Părăsind totul

Forsaking All
Data: 62-0123 | Durată: 1 oră 59 minute | Traducere: VGR
Tempe, Arizona, S.U.A.

E-1 Vă puteţi aşeza. Am vrut să vă spun bună seara la toţi. Atât de fericit să fiu aici în această seară. Chiar consider aceasta un privilegiu aşa de mare să fiu aici, în această biserică nouă frumoasă, să ne închinăm Domnului. Am aşteptat cu nerăbdare la lucrul acesta, să venim aici, pentru o vreme, pentru un timp de părtăşie cu oamenii, şi să ne bucurăm de binecuvântări, şi nădăjduim că vom fi o binecuvântare pentru voi oameni. Şi aşa cum săptămâna începe să meargă înainte acum, şi ştim că se apropie convenţia acum, începând de Joi.

E-2 Doar ce am auzit în această după amiază, de la Fratele Williams, că avem o surpriză mare pentru Joi seara. Fratele Oral Roberts va fi cu noi, să vorbească, Miercuri seara. Aceea va fi cu certitudine o mare surpriză pentru noi toţi, pentru că Fratele Oral este cu certitudine un vorbitor puternic. Şi va fi bine să ajung să-l văd, eu însumi, din nou, să dau mâna cu el.

E-3 Şi noi am fost seara trecută la Tempe, la Adunarea lui Dumnezeu, cred că era, acolo sus. Şi-şi noi cu certitudine am avut un timp minunat seara trecută la Tempe. Şi am avut un timp bun în fiecare biserică pe care am vizitat-o aici în zona Phoenix¬ului, şi de asemenea sus în Tempe. Şi noi chiar apreciem aceste lucruri atât de mult, că cu greu le putem exprima.

E-4 Foarte rar am şansa să fac aceasta, doar să vin pentru o seară în fiecare biserică, şi să le vorbesc oamenilor şi fraţilor slujitori. Şi lucrul acesta îmi dă o mică oportunitate să ajung să exprim aprecierea mea faţă de aceşti oameni, aceste diferite denominaţiuni şi grupuri de oameni. Pentru că, aceasta este, ei sunt sponsori mari afară în câmp, în câmpurile străine şi peste tot, şi în acest fel pot să am cumva o mică ocazie să exprim ce am simţit privitor la ei, în aprecieri.

E-5 Şi noi am fost cu independenţii şi... eu cred, Biserica lui Dumnezeu, Adunarienii, şi fiecare; şi, în străinătate, Foursquare, Biserica lui Dumnezeu, Adunarea lui Dumnezeu, şi Numele lui Isus. Şi, ei toţi, ei toţi chiar par a fi una când ne întâlnim să avem o adunare acolo pe câmpurile de luptă. Şi, ştiţi, aici acasă pot fi idei în care am putea să ne deosebim, dar când se ajunge în câmpul de luptă, păi, nu mai sunt diferenţe atunci. Vedeţi?

E-6 Am fost crescut într-o familie mare. Au fost zece copii. Şi noi băieţii ne duceam în curtea din spate, şi ne băteam unul cu celălalt, oh, vai. Nouă băieţi, o fată, şi noi ne băteam cu adevărat. Dar niciunul mai bine să nu se fi luat de careva dintre noi, în curtea din faţă, pentru că, dacă ei se luau de unul, ei aveau Branhami venind din toate părţile. Astfel cred că acela-i felul cum este cu copiii lui Dumnezeu, Biserica.

E-7 Aici cu câţiva ani în urmă, am fost în Houston, şi aveam o adunare mare. Şi cu peste... Am avut câţiva sponsori acolo; Fratele Raymond Richey, şi-şi Adunările lui Dumnezeu, şi-şi oamenii în Numele lui Isus, şi toţi cei diferiţi. Şi aveam o adunare mare. Şi ne aflam la Casa de Muzică. Ei bine, aveam în jur de opt mii de locuri, eu presupun.

E-8 Şi acolo a fost un-un slujitor Baptist care vroia să mă provoace într-o dezbatere, asupra Bibliei, că vindecarea Divină nu era corectă. Ei bine, eu am trecut aşa de mult prin aceea. De ce să pierd o noapte cu un necredincios, când acolo sunt mii şezând acolo pentru care să mă rog, vedeţi? Aşa că atunci el a pus-o în ziar, că eu mă temeam să fac lucrul acesta.

E-9 Şi bâtrânul Frate Bosworth, care era în vârstă de aproape optzeci de ani, a spus, "Oh, lasă-mă pe mine să o fac."

E-10 Şi m-am gândit la Caleb, ştiţi, "Lasă-mă să iau eu acest munte." Astfel am spus, "Frate Bosworth, eu-eu nu vreau ca tu să te cerţi. Cristos nu vrea ca noi Creştinii să ne certăm unii cu alţii. Dacă omul este un necredincios, păi, el este doar un necredincios, asta e tot. Nu este nimic ce poţi face privitor la aceasta."

E-11 Şi astfel el a spus, "Ei bine, ce este," a spus, "dacă noi plecăm, după ce ei pun aceea în ziar," a spus, "vor spune că suntem doar o grămadă de, şti, nu ştim despre ce vorbim, doar o emoţie prelucrată." A spus, "Doresc ca tu să-mi dai prilejul." Şi mă uitam la el stând acolo, aproape în vârstă de optzeci de ani, şi tot atât de încrezător în acea Scriptură.

E-12 Am spus, "Bine, Frate Bosworth, dacă vei da mâna cu mine şi promiţi că nu te vei certa."

E-13 A spus, "Oh, nu mă voi certa." Astfel a coborât pe scări, să-i spună reporterului.

E-14 Şi desigur, ştiţi cum o pot zbura ziarele, vedeţi. "Va zbura blana Ecleziastică," ştiţi.

E-15 Noi am luat stadionul, terenul de fugă, şi în acea seară am avut în jur de treizeci de mii de oameni afară. Şi atunci au ajuns să arate acolo, că oamenii au venit cu avioane, trenuri. Eu vă spun, au călărit cămile cu o cocoaşă, cămile cu două cocoaşe, şi cămile cu trei cocoaşe, dar ei toţi beau de la acea fântână unde este loc pentru noi toţi, la fel. Totul a fost împreună. Şi aceasta merge... Chiar am primit o binecuvântare mare din aceea, să mă gândesc acum. Vedeţi, când într-adevăr vine tensiunea, acolo era un lucru care îl aveam în comun, noi toţi credeam în Duhul Sfânt şi vindecare Divină. Astfel au venit toţi să-şi dea partea.

E-16 Şi astfel noi ştim ce s-a întâmplat în acea seară, cum că Duhul Sfânt a preluat. Şi atunci a fost când Îngerul Domnului a coborât. Au fotografiat aceasta. Şi-şi apoi a mers de acolo la Washington D.C., pentru confirmare. Apoi, după aceea, a fost luată la teste şi lucruri. Şi George J. Lacy, şeful FBI, a scris-documentul privitor la aceasta. Şi el este şeful la documentele de amprente digitale ale-ale FBI-ului. "A fost în mod absolut o Fiinţă supranaturală. Lumina a izbit lentilele. Nu a fost o psihologie." A spus, "Deseori am spus că adunările dumneavoastre erau psihologie, de asemenea. M-am gândit că citeai gândul acelor oameni." A spus, "Dar ochiul mecanic al acestui aparat de fotografiat nu va lua psihologie, Dl. Branham. Aceasta a izbit obiectivul." A spus, "Este aici."

E-17 Astfel, atunci, Acesta a fost luat. A fost luat înainte de aceea, şi de câteva ori după aceea. Doar, sunt atât de mulţumitor să ştiu. Mulţi oameni de aici au văzut acea fotografie. Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Eu presupun, oh, mulţi dintre voi o aveţi.

E-18 Sunt atât de bucuros să ştiu că deşi chiar dacă s-a vorbit despre mişcarea Penticostală în această zi din urmă, dar, vă spun, în a lua istoria Bibliei...

E-19 Doar ce am parcurs prin istoria bisericii, ultimii doi ani, de la moartea ultimului apostol, Ioan, pe insula... când el a părăsit Insula Patmos, şi a venit înăuntru şi-şi a terminat de scris Cărţile şi Le-a pus împreună. El a fost pus afară acolo pentru că el lua Scrierea apostolilor şi făcea o Biblie din Aceasta. Şi de aceea a fost dus pe Insula Patmos. După ce a fost fiert în ulei timp de o zi şi o noapte, şi apoi l-au pus afară pe insulă. Şi el a compilat Cărţile împreună. Şi în afară de aceea, Dumnezeu i-a dat ultima Carte a Bibliei, Apocalipsa.

E-20 Şi apoi revenind, am început de la istoria lui acolo, şi apoi la a lui... unul dintre urmaşii lui, Polycarp, Ignatius, şi mulţi dintre ei, până în jos la Martin, Irineus, Justus, Sfântul Columba, drept înainte, jos în epoca întunecată, şi până la sfârşit, şi în sus în cea-cea Luterană, şi Wesley.

E-21 Şi am ajuns să aflu că, chiar din zilele apostolilor, în toate acele lucrări minunate ale Duhului Sfânt, nu este nici una din ele care să întreacă în strălucire această ultimă mişcare a Domnului, aici în aceste zile de pe urmă. Noi nu realizăm aceasta, prieteni. Sunt lucruri care au loc acum care îl pot dovedi pe Dumnezeu, ca acea fotografie a lui-a lui Cristos, chiar cu noi, că ei nu au avut echipament cu care să o facă, în acele zile. Dar acum omul încearcă să obţină ceva, să ia la o parte de la Dumnezeu, şi Dumnezeu ia aceeaşi realizare şi se dovedeşte pe Sine prin aceasta. Astfel aceasta doar... Voi niciodată nu i-o veţi lua înainte lui Dumnezeu, pentru că El este omnipotent, omniprezent, infinit. Nu există cale de a scăpa de aceasta. Noi să fim doar smeriţi şi să-L slujim, este cel mai bun lucru pe care ştiu să-l fac.

E-22 Îmi este ruşine, dar nu cred că ştiu numele păstorului, de aici din biserică. Eu... [Fratele Griffith îşi spune numele – Ed.]
Fratele Griffith, eu cu certitudine sunt bucuros să te cunosc, frate, şi un timp să vin aici şi această părtăşie, să fiu cu tine, să...

E-23 Ne place întodeauna să o adresăm în acest fel, celor care sălăşluiesc în Sunnyslopes, căci noi suntem pelerini aici, străini. Noi declarăm că aceasta nu esta casa noastră. Noi suntem seminţele lui Abraham, "În căutarea unei Cetăţi a cărui Ziditor şi Creator este Dumnezeu."

E-24 Aceasta este o ţară frumoasă. Nu cred că există ceva asemănător, din ce am văzut vreodată. Şi călătoresc aproape în fiecare naţiune din lume, şi nu am văzut niciodată nimic în Europa, Italia, Asia, niciunde în Orient, care să se compare vreodată cu Phoenix, Arizona. Acum, aşa este. Este cel mai frumos loc care l-am văzut vreodată. Dar, oh, va arăta ca o alee, pe lângă ce va fi în acel Mileniu grandios. Astfel noi suntem-noi suntem...

E-25 Aceasta nu este casa noastră. Noi doar sălăşluim aici, şi noi am venit să avem această părtăşie împreună.

E-26 Este o binecuvântare pentru mine să fiu aici şi să văd biserica lui Dumnezeu prosperând, o clădire nouă, şi aşa mai departe. Dumnezeu să vă binecuvânteze întotdeauna oameni! Fiţi loiali lui Cristos. Staţi sinceri cu păstorul, şi lucraţi împreună, cu toţii mână în mână, căci eu cred că Venirea Domnului este curând.

E-27 Acum, doar înainte de a ne apropia de Cuvânt, să ne apropiem de Autor în rugăciune, în timp ce ne aplecăm capetele doar un moment.

E-28 Chiar înainte ca să ne rugăm, cu capetele şi inimile voastre aplecate, este o cerere aici înăuntru pentru rugăciune, şi aţi face¬o de cunoscut printr-o ridicare de mână, doar în inima voastră aveţi nevoie de ceva, şi spuneţi, "Doamne Isuse, aminteşte-ţi de mine"? Domnul vede fiecare mână. Sunt sigur.

E-29 Tatăl nostru Ceresc, suntem atât de fericiţi că Te putem numi "Tată," marele Creator al cerurilor şi al pământului, marele Elohim, El-Shaddai, Dătătorul-de Tărie, Hrănitorul, Cel a tot¬suficient. Şi prin intermediul preaiubitului Tău Fiu, El ne-a spus: dacă vom veni la Tine, şi vom cere ceva, folosind Numele Său, că El se va îngriji că ne-a fost acordat. Şi, Tată, noi credem că aceea este cu condiţii. Dacă am cere ceva care ar fi greşit, nu am putea avea credinţă să credem că ni se va răspunde. Dar dacă ne putem cerceta inimile în seara aceasta, noi nu cerem nimic care este greşit, dar care este corect, aceea este, ca Tu să ne ierţi de toate păcatele şi greşelile noastre, căci într-adevăr, Doamne, acela este primul lucru.

E-30 Noi nu vrem să încercăm să intrăm în Prezenţa Ta cu păcat asupra noastră. Aşadar, ştiind aceea, în fiecare zi, necazuri şi lucruri care ne împresoară, care poate nici măcar nu sunt observate în gândirea noastră proprie, dar, dar când venim să ne gândim la un Dumnezeu sfânt, în privirea Căruia chiar şi Îngerii sunt murdari, atunci noi ştim, Doamne, că noi nu avem nici măcar o şansă doar dacă venim prin Sângele lui Isus Cristos, şi atunci noi suntem copiii lui Dumnezeu. Greşelile noastre sunt trecute cu vederea, aşa cum le mărturisim.

E-31 Şi mă rog, în această seară, Tată, ca Tu să binecuvântezi această adunare care şi-au ridicat mâinile. Tu şti ce a fost în spate la fiecare din acele mâini: gândul, dorinţa, şi-şi motivul şi obiectivul pentru ridicare. Mă rog ca Tu să acorzi la fiecare cererea lor.

E-32 Şi acum, Tată, ne rugăm pentru această biserică. Suntem aşa de fericiţi, căci, acest loc. Când citim în trecut în zilele timpurii, unde Creştinii erau aşa de duşmăniţi, că ei nu puteau nici măcar să aibă o biserică. Că, ei erau aşa de săraci, nu ar fi putut să construiască una dacă au avut-o, şi să vadă aceea, sau, să aibă oportunitatea. Şi acum, astăzi, să vedem structuri mari, frumoase înălţându-se, curate, unde se află oamenii, pot veni înăuntru şi să se închine lui Dumnezeu. Suntem atât de mulţumitori pentru aceasta. Şi pentru sacrificiul care, oamenii, cu zeciuielile şi ofertele lor şi-şi contribuţia, au construit această casă pentru Domnul.

E-33 Acum, Tată, Dumnezeule, Te rog să-l binecuvântezi pe păstorul acesteia, diaconii acesteia, administratorii acesteia, şi fiecare membru care vine aici. Fie ca aceasta să crească, şi să crească, şi să crească. Şi fie, de la această biserică, să înceapă o trezire de modă veche care va străbate valea, de la un capăt la altul. Fie ca acolo să fie semne şi minuni care să vină de la această biserică, de vindecare, mântuire. Fie ca aceasta să fie un far de lumină pentru toate naţiunile. Acordă aceasta, Doamne.

E-34 Fie, de la acest loc, să plece predicatori buni, tineri, chemarea lui Dumnezeu în viaţa lor, să meargă în câmpurile de misiune, oriunde vor fi chemaţi. Acordă aceasta, Doamne.

E-35 Şi în această seară, în timp ce suntem adunaţi împreună, fie ca Duhul Sfânt să vină, să intre în Cuvânt, şi chiar să planteze Sămânţa în fiecare inimă care se află aici. Fie ca noi cu credinţă să udăm Aceasta, zi şi noapte, până ce Aceasta este crescută în pomi mari pentru slava lui Dumnezeu.

E-36 Vindecă fiecare persoană bolnavă, Doamne, care este aici în această seară. Mântuieşte fiecare persoană pierdută. Adu înapoi pe toţi decăzuţii. Şi reînnoieşte şi umple-i din nou pe acei care au fost umpluţi înainte. Acordă aceasta, Doamne, căci o cerem în Numele lui Isus Cristos, Copilul Tău. Amin.

E-37 Acum, sunt doar puţin în întârziere, ca de obicei. A fost puţin mai departe aici în această seară de cât mă aşteptam să fie.

E-38 Şi astfel suntem, mâine seară, la ceva loc. Cred că ei l-au anunţat deja. Şi acum, dacă aveţi biserică la biserica voastră proprie aici, mâine seară, să nu veniţi. Dar dacă nu aveţi biserică, vom fi bucuroşi să vă avem. Noi întotdeauna vrem ca oamenii să stea la postul lor de datorie, ori cum. Când biserica este deschisă, fiecare soldat trebuie să fie în rândul lui şi la locul lui.

E-39 Şi astfel suntem aici vizitând şi avem un timp minunat, chiar înainte de-de convenţia Oamenilor de Afaceri. Şi după cum am anunţat deja, Fratele Roberts va fi aici să deschidă serviciul, pentru Joi seară. Vom fi foarte fericiţi să-l întâlnim pe Fratele Roberts. Şi apoi mă gândesc, poate Vineri, Fratele Velmer Gardner va fi aici. Nu ştiu dacă va vorbi el în acea seară, sau nu.

E-40 Şi cred că îmi este destinat, să fiu acolo Sâmbătă dimineaţa, la micul dejun. Şi dacă este voia lui Dumnezeu, şi pentru mine ca să vorbesc Sâmbătă dimineaţă, vreau să iau textul, dacă ar fi, dacă este voia lui Dumnezeu: Cel Mai Rău Om Pe Care L-am Întâlnit Vreodată. Astfel, şi-şi apoi, Duminică după¬amiază, sunt să vorbesc din nou. Astfel dacă sunteţi... Acum, într-o Sâmbătă dimineaţa, nu este biserică, din câte ştiu eu. Şi Duminică după-amiază nu este biserică, din câte ştiu.

E-41 Acum, înainte să încep, am uitat eu am... Nu. Cred că Billy a spus că a distribuit restul din acele cartonaşe de rugăciune. Aşa este? Sunt distribuite cartonaşe de rugăciune aici în această seară? Bine, el a distribuit o parte din ele, la cealaltă biserică, seara trecută, pentru că eu-eu am ţinut oamenii aşa de mult.

E-42 Eu cam predic mult timp, şase sau opt ore, ceva 9-e genul acesta, uneori, când sunt remontat. Acum, eu nu... În seara aceasta, nu intenţionez să predic mai mult de jumătate din aceea. Doar... Aşa că m-am gândit să distribuim cartonaşe de rugăciune, şi apoi noi... aţi putea merge acasă pe la miezul nopţii, oricum, astfel atunci după ce avem rândul de rugăciune. Aşadar, dacă este doar jumătate din aceea. Şi eu nu ştiu foarte mult, dar doar îmi ia aşa de mult să spun ceea ce ştiu. Astfel, ceea ce ştiu, îmi place să o spun aşa de bine, doar îmi iau timp cu aceasta, ştiţi. Este bine. Doar vă tachinam acolo, pentru că eu¬eu voi încerca să fiu afară, în patruzeci şi cinci de minute, sau cam aşa, până la rândul de rugăciune.

E-43 Am luat doar o mică, o Scriptură aici în seara aceasta vreau să citesc, şi să iau un text, şi mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze aceasta. Dacă vreţi să o citiţi când ajungeţi acasă, este în Marcu, al 10-lea capitol şi versetul al 28-lea.
Atunci Petru a început să-I zică, Iată, că noi am lăsat totul, şi Te-am urmat.

E-44 Acum, mi-ar place să iau un text, să construiesc un mic context acolo, de: Părăsind Totul. Şi apoi, în câteva momente, ne vom ruga pentru bolnavi. Şi acum, voi care sunteţi familiarizaţi cu Marcu, al 10-lea capitol, îl fundamentează. Doar... Isus vorbea, înainte, despre divorţ.

E-45 Şi apoi El de asemenea a avut să se întâmple şi un lucru foarte izbitor. Acolo se afla un tânăr bogat care a venit alergând la El, şi a spus, "Bunule Învăţător, ce aş putea să fac ca să am Viaţă Eternă?"
Şi El i-a spus, "Ţine poruncile."

E-46 Tânărul a spus, "Am făcut aceasta din tinereţea mea." Sau, "Ce porunci?" Şi El i-a spus care erau. Şi el a spus, "Am făcut aceasta."

E-47 El a spus, "Dar ţie îţi lipseşte un lucru. Dacă vrei să fi să ai Viaţă Eternă, să fi perfect, atunci vinde tot ce ai şi dă la săraci. Ia-ţi crucea şi urmează-Mă."

E-48 Să-l urmărim pe acel tânăr doar pentru câteva momente înainte ca să intrăm în text, ca să dăm un fundal.

E-49 Acum, vedeţi, acelui tânăr i s-a cerut să părăsească totul, dar el a refuzat să facă lucrul acesta. Şi uneori dacă aplicăm prosperitate şi bogăţii, şi aşa mai departe, "succes," dar acest tânăr era un tânăr cu succes şi totuşi nu avea Viaţă Eternă. Astfel, uneori, succes nu înseamnă întotdeauna că Dumnezeu binecuvântează.

E-50 Dar să-l urmărim. Îl aflăm aici acum în tinereţea lui, tânăr, poate un tânăr, chipeş, ins îmbrăcat. Biblia a spus, că, "Isus l-a iubit." El trebuie că a avut o conştiinţă plăcută, bună, delicată. El trebuie că a fost un-un ceva foarte bun, sau el niciodată nu ar fi câştigat admiraţia Domnului Isus. Deoarece, când Isus s-a uitat la el, "El l-a iubit." El trebuie că a avut o expresie blândă, şi o privire bună spre el, un domn curat, băiat cu umerii drepţi. Şi el s-a îndreptat către Isus, poate gândindu-se, în sinceritate, şi a spus, "Aş vrea să ştiu ce aş putea face ca să am Viaţă Eternă."

E-51 Şi când el a trebuit să se despartă de tot ce avea, ca să aibă Viaţă Eternă, atunci întrebarea a fost la poartă, dacă tu o poţi face. Şi acea întrebare stă înaintea fiecăruia din noi. Şi Isus într¬adevăr i-a cerut să părăsească tot ce avea el, să-şi ia crucea, şi să-L urmeze. Şi noi ştim povestea. "El a plecat întristat, pentru că avea mari avuţii."

E-52 Atunci Isus s-a întors, şi a spus, "Cât de anevoie va fi pentru un om bogat să intre în Împărăţia Cerului, ca o cămilă să intre prin urechea unui ac. Dar aceea va fi imposibil la oameni, dar," A spus, "cu Dumnezeu nu este imposibil."

E-53 Să-l urmărim pe acest tânăr cârmuitor. Data viitoare când îl găsim, în Biblie, el niciodată... de îndată ce a respins oportunitatea să-l urmeze pe Isus, când i-a fost prezentat destul de aspru.

E-54 Vedeţi, noi vrem să ţinem de tot ce putem, şi apoi să-l urmăm pe Isus. Dar uneori Isus vrea ca noi să ne desprindem de totul, aşa ca să avem ambele mâini pe El. Uneori ne gândim că, doar pentru că-că ne-am prins.

E-55 Îmi aminteşte de un lucru mic care obişnuiesc să-l spun despre cele două fetiţe ale mele. Ele nu sunt aşa de mici acum, şi ele sunt fete destul de măricele. Dar, când ele erau mici... Una din ele este Rebekah; ea este cea mare. Şi Sarah, ea este cea mică. Şi Becky are ochi albaştri, şi Sarah îi are maro. Dar ele sunt amândouă fetele lui tăticu, ştiţi. Şi astfel ele aşteaptă să mă vadă venind acasă, şi lor întotdeauna le place să mă vadă. Şi astfel Becky este cumva... era cumva un fel de fată slăbuţă, înaltă. Şi Sarah era o micuţă, cumva mai scundă, mititică mică.

E-56 Şi astfel ele mă aşteptau pe mine să vin acasă, într-o seară. Am fost plecat la adunări, şi ele ştiau că voi fi acasă, şi astfel s¬au gândit că vor aştepta puţin. Şi dacă vin acasă, ele vroiau să mă vadă. Ei bine, moş ene trebuie că a presărat nisip în ochii lor, şi ele au devenit somnoroase. Şi în cele din urmă s-au dus în pat, în camera lor.

E-57 Şi eu am ajuns târziu. Astfel am intrat, eram foarte obosit, am mers la culcare. Şi după adunări, şi aşa mai departe, mă simt aşa de obosit încât nu pot dormi, după câteva săptămâni de adunare. Şi am dormit cam două sau trei ore, m-am sculat, m-am dus în-în camera de zi, şi doar m-am aşezat pe scaun. Stăteam acolo pe scaun, devreme de dimineaţă.

E-58 Şi după o vreme, Becky s-a întors, în dormitorul ei, şi şi-a dat seama ca era ziuă. Şi a privit afară prin coridor, şi m-a văzut stând acolo afară pe scaun. A coborât din pat şi a venit, doar cât de tare a putut ea, acele micuţe picioare lungi, slăbuţe, doar ca să ajungă.

E-59 Bine, aceea-aceea a alarmat-o pe Sarah. Şi nu ştiu dacă copiii voştri fac aceea, sau nu, dar, vai, tu iei ceva pentru cea mare, şi cea de-a doua ia ce nu-i mai vine. Şi Sarah purta pijamaua Rebekăi, picioarele mult prea lungi, ştiţi, şi prea mari pentru ea. Şi, ea, a venit afară din pat, şi acele picioare lungi zburând. Şi ea abia a putut să ţină pasu cu Rebekah.

E-60 Astfel Rebekah a ajuns înaintea ei la mine. Şi a sărit sus în poală la mine, şi-a aruncat ambele braţe în jurul meu, doar cumva... Ea era pe geniunchiul meu drept, şi picioarele ei lungi ajungeau jos pe podea. Ea era destul de bine echilibrată.

E-61 Cumva îmi aminteşte de unele din primele organizaţii mai mari, ştiţi, care au apărut. Ştiţi, ele sunt aici de mult timp, un fel de picioare-lungi, şi aşa mai departe, destul de bine echilibrate.

E-62 Şi iat-o pe Sarah venind, cea mică, biserica tânără, ştiţi, care nu a fost de prea mult. Şi ea cumva a văzut că Becky a întrecut¬a-a întrecut-o acolo.

E-63 Astfel Rebekah avea braţele în jurul meu. A privit în jur. A spus, "Sarah, sora mea, vreau ca tu să şti un lucru." A spus, "Eu am fost prima aici." Şi a spus, ,,Eu îl am pe tati tot, şi nu a mai rămas nimic pentru tine." (Ei încearcă să ne spună aceea, ştiţi, tot timpul.) A spus, "Eu am fost prima aici, şi îl am pe tati tot, şi nu a mai rămas nimic pentru tine."

E-64 Biata micuţa Sarah şi-a aplecat capul în jos. Şi-a lăsat buza ei mică în jos. A pornit să plece, şi lacrimile în acei ochi mari maro. Şi Becky îşi avea capul aşezat pe umărul meu, îmbrăţişându-mă cumva.

E-65 Mi-am scos degetul şi l-am îndreptat aşa, către Sarah, şi mi-am scos celălalt picior afară. Iat-o că vine, şi a sărit sus pe celălalt picior, şi, păi, ea-ea-ea nu s-a putut echilibra. Picioruşele ei nu atingeau podeaua. Dar ea era pe picior, oricum. Vedeţi? Astfel ea şonticăia în jur aşa.

E-66 Ei bine, ca să o ţin să nu cadă, mi-am scos ambele braţe şi le¬am pus în jurul ei, aşa, ca să o ţin. Şi o ţineam aproape de mine, şi ea şi-a pus căpuşorul pe mine pentru puţin.
67 S-a ridicat şi a privit-o pe Becky, şi a spus, "Acum, Rebekah, sora mea," a spus, "Vreau să îţi spun ceva, şi eu." A spus, "Poate să fie aşa că tu îl ai pe tati tot, dar vreau să şti că tati mă are pe mine toată." Aşa că aşa este.

E-68 Astfel cam aşa este cum vrem noi. Noi nu vrem... Îl vrem pe El să ne aibă în totalitate. Şi, de aceea, în tot, ca să facem aceasta, noi trebuie doar să păşim acolo afară prin credinţă şi să-L credem, asta e tot, şi doar să ne încredem. Noi nu o putem explica. Nu este nici o cale de a o explica. Noi doar o credem, şi o luăm în felul acela.

E-69 Acest tânăr bogat, el nu a vrut să se predea lui Cristos, şi astfel a plecat. Şi îl găsim, mai târziu, că el era... El a prosperat atât de mult, încât grânarele lui erau atât de pline, încât el a spus, "Suflete, odihneşte-te." Oh, el a prosperat, totul. Avea aşa de mult, nu avea nevoie de nimic.

E-70 Dar ceva a avut loc. Data viitoare când l-am văzut, el şi-a ridicat ochii în iad, că îl vedea pe cerşetor departe în sânul lui Abraham. Aceea a fost pentru că el nu a vrut să părăsească totul, ca să îl urmeze pe Domnul Isus.

E-71 Apoi, când aceasta a avut loc, şi tânărul cârmuitor nu a renunţat la ce avea el, ca să îl urmeze pe Isus, trebuie că Petru şi-a dat seama. Cred că a fost el care a făcut remarca, sau a pus întrebarea, a ridicat-o. Şi a spus, "Acum, noi am părăsit tot, ca să Te urmăm. Noi am părăsit tot. Iată ce am făcut noi. Am lăsat casele noastre. Am lăsat familiile noastre. Am lăsat pământurile noastre. Am lăsat tot ce aveam, ca să Te urmăm."

E-72 A început să îşi dea seama. Poate că el era aşa de angajat în lucrare, urmărindu-l pe Cristos, şi aşa mai departe, încât el... Nu şi-a dat seama niciodată, că el a lăsat casa lui. Şi-a lăsat familia. L-a lăsat pe tatăl lui, mama lui. A lăsat tot ce avea, ca să-1 urmeze pe Isus.

E-73 Dar asta este exact ceea ce cere Dumnezeu: părăsiţi tot şi urmaţi-L. Aceea este cerinţa lui Dumnezeu. Şi noi trebuie să o facem. Uneori noi trebuie să ne abandonăm chiar şi gândurile. Dacă gândurile noastre privitor la orice sunt contrare la Cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să abandonăm gândirea noastră proprie şi să-1 urmăm pe EL Şi singura cale în care putem să-L urmăm este să urmăm Cuvântul Său, să ne supunem Acestuia. Şi cererea lui Dumnezeu şi cerinţa lui Dumnezeu este ca noi să părăsim tot şi să- L urmăm.

E-74 Dar făcând aşa, noi aflăm, uneori, că noi trebuie să ne părăsim prietenii. De multe ori acela este un lucru greu de făcut. Acum, mulţi oameni, când vin de prima dată în Cristos şi să fie umpluţi cu Duhul, poate, ca femeile, aveau vreun fel de petrecere la care mergeau, fiecare anume-şi anume seară, unde jucau bunco în cartier. Cunoscute de toţi vecinii, şi aşa mai departe, şi aparţin la anumite societăţi în cartier, şi ele merg, joacă bunco. Şi aceste femei, ştiţi, vor spune ceva în legătură cu aceasta. Ele nu o vor înţelege. Dar, totuşi, voi trebuie să părăsiţi acel lucru, pentru că nu este bine să jucaţi jocuri de noroc, să jucaţi cărţi. Şi voi trebuie să părăsiţi aceea dacă îl urmaţi pe Cristos.

E-75 Uneori femeile, în bisericile noastre, care sunt obişnuite să poarte îmbrăcăminte imorală, ca pantaloni scurţi, şi-şi aceste salopete de stambă. Şi Biblia a spus, ,,Este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, ca o femeie să poarte aşa ceva." Ea este, nu contează ce crede ea, ea trebuie să părăsească aceea. Uneori aflăm femei, când ele vin pe Cale şi sunt mântuite, ele obişnuiau să-şi taie părul. Şi ele vor să fie populare ca restul lumii. Dar ele află, că este un lucru greu, pentru că vă vor numi de modă veche, ori de câte ori vă veţi îmbrăca ca o Creştină, acţionând ca o Creştină, trăind ca o Creştină. Vă vor numi de modă veche, dar voi trebuie să părăsiţi tot, ca să-l urmaţi pe El.

E-76 Isus a spus, sau Scriptura spune, "Cel ce iubeşte lumea, sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în el." Exact. Este nevoie, de a părăsi tot.

E-77 Acolo, când vreţi să părăsiţi tot şi să-l urmaţi pe El, atunci, "Dacă rămâneţi în Mine, şi Cuvântul Meu în voi, puteţi cere ce veţi vrea şi vi se va face." Dar, nu puteţi, ştiind că acele lucruri sunt greşite. Voi ştiţi că sunt greşite.

E-78 Biblia este împotriva lor: joc de cărţi, fumatul ţigărilor, băutură, purtarea de îmbrăcăminte imorală. Şi, atunci, pretinzând a fi un Creştin. Dacă acel duh din voi nu condamnă aceea, atunci acolo este ceva greşit cu duhul care este în voi. Pentru că, Dumnezeul Care a scris Cuvântul este Cuvântul. Şi Cuvântul este în voi, şi Acesta vă condamnă. Acesta trebuie. Şi dacă nu, voi sunteţi amăgiţi. Cum poate Duhul Sfânt să scrie ceva, şi voi vă întoarceţi în jur şi faceţi contrar Acestuia, şi spuneţi că Duhul Sfânt vă conduce? Nu puteţi face aceasta. Astfel, fumatul de ţigări, băutul de whiskey, jucatul de cărţi, tăiatul părului, purtatul pantalonilor scurţi, toate celelalte lucruri, sunt greşite, greşeală păcătoasă, şi nu veţi ajunge nicăieri până nu vă opriţi din aceasta.

E-79 Se furişează în mişcările noastre Penticostale. Ruşine să vă fie. Ar trebui să vă fie ruşine. Nu-i de mirare că nu putem avea o trezire în toată lumea. Nu-i de mirare că nu putem avea o trezire penticostală. Ceva s-a întâmplat. Aşa este. Am lăsat jos barierele, şi au loc lucruri care nu ar trebui să aibă loc. Deci trebuie să părăsiţi tot, ca să-l urmaţi pe Cristos.

E-80 Trebuie să vă abandonaţi propriile, ideile voastre proprii. Trebuie să vă confruntaţi cu Cuvântul Său. Şi niciodată Duhul Sfânt nu va tăgădui vreodată vreun Cuvânt pe care Acesta l¬a vorbit vreodată. Şi Biblia este scrisă de Duhul Sfânt. Biblia a spus aşa. Şi dacă... Cuvintele Bibliei sunt Dumnezeu. "La început era Cuvântul, Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi."

E-81 Acum Cuvântul s-a făcut Duh, locuind în noi, "Căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii, încheierea." Acum, dacă acel acelaşi Dumnezeu care a scris Biblia este în voi, voi nu sunteţi ai voştri, sunteţi morţi faţă de lucrurile lumii, sunteţi morţi faţă de gândurile voastre proprii, şi „gândirea care-gândirea care era în Cristos să fie în voi." Acolo, atunci voi părăsiţi totul, ca să-l urmaţi pe El. Nu gândurile voastre proprii; ce spune El. "Nu voia Mea; a Ta, Doamne." Atunci începeţi să vă aliniaţi cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Aş putea să stau acolo mult timp, dar mă voi grăbi puţin mai departe.

E-82 „Dar," voi spuneţi, "ce obţin atunci, părăsind totul? Părăsind totul, ce obţin eu?"

E-83 Vă puteţi aştepta ca lumea să râdă de voi. Vă puteţi aştepta ca lumea să vă numească tot felul de nume neonorabile. Vă vor numi orice vă pot numi ei. Veţi fi dispreţuiţi şi respinşi.

E-84 Isus, pentru că El era Emanuel, Dumnezeu locuind în El, L-a făcut aşa de ciudat pentru propria Lui biserică încât biserica Lui proprie L-a excomunicat de îndată ce El a intrat. Ei au fost cei care L-au atârnat pe cruce. Ei au fost cei care L-au condamnat. El a iubit oamenii. Inima Lui întreagă a fost pentru oameni. Dar El a trebuit să părăsească totul, ca să îl urmeze pe Dumnezeu.

E-85 Şi aşa şi noi trebuie să părăsim totul, ca să-l urmăm pe Dumnezeu.
"Acum, ce primesc eu în schimb?" Noi nu ne aşteptăm...

E-86 Noi, uneori, cred că noi slujitorii o facem un pic prea multe flori pentru convertit. "Oh, vino la Cristos, totul este minunat." Dar, vedeţi, nu esta aşa, în felul, de a spune că totul este uşor ca pe un pat de flori. Pentru că, nici un Creştin...

E-87 Biblia a spus, "Toţi care trăiesc evlavios în Cristos Isus vor suferi persecuţii." Astfel dacă-dacă nu suferiţi persecuţii de dragul lui Cristos, atunci acolo este ceva greşit.

E-88 Dacă diavolul nu este după voi, el vă are. Asta e tot, pentru că atâta timp cât este după voi, acela este un semn că nu v-a prins încă. Dar dacă el nu este după voi, este un semn că el vă are. Da. Astfel doar reţineţi, atâta timp cât el se repede la voi, voi sunteţi cu câteva sărituri înaintea lui încă, şi doar continuaţi să mergeţi înainte.

E-89 "Dar toţi acei care trăiesc evlavios în Cristos Isus vor suferi persecuţii." El a spus, "Bucuraţi-vă, şi fiţi extrem de bucuroşi, căci aşa au prigonit pe profeţii care au fost înainte de voi." Aşa este.

E-90 Nu umblaţi cu o faţă posomorâtă, şi să spuneţi, "Ei bine, eu nu trebuia să o fi făcut. Cred că, ei-ei, eu doar nu pot suporta ca cineva să vorbească despre mine, şi să spună că sunt de modă veche, sunt aceasta, aceea, sau cealaltă. "

E-91 Oh, tu-tu ar trebui să fi extrem de bucuros, fericit din cauza aceasta, căci poţi purta ocara Numelui Său. Şi păstrând poruncile Lui, te-a făcut să faci aceea.

E-92 Dar vreau să spun aceasta, de asemenea. (Ne grăbim, cât de repede putem.) Dumnezeu nu va fi, în nici un chip, datornic la nici un om. Dumnezeu nu va fi datornic la nici un om. Dacă ai făcut aceea pentru Dumnezeu, ai părăsit totul, Dumnezeu te va răsplăti de o mie de ori. Exact. Dumnezeu va răsplăti. Părăseşte lucrurile din lume, şi lumea, şi lucrurile lumii, şi Dumnezeu te va răsplăti de aşa multe ori.

E-93 Câţi sunteţi martori la aceea, aici în seara aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Bine, ştim cu toţii că Dumnezeu va răsplăti.
Acum să luăm doar câteva personaje care au părăsit totul.

E-94 Să luăm, primul, tatăl credinţei, Abraham. Abraham a părăsit ţara lui proprie, proprietatea care o deţinea, şi toate celelalte. A fost chemat afară din Chaldea, cetatea Ur. Şi el a părăsit ţara lui, casa lui, poporul lui, şi totul, şi l-a urmat pe Dumnezeu. El a trebuit să părăsească totul, să o lase în urmă. El şi-a părăsit a lui-ţara lui, proprietatea lui jos în Chaldea, în Ur. Şi-a părăsit proprietatea, şi Dumnezeu i-a dat întreaga ţară promisă. Dumnezeu răsplăteşte cu multă dobândă. El i-a dat, sus acolo în acea zi, când El l-a întâlnit, El a spus, "Ridică-te, Abraham. Priveşte spre est, nord, vest, sud, Eu ţi-o dau toată ţie, este toată a ta."

E-95 Asta-i chestiunea cu Creştinii în această seară. Dumnezeu ne-o dă nouă, dar nouă ne este frică să o investigăm. Când devi un Creştin, tu eşti un moştenitor al fiecărei făgăduinţe din Biblie. Aşa este. Tot ce Dumnezeu a făgăduit, este al tău. Este doar ca o arcadă mare, şi printr-un singur Duh noi suntem toţi botezaţi în această arcadă, care este Cristos. Ei bine, dacă eu... Dacă cineva îmi dă ceva, eu mă voi uita în jur să aflu ce deţin.

E-96 Cred că asta este ce ar trebui să facă Creştinii în această seară. Aflaţi ce deţineţi. Dacă ceva ajunge doar un pic mai sus, pe care eu nu o pot ajunge, îmi voi lua o scară şi mă voi urca la aceasta. Şi dacă ceva pare un pic de neajuns, în Biblie, ce Dumnezeu a făgăduit, voi sta pe genunchii mei şi voi urca pe scara lui Iacob până voi ajunge la aceasta, pentru că este a mea. Dumnezeu mi-a dat-o.

E-97 Dacă vindecarea Divină este făgăduită în Biblie, şi sunt bolnav, voi sta acolo până când Dumnezeu mi-o va da, căci este o făgăduinţă. Dumnezeu a făgăduit că dacă voi părăsi lumea, El îmi dă Duhul Sfânt, eu voi sta chiar acolo până când El mi-¬L dă, pentru că El a făgăduit-o. Dacă Dumnezeu a făgăduit să îmi dea dorinţa inimii mele, şi dorinţa inimii mele este lucrul corect, voi sta acolo până când Dumnezeu mi-o va da, pentru că este o făgăduinţă. Şi eu am părăsit toată lumea. Vreau să păşesc în urma Lui, şi El va răsplăti. Ştiu aceea ca a fi adevăr. Este exact aşa.

E-98 Ce a făcut el? Şi-a părăsit pământul lui, ţara lui. Şi Dumnezeu îi dă întreaga provincie, sau tot, întregul continent al... al Palestinei. El a părăsit bucăţica lui mică de pământ acolo jos, poate un acru unde era casa lui aşezată, şi casa lui veche, ca să primească tot ce a existat în Palestina. Bun.

E-99 Dar primul lucru care a trebuit să-l facă a fost să se separe el însuşi. El s-a separat de poporul lui, toţi cei dragi ai lui, vechii asociaţi cu care obişnuia să-să umble în jur, prietenii lui din copilărie care au venit jos din Babilon, cu el, şi toţi fraţii lui, surori, şi toţi prietenii lui pe care-i ştia, asociaţii lui. Când Dumnezeu l-a chemat, El a spus, "Separă-te de rudele tale. Îndepărtează-te de toată aceasta." Acum, aceea a fost greu, dar el s-a separat de toate rudele lui. De ce? Pentru că ei nu ar fi fost de acord cu el.

E-100 Vă puteţi imagina să fie de acord? Un om bătrân aici, în vârsta de şaptezeci şi cinci de ani, cu o soţie în vârsta de şaizeci şi cinci de ani, spunând, "Ştiţi ceva? Eu l-am întâlnit pe Dumnezeu afară aici şi El mi-a spus că voi avea un-un-un copil acum, prin Sarah."

E-101 Păi, ei, prietenul lui doctor, ar fi spus, "Bătrânul e lovit la cap." Dar el deja a cumpărat prinzătoarele şi scutecele, şi toate celelalte, pregătindu-se pentru aceasta, pentru că el a ştiut că îl va avea. Aşa este. Nici o problemă. De ce? Dumnezeu a promis¬o. Exact.

E-102 Şi dacă acea grămadă de oameni au vrut să râdă de el şi să creadă că el şi-a ieşit din minţi, ei fac la fel fiecărui credincios. Toată Sămânţa lui Abraham are acelaşi lucru. Aşa este. Uneori biserica ta chiar te va da afară. Cluburile tale, ale tale-locurile tale la care aparţi, prieteniile tale în cartier, asociaţii tăi. Uneori prietenul tău, sau prietena ta te va refuza. Dar Dumnezeu îţi cere să părăseşti totul, să-l urmezi pe EL Părăsiţi tot ce este contrar cu El, şi urmaţi-l pe El.

E-103 Acum, Abraham, părăsind poporul lui, ce a primit el în schimb? Ce vine pe deasupra acesteia? El a devenit tatăl multor naţiuni. Dumnezeu l-a făcut tatăl multor naţiuni. La ce puţin a renunţat el, apoi priviţi ce a devenit el. Isus a spus, "Cel care va părăsi... pe Mine, va avea taţi, mame, şi aşa mai departe." Priviţi ce a primit Abraham, prin a părăsi tot şi urmându-l pe El. Da, domnule. "Tată a multor naţiuni."

E-104 Dar, întâi, el a trebuit să se separe de toată necredinţa, şi chiar de fratele lui rece, căldicel, membru de biserică, Lot. El a trebuit să se părăsească pe sine, pentru aceea.

E-105 Fiecare lucru care are necredinţă în el, voi trebuie să vă separaţi; orice, dacă este un crez, dacă sunteţi într-o biserică, şi tot de ce depindeţi este un crez, şi nu credeţi Cuvântul, şi dacă Cuvântul este contrar la... Crezul este contrar Cuvântului, va trebui să părăsiţi aceea. Va trebui să părăsiţi totul.

E-106 Şi Dumnezeu nu l-a binecuvântat pe Abraham până când el nu i s-a supus total Lui. Abraham a vrut să-l ia pe tăticul lui cu el, şi bătrânul a fost o muscă în ulei, tot timpul. În cele din urmă, el a murit. Apoi, Lot, acolo a fost ceartă şi de toate. Şi apoi de îndată ce Abraham s-a supus pe deplin lui Dumnezeu şi s-a separat, şi l-a lăsat pe Lot să coboare acolo în pământurile bune, oriunde a vrut el să meargă, jos în Sodoma, atunci Dumnezeu i s-a arătat lui Abraham, şi a spus, "Ridică-ţi ochii. Eu îţi dau întregul lucru."

E-107 Abraham a fost cel care s-a separat. El a fost cel care s¬a separat de tot, pentru a urma, a-l urma pe Dumnezeu. Şi el este părintele Credinţei. El este acela care noi credem a fi cel credincios. "Făgăduinţa a fost făcută lui Abraham şi Sămânţa lui. Noi fiind morţi în Cristos suntem sămânţa lui Abraham, moştenitori cu El conform făgăduinţei."

E-108 Israel a părăsit Egiptul. Ei au părăsit pământurile vechi jos acolo în Egipt. Ca să primească ce? Palestina. Ei veneau din acel loc oribil de jos de acolo din Egipt, supraveghetori.

E-109 Şi sunt mulţi oameni astăzi, femei tinere aici afară pe stradă, fumează, beau, cum am văzut noi aici la-la radio, zilele trecute. Aceşti poliţişti au trebuit să vină să aresteze acea grămadă de femei tinere jos acolo, afară în stradă, au devenit sălbatice cu acel duh vechi de drac, s-a pus pe ele să facă acest nou booglie-wooglie, sau cum numesc ei lucrul, şi acolo afară pe stradă, au înebunit în mintea lor. Vedeţi? Într-adevăr, dacă o domnişoară ar fi avut un strop de decenţă în ceea ce o priveşte, ea sau un tânăr, oricare din ei, acel lucru este un supraveghetor care-i conduce să facă aceea.

E-110 Voi părăsiţi aceea, şi Dumnezeu vă va da un dans. Oh, vai! El sigur o va face. El vă va da unul, dacă doar veţi părăsi aceea. Dar voi va trebui să părăsiţi toate acele lucruri, ca să-l aveţi. Voi doar nu puteţi continua cu ambele.

E-111 El a primit Palestina, Abraham a primit, sau Israel a primit. El a primit Palestina în schimbul unui pământ. Ei au părăsit vechiul pământ acolo jos, şi au primit Palestina, o ţară unde curgea lapte şi miere. Da, domnule.

E-112 Ce au părăsit ei? Au părăsit soarele fierbinte, de sub supraveghetorul din Egipt. Ce au primit ei, pentru că au părăsit acele raze calde a soarelui de acolo? Au ajuns să umble în Lumina Stâlpului de Foc. Părăsind acel soare fiebinte de acolo, ca să umble în Lumina Stâlpului de Foc al lui Dumnezeu. Ce schimb! Mi-ar place să fac acel schimb. Voi nu? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Un Stâlp de Foc. Să umbli în lumina naturală a soarelui, unde erau conduşi sub supraveghetori, să iasă afară acolo şi să umble în Lumina lui Dumnezeu, sub puterea Duhului Sfânt, un Stâlp de Foc care îi conducea către o ţară făgăduită.

E-113 Acelaşi lucru astăzi. Să ieşi afară din lumina acestei lumi, lucrurile care sunt ale lumii, pentru a umbla în Lumina lui Dumnezeu. Aceasta vă conduce către ţara făgăduită.

E-114 Ei au lăsat şi oalele vechi cu usturoi ale Egiptului, oale cu carne jos în Egipt. Ce au primit ei când au părăsit acele oale vechi de carne? Ei au ajuns să mănânce hrană Îngerească. Mana a coborât din cer, ca să înlocuiască usturoiul.

E-115 Acum, dacă voi nu aţi mâncat nimic în afară de usturoi, daţi¬mi voie să vă spun ceva, Dumnezeu are un Cer plin de Hrană Îngerească, ca să vă hrănească. Aşa este.

E-116 Hrană Îngerească, asta-i ce au primit ei în loc la aceea, în loc de vechiul usturoi din Egipt.

E-117 Au părăsit apele nămoloase din Egipt. Ce au primit ei acolo afară? Să bea din Stânca care a fost lovită în pustie, din apele pure cristaline ale lui Dumnezeu. Ei au părăsit apele nămoloase ale Egiptului, vechile ape nămoloase denominaţionale încurcate.

E-118 Acela-i felul cum trebuie să procedăm astăzi uneori. Să părăsim acel crez vechi şi denominaţiunea, spun, "Zilele miracolelor sunt trecute. Acei oameni sunt nebuni. Sunt doar o grămadă de holy-rollers." Lăsaţi acel lucru în urmă, şi veniţi aici şi beţi de la o Fântână umplută cu... tras din venele lui Emanuel, unde păcătoşii cufundaţi sub şuvoi îşi pierd toate petele de vină. Da, domnule.

E-119 Părăsiţi acea apă veche de nămol, toată amestecată cu îndoială, şi frustraţii, şi certuri, şi fierberi, şi toate celelalte, şi se duc jos la timpul serii şi să aibă o cină de supă, şi fierbe vreo găină bătrână şi o vinde cu cinzeci de cenţi, o farfurie, ca să-l plătească pe predicator. Pe când, dacă aţi veni aici sub legile lui Dumnezeu, şi sfintele porunci ale lui Dumnezeu, şi să umblaţi cu Dumnezeu, voi vă veţi plăti zeciuielile, şi predicatorul o va duce bine, dacă voi doar veţi lua calea lui Dumnezeu de a face aceasta. Exact. Vechile ape nămoloase; ca să beţi din Stâncă.

E-120 Ei jos i-au părăsit pe acei medici lăudăroşi din Egipt, care spuneau, "Noi suntem cei mai deştepţi oameni din lume astăzi." I-au părăsit pe medicii lăudăroşi, ca să fie cu Marele Medic. Amin. Mi-ar place să văd vreun medic astăzi să acţioneze cum a făcut acel Mare Medic. Acei oameni au fost în pustie timp de patruzeci de ani, şi au ieşit fără nici unul slăbit printre ei. Nu a existat nici o persoană slăbită printre ei, patruzeci de ani. Au fost peste două milioane de oameni care au ieşit la acel timp. Câţi bebeluşi sunt născuţi în fiecare noapte? Câţi bolnavi? Şi ei au făcut...

E-121 Mi-ar place să merg la Doctor Moise, şi să mă uit în tolba lui, şi să văd ce fel de prescripţie le-a dat el. Nu v-ar place să vedeţi aceea? Îmi închipui că sunt mulţi doctori care ar vrea să se uite peste acea prescripţie. Bine, eu vă pot spune. Eu am citit¬o. Vreţi să vă spun ce este? "Eu sunt Domnul care îţi vindecă toate bolile." Asta-i tot ce avea el. Asta-i tot de ce a avut nevoie, căci ei i-au părăsit pe medicii lăudăroşi, ca să fie cu Marele Medic. Da, domnule.

E-122 Ei au părăsit acolo jos, oamenii care au spus, "Zilele miracolelor sunt trecute. Nu există un astfel de lucru ca miracole, nu mai." Ei au părăsit aceea, ca să facă ce? Ce au făcut ei atunci? Ca să fie chiar în prezenţa unde miracolele se întâmplau, zi de zi. Amin.

E-123 Oamenii astăzi care spun că nu există un astfel de lucru ca miracol, acolo este ceva greşit cu mintea lor. Aşa este.

E-124 O persoană mi-a zis, odată, a spus, "Nu mi-ar păsa de ce ai făcut tu. Nu mi-a păsat. Eu nu pot, ori câte dovezi ai," a spus, "Eu doar nu o cred."

E-125 Am spus, "Sigur că nu. Tu nu o vei vedea niciodată. Tu eşti doar prea orb ca să o vezi." Aşa este. Am spus, "Aceasta nu este pentru necredincioşi. Este pentru credincioşi. Credincioşii o văd." Aşa este.

E-126 Un ins mi-a spus, odată, m-a întâlnit pe stradă, a spus, "Tu eşti greşit în Doctrina ta."
Am spus, "Este Biblia."

E-127 El a spus, "Tu eşti greşit." A spus, "Atunci, eu sunt împotriva ta." A spus, "Atunci loveşte-mă cu orbire. Pavel a lovit cu orbire un om odată." A spus, "Loveşte-mă cu orbire."

E-128 Am spus, "Eu-eu-eu nu pot face aceasta. Tu deja eşti orb. Da. Tu eşti... Cum pot eu face ce tatăl tău, diavolul, a făcut deja?" Aşa este. "Tu deja eşti orb." Un om care spune un astfel de lucru, este-este atât de orb, că nu distinge lumina zilei de întuneric. El nu poate discerne între cele două, Viaţă sau moarte. Aceea este cu adevărat a fi orb. Da, domnule. Da.

E-129 Marele Medic a fost cu ei, şi ei au văzut miracole întâmplându-se. Sigur.

E-130 Ucenicii, ce au părăsit ei? Ei aveau năvoade, năvoade de peşti. Au părăsit năvoadele lor de peşti, ca să umble cu El, şi să vadă semnele Lui, şi miracolele, şi puterea Lui, de a fi Mesia. Oricine care nu ar renunţa la o zi de pescuit, ca să urmeze aceea, acolo este ceva în neregulă. Ei au părăsit năvoadele lor, pline de peşti. Au început să tragă, şi au avut cea mai mare captură care au avut-o vreodată. Şi ei au abandonat fiecare bucată din aceasta, ca să-l urmeze pe El, pentru că ei au crezut în inima lor că El era Mesia. Şi ei au vrut să-l urmeze pe El, ca să vadă dacă semnele Îl vor urma ca Mesia. Şi au ajuns să vadă lucrul acesta.

E-131 Eu aş părăsi tot în lume, nu îmi pasă ce este, ca să îl văd pe Isus Cristos manifestându-Se, mai ales când este manifestat în viaţa mea, că eu ştiu că am trecut de la moarte la Viaţă, şi ştiu că El este Mesia. Eu ştiu, luându-L pe Cuvântul Lui, că El m¬a salvat de la o viaţă de păcat. Şi ştiu că Duhul Sfânt locuieşte în mine. Văd semnele Lui, peste tot, arătând, că eu ştiu că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Părăsind totul, sunt dispus să părăsesc orice.

E-132 Am aparţinut la o organizaţie bună, o biserică bună, una dintre cele mai bune care sunt în ţară. Dar ei au spus, "Billy, tu îţi vei pierde mintea şi vei deveni un holy-roller."

E-133 Chiar acolo, am spus, "Voi aţi putea tot atât de bine să-mi luaţi carnetul de părtăşie chiar acum, pentru că eu voi urma pe Duhul Sfânt." Aşa este. Adevărat.

E-134 Şi voi trebuie să părăsiţi totul, aşa este, ca să-l urmaţi pe El. Dar cel care va părăsi totul, şi îl va urma pe El, Dumnezeu răsplăteşte în binecuvântările pline de bogăţie. Nu este nimic care să se compare cu aceasta. Bine.

E-135 Acum, ucenicii au abandonat năvoadele lor, şi năvoadele de peşti pline cu peşti, ocupaţia lor. Ei au abandonat ocupaţia lor, ca să-l urmeze pe Domnul Isus, ca să vadă puterea Lui, să vadă semnul. Acei oameni erau oameni instruiţi. Ei ştiau ce trebuia să facă Mesia. Ei au citit, înapoi în Biblie. Au înţeles exact ce urma Mesia să facă. Ştiau că era timpul ca aceasta să se întâmple. Şi când l-au văzut pe acest Om ridicându-se pe scenă, Care se potrivea cu tabloul, atunci ei au fost gata să abandoneze totul, ca să asculte la ce avea El de spus. Căci, dacă acesta era Mesia, atunci era Viaţă pentru ei, pentru că ei au fost invitaţi să-L urmeze. Astfel ei au abandonat totul.

E-136 Aşa este astăzi, dacă Acesta este corect, dacă acest Mesaj al botezului Duhului Sfânt în aceste zile de pe urmă, unde El a spus că El va turna atât ploaia timpurie cât şi cea târzie peste noi. Dacă aceste lucruri sunt corecte, Acesta merită să abandonăm totul. Urmaţi-L.

E-137 Isus a spus, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred. Cel care crede în Mine, deşi a fost mort, totuşi va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Cel care crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el." Adevărat.

E-138 "Duceţi-vă în toată lumea, la fiecare făptură. Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. În Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua şerpi. Vor bea băuturi de moarte, nu-i va vătăma. Dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi." Asta-i ce El a spus.

E-139 "Cum Tatăl m-a trimis pe Mine, aşa vă trimit şi Eu." Tatăl care a trimis pe Fiul, a mers cu Fiul, şi a fost în Fiul. Isus care trimite un om, merge cu el, şi este în el, pentru a îndeplini şi a face aceleaşi lucrări. "Iată, Eu sunt întotdeauna cu voi, chiar până la sfârşitul lumii. Şi lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi."

E-140 Frate, dacă aceea nu este mai bine decât crezurile vechi şi lucrurile lumii, şi a aparţine la ceva altceva acolo care tăgăduieşte toată Aceea! Păi, eu cred că noi ar trebui să fim cei mai fericiţi oameni din lume, să îl vedem pe viul Dumnezeu mişcându-se astfel în jurul nostru; ştiind că noi am părăsit totul, ca să îl urmăm pe El. Amin. Aceea mă face să mă simt religios. Abandonând totul, pentru a-l urma pe Domnul Isus. La fel astăzi, trebuie să abandonaţi totul. Întocmai cum au făcut ei acolo în trecut, trebuie să o faceţi, şi voi.

E-141 Acum, vorbiţi despre cineva care abandonează totul, să privim ce, pentru Isus, Isus a părăsit pentru noi. Isus a renunţat la tot. El avea o casă în Cer. Şi El a renunţat la casa Lui din Cer, şi a venit pe pământ, şi nici măcar nu a avut un loc să Îşi aşeze capul. Aşa este. El a devenit aşa jos, încât El nici măc-... aşa de sărac, încât El nici măcar nu a avut un pat în care să doarmă. El a spus, "Vulpile au vizuini, şi păsările au văz... văzduhului, au cuiburi, dar Fiul omului nu are nici măcar un loc să Îşi aşeze capul." Vedeţi? Dar ce a primit El pentru aceea? El a fost ridicat atât de înalt încât El trebuie să privească în jos pentru a vedea cerul.

E-142 El a venit la lume, a luat cel mai josnic nume care putea fi luat în lume. El a avut cel mai josnic nume, a luat cel mai josnic nume, a fost numit Beelzebub. Beelzebub este un... Când ei L¬au văzut discernând duhurile acolo în acel fel, au spus, "El este un ghicitor. El este Beelzebub, un drac." A ghicii este un drac. Şi ei L-au numit un drac, cel mai josnic dintre toţi. El a avut cel mai josnic nume.

E-143 El s-a dus la oraşul cel mai josnic. Şi cel mai scund om din oraş s-a uitat în jos deasupra Lui; Zacheu, aceea este-aceea este corect, la Ierihon. Mult în jos, sigur s-a uitat. El a avut cel mai josnic nume care exista pe pământ. El era venit în lume cu un „nelegitim," L-au numit ei, pentru că ei cu adevărat au crezut că Copilul a fost născut în afara sfintei căsătorii. El a trebuit să lupte cu aceea, de la început. Apoi numit cu numele de Beelzebub, cel mai josnic care putea fi luat. El a părăsit locul Lui ceresc, şi a venit să ia aceea.

E-144 Dar Dumnezeu I-a dat un Nume mai presus de orice nume care este numit în Cer, orice nume care este numit pe pământ, încât întreaga familie din Cer şi de pe pământ este numită Domnul Isus. Aleluia! Asta e. El a părăsit; El a fost răsplătit. Sigur, El a fost. În regulă.

E-145 El a venit pe pământ, Creator al cerurilor şi al pământului, şi El nu a avut nimic să mănânce. Satan L-a ispitit, postind pentru noi, dar El a primit hrană despre care ceilalţi nu au ştiut nimic.
Într-o zi El a spus aşa. "Eu am hrană." A spus, "De ce nu vi Tu, să mănânci?"

E-146 El a spus, "Eu am Hrană despre care voi nu ştiţi." Aşa este. El avea Hrană despre care ei nu ştiau nimic.

E-147 Aici pe pământ, El nu a avut nici un adăpost, au spus, nici un loc, nici o casă, nimic nu i-a aparţinut Lui. Dar voi ştiţi ce? El a devenit un Adăpost pentru fiecare din noi. Dumnezeu L-a făcut un Adăpost, pentru întreaga rasă umană. El nu a avut nici un adăpost al Lui, dar El este Adăpostul nostru.

E-148 Ei vorbesc aşa de mult despre adăposturi antiatomice. Oh, vai! Noi avem unul. Aşa este. Adăposturi antiatomice, se duc în vreo gaură în pământ. Şi ei îmi spun, "Acele bombe vor lovi şi vor exploda o gaură în pământ, la o adâncime de o sută cinzeci de picioare, la o sută şi ceva de mile pătrate." Păi, aceasta ar rupe fiecare os din tine, dacă te-ai afla la o adâncime de jumătate de milă în pământ. Sigur, ar face-o, oriunde. Dar noi avem un Adăpost. Cristos este Adăpostul nostru. Amin.

E-149 Aşa cum am spus seara trecută, ei au fost, Rusia se lăuda cu starea lor mare, de laudă. "Noi am pus un om în spaţiu, mai întâi."

E-150 Eu nu sunt de acord cu aceea. Noi am avut Unul în spaţiu de două mii de ani. Amin. Exact. Da, domnule. Un Mijlocitor, da, domnule, care merge în Cer şi înapoi, într-o... doar ca o fracţiune de secundă. Sigur. Noi avem un Om în spaţiu. Ei nu au nimic. Da, domnule. Exact. În regulă. Aflăm că El nu a avut... El a trebuit să devină un Adăpost pentru noi toţi.

E-151 El a renunţat la calitatea Lui de Fiu, dintre El şi Tatăl, ca să fie făcut păcat pentru noi. Aţi ştiut asta? "El nu a cunoscut nici un păcat; a devenit păcat pentru noi. Păcatele noastre au fost puse asupra Lui." El a renunţat la calitatea de Fiu, ca să devină păcat, acum El poate face pe păcătoşi fii. Amin. Aceea este partea bună: să ia păcătoşi şi să-i facă fii, când El a renunţat la calitatea Lui de Fiu ca să devină păcat, acum El ia păcătoşi şi face fii din ei. Amin. Ce privilegiu! Da, domnule.

E-152 Dumnezeu nu va fi vândut mai ieftin pe nimic. Nu, domnule. Nu poţi face asta, pentru că Dumnezeu are grijă. Fiul Lui a devenit jertfă de păcat, ca El să poată cumpăra acum, să ia păcătoşi şi să facă fii ai lui Dumnezeu din ei. Ce lucru frumos este acela. Da!

E-153 Acum, da, domnule, El-El a dat tăria Lui. El a devenit slab, ca El să poată fi tăria noastră. El este Tăria noastră a tot suficientă. Noi nu avem nevoie de nici o altă tărie decât de tăria Domnului Isus. "El este Tăria mea zi de zi. Fără El eu aş cădea," a spus poetul. Ce minunat!

E-154 Ce părăsiţi; ce primiţi, pentru orice aţi părăsit vreodată! Vai! Părăsiţi lumea. Părăsiţi propriile voastre idei. Părăsiţi îndoielile voastre. Părăsiţi frustrările voastre. Părăsiţi aceasta, şi primiţi-1 pe El. Credeţi-L.

E-155 Spuneţi, "Acum, aşa este? Au trecut zilele miracolelor?" Părăsiţi acel fel de idee. Credeţi-o.

E-156 Cineva a spus, "Este Isus cu adevărat Vindecătorul, sau este aceasta doar o-o grămadă de prelucrare mintală ce au aceşti oameni?" Doar părăsiţi acel gând, o dată.

E-157 "Acum, cum şti dacă va fi bine sau nu?" Este o făgăduinţă. Aceea este cum şti.

E-158 Tu spui, "Oh, eu cred că Duhul Sfânt a fost pentru oamenii din trecut, de mult timp în urmă, doar numai pentru ucenici." Oh, nu poate fi. Atunci, dacă este, Biblia se contrazice.

E-159 Petru a spus, în Ziua Cinzecimii, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi fiecare din voi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci făgăduinţa este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru acei ce sunt departe acum, chiar pe câţi Domnul Dumnezeul nostru îi va chema." Atunci este făgăduinţa lui Dumnezeu, că noi putem, pe atâţi câţi Dumnezeu cheamă la Duhul Sfânt, tu ai un drept să vi. Doar părăseşte ideile tale privitor la Aceasta, şi ia Cuvântul hotărât al lui Dumnezeu pentru aceasta.

E-160 Voi spuneţi, "Există un astfel de lucru, ca oamenii să poată vorbi în limbi, sau este aceea doar vreo prostie, sau vreo bâlbâială ce au făcut ei?" Doar părăseşte ideea ta.

E-161 Isus a spus aceasta, ,,Aceste semne vor urma pe cei ce cred. Ei vor vorbi în limbi noi." Biblia a spus aşa. Da, domnule.

E-162 "Frate, ar putea aceste semne care le văd în-în adunări, ar putea fi acela Dumnezeu?" Desigur, ar putea. "Bine, am văzut oameni care au trăit orice fel de viaţă, şi s-au dus şi s-au rugat pentru bolnavi, şi ei s-au făcut bine. Eu..."

E-163 Isus a spus, "Nici un om nu poate face un miracol în Numele Meu, şi să Mă poată grăi de rău îndată după aceea." Aşa este.

E-164 Dacă omul este greşit, luând un dar al lui Dumnezeu şi să facă ceva greşit, Dumnezeu se va ocupa de el. Dar acesta este Dumnezeu, chiar la fel. Sigur, este. Pentru că el este făţarnicul, ar trebui să te facă pe tine să străluceşti bine. Nu poţi avea o... Singura cale în care poţi avea un adevărat... Un-un dolar fals, acesta trebuie să fie făcut dintr-unul adevărat.

E-165 Şi toţi spun, "Eu nu merg la biserică. Nu vreau să merg la biserică. Acolo sunt prea mulţi ipocriţi." Păi, tu eşti mai meschin decât ei. Tu încerci să te ascunzi în spatele lor. Dacă reuşeşti să ajungi în spatele lor, tu eşti mai meschin decât ei. Aşa este.

E-166 Am citit un articol mic în ziar zilele trecute, unde un om bătrân... El era atât surd, cât şi mut, şi orb, şi s-a dus la şcoala Duminicală în fiecare Duminică. Şi ei l-au întrebat, prin braille, au spus, "De ce te duci la biserică? Tu nu poţi auzi ce a spus predicatorul. Nu poţi auzi nici una din cântări. De ce te duci la biserică?"

E-167 Şi el a spus, "Eu doar vreau ca să las pe toată lumea să ştie de ce parte sunt." A vrut doar să lase pe diavolul şi toţi ceilalţi să ştie de ce parte stătea el. Cred că aceea este bine. Da, domnule.

E-168 Ce altceva a făcut Isus? El şi-a dat şi şi-a părăsit propria Lui Viaţă. El Şi-a dat Viaţa, ca să o salveze pe a ta şi pe a mea. Pentru că El-că El Şi-a dat Viaţa... El nu a trebuit să o sacrifice. El a făcut-o de bună voie. El nu a trebuit să o facă, dar El a făcut¬o de bună voie, pentru ca El să te poată mântui. Şi acum El este unicul care te poate mântui. Nu există nimic altceva care te poate mântui.

E-169 Ştiu că există o denominaţiune care spune că biserica lor te mântuie. "Tu eşti mântuit de biserică."

E-170 Tu eşti mântuit de Isus Cristos sau eşti pierdut. Da, domnule. Nimic ce poţi face tu, nu poţi face nici un lucru, doar să te pocăieşti de păcatul tău. Isus Cristos este Mântuitorul. Da, domnule. El a dat, El Şi-a dat viaţa pentru tine.

E-171 Acum, cred că, astăzi... În timp ce încheiem, am putea spune aceasta. Că, este de datoria noastră, atunci, ca noi să ne dăm viaţa noastră şi tot al nostru, şi să părăsim tot ce este lumesc, tot ce este nelegiuit, toată necredinţa noastră, şi tot, ca să-l urmăm pe El cum au făcut acei ucenici. Nu v-ar place să faceţi aceea? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Să-L urmăm, pentru ce? Ca să vedem marile Lui semne ale Venirii Lui.

E-172 Acum, amintiţi-vă, Biblia făgăduieşte, că, în aceste zile de pe urmă, chiar la încheierea timpului, va fi o altă Lumină Creştină care va veni. ,,Ploaia timpurie şi târzie vor veni împreună." Profetul a spus, "Va fi Lumină în timpul de seară. Va fi o zi care nu se va putea numi zi sau noapte."

E-173 Ce fel de zi este aceea? Un fel de zi ploioasă, ceţoasă, mohorâtă. Doar soarele străluceşte, sigur, departe deasupra ceţii şi a norilor acolo este un soare care străluceşte. Şi prin aceea, toată acea ceaţă, totuşi acesta luminează, aşa ca tu să poţi umbla, să vezi pe unde să mergi.

E-174 Asta-i ce am avut pentru ani şi ani, pentru două mii de ani. Vedeţi? Noi am umblat prin credinţă, şi ne-am gândit, "Ei bine, aceea este în regulă. Aha. Noi credem, şi ne unim bisericii, şi ne punem numele în registru. Şi aceea este în regulă. Noi credem. Noi nu vedem aceste lucruri cum le-a văzut El în urmă în acele zile, de mult în trecut." Ei au spus, "Toată aceea e dusă. Este în trecut." Şi a fost în acel fel pentru-pentru sute şi sute şi sute de ani, doar o zi mohorâtă.
Dar El a spus, "În timpul de seară, va fi Lumină."

E-175 Acum, acelaşi soare care răsare în Răsărit este acelaşi soare care apune în Apus. Acelaşi Isus care a fost... a turnat Duhul Său în Răsărit, peste acei oameni, este acelaşi Isus care este în aceste zile de pe urmă, turnând Duhul Său, este peste oamenii din Apus. El a făgăduit aceasta.

E-176 El a făcut o făgăduinţă. A spus, "Cum a fost în zilele lui Lot, aidoma va fi la venirea Fiului omului."

E-177 Cum că Dumnezeu S-a manifestat într-un trup uman, a şezut acolo şi a mâncat cu Abraham, cu spatele Lui întors către cort, şi i-a spus lui Sarah ce gândea ea, în cort. I-a spus lui Abraham care era numele lui, şi care era numele lui Sarah, şi cum că El urma să-i viziteze. Şi Sarah nu a crezut, şi a râs, în cort. Şi Îngerul a spus, "De ce a râs Sarah?" În cort, în spatele Omului.

E-178 Isus a spus, "Cum a fost în acea zi, aidoma va fi la venirea Fiului omului."

E-179 Aşa cum am spus adesea, am spus seara trecută, vreau să citez aceasta din nou. Sunt întotdeauna trei clase de oameni, tot timpul, ca Ham, Sem, şi poporul lui Iafet, cei trei fii ai lui Noe. Pe tot parcursul, sunt-sunt trei clase de oameni. Acum noi îi clasificăm astfel: necredincios, credincios prefăcut, şi credincios. Acum acela-i felul cum corespunde. A făcut acelaşi lucru acolo. Isus a spus, "După cum a fost în zilele Sodomei, aidoma va fi şi cu aceasta."

E-180 Abraham, care a părăsit totul, pentru a urma, acum iată aici, chiar jos. A ţinut acea promisiune timp de ani şi ani, douăzeci şi cinci de ani. Iată-l aici, în vârstă de o sută de ani acum. Şi el este aici sus în câmpuri. Turma lui slăbeşte, şi fără apă. Şi, Lot, trăind luxos jos acolo cu toate lucrurile pe care le vroia. Şi aici era Sarah, odată cea mai frumoasă femeie din ţară, şi, şi iat-o acum aici, cumva destituită.

E-181 Şi poate D-na Lot avea aceste coafuri noi tapate atunci, ştiţi, şi toate aceste lucruri. Ea trăia chiar luxos jos acolo. Ea era soţia primarului, şi aparţinea la o biserică care era o biserică mare. Da, domnule. Şi fără îndoială că ea avea toate societăţiile ei. Ea nu vroia să lase acestea niciodată, să le lase, încât ea chiar s-a tot întors înapoi. Şi s-a trasformat într-un stâlp de sare pentru că ea a iubit lumea mai mult decât a iubit să se supună glasului acelui Înger.

E-182 Acum observaţi cele trei clase. Necredincioşii, Sodomiţii, cei drepţi pe jumătate, membri de biserică căldicei, a fost Lot. Dar cei aleşi, biserica chemată afară a fost Abraham şi grupul lui. Când, aceşti Ingeri, unde au venit Ei? La Abraham şi grupul lui. Corect. Ei au coborât, doi dintre ei au coborât acolo, ca evanghelişti moderni.

E-183 Noi avem evanghelişti mari care-care merg la biserica denominaţională astăzi. Unul dintre cei mai mari oameni din ţară, despre care ştim, este Billy Graham. Şi el cu siguranţă răsună Evanghelia la acei oameni acolo afară, chemându-i afară, "Ieşiţi din Sodoma."

E-184 Noi nu trebuie să strigăm "Ieşiţi din Sodoma," la această Biserică. Ea ar trebui să fie afară, deja. Dacă este chemată de Duhul Sfânt, deja au plecat din Sodoma, cu mult timp în urmă. Aşa este. Ea a părăsit Sodoma. Ea trăieşte aici afară, Singură, exact, separată. Chiar cuvântul biserică înseamnă "chemată¬afară, separată." Şi dacă te-ai separat, a ta...

E-185 "Ieşiţi din mijlocul lor. Să nu atingeţi lucrurile lor necurate." Dacă nu ai făcut aceea, tu eşti jos în Sodoma; eşti un membru de biserică, căldicel. Atunci ar trebui să te separi, şi să te îndepărtezi de lucrurile lumii, şi să ieşi afară, şi să trăieşti curat şi sfânt, să umbli în poruncile lui Dumnezeu.

E-186 Amintiţi-vă, doi dintre acei Îngeri au coborât acolo. Ei nu au făcut multe miracole. Este un singur miracol care l-au făcut ei, a fost să-i lovească pe oameni cu orbire când au venit la ei.

E-187 Ei bine, aceea-i exact ce face predicarea Cuvântului, îi loveşte pe oameni cu orbire. Şi aceşti mari evanghelişti astăzi, despre care noi ştim, mulţi dintre ei vizitează Phoenix-ul aici. Şi-şi mari evanghelişti din... care s-au dus afară în câmp, nu fac miracole şi aşa mai departe, dar ei în mod absolut îi orbesc pe acei necredincioşi, pe acei Sodomiţi, prin predicarea Cuvântului, că, "Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu."

E-188 Dar, apoi, aici este Biserica spirituală; nu biserica naturală, nici cea Sodomită. Ci Biserica spirituală, care crede în Dumnezeu, a fost vizitată de Dumnezeu, cum a fost Abraham, pe tot parcursul în jos. Abraham este un exemplu perfect al Sămânţei lui Abraham după el, în Biserică, "Un popor ieşit din Neamuri, pentru Numele Său," Sămânţa regală, cum am predicat Duminică. Vedeţi? Acum, această Biserică, este chemată afară, separată, a părăsit tot privitor la lume, a ieşit, ca să umble cu Duhul Sfânt, cum a făcut Abraham.

E-189 Noi am văzut tot felul de lucruri, ca şi Abraham, întâmplându-se. Dar care a fost acel ultim semn care l-a văzut el înainte de sfârşitul călătoriei? Care a fost ultimul semn înainte ca fiul aşteptat să vină pe scenă? Abraham aştepta un fiu. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Suntem noi Sămânţa lui Abraham? ["Amin."] Atunci noi aşteptăm un Fiu, un Fiu promis, Fiul lui Dumnezeu.

E-190 Şi Abraham a văzut lucrări tainice ale lui Dumnezeu când El l-a chemat, în acea Lumină mică în acel timp, şi jertfa, şi i¬a confirmat legământul. Şi de multe ori El l-a întâlnit în multe feluri diferite. Dar ultimul semn care El i l-a arătat lui Abraham, a fost când El a venit, manifestat în trup, şi a stat cu spatele Lui întors către cort, şi i-a spus lui Sarah.

E-191 Abraham fără îndoială a crezut că acela a fost Dumnezeu. Unii oameni nu cred că a fost. Dar, acela, Biblia a spus că a fost Dumnezeu. Abraham a spus că Acesta a fost. El L-a numit, "Elohim." Elohim este marele Creator al cerurilor şi al pământului.

E-192 Acum, El s-a făcut pe Sine, trup, pentru un semn, că în zilele de pe urmă (Îi vedeţi pe Sodomiţi, necredinciosul? Îl vedeţi pe membrul de biserică?), acum, priviţi pe cel Ales, chemat afară, şi El, în acest Ales, El Se manifestează în puterea Duhului Sfânt, în trup uman. Amin. Nu puteţi vedea că este Mesia? Dumnezeu, Cristos, reprezentat în Biserica Lui; Biserica făcând aceeaşi Viaţă, trăind aceeaşi viaţă, făcând aceleaşi semne. "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el."

E-193 Dacă spiritul unui-unui gangster era în mine, eu aş fi avut pistoale cu mine. Dacă spiritul unui pictor era în mine, aş fi putut picta tabloul unui pictor, şi aş fi putut să fac. Dacă spiritul unui mecanic era peste mine, aş fi putut să vă spun ce era în neregulă cu maşina voastră. Vedeţi?

E-194 Şi dacă Duhul lui Isus Cristos este în mine, eu voi face lucrările lui Cristos, pentru că este Viaţa lui Cristos în tine. Vedeţi? Manifestat în Cine? Manifestat pe Cine? El a fi... A părăsit calitatea Lui de Fiu, şi a devenit păcat, şi a luat păcatele noastre, ca El să poată lua păcătoşi şi să-i facă fii. El a devenit eu, ca eu să pot deveni El. El a devenit un păcătos, ca eu să pot deveni un fiu de Dumnezeu. El... Oh, aceasta-aceasta este izbitor, ceea ce a făcut El. Vedeţi? El a luat locul tău, ca tu să poţi lua locul Lui. "Voi sunteţi moştenitori împreună cu El; în Împărăţie." El a devenit un păcătos, ca tine; păcatele tale le-a pus peste El, ca El să te poată lua şi să te facă un concetăţean al Cerului, şi să te aşeze cu El în Împărăţia lui Dumnezeu. Iată-vă: a pus Duhul Lui în tine. Şi dacă Duhul Lui este în tine, lucrările pe care le-a făcut El le vei face şi tu.

E-195 Acum, priviţi ce a făcut El când El a fost aici pe pământ. Cum S-a făcut El manifestat?

E-196 Nu puteţi merge în jur, să pierdeţi vremea, şi să mergeţi la sălile de biliard, şi să staţi departe de biserică, şi să staţi acasă Miercuri seara, ca să vedeţi vreun fel de difuzare televizivă murdară, sau ceva de genul acela, şi să vă părăsiţi biserica, şi toate ca aceea, şi să vă aşteptaţi vreodată să-l vedeţi pe Cristos. Voi trebuie să părăsiţi acele lucruri, ca să urmaţi Duhul Sfânt.

E-197 Lăsaţi ca El să Se manifesteze ca Mesia, cum au făcut acei dintâi urmaşi. Ei L-au urmat, ca să vadă dacă El era Mesia. Ce credeţi că a făcut când Andrei a stat toată noaptea cu El în acea noapte, el şi Filip? Următoarea dimineaţă, Filip s-a dus pe un drum, şi Andrei pe altul.

E-198 Andrei s-a dus după fratele său. Şi de îndată ce l-a găsit pe Simon, a spus, "Vino, de vezi. Noi l-am aflat pe acel Mesia." El a ştiut că era Mesia. De ce? El a ştiut ce va fi Mesia. El a ştiut, Scriptural, ce va fi Mesia.

E-199 Acum, desigur, Iudeii, în acele zile, aveau totul imaginat, acele biserici foarte mari. "Oh, când vine Mesia, va fi un sunet de trâmbiţă prin tot cerul, şi Dumnezeu va porni ceva, şi va lăsa coridoarele Cerului să coboare. Şi va fi un salut al unui Înger care va răsuna peste pământ. Şi Mesia va veni, coborând pe acele coridoare în acel fel, cu Îngeri şi orchestre, şi lucruri ca acelea, va veni drept jos la acest templu, va intra în acesta. El va fi Mesia. Va lua un toiag, şi va guverna pământul."

E-200 Priviţi cât de mult diferit a venit El, dar El a venit Scriptural. "Şezând pe mânzul unei măgăriţe, a venit, călare în Ierusalim, umil şi smerit." Aşa este. Vedeţi?

E-201 Aceea l-a făcut chiar pe profet să se întoarcă, Ioan. El a propovăduit un Mesia cu evantaie în mâna Lui, curăţindu-Şi cu desăvârşire aria; şi pe când El a venit, blând şi umil. Dar Ioan a ştiut că era Mesia, pentru că a văzut acea Lumină asupra Lui. Şi El a ştiut aceea. A spus, "Cel care mi-a spus în pustie, 'Du¬te botează cu apă,' a spus, ,Acela peste Care vei vedea Duhul coborându-se şi oprindu-se, El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt şi foc."' Nimeni altcineva nu a văzut aceasta. Ioan a văzut. Făgăduinţa a fost pentru Ioan.
Nimeni nu a văzut steaua care o urmau înţelepţii.

E-202 Şi tot aşa este în seara aceasta. Puteţi sta aici, de două ori orb, şi niciodată să nu vedeţi puterea lui Dumnezeu. Nu aţi putea înţelege niciodată până când Dumnezeu nu vă deschide... "Toţi care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine, şi nici un om nu poate veni decât dacă Tatăl Meu îl atrage." Asta e tot. Aceea o stabileşte.

E-203 Acum noi aflăm că ei au părăsit totul, şi L-au urmat şi au văzut că El era Mesia. Andrei s-a dus şi i-a spus lui Petru, a spus, "Şti ce ne-a spus tatăl nostru?" Ceva în această ordine, poate. "Ştim când vine Mesia, Moise ne-a spus că 'Domnul Dumnezeul nostru va ridica un Profet' exact ca el. Şi ştim că, că am fost învăţaţi, 'Dacă este unul printre noi, care este duhovnicesc sau un profet, ce spune se împlineşte, atunci să-l ascultaţi. Dacă nu se îndeplineşte, atunci să nu-l ascultaţi.' Şi noi ştim că Mesia va fi... nu doar un profet. El va fi Dumnzeu-Profetul. Astfel acest Om este Persoana."
"Cum şti tu, Andrei?" "Doar vino, şi vezi."
204 S-a dus acolo. Şi de îndată ce a păşit înaintea lui Isus, Isus a spus, "Numele tău este Simon, şi tu eşti fiul lui Iona." El a ştiut, chiar atunci, că era Fiul lui Dumnezeu.

E-205 Aici vine Filip, cu Natanael. De îndată ce Natanael s-a apropiat de El, a ştiut...

E-206 Ei ar putea, bănui, conversaţia bună pe care au avut-o ei, vorbind despre aceasta, venind acolo. Şi cum El i-a spus lui Petru aceste lucruri, şi i-a dat un alt nume, şi i-a spus cine era el, şi tatăl lui, şi aşa mai departe, despre aceasta. "Şti că Mesia trebuie să fie un profet."

E-207 Ei bine, iată-l venind atunci, vine înaintea lui Isus. Şi Isus a spus, "Iată un Israelit în care nu este vicleşug."
El a spus, "Rabi, când m-ai cunoscut Tu?"

E-208 El a spus, "Înainte ca să te cheme Filip, când erai sub pom, Eu te-am văzut."

E-209 A spus, "Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Tu eşti Împăratul lui Israel." Aceea a stabilit-o, pentru el.

E-210 Micuţa femeie, veche mizerabilă, spurcată, murdară, trăind cu şase bărbaţi. Ea s-a căsătorit cu cinci, şi cel cu care trăia atunci nu era al ei. A ieşit afară la o fântână într-o zi să ia nişte apă. Şi când ea a lăsat pompa jos, sau găleata în troliu, jos, să scoată apa, şi când a început să ridice, ea a văzut un Bărbat de vârstă mijlocie stând acolo, un Iudeu. A spus, "Femeie, adu-Mi să beau."

E-211 Ea a spus, "Noi avem segregare. Nu este nici-nici... nici un obicei aici ca Tu, fiind un Iudeu, să imi ceri mie, o femeie Samariteană, un astfel de lucru ca acela. Noi nu avem legături."

E-212 El a spus, "Dar dacă ai fi ştiut cu Cine stai de vorbă, Mi¬ai cere tu să bei. Mi-ai cere tu apă." Ei doar... Au continuat, vorbind unul cu celălalt, pentru o vreme. Ce făcea El? Încerca să afle unde era necazul ei.
Acum, "Isus trebuia să treacă prin Samaria."

E-213 Amintiţi-vă, El S-a identificat doar cu Iudeu şi Neamuri... Acela era Ham, poporul lui Sem. Vedeţi? Poporul lui Iafet a fost rămas. Noi Anglo-Saxonii, eram păgâni, închinându-ne la idoli în acele zile. Amintiţi-vă. De ce nu S-a manifestat El, Isus, când El a fost pe pământ, la Neamuri, în acelaşi semn, să le arate lor? Pentru că Neamurile nu aşteptau nici un Mesia.

E-214 Iudeii aşteptau după un Mesia, şi Samaritenii aşteptau după un Mesia.

E-215 Şi El S-a manifestat ca Mesia, spunând-ui lui Petru, cel căruia i-a dat El cheile Împărăţiei. Şi lui Natanael. Şi la orbul Bartimeu, când credinţa lui L-a oprit. Şi femeia cu scurgerea de sânge. Şi aşa mai departe, la Iudei.

E-216 Dar aici El este acum înaintea Samaritenilor, şi El vine la Samariteni, ca să Se facă de cunoscut ca Mesia cel adevărat.

E-217 Acum, timp de sute de ani, atât Iudeul cât şi Samariteanul au crezut că va veni un Mesia. Astfel, dacă Mesia era pe pământ, depindea de Mesia să Se manifesteze.

E-218 Priviţi la bătrânul Simeon în templu, cu o mărturie, că, "Nu voi vedea moartea până când nu îl văd pe Cristosul Domnului." Şi chiar în momentul când Maria a adus Copilul înăuntru, Duhul Sfânt i-a vorbit lui Simeon. S-a dus direct acolo unde se afla El, aşa, şi şi-a ridicat mâinile, şi a spus, "Sloboade în pace pe robul Tău după Cuvintele Tale, căci ochii mei văd Mântuirea Ta." Simeon nu a putut trăi destul ca să-L vadă făcând lucrările Sale Mesianice, dar el a avut o mărturie că El era.

E-219 Dar El S-a făcut de cunoscut oamenilor, ca Mesia, a fi acel Dumnezeu-Profet. Acea femeie, când El a vorbit cu ea, a spus, "Du-te, ia pe bărbatul tău şi vino aici."
Ea a spus, "N-am nici un bărbat."

E-220 A spus, "Bine ai zis. Tu ai avut cinci, şi acela cu care trăieşti acum nu îţi este bărbat."

E-221 Ea a spus, "Domnule, înţeleg că Tu eşti un profet. Noi ştim, când are să vină Mesia, El ne va spune aceste lucruri. Acesta va fi semnul lui Mesia când El are să vină. El va fi Acela care ne va spune aceste lucruri."
Şi Isus a spus, "Eu sunt Acela care vorbeşte cu tine."

E-222 Repede a lăsat acel vas de apă şi a alergat în cetate, şi le¬a spus oamenilor din cetate, "Veniţi, de vedeţi un Om, Care mi¬a spus ce am făcut. Nu este acesta chiar Mesia? Nu este acela semnul care trebuia Mesia să ni-l arate?"

E-223 El nu a mai făcut aceasta încă o dată, înaintea vreunuia dintre ei, dar se spune că oamenii din acea cetate L-au crezut din pricina mărturiei femeii că El era Mesia. Amin.

E-224 Acum este timpul Neamurilor. Am avut două mii de ani de şovăieli, suişuri şi coborâşuri, organizaţii, intrări şi ieşiri, zarve şi buclucuri, şi ceartă şi tărăboi, şi de toate, teologi şi seminarii, şi câte şi mai câte.

E-225 Acum, dacă El a lăsat pe acei Samariteni şi Iudei să vină drept în jos, care au părăsit zeii lumii, ca să îl slujească pe Dumnezeu, şi aşteptau după un Mesia ce venea, şi Mesia S-a făcut de cunoscut la Iudei în acel fel, în acea zi... Şi El nu poate încălca regulile Lui. El nu este un Tată care va face una la unu, şi una la altcineva, un lucru diferit. El este acelaşi Isus. Exact.

E-226 Acum, aici, noi am avut două mii de ani. Duhul Sfânt a căzut peste noi. Am vorbit în limbi, şi am văzut semne şi minuni, şi aşa mai departe. Acum, ultimul semn care l-a văzut Abraham, înainte ca fiul făgăduit să se întoarcă, era Dumnezeu manifestându-Se într-un trup care putea mânca, prezicând şi arătând acelaşi semn pe care l-a arătat Isus când El a fost aici, de a fi Mesia. Acum, Isus a profeţit şi a spus că va fi în acel fel. Şi, prieteni, acum este ceasul.

E-227 Acei Iudei stând acolo, când l-au văzut pe Isus spunând aceea la acel om, au spus... Au trebuit să răspundă adunării lor. Ei, ei ştiau că a fost făcut, astfel nu au putut face nimic privitor la aceasta. Ei au trebuit să răspundă adunării lor, astfel au spus, "Acest Om este Beelzebub, El..." Ei s-au gândit aceea în inima lor. "Acest Om este Beelzebub, vedeţi, pentru că El este un ghicitor, un fel de un-un telepatist, sau ceva. El este Beelzebub."

E-228 Isus a perceput gândurile lor. Şi s-a întors către ei, şi El a spus, "Dacă voi spuneţi aceea împotriva Mea, Fiul omului, Eu vă voi ierta. Dar, altfel, într-o zi vine Duhul Sfânt, să facă acelaşi lucru. Şi a vorbi împotriva Acestuia, nu există niciodată iertare în această lume şi nici în lumea viitoare."

E-229 Oh, frate, sunt aşa de bucuros în această seară să am binecuvântarea penticostală. Amin. Fără îndoială că înăuntru aici, fraţilor, şedeţi înăuntru aici de la Biserica lui Dumnezeu, Foursquare, Adunările lui Dumnezeu, şi toate cele diferite. Asta-i minunat. Aceea, doar continuaţi să mergeţi înainte. Să nu... Doar staţi chiar cu aceasta. Vedeţi? Dar să nu vă gândiţi niciodată că pătura nu se întinde şi peste celălalt frate al vostru, de asemenea, din altă organizaţie care are (doar ca) tot aşa de mult Duhul Sfânt. "Dumnezeu a dat Duhul Sfânt celor care s-au supus Lui." Tot aşa a făcut şi celălalt frate, la fel, vedeţi, astfel doar întindeţi-o de cealaltă parte. Este în regulă. Şi haideţi să venim împreună şi să ne bucurăm.

E-230 Noi am părăsit lumea. Noi suntem Sămânţa lui Abraham. Noi suntem Sămânţa lui Cristos, Sămânţa făgăduită. Şi iată¬ne aici, chiar jos. Şi care a fost ultimul lucru acum, ce l-a dat El părintelui nostru Abraham? Acel semn, înaintea Sodomei, înainte de mistuire, şi de venirea fiului. Acum, chiar înainte de venirea Fiului făgăduit, şi mistuirea Sodomei, Dumnezeu a promis prin Isus Cristos că va fi aidoma. "Cum a fost în zilele Sodomei."

E-231 Priviţi în lume astăzi. Istoria lumii nu a văzut niciodată aşa de mulţi pervertiţi câţi avem astăzi. Şi poşta mea este umplută cu mame, care plâng, de pe aici din California. Citind ziarul, acea perversiune, păi, aceasta s-a schimbat în California, mă gândesc, în jur de treizeci de procente, faţă de anul trecut.
Perversiune, este peste tot, murdărie. Şcoli, şcoli religioase, trebuie să excomunice persoanele din şcolile lor, au un timp dificil de alegere. Pervertiţi, "schimbând cursul firesc," întocmai cum a fost în Sodoma, noi o vedem în felul acela.

E-232 Priviţi la Billy Graham, un mesager de la Dumnezeu, acolo jos, răspândind acea Evanghelie.

E-233 Acum, cum rămâne cu Biserica, Aleasă? Ar trebui să aibă un semn, de asemenea. Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ar trebui să-l aibă. Am încredere în această seară că vom părăsi toată necredinţa noastră, şi vom crede în Domnul Isus, şi îl vom urma pe El, şi să vedem semnele Lui din zilele de pe urmă, pentru că El a făgăduit că va fi aici.
Să ne aplecăm capetele.

E-234 Este cineva aici în seara aceasta care nu Îl cunoaşte ca Mântuitorul vostru, şi ai dori să părăseşti totul chiar acum şi să-L urmezi? Ai vrea doar să-ţi ridici mâna, să spui, "Roagă¬te pentru mine, Frate Branham. Aş dori să fac aceea, să fiu un Creştin adevărat." Dumnezeu să te binecuvânteze. Este altcineva? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze, şi pe tine, frate. Un altul? Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. "Aş dori să părăsesc totul. Eu-eu o voi face, Frate Branham."

E-235 Vreau să întreb ceva. Frate, soră, eu-eu nu-eu nu intenţionez să rănesc pe nimeni. Dar, vedeţi, tu-tu-tu... Tu eşti responsabil pentru Cuvânt. "Dacă-dacă rămâneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi." Uneori eu trebuie să spun lucruri care mă taie, mai ales uneori la surorile mele.

E-236 Pentru că, îţi dai seama că femeia a fost ce a folosit Satan la început. Dumnezeu a ales bărbatul. Satan a ales femeia.

E-237 Ea a fost binecuvântată, desigur, să fie incubatorul care l-a adus pe Isus Cristos pe pământ. Acum, Acela nu a fost Fiul ei. Voi toţi ştiţi aceea. Isus nici o singură dată nu a chemat-o mamă. Ea niciodată nu a avut nici... Este o audienţă amestecată, dar ascultaţi la mine. Acolo nu a fost spermă să vină de la Maria. A fost întru totul creat, virgin, de către Dumnezeu. "Duhul Sfânt a prea umbrit." Acela-i motivul că Isus nu a putut să o cheme mamă. El nu era nici o parte din ea, nimic. Ea a fost doar incubatorul care l-a folosit Dumnezeu, ca să aducă Copilul.

E-238 Căci, dacă era ceva din acea femeie care aparţinea în acel Băiat, acel Copil, acea femeie (voi înţelegeţi; voi adulţii ştiţi ce vreau să spun), acolo ar fi trebuit să fie vreun fel de concepere, vreun fel de spermă să vină de la acea femeie, prin aceea, atunci ar fi fost în mod absolut ca un act sexual cu Atotputernicul Dumnezeu. Nu putea fi.

E-239 Dumnezeu a creat copilul, atât ovulul cât şi Sângele. Ambele celule, a femeii şi a bărbatului, Dumnezeu le-a creat. Acela¬i motivul că acel trup a fost înviat. Desigur. El a fost primul din înviere. Astfel El niciodată nu a chemat-o mamă. Au spus, "Mama Ta este aici afară şi Te caută."

E-240 El a spus, "Cine este mama Mea?" A spus, "Cei care fac voia Tatălui Meu, aceia sunt mama Mea." Vedeţi? Deci El nici o singură dată nu a chemat-o pe ea mamă. El a chemat-o "femeie." Asta-i ce a fost ea.

E-241 Şi unii dintre voi dragi oameni Catolici o faceţi un zeu, sau o zeiţă, regina Cerului. Nu este corect. Nu, nu este. Ea a fost o femeie bună. Da, domnule. Exact. Dar ea nu a fost mai mult decât oricare altă femeie pe care o alege Dumnezeu să o folosească. El poate folosi o femeie pentru altceva. El o poate folosi, în orice fel. Ea a fost doar un incubator, pentru că asta-i ce era ea, să ţină Sămânţa caldă, şi aşa mai departe în acel fel. Şi Viaţa a venit în Copil. Dar Sângele, hemoglobina, noi întotdeauna ştim, vine de la sexul masculin. Şi El a fost bărbatul, Creatorul. Ea nu era nici Iudeu... Copilul a fost...

E-242 Isus nu a fost nici Iudeu nici din Neamuri. El a fost Dumnezeu. Aşa este. Dumnezeu Însuşi a creat un trup în care El a locuit. Acela a fost Fiul Lui, Isus Cristos. Acea naştere sfântă, din fecioară a dat naştere acestei fiinţe umane, zămislire imaculată de către Duhul Sfânt. Femeia nu a avut nimic de a face cu aceasta, nici ovul nici celulă de sânge.

E-243 Bărbatul are celula de sânge. Femeia are ovulul. În acest fel, acolo ar trebui să fie vreun fel de dorinţă şi o concepere, pentru a face ca ceva să se întâmple.

E-244 Şi în acel caz, acolo nu a fost nimic decât prea umbrirea Duhului Sfânt, şi Dumnezeu a creat în femeie. Acela este Mântuitorul meu. Fără El, suntem cu toţii duşi.

E-245 Acum, unii dintre voi persoanele de aici, voi femeile, voi, poate femei Penticostale, aţi fost vinovate de purtarea de haine imorale, tăindu-vă părul, făcând lucruri. Eu observ aici în California, nu sunt aşa de multe din ele...

E-246 Sau, aici în Arizona, adică, nu prea multe din ele se machiază. S-a luptat împotriva acestui lucru de asemenea. Bine, nu este nimic în Biblie să vă spună să nu vă machiaţi. Noi doar ştim că este greşit, pentru că este din lume.

E-247 Dar există o poruncă în Biblie că dacă o femeie, îşi taie părul, este o persoană necinstită. Şi dacă aşa arată înaintea lui Dumnezeu, şi tu spui că ai Duhul Sfânt, şi faci aşa, ceva este greşit.

E-248 "Să porţi o haină care aparţine unui bărbat." Oh, soră, dragă, nu te modela după lume. Părăseşte lumea. Ţine-te de Cristos.
Tu spui, "Ce importanţă are aceasta?"

E-249 "Ferice de cel ce face toate poruncile Lui, ca să aibă dreptul să intre la Pomul Vieţii." "Vinovat de cel mai puţin este vinovat de întregul lucru."

E-250 Voi ştiţi mai bine. Dacă voi aveţi Duhul Sfânt, Acesta sigur vă va spune mai bine. Vă va spune mai bine, dacă este Duhul Sfânt.

E-251 Acum, dacă tu eşti vinovat, şi ai dori să începi în seara aceasta, şi spui, "Frate Branham, eu nu mi-am dat seama de aceea. M-am strecurat înainte. Vreau să o încep din nou. De acum înainte, îl voi sluji pe Dumnezeu." Ridică-ţi mâna, spune, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham." Dumnezeu să te binecuvânteze. Asta necesită curaj. Este nevoie într¬adevăr... Dumnezeu să te binecuvânteze. Multe mâini. În regulă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Atunci, dacă tu şti, că Ceva în tine, îţi spune că eşti greşit, atunci tu şti că Dumnezeu este lângă tine.

E-252 Dar când tu auzi Cuvântul atât de clar, şi atunci tu încă stai acolo şi spui, "Eu nu o fac. El nu ştie despre ce vorbeşte," şi eu citând Cuvântul chiar aici, vedeţi, atunci acolo este ceva greşit cu ce este în tine. Vedeţi? Nu este altceva decât un singur lucru, este Satan. Asta e tot. Este împotriva lui Dumnezeu. Este împotriva regulilor Lui. Este împotriva Cuvântului Lui.

E-253 Cineva mi-a spus, nu de mult, un predicator faimos. A spus, "Frate Branham." M-a chemat în camera lui, a pus mâinile pe mine. A spus, "Tu îţi vei ruina slujba ta."
Am spus, "Ce?"

E-254 A spus, "Tu întotdeauna îi cerţi pe oameni, pentru modul cum fac ei." A spus, "De ce tu nu... oamenii cred că tu eşti un profet."
Am spus, "Eu nu sunt profet."

E-255 A spus, "Ei bine, oamenii cred că tu eşti. De ce nu-i înveţi tu lucruri spirituale, cum pot să primească ei mari binecuvântări spirituale şi lucruri?"

E-256 Am spus, "Cum pot eu să-i învăţ lucruri spirituale când ei nici măcar nu cunosc ABC-ul lor? Ei nici măcar nu vor avea obişnuita decenţă să se alinieze cu Cuvântul, dar mai lucrurile spirituale. Dacă ei nu cred lucrurile pământeşti, cum vor crede ei lucrurile cereşti?"
A spus, "Ei bine, tu doar îţi vei ruina slujba."

E-257 Am spus, "Orice slujbă pe care Cuvântul lui Dumnezeu o va ruina, ar trebui să fie ruinată." Întoarceţi-vă la Cuvânt. Aşa este.

E-258 Acum, dacă tu fumezi ţigări, şi aşa mai departe în acel fel, şi pretinzi că tu ai Duhul Sfânt, să-ţi fie ruşine. Voi bărbaţilor! Voi spuneţi, "De ce te iei de femei?" Voi bărbaţilor care le lăsaţi pe soţiile voastre să facă aceea, oh, domnule, numindu-te un Creştin, să-ţi fie ruşine.

E-259 Ştiu că aceasta este dur. Dar, frate, este-este timpul de tăiere. Este timpul ca Duhul Sfânt să vină, să-Şi ia Mireasa. Şi dacă nu se aliniază cu Cuvântul Lui, atunci acolo este ceva greşit.

E-260 Tu care ai căzut, stai acasă seriile de Miercuri şi nu vei veni aici la biserică, te uiţi la televiziune, şi alte seri de biserică! Gândeşte-te, tu-tu într-adevăr spui, şi dacă trebuie să vi la biserică, trebuie să te forţezi să o faci, pentru că tu crezi că este o lege să o faci. Tu ar trebui să o faci. Este onorabil să o faci. Şi dacă nu iubeşti să faci lucrul acesta, acolo este ceva greşit. Există un Duh Sfânt care te face să iubeşti să îl slujeşti pe Dumnezeu.

E-261 Acum, cu aceea, în timp ce capetele voastre sunt aplecate, toţi cei care simt că ar dori să facă o pornire cu Dumnezeu, în seara aceasta, ridicaţi-vă mâna. Chiar toţi de aici acum, doar ridicaţi-vă mâna, toţi, de peste tot. Dumnezeu să te binecuvânteze, să te binecuvânteze, pe tine, pe tine, pe tine, pe tine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Bine. Mă voi ruga pentru voi.

E-262 Tată Ceresc, acum eu am vorbit Cuvintele Tale cât de limpede şi clar, şi tăietor, cum am ştiut eu. Nu pentru a fi diferit; dacă aceea ar fi atitudinea mea, Doamne, eu ar trebui să fiu acela la altar. Dar dacă eu văd pe cineva, fratele meu sau sora mea, înecându-se într-o barcă în care intră apă, şi eu nu strig la ei, sau nu-i mustru, sau cumva să-i scap din acea stare, atunci eu nu-i iubesc. Eu încerc să-i scot afară, Doamne, aşa încât ei să fie în siguranţă.

E-263 O Dumnezeul Cerului, mă rog pentru fiecare care şi-au ţinut mâinile sus. Am văzut multe din acele femei micuţe cu părul tăiat să-şi ridice mâinile, cu suficient har peste ele încât să ştie că sunt greşite. Au fost multe care nu au făcut-o. Acum, Tu eşti Judecătorul pentru aceea. Dar eu mă rog, Dumnezeule, ca tu să le salvezi pe acelea. Acordă aceasta. Cândva...

E-264 Acei bărbaţi şi-au ridicat mâinile, tineri puternici-frumoşi stând acolo cu soţiile lor, şi aşa mai departe, şi-au ridicat mâinile. Oameni bătrâni şi-au ridicat mâinile. Acum, Tată, noi trebuie să părăsim lumea şi lucrurile lumii, sau noi nu Îţi putem sluji.

E-265 Mă rog ca Tu să Te manifeşti în această seară în aşa fel încât oamenii să vadă, aceea, Cuvântul care a fost vorbit. Oamenii pot spune orice. Dar când Dumnezeu vine pe aici şi confirmă Cuvântul Lui, dovedeşte că este Cuvântul Lui, atunci nouă nu ne mai rămâne nici o scuză. Mă rog, Tată, ca Tu să acorzi aceasta în această seară. Şi de îndată ce aceşti oameni...

E-266 Poate mulţi dintre ei sunt păcătoşi. Câţiva şi-au ridicat mâinile, ca păcătoşi. Şi eu mă rog, Tată, de îndată ce ei văd manifestarea... Şi încrezător că Tu o vei face în seara aceasta, Te vei arăta, căci sfârşitul este aici. Fiul aşteptat trebuie să sosească curând la Sămânţa lui Abraham, şi că Sodoma trebuie să fie mistuită.

E-267 Într-o zi nu va mai rămâne piatră pe piatră, din Phoenix. Valea va fi măturată te tot. În oraş în această noapte unde adulterul, băutul de cocktail, mame fumând ţigări, fiice, dansând, unduindu-se, comportându-se rău, bărbaţi trăind imoral, păcatul acestui oraş! O Dumnezeule, dar eu privesc jos prin acesta, şi mă gândesc, "Ce folos să încerc măcar?"

E-268 Dar apoi mă uit acolo jos şi văd o Luminiţă pe ici şi pe colo, un Creştin consacrat, rugându-se. "Toţi cei care suspină şi gem din pricina urâciunii săvârşite în mijlocul cetăţii, Îngerul a fost însărcinat să pună un Sigiliu peste ei, să-i însemneze, şi ei au fost aceia care nu vor fi distruşi." Şi mă rog, Tată, să fie mulţi care sunt Creştini consacraţi, aşa de preocupaţi, să nu le fie frică să strige împotriva răului. Dumnezeule, în această zi, să vorbim lucrurile care sunt drepte.

E-269 Şi va veni o Zi a Judecăţii, şi atunci nu vor avea scuze, pentru că acest Mesaj în această seară va fi proiectat pe ecran, pe boltele cerului, şi cu toţii vom răpunde. Astfel mă rog, Tată, ca Tu să circumcizi inimile lor de orice lucru al lumii, ca ei să poată trăi evlavios în această lume prezentă. Cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

E-210 Îmi pare aşa de rău să vă ţin. Noi... Eu sunt-sunt foarte întârziat. Şi eu-eu nu... Ar trebui să fiu afară. Ultima... În fiecare seară, am ieşit în jur de, ora zece, cel mai târziu. Am vrut să ies în această seară la nouă treizeci. Nu am făcut-o.
Acum, doar un minut, să pun pecetea la ce am spus.

E-271 Acum, într-adevăr, eu nu sunt un predicator. Oricine ştie aceea. Nu am educaţie, şi folosesc cuvintele mele vechi din Kentucky ca "a lui," "nu-i," şi "duce," şi "aduce," şi "cară," şi "ei acolo." Şi ştiţi că eu nu sunt un predictor în acel fel. Nu am educaţia pentru a fi.

E-272 Dar eu sunt un Creştin. Domnul Isus m-a mântuit de păcat. Ştiu aceea. Şi El mi-a dat un alt Cuvânt pentru a confirma acel puţin care-l ştiu. Singurul lucru, eu nu încerc să pun nici o interpretare personală. Eu doar Îl citesc. Şi orice spune Acesta, eu spun acelaşi lucru. Vedeţi? Aceea e tot ce ştiu. Vedeţi? Acum, dacă este interpretat greşit, eu nu ştiu. Eu doar o spun cum este interpretat aici. Vedeţi? Şi El întotdeauna a stat în spatele acesteia, şi a susţinut-o.

E-273 Cred că Isus Cristos vine curând. Cred că El este acelaşi Isus, ieri, azi, şi în veci. Cred ce El a spus, "Puţină vreme, şi lumea," kosmos, ordinea lumii, "nu ne vor mai vedea... nu Mă vor mai vedea. Totuşi, voi Mă veţi vedea, voi, Biserica, căci Eu," pronume personal, "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii. Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." Credeţi aceea?
[Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Noi am aflat ce lucrări a făcut El, cum Se manifestă EL

E-274 Mă rog, în această seară, ca Dumnezeu să ia această biserică... Acum, nu contează cât de mult mă va unge El pe mine, El trebuie să vă ungă pe voi, de asemenea. Vedeţi? Nu contează cât de mult ar înecarea Duhul Sfânt să vorbească aici, Acesta trebuie să aibă ceva afară acolo, să audă aceasta.

E-275 Isus a trecut print-un grup de oameni, într-o zi, şi ei strigau, "Rabi, Rabi, bucuroşi să te avem aici, aşa-şi-aşa." Isus doar a continuat să meargă.

E-276 Şi acolo a fost o femeie mică care a venit pe acolo şi a atins marginea hainei Lui, şi s-a dus înapoi şi s-a aşezat. Isus s-a oprit şi a spus, "Cine s-a atins de Mine?"

E-277 Păi, Simon Petru I-a spus, ca şi cum, păi, el L-a mustrat. El a spus, "Ei bine, de ce să spui Tu un lucru ca acela? Toţi se ating de Tine."

E-278 El a spus, "Dar Eu simt că Am slăbit. Virtute," care este tărie, "a ieşit din Mine."
279 S-a uitat peste tot în jur peste audienţă. Acolo se afla cineva care L-a crezut. Nu contează, că ar fi putut fi sute acolo, dar acolo era cineva care credea. El a găsit-o pe acea femeie mică, i¬a spus că scurgerea ei de sânge, s-a oprit, şi ea a fost vindecată. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] A plecat mai departe. Vedeţi? El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-280 Acum, avem cartonaşe de rugăciune date. Am dat jumătate din ele, acolo seara trecută, jumătate din ele în seara aceasta.

E-281 Am început noi de la primul, seara trecută? Am început cu primele cincisprezece sau douăzeci, seara trecută, de la unu la aşa şi aşa? Ce este? Ce spui? [Cineva spune, "Douăzeci." – Ed.] Unu la douăzeci. În regulă. Multe din ele sunt aici în seara aceasta.

E-282 Haideţi să dăm câteva de la urmă, atunci. Să începem. Să vedem. Avem cincisprezece minute, să dăm cincisprezece cartonaşe, atunci. Să vedem, aceea ar fi de la optzeci şi cinci la o sută. Să începem de la optzeci şi cinci, la o sută.

E-283 Cine are cartonaşul de rugăciune optzeci şi cinci? Ridică¬ţi mâna. Optzeci şi cinci, femeia din spate? Vino aici sus, soră. Optzeci şi şase, cine are optzeci şi şase? Chiar aici. Optzeci şi şapte, optzeci şi şapte. Cineva să-şi ridice mâna, optzeci şi şapte. Acest bărbat, optzeci şi şapte. Optzeci şi opt, optzeci şi opt. Optzeci şi nouă, optzeci şi nouă. Nouăzeci, nouăzeci şi unu, nouăzeci şi doi, nouăzeci şi trei, nouăzeci şi patru, nouăzeci şi cinci, nouăzeci şi cinci. Da. Nouăzeci şi şase, nouăzeci şi şapte. Nouăzeci şi şase, nu l-am văzut să se ridice, nouăzeci şi şase. Acum, dacă ai cartonaşul tău, vino. Vedeţi? Nouăzeci şi şapte, nouăzeci şi opt, nouăzeci şi nouă, o sută. În regulă. În timp ce aceşti oameni... Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă. Acolo lipsesc cam opt.

E-284 Acum ascultaţi. Este adevărat. Să nu veniţi aici sus cu păcat atârnând în viaţa voastră. Mai bine mărturisiţi-l acolo, lui Dumnezeu. Dar dacă-dacă aţi făcut-o, dacă aţi mărturisit păcatul vostru, veniţi înainte.

E-285 Câţi de acolo nu aveţi un cartonaş de rugăciune, şi vreţi ca Isus să vă vindece? Ridicaţi-vă mâna. Câţi veţi crede, dacă Isus Cristos va face ... Dacă El... Câţi credeţi aceasta?

E-286 Priviţi. Îi voi întreba pe aceşti slujitori din spatele meu. Fraţilor, este adevărat, ca slujitori ai Evangheliei, noi credem că Biblia, Noul Testament, Cartea Evreilor, spune, că, "El este Marele Preot chiar acum"? [Slujitorii spun, "Amin." – Ed.] "Un Mare Preot care poate fi atins de simţământul infirmităţilor noastre?" Aşa este, fraţilor? ["Amin."]

E-287 Câţi de acolo ştiţi că Biblia spune aceea, "Un Mare Preot"? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-288 Bine, dacă El este Marele Preot care poate fi atins de simţământul infirmităţilor noastre, acum, cum a făcut El, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, atunci, cum a acţionat El când cineva L-a atins cu simţământul infirmităţii lor? Micuţa femeie cu scurgerea de sânge, care L-a atins, pentru că ea a avut o nevoie să fie atinsă; El s-a întors, şi s-a uitat în jur până când El a găsit-o, a chemat-o. Aşa este? Aşa este, fraţilor? [Slujitorii spun, "Amin." – Ed.] Acum, dacă El este acelaşi Mare Preot, El va trebui să acţioneze în acelaşi fel, pentru că El este-El este Marele Preot. Aşa este? ["Amin."] Bine, El va trebui să acţioneze în acelaşi fel.

E-289 Acum, voi nu aveţi nevoie de cartonaşe de rugăciune. Nu. Voi nu aveţi nevoie de cartonaşul de rugăciune. Singurul lucru de care aveţi nevoie este să aveţi credinţă în Dumnezeu. Aveţi credinţă, credeţi doar cu toată inima voastră că Isus Cristos vindecă bolnavii şi suferinzii, şi El cu siguranţă va face aceasta.

E-290 Acum, să ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune acum, din nou, înainte ca ceva să fie spus sau făcut. Acum, eu nu spun că El o va face. Eu nădăjduiesc că El o va face. Dar eu-eu cred, şi nădăjduiesc că El o va face. Acum, dacă El o va face, câţi din voi veţi crede? Ridicaţi-vă mâna. Fie ca El să o acorde, este rugăciunea mea.

E-291 Tată Ceresc, acum eu am spus ce spune Cuvântul Tău, "Părăsind totul, pentru a Te urma." Cei care au părăsit totul, au ajuns să Te vadă. Şi nu contează ce ai face Tu, cei care nu vor părăsi păcatul şi să urmeze, nu vor fi niciodată în stare să înţeleagă. Cei care părăsesc păcatul, necredinţa...

E-292 Noi ştim că păcatul este necredinţă. Nu contează cât de sfânt trăim noi, tot ce facem, dacă încă nu credem, noi suntem păcătoşi. Biblia spune, "Cel care nu crede este deja osândit." Astfel noi ştim că trebuie să credem "fiecare Cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu." Aceea ar trebui să fie pâinea noastră zilnică.

E-293 Şi eu mă rog, Tată, ca, aşa cum am citat din Scripturi în seara aceasta, făgăduinţele Tale pentru aceste zile din urmă, şi după ce să aşteptăm în aceste zile de pe urmă. Dacă aceea a fost corect, Doamne, atunci confirmă aceste Cuvinte însoţite de semne. Acordă aceasta.

E-294 Eu mă încredinţez Ţie, şi Cuvântul, şi oamenii. Mă rog, Tată, ca Tu să circumcizi inimi acolo, să creadă cu toată inima lor, şi mai ales aceştia care vor fi în rândul de rugăciune. Şi apoi fă ca oamenii să vadă că Mesia, Isus Cristos, Duhul Sfânt, este cu noi în această seară. El este în Biserică, Biserica Aleasă, cea chemată afară, Sămânţa lui Abraham, prin făgăduinţa regală. Acordă aceasta, în Numele lui Isus. Amin.

E-295 Acum, acum doar daţi-mi voie să mă uit, o clipă. Acum, noi doar vom lua timpul nostru, pentru doar câteva minute, chiar foarte puţine, cam zece minute.

E-296 Voi Îl iubiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Voi Îl credeţi? ["Amin."] Credeţi că aceste lucruri care vi le-am citit din Cuvânt în această seară este adevărul? ["Amin."] Credeţi că Isus a făcut aceea când El a fost pe pământ? ["Amin."] Credeţi că El a făgăduit aceasta? ["Amin."] Credeţi că noi suntem în zilele din urmă? ["Amin."] Acum, aceea este făgăduinţa Lui. El trebuie să o trăiască. "Dacă voi rămâneţi în Mine, Cuvintele Mele rămân în voi, atunci cereţi ce doriţi. Aceasta va fi făcut pentru voi." Acum, motivul şi obiectivul vostru trebuie să fie corect. Trebuie să credeţi aceea cu toată inima voastră.

E-297 Acum, nu cred că este o persoană în rândul de rugăciune care eu să o cunosc. Suntem străini. Eu sunt un străin. Afară acolo, străini. Voi toţi care ştiţi că eu nu ştiu nimic despre voi, voi care sunteţi în acest rând micuţ de rugăciune aici, ridicaţi-vă mâna, ştiţi că eu nu ştiu nimic despre voi. În regulă. Toţi de acolo, care ştiu că eu nu vă cunosc, sau nu ştiu nimic despre voi, ridicaţi¬vă mâna, doar să vă văd. Iată-vă. Atunci, este o lucrare ascunsă. Aici sunt aceia cu cartonaşe de rugăciune. Acolo este unul fără de rugăciune...

E-298 Cartonaşul de rugăciune nu este nimic decât un cartonaş micuţ cu un număr pe acesta. Doar vă dă un număr, băiatul vine şi le amestecă, şi oricine vrea un cartonaş de rugăciune îl poate avea. Şi el nu ştie, nimeni altcineva nu ştie, unde eu... Ei bine, el nu ar şti dacă cartonaşele sunt toate amestecate, de la un loc la altul. Ei niciodată nu ştiu cine va fi în rândul de rugăciune, pentru că noi nu putem şti asta. De multe ori, noi le luăm acolo jos...

E-299 Când am început de prima dată, noi aveam un om acolo care vindea cartonaşe de rugăciune. Cineva a spus, "Îţi voi da cinci sute de dolari ca să o pui pe soţia mea în rând." Vedeţi?
300 L-am luat pe propriul meu fiu. Atunci am spus, "Fiule, ca să te clarifici cu oamenii, aşa încât ei să ştie că tu nu vei vinde un cartonaş de rugăciune, ridică-te înaintea lor, amestecă cartonaşele aşa, apoi dă-le la oricine vrea. Şi pe lângă aceea, fiule, tu nu vei şti niciodată de unde voi chema până nu cobor acolo."

E-301 Câţi aţi văzut aceea în adunare, de fiecare dată? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Chiar de fiecare dată, eu voi schimba, şi merg aici, acolo. Şi apoi, pe lângă aceea, unde unul este vindecat pe platformă, acolo sunt o duzină chemaţi acolo, vedeţi, aşa este, fără cartonaşe de rugăciune.

E-302 Astfel este infailibil Domnul Isus Cristos, acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-303 Veţi părăsi voi totul, să-l urmaţi pe El? Sunteţi doritori să părăsiţi necredinţa voastră, să-l urmaţi pe El pentru vindecare? Părăsiţi ale voastre-lucrurile voastre lumeşti, să-l urmaţi pe El în sfinţenie, şi să vă mişcaţi pentru El. Faceţi-o acum. Eu nu zic că El o va face. Dacă El o face, atunci veţi şti.

E-304 Această femeie care stă chiar aici, acesta este un-un tablou din nou, cum am spus seara trecută, din Sfântul Ioan 4. Aici este un bărbat şi o femeie, se întâlnesc de prima dată în viaţă. Şi aceasta a fost la o băncuţă. Dacă aţi fost vreodată acolo în Samaria, în afara Sicarului acolo, fântâna mică, acolo este o mică panoramă, viţă de vie pe marginea acesteia, aşa. Acolo este unde a stat femeia, a vorbit cu Isus. Un bărbat, o femeie, s-au întâlnit de prima dată. Şi El i-a spus acelei femei care era necazul ei. Necazul ei era, că ea era păcătoasă.

E-305 Ar putea fi ea. Ea s-ar putea să fie o păcătoasă. Ea s-ar putea să fie o făţarnică. Ea s-ar putea să fie o sfântă. Ea s-ar putea să vrea vindecare pentru trupul ei. Ea s-ar putea să vrea vindecare pentru altcineva. Ea s-ar putea să aibă finanţe. Ea, eu nu ştiu pentru ce este ea aici. Eu doar nu vă pot spune. Ea doar stă acolo, o femeie. Asta e tot. Acela-i adevărul. Noi nu ne-am întâlnit niciodată. Dar dacă Domnul Isus va veni aici...

E-306 Acum, să o vindec, dacă este bolnavă, eu nu o pot face. Nu pot face ce Dumnezeu a făcut deja. Acum, singurul lucru...

E-307 Ce-i dacă Isus ar sta aici îmbrăcat în acest costum? Dacă ar fi venit la Isus şi ar fi spus, "Isuse, vrei să mă vindeci Tu?"

E-308 Ei bine, El ar spune, "Copila Mea, Eu am făcut-o deja. Am fost rănit pentru fărădelegile tale. Prin rănile Mele ai fost vindecată." Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Este o lucrare terminată.

E-309 Tu vi, spui, "Isuse, vrei Tu să mă salvezi? Vrei Tu să mă salvezi?" Aceea nu este chestiunea. El deja a făcut-o.

E-310 "Doamne Isuse, eu accept Ispăşirea Ta. Eu sunt un păcătos." Vedeţi? Tu ai fost salvat acolo în trecut. Ai fost vindecat acolo în trecut. Tu doar ai acceptat aceasta. Prin credinţă sunteţi mântuiţi. Prin credinţă acceptaţi mântuirea voastră.

E-311 Şi oricine vine în jur, vă spune că ei au putere de a vindeca, şi ei vă pot vindeca, şi voi fiţi... staţi de o parte de aceea, pentru că nu este. Puterea de vindecare este în Cristos, deja o lucrare terminată.

E-312 Dacă un om vă spune că Dumnezeu i-a dat putere să vă ierte păcatele, şi să facă aceea, să nu o credeţi. Ele sunt deja iertate. Isus stând aici în seara aceasta, singurul lucru, aceasta va declara că El a fost Fiul lui Dumnezeu.

E-313 Ce-i dacă El era... Ce-i dacă acum mâinile mele ar fi fost pline de răni de cuie, şi sânge curgând din ele, şi spini în jur aici? Aceea încă nu ar însemna că este Isus. Acela ar fi trupul meu.

E-314 Şi noi ştim că acel trup stă la dreapta lui Dumnezeu. Şi când vine, nu va mai fi timp. Aşa este. Când Isus coboară, aceea este totul.

E-315 Dar El este aici în formă de Duh. Şi atunci Viaţa Lui este în tine şi în mine, să vă dea vouă credinţă şi să îmi dea mie credinţă.

E-316 Acum, priviţi aici. Acest-acest microfon, dacă nu ar fi fost o voce vie aici să vorbească în acesta, ar fi unul perfect mut. Aşa este?

E-317 Acum, priviţi. Ascultaţi atenţi, astfel să nu vă scape acum. Acest caz, dacă Dumnezeu o va face, o va stabili.

E-318 Acum, acest microfon nu mai poate vorbi decât nimic, pentru că nu are nimic cu ce să vorbească. Aşa este? Acum, singurul mod în care microfonul ar putea vorbi, este ca ceva să vorbească în acesta.

E-319 Acum, aici sunt eu. Eu nu o cunosc pe acea femeie, nu am văzut-o niciodată. Acelea sunt mâinile mele înaintea lui Dumnezeu, şi ea şi-a ridicat mâinile, că noi nu ne cunoaştem unul pe altul. Nu ştiu nimic despre ea. Dar, până Ceva vine înăuntru aici, să vorbească ce este greşit acolo, eu sunt un mut, de asemenea, pentru că eu nu ştiu nimic. Dumnezeu ştie că este aşa. Vedeţi? Trebuie să fie Ceva să producă vorbirea.

E-320 Acum, tu îţi poţi face alegerea. Dacă tu, ca şi Filip, el a spus... Sau, Natanael a spus, "Tu eşti Cristosul, Fiul viului Dumnezeu. Tu eşti Împăratul lui Israel." Vedeţi? Sau ai putea fi cei care au spus că era Beelzebub. Vedeţi unde sunt ei în seara aceasta? Mă întreb unde este Natanael în seara aceasta. Nemuritor. Vedeţi? Faceţi-vă alegerea. Aceasta depinde de voi. Vedeţi?

E-321 Dar acum, spun asta, aşteptând să văd dacă El îmi va da ungerea. Dacă El nu dă ungerea, atunci este numai un singur lucru care îl pot face, prieteni, este să îmi cer scuze, că El nu m¬a întâlnit în seara aceasta. Şi atunci doar ne vom pune mâinile peste aceşti oameni bolnavi şi ne rugăm pentru ei, şi cerem binecuvântarea, facem chemarea la altar, şi mergem acasă. Asta e tot ce putem face. Asta e tot ce ştiu eu să fac.

E-322 Dar dacă El vine, atunci cred că fiecare din voi care v-aţi ridicat mâna, care aţi vrut să-l vedeţi pe Cristos, cred că este datoria voastră, chiar de îndată ce aceasta este gata, să veniţi chiar aici jos să îngenunchiaţi, şi să spuneţi, "Doamne Isuse, eu acum mă predau Ţie."

E-323 Căci, dacă eu sunt un mincinos, El niciodată nu va adeveri un mincinos. Nu va avea nimic de-a face cu păcatul. Dumnezeu nu va avea. Dar dacă eu v-am spus Adevărul, atunci El este dator faţă de Cuvântul Lui, să-să-să dovedească că acesta este Adevărul.
Dumnezeule, acordă aceasta.

E-324 Acum doar fiţi reverenţi. Vedeţi? Peste tot în audienţă, doar fiţi reverenţi.
325 S-ar putea să trebuiască să vorbesc cu tine doar un minut, doamnă, doar încă ceva. Eu nu simt ungerea peste mine. Şi eu¬eu nu te cunosc, şi astfel asta e. Acum, singurul lucru care vreau ca tu să îl faci, dacă te întreb ceva, spune doar "da" şi "nu." Înţelegi? Acum, motivul pentru care fac aceasta... Doar să luăm ceva, astfel aceasta poate...

E-326 Noi niciodată nu vrem să lăsăm Scriptura. Staţi direct în Scriptură, atunci ştim că suntem bine.

E-327 Acum, de exemplu, Isus, acum, El a fost într-un alt ţinut. Şi El era pe drumul Lui către Ierihon, care era chiar drept la poalele muntelui. Dar El a trebuit să meargă prin Samaria, sus pe aici. Acum, Tatăl L-a trimis sus acolo. Isus a spus...

E-328 În următorul capitol, al 5-lea capitol, când El a vindecat un om care a avut un fel de necaz. Mii de oameni zăceau acolo, mulţimi de schilozi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau după mişcarea apei. Şi Isus a venit pe acolo, şi El a văzut un om care avea o boală care îl încetinea, poate TB, sau problemă de prostată, sau ceva. Şi El l-a tămăduit, pentru că El a ştiut că el a fost acolo, şi a ştiut că era în acel fel. A plecat, a lăsat restul mulţimii acolo. S-a dus, departe. Noi ştim că este adevărul. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-329 Au găsit, Iudeii L-au găsit, şi L-au chestionat. Ei L-ar chestiona din nou în seara aceasta. "De ce a făcut El? Dacă El are compasiune, şi îi iubeşte pe toţi, de ce ar fi lăsat El toată acea mulţime de schilozi, orbi, şchiopi, uscaţi, să zacă acolo?"

E-330 A vindecat doar un om care nu era foarte bolnav. Nu l-ar fi ucis. El a avut-o, treizeci şi opt de ani. Acesta era retardat. Putea umbla. A spus, "Când cobor la scăldătoare, cineva mi-o ia înainte." Vedeţi? "Cineva păşeşte înăuntru înaintea mea." Dar El l-a făcut sănătos pe acel singur om.

E-331 Şi când El a fost chestionat, iată Cuvintele Lui. Sfântul Ioan 5:19, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun, Fiul nu poate face nimic de la Sine; decât ce vede El pe Tatăl făcând, aceea face şi Fiul."
Astfel când El a mers sus la Samaria, Domnul L-a condus sus acolo.

E-332 Acum, Domnul m-a condus pe mine, slujitorul Lui, la Phoenix. El m-a condus aici în această seară. Acum iată-mă aici, făcând afirmaţiile Lui.

E-333 Acum, când Isus a mers sus la Samaria, primul lucru care El l-a găsit a fost o femeie care a venit înaintea Lui. El i-a vorbit până când El a aflat starea ei. Când El i-a spus, ea repede a recunoscut a fii ori un profet ori Mesia cel promis. El a spus că El era Mesia. Vedeţi?

E-334 Astfel noi ştim că profeţii au fost în zilele care au trecut. Astăzi este Cristos. "Dumnezeu în multe rânduri şi în multe chipuri le-a vorbit părinţilor prin profet; în aceste zile de pe urmă prin Fiul Lui, Cristos Isus," care este Duhul Sfânt în noi.
Acum El este aici.

E-335 Tu recunoşti aceea. [Sora spune, "Da." – Ed.] Vreau să te întreb, ca între Creştini. Chiar de îndată ce m-am uitat acolo, se putea vedea că ceva s-a întâmplat, un Duh smerit, cu adevărat dulce. Aşa este? Ridică-ţi mâna sus dacă aceea este adevărat, aşa ca oamenii să vadă. Vedeţi? Acum, chiar acum, privind la femeie, dacă o puteţi vedea (Vedeţi acolo?), o Lumină ambră, doar se mişcă în jurul femeii.

E-336 Acum se mută de la mine. Nu. Este la altcineva. Este o altă femeie. Este, tu te rogi pentru o femeie, altcineva. Este soacra ta. [Sora spune, "Da." – Ed.] Şi ea are o-o problemă la rinichi. ["Da."] Şi-şi ea are doar un rinichi. ["Da."] Şi tu te temi că este cancer. Şi de aceea eşti tu aici, să îmi ceri să mă rog pentru ea. ["Da."] Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Crezi tu? Du-te, crede cu toată inima ta, şi ei nu vor trebui să-l scoată. Nu te îndoi. Ia acel lucru mic care îl ai în mână, pune-1 pe ea.

E-337 Voi credeţi cu toată inima voastră? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-338 Ce mai faceţi? Noi suntem străini, de asemenea, unul faţă de altul. Este prima oară că ne întâlnim. Şi dacă... Dumnezeu, prin Fiul Lui, Isus Cristos, a trimis Duhul Lui. Isus a spus, "Oriunde doi sau trei sunt adunaţi în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor." Este promisiunea Lui, nu-i aşa? Acum, El nu îşi poate retrage promisiunea.

E-339 Singurul lucru, că, noi suntem atât de greoi în credinţă, încât noi nu reuşim să-L vedem. Acela-i motivul că Dumnezeu trimite profeţi pe pământ. Vedeţi, oamenii nu îşi citesc Biblia lor, şi ei¬ei nu, ei doar merg, astfel Dumnezeu întotdeauna le trimite un semn. Şi de obicei un profet este un semn. Vedeţi? Şi astăzi Duhul Sfânt este Semnul nostru, căci El este Profetul lui Dumnezeu mişcându-se prin noi. El este Profetul lui Dumnezeu, un Semn al zilelor din urmă.

E-340 Acum, necunoscându-te, şi neştiind nimic despre tine. Dar dacă Domnul Isus Cristos, care tocmai am spus, din Biblie, va vorbi prin mine şi îmi va spune pentru ce stai tu aici, te va face să crezi? [Sora spune, "Da." – Ed.] Va face aceasta ca audienţa să creadă? [Adunarea spune, "Da."]
Acum, Tatăl ascultă. Eu ştiu.

E-341 Tu suferi de o stare nervoasă. Aşa este. Dacă este aşa, ridică¬ţi mâna.

E-342 Acum, cineva de acolo s-a gândit că eu am ghicit aceea. Acum, tu nu o poţi ascunde acum, frate. Aceasta vine aici. Înţelegi? Am prins aceea. Să nu crezi aceea. Să nu crezi niciodată aceea. Acela-i păcat. Aceea-i necredinţă. Dumnezeu te va condamna pentru aceasta. Tu vei răspunde la Ziua Judecăţii. Ar trebui să chem aceea, dar de obicei ajung în necaz.

E-343 Eu nu ştiu ce ţi-a spus El. Doar un moment. Da, iat-o acolo, o umbră. Este nervozitate, slăbiciune. Slăbeşti de la aceasta, tot supărată, ai aceasta de mult timp. Aşa este. Ai încă şi alte necazuri, de asemenea. Ai pe cineva pentru care te rogi. Soţul tău, în spital, cu o boală de stomac, doar ce a avut o operaţie. D¬na Good, du-te acasă, crede cu toată inima ta. Şi pune aceea peste el, şi el va-el se va face bine. Dumnezeu să te binecuvânteze.

E-344 Vă cunoaşte El? Vedeţi? Sigur, El vă cunoaşte. Eu văd. Aceea este... Nu vă daţi seama că acelaşi Isus care a umblat în Galileea este acelaşi Isus aici în seara aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu vă puteţi da seama? ["Amin."]

E-345 Acum, eu nu ştiu nimic despre... Cred că aceea a fost femeia pentru care s-a făcut rugăciune, chiar acolo. Aşa este? Careva din voi oameni a cunoscut-o vreodată pe acea femeie? Cunoaşteţi careva acea femeie? Ridicaţi-vă mâna. Au fost corecte acele lucruri? Fluturaţi-vă mâinile, dacă este aşa. Chiar acolo. Aceea este bine.

E-346 Vino. Vorbeşti în Engleză? [Fratele spune, "Da, domnule." – Ed.] Este în regulă. Indian? ["Indian."] Eu am un respect pentru tine, un adevărat American. ["Da, domnule."] Eu nu cred... Eu, doar ca un singur om, eu nu pot lua o decizie. Eu pot doar face unica mea decizie. Eu cred că nu primiţi partea corectă. Tu şti că eu nu. Eu cred, că în loc de a trimite milione şi miliarde de dolari, în străinătate, ei ar trebui să se ocupe de voi oamenilor. Corect. Corect. Exact aşa. Inima mea întotdeauna a fost pentru voi. Am fost pe rezervaţia de la San Carlos, nu de mult. Cum s-a mişcat Duhul Sfânt acolo, i-a vindecat pe acei oameni sărmani!

E-347 Eu sunt un străin pentru tine, domnule. Eu nu te cunosc. Nu te-am văzut niciodată în viaţa mea. Suntem total străini. Aşa este. Suntem două naţionalităţi. Eu sunt un Anglo-Saxon; tu un Indian. Am puţin din sânge în mine din partea mamei. Bunica mea a fost o Cherokee. Sunt mândru de aceasta. Corect. Dar ca frate al meu, nu aş face nimic să te rănesc. Eu te-aş ajuta doar.

E-348 Tribul Indian, obişnuia să fie, dacă ei aveau unul printre ei, care putea prezice şi să arate unde era vânatul, el devenea un profet în mijlocul lor. Şi ei erau... Dar dacă el prezicea ceva care nu era corect, el trebuia să moară pentru aceasta. El ar fi trebuit. Aşa este. Nu aveau nici o greşeală cu ei.

E-349 Dacă Dumnezeu este Dumnezeu... Naţiunea poate că v-a dat o parte rea, dar Dumnezeu nu vă va da niciodată una. El Şi-a trimis Fiul pentru voi.

E-350 Tocmai am văzut ce s-a întâmplat. Tu doar ce ai venit din spital. [Fratele spune, "Aşa este." – Ed.] Aha. Tu ai venit aici ca să se facă rugăciune pentru tine. Tu ai o problemă la stomac, şi gata pentru o operaţie. ["Da."] Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vino aici.
Tată Ceresc, eu condamn această problemă de stomac.

E-351 Satan, tu te-ai ascuns de doctor, dar nicicând nu te vei ascunde de Dumnezeu. Ieşi afară din el, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Nu te teme cu privire la aceasta. Mergi înainte, fi în regulă. Credeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Ce mai faceţi?

E-352 Această doamnă micuţă aşezată chiar aici, rugându-se, chiar în spatele acestei femei tinere aşezată în faţă, cu o problemă la vezică, crezi că Domnul Isus te va vindeca, doamnă? [Sora spune, "Eu cred că El a făcut-o." – Ed.] Asta e.

E-353 Spuneţi-mi de Cine s-a atins ea. Ea este la douăzeci de picioare de mine. Ea s-a atins de Marele Preot, aşa este, care poate fi atins de simţământul infirmităţilor noastre. Nu credeţi voi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-354 Tu crezi, doamnă? [Sora spune "Da." – Ed.] Crezi că Dumnezeu îmi poate spune care este necazul tău? ["Da, eu cred."] Nu eşti tu care ai probleme. Este sora ta. ["Aşa este."] Ea are cancer. ["Da."] Aşa este. Să nu... Crede, nu te îndoi. Ia batista care ai luat-o pentru ea, şi pune-o pe ea. Crede cu toată inima ta. Ea va scăpa de aceasta. ["O Isuse!"] Vei crede cu toată inima ta. ["Îţi mulţumesc, Isuse."] Mergi înainte. Aha.

E-355 Aveţi credinţă. Credeţi cu toată inima voastră? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Acesta a lăsat platforma. El este în audienţă.

E-356 Este o micuţă, femeie slăbuţă aşezată chiar în spate acolo, care are TB. Şezând în spate acolo, se roagă. Crezi că Dumnezeu te va face bine? Tu crezi? Doamna mică care priveşte chiar drept, departe în spate de tot. Ridică-ţi mâna, înapoi acolo, doamna, chiar în spatele acelui bărbat care se întoarce în jur. Crezi cu toată inima ta. Da. Micuţă, femeie cu părul scurt. În regulă. Asta e. Crede aceasta, şi este gata.

E-357 De ce s-a atins ea, înapoi de tot acolo în spate? Eu vă provoc să credeţi aceasta.

E-358 Cume cu tine, doamnă? Crezi că acea problemă de spate te-a lăsat, de când ai stat aici? Bine, atunci, doar mergi înainte. Asta-i tot ce ai avea de făcut. [Sora spune, "Îţi mulţumesc, Isuse." – Ed.] Crede cu tot ce este în tine.

E-359 Tu ai avut acelaşi lucru. Deci dacă tu chiar crezi, doar continuă să mărşăluieşti înainte, spunând, "Îţi mulţumesc, Doamne. Vindec-o." Crede cu toată inima ta.

E-360 Tu te temi că vei fi oloagă cu artrtită. Nu-i aşa? Astfel dacă tu crezi, crezi cu inima ta, du-te de crede cu toată inima ta, şi fi bine. Asta-i tot ce trebuie tu să faci, este să crezi.

E-361 Credeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Cum e cu unii dintre voi oamenii de acolo? Sunteţi voi în credinţă, crezând?

E-362 Ce-i dacă v-aş spune că Isus v-a vindecat, stând acolo, veţi crede voi? [Sora spune, "Amin." – Ed.] Doar începeţi să mergeţi înainte, vedeţi, crezând cu toată inima voastră.

E-363 Tu vrei să mergi acasă, să-ţi mănânci cina? Crezi că acel vechi stomac iritat te-a părăsit? Du-te, mănâncă dacă vrei. Crede.
Credeţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-364 Cum e cu acea femeie care stă acolo, rugându-se pentru acel micuţ, acel copil, are o problemă a sângelui? Crezi că Dumnezeu va vindeca copilul? Bine, tu o poţi avea.

E-365 Aceea a lovit acea doamnă, chiar-chiar lângă tine acolo. Ea stă acolo rugându-se pentru o stare nervoasă, aşa este, lângă tine. De asemenea, tu ai un frate care are o problemă mintală. Aşa este. Ai o mamă care are un ochi bolnav. Dacă crezi cu toată inima ta, Dumnezeu îi va face bine. Amin.

E-366 Voi Îl credeţi? [Adunarea spune, "Amin," şi se bucură – Ed.]

E-367 Cum e cu tine de aici, în scaunul cu rotile? Crezi tu? Acela¬i fiul tău care stă acolo, care tocmai a spus aceea atunci. Acela¬i fiul tău. Tu ai cancer pe faţa ta. Nu auzi bine. Tu cauţi botezul cu Duhul Sfânt. Aşa este. Dacă crezi cu toată inima ta! Crezi tu pentru el, fiule? Crezi cu toată inima ta? Spune-i în urechea lui. Pune-ţi mâna peste el, şi el să primească botezul cu Duhul Sfânt.

E-368 Credeţi că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci? [Adunarea se bucură – Ed.]

E-369 Îl credeţi pe Mesia, marele Mesia al lui Dumnezeu, că se mişcă în mijlocul poporului Lui? [Adunarea se bucură – Ed.]

E-370 Sunteţi doritori să părăsiţi totul şi să-L urmaţi? [Adunarea se bucură – Ed.] Dacă da, ridicaţi-vă mâna sus către El, şi spuneţi, "Eu Îl voi urma. Eu Îl voi urma. Eu Îl voi crede. Fiecare Cuvânt pe care-l spune El, eu Îl voi crede. Îmi voi îndrepta viaţa. Voi lucra pentru El." Dumnezeu să fie îndurător! Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-371 Câţi credincioşi sunt aici acum? Ridicaţi-vă mâna. [Adunarea se bucură – Ed.]

E-372 Câţi doriţi să vă apropiaţi de El? Ridicaţi-vă mâna. [Adunarea se bucură – Ed.] Toţi cei care vor să se apropie de El şi să-L accepte chiar acum, El este chiar aici. Aceasta este Prezenţa Lui.

E-373 Acel om de acolo din spate cu probleme de prostată, este gata, frate. Dumnezeu te-a vindecat chiar atunci.

E-374 Păi, Acesta se duce chiar peste tot aşa, în Lumină, învârtindu-se peste tot în jur prin clădire. Orice se poate întâmpla chiar acum. Am putea avea o altă cinzecime, dacă credeţi doar. [Adunarea se bucură – Ed.]

E-375 Ridicaţi-vă în picioare, fiecare din voi. Ridicaţi-vă mâinile către Dumnezeu. Daţi-I laudă. [Adunarea se bucură foarte mult şi se roagă – Ed.]

E-376 Îţi mulţumesc, Doamne Isuse. Noi ne închinăm Ţie, Tată, pentru că Tu eşti Mântuitorul nostru şi Dumnezeul nostru. Tu eşti aici. Tu ai adeverit Cuvântul. Tu L-ai dovedit a fi aşa. Tu eşti Dumnezeu, Mesia, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Fără nici o greşeală, fără nici o îndoială, Tu eşti acelaşi Domn Isus. Laudă să-i fie Numelui Lui sfânt!

E-377 Voi Îl iubiţi? Spuneţi "Amin." [Adunarea spune, "Amin," şi se bucură – Ed.]

E-378 Câţi din voi sunt credincioşi acum? Ridicaţi-vă mâna. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, Isus a spus aceasta, El însuşi, "Aceste semne vor însoţi pe cei ce cred. Dacă îşi vor pune mâinile peste bolnavi, se vor însănătoşi." Eu nu sunt singurul care are Duhul Sfânt. Şi voi Îl aveţi, la fel. Tu eşti un credincios, tot aşa cum sunt şi eu un credincios. Acum părăseşte toată îndoiala ta.

E-379 Puneţi-vă mâna peste cineva şi credeţi că Dumnezeu va vindeca acea persoană, conform cu Cuvântul Lui. Dacă El va păstra acest fel... Puneţi-vă mâna peste cineva, rugaţi-vă pentru ei, spuneţi, "Doamne, vindecă acea persoană." Rugaţi¬vă şi vedeţi ce se întâmplă. Tu eşti un credincios. [Adunarea se bucură şi se roagă – Ed.]

E-380 Dumnezeule Atotputernic, în Numele lui Isus Cristos noi 1-am învins pe diavolul. Noi l-am mustrat, şi i-am smuls puterea de la el. Prin rănile Domnului Isus Cristos suntem vindecaţi.
[Adunarea continuă să se bucure şi să se roage – Ed.]

Up