Dacă dumnezeu este cu noi, atunci unde sunt toate miracolele?

If God Be With Us, Then Where Is All The Miracles?
Data: 61-1231E | Durată: 2 oră | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Mulţumesc, Frate Neville. Bună seara, prieteni. Din nou înapoi. Eu nu am avut decât patru ore azi dimineaţă.
Aceea este o ruşine. Şi după ce am vorbit patru ore, voi ar trebui să fiţi aşa de sătui de mine, încât să mă alungaţi de la platformă.

E-2 [Adunarea zice, "Nu!" Fratele Fratelui Branham, Doc, zice, "Aceea îmi reaminteşte. Cineva a zis astăzi că tu întotdeauna ai o grămadă din aceste lucruri rămase, la care tu niciodată nu ajungi." – Ed.] Da, domnule. ["Dar în seara aceasta, Dragă, tu poţi avea tot timpul care-l vrei." Adunarea zice, "Amin!" Doc zice, "Aşa că, tu nu trebuie să omiţi nici unul din Acesta."] Eu am cam o jumătate din Biblie scrisă pe aici. [Cineva zice, "Tu ai toată noaptea, să predici."] Noi avem câţiva fraţi scumpi aici, care vrem să-i auzim.

E-3 Câţi v-aţi bucurat de serviciul de azi dimineaţă, despre... [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] De fapt, patru ore. Eu nu ştiu unde a mers banda aceea.

E-4 Sora mea m-a chemat, după serviciu, şi ea a zis, "Trebuie că nu a fost nimeni altul." A zis, "Trebuie că a fost doar pentru mine. Şi am zis," către soţul ei, '"Junior,' am zis, 'ce te-ai gândi tu?' 'Oh,' el a zis, 'am auzit pe Fratele Branham făcând mai bine decât atât."' Ea a zis, "Atunci eu am fost sigură că aceasta toată vine la mine," a zis ea.

E-5 Eu cred că ea este acolo în spate, sau o să o pârăsc, dar eu doar o las să treacă. Delores, unde eşti? Ea nu este aici. Ei bine, eu o voi spune atunci. Ea a zis, "eu am fost vinovată pentru că am folosit doar un pic de, voi ştiţi, machiaj; tăind doar un pic." A zis, "Aceea s-a terminat." Ea şi-a dat seama că ea nu era moartă încă, vedeţi. Voi trebuie să muriţi, aşa a intitulat mesajul de... pentru Anul Nou. Fie ca Domnul să ne dea binecuvântările Lui.

E-6 Aşa de frumos, în seara aceasta, să văd aşa de mulţi înăuntru. Fratele Graham Snelling, eu doar am ajuns înăuntru în timp să-l aud încheind cântarea aceea veche, "Iar Noi Vom Merge Să Locuim Pe Muntele Sionului."

E-7 Eu presupun că nu există nimeni aici care să-şi amintească de micul Rabbi Lawson. Şi-l aminteşte cineva? Da, doi sau trei dintre voi, Fratele Graham şi Fratele Slaughter. Aceea m-a făcut să mă gândesc la Fratele Lawson. Vă amintiţi cum obişnuia el să cânte? Micuţ, om mititel, eu l-am numit "rabbi" căci el a purtat o pălărioară plată, neagră. El era un predicator Penticostal. Dar, ochelari mari din carapace de broască ţestoasă, şi am zis, "Tu arăţi întocmai ca un rabbi." Şi astfel noi întotdeauna l-am numit, "Rabbi Lawson," un frăţior minunat. Şi el-el era aşa de bătrân, el venea gârbovit; a fost călcat de o maşină, şi şi-a înţepenit genunchii. El îşi atârna cârjele, sau bastonul lui, de această parte aici. Şi eu şedeam într-un scaun. Şi când el ajungea acolo la partea aceea, "Roţile vieţii muritoare vor sta toate liniştite," el îşi ridica bastonul acela vechi, îl întindea peste umărul lui, şi-l agăţa chiar în jurul gâtului meu, şi mă aducea drept în sus în acest fel, îşi pune braţul în jurul meu, şi zicea, "apoi noi vom merge să locuim pe muntele Sionului."

E-8 Cineva, altcineva de aici l-a cunoscut cândva pe Rabbi Lawson? Doar câţiva dintre voi. Aş vrea să spun aceasta, atunci. Un lucru ciudat i s-a întâmplat. El a fost un adevărat, predicator micuţ, frate bun. Şi el-el nu a avut însărcinări mari; aceea nu era misiunea lui. Dar, eu cred că el a trăit adevărat în lucrul peste care a fost însărcinat, acela-i lucrul principal.

E-9 Şi soţia lui s-a gândit că el nu făcea suficienţi bani, predicând, astfel ea a vrut ca el să ia o slujbă. El a studiat Biblia tot timpul. Astfel într-o zi ea s-a mâniat aşa de tare pe el, ea doar i-a apucat Biblia chiar din poală, a luat-O acolo, şi a ridicat soba, şi a băgat-o în sobă şi a ars-O. Câteva luni după aceea, ea punea ceva lumânări de Crăciun, focul pomului de Crăciun a prins-o şi a ars-o, chiar în acelaşi loc. Vedeţi, voi seceraţi ceea ce semănaţi. "Nu vă atingeţi de unşii Mei, să nu vătămaţi pe profeţii Mei." Vedeţi?

E-10 Gândindu-ne la Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceia care au avut accidentul acolo afară, şi apoi Satan a încercat să distrugă a lor... Eu doar îi văd ridicându-se acolo în urmă, chiar atunci, să lase pe cineva înăuntru. Trailerul lor, practic totul în camera aceea a ars până s-a prăjit. Eu am fost acolo afară. Singurul lucru care a existat, mă gândesc, a fost o Biblie binecuvântată veche şi, eu cred, cartea mea şi a Fratelui Osborn. Totul a fost ars până la rumeneală, în trailerul lor. Eu am ridicat Biblia, ea a fost doar afumată puţin pe din afară. I¬am spus sorei şi fratelui că într-o zi, cu voia Domnului, mi-ar place să o aduc aici la amvon, şi să predic asupra textului, "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece." Când totul s-a dus, Cuvântul încă este acolo. Nu este minunat cum Dumnezeu se îngrijeşte de Cuvântul Lui? Şi atunci lăsaţi Cuvântul acela să fie în voi, El vă va purta de grijă. Aşa este.

E-11 În timpul inundaţiei. Eu am predicat aici într-o seară, mi¬am lăsat Biblia. Inundaţia din '37 a venit peste noapte, aproape, aşa cum a pătruns prin tabernacol; a luat acest amvon, l-a ridicat drept în sus (atunci nu mai era alt tavan aici atunci) şi l-a aşezat chiar spre tavan. Cuvântul fiind sub amvon; în loc să se scufunde, el a plutit, l-a dus drept sus la tavan. Şi eu am vâslit peste tot aici în jur, într-o barcă. Şi apoi când apele au scăzut, ea a venit jos şi s-a aşezat chiar aici chiar la acelaşi capitol din care am citit, după inundaţie. "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece." Aşa este. El este minunat. Nu este El?

E-12 În mod cinstit, eu-eu vreau să plec de aici, foarte repede, căci ei au aşa de mulţi predicatori buni. M-am gândit că îi voi chema pe toţi la platformă, dar noi nu avem scaune pentru ei. Deoarece, eu am văzut câţiva de când am venit aici, în audienţă, poate au un mesaj în seara aceasta. Noi vrem să auzim de la păstorul nostru, de la cei diferiţi, mesajul care-l au ei pe inimile lor, pentru seara aceasta. Şi eu voi fi doar foarte scurt, şi încerc să spun ceva puţin.

E-13 Şi apoi noi vom începe ceva în seara aceasta, sau ceva se întâmplă în seara aceasta, dacă vrea Dumnezeu, care noi nu am făcut de când eu ... în timpul vieţii mele. Doar m-am gândit la aceasta zilele trecute, şi l-am chemat pe Fratele Neville, şi el s-a gândit că era o idee grozavă. În loc de toată agitaţia de a sufla în fluiere, şi striga, şi a se agita, şi să bea, şi chefuri de Anul Nou, şi aşa mai departe în felul acela, noi vom veni la altar şi vom lua împărtăşirea, la miezul nopţii. Cu... Şi fiecare din noi, aşa cum ascultăm la cuvinte în seara aceasta, de la aceşti predicatori diferiţi, noi să fim foarte respectoşi.

E-14 Acum, ultima duminică seara, eu am dat un Mesaj de Crăciun. Şi atunci am zis bisericii, la oamenii din Georgia şi diferite locuri, "Nu veniţi," căci aceasta va lovi copiii lor afară din Crăciun. Ei sunt... Ei îl aşteaptă, ei sunt doar copii. Şi eu aş lua benzile pentru voi. Acum, voi care nu aţi ajuns să veniţi, banda este pe cheltuiala mea. Doar lăsaţi ca Fratele Woods şi ceilalţi să ştie, iar eu voi-eu voi purta de grijă pentru voi, şi voi obţine banda.

E-15 Şi acum, în seara aceasta, eu doar vreau mai întâi să spun acest singur lucru, înainte de a-mi citi textul.

E-16 Şi probabil, în predicare, noi vom fi chiar sus, aproape de miezul nopţii. Şi apoi noi vom merge spre, vreo cinsprezece, douăzeci de minute înainte de doisprezece, noi venim afară şi aducem azima, Cina Domnului, mielul pascal. Şi o punem aici, azima, şi apoi dăm mulţumiri lui Dumnezeu, şi stăm la altar, cu capetele şi inimile aplecate, şi luăm împărtăşirea Domnului. Şi eu cred că sala este plină de casetofoane aici, şi aşa mai departe. Eu nu ştiu dacă suntem... Ce spuneţi? Ei vor fi afară pe la timpul acela, aşa ca noi să nu trebuiască să omitem spălarea picioarelor, de asemenea. Şi mâine este luni, şi uni dintre oameni, din afara oraşului, au suficient timp să meargă acasă. Şi nădăjduim că Dumnezeu vă va binecuvânta acum.

E-17 Şi aceasta va fi probabil ultima dată când ajung să fiu cu voi, până când mă întorc din Vest. Eu mă duc afară la Arizona, poate mă duc la Louisiana întâi, şi apoi la Arizona şi California. Şi atunci imediat ce mă întorc înapoi, eu sper să fiu cu voi din nou. Până la timpul acela, rugaţi-vă.

E-18 Eu nu am făcut nici un itinerar. Eu cred că îl văd pe Fratele Borders, în seara aceasta, în adunare. I-am atras atenţia azi dimineaţă. Şi el păstrează o evidenţă, şi el mi-a prezentat un registru zilele trecute, de tot felul de invitaţii. Dar cumva, în timpul acesta, Duhul Sfânt mi-a zis, "Du-te într-un loc. Şi când tu ai terminat acolo, Eu îţi voi spune unde să te duci de acolo." Vedeţi, doar călăuzit drept înainte în felul acela, ce urmează să faci. Deci noi trebuie să fim destul de aproape la linie, când El începe să facă aceea, vedeţi, doar să ştim oriunde cineva cheamă şi aşteaptă.

E-19 Nu pentru rezoluţia Anului Nou, căci noi nu le facem; nu face nici un bine, voi le încălcaţi. L-am văzut pe tatăl meu aruncând acea foaie de tutun, în fiecare seară a Anului Nou; să vadă unde a aruncat-o, aşa ca să o poată lua ziua următoare. Vedeţi? Şi cam aşa este felul cum merge. Să nu facem rezoluţii. Să cerem milă şi har, să cerem mila lui Dumnezeu.

E-20 Şi dacă eu nu mai am nici o şansă, să dau împărtăşirea, probabil într-o grabă la timpul acela, eu... Acesta este un lucru care doresc să-l fac; una din dorinţele mele este să văd o Biserică fără pată sau fără zbârcitură, ca Duhul Sfânt... Frate Graham, aceasta a fost dorinţa inimii mele; să văd o Biserică care este aşa de plină cu Dumnezeu, încât păcatul să nu poată rămâne în ea nicăieri, Duhul lui Dumnezeu chemându-l chiar afară, oriunde este el. Eu vreau să văd asta.

E-21 Şi un lucru care-l doresc, viziunea cea mare de la Domnul care am dorit-o întotdeauna să o am de la Domnul, El mi-a dat-o dimineaţa trecută, pe la ora zece dimineaţa. Şi aceea mi¬a satisfăcut dorinţa. De ani şi ani, de când am fost un predicator, eu am dorit să văd aceea, şi în final a venit la împlinire. Acum eu sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu. Eu nu am spus nimic despre ea, doar am scris-o. Şi eu ştiu că ea este chiar exact ceea ce am cerut, tot timpul.

E-22 Iar acum mă rog şi mă încred în Dumnezeu. Şi în seara aceasta, din nou, îmi dedic viaţa Lui, peste amvonul Lui. Acea singură dorinţă mare din viaţa mea este să fiu mai smerit înaintea lui Dumnezeu şi înaintea poporului Lui. Ştiind că aceea este una dintre greşelile mele majore, este să am de-a face cu publicul în aşa fel, aceasta a luat mult din mine, care obişnuia să fie acolo. Mă încredinţez că Dumnezeu va reaşeza din nou bucuria aceea care am avut-o odată. Nu că mi-am pierdut bucuria, nu; dar vreau să spun că vreau mai mult din ea, mai mult, mai multă umilinţă, să-l slujesc pe Domnul. Acest an care vine, i-am promis lui Dumnezeu, că dacă El mă va lăsa să trăiesc, şi-mi va da sănătate şi tărie, eu voi încerca să fiu un slujitor pentru Dumnezeu, şi un frate pentru oameni, cu toată inima mea.
Dumnezeu să vă binecuvânteze acum. Să ne aplecăm capetele doar un moment.

E-23 Aşa cum lumea, Tată, se leagănă în jurul ecuatorului, aşa cum ni se spune, acum ea va începe din nou acum să se mişte înapoi spre... de la cea mai scurtă zi a anului, către cea mai lungă. Doar un timp scurt, şi fluierele vor suna, oamenii vor striga, clopotele vor suna; şi anul vechi s-a dus, şi un an nou vine. Tată, noi Îţi mulţumim, că Tu ne-ai lăsat să vedem acest an 1961. Şi ne rugăm ca Tu să ne ierţi de toate păcatele noastre care le-am comis prin acest an. Şi dacă a existat un lucru care noi l-am făcut care a fost bun, Numele Tău să fie lăudat. Căci acesta nu eram noi, cei nevrednici; ci ai fost Tu, Duhul Sfânt care în final şi-a croit calea Lui în viaţa noastră, peste starea noastră rebelă, şi a făcut ceva care l-a mărit pe Dumnezeu. Noi suntem recunoscători că El a făcut-o. Tată, noi ne-am ruga în seara aceasta ca El să ne preseze la o parte de fiecare dată, şi să lase voia lui Dumnezeu să se facă în vieţile noastre.

E-24 Şi, în seara aceasta, aşa cum bisericile noastre surori, păstorii lor şed aici; Fratele nostru Graham, şi fraţi din diferite părţi ale ţării; Utica, Sellersburg, şi Georgetown, oriunde ar putea fi. Suflete scumpe s-au adunat împreună din multe, chiar State, în seara aceasta, să ne ajute în acest jubileu mare de aici care-l sărbătorim noi; şi a schimbat timpul în cântarea de cântări, rugându-se o rugăciune, şi să asculte la Cuvântul lui Dumnezeu. Umple fiecare inimă. Mută înapoi fiecare îndoială. Ia la o parte toată frica. Ia la o parte toată oboseala. Şi lasă ca Duhul Sfânt să se mişte în inimile noastre, şi să planteze Cuvântul. Lasă-ne să fim câmpul în care să cadă Cuvântul, care va rodi roade în anul care vine. Acordă aceasta, Doamne.

E-25 Ajută-mă acum, aşa cum este timpul meu, sorţul îmi cade mie de data aceasta, să vorbesc. Mă rog ca Tu să ungi cuvintele care se spun. Şi fie ca ele să meargă afară sub ungerea Duhului Sfânt, cu aşteptări, Doamne, să aducă oameni, care nu Te cunosc, la Tine; şi cei ce sunt acolo, fie ca ei să aibă mai multă credinţă, să Te slujească. Acordă aceasta, Doamne. Şi ajută-mi glasul, şi având o răceală rea, şi fiind obosit de la un Mesaj de patru ore azi dimineaţă, mă rog ca Tu să mă ajuţi. Ajută-ne pe toţi, şi condiţionează-ne acum pentru serviciul şi împărtăşirea care vine.

E-26 Binecuvântează această biserică şi păstorul ei, Fratele nostru Neville, administratorii şi diaconii lui, şi fie ca ei să slujească mai galanţi în acest an decât oricând înainte. Îţi mulţumim Ţie pentru slujirea lor şi nobleţea lor. Cum au stat ei alături de mine când am avut nevoie de cineva să stea alături de mine! Fratele Neville şi Fratele Roy Roberson, şi toţi fraţii scumpi care au stat alături de noi în timpuri de necaz, şi, sub conducerea Duhului Sfânt, au făcut decizii din câte au ştiut mai bine. Şi deciziile care ei le-au făcut, au fost dovedite să fie în voia Ta, căci Tu ai binecuvântat deciziile lor. Dumnezeule, continuă să fii cu ei. Ajută-ne pe toţi, împreună acum. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-27 Acum, către voi, care luaţi texte; şi nădăjduind că vă veţi ruga pentru mine. Şi pentru câteva momente, mi-ar place să vă atrag atenţia la o porţiune din Scriptură aflată în Cartea Judecătorilor, la al 6-lea capitol, începând la al 7-lea verset. Aş vrea ca voi să ascultaţi în linişte, şi să ascultaţi la Cuvânt.

E-28 Mă puteţi auzi în spate, bine? Ridicaţi-vă mâinile, dacă puteţi. Bine. Şi dacă ei privesc, oricine îngrijeşte de acest microfon, va veghea ca el să o ducă. Vin benzile înăuntru?

E-29 Judecători, al 6-lea capitol, al 7-lea verset. Acum ascultaţi atenţi, căci mă voi referi la acesta în câteva momente.
Şi a venit la împlinire, când copiii lui Israel au strigat către DOMNUL din cauza Madianiţilor,
Că DOMNUL a trimis un profet la copiii lui Israel, care le-a zis, Aşa vorbeşte DOMNUL Dumnezeul lui Israel, Eu v-am scos afară din Egipt... v-am scos afară din casa robiei;
... Eu v-am eliberat din mâinile Egiptenilor, şi din mâinile tuturor celor care vă apăsau... i-am izgonit din faţa voastră, şi v-am dat ţara lor;
Şi Eu v-am spus, Eu sunt DOMNUL Dumnezeul vostru; nu vă temeţi de dumnezeii Amoriţilor, în a căror ţară voi locuiţi: dar voi nu aţi ascultat glasul meu.
Şi acolo a venit un înger al DOMNULUI, şi s-a aşezat sub un stejar care era în Ofra... aparţine lui Ioas Abiezeritul: şi fiul lui Ghedeon bătea grâu în teasc, să¬l ascundă de Madianiţi.
Şi îngerul DOMNULUI i s-a arătat, şi i-a zis, DOMNUL este cu tine, tu om puternic de vitejie.
Şi Ghedeon i-a zis, O Domnul meu, dacă DOMNUL este cu noi, de ce ni s-au întâmplat toate acestea? şi unde sunt toate miracolele lui, despre care părinţii noştri ne-au spus, zicând, Nu ne-a scos DOMNUL afară din Egipt? dar acum DOMNUL ne-a părăsit, şi ne-a dat în mâinile Madianiţilor.
Şi DOMNUL s-a uitat spre el, şi i-a zis, Du-te cu puterea aceasta, şi tu vei salva pe Israel din mâinile Madianiţilor: oare nu Eu te-am trimis?

E-30 Dacă aceasta este aşa de plăcut lui Dumnezeu, eu doresc să iau un text acolo, asupra, eu cred... pe la al 14-lea verset, unde El a zis, Dacă Dumnezeu Este Cu Noi, Atunci Unde Sunt Toate Miracolele?
Acum, noi toţi suntem obişnuiţi cu Judecătorii, lui Israel.

E-31 Şi cum le-au făcut ei Israeliţilor; Filistenii, Madianiţii, Amoriţii, şi toţi ceilalţi diferiţi care au venit înăuntru ca lăcustele şi doar au mâncat ce au avut ei, şi au luat afară, şi au mers înainte. Dar, aţi observat, ei nu au putut face asta până când mai întâi Israel s-a depărtat de Dumnezeu.

E-32 Diavolul nu poate să-şi pună un picior pe voi, să vă vatăme, până când mai întâi vă depărtaţi de Dumnezeu. Voi trebuie mai întâi să vă amintiţi de aceea. Cercetaţi-vă când ceva se întâmplă, vedeţi dacă sunteţi în Credinţă, sau nu, vedeţi dacă sunteţi chiar sus la loc cu Dumnezeu; apoi, amintiţi-vă, Diavolul nu vă poate vătăma, voi sunteţi în Cristos.

E-33 Şi acest loc de aici, noi doar am lăsat... Cu câţiva ani înainte de aceasta, a fost profetesa Debara; şi Barac. Şi cum că ea a profeţit şi le-a spus ce să facă, şi a fost chiar exact corect; Barak, marele războinic; şi cum au făcut ei o cântare, despre triumful asupra vrăjmaşului. Dar imediat ce ei au ieşit din încurcătură, chiar drept în rutină s-au dus din nou.

E-34 Dacă aceea nu este imaginea bisericii de astăzi! Chiar imediat cum iese dintr-o încurcătură, drept într-alta se duce. Dar timpul a venit pentru acţiune. Şi aceea este la fel acum, timpul a venit pentru acţiune. Timpul a venit, când jocul de-a biserica a venit la o oprire, cu Dumnezeu. Acolo nu mai este jocul de-a biserica. Noi trebuie să ne punem pe treabă. Şi eu nădăjduiesc că acelaşi Dumnezeu va pune aceasta pe inima oamenilor în seara aceasta, că este timpul pentru o oprire de a ne juca de-a biserica, a ne juca religios, a ne juca neprihănit, iar acum este timpul pentru acţiune.

E-35 Aşa cum am vorbit azi dimineaţă asupra subiectului despre ce era Naşterea din nou, şi cum venim la ea, cu siguranţă aceea încă se adânceşte în inima voastră. Acum timpul a venit să acţionăm asupra a ceea ce ştiţi a fi Adevărul. Voi nu puteţi acţiona cu credinţă până când mai întâi ştiţi ce faceţi. Voi trebuie mai întâi să ştiţi ce faceţi, înainte de a putea avea credinţă să o faceţi.

E-36 Cineva mi-a zis odată, un doctor însemnat, vorbea despre un miracol care s-a întâmplat printre... o persoană bolnavă. Şi el mi-a zis, "Predicatorule, nu crezi tu, că dacă tu le spui la oamenii aceia să meargă afară şi să atingă un pom sau un stâlp, acelaşi lucru ar avea loc?"

E-37 Am zis, "Nu, domnule." Am zis, "Căci tu nu poţi avea credinţă, în a atinge un pom sau un stâlp."

E-38 Credinţa nu este aşa de vagă. Ea trebuie să fie bazată pe un fapt însemnat. Tu trebuie să ştii ceva despre în ce ai credinţă, înainte de a avea credinţă în el. Astfel noi mai întâi trebuie să ştim cum şi ce, care este dorinţa lui Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu, şi cum să ne apropiem de Dumnezeu prin planul acela. Şi atunci noi putem merge sus cu îndrăzneală spre Tronul Harului, şi să pledăm la ce ne-a promis planul.

E-39 Acum, ei s-au jucat de-a biserica. Doar imediat cum ei ies afară dintr-o încurcătură... Dumnezeu i-a izbăvit. Apoi, în loc de a merge într-adevăr înainte şi să slujească pe Dumnezeu, văzând mâna Lui puternică, ei s-au răsucit drept înapoi în lucrurile lumii din nou. Şi astfel timpul a venit, când, Dumnezeu a chemat o oprire. Şi aceasta trebuie să fie în felul acela.

E-40 Şi mă gândesc că este timpul să chemăm o oprire acum. Noi am răsucit Cuvântul lui Dumnezeu, să se potrivească cu orice organizaţie care este în lume. Fiecare plan pe care fiecare om l-a pus la cale să-l facă. Noi am răsucit Cuvântul să-L facem în acest fel, şi am răsucit Cuvântul să-L facem în acel fel, şi L-am răsucit în vreun alt fel să-L facem să se potrivească cu un plan. Dar timpul a venit, la oprire, opriţi-vă de a vă juca de-a biserica. Timpul a venit când oamenii spun, "Dacă puteţi doar să luaţi suficient Duh, să dansaţi în Duhul; dacă puteţi lua suficient, să vedeţi lumini înaintea ochilor voştri; sau o senzaţie să-ţi meargă în jqs pe spate, sau ceva tremurare, ceva zguduire, ceva emoţie; tu Îl ai!" Tu ai ceva; dar, eu nu aş zice chiar ce ai avut, până când am văzut ce fel de roadă a crescut.

E-41 Aşa cum am trecut prin aceasta, azi dimineaţă, voi nu puteţi aştepta un bebeluş să fie născut un bărbat. El trebuie să crească până la acesta. Şi noi creştem în Cristos, la statura deplină. Ceva... Nu cineva a fost convertit în seara aceasta, şi mâine merge să predice Evanghelia. Noi creştem în bărbăţie, în statura lui Cristos.

E-42 Acum, noi aflăm că atunci când poporul lui Dumnezeu ajunge în necaz, Dumnezeu întotdeauna le trimite un profet cu Cuvântul adevărat, să-i scoată afară. Nu a fost niciodată un timp când poporul lui Dumnezeu să ajungă cândva în necaz, fără ca Dumnezeu să le trimită Cuvântul Său. Şi Cuvântul Lui, aşa cum am avut azi dimineaţă, vine la profeţi. Şi cum îl analizaţi, este să aflaţi dacă este conform cu Cuvântul. Dacă el este conform cu Cuvântul, atunci Cuvântul lui Dumnezeu devine viu.

E-43 Acum mulţi ar putea spune, "Acesta este profetul bisericii noastre." "Acesta este profetul bisericii noastre." Şi doi dintre ei, contrari, unul faţă de celălalt, ceva trebuie să fie greşit.

E-44 Noi toţi trebuie să vorbim acelaşi lucru. Atunci noi trebuie să vorbim, nu contrar, ci exact cu acest Cuvânt. Aceea este cum este verificat un adevărat profet, dacă el are Cuvântul. Biblia a zis, "Dacă mărturia lor nu este conform cu legea şi profeţii, acolo nu este Lumină în ei." Aşa este. Trebuie să fie conform cu Cuvântul.

E-45 Şi Dumnezeu întotdeauna, în fiecare caz, trimite poporului un slujitor adevărat, un profet adevărat care va aduce Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Şi Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce izbăveşte poporul, întotdeauna.

E-46 Acum, dacă am merge înapoi şi am citi de la al 7-lea la al 10-lea verset, noi aflăm, acolo, în acest al 7-lea verset la al 10- lea verset, că Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu, şi s-a dus înapoi în lume din nou. Şi acolo, a venit ca de nicăieri, nici măcar nu-i dă numele. Eu nu presupun că profetul a fost interesat în numele lui. El a fost interesat într-un singur lucru; Dumnezeu l-a uns! El nu a făcut nici o diferenţă dacă el era clasat unul din cultele lor, sau altceva, dacă el era un episcop sau un arhiepiscop. Singurul lucru în care a fost el interesat, era mesajul acela din inima lui. Şi el a chemat poporul înapoi la pocăinţă, şi o înţelegere că Dumnezeul lor era un Dumnezeu de tărie şi un Dumnezeu al izbăvirii, Dumnezeu al miracolelor, care i-a smuls din mâinile Egiptenilor, a deschis Marea Roşie, şi i-a hrănit în pustie, şi Dumnezeul tăriei Care putea lua ţara de la altcineva şi să le-o dea lor. Amin! Acela era un profet adevărat. El a fost uns, şi el era Glasul lui Dumnezeu pentru oamenii aceia. El a vorbit, că trebuie să fie aşa, căci ei erau în necaz.

E-47 Aceşti Madianiţi, şi Amoriţi, şi aşa mai departe, au venit toţi acolo şi le-au mâncat toată ţara. Şi astfel duşmanul a provocat, şi el trebuie să fie înfruntat! Armatele lor nu o puteau face, şi preoţii lor nu o puteau face, şi bisericile lor nu o puteau face. Deci, era nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, să înfrunte provocarea lui.

E-48 Vrăjmaşul vorbeşte astăzi. Vrăjmaşul încearcă să spună că, "Zilele minunilor au trecut. Că, nu există un astfel de lucru ca botezul Duhului Sfânt. Şi Aceasta este numai emoţie. Este numai o prelucrare." Deci, vrăjmaşul a provocat, şi provocarea lui trebuie înfruntată! Singura cale cum putem să înfruntăm provocarea zilei, când cultele cheamă oamenii la o parte şi-şi îi pun în această organizaţie, acea organizaţie; lasă femeile acelea să-şi taie părul şi să poarte macheaj; şi bărbaţi, de tot felul de vieţi, trăiesc ca administratori şi diaconi; şi păstori în biserică, pentru că ei au ceva Ph.D. sau LL.D. este cerinţa. Isus niciodată nu a cerut ca un bărbat să aibe aceea.

E-49 Cerinţa lui Isus a fost, "Aşteptaţi în cetatea Ierusalim până când veţi fi înzestraţi cu Putere de Sus, apoi voi sunteţi un martor pentru Mine." Aceea înfruntă provocarea lui. Aceea a înfruntat provocarea vrăjmaşului. Aceea a înfruntat-o în ziua aceea. Aceasta o va înfrunta în această zi.

E-50 Acum aş vrea ca voi să observaţi. În 7 la 10, noi vedem profetul venind. De la 1 la 7, noi vedem poporul căzând. Şi de la 7 la 10, noi vedem profetul venind şi dând poporului remediul. Observaţi, noi nu ştim de unde a venit el; el nu a zis că acolo a fost un om, un Fariseu, care a fost un preot pentru o vreme. Niciodată nu i-a dat provenienţa. Acei profeţi, ei se ridică de nicăieri!

E-51 Priviţi la Ilie. Ilie a fost ultimul, şi al şaselea, din marii profeţi, din profeţii puternici. Ce ştim noi despre provenienţa lui este nimic. Noi nu ştim la ce şcoală a mers el. Noi nu ştim din ce fel de familie a fost el. Singurul lucru care-l ştim, că, Dumnezeu era cu el! Şi el a venit înainte, şi el a plecat tot aşa de tainic cum a apărut. El a venit din pustie de nicăieri, şi a mers înapoi în pustie, şi a fost apucat într-un car de vânt, şi luat în Ceruri, cu Foc. El a venit tainic, şi a plecat tainic. El nu a avut provenienţă teologică. Noi nu ştim de unde a venit el, cine era tatăl lui, cine era mama lui, cine erau fraţii şi surorile lui. Singurul lucru care-l ştim, el era un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a luat de nicăieri, şi l-a folosit, şi l-a dus înapoi Undeva, în Prezenţa Lui. El a fost un om al lui Dumnezeu.

E-52 Şi aici vine un profet afară, pentru ora aceea, şi le-a dat Cuvântul Domnului. Amintiţi-vă, El niciodată nu le-a dat ceva teologie făcută de om. El a zis, "Eu sunt Domnul care te-a scos din Egipt, ţi-am arătat braţul Meu puternic, ţi-am arătat Puterea Mea." Mi-l imaginez pe Ghedeon şezând chiar acolo ascultând la el! "Eu sunt Dumnezeul care a făcut aceste lucruri. Şi Eu am făcut toate acestea pentru voi, şi totuşi voi nu Mi-aţi ascultat poruncile. În toate acestea, voi nu aţi făcut-o."

E-53 Acum aş vrea să observaţi un alt lucru care v-ar putea încuraja. Imediat după mesajul acelui profet, Domnul a apărut pe scenă. Amin! Imediat ce şi-a dat mesajul lui, Domnul a apărut sub un pom. Domnul a venit, după mesajul profetului, şezând sub un pom. Profetul a dat... Poporul a decăzut, s-au îndepărtat în ismurile lor. Dumnezeu şi-a trimis profetul Lui. Imediat ce profetul a terminat cu mesajul lui, Domnul a urmat mesajul profetului, pentru izbăvire!

E-54 Oh, noi trăim într-un timp măreţ! Imediat când profetul a plecat de pe scenă, ce s-a întâmplat? Domnul a venit pe scenă! Imediat ce Ioan a plecat de pe scenă, Domnul a venit pe scenă! Foarte ciudat cum lucrează Dumnezeu, dar El o face, lucrează în fel misterios.

E-55 Noi citim Scriptura aici, unde Ghedeon, speriat, afară lângă teasc, treierând suficient grâu, înainte ca Filistenii sau Madianiţii să-l găsească. El şi tatăl lui, acolo afară pregăteau puţină haleală pentru hrana lor de iarnă, treierându-l, în secret, aşa ca ei să nu-i poată afla. Căci, ei doar veneau înăuntru ca lăcustele, şi luau tot ce aveau ei.

E-56 În felul acela face Diavolul. Noi începem o biserică mică, totul merge bine, (câţi predicatori nu ştiu că acesta este adevărul?), doar pe la timpul când totul merge bine, un impostor bătrân va veni chiar printre grupul acela şi îl sfâşie în bucăţi. Aşa este, smulge biserica chiar de la un bărbat, dacă el o poate face. Vedeţi, acela-i Diavolul, vine înăuntru ca lăcustele şi ia ce a fost dat. Acum când...

E-57 Ghedeon desigur a fost un om Scriptural. Când Îngerul Domnului i-a zis...

E-58 Şi dacă observaţi, acesta nu a fost Îngerul Domnului aici. El a zis,A"Şi Domnul," cu majusculă D-o-m-n-u-1. Acesta nu a fost un Înger. Acesta era Dumnezeu. Acesta era o-o teofanie într-un om, în forma lui Dumnezeu, cum i-a apărut lui Abraham în urmă în pustie, şi arăta ca un om. Astfel de aceea, fiind un Mesager, El era Îngerul Domnului.

E-59 Şi El i-a apărut. Şi El a zis, "Tu om puternic de vitejie," a zis că El îl va lua, şi va izbăvi pe Israel prin el.

E-60 Şi Ghedeon a pus întrebarea aceea. Ce om Scriptural era acela! La felul acela de om vine Dumnezeu, cineva care ştie. Ghedeon a zis, "Dacă Dumnezeu este cu noi, dacă Tu eşti Mesagerul, atunci unde sunt miracolele despre care ne-a spus profetul?" El a ştiut, peste tot unde a mers Dumnezeu, miracolele Lui L-au urmat. El ştia că oriunde va fi Dumnezeu, miracolele vor fi acolo.

E-61 Şi cum puteţi voi aştepta ca Dumnezeu, astăzi, să lucreze printre oameni care nici măcar nu cred în miracole? Cum poate să fie?

E-62 Şi El l-a numit, "omul puternic de vitejie." A zis, "Acum, prin aceasta, tu vei izbăvi Israelul."

E-63 Acum, aceea arăta ca un om şezând acolo, şi acesta era un Om. Şi el s-a uitat la El, şi el a zis, "Nu, Domnul meu, dacă Dumnezeu este cu noi, atunci de ce este tot necazul acesta peste noi? Şi unde sunt miracolele despre care ni s-au spus? Unde sunt lucrurile care le făcea Dumnezeu?"

E-64 Acum există o cale bună să ai încredere dacă mesagerul este corect, sau nu. Dacă el are o formă de evlavie, el va nega Puterea aceea să facă acele miracole. Dacă el este un mesager de la Dumnezeu, el nu numai că va vorbi despre aceasta, ci el o va avea; să o producă, şi să arate că Dumnezeul despre care vorbeşte el este cu el şi în el.

E-65 El a zis, "Dacă Dumnezeu este cu noi, unde sunt toate miracolele Lui puternice? Căci, noi înţelegem..." Ascultaţi cât de Scriptural, era Ghedeon. De altfel, el a zis, "Dacă... Noi înţelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu mare al lucrărilor puternice. El este un Dumnezeu mare de miracole. Şi dacă El este pentru noi, şi dacă El este cu noi, şi El este acelaşi ieri, azi şi în veci, unde pot eu să văd miracolele Lui? Unde pot eu să văd pe acest Dumnezeu în acţiune? Unde este El, dacă El este pentru noi?"

E-66 Omul puternic de vitejie putea să se refere în urmă la Cuvântul vechi, şi să ştie că Acesta-i corect, căci el a ştiut aceasta, că, Dumnezeu este o Fiinţă supranaturală. Şi oriunde este o Fiinţă supranaturală, El va face semne supranaturale, deoarece supranaturalul este în El. Voi doar nu puteţi să ieşiţi din aceasta.

E-67 Cum puteţi să staţi în faţa vântului, fără ca vântul să sufle? Cum puteţi intra în apă, fără să vă udaţi? Apa este udă. Aceea este chimicalul ei. Este udă! Şi când intraţi în apă, voi vă veţi uda. Corect!

E-68 Şi când intraţi în Prezenţa lui Dumnezeu, supranaturalul, acolo vor fi semne supranaturale şi lucrări supranaturale ale unui Dumnezeu supranatural.

E-69 De aceea, el a zis, "Unde este lucrarea, unde sunt miracolele, dacă Dumnezeu este cu noi?"

E-70 Glorie! [Fratele Branham bate palmele împreună, de patru ori – Ed.] Asta este! Vedeţi, unde este Dumnezeu, sunt miracole. Unde este Dumnezeu, semnul lui Dumnezeu este acolo. Vedeţi?

E-71 Şi Ghedeon, foarte Scriptural, a zis, "Unde sunt aceste lucruri?" În alte cuvinte, în acest fel, "Eu sunt un om, poate de cincizeci de ani," el ar spune. "Şi eu i-am auzit vorbind despre un Dumnezeu care a lucrat miracole. Şi eu am mers la biserică, şi am crezut preoţii. Şi eu cred profeţii. Şi eu cred Cuvântul scris, toate sulurile. Şi eu citesc în suluri unde, Dumnezeu, când El a venit printre poporul Lui, ceva a avut loc." Şi Ghedeon nu a ştiut decât că acela era un bărbat şezând acolo sub acest stejar. Amin! Aceea era tot ce a ştiut, El era un om. El a zis, "Acum, dacă Dumnezeu este cu noi, unde sunt miracolele Lui? Noi vrem să le vedem."

E-72 Cât de Scriptural este aceea! Căci, unde este supranaturalul, Dumnezeu şi semnul Lui va fi cu El. Unde este Dumnezeu, semnul lui Dumnezeu este cu Dumnezeu. Noi ştim asta. Dacă El este în poporul Lui, ei vor face semnele Lui. Chiar exact.

E-73 Aceea era întrebarea care a avut-o Ghedeon, "Da, unde este Dumnezeu? Dacă există un Dumnezeu, dacă este Dumnezeu cu noi, atunci să văd unde este semnul Lui. Noi am spus că El le înfăptuieşte. Şi dacă această sarcină mare stă înaintea mea..."

E-74 Poate bătrânul Om stând acolo, El arăta ca un Om bătrân. Biblia zice că El avea un toiag în mâna Lui. Citiţi înainte, al 6- lea capitol, când vă duceţi acasă, sau mâine cândva.

E-75 El avea un toiag în mâna Lui; un Om bătrân, se părea, şezând sub un pom. Şi El l-a numit, "omul puternic de vitejie." Şi El a zis că Dumnezeu urma să facă acest lucru. Şi El a zis, "Dumnezeu este cu tine."

E-76 El a zis, "Atunci unde sunt miracolele Lui? Dacă Dumnezeul supranatural este aici, unde sunt lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu?"

E-77 Aceea ar putea fi spus uşor în seara aceasta printre bisericile noastre. "Unde este acel Dumnezeu care odată a trăit? A murit El? S-a dus El? Urmăreşte El? Este El plecat într-o călătorie?" Nu, domnule.

E-78 El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Şi dacă noi zicem că suntem din Dumnezeu, atunci să vedem unde este Dumnezeu. Să vedem semnele lui Dumnezeu. Dacă acest tabernacol stă pentru Dumnezeu, atunci să vedem pe Dumnezeu mişcându-Se printre noi. Să vedem suflete fiind născute în Împărăţie. Să vedem vieţi să fie îndreptate. Să vedem pe bolnavi, şi pe orbi, pe surzi, să vedem lucrările Lui puternice fiind înfăptuite. Dumnezeu în mijlocul nostru!

E-79 "Dacă Dumnezeu este pentru noi, unde sunt miracolele Lui?" El a pus întrebarea.

E-80 Acum, dacă Dumnezeu este cu poporul Lui, şi în poporul Lui, el nu poate... acea persoană nu poate face nimic decât să facă acelaşi lucru care l-a făcut Dumnezeu. Deoarece, nu mai este persoana, este Dumnezeu în om. Dacă omul acela păcătuieşte, atunci Dumnezeu nu este acolo înăuntru. Dacă el iubeşte lumea, atunci Dumnezeu nu este înăuntru acolo. Şi noi ştim că Dumnezeu nu are de-a face cu păcatul. Acum, eu vă voi da o Scriptură pentru aceasta, doar într-un moment.

E-81 Isus, când el era pe pământ, el a fost întrebat aceeaşi întrebare. Ei au vrut să ştie, "Tu, fiind un Om, şi Te faci Dumnezeu?"

E-82 Când El a vindecat omul cu paralizie, El a zis, "Păcatele tale sunt iertate."

E-83 El a zis, "Acum aşteaptă un minut! Tu, fiind un Om, şi ierţi păcatele?"

E-84 El a zis, "Ca voi să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ, să ierte păcate, sau să vindece; care este mai uşor, 'Ridică-ţi patul şi umblă,' sau-sau să zici, 'Păcatele îţi sunt iertate'?" Şi apoi El i-a vorbit omului, şi el s-a ridicat şi a plecat.
Şi Fariseii L-au chestionat.

E-85 Şi Isus a zis, "Dacă voi nu Mă credeţi, credeţi semnele care Eu le fac." Vedeţi, lor li s-a spus că acolo va fi un Profet, ca Moise, se va ridica, şi El va fi Mesia. Şi El a zis, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi; Eu sunt greşit. Dar dacă Eu fac lucrările Tatălui Meu, şi voi nu Mă credeţi, atunci credeţi lucrările. Ce fac lucrările? Ele vă spun cine sunt Eu. Ele mărturisesc despre Mine. Ele sunt martorii Mei. Nu recomandările Mele, că eu aparţin la biserica Prezbiteriană, sau cea Penticostală, eu vă pot arăta cartea Mea de părtăşie; dar lucrările care le fac Eu, semnele lui Dumnezeu, semnele lui Mesia, ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine."

E-86 Isus a zis, în Sf. Ioan 14:12, dacă voi urmaţi să notaţi Scriptura, Sf. Ioan 14:12, "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el." Amin!

E-87 Ce este aceasta, fraţilor? Dacă Dumnezeu este pentru noi, unde sunt miracolele Lui? Dacă Dumnezeu este în noi, atunci care-i chestiunea cu noi? Ceva este greşit pe undeva! Da.

E-88 Isus a zis, "Dacă voi nu Mă puteţi crede, ce spun Eu; priviţi ce mărturiseşte despre Mine, căci ele sunt acelea care dau mărturie despre Mine. Domnul Dumnezeul vostru a zis, 'Acolo va fi un profet care se va ridica ca Moise. Şi oricine nu va asculta de acest Profet, va fi stârpit din poporul Lui.' Mesia urma să aibe un semn care-L urma. Şi dacă acel semn al lui Mesia nu Mă urmează," a zis Isus, în aşa de multe cuvinte, "atunci să nu Mă credeţi. Dar dacă semnul Mesianic mărturiseşte despre Mine, atunci credeţi semnul. Căci, dacă gândiţi că Eu sunt greşit, semnul este corect deoarece el este Scriptural." Aleluia!

E-89 Acolo este unde a vrut să ajungă Ghedeon. Acolo este unde stătea Ghedeon. "Oh, dacă există un Dumnezeu care este cu noi, noi vrem să vedem semnul că El este un Dumnezeu, că El este acelaşi Dumnezeu, căci El va face aceleaşi semne." Ce a făcut Dumnezeu?

E-90 Ghedeon a zis, "Aşteaptă, şi eu voi merge să aduc ceva, o jertfă." Şi el a mers afară şi a ucis o vacă, sau un miel, şi el l-a fiert. El a adus pâine şi a adus mielul, şi le-a aşezat jos.

E-91 Şi Îngerul a zis, "Eu voi aştepta aici." Dovediţi toate lucrurile. Încercaţi-1 cu Cuvântul. Şi el a zis, "Eu voi aştepta aici," poate două sau trei ore.

E-92 Ghedeon a venit cu zeama şi cu pâinea, şi cu carnea. Şi Îngerul a zis, "Acum tu vei înţelege prin aceasta. Aceasta o va dovedi."

E-93 El a turnat zeama pe pământ, ca o jertfă de băutură. Şi a luat pâinea şi carnea, şi le-a pus pe o stâncă unde treiera el.

E-94 Şi a luat băţul din mâna Lui, ca un Om bătrân, un toiag, şi a atins-o. Şi când El a atins-o, fumul a ieşit, şi jertfa a fost mistuită. Ce era aceasta? El l-a dus înapoi la Scriptură, să dovedească ce era El, acelaşi Dumnezeu care a fost cu Ilie pe Muntele Carmel!

E-95 Acelaşi Unul despre care am vorbit azi dimineaţă! Când vă puneţi sufletul pe altarul lui de aramă al judecăţii, ce are loc? Dacă El este acelaşi Dumnezeu, El va lua jertfa! Voi aţi oferit¬o în sinceritate pe altarul Lui, El va mistui jertfa aceea, şi lumea va fi dusă afară din voi. Doar fumul va cădea la o parte. Jertfa va fi dusă. Da.

E-96 "Dacă Tu eşti Dumnezeu, şi Tu eşti Dumnezeul Bibliei, care părinţii noştri ne spun că a înfăptuit miracole, să Te văd înfăptuind un miracol, sau să văd un fel de miracol, ca eu să ştiu că Dumnezeu s-a întâlnit cu mine."

E-97 Acum pot eu spune aceasta. Dacă Dumnezeu încă rămâne Dumnezeu, dacă Dumnezeu este acelaşi Dumnezeu care era El în zilele care s-au dus, voi nu trebuie să mergeţi sus şi să daţi mâinile cu predicatorul, voi nu trebuie să mergeţi sus să vă puneţi numele într-un registru. Lucrurile acelea sunt în ordine; nimic împotriva acesteia. Atunci voi mergeţi înapoi şi deveniţi un membru de biserică, cu numele vostru într-un registru; şi ei vă dă o scrisoare, şi voi o purtaţi. Imediat ce se întâmplă ceva rău acolo, voi explodaţi ca nu ştiu ce, şi o luaţi dincolo la următoarea biserică. Şi imediat ce se întâmplă ceva rău acolo, atunci voi o luaţi la următoarea biserică. Vedeţi, voi nu aţi făcut corect în primul rând. Dacă Dumnezeu rămâne Dumnezeu, puneţi-vă sufletul vostru păcătos pe altarul Lui, şi El îl va atinge cu Cuvântul Lui şi Puterea Lui. Şi lumea va fi dusă de la voi, şi atunci veţi fi o creatură nouă, dacă El rămâne Dumnezeu.

E-98 El era Dumnezeu din Vechiul Testament. El era Dumnezeu din Noul Testament. El este acelaşi Dumnezeu astăzi. "Ieri, azi, şi în veci."

E-99 Şi voi ştiţi atunci, jos în inima voastră, că o lucrare supranaturală s-a făcut de către o Fiinţă supranaturală. Când voi odată aţi băut, şi aţi fumat, şi aţi minţit; şi voi femeilor aţi iubit lumea aşa de mult, voi aţi continuat să vă purtaţi machiajele, şi al vostru lung... sau părul scurt, şi făcând alte lucruri care le-aţi făcut; şi voi aflaţi că se întâmplă ceva, care toţi dracii din iad nu v-ar putea să vă facă să o faceţi din nou. Ceva s-a întâmplat, un Dumnezeu de miracole a înfăptuit!

E-10

E-101 Dumnezeu este Dumnezeu; unde sunt miracolele Lui? Dacă Dumnezeu este cu noi, unde sunt miracolele Lui?

E-102 Dacă Dumnezeu este cu biserica Metodistă, de ce toate femeile încă poartă părul tăiat? Dacă Dumnezeu este cu biserica Baptistă, atunci de ce mai fumează păstorul ţigări, mulţi din ei? De ce încă mai neagă Puterea lui-lui Dumnezeu, să vindece bolnavii, şi să învieze morţii, şi să vorbească în limbi, şi să tălmăcească limbile, şi daruri de profeţie? De ce ei încă o neagă, dacă Dumnezeul din Vechiul Testament şi Dumnezeul din Noul Testament încă este acelaşi Dumnezeu? Dacă Dumnezeul din Noul Testament, Duhul Sfânt, este încă Dumnezeul care pretind Penticostalii, de ce nu demolează ei pereţii de despărţire, şi certurile unul cu altul, şi să devină Creştini născuţi din nou? Sigur. Nu, unul nici măcar nu vrea să vorbească cu celălalt. Vedeţi, jertfa nu a fost mistuită. Ei trec prin senzaţii, ei au făcut aceea toată a lor... Prin toate epocile, sub idoli, ei au făcut senzaţii.

E-103 Dar Dumnezeul din-din Biblie, acela-i Dumnezeu, acelaşi ieri, azi, şi în veci, arde lumea şi toate diferenţele, ne face creaturi noi în Cristos. Da. Isus a zis, "Acestea mărturisesc şi vă spun Cine sunt Eu."

E-104 Lucrul despre aceasta este, motivul că noi avem toate lucrurile acestea, este pentru că noi încă lăsăm diferenţe denominaţionale, crezuri, certuri, popularitate, şi draci din lume, să ne orbească de la Adevărul real al lui Dumnezeu. Aşa este.

E-105 Multe persoane au fost amăgite, în primirea Duhului Sfânt; aşa cum am zis, ei au doctrine astăzi, ca hainele lui Ilie, şi-şi tot acest alt lucru, Fii manifestaţi ai lui Dumnezeu, şi toate ismurile acestea diferite, şi aşa mai departe, din lume astăzi. Oamenii cad orbeşte acolo, şi merg printr-un fel de senzaţie, se ridică sus înapoi cu un duh arogant, indiferenţi, certăreţi, cu mânie mare. Acela nu este Duhul lui Dumnezeu. Încă continuă drept înainte, afară din ordine, nu ştiu care este ordinea Bisericii, nu ştiu cum să se comporte în casa lui Dumnezeu, fără maniere, fără, doar fără obraz, fără-fără simţuri faţă de Dumnezeu, la tot ce se gândesc ei este "biserica mea." Aceasta arată că ei au primit un duh de biserică, şi nu Duhul lui Dumnezeu; căci Acesta bate toate acelea afară din voi, o arde. Sigur.
Vedeţi, ei spun, "Unde este El?" Aceea-i, la care noi avem un drept.

E-106 Dar, priviţi, dacă norii atârnă peste soare, soarele întotdeauna străluceşte. Singurul lucru care îl ţine să nu strălucească peste voi, sunt norii. Şi dacă voi aţi scăpa de nori, soarele va străluci. Amin.

E-107 Frate, să ne îndepărtăm de la tot păcatul nostru şi îndoielile noastre, şi tulburările noastre, Fiul a strălucit din Ziua Cincizecimii! Duhul Sfânt este tot aşa de mare astăzi cum a fost El cândva. Dar cultele noastre au înăbuşit peste Cuvântul lui Dumnezeu, în a zice, "Este pentru vreo altă zi. Oh, aceea va, vindecarea Divină, va fi în Mileniu." Sau, "Vindecarea Divină a fost acolo în urmă. Ea nu mai aparţine la această zi."

E-108 Cum poate fi El acelaşi ieri, azi, şi în veci, şi totuşi vindecarea Divină dusă? Cum poate Puterea, cum poate... Biblia a aşezat în ordine, "Întâi apostoli, profeţi, învăţători, evanghelişti, păstori, pentru o adeverire că Evanghelia încă trăieşte." Şi Dumnezeu îi trimite chiar printre noi, şi noi ne întoarcem spatele la ea. Dumnezeu nu dă greş, oamenii au dat greş.

E-109 "Unde sunt miracolele, printre noi? Unde sunt ele?" Dumnezeu a vorbit omului acesta, pregătindu-l să plece afară.

E-110 Se mută norii afară, soarele întotdeauna străluceşte. Aşa este. Când îndoielile s-au dus, şi lucrurile sunt îndreptate, miracole vor fi acolo tot aşa de sigur cum Fiul este acolo.

E-111 Soarele, prin porunca lui Dumnezeu, străluceşte în fiecare zi. El este acolo pentru că Dumnezeu i-a poruncit să fie acolo. Şi atât timp cât există zi şi noapte, soarele va atârna acolo. Sigur. Nu-l vedeţi tot timpul, pentru că norii l-au acoperit; ceaţa, norii, jos sau sus, îl acoperă. Dar el este întotdeauna acolo, vedeţi.

E-112 Şi singurul lucru care vreţi să-l faceţi, să vedeţi miracole astăzi, dacă vreţi să vedeţi miracolul lui Dumnezeu, doar daţi toată îndoiala la o parte. Daţi toate crezurile voastre la o parte, daţi toate denominaţionalele voastre la o parte, şi acolo Fiul automat străluceşte.

E-113 Aceasta-i porunca lui Dumnezeu, căci El a zis, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Deci, atât timp cât El urmează să fie acolo veşnic, El este acolo! Nici o îndoială despre aceasta, El este acolo! Unde sunt miracolele? Ce împiedică miracolele? Dumnezeu a trimis pe Cristos, Cristos este viu pentru totdeauna! "Oriunde doi sau trei se adună împreună în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor." Amin! "Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii." Acolo este El, promisiunea Lui!

E-114 Care este chestiunea atunci? Noi am lăsat norii de îndoială, lăcomia, mânia, egoismul, cultele, şi alte lucruri, să pătrundă înăuntru peste noi, să pătrundă şi să ne depărteze de la Cuvânt, zicând, "ele au fost altundeva," tăgăduind pe Cristos, tăgăduind botezul al-al Domnului, al Duhului Sfânt, negând botezul Creştin al Numelui lui Isus Cristos, alte lucruri, tot felul de lucruri, care crezurile noastre ne-au rupt de la Biblie. Dar într-o...

E-115 Nu este un lucru ciudat, un miracol, că în faţa tuturor acestora, Frate Way, în faţa tuturor cultelor, în faţa tuturor criticilor, Biblia încă rămâne aceeaşi? Cum a reuşit Ea să treacă prin furtună? Dumnezeu este hotărât să judece fiecare om cu Biblia. Şi Biblia este Cuvântul, şi Cuvântul este Cristos. Fiecare, fiecare om va fi judecat prin Acela.

E-116 Daţi norii la o parte, atunci ce se întâmplă, soarele este chiar acolo; singurul lucru ce aveţi de făcut astăzi. Nu ziceţi, "O Isuse, vino şi vindecă-mă! O Isuse, dă-mi Duhul Sfânt!" Doar luaţi norii la o parte, El este deja acolo! El a venit cu o mie nouă sute de ani în urmă, şi El este încă acolo. Şi El întotdeauna va fi acolo! "Eu sunt viu pentru totdeauna, acelaşi ieri, azi, şi în veci." Aşa este!

E-117 Acum, Ghedeon şi oamenii aceia de acolo, înainte ca ei să poată vedea, sau să poată merge cândva, să vadă aceste miracole ale lui Dumnezeu, acolo era o condiţie care trebuia să fie împlinită. Să împlinească, să vadă Puterea miracolelor, ei trebuiau să creadă. Ei de asemenea trebuiau să creadă şi să se supună Cuvântului profetului, să vadă miracolele lui Dumnezeu. Acum, amintiţi-vă, înainte ca ei să poată vedea miracolele, ei au trebuit să se supună la ce a spus profetul.

E-118 Şi înainte ca noi să putem vedea miracolele lui Dumnezeu, noi trebuie să ne supunem la ceea ce spun profeţii. Biblia este Profetul, pentru noi. Aşa este!

E-119 Dacă un om, nu contează cât de mult se numeşte el profetul lui Dumnezeu, din Baptişti, Metodişti, Penticostali, orice ar putea fi, orice se numeşte el, dacă acest Cuvânt nu trăieşte în el, el nu este un profet. El ar putea fi un profet, dar, unul fals. Adevăraţii profeţi vorbesc din acest Cuvânt adevărat, şi apoi îl pun pe Dumnezeu chiar exact acelaşi Dumnezeu, aceeaşi Putere, aceleaşi Cuvinte, totul acelaşi, Cuvântul adevărat.

E-120 Acum, ei trebuiau să creadă. Ei au trebuit să creadă Cuvântul profetului şi să se supună Lui, înainte ca ei să poată vedea miracolele lui Dumnezeu.

E-121 Şi astăzi, voi nu puteţi merge aici sub alcătuire falsă, zicând că, "Isus nu este acelaşi ieri, azi, şi în veci; zilele minunilor au trecut; şi nu există un astfel de lucru ca botezul Duhului Sfânt," şi să aşteptaţi să vedeţi miracolele lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă supuneţi Lui! Şi când vă supuneţi Lui, Dumnezeu poartă de grijă la restul.

E-122 Dacă aţi putea şterge toţi norii înapoi, soarele este deja acolo. El doar atârnă acolo. Soarele nu se mişcă, ni s-a spus. Soarele rămâne în acelaşi loc.

E-123 Şi Cristos rămâne! Şi aceea-i corect. Noi ne îndepărtăm de El, dar El rămâne. Aşa este. Singurul lucru ce-l aveţi de făcut este să vă întoarceţi în jur şi să-L priviţi în faţă odată, şi vedeţi ce are loc. Priviţi-L în faţă pe Cristos! Nu priviţi biserica, nu priviţi crezul, nu priviţi titlurile; priviţi-L pe Cristos! Vedeţi, nu priviţi seminarul; priviţi Cuvântul! Cristos este Cuvântul. Sigur, El este. Aceea este exact.

E-124 Supuneţi-vă Cuvântului, pentru noi. Ei au trebuit să se supună Cuvântului. Şi, pentru noi, noi trebuie să ne supunem Cuvântului.

E-125 Dacă v-ar place să ştiţi că, eu am o Scriptură scrisă aici, care a zis, "Dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi, cereţi orice vreţi." Vedeţi? Ce era aceasta? Dacă Cuvântul lui Dumnezeu este în noi, şi rămâne acolo, El doar vorbeşte pentru sine. "Cereţi ce vreţi, şi vi se va da." Acum, acela se află în Ioan 15:7, dacă vreţi să-l însemnaţi. Vedeţi, Isus a zis, "Dacă voi rămâneţi în Mine, Cuvintele Mele rămân în voi."

E-126 Nu azi un lucru; mâine, ziua următoare, altceva; şi decade, şi pe aici, şi pe aici, şi aici jos şi jos acolo. Aceasta arată că voi niciodată nu aţi avut nimic, în primul rând.

E-127 Oh, voi ziceţi, "Eu am vorbit în limbi." Bine. Dar, voi, totuşi nu aţi primit nimic. Vedeţi? Voi ziceţi, "Eu am dansat în Duhul." Bine, dar totuşi eu nu ştiu în ce fel de duh aţi dansat. Vedeţi?

E-128 Dacă tu eşti într-un lucru, o zi; iar săptămâna următoare, un alt fel de lucru; şi o altă ciocănitoare mică vine pe acolo, ciocăneşte pe o scorbură de copac, tu alergi după ea şi următoarea de aici, trăpăind după misiune, nu ştii unde aparţii, atunci Cristos nu rămâne în tine. Cuvintele Lui nu sunt acolo. Deoarece, El este stabil, tu niciodată nu te-ai întoarce spre întuneric!

E-129 Aşa cum am predicat zilele trecute despre "Un Paradox," când Iosua a oprit soarele. Becky înapoi acolo, a zis, "Tati, el nu putea opri soarele," a zis, "lumea s-ar opri. El a oprit lumea."

E-130 Am zis, "El a oprit soarele." Dumnezeu nu face nici o greşeală în Biblia Lui.

E-131 A zis, "Cum a putut el opri soarele, când soarele nici măcar nu se mişcă? Soarele stă liniştit."

E-132 Am zis, "Dar acel, acel proiectil de acolo, nu a fost despre ce vorbea El. Acest soare care călătorea şi îl făcea să lumineze peste pământ, acela-i soarele care El l-a oprit."

E-133 Eu nu ştiu ce a făcut Dumnezeu, să-l aducă la împlinire, dar El a oprit soarele. Soarele mergea în această direcţie, soarele pe pământ, reflecţia soarelui. Acel proiectil de acolo, noi nu l-am putea vedea într-un milion de mile de el, sau milioane de mile. Dar reflecţia soarelui, care trecea peste pământ, de la ziuă până la noapte, la aceea i-a poruncit Iosua să stea pe loc; şi s-a oprit. Un paradox este ceva care este "de necrezut, dar adevărat." Astfel, aceea este de necrezut, dar totuşi adevărat.

E-134 Cum poate Dumnezeu să ia un păcătos, arogant, iute la mânie, om certăreţ, şi să facă un sfânt al lui Dumnezeu din el? Cum poate El lua o femeie care este aşa de josnică, încât nici măcar câinii nu s-ar întoarce spre ea pe stradă, şi să facă din ea o sfântă a lui Dumnezeu? Eu nu vă pot spune. Dar El a făcut-o! Acesta-i un paradox. Sigur că este! Toate marile lucrări ale lui Dumnezeu sunt paradox.

E-135 "Dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvântul Meu în voi, cereţi ce vreţi, şi vi se ya face." Sf. Ioan 14 sau Sf. Ioan 15, scuzaţi¬mă, Sf. Ioan 15:7. În ordine.

E-136 Înapoi la Geneza, doar pentru un moment. Noe a trebuit să îndeplinească condiţiile. Noe a trebuit să creadă Cuvântul lui Dumnezeu, şi să acţioneze asupra Lui, înainte ca el să poată vedea miracolul lui Dumnezeu. Aşa este. Noe, marele profet din Geneza, a trebuit să creadă Cuvântul lui Dumnezeu şi să acţioneze asupra Acestuia, înainte să vadă miracolul lui Dumnezeu. Niciodată nu a plouat, voi ştiţi, niciodată nu a fost ploaie.

E-137 Şi ce credeţi că ne spun ei? Că, epoca aceea era o epocă mai mare decât în care trăim noi acum, în ştiinţă. Noi nu putem zidi piramida din nou, sau sfinxul. Noi nu avem căile de a face o mumie; noi nu o putem face să se petrifice în felul acela. Noi nu putem pune colorant în pânză, să dureze, aşa cum au făcut ei acolo în urmă. Noi nici măcar nu avem lucrurile acelea. Şi aceea este ceva ce ştiinţa noastră modernă nici măcar nu poate afla. Dar ei au avut-o!

E-138 Noi nu avem-noi nu avem ingineri cum au avut ei. Acea piramidă mare din Egipt este aşa de perfect în centrul pământului, nu contează unde este soarele, acolo niciodată nu este o umbră în jurul ei. Noi nu am putea ridica o astfel de structură ca aceea. Noi nu ştim cum să o facem. Nici nu am putea zidi o piramidă. Şi acolo sus, sus în jurul pietrei din capul unghiului şi înăuntru acolo, zace aproape cât o jumătate de bloc de oraş înălţime în văzduh, acolo sunt pietre care cântăresc miliarde de tone, sute de tone, adică, atârnând acolo sus. Toate maşinile care le avem în lume nu le-ar putea ridica acolo sus.

E-139 Ei îmi spus că ar fi necesare şaisprezece vagoane platformă, să încarce piciorul sfinxului pe ele. Cum l-au adus ei înăuntru acolo? Cum s-a întâmplat? Ei au fost oameni de ştiinţă deştepţi!

E-140 Şi ce credeţi că i-au spus ei la un om, un fanatic, presupus a fi un profet, care a zis, "Va fi apă care va cădea din cer"?

E-141 Eu îi pot auzi zicând, "Noi luăm instrumentele noastre, şi împuşcăm drept în stele, şi acolo nu este nici un strop de apă între aici şi acolo. Unde este aceasta?"

E-142 Noe putea veni înapoi cu aceasta, "Dumnezeu mi-a spus, 'O să ploaie."' Aceea este suficient. Aceea o stabileşte. Dumnezeu a zis că s~ va întâmpla, aşa că aceea este chiar ce se va întâmpla. În ordine. (Eu trebuie să mă grăbesc; alţi fraţi aşteaptă.) Nu... El a zis, "O să ploaie."
"De unde ştii?"
"Este Cuvântul Domnului. Acesta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL."

E-143 "Ce vei face referitor la aceasta, Noe, doar umbli în jur şi predici despre ea?"
"Nu, domnule. Eu mă voi pregăti pentru aceasta." Vedeţi? "Oh, acela va fi un miracol! Zilele miracolelor au trecut." "Doar stai aşa, tu o vei vedea după un timp." Da, domnule.

E-144 Şi ce a făcut el? El a construit arca înainte de a cădea ploaia. Ce făcea el? Acţiona pe promisiune. Amin. Eu mă simt cumva penticostal chiar acum, mă simt religios!

E-145 Da, luaţi pe Dumnezeu pe Cuvântul Său, acţionaţi pe promisiune, indiferent ce se petrece, depinde de Dumnezeu să facă restul. Doar începeţi să loviţi norii! "Lăsaţi la o parte fiecare povară care vă înfăşoară aşa de uşor." Lăsaţi la o parte toate îndoielile voastre, temerile voastre, cultele voastre, crezurile voastre, şi orice lucru care este contrar cu Cuvântul. Isus Cristos este doar acelaşi ieri, azi, şi în veci. Doar lăsaţi-vă crezurile la o parte, lăsaţi cultele voastre la o parte, lăsaţi toate îndoielile voastre la o parte, toate tulburările voastre la o parte, şi doar ţineţi-o înainte. Primul lucru ce-l ştiţi, veţi-veţi mişca ultima bucată, şi El va sta acolo. Voi Îl veţi întâlni.

E-146 Noe a zis, "Când am arca construită, El va veni. Ploaia va începe să cadă! "
"Ziua în care ai arca construită?"

E-147 "Dacă aşteaptă cincizeci de ani, eu voi şedea în arcă, aşteptând după aceasta. Ea vine, căci Dumnezeu a zis aşa!"

E-148 Vedeţi, primul lucru, el a trebuit să se pregătească. El a ştiut că Dumnezeu era un Dumnezeu al miracolelor, aşa că el nu s-a putut îndoi de El. Dumnezeu i-a vorbit, şi el a ştiut-o.

E-149 Când Dumnezeu îţi vorbeşte, din Cuvântul Lui, în inima ta tu o ştii. Când toată lumea s-a dus de la tine, şi lucrurile lumii sunt moarte, tu o ştii. Când, dacă tu iubeşti lumea sau lucrurile lumii, tu încă ştii, în inima ta, că tu nu eşti în ordine. Este adevărat. Astfel, când totul s-a dus, atunci acolo nu este nimic altceva de făcut decât să întâlneşti pe Dumnezeu. El va sta acolo. El rămâne.

E-150 Aşa cum soarele, s-o-a-r-e [s-u-n în Engleză-Trans], tot aşa şi F-i-u-1 [S-o-n în Engleză-Trans.] rămâne doar acelaşi ieri, azi, şi în veci. Acel s-o-a-r-e care străluceşte, este acelaşi soare care a strălucit în Geneza, acelaşi soare care a strălucit peste Ilie pe muntele acela, acelaşi soare care a apus în ziua răstignirii. Aleluia! El rămâne acelaşi. Şi acelaşi Fiu al lui Dumnezeu, este acelaşi ieri, azi, şi în veci; acelaşi în Putere, acelaşi în dragoste, acelaşi în semne.

E-151 Ce este, astăzi, un semn al unui Creştin? "Oh, el merge la biserică, îşi pune numele într-un registru, el are o scrisoare." Acela nu este semnul care a zis Isus.

E-152 El a zis, "Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred. În Numele Meu ei vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Dacă vor lua şerpi în mână, sau vor bea lucruri de moarte, nu-i va vătăma. Dacă-şi vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşa."

E-153 Dacă Dumnezeu este cu noi, unde sunt semnele Lui? Sigur, mergeţi înapoi la Cuvântul Lui, semnele îşi vor purta de grijă imediat ce ne întoarcem la Cuvânt.

E-154 Noe, înainte de a vedea miracolele lui Dumnezeu, ca Gedeon a vrut să chestioneze, el a trebuit mai întâi să acţioneze asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Ghedeon a trebuit să acţioneze asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

E-155 Fiecare altul trebuie să acţioneze pe Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a putea vreodată să spun că exista un Dumnezeu, eu trebuia să acţionez pe promisiunea Lui, atunci El S-a manifestat. Dacă voi vreţi vindecare, credeţi-l pe El! Acţionaţi pe Cuvântul Lui, aceasta se va întâmpla.

E-156 Moise, înainte ca el să poată vedea vreodată miracolele lui Dumnezeu, el a trebuit mai întâi să acţioneze pe Cuvântul lui Dumnezeu. El a ştiut că el a auzit-o pe mama lui zicând că el a avut o naştere neobişnuită, el a fost ascuns în papură. Ea i-a spus că Dumnezeu l-a chemat şi l-a ales.

E-157 Şi el s-a gândit, "Bine, eu fiind un militar bun, eu pot doar merge aici afară să omor-omor acest Egiptean şi să-l ascund în ţărână. Şi eu pot face orice vreau. Aceea este tot ce este nevoie." Dar, vedeţi, aceea este ceea ce el încerca să facă. Aceea era ideea lui. El niciodată nu a văzut pe acel Dumnezeu care înfăptuia-a înfăptuit miracolul să-l păstreze prin timpul acela.

E-158 Dar într-o zi, după ce el a fost de optzeci de ani, el a mânat oile, mergând jos pe o păşune, poate o cărare unde mergeau oile. Şi un păstor bătrân mergea pe acolo, cu un băţ strâmb în mâna lui, bătând pe lângă cărare; poate puţin şchiop, la vârsta de optzeci de ani; barba atârnându-i jos până la brâu, poate, cărunt ca oile pe care le mâna. Şi el a văzut Ceva! O Dumnezeule! Aceasta era misterios pentru el.

E-159 Eu sper că vă pot arăta ceva în seara aceasta. Şi noi avem un bazin de apă aici, pregătit.

E-160 El a văzut ceva ce nu a mai văzut niciodată înainte. Şi el a zis, "Mai bine aş cerceta Aceasta." Astfel el s-a întors la o parte, şi Cuvântul Domnului a venit la el. Glorie! Aleluia! Cuvântul Domnului a venit la el. Acum, înainte ca el să poată merge, el a trebuit să acţioneze pe Cuvântul Domnului.

E-161 Şi, amintiţi-vă, Cuvântul Domnului întotdeauna săvârşeşte miracole. El a zis, "De unde voi şti eu că Tu eşti cu mine, şi 'te trimit'?"
A zis, "Ce ai în mână?" El a zis, "O bâtă uscată."

E-162 Aruncă-o pe pământ!" Prima poruncă care i-a dat-o Dumnezeu lui Moise. "Dacă vrei să ştii că Eu sunt Dumnezeu; tu ai o bâtă în mână, aruncă-o pe pământ."
Ghedeon a zis, "Unde sunt miracolele lui Dumnezeu?"

E-163 El a zis, "Pune pâinea aceea pe altar, Eu îţi voi arăta Cine este Dumnezeu." Şi El a atins-o cu toiagul Lui; şi fumul a mers în sus, şi aceasta a fost mistuită.

E-164 Moise a zis, "Cine să zic că m-a trimis? Cum ştiu eu că Tu eşti Dumnezeu?"

E-165 El a zis, "Ce ai în mână? Eu sunt creatorul vieţii. Eu sunt Dumnezeul care lucrează miracole." Şi înainte ca Moise să poată vreodată vedea Puterea lui Dumnezeu care a înfăptuit toate lucrurile, mai întâi el a trebuit să se supună lui Dumnezeu. El şi-a aruncat bâta pe pământ, ea a devenit un şarpe. Iuh! Oh, vai! Ce? Este...
Ascultarea vine întâi, înainte să vezi miracolele Lui!

E-166 Aceste aşa numite biserici în jurul ţărilor astăzi, zic, "Ei bine, unde sunt toate miracolele? Noi vom da o mie de dolari pentru orcine care va permite, va produce un miracol." Tu, sărman, deliberat, decăzut, de două ori mort, smuls din rădăcini!

E-167 Cum o să vezi vreodată o minune, până când devii tu una? Glorie! Un miracol al harului lui Dumnezeu, să ia un necredincios îndoielnic şi să-l umple cu Duhul Sfânt! Isus a zis, "Dacă un om nu se naşte din nou, el nici măcar nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu." Dacă tu vrei să vezi un miracol, să devii unul. Lăsaţi ca Dumnezeu să lucreze asupra voastră, întâi. El are ceva revizuire să facă, ceva lentile diferite să pună pe ochii voştri, căci voi sunteţi orbi, morţi în păcat şi fărădelegi, orbi spiritual, de două ori morţi. Corect! Dumnezeu trebuie să vă dea Viaţă, să vă atingă ochii ca să puteţi vedea; să înfăptuiască un miracol, şi să vă facă un miracol, şi atunci voi îl puteţi vedea pe Dumnezeul care lucrează miracole. Acela-i primul lucru.

E-168 Moise a trebuit să-L creadă. Moise a trebuit să acţioneze asupra Acestuia, să acţioneze pe ce a spus Cuvântul lui Dumnezeu. El a vrut să vadă dacă acela era Dumnezeu sau nu. El a zis, "Bine, Moise, acţionează pe ce îţi spun Eu."

E-169 Acum ascultaţi aici, în seara aceasta, frate, soră. Dacă tu vrei să ştii Cine este Dumnezeu, doar acţionează pe ceea ce spune El Aici. "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, şi veţi deveni un miracol." Aceea este promisiunea Lui. Aceea este ce a zis El. Acţionează pe Cuvântul Lui, "Şi veţi primi darul Duhului Sfânt; căci promisiunea este pentru voi şi pentru copiii voştri." Oh, aceea este doar pentru apostoli? "Şi cei ce sunt departe acum, şi chiar cât de mulţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Aceia sunt spre care este promisiunea.

E-170 Acţionaţi pe Cuvântul Lui, şi veţi vedea un miracol real. Ceva va avea loc când veţi acţiona pe Cuvântul Lui. Cum a făcut Ghedeon, el a făcut ce i-a spus El să facă! Cum a făcut Noe, el a făcut ce i-a spus El să facă! Cum a făcut Moise, el a făcut ce i-a spus El să facă!

E-171 A zis, "Aruncă-ţi jos bâta!" Cu alte cuvinte, "Scapă de tot ce este în jurul tău!" Amin. "Lasă-mă să o am!"

E-172 Zici, "Eu am o mânie îngrozitoare." Dăi-o lui Dumnezeu, El ştie cum să o liniştească. "Eu am multe pofte." El ştie cum să le îndepărteze. Vedeţi? Doar pune-o în mâinile Lui, şi priveşte ce poate face un miracol. Aşa este. În ordine.

E-173 Moise a trebuit să lucreze pe Cuvântul lui Dumnezeu, înainte, sau, să se supună Cuvântului lui Dumnezeu înainte de a putea vedea miracolele lui Dumnezeu. Dar după ce el odată a văzut-o, frate, nu există nimic să-l oprească atunci.

E-174 Eu îl văd, ziua următoare, cu Sefora şezând pe acest catâr, şi-şi micuţul Gherşom pe şoldul lui, pe şoldul ei, adică, barba atârnând în jos în felul acela. Frate, faţa aceea zâmbea, ochii aceia jucând în sus spre cer. Dintr-un cioban, într-un om puternic al lui Dumnezeu; un om de vitejie, mergând în jos să elibereze. Priviţi la Ghedeon! Ce s-a întâmplat? Da, domnule mergând în jos cu o bâtă strâmbă, să preia o naţiune. El a făcut-o. Sigur, el a făcut-o. Dumnezeu i-a spus să o facă.

E-175 Nu contează cât de ireal arată, tu doar faci ce-ţi spune Dumnezeu să faci. Tu vei afla căci Cuvântul Lui încă este acelaşi. Doar dă norii la o parte, Fiul deja străluceşte.

E-176 Iosua, oh, acel mare biruitor! Oh, succesorul lui Moise! Un om pe care Dumnezeu l-a iubit, un războinic puternic! Un om pe care Dumnezeu l-a iubit! Dumnezeu i-a spus, "Aşa cum am fost cu Moise, tot aşa voi fi Eu cu tine." Dar înainte ca zidurile să cadă, Iosua a mărşăluit conform cu ordinele Căpitanului Şef; în jurul zidului, de treisprezece ori, înainte ca puterea lui Dumnezeu să lovească cândva lucrul. El a mărşăluit în jurul zidului, şi a sunat o trâmbiţă, conform cu Cuvântul lui Dumnezeu pe care Căpitanul Şef i-a spus acolo afară când El l¬a întâlnit. El a mărşăluit conform cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ce a făcut el? El a acţionat pe Cuvânt, înainte de a vedea miracolul.

E-177 Voi ştiţi, doar să sunaţi o trâmbiţă nu dărâmă un zid pe care puteţi mâna trăsuri de cursă în jur; sunând o trâmbiţă. Dar Dumnezeu a zis, "Doar, doar mărşăluiţi în jurul zidurilor, de şapte ori, şi, în ultima zi, mărşăluiţi de şapte ori." Şi de treisprezece ori. "Şi aşa cum mergeţi în jurul zidurilor, la ultima dată, lăsaţi preoţii să meargă înainte, cu chivotul, şi sunaţi o trâmbiţă. Şi când trâmbiţa sună, zidurile se vor prăbuşi." Ce au făcut ei? El a văzut miracolul lui Dumnezeu, după ce a acţionat pe Cuvântul lui Dumnezeu.
Unde sunt miracolele voastre? Acţionaţi pe Cuvântul Lui, întâi.

E-178 Cum au putut zidurile să fie doborâte, şi să lase o căsuţă să rămână, o casă a unei curve? Deoarece ea a acţionat pe Cuvântul lui Dumnezeu. De ce au murit restul dintre ei, şi ea a trăit? Ea a acţionat pe Cuvântul lui Dumnezeu, şi ea a văzut miracolul lui Dumnezeu. Acela-i felul de-a o afla, acţionaţi pe Cuvânt.

E-179 Copiii Evrei, în cuptorul aprins. Ce au făcut ei înainte de a vedea miracolul lui Dumnezeu? Ei au acţionat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au ştiut că El era Dumnezeu. Ei au ştiut că El era Dumnezeul care i-a scos din Egipt. Ei-ei au ştiut că ei erau... El era acelaşi Dumnezeu care a fost întotdeauna, că El trebuia să fie Dumnezeul care lucrează miracole.

E-180 Şi El le-a dat o însărcinare "să nu vă închinaţi la idoli." El nu se schimbă. "Staţi cu Cuvântul Meu! Să nu vă închinaţi la idoli!"

E-181 Ce au spus ei? "Dumnezeul nostru este în stare să ne izbăvească din acest cuptor aprins. Dar, chiar dacă nu, noi vom acţiona pe Cuvântul Lui!" Acolo a fost. Ce s-a întâmplat? Atunci ei au văzut miracolul lui Dumnezeu, că Dumnezeu putea rezista la foc.

E-182 Tu eşti bolnav? Acţionează pe Cuvântul Lui, vezi dacă El vindecă. Dacă tu eşti un păcătos, şi vrei să fii umplut cu Duhul Sfânt; vino, pocăieşte-te, şi fii botezat în Numele lui Isus Cristos. Şi acţionează pe Cuvântul Lui, vezi ce se întâmplă. Dacă tu încă ai lumea în tine; şi voi femeilor încă purtaţi părul scurt, încă purtaţi macheaje; voi bărbaţilor încă cu mânie, şi vă certaţi despre cultele voastre; dacă vreţi să aflaţi dacă El încă este Dumnezeu; acţionaţi asupra Acestuia, şi puneţi-vă pe altarul Lui, vedeţi ce are loc. El este Dumnezeu. Voi trebuie să acţionaţi pe Cuvântul Lui, întâi.

E-183 Daniel, înainte să vadă miracolul lui Dumnezeu, să-l poată izbăvi din groapa leilor, primul lucru ce l-a făcut a fost să acţioneze pe Cuvântul lui Dumnezeu.

E-184 Proclamarea a ieşit, "Dacă vreun om se roagă la vreun alt dumnezeu în afară de acest idol, pentru un anumit număr de zile, va fi aruncat în groapa leilor." Nimeni nu se putea ruga la alt dumnezeu decât Regelui; el trebuia să fie zeu, vedeţi, pentru treizeci de zile.

E-185 Dar ce a făcut Daniel? El a acţionat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Căci, când Solomon a dedicat templul, el s-a rugat, el a zis, "Doamne, dacă poporul Tău va fi în necaz, pe undeva, şi va privi la acest templu sfânt, atunci Tu să-i asculţi din Cer." Aşa este.

E-186 Daniel a acţionat, întâi. Ameninţarea era, "Tu vei merge în groapa leilor." Dar Daniel a acţionat pe Cuvântul lui Dumnezeu, El a ştiut că Dumnezeu era încă Dumnezeu. Întocmai cum a făcut Ghedeon; el a ştiut că Dumnezeu, dacă El încă era Dumnezeu, atunci unde sunt miracolele Lui? Şi Daniel a ştiut că el era un profet, el a ştiut că îl iubeşte pe Dumnezeu. El a ştiut că el era slujitorul Lui, şi el a ştiut că Dumnezeu era în stare să-l elibereze de la leii aceia. Dar dacă el era în necaz, sub o ameninţare, el şi-a întors faţa spre templu, şi s-a rugat de trei ori pe zi, chiar exact. El a acţionat pe Cuvântul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu l-a umplut aşa de plin cu Duhul Sfânt încât leii nu l-au putut mânca. Aşa este. Aşa este. El a acţionat mai întâi pe Cuvântul lui Dumnezeu.

E-187 Iona, în pântecele balenei, a acţionat mai întâi pe Cuvântul lui Dumnezeu. El a ştiut că era dus, din punct de vedere fizic. Mâinile îi erau legate, picioarele îi erau legate. Acest predicator către neamuri a fost aruncat din corabie, în pântecele balenei, şi jos în fundul mării. Acum în ce stare este el! Dar mai întâi el s-a întors, în fundul balenei, ierburi de mare erau înfăşurate în jurul gâtului lui. Unde, balena a mâncat aceste ierburi şi lucruri, să-şi pună vitamine în trupul ei, pastilele lui de vitamine, şi apoi a luat un predicator acolo. Dar acest predicator şi-a revenit! Aleluia!

E-188 Oh, frate, predicator, revino-ţi în fire în seara aceasta! Depărtează-te de acele crezuri vechi şi lucruri, şi vino înapoi la un Dumnezeu viu, la un Cuvânt viu.

E-189 El şi-a revenit, s-a rostogolit. Voi nu puteţi ascunde un sfânt de la rugăciunea lui. El s-a rostogolit, şi s-a uitat, peste tot era pântecele balenei, peste tot în jurul lui; est, nord, vest, şi sud. Şi el şi-a dat seama că el era în pântecele balenei, şi jos în fundul mării, şi o furtună pe mare. Toate speranţele s-au dus când era în corabie; iar acum el era în pântecele balenei, mai departe de speranţă ca oricând. Şi când el putea vedea numai pântecele balenei, el a zis, "Acolo zac deşertăciunile. Eu nu le voi mai crede. Dar eu mă voi uita spre templul Tău cel sfânt, Doamne." Templul sfânt, nu se uita jos; el a zis, "Este acolo sus, aşa că eu mă uit spre el."

E-190 Şi atunci el a văzut miracolul lui Dumnezeu. Cumva, a venit oxigen în balenă. El a respirat doar normal timp de trei zile, şi a luat puţină odihnă şi plimbare plăcută, astfel el a putut lua aceste patruzeci de zile... călătorie peste, cetatea păcătoasă de acolo jos, să predice Evanghelia. S-a împrospătat cu ceva oxigen nou din Cer. Acesta nu putea veni din balenă, şi nu putea veni din mare, deci el trebuia să vină de la Dumnezeu!

E-191 Oh, suflă peste noi în seara aceasta, Doamne, acel Oxigen al Cuvântului lui Dumnezeu, în Puterea învierii Lui, ca noi să putem sta vii în această zi rea, de pe urmă. Suflă peste noi, O Duhule Sfânt! Aceea este, frate. Suflă, Doamne, umple-ne cu Oxigen!

E-192 Aşa cum v-am spus azi dimineaţă despre răţoi. Imediat ce el a mirosit apa, nimic nu a existat să-l poată ţine de la ea; toate cloncăniturile de găină, şi orice altceva. El a mers drept la apă, căci el era un răţoi.

E-193 Acum, dacă există cineva din voi care aveţi o natură de raţă, noi avem un bazin mare aici în spate, vedeţi. Dacă puteţi mirosi, dacă aveţi un miros că Dumnezeu rămâne Dumnezeu, dacă aveţi un miros din Cer în seara aceasta, că Dumnezeu îşi ţine Cuvântul Său şi El este un Dumnezeu care lucrează miracole, şi tu încă nu ai primit Duhul Sfânt; miroase apa, primul lucru ce a zis El să-l faci. Cu certitudine. Pocăiţi-vă, din adâncul inimii voastre, şi puneţi-vă ca o jertfă pe altar; şi veţi fi mistuiţi, din lume, şi născuţi din nou din Duhul; şi să fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, El vă va umple cu Duhul Sfânt. Mergeţi prin procesul corect; nu veniţi să daţi mâinile cu predicatorul şi să vă puneţi numele în registru, ci, să muriţi aşa de morţi încât să nu mai cunoaşteţi lumea.

E-194 Abel a murit pe acelaşi altar cu mielul lui. Şi singura cale să ajungeţi vreodată în ordine cu Dumnezeu, este să muriţi pe altar cu Cristos, încât totul devine înnegrit în jurul vostru. Muriţi acolo! Şi când înviaţi din nou, voi veţi fi o creatură nouă în Cristos. Sigur.

E-195 Iona a trebuit să creadă Cuvântul lui Dumnezeu, şi să acţioneze asupra Lui, mai întâi. Acum, el probabil stătea cu faţa în jos, când el a mers jos în pântecele balenei, căci ei doar l-au azvârlit peste bord; doar a intrat drept jos în pântecele balenei. Balena a zis, "Ei bine, noi vom merge jos la fundul mării acum."

E-196 Şi mă întreb ce a gândit balena aceea în acele trei zile, un lucru ciudat se petrecea. Acum, vedeţi, clădirea, balenei, nu a apreciat aceasta. Nici organizaţia bisericii denominaţionale nu o apreciază. Dar, oh, cum a iubit-o Iona! Sigur, lui i-a plăcut, căci era aer curat care-l ventila Dumnezeu peste el, şi el rămânea viu. Dumnezeu, ventilează Aer proaspăt peste noi!

E-197 Dacă Iona putea înfăptui un miracol ca acela, prin a crede Cuvântul lui Dumnezeu, către un templu natural; unde, un om care în final a decăzut, Solomon, a zidit, dar i-a cerut lui Dumnezeu, în rugăciune, să binecuvânteze pe oricine se va uita cândva la templul acela, şi să-i izbăvească din necazurile lor, oriunde erau ei; şi Iona a putut crede, în condiţiile acelea. Cu cât mai mult putem noi crede, în seara aceasta, să ne uităm spre Cer; unde, nu un decăzut, nu un om care a murit şi a stat în mormânt, ca Iona ... sau cum Solomon era atunci; ci un Dumnezeu viu care şade la dreapta Măreţiei, toată Puterea şi autoritatea, şi predicarea Cuvântului şi trimiterea Duhului Sfânt ca un martor la ce a făcut El. Amin. Credeţi Cuvântul lui Dumnezeu, voi veţi vedea miracolele lui Dumnezeu. Dar voi trebuie să-L credeţi, mai întâi. Cu certitudine era. Da.

E-198 Ghedeon, după ce a văzut acest Vizitator şezând sub pom, şi Ghedeon cumva L-a chestionat, mai întâi. El a zis, "Dacă Dumnezeu încă rămâne Dumnezeu, dacă Dumnezeu este cu noi, unde sunt miracolele Lui?" Şi acest-şi acest Vizitator şezând sub pom, ce a făcut El? Când El a atins jertfa aceea cu toiagul Lui care El l-a avut în mâna Lui, a fost mistuită. Şi el a ştiut că aceea era acţiunea lui Dumnezeu, aşa că el a ştiut atunci că Vizitatorul de sub pom, care arăta ca un Om bătrân şezând acolo, era Cuvântul făcut trup. Aleluia! Acesta era Cuvântul viu. El a ştiut că acela era Cuvântul viu, căci El acţiona şi trăia în timpul prezent. Glorie lui Dumnezeu, frate!

E-199 Cincizecimea este bună, dar ea este un foc pictat dacă nu ai primit-O tu însuţi. Nu un timp trecut; un timp prezent! La ce bun este un Dumnezeu din istorie dacă El nu este acelaşi Dumnezeu astăzi? Aşa cum am zis deseori, la ce ar folosi să-i daţi canarului vostru, pasăre, vitamine să-i facă să crească aripile, şi să-l puneţi într-o cuşcă şi să-l ţineţi acolo? Care este folosul învăţăturii că există un Dumnezeu al Puterii, şi apoi să¬i lipsiţi pe oameni de privilegiul de a-L sluji? Amin. Cu certitudine. Fără sens!

E-200 De ce aveţi toate aceste seminarii în jur, ca un incubator mare, clocind predicatori? Vedeţi?

E-201 Întotdeauna mi-a părut rău de un pui de incubator, el de fapt nu avea nici o mămică. El nu a ştiut de unde a venit. Nimeni să-l dădăcească, el a apărut mecanic.

E-202 Acela-i cam felul cu un predicator de seminar care ştie numai teologie. El ar putea fi aşa de deştept şi lustruit cum ar putea fi orice învăţat, el ar putea fi în stare să predice în multe limbi diferite, dar dacă el nu ştie cine este Părintele lui!

E-203 Aşa cum am spus nu de mult în urmă; dacă este vreun lucru ignorant, acela-i un catâr. El nu ştie cine este tata sau mama lui. El este un lucru hibrid, vedeţi, el nu ştie cine, care-i tata, mama. El nu ştie unde aparţine. Acela-i ca unii dintre aceşti Creştini hibrizi, aşa numiţi, corciţi de culte. Dar un cal de rasă pură este pur sânge, el ştie despre ce este vorba.

E-204 Şi un bun Creştin de rasă curată ştie unde este Depozitul lui Dumnezeu. Ei ştiu că ei sunt născuţi din Cuvânt. Cuvântul este făcut trup în ei. Fiecare Cuvânt pe care Dumnezeu îl spqne, ei nu diferă cu El; ei spun, "Este corect! Amin, şi amin!" Ei Îl punctează cu un "amin," de fiecare dată. "Amin! Amin!" Ceva din ei Îl punctează, Însuşi.
"Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." "Amin!"
"Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el." "Amin!"

E-205 "Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede şi este botezat, va fi salvat. Şi aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred."
"Amin!"

E-206 Găina bătrână a zis, "Cloc-cloc-cloc, şi zilele miracolelor au trecut."
Dar, "Mac-mac-mac, eu miros apa!"

E-207 Vedeţi, aceea este. Aşa este. Vedeţi? De ce? Voi îl puneţi pe Dumnezeu la încercare. Vedeţi, aceea este, Dumnezeu mai întâi. Acţionaţi pe Cuvântul Lui, şi vedeţi dacă El este corect. Acela-i adevărat.

E-208 Ioan botezătorul urma chiar în linia lui de datorie. Când el era numai un-un băiat, noi nu avem prea multă evidenţă.

E-209 Tatăl lui era un om bun, dar nu l-a crezut pe Dumnezeu. Dumnezeu urma să, a hotărât să, îl aducă prin Elisabeta, acest copil. Astfel El i-a spus, i-a spus lui... ea va zămisli acest copil. Şi el s-a îndoit, iar El l-a amuţit. Îmi imaginez inima părinţilor lui Ioan Botezătorul, Elisabeta şi Zaharia, erau cumva întristaţi, căci ei au ştiut că erau bătrâni. Şi acest copil promis care a fost născut, că Dumnezeu a înfăptuit un miracol şi a adus acest copil în lume, când ei erau bătrâni şi trecuţi cu vârsta. Ei au ştiut că inimile lor erau întristate, deoarece ei nu puteau trăi suficient să-l vadă înfăptuind lucrarea mare a lui Dumnezeu. Dar ei l-au dedicat la aceasta! Glorie lui Dumnezeu! Pe undeva dincolo de stele şi lună, ei puteau privi jos şi să o vadă. Ei niciodată nu o să-l vadă pe acest băieţel... Ei au murit. Ei au murit când el era numai un copil încă, un ins tânăr. Un băiat, el şi-a părăsit casa şi a mers în pustie. Acolo el e fost crescut, sub Puterea lui Dumnezeu.

E-210 Dumnezeu i-a spus, "Tu eşti glasul celui ce strigă în pustie. Eu te trimit înainte. Du-te, şi strigă!"

E-211 Cum trebuie că Ioan a aşteptat în fiecare zi, aşa cum alunga şerpii în stânci, şi lovea pietrele. "Oh, eu nu pot aştepta!"
"După ce aştepţi tu, Ioan?"

E-212 "Doar, eu vreau să aud însărcinarea Lui, asta-i tot." "Plecaţi din cale, şerpilor!" Ei o luau spre stânci. Acela-i motivul, că Fariseii aceia au ieşit, el a zis, "Oh, voi generaţie de vipere, luaţi-o spre stânci!"

E-213 Eu spun acelaşi lucru în seara aceasta. Voi generaţie de vipere, luaţi-o spre apă! Amin. Voi ştiţi despre ce vorbesc. Aceste benzi, aceasta este înregistrat, va merge prin toată lumea. Luaţi-o spre apă, dacă vreţi să vedeţi miracolele lui Dumnezeu!

E-214 Ioan urma drept înainte. Un ins cu o arătare plăcută a venit sus; el a zis, "Poate acela-i El." El s-a uitat. "Nu, acela nu este EL Nu. Dumnezeu mi-a dat o promisiune."
"Ioan, tu spui că Mesia este viu astăzi?" "Da."
"Unde este El?"

E-215 "Aici pe pământ, undeva. Eu nu ştiu unde este El, dar Îl voi cunoaşte când vine El."
"De unde ştii?"
"Dumnezeu mi-a spus la ce să mă uit."

E-216 "De unde ştii că vei fi vindecat când te rogi?" Dumnezeu mi-a spus după ce să aştept. "De unde ştii că vei primi Duhul Sfânt?" Eu urmez Cuvântul Lui. El mi-a spus după ce să aştept, eu ştiu ce urmează să vină, vedeţi. Voi ştiţi ce urmează să vină? Dacă vă veţi supune Cuvântului lui Dumnezeu, promisiunea Lui vine după aceea. El nu poate minţi; El este Dumnezeu.
"Ce urmează?"
Ioan a zis, "Eu Îl voi vedea când vine El."

E-217 Ei au zis, "Oh, priviţi la acest ins care vine aici. Acela, el are o coroană pe cap, acela trebuie să fie Mesia, mânând caii aceia."
A zis, "Acela nu este El."

E-218 A mers drept la el, a zis, "Nu este legal să ai nevasta fratelui tău!" Ei ştiau că era ceva rău acolo. S-a dus la el, şi i-a spus. Acela era Irod, vedeţi. Şi, oh, aceasta aşa a enervat-o pe nevasta lui, încât l-a urât cât a trăit ea. Vedeţi?

E-219 Ioan continua să privească. El a zis, "Oh, eu Îl voi cunoaşte când vine El."
"De unde ştii?"

E-220 "Dumnezeu mi-a spus că voi vedea un semn, şi acesta va fi un semn Mesianic. Eu voi cunoaşte pe Mesia căci semnul lui Mesia va fi acolo."

E-221 Dumnezeu cunoaşte Biserica Lui. El a zis, "Aceste semne îi vor însoţi pe ei." Nu "ei vor aparţine la Metodişti, Baptişti, sau Penticostali." Ci, "Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred." El cunoaşte credincioşii.
Uneori voi ziceţi, astăzi, "Eşti tu un credincios?"

E-222 "Oh, eu sunt Metodist." Ei bine, aceea arată că tu nu eşti un credincios atunci, vedeţi. "Eu sunt Penticostal." Aceea încă arată că tu nu eşti un credincios.

E-223 Când tu eşti un credincios, tu crezi pe Dumnezeu! Fiecare o ştie, voi sunteţi pecetluiţi prin Împărăţia lui Dumnezeu; şi o pecete este pe ambele părţi ~le paginii, şi venirea şi plecarea. Vedeţi, voi le puteţi deosebi. În ordine.

E-224 El a zis, "Eu Îl voi cunoaşte când vine El, A căci acolo va fi un semn. Eu voi vedea semnul Mesianic." Într-o zi el s-a uitat...

E-225 Oh, frate! De ce? El se uita după El, aşa L-a recunoscut. [Fratele Branharn bate pe amvon – Ed.] Eu sper că aceea pătrunde. Voi Îl aşteptaţi? Vegheaţi voi după ceva să aibe loc? Atunci cunoaşteţi Scripturile!

E-226 Acum, toţi preoţii aceia care stăteau în jur acolo, erau de cinci ori mai deştepţi decât Ioan. Noi nu avem evidenţă despre unde a mers el la şcoală, o zi. Dar acolo stăteau preoţi, care stră-stră-stră-stră-străbunicii lor erau preoţi. Acolo stăteau oameni acolo care cunoşteau fiecare ţol din sulurile acelea, toţi profeţii şi Geneza, şi totul despre aceasta. Dar, vedeţi, Ioan aştepta după un semn, un Mesia! El ştia că dacă Acela era Dumnezeu, acolo va fi ceva supranatural referitor la acesta. Aşa este.

E-227 Tot aşa este astăzi! Dacă eşti un Creştin, acolo este ceva supranatural care te-a lovit. Dacă nu te-a lovit, tu eşti amăgit. Tu încă trăieşti aceeaşi viaţă care ai trăit-o odată, încă iubeşti aceleaşi lucruri pe care tu încă le-ai iubit la început, tu încă le iubeşti, tu eşti amăgit; aşa este, nu un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu.

E-228 Apoi noi aflăm, Ioan stătea acolo într-o zi, şi ei spun o... citind într-o-o-o povestioară despre El, zicea că Ioan era de o parte a râului, ei l-au împins înapoi de partea cealaltă. Acela-i felul cum fac ei cu un slujitor al lui Dumnezeu, îl împing afară din fiecare cult, fiecare organizaţie, orice altceva. El nu avea un amvon în care să stea; dar el era în noroi, până la genunchi. El nu avea un costum frac pe el, şi gulerul lui întors în jur, măcar. Nu, domnule. El avea o bucată de piele de oaie înfăşurată în jurul lui, probabil arăta ca un om sălbatic stând acolo.

E-229 Şi preoţii aceia au zis, "Tu vrei să-mi spui că va veni un timp când templul acesta mare, organizaţia noastră mare, va cădea?"
El a zis, "Sigur, va veni." "De unde o ştii?"

E-230 "Cum citeşti tu Scriptura? Va veni un Mesia, şi acel Mesia va îndepărta jertfa zilnică. Daniel a zis aşa! Profetul a zis aşa!" Aleluia!
Oh, eu mă simt mai religios tot timpul! (Trebuie să mă opresc.)
De unde o ştii? Profetul a zis aşa!

E-231 Aşa-i cum ştia Mica că el nu-l putea binecuvânta pe Ahab; Ilie deja l-a blestemat. Asta-i tot. El a trebuit să stea cu Cuvântul. Voi vreţi să vedeţi lucrările lui Dumnezeu, voi trebuie să urmaţi Cuvântul lui Dumnezeu. El a ştiut că aceasta nu se putea întâmpla.

E-232 Deci ce s-a întâmplat atunci? El a vrut să vadă lucrările lui Dumnezeu. Ioan a zis, "Eu Îl voi cunoaşte când vine El."

E-233 Într-o zi el stătea acolo, el a zis, "Da, va veni un timp când jertfa zilnică va fi îndepărtată. Mesia va fi Jertfa zilnică. Şi urâciunea care face pustiire se va aşeza înăuntru."
"Rabi, de unde iei tu asta? Aceea este contrar cu crezul nostru."

E-234 Dar Aceasta nu este contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo era un profet, deoarece Cuvântul Domnului a fost cu profetul acela. Aşa este.

E-235 Şi el a zis că, "Iată, acolo stă Mielul lui Dumnezeu, care ia păcatul lumii!" Un Ins obişnuit, mic, cu umerii aplecaţi stând acolo, a venit mergând jos spre râu, mergea împreună cu Lazăr. Doar un Om obişnuit, îmbrăcat ca un om obişnuit; nu preot, nu turban, fără coroană, fără nimic; doar un Băiat sărac, Tâmplar, a venit umblând jos, cu mâinile pline de ţepi, poate; a venit mergând în jos.
"Vrei tu să-mi spui..."

E-236 "Ce? Nu-L poţi vedea acolo? Iată!" Înseamnă, "Priviţi sus spre, stimaţi! Acolo este Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii."

E-237 Unii din ei au zis, "Ei bine, tu ştii Cine este acela? Acela-i acel fiu al tâmplarului. Acum, noi ştim că insul acela nu este nici un profet." Dar, El era. El era. El a ştiut. "De ce? El nu ştie despre ce vorbeşte?" Da, el a ştiut. "Cum putea el să-L deosebească de oricare alt om?" Mesia va fi diferit. "Cum o să ştim noi?" Ioan a văzut ceva ce ei nu au văzut.

E-238 Depinde la ce vă uitaţi. Ce vedeţi voi în seara aceasta? Vedeţi un om mare, popular, un cult mare, şi totul vă cade în poală? Sau, voi doar luaţi calea cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului? Vedeţi voi Biblia? Vedeţi voi Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă sunteţi născuţi din nou, voi Îl vedeţi. Până când nu sunteţi, voi nu Îl puteţi vedea.

E-239 Aici vine El.L El a zis, "Cel care mi-a spus, în pustie!" Oh, frate! "Cel care mi-a spus să 'strig'! Eu am strigat aici de şase luni, drept până seara, peste tot aici, în sus şi-n jos pe acest Iordan, bălăcind în acest noroi; certându-mă cu voi predicatorii, predicatori, lovind cultele voastre în jur, păşind pe degetele voastre rănite de la picioare. Dar Lucrul este aici, eu Îl văd!"
"De unde ştii?"

E-240 "Acelaşi Unul care mi-a spus să 'fii un glas care strigă în pustie,' Dumnezeu m-a ridicat pentru scopul acela, a zis, 'peste Care' eu 'voi vedea Duhul."'

E-241 Ioan L-a cunoscut. Ce a făcut el? El a predicat Cuvântul mai întâi, s-a supus Cuvântului, şi el a văzut semnul lui Dumnezeu. Şi, amintiţi-vă, nu este înregistrat că vreo altă persoană care a stat acolo să-L vadă. Ioan L-a văzut, singur. Depinde la ce vă uitaţi. De ce? Ioan se supunea Cuvântului. Preoţii şi aceia nu se supuneau Cuvântului. Ioan se supunea Cuvântului, însărcinarea lui, şi el L-a văzut. (Ne vom grăbi repede; trebuie.)

E-242 Marta, la mormânt. Ea a întâlnit Cuvântul lui Dumnezeu. Ea L-a crezut. Înainte ca ea să poată vedea miracolul lui Dumnezeu, ea a trebuit să creadă Cuvântul lui Dumnezeu şi să acţioneze asupra Lui. Ea a zis, "Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit."

E-243 El a zis, "Marta, Eu sunt învierea şi Viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă a murit, totuşi el va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta?"
Ea a zis, "Da, Doamne." Ia te uită, acţionând! "Eu cred."
"Ce crezi tu, Marta?"
"Căci Tu eşti Cristosul care trebuia să vină în lume."
A zis, "Unde l-aţi îngropat?"

E-244 Au ajuns acolo jos la mormânt, şi acolo El stătea acolo. (A zis, "Eu vreau să văd dacă ea într-adevăr crede că Eu sunt Cuvântul.") A zis, "Luaţi piatra la o parte."

E-245 Ea a mers să acţioneze pe Cuvânt! Ea a trebuit, să vadă moartea transformată la viaţă.

E-246 Şi singura cale să fiţi vreodată în stare să vedeţi moartea transformată la viaţă, este să luaţi Cuvântul Lui şi să acţionaţi asupra Lui!

E-247 Dacă eşti un păcătos, ia Cuvântul Lui şi acţionează asupra Lui, atunci vei vedea miracolul lui Dumnezeu. Tu devii un miracol al lui Dumnezeu.

E-248 Dacă eşti bolnav, ia Cuvântul lui Dumnezeu! Doctorul zice, "Tu vei muri." Ia Cuvântul lui Dumnezeu şi acţionează asupra Lui, acela va aduce viaţă nouă. Oh, vai!

E-249 Îmi pare rău să vă ţin aşa de mult. Doar încă două, apoi mă voi opri. Vedeţi, doar încă două. Cinstit, eu vreau. Îmi pare rău să iau timpul fraţilor mei. Vedeţi, doar le las două ore pentru aceasta. Priviţi.

E-25

E-251 Ea s-a uitat în jur, şi a zis, "Nu este obiceiul ca Iudeii să vorbească cu Samariteni. Eu sunt o femeie din Samaria. Şi nu este obiceiul. De ce să vorbeşti Tu cu mine?"

E-252 El a zis, "Dar dacă ai ştii cu Cine vorbeşti, tu Mi-ai cere să bei."

E-253 "Păi," a zis ea, "fântâna este adâncă, şi Tu nu ai nimic cu ce să scoţi." A zis, "Cum, cum-cum vei lua Tu o băutură?"

E-254 Şi El a zis, "Apa care o dau Eu, va fi un izvor de Apă, un şuvoi, spumegând în suflet."

E-255 Ea a zis, "Acum, aşteaptă un minut. Tu eşti un Iudeu, Tu te închini la Ierusalim, şi părinţii noştri se închină la acest munte," şi aşa mai departe.

E-256 El a zis, "Crede-mă! Vine ceasul, şi acum este, când nu te vei închina nici la Ierusalim nici pe muntele acesta. Ci Dumnezeu este un Duh, şi cei ce se închină Lui trebuie să se închine Lui în Duhul."

E-257 Fără îndoială că femeia a zis, "Acum, aşteaptă un minut. Cine este acest Ins, oricum?" El a vrut ca ea să ştie Cine era El, căci ea trebuia să-L prezinte la Samariteni. "Cine este El?" a zis ea.

E-258 El a vorbit cu ea câteva minute. El a zis, "Femeie, du-te ia¬ţi bărbatul, şi vino aici."

E-259 (Dar a zis, "Acum El face pe deşteptul," vedeţi.) Ea a zis, "eu nu am bărbat." Ah-oh!

E-260 Apoi băţul a mers pe jertfă. Vedeţi, ceva s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Ea a văzut miracolul lui Dumnezeu. A zis, "Tu ai spus adevărul. Căci, tu ai avut cinci, şi cel cu care trăieşti acum nu este bărbatul tău, aşa că tu ai spus adevărul."

E-261 Ea s-a întors. Ea a ştiut că Dumnezeu, faţă de oameni, a fost mort cu anii; preoţii lor şi rabinii, şi aşa mai departe, ei au vorbit despre un Dumnezeu. Dar a fost promis în Biblie că va veni Unul!

E-262 Ea a zis, "Domnule, îmi dau seama că Tu eşti un profet." Vedeţi? "Noi ştim că Mesia vine." ("Acum lasă-mă să fiu sigură de aceasta.") "Noi ştim că Mesia vine." ("Eu Îl voi întreba aceasta, şi voi vedea care este cuvântul Lui; un om nu-mi poate spune aceea, care nu cunoaşte pe Dumnezeu.") "Noi ştim că Mesia vine, Care se numeşte CristosuL Şi, când El vine, acesta este lucrul care El îl va face când vine El. Noi Îl aşteptăm."
El a zis, "Eu sunt Acela."

E-263 Asta era suficient. Asta era suficient. Ea a alergat în cetate. Ea a zis, "Veniţi, vedeţi un Om care mi-a spus lucrurile care le¬am făcut."

E-264 Înainte ca ea să poată aduce acel mesaj, ea a trebuit mai întâi să vadă miracolul lui Dumnezeu. Înainte ca ea să poată vedea miracolul lui Dumnezeu, ea a trebuit să ia pe Dumnezeu la Cuvântul Lui. Aceea este exact corect.
Oh, vai, cum am putea noi merge înainte! Să luăm alta.

E-265 Cincizecimea. După ce ei au umblat cu Cuvântul, după ce ei au văzut Cuvântul, după ce ei au crezut Cuvântul; dar înainte ca ei să poată vedea miracolul Cincizecimii, ei au trebuit să se supună Cuvântului. Vedeţi? "Mergeţi sus în cetatea Ierusalim," a zis Cuvântul, "şi aşteptaţi acolo până când sunteţi înzestraţi cu Putere de Sus."

E-266 Acum, ce dacă au trecut opt zile, Matei s-a uitat la Marcu, şi a zis, "Tu ştii ce? Eu am avut un sentiment puţin ciudat zilele trecute, acela trebuie să fi fost Duhul Sfânt. El ne-a spus să aşteptăm aici sus. Vezi, acela trebuie să fie Acesta."
"Oh, să mai aşteptăm o zi."

E-267 A noua zi vine. "Bine, acum, El ne-a spus să mergem sus aici, cu nouă zile în urmă. Cu siguranţă, nu credeţi voi că noi L-am primit? Eu cred că L-am primit când L-am crezut. Nu credeţi aşa?" Oh, voi Baptişti buni! Vedeţi? A zis, "Eu cred. Eu cred că noi L-am primit, căci El ne-a spus să venim aici sus. Şi tu ştii ce cred eu? Eu cred, că imediat ce am venit aici sus, noi ne-am supus la ce a zis El."

E-268 Dar ce a zis El? El nu a zis, "Când ajungeţi acolo sus, Îl veţi primi." El nu a zis, "Aşteptaţi cinci zile, sau nouă zile." El a zis, "Până!" Aceea este. "Cei ce aşteaptă pe Domnul, îşi vor reînnoi tăria." Vedeţi?

E-269 Ce faceţi voi? Luaţi Cuvântul Lui, acţionaţi asupra Acestuia şi staţi chiar cu El. Fiecare zi, staţi faţă-n faţă cu Satan, cu Acesta, "Este scris! Este scris! Este scris! Este scris! Este scris! Este scris! Este scris!" El trebuie să vină la împlinire! Voi acţionaţi asupra Cuvântului, vedeţi, atunci veţi vedea miracolul lui Dumnezeu. Aşa este. Dar mai întâi voi trebuie să acţionaţi asupra Lui.

E-270 Ei au mers acolo sus şi s-au supus Cuvântului, ei au stat acolo.

E-271 A noua zi a venit. Eu pot să-l aud pe Petru zicând, "Ştiţi ce, ce gândiţi voi fraţilor?"

E-272 Marcu poate s-a ridicat, şi a zis, "Ştiţi ce? Fraţilor, haideţi doar să-L acceptăm prin credinţă, deoarece noi ne supunem." Nu, voi nu vă supuneţi pe deplin.

E-273 Voi aţi zis, "Eu am fost botezat în numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."' Aceea, aceea nu este supunere deplină. Vedeţi? Voi ziceţi, "M-am ataşat de o biserică." Aceea nu este supunere, vedeţi. "Eu repet Crezul Apostolilor." Aceea încă nu este supunere. "Oh, frate, eu am încetat să mint şi să fur. Eu nu fac nimic rău." Aceea încă nu este supunere.

E-274 Trebuie să fie o Naştere! Acolo trebuie să se întâmple ceva. Voi trebuie să muriţi, şi Ceva să se nască în voi.

E-275 Oh, după aşa de multe zile ei au aşteptat, nouă zile au trecut. Ei au zis, "Haideţi doar să-L acceptăm, şi să mergem înainte cu slujba noastră. Lumea moare acolo afară, de ce să mai aşteptăm?"

E-276 Îl pot auzi pe Petru zicând, "Dar, voi ştiţi, Ceva îmi spune că încă nu-i în ordine. Aceea nu este chiar exact supunere la Cuvânt. Vedeţi, dacă ne aşteptăm să vedem miracolul care Dumnezeu ni l-a promis, de a trimite Promisiunea Tatălui peste noi, noi trebuie să aşteptăm aici până când ceva se întâmplă. Deoarece, Scriptura a zis că va veni în această formă, Ioel a zis, 'Eu voi revărsa Duhul Meu peste toată făptura. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi. Peste roabele şi robii mei voi turna Eu din Duhul Meu. Eu voi arăta semne şi minuni în Ceruri şi pe pământ.' Isaia profetul a zis, 'Şi cu buze bâlbâitoare şi alte limbi voi vorbi Eu acestui popor, şi aceasta este ziua sabatului în care ei ar trebui să intre. Cu toate acestea, ei nu o vor asculta.' Acum, fraţilor, noi nu am putea umbla aici afară în felul acela, fără ca măcar să vedem vreo experienţă cât de cât, vedeţi. Noi trebuie să avem ceva, căci El a zis, 'Aşteptaţi aici până când veţi fi înzestraţi cu Putere.' Acum eu nu am mai multă Putere decât am avut când am venit aici. Eu am fost aici toată noaptea, am fost aici seara următoare, am fost aici nouă nopţi. Eu sunt tot la fel cum am fost când am intrat aici. El ne-a spus că o să primim Putere, aşa că doar să continuăm să aşteptăm."

E-277 Apoi, dintr-o dată, când ei s-au supus pe deplin Cuvântului lui Dumnezeu, atunci ei au văzut miracolul Cincizecimii. Ei au văzut Foc căzând în clădire. Acel Stâlp de Foc a coborât, înăuntru printre popor; şi flăcări mari, ca limbi de foc, s-au aşezat pe fiecare din ei. Şi ei au fost toţi umpluţi cu Duhul Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, aşa cum Duhul le-a dat să vorbească.

E-278 Ceva s-a întâmplat când? Când ei-când ei şi-au făcut hotărârea să, că ei deja L-au primit? Nu. Când ei s-au supus pe deplin Cuvântului lui Dumnezeu, ei au văzut miracolul Cincizecimii. Aşa este şi astăzi, voi trebuie să faceţi acelaşi lucru.

E-279 Acum, prieteni, eu chiar voi }ncheia cu aceasta. Eu nu voi mai întoarce o altă pagină. În ordine, omul următor se pregăteşte când spun aceasta.

E-280 Acum, deşi au numit orice lucru ce putea fi numit, rău, "holy-roller, penticostal, spărgător de biserici, făţarnic, Beelzebub, visător." Tot ce poate fi numit, noi suntem numiţi. Dar ce fac ei, vă numesc ce? "Visător, Beelzebub, profet fals, Numai Isus," tot altceva ce poate fi numit, totul rău care poate fi numit.

E-281 Dar, prin a crede adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, profetul Lui adevărat al Cuvântului, ce facem noi? Noi vedem lucrurile care le vedem.
Oh, ei vor veni de la Est şi Vest,
Ei vor veni din ţări îndepărtate,
Să serbeze cu Regele, să cineze ca musafirul Lui;
Ce binecuvântaţi sunt aceşti pelerini!
Privind faţa Lui aureolată
Aprinsă cu dragoste Divină;
Binecuvântaţi părtaşi ai harului Lui,
Ca nestemate în coroana Lui să străluciţi.
Isus vine curând,
Încercările noastre atunci se vor sfârşi.
Oh, ce-i dacă Domnul ar veni în acest moment
Pentru cei ce sunt scăpaţi din păcat?
Oh, atunci v-ar aduce aceasta bucurie,
Sau întristare şi adâncă disperare?
Când Domnul nostru vine în glorie,
Noi Îl vom întâlni sus în văzduh.

E-282 De ce? Noi acţionăm pe Cuvântul Lui! Amin. Numiţi orice vreţi voi. Noi vedem semnul lui Mesia în mijlocul nostru. Noi vedem un Stâlp de Foc. Nu-l putem nega! Ne numesc orice vor ei. Dumnezeu este aici. Ştiinţa a luat fotografia Lui. De ce? Ne supunem Cuvântului Lui! Niciodată nu s-a făcut în istorie, dar totuşi ochiul mecanic al aparatului de fotografiat zice că acesta-i El, acolo este o Lumină care a lovit lentilele. De ce? Am luat Cuvântul lui Dumnezeu mai întâi! Lăsaţi cultele să vă dea afară, dacă ei vor. Lăsaţi-le pe toate să-şi întoarcă spatele la voi, dacă vreţi. Dar acţionaţi pe Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreţi să vedeţi miracolele lui Dumnezeu!

E-283 Isus a promis, "Cum a fost în zilele Sodomei, tot aşa va fi la venirea Fiului omului."

E-284 Acel Înger a venit jos, Dumnezeu s-a manifestat într-un trup uman, şi-a întors spatele Lui spre cort, şi a zis la... fără să ştie cine era Abraham, a pretins, a spus, "Abraham." Nu Abram; El tocmai i-a schimbat numele, cu două zile înainte de aceea. "Unde este nevasta ta, Sarah?" Nu S-a-r-a-i. S-a-r-a-h! "Unde este nevasta ta, Sarah?" L-a chemat după numele lui de părinte, şi pe ea după numele ei de prinţesă. Oh! Cine era El? Abraham a ştiut chiar atunci Cine era acela.
El a zis, "Ea este în cort, în spatele Tău."

E-285 El a zis, "Eu te voi vizita, Abraham. Eu, Eu te voi vizita, conform cu promisiunea Mea care ţi-am dat-o, deoarece tu ai aşteptat acum toţi anii aceştia. Douăzeci şi cinci de ani tu ai aşteptat după ea. Tu ai stat drept cu Cuvântul, acţionând asupra Cuvântului. Tu ai negat că tu aparţii măcar pe pământ. Tu ai devenit un pelerin şi un străin. Tu cauţi o Cetate care va veni, a Cărui Ziditor şi Făcător este Dumnezeu. Eu ţi-am promis aceea, prin acest copil care va fi născut, că el va... tu vei fi un tată al multor naţiuni. Eu ţi-am promis-o. Tu ai acţionat pe Cuvânt, acum tu vei vedea miracolul lui Dumnezeu."
"Cum o voi vedea eu, Domnul meu?"
"Unde este Sarah, nevasta ta?"
"În cort, în spatele Tău."
A zis, "Eu te voi vizita, conform cu timpul vieţii."

E-286 Şi Sara a râs în sine, a zis, "Cum pot eu, o femeie bătrână; şi domnul meu, bătrân, la fel; să mai avem plăceri din nou?"
El a zis, "De ce a râs Sarah?"

E-287 El a acţionat pe Cuvântul lui Dumnezeu. El vedea miracolul lui Dumnezeu.

E-288 Isus a zis, "Cum a fost în zilele Sodomei, tot aşa va fi la venirea Fiului omului." Vedeţi, acţionaţi pe Cuvântul lui Dumnezeu, şi veţi vedea miracolul lui Dumnezeu.

E-289 Ce era aceasta? Când noi am stat aici, nu cu mult în urmă, predicând Epocile Bisericii, şi le-am adus jos, şi semnul acela mic care este acolo, le-am desenat aici pe tablă. Şi chiar în această audienţă, în faţa mai multor oameni decât şed acum aici, chiar imediat ce am terminat de vorbit, o Lumină a strălucit în jos, şi a mers acolo în spate şi a atârnat pe peretele acela. Şi o umbră a venit peste ea, în timp ce fiecare se uita la ea, şi a măsurat acele epoci ale bisericii chiar exact în felul cum sunt ele acolo. Câţi sunt aici acum care erau aici în ziua aceea, ridicaţi-vă mâna. Vedeţi? Privind la aceasta cu ochii voştri proprii! Ce era aceasta? Întâi, crezând Cuvântul lui Dumnezeu, predicând Cuvântul lui Dumnezeu, primind Cuvântul lui Dumnezeu; şi noi am văzut miracolul lui Dumnezeu confirmând Cuvântul, că Aceasta era corect.
Oh, Isus vine în curând, (toţi împreună)
Încercările noastre atunci se vor sfârşi.
Oh, ce-i dacă Domnul nostru ar veni în acest moment
Pentru cei ce sunt scăpaţi din păcat?
Oh, atunci aceasta vă va aduce bucurie,
Sau întristare şi adâncă disperare?
Când Domnul nostru vine în glorie,
Noi Îl vom întâlni sus în văzduh. Amin.

E-290 De ce? Noi credem Cuvântul Lui, păstrând Uleiul în candelă, curăţită şi aprinsă, "Lăsând Lumina voastră aşa să lumineze ca alţi oameni să poată vedea faptele voastre bune, roadele voastre, slăvind pe Tatăl care este în Cer." Şi ce se va întâmpla? Crezând Cuvântul lui Dumnezeu, şi acţionând pe Cuvântul lui Dumnezeu, noi Îl vom întâlni în văzduh. Fără nici o umbră de îndoială! Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-291 Eu mă voi opri, cam o treime terminat. Eu îl voi termina altă dată, cu voia Domnului. "Dacă Dumnezeu este cu noi, unde sunt miracolele Lui?" Vedeţi? Voi o credeţi?

E-292 O Dumnezeule, să vedem un-un an care vine. Să vedem un an care vine, încât inimile noastre nu vor fi satisfăcute cu un cult de biserică, sau un crez, cu o strângere de mână, sau o, aşa numită religie. Să nu fim satisfăcuţi până când simţim Puterea lucrătoare de minuni luând... în inimile noastre proprii, să ia lumea afară, şi să formeze pe Cristos. Acum, nu în seara aceasta, şi mâine să începem să facem altceva; ci să creştem îp El, sus la statura Lui. Noi creştem sus la El, până când Îl întâlnim. Să ne aplecăm capetele.
Loc, loc, da, există loc,
Există loc la Izvor pentru tine;
Loc, loc, da, există loc,
Există loc la Izvor pentru mine.

E-293 Tatăl nostru Ceresc, cu smerenia sufletului şi duhului, răguşit în glasul meu, şi aceste câteva cuvinte tăiate sau frânte, Doamne, mă rog ca Tu să le iei şi să le pui împreună, fără să ştiu cum să o fac, ci doar zicând ce mi-a venit în minte. Pune-le jos în inima fiecărei persoane, şi lasă-i să o vadă şi să creadă, cu atitudinea care a fost prezentată. Şi, Tată, eu voi face argumentări pentru ei, aceasta va aduce pe Cristos la ei. Binecuvântează-ne în seara aceasta, Tată. Noi aşteptăm, acţionând pe Cuvântul lui Dumnezeu.

E-294 Binecuvântează aceşti fraţi, Doamne. Iartă-mă, Tată, pentru a lua ceva din timpul lor. Mă rog ca Tu să-i ungi cu Duhul Sfânt, în aşa fel încât Puterea lui Dumnezeu să cadă prin clădire aici, şi păcătoşii să poată veni la altar şi-şi să-şi plângă calea spre Calvar, şi ca cei bolnavi să fie vindecaţi, şi mari semne şi minuni să fie făcute, şi noi vom vedea Puterea lucrătoare de minuni a Dumnezeului cel viu. Noi aşteptăm după aceea, Tată, în Numele lui Isus. Amin.

E-295 Laudă Domnului! Voi Îl iubiţi? Dacă Dumnezeu este cu noi, să-I vedem semnul!

E-296 Unde este semnul lui Mesia care este acelaşi ieri, azi, şi în veci? Dacă acel Mesia este acelaşi, El va avea acelaşi semn. Unde este El? La ce organizaţie aparţine El? La ce organizaţie putem să mergem să ne ataşăm, şi să-l găsim pe Mesia, semnul Lui? În ce casă putem să intrăm, să-L găsim? Gândiţi-vă la aceasta.
Îmi pare rău, Frate Neville.

Up