nu face nimic... Tu... El schimbă sau converteşte duhul tău într¬un suflet diferit. Iar acel suflet este o natură diferită care este pe duhul acela. Deci sufletul este natura duhului tău.

E-159 Întâi tu ai fost mârşav, şi rău, şi ură, şi răutate, şi vrajbă; acum tu eşti iubitor, blând, bun, şi-şi... Vedeţi diferenţa? Aceasta este natura ta. Am putea... Eu o voi numi asta. Acesta este sufletul tău care a fost schimbat. Sufletul vechi a murit, iar sufletul nou care este natura nouă s-a născut în tine. Înţelegi?

E-16

E-158 . Frate Branham, te rog explică-te rog clarifică dacă femeile să mărturisească sau să vorbească în limbi în adunare.

E-161 Păi, eu cred că dacă femeia este o-o predicatoare în adunare, ea nu ar trebui să fie o predicatoare. Dar dacă ea are un dar de limbi şi vorbeşte în adunare, unde există-există profeţi şi-şi darurile sunt adunate împreună, eu cred că ea are un drept să facă asta. Deoarece în Biblie noi aflăm că ei aveau prorociţe ca Miriam şi celelalte, şi ele nu erau-ele nu aveau jurisdicţie... Dacă eu ajung la micuţa mea predică aici, eu-eu voi lua asta înăuntru acolo. Înţelegeţi?

E-162 Dar femeile, dacă ele sunt înzestrate... Acum, felul corect pe care eu cred căci când noi venim împreună destul de curând... Când biserica noastră devine puţin mai mult stabilită... Şi-şi apropo, există un grup nou, unul nou-o altă biserică urmează să se unească şi... ? ... vine cu această biserică îndată ce noi obţinem loc aici pentru ei şi alte lucruri. O altă biserică urmează să vină şi să se unească cu această biserică, nici nu organizaţie, doar vine ca un trup, într-un grup, la biserică. Şi-şi ei sunt un grup de oameni cu daruri.

E-163 Şi acum, când aceasta vine împreună, lucrurile de făcut, este că aceşti oameni înzestraţi trebuie să se adune împreună la anumite timpuri numai ei înşişi, şi să vadă ce le spune duhul. Şi apoi aceasta ar putea fi anunţat de la platformă. Iar oamenii... Aceasta este pentru zidirea bisericii.

E-164 Acum, dacă tu vorbeşti în limbi, şi tu ştii, nimeni nu o interpretează... Şi atunci când voi sunteţi în adunări, uneori aceasta este aşa de ne reverenţios, voi ştiţi. Voi găsiţi uneori... Eu am stat în adunarea mea făcând o chemare la altar, şi cineva se ridica şi întrerupea chemarea la altar vorbind în limbi. Acum vedeţi, acum persoana ar fi putut să vorbească corect în limbi; acela putea să fie Duhul Sfânt, dar vedeţi, fără ca să fie învăţaţi să ştie ce să facă, cum să ţină acea...

E-165 Eu stăteam chiar pe platformă şi aud un predicator predicând şi îl văd ajungând la un punct... Doamne, eu am vrut să mă ridic şi aşa de mult să-l ajut încât n-am ştiut ce să fac. Şi voi aţi fi făcut acelaşi lucru; noi toţi facem asta. Dar ce este aceasta? Aceea este ne reverent. Stau jos. Stimez pe fratele meu.

E-166 Am auzit-am auzit pe Fratele Neville predicând, şi el m-a auzit pe mine predicând când noi aveam, fără îndoială, noi aveam... Fratele J.T. aici şi toţi dintre ei, sau-şi toţi dintre ei, noi ne putem auzi unul pe altul predicând, ne gândim, "O frate, eu cred că eu voi merge sus să-l ajut." Vedeţi? Tu doar simţi Duhul turnându-se peste tine, dar ce faci tu? Păstrează-ţi tăcerea. Înţelegi? Pentru că duhul profeţilor este supus profetului. Înţelegeţi? Asta-i adevărat, păstraţi-vă tăcerea. Înţelegeţi? Voi să faceţi asta.

E-167 Dar eu cred că dacă femeia... Întrebarea era dacă femeia are un dar de limbi şi ea vrea să vorbească, eu cred că atunci când timpul acela apare, ea are dreptul să vorbească într-un dar al limbilor, dar nu să predice şi să uzurpe vreo autoritate asupra bărbatului. Când ea este o predicatoare, desigur ea este deasupra bărbatului.

E-159 . Frate Branham, eu am fost căsătorit cu o femeie care a fost căsătorită mai înainte. Noi am divorţat, şi ea a fost măritată de două ori de atunci. Biblia declară că dacă noi dorim să ne căsătorim-dacă noi dorim să ne căsătorim, să ne întoarcem la... prima soţie. Acum, aş putea eu să mă întorc la ea care a fost măritată înainte sau aş putea eu să fiu liber?

E-168 Păi acum, fratele meu, aici este singurul fel în care tu ai putea să o faci. Acum, acesta este un subiect mare, şi într-o zi eu-eu vreau dacă-dacă biserica devine vreodată organizată şi îndreptată în locul unde ar trebui ea să fie sau... Eu-eu spun aceasta cu reverenţă, eu... Există două partide despre această căsătorie şi divorţ în biserici, una ţine o partidă şi una cealaltă. Şi după părerea mea, cu har în inima mea înaintea lui Dumnezeu şi Biblia Lui, ele amândouă sunt greşite. Înţelegeţi? Dar există un adevăr care stă acolo.

E-169 Dacă voi observaţi ce a spus Isus... Acum aici, eu am un frate, propriul meu frate de sânge, care se pregăteşte să se căsătorească cu o femeie. Şi fratele meu a fost căsătorit înainte şi are un copil cu o femeie bună. Şi el a venit la mine să-l căsătoresc. Am zis, "Nicidecum!"

E-170 Isus a spus în Matei 5, "Oricine îşi lasă nevasta, şi se căsătoreşte cu alta, în afară de o cauză de preacurvie (care ea trebuie că a făcut înainte ca ea să fie măritată şi nu i-a spus lui despre aceasta), o face să comită curvie: oricine se căsătoreşte cu cea care este lăsată trăieşte în curvie." Deci să nu faceţi asta. Nu, tu nu poţi să mergi înapoi la a ta-la prima ta nevastă dacă ea a fost căsătorită din nou. Dar dacă tu-ea a divorţat de tine şi te-a lăsat...

E-171 Atunci tu ai zis, "Sunt eu liber?" Lasă-mă să o citesc din nou. "Am fost căsătorit cu o femeie care nu a fost căsătorită mai înainte. Noi am divorţat, şi ea a fost căsătorită de două ori (eu presupun că această persoană a rămas singură.) Biblia declară că dacă noi dorim să ne căsătorim să ne întoarcem la... prima din nou."

E-172 Nu, domnule! Mergeţi acolo în legile Levitice. Tu mergi înapoi la femeia aceea, şi ea este proprietatea altcuiva. Tu te-ai întinat şi te-ai făcut mai rău decât oricând. Nu, tu să nu iei înapoi o soţie care a fost măritată cu altcineva.

E-173 Acum, "Aş putea eu să mă întorc la ea care a fost căsătorită înainte sau eu să-sau eu să fiu liber?" Tu eşti liber! Stai liber! Da, tu nu te duce înapoi din nou. Nu, domnule! Ea este căsătorită cu altcineva; stai departe de ea. Asta-i adevărat! Să nu... Aceea întinează... ? ... Tu înţelegi. Dacă noi aveam puţin timp mai mult, mi-ar place să intru în aceea. Dar doar pentru întrebarea ta, fratele meu, oricine eşti tu. Nu, domnule! Să nu te duci înapoi şi să iei pe femeia aceea când ea a fost căsătorită de două sau trei ori de când ea a fost căsătorită cu tine. Aceea este greşit.

E-174 Eu am căsătorit un cuplu aici nu de mult care a fost căsătorit înainte şi ei au divorţat şi au plecat, şi-cuplu bătrân. O, acesta era Fratele şi Sora Puckett; aceia sunt exact cine erau. Ei doar nu se puteau înţelege şi aveau o mică ceartă între ei; ei au divorţat. Ea a trăit tot atât de devotată şi singură cât a putut ea, şi el a trăit în acelaşi fel. Şi după o vreme, ei au văzut cât de prostuţi erau ei, şi ei A au venit înapoi şi au vrut să fie căsătoriţi. Am zis, "Sigur!" Înţelegeţi? "Aceea este în regulă, aceea este cum trebuie să fiţi." Astfel ei... Păi, ei au fost căsătoriţi tot timpul. Ei niciodată nu au fost divorţaţi; doar le dă acte să trăiască împreună ca soţi şi soţie; asta-i tot, deoarece ei au fost căsătoriţi la început.

E-160 . Ce înseamnă cele trei litere pe crucifixul Catolic? (Să vedem.) Ce înseamnă cele trei litere pe crucifixul Catolic?

E-175 Păi, eu cred că toate crucifixurile sunt la fel, dacă eu nu sunt... Eu mai bine să caut aceea. Dar el are I-R-N-I care înseamnă "Isus din Nazaret, Regele Iudeilor." Înţelegeţi? Dacă asta este ceea ce este, eu nu am ştiut că ei aveau vreun alt special sau una alta. Dar acele litere înseamnă "Isus din Nazaret, Regele Iudeilor." I-R-N-I, asta este ceea ce este pe crucifix. În regulă.

E-161 . Ar fi greşit să foloseşti zeciuielile pentru fondurile de clădire a bisericii?

E-176 Păi acum, aici-aici este un lucru micuţ delicat pentru biserică acum. Nu, în mod corect zeciuielile trebuie să meargă la predicator. Asta-i adevărat! În Biblie ei aveau o cutie pe care ei o aşezau la uşă în Vechiul Testament când-clădirea. Această cutie era un fond unde oamenii puneau înăuntru acolo pentru reparaţii... Voi aţi citit aceasta de multe ori în Vechiul Testament. Ei au menţinut clădirile şi lucruri ca acestea... Toate reparaţiile la clădire se făceau din fondul acela. Dar o zecime din acela-o zecime din zeciuieli-toate zeciuielile mergeau la preoţii lor, păstorii lor. Da, zeciuielile nu trebuie să meargă pentru nimic altceva.

E-177 Eu ştiu că oamenii iau zeciuielile lor şi le dă la o femeie văduvă. Asta este greşit. Dacă tu ai ceva să-i dai la femeia văduvă, dă-i, dar să nu-i dai banii lui Dumnezeu. Aceia nu sunt ai tăi în primul rând. Aceia sunt ai lui Dumnezeu!

E-178 Dacă tu mă trimiţi în centru să cumpăr o franzelă de pâine, şi tu îmi dai douăzeci şi cinci de cenţi să cumpăr franzela de pâine, şi eu întâlnesc pe cineva pe stradă care i-a vrut... altceva, şi eu i-aş da lui cei douăzeci şi cinci de cenţi, vedeţi, eu îi dau banii tăi. Dacă ei mi-au cerut ceva, îi las să ajungă aici în acest buzunar şi le dau banii mei; dar aceştia sunt banii tăi. Şi o zecime din ei sunt ai Domnului. Şi Levi preotul putea să trăiască prin zeciuială.

E-179 A zecea parte este să fie o zeciuială care trebuie să fie adusă în depozit cu o promisiune de la Dumnezeu să-l binecuvânteze, şi o dovadă. El a zis, "Dacă voi nu o credeţi, yeni ţi şi încercaţi-Mă şi vedeţi dacă Eu nu o voi face." Înţelegeţi? Asta-i adevărat!

E-180 Zeciuielile merg în biserică pentru păstor şi aşa mai departe uite aşa din care să trăiască. Şi apoi-fondurile clădirii şi lucruri de felul acela este întru totul un fond separat. Acum, aceea-aceea este Scriptural.

E-181 O dată când noi începem, eu vreau să iau o seară... Eu am mers aici cu un timp în urmă înainte să părăsesc tabernacolul şi am luat cam două sau trei săptămâni şi numai pe subiecte ca acestea şi am mers drept prin aceasta şi am arătat ce erau zeciuielile în biserică.

E-162 . Frate Branham, este ceva greşit cu apartenenţa la o lojă după ce noi am devenit un Creştin, aşa ca Masonicii?

E-182 Nu, domnule! Tu să fii un Creştin oriunde eşti tu. Mie nu¬mi pasă unde eşti tu, tu încă poţi fi un Creştin.

E-163 . Cum simţi tu că este cea mai bună cale să afli pe Domnul... Cum simţi tu-cum simţi tu că este cea mai bună cale să afli voia Domnului în nişte chestiuni importante?
Acum, să... eu nu cred că eu... Lăsaţi-mă să văd dacă eu pot lua continuitatea la aceasta. "Cum simţi tu că este cea mai bună cale (eu văd că ar trebui să fie o virgulă acolo, eu presupun) ... Cum simţi tu că este cea mai bună cale de a afla voia Domnului în nişte chestiuni importante?"

E-183 Eu îţi spun, dragă prietene, cea mai bună cale de a afla voia lui Dumnezeu în ceva chestiuni importante este rugăciunea. Înţelegi?

E-184 Acum, lăsaţi-mă... Aici este un lucru micuţ minunat aici. Dacă tu-dacă-dacă tu ai o chestiune care este foarte importantă... Acum, aici este felul cum eu o fac. Eu o aduc înaintea Domnului. Şi aceasta a fost întotdeauna tăria mea; eu aştept după Domnul şi văd ce zice El. Şi eu doar mă las neutru faţă de aceasta, nu iau nici o parte, şi zic, "Acum, Tată Ceresc, aceasta-aceasta poate..."

E-185 Desigur acum, în cazul meu de cele mai multe ori, dacă aceasta este foarte important, eu aştept după o vedenie. Dar cu mulţi oameni, Dumnezeu nu lucrează în vedenii. Astfel de aceea, eu nu v-aş sfătui să faceţi asta. Înţelegeţi? Deoarece sunt doar unii oameni care au vedenii şi unii fac altceva. Unde tu faci altceva care eu nu aş putea face, poate-în felul tău de a sluji pe Domnul-eu fac ceva ce tu nu ai putea face. Înţelegeţi? Dumnezeu are de a face cu noi diferit.

E-186 Şi astfel eu dacă eram în locul vostru şi nu aveam vedenii înaintea Domnului, eu doar aş aştepta după Domnul şi aş zice, "Doamne, acum arată-mi Tu care este decizia de făcut." Şi atunci, felul în care tu eşti călăuzit să o faci, atunci aşteaptă doar un pic, apoi aşteaptă puţin mai mult, şi vezi în ce cale, spre ce parte te înclini, în ce parte Duhul... Zi, "Acum, Tată, în inima mea Tu ştii că aceasta nu contează; dar eu-eu vreau să ştiu ce vrei Tu să faci privitor la aceasta."

E-187 Acela este felul cum eu fac privitor la mitinguri uneori. Eu mă simt cumva călăuzit să merg încoace sau încolo, atunci eu urmez calea aceea. Acela este felul de a o face, deoarece aceasta este în rugăciune atunci; tu faci cât poţi tu de bine.

E-188 Şi eu cred aceasta, prietenii mei, aşa cum Pavel era în-în Noul Testament în zilele care s-au dus. El era între două strâmtori, pe ce cale să meargă el. Şi el a pornit-o pe drumul greşit, şi el a avut o chemare Macedoniană. Şi eu cred că dacă tu faci o hotărâre pentru Dumnezeu şi o faci cât poţi tu de bine, eu cred că Dumnezeu te va corecta şi să nu-să vadă ca tu să nu mergi greşit. Eu cred că Dumnezeu o va face.

E-164 . Să vedem. Frate Branham, ce se întâmplă oamenilor care sunt-sunt consideraţi fecioara adormită când ei sunt judecaţi la judecată?

E-189 Păi, fecioara adormită va fi mântuită desigur. Ea va fi mântuită la judecată. Ea nu va fi Mireasa, dar ea este un grup de oameni salvaţi care vor veni în judecată, care nu vor fi incluşi în Mireasă. Dar atât timp cât ele sunt fecioare, ele sunt înaintea lui Dumnezeu. Vedeţi? Ei urmează să fie mântuiţi. El desparte... Ei vor fi oile la dreapta Lui. Iar cei nemântuiţi vor fi caprele la stânga Lui la marele Tron Alb de Judecată.
Eu aş putea folosi mult timp asupra acesteia, dar eu-se face puţin târziu.

E-165 . Este posibil ca o persoană umplută cu Duhul Sfânt să fie mânată de-mânată de-să facă lucruri minore... influenţat să facă lucruri minore-minore pe care el nu vrea să le facă?

E-190 O, da! Da, domnule! Da, o persoană umplută cu Duhul Sfânt... Tu eşti atunci chiar în locul de a fi-a fi mânat de aceste lucruri. Tu doar te pui ca o ţintă. Când tu eşti jos acolo slujind pe diavolul, el doar te lasă să hoinăreşti în jur în orice fel vrei tu, dar tu iei odată o poziţie pentru Cristos. Tu ai ajuns dincolo pe partea cealaltă atunci; El îndreaptă fiecare armă drept în jur spre tine. Fiecare ispită, fiecare lucru care poate fi aruncat asupra ta, atunci tu îl ai. Dar ce ai tu? "Mai mare este Cel ce este în tine, decât cel ce este în lume." Înţelegeţi?

E-191 Acum, tu nu ai fost în nici o bătălie aici, tu doar te murdăreai înainte. Vezi? Dar acum, te-ai-te-ai curăţit; te-ai îmbrăcat; te-ai bărbierit; ţi-ai pieptănat părul; ţi-ai pus o uniformă; tu ai o armă în mâna ta. "Să mergem!" Înţelegi? Tu eşti în luptă, nu să te arăţi, ci să te lupţi, lupţi! Sigur când se ridică ispitele, A cu duhul-scutul credinţei, încinge... ? ... şi mişcă înainte." Înţelegi? Asta-i adevărat. O, pune toată armura întreagă a lui Dumnezeu. De ce să te îmbraci cu o armură dacă tu nu urmează să te lupţi? Toţi soldaţii sunt îmbrăcaţi să lupte, nu să se arate, să păşească afară şi să zică, "Eu sunt Cutare-şi¬cutare. Acum, eu sunt un Creştin. Vezi cine sunt eu. Eu aparţin la cutare-şi-cutare. Aleluia! Eu am primit Duhul Sfânt seara trecută. Sigur, nimic nu mă mai deranjează." Aha! O, frate, ţu-eu cred că tu mai bine să mergi înapoi şi să încerci din nou. Înţelegi?

E-192 O, eu îţi spun, când îndată ce tu zici că tu ai Duhul Sfânt; Satan îşi are fiecare armă drept spre tine, să te împuşte. Atunci tu ai toată armura pe tine, atunci ia scutul credinţei, sabia Duhului sau Cuvântul, şi ia-încinge-te-încalţă-te cu Evanghelia, şi ia vechea bucată de mijloc aici, pieptarul, şi trage sus cinga pe el, şi strânge-te un picuţ, şi fii gata pentru aceasta, deoarece are să vină. Nu te îngrijora. Da, domnule! Tu o să ai o mulţime de necaz. Dar aminteşte-ţi, "Mai mare este Cel care este în tine, decât cel care este în lume."

E-166 . Ce a vrut Isus să spună în Sf. Matei 16:9 şi 10? Ce reprezintă cele douăsprezece coşuri şi cele şapte coşuri? Întrebare pentru duminică dimineaţa.

E-193 Să vedem-să vedem, Matei 16:10. Eu nu sunt prea sigur chiar acum. Lăsaţi-mă să o iau unde este aceasta, Matei 16:9 şi 10-16:9 şi 10. Ia te uită.
Voi nu... înţelegeţi, nici nu vă amintiţi cele cinci pâini sau cei cinci mii, şi câte coşuri aţi ridicat?
Nici cele şapte pâini sau cei patru mii, şi câte coşuri aţi ridicat voi sus?"
(Acum priviţi. Să luăm doar un picuţ înainte de aceasta.)
Şi Isus a zis către ei, Luaţi aminte ca voi să vă feriţi de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor.
Şi ei s-au sfătuit între ei, zicând, Este aceasta din cauză că nu am luat nici o pâine.
Isus... (Acum urmăriţi!) ... Care când Isus a priceput, ... (El le-a prins gândurile, voi vedeţi?) ... el a zis către ei, O voi puţin credincioşilor, de ce vă gândiţi printre voi, căci voi nu aţi adus nici o pâine?
Nu înţelegeţi voi, nici nu vă amintiţi de cele cinci pâini şi cei cinci mii, sau câte coşuri aţi ridicat?

E-194 Cu alte cuvinte în felul acesta: "Dacă voi l-aţi văzut pe Dumnezeu îngrijindu-se şi că face o minune, atunci nu poate El să facă din nou o minune? Vedeţi? Vedeţi, dacă... Cu alte cuvinte, în felul acesta: Dacă El te-a mântuit dintr-o viaţă de păcat, nu poate El să-ţi vindece trupul? Nu-ţi aminteşti când tu erai un păcătos cum ţi-a ridicat El sufletul în credinţă să crezi? Nu poate El să facă la fel ceva măreţ pentru tine din nou? Nu poate El-nu poate El să facă-miracol sau orice altceva pentru tine? Cele cinci coşuri... A zis, "Amintiţi-vă..."

E-195 Ca şi... Când ei au trecut peste Marea Roşie, Dumnezeu a deschis calea uite aşa şi a făcut Marea Roşie deschisă uite aşa, şi au trecut dincolo, el a venit drept pe partea cealaltă, şi îndată ce el a ajuns fără apă; ei au început să murmure. Este asta adevărat? Îndată ce ei auajuns fără pâine ei au început să strige, "Noi nu avem pâine." Înţelegeţi? A zis, "Aţi luat seama la minunea de acolo în urmă la Marea Roşie? Nu aţi venit voi jos..." Când ei au ajuns-toţi au ajuns într-un loc lângă Marea Roşie, "O," au zis, "Noi mai bine am fi murit. Aici vin Egiptenii drept peste noi acum. Aici este aceasta; ce o să facem noi?"

E-196 A zis, "Cine a lovit pământul cu plăgi jos acolo? Cine a ţinut soarele să strălucească în Goşen?" Vedeţi? Noi trebuie să ţinem minte lucrurile acelea, să ţinem minte că Dumnezeu este Dumnezeu! Aleluia! Oricare din acestea, El este încă Dumnezeu. El cu certitudine poate să facă orice.

E-167 . Vrei te rog să explici "Trupul lui Cristos" în I Corinteni 12:27 şi "Mireasa lui Cristos" în Apocalipsa 2:9-9. Este noul Ierusalim spiritual aici în-spiritual aici în Apocalipsa? Acesta-acesta este acesta discernământul spiritual al Bisericii?

E-197 Nu! Acum, să vedem dacă eu iau pe aceasta întâi acum, I Corinteni, foarte repede, I Corinteni al 12-lea capitol, în regulă, şi al 27-lea verset.
Şi voi sunteţi trupul lui Cristos, şi mădulare mai ales.

E-198 Şi apoi, unde era următoarea Scriptură? Apocalipsa 2-21:9, Apocalipsa în capitolul al 21-lea şi al 9-lea verset. În regulă, şi aici suntem noi.
Şi acolo a venit la-şi acolo a venit la mine unul din cei şapte îngeri care aveau cele şapte potire pline cu ultimele şapte plăgi, şi a vorbit cu mine, zicând, Vino aici, şi eu îţi voi arăta-eu îţi voi arăta mireasa, soţia Mielului.

E-199 Da, Trupul lui Cristos. Vedeţi, trupul lui Cristos a fost frânt pentru păcatele noastre şi printr-un singur Duh noi suntem toţi botezaţi în acel Trup şi devenim mădulare. Şi unde a-şi unde a-trupul... Unde soţia mea, vorbind simbolic... De unde a venit Eva? Trupul lui Adam. Ea a fost luată din coasta lui. Eva a fost luată din coasta lui Adam. Cristosul... Iar ea a fost parte din trupul lui. El a zis, "Ea este carne din carnea mea şi os din oasele mele. Şi eu o voi numi femeie." Înţelegeţi?

E-200 Acum, şi Trupul lui Cristos a fost luat afară din Atrupul lui Isus, pentru că noi suntem duh şi carne şi os din El. Înţelegeţi? Deoarece noi suntem născuţi în Trupul Lui. Şi din cauză că acest trup de aici îi aparţine Lui, deşi acesta este născut în păcat, El l-a răscumpărat. "Dumnezeu îl va învia în zilele din urmă, şi Eu voi locui în el pentru eternitate." Vedeţi? Asta este. În regulă.

E-201 Acum, să vedem, ultima întrebare aici era: "Este noul Ierusalim spiritual?" Nu, nu, noul Ierusalim pe care Ioan l-a văzut venind de la Dumnezeu din Cer; acesta nu este discernământul Bisericii acum. Voi vedeţi? El este-el este un-cel... Noul Ierusalim pe care Ioan l-a văzut coborându-se din Cer pregătit ca o-Apocalipsa 21 (vedeţi?)-pregătit ca o Mireasă împodobită pentru Bărbatul Ei...
Ultima întrebare acum; eu cred că acestea sunt toate din ele.

E-168 . Biblia spune că totul lucrează pentru binele celor ce iubesc pe Domnul. Atunci dacă tu îl iubeşti pe Dumnezeu şi te întorci înapoi la lume, te-ar lăsa Dumnezeu să mori în păcat sau o să te lase El să fii împăcat înapoi cu El înainte ca El să te ia?

E-202 Doamna şi-a semnat numele la aceasta, astfel eu aş spune că ea era o-o doamnă (vedeţi?), pentru că ea şi-a semnat numele. Da, Soră. Dacă tu eşti născut... Acum, lăsaţi-mă să iau asta. Vedeţi, temporar, minor, fiecare din noi alunecă de multe ori pe zi. Noi ştim asta. Noi suntem toţi vinovaţi, fiecare din noi; nu există niciunul din noi perfect. Şi atât timp cât noi suntem în trupul acesta, noi încă suntem... Nu contează cât de mult încearcă oamenii să spună, "Eu am devenit sanctificat; eu pot săruta pe femeia aceasta sau să fac aceea." El minte; el nu poate. Acum, asta-i tot.

E-203 Eu nu încerc să spun, "Doamne, lasă-mă să văd cât de aproape mă pot duce." Aceasta este, "Doamne, ţine-mă atât de departe cât pot eu să ajung." Înţelegeţi? Doar stai atât de departe cât... Aminteşte-ţi, tu încă eşti fiinţă umană. Vezi?

E-204 Şi... Dar acum, dacă tu faci o greşeală şi faci ceva rău... Tu nu o faci cu voia... Dacă tu eşti un Creştin, dacă tu eşti un Creştin născut din nou, tu nu intenţionezi să faci ceva rău. Intenţiile tale şi fiecare lucru sunt corecte. Dar dacă tu faci, aşa cum ea a spus aici, faci o greşeală şi faci ceva rău, te va lăsa Dumnezeu doar să mergi înainte şi să mergi înainte şi să mori în felul acesta şi să fii pierdut, sau te va aduce El înapoi la împăcare? El te va aduce înapoi. Asta-i adevărat! El te va aduce înapoi.

E-205 Şi dacă un-şi atunci, dacă tu faci ceva rău, şi aceasta nu te condamnă şi tu mergi înainte în felul acesta, înainte afară, aminteşte-ţi, tu nu ai fost salvat la început. Asta-i adevărat. Tu-tu nu ai fost-tu nu ai fost salvat; tu ai avut doar o prefăcătorie; tu nu ai fost salvat. Dar când tu eşti salvat, tu ai un duh deosebit; tu eşti o natură deosebită. Tu eşti o creatură nouă în Cristos, şi lucrurile vechi s-au dus, şi ele sunt moarte şi îngropate în marea uitării. Voi înţelegeţi?

E-206 Şi... Dar fiindcă voi trăiţi aici în această lume aici, acolo sunt capcane aşezate pentru voi pretutindeni, iar voi umblaţi cu ochii asupra lui Cristos. Şi amintiţi-vă, căci când faceţi o greşeală, un Creştin adevărat va veni întodeauna repede înapoi pentru împăcare.

E-207 Priviţi, în arcă Dumnezeu a lăsat afară bătrâna cioară, sau Noe a lăsat cioara afară. Acum, ce era ea? Ea era o cioară. O, da, ea a şezut pe aceeaşi cracă acolo cu porumbelul. Ei amândoi au şezut pe aceeaşi cracă; dar când el a lăsat cioara bătrână afară, păi, bătrâna... Eu îmi imaginez că toate apele puţeau cu trupurile umflate a milioane de oameni putrezind deasupra apei, şi cai şi animale toate moarte. Toată lumea a fost nimicită. Şi acolo erau ei, aceste cadavre vechi moarte plutind deasupra apei şi lucruri ca acelea. Şi Noe a lăsat porumbelul afară, pentru că el a presupus că el a văzut ceva strălucire a soarelui. Şi el a vrut să ştie dacă apa s-a retras sau nu, astfel el a lăsat-cioara afară. Şi bătrâna cioară a zburat jos pe un trup vechi mort, "Vai, chiar bine; ăsta-i bun!" Vedeţi, mânca un trup mort. De ce? Aceea era natura ei. Ea era o cioară. Nu contează cât de mult a şezut ea cu porumbelul, cât de mult l-a auzit pe Noe predicând, cât de mult a şezut ea cu această pasăre curată, ea a fost o cioară de la început. Îndată ce ea a avut ocazia să-şi arate culorile, ea le-a arătat.

E-208 Acum, dar când el a lăsat porumbelul afară, când el a pornit afară, iuh, el nu a putut suferi asta. El nu putea merge nicăieri; el nu şi-a putut găsi nici o odihnă pentru tălpile picioarelor lui, astfel el a venit înapoi la arcă. Şi acela este felul cum este.

E-209 Uneori tu ai putea fi lăsat liber pentru puţină vreme să vezi ce ai face, dar tu întotdeauna dacă tu ai natura unui porumbel, tu nu poţi mânca hrana ciorilor. Asta-i tot, aceasta doar nu se digerează; asta-i tot.

E-210 Unde te-ai duce, ce ai face tu? Spune-mi ce ai face tu dacă tu erai-dacă tu nu erai un Creştin! Spuneţi-mi ce aş face eu în această dimineaţă dacă eu nu eram un Creştin! Ce aş putea eu face în această dimineaţă iar mama mea zăcând acolo afară în spital în starea şi inconştienţa cum este ea şi zăcând acolo, şi în inima mea eu aş putea sta aici în amvon şi să predic, şi să merg înainte în felul cum merg, se pare că eu nu dau prea multă atenţie la aceasta? Deoarece eu ştiu că mama mea este mântuită. Vedeţi? Eu ştiu că ea este mântuită. Eu ştiu pe Cine îl cred eu; eu sunt convins că El este în stare să păstreze ceea ce eu îi încredinţez Lui împotriva zilei.

E-211 Ce ar face Mama acum? Acum, poate ea a avut intenţii bune toată viaţa ei, că "Într-o zi eu am să fiu o Creştină." Dar cum ar putea să fie ea acum când ea zace acolo inconştientă? Cum ar putea ea să devină o Creştină acum? Ce ar face copiii ei?

E-212 Ziua trecută când noi am pus-o-am dus-o acolo afară să-i dea glucoză acolo afară... Acela este singurul lucru pe care ea l-a avut în trupul ei este glucoza. Ea nu poate înghiţi; ea este paralizată. Şi ea a zis, "Acest singur lucru eu vreau ca tu să-l ştii, Billy," Ea a vorbit despre mine şi Deloras stând acolo, şi despre copiii ei şi lucruri, şi doi dintre fraţii mei beau.
Şi am spus, "Păi, ei îţi frâng inima."
El a zis-ea a zis, "Dar Billy, toată aceea merge în roată pentru o mamă." Ea a zis, "Dar eu sunt mântuită." Şi ea a zis, "Eu sunt gata să mă duc."

E-213 Am zis, "Mamă, tu ai fi putut să ne laşi o casă care ar fi ajuns tot drumul de la Jeffersonville la Utica, un palat; tu ai fi putut să ne laşi zece milioane de dolari să ne certăm şi să ne luptăm asupra lor după ce tu erai dusă (aceea este tot ce s-ar fi întâmplat de aceasta); dar Mamă, tu ne laşi cea mai mare comoară pe care cineva ar putea să o lase, asigurarea că noi te vom vedea din nou în acea ţară dincolo de râu." Asta-i adevărat! Vedeţi?

E-214 Tu eşti mântuită, şi eu sunt aşa de bucuros să ştiu căci Cristos mântuieşte a noastră... Dar noi putem aluneca; noi am putea face rău; noi toţi avem suişurile şi coborâşurile; dar în sufletul tău îndată ce tu faci ceva, ei bine, există ceva ce merge greşit în tine; tu ştii că aceasta este. Acum, chiar acolo este timpul să sari. Acela este timpul să sari. Dă-te la o parte de la aceasta.

E-215 Acum, să zicem că tu mergi aici afară astăzi, şi-şi cineva vine sus la tine şi zice, "Măi, ei îmi spun că tu eşti unul din acei holy rollers."
Chiar repede, Satan zice, "Pocneşte-l jos!" Înţelegeţi?

E-216 "Eu nu ştiu să fiu un holy roller; eu sunt un Creştin!" Vedeţi? Şi întotdeauna cu răul, întâmpinaţi răul cu binele. Şi amintiţi-vă, acum doar luaţi aceasta, reţineţi aceasta, când voi întâmpinaţi răul cu bine, răul nu poate sta în prezenţa binelui. El nu poate să o facă.

E-217 Acum, eu sunt un misionar, şi am fost în jurul lumii, în tot felul de rele, şi tot felul de spiritişti, şi ismuri, şi tot felul de închinare la draci, şi, oh, fiecare lucru la care te-ai putea gândi, unde există de toate, şi eu întotdeauna am aflat că binele întotdeauna învinge răul.

E-218 Ascultaţi, mie nu-mi pasă cât de întunecată este noaptea; ar putea să fie aşa de întuneric încât tu ai putea să-l simţi; tu ai putea să-ţi pui mâinile sus în felul acesta şi nu ai putea să vezi o umbră de nici un fel. Cel mai mic strop de lumină va expune acel întuneric. Cu certitudine, acela este felul cum face viaţa în prezenţa morţii. Acela este felul cum face binele în prezenţa răului. Acela este felul cum face credinţa în prezenţa îndoielii, aceasta o împrăştie.

E-219 Cum poate noaptea să stea aici când soarele străluceşte prin ea-binecuvântările prin ea? Unde se duce noaptea? Ea nu mai este. Cei s-a întâmplat nopţii? Unde este întunericul acela din acest tabernacol cam cu douăsprezece ore în urmă? Unde este acel întuneric care a fost congelat înlăuntrul acestor ziduri aici? El nu mai este. El a dispărut. De ce? Lumina a intrat. Şi când a intrat lumina, întunericul a trebuit să plece. Da, domnule!

E-220 Voi luaţi creaturile care rătăcesc noaptea, gongile, gândacii, insecte şi lucruri. Să răsară soarele sau să reflecteze o lumină pe ele, priviţi cum o iau ele spre întuneric. Acela este felul cum este Evanghelia. Când ea reflectează înainte, ce se întâmplă cu aceia care vor să te numească holy roller? Ce se întâmplă cu acei oameni care îşi bat joc de tine, când Lumina reflectează înainte, ei ţâşnesc spre întuneric atât de liniştit cât pot ei să meargă, deoarece ei-ei sunt copii ai nopţii. Dar copiii zilei umblă în Lumină.

E-221 Şi atunci noi suntem copii ai Luminii prin harul lui Dumnezeu. Astfel când Luminile reflectează înainte, noi mulţumim lui Dumnezeu şi am umblat cu ochii noştri deschişi, privind la lucrurile care nu le poţi vedea cu ochiul tău natural. Păi, credinţa este substanţa lucrurilor pentru care se speră, evidenţa lucrurilor nevăzute. Amin! Eu iubesc asta.

E-222 Eu nu am timp pentru mica mea predică care eu urma să o vorbesc, deoarece va trebui să ne rugăm pentru bolnavi.

E-223 Câţi iubesc pe Domnul? Amin! Acum, după ce am avut aceste întrebări şi acolo erau unele din ele ascuţite şi fiecare lucru, şi poate răspunse... Poate eu nici măcar nu am făcut treaba corectă asupra acestora, deoarece eu nu am avut timp să caut în Scripturi. Eu le-aş fi avut scrise pe o coală de hârtie dacă eu le aveam. Eu sper că fiecare este satisfăcut. Dacă nu, păi, scrieţi-o din nou către mine. Lăsaţi-mă să am un timp să o studiez dacă voi nu credeţi că aceasta era pe deplin răspunsă.

E-224 Mulţumiri pentru că aţi stat. Şi acum, noi urmează să formăm rândul de rugăciune doar într-un minut. Dar înainte să facem asta, să schimbăm doar atmosfera acum de la răspunsuri şi unul răspunzând asta, şi unul crezând în felul acesta şi felul acela. Voi vedeţi, în a răspunde la întrebări, uneori aceasta este puţin ascuţit, deci haideţi doar să ne închinăm Domnului şi să cântăm.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,
Deoarece El m-a iubit mai întâi,
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Acum, eu vreau ca voi să daţi mâna cu cineva de lângă voi acum când noi cântăm din nou.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,
Deoarece El m-a iubit mai întâi,
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Acum, să ne ridicăm doar mâinile noastre către El uite aşa, să ne închidem ochii.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,
Deoarece El m-a iubit mai întâi,
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-225 Tatăl nostru ceresc, noi Te iubim, Doamne. Şi eu cred că acest grup mic Te iubeşte. Noi venim jos la casa Viului Dumnezeu, o clădire mică, nu clădirea, ci Dumnezeul care locuieşte în clădire. Ca în mine însumi, acest trup bătrân, va trebui să cadă într-una din aceste zile, dar omul care locuieşte înlăuntrul acestuia nu poate cădea, deoarece el este ţinut de puterea lui Dumnezeu.

E-226 Această clădire veche de aici în care ne închinăm în această dimineaţă, nu contează cum o aranjăm noi, într-o zi ea va cădea, dar Dumnezeul Care locuieşte în clădire este etern. Noi venim să Te întâmpinăm acum, Tată, să-ţi dăm mulţumiri şi laudă.

E-227 Şi pentru aceste întrebări de pe inimile oamenilor, noi vedem că ei se întrebau dacă ei să facă asta sau aceea. Şi, Tată, eu sunt încredinţat că în fiecare inimă gingaşă de Creştin că răspunsul era cumva ca să-i facă să înţeleagă ce era Adevărul. Admite aceasta, Doamne. Şi dacă eu am eşuat, atunci iartă-mă. Eu nu am vrut să eşuez, deoarece aceştia sunt copiii Tăi, şi ei întreabă întrebările acelea. Iar eu-eu vreau să le dau tot ce ştiu eu, Tată, de parcă Tu ai sta chiar aici să mă judeci prin ce am spus.

E-228 Acum, Doamne, noi venim să ne înfăţişăm pentru bolnavi. Acum, noi ştim că în Biblie noi căpătăm numai ceea ce credem că noi căpătăm. Ne amintim că odată, Tată, când Isus aici pe pământ, când femeia Sirofeniciană a venit la El şi a zis, "Doamne, fii milostiv cu fiicele mele, deoarece ea este felurit zbuciumată de un-un drac."
Şi noi auzim ce a spus El, "Nu este potrivit ca eu să iau pâinea copiilor şi să o dau la câini."

E-229 O, Dumnezeule, în aparenţă ce un-un refuz categoric, dar nu numai asta, dar să o numeşti un câine. Dar în loc să fie arogantă privitor la aceasta, foarte blândă şi umilită ea a zis, "Asta este adevărat, Doamne." Deoarece acesta era Adevărul. Ea a zis, "Aceasta este adevărat, Doamne, dar câinii vor mânca fărâmiturile care cad de la masa stăpânului lor." Asta-i ceea ce a făcut lucrarea. Ea vroia doar să ia fărâmiturile care veneau de la masa copiilor. Şi Dumnezeule, aceea este atitudinea noastră chiar acum. Noi suntem voitori la orice care Tu vrei să faci cu noi, Tată. Noi suntem în mâinile Tale.

E-230 Eu sunt aşa de bucuros să ştiu că Dumnezeul din Vechiul Testament, Care a arătat vedenii şi a dat semne şi minuni, încă trăieşte astăzi. Şi Cerul la care ei tânjesc să se ducă, într-o zi prin harul lui Dumnezeu şi noi vom merge, deoarece acelaşi Dumnezeu se arată pe Sine de a fi acelaşi Dumnezeu printre noi.

E-231 Acolo sunt aceia printre noi, Tată, în această dimineaţă care sunt bolnavi şi nevoiaşi. Ei urmează să treacă prin rândul de rugăciune. Fie ca ei să nu vină şi să zică, "Păi, eu nu cred că Tu îmi poţi face ceva bine. Eu-eu..." Doamne, fie ca aceea să nu fie atitudinea, ci fie ca ei să vină aducându-şi aminte că Dumnezeu a zis, "Aceste semne îi vor urma pe acei care cred. Dacă ei îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi." Tu ai promis-o; Tu ai spus aşa.

E-232 Fie ca ei să vină cu reverenţă sfântă, crezând că îndată ce se face rugăciune şi mâinile le-au fost aplicate, atunci fie ca Duhul Sfânt să vină peste ei ca această scumpă soră care a scris întrebarea, a zis, "Duhul Sfânt aproape că i-a ucis fiinţa muritoare cu un astfel de botez grozav al prezenţei Lui.

E-233 Fie ca acela-fie ca acela să fie efectul asupra fiecăruia care vine în această dimineaţă, Doamne. Admite aceasta. Fie ca ei să fie vindecaţi. Fie ca ei să vină ştiind, ştiind asta fără o umbră de îndoială că Tu ai promis aceasta şi Tu nu poţi minţi, şi îndată ce lumina loveşte înăuntru, întunericul şi îndoiala fuge departe. Admite aceasta, Tată. Noi îi predăm la Tine acum aşa cum ne rugăm pentru ei în Numele lui Isus. Amin!

E-234 Acum aceia pentru care vor să se facă rugăciune, pe partea aceasta întâi, aliniaţi-vă de-a lungul clădirii aici, în timp ce Teddy cântă pentru noi, Marele Medic Este Aproape Acum. Veniţi sus, drept înapoi, unii din aceia de aici.
Marele Medic acum...

E-235 Frate Neville. Doar continuaţi să vă aliniaţi, venind. Noi vom sta aici. Toată biserica să se roage. Şi Fratele Neville şi eu vom fi aici împreună; el va unge, eu voi pune mâinile peste bolnavi, chiar jos aici în faţă. Acum, fiecare în rugăciune acum.

E-236 Acum ce facem noi? Noi venim să ungem pe bolnavi şi să ne rugăm pentru ei. Acum lăsaţi-mă să vă citez Scripturile. "Dacă acolo ar fi cineva printre voi, bolnav, ei să cheme..." [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-237 Aceasta s-a întâmplat întocmai perfect, întocmai exact în felul în care era. Eu am avut aceasta, am stat acolo, doar tremurând în mine, gândind. Vedeţi? Fie... Am zis, "Poate eu trebuia să le spun că urmează să fie în felul acela." Dar am zis, "Păi, doar o las să se ducă, vedeţi."

E-238 Şi aceea se întâmplă zilnic, vedeţi. Ceva urmează să se întâmple, eu doar o las. Dumnezeu ştie că asta-i adevărat. Vedeţi? Doar ceva care urmează să se întâmple, doar o arată, o spune. Ceva îmi va apărea, şi zice, "Doar spune cuvântul acesta în felul acesta, şi lucrul acesta se va deschide aici." Şi atunci eu voi spune, "Păi, să fie în felul acesta." Atunci eu voi urmări, aici este acesta aici. Vedeţi? Da.

E-239 Păi, dacă El poate să facă obiecte, materiale, ceva care nu are viaţă în el, se mişcă la Cuvântul Lui, deoarece noi l-am spus, cât mai mult poate El să vă facă vouă care vă asociaţi cu mine. Voi sunteţi cu mine, voi sunteţi ai mei-voi sunteţi ai mei frate şi soră care sunteţi bolnavi. Şi dacă noi spunem aceste cuvinte, "Puterea lui Dumnezeu să vindece această persoană," păi, aceasta trebuie să se întâmple. Acum, materialul acela nu poate spune, "Nu, eu mă îndoiesc de aceasta." Aceasta va merge înainte şi o va face. Dar tu poţi zice, "Păi, mă întreb," şi aceasta nu se întâmplă, vedeţi. Dar dacă voi mergeţi înainte şi doar staţi drept în linie cu gândul vostru acum, "Eu am să fiu vindecat," tu trebuie să ai aceasta. Credeţi voi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-240 Acum să ne rugăm cu toţii. Tatăl nostru Ceresc, punând mâinile peste această tânără femeie, această mamă tânără care stă aici...

E-241 [Porţiune goală, în timp ce Fratele Branham şi Fratele Neville continuă să se roage pentru bolnavi – Ed.]

E-242 Şi astfel mă rog ca Tu să vindeci pe oamenii pe care se pun aceste batiste. Admite-le cererile lor. În Numele lui Isus Cristos, eu cer aceasta. Amin.

E-243 În adâncă apreciere pentru că aţi stat, şi loialitatea voastră să staţi tot acest timp, şi să aşteptaţi în biserică în felul acesta, în timp ce noi suntem... Dar eu nu ştiu un loc mai bun de a fi, dar voi, decât în biserică? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu doar nu ştiu de un loc mai bun de a fi. Şi consolarea pe care noi o avem în respectele pe care Dumnezeu... de El fiind prezent acum.

E-244 Iar noi doar, pentru un moment, să ne gândim doar cât de mare este El, şi ce a făcut El pentru noi. Ce am fi putut noi face fără El? Cum L-am văzut noi, că nici un singur lucru nu ne-a spus El vreodată prin... El mi-a dat vedenii. Şi eu vă aduc să vă întrebaţi, în această dimineaţă, aţi văzut voi vreodată una în afară de ce El a împlinit? Întocmai exact ce a spus El că El va face, chiar la moment. Atunci, El este Dumnezeu. Atunci, El este Tatăl nostru. El ne iubeşte. Şi oriunde este Cerul Lui, voi ştiţi că noi suntem destinaţi să mergem acolo într-o zi. Noi ştim că El este prezent aici acum. Ne dăm seama de asta.

E-245 Noi, noi privim la lucrurile pe care nu le vedem. Acum pentru mulţi dintre voi s-a făcut rugăciune, şi, vedeţi, aşa cum noi doar refuzăm orice simptome de orice fel contrar la aceea. Înţelegeţi? Orice care Dumnezeu a promis, vedeţi, Creştinul nu se uită... Voi nu vedeţi cu ochii voştri, oricum. Voi ştiţi asta. yoi nu vedeţi cu ochii voştri. Voi vedeţi cu inima voastră. Înţelegeţi? Văzând înseamnă "a înţelege." Voi înţelegeţi cu inima voastră, de aceea noi privim la lucruri pe care ochii noştri nu le văd. Înţelegeţi? Mărturisirea Creştină, armura întreagă a Creştinătăţii, este bazată pe aceea. Noi, privim la lucruri care nu le vedem, căci Abraham a numit lucrurile acelea care i;iu erau, de parcă ele erau, deoarece el l-a crezut pe Dumnezeu. Înţelegeţi?

E-246 Acum ce facem noi acum? Acum când se face rugăciune pentru voi în felul acesta, atunci Dumnezeu a promis să vă vindece. Atunci chiar acum tu ai putea să nu simţi nici un pic de diferenţă, dar El niciodată... Aceea, aceea nu este deloc aceasta. Înţelegeţi? Noi o credem, oricum.

E-247 Dacă aţi fi ştiut măcar, că eu am venit la amvon cam cu două ore în urmă şi eu nu am crezut că eu aş merge o jumătate de cale prin adunare, aproape că. Am fost aşa de obosit şi epuizat, şi se părea de parcă am primit gripă, dar acum mă simt bine din cauză că am zis, "Eu sunt legat de datorie la Dumnezeu. Eu cred pe Dumnezeu." Şi a trebuit să mă lupt cu el. Soţia mea de acolo ar putea să vă spună la fel, în a încerca să ajung aici jos în această dimineaţă, şi am fost răguşit în gâtul meu, şi fiecare lucru. Am zis, "Cum o să fiu eu în stare să o fac?" Dar, cinstit, mă simt minunat acum. Şi eu-eu cred că aş putea lua textul meu şi să merg înainte şi să predic, şi-şi doar mă simt bine.

E-248 Dar, deoarece, voi vedeţi, voi trebuie să vă uitaţi la lucrurile acelea, pe care voi nu le vedeţi cu ochii voştri. Voi le vedeţi cu inima voastră. Voi o credeţi, şi voi mărturisiţi către lucrurile acelea pe care voi nu le vedeţi, dar ceea ce voi credeţi. Deoarece, aceasta este credinţă. "Şi credinţa este substanţa lucrurilor pentru care se speră, evidenţa lucrurilor nevăzute."

E-249 Eu am urmărit, în această dimineaţă, un Creştin tânăr care şedea aici înaintea mea. Şi eu cunosc o hotărâre pe care a făcut-o persoana aceea. Şi eu desigur apreciez aceasta. Eu nu aş spune cine era acesta, dar eu-eu apreciez o-o decizie pe care acest Creştin anumit, indiferent dacă chiar acesta ar fi un asociat, un prieten, tată sau mamă, sau orice era el, ei tânjesc să stea loial faţă de Cristos. Vedeţi?

E-250 Acesta este felul cum câştigaţi voi pe unul drag, este prin a fi loial. Fiind loial este felul cum câştigaţi voi pe cei dragi. Staţi la convingerea voastră. Fiţi sigur că voi sunteţi corect cu Dumnezeu, şi atunci rămâneţi întotdeauna acolo. Doar staţi drept cu aceasta. Nimic nu vă poate mişca vreodată de la aceasta dacă voi veţi sta doar drept cu aceasta.

E-251 Acum, noi toţi o să facem greşeli. Doar amintiţi-vă. Şi când vă uitaţi unul la altul, nu vă uitaţi la greşelile celeilalte persoane. Vedeţi, să nu faceţi asta, deoarece, aminteşte-ţi, că şi tu faci greşeli, de asemeni. Ci priviţi la Cristos care călăuzeşte această persoană. Şi dacă ei au nevoie de ceva ajutor, atunci voi rugaţi-vă pentru ei. Acela, acela este felul cum noi ne înţelegem, vedeţi, ne rugăm. Şi, reţineţi, când voi vă rugaţi pentru altcineva în felul acela de situaţie, Dumnezeu te va onora şi vindeca când tu te rogi pentru altcineva. Asta-i adevărat. Pe aceea este bazată Creştinătatea, să se ajute unul pe altul, să facă unul pentru altul, să fie buni unul cu altul, înţelegători unul cu altul. Acum, dacă tu vezi greşeala vecinului tău, tu vezi unde au mers ei greşit, nu te duce greşit cu ei, ci doar roagă-te pentru ei. Doar continuă să te rogi, şi Dumnezeu va înţelege asta. El va face fiecare lucru drept.

E-252 Acum, eu sper să, dacă va fi voia Domnului, eu cred că Billy are un sistem, el expediază la fiecare o carte poştală. Şi dacă mama merge înainte bine în această săptămână; atât cât cunoaştem noi acum, noi nu suntem siguri, dar dacă mama devine în regulă în această săptămână, şi fiecare lucru, duminica următoare eu-eu vreau să vorbesc asupra unui-unui Mesaj al Evangheliei. Dacă asta este în regulă cu al nostru-cu păstorul nostru scump de aici. Şi noi vă vom aştepta înapoi dacă voi puteţi. Dacă voi puteţi veni, noi vom fi bucuroşi să vă avem.

E-253 Voi Îl iubiţi din toată inima voastră? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu este El minunat? Ce am putea noi face fără El? Acum ce aţi putea face voi? Aţi putea să-mi spuneţi ceva care este mai măreţ? Dacă voi îmi puteţi arăta ceva mai măreţ decât asta, atunci eu voi-eu voi-eu voi vinde tot ce am, şi tânjesc după aceea care voi îmi arătaţi că este mai măreţ decât Acesta. Da, domnule. Acesta este cel mai măreţ lucru de care eu ştiu, să ştiu cu asigurarea că noi suntem mântuiţi, să ştim că tocmai Dumnezeul care a făcut cerurile şi pământul Se umileşte şi vine jos şi locuieşte printre noi, şi face pentru noi.

E-254 Acum aici este cum ştim noi dacă noi suntem în regulă sau nu, vedeţi, din cauză că tocmai lucrul pe care El l-a făcut, la început, cu Creştinii aceia în urmă acolo, tocmai biserica, tocmai funcţionarea, felul în care s-a mişcat Duhul Sfânt, şi felul în care diavolul s-a luptat împotriva lor, şi felul în care ei au stat, acela este acelaşi lucru care are loc chiar aici, cu aceleaşi semne, aceleaşi minuni, acelaşi Dumnezeu, dovada infailibilă despre El.

E-255 Spuneţi-mi, în cuvântul ştiinţei, spuneţi-mi în felul ştiinţific, cum ar putea cineva să prezică ceva care s-ar întâmpla în anii sau vremurile care vin, înainte să se întâmple. Arătaţi-mi puterea, că unde ar fi aceasta, care ar şti dinainte înainte să se întâmple. Spuneţi-mi vreo minte umană care ar putea merge înapoi prin orice lucru care-l vreţi, şi arătaţi-mi în orice fel că voi aţi putea vedea ceva şi să spuneţi dinainte ceva, 5;are s-a întâmplat întocmai în felul în care o-o face. Înţelegeţi? Nu există.

E-256 Deci, El este Dumnezeu. Vedeţi, El este Dumnezeu. Şi deoarece El este Dumnezeu, prin harul Lui El vine şi locuieşte cu noi, şi tocmai cum El a făcut cu oamenii aceia în urmă acolo care au prezis aceste lucruri, şi fiecare din ele s-au întâmplat întocmai în felul în care ele au fost prezise. Acum acelaşi Dumnezeu este cu noi, prezicând şi arătând întocmai exact aceleaşi lucruri pe care El le-a arătat în urmă acolo. Păi, noi ar trebui să fim aşa de fericiţi, încât noi să sărim parcă de la nor la nor, în felul acesta, doar să umblăm prin spaţiu, aproape că, din cauza a ceea ce ştim.

E-257 Noi ştim că am trecut de la moarte la Viaţă. Noi ştim că noi avem salvare. Noi ştim că noi suntem Creştini. Şi noi ştim că noi mergem în Cer, deoarece Dumnezeu a făcut promisiunea, şi aici El se mişcă drept împreună cu noi, şi într-un fel în care noi Îl vedem.

E-258 Noi Îl vedem. Cum Îl văd eu? Când vă văd pe voi. Voi Îl vedeţi în mine; eu Îl văd în voi. Vedeţi, eu văd ce face El pentru voi. Acum aici eu Îl văd aici descoperindu-mi Cuvântul. Voi ziceţi, "Cum Îl poţi tu vedea în mine?" Păi, priviţi, El este aici descoperindu-mi Cuvântul. Eu Îl văd aici afară, El dându-L la voi, şi voi Îl păstraţi. Vedeţi? Şi atunci voi priviţi înapoi, şi voi ziceţi, "Cum că el, cum a venit acela vreodată?" Apoi voi veniţi înapoi, aflaţi că asta-i corect, vedeţi. Deci voi Îl vedeţi în mine; eu Îl văd în voi.

E-259 Şi noi Îl putem vedea în răsăritul soarelui. Noi Îl putem vedea în apusul soarelui. Noi Îl putem vedea în flori. Noi Îl putem vedea în-Noi Îl putem vedea oriunde, din cauză că noi am trecut de la elementele mai joase a acestei stări legate de pământ, în acest element înalt al slavei lui Dumnezeu, astfel că noi Îi putem vedea frumuseţea.

E-26

E-261 Acum, mâine eu trebuie să plec, cu Fratele Roy în spate acolo, şi toţi dintre noi, noi trebuie să plecăm mâine spre Colorado, pentru a noastră... mergem la vânătoare în fiecare toamnă unde noi... eu am venit înăuntru de la mitinguri, să merg. Eu nu pot să merg, din cauza lui mama, starea mamei.

E-262 Acum priviţi la bunătatea Duhului Sfânt. El a ştiut asta cu mult timp în urmă. Astfel, în loc să mă lase să plec, El s-a întors în jur şi mi-a dat o vedenie şi m-a trimis sus acolo, şi mi¬a dat una din călătoriile de vânătoare încât nu am putut să ajung în Colorado, vedeţi deoarece animalele acelea nu sunt în Colorado în felul acesta. S-a întors în jur, şi mi-a dat asta printr-o vedenie, şi m-a lăsat să o am, ştiind că El v-a trebui să mă ţină departe în călătoria aceasta sus acolo în Colorado. Vorbiţi despre bunătate şi milă! Atunci de ce? Apoi, cu mult timp în urmă, El a ştiut că mama mea urma să sufere. El a ştiut că mama mea va fi în spital. Dacă El permite aceasta, atunci El o face pentru ceva scop bun despre care eu nu ştiu nimic. Dar eu ştiu că acestea toate "lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Domnul."

E-263 Dacă ne-am opri doar din când în când, biserică, şi să vedem pe Dumnezeul nostru! Doar opriţi-vă şi îndepărtaţi-vă de la tulburările voastre, şi A staţi liniştiţi câteva minute în Prezenţa Duhului Său, şi voi Îl puteţi doar vedea mişcându-se pretutindeni. Vedeţi cât de bun este El?

E-264 Acum acolo zace mama, şi eu mă întreb despre ea. De ce nu a lăsat-o El doar să se ducă când ea a avut şocul? De ce nu a murit ea chiar atunci? Dar, vedeţi, El ştiind asta dinainte, şi ştiind că eu am promis să... Eu mergeam afară în Colorado, şi ştia că mie îmi place să merg în păduri în felul acesta, El doar s-a întors în jur şi mi-a dat una mai bună; m-a trimis sus acolo, şi mi-a spus ce urma să obţin, şi fiecare lucru despre aceasta, înainte chiar să plec; mi-a spus cum vor fi îmbrăcaţi oamenii, şi ce o să facem noi, şi totul despre aceasta. Atunci am venit, v¬am spus totul. Atunci el merge sus şi vede că se întâmplă, vine înapoi, întocmai exact în felul în care este. Exact, vedeţi, ştiind că mama va fi acolo afară, ştia că ea-ea va fi frântă jos la timpul acesta, şi eu nu aş fi în stare să iau această călătorie. Vedeţi? Noi nu am înţele-... Eu nu am înţeles A aceasta, eu însumi, atunci. Dar dacă tu doar te predai Lui şi Îl urmăreşti, El doar conduce fiecare lucru întocmai exact corect. Vedeţi, El face ca toată aceasta să vină întocmai corect, pas cu pas.

E-265 Ziua trecută, eu am stat lângă un lucrător tânăr care a avut nişte visuri, şi el a adus visele la mine. Când a venit interpretarea, noi am stat acolo, Billy şi eu şi acest lucrător, stăteam acolo împreună. Acolo era aceasta. Păi, aceasta era tot atât de perfect cât putea să fie. Şi cum că omul acela a stat acolo cu-cu-cu uimire, şi cum să vadă că Duhul Sfânt putea descoperi acele lucruri, şi să-l aducă chiar drept înapoi şi să arate exact pe drum şi unde trebuie să facă aceasta. O, eu vă spun, El este Dumnezeu. El, El locuieşte... El este Dumnezeu.

E-266 Aşa de mulţi dintre voi oamenii aţi făcut sacrificii. Voi aţi renunţat la prietenii sau prietenele voastre, voi aţi renunţat la case, şi aşa mai departe, şi mulţi dintre voi au trebuit să vină afară de printre asociaţi şi prieteni, şi lucruri, şi prieteni vechi pe care i-aţi cunoscut de multă vreme, să umblaţi în calea Domnului. Eu vă laud pentru asta. Eu cred că asta este minunat să faceţi asta. Acum din cauză că voi aţi văzut Lumina Evangheliei şi Acesta este Adevărul, şi voi sunteţi-voi veţi umbla în Lumina aceea. Şi orice faceţi voi, copii, orice faceţi voi, oriunde mergeţi voi, ocoliţi apariţia răului, şi umblaţi după Cristos. Atât timp cât voi trăiţi, staţi drept pe drumul acela. Să nu vă mişcaţi de la acesta, aceasta cu certitudine că se va plăti bine. Acesta este Viaţă Eternă.

E-267 Şi eu o văd pe mama când-oricând ea... câteva minute ea poate să-şi revină. Eu zic, "Mamă, mamă, tu mă auzi?" Uneori ea doar stă întinsă acolo, ea nu aude. Apoi după o vreme ea va zice, "ah," îşi scutură capul uite aşa. Eu voi zice, "Tu..." Am zis, seara trecută, am zis, "Mamă, tu mă cunoşti?" Ea nu m-a cunoscut. Am zis, "Ştii tu cine este acesta care stă aici." Nu, ea nu a ştiut asta. Am zis, "Mamă, cunoşti tu pe Isus?" Şi ea... O, Doamne! Ar putea să-şi uite propriul ei copil, dar ea nu poate uita pe Isus. Asta este. O, frate!

E-268 Tu nu ştii ce înseamnă asta până când tu trebuie să vii la propria ta familie, jos la aceea, voi vedeţi. Să-L cunoşti că este Viaţă. Să-L cunoşti este satisfacţia de a cunoaşte, când cursa acestei vieţi este alergată, noi avem o Casă dincolo de ceruri acolo. Cum este aceasta, eu nu ştiu. Eu nu ştiu doar cum să vă spun că ar fi aceasta, deoarece eu nu ştiu, eu însumi. Dar eu ştiu că într-o zi, prin harul lui Dumnezeu, noi vom călători Acolo.

E-269 Rugaţi-vă pentru mine săptămâna aceasta. Eu am nevoie de aceasta. Şi acum rugaţi-vă pentru mine; eu mă voi ruga pentru voi. Cu voia Domnului, fiind voitor, eu vă voi întâlni duminica următoare. Şi amintiţi-vă de serviciul din seara aceasta. Posibil, dacă eu nu va trebui să stau sus în seara aceasta, sau ceva, şi să fiu acolo afară cu mama, eu probabil voi fi înapoi cu voi deseară.

E-270 Şi acum, Frate Neville, scumpul nostru păstor, vino aici sus. Şi cum eu cu certitudine... Nu există nici unul aici decât oameni de-ai casei, voi ştiţi. Noi suntem doar toţi ceea ce noi numim oameni de-ai casei. Eu apreciez poziţia Fratelui Neville pentru acest Adevăr al Evangheliei. Eu apreciez loialitatea şi sinceritatea lui înaintea oamenilor. Şi zilele trecute, când el a vorbit; eu nu am observat aceasta, dar în timp ce el era sub inspiraţie, dând profeţie, el m-a numit un profet, sub inspiraţie. Acela nu era el care m-a numit asta atunci, acela era Duhul Sfânt. Astfel asta îmi dă curaj şi credinţă să mă mişc înainte, adâncuri mai adânci şi înălţimi mai înalte, cu Dumnezeu. Eu te apreciez, Frate Neville. Dumnezeu să te binecuvânteze întotdeauna. Şi până când eu vă văd din nou, Dumnezeu să fie cu voi.

Up