Înţelepciune contra credinţă

Wisdom Versus Faith
Data: 62-0401 | Durată: 3 oră 10 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Domnul să te binecuvânteze. Bună dimineaţa, bună dimineaţa. Frate...

E-2 Bună dimineaţa, prieteni. [Cineva spune, "Bună dimineaţa, Frate Branham." – Ed.] Fericit să fiu înapoi în casa Domnului!

E-3 Doar am fost chemat în spate acolo, cu câteva momente în urmă, să mă rog pentru un slujitor bătrân. Şi el a avut doar a avut un leşin, parcă. Nu s-a găsit nimic în neregulă cu el. El doar este bătrân sfânt al Domnului. Pe drum în jos aici, Satan a încercat să mă facă bolnav, să vomit, de asemenea. Am spus, „Noi doar va trebui să ne rugăm unul pentru celălalt." Aceea este corect. Da. Aşadar, a fost Fratele Coggins. Noi îl ştim foarte bine, aici la tabernacol. El vine de sus din Carolina. Şi el a fost foarte, foarte bolnav, doar-doar stă şi leşină. Dar nu pare să fie nici un lucru în neregulă cu el, nu fizic. Aşadar, acesta este doar diavolul încercând să-l ispitească. Astfel, el este un mare ispititor, şi el este unul bun, de asemenea.

E-4 Voi aţi auzit povestirea despre sora bătrână care a mers la biserică, nu ar fi spus nimic rău despre nimeni. A spus, "Ce crezi tu despre diavolul?" A spus, "Păi, el este un bun adversar." Astfel aceea este ce el-ce este el.

E-5 Noi suntem fericiţi, în această dimineaţă, să fim în casa Domnului din nou, această săptămână, aşteptând după Venirea Domnului Isus.

E-6 Şi acum, am avut de gând să vorbesc despre subiectul, în această dimineaţă, "Adăpostiţi de Sânge," şi părea că Duhul Sfânt cumva mi-a schimbat gândul cu privire la aceea. Şi eu am un alt subiect, de învăţătură. Pentru că, atunci, am spus, seara trecută, "De ce mi-ar schimba El gândul de la un subiect de felul acela, 'Adăpostit de Sânge'?" Voi înţelegeţi unde textul ar fi, "Israel sub sânge, mărşăluind către promisiune," voi vedeţi. Şi s-ar putea să-l vorbesc, vreo altă dată.

E-7 Astfel mi-am amintit, într-un vis ce am avut aici, nu cu mult în urmă. Şi eu, în acest vis, eu se presupunea să depozitez Hrană în tabernacol, vedeţi voi, aici în acest vis. Câţi vă amintiţi aceasta, cu câteva săptămâni în urmă, având visul? [Adunarea spune, "Amin" – Ed.] Eu nu am putut să vă dau tălmăcirea acestuia. Şi dacă acesta nu îmi va lua prea mult timp, eu doar am să vă spun, dacă v-ar place să auziţi. ["Amin."] În regulă.

E-8 Este rar ca eu să visez ceva care doar să aibă vreo semnificaţie. Aceasta este, de obicei, eu mă duc la culcare târziu, şi apoi mă trezesc. Şi să fi agitat sau obosit, tu visezi, apoi te duci să dormi şi visezi, apoi te trezeşti. Voi ştiţi cum este aceasta, o persoană agitată ca mine.

E-9 Şi am fost afară cu Fratele Wood şi Fratele Sothmann, şi Domnul doar le dădea oamenilor... venind sus cu... jos... Şi aceasta a fost la Tucson, Arizona. Şi Domnul doar perfect, în fiecare caz, dând tălmăcirile visurilor.

E-10 Acum, voi vedeţi, când cineva dă, îmi spune despre un vis, singurul mod în care pot da tălmăcirea, este că eu revăd acel vis. Şi mulţi dintre voi aici ştiţi, că unii din voi spunându¬mi lucruri, că voi nu mi-aţi spus totul despre aceasta, din vis. Dar când eu l-am avut, iarăşi din nou, am avut ce voi nu aţi spus. Vedeţi? Şi astfel tu trebuie să-l vezi iarăşi din nou, şi atunci El îţi spune. Prin urmare, câteodată este tăios. Uneori este greu, neplăcut persoanei. Dar tu trebuie să fi sincer, pentru că este Cuvântul Domnului. Vedeţi? Pentru că, ei aşteaptă aceea. Şi Acesta niciodată... Domnul a fost bun cu mine, să lase ca Aceasta să fie întotdeauna corect.

E-11 Şi astfel în acea noapte eu-eu am mers la culcare, şi m¬am visat, pe mine însumi. Şi am crezut că am fost... Un ins cu care obişnuiam să boxez, cu ani în urmă. Mulţi, voi din timpuri vechi...

E-12 Eu tocmai mă gândeam la Fratele Roy Slaughter, care stă în picioare acolo la uşă. El a fost cu aceasta, eu presupun cam unul dintre cei mai vechi membri aici, în biserică. Fratele Slaughter, eu presupun, este chiar cam unul dintre cei mai vechi membri. Şi eu-eu doar...

E-13 În timp ce spun despre el, acolo sunt multe aspecte bune despre Roy Slaughter despre care oamenii nu ştiu. Aceea este corect. El este fratele meu, şi eu mai degrabă i-aş da lui un mic buchet acum, sau un boboc, decât o coroană întreagă când el este dus. Aceea este corect. Sunt multe aspecte bune. Fratele Roy a fost un frate adevărat pentru mine, el şi familia lui, locuiesc afară acolo, şi a muncit din greu pentru acea mică familie, şi cresc o bună grămadă de copii. Am ştiut pe toate fetele lui şi băieţii lui, şi am predicat la înmormântarea băieţelului lui, când a murit.

E-14 Şi îmi amintesc, odată aici, noi am avut un ins ce lucra la biserică. Şi... Şi el se presupunea să facă aceasta, doar ca un tâmplar. Noi nu aveam mulţi bani. Şi el urma să pună acest interior înăuntru aici. Şi a venit cineva pe acolo care vroia să lucreze, şi el nu a făcut-o. Şi a stat în jur, el a pretins că a lucrat o jumătate de oră, sau aşa ceva, şi s-a rănit la picior. Şi atunci el, doar suficient să aducă judecată împotriva bisericii, şi ne-a dat în judecată pentru zece mii de dolari. Păi, noi nu am avut nimic. Noi nu am ştiut nimic despre aceasta până ei deja au avut sentinţa. Vedeţi voi, ei ne-au dat în judecată. Omul, el nu avea asigurare, şi astfel atunci aceasta a căzut pe noi. Noi nu am avut, să plătim.

E-15 Şi eu niciodată nu uit seara, stând chiar împreună, în spate acolo, când Roy a băgat mâna în buzunar. Un vechi... Scuză¬mă, Frate Roy. Vechi, carneţel uzat, şi a tras afară cecurile ce le avea el de la transportul de lături, lucruri ca acelea. A spus, "Ei bine, Frate Bill, eu voi pune atâta la aceasta."

E-16 Micuţa bătrână Evelyna, sora lui, ea probabil că stă chiar aici, pe undeva acum. Ea, "Frate Branham, căsuţa mea veche, valorează numai trei sute de dolari, dar noi doar o vom pune la aceasta." Vedeţi? Aceea este autentic, material adevărat, dacă voi vorbiţi cu mine. Aceea este în cartea mea, aceea este real.

E-17 Îmi amintesc apoi, puţin mai târziu de la aceea, sunt la prima mea întrunire afară. Am fost la St. Louis, într-una din primele mele întruniri mari. Şi a sosit o telegramă, "Fetiţa mea zace pe punctul de moarte. Fratele Slaughter. Vino imediat." Eu doar am mers acolo, am început să-mi pun hainele în valiză. Aceea este tot ce a fost. Eu doar nu am putut să-l refuz. Şi aici venim noi. Am venit acasă, am păşit în cameră. Asistente, jos, spitalul acolo, la spitalul Catolic în New Albany, au renunţat la fetiţa lui. Chiar cum noi am intrat în cameră, Domnul Isus a vindecat-o. Acolo era ea, vedeţi voi. Vedeţi?

E-18 Şi ca pâinea pe apă, aceasta se va întoarce la voi într-o zi. Departe de la subiectul meu; dar mă întorc înapoi la început.

E-19 Şi eu obişnuiam să boxez. Şi acolo era un ins renumit aici în acest oraş. Bietul ins bea foarte rău acum. Unul din băieţii lui este în forţele de poliţie. Smith, George Smith, ei îl numesc, "Şase-secunde Smith." El a mers să mă antreneze pentru box, când noi am avut... 'nainte să înceapă Mănuşile de Aur. Noi eram aici afară la administraţie. Şi în aceea, păi, el a fost cea mai dură persoană pe care eu am văzut-o vreodată. El doar m-a lovit, şi eu doar m-am învârtit prin aer. Şi am revenit. Am spus, "Tu nu trebuie să fi atât de dur cu privire la aceasta. Înţelegi?" Am spus "Tu îmi tai respiraţia."

E-20 El a spus, "Eu îţi spun, Billy," a spus, "nu contează cât de bine eşti tu antrenat, şi câtă experienţă atletică tu ai, şi cât de puternic eşti tu, pentru statura ta, sau orice de felul acela," a spus, "o lovitură opreşte sângele când loveşte în acel fel." [Fratele Branham bate din pălmi o dată – Ed.] Şi a spus, "Tu mă poţi urî acum, dar când tu ajungi sus acolo în ring, tu însuţi," a spus, "tu vei aprecia aceasta." A spus, "Corpul tău întăreşte aceea, să îţi revii repede. Dacă tu eşti lovit şi doar cazi jos, şi tu zaci acolo şi ţi se face numărătoarea. Dar dacă corpul tău este întărit şi poate rezista loviturilor," a spus, "atunci, când tu îl loveşti, lovitură tare te loveşte," a spus, ,,atunci când tu îţi poţi reveni rapid," a spus, "înapoi pe picioarele tale din nou. Eşti aruncat afară din ring, sari înapoi înăuntru." El doar a terminat să mă arunce complet afară din ring. Astfel a spus, "Tu doar trebuie să faci aceea. Vezi?" Şi el aproape că m-ar fi omorât. El era cam cu treizeci sau patruzeci de livre mai greu decât eram eu. Şi el a putut... El era un luptător iar eu eram doar un student, deci el aproape că mă ucidea. A spus, "Dar tu vei aprecia aceea când tu ajungi în ring." Am aflat că acela a fost adevărul.

E-21 Apoi, am auzit acei sergenţi în armată instruindu-i pe acei băieţi, şi aspru. Ei îl urau pe acel sergent. Dar când s-a ajuns la luptă, ei l-au iubit, datorită instrucţiei aspre.

E-22 Acela este felul în care eu am încercat să-i instruiesc pe Creştini. "Nu vă scurtaţi părul. Nu vă machiaţi. Nu faceţi aceasta." O face aspru. Voi mă veţi aprecia când eu ajung la¬la capătul drumului. Vedeţi? Instrucţie, vedeţi, primind acea instrucţie în mod corect. Dar să-să o ţinem drept cu Cuvântul. Aceasta poate fi aspră, să taie în bucăţi diferenţele confesionale, dar voi o veţi aprecia când voi ajungeţi jos la capătul drumului. Vedeţi? Voi aţi stat conform cu Cartea.
Astfel, soţia, a luat, avea braţul ei după al meu, şi noi am mers sus.

E-23 Şi George Smith acum, el este, eu cred, el este un om cărunt. Eu cred că el este cu şapte sau opt, zece ani mai în vârstă decât mine. Şi el era înapoi în ring, şi el se lupta înainte. Şi aceşti inşi tineri ce au venit sus, băieţi cu umeri mari largi, ei nu au putut să-l egaleze, deloc. Ei doar... El doar îi bătea într-un minut. Şi un ins tânăr a zis, "Eu îl pot bate pe acel om bătrân. Eu ştiu că pot." Astfel el, un ins mare atletic, a sărit în ring acolo. El nu a rezistat o jumătate de minut. El a venit înapoi afară, a spus, "Eu nu ştiu de unde vine el, dar el cu siguranţă este un bărbat."

E-24 Şi chiar atunci, am privit-o pe soţia mea, în vis, şi am spus, "Soţie, tu şti, el mi-a făcut primul meu antrenament."

E-25 Şi apoi, voi ştiţi, visele sunt ciudate. Am ajuns la un-un ocean mare, şi apele erau cu adevărat agitate. Şi barcagiul... Acum, Meda nu era cu mine atunci, soţia mea. Şi apoi, în aceasta, barcagiul a venit acolo, şi el mi-a înmânat o canoe mică cam de două-picioare-şi-jumătate. Şi el a spus... Aceasta era foarte albă, doar plastic, şi albă. El a spus, "Aici este barca ta."
"Oh," am spus, ,,eu nu aş putea traversa, pentru aceea, în aceea."

E-26 A spus, "Păi," a spus, "aceea va merge cu cinzeci de mile pe oră, în sus şi în jos pe aici.."

E-27 Am spus, "S-ar putea, în sus şi în jos pe ţărm, dar nu afară acolo. Înţelegi?" Am spus.

E-28 A spus, "Păi, du-te cu ei." Şi eu am privit, şi aici stătea Fratele Wood, şi Fratele Fred Sothmann, cei doi fraţi au fost cu mine în seara când am visat visul. Şi ei stăteau într-o canoe verde cu mult echipament în aceasta, echipament de camping, corturi, şi aşa mai departe. Şi ei stăteau acolo. El a spus, "Du-te cu ei."

E-29 Am spus, "Ei nici măcar nu sunt barcagii." Am spus, "Eu ştiu aceea." Am spus, "Eu sunt un barcagiu. Şi eu-eu ştiu despre canoe, să o manevrez. Dar," am spus, "ei, ei niciodată. Ei nu ar reuşi. Eu nu aş merge aşa, oricum."

E-30 "Păi," a spus, "ei te iubesc pe tine." Şi a spus, "De ce nu te întorci aici sus şi să aprovizionezi?"

E-31 Astfel, am mers înapoi. Şi locul mic unde noi am fost afară, un loc mic numit Klondike, în jur de patruzeci de mile de orice civilizaţie, un magazin mic pentru fermieri şi lucruri. Părea ca şi cum aceasta era la Klondike, şi s-a adeverit a fi acest tabernacol. Eu stăteam chiar aici. Eu chemam înăuntru, butoaie mari cu cea mai frumoasă mâncare care eu am văzut vreodată. Ridichi, păreau să fie, lungi de trei-picioare; şi napi, şi zarzavaturi, şi cartofi, şi de toate.

E-32 A spus, "Depozitează abundent din aceasta." Vedeţi? Şi eu stăteam acolo, doar depozitând aceasta înăuntru.

E-33 Şi m-am trezit. Nu am putut să înţeleg aceasta. M-am gândit că a fost doar un vis, şi am mers mai departe. A preocupat pe Fratele Wood şi mulţi din ei. Astfel, aici era interpretarea. A trebuit să aştept, întocmai cum v-am spus de multe ori. Trebuie să se întâmple lucruri înainte ca tu să poţi; anumite lucruri ce aduce aceasta în linie. Aici era interpretarea. Ei...

E-34 Noi ne aşteptam să mergem peste ocean. Fratele Miner Arganbright, un prieten apropiat de-al meu, urma să plătească cheltuielile pentru mine şi soţia mea, să facem un tur în Palestina. Şi noi urma să ne ducem în Elveţia, şi înainte în jos în Africa, şi într-o campanie în Iunie. Şi soţia mea, şi Rebekah, şi ei, au fost cu siguranţă încântaţi să ştie că ei vor ajunge să meargă prin Germania, Anglia, Franţa, şi Palestina. Ei urmau să aştepte acolo până eu făceam campania Africană, apoi să-i iau în drum la întoarcere. Şi ei toţi aveau mari aşteptări. Voi ma-ţi auzit să spun, "Dacă este voia Domnului," întotdeauna. "Dacă este voia Domnului, eu intenţionez să iau acea campanie peste ocean. Eu nu ştiu încă exact." Astfel eu eram în aşteptare pentru aceasta.

E-35 Dar iată ce era aceea. Acest Domn Smith, George Smith, care a fost primul meu antrenor acolo, şi a fost mai mult decât un egal pentru oricare din tinerii care au existat în ţară astăzi, în lupta lui. A fost prima mea antrenare, în linia de rugăciune. Vedeţi?

E-36 De multe ori, îi aduc pe oameni sus, acolo sunt viziuni. Aştept. Da. Aceasta, viziune. Aceea, viziune. Aceasta niciodată nu a mers chiar bine. Acum, când eu am început de prima dată, niciodată nu am lăsat o persoană... Doar dacă am aflat ceva în rând, care nu era exact corect, şi El m-a oprit, El Însuşi, vedeţi, şi mi-a spus despre aceasta, eu mergeam înainte şi mă rugam pentru oameni. Şi, vai, rezultatele au fost de o sută de ori, pentru că eu am ajuns să... că eu mă rugam pentru patru sau cinci sute într-o singură noapte. În acest fel, poate douăzeci şi cinci sau treizeci, poate nu aşa de multe. Poate zece sau cincisprezece viziuni, şi eu sunt... voi trebuia să mă căraţi afară, aproape.

E-37 Mergând înapoi din nou la acelaşi lucru, vedeţi, înapoi la primul meu antrenament. La urma urmei, nu este nimic pe teren care a stat vreodată cu Acesta, sau să poată, vedeţi, pentru că acesta este Cuvântul. Nu este ceva denominaţiune. Este Cuvântul. Vedeţi?

E-38 Şi apoi, acolo, atunci voi observaţi partea ce urmează după aceea, Meda a plecat din vis. Când eu am venit la mare, aceea a fost: mergând peste ocean.

E-39 Acum, Fratele Arganbright m-a sunat, seara trecută, foarte emoţionat, şi a spus, "Frate Branham, aceasta va fi o vacanţă mare. Fratele Shakarian a avut un atac de inimă, astfel adunările de peste ocean sunt anulate." Şi ei... Adunarea din Elveţia, el a vrut ca eu să mă duc acolo doar pentru o seară, şi a fost să am doar acea singură seară de adunare. Apoi restul ar fi urmat să fie doar tot vacanţă, doar să hoinărim în jur prin ţară. Oh, aceasta, acum, ceea ce este foarte frumos; Fratele Arganbright este chiar de vârf, un Creştin, un prieten apropiat de-al meu şi al familiei mele.

E-40 Şi, dar, vedeţi voi, micuţa, canoe albă de plastic în care a vrut el ca eu să merg, era Cuvântul lui Dumnezeu. Şi nu este suficientă predicare în aceasta, să mă cheme dincolo de mare. Am spus, "Îhî, nu aceea. Doar pentru aceea? Îhî."
El a spus, "Atunci du-te, du-te cu ei, cum se duc ei."

E-41 Am spus, "Ei nu sunt barcagii, predicatori. Eu sunt un slujitor. Dacă ei au mers, aceasta ar fi vacanţă, întru totul, cu echipamentul de camping în aceasta." Dar eu nu aş face aceasta. Eu am refuzat. Astfel acolo era interpretarea despre-despre vis. Vedeţi?

E-42 Şi atunci D-l Arganbright m-a sunat, cu câteva seri în urmă, şi mi-a spus căci-căci... Desigur, noi am auzit că adunările de peste ocean au fost anulate, din cauza Fratelui Shakarian. Şi atunci acolo nu este... Acolo, cea din Elveţia, eu aveam numai o seară. Şi eu...

E-43 Meda trebuia să-mi spună, întâi, că ea nu vroia să meargă. Astfel am sunat-o, din Florida, seara trecută, sau Georgia, şi i¬am spus. Am spus, "Fratele Arganbright m-a sunat şi a spus că noi trebuie să plecăm pe douăzeci Mai."

E-44 Ea a spus, "Asta este exclus. Asta este exclus." Vedeţi? "Copiii atunci chiar au de luat examenul lor. Nu pot merge." Vedeţi, ea a trebuit să refuze, ea însăşi, pentru că ea era cea inclusă. Aceasta era vacanţa ei. Şi acolo a fost.

E-45 Chiar visele, fiecare lucru, sunt pentru o însemnătate. Fiecare lucru are ceva pe undeva. Deci, visele au interpretări.

E-46 Acum, venind înapoi... Eu aş putea spune aşa ca voi să înţelegeţi, şi aceasta este pus pe bandă. Pe drum, venind acasă ...

E-47 Doar înainte ca eu să merg acolo afară, câţi vă amintiţi de mine repetând aceasta aici, că o Voce a venit la mine, în cameră într-o dimineaţă după o viziune, şi a zis despre, a spus despre şarpe, şi acesta ca fiind legat, şi să nu mă tem de nimic? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] A spus, "Nu te teme." A spus, "Nu am dovedit Eu a fi cu tine oriunde te duci?" A spus, "Nu am dovedit Eu a fi cu tine în călătoriile tale de vânătoare?" Vă amintiţi când v-am spus despre ce urma eu să obţin, înainte să plec, şi toată aceea? ["Amin."] Vedeţi? A spus, "Nu am dovedit Eu a fi cu tine?" Apoi o Voce foarte blândă a venit, a spus, "Prezenţa ce nu dă greş niciodată a lui Isus Cristos este cu tine oriunde tu mergi." Şi eu ştiu, prin aceea, că noi ne mişcăm în sus către ceva. Eu nu ştiu ce este aceasta. Eu nu pot spune.

E-48 Venind acasă, seara trecută, sau cealaltă zi, sau chiar înainte ca eu să vin acasă, am căzut într-o viziune. Şi am văzut câţiva inşi mici, slabi, păreau ca băieţi tineri, sau ceva, aveau şepci. Şi noi stăteam, vânam. Şi eu am împuşcat un mamut, urs mare cu arătare maro. Şi atunci ei s-au întors înjur şi mi-au spus, au spus, "Dar acolo este o oarecare confuzie cu privire la întrunire."

E-49 Am spus, "Nu contează care este confuzia, dacă a fost presupus ca eu să merg, oriunde a fost, eu voi merge oricum, vedeţi. Aceasta nu contează." Şi viziunea s-a oprit. Nu ştiu unde este aceea. Dar, aceasta este pe bandă. Aceasta urmează să se întâmple. Vedeţi? Doar amintiţi-vă, urmează să se întâmple. Este o viziune.

E-50 Aşadar, acum, Duminica viitoare, eu urmează să fiu în Tennessee, cu voia Domnului, Sâmbăta viitoare seara şi Duminică, cu Fratele M. E. Littlefield, la, oh, aceea biserică a lui Dumnezeu cartier general sus acolo la Cleveland, Tennessee. Fratele M. E. Littlefield, la biserica lui, aceea pe care eu am dedicat-o pentru el aici, cu doi sau trei ani în urmă, la Cleveland, Tennessee, Sâmbăta viitoare seara şi Duminică dimineaţa. Doar va fi numai serviciul de Duminică dimineaţa, Duminică. Şi îmi dă timp mie, familia mea merge cu mine, şi noi venim înapoi. I-am promis lui, să vin să predic din nou în biserica lui. Aceea este Duminica viitoare.

E-51 Apoi, următoarea Duminică, Fratele Arganbright urmează să fie aici cu Fratele Rowe, acel diplomat din Washington, ce a fost, a servit sub trei sau patru preşedinţi. Ei trebuie să fie aici în acea Duminică, şi cu un film nou. Vreau ca toţi să încercaţi să fiţi aici, dacă este posibil, pentru acel timp. Eu vreau să fiu aici, eu însumi.

E-52 Următoarea Duminică este Paştele. Ne aşteptăm la o mare adunare aici, de Paşte. Cu voia Domnului, eu vreau să fiu aici în Duminica Paştelui. Pentru... Şi noi avem serviciul de răsăritul soarelui, ca de obicei. Botezul, toţi cei care urmează să fiţi botezaţi, în Numele Domnului nostru Isus, fiţi aici pentru Duminică. Şi a fost anticipat, sau spus, cu un timp în urmă, fiind că noi nu avem locuri de şezut, noi putem lua Clubul Băieţilor, şapte sau opt sute de scaune, doar mai sus de aici, chiar în jur, un club nou chiar după colţ aici, ne întoarcem aici jos pentru serviciul de botez atunci. Şi ne ducem înapoi sus acolo, astfel fiecare poate avea un loc confortabil pentru dimineaţa de Paşte. Noi vom încerca să ne interesăm despre aceasta, săptămâna aceasta, şi să aflăm.

E-53 Apoi următorul serviciu, începând atunci pe... eu plec de aici pe douăzeci-... pe douăzeci-şi-cinci sau douăzeci-şi-şase a lunii. Şi apoi pe şapte... şase, şapte, opt, şi nouă, şi zece, eu sunt departe sus pe... afară din Van-... sau Insula Victoria, departe înapoi printre ceva Indieni, unde tu trebuie să mergi cu o barcă, ca să ajungi la ei.

E-54 Un mic misionar prieten de-al meu, frate, am fost cu el toamna trecută într-o călătorie de vânătoare. Şi dintr-o casă frumoasă, el şi soţia lui. Şi braţele lui, totul, sunt tot cu răni, în diferite locuri. Păi, aceea este ce a fost. Aceasta era de la purici, ploşniţe şi lucruri, vedeţi, că ei au trăit chiar acolo afară, unde ei doar au trebuit să trăiască în orice, printre acei Indieni. El a adus câţiva din ei acolo la adunare, căpetenia. Ei toţi sunt Catolici, practic toţi. Şi Duhul Sfânt a mers jos printre ei acolo şi a ales acea căpetenie, şi toţi cei care erau cu el, şi i-a vindecat pe fiecare din ei chiar acolo în adunare. Ei doar simplu au ars acea coastă, în sus-şi-în jos, ieşind cu bărcile lor. Ei sunt pescari comerciali, în sus-şi-în-jos de-a lungul coastei. Şi Fratele Eddie mă cheamă, şi am un mic simţământ să merg, vedeţi, să merg acolo.

E-55 Şi apoi noi plecăm de acolo, şi avem o călătorie de o zi acolo, şi avem două seri sau trei seri în Fort St. John. Aceea este sus de tot pe autostrada Alaska. Şi două seri acolo.

E-56 Apoi, întoarcerea acasă, şi... Eu cred că este şapte, opt, nouă şi zece Iunie. Acum, aici este un loc unde voi toţi aţi putea merge, la aceste adunări aici, ce vor fi la Southern Pines. Voi îl ştiţi pe fratele care a dat un raport aşa frumos aici, nu cu mult în urmă. Apropo, el mi-a mai trimis nişte reviste. Ar fi trebuit să le aduc. Eu le voi avea aici Duminica viitoare, cu voia Domnului. Şi aceea este la Southern Pines, doar cam, oh, şase sau opt ore de condus de aici, Southern Pines, Carolina de Nord. Sau, este aceea Carolina de Sud? Carolina de Nord. Da. Aceea este corect. Apoi, exact, apoi noi vom pleca de acolo pe data de zece.

E-57 Şi pe data de unsprezece şi doisprezece, cu Fratele Bigby la Columbia, Carolina de Sud. Şi acela este omul, Prezbiterianul care a scris articolul. Pentru mine, aceasta m-a izbit mai bine de cât orice au scris ei vreodată despre mine. El era un Prezbiterian, doctor în divinitate. Şi el a venit în Chicago şi a scris articolul. Despre... Am uitat acum ce a fost. A fost într¬adevăr frumos. Eu îl am pe undeva, şi într-o revistă. Ceva despre "un Prezbiterian, adunare la Penticostali," sau ceva de genul acela, ,,profet penticostal la un Prezbiterian," ceva. Şi voi fi cu el.

E-58 Apoi, seara trecută, noi l-am chemat pe Fratele Roy Borders, care este deja pe Coasta de Vest. Şi acolo sunt unii dintre oameni acolo afară care au aşa de mulţi ca treizeci şi cinci şi patruzeci de biserici ca să coopereze în adunări; Sedalia, California, şi mai sus la Grass City, şi de acolo... sau Grass Valley, mai degrabă. Şi de acolo, mai departe în Oregon; pe sus la-la Washington.

E-59 Şi apoi Fratele Arganbright, venind înăuntru, noi vom merge, plănuim de acum, în ultima săptămână din Iulie, să fim în Anchorage, Alaska, să organizăm o filială acolo pentru Christian Business Men, urmând cam şase-sau opt-zile de trezire ce eu sper să am, în acea dificilă, Alaska aspră. Voi ştiţi cum este, doar prospectori şi mineri. Şi şunca şi ouăle costă în jur de trei dolari şi cincizeci de cenţi pentru o porţie. Acesta este-acesta este într¬adevăr un loc aspru, dar ei au nevoie de Evanghelie.

E-60 Acum, ce intenţionez eu să fac, este, aceste lucruri ce le predau eu aici, depozitând aceste Alimente şi să le ducem afară, vreau să merg acum. Nu am o călăuzire hotărâtă către vreun loc, dar eu mă duc, semănând seminţe, trimise pe undeva, începute.

E-61 Soţia mea, ea este aici pe undeva. A primit o scrisoare de la o doamnă de aici din Illinois zilele trecute. Aceasta doar a ars în sufletul inimii mele. Această doamnă a spus, "Soră Branham," a spus, "nu există nici o îndoială că de multe ori, şi de-a lungul timpului, de când tu eşti măritată, că tu trebuie să suferi mult, Fratele Branham fiind plecat, având acei copii." Şi a spus, "Copiii, desigur, plâng după tatăl lor şi aşa mai departe." Şi a spus, "Ştiu ce înseamnă pentru tine, pentru că şi eu am un soţ iubitor, eu însumi." Ea a spus, "Dar, eu îţi spun situaţia mea."

E-62 A spus, "eu-eu am avut patru operaţii importante, în ultimii patru ani." A spus, ,,eu iau în jur de, vreo cincisprezece sau şaisprezece calmante pe zi." Şi a spus, "eu primesc trei injecţii diferite de Lexron, şi aşa mai departe, pe săptămână." Şi a spus, "eu pun o grămadă de comprimate de dormit, şi ultimul lucru, şi calmează nervii. Şi acele injecţii, şi iau cam două, doză dublă de comprimate de dormit seara, şi nu pot dormi." Şi a spus, "Doctorul meu a spus să mă duc la azilul de bolnavi mintal înainte ca să nu mă mai pot reîntoarce. Acolo poate fi o speranţă ca eu să îmi pot salva mintea." Şi a spus, "Şi nu este nimic în termeni medicali niciunde care m-ar putea atinge."

E-63 Şi a spus, "Eu îmi premeditam sinuciderea, plănuiam aceasta, să-l părăsesc pe soţul meu iubitor şi pe fetiţa mea." A spus, "Noi locuim în Kansas. Îmi place aici, pentru că văd grâul în coacere, şi mă gândesc la cules."

E-64 Mă gândesc că ea a fost o Metodistă. Şi a spus unde... Şi atunci, acolo la colegiul Metodist din Bloomington, Illinois, ei au luat-o dintr-un ziar, că eu urma să fiu acolo, cu unsprezece luni în urmă. Mulţi din voi vă amintiţi adunarea din Bloomington. Voi aţi fost acolo.

E-65 Şi ea a spus, "Soţul meu m-a luat pe mine, şi câţiva prieteni, şi am plecat." Şi a spus, "Domnul a ştiut că nu am mai putut suporta aceasta încă o zi." Ea era dusă aşa de avansat. Şi a spus, "Am fost prima persoană. Fiul tău, Billy Paul, mi-a dat un cartonaş. Şi în acea seară, când al tău-când soţul tău a strigat numerele, eu eram prima în rând, pentru care să se roage." Şi a spus, "De îndată ce am ajuns la platformă," a spus, "el mi-a spus viaţa mea şi mi-a spus ce am făcut, şi chiar totul cu privire la aceasta, şi a spus, 'AŞA VORBEŞTE DOMNUL, s-a terminat."' A spus, "Chiar din acea secundă, eu nu am mai avut niciodată vreo durere." A spus, "Eu cântăream şaptezeci şi ceva de livre. Eu acum am în greutate o sută şi şaizeci şi ceva." Şi a spus, "Soră Branham, când te simţi singură," a spus, "eu ştiu cum te simţi, împărţind pe soţul tău cu lumea, şi lucruri ca acelea. Dar," a spus, "doar aminteşte-ţi, o mică casnică din Kansas este liberă azi, pentru că el a fost voitor să se supună Domnului."
66 I-am arătat lui Billy. Am spus, "Billy, eu vreau ca tu să trimiţi aceasta la acel colegiu Metodist."
El s-a întins peste şi a luat o grămadă, a spus, "Citeşte câteva dintre acestea."

E-67 Eu am spus, "Eu ştiu, eu ştiu, că sunt minunate, dar aceasta una este suficientă. Aceasta doar a stabilit totul."

E-68 Aţi auzit voi aceea? "'Necurat! Necurat!' Spiritele rele l-au condus," vedeţi, direct ieşit din minţi, "afară printre morminte. Când Isus a venit, El a eliberat captivul." Şi Isus este Cuvântul. Aşadar, ia Cuvântul, şi Acesta va elibera captivul.

E-69 Iată-mă vorbind, luând timpul meu, luând timpul vostru, şi aşa de multe de spus.
Să ne aplecăm capetele.

E-70 Doamne, ca muritori, noi ştim că nu mai avem prea mult timp de vorbit. Când privesc peste acest grup mic de pelerini, cu inimi doritoare care vin de la câmp, de la lucrul pământului, unii dintre ei au venit de la lucrările publice, de la lucru. Şi unii dintre ei au condus prin munţi, deşerturi, şi câmpuri şi mlaştini, şi se adună aici, şi atunci ei trebuie să stea în picioare. Dar ei sunt pelerini. Ei nu aparţin acestei lumi. Ei sunt aici numai ca mărturii, ca lumini care sunt aşezate pe o colină, ce dau Lumină în comunitatea unde ei trăiesc. Şi atunci când ei vin împreună, să fie rededicaţi, şi încărcaţi cu Cuvântul, ei stau, cu crampe în mădularele lor, şi bătrânii şi tinerii, deopotrivă.

E-71 Ei Te iubesc, Doamne. De aceea sunt ei aici. Oricine ştie că o persoană nu ar veni, şi să conducă mile, şi să stea de-a lungul pereţilor, sprijinindu-se, şi cu crampe la picioare, doar ca să fie văzut. Şi cu acest grup, Doamne, noi suntem-noi suntem oameni săraci. Noi nu venim cu îmbrăcăminte fină. Noi venim aici să ne închinăm Ţie. Un singur scop în inima noastră, un singur obiectiv şi un singur motiv, acela eşti Tu, Doamne.

E-72 Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i răsplăteşti din belşug. Fie ca acolo să nu fie nici unul care să treacă prin aceste uşi, astăzi, fără ca să aibă Viaţă Eternă. "Atunci greutăţile drumului vor părea nimic, când noi ajungem la capătul drumului." Dacă ei sunt bolnavi, vindecă-i, Doamne.

E-73 Şi acum noi doar am vorbit despre alte adunări, sau fără a şti sigur, atunci eu voi merge, dacă aceasta va fi voia Ta, doar a împrăştia Seminţele. Ele vor răsări, dacă Ele cad pe terenul bun. Mă rog, Doamne, ca Tu să Le îndrumi la acel teren bun.

E-74 Aşezate pe platformă, sau pe amvon, ar fi trebuit să spun, aici în această dimineaţă, sunt batiste, pacheţele. Aceasta înseamnă că oamenii sunt bolnavi, în nevoie. O Dumnezeu al Cerului, Care ai înviat pe Cristos de la moarte şi L-ai prezentat nouă în această zi din urmă, în forma Duhului Sfânt, fie ca El care este omniprezent să privească în jos; atotştiutor, ştie toate lucrurile; omnipotent, a tot puternic. Priveşte peste aceste pacheţele. Şi fie ca ei, când ele ating pe bolnavi şi suferinzi, fie ca Duhul Sfânt să însufleţească acea rugăciune în urechile lui Dumnezeu, şi fie ca ei să fie vindecaţi imediat.

E-75 Doamne, mă gândesc la acea sărmană femeie micuţă. Eu tocmai ce am citat mărturia ei, "Afară acolo în Kansas astăzi, fericită, nici o durere. Nici un doctor nu poate găsi nimic rău cu ea. Nu mai are dureri, nu mai ia calmante, nu mai ia pilule somnifere, doarme bine şi adânc. Totul este în regulă." O Doamne, cu adevărat, când Tu vi, totul este în regulă atunci. Noi îţi mulţumim pentru aceea.

E-76 Acum, Tată, în timp ce ne întoarcem la Cuvânt, binecuvântează Cuvântul Tău. Fie ca Acesta să nu se reîntoarcă la Tine gol, dar fie ca Acesta să îndeplinească aceea pentru ce Acesta a fost intenţionat şi consacrat a fi. În Numele lui Isus noi cerem aceasta. Amin.

E-77 Acum, puteţi auzi bine, toată lumea? Înapoi în spate, este totul în regulă? Cum e mai bine, dacă vorbesc aşa, sau dacă vorbesc în acest fel? Pe aici, de această parte pe aici este mai bine? Este aceea mai bine pentru voi toţi acolo în spate? În regulă, îl voi trage pe acesta în jur aici, doar puţin mai aproape atunci.

E-78 Duminica trecută, este o săptămână, eu-eu am întârziat puţin, am avut un serviciu cam prelungit. Nu îmi place să fiu în acel fel. Şi acum, din când în când, aceasta nu mă va deranja nici un pic, dacă cineva care stă jos, vede pe cei care stau în picioare, va dori să facă schimb de locuri cu ei, pentru puţină vreme, să se odihnească. Acesta ar fi un gest Creştinesc foarte bun. Şi acum, acum, poate, de-de acest Paşte, noi putem avea un alt loc să ţinem serviciul principal.

E-79 Acum noi vrem să ne întoarcem, în această dimineaţă. Voi toţi soldaţii luaţi a voastră-a voastră Sabie acum, şi noi vom declara război vrăjmaşului. Obişnuiam să cântăm o cântare mică care voi o cunoaşteţi.
Lupta a pornit, O soldat Creştin,
Faţă în faţă în formaţie de luptă.
Voi aţi auzit cântarea.
Armuri licărind, emanând culori,
Binele şi răul sunt angrenaţi azi.
Vedeţi? Aceea este corect.
Lupta a pornit, dar nu fi îngrijorat,
Fi tare şi în puterea Lui rezistă;
Dacă Dumnezeu stă pentru noi, steagul Lui peste noi,
La final vom cânta cântarea biruitorului.

E-80 Aceea este corect. Noi vrem să întoarcem acum la, întâi, să citim pasajul din Scriptură ce se află în Sfântul Ioan 10, primele cinci versete.
Adevărat, adevărat, vă spun Eu vouă, că Cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe vreo altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.
Dar cine intră... pe uşă este păstorul oilor.
La acela portarul îi deschide; şi-şi oile aud glasul lui: şi el îşi cheamă oile lui pe nume, şi le conduce afară .
Şi când el şi-a scos toate oile, el merge înaintea lor, şi oile merg după el: pentru că ele îi cunosc glasul.
... nu merg deloc după un străin, ci vor fugi de el: pentru căci-căci ele nu cunosc glasul străinilor.

E-81 Acum, subiectul în această dimineaţă, pe care l-am ales să-l predau pentru puţină vreme, este: Înţelepciune Contra Credinţă. Înţelepciune Contra Credinţă.

E-82 Acum, acolo sunt numai două surse, sau prin două surse, prin care noi trebuie să trăim. Aţi ştiut voi aceea? Acum noi...

E-83 Am multe Scripturi scrise aici. Şi eu vreau ca voi... Noi probabil vom face referire la acestea, aşa cum vom înainta. Şi¬şi eu voi încerca să fiu afară cât mai repede posibil. Şi nu voi încerca să... Doar să o subliniez, astfel ca voi să o puteţi lua de acolo mai departe. Vedeţi?

E-84 Dar acolo sunt numai două surse de la care noi putem trage viaţa noastră. Şi una din ele este înţelepciunea, şi cealaltă este credinţa; şi dacă ne gândim ce produce înţelepciunea, şi apoi ce produce credinţa. Dar, acele două surse, noi o să mergem înapoi în această dimineaţă şi le luăm pentru lecţia de şcoală Duminicală, şi le aducem din Biblie; şi arătăm ce sunt acestea, şi ce vor face acestea, şi ce au făcut acestea, cu ajutorul Domnului.

E-85 Acum, credinţa şi înţelepciunea. Acum, pentru început, vom observa, că, în Genesa, capitolul 1, aflăm că-că credinţa a fost introdusă, şi înţelepciunea a fost introdusă. Şi, astăzi, aceste două surse sunt încă introduse rasei umane. Noi aflăm, că, Dumnezeu a fost autorul credinţei, a crede, pentru ca oamenii să creadă şi să se încreadă în Cuvântul Lui. Şi Satan este autorul înţelepciunii, încercând să-i facă pe oameni să accepte înţelepciunea lui, şi să-i tragă departe de la credinţa care este în Cuvântul lui Dumnezeu. Acele două surse.

E-86 Noi o aflăm atât de ciudat în Genesa, acest capitol sămânţă, că începe în acel fel. Şi vedem că toate lucrurile pe care le avem, astăzi, iniţial au început în Genesa, pentru că cuvântul Genesa înseamnă "începutul." Şi dacă noi vedem aceste lucruri care le vedem, astăzi, modul în care sunt ele, ele trebuiau să aibă un început pe undeva. Voi va trebui să urmăriţi totul înapoi la un început.

E-87 Şi aici este un mic gând pentru voi. Totul ce a avut un început, are un sfârşit. Dar lucrurile care nu au avut un început, sunt acelea care nu se termină, singurele lucruri care sunt Eterne.

E-88 Prin urmare, mi-ar place să pun întrebarea. Cum am fi putut noi vreodată să avem o înţelegere a cuvântului despre "calitatea de Fiu Etern al lui Dumnezeu"? Dacă El a fost un Fiu, El a avut un început. Dacă El a fost Fiu Etern, cum putea El fi un Fiu şi să fie Etern? Căci, fiu este-este un produs din ceva. Dar, dacă El a fost-El a fost, nu ar fi putut fi un Fiu Etern. Nu există un astfel de lucru, "Fiu Etern al lui Dumnezeu." Pentru că, dacă El-dacă El niciodată nu a avut un început, atunci El nu poate fi nimic decât Etern. Dar, dacă El a fost un Fiu, El a avut un început, astfel El nu poate fi un Fiu Etern.

E-89 Acesta a fost Eternul Dumnezeu manifestat într-un Fiu. Aha. Vedeţi? Dumnezeu Etern, pentru că Dumnezeu este singurul lucru care este Etern.

E-90 Şi singurul mod că noi putem trăi vreodată este pentru că noi avem Viaţă Eternă. Acest trup moare, toate părţile noastre mor. Dar partea care este Eternă este Dumnezeu, şi nu poate muri. Acum, acum, Cuvântul, Biblia, este Eternă, pentru că Aceasta este Dumnezeu în formă de Cuvânt. Şi ce a fost în Dumnezeu, în gândurile Lui, înainte să fi fost vreun Cuvânt vorbit, a fost Dumnezeu. Vedeţi voi aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] A fost Dumnezeu. Prin urmare, fiind predestinat, noi care suntem; spunând "noi," nădăjduind că sunt împreună cu voi care aţi fost predestinaţi; au fost lucrurile care au fost cu Dumnezeu în Eternitate.

E-91 Şi atunci, dacă tu eşti un fiu al lui Dumnezeu născut din nou, tu eşti, şi ai Duhul Sfânt în tine, tu eşti manifestarea Cuvântului vorbit al lui Dumnezeu înainte ca Acesta să fie un Cuvânt. Acesta trebuie să fie un gând înainte ca să fie un Cuvânt. Un Cuvânt este un gând vorbit. Şi gândurile au fost în Dumnezeu, şi atunci noi am fost în Dumnezeu în Eternitate, şi noi am fost exprimaţi în existenţă de către Cuvânt. Oh, ce o... De către ce Cuvânt? Acest Cuvânt, Cuvântul lui Dumnezeu.

E-92 Acum, Dumnezeu este Autorul credinţei. Satan este autorul înţelepciunii. Căci, Dumnezeu le-a dat primilor Săi copii Cuvântul Lui, şi le-a spus că ei trebuie să-l creadă pe Acesta; şi a pus o moarte, separare, pedeapsă, dacă ei omit să-L creadă.

E-93 Şi Satan vine în jur şi încearcă să-i ofere Evei, înţelepciune, "Tu vei fi înţeleaptă, deosebind binele de rău, ca Dumnezeu." Acum, vedeţi, de la început, voi vedeţi chiar repede că înţelepciunea vine de la diavolul. Aceea este ciudat, nu-i aşa? Dar acestea sunt adevăruri. Înţelepciunea vine de la diavolul. El este autorul înţelepciunii.

E-94 Acum, desigur, orice are diavolul, este o pervertire a originalului. Păcatul este o perversiune, pervertire a neprihănirii. Adulterul este o pervertire a unui-a unui act legal. O minciună este pervertirea adevărului.

E-95 Şi deci înţelepciunea despre care vreau ca voi să o aveţi clar, înainte să începem. Există o înţelepciune a lui Dumnezeu, o înţelepciune a lui Dumnezeu, este, de a sta cu Cuvântul Lui. Dar Satan, în înţelepciunea lui, a încercat să sucească Cuvântul, deci aceea este înţelepciunea despre care eu vorbesc.

E-96 Există o anumită doză de credinţă care merge cu Satan. Ca să-să îl accepţi pe Satan, tu trebuie să îl crezi pe Satan, astfel acolo este o credinţă pervertită la un lucru pervertit. Şi orice care ar încerca să sucească Cuvântul lui Dumnezeu, să Îl facă să zică ceva ce Acesta nu spune, este duhul greşit, vedeţi, oferind înţelepciune împotriva înţelepciunii lui Dumnezeu. Astfel, noi ne vom referi la aceasta ca înţelepciunea, şi nu credinţa Satanei.

E-97 Mulţi dintre acei oameni care cred aceea, sunt sinceri, şi cred, chiar cu toată credinţa care o au ei, că ei au dreptate. Vedeţi? Voi trebuie să vegheaţi. Pătura se întinde în două direcţii acum. Dar, el, ei sunt... Singura cale să fiţi siguri, este să veniţi înapoi la Cuvântul original. Acolo este unde totul este bazat, pe Cuvânt.

E-98 Acum, noi aflăm că aceste două facţiuni, sau surse, sunt: una, înţelepciune; şi cealaltă, credinţă. Şi acestea s-au confruntat una cu cealaltă de la creaţiune, în grădina Edenului.
Acum, există copii de ambele părţi.

E-99 Acum, ce este înţelepciunea despre care vorbim noi? Ceva care nu va fi de acord că tot acest Cuvânt este Adevărul. Este ceva care va lua la o parte de la Adevăr, exprimându-se pe sine ca o cunoştinţă mai înaltă, mai multă înţelepciune. Şi dacă înţelepciunea de acel gen vine de la Satan, copiii lui trăiesc prin acea înţelepciune.

E-100 Şi dacă credinţa lui Dumnezeu a venit prin Dumnezeu, şi Dumnezeu este Cuvânt, copiii lui Dumnezeu trăiesc din credinţă. Biblia a spus, "Cel drept trăieşte prin înţelepciune"? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Credinţă! "Cel drept va trăi prin credinţă." Nu ce el poate învăţa, dar ce el poate crede. În regulă.

E-101 Acum, acum noi aflăm. Să luăm înţelepciunea, mai întâi. Înţelepciunea are raţionament. Credinţa nu are raţionament. Dar înţelepciunea are raţionament. Să începem doar să întoarcem în Biblie, şi să întoarcem acum la Genesa, capitolul 3 în Genesa, şi doar să predăm aceasta.

E-102 Acum ce facem noi, ce încercăm să facem în această dimineaţă? Urmăm ceea ce Domnul a spus, "Depozitează Hrană." Tu vei avea nevoie de Aceasta, într-una din aceste zile. "Depozitează Hrană."

E-103 Acum, Genesa 3:1, să citim acum, să vedem cum înţelepciunea are raţionamente.
Şi şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse DOMNUL Dumnezeu. Şi el a zis femeii, Da, a zis Dumnezeu, (crezând, spunând Cuvântul), Voi să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?
Şi femeia a zis către şarpe, Noi putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină:
Dar... rodul pomului care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, Voi să nu mâncaţi din el, (citând Cuvântul), nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.

E-104 Acum, credinţa se ţine de Aceea. Vedeţi? Acum priviţi.
... şarpele a zis către femeie, Hotărât că nu veţi muri:

E-105 O raţiune, raţionamente, ,,Dumnezeu este prea bun. Dumnezeu este prea milos. El te iubeşte prea mult." Voi îl auziţi pe acelaşi diavol vechi astăzi. "Dumnezeu este prea bun să facă aceasta. Dumnezeu nu va face aceasta. Dumnezeu nu va pedepsi." El va face chiar exact ce Cuvântul Lui a spus că El va face. Vedeţi?

E-106 "Hotărât că nu veţi muri." Vedeţi? Ce încearcă el să facă? O face pe ea să raţioneze cu el. Într-un minut în care voi raţionaţi asupra Cuvântului lui Dumnezeu, atunci voi pierdeţi credinţă. Vedeţi? Să nu aveţi nici un "da, nu, poate aşa." Staţi drept cu Acesta. Vedeţi? Eva a avut concepţia corectă, dar ea a ascultat la raţionamentele lui.

E-107 Există doar aşa de mulţi oameni astăzi care au cunoştinţa corectă, care ştiu că acest Cuvânt ar trebui să fie Cuvântul lui Dumnezeu, şi Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, dar ei stau şi lasă ca ceva student de seminar să-i raţioneze afară din Acesta, departe de Duhul Sfânt, departe de lucrurile lui Dumnezeu. "Raţionamente, noi trebuie să le aruncăm jos."

E-108 Acum, versetul 4.
Căci...
Eu am să vă spun de ce Satan a spus. Eu voi citi versetul 4, mai întâi, apoi al 5-lea.
Şi şarpele a zis femeii. Hotărât că nu veţi muri-muri:
Căci Dumnezeu ştie că în zilele în care veţi mânca din el, atunci vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca dumnezei, deosebind binele de rău.

E-109 Vedeţi el îi dă ei un argument, "Ţi-ar place să fi egală cu Dumnezeu? Ia..." Cu alte cuvinte, "Vrei tu cu adevărat să fi corectă cu Dumnezeu?" Ia sfatul meu. Ascultă-mă pe mine. Dumnezeu nu vrea să spună Aceea. El doar nu a vrut."

E-11

E-111 Vedeţi ce a fost? Argumentele lui au adus-o pe ea să cunoască că aceasta era corect, era adevărat.
... şi că acesta era plăcut de privit, şi un pom de dorit...

E-112 „Să facă pe cineva să aibă credinţă?" [Adunarea spune, "Nu." – Ed.]
... să facă pe cineva să aibă cunoştinţă, să facă pe cineva înţelept, ...

E-113 Vedeţi ce a fost aceasta? Satan prezentând cunoştinţă, cunoştinţă care era contrară Cuvântului, ,,una să facă pe cineva înţelept"
... ea a luat din rod... şi a mâncat, şi a dat şi bărbatului ei care era cu ea, şi a mâncat şi el .
Şi li s-au deschis ochii la amândoi, şi au cunoscut că erau goi; şi au cusut laolaltă frunze de smochin, şi şi-au făcut şorţuri din ele.

E-114 Acum, ce a început aceasta? Raţionând. Vedeţi? Credinţa nu are raţiune. Voi nu raţionaţi, deloc. Voi credeţi. Când se face rugăciune pentru voi, şi acceptaţi Cuvântul lui Dumnezeu pentru vindecare, nu raţionaţi cu simţurile voastre. Nu raţionaţi cu nimic altceva. Nu este raţionament la aceasta. Dumnezeu a spus aşa, şi aceea o stabileşte.

E-115 Oh, cum mi-ar place să mă opresc aici câteva minute, şi să zăbovesc pe aceea, şi să iau un text afară din acesta. Nu pot să fac aceasta, şi să predic acestea, am notat aici cam patruzeci sau cinzeci de texte. Dar raţionare...

E-116 Când Domnul dă o viziune... Eu doar v-o spun, în felul meu puţin copilăresc. Domnul dă o viziune despre ceva ce se va întâmpla, păi, mie nu-mi pasă ce este contrar la aceasta.

E-117 Şi amintiţi-vă, fiecare lucru ce poate fi prezentat, contrar, Satan o va face. El va încerca să raţioneze, "Tu nu o poţi face."

E-118 De exemplu, ceea ce tocmai am citat cu câteva momente în urmă, despre a merge... Acum, aceasta a fost cumva în afară de calea bătătorită. Chiar înainte ca mama mea să plece. Şi Domnul a ştiut că eu nu voi putea să fiu în stare să ţin acele întâlniri cu acei fraţi, despre mersul la vânătoare. Şi mi-a dat o viziune, şi m-a trimis tot drumul până la British Columbia.

E-119 Şi când noi am ajuns acolo, ghidul a spus, "eu nu am văzut niciodată unul cu blană argintie. Am trăit aici toată viaţa mea. Şi pe lângă asta, noi mergem drept sus prin ţinuturile de oi, pe cai. Acolo nu sunt cu blană argintie. Acolo nu sunt... Tu nu îl vei avea sus acolo." Vedeţi? Vedeţi? Încercând, vedeţi, încercând să mă îndepărteze; raţiune.

E-120 Satan mi-a spus, "Aceasta va fi, tu doar-doar ai înţeles greşit viziunea."

E-121 "Dar nu am înţeles greşit. Aceasta urmează să fie. AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Şi când caribu a apărut, şi noi l-am prins, care a fost în viziune, cum o ştiţi cu toţii.

E-122 Apoi el a spus, ghidul mi-a spus; un frate foarte bun, urmează să fiu cu el acum în câteva săptămâni, un tânăr Creştin. A spus, "Frate Branham, fratele meu a avut epilepsia. Şi tu călăreai pe acel cal în acea zi, şi mi-ai spus mie să fac un anumit lucru, şi ,epilepsia fratelui meu va înceta." A spus, "Când am făcut exact ce Duhul Sfânt ţi-a spus să-mi spui," a spus, "el nu a mai avut vreodată un atac, din acea zi."

E-123 A spus, "Acum iată-ne aici, în vârful acestui munte. Şi pentru trei mile [4,8 km] drept în jos, acolo nu este nici măcar un tufiş înalt de patru ţoli [10 cm]. Nimic în afară de muşchi caribu, câteva afine, şi acestea ajung la înălţimea de doar doi sau trei ţoli [5 sau 7,6 cm]." A spus, "Muşchi de caribu şi afine, drept până la linia de cherestea, şi caii noştri au fost legaţi unde începe linia de cherestea. Şi acum, conform cu ce tu mi-ai spus înainte să venim aici, că, pe undeva între aici şi unde stă acel băiat, îmbrăcat cu acea cămaşă în carouri, tu vei ucide un urs argintiu de nouă-picioare [2,7 m]."
Am spus, "Aceea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Vedeţi?
Ce a fost acesta? Satan încercând să mă facă pe mine să nu cred aceea.

E-124 Noi am pornit în jos pe munte. Cu cât ne apropiam mai mult, el continua să spună, "Frate Branham, noi suntem doar cam la o milă [1,6 km] depărtare de la aceasta."
Am spus, "Tu te îndoieşti, Bud?"
"Nu deloc"

E-125 Am ajuns aproape la o jumătate de milă. A spus, "Suntem doar la jumătate de milă acum".

E-126 Am spus, "Aceea este corect," Am spus, "Doar gândeşte-te, în jumătate de milă!" Aruncând jos raţionarea.

E-127 A spus, "Priveşte. Noi putem vedea totul chiar în faţa noastră. Nu este nimic acolo."

E-128 "Dar," am spus, "Dumnezeul Care mi-a dat Cuvântul poate crea unul acolo. Nu raţiona. Doar crede aceasta. Nu da nici o atenţie la raţiune. Aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Doar crede ce a spus El. Aceea este tot."

E-129 Eu stăteam acolo, am privit sus peste dealuri, pretutindeni, doar muşchi galben de caribu; soarele apunea; dealuri, frumos. Puteai vedea orice punct mic oriunde, la o depărtare de trei mile [4,8 km] în sus pe munte, chiar deasupra mea. Şi când m-am întors să privesc, cam două mile înainte de mine, sau o milă şi jumătate, sau două mile [2 sau 3 km], stătea un urs cu blană argintie. Cum a ajuns el acolo, eu nu ştiu. Dar el a fost acolo. Vedeţi?

E-130 Nu raţiona. Crede. Nu contează ce circumstanţe, nu da nici o atenţie la circumstanţe. Crede.
Acum Dumnezeu a spus, "În ziua în care vei mânca din el, în acea zi vei muri."

E-131 Satan a spus, "Lasă-mă să-ţi spun ceva, vezi. Acum, Aceea, aceea este... Oh, da, noi spunem Dumnezeu este adevărat. Desigur. Aceea este corect. Noi credem acel Cuvânt. Oh," Satan a spus, "Eu cred Aceea, adevărat sigur. Dar, ascultă, lasă-mă să¬ţi spun, El nu a vrut cu adevărat să zică Aceea."
El a vrut să zică Aceea. El a vrut să zică exact ceea ce El a spus.

E-132 Satan a spus, "Acum, priveşte, eu îţi spun de ce El a făcut aceasta. El într-adevăr... Tu vezi, tu eşti-tu eşti-tu nu eşti înţeleaptă, încă. Tu nu ai nici o înţelepciune. Vezi? Tu eşti doar ca o oaie, să fie condusă. Tu nu eşti a ta însăţi." Acela este felul în care Dumnezeu te vrea. "Tu niciodată nu ai... Tu nu ai nici un Ph.D., încă. Tu-tu-tu doar nu ai destulă educaţie. Vezi? Dar eu am înţelepciune. Eu îţi voi demonstra aceasta. Acum, priveşte, tu nu şti ce este binele şi răul. Tu şti acolo este un astfel de lucru, dar tu nu şti ce este acesta. Lasă-mă să-ţi arăt cum se face." Aceea este tot ce el a vrut să-i spună acelei femei. Aceea este tot ce el a vrut să facă. "Lasă-mă să-ţi arăt cum se face."
Ea a spus, "Dar noi vom muri."

E-133 El a spus, "Cu siguranţă Dumnezeu nu va face aceea. Dar El ştie că şi tu vei fi înţeleaptă." Vedeţi?

E-134 Punându-şi înţelepciunea lui împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Acolo este înţelepciunea despre care eu vorbesc. Vedeţi? Înţelepciune înpotriva credinţei, contra credinţă. Acolo este prima bătălie. Şi Cuvântul lui Dumnezeu a ţinut ferm şi adevărat. Când ei au luat parte din ce era interzis, ei au murit; şi o fac, de atunci. Vedeţi? Acolo este unde, dovedit chiar acolo, fără nici o umbră de îndoială.

E-135 Acum noi vom parcurge aceasta pentru puţină vreme. Acum, am avut Genesa 3:1, 17, şi acum... sau 1 la 7, mai degrabă, şi acum, acum, unde înţelepciunea are raţionamente. Câţi credeţi aceea acum? Spuneţi "Amin." [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi? Voi spuneţi acum...

E-136 Doctorii spun, "Păi, eu vă voi spune." Acum priviţi, luaţi această femeie micuţă despre care tocmai am dat mărturia. Doctorul spune, ,,Nu este nimic ce tu poţi face. Tu eşti deja terminată. Nu mai sunt speranţe pentru tine. Mergi la institutul de boli mintale. Duceţi-o acolo."

E-137 Ea a spus, "Înainte să mă duc acolo într-una din acele celule, mă voi ucide eu însumi."

E-138 Şi apoi ce? Dumnezeu a venit pe scenă. Şi prin anunţul său, pe undeva într-un ziar departe acolo în Kansas, de la Bloomington, Illinois, ea a auzit. "Credinţa vine prin auzire." Vedeţi? Ei bine, soţul ei îi s-a alăturat. Ei au fost cu adevărat iubiţi, se iubeau unul pe altul.

E-139 Gândiţi-vă. Patru ani, şi patru operaţii importante; cincisprezece, şaisprezece calmante. Aceea este suficient să ucidă un muritor. Vedeţi? Şi toate acele injecţii, de două sau trei ori pe săptămână. Şi eu ştiu că una din ele era Lextron, şi am uitat care era cealaltă. Era ceva pentru starea mintală. Ea primea aceste injecţii, şi, pe lângă aceea, două tablete de somnifere. Şi nici măcar nu putea să doarmă, cu aceea. Suferinţă, bolnavă toată ziua, toată noaptea, an după an. Nimic nu putea fi făcut.
Dar, "Credinţa vine prin auzire." Vedeţi?

E-140 Acum, când ea a ajuns acolo, Dumnezeu a pus-o pe platformă, prima. Vedeţi? Şi în ce... Păi, ce? Când am mers la ea, şi am spus, "Ce mai faci, soră?" "Ce mai faci?" Ea nu a auzit niciodată nimic despre aceasta. Ea nu ştia nimic despre aceasta. Dar am spus, "Tu eşti D-na. Aşa-şi-aşa. Tu vi din Kansas."

E-141 Acum, rapid, aceea a pus-o pe-pe gânduri. "Aşteaptă un minut. Eu tocmai l-am auzit pe el să spună, că, 'Cristos a fost acelaşi ieri, azi, şi în veci. Şi aici noi am dovedit, în Biblie, în această seară, că Cristos a promis să apară în ultimele zile, în Biserica Lui, şi lucrurile pe care ei le-au făcut jos la Sodoma, şi aşa mai departe,' aşa cum a predicat el în continuare," Care este predica mea de deschidere. "Căci, acum, aici văd aceasta întâmplându-se, chiar aici." Vedeţi? "Acum, da."

E-142 "Acum, tu ai fost la câţiva doctori. Tu ai avut patru operaţii."

E-143 "De unde ia el acea informaţie? De unde vine aceea? Acel micuţ, om cap-pleşuv nu ştie aceea. De unde vine aceasta?"
"Şi pe drumul tău până aici, aşa-şi-aşa un lucru."

E-144 "Spune!" Vedeţi? "Acum, aceea este exact despre ce el tocmai a terminat de predicat. Acela este Cuvântul."

E-145 Dar, voi ştiţi, Satan a spus, "Tu şti, tu accepţi că, păstorul tău..." Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Vedeţi? Aruncaţi la o parte raţionamentele. Vedeţi? "Dar doctorul tău a spus că tu trebuie să mergi la institutul de boli mintale." Aruncă la o parte raţionamentele.

E-146 "Eu aştept să văd ce îmi va spune Dumnezeu despre aceasta." Vedeţi? Atunci Dumnezeu... Eu nu am ştiut ce să spun. Atunci Duhul l-a preluat şi l-a suflat afară.

E-147 Ea a crezut aceasta. Ea niciodată nu a raţionat, "An după an, după an, căderi nervoase, mintea dusă, operaţii şi de toate, toate aceste lucruri; păi, este nerezonabil, să gândesc că aş putea fi vindecată aici, într-o secundă." Dar ea nu s-a gândit la raţionamente. Ea doar a crezut. Credinţa a făcut-o, şi ea a fost vindecată, în acea clipă.

E-148 Dacă doriţi să-i scrieţi ei, păi, Billy vă poate da adresa ei. În regulă, acum. Acum, ere-...

E-149 Înţelepciunea va raţiona. Acum... Dar credinţa nu are nici un raţionament. Aceasta nu face nimic decât ţine cu Cuvântul. Aceasta ţine promisiunea.

E-150 Acum să citim puţin. Să întoarcem la Romani, al 4-lea capitol, şi să citim doar puţin. Şi aceasta este până ajungem cu adevărat presaţi de timp, noi doar vom citi aceste Scripturi, Romani, al 4-lea capitol. Pentru că, mie chiar îmi place să citesc Cuvântul. Aceasta vă face bine să-să Îl citiţi. Romani, al 4-lea capitol, şi să începem cu versetul al 17-lea. Ascultaţi.

E-151 Pavel, scriind cronica despre viaţa lui Abraham, voi ştiţi, acolo nu este nimic spus despre Abraham fugind jos în Gherar, şi nimic în cronică, voi ştiţi. Este doar, "Abraham a crezut pe Dumnezeu," Pavel, acel mare apostol, scriind o cronică despre Abraham.

E-152 Al 17-lea verset, "După cum este scris..." Îmi place aceea: Pavel, stând cu Cuvântul.
(După cum este scris, Eu te-am făcut să fi un tată al multor neamuri,) ...

E-153 "Eu am." Abraham a fost în vârstă de şaptezeci şi cinci de ani. A trăit cu soţia lui de când ea a fost o... ei amândoi au fost tineri. Aceasta era jumătate sora lui. Fără copii; el a fost steril şi ea a fost stearpă. Dar Dumnezeu l-a întâlnit şi a spus, "Eu am," timpul trecut, înainte de întemeierea lumii, desigur, "te-am făcut un tată al multor naţiuni." Nu a multor copii, ci multor naţiuni. Doar gândiţi-vă la aceasta.
... înaintea lui în care a crezut, Dumnezeu, chiar Dumnezeu, care învie morţii, şi care cheamă acele lucruri care nu sunt ca şi cum ar fi.

E-154 Nu raţionaţi, deloc. Ascultaţi.
... cheamă acele lucruri care nu erau ca şi cum ar fi. Care împotriva nădejdii...

E-155 Vai! "Nici măcar o nădejde." Ce dacă el ar fi raţionat? "Nici măcar o nădejde."
Care împotriva oricărei nădejdi a crezut în nădejde, ca el să poată deveni tatăl multor neamuri; conform cu ceea ce s-a vorbit, Aşa va fi sămânţa ta.

E-156 Nu contează ce alt lucru este spus. "Dumnezeu a spus astfel, şi aceea o stabileşte." Oh, dacă Eva ar fi stat numai cu aceea! Vedeţi? Dar ea s-a oprit, să raţioneze, să obţină ceva înţelepciune. Abraham nu a vrut nici o înţelepciune. El doar a vrut Cuvântul. "Dumnezeu a spus aşa, şi aceea o încheie."

E-157 Voi ştiţi, eu am predicat despre aceasta, de multe ori. A mers şi a cumpărat toate scutecele şi prinzătoarele, şi de toate, s¬a pregătit pentru copil, şi Sarah a făcut botoceii. Şi a trecut an după an. "Binecuvântat să fie Dumnezeu, noi îl vom avea, oricum. Aceea este corect."

E-158 "Păi, ea," doctorul ar spune, "ei bine, ea nu îl poate avea. Voi nu îl puteţi avea."
"Şi să nu îmi spuneţi.Noi îl vom avea, oricum. Asta este tot."

E-159 "Împotriva nădejdii, totuşi a crezut în nădejde." Toate speranţele duse, totuşi el a crezut în aceasta când nădejdea a fost moartă, pentru el. Nădejdea a fost moartă pentru orice cercetare ştiinţifică, fiecare resursă a înţelepciunii. Nădejdea a fost dusă, dar el încă a crezut în aceasta. Ce a fost aceasta? Credinţa în aceasta; credinţă în nădejde când nădejdea nu era acolo. Hum! Mi-ar place să zăbovesc pe aceea pentru o vreme. Credinţa în nădejde când acolo nu era nădejde, totuşi el încă a crezut în nădejde. Vedeţi? Pentru că, el a spus, "El mi-a spus, 'Aşa va fi sămânţa ta."'

E-160 Acum, al 19-lea verset. "Şi ne fiind slab în 'înţelepciune, cunoştinţă, a avut diploma lui'"? [Adunarea spune, 'Nu." – Ed.] Nu.
... ne fiind slab în credinţă, (ha, iată-vă), el nu s-a uitat la trupul său care era acum mort, ...

E-161 Nădejdea era dusă. Trupul lui era mort. Ascultaţi, următorul.
... când el era în vârstă de aproape o sută de ani, nici... la starea moartă a pântecelui lui Sarah.

E-162 Nădejdea era moartă. Trupul lui era mort. Pântecele lui Sarah era mort. Ce a făcut el? Următorul verset, "El nu s-a clătinat." Oh, vai!
El nu s-a clătinat la făgăduinţa lui Dumnezeu prin necredinţă, înţelepciune; ci a fost tare în credinţă, dând slavă lui Dumnezeu;

E-163 Oh, vai! Ce?
Şi fiind deplin încredinţat că, ce El a făgăduit, El a fost în stare să şi împlinească.

E-164 Hum! Nu contează cum, nu este nici un raţionament la aceasta, deloc. El doar ia Cuvântul şi se ţine de EL Acum, dacă acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, Îl credeţi voi? [Adunarea spune, "Amin" – Ed.] Atunci de ce să ne îndoim de vreun Cuvânt din El, vreo promisiune din El? ["Amin."] Cum puteţi voi spune că Aceea face parte, şi Acesta nu este bun; şi Acesta este aceea, alegeţi ce vreţi voi? Nu o puteţi face. El ori este tot bun sau nu este bun nimic din EL Corect. Astfel, de îndată ce vedeţi că Acesta este Adevărul, ţineţi-vă de El. Nu Îl lăsaţi să vă scape, nu contează care sunt circumstanţele, cum încearcă ei să raţioneze. "Păi, tu nu poţi." Să nu, să nu faci aceea, deloc. Stai exact cu Acesta. Dumnezeu a promis-o.

E-165 Dacă eu acum îmi voi lua poziţia mea pentru Cristos, şi El îmi dă Duhul Sfânt, Duhul Său va purta mărturie despre Viaţa Lui în mine. Apoi când eu ajung să mor, Satan încearcă, să spună, "Acum, tu vezi, tu nu ai aparţinut la o organizaţie." Stai drept cu Cuvântul. "Tu nu ai făcut aceasta. Tu nu ai făcut aceea." Nu contează ce, aceea, Satan nu are nici un raţionament despre Acesta. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Staţi cu Cuvântul. Vedeţi? Acesta îndepărtează toate raţionamentele. Vedeţi? Voi nu aveţi nici un raţionament; doar ţineţi-vă de Cuvânt. Vedeţi?

E-166 Acum, credinţa pur şi simplu se încrede în Cuvântul Lui. Vedeţi? Aceea este ce a vrut El ca ei să facă. Aceea-aceea, acum, voi înţelegeţi trecutul acum. Aceea este exact ce a vrut Dumnezeu ca să facă rasa umană: să se încreadă în fiecare Cuvânt pe care El l-a spus.

E-167 Şi Eva s-a încrezut într-o bună parte din Acesta. Dar ea a acceptat un lucru mic, "Păi, dacă eu devin plină de înţelepciune, poate-poate a fost în acel fel. Poate se presupune să fie în acest fel." Vedeţi? Atunci chiar acolo este unde ea a pierdut controlul ei. Acolo este unde ea a început să se scufunde, chiar acolo. Acolo este unde întreaga rasă umană a mers chiar în jos la mormânt, chiar de acolo, pentru că ea a pus la îndoială un Cuvânt.

E-168 Unii dintre ei spun, "Păi, cred Aceasta este adevărat. Eu cred că Aceea este adevărat. Eu cred că Dumnezeu poate salva, dar nu cred că El vindecă. Eu cred că Duhul Sfânt, desigur, a căzut în Ziua Cinzecimii, dar nu este nici un loc unde există ceva care spune că Duhul Sfânt a căzut, după Cinzecime."

E-169 Oh, frate! Acela este felul în care ei o spun; se numesc pe ei bisericile lui Cristos. Vedeţi? "Având o formă de evlavie, dar tăgăduind Cuvântul acesteia." Ha! Aha! Asta este. Vedeţi?

E-170 Voi trebuie să credeţi. Nu raţionaţi. Credeţi. Nu încercaţi să aveţi înţelepciune. Doar credeţi Cuvântul.

E-171 Înţelepciunea încearcă să raţioneze şi să prezinte o cale mai bună. Acum, aceea este exact ce Satan i-a spus Evei. "Acum, tu nu vei muri. Cu siguranţă tu nu vei muri, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu bun."

E-172 El este un Dumnezeu bun. Şi singurul mod că eu pot să mă încred în El, a fi un Dumnezeu bun, că El va sta cu Cuvântul Lui.

E-173 Cum poţi tu să te aştepţi ca eu să fiu sincer când eu nu sunt sincer? Dacă eu îţi spun un lucru, fac altceva, nu se poate conta pe cuvântul meu. Vedeţi?

E-174 Oricum, ceea ce îl face pe El un Dumnezeu bun, este pentru că El a vorbit Cuvântul, şi noi trebuie să trăim prin acel Cuvânt. "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu, care iese din gura lui Dumnezeu." Atunci, Dumnezeu trebuie să stea cu acel Cuvânt. Aceea este ce Îl face un Dumnezeu bun.

E-175 Acum, dacă El zice, "Ei bine, Eu îi las să le meargă cu aceasta. Eu, Eu îi voi lăsa să facă aceasta. Ei bine, aceea este în regulă. Oh, Eu, Eu voi-Eu mă voi mişca pe aici," păi, El este instabil, vedeţi; El nu este Dumnezeu; El este-El este doar un om obişnuit. Vedeţi? Dar, pentru a fi un Dumnezeu bun, El trebuie să stea cu Cuvântul Lui. Aceea pune fiecare copil... Dacă El îl va lăsa pe acesta să comită adulter, pe acest altul să bea puţin, şi-şi pe acest altul să poată minţi puţin, pe acest altul să poată fura puţin, şi acest altul să poată face-face aceasta, atunci mă face pe mine să mă aliniez perfect, ca să intru?

E-176 El are o cale, şi toţi care merg înăuntru vor intra pe acea poartă. "Strâmta este poarta, şi îngustă este calea. Nici o întinare nu va intra acolo." Acolo în Apocalipsa, a spus, "Afară sunt toţi vrăjitorii, curvarii, şi câinii, şi aşa mai departe." "Ferice de acela care împlineşte toate poruncile Lui, ca el să poată avea drept la Pomul Vieţii." Aceea este corect. Este o singură cale, aceea este a lui Dumnezeu.

E-177 Noi nu o raţionăm, nici o altă cale. Ei bine, biserica Romană spune, "Noi suntem Biserica. Că-că Biblia nici măcar nu meri tă... Păi, păi, Aceasta, tu nu ai putea..." Episcopul Sheen a spus, "Să încerci să trăieşti cu Aceasta, era ca mersul prin ape tulburi." Vedeţi? Vedeţi? Cum veţi face voi aceea? Vedeţi? Atunci, dacă el are dreptate, atunci Biblia este greşită. Biblia este corectă; el este greşit. Acum ce veţi spune voi? Dacă Cuvântul lui Dumnezeu este corect, acesta este fie Episcopul Sheen sau-sau Biblia. Nu numai Episcopul Sheen, dar şi Rev. Aşa-şi-aşa, şi Dr. Aşa-şi-aşa, şi Aşa-şi-aşa. Eu nu aş fi spus numele omului, dacă nu ar fi spus aceasta la radio. Deci, el a spus aceasta afară la radio, astfel eu presupun că pot să-i spun numele. Dr. Aşa-şi-aşa şi Aşa-şi-aşa, a spus aşa-şi-aşa şi aşa-şi-aşa. Acum pe cine veţi crede voi, pe Dumnezeu sau pe ei?

E-178 "Ei bine," spune, "Aceasta nu vrea să spună chiar în Acest fel." Aceasta vrea să spună exact în felul cum este Ea scrisă.

E-179 Ei bine, aceea este prima minciună a diavolului. El i-a spus la Eva, "Aceasta chiar de fapt nu vrea să însemne aceea. Cu siguranţă Dumnezeu este prea bun să facă aceea. Voi nu veţi muri." Dar ei au murit. Şi ei vor muri, de fiecare dată. Trebuie să corespundă cu Cuvântul!

E-180 Înţelepciunea încearcă să ia o-o cale mai bună, calea modernităţii, calea popularităţii, ... o cale mai uşoară, ce se găseşte în jur.

E-181 Chiar acum, luaţi un ins aici, poate Dumnezeu merge să se ocupe de el. Acum, el gândeşte că trebuie să vină sus. El trebuie să o facă pe soţia lui să vină drept la linie. El trebuie să renunţe la partidele lui de cărţi. El trebuie să renunţe să meargă la dansuri. Soţia lui trebuie să-şi lase părul să crească. Ea trebuie să renunţe să poarte machiaj. El trebuie să renunţe la fumat, băut. El trebuie să iasă din acea mare societate în care se află. Trebuie să se smerească la altar. Trebuie să suporte şi să fie numit un fanatic, holy-roller, Beelzebul, orice poate fi numit. "Eu voi fi religios, dar voi merge jos aici, mă alătur acestei biserici jos aici. Voi sunteţi prea înguşti." Iată-vă. Vedeţi? Acolo este un raţionament, raţiune.

E-182 Acum noi ajungem la un punct important, în câteva minute, despre aceea. Vedeţi? Cum vei şti tu care este corect şi greşit, atunci? Vedeţi?

E-183 Acum, încearcă să facă Cuvântul să spună ceva, cunoştinţa o face. Cunoştinţa, înţelepciunea, încearcă să-să raţioneze. Înţelepciunea găseşte o cale mai bună. Nu există o altă cale decât calea lui Dumnezeu. Înţelepciunea încearcă să arate, spune, "Oh, bine, acum, tu şti, noi nu am putut face aceea în acest timp." Noi trebuie să o facem, oricum. Vedeţi? Încearcă să găsească o cale mai uşoară. Încearcă să facă Biblia să spună lucruri pe care Aceasta nu le spune.
Acum voi spuneţi, "Oh, Frate Branham, acum tu eşti..."

E-184 Aşteptaţi doar un moment.Noi vom merge înapoi la sămânţă din nou. Ce a fost aceea ce a încercat diavolul să facă cu înţelepciunea? Să facă Cuvântul lui Dumnezeu să spună ceva ce Acesta nu a spus. Aşa este. El a încercat să facă Cuvântul Lui Dumnezeu să spună ceva ce Acesta nu a spus. Astfel acela este modul în care vine astăzi, când ei încearcă să facă Cuvântul lui Dumnezeu să spună ceva ce Acesta nu spune.

E-185 Ei bine, ei spun, "Ei bine, am să-ţi spun, Frate Branham, tu nu ai interpretarea corectă."

E-186 Biblia a spus, că, "Profeţia nu este de interpretare personală." De ce? De ce nu este aceasta de interpretare pesonală? De ce? "Cuvântul Domnului a venit la profeţi." Aceasta este interpretată de profet. Nu se poate interpreta, personal. Profeţii au interpretat-o deja pentru voi. Iat-o acolo, scrisă chiar Acolo. Acela este felul în care trebuie să fie.

E-187 Dumnezeu trebuie să aibă ceva lucru fundamental prin care toţi oamenii trebuie să fie judecaţi.

E-188 Dacă este de către o biserică, care este corectă? Cam nouă sute din ele, nouă sute de organizaţii diferite. [Fratele Branham tuşeşte – Ed.] Scuzaţi-mă. Care din ele este corectă? Cum ştiţi că veţi merge înăuntru? Ce-i dacă tu eşti un Metodist, şi Baptistul este corect? Ce-i dacă tu eşti un Penticostal, Prezbiterienii sunt corecţi? Ce-i dacă tu eşti un Catolic, şi Luteranii sunt corecţi? Ce¬i dacă tu eşti un Luteran, şi Catolicii sunt corecţi? Vedeţi?

E-189 Trebuie să fie o temelie pe undeva. Astfel dacă Cuvântul...

E-190 "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu." Vedeţi? Cuvântul era în Dumnezeu. Acesta era Dumnezeu. Acesta erau gândurile Lui care au fost cu El, întotdeauna Acolo. Gândurile lui Dumnezeu sunt tot aşa de Eterne cum este Dumnezeu. Amin. Aceea nu este lapte degresat, frate. Vedeţi? Aici vine aceasta. "Gândurile lui Dumnezeu erau Cuvântul Său, la început," aceea este, "în Eternitate," acum, când "începutul" întâi a început, timpul. "La început era Cuvântul, gândurile lui Dumnezeu, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu." Vedeţi? Gândurile Lui sunt ce era El.

E-191 Aceea eşti tu, de asemenea. Care sunt gândurile tale este ce eşti tu. Indiferent de ce încercaţi voi să trăiţi, prin altceva, gândurile voastre sunt ceea ce sunteţi voi. Tu ai putea merge înainte, acţionezi ca un ins plăcut, dar în inima ta tu eşti o adulteră şi orice este. Aceea este ce eşti tu, gândurile tale.

E-192 Şi gândurile lui Dumnezeu erau Cuvântul Său care a fost cu El şi în El, şi Acesta era Dumnezeu. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi acel Cuvânt s-a fost făcut trup." Gândurile lui Dumnezeu au fost exprimate într-un trup uman. "S-a făcut trup, şi a locuit printre noi." Iată-vă.

E-193 Acum, dacă voi aveţi Viaţă Eternă astăzi, voi sunteţi în Dumnezeu. Prin Fiinţa lui Dumnezeu în voi, voi sunteţi gândul exprimat al lui Dumnezeu. Iuh! Atunci, să nu ascultaţi la nici un raţionament, ca nu cumva să vă fie luată coroana, şi dată altcuiva. Nu lua ceva raţionamente, deloc. Doar crede că ce Dumnezeu a spus este Adevărul, şi stai cu Acesta.

E-194 Raţionamentele, prin înţelepciune, încearcă să facă Cuvântul să zică ceva ce El nu spune.
Acum voi spuneţi, "Este aceea adevărat, Frate Branham?"

E-195 Ei bine, să mergem doar înapoi la Genesa şi să aflăm. Să mergem la Genesa, capitolul al 3-lea din Genesa, şi noi vom citi al-al-al 4-lea verset, să vedem dacă-dacă înţelepciunea încearcă să facă Cuvântul să spună ceva ce El nu spune. Al 3-lea capitol din Genesa, al 4-lea verset.
Atunci şarpele a zis femeii, Hotărât că nu veţi muri:

E-196 Vedeţi, ce-i prezintă acesta? Ce este aceasta? Încercând să facă Cuvântul să spună ceva ce El nu spune. Vedeţi?
Dumnezeu a spus, "Voi veţi muri."

E-197 Înţelepciune, cum Satan îi prezenta ei, a spus, "Tu hotărât că nu vei muri." Vedeţi? Încearcă să facă Cuvântul să spună ceva, ca, "Aceasta nu este aşa."

E-198 Aceea este ce este înţelepciunea astăzi. Oh, frate, cum ar trebui să zăbovim pe aceea! Seminare, şcoli de teologie, acela este tocmai cuibul lor. Aceea este baza lor, este încercarea de a face Cuvântul lui Dumnezeu să spună ceva ce Acesta nu spune.

E-199 Eu provoc pe oricine să îmi arate Crezul Apostolilor în Biblie. Eu provoc pe oricine să îmi arate "împărtăşirea sfinţilor" în Biblie. Ambele Protestantă, Catolică cred aceasta. Eu vă provoc să îmi arătaţi oricare din acele lucruri, în Biblie. Vedeţi? Este baza înţelepciunii încercând să raţioneze.

E-200 "Lupta noastră nu este carnală, ci puternică, să arunce la o parte toate raţionamentele, vedeţi, să surpe întăriturile lui Satan." Acea creatură măreaţă, împodobită, frumoasă! Nu este un şmecher ungător; nu, nu, aceea este pe interior. Dar, pe dinafară, păcatul este de două ori mai frumos. Voi ştiţi, păcatul este frumos.

E-201 Câţi bărbaţi de aici, şi femei, sunt peste vârsta de cinzeci de ani? Ridicaţi-vă mâinile. Eu nu am... eu nu ar trebui să întreb femeile. Dar eu... Noi toţi admitem adevărul. Eu vreau să vă pun o întrebare. Vedeţi voi că astăzi femeile sunt de două ori mai frumoase, aproape, de cum erau ele, în general, în medie la nivel mondial? Dacă aceea este aşa, ridicaţi-vă mâna sus. Sigur. Ele sunt de două ori mai drăguţe de cum erau ele.

E-202 Luaţi ceva poze vechi. Uitaţi-vă la bunica, fustele ei lungi; părul împletit atârnând în jos pe spatele ei. Ea nu era aşa de atractivă la ce să te uiţi.

E-203 Uitaţi-vă la una modernă astăzi. Rochiţă aderentă, că, fiecare formă, ea nu se poate mişca fără să păcătuiască. Umblând, unduindu-se în jos pe stradă, cu tot machiajul şi cosmeticele ce un Max Factor le poate pune pe ea, aproape. Aranjându-şi părul ca ceva fetiţă. Purtând o fustiţă doar sus, cam, deasupra genunchilor ei, dacă ea are pe ea vreuna, câtuşi de puţin. Dar, tu te uiţi la ea, ea e drăguţă. Satan ştie cum să o facă. El este autorul frumuseţii, acel tip de frumuseţe ce rezultă în păcat.

E-204 Pământul, în sine, este un pântec. Unde a pus Dumnezeu seminţele Lui? Unde sunt seminţele puse? Într-un pântec. Dumnezeu a pus seminţe. Şi ce face omul? Ca diavolii, într-un pântec, el va face un copil deformat dacă el poate. Aceea este ce diavolii au făcut pe pământ, hibridând, făcând creaturi, ce nu sunt aşa. Mai bine las deoparte aceea; eu nu voi ajunge la restul din aceasta aici, din ce am scris aici. Voi ştiţi ce vreau eu să spun. Acela este motivul că există o creaţie deformată gata să fie aruncată. Dumnezeu a încheiat cu aceasta. Lumea este toată afară din ordine. Totul este greşit. Râurile sunt poluate. Aerul este poluat. Murdărie! Duhoare!

E-205 Un Indian bătrân, nu cu mult în urmă, a spus, "Om Alb, eu nu vreau să mai trăiesc. Am renunţat să mai lupt." A spus, "Unde sunt copilaşii mei? Sunt ei morţi de foame? Unde este soţia mea?" A spus, "Înainte ca să veniţi voi aici cu femeile şi whiskey-ul vostru, şi păcat, noi am trăit în pace. Sunt pământurile noastre. Dumnezeu ni le-a dat nouă, dar voi le luaţi de la noi. Voi veţi plăti pentru aceasta, într-o zi."

E-206 Priviţi la aceasta, astăzi. Acele mari, deşerturi şi munţi frumoşi presăraţi de duhoare, păcat, sticle de whiskey, doze de bere. Fiecare loc este plin de taverne şi prostii. Reno, Nevada, acel deşert mare acolo, nu este altceva decât o prostituţie. Marile oraşe sunt, până chiar şi aerul şi atmosfera este contaminată. Unde o dată au crescut munţii frumoşi, acum sunt distruşi cu tot felul de orice altceva. Unde au crescut copacii, ei sunt tăiaţi jos. Unde deşerturile, apele curgeau libere, este contaminat. Lumea întreagă va avea o-o azvârlire. Pământul va continua să producă copilul lui de la sămânţă. Fiind pervertită, prin diavolii care o sfâşie, prelucrând-o, sigur, aceasta este-este creaţiune pervertită. Dumnezeu o va lepăda şi va începe din nou. Aceea este corect.

E-207 De la ce a venit aceasta? O persoană crezând un mic... necrezând o fază mică din Cuvântul lui Dumnezeu.

E-208 Întregul pământ geme. Biblia spune, că, "Chiar natura însăşi geme după acea zi de uşurare, aşteptând după manifestarea fiilor lui Dumnezeu." Copacii se străduiesc, în zadar. Florile încearcă să lumineze calea pentru... Dar, ele gem şi plâng, şi ştiu că ceva este în neregulă. Pervertit! Pântecul nu poate produce aceea perfect, pentru că este pervertit. Pământul duhneşte. Este scăldat cu sânge inocent. El este... El este ca un...

E-209 Aş putea spune ceva, ar putea fi prea direct. Este-este¬este duhoare. Dumnezeu a spus, "Acesta duhneşte," înaintea Lui, aşa murdar. Intră într-o toaletă, pisoarele, şi doar duhnesc, contaminate. Aceea este exact cum miroase lumea, de asemenea, cum simte Dumnezeu mirosul acesteia. Murdărie, întregul lucru este murdar.

E-210 Dumnezeu o va sfărâma în bucăţi. "Eu voi crea ceruri şi pământ nou," El a spus. Da, domnule.

E-211 Ce este aceasta? Pântecele ei nu a produs un Mileniu. Ea a produs un lucru pervertit. De ce? Încercând să fie înţelepciune.

E-212 Nu am nimic împotrivă la Florida. Eu nu vreau să spun aceasta împotriva voastră oameni din Florida. Dar când am traversat şi am mers în Florida pentru prima dată, şi m-am întors la frontiera cu Georgia acolo, am stat chiar acolo şi am spus, "Ca cetăţean American, îmi dau înapoi partea mea din aceasta la Seminoles unde aparţine." Păi, ei se îngrijesc mai bine de curţile lor de cât o fac eu cu părul meu, totul este tuns la margini. Palmierii au lumini de jur împrejur. Iahturi mari luxoase şi lucruri, încercând să aducă Mileniul fără pocăinţă. Pentru mine, aceasta este o grămadă de nimic.

E-213 De un milion de ori mai mult, m-aş căţăra mai degrabă în British Columbia, în vârful dealului, şi să mă uit peste munţii pe care i-a creat Dumnezeu, şi mâinile omului nu i-au atins niciodată. Cu certitudine.

E-214 Să merg în aceste oraşe, casele mari, aceea, aceea nu mă atrage. Eu urăsc acel fel de lucruri. Vedeţi?

E-215 Dar eu ştiu că într-o zi, într-o zi, acesta va fi schimbat. Ea va lepăda copilul ei bolnav. Pământul, va fi schimbat, într-o zi. Bine.

E-216 Credinţa crede că aceasta este scris, şi spune, "Cuvântul nu are defecte."

E-217 Aţi auzit vreodată slujitorii să spună, "Ei bine, eu vă spun, Versiunea King James, sau această Versiune Revizuită, sau aceasta aici, este doar-este doar puţin diferit. De fapt, aceasta nu a vrut să însemne chiar Aceea"? Aţi auzit voi aceea? [Adunarea spune, "Da." – Ed.] Oh, vai! Lumea este contaminată cu aceasta. Vedeţi? Dar Credinţa nu crede aceea.

E-218 Credinţa crede, un Dumnezeu care mă poate face pe mine, poate ţine acea Carte în ordinea după care eu să trăiesc. Dacă Dumnezeul Care m-a făcut pe mine urmează să mă judece, nu poate ţine Cartea Lui în ordine, atunci El este un Dumnezeu foarte slab. Iată-vă. Eu cred că fiecare Cuvânt din Aceasta este Adevărul. Da, domnule. Ce face aceasta, pentru a crede aceea? Îi dă credinţei un loc perfect de odihnă în Aceasta. Vedeţi? Voi nu puteţi să vă îndoiţi, că acel Cuvânt este amestecat, în vreun fel. Voi trebuie să Îl credeţi chiar în felul în care este El.

E-219 Dacă voi încercaţi să folosiţi înţelepciune, să spuneţi, "Acum uite aici. Nu este raţional că Dumnezeu a spus că va face un lucru ca acesta." Dar Dumnezeu a făcut-o. Vedeţi? Aşa este. Acum, dacă voi spuneţi, "Bine, acum, dacă Dumnezeu a făcut aceasta, dacă El a luat viaţa unui om pentru că el nu era un Levit, şi şi-a pus mâna pe Chivot când Acesta era gata să cadă." Nu contează cât de mult a fost el, El i-a luat viaţa pentru aceasta.

E-220 Dumnezeu a spus, "Doar Leviţii, singuri, Îl vor atinge." El l-a luat. Aceea este ce l-a agitat pe David, voi ştiţi. Vedeţi? Un Levit, nu era nimic doar un Levit trebuia să atingă acel Chivot. Şi aici era Chivotul, venind drept înapoi pentru o trezire, şi unul din afara aceluia a încercat să mânuiască Cuvântul.

E-221 Aceea merge să arate că numai unşii lui Dumnezeu sunt să atingă acel Cuvânt. Aceste crezuri şi denominaţiuni nu este treaba lor să se amestece cu Acesta. Doar Duhul Sfânt are dreptul la acel Cuvânt, şi este moarte pentru oricare altul să Îl atingă. Sau, să nu creadă ceva din El, sau să înveţe aceasta, "La acela îi va fi luată, partea lui, afară din Cartea Vieţii." Nu vă puneţi mâinile pe El. Staţi departe de El. Ascultaţi. Credeţi doar ce spune Acesta. Nu luaţi cuvântul de la nimeni altul. Luaţi ce spune Acesta. Staţi drept cu Cuvântul. Este moarte să-i faceţi orice altceva la Acesta. Acum, pentru că aceasta...

E-222 Ce face credinţa? Ea Îl crede exact în felul în care este El. Acela este felul cum Dumnezeu L-a păstrat în jos de-a lungul epocii, şi iată-Laici. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru mine. Dumnezeu onorează aceea. Acesta dă o credinţă perfectă în caracterul Lui adevărat.

E-223 Cum ai putea tu vreodată să iei în căsătorie o femeie dacă acea fată tânără a-a-a umblat afară şi a făcut de toate, şi a trăit în prostituţie şi toate celelalte? Şi-şi, încă, tu ai mers şi ai luat-o dintr-o casă de prostituţie. Vine afară, şi ea a fost... Ea spune, "Ei bine, eu voi-eu voi încerca să fiu o-o fată mai bună." Tu nu poţi avea încredere în acea femeie. Vedeţi? Voi nu o puteţi face. Cum poate o femeie să aibă încredere într-un bărbat care a făcut acelaşi lucru? Voi doar nu vă puteţi clădi încrederea voastră acolo. Nu este nimic pe ce să clădeşti. Vedeţi? Voi nu o puteţi face.

E-224 Cum ai putea să mergi aici afară şi să spui, "Aici este o barcă care are o mulţime de găuri în ea, şi eu voi pune în ea nişte saci de iarbă. Cumva, poate, ea va-ea va rezista valul, ca să traversez râul"? Şi eu nu aş vrea să risc pe aceasta, când aici stă una bine construită. Desigur.

E-225 De ce să luăm noi ceva teologie făcută de om toată cu găuri în ea? Este dovedit că este greşită. Vedeţi? Când, aici este una stând aici, care este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu, care a rezistat valul, prin fiecare furtună grea şi viscol. Aceasta s-a menţinut tot atât de adevărat cât ar putea fi. Întotdeauna o va face. În regulă.

E-226 "Cerurile şi pământul vor trece," a spus Isus "dar Cuvântul Meu nu va trece." De ce? Ele sunt Eterne. Ele au fost la început. El doar vine aici ca să exprime Cuvântul lui Dumnezeu. El a fost exprimarea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a exprimat pe Sine prin Fiul Său.

E-227 Toate acestea au început în Genesa, capitolul sămânţă, şi a fost întotdeauna de atunci. Întotdeauna de atunci, a fost pe scenă, a fost acelaşi lucru, o luptă între înţelepciune şi credinţă, întotdeauna luptă. Astfel, înţelepciunea este de la diavolul şi pentru copiii lui.

E-228 Aţi observat vreodată? Voi toţi aţi văzut oi. Voi toţi aţi văzut capre. Dar, voi ştiţi, behăitul lor la amândouă este atât de asemănător, este nevoie de un păstor adevărat să facă diferenţa. Voi puneţi o capră bătrână acolo, lăsaţi-o să behăie, behăie. Apoi vă duceţi aici şi puneţi o oaie acolo, şi lăsaţi-o să behăie. Ascultaţi la aceasta. Ele sună exact la fel. Dar un păstor adevărat poate prinde acea voce.

E-229 Isus a spus, "Oile Mele cunosc Glasul Meu." Vedeţi? Ei pot spune dacă este o capră. Ei bine, El este o oaie, El însuşi. Aha. El nu este... "Oile Mele cunosc Glasul Meu. Ele nu se vor duce după străini." Ce este Glasul Lui? Iată-l aici, Cuvântul. Vedeţi? "Oile Mele cunosc Glasul Meu." Vedeţi?

E-230 Ele nu vor lăsa pe nimeni să spună, "Oh, acum, aici. Eu vorbesc, Glasul lui Dumnezeu, de asemenea. Aceasta spune aceasta acolo." Dar este, vedeţi, Satan. Noi vom ajunge la aceea doar peste puţin, răcim aceea pentru voi. Vedeţi?

E-231 Acum, acum voi vedeţi că sămânţa Cuvânt nu poate creşte în atmosfera, atunci, de cunoştinţă. Aceea-i corect? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi? Îndată ce înţelepciunea se amestecă cu credinţa, aceasta moare chiar acolo.

E-232 Eva a venit şi a spus, "Domnul Dumnezeu a spus: 'În ziua în care noi mâncăm din acesta, în acea zi noi vom muri."' Apoi ea s-a oprit să vadă ce va zice el.

E-233 El a spus, "Dar, ascultă, draga mea, tu lucruşor drăgălaş. Vezi? Desigur Dumnezeu v-a făcut pentru un scop. Voi ştiţi că aceea este aşa. Vezi, tu eşti o femeie, tu ai fost făcută pentru acest scop. Acela-i motivul. Tu nu o şti acum, dar tu ai fost făcută pentru acest scop. Oh, tu eşti un lucruşor drăgălaş, dragă. Aha.
Priveşte la acele mâini micuţe delicate. Vezi? Păi, tu cu siguranţă vrei. Cu siguranţă."
"Dar El a spus, dacă noi-dacă noi am face, noi am 'muri."'

E-234 El a spus, "Dar, oh, tu crezi că un Tată bun, iubitor, Dumnezeu, ar face un lucru ca acela?" Ce a făcut ea? A ascultat la raţiune, a luat înţelepciunea lui. A spus, "Este un pom, plăcut. Unul care poate să fie dorit." Şi ea a căzut pentru acesta. Asta¬i exact. Şi când ea a făcut, ce s-a întâmplat? Cum s-ar întâmpla la orice femeie. În momentul în care tu cazi pentru aceasta, se termină chiar acolo. Aşa este.

E-235 Acum, vedeţi voi, sămânţa ce o păstra ea, şi în cele din urmă ea ar fi devenit o mamă, prin voia lui Dumnezeu, printr-un Cuvânt vorbit. Ea ar fi devenit o mamă în cele din urmă. Dar, ea nu a putut aştepta, s-a băgat în aceea.

E-236 Acum, vedeţi, atunci, în momentul în care ea a făcut aceea, a acceptat înţelepciunea cu Cuvântul, şi înţelepciunea a fost contrară cu Cuvântul... Voi înţelegeţi, spuneţi, "Amin." [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi? Dacă înţelepciunea este cu Cuvântul, şi dovedeşte să fie cu Cuvântul, şi Cuvântul se produce pe Sine prin acelaşi lucru, atunci acesta este Cuvântul. Dar dacă înţelepciunea este împotriva Cuvântului, şi nu cu Cuvântul, ci încearcă să găsească ceva să adauge la Acesta sau să scoată de la Acesta, este de la diavolul.[ "Amin."]

E-237 Şi seminţele Duhului Sfânt din Biblie nu pot creşte în atmosfera înţelepciunii. Aceea ucide fiecare seminar din ţară. Aceea bate găurile chiar afară printre ei, îi străpunge, şi judecata se revarsă înăuntru. Aceea este corect. Cu certitudine o face, vedeţi, pentru că Cuvântul nu poate creşte cu înţelepciunea, înţelepciunea lumească. Nu o va face.

E-238 Eva trebuia să creadă Cuvântul aşa cum Acesta i-a fost dat ei. Corect? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ea nu trebuia să asculte la ce altcineva spune ceva despre Acesta; doar în felul în care El i-a fost dat ei, acela era felul în care ea ar fi trebuit să-L creadă. Nu ar fi fost niciodată o moarte, dacă ea credea Aceea. Aceea este corect.

E-239 Şi un bărbat sau o femeie care va lua Cuvântul lui Dumnezeu chiar în felul în care El ne este dat, să-L ţină în felul în care Dumnezeu L-a spus, Acesta este Viaţă. Dar să-l amesteci cu ceva înţelepciune de la ceva organizaţie, tu mori chiar acolo, tocmai cum s-a întâmplat prima dată. Aceea este Sămânţa. Acela este felul, acela este felul în care a acţionat El prima dată, acela este felul în care El va acţiona de fiecare dată. Întotdeauna a făcut¬o. Cu permisiunea lui Dumnezeu, vom dovedi aceea prin Biblie, în această dimineaţă. Acela este singurul fel ca acesta să poată să crească, este să se separe pe Sine de toate raţionamentele, sau orice altceva, şi doar să creadă Cuvântul.
Eva ar fi trebuit să-Lia exact în felul în care Dumnezeu ni L-a dat.

E-240 Şi eu am exprimat şi v-am spus că eu cred că Dumnezeu a păstrat şi a menţinut această Biblie, şi acela este felul în care Dumnezeu mi-a dat-o Aceasta mie aici. Eu nu vreau nici o altă înţelepciune. Eu vreau doar felul în care Dumnezeu a spus-o Aici.

E-241 Acum, eu sper că nu vă rănesc. Dar dacă Biblia a spus că eu trebuie să mă "pocăiesc," Aceasta înseamnă a se pocăi; nu a face penitenţă, ci a se pocăi.

E-242 Biblia a spus ca eu să fiu botezat, Numele de "Isus Cristos," Ea nu a vrut să spună altceva. Nu a vrut să spună "Tată, Fiu, Duh Sfânt." A spus Aceea.

E-243 "Bine," voi spuneţi, "Matei 28:19 a spus, 'Botezaţi-i în Numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh."' Aceea este exact ce a fost.

E-244 Acum, dacă aceea nu este corect, dacă ei nu au avut lucrul corect, atunci credinţa care a avut-o Petru, să boteze în Numele lui Isus Cristos, şi tot restul Bibliei, atunci ei au avut o-o descoperire falsă ce Dumnezeu a binecuvântat-o. Aceea îl aduce pe El drept înapoi: El ar fi trebuit s-o binecuvânteze pe Eva la început, atunci.

E-245 Numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," acelea sunt trei titluri. Există un singur Nume. Voi nu puteţi fi botezaţi în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt până nu sunteţi botezaţi în Numele lui "Isus Cristos," pentru că acela este Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt. Şi întreaga Biblie este scrisă în acel fel. Fiecare persoană în Biblie, care a fost vreodată botezată, a fost botezată în Numele lui "Isus Cristos." Nimeni în Scriptură, nu i-a botezat vreodată în titlurile de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Şi fiecare care a fost botezat în Numele lui-lui "Domnului Isus Cristos" a fost botezat în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt.

E-246 Fiecare a fost botezat, titlurile de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," este botezat în nici un nume deloc; un titlu, ca ministru, reverend, doctor, sau orice altceva; tată, fiu, şi om, soţie. Titluri!
A spus, "Nu face nici o diferenţă."

E-247 Atunci pune-ţi titlul tău pe un cec, şi nu numele tău, şi vezi unde merge. Aha. Spui, "Eu semnez acest cec în numele de gospodină." Ei bine, aceea are tot atât de mult înţeles cât ar avea să nu crezi Cuvântul lui Dumnezeu când descoperirea este aşezată chiar acolo înaintea voastră. Sigur ar fi aşa. Vedeţi? Sigur. În regulă.

E-248 Acesta trebuie să-L credem în felul în care Dumnezeu L¬a spus. Acesta nu se contrazice pe Sine. Dacă o face, veniţi şi arătaţi-mi. Aha. El nu se contrazice pe Sine, nicidecum. Satan L¬ar putea contrazice pentru voi, dar el nu o poate face la Cuvânt.
Nu. Deci, Cuvântul nu va suporta aceea. Nu, domnule. Acela este lucrul vechi de epoci, şi a fost luată în considerare, dar nu a fost niciodată dovedit încă.

E-249 Să urmărim aceste două surse, sau ce aţi putea numi atmosfere, şi să vedem ce creează ele. Să le urmărim pentru câteva minute. Atmosferă; amândouă aceste surse vor crea o atmosferă.

E-250 Eu vreau să vă întreb ceva. Aţi mers voi vreodată într-o biserică... eu-eu spun aceasta cu respect acum, şi cu... doar ca să arăt ceva; să ferească Dumnezeu. Aţi mers vreodată într¬o biserică unde păstorul este cu adevărat rigid? Adunarea este la fel. Aceea este corect. Vedeţi? Ce este aceasta? Este acea atmosferă care a adus-o. Mergeţi într-un loc unde păstorul spune, "Acum, aşteaptă un minut, nu există un astfel de lucru ca acea absurditate. Eu nu cred într-un astfel de lucru ca vindecare Divină, despre botezul cu Duhul Sfânt." Voi ştiţi, îi veţi vedea pe fiecare, ei, adunarea. Dacă ei nu sunt ...

E-251 Dacă există un vultur înăuntru acolo pe undeva, el va ieşi afară, printre acea grămadă de găini. Aha. Sigur va ieşi. Exact adevărul. El o va părăsi. Da. Da. El sigur o va face. Nu poate suporta aceea. El este un vultur. Este o pasăre construită pentru cer, nu pentru o curte. Da, domnule. Acum, iată-l aici.

E-252 Şi acum noi aflăm, că, acele atmosfere. Şi voi întraţi înăuntru oriunde... acele lucruri, unde credinţa este învăţată într-o biserică, veţi găsi o biserică în acea atmosferă.

E-253 O Dumnezeule! Lăsaţi-lăsaţi-mă să vă arăt aceasta, astfel, voi, dacă voi o puteţi vedea. Vedeţi? Mergeţi... Acela este motivul că oamenii vin în mijlocul sfinţiilor unde ei se roagă, credincioşi. Pavel a spus că el nu a găsit niciunul în cetate, numai Timotei, care a fost ca şi Credinţa preţioasă pe care el a avut-o, voi ştiţi. Restul din ei sunt toţi denominaţionali. Vedeţi? Dar când el a intrat în acea atmosferă, vedeţi, el, tu găseşti lucruri care se petrec, pe care le-a creat atmosfera. Găseşti oameni trăind prin credinţă când intri într-un loc unde se spune, "Vai, păi, Biblia este adevărată. Dumnezeu vindecă." Tu mergi în jurul adunării lor, tu afli, "Păi, eu eram pe moarte cu cancer. Am fost vindecat." "Am fost cândva orb. Eu văd."

E-254 Străinul spune, "Iuh! Vai! Ce, vrei tu să spui... ? Care era treaba cu tine?"

E-255 "Îţi voi arăta în evidenţa mea. Vino acasă cu mine. Vino, mănâncă prânzul cu mine şi eu îţi voi arăta ceva. Am o evidenţă sus acolo. Vecinii mei ştiu că am fost în acest fel de condiţie. Am fost paralizat, ani de zile. S-a făcut rugăciune pentru mine." Vedeţi? Ce este aceasta? Acel-acel Cuvânt în acea biserică, acel grup de credincioşi, a creat acea atmosferă.

E-256 Acum, cum o să crească Cuvântul vreodată, în simplitatea Lui dar totuşi în deplinătatea Lui, într-un loc unde cunoştinţa umbreşte Aceea şi spune, "Aceasta nu poate fi aşa"? Vedeţi? El nu poate. Deci, unde cunoştinţa este predicată de la un seminar, copiii mor.

E-257 Unde credinţa este predicată din Cuvânt, copiii trăiesc. Amin. Aceea este diferenţa, doar Viaţă şi moarte.

E-258 Acelaşi lucru s-a întâmplat în grădina Edenului. Aceea este exact ce li s-a întâmplat lor; două atmosfere acolo. Când Eva a coborât de pe Cea bună, pe cea greşită, ea a murit. Vedeţi? Aceasta o va face, de fiecare dată.

E-259 Astfel, ei nu pot rămâne. Dacă biserica voastră are acel fel de o atmosferă, oh, copile, dacă tu vrei să trăieşti, tu crede Cuvântul.

E-260 Acum, aici va fi puţin înţepător acum. Şi eu nu vreau să o spun în nici un fel dur. Eu doar... Aceasta este învăţătură. Voi trebuie să, când tu loveşti aceste locuri, tu trebuie să împungi şi să arzi, puţin, vedeţi voi.

E-261 Acum aşteptaţi. Întocmai ca marcarea unui viţel. Eu uram să fac aceea, să marchez un viţel; bietul ins micuţ. Noi alergam acolo afară. Şi eu nu ştiu dacă aţi prins vreodată cu frânghie un viţel, sau nu, şi-şi-şi-şi să-i legaţi. Tu îi legi cele patru picioare, vedeţi, treci peste... Şi bietul ins micuţ! Tu alergi jos acolo, iei acest fier roşu de marcaj, îl presezi pe el. Oh, frate, aceasta a arătat oribil. Când tu te ridici, el cu adevărat are o criză de alergare. El doar aleargă şi loveşte, şi urlă şi mugeşte, şi merge mai departe. Dar, eu vă spun, ei au ştiut, de atunci încolo, cui aparţinea el. Aceea este corect. Ei au ştiut la ce-ce păşune a aparţinut el. Nu a mai existat glumă atunci.
Aşa că, să marcăm. Să marcăm. Da, domnule.

E-262 Când ei au spus, voi ştiţi, ... Voi, mulţi dintre voi, aţi citit sau-sau cântat Meditaţia Cowboy-ului, voi vedeţi. Şi cârlanul rătăcit, când ei îl aduc înăuntru, la urmă acolo, la strângerea vitelor; cârlanul rătăcit, ei doar fac supă din el, pentru că el nu are nici un marcaj pe el, deloc. Şi astfel restul din ele merg la păşunile lor. Dar şeful de la strângerea vitelor îşi cunoaşte vitele lui, astfel dacă voi... Marcarea doare.

E-263 Acum priviţi. Satan ar putea dovedi ştiinţific, prin înţelepciunea lui... Acum eu voi juca rolul unui doctor aici, pentru câteva minute. Satan ar putea dovedi ştiinţific, prin înţelepciunea lui, că pământul care el urma să-l dea, pentru rasa umană în care să crească, avea vitamine. Sigur avea. El o putea dovedi ştiinţific. Ei pot dovedi ştiinţific orice vor ei, aproape. Vedeţi? Sigur.

E-264 A avut vitamina P, "plăcere, popularitate." Aceea este în acesta. Aceea este în pământul înţelepciunii lui. Sigur. Sigur. Toată plăcerea lumească, toate spectacolele de cinema, toate dansurile, totul, orice, "Mergi înainte. Este în regulă. Nu va vătăma nimic. Sigur." Vedeţi? Popularitate, "Oh, voi sunteţi cea mai mare biserică care există în oraş." În regulă.

E-265 A avut vitamina C în el, la care el s-a referit ca "bun simţ." "Are raţiune, vezi tu." Da.

E-266 A avut vitamina R în el, care însemna "raţionamente." Da, el putea raţiona. Dar, voi vedeţi, aceea nu va merge.

E-267 A avut vitamina beau, B, în el, care înseamnă "beauty" [frumuseţe – Trans.]. Satan este frumos. Păcatul este frumos. Şi pe măsură ce păcatul ajunge mai mult şi mai mult, tot mai frumos devine.

E-268 Cu câte mai bună casa care o avem azi decât casa de buşteni? Cu cât este aceasta mai frumoasă? Cu cât sunt mai drăguţe femeile noastre de azi decât cum erau înainte? Vedeţi? Cu cât este mai frumoasă Florida, era acum, şi felul în care Dumnezeu a creat-o? Vedeţi?

E-269 Acesta are frumuseţe. Câţi ştiţi că Satan este o frumuseţe? Şi el a dorit frumuseţe, şi a încercat să creeze o frumuseţe, o împărăţie mai frumoasă, şi aşa mai departe. Sigur. Noi ştim aceea. Satan este în frumuseţe.
Acum observaţi. El avea vitamina R, care este ,,raţionament."
Vitamina B, care este "beauty [frumuseţe]."

E-270 Vitamina M, care este "modern." "Oh, tu vrei să fi modern." Doar ia cunoştinţa lui şi află dacă tu nu crezi acel lucru. Aceasta va creşte chiar în tine. Acea vitamină va răsări chiar acolo unde te afli tu.

E-271 Ceva ins se ridică, vă dă ceva din cunoştinţa lui, "Acum priviţi, prieteni. Ce ar fi dacă noi am luat această mare, catedrală frumoasă aici şi am avut o mulţime de ţipete, şi plânset, şi vorbirea în limbi, şi alergând în sus-şi-în jos pe podea, cu spume la gură ca şi câinii turbaţi? Şi-şi ce credeţi că ar spune primarul oraşului, comitetul diaconilor, dacă noi am permis un astfel de lucru ca acela să vină înăuntru aici?" Oh, sigur, aceasta este modern.

E-272 "Voi credeţi că oamenii noştri ar sta jos acolo pe stradă, cu o tamburină în mâna lor? Şi ce ar face dacă surorile noastre ar veni cu păr mare, lung atârnând în jos? Şi restul femeilor din biserică mergând prin oraş, 'Uite acolo. Uite acolo.' Păi, preşedintele acestei biserici, sau orice este acesta, voi ştiţi, 'Ei bine, uite, uite acolo. Ea arată ca un model vechi, nu-i aşa? Roata ei de rezervă se dezumflă pe spate."' Vedeţi? Voi ştiţi, ceva de felul acela.

E-273 "Noi vrem să fim moderni." Vedeţi? Aceea este înţelepciunea diavolului. Aceea este ce cultivă. Aceea este vitamina care este în pământ, ce devine în produsul ce-l produce. Mergi înainte, tu Izabelă modernă. În regulă. Modern, ca femeile din ziua de azi. Sigur. Oh, modern. "Ei bine, cei mai moderni oameni din oraş vor veni la biserică." Sigur. Aceasta a luat... De ce? Ei cresc în acea vitamină modernă.

E-274 Vitamina raţiunii, în regulă, ei cresc în aceea. Vedeţi? Asta este ce este, raţionament. Dar de îndată ce voi începeţi să creşteţi în aceea, sunteţi morţi faţă de Cuvânt. Voi trebuie să negaţi Cuvântul înainte ca să puteţi fi aceea. Vedeţi?

E-275 Singurul mod în care voi puteţi vreodată să fiţi un păcătos este să negaţi Cuvântul lui Dumnezeu. Ce este păcatul? Necredinţă. Necredinţă în ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi? Voi trebuie să negaţi Cuvântul, mai întâi.
Acum, oh, am încă vreo zece vitamine scrise aici.

E-276 Dar aici este o vitamină despre care el a omis să le spună. El a avut vitamina D acolo înăuntru. Aceea este vitamina cea mai mare acolo înăuntru, rezultă, "death [moarte – Trans.]." Vedeţi?

E-277 Este grupul cel mai frumos de oameni bine îmbrăcaţi, cei mai moderni ce există, cea mai frumoasă biserică, cea mai mare organizaţie, vedeţi, cea mai modernă care a existat, cea mai frumoasă care a existat, lucrurile cele mai raţionale care pot fi spuse. "De ce nu ar fi..."

E-278 "Dacă Dumnezeu ne-a făcut o creatură a Lui, de ce ar condamna El aceste femei de la a arăta cât pot ele de bine, să aibă părul scurt? De ce ar condamna El puţin machiaj?"

E-279 Ei bine, El a avut una în Biblie care a făcut aceasta, şi El a dat-o hrană câinilor. Aşadar doar gândiţi-vă la aceea, vedeţi voi. Asta-i exact.

E-280 "De ce ar condamna-de ce ar condamna Dumnezeu? De ce, vai, El nu se aşteaptă ca noi să trăim după acea Biblie." El sigur se aştepta. El i-a spus Evei că ea trebuie să trăiască... Sau, El a spus...

E-281 Isus a spus, că, "Omul trăieşte prin fiecare Cuvânt, fiecare Cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu." Cine a spus aceea? Isus. Este aşa? El a spus, "Dacă oricare alt om spune ceva diferit, el să fie un mincinos; Cuvântul Lui să fie adevărat." "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece." Iată-vă.
Deci vitamina D stă în formula lui, modernă. Aceea este corect.

E-282 Acum, însă, sămânţa Cuvânt a Bibliei nu poate creşte într¬un astfel de teren ca acela. Cum ar putea o persoană să meargă într-una din aceste biserici moderne acum? Duhul lui Dumnezeu vine peste acesta, şi ei-ei vor să strige, "Glorie lui Dumnezeu! Aleluia!"

E-283 Voi ştiţi ce? Păi, l-aţi face pe predicator să-şi înghită predica lui. Păi, eu vă spun. Eu-eu doar îl pot vedea să spună, "Uhm."

E-284 Şi toţi acei cocori acolo, îşi întind acel gât în jur, ştiţi voi, se uită înjur, să vadă. "Ei bine, ce a spus aceea?"

E-285 Atunci, câteva minute, predicatorul ar spune, "Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu."
"Glorie lui Dumnezeu! Aceea este corect."

E-286 "Uhm," diaconi. Ha! Voi, voi sunteţi la uşă, în câteva minute. Ei vă vor arunca drept afară. Vedeţi?

E-287 Cuvântul nu poate creşte acolo, doar nu o poate face. Nu, doar nu o poate face. Vedeţi? Acesta doar simplu nu poate. Vedeţi?

E-288 Şi atunci el vine, pulverizând otrava lui pe deasupra Acestuia, ca să încerce să ucidă germenul Vieţii din voi. "Acum acolo este un grup de oameni în ţară astăzi, care crede că Dumnezeu vindecă. Păi, desigur, noi ştim, simţul raţional arată că Dumnezeu ne-a dat doctori, să vindece."

E-289 Acum, întrebaţi un doctor bun, sensibil dacă el este un vindecător. El vă va spune, "Nu, domnule. Eu pot scoate un dinte, dar eu nu pot vindeca cavitatea de unde acesta vine afară." Aceea este corect. "Pot fixa un braţ, dar eu nu îl pot vindeca." Cu certitudine corect. "Dumnezeu este Vindecătorul." Vedeţi?

E-290 Acum, cum va creşte ceva vreodată în astfel de lucru ca acela? Cum poate sămânţa Cuvânt creşte vreodată în aşa ceva? Doar nu o va face. Aceasta nu poate creşte într-o astfel de atmosferă. Doar cu certitudine nu.

E-291 Dar credinţa creşte numai într-o singură vitamină. Ea are numai o singură vitamină. Nu trebuie să aibă nici un amestec, deloc. Credinţa creşte într-o vitamină, aceea este Cuvântul. Acela este singurul lucru în care credinţa poate creşte, este în Cuvânt. Şi singura modalitate că aceasta poate creşte este pentru că crede Cuvântul, şi trebuie să ia tot Cuvântul şi să creadă că Acesta este adevărat. Şi vitamina credinţă se scrie într-un cuvânt scurt de patru litere, L-i-f-e [viaţă – Trans.], "Life." Acesta are vitamina L, credinţa are. Credinţa are vitamina L.

E-292 Înţelepciunea are vitamina P; vitamina R; plăcere; şi vitamina raţiune; vitamină, toate aceste alte vitamine. Ele, ere-... ra-... Cunoştinţa are toate acelea. Vedeţi? Înţelepciunea are toate acelea, le raţionează.

E-293 Dar credinţa are doar un singur lucru: Viaţă. Aceea este tot ce va rămâne. "Cuvântul Tău este Viaţă. Cuvântul Tău este Adevăr. El este Cuvântul, Calea, Adevărul, Lumina." Credinţa doar se prinde chiar acolo. Aceea este tot. Şi nu o va lua. Viaţa Duhului Sfânt, Viaţa Eternă, aceea este în ce creşte credinţa: Cuvânt, Zoe, Viaţa Proprie a lui Dumnezeu. Acela este singurul loc în care credinţa poate lucra, este când credinţa aude Cuvântul şi crede că El este Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, în acea Zoe, aceasta creşte şi produce ce a spus Cuvântul.

E-294 Dumnezeu, cum a făcut El lumea? Credeţi voi că lumea a fost în gândurile lui Dumnezeu? Sigur, a fost, trebuia să fie. Cum a făcut-o El? El doar a spus.

E-295 "De unde urmează El să ia lucrurile?" Cum aţi putea vreodată să raţionaţi cu Dumnezeu, să spuneţi, "Dumnezeule, de unde ai luat Tu materialul, din ce să-să faci pietrele? De unde l-ai luat Tu?" Ele provin din gaze. "De unde ai luat Tu gazul, Doamne?" Vedeţi? "Cum ai reuşit Tu să faci apa? Care este formula? H20. De unde ai luat Tu hidrogenul, oxigenul?" Vedeţi? Asta este. Vedeţi? Aceasta doar nu are sens.

E-296 Ce a spus Dumnezeu? Aceasta era în gândurile Lui. Şi gândurile Lui este Cuvântul Lui, înainte ca Acesta să fie exprimat. Atunci când gândurile Lui au spus, "Să fie," şi a fost. Asta-i tot. Acolo este unde stă credinţa.

E-297 "Prin... "Evrei 11 a spus, "Prin credinţă lumea a fost creată." Lumea a fost făcută prin credinţă. "Dumnezeu a făcut lumea din lucruri care nu se văd." Prin credinţă Dumnezeu a vorbit lumea în existenţă, pentru că acesta a fost-acesta a fost un Cuvânt premeditat. Dar din momentul în care El l-a spus, a devenit viaţă.

E-298 Acum voi puteţi spune, "Eu cred Aceea, Frate Branham." În inima voastră puteţi crede Aceasta. Atunci exprimaţi-o, "Eu cred Aceasta." Să nu schimbaţi Aceasta niciodată, deloc. Staţi drept cu Aceasta. Urmăriţi ce va creşte din aceasta. Aceasta va produce Cuvântul, pentru că este credinţă. Vedeţi? Înţelepciunea vă îndepărtează. Credinţa vă aduce la Aceasta. Vedeţi aceea?

E-299 Aceea taie afară fiecare crez făcut de oameni, taie afară fiecare şcoală de învăţătură, de teologie făcută de om, doar le înfrânge complet. Iată-i acolo, profesorul lor, D.D., Ph.D., L.L., Q.U.D., şi toţi aceşti inşi trebuie să meargă la şcoală şi să înveţe psihologie şi toate aceste alte lucruri. Există numai un singur Lucru ce el lasă afară. Cum să se prezinte cu psihologie, şi ce fel de haine să poarte, şi cum trebuie să spună el "amin" doar aşa, şi, oh, absurd! Lăsaţi...

E-30

E-301 Acum, dă drumul la fiecare crez, fiecare şcoală de învăţătură, fiecare teologie făcută de om. Nu-i de mirare că ei nu pot crede; acolo nu este nimic înăuntru pentru Aceasta ca să crească. Vedeţi? Ei au vitamina R, raţionament, care noi ar trebui să aruncăm la o parte. Vitamina popularitate, vitamina plăcere, "Doar trebuie ca să am puţină distracţie." Ce fel de distracţie? "Oh, merg afară să mă îmbăt puţin, din când în când, ştiţi voi. Doar mă distrez puţin; aceasta nu va conta."

E-302 Voi ştiţi, mici lucruri ca acela acolo, ele sunt doar toată aceea, toată acea vitamină. Vedeţi? Şi cum urmează acel fel de vitamină să crească vreodată un Cuvânt, care neagă acea vitamină? Cum vei face tu aceasta? Vedeţi? Cuvântul neagă aceea. "Dacă voi iubiţi lumea, sau lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi," a spus Biblia. Vedeţi? Astfel cum este-cum este al lui Dumnezeu... Cum va creşte Cuvântul lui Dumnezeu sub vitamine ca acelea?

E-303 Este nevoie de o anumită vitamină în pământ ca să producă grâul. Trebuie să fie în felul potrivit de pământ. Noi ajungem la aceasta, doar un pic. Vedeţi? Trebuie să aibă felul potrivit de pământ, sau acesta nu va creşte grâul. Voi luaţi anumite terenuri, acestea nu vor creşte aceasta, şi vor creşte altceva. Teren nisipos, diferite vitamine, şi aşa mai departe, cresc anumite lucruri. Dacă nu, păi, nu îl aveţi, acesta doar nu îl va creşte. Asta este tot.

E-304 Acum, buruieni vor creşte destul de aproape oriunde, în orice fel de pământ. Nu este aceea corect? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Buruieni vechi denominaţionale vor creşte chiar oriunde.

E-305 Dar, eu îţi spun, frate, dacă tu vrei să produci roadele Vieţii, ea trebuie să vină din Cuvânt. Aceea este corect. Aceea este corect. Sigur. În regulă.

E-306 Sper că nu vă ţin pe voi toţi prea mult, în această dimineaţă. [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Vedeţi? Acum, să nu... Vedeţi? În regulă.

E-307 Nu e de mirare că ei nu pot crede; ei nu au nimic în ce să trăiască. Isus a vorbit despre ei în Matei capitolul al 13-lea şi I¬ul verset. Haideţi doar să întoarcem aici şi să vedem cum a spus Isus despre aceasta, aceste lucruri despre care noi vorbim. Matei capitolul al 13-lea, şi în 1-ul verset.
În aceeaşi zi Isus a mers afară din casă, şi şedea la malul mării.
Şi o mulţime de noroade s-au strâns... la El, aşa încât El a mers într-o corabie, şi a şezut jos; iar tot norodul stătea pe ţărm.
Şi El le-a vorbit lucruri, şi le-a vorbit despre multe lucruri în pilde, spunând, Iată, un semănător a ieşit să semene seminţe;
Şi când a semănat el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum, şi au venit păsările şi au mâncat-o;
O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, şi când ele n¬aveau pământ mult: şi cu care să crească, pentru că nu au avut nici o adâncime de pământ:
Şi când a răsărit soarele, ele s-au pârlit; şi a venit... şi pentru că ele n-avea rădăcini, s-au veştejit.
... unele au căzut între spini; şi spinii au crescut, şi le¬au înecat afară;
... altele au căzut în pământ bun, şi au dat unele, au dat rod, unele o sută, ... şaizeci- ... şi treizeci.
Cine are urechi de auzit, el să audă.

E-308 Nu înţelepciune. "Urechi." vedeţi, în regulă, În regulă.

E-309 Observaţi. El a spus că unii au mers înainte, când Sămânţa a mers înainte, a predicat Cuvântul.

E-310 Unele au căzut lângă drum; la fel ca şi apa pe spatele unei raţe, curge drept jos.

E-311 Unele au căzut pe pământ stâncos, pietros, aceasta a avut doar puţină pulbere care a suflat acolo. Şi a răsărit, dar nu a avut rădăcini, nici un loc unde să-şi pună rădăcinile. Acum eu am să fac ilustraţii aici, şi eu sper că nu rănesc simţurile. Vedeţi?

E-312 Aceea a fost biserica Catolică. Ei au spus că au fost zidiţi pe o stâncă. Eu voi fi de acord cu ei. Eu sigur voi fi de acord cu ei. Aceea este corect. Aceea este corect. Nici un pământ sub aceasta, deloc, nici un pământ pe aceasta din care să crească. De ce? Aceasta nu a putut produce o... Ei nu au putut produce o vitamină a Bibliei, pentru că ei nici măcar nu cred în Aceasta. Doctrina lor sunt dogme, aceea este corect. Dogma Romană, fără Cuvânt în aceasta, deloc. Vedeţi? A căzut pe stânci; aceea a fost o super înţelepciune. Oh, frate, eu vă spun, ei au avut aceasta într¬un super fel. Ei o prezintă într-un fel de psihologie, şi clădiri mari grozave, şi veşminte rafinate, arată ca zei sfinţi, de preoţi şi toate celelalte.

E-313 Câţi aţi auzit acea mărturie a acelei mici călugăriţe care tocmai a ieşit afară? Voi o aveţi aici? O vreau aceea pusă într-o Miercuri seara la biserică, şi fiecare persoană de aici ar trebui să aibă mărturia. Una din ele m-a urmărit pentru mult timp. Cum ei...

E-314 Am mers jos acolo în Mexic, eu însumi, şi am văzut acele gropi de var, gropi unde copiii acelor călugăriţe, când preoţii i¬ar fi avut de la ele, bebeluşi; unde ei au fost arşi în acele gropi de var, şi lucruri ca acelea. Aceea este ce a făcut comunismul să răsară în Mexic. Ei au sfărâmat acea absurditate. Aceea este ce a făcut comunismul să răsară acolo.

E-315 Să nu vă temeţi niciodată de comunism. Dumnezeu foloseşte comunismul. Eu nu cred în acesta. Este de la diavolul. Dar Dumnezeu ia pe diavolul şi vine înapoi drept în jur, cum a făcut El cu Împăratul Nebucadneţar, şi a venit acolo şi a luat pe Israel. Vedeţi? Da. Voi urmăriţi şi vedeţi dacă Biblia nu o dovedeşte. Într-una din aceste zile noi vom intra în aceasta. Dumnezeul¬a ridicat, ca să-i răzbune pe copiii lui Dumnezeu, asupra acelei curve bătrâne. Aceea este exact ce a spus Biblia. Da. A spus, "Ei o vor arde cu foc, şi ea va veni la sfârşitul sorţii ei." Aceea este exact ce îi se va întâmpla ei, de asemenea. Iat-o acolo.

E-316 Aceea este cea care a căzut pe pietre, doar aşa de puţin pământ încât lucrul nu a putut creşte. A murit. Atunci, aceea a fost super înţelepciune.

E-317 Apoi unele au căzut pe terenul Protestant, dar, după o vreme, marea înţelepciune a marilor denominaţiuni au sufocat-o, au sufocat Duhul afară. "Zilele miracolelor au trecut. Dr. Aşa-şi¬aşa a spus aşa-şi-aşa. Vedeţi? Nu este un astfel de lucru." Doar perfect, a sufocat tot. A sufocat tot ce? A sufocat Duhul, pentru înţelepciune. Vedeţi?

E-318 Duhul Sfânt s-a pogorât în zilele lui Martin Luther. Duhul Sfânt s-a pogorât în zilele lui John Wesley. Duhul Sfânt s-a pogorât în zilele de început ale bisericii Penticostale. Dar ce este ce au făcut denominaţiunile? Cu înţelepciunea lor, au sufocat Aceasta. Au sufocat ce? Sămânţa. Ce este Sămânţa? Cuvântul. "Aceasta nu înseamnă Aceea. Aceasta înseamnă aceasta, acolo." Vedeţi? Ei au luat-o...

E-319 Acum, mulţi bărbaţi cu inima sinceră dintre acei slujitori, eu i-am întâlnit, am stat jos şi le-am vorbit, chiar şi pe subiectul botezului şi multe lucruri. Le-am cerut la oricare să vină, să discutăm aceasta. Ei au spus, "Frate Branham, dacă noi am face aceasta, biserica noastră ne-ar da afară."

E-320 Am spus, "Cine? Cine contează mai mult pentru voi, Cuvântul lui Dumnezeu sau biserica voastră?" Voi niciodată nu o să înaintaţi, în acel praf al denominaţiunii. Vedeţi? Vedeţi? În regulă. Dacă aceasta neagă Cuvântul, este greşită. Vedeţi? Aceasta arată că este înţelepciune făcută de om.

E-321 Acum, Protestanţii s-au sufocat. Au sufocat Duhul exact afară de la ei, când ei au început să ia înţelepciune în loc de credinţă în Cuvânt; înţelepciunea în organizaţie, înţelepciunea organizatorică în loc de credinţă în Cuvânt. Toţi care înţeleg aceea, spuneţi, "Amin." [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi? Credinţa în ce-ce grupul de oameni, a Metodiştilor, Baptiştilor, Prezbiterienilor, Penticostalilor, Evanghelicii, şi toţi s-au unit. Şi curând ei se pregătesc să formeze o confederaţie a bisericilor, care va fi "imaginea fiarei." Şi va avea aceeaşi putere în această naţiune, Apocalipsa 13:11, pe care ei au avut-o acolo; şi va cauza o persecuţie asupra sfinţiilor, întocmai cum au făcut-o ei la început, biserica Romană. Vedeţi? Întra-acolo se îndreaptă chiar acum.

E-322 Şi acela este motivul că Cuvântul este semănat chiar acum, peste tot, "Staţi departe de aceasta. Ieşiţi din aceasta." Vedeţi?

E-323 Acum, înţelepciunea a sufocat-o. Înţelepciunea lor proprie ştrangulează Duhul Sfânt de la ei. Lăsaţi-mă să vă dovedesc aceasta, în Biblie, Apocalipsa, al 3-lea capitol; unde noi tocmai am trecut prin epocile bisericii. Isus a fost ştrangulat de la Biserica Lui, şi era în afară; încercând să bată la uşă, ca să intre înapoi. [Fratele Branham bate în amvon – Ed.] Aha. Aceea este exact ce a spus Aceasta. "Eu stau la uşă şi bat. Dacă însetează cineva, dacă Mă va lăsa doar să intru, Eu voi veni." Dar nimeni nu a deschis uşa. Vedeţi? Ei L-au scos afară. Ce a fost aceasta? Ei au avut... Sămânţa a căzut pe ei. Vedeţi? Vedeţi?

E-324 Dar o parte a căzut în valea persecuţiei. Unele seminţe au mers dincolo în valea persecuţiei. Acum, în vale este unde voi găsiţi apa, cel mai bun pământ. Când iei pe cineva care a fost lovit până când îşi are toată teologia din el bătută afară, făcută de râs din el, luat în batjocură, unde el a fost trecut prin mori şi măcinată toată aceasta afară din el, până ce metalul a fost pregătit să lucre, tu vei afla că există ceva umiditate în jur acolo. Aceea este corect. În vale, acel ins a fost aruncat acolo în vale, azvârlit afară din organizaţia lui. El este "în depresie," ei o numesc. Vedeţi? Nu depresie, ci "vale," noi suntem învăţaţi. Jos în vale, ştiţi voi, acolo este unde creşte Crinul, de asemenea, ştiţi voi. Aha. Aha. Aceea este corect, vedeţi, "În vale." În regulă. Unele au căzut în valea persecuţiilor, încercare grea. Unele din acele Seminţe au căzut înăuntru acolo, valea persecuţiilor, încercări grele, a fi numit în toate felurile cum a fost numit Crinul, ,,Beelzebub," batjocorit.

E-325 Dar în această vale sunt râurile de apă. Psalm 1, a spus, "Ferice este omul." Lăsaţi-mă doar să o citesc. Lăsaţi-mă să vă arăt ce este în această vale. Ce, Psalmi... M-am gândit că nu aş avea timp, dar noi doar ne vom face timp, vedeţi, să citim aceasta, vedeţi, să avem aceasta aici. Noi vom citi aceasta şi să vedem ce este acest om aici jos, acolo este chiar unde este plantat el. Dacă el este plantat pe ... sus pe o stâncă prăfuită de deşert, unde acolo nu este pământ deloc, sau este el plantat în vale? În regulă.
Ferice de omul care nu umblă în sfatul, înţelepciunea...
Amin. Amin. Amin. Amin.
... nu umblă în sfatul celor răi, ... nu se opreşte pe calea celor răi, ... şi nu se aşează pe scaun cu cei batjocoritori.
Ci îşi găseşte plăcerea în legea DOMNULUI, Cuvântul; şi în lege, Cuvânt, cugetă el zi şi noapte.
Şi el va fi ca un pom care este sădit lângă râuri de apă, ...

E-326 "Râuri." Ce este aceea? Cele nouă daruri duhovniceşti. Râuri a unei "Ape," un Duh. O Apă, dar venind din nouă resurse diferite, râuri de Apă. Vedeţi?
... râuri de apă, care îşi aduce rodul lui, roade ale Duhului, la vremea lui; ale cărui frunze nici nu se veştejesc; şi orice face el, aceasta va prospera.

E-327 Vedeţi, unele au căzut în acea vale jos acolo, unde se află aceste râuri. Şi au adus ... Aţi observat? Vreau să iau altceva. Ce a fost făcut? Aceasta a căzut jos, în râu...

E-328 Acesta nu a fost aşezat afară. El va fi ca un pom care este "aşezat afară, transpus de la aceasta la aceea"? A fost "plantat." Ce? Predestinat. Acel gând al lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, l-a plasat pe el acolo. Vedeţi? Nu înfipt, nici la întâmplare; ci a fost "plantat," predestinat (ce?) la râuri de Apă. Oh!

E-329 "Rădăcinile lui nu se vor veşteji." Oh, aleluia! "Chiar dacă moare, Eu îl voi învia din nou în ziua din urmă." Aceea este corect.

E-330 El este predestinat să fie Acolo, nu doar din întâmplare. A fost predestinat să prindă acel Cuvânt când Acesta a fost semănat. Şi ea va fi chiar acolo. Când acesta se împlântă, ea este acolo. El este plantat, nu doar înfipt jos. El este de fapt plantat. Aceea este corect. Mult diferit; a înfige un băţ în pământ, apoi a planta ceva. Este diferit. Sămânţa a fost plantată; Aceasta a găsit propriile găuri pentru rădăcini. Când Apa a început să vină înăuntru şi să izbucnească Viaţa acesteia, Duhul, aceasta începe să spună...
Tu spui, "Sunt nouă daruri spirituale."
El a spus, "Amin."
"Isus, acelaşi ieri şi în veci."
"Amin."
"El încă vindecă întocmai cum El a făcut-o întotdeauna."
"Amin. Amin. Amin." Vedeţi?

E-331 El este plantat lângă râuri, râuri ce vin din fiecare parte, râuri de Apă. Nu e de mirare că el nu poate veşteji. Nu e de mirare, el este plantat. Unele din acele Seminţe au căzut acolo. El nu poate muri. El este chiar în cursul Vieţii. El continuă să producă. Aceea este corect. Îşi trage Viaţa chiar din acele râuri, "râuri," Noul Testament, Vechiul Testament. Amin. Doar fiind alimentat, chiar în continuare! Oh, frate!
O să-L iubiţi voi? Amin.
O să-L lăudaţi voi? Amin.
O să vă închinaţi Lui? Amin.
Amin. Amin.

E-332 Da, domnule. Da, domnule. Oh, îmi place aceea! Voi nu? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Da.
... îşi produce a lui, îşi produce roadele lui la vremea lui; ... (Genesa 1:11)

E-333 "Îşi produce roadele lui." Ce roade? Roadele a ce? Roadele Lui. Ce roade? Roadele Lui Proprii. Ce rod este acesta? Biblia. Vedeţi? Toată din Aceasta este aici. Roada, dragostea, este aici în Biblie. Bucurie, aici în Biblie. Putere, Duh Sfânt, toate aceste lucruri aici, vindecare Divină, făgăduinţele lui Dumnezeu, acelea sunt roadele.Iată-Laici! Şi dacă el este plantat în Acesta, acesta este plantat în felul corect de pământ, în credinţă. Ce face credinţa? Credinţa începe să-L crească, amin, începe să o mişte în sus. Vedeţi? Asta este; o mişcă în sus. Sigur. "El va fi ca un pom care este plantat lângă ape; îşi aduce rodul la vreme."

E-334 Acum, ce fel de rod va produce acesta? Ioan 14:11, Ioan 14:11, El a spus, Isus a spus, "El..." Eu cred că este 14:12. Şi Isus a spus, "Cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu." De ce? Acelaşi Cuvânt este în el. El a fost Cuvântul. Este aceea corect? [Adunarea spune "Amin." – Ed.] "Şi dacă rămâneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi, cereţi orice veţi vrea."

E-335 Eu vorbeam cu Fratele Evans în spate acolo, nu de mult. El a venit aici sus. El conduce de aşa departe! El şi-a pierdut maşina. A pus-o acolo la a lui Miller, a lăsat cheia înăuntru, careva a trecut pe acolo şi a furat-o. El a avut tot ce avea el, în aceasta. El a venit sus. El, el şi Fratele Fred, şi Fratele Tom, câţiva din ei, au venit sus acasă. Şi au spus... Ei bine, el arăta ca un băieţel la care i s-a luat bomboana; el, doar total amărât, ştiţi voi. A spus, "Eu doar nu ştiu ce o să mă fac." Am spus, "Ei bine, ..."

E-336 Acum ce este aceasta? Acum, ei vin, care este primul lucru? La Cuvânt; cereţi Tatălui. "Dacă rămâneţi în Mine, şi Cuvântul Meu în voi, cereţi orice veţi vrea." Ce? Staţi cu Cuvântul, doar staţi drept cu Cuvântul.

E-337 Am spus, "Să ne rugăm." Ne-am pus jos pe podea, şi am început, să ne rugăm.

E-338 Şi în timp ce acolo, noi ne rugam, am spus, "Tată, eu vin la Tine, în Numele Domnului Isus. Aici este un frate care cheltuieşte, lucrează doar câteva zile pe săptămână. Mâinile lui, toate bătătorite, reparând maşini vechi tamponate şi lucruri ca acelea, să obţină suficienţi bani ca să conducă paisprezece până la cincisprezece sute de mile în fiecare Duminică, ca să vină la adunări. Are o grămadă de copii de hrănit. Îl costă cam, în jur de cinzeci sau şaptezeci-şi-cinci de dolari pe săptămână, ca să facă acea călătorie, doar ca să vină la biserică. Vezi? Corect. El vine sus aici, încercând să audă Cuvântul, aşa cum noi încercăm să ne străduim în a lupta pentru Acesta." Şi am spus, "Acum, careva persoană rea i-a furat maşina." Ce a fost Aceasta? Am spus, "Acum, Doamne, eu Te rog, dă-i înapoi maşina lui, în Numele Lui Isus Cristos."

E-339 Ce am făcut eu? Am pus acel Cuvânt, acea promisiune, înaintea lui Dumnezeu, am pecetluit Aceasta cu Numele lui Isus, şi am trimis înainte Cuvântul. Drept în jos pe drum a mers El, departe acolo afară, a găsit locul unde a început; ca un câine de vânătoare pe urmele unui iepure. Vedeţi? Aici vine El, chiar în jos pe drum, urlând. A ajuns jos acolo, doar cam la jumătatea drumului spre Bowling Green, Kentucky. Ce a izbucnit? Cuvântul l-a găsit.

E-34

E-341 Am spus, "Acum, fraţilor, doar luaţi-o drept afară, pe o anumită cale aici, voi veţi găsi maşina voastră. Aşteptaţi aici un timp, totuşi, până el o aduce înapoi. Acum, ai avut un rezervor plin de benzină?"
"Da," a spus el.

E-342 Am spus, "Nu va fi nimic deranjat. Dar acolo va fi la jumătate acea benzină, pentru că a luat jumătate din aceasta, să meargă. El a fost cam pe la jumătatea drumului spre Bowling Green, cam-cam o sută de mile din aceasta ar fi consumată."

E-343 Când el a găsit-o, acela era felul în care era pusă, chiar exact aşa. Ce a fost aceasta? Cuvântul a mers şi l-a prins.

E-344 A venit înapoi şi a spus, nu cu mult după aceea, un om a cumpărat o maşină de la el. El s-a furişat şi nu a plătit. Vedeţi? A spus, "Frate Branham..."
345 M-am gândit, "Sărmanul om!" Îi datora patru sute de dolari. Am spus, "Mă rog." Am trimis Cuvântul. Cuvântul a mers, a ajuns pe urma lui, l-a găsit.

E-346 Când, ne-am dus jos să îl găsim pe om. El, nu a fost niciodată un Creştin, vedeţi, el a-el a... El a râs. Ei i-au cerut lui, să meargă la biserică, o dată. El a spus, ,,Ei bine, în timp ce predicatorul predică, eu am să mă uit după blonde drăguţe." Astfel, voi vedeţi, tu nu poţi găsi... Da. Acela este-acela este¬acela este diavolul, acela este, vedeţi. Astfel Cuvântul nu a putut să se ţină de el.

E-347 Dar ce a făcut Cuvântul? El l-a ţinut la ochi. Vedeţi? Doar să nu... Fratele Welch doar a continuat să se ţină, a spus, "Va fi în regulă. Va fi în regulă." Cuvântul a mers după el. Vedeţi? "Dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvântul Meu în voi, cereţi orice veţi vrea." Vedeţi? Cuvântul a mers după el.

E-348 Primul lucru voi ştiţi, unul din băieţii lui conducea înainte, aici jos pe drum, şi acolo a fost. El l-a văzut pe om în maşină, i-a luat numărul, întoarce, a întors înăuntru, la Fratele Wood. Ei 1- au sunat, au aflat unde era. El era în Bowling Green.

E-349 Dumnezeu în Cer ştie, eu niciodată nu am auzit un cuvânt despre aceasta, nu am ştiut nimic despre aceasta.

E-350 Duminica trecută, a fost cu o săptămână în urmă, după¬amiaza, când noi am terminat predicarea aici, m-am dus sus acolo şi mi-am schimbat hainele, şi m-am pregătit să merg la Florida, pentru... sau jos... Fratele Welch, pentru adunare în acea seară următoare. Când am ajuns în maşină, l-am văzut pe acel om. Am spus, "Frate Welch..." Nu am putut să-i spun, acum. El trebuie să facă mişcarea, el singur, vedeţi, exact cum Meda a trebuit să ia decizia ei acolo. Vedeţi? Am spus, "Noi mergem prin Bowling Green."
El a spus, "Aceea este cam treizeci de mile în afara drumului."

E-351 Am mers în jos pe drum. M-am gândit, "Oh, el-el, el va-el se va prinde. Vedeţi? El se va prinde. Vedeţi? El doar trebuie să se prindă."

E-352 Am mers jos înainte. Sora Evans şi eu... Şi după o vreme, el a spus, "Tu şti, Frate Branham," a spus, "am fost aşa greu de cap?" A spus, "Tu ai spus Bowling Green, cu un timp în urmă."
"Da."

E-353 A spus, "Tu şti acel om care mi-a luat banii, şi a fugit cu ei?"
"Da."

E-354 A spus, "El este în Bowling Green. M-am gândit la aceasta. Doar... Eu am un lucru aici. Eu am să predau aceasta, ca să aflu unde este el. Apoi eu voi întoarce..." Am spus...

E-355 Am spus, "Ce ai face tu? Ai merge acolo jos, să îţi iei banii?"

E-356 Acum, vedeţi, dacă eu îi spun, atunci... Vedeţi, el are ceva de făcut, el însuşi. Vedeţi? El are de făcut ceva. Nu am putut să-i spun. Dacă o făceam, aceasta ar fi întrerupt viziunea chiar acolo. Vedeţi? Astfel eu a trebuit să las... Vedeţi? Exact cum...

E-357 De ce Isus a stat acolo, să zică Mariei şi Martei, "Daţi la o parte piatra"? Păi, El era Dumnezeu. El ar fi putut spune, "Piatră, să nu mai fi," şi aceasta nu ar mai fi fost acolo. Dar ea avea ceva de făcut.

E-358 De ce a stat El acolo, s-a uitat peste seceriş? Voi credeţi că El a fost Domnul secerişului? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] El a spus ucenicilor Lui, "Rugaţi pe Domnul secerişului, ca El să trimită lucrători la secerişul Lui." Cu alte cuvinte, "Cereţi-mi Mie să fac ceea ce Eu am de gând să fac." Vedeţi?

E-359 Noi suntem amici. Noi suntem-noi suntem... Este o Biserică. Noi avem ceva de făcut, noi înşine. Voi aveţi ceva de făcut. Aici se află Evanghelia, eu ştiu Aceasta, dar dacă tu doar stai aici şi nu O predici, la ce bun va duce Aceasta? Vedeţi? Voi aveţi ceva de făcut. Voi trebuie să faceţi un efort. Voi aveţi... Voi spuneţi, "Ei bine, eu cred că Dumnezeu poate vindeca, dar eu doar nu ştiu." Ridică-te şi lasă acel Cuvânt să devină cuvântul tău. Crede-L. Nu Îl raţiona; Doar crede-L.

E-360 Am spus, "Ei bine..." Eu am ştiut, că dacă el nu mergea el îi va pierde. Am spus, "Dacă eram eu, dacă eram eu, eu m-aş duce şi mi-aş lua banii chiar acum." Şi el s-a dus. Când l-a scos afară pe om din pat, el avea ceva bani. El doar a sunat la vecinul lui, a obţinut restul din ei, şi a achitat.

E-361 Ce este aceasta? Este Cuvântul. Vedeţi, dacă El poate găsi un loc, El poate întoarce. Acum, acelaşi lucru cu vindecarea Divină.

E-362 Acum, ce-i dacă Fratele Welch ar fi spus, "Ei bine, nu cred că mă voi duce jos; doar mă gândesc că voi merge pe cealaltă parte." Ce ar fi fost dacă acel ins ar fi spus, "Ei bine, nu mă voi duce acolo afară unde nu este maşina aceea"? Vedeţi? Aceasta nu se va întâmpla.

E-363 Dar voi trebuie să credeţi. Voi trebuie să o credeţi. Şi aceea este... Atunci aceea cade într-o atmosferă de credinţă, şi trebuie să o producă. Aceasta doar trebuie. Oh, aceea este...
364 V-aţi gândit vreodată la, când cineva a fost înviat din morţi, ce se întâmplă? V-aţi gândit vreodată, în Finlanda acolo, de data aceea când acel băieţel a fost înviat din morţi? Duhul lui era dus de la el. Acum, Cuvântul trebuie să se ducă afară, prin spaţiu fără sfârşit acolo, şi să ia acel suflet micuţ şi să-l aducă drept înapoi. Cum poate El să o facă? El este Cuvântul, "Vindecă bolnavi. Învie morţi." Vedeţi? Cum urmează El să o facă? Aceasta trebuie să vină printr-un Cuvânt udat. El a arătat viziunea, şi aceasta trebuie să se întâmple. Acolo a zăcut băiatul. Acolo este fiecare lucru aşezat exact în felul cum El a spus-o, cu doi ani înainte. Şi acolo era aşezat. Acela este motivul că eu spun despre ursul care venea în jos pe deal, orice ar fi fost acesta: aceasta trebuia să se întâmple; doar trebuia să fie aşa. Vedeţi? Ce ar face Aceasta? Cuvântul!

E-365 Am spus, "Tată Ceresc, în patrie, Tu mi-ai spus, cam cu doi ani în urmă, că acest băieţel va învia din morţi. Prin urmare, pe baza Cuvântului Tău, promisiunea Ta. Mai întâi, Cuvântul a spus, 'Aceste semne îi vor urma pe acei ce cred.' Tu ai trimis pe ucenicii Tăi înainte, Tu, şi le-ai spus să 'vindece pe bolnavi, să învie pe morţi, să scoată draci.' Atunci, printr-o viziune, Tu mi¬ai arătat în patrie că acestui băieţel... urmează să se întoarcă înapoi la viaţă din nou."

E-366 "Aşadar, moarte, tu nu îl mai poţi ţine. Eu am Cuvântul Domnului."

E-367 Nu eu; eu nu sunt Cuvântul. El este Cuvântul. Vedeţi? Dacă eu eram Cuvântul... Există numai o Singură Persoană care ar putea fi Cuvântul, acela a fost Isus. El a fost Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, printr-o naştere prin fecioară. Eu sunt o pervertire, vedeţi, eu sunt-eu sunt rezultatul dintr-o unire între tatăl şi mama mea. Acesta trebuie să moară; acela sunt eu, vedeţi, trupul ce trebuie să moară.

E-368 Nu a fost aşa, cu Isus. El a fost Cuvântul. El a fost născut, virgin. Frate, nu a existat nici o femeie, bărbat, sau nimic altceva, nu a avut nimic de-a face cu El. Femeia a fost incubatorul, aceea este corect, şi El a fost alăptat la sânul ei, şi aşa mai departe. Aceea ar putea să fi fost adevărat cu privire la aceea. Dar, lăsaţi¬mă să vă spun, El era Dumnezeu. Acela este Cine a fost EL Nu a fost sex cu privire la aceasta, deloc. El a trebuit să fie liber de sex, să aducă mai departe Viaţă prin acel Sânge; aşa cum noi vom ajunge la aceasta, în câteva minute. Şi atunci, priviţi, El a fost Cuvântul.

E-369 "Dar Cuvântul Domnului..." Profeţii nu au fost Cuvântul. "Dar Cuvântul Domnului a venit la profeţi." Nu... Ei nu au fost Cuvântul. Cuvântul a venit la ei.

E-370 Acela este felul în care Acesta face cu noi astăzi. Când Cuvântul a venit pentru acel băieţel, ce a fost aceasta? O viziune. Ce a fost pentru urs? Ce a fost pentru aceste alte lucruri? Toate, o viziune. Acesta este Cuvântul Domnului, a venit la aceasta. Atunci ce face aceasta? O ţine acolo.

E-371 Acum, acesta trebuie să fie vorbit, mai întâi. "Moarte, dă-l înapoi. În Numele lui Isus Cristos, eu trimit înainte acel Cuvânt." Prinde, întocmai cum Acesta l-a prins pe acel băiat în timp ce mergea jos aici înspre Bowling Green, cu acea maşină furată. Aici merge Acesta pe aici şi prinde din nou. Ce face Acesta? El prinde acel-acel spirit micuţ, îl aduce drept înapoi aici, şi îl prezintă în trup, întocmai cum a spus Cuvântul că El va face. Iată-l acolo. Ce face aceasta? Credinţa, nu cunoştinţa.

E-372 Voi spuneţi, "Acum să vedem. Aerul este făcut din aşa-şi-aşa. Acolo este atât acid. Acolo este atât gaz. Acolo este atâta lumină cosmică. Eu pot calcula aceea. Şi poate dacă eu..." Oh, tu eşti¬tu eşti... Tu îţi pierzi vremea.

E-373 Nu înţelepciune; credinţă! Nu înţelepciune; îţi va spune că aceea nu poate fi făcut. Credinţa dovedeşte că este făcut, vedeţi, aceea este corect, arată că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. În regulă.
Să ne grăbim acum. Trebuie să ne grăbim.

E-374 "Aduce roade după felul Lui." Ioan 14 spune, că, "Cel ce face ale Mele... Cel ce crede în Mine, lucrările, semnele pe care Eu le fac..."
Acum, voi spuneţi, "Sunt acelea semnele care El le face?"

E-375 El a mers într-o casă unde o fetiţă, unica fiică a unui lucrător, era întinsă; moartă, rece, palidă, întinsă afară. Ea probabil că era moartă de două ore înainte ca El să ajungă acolo. Ei o aveau pe ea întinsă pe o canapea mică, se pregăteau să o ducă, să o îmbălsămeze. Isus păşeşte direct în camera unde se afla ea, în acel fel. Ei jeleau şi plângeau în acel fel. El i-a scos pe toţi afară, a spus, "Ieşiţi de aici. Ieşiţi." A spus, "Veniţi aici, Petru, Iacov, şi Ioan. Eu ştiu că voi credeţi." A spus tatălui, "Tu ai crezut, sau tu nu ai fi venit după Mine."
Şi mama a spus, "Doamne, eu cred." Vedeţi? A spus, "Stai aici."

E-376 El s-a uitat. Afară acolo se afla o micuţă-micuţă fată. A spus, "Talita cumi," aceea este, "fetiţă." Aleluia! El nu a trebuit să se roage. El era Cuvântul. Aha.

E-377 Eu nu trebuie să mă rog, dacă eu pot să văd viziunea, pentru că Cuvântul este deja gata pregătit. Trebuie să mă rog) să primesc Cuvântul, să primesc ce spune Dumnezeu. Atunci eu Îl pot vorbi, după ce primesc ce a spus EL

E-378 Dar El era Cuvântul. Amin. "Fetiţo, scoală-te, Eu îţi zic." A apucat-o, de mână. Aceea este tot. Vedeţi? Oh, vai!

E-379 Aceea este manifestare. "Produce după felul lor." Isus a spus, "Cel ce crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu."

E-380 Astfel, acestea, vedeţi, toate aceste lucruri ale acestor denominaţiuni şi lucruri, ei au astfel de lucruri într-o aşa conglomerare de murdărie şi păcat, exact cum pântecul pământului a avut facerea. Aceea este corect. Oh, vai! Cum se poate întâmpla aceasta? Cum poate adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu să crească pe acestea păr scurtat, poartă pantaloni scurţi, fumează ţigări, agăţaţi la alei de popice, membri de biserică? Cum o poate face, când astfel de iubitori de plăcere, în căutare de adunături ca acelea, stând afară şi iubesc astfel de lucruri ca acelea, şi iubitori de lume? Cum poate dragostea lui Dumnezeu să vină înăuntru? Cum poate Sămânţa lui Dumnezeu să crească în astfel de teren ca acela? Nu va prinde niciodată rădăcină. Nu va aduce niciodată vreo Viaţă la aceasta. Aceasta va zăcea acolo pe acele pietre vechi prăfuite denominaţionale şi va putrezi, dar aceasta nu va aduce niciodată Viaţă. Da domnule. Da domnule.

E-381 Căutători de plăceri) "Iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu." Îngrozitor! Şi încă, ei sunt deştepţi. Ei sunt de două ori mai deştepţi decât-decât cealaltă clasă. Sigur. Deştepţi, educaţi, căutători de înţelepciune, întocmai cum a fost Eva, şi ei au obţinut aceeaşi doză care a avut-o ea, chiar exact. Acesta este Adevărul.

E-382 Cum ar putea un crin să trăiască, o Sămânţă de crin să trăiască şi să crească, când acesta prosperă pe ape, să crească într-una din acele denominaţiuni prăfuite? Cum ar putea să o facă, când aceasta prosperă pe Apă. Apa este Duhul. "Ei au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea Duhului." Vedeţi? Deşi Cuvântul cade asupra lor, Acesta nu poate creşte. El nu poate creşte. Întocmai cum a fost Cuvântul asupra Evei, dar El nu a putut creşte. De ce? Ea a acceptat înţelepciunea, înţelepciunea lui Satan. Cuvântul vine la ei. Cuvântul cade asupra lor. Sigur, El cade. Da, domnule. Creşte... Acesta, Acesta va cădea asupra lor. Ei pot auzi Cuvântul predicat.

E-383 Aţi văzut vreodată oameni aşezaţi în biserică, ei niciodată nu vor face o mişcare? Predici femeilor despre părul scurtat; an după an, trece, încă au părul scurtat. Vorbeşti bărbaţilor despre fumat, femeilor despre băut; ele beau în continuare, exact la fel. La fel ca a turna apă pe spatele unei raţe. Acesta nu are nici un loc unde să crească. Vedeţi? Este acea veche căutare de plăcere, popularitate, "Păi, lasă pe restul dintre femei să facă aceasta mai întâi, atunci eu o voi face." Mie nu-mi pasă ce fac ei. Este datoria ta să urmezi Cuvântul lui Dumnezeu. Aceea este corect. Vedeţi?

E-384 Deşi Cuvântul cade asupra lor, Acesta nu poate creşte. Înţelepciunea lui Satan, vedeţi, astfel acesta devine doar praf denominaţional. Ei nu pot crede în Evrei 13:8, toţi îngâmfaţi cu înţelepciune, nimic în ce să crească Acesta. Vedeţi? Cum pot ei să creadă Evrei 13:8, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci"? Nu ar putea să o facă. Vedeţi?

E-385 Oh, ei spun că ei L-au crezut. Oh, tu să le spui Aceea, ei spun, "Sigur, noi credem Aceasta." Atunci arătaţi-mi roadele acesteia. Lăsaţi-mă să le văd. Lăsaţi-mă să văd aceasta că se face. Lăsaţi¬mă să văd biserica la care voi predicaţi, să facă ce au făcut ei în prima Biserică apostolică atunci, care a crezut Cuvântul.

E-386 Voi răsuciţi botezurile voastre. Voi răsuciţi dovezile voastre. Voi faceţi ca aceasta să se potrivească cu ceva fel de crez; în loc de a lua Cuvântul, a lăsa Cuvântul să poarte roadele sale proprii. Voi faceţi ceva fel de lucru ce trebuie să faceţi, ca să vă aducă o justificare a Acestuia. Şi Satan poate interpreta fiecare dovadă pe care voi vreţi să o puneţi înainte. Sigur, el poate, el cu certitudine poate. Dar el nu poate produce Cuvântul. Acela este un lucru care îl arde pe el. El doar nu poate face aceea. Da, domnule. Oh, da.

E-387 Acum uitaţi la Cain şi Abel. Ei amândoi au fost sinceri. Cain a luat, prin înţelepciunea lui, după biserica mamei lui, Eva. Aceea a fost mama lui. Câţi ştiţi că Eva a fost mama lui Cain? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Sigur. În regulă. Ca şi mama lui, el a luat raţionament, vedeţi, înţelepciune, propria lui înţelepciune. O jertfă frumoasă; el a avut florile. El a avut roadele câmpului. A spus, "Ei bine, acum, cu siguranţă, vedeţi," el a spus, "Dumnezeu..." A fost exact cum Satan a spus la-la Eva, "Cu siguranţă, cu siguranţă..." "Cu siguranţă Dumnezeu va primi jertfa mea. Am construit un altar frumos. Eu îl am aşa de drăguţ. Este aşa decorat."

E-388 Chiar cum va fi acest Paşte, ei vor cheltui milioane de dolari, de-a lungul naţiunii, ca să pună flori de Paşte pe ceva altare. Altarul nu a fost făcut pentru flori; acesta este pentru jertfă. Vedeţi? Aceasta doar arată că acelaşi vechi duh al lui Cain, vedeţi, acelaşi vechi-vechi diavol din Eden. Vedeţi?

E-389 Ce-ce s-a întâmplat? Cain s-a gândit, "Cu siguranţă..." Voi ştiţi omul a fost sincer, pentru că aceasta a însemnat Viaţă sau moarte, pentru el.

E-390 Şi, acei oameni, nu gândesc că ei sunt ipocriţi. Ei sunt sinceri. Voi spuneţi, "Atunci, ei ar putea fi sinceri şi să fie greşiţi?" Sigur. Un om ar putea lua arsenic, sincer crezând că ia ulei de ricin sau ceva, altceva. Vedeţi? Sincer; aceea nu o face. Este Adevăr, nu sinceritate. Adevăr!

E-391 Acele femei acolo în Africa, sacrifică bebeluşii lor micuţi la zei, aligatorii. Sunteţi voi atât de sinceri? Nu. Câţi dintre ei stau, Chinezii, îşi rup oasele lor, pentru zeii bucătăriei! Şi cum este cu Mahomedanii şi în sus acolo, şi cei ce umblă prin foc? Şi pun lucruri, oh, cârlige în carne, în gura lor, şi îşi cos gura lor.

E-392 Şi unii din ei pun un băţ... Eu am o statuie acolo sus, o figurină mică, cum el jertfeşte la zeul lui, să creadă că ar merge în Cer. Un preot pune un băţ în gura lui, îl înfăşoară în jurul capului său, cu un lanţ; vine jos, îşi pune mâinile la spatele lui, îşi înlănţuie picioarele. El nu poate bea, vorbi, mânca, nici nimic altceva, până când el moare.

E-393 Vedeţi voi vreun Creştin făcând o jertfă ca aceea? Voi nu vreţi nici măcar să credeţi Adevărul, Cuvântul. Vedeţi?

E-394 Acum, "Frumuseţe," el a spus, "cu siguranţă Dumnezeu va primi. Uite ce frumos este altarul meu."

E-395 Vedeţi acelaşi duh astăzi, de înţelepciune? "Ei bine, dacă noi construim această mare denominaţiune, cu siguranţă Dumnezeu ne va primi." El nu va primi nimic decât Cuvântul Său. Nu. Vedeţi?

E-396 "Ei bine," spun ei, "acum, uite, Frate Branham, dacă noi¬dacă noi scoatem atâţi slujitori în fiecare an. Programul nostru misionar, anul trecut, rula la peste o sută de mii de dolari." Aceea ar putea fi vreodată aşa bine, frate, dar tu eşti mort până când tu recunoşti acel Cuvânt şi vi la Acesta. Aceea este exact.

E-397 "Păi, Frate Branham, biserica noastră! Ce crezi tu că eşti, doar un creier mic cât o alună acolo jos?"

E-398 Acea este adevărat. Acum, aceea este exact corect. Aceea este adevărat. Dar, orice sunt eu, lăsaţi-mă să stau cu acel Cuvânt. Acesta va creşte în ceva, într-o zi. Vedeţi? Doar staţi cu acel Cuvânt, indiferent de situaţie. Noi nu avem nimic decât acest tabernacol mic aici. Aceea este atât cât avem noi nevoie, chiar la acest timp prezent, doar un loc să stăm, pentru că noi aşteptăm după Isus să vină.

E-399 Noi nu vrem nici o denominaţiune mare să avem să cheltuim milioane în fiecare an, pe clădiri şi lucruri ca acelea; şi oameni încercând să predice Cuvântul, suferind acolo afară, fără nimic de mâncare, şi lucruri ca acelea. Care e treaba cu oamenii? Nu este acesta... Oh, pare că oamenii s-ar putea trezi.

E-400 Dar, oricine ar putea accepta Catolicismul, ar putea fi destul de orbi să accepte orice. Eu vă voi spune Adevărul. Oricine ar lăsa aceea să meargă în jos în gâtul lor, ar putea-ar putea... "Oameni înţelepţi," nu-i de mirare, Biblia a spus, "chiar şi regii pământului au comis preacurvie cu ea." Şi oamenii înţelepţi, cunoştinţă, vedeţi, şi ei o fac, acei preoţi, oameni deştepţi. Oh, omule, vorbeşti despre educaţie? Băiete, ei trebuie să aibă ani, după ani, după ani, după ani.

E-401 Ei spun că ei nu trăiesc cu acele călugăriţe. Atunci eu vreau să vă întreb ceva. De ce nu devin ei sterili atunci? Aha. Aha. Aha. "Ei sunt Mireasa, aceea acolo. Călugăriţele sunt Mireasa. Şi acela este Mirele, desigur, voi vedeţi." Aceea este corect. Maica Superioară sufocă bebeluşii şi îi pune în groapa de var. Voi nu credeţi aceasta? Ascultaţi la una reală, a fost acolo înăuntru, mărturiseşte despre aceasta. Spune, "Acum, haide, lasă legea să mă aresteze."

E-402 Şi a spus, "Noi vom face acelaşi lucru ce au făcut ei în Rusia, acelaşi lucru făcut în Mexic. Noi vom divulga acel lucru în mod public, când acesta ajunge la guvern."

E-403 Dar cum o veţi face voi acum când noi avem capul acesteia chiar acolo în guvern? Vedeţi? Vedeţi? Aceea este că acel Cuvânt trebuie să fie împlinit, "Ei au organizat o imagine aici, la acea fiară ce stă acolo. Şi ei amândoi s-au sfătuit împreună şi au dat putere acestei fiare, să vorbească." Oh, frate, acel Cuvânt o să stea chiar acolo. Nu comunismul va prelua, ci Romanismul este. Aha.

E-404 Acum priviţi aici la aceasta. Cain a spus, "Cu siguranţă El va primi jertfa mea." Dar ce fel? El a spus "Eu am făcut o jertfă." Dar ce fel de jertfă a fost aceasta? Viaţă botanică: plante, flori, zarzavaturi. Viaţă botanică, (ce?) nu este suferinţă la aceasta, nici pedeapsă.

E-405 Oamenii nu vor să sufere. Aceea este treaba astăzi. Ei vin, ei vin chiar acum şi cred acest Cuvânt, dacă nu a trebuit să iasă din biserica lor, dacă ei nu trebuia să se facă de râs, să fie batjocoriţi. Nu. Ei vor viaţă botanică, ceva fel de înţelepciune. "Ei bine, această viaţă este tot atât de bună ca Aceea." Ea nu este. Eu vă voi arăta de unde vine aceea, doar într-un minut, cu voia Domnului.
Dar, "Abel, prin credinţă." Glorie!

E-406 Cain, prin înţelepciune, a spus, "Cu siguranţă Dumnezeu va accepta aceasta. Aici este un altar. Eu am o biserică." Aceea este ce este o biserică, un altar, loc de închinare. În regulă. "Eu am un altar. Mă voi închina tot aşa de sincer ca şi fratele meu. Şi eu am ceva frumos aici pentru aceasta. Cu siguranţă Dumnezeu va primi aceasta." Acela este acelaşi lucru pe care diavolul i l-a spus mamei lui; aceeaşi minciună, înţelepciune.

E-407 Acum, Abel. Evrei 11 a spus:
Prin credinţă a oferit Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât aceea a lui Cain, ... el fiind încă mort, totuşi a vorbit.

E-408 Vedeţi? "Abel..." Prin ce? Înţelepciune? Prin teologie? ,,Prin credinţă a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai bună." Prin credinţă în ce? Prin credinţă în ce? Prin... Unde a avut el credinţa lui?

E-409 Acolo, doar tatăl şi mama lui, el şi fratele lui vitreg, cum în lume putea fi aceasta? Unde ar fi putut-unde ar fi putut el lua aceasta? În ce a avut el credinţă? Credinţă în botanică, credinţă în aceasta? Nu, domnule. El a avut credinţă în Cuvânt. Pentru că, el a vrut să ştie de ce a fost el afară din acea grădină. "De ce am fost noi scoşi afară?"

E-410 Mama ar fi trebuit să spună, "Pentru că eu am ascultat la o minciună a diavolului. Pentru că acest băiat aici a fost născut în aşa-şi-aşa un fel, de aceea Dumnezeu ne-a scos afară."

E-411 "Bine," a spus el, "Eu nici măcar nu mă pot apropia de poartă. Acolo este un Heruvim, cu o sabie, păzind acel Pom Al Vieţii." Deci, prin credinţă!

E-412 Vedeţi, prin înţelepciune, Cain a oferit, voi ştiţi, necunoscând Cuvântul, însă doar s-a gândit, prin înţelepciune. El a făcut un loc plăcut, şi l-a făcut drăguţ şi frumos.

E-413 Dar, "Abel," nimeni nu i-a spus lui, acum, doar un băiat, "prin credinţă a văzut că aceasta nu era viaţă botanică; a fost un raport sexual, prin sânge." Iată-te, frate. Treci pe deasupra la Aceea, o dată.

E-414 Prin credinţă copiii Lui încă văd aceasta. El niciodată nu a învăţat aceasta prin ceva înţelepciune acum. Aceasta nu vine prin înţelepciune. Vine prin credinţă. Biblia a spus, "Abel, prin credinţă."
Ce a oferit el? Sânge, de la viaţă vie, viaţă animală.

E-415 Noi suntem animale, noi înşine. Noi suntem animale cu sânge cald. Aceea este exact corect. Specie mai înaltă, animalul cel mai înalt, dar cu suflet înăuntru acolo. Aceea este ce este viaţă.

E-416 Acum observaţi. Prin credinţă Abel a văzut descoperirea, viziunea, şi a adus un sânge viu, curgător, pentru că viaţa a fost în sânge.

E-417 Viaţa este în tulpina de-de floare. Şi este viaţă botanică, care nu are nici un simţământ. Am fost cu speranţă că aceea va pătrunde adânc. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-418 „Abel, prin credinţă," stând cu Cuvântul. Prin credinţă, nu prin înţelepciune. "Prin credinţă el a văzut că aceea a fost sex, sânge." Celula de sânge provine de la bărbat. Bărbatul are celula de sânge în spermă. Hemoglobina este sângele, vine prin bărbat. Şi Adam a ştiut că nu erau mere, şi piersici, şi cartofi, sau orice a fost, ce i-a scos pe ei afară din grădina Eden, ce a cauzat păcatul.
A fost sex, sânge, şi el a oferit sânge înapoi. Prin credinţă el a făcut aceasta, nu prin înţelepciune.

E-419 Cum urmează un om, prin înţelepciune, să o înţeleagă, când întreaga Biblie şi toată biserica lui Dumnezeu este zidită pe descoperire Divină, prin credinţă? ,,Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea." Vedeţi?

E-420 Huh! "Oh," ei spun, "sigur, noi credem Aceea." Atunci unde este Viaţa lui Cristos în aceste forme? Unde este Viaţa lui Cristos? Al doilea... Voi doriţi să notaţi unele din aceste Scripturi. Vedeţi? Unde este Viaţa? Dacă... Ei spun, "Ei bine, noi credem. Noi credem. Noi credem." Dacă voi credeţi, atunci...

E-421 Isus a spus, "Aceste semne vor," nu acestea poate, "acestea îi vor urma pe acei care cred." Isus a spus, "Dacă un om crede în Mine, lucrările pe care Eu le fac, le va face şi el. Cine crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu, le va face şi el."

E-422 El doar nu se va juca în jur. El o va face. Cum se poate întâmpla aceasta? Pentru că, acolo este chiar Viaţa care este în Cristos, este în voi. Aceasta nu va pune înainte nici o înţelepciune; nu va creşte în aceasta. Aceasta trebuie să nege înţelepciunea, ca să ia credinţa. Credinţă în Cuvânt, nu înţelepciune în Cuvânt. Credinţă în Cuvânt!

E-423 Satan are mai multă înţelepciune în acel Cuvânt decât oricine, toţi predicatorii aruncaţi împreună, preoţi şi de toate.

E-424 Are mai multă înţelepciune, dar el nu poate avea credinţă. Credinţa Îl va face să trăiască. Credinţa l-ar face să se căiască, îl va face să se îndepărteze de organizaţia lui. Hum! El are înţelepciune, deci el doar stă cu aceasta. În regulă.

E-425 "Dar Abel prin credinţă a văzut că acesta a fost un act sexual, şi el a oferit sânge, viaţa din sânge, şi Dumnezeu l-a primit."

E-426 Acum, în Doi Timotei 2, 3, acesta a spus... Cuvântul vine la ei acum. Va cădea pe pământ rău. Voi vedeţi? "Ei au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea acestuia," puterea Duhului. Doi Timotei 3, dacă voi notaţi aceasta. În regulă. "Având o formă de evlavie."

E-427 Semnele Duhului Sfânt de Viaţă Eternă, ei neagă Aceea. „Oamenii nu trebuie să vorbească în limbi. Nu. Nici un astfel de lucru ca vindecare Divină, botez al Duhului Sfânt. Acele lucruri au fost pentru apostoli." Având o formă!

E-428 Pavel a spus, profeţind aceasta. "În ultimele zile, în vremurile de pe urmă, aceste lucruri vor avea loc." Nu în zilele lor. "Şi Duhul vorbeşte în mod expres: în ultimele zile, zilele de pe urmă, unii se vor îndepărta de Credinţă," şi toate aceste lucruri. Vedeţi? Iat-o acolo, "Având acea formă de evlavie."

E-429 Acum, cum pot semnele Duhului Sfânt ale Vieţii Eterne să crească în acel praf bisericesc, unde nu este nici un Duh de apă, deloc? Vedeţi? Nu poate creşte în câmpurile distracţiei denominaţionale, şi înţelepciune, şi zbenguială. Cum pot semne şi minuni ale viului Dumnezeu să crească într-o-o femeie care nu are buna decenţă să se comporte ca o doamnă? Eu vreau să vă întreb aceea. Cum poate El creşte într-un bărbat care va sta într-un amvon şi, pentru un amărât de bilet de masă sau ceva favoare denominaţională, ar ocoli Adevărul lui Dumnezeu? Cum pot semnele spirituale să urmeze aceea? Nu o poate face.

E-43

E-431 Crinul trudeşte greu. Vă amintiţi predica mea nu cu mult în urmă, acum câţiva ani, despre D-l Crin. El trudeşte. Unde, Isus a spus, "Cum el... trudeşte, el nici nu toarce, şi totuşi Eu vă spun: că Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei." Cum se extrage acel crin, să se facă frumos, (pentru ce?) doar pentru a fi răspândit. Trecătorul adulmecă parfumul. [Fratele Branham inspiră pe nasul lui – Ed.] Albina zboară direct în inima lui şi ia mierea autentică direct de la el. El doar o dă fără plată. Trudeşte, să facă aceasta.

E-432 Aleluia! Acela este un bărbat adevărat al lui Dumnezeu, Păstorul Crin, Rev. D-l Crin, da, domnule, care trudeşte la Cuvânt, se proşterne pe faţa lui şi strigă către Dumnezeu, "Dumnezeule, eu nu pot vedea unde aceasta se potriveşte aici, aici. Trebuie să vină prin Cuvânt." Când tu o înţelegi, şi Dumnezeu îţi dă aceasta, atunci du-te fără plată. Nu să ai ceva campanii mari, "Dacă tu îmi garantezi atâtea mii de dolari, eu voi veni." Ci, fără plată, "Dacă este Timbuktu sau oriunde este, Dumnezeule, unde Tu vrei ca eu să semăn Sămânţa, eu O voi da fără plată." Aleluia!

E-433 Isus a spus, "Solomon, în toată slava lui, nu este îmbrăcat ca acesta." A spus, "Luaţi seama la crin."

E-434 Sărmanul ins mic, trebuie să sufere ca orice lucru, ca să obţină ceea ce obţine, şi au râs de el şi l-au batjocorit. Şi toate bisericimile mari l-au dat afară, şi îl cheamă cu tot felul de nume murdare. Dar el stă drept cu acel Cuvânt, trudind, zi şi noapte, stă într-o vale. Ce? El este-el este într-un loc de unde el poate trage din "râurile de Apă." Trudind, (pentru ce?) ca să răspândească. "Fără plată voi primiţi, fără plată să daţi." Da, domnule. Oh, vai!
Cum poate creşte acesta în acel teren de praf pe acea piatră bisericească?

E-435 Fii lui Cain au fost înţelepciune, ştiinţific. Priviţi fii lui Cain acum cum apar ei. Să-i privim pentru un minut. Copiii lui Cain, ce au fost ei? Constructori, inventatori, oameni mari de ştiinţă. Ei au avut înţelepciune. Vedeţi? Ei-ei-ei chiar au construit clădiri, şi au făcut fier, şi au combinat lucruri împreună. Ei au fost ştiinţifici, deştepţi, educaţi, şi religioşi.

E-436 Dar ce a produs acea cultură de înţelepciune? Moarte, la întreaga rasă, când au căzut judecăţile lui Dumnezeu. Este aceea corect? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ce a făcut-ce a făcut grupul? A produs moarte. Totuşi, în toată înţelepciunea şi inteligenţa lor, ce s-a întâmplat? Ei au murit. Fiecare din ei a pierit în judecata lui Dumnezeu. Este aceea adevărat? ["Amin."] Dumnezeu a spus aşa. Ei au fost deştepţi, extrem de educaţi, rafinaţi, religioşi, foarte fini. Inteligenţi, educaţi, au depins de înţelepciunea lor, şi au ucis întreaga rasă de oameni.

E-437 Acelaşi lucru îl fac ei chiar acum, bombele lor atomice şi lucruri, pe care aceşti oameni de ştiinţă deştepţi şi lucruri vor¬vor distruge întreaga rasă. Ei au precipitaţii radioactive chiar acum. Este-este... Voi doar vă ardeţi ochii, vă dă cancer, şi de toate. Ei-ei au dat drumul destul din aceasta, în ocean, ei nici măcar nu o mai pot găsi. "Când aceasta se deslănţuie, distruge întreaga lume," ei spun. "Oamenii vor arde, în propria lor carne."

E-438 Nu-i de mirare, Biblia a spus, "Şi păsările cerului vor mânca din carnea căpitanilor," şi aşa mai departe; descompusă, de la ploaia radioactivă, toate celelalte.

E-439 Ei fac aceasta, ei însăşi, înţelepciunea lor inteligentă. Aceea este ce a cauzat moartea ca să vină: înţelepciune inteligentă. Fiţi simpli, credeţi Cuvântul lui Dumnezeu, şi trăiţi. Luaţi înţelepciunea voastră, şi muriţi. În regulă. Secerişul, timpul sfârşitului, ei pier.

E-440 Ei bine, copiii lui Abel au fost umili, agricultori; ciobani; păstori, voi ştiţi. Ciobani, agricultori, umili, nu au pretins a fi inteligenţi, dar ei doar au stat cu Cuvântul. Ce au produs ei la timpul sfârşitului? Un profet. Au produs. Un profet, pentru ce? Semnele din timpul de pe urmă.

E-441 Când Noe a stat în acea uşă, construind la acea arcă, a spus, "Vine, o ploaie." El a fost numit un fanatic, dar el a fost un profet. Amin. Ce a făcut el? A adus salvarea la acei care cred, şi cei care au vrut să scape. Aceea este ce a produs rasa umilă, needucată, care credeau în credinţă. Ceilalţi au crezut în cunoştinţă, ei au produs moartea, la întreaga rasă. Ce au făcut-ce au făcut cei umili cu credinţa? Au produs salvarea, un profet al Domnului, care le-a dat un semn că timpul sfârşitului era acolo.

E-442 Voi credeţi că educaţii vor crede aceasta? Strâmbă din nas şi pleacă, spun, "De unde vine ploaia? Dovedeşte-mi ştiinţific unde există vreo apă sus acolo." Acei ştiinţifici, grămadă de inteligenţi deştepţi, încercând, să dovedească ştiinţific că nu există Dumnezeu. Încearcă!

E-443 Când a fost făcută acea poză, i-a făcut să salte chiar de pe scaunele lor unde stăteau ei. El nu a putut înţelege. A spus, "Acolo este un fel de Lumină care a lovit lentila." Acolo este propriul lor instrument ştiinţific, a luat fotografia Acestuia, aparatul de fotografiat. Cum a spus George Lacy, a spus, "Domnule," a spus, "acest aparat de fotografiat nu va poza psihologie. Lumina a lovit lentila. Acesta a fost acolo." A spus, "Ce este Acesta, eu nu vă pot spune, dar Acesta este acolo." A spus, "Eu îmi voi scrie numele la aceasta." A făcut-o. Şi voi o aveţi, voi înşivă. Da, domnule. Aceea a fost cu FBI. Vedeţi?

E-444 Dumnezeul nostru, în această zi din urmă, nu va lăsa o piatră nerăsturnată, dar ceea ce El arată această lume nu poate rezista. Înţelepciunea şi cunoştinţa continuă să crească, trăgând prin aer ca muştele, şi-şi avioane cu reacţie, şi luptând sub apă. Şi tot felul de corupţie, şi trăind în păcat, încercând să construiască ceva care îi va proteja.

E-445 Există numai un singur lucru: neprihănirea lui Dumnezeu stă în Uşa Arcei. Cine este Uşa? Cristos a spus, "Eu sunt Uşa staulului oilor." Am citit textul meu. "Oile Mele vor auzi Glasul Meu. Ele nu vor urma un străin." Tu niciodată nu vei suci unul în acele organizaţii afară acolo. El va veni afară din aceasta, tot aşa sigur ca lumea. ,,Eu le voi lua din staul, şi le voi conduce. Eu voi merge înaintea lor." Amin. "Ele vor şti că sunt Eu. Nimeni nu poate umbla ca Mine, nimeni nu poate face lucrările pe care Eu le fac," El ar spune. Amin.

E-446 "Învăţătorule, acum noi ştim că Tu eşti venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face aceste miracole pe care le faci Tu dacă nu este Dumnezeu cu El." Vedeţi? Aceea este corect. Mărturisirea lui Nicodim. Aceea este tot.

E-447 Acea rasă mică umilă a produs un profet. Şi acel profet, în ultimele zile ale copiilor lui Abel, au produs un profet care a arătat semnele din ziua din urmă şi a dat avertismentul.

E-448 Chiar cam la fel acum, mă gândesc. "Cine are o ureche să audă, să audă ce ne spune Duhul."

E-449 Astfel, vedeţi, Sămânţa Cuvânt a Vieţii nu poate creşte în felul acela de atmosferă a înţelepciunii. El doar nu o poate face.

E-450 Moise şi Iosua au avut credinţă în Cuvânt. Ceilalţi au vrut să danseze şi să dezbrace femeile; Care, (de ce?) prin înţelepciunea lui Egipteană. Moise nu a vrut aceea.

E-451 Uitaţi-vă la acei Care astăzi, făcând o cale uşoară, dansând, petreceri de toată noaptea; femei: păr scurtat, rochii scurte, orice. "Nu contează deloc. Aceea este totul în regulă." Nu este totul în regulă. Cuvântul spune că nu este în regulă. Aceea este corect. Acelaşi lucru. Vedeţi?

E-452 Cu toate că fiecare din ei a fost botezat, fiecare, Care şi toţi au fost botezaţi, arată că acolo este acel fel bisericesc din nou.
Voi spuneţi, "Au fost ei botezaţi?"

E-453 Întâi Corinteni 10:1 la 2. Să citim doar aceasta. Noi... Eu ştiu că se face târziu, dar prânzul nu va arde. Acest prânz poate va dura puţin mai mult, dacă Domnul doar va continua să ne hrănească. Vedeţi? Întâi Corinteni 10. Acum uitaţi aici. Întâi Corinteni 10:1 la 2, eu am. Acum, eu am Doi Corinteni. Întâi Corinteni 10:1 la 2.
Mai mult decât atât, fraţilor, eu nu aş vrea-eu nu aş vrea ca voi să fiţi neştiutori, cum că ai noştri ... toţi părinţii noştri au fost sub nor, şi toţi au trecut prin mare;
Şi toţi au fost botezaţi prin Moise în nor şi în mare;

E-454 Core a avut acelaşi botez pe care l-au făcut restul din ei. Dar ce ar fi vrut el să facă? Să lase femeile doar să danseze, şi ei au băut un pic de vin şi să aibă puţin timp, să le dezbrace şi să aibă adulter, şi să aibă aceea. Voi ştiţi că Biblia a spus că ei au făcut aceea. Ei au luat acele femei şi le-au dezbrăcat de haine, şi le¬au făcut să danseze, şi lucruri ca acelea. Şi Moise s-a înfuriat pe ei. Vă amintiţi timpul? [Adunarea spune, "Amin. – Ed.] De ce? Ei l-au avut pe Dr. Core în jur, care avea înţelepciune. El a spus, "Eu vă duc înapoi în Egipt." Acolo este unde ei ar fi mers, de asemenea.

E-455 Dar, Fratele Moise, când el a coborât, a fost diferit. El şi Iosua au stat cu acel Cuvânt. Dumnezeu a dat o promisiune; ei au stat cu aceasta. În regulă.

E-456 Ceilalţi au vrut să danseze şi să se dezbrace de hainele lor, şi de la, prin înţelepciunea lui Core. Şi erau toţi botezaţi, unul.

E-457 Israel şi Moab. Oh, eu doar... voi... eu am trecut prin aceea, o dată. Nu vom lua aceea. Trebuie să mă grăbesc. În regulă. Israel şi Moab, voi ştiţi cum a fost acolo. Unul, doar la fel de fin, unul cu înţelepciune, mari denominaţiuni importante. Cealaltă, mică, interdenomina tă.

E-458 Apoi, într-o zi; unde vreau eu să ajung înainte să încheiem. Într-o zi, aceste două surse mari, sau puteri, s-au întâlnit pentru o confruntare pe Cuvântul lui Dumnezeu.

E-459 Acum noi urmează să ajungem la punctul culminant. Am fi putut merge înapoi. Aş fi putut lua o duzină. Aş putea sta aici pentru o săptămână, şi nici măcar să ating suprafaţa acesteia, cum că pot să dovedesc aceea chiar acolo, despre ce vorbesc eu. Dar sper că voi o prindeţi. Vedeţi?

E-460 Într-o zi, s-a venit la o confruntare. Înţelepciunea şi credinţa au venit la o confruntare. Isus şi Satan s-au întâlnit. Aceea este corect. Isus şi Satan s-au întâlnit. Aceste două forţe mari, înţelepciunea şi cunoştinţa, au venit la o confruntare. Vedeţi?

E-461 Acum, amândoi au folosit Cuvântul. Este aceea corect? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Oh, frate, aceasta devine bine, pentru mine. Vedeţi? Nu rataţi aceasta, acum. Oh! Spuneţi, "Dumnezeule, deschide-mi inima." ["Dumnezeule, deschide-mi inima."]

E-462 Amândoi au folosit Cuvântul lui Dumnezeu, aceeaşi Biblie. Dar Aceasta nu va funcţiona într-un canal neconvertit. Sigur nu va funcţiona. Cu siguranţă nu. Amândoi au folosit Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Satan L-a folosit dintr-o cunoştinţă a minţii, vedeţi, o cunoştinţă a minţii, şi Aceasta nu a mers.

E-463 Eu am o Scriptură aici. Vă supăraţi dacă o citesc? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Să luăm Evrei, capitolul al 4-lea, chiar repede, doar un minut. Eu vreau să citesc aceasta. Aceasta arată doar aşa de bine pentru mine, chiar aici, Evrei 4. Şi să luăm Evrei 4, şi să începem, 1 la 2.
Să luăm dar bine seama, că, atâta vreme, o făgăduinţă ne-a fost lăsată... să intrăm în odihna Lui, ca nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.
Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună, ca şi lor: dar la cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, nefiind amestecat cu (cunoştinţă, înţelepciune?) credinţă în ei... credinţă la cei ce (ce?) l-au auzit.

E-464 Voi puteţi avea tot Cuvântul, voi puteţi cunoaşte acel Cuvânt de la A la Z, şi Acesta nu va funcţiona niciodată pentru voi. Aţi văzut oameni să ia acel Cuvânt şi să încerce să-L facă să funcţioneze, să spună, "Frate, slavă lui Dumnezeu"? Acesta doar nu va funcţiona. Voi nu puteţi prosti cu Cuvântul. Nu, nu. Nu, nu. Indiferent de ce profesezi tu, Cuvântul se mărturiseşte pe Sine. Indiferent de ce pretinzi tu, Cuvântul dă mărturia. Aceea este corect.

E-465 Acum, Satan a ştiut Cuvântul. El l-a ştiut de la A la Z. Ei bine, voi ştiţi ce? Îmi imaginez, dacă el ar avea o diplomă, el ar avea destule titluri să întindă peste patru sau cinci pagini de ziar, "Dr., Rev., Bătrân, Ph,. L.L., Q.D.," tot alfabetul în fiecare fel. Diploma lui ar fi în acea Biblie. El ştie fiecare Cuvânt din Aceasta. Sigur el ştie. Vedeţi? Astfel, Satan a spus, "Acum, eu cunosc Cuvântul." Eu ştiu că el a cunoscut Cuvântul când el a venit la Eva. Deci, el Îl avea prin cunoştinţă mintală, dar Acesta nu ar funcţiona.

E-466 Isus L-a ştiut prin credinţă, în descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu în Propria Lui Viaţă predestinată. Glorie! Sper că aceea penetrează profund în inima voastră. Isus ştia Cine era El. Satan se întreba. El a ştiut că El era o Creatură predestinată a lui Dumnezeu, că Dumnezeu Însuşi era manifestat în El. Nu era El care făcea lucrările. Era Tatăl care locuia în El. Amin.

E-467 Lăsaţi-l pe diavol să zboare cu toată teologia lui. Isus; Satan L-a ştiut. El a ştiut Cuvântul. Acum, el putea cita acea Scriptură, băiete, chiar ca o Biblie umblătoare. El doar O putea cita uite aşa. [Fratele Branham pocneşte repede din degetele lui de multe ori – Ed.] Vedeţi?

E-468 Dar Isus doar a stat liniştit, pentru că El ştia unde stătea El. El a ştiut că El a fost predestinat, "a fost Mielul junghiat înainte de întemeierea lumii." El a ştiut că El era acea Persoană. Oh! Oh, frate! "Cel ce are o ureche, să audă." El a ştiut că El a fost predestinat pentru aceea, şi acela este felul cum a ştiut El Cuvântul. Vedeţi? Şi Acesta a funcţionat. Sigur.

E-469 Satan L-a ştiut prin înţelepciune. A eşuat. El a citat acelaşi Cuvânt pe care Isus l-a citat, aceeaşi Biblie. El a citat din Psalmi. "El va da... Este scris," Satan a spus, "El va porunci Îngerilor Săi cu privire la Tine, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul Tău de vreo piatră. Ei Te vor purta pe sus."
El a spus, "Şi este de asemenea scris..." Oh! Vedeţi? Satan L-a ştiut prin cunoştinţă.

E-470 Isus L-a ştiut prin experienţă. El L-a ştiut prin descoperire. El a ştiut că El era acel Fiu al lui Dumnezeu ce trebuia să vină în lume. El a ştiut poziţia Lui. El a ştiut că El a fost născut în această lume pentru acel scop. Şi acela este motivul că Cuvântul lui Dumnezeu a putut lucra prin El, pentru că El ştia ce a fost El. Glorie! Aţi prins voi aceasta deja? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] El a ştiut ce era El.

E-471 Satan, în schimb, ştia cine era el. Şi el a ştiut că nu avea nici o treabă, cu înţelepciunea lui, asupra Cuvântului, pentru că Cuvântul era Dumnezeu. Aţi prins aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-472 Acum, dacă Isus ştia Cine a fost El... El a fost o Creatură predestinată a timpului. Credeţi aceea? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Isus, trupul, El ştia că El era Cuvântul predestinat, Persoana lui Dumnezeu care a fost să stea în acea zi, să fie Jertfa pentru păcat. Şi El îşi cunoştea adversarul Lui. (Cum am predicat, cu vreo două Duminici în urmă.) El îşi cunoştea adversarul Lui; şi El ştia Cine era El. De aceea, acele două mari forţe au venit împreună, cunoştinţă şi credinţă. Isus ştia Cine era El.

E-473 Satan cunoştea Biblia la fel de bine ca Isus, dar Aceasta nu ar fi funcţionat pentru Satan. Vedeţi?

E-474 Nu contează cât de multă cunoştinţă aveţi, aceasta nu va merge. Acum, luaţi aceea înapoi la unele din aceste mari organizaţii. Gândiţi-vă la aceasta, un minut. Ei spun, "Ei bine, noi avem Cuvântul." Lăsaţi-mă să văd că lucrează. Voi Catolici, spuneţi că voi sunteţi originalul. Să o vedem. Arătaţi¬mi lucrările voastre, fără ale voastre... Sau, arătaţi-mi lucrările voastre, prin, sau, fără credinţa voastră, şi eu vă voi arăta ale mele, prin credinţa mea. Vedeţi? Vedeţi ce a spus Cuvântul.

E-475 Puteţi planta o sămânţă fără ca aceasta să manifeste ceea ce este, dacă creşte? Puteţi planta un bob de porumb fără să facă porumb, dacă el creşte? Puteţi planta un cartof fără să crească cartof? Puteţi planta o floare fără ca să fie acel fel de floare? Vedeţi?

E-476 Atunci, dacă voi sunteţi semănaţi, şi Sămânţa lui Dumnezeu este în inima voastră, Aceasta trebuie să producă Aceea. Isus a spus, "El va face lucrările Mele, dacă el crede în Mine." Dacă el spune că el Îl crede, şi acestea nu-l urmează, el este un mincinos. "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el; chiar mai multe decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl Meu." Păi, Acesta este tare! Dacă ele doar nu nimeresc un loc alunecos şi să alunece jos, dincolo peste vreo stâncă pe undeva! Ele doar cad jos în vale aşa ca vânturile să nu O poată sufla departe, şi păsările nu O pot lua, Aceasta va creşte.

E-477 Ascundeţi Aceasta jos în inima voastră. David a spus, "Legea Ta am ascuns-o în inima mea," astfel nici o denominaţiune nu O poate scoate, păsările nu O pot lua. "Eu O am ascunsă aici. Eu meditez în Ea, zi şi noapte. Ele sunt scrise la capul patului meu şi peste tot. Eu Le am, Le am legate pe degetele mele. Ele sunt în..."

E-478 Şi Isus a spus, "Numele tău este în palma mâinii Mele." Astfel, cum, cum o să fie uitat? Nu poate. Acum, în regulă.

E-479 Atunci, dacă Isus l-a învins pe Satan asupra credinţei, ştiind Cine era El, El a fost o Creatură predestinată. Sunteţi voi gata? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Cum este cu Mireasa predestinată a lui Isus Cristos acum? Voi credeţi că Mireasa este predestinată? ["Amin."] Mireasa predestinată a lui Cristos acum, Biserica, Sămânţa Cuvânt, cu tot ce a promis Dumnezeu să pună în Biserică, în Aceasta chiar acum. Aceasta este în Ea acum. Totul este în ordine. Duhul Sfânt a fost dat. Sămânţa a fost semănată. Luminile de seară au strălucit. Semnul Sodomei, pe care Isus l-a promis, este aici, şi Maleahi 4. O Biserică predestina tă!
Oh, diavol!

E-480 Biserică a viului Dumnezeu, aici şi pe bandă, de asemenea, ştiţi voi unde staţi? Ştiţi că voi aţi fost chemaţi de către Dumnezeu, că Duhul Sfânt domneşte în inima voastră, şi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este real pentru voi? [Adunarea spune, "Amin," – Ed.] Oh, frate! Cum va sta Satan împotrivă la aceea? Cum va opri el aceea de la a creşte? Cum va opri el semnele acelea de la a urma Aceasta? Păi, voi aţi putea să-i aruncaţi în închisoare. Ei, dacă aţi putea, mie nu-mi pasă ce faceţi voi, ei deja au încercat aceasta. Ei au putrezit în închisori. Ei au fost daţi ca hrană la lei. Ei au fost retezaţi în două. Ei au fost tăiaţi bucăţi. Voi nu puteţi ucide Aceasta, corect, o Biserică care este predestinată. "Aceia pe care El i-a cunoscut mai dinainte," cum El a făcut lui Isus, "El i-a chemat. Pe aceea pe care El i-a chemat, El i-a şi justificat. Iar pe aceia pe care El i-a justificat, El deja i¬a şi proslăvit, predestinat."

E-481 Şi acum, în zilele din urmă, cu fiecare sămânţă semănată; totul în ordine, lumea în ordinea ei, timpul s-a format, Biserica în ordinea Ei, Sămânţa, Luminile de seară, semnele despre cum El a spus, "Cum a fost în zilele Sodomei." Un Înger al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, coborând, mişcând, efectuând semnele pe care El le-a făcut atunci. Maleahi 4 a promis că El va trimite, în zilele din urmă, ce El a promis. Şi noi vedem toată aceea chiar aici. Unde? Unde? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Îl iubiţi voi? Amin.

E-482 Sigur, chiar aici în ultimele zile, o Biserică predestinată, ştiind unde stau ei, semănaţi cu Sămânţa, Duhul Sfânt în Biserică.
Satan, ai grijă.

E-483 Ce s-a întâmplat? Doar un minut acum. Ce s-a întâmplat, cu tot cei s-a promis la Aceasta, chiar promisiunile din Maleahi 4?

E-484 Ce-ce a făcut Satan când l-a întâlnit pe Isus? El a zburat în El, cu toată forţa bisericească ce o avea el. "Eu cunosc Cuvântul, de asemenea," a zburat în El. Acel praf denominaţional pe care el îl avea! Noi L-am aruncat afară asupra lui; dar nu a avut nici o Lumină. A zburat el vreodată jos! El a venit jos cu mult mai repede de cât a zburat pe el. De ce? El a atins acel Fir de o sută de miliarde de volţi acolo. El şi-a pârlit penele. El s-a dat jos de pe El. El a venit afară din El, pentru că acel Fir avea voltaj în El.

E-485 Amintiţi-vă, Satan avea o sârmă, de asemenea. Dar, nu contează din ce cupru frumos este sârma, nu are nici o viaţă în ea, ea este moartă. Ea nu va acţiona. Aceeaşi sârmă.

E-486 Unul a fost încărcat de la Dinam [generator], şi celălalt nu are nici o conexiune, deloc. Aceea este corect. Acela este motivul că Acesta va lucra într-un vas predestinat. Acela este motivul că Cuvântul va lucra unde este El conectat. Conectat unde, cu denominaţiunea? Nu, domnule. Aceea este o priză moartă, "Având o formă de evlavie, tăgăduind puterea de acolo." Dar conectat cu Cuvântul, care niciodată nu va pieri, şi poate produce aceeaşi putere pe care El a avut-o. Acolo este unde se află. Glorie!
Amin. Amin.
Voi Îl iubiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Îl veţi sluji voi pe El? ["Amin."] Amin. Sigur.

E-487 Nu cuplat în ceva organizaţie, ci cuplat la Dinam [generator – Trans.] aici. Frate, eu îţi spun, El lucrează acolo, pentru că El este cuplat, acelaşi Cuvânt.

E-488 Moab a fost conectat înăuntru, de asemenea; şi Israel a fost, de asemenea. Moab nu avea nimic decât o grămadă de crezuri şi un profet fals.

E-489 Dar Israel a avut o stâncă lovită, un şarpe de aramă, un Stâlp de Foc, aleluia, semne ale Dumnezeului celui Viu. Amin. Aceea este exact. Aceasta a lucrat. De ce? A fost pe credinţă. Da, domnule. Nu pe cunoştinţă, ceva crez omenesc; ci pe credinţa în Cuvânt, Cuvântul Însuşi. Viaţa vine din Cuvânt. "Cuvântul Meu este Viaţă." Acel curent vine prin Cuvânt.

E-490 Satan s-a dat jos de acolo, chiar repede. Praful lui teologic nu a mers prea bine chiar acolo. Firul lui Satan nu avea curent in el. Acesta era crezuri moarte. Acesta nu va. Nu va curenta.

E-491 Acum, vedeţi, este acelaşi fir. Isus a folosit Cuvântul Tatălui; Satan a folosit Cuvântul Tatălui. Satan a fost Satan. Isus a fost Dumnezeu, aceea este diferenţa, acela este cel Adevărat. Unul este un crez, şi Celălalt este Cuvântul. Unul este Adevărat, şi celălalt este fals. Unul îl va produce; celălalt nu îl poate produce. O prindeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acelaşi fel de fire, acum, aceea este exact corect, aceleaşi fire. Evrei 2, noi doar avem... Sau, Evrei 4:2, noi doar l-am luat. Vedeţi? Cum, denominaţional, cum spun denominaţiunile, prin înţelepciune. Vedeţi? Denominaţiunile, prin înţelepciune, spun aceasta, "Zilele curentului sunt trecute."
Voi Îl iubiţi? Amin.
Vreţi să-L slujiţi? Amin. Voi Îl credeţi? Amin. Amin. Amin.
Eu Îl cred. Da, domnule. Amin înseamnă "aşa să fie."

E-492 Doamne, rugăciunea mea, în această dimineaţă, ia fiecare credincios de aici şi trage-l în curent. Oh! Pune Viaţă în el, lasă-l să zbârnăie şi să strălucească slava lui Dumnezeu. Da, domnule. Porniţi curentul.

E-493 Ştiţi voi ce cred eu? Sămânţa a fost semănată (Voi credeţi aceea?) [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] pentru acea măreaţă Biserică. Întocmai cum firele au fost puse printr-o clădire, fiecare dulie a fost testată de Cuvânt, oh, vai, fiecare priză testată de Cuvânt. "Nu vă gândiţi ca la ceva ciudat când încercări de foc vin. Este ca să vă testeze."

E-494 Este un mic scurt acolo, ar face masă, ar sări tot întrerupătorul. Dumnezeu nu le vrea în Biserica Lui. Nu vor fi nici întrerupătoare arse şi nici siguranţe arse în aceste ultime zile. Nu, domnule.

E-495 El se întoarce şi o sudează înăuntru acolo bine. Da, domnule. În regulă. Fiecare lumină atârnă în locul ei. Singurul lucru, aşteptând după Stăpân înapoi acolo să pornească întrerupătorul. Aceea este corect. Da, domnule. În Cuvânt!
Sigur. Poate fi chiar acum, frate. Dacă tu ai nevoie de vindecare, doar atinge întrerupătorul. Aceea este tot ce ai de făcut, dacă tu ai un fir autentic. Dacă legătura ta la pământ... "Dacă linia ta are legătură la pământ, şi conexiunile, de asemenea, au fost pierdute în Isus, îţi spune ce să faci." Amin. Aceea este corect.

E-496 Acum, înţelepciunea denominaţională spune, "Zilele miracolelor au trecut." Acolo nu este curent în fire.

E-497 Dar credinţa ştie mai bine. Ei o simt. Ei o văd funcţionând. Ei ştiu că ea luminează. Ei ştiu ce face ea. Credinţa este curentul, curentul, Duh.
Şi înţelepciunea este forma denominaţională.

E-498 Satan a încercat să-l ispitească pe Isus, de la credinţa în Cuvântul Tatălui. Iată ce a făcut el. El a încercat să-I arate marile lui, organizaţii mari bisericeşti ale pământului. Dar el nu L-a putut ispiti. "Vino şi înscrie-te la a mea. Eu te voi face episcop peste ele toate."

E-499 "Este scris..." a spus Isus. Da, domnule. Satan nu L-a putut ispiti. Nu, domnule. El a trecut de aceea. Dar, Isus a fost Cuvântul. Credinţa Lui în cunoaşterea despre Sine, că El era Cuvântul.

E-500 Întocmai ca Moise. Păi, Moise ştia cine era el. Moise ştia că el era slujitorul lui Dumnezeu, a ştiut că a fost chemat de Dumnezeu. El a ştiut ce urma el să facă. Acela este motivul că el nu a fost speriat de ce a spus Satan. Satan a încercat să-l ispitească, să-l sperie ca să renunţe. Dar, nu. Moise ştia unde stătea el. Aceea este corect.
Acum trebuie să mă grăbesc. Eu sar peste, pagină după pagină, aici.

E-501 Pavel. Un lucru vreau să iau aici, înainte de încheiere. Pavel a făcut-o clar la partea lui de Mireasă pe care o va prezenta el. Pavel va prezenta o parte din Mireasă. Voi credeţi aceea? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Pavel a făcut-o clar la partea lui de Mireasă pe care el o va prezenta lui Isus Cristos în ultimele zile, despre înţelepciune sau credinţă.

E-502 Doar să citim puţin. Eu vreau să deschideţi la Întâi Corinteni, capitolul al 4-lea. Întâi Corinteni, capitolul al 4-lea, noi doar citim. Şi noi vom încheia doar în-în câteva momente, cu voia Domnului. Întâi Corinteni, al 4-lfa capitol, şi eu vreau să citesc al 18-lea până la al 20-lea verset. În regulă. Iată-ne.
Acum unii s-au îngâmfat, şi şi-au închipuit-şi-au închipuit că n-am să mai vin la voi.
Dar voi veni în curând la voi, dacă va voi Domnul, şi voi cunoaşte, nu vorbirea la vreunul din cei care s-au îngâmfat, dar puterea.

E-503 Voi şti ţi, ar lua... Acum, aceea a fost biserica Romană care a început să vină, chiar acolo, a început să vină. Vedeţi? El a ştiut ce... Voi ştiţi, Biblia a spus, "Ei au ieşit din mijlocul nostru, pentru că nu erau dintre ai noştri," voi vedeţi. Aceea este corect.
Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbă, ci în putere.

E-504 Vedeţi, "Nu în Vorbă." Doar spune, "Ei bine, eu, eu sunt educat, frate. Am mai multă educaţie de cât ai avut tu vreodată. Eu sunt-eu sunt un preot. Eu sunt..." Aceea nu are nici un lucru de-a face cu Acesta. Nu înseamnă nimic mai mult decât că tu eşti un "porc," sau orice altceva; vedeţi, vedeţi, nu are nimic de-a face cu Acesta. Vedeţi? Diavolul avea multă cunoştinţă, de asemenea. Vedeţi? În regulă. Vedeţi?
Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în... vorbă, dar... putere. Vedeţi?
Ce voiţi voi atunci? să vin la voi cu o nuia, sau în dragoste, sau în... duhul blândeţii?

E-505 Acum, al 2-lea capitol. Eu vreau să termin aceasta, doar un minut, atunci, înainte să încheiem. Al 2-lea capitol, întoarceţi pagina. Să începem chiar aici la 1-ul. Acum vedeţi ce, Pavel, ce spune el Miresei acum. El va prezenta această parte a Miresei la Cristos, şi el vrea ca ei să ştie. Acum, amintiţi-vă, Pavel ar fi avut ceva fel de inteligenţă. El a fost inteligent, a avut, dar el "a trebuit să o uite," a spus el. El a avut tot felul de grade şi educaţie, dar el a trebuit să uite aceasta, acum, uitaţi, ca să înveţe pe Cristos.
Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, venit, n¬am venit cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Vedeţi? Eu n-am venit cu înţelepciune, să vă vestesc mărturia lui Dumnezeu.

E-506 "Eu sunt Dr. Aşa-şi-aşa, şi eu am totul. Eu sunt... Noi suntem învăţaţi la seminare, aşa-şi-aşa"? Nu, nu. Pavel a spus, "Eu n-am venit la voi aşa, cu înţelepciune." Acum, şi ce...
Care este textul meu? Înţelepciune Contra Credinţă. Vedeţi?

E-507 "Eu n-am venit la voi în înţelepciune," Pavel a spus, "să vă dau o mărturie a lui Dumnezeu prin înţelepciune, să spună, 'Acum, uite aici. Eu îţi voi spune. Noi am învăţat în seminar că zilele miracolelor au trecut. Noi învăţăm în seminar că aceste lucruri nu înseamnă de fapt Asta."' El a spus, "Eu n-am venit aşa, fraţilor." Acum ce a spus el?
Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva, decât pe Isus... şi pe El răstignit.
Şi (dacă) eu am fost cu voi în slăbiciune, şi în frică, şi în mult necaz am fost cu voi.
Şi vorbirea mea şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii omului, ...

E-508 Ha? Cum a spus Booth Clibborn, "Hello?" Cine a bătut atunci?
Eu nu am venit la voi cu ceva înţelepciune de seminar, ci în demonstrarea Duhului şi a puterii:
Ca credinţa voastră (c-r-e-d-i-n-ţ-ă) să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu.

E-509 [Fratele Branham şuieră – Ed.] "Whew!" Amin. Voi credeţi aceasta? [Adunarea spune, "Amin."]
Ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea a ceva organizaţie, ci pe puterea lui Dumnezeu.

E-510 Credinţă în puterea lui Dumnezeu! Nădejdile voastre nu sunt...

E-511 Aceste două surse au luptat de la Eden încoace; Credinţa lui Dumnezeu împotriva înţelepciunii lui Satan. Dumnezeu a dovedit, în toate epocile, că Aceasta nu se va amesteca. Aceasta trebuie să fie separată, ca să crească.

E-512 Acum, repede, lăsaţi-mă să trec peste doar-doar un cuvânt sau două, pe fiecare, doar iau câteva lucruri ce le am scrise aici.

E-513 Esau şi Iacob au fost un model perfect: ei amândoi, religioşi; ei amândoi, gemeni.

E-514 Esau a fost modelul bisericesc. El a fost un bărbat care a fost deştept. El a avut-avut poziţii morale bune şi lucruri ca acelea, dar nu a avut nici un folos pentru acel drept de întâi născut.

E-515 Lui Iacob nu i-a păsat ce a trebuit el să facă, doar aşa ca el să obţină dreptul de întâi născut. Şi atâta timp cât ei erau împreună, ei nu au putut produce. Aceea este corect? Unul era împotriva celuilalt.

E-516 Aţi prins voi aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Amin. "Ieşiţi din mijlocul lor. Despărţiţi-vă de ei," a spus Dumnezeu. "Şi nu atingeţi lucrurile lor necurate. Eu vă voi primi." Vedeţi?

E-517 Iacob a trebuit să se separe pe sine de fratele lui denominaţional înainte ca Dumnezeu să-l fi binecuvântat vreodată. Dumnezeu i-a spus lui Abraham acelaşi lucru.
Israel; şi Moab.

E-518 Cei patru sute de profeţi ai Israelului au stat înaintea lui Mica. Şi Mica s-a separat de ei, şi a luat Cuvântul Domnului, şi a venit înapoi cu Acesta.

E-519 Moise, şi Core, acelaşi lucru, nu s-ar fi amestecat. Ei au trebuit să se separe. Este aceea adevărat? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-520 Abraham, şi Lot. Lot a fost un om religios, modelul bisericii formale. Dar atâta timp cât Lot a fost cu Abraham, el a călătorit ani de zile cu el. Dar el ar... Dumnezeu nu l-ar fi binecuvântat pe el până când el nu s-a supus complet Lui şi să se separe de Lot, biserica denominaţională. Atunci, îndată ce Abraham s¬a separat şi a venit afară, să umble singur, Dumnezeu a spus, "Acum, Abraham, ridică-te. Uită-te la est, vest, nord, sud." A spus, "Este toată a ta." Dar El nu a făcut aceasta până când el s¬a separat complet. Aceea este exact corect.

E-521 Dumnezeu nu a putut să-l binecuvânteze pe Set până când El nu l-a separat de Cain. El l-a însemnat pe Cain şi l-a trimis în ţara lui Nod. Şi Cain, cu înţelepciunea lui deşteaptă, au devenit oameni de ştiinţă şi orice altceva, a crescut o cultură din aceea. Şi Set, sub neprihănirea lui, şi dragostea şi credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, el a crescut o cultură care a produs un profet care a avertizat zilele din urmă, aceea este corect, a salvat fiecare credincios. Şi înţelepciunea i-a distrus pe fiecare din ei. Ei, fiecare, au murit. Fiecare, indiferent de câte diplome şi psihologie au avut ei, toate celelalte, au pierit în judecăţile lui Dumnezeu.

E-522 Şi totul în afara adevăratului, Duhul lui Dumnezeu născut din nou, care crede fiecare Cuvânt din Acela şi stă chiar pe Acesta, va pieri în judecăţile lui Dumnezeu. Voi vedeţi aceste şerpuitoare mici mergând în jos pe stradă, şi tot acest comportament, şi comportându-se în acel fel, amintiţi-vă, nu este nimic în lume decât carne de tun pentru judecată. Aceasta va putrezi. Aceasta va trebui. Este îndreptată acolo. Femeilor, treziţi-vă.

E-523 Eu am o mică mărturie, dar nu am timp să o spun, despre o doamnă mică aici nu cu mult timp în urmă, în California. Mergeam în sus pe drum, aşteptând să fiu chemat în cort. Alerga pe acolo, o micuţă mititică... Este-este dizgraţios. Fără îndoială, o fetiţă drăguţă. Şi ea se ducea pe acolo, răsucindu-se, cu această pălărie de cowboy pe cap, cizme şi ciucuri atârnând pe ea, răsucindu-se în sus pe drum. Fiecare bărbat fluiera către ea, şi fluturau cu mâinile, ei toţi în acel fel.
524 M-am gândit, "Eu s-ar cuveni să mă opresc, dacă nu eram un predicator. Dacă Meda era alături, aş fi făcut-o. Să spun, 'Uite, soră, eu vreau să-ti spun ceva. Tu poţi fi drăguţă. Tu poţi demonstra aceea. Vezi? Tu ai putea fi în stare să faci maşinile să alunece frânele, şi te răsuceşti aici în jur, şi băieţii fluieră ca lupii, totul. Dar în una din aceste zile, acel trup micuţ, gândacii şi viermii se vor târî în el şi îl vor devora. Şi poate în şase săptămâni de acum va fi în acel fel, putrezit, zăcând acolo într-un mormânt. Dar acel suflet care este în tine, hrănindu-se cu acea poftă, va trăi într-un iad al diavolului pentru-pentru veacuri ce vin."'

E-525 Moise; şi Care. Lot; Abraham. Ioan Botezătorul; şi vameşii. Isus; şi bisericile denominaţionale din zilele Lui. Vedeţi? Credinţă; înţelepciune.
Bine, acei preoţi se pot ridica, să spună, "Noi..." El a spus, "Da."
"Noi avem aceasta. Oh, părintele nostru, noi am făcut aşa-şi-aşa."

E-526 A spus, "Da. Voi, cu datinile voastre, aţi făcut poruncile lui Dumnezeu fără efect, învăţând ca Învăţătură poruncile omeneşti."

E-527 A spus, "Ei bine, cine eşti Tu, să ne înveţi pe noi? De la ce şcoală vi Tu?"

E-528 El a spus, "Lucrările pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine. Dacă nu fac lucrările lui Mesia, atunci să nu Mă credeţi. Şi dacă Eu fac lucrările lui Mesia, atunci voi ştiţi, voi credeţi lucrările." A spus, "Ele mărturisesc despre Mine. Dacă Eu nu fac lucrările, atunci să nu credeţi."

E-529 El i-a avut pe acei denominaţionali, de asemenea, acolo, cu înţelepciunea lor. Isus a avut credinţă. Credinţă în ce? Ce a fost El: Fiul lui Dumnezeu. Vedeţi? În regulă.

E-530 Sfântul Martin; cu biserica Romană, în zilele reformei. Dar vreau să spun când, ei, când înainte de intrarea lor în Roma păgână, când ea a început să devină biserica Romană. Martin a stat afară acolo şi a protestat acea dogmă a acelei biserici Catolice; a făcut semne, şi minuni, şi miracole. Şi-şi bisericile lui, toate, au vorbit în limbi, şi prorocit, şi lucruri măreţe. Şi puterea lui Dumnezeu a fost cu el. El a înviat morţi şi a vindecat bolnavii, şi toate celelalte. Şi acolo era acea biserică Catolică acolo, îl protesta în acel fel, şi încercând să-l aibă ars, şi toate celelalte. Ce a fost aceasta? Înţelepciune; credinţă. La fel acum.

E-531 Să auzim încununarea la toată aceasta. Zaharia 4:6 este unde eu voi încheia, chiar aici. Biblia a spus, "Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul. Nu prin înţelepciune, nu prin cunoştinţă, nu prin nominare, ci cu Duhul Meu Eu voi (ce?) insufla energie în Cuvântul Meu." Ucenicii L-au avut semănat în ei, atunci Duhul vine să energizeze Cuvântul. Vedeţi? "Nu prin putere, nu prin tărie, nu prin înţelepciune, nu prin înţelegere, nu prin aceasta, nu prin aceea, ci prin Duhul Meu Eu voi insufla energie în Cuvântul Meu. Prin Duhul Meu, zice Domnul." Este Apa Cuvântului de credinţă care energizează Cuvântul lui Dumnezeu şi-L face să lucreze.

E-532 Care va învinge? Aceasta arată parcă, chiar acum, desigur, că înţelepciunea va funcţiona. Dar, aceasta nu va funcţiona. Nu va funcţiona.

E-533 Aceasta se pare, chiar acum, că Biserica mică care crede întregul Cuvânt al lui Dumnezeu este-este cu certitudine în minoritate. Dar nu vă faceţi griji. Biblia a spus, "Nu te teme, Turmă mică. Este buna voinţă a Tatălui vostru să vă dea vouă Împărăţia." Aha. Aceea este corect. Vedeţi? Şi nu vă temeţi. Doar staţi în credinţă. Staţi drept cu Cuvântul. Nu părăsiţi Cuvântul. Staţi cu Cuvântul.
Voi Îl iubiţi? Amin.
Îl veţi sluji voi pe El? Amin.
Îl veţi crede voi pe El? Amin.
Amin. Amin.
Să cântăm.
Îl iubiţi voi pe El? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Îl veţi sluji voi pe El? Amin.
Îl credeţi voi pe El? Amin.
Amin. Amin.
Îl iubiţi voi pe El? Amin.
Îl veţi sluji voi pe El? Amin.
Îl veţi crede voi pe El? Amin.
Amin. Amin.

E-534 Oh, eu Îl iubesc! Voi nu? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ce este aceasta? Prin credinţă, nu prin înţelepciune! "Prin credinţă noi suntem mântuiţi." Este aceea corect? ["Amin."] "Nu prin înţelepciune, nu prin cunoştinţă: prin Duhul Meu, zice Domnul."

E-535 Acum, lăsaţi-i pe Ei să se înmoaie în acea Biserică. Acel fir de cupru, acela este un conductor. Acum, firul de aluminiu nu este un conductor. Vedeţi? El nu este. Nu. Un furtun de cauciuc nu este un conductor; este un izolant. Lemnul este un izolator. Noi nu vrem nici o izolare. Noi avem prea mult din aceasta acum, şi face izolări. Astfel noi-noi vrem... Noi vrem conductori, bărbaţi şi femei născuţi din nou care cred Cuvântul lui Dumnezeu.

E-536 Acum, ce a spus Dynamo [generatorul – Trans.]? "Cereţi Tatălui orice în Numele Meu, Eu o voi face."

E-537 Şi ce faceţi voi? Băgaţi în priză. Amin. Este corect? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Doar băgaţi în priză, asta e tot ce trebuie să faceţi, şi curentul vine curgând drept în jos pe fir.

E-538 Ce se întâmplă? Cuvântul începe să crească. "Şi el va fi ca un pom sădit lângă râuri de apă; frunzele lui nu vor veşteji; orice face el va prospera. Nelegiuitul nu este aşa."

E-539 "Nelegiuitul nu este aşa." Acum, nu spune, "păcătosul," acum. "Cel nelegiuit," vedeţi, acela este cel care pretinde a fi, şi este nelegiuit cu Acesta, voi vedeţi. Aceea este corect. "Nelegiuitul nu este aşa. Ei nu pot sta la judecată cu cel neprihănit." Nu, domnule. Ei cu certitudine nu pot.

E-540 Deci, a sosit timpul. Sămânţa este semănată, oricum, aceia care sunt predestinaţi. "Predestinat" este unica cale acolo. Eu aş putea lua Apocalipsa 12, chiar acum, şi 13, şi să vă dovedesc aceea, doar aceia. Biblia a spus, că, "Acest anticrist care urma să vină pe pământ o să înşele pe toţi," (pe toţi), "toţi cei care erau pe faţa pământului, cu aceste denominaţiuni şi crezuri. El o să înşele pe toţi de pe faţa pământului, pe fiecare din ei, cu excepţia celor care au fost predestinaţi înainte de întemeierea lumii." Astfel, frate, tu nu poţi face nimic cu privire la aceasta. Doar strigă, "Amin." [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Oh, vai! Eu iubesc aceea. Da, domnule.
Îl iubiţi voi pe El? Amin.
Îl veţi sluji voi pe El? Amin.
Îl credeţi voi pe El? Amin.
Amin. Amin.

E-541 Vreau să exersaţi aceea puţin în jur pe aici, voi toţi. Îmi place acea cântare. Vouă nu? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aceea a fost cântarea noastră convenţională, la Phoenix. Oh! Eu o iubesc. Eu o iubesc. Să o cântăm din nou.
Îl iubiţi voi pe El? Amin.
Îl veţi sluji voi pe El? Amin.
Îl veţi crede voi pe El? Amin.
Amin. Amin.

E-542 Bine, voi puteţi doar continua să mergeţi, voi ştiţi, "Vreţi să vă închinaţi Lui?" Şi ei toţi doar să continue să meargă, din nou şi din nou. Vai! Noi am început-o aceasta acolo în Phoenix; noi aproape am rupt locul în bucăţi. Da, domnule. "Amin. Amin. Amin."
Sunteţi conectaţi în această dimineaţă? Amin.
Rotiţi întrerupătorul. Amin.
Voi aveţi curentul. Amin.
Amin. Amin.
Acum Acesta va creste. Amin.
Dă roade. Amin.
Voi Îl veţi manifesta. Amin.
Amin. Amin.

E-543 Oh, nu este aceea minunat? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Amin. Este aşa minunat. Îmi pare rău că vă ţin pe toţi aici, tot acest timp, dar eu doar am un jubileu, eu însumi, doar un timp minunat. În regulă.
Duminica vii to are, acum, toţi care sunt în jur...

E-544 Acum, acum eu mă duc sus la a Fratelui Littlefield, pentru a răspândi puţin Cuvânt, probabil doar iau ceva din acest Cuvânt de aici şi să Îl răspândesc sus acolo printre ei, biserica lui Dumnezeu, în acel fel. Şi eu probabil că doar voi vorbi despre ceva din ce am vorbit aici. Desigur, voi sunteţi bineveniţi să veniţi. Dar ei au o biserică micuţă acolo, o mie cinci sute de scaune. Eu doar am dedicat-o, şi doar cu vreo doi ani în urmă.
Va fi înghesuit. Dar i-am promis Fratelui Littlefield. El este un frate preţios. Şi un om îşi ţine promisiunea lui dacă poate. Cu voia Domnului, eu voi merge sus acolo.

E-545 Va fi biserică aici la tabernacol. Voi oameni veniţi chiar aici la tabernacol, care sunteţi în jur şi lucruri, şi puteţi. Veniţi chiar înainte.

E-546 Şi atunci, următoarea Duminică, reţineţi, Fratele Arganbright va fi aici acum cu Fratele Rowe. Voi sigur o să vă bucuraţi de Fratele Rowe. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] În regulă.

E-547 Să predăm serviciul acum Fratelui Neville, să vedem ce are el să ne spună acum. Domnul să vă binecuvânteze.

Up