Evanghelismul Din Timpul Sfârşitului

The End-Time Evangelism
Data: 62-0603 | Durată: 2 oră 29 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Orman.
Să ne aplecăm capetele doar pentru un moment acum pentru un cuvânt de rugăciune. Şi în timp ce ne avem capetele aplecate, mă întreb dacă ar fi careva aici care ar avea o cerere specială şi i-ar place să fie făcută cunoscut prin mână ridicată? Domnul vede lucrurile acestea, eu sunt sigur. Nădăjduind că El o va acorda.

E-2 Tatăl nostru Ceresc, noi ne-am adunat în dimineaţa aceasta pentru nici un alt scop decât să mărim Numele Domnului nostru Isus. Şi noi Îţi mulţumim că noi deja am simţit Prezenţa Lui. Şi eu sunt sigur că El se întâlneşte cu noi, pentru că este promisiunea Lui, că, "Oriunde doi sau mai mulţi sunt adunaţi împreună în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor." Acum, noi am cere binecuvântările Tale, Doamne, asupra tuturor acestor cereri astăzi care au fost cunoscute acum prin ridicarea sus a mâinilor. Tu ştii ce a fost sub mâna aceea, în inimă, şi eu mă rog ca Tu să le răspunzi la fiecare şi la toţi.

E-3 Noi Îţi mulţumim astăzi pentru prilejul să ne închinăm Ţie. Noi Îţi mulţumim pentru o biserică şi pentru un popor şi pentru fraţi de Credinţă scumpă asemănătoare. Şi acum noi cerem ca Tu să ne dai dorinţele inimii noastre astăzi, care este, să Te slujim. Hrăneşte-ne cu acea Mană ascunsă care Tu ai spus, în Biblie, că a fost dată, care a stat înapoi doar numai pentru preoţime. Şi noi suntem învăţaţi că noi suntem preoţi ai lui Dumnezeu, oferind jertfe spirituale, care este, roada buzelor noastre, dând laudă Numelui Lui. Acum, ne rugăm ca Tu să ne binecuvântezi în partea de mai departe a acestui serviciu, să frângi Pâinea Vieţii pentru noi. În Numele lui Isus. Amin.

E-4 Eu sunt bucuros să văd marea noastră familie iarăşi înapoi în dimineaţa aceasta, şi fericit să fiu aici cu voi. Şi, de asemenea, străinii care sunt rămaşi în diferite părţi ale ţării, care se adună înăuntru cu noi duminică dimineaţa, sunt aici. Noi nu avem denominaţiune. Şi doar ne adunăm, oamenii care cred în Dumnezeu se adună împreună să se închine Domnului împreună, şi oferim rugăciunile noastre lui Dumnezeu, ne facem mărturisirile noastre către El. Şi fiecare duminică şi fiecare zi noi mergem printr-un purgatoriu, aceea este, să ne curăţim sufletele noastre prin Duhul Lui Sfânt, de păcatele noastre, încercând să trăim atât de evlavios cât ştim noi cum în această epocă prezentă, aşteptând după apariţia Lui la orice timp. Şi noi aşteptăm după aceea la orice timp.

E-5 Acum, noi avem un-un mare program astăzi. Noi avem serviciile nostre de şcoală Duminicală în dimineaţa aceasta, şi apoi deseară noi avem un-un program foarte special deseară. Bunul meu prieten, Fratele Joseph Baze, care, el nu este străin aici cu noi, dar eu cred că aceasta-i cam prima dată că el ne-a vizitat vreodată în biserică. Aceasta-i... Eu întotdeauna am avut două biserici din întreaga lume care eu călătoresc, care eu întotdeauna le numesc "biserici model," şi una din acelea era Fratele Joseph Baze, Biserica Philadelphiană în Chicago, Illinois, şi cealaltă era Fratele Jack Moore, Shreveport, Louisiana. Eu am fost la bisericile acelea aşa de mult încât când eu vin acasă din călătoriile misionare cineva spune, "Să nu sunaţi Jeffersonville să-l găsiţi pe Fratele Branham, doar sunaţi la Chicago. Dacă el nu este acolo, ei bine, atunci sunaţi jos la Shreveport." Eu am fost acolo aşa de mult.

E-6 Joseph a plecat din Chicago. Aceasta ne-a zdrobit inimile, la început, când ne-am gândit că el va trebui să plece din Chicago, dar după rugăciune am aflat că a fost Dumnezeu care i-a dat o chemare. Şi acest micuţ prieten de-al meu a izbucnit afară într-o mare lucrare în Tanganyika şi Kenya şi Uganda, şi el face un lucru grozav. Şi noi simţim să ajutăm să-l suportăm în fiecare fel care noi putem în aceste adunări. Şi am în plan, dacă aceasta va fi voia lui Dumnezeu, în acest ianuarie ce vine, să fiu cu el în şcolile lui prin toată Africa acolo, aşa cum noi mergem înainte în Africa de Sud de la şcolile lui. Şi el o să vă spună mai mult despre aceasta deseară în adresarea lui către biserică. El va vorbi această-această după-masă pe la, eu presupun pe la ora opt, aşa de curând cum se termină preliminarile. Şi apoi el are un film care veţi fi fericiţi să-l vedeţi, eu sunt sigur. Şi acel film este despre şcolile lui în Africa, şi ce a făcut Domnul pentru el doar în câţiva ani scurţi. Este foarte încurajator pentru mine să arate ce... să vedem filmul, pentru că aceasta arată ce poate să facă Dumnezeu cu o persoană care va afla voia Lui şi locul. După ce a aşteptat cu anii să o afle, apoi să umble în calea în care l-a îndrumat Dumnezeu. Aduceţi copiii împreună, prima parte din acesta este o parte foarte mică.

E-7 Aşa cum voi ştiţi, Joseph, mulţi dintre voi, cam are un simţ de glumă. Şi eu presupun că el s-a gândit că eu o să mă uit la filmul lui, aşa că el merge afară într-o noapte şi a vrut să ia un film a unui leu. În Africa acolo, există o mulţime de lei. Astfel Joseph se duce afară şi ia un leu. Şi eu m-am gândit că acesta era cel mai drăguţ lucru. După ce mamele au făcut uciderea, şi ele au mâncat animalul, ea trăgea pielea jos. Şi micuţul ei pui o urma înainte în urmă, încercând să se facă de parcă el încerca să-l ucidă din nou, voi vedeţi. Şi eu sunt sigur că persoanele tinere vor savura vreo, eu presupun, cinci sau zece minute din acela la începutul filmului. Acum, veniţi devreme.

E-8 Şi nu mi s-a cerut să spun aceasta. Eu nu vreau să o spun. Joseph nu ştie nimic despre aceasta. Dar mă gândesc că deseară noi o să-i arătăm aprecierea noastră la Fratele Joseph prin a-i da lui o ofertă pentru misiunile lui pentru străinătate. Noi credem că Domnul Isus vine. Şi-şi dacă aţi economisit puţină ofertă de misiuni, sau ceva pentru misionari, sau ceva ce v-ar place să, o contribuţie la aceea, faceţi-vă cecurile pentru Joseph B-o-z-e, pentru deseară. B-o-z-e, aceea-i corect, nu-i aşa? Joseph Boze. Şi aceasta-i... Eu îl cunosc pe Fratele Joseph ca al meu intim, prieten personal, şi ştie că aceasta va merge pentru Împărăţia lui Dumnezeu, după ce-a mai bună cunoştinţă a lui pentru Aceasta.

E-9 Şi, astfel, înainte să mergem mai departe, mi-ar place să-l prezint şi să-l lăsăm doar să aibă un cuvânt aici. Eu am încercat să-l fac să ia serviciul de dimineaţă, şi el nu a vrut s-o facă, aşa că el ne va vorbi deseară la ora opt, pentru cât timp se îngrijeşte. Şi aparatul va fi aşezat sus, şi ecranul aici, pentru film. Dar chiar acum mi-ar place doar să spun bisericii, şi să-l prezint la biserică pe bunul meu prieten şi frate, Joseph Boze.
Frate Boze. [Fratele Boze vorbeşte şi complimentează timp de nouă minute – Ed.] Îţi mulţumesc, Frate Joseph, aceea-i foarte frumos. Domnul să binecuvânteze. [Fratele Branham şi Fratele Joseph Boze se îmbrăţişează şi se bat pe umeri.] Acesta-i un Suedez şi Irlandez, împreună. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Joseph. Îţi mulţumesc pentru complimentele tale, Frate Joseph. Aceasta-i, eu pot să spun la fel despre el. Aşa de mulţumitor Domnului pentru marea lui lucrare desfăşurându-se în Africa, şi el vă va spune mai mult despre aceasta deseară.

E-10 Şi acum eu cred că Billy s-a strecurat afară şi mi-a spus să-l am pe Fratele Neville sau cineva pe... Acustica nu este prea bună în spate. Sau poate... Puteţi auzi înapoi acolo în regulă? Nu, ei nu aud prea bine. A-i vrea să ajustezi aparatul?

E-11 Şi eu cred, în timp ce noi aşteptăm ca el să facă aceea, eu cred că nepoata mea, Donna, are un micuţ... ea şi Teddy au copil micuţ aici care ei îl vor dedicat Domnului. Şi aşa, Donna, dacă tu vei aduce pe acest copil micuţ acum, păi... Şi, să vedem, aici este sora la pian, pianista, este ea prezentă?

E-12 [Fratele Edgar Branham zice, ,,Foloseşte unul din microfoanele de pe margine, dragă." – Ed.] Acesta de aici? ["Acela-i bine."] În regulă, domnule. ["Oricare din ele va ajunge."] Aceea va fi bine. În regulă. Am avut... Am fost în locul greşit. Eu cred că eu am fost care eram în locul greşit.

E-13 Acum, noi avem o cântare mică care noi o cântăm de obicei pe la timpul acesta pentru copiii micuţi, care este, "Aduceţi-i înăuntru, aduceţi pe cei micuţi la Isus." Acum în...

E-14 Multe biserici îi stropeşte pe aceşti copii mici, şi aceea-i în regulă dacă ei vor să facă aceea, aceea-i strict în regulă atât cât mă priveşte pe mine. Şi alţii au feluri care ei, poate, care ei numesc aceea botez, şi dacă ei vor să numească aceea botez aceea-i în regulă, atât cât mă priveşte pe mine.

E-15 Dar Scripturile sunt ceea ce noi încercăm să urmăm chiar în felul cum o spune Biblia, doar o ţinem doar în Scriptură. Nu există nici un loc în Biblie, în Noul Testament, decât că ei i-au adus pe copilaşi la Isus şi El i-a binecuvântat, şi a spus, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, căci a acestora este Împărăţia Cerului." Acum, acela-i felul cum o facem noi. Păstorul şi eu stăm acolo, îl ia pe cel micuţ şi oferă rugăciune de dedicare la Domnul. Şi atunci când ei sunt...

E-16 Noi simţim că un prunc nu are păcat, nu mai mult decât păcatul în care el s-a născut. Noi toţi suntem născuţi în păcat, formaţi în nelegiuire, venim în lume vorbind minciuni. Şi, acum, când Isus a murit la Calvar, El a luat la o parte păcatele lumii. Atunci copilul putea să fie născut, sau el ar fi putut să moară înainte să se nască; sau născut înainte să vină la vârsta de răspundere, el nu are păcat. Isus a luat la o parte păcatele lumii. Dar după ce acesta devine destul de în vârstă şi săvârşeşte păcat, atunci el trebuie să-şi mărturisească păcatele şi să fie botezat pentru iertarea păcatelor lui, voi vedeţi. Dar acum, de sigur, acesta-i prea tânăr.

E-17 Acum, să cântăm acest imn vechi bun acum, noi cântăm acum. Eu nu ştiu dacă eu pot să conduc sau nu.
Aduceţi... înăuntru, aduceţi-i înăuntru, Aduceţi-i înăuntru din terenurile de păcat; Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru, Aduceţi pe cei micuţi la Isus.

E-18 Care-i numele lui? Teddy, Junior. În regulă, domnule. Noi suntem foarte fericiţi să vedem acest cuplu tânăr în dimineaţa aceasta cu acest minunat tânăr Teddy aici, şi mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvânteze din belşug, şi să-i dea Viaţă Eternă în lumea care urmează să vină, şi o viaţă lungă aici. Pot să-l am doar un moment? Acesta-i tânărul Teddy Arnold. Noi toţi îl ştim pe Teddy aici, el este al nostru... un frate aici în biserică, s-a căsătorit cu fiica fratelui meu aici, Donna. Şi ei îl au pe acest ins micuţ, un nou venit. Mă gândesc că acesta-i al vostru al doilea. Şi celălalt este o fetiţă, nu este asta adevărat? El este un ins micuţ cu arătare luminată. Eu întotdeauna mă tem că eu am să-i rup când ei vin aşa de mici, aşa-aşa gingaşi parcă, eu doar mă tem că ei se rup.

E-19 Acum vă puteţi imagina o mamă aducând micuţul ei ca acesta la Dumnul Isus? Dacă El era aici în dimineaţa aceasta, persoană cum stăm noi, mama lui repede ar alerga sus la El, vrând ca El să pună mâinile Lui peste acest copil şi să-l binecuvânteze. Inima tăticului ar sălta de bucurie. Noi ştim că Dumnezeu le-a dat aceasta la uniunea lor şi ei vor să-l dea înapoi la Dumnezeu în apreciare că El i l-a dat lor. Să ne aplecăm capetele.

E-20 Tatăl nostru Ceresc, noi încercăm să urmăm exemplul Tău. Când mamele şi taţii au adus la Tine copilaşi, Tu Ţi-ai pus mâinile peste ei şi i-ai binecuvântat. Şi acum, Tată Ceresc, această pereche tânără au fost binecuvântaţi în căminul lor, de al primi pe acest băieţel, micuţul Teddy Arnold, Junior. Astfel ne rugăm, Tată Ceresc, ca binecuvântările Tale să se odihnească asupra copilului. Noi ne punem mâinile peste el în comemorarea Ta şi a promisiunii tale către noi, ca noi să ne punem mâinile peste oameni în comemorarea marelui Tău Cuvânt. Binecuvântează pe micuţul Teddy. Dumnezeule, ne rugăm ca Tu să-i dai viaţă lungă, sănătate bună. Fie ca el să trăiască să vadă Venirea Domnului, dacă ar fi posibil. Şi ne rugăm pentru tata şi mama lui, fie ca ei să fie binecuvântaţi prin creşterea acestui copil. Şi dacă există un mâine, să-l faci un lucrător, Doamne, al Evangheliei, şi să-i dai lui lucrurile care Tu le-ai promis rasei umane, ca el să poată avea viaţă, şi Viaţă din belşug. Noi ţi-l dăm Ţie acum, pe micuţul Teddy Arnold, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-21 Dumnezeu să vă binecuvânteze, Donna şi Teddy, viaţă lungă şi multe binecuvântări; şi pentru tine, micuţule Teddy, căci El te iubeşte.

E-22 O, eu cred că ei sunt aşa de drăguţi, eu... copiii micuţi. Mie îmi place de toţi oamenii, dar mă gândesc copiii şi, atunci, oamenii bătrâni, când tu îmbătrâneşti. Ceva om bătrân sau femeie a venit în jos de-a lungul drumului, şi aşa de slăbiţi, şi mă gândesc că ei sunt doar de compătimit, voi ştiţi, şi mă gândesc că noi nu ar trebui niciodată... Îi vezi că traversează strada, opreşte. Ce ar fi dacă acela era tatăl tău sau mama ta? Vedeţi? A-i cuiva, aşa că respectaţi-i. Şi ei poate că vorbesc încet şi mult timp, şi poate lucruri care tu nu vrei să le auzi, dar, ţineţi mine, tu poţi îmbătrâni, la fel, cândva, aşa că doar întotdeauna respectaţi-i.

E-23 Şi copiii aceia micuţi, cine ar putea să maltrateze pe unul din aceia? Că veni vorba, voi niciodată să nu faceţi asta. Voi ştiţi, Isus a spus, "Luaţi aminte ca voi să nu dispreţuiţi pe unul din aceşti micuţi, căci îngerii lor întotdeauna privesc faţa Tatălui Meu care este în Cer." Amintiţi-vă, ei au un înger. Când tu eşti născut, el stă cu tine prin toată viaţa. Şi acum, atunci când tu eşti mântuit, tu ai pe Duhul Sfânt atunci, şi El te călăuzeşte şi te îndrumă.

E-24 Şi acum eu mă uit chiar peste audienţă să-i văd pe aceia care-i cunosc. Şi, dacă eu nu sunt greşit, eu văd o soră din Chicago afară acolo; aceea te face să te simţi cumva acasă, să fi reprezentat în Chicago, Sora Peckinpaugh şi toţi aceia de-a lungul drumului acolo. Noi suntem fericiţi în dimineaţa aceasta să-i vedem pe Fratele şi Sora Cox aici; şi Charlie, Nellie, aşa cum noi îi cunoaştem. Şi Rodney este aici pe undeva, eu presupun, Soră Cox. Şi Fratele Willard Crase, unul din fraţii noştri lucrători aici. Şi aşa de mulţi diferiţi alţii că eu doar nu aş putea cu greu să ajung jos să-i numesc pe toţi.

E-25 Bucuros să văd pe Fratele Evans şi Sora Evans înapoi acolo. Acela-i omul de care v-am spus că a fost muşcat de şarpele cu clopoţei, şi Domnul... Ai vrea tu doar să-ţi ridici mâna sus sau ceva, Frate Evans, aşa ca ei să vadă înăuntru acolo căci-căci... Noi pescuiam, şi şarpele cu clopoţei l-a muşcat chiar în picior. Şi am pus mâinile peste el şi m-am rugat pentru el, şi acesta nici măcar nu a durut, sau niciodată nu a mai avut de-a face cu aceasta după aceea. Şi Biblia a spus, voi ştiţi, "Ei vor scoate draci; ei vor călca pe capete de scorpioni şi şerpi, şi nimic nu-i va vătăma; şi-şi a lor... în Numele Meu, cei ce cred în Mine," ce toate puterile şi ce vor face ei, şi aşa mai departe, ni-a fost dat nouă. Atunci, dacă voi doar nu vă temeţi!

E-26 Ce-i dacă cineva v-a dat un cec şi a avut un nume semnat la partea de jos a acestuia, şi dacă voi purtaţi cecul acela în buzunarul vostru toată viaţa voastră, acesta-acesta nu vă va ajuta la nimic. Voi trebuie să scoateţi banii. Astfel, fiecare promisiune în Biblie are Numele lui Isus semnat la partea de jos al acestuia. Banca din Cer este răspunzătoare, şi depozitul a fost pus înăuntru la Calvar când păcatele noastre au fost iertate, noi suntem făcuţi fii şi fiice a lui Dumnezeu. Şi de aceea să nu vă fie frică să luaţi numerar pentru fiecare dar care Dumnezeu l-a promis. Doar amintiţi-vă, El l-a promis şi el este al vostru.

E-27 Eu L-am văzut să oprească flăcările de foc, să oprească sânge, să potolească violenţa a-a diavolului, şi să scoată afară vrăjmaşi, şi să vindece cancer, să învieze morţi când doctorul stătea acolo, fiind mort pentru ore şi ore, a înviat chiar înapoi la viaţă din nou. Eu am văzut aceea în slujba mea mică slabă a mea însumi, timp după timp după timp. Aşa am văzut fiare sălbatice îmblânzite drept jos până când nu se puteau mişca, şi toate lucrurile. Astfel El doar... El încă este Dumnezeu. El... Dacă El a fost vreodată Dumnezeu, El încă este Dumnezeu. Şi dacă El-şi dacă El niciodată ... Şi dacă El nu este Dumnezeu, El niciodată nu a fost Dumnezeu, căci El ar trebui să fie... Să fie Dumnezeu, El ar trebui să fie infinit, El a ştiut toate lucrurile, El ar trebui să fie omnipotent, atotputernic, atotştiutor, atotprezent. Şi, o, El este doar Dumnezeu! Perfecţiunea perfecţiunii este Dumnezeu.

E-28 Acum, eu nu intenţionez să, uneori când eu predau aceste clase de şcoală Dumninicală este cam ora patru, Joseph. Aici câteva duminici în urmă, eu am fost aici şase ore. Eu nu vreau să vă sperii, vedeţi. Dar-dar eu nu vreau să fac aceea în dimineaţa aceasta; doar cinci şi jumătate. Nu. Doar acest...

E-29 Eu aş putea să nu fiu cu voi pentru o vreme acum, noi ne ducem sus la Virginia, sau sus la Carolina, şi Nord şi Carolina de Sud, iar apoi la Coasta de Vest, şi în sus pe Coasta de Vest, şi în Canada şi Alaska, şi apoi înapoi. Şi poate, cu voia Domnului, mergem acolo la Africa şi-l vedem pe Joseph, şi mergem jos pe-acolo în Africa de Sud din nou.

E-30 Şi am avut o mare adunare nu de mult în Africa de Sud, când a schimbat întregul curs al Africii doar în câteva ore, când Dumnezeu, doar în miraculosul Lui, unde ziare pe prima pagină au publicat articolele, întreaga prima pagină şi a doua şi a treia cu nimic decât doar articole despre adunări. Întâi am mers înăuntru acolo, ei doar cu degetele mari în jos, ei nici măcar nu au vrut să-i dea unui om benzină pentru că el se ducea la adunare, nu au vrut să-i vândă, a spus, "Oricare fanatic ca acela!" Şi ziua următoare, a vrut să-i dea benzina pe gratis. Vedeţi? Astfel doar diferenţa, voi vedeţi. Eu sunt... Ceva are loc. El mângăia un pui mic acolo, voi ştiţi, şi a spus către el, a spus, "Unde te duci?"
El a spus, "Eu mă duc la Johannesburg."
A spus, "O, tu eşti un om de afaceri?"

E-31 A spus, "Nu, eu mă duc jos să-l văd pe Fratele Branham, adunarea."

E-32 A spus, "Ce?" a spus, "Tu arăţi mai mult ca un om luminat decât acela."

E-33 El a spus, "Ei bine," a spus, "Eu sunt un Creştin. Eu mă duc jos să o văd."
El a spus, "Doar mână altundeva şi ia-ţi benzina."

E-34 Şi astfel ziua următoare, venind înapoi, aceasta era singura oprire între acolo şi Transvaal, aşa că el a trebuit să meargă sus pe-acolo, şi el s-a oprit la următoarea staţie sub aceea. Şi omul a alergat afară şi l-a chemat, a spus, "Vino sus aici. Vino sus aici." Ziarele aveau toate primele pagini şi a doua pagină, şi aşa mai departe, pline de aceasta, ce a făcut Domnul nostru. Şi astfel noi suntem mulţumitori pentru aceea.

E-35 Acum, doar pentru o mică adunare laolaltă, oricare din voi împreună, vă aveţi prietenii prin afară, noi urmează să fim la Cow Palace acum. Aceasta-i o mare expoziţie de animale, animale din vest, pe Coasta de Vest, la Poarta de Sud. Astfel unii din voi oamenii ca mine, la care ne plac armele, eu mă voi duce prin Fabrica Weatherby acolo, şi mergeţi cu mine dacă doriţi, dacă sunteţi acolo prin prejur. Şi aşa ei se duc afară în multe locuri prin timpul zilei, voi puteţi merge la Catalina Island, voi ştiţi cum este. Şi voi bărbaţii, femeile cu copiii voştri mici, Disneyland. Şi el este unul din membri grupului, de asemenea, aşa că doar veniţi chiar împreună. Voi, eu ştiu că veţi avea un timp bun. Şi, mai presus de toate, rugaţi-vă ca Dumnezeu să deschidă ochii celor necredincioşi şi să facă convertiţi la Cristos.

E-36 Acum noi o să citim doar câteva Cuvinte din Biblie aici, pentru că mie îmi place să fac aceasta. Iar apoi eu am nişte Scripturi scrise jos aici, înăuntru aici, şi ceva notiţă care mi-ar place să o învăţ în dimineaţa aceasta, pentru câteva momente, amintindu-ne serviciul de seară. Şi atunci mi-ar place să vă spun tot ce s-a întâmplat săptămâna aceasta în interviurile particulare, şi aşa mai departe, dar eu nu am timp. Şi eu observ că unii din ei sunt aşezaţi aici în dimineaţa aceasta, care încă aşteaptă pentru interviuri, din afara oraşului. Noi vom încerca să ajungem la ei săptămâna aceasta, cât de repede... încerc să iau totul care aşteaptă aici, oricum, înainte să plecăm.

E-37 Acum noi vrem să deschidem în Evanghelii, la Marcu 16, al 16-lea capitol din Sfântul Marcu. Şi titlul meu astăzi, din acesta, este Evanghelismul Din Timpul Sfârşitului. Şi să începem să citim pe Marcu 16, pe la al 14-lea verset.
Şi după ce el le-a apărut la cei unsprezece aşa cum ei şedeau la masă, şi i-a dojenit cu necredinţa lor şi împietrirea inimilor lor, pentru că ei nu i-au crezut pe aceia care l-au văzut după ce el a înviat.
Şi el a zis către ei, Duceţi-vă în toată lumea, şi predicaţi evanghelia la fiecare făptură.
Cel ce crede şi este botezat va fi mântuit; ... cel ce nu crede va fi osândit.
Şi aceste semne îi vor urma pe cei ce cred; În numele meu ei vor scoate draci; ei vor vorbi cu limbi noi;
Şi ei vor lua sus şerpi; şi dacă ei beau ceva lucru de moarte, aceasta nu-i va vătăma; ei îşi vor pune mâinile lor peste bolnavi, şi ei se vor însănătoşi.
Astfel atunci după ce Domnul le-a vorbit, el a fost primit sus în cer, şi s-a aşezat la mâna dreaptă a lui Dumnezeu.
Şi ei au mers înainte, şi au predicat peste tot, Domnul lucrând cu ei, ... confirmând cuvântul cu semnele care urmau. Amin.

E-38 Acolo este aşa de mult să se poată spune asupra acesteia. Aceasta este ultima însărcinare care Domnul a dat-o Bisericii.

E-39 Eu s-a întâmplat să mă uit aici jos. Eu încerc să gândesc... Frate West, eu am încercat să mă gândesc despre numele tău cu câteva momente în urmă, şezând acolo din Georgia. Şi eu doar nu am putut să mă gândesc care era numele tău, doar câteva momente în urmă. Celălalt frate şezând acolo, eu nu-mi pot aminti numele lui. Şi aşa de mulţi din... Voi înţelegeţi că eu nu încerc să iau cu uşurinţă a cunoaşte pe cineva, dar ei doar... eu nu iau numele lor chiar aşa de întipărit în mintea mea.

E-40 Acum noi ne gândim despre evanghelismul la timpul sfârşitului. Şi oricine care ar, putea citi un ziar, şi ar putea citi... Cerul este negru şi se întunecă, şi norii vin sus, şi-şi ştim că noi urmează să avem ploaie, o putem şimţi în aer, şi vedem marile fulgere în distanţă depărtată, şi sclipirea şi împingerea vântului, ştie că noi o să avem o furtună, o să fie o ploaie destul de curând. Oricine poate citi un ziar şi să vadă starea naţiunii, naţiunilor, îşi dă seama că ceva este gata să se întâmple. Când voi vedeţi pe unul cu o râcă pe umărul lui, şi celălalt, şi ei se ceartă, cu tot felul de arme şi aşa mai departe cu care să se bată, şi fără înţelegere, îşi aruncă pantofii jos şi bat pupitrele şi fiecare alt lucru la conferinţele lor, voi ştiţi că ceva se pregăteşte să se întâmple. Şi aceea aduce asupra oamenilor un fel de simţământ că ceva se pregăteşte să se întâmple. Lumea, cum am numi-o noi, cosmos, lumea de afară, simte că acolo vine nimicire, de să zicem o epocă atomică este gată să explodeze.

E-41 Creştinul ştie că este Venirea Domnului. Vedeţi? Există o atmosferă. Aceasta depinde de unde vă uitaţi, căci Domnul nostru ne-a spus strict chiar ce urma să se întâmple la timpul acela, şi noi nu ştim minutul sau ora, dar ştim că ne apropiem de ceva acum.

E-42 Aşa cum am vorbit aici cândva în urmă, urmărind un miel într-o zi în Africa, unul dintr-un staul, şi el a-el a păscut foarte paşnic, şi dintr-o dată a devenit agitat. Şi m-am întrebat care era chestiunea cu insul micuţ. Şi voi ştiţi că o oaie nu-şi poate găsi calea înapoi de oriunde a venit, ea este complet pierdută. Acela-i motivul că Domnul ne aseamănă cu oile, vedeţi, când noi suntem pierduţi, există numai un singur lucru care ne poate aduce înapoi, Păstorul. Şi micuţul ins a behăit, şi el a rătăcit afară de la staul. Şi am observat, în iarbă, jos de tot, micuţul ins nu l-a putut vedea. Şi un miel sau o oaie nu-şi miroasă vrăjmaşul ei ca celelalte, ca o căprioară sau ceva ca aceea, dar el-el a putut simţi că moartea era aproape. Şi acolo a fost un leu să vină furişându-se sus, venind uşor. El putea mirosi oaia, astfel el venea, voi vedeţi, să prindă mielul. Şi micuţul ins a devenit agitat, şi tu nu putea-i să vezi care era motivul, dar aceasta era moartea care a pândit aşa de aproape că el era agitat.

E-43 Şi lumea este în aşa o stare nevrotică acum că ei vor mâna în jos pe stradă cu nouăzeci de mile pe oră, să şadă într-un birt de bere şi să bea două ore înainte să meargă acasă. Şi aceasta-i o năvală...

E-44 Îi vorbeşti la cineva, o, vai, ei explodează! Cum am vorbit serile trecute la un tabernacol, şi pe când mergeam la un spital afară aici să încerc să iau câteva din vizitele Fratelui Neville. Şi de fiecare dată când eu vorbeam cu o soră sau un doctor, ei te muşcau, ,,Eu nu ştiu nimic despre aceasta!"

E-45 Păi, m-am gândit, "Care-i situaţia? Fiecare doar îi dă drumul la presiune, eu presupun." Dar, doctorul, psihiatrii îi doctoresc pe psihiatrii.

E-46 Astfel, dar acolo este o cale de ieşire, aceea-i Cristos. Acum, Creştinul nu ar trebui să fie în starea aceea. Noi ar trebui să fim fericiţi, aşteptând după Venire, căci ea este aproape. Noi putem simţi briza răcoritoare a Calvarului. Când ne uităm în jos şi-l vedem pe Dumnezeu din Cer Care a făcut promisiunea, şi chiar lucrurile care Isus le-a făcut în viaţa Lui, a promis că se vor reîntoarce în zilele din urmă, şi aici noi o vedem. Ce este aceea? Aceea este respiraţia de împrospătare, ca atunci când vine ploaia. Vedeţi? Noi ştim că răscumpărarea este aproape. Vedeţi? Ceva se pregăteşte să ia loc. Acum, lumea nu vede aceea. Ei râd de aceasta, pentru că este cum au făcut ei în alte zile. Dar noi ştim că aceasta vine aproape.

E-47 Şi acela-i motivul că am ales astăzi acest subiect, pentru ultima mea dată pentru o vreme pentru tabernacol, despre evanghelismul din timpul sfârşitului. Şi când noi facem lucrare de misiune, sau misiune străină, cu Cuvântul lui Dumnezeu, noi ştim că noi suntem întotdeauna în voia lui Dumnezeu, pentru că prima însărcinare a lui Isus către biserică a fost "Mergeţi afară şi predicaţi Evanghelia." Această ultimă însărcinare a fost să predicăm Evanghelia.

E-48 Prima dată când El a poruncit vreodată la vreo persoană să predice Cuvântul şi să meargă prin ţară, El a spus, "Vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi pe cei morţi, scoateţi afară draci; cum fără plată aţi primit, fără plată să daţi." Sfântul Matei, al 10-lea capitol, trimiţându-i pe cei şaptezeci, doi câte doi. Aceea a fost prima însărcinare ce El a dat-o la Biserica Lui.

E-49 Acum, ultima însărcinare care El a dat-o la Biserica Lui chiar înainte ca El să fie primit sus în Slavă, El a spus, "Duceţi-vă în toată lumea." El doar a înviat din morţi. Şi mulţi din ei au stat împreună, şi El i-a dojenit pentru împietrirea inimii lor, din cauza necredinţei lor, că nu i-a crezut pe aceia care L-au văzut după ce El a înviat. Vedeţi, ei aveau o mărturie că ei l-au văzut pe Domnul. Şi ceilalţi nu au crezut-o, şi El i-a dojenit din cauza împietririi inimii lor. Ei nu i-au crezut pe aceşti oameni care au văzut că El nu era mort, "El este viu!"

E-50 Acelaşi lucru astăzi, când voi vedeţi lucrarea Lui. Acum, noi am văzut deja şi suntem martori la apariţia Domnului. Acum amintiţi-vă, apariţia şi venirea sunt două cuvinte diferite, să apară şi apoi să vină. Acum este apariţia, El deja a apărut în aceste zile din urmă. Chiar aici cu noi în ultimii câţiva ani. Acum, acesta este un semn al Venirii Lui. El apare în Biserica Lui, în forma Duhului Sfânt, arătând că acesta este El, pentru că oamenii nu pot să facă aceste lucruri care voi le vedeţi îl vedeţi pe Duhul Sfânt făcând, aşa că aceea este apariţia Domnului. Acum amintiţi-vă, a vorbit în ambele locuri, "apariţia" şi "venirea."

E-51 Acum, El i-a dojenit din cauza împietririi inimii, deoarece ei nu i-au crezut pe aceia care au văzut-o. Eu cred că El ar face acelaşi lucru astăzi. După ce noi... Ei au... ei nu au crezut mărturia acelor oameni, şi El i-a dojenit pentru aceasta. Iar apoi El i-a însărcinat să meargă în toată lumea, să predice Evanghelia la fiecare făptură, şi El va fi cu ei până la capăt, la sfârşitul lumii. "Aceste semne îi vor urma pe acei care cred."

E-52 Acum, astăzi, noi încercăm să luăm Cuvântul scris care-l avem în formă de literă, formă de crez şi aşa mai departe, la toată lumea. Şi au fost misionari duşi peste tot. Dar ce aflăm noi când noi ajungem acolo? Un băştinaş care nu-şi poate citi numele, ţinând o broşură în mâna lui. El nu ştie nimic mai mult despre aceasta decât cum ştie care este mâna dreaptă sau stângă. Dar când Isus a spus, "Mergeţi şi predicaţi Evanghelia," El nu a spus "învăţaţi Cuvântul." El a spus, "Predicaţi Evanghelia!" "Şi Evanghelia nu a venit numai în Cuvânt, ci prin manifestarea Cuvântului," căci singurul fel cum se putea face a fost să facă promisiunea Lui să vină la împlinire.

E-53 Careva om poate citi aceea ca în William Jennings Bryant, când el a dezbătut cu Darrell asupra eticilor lui Darwin. Vedeţi? El a putut să spună numai ce a spus Darwin. Şi William Jennings Bryant a putut să spună ce a spus Biblia. Aceea era dezbaterea. Dar, în cazul acesta, Dumnezeu vine printre oameni şi dovedeşte căci Cuvântul Lui este făcut manifestat. Şi singurul fel cum poţi să faci aceea, nu este printr-o broşură, ci prin Duhul Sfânt lucrând prin tine. Viaţa ta devine viaţa Lui. El este în tine.

E-54 Păgânii, când ei s-au închinat la idolul lor, ei s-au prosternat înaintea idolului, şi au crezut că idolul le vorbea înapoi, acel zeu, zeul lor s-a transformat, a venit în acest idol şi a vorbit înapoi prin ei. Acum, aceea este doar contrar, au întors în jur ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează cu idoli. Voi sunteţi uneltele Lui. Voi vă prosternaţi înaintea lui Dumnezeu, şi El vine în voi şi vorbeşte către popor. Aceea este deosebirea. El este Dumnezeul cel viu pentru o persoană vie, nu un Dumnezeu mort la un idol mort. El este un Dumnezeu viu la o fiinţă vie. Şi voi deveniţi martorii Lui, ce a spus El aici.

E-55 Aceea este acum, observaţi, mulţi oameni spun că aceea a fost numai pentru apostoli. El a spus aici, "Duceţi-vă în toată lumea şi predicaţi această Evanghelie la fiecare făptură, şi" (conjuncţie) "aceste semne îi vor urma pe acei ce cred."

E-56 Acum, astăzi, noi zicem că un bun membru de biserică dă mâna cu păstorul, îşi pune numele de la Metodistă la cea Baptistă, sau Baptistă la cea Metodistă, sau aşa mai departe, şi trăieşte o viaţă destul de bună. Acum, noi misionarii, noi îi vedem pe acei păgâni să trăiască viaţa care aceşti Americani, aşa numiţi Creştini, nu s-ar putea compara cu a lor sub nici o formă. Vedeţi? Astfel dacă doar o viaţă bună este tot ce contează, ei sunt mântuiţi la fel ca restul din ei, printr-un idol. Moralurile lor s-ar năbuşi peste noi încât nu am avea o şansă să stăm în prezenţa lor, aceea-i adevărat, şi faptele lor. Dar nu este aceea.

E-57 Isus a spus, "Voi trebuie să vă naşteţi din nou." Ca să fii născut din nou, este să te laşi să te duci şi să mori, şi Duhul lui Cristos vine în tine. Atunci tu nu mai eşti tu însuţi; acesta-i Cristos în tine, vedeţi, Duhul Sfânt. Pavel a spus, "Eu mor zilnic; totuşi eu trăiesc, nu eu, ci Cristos trăieşte în mine." Vedeţi, Cristos!

E-58 Şi dacă eu v-am spus că duhul lui John Dillinger era în mine, eu aş avea pistoale aici şi să fiu un proscris, pentru că acela ar fi spiritul lui-lui în mine. Dacă eu v-am spus că spiritul unui artist, voi v-aţi aştepta ca eu să pictez tabloul unui artist.

E-59 Dacă eu vă spun că eu sunt un Creştin, şi Duhul lui Cristos este în mine, sau în voi, atunci noi facem lucrările lui Cristos. Isus a spus, în Sfântul Ioan, "Cel ce crede în mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el." Atunci El a spus aici, "Aceste semne îi vor urma pe acei care cred."

E-60 Acum, prin epocă, a existat un timp că aceste semne nu i-a urmat pe credincioşi. Aceea-i adevărat. Profetul a vorbit despre aceasta, şi el a vorbit despre aceasta acolo în Zaharia, el a spus, "Acolo va veni un timp care nu putea să fie numit zi nici noapte, dar în timpul serii va fi lumină."

E-61 Acum, soarele răsare în est şi apune în vest. El nu se schimbă, el este acelaşi soare. Acum când Duhul Sfânt a venit, Isus, Fiul lui Dumnezeu, El a venit în est, la poporul răsăritean. Aceasta era o zi... cum ea a călătorit, cum civilizaţia a călătorit cu soarele, venind de la est spre vest, şi acum noi suntem la Coasta de Vest. Să mergem ceva mai departe, noi suntem înapoi în est. Astfel, ei bine, fiecare lucru denotă Venirea Lui. Noi suntem la timpul sfârşitului. Fiecare lucru arată că totul s-a terminat.

E-62 Acum, acum profetul a spus (Şi nu poate nici o profeţie, să fie interpretată particular, cum a spus Isus; Ea este exact ce Ea spune.): "Va fi lumină în timpul serii." Atunci acelaşi Fiu care a venit asupra poporului din est şi a arătat lucrările Lui şi binecuvântările Lui, a fost profeţit că acolo va fi o zi mohorâtă; nici zi nici noapte, aceea este o zi posomorâtă, aceea ca ceaţa. Şi tu nu poţi vedea soarele, dar soarele încă dă destulă lumină. Ceva ca aceasta este afară acolo acum, poate puţin mai întunecat. Şi noi am avut suficient să ne ataşăm de biserică şi să ne punem numele pe registre, şi aşa mai departe, dar în timpul de seară aceeaşi mare putere a lui Cristos va veni asupra Bisercii Lui chiar cum a venit în urmă acolo pe răsăriteni. În cea de vest ea va fi la fel. Aşa că de aceea vreau eu să vorbesc despre evanghelismul din timpul serii.

E-63 Fiecare epocă şi-a avut mesajul ei şi mesagerii ei. Prin toate timpurile, fiecare epocă a purtat mesajul ei cu un mesager. Dumnezeu, în fiecare vreme de har, a trimis înainte pe cineva uns cu Duhul Sfânt, să aducă înainte Mesajul Lui pentru epoca aceea, de fiecare dată.

E-64 Acum, noi am putea începe în urmă, să o susţinem doar un pic. Chiar de la început, Dumnezeu era mesagerul la început, să-i spună la Adam şi Eva, "Tu să mănânci aceasta, dar tu să nu faci aceasta." Acela era Mesajul. Şi când omul a păşit dincolo de Mesajul din ora aceea, aceasta a adus moarte şi haos la toată rasa umană. Acum, asta este cât de mult înseamnă Mesajul. Şi amintiţi-vă că aceea nu a fost doar o tăgăduire goală completă la ce a spus Dumnezeu, care Eva a crezut, a fost să ia ce Dumnezeu a spus şi să o văruiască peste, sau-sau doar să o interpreteze greşit un picuţ, doar a adăugat un pic la El, sau au luat un pic la o parte de la El.

E-65 Acela-i motivul că eu cred că Cuvântul este Adevărul. Dacă crezurile noastre şi denominaţiunile noastre nu vin complet cu Cuvântul, atunci aceasta-i greşit. Şi dacă Dumnezeu nu ar permite, şi Cuvântul Lui era aşa de important, să citezi greşit doar un cuvânt din El a cauzat totul, fiecare moarte care s-a întâmplat vreodată, fiecare suferinţă, fiecare prunc plângăreţ, fiecare procesiune funerală, fiecare mormânt pe marginea dealului, fiecare ambulanţă care a răsunat vreodată, fiecare sânge care a fost vărsat vreodată, toată vârsta bătrână şi foamea şi necazul care l-am avut, doar din cauză că Cuvântul lui Dumnezeu a fost calculat greşit, a cauzat toată aceasta, o va scuza El la timpul sfârşitului dacă noi Îl calculăm iarăşi greşit?

E-66 Astfel, voi vedeţi, Creştinătatea este un lucru important. Dacă aceasta a costat toţi aceşti şase mii de ani de necaz, pentru că un Cuvânt a fost folosit greşit, acum noi nu ne ducem înapoi cu un alt Cuvânt folosit greşit. Aceasta trebuie să fie exact cu Cuvântul, cu interpretarea nimănui, doar ce Cuvântul spune! Aşa de mulţi oameni se adună împreună şi ei spun acesta înseamna aceasta, şi ei vor fi de-acord, şi alţii vor spune aceasta. Dar El spune, "Acesta este El!"

E-67 Dacă Dumnezeu o să judece lumea prin biserică, atunci care biserică este aceasta? Dacă El o să o judece printr-o naţiune, care naţiune este aceasta? El o să judece lumea prin Cuvânt, Biblia. Căci, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Acela era Cristos, era Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup, vorbit prin fiinţă umană.

E-68 Acum, în Cartea Apocalipsei, El a spus, "Dacă orice om va lua un Cuvânt afară de aici, sau va adăuga un cuvânt la Acesta, la acela i se va lua, partea lui, afară din Cartea Vieţii."

E-69 Astfel voi vedeţi că nu este doar, "Ei bine, eu cred aceasta, dar eu nu ştiu despre aceea." Voi trebuie să-L credeţi tot. Poate tu nu ai credinţă să stai sus la El, dar să nu încerci să stai în calea altcuiva.

E-70 Eu am spus adeseori că eu doresc să fi avut credinţă, când viaţa mea s-a sfârşit, să mă duc ca Enoh, să nu mor, ci doar să iau o plimbare de după amează şi să merg acasă cu Dumnezeu. Mi-ar place să fac aceea. Dar dacă eu nu am felul acela de credinţă, eu nu voi sta în calea altcuiva care are felul acela de credinţă. Înţelegeţi?

E-71 Acum, noi suntem în timpul de seară. Şi mesagerii în jos prin epocă... Noi aflăm că la început când un mesager a fost trimis, să-să interpreteze greşit Cuvântul Lui sau să se îndoiască de un Cuvânt, a fost nimicire totală şi separare Eternă de la Dumnezeu, să interpretezi greşit Cuvântul acelui Mesager. Şi primul Mesager era Dumnezeu Însuşi. Şi cei... Fiecare alt mesager a fost Dumnezeu vorbind prin om, de atunci, care este Cuvântul lui Dumnezeu, căci nu exista om atunci ca El să vorbească prin el decât numai acela la care El îi vorbea. Dar de moment ce El a făcut omul şi a răscumpărat omul, acesta a fost Dumnezeu vorbind prin om. El nu foloseşte agenţia a-a vreunui dispozitiv mecanic, ci agenţia omului, un om care este predat şi consacrat la Dumnezeu.

E-72 Cum am putea noi s-o aducem în jos prin profeţi, şi Samson, şi înainte în jos până la această epocă prezentă. Acesta întotdeauna a fost o persoană cu Dumnezeu. Acum, fiecare epocă, am spus, a avut mesajul ei şi mesagerul ei. Acum noi luăm o altă epocă după epoca Edenului, doar să obţinem puţină bază. Acum, după epoca Edenului vine epoca N oeică. Acum când lumea... noi am... eu am vorbit serile trecute jos în tabernacolul Clarksville, asupra subiectului despre semnul din timpul sfârşitului. Şi apoi seara cealaltă, joi seara, despre a fi identificat cu Isus. Şi acum în dimineaţa aceasta despre evanghelistul din timpul sfârşitului, evanghelismul, scuzaţi-mă.

E-73 Acum, chiar înainte de distrugerea dinaintea potopului şi timpul potopului, ei bine, noi aflăm că ei au avut o civilizaţie mai mare decât avem noi astăzi. Eu cred că ei au avut controlul la puterea atomică. Mă gândesc că aceea a fost ce a zguduit lumea de pe orbita ei. Eu am stat în Terenurile de Gheaţă Britanice; sapă jos cinci sute de picioare, aduc afară palmieri, acolo unde obişnuia să fie palmieri acolo, şi cu multe sute de ani în urmă. Şi noi suntem învăţaţi şi ştim că lumea a stat drept în sus. Dar, şi ei aveau aşa mecanică şi aşa ştiinţă încât ei au putut construi o piramidă, sfinx, şi aşa mai departe, care noi nu am putea reproduce astăzi. Noi nu avem maşinăria să ridicăm blocurile acelea aşa departe, vedeţi, numai dacă ar fi atomic; puterea benzinei nu ar face-o, şi puteri electrice nu ar face-o. Dar aceasta a fost o altă epocă cu mult mai deşteaptă decât epoca noastră.

E-74 Şi în epoca aceea, Dumnezeu a chemat un om numit Noe, doar un om obişnuit, fermier, pentru că el a fost găsit evlavios în generaţia lui. Şi Dumnezeu s-a ocupat cu acel singur om pe subiectul de a "construi o arcă," deoarece, păcatul, noi observăm asta în timpul acela că "Fiicele a-a oamenilor," Biblia a spus, "au văzut... fiii lui Dumnezeu au văzut fiicele oamenilor."

E-75 Discutând aceasta, unde mulţi dintre scriitori gândesc că aceia erau fiii lui Dumnezeu că îngerii căzuţi s-au presat în spirit. Eu nu văd cum un om ar putea să gândească aceea. Aceea l-ar face pe el un creator, îl face pe Satan un creator. Satan nu este creator, Satan este pervertitorul creaţiunii, vedeţi, totul. O minciună este adevărul spus greşit. Şi curvia este actul corect interpretat greşit. Vedeţi? Şi aceea este exact ce este păcatul. Satan nu poate crea, el poate numai să pervertească ce a fost creat.

E-76 Astfel aceştia au fost fiii lui Dumnezeu, care erau fiii lui Set din linia lui Dumnezeu, prin Adam; şi fiicele lui Cain, Satan, "Şi când ei au văzut că ele erau drăguţe, frumoase."

E-77 Şi noi observăm înăuntru acolo, că aducând sus poze de cam de vreo câţiva ani în urmă, să zicem o sută de ani în urmă, cum frumuseţea femeilor a venit să întreacă frumuseţea care obişnuia să fie în femei. Dacă voi veţi citi Genesa 6, voi veţi afla un tablou frumos despre aceasta acolo. Ele erau frumoase. Şi femeile astăzi sunt cu mult mai frumoase decât cum obişnuiau să fie. Aceasta-i din cauza îmbrăcămintei lor şi mersul lor modern. Asta-i ce le scoate în evidenţă.

E-78 Eu am o poză despre Pearl White, a fost când Scott Jackson a omorât-o, i-a plonjat cuţitul în sânul ei, iubitul secret, şi marea naţiune a fost zguduită cu cântarea lui Pearl White. Ea se presupunea a fi cea mai frumoasă femeie care a existat în lume în zilele acelea. Păi, ea ar fi o relicvă pe stradă astăzi, faţă de unele din femeile acestea.

E-79 Sau, mergeţi înapoi la timpul lui Clara Bowe, când ea a început întâi scandalul de a-şi rula ciorapii ei jos sub genunchii ei, şi zicea, "Rulaţi-i, fetelor, rulaţi-i." Eu îmi amintesc aceea în vârsta mea timpurie. Şi luaţi poza lui Clara Bowe şi comparaţi-o cu unele din frumuseţile de astăzi. Vedeţi?

E-80 Şi acela este un semn din timpul sfârşitului. Isus a spus, "Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului." Şi, ele încontinuu se dezbracă. Ce este aceea? Fiicele lui Cain. De aceea noi suntem consideraţi trăzniţi şi fanatici când noi încercăm să explicăm şi să spunem adevărul Evangheliei despre aceasta. Dar ele în continuu se imoralizează şi se duc pe străzi şi-şi se comportă în felul cum fac ele, şi nu-şi dau seama că ele o să răspundă la Ziua Judecăţii. Acum, femeia care se îmbracă greşit, atrăgător, şi poate tu ai putea să fii aşa de pură ca un crin faţă de soţul tău, sau faţă de drăguţul tău, prietenul tău, dar când păcătosul trece pe stradă şi se uită la tine şi te îmbraci în felul acela, el pofteşte după tine pentru că tu te-ai prezentat lui în maniera aceea.

E-81 Nu copiii sunt aceia care au nevoie de bătaie, sunt tata şi mama, că îi lasă să facă în felul acela. Aceea, nu este delicvenţă juvenilă, este delicvenţa părinţilor. Şi mă gândesc că o mulţime de delicvenţă a amvonului, căci ei doar îi lasă să le meargă şi nu spun nimic despre aceasta, când este acolo în Cuvânt.

E-82 Acum, acum Biblia, Isus a spus, "Oricine se uită la o femeie să poftească după ea, a," timpul trecut, "săvârşit curvie cu ea în inima lui, deja." Şi când păcătosul se duce la judecată să trebuiască să răspundă pentru o curvie, aceasta va zbura drept înapoi, "Cu cine ai săvârşit-o tu?" Cu tine! Deşi tu niciodată nu ai făcut actul, dar Biblia a spus că tu eşti vinovată, oricum. Cine-i să fie învinuit atunci? "Oricine se uită la o femeie să poftească după ea, a săvârşit curvie cu ea deja în inima lui." Seriozitatea acesteia!

E-83 În Jeffersonville astăzi, există nouăzeci şi nouă şi nouăzeci şi nouă de zecimi la sută din femeile care sunt vinovate înaintea lui Dumnezeu. Întreaga naţiune este în felul acela. De ce? Delicvenţa amvonului, să le spună oamenilor; şi delicvenţa în cămin, lasă domnişoarele să meargă pe stradă şi să se comporte în felul acela. Şi ei o numesc "în regulă."

E-84 Acum, aceea a fost exact cu ce a trebuit Noe să se lupte în ziua lui. Fiicele oamenilor erau frumoase, şi fiii lui Dumnezeu s-au uitat la ele. Vedeţi, pofta venind din nou. Dar Noe, o, noi am putea sta acolo cu ceasurile. Dar Noe a fost un om de neprihănire, evlavios, integru, şi el a strigat împotriva la aşa ceva. Şi ei l-au numit un om trăznit. Batjocoritori, Biblia a spus, că ei şi-au bătut joc de el, au făcut haz de el. Dar el a spus, "Acolo va veni un timp când o furtună, apă o să cadă din ceruri." Acolo nu a fost niciodată nici o ploaie. Şi Evanghelia lui nu a stat sus la teoriile lor ştiinţifice din ziua aceea, căci acolo nu era ploaie în cer.

E-85 Şi, astăzi, teoria ştiinţifică a aşa numiţilor grupuri religioase moderne au încercat să dovedească că acest Lucru binecuvântat care noi îl avem, numit Duhul Sfânt, este numai emoţie. Vedeţi, acesta doar nu stă sus conform cu teoria lor ştiinţifică. Ei bine, mi-ar place să-i întreb aceasta, ce-i face să se schimbe? Ce-l face pe beţivan să lase băutul? Ce o face pe prostituată să înceteze viaţa ei rea? Ce-l face pe cancer şi bolile să se îndepărteze de la oameni, şi surdul, mutul, şi orbul, şi mortul să învieze? Explicaţi aceea. Este aceea emoţie? Aceasta are emoţie cu ea, cu certitudine.

E-86 Orice lucru care este viu are emoţie, şi orice care nu are emoţie este mort. Scuzaţi expresia, dar mă gândesc că noi s-ar cuveni să îngropăm ceva din religia noastră fără emoţie atunci, pentru că este moartă. Aceasta nu are emoţie la ea. Şi religia care nu are emoţie ar trebui să fie îngropată, deoarece, Acesta este emoţional!

E-87 Isus, când El a intrat în cetate, copiii şi toţi ceilalţi, toţi prietenii Lui, strigau, "Osana! Cel ce vine în Numele Domnului!" Şi acei religionişti din ziua aceea nu o puteau suporta, aceasta era prea emoţional. El a spus, "Dacă ei îşi păstrează tăcerea, pietrele vor striga imediat." Vedeţi? Ceva trebuie să strige, pentru că viaţa era acolo.
Noe a avut un timp îngrozitor, dar în sfârşit într-o zi el a avut o încercare.

E-88 Şi toţi care merg cu Dumnezeu au încercări, credinţa voastră este încercată. Când voi începeţi să trăiţi pentru El, atunci fiecare vecin o să vorbească despre voi, totul o să meargă greşit pentru voi. Doar amintiţi-vă aceea, că acesta-i Dumnezeu care vă încearcă. Biblia a spus, "Fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie mai întâi să fie dovedit, pedepsit, instruire de copil." Cum m-a instruit tatăl meu când am făcut rău, ei aveau-ei aveau cele-cele zece porunci atârnând sus deasupra uşii, aceasta era o ramură, cam aşa de lungă; şi D-ul Branham era un om destul de bun în braţul lui, şi el ne-a dus afară şi ne-a instruit. Şi acela-i felul cum face Dumnezeu. El încearcă, te instruieşte de copil, te creşte, pentru că tu eşti copilul Lui; există ceva pentru tine în viitor, casă în Slavă. Şi El te instruieşte. Acum, fiecare fiu care vine trebuie să fie încercat.

E-89 Noe, un model acum al vremii lui, a avut o încercare, căci Dumnezeu i-a spus să meargă în corabie, şi când el a mers în corabie, uşa s-a închis singură. Şi Noe fără îndoială că i-a spus familiei lui, "Urmăriţi mâine. O, uşa s-a închis în seara aceasta, dar dimineaţa acolo o să fie ploaie sus acolo în ceruri." Niciodată nu a fost înainte, ţineţi minte.

E-90 Şi batjocoritorii, poate unii din ei cumva credincioşi pe jumătate, au spus, "Hai să mergem sus şi să stăm. Voi ştiţi, bătrânul ar fi putut să aibă dreptate." Ei au stat pe lângă corabie, aşteptând, voi ştiţi, şi s-au gândit, "Ei bine, acum, el ar putea avea dreptate." Şi ei au mers sus. Şi dimineaţa următoare, soarele a răsărit tot aşa de frumos, a venit pe deasupra.

E-91 Voi ştiţi, şi fără îndoială că Satan s-a aşezat sus acolo pe vârful acelei găuri în corabie, fereastra aceea, şi a spus, "Tu crezi că încă ai dreptate?" Ei bine, acela-i felul cum diavolul ne face la noi toţi. Dar atât timp cât Dumnezeu a spus aşa, staţi cu Aceasta! Aceea nu înseamnă nimic, staţi drept cu Aceasta.

E-92 A doua zi a trecut, a treia zi a trecut. Pe Noe îl treceau sudorile. Dar, în final, după şapte zile! Şi aceea a fost în 17 Februarie când el a mers înăuntru. Şi apoi după şapte zile, atunci în dimineaţa aceea când el s-a trezit, tunetele bubuiau, picături mari de ploaie cădeau în jur. Aceia care au venit sus şi au stat o zi sau două, să afle, au spus, "Ei bine, ne vom duce şi să vedem dacă s-a întâmplat ceva," a fost prea târziu atunci. Ei au bătut, ei au ţipat. Străzile s-au umplut de apă, au început să se ridice pe marginea dealurilor. Oamenii au luat-o spre pământurile înalte. Ei au încercat să-i ia pe bărci, şi aşa mai departe, dar dacă barca nu era construită de Dumnezeu, acele mari zguduituri puternice ale pământului la timpul acela doar au scuturat-o drept în jos sub apă.

E-93 Voi ziceţi, "Ori care! Doar aşa că eu am o religie, aceasta va fi în regulă." Nu, aceasta nu este. Aceasta trebuie să fie o experienţă în religie construită de Dumnezeu. Înţelegeţi? Toate celelalte vor pieri. Eu nu spun aceasta ca să fiu deosebit. Eu o spun numai din cauza dragostei, şi ştiind că eu-eu o să trebuiască să răspund în ziua aceea, şi sunt răspunzător. Aşa că dacă eu doar spun ce spune El, atunci eu ştiu că este în ordine. Dar dacă eu încerc să pun crezul sau teoria cuiva în aceasta, eu-eu nu aş putea să o fac, eu nu am nici o credinţă în aceasta. Eu cred numai ce El a spus.

E-94 Acum observaţi, după o vreme a devenit mai adâncă, şi la înălţime. Ei au bătut la uşă, ei au ţipat, ei au plâns. Aceasta nu le-a folosit nici un pic. Poate câteva zile mai înainte, când ei au pus animalele acolo înăuntru, eu puteam să-i aud pe unii din batjocoritori să spună, "Du-te înăuntru acolo cu animalele tale împuţite. Locuieşte cu toată putoarea ta înăuntru acolo dacă tu doreşti."

E-95 Aceea-i chiar ca astăzi, ei vă spune acelaşi lucru. "Mergi înainte, fii de modă veche dacă tu vrei. Noi o să o trăim la înălţime." Mergi înainte, las-o să meargă. Dar, o, frate, să fii în siguranţă în Corabie, uşa s-a închis! Aceea, aceea este treaba.

E-96 Dar Noe, în ziua lui, a fost greu pentru el în vremea lui, vedeţi, din cauză că oamenii niciodată nu au auzit de un astfel de lucru, dar aceasta a venit tot la fel. Apoi noi aflăm pe scenă, a venit după izbăvirea lui Noe şi aşa mai departe, şi pământul a început să crească din nou, şi-şi tot ce a răsuflat răsuflare a pierit. Şi apoi noi aflăm iarăşi că acolo a venit un timp, atunci, Dumnezeu îi aducea pe copiii Lui afară din Egipt, când Moise a venit acolo cu legea. A fost aşa de greu pentru oameni să înţeleagă, dar o vreme de har se schimba într-o lege. Şi atunci după ce a venit legea, Moise încercând... Acesta era un învăţător. Oamenii au trăit oricum au vrut ei, aşa că învăţătorul, legea, era, Biblia a spus, să-i aducă pe oameni să recunoască că aceasta era greşit, aşa că El le-a dat cele Zece Porunci. Aceasta a fost cam o schimbare, poporul nu a vrut s-o primească. În regulă.

E-97 Apoi după Moise, a venit Ioan. Şi după Ioan, vremea de har a venit, el l-a prezentat pe Isus. Şi când Isus a venit să încerce să ne aducă har, care era Dumnezeu în Spirit, în linia Spiritului, a manifestat dragostea Lui, "Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea încât El a dat pe singurul Lui Fiu născut," şi Isus a fost aşa de diferit şi contrar faţă de lege, vedeţi, dar aceasta a fost o vreme de har diferită, un timp diferit.

E-98 Şi atunci când Isus a plecat, El a vorbit despre această vreme de har a Duhului Sfânt, Viaţa înlăuntru, un Martor al Lui despre înviere. Eu am multe Scripturi aici, dar eu doar nu am timp să intru în ele, eu doar le prescurtez. În regulă. Acesta a fost întotdeauna un fapt şi o-o luptă, când o vreme se schimbă de la o vreme veche la un Mesaj din timpul prezent, a fost întotdeauna o luptă cu oamenii. Ei-ei... deşi aceasta a fost întotdeauna Scriptural. Dar în decursul timpului în care Dumnezeu le dă o vreme de har prin care să trăiască, sau ceva să facă. Acum noi aflăm că imediat după ce este dată acea vreme, oamenii de pe pământ încearcă să găsească ceva să contra-careze aceea, şi uneori să facă o afacere făcută de om din aceasta.

E-99 După ce Noe a avut corabia, şi atunci imediat după aceea, Nimrod, acel renegat, el a zidit un turn, şi a spus, "Dacă potopurile ar veni, noi ne vom urca doar sus şi ajungem deasupra de acesta." Şi atunci Dumnezeu a venit înainte cu legea care doar... Vedeţi, acea distribuire de vreme şi-a trăit timpul.

E-100 Şi când Isus a venit, de asemenea, după lege, legea a vorbit despre Moise şi... a vorbit despre venirea lui Cristos. Dar când El a venit, ei au fost aşa de stabiliţi în tradiţiile părinţilor, ei aveau crezurile lor, ei aveau modele lor, ei aveau bisericile lor, ei au fost stabiliţi jos, aşa că a fost aşa de greu pentru Isus să încerce să scuture acea împărăţie (acea biserică) de la un crez, să-l creadă pe El. Şi totuşi Scripturile au vorbit în special despre acest Unul tot drumul de la prima distribuire de timp din Eden, "Sămânţa Lui va zdrobi capul şarpelui." A promis Isus prin fiecare distribuire de timp, şi, când El a venit, ei nu L-au recunoscut, deoarece ei au fost aşa de legaţi în crezul lor. Dar totuşi acesta era adevărul Scriptural. Fiecare mesager şi Mesajul lui l-a prezis pe celălalt care urma, de fiecare dată. Moise, profeţii au prezis, Moise a prezis despre venirea lui Isus. Moise a spus, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet asemănător mie." De câte ori am fost noi prin aceea în Mesajele noastre în jurul lumii, că Mesia care venea urma să fie un Profet!

E-101 De aceea femeia de faimă rea, împotriva tuturor lucrătorilor, ea a crezut Mesajul. Femeia la Samaria, când Isus a vorbit cu ea, El a spus, "Adă-Mi să beau."

E-102 Ea a spus, "Tu nu ai nimic cu ce să tragi. Nu este obiceiul ca Tu să-mi ceri mie, o femeie Samariteană." Şi conversaţia a mers înainte.
Atunci El a zis, "Du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici."
Ea a spus, "Eu n-am nici unul."

E-103 A spus, "Aceea-i adevărat, tu ai avut cinci, şi acela cu care tu trăieşti acum nu este al tău."

E-104 Ea a spus, "Domnule, îmi dau seama că Tu eşti un Profet. Acum, noi ştim că acolo vine o vreme de schimbare în distribuire de timp. Acolo vine Unul Care o să fie uns, care se numeşte Mesia, Cristosul lui Dumnezeu, când El vine, El va fi acel Profet." Cu cât mai mult a ştiut femeia aceea decât toţi predicatorii din ziua aceea! Da. Şi ea în starea ei, vedeţi, ea a înţeles Scriptura. Totuşi, o sărmană femeie mică, măritată cu cinci bărbaţi, şi trăind cu al şaselea, şi totuşi ea a ştiut mai mult despre Scripturi, pentru că ea a luat-O chiar pentru valoarea Ei de faţă. Şi ea a spus, "Când El vine, El va fi un Profet."
Ce a spus Isus către ea? "Eu sunt Acela."

E-105 Şi ea şi-a lăsat vasul de apă şi a alergat în cetate, a spus, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acela tocmai Mesia?" Vedeţi? Acela era El.

E-106 Acum, vedeţi, ea-ea a ştiut că El venea, pentru că profeţii şi Scriptura, în zilele lui Moise, şi în zilele profeţilor, şi tot drumul în urmă în fiecare din aceste distribuiri de timp, a spus, "El va fi aici, şi aceasta este ce va fi El!" O, vai!

E-107 Dacă oamenii ar putea măcar să vadă asta astăzi, atunci ei ar cunoaşte ziua în care noi trăim. Ei ar vedea că aceasta-i promisiunea lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Dumnezeu a spus că va fi în felul acesta. Nu există nimic greşit, marele ceasornic al lui Dumnezeu ticăie chiar exact timpul corect. Şi, chiar conform cu ştiinţa, sunt trei minute până la miezul nopţii. Astfel, voi vedeţi, bătaia ar putea să vină la orice timp. Şi aceea a fost cu vreo doi sau trei ani în urmă de când au spus ei asta. Vedeţi, noi suntem la timpul sfârşitului. Dar, voi vedeţi, noi am schimbat distribuiri de timp de la epoca bisericii vechi aici unde a fost ziua aceea mohorâtă, doar să te ataşezi de biserică şi să-ţi pui numele pe registru; până la Lumina de seară, restaurarea, reîntoarcerea din nou a Duhului Sfânt pe pământ, o altă cincizecime, un alt semn, un alt lucru urma să ia loc. Şi oamenii nu Îl cred, pentru că ei sunt aşa de stabiliţi cum au fost ei în zilele lui Isus. Înţelegeţi? El a spus despre ziua aceasta. Când El a fost aici pe pământ, El a venit exact după Scriptură; atunci El a prezis despre această zi să vină.

E-108 Acum, acum noi vrem să ne gândim despre alta aici. Eu am... Dacă voi vreţi să citiţi ceva din aceasta, Matei 24. Isus a spus despre ziua aceasta, El a spus că Iudeii se vor aduna din nou în ziua din urmă. El a spus, "Când voi vedeţi la smochin să-i apară mugurii, atunci să ştiţi că timpul este aproape." El a spus, "Acolo va fi o nedumerire de timp, durere între naţiuni, marea mugind; bărbaţii slăbind de boli de inimă, constant." Aceasta nu-i printre femei, acum, Aceasta-i printre bărbaţi. Isus nu a spus femeile; "bărbaţii." Priviţi la plagă! Şi în ziua aceea ce o să vină la împlinire! Acela va fi semnul timpului sfârşitului, "Inimile slăbesc, frică, nedumeriţi." Apocalipsa, când Acesta a vorbit, profetul vorbea de această zi, el a spus că acolo va veni o vreme în care biserica va fi căldicică, Epoca Bisericii Laodicea în zilele din urmă. Înţelegeţi? Ce este aceasta? Acesta-i Isus (ultima epocă) prezicând sfârşitul acestei epoci.

E-109 Chiar exact ca în Eden, ca jos în timpul lui Noe, şi jos în timpul lui Moise, jos în timpul legii-legii, şi apoi în timp de har, şi acum în timpul de seară. Există mulţi alţii acolo dacă noi-noi aveam timp, dar eu doar am sărit peste ele căci noi nu o să avem timp. Despre fiecare spunând ce o să fie în epoca următoare, dar biserica devine aşa de bisericoasă cu crezurile lor, cu dogmele lor, şi credinţele lor prefăcute şi teoriile lor făcute de om, până când ei pierd acel Cuvânt. Acum voi puteţi vedea ce o să fie evanghelismul din timpul serii. Vedeţi? Ce este aceasta? Acei care Îl duce o să fie numiţi trăzniţi. Ei vor fi aşa de diferiţi! Ei au fost în timpul lui Noe, ei au fost în fiecare timp. Daţi afară din bisericile lor pentru că ei au crezut în Isus, toţi care au ascultat la El au trebuit să fie excomunicaţi din biserica lor. Vedeţi? Dar El a avut acea distribuire de timp, acela era timpul Lui, distribuirea Fiului.

E-110 Acum, noi de asemenea aflăm că marele Duh Sfânt a profeţit despre aceea. Dacă vreţi să vă notaţi unele din aceste Scripturi, Matei 24, şi apoi puneţi al Doilea Timotei 3:1. Duhul Sfânt vorbeşte despre o mare epocă intelectuală la timpul sfârşitului. Aţi ştiut voi asta? Ce este aceasta?

E-111 Joseph, tu ai călătorit cu mine mult aici în naţiune şi tu ai auzit despre mitingurile din străinătate. Eu merg în străinătate şi am o sută cincizeci, douăsute de mii, cinci sute de mii, şi oamenii doar... Doar un lucru, care tu îl vezi făcut în fiecare zi, că mitingurile se desfăşoară, aproape, aici în tabernacol; până la zece, douăzeci şi treizeci de mii vor cădea pe picioarele lor... de pe picioarele lor, să-i dea laudă lui Dumnezeu. Ei Îl văd. Care este situaţia, că nu are loc în America? Acesta-i timpul intelectual. Ei vor pe cineva care poate vorbi nu de judecată, nu de lucrurile acestea, pentru că aceasta îi rupe de la părtăşia lor cu cluburile lor şi-şi lojele lor, şi-şi lucrurile păcătoase la care ei aparţin. De aceea, dacă păstorul lor ar numi ceva în felul acesta, comitetul diaconilor îl vor da afară, şi pun înăuntru pe altcineva, ceva ricky tânăr sau ceva. Voi ştiţi ce vreau să spun.

E-112 Scuzaţi aceea, vedeţi, eu-eu nu vreau sa msernne aceea, vedeţi, dar eu uneori eu devin prea entuziasmat, eu presupun. Dar eu vreau să spun... Ricky este în regulă. Mie nu-mi place numele, asta-i adevărat. Dar voi căutaţi aceea în numerologie, şi voi aţi re-numi pe copilul vostru. Da, domnule. Acum, Ricky sau Elvis, sau ceva în felul acela, oh, milă! Astfel, oh, oricum, acum, voi vedeţi că ei trebuie. Ei nu au numele acelea din trecut, aceasta trebuie să vină. Aceasta este epoca pentru aceasta să fie aici. Sigur. Exact corect.

E-113 Acum, "Şi acum Duhul spune." Acum ascultaţi, eu vă citez din Scriptură.
Acum Duhul vorbeşte lămurit, că în vremurile din urmă, vedeţi, vremurile din urmă unii se vor îndepărta de la credinţă, dând ascultare la duhuri amăgitoare, ... învăţătura diavolilor; şi aşa mai departe, vedeţi.

E-114 Priviţi cum o să fie ei, "Încăpăţânaţi, îngâmfaţi," mari gongi. Scuzaţi-o, dar voi ştiţi ce numim noi goangă mare, expresia de pe stradă acum. Noi toţi ştim mai bine să o spunem astfel. "Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu."

E-115 Am stat acolo ieri, m-am uitat la bazinul de înnot chiar dedesubtul nostru. Şi, m-am întrebat, când un bărbat, care este un învăţător de şcoală Duminicală, mi-a spus, "Aceea nu ar trebui să fie în Biblie, unde Isus a scuipat." A spus, "Aceasta-i împotriva regulilor sanitare când Isus a scuipat şi a făcut, şi-a luat scuipatul Lui."

E-116 El stătea, vorbind, Greaca originală a spus, "El a scuipat pe pământ." Vorbind cu acest om, şi a scuipat pe pământ. Când El a terminat, El şi-a luat mâna Lui, s-a întins în jos, a luat scuipat cu ţărână şi la frecat pe ochii lui, şi l-a spălat pe ochii lui, şi a spus, "Du-te, spală-te în bazinul din Siloam (trimis) şi ţi se vor deschide ochii." Şi el a mers şi s-a spălat, şi ochii i s-au deschis.

E-117 Astfel insul acesta mi-a spus, "Aceea nu ar merge astăzi. Aceea este împotriva regulamentului sanitar, reguli de sănătate." Şi atunci acelaşi om îşi ia familia, soţia şi toţi copiii aceia jos acolo la acel bazin de înnot unde toate femeile acelea şi bărbaţii, şi în apa aceea la timpuri din lună când ele nu ar trebui să fie înăuntru, în toată aceea. Ei nu se duc în veceuri uneori, şi-şi toate trupurile acelea murdare şi murdărie înăuntru acolo, şi ei şpriţuind aceasta prin gura lor, şi ochi, şi lucruri ca acelea. Şi atunci să spună că Isus a scuipat pe pământ şi l-a făcut pe un om să vadă!

E-118 Am adus un băieţel de-acolo zilele trecute, el a spus, "Eu am înghiţit ceva din apa aceea," a spus, "eu sunt bolnav ca un cal. Eu-eu mă duc acasă." Micuţul băiat poate să şadă aici acum, care locuieşte într-un trailer la vreo două sau trei blocuri în jos pe stradă, unde l-am dus, a spus, "Eu niciodată nu mă mai duc acolo."

E-119 Şi încă aceea se numeşte "civilizaţie modernă." Vedeţi la ce ajungeţi? Vechea zicală despre „ai greaţă de o musculiţă şi înghiţi o cămilă," vedeţi. Eu de-abea aştept să-l întâlnesc acum. Acum, acolo sunteţi voi. Mai bine să vă lăsaţi de lucrurile acelea, vedeţi.

E-120 Un intelectual, "încăpăţânat, îngâmfat, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu." Eu citez Scriptura. Duhul Sfânt vorbeşte lămurit că aceasta va avea loc la timpul sfârşitului. "Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, având o formă de evlav-..." Ei bine, întâi, "Ei vor fi nestăpâniţi, şi dispreţuitori de cei ce sunt drepţi," urâtori de aceia care cred Cuvântul. Îi vedeţi? Ei nu sunt de acord cu aceste crezuri tradiţionale şi lucruri, aşa că ei îi urăşte.

E-121 Ca Fariseii şi Saducheii aceia, ei au urât pe Isus. De ce? Pentru că El a-El a contrazis crezul lor. Vedeţi? Nu că El a vrut să fie diferit, ci, El trebuie să trăiască, El era Cuvântul, Cuvântul viu trăind. El a spus, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi." Vedeţi?

E-122 Ei bine, acelaşi lucru este astăzi. Dacă un om predică aceste lucruri, şi nu se întâmplă, atunci aceasta-i greşit, pentru că Scriptura a spus că se va întâmpla. Apoi dacă se întâmplă, atunci aceea este corect; nu omul este corect, ci Cuvântul este corect. Acum, însă aceasta este starea în care noi am ajuns astăzi. Voi vedeţi, prietenilor, aceasta doar aşa de rezonabil. Voi o vedeţi? Eu zidesc aici să vă arăt punctul culminant aici la evanghelismul din timpul sfârşitului.

E-123 Acum observaţi în timpurile acestea, epocă intelectuală, "Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu," stau acasă miercuri seara să vizioneze unele din piesele acelea vechi vulgare, "Noi O Iubim Pe Susie," sau "Lucy," sau ce este toată treaba aceea, femeie măritată de o duzină de ori şi trăiesc cu bărbaţi, şi ei trăiesc... Şi, o, vai, fiecare din ele măritate şi divorţate, şi se mărită şi divorţează, şi voi le faceţi idoli, ca zeiţe. Dar voi mai degrabă staţi şi vizionaţi aceea decât să participaţi la adunerea de rugăciune. "Iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu." Să vină un meci cu mingea în oraş, sau Coloneii şi Uriaşii, sau orice a fost să se întâmple să se întâlnească aici afară pe undeva, ei închid bisericile să ajungă să participe la el. Să vină Elvis Presley jos aici pe stradă, cu ghitara lui, şi să meargă să o avânte înainte şi înapoi, sau careva din tipii aceia, într-o miercuri seara, adunarea de rugăciune ar fi închisă. "Iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, nestăpâniţi, violenţi, şi dispreţuitori de cei ce sunt buni. Având o formă de evlavie!"
Voi ziceţi, "Ei sunt Comunişti." Nu, ei nu sunt.

E-124 Ei sunt membri de biserică, având o formă de evlavie. Dar ce? Tăgăduiesc Puterea de-acolo! Având o formă din Dumnezeu, dar spun, "Dumnezeu nu face lucrurile acestea. Vedeţi, acolo nu este Putere la aceasta, tu doar accepţi şi faci aceasta, aceea." Vedeţi, fără schimbare de viaţă, nici nimic, aceasta-i doar-doar să aparţii la biserică.

E-125 "Având o formă de evlavie, dar tăgăduind Puterea de acolo. De la aşa ceva staţi la o parte," Biblia a spus. "Căci acesta-i felul care se duc din casă în casă, şi călăuzesc femei nesăbuite împovărate cu păcate, călăuzite de diferite pofte." Aceea-i exact ce a spus Biblia. Acum noi trăim exact în epoca aceea. "Dar tu să faci lucrul unui evanghelist, dă dovadă plină de slujba ta." Vedeţi, asta este.

E-126 Acum, prin aceşti mesageri şi martori care noi îi vedem, noi aflăm în ce recoltă suntem noi. Priviţi în ce recoltă sunteţi voi dimineaţa aceasta. Priviţi în ce recoltă suntem noi. Păi, El a spus, pe partea aceasta, aceste semne îi vor urma pe acei ce cred, ei vor fi de râs şi batjocoriţi ca şi în zilele lui Noe. Şi aici va veni acest alt grup înapoi aici făcând haz de ei, încăpăţânaţi, îngâmfaţi, şi având o formă de evlavie, şi tăgăduiesc tocmai lucrul care îl pretindeţi. Astfel voi puteţi-voi puteţi vedea în ce recoltă sunteţi, vedeţi, aceşti mesageri adevăraţi de astăzi! Isus a prezis că acela ar fi Satan cu mesajul lui. Şi mesagerii Lui vor avea aceasta să meargă, aceste semne îi vor urma pe acei ce cred. Vedeţi, mesagerii lui Satan vor avea o formă de evlavie. Mesagerii Lui vor avea aceste semne, luând sus şerpi, bând lucruri de moarte, scoţând draci, punând mâinile peste bolnavi, primind botezul Duhului Sfânt, semne şi minuni. Acum, noi suntem într-una din recolte, şi noi suntem la timpul sfârşitului. O, doamne!

E-127 Nu-i de mirare că Isaia profetul a spus, "Trupul întreg este plăguit şi plin de bube putrede, totul." Unde am putea să ne ducem? Ce am putea noi face dacă ne-am uni toţi împreună? Aceasta ar face-o mai rău decât oricând, vedeţi, acolo ar fi tot felul de lucruri. Cum ei încearcă Consiliul Mondial al Bisericilor, aceasta niciodată nu va funcţiona, ei au ateişti, necredincioşi. "Şi cum pot-cum pot doi să umble împreună," a spus Biblia, "fără ca ei să fie de acord?" Vedeţi? Şi nu există nici doi din ei să fie de acord împreună.

E-128 Mântuirea este o afacere individuală între, nu o biserică, ci între fiecare persoană şi Dumnezeu. Umblând cu Cuvântul! Da. Uite, frate, cum noi vedem. Şi eu ştiu eu devin îngrozitor de târziu.

E-129 Observaţi, marele semnal de sclipire a luminii roşii a Venirii Lui este jos. Noi ştim asta. Eu aş putea doar să iau multe Scripturi aici eu le am scrise aici jos să vă arăt, ce, noi suntem la timpul sfârşitului. Iudeii s-au întors în Palestina, pomul de smochin şi-a pus mugurii. Inimile oamenilor slăbesc de frică. Femeile, nestăpânirea în care sunt ele, cum aş putea eu să merg înapoi în Apocalipsa şi să vă arăt că această naţiune aici este marcată de femei, numărul femeii, numărul treisprezece. Noi avem, de la început, treisprezece colonii, treisprezece dungi, treisprezece fiecare lucru, treisprezece state, totul, treisprezece, treisprezece stele pe dolar, totul este treisprezece şi o femeie.

E-13

E-131 Dar aceasta-i America. Noi am putea merge înapoi şi să arătăm aceea chiar aici, că aceea trebuie să fie în această naţiune care apare când acolo nu este apă, nici oameni. Apare ca un miel, are două coarne mici, putere civilă şi ecleziastică, dar ei se unesc împreună prin puteri politice, un Preşedinte nou care-l avem, aduce iarăşi Roma înăuntru.

E-132 Eu vreau să-mi spună oricine, orice teolog de aici sau de alt undeva, unde Biblia prezice vreodată că Comunismul va stăpâni lumea. Să nu vă fie frică de Comunism, nu-i nimic de acesta. Acesta-i un lucru fals care îl foloseşte Dumnezeu să pedepsească naţiunile cu el, să pedepsească naţiunea. Sigur. Biblia zice că Roma va stăpâni lumea. Priviţi la Împăratul Nebucadnezar, visul lui, vedenia lui, tălmăcirea lui Daniel, cum fiecare din acele împărăţii şi distribuiri de timp lovesc chiar perfect, şi chiar până jos la sfârşit era Roma. Astfel, aceasta o să fie Roma. Acesta nu o să fie Comunismul, ei sunt doar – ei sunt doar marionete. Asta-i tot. Ei niciodată nu se duc niciunde. Nu, ei nu vor merge.

E-133 Cum Joseph tocmai a spus, "Inima Africii, păgânii aceia sărmani înapoi acolo nu sunt ca să fie stăpâniţi. Ei deja au fost stăpâniţi." Aceea-i ce se întâmplă cu ei astăzi, ei au fost stăpâniţi. Ei vor dragoste, ei vor pe Dumnezeu. Şi când Comunismul este păgân, atunci ei niciodată nu vor accepta aceea. Cu certitudine nu, sigur nu.

E-134 Lumina roşie sclipeşte. Semnalul este jos. Venirea Lui este aproape. O, doamne! Isaia, al 60-lea capitol şi al 2-lea verset, a spus, "Întunericul va acoperi pământul, şi întuneric gros îi va acoperi pe oameni." Şi aceea este exact adevărat.

E-135 Mesagerul şi Mesajul din timpul sfârşitului se va întâlni cu stările din timpul sfârşitului. Nu gândiţi voi aşa? Acest Mesaj nu ar fi putut să fie predicat cu patruzeci de ani în urmă. Nu, Mesajul din timpul sfârşitului şi mesagerul trebuie să se întâlnească. În urmă acolo în zilele acelea care ei le-au avut, acesta probabil că nu ar fi dat rezultat. Dar acesta trebuie să se înfrunte cu condiţiile din timpul sfârşitului. Fiţi convertiţi, credeţi semnele Evangheliei! Acela-i Mesajul de astăzi. Spălaţi-vă sufletele în Sângele Mielului şi credeţi Evanghelia, că semnele timpului sfârşitului sunt aici, sămânţa Evangheliei a avut loc.

E-136 Ei vorbesc aşa de mult despre reformă, eu voi merge cu ei pe aceea, ca reforma evanghelică. Reformă înseamnă "a fi curăţit." Astfel eu mă gândesc că noi avem nevoie de multă curăţire, de necredinţa noastră, şi să credem Evanghelia. Aceea-i adevărat. Prea mult din suspiciunile noastre şi întrebări. Reformă! Chiar şi cuvântul obişnuit în traducerea Greacă care spune pocăinţă, înseamnă „reformă." Şi reformă înseamnă "a curăţa," tot înapoi, trecutul, şi să credeţi Evanghelia în puterea Ei şi manifestarea. "Aceste semne îi vor urma pe acei."
Ei spun, "Doar la epoca aceea."

E-137 El a spus, "Până la sfârşitul lumii." Acum, cineva are dreptate. Dacă omul care este un necredincios a spus că aceea a fost numai pentru apostoli, şi Isus Însuşi a spus "până la sfârşitul lumii," atunci eu iau Cuvântul pentru aceasta. Aceea este, că El este adevărat!

E-138 Dumnezeu vrea ca poporul Lui să fie separat de necredinţă şi de necredincioşi. Aşa de mulţi dintre voi oamenii faceţi o greşeală în aceasta, uneori îi lăsaţi pe copiii voştri să se joace aici afară puţin Oswald. Vedeţi? Eu nu vreau să fiu diferit acum, şi rigid, şi aşa mai departe, şi să fiu vreun fel de fanatic. Eu nu intenţionez aceea. Dar voi lăsaţi un... Voi să fiţi siguri cu cine se duce fiica voastră afară în timpul serii. Vedeţi? Poate voi aţi crescut-o evlavios pe micuţa fetiţă pe la biserică, şi primul lucru ce-l ştiţi ea se duce afară cu Oswald sau unul din ei, şi-şi el este un ateu, necredincios, şi viaţa ei va deveni ruinată şi voi nu ştiţi ce este el. Voi vedeţi? Atunci el se căsătoreşte cu ea, şi priviţi unde sunt copiii voştri, nepoţii voştri, atunci, voi vedeţi. Fiţi atenţi. Dumnezeu vrea ca poporul Lui să fie separat.

E-139 Voi citiţi în Exodul 34:12 o dată, şi vedeţi ce i-a spus Dumnezeu lui Israel. "Când voi mergeţi acolo în ţara aceea, curăţiţi tot ce este acolo. Să nu aveţi nici un singur lucru de-a face cu aceasta." Iosua de asemenea, al 23-lea capitol şi al 12-lea verset, urmăriţi ce a spus Iosua, "Acum Dumnezeu va adus la această ţară bună," ca Biserica acum, "şi va adus la acest pământ bun. Vă bucuraţi de el?"
Ei spun, "Amin, noi ne bucurăm."

E-140 A spus, "Acum acolo este ceva rămăşiţă, acei necredincioşi aici afară, şi să nu vă asociaţi cu ei. Să nu mergeţi cu ei." Să nu faci tu, soră, dacă băiatul acela vrea să te ducă la o sală de bal pe undeva, doar ca să ai o băutură mică de prietenie, să stai departe de el! Şi acelaşi lucru, voi băieţii, la fata aceea care ar face acelaşi lucru. Staţi departe de ele!

E-141 Acum voi o să spuneţi, "Fratele Branham este un ciudat bătrân." Dar într-una din aceste zile voi veţi afla. Dacă aţi fi fost de-a lungul cărării pe care am fost eu, voi aţi-voi aţi şti că aceea-i adevărat. Da, domnule.

E-142 De câte ori am văzut eu, în camerele de mărturisire, unde fetele tinere să vină în-în dizgraţie. Însemnarea aceea va merge cu ea până când ea moare, şi lucrurile care ea le-a spus: Odată crescută într-un cămin bun Creştin, dar iată ce s-a întâmplat, ea a mers afară cu acest băiat. El era doar aşa de drăguţ că ea nu se putea ţine departe de el, şi-şi totul în felul acesta. Şi, primul lucru, el a fumat ţigări şi a avut o pleoscă în buzunarul lui, şi ei au ajuns să bea, şi iată-te aici. Vedeţi? Şi acolo este ea în dizgraţie şi aşa. O, este un lucru jalnic. Voi o vedeţi pe ambele părţi. Aşa că doar staţi departe, separaţi-vă! Fiţi plăcuţi şi buni cu fiecare, dar să nu fiţi părtaşi la păcatele lor. Staţi departe de aceasta. Da, domnule.

E-143 Şi aceasta-i întotdeauna, prieteni, conducătorii, de fiecare dată prin schimbarea acestei distribuiri de timp, i-a adus pe oameni cu totul încurcaţi. Aceasta nu a fost aşa de mult poporul, dacă Evanghelia ar fi stat în amvon unde Ea aparţine!

E-144 Cum am vorbit la Bethany College acolo, Luteranii. El a spus, "Frate Branham, ce gândeşti tu că noi avem?" Şi eu... el a spus...
Eu am spus, "Ei bine, iată ce este."

E-145 El a spus, "Care-i deosebirea între acest penticostal despre care tu vorbeşti şi noi Luteranii?"

E-146 Am spus, "Biserica Penticostală este biserica Luterană avansată. Aceea-i exact adevărat. Dacă voi aţi fi stat unde ar fi trebuit să fiţi, şi voi aţi fi fost Penticostali."

E-147 Şi noi toţi vorbim despre cum l-am auzit pe cineva să spună aceasta azi dimineaţă, că, "Toate bisericile, toată-toată prima religie, toţi Creştinii de fapt au venit de la Roma." Eu vreau ca cineva să-mi dovedească aceea. Eu voi admite că toate denominaţiunile vin de la Roma. Dar Creştinii au început la Ierusalim.

E-148 Aşa că dacă ierarhia Catolică vrea ca noi toţi să ne întoarcem înapoi la mama Creştinătăţii, eu voi fi de acord cu el la aceea, să mergem înapoi la Cincizecime şi toţi să primim Duhul Sfânt. Eu voi fi de acord cu el la aceea. Căci, acesta niciodată nu a venit de la Roma, acesta a venit de la Cincizecime. Biserica nu a fost inaugarată la Roma, ea a fost inaugurată la Ziua Cincizecimii. Sigur, nu sub dogmele lor, ci sub botezul Duhului Sfânt. Aceea-i ce încerc eu să spun. Dacă noi mergem înapoi, să mergem înapoi la începutul acestuia; nu înapoi la denominaţiune, voi mergeţi la Roma, căci ei au fost primi care aveau o organizaţie sau o denominaţiune, şi ea este mama la toate din ele.

E-149 Şi Biblia a spus aşa, în Apocalipsa 17, "Ea este o prostituată, însăşi, şi o mamă a curvelor, fiicele ei." Înţelegeţi? Asta-i ce a spus Biblia. Isus Cristos a spus că, "Acea biserică Romano Catolică era o prostituată, şi toate din fiicele ei Protestante erau curve cu ea." Şi El a spus, "Ieşiţi afară din mijlocul lor, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei; şi Eu vă voi primi, şi voi veţi fi fii şi fiice pentru Mine." Vedeţi? Deci acolo sunteţi, vedeţi, "Având forme de evlavie, şi tăgăduind Puterea de-acolo," şi aşa mai departe.

E-150 Voi Metodişti scumpi, cum obişnuiaţi voi să aveţi puterea lui Dumnezeu printre voi. Eu am mers şi am stat... am purtat roba lui John când am fost în Londra, Anglia, să mă rog pentru Regele George de data aceea. Şi ei m-au dus sus acolo la Wesley Chapel unde el a predicat la o mie cincisute în fiecare dimineaţă la ora cinci, înainte ca oamenii să meargă la lucru. A şezut acolo într-un scaun unde el l-a convertit pe acest luptător de cocoşi, şi eu-eu am şezut în scaun. Şi am stat acolo, şi am mers sus în amvonul lui. Şi m-am rugat în camera în care el a mers la Cer. M-am gândit, "O, dacă John ar putea să ştie ce a făcut biserica aceea Metodistă, el s-ar întoarce în mormântul lui." Când voi obişnuiaţi să vă rugaţi pentru bolnavi şi aţi avut mari semne! Când John Wesley... stând acolo afară, acel mormânt eu am stat lângă el, unde este acolo un pom. Acea zi, predicând vindecare Divină, şi-înalta biserică din Anglia, biserica Anglicană, a mers şi s-a întors... Un grup de membri au venit jos acolo şi au dat drumul la o vulpe şi o grămadă de câini, şi au împrăştiat adunarea lui John. Micuţul John niciodată nu a cântărit peste o sută şi zece livre oricând în viaţa lui, dar el s-a întors şi şi-a îndreptat degetele, şi a spus, "Voi făţarnicilor! Soarele nu va apune peste capul vostru de trei ori până când veţi chema după mine să mă rog pentru voi." Şi el a murit în seara aceea, cu crampe în trupul lui, chemând după John să vină să se roage pentru el. Şi el a murit. Vedeţi? O, dacă Metodiştii ar fi Metodişti în felul acela, voi aţi fi Penticostal. Asta-i adevărat.

E-151 Cum este cu voi Baptiştilor? Voi alergaţi jos la biserică pentru câteva minute, şi dacă păstorul predică peste cincisprezece minute voi vreţi să-l excomunicaţi. John Smith, fondatorul bisericii Baptiste, s-a rugat toată noaptea uneori, şi a plâns pentru păcatele oamenilor pănă când ochii i s-au închis de plâns, şi soţia lui îl conducea la masă şi-l hrănea cu lingura, dejunul lui. Nu vă mai puteţi ruga cincisprezece minute. Care este chestiunea? Vedeţi, voi aveţi tradiţii amestecate în Aceasta.

E-152 Mesajul încă se mişcă înainte. Israel a urmat Stâlpul de Foc. Unde El s-a oprit, ei s-au oprit. Unde El a mers, ei au mers. Stâlpul de Foc se mişcă înainte. Da.

E-153 Acum noi aflăm că aceştia sunt conducătorii care o fac. Conducătorii întotdeauna au fost în amestecătură. Priviţi la bătrânul Datan acolo în urmă în timpul Bibliei, în distribuirea legii lui Moise. El a fost acela care a condus mulţimea amestecată, Datan, a fost Core; când Dumnezeu l-a ridicat pe profetul Său Moise, şi el avea Cuvântul Domnului. El a avut două milioane şi jumătate de persoane acolo afară în deşert, şi Ietro a venit sus şi a spus, "Moise, aceasta o să te ucidă, povara ta este aşa de mare." Dumnezeu a luat o parte din Duhul Lui şi L-a pus asupra a şaptezeci de bătrâni, şi ei au profeţit. Aceasta nu l-a slăbit pe Moise nici un pic. El, dar Moise încă era ultimul răspuns, deoarece el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL.

E-154 Voi nu puteţi merge sub un grup de oameni. Eu-eu înfrunt oricând căci-căci vreodată, când a folosit Dumnezeu vreodată un grup de oameni. El foloseşte un om. Exact. Un om la un timp, căci doi oameni au două păreri. Un om! Exact adevărat. Observaţi acum, fiecare distribuire a fost în felul acela, până jos de tot la capăt, a fost în felul acela de fiecare dată.

E-155 Şi acolo a stat Moise. Şi voi ştiţi ce a spus Core? El a spus, "Păi, Moise se comportă de parcă el este singurul care poate predica, el este singurul care are Mesajul. O, noi ştim că Stâlpul de Foc pluteşte peste el, noi ştim că Lumina este peste el, noi ştim toată aceea, dar el se comportă de parcă el este singurul care are Mesajul."

E-156 El nu a vrut să spună aceea. El nu a vrut s-o spună în felul acela. El a încercat să corecteze poporul. Acolo erau prea multe idei. Voi trebuie să ascultaţi la ceva. Şi ce s-a întâmplat? Dumnezeu a spus, "Doar separă-te de la el, căci Eu îl voi înghiţii pe el şi adunarea lui în pământ." Şi pământul s-a deschis şi a ieşit foc, şi ei au mers jos. Vedeţi?

E-157 Amestecul, conducătorii, conducătorii erau care au cauzat necazul printre oameni. Dacă nu ar fi fost, astăzi noi am putea veni aici în acest oraş şi fiecare biserică şi fiecare adunare ar veni împreună. Păi, ei ar avea acest loc, ei ar avea, oh, fiecare magazin de lichior ar fi închis. Păi, acest oraş ar fi aşa de uscat până când un contrabandist ar trebui să se amorseze o jumătate de oră să obţină suficientă umezeală pe lângă el să scuipe. El... Păi, aceasta ar fi! O, scuzaţi-mă, eu nu ar fi trebuit să spun aceea. Aşteptaţi. Aceasta, ce eu vreau să spun este aceasta, noi suntem toţi risipiţi. Aceştia sunt conducătorii. Dumnezeu poate să vină înăuntru să facă ceva, şi conducătorii acestor grupuri mici se tem că ceva o să se piardă, ei vor sta... îi trage la o parte de la Acesta, în loc să accepte Mesajul lui Dumnezeu. Au fost conducătorii în zilele lui Noe. Au fost conducătorii, în zilele lui Moise. Au fost conducătorii, în zilele lui Isus. Sunt conducătorii, astăzi în Duhul Sfânt. Mulţimile amestecate! Ei spun, "O, lăsaţi femeile să facă aceea. De ce strigi tu la ele?"

E-158 Aşa cum am spus, eu cred că aici mai înainte, cineva mi-a spus zilele trecute, că eu întotdeauna am încercat să le fac pe surorile mele să se alinieze. O vedem, că ele sunt-ele sunt ţinta.
Ele au fost ţinta în fiecare epocă. Satan le-a folosit în urmă acolo în Grădina Edenului, şi el le-a folosit de fiecare dată. Şi când Biblia arată despre America şi femeile ei în zilele din urmă, atunci eu încep să dau cu ciocanul înainte la aceasta. Şi cineva a spus, "Frate Branham, poporul te consideră a fi un profet."
Am spus, "Eu nu sunt."

E-159 El a spus, "Dar ei te consideră astfel. De ce nu le înveţi să primească mari daruri spirituale? Să le înveţi lucruri dacă tu... Dumnezeu lucrează cu tine, noi ştim asta." A spus, "De ce nu le înveţi pe femeile acelea în loc să tai întotdeauna către ele?"

E-160 Am spus, "Eu le-am predicat timp de treizeci şi unu de ani, şi ele sunt... Cum le pot eu învăţa, cum le pot eu învăţa algebra, când ele nici măcar nu-şi cunosc ABC-ul lor? De ce este că ele nici măcar nu se ocupă să se comporte ca femei? De ce este că ele continuă să facă în felul cum o fac? Cum le poţi învăţa lucruri spirituale când ele nici măcar nu vor crede lucruri naturale? Cum le poţi învăţa lucrurile acelea?" Să vină biserica sus în tărâmul acela, şi atunci ele pot să fie învăţate în acel tărâm cum să primească daruri de la Dumnezeu şi cum să manifesteze daruri şi lucruri. Dar Duhul Sfânt nu va lăsa niciodată să vină până când inima aceea nu este în ordine şi gata să o primească.

E-161 Atunci, Dumnezeu stă acolo ca o mare presiune. Să nu vă temeţi că acolo vor fi prea multe din ele. Voi nu îl puteţi epuiza pe Dumnezeu. Vă puteţi imagina un mic şobolan cam aşa de lung, şoricel mic sub marile grânare din Egipt, să spună, "Eu mai bine să mănânc un bob de grâu pe zi, că eu aş putea să-l termin înainte de recolta viitoare"? Aţi putea să vă imaginaţi un peştişor cam aşa de lung, să înoate afară în mijlocul oceanului, să spună, ,,Eu mai bine să beau apă cumpătat, deoarece, tu ştii, ar putea să se usuce cândva"? O, vai, aceea este a încerca să epuizezi bunătatea şi mila lui Dumnezeu faţă de poporul Lui! El vrea să vă binecuvânteze. El este gata, El presează. V-aţi putea imagina a lua toate apele de pe pământ, mările şi totul, şi să le îngrămădeşti într-o ţeavă de patru picioare şi să o pui sus acolo? Presiunea ar fi la fundul acesteia, încercând să găsească o fisură mică să-şi picure calea dincolo. Aceea este ca presiunea Duhului Sfânt încercând să vină jos asupra fiecărei vieţi.

E-162 Dar ei nu vor să o facă, ei iubesc crezuri şi lucruri mai bine decât cum iubesc ei pe Dumnezeu. Voi trebuie să renunţaţi la lucrurile lumii, şi să-l credeţi pe Dumnezeu. Acela nu poate fi tăgăduit, voi aţi văzut-o an după an, şi timp după timp. Şi Joseph a spus o dată, "Acesta niciodată nu greşeşte. Acesta trebuie să fie Dumnezeu." Vedeţi? Şi aceasta-i promisiunea lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Nu eu; eu nu sunt promisiunea lui Dumnezeu. Eu sunt un om. Eu vorbesc despre Duhul Lui Sfânt care este aici. Aceea este promisiunea din ziua aceasta, "Oriunde, oricine."

E-163 Acum, noi aflăm că ei erau aceia. Şi, priviţi, şi noi vom lua spre exemplu, Balaam. Balaam, el a venit jos şi i-a învăţat pe oameni doctrina lui, şi ei au spus, "Acum iată, noi suntem toţi credincioşi, noi suntem-noi suntem copiii fiicelor lui Lot, Moab sus acolo." Au spus, "Noi suntem doar toţi la fel." Şi el i-a amestecat, a cauzat căsătorii amestecate. El le-a făcut pe acele femei Moabite drăguţe, toate s-au gătit, şi au venit jos aici şi le-a spus la aceşti fii de Dumnezeu că ei erau-ei erau „toţi la fel, de fapt; Dumnezeu este un Dumnezeu al tuturor raselor, şi totul este în regulă." Şi el i-a căsătorit împreună. Şi Dumnezeu a tras linia de separare, şi i-a făcut să-şi părăsească casele şi totul. Ce a fost aceasta? Vedeţi lucrul acela? Chiar exact ce a avut loc în urmă acolo înainte de potop, "Când fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor, ele erau frumoase de privit, şi ei au poftit după ele şi şi-au luat neveste." Vedeţi? Acelaşi lucru a avut loc acolo.

E-164 Şi acelaşi lucru-i acum! Iarăşi este acelaşi lucru. Voi ar trebui s-o vedeţi. Fiecare generaţie spune ce i se va întâmpla la următoarea. Iată-o aici. Noi o vedem. Noi ştim că aceasta-i la fel, căci Biblia aici este să o declare că este la fel acum cum a fost. În regulă. Acum, şi toată aceea contează, desigur, pentru-ziua în care noi trăim.

E-165 Acum, chemarea zilei, tot ce contează printre biserici astăzi, sunt membri. Aceea-i tot ce vor ei sunt membri. Acum, noi toţi ştim lozinca Baptistă din 1944, a spus, "Noi vom avea un milion mai mulţi în ,44." Noi îl cunoaştem pe scumpul nostru, graţiosul Frate Billy Graham, noi îi vedem locul lui în Scriptură, la care el se duce, ce face el. Dar aceasta-i întotdeauna "decizii, aşa de multe decizii." Doar denominaţiune, asta-i tot ce vor ei. Vedeţi?

E-166 Acela-i felul cum a fost în zilele lui Isus, acelaşi lucru. Ei nu au fost oameni răi. Ei erau orbi. Asta-i tot. Ei au fost orbi faţă de Adevăr. Isus le-a spus aşa, a spus, "Voi Farisei şi Saduchei orbi, ce faceţi voi toţi!" Ce a spus El că voi faceţi? "Voi cărturari, Farisei, voi sunteţi orbi! " El nu a spus, "Voi sunteţi păcătoşi." Ei erau păcătoşi, dar ce noi numim păcat.

E-167 Acum, noi numim păcat, "Săvârşind curvie, a fuma, a minţi, a fura, lucruri ca acelea, acela-i păcat." Acela nu este păcat. Acelea sunt atribute ale necredinţei.

E-168 Biblia a spus, "Cel ce nu crede este deja osândit." Necredinţa în Cuvânt, este păcat.

E-169 Priviţi la oamenii aceia, sfinţi. Păi, voi nu aţi fi putut pune un deget pe ei, moral. Bunicul lor, şi stră-bunicul, şi stră-stră-bunicul, şi stră-stră-stră-stră-bunicul au fost toţi preoţi. Ei au ţinut legea aceea şi tradiţiile bătrânilor şi a părinţilor, chiar perfect, jos prin generaţie. Nu a existat nici un defect asupra lor. Dacă ar fi, ei ar fi împroşcaţi cu pietre.
Oameni buni. Şi Isus a spus, "Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul!" De ce? Fiind că ei nu au văzut Mesajul, Cuvântul. El era acolo.

E-170 Şi ei au spus, "Ei bine, omul acesta încearcă să sfâşie bisericile noastre."

E-171 El a spus, "Voi Farisei şi Saduchei orbi!" El a spus, iată ce a spus El, El a spus, "Voi veţi trece mările să faceţi un singur prozelit. Ce faceţi voi toţi pentru un singur membru! Şi când voi îl aduceţi în denominaţiunea voastră, el este un copil de două ori mai mult pentru iad decât cum a fost el când a fost acolo afară." Aceea-i exact ce a spus Isus.

E-172 Şi dacă există ceva care este păgânesc şi orice care este neevlavios, este a lua un membru de biserică conservator care gândesc că ei sunt aşa de buni, şi nu pot să vadă prin nimic decât ochelarii lor. Eu nu critic. Dar, da, eu critic, de asemenea. Şi, aceea este chiar adevărat. Şi Isus a spus, "Voi sunteţi un copil de două ori mai mult de iad decât cum aţi fost când aţi început." Şi când noi luăm biserici, care nu contează cât de mulţi membri care voi îi aduceţi în acea biserică, şi îi vedeţi că se duc la cei cu pariuri şi curse de cai, şi stau aici afară şi femeile cu pantaloni scurţi pe ele, sus şi-n jos pe străzi, şi cântă în cor, aceea este cea mai mare piatră de poticnire care a avut-o vreodată păcătosul. Exact. Ei se aşteaptă ca oamenii aceia care se numesc Creştini să trăiască o viaţă decentă, să fie o persoană diferită. Acela este un exemplu. Aceea este o piatră de poticnire. Acela-i un făţarnic. Acela-i de zece ori mai rău decât cum aţi fost vreodată. Ar fi mai bine de voi să fiţi acolo afară aşa cum aţi fost.

E-173 Aceea-i când vine omul, şi zice, "Ei bine, ei nu trăiesc nimic mai deosebit decât cum trăiesc eu. Ei bine, cu certitudine nu. Eu sunt, eu aş fi tot atât de bun cum sunt ei." Aceasta-i o piatră de poticnire. Aceea-i exact aşa. Îi vezi să spună, ei bine, ceva păcătos păşeşte sus şi zice, "Isus a spus aceasta aici."

E-174 "Ah, aceea nu a fost, căci asta-asta nu înseamnă aceea. Aceea-aceea, El nu a vrut să spună aceea chiar acolo. Aceea a fost pentru altă epocă." Păi tu necredinciosule! Vedeţi? Care este situaţia? Tu pui o piatră de poticnire în calea acelei persoane.

E-175 Isus, sau eu vreau să spun în Psalmi, David a spus, "Să nu şedeţi în scaunul celui batjocoritor, ca să staţi în calea celui păcătos." Vedeţi? "Să nu vă puneţi în calea celui păcătos în felul acela şi să şedeţi în scaunul celui batjocoritor, făcând haz de acei care sunt drepţi, şi stau în jur spunând că a fost o formă de evlavie. Dar cel ce-şi găseşte plăcere în legea Domnului, el iubeşte să o facă, el va fi ca un pom care este plantat lângă izvoare de apă. Frunzele lui nu se vor veşteji. Şi orice face el va prospera, va veni la împlinire chiar exact."
Acela este felul de biserică care-l vrea Dumnezeu. Conducători orbi ai celui orb, făcând, în aceste zile din urmă, vin batjocoritori, şi aşa mai departe.

E-176 Mesajul evanghelistului din timpul sfârşitului este din Maleahi 4. Aceasta este o restaurare. Mesajul şi mesagerul, amândouă, va trebui să fie o restaurare a Credinţei. Iuda a spus, în Cartea lui Iuda, chiar cam treizeci de ani după răstignire, el a spus, "Fraţilor, îmi dau toată silinţa să vă scriu despre Credinţa noastră de obşte, ca voi să vă luptaţi cu sârguinţă pentru Credinţa care a fost dată sfinţilor o dată în urmă acolo." Vedeţi? Vedeţi? Maleahi a spus, că în zilele din urmă, ultimul profet din Vechiul Testament, că "Înainte ca Ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului să vină, Eu vă voi trimite pe Ilie profetul. Şi el va reaşeza Credinţa copiilor înapoi la, sau Credinţa copiilor înapoi la părinţi, chiar înainte de timpul de nimicire." Ce este acesta? Acesta-i un mesaj care merge înainte, un Mesaj şi un mesager din zilele din urmă, acela nu să-i aducă înapoi la un crez, ci să-i smulgă afară din crezurile acelea şi să-i aducă înapoi la Credinţa originală a părinţilor, a părinţilor penticostali, unde trebuie să fie Biserica în zilele din urmă. Nu părinţii Mozaici, ci părinţii penticostali.

E-177 Părinţii Mozaici erau Maleahi 3, "Eu îl trimit pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele, să pregătească calea înaintea Domnului." Matei 11:6 zice acelaşi lucru. Isus mărturiseşte că aceea era când El l-a văzut pe Ioan, a spus, "Ce aţi ieşit să vedeţi, un om îmbrăcat în gulere fine, întoarse în jur, şi aşa mai departe? Nu Ioan." El a spus, "Acei care se îmbracă aşa aparţin în palate regeşti, şi aceste mari denominaţiuni, care sărută pruncii, şi căsătoresc, voi ştiţi, şi aşa mai departe, îngroapă pe morţi, şi-i căsătoresc pe tineri, şi aşa mai departe. Ei sunt înapoi acolo." A spus, "Ce aţi ieşit să vedeţi? O-o trestie clătinată de vânt? Nu, nu Ioan. Nu, nu, el nu s-a clătinat când ei au lovit împotriva lui."

E-178 Au spus, "Tu nu o să ai nici o cooperare dacă te duci acolo." Aceasta nu i-a contat cu nimic lui Ioan, el a mers oricum. Vedeţi?

E-179 A spus, "Ce v-aţi dus să vedeţi afară, un profet?" A spus, "Eu vă spun, şi mai mult decât un profet! Şi dacă voi o puteţi înţelege, acesta este despre care s-a vorbit de profeţi, spunând, 'Eu îl trimit pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele, să pregătească calea,"' Maleahi 3.

E-180 Şi în Maleahi 4, pentru epoca bisericii, El a spus, "Eu îl trimit la voi pe Ilie înainte de ziua aceea." Acum, acela nu a putut să fie Ioan, fiind că lumea nu a fost arsă în urmă acolo şi cel neprihănit să umble pe cenuşa celor răi. Nu. Este epoca aceasta, un Mesaj care va merge înainte! Acela va face ce? Va restaura Credinţa poporului, Biserica astăzi care este afară din toate aceste corupţii diferite şi un trup bubos, putred de denominaţiune, înapoi la o Credinţă vie şi un Dumnezeu viu. Mesajul merge înainte de ani. Asta-i adevărat. Este timpul acum ca noi să-l primim şi să-l credem: evanghelismul din timpul sfârşitului este să restaureze. Ioel a spus acelaşi lucru, "Eu voi restaura toţi anii care i-a mâncat omida."

E-181 Priviţi aici. Vă amintiţi Mesajul meu recent despre pomul Miresei, vedeţi, cum că ei l-au luat pe Isus? El era un Pom, Acela care l-a văzut David, un Pom plantat lângă râurile de apă, Roada Lui în sezon, cel mai perfect Pom. Şi ei L-au tăiat jos şi L-au atârnat pe un pom Roman făcut de om, ca o batjocură. Dar ce a făcut El? A înviat din nou a treia zi. Ce altceva a făcut El? El a aşezat înainte un Pom al Miresei, un bărbat şi o femeie ca pomii care au fost în grădina Edenului, doi pomi. Unul din ei, pomul vieţii, şi unul pomul morţii. Şi ce a făcut El? El a venit să răscumpere acest pom. Astfel de moment ce El l-a răscumpărat, la Calvar, El este gata să o planteze acum. O, doamne! Eu ajung să devin religios când spun aceea, vedeţi. Să restaureze pomul Miresei Lui, acela care ar fi trebuit să fie în Eden, dar ea a căzut acolo pentru că ea nu a crezut Cuvântul. Dar aici El o să restaureze un pom care va crede Cuvântul! Şi când ea a venit sus la Ziua Cincizecimii, acea Învăţătură originală, acea Credinţă originală, atunci ce a început Roma să facă? Să trimită o omidă, să trimită o omidă păroasă. Şi fiecare a luat jos partea ei de roadă, frunzele şi totul, şi l-a supt tot jos.

E-182 Dar cum profetul a văzut aceea, a spus, "Dar Eu voi restaura acel pom, zice Domnul." Ea a început înapoi în Reformare. Ce a făcut ea? S-a organizat. Dumnezeu a curăţit-o, chiar în Sfântul Ioan 14, a tăiat toate organizaţiile jos de pe ea. Şi ea a venit înapoi la Wesley, ea s-a organizat. A curăţit-o.

E-183 "Dar Eu voi resta ura!" Ea încă vine. Acum ce face aceasta? În timpul de seară acolo nu va fi o organizaţie. Acolo va fi un-un vârf. Unde se coace rodul mai întâi? În vârf. De ce? Soarele îl loveşte. Şi în timpul de seară seminţele sunt plantate acum pentru un pom al Miresei din timpul serii. Când Pomul Vieţii se reîntoarce înapoi la pomul Miresei. Voi vedeţi? Şi Luminile de seară au ieşit acum să ude şi să coacă roada aceea care a fost pe pomul care s-a plantat. Seminţele sunt sămănate. Vedeţi? Timpul de seară. Astfel evanghelismul din timpul serii va fi semnul din Maleahi 4, să restaureze credinţa poporului înapoi la Credinţa părinţilor. Da, domnule. Înapoi la Pietrele de clădire! Amin. Înapoi la...

E-184 Astăzi conducătorii iarăşi spun, "Numere, numere!" Aceea în urmă acolo ei au spus în timpul lui Isus, în distribuirea aceea. Isus a spus, "Voi făţarnicilor! Voi Cărturarilor, voi Fariseilor, voi traversaţi mările să faceţi un prozelit, să câştigaţi un membru, şi când îl aduceţi înăuntru el este de două ori mai mult un copil pentru iad decât cum a fost când a început." Şi astăzi ei vor-ei vor cheltui miliarde de dolari şi fac tot ce pot ei ca să mai facă încă mai un membru de biserică. Şi, când o faceţi, este mai rău de el decât cum a fost el acolo afară. Voi puteţi doar să faceţi un făţarnic din el, îi lăsaţi pe bărbaţi să facă lucruri, ies afară în lume şi râd şi fac haz de Evanghelie, şi fiecare lucru ca acela. Aceasta-i, vedeţi, conducători din ziua aceasta iarăşi spun, "Numere, numere, numere!" Aceea, aceea-i tot ce contează astăzi, sunt numere, hotărâri.

E-185 Acum, acela este un cuvânt aşa de mare astăzi, "hotărâre." Eu doresc ca cineva să facă ceva hotărâre să slujească pe Dumnezeu în loc să se înscrie la o biserică. "Fă o hotărâre, vino înăuntru, puneţi numele pe registru," trimite o grămadă întreagă de persoane jos acolo, să scrie. "Care-i numele tău?" "John Jones." "Îl accepţi tu pe Cristos ca Mântuitor al tău?" "Da." "Tu crezi că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu?" "Da." Satan face acelaşi lucru, acelaşi lucru. Biblia a spus că el a crezut. El crede şi tremură. Da, domnule.

E-186 Dar tu nu tremuri când tu într-adevăr crezi, te bucuri, amin: "Toţi acei care iubesc apariţia Lui." Aşa cum am spus că cineva îmi spune constant, îmi trimite scrisori, "Frate Branham, tu îi sperii pe oameni de moarte, să le spui că vine timpul sfârşitului." Sperii Biserica? Vai, acela-i cel mai glorios lucru care ar putea să se întâmple, Venirea Domnului, timpul sfârşitului. Eu doresc să fi fost chiar acum. Sigur. Păi, acesta-i cel mai glorios lucru la care m-am gândit vreodată, să-l întâlnesc pe Domnul meu. Această robă veche de carne eu o voi arunca, şi înviez şi apuc premiul veşnic, merg iarăşi înapoi într-un un om tânăr, şi trăiesc pe veci cu Domnul meu, cu tot poporul meu. Păi, vai! Nu mă pot gândi să mă lupt prin acest păcat şi încercare, şi dureri şi suferinţe în această casă veche de ciumă aici. Să părăsesc acest lucru şi să merg la o-o cunună de neprihănire, păi, este cel mai glorios lucru ce l-am auzit vreodată! Cum a spus apostolul Pavel, "Am luptat o luptă bună, mi-am terminat alergarea, mi-am ţinut credinţa, de acum înainte acolo este o... Eu am ţinut Credinţa, şi de-acum înainte acolo este o cunună a neprihănirii pusă la o parte pentru mine, care neprihănitul Domn mi-o va da în ziua aceea; nu numai mie, ci la toţi aceia care iubesc apariţia Lui." Nu cred în apariţia Lui; ci "iubesc" apariţia Lui, o astfel de bucurie să ştii că El vine! Cu certitudine! Da, domnule!

E-187 Dar astăzi aceasta-i "membri," aceasta-i "hotărâri," aceasta-i „aducem înăuntru membri de biserică," aşa de mulţi membri. Aceea-i ce... Acela nu este evanghelism din timpul serii.

E-188 Acum eu am să mă opresc doar un minut, şi eu doar vreau să vă vorbesc din inima mea. Eu sper că eu nu-nu v-am ţinut prea mult. Acesta-i... eu am cam şapte, opt minute încă, şi eu doar vreau să vă vorbesc din inima mea.

E-189 Nu este acela adevărul acum, "Hotărâri, vă înscrieţi la o biserică. Tu lasă biserica Metodistă şi vino uneşte-te cu noi, Baptiştii. Sau, tu lasă-i pe Baptişti şi vino uneşte-te cu noi, Metodiştii, Prezbiterienii, Luteranii"? Catolicii îi ia pe toţi, vedeţi. "Membru, membru, membru, membru, hotărâri, hotărâri."

E-190 La ce folosesc pietrele dacă voi nu aveţi un cioplitor în piatră să le formeze? Mărturisirile sunt pietre. Când Petru a făcut mărturisirea lui, Isus a spus, "Tu eşti Petru, o piatră mică." Dar la ce foloseşte o piatră dacă acolo nu este un cioplitor în piatră să-l formeze într-un fiu al lui Dumnezeu? Voi doar îngrămădiţi sus o grămadă de pietre. Este asta adevărat? Aceasta nu ajută nici un pic. Vedeţi? Apa toceşte piatra. Vedeţi, aceea-i adevărat, acela este poporul. La ce folosesc pietrele dacă voi nu aveţi un cioplitor în piatră adevărat cu o unealtă bună ascuţită să o formeze în locul potrivit în Casa lui Dumnezeu? Doar vreau să vă întreb, la ce folosesc hotărârile, la ce foloseşte să vă puneţi numele pe registru? La ce foloseşte să veniţi să vă uniţi cu biserica, dacă cioplitorul în piatră nu este acolo care să făţuiască aceea şi să-i facă să se lase de aceasta şi aceea, şi să-i taie şi să-i facă în felul Acesta, şi să-i pună în unghi şi să-i facă ca Creştini care şed în Casa lui Dumnezeu, cu semnele să-i urmeze pe credincioşi?

E-191 Acela-i evanghelism din timpul sfârşitului, care ia pietrele şi le formează. Înţelegeţi?

E-192 De ce folos ar fi pietrele dacă voi doar le îngrămădiţi sus? Lăsaţi-le să stea unde sunt ele, şi ar putea să facă puţin mai bine acolo afară decât cum ar face să le îngrămădeşti împreună. Ele ar putea să fie necesare acolo afară, şi nu-i nici una din ele afară acolo. Vedeţi, asta-i adevărat. Piatra nu este bună fără un cioplitor de piatră.

E-193 Isus socoteşte caracterul, nu membri. Voi ştiţi asta? El socoteşte caracterele. Dumnezeu întotdeauna a încercat să ia un om în mâna Lui. Aceea-i tot ce are El nevoie, este un om, şi El va face lucrarea Lui de-a lungul anilor. Doar gândiţi, El a putut să găsească numai un singur om neprihănit în timpul lui Noe. În timpul lui Moise, el a găsit numai un singur om neprihănit.

E-194 Priviţi la Samson. Vedeţi, Dumnezeu poate folosi numai ce tu îi predai Lui. Samson a fost un om mare puternic, el a avut multă tărie. Samson şi-a predat tăria la Dumnezeu, dar el nu a vrut să-şi dea inima. El şi-a dat inima la Dalila. Vedeţi? Şi acela-i felul cu oamenii astăzi. O, frate, ei se întind în jos şi plătesc datorii, şi lucruri ca acelea, şi zidesc o denominaţiune mai mare, şi aşa mai departe în felul acela, dar, când se ajunge la a-şi da inima, ei nu vor s-o facă. Aceea-i adevărat. La ce bun este...

E-195 Petru a avut o sabie. El a scos sabia aceea, urma să-i taie urechea jos la marele preot, şi lucruri ca acelea, el a făcut-o. Dar când se ajunge la curaj adevărat de Creştin, el nu l-a avut.
El s-a dat înapoi şi L-a tăgăduit. Este asta adevărat? El a putut să-i taie jos urechea marelui preot cu sabia lui, sigur, el a ştiut cum s-o mânuiască. Dar când s-a ajuns la strâmtoare şi la timpul să stea pe Cuvântul lui Dumnezeu, el nu a avut curajul, şi chiar a tăgăduit că l-a cunoscut pe Isus.

E-196 Aceea-i unde este aceasta astăzi. Noi avem curaj să construim clădiri şi să punem milioane de dolari în ele. Noi avem curaj să punem orgi şi scaune pluşate, şi de toate, şi mergem afară şi prozelăm din loc în loc, şi-i facem pe Metodişti să devină Baptişti, şi aşa mai departe, înainte şi înapoi în felul acela. Dar când se ajunge la curaj de Creştin, să accepte Cuvântul, Mesajul lui Dumnezeu, şi să stea acolo pe Acesta, noi suntem puţini. Aşa că la ce folosesc pietrele voastre fără un cioplitor în piatră din nou? Nu este aceea adevărat?

E-197 Dumnezeu se uită după caracter, nu membrime. Caracter! Eliazar, când el a mers să ia Mireasa lui-lui-lui Isaac, el s-a străduit până când a aflat caracter. Amintiţi-vă, Abraham l-a pus răspunzător aşa cum Dumnezeu ne pune pe noi răspunzători, asta-i adevărat, noi lucrătorii. ,,Caută-Mi Mireasa!" Dumnezeu să vă binecuvânteze inima. Eu nu caut membri, eu îi caut pe cei puri în inimă, vedeţi, cineva care va crede Cuvântul.

E-198 Eliazar a căutat, şi s-a gândit, "O, eu nu pot să fac aceasta singur. Acolo-i prea multă răspundere. Eu îmi dau seama de răspunderea de a-i găsi lui Isaac..." Care, este modelul Bisericii, voi ştiţi, Cristos; Rebeca, modelul Miresei. Şi Eliazar s-a pus jos pe genunchi şi a spus, "Dumnezeule, Tu-Tu doar trebuie să mă ajuţi." Şi când el s-a referit la Dumnezeu, Dumnezeu l-a ajutat. El a obţinut caracter.

E-199 Vino înapoi la Cuvânt, frate. Vino înapoi la Dumnezeu. Nu da nici o atenţie la vreo biserică la care tu aparţii. Tu poţi să stai acolo dacă tu vrei, dacă ei te vor lăsa. Dar, lucrul de făcut mai întâi, este, să vii la Dumnezeu. Asta-i adevărat. Acesta este evanghelismul din timpul sfârşitului. Da, domnule. Caracter!

E-200 Şi când el a aflat, şi atunci când Eliazar a găsit caracterul care era în femeie, Rebeca, mireasa frumoasă a lui Isaac, el i-a spus despre Isaac. Şi ea nu a chestionat nici un lucru. Ea a crezut cuvântul mesagerului, şi ea s-a pregătit să plece. Şi ei au mers, la întrebat pe tatăl, el a spus, "Doar întreab-o pe ea, fata este de vârstă. Întreab-o pe ea, hotărârea ei să fie."

E-201 Ea a spus, "Eu voi merge." La ce? Un om pe care ea niciodată nu l-a văzut, de care nu a ştiut nimic. Dar totuşi ea era gata, fiind că ea a fost predestinată şi rânduită dinainte la aceea. Exact adevărat.

E-202 Aţi observat femeia spălând picioarele lui Isus? Ea nu a cerut după o binecuvântare. Ea doar a privit acolo. Şi acolo, acel făţarnic a încercat să-şi bată joc de El, să degradeze caracterul Lui. Aceea-i ce au încercat ei întotdeauna să facă, să-L facă să arate mic. Unii oameni, voi ştiţi, ei L-au urmat doar să facă aceea. Ei au spus, "Acum, uite aici. Bunule Stăpân, noi ştim că Tu eşti un om mare al lui Dumnezeu, nu Te temi de nimic. Să plătim noi tribut la Cezar?" Vedeţi? Toate lucrurile! Aceea, doar să încerce să găsească ceva să-i înnegrească Numele Lui, să-l cănească. Şi acest Fariseu L-a invitat jos acolo pentru prânz, acea denominaţiune ştiind că ei L-au invitat acolo, ei au avut un interes pe undeva. Cum ar spune un cărţaş, "Un tromp sus pe mâneca lui." Ei au avut ceva în comun.

E-203 Dacă tu vezi pe cineva în felul acela, care te urăşte, cauza ta pentru Cristos, şi atunci ei te aduc înăuntru, aceasta-i fie că ei vor să câştige o mulţime de bani după tine, sau să facă ceva, sau să te folosească în vreun fel. Vedeţi? Acolo nu este... Ei nu vor crede Mesajul. Ei te au acolo pentru altceva. Vă gândiţi că acelaşi Cristos nu discerne acelaşi lucru astăzi? Cu certitudine, El discerne.

E-204 Dar ei L-au adus înăuntru acolo, şi ei au spus, "Acum, noi o vom dovedi." Şi L-au pus acolo în spate şi L-au lăsat să intre mirositor, nu I-au spălat picioarele, nu L-au făcut bine venit. Şezând acolo în aceea, unde ei păşesc în robele acelea, voi ştiţi, aduc înăuntru aceea unde caii şi lucruri au fost de-a lungul drumului în zilele acelea, căile acelea mici vechi. Ei toţi călătoresc în acelaşi fel. Roba aceea mare ridicând sus putoarea, şi aceasta era pe El, şi a puţit de la praf şi lucruri pe drum. Şi miros vechi, ca în grajduri şi lucruri. Şi acela era pe El, mergând la o casă de musafiri cu covoarele acelea mari de şnur pe podea, fiecare lucru. Ei au avut un fel de unguient, ei-ei le-au spălat faţa şi au spălat picioarele, şi le-a dat o pereche de papuci de cameră, parcă, şi le-a pus sandalele sus. Apoi a venit înăuntru după ce a fost tot îmbrăcat şi aranjat, şi i-a aranjat părul, şi a venit înăuntru. Atunci tu îi întâmpini pe musafirii tăi, şi atunci-şi atunci tu-şi atunci tu-tu îi saluţi şi îi îmbrăţişezi. Ei se îmbrăţişează unul pe altul de gât, şi se sărută unul pe altul pe gât. Înţelegeţi? Cum ne-aţi văzut pe Joseph şi pe mine cu un timp în urmă punându-ne braţele în jur unul la altul, bătându-ne pe umăr unul pe altul. Şi ei s-au sărutat unul pe altul pe gât. Dar acel Fariseu, după ce L-a invitat înăuntru acolo, şi El şedea înapoi acolo, ei nu I-au spălat picioarele, ei nu I-au făcut nici un lucru, L-au lăsat să şadă acolo doar să facă haz de El.

E-205 Dar ceva sărmană prostituată mică degradată, cu câţiva bănuţi care i-a câştigat acolo afară în existenţa ei de faimă rea, ea L-a văzut aşezat acolo. Şi lacrimile mari i se rulau în jos pe obrajii ei. Ea a mers jos acolo şi a cumpărat o cutie de alabastru, cu toţi banii care-i avea. Ea s-a strecurat înăuntru cumva şi a ajuns înapoi acolo, şi ea a căzut jos la picioarele Lui, şi ea a început să plângă, părul ei căzut în jos. Şi-şi ea plângea şi îşi lua... Ei nu aveau nici un ştergar să-I spele picioarele, şi ea şi-a luat acest păr şi I-a şters picioarele. Ce apă frumoasă pentru picioarele Lui, lacrimile unei păcătoase pocăite! Şi dacă El şi-ar fi mişcat doar piciorul, ea ar fi sărit sus. Ea nu a cerut nimic, ea doar a văzut că avea nevoie să se facă.

E-206 Nu putem noi face aceea astăzi? Vai, noi nu cerem nimic. Aceasta are nevoie să se facă, Evanghelia are nevoie să fie predicată. Fie că noi primim un bănuţ, sau orice, nu contează nimic. Eu niciodată nu am luat o ofertă în viaţa mea. Aceasta este o necesitate. Aceasta este o cauză. Separaţi-vă, şi bisericile vă urăsc, şi fiecare alt lucru, şi vă azvârle afară, şi doar ce prieteni puţini aduni împreună. Dar acesta-i un Mesaj. Acesta trebuie să meargă, oricum. Eu niciodată nu m-am pus la radio şi mari programe de televiziune unde eu ar trebui să-i implor pe oameni pentru bani. Eu nu aş putea face asta. Eu vreau să fiu fratele vostru. Eu vreau să merg unde Dumnezeu... Dacă sunt cinci persoane aici, merg acolo. Merg pe aici, unde sunt un milion, Dumnezeu va face cale ca eu să merg. Asta-i tot. Doar o trăiesc prin credinţă. Acela-i felul cum noi toţi ar trebui să o facem. Şi, mulţumesc lui Dumnezeu, mulţi din ei o fac, voi vedeţi, în acelaşi fel. Asta-i adevărat, ei o fac.

E-207 Priviţi la această femeie mică. Isus nu a mişcat nici un picior. Priviţi la acest fariseu bătrân stând jos acolo, a spus, încercând să facă haz de El acum, a spus, "Acum, dacă El era un profet, El ar şti ce fel de femeie Îi spăla picioarele. Vedeţi? El ar şti ce fel de femeie era în jurul Lui. Vedeţi, acolo este El, asta arată clasa cu care El are de-a face." Eu sunt aşa de bucuros de aceea. Da. El a ştiut. "Priviţi acolo ce fel de clasă de oameni este cu El. Noi suntem cei demni. Noi suntem membri bisericii. Şi, priviţi, păcătoasa aceea veche acolo afară cu El, femeia aceea, noi ştim cine este ea, ea umblă pe stradă. Ea este..." Voi ştiţi despre ce vorbesc eu. "Deci acolo, ea era felul acela de femeie. Priviţi, priviţi, acela-i felul de persoane care se ţine după El." Eu sunt aşa de bucuros. Eu sunt aşa de bucuros.

E-208 Asta-i ce am fost eu, voi ştiţi. Eu am fost felul acela de persoană, nu eram bun, păcătos. Şi fiecare din voi este la fel, care nu aţi venit la El. Voi nu veniţi doar ca să fiţi un membru al unei biserici, voi veniţi pentru că există ceva de făcut. Isus are nevoie să fie slujit, cineva trebuie să fie acolo. Haideţi s-o facem. Ea nu a cerut, "Doamne, mă vei binecuvânta Tu, vei face Tu aceasta?" Nu, ea doar I-a spălat picioarele şi le-a şters cu părul din capul ei. Voi ştiţi, unele din surorile noastre trebuie să stea în capul lor să obţină suficient păr să şteargă picioarele Lui.

E-209 Şi acolo erau buclele ei frumoase lăsate jos, şi ea I-a şters picioarele. Şi [Fratele Branham face un sunet de sărut – Ed.] ea îi săruta picioarele [Fratele Branham face un sunet de sărut.] Lui continuu în felul acela. Isus doar a şezut şi a privit-o. El nu s-a mişcat un ţol. După o vreme, când ea a terminat, El s-a întors în jur.

E-210 Acolo era bătrânul Simon stând acolo cu toată asociaţia ministerială, a spus, "Vedeţi! Ha! Ha! Acela este El. Vedeţi, ia te uită, aceea arată ce este El. El nu-i profet. Priviţi la El!"

E-211 El s-a întors în jur şi a spus, "Simon!" O, eu îmi imaginez că el era roşu în faţă. El a spus, "Eu am ceva să-ţi spun. Tu M-ai invitat aici. Vezi? Când eu am intrat pe uşă, tu nu Mi-ai spălat picioarele, tu nu M-ai sărutat de bun venit, tu nu Mi-ai uns capul. Tu doar ai stat acolo, şi ai încercat să-ţi baţi joc de Mine. Vezi? Tu M-ai adus aici înăuntru cu scopul acela. Şi această femeie, de când Eu am venit, de când Eu am venit, ea în continuu Mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei, şi le-a şters cu părul din capul ei. Şi ea constant, nu Mi-a sărutat gâtul, dar Mi-a sărutat picioarele."
"Tu nu ai aşteptat nimic, nu-i aşa, soră?"
"Nu."

E-212 "Dar Eu îţi spun ţie că păcatele tale, care sunt multe, sunt toate iertate." Aha. Da. Vedeţi? Tot drumul în jos ea nu a avut nimic deloc, ci doar o teamă că ea nu făcea lucrul potrivit, poate, dar aceasta era necesar să se facă, dar răsplata ei vine la sfârşit.

E-213 Voi m-aţi putea auzi să predic acest Mesaj. Voi aţi putea vedea pe Duhul Sfânt să discearnă şi să facă lucruri mari, şi să înfăptuiască miracole. Voi aţi putea să vă rugaţi, şi aceasta niciodată să nu vină la împlinire. Mergeţi înainte, răsplata voastră vine la sfârşit. Nu ar fi aceea mai bine chiar acolo? Da. Vedeţi, faceţi-i lui Isus un serviciu. Acela-i Mesajul din timpul Sfârşitului. El avea o Mireasă. Dumnezeu se uită după caracter. Şi atunci după ce Eliazar a găsit caracterul, atunci lucrul următor era să o pregătească să plece. Aceea-i la fel acum, frate, la fel acum. Mesajul din timpul sfârşitului nu este acolo afară în Babylon.

E-214 Acolo-i unde eu v-am spus, Joseph, când acest frăţior Suedez de-al meu a stat acolo afară şi şi-a pus capul pe umărul meu într-o zi şi a plâns ca un prunc mic. El a spus, "Frate Branham, Dumnezeu m-a trimis aici, Chicago, a spus că eu voi vedea Chicago zguduit într-una din aceste zile." Şi el a spus, "Acum ei mă trimit departe. Ei îmi iau biserica mea chiar afară de sub mine, mare, cea mai frumoasă biserică din Chicago." A spus, "Ei îmi ia biserica, şi aici ei m-au pus afară. Ei m-au votat afară. Eu nu ştiu ce să fac."

E-215 Eu am spus, "Joseph, Dumnezeu nu minte." Am spus, "Tu ai văzut Chicago zguduit. Aceea a început în New York City când eu te-am văzut acolo, căci ei nu au vrut să coopereze cu tine, eu nici măcar nu m-aş fi dus." Şi nici măcar nu l-am cunoscut, dar ceva privitor la el care m-a atras spre el. Acum, eu nu spun aceasta din cauza adunării misionare a lui din seara aceasta. Dar, asta era adevărat, eu am fost atras spre Joseph. Eu am refuzat să merg la Chicago, pentru că ei nu l-au lăsat să vină, nu au vrut să-l lase să vină înăuntru în cooperare. Am spus, "Atunci nici eu nu mă duc."
A spus, "Tu nu îl cunoşti."

E-216 Am spus, "Eu ştiu că nu-l cunosc, dar Dumnezeu îl cunoaşte. El este slujitorul lui Dumnezeu. Şi, pentru mine, el este în regulă."
Şi astfel atunci Joseph a spus, "Eu doresc să văd Chicago zguduit."

E-217 O, doamne! Să nu vă închipuiţi că zguduirea acestuia nu înseamnă acea carne de tun acolo afară. Aceasta nu înseamnă acel gunoi care o să fie nimicit acolo afară. Biserica se zguduie. Vedeţi? Acolo au fost numai o sută douăzeci afară din milioane, în camera de sus, când scuturarea a venit. Asta-i adevărat. Sigur. Aceasta-i o zguduire, este poporul. Cei...

E-218 Priviţi, când ei au avut acea mare trezire, acest Apolo, predicatorul Baptist care nu a primit Duhul Sfânt încă, nu a fost niciodată botezat în Numele lui Isus Cristos. Pavel trece prin coastele de sus ale Efesului, el află această biserică puternică de care vorbeşte Biblia, şi el a mers pe-acolo şi le-a spus calea Domnului. Şi ei au spus... El a spus, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Şi ei au strigat şi aveau un timp minunat. A spus, "Aţi primit voi Duhul Sfânt?"
Au spus, "Noi nu ştim dacă ar fi unul."
A spus, "Atunci cum aţi fost botezaţi?"
Ei au spus, "Noi am fost botezaţi sub Ioan."

E-219 El a spus, "Aceea nu mai lucrează. Trebuie să fiţi botezaţi din nou." Şi el i-a botezat din nou, în Numele lui Isus Cristos. Şi şi-a pus mâinile peste ei, şi Duhul Sfânt a venit asupra lor. Ei au vorbit în limbi şi au profeţit. Şi acolo erau doar cam opt sau zece din ei. Aceea-i adevărat.

E-220 Zguduire! Vedeţi? Dumnezeu nu zguduie aceea, iadul va zgudui aceea când acesta îl primeşte. Dar Dumnezeu zguduie Biserica Lui.

E-221 Un Înger a venit la Abraham şi grupul lui sus pe munte, şi a înfăptuit un miracol, prin discernerea gândurilor care erau în inima lui. Este asta adevărat? Şi Sarah în interior. Unde, îngerii care au mers la Sodoma au avut cu miile jos acolo. Vedeţi, zguduirea vine în grup mic. Tu ai văzut aceasta, Joseph. Tu ai văzut Chicago să primească ultima lor chemare. Asta-i adevărat. Şi Dumnezeu te-a onorat, a făcut chiar exact ce El a spus. O face pe Mireasă să fie gata, asta-i ceea ce este.

E-222 Acum noi o să încheiem chiar aici, prin a spune aceasta. Mesajul din timpul sfârşitului este să facă Mireasa gata şi pregătită pentru Răpire. Ce poate acesta să facă? Conform cu Maleahi 4, este să-i aducă înapoi la Credinţa care a fost dată o singură dată sfinţilor. Să-i aducă înapoi la Credinţa părinţilor, partea penticostală, în timpul restaurării. "Eu voi restaura, zice Domnul." Acela-i eveniment real, evanghelism din timpul sfârşitului.

E-223 Acum eu vreau să spun aceste câteva cuvinte înainte să închei. Eu am trecut peste restul din aceste Scripturi, şi poate cândva pot ajunge la ele. Dar eu vreau să spun aceasta. Noi credem că noi suntem la timpul sfârşitului. Noi credem aceasta. Şi deşi se pare ca la timpul sfârşitului, la timpul acesta, că Mesajul şi Mesagerul sunt amândoi frânţi. Se pare că Satan a încercat cât de bine a putut să ne pună obezi. Fratele Neville, accidentul lui; Fratele Crase acolo; şi arma s-o explodeze. Vedeţi, arată parcă, şi chiar acum când fiecare biserică afară pe-acolo este cu degetul în jos pentru mine. Şi, vedeţi, vedeţi, aceasta arată de parcă acesta este-acesta este cam chiar frânt. Arată de parcă noi suntem învinşi. Să nu vă îngrijoraţi. Voi ştiţi, aceasta-i de obicei la timpul acela când Dumnezeu păşeşte înăuntru pe scenă, despre ceva care El a urmărit pentru mult timp. Amintiţi-vă.

E-224 Vă amintiţi că odată acolo erau nişte copii jos într-un cuptor aprins, ei ţineau cu adevăr la acel Cuvânt. Totul a mers greşit. Ei i-au aruncat în temniţă. Ei i-au ţinut peste noapte, ei urmau să-i ardă în dimineaţa următoare. Şi se părea că sfârşitul era aproape, ei au păşit chiar sus până la cuptor. Dar El a venit călărind în jos să schimbe, scena a fost toată schimbată doar într-un moment.

E-225 Aceasta-i întotdeauna în acele momente cele mai slabe, când se pare că adevăratul Mesaj este aproape învins, aceea-i când Dumnezeu păşeşte înăuntru. El-El lasă Mesajul şi pe mesager să ajungă la capătul drumului, vedeţi, atunci El vine înăuntru şi El călăreşte pe valurile înalte. Aceea-i adevărat.

E-226 Amintiţi-vă, acesta era Isus, când vrăjmaşii Lui s-au gândit că ei L-au avut biruit, necredinciosul a spus, "Noi L-am pus pe cruce." Saducheii şi Fariseii care L-au urât şi L-au atârnat pe o cruce, s-au gândit, "Noi Îl avem acum." Îhî. A fost cam la timpul acela când Dumnezeu a călărit înăuntru pe scenă, L-a înviat în dimineaţa de Paşti, şi a rupt împărăţiile lui Satan, a dezgolit iadul, a luat cheile morţii şi a iadului, şi a înviat cu ei. Sigur, aceasta era chiar la acel timp slab. Mesajul Lui, El a predicat Cuvântul, El a stat pe aproape, şi de toate, atunci a fost acel moment foarte slab atunci când vine biruinţa. Când El a făcut tot ce a putut El să facă, atunci Dumnezeu a venit înăuntru. El a schimbat scena.

E-227 Iacob a fost care a fugit de Esau, ferindu-se aici şi acolo (dincolo la... ? ... şi acei diferiţi) în a încerca să se ascundă de Esau. Atunci inima lui a început să ducă dorul să meargă acasă. Şi pe drumul lui spre casă, el a trimis mesageri, el a trimis oferte şi fiecare alt lucru, încercând să-l potolească pe Esau. Dar aceasta a fost când Iacob a ajuns la capătul lui, a fost când Iacob nu a ştiut încotro să se întoarcă. El Şi-a pus nevasta şi copiii lui dincolo de-de apă, şi el a trecut înapoi peste pârâu. Aceasta a fost când Iacob s-a luptat toată noaptea, până când tăria lui i s-a dus, şi el a fost infirm şi a fost slab, şi trupul lui a fost zdrobit. A fost la timpul acela când Dumnezeu a venit călărind înăuntru pe scenă. Dimineaţa următoare, ce îl aflăm noi? Un prinţ neînfricat, după slăbiciunea lui. Se părea că el a fost învins. Dar noi îl găsim un prinţ neînfricat. Mesajul mergea înainte, şi mesagerul era cu acesta. Aceea-i exact adevărat. El a fost un prinţ neînfricat ziua cealaltă.

E-228 Esau, chiar, când el a avut nevoie de el cel mai rău, Esau, când el l-a întâlnit. Şi amintiţi-vă, tot în acelaşi timp Dumnezeu a lucrat la inima fratelui său, de asemenea. Aceea-i adevărat. Şi Esau a venit la el, şi a spus, "Eu am armate aici." A spus, "Ah, tu eşti slab, Iacob. Trupul tău este năpăstuit. Tu eşti zdrobit." A spus, "Eu-eu-eu... Eu voi trimite soldaţi împreună să te ocrotească," chiar când el a avut nevoie de ei.

E-229 Dar el a găsit ceva. A spus, "Eu voi merge singur." Amin. Aceasta a fost când el s-a recuperat din slăbiciunea aceea, el s-a recuperat de la şocul acela.

E-230 Când Isus s-a recuperat de la şocul morţii, El a fost cel mai tare, El a putut să meargă printr-o clădire fără ca măcar să mişte un mortar al pietrei. El a putut să mănânce peşte şi pâine. Amin. O, da. A fost timpul, după ce slăbiciunea a venit, că el s-a găsit puternic. Aceasta a fost după ce a venit slăbiciunea.

E-231 Şi arată de parcă este destul de slab şi pentru Mesaj şi mesager. Dar să nu vă îngijoraţi! Pe undeva, eu nu ştiu cum, dar eu am încredere în El. El va veni călărind înăuntru pe scenă într-o zi. Să nu vă îngrijoraţi. Hai să mergem împreună. Să ne aplecăm-să ne aplecăm capetele împreună. Evanghelism din timpul sfârşitului.

E-232 O Dumnezeule, marile Lumini de seară au strălucit acum pentru o vreme. Noi Te-am văzut să cercetezi în jos prin aceste intervale aici, aducându-i pe acei care erau doar umbre de bărbaţi şi femei, mâncaţi cu cancer, orbiţi, bolnavi şi năpăstuiţi, doctori de la chiar de la Mayo şi peste tot au renunţat la ei. Acum ei şed aici în dimineaţa aceasta, şi mulţi din ei sănătoşi şi tari. Nu numai aici, ci în jurul lumii. Femeile şi-au primit copiii lor înviaţi înapoi la viaţă, după ce au fost morţi cu orele. Copii fiind omorâţi pe drum, cu automobile, pronunţaţi "morţi" şi întinşi afară, fără vreun os sănătos în ei; şi în timp de un minut să umble în jos pe drum, lăudând pe Dumnezeu. Da, Doamne, Tu eşti Dumnezeu. Timpul de seară este aici. Seminţele evangeliste de seară au fost semănate, Tată, şi acum se pare că aceasta devine cumva un timp de infirmitate. Mulţi din aceste...

E-233 Când Tu prima dată ai venit pe scenă în urmă acolo în distribuirea Ta, toţi dintre ei, "Acel profet tânăr din Galilea!" O, ei toţi s-au adunat în jurul Tău. Dar când Tu ai început să loveşti în ei şi le-ai spus despre crezurile lor şi-şi lucruri, atunci ei s-au îndepărtat de la Tine. Tu a trebuit să stai singur. Şi în final ei Te-au dus la Calvar. A arătat de parcă ei au câştigat, arăta de parcă marele lor-lor grup intelectual a învins cauza lui Dumnezeu. Dar, o, nu! În dimineaţa de Paşti pământul a avut o răceală nervoasă, mormântul s-a deschis şi Fiul lui Dumnezeu a înviat. El a avut cheile morţii şi iadului. El a avut botezul Duhului Sfânt în drepturile Lui să-l dea atunci. El i-a spus Bisericii Lui, "Mergeţi sus acolo la Ierusalim şi voi aşteptaţi, şi Eu Îl voi trimite asupra voastră, şi atunci voi Mă mărturisiţi până când Eu vin iarăşi înapoi."

E-234 Şi atunci Tu ai stat şi le-ai spus cum va fi timpul, şi aici suntem noi în timpul sfârşitului. Doamne, vino călărind înăuntru din nou, nu vrei Tu, Tată? Noi devenim obosiţi, epuizaţi. Omul ne-a refuzat de peste tot, denominaţiunile totul este cu degetele mari în jos. În California acolo, acei sfinţi scumpi stând acolo afară plângând, patruzeci de biserici, şi acel singur conducător s-a ridicat şi a spus, "Ei bine, dacă el botează, folosind Numele Domnului Isus, noi nu îl vrem." Şi a respins Evanghelia de la acei oameni sărmani flămânzi.

E-235 Şi, Tată, eu am spus, "Vino întâmpină-mă cu Scriptura," şi el nu a vrut să o facă. De ce? El ştie mai bine. Tată, de ce-de ce s-au înfuriat păgânii şi poporul şi-a imaginat un lucru zadarnic? Cu adevărat prin a întinde mâna Fiului Tău Sfânt Isus, să vindece pe bolnavi, şi să arate semne şi minuni ale sfârşitului. Aceasta se repetă, Doamne. Eu mă rog pentru ei. Dumnezeule, să nu-i laşi să fie lepădaţi. Ei sunt mulţi din ei oameni buni încă acolo înăuntru. Admite, Doamne, ca ei să vadă şi să vină afară.

E-236 Şi adunarea noastră mică în dimineaţa aceasta, Tată, noi nu cunoaştem inimile oamenilor. Tu cunoşti. Acest grup mic aici. Eu mă duc drept acolo afară, oricum. Şi acum înainte să plecăm de la biserică, Doamne, acest grup mic care a rămas aici, ei sunt pelerini. Ei nu pretind să fie din lumea aceasta, Doamne. Ei sunt străini. Ei au fost născuţi din nou, ei sunt creaturi noi. Ei au venit de la lucrurile lumii, să slujească pe Dumnezeu, ştiind că, "Noi nu râvnim după bogăţiile deşerte ale acestei lumi care aşa de rapid se descompun. Noi ne avem speranţele zidite pe lucruri Eterne, ele niciodată nu vor trece."

E-237 Tată Ceresc, dacă prin vreo şansă ar fi unul sau mai mulţi printre noi în dimineaţa aceasta care niciodată nu a avut un simţământ ca ei să facă acea întoarcere, eu mă rog ca Tu să le vorbeşti inimilor lor la timpul acesta. Şi fie ca ei cu blândeţe şi umilinţă, în inimile lor, doar să predea totul Ţie, şi să spună, "Doamne Isuse, fi milostiv faţă de mine, un păcătos. Eu nu vreau să mor în starea în care eu sunt acum. Şi fără să ştiu dacă eu voi trăi chiar până la capătul zilei, atunci nu este nesăbuit să-mi irosesc timpul cu lucrurile lumii!" Şi fiecare lucru de aici va pierii, şi oamenii vor pierii cu lumea. Dar Dumnezeu, Tatăl Etern, nu poate să piară, nici nu poate poporul Lui. Fie ca ei să-L accepte acum, Tatăl nostru Ceresc.

E-238 Sfinţeşte aceste batiste aşezate aici pentru cei bolnavi şi nenorociţi. Ei au spus că au luat de pe trupul lui Pavel, batiste şi şorţuri, şi duhuri rele au plecat de la ei. Vindecă-i pe cei bolnavi care sunt în mijlocul nostru în dimineaţa aceasta. Eu mă rog ca să nu existe nici o persoană slabă printre noi.

E-239 Fie ca marele Duh Sfânt să se mişte peste audienţă acum, şi fie ca fiecare să-şi dea seama de Prezenţa Lui. Şi aşa cum am citat la început, când o furtună vine sus într-o vară secetoasă, vânturile au fost pârjolitoare şi fierbinţi, praful a suflat, dar, cu totul dintr-o dată, noi putem auzi tunetul, noi putem vedea cum se ridică norul. Şi am spus că semnalul roşu este jos, El vine. Şi noi simţim briza răcoroasă, primirea binevenită a Duhului Sfânt aşa cum El se mişcă peste locurile noastre pârjolite. Ajută-ne astăzi. Mântuieşte pe cel pierdut. Umple cu Duhul Sfânt, Doamne, repede, înainte să se stingă luminile, căci semnalul este deja jos. Vechea corabie a Sionului este în cantoane acum, şi nu o să fie mult până când ea va chema. Şi, dintr-o dată, ei vor avea un ziar afară, "Ce s-a întâmplat? Sute de persoane de-a lungul naţiunii au dispărut."

E-240 O Dumnezeule, atunci este prea târziu pentru restul din ei, Răpirea a venit. Judecata va lovi pământul, cei neprihăniţi vor fi duşi. Atunci se vor duce ei la morminte, şi spun, "Ei bine, nu a fost... Au deschis ei acest mormânt? Păi, ce s-a întâmplat aici?" O, acela care s-a încrezut în Dumnezeu, care a murit cu ani în urmă, va fi deja dus. "Atunci, o, ce plânset şi bocet când la cei pierduţi li se spune de soarta lor. Ei vor striga la stânci şi la munţi," conform cu Scripturile, "se roagă, dar rugăciunile sunt prea târzii." Fie ca aceasta să nu fie aşa cu careva care sunt prezenţi astăzi aici.

E-241 Şi în timp ce ne avem capetele aplecate, inimile noastre aplecate, de asemenea. Eu sunt o persoană foarte ciudată privitor la a invita pe oameni la altare, eu cred că aceasta nu este învăţătură apostolică. Eu cred căci chiar unde sunteţi aşezaţi voi vă faceţi hotărârea, fie că voi într-adevăr vreţi să trăiţi sau să muriţi. Eu cred că aceasta depinde de voi. Şi dacă există cineva aici care niciodată înainte nu a văzut-o de fapt chiar în felul acela, şi îşi dă seama de ora în care noi suntem, şi v-ar place ca eu să vă amintesc în rugăciune, că voi vreţi să deveniţi un Creştin, şi voi vreţi să fiţi unul asemenea lui Cristos în viaţa voastră şi să fiţi gata pentru venirea Lui, aţi vrea doar să vă ridicaţi mâinile pe aici prin clădire. Domnul să te binecuvânteze, şi binecuvânteze pe tine, şi binecuvânteze pe tine, şi pe tine, şi pe tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze înapoi acolo în spate, să vă binecuvânteze jos aici. Aceea-i bine. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnişoară, chiar la încrucişarea de drumuri de viaţă, soră. Aceea este o hotărâre mare. Tu ai putut să faci o mulţime de mari... Dumnezeu să te binecuvânteze, tată. Da, tu ai fi putut să lucrezi multe zile grele în viaţa ta, de asemenea, şi să creşti un copilaş. Mamă, tu aşezată lângă ea. O Dumnezeule! Poate tu ţi-ai crescut familia şi ai făcut multe lucruri mari, ai mângâiat obrăjiorii pruncului când el plângea, ai legănat leagănul cu mâinile tale mici tinere, acum ele sunt bătrâne şi slabe. Tu ai fi putut legăna pruncul şi ai făcut multe lucruri bune, dar cel mai bun lucru care l-ai făcut vreodată a fost când ţi-ai ridicat mâna atunci. El te-a văzut. Scuzaţi-mă, vă rog.

E-242 Tatăl nostru Ceresc, Tu ai văzut mâinile. Tu ştii ce a fost în spatele lor. Acum ei sunt trofee ale acestei adunări. Ei sunt trofee ale Mesajului. Tu ai spus, "Toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine, şi nimeni nu poate veni numai dacă Tatăl Meu îl atrage mai întâi." Şi Tu ai vorbit la acest popor. Şi ei au şezut acolo, şi conform cu ştiinţa ei nu ar putea... mâinile lor se presupun a sta în jos, căci gravitatea le ţine în jos. Dar ei au rupt şi au sfidat legile ştiinţei. Ei au Duhul în ei care a ridicat mâna, aceea-i contrar cu ştiinţa, pentru că Duhul înăuntru acolo poate să rupă ştiinţa. Şi ei şi-au ridicat mâna pentru că acolo a fost un Spirit al lui Dumnezeu în jurul lor, care a spus, "Tu eşti... tu ai nevoie de Cristos." Şi ei şi-au ridicat mâinile, "Aminteşte-mă, O Doamne."

E-243 Cum a spus tâlharul muribund la cruce, a spus, "Aminteşte-mă când Tu vi în Împărăţia Ta."

E-244 Şi ce i-ai spus Tu lui? "Astăzi tu vei fi cu Mine în Paradis."

E-245 Şi mă rog, Tată, ca chiar în ziua aceasta ca Tu să iei în Împărăţia Ta, în părtăşia Ta aici pe pământ, pe fiecare din aceşti credincioşi, şi să fi bun cu ei. Isuse, Tu ai spus, când Tu ai fost aici pe pământ, în Sfântul Ioan 5:24, "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă; şi nu va veni la judecată, ei nu vor fi acolo când judecata loveşte pământul, ci ei au trecut de la moarte la Viaţă." Tu ai promis-o, Doamne. Eu îi pretind. Şi acum la toţi care şi-au ridicat mâinile, şi chiar acei care au crezut în inima lor că ei ar trebui, şi nu au ridicat, eu ţi-i dau Ţie în dimineaţa aceasta, Tată, ca trofee ale harului lui Isus Cristos şi al Cuvântului Lui care noi l-am predicat în dimineaţa aceasta. Ei sunt ai Tăi, Păstrează-i în siguranţă, Doamne, până în ziua aceea. Şi fie ca ei să crească ca prunci. Fie ca apele de aici din bazin să-i găsească, aşa cum şi-au mărturisit păcatele lor, murind, fiind îngropaţi în Cristos, să învieze din nou la o viaţă nouă, să umble într-o lume nouă, să umble cu asociaţi noi, să umble în companie nouă, să umble cu îngeri, să umble în Prezenţa Supranaturalului. Lucrurile acelea care ei nu le pot vedea în jurul lor, dar ei simt şi ştiu că ele sunt acolo. Ele sunt lucrurile care durează, Supranaturalul este cel ce durează. Noi îi dăm Ţie Tată, în Numele lui Isus. Amin.

E-246 Acum, îmi pare rău că a trebuit să vă ţin puţin peste timp, şi eu sunt sigur că voi... Vă simţiţi bine? Acum, adunarea, uneori eu trebuie să tai şi să strâng. Acum către voi care v-aţi ridicat mâinile şi credeţi în Domnul Isus, ei vor avea serviciu de botez, eu presupun, în seara aceasta. Sau, da, mă gândesc că bazinele sunt umplute dacă voi îl vreţi chiar acum, şi robele şi aşa mai departe sunt gata. Dacă voi doriţi să fiţi botezaţi chiar acum, oricând, noi suntem aici numai să o facem. Şi acum după ce am tăiat şi retezat...

E-247 Noi-noi vă mulţumim străinilor din porţile noastre, că aţi venit să vă împărtăşiţi cu noi în dimineaţa aceasta în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, noi vă apreciem că aţi venit. Domnul să vă binecuvânteze. Aşa de bucuroşi că aţi fost aici.

E-248 Eu văd un prieten de-al meu şezând în spate în clădire aici, pe care nu l-am văzut de mult timp. Eu nici măcar nu ştiu numele băiatului. El este un bun prieten de-al meu. El este vărul unei fete cu care eu am umblat, Marie Francisco. Eu nu-mi pot aminti despre cine sau care este numele lui. Vrei să-ţi ridici mâna? Noi suntem bucuroşi să te avem să şezi acolo şi Dumnezeu să te binecuvânteze. Băiatul acela a fost un Creştin pentru mulţi ani. Şi eu sunt...

E-249 Prietenul meu aici, Jim Poole, câţi m-aţi auzit vreodată să-l menţionez pe Jim Poole, un prieten din copilărie, fiul lui şi soţia.

E-250 Şi Donny, eu nu-mi pot aminti numele lui de familie. Gard-Gard, Donny Gard şi drăgălaşa lui soţie mică aici. Ei au fost sus acasă ieri să mă viziteze. Aşa de bucuros să-i am în dimineaţa aceasta.

E-251 Şi eu cred că acesta-i un frate străin şezând chiar aici lângă Fratele Way. Şi, o, aşa, chiar aici, poate eu sunt greşit, şi eu uneori eu uit feţele. Şi eu sunt bucuros să vă am pe voi toţi înăuntru aici în dimineaţa aceasta.

E-252 Şi acum, înainte să plecăm, după tăiere... Şi, voi ştiţi, Biblia a spus că Cuvântul lui Dumnezeu... ca hotărârea aceea, făcând o piatră, dar tu trebuie să ai un cioplitor în piatră să o taie afară, să-ţi facă forma. Vedeţi? Şi Evrei al 4-lea capitol a spus, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit şi mai puternic decât o sabie cu două tăişuri." El taie, taie împrejur, taie jos ce-i în plus. "Chiar un discernător al gândurilor şi intenţiilor din inimă," Cuvântul lui Dumnezeu. Şi El taie.

E-253 Acum, doar pentru închinare, să cântăm cântarea mea mică favorită veche, una din favoritele mele, "Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc." Cât de mulţi Îl iubiţi într-adevăr? Mie nu-mi pasă dacă voi sunteţi un Creştin sau nu, voi spuneţi "Eu Îl iubesc pentru că El m-a iubit mai întâi." Să o cântăm împreună acum, toţi împreună.
Eu Îl iubesc, Eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-254 Nu iubiţi voi aceea? Să o cântăm din nou. În timp ce o faceţi, daţi mâna cu cineva în jurul vostru. Nu vă ridicaţi, doar spuneţi, "Dumnezeu să te binecuvânteze, frate," cineva pe lângă voi, astfel voi, fiecare se simte foarte bine venit. Aceea este urarea noastră de bun venit aici la tabernacol, de la mine, fiecare din voi. În regulă.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate,
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-255 Să ne aplecăm capetele când îl fredonăm. [Fratele Branham şi adunarea începe să fredoneze Eu Îl Iubesc. – Ed.] Acum strecuraţi-vă mâna sus spre El, chiar uşor. [Adunarea fredonează Eu Îl Iubesc.] Acum, nu este El minunat? Da.

E-256 [Un frate vorbeşte în altă limbă. Fratele Branham pauzează – Ed.] Doar foarte reverenţios doar un moment.
Isus a spus, "Aceste semne îi vor urma pe acei ce cred. Ei vor vorbi cu limbi noi. Dacă ei ar ridica un şarpe sau să bea un lucru de moarte, nu îi va vătăma, căci un accident sau o explozie nu-i va vătăma. Ei îşi pun mâinile peste bolnavi, şi ei se vor recupera."
Voi doar aşteptaţi un minut, să vedem dacă vreo tălmăcire va veni pentru aceasta. Dacă străinii sunt în porţile noastre, noi aşteptăm să vedem ce ne va spune Domnul prin acest mesaj.
[Un frate dă o tălmăcire – Ed.] Tălmăcirea. Amin. Aceea a fost tălmăcirea despre ce a spus omul acesta. Către persoanele de aici care ar putea să nu ştie ce este aceasta, Acesta este Duhul. Aceasta se întâmplă des în tabernacol, dând un mesaj la popor.
Să ne rugăm.

E-257 Tată Ceresc, noi Îţi mulţumim pentru aceasta, fără să ştim că cineva pe undeva, că Tu i-ai vorbit unei inimi pe undeva şi Acesta a chemat iarăşi înapoi, chiar în mesajul de încheiere, El a spus, i-a numit "copiii" Tăi, pentru că Tu ai chemat spre ei, şi poate ei chiar s-au pregătit să plece fără să Te primească.
Acesta, mesajul a venit din nou. Astfel ne rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să acorzi o mare porţiune din Duhul Tău peste oricare ar putea să fie persoana. Tu nu le-ai chemat numele, Tu doar ai vorbit. Şi astfel, Tată, poate acela-i felul cum îl vrei Tu. Şi noi doar ne rugăm, Tată, ca voia Ta să-i fie acordată acestei persoane sau acestor persoane, oricare ar putea fi ele, ca aceasta să poată veni jos la o chemare finală. Eu mă rog, Tată, că aceasta nu este, dar, în dimineaţa aceasta dacă ei Îl vor primi şi cred cu toată inima lor, după ce ei au auzit Mesajul cum Tu ai vorbit şi ai spus, şi atunci fie ca ei să-L primească cu ceaşca în sus, să primească Duhul. Fie ca ei să se ridice şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor lor, şi să fie cu dulceaţă umpluţi cu Duhul Sfânt, şi conduşi într-o viaţă de serviciu şi fericire. Eu îl predau la Tine acum, Tată, şi adunarea, în Numele lui Isus. Amin.

E-258 Mesajele acelea uneori vorbesc, cineva, noi nu ştim cine sunt ei. Uneori ei spun cine sunt ei, dar chiar cineva înăuntru aici care poate doar a început să se mute la o parte de la El. Şi când voi o faceţi, amintiţi-vă, acela-i Duhul Sfânt vorbind la o limbă care doar necesită ceva inspiraţie; la fel care l-a vorbit, la fel care l-a tălmăcit. Acum, ţineţi minte ce eu tocmai am terminat să citesc, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred." Vedeţi, aceea-i în mijlocul celor credincioşi. Noi nu credem că toţi oamenii trebuie să facă aceea. Noi credem că acesta cade în biserică printre oameni. Uneori oamenii vin aici, şi niciodată nu au auzit de un astfel de lucru înainte, şi Duhul Sfânt cade peste ei şi dă un mesaj, şi vindecă persoane care şed acolo murind cu cancer, şi tot felul de boli şi lucruri, se duc drept înapoi din nou. Acesta-i Duhul Sfânt printre poporul Lui.

E-259 Voi Îl iubiţi? Amin. Eu Îl iubesc, de asemenea. Noi sperăm să vă vedem deseară. Iar acum Fratele Neville, eu predau serviciul la Fratele Neville, păstorul nostru. În regulă.

Up