Calea Unui Adevărat Profet Al Lui Dumnezeu

The Way Of A True Prophet Of God
Data: 62-0513M | Durată: 2 oră 21 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Păi, bună dimineaţa, prieteni. Este o dimineaţă frumoasă, şi un timp bun să fim aici. Eu sunt fericit să fiu în viaţă dimineaţa aceasta, şi să fiu iarăşi aici cu adunarea. Există aşa de multe lucruri care se pot întâmpla într-un timp aşa de scurt. Şi noi nu ştim la ce timp o să fim chemaţi, să răspundem, sus la Tribunalul cel mare. Şi noi vrem să fim pregătiţi la orice vreme, aşa ca să putem avea pace.

E-2 Şi eu sunt foarte recunoscător, aşa cum am spus. Desigur, eu am fost aici duminică seara, şi am vorbit poporului... Am predicat duminică seara, şi eu vreau să-i mulţumesc Fratelui Roberson, toţi voi toţi a-ţi sunat, că v-aţi bucurat de acel Mesaj de duminică seara, ,,Noi avem toate lucrurile." Şi astfel eu... Uneori nu m-am gândit că eu urma să vorbesc, doar am venit jos şi am privit la Fratele Neville. Gâtul lui-lui cumva ca un bondar jos acolo. M-am gândit, "Sărmanul frate, dacă el sigur mă cheamă în seara aceasta, eu o să ajut, sau să fac tot ce pot eu." Căci, eu ştiu ce este aceea, când tu eşti obosit şi răguşit, şi el a predicat tare în dimineaţa aceea. Şi astfel eu-eu am vorbit în locul lui duminică seara. Şi astfel noi suntem-noi suntem... Eu vă mulţumesc, foarte mult.

E-3 Acum există multe cereri, spun ei, pentru rugăciune. Şi astfel doar să-i amintim pe ei, întâi, toate cererile acestea. Să ne aplecăm capetele acum.

E-4 Tatăl nostru Ceresc, este scris că noi ar trebui să intrăm în adunările Tale cu mulţumiri pe inimile noastre, să ne facem cererile noastre cunoscute în adunările Sfinţilor. Şi noi avem multe din ele, dimineaţa aceasta, aşa de multe, încât noi nu ştim cum să le chemăm spre atenţia Ta, dar Tu le cunoşti. Există multe de care nu s-a vorbit. Tu le ştii, de asemenea. Astfel, noi ne rugăm din toate inimile noastre, aşa cum am făcut duminica trecută seara pentru a Sorei Shepherd, a Fratelui Shepherd, copilă. Acolo când în... A venit înapoi, Duhul Sfânt a spus, "Ea nu are nici un polio. Ea va fi bine." Ce satisfacţie avem noi când auzim de la Tine.

E-5 Acum noi cerem în dimineaţa aceasta ca Tu să admiţi aceste cereri pentru boli, pentru căminul lipsit, pentru cei dragi, şi tot ce s-a vorbit, Tată. Ne rugăm ca Tu să-ţi aminteşti de fiecare. Şi eu ofer rugăciunea mea, şi rugăciunea acestor persoane, înaintea Ta; adunaţi împreună, şi trimise la Tine, în Numele lui Isus Cristos. Ascultă-ne Tată, ne rugăm. Amin.

E-6 Eu vreau să vă mulţumesc la toţi şi la fiecare din voi pentru rugăciunile voastre pentru mine. În timp ce eu... Voi ştiţi că eu am avut o mică explozie jos la tragere jos acolo. Şi Satan a încercat să mă omoară. Şi-şi desigur, el nu a putut s-o facă. Îhî. Nu. Dumnezeu nu a terminat cu mine încă. Astfel el doar nu o poate face până când nu-i totul isprăvit. Când Dumnezeu a terminat, atunci eu sunt gata. Dar eu... Bunul meu prieten, Fratele Woods, jos aici, aceasta-i doar mila lui Dumnezeu, sau el ar fi găsit de aici în jos, şi nu de aici în sus. Au fost cam cinci sau şase tone de explozie aşa de aproape de faţa mea, cam aşa. Nu m-a vătămat nici un pic. Vedeţi? Mi-a zgâriat faţa puţin. Astfel, aceea, ei bine, este toată dusă acum, doar o pată mică rămasă acolo.

E-7 Astfel, eu vreau să mulţumesc la Fratele şi Sora Dauch de aici. Fratele Brown, şi aceia, care am înţeles prin convorbire telefonică că ei au adunat împreună, un grup de persoane, şi s-au rugat pentru mine. Şi aceea doar este ceva, îţi face ceva. Voi ştiţi, tu te rogi pentru alţii, şi de toate, şi atunci când tu afli că cineva se roagă pentru tine când tu ai nevoie, aceea înseamnă foarte mult. Şi eu ştiu că mulţi dintre voi a-ţi sunat înăuntru, sau orice, dar voi a-ţi făcut chiar la fel. Şi aceasta înseamnă foarte mult pentru noi. Şi acela-i motivul că eu... aceasta nu m-a vătămat. Dumnezeu m-a lăsat să fiu bine. Şi aşa eu sunt foarte recunoscător.

E-8 Acum, eu am nişte anunţuri chiar înainte să dedicăm pe aceşti inşi mititei. Acum, în seara aceasta, acolo este serviciu la tabernacol. Şi voi toţi care veniţi aici la tabernacol, veniţi drept la serviciu aici. Şi astfel noi suntem... Eu o să vorbesc pentru Fratele Ruddell, deseară, sus aici pe şosea, unul din fraţii noştri vizitatori. Iar atunci, imediat ce eu vin înapoi, dacă eu am o altă seară, eu vreau să merg la Fratele Junior Jackson. Apoi acel frate la Sellersburg, noi îi datorăm o seară acolo sus, şi astfel noi vrem să mergem sus să-l vedem. Şi fratele de acolo la Utica, intrând în aceste seri aşa cum putem.

E-9 Săptămâna aceasta eu plec spre Green Bay, Wisconsin, aşa cum ştiţi, la convenţia regională a Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline.

E-10 Duminica următoare, eu sunt la acel liceu, acela sus acolo, la care am fost ultima dată acolo. Eu uit numele acelui auditoriu al liceului. [Un frate zice, "Mather." – Ed.] Ce este acesta? ["Mather."] Mather. Stephen Mather. Da. În regulă. Auditoriul liceului.

E-11 Iar atunci, luni, eu sunt într-o convenţie acolo unde am ţinut discuţia cu acea asociaţie ministerială în Chicago, ultima dată acolo. Noi am fost în locul acela pentru o întâlnire de rămas bun la Fratele Joseph Boze, care se duce la Tanganyika. Tanganyika, eu cred că o cheamă. Şi Kenya, şi Durban, şi pe acolo, făcând aranjamente pentru adunările mele de toamnă care vin, şi în Africa, şi prin Africa de Sud. Şi atunci noi vă cerem să ne amintiţi în rugăciune în aceste adunări. Apoi ne întoarcem înapoi.

E-12 Şi eu nu ştiu unde am timp să o obţin, o altă zi la tabernacol, sau nu, înainte să mergem atunci sus la Carolina de Nord. Iar apoi, de acolo, la Carolina de Sud. Şi atunci tot drumul dincolo la Cow Palace în Los Angeles, la South Gate. Şi acolo este unde eu sper să ajung să merg şi să-l văd pe D-ul Weatherby, acela care a făcut puşca în care a explodat cartuşul.

E-13 El nu a avut spaţiul de cap dat înapoi prea mult, şi a lăsat cartuşul să împingă înapoi în loc să meargă înainte. Aceasta a fost o puşcă veche care tocmai i-am trimis-o. El a alezat-o, atunci, şi a făcut-o într-un fel diferit de puşcă. Eu am pus cartuşul în ea, am ridicat-o să puşc. Şi ea, ei bine, a explodat puşca cincizeci de iarzi în jurul meu, în felul acela, s-a topit în mâna mea. Ţeava a mers afară la linia de cincizeci de iarzi, trăgătorul a mers drept înapoi în spatele cuştei de căprioară, treizeci, patruzeci de iarzi înapoia mea, şi bucăţi de schije au zburat şi au lovit scoarţa de pe pomi şi fiecare alt lucru. Astfel aceea a fost aşa de aproape de ochiul meu, doar cam un ţol, unde a explodat în felul acela. Şi dacă acesta ar fi explodat...

E-14 Şi puşca aceea v-a rezista şase mii nouăsute de livre de presiune, ea însăşi, fără să explodeze. Astfel vă puteţi imagina cât de mult a fost pe ea, să facă aceea. Şi ţineţi minte, dacă ea v-a exploda aceea, ea mi-ar fi explodat capul şi umerii de asemenea, voi vedeţi. Dar acolo a fost Domnul stând acolo, care nici măcar nu a lăsat să mă rănească, doar m-a zgâriat peste faţă. Şi o schijă mică a mers sub privirea ochiului meu, a făcut un inel în jurul vederii, aşa că aceasta nu a atins vederea, unde a mers schija înăuntru. Una din bucăţile mari care a lovit în craniu a mers în jurul ochiului, nu a intrat în ochi, totuşi. O, doamne!

E-15 Nu cu mult în urmă, vă amintiţi, eu v-am spus că El m-a întâlnit în cameră, şi a spus, "Să nu te temi, că Prezenţa lui Isus Cristos care nu dă greş niciodată este cu tine pentru totdeauna." Vedeţi? Vedeţi? Astfel aceea o dovedeşte, că El este.

E-16 Un doctor care s-a uitat la ochiul meu în Louisville, el a spus că ei au scris înapoi la Dr. Sam Adair jos aici, prietenul nostru, şi a spus, "Singurul lucru care-l pot eu spune, este că Domnul stătea acolo în dimineaţa aceea cu slujitorul Lui să-l ocrotească, sau el nici măcar nu ar fi avut cap şi umeri rămaşi." Astfel, El a fost într-adevăr bun cu mine, şi eu apreciez aceea. Aceasta mă aduce puţin mai aproape. Aceasta întotdeauna face puţină diferenţă.

E-17 Şi atunci, două zile după aceea, trei zile, după ce m-am dus înainte la adunările mele, unde am avut programat în Canada, omul, fără să ştie nimic despre aceasta, m-a sunat înapoi, şi a trebuit să amânăm adunarea. Vedeţi? Eu aş fi fost pe drum acolo afară, acest lucru nu s-ar fi întâmplat în felul acela. Vedeţi? Şi astfel atunci a sunat înapoi, şi eu trebuie să iau adunarea, adunarea Canadiană. Şi aceea v-a fi în Iulie, ultimele săptămâni în Iulie. Apoi eu voi merge înainte la Dawson Creek, apoi la Anchorage, Alaska, cu voia Domnului.

E-18 Acum, la nici una din adunările acestea eu nu am vreo călăuzire să merg, la nici una. Dar nu mă pot gândi să şed aici toată vara, să şed pe aici în jur, şi oamenii mor peste tot. Eu trebuie să samăn Sămânţă, ori unde este ea, nu contează ce-i. Dacă ea nu răsare, dacă păsările din aer o ia, orice este aceasta, eu vreau să samăn Sămânţă, căci El mi-a dat câteva să samăn. Astfel eu-eu o să samăn Sămânţa oricum. Acum, noi avem un timp aici care eu...

E-19 Mulţi oameni, ce ei numesc, "botează" copii mici în credinţa Creştină. Ei bine, aceea este în regulă, dacă voi faceţi aceea. Aceea depinde de voi. Desigur, ei de fapt nu îi botează. Ei doar stropesc apă asupra lor. Dar, pentru mine, îmi place să stau doar cu ce a spus Biblia să facem. De aceea, doar ce a spus Cuvântul, aceea-i ce vreau eu să fac, doar orice spune El. Şi, acum, eu-eu nu găsesc vreun loc în Biblie ...

E-20 În Vechiul Testament, ei au adus copii pentru tăierea împrejur în carne, micuţii de parte bărbătească, şi mama a oferit o jertfă pentru purificare, două turturele sau un miel.

E-21 Dar, în Noul Testament, singurul loc care eu îl pot găsi la comemorarea acestei mari slujbe de... Aceasta era o dedicare. Ei au adus prunci la Isus, şi El i-a luat sus în braţele Lui şi i-a binecuvântat. Aceea era ce au făcut părinţii din ziua Lui. Şi viaţa Lui a fost un exemplu a ceea ce trebuie să facem noi. Vedeţi? Aceste lucruri El le-a făcut ca un exemplu.

E-22 Acum, noi doar îi luăm pe cei micuţi, şi ei îi aduce la noi, şi noi doar îi ţinem sus spre Dumnezeu, şi cerem binecuvântările lui Dumnezeu asupra lor, şi ne rugăm o rugăciune de dedicare de la mama şi de la tatăl, către Dumnezeu, aşa cum ei îşi prezintă copilul lor. Şi... sau îi dedicăm în Numele lui Isus Cristos, până când ei sunt suficient de în vârstă să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Iar acum, El a spus, "Orice facem noi în cuvânt sau faptă, să faceţi totul în Numele lui Isus Cristos." Astfel-astfel aceea este ce dorim noi să facem.

E-23 Şi acum, în timp ce sora v-a interpreta încet această mică cântare, soră, noi o avem aici, Aduceţi-i Înăuntru. Şi mamele şi taţii care au aceşti copii mici care niciodată nu au fost dedicaţi la Domnul, dacă îi veţi aduce acum, în timp ce adunarea, noi le cântăm încet acum, un imn. Da.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi pe cei mici la Isus.

E-24 Eu îi iubesc pe inşii aceştia mici. Există ceva privitor la ei care-i aşa de dulce.

E-25 Eu presupun că acesta-i strict un Italian. Nu-i aşa? În regulă. Familia Italiană, cei câţiva care trebuie să fie dedicaţi. Micuţa soră Italiană de la, oh, de la Chicago, este aici. A spus, "Aceasta-i familia Italiană, dimineaţa aceasta, dar eu nu o să predic."

E-26 Care-i numele lui? Jonathan David, ce un nume frumos! Acum, Jonathan. El a spus că tata lui avea un-avea un nume Italian, şi el avea... El vrea ca pruncul lui să fie numit cu un nume din Biblie.

E-27 Voi ştiţi, acolo a fost un mare Italian în Biblie, cu numele de Cornelius, odată, voi ştiţi. El a avut o trupă, şi el a fost bun, şi el a dat milostenie la oameni, când el era un Neiudeu, încă. Voi cunoaşteţi povestirea. Şi într-o zi un Înger a venit la casa lui, i-a spus să trimită jos după un om care cunoştea programul lui Dumnezeu. Şi el... Voi cunoaşteţi povestirea. În timp ce, el avea pe oamenii aceia în aşa respect de Dumnezeu! "În timp ce Petru încă rostea aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste ei." Aşa este. Eu mă rog ca acest copil să fie acelaşi fel de om, acelaşi nume.

E-28 Jonathan, frumos! Pot eu să-l am? Vino aici, Jonathan. Vai, ce drob mic de zahăr pentru această familie!
Să ne aplecăm capetele.

E-29 Tatăl nostru Ceresc, au trecut anii, aşa cum povestirea care eu tocmai am citat-o, despre marele om numit Corneliu, care a fost un om bun, neprihănit, plătind milostenii şi iubind pe Dumnezeu. Şi un Înger al lui Dumnezeu a venit la casa acelui om. O Dumnezeule, noi îţi dăm Ţie, în dimineaţa aceasta, pe micuţul Jonathan David. Mă rog, Tată Ceresc, că aşa cum eu l-am luat din braţele mamei lui şi a tatălui, care îl prezintă la Tine... Eu ofer această rugăciune de dedicare a vieţii acestui copil pentru o viaţă de slujbă către Tine, o binecuvântare pentru cămin, o mare piatră de păşit la Biserică. Admite aceasta, Tată. Eu îţi dau Ţie pe micuţul Jonathan David, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-30 Dumnezeu să vă dea harul Lui şi să vă ajute să-l creşteţi în povăţuirea lui Dumnezeu.
Te binecuvântez, Jonathan David.

E-31 Acum, acesta unul, vai, el este cam tânăr, sau este acesta un ea? El? Vai, un alt predicator vine înainte, eu sper. Care este numele? Micah. Micah. Eu vorbesc despre el în dimineaţa aceasta. Micah Edward. Edward, acela-i un nume frumos. Acum, soţia mea ar putea să facă aceasta mult mai bine când se ajunge să-l ţii, căci eu întotdeauna mă tem că eu îi voi rupe când ei sunt mici. Vedeţi? Ce lucru mic dulce, ochii aceia mici doar se uită în jur. El este aşa de mic. Ce vârstă are el? În vârstă de o lună.
Să ne aplecăm capetele.

E-32 Tată Ceresc, această pereche tânără păşeşte din nou aici sus să-ţi ofere Ţie rezultatul uniunii lor de viaţă care Tu le-ai dat-o, să crească în povăţuirea lui Dumnezeu. Binecuvântează pe acest micuţ Micah. Dumnezeule, mă rog ca Tu să-l faci un bărbat ca Micah din Biblie. Admite aceasta, Tată. Să-i dai lui binecuvântările lui Dumnezeu. Binecuvântează pe tata şi mama lui, şi fă-l o inspiraţie aici pe pământ, o mare piatră de păşire pentru cauza lui Cristos. Şi acum, ascultă-ne, Tată, eu îţi prezint Ţie, din braţele tatălui şi a mamei, la braţele lui Dumnezeu, pe micuţul Micah Edward, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-33 Fie ca Domnul să-l binecuvânteze, să vă binecuvânteze pe voi, tata şi mama, să-l creşteţi în povăţuirea lui Dumnezeu.
Eu cred că asta-i tot. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-34 O, eu doar îi iubesc pe copiii aceia mici, chiar pe fiecare. Că, fiecare, este cel mai drăguţ copil din lume. Acolo doar nu este nevoie... Când l-am adus pe micuţul Joseph acasă, acela era, cinstit, cel mai urât ins micuţ care l-am văzut vreodată, dar mama lui şi eu ne gândeam că el era o păpuşă. Dar acela-i felul cum este, voi ştiţi. Aceea-i .. Noi doar gândim aceea.

E-35 Eu mă întreb, dimineaţa aceasta, unii din membri noştri de aici. Acolo era un-un... Acum, acest ochi are beladonă în el, care se înceţoşează mult. Dar Sora Nash... Am întrebat despre Fratele Nash; eu mă întreb dacă el s-a făcut bine. Este... Sunt ei aici? O, bine, da, el este aici. Laudă Domnului, Fratele Nash. Asta, asta-i bine.

E-36 Acum, Sora Edwards, este ea aici? Cea... Sau, Sora Shepherd, care avea micuţa, fata bolnavă, este ea bine acum? Bine. Eu am primit ştirile, şi lucrul era doar vreo cinci minute până am avut persoane, afară din oraş, pentru interviu. Am alergat în cameră şi m-am rugat, şi ei au spus că copilul lua polio, braţele şi picioarele se înţepeneau. Şi am alergat înăuntru să mă rog, şi am spus, "Eu voi veni după biserică." I-am spus la Loyce să sune înapoi şi să-i spună doamnei că eu voi fi acolo după biserică; dacă ea m-a vrut, să mă sune. Şi când am mers înăuntru să mă rog, Duhul a spus-a spus, "Nu¬i polio. Ea va fi bine." Am venit jos, ei bine, noi toţi am avut rugăciune aici la biserică. Aceea doar a stabilit-o.

E-37 [O soră spune, "Frate Branham?" – Ed.] Da, doamnă. ["Noi am mers la doctor pe luni, după ce te-ai rugat pentru el prima dată, şi toată pleurezia din pieptul lui toată s-a curăţit, s-a dus din gâtul lui."] Laudă Domnului! Rugăciunea schimbă lucrurile.
Spune, el nu este aici, dimineaţa aceasta, este el, ginerele? Da. 38 Duminica trecută, ultima dată când am predicat aici, duminică îi o săptămână, acolo era un ins tânăr aşezat aici; eu am continuat să mă uit la el. M-am gândit, "Eu ar trebui să-l cunosc pe tipul acela." Şi am ajuns să aflu, el era fiul colegului meu vechi de şcoală, Jim Poale. Păi, noi am fost crescuţi împreună, de băieţi mici, în sus. El este acela cu care eu am avut accidentul de puşcă, data aceea, iar apoi mai târziu a avut unul el însuşi, şi un prieten de-al meu. Eu nădăjduiesc că eu îl pot conduce pe băiatul acela la Cristos. Eu am încercat cu tăticul lui aşa de greu. Eu cred că eu voi conduce, încă, să-l aduc înăuntru. Eu sper că eu îl pot conduce pe insul acela tânăr. El avea o... Eu am privit în jur la el. El se părea că el avea un minunat, ce eu numesc acum (nu fac această remarcă la oricare altul), dar, vibraţie a spiritului său, o simţire bună. Eu cred că nu ar lua prea mult să-l conduc pe acel băiat la Cristos. Aşa că să ne rugăm pentru el. Aşa este.

E-39 Şi, frate, vezi, altcineva a fost bolnav, sau ceva, de care eu încerc să mă gândesc.

E-40 Ori cum, noi ne rugăm pentru toţi. Şi când uneori... Când voi trimiteţi o cerere, ţineţi minte, imediat ce eu o primesc... Soţia mea este în clădire pe undeva, eu cred, aşa că ea ştie. Imediat ce eu primesc o cerere, chiar drept la camera mea de zi, mă duc să mă rog, şi stau acolo până când eu simt ceva. Eu doar nu renunţ la ea.

E-41 Ziua cealaltă, când Sam, Dr. Sam, a scos lucrul acela din ochiul meu, el a încercat, şi aceasta l-a durut aşa de rău, el a trebuit să pună un prosop peste faţa mea. A spus, "Eu nu pot să văd sângele prietenului meu." A spus... Şi eu eram scăldat în el, voi ştiţi. El a spus-el a spus, ,,Eu doar nu pot să fac asta şi să lucrez pe el." Vedeţi? Şi astfel el a tras aceea afară. Şi ziua următoare el a fost în spital. Aşa că m-am rugat pentru el, şi el a venit afară în regulă.

E-42 Iar apoi a doua zi, soţia lui, ei nici măcar nu au ştiut ce era rău cu ea, s-au gândit că ea lua polio. Vedeţi? A spus, şi a spus... Şi m-am rugat pentru ea, şi acum ea este acasă bine. Astfel noi am ajuns în cameră, Doc... Noi am mers în birou, şi el... Noi am tras uşa împreună, a spus, "Acum Frate Bill, eu o să-ţi cer ceva." A spus, "Vrei să te rogi pentru mine şi Betty?"
Am spus. "Hai să. Hai să ne rugăm."

E-43 Astfel, el este acela care Domnul a arătat viziunea, unde să zidească clinica. Voi, voi vă amintiţi povestea. Dacă vă îndoiţi vreodată, mergeţi pe-acolo şi întrebaţi-l cândva. Da, doar a spus, "Doar lăsaţi ca oricare să vină înăuntru." A spus, "Eu am spus-o la zece mii de oameni."

E-44 [Un frate spune, "Frate Branham?" – Ed.] Da, frate. ["Pentru cei de aici în această dimineaţă şi să pună mai multă credinţă în inimile altora: Duminică dimineaţa de Paşti, tu ai chemat un suflet preţios aici, al treilea, care era un bărbat. Tu ai spus că el era de la Seymour. Şi tu ai spus, prin ungerea Duhului Sfânt, 'Ei te numesc, "Bill."' Eu îl cunosc pe om. Eu îl cunosc foarte bine. Şi după ce noi am plecat de aici, numele lui este Isaac. Ei îl cheamă 'Bill."'] Da, domnule. Vedeţi?

E-45 Numele lui actual este Isaac. [Fratele spune, "Aşa este." – Ed.] Dar ei îl cheamă Bill. ["Aşa este."]

E-46 Duhul Sfânt nu face greşeală. El este infailibil. Acum, acest, cineva a vorbit, a spus.. "Eu sunt-eu sunt de cincizeci şi trei, şi al treilea, vreo treizeci şi unu de ani, eu am fost în spatele amvonului, şi eu L-am văzut în zeci de mii de lucruri."

E-47 Ieri, am fost jos, jos de tot, Kentucky de sud, chiar pe graniţa cu Tennessee, şi eu şedeam într-o barcă cu Fratele Daulton, la care Domnul i-a dat toţi copiii lui. Vă amintiţi dimineaţa aceea aici, când el a pornit afară. Şi el a spus, "Frate Branham," a spus, "eu presupun că ar fi greu ca tu să evaluezi."

E-48 Am spus, "O, Frate Daulton, zeci de mii ori zeci de mii de mii de lucruri ca acela."
A spus, "De ce nu încerci tu să scrii o carte" (am zis... ) "despre aceasta?"

E-49 Am spus, "O, doamne, Frate Daulton, aceasta ar-aceasta ar merge pe cuprinsul acestei bărci aici, o enciclopedie, doar volume de cărţi despre ce l-am văzut pe Domnul să facă. Şi nici o singură dată nu a dat El greş vreodată, înţelegi, nici o singură dată; ci, perfect de fiecare dată."

E-50 Eu văd, eu cred acum, dacă eu nu sunt greşit, fata Fratelui Shepherd, cu un fel de rochie ce arată portocaliu pe ea. Eu gândesc aceea. M-am oprit pe la ea, cealaltă dimineaţă. Ea umbla pe jos, şi m-am gândit că aş putea avea pe fata greşită să o iau sus, aşa că eu am plecat. Aşa că acela eram eu care am oprit, soră. Am-am crezut că a fost fata Fratelui Shepherd, şi eu să o iau sus, căci m-am gândit că poate maşina lui a putut să fie stricată sau ceva. Noi am mers să o luăm pe Becky. Şi m-am gândit că poate era fata care nu trebuia. Dar acum l-am văzut şezând cu ele acolo, aşa că eu-eu cred că a fost fata care trebuia. Astfel acela eram eu care am tras acolo sus şi apoi am plecat mai departe.

E-51 Astfel, fiecare-1 iubeşte pe Domnul Isus? O, minunat! Aceea-i doar bine şi frumos. Amin.

E-52 [Fratele Neville spune, "Fratele Willard tocmai a intrat." – Ed.] Ei bine, Frate Willard, noi suntem chiar bucuroşi să te avem înăuntru. Şi tu arăţi destul de bine, de asemenea, cel mai bine cum te pot eu vedea. Noi amândoi ne-am îngroşat, în jurul feţei. Eu arăt de parcă am fost lovit cu o mână plină din aceasta. Şi l-am văzut pe Fratele Willard în seara aceea, când el era adormit, şi spun adevărul, el arăta teribil. Dar tu arăţi grozav de bine în dimineaţa aceasta. Şi noi dăm mulţumiri şi laudă lui Dumnezeu pentru aceasta, frate. Amin.
Da. Voi ştiţi, Diavolul nu ne poate omorî până când spune Dumnezeu, ,,Vino." Atunci noi vrem să ne ducem, nu-i aşa, Frate Willard? Aşa este. Până atunci el doar încearcă în zadar. Asta-i tot. Domnul Isus este ajutorul şi adăpostul nostru.

E-53 Acum aici eu vorbesc înainte acum, când eu doar am cam şase ore să predic în dimineaţa aceasta. Vedeţi? Doar... Acum, noi nu am anunţat, nu am trimis afară bilete, şi lucruri, căci eu deja am anunţat că eu nu o să fiu aici. Dar, doar să vin jos şi să-l ajut pe Fratele Neville, şi să ajung să vă văd iarăşi pe voi toţi, şi să avem puţin timp de părtăşie.

E-54 Şi duminica trecută seara, Fratele Roy Roberson, eu nu ştiu dacă el este înăuntru aici, sau nu. Eu nu-mi pot da seama suficient să văd că el este aici. El m-a sunat, îmi spunea despre Mesaj.

E-55 Şi cineva a sunat, a spus, "Eu mă întrebam când tu ai vorbit despre 'Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile."' Înţelegeţi? El a dat. El ne-a dat viaţă. Încearcă să o cumperi. El ne-a dat dragoste. Încearcă să o cumperi. El ne-a dat bucurie. Încearcă să o cumperi. El ne-a dat pace. Încearcă să o cumperi. Nici o cale să o cumperi. Voi nu o puteţi cumpăra.
Apoi am spus, "El ne-a dat moarte."
Cineva a sunat, a spus, "Predicatorule, m-am întrebat unde mergea-i tu cu aceea." A spus, "M-am gândit, 'A-oh, aici Fratele Branham s-a legat pe sine de data aceea."' Nu când Biblia a spus aşa. Vedeţi? Biblia a spus că El ne-a dat moarte.

E-56 Acum, ce putem noi să facem cu moartea? Voi ştiţi, Pavel venind la moarte, el a spus, "O moarte, unde îţi este ţepuşul?" Moartea nu ne controlează pe noi. Noi o controlăm. Corect. Toate lucrurile ne sunt date.

E-57 Şi atunci am dat ilustrarea despre cum că Israel, în marşul spre ţara promisă, ei niciodată nu au văzut ţara aceea. Ei nu au ştiut nimic despre ea. Ei doar aveau o promisiune de la Dumnezeu, că acolo era o ţară, şi ea era plină de lapte şi miere, şi bună, şi-şi un loc grozav. Şi aceasta era... Ei niciodată nu au văzut-o. Nimeni nu a fost vreodată acolo, nu ştiau nimic despre ea. Dar ei aveau promisiunea despre ea. Şi prin credinţă ei au călătorit în deşert.

E-58 Şi când ei au ajuns chiar la linia de graniţă, ei aveau un războinic acolo cu numele de Iosua, care înseamnă, "Iehova Salvator." Astfel el a trecut peste Iordan, în ţara promisă, şi a adus înapoi dovada că ţara era acolo. Îmi place asta. Şi ea era o ţară bună. Doi oameni au cărat un ciorchine de struguri afară. Aceasta era o ţară bună, aşa că el a adus înapoi dovada că ţara care ei urmau să o stăpânească era acolo.

E-59 Acum, către Biserică, noi călătorim spre o Ţară de nemurire, o Ţară unde nu există moarte, o Ţară unde cei morţi sunt înviaţi. Şi noi aveam un mare Salvator în tabăra noastră. Isus înseamnă "Iehova Salvator," Preaiubit. Şi El a trecut Iordanul morţii, dincolo în cealaltă Ţară, şi a venit înapoi, şi a adus dovada că noi trăim după moarte. Amin. Aşa că unde aste moartea?

E-60 Şi atunci El ne-a dat toate lucrurile. "Acum noi avem arvuna moştenirii noastre. Într-atât..." Acum acul taţi atenţi. Şi eu nu predic asupra acelui subiect, dar aceasta doar se simte bine pentru mine chiar acum. Vedeţi? Că, noi avem arvuna din aceea. Căci, într-o zi noi am umblat în păcat; şi după ce am fost botezaţi în Numele Lui, şi am înviat cu El în înviere, noi am fost aduşi afară din păcat, niciodată să nu mai vrem să ne ducem iarăşi înapoi. Vedeţi? Noi suntem înviaţi din păcat, cu dovada care noi o avem. Noi suntem potenţial în înviere de la toată moartea. Vedeţi? Dacă noi am putut să înviem din păcat, prin credinţa în El; şi acolo este păcatul, cine ar vrea să meargă din nou înapoi la bidoanele de gunoi ale păcatului? Vedeţi? Noi am trecut de la moarte la Viaţă. Vedeţi? Şi aceea este arvuna. Amin. Aceea este arvuna învierii întregi. Toată moartea, fizică şi spirituală, noi deja am biruit moartea spirituală, căci noi am trecut de la moarte la Viaţă.

E-61 Şi cum Ilie a mers jos la Iordan într-o zi, şi l-a lovit, cu Elisei, şi el s-a despărţit înapoi, şi el a trecut dincolo. El a venit înapoi cu o porţie dublă.

E-62 Şi când noi lovim Iordanul, cu Cristos, noi avem o porţie, dar când ne reîntoarcem, noi venim cu două porţii. Noi avem Viaţă Eternă, înviere din păcat, acum, în neprihănire cu Duhul Sfânt. Şi apoi la reîntoarcere, cu Cristos, noi venim înapoi cu amândouă înviere fizică, şi noi deja avem înviere spirituală. Noi avem o porţie dublă din ea. Întotdeauna un model despre Cristos şi Biserica: Elisei şi Ilie.

E-63 O, eu nu vreau să încep pe aceea. Vai, vai, vai, noi nu am mai ajunge la acest Mesaj de şase ore aici. [Fratele Neville zice, "Carnea-i pe os, încă." – Ed.] Da. Vai! "Carne pe os," Frate Neville. Încă o roadem. O, nu sunteţi voi bucuroşi? [Adunarea zice, "Amin."] Vedeţi? Noi nu avem...

E-64 Acolo nu mai este supărare. Moartea nu este nimic. Noi o avem. Ea este a noastră. Ea nu mă poate controla. Eu o controlez. Cum? Prin El Care m-a făcut un biruitor, pentru că eu deja am biruit moartea. Cum am făcut-o eu? Prin a crede în El. Vedeţi? Moartea este în păcat, necredinţă. Eu nu sunt un necredincios. Eu sunt un credincios. Eu am înviat din lucrul acela, înviat. Aceasta-i arvuna la toată învierea mea completă fizică, spirituală, totul. Da, domnule. Voi o pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aşa că noi avem moartea sub controlul nostru, prin Isus Cristos Care a biruit moartea, iadul, mormântul, boala, întristarea, toate celelalte, a triumfat peste toate.

E-65 Şi noi suntem acum înviaţi cu El, şezând în locuri Cereşti, spiritual vorbind, în Cristos Isus, cu toate lucrurile sub picioarele noastre. Chiar şi învierea fizică este sub picioarele noastre, pentru că noi suntem în Cristos. O-o pricepeţi voi? Dacă da, ridicaţi-vă mâinile. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Amin. Aceea-i bine. Atât timp cât voi o pricepeţi, aceea-i bine. Vedeţi? Să nu lăsaţi... Acum doar continuaţi să o păstraţi în mintea voastră. Vedeţi? "Noi am trecut de la moarte la Viaţă," fizic, spiritual, în fiecare fel.

E-66 Şi fiecare lucru, şi toate lucrurile, ne aparţin nouă acum. Păi, lumea aici afară spune că noi suntem trăzniţi, şi totuşi pământul întreg ne aparţine. Cum o să-l moşteniţi?

E-67 Când, aşa cum am spus, Abraham, vedeţi, el a fost în ţara promisă; Dumnezeu i-a dat-o lui. Lot a fost luat de nişte proscrişi renegaţi, dus departe. Acela era nepotul lui. În regulă. Tot ce a fost în ţara aceea i-a aparţinut lui Abraham. Astfel, el nu era un războinic. El niciodată nu a luptat. El nu a avut ceva războinici cu el. El avea nişte slujitori. Dar când el a văzut că ceva, Diavolul, a venit şi l-a jefuit de ceva care era o promisiune pentru el, el i-a înarmat pe slujitorii lui şi a luat o armă el însuşi. El nu a ştiut cum urma el să biruiască această întreagă companie de împăraţi. Doar o mână de slujitori, dar Dumnezeu i-a spus cum să o facă. El s-a împărţit, şi i-a măcelărit pe împăraţi, şi a venit înapoi cu triumf. De ce? El şi-a pus credinţa pe promisiunea lui Dumnezeu că totul în ţara aceea era a lui, şi Lot a fost o parte din aceasta, aşa este, a fost parte din ţară. O, doamne!

E-68 Şi acolo el l-a întâlnit pe Melchizedec, după ce bătălia s-a terminat. A-ţi putea să-l vedeţi pe Abraham venind în sus pe drum? El nu a ştiut că el era un războinic, dar el a ştiut atunci că a fost. Da, domnule. Şi el l-a întâlnit pe Acela Care a dat promisiunea, Melchizedec.

E-69 Acum să citim din Cartea lui Amos. Eu o să vorbesc în dimineaţa aceasta; nu şase ore, totuşi. Eu sper că nu. Vedeţi? Pe un-pe un subiect, care, Calea Unui Adevărat Profet. Şi deseară, cu voia Domnului, eu am să vorbesc depre, Dând Drumul La Presiune, şi astfel cu-cu voia Domnului.

E-70 Acum, eu sunt cunoscut a fi un critic, dar eu-eu-eu nu sunt critic, numai la ceva care-i greşit. Dar eu, noi, trebuie să criticăm răul.

E-71 Acum, dacă voi o să porniţi casetofoanele voastre acum, în cameră, păi, în regulă. Eu vreau să citesc acum din Amos, al 3-lea capitol. Sau... Da. Al 3-lea capitol din Amos, doar o porţiune din el, Amos 3.
Ascultaţi acest cuvânt care DoMNUL l-a vorbit împotriva voastră, O copii ai lui Israel, împotriva întregii familii care eu am adus-o sus din ţara Egiptului, zicând,
Numai pe voi v-am cunoscut Eu din toate familiile pământului: de aceea Eu vă voi pedepsi pentru... fărădelegea voastră.
Pot doi să umble împreună, dacă ei nu sunt de-acord? V-a răcni un leu în pădure, când el nu are pradă?
V-a striga un leu tânăr din vizuina lui, dacă el nu a luat nimic?
Poate o pasăre să cadă într-o capcană pe pământ, unde nu este laţ pentru el? V-a lua cineva o cursă de pe pământ, şi să nu fi luat nimic deloc?
V-a suna o trâmbiţă într-o cetate, şi poporul să nu se teamă? V-a fi acolo rău într-o cetate, şi DoMNUL nu a făcut-o?
Cu siguranţă Domnul... nu v-a face nimic, fără ca el să descopere secretele lui la slujitorii lui profeţii.
Leul a răcnit, cine să nu se teamă? Domnul DUMNEZEU a vorbit, cine poate să nu profeţească?

E-72 Ochii lui trebuie că s-au îngustat, aşa cum a stat el în dimineaţa aceea pe deal chiar dincolo de cetatea Samaria. Eu îi pot vedea mâinile lui ferme cum se mişca prin barba lui căruntă. Soarele fierbinte strălucea în jos. El nu era prea fermecător să-l priveşti. Cât de diferit de evangheliştii moderni de astăzi! Hainele lui erau aspre; barba cu arătare zburlită. Şi s-a uitat în jos peste cetatea din Samaria, ochii lui devenind îngustaţi aşa cum privea. El nu era prea mult la ce să priveşti, dar el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL pentru naţiunea aceea.

E-73 Aceasta era, poate, cu mult diferit pentru această campanie ce vine, ca pentru ce Domnul l-a trimis la Samaria, decât cum ar fi evangheliştii noştri moderni. El nu a fost echipat pentru o astfel de trezire, cum ne-am gândi noi că el ar trebui să fie astăzi. Dar ţineţi minte, el nu a fost un evanghelist modern. El a fost un profet. El nu s-a îngrijorat de echipamentul modern. El avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL.

E-74 Lui nu i-a păsat cum a arătat, şi cât de mult era el îmbrăcat ca la modă, dacă părul lui era pieptănat bine, sau dacă cineva s-a uitat la el sau nu. El avea Cuvântul Domnului. Acela era obiectivul lui deplin: să aducă acel Cuvânt al Domnului. Cine era acest ins? Da. Acesta era Amos, profetul, individ aspru, dar el ştia unde stătea el. El a ştiut ce făcea. El era un adevărat profet al Cuvântului. Şi motivul că el a venit la această cetate, era pentru că Cuvântul a venit la el.

E-75 Şi când Cuvântul Domnului vine la un adevărat slujitor, el trebuie să meargă, indiferent de circumstanţe, sau indiferent de greutăţi. El trebuie să meargă, oricum. Fie că el este pregătit, fie că el simte să meargă, fie că el vrea, fie că orice altceva; el trebuie să meargă, oricum. Acesta-i Dumnezeu care vorbeşte, şi el trebuie să ducă acest Mesaj. Pentru că acesta-i... El nu se duce pentru nesăbuinţă. El nu se duce pentru bani. El nu se duce pentru popularitate. El merge numai în Numele Domnului, pentru un singur lucru. El are o-o misiune, şi el este trimis de Domnul. Şi el este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el duce Cuvântul Domnului. Acela este un adevărat profet al Domnului.
Textul meu este: Calea Unui Adevărat Profet Al Lui Dumnezeu.

E-76 Acest mare, om neînfricat al lui Dumnezeu a profeţit în zilele lui Ieroboam al doilea. Eu am o parte din istoria lui scrisă aici jos înaintea mea. El a profeţit cam treisprezece ani din campania lui. Şi Ieroboam, era Ieroboam al doilea, a fost tot aşa om deştept şi capabil cum a avut Israelul pentru câtva vreme. El a fost un om care a adus prosperitate la Israel. Israelul înflorea tot. Dar, el, ceva era rău cu el. El era un idolatru.

E-77 Şi eu cumva citind aceasta, zilele trecute, eu cumva m-am gândit că era destul de potrivit cu ziua de azi. Nu contează cât de deştept este un om, şi cât de mult poate el să facă, şi cât de multă prosperitate, dacă el se îndepărtează de Dumnezeu, el este o povară pentru naţiune, departe de Dumnezeu şi Cuvântul Lui. Mă întreb dacă aceasta nu ni se potriveşte nouă, astăzi, cu cineva la care îi place să se pună la televizor şi să arate cât de deştepţi sunt ei, cât de mulţi creieri au ei. Dar eu mă întreb dacă ei au destul să ia AŞA VORBEŞTE DOMNUL. El era un om deştept, în regulă.

E-78 Israel era în stare de cădere. Predicatorii ei, preoţii ei, şi de asemenea guvernul ei, toţi au părăsit Cuvântul Domnului. Acum, ei nu au crezut aceea. Ei au crezut că ei erau cu Cuvântul Domnului. "Dar există o cale care-i pare bună la un om, dar sfârşitul ei sunt căile morţii." De ce era aceea greşit? De ce putea un om să creadă aceea-aceea-aceea dacă ei erau greşiţi? O preoţie întreagă de oameni, mii de predicatori şi preoţi, şi regi şi guvernatori, toţi care pretindeau a fi închinători ai lui Dumnezeu, şi, totuşi, ei toţi erau greşiţi.

E-79 Atunci, ei nu au avut nevoie de un împărat pentru prosperitate. Ce ei aveau nevoie era un profet, pentru că Cuvântul Domnului, sau interpretarea Cuvântului Domnului, vine la un adevărat profet. Uneori voi puteţi vedea care este calea lui atunci. Ea este o cale destul de aspră, când toţi preoţii, şi toţi predicatorii, şi-şi-şi toţi ghicitorii, şi-şi guvernul însuşi împotriva lui. Dar, totuşi, Cuvântul Domnului vine la profet, şi numai la el. El are Cuvântul corect. Deşi el avea aceeaşi Biblie ce ei o aveau, dar Cuvântul era la el. Dumnezeu a adeverit că el avea Cuvântul.

E-80 Ei aveau cele mai mari clădiri şi sistemele religioase, şi aşa mai departe, care le-au avut ei vreodată, altare zidite peste tot, şi-şi tot felul de-de lucruri, dar totuşi ei erau la un milion de mile de la Cuvântul lui Dumnezeu.

E-81 Mă gândesc, eu însumi, tabloul s-ar potrivi foarte bine astăzi, aşa cum am citit această Carte a lui Amos. Voi trebuie să o citiţi când mergeţi acasă. Tot guvernul, preoţii, ei toţi au părăsit Cuvântul lui Dumnezeu.

E-82 Mi-ar place doar să citesc o altă porţiune din Scriptură aici, eu am, să arăt unde au făcut-o ei. Acum să citim al 2-lea capitol şi al 4-lea verset, doar un minut.
Aşa vorbeşte DoMNuL; Pentru trei fărădelegi ale lui Iuda, şi pentru patru, Eu nu voi lua la o parte pedeapsa de acolo; pentru că ei au nesocotit legea DOMNULUI, ...

E-83 Acela-i Cuvântul, L-au nesocotit, şi totuşi se gândeau că ei L-au avut.
... şi nu au ţinut poruncile mele, şi minciunile lor i-au făcut să greşească, ...

E-84 Acum, ei au avut Cuvântul, Biblia, dar minciuna care ei o aveau au unit-o cu El i-a făcut să greşească.
... după... care părinţii lor au umblat:

E-85 Vedeţi motivul? Acum, ei aveau eroare din cauză că ei au pus propriile lor traduceri sau tălmăciri la Cuvânt. Şi m-am gândit că s-a potrivit cu ziua de azi, aşa cum aşa de mulţi vor să-şi pună propria lor idee la Cuvânt, şi noi ajungem într-o încurcătură. Ce mustrare de la Dumnezeu, avea acest profet.

E-86 Acum, Amos era profetul lui Dumnezeu, un profet adevărat. Orice om care citeşte vreodată despre Amos ştie îndrăzneala acelui om neînfricat al lui Dumnezeu. El este considerat unul din profeţii minori, pentru că el nu a stat prea mult, dar el cu certitudine a aşezat securea la rădăcina pomului. El era unul dintre cei mai neînfricaţi dintre profeţi, şi el a venit cu ungerea. El a venit cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. El a ştiut despre ce vorbea el, pentru că ungerea lui Dumnezeu era asupra lui să aducă tălmăcirea corectă a Cuvântului lui Dumnezeu la ei.

E-87 Amos a venit de la ţară, pustie, la cetatea de farmec. El nu a mai fost acolo înainte. El era un băiat de ţară, înapoi de tot afară în pustie. În timp ce el era acolo înapoi în rugăciune, Dumnezeu l-a întâlnit, şi i-a spus despre răutatea acestei naţiuni fermecate din care el era o parte. Şi Samaria era capitala, una din capitale la vremea aceea, şi a domniei lui Ieroboam.

E-88 Şi când el a stat acolo în dimineaţa aceea, pe vârful dealului, umblând înăuntru îmbrăcat cu hainele lui vechi, grosolane, de ţară, poate praf şi noroi pe picioarele lui, şi unde a dormit el în îmbrăcămintea aceea veche aspră, noapte după noapte. Şi eu nu ştiu, el nu a avut cadă de baie în zilele acelea. Ar fi putut să fie câteva zile de când a făcut o baie. Dar aceea nu vatămă interiorul unui om. Prea mult, ziua, punând pe din-afară, nu destul in interior. Noi suntem aşa de preocupaţi dacă ne îmbăiam în fiecare zi, şi dacă părul ne este aranjat, şi hainele noastre schimbate, şi atunci lăsăm interiorul să meargă oricum, purtăm aceeaşi îmbrăcăminte păcătoasă, împuţind sufletul cu crezuri şi dogme, şi nu cercetăm şi să-l spălăm în Cuvântul apei de separare, de la lucrurile lumii.

E-89 Cum a stat el în dimineaţa aceea, privind peste deal, la cetatea aceea fermecată, plină de lucruri moderne de care niciodată nu a visat el că există un astfel de lucru. Israel era la înălţimea lui. El era în alianţă cu toate naţiunile din jurul lui. Foarte fermecător, femeile îmbrăcate până la punct, şi-şi bărbaţii. Şi ei erau loviţi de plăceri, alergând curse, şi olimpiade, şi de toate se petreceau. Nu-i de mirare că ochii lui s-au îngustat; nu cu farmecul din cetate, cum ar face ceva turişti, venind la New York, sau la Los Angeles, văzând femeile îmbrăcate pe jumătate, bărbaţii agitându-se, şi păcatul.

E-90 Nişte prieteni de-ai mei, cu câteva zile în urmă, veneau în sus de la o excursie de pescuit, doar dedesubt de un colegiu Biblic al unui mare, colegiu Biblic renumit. Şi acolo, aşezaţi în drum, în buruieni, erau fete tinere, îmbrăcate pe jumătate, şi băieţi tineri, probabil studenţi de la colegiu, bând şi distrându-se, oribil.

E-91 Acum, o astfel de comportare ca aceea gâdilă pofta la mulţi Americani care se numesc pe ei înşişi Creştini. Când ei privesc jos în Los Angeles, sau eu i-am urmărit pe avion când noi am intrat în Los Angeles; ei niciodată nu au fost acolo înainte; sau la Hollywood, sau-sau Florida cu toate luminile lor de neon peste acei-acei pomi de palmieri. O, ele îşi pudrau nasul din nou, şi aranjau machiajul. Ele se gândeau că acesta era cel mai fermecător lucru care l-au văzut vreodată. Şi-i vezi pe cei bine aranjaţi şi îmbrăcaţi, umblând pe străzi, ele au vrut să meargă acolo afară şi să vadă cât de strâmt îşi puteau purta hainele lor, sau să se răsucească în sus şi-n jos pe străzi. Când, ele gândesc că aceea este ceva minunat.

E-92 Dar ochii aceia unşi de Dumnezeu ai acelui profet nu s-au îngustat din cauza farmecului, ca unii turişti, ci asupra corupţiei morale, la un popor care a fost chemat să fie binecuvântat de Dumnezeu. Ochii lui nu s-au uitat la farmec. Ei nu s-au îngustat din cauza farmecului. A fost din cauza indecenţei şi a corupţiei unui popor care a fost chemat să fie aleşii lui Dumnezeu, şi s-ar comporta în aşa fel ca acela. Mă întreb, el a zis, "Leul răcneşte, cine nu se v-a teme? Dumnezeu a vorbit, şi cine se poate ţine să nu profeţească?"

E-93 El a văzut corupţia, decăderea. Aceea era la ce se uita el. Aceea era când el a văzut toată aceea. Aceasta nu l-a atras. Aceasta l-a scârbit în sufletul lui. De ce? El era un profet. El a ştiut ce Dumnezeu a promis să binecuvânteze, şi ce a fost binecuvântare, şi cum se comportă poporul cu binecuvântarea. Şi Diavolul a pervertit în ziua lui, de la ce a fost o adevărată binecuvântare, la o-o-o descompunere morală; o binecuvântare să gâdile ochii şi poftele oamenilor neconvertiţi, spre voia şi calea lui Dumnezeu, şi calea vieţii lui Dumnezeu.

E-94 Cât de tipic este aceasta astăzi! Cum pot predicatorii să stea în amvon, şi să privească asupra păcatului şi corupţiei din această lume, şi să vadă poporul care face şi acţionează în felul cum o fac, şi apoi doar îi binecuvântează pentru că ei sunt un membru din biserica lor, sau o denominaţiune, este mai mult decât poate să înţeleagă sufletul meu.

E-95 Când Dumnezeu vorbeşte, profeţeşte! Dacă Duhul lui Dumnezeu loveşte un adevărat profet al lui Dumnezeu, el v-a striga cu Cuvântul. Eu nu vreau să fiu critic, dar cine poate s㬺i păstreze tăcerea? Cine poate sta să privească asupra unui astfel de lucru, şi să pretindă a fi un slujitor al lui Cristos, şi să nu cheme la răspundere? Mie nu-mi pasă ce ar spune o denominaţiune, sau ce ar spune vreo biserică: acela-i motivul că eu nu aparţin la ele. Ei te-ar da afară, la primul lucru. Dar Cuvântul lui Dumnezeu vine mai întâi. Dacă tu eşti un mesager, tu ai ceva să spui. Dacă tu spui ceva contrar la Acest Cuvânt, tu nu eşti un mesager de la Dumnezeu; tu eşti un mesager al legământului din ceva denominaţiune sau ceva teorie. Dar un mesager a lui Dumnezeu are Cuvântul lui Dumnezeu.

E-96 Şi prietenul nostru, dimineaţa aceasta, aşa cum am privit la el, el avea Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el a fost un adevărat profet al Domnului.

E-97 Acum, ei se gândeau că ei aveau tălmăcirea la aceasta, şi au gândit, "Ei bine, sigur, uitaţi-vă ce facem noi."

E-98 Acum, lucrul despre aceasta este, noi îl avem stând acolo pe vârful dealului în dimineaţa aceasta, privind departe, jos prin cetate. Dând din cap, privind; ochii lui îngustându-se. Luându¬şi mâneca şi ştergând transpiraţia de pe faţa lui, şi praful. Soarele fierbinte strălucind jos pe capul lui pleşuv. Barba lui atârna în jos; el o freca cu mâinile lui. El nu a văzut farmec. El a văzut păcat. Aceasta nu l-a mulţumit. Aceasta l-a scârbit.

E-99 De ce să nu spună el, "Eu, un Israelit, uite cum a prosperat ţara mea"? Cum putea el să spună aceea când el era un adevărat profet al lui Dumnezeu, ştiind rezultatele, şi ce urma să devină dintr-un astfel de lucru ca acela?

E-100 Să-l punem pe un deal astăzi şi să-l lăsăm să privească în jos. Să se uite el în Jeffersonville, la oamenii care se numesc Creştini. Să se uite el oriunde în America pentru un popor care se numesc Creştini. Ochii lui unşi de Dumnezeu s-ar îngusta din nou. Mâinile lui s-ar trage în barba lui. De ce? El nu vede farmecul şi prosperitatea care o vede lumea. El vede plecarea departe de la Dumnezeu. El vede descompunerea morală a poporului. El vede căderea naţiunii. El vede putreziciunea în biserică. Cum ar putea el să facă altceva decât să-şi îngusteze ochii, şi să dorească să ajungă în aceasta, aşa ca el să o poată sfâşia în bucăţi?

E-101 Ce dacă ceva episcop l-ar fi întâlnit sus acolo, şi a spus, "Acum, eşti tu profetul Domnului? Acum, noi îţi vom spune ce poţi să spui şi ce nu poţi." Voi credeţi că el ar fi ascultat? Ce-i dacă ei ar fi spus, "Vino uneşte-te cu organizaţia noastră acum, şi noi te vom ajuta în campania ta?" Voi credeţi că el ar fi ascultat? Nu. Eu nu mi-aş putea imagina aceea, dintr-un om ca acela. Nu.

E-102 El a fost trimis de Dumnezeu. El nu a trebuit să aibă cooperarea lor. El avea Cuvântul lui Dumnezeu, ungerea lui Dumnezeu, timpul stabilit de Dumnezeu. El a venit în AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aha. Acela-i profetul adevărat. Acela-i felul cum călătoreşte el. El nu călătoreşte cu nimic decât cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL.

E-103 Ar primi această cetate fermecătoare Samaria, acest Israel, înalt educat cu stil de sine, aceşti predicatori şi preoţi bine şlefuiţi, să-l primească pe acest micuţ, ins necunoscut? Probabil că gramatica lui era foarte săracă. A venit dintr-o familie săracă din pustie. A plecat de acasă, chemat de Dumnezeu, a mers în pustie să studieze pe Dumnezeu şi Cuvântul Lui, şi a devenit un profet. Domnul l-a născut în felul acela.

E-104 Profeţii sunt născuţi, un mesager pentru epocă, care Dumnezeu, prin cunoştinţa mai dinainte, cunoaşte epoca şi îşi are agentul Lui să strige împotriva păcatului.

E-105 Ar putea acea cetate fermecătoare să-l primească? Vă gândiţi că femeile acelea ar fi dat vreo atenţie la ce a spus el? Vă gândiţi că preoţii aceia ar fi ascultat de el? Păi, nu, domnule. El nu avea recomandare cu el, de la vreo organizaţie. El nu a putut să spună, că, "Fariseii m-au trimis." Nici nu putea el să spună că Saducheii l-au trimis. El nu a purtat ceva recomandaţii. El nu avea vreun carnet de părtăşie de la vreun grup de oameni. El nu avea premergător să-i pregătească campania. Acolo nu erau toţi Fariseii care aveau o adunare de uniune şi un-şi un mic dejun ministerial, şi să pună totul laolaltă, să-i pregătească campania, şi să ştie că el venea. El le era necunoscut. El nu avea carnet de părtăşie. El nu avea scrisori de acreditare. El nu avea recomandaţii de la oameni.

E-106 Dar el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aceea este calea profetului adevărat. El avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dacă el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL, este aşa de departe diferit de schemele noastre făcute aici de om. Aceea era tot ce avea el nevoie. Dacă el vine pe această cale, el vine în numele unei biserici. Dacă el vine din Această cale, el vine în Numele Domnului. Astfel, un adevărat profet întotdeauna vine pe calea Numelui Domnului. Întotdeauna, el vine în Numele Domnului.

E-107 Acum, el nu putea arăta carnete de părtăşie, dar el-el avea Cuvântul lui Dumnezeu. Şi aceea era ce Dumnezeu a trimis la popor. Acum, oamenii şi-au format organizaţii. Ei aveau diferite grupuri sectariene, şi aceea-i ce oamenii au format. Dar Amos nu avea aceea. El doar avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Asta-i ce avea el.

E-108 Eu mi-aş imagina acei preoţi, într-o dimineaţă, să aibă una mică în dimineaţa de sabat, să aibă o mică rugăciune, şi aşa mai departe, un mic serviciu de dedicare, şi-şi a mers înapoi. Şi a vorbit câteva lucruri despre marele Moise, care a trăit odată, şi un mare altcineva care a trăit cândva. "Dar, o, zilele despre aceea au trecut acum. Voi oamenilor îl cunoaşteţi pe preşedintele nostru nou, guvernul nostru nou şi tot ce avem," şi vorbeşte despre câteva lucruri ca acelea şi se duce acasă.

E-109 Dar aici vine un om la care nu i-a păsat de aceea. El a venit cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Aceea este calea profetului. Nu cooperarea, a ştiut ce-i stătea în faţă, a ştiut că totul v-a fi împotriva lui, ştia că ei îl vor respinge, ei îl vor refuza. Dar el venea în Numele Domnului.

E-110 Isus ştia căci Calvarul era în faţa Lui, dar El a venit în Numele Domnului. Vedeţi? Aceea-i calea profetului adevărat.

E-111 El avea Cuvântul Domnului pentru naţiune. Dar adevăratul Cuvânt al Domnului era străin pentru oamenii aceia. Totuşi, ei credeau că ei Îl aveau. Eu sper că aceasta merge jos adânc. Ei se gândeau că ei erau aşa de pioşi şi religioşi, încât Cuvântul real al lui Dumnezeu a fost un lucru străin pentru ei.

E-112 Acela-i felul cum este astăzi. Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu făcut manifest este un lucru străin la mulţi oameni Penticostali. Adevărata interpretare a Cuvântului, adevăratele calamităţi, şi blesteme, adevăratele binecuvântări ale lui Dumnezeu sunt un lucru străin pentru mulţi oameni care se numesc sfinţenişti, membri de biserică, Creştini. Acesta-i un lucru străin pentru ei. Ei nu o ştiu. Menţionaţi-L la ei. "Niciodată nu am auzit de astfel de lucru." Şi, totuşi, organizaţiile lor cresc şi prosperă, devenind mai mari şi mai mari în membri tot timpul, şi mai multe organizaţii se adaugă fiecare an.

E-113 Ei se gândeau că orice care vine la ei trebuia să vină afară din grupurile acelea sectariene. Cu certitudine ei nu l-ar primi. Nici nu ar face ei aceasta astăzi. Ei au uitat de mult, că, "Dumnezeu era în stare din aceste pietre să ridice adevăraţi profeţi lui Dumnezeu." Dumnezeu este în stare, din oameni dinapoi din pădure. El este în stare să ridice, din aceste pietre, bărbaţi care vor sta pentru Cuvântul Lui, şi profeţesc în Numele Lui, Adevărul. "Punând securea la rădăcina pomului." Să cadă aşchiile. Mie nu-mi pasă dacă el are cooperare sau nu-i cooperare. Dar aceea-i calea profetului adevărat.

E-114 Unii oameni gândesc că el o are uşor. Ei nu ştiu despre ce vorbesc ei. El nu a fost adus în oraş cu o trăsură, şezând pe cai buni, înhămaţi, ciucuri, şi marii preoţi stând afară acolo, cu lucruri mari înalte pe capetele lor, aplecându-se la el, "Onorabilul Dr. Aşa-şi-aşa vine." Acela ar fi fost ceva aranjament organizaţional.

E-115 Cum a venit Regele tuturor, El a venit, ca, a venit printr¬un grajd într-un şopru, şopru de vaci. Nu a venit în pompă şi slavă, ci El a venit în umilinţa unui Prunc născut într-un grajd. Amos nu a venit... Cuvântul Domnului; căci el era Cuvântul Domnului. Orice Cuvânt al lui Dumnezeu, acesta nu este persoana; acesta-i Dumnezeu.
Isus a spus, "Acesta nu sunt Eu care face lucrările."
Ei au spus, "Tu eşti un Om, şi Te faci Dumnezeu."

E-116 El a spus, "Atunci dacă Eu nu fac lucrările lui Dumnezeu, să nu Mă credeţi. Dar dacă lucrările vorbesc ele însele, credeţi lucrările, dacă voi nu vreţi să Mă credeţi."

E-117 Amos era Cuvântul lui Dumnezeu umblând în jos pe drum. El a umblat înăuntru, aspru, nu în modele lumii. El a venit în puterea Duhului.

E-118 Acela-i felul cum vine Cuvântul lui Dumnezeu. Nu în crez organizaţional, nu într-un lucru efeminat în amvon; ci El vine în puterea Duhului, să manifesteze pe Dumnezeu la naţiune şi la popor. Aceasta-i o diferenţă. Cât de mult diferit!

E-119 Acum, aceasta realizat, au uitat de mult, că Dumnezeu este în stare să ridice din pietre profeţi adevăraţi. Ei nu au avut... Organizaţia lor nu a trebuit să ridice un profet adevărat, căci ea poate nu ar fi putut s-o facă. Căci, dacă aceasta ar fi, acesta ar fi un profet organizaţional.

E-120 Dar, Dumnezeu ridică! Dumnezeu ia ce El vrea. El nu necesită nimic, de obicei, să facă lucrarea Lui; arată că Acesta-i Dumnezeu. Un om este tot îngâmfat, şi gândeşte că el este ceva, atunci Dumnezeu nu-l poate folosi, pentru că acolo-i prea mult din el însuşi.

E-121 Aceea-i ce se întâmplă cu biserica Creştină astăzi. Ei cred că ei ştiu ceva. Biblia zice, "Când un om gândeşte că el ştie ceva, el nu ştie nimic ce s-ar cuveni să ştie." Necazul astăzi, noi avem aşa de mult eu, aşa de multă făţărnicie, aşa de multă educaţie, aşa de multă religie, şi nu ştim nimic despre mântuirea Cuvântului lui Dumnezeu. Aceea-i partea jalnică a acesteia. Da.

E-122 Ei au uitat, că, "Dumnezeu era în stare din aceste pietre să ridice copii lui Abraham, sau să ridice adevăraţi profeţi ai Cuvântului."

E-123 Ei nu trebuie să iese din vreo anumită şcoală. Dumnezeu le dă şcolarizarea lor. Ei nu trebuie să aibă patru licenţe în colegiu. Ei nu trebuie să aibă Licenţa lor în Artă, şi-şi Diploma lor de Doctorat, şi aşa mai departe. Ei nu trebuie să aibă aceea. Dumnezeu ia orice vrea El, şi îşi pune Cuvântul Lui în el. Cum o face El? El Îl manifestă şi Îl dovedeşte.

E-124 Ei nu puteau să spună din ce seminar a ieşit Isus. El nu a avut vreunul. "Din ce şcoală este El?" El nu a avut nici una. Dar ce a avut El? El avea pe Dumnezeu, şi El era Cuvântul. Ei nu au putut să arate înapoi spre ceva şcoală.

E-125 Şi Dumnezeu niciodată nu a ridicat un om afară dintr-o şcoală. Mergeţi în jos prin istorie şi aflaţi unde a făcut-o El vreodată. El nu o face. El ia ceva de altundeva, care nu are nimic, nici o speranţă pentru aceasta. Atunci El îl aduce pe acela înăuntru şi îşi pune Cuvântul Lui în el, şi se manifestă pe Sine. Asta-i ce a făcut El aici în Amos. În regulă.

E-126 Acum, Cuvântul lui Amos a fost adeverit de Dumnezeu, în ziua aceea, în propriile lor zile. O adev-... Dumnezeu a adeverit Cuvântul lui Amos a fi, că el era, avea Cuvântul Domnului.

E-127 Şi dacă el ar veni la noi, chiar acum, credeţi voi că naţiunea noastră şi poporul nostru ar primi pe un om ca acela? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Credeţi voi că Baptiştii l-ar primi pe Amos? ["Nu."] Metodiştii? ["Nu."] Prezbiterienii? ["Nu."] Penticostalii? ["Nu."] Catolicii? ["Nu."] Nu, domnule. Nu, El cu certitudine nu.

E-128 Hai să, doar pentru un moment, să-l transportăm şi să-l aducem aici, doar un minut, şi să aflăm dacă ei vor sau nu. Hai să vedem doar dacă el ar, dacă bisericile noastre l-ar primi astăzi sau nu.

E-129 Primul lucru ce l-ar face el, el ar fi în dezacord cu fiecare organizaţie, pentru că aceasta-i contrar cu Cuvântul. Da, domnule. El ar condamna întregul nostru aranjament. Aşa este. Fiecare doctrină, fiecare crez, fiecare denominaţiune, el ar condamna întregul lucru.
Eu doar îmi imaginez, eu îi pot vedea pe unii din aceşti prezbiteri Penticostali zicând, "Păi, slavă lui Dumnezeu! Dacă el... Păi, noi nu l-am avea pe omul acela în oraşul nostru."

E-130 Şi ce gândiţi că ar face Prezbiterienii şi Baptiştii? "Păi, acel neştiutor, noi nu-l vrem prin jurul ţinutului nostru. El nu-i nimic decât un-un ciudat." Ei ar semna o hârtie să-l pună în închisoare, dacă ei ar putea, să-l ia de pe străzi.

E-131 Dar vă gândiţi că l-aţi putea ţine acolo? O, nu. Voi nu puteţi pune în cuşcă Cuvântul lui Dumnezeu. Nu, nu. El va veni înainte, oricum. Gratiile de închisoare s-au deschis într-o noapte, când ei au încercat să-L ţină în cuşcă. O Lumină a venit înăuntru şi l-a eliberat afară.

E-132 Nu, el-el cu certitudine ar fi în dezacord cu aranjamentul nostru. În regulă. Ce ar începe el să facă? Să-l dărâme jos. De ce? El este un slujitor al lui Dumnezeu. El ar merge direct la Temelie şi ar începe campania lui, chiar drept înapoi, şi v-a sfâşia fiecare crez jos de pe ea, şi merge înapoi la Temelie. Ce este Temelia? Pe Cuvântul lui Dumnezeu. Corect. "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece." Aşa că el ar dărâma fiecare denominaţiune, fiecare crez, fiecare doctrină, afară din ea, şi o aruncă la o parte, şi el ar detona-o în Eternitate.

E-133 Voi gândiţi că Penticostalii l-ar primi? Nu, domnule. Baptiştii? Pezbiterienii? Nu, domnule. Nazarinenii? Pelerinii Sfinţenişti? Ei l-ar urî. Cu certitudine. Vă gândiţi că ei ar merge afară şi l-ar întâmpina într-o-o limuzină, şi să-l aducă în oraş? Ei s-ar ruga ca soarele să-l pârjolească sus acolo. Ei ar instala o barieră, să-l ţină afară din oraş. Păi, acolo ar fi mai multe adunări ministeriale în jur, prin oraş, cum a-ţi văzut vreodată în viaţa voastră. "Să-l ţineţi pe ciudatul acela afară din acest oraş."

E-134 Dar, totuşi, el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Aceea-i calea unui adevărat profet. El ar fi nesocotit. Cu certitudine. El ar merge drept la Temelie, pentru campania lui. El nu ar avea nevoie. El nu ar spune, "Acum, eu vreau ca voi toţi Metodiştii să veniţi înăuntru acum şi să mă ajutaţi. Eu vreau voi Baptiştii. Eu vreau voi toţi oamenii de pe aici.Voi toţi Penticostalii, voi pretindeţi că voi sunteţi ultimul grup care o să-l cheme Dumnezeu, eu vreau ca voi toţi să veniţi la mine, şi eu vreau ca voi să sprijiniţi campania mea."

E-135 "Cum botezi tu? Care este dovada iniţială a Duhului Sfânt?" Întrebările acelea, ar fi aruncate în faţa lui. Şi când el vine înapoi cu Adevărul Bibliei, ei l-ar respinge. Dar aceea-i calea unui adevărat profet. El a avut toată aceea să înfrunte. Vedeţi? Cu certitudine.

E-136 Noi nu l-am primi. Nu, domnule. A noastră-a noastră... Noi nu am vrea nici una. Noi nu am vrea nici una din campaniile lui prin ţara noastră-noastră. Nu, într-adevăr. Ei bine, noi nu l-am avea. Nu, domnule. Dar el ar veni şi ar aduce Biserica înapoi la Cuvânt, căci Acela este temelia. "Oricine pune pe oricare altă temelie, este nisip mişcător. Pe această temelie singură, Dumnezeu zideşte Biserica Lui, pe Învăţătura apostolilor."

E-137 Aşa cum am spus zilele trecute; cineva vorbea despre-despre purgatoriu, şi a dat referinţă la mulţi ca Sfântul Francis şi Sfânta Cecilia, şi ea se ruga pentru anumite persoane, şi afară din purgatoriu, şi dă o aşa autoritate ca aceea. Aceea-i autoritate nescripturală. Acestea sunt persoane care nu au o autoritate. Apostolii au avut autoritatea Scripturală. Şi dacă aceasta-i contrar la ei, este o minciună, atât cât mă priveşte pe mine.

E-138 Eu cred în purgatoriu, dar eu cred că acesta-i chiar acum. Tu îţi curăţeşti propriul tău suflet. Purgatoriu înseamnă "a curăţa." Când tu vezi că tu ai făcut ceva greşit, ieşi acolo afară şi îl curăţeşti afară din tine, prin mărturisire, şi plâns, şi post, şi rugăciune.

E-139 Cineva chiar a râs de mine când Domnul a venit aici nu cu mult în urmă şi mi-a dat o vedenie. Eu întotdeauna am vrut să văd despre legarea acelui şarpe. Eu întotdeauna m-am întrebat cum. Eu să păşesc afară în felul acela. Când, aceea-i ce am vrut, toată viaţa mea. Atunci am început să postesc şi să mă rog. A spus, "Pentru ce ai face tu aceea?"

E-140 Am spus, "Înăuntru acolo, El a spus că nu am fost destul de sincer." După ce El a venit, atunci am vrut să mă curăţesc. Nu să aştepţi până când tu mori, şi să laşi ceva preot să încerce să te curăţească. Curăţiţi-vă sufletele!

E-141 Dar, vedeţi, ei au luat-o afară din Cuvântul autoritar, şi au pus-o acolo în mâinile unei dogme făcute de om, să aducă bani în biserică, pentru că ei privesc la lucrurile lumeşti, biserică lumească, mari puteri în lume, puteri politice. Dar Dumnezeu priveşte la Cuvântul Lui. Şi orice cuvânt care-i contrar la Cuvântul lui Dumnezeu este greşit. Atât cât mă priveşte pe mine, este Cuvântul lui Dumnezeu sau nimic. Da, domnule. Da, domnule.

E-142 El ar merge drept la Temelie. El ar sfâşia lucrul în bucăţi. El ar trebui s-o facă. El nu ar putea face nimic altceva, dacă Amos era aici astăzi. El nu ar putea face nimic altceva, căci, ţineţi minte, el este un adevărat profet al lui Dumnezeu, la care vine Cuvântul. El nu ar putea să facă nimic altceva decât să meargă înapoi la Cuvânt. Indiferent dacă toţi Penticostalii din ţară s-au adunat în jurul lui, au spus, "Domnule, Amos, noi te credem a fi un profet, dar tu eşti deviat de la Cuvât. Noi vrem să te îndreptăm." El ar sta cu Cuvântul. Nu există nimic altceva ce ar putea el să facă, pentru că el este un profet. El nu avea nevoie de cooperarea lor. El are un Mesaj să dea. "Şi toţi care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine." Şi el o să predice Cuvântul, şi El o să-L predice întocmai cum ar fi El în Biblie, şi de aceea noi l-am refuza. Aşa este.

E-143 Indiferent ce ar fi Acesta, Cuvântul lui Dumnezeu vine la profeţi, interpretarea lor a Cuvântului este interpretarea corectă.

E-144 Israel întotdeauna a ieşit din linie, şi Dumnezeu le-a trimis un profet cu semne şi minuni, să interpreteze Cuvântul. Şi cum a ştiut el? El a spus, "Dacă acest profet vorbeşte, şi vine la împlinire, atunci acela-i corect." El a adeverit profeţii Lui, că ei erau corecţi.

E-145 Isus a spus, "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le v-a face şi el. Aceasta voi veţi ştii. Aceste semne îi vor urma pe acei care cred."

E-146 Şi cum pot ei pretinde să fie un profet al Domnului şi să tăgăduiască tocmai Cuvântul lui Dumnezeu? Cum poate un om să boteze în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," titlurile acelea, şi să tăgăduiască tocmai Numele lui Isus Cristos, când nu există nici o Scriptură în Biblie să sprijinească teoria lor? Eu pot să fiu aspru şi critic, dar este timpul să ajung în felul acela. Acesta-i Adevărul.

E-147 Cum pot oamenii să se pretindă a fi Creştini astăzi, şi alergând aici afară la fiecare lucru; şi femei cu părul scurtat, şi purtând pantaloni scurţi, şi fumează ţigări, şi aleargă la cinematografe, orice fel de spectacol vechi, şi se distrează? Îmi spuneţi mie că acela-i Duhul Sfânt? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Să nu-mi spuneţi niciodată asta. Voi, voi îl faceţi pe Dumnezeu scârbit la stomacul Lui, dacă a existat un astfel de lucru să se poată face. Da. Eu sunt sigur că voi înţelegeţi. Vă numiţi, aşa ceva, cum poate exista un astfel de lucru? "Prin roadele lor sunt ei cunoscuţi."

E-148 El ar critica şi condamna pe fiecare femeie cu părul scurtat. Cum ar putea el să facă altceva? El este un profet. Şi acela-i Cuvântul. El ar spune, "Voi Izabelelor!" El ar deveni aspru cu ele. De ce? El este un profet. El va trebui să stea cu Cuvântul. Aşa este. Vă gândiţi că ele s-ar opri? Nu, domnule. Ele ar spune, "Acesta-i un fanatic. El este tot aşa de rău cum a fost acel Pavel bătrân, în Biblie, urâtor de femei."

E-149 "Voi, grămada de amăgitoare, aşa numite Creştine. Nu contează cât de sfinte încercaţi să trăiţi, aceea nu are un singur lucru de-a face cu aceasta. Atât timp cât voi tăgăduiţi Cuvântul lui Dumnezeu şi nu vă aliniaţi cu El, voi sunteţi o păcătoasă, o necredincioasă," asta-i ce ar spune el. El nu ar... Pune, el ar pune securea chiar la rădăcina pomului. El nu ar cruţa nimic. El este un profet, şi aceea-i calea unui adevărat profet. Ei ar sta cu acel Cuvânt indiferent de cine este acesta. Dacă este propria lor mamă sau tată; nu face nici o deosebire. Isus a făcut-o. Nici măcar aşa de mult să o cheme o mamă; ea nu era. El era Dumnezeu. Dumnezeu nu are o mamă. Dacă ar avea, atunci cine este tatăl Lui? Aha, aha.

E-150 El ar critica şi i-ar condamna. El ar condamna fiecare denominaţiune, pentru că nu există niciuna din ele zidită pe Cuvânt. Eu nu pot găsi una din ele. Şi îndată ce ele se denominează, ele sunt împotriva Cuvântului chiar atunci. Astfel cum poate... un profet binecuvânta ce condamnă Dumnezeu? Deşi, el nu vrea să o facă, să rănească pe fratele lui, dar totuşi el trebuie să o facă pentru că el este un profet. Şi el este un reprezentant al adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu, şi nu se mută de la El, în nici un fel deloc; învăţătură peste învăţătură, şi rând peste rând. Vedeţi ce vreau să spun? Calea unui adevărat profet.

E-151 Cât de mulţi spun, "Doamne, eu doresc ca Tu să mă fi făcut un profet"? El nu face aceea. Nu. El nu face aceea.

E-152 El ar condamna fiecare faptă imorală a bisericilor, aceste partide de bunco şi toate lucrurile acestea care le au ei, partide de cărţi, cine de supeuri. El ar condamna pe fiecare din ele. El le-ar sufla în iad de unde au venit ele.

E-153 Voi gândiţi că l-aţi primi? Nu. Biserica astăzi nu l-ar primi. Penticostali să-l primească? Ei bine, el ar păşi înăuntru acolo, să zică, ,,Voi grămadă de Izabele cu părul scurtat, nu ştiţi voi ce înseamnă AŞA VORBEŞTE DOMNUL? Umblaţi aici afară cu o rochie ce arată lipită de piele, nu ştiţi voi că sunteţi vinovate de săvârşire de curvie fiecare zi cu sute de bărbaţi." Asta-i ce ar spune el.

E-154 Voi ziceţi, "Ei bine, acel bătrân excentric! Bătrânul cu capul chel, ins cu arătare căruntă, daţi-l afară din amvon. Să vă vedem pe voi, membri comitetului, diaconii, să-l daţi afară de aici."

E-155 "Ei bine, voi grămadă de făţarnici." Corect. Amos i-ar lua la rost. Atunci vă numiţi pe voi înşivă, "Noi suntem... Noi aparţinem la acest grup. Noi aparţinem la acel grup." Voi sunteţi de la Diavolul, tatăl vostru, căci el este acela care tăgăduieşte Cuvântul.

E-156 Zice, "Eu am vorbit în limbi." Şi atunci îţi scurtezi părul? "Slavă lui Dumnezeu! Aleluia!" Şi Biblia a spus, "Este un-este un lucru vulgar-vulgar, ca o femeie să se roage cu capul ei tuns în felul acela." Atunci te chemi o Creştină. Ruşine să-ţi fie. Târăşte-te într-un colţ pe undeva, împacă-te cu Dumnezeu.

E-157 Vă îmbrăcaţi în hainele acelea mici vechi scurte, şi ieşiţi aici afară în curte, şi vă întindeţi afară, când voi ştiţi foarte bine că voi săvârşiţi curvie cu o sută de bărbaţi în fiecare zi. A spus, Isus a spus aşa, "Oricine priveşte la o femeie să poftească după ea a săvârşit curvie cu ea." Ea era aceea care s-a prezentat, şi tu ai făcut-o în a ta...

E-158 Unde, voi, voi sunteţi morţi faţă de lucrurile lumii. Voi a-ţi înviat din aceea, aşa cum am spus, începutul. "Voi v-aţi întoarce capul în ruşine. Ochii voştri se îngustează asupra unui lucru aşa de oribil de păcat, în loc să vă uitaţi la femei să poftiţi după ele. Voi bărbaţilor care faceţi un lucru ca acela şi vă chemaţi Creştini." Aceea este ce v-ar spune el. Eu încerc să iau Cuvintele lui în dimineaţa aceasta. Ele ar fi Cuvintele lui. Căci, el, ţineţi minte, el este un profet adevărat. El o să trebuiască să stea cu acel Cuvânt. Aha. Eu doar citez Cuvintele lui. Asta-i tot. Căci, dacă voi l-aţi adus, el este Cuvântul. Atunci, el este Cuvântul, Însuşi. A-ţi putea să nu-l aveţi pe om, dar voi aveţi Cuvântul lui, căci el ar avea Cuvântul Domnului.

E-159 Fiecare învăţătură făcută de om, el ar condamna-o, aşa ca botezul "în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt." El ar arunca lucrul acela drept înapoi în Eternitate. El l-ar condamna, aşa încât acolo nu ar rămânea nici un miros din el. Da, domnule.

E-16

E-161 Atunci ei, acest grup Numele lui Isus, ei ar-ei ar spune, "O, noi l-am lua pe aceea." Iar apoi organizaţia voastră, el v-ar sufla chiar afară cu aceasta. Aşa este. Femeile voastre cu părul scurtat, şi voi suferiţi aceasta. Aşa este. Bărbaţii voştri, felul cum ei fac şi se comportă. Aşa este.

E-162 Mulţi oameni spun, "Este bine să fii un profet." Aceasta este, dacă tu eşti gata să vinzi totul faţă de lume şi să stai cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Lui.

E-163 Nu, noi nu l-am primi sub nici o formă, denominaţiunile noastre astăzi. Noi cu certitudine nu am avea nimic de-a face cu el.

E-164 Ascultaţi la el cum o loveşte. El a spus, "Tocmai Dumnezeul în care voi pretindeţi că credeţi, El vă v-a nimici." Ce veţi face privitor la aceea? Tocmai Dumnezeul în care Penticostalii cred, de la faptele imorale şi lucrurile care ei le fac şi permit să se facă, tocmai acel Dumnezeu v-a aduce judecată asupra acelor organizaţii. Aşa este. Exact ce le-a spus Amos.

E-165 "Oh," spun ei, "noi avem pe Abraham. Noi avem-noi avem aceasta. Noi avem legea. Noi avem preoţi. Noi avem profeţi."

E-166 O, frate, ochii aceia s-au îngustat aşa cum el se uita la ei, şi a detunat acel Cuvânt în ei. Da, domnule. Sigur. Ei nu au vrut să-l primească. Nu, domnule. El a spus, "Ei îi va nimici cu învăţăturile voastre făcute de om." Asta-i ce v-ar spune el astăzi. El ar spune acelaşi lucru cum a făcut atunci. El a spus, "Acelaşi Dumnezeu la care îi zidiţi biserici, poate plătind milioane de dolari, tocmai altarele care le zidiţi pentru Iehova, care voi pretindeţi că-l iubiţi, tocmai acel Dumnezeu vă v-a nimici pentru că voi îi respingeţi Cuvântul Lui."

E-167 Aşa este şi astăzi! Tocmai Dumnezeul care America pretinde să-l slujească v-a aduce judecată asupra naţiunii şi o v-a nimici. Eu sper că aceea merge aşa de adânc că niciodată nu vă zvârcoliţi afară din aceea. Tocmai acela pe care voi pretindeţi că-l iubiţi, şi cu propriile voastre dogme făcute de om, şi viaţa imorală şi decadentă care o aveţi în voi, departe de Cuvântul lui Dumnezeu, vă v-a nimici într-o zi. Aceea-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Nimic altceva nu a rămas pentru ei.

E-168 Aliniaţi-vă cu Cuvântul! Le predici Evanghelia; traversezi naţiunea; le spui Adevărul. Lucrătorii se ceartă şi ţipă, şi continuă înainte. Bărbaţii condamnă. Organizaţiile vă dă afară. Femeile dau din cap, şi nu vor să lase să le crească părul, pentru nimic. Îşi poartă hainele chiar exact la fel, an după an. Întocmai cum ai turna apă pe spatele unei raţe. ,,Atunci voi pretindeţi că-l iubiţi pe Dumnezeu?"

E-169 El a spus, Isus a spus, "Voi v-aţi luat tradiţiile şi a-ţi făcut Poruncile lui Dumnezeu fără efect."

E-170 Aceea-i calea unui adevărat profet. Vedeţi? Ea nu este o cale uşoară. Ea nu este ce fiecare ar crede că ar putea să fie.

E-171 Sar sus-şi-n jos şi ţipă, fiecare te bate pe umăr, atunci acela-i un semn că tu nu eşti un profet adevărat. Acela-i chiar unul din semnele că tu nu ai lucrul depre care vorbeşti.

E-172 Când l-au bătut ei vreodată pe spate, dacă ei nu aveau vreo secure de ascuţit? Ce? El se întorcea înapoi şi-i condamna. Corect. Nu puteau să-l mângâie pe Amos pe spate. Ei nu-l puteau mângâia pe Ilie pe spate. El nu a stat pentru lucrul acela. Nu, domnule. El le-a spus Adevărul lui Dumnezeu. Şi dacă Cerul este aşa de măreţ, şi unde noi o să mergem, atunci dacă noi nu ne putem alinia cu lucruri mărunte de fleacuri, cum o să ne aliniem cu Duhul Acolo? Trebuie să ne aliniem cu Cuvântul. Aceea-i calea unui adevărat profet. Deşi aceasta l-a sfâşiat în bucăţi, să-L spună, da, el trebuie să sfâşie o naţiune în bucăţi, cu Acesta. Aşa este. Dar aceea-i calea.

E-173 El ar detuna aceasta. O, doamne! Ştiţi ce le-a spus el? "Zarva," dacă voi observaţi aici, el a spus, "nu este în guvernul vostru, el este în voi." Asta-i ce a spus el. Da. ,,Zarve în biserică, forma voastră de evlavie, asta-i ce a cauzat necazul."

E-174 Motivul căci comunismul bântuie ţara astăzi, nu este din cauza comunismului. Aceasta-i din cauza bisericii. Este din cauza oamenilor. Astăzi ei se chiamă Creştini. Ei cântă ca Îngerii. Voci instruite, şi vorbesc cu aşa elocvenţă, de parcă ei arau Arhangheli; şi nu cred Cuvântul lui Dumnezeu, ca dracii. Aşa este. Cântă ca un Arhanghel, se îmbracă ca eu nu ştiu ce, şi tăgăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu.

E-175 Un om, un predicator în amvon, care va sta acolo şi să fie chemat Doctor, Reverend, şi să-l întrebi, "A vorbit Biblia de botezul în ,Numele Domnului Isus Cristos,' sau, ,Tată, Fiu, şi Duh sfânt'?" Şi el îţi va râde în faţă şi ia, ,,Tată, Fiu, Duh Sfânt." Atunci te numeşti un copil al lui Dumnezeu?

E-176 Femeile ştiind că Biblia le condamnă pentru a face anumite lucruri, şi îşi scurtează părul, şi se comportă ca lumea, şi poartă îmbrăcăminte imorale şi lucruri ca acelea, şi ele o fac constant, oricum; şi vorbesc în limbi, şi sar in-sus-şi-n jos, şi strigă, şi au societăţi ale doamnelor bătrâne, şi cercuri de cusut, şi trimit misionarii pe câmp. Aceasta a devenit o putoare în privirea lui Dumnezeu. Şi, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, El va nimici întregul lucru. El o va face.

E-177 Acesta nu este un lucru uşor, dar aceea-i calea unui profet adevărat. Să Îl detoneze acolo afară, şi să-L spună fie că El doare sau nu.

E-178 Ioan a fost un adevărat profet. El a spus, "Securea este pusă la rădăcina pomului." Aceea este calea lor. Sigur.

E-179 Necazul este în ea. Cântă ca Îngerii, dansează ca dracii acolo afară, dansuri, continuă înainte, joacă cărţi, piste de întrecere. Penticostalii, se duc la locuri de distracţie, cinematografele sunt aglomerate cu ei. Fiecare loc, orice fel de piesă veche sau orice altceva, şi se duc drept acolo jos, şi întreceri, şi fiecare alt lucru, şi se cheamă Creştini, şi merg sus şi strigă, şi vorbesc în limbi, şi iau spălarea picioarelor, şi împărtăşirea.

E-180 Păi, aceasta-i-aceasta-i, "Cum un câine merge la vărsătura lui," a spus profetul, "aşa fac ei." Dacă lucrul acela era din lume, a trebuit să fie aruncat afară din voi, de ce vă întoarceţi iarăşi înapoi la el? Corect. Afară pe străzi, răsucindu-se, ele o numesc, rock-and-roll, scurtând părul, purtând pantaloni scurţi. O, doamne! Se cheamă Creştine. A-ţi putea vo ... Nu, eu mai bine să nu o spun.

E-181 De aceea îi condamn eu. Dacă eu o să stau cu acest Cuvânt, dacă acest Cuvânt vine la mine, eu voi sta cu acest Cuvânt. Acesta este ce vine la mine, Cuvântul. O condamn!

E-182 Pretinde să fie călăuziţi de Duhul Sfânt, şi fac astfel de lucruri. V-aţi putea imagina o femeie, să fie călăuzită de Duhul Sfânt, să-şi lase părul să fie tăiat, când tocmai Duhul Sfânt condamnă aceasta? Atunci ce fel de Persoană este Duhul Sfânt? Va-ţi putea imagina?
183 V-aţi putea imagina un predicator să stea în amvon, şi vreun om să-l provoace să-i arate un singur loc unde a fost careva botezat vreodată folosind titlurile de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," şi îţi râde în faţă şi te cheamă un fanatic, prin a boteza în Numele lui Isus Cristos, şi să spună că el este călăuzit de Duhul, şi să spună că el are Duhul Sfânt? Ar tăgădui Duhul Sfânt Propriul Lui Cuvânt? Nu, domnule. Aha. Vedeţi voi? Eu sper că o pricepeţi.

E-184 Eu nu ştiu cât de mult timp. Următoarea explozie ar putea să mă ia. Dar, până o face, eu o să stau chiar acolo cu Cuvântul. Când eu vă întâlnesc acolo la Judecată, eu o să fiu stând chiar lângă acel Cuvânt. Acela este ce eu cred a fi Adevărul.

E-185 Nu, tu nu faci lucruri ca acelea, şi atunci să ai Duhul Sfânt. Am mers la soţia unui lucrător odată, şezând acolo îmbrăcată cu o rochie, ea arăta oribil.
V oi ziceţi, "Tu nu ai drepturi."

E-186 Eu am un drept. Acela-i Cuvântul. Să-L predic tot. Voi ocoliţi lucrurile acelea, o mulţime de predicatori efiminaţi, pentru că ei nu au îndrăznea-... Poate voi nici măcar nu aţi fost chemaţi să predicaţi, în primul rând. Da. Dar un adevărat slujitor al lui Dumnezeu va sta drept cu acel Cuvânt. Corect.

E-187 Nevasta lucrătorului aşezată acolo, toată strânsă într-o rochie, cu cercei atârnând, şi cu machiaj pe ea, şi păr tăiat scurt. Când, Dumnezeu condamnă întregul lucru ca murdărie. Şi atunci să spui că tu ai Duhul Sfânt?

E-188 Eu am predicat aici în Phoenix, nu de mult, despre ceva în felul acela, şi soţia lucrătorului şedea la amvon, cu un păr din acela tăiat băieţeşte tot încreţit sus, şi cu o rochie care ea nici măcar nu-şi putea ţine fustele ei dedesubt să nu reflecte. Nu putea să ajungă sub genunchii ei. Vreo patru sau cinci ţoli deasupra genunchilor ei, şezând sus acolo; sărind in-sus-şi-n jos, conducând cântările. Eu am lovit aceasta tot aşa de tare cât am putut. Desigur, el nu mă va invita înapoi. Eu nu mă aştept. Dar el ştie ce-i bine şi rău. Când eu stau la Judecată, aceasta nu-i mai pe mâinile mele. Atunci merge jos şi spune...

E-189 Un om, aşa zis învăţător, care eu nu spun că el nu este, a făcut o remarcă zilele trecute, înaintea unor prieteni de-ai mei la un anumit oraş în care am fost. Voi cunoaşteţi fratele. Şi acest frate a venit înăuntru. El a spus, păi, a spus, "Noi l-am avut pe Fratele Branham aici odată." Un anumit oraş, şi afară în Vest. Şi omul acesta a spus, "O, Fratele Branham este un om bun." Vedeţi? El bine a ştiut să nu arunce nimic pe caracter. A spus, "Fratele Branham, dar să nu ascultaţi voi la benzile lui, pentru că ele o să vă încurce."

E-190 Şi acolo s-a întâmplat să fie unul din prietenii mei acolo, a spus, "Doar un minut, domnule! Eu am fost încurcat până am auzit benzile." Da. Aceea-i deosebirea. "Eu nu am putut înţelege cum ar răbda un Dumnezeu sfânt cu astfel de lucruri ca acelea, aşa cum voi toţi faceţi." Da.

E-191 Aceeaşi persoană, un altul cu el, s-a ridicat la un anumit loc nu de mult, a spus, "Fratele Branham este un profet. El poate discerne lucrurile. Şi lucruri ca... Dar," a spus, "acum, să nu ascultaţi de Învăţătura lui, căci el nu este corect." Nebunia, expresia grosolană ca aceea!

E-192 Nu ştiţi voi că dacă aceasta este o... Eu nu sunt un profet. Dar dacă Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, El vine la profet. "Cuvântul Domnului a venit la profeţi." Ei erau aceia care au interpretat Cuvântul. Atunci, voi vedeţi, voi să nu...

E-193 Aceasta nici măcar nu are înţeles, doar să te ascunzi în spatele vreunei denominaţiuni neînsemnate, într-una din acele zile se vor rupe şi mucegăi, şi pier în iad.

E-194 Dar Cuvântul lui Dumnezeu v-a dura pentru totdeauna. Pe acea Stâncă îmi zidesc speranţele mele pentru totdeauna, pe Cuvântul Domnului. Fiecare alt lucru să se scufunde. Dacă eu pierd fiecare prieten, orice altceva, prietenia mea este în Cristos.
Speranţele mele sunt zidite pe nimic mai puţin
Decât Cuvintele lui Isus cu neprihănirea;
Când totul în jurul sufletului meu cedează,
Atunci el este toată speranţa mea şi locuinţa.

E-195 Acea puşcă care a explodat zilele trecute. Am văzut. M-am gândit că am fost mort. Am avut o simţire paşnică. M-am uitat în jur. M-am gândit, "Ei bine, asta-i tot." La ce mi-ar ajuta o denominaţiune atunci? La ce mi-ar ajuta o organizaţie atunci? Eu o să trebuiască să stau acolo la judecăţile înfocate a lui Dumnezeu, să fiu judecat de acest Cuvânt.

E-196 Deşi eu a trebuit să pârjolesc, să îndoi, să răsucesc, să despic, pe mulţi oameni, dar eu sper să fac, să scot miezul veritabil de acolo, din Cuvântul lui Dumnezeu, şi acolo să zidesc un suflet pentru Eternitate. Aşa este. Să-l pună Dumnezeu în mâinile Lui şi să-l zidească spre un copil ascultător.

E-197 Cum ar putea-cum ar putea un om, călăuzit de Duhul Sfânt, să facă un astfel de lucru ca acela? Sau, o femeie cu Duhul Sfânt, să facă astfel de lucruri ca acelea? Nu. El este sfânt. Şi dacă Viaţa Lui este în voi, voi sunteţi la fel. Voi veţi fi întocmai ca El.

E-198 Israel, ca noi, au gândit că ei prosperau cu alianţa lor cu alţii, că era aprobarea lui Dumnezeu asupra acesteia. Acum, voi ştiţi, noi gândim aceea astăzi.

E-199 Am vorbit cu nişte oameni aici nu de mult, la un hotel, cu câteva zile în urmă, oameni mari în tărâmurile religioase. Şi ei mi-au spus, "Dumnezeu dovedeşte că El este cu noi. Păi, noi am crescut anul trecut, Frate Branham," eu uit cât de multe sute, în felul acela.

E-200 Am spus, "Aceea nu este nici un pic de aprobare." Aha. Aşa este. Prostituţia s-a îmbunătăţit, a crescut anul trecut, cam treizeci la sută; a arătat aceea că Dumnezeu era cu prostituţia? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Aha. Aha. Aha. Sigur. Ha! Argumentul acela nu este bun. Nu. Voi nu o puteţi face. Nu, domnule. Dumnezeu stă cu Cuvântul Lui. Oricare alt om v-a sta cu Cuvântul Lui, dacă el este cinstit. În regulă.

E-201 Ei credeau, pentru că ei aveau o alianţă! Acum, aici, noi vom ajunge înăuntru, doar un moment, în afacerile guvernamentale. Naţiunea noastră a respins Cuvântul lui Dumnezeu, întocmai cum a făcut Israel. Ei au respins Cuvântul lui Dumnezeu, şi poporul lor, preoţii lor, şi profeţii, şi aşa mai departe, profeţesc bine pentru ei. Şi ei... Ce putem noi să facem decât să profeţim greşit, pentru că este contrar la Cuvântul lui Dumnezeu! Ea este osândită. "Marea noastră, naţiune iubită, bazată pe... experienţa noastră a strămoşilor noştri." Atunci mergeţi înapoi la ce au avut ei. Aha. Corect. Sigur.

E-202 Israel era a naţiune grozavă. Priviţi la strămoşii lor, dar Dumnezeu nu i-a cruţat. Acel profet bătrân cu capul pleşuv arunca Cuvântul către ei, şi s-a întâmplat chiar exact în felul cum el a spus. Citiţi istoria voastră aici şi aflaţi dacă aceasta nu-i aşa. A venit la împlinire chiar exact în felul cum el a spus-o. Şi el i-a condamnat, totuşi, ei stăteau acolo, şi sfinţii preoţi îmbrăcaţi cu îmbrăcăminte sfântă, stropind aceasta; şi nu ar mişca o mână, pe aici sau pe acolo, pentru că aceasta era ceva pe aici, o tradiţie sau ceva.

E-203 Isus a spus, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, Diavolul, şi lucrările lui le veţi face." Ei L-au luat şi L-au condamnat, şi L-au atârnat pe un lemn, şi L-au omorât. Exact corect. Dumnezeu L-a înviat din nou. Da,domnule.

E-204 Nu, ei nu ar vrea. Noi nu l-am crede pe Amos astăzi, nici decum. Şi astăzi noi am făcut o alianţă. Noi avem ce numim noi astăzi... Ne gândim că aceasta-i "aprobarea" lui Dumnezeu, pentru că organizaţiile noastre sunt în creştere şi-şi totul merge în felul cum merge. Noi credem că aceea-i "aprobarea" lui Dumnezeu asupra acesteia. Voi ştiţi, ei s-au unit, eu cred, vreo încă două sau trei milioane de Protestanţi. Şi Catolicii au mers câteva milioane mai mult. Vedeţi? Ei cred că aceea-i aprobarea lui Dumnezeu, că ei sunt Catolici. Protestanţii cred că este aprobarea lui Dumnezeu, ei fiind Protestanţi. Ha! Aceasta-i nonsens. Aceasta-i carne de tun. Aceasta-i cenuşă atomică. Aceasta-i mânia lui Dumnezeu care se acumulează, să explodeze. Asta-i exact corect.
Voi ascultaţi-mă pe mine. Eu vă voi spune Cuvântul Domnului. Amin.

E-205 Uitaţi-vă la noi. Uitaţi-vă la lume astăzi. Uitaţi-vă la naţiunea noastră. Noi suntem uniţi înăuntru cu O.N.U. Ce este în aceasta? O grămadă de păgâni. Şi noi, cu îndrăzneala ca nici măcar să nu lăsăm să fie oferită rugăciune înainte să vină sesiunea noastră înăuntru.

E-206 Nu am citit eu tocmai aici, "Cum pot doi să umble dacă ei nu sunt în acord? Dumnezeu nu face nimic fără ca El să o descopere la slujitorii Lui, profeţii. Cum pot doi să umble dacă nu sunt în acord.?"

E-207 Când, noi avem Mahomedani, Buddha, ateişti, păgâni, egoişti, fiecare alt lucru, în aceasta. Voi credeţi-voi credeţi că Dumnezeu ar putea locui într-un lucru ca acela?

E-208 "Păi," voi ziceţi, "că, păi, noi suntem în alianţă cu ei. Noi avem toată ocrotirea Apuseană."

E-209 Ei aveau toate naţiunile în jurul lor, în ocrotire. Dar acel profet a spus, "Dumnezeu vă v-a nimici. Tocmai Dumnezeul pe care-l slujiţi vă v-a nimici, pentru nesăbuinţa voastră." El ar spune acelaşi lucru în dimineaţa aceasta. El ar certa, de la Casa Albă drept jos până la ferma săracă. El sigur ar certa. El i-ar lovi, cu Cuvântul lui Dumnezeu. El cu certitudine ar lovi. Aceea-i calea unui adevărat profet.

E-210 "Priviţi la noi, bisericile. O, noi suntem marea biserică Romano Catolică sfântă!" A vorbit, în Biblie, a fi o CURVĂ.

E-211 "Noi suntem patriarhii părinţilor, bisericile Protestante, toate unite împreună, şi numită... se numeşte Consiliul Mondial Al Bisericilor." Prostituate ale CURVEI, a spus Biblia. Asta-i exact ce a spus Ea. Aha. Şi totuşi ne gândim, "Şi acum toate bisericile merg împreună."

E-212 Dl. Collins, un prieten de-al meu, frate din California, Arizona acolo. A tău-tău... [Fratele Neville zice, "Elmer." – Ed.] Elmer. Eu am spus, "Ei bine, eu presupun că tu mergi la vreo biserică mică bună Metodistă."

E-213 A spus, "Eu am ieşit din ea când ei s-au unit la acel Consiliu Al Bisericilor sus acolo."

E-214 Am spus, "Dumnezeu să te binecuvânteze. Tu te apropii de Împărăţie, frate." Aha. Da, domnule.

E-215 Dogma, depinde de asocierea cu oamenii, şi cu doctrinele lor făcute de om, şi părăsind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce avem noi nevoie astăzi este un profet, să detoneze Cuvântul înăuntru acolo. Aceea-i exact. Da.

E-216 Ei, ei îşi iau adăpost printre ei. "O, noi ne-am unit. Noi, Penticostalii, sigur, ne-am unit la Consiliul Mondial Al Bisericilor, pentru că înăuntru acolo noi avem părtăşie. Noi îi vom câştiga dincoace." Ca o femeie mergând 1a bar, să se îmbete cu bărbatul ei, să-l câştige la Dumnezeu. Îi mai mult cum bărbatul merge cu nevasta, în zilele acestea, la bar, să se îmbete, să o câştige pe ea la Dumnezeu. Nonsens! Staţi jos de pe terenul Diavolului.

E-217 Când ceva tăgăduieşte acel Cuvânt, eu sunt împotriva acesteia. Aceea mă face împotriva fiecărei organizaţii, pentru că este împotriva Cuvântului. S-ar cuveni să-l facă pe fiecare credincios să simtă în felul acela. Ha!
"Păi," ei zic, "dar, aminteşte-ţi, noi avem..."

E-218 Eu am un mare articol în ziar, cineva mi-a trimis din Arizona, despre cum că acest patriarh Aşa-şi-aşa, zilele trecute, a spus, "Papa Ioan al Douăzeci şi Doilea," sau oricum îl cheamă ei, "avea... El este un om bun. El este singurul om care a vorbit vreodată despre a unii bisericile, Catolici şi Protestanţi, împreună." A spus, "Aceasta ar putea să nu vină în zilele noastre, dar, următorii cincisprezece sau douăzeci de ani, aceasta va fi aici."
219 M-am gândit, "ăiete, tu fiind un patriarh, tu profeţeşti, şi nu o ştii."

E-220 "Este mai târziu decât ne gândim." Băiatul care mi-a scris-o mie, a scris la începutul paginii, "Este mai târziu decât ne gândim." El a ascultat la benzi, de asemenea. Da, domnule. El a spus, "Este mai târziu decât ne gândim." A spus, "Frate Branham, nu ai spus tu aceasta, cu ani în urmă?"

E-221 Am spus, "Sigur." Da, domnule. Aceasta vine la împlinire, pentru că este Cuvântul Domnului. Aceasta trebuie. Sigur. Da.

E-222 Ei spun, "Ei bine, acest patriarh sfânt, nu crezi tu că el s-ar cuveni să cunoască ceva mai mult decât atât?" Nu, domnule. Dacă el tăgăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu, se uită în aceasta în felul acela, el nu poate.

E-223 Mie nu-mi pasă cât de mulţi papi, profeţi, şi orice altceva aveţi printre voi. Dacă voi sunteţi jos de pe Cuvânt, voi sunteţi jos de pe Cuvânt. Aşa este. Cum ar putea Dumnezeu vreodată să binecuvânteze un astfel de lucru, atât timp cât ei tăgăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu? Cum poate El binecuvânta ceva pe lângă Cuvântul Lui, ceva ce este contrar la Cuvântul Lui? Cum Îl poate El tăgădui?

E-224 Cum poţi tu binecuvânta un cancer care te mănâncă? Cum poţi tu binecuvânta o-o-o sârmă electrică care tu o ţii, tu zici, "O, ţine-mă şi arde-mă"? Aceea ar fi nebunie.

E-225 Cum poate Dumnezeu binecuvânta ceva care-i împotriva Cuvântului Său? Aşa că mergeţi înapoi la Cuvânt! Aha.

E-226 Voi grămadă de predicatori, ca câinii de vânătoare, ce se petrece cu voi? Vă duceţi aici afară şi vă vindeţi dreptul de naştere pentru o mâncare de linte, să mânaţi în jur în ceva Cadillac sau ceva, sau ceva mare, vilă înaltă pe undeva, şi o biserică mare de un milion de dolari. Şi toate acele lucruri în felul acela, şi vă vindeţi dreptul de naştere, şi vă ruşinaţi şi teamă să predicaţi Cuvântul lui Dumnezeu la adunarea voastră. Măi, nu vă este ruşine? Şi vă numiţi pe voi un slujitor, un profet al lui Dumnezeu, vă vindeţi dreptul de naştere pentru o mâncare a lumii. Ce o să clociţi voi? La fel ce a făcut Esau. O, ce dizgraţie!

E-227 O, nu! Un Dumnezeu sfânt care veghează asupra Cuvântului Său, să-L adeverească, nu ar putea să binecuvânteze ceva care-i împotriva Cuvântului Său. Acum ascultaţi. Eu ştiu că merg doar un pic târziu, şi eu aş putea să vă zugrum de moarte. Dar, priviţi, eu vreau să vă întreb ceva. Cum ar putea un Dumnezeu sfânt, Care a vorbit Cuvântul Lui şi a spus, "Acum, şi cerurile şi pământul vor trece, dar Acela nu va trece, nici un Cuvânt din El," acum cum poate El lua ceva care-i contrar la Acela şi să o binecuvânteze? Cum ar putea El să o facă? Priviţi. El se dovedeşte, pe Sine. El adevereşte Cuvântul Lui. El spune ce este drept, nu prin membrime.

E-228 Priviţi la Moab. Moab avea Cuvântul Lui, la fel, Moab. Israel avea Cuvântul Lui; şi Moab avea o formă de evlavie, cu Cuvântul Lui. Ei au oferit şapte jertfe, tauri curaţi, pe şapte altare; numărul perfect, jertfa perfectă. Atunci, pe lângă aceea, el a luat şapte berbeci, vorbind că ei credeau în venirea Fiului lui Dumnezeu, şi i-a jertfit acolo sus, cu marele lor arhiepiscop. Toţi demnitarii lor, toţi preoţii şi marii lor preoţi, toate celelalte, stăteau în jur cu împăraţii şi preşedinţii lor, şi ce altceva, şi au jertfit aceasta tot aşa de religios cât puteau ei să fie, împotriva lui Israel.

E-229 Şi acolo era Israel jos acolo, un grup mic de renegaţi, se părea. Dar ce a fost cu Israel? Dumnezeu era în campania lor. El se dovedea pe Sine, că El era cu ei. Vedeţi?

E-230 Nu contează cât de mulţi patriarhi ar fi avut ei, papi, sau orice altceva, Dumnezeu nu poate fi cu ei până când El se dovedeşte pe Sine cu ei. Şi atât cât ei sunt jos de pe Cuvântul Lui, şi tăgăduiesc Cuvântul Lui, cum poate El să fie cu ei? Nici un semn al Dumnezeului cel viu printre ei.

E-231 Cum ar putea Dumnezeu să fie printre O.N.U., când doi nu pot umbla fără să fie în acord?

E-232 Acum, priviţi aici. Acolo-i o biserică a lui Cristos, aşa zisă, s-a unit cu Penticostalii. Penticostalii spun că ei cred în vorbirea în limbi. Ei cred în dovada Duhului Sfânt, vorbirea în limbi. Ei spun că ei cred în aceasta, aceea, şi cealaltă. Ei cred în semne şi minuni. Biserica lui Cristos râde de ei, au spus, „Voi grămadă de ignoranţi! Aceea a fost în zilele care s-au dus." Cum pot să umble doi dacă nu sunt în acord? Şi ei s-au unit împreună. Ce fac ei? Ei caută siguranţă unul cu altul. La o parte cu astfel de lucru!

E-233 Siguranţa mea este în Cristos şi în Cuvântul Lui, căci Cuvântul Lui este El însuşi.Aşa este.
Fără semne a viului Dumnezeu, nu deloc.

E-234 Aceea-i ce Isus a spus, "Dacă Eu nu fac Cuvântul manifestat, atunci să nu-L credeţi. Dacă Dumnezeu nu vorbeşte şi profeţeşte prin Mine, şi spune prin Mine şi face prin Mine tocmai ce Mesia trebuie să facă, atunci să nu Mă credeţi."

E-235 Atunci, un om spune că el este un profet trimis de la Dumnezeu, şi tăgăduieşte Cuvântul? Dumnezeu să fie milostiv la astfel de lucru! Cum poate Dumnezeu să facă vreodată aşa?

E-236 Lăsaţi-mă să întreb, întreb, este aceasta acum. Eu-eu nu ştiu când o să vă vorbesc din nou. Aceea ar depinde de Dumnezeu. Eu doar aşez înăuntru Hrană, cum mi-a spus El în vedenia aceea de data aceea, punând Aceasta în butoaie.

E-237 Aţi putea să mă întrebaţi, "Cum a putut Amos să prevadă ce urma să li se întâmple?" Păi, aceasta a arătat bine.

E-238 Priviţi. Acum priviţi aici. Acum, ascultaţi atenţi acum. Căci, Acesta este tot pe bandă, şi El se duce, El se v-a duce în toată lumea. Vedeţi? Acum cum... Uitaţi-vă aici.

E-239 Acolo a fost Israel. Seminariile lor erau în stare mai bună decât cum au fost vreodată. Acolo nu era nimeni să-i supere. Ei îşi aveau religiile lor. Acolo nu era nimeni să spună, "Voi nu vă puteţi închina la Iehova." "Mergeţi înainte," au spus naţiunile păgâne, "închinaţi-vă. Noi avem o înţelegere, unul cu altul."

E-240 Acel profet a văzut prin aceea. Vedeţi? Aşa ar fi un profet astăzi să vadă prin aceasta. Înţelegeţi?

E-241 "Mergeţi înainte." Şi Israel a spus, "Ei bine, hai să mâncăm, să bem, şi să fim veseli." Aşa că ei au adunat un grup împreună şi le-au făcut nişte crezuri, şi organizaţii, denominaţiuni, şi lucruri, şi au aranjat totul. Şi femeile lor doar au trăit în lux şi păcat acolo afară. Băiete, s-au purtat în jur în cabarete şi de toate, pe jumătate îmbrăcate, cu fuste mici mătăsoase pe ele. Dacă voi aţi văzut vreodată ceva din istoria lor-lor din zilele acelea, cum arătau ele, oh, aproape o treime aşa de rău cum fac ele astăzi. Nu tocmai, totuşi, pentru că ele nu puteau. Da. Şi cum au făcut şi s-au comportat în felul acela; şi împăraţii, şi preoţii, şi toţi ceilalţi.

E-242 Isus a spus, "Voi mâncaţi casele văduvelor, voi făţarnicilor." El a spus-o. Şi toate lucrurile acestea care ei le făceau.

E-243 Acel profet stând acolo, privind în jos asupra acelei, acelei naţiuni în felul acela, nu-i de mirare că inima i-a fost sfâşiată din el. Da, domnule.

E-244 Acum, voi ziceţi, "Cum a ştiut el ce o să se întâmple? Cum a putut el să o prevadă? Cum?" Totul a arătat bine. Păi, ei au avut mâncare din belşug. Ei au avut să poarte din belşug. Ei, ei şi-au avut bisericile lor mari. Ei au propăşit. Bani semănaţi peste tot, lux. Dansuri pe stradă, imoralitate., şi fiecare alt lucru doar se petrecea, şi totul mergea bine. Întocmai ca America astăzi. Televiziunea este plină de glume murdare, femei goale pe jumătate, fiecare alt lucru. Tot ce vedeţi este doar murdărie şi păcat. Voi nu trebuie să vă uitaţi la un televizor, doar deschideţi-vă ochii, priviţi oriunde. Fete, băieţi, bărbaţi, femei; fumând, bând. Acele Izabele se cheamă pe ele Creştine. Dracii murdari se cheamă pe ei Medodist, Baptist, Prezbiterian, Catolic, şi Penticostali. Aha. Aha.
Nu-i de mirare că el şi-a îngustat ochii când s-a uitat. Ha!
Aşa este.

E-245 "Aceasta toată arată bine. Cum poţi tu să o spui? Dacă noi o să facem... Cum? Cum? Uite aici. Ei bine, noi-noi avem un milion mai mulţi. Noi-noi avem... Noi... Clădirile noastre sunt, oh, bisericile noastre sunt aşa de mari, noi trebuie să zidim biserici noi. Păi, noi avem aşa de mulţi bani, noi nu ştim ce să facem cu ei. Păi, noi doar zidim cele mai bune locuri în-în naţiune. Cele mai mari biserici ce există, noi le posedăm. Şi noi încă avem bani din belşug. Nu crezi tu că Dumnezeu ne-a binecuvântat?" Nu. Voi sunteţi jos de pe Cuvântul Lui.

E-246 "Şi, Frate Branham, vrei să spui că Dumnezeu o să distrugă aceasta?" Da, fiecare din ele.
"Cum ştii tu?" Amos, cum ai ştiut tu?

E-247 Întocmai cum un doctor identifică un caz. Când el află boala care este pe pacient, el ştie ce să facă. El ştie ce are pacientul acela. El ştie cât de departe este avansată. Şi el ştie ce o să se întâmple. Acela-i felul cu un profet, un adevărat profet, când el vede. Mie nu-mi pasă ce faceţi voi. Când el vede păcatul avansând, acesta-i un cancer mâncător. Şi este într-o aşa avansare, în Penticostali şi tot restul din ei, acesta nu poate veni înapoi. El este totul într-un stagiu avansat. Ei o să piară.

E-248 Asta-i cum Amos a putut identifica cazul. El l-a identificat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Asta-i cum un-un adevărat profet identifică cazul, şi le spune acelor femei, "Să nu încerci niciodată să mergi la Judecată cu păr scurtat, când tu ştii mai bine." Zice către voi bărbaţilor, ceilalţi dintre voi, şi voi predicatorilor tăgăduind Cuvântul, şi având o formă de evlavie, şi vă uniţi la organizaţii, să evitaţi chestiunea, când voi ştiţi mai bine. Voi vă uitaţi la acelaşi Cuvânt la care s-ar uita un adevărat profet. Diagnosticul cazului a spus, "Moarte! Separare!" Întocmai ca un doctor, el cunoaşte cazul. El ştie ce fel de simptome are acesta.

E-249 Priviţi la naţiunea aceasta. Când tu spui, "Penticostalii terminaţi," Când, ei nici măcar nu te-ar lăsa să vi la biserică, pentru că tu le predici la femei despre părul scurtat, şi Biblia o condamnă. Se tem că tu vei spune ceva despre...

E-250 Aici zilele trecute, când eu am format nişte campanii, Roy Borders era, pe Coasta de Vest, ei l-au adus împreună, un grup de lucrători, cam, oh, eu presupun patruzeci sau cincizeci din ei, unde am avut o mare adunare. Ei au spus, "D-le Borders, eu vreau să te întreb ceva." A spus, "Este adevărat că Fratele Branham foloseşte Numele Domnului Isus Cristos în care să boteze?"
251 D-ul Borders, un domn foarte demn, aşa cum îl cunoaşteţi pe Fratele Borders de aici. El a spus, "Domnilor," a spus, "Fratele Branham, când el este afară în campanii, afară, aceasta," a spus, "el nu predică. El doar merge înainte şi se roagă pentru bolnavii voştri. Cam asta-i ce face el."

E-252 A spus, "Asta nu-i ce te-am întrebat," a spus prezbiterul. "O face el?" Acum, ei aveau benzile. Ei ştiu. A spus, "Botează el în Numele lui Isus Cristos?"

E-253 El a spus, "Da, în biserica lui proprie. Acela-i singurul loc unde el botează, în propria lui biserică."

E-254 El a spus, "Asta este. Asta-i tot ce vreau să ştiu. Noi nu îl vrem. Noi nu vrem erezia aceea printre poporul nostru."

E-255 Şi zilele trecute, când bunul meu prieten, Ed Daulton, a primit o scrisoare de la biserica Baptistă. El a spus, "Noi te excomunicăm de la părtăşia Baptistă, pentru că tu te-ai unit într-o erezie de a fi botezat în Numele lui Isus."

E-256 Îmi place să stau cu Pavel, "În ceea ce lumea numeşte erezie, acela-i felul cum mă închin la Dumnezeu, căci acesta-i Cuvântul Lui." Da, domnule. Da. O, sigur.

E-257 Doctorul identifică cazul. El vede unde este aceasta. Un profet adevărat identifică cazul, prin Cuvânt. El ce? Un doctor identifică cazul lui, prin simptome. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El priveşte la simptome şi el vede ce se petrece cu pacientul. El vede cât de departe este acesta avansat, şi zice, "Acolo nu se poate face nimic."

E-258 Iar un profet adevărat ia Cuvântul lui Dumnezeu şi identifică cazurile, aruncă Medicamentul în Acesta. Şi oamenii Îl aruncă înapoi în faţa lui. Ce o să se întâmple? Pier, asta-i tot; iubitori de plăceri, grămadă cu dispoziţie lumească de aşa numită făţărnicie! Dar aceea-i calea unui profet adevărat. Vedeţi? O, doamne!

E-259 El vede bolile. El a văzut că ei s-au îndepărtat de la Cuvânt. El a văzut Cuvântul. Şi el ştia rezultatele care veneau. El a văzut luxul în care ei trăiau, a văzut felul cum se comportau femeile acelea. El a văzut felul cum făceau preoţii aceia, cum s-au îndepărtat ei de la adevărata închinare a lui Dumnezeu, şi lucruri ca acelea. Acolo, el avea-el avea răspunsul. El a spus, "Acel Dumnezeu care voi pretindeţi că-l veţi sluji vă v-a nimici."
"De ce?"

E-260 "Voi nu a-ţi ţinut Poruncile Mele." Şi totuşi ei s-au gândit că el a ţinut. Nu am citit eu aceasta chiar aici? 2-lea verset, 4-lea... 2-lea capitol, 4-lea verset, "Pentru că Eu te-am ales să fii... Din toate familiile pământului, Eu te-am ales, şi totuşi tu refuzi să umbli în Poruncile Mele." Voi credeţi...

E-261 Acel micuţ, profet cu capul pleşuv stând acolo cu barba aceea căruntă licărind în ochii lui, foc sclipitor, vorbind la acea grămadă de preoţi şi lucruri, şi a spus, "Dumnezeul la care voi făţarnicilor vă faceţi că-l slujiţi, acelaşi Dumnezeu vă v-a nimici." Voi credeţi că el ar primi cooperare? Ha! El a spus... O, doamne! El, încercaţi-l astăzi şi vedeţi dacă el ar primi. Nu. Dar el ce? Aceea-i calea unui adevărat profet. El avea Cuvântul. El a ştiut ce era Acesta.
Ca Mica din vechime...

E-262 Bebeluşul pe care l-am dedicat, eu am trecut ceva din aceasta, câteva minute în urmă, pentru că eu grăbesc timpul.

E-263 Dar, Mica, când el a stat înaintea lui Ahab, el s-a uitat la ei. El a cunoscut Cuvântul. Mica le-a vorbit Cuvântul. De ce?
Mica a judecat vedenia lui" Învăţătura lui, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi el a văzut că Învăţătura şi Cuvântul erau la fel. Pentru că, Cuvântul a spus că El va blestema pe Ahab, şi El v-a face ca câinii să-i lingă sângele. Aceea era ce a spus Cuvântul.

E-264 Astfel, Mica a avut o vedenie. Aceea era, că el era un profet. "Să văd ce-i Cuvântul ce vine la mine." Şi el s-a rugat, "O Doamne Dumnezeule, ce trebuie eu să fac? Ce trebuie eu să spun la acest grup de predicatori care stă aici? Aici sunt toate organizaţiile. Fiecare din ţară este adunată împotriva mea, Doamne. Aici stau eu înaintea împăratului. Ce trebuie eu să spun?"

E-265 Şi el a mers într-o vedenie. A spus, "Du-te sus. Du-te sus." A spus, "Dar eu l-am văzut pe Israel împrăştiat ca oile ce nu aveau păstor." Da.

E-266 Acel-acel prezbiter de district a mers sus şi l-a pocnit în gură, şi a spus, "Unde s-a dus Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, s-a dus, când El a ieşit din mine?" Afară din el?

E-267 Voi ştiţi ce a spus Dumnezeu? El a lăsat un diavol să meargă jos, să intre printre ei, pentru că ei erau jos de pe Cuvânt, în primul rând.

E-268 Biblia a spus, "Dacă ei nu vor să creadă Cuvântul, el le v-a da o puternică amăgire, să creadă o minciună, şi să fie osândiţi prin aceasta." Asta-i exact ce fac aceste organizaţii şi oamenii din această naţiune astăzi, crezând o minciună, ca să fie osândiţi prin aceasta. "Căci nu există un alt Nume dat sub Cer prin care voi trebuie să fiţi mântuiţi." Se aliniază, organizaţional, aşa mai departe. Da.

E-269 Acum, ce au făcut aceşti alţii... ? ... La ce s-au uitat aceşti alţi profeţi? Ei au fost profeţi. Da, domnule. Ei au fost profeţi. Dar dacă ei s-ar fi oprit şi ar fi examinat profeţia lor cu Cuvântul!

E-270 Dacă Metodiştii s-ar opri astăzi şi ar examina profeţia lor, ei niciodată nu ar stropi o altă persoană. Ei ar primi Duhul Sfânt. Ei ar boteza pe fiecare prin scufundare, în Numele lui Isus Cristos. Dacă Adunările lui Dumnezeu s-ar opri astăzi şi ar privi la profeţia lor, ei ar veni înapoi la Cuvânt. Dacă Unitarienii, astăzi, s-ar opri şi ar examina profeţia lor, ei ar veni înapoi la Cuvânt.

E-271 Dar, voi vedeţi, dacă profeţii aceia s-ar fi oprit şi examinat profeţia lor! Ei au judecat. Ei au spus, "Aceea ne aparţine nouă. Aşa că ne vom sui la Ramot-Ghilead şi îl vom lua, pentru că ne aparţine nouă. Iosua ni l-a dat."
Dar Mica a spus, "Aceea sună rezonabil."

E-272 Dar asta-i ceea ce este. Voi nu vreţi să judecaţi. Voi trebuie să credeţi ce a spus Dumnezeu. Să nu judecaţi nimic.

E-273 Ce-i dacă Abraham ar fi judecat? Cum ar fi părăsit el vreodată ţara lui? Cum ar fi el în vârstă de o sută de ani, încă să dea laudă lui Dumnezeu, şi ei urmau să aibă copilul prin Sara, şi ea era de nouăzeci?
Aruncaţi judecata la o parte. Voi doar să credeţi.

E-274 Voi îl lăsaţi pe Diavolul să vă spună, ,,Tu ştii, Fratele Branham nu-i nimic decât un făţarnic."

E-275 "Acum, eu aştept acum, lasă-mă să văd dacă el este. Să vedem dacă el învaţă bine. Lasă-mă să merg înapoi la Biblie." Să nu, să nu mergeţi... El nu vă v-a lăsa să faceţi aceea. Nu, nu. Vedeţi?

E-276 Dar el v-a spune ceva rău despre mine, care el ar avea un drept s-o facă, atunci tu doar continui să primeşti aceea, te opreşti şi începi să judeci, "Da. El nu ar fi trebuit să facă aceasta. El nu ar fi trebuit să facă aceea." Tu începi să te uiţi la mine, tu doar ai din belşug.

E-277 Şi tu ai fi putut să ajungi să priveşti la Domnul Isus. Tu poţi găsi mult. Priveşte la El, doar un minut. Eu o să vă pun pe fiecare din voi un lucrător. Acum noi o să uităm că El a fost vreodată pe pământ. Aici este un Băiat care a dovedit, peste toată naţiunea, că El era un-un Copil născut nelegitim. Mama Lui L-a avut înainte ca ea şi tatăl Lui să fie căsătoriţi vreodată. A fost dovedit. (Acum, ei nu se duc la Cuvânt, "O fecioară va zămisli.") Ei se iau doar după ce aud ei, vedeţi, "Un Copil nelegitim." Nu I-au spus ei, "El era născut în păcat, şi încearcă să-i înveţe pe ei"? Eu sunt... Vedeţi?

E-278 Şi priviţi la ce făcea EL El de fapt a sfâşiat fiecare biserică care era în ţară. Era aceea aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Organizaţii, orice altceva.

E-279 Ce era El? "Doar ceva Băiat crescut mare mergând în jur în felul acela, Un tânăr, fără denominaţiune. Spune-mi la ce biserică aparţii Tu. Cine este tatăl Tău? Tu zici că Iosif nu este tatăl Tău?"
"Iosif nu este tatăl Meu," ar fi spus El.
"Păi, cine-i Tatăl Tău?"
"Dumnezeu este Tatăl Meu."

E-280 "Păi, Tu fanaticule! Aceea-i exact ce eşti Tu. Tu, eşti un Om, şi spui că Dumnezeu este Tatăl Tău?"

E-281 Dacă ei ar fi examinat aceasta prin Cuvânt! Aleluia. Nu vedeţi voi ce? Cuvântul urma să se facă trup. Ei nu au examinat viziunea lor cu Cuvântul. Asta este.

E-282 Asta-i ce este chestiunea astăzi. Voi nu examinaţi viziunile voastre cu... profeţia voastră-voastră şi doctrina voastră, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cineva încearcă să vă spună Adevărul, atunci vă certaţi cu ei, întocmai cum ar face Amos, a făcut Amos. Voi faceţi acelaşi lucru.

E-283 Acum priviţi aici. El a fost în starea aceasta. Acum, voi l-aţi fi condamnat, poate, aşa este, dacă voi nu a-ţi fi mers înapoi la Cuvânt. Ei fac la fel. Ei Îl condamnă astăzi.

E-284 Ce dacă voi femeile, aici şi aici, da, de ce nu vă examinaţi idea voastră despre părul vostru scurtat cu Cuvântul, şi vedeţi ce spune El? Vedeţi? De ce nu faceţi voi lucrurile acelea?

E-285 De ce nu vă examinaţi botezul vostru, de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," acea "trinitate" falsă, este aşa zisă, care nu-i nimic în lume decât trei slujbe ale unui Dumnezeu, titluri? Nu-i nume de "Tată." Nu există un astfel de lucru ca nume, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."

E-286 Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, care este, "Domnul Isus Cristos." Examinaţi botezul vostru cu felul cum fiecare în Biblie este botezat. Dacă v-aţi examina gândul vostru cu Cuvântul, voi-voi a-ţi veni înapoi să fiţi botezaţi în Numele ,,Domnului Isus Cristos."

E-287 Asta-i ce le-a spus Pavel să facă. Şi a spus, "Dacă oricare altul a învăţat ceva diferit, el să-el să fie blestemat, chiar dacă un Înger coboară."

E-288 Voi ştiţi, de multe ori, Îngeri vin jos. Băiete, cum înghit Penticostalii aceea!

E-289 Cum este când Sfântul Martin stătea acolo, şi aici a stat o mare fiinţă strălucitoare înaintea lui?

E-290 Un om care a botezat în Numele lui Isus, care a crezut în Duhul Sfânt, şi a ţinut Cuvântul! Şi Romanii l-au dat afară, şi i-au făcut de toate, încercând să-i dea dogmele lor şi doctrine făcute de om. Omul acela a stat pe Cuvânt.

E-291 Într-o zi, în puterea lui, diavolii veneau la el şi încercau să vorbească cu el. El nu le dădea nici o atenţie.

E-292 Într-o zi, Satana a venit în felul acela, ca Cristos, încoronat, cu papuci de aur, a stat acolo şi a spus, "Tu nu mă..." Flăcări de foc în jurul lui. A spus, "Tu nu mă recunoşti, Martin? Eu sunt Domnul tău. Închină-te mie."
Martin s-a uitat la el. "Există ceva greşit acolo."

E-293 El a spus, "Martin, tu nu mă poţi recunoaşte?" A spus, "Eu sunt Domnul şi Mântuitorul tău." A spus, "Închină-te mie." El a spus asta de trei ori.

E-294 Şi Martin s-a uitat în jur. El a văzut, Cristos va fi încoronat de poporul Lui, la Venire. El nu ar purta papuci de aur. El a spus, "Pleacă de la mine Satano."
Băiete, nu ar fi înghiţit Penticostalii aceea? "Băiete, un Înger luminos strălucitor!"

E-295 Acea femeie a venit jos, Chicago unde eu merg, a spus, "Frate Branham, lucrătorii sus acolo au spus dacă Îngerul Domnului ţi-a spus să botezi în Numele lui Isus, ei ar accepta aceasta. Dar este acela gândul tău propriu?"

E-296 Am spus, "Dacă Îngerul Domnului a spus ceva contrar la Acela, acesta nu ar fi Îngerul Domnului." Vedeţi?

E-297 Dacă vreun Înger spune ceva care-i contrar la acest Cuvânt, aceasta să fie o minciună. Şi dacă un om vă spune, un mesager de la Dumnezeu, zice că el este de la Dumnezeu, şi vă spune, "Este corect să fiţi botezaţi, în numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt,"' el să fie un mincinos.

E-298 Dacă un om vă spune, "Este în regulă ca voi, să purtaţi părul scurtat, şi lucruri ca acelea; că voi s-ar cuveni să purtaţi o pălărie în biserică, ca o bonetă, 'ă fie o acoperitoare,"' el să fie un mincinos.

E-299 Cuvântul lui Dumnezeu, este Adevărul. Oricare din lucrurile acestea care sunt împotriva Cuvântului, să fie o minciună. Acesta-i Cuvântul, este Adevărul. Acesta v-a sta.

E-300 Acela-i motivul că Mica putea să ştie că profeţia lui a venit de la Dumnezeu, deoarece aceasta era cu Cuvântul lui Dumnezeu. Da, domnule. Vedenia lui s-a potrivit chiar la fel ca Cuvântul lui Dumnezeu.

E-301 O, dacă Amos era aici, el ar sta cu Cuvântul. Aşa este. Dar, voi vedeţi, care-i necazul astăzi, cu noi, este cum este cu ei. Mă pregătesc să închei. Necazul cu noi este cum a fost cu ei. Ei au fost învăţaţi, jos de pe Temelie. Isus a spus, "Voi a-ţi făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect prin tradiţiile voastre." Şi acel botez fals! Acel semn fals de primire a Duhului Sfânt! Unii din ei au spus, "Să dai o mână." Unii din ei au spus, "Vorbeşti în limbi." Eu am auzit draci vorbind în limbi, şi să dea mâinile, la fel. Da, domnule. Fără semn din Acesta. Acum, toate lucrurile acestea în felul acela, toate lucrurile acelea, vedeţi, vă duceţi jos de pe Cuvântul lui Dumnezeu să învăţaţi tradiţiile acelea. Aşa este.
Acum, el ar, el ar trebui să vă ducă înapoi la Cuvânt.

E-302 Dar noi avem, învăţătorii noştri astăzi, i-a învăţat pe oameni, jos de pe Temelia Cuvântului lui Dumnezeu. Acum ascultaţi atenţi.

E-303 Asta-i ce au făcut ei acolo. Asta-i ce le spunea Amos. "Dumnezeul pe care pretindeţi să-l cunoaşteţi, El este Acela care o să vă nimicească."

E-304 Acum, noi i-am învăţat, jos de pe (ce?) Temelia de "Credinţa care a fost odată dată la părinţii penticostali,"da, Biblia. Au învăţat un purgatoriu fals! Au învăţat un botez fals! Totul, fals, fals, fals, separându-se de la Original.

E-305 Voi nu o credeţi? Veniţi înapoi la Biblie, şi luaţi "purgatoriul" vostru, şi luaţi-vă "Tată, Fiu, Duh Sfânt," şi "stropirea," şi tot lucrul acela, şi veniţi înapoi şi vedeţi dacă este Scriptural. Aceea este calea. Aflaţi dacă aceasta-i pe Temelie. Vedeţi? Ele sunt jos de pe Temelie.

E-306 Care, Pavel a spus asta, Biblia. Biblia vorbeşte aceea, cel-cel... că, "Biserica lui Dumnezeu este întemeiată pe Învăţătura apostolilor şi profeţilor." Profeţii şi apostolii trebuie să fie la fel. Sigur.

E-307 Ce? Noi am mers jos de pe acea Temelie a Cuvântului, la temelii denominaţionale.

E-308 Ascultaţi acum. Eu închei. Puneţi-vă aparatul auditiv spiritual. Ascultaţi.

E-309 Ne-am dat jos de pe Temelia Cuvântului, şi pe temelia unei denominaţiuni. Cât de mult aş putea eu sta supra aceleia? Încă trei ore. Jos de pe Temelia Cuvântului, spre temelia plăcerilor lumeşti, lumea, imorală furişându-se în biserică. Jos de pe Cuvânt, pe crezuri. Aceea mi-ar lua trei săptămâni să predic aceea până la capăt, pe jumătate, acele patru comentarii chiar acolo. Jos de pe Cuvânt, către denominaţiuni, cuvânt denominaţional. Îndată ce-biserica se donominează, este jos de pe Cuvânt chiar atunci.

E-310 Acolo nu este decât un lucru. Să vină înapoi chiar de unde au plecat, şi să meargă din nou. Să vină înapoi la Cuvânt. Aşa este. Pocăi înseamnă să "mergi, întorci înapoi, cu faţa." Tu mergi pe drumul greşit. În regulă.

E-311 Denominaţiune de plăcere. Denominaţiune de lum-... O-o temelie, eu vreau să spun, de-de plăcere, temelie a celor lumeşti, temelie de crezuri. Şi toate acelea, împreună, a clocit o corupţie imorală, corupţie spirituală.

E-312 El fiind un adevărat profet, el ar vedea în noi chiar exact ce el a văzut în ei. Dacă el stătea aici pe această platformă astăzi, şi eu aş spune, "Frate Amos, mare profet al lui Dumnezeu, tu cel neînfricat, vino aici şi ia locul meu," el ar predica acest Cuvânt. El ar fi trebuit. El era un profet. În regulă. El L-ar predica chiar exact în felul cum este El scris, chiar ce spunem noi acum. În regulă. El ar vedea atunci ce a văzut el în noi, descompunere imorală.

E-313 Doar priviţi, prieteni. Câţi de aici, în această biserică prezentă aici acum, vede că lumea este în descompunere imorală? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Păi, noi ştim că ea este. Care-i chestiunea? Ea este jos de pe Cuvânt. Corect. În regulă.

E-314 Amos nu a învinuit guvernul. L-aţi observat voi aici, când îl citiţi când vă duceţi acasă? El nu a învinuit guvernul, el a învinuit biserica că a ales un astfel de guvern. Hum!

E-315 Voi politicienilor, lăsaţi-mă să macin aceea în voi pentru o vreme, aici şi în jurul lumii, unde v-a merge aceasta. Biserica a ales un astfel de lucru ca Ieroboam. Mă întreb dacă voi, noi, nu am făcut cam acelaşi lucru? Să zicem că acesta-i un guvern bun; guvernul nu poate zidi o casă pe o stâncă când poporul alege casa pe un nisip. Poate el? Să nu ziceţi, ,,Guvernul nostru! Guvernul nostru!" Voi sunteţi, naţiunea. Este poporul. Cum putem noi ...

E-316 Lucrător a spus către mine, a spus, "Frate Branham," a spus, "uite. Eu ştiu că tu eşti corect în Acela. Dar," a spus, "dacă tu ai predica Aceea, denominaţiunea mea m-ar da afară, poporul meu m-ar alunga afară din biserică." A spus, "Eu niciodată nu voi predica o altă predică."
Am spus, "Predică-L, oricum." Da, domnule.

E-317 Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu. Tu eşti răspunzător. Dacă tu eşti un profet al lui Dumnezeu, adevărat, tu vei sta cu Cuvântul. Dacă nu, tu vei sta cu denominaţiunea ta. Depinde de unde eşti tu.

E-318 Priviţi. Nu, domnule. Noi nu putem zidi, guvernul nu poate zidi o casă pe o Stâncă solidă când poporul votează pentru o casă de plăcere pe nisipuri mişcătoare.

E-319 Priviţi ce vrem noi. Să luăm doar un minut acum. Eu sper că nu vă obosesc. [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Dar să ne uităm ce vrem, doar un minut. Eu nu pot ocoli acest comentariu, această notiţă. Priviţi ce vrem noi.

E-320 Priviţi la televiziunea noastră. Asta-i ce vrem noi. Noi vrem ca unii din aceşti comedianţi să stea acolo sus şi să facă tot felul de glume murdare, şi noi stăm acasă de la adunarea de rugăciune de miercuri seara, sau predicatorul îi lasă afară devreme aşa ca să vă puteţi duce să-l vedeţi; ceva întinată veche, murdară, măritată de cinci sau şase ori, prostituată, debitând glume murdare, îmbrăcată atrăgător, şi se comportă ca fiecare lucru. Şi voi iubiţi aceea mai bine decât iubiţi casa lui Dumnezeu, aceasta arată ce fel de spirit este în voi.

E-321 Noi permitem. Noi, poporul, dacă poporul din naţiunea aceasta ar scrie scrisori la guvernul nostru, să zicem că ar fi o sută de milioane de scrisori să zboare în guvern, "Opriţi programele acelea murdare," ei ar trebui să o facă. Noi suntem poporul. Dar noi, poporul, vrem murdărie, aşa că asta-i ce căpătăm.

E-322 Priviţi la programul de radio. O, doamne! Au schimbat Stânca De Veacuri într-o răsucire. Aha. Crucea Veche Aspră în legănat, rock-and-roll lângă ea. Crucea Veche Aspră, da, la radiourile noastre, televiziune. Toată acea... A luat aici, nu de mult, acele cercuri, fetele acelea mici. Totul chiar aşa de imoral cât le poate face, aceea-i ce iubim noi.

E-323 Prin ce este aceasta sponsorizat? Bere, Whiskey, ţigări, banii naţiunii. Ce fac ei? Ia banii lor de impozit, care ar trebui să meargă la guvern ca impozit, şi plătesc pentru programele murdare stricate de televiziune care le pun.

E-324 Penticostalii se obişnuia ca să nu se ducă la acele spectacole de film murdare, stricate când ei aveau astfel de piese. Diavolul a pus unul peste voi, a pus televizorul în casa voastră.

E-325 Calea unui adevărat profet este destul de grea, dar haideţi să stăm cu Adevărul. Da, domnule.

E-326 Priviţi la panourile noastre de reclame. Femei stând afară, cu ţigări în mâna lor, fiecare Izabelă mică în ţară. Am mers la...

E-327 Ziua cealaltă, am văzut un lucru ciudat. Acolo era o femeie care a venit dincoace la şcoală acolo afară, să ia pe copii, când am mers acolo să-i iau, care nu avea pe ea o pereche de pantaloni scurţi; şi, aceasta, vreme de îngheţ. Fiecare din ele cu o ţigară. Imediat ce ele ajung acolo şi se opresc, dacă nu aveau o ţigară, ele o aprinde chiar repede, şi, "Uiu! Vedeţi cum mă descurc?" Ţinând mâna aceea afară pe uşă, în felul acesta, cu o ţigară în mâna ei. Şi tu să spui ceva la aceasta, o, ele explodează. Sigur.

E-328 Tu să-i spui ceva la un ricky sau elvis, sau la unul din ei acolo afară, ei te-ar împuşca. Şi guvernul ar fi de partea lor, pentru că ei sunt numai adolescenţi. "O, aceea-i în regulă. Ei, ei nu au înţeles. Ei sunt adoloscenţi. O trece cu vederea."
Acum voi vedeţi ce înseamnă un profet adevărat, calea lui?

E-329 Priviţi la visătorii aceştia murdari în biserici, cu denominaţiunea lor, ei te-ar împuşca drept în spate. Singurul lucru care-i ţine să nu o facă, este mila lui Dumnezeu, până când Mesajul este ajuns afară. Diavolul te-ar omorî, dacă el ar putea s-o facă. Corect. Dar Mesajul trebuie să meargă. "Eu Domnul voi reaşeza." Aşa este. "Eu sunt în stare din aceste pietre să-l înviez." Aşa este. În regulă.

E-330 Spectacolele noastre de film, panourile de reclame, păcătoşii noştri iubitori de plăceri chemându-se Creştini. Oamenii care se numesc Creştini; iubitori de plăceri, căutători de pofte. Femei, îmbrăcate imoral; bărbaţi uitându-se la ele, fluerând la ele, se cheamă pe ei Creştini, mergând afară. Păi, ei chiar au ajuns-ei chiar au ajuns...

E-331 Este un mare lucru în Florida, California, că ei au cluburi mari acum. Toţi bărbaţii vin împreună şi îşi aruncă cheile înăuntru, şi femeile merg înăuntru şi iau una din chei de acolo. Şi oricare este acesta, îşi ia nevasta acasă. Ei trăiesc o săptămână, apoi vin înapoi, aruncă cheia, cheile din nou înăuntru. Vedeţi? Acestea-s cluburi. Copii născuţi ilegitim şi fiecare alt lucru, porcul mănâncă porc, câinele mănâncă câine. Care-i chestiunea? Aceasta-i pentru că ei au părăsit Cuvântul.

E-332 Ei nu ştiu ce înseamnă decenţa. Afară aici cu rochii micuţe, vechi strâmte pe ele, şi lucruri ca acelea, şi bărbaţii poftesc după ele, şi cred că ele sunt decente. Tu ai putea gândi că nu ai făcut nimic rău, soră, dar lasă-mă să-ţi spun ceva, tu eşti o unealtă a Diavolului. Şi la Bara Judecăţii, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, tu vei răspunde pentru comitere de curvie, şi sufletul tău v-a fi dus. Tu ştii mai bine. Tu o ştii acum, oricum. Corect.

E-333 Întreaga noastră poziţie este coruptă şi descompusă. Acesta-i poporul nostru, ce vor ei. Ca un om bun al casei, ei bine, dacă un om era un om bun al casei, învinuind guvernul vostru... Aceea-i ce trimite pe băieţii noştri aici afară şi face din ei carne de tun, corect, din cauza corupţiei noastre. Dacă noi iubim pe Domnul şi slujim pe Domnul, şi am vota felul corect de guvern şi fiecare alt lucru, acesta ar fi un loc minunat. Aşa este. Noi nu am avea războaie. Nu. Dumnezeu este adăpostul şi tăria noastră. Trimitem pe băieţii noştri afară şi-i omoară, şi-i măcelăresc, şi fiecare alt lucru, este pentru că propriilor noastre acţiuni a adus aceasta la împlinire. Dumnezeu a spus aşa, în Biblie, şi El nu se schimbă. El este tocmai la fel. Aceasta-i lipsa propriului vostru popor.

E-334 Ca un om bun al casei, ce-i dacă el este un om bun? El vrea să facă bine. El vrea să trăiască pentru Dumnezeu. Şi el are o, familie iubitoare de plăcere de imoral. Ce o să facă un om, când nevasta lui vrea să se îmbrace cu pantaloni scurţi, şi poartă cu arătare atrăgătoare, şi iese afară şi se comportă ca o Izabelă, fetele lui şi toţi din copiii lui, şi toţi dintre ei? Tăticul lui... Băieţelul lui mic care l-a crescut, şi iubit, şi mângăiat şi sărutat, şi l-a pus în pat, şi s-a rugat pentru el, se ridică, să zică, "Omul meu bătrân este trăznit. Tot ce gândeşte el este despre Biblie." Ce poate să facă omul acela cu familia lui?

E-335 Acela este acelaşi lucru în guvernul nostru, despre poporul lui aici. Să nu blamaţi guvernul. Să blamaţi grămada de biserici căzute, pentru că pun astfel de lucruri în politicile lor, aşa cum au ei. Ei vor aceasta. Acela-i motivul că ei votează pentru acesta, şi acela-i motivul că ei îl au. Şi acela-i motivul că judecata lui Dumnezeu este asupra lor. Şi ei o să culeagă ce ei samănă. Ei samănă acum, şi ei o să culeagă mai târziu. Urmăriţi. O! Noi suntem loviţi de nebunie. O, da.

E-336 Încercăm să ne cumpărăm calea noastră în Rusia. Încercăm să ne cumpărăm calea noastră cu comunismul. O încercăm. Păi, banii, tu nu poţi cumpăra darurile acestea de la Dumnezeu. Acolo era un ins, Simon, a încercat să o facă într-o zi, şi Petru a spus, "Tu să pieri cu banii tăi." Noi jucăm partea lui Simon vrăjotorul, încercând să cumpărăm un dar de la Dumnezeu.

E-337 Veniţi înapoi la Cuvânt. Veniţi înapoi la Dumnezeu. Veniţi înapoi la Cristos. Atunci să nu vă îngrijoraţi de comunism. Noi îl vom vota pe omul potrivit înăuntru. Noi vom avea un alt bărbat ca Abraham Lincoln, George Washington, cineva care a fost om adevărat. Să nu blamaţi guvernul acela sus acolo. Ne blamăm pe noi. Asta-i ce ar spune Amos. Şi asta-i ce ar spune orice profet adevărat al lui Dumnezeu, dacă el cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă el este un adevărat profet, el-el cunoaşte Cuvântul, pentru că Acesta vine la el.

E-338 Israel, în alianţa lor cu-cu vrăjmaşul lor făcut. Întâi, ei au trebuit să se îndepărteze de la Cuvântul lui Dumnezeu, înainte ca ei să poate face o alianţă cu vrăjmaşul lor.

E-339 Şi înainte ca noi să putem face vreodată o alianţă cu vrăjmaşii noştri şi lucruri, noi trebuie să ne îndepărtăm de la Cuvântul lui Dumnezeu. Aha. La fel acum, lăsând Roma să preia. Păi, noi o facem, tot timpul. Ea a luat guvernul. Ea ia locurile. Ea a luat poporul. Acum ea ia bisericile.

E-34

E-341 Romanismul o să ia lumea, şi el o face sub numele de Creştinism. Nu a spus Biblia, Isus, "Aceasta va fi aşa de apropiat, încât i-ar înşela chiar pe Aleşi, dacă era posibil"?

E-342 Ce avem noi nevoie astăzi. Să închei, în a spune aceasta. Acum eu o să închei. Ce avem noi nevoie astăzi este un alt profet adevărat. Amin. Noi avem nevoie de un om la care să vină Cuvântul lui Dumnezeu. Da, frate. El ar fi respins şi alungat afară, şi aruncat afară, dar el sigur ar exploda o spărtură. El, el... Da, aha. El sigur ar arunca aşa Sămânţă până când cei Aleşi l-ar găsi pe Acesta. Aha. Aşa este. Noi avem nevoie de un profet. Noi avem nevoie de un om la care să vină adevărata tălmăcire a Cuvântului, prin care Dumnezeu să vorbească şi să adeverească Cuvântul, să-L facă adevărat. Asta-i ce avem noi nevoie. Şi, frate, ni s-a promis unul, conform cu Maleahi 4, "Să reaşeze." Ce? "Credinţa poporului, înapoi la Biblie." Ni s-a promis unul. El o va face.

E-343 Amos ştia. Da, domnule. Amos ştia, Israel, drăguţii ei păcătoşi, îi v-a nimici curând.

E-344 Şi drăguţii păcătoşi de astăzi îi v-a nimici curând, tocmai crezurile denominaţionale şi lucrurile în care ei s-au legat pe ei înşişi. Voi Penticostalilor, acela-i lucrul care o să vă nimicească, crezul şi denominaţiunea voastră. Vă orbiţi pe voi înşivă chiar sus acolo, luaţi semnul fiarei, şi nici măcar nu o ştiţi, punându-l chiar peste ochii voştri. Sigur. Acesta-i un boicot. Ce încercaţi voi să faceţi? "Voi aparţineţi la aceasta, sau voi nu aparţineţi." Vedeţi? Voi doar aşteptaţi, doar ajungeţi puţin, doar încă un pic mai mult. Atunci, voi ziceţi, "Eu voi ieşi din aceasta atunci." Nu, tu nu vei ieşi. Tu eşti deja în ea. Tu eşti deja însemnat. Tu eşti prins cu semnul pe tine.

E-345 Nu contează, că Esau a plâns amarnic, când el ştia mai bine. Dar el a plâns amarnic, încercând să găsească un loc să se pocăiască, şi nu l-a putut găsi. Tu vei sta acolo atunci. Acum este timpul să fugi.

E-346 Amos ştia că drăguţii lor păcătoşi în curând o vor nimici, căci ei, biserica, l-au părăsit pe El, Dumnezeu şi Cuvântul Lui, calea Vieţii. Ei s-au îndepărtat de la calea Vieţii lui Dumnezeu, şi şi-au făcut propria lor cale. O, Cuvântul a fost o piatră de poticnire pentru ei.

E-347 Şi El este acelaşi lucru astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu este o piatră de poticnire la aşa numitul Creştin. Spune-i despre botezul în apă în Numele lui Isus Cristos. Spune-i despre Dumnezeul cel sfânt. Aceea va face...
Şi, bine, ei spun, "Păi, noi avem Duhul Sfânt."

E-348 Atunci de ce mai purtaţi părul scurtat? De ce mai botezaţi în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt"? De ce mai credeţi în aceste alte lucruri care voi le credeţi, şi acţionaţi în felul cum o faceţi? Merge s-o arate. Roadele voastre o dovedesc. Isus a spus, "Prin roadele lor, voi îi cunoaşteţi." Da. Vedeţi? Aceea doar merge să arate, că voi vorbiţi despre ceva despre care nu ştiţi nimic. Da, domnule. Da.

E-349 Dacă Amos era aici, el ar striga împotriva sistemului lor. Voi ştiţi asta?

E-350 Acum eu o să citesc un verset înainte să închei, al 8-lea verset din al 3-lea capitol. Şi să citim.
Leul a răcnit, cine nu se va teme? Domnul... a vorbit, cine poate să nu profeţească?

E-351 Ascultaţi. În încheiere acum, eu vreau să spun aceasta. Îmi pare rău că a trebuit să vă ţin, o jumătate de oră târziu. Dar, priviţi. Eu vreau să spun aceasta. Eu sunt un vânător. Eu vânez. Eu sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat un lucru ca acela.

E-352 Zilele trecute când puşca s-a descărcat, am mers drept înapoi jos, să văd dacă pot să trag din nou. Eu nu vreau ca aceasta să mă sperie. Dacă eu aveam o tamponare, afară pe drum, eu nu m-aş lăsa de a conduce o maşină. Dacă eu umblu peste duşumea şi mi-am împiedicat degetul pe covor, şi am mers prin fereastră, eu nu m-aş lăsa de umblat. Vedeţi? Nu, nu. Dumnezeu mi-a dat un exerciţiu curat. Acela a fost Satana. Acela nu a fost Dumnezeu. Vedeţi? Acela era Satana.

E-353 Acum, eu cunosc aplicarea spirituală la aceasta. Există trei dintre noi în această sală chiar acum, care ştiu ce este aceasta. Şi aceasta v-ar ridica părul în cap, dar eu nu aş spune la nimeni. Vedeţi? Doar aceşti trei oameni, pentru confirmare. Acum, aceasta-i totul în regulă. Aceasta-i tot... Dumnezeu ştie totul despre aceasta, şi a avertizat dinainte, şi fiecare alt lucru. Şi noi o ştim. A fost în parte vina mea, şi eu aveam ceva.

E-354 Eu-eu am luat partea unui om odată, când nu ar fi trebuit să-l iau. Eu aş fi putut să-i scutur ficatul din el. Vedeţi? În loc să fac aceasta, eu a trebuit să plătesc pentru aceasta. Astfel, atunci, astfel noi... Aceea este în regulă. Acesta sunt eu, şi aceasta s-a iertat acum. Şi noi vom merge înainte. Vedeţi? Da.
Amos, acest al 8-lea verset, "Dacă un leu răcneşte cine nu se va teme?"

E-355 Eu am vânat în junglele Africane. Am fost pe-acolo unde erau lei. El este regele animalelor. M-am culcat afară în jungle în timpul nopţii şi auzeam scheunatul şi hienele, râsul şi urlatul, şi-şi cei-şi diferitele animale. Şi atunci unele din acele hiene să facă, doar îţi încheagă sângele când ţipă ele. Şi acolo cu leoparzi, şi se vaită, şi câte altele, şi gândaci, şi maimuţe, şi maimuţoi, şi mii de mii, "schiau, schiau." Umblă peste tot, tu poţi auzi tot felul de lucruri să se petreacă. Dar să răcnească un leu, chiar şi gândacii vor păstra liniştea. Este o tăcere mortală. Ele păstrează liniştea. Ce? Regele lor a vorbit. Amin.

E-356 "Dacă un leu răcneşte, cine nu se v-a teme? Când Dumnezeu vorbeşte, cine poate să nu profeţească?" Când Dumnezeu vorbeşte, profetul strigă. Ştiţi ce vreau să spun? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Profetul adevărat strigă. Prieteni, El a vorbit. Atunci, fiecare creatură a Împărăţiei Lui să dea ascultare la ce a spus EL

E-357 Dacă un leu poate recunoaşte că acolo este ceva greşit, când el răcneşte, fiecare lucru din împărăţia lui tace. Ei ascultă. Chiar gândacii mici, încă, el este în împărăţia acelui leu. Acel urlet asurzitor de sânge al hienei, îşi închide gura. Acel elefant acolo, care-l poate ridica pe leu sus, şi să-l învârtă în jur cu a lui, "Weeel! Weeel!" Şi să răcnească un leu, el v-a tăcea şi v-a sta liniştit. Lasă bizonul cu glugă, care poate sforăi, de parcă suflă foc din nasul lui. Când un leu sare pe el, nici măcar nu-l vatămă. Lasă ca rinocerul, cu armura lui de şapte tone, să-l străpungă, şi botul lui mare. Sa răcnească un leu, el se opreşte în mersul lui. Ce se petrece? Regele lui a vorbit. Vedeţi? El vrea să ştie ce o să se spună.

E-358 Şi când Dumnezeu vorbeşte, profetul strigă. Atunci Împărăţia Lui să dea ascultare la ce spune el. Dumnezeu a vorbit. Fiecare creatură a Împărăţiei Lui să asculte la ce spune El.
Să ne rugăm.

E-359 O Leule, din seminţia lui Iuda, ridică-te şi răcneşte! Tu răcneşti în această zi din urmă. Ochii Tăi sunt îngustaţi. Tu priveşti în jos. Tu vezi păcatul acestei aşa zise naţiuni Creştine şi lumea. Tu vezi păcatul acestei naţiuni, când ea a fost cumpărată cu Sânge preţios. Tu vezi cum denominaţiunile calcă peste Cuvântul Tău. Vezi cum mint profeţii mincinoşi. Adevărul lui Dumnezeu ei îl tăgăduiesc.

E-360 Răcneşte, O Leu din Iuda! Lasă profeţii Tăi să strige. "Când Dumnezeu vorbeşte, cine poate să nu profeţească?" Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu venind afară din Biblie, mişcându-se sus prin profet. Cum poate el să păstreze tăcerea? Dacă el ar păstra, el ar exploda în bucăţi. O Dumnezeule, lasă profetul Tău să răcnească, Doamne. Răcneşte afară Mesajul Tău, Dumnezeule, şi fiecare creatură din Împărăţia Ta să dea ascultare.

E-361 Fie ca ei să se oprească. Fie ca femeile să se oprească şi să se examineze. Fie ca fiecare predicator care ascultă la această bandă, să se oprească şi să se examineze, căci Leul din seminţia lui Iuda răcneşte. Şi adevăratul Cuvânt vine la profeţi, vorbesc, strigă, "Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă înapoi înainte să fie prea târziu."

E-362 Dumnezeule, eu predau Mesajul, pe bandă şi în această audienţă vizibilă, la Tine în dimineaţa aceasta, căci nădăjduiesc că Tu Îl vei aproba. Şi chem pe fiecare fiu şi fiică a lui Dumnezeu, care sunt sub... care aude vreodată această bandă, sau sub sunetul glasului, să vină înapoi la pocăinţă înainte să fie prea târziu.

E-363 Şi eu cred, Doamne, dacă Tu l-ai trimite pe Amos aici, el ar striga acelaşi lucru. Căci el nu ar putea striga... Dar dacă el este profetul Domnului, el este trimiţătorul înainte al Cuvântului. El este trimis înainte de către Cuvânt, cu Cuvântul, şi el este Cuvântul. Acum, Doamne, să se facă aceasta, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

Up