Întrebări şi Răspunsuri

Questions and answers
Data: 62-0527 | Durată: 2 oră 5 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Bună seara, prieteni, este plăcut să fim aici în seara aceasta. Şi eu... în felul acesta cumva a căzut totul asupra mea, din cauză că eu sunt... mă gândeam în această dimineaţă la fratele meu, şi cum că eu ştiu ce înseamnă două servicii pe zi.

E-2 Şi eu-eu am avut puţin 'ssst' în gâtul meu. Eu predic mult. Şi atunci îndată ce eu ajung în oraş, această vale, cerul gurii micuţ înapoi aici de la un fel de... acest, ei îl numesc... Aceasta aici clima aceasta aici în vale, aceasta doar îl ţine umflat aşa de rău că eu doar trebuie să continui să înghit tot timpul în timp ce sunt aici în vale. Şi eu plec departe, în două zile, aceasta s-a dus. Vin înapoi, se coboară înapoi jos din nou.

E-3 Şi eu cumva am avut o presimţire pentru Fratele Neville, ştiind căci-căci noi suntem poate cumva puţin mai departe în sus pe drum de cum sunteţi unii din voi tinerii, şi astfel noi privim în partea cealaltă. Aşa că noi simţim cumva unul pentru altul, şi asta cu mult mai mult după cum zilele încep să se apropie, zilele rele se apropie. Şi apoi ştiind că noi ne ducem acum, imediat, cu voia Domnului.

E-4 Şi m-am gândit, voi ştiţi, Fratele Boze urmează să fie aici următoarea duminică seara, eu cred. Eu... Aţi priceput asta? Da, şi duminica următoare seara. El are un-un film pe care vrea să-l arate, despre misiunile lui din străinătate unde... El a avut un-un vis care a venit la el cu mulţi ani în urmă, despre venirea la Chicago. Şi sărmanul omuleţ s-a simţit tot sfâşiat odată, a zis că mesajul lui niciodată nu a fost împlinit. Şi eu i¬am explicat cum că Domnul deja l-a împlinit. Atunci el a priceput-o.

E-5 Astfel atunci Domnul i-a dat un alt vis. Şi atunci când a venit interpretarea, i-a spus unde să meargă şi ce să facă. Şi el a mers acolo şi, vai, o, vai, la Kenya şi Tanganyika şi Uganda, şi naţiunile acelea înăuntru acolo, este doar minunat ce a făcut Domnul pentru ei în misiunile lor. Şi el vrea să arate filmul, doar să arate ce face Domnul printre oamenii aceia, triburile Africane înăuntru acolo. Cu voia Domnului, în ianuarie, eu vreau să merg cu el acolo pentru... şi aceia printre triburile acelea, pentru o adunare doar înainte să mă duc jos în Rhodesia şi Africa de Sud din nou.

E-6 Şi, apoi, aceasta este această duminică seara care vine, astfel reţineţi, acum. Şi rugaţi-vă tare pentru Fratele Joseph, el este un frăţior plăcut. Eu l-am apreciat foarte mult, părtăşia lui şi aşa mai departe.

E-7 Apoi, această săptămână următoare care vine, noi plecăm atunci la... către sus în Sourthern Pines, şi apoi jos în Columbia, Carolina de Sud; şi atunci de acolo la Cow Palace, Coasta de Vest, apoi înainte sus în Grass Valley; şi acolo la World Fair, şi înapoi la Oregon din nou; apoi sus în British Columbia, şi aşa mai departe, înainte şi înainte până târziu în această toamnă. Apoi noi sperăm, că toamna aceasta, cu voia Domnului, să avem mai multe întâlniri aici, dacă Domnul rânduieşte.

E-8 Atunci m-am gândit, înainte ca eu să plec, că ar fi un lucru bun cumva să întrebaţi câteva întrebări. Voi ştiţi, tu afli ce este pe inimile oamenilor când voi puneţi întrebări. Şi deci atunci m-am gândit, voi ştiţi, în seara aceasta, să avem cumva doar o mică discuţie de la inimă la inimă cu-turma mică, de oameni aici, doar-doar să vorbesc cu voi din-din inimile noastre. Uneori mă gândesc că asta face mai mult bine decât predicarea unei predici, doar cumva să ne înţelegem mai bine unul pe altul.

E-9 Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce noi L-am văzut făcând în această săptămână în răspuns la rugăciuni, a fost foarte remarcabil. Şi deci noi suntem recunoscători, doar aşa de recunoscători.

E-10 Şi noi vedem timpul şi timpul sfârşitului apropiindu-se, ştiind că ceva se pregăteşte să se întâmple. Şi nu există nimeni care să nu ştie că asta-i adevărat, dacă el este un-dacă el este un gânditor. Noi ştim, noi privim la asta prin epoci, fiecare a urmărit aceasta. Dar, voi ştiţi, se întâmplă prea multe acum. Noi-noi ştim că asta-i adevărat, nu poate fi prea departe. Şi acum poate eu voi vorbi despre ceva din aceea în câteva momente.

E-11 Dar acum să, ca să începem, doar să ne plecăm capetele pentru un cuvânt de rugăciune. Şi în timp ce capetele noastre sunt aplecate, mă întreb dacă există ceva în inimile noastre, care ne-ar place să fie amintite în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar fi, doar ridicaţi-vă mâna. El va înţelege, El ştie tot despre aceasta. Doar ceva cerere de care v-ar place să ziceţi, "Dumnezeule, aminteşte-ţi de mine." Domnul să binecuvânteze pe fiecare din voi.

E-12 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum venim în seara aceasta să ne apropiem de acel Tron de har, ceea ce Tu ne-ai îndemnat aşa de graţios să venim cu îndrăzneală înaintea Tronului lui Dumnezeu şi a harului Său, să cerem orice cerere de care am avea nevoie. Tu ne-ai spus că dacă am fi în număr de doi sau trei adunaţi împreună şi adunaţi în Numele Tău, că Tu vei fi în mijlocul nostru. Şi atunci orice dorim, dacă o cerem, o vom primi dacă am crede numai că o vom primi.

E-13 Tu cunoşti stările din ziua aceasta şi stările bisericii şi a poporului, şi cererile noastre înaintea Ta. Acum, Tu ai văzut mâinile, Doamne. Tu cunoşti inimile oamenilor, şi dorinţele lor şi nevoile lor. Şi noi vedem că timpul se apropie, se adună strâns înăuntru acum, norii mari şi se aşează în loc. Lucruri de care profeţii au vorbit cu multe sute de ani în urmă, noi vedem că nu s-au întâmplat până în timpul acesta, şi aici vedem chiar în zilele noastre.

E-14 Acum ne rugăm, Tată, ca Tu să ne acorzi aceste binecuvântări pe care le cerem. Vindecă pe bolnavi şi nenorociţi. Restituie bisericii Tale, Doamne, puterea vie a Duhului Sfânt, credinţă vie ca ceea ce noi cerem să credem. Noi credem că o primim deoarece suntem siguri că este voia lui Dumnezeu să ne-o dea înainte ca noi să cerem. Noi nu cerem rău, noi cerem pentru binele Împărăţiei lui Dumnezeu, astfel ne rugăm ca Tu să o admiţi pentru noi.

E-15 Binecuvântează strângerea noastră împreună, pe păstorul nostru, lucrătorii din biserică, fiecare persoană, membri Trupului lui Cristos care sunt prezenţi. Acei care nu sunt membri ai Trupului lui Cristos, căutând astăzi după adăpost pe undeva, cumpărând un adăpost de bombe pentru curtea din spate, Dumnezeule, fie ca ei să vină sub protecţia adăpostitoare a Domnului Isus, ştiind că atunci când viaţa aceasta s-a sfârşit există Viaţă dincolo de aceasta. Mulţumim Ţie pentru promisiune.

E-16 Dă-ne răspunsul la aceste întrebări în seara aceasta, ca noi să putem satisface fiecare inimă cu Cuvântul Tău. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-17 Apropiindu-se venirea Domnului, ce mare asigurare este aceasta!

E-18 Eu am vorbit cu un timp în urmă, cineva a spus ceva despre asigurare, eu eram cu Oamenii de Afaceri nu cu mult în urmă într-una din convenţiile lor, o convenţie internaţională. Eu tocmai am participat la una, regională. Eu vorbesc pentru Evanghelia Deplină a Oamenilor de Afaceri, în întreaga lume. Şi atunci această-această convenţie fiind pe Coasta de Vest, şi toate celebrităţile şezând acolo din toată lumea, cu... aşa îmbrăcaţi şi demni. Unul din ei mi-a spus, "Eu am auzit pe cineva chemându-te 'Reverend."'
Am zis, "Da, domnule."
A zis, "Tu eşti un predicator?"
Am zis, "Da, domnule."
El a zis, "Ce faci tu cu aceşti oameni de afaceri?"
Am zis, "Eu-eu sunt un om de afaceri."
"O?" A zis, "În ce fel de afacere eşti tu?"
Am zis, "Siguranţă."

E-19 El m-a înţeles greşit, el a crezut că am vrut să spun asigurare. Astfel el mi-a zis, "Cu ce companie eşti tu?"
Am zis, "Compania Cerească."
El a zis, "Eu nu cred că eu o cunosc pe aceea." Am zis-a zis, "Ce-ce fel de asigurare vinzi?"

E-20 "Eu nu..." Am zis, "Eu nu am spus 'asigurare,' am spus 'siguranţă.'"
A zis, "Ce vrei să spui?"
Am zis:
Siguranţă binecuvântată, Isus este al meu!
O, ce gust anticipat al slavei divine!
Moştenitor al salvării, plătite de Dumnezeu,
Născut din Duhul Lui, spălat în Sângele Lui.

E-21 Astfel, în seara aceea când am fost prezentat pentru transmisiunea de televiziune, eu am spus-o. Şi am zis, "Acum, eu-eu am aici poliţe dacă careva din voi oamenii de aici sau afară prin ţară, care este interesat într-o poliţă, mi-ar place să discut aceasta cu voi chiar după serviciu. Siguranţă, binecuvântată siguranţă!"

E-22 Acum, m-am gândit, în a întreba aceste întrebări, că ar putea să-mi dea o mică apropiere de gândurile voastre¬voastre. Eu am două. Aşa cum am intrat pe uşă Billy mi-a spus că erau mai multe, dar, desigur, eu nu am avut o şansă să mă uit peste ele. Şi eu vreau să fiu sigur că sunt corect Scriptural înainte să o răspund, deoarece voi eraţi... vreţi ca să fie în felul acela, sau înainte ca eu să o răspund. Deci poate eu pot să le reţin pe acelea pentru vreun alt timp. Acum, una din... Şi în a răspunde la aceste întrebări acum, reţineţi, eu doar fac cât de bine pot.

E-23 Eu nu răspund la întrebări afară în servicii. Eu am încercat aceasta odată şi am ajuns în necaz. Ei m-au înţeles greşit. Era despre DL Allen, sau despre dovada sângelui şi uleiului şi aşa mai departe, în mâini şi faţă, fiind dovada Duhului Sfânt. Am zis, "Păi, eu nu ştiu despre asta," am zis, "Eu niciodată nu am văzut ceva despre aceasta în Scriptură." Am zis, "Dar eu-eu cred că eu aş... putea să predic în felul acesta, frate, eu nu m¬aş baza pe senzaţii. Eu doar predic Evanghelia," şi am mers înainte.

E-24 Şi astfel ei au o scrisoare, internaţional, "Dragă Frate Branham..." astfel aceasta a mers pretutindeni. Şi ei doar au înţeles-o greşit. Iar noi le-am trimis benzile şi i-am lăsat să le pună din nou şi să vadă că eu... Au zis că am "condamnat omul." Eu-eu nu am condamnat. Eu niciodată nu am condamnat pe nici un frate. Uneori eu pot să fiu în dezacord cu ei, dar aceea este pe baze prieteneşti.

E-25 Şi atunci aici nu de mult un om a scris o carte despre acest om, despre, Muşcături de Diavoli. Apoi m-am gândit că va fi un timp poate să plătească sau să-i fac de cunoscut. Iar omul care a scris cartea a criticat pe fiecare evanghelist pe câmp afară de mine, şi el şedea chiar în adunarea mea, astfel am zis, "Eu nu apreciez... critica, dar..." Am zis... Fratele, în mod franc, el a completat-o în Cristian Digest, el a zis că eu am fost unul care nu a luat niciodată oferte şi nu am cerşit la oameni după bani, şi aşa mai departe în felul acesta, şi el a apreciat aceasta. Şi omul şedea acolo. Dar o şansă că am ştiut că omul a spus ceva despre Fratele Allen care nu era potrivit.
El a zis, "A. A. Allen a scris această carte despre Muşcături de Diavoli."

E-26 Acum, A. A. Allen nu a scris cartea aceea. Eu am cunoscut scriitorul acelei cărţi. Şi am zis, "Acum, dacă omul care a scris-o nu a fost suficient de sincer să meargă afară şi să verifice cine a scris-o înainte ca el să critice pe Fratele Allen, eu cumva cred că unele din alte critici ale lui nu se datorează acestor fraţi." Vedeţi? Iar omul şedea chiar acolo luându-mi partea. Dar aceasta era doar să-l las să ştie că declaraţia lui era greşită, voi vedeţi, că Fratele Allen nu a scris cartea aceea, scrierea despre Muşcături de Diavoli.

E-27 Acum, în a răspunde la aceste întrebări, ele sunt după cea mai bună cunoştinţă a mea. Şi dacă... Eu voi încerca să le răspund prin Scripturi.

E-28 Acum, cea dintâi se află, eu cred, în I Corinteni, al 7-lea capitol şi al 15-lea verset. Astfel acum noi vom încerca să mergem acolo la Scriptura aceea şi să vedem cum arată ea, şi să vedem dacă noi putem să ajutăm această persoană scumpă care pune întrebarea. Acum, I Corinteni, capitolul al 7-lea, versetul al 15-lea. Şi eu presupun că persoana-i prezentă acum. Acum iată cum Se citeşte:
Dar dacă cel necăsătorit pleacă, el să plece. Un frate sau o soră nu este legat într-un astfel de caz: dar Dumnezeu ne-a chemat la pace.

E-169 . Acum, I Corinteni, al 7-lea capitol, al 15-lea verset. Acum întrebarea ce ei au pus-o: Frate Branham, înseamnă aceasta că o soră sau un frate este liber să se recăsătorească? Nu.

E-29 Vedeţi, voi nu obţineţi întrebarea lui acolo şi ce zice el. Ei nu sunt liberi. Vedeţi, aceea ar face o contradicţie în Scriptură, iar Scripturile nu se contrazic pe sine deloc. Înţelegeţi? Acum, haideţi să... Voi vedeţi, cum puteţi voi face Scriptura (doar prin citirea unui verset) să spună orice vreţi voi să spună, să se potrivească gândului vostru. Dar voi trebuie să luaţi gândul despre care ei vorbesc.

E-3

E-31 Şi atunci voi plecaţi, voi să ziceţi, "Tu ştii despre ce vorbeşte el? Noi l-am plictisit [în engleză "bored" – Trans.] în seara aceasta." [Cuvintele "board" şi "bored" se pronunţă la fel în engleză, dar au mai multe înţelesuri – Trans.] Vedeţi? "Nu," celălalt om ar zice, "asta-i greşit, aceasta a însemnat că el-el a datorat o factură de comitet, şi el urma să o plătească." Celălalt zice, "O, nu, el nu a vrut să spună asta, el a vrut să spună tabla de pe marginea casei." Şi celălalt om zice, "Nu, eu îţi spun ceva, eu cred că el a încercat să vorbească despre a perfora o gaură." Vedeţi? Vedeţi?

E-32 Voi trebuie să aflaţi conversaţia, atunci voi ştiţi despre ce vorbiţi, deoarece Pavel aici uneori le răspunde înapoi la întrebarea lor.

E-33 Uneori ei zic, "Biblia Se contrazice." Eu vreau să găsesc aceasta. Ea nu se contrazice. Eu sunt-eu sunt de treizeci şi doi de ani în spatele amvonului, şi eu nu am văzut încă o contradicţie. Înţelegeţi? Ea nu Se contrazice! Ea este aşa... Aceştia sunteţi voi care O contraziceţi, vedeţi, şi nu O înţelegeţi. Duhul Sfânt este un Descoperitor, Descoperitorul Cuvântului. De aceea, contradicţia...

E-34 Vedeţi, Pavel le scrie acelor oameni, zicând, "Voi aţi întrebat un cutare-şi-cutare lucru." Numai că, el nu spune doar că voi aţi întrebat aceasta, el doar spune aceea. Apoi aici el se întoarce în jur şi le răspunde înapoi, ceea ce este contrar la ce ei au întrebat.

E-35 Ei au întrebat, "Noi facem aşa, şi aşa, şi aşa." Iar Pavel se întoarce în jur şi spune altceva, vedeţi, se pare că este o contradicţie. Ea nu este. Dacă voi veţi citi doar întregul verset, întregul capitol, voi aţi afla că el-el încearcă să explice ceea ce i-au scris ei.

E-36 Acum, chiar aici aceea ar părea de parcă ar da... Şi acela este felul cum obţineţi voi contradicţii în Biblie, dar nu este aşa. Acum, se pare că, aici, că persoana vrea să ştie, sau întrebarea ce ei vor să ştie:
Este un frate sau o soră în Domnul, poate să se căsătorească sau să se recăsătorească şi să fie liberi, dacă ei părăsesc perechea lor să se recăsătorească din nou? Nu.

E-37 Acum să luăm... începem la al 10-lea verset:
... celor căsătoriţi eu le poruncesc, totuşi nu eu, ci Domnul, (Vedeţi?), Să nu se despartă soţia de bărbatul ei: (Vedeţi?)
Dar... dacă ea se desparte, ea să rămână nemăritată, sau să fie împăcată cu bărbatul ei: şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta lui. (Acelea sunt Poruncile Domnului, vedeţi)
Dar la restul vorbesc eu, nu Domnul: (Vedeţi?) Dacă vreun frate are o soţie care nu crede, ...

E-38 Acum, urmăriţi subiectul lui, vedeţi. Şi voi citiţi în jos înainte de aceasta, înainte prin capitol, voi aflaţi că ei credeau, "Dacă ne-am căsătorit cu o soţie şi ea era... noi... eu m-am căsătorit şi am devenit un credincios, iar soţia mea nu era o credincioasă, i-a să-i dau eu drumul." O, nu. Nu este asta. Voi nu puteţi face asta. Vedeţi? Vedeţi:
... Dacă vreun frate are o soţie care nu crede, şi ea este mulţumită să locuiască cu el, el să nu o lase. (Aceea este, nu din cauza căsătoriei, aceea este din cauza necredinţei. Nu "recăsătorească" din nou. Vedeţi, să stea cu ea!)
Şi dacă femeia care are un bărbat care nu crede, şi dacă el este mulţumit să locuiască cu ea, ea să nu-l părăsească. (Asta-i adevărat! Înţelegeţi?)
Căci soţul necredincios este sfinţit prin soţie, şi soţia necredincioasă este sfinţită prin bărbat: altfel copiii voştri erau necuraţi; iar acum ei sunt sfinţi.
Dar dacă cel necredincios se desparte, el să se despartă....

E-39 Acum, dacă cel necredincios zice, "Eu nu voi mai trăi cu tine, tu ai devenit o Creştină." La... Un om îi spune soţiei lui, "Deoarece tu ai fost mântuită, şi urmează să ieşi din lumea în care noi am fost odată, eu am să te părăsesc." Acum, nu există nimic ce tu poţi face privitor la aceasta, lasă-l să se despartă. Vedeţi?

E-40 Sau femeia zice către soţul ei, "Eu nu o să mă amestec cu grămada aceea de holy rollers. Eu nu am să fac asta! Eu mă voi despărţi şi te voi părăsi." Tu să nu părăseşti biserica, tu las-o pe ea să plece. Vedeţi?

E-41 Un frate sau o soră nu este legat în astfel de caz, aceea este, că dacă perechea ta te lasă şi vrea să se despartă pentru Aceasta. Voi nu trebuie doar să vă ţineţi de ei. Dacă ei vor să vă părăsească şi ei o să vă părăsească pentru cauza lui Cristos, lăsaţi-i să plece. Dar voi nu vă puteţi recăsători! "Dar Dumnezeu ne-a chemat la pace." Vedeţi? Acum, nu că voi vă puteţi recăsători din nou, el deja a declarat asta, dar voi nu trebuie să trăiţi cu un bărbat necredincios sau o soţie necredincioasă dacă ei nu vor.

E-42 Dacă ei vor, zic "Acum, tu du-te la biserică. Şi dacă tu vrei să mergi jos acolo, asta-i treaba ta. Tu vrei să mergi la biserica ta, tu mergi înainte. Pentru mine, eu nu cred Aceasta. Iar eu¬eu voi face orice pentru tine, eu nu voi sta în calea ta, tu mergi înainte," atunci tu rămâi doar acolo, neştiind că viaţa ta sfinţită va sfinţi pe acel credincios, făcându-i să creadă. Vedeţi? Oricare parte, bărbat sau femeie, vedeţi. Voi...

E-43 Dar acum doar să zicem, "Eu... Frate Branham, eu m-am căsătorit şi soţia mea este o necredincioasă, şi iată o soră aici cu care mă pot căsători. Eu am să o părăsesc pe aceasta şi mă căsătoresc cu aceea." O, nu! Nu, într-adevăr! Jurământul vostru este până moartea vă desparte, şi nu există nimic altceva în lume să vă permită să vă căsătoriţi (în Biblie) până când perechea ta este moartă. Asta-i adevărat. Singurele baze! Nu există recăsătorie niciunde deloc, cu excepţia unui soţ mort. Asta-i tot. Înţelegeţi?

E-44 Voi nu O puteţi face să Se contrazică. Astfel doar citiţi versetele înainte şi după, şi voi veţi prinde atunci despre ce vorbeşte el. Acum, aceasta înseamnă aici, nu... Vedeţi:
Înseamnă aceasta că o soră sau un frate este liber să se recăsătorească?

E-45 Nu, domnule. Vedeţi, el a explicat asta întâi. Vedeţi:
... celor căsătoriţi eu le poruncesc, totuşi nu eu, ci Domnul, Soţia să nu se despartă de bărbatul ei:
Dar şi dacă ea se desparte, ea să rămână nemăritată, sau să fie împăcată cu bărbatul ei: ... (Vedeţi?)

E-46 Nu există astfel de lucruri ca vreun credincios să fie împăcat la recăsătorie din nou, care are o pereche care trăieşte.
Acum, aici este o alta. A doua este în felul acesta:

E-170 . Ce fel de trup vor avea cei răi în ultima înviere la Judecata Marelui Tron Alb?

E-47 Acel păcătos va învia în înviere să fie judecat în trupul în care el a comis păcatul. Înţelegeţi? El va trebui să stea la Judecată în înviere.

E-48 Înviere nu este înlocuire, aceasta este "să aducă sus ceea ce a mers jos." Când Isus a înviat din morţi, El era acelaşi trup care a mers jos, El a înviat în acelaşi fel de trup. Noi înviem în acelaşi trup în care mergem jos; aceasta este o înviere, nu o înlocuire.

E-49 Acum, Biblia spune căci... căci noi vom fi judecaţi după păcatele făcute în trup. Şi, când cel rău învie, el va fi judecat în acelaşi trup în care el a păcătuit, acelaşi lucru.

E-171 . "Adam a cunoscut-o pe nevasta lui pe Eva; şi" (conjuncţie) "ea a zămislit, şi a născut pe Cain." Eu cred tot ce înveţi tu, dar am... eu aş ... Cum să răspund eu la cineva care-care zice că ea nu a zămislit după ce a cunoscut-o Adam, din cauza conjuncţiei "şi." "Adam a cunoscut-o pe nevasta lui; şi ea a zămislit, şi a născut pe Cain."

E-50 Acum, noi adulţii ştim ce înseamnă "a cunoscut-o." Acum, întrebarea este privitoare la conjuncţie. Acum, dacă voi veţi urmări, prieteni, vedeţi, voi-voi doar nu puteţi să faceţi Biblia să spună un lucru într-un loc şi ceva altceva. Ea trebuie să spună acelaşi lucru tot timpul. Şi dacă voi O aveţi să spună un lucru aici şi altceva aici, atunci interpretarea voastră este greşită. Vedeţi? Voi nu o puteţi face. Voi nu o puteţi face pe Eva amăgită de şarpe şi apoi să o găsiţi altundeva amăgită din nou. Înţelegeţi? Şi prima dată când ea a fost amăgită este când ea a zămislit. Voi nu o puteţi face amăgită de două ori .

E-51 Doar lăsaţi-mă să vă arăt despre conjuncţiile voastre. În citirea Bibliei voi trebuie să ştiţi unde merg conjuncţiile voastre. Conjuncţia leagă propoziţia voastră împreună. Vedeţi? Acum urmăriţi aceasta. Acum, în Geneza 1:26, urmăriţi această conjuncţie, şi apoi voi explicaţi aceasta şi apoi eu vă voi spune cum el... când Adam a cunoscut-o pe nevasta lui. Geneza, capitolul 1, şi începând cu versetul al 26-lea. Acum, ascultaţi atenţi. Dumnezeu şi-a făcut creaţiunea Lui acum, şi Dumnezeu a lăsat ca pământul să producă din lucrurile mişunătoare şi toate lucrurile care le-a produs pământul. Acum, în al 26-lea capitol... al 26-lea verset din capitolul 1 din Geneza:
Şi Dumnezeu a zis, Să facem om în propria noastră imagine, după propria-propria noastră asemănare: ... ei să (omul) ... (nu el; "ei," vedeţi, plural) să aibe stăpânire peste peştii mării, şi peste păsările văzduhului, şi peste vite, şi peste... (Vedeţi "şi, şi, şi" legând împreună?) ... peste pământ, şi peste fiecare lucru mişunător care mişună asupra pământului.
Astfel Dumnezeu a creat omul în propriul lui chip, în chipul lui Dumnezeu l-a creat el; parte bărbătească şi femeiască i-a creat el (şi bărbat şi femeie).
Şi Dumnezeu i-a binecuvântat după creaţia Lui, apoi, şi... a zis către ei, Fiţi roditori, şi (şi) înmulţiţi¬vă, şi umpleţi pământul, şi supuneţi-l: ...

E-52 Conjuncţie după conjuncţie din ce ... Omul să se înmulţească. Şi, după înmulţire, apoi să supună pământul; aceea este drept înainte până în Mileniu. Înţelegeţi? În regulă, "Supune pământul." În regulă:
... şi să aibe stăpânire peste peştii mării, şi... păsările văzduhului, şi peste fiecare lucru viu care se mişcă pe pământ.

E-53 Acum, Dumnezeu a creat omul în Propriul Lui chip, creat, i-a lăsat (pe om) să aibe stăpânire peste tot pământul, să-l supună şi fiecare lucru, şi i-a lăsat să facă aceasta şi să aibe stăpânire peste peştii din... şi tot ce El a făcut. Şi apoi noi aflăm, în Geneza 2:7... Ascultaţi la aceasta. După ce Dumnezeu a făcut pământul, a creat omul, i-a dat stăpânire peste pământ, i-a dat fiecare lucru pe care el îl are, şi Dumnezeu i-a creat, le-a spus să se înmul-... să se înmulţească şi să umple pământul, şi toate lucrurile acestea, şi după încă şapte versete despre lucrurile pe care El le-a terminat, şi cerurile şi pământul şi fiecare lucru, "Şi Domnul Dumnezeu a format omul din pulberea pământului." "Şi!" Aici este El ("şi" conjuncţie) făcând un om pe care El deja l-a făcut. Vedeţi? Făcând un om:
Şi... (legând propoziţia Lui împreună) ... Dumnezeu a format omul afară din pulberea pământului, şi a suflat (suflarea) în nările lui suflarea de viaţă; şi omul a devenit un suflet viu.

E-54 Acum, gândiţi-vă la aceasta! După ce El a făcut deja pe om (femeie şi bărbat) în Geneza 1:26 la 28, El a făcut pe om în Propriul Lui chip, l-a creat şi i-a dat... a supus împărăţiile şi i-a dat toate aceste puteri şi fiecare lucru, şi totuşi El nu a creat încă un om.

E-55 Vedeţi, Satan deja a amăgit pe Eva. Desigur, Adam a cunoscut-o, dar ea a fost deja amăgită. Deoarece chiar înapoi aici el... când ei... înainte ca ei să vină... Când ei au venit la judecată, El a zis... şi Dumnezeu i-a adus împreună şi a zis, "Cine a făcut asta?" Le-a pus întrebarea.
Adam a zis, "Femeia pe care Tu mi-ai dat-o."
Şi femeia a zis, "Şarpele m-a amăgit."

E-56 Şi Dumnezeu a pus un blestem asupra lor, şi fiecare lucru ca acela. Şi apoi Adam a cunoscut-o pe nevasta lui, vedeţi, după ce ea a fost deja amăgită şi a devenit o mamă. Întocmai la fel cum Dumnezeu a făcut pe om înapoi de tot aici în Geneza 1:26 şi totuşi El nu a fost încă format. Înţelegeţi? În regulă.

E-57 Acum priviţi, să mergem jos aici şi să citim, de asemeni:
Şi Adam a numit-o pe nevasta lui... Eva; deoarece ea era mama tuturor lucrurilor vii, totul... sau mama tuturor celor vii. A numit-o pe nevasta lui a numit-o pe femeie soţie deoarece ea era... sau femeie deoarece ea era... a tuturor lucrurilor vii.
Şi lui Adam de asemeni şi soţiei lui le-a făcut DOMNUL... le-a făcut haine de piele să-i acopere.

E-58 Acum, acum observaţi în Geneza din nou, 1:21, Dumnezeu a creat balenele în mare. El a făcut totul, şi a făcut creaţiunea, a făcut omul în Propriul Lui chip. A făcut om, nu "un" om, om întreg, pe ei toţi în Propriul Lui chip. Înţelegeţi? Şi după chipul lui Dumnezeu i-a creat El; parte bărbătească şi femeiască l-a creat amândouă în felul acesta.

E-59 Şi acum noi aflăm, aici din nou, după ce El a făcut pe om în Propriul Lui chip, după ce El l-a creat aici parte bărbătească şi femeiască, aici El face om din pulberea pământului.

E-60 Şi atunci, după ce El a făcut asta, după ce El l-a făcut deja parte bărbătească şi femeiască, atunci El vine ţnapoi aici şi face o femeie pentru el, după ce El deja l-a făcut. Înţelegeţi?

E-61 Vedeţi,A conjuncţia voastră leagă propoziţia aceea împreună. Întocmai la fel cum a zis, acum, aici, "Dumnezeu a creat un om în Propriul Lui chip, după asemănarea Lui l-a creat El," acesta este Dumnezeu care vorbeşte în gândurile Lui, în mintea Lui, ce avea El. Aici este unde El de fapt a făcut fapta.

E-62 Isus a fost Mielul ucis de la întemeierea lumii; El nu a fost ucis pentru patru mii de ani după aceea. Înţelegeţi?

E-63 Astfel şarpele a amăgit-o pe Eva. Aceea era într-adevăr. Apoi după ce a fost aşezată judecata, atunci Adam a cunoscut¬o pe nevasta lui. Şi atunci ea a zămislit şi a născut un fiu, Cain. Voi o pricepeţi? Vedeţi, conjuncţia doar poartă înainte ce a făcut Adam, nu ce a fost făcut înainte de Adam.

E-64 Şi priviţi aici, dacă v-ar place să duceţi aceea afară, în acea mare declaraţie de aici, eu cred că noi o aflăm aici în... şi aici în al 4-lea capitol, eu cred că este aceasta.
Şi Adam a cunoscut-o... pe nevasta lui; şi ea a zămislit, şi a născut pe Cain, şi (o conjuncţie) a zis, eu am căpătat un om de la DOMNUL.

E-65 Atunci acesta de fapt nu era Adam, acesta era fiul lui Dumnezeu prin el. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Dacă voi vreţi să vă puneţi conjuncţia undeva, vedeţi, ("şi" din nou), "eu am căpătat un om de la Dumnezeu." Apoi zicând că Dumnezeu i-a dat acel lucru caracteristic numit Cain? De unde a venit toată resursa aceea rea de murdărie Aşi lucruri pe care le avea Cain, de la Dumnezeu? Nu putea fi! Înţelegeţi? Ea a fost amăgită de şarpe, şi şarpele ... ea deja a devenit mamă. Apoi Adam a cunoscut-o, cu certitudine el a cunoscut-o, el a mers şi a trăit cu ea ca o soţie, dar ea era deja să fie mamă cu acest copil.

E-66 Şi apoi când fiul lui Adam a fost în sfârşit născut, el a fost o persoană blândă, bună, umilită, smerită ca Adam.

E-67 Dar acest om, minciuna aceea pură de unde... De unde a venit păcatul acela? De unde acest om, Cain, acel ucigaş? Şi Biblia a spus că "Diavolul este un ucigaş." De unde a venit minciuna aceea? (Diavolul este tatăl minciunii; el este un mincinos şi tatăl minciunii.) Acesta trebuia să vină de la vreo altă resursă în afară de Dumnezeu. Deci Cain era cel rău, şi tatăl lui era Satan; şi el l-a născut pe acest rău.
Şi atunci, desigur, Adam a cunoscut-o pe nevasta lui, cu certitudine.

E-68 Şi, da, poate dacă tu ai spus în felul acesta. Eu aş putea spune, luându-mă pe mine, păi, acum, Rebekah a fost născută, şi după o vreme a apărut...

E-69 Eu am citit într-o zi povestea despre Iosif, şi am fost aşa de mişcat la povestea despre Iosif. Am mers acolo într-o cămăruţă mică şi am îngenunchiat jos, suAs acolo în Minneapolis, şi am zis, "Doamne Dumnezeule, cum Îţi mulţumesc eu pentru un om ca Iosif!" Şi m-am gândit, "Dacă eu... Am dorit ca eu să fi numit pe Billy Paul, 'Joseph,' după acel mare caracter nobil." Nu există nici un semn împotriva lui niciunde în Biblie, model perfect al lui Cristos în fiecare fel. Totuşi, "Cum mi-ar place..." Am zis, "O, dacă eu aveam un băiat, eu l-aş numi 'Joseph.'"

E-70 Şi tocmai atunci Lumina aceea a venit mişcându-se în clădire şi a zis, "Tu vei avea un fiu şi-i vei pune numele 'Joseph.'"

E-71 Am cunoscut-o pe soţia mea, sigur, ea a născut pe Sarah. Apoi am cunoscut-o pe soţia mea şi ea a născut pe Joseph. Vedeţi ce vreau să spun? Vedeţi, acesta nu a avut nimic de-a face cu prima. Promisiunea lui Dumnezeu era "Joseph," Sarah a venit între aceea. Nu o plasez pe Sarah în felul acela de prezicere, ci doar să vă arăt ceea ce eu-ce eu vreau să spun. Vedeţi, aceea... Sarah era trimisă de Dumnezeu, de asemeni. Şi astfel atunci noi ştim asta.

E-72 Acum, dar, vedeţi. Dumnezeu, când El a trecut pedeapsa asupra lui Adam şi Eva, ea deja a făcut păcatul înainte ca El să poată da judecata. Şi, ascultaţi, aţi ştiut voi vreodată că primul copil care a fost vreodată născut în lume era "născut în păcat, format în fărădelege, a venit în lume vorbind minciuni"? Tocmai primul care a fost născut vreodată a fost născut în felul acela, deoarece...

E-73 "Şi deci cum este cu Adam şi Eva?" Ei nu erau născuţi. Ei au fost creaţi. Înţelegeţi?

E-74 Dar primul copil care a venit vreodată a fost născut în păcat, deci el trebuia să fie linia aceea. "Un om care este născut de o femeie este de puţine zile şi pline de necazuri." El este născut în păcat. Acela este motivul că el trebuie să se nască din nou, vedeţi, de către Duhul; nu printr-un gând spiritual; prin Naştere spirituală, vedeţi, care-l regenerează, îl face o creatură nouă. Primul om care a fost născut a fost născut în păcat.

E-75 Apoi, acolo trebuia să fie Unul să vină fără sex. Acum, dacă sexul nu a fost primul lucru, atunci de ce trebuiau ei să aibe Unul în sex să răscumpere întreaga rasă umană? De ce nu a adus El doar pe unul jos pe coridoare şi să zică, "Aici este Cel drept care gândeşte corect"? Acesta trebuia să vină prin sex, să vină prin femeie, deoarece aceea este unde a venit el în primul rând. Prin sex, a adus necinstea; şi prin sex, a adus Neprihănirea. Vedeţi? Dumnezeu, fără un adulter, fără dorinţă sexuală, l-a născut pe Isus Cristos prin zămislire imaculată, prin preaumbrirea Mariei şi a creat în ea pe acest prunc, care a venit prin sex. Şi, prin 13-ceea, Sângele Lui Sfânt a răscumpărat întreaga rasă căzută. Înţelegeţi? Deci aceasta trebuie să fie, nici o altă cale pentru aceasta.

E-76 Fiecare om care este născut dintr-o femeie este destinat să moară, el este mort când el este născut. Asta-i adevărat.

E-77 Acela este motivul că eu am vorbit ziua trecută cum că noi avem acea binecuvântată siguranţă acum.

E-78 Când Israel... Nu este aceasta... eu vorbesc multe lucruri care nu au nimic la aceasta, dar uneori Domnul îmi dă ceva şi aceasta doar mă cutremură. Deci când El mi-a dat asta, aceasta m-a mişcat mai mult decât orice am avut cu anii. Când El mi-a dat asta zilele trecute, când eu văd că Israel (un rob) nu aveau patrie, copiii lui Dumnezeu. Aruncă înăuntru pâine mucegăită, orice vor ei! O, dacă ei puteau numai să aibe o patrie unde ei puteau să trăiască în pace, să-şi câştige existenţa prin sudoarea frunţii lor!

E-79 Şi, într-o zi, venind în jos afară din pustie vine un profet, călăuzit de un Stâlp de Foc, şi le-a spus despre o ţară promisă. Nimeni nu a fost vreodată acolo, ei nu au ştiut nimic despre ea. Dar era o promisiune. Asupra acesteia ei au crezut şi l-au urmat pe acel profet până au ajuns aproape de ţara promisă.

E-80 Atunci acolo era un martor numit Iosua, care înseamnă "Iehova-salvator," a trecut peste Iordan în ţara aceea, şi s-a întors înapoi cu dovada că ţara aceea era întocmai exact ce a spus profetul că era cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au avut un ciorchine de struguri, era nevoie de doi oameni să-l ducă, şi ei au putut să guste rodul original din ţară. Nimeni nu ştia că ţara era acolo, ei doar au crezut aceasta. Ei au păşit afară prin credinţă şi au crezut aceasta.

E-81 Acum când ei au moştenit ţara lor, cât de fericiţi erau ei! Fiecare putea trăi în pace, să-şi aibe grădina lui micuţă, să-şi aibe copiii lui şi fiecare lucru. Dar, totuşi, vârsta bătrâneţii l-a apucat în final, şi moartea l-a înconjurat şi l-a luat.

E-82 Apoi jos din coridoarele cerului, printr-o femeie, a venit un alt mare Războinic, cel mai mare dintre ei toţi, Dumnezeu Însuşi făcut manifest în trup, Isus Cristos. Şi El le-a spus lui Israel ce mare popor erau ei, dar moartea i-a întâmpinat, El a zis, "Dar Eu vă spun despre o altă ţară. În Casa Tatălui Meu sunt multe palate. Dacă nu ar fi fost aşa Eu v-aş fi spus. Voi sunteţi fericiţi în ţara voastră, aveţi casele voastre, aveţi copiii voştri. Dar voi îngropaţi pe fiecare acolo afară şi acesta se pare să fie sfârşitul."

E-83 Iov a văzut aceasta, a zis, "Dacă un pom moare, el trăieşte iarăşi. Dar omul se culcă jos şi-şi dă duhul, unde este el? Fiii lui vin să-l onoreze şi el nu o pricepe. O, dacă Tu m-ai ascunde în mormânt, să mă păstrezi în locul secret până când a trecut mânia Ta!" El a zis, "Dacă un om moare va trăi el din nou?"

E-84 Patru mii de ani înainte de aceea, ei au privit după ceva dincolo de acel mormânt. Toate lucrurile măreţe pe care Dumnezeu le-a dat, o casă, o familie şi copii, şi o biserică, şi fiecare lucru, şi profeţi, şi oameni mari până la timpul acesta, dar totuşi fiecare a murit şi a mers la mormântul lui. Dar aici vine Unul şi zice, "In Casa Tatălui Meu sunt multe palate, şi Eu voi merge şi voi pregăti un loc pentru voi." Ca Iosua, El a întâmpinat Cadeş-barnea a Lui.

E-85 Când Israel a venit la Cadeş-barnea... Şi Cadeş era scaunul de judecată al lumii la timpul acela, şapte izvoare de la un izvor mare major, însemnând judecată, ca şi Casa lui Dumnezeu şi Bisericile care merg afară din Acesta. Şi Iosua, de la Cadeş-barnea, a traversat dincolo în ţara promisă să aducă înapoi dovada.

E-86 Acum, Isus a întâmpinat Caâeşul Lui. Ce era acesta? Scaunul de judecată! Unde era acesta? La Calvar, unde Dumnezeu L-a judecat pentru păcatele lumii. Ce au făcut ei? El a întâmpinat moartea, răsplata lui Dumnezeu. Să împace pe păcătoşi la Dumnezeu, El a murit moartea şi a traversat peste râul Iordan (de moarte). Ei L-au îngropat.

E-87 El a murit până când luna şi stelele s-au ruşinat de ele însele. El a murit până când pământul a avut o zdruncinare nervoasă. El s-a zguduit până când pietrele au fugit afară din munţi. El s-a zguduit încât stelele nu au luminat, luna nu a strălucit, iar soarele a mers jos în mijlocul zilei. El a murit! Aşa de mort încât un Roman a luat o suliţă de zece livre şi a înfipt¬o complet prin inima lui; apă şi Sânge. El era mort! El a trecut Iordanul. Şi ei L-au pus în mormânt şi au rostogolit o-o piatră asupra lui, era nevoie de o sută de oameni să facă aceasta. El era mort! Ei au pus un sigiliu Roman peste ea.

E-88 Dar în dimineaţa de Paşti El a venit înapoi de dincolo de Iordan, şi a zis, "Eu sunt Cel ce era mort; şi din nou viu pentru totdeauna! "
Unii din ei au zis, "Noi vedem un duh."

E-89 A zis, "Pipăiţi-mă. Are un duh carne şi oase cum am Eu?" A zis, "Voi aveţi ceva de mâncare? Aduceţi-Mi ceva." Şi ei I-au dat peşte şi pâine. Şi El a mâncat. El era un om!

E-90 Ce era El? A adus înapoi dovada că acolo era o Ţară la care noi mergem. Ce a făcut El? El, ca Iosua, El a adus dovada despre Ea. El a zis, "Acum, dacă voi vreţi dovada despre Aceasta, 'Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi Duhul Sfânt.' Aceea este dovada care M-a înviat. Eu vă voi da Arvuna moştenirii voastre." Şi atunci ce s-a întâmplat? În Ziua Cincizecimii Duhul Sfânt a venit peste cel credincios.

E-91 Acum ce facem noi? Ne mărturisim păcatele, recunoscându¬ne morţi, îngropaţi cu El în botez, înviaţi cu El în învierea Lui. La ce? "Aşezaţi în locurile Cereşti cu El." Acolo este unde suntem noi în seara aceasta, şezând (nu fizic) spiritual, minţile noastre, gândurile noastre, sufletele noastre sunt departe mai presus de grijile lumii chiar acum. Ce suntem noi? "În locurile Cereşti ÎN Cristos Isus." Cum ajungem noi în Acesta? "Printr-un Duh," I Corinteni, capitolul al 12-lea, "printr-un Duh noi toţi suntem botezaţi de Duhul Sfânt într-un singur Trup de credincioşi." Împărăţia tainică a lui Dumnezeu!

E-92 Înăuntru acolo noi privim înapoi şi vedem unde noi obişnuiam să minţim şi să furăm şi să înşelăm şi să fumăm şi să facem lucrurile care sunt rele. Noi am înviat de la aceea. Noi suntem în locurile Cereşti. Ce este aceasta? Dovada că într-o zi noi vom avea un trup ca Propriul Lui trup glorios. Este dovada exactă a învierii, deoarece, potenţial, noi suntem deja înviaţi cu El, potenţial noi deja am murit.

E-93 William Branham care obişnuia să trăiască nu mai trăieşte, el este mort de treizeci şi ceva de ani, acum el este o creatură nouă. Orman Neville care obişnuia să trăiască nu mai trăieşte, el a murit cu mulţi ani înainte de asta, acesta este o creatură nouă. Orman Neville este mort, acel-acel alergător de cai, cărţaş, sau orice era el, omul care odată a trăit este mort. Eu nu ştiu, Fratele Neville nu era acela; dar orice a fost, el este vinovat de toate acestea, "Vinovatul de cele mici este vinovat de toate." Orice erai, tu eşti un păcătos, asta-i ceea ce tu eşti.

E-94 Şi tu eşti mort din cauză că tu iubeşti lucrurile din lume. Şi atât timp cât tu încă iubeşti lumea, nu contează cât de mult mărturiseşti să fii aici sus, tu nu eşti aici sus, tu eşti jos acolo încă. "Cel ce iubeşte lumea sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu încă nu a intrat în el."

E-95 Dar când tu înviezi deasupra aceleia spre lucrurile Cereşti atunci fixează-ţi afecţiunile asupra lucrurilor de sus, deoarece tu eşti născut cu Cristos şi acum aşezat împreună în locurile Cereşti. Doar odihneşte-te asigurat, nici un lucru nu te poate vătăma, nici un lucru. Chiar moartea însăşi nu are... nu-ţi poate face nimic. Tu eşti deja ancorat în Cristos. Asigurarea, Arvuna, plata de avans a fost deja adusă, tu ai acceptat-O. Ce ai făcut tu? Ai înviat cu El în înviere.

E-96 Privesc înapoi unde am fost odată. Acum eu sunt deasupra aceleia. De ce? Prin harul Lui El m-a ridicat sus, şi aici sunt eu acum aşezat în locurile Cereşti în Cristos. O, Doamne! Ia te uită. Atunci Biblia devine o Carte nouă. Atunci tu O citeşti prin ochi spirituali şi înţelegere spirituală. Atunci tu vezi substantivele şi pronumele, şi atunci tu vezi juncţiunile... şi conjuncţiile, eu vreau să spun, şi aşa mai departe, în Biblie.

E-97 O, unde Aceasta zice... Ei zic, "Ea Se contrazice"; tu eşti jos aici citind. Urcă aici sus şi citeşte-O, Ea este cu totul diferită atunci. Tu vezi? Asta-i adevărat. Sigur. Sigur, Ea înseamnă un lucru cu totul nou când tu O citeşti în Duhul. Da.
Această altă întrebare nu este într-adevăr o întrebare, ea doar zice:

E-172 . Eu am trăit mulţi ani în păcat până când l-am aflat pe Domnul. Te rog, Frate Branham, eu am păcătuit din nou şi eu nu sunt vrednic să vin înaintea ta în acest loc sfânt. Te rog spune-mi dacă eu pot să fiu din nou cu totul restabilit. Te rog ajută-mă, Frate Branham, eu am un drac în mine. Ajută-mă! Vrei să-ţi pui mâinile peste mine şi să mă restaurezi din nou?

E-98 Acum, acolo este o întrebare, eu nu am observat-o când am citit-o cu un timp în urmă. Acolo este o întrebare. Acum, dacă persoana este prezentă... Lăsaţi-mă doar să v-o citesc din nou:
Eu am trăit-eu am trăit mulţi ani în păcat până când am găsit pe Domnul. Te rog, Frate Branham... (Vedeţi?) ... Eu am păcătuit din nou şi eu nu sunt vrednic să vin înaintea ta în acest loc sfânt. Te rog spune-mi dacă eu pot să fiu restabilit cu totul din nou. Da.

E-99 Tu nu ai păcătuit (prietenul meu) până acum în Dumnezeu decât ceea ce tu ai putea să fii restabilit. Dacă tu ai păcătuit până acum ca tu să nu poţi fi restabilit, tu nu ai vrea niciodată să fii restabilit. Vedeţi? Vedeţi? Dar atât timp cât există Ceva care se ocupă de inima ta, tu eşti încă în linia de restabilire.

E-100 "Vinovatul de puţin este vinovat de totul." Eu am păcătuit de multe ori, în fiecare zi fiecare din noi facem lucruri pe care nu vrem să le facem.

E-101 Aceasta este în inima noastră... Tu nu vrei să fii în felul acela sau tu nu ai pune această întrebare. Înţelegi? Aceea în sine este o dovadă că Dumnezeu încă se ocupă de tine. (Tu probabil că ai devenit nervos, probabil că Satan îţi spune că tu nu poţi să fii restabilit. El este mincinos, cu certitudine, el este.) Deoarece, priveşte, dacă există un adânc, chemare, acolo trebuie să fie un Adânc să răspundă la chemare. Dacă acolo este o foame pentru Ceva, acel Cevatrebuie să fie pe undeva sau tu nu ai avea foame după Acesta. Înţelegi?

E-102 Aşa cum am spus de multe ori. Înainte ca un peşte să aibe o aripioară pe spatele lui, acolo trebuia să fie mai întâi o apă în care el să înoate sau el nu ar fi avut vreo aripioară. Înainte să existe un pom să crească în pământ, acolo trebuia să fie un pământ mai întâi înainte să existe un pom, deoarece pământul trebuia să fie mai întâi ca pomul să crească.

E-103 Acum, înainte să poată exista o creaţiune, acolo trebuie să fie un Creator să creeze creaţiunea. Vedeţi ce vreau să spun? Acum, atât timp cât tu doreşti şi flămânzeşti să ajungi înapoi la Dumnezeu, acolo este un Dumnezeu undeva care te cheamă, vezi, sau tu nu ai flămânzi. Acolo este un Creator!

E-104 Acum, dacă tu... Acolo este un loc pe care tu îl poţi traversa unde tu nu poţi să vii înapoi, dar când este aceea tu eşti jos acolo din nou în aceeaşi stare cum ai fost. Aceasta merge să arate că tu ai căzut numai din har. A aluneca nu este pierdut. Eu vreau ca cineva să-mi arate unde alunecarea este pierdut, şi să o dovedească cu Biblia. Cel alunecat nu este pierdut, el este doar ieşit din părtăşie.

E-105 Israel a alunecat dar ei nu şi-au pierdut legământul, ei şi¬au pierdut laudele lor-lor şi bucuriile.

E-106 David şi-a pierdut bucuria salvării lui când el a luat-o pe Bat-şeba, soţia lui Urie, dar el nu şi-a pierdut salvarea. El nu a spus "restabileşte-mi mântuirea mea," a zis, "Restabileşte-mi bucuria salvării mele."

E-107 O, există aşa de mult din acest legalism astăzi, acel "nu atinge, nu gusta." Voi nu faceţi lucruri legal.

E-108 Eu nu am venit la această biserică în seara aceasta legal. Mă simt obosit, eu-eu-eu am fost emoţionat, eu sunt abătut, mă întreb despre ceva care este în faţa mea, inima îmi arde, chiar aşa de mult încât inima mea palpitează. Eu am un zgârci, durere, chiar în minutul acesta, doar trăgând înainte şi înapoi, în sus şi-n jos pe aici. Slab, emoţionat, tremurător; mă apucă aici şi strânge; îmi am degetele strânse în pantofii mei. Nu am simţit nimic să vin aici jos. De ce am venit, atunci? Deoarece eu iubesc pe Dumnezeu. Trăiesc sau mor, eu trebuie să stau aici pentru El. Aceasta nu este din cauză că eu trebuie. Lui nu i-ar păsa dacă eu aş sta sau nu. Eu aş... Dacă eu A aş muri eu aş merge în Cer, oricum. Dar eu vin deoarece eu Îl iubesc. Tu îl slujeşti pe Dumnezeu deoarece tu Î1 iubeşti, nu pentru că tu doar trebuie să o faci. Pentru că tu Îl iubeşti suficient!

E-109 Eu nu sunt devotat soţiei mele deoarece mi-e teamă că ea ar divorţa de mine. Eu sunt devotat faţă de ea deoarece eu o iubesc. Nu există o altă femeie în lume decât ea. Acela este motivul că eu sunt devotat faţă de ea. Nu deoarece... Dacă am făcut o greşeală şi ei credeau că am făcut ceva greşit, vin la ea, zic, "Meda, scumpo, eu nu am vrut să fac asta." Ea m-ar ierta pentru aceasta, eu ştiu că ea m-ar ierta. Eu aş ierta-o; eu o iubesc. Dar eu-eu aş ierta-o; ea m-ar ierta. Dar eu nu aş face aceasta pentru nimic, eu o iubesc prea mult să o fac. Aceasta nu este din cauză că eu nu mă gândeam că ea m-ar ierta, aceasta este ideea că eu o iubesc prea mult să fac aceasta în primul rând. Şi atât timp cât eu o iubesc în felul acesta, eu nu o voi face; şi dacă ea mă iubeşte în felul în care ea ar trebui, nici ea nu ar face-o.

E-110 Şi dacă tu iubeşti pe Domnul din toată inima ta, tu nu trebuie să te îngrijorezi de aceste lucruri. Dacă tu faci o greşeală, tu nu păcătuieşti cu voia, tu doar ai făcut ceva greşit. Vezi, tu ai alunecat înapoi. Adevărat, tu ai fost aici sus în părtăşie, tu ai căzut jos înapoi în această harababură aici jos din nou.

E-111 Dar ce este aceasta? Este întocmai ca un vultur. Odată am văzut... aici sus la Cincinnati Zoo, am luat-o pe Sarah şi mergeam jos acolo. Dacă am văzut ceva ce m-a rănit, este să văd ceva închis.

E-112 Eu doar nu pot suporta să văd ceva într-o cuşcă, chiar păsări mici. Şi eu ştiu că voi femeile aveţi acele păsări mici, voi daţi-le drumul.

E-113 Când eu eram un băieţaş am obişnuit să spun, "Dacă am vreodată o ocazie, când ajung să fiu un bărbat, mă voi strecura în fiecare casă şi le voi da drumul la acei sărmani mititei." Da, domnule. Am zis... Şezând sus acolo în soarele fierbinte, şi ei zic, "Hah, hah, hah," şi femeile afară pe undeva pe veranda din spate fumând o ţigară, şi acea sărmană păsărică şezând acolo arzând. Ea nu poate face nimic privitor la aceasta, ea doar trebuie să şadă acolo. Şi ea nu a fost născută pentru asta! M¬am gândit, "Băiete, dacă aş putea să mă strecor sus acolo şi să o las afară, ea nu ar fi acolo prea mult." Vedeţi?

E-114 Mi-e groază să văd ceva închis. Mi-e groază să văd că un om se numeşte Creştin apoi să fie închis cu vreun fel de crez de biserică, "Eu nu pot spune, 'Amin.' Eu-eu nu pot crede în Asta. Păstorul zice, 'Să nu crezi Aceasta."' O, vai, Doamne! Tu eşti născut liber.

E-115 Atunci cum este cu un vultur mare? El este o pasăre cerească. El locuieşte departe înăuntru deasupra norilor. Acolo este unde se duce el de dimineaţă. Aşa departe în sus, nimic altceva nu-l poate urma! Nici o altă pasăre... ea s-ar dezintegra în aer dacă ea a încercat să-l urmeze. El este o pasăre special-făcută.

E-116 Şi atunci cineva l-a prins într-o capcană făcută de om, el a prins acest mare vultur şi l-a pus în această cuşcă. Şi sărmanul ins... Eu m-am uitat la el şi inima doar mi-a ars. El s-a uitat pe partea aceea uite aşa şi el nu ştia cum să iese din acea cuşcă. El era doar... mergea pe acolo, şi el-el a ştiut cum ar fi decolat, şi începea să-şi bată aripile. Şi îşi lua avânt, el îşi bătea capul sus către bare şi îşi bătea penele afară din braţul lui, penele aripei aici, şi peste tot capul lui, încât acesta sângera. El a lovit bara aceea aşa de tare că l-a aruncat drept înapoi pe spatele lui. Şi el zăcea acolo şi îşi întorcea ochii aceia cu arătare obosită, privea în sus spre cerul acela, "Acolo este unde aparţin eu. Acolo este casa mea. Pentru acolo am fost eu născut. Dar, uite, între mine şi acolo este o cuşcă. Ei bine, singurul lucru care eu îl ştiu, m-am hotărât iată că vin," şi "bang," el se ducea drept înapoi iarăşi.
117 M-am gândit, "O, vai, nu este asta groaznic! Eu doresc ca ei să mi-l vândă. Eu mi-aş da Fordul amanet ca să-l cumpăr, vedeţi, doar să-i dau drumul." Vedeţi? O, aceasta m-a făcut să mă simt aşa de rău, acea sărmană pasăre mare acolo, îşi bătea aripile... M-am gândit, "Aceea este cea mai groaznică privelişte pe care am văzut-o vreodată."

E-118 Nu, eu retrag aceasta, cea mai groaznică privelişte pe care am văzut-o vreodată este un om născut să fie un fiu de Dumnezeu şi apoi închis în vreun crez. Şi el priveşte sus acolo şi vede un Dumnezeu pe care el într-adevăr vrea să-l slujească, dar el nu o poate face. Ei nu-l lasă să o facă, vedeţi, îngrădit. Acela este un lucru groaznic.

E-119 Da, da, soră, frate, oricine a scris aceasta, dacă tu ai căzut jos aici aceea nu înseamnă că tu eşti pierdut. Tu eşti doar un vultur care a ajuns într-un coteţ, asta-i tot. Tu eşti închis în cuşcă jos aici din nou în păcat. Tu nu vrei să fii acolo, acela este motivul că tu priveşti în sus. Ia te uită, "O Frate Branham, eu odată am locuit sus acolo, există o cale aici?" Da.

E-120 Îmi aminteşte de o zi (o, un băieţaş) eu umblam în jur în spatele fermei, şi acolo era... cineva a legat un cioroi bătrân să-l ţină afară din porumb. Şi sărmanul ins cam era gata să moară de foame. Eu nu puteam să fiu aşa de rău să fac asta. El a legat pe bătrânul cioroi de picior, şi insul acela a mâncat tot ce era în jur, el nu putea obţine nimic altceva. Fermierul doar l-a părăsit. Şi el era aşa de sărman încât el-el nici măcar nu putea să se ridice. Doar el... Iar ciorile zburau deasupra şi ziceau, "Cra, era, era." Cu alte cuvinte, ziceau, "Vino, Johnny Cioroiule! Timpul de iarnă vine, hai să mergem în sud!" Dar el nu o putea face, el era legat.

E-121 Astfel într-o zi un anumit om a venit pe acolo şi l-a văzut pe acel sărman cioroi, aşa că el doar a mers acolo şi l-a prins şi l-a dezlegat, a zis, "Du-te, băiete, tu eşti liber." Înţelegeţi? Şi astfel atunci, primul lucru ce-l ştiţi, el a continuat să umble în jur.

E-122 Aici vin ciorile iarăşi, ţipând, "Vino, Johnny Cioroiule! Cra, era, era! Hai să mergem în sud, vine iarna. Tu o să mori îngheţat."

E-123 Dacă el putea privi înapoi, zicea, "Nu o pot face." Vedeţi, el a fost aşa de obişnuit să fie legat, vedeţi, el doar credea că încă era legat.

E-124 Tu ai putea să gândeşti că tu eşti legat, de asemeni, frate, soră, care ai scris această întrebare. Te poţi gândi că Diavolul te are legat jos acolo, dar el minte. Acolo era odată un Om care a venit pe pământ, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, El te-a dezlegat. Să nu crezi tu aceasta; tu nu trebuie să stai jos acolo, nu, domnule, tu eşti liber. Asta-i adevărat. El a murit în locul tău să-ţi ia la o parte păcatele. Tu doar crede în El, bate-ţi aripile şi zboară departe cu restul dintre ei. Nu sta în groapa aceea a Diavolului. Nu, domnule.
Acum, vrei să-ţi pui mâinile peste mine şi să mă eliberezi de acela?

E-125 Soră dragă sau frate dragă, sigur, eu mi-aş pune mâinile peste tine, dar aceea nu te va elibera. Ce te-ar elibera, tu eşti... este să înţelegi că tu eşti deja liber. Tu eşti deja dezlegat. Tu nu trebuie să te îngrijorezi despre a fi liber, tu eşti deja liber! Isus te-a făcut liber. Nu fi din nou încâlcit în jugul robiei. Tu eşti aşa de liber cum poţi tu să fii. Tu nu trebuie să fii încâlcit. Să-mi pun mâinile peste tine este doar o tradiţie. Noi am putea face asta. Aceea, păi, eu aş putea face asta, dar asta totuşi nu te va elibera până când tu accepţi ceea ce El a făcut pentru tine; acela sunt doar eu să spun "Doamne, eu cred Aceasta."

E-126 Ei bine, tu doar puneţi mâinile prin credinţă asupra Lui, zi, "Doamne, eu cred Aceasta," tu vii sus. Asta-i adevărat, mărturiseşte-ţi păcatele. Vedeţi, "Cel ce îşi ascunde păcatele nu va prospera, îşi acoperă păcatele. Dar cel care îşi va mărturisi păcatele lui..." Acolo este unde tu obţii libertate şi justificare, când tu vrei să spui "Eu am păcătuit, eu sunt greşit." Asta-i ce tu ai spus aici:
Eu am căzut, eu am păcătuit. Eu sunt foarte greşit! Există o şansă pentru mine să fiu din nou întreg?

E-127 Absolut! Minutul în care tu doreşti Aceasta, aceea arată că Dumnezeu a aruncat în jos frânghia de Viaţă să te ridice. Doar ridică-te sus pe frânghia Lui de Viaţă a credinţei şi rugăciunii, mişcă-te drept înainte în sus între restul vulturilor în felul acesta, du-te zburând departe. Asta-i adevărat.

E-128 Da, punerea mâinilor, acela este-acela este un lucru mare, eu cred în asta. Eu cred în punerea mâinilor, eu sigur că da. Da aceea nu este ceea ce o face. Eu aş putea pune mâinile peste oameni, cât este săptămâna de lungă, şi totuşi aceasta nu ar face nici un bine până când tu accepţi ceea ce Cristos a făcut pentru tine. Aceea este doar consimţirea mea, punând mâinile. Ei au pus mâinile peste bătrâni. Ei au făcut lucrurile acelea, aceasta era consimţirea lor înaintea lui Dumnezeu că ei dau credinţa lor la aceasta, ei au dat credinţa lor la aceasta. Vedeţi? Uneori, întocmai ca lucrurile...

E-129 Eu sunt aşa de greşit înţeles aşa de multe ori. Eu-eu am... seara trecută. Eu mă opresc între păreri, şi eu-eu doar nu ştiu încotro să mă întorc. Eu-eu sunt, eu însumi, eu sunt între păreri, eu-eu nu ştiu ce să fac. Eu sper că aceasta este doar biserica naturală, sau biserica spirituală şezând aici, adică, eu nu presupun că ei înregistrează aceasta aşa că eu doar voi spune ceea ce eu vreau. Ei...

E-130 Eu am vrut puţină discuţie de la inimă la inimă cu voi, şi eu cred că eu o voi lua doar, oricum. Am avut o notiţă scrisă aici cu o Scriptură, dacă... Dacă eu nu, eu urma să vorbesc despre Evanghelismul din Timpul Sfârşitului, ce este evanghelismul din timpul sfârşitului. Poate eu voi păstra aceea pentru o altă zi. Mi-ar place să vorbesc cu voi din inima mea, doar din adâncul inimii mele.

E-131 Eu sunt între păreri, eu nu ştiu doar încotro să mă întorc. Eu vreau rugăciunea voastră. Această mică înduplecare înăuntru aici, asupra acestor-asupra acestor lucruri, era doar să iau ocazia să vă vorbesc câteva minute. Altceva ce eu vreau să vă spun, vedeţi. Eu îmi dau seama că noi suntem foarte aproape Ade ceva. Acum, să nu înţelegeţi greşit, să nu faceţi aceasta. Înţelegeţi?

E-132 Un om a venit la mine ziua trecută şi m-a făcut să mă simt foarte rău. (M-am gândit, "Desigur că eu nu am fost aşa de slobod în învăţătură." Înţelegeţi?) El a zis, "Frate Branham, cam în atâtea zile eu trebuie să fiu operat, în următoarele cincisprezece, douăzeci de zile." A zis, "Crezi tu că Isus va fi aici, încât eu nici măcar nu va trebui să am operaţia aceea?" Vedeţi? Voi vedeţi, voi înţelegeţi greşit Aceasta. Să nu faceţi asta! Vedeţi, să nu faceţi asta. Isus poate să nu vină pentru alţi cinci mii de ani. Eu nu ştiu. El poate să fie aici încă deseară. El poate veni mâine. Eu nu ştiu când vine El, nimeni altul nu ştie. În mod franc, nici măcar El nu ştie El însuşi. Asta-i ceea ce El a spus. Nimeni nu ştie.

E-133 Dar aţi ştiut voi că Pavel L-a aşteptat să vină în fiecare zi? Ioan, pe Insula Patmos, a crezut că el va trăi să o vadă. Irineus credea sigur că El venea în ziua lui. Tot restul dintre ei, Polycarp, Sfântul Martin, toţi în jos prin epocă. Luther se gândea, "Desigur aceasta este!" Wesley a zis, "Acesta este timpul." Charles Finney, John Knox, Calvin, Spurgeon, fiecare din ei au zis, "Acesta este timpul!" Billy Sunday, înainte în jos până în această zi aici, fiecare, "Acesta este timpul!"

E-134 Noi o aşteptăm. Noi nu ştim când este timpul. Eu cred că acesta este timpul, şi eu vreau să ţin făclia, Lumina în sus. Şi ascultaţi, eu... Prindeţi aceasta corect! Eu vreau să trăiesc fiecare moment din viaţa mea că eu Îl aştept în momentul următor, dar eu vreau să trăiesc mai departe de parcă ar fi în zece mii de ani de acum. Eu încă vreau să samăn seminţe, să strâng recolta. Eu vreau să predic Evanghelj.a şi să o duc înainte întocmai cum am făcut întotdeauna. Înainte în felul acesta, cu ochii mei în sus, veghind; trăgând leagănul de... strângând snopii, grânele. Şi atunci anul următor eu voi semăna din nou recolta mea, "Doamne, eu am crezut că Tu vei fi aici anul trecut, dar dacă Tu nu, Tu ai putea veni anul acesta. Astfel eu îmi voi pune recolta înăuntru să-mi cresc copiii. Dacă tu zăboveşti, ei vor avea ceva să mănânce; dacă Tu nu vii, eu Te voi aştepta." Ia te uită, vedeţi, doar comportaţi-vă doar normal.

E-135 Dacă eu credeam că El venea dimineaţa, în seara aceasta eu aş predica acelaşi mesaj pe care-l predic acum. Dacă mă gândeam că El venea dimineaţă, eu nu m-aş duce afară să-mi vând maşina, eu nu m-aş duce să fac asta, aceea, sau cealaltă. Eu aş merge doar drept înainte aşa cum am mers obişnuit, deoarece în fiecare moment eu veghez după El să vină. Pentru că El ar putea să vină doar pentru tine, aceasta ar putea fi că ceasul tău ar putea fi în seara aceasta. Poate este ceasul meu în seara aceasta. Eu nu ştiu. Dar una din ele urmează să fie ora noastră.

E-136 Şi ce contează dacă eu trăiesc aici sau sunt îngropat acolo afară? Căci dacă eu am plătit deja pedeapsa morţii, eu voi fi acolo înaintea oricărui om care trăieşte. Asta-i adevărat. "Eu spun aceasta," II Tesaloniceni, capitolul al 5-lea, "Eu vă spun aceasta în Poruncile Domnului. Noi care suntem vii şi rămânem până la Venirea Domnului nu vom împiedica sau nu o vom lua înaintea celor adormiţi. Căci trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, şi cei morţi în Cristos vor învia mai întâi," privilegiul acelora care sunt morţi va veni înainte mai întâi. Aceea este cum ştim noi că aceasta este aproape, vedeţi. "Apoi noi care suntem vii şi rămânem vom fi schimbaţi, într-un moment, la clipeala unui ochi, şi vom fi apucaţi sus împreună cu ei, să întâlnim pe Domnul în văzduh."

E-137 Deci ce contează dacă eu am murit în timpul lui Noe, dacă am murit în timpul lui Abraham, dacă am murit în timpul apostolilor, dacă am murit cu două săptămâni în urmă, sau chiar acum? Ce ar conta aceasta? Eu aş fi acolo într-un moment, într-o clipeală a unui ochi, eu doar mă odihnesc până la timpul acela.

E-138 Acum, strângerea va fi la Domnul. Ca Iacob, în capitolul al 49-lea, el a zis, "Când Silo vine, şi strângerea va fi la El. Nu va exista un dătător de lege să meargă până când... de printre picioare, până vine Silo," vorbind despre Iuda, "şi la El va fi strângerea."

E-139 Acum, aşa de mulţi oameni se uită după o biserică, un mare grup de oameni să fie apucaţi sus împreună, o biserică, o denominaţiune, ceva crez ceva să fie apucat sus. Aceea nu este aşa. Aceea nu este aşa deloc.

E-140 Strângerea oamenilor, când Dumnezeu cheamă turma Lui împreună, El ar putea lua doi din Jeffersonville, doi din Indiana, doi din Kentucky, doi din Mississippi. Aceea este exact ce a spus El; nu cuvintele acelea, dar El a zis, "Acolo vor fi doi într-un ogor," aceea este unde este lumina zilei, "Eu voi lua unul şi voi lăsa unul. Acolo vor fi doi în pat," cealaltă parte a pământului este timp de noapte, "Eu voi lua unul şi voi lăsa unul." Înţelegeţi?

E-141 Strângerea oamenilor nu va fi pe clanuri, pentru un grup aici. Aceasta va fi o înviere universală adunând împreună, şi Răpirea va veni în acelaşi fel. Deoarece El a zis, "Când unul a adormit în straja aceasta, unul în straja aceea, unul în... înainte în jos până la straja a şaptea. Şi atunci când Mirele vine, toţi aceia sau trezit, fiecare, tot parcursul de la timpul din Geneza până la sfârşitul Apocalipsei. Fiecare din ei s-au trezit, asta-i adevărat, să se pregătească să meargă înăuntru."

E-142 Acum, voi vedeţi, El arată că toţi morţii vor învia din mormânt, la venirea Lui, cei neprihăniţi, Mireasa, cei adormiţi care sunt în mormânt vor învia la înviere. Apoi El arată că oamenii care trăiesc pe pământ, va fi unul aici şi unul acolo, aceştia nu vor fi o grămadă de oameni adunaţi împreună într¬un grup mic. "Căci acolo va fi unul în ogor, sau doi în ogor, Eu voi lua pe unul şi voi lăsa pe unul," acolo vine unul din Biserica din timpul zilei. Pe partea cealaltă a pământului, "Acolo vor fi doi în pat, Eu voi lua unul şi voi lăsa unul." Este asta adevărat?

E-143 Astfel strângerea va fi la Cristos fie că eu sunt în Jeffersonville, fie că eu sunt în Suedia, fie că eu... Şi oriunde este aceasta, este că strângerea va fi la Păstor. Înţelegeţi? Şi apoi împreună noi vom fi apucaţi sus cu învierea să întâlnim pe Domnul în văzduh. Oamenii vor veni din toate părţile pământului, care trăiesc. Oamenii care sunt morţi, şi aşa mai departe, vor învia. Şi împreună Biserica va fi apucată sus (împreună) să întâlnească pe Domnul în văzduh. Înţelegeţi?

E-144 Venirea Lui va fi universală. Ea nu va fi doar să vină la Louisville. Ea nu va fi doar să vină la Baptişti, la Prezbiterieni. Ea va fi "cei puri în inimă vor vedea pe Dumnezeu," iar învierea şi strângerea va fi de pretutindeni.

E-145 Şi, acum, când vine ea? Poate deseară, poate mâine, poate anul acesta, poate în cincizeci de ani, poate în o sută de ani, poate alţi o mie de ani. Eu nu ştiu. Nimeni altul nu ştie. Dar haideţi-noi, voi şi eu, să trăim în seara aceasta de parcă aceasta urma să fie încă în seara aceasta.

E-146 Dar, acum, în a face aşa cum tu ai spus-o, "Eu-eu am o operaţie." Păi, dacă tu trebuie să ai o operaţie, tu nu ai credinţa pentru eliberare, mergi înainte şi să ai operaţia.

E-147 Dacă eu urma să cumpăr o-o... Cineva a venit şi mi-a scris o notiţă zilele trecute, şi a zis, o-o scrisoare grozavă, şi a zis, "Frate Branham, eu nu ştiu ce să fac." A zis, "Eu şi soţia mea am fost aşa de credincioşi lui Dumnezeu cât am putut noi. Ne-am crescut copiii." Şi a zis, "Acum, ceea ce eu mă întreb," a zis, "noi avem ... noi am economisit o fermă, am cumpărat o fermă." Dar a zis, "Cum o iubim! Există un izvor acolo; există un-un pârâu curge prin locul acela." Aceasta era afară în Oregon. Şi a zis, "Noi auzim că tu vii la Oregon. Eu îţi voi spune ce am decis noi să facem. Noi ştim că... Noi ne-am gândit ca să o păstrăm pentru copii, pentru că nici unul din ei nu sunt Creştini." A zis, "Ne-am gândit ca noi să o păstrăm pentru ei după cum ei trebuie să stea aici să treacă prin necaz, şi să o păstrăm pentru ei şi să-i lăsăm să aibe ceva, pentru că noi credem că noi vom fi în Răpire. De aceea nu ştim ce să facem privitor la asta, astfel poate când tu vii noi doar îţi vom da ferma ţie, înţelegi, şi atunci poţi să faci cu ea orice vrei tu."

E-148 Am scris înapoi, am zis, "Cât de atent este aceasta din partea ta să te gândeşti la copiii tăi."

E-149 A zis, "Eu şi mama mergem acolo afară, şi spre seară." A zis, "Eu sunt gata să mă pensionez, şi" a zis, "ceasurile de plăcere pe care le avem, trecând peste fermă, privind la izvor, şi stând acolo afară lăudând pe Dumnezeu."

E-150 Am zis, "Continuaţi să faceţi aceea, trăiţi doar în felul acela, fizic, material. Doar ţineţi înainte continuând până când El soseşte. Vedeţi, doar continuaţi să staţi acolo, continuând până când El soseşte."

E-151 Planificaţi, mergeţi înainte, faceţi aceea, "Dacă Domnul va voi! Dacă Domnul va voi! Eu voi face aceasta, dacă Domnul va voi." El ar putea să vină înainte de timpul acela. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Dar continuaţi doar să mergeţi înainte întocmai aşa cum sunteţi până când... Dar păstraţi-vă sufletul curat, că, El ar putea veni în orice minut. Vedeţi, fiţi gata. Căci, voi vedeţi, El ar putea să vină după tine în orice minut, orice secundă, la următoarea bătaie a inimii, următoarea răsuflare, El ar putea să vină pentru tine. Dar continuaţi doar să faceţi orice vreţi voi, atât timp cât este cinstit şi decent şi drept, mergeţi înainte şi faceţi-o.

E-152 Acum, noi ştim că întâmpinăm ceva. Eu ştiu aceasta; voi o ştiţi. Eu-eu-eu nu ştiu încotro să mă întorc. Vă amintiţi cam cu patru ani în urmă, într-o zi în Chicago, Duhul Domnului a venit peste mine şi am zis, "Asta este! Şi trezirea s-a terminat, iar America şi-a respins ocazia ei." Aceasta este pe bandă. "Şi nu va mai fi nici una. Ea a refuzat ultima ei ocazie."

E-153 Eu vreau ca voi să vegheaţi. Ştie cineva în ce zi era aceea pe bandă? Noi o avem. Leo şi Gene o are. Eu am auzit-o aici nu de mult. Boze a pus-o în ziarul lui. Şi astfel urmăriţi doar ce s¬a întâmplat de atunci, vedeţi, trezirea s-a oprit.

E-154 Eu am spus asta acolo la-la Blue Lake seara cealaltă, şi un omuleţ a venit înapoi sus dimineaţa următoare, a zis, "Fratele Branham ar putea să spună că Penticostalii şi-au avut-o, dar nu eu! Glorie lui Dumnezeu! Aleluia," şi înainte şi înainte. Vedeţi, dar omuleţul doar nu ştia de la care capăt al cornului sufla el. Vedeţi, el nu înţelege. Vedeţi, el nu ştie. Aceasta este în regulă, entuziasmat, aceea este perfect în regulă.

E-155 Dar priviţi în jur! Ce fac ei? Care-i treaba cu oamenii? Ce s¬a întâmplat cu trezirea? Ce i s-a întâmplat lui Billy Graham, Oral Roberts, ceilalţi dintre ei? Unde se petrece trezirea? Ea s-a sfârşit! Fumul deja s-a stabilit sus. Seminţele sunt semănate. Mitingul s-a sfârşit. Focurile sunt arse jos. (În vechiul templu din Roma, în vesta, când focurile au mers jos comercianţii au mers acasă, la altare.) Acum, noi vedem că trezirea nu este în toi. Aceasta nu este entuziasmul.

E-156 Apoi mă gândesc despre râu în 1936, mă gândesc ce a spus El. Ce s-a întâmplat acolo? Mulţi din voi ştiţi. Eu eramdoar un tânăr, şi de botezam primul meu botez când acel Înger al Domnului a venit jos şi a stat acolo unde eram eu. Unii oameni au zis, "Tu nu ai văzut aceasta." Atunci ştiinţa a dovedit că aceasta era aşa. Înţelegeţi? Înţelegeţi?

E-157 Acum, ce a spus El acolo? "Cum a fost, cum Ioan Botezătorul a fost trimis înainte să vestească prima venire a lui Cristos, Mesajul tău va vesti a doua Venire."

E-158 Eu am urmărit asta de-a lungul pământului, aceasta a mers în jurul lumii. Chiar aproape peste noapte, trezirile au izbucnit pretutindeni. Focurile trezirii ardeau pretutindeni, au existat cele mai mari treziri despre care am ştiut noi vreodată. Dar a existat ceva înainte de aceea? Nici un lucru! Când cu două săptămâni înainte de aceea, l-am auzit pe un om făcând un discurs în New Albany, a zis, "Oamenii obişnuiau să creadă acel tărăboi de-de trezire, ca Billy Sunday şi aceia." A zis, "Noi ştim că nu mai poate exista nimic din aceea, oamenii vor dovadă concretă. Nu există un astfel de lucru!" Când ei făceau acel mare tărăboi, la acelaşi timp Dumnezeu a izbucnit cea mai mare trezire pe care am avut-o noi de la secolele lor timpurii, mai mulţi oameni au fost mântuiţi (milioane).

E-159 Statisticile arată că mesajul unui om durează trei ani, oricare din ei, apoi el trăieşte din reputaţia lui tot restul timpului până când Dumnezeu îl cheamă. Acum, asta a fost de când era Cristos, al Lui era trei şi jumătate, vedeţi. Şi arată că totul în jos, Spurgeon, Knox, Calvin, tot drumul în jos, aceasta arată trei până la trei ani şi jumătate este limita pentru slujba unui om. Restul din aceasta... Lumânarea lui este arsă, el trăieşte pe reputaţia lui trecută. Dacă el a fost rău, lucrările lui-lui îl urmează; dacă el a fost corect, lucrările lui îl urmează. Asta-i tot.

E-160 Acum, ce a însemnat aceea? Eu am predicat la această biserică aici şi v-am spus că, "Eu cred că acolo era una mare să vină." Eu cred şi v-am spus că "Eu cred că Scripturile sprijină că acolo va fi un mesager al ultimei epoci ale bisericii." Eu cred asta. Eu am aşteptat ca persoana aceea să apară, eu am urmărit constant.

E-161 Şi eu văd un om că se ridică, eu aud de el, un om mare începe să cutreiere, eu observ că mesajul lui este departe de Biblie. Eu îl văd că zboară înapoi acolo într-un colţ. Înţelegeţi? Eu urmăresc pe un altul că se ridică, zboară sus acolo, dar el nu ajunge printre vulturi, el stă printre ciorile denominaţionale. Stă jos aici, organizaţia lui, şi un altul aduce înăuntru mai mulţi membri şi aşa mai departe. Eu urmăresc aceasta, şi eu o văd cum moare jos.

E-162 Mă gândesc, "Dumnezeule, unde este acela care urmează să restabilească Credinţa părinţilor la copii? Unde urmează să fie semănate Seminţele acelea? Unde este acesta? Ce trebuie să aibe loc?"

E-163 Acum se ajunge la aceasta. Dacă-dacă acel Mesaj jos pe râu în ziua aceea, dacă acela era el, Venirea Domnului este aproape, ea este cam aici. Dacă ea nu este, există o acalmie înainte de furtună. Eu nu ştiu. El nu mi-a descoperit aceasta. Eu încerc să mă întreb, "Era acela Mesajul Lui oficial? Era aceea tot ce a vrut El ca eu să spun? Era aceea când El a însărcinat? Era acela tot din el? Dacă acesta este, noi suntem foarte, foarte aproape. Este mai târziu decât vă gândiţi. Dacă aceasta nu era, există o acalmie înainte de furtună.

E-164 Acum, cineva mi-a scris aici nu de mult, şi m-a întrebat, a zis, "Dacă tu nu crezi că biserica merge prin perioada Necazului, cum este cu Apocalipsa 13, cum biruiesc ei prin Sângele Mielului şi mărturia lor?" Persoana a pus întrebarea aceea. Mă întreb. Vă daţi seama că primele trei capitole din Apocalipsa se ocupă cu Biserica în epoca Bisericii? Aceea este perioada Necazului, nu epoca Bisericii; Biserica se Răpeşte şi merge sus la al 4-lea capitol din Apocalipsa, şi nu vine din nou până în capitolul al 19-lea când Ea vine cu Isus. Asta-i adevărat. Aceea este în perioada Necazului, neavând nimic de¬a face cu Biserica deloc.

E-165 Toate aceste mari promisiuni de lucruri măreţe la care le¬aţi văzut în Biblie, ca ce urmează să aibe loc, aceea este dincolo în împărăţia Iudaică, nu aici printre Neamuri. Eu cred că ei vor avea o regrupare cu acesta care trebuie să vină să restaureze Credinţa oamenilor, care este promisă. Şi singurul fel cum eu pot lua asta, este deoarece El a zis, "Imediat după acest Mesaj, că, pământul va fi ars cu căldură, foc." Lăsaţi-mă doar să vă citesc asta în timp ce suntem chiar aici, şi priviţi ce zice Acesta.

E-166 Şi acum acest mic mesaj al Împărăţiei, poate eu aş putea să-l predic următoarea duminică dimineaţă, dacă Domnul voieşte, vedeţi, şi dacă Domnul voieşte.

E-167 Acum priviţi aici, aici este venirea lui Ioan, Maleahi 3:
Iată, Eu... trimit pe mesagerul meu înaintea Mea... trimit mesagerul meu, şi el va pregăti calea înaintea mea: şi Domnul, pe care-l căutaţi, va veni deodată în templul lui, chiar mesagerul legământului, în care vă desfătaţi: iată, el va veni, zice DOMNUL oştirilor.

E-168 Voi vedeţi acel Maleahi 3? Matei acum, urmăriţi Matei capitolul al 11-lea, şi ascultaţi la aceasta, şi al 6-lea verset. Să citim acum Malea-... Matei 11, Isus vorbeşte. Şi acum să începem la al 11-lea capitol:
Şi a venit să se împlinească, când Isus a isprăvit de poruncit la cei doisprezece ucenici ai Lui, el a plecat de acolo să înveţe şi să predice în cetăţile lor.
Şi acum când Ioan a auzit în... temniţă de lucrările lui Cristos, el a trimis pe doi din ucenicii lui,
Şi au zis către el, Eşti tu acela care trebuie să vină, sau să aşteptăm pe altul?

E-169 Vedeţi acea posomorâre a acelui profet? El ştia că ceva urma să aibe loc, dar el nu era sigur unde era aceasta. Vedeţi? Vedeţi, doar ce avea loc, "Eşti tu Acela?" după ce el L-a anunţat.
Iar Isus... a zis către ei, Mergeţi şi arătaţi-i lui Ioan din nou acele lucruri pe care voi le auziţi şi vedeţi:
Orbii îşi capătă vederea, ... şchiopul umblă, leproşii sunt curăţiţi, ... surzii aud, morţii sunt înviaţi, şi săracilor li se predică evanghelia.
Şi ferice de acela, care nu se poticneşte în mine.
Şi aşa cum au plecat, Isus a început să spună către gloată privitor la Ioan, ... (Acum ascultaţi!) ... Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vânt? Nu, acela nu era Ioan, nici o compromitere cu Ioan.
... pentru ce aţi ieşit afară să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? (Cu alte cuvinte, gulerul întors în jur, voi ştiţi, şi cu şcoală şi om mare) iată, cei care poartă haine moi sunt în case regeşti. (Acei care sărută pruncii, şi căsătoreşte tinerii, şi îngroapă morţii, şi, voi ştiţi, sau stă în jur în ... ? ... Acela este felul, acela nu mânuieşte o Sabie cu două mânere. Vedeţi?)
... Acum, ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? Un om şi hainele lui, şi clătinat de vânt?
... Un om îmbrăcat în haine moi? iată, cei ce poartă haine moi sunt în palatele regilor.
Dar după ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? da, eu vă zic vouă, şi mai mult decât un profet.

E-170 Priviţi! "Căci acesta..." Ascultaţi acum, acestea sunt Cuvintele proprii ale lui Isus:
Căci acesta este acela, despre care este scris, Iată, Eu trimit pe mesagerul meu înaintea Credinţei Mele, şi el... feţei, şi el va pregăti calea înaintea ta.

E-171 Acum urmăriţi Maleahi 3:
Iată, Eu... trimit mesagerul meu, şi el va pregăti calea înaintea mea: ... (Maleahi 3, nu Maleahi 4)

E-172 Acum urmăriţi Maleahi 4:
Căci, iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor; şi toţi cei mândri, da, şi toţi acei care fac răul, vor fi mirişte: ... vine ziua care îi va arde, zice DOMNUL oştirilor, ... aceasta nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură (aceea este de Necaz şi nimicire, vedeţi, care vine).
Dar pentru voi care vă temeţi de numele meu va răsări Soarele neprihănirii cu vindecare în aripile lui (venirea Domnului); şi voi veţi merge înainte ca... voi veţi merge înainte, şi veţi sări ca viţeii din grajd . (aceea este cum ai merge afară pe păşune, umbli afară)
... voi veţi călca pe cei răi; căci ei vor fi cenuşă sub tălpile picioarelor voastre în ziua aceea în care eu voi face aceasta, zice DOMNUL oştirilor.

E-173 De altfel, cei neprihăniţi, în reîntoarcerea cu Cristos pe pământ, vor călca asupra cenuşei. Când voi vedeţi pe aceşti oameni, trufaşi, aroganţi, dispreţuitori, şterpelitori, şi totuşi pretind să fie Creştini, ei nu sunt nimic decât cenuşă. Asta-i tot. Asta-i ceea ce zice Scriptura. Înţelegeţi? Acum priviţi.
Amintiţi-vă... legea lui Moise slujitorul meu, la care i-am poruncit... lui în Horeb pentru tot Israelul, cu învăţăturile şi judecăţile.
Iată, Eu vă voi trimite pe Ilie profetul înainte de venirea acelei zile mari şi înfricoşate a DOMNULUI:
Chiar înainte de Ziua aceea (reîntoarcerea Domnului), Ilie va veni mai întâi.

E-174 În regulă, reţineţi, încă viitor. Acum, aceasta nu putea să fie venirea lui Ioan. El era Iliei, dar el vine de cinci ori, acum. I-s-u-s, c-r-e-d-i-n-ţ-ă, h-a-r. [În engleză vine: J-e-s-u-s, f-a-i¬t-h, g-r-a-c-e. – Trans.] Vedeţi, cinci este numărul de "har." Ilie face cinci apariţii: o dată este Ilie; ca Elisei; ca Ioan; la sfârşitul Neamurilor; şi acolo cu Moise la Iudei. Număr perfect, profetul perfect, mesager perfect, neînduplecat, îndrăzneţ. Vedeţi? Observaţi:
... Eu vă voi trimite pe Ilie... înainte de venirea Zilei, zilei mari şi înfricoşate a DOMNULUI:
Şi el va întoarce inimile părinţilor spre copii, şi inimile copiilor spre părinţi, ca nu cumva eu să vin şi să lovesc pământul cu un blestem.

E-175 Vedeţi, nu prima venire a prezentării; acela era Ioan, deoarece pământul nu a ars ca o mirişte, neprihăniţii nu au păşit afară pe cenuşa celor răi. Dar tocmai înainte ca aceasta să aibe loc, va veni Elisei. Şi ce va face el? Va restabili Credinţa copiilor înapoi spre părinţi, Credinţa originală a Bibliei.

E-176 Când eu văd că vine un om, mă gândesc, "Acela trebuie că este el. Acolo se ridică un om în faimă, privesc la el, bisericile se duc." Ce face el? O mie de mile departe de Biblie. Ce face el? Rătăceşte în jur, iese aerul şi el se duce în jos. Vedeţi, "Având o formă de evlavie şi tăgăduind Puterea de acolo, tăgăduind Credinţa." Nu crede în Biblie, zicând, ţinându-se de crezuri, denominaţiuni, obţinând copii denominaţionali. Acesta trebuie să cadă. Acolo merge el drept înapoi.

E-177 Unde este acela care urmează să samene acea Sămânţă pentru Biserica aceea a timpului sfârşitului? Unde este Sămânţa aceea în coacere, acel Ilie promis? Şi imediat după zilele lui se va aşeza Necazul cel Mare şi va arde pământul.

E-178 Şi atunci la reîntoarcerea Bisericii şi a Miresei, Mireasa şi Cristos vor umbla afară pe cenuşa lor, în Mileniu, când pământul este purificat prin foc. Şi acolo vor domni ei. Şi păgânii care niciodată nu au auzit Evanghelia vor fi înviaţi în timpul acela, şi fiii lui Dumnezeu vor fi manifestaţi. Dacă el urmează să domnească, el trebuie să aibe ceva peste care să domnească, el are un domeniu. "Şi ei au stăpânit şi domnit cu Cristos," şi Cristos a stăpânit cu un toiag de fier, naţiunile. Atunci Evanghelia... Atunci fiii manifestaţi ai lui Dumnezeu, cu autoritatea întocmai cum El a avut când El a fost aici, vedeţi, acolo va veni Mileniul în acea Domnie, vedeţi, asupra cenuşei.

E-179 Deci eu am urmărit după ceva. A alunecat acesta pe lângă noi în umilinţă şi noi l-am omis? Este acesta dus şi biserica este lăsată în păcatele ei? Dacă asta ar fi aşa, atunci este mai târziu decât vă gândiţi. Dacă nu, atunci acolo vine unul cu un Mesaj care este drept pe Biblie, şi o lucrare rapidă va încercui pământul. Seminţele vor merge în ziare, material de citit, până când fiecare Sămânţă predestinată a lui Dumnezeu L-a auzit. Nici unul din ei nu vor veni dacă Tatăl nu i-a atras, şi fiecare pe care i-a atras Tatăl Îl vor auzi şi vor veni. Aceea va fi, că Sămânţa predestinată va auzi Cuvântul.

E-180 Atunci când aceea are loc, aceasta va fi o strângere laolaltă. Şi Isus va apărea, şi acolo va merge Biserica de pe tot pământul în felul acesta, cu învierea, mergând sus.

E-181 Va fi la fel cum a venit Ioan, şi nici măcar ucenicii aleşi nu au ştiut-o? Ei au zis, "De ce zic cărturarii că Ilie trebuie să vină mai întâi?"

E-182 El a zis, "El deja a venit şi voi nu aţi ştiut-o." Dar a zis, "Ei au făcut ceea ce ei au zis că-i vor face." Mesajul lui era aşa de rapid, priviţi, la toţi din Israel, şi aceasta s-a întâmplat numai într-un micuţ ... două-două locuri micuţe, doar jos în Ierusalim şi acolo, înainte în jos la... ? ... unde Ioan a mers sus să boteze, şi chiar jos la râul unde el boteza, râul s-a uscat. Doar şase )uni şi întreaga prezentare a lui Mesia a venit drept înăuntru. Înţelegeţi?

E-183 Am trecut noi cu vederea ceva? Este mai târziu decât ne gândim? Aceasta este o discuţie de la inimă la inimă acum. Aceasta este doar în seara aceasta, doar să... Da, aceasta este doar-doar noi vorbim aici. Este mai târziu decât vă gândiţi? Era acela de fapt acel Mesaj acolo la râu în ziua aceea? A alunecat acesta pe lângă şi oamenii L-au omis? Este acela El? Atunci este într-adevăr mai târziu decât ne gândim. Când va fi aceasta? Eu nu ştiu. Ar putea fi deseară. Ar putea fi în alţi cincizeci de ani. Eu nu ştiu când va fi, eu voi continua doar să merg înainte aşa cum sunt acum. Păi, ce este aceasta? Mă uit eu după ceva?

E-184 Eu am avut un vis straniu noaptea trecută, acesta m-a neliniştit toată ziua. De obicei eu nu visez prea mult. Dar eu am avut un vis...

E-185 Eu mergeam pretutindeni, şi obişnuia să fie că eu trâmbiţam acel Mesaj şi eu vedeam unul aici şi unul acolo să-L prindă. Eu mergeam drept înapoi din nou şi trâmbiţam Mesajul şi ei îşi întorceau nasul sus şi plecau. Care-i treaba? Şi-au păcătuit ziua lor de har? A venit ultimul înăuntru? Este acesta terminat? Aşteptăm noi doar pentru nimicire? Se ridică toate războaiele acestea mici în felul acesta doar să se pregătească?

E-186 Ceva se pregăteşte să se întâmple. Înainte să se întâmple, Biserica este dusă. Cum nu sunt eu de acord că Biserica va merge în Necaz! Cum poţi tu să faci un model să ia la o parte de la un antemodel? Înţelegeţi? Noe a fost în corabie înainte ca să cadă vreodată un strop de apă. Lot a fost afară din Sodoma înainte ca să cadă vreodată focul. Înţelegeţi? Isus a zis, "Cum a fost în zilele acelea aşa va fi la venirea Fiului omului." Biserica nu trebuie să suporte judecata, ea este deja în Cristos.

E-187 Ceea ce noi avem nevoie este o desăvârşire a sfinţilor. Sfinţii nu înţeleg, vedeţi, ei devin... Ei doar nu ştiu ce să gândească, vedeţi. Acum noi suntem...

E-188 Dacă aceea este corect ... Dacă aceasta nu este, acolo vine ceva foarte repede, acolo va fi o explozie. Eu urmăresc, eu nu ştiu încotro să mă întorc.

E-189 Noaptea trecută am visat un vis. (Apoi eu închei.) Am visat un vis, cel mai ciudat lucru...

E-190 Eu eram culcat acolo vorbind cu soţia mea, despre ce vine¬... Noi tocmai ne-am rugat, şi eu... Cineva, micuţul Dallas, a sunat că el şi-a băgat ceva în ureche, şi am mers înăuntru... Sângerând, şi el a trebuit să fugă la doctor. Şi eu am mers înăuntru A să mă rog, şi Duhul Sfânt a zis, "Aceea este în regulă." Înţelegeţi?

E-191 Iată-l că vine, este în regulă. Doctorul a zis, "Păi, am crezut că tu urma să ai..." A zis, "Tu ţi-ai rănit timpanul urechii, s-a spart, şi curge sânge din el, şi tot ce este." Doar tot... Data următoare noi am mers-mers înapoi, el nu a spus nimic despre aceasta. Nu ştie ce, vedeţi, nici infecţie, nimic. Vedeţi?

E-192 Astfel atunci cineva a sunat, şi eu mergeam în cameră şi mă rugam. Cam într-o altă zi ei sunau, ziceau, "Totul s-a terminat. Bine şi excelent! Mergând înainte!"

E-193 Şi eu vorbeam cu soţia, am zis, "Scumpo, cam de un an şi patru luni eu nici măcar nu am ştiut încotro să mă mişc." Am zis, "Eu nu ştiu ce." Ea a zis... Noi am discutat despre mutare. Am zis, "Eu nu ştiu ce să fac, eu stau şi mă întreb. Aşteptăm noi după... Este acel unul mare profet al lui Dumnezeu... venind pe scenă să trâmbiţeze lucrul? Va fi acesta cunoscut public?"
194 M-am gândit, "Aceea este contrar la Scriptură, cum, 'el vine în ceasul în care nu vă gândiţi."' Vedeţi? Şi eu nu ştiu ce să fac. L-am trecut noi cu vederea? M-am gândit, "Eu nu vreau să şed în jurul casei pe aici." M-am gândit... Şi eu sper că aceasta nu este înregistrat; dacă este, rupeţi banda sau aşezaţi¬o deoparte. Înţelegeţi? Acum el a zis, dacă... am zis, "Dacă acesta este el, noi suntem mai aproape decât ne gândim."

E-195 Există un lucru care trebuie... care urmează să se întâmple. Sau ceva trebuie să mi se întâmple mie acum. Şi eu nu văd de ce El nu m-a lăsat să mă duc când eu eram jos pe banca aceea zilele trecute, atunci, vedeţi, dacă nu există altceva de făcut. De ce? De ce nu m-am dus? Ce s-a întâmplat? Există altceva de făcut? M-am gândit, "Păi, dacă acesta este Mesajul meu, oamenii îşi vor întoarce nasul în sus la El."

E-196 Atunci, Ceva mă cheamă către câmpurile străine. Eu aud chemarea dincolo de mare, venind înăuntru de pretutindeni.

E-197 O scrisoare tocmai a venit înăuntru zilele trecute, Fratele Ligger scrie o-o carte despre întâlnirea din Durban. El a zis, "Aceasta niciodată nu s-a comparat. Africa niciodată nu a avut o zguduire ca aceea. Peste timpul unei nopţi această ţară întunecată din Africa a avut o zguduire pe care ei nu au avut-o înainte în viaţa lor." Asta-i adevărat, jos printre păgâni.

E-198 Eu privesc jos acolo, i-am văzut pe negrii aceia sărmani, oameni scumpi, am văzut felul cum oamenii aceia îi tratau ca... mai rău ca sclavii. Am văzut un băiat mititel acolo care... şi eu... a lucrat acolo, şi am zis... Acel băiat, voi doar... Voi femeilor nu aţi fi putut face atât de mult în două zile sau trei zile, atât de greu cât aţi fi putut voi să lucraţi, cum a trebuit băiatul acela să facă într-o zi. El dormea pe o paletă afară lângă o mică, spălătorie veche (cam lungă de patru picioare şi lată de patru picioare), cârcit acolo. Şi el primea o liră pe lună, aceea este doi dolari şi optzeci de cenţi. Şi el nu a ajuns să mănânce fărâmiturile de la masă, o găleată de mâncare făinoasă; o treime din ea, micul dejun; o treime din ea la prânz; şi cealaltă treime seara aceea la cină. A lucrat până la zece, sau unsprezece, ora doisprezece; se scoală în dimineaţa următoare are grijă de copil şi toate celelalte, şi lustruieşte scările şi şterge maşina şefului. Şi această mamă mare, bătrână, grasă nu face nimic decât şade pe acolo şi îşi pocneşte unghiile şi bea ceai, leneşă, nu-i bună.

E-199 Acel sărman băiat trebuia să lucreze ca orice. El avea o tusă, şi se părea că el era doar cam răcit, ca o "Hauh, hauh, hauh." Şi într-o zi am privit pe acolo, am zis, "Tu nu-l iei vreodată pe băiatul acela... De ce nu-l aduci la adunare?"

E-200 "El este un Kafir." [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Aceea înseamnă un "pungaş." Nu-i de mirare că ei explodează la numele acela. Şi eu aş face, la fel. Omul acela este fratele meu. Şi acolo el este. El nu este un sclav. Culoarea lui nu are nimic de-a face cu aceasta. El este fratele meu. Şi acolo era el în felul acesta.

E-201 Am păşit afară, eu l-am chemat "Thomas." Băiatul putea vorbi trei limbi. Şi am zis, "Thomas?"

E-202 El s-a întors, a căzut pe genunchi şi şi-a ridicat mâinile sus, a zis, "Da, stăpâne."

E-203 Am zis, "Ridică-te. Eu nu sunt stăpânul tău, eu sunt fratele tău." Mi-am pus braţul în jurul lui. El a privit acolo la mine în felul acesta, şi lacrimi mari îi curgeau jos de pe obraji. Am zis, "Thomas."

E-204 Şi Duhul Sfânt a venit şi acolo era o vedenie. Eu i-am spus ceva. Şi el a zis, "Da, stăpâne. Asta-i adevărat. Aceasta este întocmai ceea ce a fost."

E-205 Am zis, "Thomas, tusa te-a părăsit, tu nu o vei mai avea niciodată." Şi el nu a avut-o.

E-206 Oamenii strecurându-mi bani în buzunar, eu aveam cam o sută şi optzeci din bancnotele acelea de lire (înseamnă doi dolari şi optzeci de cenţi). Şi mi-a fost teamă să-i dau lui; teamă că şeful l-ar găsi cu aceia, ei s-ar gândi că el i-a furat şi atunci ei l-ar bate de moarte. Atunci eu-eu am zis către şeful, am zis, "Eu-eu iubesc pe băiatul acela. Lasă-mă să-i dau ceva bani."
"O, nu! Nu! Tu-1 vei strica."

E-207 Am zis, "Tu eşti destul de bine stricat." Înţelegeţi? "De ce şezi tu pe aici în jur? Şi tu nu faci nimic. Băiatul acela face tot lucrul şi tu-1 laşi pe jumătate mort de foame. El are o-o mamă văduvă şi soră nenorocită, şi atunci tu laşi să aibe un dolar... doi dolari şi optzeci de cenţi pe lună." Am zis, "Tu vei recolta într-o zi pentru asta! Acolo sunt două milioane de albi şi cam o sută de milioane de culoare. Voi veţi avea o revoltă."
A zis, "Să nu spui tu asta în America, ce se petrece aici."

E-208 Am zis, "Cine o să-mi spună să tac? Numai Dumnezeu." Am zis, "Nu-i de mirare că oamenii au un complex, fiind trataţi în felul acesta." [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Ia te uită. Şi eu le-am luat apărarea.

E-209 Într-o zi doi predicatori, gulerele întoarse în jur, mustaţă mică, ei au venit sus la Rhodezia.

E-210 Un micuţ pilot ageamiu m-a zburat într-una din furtunile acelea tropicale, apoi am mers două mile parcă-parcă... sus în aer, răsturnându-se în jur. Noi nu am ştiut dacă eram cu susul în jos; avionul întorcându-se iarăşi şi iarăşi şi iarăşi. Şi în sfârşit el... Noi nu ştiam dacă el merge în jos sau în sus. Şi în sfârşit aceasta ne-a aruncat deasupra furtunii. Şi eu am fost aşa de bolnav de stomac când am ajuns jos!

E-211 Doi dintre predicatorii aceia, predicatori Penticostali, am urcat într-o maşină şi mă duceau înainte în jos la Pretoria. Am venit jos de la Rhodezia de Sud; şi am ajuns jos acolo şi am fost bolnav, oricum. Şi Fratele Baxter şedea acolo, bolnav, şi Billy Paul, bolnav. Şi aici noi mânarn drept în jos prin lagăr; acolo este unde oamenii de culoare care fac ceva trebuie să-şi părăsească tribul, ceva păcat de trib, şi ei vin acolo înăuntru. Şi ei nu-i lăsau să vină în oraş, astfel ei locuiesc sub tablă sau orice pot ei, foarte murdar şi alte lucruri, este adevărat. Şi acolo ei au mers jos pe acolo, şi am văzut o tablă acolo, zicea, "Douăzeci de mile pe oră." Şi oamenii aceia mergeau cu şaizeci şi cinci de mile pe oră. Acele sărmane mame bătrâne alergând acolo afară apucând pe copilaşii aceia, copii mici, goi, acolo afară în stradă, şi cam de la vârsta de doi ani până la cinci sau şase; apucând pe micuţii aceia, şi ţipând. El a venit destul de aproape să omoare patru din ei deodată.

E-212 Eu l-am bătut pe umăr, am zis, "Măi! Care-i treaba cu tine?"
El s-a întors înapoi, a zis, "Ce ai spus?"

E-213 Am zis, "Am zis, 'Care-i treaba?' Încetinează lucrul acela!" A zis, "Noi avem ordine să ajungem acolo la timp."

E-214 Am zis, "Eu îţi dau ordin să o opreşti." Şi el a zis... eu am zis, "Tu nu ai nici un simţ pentru oamenii aceia?"
"Ce oameni?"
Am zis, "Copilaşii aceia de acolo tu aproape că ai trecut peste ei."
A zis, "Aceia sunt Kafiri!"

E-215 Am zis, "Ruşine să-ţi fie! Te numeşti un Creştin?" Am zis, "Nu ştii tu că mama aceea s-ar fi gândit aşa de mult despre copilul ei, dacă tu l-ai fi omorât, cum mama ta s-ar fi gândit despre tine?" Am zis, "Ea poate să fie neştiutoare şi neînvăţată, dar iubirea unei mame strigă pentru bebeluşul ei. Tu nu ai nici o treabă să faci un lucru ca acela. Şi tu te numeşti..." Am zis, "Un alt lucru, tabla aceea a zis 'douăzeci de mile pe oră,' Biblia mea a zis, 'Dă-i Cezarului ce este a Cezarului.' Şi el şi-a pus capul în jos. Am zis, "Tu încetinează la douăzeci de mile pe oră şi tratează pe oamenii aceia de parcă ei ar fi fratele tău." Am zis, "Ruşine să-ţi fie, ceva de felul acesta." O, vai, ei au explodat ca broaştele care au mâncat gloanţe de cerb! Dar aceasta nu a contat, eu mi-am pus cuvântul înăuntru, lovitura mea.

E-216 Şi noi am mers pe acolo şi oamenii au ştiut că eu eram pentru ei, să le aduc-Mesajul Evangheliei. Şi Dumnezeu venea acolo înăuntru.

E-217 Şi i-a amestecat, şi i-a pus pe albi acolo pe o parte, şi cei de culoare, şi acolo cei de culoare nici măcar nu le putea spune un cuvânt, sau nimic. Duhul Sfânt mergea afară printre ei şi aducea afară pe bolnavi şi nenorociţi şi pe ologi, şi-i vindeca, şi să-i lase pe ei să şadă aici în complexul lor inferior construit acolo. Arată cum Dumnezeu se ocupă cu cei smeriţi în inimă!

E-218 Acum, aceea este o persoană care nu a primit Mesajul încă şi el scrie cartea aceea.

E-219 Acum, ce trebuie eu să fac? Lucrul, ce eu trebuie... Să-să mă reîntorc acolo? Acum, dacă Dumnezeu mă cheamă la evanghelism, atunci eu nu pot fi văzătorul Lui şi evanghelist în acelaşi timp. Tu doar... aceasta... Slujbele nu se vor amesteca, eu sunt-eu sunt doar... Mă lupt cu vântul. Dacă eu urmează să fiu evanghelist, eu va trebui să fiu un evanghelist. Dacă eu o să fiu văzătorul Lui, mă voi retrage la munţi pe undeva şi stau departe; fără biserică, fără adunare, până eu aud de la Domnul; şi păşesc afară şi-L dau, şi păşesc înapoi din nou. Înţelegeţi? Unul din lucrurile acelea, este cântărit în balanţă. Sau fie că s-a terminat. Doar trebuie să fie unul din acele trei lucruri, pentru mine. Mesajul este sfârşit sau fie că eu trebuie să iau unul din aceste două lucruri să le fac. Eu nu ştiu ce să fac.

E-220 Noaptea trecută am visat un vis, şi am visat că eu mergeam la o adunare, şi niciodată nu am văzut un astfel de grup de oameni! Ei erau adunaţi ca un mare stadion, atât de departe cât am putut să văd. Şi cineva care nu era Billy a venit după mine, şi el m-a dus jos. Iar eu eram în cameră, mă rugam, şi eu veneam la... sub ungere; într-un fel cum ei o numesc, te face să înţelegi, ca un angrenaj până unde am putut să simt că acesta trebuia să fie discernământ. Şi pe drum în jos un om a început să vorbească cu mine şi, când el a început, discernământul a plecat. Eu nu l-am putut simţi. Şi atunci am încercat să mă trag înapoi în acesta; nu am putut să o fac. Eu doar nu am putut să o fac. Şi am devenit slăbit.

E-221 Şi am început să mă uit la mulţime aşa cum ei au mânat sus. Şi când am făcut-o, am zis, "Păi, eu am un text în mintea mea încât eu ştiu că organizaţiile acelea şi felul în care ei au tratat pe oamenii aceia, atunci eu am să predic Evanghelia aceea întocmai în felul acesta către ei cât de tare pot eu." Şi când am păşit la platformă, aceea m-a părăsit.

E-222 Fără discernământ, nici unul din mesajele acelea; şi am stat acolo, şi încă oamenii aşteptau. Şi am zis, "Ce să fac eu?"

E-223 Şi Ceva a zis, "Doar mergi înainte. Doar mergi înainte, vezi," aceasta va fi dat când eu ajung acolo. "Doar continuă să te mişti înainte." Înţelegeţi? Atunci eu eram chiar acolo la plat¬... şi m-am trezit.

E-224 Aceasta poate fi din cauză că m-am gândit la aceea, am visat un astfel de vis. Aceasta ar putea să fie aceea. Aceasta ar putea să fie că visul este spiritual. Eu nu ştiu. Eu nu am interpretarea despre aceasta. Eu-eu nu ştiu ce înseamnă. Eu doar nu vă pot spune şi eu-eu nu ştiu ce este aceasta. Dar, orice este aceasta, eu sunt la o răscruce pe undeva. Înţelegeţi? Există ceva, ceva pe undeva .

E-225 Şi eu-eu pot să spun un lucru, şi eu sunt aşa de greşit înţeles. Sau spun în felul acesta, eu... este în felul acesta sau în felul acela, unul îl ia departe pe partea aceasta. Şi felul cum este, tu spui ceva chiar drept înspre un punct, şi unul Îl aude în felul acesta, astfel el spune la un altul şi se înclină puţin mai departe, şi următorul se înclină puţin mai departe, următorul puţin mai departe, atunci Acesta a ajuns drept afară din cerinţă. Unul Îl aude în acest alt fel, el merge încoace, încolo, şi încolo. Vedeţi, şi voi vă îndepărtaţi. Şi acela este felul cum este afară în-în mitinguri, şi aşa mai departe, când tu într-adevăr conduci la un Punct. Acum, Aleşii vor auzi acel Punct. Ei i-au Punctul acela! Ei ştiu, deoarece eu am spus întocmai exact ce a însemnat (Vedeţi?) în felul acesta, doar Mesajul, întocmai exact.

E-226 Acum, şi asta este ceea ce eu spun, se pare că există mai multă înţelegere greşită tot timpul, încontinuu. Ce este aceasta? Este... Am plantat eu toate Seminţele care trebuiau să fie plantate? Este timpul aproape? Se pregăteşte acest mare mesager să păşească pe scenă chiar acum? Este venirea Domnului aproape? Este aceasta chemarea din aceast câmp la celălalt? M-a chemat El de la evanghelism?

E-227 Reţineţi eu sunt... Eu am repetat aceasta la soţia mea. Mulţi dintre voi în cartea... Ziua în care am aşezat piatra aceea de temelie acolo, cam cu treizeci de ani în urmă, chiar acolo în colţ, aceasta a zis înăuntru acolo... Acea dimineaţă când El m-a trezit, şi şedea în cameră acolo, chiar înainte ca eu să fi fost căsătorit s-au ceva, doar un tânăr predicator, El a zis, "Fă lucrul unui evanghelist. Nu... Tu nu erai un evanghelist, dar fă lucrarea unuia," mi-a citat o Scriptură. Când am alergat în jos şi am văzut acei doi pomi, rupt unul jos de aici... unitarieni şi trinitate. Eu nu i-am încrucişat, eu i-am plantat în felul acela. Atunci El a văzut că rodul a căzut în mâna mea şi apoi m-a condus la Calvar. Acum ascultaţi, El a zis, "Când tu ieşi din aceasta, citeşte II Timotei 4, II Timotei 4."

E-228 Şi El m-a părăsit şezând în cameră. Nici măcar nu am ştiut că aceasta era o vedenie. Nu am ştiut cum să o numesc atunci. Am aşezat piatra de temelie (ziua aceea) de fundaţie acolo. Aceasta este scris, stând chiar acolo în acea piatră de temelie acum, şi a zis:
... fă lucrarea unui evanghelist, fă dovadă deplină despre slujba ta.
Căci va veni timpul când ei nu vor suferi învăţătură sănătoasă; ci după propriile lor pofte... îşi vor îngrămădi împreună în vă-învăţători, având mâncărime la urechi;
... şi vor fi întorşi de la Adevăr la istorisiri. (Aceia sunt şi unitarienii şi trinitarienii, ei au omis...)

E-229 Acum, El nu a spus "tu eşti evanghelist," El a zis, "Fă lucrarea unuia." Înţelegeţi? Acum, a venit timpul? Să continui eu înainte cu aceea sau a venit timpul pentru altceva? Aceea eu nu ştiu.

E-230 Şi asta este ce am vrut, o discuţie de la inimă la inimă cu voi. Şi mi-am depăşit timpul chiar acum, de a vă lăsa să plecaţi, îmi pare rău că v-am ţinut aşa de mult.

E-231 Dar, dacă Domnul va voi, chiar înainte ca Fratele Boze să vină duminică, eu aş putea să vin jos duminică dimineaţă şi aş putea vorbi asupra acestui subiect de Evanghelismul timpului de Seară, sau ceva de felul acesta, vedeţi, dacă aceasta este în regulă cu tine, păstorule. [Fratele Neville zice, "Bine! Laudă lui Dumnezeu!" – Ed.] Cu voia Domnului, următoarea duminică dimineaţă. Şi eu urma să vorbesc despre aceea în seara aceasta, şi eu urma să am o discuţie de la inimă la inimă poate altă dată, dar eu simt că aceasta ar fi mai bine în felul acesta, poate, vedeţi, dacă aceea va fi voia Domnului.

E-232 Eu mă rog pentru voi. Voi vă rugaţi pentru mine. Să nu-să µu ziceţi doar, "Frate Branham, mă voi ruga." Voi să o faceţi! Înţelegeţi? Eu depind de asta. Eu sunt acela care are nevoie de rugăciune, dacă El mă poate împinge pe undeva. Reţineţi, eu sunt o fiinţă umană, eu nu sunt Dumnezeu. Eu sunt doar o fiinţă umană cum sunteţi voi, încercând să aflu voia lui Dumnezeu aşa ca eu să pot umbla în ea. Nimeni nu poate şti până când... "Şi cel căruia îi lipseşte înţelepciunea să o ceară de la Dumnezeu." Şi asta-i ceea ce eu fac, cer de la Dumnezeu. Şi eu doar pun aceasta către voi ca biserica mea, o discuţie de la inimă la inimă. Ce, unde suntem? Unde stăm? În ce oră trăim? Noi suntem la timpul sfârşitului, eu cred. Eu cred că noi suntem chiar aici la sfârşit.

E-233 Acum, aceasta se poate întoarce într-o parte sau cealaltă. Astfel voi... Aceasta fie că este că lucrarea mea este sfârşită, sau eu sunt chemat la câmpuri acolo, sau fie că El va face un evanghelist sau un văzător. Unul din acele lucruri trebuie să aibe loc, deoarece eu sunt la sfârşit. Eu nu ştiu ce să fac. Eu nu ştiu încotro să merg. Chiar aceste mitinguri, de care mă apropiu, eu m-am rugat, am zis, "Doamne, eu nu am să fac aşa cum am făcut. Eu am să mă apropii de aceasta cum am făcut acolo în urmă, eu voi cădea înapoi la acel evanghelism doar până când Tu îmi vei da chemarea aceea pentru ceea ce eu trebuie să fac."

E-234 Acum, eu am semănat Sămânţa pretutindeni, benzile au mers în toată lumea, Mesajele mele au mers în jurul lumii, toate bisericile ştiu despre Acesta, în jur pretutindeni, şi ce a ales Tatăl El îl v-a chema. Înţelegeţi?

E-235 Şi acum se pare că Acesta devine o jignire pentru ei. O, ei nu vor să aibe nimic de-a face cu Acesta. Nu, domnule. Să merg eu doar înainte şi să mă rog pentru bolnavi, şi un mesaj micuţ simplu asupra aceleia, şi-şi să văd felul cum mă călăuzeşte Duhul Sfânt? Asta-i ceea ce este în mintea mea să fac până când El face o altă chemare. Deoarece un om nu ştie ce să facă până când tu înţelegi de la Dumnezeu ce să faci, până când tu obţii sarcina ta.

E-236 Şi eu-eu nu vreau să stau pe lângă casă. Acest Mesaj este pe inima mea. Oamenii mor, căzând, ducându-se afară în Eternitate. Ce pot eu să fac? Lăsaţi-mă să-L trâmbiţez pretutindeni unde pot eu, şi să spun despre Domnul Isus până când El schimbă poziţia. Rugaţi-vă pentru mine, eu mă voi ruga pentru voi. Eu sper că voi faceţi asta.

E-237 Acum, reţineţi miercuri seara, adunare de rugăciune, şi vineri seara, adunarea bărbaţilor. Urmează aceasta să fie aici?
Eu aş putea să fiu jos să vă văd pe toţi, eu v-am spus că eu voi veni şi vă voi vedea vineri seara. În regulă, apoi duminică dimineaţa, cu voia Domnului, eu am să vorbesc despre Evanghelismul din timpul Serii, dacă Domnul va voi; ar putea să-l schimbe, nu ştiu. Dar despre aceea mă gândesc chiar acum, felul de evanghelism care va fi în timpul serii. Şi apoi duminică seara, filmul Fratelui Baze, şi reţineţi asta acum. Şi rugaţi-vă pentru noi, căci săptămâna următoare noi atingem câmpul recoltei, cu voia Domnului.
Voi Îl iubiţi? Amin!
Îl veţi sluji? Amin!
Îl veţi crede? Amin!
Amin, Amin!
El este Tatăl. Amin!
El este Fiul. Amin!
El este Duhul Sfânt. Amin!
Amin, Amin!
Încă cântăm. Amin! Amin! Amin! Amin, Amin!
Voi Îl iubiţi? Amin!
Vine El? Amin!
Eşti tu gata? Amin!
Amin, Amin!
Ar putea fi în seara aceasta, eşti tu gata? Amin!
Dimineaţa, eşti tu gata? Amin!
Oricând, eşti tu gata? Amin!
Amin, Amin!
Încă cântăm. Amin!
Şi strigăm. Amin!
Şi ne rugăm. Amin!
Amin, Amin!
Vino Doamne Isuse. Amin!
Pregătiţi-Vă Biserica. Amin!
Noi ne pregătim. Amin!
Amin, Amin!
Vreau să văd pe mama mea. Amin!
Vreau să văd pe tatăl meu. Amin!
Vreau să văd pe Salvatorul meu. Amin!
Amin, Amin!
O, voi Îl iubiţi? Amin!
Îl veţi sluji? Amin!
Voi Îl iubiţi? Amin!
Amin, Amin!

E-238 Tatăl nostru Ceresc, acesta este al nostru... un cântec micuţ de Amin. Noi iubim învăţătura Ta, noi toţi zicem "Amin!" Noi iubim Duhul, "Amin!" Noi credem că El vine, "Amin!" Fiecare Cuvânt pe care Tu îl vorbeşti în Biblia Ta, Doamne, noi Îl punctăm cu "Amin!" Noi credem fiecare Cuvânt din Ea, Îl învăţăm după cea mai bună cunoştinţă a noastră, întocmai în felul în care El este scris, fiecare punctuaţie, fiecare cratimă, fiecare lucru, fiecare virgulă, întocmai în felul cum El este scris, după cea mai bună cunoştinţă a noastră.

E-239 O Dumnezeule, restaurează către noi, Doamne. Dă-ne marea satisfacţie pentru care noi tânjim, ca noi să auzim într-o zi sunetul Îngerilor aşa cum ei izbucnesc într-un cor de Aleluia în ceruri, şi Isus va apărea acolo iar Biserica va fi apucată sus.

E-240 Necredincioşii se vor întreba, "Ce s-a întâmplat, care-i treaba cu oamenii aceia? Unde s-au dus ei?" O Dumnezeule, ei nu vor înţelege, ei nici măcar nu-L vor vedea. Dar Biserica Îl va vedea, aceea este, cei chemaţi afară, cei Aleşi, cei născuţi din nou, ei doar vor dispărea. Ei nu vor şti unde sunt ei, ei doar ştiu că ei lipsesc; ei vor fi cu Domnul.

E-241 Atunci la timpul acela, Doamne, nu va fi acesta un timp îngrozitor să fii lăsat aici, ştiind că timpul salvării a trecut? Nu mai este răscumpărare! Scriptura a zis, "Cel ce este întinat să fie încă întinat, cel ce este nesfânt să fie încă nesfânt." O, ce ceas va fi acela!

E-242 Fie ca noi să ne pregătim acum, Doamne. Ce timp minunat va fi acesta dacă ne vom pregăti doar să Te întâlnim, Tată, şi să ne pregătim inimile zilnic. Şi dacă noi facem o greşeală şi cădem, cum a scris acest sărman suflet în întrebare astăzi, lasă-i să ştie că Sângele lui Isus Cristos curăţeşte tot păcatul. Persoana aceea nu vrea să facă asta, Doamne. Ei flămânzesc şi însetează, încercând să vină înapoi sus în acea părtăşie a Duhului. Adu-i sus, Doamne. Ridică-i deasupra acestei lumi înnorate, mohorâte; deasupra, unde strălucirea Soarelui poate străluci din nou asupra sufletelor lor. Ei au căzut jos dedesubt de-de-de marele orizont al-norilor, şi ei sunt jos în murdărie, jos în acel păcat. Dar ei au trăit odată sus acolo în lumina Soarelui. Ei-ei vor să meargă înapoi din nou, Doamne. Ia-i înapoi în seara aceasta, Doamne. Şi dacă există unii aici care niciodată nu au mărturisit să fie sus acolo, şi ştiu că...

E-243 Toate aceste rachete de aici şi fiecare lucru este întocmai exact în acord cu Cuvântul Tău, întocmai exact în felul cum lucrurile trebuie să se întâmple. Şi noi vedem acea biserică a lumii cum au făcut ei. Noi-noi vedem întocmai-întocmai cum a fost în zilele lui Noe, întocmai cum a fost în zilele Sodomei, întocmai exact ce a spus Isus că va avea loc; valurile de flux; cum femeile vor umbla şi se vor îmbrăca, şi cum vor da târcoale, şi-şi umblă în felul cum o fac, şi se afectează şi răsucesc, şi vor... întocmai exact ce a spus profetul. Întocmai ce a spus Daniel, "Fierul şi lutul nu puteau să fie de acord împreună." Şi, o, fiecare lucru, este împlinit, Doamne. Noi suntem chiar la timpul sfârşitului. Umbrele cad, Doamne. Luminile roşii se aprind, clopotele răsună.

E-244 O Dumnezeule, lasă ca poporul Tău să-şi dea seama A că în curând Îngerul va pune piciorul pe pământ şi mare şi Îşi va ridica mâinile în sus şi va zice, "Timp nu o să mai fie!"
Atunci O, ce plânset şi vaiet,
Când celor pierduţi li se va spune despre soarta lor;
Ei vor striga către stânci şi munţi,
Ei se vor ruga, dar rugăciunea este prea târzie.

E-245 Acum este ziua salvării. "Cel ce are o ureche să audă ce zice Duhul către biserici." Admite aceasta, Doamne.

E-246 Fie ca nici o persoană de aici să nu piardă ziua aceea a Răpirii. Fie ca noi să fim aşa de umpluţi cu dragostea lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu până când Duhul Sfânt ne va apuca cu cei ce aşteaptă, sau chiar dacă noi ne vom odihni în lotul nostru. Cum Tu i-ai spus lui Daniel, "Du-te în drumul tău, Daniel, căci tu te vei odihni. Dar în ziua aceea tu vei sta în lotul tău."

E-247 O Dumnezeule, Tu ai zis, "Acei care întorc pe mulţi la... de la păcat la neprihănire vor străluci mai tare ca stelele pentru veci de veci." Ce zi! Dar cei răi vor fi mânaţi în nimicire. O Dumnezeule, fă ca omul să recunoască poziţia lor chiar acum în viaţă, ca ei să se poată întoarce la Cel Neprihănit înainte ca să fie veşnic prea târziu. Admite aceasta, Tată.

E-248 Acum cu capetele noastre aplecate doar un moment, în încheierea rugăciunii, ar fi vreunul acolo care ar vrea să fie amintit, zicând, "Frate Branham, eu îmi ridic mâna, nu către tine ci către Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să fie milostiv cu mine şi eu să fiu prezent în ziua aceea, spălat în Sângele Mielului"? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, pe tine, pe tine, pe tine, pe tine, multe mâini.

E-249 Acum, Tată Ceresc, Dumnezeule, binecuvântează pe fiecare, pe toţi. Tu le-ai văzut mâinile. Tu le cunoşti inimile.

E-250 Şi ne dăm seama, Doamne, că noi... ceva se pregăteşte să se întâmple. Lumea ştie aceasta, ei cântă cântări, iar televizoarele izbucnesc cu glume şi cântări nevrotice. Ce fac ei? Ca un băieţaş care fluieră în întuneric, trecând pe lângă un cimitir, fricos de moarte, încercând să-şi liniştească nervii prin fluierat. El doar se amăgeşte. Aşa este această naţiune râde numai, glumind, ... ? ... ! Întocmai cum El a zis că va veni timpul când ei vor face asta, "Vor fi întorşi de la Adevăr la istorisiri," şi cum că "în zilele din urmă vor veni batjocoritori şi cei ce râd," şi cum vor fi aceste lucruri în timpul sfârşitului, "încăpăţânaţi, închipuiţi, având o formă de evlavie, întorcându-se de la Adevăr," şi noi vedem aceasta chiar acum.

E-251 O Dumnezeule, trezeşte poporul! Lasă-i să-şi dea seama că ei pot fi cei asiguraţi chiar acum că ei au trecut de la moarte la Viaţă. Când noi primim pe Cristos, Duhul Sfânt, noi doar ne ridicăm deasupra lumii. Atunci noi ştim că suntem deja înviaţi cu El, şi noi doar aşteptăm pentru schimbarea aceea unde moartea va înceta şi tărâmurile muritoare (aceste rotiţe de viaţă muritoare care se învârt în simţurile noastre) vor fi răscumpărate. O Dumnezeule! Şi atunci noi vom avea un trup ca al Lui şi vom trăi Etern cu El, măreaţa Ţară promisă, având Dovada.

E-252 Nici unul să nu piardă aceasta, Doamne. Acei care şi-au ridicat mâinile, fie ca ei să se avânte (în seara aceasta) în Împărăţie. Poate când ei merg acasă, poate bărbatul spune la soţia lui, "Dragă, ceva m-a atins în seara aceasta"; sau soţia spune către soţ, "Scumpule, m-am-m-am simţit foarte ciudat." "Da, dragă, hai să îngenunchem aici lângă marginea patului. Noi niciodată nu am făcut aceasta mai înainte, dar să ne rugăm în seara aceasta. Să cerem lui Dumnezeu să fie milostiv cu noi şi să ne adune. Eu te iubesc, iubito."

E-253 Şi-celălalt, bărbatul zice către femeie, şi cum se iubesc unul pe altul, "Eu-eu-eu vreau să fiu în Cer cu tine. Eu nu vreau să pierd aceasta. Şi într-o zi când ni se zice bun venit Acasă şi eu te voi lua de braţ şi păşesc jos prin marile coridoare şi grădinile Eterne, unde mielul şi-şi leul se vor culca împreună, şi lupul şi-vaca se vor culca împreună. Şi acolo nu va mai fi moarte şi nici tristeţe. Şi aşa cumA umblăm în jos pe acolo şi imnurile umple văzduhul, ale Îngerilor, corurile deasupra noastră, aşa cum Îngerii ne zic bun venit Acasă, eu vreau să fiu cu tine acolo, dragă. Eu-eu te iubesc," poate tu îmbătrâneşti, "Eu îmi amintesc de tine când m-am căsătorit cu tine, micuţa ta faţă frumoasă." "Şi-şi tu, şi eu îmi amintesc de tine, dragă, când tu ai fost un om tânăr chipeş."

E-254 Dar toate acestea vor fi restabilite. El care ţi-a pictat faţa ta frumoasă odată are-schiţa acesteia în mintea Lui. El o poate picta din nou acolo unde aceasta nu se va şterge niciodată. O Dumnezeule, lasă ca oamenii să cunoască că acesta nu este un vis mitologic, ci acesta este un-un Adevăr, şi Dumnezeu, Duhul Sfânt, este aici să poarte mărturie. Cuvântul Lui în jos de-a lungul epocilor a vorbit despre aceasta. Să privim înapoi şi să vedem, să ne citim istoria. Şi orice om care s-a ridicat vreodată la ceva pe pământ sunt oameni, oameni temători de Dumnezeu, chiar la Preşedinţii noştri ca Washington, Lincoln, şi aşa mai departe, Iosuaii, şi-şi aşa... Moisii, şi aceia care... Oameni mari ai lumii au fost oameni mari care au crezut în aceea, şi şi-au pecetluit mărturia lor, şi aşteaptă acolo învierea aceea. Noi avem primele roade din aceasta, Arvuna.

E-255 Mă rog acum ca prin rugăciunea mea Tu să primeşti aceşti oameni cu rugăciunea lor şi să-i iei în Împărăţie. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-256 Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fie bogat în milă faţă de voi, să facă ca faţa Lui să strălucească peste voi, şi să vă ţină, şi să vă binecuvânteze în toate binecuvântările Cereşti.

E-257 Acum eu spun aceasta, nu cu cruzime, ci din dragoste. Mă rog ca voi care nu-L cunoaşteţi, ca perna voastră să fie aşa de tare ca voi să nu fiţi în stare să mai dormiţi, hrana voastră să fie aşa de rea încât să nu mai puteţi mânca, până când vă strecuraţi afară pe margine pe undeva şi ziceţi, "Doamne, fii milostiv cu mine." Aceea nu este a vă dori ceva rău pentru voi. Aceasta este pentru binele vostru, frate, soră. Eu mă rog doar ca aceasta să fie în felul acela pentru voi.
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus; (până ne-ntâlnim!)
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Prin sfatul Lui călăuzitor, te menţine,
Loveşte valurile mortale înaintea ta;
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim...

E-258 Acum pentru binele timpului vechi, să dăm mâinile cu cineva acum [Fratele Branham dă mâinile cu oamenii în decursul acestor următoare trei coruri – Ed.]
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus; (până ne-ntâlnim!)
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus;
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus;
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!

E-259 Vă amintiţi că noi obişnuiam să cântăm acele cântări? Hai să... Şi astalaltă una noi obişnuiam să o cântăm, mulţi ani în urmă, eu nu ştiu dacă există careva aici sau nu, când noi obişnuiam să dăm mâinile în jurul unei sobe vechi aici, şi era noroi pe duşumea. Vă amintiţi aceea? Noi cântam:
Noi mărşăluim spre Sion,
Frumos, frumos Sion;
Noi mărşăluim în sus spre Sion,
Acea frumoasă cetate a lui Dumnezeu.

E-260 Voi ştiţi cum o să fie Sionul în Mileniu? Acolo va fi o Lumină pe Sion, şi aceasta va fi ca o umbră de la soare în timpul zilei şi ca o Lumină noaptea, căci acolo nu va fi noapte acolo. O, Doamne!
Dealul, câmpii de Sion va da
O mie de sacre suavuri
Înainte ca noi să ajungem acel Tron ceresc,
Înainte ca noi să ajungem acel Tron ceresc,
Sau umblăm pe străzile de aur,
Sau umblăm pe străzile de aur.
Toţi împreună acum:
Noi mărşăluim spre Sion,
O, frumos, frumos Sion;
Noi mărşăluim în sus spre Sion,
Acea frumoasă cetate a lui Dumnezeu.

E-261 Eu doar iubesc asta, mă gândesc doar că aceasta este aşa de frumoasă. Acum, nu vă plac cântecele acelea de modă veche? Eu cred că sunt cu mult mai bune decât treaba asta ciopârţită ce o avem astăzi numită cântări. Eu doar iubesc aceea. Şi eu obişnuiam să cânt o cântare veche în biserică, vă amintiţi:
Loc, loc, da, acolo este loc,
Acolo este loc la Izvor pentru tine.

E-262 O, Doamne! Acele cântări, vechi bune, eu cred că pana a fost călăuzită de Duhul Sfânt, care a scris acele cântări.
Mai aproape, Dumnezeul meu, de Tine,
Mai aproape de Tine!
Chiar dacă aceasta ar fi crucea
Aceea mă învie;

E-263 Totuşi, Charles Wesley şi acei mari autori care au scris acele cântări în felul acesta, acei poeţi. Aceasta este frumos, eu doar cred că ele sunt aşa de bune. Şi atunci noi obişnuiam să... Vă amintiţi aceea:
O Ţară Beula, dulce Ţară Beula,
Aşa cum pe cel mai înalt munte eu stau,
Eu privesc departe dincolo de mare,
Unde Palate Tu ai pregătit pentru mine,

E-264 Vă amintiţi prima dată când acel Înger al Domnului a apărut jos pe râu? Noi am cântat:
Pe malurile furtunoase ale Iordanului eu stau,
Şi arunc o privire doritoare,
Spre ţara frumoasă şi fericită a Canaanului,
Unde posesiunile mele stau.
Eu sunt destinat pentru ţara aceea promisă,
Cine va veni şi să meargă cu mine?
Eu sunt destinat spre ţara aceea promisă.

E-265 În timp ce noi cântam asta, un Glas a strigat din ceruri, şi aici a venit acel măreţ Stâlp de Foc învârtindu-se drept în jos şi a zis, "Cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima Lui venire, tu ai un Mesaj care va premerge pe a Doua." Priviţi unde a mers ea. Aceea era cu treizeci şi unu de ani în urmă. Priviţi unde a mers Acesta de atunci, în jurul lumii într¬un foc de trezire. Şi acum noi o vedem răcindu-se. Timpul este aproape.

E-266 Să ne plecăm capetele acum, amintindu-ne toate anunţurile.

E-267 Mare Păstor al turmei, pe care noi îl aşteptăm să-l vedem venind într-o zi, inimile noastre tânjesc după ora aceea când noi Îl vom vedea. Într-o zi Tu ai şezut pe munte şi Tu ai învăţat pe poporul Tău, Tu ai zis, "Rugaţi-vă în felul acesta," [Fratele Branham şi adunarea se roagă în unison – Ed.]:
... Tatăl Nostru Care eşti în ceruri, Sfinţească-se numele tău.
Să vie împărăţia ta. Facă-se voia ta pe pământ, aşa cum este ea în ceruri.
Dă-ne astăzi pâinea noastră zilnică.
Şi iartă-ne de greşelile noastre, aşa cum noi iertăm celor care greşesc împotriva noastră.
Şi nu ne conduce în ispită, ci izbăveşte-ne de rău:
Căci a ta este împărăţia, şi puterea, şi slava, pe veci . Amin.

E-268 Biblia a spus, "Şi ei au cântat o cântare şi au plecat afară."
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al tristeţii şi al vaietului;
El îţi va da bucurie şi comfort,
Ia-l oriunde te duci.
Nume preţios, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume preţios, O ce dulce! (Ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

E-269 Nu sună aceea frumos? Doar degajaţi-vă odată, doar una aici şi acolo, şi ascultaţi la aceasta din nou în timp ce noi cântăm.
La Numele lui Isus plecându-ne,
Căzând prosternaţi la picioarele Lui, (Vedeţi?)
Rege al regilor în Cer noi Îl vom încorona,
Când călătoria noastră este completă.
O, nu este asta frumoasă? Să vedem:
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de orice capcană;
Când ispitele în juru-ţi se adună,
Doar şopteşte acel Nume sfânt în rugăciune. (Vedeţi?)
O Nume preţios! Să-l cântăm:
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de orice capcană;
Când ispitele în juru-ţi se adună,
Şopteşte acel Nume sfânt în rugăciune.
O Nume preţios (Nume preţios!), O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume preţios, O ce dulce! (Ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

E-270 Acum, dacă ne vom pleca capetele noastre, păstorul nostru va elibera adunarea în rugăciune. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Neville.

Up