Tu trebuie să te naşti din nou

You Must Be Born Again
Data: 61-1231M | Durată: 2 oră 57 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 ...Dimineaţa de Revelion, în slujba Domnului. Şi Fratele Neville şi cu mine încercam să venim împreună, şi am fost, despre a vorbi, despre ce vom face. Am încercat să-l fac să vină aici şi să predice în această dimineaţă pentru voi toţi, şi să mă lase pe mine să o am deseară, astfel s-a întâmplat să se ramifice, să am atât dimineaţa asta cât şi deseară să o fac. Astfel, el este un bun negustor. Şi aşa că înainte să avem... să începem lecţia, i¬am spus că doar vom avea o lecţie, cum nu vor fi prea mulţi dintre noi aici în această dimineaţă, şi doar să avem o lecţie. Înainte să fac lucrul acesta, aş vrea să fac un mic anunţ. Eu am...

E-2 Avem câţiva oameni care au venit aici din New York, să stea cu noi. Presupun că nu i-am întâlnit niciodată pe oameni. Fratele Neville a spus că tocmai vorbea despre asta. Seara trecută am auzit că ei au avut... rulota lor a luat foc şi le-a distrus rulota. Am ieşit să-i văd pe oameni, şi păreau a fi minunaţi, oameni buni Creştini. Şi ei sunt cumva oameni săraci, ca noi toţi, şi Fratele Wood şi doi sau trei dintre noi urma să ne întâlnim împreună şi doar să vedem dacă nu am fi putut doar să le cumpărăm o altă rulotă. Şi ei au fost foarte drăguţi şi au spus că ei... asigurarea care o aveau pe aceasta, ei au ajuns la o strâmtorare şi au trebuit să renunţe la asigurare. Dar, oricum, agentul a plătit poliţa de asigurare, sau, şi ei au primit-îşi primesc înapoi asigurarea pentru rulota lor, care probabil vor reuşi să înlocuiască rulota din nou. Ei vor şti aceea, cred, Luni sau Marţi, sau ceva de genul acela, sau Marţi, cred că este. Şi astfel noi vrem să-să împărtăşim necazul lor, să facem tot ce putem să-să-i ajutăm, să le facem de cunoscut că noi-noi suntem fraţi şi surori în Cristos Isus, şi avem simţământ unul pentru altul. Şi-şi cred că fiecare va vrea să simtă în acel fel, pentru un ajutor mic pentru ei la timpul acesta. Este puţin ieşit din comun, mă gândesc, eu nu am luat niciodată o ofertă în viaţa mea, şi eu-eu îl voi lăsa pe Fratele Neville să facă lucrul acesta. Asta-asta a fost de-a scăpa, nu-i aşa? Este în regulă. Mulţumesc, Frate Ben. Doar cineva, ce, doar ceva puţin ce aveţi ce puteţi da pentru ei, sunt sigur că va fi apreciat.
Frate Neville, vino aici. Eu nu ştiu cum. Doar fă orice crezi tu.
[Fratele Neville spune, "Mulţumesc, Frate Branham. Şi mă bucur să fac ceva în felul acesta, pentru că aceasta este ce ne ajută să fim mai mult ca Cristos şi spirituali. Uneori oamenii spun, 'Vreau să te rogi pentru mine ca să fiu un Creştin mai bun.' Ei bine, eu sunt... eu deja m-am rugat pentru voi, acum am să vă arăt cum să fiţi unul. Amin. Acela-i felul cum se face, şi deschideţi-vă inimile de compătimire. Şi de asemenea ştiu că, Fratele Elliott, el nu cere compătimire din cauza aceasta, dar el este un om infirm, şi astfel... şi a fost fără lucru. Astfel noi doar, în această dimineaţă, ne deschidem inimile şi ajutăm aceste persoane. (Cred, că aici sunt farfuriile pentru ofertă, aici. Da.) – Ed.]
["Tată Ceresc, în această dimineaţă, privim spre Tine, în timp ce primim aceasta; gândindu-ne la noi înşine, cum ne-ai binecuvântat Tu pe toţi, şi ne-ai acordat aceste bunuri materiale de care aveam noi nevoie pentru beneficiul şi bunăstarea noastră. Ţie noi, în această dimineaţă, îţi oferim aceasta care noi extindem ca o mică parte a compasiunii noastre. Mare este compasiunea Ta!"] Da. ["Dar, Doamne, noi am aprecia dacă am putea avea doar puţină compasiune, după cum Tu ai avut aşa de multă compasiune pentru noi. Aici sunt aceştia dragi în mijlocul nostru, Dumnezeule, şi noi în această dimineaţă ne rugăm ca Tu să ne binecuvântezi acum în timp ce ne deschidem inimile. Şi Tu primeşte-le, fă cum Tu vezi că este mai bine prin Duhul Tău. În Numele lui Isus, şi de dragul Lui. Amin."] Amin.
[Fraţilor le ia cam patru minute să treacă cu farfuriile de ofertă, primind ofertele adunării pentru familia Elliott, în timp ce pianistul cântă câteva imnuri.]

E-3 M-am gândit, poate, în timp ce ei făceau aceea, îmi va da o mică posibilitate să aleg ceva despre ce să vorbesc în această dimineaţă, din câteva texte vechi şi lucruri pe care le-am scris pe o bucată de hârtie. Cred că toţi predicatorii fac lucrul acesta. Care este numele acestor oameni, acum, la care le-a ars rulota? [Fratele Neville zice, "Elliott." – Ed.] Elliott. Este Fratele şi Sora Elliott şi fiul lor în clădire în această dimineaţă? Dacă sunt, dacă aţi vrea doar să vă ridicaţi, şi să spuneţi, spuneţi doar atât ca "Vă mulţumim pentru..." oamenilor, de ce, în regulă. Ai un cuvânt de spus, Frate Elliott sau Sora Elliott, şi către oameni? [Fratele Elliott exprimă mulţumirile lor.] Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Elliott. Este foarte bine. Îţi mulţumim. Dumnezeu să fie cu tine, cu tine şi Sora Elliott şi fiul vostru.

E-4 Oamenii au venit din New York. Nu am ştiut că ei erau aici. Au spus că i-am avut la un interviu, sau fie că m-am rugat cu ei sau ceva, cândva. Nu i-am cunoscut până ieri când i-am întâlnit, şi am aflat că sunt Creştini scumpi, oameni foarte buni. Şi ei locuiau sus în New York, sus în Valea Râului Hudson pe undeva, şi poate de la o casetă sau ceva au crezut Mesajul, şi au vândut tot, s-au mutat, pur şi simplu dând vieţile şi timpurile lor lui Cristos. Şi vrem ca voi să ştiţi că aceasta este expresia noastră mică, Frate şi Soră Elliott, că şi noi suntem călători, de asemenea. "Suntem pelerini şi străini în lumea aceasta. Suntem în căutarea unei cetăţi a cărei Ziditor şi Creator este Dumnezeu." Şi când nenorocirea a căzut peste voi cu aceste lucruri, de la diavolul încercând să vă mistuiască şi să vă sperie, noi suntem cu voi sută la sută, să vă susţinem cu tot ce putem face să vă ajutăm să vă repuneţi pe picioare. Ridicaţi-vă în Numele Domnului Isus şi mergeţi mărşăluind înainte. Să nu-să nu renunţaţi, nu. "Multe sunt nenorocirile celui neprihănit, dar Dumnezeu îi scapă din toate." Şi astfel noi-noi ştim ne aşteptăm ca aceste lucruri să se întâmple, dar ştim şi că privim la Mântuitorul nostru Care este mai mult decât un biruitor, noi suntem, în El Cel care ne-a răscumpărat.

E-5 Acum, azi este o zi cam plină, şi în această dimineaţă mă gândeam acolo, doar mă gândeam că aş învăţa o vreme într-o lecţie de şcoală Duminicală. Ca, să o facem o lecţie de şcoală Duminicală în această dimineaţă. Şi deseară la şapte treizeci, vreau să, dacă este voia lui Dumnezeu, să aduc al meu-Mesajul meu de Anul Nou, aşa cum Duminica trecută sau Duminica trecută seara am adus Mesajul meu de Crăciun. Şi deseară voi aduce Mesajul meu de Anul Nou la şapte treizeci, cu voia Domnului. Fratele Neville va avea mesajul lui de Anul Nou, şi îl văd pe Fratele Stricker aici şi Fratele Collins, şi, oh, alţi slujitori pe aici, şi Fratele Palmer este aici cu noi, din Georgia, şi-şi diferiţi alţii aici. Sunt slujitorii, pe care îi veţi auzi deseară.

E-6 Apoi l-am sunat pe Fratele Neville ieri, şi în legătură cu ceva care mi-a atins inima, văzând că este Anul Nou, şi este şi prima, ca prima Duminică, de ce nu, deseară, în loc să avem o adunare mare şi să strigăm şi să ne desfăşurăm cum face restul lumii, haideţi să luăm cina la miezul nopţii. Vedeţi? Vedeţi, să-l slujim pe Domnul. Fratele Neville a fost de acord pentru că s-a gândit că ar fi foarte potrivit. Şi deseară, cu voia Domnului, voi servi cina la ora doisprezece la noapte. Şi vom începe Anul Nou, nu strigând şi continuând, ceea ce este în regulă dacă ei vor să facă aceea, dar haideţi doar să o facem mai sacru şi sincer, şi haideţi să ne apropiem în acest an pe calea sincerităţii către Cristos, şi dând tot al nostru ce avem, şi angajamentul nostru. Nu să întoarcem o pagină nouă sau ceva de genul acela, să începem un an nou, noi nu credem în acele lucruri. Voi doar întoarceţi o pagina nouă ca să-ca să o suflaţi înapoi a doua zi, astfel haideţi doar să ne predăm vieţile la El, şi să luăm cina deseară la miezul nopţii. Şi eu cred că este prima dată din câte îmi amintesc eu vreodată, de când sunt un slujitor, să fi făcut vreodată lucrul acesta. Îţi aminteşti, Frate Neville? Dar ceva nou pentru noi acum, şi este foarte rar ca Noul An să sosească aşa, ştiţi, astfel chiar-chiar m¬a atins, şi m-am gândit că ar fi extraordinar.

E-7 Presupun atunci că aceasta va fi cam ultima dată când voi putea vorbi cu voi toţi pentru ceva vreme acum, intrând în Anul Nou, intrând afară în câmp, în slujba Domnului. Voi pleca cam săpămâna viitoare, sau la începutul săptămânii care urmează, la Phoenix, pentru cam cincisprezece, şaisprezece adunări în şir, printre toate văile, şi sus prin Sunny Slopes şi Scottsdale, şi peste tot în jur prin văi acolo. Şi apoi avem Convenţia Oamenilor de Afaceri Creştini care urmează de acolo, care este o convenţie de cinci zile la finalul tuturor acestor adunări. Ei au aranjat astfel ca eu să le pot vorbi la toate denominaţiunile, la fiecare din bisericile lor prin toată zona metropolitană din Valea Maricopa în Phoenix. Şi ele încep în cincisprezece. Astfel eu voi pleca de aici cam cu zece zile înainte, ca să... Mă opresc probabil să-l văd pe bunul meu prieten, Fratele Moore, şi pe câţiva dintre ei care se duc jos. Atunci va fi înzăpezit peste treceri, şi aşa mai departe, şi mă duc din timp. Şi apoi eu... mulţi dintre voi sunteţi slujitori.

E-8 Şi Fratele Roy Borders, dacă este aici în această dimineaţă, de obicei el ţine în ordine adunările când ei sună pentru adunări. Şi în timpul acestor sărbători de Crăciun, ei bine, de obicei eu fac un itinerar cu locurile pentru anul care urmează, dar acest an cumva am simţit să nu fac aceea. Simt că voi merge şi voi avea o adunare, şi apoi unde mă călăuzeşte El la următoarea adunare voi merge de acolo. Şi apoi de la următoarea adunare, oriunde este, doar merg cum mă călăuzeşte El.

E-9 Şi aşteptând acum ca ceva să aibă loc pe parcursul acestui an. Şi mi-au venit multe vedenii recent. Dimineaţa trecută una importantă din nou şi toate referitoare şi arătând cum că ceva măreţ se pregăteşte să se întâmple. Astfel eu doar continui să mă încred în El. Unele din ele nici măcar nu le înţeleg. Şi noi nu înţelegem vedeniile, ele sunt mai mult ca simbolice şi noi nu le luăm chiar întocmai uneori, dar ştim că sunt adevărate, oricum. Astfel, ele se vor împlini. Eu le scriu.

E-10 Şi astfel cred că este anunţat de asemenea, sau care ar trebui să fie, atât consiliul de administraţie cât şi consiliul de diaconi se vor întâlni aici la tabernacol într-o uniune, întâlnire comună, la ora şapte mâine seară. Acum daţi-mi voie să anunţ aceea din nou astfel dacă diaconii, oriunde ei, dacă ei sunt în cealaltă încăpere ei ar putea auzi la microfonul mic, că mâine seară la ora şapte, atât păstorul-atât păstorul, cât şi consiliul de diaconi şi administratori, tocmai ce mi s-a spus acum câteva momente că ei urmează să se întâlnească mâine seară. Şi Fratele Neville vrea să se întâlnească cu consiliul lui de diaconi şi să vorbească cu ei, şi administratorii au timpul lor obişnuit de întâlnire, şi astfel ei se vor întâlni împreună mâine seară.

E-11 Acum, în această dimineaţă, înainte ca să ne apropiem de Cuvânt, acum, oh, haideţi să nu fim în nici o grabă privitor la nimic. Aveţi toată ziua azi, şi deseară şi mâine, să ne facem doar timp şi-şi să nu grăbim aceste lucruri. Desigur, ştiu că oamenii obosesc sau se epuizează şi, sau, vor să meargă acasă, ştiţi, pentru a lor... grabă, au masa lor, şi soţul lor care aşteaptă pentru aceasta. Păi, atunci, aceea este-este în regulă, doar ieşiţi în linişte. Şi-şi-şi restul care vreţi să rămâneţi, în regulă. Şi noi nu... Voi nu trebuie să lucraţi mâine, acum, şi astfel doar ne vom lua timpul nostru. Şi acela-i motivul că m-am gândit că în loc să predic doar pentru cam trei sau patru ore, voi lua opt sau zece ore pentru învăţătură.

E-12 Toţi acei oameni din Georgia şi Alabama m-au făcut să mă simt aşa de bine seara trecută. Cred că eram afară pe la birou, şi toţi erau plecaţi în afară de Billy, şi el a spus... Fratele West şi ei, care sunt prieteni foarte drăguţi şi loiali. Eu nu-i văd aici, dar presupun că ei sunt aici. Au sunat şi au spus, "ine, va avea Fratele Branham Şcoala Duminicală, Duminică dimineaţa?" Şi îngheaţă în Louisville, la ştiri au spus că blochează autostrăzile înăuntru şi în afară, şi alunecă pe drumuri.

E-13 Billy a spus, "Bine, este o posibilitate." A spus, "El se duce acolo." A spus, "Poate Fratele Neville sau el, careva."

E-14 A spus, "Bine, acea posibilitate este suficientă de bună, iată că venim!" Tot drumul de jos de tot din Alabama, şi pe străzile alunecoase, şi eu-eu nu sunt vrednic să am astfel de prieteni. Acum, asta-i adevărat. Eu-eu nu sunt vrednic să am astfel de prieteni. Este ceva privitor la aceasta. Şi doar detest să anunţ adunarea, să ştiu că am oameni care cred Mesajul, şi-şi vin, şi¬şi ei mă iubesc.

E-15 Şi eu-eu întotdeauna am vrut să fiu iubit. Când eram un băieţel nu am fost iubit de nimeni. Nu-i trebuiam la nimeni. Eram aici în Indiana, născut în Kentucky, astfel eram un kentuckian pentru aceşti copii de aici. În familie, toţi băieţii, aproape, fumau şi beau şi de toate, în afară de mine. Şi eu am fost-am fost un repudiat în familie, şi un repudiat în şcoală, şi la lucru am fost un repudiat, şi oriunde m-am dus am fost un repudiat. Şi apoi în cele din urmă când l-am găsit pe Cineva care m-a iubit cu adevărat, Isus, şi El a spus, "Eu îţi voi da mame şi taţi, fraţi, surori, şi prieteni."

E-16 Şi atunci lucrul ciudat cum că profeţii Lui mari înţelepţi, cum lucrează El lucrurile în ai Lui. Pare că acea dragoste are un sentiment ciudat la aceasta; nu un sentiment, ci o-o reacţie. Şi apoi privesc printre oameni, cum El m-a chemat să fiu slujitorul Lui, şi mă uit printre oameni şi văd păcatul că se strecoară înăuntru, atunci trebuie chiar să mustru acolo cu tot ce este în mine, vedeţi, să-l rup afară. Şi aceea face ca să pară dur pentru... pentru felul meu de a privi la aceasta, păi, ca să spun acele lucruri. Dar, totuşi, jos în profunzime, dragostea adevărată funcţionează aşa. Vedeţi, dragostea adevărată.

E-17 Acum, dacă băieţelul vostru sau fetiţa voastră se joacă în stradă pe unde trec maşini, şi tu ştia-i că mai devreme sau mai târziu ei urmează să fie loviţi. Acum, dacă el spune, "Păi, Tata, eu vreau să fiu aici afară," ai spune tu, "Binecuvântată-ţi fie inimioara, Junior, tu doar continuă şi joacă-te în stradă"? Acela nu este un tătic adevărat. Dacă voi trebuie să-l smuciţi pe acel micuţ şi să-i daţi o bătaie la fund, să-l certaţi, să-l legaţi, orice altceva, să-l ţineţi departe de acea stradă, el va fi ucis. Este aşa? Păi, aşa este cum trebuie să faceţi cu Evanghelia. Trebuie să scuturi şi să împingi, şi-şi-şi să încerci să faci tot ce poţi ca să ţi oamenii aliniaţi. Acum, sper că fiecare înţelege asta în felul acela. Eu-eu doar sunt încrezător că într-o zi aici după ce este tot gata şi atunci când vălurile vor fi date la o parte dinaintea feţei noastre, vom înţelege atunci.

E-18 Frate Way, eu... acea Biblie bună pe care tu şi Sora Way mi-aţi dat-o cadou de Crăciun, aceea doar va fi un lucru bun în care să-mi păstrez notiţele în loc de un carnet ca acesta, când voi avea o şansă să le bat la maşină. Nu vreau să scriu, pentru că nu îmi înţeleg prorpiul meu scris, şi atunci cum o va face altcineva? Le-am spus că am o stenografie de-a mea proprie. Şi trebuie să o studiez eu însumi să înţeleg ce am spus. Şi eu-eu o voi avea bătută la maşină într-o zi. Este o Biblie cu foi detaşabile, unde poţi chiar să iei ca aici. Eu am două texte aici în această dimineaţă, două locuri de unde vreau să citesc. Şi în această Biblie pe care mi-a dat-o el, tu o tragi afară aşa, şi poţi lua o pagină din Genesa, Apocalipsa, de oriunde, şi să le pui ambele împreună, şi să le citeşti de pe ele în acest fel, vedeţi. Şi apoi înapoi aici în spate un loc mic cu o pagină albă, te poţi duce drept înapoi la ele, la toate Scripturile notate despre acel mesaj şi lucruri. Este minunat. Astfel sper să câştig multe suflete la Cristos cu aceasta.

E-19 Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi. Vreau să spun din nou privitor la cadourile frumoase de Crăciun care mi le-aţi dat fiecare. Biserica mi-a dat un costum nou, oh, cum apreciez aceasta! Şi am primit două costume noi de Crăciun. Fratele meu, biserica mică de jos din Macon, Georgia, acolo jos, Fratele Palmer, mi-a trimis un costum nou. Şi tabernacolul mi-a dat un costum nou, şi sunt aşa de multe lucruri frumoase ce mi s-au dat, şi-şi daruri de Crăciun în linia banilor. Care, divizia impozitului pe venit îmi spune că dacă este un cadou de Crăciun şi scrie "Cadou de Crăciun" sau un "Cadou de Zi de Naştere," orice, tu îl poţi accepta; altfel că eu trebuie să... aceasta-aceasta se duce în lucrare, ceea ce este în regulă. Şi eu cu siguranţă vă mulţumesc la fiecare în parte, soţia şi cu mine, şi copiii, şi noi toţi exprimăm gratitudinea noastră la fiecare, la fiecare din voi, atât de drăguţi. Ne-ar fi plăcut să ne întoarcem şi să vă dăm la fiecare din voi un cadou în schimb, dar tu doar nu poţi face aceea, voi ştiţi, tu doar... Vai, eu-eu nu aş putea face aceea. Doresc să fi putut, dar eu-eu doar nu aş putea. Sunt sigur că înţelegeţi. Şi ştiu că acela este sentimentul fratelui meu preţios care stă aici, de asemenea. Noi chiar simţim că oamenii ne iubesc aşa, noi îi apreciem.

E-20 Acum, să ne aplecăm capetele acum pentru rugăciune, şi să ne pregătim, să începem Mesajul din această dimineaţă.
În Prezenţa viului Dumnezeu venim acum, sobri, şi în temere de El, venim în Numele Domnului Isus, ştiind că nu am putea veni şi să spunem, "Acum, Tată, iată-l pe William Branham, sau, Orman Neville," sau oricine am putea fi, noi am fi respinşi repede. Dar noi avem asigurarea că El a spus, "Dacă cereţi Tatălui orice în Numele Meu, vă va fi dat." Astfel eu nu presupun că aş putea primi, folosind numele meu, ceva de la El. Dar ştiu că atunci când folosesc Numele Fiului Lui, atunci îmi primesc petiţia, căci este în El în cine mă încred eu. Este în El că trăim şi ne avem existenţa. Şi suntem recunoscători în această dimineaţă, Dumnezeule, pentru tot ce înseamnă El pentru noi, şi aceea este viaţa şi existenţa noastră completă.

E-21 Eu Îţi mulţumesc pentru această biserică mică, pentru păstorul ei, şi pentru administratori şi diaconi, toţi membri. Şi sunt recunoscător pentru Duhul Sfânt care veghează asupra lor. Fie ca acel Duh Sfânt măreţ să-i călăuzească în mod continuu şi să-i ghideze pe căile pe care El doreşte ca ei să meargă. Citind în Testamente, Vechiul şi Noul, şi de asemenea în epoca Niceeană, şi cum când boala a lovit printre sfinţi, biserica toată a mers împreună, cu o singură inimă au chemat după Dumnezeu, şi petiţia lor le-a fost acordată. Fiecare din ei ca membri ai Trupului lui Cristos, cu post şi rugăciune, şi Dumnezeu a auzit şi a răspuns rugăciunii. Tată, fie ca această bisericuţă să fie aşa de legată în legăturile dragostei unii pentru ceilalţi şi Duhul Sfânt, până va deveni ca una din acelea, că acolo să nu fie conflict printre noi în acest an care vine. Fie ca acolo să fie chiar o aşa dragoste evlavioasă, şi fiecare să umble pe calea lui Cristos, până când mulţi pelerini osteniţi de-a lungul drumului să vină şi să fie mântuiţi. Fie să fie spus căci când se intră pe uşile acestei clădiri mici, că Prezenţa lui Dumnezeu te întâmpină cu o primire dulce. Îndepărtează boala din mijlocul nostru, Doamne.

E-22 Şi noi suntem recunoscători că avem inimi înfometate să audă Cuvântul Tău. Continuă să înfometezi inimile noastre după Tine, Doamne. Cum David din vechime a spus, "Cum gâfâie cerbul după izvorul de apă, aşa însetează sufletul meu după Tine." Gândindu-ne la micuţul căprior, cerbul cum l-am numi noi azi, că el a fost sfâşiat de câini sălbatici, şi sângerează. El îşi pierde viaţa, şi trebuie să găsească apă dacă se aşteaptă să existe. Odată ce găseşte apă, viaţa lui este reînnoită. Fie ca noi să fim aşa însetaţi, Doamne, că noi trebuie să îl avem pe Cristos dacă existăm, trebuie să îl avem pe Cristos dacă devenim Biserica pe care noi o cerem. Dacă trăim vieţile care vrem să le trăim, trebuie să îl avem pe Cristos sau vom muri.

E-23 Acum aşa cum deschidem Cuvântul Tău în această dimineaţă, ca să găsim consolare şi pietre de trecere, ca să ne ducă mai aproape de El, mă rog, Tată, ca Duhul Sfânt să ne deschidă Cuvântul, ca noi, Doamne, ca slujitori ai Tăi, să fim mai bine echipaţi ca să facem faţă noului an. Căci cerem aceasta în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-24 Acum, gândindu-mă în această dimineaţă că pe baza faptului că este anul nou, m-am gândit că poate ar fi bine să las deoparte Mesajul meu de Anul Nou până deseară, şi să merg înapoi aici la câteva Scripturi de şcoală Duminicală, şi să iau un text din care să vorbesc pentru o vreme, despre unul din cele mai vitale subiecte de care ştiu din Biblie. Este o Doctrină pe care Domnul nostru a propovăduit-o întâia oară, prima Doctrină care Isus a propovăduit-o, şi presupun că ar fi bine să o facem învăţătura noastră de început de an.

E-25 Acum, vă este frig la careva dintre voi, ridicaţi-vă mâna, simţiţi un pic de rece? M-am gândit că am simţit aici. Doc, oricunde te afli, dă mai tare la centrală doar puţin, pentru că simt eu aici mişcându-mă în jur. Ştiu că sunteţi meniţi acolo, unii dintre voi oameni, mai ales cu copiii.

E-26 Acum să ne întoarcem în Bibliile noastre în această dimineaţă, la Efeseni, al 4-lea capitol din Efeseni şi să începem să citim la al 11-lea, al 11-lea verset din capitolul al 4-lea din Efeseni. Şi apoi vom întoarce apoi de atunci, de acolo, la Ioan 3:1-12, şi citim în două locuri în Scriptură. Citim acum din al 4- lea capitol din Efeseni, şi al 11-lea verset, începând.
Şi el a dat pe unii, apostoli; pe alţii, profeţi; ... pe unii, evanghelişti; şi pe unii, păstori şi învăţători;
Pentru desăvârşirea sfinţilor, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos:
Până vom ajunge toţi în... unitatea credinţei, şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, spre cel desăvârşit, un om desăvârşit, până la măsura staturii plinătăţii lui Cristos:
Ca de acum înainte să nu mai fim copii, aruncaţi încoace şi încolo, şi purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor, şi prin şiretenia iscusită, prin care ei stau la pândă să amăgească;
Ci vorbind adevărul în dragoste, să putem creşte către el în toate lucrurile, care este capul, chiar Cristos:
Pentru care tot trupul este bine închegat împreună şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, potrivit cu lucrarea eficace în măsura fiecărei părţi, făcând creşterea trupului spre zidirea acestuia în dragoste.

E-27 Acum, am citit asta aşa ca să vă dau ceva să studiaţi după ce ajungeţi acasă. Acum voi citi textul meu din Ioan 3, o Scriptură foarte cunoscută.
Şi acolo era un om dintre Farisei, cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor:
Acesta a venit la Isus noaptea, şi i-a zis, Rabi, noi ştim că tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu: căci nimeni nu poate face aceste miracole pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.
Isus i-a răspuns şi i-a zis, Adevărat, adevărat, Eu îţi spun, Că dacă un om nu se naşte din nou, el nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.
Nicodim i-a zis, Cum se poate naşte un om când el este bătrân? poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască?
Isus răspunzând, i-a răspuns, Adevărat, adevărat, Eu îţi spun că, Dacă un om nu se naşte din apă şi din... Duh, el nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
Ce este născut din... carne este carne; şi ce este născut din ... Duh este duh.
Nu te mira că Eu îţi spun, Tu trebuie să te naşti din nou.
Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul acestuia, dar nu poţi şti de unde vine, sau încotro merge: tot aşa este cu oricine care este născut din Duhul.
Nicodim a zis, a răspuns şi i-a zis, Cum pot fi aceste lucruri?
Isus a răspuns şi i-a spus, Tu eşti un învăţător din Israel, şi nu pricepi aceste lucruri?
Adevărat, adevărat, Eu îţi spun, că Noi vorbim ceea ce ştim, şi mărturisim ceea ce am văzut; şi tu nu pricepi mărturia noastră.
Dacă Eu ţi-am spus despre lucruri pământeşti, şi tu nu crezi, cum vei crede tu, dacă Eu îţi spun... lucruri cereşti?

E-28 Acum, Dumnezeu să binecuvânteze Cuvântul Lui. Şi vreau să iau subiectul în această dimineaţă din cea dintâi Doctrină a lui Isus. Cea dintâi Doctrină a lui Isus, a fost: Tu Trebuie Să Te Naşti Din Nou. Aceea a fost cea dintâi Doctrină a Lui. Acum, în felul unei şcoli Duminicale, aşa ca să nu predic şi să răguşesc pentru deseară, m-am gândit în inima mea că aceasta este ceva care pare nedumerit, şi pentru oameni, noi auzim aşa de mult despre aceasta tot timpul, şi m-am gândit că ar fi bine în dimineaţa aceasta dacă noi doar vom cerceta acest subiect, să-l clarificăm. Şi acela este primul început: Tu Trebuie Să Te Naşti Din Nou. Şi este unul foarte profund.

E-29 Şi noi-noi aflăm că există aşa de multe înţelesuri diferite pe care oamenii le pun la aceasta. Aproape toate bisericile spun că tu trebuie să te naşti din nou, dar fiecare are a lor-interpretarea lor diferită la aceasta, ce înseamnă a fi născut din nou. Aş putea merge la biserica Metodistă în această dimineaţă, ei spun, "Noi credem că tu trebuie să fi născut din nou." Cum interpretaţi voi aceasta? Mă duc la biserica Baptistă, "Şi noi credem că trebuie să fi născut din nou." Cum interpretaţi voi aceasta? Şi aş merge la fiecare biserică, şi noi am afla, dacă am merge la toate cele nouă sute de denominaţiuni diferite de biserici, vor fi nouă sute de interpretări diferite. Astfel, văzând că există aşa de multe interpretări diferite, şi totuşi o Doctrină Biblică, acolo trebuie să fie, şi este, un Adevăr pe undeva.

E-30 Astfel, acum amintiţi-vă, nu a spus, "Tu s-ar cuveni să fi născut din nou," ci "tu trebuie!" Acum, noi, ca popor vorbitor în Engleză, înţelegem ce înseamnă cuvântul trebuie, aceea este, "este în mod absolut, tu trebuie să o faci." Vedeţi, este o necesitate! Nu "tu ar trebui să, tu ai fi făcut mai bine dacă o făceai," ci "tu trebuie să fi născut din nou!" Oh, dacă am fi putut măcar să luăm acel cuvânt în această dimineaţă şi să-l examinăm, ce înseamnă, cum că este total imposibil... Şi atunci dacă este atât de esenţial şi atât de important, că este total imposibil să intri în Împărăţia Cerului, sau măcar să O vezi, până când nu eşti născut din nou, şi aşa de multe interpretări diferite a acelui cuvânt, născut din nou, noi ar trebui să căutăm cu toată inima noastră, ca să aflăm ce înseamnă.

E-31 Nu este o persoană aici înăuntru care să vrea să meargă la chin, nu este nimeni. Şi voi nu conduceţi sute de mile, pe drumurile îngheţate, şi vă cheltuiţi venitul, banii voştri, doar ca să veniţi la biserică aici să, ei bine, să spunem, să daţi mâna cu oamenii (deşi vă place să faceţi aceea), şi să-l auziţi pe păstor şi pe mine şi alţi slujitori vorbind Cuvântul (voi aveţi aceea oriunde vă aflaţi, păstori, slujitori, exact ca şi noi, slujitori ai lui Cristos), dar este ceva care vă atrage aici, şi la acest loc în mod special. Astfel, este datoria noastră ca păstori, să vedem că această turmă este hrănită, şi hrănită corect, pentru că Dumnezeul Atotputernic ne va cere sângele vostru de pe mâinile noastre. La ziua Judecăţii, noi vom răspunde de voi. Astfel, văzând această mare responsabilitate enormă care este pusă asupra noastră, şi Dumnezeu ne-a dat oameni care ne iubesc şi vin să ne asculte, atunci noi ar trebui să petrecem timpul nostru în mod constant în veghere pentru sufletele voastre. Şi când vedem primul lucru mic ce apare care nu este corect, este datoria noastră să venim la acea persoană, pentru că noi suntem păstori care păzim acea oaie. Şi dacă eu văd acea oaie mâncând dintr-o bălărie care o va ucide, mai bine o conduc departe de acea bălărie; smulg imediat buruiana de la aceasta ca să nu ajungă la ea, pentru că va ucide oaia.

E-32 Şi se ştie în ţările Occidentale o buruiană care un, un animal o poate mânca, se numeşte buruiana nebună. Nu ştiu dacă cineva a auzit vreodată de aceasta sau nu, o buruiană nebună. Da. Un cal poate mânca aceea, şi chiar nu poţi face nimic cu el. El doar devine un proscris. Nu poţi pune o şa pe el, şi nu poţi face nimic cu el. Este numită "buruiana nebună." Şi trebuie să îţi-îţi ţi animalele departe de acea buruiană. Şi dacă va cauza un cal să mănânce ceva, dacă un cal, adică, va mânca ceva care-l aruncă în această condiţie, în acest spasm, păi, tu ai fi un cowboy foarte slab ca să laşi calul tău să mănânce o buruiană, buruiana nebună. Aceasta arată că ţie nu îţi pasă.

E-33 Şi un păstor adevărat, un slujitor adevărat al lui Cristos va fi un exemplu foarte slab al lui Cristos, să vadă oaia să mănânce ceva care o va îndepărta, sau care îl face un proscris înaintea lui Dumnezeu, un încălcător al Cuvântului Lui, un încălcător al poruncilor Lui. Tu nu ar trebui să faci aceea. Tu ar trebui să urmăreşti aceea foarte atent.

E-34 Astfel această Doctrină importantă a lui Isus care este scrisă aici înaintea noastră, în Biblie, "Tu trebuie să te naşti din nou." Sunt aşa de multe versiuni diferite privitor la aceasta, după cum am spus mai înainte, încât, m-am gândit în această dimineaţă, pentru mulţi care m-au întrebat ce a însemnat şi cum puteau ei să devină un Creştin adevărat, atunci m-am gândit că poate doar vom aborda subiectul şi îl vom face pe cât de clar ştiu eu să vi-l dau. Şi nu este în felul unei predici, este în felul învăţăturii de şcoală Duminicală, ca oamenii să poată primi Mesajul. Acum, multe interpretări despre "născut din nou."

E-35 Şi acum spun aceasta, şi ştiu că merge pe bandă, şi vreau să spun aceasta la păstorii care poate vor primi această bandă. Presupun că poate doar puţin diferit de cum biserica obişnuită o învaţă, eu învăţ şi cred, şi cred că pot dovedi suficient cu Scriptura, că eşti născut din Duh şi apoi botezat în Trup de către Duhul Sfânt.

E-36 Acum, multe din ele învaţă că doar a veni sus şi să fi recunoscut înaintea adunării, şi aşa mai departe, ca un-ca un păcătos, că tu vrei să îl accepţi pe Cristos ca Mântuitor personal, că aceea este Naşterea nouă. Mulţi cred că botezul în apă este Naşterea nouă. Şi unele dintre ele cred că tu eşti-eşti născut din apă când eşti botezat în apă. Şi sunt aşa de multe versiuni diferite despre aceasta. Mulţi din ei, mulţi cred că a recita un crez şi a crede într-o doctrină a unei biserici, doar accepţi şi spui, "Eu cred în sfânta biserică de Cutare-şi-cutare. Şi-şi cred că Dumnezeu este Mântuitorul oamenilor, şi aşa mai departe. Şi de azi înainte, eu-eu devin un membru al acestei biserici, şi să am părtăşie cu Creştinii." Ei cred că aceea este "născut din nou."

E-37 Şi deşi crezul pe care ei îl recită, eu nu cred că noi am putea critica aceasta, unele dintre ele sunt pure şi sfinte, unele dintre ele sunt adevărate Scriptural, dar Scriptura nu este aplicată în locul potrivit. Şi, chiar aplicând Scriptura, cred că noua Naştere este ceva dincolo de aceea. Chiar dacă oricât de bine intenţionaţi aţi fi, eu cred ceva că noua Naştere este cu mult dincolo de intenţiile voastre bune şi gândurile voastre, minţile, este dincolo de aceea.

E-38 Nu vreau să spun aceasta pentru ca să fie profanator, şi nu arunc ceva critici la nici o organizaţie de biserică, dar mult din aceasta îmi aminteşte de un-de un-un Iudeu, o mică... este o glumă. Şi eu nu cred că ar trebui să fie spuse glume la amvon, nu este un loc pentru o glumă. Şi deci ca să aduc această afirmaţie care o am în minte, nu este ca o glumă, dar ca să vă expun o exprimare la ce vreau să spun. Că un preot Catolic odată s-a dus acasă cu o... Vinerea, cu un convertit nou la biserica Catolică. Şi convertitul Catolic a prăjit o şuncă, şi a spus, "Părinte, îmi pare rău, după ce îmi vine aducerea aminte, că este Vineri. Dar cred căci conform cu marea noastră doctrină a bisericii, că odată am fost un Iudeu, şi tu ai stropit ceva apă sfinţită pe mine şi m-ai schimbat din Iudeu în Catolic. Acum ar trebui să stropesc puţin din aceeaşi apă pe această şuncă şi să fac un peşte din aceasta." Acum, aceea este, spunând că aceea nu o face un peşte. Aceasta încă este şuncă, nu contează cât de sfântă se pretinde a fi apa.

E-39 Şi nu contează cât de mult încercăm noi să credem că suntem corecţi în a spune un crez sau frecventând o biserică, tu încă eşti ce erai până când nu eşti de fapt născut din nou din Duhul lui Dumnezeu. Aceasta nu te schimbă. Crezul tău, înscrisul la biserică, sau schimbându-ţi ideile, sau intenţiile tale bune, deşi pe cât de bune ar părea, încă nu este corect. Există ceva ce trebuie să se întâmple, noua naştere este o experienţă, ceva care are loc. Deci nu este aceea care aduce noua naştere. Acum, bisericile diferite, ar spune, "Bine, tu accepţi aceasta sau crezi aceea, şi este în regulă." Dar nu este.

E-40 Acum, pentru început, pentru a baza în urmă, motivul că noi trebuie să fim născuţi din nou este pentru că Biblia ne învaţă că noi am fost "toţi născuţi în păcat, formaţi în nelegiuire, şi veniţi în lumea aceasta vorbind minciuni." Atunci aceea ne arată că natura noastră, de la început, este păcătoasă de la început. Noi nu suntem buni, de la început. Astfel noi nu putem pretinde nimic prin iscusinţa noastră, sinceritatea noastră, sau cât de mari suntem noi, sau cât de mici suntem, sau orice altceva, noi suntem întru totul greşiţi, de la început. Şi nu este nimic privitor la aceasta ce am putea face. Nu puteţi... Isus a spus, "Cine, îngrijorându-se, poate adăuga o sta-... unul la statura lui, un cot la statura lui?" Poti să te îngrijorezi cât vrei, să-ţi faci câte vise vrei, să o citeşti, să o studiezi, să o examinezi, şi orice altceva, şi nu te poţi ajuta o iotă. Astfel aceea doar o aruncă toată afară. Sunt aşa de bucuros că o face, căci dacă era lăsat pe seama de a şti ceva, deştepţi, noi sărmani oameni neşcolaţi am fi fost lăsaţi pe dinafară, deci nu am fi avut nici o şansă. Dar Dumnezeu a schimbat aceasta, sau nu a avut-o niciodată în acel fel de la început. Bisericile întotdeauna o fac complicată. Dumnezeu o face simplă. Astfel este adusă jos la un loc unde noi toţi putem vedea, noi toţi o putem avea. Este pentru oricine vrea.

E-41 Acum, acum, un om nu l-ar putea salva pe celălalt. Acum, nu contează ce încearcă oricine să spună, nici un om nu-l poate salva pe celălalt. Indiferent de cât de deştept, ce este slujba lui, fie el un păstor, preot, episcop, cardinal, sau papă, el nu poate avea nimic de a face cu salvarea vieţii nici unui om, pentru că el însuşi este un păcătos, născut în păcat, format în nelegiuire, venit în lume vorbind minciuni. El este un mincinos de la început, şi orice cuvânt pe care l-ar spune ar fi o minciună dacă era contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu şi planul lui Dumnezeu.

E-42 Dar Dumnezeu a făcut un plan pentru om să fie salvat. Şi omul nu poate adăuga nimic la acel plan. Este planul lui Dumnezeu. Şi acela-i planul pe care noi, vrem să-l studiem în această dimineaţă. Care este planul lui Dumnezeu? El a spus, "Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, al Meu să fie Adevărul." Aşadar, noi nu am îndrăzni să schimbăm nici o propoziţie, să o facem altceva. Indiferent de cât de mult ritualurile noastre şi aşa mai departe se citesc, noi trebuie să uităm aceea. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar nu poate fi făcut în nici un alt fel. Dumnezeu are un plan, El a făcut un plan.

E-43 Şi, amintiţi-vă, pentru primul lucru, până nu eşti născut din nou tu niciodată nu vei înţelege. De două ori El a vorbit aceasta. "Dacă un om nu este născut din nou nu poate intra în Împărăţie." "Dacă un om nu este născut din nou el nu poate nici măcar să vadă Împărăţia." Acum, aceea este punctat, de asemenea. Cuvântul, în formarea tuturor acelor cuvinte, ei îmi spun că ei au trebuit să le scrie, ei, şi când ei spun, "adevărat, adevărat," aceea este o punctare, ca o-o-o majusculă. "Adevărat, adevărat, Eu vă spun!" Şi cuvântul într-un loc, sau în multe locuri, este tradus "absolut." "Absolut, absolut, Eu vă spun!" Cine a spus aceea, un cardinal, preot, păstor, evanghelist, papă? Dumnezeu Însuşi! Acum, nu există scuze. El în nici un fel, în nici un fel deloc, nu poate în nici un alt fel, indiferent de cât de important este el, care este numele lui, cât de mare este el, sau cât de popular este, el nici măcar nu poate înţelege Împărăţia lui Dumnezeu până când nu este născut din nou. Este un subiect mare. "Adevărat, adevărat Eu îţi spun!" Priviţi. Mergeţi luaţi traducerea Greacă, voi veţi afla, nu vedeţi cu "ochii" voştri, voi vedeţi cu "inima" voastră. Vedeţi, nu puteţi vedea Împărăţia lui Dumnezeu cu ochii voştri, pentru că este o Împărăţie Spirituală. Vedeţi? Cu alte cuvinte, "Nu vei fi în stare niciodată să înţelegi Împărăţia lui Dumnezeu până când nu eşti născut din nou." Este toată o taină nelămurită. Şi când eşti născut din nou, planurile Împărăţiei, Împărăţia Însăşi, devine reală pentru tine.

E-44 Ca un constructor ca să construiască o clădire, dacă el nu poate citi un proiect nu este nevoie de el să încerce să construiască o clădire, dacă el nu înţelege proiectul. Şi atunci când el înţelege proiectul, atunci el ştie cum să construiască clădirea. Acela-i-acela-i felul cum este. Aceea-i ce se întâmplă privitor la clădirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Tu trebuie să înţelegi Proietul, şi tu nu vei şti Proiectul până nu eşti născut din nou. Şi când eşti născut din nou şi apoi tăgăduieşti Proiectul, ce are loc?

E-45 O fetiţă drăguţă care recent... Eu umblam cu mama ei când eram tineri. Şi ea era o femeie drăguţă, frumoasă. Numele ei este Huff acum, numele ei era Lee înainte să fie măritată. Când eu păstoream Biserica Baptistă Milltown, ei aparţineau la Biserica Fraţilor Uniţi, dar, oh, lor le-a plăcut de mine foarte mult. Şi ea... eu umblam cu ea. Ei locuiau foarte departe sus în spate la Fratele Wright de aici. La... Şi eu mergeam la ei acasă, şi fetiţa era o fetiţă foarte dulce, şi era o mică prietenă pentru mine. Şi Fratele Lee, un om bun, loial bisericii, perspectiva Fraţilor Uniţi a bisericii, şi într-o seară m-a invitat să mă duc acasă cu el şi să rămân toată noaptea. Şi am spus, "Frate Marrion, eu aş-aş fi bucuros să fac aceea." Şi astfel după terminarea serviciului, ei bine, fata şi cu mine ne-am urcat în maşină şi am mers înainte. Şi eu a trebuit să deschid o duzină de porţi, eu cred, mergând pe versantul dealului, şi în sus, să ajung la o casă mare veche de buşteni. Ei bine, am stat în curte şi am aşteptat după mama şi tatăl ei, şi sora mai mică, să vină sus. Când au ajuns, am intrat cu toţii şi am avut o mică masă în seara aceea. Mama a scos câte ceva şi noi am mâncat, şi-şi tatăl şi cu mine am dormit împreună la parter, într-un pat mare de pene, şi-şi cu o saltea de paie dedesubt, ştiţi, foarte bun de dormit. Este mai bun decât oricare din aceste saltele de Beautyrest care le obţineţi, eu vă spun asta. Şi astfel noi... Mama şi cele două fete s-au dus la etajul de sus.

E-46 Şi în acea noapte în timp ce noi eram întinşi acolo, Fratele Lee a avut un vis. Şi el întotdeauna a dezbătut cu mine privitor la botezul în apă în Numele Domnului Isus Cristos. El nu a crezut Aceasta. Şi el era un constructor. Astfel el a spus, "Frate Branham, eu tocmai am visat un vis." Şi a spus, "Am visat că am mers sus la New Albany. Şi construiam casa unui om, şi el mi-a dat proiectul. Dar când am văzut un anume fel cum a tăiat el ferestrele lui şi a pregătit un anumit loc, am spus, 'Aceea nu este bine. Aceasta doar nu poate fi bine. Aceasta-i contrar. Aceea, aceea nu este bine.' Astfel eu am construit-o în modul cum am crezut eu că era bine. Şi când s-a întors el din Florida, din vacanţa lui, aveam casa lui aproape gata."

E-47 "El se uită la casă, şi se duce şi ia proiectul şi se uită la acela, şi a spus, 'Hei, tu mi-ai construit greşit casa!'"
"Şi eu i-am spus, 'Nu, eu nu ţi-am construit greşit casa."' "Ce-i cu acest aşa-şi-aşa un loc?"
"Ei bine," a spus, "aceea de fapt nu aparţine acolo."

E-48 "A spus, 'Dărâm-o! Dacă te aştepţi ca eu să te plătesc, tu o vei construi în felul cum spune proiectul."'

E-49 Şi el a spus, "Ce gândeşti tu despre aceasta, Frate Branham?"

E-50 Am spus, "Este un pârâu care curge chiar aici mai jos de casă." Şi noi am mers la acesta.
El a spus, "Eu nu vreau ceva ce trebuie dărâmat în acea zi."

E-51 Am spus, "Pune-o în regulă, acum. Ridic-o conform cu Proiectul! "

E-52 Cum a fost folosi tor, chiar recent una din ale lui... Apoi fiica lui s-a căsătorit cu un băiat bun, bărbat plăcut. El este un maşinist aici la lucrările de bărci, şi băiatul şi-a avut tăiate degetele jos în acest fel, un om bun. Şi ei au o familie bună, trei fetiţe, şi una din ele este... toţi Creştini, şi ele cântă în trio. Dacă noi avem cândva o adunare aici ele vin să cânte pentru noi. Şi una din fetiţe s-a specializat în muzică la pian, şi a fost o învăţătoare de muzică clasică când ea era doar un copil, în vârstă de cincisprezece, şaisprezece ani. Şi copiii la şcoală s-au apucat să o tachineze cu privire la diferite lucruri, şi pentru că era o Creştină, şi aceasta i-a provocat nervozism şi i-a cauzat o cădere, şi ea şi-a pierdut mintea. Şi au dus-o în Louisville, şi urma să o ducă la institutul de boli mintale Lunea ce urma. Şi ei nu au vrut, doctorii nu au vrut să mă lase să o văd. Şi m¬am dus acolo ca vizitator şi am şezut pe marginea patului cu mama şi tatăl. Şi în timp ce şedeam acolo, Duhul Sfânt s-a mişcat în, acest, Sanatoriu Doamna Noastră a Păcii în Louisville, unde iau ei pacienţii nevrotici, şi când încă este o speranţă pentru ei. Atunci, dacă ei nu pot face nimic pentru ei, îi trimit la Madison, Indiana. Şi fata trebuia să meargă la Madison în acea săptămână, ei... ea nu mai putea fi ajutată. Şi şezând acolo, o viziune a venit înaintea noastră, şi i-a vorbit fetei în Numele Domnului Isus. Şi mama m-a apucat de genunchi, s-a întins sus şi l-a prins de mână pe soţul ei, şi a spus, "Aceasta niciodată nu este greşit!"

E-53 Am spus, "Doar nu te îngrijora, ea va fi bine." Am părăsit repede clădirea.

E-54 În acea seară la ora nouă, telefonul a sunat, sau cred că era puţin înainte de nouă, înainte să vin la biserică în acea seară. Aceasta a fost Duminica. Şi tatăl, cu inima lui aşa de bucuroasă, a spus, "Nu puteam merge acasă, păstrând vestea bună, Frate Branham." A spus, "A venit doctorul şi a examinat-o pe fata mea. A spus, 'Cei s-a întâmplat? Ea poate merge acasă mâine."' Când mama zăcea moartă acum câteva săptămâni, acolo trio-ul a fost jos acolo, fata cea mică pe cât de frumoasă putea fi, ea şi prietenul ei, drăguţi. Oh, eu vă spun, Proiectul! Cuvântul lui Dumnezeu este Cel care explică programul despre cum trebuie noi să fim născuţi din nou.

E-55 Mai întâi, ne recunoaştem păcătoşi şi vrednici de condamnare. Şi noi toţi suntem născuţi în păcat şi formaţi în nelegiuire, nu este nici o parte bună în noi. Minţile noastre sunt rele, sufletul nostru este coruptibil, gândirea noastră constantă este rea, fiecare gând imaginar al minţii unui om este rău, un păcătos, şi trupul nostru de asemenea este slab, duhul nostru nu este bun, şi noi suntem doar plini de corupţie. Şi cum ar putea un lucru coruptibil să aducă un alt lucru bun dintr-unul coruptibil? Daţi-mi voie să spun aceasta, că în Iov, al 14-lea capitol, el a spus, "Văzând că omul este născut dintr-o femeie, este plin de durere şi necazuri, totuşi el apare ca o floare, şi se vestejeşte." Şi în continuare, după cum profetul continuă să vorbească, a spus, "Cine poate scoate un lucru curat dintr-unul necurat? Nimeni!" Îi dai drumul la găleata ta în fântână şi tragi afară o găleată de apă, şi este stătută, miroase urât; te uiţi în aceasta, şi este noroioasă, şi sunt viermi mici în acea apă, nu există nici o cale deloc să-ţi pui din nou găleata înapoi şi să ai o găleată curată. Toată fântâna este contaminată. Şi tot sufletul, mintea şi trupul omului sunt contaminate cu păcat. El este născut în păcat, fizic, format în nelegiuire, şi vine în lume vorbind minciuni, astfel că sufletul lui este contaminat. Nimic bun! Unul nu îl poate răscumpăra pe celălalt, pentru că este tot greşit. Şi nu poţi lua o găleată plină de apă aici, care este contaminată, şi o altă găleată plină care este contaminată, şi să le amesteci împreună, tu ai obţine mai multă contaminare. Nu există nici o purificare pentru aceasta.

E-56 Dar Dumnezeu a hotărât să îl salveze pe om. "El a pus asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturora." Pedeapsa păcatului, în care tu eşti născut pedeapsa păcatului, este moartea. Păcatul este moarte. Şi pedeapsa a fost aşa de mare că nu există nici unul dintre noi care să-l fi putut ajuta pe celălalt, astfel a trebuit să fie Cineva Care putea să plătească această pedeapsă.

E-57 Ce-i dacă, în această dimineaţă, pedeapsa de a pleca din această sală ar fi fost de o sută de miliarde de dolari? Nu ar fi nimeni din noi care să poată pleca, căci nu este nici unul din noi care să deţină atât de mult. Dar atunci dacă ar veni unul înăuntru care ar deţine suficient ca să plătească pentru noi toţi!

E-58 Este nevoie de Cineva. Noi nu o putem face. A fost nevoie de Cineva Care a fost vrednic. Oh, cum aş vrea să mă fi putut opri aici pentru o vreme, şi să mă întorc înapoi şi să o iau pe Rut şi Naomi, şi să arăt cum răscumpărătorul rudenie, ca să răscumpere proprietatea căzută, a trebuit să fie, în primul rând, vrednic, trebuia să fie o rudenie. Astfel, Dumnezeu, Duhul, Iehova, a devenit Rudenie cu noi, prin a lua o formă de trup. El a devenit Rudenie. A trebuit să fie aceea. Apoi El a trebuit să fie vrednic. Şi El este Acela Care a produs acea Fântână umplută cu Sânge, trasă din venele lui Emanuel. El a fost Acela Care a purtat nelegiuirile noastre.

E-59 Un simbol frumos am aici în Numeri. Eu am Scripturile mele scrise aici. În Numeri, simbolul frumos al acestuia este acolo, este, oh, este întru totul frumos dacă aţi putea să-l vedeţi, este şarpele de aramă înălţat în pustie. Cum că Israel, acel şarpe pentru ei a fost o muşcătură mortală, şi nu exista remediu. Nu exista un medic printre ei care să aibă remediul sau leacul. Ei aveau medici printre ei, dar nu pentru acea muşcătură. Chiar cum am spus, nu există medic printre noi care poate lecui păcatul. Este o muşcătură mortală, şi noi suntem toţi vinovaţi, toţi formaţi în fărădelege. Noi toţi suntem vinovaţi. Dar ce a făcut Dumnezeu? Ei erau vinovaţi atunci, atunci moartea trebuia să fie plătită, pedeapsa cu moartea. Dar Dumnezeu l-a pus pe Moise să ridice un şarpe de aramă, şi l-a pus pe o prăjină, că oamenii nu puteau face nimic, nu trebuiau să plătească bani, absolut nimic, nu aveau nici crezuri de recitat, nici biserici unde să se înscrie, doar "priveşte şi trăieşte." Vedeţi cât de simplu? Priveşte şi trăieşte! Nu te alătura unei biserici, fără senzaţie, nu trebuie să simţi un sentiment ciudat. Doar priveşte şi trăieşte! Asta e tot. Atât de simplu. Nu, "Dacă tu îţi poţi aminti toate cele Zece Porunci, vei trăi. Nu, "Dacă şti toate regulamentele." Doar, "Priveşte şi trăieşte." Asta-i tot ce trebuia să faci. Şi fiecare om care a privit la El a trăit.

E-60 Isus, când El a fost aici pe pământ, El a spus, vorbind cu Nicodim aici, El a spus, "După cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului." Aşa trebuie! De ce? În acelaşi fel, pentru acelaşi lucru, acelaşi scop, să facă aceeaşi lucrare. De multe ori lucrul acesta îi încurcă pe oameni când văd ei şarpele reprezentându-l pe Isus. Şarpele l-a reprezentat pe Isus, în acest fel, aţi observat că şarpele era mort? Nu era viaţă în acesta. Isus a murit. Ca şi Cain, când l-a ucis pe Abel, Abel a murit pe altar cu jertfa lui; după ce Abel a oferit jertfa lui şi şi-a ucis jertfa pentru păcatul lui, apoi el a murit pe acelaşi altar cu jertfa lui. Ca să fi născut din nou, tu trebuie să mori pe altar cu Jertfa ta, tot atât de mort cât a fost şi El. Şi tu eşti născut din nou. Şarpele nu a avut viaţă în el.

E-61 Şi tu spui, "De ce a fost acesta de aramă?" Arama reprezintă judecată, judecată Divină. Aţi observat în Biblie, în Vechiul Testament, altarul era făcut din aramă, unde era arsă jertfa? Arama vorbeşte de judecată. Ca Ilie, în zilele lui, el s-a dus să se uite la cer, să vadă dacă venea ceva ploaie după rugăciunea lui, şi a spus, "Cerul arată ca arama." Ce a fost aceasta? Judecată Divină peste un popor necredincios, o naţiune necredincioasă care l-a părăsit pe Dumnezeu. A fost judecată Divină, arămie! Şi şarpele însuşi, forma lui a reprezentat păcatul deja judecat, căci şarpele a fost judecat în grădina Edenului. Şi el a fost, şarpele, judecat.

E-62 Şi când noi privim la Cristos, vedeţi pedeapsa. Singurul, Dumnezeu Însuşi, făcut trup. Dumnezeu venind pe pământ, şi a luat asupra Lui păcatul nostru al tuturor, şi judecata şi mânia Atotputernicului Dumnezeu a fost vărsată pe trupul Lui, şi acolo a fost despicat la cruce. Aceea-i adevărata judecată. El a călcat teascul de vin al mâniei lui Dumnezeu, singur. Singur, El a păşit pe drum. Singur, El a murit fără nici un ajutor de la un Înger, de la un om, de la Biserica Lui, de la mama Lui, de la fraţii Lui, de la Tatăl Lui; părăsit de Dumnezeu, om şi natură. El a murit, singur, să ne arate că nici chiar natura însăşi nu ne poate ajuta în ceasul morţii. Nu există nici prieten, nici preot, nici papă, nici păstor. Este moartea. Dar acolo a fost Unul Care a preluat-o pentru noi.

E-63 Nici o viaţă în şarpe. A fost absolut cristalizat. Aceea a fost pedeapsa. El a murit până când pământul s-a ruşinat de sine. El a murit până când stelele s-au ruşinat. El a suferit încât soarele nu a vrut să strălucească. El a suferit încât luna şi-a stins luminile. El a suferit până când chiar şi elementele pământului au fost aşa de negre şi întunecate încât a fost miez de noapte atât de întuneric că îl puteai atinge. Nu a fost nimic. Nimeni nu a suferit vreodată astfel sau să poată suferi astfel, nu există nici un muritor care ar putea trece prin aceasta. Dar El a suferit. Dumnezeu a pus peste El nelegiuirea noastră a tuturora, şi a trecut judecata Lui peste El, şi El a călcat teascul de vin al mâniei a Lui Dumnezeu, singur, fără nici un ajutor. Nu a existat nimic care să-L ajute. Dumnezeu a pus pedeapsa. Totul a fost sub acea pedeapsă şi nimic nu L-a putut ajuta, pentru că noi toţi suntem vinovaţi. Nu există nici un mare preot care să fi putut veni să¬L ajute. Nu a existat nimic care să-L fi putut ajuta, nici papă, nici Înger. Totul a stat înapoi şi a privit la aceasta. Acelea au fost momentele cele mai mari care au fost vreodată în istoria lumii. El a murit până când nu a mai rămas nici un strop de viaţă în El, a devenit ca şarpele de aramă, doar un ornament cristalizat atârnând pe cruce.

E-64 Acum, apropierea de această naştere, există apropiere la aceasta. Şi să fie a te apropia de această naştere, tu trebuie să treci printr-un proces. Întocmai ca orice care trăieşte, orice care trăieşte din nou, trebuie să moară mai întâi. Şi nu îţi poţi păstra acelaşi duh. Nu îţi poţi păstra aceleaşi obiceiuri. Nu îţi poţi păstra aceleaşi gânduri. Tu trebuie să mori. Tu trebuie să mori cum a murit El! Tu trebuie să mori pe altarul Lui, cum a murit Abel cu mielul lui. Tu trebuie să mori cu Mielul tău. Tu trebuie să mori. Mori faţă de propria ta gândire, pentru a fi născut către gândirea Lui, lasă ca gândirea care a fost în Cristos să fie în tine. Tu trebuie să gândeşti gândurile Lui. Şi acum, frate, soră, daţi¬mi voie să spun aceasta pe cât de inteligent ştiu eu cum să o spun. Cum poţi tu gândi gândurile Lui şi să tăgăduieşti Cuvântul Lui, şi totuşi să pretinzi că eşti născut din nou? Doar puneţi-vă acea întrebare. Cum o poţi face? Nu poţi. Dacă eşti născut din nou, tu ai gândurile Lui. Dacă gândirea lui Cristos este în tine, atunci tu eşti o făptură nouă. Biblia învaţă aceea. Şi dacă vreun frate ar vrea, ei bine, voi aflaţi că făptură, căutaţi acel cuvânt făptură în-în Lexic, şi veţi afla că cuvântul făptură este interpretat sau tradus, "o făptură nouă," pentru că tu eşti o făptură, o fiinţă umană născută din dorinţă sexuală aici pe pământ, şi acum tu eşti o făptură nouă născută din Duh. Gândurile tale proprii sunt moarte. Ele sunt aşa de moarte încât sunt cristale ca şarpele de aramă, sau cum a murit El când cerurile şi pământul şi totul a mărturisit că El era mort.

E-65 El a murit până când a fost aşa de mort încât chiar şi Sângele Lui şi apa s-au separat în trupul Lui. Moartea Lui a fost atât de îngrozitoare încât, zic eu, lumea a avut un colaps nervos. S¬a zguduit, s-a cutremurat până când au câzut stânci din munţi. Ce putea muri astfel? Nici un papă murind nu ar cauza aceea, nici un păstor murind nu ar cauza aceea. Dar când Dumnezeu, în trup, a murit pe cruce, pământul a avut un colaps nervos, a şti căci chiar Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, pietre şi pulbere, crengi şi lemne şi pomi atârnând în pământ, şi stelele şi luna, chiar Cuvântul Lui vorbit l-au văzut pe Creatorul lor devenit trup, şi păcatul să fie vărsat asupra Lui. Mânia lui Dumnezeu s-a vărsat asupra Lui până când luna şi-a stins lumina, soarele şi-a stins lumina lui, pământul a avut o zguduitură nervoasă, un colaps. Ar fi explodat în bucăţi dacă nu ar fi fost un viitor pentru noi, totul.

E-66 Şi dacă elementele Lui de pe pământ, privind, văzând ce a avut loc, le-a zguduit la acea stare, ce ar trebui să ne facă aceasta mie şi ţie? Ce ar trebui să facă sufletele noastre când privim şi vedem ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Şi aceasta a fost tot pentru tine şi pentru mine. Ce ar trebui să ne facă nouă? Să continuăm în păcat? Să ferească Dumnezeu. Ci să ne abţinem de la păcate, şi să murim faţă de păcat. Nu vedeţi ce I-a făcut păcatul? Păcatul L-a ucis. Şi El a luat pedeapsa păcatului, ca El să poată aduce neprihănirea lui Dumnezeu ţie şi mie. Astfel când neprihănirea lui Dumnezeu vine la noi, păcatul este mort în fiinţele noastre muritoare. Oh, sper să o vedeţi.

E-67 Da, pentru a fi născut din nou trebuie să treci printr-un proces de moarte, totul o face. Luaţi un bob de porumb, dacă acel porumb se aşteaptă vreodată să trăiască din nou, trebuie să moară mai întâi. Dacă un bob de grâu se aşteaptă vreodată să trăiască din nou, este absolut imposibil... Căci, acel porumb, acel grâu, acea floare, acel pom, acea iarbă, acea legumă, tot ce se aşteaptă ca să trăiască din nou trebuie să moară mai întâi. Atunci cum veţi scăpa voi de aceasta? Trebuie să mori mai întâi. Trebuie să mori. Să mori cum? Faţă de tine însuţi, să mori faţă de tot, astfel ca să poţi fi născut din nou. Trebuie să faci aceea. Dacă tu nu mori, nu poţi niciodată să trăieşti din nou.

E-68 Şi, priviţi, aţi ştiut că în fiecare zi ceva trebuie să moară ca voi să puteţi trăi? Acum către voi Adventiştii de ziua a Şaptea care sunteţi în mijlocul nostru, mulţi oameni spun, "Eu nu aş împuşca o veveriţă, Frate Branham. Nu aş ucide un cerb sau un iepure, peşte, pentru că eu nu cred că noi ar trebui să ucidem lucruri." Fratele meu, ai ştiut că legumele şi lucrurile pe care tu le mănânci sunt de asemenea viaţă? Tu trebuie să o ucizi. Şi singurul mod în care poţi exista în această viaţă, ceva trebuie să moară aşa ca tu să poţi trăi prin viaţa muritoare a acestuia. Acum, dacă ceva trebuie să moară ca tu să poţi trăi prin viaţa muritoare al acestuia aici pe pământ, ca să trăieşti ca muritor, nu a trebuit ca Ceva să moară aşa ca prin viaţa Acestuia tu să poţi trăi Etern? Doar puneţi-vă acea întrebare. Şi Acela a fost Cristos, pentru că nici un altul nu are nemurire. Doar Fiul are nemurire. Şi El vi Se dăruieşte vouă doar prin a-L accepta. Acum, trebuie să moară.

E-69 Acum, aceea nu înseamnă să întoarcem o pagină nouă acum, în acest an nou. Tu spui, "Frate Branham, eu vin aici de mult timp. Am fost un membru al bisericii. În acest An Nou voi întoarce o pagină nouă şi încep din nou." Aceasta nu înseamnă aceea. Nu "în a întoarce o pagină nouă," dar să mori într-adevăr şi să fi născut din nou. Vedeţi? Tu trebuie să te simţi atât de vinovat când stai în Prezenţa Lui, fie că mergi pe calea Metodistă sau pe calea Baptistă, sau pe orice cale mergi, tu trebuie să fi atât de vinovat şi să te simţi atât de vinovat până când tu... Aceasta te va ucide. Aşa este. Aceasta te va-te va ucide. Viaţa ta lumească va muri chiar acolo. Tu trebuie să te recunoşti atât de vinovat în Prezenţa lui Dumnezeu până când viaţa ta lumească moare chiar acolo. Chestiunea păcatului este terminată pentru tine când tu stai în Prezenţa Lui. Când tu arăţi aşa, tu eşti sigur să trăieşti, pentru că tu mori. Şi singurul mod ca tu să poţi trăi din nou este să fi... să mori mai întâi aşa ca să poţi trăi din nou.

E-70 Acum vedeţi unde mă îndrept, nu-i aşa? Aha. Ce este naşterea, naşterea nouă. Mai întâi, să mori, ca să fi născut din nou. Şi dacă tu încă ai lucrurile din lume în tine, tu nu eşti născut din nou. Şi cum vei pretinde că eşti născut din nou şi încă cu lucrurile lumii atârnând de tine? Vedeţi? Cum o puteţi face?

E-71 Tineri Creştini zilele trecute, un grup de oameni... Eu nu spun că ei nu sunt. Dar privind la câteva poze, femei Creştine, bărbaţi Creştini, toţi iubitori, în jur unii cu ceilalţi, în costume de baie, de înot. Vedeţi? Este doar... Au spus, "Asta-i dragoste adevărată." Aceea-i adevărată murdărie! Nu este dragoste. Dragostea este exprimată diferit de aceea.

E-72 Sufletele noastre sunt puse prin credinţă pe altarul Lui de aramă, judecata lui Dumnezeu, şi jertfa noastră este mistuită. Acum amintiţi-vă, când Ilie, sub acele ceruri de aramă, a pus jertfa lui Dumnezeu pe altar, jertfa a fost mistuită. Baal nu a putut mistui jertfa lui. Eu nu vreau să spun asta, dar trebuie să o spun. Şi când tu mergi la o biserică şi accepţi crezurile lor şi formele lor de botezuri, şi jertfa care se presupune ca tu să te pui acolo, tu s-ar putea să te ridici tremurând, vorbind în limbi, să alergi pe toată podeaua, sau s-ar putea să te ridici plângând. Dar, dacă acea jertfă a fost primită de Dumnezeu, este mistuită, lumea este moartă pentru tine. Tu eşti dus, căci ne considerăm morţi şi îngropaţi. Suntem morţi şi suntem... Suntem ascunşi în Cristos. Ascunşi în Cristos! Şi, pe lângă aceea, atunci-atunci după aceea suntem morţi şi îngropaţi şi ascunşi în Cristos, apoi suntem pecetluiţi cu Duhul Sfânt.

E-73 Vedeţi ce vreau să spun acum? Tu eşti mort. Sufletele noastre sunt aşezate pe judecata Lui Divină. Aceea-i aramă. Când sufletele noastre sunt puse pe un altar al judecăţii Divine, care a fost pedeapsa? Moarte. Şi când tu te pui pe tine însuţi pe altarul lui Dumnezeu, care este moarte pronunţată asupra păcătosului, cum te poţi ridica de acolo, viu în păcat, dacă Dumnezeu a acceptat jertfa? Este clar acum? Tu mori! Tu de fapt eşti mistuit, şi eşti pietrificat. Nu-ţi mai rămâne nimic decât această formă în care tu stai, ca şarpele de aramă, cum a fost Cristos când L¬au luat mort şi rece de pe cruce. Tu eşti mort! De ce? Tu eşti pe altarul de judecată al lui Dumnezeu. Ce este judecata Lui? Când Judecătorul a dat sentinţa Lui, care este sentinţa pedepsei Lui? Moarte. Şi când tu pui sufletul tău pe altarul Lui de judecată, este moarte pentru tine. Acum înţelegeţi?

E-74 Oh, tu te-ai putea ridica de acolo şi să faci orice, ai putea să dansezi în Duhul, ai putea plânge ca un-cum ar plânge oricine, ai putea alerga în sus şi-n jos pe duşumea, ai putea să te alături fiecărei biserici, ai putea face orice ai vrea, (le vorbesc Penticostalilor acum), şi să te întorci drept înapoi şi să defăimezi soţia unui bărbat, să desparţi casa unui om, unele dintre voi femeilor. Veţi merge drept înapoi indiferent de cât de mult vine Cuvântul la voi ca să vă comportaţi bine şi alte lucruri, voi nu Îl veţi recunoaşte. Nu vă veţi lăsa niciodată părul să vă crească, femei, sau aceea. Nu vă veţi îmbrăca niciodată corect. Veţi fi încă exact ca lumea, pentru că nu sunteţi moarte încă faţă de lume, voi sunteţi vii cu aceasta.

E-75 Unii dintre voi bărbaţilor nu veţi renunţa niciodată la băut, fumat. Nu veţi renunţa niciodată să poftiţi femeile stricate îmbrăcate imoral, când le vedeţi pe stradă, în loc să vă întoarceţi cu spatele, să plecaţi. Voi le veţi pofti în continuare tot la fel. De ce? Voi încă sunteţi vii cu lumea. Dar când acea jertfă a fost primită, tu eşti mort. Aşa este. Auziţi ce vreau să spun? Înţelegeţi despre ce vorbesc eu?

E-76 Acum, sufletul tău este pus pe acel altar de aramă al judecăţii lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu primeşte jert-... Acum, aceasta demonstrează că tu nu ai primit-O încă, dacă aceasta face... Dacă-dacă tu eşti încă viu în lume, Dumnezeu niciodată nu a luat-o. Acum, voi oamenilor vorbiţi despre a primi Duhul Sfânt şi cum că trebuie să aşteptaţi aşa de mult, iată-vă. Până când Dumnezeu primeşte acea jertfă, până când este pusă pe judecăţile Lui acolo, până când judecăţile Lui v-au ucis de fapt simţurile voastre! Ai putea spune, "Ei bine, eu voi întoarce o pagină nouă." Nu este aceea. "Ei bine, ştiu că obişnuiam să fumez, mă voi lăsa de fumat." Aceea încă nu este. Până când Dumnezeu primeşte acea jertfă pe altarul Lui de aramă, altarul Lui este judecată. Ce este judecata Lui? Moarte. Aceea este pedeapsa.

E-77 "Sufletul care păcătuieşte," rămâne în acela, "va muri." Nu îmi pasă ce ai făcut.

E-78 Isus a spus, "Vor veni mulţi la Mine în acea zi, şi vor spune, 'Doamne, nu am făcut eu aceasta şi am făcut aceea?' El spune, 'Depărtaţi-vă de la Mine, voi lucrători de fărădelege."' Vedeţi?

E-79 Când acea jertfă este primită de foc, şi se ridică în sus în acel fel, şi fumul se duce sus, tu te ridici cu jertfa ta în locurile cereşti, şi eşti pecetluit departe de lucrurile lumii atunci. Sufletul nostru este pe altarul Lui.

E-8

E-81 Ce faceţi voi cu un bebeluş de îndată ce se naşte? Îl spălaţi. Aşa este? Şi de îndată ce un om a murit faţă de sine, este născut din Dumnezeu, este spălat de apa Cuvântului. Amin. Dacă Acesta spune, "Numele lui Isus," tu spui "Numele lui Isus"; spune, "Tu trebuie să fi născut din nou," tu spui acelaşi lucru. Întotdeauna ce spune Dumnezeu, tu eşti spălat de acea apă a Cuvântului. Amin.

E-82 Acum, tu eşti pregătit acum pentru viaţă. Eşti pregătit să fi... să porneşti acum. Acum eşti născut din nou, născut în familia lui Dumnezeu, cu un părinte nou. Da, domnule. Tutorii tăi obişnuiau să fie... Acum tu ai tutori care sunt acum, tu ai un Părinte nou. Nu poţi fi născut fără să ai părinte. Astfel dacă tu eşti născut în frăţietatea unei biserici, asta-i ce ai tu. Dacă eşti născut într-un crez, acolo te afli. Dar dacă eşti născut în Dumnezeu, zămislit în Cuvântul Lui, tu ai un Părinte nou, acela¬i Dumnezeu, gata să-Şi facă de cunoscut Cuvântul, cu tine, să¬L vorbească prin tine. Oh, un Părinte nou, acel Părinte este Dumnezeu. El este gata să ia Cuvântul Său acum pe care El deja l-a vorbit, şi să-L pună în tine şi să-L facă să devină viaţă.
Vedeţi? Acum tu îţi ai instruirea acum. Eşti gata, eşti gata să intri în pregătire acum, pregătirea de copil. Aceea este partea grea, când te gândeşti că ar trebui să faci aceasta, şi Cuvântul te întoarce în jur şi îţi arată altceva. "Păi, ei cred aceea acolo..." Aceea nu contează ce cred ei. Aici este ce a spus Dumnezeu! Tu trebuie să fi în lucrurile Tatălui. Acum tu te naşti din nou. Acum tu devi bine, devi îndreptat. Tu ai un Părinte nou.

E-83 Deci, pentru că dacă eşti născut din nou şi ai un Părinte nou, atunci tu ai o natură nouă. Natura veche este moartă, şi ai o natură nouă. Tu cândva mergeai pe o cale, acum tu mergi pe altă cale. Cândva mergeai pe această cale, în jos, acum mergi pe această cale, în sus. Afecţiunile tale sunt puse pe lucrurile de sus. O nouă afecţiune! Tu nu mai iubeşti lucrurile lumii, afecţiunea ta este pentru Dumnezeu. Nu îţi pasă ce spun oamenii, cum râd ei de tine şi spun că eşti "model vechi," sau orice este în acel fel, nu îţi pasă, pentru că tu eşti născut de sus şi afecţiunile tale sunt fixate-fixate pe lucrurile de sus. Lui Dumnezeu nu-i este ruşine cu tine şi ţie nu îţi este ruşine cu El. Aşa este. Astfel tu eşti... Citiţi al 11-lea capitol din Evrei chiar aici. Eu îl am notat. Chiar în timp ce oamenii din acea zi cum au făcut ei. Cum au rătăcit în piei de oaie, în deşerturi, şi lipsiţi de toate, şi toate celelalte, de care lumea nici măcar nu era vrednică. Vedeţi? Citiţi aceasta, va fi bine pentru voi. Şi puteţi vedea acolo, ce oamenii când natura lor este schimbată, ce se întâmplă.

E-84 Acum, "Ce fel de natură ai tu atunci, Frate Branham?" Natura Lui. Dacă aveam natura tatălui meu, atunci aş face lucrurile care le-a făcut tatăl meu. Dar acum că sunt născut din nou, depinde de cine era tatăl meu. Dacă tu eşti născut doar în biserică, ai un tată bisericesc, şi tu îl poţi numi "tată" dacă vrei. Îl numeşti cum vrei tu, pentru că el este tatăl tău. Dar dacă Tatăl tău este Dumnezeu, şi eşti născut în familia lui Dumnezeu, tu cauţi acele lucruri care aparţin lui Dumnezeu. Aşa este. Atunci eşti copilul lui Dumnezeu. Natura ta este natura lui Dumnezeu. Atunci când unii, oh, tu îi auzi, unii spun, "Oh, biserica noastră crede că zilele miracolelor au trecut." Cum ai putea să crezi că zilele miracolelor au trecut când însăşi natura lui Dumnezeu este în tine? Când El este întru totul miracol? Natura Lui este miracol, obiceiul Lui este miracol, întreaga Lui fiinţă este miracol. Cum ai putea fi tu altceva decât miracol? Naşterea ta nouă este miracol. Viaţa ta nouă este miracol. Chiar şi natura ta este un miracol. Cum poţi să te uiţi înapoi şi să spui, "Acele lucruri sunt moarte. Aceasta este corect." Vedeţi? Tu eşti o făptură nouă, creaţie nouă. Sigur.

E-85 [Spaţiu gol pe bandă – Ed.] Şi când acei pui au fost născuţi erau toţi găini în afară de unul. El era un vultur. El era un micuţ ciudat. Era cu totul diferit, dar, vedeţi, el a fost născut în altă categorie. Sperma şi ovulul au fost diferite, a produs o pasăre diferită. Sigur arăta bizar, el acţiona ciudat faţă de restul din ei, dar el era-el se comporta numai natural, pentru că nu putea să facă altfel, pentru că el-el era un vultur. A lui-natura lui era de vultur, astfel asta-i tot ce putea fi el era să fie un vultur. Dar sunt mulţi din ei în aceste denominaţiuni, ei sunt de fapt vulturi, dar doar că nu arată normal să-i vezi tolăniţi în noroi şi în lucrurile lumii. Vedeţi, asta este treaba lor, du-te şi i-ai.

E-86 Într-o zi bătrâna mamă vultur a venit, şi credeţi că acea găină l-a mai putut ţine vreodată pe pământ? Indiferent de cât a cloncănit ea, cât de bine, a spus, "Vino aici, scumpule. Am găsit ceva chiar aici, vino." Oh, vai! Afecţiunile lui erau pentru lucrurile de sus, şi s-a dus să le întâlnească. Nu mai exista nici o denominaţiune pentru el. Nu poţi să-l chemi de la Aceasta.

E-87 Şi un om care este născut din Dumnezeu, nu îl mai poţi chema înapoi în acea încurcătură putredă a păcatului. El este mort, şi este născut din nou. Este o făptură nouă. El are natura Vulturului. Trebuie să ajungă în ceruri şi să zboare în sus. Trebuie să ajungă acolo unde este Mama lui, Părintele lui.

E-88 Şi acela-i cum tu... un om care crede, tentează, "Oh, vino aderează la biserica noastră. Acum, aceea e fanatism. Ziua..."

E-89 Acum, dacă acel vultur mic poate stând acolo afară şi a auzit strigătul acelei mame, şi s-a uitat în jur şi a spus, "Unde este?" Aici, poate ea a strigat ceva ca aceasta către micuţul vultur, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci."

E-90 Şi mama spune, "Zilele miracolelor au trecut, clonc, clonc, clonc, clonc. Zilele miracolelor au trecut. Nu există un astfel de lucru! Acela-i fanatism!" Oh, vai!

E-91 Păi, tu nu l-ai mai putea ţine. Eu chiar îl pot auzi zicând, "Mama, cum ajung eu acolo sus?"

E-92 "Doar dă din aripi, scumpule. Asta-i tot ce trebuie să faci. Tu eşti un vultur. Doar umblă prin credinţă."
"Cum va fi, Mama?"

E-93 "Eu nu ştiu. Doar continuă să mergi." Iată-l venind. Primele sale bătăi din aripi, s-a aşezat pe un par de gard. El a ajuns atât de sus, oricum. Ea a spus, "Doar vino, eu te voi prinde." Asta e.

E-94 O nouă natură, o nouă fiinţă, o nouă făptură, natura Tatălui tău. Şi tu crezi şi iubeşti fiecare Cuvânt pe care l-a spus El. Cuvântul fiecărui om este o minciună, care este contrar acestui Cuvânt. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi? Biblia are dreptate. Mie nu îmi pasă ce spune biserica, Biblia încă are dreptate, pentru tine, pentru că natura ta a fost schimbată. Acum, dacă tu ai un-un tată bisericesc, tu vei crede în acel tată al bisericii. Dar dacă îl ai ca Tată, pe Dumnezeu, tu vei crede în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai un tată în biserică, tu îl vei crede pe acela pentru că eşti din natura lui, acela este tatăl tău. Dar dacă Tatăl tău este Dumnezeu, atunci vei crede Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eşti o biserică, tu vei-vei crede cuvântul lui, vei crede cuvântul bisericii, vei fi ce spune biserica. Dar dacă tu eşti născut din nou, atunci vei crede ce spune Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Tatăl tău; nu lumea sau crezurile bisericii.

E-95 Îmi aminteşte. Într-o zi ei, într-o-o curte, au spus că ei au avut un răţoi care mergea după nişte pui. Şi răţoiul, ştiţi, era un ciudat mic pentru acei pui de găină. El cumva greoi, ştiţi, şi cioc mare, ştiţi. Dar aceea, fiindcă avea mersul greoi, el-el avea acel cioc acolo cu un scop. Şi acela-i felul cum cred uneori că pare Creştinul a fi puţin, devine puţin fanatic, dar-dar aceea este acolo cu un scop. Vedeţi? Astfel, el, arăta ciudat din moment ce alerga în jur cu puii de găină, şi el putea... curcani şi lucruri, ei-ei-ei aveau cioc mic scurt, şi ei, şi în timp cţ lucrurile pe care le făceau, şi ei nu erau construiţi ca acel răţoi. Într-o zi mama l¬a condus, cu o grămadă de pui de găină şi cu el, în spate. El era întotdeauna în spate de tot, ştiţi, cumva. El nici măcar nu vorbea ca ei. Limba lui era diferită. Nu se puteau înţelege între ei.

E-96 Acela-i felul cu Creştinul când este născut din nou, vedeţi. El a ieşit dintr-un ou diferit, asta e tot. Vedeţi? Poate el are... cred că sunt mulţi dintre ei aici în aceste biserici denominaţionale, care sunt raţe autentice, dar au o găină drept călăuzitor. Aşa este. Astfel ei doar nu pricep Aceasta. Asta sună aspru. Nu o intenţionez în acel fel, dar încerc să scot în evidenţă.

E-97 Într-o zi ea l-a condus puţin prea departe înapoia hambarului. Acolo era ceva apă care curgea în jos în spatele hambarului. Da. Un izvor mergând afară, pârâu. Şi el mergea acolo întrebându-se ce este cu toată aceasta, ştiţi, urmând găina pe acolo. Şi, păi, lui nici măcar nu-i plăcea dieta care o mâncau ei, nu arăta bine pentru el. Aceste lucruri vechi pe care le fac ei, nu păreau bine. Astfel după o vreme s-a întâmplat ca el să prindă o adiere. "Aceea mirosea chiar bine. De unde a venit aceea?" Oh, acea mică adiere din Cer, ummm! Prindeţi acea adiere mică de ceva care este înviorător, o predică care te atrage, care loveşte adânc, simţi Cuvântul ancorându-Se. Ummm, strălucire Cerească! El s-a gândit, "Oh, este cumva altceva, acea adiere ce am simţit, se potriveşte cu natura mea." A adulmecat din nou. "Este pe undeva. Acum, nu-mi puteţi spune mie; este pe undeva. Ştiu că este ceva pe undeva unde aparţin eu," nu la acest crez. Vedeţi? Ştiţi ce vreau să spun? El a mirosit apă, şi natura lui era de o raţă, astfel o raţă şi apa doar merg împreună. Acela-i felul cum un credincios şi Dumnezeu merg împreună. Ea direct a tras o altă inhalare mare din aceasta, a devenit mai puternică. După o vreme a început să sufle vântul. Ca vâjâitul, unui Vânt puternic, ştiţi. A început să sufle briza chiar de pe apă, spre el. El nu a mai putut să-i reziste. A coborât jos dincolo peste deal, clătinându¬se, clătinându-se, clătinându-se, clătinându-se, doar, voi ştiţi, mergând, "Mac-mac, mac-mac, mac-mac." Acel cioc mic înfipt în aer, ştiţi. El a mirosit apă!

E-98 Găina bătrână a spus, "Tu fanaticule, întorce-te aici!" Nu a ajutat la nimic; el deja a mirosit apă. Era pe drumul lui spre apă!

E-99 "Este o fântână umplută cu Sânge, tras din venele lui Emanuel, unde păcătoşii se scufundă sub şuvoi şi pierd toată pata lor de vină." Un Creştin adevărat nu vrea să aibă nimic de a face cu lumea. Ei nu vor să trăiască aici întâmplător şi întrebându-se unde se află ei, şi azi ei sunt Metodişti şi mâine sunt Baptişti, şi Prezbiterieni şi Penticostali, şi aşa mai departe. Oh, frate, aceea este mizerabil! Un Creştin adevărat vrea să primească prospeţimea Duhului, prospeţimea lui Dumnezeu în viaţa lui, ceva care îl face o făptură nouă. De îndată ce ajunge la acea ieşire, el va conduce pe terenuri înzăpezite sau orice altceva ca să ajungă la aceasta. Se va duce departe, pentru că este o raţă de la început. Da. Nu un crez, nu, nu, nu, nu.

E-100 Şi dacă tu încă iubeşti lucrurile din lume, tu eşti sedus, jertfa ta nu a fost încă acceptată, natura ta nu a fost schimbată. Acum ştiţi ce înseamnă a fi născut din nou? Vedeţi, natura voastră este schimbată, voi deveniţi o făptură nouă. Tu trebuie să mori mai întâi, şi apoi să fi născut din nou. Ştiu că este timpul ca eu să închei, dar daţi-mi doar câteva minute, voi trece peste aceste texte foarte repede, vedeţi, vedeţi. Dacă încă iubiţi lumea, şi pretindeţi că sunteţi născut din nou, indiferent de ce aţi făcut... Poate aţi plâns, poate aţi avut fiori trecând prin voi. Acelea sunt în regulă, nu am nimic împotrivă la aceea. Creştinii plâng şi au fiori care trec prin ei. Şi tu spui, "Frate Branham, eu am vorbit în limbi chiar..." Aceea ar putea fi bine, şi ar putea fi mereu aşa de bine.

E-101 Mă uit la o femeie micuţă chiar acum care a venit la mine nu de mult cu o vedenie sau un vis ce l-a avut ea, şi am primit tălmăcirea. Totuşi, este cumva greu să merg şi să spun acelei soţioare de predicator Penticostal că ea nu avea Duhul Sfânt, aha, dar ea nu îl avea. Dar apoi ea L-a primit, vedeţi.

E-102 Da, este diferit, vedeţi. Da, nu este vorbirea în limbi, nu este dansatul în Duhul. Nu este nici unul din acele lucruri pe seama căruia să-L poţi pune. Este o moarte şi o Naştere, o natură schimbată, o dispoziţie schimbată. Lucrurile vechi sunt moarte, lucruri noi sunt noi; lumea este moartă şi Dumnezeu este nou. Dumnezeu este Viaţa ta, şi lumea este moartă pentru tine. Acum o înţelegeţi? În regulă.

E-103 Acum ascultaţi. Va trebui să tai doar un pic aici, ştiţi, să dau mărăcinii la o parte din cale. Femeile şi bărbaţii care nu vor urma Cuvântul lui Dumnezeu şi Învăţătura Lui după ce pretind că sunt născuţi din nou, acolo este ceva greşit. Eu voi vorbi cu femeile doar un minut. Dacă o femeie care ştie că Cuvântul lui Dumnezeu condamnă părul scurt şi a purta pantaloni scurţi, a purta pantaloni lungi, a te îmbrăca imoral, şi nu aveţi suficientă decenţă să vă lăsaţi părul să crească şi să vă puneţi haine care să vă arate ca o Creştină, tu eşti amăgită. Nu îmi pasă prin ce ai trecut. Tu poate ai vorbit în limbi cum ai vărsa mazăre pe o piele uscată de vacă. Tu poate, poate ai dansat în Duhul până ai zguduit întreaga clădire. Aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Aceasta demonstrează că iubirea de lume este încă în tine. Când Dumnezeu condamnă aceea! El a spus, "Nu este. O femeie ar trebui să aibă părul ei lung. Şi firea însăşi vă învaţă că bărbatul ar trebui să aibă părul scurt, pentru că Dumnezeu este peste bărbat, şi bărbatul peste femeie." Şi dacă o femeie îşi taie părul, ea îşi dezonorează capul, care este bărbatul ei. Dacă un bărbat îşi lasă părul să crească, atunci el îşi dezonorează capul, care este Cristos. Vedeţi? "Femeile să se împodobească cu îmbrăcăminte modestă," îngrijite, ca doamne. Vedeţi?

E-104 Şi atunci fără minima decenţă pentru a face aceea, noi spunem, "Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Am vorbit în limbi. Aleluia! Glorie lui Dumnezeu!" Aceea arată că acel duh acolo este greşit. Va accepta Cuvântul de fiecare dată dacă este natura Cuvântului. Şi Cuvântul este trup, şi Cuvântul era Dumnezeu, şi Cuvântul este Dumnezeu; şi Cuvintele care sunt în tine, te face să devii un fiu sau o fiică de Dumnezeu, şi un urmaş al Lui, crezând Cuvântul Său.

E-105 "Eu nu cred în acel Nume vechi de Domnul Isus, în care să fiu botezat. Aleluia! Nu îmi pasă cât de mult încerci să o explici, eu îl cred pe păstorul meu." Mergi înainte, acela este tatăl tău. Dar dacă Dumnezeu este Tatăl tău, tu te vei conforma cu Cuvântul lui Dumnezeu.

E-106 Predicatorule: "Mulţi vor veni la mine în acea zi, şi vor spune, 'Doamne, nu am scos draci în Numele Tău?' Predicatori. 'Nu am făcut eu multe lucrări puternice?' Evanghelişti pe câmp. 'Depărtaţi-vă de la Mine, voi lucrători de fărădelege,"' copii nelegitimi. Aşa este.

E-107 Dacă eşti născut din Dumnezeu, eşti spălat în apele Cuvântului, separat de lucrurile lumii, şi îl crezi pe Dumnezeu. Tu eşti mort. Eşti mort faţă de gândirea ta proprie, mort faţă de ideile tale proprii, mort faţă de orice altceva în afară de Cuvântul lui Dumnezeu; şi Acesta trăieşte în tine, lucrând din nou prin tine, dovedind că este Cuvântul lui Dumnezeu. Tu spui, "Sunt mort faţă de lu-... Sunt mort faţă de lume, Frate Branham." Şi tăgăduieşti Cuvântul lui Dumnezeu?

E-108 Isus a spus, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred." Acum ajungem la ce înseamnă "născut din nou." Vedeţi?

E-109 Încă cu mânie, încă rău, arogant. Cineva spune ceva despre tine, tu imediat sari gata de ceartă. Şi atunci, născut din Duhul lui Dumnezeu? Nu. Duhul lui Dumnezeu nu face aşa. Nu. Duhul lui Dumnezeu este smerit, blând, dulce, îndelung răbdător. Acela este Dumnezeu, iubitor, bun, iertător, acela este Duhul lui Dumnezeu. Oh, da.

E-110 Dar ei se vor ţine de acea denominaţiune şi vorbesc în limbi, prorocesc, fac tot felul de lucruri. Isus a spus că o vor face. "Având o formă de evlavie." Ţin la denominaţiune pentru că acela este tatăl lor. Au fost născuţi din acel tată denominaţional. Dar dacă eşti născut din Dumnezeu, Acesta este Tatăl tău, El este Cuvântul, Cuvântul. Indiferent de câte senzaţii ai, eşti încă un fiu al lui Satan până când tu nu devii mort faţă de lume şi viu în Cristos. Ascultaţi, repede acum.

E-111 Un suflet, bun sau rău, moartea nu îl schimbă. Aveam o grămadă de Scriptură notată aici privitor la aceasta la care am vrut să comentez, "ce este un suflet." Ce este un suflet? Eşti tu. Tu eşti un suflet. Partea ta interioară. Şi când mori, în orice stare este acel suflet, acela este modul cum se duce. Se duce la destinaţia lui. Nu ai putea să-l mai tragi sus indiferent de cât de mult ai face pentru el, acel suflet trebuie să fie schimbat aici, născut din nou.
Voi spuneţi, "Cum este cu Duhul Sfânt, Frate Branham?"

E-112 Duhul Sfânt vă botează în Trup, pentru slujbă, dar voi credeţi spre Viaţa Eternă. "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă." Vedeţi? Atunci sunteţi botezaţi de Duhul Sfânt în Trup, pentru manifestarea darurilor, şi aşa mai departe, dar voi credeţi spre Viaţa Eternă. Cel ce crede are Viaţă Eternă. Şi când tu crezi este când eşti mort, şi eşti născut, regenerat, o făptură nouă. Bine.

E-113 Sufletul, acum reţineţi, bun sau rău, moartea nu are nimic de-a face cu aceasta. Moartea doar îl duce la destinaţia lui. Auziţi asta? Şi dacă tu încă ai lumea şi iubirea faţă de lume în acesta, va muri cu tine, pentru că lumea trebuie să moară. Dumnezeu a condamnat lumea, aceea este ordinea lumii. Dumnezeu a condamnat-o şi ea trebuie să moară. Şi dacă acea lume este în tine, tu vei muri cu acea lume. Vai, eu nu văd cum ar putea fi aceasta mai clar. Vedeţi? Şi dacă este bun, născut din Dumnezeu, trebuie să se ducă la Dumnezeu. Dacă este al lumii, va rămâne să piară cu lumea. Dacă este din Dumnezeu, acesta va trăi cu Dumnezeu, şcolat sau neşcolat. Şcolat sau analfabet, dacă lumea încă este acolo, aceasta trebuie să moară. Şi dacă lumea este în sufletul tău, şi dorinţa ta este pentru lucrurile din lume, tu vei pieri cu lumea. Este clar, nu-i aşa? Ar trebui să fie. Tu eşti o parte din lumea moartă. Şi după cum lumea este moartă, tu eşti mort cu lumea.

E-114 Dar dacă eşti născut din nou, eşti viu cu Cristos, şi afecţiunile tale sunt la lucrurile de sus şi nu la lucrurile lumii. Dar dacă eşti născut din nou din Duhul lui Dumnezeu, tu devi o parte din Dumnezeu şi eşti Etern cu El. Atunci, moartea nu te poate atinge când eşti născut din nou. Tu eşti Etern. Te-ai schimbat dintr-o creatură a timpului într-o creatură a Eternităţii. Te-ai schimbat de la moarte la Viaţă. Eu vorbesc despre "Etern." De la moarte Eternă la Viaţă Eternă. Dacă eşti din lume, tu mori aici cu aceasta. Dacă tu iubeşti... Biblia a spus, în Ioan, "Dacă iubiţi lumea şi lucrurile lumii, este pentru că dragostea de Dumnezeu nici măcar nu este în voi." Tu nu poţi iubi lumea. Şi Isus a spus, "Nu-l poţi iubi şi pe Dumnezeu şi pe mamona." Mamona este "lumea." Nu poţi iubi lumea şi pe Dumnezeu în acelaşi timp. "Şi cel ce spune că Mă iubeşte, şi nu păzeşte cuvintele Mele," aceea este, Biblia, "este un mincinos, şi Adevărul nici măcar nu este în el." Iată-vă.

E-115 Oh, Tabernacolul Branham, şi voi toţi oameni buni, să ne facem inventarul! Este Anul Nou. Să începem, să facem ceva, să scoatem lucrurile lumii afară din noi. Dacă încă sunt acolo înăuntru, să ne scăpăm de acestea. Da, domnule. Bine, oamenii de azi... trebuie să mă grăbesc.

E-116 Oamenii de azi iau tot felul de duhuri. Se duc şi iau un duh de biserică, ei chiar iau duhuri care se numesc "duhuri ale lui Dumnezeu, născut din nou," şi tăgăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărat. Vă puteţi imagina Duhul lui Dumnezeu tăgăduind Propriul Său Cuvânt? Către voi oameni Catolici, Romano Catolici, adică, aţi putea spune într-adevăr că sunteţi născuţi din Duhul lui Dumnezeu, şi să luaţi acele dogme care sunt contrare cu Biblia, şi tăgăduiţi Cuvântul lui Dumnezeu, şi spuneţi că sunteţi... Duhul lui Dumnezeu este în voi? Duhul care a scris această Biblie O va tăgădui? Asta ar fi ca eu să spun ceva şi să mă ridic şi să mint împotriva acesteia. Dumnezeu spunând ceva, şi apoi să se întoarcă şi să mintă despre aceasta? Când Biblia a spus, "Este imposibil ca Dumnezeu să mintă, pentru că El este chiar Sursa la tot Adevărul."

E-117 Tu Metodist, Baptist, care eşti botezat în titlurile de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," şi acum şti diferit? Ai Biblia ta. Tu care doar iei o aderare la o biserică, prin a da mâna? Tu care duci scrisoarea ta de la una la alta, şi pretinzi că eşti născut din nou din Duhul lui Dumnezeu? Cum poţi face lucrul acesta, şi apoi să priveşti în faţa Cuvântului lui Dumnezeu şi să te numeşti un Creştin născut din nou? Când tu eşti mort faţă de biserică, eşti mort faţă de crezuri, eşti mort faţă de lume, eşti mort faţă de orice altceva în afară de Dumnezeu, şi Dumnezeu este Cuvântul! Iată-vă. Să vedem. Ei iau tot felul de duh. Oh, ei au duhurile bisericii, au tot felul de duhuri. Acum ascultaţi atenţi.

E-118 Profeţi! Cuvântul lui Dumnezeu vine la profet. Biblia a spus aşa. Acum, în încheiere, mai am doar încă două comentarii aici, sau aşa, ce vreau să transmit, şi apoi voi termina. Cuvântul Domnului vine la profeţi. Ce vine la profeţi? Cuvântul bisericii a venit la profet? [Adunarea spune, "Nu" – Ed.] Cuvântul crezului a venit la profet? ["Nu."] Cuvântul Domnului! Ce a fost? Profetul a descoperit Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi? Aceia sunt profeţi, profeţi adevăraţi. Acum, noi avem profeţi falşi, ajungem la ei doar într-un minut. Dar profetul adevărat, Cuvântul adevărat a venit la profetul adevărat. Nu putea fi nimic altceva. Acum, un crez nu a venit la profet, o denominaţiune nu a venit la profet. Nu. Dar Cuvântul Domnului a venit la profet, şi el L-a descoperit oamenilor. Profetul adevărat a avut Cuvântul adevărat.

E-119 Cum testaţi un profet adevărat? Când el are Cuvântul adevărat. Apoi dacă acesta nu este un Cuvânt adevărat, trebuie să fie unul fals. Dacă spune ceva diferit de acest Cuvânt, şi acest Cuvânt este Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul fiecărui profet să fie o minciună şi Cuvântul lui Dumnezeu să fie adevărat. Şi dacă acel Cuvânt care vine de la profet, este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci el este un profet adevărat, pentru că Cuvântul vine la profeţi, profeţi adevăraţi. Noi întotdeuna i-am avut pe cei falşi. Profeţi adevăraţi, Cuvântul adevărat. Profeţi falşi, cuvânt fals, "crezurile noastre, denominaţiunile noastre, aderă la aceasta, spune aceasta, crede aceasta, fă aceasta."

E-120 Dar Cuvântul adevărat vine la profetul adevărat, şi el vă spune Cuvântul adevărat. Voi urmaţi acel Cuvânt adevărat, şi veţi primi o experienţă adevărată a Cuvântului pentru că Cuvântul este făcut trup în tine, şi tu devi fiu al lui Dumnezeu, şi Cuvântul lui Dumnezeu se învârte chiar de la Dumnezeu în tine, pentru că tu eşti Natura Lui, Duhul Lui este în tine şi vei face lucrările lui Dumnezeu. Aleluia! Biblia a spus aşa. Oh, vai!

E-121 Profeţii falşi aduc cuvinte false. Ce fac ei? Au senzaţii false. Profeţii falşi deţin destul din Cuvântul adevărat ca să fie falşi. Cândva nu o făceau, dar Biblia a spus... Vreţi să notaţi Scriptură privitor la aceea, Doi Timotei 3, vedeţi. Profeţii falşi au destul din Cuvântul adevărat ca să-l facă fals, pentru că Biblia a spus că vor avea o "formă de evlavie." Ca să aibă o formă de evlavie, ei trebuie să aibă ceva din acesta ca Adevăr. "O formă de evlavie, dar tăgăduindu-i Puterea." Puterea a ce? Să te facă să te îndrepţi, să fi unul diferit, să-l slujeşti pe Dumnezeu, nu să mergi la dansuri şi lucruri din lume, ce Biblia condamnă, nu să vă tăiaţi părul. Ca, profeţii falşi spun asta, "Nu are nici o importanţă."

E-122 Cineva a spus nu de mult, (Cred că am citat aceasta aici înainte, eu nu ştiu) a spus, "De ce în lume nu laşi tu acele femei şi bărbaţi în pace," către mine. A spus, "Păi, acolo, oamenii cred că tu eşti un profet."
Am spus, "Eu nu sunt."

E-123 "Dar oamenii cred că tu eşti. De ce nu-i înveţi cum să primească vedenii, cum să facă lucrările lui Dumnezeu în acel fel?"

E-124 Am spus, "Cum pot să-i învăţ algebra când ei nu îşi cunosc ABC-ul lor?" Vedeţi? Vedeţi? Cum poţi lua un copil de la grădiniţă şi să-i dai o pregătire de colegiu astăzi, să-l înveţi măsura rădăcinii la pătrat? Cum o poţi face A când el nu ştie ce înseamnă ABC? Voi ştiţi ce înseamnă ABC? Întotdeauna Crede pe Cristos. Aşa este. Nu credeţi biserica, nu credeţi crezul, nu credeţi doctrinele lor. Credeţi-l pe Cristos! De ce? "Să-l cunoşti pe El, să-l cunoşti pe El este Viaţă." Aşa este? Nu să cunoaşteţi crezul Lui, nu... El nu are nici un crez. Nici măcar să¬I cunoaşteţi Cuvântul. Nu să-I cunoaşteţi Cuvântul; voi trebuie să-l cunoaşteţi pe El, să-l cunoaşteţi pe El ca Mântuitorul vostru în naşterea nouă. Cum a spus Isus lui Nicodim, "Dacă tu nu poţi să crezi lucruri pământeşti care Eu ţi le spun, cum ai putea să crezi lucruri Cereşti?" Cum veţi crede voi lucruri spirituale care intră în Duhul, şi a şti şi a vedea vedenii şi lucruri ca acelea, să aşezi o şcoală în ordine în felul acela, când ei nici măcar nu cred lucruri pământeşti? Nu pot crede măcar să poarte corect îmbrăcămintea. Nu pot crede să renunţe la fumatul lor şi să renunţe la minţitul lor, să-şi pună mânia la o parte, şi toate acele lucruri, să facă toate aceste lucruri, sau să renunţe să poftească. Cum poţi învăţa oamenii să intre în Duhul când ei au toate acele lucruri încă atârnate de ei? Da. Oh, vai.

E-125 Profeţii falşi au cuvinte false, crezuri, denominaţiuni, senzaţii. "Oh, binecuvântat să fie Dumnezeu, singurul lucru care trebuie să îl faci. Vrei să porţi mantaua lui Ilie? Glorie lui Dumnezeu! Singurul lucru care trebuie să îl faci e doar să fi gol în mintea ta, nu te gândi la nici un lucru, şi spune. 'O, umple¬mă, umple-mă, umple-mă."' Diavolul sigur o va face. Şi apoi te bizui pe aceea? "Ooooh, Acesta a mers pe mine peste tot, Frate Branham. L-am simţit. Ooooh, glorie lui Dumnezeu, Aleluia!" Sărind în sus şi-n jos aşa, "Oh, L-am primit." Şi trăieşti cum trăieşti tu?

E-126 "După roadele lor îi veţi cunoaşte." Vedeţi? Vedeţi, nu senzaţie.

E-127 "Oh, frate, tu vrei să primeşti Duhul Sfânt, doar pune-te jos la altar şi spune, 'Glorie, glorie, glorie, glorie, glorie, până când vorbeşti în limbi."' Aha, se duce înapoi afară şi trăieşte orice fel de viaţă, minte, fură? Când ei vă spun despre a fi botezat în Numele lui Isus Cristos, "Acela-i un fanatism, biserica mea învaţă diferit!" Şi spui că tu eşti născut din nou, spălat de apele Cuvântului? Ceva este greşit pe undeva. Vedeţi?

E-128 Tu vei crede fiecare Cuvânt chiar în felul cum este El scris aici. Noi nu avem nevoie... şi noi nu... Şi Biblia a spus, "Nu se interpretează personal." Dumnezeu L-a interpretat, şi aşa este felul cum este Acesta. El... Cuvânt, Cuvântul Lui aici. Nu spune Biblia în Doi... Cred că în Doi Petru acolo, "Biblia nu se interpretează personal." Desigur. Nu, nu personal. Este scrisă exact în felul cum El Îl intenţionează, chiar aşa. Doar credeţi-L chiar cum este scris aici, El o să aducă aceleaşi rezultate acum.

E-129 Învăţători falşi vor aduce naşteri false. Profeţi adevăraţi vor aduce Cuvântul, naşterea din Cuvânt, Cristos. Profeţi falşi vor aduce naştere falsă, naştere de biserici, naştere de crezuri, naştere de denominaţiuni. Şi aici sunteţi voi, frate Penticostal, falsă sen-... sau senzaţii, şi spun unui om că are Duhul Sfânt pentru că el vorbeşte în limbi. Eu am văzut diavoli să vorbească în limbi; creioane aşezate jos şi să scrie în limbi necunoscute. Aceea nu înseamnă nici un lucru. Vedeţi, trebuie să fie o viaţă, după roadele lor îi veţi cunoaşte. "Frate Branham, crezi tu în vorbirea în limbi?" Da, domnule. "Crezi tu în strigare?" Da, domnule. Pentru a fi un Creştin, eu cred asta. Eu cred Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă viaţa nu este acolo să o susţină!

E-130 Ieşi acolo îngâmfat, "Glorie lui Dumnezeu, Aleluia," şi apoi îmi spui că acela este Cristos? Cristos a fost umil, smerit, şi blând. Mergi într-un oraş şi, vai, şi ţie doar trebuie să ţi se perie umerii, ştiţi, şi totul trebuie să fie chiar în ordine, nici o zbârcitură la costumul tău, şi tu trebuie să ai ce este mai bun sau tu nu vei veni chiar deloc, garantaţi atâţia bani; tu nu poţi ţine o adunare. Oh, oh, oh, oh, oh, vai! Toate denominaţiunile, ei trebuie să te felicite. Nu a existat nici unul din ei care să-l felicite pe El, căci El era Cuvântul. Aşa este.

E-131 Falsul păstrează destul din adevăr ca să facă o formă de evlavie. Şi ascultaţi, acum eu spun ceva aici, vreau ca voi să ascultaţi. Acel fel de conceperi false, ştiţi ce este o concepere falsă, conduce milioane de oameni la o naştere falsă. Învăţători falşi conduc oamenii să creadă într-o senzaţie, "Pentru că te-ai smucit peste tot, tu Îl ai. Oh, pentru că ai avut un sentiment cu adevărat ciudat care a venit peste tine, tu-tu ai văzut lumini înaintea ta, şi ai orbit şi te-ai clătinat, aceea este haina lui Ilie pusă pe tine. Aşa este, tu Îl ai. Oh, şti ce eşti tu? Tu eşti un fiu manifestat al lui Dumnezeu." Unde te găseşti? Învins. Aşa este. "Glorie lui Dumnezeu, am mers într-o seară şi am avut un vis!" Oh, da, aha. Vedeţi? "Oh, eu am văzut aceasta, aceea." Da, aha. "Tu, nu crezi tu în vise?" Da, domnule, eu sigur că cred. Dar dacă acel vis nu a susţinut Cuvântul lui Dumnezeu, atunci este greşit. Acesta este Adevărul aici, stai în Acesta. Da, domnule. Conduc milioane la o naştere falsă, doar gândiţi-vă.

E-132 Am o bucată de ziar ce aveam de gând să o aduc cu mine, unde că părintele ecumenic al tuturor bisericilor Ortodoxe şi Ortodoxe Greceşti a stat de vorbă cu Papa Ioan al 22-lea, şi el a spus, "Noi s-ar putea să nu o vedem în generaţia noastră, dar marea fraternitate în ieşirea la iveală atât Protestantă cât şi Catolică vin împreună."
133 M-am gândit, "Laudă lui Dumnezeu!" Cineva a decupat-o dintr-un ziar, şi mi-a scris aşa. Cred că a fost Fratele Norman sau cineva, a spus, "Frate Branham, este mai târziu decât ne gândim." Priviţi la ziua de azi, ministrul războiului şi, oh, atâtea servicii diverse şi Preşedintele, şi această naţiune este în totalitate controlată de Catolici. Ascultaţi!

E-134 Tu spui, "Bine, ei sunt Creştini." A fi Creştin înseamnă să fi ca Cristos, să ai Duhul Lui. Aşa este? Iată ceva aspru, ceva aspru, dar vreau să o spun. Dacă aţi numi un porc o oaie îl va face aceasta o oaie? Păi, dacă spuneai, "Purcelule, eu sunt chiar plictisit de tine să fi un purcel. Eu vreau un mieluţ, deci am să te scot afară aici şi te voi freca peste tot, şi îţi voi spăla dinţii, şi îţi voi peria părul, şi eu-eu te voi face un mieluşel. Îţi voi lega o mică panglică roz în jurul gâtului tău şi tu vei fi un mieluţ mititel în loc de un purcel." Tu vi şi spui, "Mieluţ, mieluţ, mieluţ," el încă va face, "Guiţ, guiţ." Dă-i drumul într-o cocină de porci, el va mânca toate lăturile care le poate găsi. Exact! Şi nu este vorba de a-l stropi, nu înseamnă să-l pui în apă; este o moarte şi o naştere! Da, domnule. Spui, "Eu nu te voi hrăni cu nimic altceva în afară de lucernă, te voi hrăni cu mâncare de oaie." Chiar dacă-l hrăneşti cu lucernă, el încă este un porc. Asta e tot. Aşa este? Sigur aşa este. Păi, desigur, el este un porc pentru că natura lui este de porc.

E-135 Şi dacă tu iubeşti lumea sau lucrurile din lume, tu încă eşti un porc. Aşa este. Este nevoie de puterea lui Dumnezeu să-ţi transforme sufletul. Mori un porc, puneţi obiceiurile tale de porc pe altar, pune-te pe tine acolo, şi lasă ca jertfa lui Dumnezeu să fie... sau focul judecăţii să coboare şi să te mistuiască, ca porc, şi să te renască ca miel. Atunci tu nu vei mai mânca nici o lătură, tu nu ai putea, aparatul tău digestiv nu o va digera. Nu eşti bine. Nu va, aceasta sigur nu va face din el un-un porc să spună... sau să-l facă un miel să spună că el este un miel.

E-136 Astfel o persoană numită un Creştin, prin vreun crez sau senzaţie! Tu spui, "Slavă lui Dumnezeu, Frate Branham, eu am dansat în Duhul toată noaptea în acea noapte. Am vorbit în limbi, oh, vai, Frate Branham!" Le vorbesc Penticostalilor acum. "Eu-eu-eu am dansat în Duhul. Oh, am avut senzaţii, de toate ca acelea. Dar îţi spun chiar acum, nu începe să-mi vorbeşti despre acele lucruri în Numele lui Isus." Mergi înainte, purcelule. Tu încă eşti un porc, asta e tot.

E-137 "Oile Mele aud Glasul Meu!" Eu spun, "Dar, frate, uite, găseşte-mi un singur loc unde ei au fost botezaţi vreodată în Numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt, în Biblie."

E-138 "Nu-mi pasă ce face aceea, Aleluia, nu vreau nimic din acele lucruri vechi Numai Isus." Cine a spus ceva despre lucruri ca Numai Isus? Eu vorbesc despre Biblie. Numai Isus este un grup de crezuri şi un grup de denominaţiuni. Una nu poate chema pe cealaltă altceva, pentru că ambele sunt în aceasta.

E-139 Dar eu vorbesc despre Creştini sută la sută, autentici, temeinici, născuţi din nou din Duhul lui Dumnezeu, şi roua Cerului în viaţa lor. Asta-i despre ce vorbesc eu. Dacă eşti un Metodist şi ai aceea, amin! Singurul lucru care îl ai de făcut este să fi direcţionat la Cuvânt, tu îl vei urma ca o raţă care merge spre apă. Vedeţi? Chiar exact. Aşa este.

E-140 Oamenii din ziua de azi vor scurtături. Ei nu vor... ei-ei cred că o primeşti doar într-un minut, "Slavă lui Dumnezeu!" Ce este aceasta? Ce este ceea ce fac ei? În seara aceasta ei se află într¬un-sunt acolo afară în... Ca unii dintre aceşti semeni care îi au ca anumiţi oameni la care aş putea spune numele, dar nu vreau să o fac pentru că aceasta este pe bandă, dar ei se află într-un club de noapte în seara aceasta cu o chitară, ciupind-o, şi mâine dimineaţă ei stau în biserică pe undeva, ciupind aceeaşi chitară. Murdărie! Biblia a spus în Isaia, al 28-lea capitol, "Toate mesele sunt pline de vărsături. Ca un câine care se întoarce la vărsătura lui şi un porc la mocirla lui, aşa fac ei." De ce? Ei sunt încă câini şi porci! Aceea-i ce-i face să se întoarcă la mocirlă şi la vărsătură. Voi sunteţi încă... Ei nu sunt născuţi din nou. Dacă sunt născuţi din nou, sunt făpturi noi.

E-141 Voi ştiţi ce, dacă ai o cioară veche, nu face... cât de mult încerci, ai putea să o vopseşti chiar ca-chiar ca culoarea măslinei ca un porumbel, la fel de gri ca un porumbel, alb, să-l vopseşti peste tot, el încă este o cioară pe dinăuntru. Vedeţi? Ea încă miroase urât, o şorecară bătrână tot la fel, gunoieră, mănâncă lucrurile moarte ale pământului. Aşa este. Dar voi ştiţi ce, un porumbel nici măcar nu trebuie să facă baie. Oh, Aleluia! Trupul unui porumbel, pentru că el este un porumbel, are ulei care vine prin penele lui, care doar îl păstrează curat tot timpul, pentru că vine din interior afară. Oh! De ce? Şoricara spune, "A mele, la fel! Am pus un pic de apă sfântă, frate, a rezolvat¬o." Nu, nu a făcut-o. Căci, acesta vine din interior afară, nu de afară înăuntru. Aceasta este o naştere. "Binecuvântat să fie Dumnezeu, eu merg la biserică la fel cum mergi tu. Aleluia, biserica mea este la fel de bună ca şi a ta. Aleluia, noi suntem chiar..." Bine, tu şoricarule. Vedeţi, aşa este. Vedeţi? Dar un porumbel este uns din interior. Acolo este o-o anumită glandă într-un porumbel care nu este în nici o altă pasăre aşa, porumbel sau turturea. Şi el se unge din... Pe dinafară, el se menţine curat tot timpul. El nu trebuie să se menţină curat, este ceva în interiorul lui care îl păstrează curat. Oh, Soră Way. Aleluia! Ceva în interiorul lui îl menţine curat.

E-142 Spui, "Eu ştiu, m-am înscris la biserică săptămâna trecută. Eu, sigur mi-ar place să iau acea băutură cu tine, dar, ah! Mmm, acel trabuc miroase aşa de bine! Oh, soră, eu ştiu că sunt un model vechi, eu trebuie să-mi las părul să crească acum. Nu este îngrozitor? Tu şti acele rochiţe drăguţe care le purtam de obicei, şi toţi făceau, 'Pfiu-pfiu,' trebuie să o iau jos acum. Tu şti, m-am înscris la biserică săptămâna trecută." Tu mizerabilă nenorocită! Toată apa sfinţită din lume nu te-ar putea curăţi.

E-143 Dar, frate, când tu ai Ceva în interiorul tău, Aceasta doar o spală tot timpul. Tu stai doar liniştit şi Aceasta spală.

E-144 Tu nu trebuie să-i spui unei oi, "Tu trebuie să fabrici." Asta¬i ce este problema cu oamenii Penticostali în ziua de azi. Asta-i ce este problema cu tot Creştinismul, încearcă să fabrice ceva. Unei oi nu i se cere să fabrice lână; ea produce lână. Voi aveţi roadele Duhului. Tu nu spui, "Slavă lui Dumnezeu, eu trebuie să devin negru la faţă, trebuie să fac aceasta, şi trebuie să am senzaţie, trebuie să dansez în Duhul, şi eu Îl am." Nu, nu, aha. Doar naşte-te din nou şi acesta are de fapt loc de la sine. Tu nu trebuie să spui, "Trebuie să studiez toată noaptea, trebuie să fac aceasta, trebuie să fac aceea, trebuie să mă înscriu la aceasta, şi trebuie să fac acest crez, trebuie să fac aceste penitenţe?" Nu, nu. Doar mori, asta e tot. Vedeţi? Fi născut din nou, şi aceasta vine din interior, se îngrijeşte de exterior. Vedeţi? Stropeşte un pic de apă, şi îi spală, întocmai ca a schimba un porc într-un miel, nu o puteţi face. Dar dacă pe interior el este un miel, atunci el nu va mai fi un porc. Vedeţi? Sunt observaţii grosolane; dar eu nu sunt şcolat, eu doar trebuie să o fac.

E-145 Voi ştiţi, este, mă gândeam, am citit în viaţa lui Ioan Boteză torul zilele trecute, ce a spus el, ce i-a numit el, "Generaţie de vipere!" De ce? El a fost crescut în pustie. Vedeţi, el ştia ce erau ele. Bate din picior şi ele fug să se ascundă. ,,Voi generaţie de vipere." De asemenea, "Securea este pusă la rădăcina pomului." Pom, vipere, securi, a vorbit cu ce ştia el. Acela-i felul cum învăţaţi de Dumnezeu, prin ceea ce şti. Tu vezi un porc şi un miel, nu este nimic acolo deloc. Nu poţi face... Ai putea să speli acel porcuşor vechi şi să faci orice vrei să faci, el încă este un porc. El trebuie să fie renăscut înainte ca să poată fi un miel.

E-146 Scurtături! În această seară, ei se află aici afară astăzi, ei se petrec, oh, vai, şi mâine ei vor să predice. Oameni penticostali îi lasă să facă aceea, de asemenea. Da. Ei vor o scurtătură către Cer, "Aleluia, tot ce am de făcut este să cobor aici şi doar să nu mă gândesc la absolut nimic, şi să spun, 'Aleluia, Aleluia, am pe mine mantaua lui Ilie. Voi ieşi mâine să scot draci. Aleluia, Aleluia, eu Îl am!' Laudă lui Dumnezeu, acum mă duc!" Ei vor scurtătura spre Cer, luând cât de multă lume pot ei lua. Nu puteţi lua nimic din aceasta. Nu există scurtături. Tu vi pe calea Calvarului. Tu vi pe calea altarului de aramă. Tu vi pe calea şarpelui de aramă. Tu mori! Literal mori faţa de tine însuţi. O Dumnezeule, de ce nu o pot spune bine? Tu mori! Tu de fapt mori. Tu mori faţă de lucrurile lumii, şi eşti născut din nou. Amin. Nici o lume, lucrurile lumii sunt moarte. Nu există scurtături. Vedeţi? Ei vor să vină chiar repede, ei nu vor să crească. Noi creştem în Domnul. Este nevoie de creştere şi experienţă.

E-147 Oamenilor de pe Coasta de Vest li se spune acum, "Oh, noi avem botezul nemuritor. Noi te botezăm în apă, tu devi un om tânăr chiar acolo, o femeie tânără. Da, domnule. Tu continui să devi..." Ei au veşmintele lui Ilie, ei au fii ai lui Dumnezeu manifestaţi. "Da, domnule, frate, Dumnezeu îşi obţine fii manifestaţi chiar acum. Manifestându-i, le spune totul despre aceasta. În seara aceasta eşti un păcătos, mâine sunteţi fii manifestaţi ai lui Dumnezeu." Nonsens! Unde găsiţi voi aceea în Cuvânt? Pruncii nu se nasc bărbaţi, ei se nasc prunci şi cresc în bărbaţi.

E-148 Ascultaţi aici, doar daţi-mi voie doar să vă citez din nou doar un minut şi să vă citesc ceva în Efeseni, al 11-lea verset, al 12- lea, pe la al 15-lea, cred că este, pe undeva pe aici. Să începem la al 12-lea verset.
Pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, ... zidirea trupului lui Cristos:
Până vom ajunge toţi înspre unirea credinţei, şi... a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, înspre... omul perfect, şi la măsura staturii Lui şi plinătăţii lui Cristos:
Ca noi de acum înainte să nu mai fim copii, aruncaţi încoace şi încolo, şi purtaţi de orice vânt de învăţătură, (ascultaţi, şi ce învăţătură?) prin îndemânarea¬îndemânarea oamenilor, şi abilitatea vicleniei lor, prin care ei stau la pândă să vă amăgească;
Ci vorbind adevărul în dragoste, ... (şi, aşteptaţi, ce?) ... vorbind adevărul (El este Adevărul) în dragoste, ...
Ascultaţi! Voi ascultaţi? Spuneţi, "Amin." [Adunarea spune, "Amin – Ed."] Ce?
... să putem creşte spre el...
Ce, mâine? Nu. "Să creştem la El."
... să creştem-creştem spre el... care este capul, chiar Cristos:
Să creştem înspre El! Oh, acolo-i...

E-149 Îmi amintesc prima predică care am predicat-o. M-am ridicat sus acolo şi eu-eu am crezut că am făcut chiar bine, şi toate doamnele în vârstă stăteau în jur şi au plâns puţin, ştiţi, şi au spus, "Oh, ce băiat minunat."

E-150 Bâtrânul păstor, Doctor Davis, era un avocat bătrân. Am coborât, şi el a spus, "Vreau să te întâlnesc acasă."

E-151 Am spus, "Bine." Am intrat înăuntru, a doua zi, ştiţi, tot înfumurat. Am spus, "Cum m-am descurcat, Doctor Davis?"
A spus, "Cel mai neplăcut din câte am auzit vreodată!"
Am spus, "Ce?"
A spus, "Cel mai rău din câte am auzit vreodată."
"Oh," Am spus, "Frate Davis, toţi plângeau."

E-152 El a spus, "Da, ei plâng la înmormântări, plâng la naşteri, toate celelalte." A spus, "Problema este că, Billy, tu nu ai citat nici un pic din Cuvântul lui Dumnezeu. Tu ai vorbit despre o mamă care era deja dusă, sau ceva de genul acesta, şi i-ai făcut pe toţi să plângă." A spus, "Tu nu te naşti din nou cu aceste lucruri şi senzaţii de pe acest pământ, te naşti prin Cuvânt!" A spus, "Billy!"

E-153 Oh, el m-a dezumflat pe loc. Mă bucur că a făcut-o. Vedeţi? Vedeţi? Nu sărind în sus şi în jos, strigând, nu este asta. Este Cuvântul care te face să trăieşti. Cuvântul este însufleţit. Nu experienţe; Cuvântul!

E-154 A spus, "Îmi amintesc de primul caz care l-am apărat, Billy." A spus, "Am lovit în balustradă," şi a spus, "Am spus, 'Priviţi la această femeie sărmană."' Oh, a spus, "'Priviţi la cum arată ea, şi soţul ei a maltratat-o."' Şi a spus, "Am plâns puţin şi mi-am luat batista, şi m-am prefăcut exact ca ceilalţi avocaţi." A spus, "M-am gândit să merg prin aceeaşi emoţie." A spus, "Judecător, Onoarea voastră, de ce nu-i acordaţi un divorţ? Uitaţi-vă acolo! Ea spune că soţul ei o loveşte pe spinare peste spate." El nici măcar nu putea să vadă aceasta, pe sub îmbrăcămintea ei. "Au lovit-o peste spate." Şi a spus, "De ce nu-i acorzi..." Bătrânul judecător a stat doar acolo, a privit.

E-155 Imediat bătrânul avocat care stătea dincolo de cealaltă parte, a crescut, a spus, "Judecător, Onoarea voastră, cât încă va... va suporta instanţa voastră aceste absurdităţi?" Doar o grămadă de vorbărie.

E-156 Acela-i felul cum fac prea mulţi oameni. Prea multă vorbărie fără suficient Cuvânt în spatele acesteia să o susţină. Creşteţi! "Oh, el a dansat în Duhul seara trecută, Frate Branham, el este în regulă." Nu, aceea nu-l face în regulă pentru mine. Nu, domnule. Trebuie să creşti, să fi dovedit, testat, să creşti către El, maturizat.

E-157 Citeam în istorii nu de mult. Iau eu prea mult timp? Citeam în istoria bisericii. Cred că Sora Arnold acolo în spate "a spus amin" la ce am spus eu zilele trecute privitor la istoria bisericii, care ea a citit-o. Am văzut unde într-o noapte era un băiat într¬o mănăstire, în zilele Sfântului Martin, că el a spus, "Domnul m¬a făcut pe mine un vechi profet al Vechiului Testament. Vedeţi? Eu sunt unul din profeţii vechi." Bine, eu nu ştiu să spun numele episcopului, al acestei şcoli mici, doar un grup mic ca acesta aici. Nu-i ştiu numele în acest moment, dar el a fost instruit de Martin. Aceasta nu a sunat chiar bine, astfel restul de fraţi l-au lăsat doar în pace. El imediat a profeţit, a spus, "În această noapte Dumnezeu va coborî şi îmi va da o manta albă, ca să stau printre voi, şi veţi şti că eu sunt unul din profeţii din Vechiul Testament." Astfel în acea noapte, la ora doisprezece, aceea s-a întâmplat cu adevărat. S-au auzit voci, oameni umblând în jur, şi băiatul a primit o manta, au spus că atât de albă pe cât se putea. El a ieşit, a spus, "Nu v-am spus eu?" A spus, "Acum voi toţi veţi primi ordine de la mine. Eu sunt profetul Vechiului Testament."

E-158 Dar bătrânul episcop nu a considerat aceasta chiar corect. Nu era Cuvântul. Profeţii nu sunt făcuţi, ei sunt predestinaţi. Şi un profet nu ar fi acţionat aşa, pentru început. Rodul acestui lucru dovedea că nu era. Vedeţi? Roadele dovedeau că nu era un profet, vedeţi. Astfel el a spus, "Vom petrece restul nopţii în post şi rugăciune, şi cântat de imnuri." A trecut cam o zi. După o vreme bătrânul episcop, rugându-se, a spus, "Doamne, acel băiat!" Acea manta, ei s-au uitat la aceasta, vă-... ei niciodată nu au ştiut nimic, nu au văzut nimic asemănător. Scriitori au venit şi s-au uitat, şi ei niciodată nu au văzut aşa ceva. Aşa a fost. În cele din urmă, ei cunoşteau un om care era un profet, acela era Martin. Au spus, ,,Bine, un lucru acum fă ca să ne dovedeşti. Scriptural tu eşti greşit. Ce spui să mergem acolo la Martin şi să stăm înaintea lui şi să-i spunem asta?" Vedeţi?
El a spus, "Oh, îmi este interzis să stau înaintea lui Martin."

E-159 Cel care are aur bun nu se teme să meargă la aparatul de testare; aha, aşa este, cel care are Adevărul. Acela-i motivul că eu fac o provocare. Orice om să vină să-mi arate unde botezul în Numele lui Isus Cristos este greşit. Arătaţi-mi această naştere care o aveţi, ca să muriţi. Şi dacă voi încă aveţi lumea în voi, încă sunteţi din lume. Arătaţi-mi aceste lucruri. Nu trebuie să vă faceţi griji privitor la aceasta, duceţi-l la aparatul de testat. Iată Aparatul de Testat. Vedeţi? Vedeţi? Aşa este.

E-160 Astfel ei au spus, "Tu te vei duce oricum." Şi un grup de fraţi l-au ridicat, şi mantaua a dispărut. Vedeţi? Nu ar înghiţii aceea Penticostalii astăzi? Oh, vai! Arăta ca lucrul real, dar nu a fost conform cu Cuvântul.

E-161 Martin a spus că Satani s-a arătat odată, cu o coroană mare de aur, cu trei sau patru rânduri de stele în aceasta aşa, strălucind şi frumoasă, un tip mare înalt, frumos, arătos, pieptănat corect şi îngrijit, mantaua mare frumoasă pe el, şi pantofii din picioarele lui erau din aur, a păşit şi a spus, "Martin, mă cunoşti tu?"

E-162 Acum oamenii care nu văd viziuni, aceasta ar putea să nu¬s-ar putea să nu... s-ar putea să nu o înţelegeţi, vedeţi, dar cum vin lucruri la tine în duhuri diferite, şi cât de înşelătoare sunt. Biblia a spus că ar înşela chiar pe cei aleşi dacă ar fi posibil, vedeţi. Cei aleşi, aceia sunt cei care sunt predestinaţi şi născuţi pentru acel scop. Vedeţi? Vedeţi?

E-163 Astfel el a venit la acest ales, a spus, "Martin, mă cunoşti tu pe mine? Eu sunt Cristos." A spus, "Mă vei recunoaşte tu?" Şi Martin a ezitat. Părea ciudat. A aşteptat un minut, şi a spus din nou, a spus, "Nu mă vezi tu? Eu sunt Cristos. Mă recunoşti tu?" I-a spus aceasta de trei sau patru ori.

E-164 Cristos a spus, sau Martin a spus, "Satan, eu te cunosc. Domnul meu nu este încă încoronat, ci sfinţii Lui Îl vor încorona." Acolo-i Cuvântul, înapoi.

E-165 Acolo este unde biserica Romană a luat aşa de multă dogmă, intrând multe duhuri rele, contrare Cuvântului, şi au trebuit să tăgăduiască Cuvântul ca să ia dogma lor şi să se îndepărteze de Biblie. Staţi cu Cuvântul! Acela-i firul Vieţii astăzi. Vor fi duhuri care se vor ridica după o vreme care vor înşela totul, aproape. Biblia a spus aşa. "După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia stricaţi de minte privind Adevărul," fac miracole şi fac tot felul de semne. Dar staţi cu acel Cuvânt. Cuvântul Domnului a venit la profet, şi ei L-au adus înainte, şi noi credem profeţii.

E-166 Observaţi, da, a spus el, "Eu te cunosc pe tine, Satan." A spus, "Domnul meu nu este un om mare aşa. Domnul meu a plecat cu o manta veche zdrenţuită pe el, cu urme de cuie în mâna Lui, neîncoronat, cu pletele îmbibate de sânge. Şi când El se întoarce. El va veni aşa, căci Biblia a spus că El se va întoarce, în acelaşi fel cum El a plecat." Şi lucrul a dispărut de la el. Oh, vai!

E-167 Cum vine el şi doar o face aşa de frumos, "Oh, ei au vorbit în limbi. Ei, ei, ei sunt cei mai buni oameni pe care i-ai văzut vreodată." Să nu credeţi asta. Fiţi bănuitori.

E-168 Sper că Cuvântul nu vă plictiseşte. Creştini născuţi cresc în statura lui Cristos aşa cum trăiesc. Ei sunt născuţi din nou, şi vieţile lor încep să se formeze ca un copilaş. Prinde formă şi începe să crească. Primul lucru pe care-l ştiţi, aici ei sunt la statura deplină. Amin. Iată-vă. Zi după zi, an după an, ei rămân la fel. Acum întoarceţi-vă la Cuvânt, "Dacă rămâneţi în Mine."

E-169 Ei spun, "M-am născut din nou, Aleluia, m-am înscris la ei. M-am înscris la aceasta. M-am înscris, eu nu ştiu, anul trecut am crezut în Numele lui Isus, acum eu-eu m-am retras de la aceasta acum, eu-eu cred aceasta. Am crezut că trebuie să trăieşti, să fi sfânt, dar eu-eu... Cutare-şi-cutare spune..." Rătăcitori, purtaţi de orice vânt de învăţătură. Vedeţi? Iată-vă.

E-170 Dar fiţi născuţi din Duhul şi creşteţi în statura lui Cristos! Tu înţelegi aceasta, Frate Dauch? Crescând în statura lui Cristos! Prin viaţa ta, dovedeşte. Cum dacă tu ai fost născut un profet, tu vei rămâne aceea. Dacă ai fost născut un Creştin, tu vei rămâne aceea. "Dacă rămâneţi în Mine şi Cuvintele Mele rămân în Voi!" Aceasta vă creşte în statura lui Cristos. Nu vreun tânăr avocat bătând, ţipând, plângând, vă spune aceasta, aceea, cealaltă, face o mulţime de emoţii; dar cineva care a crescut în statura lui Cristos, de-a lungul anilor s-a maturizat şi a dovedit, stând la cârmă. Nu altul! "Pe Cristos Stânca solidă noi stăm, toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare. Lăsaţi ca denominaţiunile şi crezurile să vină, şi să plece, fie ismurile; ţine¬mă smerit, Doamne, să stau drept cu Cuvântul şi să merg drept înainte de-a lungul râului. Ea ne va călăuzi la ţărm." Statură deplină.

E-171 Acum priviţi, dacă noi vedem cum se sfârşeşte aici, şi nu te poţi schimba după moarte. Acum priviţi aceşti oameni care intră, iau toate senzaţiile şi lucruri, aleargă afară şi mâine ei sunt în acest fel. Aţi văzut aceasta? Sute de ei. Vedeţi? Şi vedeţi, voi-voi vedeţi ce se întâmplă. Şi acum ce-i dacă acei oameni au murit în acea stare? Moartea nu o schimbă.

E-172 Astfel, oh, Creştini, în încheierea acestor Cuvinte, daţi-mi voie să spun aceasta. Să ne întoarcem la El şi Cuvântul Lui, cu toată sinceritatea, veniţi smeriţi, ca Creştini, şi fiţi născuţi din nou din Duhul Lui. Şi când eşti născut din nou, eşti adeverit ca Creştin de roadele care le porţi. Înţelegi asta, Soră Peckenpaugh? Eşti un Creştin după roadele pe care le porţi. "După roadele lor îi veţi cunoaşte." Aceea este o adeverire. S-ar putea să nu îţi cunoşti ABC-ul, dar încă tu poţi fi o doamnă, o Creştină. S-ar putea să fi urâtă de lume, (dacă este aşa pentru ceva ce ai făcut, ar trebui să fi), dar dacă eşti urât din pricina Lui, aceea este diferit.

E-173 Tu s-ar putea să nu-s-ar putea să nu fi un teolog. Priviţi la orbul care s-a născut orb. Isus l-a vindecat. S-a născut de la naştere, el nici măcar nu a avut globii oculari. Şi Isus l-a făcut bine, l-a vindecat. Şi când acel om a ajuns să vadă, şi Fariseii 1-au întrebat, au spus, "Cine era El?" Ei nu au putut nega că ceva a fost făcut. Acum, omul nu a fost un teolog. Nu a putut argumenta cum ar face predicatorii, mici lucruri tehnice, el nu a putut să le explice. El nu a cunoscut Testamentul. Nu a ştiut cum trebuia să se nască Mesia şi lucrările pe care El trebuia să le facă. Omul nu a ştiut aceasta. El nu a fost un teolog. Dar ce a făcut el? Ei au spus, "Dă laudă lui Dumnezeu. Noi suntem teologi, şi noi ştim că El este un păcătos."

E-174 Acum omul nu a putut tăgădui cuvântul lor, dar iată ce a spus el, cu alte cuvinte, "Dacă-dacă El este un păcătos şi face aceasta, atunci care-i problema cu voi oamenilor? Care este problema cu voi toţi?" Vedeţi? A spus, "Dacă El este un păcătos, sau nu, eu nu ştiu, nu pot spune asta. Dar acest singur lucru eu ştiu, cândva am fost orb, acum văd." Ce făcea el? El a fost adeverit. Aşa este. El a fost un adeverit. Ceva i s-a întâmplat. Fiinţa lui a fost schimbată de la întuneric la lumină, de la orb la vedere.

E-175 Şi un om care este născut din Duhul lui Dumnezeu, care odată a avut o formă de evlavie, să tăgăduiască Cuvântul acestuia, şi Puterea acestuia, şi să spună, "Zilele miracolelor au trecut," când este născut din nou, el s-ar putea să nu fie un şcolat, s-ar putea să nu fie în stare să Îl explice, dar Îl crede. Ca şi...

E-176 Dacă fraţii şi surorile mele de culoare de aici mă iartă pentru că spun aceasta, un bun frate bătrân de culoare de jos din Sud, au spus o mică poveste despre el, au spus că el ducea o Biblie şi el nu putea nici măcar să îşi citească numele. Şi a spus, "Mose, de ce porţi tu acea Biblie?"
A spus, "Este Cuvântul lui Dumnezeu." Ei au spus, bine, au spus, "Tu Îl crezi?"

E-177 A spus, "Da, domnule, sigur că eu Îl cred." A spus, "Eu Îl cred din ,scoarţă' în 'scoarţă,' şi cred şi 'scoarţa,' pentru că Aceasta are 'Sfânta Biblie' scrisă pe Ea."

E-178 Au spus, 'De unde şti că Aceasta este o Biblie Sfântă?" Au spus, 'Cum şti că Ea este?"

E-179 El a spus, 'Eu doar O cred. Asta e tot." Asta-i tot ce trebuia el să aibă. El doar O credea. El nu a ştiut de ce, dar a crezut Aceasta.

E-180 Ei i-au spus, 'Mose, ai face, ai face tu orice a spus Biblia să faci?"
'Da, domnule." A spus, 'Dacă Biblia a spus aşa, eu aş face aceasta." Iată-vă.

E-181 A spus, 'Bine, Mose." A spus, 'Acum, ce-i dacă, dacă acel gard de piatră de acolo, dacă Domnul ţi-a spus să sari prin acel gard de piatră, ai sări, cum ai sări tu prin gardul de piatră?"

E-182 El a spus, 'Spune Biblia ca Mose să sară prin acel gard de piatră?" Vedeţi?

E-183 A spus, 'Dar ce-i dacă Dumnezeu îţi va vorbi şi îţi va spune să sari prin gardul de piatră?"
El a spus, 'Dacă era Dumnezeu, şi El mi-ar spune să sar, aş sări."

E-184 A spus, 'Cum vei trece tu prin acel gard fără nici o gaură în acesta?"

E-185 El a spus, 'Dacă era Dumnezeu, El ar avea gaura acolo când Mose ajunge acolo." Şi aşa este. Exact!

E-186 Îndrăzneşte să iei Cuvântul lui Dumnezeu şi să stai acolo să spui că Acesta este aşa! Lăsaţi ca această micuţă femeie sărmană nevrotică de aici. Ea crede că va muri, şi toate celelalte sunt în neregulă cu ea, vedeţi. Tu nu mori! Spune, 'Cum o pot face, Frate Branham?" Doar ia Cuvântul Lui şi stai pe Acesta o singură dată odată, înţelegi. Stai pe acel Cuvânt, vezi ce se întâmplă. Spune-i diavolului că este un mincinos. Tu ai fost în menopauză toţi anii aceştia, cam în vârstă de cinzeci şi şapte de ani. Şi îndepărtează-te de la acel lucru, acesta este diavolul! Ia Cuvântul lui Dumnezeu şi spune, 'Prin rănile Lui sunt vindecată," urmăreşte ce are loc. Atunci vei înceta să te gândeşti că ai atacuri de inimă şi de toate. Tu nu ai nici un atac de inimă şi toate acele lucruri. Este o minciună. Nu ai aceasta. Doar crede Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa este.

E-187 Când eşti născut din nou, Dumnezeu te adevereşte. Aşa este cum Dumnezeu adevereşte toată natura Lui. Ce? După roadele lor. Acela-i felul cum adevereşte El slujba Sa. Aşa este. Toţi slujitorii Lui sunt adeveriţi în acelaşi fel cum adevereşte El natura. Cum ştiţi că este un piersic? Pentru că rodeşte piersici. Cum ştiţi că este un măr? El rodeşte mere. Cum ştiţi că este un Creştin? Semnele Creştine rodesc de la acesta, viaţa Creştină iasă din acesta. Cum ştiţi că el este un învăţător? Cuvântul vine de la el. Cum ştiţi că el este un profet? Cuvântul vine prin el, poartă mărturie, adeverire. Se dovedeşte. Cum devine el aşa?
Când moare şi devine unul. Aşa este. Când murim şi devenim o făptură nouă în Cristos Isus, ne pune cu chemarea noastră, noi rămânem cu chemarea noastră. Roadele Duhului ne însoţesc când noi suntem slujitorii Lui. Când suntem născuţi din nou, roadele Vieţii lui Cristos ne însoţesc. Aşa este. Cum ştiţi că este un piersic? El are piersici. Cum ştiţi că este un Creştin? El acţionează ca Cristos, el umblă ca Cristos, el vorbeşte ca Cristos, el trăieşte ca Cristos, deasupra păcatului, victorios. Ce face el, spune, "Vezi ce am făcut eu?" Cristos nu a făcut aceea. El a dat toată lauda Tatălui. Aşa este. Aşa este cum o cunoaşteţi. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Ce trebuie...

E-188 "Adevărat, adevărat, Eu vă spun, dacă un om nu este născut din nou el nici măcar nu poate înţelege Împărăţia lui Dumnezeu."

E-189 Deci nu mesajul meu de Anul Nou aici la doisprezece treizeci, sau unu fără douăzeci de minute, dar sfatul meu este pentru tine, Creştine, tu care îl iubeşti pe Dumnezeu. Când veniţi la altarul de aramă al lui Dumnezeu de judecată, şi vreţi să fiţi născuţi din nou, doar puneţi-vă acolo deasupra. Nu te aştepta să te ridici din nou, tu mergi să mori. Acela-i sfârşitul tău. Asta e tot. Dacă nu o faci, dacă simţi că nu poţi face aceea, să nu, să nu încerci, nu va funcţiona; profund, sincer. Cu în jur de alte zece pagini din această lecţie aici, sau mai multe, Scripturi, eu închei. Dar puneţi-vă pe altarul lui Dumnezeu de aramă al judecăţii lui Dumnezeu, şi deveniţi tot atât de morţi faţă de lume cum a fost Cristos. Vedeţi? Deveniţi tot atât de morţi cum a fost şarpele judecat în grădina Eden, a fost deja reprezentat în forma unui şarpe de aramă, fără nici un pic de viaţă în el. Toată viaţa lui era dusă. Cristos a fost fără viaţă, ei L-au luat de pe cruce şi L-au îngropat în mormânt. El a fost-El a fost mort. Şi apoi El a înviat pentru justificarea noastră. Şi noi am murit cu Mielul nostru pe altar, şi suntem înviaţi din nou, pentru... în justificarea Lui. Cum ştim noi? Pentru că Viaţa Lui care L-a înviat din acea stare moartă, aceeaşi Viaţă ne învie pe noi din starea noastră de moarte din lume, într-o făptură novă în Cristos Isus, şi atunci prin Duhul Sfânt suntem pecetluiţi în Împărăţia lui Dumnezeu până în ziua răscumpărării noastre.

E-190 "Adevărat, adevărat, Eu vă spun, dacă un om nu se naşte din nou el nu poate înţelege Împărăţia lui Dumnezeu." Nu încercaţi să O înţelegeţi. Voi nu o veţi înţelege niciodată. Isus a spus că nu aţi putea. Doar acceptaţi-O, acceptaţi-O pe baza Cuvântului Lui.

E-191 Nu umblaţi orbeşte acum, şi spuneţi, "O Doamne, dă-mi o senzaţie." Nu, "Doamne, eu Îţi spun." Nu. Spuneţi doar, "Doamne, ucide-mă, scoate lumea din mine. Eu-eu-eu încă iubesc lucrurile din lume." Nu vreau să spun creaţia, apusul soarelui şi frumuseţea, şi lucruri ca acelea, nu asta este despre ce vorbesc eu. Mă gândesc la poftă trupească, murdărie, ordinea lumii. Toate aceste lucruri ale lumii. Chiar, ele chiar mor, chiar mor automat, şi nu aveţi nici... nu mai au cum să aibă efect asupra voastră. Devin duhoare pentru voi, "Uh, chiar nu înţeleg cum trăiesc oamenii în ele!" Tu strigi. Cu cât vezi mai mult din aceasta, cu atât devii mai rău! Da, domnule. Nu te poţi compromite cu aceasta. Nu este loc de compromis. Nu este loc să te pui acolo unde este lumea. Tu eşti mort faţă de acele lucruri. Şi cum poţi tu, din moment ce eşti mort faţă de lume, atunci să te asociezi cu acele lucruri din nou? Nu o poţi face. Astfel nu o fă. Mori faţă de lucrurile din lume.

E-192 Domnul să vă binecuvânteze. Fiţi Creştini născuţi din nou. Fiţi născuţi din nou, atunci nu va trebui să spuneţi, "Este lucrul cel mai greu," voi femeilor, "pentru mine să îmi las părul să crească." "Este lucrul cel mai greu pentru mine să renunţ la mânia mea," voi bărbaţii. "Băiete, eu chiar trebuie să-i spun soţiei mele. O iau, băiete, şi o scutur şi îi spun, 'Ştiu că sunt un Creştin, şi nu ar trebui să fac aceasta, dar tu taci şi stai jos."' Aha, să nu faceţi asta. Vedeţi?

E-193 Ţi-ar place să vezi un timp când poţi să îţi pui braţul tău în jurul ei, şi să spui, "Scumpa, aceasta nu se cuvine unei Creştine." Acela-i felul cum vreţi voi să fiţi, nu-i aşa? Voi puteţi fi în acel fel. Vedeţi? Şi când un om îţi dă o palmă pe un obraz, tu nu trebuie să-l tai cu un briceag. Vedeţi? Un om îţi dă o palmă pe un obraz, spui, "Frate, pentru ce motiv ai făcut lucrul acesta?" Vedeţi? Iată-vă. Aceasta este Creştinism. Când cineva spune ceva rău despre voi, în loc să încercaţi să faceţi un mare circ din aceasta, strecoară-te undeva şi spune, "Tată Ceresc, omul este un muritor. Mă rog ca Tu să scoţi acel duh din el. Nu-l lăsa să facă aceea. Mă rog ca Tu să-i salvezi viaţa."

E-194 Nu spune, "Doamne, ştiu că nu ar trebui să spun asta." Ei bine, tu ai putea să nu o spui cu buzele tale, dar o gândeşti în inima ta. Vedeţi? Este inima ta care contează, vedeţi. Când eşti născut din nou din Duhul lui Dumnezeu, tu de fapt îi iubeşti pe toţi. Acum tu nu iubeşti căile lor şi lucruri ca acelea, nu vrei să fi părtaş la aceasta. Nu, domnule. Stai departe de lucrurile lumii, dar tu doar să te păstrezi fără pată. Şi singurul mod în care trebuie să o faci, vine din interior spre exterior, ca şi porumbelul care îşi îngrijeşte penele, vedeţi. El nu trebuie să le îngrijească, să spună, "Acum, azi trebuie să şterg jos toată aceasta," şi apoi în felul acela. Nu, el are ulei în interiorul lui pentru că este un porumbel, doar îl menţine curat. Vedeţi? Aşa este.

E-195 Nu veţi face voi asta? Nu Îl veţi primi aşa? Aceea este ce vă conving eu în acest ajun de Anul Nou. Eu conving acest tabernacol mic. Cât vă iubesc, cât iubesc acest grup mic de oameni! Cât aş vrea să vin înăuntru cândva, să umblu în jos prin clădire, şi doar să privesc. Voi ştiţi ce am dorit întotdeauna să văd? O biserică umplută cu Duhul, încât păcatul să nu fie nici măcar pe aproape. De îndată ce un membru a făcut ceva greşit, Duhul l-ar da de gol. I-ar fi frică să se alăture cu Creştinii înainte să-l mărturisească şi să-l pună în regulă, pentru că ar fi dat de gol la adunare când vă adunaţi. Vedeţi acolo, nu ar fi aceea minunat? Apoi cel necurat intră şi stă în mijlocul vostru, primul lucru pe care-l ştiţi, Duhul Sfânt vorbeşte în aşa fel că descoperă secretele inimii lor, vedeţi, spunându-le. Acum, dacă ar funcţiona asupra unuia, va funcţiona asupra celuilalt. Voi vedeţi? Vedeţi? Şi fiecare în rugăciune, voi toţi într-o unitate, o persoană, doar o persoană, aşa cum suntem noi toţi membri al acestui Trup care se mişcă drept înainte, toţi născuţi din nou din Duhul lui Dumnezeu, umpluţi cu acelaşi Duh, botezaţi în acelaşi Trup. Nu ar fi aceea minunat? Acum, noi putem avea aceasta, Dumnezeu ne-a făgăduit-o. Dar mai întâi, moarte, îngropare, şi înviere cu El.

E-196 Să ne aplecăm capetele acum pentru rugăciune. Sunt şi câteva batiste puse aici.

E-197 Dumnezeule Sfânt, noi realizăm, Doamne, că... sfinţenia de a sta în acest loc. Realizăm că ne aflăm în Casa lui Dumnezeu. Suntem înăuntru, asociindu-ne cu Trupul lui Cristos, care este Casa lui Dumnezeu. Membri Trupului sunt adunaţi împreună. Este unul care vine dintr-un loc, şi unul din altul, venind împreună. Şi astăzi, pe această lecţie de şcoală Duminicală, a fost lungă şi a durat mult. Dar, Tată, eu cred că este rânduit de Tine, că trebuie să fie în acest fel, ca noi să putem înţelege ce înseamnă naşterea şi învierea. Ce înseamnă să fi născut din nou. Noi trebuie să, mai întâi de toate, noi trebuie să murim ca să ne naştem din nou. Tu niciodată nu îţi schimbi Legile Tale. Legea naturii încă prevede. Legea naturii este că fiecare sămânţă trebuie mai întâi să moară ca să se nască din nou. Şi noi realizăm că noi, de asemenea, trebuie să murim ca să fim născuţi din nou. Şi aşa de mulţi, Doamne, astăzi, mă rog ca Tu să ne ierţi, aşa de mulţi au depins de anumite experienţe pe care le-au avut ei, căci ei pretind că sunt născuţi din nou. Dar roadele vieţii lor arată că aceasta... că au fost produse pe pomul greşit.

E-198 Acela a fost motivul meu, Tată, aşa cum azi dimineaţă întrebând dacă Fratele Neville mi-a vorbit să aduc un Mesaj, eu aş învăţa doar şcoala Duminicală. Şi de aceea, Tată, am făcut aceasta cu-cu dragoste şi cu toată inima mea, ca oamenii să poată şti că, să nu se odihnească pe vreo experienţă mică care au avut-o ei, dar să se odihnească solemn pe viaţa lor de zi cu zi; cum trăiesc ei în momentele când sunt în biserică, şi cum trăiesc ei când vine tensiunea mare în afară. Aleargă ei la Cruce după ajutor când apare necazul, sau umblă ei în duhul lor şi gândurile lor proprii? Se supără ei înapoi când sunt supăraţi? Aceasta este întrebarea, Tată. Şi când vedem că este absolut imposibil pentru oricare din noi să-l salvăm pe celălalt, căci Dumnezeu a făcut o cale potrivită, o-o Jertfă atotsuficientă, şi Aceasta este unica Cale pe care putem veni. Nu prin vreo biserică, vreun crez, vreo denominaţiune, vreo senzaţie, dar prin calea lui Cristos. După cum primul om, cel neprihănit a murit, el a murit pe altar cu mielul lui. Şi până chiar în această oră, fiecare alt om neprihănit trebuie să moară pe altarul de aramă al lui Dumnezeu, cu Mielul lui, Cristos Isus. Atunci noi suntem morţi cu El, şi înviaţi din nou, într-o Viaţă nouă. Acordă aceasta, Doamne, ca aceasta să nu treacă peste nici o inimă de aici.

E-199 Lasă-ne să reflectăm din nou la aceasta astăzi, Doamne, aşa cum ne întoarcem în această după amiază, din nou la şapte treizeci, să începem aici o serie de adunări de predicare în seara aceasta. Mă rog ca Tu să binecuvântezi pe fiecare din slujitorii Tăi în această seară cu Mesaje puternice, Doamne. Acordă aceasta. Fie ca sufletele noastre să fie umplute. Aceşti oameni care au condus atât de departe ca să vină înăuntru, fie ca acolo... să fie aşa de umpluţi cu Evanghelia puterii lui Dumnezeu prin acest ajun de Anul Nou ca ei să plece de aici fericiţi şi bucuroşi. Acordă aceasta, Doamne, dându-le Hrană spirituală pentru anul care vine. Acordă aceasta.

E-200 Iartă-ne de greşelile noastre, precum noi iertăm pe cei care greşesc împotriva noastră. Şi Tu ai spus, "Dacă voi nu iertaţi din inimă greşelile fiecărui om, nici Tatăl vostru Ceresc nu vă iartă." Astfel, Doamne, noi iertăm pe fiecare. Noi, prin credinţă, în această dimineaţă, ne punem sufletele pe altar, mistuie fiecare părticică din viaţa lumii din noi, Doamne. Fie ca fumul să se ridice de la jertfa noastră, Doamne, şi să fie un miros plăcut în nările Tale. Acordă aceasta, Doamne, după cum noi nu punem un miel să fie mistuit, ci ne punem pe noi acolo ca păcătoşi, să fim mistuiţi ca păcătoşi, şi transformaţi în miei ai unei naşteri noi. Acordă aceasta, Doamne.

E-201 Atunci nu ne du în ispită, ci eliberează-ne de cel rău; răul de boală, răul de depresie. Vindecă pe toţi care sunt în clădire în această dimineaţă. Fiecare persoană bolnavă să fie vindecată astăzi, Doamne. Eu vorbesc aceste cuvinte în Numele Domnului Isus, ca munţii care stau înaintea oamenilor fie ca toţi să fie mutaţi astăzi. Dacă este boală, dacă este pofta trupească, dacă sunt patimi, dacă este orice din lume, fie ca aceasta să se dea la o parte din cale şi să lase Cuvântul lui Dumnezeu să intre şi să fie manifestat în viaţa lor. Eliberează-ne de rău; căci a Ta este Împărăţia, Doamne, şi puterea, şi slava, în veci. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Acum daţi mâna unul cu celălalt.
Eu Îl iubesc, eu...
Doar întoarceţi-vă în jur, şi spuneţi, "Salutări, fratele meu, salutări!"
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Continuă să cânţi.

E-202 Eu vreau să vă mulţumesc la fiecare pentru amabilitatea voastră din acest an care a trecut. Eu probabil că voi avea Mesajul meu deseară, cu voia Domnului, la şapte treizeci. Vreau să mulţumesc lui Charlie şi Nellie, şi Rodney şi soţiei lui, pentru bunătatea lor, în sezonul de vânătoare după cum am fost acolo, ei m-au tratat ca şi cum aş fi fost tatăl lor sau fratele lor. Şi vouă la toţi oamenii care aţi fost aşa de amabili cu mine, vă mulţumesc. Fratele şi Sora Dauch, şi Fratele Wright, şi Fratele Ben, şi mulţi, toţi-voi toţi oameni, Fratele Palmer şi, ştiţi, voi toţi din Georgia, de peste tot, vă mulţumesc.

E-203 Apropo, tata lui Margie, ei au chemat ieri şi au spus că el era bolnav. Este-este Margie şi Rodney aici? Nu sunt? Cum e bătrânul? [Un frate din adunare spune, "S-ar putea că este chiar puţin mai bine." – Ed.]
Haideţi doar, încet, să ne rugăm.

E-204 Tată Ceresc, cu câteva săptămâni în urmă stăteam pe acea verandă mică de ţară departe de tot pe drumul din Kentucky. Un tată bâtrân în vârstă stătea acolo îmbrăcat în şalopeta lui, şi cămaşa lui albastră spălăcită, tremurând. L-am luat de mână şi am văzut că el se apropia de sfârşit. O micuţă mamă bătrână m-a inivitat înăuntru la nişte turte şi sos. Doamne, ei doar au respectat Cuvântul Tău. Acum el de abea că mai este aici, el ne părăseşte. Nu-l lăsa să moară un păcătos, Doamne. Poate a fost a noastră... a slujitorului Tău, vină, Doamne. Acel biet om bătrân, nu ştie nimic în afară de a sparge bulgării de pământ şi să câştige un trai pentru copiii lui, dar eu am găsit în el un duh bun blând. Nu-l lăsa să moară un păcătos. Fiica lui este una dintre noi, Doamne. Şi cum micuţa Margie, acei umeri mici în dureri, şi cum mi-a slujit ea mie şi încercând să-mi pregătească un pat să dorm acolo, şi un-un mic dejun la masă, şi ea şi Nellie şi Charlie şi ei toţi, mama Cox. "Şi ea plângea," ei au spus, "la telefon. Tăticul ei se duce." Acela este tăticul ei.

E-205 Doamne, vino la acel cort de oxigen chiar acum, nu bate la cort, ci la acel cort al uşii inimii lui. Poate unii dintre noi nu ne-am îndeplinit datoria noastră ca să mergem la el, Doamne. Unii din ceilalţi slujitori ai Tăi, poate în zilele lui timpurii când mintea lui a fost în alertă, poate este vina noastră, Doamne, că noi nu l-am convins. Atunci iartă-ne, Doamne, şi ia-l în Împărăţia Ta. Acordă aceasta, Tată. Noi îl încredinţăm Ţie acum. Şi dacă este posibil, sau este în marele Tău plan, dacă Tu îl vei ridica, Doamne, poate unii dintre noi vom avea o şansă încă să-i vorbim. Oricum, pledoaria noastră este pentru sufletul lui, Doamne, căci îşi va începe călătoria lui destul de curând, aşa se pare, navigând acolo în necunoscut, oh, fără nici un pilot, nimeni să-l ghideze prin ceaţa şi negura de acolo. El îşi va pierde calea, Doamne. Fie ca Pilotul care cunoaşte calea, să vină la el în această dimineaţă, să ancoreze micuţa lui corabie alături de vechea corabie a Sionului. Când porneşte în călătoria lui, să fie sigur că debarcă în siguranţă. Acordă aceasta, Tată. Noi îl încredinţăm Ţie acum, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Să ne ridicăm mâinile.
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-206 Deseară voi încerca să fiu puţin mai rapid cu Mesajul, de cum am fost în dimineaţa aceasta. Acum duceţi-vă. Aş fi vrut să vă pot lua pe toţi cu mine acasă, să vă dau la toţi o masă bună. Cu siguranţă aş fi făcut-o dacă puteam. Dar nădăjduiesc că Domnul vă dă o-o mâncare adevărată, spiritual vorbind, în bunătatea şi mila Lui, ca voi să o înţelegeţi şi să creşteţi la statura deplină a Celui pe care îl iubiţi, Mântuitorul vostru, Isus Cristos. Acum în timp ce părăsim clădirea, şi ne ridicăm pentru rugăciune, de eliberare, vrem să cântăm cântarea noastră, şi asiguraţi-vă că îi daţi ascultare, Ia Numele Lui Isus Cu Tine. [Fratele Neville zice, "Eu am um anunţ ce vreau să-l foc." – Ed.] (Ce? Tu mergi să liberezi audienţa.) Acum, vom face anunţurile doar într-o clipă, vor fi anunţurile imediat după ce cântăm cântarea noastră. Bine.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al suferinţei şi al durerii;
Îţi va da bucurie şi mângăiere,
Ia-l oriunde mergi.
Nume Preţios (Nume preţios), O ce dulce! (O ce dulce!)
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului;
Nume Preţios, O ce dulce! (ce dulce!)
Nădejdea pământului şi bucuria...
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de orice ispită;
Ascultaţi acum, ce.
Când ispite vă împresoară, (ce faceţi voi?)
Doar susură acel Nume sfânt în rugăciune.
Nume preţios, O cât de dulce!
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului;
Nume preţios (Nume preţios), O ce dulce!
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului.

E-207 Acum amintiţi-vă, eu cred că Isus Cristos spune aceasta la fiecare fiinţă umană, în cea dintâi Doctrină a Sa, "Dacă un om nu este născut din apă" (aceea este Cuvântul, spălarea cu apă prin Cuvânt) "şi din Duhul" (care este Duhul Sfânt, Duhul Sfânt confirmând Cuvântul), "el nu poate vedea Împărăţia Cerului." Credeţi voi asta? Vedeţi? "Prin apă," spălarea cu apă prin Cuvânt, Cuvânt şi Adevăr, El este Adevărul. "Apă şi Duh," Duhul vine cu Cuvântul, ca să confirme Cuvântul, făcându-l pe Dumnezeu să trăiască în mine. Vedeţi? Noi nu putem înţelege Împărăţia Cerului până nu s-a întâmplat aceea. Apoi când aceea începe să se întâmple, că noi vedem Cuvântul în noi, născuţi din Cuvânt şi din Duh, manifestându-Se, nu mă îndepărtează de la Cuvânt; Duhul mă călăuzeşte la Cuvânt, şi Cuvântul trăieşte în mine, făcându-l pe Dumnezeu manifestat în viaţa ta! ... nu vei înţelege niciodată Împărăţia lui Dumnezeu şi nu vei putea intra nicidecum în aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Frate Neville.

Up