Restaurarea pomului miresei

The Restoration Of The Bride Tree
Data: 62-0422 | Durată: 3 oră 45 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Orman. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Bună dimineaţa, prieteni. Şi este un privilegiu să fiu înapoi în tabernacol, în această dimineaţă frumoasă de Paşti, adorând, măreaţa înviere a preţiosului nostru Domn şi Salvator, Isus Cristos.

E-2 Aş vrea să spun că am fost cu siguranţă... Din toate mesajele pe care le-am auzit vreodată predicate de păstorul nostru, cel mai bun al său a fost în dimineaţa aceasta. M-am dus acasă şi i¬am spus soţiei mele. Am spus, "Scumpo, aceasta este o dimineaţă care ai pierdut-o, că nu te-ai sculat devreme." Acela a fost cel mai bun pe care l-am auzit cu privire la înviere, în toată viaţa mea. Eu niciodată nu am auzit nimic mai bun, cu privire la înviere decât ceea ce păstorul nostru ne-a dat în această dimineaţă. Un mesaj atât de uluitor, şi totul doar până la punct. Aceea este pentru a arăta, că, atunci când ungerea îl cuprinde pe un om, vedeţi, ce-ce se întâmplă. Aceea face ceva atunci. Şi astfel noi suntem fericiţi căci-căci Dumnezeu ni l-a dat pe acest păstor minunat.
Şi acum vreau să vă mulţumesc la toţi şi la fiecare în parte.

E-3 Noi am fost aici cam pentru puţin timp, la timpuri diferite, înainte şi înapoi, dar eu plec pe câmp acum, după cum ştiţi. Această săptămână, plec pentru Indienii Cree, sus în Columbia Britanică. Şi apoi dincolo, înăuntru de acolo, la Fort St. John. Şi apoi, în această vară, cu voia Domnului, să fiu în... pe toată Coasta de Vest, sus în Est, şi-şi afară pe Coasta de Vest, şi sus în Alaska, Anchorage, Alaska, şi pe acolo. Şi apoi, poate, de acolo, eu trimit afară câţiva cercetători pentru Africa şi restul lumii, pentru iarna care vine. Aşa că probabil va fi ceva timp înainte ca eu să ajung din nou înapoi aici la tabernacol. Cel mai devreme, ar fi târziu în August sau cândva în toamna aceasta, înainte ca eu să pot veni din nou înapoi.

E-4 Şi vreau să vă mulţumesc la toţi pentru buna cooperare, pentru tot ce aţi făcut. Şi ne pare rău noi nu avem niciodată spaţiu pentru oameni aici în aceste dimineţi. Noi suntem într¬un proiect de clădire acum, după cum ştiţi, ca să construim o biserică mai mare, când... pentru aceste servicii. Şi astfel acel lucru va intra în vigoare chiar imediat acum. Ei să înceapă la construirea bisericii. Acum să fie...

E-5 De asemenea, vreau să vă mulţumesc la toţi şi fiecăruia din voi pentru ale voastre... pentru cadouri, felicitări pentru ziua de naştere, felicitările de Paşti, cadourile pe care i le-aţi dat lui Billy, şi diferite, pentru, de... şi cele pentru mine; Fratele Wood, şi mulţi din ei. Îi apreciez pe ei toţi.

E-6 Şi fiecare vine şi spune... Nu şti ţi ce încordare este. Cineva să vină şi să spună, "Acum vrem să-l vedem pe Fratele Branham. Vrem să îl vedem pe tatăl tău," şi aşa mai departe. Şi a spus, "Lista e plină." Atunci, oh, nu ştiţi în ce stare stânjenitoare te pune, când tu-tu-tu poţi ajunge doar la un anumit număr. Este tot ce poţi face.

E-7 Eu-eu mi-aş fi dorit să fi fost aşa ca să fi avut mult timp cu fiecare, să fi putut sta jos. Şi sper să fac lucrul acela cândva. Dar nu poate fi, pe acest pământ, pentru că sunt oameni care vin aici de peste tot din lume, vedeţi, din jurul lumii. Săptămâna aceasta, au fost oameni din câteva naţiuni aici, şi au avut o întrevedere şi s-a făcut rugăciune pentru ei, săptămâna aceasta, din naţiuni din jurul lumii.

E-8 Şi dacă ar fi fost doar adunarea noastră mică, locală aici în Jeffersonville, aş fi putut avea bucuros două sau trei ore cu fiecare, şi să plivim drept în jos şi să le dăm drumul. Dar, vedeţi, în timp ce acolo doar pot fi, să spunem, cinci telefoane de la, sau, poate, două telefoane chiar de la comunitatea noastră locală, sunt o sută sau două din jurul lumii, în acelaşi timp când acestea două vin înăuntru. Astfel au fost literar mii de care nici nu m¬am putut atinge, în nici un caz, vedeţi, oameni. Şi telefoanele să "Vino aici, şi du-te acolo," din jurul lumii, şi chiar bilete de avion trimise, şi orice altceva, "Vino, roagă-te pentru bolnavi," dar tu nu o poţi face.

E-9 Astfel, oamenii sunt dezamăgiţi. Eu aş fi, de asemenea. Dar mi-ar place doar, în această dimineaţă de Paşti, să-mi fac mărturisirea, să spun că-că nu ştiu ce să fac cu pivire la acest lucru. Sunt doar prea mulţi, voi ştiţi, la care să-să ajung, mii şi mii de oameni din jurul lumii. Am făcut a şaptea mea călătorie în jur, după cum ştiţi. Şi am avut contact personal cu mai bine de zece milioane de oameni din toată lumea.

E-10 Astfel vă puteţi imagina cum-cum este, ce încordare este asupra ta. Şi de multe ori ne izbim de mici încordări, şi ştiu că şi voi, de asemenea, şi mici dezamăgiri. Dar gândiţi-vă la cele pe care le am eu, dezamăgirile care le am eu, când mame bolnave la telefon, spun, "'O Dumnezeule...' Bine, aşteaptă doar un minut, Frate Branham. 'Doamne Isuse, eu-eu-eu mă rog ca Tu să îl trimiţi."' Şi-şi doar ce închid telefonul de la altcineva, şi aici, şi aici, şi aici, şi peste tot în jurul lumii. Voi ştiţi cum este. Şi asta¬asta nu este uşor când cineva la capătul firului, cu un copilaş bolnav, sau un soţ bolnav, sau o soţie pe moarte, rugându-se ca tu să vi. Acum, vă puteţi imagina.

E-11 Nu-i de mirare că sunt un nevrotic. Este doar... este suficient ca unul să devină. Dar am făcut acest singur lucru, în loc să-mi fac un complex. Am încercat să rămân ferm pe poziţie, în a-mi menţine ochii la Calvar şi să merg înainte, chiar cum El ar vrea ca eu să fac. Şi multe din greşelile mele, mă rog ca Dumnezeu să mă ierte de lucruri, care poate ar fi trebuit să merg într-un loc şi nu am mers. Sunt doar om, şi pot... supus greşelilor.

E-12 Acolo este un mic, un lucru mic drăguţ care a fost spus aici în curtea din spate, azi dimineaţă, când ieşeam de la serviciul de răsărit de soare.

E-13 Eu am un prieteni preţios vechi. El este probabil pe aici pe undeva. El este din Chicago. Numele lui este Stewart. El este în jur de... Ed Stewart, presupun că el are în jur de şaptezeci şi cinci, sau mai bine. Şi el m-a întâlnit acolo afară. Şi el adună banii lui de zeciuială în monede de zece cenţi. Şi el mi-a dat o pungă întreagă de monede de zece cenţi, cam aşa. Şi, oh, eu nu ştiu, eu... Desigur, ei merg la o lucrare misionară, în străinătate.

E-14 Şi prietenul lui bun, şi al meu, Fratele Skaggs, Leonard Skaggs, din Lowell, Indiana, stătea acolo. Şi eu nu am ştiut niciodată înainte; el a fost un Mason. El avea un nasture Masonic pe el. Şi noi vorbeam de ordinul Masonic.

E-15 Şi astfel bătrânul Frate Stewart mi-a spus, a spus, "Îmi placi, Frate Branham, şi aş vrea să-ţi vorbesc." Scuzaţi această expresie. "Dar," a spus, "este mai greu de ajuns la tine decât la un harem Turcesc."

E-16 Cineva mi-a spus, nu de mult, a spus, "Mă bucur că la Domnul nu se ajunge atât de greu." Ei bine, eu nu vreau să fiu în acel fel. Eu iubesc oamenii. Dar eu... Doar imaginaţi-vă.
17 M-am dus acasă şi i-am spus soţiei, şi ne-am pus la masă şi am râs, cât de greu ar fi să ajungi la un harem Turcesc, ştiţi. Astfel-astfel eu ...

E-18 Sper că nu este chiar atât de dificil, Frate Stewart, dacă tu încă eşti aici. Dar eu sigur m-am gândit că acela a fost un pic de simţ al umorului care cumva ne-a făcut pe toţi să chicotim.

E-19 Astfel, aş fi dorit să-i pot vedea pe toţi. Şi vă iubesc pe toţi. Asta este adevărat. Fie prieten sau duşman, este chiar tot una.

E-20 Şi acum eu cu siguranţă doresc rugăciunile voastre pentru mine, în această adunare care se apropie. Eu mă duc între Indieni. Şi voi ştiţi, tu, când eşti în Roma, tu trebuie să fi un Roman; şi când eşti cu Indienii, tu trebuie să trăieşti ca Indienii.

E-21 Prietenul meu misionar, care este un partener de vântoare al meu, unde am fost, sus pe autostradă, Autostrada Alaska. Un ins tânăr foarte plăcut, şi soţia lui, dintr-o familie bună. Şi eu... Braţele mâncate, acolo, şi peste tot în jurul urechilor lui şi lucruri. Şi m-am întrebat care era necazul cu el, "A avut el o eczemă?" Era de la purici şi ploşniţe, unde a trebuit el să locu-... cum a trebuit el să locuiască acolo. Şi astfel tu trebuie să locuieşti chiar cu oamenii, ca să-i câştigi la Cristos. Ei sunt moştenirea lui Cristos. Ei sunt oameni pentru care El a murit, şi cineva trebuie să meargă la ei.

E-22 Şi căpetenia a fost la una din adunările mele recente în partea de nord, şi Duhul Sfânt în adunare, sau afară în tabără, în tabără (spaţiu pentru turişti, cred că era), l-a chemat pe nume, şi cine era, şi ce a făcut el. Şi, oh, vai, aceea doar a stabilit-o, cu el. El a ştiut că fiinţele umane nu ar fi putut face lucrul acela; aceea trebuia să vină de la Atotputernicul.

E-23 Astfel, acea căpetenie doar i-a dat foc la aceea, tot de sus până jos pe acea coastă acolo. Şi noi o să ducem adunările într¬o mică barcă cu pânze, mergem prin locurile unde reuşim să ajungem, Portland, şi în afară, şi în sus pe coastă, şi la ceilalţi, la Indienii Cree, cei neglijaţi. Mulţi dintre fraţi, care au servicii mari, nu ar putea merge la aceia. Acum, Indienii...

E-24 Nu va fi nici un singur bănuţ... După cum ştiţi, eu niciodată nu iau o ofertă în adunările mele. Şi eu nu iau bani. Dar biserica de aici este-este aceea ce sponsorizează acea adunare la Indieni. O parte din banii voştri de zeciuială, şi lucruri, vor merge să plătească, ca să aducem acest Mesaj al mântuirii şi eliberării la acei sărmani, Indieni analfabeţi.

E-25 Şi la urma urmei, ei sunt Americanii, voi ştiţi. Noi suntem străinii, vedeţi. Noi am intrat şi am luat-o de la ei. Şi vrem... Eu nu le pot da înapoi naţiunea lor, dar le pot da nădejdile în Cristos, care ne va pune împreună ca o frăţie într-o zi într-o Ţară unde acolo nu sunt lupte şi a lua ţara, unii de la alţii. Va fi o Ţară, loc pentru toţi. Eu voi fi recunoscător când vine acel timp, dacă toţi cei dragi ai mei sunt mântuiţi şi pregătiţi la acel timp.

E-26 Acum, eu am mulţi prieteni pe care îi văd, stând în jur aici, în timp ce vorbeam. Cred că o observ pe Sora... Nu pot să¬mi amintesc numele ei. Cândva era Lee. Aşa este? Nu eşti tu D-na Lee? Fiica ta aici, fiicele, cea care a fost vindecată? Este foarte bine. Una a fost în Casa Bunului Păstor, sau nu... Cum se numeşte aceea? "Soră a..." (ceva Institut Catolic) "Doamna Păcii," aşa e ce era. Am toate acele nume Catolice amestecate. Şi astfel, acolo, şi ea a fost... a avut o cădere nervoasă, mintală. Şi scumpul Domn Isus, în timp ce şedeam... eu stăteam la capătul patului, şi mama ei scumpă şi tatăl stând aproape. Şi Domnul Isus a pronunţat aceasta făcut, terminat. Iat-o acolo. Este totul terminat. Şi, desigur, ştim că sora este foarte recunoscătoare în această dimineaţă, şi...

E-27 Mă uit acolo şi văd oameni care erau pe moarte, recent, cu cancer. Se târâiau aici înăuntru, în scaune cu rotile, cârje; şi ia tă¬i aici, normali şi bine, în această dimineaţă. Aceasta este în toată lumea. Nu prin mine; prin El, Domnul nostru Care a înviat din morţi, este viu pentru vecii vecilor. Fie ca Domnul nostru să fie în veci lăudat şi binecuvântat, este rugăciunea mea sinceră.

E-28 Vă veţi ruga pentru mine? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Voi toţi rugaţi-vă pentru mine. Acum, eu-eu contez pe lucrul acesta. Şi când ajung acolo afară, vedeţi, aici acasă, nu este aşa de rău aici în jur; dar când tu ajungi acolo unde te izbeşti cu adevărat de frontul de luptă. Acesta este antrenament.

E-29 Am auzit, ieri, când biserica noastră mi-a luat o-o maşină nouă de transport pentru mine, şi eu... să călătoresc. Şi cealaltă a mea este aproape uzată. Şi astfel eu-eu am pornit radioul şi ascultam ştirile. Şi atunci ei veneau jos, seara trecută, de unde eu cu Joseph am fost să ne rugăm. Atunci noi, coborând de la Green's Mill, ei... eu am pornit radioul. Erau ştirile, şi s-a spus, urmăreau, acest Monitor a urmărit un ins tânăr la antrenamentul lui. Şi cum stătea el acolo cu buzunarele lui pline de nisip şi de toate, unde el trebuia să-şi ţină capul lui atât de jos, că foc activ de la mitralieră îi trecea chiar deasupra capului în timp ce s-a târât printre sârme ghimpate şi lucruri, făcând un antrenament sever.
Ei bine, asta este ceea ce facem noi aici.

E-30 Dar acum este mult diferit pe frontul de luptă. Vedeţi? Acea mitralieră este contra cronometru, îndreptată chiar la un anumit nivel. Dar, pe frontul de luptă, aceasta ar putea veni în sus sau în jos. Vedeţi? Astfel-astfel este un pic diferit acolo, vedeţi, decât ce-decât ceea ce este. Astfel noi avem...

E-31 Ei bine, aceasta este antrenament, aici. Dar acolo afară eşti pe frontul de luptă, astfel noi vom merge să dăm piept cu vrăjmaşul acum. Şi noi obişnuiam să luptăm... cântăm o cântare mică aici, Lupta Este Pornită. Careva îşi aminteşte încă acea cântare? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Lupta este pornită, O soldaţi Creştini,
Şi faţă-n faţă în ordine straşnică,
Cu armuri lucitoare, şi culori înşiruite,
Cel drept şi cel greşit este încleştat astăzi.
Aşa este. Vedeţi?
Lupta este pornită, dar nu fiţi obosiţi,
Fiţi tari şi în puterea Lui ţineţi-vă strâns;
Dacă Dumnezeu este de partea noastră, steagul Său asupra noastră,
Noi vom cânta cântarea victoriei la final.

E-32 Aşa este. Acum, erau multe lucruri care trebuia să le spun, în această dimineaţă, dar eu cumva am scurtat, unde oamenii noştri stau în picioare şi înghesuiţi. Şi ei au difuzoare mici pentru exterior, şi un mic transmiţător, eu cred, astfel fiecare maşină poate... Sistemul de transmisiune ne permite să ajungem aşa mulţi iarzi de la tabernacol, cu acesta. Şi astfel, noi, încercăm să apreciem vizita fiecăruia cu noi în această dimineaţă.

E-33 Acum, înainte să mergem mai departe, să spunem că... Acum, imediat după aceasta, cred, este serviciul de botez. Mai întâi, este rândul de rugăciune. Noi ne vom ruga pentru bolnavi, în această dimineaţă. Eu cred, că apariţia lui Dumnezeu pe scenă este o dovadă despre ce vorbim noi, învierea Lui. Este El viu, sau nu este El viu? Este Aceasta doar o poveste inventată, sau este Acesta Adevărul? Dacă El este viu, El a făcut o făgăduinţă, "Eu voi fi cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii." Acum, dacă El-dacă El vine în mijlocul nostru aici şi dovedeşte că El este aici, atunci nu mai este nici o presupunere cu privire la acest lucru. Vedeţi?

E-34 Voi amintiţi-vă, toate religiile din lume, ei au zilele lor sfinte şi sărbători, şi aşa mai departe. Dar nu este nici una din ele care poate dovedi că fondatorul lor... Că, moartea l-a luat, şi asta a fost tot. Dar, al nostru, religia Creştină, Fondatorul nostru a murit şi a înviat din nou.

E-35 În Mexic, recent, când am fost intervistat de presă, cu privire la învierea unui copilaş micuţ care a murit în acea dimineaţă la ora nouă. Şi la zece-treizeci în acea seară, ora zece-treizeci sau unsprezece, a fost înviat din morţi, chiar acolo în braţele mamei pe platformă, înaintea a zeci de mii de oameni. Treizeci de mii au venit la Cristos în acea seară. Vedeţi? Astfel, atunci, vă puteţi imagina ce a fost acolo.

E-36 Şi micuţul, am văzut o vedenie afară înaintea mea; şi mi¬a spus care era numele lui mic, şi totul. Şi mama era departe înapoi acolo, nu a putut obţine un cartonaş de rugăciune, nu a putut intra. Dar ea nu a trebuit să ajungă sus, prin rând. Astfel când ea a adus micuţul bebelaş; ploua, turna.

E-37 Ne gândim la noi că stăm în picioare; gândiţi-vă la ei. Ei erau acolo de la ora nouă de dimineaţă, pentru servicii să înceapă la nouă în acea seară. Stând în soarele fierbinte, proptindu-se unii de alţii, pentru umbră. În picioare, fără să stea jos; în picioare. Şi acela este felul cum fac ei, în Africa şi diferite locuri, în India, unde jumătate de milion se adună afară, o dată.

E-38 Acum, această femeie micuţă nici măcar nu a putut să obţină un cartonaş de rugăciune. Peste, în jur de trei sute de uşieri, să o ţină pe ea înapoi, încât ea nu a putut să ajungă în rândul de rugăciune. Şi stând acolo rugându-se pentru acel copilaş mic; o micuţă femeie Catolică. Şi Duhul Sfânt a chemat şi a spus, "Spune-i să-l aducă aici."

E-39 Şi copilaşul micuţ, sub o pătură udă; a stat acolo până din dimineaţa aceea. Doctorul l-a declarat mort. Acum, noi avem declaraţia doctorului cu privire la acest lucru, că l-a declarat mort, în acea dimineaţă la ora nouă. Şi apoi aceasta a fost în acea seară, aproape de miezul nopţii. Şi eu, doar conform, cu ce vedenia a spus, m-am dus, am pus mâinile peste copilaş. Iată-l acolo, viu. Doctorul depune mărturie.

E-40 Am fost intervistat de presă. Şi astfel, neavând nimic împotriva credinţei cuiva, atâta timp cât este cu Biblia, în regulă. Dar omul care mi-a luat interviu era Catolic, şi el mi-a spus, "Crezi că sfinţii noştri ar putea face acest lucru?"

E-41 Am spus, "Dacă ei sunt în viaţă." Desigur, eu ştiu că biserica Catolică crede că trebuie să fi mort, ca să fi un sfânt. Astfel atunci am spus, "Dacă ei trăiesc, da."
Şi el a spus, "Oh, nu poţi fi un sfânt până când nu eşti mort."

E-42 Am spus, "A fost Pavel un sfânt înainte ca să moară sau după ce a murit? Cui i-a scris el, la persoane moarte, când a spus, 'Către sfinţii care sunt în Efes,' şi sfinţii care sunt într-un anumit loc? El nu ar fi scris la oameni morţi, tu şti."

E-43 Astfel atunci el a spus, "Acum tu încerci să judeci cazul tău cu o Biblie. Noi suntem biserica."
Am spus, "Bine, domnule. Okay."
Şi el a spus, "Noi suntem biserica."

E-44 Am spus, "Atunci să vedem biserica să facă lucrul acesta." Vedeţi? Atunci, astfel, este numai Cristos care poate face acest lucru. Voi ştiţi aceasta.
El a spus, "Care este opinia ta cu privire la biserica Catolică?"
Am spus, "Eu doresc să nu mă fi întrebat lucrul acesta." Vedeţi?
A spus, "Ei bine, aş vrea să o aud."
Şi am spus, "Forma cea mai înaltă de spiritism care există."
Şi el a spus, "Spiritism?"
Am spus, "Da, domnule."
A spus, "Cum îţi dai seama de lucrul acela?"

E-45 Am spus, "Orice care intermediază cu cei morţi; comuniune cu sfinţii, înţelegi."
Şi el a spus, "Ei bine, tu te rogi lui Cristos, şi El a murit."
Am spus, "Dar, El a înviat din nou, vezi."

E-46 Astfel, acela este lucrul bun pe care noi îl ştim, El a înviat din nou. Nu suntem noi recunoscători? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-47 Să ne aplecăm capetele şi să-i mulţumim Lui pentru că El a înviat din mormânt pentru justificarea noastră.

E-48 Tată Ceresc, noi suntem recunoscători în această dimineaţă pentru Isus; şi astăzi, în comemorarea măreţei Sale învieri, în praznicul acelei dimineţi când El a înviat din morţi, cu triumf asupra morţii, iadului, şi mormântului. Când El a fost pe pământ, El a arătat că El a triumfat asupra bolilor, suferinţelor, şi-şi tot felul de diavoli şi puteri. Apoi moartea zăcea înaintea Lui, marele şi ultimul vrăjmaş. Şi în dimineaţa Paştelui El a dovedit că El era Dumnezeu. El a înviat chiar şi de la ultimul vrăjmaş, nu L-a putut ţine. Mormântul a renunţat la El; iadul a trebuit să-L dea înainte; Cerul L-a primit.

E-49 O Dumnezeule, fie ca inimile noastre să-L primească astăzi, în puterea Duhului Sfânt, ca noi să putem fi executorii Săi, ale Sale-Sale pilde, de slujitori ai Săi aici pe pământ, în timp ce sălăşluim. Acordă aceasta.

E-50 Binecuvântează pe toţi care se află aici. Dumnezeule, aceşti oameni scumpi care stau în picioare, unii din ei fiind înghesuiţi aici din zori. Mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să reverşi "cu mult mai abundent asupra la tot ce am putea să cerem sau să ne gândim," peste ei azi, şi să le dai dorinţele adânci ale inimii lor. Pentru ceea ce au venit ei toţi, în această dimineaţă, fie ca ei să se întoarcă, satisfăcuţi. Tu ai spus că Tu nu vei refuza pe niciunul, ci Tu îl vei umple cu lucruri bune, şi-l vei trimite bucurându-se. Acordă aceasta, Doamne.

E-51 Fie ca omnipotenţa Ta, fie ca Duhul Sfânt, în puterea învierii, să lucreze în aşa fel cu fiecare din noi încât nădejdile noastre să fie clădite pe nimic mai puţin decât Sângele lui Isus cu neprihănire. Acordă aceasta, Tată.
Binecuvântează acum Cuvintele care le citim.

E-52 Noi Îţi mulţumim pentru acel mesaj nobil din această dimineaţă, aşa cum noi am venit devreme la biserică. Şi să Te vedem preluându-l pe fratele nostru, şi aşa o schimbare în el în câteva momente, şi să dea un mesaj la această generaţie muribundă de oameni din care noi facem acum parte, cât Îţi mulţumim pentru asta, Doamne! O Dumnezeule, inimile noastre tremură de bucurie aşa cum ne gândim la acele lucruri. Acum, ţine-1 sub ungere, Doamne, în jos în zilele care îi stau înainte, Doamne.

E-53 Şi binecuvântează această bisericuţă. Şi ajută-mă, Doamne, aşa cum merg să duc Mesajul la alţi oameni. Şi fie ca noi, împreună, ca o singură persoană, o familie, să stăm împreună, şi să ne rugăm împreună, şi să trăim împreună în unitatea sfântă a Duhului Sfânt până când Isus ne primeşte în Împărăţie. Căci noi cerem aceasta în Numele Lui şi pentru Slava Sa. Amin.

E-54 [Fratele Neville spune, "Frate Branham, pot să te întrerup o clipă?" – Ed.] Sigur că poţi, frate. ["Ca semn al aprecierii noastre şi prin lucrarea unui tânăr din mijlocul nostru, îţi prezentăm acest tablou, Frate Branham, cu exprimarea deplină a dragostei şi aprecierii noastre."] Îţi mulţumesc, Frate Neville, şi tabernacolului. ["Tânărul este Jerry Steffy, care a pictat acel tablou."]

E-55 Fratele Jerry Steffy a pictat acel tablou. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe acel băiat. Acela-i foarte frumos, Jerry, dacă te afli aici în această dimineaţă. E păcat, aş fi vrut să am mijloacele să-l las pe acel băiat să meargă la şcoală să devină un artist. Eu cred că Dumnezeu este în artă. Voi nu credeţi aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dumnezeu este în muzică. Dumnezeu este în artă. Dumnezeu este în aceasta. Şi e păcat să vezi un talent, ca acela, să nu fie dezvoltat. Cu cât mai mult face, cu atât mai dezvoltat va fi. Şi mă-mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze, Jerry.

E-56 Şi îţi mulţumesc, Frate Neville, şi acestei biserici, pentru acest tablou frumos şi pentru versul care merge sub acesta. O voi citi puţin mai târziu. [Fratele Neville spune, "Vrei să o citesc eu?" – Ed.] Bine, domnule. Fratele Neville va citi poezia. Am cam avut o idee a ceea ce... [Fratele Neville citeşte Cinste Celui Ce Cinsteşte.]
Nu este un om înalt de statură,
Nici semeţ de fel,
Nu se trâmbiţează pe sine
În umblarea lui de zi cu zi.
Nu doreşte bogăţie nici faimă,
Dar nimeni nu-l poate înlocui,
El este chiar cum îl vrem noi,
Al nostru drag Frate Bill.
El ne învaţă cu fidelitate
Cuvântul nediluat,
Nu prin căi extravagante, nici dragoste pentru laudă,
Doar urmând pe Domnul.
Vorbirea lui este dulce şi blândă,
El nu-şi ridică vocea,
Cu excepţia să strige împotriva greşelii,
Şi atunci el nu are de ales.
Nicicând nu a avut multă învăţătură
Din colegii şi din şcoală,
Dar el ştie ce este important
Şi cu siguranţă ştie ceea ce vrea.
Căci cunoştinţa care i-a fost dată
Este Eternă de sus,
El nu are nici un crez, în afară de Cristosul nostru,
Nici o lege ci Dragoste Suverană.
Nu a fost vreo veste mare
La modesta, umila naştere a lui,
Dar pentru noi el este cel mai important om
Care trăieşte pe pământ.
Considerăm aceasta mai mult decât un privilegiu
Să-1 ştim ca prieten,
Noi păstrăm în suflet tot pentru ce stă el,
Şi o vom face chiar până la capăt.
El spune că nu este un predicator,
Este modest cât se poate fi,
Dar puneţi-l la amvon
Şi nu va fi greu de văzut.
A fost orânduit un profet,
Lăsaţi oamenii să-l numească cum vor ei,
Dumnezeu ne-a acordat nouă un mare favor
Când El ni l-a dat pe Fratele Bill.
["Semnat, 'Turma mică."']

E-57 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Vă mulţumesc pentru gândurile voastre. Cine a compus aceea? [Fratele Neville spune, "Cred că mama lui." – Ed.] Asta e...

E-58 Nu sunt vrednic de acele lucruri, să spuneţi aşa, dar aceea contează pentru mine mai mult decât toţi banii din lume. Vedeţi? Doar să te gândeşti, că cineva te consideră ca slujitor al Său, vedeţi, ca-ca slujitor al lui Dumnezeu. Fie ca eu să trăiesc întotdeauna loial la aceea, este rugăciunea mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze în veci. Gândurile mele vor fi întotdeauna la voi. Şi eu vă iubesc în mod special, de asemenea.

E-59 Acum, oh, noi avem doar aşa de multe lucruri, am putea chiar să luăm o zi întreagă şi niciodată nu vom ajunge la Cuvânt, vedeţi voi, aşa multe lucruri frumoase.

E-60 Am o-o vedenie de la Domnul aveam de gând să spun ceva cu privire la aceasta, şi-şi cineva a visat un vis, că, oh, m-am gândit că era aşa de remarcabil, despre Venirea Domului. Şi eu...

E-61 Micuţa Rebekah, fiica mea în spate acolo. Eu... Chiar dacă am făcut puţin haz de ea mai devreme. Ea a ieşit, cu una din acel fel de-de pălării mari. Şi am spus, "Acum, scumpa, aceasta arată ca un cuib de pasăre," am spus, "beţişoare în ea, şi de toate, în acel fel." Am spus, "Du-te, dă-o jos."

E-62 Atunci, atunci ea s-a revanşat la mine. În câteva minute s-a întors; voi ştiţi, felul cum s-a revanşat la mine, a fost să meargă înapoi. A venit înăuntru cu o poşetă foarte mare, cărând-o. Am spus, "De unde o apărut acel lucru?"

E-63 Ea a spus, "Tăticule," spune ea, "Eu am picioare mari, aşa că eu cred că doar voi lua poşeta mare ca să se potrivească." Astfel, oh, acestea!

E-64 Dar a spus că a visat de două ori că eu şi cu ea mergeam cu maşina, şi eu îi spuneam despre apariţia apropiată a Domnului; acelaşi vis, a doua oară. Aştept după al treilea; poate Domnul, atunci, îmi va da ceea ce înseamnă.

E-65 Acum, sunt aşa de multe lucruri să fie spuse, dar să mergem direct jos la Cuvânt acum.

E-66 Fiecare se simte bine, sper. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Şi dacă nu, mă rog ca Dumnezeu să vă facă să vă simţiţi bine înainte ca acest serviciu să fie gata, ca să nu fie mei o persoană slăbită în mijlocul nostru în această dimineaţă, când acest serviciu este gata.

E-67 Acum, noi trebuie să ne amintim că Cristos a murit pentru cei nelegiuiţi, şi aceia am fost noi. Vedeţi? Aceia suntem noi. Şi El a murit pentru noi, ca El să ne poată salva.

E-68 Acum, puteţi auzi peste tot în jur, bine? Înapoi de tot în spate, puteţi auzi bine înapoi acolo? Ajunge în spate acolo? Okay. Bine.

E-69 Acum vreau să citesc ceva din Cuvântul Său. Mai întâi, să întoarcem acum la Cartea lui Ioel, şi vreau să citesc 1-ul verset, 1-ul la al 4-lea verset. Şi apoi al 2-lea, la... al 2-lea capitol şi al 25-lea verset. Şi Genesa 20:7. Acum, eu apreciez...

E-70 Acum, dacă obosiţi şi vreţi să ieşiţi afară, mergeţi. Vedeţi? Dar, acesta va fi ultimul meu Mesaj către Biserică, pentru, această parte a Bisericii, pentru câtva timp. Şi aşteptăm un serviciu de vindecare în această dimineaţă. Şi eu-eu vreau acest Mesaj, dacă Dumnezeu Îl va binecuvânta, să-să pătrundă adânc în inimile noastre, aşa ca să primim sensul a ceea ce înseamnă.

E-71 Acum, noi ne aflăm aici ca să exprimăm să-să spunem lucrurile pe care le credem, şi să le dovedim prin Scriptură, căci Scriptura spune astfel; şi atunci fie ca Dumnezeu să se întoarcă şi să dovedească, că sunt adevărate, drepte, să le facă reale. Întocmai ca orice...

E-72 Voi spuneţi, "Aceasta este o sămânţă de floarea-soarelui." Plantaţi-o şi vedeţi ce este. Apoi, răsare o floarea-soarelui, lucru ce o stabileşte. Era o floarea-soarelui. Vedeţi? Asta-i tot.

E-73 Acum, şi dacă unii din ei schimbă locurile, din când în când; cineva stă jos, ceilalţi se ridică şi aşteaptă puţin. Şi voi fi doar aşa de scurt cât pot eu.

E-74 Acum, amintiţi-vă, rugaţi-vă pentru mine. Şi doar fiţi loiali bisericii acum; staţi chiar aici în biserică, cu Fratele Neville. Şi voi oamenii care sunteţi în vizită, bine, acum, veniţi chiar înapoi.

E-75 Şi acum sunt în aceste adunări, mergând la ele fără nici o chemare precisă. Dar, eu doar nu pot să stau aşa; lumea este pe moarte. Vedeţi? Şi Pavel a avut acea experienţă o dată. Şi el mergea jos într-o altă ţară, şi atunci a avut o chemare Macedoneană, pe drum. Acum, Dumnezeu ar putea trimite o chemare Macedoneană, în orice moment. Eu anulez orice, când Dumnezeu face o chemare.

E-76 Eu doar fac tot ce pot, mergând în acest colţ, semănând seminţe; şi pe aici, semăn câteva seminţe; şi pe aici, arunc, semăn câteva seminţe. Eu ştiu, păsările cerului le culeg multe din ele; şi câteva din ele se sufocă, şi aşa mai departe. Dar acolo s-ar putea să fie câteva, înăuntru acolo, care răsar, de asemenea, ştiţi, pe pământ bun. Aşa că doar să semănăm sămânţa, este lucrul principal.

E-77 O lectură foarte ciudată, pentru un-un mesaj de Paşti, Ioel, 1-ul capitol.
Cuvântul DOMNULUI care a venit la Joel fiul lui Petuel. Ascultaţi lucrul acesta, voi bătrânii, şi luaţi seama, ... voi locuitorii ţării. S-a întâmplat aşa ceva pe vremea voastră, sau chiar pe vremea părinţilor voştri?
Povestiţi... copiilor voştri despre lucrul acesta, şi copiii voştri să povestească la copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma.
Ce a lăsat nemâncat viermele a mâncat lăcusta; şi ce a lăsat lăcusta a mâncat viermele rozător; şi ce a lăsat viermele rozător a mâncat omida.

E-78 Acum al 25-lea verset din capitolul al 2-lea.
Şi Eu vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcusta, viermele rozător, şi omida, şi viermele, a Mea... şi viermele, oştirea Mea cea mare pe care am trimis-o printre voi.
Şi veţi mânca din belşug, şi veţi fi săturaţi, şi veţi lăuda Numele DOMNULUI Dumnezeului vostru, care a lucrat minunat cu voi: şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară.

E-79 În Genesa, 20, Genesa. Al 20-lea capitol din Genesa, şi al 7- lea verset. Vreau să citesc aceasta, să urmez... pentru un context pentru acest text pe care mă-mă pregătesc să-l iau. Voi începe cu al 6-lea verset, să am un fundal la acesta.
Şi Dumnezeu i-a zis într-un vis, Da, Eu ştiu că ai făcut aceasta cu inima curată; căci Eu-căci Eu de asemenea te-am ferit să păcătuieşti împotriva Mea: iată de ce n¬am îngăduit să te atingi de ea.
Acum dă omului nevasta înapoi; căci el este un profet, şi el se va ruga pentru tine, şi tu vei trăi: dar dacă n-o dai înapoi, să şti... că tu vei muri negreşit, tu, şi tot ce¬i al tău.

E-80 Acum, eu extrag din aceasta un text, sau din citirea acestei Scripturi, o concluzie a textului, numit, "restaura."

E-81 Acum, după ce Fratele Neville a predicat în această dimineaţă, acel mesaj remarcabil, ultimul lucru pe care l-a spus în gândurile de la final, a fost, "A fi restauraţi." Şi astfel aceea mi-a dat ideea, chiar acolo, a "restaura."

E-82 Acum, m-am grăbit acasă şi mi-am luat dicţionarul, şi aşa mai departe, şi câteva notiţe din Scriptură, şi am început să copiez câteva lucruri. Şi apoi am luat dicţionarul Webster, să găsesc definiţia corectă pentru restaura. A restaura, înseamnă, "a se întoarce la proprietarul originar, sau a aduce înapoi la starea originară." Şi putem impune o revendicare, de a fi restauraţi.

E-83 Acum, aceasta este ceea ce Webster spune că înseamnă cuvântul restaura, "A aduce înapoi la proprietarul originar, sau a aduce înapoi la o stare originară." Şi dacă este făcută o revendicare pe ceva, pentru a face acea restaurare, o puteţi impune, să o faceţi să revină înapoi la locul său de drept.
Şi fie ca Dumnezeu să binecuvânteze cuvintele firave acum.

E-84 A restaura, înseamnă, "a aduce înapoi." Sau, a restaura, o-o revendicare poate fi impusă, acum, a aduce orice înapoi la proprietarul de drept, unde aparţine. Prin urmare, cumva, s-a îndepărtat de la proprietarul de drept, şi poate rătăci pe oriunde. Dar, a restaura, este a aduce înapoi la cine îi aparţine cu adevărat, sau a aduce înapoi la starea naturală unde s-a aflat de prima dată, a aduce înapoi la starea ei naturală. Şi ca să fie făcut acest lucru, noi avem dreptul să impunem, dacă există o lege, pentru a impune această stare de drept de restaurare, pentru a restaura.

E-85 Ca şi cum dacă cineva a furat vreo proprietate, şi ei ţin captivă proprietatea respectivă. Atunci tu poţi lua legea şi să mergi la această persoană, şi legea obligă, impune acestei persoane să restituiască această proprietate înapoi la proprietarul natural, în starea sa iniţială datorată.

E-86 Impunere! Oh, ce text! Cum mi-ar place să am două zile despre asta, a impune!

E-87 Acum, Fratele Neville a predicat pentru noi. Eu doar vă voi vorbi, voi preda o lecţie de şcoală Duminicală astfel aceasta va¬aceasta va face să continue, eu sper, cu ce a avut el.

E-88 Impunere! Atunci, noi suntem... avem privilegiul să impunem, asupra lui Satan, drepturile pe care Dumnezeu ni le dă. Căci, Dumnezeu are o lege, şi Cuvântul Lui este o lege, şi Dumnezeu în acest Cuvânt a făcut anumite drepturi pentru Biserică. Prin urmare, noi avem dreptul să impunem aceste drepturi asupra lui Satan, şi să spunem, "Dă-o înapoi," şi el trebuie să o facă. Pentru că, noi putem să luăm Agentul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, mergem direct pe genunchii noştri, şi spunem, "Este AŞA VORBEŞTE DOMNUL." El trebuie să renunţe, asta e tot, pentru că Duhul Sfânt este acolo ca să-l determine să o facă.
Legea ţării este ca să fie impusă. Este de către ţară, pentru ţară.

E-89 Dar legea Duhului lui Dumnezeu este să-l oblige pe Satan să renunţe la ceea ce el pe nedrept, cu vicleşug a luat de la Dumnezeu. Sufletele oamenilor, el le-a luat de la Dumnezeu; sufletele femeilor, copiiilor. Boli ale trupului, el le-a pus peste oameni. Pe când, Dumnezeu i-a făcut după chipul Său, să fie ca El, şi Bisericii îi este dat dreptul legal de drept, prin Biblie, să ia Duhul Sfânt şi să impună aceasta asupra lor.

E-9

E-91 El a reclamat la poliţie. Dar ei au avut o mare escrocherie în Louisville; ei furau maşini, şi le vopseau. Şi tu poţi... nu trebuie să ai un act de proprietate, acolo, ca să o vinzi. Şi ei îţi pot face un act de proprietate, în câteva minute, pentru orice număr ai vrea să pui pe aceasta. Şi astfel au avut o perioadă îngrozitoare.

E-92 Astfel ne-am pus pe genunchi. Vedeţi? Acum, Isus nu ar fi trebuit să facă lucrul acesta, căci El era Cuvântul. Acum, noi nu suntem Cuvântul. "Cuvântul Domnului a venit la profeţi." Ei nu au fost Cuvântul, dar Cuvântul a venit la ei. Dar Isus era Cuvântul. Vedeţi? El nu a trebuit să se roage. El era Dumnezeu, Însuşi. Vedeţi? Dar noi suntem-suntem profeţii Lui, slujitorii Lui, la care vine Cuvântul Domnului. Atunci, profetul este adeverit prin, dacă este Cuvântul Domnului sau nu, prin ceea ce spune el se împlineşte.

E-93 Astfel atunci noi am avut o Scriptură aici, că Isus a spus, "Oriunde sunt doi sau mai mulţi adunaţi în Numele Meu, şi dacă se învoiesc, Eu voi fi în mijlocul lor. Şi dacă se învoiesc asupra unui lucru oarecare şi îl vor cere, şi nu se vor îndoi, vor avea ceea ce au cerut. Le va fi dat."

E-94 Acum, acolo-i-acolo-i legea. Acum, Acela care este aici ca să impună acea lege este Duhul Sfânt. Cum e cu oamenii care nu cred în Duhul Sfânt, să Îl respingă? Vedeţi? Re-... Voi respingeţi propria voastră pace şi îndurare. Vedeţi?

E-95 Acum, ne-am pus pe genunchi, în jur de cinci bărbaţi, cu Fratele Fred Sothmann şi-şi mulţi din ceilalţi au fost acolo, patru sau cinci bărbaţi. Şi am îngenunchiat, şi am pledat acest caz înaintea lui Dumnezeu. Şi apoi am luat Cuvântul, sau făgăduinţa, şi am trimis-O înainte. Marele Duh Sfânt, aşa cum a luat Cuvântul, pentru a executa somaţia, o vedenie s-a deschis şi am văzut un bărbat mergând către Bowling Green, Kentucky, cu un tricou galben pe el, conducând camionul lui. Duhul Sfânt a venit peste el, l-a condamnat, şi el s-a întors înapoi, cam pe la jumătatea drumului. L-am văzut venind înapoi şi parcând acea maşină pe o anumită stradă, dincolo de cealaltă parte a râului aici. M-am ridicat şi le-am spus fraţilor, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL."

E-96 Şi când au pornit afară, au mers pe drum. Şi acolo se afla maşina aşezată acolo, pe jumătate goală de benzină, unde cu rezervorul gol pe jumătate, unde a fost umplut, doar suficient, să-l ducă jumătate de drum către Bowling Green şi să-l aducă înapoi. Acum, acei bărbaţi şed chiar aici în această dimineaţă, ca mărturie.

E-97 Ce este aceasta? Impunere. "Dă-o înapoi." Vedeţi? Asta e. Asta-i despre ce este vorba. "Restaureaz-o. Adu-o înapoi la proprietarul de drept."

E-98 Şi dacă Satan v-a jefuit de privilegiul de a fi un fiu sau o fiică de Dumnezeu, noi avem un drept în această dimineaţă, prin Duhul Sfânt, să impunem revendicarea lui Dumnezeu. "Adu-i înapoi."

E-99 Dacă el te-a supărat, şi te-a făcut bolnav, noi avem un drept înaintea lui Dumnezeu să impunem legile lui Dumnezeu. "Prin rănile Lui suntem tămăduiţi." Amin. "Adu-l înapoi. Dă¬i drumul. Tu îl duci afară acolo, la moarte, şi noi îl pretindem. Adu-l înapoi acum."

E-100 Aceea este impunerea; a restitui din nou înapoi la starea lui naturală. Un om este bolnav; copilaş este bolnav; femeie este bolnavă. Vedeţi? Ei sunt în afara stării lor naturale. Atunci noi avem dreptul să impunem revendicarea noastră. Nu dreptul nostru. Este dreptul nostru pentru că Dumnezeu ni l-a dat. "Prin rănile Lui suntem tămăduiţi. El a fost rănit pentru fărădelegile noastre. Prin rănile Lui am fost tămăduiţi." Acum noi avem dreptul să impunem acea lege. Şi Dătătorul-Legii, Duhul Sfânt, Însuşi, este aici, Agentul lui Dumnezeu, să vadă că vine făcut în felul acela. Amin.

E-101 Acum, unicul mod în care El poate lucra, este când Îl lăsaţi să lucreze. Vedeţi? Trebuie să credeţi lucrul acesta. Există o lege. Oh, dacă ajung vreodată la textul meu. Există o lege. Este o lege dată pentru toate lucrurile.

E-102 Ştiţi, un peşte are o lege. Şi acel peşte poate sta sus aici în apă, şi el are o lege în el. Dacă el doar se va lăsa de acea lege care este în el, el se poate scufunda direct până la fundul mării. Nu-l va deranja nici un pic. Nu-i va sparge nici o celulă. Încercaţi voi să faceţi lucrul acesta. Acea lege nu este în voi. Voi nu o puteţi face, dar peştele poate. El se dezumflă de acel aer, în aşa fel că nu poate, nu este nimic în el care să plesnească. Şi el este făcut în felul acela. El o ştie. Şi el poate impune acea lege, să-l ducă direct până la fundul mării, şi apoi să-l ridice sus din nou. Oh!

E-103 Acolo a fost o lege în Cristos. Acea lege este în oameni. Îl puteţi îngropa în mormântul cel mai adânc, sau în marea cea mai adâncă, sau în iadul cel-cel mai de jos. Există o lege, a Duhului lui Dumnezeu, care îl va învia din nou. Vedeţi?

E-104 O pasăre are o lege. Acum, trupul ei este materie. Este legat de pământ, stă aici pe pământ. Dar are o lege în ea, că, felul cum îşi întinde aripile ei, ea poate zbura până nu o mai vezi. Aceea este împotriva ştiinţei. Ei susţin că este-este legată de pământ; gravitaţia trebuie să o ţină aici. Dar aceasta poate sfida gravitaţia, să se ridice chiar de pe acesta şi să continue să meargă drept afară, pentru că trebuie să pună acea lege care este în interiorul ei ca să meargă. Şi este construită să posede acea lege.

E-105 Acum încep să mă simt religios. Acum, noi avem o lege, legea Vieţii în noi. Noi nu... Singurul lucru care trebuie să-l faceţi... Voi sunteţi făcuţi, şi născuţi, şi puşi aici în Trupul lui Cristos, ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Voi nu trebuie să cedaţi în faţa diavolului. Noi avem o lege. Aceea este legea Duhului Sfânt. Singurul lucru care îl ştiţi... care trebuie să-l faceţi, este a şti cum să renunţaţi şi să-l lăsaţi pe Dumnezeu. Voi continuaţi să luptaţi cu aceasta, vedeţi, şi nu va merge niciodată. Când, vă desprindeţi şi îl veţi lăsa pe Dumnezeu, asta e tot. Vedeţi?

E-106 Dacă peştele a spus, "Stai, îmi voi lua respiraţia foarte bine. Voi trage un pic de oxigen în mine, şi o să văd dacă pot merge în jos." Nu. El face asta, el va plesni. Vedeţi?

E-107 Pasărea spune, "O să văd cât de repede pot alerga jos aici, şi poate voi decola." Nu. Nu o va face. Ea va cădea jos. Vedeţi? Ea trebuie să ştie cum să controleze, cum o poate controla acea lege.

E-108 Şi în acelaşi fel este şi cu noi. Nu este ceea ce luptăm, şi tragem, şi-şi grăbim, şi-şi, "Oh, dacă nu obţin aceasta, dacă nu obţin aceea." Nu e asta. Este a şti că legea Vieţii este în tine, şi tu doar renunţă şi lasă-l pe Dumnezeu. Atunci El te poartă la vindecarea ta, te poartă la botezul Duhului, sau orice ce a făgăduit El. Orice drept care El l-a dat este al vostru, şi prin a renunţa şi al lăsa pe Dumnezeu. Acum, dacă voi sunteţi...

E-109 Dacă ofiţerul urma să-urma să-l ia pe insul care v-a furat proprietatea, urma să-l ducă în instanţă, şi tu continui să-l tragi înapoi, "Păi, eu chiar nu ştiu dacă el ar trebui să facă asta sau nu," el nu-l va duce niciodată acolo. Doar dă-i drumul.

E-110 Acela-i modul cum faceţi voi. Lăsaţi ca Satan doar să plece, toate îndoielile şi totul să zboare din mintea voastră, atunci Dumnezeu vă va ridica. Bun.

E-111 Acum, este timpul Paştelui. Oh, îmi place Paştele. Da, domnule. Dar e prea mult pe seama Paştelui, în ziua de azi, cu privire la iepuraşi, şi raţe, şi puişori roz, şi pălării drăguţe, şi rochii noi; şi asta nu este Paşte. Paşte este învierea, restaurarea, a restaura înapoi. Este timpul lui Dumnezeu de restaurare. Priviţi peste pământ; Dumnezeu restaurează. Restaurează ce? Natura. Aşa este. El restaurează florile. El restaurează frunzele. El restaurează roadele câmpului. Ce este aceasta? Dumnezeu restaurează. Este Paştele; înseamnă să "o aducă înapoi."

E-112 Ce este aceasta? Acolo a fost o-o sentinţă, un drept. Paştele pretinde, sau floarea pretinde, aceasta are dreptul de a răsări din nou. Vedeţi? Şi legea naturii lui Dumnezeu roteşte pământul în jur şi face ca acea lege a lui Dumnezeu, în natură, să producă un Paşte, o înviere. Acesta-i admirabil. Revenirea soarelui, pentru a restaura ce iarna a ucis, în timp ce era departe de pământ. Dumnezeu trimite pământul înapoi în jurul soarelui, după cum ni se spune, de departe de tot aici.

E-113 Pământul, pământul s-a îndepărtat de soare, a mers înapoi afară aici. Aşa face un păcătos, se îndepărtează de S-o-n. [Fiul¬ – Trans.] Ei bine, acesta este s-u-n. [soare – Trans.] Dar când acest pământ începe să vină înapoi... Şi când este acolo afară, moartea îl loveşte, iarna. Aceasta ucide fiecare lucru viu ce poate ucide, departe aici.

E-114 Şi, acum, când pământul vine înapoi pe aici. Seminţele zac în pământ. Ele sunt îngheţate. Miezul s-a scurs afară din ele. Şi totul este dus; dar acolo este puţină viaţă conservată. Şi de îndată ce soarele se întoarce înapoi în poziţie cu pământul din nou, atunci acolo este un Paşte, o restaurare. Răsar florile din nou. Răsare totul. Tot ce iarna a ucis, soarele restaurează. Tot ce moartea iernii ucide, soarele vieţii restaurează.

E-115 Şi tot aşa este acum cu oamenii. Tot ce răceala iernii de frig, religia formală a ucis acolo, apropierea Fiului lui Dumnezeu în aceste ultime zile, venind la Biserica Lui, O restaurează din nou înapoi la Viaţă. "Eu voi restaura, zice Domnul." Vedeţi? Dumnezeu restaurează florile Lui, frunzele Lui, natura Lui, sămânţa Lui de pe pământ, şi astfel noi ştim, atunci, că Dumnezeu va restaura şi locuinţa Lui. El va restaura Edenul Său. El va restaura tot ce moartea a ucis. Aşa este. Acum, unicul mod în care aceasta poate rămâne veşnic moartă, este de a fi lăsată să zacă în locul greşit. Dar dacă cade în locul potrivit, trebuie să vină din nou înapoi la Viaţă. Astfel, Dumnezeu, ne-a lăsat să cădem în canalul corect, aşa este, pentru o restaurare.

E-116 Tot ce iarna ucide, apoi soarele restaurează. Întoarcerea soarelui, ce face acesta? Acesta obligă. Ascultaţi. Acesta obligă moartea. Când soarele, soarele primăverii vine înapoi aliniat cu pământul din nou, acesta de fapt obligă moartea să renunţe la morţii săi, pentru o înviere, pentru (ce?) o restaurare, o "restaurare din nou." Ce face el? Soarele, venind. Aceea este legea lui Dumnezeu.

E-117 Dumnezeu a pus pământul sub lege, legea gravitaţiei. Totul în natură funcţionează conform legii lui Dumnezeu. Şi floarea a completat durata ei. Sămânţa a completat durata ei; ea a murit în pământ. Şi atunci acolo este o restaurare.

E-118 Şi acum zace acolo, moartă. Nu există nici un lucru... Am putea lua una din aceste lumini aşa, şi s-o aprindem peste aceasta, şi niciodată nu va ajuta cu ceva. Nu este nici o cale ca noi să reuşim. Dar Dumnezeu are o lege, că atunci când soarele vine la sămânţă, acesta obligă acea viaţă să iasă afară din sămânţă. Moartea nu o mai poate ţine.

E-119 Dumnezeu a stabilit toate legile Lui ca să-i slujească Lui, atât naturale cât şi spirituale, lucrând conform cu Cuvântul Său, indiferent de condiţii. Îmi place asta. Am avut o Scriptură aici despre aceea. Da, domnule. Dumnezeu pune toate legile Lui în mişcare. Gândiţi-vă la lucrul acesta. Lăsaţi să pătrundă aceasta acum, pentru că ajungem la un serviciu de vindecare în câteva minute. Vedeţi? Dumnezeu a pus toate legile Lui în mişcare, că trebuie să lucreze conform cu Propriul Său Cuvânt. Înţelegeţi aceasta? Vedeţi? Cuvântul Lui! Legile Lui trebuie să funcţioneze conform cu Cuvântul Său. El a poruncit soarelui. El a poruncit lunii. El a poruncit pământului. El a poruncit naturii. Şi ele toate se aliniază, şi toate legile lucrează în armonie cu Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Şi legea Vieţii care este în noi ne va aduce şi pe noi la o înviere. Aceasta trebuie. Este imposibil să nu o facă.

E-120 Acela este motivul, legea Vieţii care a fost în Cristos. Când Cuvântul a fost vorbit, şi a spus, "Eu nu voi îngădui ca Acel Sfânt al Meu să vadă putrezirea, nici nu voi lăsa Eu sufletul Lui în iad," acolo nu a fost suficient timp, nu au fost suficienţi diavoli, nu a fost suficient nimic, ca să-l ţină pe Cristos în acel mormânt până (El) trupul Lui să înceapă să putrezească, pentru că legea lui Dumnezeu va aduce Cuvântul la împlinire. Şi legea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, aduce orice făgăduinţă la îndeplinire (înţelegeţi?), indiferent de condiţii.

E-121 Iov a spus, "Chiar dacă viermii pielii îmi distrug trupul, totuşi în trupul meu îl voi vedea pe Dumnezeu."

E-122 Indiferent de cât de neînsemnaţi suntem noi, cât de inferiori suntem, cât de impuri suntem, cât de nesfinţi suntem, cât de bolnavi suntem, cât de suferinzi suntem; legea Duhului lui Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, face să i se supună Lui, forţează chestiunea, şi spune, "Dă-l înapoi." Amin. Oh, dacă am putea doar să ne gândim la aceea pentru un minut. O forţează, indiferent de condiţii. Nu contează care este condiţia, legea Cuvântului lui Dumnezeu obligă condiţia să facă faţă cu Cuvântul Său. Vedeţi? Trebuie să o facă.

E-123 Acum, dacă o floare zace acolo, şi este moartă, seminţele sunt putrede, duse, miezul este dus afară, aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Ea răsare din nou, pentru că Dumnezeu a stabilit o lege, pentru aceasta ca să răsară din nou.

E-124 Când Iov zăcea în pământ (Poate, când l-a văzut el pe Isus venind, a fost cu patru mii de ani înainte ca Isus să ajungă aici.), vă puteţi imagina cum arăta un trup omenesc, în patru mii de ani, probabil nu a rămas suficientă cenuşă să se adune pe vârful unei linguri. Dar Iova spus, "Totuşi în trupul meu îl voi vedea pe Dumnezeu: pe Care îl voi vedea eu însumi."

E-125 Şi Biblia ne spune, în Matei 27, că după moartea Lui, şi îngroparea, şi învierea, că, "Mulţi dintre sfinţii care au dormit în ţărâna pământului, au înviat din ţărână." De ce? A fost acel profet, vorbind cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi Cuvântul a fost vorbit. Şi legea lui Dumnezeu, prin Duhul, i-a înviat. Biblia a spus, "Au venit în cetate, şi s-au arătat la mulţi." Nu numai Isus a înviat, ci sfinţii au înviat cu El.

E-126 De ce? Acolo în Psalmi, este spus, "Ridicaţi-vă, porţi veşnice, şi voi să fiţi ridicate. Să intre Domnul Slavei." Ei bine, când El a biruit moartea, iadul, mormântul, boala, a înviat a treia zi, "S-a suit Sus, şi a condus robia roabă."

E-127 Ce a fost aceasta? Acei care erau în robie au aşteptat cu nerăbdare după făgăduinţa pe care o avem noi acum. Oh, frate! Nici măcar nu au avut Duhul Sfânt. "Dar, au crezut, şi au dat o bună mărturie. Şi prin aceasta au astupat gura leilor, au stins violenţa focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, femeile şi-au primit pe morţii lor înviaţi la viaţă din nou: fără făgăduinţă." Oh, dar ei au privit înainte! Sub jertfa unei oi care nu putea separa de păcat, a putut numai acoperii păcatul. Dar au crezut că urma să vină Unul. Şi prin credinţa lor, cu mult dincolo de umbră, amin, ei au pretins-o. "Şi statornici, au pribegit prin pustiuri, îmbrăcaţi în piei de oi şi piei de capre; erau năpăstuiţi, şi lipsiţi de toate, şi chinuiţi." Oh!

E-128 Acei oameni, aşteptând cu nerăbdare după acea înviere, şi, prin aceea, au murit în credinţă, cu mărturia lor. Şi în acea dimineaţă de Paşti, acea lege a lui Dumnezeu, care a vorbit Cuvântul prin Iov şi toţi ceilalţi profeţi, au înviat din morţi. Oh, vai! Iată-vă. Indiferent de condiţii!

E-129 Unii oameni devin atât de vinovaţi în minte, că ei nu vor să facă faţă cu nici o judecată. Oh, mulţi oameni! Nu este greu să mori. Oricine îşi pierde mintea, într-un fel sau altul, şi face ceva nesăbuit. La unii din ei li se ard trupurile, le duc afară pe mare şi aruncă cenuşa în cele patru colţuri ale acesteia, cele patru vânturi ale mării. Aceea nu opreşte judecata. Voi veţi veni drept înainte, exact la fel. Da, domnule. Vedeţi? Nu contează, indiferent de condiţii, voi îl veţi întâlni pe Dumnezeu, pe undeva. Voi va trebui să veniţi la El. Va trebui să-L întâlniţi. Vedeţi?

E-130 Pentru că (De ce?) El a vorbit un Cuvânt, şi a pus o lege cu acel Cuvânt. Şi legea este Propria Lui lege, Propria Lui Viaţă, în spatele Acesteia. Acela este motivul că El a jurat pe El Însuşi; nu există nici unul mai mare. Vedeţi? El a trebuit, să facă o juruinţă, pentru că nici un legământ nu ar trebui să fie confirmat fără o juruinţă. Şi unicul mod că El a putut, înainte ca El s-o facă, să-1 facă pe El Însuşi, şi El Însuşi a devenit Jurământul. Oh, frate! Când, Dumnezeu a devenit om şi a fost Jurământul, s-a făcut pe Sine Jurământul.

E-131 Şi prin moartea Lui Proprie, îngroparea, şi învierea, El a dovedit că legile Lui au fost drepte. A spus, "Distrugeţi clădirea aceasta, Eu o voi ridica din nou în trei zile." "Eu," pronume personal, Eu o voi ridca din nou în trei zile. Eu o voi aduce sus. Doar distrugeţi-o, şi vedeţi ce se întâmplă." Căci, El a ştiut legea lui Dumnezeu. A ştiut ce era aceasta. A ştiut că aceasta trebuie să lucreze conform cu Cuvântul. A ştiut că Cuvântul lui Dumnezeu a fost vorbit printr-un profet, şi a spus, "Nu voi îngădui ca Sfântul Meu să vadă putrezirea." Aceea a stabilit-o. Aceea a stabilit-o.

E-132 Atunci, legea lui Dumnezeu trebuie să lucreze prin acel Cuvânt. Ajungem jos la un lucru mare într-un minut. Vedeţi? Vedeţi? Unde, legea Cuvântului lui Dumnezeu, Legea lui Dumnezeu, este cu Cuvântul Lui.

E-133 Acum, dacă tribunalul scrie un cuvânt, "Este un anume şi anume lucru, o pedeapsă, de a face cutare şi cutare." În regulă. Acum, acela este cuvântul tribunalului, şi legea tribunalului aplică cuvântul tribunalului.

E-134 Şi Dumnezeu vorbeşte ceva, şi aceea este o lege. Şi Duhul Sfânt este aici ca să aplice acea lege, amin, pentru credincios. Trebuie să fi ordinat să faci aşa, şi este nevoie de un credincios. Trebuie să ai insigna de "credincios." Cineva spune, "Tu ai putere?" Nu. Dar noi avem autoritate. Asta este. Nu putere; ci autoritate. Noi nu avem destulă putere să facem nimic.

E-135 Cum am spus cu ceva timp în urmă, un mic poliţist aici în Louisville, stătea acolo. El era mai mic decât sunt eu; un tip micuţ. Cascheta era trasă în jos peste urechi. Şi maşină... Oh, uniforma lui aproape pe jumătate atârna de pe el. A umblat acolo afară pe stradă. Acel pistol mic cu capse, parcă, la brâu, un baston mic în mâna lui, un fluier mic. A umblat acolo, cu o pereche de mănuşi albe. Şi acele-acele maşini, unele din ele de trei sute cincizeci de cai putere, vâjiind pe acea stradă, ca-ca fulgerul, doar zuum, zuum. Ei bine, acel biet ins mic nu ar fi putut opri o... El nu ar fi putut opri un ponei fugar, cu puterea lui. Cu siguranţă nu. Dar el a păşit afară în stradă, acea insignă mare strălucea, a suflat acel fluier, şi a ţinut sus acea mână. Frate, putere de trei sute, motoare cai putere, scârţâit de frâne, şi orice altceva. Nu a fost puterea omului. A fost autoritatea pe care a avut-o el. Asta e.

E-136 Asta e Biserica. S-ar putea să fie o grămadă de "holy¬rollers," aşa numiţi, sau oricum vreţi să o numiţi, dar aceasta este autoritatea. Aha, aha. Este autoritatea în spatele acesteia. Aceea este ce o face. Indiferent de condiţii, legea lui Dumnezeu lucrează cu Cuvântul Lui. Acum, nu va lucra cu crezul vostru. Aceasta va lucra cu Cuvântul. Da. Aceasta doar lucrează cu Cuvântul, asta¬i tot, acum, indiferent de condiţie.

E-137 Abraham, după cum am citit mai devreme în textul nostru, nevasta lui Abraham a trebuit să fie restaurată înapoi. De ce? Dumnezeu i-a dat o făgăduinţă lui Abraham, şi aici un împărat a luat-o, să o ia în căsătorie, ca nevasta lui.

E-138 Bine, ce ar fi trebuit să facă el? Să-l ucidă pe Abraham, într¬un minut. Aceea a fost ce Abraham a spus. "Te rog, spune că..." După ce a văzut el că-că Abimelec deja l-a prins, acest împărat Filistean acolo. A spus, "Acum, tu-tu, te rog, tu spune că eu sunt fratele tău. Că dacă... tu eşti o femeie frumoasă." Şi a spus, "Acum, dacă el vede că tu eşti frumoasă, şi eu voi-eu voi-eu voi-eu voi fi ucis, căci el te va lua şi se va căsători cu tine." Şi astfel Abimelec a prins-o, şi omul lui a adus-o înăuntru.

E-139 Ea era o femeie frumoasă. Şi, apropo, ea era doar în vârstă de o sută de ani. Şi ea-ea... Dumnezeu doar a arătat ce ne va face El la noi toţi, prin ei. Voi ştiţi, am trecut prin toată aceea, în textul meu şi pe benzi, şi aşa mai departe, dovedind lucrul acela prin Cuvântul lui Dumnezeu. Asta-i exact. El a spus, prin Abraham şi Sarah, ce urma El să facă întregii rase. Aşa este.

E-140 Acum, acolo era ea, şi astfel Abimelec a luat-o ca să-i fie nevastă. Abimelec, şi astfel el era tot gata acum, să o ia pe ea să-i fie nevastă. Şi (ce?) Dumnezeu i-a spus lui Abraham, ,,Prin Sarah tu vei avea acest copil," şi aici era un bărbat tânăr luând¬o pe ea. Aici era Abraham, în jur de o su-... cam în jur de o sută de ani, de asemenea, afară acolo.

E-141 Dar, prin aceea, observaţi ce a spus Dumnezeu acolo. "Da, Eu cunosc curăţia inimii tale. Acela-i motivul că te-am ferit să păcătuieşti împotriva Mea. Dar tu înapoiază acea femeie; căci bărbatul ei este un profet. Lasă-l pe el să se roage pentru tine. Dacă nu, Eu te voi şterge de pe faţa pământului." Iată-vă.

E-142 Ce? Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să stea. Nici un bărbat nu a putut să o atingă pe Sarah. Dumnezeu a făcut o făgăduinţă.

E-143 Sarah, un simbol al Bisericii, adevărata Biserică, Biserica liberă, femeia liberă cu un Copil-liber, simbol al Bisericii născute din nou cu făgăduinţa. Lăsaţi-i să spună orice vor ei să spună; să o numească "holy-roller, fanatism." Ei au încercat să oprească Aceasta de la Cincizecime încoace, şi nu vor reuşi niciodată. Nu, domnule. Ca să ţină... Doar ţineţi-vă mâinile jos de pe Ea. Asta¬i tot. Dumnezeu o va lua şi va face ceva cu Aceasta, tot aşa de sigur cum stau eu aici.Noi venim drept în jos prin epoca acesteia, acum, în câteva minute. Dumnezeu să mă ajute, vă voi dovedi aceasta, unde ne aflăm noi. Corect. Voi sunteţi... Ei nu o vor distruge niciodată. Ea nu poate fi distrusă. Aşa este.

E-144 "Ia-ţi mâinile de pe ea." De ce? Acolo a venit sămânţa naturală. Sămânţa naturală a trebuit să vină. Dacă aceasta ar fi... Dacă Sarah s-ar fi măritat cu acest alt bărbat, sămânţa naturală nu s-ar fi născut niciodată.

E-145 Astfel dacă Dumnezeu aşa a protejat cursul pentru sămânţa naturală, cu cât mai mult pentru cea spirituală, Sârnânţa Regală, a protejat-o El!

E-146 Satan, dă-i înapoi. Dă-le drumul. Tu nu-i sufoci acolo în acele organzaţii şi lucruri. Ei sunt oameni liberi. Tu să-i laşi în pace. Da. Dă-le drumul, Sămânţa Regală.

E-147 Acum, Dumnezeu vorbind despre restaurare, acum, despre ce vorbeşte el aici în Ioel. Am predicat despre aceasta, o dată înainte, şi am luat-o din alt unghi. Referitor... Nu am trecut niciodată prin aceasta în profunzime, cum intenţionez să o fac astăzi, şi nu vom avea timp să o facem cum ar trebui să fie făcută. Dar Dumnezeu vorbeşte aici, în Ioel. De...

E-148 Dumnezeu vorbeşte despre Pomul Lui roditor pe care El l¬a sădit. Dumnezeu a sădit un Pom roditor. El L-a sădit în Ziua Cincizecimii, şi El a adus acel Pom acolo cu un scop. El a vrut ca Acesta să rodească roadele Lui, Cuvânt, Cuvântul lui Dumnezeu. El a vrut o biserică care va ţine Cuvântul Lui. Tot în jos de-a lungul epocii, Eva a eşuat să-L ţină, Iudeii au eşuat să-L ţină, legea a eşuat, totul a eşuat, astfel Dumnezeu Şi-a sădit un Pom. Un Pom!

E-149 Acum amintiţi-vă, acolo erau doi pomi în grădina Edenului. Noi ştim asta. Numiţi-i ori cum vreţi să-i numiţi. Eu am ideea mea. Dar, oricum, unul din ei a fost un pom întinat; a devenit întinat. Şi Celălalt nu era întinat; acel Pom al Vieţii a venit de la Dumnezeu, din Cer. El a spus, "Părinţii voştri au mâncat mana, şi sunt morţi. Dar din acest Pom, mâncaţi, şi trăiţi veşnic." Şi Îngerul a păzit acel Pom al Vieţii, din grădina Edenului, L-a ţinut în Eden. Acel Pom al Vieţii este în Eden, acum, spiritual vorbind acum. Observaţi.

E-150 Acum, când acest Pom pe care Dumnezeu l-a sădit, Acesta trebuia să rodească nouă feluri diferite de roade, nouă feluri diferite; ceea ce înseamnă, nouă daruri spirituale, nouă roade ale Duhului care să meargă cu cele nouă daruri spirituale. Acela a fost Pomul lui Dumnezeu. El L-a sădit în pământ în Ziua Cincizecimii.

E-151 Acum să ne oprim. Întotdeauna aşa limitaţi cu timpul. Voi sări jos aici câteva Scripturi, şi merg jos aici la Psalmi, la 1-ul. David a văzut acest Pom, cu mult timp în urmă. Şi în scrierea lui de cântări pentru ceva vesel, acela a fost primul lucru despre care a scris. El a văzut acest Pom, şi Acesta era "sădit lângă râuri de Apă." Acest Pom! El!
Şi el va fi ca un pom, pomul lui Dumnezeu, sădit (unde?) lângă râuri, râuri (plural), râurile de apă (singular) ...

E-152 Nu un Metodist, Baptist, Presbiterian, Luteran, şi aşa mai departe. Nu, nu. Aha. Doar râuri ale unei Ape; nouă daruri spirituale prin acelaşi Duh. Nouă roade ale Duhului care provin din acelaşi canal.
... el va fi ca un pom care-i sădit lângă râuri de apă.

E-153 Cum a văzut-o David, şi el a vorbit. A spus, "Ferice de acel om." Şi observaţi, a spus că el nu putea muri. "Frunzele Lui nu se vor vesteji." Nu, nu. Nu contează ce fac ei, ei niciodată nu vor omorî acel Pom. De ce? Este din cauza locului unde este sădit. Asta este ceea ce face lucrul acesta. Este unde este sădit. "El este sădit lângă râuri de Apă." Acum observaţi. David a spus, "Rădăcinile lui-lui nu vor muri."

E-154 Voi ştiţi, luaţi un pom, un pom mare bătrân. Eu, când eram un copil, obişnuiam să merg afară, şi noi am, noi băieţii, noi mergeam afară, şi aveam un pom mare bătrân sub care obişnuiam să stăm, fag mare bătrân. Şi vânturile suflau. Şi mă întreb, părea că acel lucru, aşa de mult în vârf, părea ca şi cum acesta îl va sufla să-l răstoarne. Dar, voi ştiţi, de fiecare dată vântul suflă în pom, el leagănă pomul, şi îi slăbeşte rădăcinile, aşa că ele doar pot să sape mai adânc şi să se ţină mai bine.

E-155 Şi acela-i felul, batjocura, derâdere, făcând haz pe seama unui Creştin. Ceea ce face, este, peresecuţia scutură Creştinul, ca să-l determine să se roage mai mult, să sape în jos, să se prindă mai bine, astfel el poate rezista furtunii.

E-156 Acum, cume dacă un om este sădit într-un astfel de lucru ca "lângă izvor," unde izvoarele, nouă izvoare diferite alimentează în el? Oh, vai! Ce mai-ce mai aşezământ are el. Şi un om care este sădit lângă izvor, izvoarele de Apă; o singură Apă, un singur Duh, "Există daruri de vindecare, acelaşi Duh; daruri de prorocie, acelaşi Duh; toate acelaşi Duh, dar multe daruri." Un Dătător.

E-157 Acum, David l-a văzut, şi el a fost sădit lângă acest Pom. Acum, el nu putea muri. Acum observaţi de ce. El a avut Viaţă în rădăcini. Unde sunt rădăcinele, sau, viaţa pomului? Stă în rădăcini. Desigur. Vine în sus şi îşi produce roadele. Bine.

E-158 Priviţi. Rădăcinile lui au avut Viaţă în ele, ca să producă roadele Lui la vreme. Acum reţineţi, acest Pom nu va lepăda rodul Lui.

E-159 Acum, luaţi un pom şi puneţi-l departe de apă. Primul lucru pe care îl ştiţi, voi aveţi mere micuţe. Ele sunt toate noduroase şi mâncate de viermi. Dar acesta îşi va lepăda a lui-a lui¬recolta lui.

E-160 Asta este problema cu bisericile astăzi. Voi v-aţi îndepărtat de la acel Râu, v-aţi îndepărtat de la acele daruri ale Duhului. Ei au doar o biserică naturală. Şi s-au îndepărtat de la darurile spirituale şi lucrurile spirituale, şi şi-au lepădat rodul lor. Ce fac ele? Credincioşii lor-lor trăiesc cu lumea, acţionează ca lumea, fură, înşeală, mint, fumează, beau, joacă la jocuri de noroc, au petreceri bunco în biserică, ca să-l plătească pe predicator, şi orice altceva, cine de supă, dansuri. Vedeţi? Ei leapădă rodul lor. Este exact ca lumea.

E-161 Şi necredinciosul se uită şi spune, "Nu-i nici o diferenţă între mine şi acea persoană."

E-162 Aceea a fost ce a cauzat comunismul să răsară în Rusia. Acela este motivul că ei au ars biserica Catolică în...

E-163 Jos în Mexic, când am fost acolo şi am văzut acele gropi de var, unde acei, şi acele locuri unde ei au ars acei bebeluşi mici, unde au fost călugăriţele care au avut acei bebeluşi. Chiar şi trupuri omeneşti, trupuri omeneşti de adulţi zăceau înăuntru acolo, în gropile de var. Ce au făcut ei? Au lepădat recolta lor, vedeţi, şi Dumnezeu i-a scuturat din pom. Aceea a fost tot. Vedeţi?

E-164 Dar un om care este sădit, nu înfipt, dar sădit lângă râuri de Apă, el va produce rodul Lui (priviţi) în a lui... rodul Lui la vremea lui. Citiţi voi aceasta? Psalm 1.
Ferice de omul care... nu şade în scaunul celor dispreţuitori, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi.
... el va fi ca un pom care-i sădit lângă râuri de apă, el va aduce rodul lui la vremea lui; ... şi orice face el va prospera.

E-165 Vedeţi? Observaţi, ,,Cel rău nu este aşa; şi el nu va sta cu el la judecată." Vedeţi?

E-166 Acum, "El îşi va da rodul Lui la vremea lui." Urmăriţi fiecare "lui," pronumele personal acolo. Acesta este rodul Lui, rodul lui Dumnezeu, în vremea în care profetul Îl aduce. Acesta va fi în vremea profetului. Rodul lui Dumnezeu, în timpul lui Dumnezeu, pe la vremea profetului. Vedeţi? "El va aduce rodul Lui la vremea lui." Vedeţi dacă acolo nu sunt doi de "lui" acolo. "Va aduce a Lui, rodul lui Dumnezeu, vedeţi, în vremea când mesagerul este rânduit să vină." El va produce acelea. Acum reţineţi asta. Mesagerul care aduce rodul lui Dumnezeu, îl va aduce în vremea lui Dumnezeu, în vremea aducătorului. Vedeţi? "El va produce rodul Lui la vremea lui." Şi Acesta nu se poate vesteji. De ce? El are rod predestinat înăuntru acolo. Acesta nu¬L poate distruge, pentru că Acesta este predestinat.

E-167 Acum, Efeseni 1:5, mai degrabă. A spus, "Şezând împreună în locurile Cereşti, în Cristos Isus." Ce s-a întâmplat? El a spus, "Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte, ne¬a predestinat pentru înfierea de copii ai lui Dumnezeu, prin Isus Cristos." Dumnezeu, prin cunoştiinţa Lui de mai dinainte, a predestinat tot ce se va întâmpla chiar până jos de-a lungul rândului. Prin cunoştinţa Lui mai dinainte, El a prevăzut aceasta. Prin urmare, de la început, El a putut să ştie sfârşitul.

E-168 De aceea, a fost rodul predestinat în rădăcina acestui Pom. Şi acest Pom nu putea vesteji, pentru că El avea rod predestinat. Acum, acela este Pomul despre care Ioel a vorbit aici. Vedeţi? Acesta nu poate muri. Viermii L-au mâncat până jos, dar Acesta nu a putut muri. În rădăcina Lui, El a avut Adevărul predestinat. A avut Cuvântul lui Dumnezeu, acest Pom a avut. Şi acest Pom este-este acel Pom, unica cale, Acesta-Acesta a fost pus în grădina Edenului.

E-169 Toţi pomii, prin femeie, mor. Noi toţi murim, prin femeie. Prin naştere, noi toţi murim. Dar prin femeie a venit moartea, căci această naştere a venit prin femeie. Bine. Atunci, acesta trebuie să moară, din cauza păcatului.

E-170 Dar Naşterea, noua Naştere care a venit prin Cristos, nu poate muri. Acela este un Pom, şi celălalt pom. Vedeţi? Şi acest Pom, deşi El a fost persecutat, batjocorit, de la începutul grădinii Edenului, Acesta nu poate muri. El este predestinat. A fost ciomăgit şi bătut, şi, vai, I s-a făcut de toate. Şi ce s-a întâmplat? Acesta nu poate muri. A Lui... el nu va muri. El nu poate, pentru că el ţine în el Cuvântul predestinat al lui Dumnezeu. Acesta trebuie să iasă la iveală, căci rodul Lui este la vremea lui, vremea predestinată. Că, nu contează...

E-171 Ioel i-a văzut pe fiecare din ei, mâncaţi până la bază. Dar El a spus, "Eu voi restaura, zice Domnul," căci predestinarea lui Dumnezeu zace în rădăcinile Pomului. Acesta trebuie să apară, căci Acesta ţine Cuvântul predestinat al lui Dumnezeu. Hmm! Oh, ce Pom! Vai!

E-172 Acel Pom, El a început să crească în urmă acolo în Eden. Ce s¬a întâmplat? Acolo erau o grămadă apăruţi, din copiii lui Cain, ceva insecte au venit acolo şi L-au devorat până la tulpină. Şi Dumnezeu a luat o recoltă din Acesta, şi a pus-O în corabie şi A purtat-o dincolo. Exact. Tot drumul în jos, a fost la fel, în jos prin liniile de judecată; Israel, înainte în jos.

E-173 Şi atunci la Cincizecime, unde Biserica pentru Pomul Miresei, El-El a pus în ordine, la Cincizecime, Pomul care a fost predestinat să producă rodul Lui la vreme. Acum, merge bine, roadele sunt făcute chiar bine. Acesta a înflorit în Ziua Cincizecimii. Să vedem ce s-a întâmplat în Ziua Cincizecimii. Isus a spus, "Lucrările care Eu le fac le veţi face şi voi." Ei au vindecat bolnavii. Acum, în Ziua... să vedem cum a început. În Ziua Cincizecimii, câteva zile după înviere, cincizeci de zile după Paşti, acolo a venit un-acolo a venit un-un vâjâit de Vânt puternic, din Cer.

E-174 Acum, astăzi, noi o facem diferit. Slujitorul se ridică şi ia, spunând, "Îţi voi pune numele tău în registru." Vedeţi? Sau vreun licenţiat cu gulerul lui întors, a spus, "Vino aici sus şi ia pâinea kosher. Căci, atunci, tu devi un membru al bisericii." Nu este asta ciudat? Slujitorul spune, "Vino alătură-te grupului nostru." Păi, ei sunt amândoi greşiţi.

E-175 "În Ziua Cincizecimii, acolo a venit din Cer," (nu de pe amvon, sus pe drum) "din Cer, un" (Ce? Un preot? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Nu. Un slujitor? Nu. Ce a fost?) "un sunet ca vâjâitul unui Vânt puternic, şi Acesta a umplut toată casa unde şedeau ei. Limbi împărţite s-au aşezat peste ei." Bolborosind, ei nu au putut vorbi, au fost aşa plini de slavă. Duhul Sfânt i-a umplut. Au ieşit afară pe străzi, bolborosind. Doar, şi comportându-se ca...

E-176 Chiar şi adunarea respectată a stat afară acolo şi a spus, "Păi, aceşti oameni sunt plini de vin nou. Ei sunt toţi beţi. Priviţi la acei bărbaţi şi femei, cum se clatină şi se comportă."

E-177 Acum, aceea este AŞA VORBEŞTE DUHUL. Aceea este Scriptura. Aşa este cum a fost Biserica organizată; nu organizată, ci ordinată. Multă diferenţă între cele două cuvinte. Observaţi. Acolo erau ei.

E-178 Acum, şi voi ştiţi ce, voi oameni Catolici? Binecuvântata fecioară Maria era cu ei. Da. Acum, dacă Dumnezeu nu ar fi lăsat-o pe Maria să vină în Cer fără să primească Duhul Sfânt, cum veţi ajunge voi Acolo, cu orice mai puţin de Acesta? Acum doar gândiţi-va la aceasta. Aşa este. Maria era între ei. Şi ea a trebuit să aştepte sus acolo până când ea a pierdut toată demnitatea şi mândria ei, umplută cu Duhul.

E-179 Şi aici vin ei, comportându-se ca oameni beţi. Biblia a spus lucrul acesta. Au spus, "Aceşti oameni sunt plini de vin nou."

E-180 Dar, Petru, purtătorul de cuvânt, slujitorul din grup, s-a sculat în picioare şi a spus, "Aceştia nu sunt plini de vin nou, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin profetul Ioel." Aceea din care citesc eu azi. "Şi va veni la împlinire în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, Eu voi turna Duhul Meu peste toată făptura; şi feciorii voştri şi fiicele voastre vor proroci. Şi Eu voi arăta minuni sus în cer, şi pe pământ, semne. Şi va veni la împlinire, că oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit."

E-181 Acum, Petru a predicat la Cincizecime, după acelaşi profet despre care predic eu astăzi: sădind acest Pom. Şi acolo este unde el L-a sădit. Oh, Acesta a făcut bine. Ei au ieşit afară şi au avut daruri spirituale. Au vindecat pe bolnavi. Au predicat. Au fost aruncaţi în temniţă. Ei au vrut să sufere de dragul Cuvântului.

E-182 Dacă aţi mers într-o altă naţiune ca un nestatornic, nu veţi fi un American foarte bun, dacă aţi mers acolo. Dacă aţi merge acum în Japonia, v-aţi strecurat în spatele frontierei, spuneţi, "Ascultaţi, băieţi. Eu ţin cu voi. Voi ştiţi ce? Eu ţin cu voi, dar sunt dincolo de cealaltă parte." Tu, trădătorule, ar trebui să fi împuşcat. Aşa este. Tu eşti un trădător. Sigur.

E-183 Şi atunci este în acelaşi fel cum este, un om care cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu, şi va compromite asupra Acestuia pentru că ceva organizaţie îi spune că el trebuie să o facă în felul acela. Acela este un trădător. Exact.

E-184 Dar aceşti oameni nu au fost trădători. Lor nu le-a păsat cât de mult, ei bine, cum se purtau, care erau manierele lor de biserică: ţipând, şi plângând, şi strigând, şi-şi bolborosind limbi care păreau ca şi cum că ei vorbeau unul cu celălalt şi nu se puteau înţelege. Acei oameni afară acolo în audienţă din alte naţiuni şi alte limbi au început să audă ce spuneau ei. Ei nu au ştiut ce spuneau; ei bolboroseau. Dar ceilalţi oameni afară acolo au înţeles. Şi ei au spus, "Persoanele acestea cu siguranţă sunt beţi."

E-185 Dar Petru a spus, "Ei nu sunt beţi, ci ei sunt umpluţi cu Duhul."

E-186 Aşa, că, fiecare din ei au mers la martiraj, cu excepţia lui Ioan, şi el a fost ars, douăzeci şi patru de ore într-un butoi cu ulei, şi ei nici măcar nu au putut să ardă Duhul afară din el. Şi apoi el a murit de moarte naturală, singurul, Ioan revelatorul. Acum, aceea este corect.

E-187 Observaţi acum ce a avut loc. Pe acesta, Dumnezeu a sădit un Pom, ca să rodească nouă daruri spirituale, daruri ale Duhului Său. Acelaşi Duh a fost în Cristos coborât jos peste Biserică, avea Viaţă Eternă. Acum, daruri ale Duhului erau în Biserică, şi Aceasta era în creştere, producând rod, peste tot. Ei nu se gândeau la ei înşişi. Ei nu au organizat nimic. Ei doar au mers înainte şi erau fraţi. Ei nu au avut nici...

E-188 Mă bucur că acel lucru mic era acolo, "Nici un crez decât Cristos, nici o lege decât dragoste, nici o carte decât Biblia." Asta este ceea ce cred eu. Vedeţi? Şi acela este felul cum au făcut ei. Lumea este parohia noastră, vedeţi, peste tot.

E-189 Şi, observaţi, aceşti oameni când ei făceau aceea, ce glorioasă era biserica aceea. Şi Dumnezeu era cu ei, Biblia a spus. Şi Isus i-a întâlnit înainte de înălţarea Lui. El a spus, "Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la fiecare făptură. Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred; în Numele Meu..." Acum, "Aceste semne."

E-190 Acum, astăzi, după ce fel de semn definim noi un credincios? El dă mâna cu păstorul. El aparţine la biserică. El are numele lui trecut în registru pentru că mama lui a avut un nume, sau tatăl lui a avut un nume într-un registru. Dar aceea nu a fost ceea ce Isus a spus. Isus a spus, "Aceste semne." Aceea este biserica, naturală.

E-191 Noi vorbim despre Biserică, spiritulă. Noi vorbim despre un Pom spiritual, nu un pom natural. Noi ajungem la acei doi pomi într-un, după puţin. Vedeţi? Un Pom spiritual! Isus a spus, "Aceste semne îi vor însoţi pe cei care se ţin de acest Pom. Aceste semne vor însoţi pe cei care îşi iau Viaţa lor din acest Pom. În Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi. Dacă vor lua în mână un şarpe, sau vor bea lucruri de moarte, nu-i va vătăma. Dacă îşi vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi."

E-192 Iată felul de semne care El a spus că îl vor însoţi pe credincios. Unde este acesta astăzi? El a dat lumii un exemplu a ceea ce ar fi semnul credinciosului. Şi El a spus, "Ar fi cu mult mai bine să vi se atârne de gât o piatră de moară, şi să fiţi înecaţi în adâncul mării, decât chiar să aduceţi ofensare la unul din ei" căci Îngerii lor văd pururi faţa Tatălui Meu care este în Cer." Îngerii!

E-193 Observaţi acum. Acolo erau ei. Şi acel Pom a fost sădit. Acesta făcea o lucrare mare. Noi ştim că ei au mers în jur, peste tot. Domnul... Păi, în Ziua Cincizecimii, trei mii de suflete au fost adăugate, botezate, şi au mers în Biserică. Şi ce părtăşie bună au avut ei! Şi, fiecare, nu era nimeni care să aibă nevoie de ceva. Toţi erau buni, inimoşi. Şi, unul cu celălalt, ei erau toţi o singură familie mare. Minunat!

E-194 Şi pe acolo a venit, un gândac mic, vechi, cu aspect-urât, dinţi-lacomi care trăieşte în patru stadii diferite, după cum l¬a văzut Ioel. Această insectă în patru stadii, distrugătoare, a venit să distrugă acel Pom frumos al lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la asta. Acum eu voi citi puţin din a lui Ioel, ce a spus el. Ioel, 1-ul capitol. Primul lucru... Acum, sunt patru gândaci diferiţi acolo acum, dar acolo, este de fapt un gândac. Este un gândac în patru stadii diferite. Acum priviţi. Acest mic, gândac vechi a venit pe acolo, pentru această Bis-... pentru acest mare, Pom frumos al lui Dumnezeu. Noi îl vom numi un Pom, care a fost Biserica.

E-195 Primul a fost un vierme. Acela este un lucru mic, doar o insectă mititică de vierme. Ce a făcut el, acel vierme? A venit acolo ca să distrugă roada Pomului. Acela era primul lucru.

E-196 Acum să mergem înapoi în istorie şi să vedem ce a fost primul lucru: a fost un-un grup de demnitari care s-a băgat printre oamenii simpli. Şi ei au spus, "Bine, asta e bine că voi puteţi vindeca bolnavii, şi puteţi face aceste lucruri. Asta e minunat. Aşa că, voi ştiţi ce ar trebui să facem noi? Ar trebui cumva să o ducem afară unde clasa de oameni mai însemnaţi înţeleg aceasta, clasa mai bună; primarul, judecătorii, şi aşa mai departe, şi demnitarii oraşului. Şi atâta timp cât voi vă purtaţi în felul cum o faceţi, ei niciodată nu vor veni în jurul vostru. Vedeţi? Lor le este frică de voi."

E-197 [Cineva spune, "Încă li frică." – Ed.] Cineva a spus că, "Încă li frică." Presupun că asta-i cam aşa. Şi, aşa este. Lor le este frică de Duhul Sfânt. Scuzaţi-mă.

E-198 Obişnuiam să cânt o cântare mică:
Este vechea...
Aţi auzit vreodată Religia de Modă-Veche? A auzit cineva de aici această cântare? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Este religia de modă-veche, ...
Eu obişnuiam să cânt o cântare mică ca aceasta, cu ani în urmă. Spuneam:
Este Duhul Sfânt de modă-veche,
Şi diavolul nu se va apropia de El;
Acela-i motivul că oamenii se tem de El,
Dar mie Îmi este suficient de bun.
Este aşa de bună că nu vreau alta,
Căci El mă face să-mi iubesc fratele;
Şi El scoate lucrurile la suprafaţă,
Aşa că mie îmi este suficient de bun. (Aşa este.)
Te va face să te opreşti din minţit;
Te va salva când vei fi pe moarte;
Va face ca diavolul să-şi ia zborul,
Şi El îmi este suficient de bun.

E-199 Aşa este. Acela-i motivul că oamenii nu-L vor. Acum-acum, Acesta este Dumnezeu.

E-200 Ei nu l-au vrut pe Isus. Au spus, "Omul Acesta?" Biserica, marea biserică demnă, au spus, "Tu vi să ne spui nouă cine suntem noi? Te vom face să înţelegi, noi suntem Dr. Ph.D., L.L., Q.U.S., şi," vai, "toate acestea." Sau, "Păi, eu sunt marele preot. Eu sunt asta, aceea, sau cealaltă. Şi tu îmi spui mie? Păi, tu ai fost născut în păcat. Tu nu eşti nimic decât un copil nelegitim. Mama ta a fost să fie, să te aibă, înainte ca tu şi tatăl tău... tatăl să fie vreodată căsătorit."

E-201 El a spus, "Cine Mă poate acuza de păcat?" Vedeţi? "Cine Mă poate acuza?" Bine. Păcat este, "a nu crede Cuvântul lui Dumnezeu." Cu alte cuvinte, El a spus, "Arătaţi-Mi unde nu îndeplinesc Eu Cuvântul, până-până-până în întregime, exact unde trebuie El să fie. Arătaţi-Mi în Scriptură, unde zilele Mele. Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi." Au spus, "Acum, tu pretinzi de a fi acela. Acum să te vedem înfăptuind aceasta." Oh, vai!

E-202 "De atunci nu L-au mai întrebat nimic." Vedeţi? Ei L-au lăsat în pace. Ca şi cum, diavolul s-a izbit de El. Am spus asta, el a crezut că el doar va sări înăuntru, oricum. Dar, el a aflat, că a avut un milion de volţi în acel Fir. El a sărit jos de pe Acela, chiar rapid, vedeţi, pentru că nu a putut face faţă la Aceea. Şi acela a fost un lucru sigur.

E-203 Astfel acest vierme mic a venit, ca să ia jos roadele. Eu am două pagini de "roade." Vreau doar să citesc o parte din aceasta. Primul lucru, primul rod pe care l-a luat jos, a fost dragostea frăţească. Aşa este. Acela este unul din lucrurile care ucide biserica chiar acolo, când dragostea frăţească... Da, domnule. Apoi, următorul rod pe care l-a luat jos din Pom... Voi vă amintiţi, dragostea este primul rod în Pom. "Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, blândeţe, credinţă, răbdare," aşa este, "în Duhul Sfânt." Acum, nouă daruri spirituale, cu nouă roade ale Pomului, şi aşa mai departe. Bine. Acum, mai întâi, el a ajuns să mănânce din rodul Pomului.

E-204 Acum să ne imaginăm un Pom mare, despre Pomul lui Dumnezeu. El produce nouă daruri spirituale. Ei vindecă bolnavii. Ei vorbesc în limbi. Ei scot afară draci. Ei fac lucrări mari, şi predică Cuvântul lui Dumnezeu neamestecat. Fără denominaţiune să-i lege jos; ei sunt liberi, făcând o lucrare mare.

E-205 Astfel, a venit înăuntru acest mic diavol vechi, şezând sus cu cele două coarne ale lui aşezate în faţă, ca o lăcustă, voi ştiţi, şi dinţii ei mici lacomi. Acela este primul lui, viermele, el a venit înăuntru ca să mănânce jos dragostea frăţească. A spus, "Şti, Cutare-şi-cutare a făcut aşa-şi-aşa, acolo la biserica lui Cutare-şi-cutare. Eu nu aş crede acea grămadă de oameni." Vedeţi? Iată-l acolo, primul lucru.

E-206 Următorul, a vrut să mănânce din fructul de credinţă, credinţa în Cuvânt. "Acum priviţi. Cum ştiţi voi că acela este Cuvântul? A fost tradus de aşa de multe ori!" Acel diavol mic încă mănâncă. Exact. "Acel Cuvânt a fost tradus de aşa de multe ori! El este aceasta, aceea, sau cealaltă. Oh, el este toată aceasta." Vedeţi?

E-207 Acum, acela este un alt rod pe care l-a mâncat jos: bucuria mântuirii. "Şşşş! Voi oamenilor faceţi prea multă gălăgie. Oh, vai! Vai!"

E-208 "Oh, cum poţi predica tu, Frate Branham?" mi-a spus o femeie, o dată. Nu, nu a fost. A fost un bărbat. Cred că el este... Eu sper că este aici. El aparţine la o altă biserică. Dar el mi-a spus, a spus, "am fost sus să te ascult, zilele trecute, şi nici măcar nu am putut să te aud, de acei oameni care strigau."
Am spus, "Dacă ei..."
A spus, "Cum de poţi predica tu?"

E-209 Am spus, "Dacă ei nu s-ar bucura, eu nu aş fi predicat acolo." Aşa este. Obişnuiam să am... voi...

E-210 Un prieten de-al meu, Jim Poale, şi cu mine, noi obişnuiam să avem un câine bătrân. L-am numit Fritz. Şi aşa acest câine bătrân, el ar-el ar fi mers în tot ce hăituia, în afară de sconcs. Lui îi era frică de sconcs, pentru că el mirosea aşa. Astfel, îi aduceam un sconcs sub un morman de nuiele, singurul lucru care a trebuit să fac a fost să-l mângăi puţin, şi să spun, "Caută-l! Caută-l, băiete!" El se ducea să-l ia pe acel sconcs, vedeţi, pentru că l-am mângâiat, spunând, "Caută-l!"

E-211 Ei bine, aceea este exact cum este când noi... Aceea este, cel mai împuţit lucru de care ştiu, este diavolul. Astfel, când eu aduc acest Cuvânt afară, şi cineva spune, "Amin," asta este, "Caută-l, băiete!" Şi noi-noi vom-noi îl vom hăitui.

E-212 Astfel, noi aflăm că el a luat la o parte bucuria. Voi ştiţi, David, o dată, a pierdut bucuria mântuirii lui. El nu şi-a pierdut mântuirea, dar a pierdut bucuria acesteia. El doar a strigat, "Doamne, dă-mi iarăşi bucuria mântuirii mele." Vedeţi? Bucuria!

E-213 Astfel acest vierme mic a început să mănânce acel rod al bucuriei. "Acum, uitaţi-vă aici. Voi oamenilor faceţi prea multă gălăgie. Eu vă spun, toată această strigare, a spune acest 'amin,' şi această strigare, asta-i absurd. Nu e nimic de aceea." Vedeţi? Primul lucru pe care-l ştiţi, vă aşezaţi într-o morgă mare, voi ştiţi, vă aşezaţi acolo, ei toţi morţi. Unele din aceste fluide de îmbălsămare de aşa-numită Doctrină, de crezuri pompate în venele lor unde Duhul lui Dumnezeu ar trebui să curgă, unde crezul bisericii vechi a pompat înăuntru acolo. Nu-i de mirare că ei sunt reci ca ghiaţa şi morţi. Termometrul spiritual, nouăzeci sub zero. Da. Cineva spune, "amin," toţi îşi întind gâturile în jur ca vreun fel de gâscă sau ceva, vor să ştie cine a spus aceea. Este o ruşine. Când, Duhul lui Dumnezeu ar trebui să fie bucurie, pace, dragoste. Dar acest mic gândac a început să mănânce din ea. A mâncat toată bucuria la o parte.

E-214 Şi, atunci, următorul rod în Pom este pace, pacea sufletească, ştiind că sunteţi mântuit.

E-215 Ei vă spun, "Bine, acum, dacă tu vei recita crezul nostru, eşti mântuit. Dacă te alături bisericii mele, tu eşti mântuit." "Bine, acum," ăstalalt spune, "tu nu eşti mântuit dacă te duci acolo. Tu trebuie să te alături bisericii noastre, ca să fi mântuit. Tu trebuie să spui, 'Ave Maria.' Tu trebuie să ai numele tău în acest registru. Tu trebuie să ai..." Oh, vai! Aceea ar lua toată bucuria afară. Dar acela nu este Pomul lui Dumnezeu; voi ştiţi unde vă aflaţi. Acela este hibrid, întotdeauna.

E-216 Voi cunoaşteţi care-i povestea mea despre catâr. El este un hibrid. El nu ştie de tata lui, mama, oricare din ei, cine a fost. Vedeţi? El este un hibrid. Dar, oh, un cal pursânge, el ştie cine era tata şi mama lui, prin generaţii.

E-217 Şi acum, un adevărat Creştin bun pursânge, de asemenea, care are Duhul Sfânt, el ştie că Acesta a căzut în Ziua Cincizecimii. El ştie unde se află. El îşi poate urmării generaţiile lui drept în urmă, genealogiile lui, până la primul început al acesteia. Petru L-a avut. Înainte în jos prin naţiune, sau rase, ei L-au avut, în continuare. Un bun Creştin pursânge ştie de unde vine Acesta.

E-218 Spune, "Ei bine, eu sunt Luteran." "Ah! Eu sunt Presbiterian." Oh, tu hibridule! "Da ce nu eşti tu? Da ce nu eşti tu?"

E-219 "Bine," tu zici, "ce eşti-ce eşti tu?" Născut din nou. "Născut din nou, din ce?" Duhul lui Dumnezeu.

E-220 De aceea tu nu eşti un hibrid. Tu eşti născut corect. Nu cu vreun crez de biserică, ci cu Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu trăieşte în tine.

E-221 Acum observaţi. Această mică insectă veche a început să mănânce. Astfel, ea a mâncat jos toată pacea sufletească, oh, şi înainte, şi înainte, şi înainte, şi oh, înainte în jos. Eu am o pagină despre aceasta aici, toate roadele, ce a făcut ea.

E-222 Apoi acest individ mic a murit, şi a devenit o lăcustă. Acela a fost următorul stadiu, a fost o lăcustă. Acum, ce face o lăcustă? O lăcustă mănâncă frunzele. Aşa este. O lăcustă atacă frunzele. Ce a lăsat viermele, el a lăsat frunzele; a devorat tot rodul de pe Pom. Apoi ce a adus înăuntru? Lăcusta a venit să mănânce, să mănânce ce a lăsat viermele. Acum, ce a făcut el? Ce a făcut acest vierme? A distrus frunzele. Pentru ce sunt frunzele? Distrugând părtăşia Divină. Aşa este.

E-223 "Acum, el este-el este-el este Presbiterian. Noi nu vom avea nimic de a face cu el. El este Nazarinean. El este Penticostal. El este aceasta, aceea, sau cealaltă. Noi nu vom avea nimic de a face cu el, pentru că el nu aparţine grupului nostru. Să ţinem o adunare aici, pentru vindecarea de bolnavi? Ha! Biserica noastră nici măcar nu crede în asta." Vedeţi? Iată ce faceţi. Ea, ce a făcut acea lăcustă mică? A oprit toată părtăşia, aşa este, a luat toată părtăşia.

E-224 Ce este părtăşia? Ce fac frunzele? Îl răcoresc, unde păsările zboară înăuntru sub frunze, "ha-ha," se răcoresc. Acolo-i pomul vostru din nou. "Şi el va fi ca un Pom care-i sădit." Vedeţi? Bine. Unde oamenii pot veni şi şed sub părtăşia Duhului Sfânt, să se răcorească un pic. Voi toţi sunteţi tulburaţi, şi nu ştiţi ce s-a întâmplat; şi dacă muriţi, dacă sunteţi mântuiţi sau nu. Şi nu ştiţi dacă această biserică are dreptate, sau aceea are dreptate. Doar veniţi jos sub Pomul care are ceva frunze pe El. Aşezaţi¬vă acolo. Lăsaţi ca Vânturile din Cer să înceapă să sufle, ca un Vânt puternic vâjâind, printre frunze, voi ştiţi, în acţiune. Începe să... Şi voi începeţi să vă răcoriţi un pic.

E-225 Spune, "Oh, mă duc jos şi spun acelei grămezi de holy-rollers ce gândesc eu."

E-226 Doar aşezaţi-vă o vreme şi vă veţi răcori. Aşa este. Tu nu o poţi face în al tău. Pentru că, care este treaba? Lăcusta deja le-a mâncat de tot, sigur, a mâncat toate frunzele de pe el. Acum, asta este, doar ai putea tot atât de bine să stai afară acolo în soare. Astfel, tu, nu există-nu există nici o răcoare acolo. Bine. Acum, astfel acolo este...

E-227 Dar voi ştiţi ce ar trebui noi să facem. Biblia a spus, că, "Biserica predestinată, fiii predestinaţi în Dumnezeu," (ce fac ei?) "şed în locurile Cereşti." Ce este aceea? Răcoare, comfort, a te simţi acasă. Amin.

E-228 Unde toţi poartă un frac, şi-şi următorul om în acest fel, şi-şi unii din ei se uită în jos, spun, "Hm! Uite. Ea niciodată nu a avut un permanent în părul ei. Aceasta este, nu arată ea îngrozitor? Ea nici măcar nu are o rochie creaţă de Paşti." Acum, deci, aceasta, orice ar fi, pe tine, voi ştiţi. Mereu, totuşi... Da. "Încreţire de Paşti," aceea-i cam aşa, vedeţi. Stau în spate acolo, şi încep, "Hm!" Vedeţi? ,,Nici măcar nu are de Paşti... Păi, bine, uită-te la el, acelaşi costum vechi care l-a purtat anul trecut! Bine, ce şti tu despre acela?" Nu vă simţiţi bine, acolo.
229 I-am spus la o femeie micuţă, zilele trecute. Sărmana femeie micuţă, ea a aparţinut la o mare, biserică demnă jos... Ea a spus... Ea este pe moarte, cu cancer. Am mers jos ca să mă rog pentru ea. Fratele Roy Roberson de aici, unul din administratori, m-a trimis acolo jos. Şi sărmana micuţă şezând acolo, pe moarte cu cancer. Şi ea a spus...
Am spus, "Eşti tu... Eşti tu o Creştină?"

E-230 A spus, "Domnule, eu-eu nu ştiu ce să spun." A spus, "Am mers la o anumită biserică." Şi a spus... Şi ea a început să plângă.
Am spus, "Care este necazul?"

E-231 A spus, "Eu doar nu am putut să mă îmbrac bine." A spus, "Ei mă dispreţuiau." Ha! Oh, iată-vă. Vedeţi? Vă-vă simţiţi stingheriţi. Vedeţi?

E-232 Dar Biblia a spus că noi suntem să "ne adunăm împreună în locurile Cereşti." Oh, vai! Ce? Toţi la fel. Păi, eu vă spun ce va face aceasta. Va face ca... Va face ca o şalopetă şi un frac să se îmbrăţişeze unul cu altul şi să se numească unul pe celălalt frate. Sigur o va face. Va face ca o rochie veche de stambă să-şi pună braţele în jurul uneia de mătase, una de sa ten şi să spună, "Soră, cum te simţi în această dimineaţă? Laudă lui Dumnezeu!" Aşa este. O va face. Aceasta este bucuria, pacea, dragostea, credinţa în Cuvânt, îndelunga răbdare, blândeţea, răbdarea. Aşezaţi în locurile Cereşti în Cristos Isus, răcorire pentru puţină vreme. Vedeţi? Aceea este ce au făcut frunzele.

E-233 Dar ce a făcut vechia lăcustă, a venit în jur, a mâncat frunzele jos, a spus, "Tu aparţi de a noastră sau nu aparţi de nimeni." Astfel a scos toată răcoarea Duhului afară. Vedeţi? Şi-a pregătit un crez. Bine. Acum trebuie să mergem mai departe. Am putea sta mult timp pe acea lăcustă veche.

E-234 Dar al treilea stadiu al ei a fost un vierme rozător. Hmm! Acela are un nume rău, ca de început, vierme rozător. Ce face un vierme rozător? Acesta intră în scoarţă. Aceea este fluxul de viaţă, acolo. Da, domnule. Acesta intră în scoarţă şi distruge învelişul pomului. Învelişul!
Ce este religia? Învelire. Asta e ce înseamnă cuvântul religie, "o învelire."

E-235 Astfel, acest vierme rozător mic, după ce a ajuns prin adunare, i-a făcut pe ei toţi demni; apoi el a luat de la ei toată părtăşia, în forma lăcustei; iar acum el vine în jur şi le ia tocmai religia şi face dogme din aceasta, exact, stabileşte cuvinte neortodoxe. Îşi formează lui însuşi o religie, şi ia o grămadă de oameni împreună şi pune un crez acolo jos. El ia tocmai religia, o dezbracă de pe Pomul lui Dumnezeu, chiar scoarţa care duce seva care vine sus la Acesta, o înlătură. Vierme rozător! Vedeţi voi insecta aceea? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aceea este exact. Acel vierme rozător, acela a fost Roma în acea biserică timpurie.

E-236 Primul lucru, grupul Penticostalilor; nu organizaţii Penticostale. Nu, domnule. Orice se organizează este mort. Eu voi dovedi aceea doar într-un minut, cu Scripturile. Vedeţi? Dar când este o... Dar, experienţa Penticostală, pentru cine este aceasta? Este pentru Catolic. Cine altcineva? Metodistul, Baptistul, Presbiterianul, oricine o vrea. Dar voi vreţi, trebuie să o vreţi. Nu vă alăturaţi Acesteia.

E-237 Am fost în Familia Branham timp de cincizeci şi trei de ani, şi niciodată nu m-am alăturat familiei. De ce? Eu sunt un Branham, de la început. Am fost născut un Branham.

E-238 Acela este felul cum suntem noi Creştinii. Nu pentru că noi suntem alăturaţi în ceva, care este o organizaţie. Noi suntem născuţi, Creştini, prin a fi regeneraţi de Duhul Sfânt. Observaţi acum.

E-239 Acum, acest vierme rozător mic a început să se perforeze în scoarţă. Ce a făcut el? A început să-i ia religia, învelitoarea lui, Doctrina lui din acesta. Religia este o doctrină, o învelitoare care înveleşte ceva. Acela-i motivul că religia noastră este prin Sânge, Sângele. Viaţa este în Sângele care înveleşte Cuvântul. Şi Viaţa este... Ea este în Sânge. Sângele este religie, şi Viaţa în Sânge este ce aduce rezultatele. Păi, voi înţelegeţi aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi?

E-240 Nu este acoperit cu frunze de smochin. Adam şi Eva au încercat o dată aceea. Cain a făcut acelaşi lucru. Aţi observat asta? Cain a adus ceva din viaţa botanică, de asemenea. Vedeţi? Dar aceasta nu ar merge. Aceasta nu a mers cu Adam şi Eva. Şi nu va merge astăzi. Când Dumnezeu a refuzat aceasta la început, este refuzat pentru Eternitate. Crezuri şi gânduri făcute de om nu le va accepta niciodată.

E-241 Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să o facă. Şi Cuvântul este prin Sânge, jertfa lui Cristos. Aşa este.

E-242 "Oamenii," cum a spus fratele azi dimineaţă, "smulg aşchii." Bine, voi ştiţi, sunt nouăsprezece cuie diferite în naţiune astăzi, pe care diferite organizaţii le ţin, şi ar putea pretinde, "Acesta-i cuiul original, care a fost în mâinile Lui." Ce-i de acesta, dacă ar fi? Eu nu aş vrea să am nimic de-a face cu acesta. Desigur.

E-243 Dumnezeu niciodată nu a lăsat nimic ca relicve şi însemne. El a trimis Duhul Sfânt, Ceva viu, nu poate fi distrus. Cu ce m-ar ajuta pe mine un cui? Ce mi-ar face crucea originală pe care a atârnat El, la ce ar ajuta aceasta? Nici un pic. Nu a cunoaşte cuiul, nu a cunoaşte crucea, dar, "A-l cunoaşte pe El este Viaţă." Vedeţi?

E-244 Acum, aşa noi ne ţinem de cuie, ne ţinem de relicve, şi ne ţinem de locuri. Şi astăzi oamenii umblă în sus şi în jos, în cetatea Ierusalim, şi-şi peste tot în sus şi-n jos în diferite locuri, şi ţinând la relicve şi lucruri. Asta nu are nimic de a face cu aceasta, nici un lucru. Lucrul este condamnat, putred, şi dus.

E-245 Am mers la o biserică în-în Roma. Acolo unde ei-ei, toţi aceşti preoţi care mor, ei îi sădesc într-o grădină, jos dedesubt acolo, şi lasă să le cadă carnea de pe oase. Şi-şi atunci ei scot oasele afară şi fac corpuri de iluminat, şi pun craniile lor în jur. Şi oamenii venind acolo, freacă craniile acelea, ca să primească binecuvântări, până când craniile sunt albe şi uzate. Cum mergeţi în Catedrala Sfântului Petru acolo, un picior al lui Petru, ei pretind acolo, o statuie, a fost uzată de la pupat, de nouă sau de zece diferite ori; ei sunt nevoiţi să modeleze un alt picior pe acesta. Aşa absurditate! Superstiţii, asta e tot ce este, crezuri de doctrină făcute de om.

E-246 Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt, Viaţa lui Dumnezeu, ca să fie în voi, nu într-o statuie. Voi sunteţi persoana în care Dumnezeu vrea să locuiască; nu o statuie, ci în voi. Oamenii numesc, "statui sfinte." Nu există statui sfinte. Voi sunteţi statuia sfântă a lui Dumnezeu. Biblia a spus aşa. Aşa este. "Trup Mi-ai pregătit Tu."

E-247 Acum, acest ins mic a început să distrugă. Să distrugă ce? Viermele rozător a intrat în scoarţă. Priviţi ce a făcut acesta. A început să distrugă scoarţa. Ce a făcut? A făcut o biserică naturală în locul unei Biserici spirituale. Da, domnule. A luat la o parte pe cea adevărată şi i-a dat una falsă. Acum, amintiţi¬vă. Frunza...

E-248 Rodul, l-a mâncat viermele. Frunza, a mâncat-o lăcusta. Acum, scoarţa, învelitoarea, religia, Doctrina; Doctrina, a luat¬o viermele rozător.

E-249 De unde a venit mai întâi acea doctrină, în afară de Biblie? Voi istoricii, voi ştiţi de unde a venit. De la Roma, exact unde a început, acolo ei au început să accepte dogme.

E-250 Aşa-i cum Irineus, Sfântul Martin, Polycarp, ei toţi... după moartea lui Ioan. Pentru traducerea Cuvântului lui Dumnezeu, el a fost pe insula Patmos. Ei l-au ars în ulei timp de douăzeci si patru de ore, l-au adus înapoi, şi el încă a scris Biblia. Dumnezeu a fost hotărât ca această Biblie să fie scrisă. Acela-i Cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu putem scoate din Acesta sau adăuga în Acesta. Trebuie să rămână chiar în felul în care El este, Cuvântul.

E-251 Observaţi când ei s-au întors, când aceşti sfinţi ai lui Dumnezeu încercând să susţină acel Cuvânt, Roma a venit drept înăuntru, şi a acceptat dogme, în schimb. Acum doar să vedem ce a făcut ea, câteva din doctrinele ei false, ce a făcut ea.

E-252 Botezul cu apă. Unde ei au fost însărcinaţi... Petru a spus, în Ziua Cincizecimii, sub influenţa Duhului Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi botezaţi-vă în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre."

E-253 Ce a făcut Roma cu aceasta? A sucit-o în jur, şi a spus, "Botezaţi-vă în numele 'Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt,"' făcându-l un crez, nu o Doctrină a Bibliei. Ce a făcut el? Acela e acel vierme rozător, mâncând. "Stropind," în loc de scufundare, "în numele Tatălui..."

E-254 "Tată, Fiu, Duh Sfânt" nu este un nume. Nu există un astfel de lucru. "Tată" nu este un nume, "Fiu" nu este un nume, şi „Duh Sfânt" nu este un nume.

E-255 Când Isus a spus, "Botezaţi-i în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt," este, "Domnul Isus Cristos." Exact ce Petru şi ceilalţi au făcut, şi toţi, toţi în Biblie, au fost. Nu a fost nimeni...

E-256 Provoc pe oricine să-mi aducă o parte din Scriptură, sau o parte din istorie, unde careva a fost vreodată botezat în orice alt fel decât în Numele lui „Isus Cristos," până la biserica Romano¬Catolică. Faceţi asta. Şi reţineţi, această bandă merge în jurul lumii. Aha. Am ţinut adunare a slujitorilor, cu sute de ei, şi episcopi şi tot felul, spun, "Ridicaţi-vă în picioare, sau veniţi aici cu Biblia voastră, sau să tăceţi pentru totdeauna." Ei tac până ajung în spatele tău, şi atunci ei încep să vorbească despre tine; nici măcar îndrăzneala să stea în faţa ta, bunul simţ să stea şi să-ţi spună în faţă. Ei se tem să o facă. Ei ştiu că este greşit. Dar asta este ceea ce a început acel vierme rozător să mănânce, vedeţi, mâncând acel Lucru real.

E-257 Acum, voi spuneţi, "Nu este esenţial. Da. Oricum sunt botezat este bine." Este? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.]

E-258 Pavel a spus, Fapte 19, când, "El, Pavel, a trecut prin ţinuturile de sus ale Efesului." Biblia a spus, "A aflat anumiţi ucenici." Aceia sunt discipoli. Apolo, un predicator Baptist, sub Ioan Botezătorul, îi învăţa Cuvântul. Şi ei aveau mare bucurie. Şi Pavel doar s-a dus la ei ca să-i vadă, şi a spus, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
"Oh," ei spun, "Eu sunt un credincios."

E-259 "Dar asta nu-i ce întreb eu. Aţi primit Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
Ei au spus, "Noi nici nu ştim dacă ar exista un Duh Sfânt."

E-260 El a spus, "Atunci spre ce aţi fost botezaţi?" Vedeţi? În alte cuvinte, "Cum aţi fost botezaţi?
Au spus, "Noi am fost botezaţi."
A spus, "Cum?"

E-261 A spus, "Sub Ioan," a spus, "acelaşi om care l-a botezat pe Isus. Nu ar fi aceea bine?"

E-262 Pavel a spus, "Nu. Nu acum. Nu." A spus, "Voi trebuie să fiţi botezaţi, din nou." Şi Pavel i-a botezat, din nou, în Numele Domnului Isus Cristos. Şi-a pus mâinile peste ei, şi Duhul Sfânt a venit peste ei.

E-263 Şi Pavel a spus, "Dacă un Înger din Cer," nici vorbă de vreun predicator; "dacă un Înger," nici vorbă de acest vierme rozător, aha; "dacă un Înger din Cer propovăduieşte orice altceva decât Asta, vouă, să fie anatema." Aşa este.

E-264 Astfel vedeţi ce a fost, viermele rozător a început să mănânce. A mâncat botezul cu apă în Numele lui Isus Cristos.

E-265 Următorul lucru pe care l-a făcut viermele rozător, a luat la o parte botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că, atâta timp cât tu vei avea acel Duh Sfânt, El va revărsa lumină asupra acelui Cuvânt, atâta timp cât tu vei face aceea. Asfel ei trebuiau să-să o facă diferit.

E-266 Acum, doar gândiţi-vă câţi Luterani, Protestanţi, câţi Catolici, în această dimineaţă, au fost confirmaţi, ceea ce numesc ei, a lua prima împărtăşire. Şi ei numesc aceea "Sfântul Eucharist," care înseamnă, un cuvânt Latin, "Duhul Sfânt." Aţi văzut voi vreodată un Catolic să treacă pe lângă biserică şi se face aşa? [Fratele Branham ilustrează – Ed.] De ce? "Acesta este dumnezeu în acea biserică." Ce este dumnezeu? "Acea bucăţică de pâine." Acea bucăţică de pâine, rotundă, făcută ca zeul-soare la care ei se închină, aşezată pe altar unde şoarecii şi gândacii se adună în jur, pe timp de noapte. Acela nu este Dumnezeul meu. Am să vă spun aceasta acum. "Prima împărtăşire, confirmat la biserică." Absurd.

E-267 Dar asta-i ce au făcut ei. Aceea este ce a făcut viermele rozător. A luat la o parte Duhul şi le-a dat o bucată de pâine, ceva pâine pe care a făcut-o vreun preot, sau vreo călugăriţă, sau ceva. Asta-i ce au făcut ei. Asta-i exact aşa. Mergeţi, întrebaţi acum. Mergeţi, privind înapoi în istorie, şi vedeţi dacă aceasta nu este corect. Şi voi lăsaţi acel lucru să vă fie băgat pe gât? Nu numai acei Catolici, dar şi voi Protestanţii, mulţi dintre voi, acelaşi lucru. Bine. Acolo este ce au făcut ei. Bine.

E-268 Şi atunci Protestanţii, în loc să aibă Duhul Sfânt, voi ştiţi ce fac ei? Ei vin şi se unesc, dau mâna. Acolo nu a fost că cineva a venit pe drum şi a dat mâna, când a sosit Ziua Cincizecimii. "Dar acolo a venit din Cer sunetul ca vâjâitul unui Vânt puternic, care a umplut toată casa unde şedeau ei," aşa este, a coborât printre acele frunze pe pomi, a turnat peste scoarţă. Aşa este.

E-269 Acum, acum, în loc de Naşterea nouă despre care a spus Isus, un om trebuie să fie născut din nou, ei au adoptat aderarea la biserica lor, "Vin-o alătură-te." În loc de Cuvânt, viermele rozător le-a dat un crez. Nu vedeţi? Priviţi aici ce face el. El dă una naturală în locul unei spirituale. Puteţi vedea voi aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-270 Acum priviţi. Acum, noi, noi suntem-noi suntem pe linia Catolică aici, dar aţi ştiut că aceea a venit chiar în jos şi printre Protestanţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Unde avem noi demonstraţiile Duhului Sfânt în bisericile Protestante astăzi? Unde avem o reacţie Penticostală printre Protestanţi? Noi nu avem. O aveţi la Luterani? ["Nu."] Dacă aveţi, eu vreau să merg la aceasta. Vreau să mă duc acolo şi doar să mă hrănesc şi să am un timp minunat. Presbiterian? Unde-unde este-unde este aceasta? Vedeţi? Voi aţi adoptat ceva natural.

E-271 Mă pregătesc să plec, şi voi ştiţi asta. Vedeţi? Nu lăsaţi Aceasta niciodată să va iasă din inima voastră.

E-272 Nu luaţi naturalul. Aceea este moarte. Acest om natural este moarte. Orice face acesta, este moarte. Este supus şi aici pentru moarte. "Este Duhul care îl face viu," vedeţi, Duhul care dă Viaţă, îl însufleţeşte. Este un Duh.

E-273 Astfel, vedeţi voi, ei au luat... Priviţi ce au făcut ei. Au luat botezul în apă, de la "Isus Cristos," la "Tată, Fiu, Duh Sfânt," un titlu, care nu este nici un Nume deloc.

E-274 Acum, voi spuneţi, "Ce diferenţă face aceasta?" Bine. Acum, dacă voi urmează să daţi...

E-275 Cineva urmează să vă dea cecul cu plata, Sâmbătă, omul care vă plăteşte. În loc să pună numele lui acolo, doar spune, "De la-de la 'Şefu."' Aceea-i ce aceasta... Cecul vostru de plată, doar, "Plată pentru John Doe, o sută cincizeci de dolari, pentru această săptămână de lucru. De la, 'Şeful."' Depuneţi-l, la bancă, şi vedeţi cum va fi returnat. Da. Da. Da, domnule. Sigur va fi. Cu siguranţă.

E-276 Dacă nu face vreo diferenţă, de ce Pavel le-a poruncit acelor Creştini, care lăudau pe Dumnezeu şi aveau multă bucurie, şi aveau lucrurile mari care se întâmplau acolo sus, de ce le-a spus el, "Voi trebuie să veniţi înapoi şi să fiţi botezaţi, din nou, în Numele Lui Isus Cristos"? Vedeţi? Luaţi Cuvântul, spuneţi, doar staţi cu Acesta. Nu spuneţi nimic diferit. Spuneţi doar ce spune Acesta. Vedeţi? Acesta este prin ce vom fi judecaţi noi.

E-277 Acum priviţi. Asta-i ce au făcut ei. În loc de Naşterea nouă, ei au o aderare. În loc de a vorbi Cuvântul, ei au un crez. Arătaţi-mi în Biblie unde au spus ei vreodată o "Ave Maria." Arătaţi-mi în Biblie unde voi Protestanţii aţi citat vreodată Crezul Apostolilor. Spuneţi-mi care este Crezul Apostolilor, în Biblie, "Comuniunea Sfinţilor." Ei au fost împotriva acesteia. Spuneţi-mi în Biblie unde au avut ei vreodată botezul „Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Nu este acolo. Şi totuşi voi îl acceptaţi. Hah?

E-278 Acum, acum, în loc de părtăşie şi frăţie printre fraţi, ei le dau o ierarhie, papă. Şi voi aveţi un episcop, care vă spune ce puteţi face şi ce nu puteţi. Şi voi Penticostalii aveţi un prezbiter pe regiune care vă spune pe cine îl puteţi primi. Dar Biserica îl are pe Cristos. Vedeţi?

E-279 Acolo este unde veniţi voi. Vedeţi? Ei vă dau acele dogme şi lucruri făcute de om, în schimb, Îl dă la o parte. Ce a făcut acel vierme rozător? L-a luat drept jos din Pom, şi vă dă aceasta. "Eu voi alunga aceea jos din Pom, şi vă voi da asta, în schimb. Eu voi lua Aceea jos, şi vă dau asta." Vedeţi unde aţi ajuns?
Voi spuneţi, "Bine, Frate Branham!"

E-280 De unde fiecare, de unde a venit fiecare, Biserică Protestantă? Catolică. Aceea este ceea ce Apocalipsa 13, sau Apocalipsa 17, a spus că va fi. A spus, "Ea era o curvă, şi ea era o mamă a curvelor," acelaşi lucru. Astfel să nu... Oala nu poate să cheme ibricul negru, ştiţi voi, aşa că să nu. Aceea doar... Să nu o faceţi. Astfel, aceea, aşa este.

E-281 Frăţia; a îndepărtat frăţia. Pe când, noi ar trebui să fim fraţi, unul cu celălalt. Aceasta ne-a separat şi ne-a făcut diferiţi. Bine.

E-282 Acum priviţi. Aici este una bună. Eu voi lua aceasta, şi apoi mă voi opri, asupra acestorlalte. Priviţi.

E-283 Biblia ne spune, când noi am făcut rău, că noi ar trebui să ne curăţăm sufletele prin Duhul Sfânt. Ne punem jos, să-l lăsăm pe Duhul Sfânt să ne descopere ce facem greşit, şi să stăm acolo înaintea Lui până când murim faţă de noi, curăţindu-ne sufletele.

E-284 Acum, ei au sucit, vă dau un purgatoriu. După ce sunteţi morţi, atunci preotul face o grămadă de bani, să vă scoată din purgatoriu prin rugăciune. Păi, e absurd! Asta-i ce a făcut viermele rozător. Sigur. "Se roagă pentru a vă scoate din purgatoriu. Costă atâtea sute de dolari pentru a scoate acest suflet din purgatoriu prin rugăciune." Eu vreau ca voi măcar să găsiţi "purgatoriu" în Biblie, orice de genul acesta. Nu există un astfel de lucru în Biblie. Nu, domnule. Dar ei le-au dat un purgatoriu, vedeţi, ei, după ce sunteţi morţi. Oh, da, eu ştiu.

E-285 Ei-ei-ei spun, "Sigur!" Îi auzi spunând, "Ei bine, Sfântul Boniface a spus aşa-şi-aşa." Mie nu-mi pasă ce a spus Sfântul Boniface. "Ei bine, nu a spus Cutare-şi-cutare că ea, ea s-a rugat pentru soţul ei, acea soră importantă, Sfânta Cutare-şi-cutare?" Mie nu-mi pasă ce a făcut ea.

E-286 Este un cuvânt fără autoritate. Este împotriva autorităţii apostolilor. Dumnezeu a dat acei apostoli, ca să pună Biserica în ordine, şi Aceasta este zidită pe Doctrina apostolilor, nu pe Sfântul Boniface sau vreun sfânt. Aceasta este contrar cu Cuvântul. Nu-mi pasă ce a spus Sfântul Boniface, şi ce alţi sfinţi, şi alţi sfinţi, şi Sfânta Susie, şi Sfânta Maria, ce au spus toţi aceia. Este absurd. Nu este mai mult decât oricare altă minciună. Dacă este contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu, este o minciună. Eu nu cred cuvintele fără autoritate.

E-287 Acela-i motivul pentru care eu nu cred aceste crezuri Protestante şi lucruri. Este Catolic până la-la miez. Acestea sunt dogme. Cum puteţi numi voi Catolicii, şi îi batjocoriţi că au dogme, când voi sunteţi plini de aceasta, voi înşivă? Nu aşa mult aici, dar aceasta este pe bandă, voi înţelegeţi, vedeţi, merge prin toată lumea. Observaţi. Cum îi puteţi numi greşiţi, când voi luaţi crezuri făcute de om care este contrar Bibliei, dogma, chiar la fel cum au făcut ei? De ce? Voi sunteţi într-o organizaţie care este o fiică a vechii prostituate. Ce este o prostituată? Vreo femeie care trăieşte necinstit faţă de soţul ei. Pretinzând de a fi o biserică Creştină, şi a răspândi doctrină greşită, lucrurile ei proprii, în loc să ia Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu.

E-288 Exact cum a făcut Eva, ascultat la-la diavolul, şi a cauzat toată moartea şi durerea care a lovit vreodată pământul. A venit prin Eva, pentru că ea a comis o curvie spirituală împotriva lui Dumnezeu, prin a nu crede Cuvântul Lui.

E-289 Şi aceea este exact ceea ce bisericile fac astăzi, comit curvii spirituale împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Şi ei nici măcar nu vă vor pe voi în biserică dacă nu sunteţi de acord cu doctrina lor.

E-290 Bine, ei îmi semnează scrisori, "Dacă tu vei crede în aceasta, şi dacă vei spune aceasta este bine, şi tu vei..."

E-291 Am spus, "Eu doar nu voi veni." Nu, domnule. Eu voi predica doar ce această Biblie spune, sau deloc. Vedeţi? Aşa este.

E-292 Staţi pe acel Cuvânt. Asta-i ce trebuie noi să facem, fraţilor. Staţi acolo. Acum noi ne apropiem de ultimele zile, şi noi ştim asta. Ora este aici.

E-293 Cum am putea spune! Oh, ei spun aceasta, aceea, şi cealată. Dar orice ce este fără autoritate, să nu o credeţi. Mie nu-mi pasă cine a spus-o, fie oricine.
Aici, o soră a venit la mine, nu de mult. Şi a spus...

E-294 Un-un anumit grup de bărbaţi la care am predicat, slujitori, despre botezul în Numele lui Isus Cristos, unde trei sute şi ceva, de slujitori... Mulţi oameni care sunt aşezaţi aici au fost la întrunire, unde m-a întâlnit întregul consiliu al Asociaţiei Slujitorilor din Chicago. Domnul mi-a dat o vedenie, mi-a spus unde vor fi ei şi ce se va întâmpla. Şi m-am întors chiar sus acolo, şi am spus. Avem banda aici dacă doriţi să auziţi aceasta. Vedeţi? Şi eu... Toţi episcopii, şi doctori, şi cardinali, şi ei toţi, au şezut acolo.

E-295 Am spus, "Oricare din voi care poate condamna aceasta, luaţi-vă Biblia şi veniţi aici." Am spus, "Cum de sunteţi aşa de tăcuţi?" Şi nu a fost nimeni care să spună ceva. Şi de ce? Vedeţi, lor le este teamă de acel Cuvânt. Am spus, "Atunci, dacă nu puteţi, de ce vă luaţi de mine? Păstraţi-vă tăcerea. Ieşiţi afară, faceţi ceva. Şi dacă nu o puteţi susţine cu Cuvântul, atunci staţi în linişte."

E-296 Astfel, atunci, acelaşi grup de bărbaţi a trimis o doamnă [os, a spus, "Frate Branham, dacă Îngerul Domnului ţi-a spus." Îngerul Domnului, voi ştiţi, a Lui-fotografia Lui este acolo, voi vedeţi. "Dacă Îngerul Domnului ţi-a spus Aceea, ei bine, noi vom crede Aceasta."

E-297 Am spus, "Oricine, că un grup de slujitori care ar fi atât de slab, 'Dacă Îngerul Domnului a spus.' Dacă acel Înger a spus ceva contrar cu acest Cuvânt, acesta nu ar fi Îngerul Domnului."

E-298 Îngerul Domnului va adeveri Cuvântul. Aceea este exact ce El a făcut întotdeauna prin fiecare epocă. El încă face acelaşi lucru. El stă cu Cuvântul. Şi orice slujitor uns cu Duhul Sfânt va sta prin acelaşi Cuvânt, pentru că Biblia a spus că întreaga Biblie a fost scrisă de Duhul Sfânt.

E-299 Şi cum puteţi avea voi Duhul Sfânt şi să negaţi ceea ce spune Biblia? Chiar duhul din voi, poartă mărturie că nu este bine. Vedeţi? Viermele rozător a mâncat, asta e tot, aha, a mâncat lucrurile adevărate ale lui Dumnezeu. Da, domnule. Cuvântul fără autoritate este contrar Doctrinei apostolilor. Oh, vai!

E-300 Aceasta este Doctrina apostolică. Aceasta este Biblia. Acesta este Duhul Sfânt. Fiecare Cuvânt din Aceasta este adevărat. Voi doar credeţi şi acceptaţi-O, şi nu o diminuaţi, şi urmăriţi fiecare făgăduinţă să fie împlinită, manifestarea lui Dumnezeu prezent chiar acum.

E-301 Dacă El nu este tot atât de mult Dumnezeu acum cum a fost El când fiii lui Israel au traversat Marea Roşie, El nu ar fi Dumnezeu. Dacă El nu este acelaşi Dumnezeu care a coborât la Cincizecime care este El chiar aici, astăzi, El nu este acelaşi Dumnezeu. Atunci, nu a fost nici o înviere, dacă El nu a fost, dacă El... Oh, la ce v-ar ajuta un Dumnezeu istoric, dacă El nu este acelaşi Dumnezeu astăzi? Vedeţi? La ce foloseşte a trimite predicatori la seminarii, şi să-i clocească afară ca pe pui de incubator, şi să meargă în jur în felul acela, dacă nu există un astfel de lucru ca Dumnezeu?

E-302 Ce faceţi voi, luaţi la o parte Cuvântul lui Dumnezeu? Unde este autoritatea voastră? Voi spuneţi, "Biserica." Biserica, există nouă sute şaizeci şi nouă de organizaţii diferite din ele. Care din ele este corectă? Nimeni nu ar şti ce să facă. Voi aţi fi confuzi. Aşa este. Dar Dumnezeu nu va judeca oamenii prin biserică.

E-303 El îi va judeca prin Cristos, şi Cristos este Cuvântul. Biblia a spus, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi." El va judeca biserica şi oamenii prin Cuvânt, aşa este, viul, Cuvânt înviat.

E-304 Atunci dacă acest cuvânt viu, înviat spune ceva contrar cu acest Cuvânt aici, atunci nu este înviat, cuvântul înviat. Pentru că, Acesta, El va purta mărturia acestui Adevăr. El nu poate spune ceva aici, şi altceva aici.

E-305 Eu pot spune ceva aici, şi ceva aici, pentru că eu sunt un om. Voi puteţi, de asemenea. Voi puteţi obţine mai multă cunoştinţă şi pricepere.

E-306 Dar, nu Dumnezeu; El este infinit. Vedeţi? El are... Prima decizie, Primul Său lucru ce El spune, trebuie să rămână Etern. Este acelaşi. El nu poate spune un lucru aici, şi ceva aici. El trebuie să spună acelaşi lucru de fiecare dată, ca să fie Dumnezeu.

E-307 Astfel dacă Duhul care este peste voi, este din Dumnezeu, acesta va mărturisi că acest Cuvânt este Adevărul, fiecare Cuvânt din Acesta. Şi El este acelaşi ieri, azi şi în veci. Asta este ceea ce spune Biblia. Da, domnule. Bine.
Acum, să ne grăbim şi să luăm următorul stadiu al acestui gândac mic.

E-308 Întâi, a fost un vierme. Ce a mâncat el din Pomul lui Dumnezeu? [Cineva spune, "Rodul." – Ed.] Rodul.

E-309 Următorul stadiu în care a intrat; a murit în acel stadiu, şi a venit în alt stadiu. Ce a făcut el acum? A venit de data aceasta ca o lăcustă. A mâncat toate frunzele jos. Acela este obiceiul lăcustei.

E-310 Acum, care este următorul lucru care l-a făcut? S-a întors în alt stadiu, ca un vierme rozător, şi a mers în scoarţă.

E-311 Acum, iată-l venind ca o lă-... ca o omidă, al patrulea stadiu al acestuia, acum ca o omidă. Ce este o omidă? Este o sugătoare; suge Viaţa, Duhul, Viaţa. Asta-i ce face, se bagă direct jos, se prinde de miez, şi începe să sugă. Omida, iat-o aici. Ca pe cine o vom numi noi? Denominaţiune. Acela este numele corect al acelui ins. De ce? Este un distrugător; suge Viaţa.

E-312 De fiecare dată când Dumnezeu trimite o mişcare în mijlocul poporului Său, de fiecare dată, şi ei se denominează, chiar acolo ei mor. Vreau pe cineva care cunoaşte istoria bisericii, care poate condamna aceea. Arătaţi-mi o dată că o organizaţie care s-a organizat vreodată, că aceasta nu a murit chiar acolo. Viermele rozător a apucat de aceasta, i-a luat religia la o parte. Şi atunci sugătoarea a venit şi a luat... a supt Viaţa drept afară din Pom.

E-313 Ce fel de Viaţă era în Acesta? Duhul Sfânt. Ce ar face acesta? Nu a putut să ţină Duhul Sfânt acolo înăuntru şi atunci încă să aibă dogme. Duhul Sfânt nu ar suporta aceasta. Astfel aceasta scoate Sfântul, Viaţa afară din Pom, şi îi dă o dogmă, face o denominaţiune. "Nouă nu ne pasă ce spune Aceasta. Denominaţiunea noastră spune aceasta." Iată-vă. Amintiţi-vă, după ce aceasta se denominează, aceasta întotdeauna moare, şi niciodată nu se mai ridică.

E-314 Prima organizaţie a fost cea Catolică; ea a murit imediat. Desigur, a fost dogmă, în primul rând.

E-315 De acolo a ieşit prima reformare, a fost Luther, s-a organizat şi a murit.
Următorul a venit Wesley; s-a organizat, a murit. Următorul a venit Pentecostul; s-a organizat şi a murit.

E-316 Presbiteriană, Luterană, toate celelalte, şi cea-şi cea Nazarineană, Pelerinii Sfinţeniei, şi toate aceste organizaţii care au urmat în continuare în acel fel, fiecare a murit. Priviţi-i. De ce? Se organizează, şi aceea îi omoară. Ce vor face ei? Ei iau înăuntru aceste dogme.

E-317 Voi Nazarineni, o minunată, biserica cea dinainte de-de venirea Penticostalilor. Ce a fost aceasta? Voi credeţi în sfinţenie, dar când se ajunge la darurile Duhului, vorbirea în limbi şi marile puteri ale lui Dumnezeu, aţi numit Aceasta "diavoli," şi acolo aţi murit. Aşa este. Unde este ea astăzi? Moartă. Oh, ea are mai mulţi membri, dar unde este ea? Ea este un cadavru.

E-318 Am văzut-o, noaptea trecută, aşa este, întregul lucru. Păstorul lor, culcat asupra ei, sărutând un cadavru, făcând dragoste cu ea. A spus, "Ei nu mai au timp, oricum. Este gata cu aceasta." Astfel, am să v-o dau, cândva, pe bandă. Vedeţi? În regulă.

E-319 Dumnezeu a sădit Pomul Său, ca să producă rod spiritual, roade ale Duhului. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dar ce a făcut omul? Omul întotdeauna a încercat să facă Aceasta o formă artificială. A făcut, în trecut acolo; el o face acum. Acum, aceasta, să tragem tare acum, şi rapid. Omul întotdeauna a încercat să ia Biserica spirituală şi să o facă o formă artificială.

E-320 Luther a avut o Biserică Spirituală. Ce s-a întâmplat? De îndată ce a murit Luther, ei au făcut-o o formă, artificială.

E-321 Ce a făcut Wesley? John Wesley, un mare om al lui Dumnezeu! Cine ar spune că John Wesley nu a fost un om al lui Dumnezeu? Ce a făcut el? De îndată ce el şi John şi Charles au murit, ei au organizat-o. Când a făcut-o, a murit. Exact.

E-322 Acelaşi lucru în jos prin epocă, de fiecare dată, cu fiecare. Ei fac o punere în scenă artificială, lucrări bune, cea mai mare adunare, oamenii cei mai deştepţi. "Celebrităţile oraşului vor să se unească cu noi."

E-323 Asta este exact ce s-a întâmplat şi cu voi grămadă de Penticostali. Exact aşa. Voi-voi aţi lăsat barele jos. V-aţi îndepărtat de Duhul. Aţi vrut clădiri mari, şi podoabe, şi toate de genul acela, şi aveţi păstori respectabili. Ce aţi făcut voi? Voi mamele i-aţi trimis pe băieţii voştri la unele din aceste seminarii aici, ca să devină păstori. Ce au început ei să-i înveţe? Teologie şi tot felul de lucruri făcute de om. Şi unde este aceasta astăzi?
Ei se întorc, o grămadă de Rickyşi şi Elvişi. Asta e exact aşa. Ce aveţi voi astăzi? O grămadă de fleacuri, "Formă de evlavie."

E-324 Biblia a spus, "În zilele din urmă ei vor avea o formă de evlavie, dar îi vor tăgădui Puterea ei, Viaţa ei." De ce? Omida a supt Aceasta afară. Exact. Organizaţia a înlăturat-O. Întâi Timotei 3, Pavel a spus, "Să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, mândri, lăudăroşi, hulitori, neascultători, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînfrânaţi, dispreţuitori de cei buni, trădători, îngâmfaţi, având o formă de evlavie, şi vor tăgădui Puterea ei." Omida a supt aceasta afară. Viermele rozător a pătruns în aceasta, de mult timp. Noi o să vă aducem acel Pom jos, în întregime, doar peste puţin, cu voia Domnului.

E-325 "Locul cel mai mare." Oh, sigur. "Bine, voi ştiţi, biserica noastră anul trecut a adunat atât de mult." Oh, sigur.

E-326 Cea Catolică v-a bătut cu un milion de mile. Sigur a făcut¬o. Aceasta a ajuns aşa de mult în Rusia încât ei au alungat-o afară şi au pus, au stabilit comunismul. Au făcut acelaşi lucru în Mexic. Şi ei ar trebui să o facă prin toată lumea, unde se află ea. Aşa este.

E-327 Să nu vă temeţi niciodată de comunism. Comunismul este o mişcare de atei. Dar îi auziţi pe unii din aceşti predicatori, stau în amvon, condamnând, "Comunism! Comunism!" Nici eu nu cred în acesta. Dar să nu... Şi spun bisericii lor, "Oh, noi vom fi toţi înghiţiţi. Întreaga lume va deveni comunistă." Asta e exact contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este nici un loc în Biblie care spune că va fi în felul acela.

E-328 Dar Biblia spune că Romanismul, biserica Catolică, va domina lumea. Luaţi Daniel şi aflaţi. Capul de aur, Împăratul Nebucadneţar, împărăţia Babiloniană; Media şi Persia l-au urmat; Imperiul Grecian a urmat aceea; şi Roma a mers până la sfârşit. Cele zece degete de la picioare merg în fiecare împărăţie de pe pământ. Să nu...

E-329 Există o cortină de fier. Există o cortină de bambus. Există o cortină de purpură. Frate, tu, nu te teme de nici una din restul din ele, dar priveşte acea cortină de purpură.

E-330 Ea este aşezată chiar aici pe tron, astăzi, în această ţară. Amintiţi-vă, întocmai cum a făcut Ahab, şi Izabela în spatele lui. Aceea este... Biblia numeşte biserica Catolică "Izabela; prostituată." Şi Ahab nu a fost nici un ins rău. Eu nu spun că Dl. Kennedy nu este un om bun. Eu nu ştiu nimic despre el. El este un om. Asta e tot ce ştiu. El este Preşedintele. Cred că el va fi un Preşedinte bun. Nu este vorba despre el; este acel sistem în spatele lui. Aşteptaţi până se va strecura în cabinet, şi peste tot unde poate, atunci urmăriţi ce se va întâmpla. Priviţi ce a făcut ea în alte naţiuni. Priviţi ce a făcut ea întotdeauna.

E-331 Şi nu spune Biblia, în Apocalipsa 13? Această naţiune este numărul 13. Are treisprezece dungi şi treisprezece stele în steag. Treisprezece dungi în steag. Treisprezece, totul în aceasta este treisprezece; treisprezece colonii, treisprezece tot. Şi se află în al 13-lea capitol din Apocalipsa.

E-332 Şi Biblia a spus, că, "A apărut ca un miel mic," libertate de religie; "două coarne mici," civil şi ecleziastic. Şi după o vreme, s-au unit, "Şi el a vorbit ca balaurul, şi a făcut tot ce a făcut balaurul înaintea lui." Şi Biblia a spus, "Ei i-au făcut un chip la fiară," confederaţia bisericilor, întocmai ceea ce au ei chiar acum, aici în New York City. Şi acolo acea morgă foarte mare sus acolo! Şi voi toţi Metodişti, Baptişti, şi Penticostali, şi fiecare din voi, economici... oameni ecumenici aici, încercând să faceţi astfel de lucruri ca acela, şi vă vindeţi dreptul vostru de întâi născut, ca să vă uniţi cu acea grămadă din Babilon. Care este problema cu voi? Sigur. Vă vindeţi dreptul vostru de întâi născut, cum a făcut Esau, pentru un blid de fiertură. Aceea-i tot ce veţi primi. Asta e tot.

E-333 "Au format un chip al fiarei." Exact. Să nu vă temeţi de comunism. Temeţi-vă de Catolicism. "Oh," ei spun, "aceasta va veni cu măguliri, ca un miel. Dar," a spus, "urmăriţi-l." În spatele acestuia, este un lup. Este un viclean. Voi urmăriţi-l. Da, domnule. Pentru că, este contrar cu Cuvântul. Ce spune Cuvântul trebuie să vină la împlinire.

E-334 Comunismul nu face nimic ci joacă direct în mâinile lui Dumnezeu. Aceea este exact. Şi de ce trebuie ei să facă aceea? Dumnezeu a trebuit să permită comunismul, aşa ca acesta să facă acestea, Cuvântul Lui, să vină la împlinire. Sigur. Asta e ... V¬aţi dat seama de asta? V-aţi gândit vreodată la aceea? Dumnezeu trebuie ca să facă Cuvântul Lui să vină la împlinire.

E-335 Priviţi. Unde au fost patru sute de proroci stând acolo, înainte, pentru Ahab şi Iosafat, într-o zi. Iosafat, un om neprihănit. A spus, "Dar, înainte să urcăm la Ramot din Galaad," a spus, "nu ar trebui noi să-l consultăm pe Domnul?"

E-336 Ahab a spus, "Da. Sigur." Vedeţi? Izabela în spate la toată aceasta, voi ştiţi. A spus, "Noi vom-noi vom... Eu am patru sute de proroci aici. Îi vom aduce aici."

E-337 Toţi oameni buni. I-a adus sus. Ei toţi au prorocit, au spus, "Suie-te. Domnul este cu tine."

E-338 Aceea nu a sunat bine, pentru acest om neprihănit. Împăratul Israelului, sau împăratul Israelului sus acolo... Nu a sunat prea bine pentru el. A spus, "Nu mai este un altul?"

E-339 "Patru sute de predicatori, deja într-un acord, spunând, 'Suie-te. Domnul deja ne-a vorbit şi a spus, "Suie-te."'"
A spus, "Dar ar trebui să mai fie unul pe undeva."

E-340 El a spus, "Eu am unul, dar îl urăsc." Sigur, absolut. Da. A spus, "El întotdeauna mă mustră. Întotdeauna spune de rău împotriva mea." Cum ar fi putut el să facă altceva, când Cuvântul lui Dumnezeu era împotriva lui?

E-341 Astfel ei au trimis şi l-au adus pe Mica. Mica a spus, "Suie-¬te. Da. Aşa este. Dar l-am văzut pe Israel risipit, ca oile care nu au păstor."

E-342 Atunci el, păi, acel mare predicator a mers acolo, episcopul, şi l-a plesnit peste gură. A spus, "Unde s-a dus Duhul lui Dumnezeu când El a ieşit din mine?"

E-343 Atunci el a spus, "Doar nu a fost în tine, în primul rând." Astfel atunci-astfel atunci a spus, "Tu vei afla, într-una din aceste zile." A spus-a spus-a spus...

E-344 Ahab a spus, "Puneţi-l în închisoarea internă. Hrăniţi-l cu pâinea întristării şi-şi apa întristării." A spus, "Când mă voi întoarce în pace, mă voi ocupa de acest ins."

E-345 El a spus, "Dacă chiar te întorci, atunci Cuvântul lui Dumnezeu nu mi-a vorbit." De ce? De ce? El a fost drept cu Cuvântul, drept cu Cuvântul.

E-346 Orice prorocie care nu stă cu acel Cuvânt... Aceea este exact. Acela este motivul că eu spun astăzi; nu contează cât de bine arată, cât de mulţi predicatori spun aceasta, aceea, sau cealaltă, "Comunismul va lua lumea şi o va trânti jos." Să nu încercaţi niciodată să luptaţi împotriva comunismului. Luptaţi împotriva Romanismului. Căci, aceea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. A fost Domnul care a spus că Romanismul va stăpânii, nu comunismul. Acesta este doar o marionetă.

E-347 Dar, voi vedeţi, el a trebuit să facă aceea. Domnul i-a spus lui Mica, "Eu trebuie să-l trimit pe Ahab acolo afară. Să-i aibă pe acei predicatori să spună aceea, să-l trimit pe Ahab acolo afară, ca să fac cuvintele lui Ilie să vină la împlinire."

E-348 Dumnezeu a trebuit să lase comunismul să se ridice. Ce fac ei? Ei conduc toate aceste morgi aici împreună, şi au făcut o confederaţie a bisericilor, ca să se unească, ca să facă un chip al fiarei, întocmai ce Cuvântul Său a spus că va avea loc. Nu vă îngrijoraţi de aceea. Urmăriţi lucrul sub care se formează. Aşa este. Hmm!

E-349 Eu... presupun că vă obosesc, dar... [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Dar aceea este adevărat. Eu nu ştiu când pot să vă vorbesc din nou. S-ar putea ca niciodată.Noi nu ştim. S-ar putea să nu ne mai întâlnim din nou, dar vreau ca voi să ştiţi care este Adevărul.

E-350 Urmăriţi acest Cuvânt. Acesta este Adevărul; nu eu. Acest Cuvânt, Acesta este El. Dacă cuvântul meu este contrar cu Acesta, atunci să nu mă credeţi. Voi credeţi-l pe Acela. Atunci, dacă spuneţi, "Bine, noi Îl avem, şi tu predici contrar cu Acesta," atunci este datoria voastră să veniţi la mine. Exact. Este datoria voastră să veniţi la mine. Vedeţi? Doar veniţi, şi să vedem care este Cuvântul, acum.

E-351 Acum, deci, noi afăm că aceasta era... este comunismul care este adunat împreună. Dumnezeu a spus, "Gog şi Magog, acolo, se vor aduna împreună," sigur, "pentru a începe bătălia." Asta este exact adevărat, pentru că va aduce împreună aceste forţe. Aceasta trebuie să vină. Biblia spus că va veni.
Dumnezeu a sădit acest Pom, ca să producă rodul Său spiritual.

E-352 Şi omul întotdeauna a încercat să îl facă o formă artificială, "Având o formă de evlavie." Cele mai mari clădiri în oraş, sigur, milioane de dolari! Vai, doamne! Şi oameni predicând că vine Isus, şi cheltuiesc şase şi opt milioane de dolari pe o clădire pe undeva. Şi, misionari, eu cunosc misionari pe câmp, care predică Evenghelia, fără o pereche de pantofi, mâncând două mese pe săptămână. Puteţi înţelege de ce, frate, noi... Ce se petrece cu oamenii? Eu de fapt nu cred că ei cred că El vine. A voastre-a voastre-a voastre-cuvintele voastre vorbesc... Ei bine, a voastră-viaţa voastră vorbeşte mai tare decât cuvintele voastre. Voi... Vedeţi? Şi El este...

E-353 Acei misionari micuţi, unde am dat de aşa ceva în adunarea mea, fără încălţăminte; o pereche mică de pantaloni legaţi în jurul lui, aşa; trăind afară acolo cu purici, şi amibe, şi gongi, şi tot felul de boli, şi orice altceva acolo afară; mâini mici bătrâne mâncate, şi mâncate de amibă şi orice altceva. Stând acolo, spune, "Tu eşti Fratele Branham?"
Eu spun, "Da."
A spus, "Oh, fi binecuvântat! Eu mă rog întotdeauna pentru tine."
354 M-am gândit, "O Dumnezeule, lasă acel om să se roage pentru mine. Da. Acela este omul. El este acela."

E-355 "Eu sunt... Eu-eu-eu citesc ariticolele tale, Frate Branham. Tu cu siguranţă spui Adevărul. Noi suntem chiar cu tine." Oh, frate, acela este-acela este băiatul. Acela este el; bietul om micuţ.
Aud pe cineva zicând, "Tu şti cine e acela?"
"Oh," zice, "el nu aparţine de organizaţia noastră."
"Este asta aşa? Cine este el?"
"Păi, el nu este cu noi."
"Bine, cine este el?"
"Oh, el este-el este un independent."
"Oh, el este? Aha. Ei bine, ce face el?"
"Oh, are o lucrare mică acolo afară. El-el nu vrea să se unească cu noi."
"Bine, eu vreau să ştiu despre el."

E-356 Voi ştiţi, când eram un băieţel, căutând merele în livada de mere, eu întotdeauna găseam pomul care avea toţi parii sub el, voi ştiţi. A fost ciomăgit chiar bine şi tare, acolo este unde se aflau merele bune.
Ei spun, "Bine, el este doar un holy-roller."

E-357 Voi ştiţi, voi puneţi întotdeauna sperietoarea de ciori unde se află pomul bun. Diavolul face acelaşi lucru, ca să vă sperie de la Acesta. Nu vă îngrijoraţi. Mergeţi drept înainte pe la spatele acelei sperietori de ciori.

E-358 Urmăream o marmotă într-o zi, care mânca fasolea pe care o plantam. De fiecare dată când plantam un rând de fasole, acel individ mic ieşea, le mânca. M-am gândit, "Îi voi speria viaţa din el." Astfel am luat cu mine o pungă de hârtie. Şi eu sunt un adevărat artist; trebuia să mă fiţi văzut. Am desenat ce m-am gândit eu că era un desen înspăimântător. Oh, era înspăimântător, de asemenea, dacă l-am desenat eu. Şi l-am pus pe o pungă, şi mi-am pus câteva boabe de fasole în aceasta, şi am agăţat-o pe un băţ. Şi când vântul bătea, se scutura aşa.

E-359 Din gaură a ieşit o marmotă mică, voi ştiţi. Şi fugea jos pe acolo, mânca fasolea, şi a fugit chiar în sus către această pungă. El s-a dat înapoi. S-a uitat la ea, s-a uitat la ea aşa. Şi a început, "pfiu," a sărit la ea, şi, oh, punga a stat nemişcată. S-a uitat din nou la ea, ştiţi, şi s-a uitat la ea peste tot, din nou. S-a uitat înapoi şi a văzut acea fasole mergând în jos pe rând. Şi ele erau bune, ştiţi. Astfel s-a uitat, acea sperietoare în calea lui. Şi s-a apropiat, şi a continuat să vină puţin mai aproape, aşa. [Fratele Branham bate pe ceva – Ed.] Încercând să o sperie, şi aceasta nu s-a mişcat. Nu te îngrijora; este moartă. Aşa este cum sunt toate acele sperietori. Astfel ea-astfel ea doar...

E-36

E-361 Când ei spun, "Oh, ei sunt holy-rollers," doar mergeţi drept roata în spatele acelei sperietori şi intraţi. Vedeţi? Mergeţi înainte şi credeţi aceasta. Vedeţi? S-ar putea să fie ceva Duh Sfânt acolo, de asemenea, voi vedeţi. Nu puteţi şti. Vedeţi? Bine.

E-362 Oh, acea den-... să privim la această omidă denominaţională la lucru. Biserica naturală; Biserica spirituală. Priviţi această omidă veche acum, cum o denominează ea. Ea deja a mâncat scoarţa jos, şi roadele mâncate jos din acesta, şi oh, frate, este tot dus. Toate darurile Duhului sunt duse; fără vindecare Divină, fără vorbire în limbi, fără prorocie, nici nimic, nu cred în-nu cred în proroci. Ei nu cred în aceste lucruri. Ei nu ştiu. Totul, făcut de om! Tot ce au ei este făcut de om, artificial. Vedeţi? Bine. Biserica naturală, există o biserică naturală. Aceea este cea făcută de om. Biserica spirituală...

E-363 Voi ştiţi, că Biblia spune asta? Da, domnule. Biserică naturală; şi Biserică spirituală. Şi Biblia spune, "Izgoneşte pe roaba şi pe copilul ei:" (Hagar) "căci ea nu va fi moştenitoare cu femeia slobodă şi copilul ei." Vedeţi?

E-364 Astfel, biserica naturală, care va moşteni (Ce?) legatul snopilor, legatul baloţilor, ca să fie arşi. "Şi ea nu va moşteni, să fie moştenitoare, cu femeia slobodă." Dacă femeia roabă este în robie cu copiii organizaţiei ei, ea nu va fi moştenitoare cu femeia slobodă, pentru că copiii femeii slobode se duc în Răpire. Şi copiii femeii roabe vor sta la Judecată, vedeţi, lepădaţi. Da. Cea spirituală este slobodă. Da, domnule.

E-365 Omida, Esauşi denominaţionali. Acum, Esau. Acolo era Esau şi Iacob, ei amândoi gemeni, ei amândoi religioşi. Esau era un om firesc. El era un om bun. El nu a spus, bine, acum... El nu s-a dus afară să fure, să bea, sau nimic acolo. El era un om religios. Dar s¬a gândit, "Bine, atât timp cât eu sunt religios, ce mai contează?"

E-366 Dar, micul Iacob, nu i-a păsat cum a trebuit să-l obţină, acel drept de întâi născut este ceea ce vroia el. Nu contează cum l¬a obţinut el, doar atâta timp cât L-a obţinut! Dacă a trebuit să se pună jos la altar, şi să strige şi să plângă, şi boceală şi muci. Scuzaţi-mă. Sau, ştiţi voi, să aibă ochii umeziţi. Nu am vrut să spun aceea. Şi astfel... Scuzaţi-mă. Astfel, să se pună jos la altar şi să plângă până când L-a primit, păi, el L-a primit. Vedeţi? Nu i-a păsat cum L-a obţinut, atâta timp cât L-a obţinut.

E-367 Unii dintre ei spun, "Eu... Frate Branham, acei oameni jos acolo, bocind pe acel altar; şi plâng, şi plâng. Eu nu Îl vreau în felul acela." Ei bine, tu nu Îl vei primi.

E-368 Bătrânul negru, fratele de culoare, jos în Sud, o dată, era întotdeauna fericit. Şi el, şeful lui a spus, "Ce este-Ce te face aşa de fericit tot timpul, băiete?"
El a spus, "Eu am religie sinceră."
A spus, "Nu există un astfel de lucru."

E-369 El a spus, "Tu ai făcut o greşeală. 'Din câte şti tu, nu există un astfel de lucru."' El ştia diferit. A spus, "'Din câte şti tu.' Tu ar fi trebuit să o spui în felul acela."
Într-o zi, el a spus, "Eu vreau să primesc ceva din acea religie sinceră."
El a spus, "Când o vrei?"
A spus, "Acum."
A spus, "Ei bine, să mergem să o obţinem."

E-370 Au ieşit afară. El a spus, "Aici este un hambar de fân. Este frumos." Şi a spus, "Da, soţia mea nu mă va auzi, şi nimic acolo afară," a spus. Acela-i felul cum O vor oamenii, voi ştiţi; să O serveşti lor, pe un platou. A spus, "Vom îngenunchia aici jos."
Fratele bătrân a spus, "Tu nu îl primeşti aici."

E-371 Ei bine, domnule, el s-a dus jos la grajd. El a spus, "O vom primi noi aici?"
A spus, "Nu."
El a spus, "Noi vom merge la silozul de porumb."
A spus, "Nu."
A spus, "Unde O primeşti?"

E-372 A spus, "Urmează-mă." Şi-a sufulcat sus pantalonii, a intrat în coteţul porcilor, cât de tare a putut, în mocirlă, a spus, "Vino chiar aici. Aici este unde O primeşti."
El a spus, "Eu nu vreau să vin acolo."
A spus, "Tu nu O vrei încă, şefu. Tu nu O vrei."

E-373 Voi ştiţi, Naman s-a gândit aceea, de asemenea. Naman, Naman a spus, "Acum, vreau să mă scap de lepra mea."

E-374 Ilie a spus, "Du-te acolo jos în Iordanul nămolos, unde el se revarsă în Mediterană acolo." Şi a spus, "Este nămolos, cât poate fi. Scufundă-te acolo de şapte ori."

E-375 "Oh," a spus Naman, "vai doamne! Nu sunt apele mai bune, sus aproape de Damasc şi acolo sus? Oooh, ele sunt frumoase şi limpezi sus acolo." Vai, noi am văzut aici seara trecută, în film, aici, voi ştiţi. A spus, "Oh," a spus, "păi, păi, noi nu vrem să mergem acolo jos. Eu nu pot să merg jos acolo. Şi tu şti cine sunt eu? Eu sunt căpetenia gărzii. Eu sunt generalul oştirii."

E-376 "Bine, dacă tu vrei să scapi de lepra ta, du-te acolo jos. Dar dacă vrei s-o păstrezi, du-te acolo sus. El a spus, 'Scufundă-te."'

E-377 Şi îl pot vedea umblând în acea apă. Vă puteţi imagina? Oh, aceea i-a rănit prestigiul lui. Eu îl pot vedea, ştiţi, în vârful piciorelor aşa, ţinându-şi nasul, ştiţi.

E-378 Acela-i felul cum încearcă unii oameni să vină la Cristos. "Mi-ar place să fiu vindecat. Mi-ar place să, tu şti, să merg în Cer, dar, oh, vai, ce-i dacă restul din ei se uită la mine." Aha. Făţarnicule. Tu nu Îl vei primi niciodată, oricum. Aşa este, Vedeţi? Nu Îl vei primi niciodată, oricum. Nu te îngrijora. Tu nu Îl vrei încă destul de mult. Aşa este. Tu nu Îl vrei suficient. Aceea este exact. Când tu eşti gata să Îl primeşti, ţu Îl vei primi, în regulă. Dumnezeu ţi-L va da când tu eşti gata. În regulă.

E-379 Acum, toate, omizile denominaţionale, au mâncat întregul lucru. Observaţi fiecare insectă, fiecare din aceste insecte, când au lucrat asupra Pomului, a făcut o cale pentru cealaltă care urma să vină după. Oh, este un ins deştept. Da, domnule. Vedeţi? A luat la o parte roadele, vedeţi, Duhul, astfel (Ce?) a putut să ia la o parte părtăşia, vedeţi, frunzele.

E-380 Astfel cealaltă parte a venit acolo şi şi-a făcut propria existenţă, a luat frunzele jos. De ce a făcut ea aceea? A luat frunzele jos aşa încât acolo să nu mai fie răcoare şi prospeţime, aşa ca ceilalţi oameni să poată vedea, astfel ca el să poată pătrunde în scoarţă. Vedeţi?

E-381 El pătrunde în scoarţă, şi a găurit în creastă, şi să ia Doctrina la o parte de la ei, vedeţi, chiar lucrul care susţine Viaţa.

E-382 Şi atunci, de îndată ce a avut găuri perforate în aceea, el a avut, următorul scop, a venit acolo vechea omida sugătoare, care a luat denominaţiunea, şi a supt-o sus şi a organizat-o astfel încât să nu Îl puteţi obţine.

E-383 Şi ce a făcut Viaţa? Merge direct jos în rădăcini. Aceea este exact aşa. A mânat-O direct jos în rădăcini. În regulă.

E-384 Acum, aceeaşi insectă a perforat către inimă, până a ajuns la Viaţă. A continuat să vină prin rod, prin frunze, prin scoarţă, până a ajuns drept la inimă, fluxul Vieţii. În regulă.

E-385 Acum să privim la distrugător la lucru, mai întâi. Eu o să sar peste câteva din acestea aici, eu cred; nu, eu nu sar. Primul lucru pe care l-a făcut acest individ, de îndată ce a ajuns în inima Pomului. Să-l urmărim, înapoi în primul său stadiu, înainte ca el să înceapă prea bine. Să-l urmărim. Acum să-l urmărim la lucru. Primul lucru pe care l-a condamnat, a fost să distrugă primul adevărat, preţios Pom roditor pe care Dumnezeu l-a avut pe pământ.

E-386 Acum, dacă veţi îndura cu mine încă câteva minute. Vreau ca voi-eu vreau ca voi să prindeţi aceasta acum. Să nu... Acesta este Mesajul vostru de Paşti, vine chiar acum. Aha, aha, aha.

E-387 Primul lucru pe care l-a făcut, a distrus primul, Pom fructifer preţios al lui Dumnezeu, Cristos. El a fost acel Pom din grădina din Eden. Aşa este. Primul Pom fructifer, el L-a distrus. Primul pe care Dumnezeu L-a sădit aici pe pământ, a fost Cristos. El a distrus acel Pom care producea roadele Lui. Acum, ei au avut tot felul de organizaţii, şi el doar avea aceea în mâinile lui. Dar când el a venit la un Pom care a rodit rodul actual, acel gândac Roman s-a băgat înăuntru Acolo, vedeţi, a distrus Pomul.

E-388 Pomul? Da. Isus a spus, "Dacă eu fac..." În Sfântul Ioan, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, sau nu am roadele Tatălui Meu, să nu Mă credeţi." El făcea roadele lui Dumnezeu. Ce fel de rod făcea El? Ce fel de rod?

E-389 Să-L urmărim pentru câteva minute. Noi am mers prin aceasta de multe ori. Să luăm doar un mic preliminar, pentru oamenii care şed aici, care aşteaptă pentru un minut, să se facă rugăciune.

E-39

E-391 Aţi ştiut că au existat mulţi care s-au ridicat înainte de aceea, conform cu istoria, şi s-au numit Mesia? Dar nici unul din ei nu a putut face aceasta. Aha. Pentru că, "Mesia," Moise a spus (Cuvântul lui Dumnezeu, care nu poate da greş, a fost vorbit prin Moise.), el a spus, "Mesia al vostru va fi un Profet ca mine."

E-392 Şi astfel când acest străin a mers înaintea lui Isus, şi Isus a spus, "Iată, numele tău este Simon, şi tu eşti fiul lui Iona," Petru a ştiut chiar atunci Cine era El. El a ştiut că era El.

E-393 Când Natanael a mers şi l-a luat pe Filip, sau... Filip a mers, l-a luat pe Natanael, mai de grabă, şi l-a adus acolo. Şi Natanael, un om mare, vedeţi, om mare, om religios. Şi-şi Filip spunându¬i despre aceasta, pe drum spre acolo, ce i-a făcut El lui Simon. Şi când Natanael a mers în Prezenţa lui Isus, ce a spus Isus? El a spus, "Iată un Israelit, în care nu este vicleşug."
El a spus, "Rabunule, când m-ai cunoscut Tu?"

E-394 A spus, "Înainte ca să te cheme Filip, când erai sub pom, Eu te-am văzut."

E-395 El a spus, "Rabunule! Rabunule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu; Tu eşti Împăratul lui Israel." Vedeţi?

E-396 De ce? Aceea este roada. "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu..." El a cunoscut chiar şi gândurile care erau în inimile lor.

E-397 O femeie i-a atins haina Lui, o dată, şi a plecat şi s-a aşezat în adunare. Isus a privit în jur şi a spus, "Cine s-a atins de Mine?" Ei toţi au tăgăduit aceasta. El a privit în jur, şi a văzut-o. Ea a avut o scurgere de sânge. A spus, "Credinţa ta te-a mântuit." Oh, vai!
Micuţa femeie Samariteană...

E-398 Acum amintiţi-vă, El niciodată nu a mers la Neamuri, în felul acela. Nu, domnule. El le-a spus ucenicilor Lui să nu meargă la ei. Aceia suntem noi. Aceasta este ziua noastră. El a mers în forma Duhului Sfânt, la noi, după cum El a spus că El va fi.

E-399 Dar când El s-a dus la ei, ce s-a întâmplat? Când el s-a dus la femeia Samariteană, femeia a spus... El i-a spus ei, "Adu-Mi să beau."

E-400 Şi ea a spus, "Nu este obiceiul ca Tu, fiind un Iudeu, să-mi ceri mie, o Samariteană."

E-401 Aveau segregaţie prin culorile lor şi aşa mai departe. El le-a făcut de cunoscut chiar atunci, că nu existau diferenţe, toţi veneau din acelaşi pom. Noi suntem toţi fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Noi toţi suntem, vedeţi. Şi El a spus...

E-402 Ea a spus, "Ei bine, noi ne închinăm. Tatăl nostru, Iacob..." Vedeţi, şi acela era părintele Iudeilor, de asemenea. Vedeţi? "Tatăl nostru, Iacob, a săpat această fântână, şi Tu spui că Tu eşti mai mare decât el?"

E-403 Şi El a spus, "Apele pe care ţi le dau Eu sunt Viaţă veşnică." Vedeţi? El a spus...
"Noi, bine, noi ne închinăm pe acest munte, şi Tu în Ierusalim."
El a spus, "Du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici. Aceasta o va stabili."
Ea a spus, "N-am nici un bărbat."

E-404 A spus, "Tu ai zis bine." A spus, "Tu ai avut cinci; şi acela pe care-l ai acum nu este bărbatul tău."

E-405 Ea a spus, "Domnule, Tu şti, au trecut patru sute de ani de când am avut noi un profet, dar Tu trebuie să fi un profet. Cum ai ştiut Tu că am avut cinci bărbaţi?" Ea a spus, "Acum, noi ştim că... Acesta este timpul ca Mesia să fie aici, care este numit, 'Cristosul.' Şi când El vine, El are să ne spună felul acesta de lucruri." Oh, acolo sunt roadele Lui.
El a spus, "Eu sunt Acela."

E-406 Ea a lăsat vasul, vechiul vas de apă al organizaţiei. Şi s-a dus în cetate. Nu contează cât de multă fântână, avea Iacob, ea a aflat un Izvor nou. S-a dus în cetate, a spus, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut: nu este Acesta chiar Mesia? Nu este Acesta rodul? Nu este Acesta dovada că Acela este Mesia?"

E-407 Iudeii nu au putut înţelege Aceasta. Au spus, "El este un ghicitor, Beelzebul."

E-408 Isus a spus, "Eu vă iert, pe voi. Dar, cândva, Duhul Sfânt vine să facă acelaşi lucru; şi, voi vorbiţi împotriva Aceluia, nu vă va fi iertat niciodată." Vedeţi?

E-409 Acum, "Dacă Eu nu fac lucrările Ta tăui Meu, credeţi... să nu Mă credeţi." Dar acel Pom roditor aducea roadele.

E-410 Şi acum? Ce a spus El? Atunci ce-ce fel de Biserică a stabilit El? Acum, voi Catolici care vreţi să spuneţi că Isus a stabilit o biserică, ce fel de Biserică a stabilit El?

E-411 A menţionat El vreodată o denominaţiune, un crez? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] El a fost întotdeauna împotrivă la aceasta. A spus, "Voi pereţi văruiţi. Voi oase de oameni morţi."
I-a numit tot ce i-a putut numi El. Aşa este. El a fost împotrivă la aceasta. Acela era rodul lui Dumnezeu. Acum, voi puteţi face doi şi cu doi, patru, dacă vreţi. Bine. El a fost împotriva lucrului, organizaţiei, împotriva teoriilor lor. I-a numit, "Făţarnici, şerpi în iarbă," şi a spus că erau "diavoli." A spus, "Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul, şi veţi face lucrările lui. Care din părinţii voştri nu i-au prigonit pe profeţii pe care I-am trimis înaintea Mea?" Vedeţi? A spus, "Iar voi le zidiţi mormintele." A spus, "Voi sunteţi cei care ia-ţi pus înăuntru acolo." Oh, frate, El nu a avut nici o reţinere cu ei. Aşa este.

E-412 Acela era rodul lui Dumnezeu. Ce a fost aceasta? Staţi cu Cuvântul lui Dumnezeu, manifestaţi Cuvântul lui Dumnezeu.

E-413 El a spus, de altfel, "Ce au spus Scripturile că Eu Mesia voi face când Eu vin? Acum, dacă Eu nu rodesc rodul acelui Cuvânt, atunci Eu nu sunt Mesia. Dar dacă Eu rodesc rodul acelui Cuvânt pe care Mesia trebuia să-l facă, atunci Eu sunt Acela." Amin. "Acum, care din voi Mă poate condamna de păcat?" A spus. Iată¬vă. "Care din organizaţiile voastre face acelaşi lucru?" Iată-vă. "Mesia trebuia să facă aceasta. Mesia trebuie să fie un profet. Acum să vă văd pe careva din voi toţi," a spus El, "cu toate ideile voastre îngâmfate, să vă văd pe voi că o faceţi." Acum, ei erau în tăcere. Bine. Ce a fost aceasta? El a rodit roadele lui Dumnezeu. Duhul Sfânt era în El. El a rodit roadele lui Dumnezeu. Ce a fost El? El...

E-414 Acum ascultaţi atenţi. Mă voi grăbi cât pot de repede, astfel nu o să vă întârzi pentru masa voastră de Paşti. Priviţi. Dar, a voastră-cina voastră de Paşti ar trebui să fie învierea. Vedeţi?

E-415 Dar ce? El a fost Pomul Profet perfect al lui Dumnezeu, Pomul exemplu, Pomul Mire. Amin. Glorie! Eu am să spun ceva, direct: Dacă El este Pomul Mire (Credeţi voi lucrul acesta? Din grădina din Eden?) [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] atunci Pomul Mire, fără Femelă, nu aduce roade, astfel El trebuie să aibă un Pom Mireasă. Ea trebuie să fie născută din acelaşi material, Cuvântul făcut trup în Pom. Sper că înţelegeţi. Este aceeaşi Viaţă în acest Pom femelă, Mirele, după cum Aceasta este în Mireasă. "Lucrările pe care Eu le fac le veţi face şi voi." Aşa este? ["Amin."] El era Mirele, amintiţi-vă.

E-416 Voi spuneţi, "Asta nu este Scriptural." Oh, este. Am prins aceea acum. Vedeţi? Ne pregătim să avem o adunare de vindecare într-un minut. Am prins aceea. El a fost.

E-417 Vreţi dovada despre aceasta? El a spus, "Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele." Sfântul Ioan spunând aceasta: "Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele; voi aduceţi rodul." Vedeţi? Şi pomul mascul şi pomul femelă produc polenul, unul la celălalt, aduce rodul. Şi mlădiţa şi viţa face acelaşi lucru. Vedeţi? Aceea-i exact aşa. Astfel El a spus, acum.

E-418 Acest Pom dintâi a fost un Pom Profet, un Pom perfect, Dumnezeul profeţilor. El a fost un Pom major. El a fost potrivit... Pomul Profet perfect al lui Dumnezeu. De ce? El era Cuvântul. Acum, ceilalţi au fost profeţi minori. "Cuvântul a venit la profeţi." Dar El a fost Cuvântul, Însuşi, în forma unui Profet. Amin.

E-419 Acum, noi ajungem undeva. Acum ascultaţi foarte atenţi. Şi nu pierdeţi aceasta acum. A fost aşa de bun, eu chiar am scris-o aici. Aha. Amin.

E-420 [Un claxon de automobil se aude – Ed.] Cineva strigă afară, sunând din claxon, acolo afară. Aha, doar, oh, sper că aveţi un timp bun acolo afară. Noi avem, înăuntru aici. Bine.

E-421 Acum, El a fost Pomul Profet al lui Dumnezeu. De ce? El a propovăduit tot Cuvântul perfect al lui Dumnezeu, căci El a fost Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. El a fost Pomul Profet perfect care a propovăduit Cuvântul Profet perfect, care a produs rodul Profet perfect prin Cuvântul Perfect al lui Dumnezeu. Oh, frate, vorbesc despre un Pom! Un Pom, El era acel Pom al Vieţii de la care Îngerul i-a ţinut departe pe Adam şi Eva, cu o gardă de Heruvimi, departe de acel Pom. Acum aceiaşi Heruvimi încearcă să-i conducă în Acesta, pentru că a fost făcută o cale pentru ei. Vedeţi? Acum ei se trag înapoi; oh, fiinţe umane. Hmm!
Acum, a propovăduit tot Cuvântul, El nu a tăiat aici sau acolo.

E-422 Când Satan a venit la El, acel mare teolog, şi a spus, "Este scris..."
Isus a spus, "Da, şi este de asemenea scris..." Aha.
"Dar este scris..."
Şi El a spus, "Şi este de asemenea scris..."

E-423 Pomul Profet perfect propovăduind Cuvântul perfect al Profetului, cu semne perfecte ale Profetului, rezultate perfecte ale Profetului, roade perfecte ale Duhului.

E-424 Şi ca o batjocură... Eu am-eu am să trec prin aceasta destul de repede acum. Pentru că, ca o batjocură, ei L-au atârnat pe... El era Cuvântul, voi ştiţi. Ei L-au atârnat, Pomul Cuvânt; Pomul Cuvânt, L-au atârnat pe un pom Roman făcut de om. Hm! Frate, sper ca asta a pătruns. El, fiind Pomul spiritual perfect al lui Dumnezeu, ei L-au atârnat pe un pom Roman făcut de om. Amin.

E-425 La fel acum. Ei încearcă să ia Pomul perfect al lui Dumnezeu, Cuvântul, şi să-L amestece, şi Îl atârnă sus acolo pe vreun fel de crez. Moartea şi Viaţa nu se vor amesteca. Isus niciodată nu a participat la un serviciu funerar; El ar fi înviat morţii. De ce? Moartea şi Viaţa nu pot sta împreună. Ele sunt contrare, una faţă de cealaltă. El nu a predicat la nici un funerar. El doar i-a înviat. Amin. Da. De ce? Viaţa; şi moartea.

E-426 Acum priviţi. Ei L-au atârnat pe un pom. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] "Blestemat este acela care este atârnat pe un pom." Aşa este? ["Amin."] Biblia a spus, "Blestemat este acela care atârnă pe orice pom făcut de om."

E-427 Deci dacă, astăzi, voi încercaţi să atârnaţi pe vreun fel de pom făcut de om, eliberaţi-vă de acesta. Şi nici să nu-i lăsaţi să vă atârne, acolo. Pentru că, acela este un loc pentru morţi, vreo organizaţie Luterană, Baptistă, Presbiteriană, Penticostală făcută de om, aşa este, vreun pom făcut de om. Nu atârnaţi acolo. Şi nici să nu-i lăsaţi să vă atârne, acolo. Ei vă vor atârna acolo dacă pot, până când iasă afară toată Viaţa din voi, până când recunoaşteţi doctrina lor. Aşa este.

E-428 Dar acolo-i unde au atârnat ei acest Pom perfect. Pomul roditor perfect al lui Dumnezeu a atârnat pe un pom Roman făcut de om. Asta este. Era un blestem a fi atârnat pe orice pom făcut de om. Pentru ce? Ca să scape de El din văzul lor, după ce El a adus toate roadele.

E-429 După ce Maria Magdalena, spus de istorie, a alergat înaintea lor şi a spus, "Ce a făcut El? Ce rău a făcut El?" Ea a oprit procesiunea, a spus, "Ce a făcut El ce a fost rău? A făcut El altceva decât să propovăduiască Evanghelia la săraci? A făcut El altceva decât să vindece bolnavii, să învie morţii? Şi chiar semnele Dumnezeului cel viu sunt în EL Cum aţi putut să-L condamnaţi?"

E-430 Şi ei au plesnit-o peste gură, şi au spus, "Veţi asculta voi la acea femeie cu faimă rea în locul preotului vostru," iată-vă, "episcopul vostru?" Aha. Iată-vă. Acelaşi lucru astăzi. Aşa este. Aha. Da.

E-431 Acum, când El a făcut toate acestea, şi s-a dovedit pe Sine, ce era El, şi a pus-o înaintea lor şi a spus, "Dacă Eu nu sunt Acela, atunci cine sunteţi voi?" Aha, aha. "Dacă voi Mă puteţi condamna de păcat, dacă Eu sunt oriunde greşit în Cuvânt, arătaţi-Mi voi. Acum lăsaţi-Mă să vă arăt unde sunteţi voi greşiţi." Vedeţi? Păcat este "necredinţă." Noi ştim asta.

E-432 Acum, ca să dispară El din văzul lor! Ei L-au urât atât de rău, pentru că El a sfâşiat toate organizaţiile lor. Ca să dispară El din văzul lor, ei L-au îngropat. Şi au rostogolit o piatră denominaţională foarte mare peste intrare, astfel El să fie sigur că nu va învia din nou. Vedeţi? Oh, vai!

E-433 Gândiţi-vă la acel Pom perfect! David a privit înapoi şi L-a văzut. El a spus, "El stă lângă râuri de Apă. Îşi dă frunzele Lui la vreme. Şi rodul Lui, nu va fi aruncat. Acesta, nu va vesteji. Orice face El va prospera." El a fost Fiul prosperităţii.

E-434 Iosif a fost o tipizare a Lui. El a fost Prefigurarea lui Iosif. Oriunde s-a dus Iosif, a prosperat.

E-435 Acelaşi lucru cu Isus, Cuvântul Său. "Cuvântul Meu va prospera, şi nu se va întoarce la Mine gol. Acesta va împlini scopul pentru care Eu L-am hotărât." Vedeţi? El a fost Cuvântul. Cuvântul a fost trimis pe pământ, de Dumnezeu, şi Acesta va împlini exact aceea pentru ce Dumnezeu L-a trimis.

E-436 Acum, ascultaţi atenţi acum. Aceasta devine bogat, cu frişcă deasupra acestuia. Acum observaţi.

E-437 Iată-L venind, acum, şi ei... tocmai pentru acele lucrări ale lui Dumnezeu, când El s-a ridicat şi i-a întrebat. A spus, "Dacă Eu nu fac lucrările care Dumnezeu a spus că Eu trebuie să le fac, atunci Eu nu sunt Acela; să nu Mă credeţi. Dar dacă Eu o fac, atunci credeţi lucrările. Dacă nu Mă puteţi crede, fiind un Om făcând aceasta, atunci credeţi lucrările pe care Eu le fac. Ele mărturisesc despre Mine. Ele vorbesc mai tare decât glasul Meu ar putea vorbi." Aşa este.
Şi acelaşi lucru se va aplica de fiecare dată. Da, domnule.
Sigur o va face.

E-438 Acum observaţi. "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu... să nu Mă credeţi, să nu Mă credeţi. Atunci, dacă Eu fac lucrările, credeţi-Mă."

E-439 Atunci ce au făcut ei? Au luat acel Pom preţios, L-au tăiat jos, L-au atârnat pe un pom făcut de om. Aşa este, au tăiat Viaţa din Acesta, şi l-au atârnat pe un pom făcut de om, ca o batjocură.

E-440 Apoi, lor nu le-a plăcut aceasta. Prea mulţi oameni stăteau acolo, plângând după Acesta, astfel ei L-au dat jos. Au spus, "Vom face denominaţiunea noastră aşa strânsă că ei niciodată nu-i vor primi pe acei holly-rollers înăuntru aici." Astfel ei L-au băgat repede înapoi într-o grotă a lui Iosif din Arimateea, şi au rostogolit o piatră foarte mare. A fost nevoie de o sută de oameni ca să o rostogolească sus acolo.

E-441 Aţi văzut-văzut vreodată, seara trecută, în film, poteca mare pe care au rostogolit piatra deasupra? Cântăreşte tone.

E-442 Au rostogolit piatra lor mare de organizaţie acolo, aşa ca El să nu poată să învie. Dar L-a ţinut aceea? Nu.

E-443 "Dar Eu voi restaura, zice Domnul." Să atingem acel text acum, şi să-l parcurgem. "Eu voi restaura, zice Domnul. Eu Îl voi restaura în trei zile. Eu Îl voi învia înapoi din nou." Ei nu L-au putut ascunde în acea stâncă. Ei nu L-au putut ascunde în afara văzului lor. Nu au putut să-L dea jos de pe mâna lor. "Eu Îl voi restaura, zice Domnul." Şi în trei zile El a înviat, restaurat înapoi.

E-444 După Paşti, învierea Lui, El a spus, "Duceţi-vă în toată lumea, şi Eu voi merge cu voi. După cum Tatăl viu m-a trimis pe Mine, şi El este în Mine, aşa vă trimit Eu pe voi şi voi fi în voi. Eu sunt cu voi, până la sfârşitul lumii. Lucrările, acelaşi lucru pe care Eu l-am făcut, ca să dovedesc că am fost Eu, voi veţi face aceleaşi lucruri ca să dovediţi că voi sunteţi." Îmi place asta.

E-445 "Aceste semne vor însoţi pe cei ce sunt credincioşi," nu credincioşi-prefăcuţi, dar credincioşi. Vedeţi? "Aceste lucruri pe care le fac Eu, le veţi face şi vor adeveri că sunteţi un credincios. Întocmai cum lucrările pe care le-am făcut Eu, pentru că Tatăl cel viu locuieşte în Mine. Nu sunt Eu cel care face lucrarea; este Tatăl Meu. Şi nu veţi fi voi care faceţi lucrările; voi fi Eu în voi, făcând lucrările." Vedeţi? "Acum, duceţi-vă în toată lumea."

E-446 De altfel, "Voi veţi alcătui ce îmi este cunoscut, Mie, ca o Mireasă." Vedeţi? În regulă. "Eu voi merge cu voi. Şi Eu... Voi veţi fi parte din Mine. Voi veţi fi Mireasa Mea. Viaţa mea va fi în Trupul vostru. Întocmai cum un soţ şi soţie este o singură persoană, voi şi Eu vom fi Una. În acea zi veţi şti că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine, şi Eu în voi, şi voi în Mine." Hmm! Mie doar îmi place aceea. Satan chiar devinde atât de mâniat la asta. Vedeţi Unitatea lui Dumnezeu? Tot ce a fost Dumnezeu, El a turnat în Cristos; şi tot ce a fost Cristos, El a turnat în Biserică. Acolo sunteţi voi. Îi face pe ei toţi Una.

E-447 Acum priviţi. Acum, Mireasa este un Pom al Vieţii. În alte cuvinte, cum soţul şi soţia sunt una, Cristos şi Mireasa Lui sunt Una: acelaşi lucru, acelaşi Duh, aceleaşi lucrări, aceleaşi semne, toate celelalte. "Căci lucrurile pe care le fac Eu le veţi face şi voi." Până unde? "Toată lumea." Cât de mult? "La fiecare făptură." Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Oh, ascultaţi atenţi acum, voi trage cu un magnum.

E-448 Omida Romană a început să mănânce din acel Pom al Miresei până L-a dus direct la rădăcini. Acelaşi pom Roman care... Ce fel de pom l-a tăiat pe Cristos jos? [Adunarea spune, "Roman." – Ed.] Ce fel de pom a fost care a tăiat jos Mireasa lui Cristos? ["Roman."] Cum? Prin a substitui ceva în afara Cuvântului. Astfel, vedeţi, biserica Protestantă care nu ia Cuvântul lui Dumnezeu este o fiică a bisericii Romane. Dumnezeu niciodată, la nici un timp, nu a organizat o biserică. Biserica Romano Catolică a fost prima organizaţie. Şi fiecare din ele sunt fiice, ale ei, care se organizează.

E-449 Ele mor cu ea. Biblia a spus, că, "El va arde pe copiii ei cu foc." Câţi ştiţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Biblia a spus aşa. Bine, Biblia a spus că grâul şi neghina vor creşte împreună până în ultima zi, atunci El va lega neghina (este corect?), mai întâi, şi o va arde. ["Amin."] Şi grâul va merge la grânar. Aşa este? ["Amin."] Neghinele se leagă pe ele laolaltă în organizaţie, Confederaţia Bisericilor, pentru arderea atomică. Exact aşa. Dar Biserica se pregăteşte să meargă la grânar, tot aşa de sigur cum există lumea, în Răpire, căci femeia slobodă nu va fi moştenitoare cu roaba. Oooh, Frate Anthony!
Oh, noi aşteptăm după venirea acelei zi fericite
a Mileniului,
Când binecuvântatul nostru Domn va veni şi
Îşi va lua Mireasa care Îl aşteaptă;
Oh! Sufletul meu este umplut cu răpire aşa
cum lucrez, veghez şi mă rog,
Căci Domnul nostru vine iarăşi pe pământ.

E-450 Aleluia! Da, domnule. Oh, El va arde neghina. Şi grâul, El îl va duce la grânar.

E-451 Omida Romană a început să mănânce din acel Pom, în zilele lui Pavel. El a spus, "Sunt convins," Scriptura aici, "că, după plecarea mea, se vor ridica oameni printre voi, fraţilor, ca piei de oi pe ei, şi lupi pe dinăuntru, şi vor trage pe mulţi după ei. Căci duhul lui anticrist, despre care aţi auzit că are să vină în lume, este deja în lume acum, lucrând în copiii de" (ce?) "nesupunere." Nesupuşi la (ce?) Cuvânt. Iată-vă. Organizaţia a început să pornească.

E-452 Înţelegeţi ce vreau să spun, prieteni? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Toţi care înţelegeţi aceea, spuneţi, "Amin." ["Amin."]

E-453 Începea să mănânce! Ce a făcut aceasta? Acea omidă veche a început, acel vechi vierme rozător. Acel... Ioel a văzut aceasta.
Ascultaţi acum. Noi venim în jos aproape de încheiere.

E-454 Ioel a văzut aceasta. Şi a spus, "Ce a lăsat viermele, a mâncat lăcusta; ce a mâncat lăcusta, apoi a luat viermele rozător; ce a lăsat viermele rozător, păi, omida a luat." Asta-i ce a spus el. Şi aceea este exact. Acela este Pomul lui Dumnezeu. Pomul, el L-a tăiat jos, acel vierme rozător. În regulă.

E-455 Omida Romană a început să mănânce din acel Pom Mireasă şi L-a luat până jos de tot la rădăcini. L-a tăiat de tot, totul! A tăiat Pomul jos de tot, cum a făcut el cu Cristos Isus, Mirele. A tăiat Mireasa până jos, şi a pornit în crezuri şi denominaţiuni. Acelaşi gândac vechi! Dar ce? Oh, glorie! Dar în rădăcinile Acestuia era Sămânţa predestinată, Sârnânţa Regală a lui Abraham. Aceasta nu putea muri. Cuvântul era în rădăcini cu făgăduinţa, "Eu voi restaura, zice Domnul." Ce? "Toţi anii în care omida a tăiat jos, tot ce a mâncat lăcusta, tot ce restul insectelor au mâncat, Eu O voi restaura înapoi, zice Domnul."

E-456 Acum comparaţi aceasta cu Duminica trecută, şi Duminica de dinainte, aceste Mesaje acum. Ascultaţi atenţi acum, în timp ce vă apropiaţi de încheiere. Priviţi.

E-457 "Eu voi restaura, zice Domnul, tot ce au devorat gândacii. Eu voi aduce fiecare bucăţică din Acesta iarăşi înapoi."

E-458 Acum staţi liniştiţi dacă puteţi, pentru câteva minute, şi ascultaţi atenţi. Fiţi pregătiţi. Şi rugaţi-vă cu toată inima voastră, ca Dumnezeu să vă descopere Aceasta.

E-459 Astfel, făgăduinţa lui Dumnezeu a început să restaureze, căci Dumnezeu a spus că El Îl va restaura. Doar la fel cum El a crescut acel Pom Mireasă... Pomul Mire, El va creşte Pomul Mireasă, pentru că va fi Unul chiar acolo, sigur cum există lumea. Acum ce? În regulă. Astfel făgăduinţa lui Dumnezeu începe, "Eu voi restaura, zice Domnul, tot ce a mâncat lăcusta, omida."
Ca de prima dată, când El a zidit acea primă Biserică .

E-460 Am să ajung la câteva Doctrine acum. Dacă nu vreţi să credeţi Aceasta, în regulă. Dar voi doar... Mai bine să O cercetaţi, mai întâi. Vedeţi? Observaţi.
Cum a crescut El acel Pom, în primul rând? Oh, vai!

E-461 Aceasta îmi face aşa de bine. Eu ştiu că eu nu sunt prea mult ca un slujitor, stând aici aşa, dar mie-mie-mie-mie îmi place despre ce vorbesc. Înţelegeţi, ce vreau să spun?

E-462 Şi acum observaţi. Ca şi de prima dată, când El a început acea primă Biserică pe care omida Romană a mâncat-o jos, şi viermele rozător, şi aşa mai departe, El a început cu justificarea prin credinţă. Ioan Boteză torul.

E-463 În Sfântul Ioan, al 13-lea, sau, al 17-lea capitol, al 17-lea verset, Isus a spus, "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevăr: Cuvântul Tău este Adevăr." A doua lucrare a fost sfinţirea, la Biserică. După justificare a fost sfinţirea.

E-464 Şi după ce au fost sfinţiţi, El le-a cerut să zăbovească în cetatea Ierusalim, Luca 24:49, până când au fost îmbrăcaţi cu putere de Sus. Şi acolo El a dat naştere la Pom, Duhul Sfânt, Cincizecime; justificare, sfinţire, botezul Duhului Sfânt.

E-465 Şi atunci Cristos a venit să locuiască în Aceasta, ca să producă roadele. Amin. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Ioan a propovăduit justificarea.

E-466 Acum priviţi. În... Aceea consituie naşterea naturală. Când o femeie dă naştere unui copil (Ascultaţi la asta.), care este primul lucru care se întâmplă unei femei, ce se rupe? Este, mai întâi, este apă. "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos," justificare. Care este al doilea lucru care se întâmplă la femeie? Sânge. Este aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Sânge; sfinţire. Apoi care este următorul lucru? Viaţă. Apă, sânge, duh.

E-467 Sfântul Ioan, sau Întâi Ioan 5:7, 7:5, mai degrabă, cred că este. A spus:
... acolo sunt trei care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul (care este Fiul), şi Duhul Sfânt: ... aceştia trei sunt unul.
Şi sunt trei care mărturisesc pe pământ, apa, sângele, şi Duhul; şi aceştia trei nu sunt unul, dar sunt într-un acord.

E-468 Nu puteţi avea pe Tatăl fără să-l aveţi pe Fiul; nu puteţi să-l aveţi pe Fiul fără a-l avea pe Duhul Sfânt. Dar puteţi fi justificaţi fără să fiţi sfinţiţi; puteţi fi sfinţiţi fără a avea Duhul Sfânt.

E-469 Cum e cu asta, frate Nazarinean? Ei au fost sanctificaţi de Isus Cristos, cu un an şi şase luni înainte ca Duhul Sfânt să vină vreodată. Este asta corect? Au fost sfinţiţi prin Isus Cristos.

E-470 Acum, aşa cum El a produs primul Pom Mireasă pe care lăcusta şi viermele l-au mâncat jos, el restaurează al doilea Pom, făcându-L să crească din acele rădăcini predestinate care nu pot muri. Ele stau lângă râuri. Trăieşte în aceste ape. Nu S-a putut face văzut, dar El este acolo, oricum.

E-471 Acum acesta începe, observaţi, aceeaşi insectă; după cum El restaurează înapoi acelaşi lucru prin acelaşi mod.

E-472 Primul, când acel Pom a început să răsară din Catolicism, a fost Martin Luther, care a predicat justificarea. Al doilea înger a fost John Wesley, care a predicat sfinţirea. Luther a predicat justificarea, "Cel drept va trăi prin credinţă." Wesley a predicat sfinţirea, a doua lucrare distinctă a harului. Şi apoi a venit Duhul Sfânt. Întocmai cum a ridicat El Pomul, de prima dată, aici El restaurează din nou, în acelaşi fel, a doua oară. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Înţelegeţi asta?

E-473 Observaţi. Aceeaşi insectă, acea canalie mică, aceeaşi insectă care a început şi a ucis Pomul la început, a început chiar din nou la acele ramuri Luterane, dar (ce?) aceasta nu Îl poade ucide. Acesta nu Îl poate ucide, pentru că Dumnezeu a spus deja, "Eu voi restaura." Acea insectă a început la Luther, ca să ucidă toate ramurile Luterane. A venit chiar dincolo la Wesley, şi a ucis toate ramurile lui Wesley. Dar partea principală a Pomului continuă să vină.

E-474 Acum observaţi. În vechime, când Pomul a fost ucis, Acesta a fost ucis, a mers direct la rădăcini când L-a ucis în trecut acolo. Dar de data aceasta, pentru că Cuvântul este predestinat, nu există nimic ca să-L oprească. Dumnezeu a spus, "Eu voi restaura. Nu contează cât de mult se organizează ei, cât de mult fac ei aceasta, aceea, sau cealaltă, Eu Îl voi restaura." Aceea o stabileşte. Tot râsul, făcând haz, batjocura, numind "holly¬rollers, absurd," tot ce vreţi voi. Dumnezeu încă a spus, "Eu voi restaura, zice Domnul." Tot atât de sigur cum a înviat El pe Isus din mormânt, sub trei zile, sub trei dispensaţii, sau trei secţiuni, El va ridica Biserica în plinătatea şi puterea Ei din nou. "Eu voi restaura, zice Domnul."

E-475 Ce s-a întâmplat? Acea veche omidă a început să mănânce şi să aibă acelaşi fel de efecte pe care le-a avut, dar (ce a făcut ea?) ea a luat numai ramurile Luterane. Ea niciodată nu a luat Duhul în spate acolo, pe care Luther l-a avut, căci Acesta a trăit drept înainte. Apoi, a ajuns să vină Wesley. Şi după ce Wesley a murit, acel mare profet, după ce a murit Wesley (ce au făcut ei?), s-au organizat, şi toate ramurile au murit, dar (ce a făcut El?) Biserica a trăit drept înainte, a venit drept înainte în Cincizecime. Când ei s-au organizat (ce s-a întâmplat"), ramurile au murit, dar (ce?) Biserica merge drept înainte.

E-476 Ce? Acelaşi lucru l-au făcut Penticostalii, aceeaşi tactică veche, crez denominaţional care L-a luat în primul rând, ca să distrugă Pomul în Pomul Miresei, în primul rând, sunt aceleaşi tactici vechi pe care le-a avut diavolul la acest al doilea Pom, dar (ce?) Dumnezeu l-a predestinat pe Acesta. Ea trebuie să meargă înainte, oricum. Dacă toată aceasta... Dacă nu ar fi fost, când s-a organizat Luther, aceea ar fi stabilit-o chiar acolo; aceasta toată a mers înapoi întocmai ca alta; ar fi fost a doua biserică Catolică, biserică Romano Catolică. Vedeţi?

E-477 Dar, Dumnezeu a fost hotărât. El deja a vorbit Cuvântul Său. Legea Sa se va îngriji ca Acesta să vină la împlinire. Nu contează câte îngheţuri târzii are Acesta, Acesta va trăi, oricum. Noi s-ar putea să avem intervale de timp reci şi diferenţă denominaţională, şi de toate, dar acel Pom va trăi tot aşa de sigur cum există un Dumnezeu viu să-L facă să trăiască. Da, domnule. El a spus, "Eu voi restaura."

E-478 Ştiu că avem o primăvară târzie, un sezon târziu de Paşti venind. "Domnul întârzie venirea Lui," ei spun, şi de toate de felul acesta. Şi vânturile reci au ucis multe din acele ramuri denominaţionale, dar nu pot ucide acea Viaţă care este predestinată.

E-479 "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu." "Pe toţi aceia pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat: aceia pe care El i-a chemat, El i-a justificat: aceia pe care El i-a justificat, El deja i-a proslăvit." Aleluia! Este scris în Carte, Cartea Vieţii Mielului, şi nu pot muri.

E-480 Toţi-toţi gândacii pe care-i poate slobozi iadul asupra Ei niciodată nu O vor opri. Nici comunismul, Catolicismul, nici nimic altceva nu O va opri. "Eu voi restaura, zice Domnul." Toţi pomii Romani făcuţi de om niciodată nu O vor atârna acolo. Toate mormintele niciodată nu O vor ţine acolo. Toate pietrele mari denominaţionale puse la uşă niciodată nu O vor ţine înăuntru acolo. "Eu voi restaura, zice Domnul. Acolo va fi un Paşte. Eu voi produce aceeaşi Biserică cu aceeaşi putere a Ei. Eu voi aduce afară acea Mireasă exact cum a fost Ea în urmă acolo, cu aceleaşi semne, acelaşi rod, acelaşi lucru pe care l-au făcut ei. Eu O voi aduce din nou înapoi. Eu voi restaura, zice Domnul," (ce?) "restaura tot ce denominaţionalii au mâncat jos, restaurez tot ce organizaţiile au mâncat jos. Eu voi restaura, zice Domnul, în întregime."

E-481 Acum, voi spuneţi, "Cume cu acele lucruri care au mers jos, în denominaţiuni?"

E-482 Dumnezeu este bunul Gospodar. El a curăţit Pomul, aceea a fost tot, a tăiat jos toate ramurile moarte. Ce va face El? Le va arde, acolo. Exact. Dumnezeu este Gospodarul al-al acestui Pom. El are grijă de Acesta. El veghează asupra Moştenirii Sale. El... Ce este Moştenirea Lui? Propriul Său Cuvânt. El veghează asupra Cuvântului Său, ca să-L confirme; să-L vegheze; să vadă unde poate ajunge El. El va restaura. Astfel când aceste biserici încep să se organizeze, şi lucruri ca acelea, El doar le taie jos, şi Biserica merge înainte.

E-483 Când-când Luteranul a spus, "Noi vom deveni o organizaţie. Noi vom fi la fel de mare ca şi cea Catolică." Bine. El doar a tăiat jos ramura. Şi Wesley a dus-O drept înainte, s-a ridicat un alt profet. Atunci, de îndată ce Wesley a făcut lucrul acesta... Ei bine, Wesley a murit, marele profet. Ce au făcut ei? Au organizat¬o. Au venit Penticostalii. De îndată ce a murit, El a tăiat aceea jos. Aceasta se ridică drept în sus. Vedeţi? El va restaura.

E-484 Unde cresc fructele? Nu încep jos aici dedesubt. Încep din vârf. Unde bate soarele în Pom mai întâi? Ah, glorie! În Lumina de seară, vârful Pomului. Amin. Nu jos pe crengile dedesubt, ci sus acolo în vârful Pomului este unde rodul se coace.
Amin.
Voi Îl iubiţi? Amin!
Îl veţi sluji? Amin!
Îl credeţi voi? Amin!
Eu cu siguranţă Îl cred, cu toată inima mea.

E-485 Acum, ce este aceasta? El va tăia jos toate acele viţe bătrâne moarte în timp ce Ea creşte, toate acele viţe de organizaţie, până când Ea ajunge direct sus în vârful Pomului. Acolo este de unde îşi va lua El rodul Lui. Acum observaţi. Dumnezeu O curăţă. În regulă. Ele sunt moarte, şi nu vor veni în Prezenţa lui Dumnezeu, nu vor veni la prima înviere. Dar vor fi cu... Rodul Viţei a originalei organiza-... Viţa lui Dumnezeu. Ele vor merge în grupul organizaţional, dar ei nu vor veni cu rodul Viţei.

E-486 Acum priviţi. Dumnezeu niciodată nu a scos o organizaţie. Biserica pune altoiurile înăuntru, o organizaţie, şi Dumnezeu o taie jos, taie sursa ei de viaţă. Ea produce rod organizaţional.

E-487 Dar dacă acea Viţă produce o ramură care vine afară din Viţă, Aceasta va produce la fel cum a făcut Aceea. Astfel, voi vedeţi, cum a fost prima. Şi Roma a trimis gândacii lor acolo şi Au mâncat-o jos, dar Dumnezeu va creşte Una aşa de înaltă că aceasta nu O poate atinge. Ea o să crească în sus. Amin. Eu... Să mergem. Pomul merge dintr-un loc în altul, de la o dispensaţie la altă dispensaţie. De la Luther, Aceasta a mers la Wesley; de la Wesley, la Penticostali; de la Penticostali, Aceasta se duce la Cuvânt.

E-488 Este Paştele din nou pentru adevăraţii credincioşi ai Cuvântului Său nedezminţit. Acesta este Paşte. Aceasta este o înviere. Dumnezeu are oameni pretutindeni. Este Paştele pentru ei. De ce? Ei au înviat, amin, au înviat de la acele crezuri şi denominaţiune. Ies drept în sus dintre ei. Este Paşte din nou. Sămânţa Regală a fost ascunsă în rădăcini, Cuvântul, s¬a ascuns aici înapoi în acest Cuvânt, de ani, şi ani, şi ani, şi doar acum a început să fie dezvăluită. Este timpul Paştelui. Predestinată de la întemeierea lumii, această Biserică a început să stea sus. Observaţi cum a predestinat Dumnezeu aceea, la început. Eu am...
Ei bine, eu am să spun aceasta, oricum. În regulă.

E-489 Observaţi aici, că, pentru a restaura primul Pom perfect în trei zile după moartea Sa. După moartea primului Pom, El L-a restaurat în trei zile. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] L-a restaurat înapoi! Acum Pomul Miresei va fi de asemenea restaurat în trei epoci, trei stadii, mai degrabă. Trei stadii, Acesta va fi restaurat. Acum priviţi. Ce? Justificare, sfinţire, botezul cu Duhul Sfânt; unu, doi, trei.

E-490 Acum observaţi. După trei zile, primul Pom restaurat ca la început, având aceleaşi semne, aceleaşi minuni. Isus a venit înapoi, acelaşi Isus, făcând acelaşi lucru. La sfârşitul celei de a treia zi, semnele au apărut, nu la sfârşitul primei zile. Oh, frate! Eu sper că voi prindeţi aceasta. La a treia zi este când adevărata manifestare a lui Cristos a fost făcută de cunoscut, la sfârşitul celei de a treia zi. Vedeţi? Observaţi. O înţelegeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-491 Nu la prima zi, formă moartă; a doua zi, acolo a fost un zvon, vedeţi, sau, a doua zi, a fost încă moartă; Luther, Wesley. La începutul celei de a treia zi, acolo era un zvon în jur. Nimic în prima zi, Luther; nimic în a doua zi. Şi în a treia zi, dispensaţia Duhului Sfânt, acolo era un zvon în jur, că, "El era acelaşi ieri, azi, şi în veci."

E-492 Dar la sfârşitul celei de a treia zi, acolo este unde El S-a făcut de cunoscut, a venit chiar în mijlocul lor, a venit în mijlocul poporului Său şi a spus, "Uitaţi-vă la Mine. Eu sunt Acelaşi."

E-493 Formele moarte au continuat până au ajuns la Cincizecime, atunci a început să se zvonească în jur, că, "El era."

E-494 Acum, aici în ziua din urmă, aici El este chiar cu noi, mişcându-se chiar printre noi. La sfârşitul celei de a treia zi, El a apărut şi le-a arătat la toţi semnul învierii Lui, că El a fost viu, acelaşi ieri, azi, şi în yeci, roade vii ale Prezenţei Sale. Roade vii ale Prezenţei Sale! Înţelegeţi voi aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] A fost manifestat chiar la sfârşitul zilei, când El a apărut la ei toţi, Biserica Lui. De ce? Ei toţi s-au adunat împreună, oh, amin, la sfârşitul celei de a treia zi.

E-495 "Luminile serii," Biblia a spus, "vor străluci în ultimele zile." Lumina serii este aceeaşi Lumină în Vest, aceea a fost aceeaşi Lumină care a fost în Est. Şi aceeaşi Lumină care a strălucit în Est, care a dat naştere la prima Biserică pe care Romanii au tăiat-o jos prin a lor-închinarea lor păgână şi aşa mai departe, în Lumina serii este aceeaşi Lumină. Acum observaţi, aceeaşi Lumină!

E-496 Şi pentru ce a venit afară Lumina serii? Pentru ce este Lumina serii? Ca să restaureze. Pfiu! Înţelegeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Lumina serii este pentru acelaşi scop pentru care a fost Lumina dimineţii, ca să restaureze ceea ce a fost tăiat jos de Epocile Întunecate, prin Roma. Dumnezeu va restaura, prin a face să strălucească Lumina de seară (ce?), să restaureze întregul Cuvânt al lui Dumnezeu din nou, manifestarea deplină a lui Cristos în Biserica Lui. Tot ce a făcut El, chiar exact în felul în care El a făcut, va fi din nou în Lumina de seară. Vedeţi ce vreau să spun? Oh, nu este aceea minunat? ["Amin."] Şi să ştim că noi trăim chiar aici să vedem Aceasta acum, Lumina de seară, exact conform cu profeţia. Lumina de seară a apărut ca să restaureze ce? Ca să restaureze ceea ce au mâncat gândacii.

E-497 Acesta a început să crească, şi atunci ce a făcut? S-a denominat, astfel Dumnezeu i-a curăţit jos, le-a legat, le-a pus în spate, le-a lăsat să meargă înainte şi să se organizeze. Atunci a apărut următoarea; El le-a legat, le-a lăsat deoparte. Pomul a mers înainte. Atunci El le-a legat, le-a pus deoparte, a spus, "Acum, într-una din aceste zile ele vor fi arse." Le leagă în organizaţia lor.

E-498 Şi atunci ce? Chiar în vârful Pomului este unde fructele se coc mai întâi, aşa este, chiar în vârful Pomului. Astfel este vârful Pomului, aici, care vede Lumina serii.

E-499 Acum, Noe a avut trei încăperi în corabia lui. O încăpere a fost pentru târâtoare. Vedeţi? A doua încăpere a fost pentru zburătoare. Dar încăperea de sus a fost unde era lumina. Lumina care strălucea, mai întâi, niciodată nu ajungea la primul etaj, al doilea etaj, dar la etajul de sus.

E-500 Pomul nu dă rodul lui prima dată dedesubt, al doilea, în acel fel. Acesta a fost tot tăiat jos, în organizaţie.

E-501 Dar este în partea de sus, unde, "Eu voi restaura, zice Domnul. Eu voi trimite Lumina de seară. Aceasta va aduce înapoi, va aduce înapoi Cuvântul, făcându-L manifestat. Eu voi restaura tot ce Eu am promis. Tot ce Eu am promis, acelaşi Duh Sfânt va aduce, produce aceleaşi semne. Eu voi avea un Paşte, o înviere pentru Mireasă, exact la fel cum am avut pentru Mire." Vedeţi? Luminile de seară au ieşit ca să strălucească, la fel ca dimineaţa, aceleaşi semne, aceleaşi lucruri. Aceeaşi Lumină va produce acelaşi rod care ei l-au avut acolo, dacă Aceasta străluceşte peste acelaşi Pom. Amin. Dovedeşte Cuvântul Său acum împlinit, "Eu voi restaura, zice Domnul."

E-502 Acum ascultaţi atenţi. Acum, acolo a fost... Ascultaţi acum. Nu pierdeţi Aceasta acum. Acolo au fost patru mesageri ai morţii.

E-503 Sau, aţi vrea mai degrabă doar să încheiem? Aţi vrea mai degrabă-mai degrabă să plecăm mai devreme? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.]

E-504 Ascultaţi foarte atenţi acum. Priviţi. Acolo au fost patru. Patru mesageri ai morţii au ucis acel Pom. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ce au fost acestea? Viermele, lăcusta, viermele rozător, omida. Este asta aşa? ["Amin."] Patru mesageri de diavoli Romani, dogme, au ucis acel Pom. Unul I-a luat rodul; unul I-a luat scoarţa... sau I-a luat frunzele; unul I-a luat scoarţa; unul a luat Viaţa. Este asta aşa? ["Amin."] Patru mesageri de dogme au ucis Pomul, tot în afară de rădăcini.

E-505 Şi dacă patru mesageri ai morţii au ucis Pomul, patru mesageri ai Vieţii restaurează Pomul. Înţelegeţi voi aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Amin. Căci Dumnezeu a spus, "Eu Îl voi restaura." El urmează să-L restaureze. Cum? Prin patru mesageri ai morţii, L-a ucis, atunci patru mesageri ai Vieţii Îl vor restaura. Care a fost primul? Martin Luther, justificare. Care a fost al doilea? John Wesley, prin sfinţire. Care a fost al treilea? Penticostalii, cu restaurarea darurilor, Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt. Care a fost al patrulea? Cuvântul. Care? Cuvântul. Acolo au fost patru mari profeţi.

E-506 Unul din ei, Martin Luther, el a început să strălucească o Lumină. Acolo a fost o lumină mică, doar o tărie foarte mică, a justificării.
A apărut Wesley, mai puternic, sfinţirea.

E-507 După Wesley, a venit mai puternic decât el, Penticostalii, botezul Duhului Sfânt, în alt profet mare. Vedeţi?

E-508 Dar în zilele din urmă, din Maleahi 4, Ilie trebuie să vină chiar cu Cuvântul. "Cuvântul Domnului a venit la profet." În Luminile de seară, trebuie să vină înainte, să restaureze şi să aducă înapoi. Ce? "Să întoarcă inimile copiilor înapoi la Credinţa lui Dumnezeu." A patra Lumină!

E-509 Patru ucigaşi L-au luat. Patru mesageri L-au distrus. Patru mesageri ai morţii L-au dus, în dogme.
Patru mesageri ai neprihănirii au restaurat-O iarăşi înapoi.

E-510 "Proroceşte, fiul omului. Pot trăi aceste oase?" Doresc să fi avut timp. O am scrisă aici, dar trebuie să sar peste aceasta. "Proroceşte. Pot trăi aceste oase?" Care sunt cele patru stadii al apariţiei acelei Biserici? Care sunt cele patru stadii ale oaselor uscate ale lui Ezechiel să apară? Dar Viaţa a venit numai, nu când pielea muşchilor a fost pe ele, ci când vântul a suflat asupra lor. Aceea este când vine înapoi acel de-al patrulea Mesaj al Vieţii.

E-511 "Eu voi restaura, zice Domnul." Aleluia! Glorie! Lăudat să fie Dumnezeu. A patra Lumină trebuie să vină, care va produce aceleaşi semne. Priviţi. Justificarea a adus înapoi miezul.
Sfinţirea a adus înapoi scoarţa, doctrina sfinţeniei.

E-512 Ce a adus înapoi frunza? Penticostalii. Ce este aceasta? Penticostalii, frunzele, bat din palme, bucurie, veselie, Penticostal.

E-513 Ce? Al patrulea a fost Cuvântul, Însuşi. Cuvântul făcut trup, roadele dovezii semnului de înviere pe care Cristos le are în final, după ce justificare a fost sădită, sfinţirea a fost sădită, botezul Duhului Sfânt. Organizaţiile au murit. Şi Cristos s-a centrat din nou pe Sine ca acea piatră din vârful piramidei. În primul rând, justificare; sfinţire; botezul Duhului Sfânt; apoi venirea Pietrei din vârf.

E-514 Ce este aceasta? Acel grup al Duhului Sfânt fiind şlefuiţi astfel încât acesta să se potrivească cu acelaşi fel de slujbă pe care El a avut-o când El a plecat, căci, când El vine înapoi, va prinde întregul lucru în Răpire, unde sunt cei justificaţi, sfinţiţi, şi botezul Duhului Sfânt. Acea piramidă va sta sus din nou. Casa lui Dumnezeu va trăi din nou. Pomul Vieţii creşte din nou.
Naţiuni se destramă, Israel se trezeşte,
Semnele pe care profeţii le-au prezis;
Zilele neamurilor sunt numărate, cu chinuri împovărate;
"Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri."
Ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor cedează de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul, lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi în sus! Răscumpărarea voastră este aproape.
Proroci falşi mint, Adevărul lui Dumnezeu ei îl tăgăduiesc,
Că Isus Cristosul este Dumnezeul nostru. (Amin.)
Dar noi vom umbla pe unde au călcat apostolii.
Căci ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor cedează de frică (atomice şi toate celelalte);
Dar fiţi umpluţi de Duhul, lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi în sus! Răscumpărarea voastră este aproape.

E-515 Amin. Restaurează toate semnele! Semnul lui Lot la timpul sfârşitului. Noi am trecut prin aceea. Cum că Lot... Acest Înger, al lui Iehova făcut trup printre oameni, a stat întors cu spatele Lui către cort şi a spus, "Unde este Sarah nevasta ta?"
"În cort în spatele Tău."

E-516 El a spus, "Eu am să te vizitez." Şi Sarah a râs. El a spus, "De ce a râs Sarah?" Ea în cort. Amin.

E-517 Isus a spus că va fi acelaşi lucru la Venire. Oh, atunci Lumina de seară, din Maleahi 4, vine strălucind prin întuneric, amin, ca să aducă Lumina de seară asupra Cuvântului predestinat. Aleluia! Ce este acel al patrulea Mesaj să fie? Ce este acel al patrulea mesager? Ca să strălucească Lumina asupra Cuvântului. Cuvântul este predestinat. Aceasta trebuie să apară. Ceva trebuie să facă acest lucru, căci Dumnezeu a spus, "Eu voi restaura, zice Domnul. Eu voi restaura." Exact. Luminile serii vin strălucind, asupra acelui Cuvânt predestinat. Da, domnule.
Oh, va fi Lumină în timpul de seară,
Calea către Glorie cu siguranţă o veţi găsi;
Pe calea apei, este Lumina astăzi,
Îngropaţi în Numele preţios al lui Isus,
Tânăr şi bătrân, pocăiţi-vă de toate păcatele voastre,
Duhul Sfânt cu siguranţă va intra;
Căci Luminile de seară au sosit,
Este un fapt că Dumnezeu şi Cristos sunt Unul.

E-518 Acolo sunt Ei, Unul, împreună; Unul, în noi. Aceleaşi semne fiinţele umane nu le pot face, se manifestează ele însele, vin afară, Cuvântul, ca să producă Cuvântul predestinat al lui Dumnezeu, din rădăcinile Pomului din urmă acolo, pe care toate denominaţiunile care au refuzat, şi au refuzat, şi au refuzat. Dar acolo va apărea o Lumină. Acolo va veni o Lumină, va răsări.

E-519 Pe unde, în Ierusalim? Nu, domnule. Luminile serii nu vor răsări în Ierusalim. Luminile serii merg (unde?) în Vest. Ei au avut ziua lor şi ei L-au refuzat.

E-520 Dar Lumina de seară va răsări în Vest (pentru ce?), ca să strălucească asupra Cuvântului (ce?), pentru a coace rodul, să aducă Pomul Miresei cu aceleaşi semne, minuni, şi roade pe care ei le-au avut la început. "Va fi Lumină în timpul serii." Exact. Oh! Cuvântul Îşi va da atunci rodul la vremea Lui. "Acesta nu se va vesteji, ci Îşi va da rodul Lui," David a spus, "la vremea Lui," amin, acelaşi rod pe care Acesta l-a avut la început.

E-521 Acum cu Cuvântul Lui, în stadiul Lui predestinat cum Îl are El acum, şi vedem aceste Cuvinte toate fiind manifestate. Ce este aceasta? Este o adeverire perfectă că Venirea Domnului este aproape, şi timpul când El a spus, "Eu voi restaura, zice Domnul, tot ceea ce acei viermi rozători, tot ce Metodiştii au lăsat, tot ce a mâncat omida, tot ce a făcut aceasta acolo, până când L-au dezgolit. Dar Eu voi restaura, în timpul de seară." Oh, vai! Pfiu!
Eu cred că aproape că aş putea să predic acum, sincer.
Oh, cât Îl iubesc pe Isus,
Oh, cât Îl iubesc pe Isus,
Oh, cât Îl iubesc pe Isus,
Pentru că întâi El m-a iubit.
Nu-L voi părăsi niciodată,
Nu-L voi părăsi niciodată,
Nu-L voi părăsi niciodată,
Pentru că întâi El m-a iubit.

E-522 Amin. Nu Îl iubiţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Eu chiar Îl iubesc cu toată inima mea. Putem avea un rând de rugăciune? ["Amin."]

E-523 Tată, Dumnezeule, în mâinile Tale eu-eu încredinţez acest Mesaj. Deşi Acesta a fost ciopârţit, cumva eu mă rog ca Duhul Sfânt să meargă cu Acesta pe aceste benzi, şi de-a lungul naţiunilor. Şi dacă va trebui să fiu luat de pe pământ, fie ca Acesta să trăiască, Doamne. Acesta este Cuvântul Tău. Lasă ca Lumina serii să strălucească, Doamne, să producă această Mireasă slăvită a lui Cristos. Binecuvântează-L, Doamne. Fie ca Acesta să nu se întoarcă la Tine gol. Fie ca Acesta să îndeplinească aceea pentru ce a fost El destinat. Acordă aceasta, Tată. Toate laudele fie ale Tale.

E-524 Acum, noi ştim, Tată, nu contează ce am spune noi, Acesta este încă Cuvântul şi noi Îl credem. Dar noi am dori ca Tu, Doamne, în această dimineaţă de Paşti, ca Tu să dovedeşti acestei adunări, poate unii sunt aici pentru prima dată, că Tu încă eşti Isus, că Tu nu eşti o formă moartă, că Tu eşti un Dumnezeu viu, înviat, că Tu locuieşti printre noi astăzi. Acordă asta, Tată, şi noi Te vom lăuda, prin Numele lui Isus. Amin.

E-525 Câţi de aici sunt bolnavi? Să vă vedem mâinile. Doar ridicaţi-vă mâinile. Oh, a...

E-526 Este Billy Paul... A ajuns el... Cred că a împărţit cartonaşe de rugăciune. Nu-i aşa? [Câţiva fraţi spun, "Da." – Ed.] Care erau ele? ["E, de la unu la o sută."] E, de la unu la o sută. Nu-i putem lua pe toţi, dar să luăm câţiva din ei. Doar staţi pe aici, dacă vreţi.

E-527 Cine are numărul unu? Să vedem numărul unu. E, numărul unu, ridică-ţi mâna sus. Cartonaşul de rugăciune; uitaţi-vă la cartonaşul vostru. Dacă sunteţi în stare să vă ridicaţi sus, în regulă. Numărul unu.

E-528 Bine, eşti sigur că ai pe cel corect? Bine. Bine. Să mergem, să începem de undeva. [Fratele Neville spune, "Este acolo." – Ed.] Oh, bine, okay. Dacă tu îl ai, vom începe de acolo, atunci. Okay.

E-529 Numărul unu, fă-ţi drum chiar pe aici, dacă poţi umbla. Dacă nu poţi, bine, noi îl vom purta. Vedeţi? În regulă. Numărul unu.

E-530 Numărul doi. Ridică-ţi mâna, chiar repede acum. Numărul doi, vino chiar aici.
Numărul trei. Chiar aici, domnule.
Numărul patru, numărul patru.

E-531 Numărul cinci. Acum, toţi să vă aşezaţi doar pentru câteva minute. Numărul cinci.

E-532 Numărul şase. Ridică-ţi mâna chiar repede. Numărul şase. Şase, şase, să îl văd, vă rog. Cineva indică cu mâna. Eu nu... Oh, din... Este în spate în încăpere acolo. Bine. Numărul şase. Bine. Doar un moment acum.
Şapte, şapte. Bine, doamna în spate acolo. Opt.

E-533 Acum, dacă fiecare doar vă păstraţi... Vă rog, doar un moment acum. Doar foarte liniştiţi acum. Acum, aceasta va fi dovada. Aceasta este dovada.

E-534 Şase, şapte. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte. Voi mergeţi sus acolo. Bine. Şapte. Bine, domnule, este bine.

E-535 Opt. [Fratele Neville spune, "Ea este opt." – Ed.] Opt, opt. Bine, frate. Opt, nouă, zece. Zece, unsprezece, doisprezece.

E-536 Bine, se pare că aţi terminat de venit. Bine, vom începe acolo. Asta-i în regulă. Poate în câteva minute... În regulă.
Să ne rugăm acum.

E-537 Tată, Dumnezeule, doar un Cuvânt de la Tine va însemna atât de mult. Lasă-lasă-lasă ca oamenii să vadă, Doamne. Eu¬eu am încercat să fiu cinstit, am încercat să le spun Cuvântul Tău. Doamne, iartă greşelile slujitorului Tău. Eu-eu doar, eu-eu doar fac aşa de multe din acestea, Doamne. Eu-eu mă rog ca Tu să nu priveşti la greşeala slujitorului Tău, ci Tu să priveşti la Cuvântul Tău, pe care încerc să-l predic. Doamne, eu Îţi mulţumesc pentru Acesta. Sunt bucuros, cu toată inima mea. Doamne, Acesta este mai mult decât viaţa, pentru mine. Îmi dau viaţa, oricând, pentru Acesta. Eu-eu ştiu că Acesta este adevărat. Acesta este Cuvântul Tău.

E-538 Şi te rog iartă modurile mele stupide, Doamne. De multe ori că eu-eu tachinez şi glumesc, ceea ce nu ar trebui să fac. Îmi este ruşine de aceea, Doamne. Eu doar vin din acel fel de familie. Tu doar trece cu vederea aceasta, te rog, Tată, dacă Tu vrei. Acoperă aceasta cu Sângele Tău. Aceasta este ceea ce Îţi cer să faci. Doar, eu mărturisesc aceasta. Tu nu poţi trece aceasta cu vederea, dar Tu mă poţi ierta când eu o mărturisesc.

E-539 Acum, mi-am mărturisit păcatele. Eu mărturisesc păcatele acestui popor. Te rog, Dumnezeule, ca Tu să-i ierţi, pe fiecare.

E-540 Şi oamenii, fie ca ei să realizeze că noi nu încercăm să facem vreun fel de scenă. Este Duhul Sfânt în zilele de pe urmă, purtând mărturia Cuvântului Său, aşa cum tocmai am spus Aceasta. Dar, Tată, nu contează, eu sunt doar un om. Şi dacă eu L-aş spune, ei spun, "Aceea-i interpretarea lui. Asta este ceea ce crede el cu privire la Acesta." Dar, Tată, dacă Tu doar vei vorbi şi vei dovedi că Acesta este corect, atunci ei vor trebui să, vor trebui să treacă peste Tine, ca să-L ocolească, atunci, Doamne. Atunci Aceasta nu va fi interpretarea mea; va fi a Ta. Acordă aceasta, Doamne. Şi dacă eu sunt slujitorul Tău, şi-şi-şi păcatele mele iertate, şi Tu m-ai chemat pentru această lucrare, atunci adevereşte aceasta, Doamne. Mă rog ca Tu să acorzi aceasta. Vindecă bolnavii şi suferinzii pretutindeni, în Numele lui Isus, mă rog.

E-541 Şi dacă Tu doar Te vei face nouă de cunoscut acum, chiar cum ai făcut Tu acolo la fântână, cu acea femeie, când Tu ai vorbit cu ea. Tu i-ai spus ei ceva ce era greşit cu ea. Ea a avut cinci bărbaţi. Acum, Tu ai promis să faci aceasta în timpul de seară. Tu ai promis să faci aceasta în zilele de pe urmă. Tu ai spus, "Şi este, aşa va fi şi la Venirea Fiului omului. Cum a fost în zilele lui Lot, aşa va fi," Dumnezeu locuind în trup uman, umblând printre noi, în forma Bisericii Lui, în Duhul Sfânt, făcând aceleaşi semne. Acordă aceasta, Doamne, chiar astăzi. Nu ai vrea Tu, Tată? Apoi, mă rog ca Tu să-i laşi pe oameni să o vadă, şi fiecare să fie vindecat şi mântuit, pentru slava lui Dumnezeu. Amin.

E-542 Acum, eu am să vă cer atenţia voastră acum, dacă veţi fi doar cu adevărat reverenţi pentru câteva minute. Acum, fiecare, doar cât de liniştiţi este posibil să puteţi fi acum.

E-543 Sunteţi siguri că înţelegeţi poziţia în care sunt eu aici acum? Am predicat Cuvântul aici, Cuvântul lui Dumnezeu. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Am spus că Acesta este tot adevărat. ["Amin."] Isus a spus, că, "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el."

E-544 Acum, vreau să vă pun o întrebare. Fiţi atenţi dacă-dacă voi spuneţi "amin" sau nu, acum. Isus, Însuşi, niciodată nu a pretins să vindece pe careva. Asta-i adevărat. El a spus, "Nu sunt Eu care face lucrările. Este Tatăl Meu care locuieşte în Mine." Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Şi Isus a spus, în Sfântul Ioan 5:19, "Adevărat, adevărat, absolut, Eu vă spun vouă, Fiul Însuşi..." Ca Om, El a fost doar un Cort unde Dumnezeu a locuit. Vedeţi? El a spus, "Fiul nu poate face nimic de la Sine; decât ce vede El pe Tatăl făcând, aceea face şi Fiul întocmai." Altfel spus, "Tatăl Îmi arată o vedenie, ce să fac, şi Eu fac doar ce El Îmi spune."

E-545 Acum, într-o zi aflăm că acolo era, să spunem, o femeie micuţă nu a putut ajunge în rândul de rugăciune. Ea a avut o scurgere de sânge, şi ea avea aceasta de mulţi ani. Aşa că ea doar s-a atins de haina Lui, spunând în sinea ei... Ea era neînsemnată; ea era doar o sărmană, micuţă, femeie bătrână, nu avea bani. Şi ea nu a putut ajunge acolo sus cu acei preoţi şi toţi aceia care stăteau acolo, care aveau dreptul să stea şi de toate. Astfel ea nu a putut sta acolo, astfel ea doar s-a târât în jur până a ajuns acolo şi s-a atins de haina Lui. Ea a spus, "Eu cred că El este chiar exact. El este, El ne aduce Adevărul, Viaţa. Eu cred că El este Cuvântul lui Dumnezeu. Şi dacă pot doar să mă ating de El, mă voi-mă voi face bine."

E-546 Credeţi voi? Aţi putea crede acelaşi lucru care l-a crezut acea femeie, că El este Cuvântul lui Dumnezeu? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, Biblia spune, astăzi, că, "El este Marele Preot, Marele Preot al nostru chiar acum." Credeţi voi asta? ["Amin."] "După învierea Lui şi înălţarea Lui, El s-a suit la Înălţime şi a dat daruri oamenilor, Şi acum El şade la dreapta lui Dumnezeu, Maiestatea la Înălţime, şi să facă mijlocire pe baza la ce mărturisim noi." Este asta aşa? ["Amin."] "Şi El este un Mare Preot care poate fi..." Ce? ["Atins."] "Atins de..." Ce? "De simţurile infirmităţii noastre." Acum, dacă El este... Voi credeţi că El este acelaşi? ["Amin."]

E-547 Acum, priviţi. Dacă voi veniţi aici, şi doar m-aţi atinge pe mine, cât e ziua de lungă, aceasta nu ar face nici un pic de diferenţă. Dacă aţi atins pe oricare alt frate, soră, nu ar face mare diferenţă; doar rânduiala punerii mâinilor, este totul. Dar dacă voi doar îl atingeţi pe El, aceea este tot ceea ce trebuie să faceţi.

E-548 Şi priviţi, dacă Îl atingeţi cu un... cu vreun fel de ritual cum au făcut-o ei. Ei au spus, "Oh, noi credem acest mare Învăţător. Acesta este un Profet." Bine, El nu a spus nimic.

E-549 Dar acea femeie micuţă a avut un anumit lucru care L-a atins: credinţa ei. Ea a atins haina Lui, şi El a spus, "Cine s-a atins de Mine?"

E-550 Nu credeţi că Biblia spune că El este acelaşi Mare Preot astăzi cum a fost El atunci, El, şi poate fi atins de simţurile infirmităţii noastre? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Voi Îl puteţi atinge acolo afară, fie că sunteţi în acest rând de rugăciune sau nu. Dacă sunteţi bolnavi, sau dacă aveţi pe cineva drag care este bolnav, dacă aveţi ceva pe inimă, voi doar veniţi reverenţi înaintea lui Dumnezeu şi spuneţi, "Dumnezeule, eu nu ştiu despre acel om care stă acolo. El este un om mic pleşuv. El, el nu este nimic, dar eu cred că ceea ce el a predicat este Adevărul. Şi cred că el a spus lucrul corect, că Tu eşti Marele Preot. Acum eu vreau să te ating pe Tine. Şi dacă el mi-a spus Adevărul, atunci Tu foloseşte buzele lui să-mi răspundă şi să-mi spună, cum ai făcut Tu femeii în urmă acolo." Vedeţi dacă El este acelaşi ieri şi în veci. Faceţi lucrul acesta. Aceea nu este doar să-L facă acelaşi ieri, azi, şi în veci? Nu-i aşa? ["Amin."]
Bine, fiecare să vă păstraţi poziţia şi doar rugaţi-vă reverent.

E-551 Ce spui? [Cineva spune, "Am distribuit câteva cartonaşe de rugăciune." – Ed.] Hah? ["Am dat douăzeci şi cinci."] Eu am zece înapoi acolo acum? ["Paisprezece."]

E-552 Zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece; ar vrea cartonaşele de rugăciune zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci, douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, douăzeci şi trei, douăzeci şi patru, douăzeci şi cinci: aceea ar trebui să facă un rând destul de bun. Dacă noi... Eu sper că nu va trebui să vă ţinem aici prea mult. Dar acum...

E-553 [Cineva A îi vorbeşte Fratelui Branham – Ed.] Ocupaţi-vă voi de aceasta. În regulă. Doar să... Este în regulă.
Să fredonăm uniţi acum, toţi împreună, în timp ce ei îi aduc. Crede Numai.
Crede Numai, crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai;
Crede numai, doar n-...
Crede ce? Cuvântul şi făgăduinţa Lui. Pentru ce?
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.

E-554 Coborând jos de pe munte, acolo stăteau ucenicii. Ei au fost învinşi de acel caz de epilepsie. Tatăl stând acolo, privind la copilul lui, plângând. Ucenicii au mers prin toate manevrele lor, dar nu a funcţionat. Isus s-a apropiat. Unii dintre ei au spus, "Iată-L acolo." Cineva i-a indicat către Isus; de la clerici, la Isus. Aceea este unde vreau eu să îndrept oamenii; nu la mine, sau vreo biserică, dar la Isus. A spus, "El este în stare."

E-555 Astfel tatăl a alergat, a căzut jos la picioarele Lui, a spus, "Doamne, ai milă de copilul meu. Căci el de multe ori este chinuit de un drac. El pătimeşte. Face spume la gură. El cade în spasme," epilepsie. Şi a spus, "Şi l-am dus peste tot. Şi chiar ucenicii Tăi nu au putut face nimic pentru el."

E-556 Isus a spus, "Eu pot, dacă tu vei crede, căci toate lucrurile sunt posibile la cel ce crede."
Doar n-...
Acelaşi ieri, azi, şi în veci! Sunt toţi înăuntru acum. Liniştiţi-vă toţi.
... crede,
Toate lucrurile sunt... (Ce timp!)
Crede numai, doar crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, doar crede numai.

E-557 O Doamne, Cuvântul este aşezat peste tot în jur aici. Lasă Lumina serii să strălucească, Doamne, fă-O vie. Prin Numele lui Isus Cristos, mă rog. Amin.

E-558 Acum, în Numele Domului Isus Cristos, iau fiecare duh de aici sub controlul meu, spre slava Lui.

E-559 Privesc peste acest rând de rugăciune. Nu este nici o persoană în acel rând de rugăciune pe care eu să o cunosc. Ei sunt, fiecare, străini pentru mine. Voi toţi din acel rând de rugăciune, care sunteţi străini faţă de mine, şi eu nu ştiu nimic despre voi, necazurile voastre sau nimic, ridicaţi-vă mâinile sus, fiecare pe aici în rândul de rugăciune.

E-56

E-561 Aici, ia să o iau pe aceasta de aici, doar un minut. [Fratele Branham mută microfonul – Ed.] Puteţi auzi acum cu acesta? [Adunarea spune, "Da."]

E-562 Această doamnă aici. Iată un bărbat şi o femeie, se întâlnesc din nou. Eu nu o cunosc pe ea, nu am văzut-o niciodată. Ea este o străină pentru mine, dar chiar cu totul o străină.

E-563 Eu doar acţionez pe baza acelui Cuvânt. Acel Cuvânt a spus, "Lucrările pe care Eu le fac le veţi face şi voi, dacă credeţi în Mine."

E-564 Dimineaţa trecută, când acea vedenie a venit din nou, după mii de ele, şi a spus, "Prezenţa infailibilă a lui Isus Cristos este cu tine oriunde te duci." Eu cred asta, solemn, cu toată inima mea. Dacă nu vă voi mai vedea din nou vreodată, credeţi aceea ca fiind Adevărul? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aceea este adevărat.

E-565 Aici este o femeie pe care nu am văzut-o niciodată în viaţa mea. Ea este doar o femeie care a primit un cartonaş de rugăciune.

E-566 Modul în care băiatul le face de obicei, el vine înăuntru aici, ia cartonaşele de rugăciune şi le amestecă pe toate, împreună, înaintea voastră a oamenilor. Vă dă la oricare un cartonaş de rugăciune care vreţi unul, oriunde ar fi. Nimeni nu ştie de unde va începe rândul, sau nimic despre aceasta. Astfel, băiatul nu ar putea spune, "Oh, acum aici, dacă tu îmi dai atât de mult, te voi pune în faţă, şi să fie sigur că eşti acolo." El însuşi nu ştie. Aha. Nimeni nu ştie.

E-567 Noi doar începem. Oriunde spune Duhul Sfânt "cheamă," noi chemăm chiar de acolo. Şi sunt încredinţat că uneori iau pe cineva, când sunt aici, mai ales, că cineva care niciodată nu a... străini, vedeţi, pe care nu-i cunosc.

E-568 Acum, dacă această femeie care stă aici, dacă... Acolo este ceva în neregulă. Ea s-ar putea să fie bolnavă. Ea s-ar putea să aibă pe altcineva, bolnav. Ea-ea-ea s-ar putea doar să stea acolo, poate doar să se prefacă că este bolnavă. Şi poate ea doar stă acolo, încercând să expună ceva. Dacă ea este, doar urmăriţi ce se întâmplă. Vedeţi? Voi aţi, văzut să se încerce aceea, de asemenea. Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Da, domnule. Priviţi-i cum o cară afară pe uşă, moartă. Vedeţi? Aha. Astfel acum voi veţi-voi doar veţi afla, vedeţi dacă aceasta este drept sau nu. Vedeţi? Încercaţi-o, vedeţi.

E-569 Acum, noi nu ne jucăm de-a biserica, prieteni. Noi suntem la timpul sfârşitului. Rodul este în vârful pomului, se coace. Aşa este. Domnul vine.

E-570 Eu nu o cunosc. Dumnezeu o cunoaşte. El a cunoscut-o. Înainte ca să fi existat o lume, El a cunoscut-o. El ştia că ea va sta chiar acolo. El ştia că eu voi sta chiar aici. Căci, El este infinit. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, dacă El este infinit şi a ştiut aceasta, atunci El ştie de ce stă femeia acolo. Atunci, acelaşi Dumnezeu care...

E-571 Isus, când El a fost aici pe pământ, cu Dumnezeul în El, care a vorbit femeii la fântână, şi i-a spus că ceva a fost în neregulă cu ea. Noi toţi ştim ce a fost. Nu-i aşa? Şi ea a spus, "Domnule, Tu trebuie să fi un profet." Aceea a fost prima ei expresie. "Acum, noi ştim că este timpul ca Mesia să fie aici, care este numit Cristosul. Şi când El vine, acela va fi lucrul pe care El îl face."

E-572 Acum, dacă El este "acelaşi ieri, azi, şi în veci," şi făgăduit de acest Cuvânt pe care eu tocmai l-am predicat, că în timpul serii El va fi aici şi va face acelaşi lucru, atunci noi aşteptăm după aceasta. Nu-i aşa? Nu aşteptăm noi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aşteptând după acea înviere a acelei Biserici. Acum, dacă El va face acestei femei la fel cum a făcut El în urmă acolo, aceea confirmă Cuvântul, că este drept. ["Amin."]

E-573 Acum, femeia tocmai şi-a ţinut mâna, şi eu pe a mea, că noi suntem străini, unul faţă de celălalt. Eu nu o cunosc. Nu am văzut-o niciodată. Ea este doar o străină, stând aici. Aşa sunteţi şi voi, acolo afară, mulţi dintre voi.

E-574 Cunosc câţiva dintre aceşti oameni care se află în apropiere aici. Şi nu-i cunosc pe mulţi. Eu o cunosc pe Doamna Collins aici. Sunt sigur de asta. Sora, soţia Fratelui Ben, şi i-am văzut pe Fratele şi Sora Dauch aici, o vreme... Fratele Wright; Fratele, Sora Dauch; fratele de acolo din capăt. Cunosc câţiva din voi, în jur aici. Dar eu-eu nu cunosc prea mulţi dintre voi, pentru că nu sunt aici prea mult, ca să fiu familiarizat. Şi noi avem străini aici.
Şi astfel doar rugaţi-vă.

E-575 Dacă sunt un străin pentru voi, şi eu declar că Luminile serii au sosit. Şi Lumina serii va fi aceeaşi ca Lumina dimineţii. Aceasta ar descoperi aceleaşi roade tainice ale lui Dumnezeu, spiritual vorbind. Aşa este. Acum, eu doar vă vorbesc vouă cum a făcut-o El cu acea femeie la fântână. El a spus, "Adu-mi să beau." Vedeţi? Eu spun acelaşi lucru. Acela nu sunt eu. Este El. Dar dacă El îmi va descoperi pentru ce stai tu acolo, înţelegi, dacă El îmi va descoperi de ce eşti tu acolo, atunci vei şti că El ştie totul despre viaţa ta. Dacă El îţi va spune ceva care a fost, vezi, tu şti dacă aceea este corect sau nu. Atunci dacă El ştie ce a fost, şi îţi poate spune aceea, El poate... cu siguranţă Îl vei crede atunci pentru ce va fi. Dacă El poate deja să-ţi spună ceea ce ai făcut în urmă aici, cu siguranţă aceea va descoperi partea de dinainte a acesteia, sau din urmă a acesteia, de dinainte, şi întregul lucru, o îndreaptă.

E-576 Va crede adunarea în El, cu toată inima vostră, dacă El o va face? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Eu cred că veţi crede, fie că El a făcut-o sau nu. Voi totuşi veţi crede aceasta, dar aceasta o întăreşte numai.

E-577 Acum, eu doar privesc la femeie, şi ea devine sub ungere. Ea este conştientă, a fi o străină pentru mine.

E-578 Dar doar lăsaţi-mă să vă arăt acum. Mulţi dintre voi vedeţi acea fotografie agăţată acolo sus. Acum, Aceea nu este, sus, acea Lumină. Aceea este exact ce atârnă chiar aici între mine şi această femeie chiar acum. Nu vedeţi voi aceea? Un fel de-un fel de bej, verde-gălbui, Lumină ca de smarald, cum o numin noi, Se învârte chiar... Asta-i ce o face pe ea să simtă...

E-579 Acum, doar lasă-mă să îţi arăt ceva. Tu ai simţit un sentiment cu adevărat blând, umil. Dacă este aşa, doamnă, ridică mâna sus astfel încât oamenii să poată vedea. [Sora spune, "Da." – Ed.] Vedeţi? ["Aleluia."] Este... Ea nu se poate opri din a-L simţi, Acesta este chiar acolo. Vedeţi?

E-580 Acum, acum, dacă Aceasta se deschide asupra ei, eu nu ştiu. Depinde. Acela trebuie să fie Dumnezeu. Eu nu o pot face, eu însumi. Este-este Dumnezeu care trebuie să o facă. Da.

E-581 Doamna este cu adevărat, în mod natural, ar fi în aşteptarea unei operaţii. Ea are ceva despre care doctorul i-ar spune, "Pentru aceea trebuie operaţie," dar ea nu se duce la doctor. Aşa este. [Sora spune, "Nu. Isus este Doctorul meu." – Ed.] Şi ea-ea... Este o-o umflătură. Şi acea umflătură este pe partea dreaptă, aproape de coloana vertebrală. Aceea este corect. Dacă este aşa ridică-ţi mâna sus, ca oamenii să vadă. ["Aşa este."]

E-582 Acum credeţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, voi nu o vedeţi, (Vedeţi? Vedeţi?) dar credeţi cu toată inima voastră acum, că este adevărat. Bine. Bine.

E-583 Acum voi spuneţi, "Poate ai ghicit aceea, Frate Branham." Tu nu poţi ghici aceea, de un milion de ori, perfect.

E-584 Bine, doar lăsaţi ca ea să stea acolo, un minut. S-a dus de la mine, chiar acum. [Sora spune, "Da." – Ed.] Acum, doar, să vedem, doar un moment, vedeţi. ["Aleluia!"] Ea se pare că este în regulă; Creştină. Acum să vedem. Acum dacă El doar ne va spune altceva ce va fi. Da. Aici vine ea drept înapoi din nou. ["Oh, nu."] Da, domnule. Ea este o-ea este o... Da. Este o-este o umflătură, care este, pe care doctorii ar îndepărta-o. Şi este... Lucrul acesta i-ar provoca ei necazuri. Dar ea se va încrede în Cristos pentru aceasta.

E-585 Şi nu numai atât. Ea nu este din jur de aici. Şi ea are pe cineva cu ea. Este soţul ei. Şi el suferă, de asemenea. [Sora spune. "Da." – Ed.] Aşa este. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune, în timp ce mă uit direct la bărbat aici, în această vedenie, ce este în neregulă cu el? ["Da."] Bine, doar spune-i să se ducă să-şi mănânce prânzul. Problema lui de stomac l-a părăsit. Tu crezi că este Cristos făcând aceasta? Da? Tu eşti din Tennessee. ["Da."] Nashville. ["Da, domnule."] Aşa este. D-na Binkley. În regulă. Te poţi întoarce acasă acum şi să fi bine, tu şi soţul tău. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-586 Voi îl credeţi pe Domnul Isus? [Adunarea se bucură – Ed.] Dacă acela nu este acelaşi Domn Isus care a fost aici în zilele care au trecut, în Biserica Luminii de seară. Examinaţi femeia, vorbiţi-i, întrebaţi-o dacă acele lucruri care au fost spuse au fost corecte. Dacă veţi crede doar. Acum sunteţi mulţumiţi că El este Cristos acelaşi? ["Amin."] Acum, voi ştiţi că eu nu aş fi putut să fac aceea. Eu sunt un om. Sunt fratele vostru. Dar El este Dumnezeu.

E-587 Acum să vedem. Este aceasta următoarea persoană? Tu eşti cel care a fost în rândul de rugăciune? Bine.

E-588 Acum, desigur, acea ungere, voi realizaţi, doar mă slăbeşte, ca nu ştiu ce. Acum, Isus, când femeia aceea micuţă s-a atins de haina Lui, El a spus, "Eu simt că a ieşit virtute din Mine." Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aceea înseamnă "tărie." El a slăbit. Şi dacă El... Dacă aceea s-a întâmplat Cuvântului, Însuşi, ce ar face aceasta la unul la care doar a venit Cuvântul? Ce va face Aceasta? Dacă a făcut aceea la Fiul lui Dumnezeu, ce ar veni la mine, un păcătos mântuit prin Harul Său? Vedeţi? Aceasta doar mă învârte în jur şi în jur. Vedeţi?

E-589 Dar, totuşi, eu sunt aici ca să-l reprezint pe El. Ca să rep-... Eu sunt un reprezentant slab. Eu-eu mă pocăiesc de toate păcatele mele, încât-încât voi să nu priviţi la ce sunt sunt eu; dar priviţi la Cine este El, ca voi să priviţi în acea direcţie.

E-590 Acum, eu sunt un străin pentru tine, doamnă. Eu nu cunosc nici pe, această femeie. Suntem străini unul faţă de celălalt. Aşa este. Acum, dacă Domnul Isus (eu necunoscându-te, şi tu necunoscându-mă), dacă Domnul Isus îmi va descoperi ceva, pentru ce eşti tu aici, ceva ce ai făcut tu, sau ceva care nu ar fi trebuit să faci, sau ceva în acel fel, tu şti că aceea ar fi un, acela ar fi un miracol remarcabil. Este ceva care nu poate fi explicat. Un miracol este ceva care nu poate fi explicat. Oricine ştie asta. Vedeţi? Acela ar fi un miracol remarcabil.

E-591 Ar fi mai mult un miracol decât dacă acolo era o-o doamnă şezând aici într-un scaun cu rotile, şi ar avea artrită, şi toată restrânsă. I-aş spune, "Ridică-te şi umblă," şi ea ar ieşi de acolo umblând, toţi ar ţipa la aceea. Dar, vezi tu, de fapt puterea ei de¬de credinţă să creadă, şi doar să se ridice şi să umble, ar putea face aceea.

E-592 Dar a merge înapoi acolo şi să expui o viaţă pe undeva, aceea necesită mai mult decât atât. Pentru aceea este nevoie numai de Dumnezeu, unde tu poţi spune, vezi, tu şti dacă este corect.

E-593 Acum, ceva s-a întâmplat, altundeva. Acum aşteptaţi. A plecat de aici. Acesta s-a dus la... s-a dus în audienţă, pe undeva, pe undeva. Este dus acum.
Doar un minut. Daţi-mi voie să vorbesc cu femeia din nou.

E-594 Acum, doar fiţi cu adevărat reverenţi şi urmăriţi acum. Doar rugaţi-vă, fiţi în rugăciune acolo. Vreau ca voi să vă rugaţi, "Doamne, fă să fiu eu." Careva dintre voi oameni de acolo, care nu veţi fi în rândul de rugăciune, doar rugaţi-vă.

E-595 Din nou îţi vorbesc ţie, să zid-... pentru credinţa ta. Vezi? Dacă a putut fi făcut celeilalte femei, poate fi făcut şi ţie. Este credinţa ta. Vezi? Tu eşti cea care o face. Nu sunt eu. Este credinţa ta în Dumnezeu. Vezi?

E-596 Isus nu a spus niciodată, "Oh, Eu ştiam că Eu voi întâlni acea femeie acolo." Nu.

E-597 Dar când a venit învierea lui Lazăr, acum, aceea este ce Dumnezeu i-a arătat Lui să facă. Vedeţi? Dumnezeu a spus, "Pleacă." Şi El-El a dovedit doar ceea ce era El. S-a dus. Şi atunci când El s-a întors, El a spus, "Lazăr doarme." Şi El a venit înapoi, şi s-a dus şi l-a înviat pe Lazăr din mormânt. A chemat sufletul lui, după ce a fost dus de patru zile. El nu a spus că El a slăbit acolo. Acela era Dumnezeu folosind darul.

E-598 Dar, aceasta, când acea femeie s-a atins de El, a fost femeia care a folosit darul lui Dumnezeu.
Şi este acelaşi lucru aici. Eşti tu care o faci.

E-599 Acum, referitor la aceasta, în călătoriile de vânătore, unde... am văzut ursul, şi unde diferitele lucruri, şi toate aceste lucruri diferite care au fost prezise aici, a spus de ce au venit la împlinire, chiar cuvânt cu cuvânt. Acela este Dumnezeu. Aceea nu mă tulbură.

E-600 Dar când oamenii încep să folosească darul lui Dumnezeu, vedeţi, tu devi slujitorul public al lui Dumnezeu, ca voi doar să intraţi pe fir. Vedeţi?
Şi atunci voi Îl atingeţi prin aceea, atunci El răspune. Vedeţi?

E-601 Acum, da, acum femeia vine în vedenie. Ea vine înăuntru, sau vedenia se mută înăuntru. Pare ca şi cum poţi vedea aceea în jurul ei. Femeia este bolnavă. Ea este foarte bolnavă. Ea suferă, de un lucru, cu o boală de stomac, îngrozitor de rău. Ridică¬ţi mâna dacă este adevărat. Şi ai complicaţii de lucruri. Asta¬i adevărat.

E-602 Tu de asemenea ai pe cineva cu tine. Este soţul tău. Şi el este bolnav. [Sora spune, "Aşa este." – Ed.] Dacă Dumnezeu îmi va descoperi, la soţul tău, ce este în neregulă cu el, mă vei crede tu a fi profetul Său? Omul este necăjit cu ochii lui, cu urechile lui, şi este într-o stare foarte gravă. ["Da. Da. Laudă Domnului! Laudă Domnului!"] Da, domnule.

E-603 Crezi tu că Dumnezeu ştie cine eşti? [Sora spune, "Da." – Ed.] Vei crede tu că eu sunt profetul Lui, văzătorul Lui, dacă îţi spun cine eşti tu? ["Da."] Crezi aceasta? D-na Robertson. Şi tu eşti din Huntsville, aceea-i Alabama. Întoarceţi-vă înapoi, tu şi soţul tău, şi fiţi bine.

E-604 Voi credeţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] "Toate lucrurile sunt posibile pentru cei care cred." Dacă puteţi crede, dacă voi doar luaţi a voastră-luaţi poziţia voastră şi credeţi că Dumnezeu o face. Acum, nu vă îndoiţi, ci doar credeţi cu toată inima voastră, că Dumnezeu vă va acorda această vindecare, şi puteţi avea orice cereţi.

E-605 Bine, domnule, vino sus acum. Să vedem. Eşti tu următoarea persoană aici? Bine, domnule. Presupun că suntem străini, unul faţă de celălalt, domnule. Dacă... Isus a venit la un om numit Simon, i-a spus despre starea lui, şi aceasta l-a făcut pe Simon să plece şi să creadă, cu toată inima lui. Te va determina şi pe tine să faci acelaşi lucru? [Fratele spune, "Da." – Ed.] Te va face. Bine, noi fiind străini.

E-606 Acum, Dumnezeu nu este diferit între bărbat sau femeie. El este doar la fel. El este Dumnezeu. Vedeţi?

E-607 Şi tu, vei crede tu că (acel sentiment care este în jurul tău acum), că Dumnezeu este în stare să îţi descopere, prin mine, slujitorul Său, că ceva pentru care te afli tu aici, ceva ce este în neregulă cu tine, orice este aceasta? Bine, tu vei şti dacă este adevărul sau nu. Bine. Fie ca El să acorde aceasta.

E-608 Bărbatul intră într-o vedenie, sau vedenia intră în om. El nu se află aici pentru boală. El este aici căutând botezul cu Duhul Sfânt. Aceea este ce caută el. Aceea-i corect, domnule. Da, domnule. Şi tu nu eşti de aici. Tu eşti de sus pe drum aici, un loc numit Seymour, Indiana. Aceea, aceea-i-aceea-i de unde eşti tu. Ei te cheamă, "Bill." Bill, întorce-te înapoi, primeşte Duhul Sfânt, în Numele lui Isus Cristos. Crede.

E-609 Vino, doamnă. Mă crezi a fi profetul Lui? Crezi că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, trăieşte? Şi crezi tu că este El cel care permite să se întâmple aceasta în acest fel? Crezi aceasta?

E-610 Câţi am avut noi? Ce? Vedeţi, eu nu vreau să ajung prea slăbit. În regulă.

E-611 Nu, nu este nimic; tu nu eşti aici pentru tine. Eşti aici pentru altcineva. Şi acel altcineva nu este aici. Dacă îţi spun care este problema cu acel altcineva, vei accepta tu vindecarea, şi să iei şi să crezi? Este un cancer. Crezi că ei vor fi vindecaţi? Atunci du¬te, în Numele Domnului Isus, şi crede. Doar să...

E-612 Credeţi voi, voi toţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Credeţi acea ungere a Duhului Sfânt? ["Amin."] Nu este El minunat? ["Amin."] Credeţi voi? ["Amin."] În regulă.

E-613 Acum, câţi am avut noi? De obicei doi, doi sau trei, este o confirmare. [Cineva spune, "Trei." – Ed.] Ce spui? [Altcineva spune, "Aceia sunt patru care ai avut."] Patru? ["Da."] Este acesta al cincilea stând aici? În regulă.

E-614 Să-să credem cu toată inima noastră, că Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu este acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-615 Tu eşti aici pentru acel copilaş. Dacă Dumnezeu îmi va descoperi ce este în neregulă cu copilaşul tău, vei crede tu că Dumnezeu îl va vindeca? Micuţul are o boală serioasă de inimă. Aşa este. Cop-... tu nu eşti, copilaşul nu este de aici. Este din afara oraşului. Este din afara statului. Tu crezi că Dumnezeu poate să îmi spună de unde vine copilaşul? Vei crede tu, şi vei crede că se va face bine atunci? Du-l înapoi la Franklin, Kentucky. Da, doamnă, şi crede cu toată inima ta. Dacă vei crede, asta-i tot ce ai să faci.

E-616 Să - să... Vino aici doar un minut. Eu condamn acel lucru rău. În Numele lui Isus Cristos, fie ca moartea să plece, şi viaţa să vină.
"Ei îşi vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi." Tu vrei să mergi să mănânci? Crezi că El te va face să te simţi mai bine? Mergi înainte. Aceasta te-a părăsit acum. Amin.

E-617 Crezi că acea boală de femei te va părăsi? Bine. Du-te la locul tău şi spune, "Îţi mulţumesc, Doamne."
Ce mai faceţi, domnule? Oh, acel diavol, astma!

E-618 Doar un moment. Doar un moment acum. Ceva a mers greşit... Ceva nu a mers greşit; a mers bine. Acum, este ceva aici înăuntru, similar, care a prins acel om chiar la acel timp. Daţi¬mi voie să văd din nou ce a fost. Acum doar priveşte la mine. Nu spune nimic. Doar un moment.

E-619 Este un om de culoare, aşezat chiar în spate aici, privind la mine. Este a lui... el are-el are pe cineva care este bolnav. Aşa este. Astmatic şi sinus. Aşa este. Tu L-ai atins. Tu nu eşti de aici, domnule. Tu vi din Est, nord-est, această direcţie. Tu vi din New York. Da, domnule. Aşa este. Tu eşti domnul Hunt. Tu crezi acum. Bine, domnule. Asta e bine.

E-620 Acela este prietenul tău şezând acolo lângă tine, se roagă. Tu mă crezi, domnule, a fi profetul lui Dumnezeu? [Fratele Coleman răspunde afirmativ – Ed.] Tu ai venit aici cu el. Numele tău este Coleman. ["Da. Aleluia!"] Şi tu-tu te rogi pentru un tată. ["Da."] Care a avut un atac cerebral. Asta este AŞA VOBEŞTE DOMNUL. ["Aleluia!"] Crede. Du-te, crede acum, aceasta te va părăsi.

E-621 Tu ai un stomac iritat, îţi face probleme. Nu-i aşa? Du-te, mănâncă. În Numele Domnului Isus. Crezi că El te-a vindecat? Doar du-te înapoi şi spune, "Îţi mulţumesc, Doamne Isuse." Crede cu toată inima ta.

E-622 Tu eşti necăjit de o problemă nervoasă, tot supărat, şi aşa mai departe. Crede cu toată inima ta. Du-te înapoi şi fi bine.

E-623 Nervozitate. Doar crede cu toată inima ta. Crede că Dumnezeu te va face bine, şi El o va face. Nu te îndoi nici un pic.

E-624 Nervos şi probleme la inimă. Crezi că Isus Cristos te va face bine? Du-te, fi făcut bine, în Numele lui Isus.

E-625 Nervos, supărat, boală de stomac te supără cu o stare de gastrită în stomacul tău cauzând ca hrana ta să se acrească. Du¬te, nu te îndoi în inima ta; şi aceasta va veni la împlinire, tu nu o vei mai avea.

E-626 Spatele tău te-a supărat. Crezi cu toată inima ta? Atunci du¬te, şi Isus Cristos te face bine de aceasta.

E-627 Doar un moment. Staţi liniştiţi, doar un moment. Acum ceva s-a întâmplat. Această femeie aici este străină. Acea Lumină a încercuit-o, foarte repede, apoi s-a dus, şi a mers drept înapoi din nou. Ceva s-a întâmplat. Doar un moment. A fost un bărbat de culoare, sunt sigur că nu era fratele de culoare de acolo, pentru că aceasta a venit... Doar un minut. Iată-l aici. (Dă-te înapoi, Billy.) Iată-l aici.

E-628 Este acest bărbat aşezat aici, bărbat de culoare. Tu eşti supărat de o problemă la spate, de asemenea. Aceea este corect. Tu eşti un străin pentru mine. Eu sunt pentru tine. Dar este un lucru de care ai nevoie mai mult decât problema la spate, aceea este, să-ţi dai inima lui Cristos, să devi un Creştin. Tu nu eşti... Îl vei accepta pe El ca Mântuitorul tău? Tu vi din Ohio. Aşa este. Din Ohio. Du-te înapoi, fi făcut bine. Isus Cristos îţi iartă păcatele tale, şi tu poţi merge acasă şi să fi vindecat. Acum totul s-a terminat. Acum tu poţi merge acasă. Crede cu toată inima ta.

E-629 Bine, soră, vino. Complicaţii, şi nervozitate, şi obosită. Crezi cu toată inima ta că Dumnezeu te va face bine? Du-te la locul tău, şi spune, "Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, pentru tot ce ai făcut Tu pentru mine."

E-63

E-631 Tu crezi, fiule, El te face bine? Spune, "Îţi mulţumesc, dragă Dumnezeule." Du-te, doar lăudând pe Dumnezeu.

E-632 Acum crezi cu toată inima ta, soră? Atunci du-te, şi Isus Cristos te face bine.

E-633 Doar un moment. Nu, nu era ea. Doar un minut. Nu era doamna de acolo. Doar o secundă acum. Doar un moment.

E-634 Am văzut apa stropind pe ceva. Cineva este aici care a traversat marea, de undeva. Este o femeie, şi ea a venit din Olanda. Unde este ea? Iat-o acolo. Bine, soră. Tu ai venit drum lung pentru vindecare. Mă crezi a fi profetul Său? [Sora spune, "Oh, da." – Ed.] Tu suferi de reumatism, şi artrită, rigiditate. Crede în Domnul Isus Cristos, şi du Mesajul la poporul tău. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceasta te va lăsa şi tu poţi merge şi să fi făcută teafără. Amin.
Voi credeţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-635 Aici, înapoi de tot aici în spate, este o femeie aşezată chiar în spate aici. Şi ea suferă de o stare la vezica biliară. Oh, ea va pierde aceasta. Dumnezeule, ajută-mă. Ea-ea vine din Indianapolis. Numele ei este Gilbert. Ridică-te în picioare unde te afli, doamnă. Acolo eşti. Fi făcută bine, în Numele lui Isus Cristos.

E-636 Credeţi voi toţi, cu toate inimile voastre? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Puneţi-vă... Este înviat Isus din morţi? ["Amin."] Este El acelaşi ieri, azi, şi în veci? [Adunarea se bucură.] Puneţi¬vă mâinile unii peste alţii şi să ne rugăm, în timp ce eu mă rog pentru Sora Kelly.

E-637 Doamne Isuse, lasă ca Puterea Ta Sfântă să vină în biserică acum! Şi fie ca Ea să străbată pe aici şi în sora noastră ca să¬i cruţe viaţa, Doamne. Dă-i ei această vindecare mare pe care o cere ea, Doamne. Vindecă poporul Tău aici. Ia slava pentru Tine. Acordă aceasta, Doamne.

E-638 Şi fie ca aceşti oameni aici care au acum mâinile lor puse unii pe alţii.

E-639 Satan...
Noi venim acum la aceste batiste; în Numele lui Isus Cristos, fie ca fiecare persoană să fie vindecată. Doamne, confirmă Cuvântul Tău însoţit de semne.

E-640 Şi acum, Satan, tu diavol scârbos, tu eşti învins. Dumnezeu a spus că va restaura pe Fiul lui Dumnezeu, pe Care tu L-ai trădat prin crezurile tale. El a făgăduit să restaureze Biserica la condiţiile ei de odinioară, când Luminile serii strălucesc. Şi noi trăim în Aceasta. Şi restaurând-o, noi avem dreptul, noi avem Împuternicitul nostru, noi avem Avocatul nostru, Marele Preot al nostru, şi noi vom obliga dreptul nostru. Tu i-ai ţinut destul de mult. Tu nu poţi să o mai faci. Noi îţi poruncim, în Numele lui Isus Cristos, prin puterea învierii Lui şi Duhul Sfânt care este prezent acum: Ieşi afară din această audienţă! [Adunarea se bucură foarte mult – Ed.]

Up