Influenţa Unui Om Asupra Altuia

One Man's Influence On Another
Data: 62-1013 | Durată: 1 ore 58 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Mulţumesc, Frate Neville. Domnul să te binecuvinteze.
Bună seara, prieteni, este foarte plăcut să fim aici afară din nou în seara aceasta la tabernacol, să vorbim din nou despre Domnul şi Mîntuitorul nostru, de Care noi toţi sîntem îndrăgostiţi eu sînt sigur, sau noi nu am sta aici în această clădire caldă, înghesuiţi în felul în care sîntem în această seară, dacă noi nu L-am iubi. Deoarece acesta-i scopul nostru de a fi aici, este să exprimăm către El că noi Îl iubim. Şi aşteptările noastre sînt-sînt mişcate în mare măsură cînd ne gîndim la timpul Lui de apropiere. Aşa cum vedem apărînd semnele venirii Lui, noi tînjim după ceasul acela măreţ acela cînd noi Îl vom vedea.

E-2 De cînd am fost aici la o săptămînă de Duminica cealaltă, există mulţi care s-au dus să-L întîlnească. Una a fost D-na Ford, D-na Levi Ford. Ea era în vîrstă de optzeci de ani, o femeie scumpă. Soţul ei s-a dus cu cîtva timp în urmă. El era un veteran din Războiul Spaniol-American. Şi în povestirea vieţii mele eu am menţionat numele fiului ei. El este acela care urma să-mi păstreze costumul acela, voi ştiţi, după ce el l-a purtat, acel-costumul de un-eu cred că era un costum de băiat cercetaş. Şi el... Cînd eu am mers să iau partea din el, era numai un crac care a mai rămas în acesta.

E-3 Lloyd poate este aici în seara aceasta, acelaşi băiat. Şi eu-eu am avut funeralul mamei sale zilele trecute. Şi el m-a întrebat, zicea, "Billy, eu doresc ca tu să vorbeşti despre ceva care dovedeşte că mama mea învie din nou." Şi Domnul mi-a dat un mesaj pentru aceasta pe un exact, pozitiv... Cînd Biblia, toată natura, tot ce a creat Dumnezeu vorbeşte aceasta, ea va învia din nou. Cine-cine o să vorbească atunci împotriva acesteia? Dumnezeu spune aşa, o dovedeşte prin natura Lui, o dovedeşte prin Cuvîntul Lui, o dovedeşte prin viaţa ei, toate celelalte, ea trebuie să învie, voi vedeţi. Nu există nici o cale, nu există nimic... Cerurile şi pămîntul ar putea eşua, dar aceea nu va eşua. Ea trebuie să apară din nou.

E-4 Apoi alaltăieri, un administrator care obişnuia să fie cu mine, Dl. Baxter (mulţi vă amintiţi de el; el a vorbit chiar de la platforma aceasta), soţia lui a murit brusc cu un atac de inimă.
Şi el este foarte răvăşit şi foarte trist; şi eu sper-cred că voi îl veţi aminti pe Fratele Baxter în rugăciunile voastre aşa cum vă rugaţi, căci el este unul din fraţii noştri. Şi el locuieşte în Vancouver, British Columbia. Şi el nu a mai fost cu mine acum de un număr de ani. Şi am auzit că soţia lui a avut un fel de epuizare nervoasă sau ceva, şi atunci cu totul dintr-o dată ea a avut un atac de inimă şi a fost dusă. Noi doar nu putem spune la ce timp o să cheme. Şi apoi cînd aceasta-El cheamă, noi trebuie să fim gata. Acesta-i motivul că noi sîntem aici în seara aceasta.

E-5 Eu eram în sala de studiu acolo-birou, adică, vorbind cu Dl. Moore. El m-a convins... Eu aveam... ? ... Eu încercam să plec de la Mulţumire; eu vroiam să am o adunare aici pentru Ziua Mulţumirii, şi apoi să merg înainte la Shreveport. Desigur, eu aş-cu greu aş fi în stare să o fac. Şi în final el a zis, "Păi, dacă tu eşti-ai trei adunări acum şi o să ai acele Şapte Peceţi mai tîrziu, atunci tu ai putea să ne dai ziua aceea oricum." Astfel în final, noi urma să-i dăm acea Vinere, Sîrnbătă, şi Duminică. Şi acum, eu i-am promis atunci Joi, Vineri, Sîrnbătă, şi Duminică. Şi aceasta va fi... Cincizecimea va fi în vîrstă de cincizeci de ani în Louisiana-Ziua Mulţumirii. Aceasta a căzut cu cincizeci de ani în urmă în Louisiana.

E-6 Acum, mîine dimineaţă noi urmează cumva să presăm ca fiecare care nu are o-o şcoală Duminicală la care voi participaţi... Eu îl văd pe scumpul nostru Frate Don Ruddell aici, şi eu ştiu că el are şcoală Duminicală dimineaţa. Şi probabil există alţi slujitori aici de prin vecinătate care au şcoală Duminicală. Acum, noi vrem ca voi să mergeţi la propria voastră şcoală Duminicală dacă aveţi vreuna. Dar dacă voi nu aveţi şcoală Duminicală, şi vă place să fiţi cu noi, eu vreau să vorbesc dimineaţa, şi să pun afară o tablă, şi să învăţ despre Statuia Deplină a unui Om Desăvîrşit, şi să o desenez în-pe tablă, şi să arăt cerinţele lui Dumnezeu şi cum ajungem la statuia desăvîrşită a-a unui om desăvîrşit înaintea lui Dumnezeu.

E-7 Şi apoi mîine seară, cu voia Domnului, eu vreau să vorbesc asupra subiectului despre Călăuza Mea. Deci dacă unii din voi care sînt afară din oraş... Şi noi vrem să încercăm să începem aceste servicii devreme dacă... Eu încă nu am vorbit cu pastorul, dar eu doresc ca voi să începeţi şcoala Duminicală foarte devreme de dimineaţă. Şi biserica mîine seară, poate, dacă este posibil, să înceapă la 6:30 sau ceva. Şi aceea va da oamenilor o ocazie astfel dacă ei vor să stea... Noi putem fi afară poate pe la 8:30, şi apoi unii din ei...

E-8 Am întîlnit o doamnă astăzi care mînă trei sau patru, cam... Ea a zis, că dacă ieşim afară la ora 8 sau 8:30, ea ar ajunge acasă în jur de ora 2:30 sau 3 în dimineaţa următoare, soţul ei se duce la lucru... Astfel noi nu o să facem nimic oricum ci pierdem vremea pe aici, deci-deci să venim doar la biserică devreme. Şi noi nu avem... Voi ştiţi, noi nu trebuie să avem o formă privitor la aceasta; Dumnezeu este fără formă, voi ştiţi, Biblia... ? ... Astfel, noi sperăm că voi sînteţi toţi aici, şi-toţi care puteţi fi.

E-9 Acum, dacă voi aveţi serviciile voastre proprii, amintiţi-vă, acesta este un tabernacol interdenominaţional unde oamenii... ? ... vin. Şi cei mai mulţi din mulţimea noastră este formată din oameni din afara oraşului.

E-10 Acum, dacă se întîmplă să fie aici un străin, eu vreau să vă arăt ceva. Şi eu tocmai am păşit la platformă şi eu nu văd un-eu nu văd zece oameni pe care-i cunosc. Cîţi oameni de aici sînt din afara oraşului Jeffersonville, ridicaţi-vă mîna. Vedeţi, nouăzeci şi nouă la sută. Vedeţi, vedeţi? Aceştia sînt doar prieteni. Cît de mulţi sînt aici de la o sută de mile depărtare, ridicaţi-vă mîna. Există cincizeci la sută din aceia, de la peste o sută de mile depărtare. Cîţi sînt aici de la peste două sute de mile depărtare, ridicaţi-vă mîna. Trei sute de mile depărtare, ridicaţi-vă mîinile. Priviţi acolo! Patru sute de mile depărtare, ridicaţi-vă mîna. Priviţi aici! Cinci sute de mile depărtare, ridicaţi-vă mîna. Priviţi acolo, peste o treime din adunare la peste cinci sute de mile depărtare! Vedeţi, sînt doar prieteni care se adună înăuntru din jurul... ? ... noi o să fim aici. Astfel noi sîntem recunoscători pentru voi, şi noi sîntem aici să vă ajutăm. Noi sîntem aici să facem tot ce putem pentru voi.

E-11 Iar acum, eu tocmai citeam în spate acolo ceva-o scrisoare pe care fiul meu tocmai mi-a dat-o despre o doamnă care a zis că acest-venind de data aceasta vor fi treizeci şi cinci de călătorii în care ea a venit cu speranţa să se facă rugăciune pentru ea. De treizeci şi cinci de ori ea a condus sute de mile, treizeci şi cinci de călătorii.

E-12 Şi atunci amintiţi-vă, există cam şase sute şi ceva care aşteaptă... ? ... lista de aşteptare din jurul lumii încercînd să ajungă pentru interviuri. Voi vedeţi... ? ... destul de complicat. Cînd ne gîndim doar despre ce este chiar aici, aceasta nu este prea mult. Noi am putea doar să auzim că... Vedeţi, aceasta este în jurul lumii. Şi astfel noi sîntem... ? ...

E-13 Mă întreb dacă doamna aceea este în clădire în seara aceasta (a treizeci şi cincia călătorie), care a scris o scrisoare că ea va fi aici mîine? Pentru că ea a fost aici de treizeci şi cinci de ori fără să se facă rugăciune pentru ea. Eu presupun că ea nu este în clădire, poate că nici măcar nu a ajuns să vină. Dar eu tocmai am citit scrisoarea ei în spate acolo.
Acum, eu întotdeauna am încercat cînd am venit jos aici să... Cînd eu sînt la... ? ... să vorbesc despre ceva nu doar să vorbesc, sau nu ceva care ar fi pe placul oamenilor... Eu am încercat să vorbesc despre ceva care ar fi pe placul lui Dumnezeu şi să ajut oamenii (voi vedeţi?), pentru ajutor, ca noi să putem toţi, nu contează la ce biserică aparţineţi, ce denominaţiune, ca voi să puteţi fi ajutaţi pentru o umblare mai apropiată cu Dumnezeu. Şi acesta-i motivul nostru de a fi aici: o umblare mai apropiată cu Dumnezeu.

E-14 Şi cînd noi aflăm că ziua este aşa de tîrzie cum este ea, şi apropierea Domnului... Eu i-am spus soţiei mele astăzi, "Dacă eu nu ajung într-o trezire pe undeva, eu-eu o să pier; eu-eu doar nu pot să suport aceasta. Eu... Ceva este doar în interiorul meu ce arde."

E-15 Oh! Noi tocmai am trecut printr-o serie întreagă de adunări unde au participat mii de oameni. Şi nu contează dacă voi aţi avut două sau trei milioane de oameni, dacă nu există trezire, aceea este doar ceea ce noi obişnuiam să numim jos în Kentucky, o adunare tărăgănată. Voi ştiţi, noi toţi mergem afară la o adunare tărăgănată am numi-o noi. Şi noi vrem o trezire unde Duhul Domnului se mişcă asupra oamenilor, şi oamenii sînt salvaţi, şi se fac lucruri măreţe să se realizeze ceva pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

E-16 Iar acum, în serviciile de rugăciune, de obicei, noi... Voi puteţi vedea de ce noi nu am putut să ţinem un rînd de rugăciune aici. Vedeţi, acesta este doar aşa de înghesuit, că tu nu o poţi face. Vedeţi? Dar de obicei în rîndurile de rugăciune sînt oameni care sînt-vin şi ei află-pe Domnul de a fi real. Şi noi aflăm că Domnul Isus nu s-a schimbat nici un pic. Din ceea ce El a fost, El este astăzi, şi va fi întotdeauna. Şi Biblia a zis în Evrei 13:8, că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Şi în adunările oamenilor care s-au adunat să-L asculte în zilele acelea, poate că ei nu ajungeau într-un rînd de rugăciune; dar ei aveau credinţă să creadă. Şi Domnul nostru se întorcea, aşa cum credinţa lor Îl atingea, şi se întorcea, şi spunea oamenilor că existau anumite lucruri greşite cu ei pe care le-au făcut ei, şi ca ei să meargă să fie vindecaţi, sau să meargă să facă ceva, să facă ceva drept, sau ceva.

E-17 Noi ştim despre femeia de la fîntînă, şi femeia cu scurgere de sînge, şi, oh aşa de mulţi, orbul Bartimeu, că credinţa lor L¬a atins. Şi în seara aceasta El este încă Marele Preot al mărturisirii noastre şi tot aşa de mare cum a fost El vreodată. Acum, noi trebuie să ne lăsăm să fim slujitorii Lui. El este Viţa, resursa Vieţii. Noi sîntem mlădiţele care primesc Viaţa aceea. Şi mlădiţa rodeşte fructul, nu viţa. Iar acum, Cristos lucrează prin Biserica Lui. Şi apoi, dacă noi putem să ne cedăm într-un aşa fel încît Duhul Sfînt să poată lua controlul nostru complet în credinţa noastră în Cristos, El va face acelaşi lucru, deoarece acesta este Cristos.

E-18 Şi dacă voi sînteţi aici un străin şi cu noi... Acum, de obicei oamenii aici... ? ... în tabernacol... Pastorul nostru de aici s-a rugat pentru bolnavi practic în fiecare seară, şi ajungeţi să se facă rugăciune pentru voi de graţiosul şi preaiubitul nostru Pastor, Fratele Neville, un om pe care Dumnezeu îl ascultă şi-i răspunde la rugăciune, Fratele Orman Neville. Şi-şi Fratele Don Ruddell, şi ceilalţi fraţi care se roagă pentru bolnavi... Şi Fratele J ackson, eu presupun că el este undeva prin prejur pe aici de la cealaltă biserică soră jos în Howard Park.

E-19 Şi de data aceasta cînd-aceasta este aşa de aglomerat, dacă voi veţi crede doar pe Dumnezeu... ? ... pentru orice aveţi voi nevoie... Şi tu eşti un străin şi eu nu te cunosc, tu doar să-i ceri lui Dumnezeu şi vezi dacă El nu este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Vedeţi dacă El nu poate vorbi drept... ? ... El vă cunoaşte; El ştie ce este rău cu voi; singurul lucru pe care voi îl aveţi de făcut... ? ... credeţi-L. Şi apoi, El vă va folosi ca o unealtă şi pe mine pentru o alta. Isus a zis, Sf. Ioan 14:7, "Cel ce crede în MINE, lucrările pe care Eu le fac le va face şi el." Acum, acela este un vas predat.

E-20 Acum, mîine noi urmează să învăţăm cum deveniţi voi vasul acela, ca Dumnezeu, Duhul Sfînt... ? ... să lucreze prin voi. Şi astfel... Vedeţi, El era... ? ... Dumnezeu era într-un stîlp de foc, apoi El era-a locuit în Fiul Său, Cristos Isus; acum în Biserica Lui. Odată El era numit Tatăl, apoi Fiul, acum Duhul Sfînt. Acesta este Dumnezeu proiectîndu-se pe Sine către lume. Singura cale prin care El putea să intre în Biserică era mai întîi să moară pentru Biserică să o sfinţească pe Aceasta, ca El să se poată proiecta pe Sine prin Biserica Lui. Apoi El a zis în Sf. Ioan 15, "Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele," (vedeţi?), şi mlădiţa doar rodeşte fructul. Domnul să vă binecuvinteze.

E-21 Şi acum, înainte ca noi... Pentru lecţia din seara aceasta... Şi eu nu vreau să vă ţin mult, deoarece eu văd oamenii stînd sus, şi unul luîndu-i locul, şi apoi altul se aşează, şi aşa mai departe. Noi încercăm din greu să obţinem un-un permis să aşezăm încă cam trei sau patru sute de oameni, dar oraşul se pare să ne reţină asupra acestuia, deoarece noi nu avem loc corespunzător de parcare. Noi am primit permisul de la Indianapolis, şi apoi oraşul... Noi trebuie să avem loc de parcare. Oh, cînd noi punem patru oameni aici înăuntru, noi trebuie să avem destul loc să punem o maşină acolo afară. Şi acest lot de parcare de aici într-adevăr aparţine de oraş, astfel, vedeţi, ei... Noi sîntem¬biserica noastră aici este cam la un picior de linia oraşului. Şi¬într-adevăr, autostrada, motivul că ea este construită acolo... Desigur, unii dintre voi oamenii, cei tineri de aici, nu ar înţelege aceasta, dar aceasta a fost o baltă. Şi eu îmi amintesc cînd eram un băiat, noi mînam aici jos, şi noi trebuia să mergem roata afară acolo în cîmp şi să mergem în jurul bălţii. Ei au construit drumul chiar în jurul drumului-în jurul bălţii.

E-22 Şi, eu am cumpărat acest lot de aici. Rugîndu-mă chiar aici unde este acesta, Domnul mi-a spus să-l cumpăr cam cu treizeci de ani în urmă sau treizeci şi doi de ani în urmă, asta este, cred eu. Chiar aici într-o mlaştină mare şi bunghişorul pînă deasupra capului meu ... Şi eu am cumpărat lotul pentru o sută şi şaizeci de dolari, acest colţ-colţ chiar aici, şi am zidit biserica.

E-23 Acum, Domnul să vă binecuvinteze. Eu vreau să (dacă acesta ar fi numit un text, pentru unii din...), citesc ceva din context din notiţe; mi-ar place să vorbesc audienţei în seara aceasta asupra subiectului Influenţa Altuia. Şi înainte ca noi să vorbim sau să citim Cuvîntul, să ne plecăm capetele noastre şi să vorbim cu Autorul Cuvîntului.

E-24 Şi acum, cu capetele noastre aplecate şi inimile noastre... ? ... de asemenea în reverenţa Sa sf'întă, mă întreb dacă există unii... ? ... în seara aceasta ar avea o cerere pe care ei-arde în inima lor, că ei ar putea doar să ridice... ? ... mîna voastră înaintea lui Dumnezeu şi ziceţi în rugăciunea voastră, "Doamne Isuse, eu am nevoie. Vorbeşte-mi în seara aceasta. Vindecă-mă. Dă-mi nevoile mele financiare," sau orice este aceasta. El procură toate nevoile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aproape nouăzeci la sută din adunare.

E-25 Tatăl nostru Ceresc, noi ne apropiem de Tine. Acum aşa cum părăsim acest tabernacol micuţ din lut în care noi locuim, acest vaporaş care navighează marea solemnă a vieţii, prin credinţă noi venim sus deasupra lui Marte, Jupiter, Venus, luna, stelele, calea lactee, şi sosim acum prin credinţă la tronul Tatălui. Vedem şezînd acolo, mîinile Lui străpunse şi picioarele Lui; fie ca acel Sînge să facă acum mijlocire aşa cum ne punem darurile noastre pe altarul de aur în jurul tronului Său.

E-26 Noi Îţi mulţumim mai întîi pentru Isus, Care a făcut posibile toate aceste lucruri pentru noi prin credinţa noastră care noi urmează să o cerem. Tu ai văzut mîinile, Tu ai ştiut ce bătea dedesubt de inimile oamenilor. Şi eu îmi pun credinţa mea Doamne pe jertfa în marele altar de aur al lui Dumnezeu unde tămîia se arde zilnic. Mă rog ca Tu să asculţi şi să răspunzi rugăciunilor lor, Tată. Dă-le dorinţa inimii lor.

E-27 Iar acum, aşa cum ne-am adunat, Doamne, în seara aceasta pentru aceste trei adunări, noi sîntem aici în această clădire caldă în seara aceasta pentru nici un alt scop decît o umblare mai apropiată cu Tine. Ştiind ce să facem... ? ... Doamne, ce să facem... Aşa cum a zis profetul, "Cei care aşteaptă după Domnul, ei îşi vor reînoi puterea lor. Ei se vor înălţa cu aripi ca un vultur. Ei vor alerga şi nu vor fi obosiţi; ei vor umbla şi nu vor slăbi." Doamne, învaţă-ne cum să aşteptăm după ce am cerut şi... ? ... să avem credinţă să ştim că Tu ai auzit, şi în propriul Tău timp bun Tu ne vei trimite răspunsul drept jos pe treptele de aur din coridoarele Cerului drept în sufletul nostru. Iar noi vom primi ceea ce cerem, pentru că noi o credem.

E-28 Sfinţeşte urechile noastre în seara aceasta să audă şi inimile noastre să primească; şi fie ca atunci cînd serviciul este gata, fie ca noi să zicem ca acei care veneau din Emaus, "Nu ne ardea inimile în noi aşa cum El ne vorbea de-a lungul drumului." Căci noi cerem aceasta în Numele Lui. Amin.

E-29 Mi-ar place să citesc în seara aceasta o porţiune din Scriptură aflată în Cartea lui Isaia. Mîine, fiţi siguri dacă voi aveţi o hîrtie, eu vreau ca voi să... Eu o să am o schemă aici sus sau o tablă să desenez cumva lecţia. Şi eu vreau ca voi să obţineţi aceasta dacă posibil puteţi, deoarece voi puteţi studia aceasta după ce ajungeţi acasă.

E-30 Isaia capitolul 6, eu doresc să citesc cîteva versete din acest capitol să tragem contextul la-pentru seara aceasta.
În anul în care a murit împăratul Ozia eu am văzut deasemeni pe Domnul şezînd pe un tron, înalt şi ridicat sus şi poala Lui umplea templul.
Deasupra acestuia stăteau serafimii: fiecare avea şase aripi; cu două el îşi acoperea faţa, şi cu două el îşi acoperea picioarele, şi cu două el zbura.
Şi unul a strigat către altul, şi a zis, Sfînt, sfînt, sfînt, este DOMNUL Dumnezeul oştirilor: întregul pămînt este plin de slava Lui.
Şi stîlpul templului s-a mişcat la glasul aceluia care a strigat, şi casa s-a umplut de fum.
Atunci am zis, Vai de mine! căci eu sînt distrus; căci sînt un om cu buze necurate, şi eu locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate: pentru că ochii mei au văzut pe Împăratul, DOMNUL oştirilor.
Atunci a zburat către mine unul din serafimi, avînd un cărbune aprins în mîna lui, pe care el l-a luat cu cleştele de pe altar.
Şi el l-a pus pe gura mea, şi a zis, Iată acesta ţi-a atins buzele tale; şi nelegiuirea ta este îndepărtată, şi păcatul tău este ispăşit.
De asemenea am auzit glasul Domnului, zicînd, Pe cine să trimit Eu, şi cine va merge pentru noi? Atunci am zis, Iată-mă; trimite-mă.

E-31 Aceasta-i cam o-o iniţiere cînd ne gîndim la-ce urmează să însemne aceasta aşa cum noi studiem această viziune a lui Isaia. Ea este... Întotdeauna mi-a plăcut Isaia. El a fost unul din profeţii majori. Isaia a scris Biblia întreagă. Acolo sînt şaizeci şi şase de Cărţi în Biblie, şi Isaia a scris şaizeci şi şase de capitole. El începe cu începutul creaţiunii; în mijlocul Cărţii el aduce înainte Noul Testament şi Ioan Botezătorul; iar la capitolul 56 şi 60 el încheie în marele Mileniu: Genesa prin Noul Testament în Apocalipsa. Mare om a fost acest Isaia. În final a murit ca martir sub pedeapsă capitală.

E-32 Fiecare om umplut cu duhul din Biblie a murit sau a fost persecutat sub guvernul federal. Fiecare din ei la care vă puteţi gîndi: Moise, copiii Evrei, şi Daniel, şi Isaia. Isaia a fost tăiat în bucăţi cu un fierăstrău. Şi înainte în jos, Ioan Botezătorul, fiecare din apostoli, Isus Însuşi, toţi au murit sub pedeapsă capitală sau pedeapsă de la guvernul federal. Şi conform cu felul în care lucrurile se îngrămădesc, acolo vor fi mai multe mărturii adăugate la ale lor într-una din aceste zile. Vedeţi? Şi dacă a existat vreodată un timp în care noi trebuie să ţinem laolaltă, acesta-i acum.

E-33 Eu presupun că voi auziţi despre mitingul care se desfăşoară în Roma, şi noi avem-ei au un timp grozav acolo. Iar ei o să înceapă o trezire. Aceasta va fi o trezire în toată lumea, cu siguranţă.

E-34 Înapoi la acest subiect (noi vom lua aceea în cele Şapte Peceţi)-la acest subiect de a fi influenţaţi.
Împăratul Ozia era un băiat păstor. El a fost crescut... Şi el a iubit exteriorul. Şi el a domnit în timpul profeţiei lui Isaia. Isaia a învăţat de la-de la unul din ceilalţi profeţi majori. Şi eu cred că acesta a fost Zaharia, că Isaia a avut înţelegere prin el, care era un profet aşa cum Isaia a venit pe scenă. Şi Isaia a fost chemat, şi el a fost un-un profet. Profeţii nu sînt doar făcuţi de om; profeţii sînt născuţi profeţi.

E-35 Acum, există un dar de profeţie care vine în biserică, că oamenii dau o profeţie. Mulţi membri din Trupul lui Cristos pot să facă aceasta, aceasta-i sub inspiraţie. Dar un profet este aşezat în Biserică de Dumnezeu, predestinat darului de-de profet-sau darul de a fi un profet, nu un prezicător.

E-36 Acum, acum, noi aflăm că acest om tînăr a luat tronul. Dacă voi vreţi să notaţi unele din Scripturi jos, aceasta este II Cronici capitolul 26. Voi puteţi citi unde spune că împăratul Ozia după ce a murit tatăl său A-m-a-ţ-i-a, Amaţia-după ce el a murit, fiind un om neprihănit şi s-a întors de la Domnul, şi a fost ucis de proprii lui oameni-Uzzikiah i-a luat-sau Ozia, adică, luîndu-i locul ca împărat. Şi el a fost aşezat pe tron şi uns la vîrsta de şaisprezece ani, doar un băiat, dar el era în linie să fie împărat, deşi era doar un copil. Şi el a făcut bine. Biblia ne spune că el a avut un tată evlavios şi o mamă evlavioasă, şi el deabea că putea să fie nimic altceva cu o aşa influenţă decît să fie un băiat evlavios, deoarece asta era ceea ce a fost pus înaintea lui tot timpul.

E-37 Voi ştiţi ce mă gîndesc eu? Fiecare are propria lui părere. Dar una dintre cele mai mari, şi după părerea mea, cel mai mare preşedinte pe care noi l-am avut vreodată în această naţiune a fost Abraham Lincoln. Acum, nu pentru că el era un Republican, ci pentru că el a fost ceea ce a fost, un om evlavios. Şi el a fost crescut, şi el-să slujească pe Dumnezeu. Şi el a zis, "Dacă există ceva la care eu vreau să dau laudă," a zis el, "sau prin ce a fost influenţată viaţa mea, era o mamă evlavioasă care m-a învăţat să mă rog şi să cunosc pe Isus ca Salvatorul meu."

E-38 Oh! Familia ta este ceea ce eşti tu. Tu creşti copilul tău într-un anumit mediu; el are o şansă mai bună de nouăzeci şi opt la sută să meargă drept de cum are el dacă tu îl creşti într¬un fel greşit. "Creşte un copil în felul în care el trebuie să meargă, şi cînd el este bă trîn aceasta nu se va depărta de la el." Fiţi crescuţi drept, învăţaţi copiii voştri să facă drept: să fie cinstiţi, drepţi şi oneşti chiar cînd ei sînt în şcoală.

E-39 Acum, de multe ori copiii sînt înclinaţi să copieze unul de la altul, şi-şi încearcă să-şi preseze drumul lor prin şcoală. Dar voi ştiţi, eu cred că dacă voi veţi obţine aceasta voi înşivă, atunci aceasta este ceva care voi-voi puteţi aprecia hîrtia voastră de note bune.

E-40 Voi ştiţi, dacă voi urmează să aveţi un examen ziua următoare, în loc să alergaţi în jur toată noaptea, să vă sculaţi în dimineaţa următoare, şi să gîndiţi, "Păi, voi şedea alături de Cutare-şi-cutare; ei sînt deştepţi; Şi apoi eu voi-eu pot copia de la ei," dacă tu vei zice doar înainte ca Tăticul să dea mulţumiri la masa de micul dejun, dacă tu vei zice doar, "Tăticule, aminteşte-mă astăzi, eu trebuie să iau un examen în chimie," sau orice este aceasta. Atunci tu, cînd te rogi, Tăticul, zice, "Dumnezeule, binecuvintează pe John, Mary în examenul lor astăzi." Eu vă spun, aceasta va întoarce valul.

E-41 Amintiţi-vă, noi putem avea ceea ce noi vrem dacă noi vom cere în credinţă crezînd. Isus a zis, "Toate lucrurile sînt posibile la acei care vor crede. Voi nu aveţi pentru că voi nu cereţi, şi voi nu cereţi pentru că voi nu credeţi." El a zis, "Cereţi belşug pentru ca bucuria voastră să fie deplină." Mie îmi place asta.

E-42 Învăţătura noastră corectă: Spuneţi lucrul corect; faceţi lucrul corect; gîndiţi lucrul corect; întotdeauna să gîndiţi corect. Şi eu am o mică lozincă:
Faceţi corect, aceasta-i datoria voastră către Dumnezeu. Gîndiţi corect, aceasta-i datoria voastră către voi înşivă; şi voi sînteţi destinaţi să ieşiţi afară corect.

E-43 Voi nu puteţi merge spre est şi spre vest în acelaşi timp, nici nu puteţi voi să mergeţi drept şi greşit în acelaşi timp. Nu contează cît de mult vă gîndiţi că voi mergeţi în partea cealaltă, dacă voi nu călătoriţi direct spre vest... Tu nu mergi spre est dacă mergi spre vest.

E-44 Astfel acest împărat tînăr fiind influenţat de tatăl său cînd el era un om tînăr şi a învăţat Israelul poruncile lui Dumnezeu... Şi atunci cu totul dintr-o dată el s-a întors în ultimele lui zile şi a învăţat împotriva lui Dumnezeu. Şi proprii lui oameni... El a fost ucis de proprii lui oameni. Se pare că aceea ar fi fost o lecţie mare pentru Ozia despre aceasta. Dar noi aflăm că atunci cînd Ozia a luat tronul, că el a început drept în felul cum a făcut tăticul lui, aducînd înapoi lucrurile lui Dumnezeu, aducînd pe Israel înapoi la închinarea la Dumnezeu. El s-a întărit pe sine.

E-45 Şi eu vreau întotdeauna să fiu recunoscător pentru el în zilele tinereţii lui, deoarece el niciodată nu a jucat ceva politică. Deşi politica ar fi putut să fie împotriva lui, dar totuşi, el a stat drept pe linia lui Dumnezeu. Şi aceasta l-a emoţionat pe acest micuţ, tînăr profet astfel, încît el a devenit un erou. El era un exemplu pentru profetul Isaia.

E-46 Şi Isaia a mers la castel să stea cu el, la palatul împăratului. El l-a chemat înăuntru; lui îi plăcea de Isaia. Isaia era şi el tînăr, şi-şi el... Ei erau ortaci împreună. Şi cum acel împărat... Cînd el se ducea acolo afară, şi ei-unii dintre oamenii politicii veneau înăuntru şi ziceau, "Noi trebuie să facem aşa-şi-aşa," Împăratul Ozia mai întîi l-a căutat pe Domnul. "Doamne, este aceasta voia Ta ca noi să facem aceasta aşa-şi-aşa?" Dumnezeule dă-ne un preşedinte ca acela, nu numai atît, ci dă-ne predicatori. "Căutaţi mai întîi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate celelalte lucruri se vor adăuga."

E-47 Acesta trebuie că era o mare influenţă, deoarece Isaia l-a iubit, deoarece el a văzut că el era un om mare, şi el-el a stat ferm şi tare pentru Dumnezeu. Şi voi ştiţi, de fiecare dată, în zilele în care trăim noi, în lucrurile pe care le facem noi, amintiţi-vă, că publicul nu se uită numai la pastor, la felul cum arată el-trăieşte, el-ei se uită şi la laici.

E-48 Oh, cum este aceasta prea rău cînd ne gîndim la biserică. Uneori dacă pastorul aparţine la o anumită organizaţie sau un clan, şi această organizaţie îl trimite la o anumită biserică, şi uneori mîinile acelui pastor sînt legate de organizaţia aceea. Iar micuţul om vrea să slujească pe Domnul, şi el crede-a fost învăţat că aceea este cam singura cale pe care el o poate face, este prin slujirea organizaţiei lui. Şi dacă el s-a ridicat şi a predicat ce a spus Cuvîntul, biserica l-ar vota afară; şi atunci lui îi este teamă că el nu ar avea o şansă atunci să predice Evanghelia.

E-49 Dar oh, ceea ce avem noi nevoie astăzi în amvoane sînt oameni cum era Ozia. Nu conta ce era politica bisericii lui sau politica a orice altceva, el a jucat prin mîna lui Dumnezeu. El a aşteptat pînă el a aflat AŞA VORBEŞTE DOMNUL, apoi el a făcut-o.
Micuţul... Acel profet micuţ (un flăcău tînăr cam de vîrsta lui) în templu cu el, ei mergeau jos împreună şi se rugau, fără îndoială, şi cereau voia Domnului, şi apoi comparau aceasta cu legile Bibliei. Atunci dacă aceasta era în regulă, Ozia a trecut¬o; dacă aceasta nu era în regulă, el a condamnat politicile despre aceasta. Dumnezeule dă-ne mai mult din aceasta! Şi aceea l-a emoţionat pe Isaia deoarece el a fost născut un profet.

E-50 Şi Ozia a devenit un erou pentru Isaia. Voi vedeţi el era... Din cauza stării lui-lui pentru Dumnezeu, el a devenit un erou în ochii celui neprihănit. Şi acolo ar fi putut să nu fie prea mulţi neprihăniţi. Vedeţi? Dar lucrul pe care vrem noi să-l facem, este să facem ca viaţa noastră să conteze pentru Dumnezeu. Cineva vă priveşte.

E-51 Eu am ajuns după cineva ziua trecută. Într-o anumită vecinătate ei au avut o... O biserică mare denominaţională a avut o petrecere mare de rock 'n'roll aici jos, şi ei au dansat pînă la ora 1 dimineaţa. Şi ei tachinau pe cineva care vine la tabernacol, şi a zis că ei erau holy rollers care au venit jos aici, deoarece noi nu avem denominaţiune. Şi oh, aceasta mi-a dat o şansă. Voi doar vă cam puteţi imagina ce s-a întîmplat. Dar treaba despre aceasta este... Acum, oamenii aceia... Fără îndoială, că doamna tînără care a făcut remarca, dacă ea ştia numai care era Adevărul...

E-52 Eu eram în munţi cu cîteva săptămîni în urmă. Şi înapoi de tot cînd eu veneam acasă, noi am mers înapoi (familia şi eu) să ne odihnim puţin, unde noi vom merge din nou, cu voia Domnului, săptămîna viitoare. Şi atunci, în spate acolo într-o noapte, am văzut o vedenie. Şi aceasta a fost o-o drăgălaşă, femeie drăguţă, păreau femei tinere alergînd; ea îşi avea mîna ei aici, şi ea pierea cu un atac de inimă, o femeie frumoasă. Şi ea a căzut şi a fost dusă. Şi Îngerul Domnului a zis, "Acum, cînd tu auzi despre aceasta, aminteşte-ţi, ei o să zică că ea a comis sinucidere, dar ea a murit într-un atac de inimă. Şi aceasta era aproape 4:00, astfel tu doar să spui ora 4," şi apoi El m-a părăsit.

E-53 Şi eu nu am trezit familia în mica tabără de vaci (sau unde stau cowboys, unde noi mergeam în spate acolo să adunăm vitele), eu-eu i-am lăsat doar să doarmă pînă dimineaţa. Şi atunci, în ziua următoare am menţionat aceasta, şi am zis, "Ceva femeie tînără, foarte atractivă, are să moară-un atac de inimă." Şi afară pe drum cu două zile mai tîrziu, acolo a venit înăuntru la radio că această Miss (eu nu mă pot gîndi la numele ei) Monroe, D-na. Monroe. Eu cred că acela era numele ei de scenă, sau oricare era acesta; numele ei era altfel. Şi ea a murit, şi ei au zis că ea a comis sinucidere.

E-54 Acum, aceasta nu face nici o diferenţă cît de mult o spun eu; ei totuşi o să spună că ea a comis sinucidere. Dar copilul nu a comis; ea a murit într-un atac de inimă! Şi dacă voi aţi privi, ea avea mîna ei, încercînd să ajungă la telefon-telefonul în mîna ei. Ea a avut un atac de inimă. Ei zic că acolo erau pastile de somn; ea le lua de o lună (vedeţi?) sau mai mult, din sticla aceea. Ea a murit într-un atac de inimă, şi ea a murit cu patru sau cinci secunde înainte de ora 4, exact.

E-55 Şi eu am citit despre povestirea vieţii ei în revistă despre cum că ea... Ea era un copil nelegitim; şi cum că ea a spălat aşa de multe vase; iar mama ei într-o instituţie de nebuni; şi ea a tînjit (dar ea a fost femeia cu cel mai perfect trup, eu presupun, din lume)-dar ea a tînjit după ceva care banii nu-i putea cumpăra. Mă gîndeam, "Oh, eu doream să fi putut să ajung la ea! Eu ştiu ce avea ea nevoie!" Acolo sînteţi voi!

E-56 Poate membri din bisericile de renume, cea mai fină¬renumitul Hollywood, unde toate împodobirile şi zorzoanele sînt pe... Dar ei au văzut oamenii aceia... Ea a putut să vadă că ei nu au trăit o viaţă diferită de cum a trăit ea. Este nevoie de influenţă! Este nevoie de puterea de înviere a lui Cristos printre oameni, ca ei să vadă căci Cristos nu este o statuie atîrnînd într-o clădire, ci El este o Fiinţă vie în forma Duhului
Sfînt, locuind în bărbaţi şi femei, aducînd pace, şi satisfacţie, şi fericire. Oh, dacă noi puteam numai să ajungem la acea tînără doamnă înainte ca ea să părăsească lumea.

E-57 Acum, influenţă. Noi aflăm că-că viaţa lui Ozia a influenţat pe acest profet pînă la aşa un loc că Ukkiah-Ozia, adică, a clădit ziduri şi s-a întărit, şi a luat înapoi terenurile şi posesiunile care le aparţineau lor de la Filisteni, şi aşa mai departe, pînă cînd faima lui a mers pînă la Egipt. Şi eu vă spun, din toate cronicile împăraţilor, nu a existat nici unul din ei în afară de Solomon, care s-a răspîndit ca Ozia. De ce? Pentru că el a aşezat exemplul. El a stat cu Dumnezeu, nu conta ce gîndea poporul lui, ce gîndea oricine altcineva, ce gîndeau politicienii lui care au încercat să-l influenţeze. El a stat direct cu Dumnezeu, şi acesta-Dumnezeu l-a binecuvîntat. El a fost un mare ajutor pentru acest tînăr profet.

E-58 Cum binecuvintează Dumnezeu un om care va sta adevărat cu Cuvîntul lui Dumnezeu. Acum, el poate să nu fie foarte popular, dar el va fi binecuvîntat. Şi acum, oamenii trebuie s㬺i ia alegerea lor, dacă tu vrei să acţionezi ca restul dintre oameni sau dacă tu vrei să fii binecuvîntat de Dumnezeu. Acum, tu doar îţi poţi lua alegerea ta. Dacă tu o să trăieşti ca restul dintre ei, tu vei fi binecuvîntat de ei; dar tu îţi întorci ale tale-toate dorinţele tale spre Dumnezeu, şi tu vei fi binecuvîntat de Dumnezeu. Astfel tu trebuie să "Alegi tu în această zi pe cine slujeşti," aşa cum a zis profetul. "Întotdeauna să-ţi aminteşti de Creatorul tău, mai întîi, întotdeauna."

E-59 Acum, dar... Cînd acest împărat a ajuns la un loc, fiind un om aşa de mare şi influenţînd pe Isaia şi pe cei neprihăniţi, desigur, din împărăţia lui, el a ajuns la un loc-el a ajuns să se simtă de sine-asigurat. Şi acolo este unde voi faceţi greşeala voastră. Acolo este unde aşa de mulţi oameni neprihăniţi muşcă ţărîna ruşinii, muşcă ţărîna înfrîngerii, este deoarece ei încep să se simtă siguri pe sine. Voi începeţi să gîndiţi că voi aţi trăit aşa de mult pentru Cristos, încît nu contează ce prezintă El înaintea voastră, voi vă veţi lua alegerea voastră dacă vreţi aceasta sau nu. Voi trebuie să continuaţi să slujiţi lui Dumnezeu. Nu contează ce eraţi voi înapoi cu zece ani în urmă, aceasta este ceea ce voi sînteţi acum.

E-60 Împăratul a ajuns într-un loc în care s-a gîndit în sine, că el a ajuns înălţat. Mîndria a ajuns în inima lui. Şi aceea este ce ni se întîmplă nouă. Dacă voi veţi scuza această expresie, aceasta este ce s-a întîmplat bisericilor noastre prin toată ţara. Există oameni buni acolo; unii dintre cei mai buni în lume merg la biserică. Eu cred că cei mai buni din lume merg la biserică. Dar treaba despre aceasta este, că sistemul de organizaţie devine înălţat. Aceea este ce s-a întîmplat la Metodişti; aceea este ce s-a întîmplat la Baptişti; aceea este ce s-a întîmplat la Nazarineni, la Pelerinii Sfinţeniei, la Penticostali-înălţaţi, îndărătnici, preocupaţi de sine, mîndri, la care nu poţi să le spui numic. Dumnezeu nu poate să afle o cale să intre în inimile lor. Aceasta-i deoarece ei devin aşa de ştie-tot încît nimeni nu poate să le spună nimic. Şi zidindu-se pe ei înşişi în jur argumentînd cu fraţii, ei se zidesc în jurul crezului lor. Şi cînd ei o fac, ei lasă pe Dumnezeu în spate.

E-61 Aceea este ce se întîmplă la doctori. Cînd ei devin aşa de preocupaţi de sine încît ei nu au nevoie de nici un ajutor de la Dumnezeu, aceea este cînd eu nu unul-vreau unul să se ocupe de mine. Cînd tu îl laşi pe Dumnezeu afară din orice lucru, tu doar-eu vreau ca tu să mă laşi şi pe mine afară. Vedeţi? Deoarece tu trebuie ca întotdeauna să-ţi aminteşti mai întîi de Dumnezeu! El s-a înălţat.

E-62 Aşa de mulţi astăzi... Voi luaţi o-o familie de oameni care va începe să meargă la biserică. Şi Dumnezeu va vindeca mica familie. El îi va binecuvînta, şi le va da Duhul Sfînt în vieţile lor. Copilaşii se vor ruga în jurul mesei; ei se vor ruga înainte să meargă la culcare. Mama şi tata se vor prinde de mîini şi se vor ruga. Şi atît timp cît ei vor continua aşa, ei vor sta o familie; dar voi lăsaţi-i să ajungă... Primul lucru pe care îl ştiţi, ei nu au avut nimic, o maşină rablă veche, poate, mînînd în jur în ea, sau poate umblau. În final ei vor obţine o maşină bună, o casă mai bună. Şi primul lucru pe care îl ştiţi, apoi ei vor să ajungă la ceea ce ei-lumea numeşte, o clasă mai bună cu care să se asocieze. Ei se mută într-o vecinătate diferită, şi acolo, ei află că ei devin înfluenţaţi de influenţa greşită. Tu trebuie întotdeauna să stai unde este Împărăţia lui Dumnezeu şi unde se revarsă slava lui Dumnezeu. Stai unde tu poţi fi hrănit spiritual zi şi noapte. Atunci primul lucru pe care-l ştii, despărţirile vin în casă, şi cele lumeşti, şi ei devin înălţaţi. Ozia a făcut aceasta; el s-a înălţat, multă mîndrie.

E-63 Şi acum, noi vedem ce a încercat el să facă. Acum, ceea ce într-adevăr l-a apucat pe el cînd el s-a înălţat în inima lui (ni se spune în Biblie, în Cronici 26-noi aflăm-II Cronici 26), noi aflăm că el a mers în templul Domnului cu o cădelniţă în mîna lui să ardă tămîie pentru Domnul. Şi cînd el a făcut-o, slujitorul templului cu optzeci de alţi slujitori l-au urmat şi i¬au zis, "Să nu faci aceasta; tu eşti greşit. Tu nu eşti un preot. Tu eşti un împărat, nu un preot."

E-64 Şi el a fost mînios, şi s-a înfuriat. Şi temperamentul lui s-a îndepărtat de la el, şi a aprins cădelniţa să meargă oricum. Şi Dumnezeu l-a lovit cu lepră chiar acolo în timp ce el stătea acolo în mînia lui; şi el a murit un lepros. Ei au trebuit să-l scoată afară din templu.

E-65 Acolo este unde noi vrem o lecţie acum. Dacă acest om pe care Dumnezeu l-a binecuvîntat în capacitatea lui... Dar el nu a fost satisfăcut cu aceea, el a vrut să ia locul altuia. Voi nu puteţi fi nimic... Cum Congresmanul Upshaw (voi vi-l amintiţi, acela care era-era olog de şaizeci şi opt de ani şi a fost vindecat în adunare acolo, ştiţi voi. El a fost un Congresman al Statelor Unite.), el a zis, "Tu nu poţi fi nimic ceea ce tu nu eşti." Astfel cam aceasta-i adevărat. Tu trebuie să stai în chemarea ta, la care te-a chemat Dumnezeu.

E-66 Acum, atît timp cît el a rămas împărat, şi-el era o binecuvîntare pentru oameni fiind un împărat. Dar cînd el a gîndit că el este un preot, atunci... El s-a gîndit pentru că Dumnezeu l-a binecuvîntat, el putea să fie orice vroia el să fie. Dar el era o binecuvîntare pentru popor ca un împărat, dar nu o binecuvîntare... El a devenit un blestem peste ei cum el a încercat să ia locul pastorului. Şi noi avem o mulţime din aceia. Fiecare vrea să ducă mingea. Vedeţi?

E-67 Cînd voi jucaţi un joc cu mingea (aşa cum este sezonul footbalului), lucrul care noi vrem să-l facem, este să nu încercăm fiecare să luăm mingea de la omul care o are; aceasta este să încercăm să apărăm pe omul acela. Să-l protejăm; lăsaţi-l să pătrundă. Noi încercăm să băgăm un gol. Vedeţi?

E-68 Dar vă puteţi imagina un împărat aşa de neinstruit ca să găsească un om-omul lor propriu-alergînd cu mingea la golul de teren, şi atunci în loc să încerce să bată duşmanul la o parte de el, echipa opusă, să laşi pe omul tău propriu care are mingea să fugă cu ea, fiecare om încearcă să ia mingea din mîna lui? Păi, voi sînteţi destinaţi să pierdeţi.

E-69 Şi astăzi, noi avem acelaşi lucru. Cînd noi vedem pe Dumnezeu venind pe scenă, şi urmînd să binecuvinteze un anumit lucru, să ţinem pe toţi duşmanii departe de acesta. Să folosim influenţele noastre ca placaje, nu alergători, placaje care protejează alergătorul, lăsaţi ca el să ducă mingea dincolo, deoarece acolo nu este opoziţie, tot ce voi aveţi de făcut este doar să continuaţi să alergaţi. Şi noi trebuie să fim placaje.

E-70 Eu vorbesc în toată lumea, voi ştiţi, pentru Oamenii de Afaceri ai Evangheliei Depline, în jurul lumii, organizînd ramuri. Şi nu de mult cînd, eu cred, aceasta era la Kingston, Jamaica, cînd ei au avut pe Castro şi toţi dintre ei de acolo sus la acest miting (sau noi am fost jos la locul lui, în acest fel a fost), şi celebrităţile de prin toate insulele au fost acolo sus; şi oamenii aceia de afaceri au încercat să predice Evanghelia. El era afară din locul lui. Noi predicatorii avem destulă greutate să o ţinem la nivel. Şi ei folosesc foarte puţină influenţă pe care o pot afla, şi fiecare tehnică mică în acest fel şi acel fel, şi o ţine aşa de şovăielnic încît nu ştii ce să faci.

E-71 De multe ori la o-într-o biserică-o bisericuţă poate avea o trezire în desfăşurare; cineva va vrea să meargă aici afară şi să conducă o adunare de rugăciune. Şi atunci, el are o idee diferită de la ceea ce zice Biblia de fapt, dar el o crede în acest fel oricum; şi el va începe o influenţă şi atrage pe alţii de la aceasta. Lucrul de făcut este să protejaţi acest Mesaj în felul în care Acesta merge, staţi drept cu El, şi loviţi fiecare lucru la o parte de El, dacă noi urmează vreodată să traversăm linia golului.

E-72 Şi am zis, "Fraţilor, există ceva greşit. Voi băieţilor sînteţi oameni de afaceri. În primul rînd, voi nu înţelegeţi apropierea. Voi nu înţelegeţi apropierea de slujbă, deoarece slujba este un dar chemat de Dumnezeu." "Dumnezeu a aşezat în Biserică întîi apostoli, profeţi, învăţători, evanghelişti, şi pastori." Dumnezeu i-a aşezat acolo pentru desăvîrşirea Biserici. Oamenii de afaceri trebuie să mărturisească. Femeile, casnicele, nu contează dacă eşti servitoarea la cineva în casă, mărturiseşte. Fă tot ce poţi pentru Împărăţie; dar să nu injectezi vreodată propriile tale idei; spune doar ce spune Mesajul şi continuă să mergi înainte (vedeţi?), şi atunci poate tu ai avea ceva influenţă. Păi, nu încerca să predici acum pînă cînd Dumnezeu, tu ştii, te cheamă. Doar stai drept cu aceea, cu mărturia ta, căci dacă nu stai, tu vei devia în categoria greşită; şi atunci tu vei strica totul. Aceasta este. Şi aceasta nu-i place lui Dumnezeu de loc. Aceasta o dovedeşte aici.

E-73 Cînd acest împărat... Acum, cînd el a fost mustrat şi i s-a spus adevărul de către slujbaşul clădirii, şi a încercat să-i spună că era greşit, că Dumnezeu a chemat asta numai pentru descendenţii lui Aaron, şi ei au fost consacraţi numai pentru slujba aceea... Aceasta era tot ce trebuia ei să facă, ei erau consacraţi pentru aceasta. Iar un împărat, nu contează cît de neprihănit era el, şi cît de mult l-a binecuvîntat Dumnezeu, el nu avea drept să ardă tămîie. El lua locul preotului, şi el nu trebuia să o facă. Şi cînd el a fost mustrat, el s-a mîniat; temperamentul lui a izbucnit, şi tocmai cînd i-a izbucnit temperamentul, lepra i-a apărut pe faţă. El s-a umplut cu lepră, şi atunci el a scăpat cădelniţa şi a fugit afară din clădire. Vedeţi? Încerca să imite pe altcineva, noi nu trebuie să facem asta.

E-74 În mînia lui el a făcut rău, şi a fost lovit. Oh, aceasta era cu certitudine o lecţie pentru acest profet tînăr să vadă, acum, nu contează cît de mare era omul, el trebuia să rămînă în chemarea lui.

E-75 Eu îmi dau seama că aceasta se înregistrează, şi eu ştiu că aceasta va-merge prin toată lumea, înapoi în jungle, şi la Hottentoţi, şi toţi ceilalţi. Acest mesaj de aici din seara aceasta va fi tradus în limbi. Dar eu spun aceasta din toată inima mea, cum ar putea... Mulţi oameni spun, "De ce nu aderi la anumite organizaţii? De ce nu vii cu Penticostalii? De ce nu vii cu acest grup? De ce nu laşi doar ca aceste lucruri mărunte să se ducă?" Cum pot face eu aceasta? Eu trebuie să stau cu Mesajul acela!

E-76 Cînd Îngerul Domnului a apărut jos la rîu în Lumina aceea acolo aşa cum vedeţi, şi cînd aceasta a fost dovedit de guvern şi pretutindeni altundeva, cu ştiinţa-cercetarea ştiinţifică că acesta este adevărul... Şi El mi-a spus să stau cu acest Cuvînt. Atunci cum aş putea eu să-L schimb pentru un crez? Dacă oamenii aceia sînt afară acolo să facă aceasta, lăsaţi-i să o facă. Dar noi am fost chemaţi să predicăm Cuvîntul! Nu faceţi compromis; staţi pe Cuvînt!

E-77 Astfel acum voi vedeţi motivul că acesta este un lucru periculos a încerca să faci compromis şi să faci altceva, sau să încerci să te înalţi în tine însuţi, şi să zici, "Oh, eu pot face aceasta, şi să fac mai mulţi bani. Eu pot face aceasta, şi toţi fraţii vor fi de acord cu mine." Eu pot compromite asupra acestui Cuvînt, şi-pînă cînd nouăzeci şi nouă la sută din predicatori se vor întoarce chiar aici, "Aceasta-i minunat, aceasta-i bine." Şi eu ştiu acum, mulţi dintre ei numesc... Ce este aceasta? Pîini şi peşti, văzînd oamenii vindecaţi, şi discernămintele, şi puterile lui Dumnezeu, şi aşa mai departe, manifestate. Ei vă aduc acolo ca să ţină adunări şi să aducă oameni în-bisericile lor şi lucruri; dar cînd se ajunge la acordul asupra Cuvîntului, ei se vor îndepărta dela El. Vedeţi? Voi nu puteţi face asta. Staţi cu Cuvîntul!

E-78 Acum, aceasta a fost o lecţie pentru acest profet tînăr, căci nu conta ce încerca el să fie, el trebuia să stea în chemarea lui. Oh doamne, el a învăţat-porunca lui Dumnezeu despre oameni. Porunca lui Dumnezeu pentru om este să stea în locul lui. Porunca lui Dumnezeu pentru femei este să stea şi ele la locul lor. Voi nu puteţi lua locul unui bărbat. Ele încearcă să o facă, dar să nu o faceţi. Bărbaţilor, să nu luaţi locul femeilor, nu vă îmbrăcaţi ca femeile. Şi femeilor să nu vă îmbrăcaţi ca bărbatul. Biblia spune că este greşit să faceţi asta. Biblia spune, "O femeie care se îmbracă cu o îmbrăcăminte care aparţine unui bărbat, este murdărie înaintea lui Dumnezeu, o urîciune." Vedeţi? Dar acum voi cu greu îi puteţi deosebi. Vedeţi? Acum, cum o veţi face, ci doar să strigaţi împotriva acesteia? Păi, cînd tu faci asta...

E-79 Aţi văzut voi acest ordin judecătoresc în această săptămînă aici în Indiana? Ce ruşine! Cu mai puţin de cincisprezece ani în urmă o familie aici în Port Fulton (Eu cred că unii din familie şed aici în seara aceasta)-aici în Port Fulton, ei au trimis o fetiţă acasă de la şcoală pentru purtare de pantaloni scurţi la şcoală. Şi să-această săptămînă ei încearcă să o dea în judecată şi s-o dea afară din şcoală (şi ei au făcut-o), o fetiţă care a refuzat să poarte pantaloni scurţi în şcoală. Ce se întîmplă cu naţiunea noastră? Eu am crezut că aceasta era o ţară de libertate; am crezut că noi aveam un drept-libertate religioasă.

E-80 Acest tată s-a ridicat şi a zis, "Aceasta-i împotriva credinţei noastre religioase ca copiii noştri să poarte pantaloni scurţi, fetiţa noastră de şaisprezece ani, în vîrstă de şaptesprezece ani, să poarte pantaloni scurţi; aceasta este împotriva credinţei noastre religioase." Şi ei au dat afară şi au expulzat copilul din şcoală.

E-81 Eu înţeleg că fiecare care nu ar fi de acord să vină în-la acordul înternaţional al acestei părtăşii pe care ei încearcă să o formeze să pună-şi să unească toate bisericile împreună, federaţia bisericilor, că toţi care nu ar veni înăuntru şi să se unească cu aceasta, ei le face lor o mică provincie; ei urmează să-i trimită la Alaska. Voi aţi putea tot atît de bine să vă pregătiţi pentru vremea rece, deoarece se pare că aceasta vine. Astfel, ce disgraţie!

E-82 Prietenul meu de o viaţă lungă, Jim Poale, fiul lui stă aici în seara aceasta. Eu aş fi dorit ca tatăl lui să fi venit numai şi ce a făcut fiul său. Şi noi am vorbit astăzi prin conversaţie telefonică, şi el remarca despre, eu cred, un comentator de ştiri sau cineva, (eu nu-mi amintesc doar cine era acesta acum), dar zicea, "Aceasta obişnuia să fie că-că oamenii Americani făceau o baie o dată pe săptămînă şi se rugau în fiecare zi," şi a zis: "acum ei fac baie în fiecare zi şi se roagă o da tă pe săptămînă." Eu cred că eu mai degrabă aş face fără baie. Dar arată doar cum am decăzut. Cei s-a întîmplat acestei naţiuni?

E-83 Cam cu cinci ani în urmă eu am fost în Ohio, şi eu aveam o adunare sus acolo la ( cum este numele acelui loc unde eu am avut-o acolo afară pe aceea? [Cineva zice, "Chataqua" – Ed.] – Chataqua. Şi eu ascultam la o transmisiune de ştiri în hotel, şi acesta zicea, "Floarea libertăţii a murit în această după¬masă într-un tribunal aici în Ohio."
Poporul Amish, ei nu cred în a trimite pe copiii lor la aceste şcoli publice. Ei au şcolile lor proprii. Şi în acest cartier anumit unde aceştia erau, ei nu aveau ceva şcoli de liceu. Aceasta este legea din Ohio şi Indiana (eu cred o lege naţională) că toţi copiii trebuie să meargă la şcoală pînă cînd ei au şaisprezece ani. Şi acest om avea doi copii, fată şi băiat, care nu aveau şaisprezece ani; şi ei au refuzat să-i trimită la şcolile publice unde ei învaţă eticile lui Darwin, (că omul a provenit dintr-o singură celulă, a fi o maimuţă; aceasta-i tot ce el este, doar o maimuţă glorificată şi...). Şi astfel, ei nu au fost de acord cu asta, şi ei nu ar lăsa pe copiii lor să audă aceasta. Şi astfel tribunalele i-au tras înăuntru. Şi acest micuţ judecător deştept i-a zis tatălui în vîrstă şi mamei, cu tunsura lui înnegrită şi îmbrăcat cu mantia, el a zis, "Domnule, acest stat Ohio are o lege care zice că copilul trebuie să participe la şcoală pînă cînd are şaisprezece ani," şi a zis; "voi refuzaţi să trimiteţi copiii voştri. Ce răspundeţi voi?"

E-84 El a zis, "Onorabile domn, eu respect legile acestui stat frumos, în care eu sînt un băştinaş." El a zis, "Dar noi am venit aici cu ani în urmă, străbunii noştri, pentru libertate de religie, şi de aceea sîntem noi aici, pentru libertate de religie. Religia noastră ne învaţă că noi nu credem că noi venim din animale să fim oameni că... Noi credem că noi am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu. De aceea, aceasta este împotriva credinţei noastre religioase să trimitem copiii noştri la o şcoală care învaţă aşa ceva. De aceea, noi nu avem vreo şcoală de liceu aici pentru copiii noştri să meargă. Şi aceasta nu este pentru că noi nu vă respectăm; noi respectăm ceea ce credeţi voi; dar pentru noi, noi nu credem asta, şi noi nu vrem ca aceasta să fie învăţată copiilor noştri."
El a zis, "Voi sau veţi trimite copiii voştri la şcoală sau tu şi soţia ta veţi petrece doi ani în penitenciarul statului." Zicea, "Care este decizia voastră?"
El a zis, "Mama şi cu mine vom petrece cei doi ani." Şi ei s-au întors şi au pornit să păşească afară.
Bătrînul judecător trebuie că s-a simţit puţin condamnat, aşa că el a zis, "Amintiţi-vă, nu zice Biblia voastră, 'Da-ţi Cezarului ce este a Cezarului'?"
Iar tatăl s-a întors înapoi, şi a zis, "Şi lui Dumnezeu... ?" Omul de la ştiri a zis, "Păi, atunci libertatea..."
Şi judecătorul a zis, "Eu vă condamn la doi ani."
El a zis, "Atunci libertatea-floarea libertăţii a murit în acea sală de tribunal în această după-masă."

E-85 Pînă la urmă, Dunkardi-sau Amishii, adică, nu contează cît sînt ei de deosebiţi, ei cred în trăire sfîntă. Şi nu există nici o evidenţă nicăieri în Statele Unite unde să fi avut ei vreodată vreo delicvenţă de minori. Nici o persoană, un copil, din religia lor nu a fost vreodată un minor delicvent. Lăsaţi-i să fie deosebiţi orice vor ei să fie; ei sînt crescuţi corect. Eu nu-i blamez.

E-86 Dar ascultaţi, floarea a murit acolo chiar atunci, dar cam în zece minute ea s-a trezit din nou. Procurorul acuzator, toţi dintre ei, şi-au împins înapoi cărţile lor, şi au zis, "Atunci noi demisionăm din slujba noastră, pentru că dacă dumneavoastră stricaţi dreptul acela Constituţional, ei le vor strica pe restul din ele."

E-87 Aţi observat voi zilele trecute cînd acel bătrîn înţelept Episcop Metodist, ce a zis el despre asta-zicînd că rugăciunea în-în biserică-în şcoală? Aceea nu era Biserica Metodistă. Episcopul acela a fost suficient de înţelept să ştie asta. Acela era un alt grup să vadă cît de departe pot ei ajunge să forţeze o anumită rugăciune în-în şcoală. Dacă ei ar fi votat pe aceea, ei ar vota pe cealaltă tot atît de repede cît ar putea ei. Ei încearcă fiecare ieşire pe care o pot. Nu vă îngrijoraţi, ei o vor avea.

E-88 Oh! Noi vrem crucea. Noi îl vrem pe Cristos acum în timp ce noi putem! Nu fiţi influenţaţi de oameni care poate pot trimite o-mai multă supă jos. Nu fiţi influenţaţi de oameni care vă vor da o maşină mai bună în care să mergeţi, sau o casă mai bună în care să locuiţi, şi să vă vindeţi drepturile voastre de întîi născuţi pentru Cristos. Să nu faceţi voi asta! Fiţi atenţi ce faceţi. Întotdeauna să îl urmaţi pe acela care este influenţat şi susţinut de Dumnezeu, ca voi să ştiţi ce-Dumnezeu este cu ei. Nu urmaţi influenţa greşită. Da! În regulă. Nu încerca să iei locul altuia.

E-89 Vedenia la templu, el a văzut pe-pe un tron pe Dumnezeu înălţat, Dumnezeu fiind înălţat. Acum voi vedeţi, acest împărat care... El a făcut un exemplu înaintea lui Isaia, şi Isaia a văzut că acel împărat odată ce el a ieşit din chemarea lui a fost ¬Dumnezeu l-a lovit cu lepră. Apoi Isaia s-a gîndit, "Ce trebuie eu să fac?" Ozia era mort, el s-a sprijinit puternic pe braţul lui. Şi el se gîndea că el era dus; ce ar face el? Viaţa însăşi aproape că era dusă pentru el. Astfel ce a făcut tînărul profet? El şi-a croit drumul jos la templu să se roage. El a căzut jos la altar, şi a plîns.

E-90 Uneori Dumnezeu lasă tocmai proptele să fie lovite de sub noi. Uneori El lasă boala să ne lovească. El lasă dezamăgiri, dureri de inimă, să ne lovească. Uneori El face aceasta să vă aducă unde voi aţi fi influenţaţi de Evanghelie. Fiţi suficient de înţelepţi să prindeţi aceasta. Nu fiţi destul de neînţelepţi să plecaţi de la aceasta.

E-91 Observaţi, Isaia a ştiut că el trebuie să afle ceva diferit. Astfel ce a făcut el? El a mers la templu; el şi-a ridicat mîinile sus, şi a strigat către Dumnezeu. Şi el a căzut într-o vedenie. Şi aşa cum el a căzut în vedenie, el a văzut pe Dumnezeu, nu pe un tron aici jos, ci înălţat, sus de tot. Oh, doamne! Trena Lui Îl urma şi s-a ridicat sus în Ceruri. Şi el a văzut Serafimi zburînd, încoace şi-n colo prin templu. Oh, doamne! Serafim şi acesta înseamnă "arzători," cuvîntul Serafim înseamnă. Care este lîngă altar. De fapt, Serafimii sînt aceia care primesc jertfa, şi curăţeşte pe închinător, şi apoi îl prezintă lui Dumnezeu, Serafimul o face. Acum, acest Serafim era fiinţă îngerească, şi ei sînt chiar cei de lîngă Dumnezeu, chiar la altar. Şi ei primesc jertfa. Aceasta arată dreptatea lui Dumnezeu, că păcatul nu poate veni în prezenţa Lui dacă nu s-a ispăşit pentru el. Vedeţi? Şi aceşti Serafimi...

E-92 Vă amintiţi în Cele Şapte Epoci ale Bisericii cum păzeau ei Evangheliile acelea, cîte unul de fiecare parte? Vă amintiţi, noi i-am luat înapoi la grădina Edenului cu o sabie învăpăiată stînd acolo? Ei păzesc altarul.

E-93 Şi Isaia, acel mare profet, cînd el a căzut în Duhul, el a văzut mai întîi pe Dumnezeu şezînd sus de tot în Ceruri, deasupra oricărui împărat pămîntesc. A zis, "Eu am văzut pe Împăratul, Domnul şezînd sus şi înălţat (atunci el a văzut pe adevăratul Împărat), şi trena Lui Îl urma."

E-94 Şi el a văzut Serafimii zburînd prin clădire. Ei aveau aripi peste feţele lor, aripi peste picioarele lor, şi cu două aripi ei zburau. Şi ei strigau, "Sfînt, sfînt, sfînt, Domnul Dumnezeul Atotputernic! Sfînt, sfînt, sfînt, Domnul Dumnezeul Atotputernic!" Ce o-ce muzică, ce ritm! Voi ziceţi, "Ei trebuie că au spus aceasta foarte uşor." "Sfînt, sfînt, sfînt, Domnul Dumnezeul Atotputernic [Fratele Branham imită – Ed.]."

E-95 Isaia a zis, "Cînd ei au vorbit, stîlpii clădirii s-au cutremurat la glasul lor."

E-96 Ei nu ziceau doar acum, "Sfînt, sfînt, sfînt [Fratele Branham imită – Ed.]." Oh, ce glas. Şi a zis, "Şi stîlpii s-au mişcat şi s-au cutremurat la glasul lor." Ei strigau, acele fiinţe îngereşti stînd imediat lîngă Dumnezeu, strigînd, "SFÎNT, SFÎNT, SFÎNT ESTE DOMNUL DUMNEZEUL ATOTPUTERNIC!" O ce vedenie! Iuh! Oh, doamne!

E-97 Observaţi iarăşi, Isaia care s-a sprijinit pe braţul lui Ozia şi l-a văzut murind sub judecata lui Dumnezeu; şi apoi a văzut aceste fiinţe sfinte care erau imediat lîngă Dumnezeu, Serafimii strigînd, "SFÎNT, SFÎNT, SFÎNT, DOAMNE DUMNEZEULE ATOTPUTERNICE!"... Şi acei sfinţi Îngeri îşi acopereau feţele lor. Îngeri sfinţi acopereau feţe sfinte în mijlocul unui Dumnezeu sfînt, atunci cine sîntem noi? Iar acum...

E-98 Oh, voi Metodişti, şi Baptişti, şi Prezbiterieni, şi Penticostali, cine sîntem noi? Cînd Îngeri sfinţi îşi ascund feţele lor sfinte sub o aripă să stea în prezenţa lui Dumnezeu, cînd Îngeri, o fiinţă care este de fapt dincolo de Îngeri... Îngerii nu stau acolo, numai Serafimii. Ei sînt dincolo de Îngeri. Şi Dumnezeu este aşa de sfînt încît ei îşi acoperă faţa lor în prezenţa unui Dumnezeu sfînt. Şi singurul lucru pe care ei îl puteau spune era, "SFÎNT, SFÎNT, SFÎNT ESTE DOMNUL DUMNEZEUL ATOTPUTERNIC!" Iuh! O acoperitoare specială pentru ei să stea în prezenţa lui Dumnezeu... Ce fel de acoperitoare avem noi nevoie? Ei trebuiau să fie acoperiţi.

E-99 Acum, eu vreau să spun aceasta chiar acum: Sîngele lui Isus Cristos este tot suficient. Vedeţi? Cristos nu a murit pentru Serafimii aceia. Nu, nu! Dar ei erau fiinţe create. El nu a murit pentru Îngeri; El a murit pentru păcătoşi. El nu a murit pentru oameni sfinţi; El a murit pentru cei nesfinţi. Şi atît timp cît gîndeşti că tu eşti sfînt, El nu ţi-a ajutat la nimic. Dar cînd îţi dai seama că tu eşti nimic, atunci El a murit-El a murit pentru tine. Vedeţi? Cînd tu îţi dai seama că tu eşti nimic, atunci El este Acela-tu erai acela pentru care a murit El. Dumnezeu este tot sfînt. Nu există nimic la El decît sfinţenie; asta-i tot, puritate.

E-100 Acum, să observăm aceste aripi pentru cîteva minute. Noi aflăm căci el îşi acoperea faţa cu două aripi. Doamne, gîndiţi¬vă! Chiar sfinţii Îngeri şi-au acoperit feţele lor sfinte în prezenţa unui Dumnezeu sfînt. Şi singurul lucru pe care ei îl puteau spune era, "Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul Dumnezeul Atotputernic! Sfînt, sfînt, sfînt Doamne Dumnezeule Atotputernice!" Şi ni se spune că ei strigau zi şi noapte. Acela este primul pas de la Dumnezeu coborînd în jos. Zi şi noapte, fără încetare. Şi voi credeţi că noi facem mult zgomot. Ce credeţi voi despre milioane din aceia în jurul tronului cu un glas care a zguduit stîlpii templului, cînd numai unul din ei a strigat, "Sfînt, sfînt, sfînt"? Voi ştiţi, acesta era glasul lui care a zguduit templul, cînd milioane din ei strigă în jurul tronului lui Dumnezeu. "Sfînt, sfînt, sfînt, Doamne Dumnezeule Atotputernice! Sfînt, sfînt, sfînt, Doamne Dumnezeule Atotputernice," cu aripi peste feţele lor, aripi peste picioarele lor, cu aripi în reverenţă, respecte. Oh, doamne!

E-101 Acum nu există nici o reverenţă sau respecte pentru ceva care vorbeşte despre sfinţenie. Voi vorbiţi despre sfinţenie, voi sînteţi numiţi un holy roller. Nu există reverenţă, nici respecte nici pentru Dumnezeu, poporul Său, sau Cuvîntul Său.

E-102 Acum, unde are să o sfîrşească acest grup? (Eu cred că tu ai dreptate, Ben. Tu ai lovit cuiul la cap de data aceea, Fiule. Da, asta cam aşa este corect.) Unde o va sfîrşi acest grup ireverenţios atunci? Unde o va sfîrşi acest grup ireverenţios (aceasta este!), aceia care nu au deloc respect pentru Dumnezeu.

E-103 Voi ştiţi, se obişnuia că dacă o femeie sau un bărbat ziceau că ei erau un Creştin, oamenii au respectat aceasta; dar astăzi lor le place doar să vadă cît de multă bătaie de joc poate să facă din aceasta. Vedeţi? Grup lipsit de respect! Doamne! De ce? Voi ştiţi ce? Acesta este motivul. Ei nu sînt conştienţi că acela este Adevărul. Ei nu sînt conştienţi de Dumnezeu. Ei nu¬şi amintesc că Biblia zice, "Că Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El." Ei nu vin doar numai să-i viziteze; ei-ei îşi aşează corturile lor jos. Amin! "Îngerii lui Dumnezeu sînt în tabără în jurul celor ce se tem de Numele Lui." Ei stau acolo zi şi noapte.
Bătrînul frate de culoare a cîntat cîntarea aceea, Îngerii Continuă Să Vegheze Asupra Mea. Zicea,
Toată ziua şi toată noaptea Îngerii continuă să vegheze asupra mea...

E-104 Asta-i adevărat. Toată ziua şi toată noaptea, Îngerii continuă să vegheze asupra mea. Isus a zis despre cei mici, zicea, "Luaţi seama ca voi să nu ofensaţi pe unul din ei, pentru că Îngerii lor privesc întotdeauna faţa Tatălui Meu care este în Cer." Vedeţi? Ei sînt întotdeauna tăbărîţi în jur, veghindu-i. Şi ei nici măcar nu cred aceasta, oamenii neevlavioşi. Noi urmează să ajungem la ce este evlavia şi neevlavia dimineaţa, dacă va voi Domnul.

E-105 Acum observaţi, ei nici măcar nu cred asta. Ei au pierdut toată decenţa, tot respectul, toată reverenţa, şi totuşi merg la biserică. Cea mai ireverenţioasă grămadă care există, sînt acei care merg la biserică. Asta-i adevărat.

E-106 Un contrabandist vechi, contrabandist, venind jos pe stradă, trecînd prin jur, şi pe jumătate beat, tu vorbeşti cu el despre Domnul, el va sta şi va vorbi cu tine. Unii din acei retrogradaţi, aşa numiţi credincioşi, membri de biserică, vor rîde chiar în faţa ta, deoarece ei nu vor... ? ... Cu certitudine! Ei sînt lipsiţi de respect. Voi credeţi că voi trebuie să aparţineţi la mica lor clică sau voi să nici nu locuiţi măcar pe partea lor de stradă. Vedeţi? Acesta-i adevărul. Fără respect.

E-107 Acum, aceşti Îngeri, cînd ei sînt în prezenţa lui Dumnezeu, ei erau... Cred că acesta... David a zis (vă reamintiţi că noi am avut aici cu cîteva seri în urmă cînd eu predicam despre ceva), şi el a zis-David a zis, "Eu pun pe Domnul întotdeauna înaintea mea, ca eu să nu fiu mişcat. Dealtfel," a zis el, "atunci cînd eu fac aceasta, trupul meu se va odihni în speranţă." Da, domnule! "Deoarece eu ştiu ce... El nu va lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nici nu va suferi ca Cel Sfînt al Lui să vadă putrezirea. Căci Domnul este întotdeauna înaintea mea."

E-108 Oriunde mergeţi voi, puneţi pe Dumnezeu. Dacă un om se mînie şi te înjură, pune pe Dumnezeu între tine şi el. Dacă un om te numeşte un holy roller, pune pe Dumnezeu între tine şi el. Dacă soţia se mînie pe tine, pune pe Dumnezeu. Dacă soţul se mînie, pune pe Dumnezeu. Dacă copiii te inervează, pune pe Dumnezeu. Vedeţi? Orice faceţi voi, puneţi pe Dumnezeu. Dacă tata şi mama îţi dă puţină bătaie şi te corectează, pune pe Dumnezeu. Amintiţi-vă ce a spus Dumnezeu despre aceasta? "Creşteţi un copil în felul cum ar trebui să meargă." Vedeţi? Întotdeauna amintiţi-vă, puneţi pe Dumnezeu. Puneţi pe Dumnezeu înaintea voastră, şi voi veţi avea reverenţă pentru Dumnezeu şi respecte pentru El. Aceasta-i adevărat.

E-109 Acum priviţi! Două aripi acoperea faţa lui şi două aripi... Aceea a însemnat reverenţă, reverenţă înaintea lui Dumnezeu, aplecat-şi-a acoperit faţa. Acum, noi-noi nu avem ceva aripi cu care să ne acoperim faţa, noi ne plecăm capul la picioarele Lui, ne plecăm capetele şi ne rugăm în reverenţă, respecte. Da domnule! Recunoaştem aceasta. Şi cu două aripi el îşi acoperea picioarele. Picioarele lui... Acoperite, picioarele lui-au reprezentat umilinţă şi respecte.

E-110 Ca Moise, Moise în-în respect de Dumnezeu spunîndu-i că el era pe părnînt sfînt, el şi-a scos încălţămintea lui. Vedeţi? El a făcut ceva la picioarele lui. Pavel în respect către Dumnezeu, reverenţă... Cînd Îngerul Domnului a venit înaintea lui în acel Stîlp de Foc, el a căzut la pămînt pe faţa lui. Respecte! Ioan Botezătorul, el a avut aşa respecte cînd l-a văzut pe Isus venind, el a zis, "Eu nici măcar nu sînt vrednic să-i ating picioarele Lui." Vedeţi? Picioarele, arătînd respecte.Vedeţi?

E-111 Oh! Fiţi conştienţi, aici este numai un lucru de care să fiţi conştienţi: micimea voastră. Dacă voi vreţi să ajungeţi undeva cu Dumnezeu, faceţi-vă foarte mici. Nu vă faceţi pe voi înşivă mari ca Ozia. El a ajuns acolo, şi el-el a zis, "Eu voi face aceasta oricum, dacă eu... Voi nu aveţi nici o treabă să-mi spuneţi mie." Vedeţi? El ar fi trebuit să se smerească. "Da, Slujitori ai lui Cristos, scuzaţi-mă." El nu ar fi luat niciodată lepră. Nu! "Eu ştiu că asta este slujba voastră; Dumnezeu v-a chemat. Aceea este funcţia voastră. Voi mergeţi înainte şi faceţi-o, Domnilor. Îmi pare foarte rău." Dacă s-ar fi retras, acolo ar fi fost o scriere diferită în această Carte. Dar cînd el a fost corectat, el s-a mîniat.

E-112 Voi puteţi corecta oamenii despre ceva sau să le spuneţi despre greşelile lor, ei vor părăsi biserica. Ei vor... du-te la cineva, şi spune femeilor că ele să nu poarte părul scurt, "Păi, eu mă voi duce undeva unde ele pot să-l poarte."

E-113 O doamnă a mers aici cu un timp în urmă... Eu am trimis soţia mea jos. Noi eram într-o adunare; ea nu a avut timp s㬺i spele părul, şi ea... Eu i-am spus să meargă la unul din acele coaforuri de acolo şi să-şi spele părul. Ea a mers acolo, şi doamna aceea nici măcar nu a ştiut cum să-i pună părul ei sus. Ea a trebuit să-l răsucească în jur pe vîrful capului ei. "Vino aici," a zis, "eu niciodată nu am spălat părul cuiva-cu părul lung." Ea nu a ştiut nimic despre aceasta. Eu nu ştiu. Oh, doamne! Vedeţi?

E-114 Ei nu ştiu cum îi cu toată Aceasta. De ce? Aceasta este din cauza amvoanelor slabe sub care au şezut ei (exact!), amvoanele slabe care nu spun Adevărul. Ei fac compromis cu Acesta. Vedeţi? Mai bine... Aceasta ar fi fost mai bine dacă voi l-aţi fi auzit... Şi dacă voi urma să vorbiţi cu unul din ei, ei se vor ridica, şi vor exploda, şi zic, "Eu niciodată nu voi mai asculta din nou la acel holy roller." Vedeţi? Mergi înainte, Ozia. Asta-i adevărat!

E-115 Lepra, păi, eu mai degrabă aş avea lepră oricînd decît acel fel de lepră; păi, aceea este lepră a sufletului. Vedeţi? Cînd voi mergeţi sus şi umpluţi... Voi sînteţi chiar acolo umpluţi din nou cu lepră-păcat, care este mai rău decît lepra. Aceasta este o lepră a sufletului.

E-116 Ozia probabil că a mers şi a adormit cu părinţii lui spune Biblia. Care el a fost salvat, deoarece el doar a făcut ceva greşit. Dar cînd voi o faceţi, ştiind mai bine, atunci voi vă umpleţi cu lepră a sufletului. Şi atunci nu există nici o cale să iei sufletul unui lepros înăuntru; voi ştiţi asta.
Astfel atunci, faceţi-vă mici. Umiliţi-vă înaintea lui Dumnezeu... ? ... Nu deveniţi tot înfumuraţi şi să explodaţi; cercetaţi Scripturile şi vedeţi dacă aceasta este adevărat.

E-117 Eu am spus cuiva nu cu mult în urmă... Ei au zis, "Frate Branham, eu înţeleg că tu eşti Numai Isus?"
Eu am zis, "Aţi înţeles greşit." Vedeţi? Am zis, "Eu nu sînt Numai Isus."
A zis, "Păi, tu botezi în Numele lui Isus."

E-118 Eu am zis, "Aceea nu mă face Numai Isus." Am zis, "Doctrina Numai Isus; ei botează spre regenerare. Eu nu cred în aceea. Eu nu cred că îndată ce tu eşti botezat în Numele lui Isus iartă sufletul tău-păcatele tale; eu cred că Petru a zis, 'Pocăiţi-vă întîi; întoarceţi-vă, voi aţi pierdut semnul; mergeţi înapoi."' Pocăiţi-vă şi apoi arătaţi lumii că voi aţi fost-voi aţi fost botezaţi. Eu cred că... eu nu cred în a fi născut din nou este Botezul Duhului Sfînt. Acesta nu este Botezul Duhului Sfînt; aceasta este a fi renăscut din nou. Noi sîntem renăscuţi prin Sînge. Celula de Sînge vine de la-eu vreau să spun, celula de viaţă vine din Sînge. Voi sînteţi botezaţi prin Duhul Sfînt în trupul, dar voi sînteţi născuţi prin Sînge. Absolut. Voi sînteţi născuţi prin sîngele tatălui vostru. Eu sînt născut din nou prin Sîngele Tatălui meu, şi prin al vostru-Tatăl nostru, Cristos. Da, domnule!

E-119 Dar voi vedeţi, noi nu credem lucrul acela. Din cauză că noi botezăm în Numele lui Isus Cristos, nu ne face Numai Isus; nicidecum. Nu, domnule!

E-120 Da, domnule! Moise s-a smerit în prezenţă cînd el a auzit glasul lui Dumnezeu venind înainte astfel, a zis, "Scoate-ţi încălţămintea." Moise s-a întins drept în jos şi şi-a smuls încălţămintea lui. Vedeţi? Aceasta-i adevărat.

E-121 Pavel, cînd Lumina aceea l-a trîntit la pămînt... El a zis, "Saul, Saul, de ce Mă prigoneşti tu?"
A zis, "Doamne, Cine eşti Tu?" Vedeţi, drept jos la pămînt.
"Cine este acesta?"
A zis, "Eu sînt Isus (acel Stîlp de Foc)-Eu sînt Isus. Este greu pentru tine să dai într-un ţepuş."
A zis, "Doamne, ce trebuie eu să fac?" El a fost gata.

E-122 Ioan Botezătorul L-a văzut venind. Unul din cei mai mari oameni, Isus a zis, Niciodată nu a existat vreun om născut dintr-o femeie aşa de mare ca Ioan. Şi cînd Ioan L-a văzut, el a recunoscut că el era aşa de mic, că el a zis, "Eu nu sînt vrednic să-i scot încălţămintea." Amin!

E-123 Întotdeauna observaţi, un om mare se umileşte pe sine. Calea în sus este în jos, întotdeauna. Faceţi-vă mici, şi Dumnezeu vă va creşte sus. "Cel care se înalţă, va fi înjosit, dar cel ce se smereşte pe sine va fi înălţat." Oh doamne, mie-mi place aceasta.

E-124 Fă-te pe tine mic; întotdeauna să fii mic. Să nu fi marele grangur; fii omul mic. Vedeţi? Dumnezeu este Singurul printre noi care este mare oricum. Aceasta-i adevărat.

E-125 Voi nu vreţi să spuneţi, "Aceasta este o biserică sfîntă, poporul sfînt." Oh, nu! Acesta este un Dumnezeu sfînt (asta-i adevărat) şi o biserică nesfîntă şi un popor nesfînt. Asta-i adevărat. Nu există un astfel de lucru ca o biserică sfîntă; acesta este un Dumnezeu sfînt în Biserică. Acesta nu este un popor sfînt; acesta este Duhul Sfînt în popor. Atunci voi nu vorbiţi despre oameni; voi vorbiţi despre Duhul Sfînt care este în oameni. Amin, amin! Acesta este cuvîntul corect! Amin! Aceasta a lovit acasă; Eu am simţit-o pe aceea! Da, domnule! Lui i-a plăcut asta; eu ştiu asta. Glorie! Da, domnule! În regulă.

E-126 Faceţi-vă mici. El şi-a acoperit faţa cu două, reverenţă. El s-a umilit prin a-şi acoperi picioarele. Acum în al treilea rînd, cu două el zbura. El s-a pus în acţiune cu două din ele. El a fost reverent înaintea lui Dumnezeu. El a fost umilit înaintea lui Dumnezeu. Nu numai atît, el nu şedea doar acolo, ci el s-a pus în acţiune. Vorbiţi despre o Biserică. Amin! S-a pus în acţiune. Orice avea el, el era gata să meargă cu aceasta. Da, domnule! Singurul lucru pe care el îl putea spune era, "Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul Dumnezeul Atotputernic;" dar el s-a pus pe sine în acţiune cu aceea. Asta-i adevărat! El a intrat în acţiune. Aceasta-i ceea ce are nevoie biserica în seara aceasta, este ca întîi să fie reverentă, următorul lucru, să fie smerită, apoi să vă puneţi în acţiune. Da, domnule!

E-127 El a arătat profetului... Cînd El a arătat profetului cum a reprezentat El pe slujitorii Lui, cum urma El să facă, ce a făcut acest individ, acest Înger? Acest profet a văzut că glasul lui a zguduit stîlpii din templu cînd el a strigat. "SFÎNT, SFÎNT, SFÎNT, DOAMNE DUMNEZEULE ATOTPUTERNICE." Şi clădirea s-a zguduit, şi... El a strigat din nou, "SFÎNT, SFÎNT, SFÎNT, DOAMNE DUMNEZEULE ATOTPUTERNICE," şi clădirea s-a cutremurat.

E-128 Isaia a zis, "Vai de mine!" Un profet, un profet adeverit, născut un profet, profetul major al Bibliei; şi el a zis, "Vai de mine, căci ochii mei au văzut slava lui Dumnezeu." Priviţi la acel profet smerindu-se, un profet, omul la care a venit Cuvîntul lui Dumnezeu. Dar cînd el a văzut o viziune în acţiune, el a zis, "Vai de mine, căci eu stau aşa de aproape încît eu văd Prezenţa Domnului."

E-129 Poporul nostru American modern pot să vadă asta, şi să plece, şi să rîdă de aceasta. Aceasta-i adevărat.

E-130 Cînd el a văzut o vedenie fiind manifestată, o vedenie manifestată, (oh Dumnezeule, ai milă de această lume păcătoasă!)-o viziune manifestată, el a strigat, "Vai de mine, că eu sînt un om cu buze necurate, şi locuiesc printre un popor cu buze necurate. Eu sînt cu totul neisprăvit; nu este nimic bun la mine."

E-131 Păi, voi ziceţi, "Binecuvîntat fie Dumnezeu, eu aparţin la Prezbiterieni, Metodişti, Baptişti, Penticostali; eu nu trebuie să şed şi să ascult la astfel de lucruri." Ce diferenţă există, ce diferenţă.

E-132 Şi vă amintiţi, acest profet, chemat de la naşterea lui, şi adeverit, predestinat la funcţia lui, şi căuta Adevărul, şi el a fost cu un împărat. El a văzut lucrările lui Dumnezeu fiind manifestate, dar cînd a venit o vedenie deschisă, în loc să se înalţe pe el, el a zis, "Vai de mine. Eu sînt cu totul pierdut. Eu sînt aranjat acum, căci ochii mei au văzut gloria lui Dumnezeu."

E-133 Şi noi putem vedea gloria lui Dumnezeu, şi noi vom merge în jur şi vom zice, "O grămadă de holy rollers, oameni care sînt nebuni." Nu-i de mirare că nu ajungem nicăieri.

E-134 Acum amintiţi-vă, eu v-am spus cînd am venit aici jos să spun ceva, care va ajuta oamenii. Da, noi trebuie să fim¬să reverăm Aceasta. Noi trebuie doar să-i dăm fiecare fărîmă de respect pe care noi putem, cînd noi vedem o vedenie deschisă de la Dumnezeu că vorbeşte, şi ştim că acesta este Adevărul.

E-135 "Vai de mine," a zis Isaia. "Eu sînt într-o clădire aici m seara aceasta (sau astăzi sau oricînd era aceasta), şi eu văd gloria lui Dumnezeu. Eu văd un Înger vorbind, şi eu văd ceva mişcîndu-se. Şi mă uit sus acolo, şi eu văd pe Dumnezeu manifestat chiar aici. Vai de mine, pentru că eu sînt un om cu buze necurate, şi eu locuiesc printre un popor necurat."

E-136 Priviţi ce s-a întîmplat. Oh, ce a făcut El? El a arătat-Isaia profetul că omul trebuie să fie onorabil, să fie reverent în prezenţa Lui. Reverent, şi smerit, şi apoi să intre în acţiune. Aceasta-i adevărat! Să pornească în acţiune.

E-137 Ca femeia la fîntînă, cînd ea a văzut ceva întîmplîndu-se, frate, ea avea două aripi. Ea s-a îndepărtat cu ele foarte repede. Ea a venit acolo afară la fîntîna lui Iacob să ia ceva din apa aceea contaminată despre care se certau ei; dar cînd ea a luat o băutură din acea Întemeiere a Vieţii, ea a mers în acţiune foarte repede. Ea nu a zis, "Domnule, te rog spune-mi unde ţi-ai obţinut educaţia. Unde ai primit tu lucrul acesta? Cum l-ai învăţat tu?" sau, "Cum ai ştiut că eu am avut cinci bărbaţi? Cum ai ştiut tu ce era greşit cu mine? Cum ai ştiut tu că eram o femeie din Samaria? Cum ai ştiut tu aceste lucruri?" Ea nu a întrebat; Ea a zis, "Domnule, îmi dau seama că Tu eşti un Profet. Noi ştim că atunci cînd vine Mesia, El ne va spune aceste lucruri." Oh, doamne! Ea a recunoscut aceasta prin Scriptură. Şi atunci ea a zis, "Eu ştiu că atunci cînd vine Mesia, El ne va spune aceste lucruri."
El a zis, "Eu sînt Acela."

E-138 Ea a mers în acţiune. Drept jos în cetate ea a mers aşa de repede cît a putut ea; a zis, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile pe care le-am făcut. Nu este acesta chiar Mesia ! " Cînd ea a văzut Adevărul, ea nu a încercat să ducă mingea, ea-dar ea s-a asigurat să-i dea Lui ceva-ceva-o mulţime de respect. Şi ea era sigură să-i dea Acestuia mult sprijin, deoarece ea a mers în cetate şi zicea, "Voi, veniţi să vedeţi. Dacă voi nu credeţi aceasta, veniţi, mergeţi cu mine." Glorie!

E-139 Eu mă simt ca un holy roller în seara aceasta. Da, domnule! Doamne, dacă acela este felul să vă simţiţi a fi un holy roller, lăsaţi-mă să fiu unul. Da, domnule! Eu ştiu că El are dreptate. Eu ştiu că El este aici. Eu ştiu că acelaşi Mesia, eu ştiu că acelaşi Dumnezeu, că acelaşi Cristos, este chiar aici în această micuţă clădire veche caldă în seara aceasta. Eu vă pot dovedi aceasta. Amin!

E-140 Priviţi la acel Înger al Domnului stînd în colţ chiar deasupra unui om şezînd acolo. Numele lui este... El este un reverend. Dl. Witt. El este de sus din Virginia (corect!) suferind de o epuizare nervoasă. Dacă tu crezi din toată inima ta, poţi să te duci acasă şi să te faci bine. Crezi tu aceasta, domnule? În regulă, du-te acasă şi fă-te bine; epuizarea ta nervoasă s-a terminat.

E-141 ... ? ... şezînd chiar acolo; numele lui este Morriah. El vine din Illinois. El are boală rectală. Dacă tu vei crede asta, domnule... Crezi tu aceasta? Eu sînt un străin pentru tine. Crezi tu asta? Ea te va părăsi. Aleluia!
Cînd cărbunele de foc l-a atins pe profet,
Făcîndu-1 aşa de curat cît de curat putea fi;
Cînd Glasul lui Dumnezeu a zis, "Cine va merge pentru Noi?"
Atunci el a răspuns, "Iată-mă; trimite-mă!"

E-142 Nu contează ce este persecuţia, nu contează ce este crucea, "Trimite-mă, Doamne; iată-mă!" Nu contează cîţi te refuză, cît de mulţi aceasta, aceea sau cealaltă, "Trimite-mă!"

E-143 El este acelaşi Mesia. El este chiar aici acum. Eu Îl văd din nou. Amin! Ce este aceasta?

E-144 Acea femeie a mers în acţiune. Ea a luat aripile acelea şi a început să zboare. Ea a intrat în acţiune foarte repede.

E-145 Cînd apostolul Petru, cînd el l-a luat pe Dumnezeu pe Cuvîntul Său într-o zi afară pe o mare ... El a pescuit toată noaptea şi nu a luat nimic. Şi Isus a venit la el; El a zis, "Aruncă-ţi năvodul în partea cealaltă a corabiei."

E-146 El a zis, "Doamne, eu sînt un pescar; eu ştiu cînd ei muşcă şi cînd ei nu. Eu ştiu unde sînt ei şi unde nu sînt ei. Dar eu am pescuit toată noaptea şi nici măcar nu am luat un peştişor. Acum, dacă Tu spui să arunc acolo... eu ştiu că nu există peşti acolo, dar la Cuvîntul Tău, Doamne, eu am să las jos năvodul." Ce a făcut el? El a mers în acţiune. Amin!

E-147 Există un bazin plin de apă aici. Dacă voi nu aţi fost botezaţi niciodată în Numele lui Isus, este timpul să intraţi în acţiune. Dacă voi sînteţi doar un membru de biserică şi nu-L cunoaşteţi pe Dumnezeu prin botezul Duhului Sfînt, este timpul să intraţi în acţiune. Corect? Acoperiţi-vă faţa în reverenţă. Acoperiţi-vă picioarele în umilinţă, şi plecaţi-vă genunchii şi mergeţi în acţiune. Dacă voi nu cunoaşteţi pe Dumnezeu, intraţi în acţiune.

E-148 Cînd omul orb care nu putea vedea, cînd Isus i-a vorbit, şi a scuipat pe ceva noroi, şi i l-a pus în ochi, şi l-a luat să-l vindece-vindece. Cînd el a făcut-o, el a mers în acţiune. El I-a răspîndit faima. El nu a încercat să ducă mingea; dar frate, el a răspîndit faima Lui prin toate regiunile din jur. Ce a făcut el? El a intrat în acţiune.
Odată un om orb a fost vindecat şi a zis... "Omul acela este un păcătos; tu nici nu-l cunoşti!"

E-149 El a zis, "Dacă El este un păcătos sau nu, eu nu ştiu; dar eu cred că ştiu asta, unde am fost odată orb, eu pot să văd acum." Ce a făcut el? El a intrat în acţiune.

E-150 Aceasta este ce are nevoie biserica. Să intre în acţiune! Noi avem prea multă formă, noi avem prea multă demnitate lumească; noi avem nevoie să intrăm în acţiune. Amin! El a răspîndit faima Lui departe pretutindeni.

E-151 Oamenii la Cincizecime, ei nu ştiau prea mult. Ei nu-şi puteau semna numele lor, unii din ei. Ei se temeau. Ei au intrat în camera de sus. Dar într-o zi ce au făcut ei? Ei au mers acolo sus în supunere la Cuvîntul Lui. Ei au luat Cuvîntul Lui. Oh, dacă oamenii astăzi ar lua doar Cuvîntul Lui, atunci ei ar intra în acţiune. "Rămîneţi în cetatea Ierusalim." Luca 24:49.
"Voi veţi primi Duhul Sfînt după aceasta promisiunea¬după aceasta Duhul Sfînt vine peste voi; apoi voi veţi fi martori pentru Mine." Fapte 1:8.

E-152 Luca 24:49 a zis, "Iată, Eu trimit promisiunea Tatălui peste voi: dar aşteptaţi sus în cetatea Ierusalim pînă cînd veţi fi înzestraţi cu putere de sus." Pînă cînd? O oră, două ore, zece zile, patru luni, şase luni, nu făcea nici o diferenţă. Pînă! Cît de mult este asta? Doar pînă atunci. Cînd voi cereţi ceva lui Dumnezeu, staţi chiar acolo pînă atunci. Amin! Staţi pînă atunci. Pînă ce? Pînă cînd se întîmplă. Pretindeţi aceasta! Credeţi aceasta. Ţineţi-vă de aceasta! Mergeţi în acţiune! Mărturisiţi despre aceasta! Mărturisiţi! Nu vă temeţi. Intraţi în acţiune!

E-153 Ce făceau ei în camera de sus? Lăudau şi binecuvîntau pe Dumnezeu. Pentru ce? Promisiunea; ei ştiau că aceasta trebuia să se întîmple. Iată-vă acolo; intraţi în acţiune. Mergeţi să lăudaţi pe Dumnezeu pînă cînd Promisiunea este împlinită. Voi aveţi promisiunea.

E-154 Dacă voi credeţi că Dumnezeu vindecă, staţi în acţiune. Dacă voi credeţi că El o să vă cheme afară acum, şi voi vă ţineţi de El, staţi în acţiune. Amin! Staţi în acţiune! Voi aveţi două aripi, aşa că folosiţi-le. Staţi în acţiune! Mişcaţi-le înainte şi-napoi. "Doamne, eu cred; Doamne, eu cred." Voi nu puteţi doar să strigaţi, "Sfînt, sfînt, sfînt"; voi trebuie să spuneţi, "Doamne eu cred!" Staţi în acţiune! Amin!

E-155 Ei au stat în acţiune pînă cînd acolo a venit un sunet din Cer ca un vîjîit de vînt puternic. Atunci acolo într-adevăr a fost o acţiune. Atunci ei au mers în acţiune.

E-156 Frate, Soră, ceea ce noi am văzut că se întîmplă în aceste zile din urmă s-ar cuveni să ne pună în acţiune. Amin! Noi ar trebui să fim în acţiune. Aceasta-i exact corect. Noi şedem în jur de parcă aceasta era ceva... Şi bine, oamenii şed în jur, oamenii Penticostali; Domnul va efectua ceva; ei zic, "Um! Aceasta-i destul de bine." Oh, doamne! Nu seamănă foarte mult cu un Serafim care trăieşte aproape de Dumnezeu. Aceasta-i corect. Un mesager, acela este chiar mai aproape de Dumnezeu. Tu devii copilul Lui dincolo de altarul de alamă.

E-157 Serafimul este la altarul de alamă. Dar tu ca fiu sau fiică mergi drept în prezenţa lui Dumnezeu. Voi nu trebuie să mergeţi prin vreun preot şi toate aceste lucruri. El este Preotul vostru. Vedeţi? Chiar acolo în prezenţa Lui ca fii şi fiice. Frate, eu cred că noi avem mai mult decît aripi. Amin! Noi avem Duhul Sfînt! Aceasta-i adevărat.

E-158 Dar noi s-ar cuveni să fim în acţiune cu reverenţă şi umilinţă, nu în acţiune să încercăm să împingem ceva asupra cuiva, ci cu aşa reverenţă şi umilinţă încît noi să putem merge în acţiune şi să zicem, "Vai de noi, noi am văzut Prezenţa celui Atotputernic. Noi am văzut vedenii întîmplîndu-se, întocmai ce El a zis. 'Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi. Mai mult decît aceasta veţi face voi, pentru că Eu merg la Tatăl Meu.'"

E-159 Noi am văzut mai mult întîmplînd-se care a fost scris vreodată în... Păi, noi am văzut mai mult întîmplîndu-se într¬o adunare cu acele lucruri decît acelea scrise în Biblie. Asta-i adevărat. Mai mult într-o adunare decît a fost scris în 33 de ani şi jumătate din viaţa Lui. Asta-i adevărat. Gîndiţi-vă la aceasta. Noi am văzut-o cu ochii noştri. Noi am văzut-o întîmplîndu-se. Noi am văzut aceasta prezis, că s-a împlinit, am privit-o. Ologi, orbi, şchiopi, uscaţi, lucruri prezise care s¬au împlinit exact la punct. Niciodată nu a greşit. Frate, aceea s-ar cuveni să ne pună în acţiune cu umilinţă şi reverenţă.

E-160 Direct de acolo în urmă din timpurile Bibliei cînd Stîlpul de Foc atîrna peste Israel, şi El a fost făcut trup şi a locuit printre noi... "Eu vin de la Dumnezeu şi mă reîntorc la Dumnezeu." Sf. Pavel L-a văzut şi a căzut pe faţa lui. Un mare învăţător ca Pavel, învăţat sub Gamaliel, s-a tăvălit în pulbere şi a strigat, "Doamne, Doamne, Cine eşti Tu? Eu sînt gata să merg." Un om mare, ce a fost el, un învăţat; şi el s-a smerit pe sine, pentru că el a văzut Stîlpul de Foc. Noi nu numai că vedem Aceasta cu ochii noştri mişcîndu-se printre noi, ci noi Îl avem chiar ştiinţific. Aceea ar trebui să ne pună în acţiune.

E-161 Noi Îl vedem făcînd aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut acolo în urmă. El încă o face astăzi. Promisiunea Tatălui. Doamne, ce este aceasta? Acesta vine să adeverească Cuvîntul, să dovedească căci Cuvîntul este aşa. Aceea s-ar cuveni să pună Biserica în acţiune, nu credeţi aşa?

E-162 Cu două el şi-a acoperit faţa în reverenţă. Cu două el îşi acoperea picioarele, umilinţă. Iar cu două el a mers la lucru. El a plecat departe, a pus aceasta în acţiune.

E-163 Acum, noi s-ar cuveni să fim în acţiune în respect de Cuvînt. Noi s-ar cuveni să spunem oamenilor.

E-164 Semnele venirii Lui apar, pretutindeni noi vedem aceasta presînd afară în Cuvînt. Noi auzim Duhul Sfînt venind să ne spună anumite lucruri care sînt gata să se întîmple.

E-165 Nu cu mai mult de douăzeci de ani în urmă chiar din această clădire, El a spus despre Preşedintele Kennedy că vine înăuntru. El a spus exact ce va avea loc, că femeile şi aşa mai departe vor pune acest om înăuntru, şi exact ce va fi el. Şi noi am ştiut aceasta tot timpul, şi a spus întocmai exact ce se va întîmpla. Şi aici este el astăzi. Şi aici este acea conferinţă care urmează, Federaţia Bisericii şi toate venind împreună. De ce nu ne pune aceea în acţiune? Asta-i adevărat. Îhî!

E-166 Cuvînt cu Cuvînt aşa cum El a vorbit, aceasta a fost împlinit chiar de către noi. Aceasta ar trebui să ne pună în acţiune.

E-167 Ca profetul, noi am văzut urmarea sau pe-apropierea îndepărtării, tăgăduirea, înălţările denominaţiunilor, pierzîndu-şi locurile lor.

E-168 Cum stătea Isaia acolo, el era un-un om denominaţional de la început. El s-a sprijinit pe împărat, deoarece el era un om bun. Dar el a văzut ce i-a făcut înălţarea de sine. Aceasta l-a luat jos pentru totdeauna. Şi noi am văzut ce a făcut bisericii înălţarea de sine a denominaţiunii. Aceasta a luat pe aşa zisa biserică denominaţională afară din cerc pentru totdeauna. Spuneţi-mi cînd s-a ridicat vreodată una după ce a căzut. Unde este aceasta? Priviţi în urmă prin istorii şi vedeţi orice biserică care a căzut vreodată. Îndată ce ea s-a organizat, ea a căzut, şi ea nu a mai venit niciodată înapoi iarăşi. Ozia nu s-a reîntors la-la templu din nou. El a fost un lepros pentru restul zilelor lui şi a fost îngropat un lepros. Da, domnule!

E-169 Acum, profetul a văzut ce a făcut aceea. El a văzut că-ce a făcut înălţarea aceea. "Păi, noi sîntem..." sau, "Aproape fiecare... Nimeni nu poate veni în denominaţiunile noastre fără ca el să ia un-un test înaintea psihiatrului să vadă dacă are I.Q. [Capacitatea de inteligenţă-Trans.] este corectă sau nu. El trebuie să aibe un D.D.D., Ph.D. înainte măcar ca el să poată veni să-să ne vorbească. Comitetele noastre nu îl vor avea dacă el nu o face." Oh, doamne! "Cea mai bună... cea mai bună mulţime din ţară vine la... Priveşte la maşinile care şed în jurul locurilor noastre; ele sînt Cadillacuri, şi Rickenbackers, şi aşa mai departe."

E-170 Noi am văzut lucrul acela să moară. Noi îl vedem mort, şi lucrul întreg a devenit plin de-de imputare-a făcut bube¬bube putrezite, mai degrabă, aşa cum Biblia numeşte aceasta. Aceasta este întru totul răni. Aceasta pute. Aceasta-i corect. (Spiritual vorbind eu spun aceasta. Vedeţi?)

E-171 Noi îi vedem slăbind ţinerea lor de-strînsoarea asupra Cuvîntului lui Dumnezeu şi înalţă crezurile. Ce vedem noi că face aceasta? Loveşte cu lepră, necredinţă. Ah! Doamne, oh doamne!
Cum Ozia a încercat să ia locul unsului său-al funcţiei unse după ce el a fost lovit, şi el a aflat că el a dat greş. Şi noi am văzut aceste biserici încercînd să ia locul funcţiei unse să predice Cuvîntul lui Dumnezeu şi devin umflaţi în pene cu acesta. Ei nu ştiu ce să facă. Pun Cuvîntul afară înaintea lor, ei nu ştiu ce să facă. Aceasta este îngrozitor. "Noi credem că aceasta era pentru o altă zi." Ce este aceasta? Ei sînt confuzi. Cum puteţi voi ţine funcţia unsului lui Dumnezeu şi să negaţi Cuvîntul Lui uns care este El însuşi în formă de Cuvînt? Cum puteţi voi nega căci Cuvîntul este corect şi apoi încă să spuneţi că voi sînteţi unşi cu Duhul?

E-172 Singurul lucru care va manifesta Cuvîntul lui Dumnezeu este Duhul Sfînt Însuşi. "Cînd El Duhul Sfînt va veni, El va lua aceste lucruri ale Mele şi vi le va arăta." Aceasta-i adevărat.
Cum puteţi voi lua locul funcţiei unse şi să aparţineţi la un crez sau denominaţiune? Ele sînt moarte! Lucrul de făcut este să cădeţi jos şi să strigaţi, "Doamne Dumnezeule, eu sînt un om cu buze necurate." Da, domnule!

E-173 Acele denominaţiuni încearcă să ia locul sfintei biserici. "Noi credem în Dumnezeu Tatăl, Atotputernic, Creator al Cerurilor şi pămîntului, şi Isus Cristos Fiul Lui. Noi credem în sfînta Biserică Romano Catolică," şi toate aceste lucruri diferite. "Noi credem în împărtăşirea sfinţilor."

E-174 Eu cred în împărtăşirea lui Cristos. Da, domnule! Eu cred că sfinţii sînt în slavă, sigur. Şi eu cred că noi avem un Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Da, domnule! Bagă lucrul acela... Aici, Biblia contrazice aceea. Ei zic, "Păi aceea este Biblia." Acela este Dumnezeu! Cuvîntul era Dumnezeu, şi Cuvîntul s-a făcut trup şi a locuit printre noi. Acum, Cuvîntul este în trupul nostru, făcîndu-se pe Sine manifestat, uns de Duhul Sfînt. Timpul să mergem în acţiune. Aceasta-i adevărat.

E-175 Efectele viziunii asupra profetului ( oh, doamne!) l-a determinat să mărturisească că el era un păcătos (profet uns). El a zis, "Eu sînt un om cu buze necurate, eu sînt greşit. Eu am făcut rău. Eu însumi sînt necurat." El era un păcătos. El şi-a mărturisit păcatele. Da, domnule! A cauzat ca un profet al lui Dumnezeu să mărturisească că el era un păcătos; aceea este ce a făcut viziunea. Unii cu D.D.D., Ph.D. vor rîde la aceasta. Se presupun a fi ceva ierarhie a unei biserici.

E-176 Aţi auzit voi ce a spus Cardinalul astăzi la transmisiunea aceea de ştiri? El a zis, "Există unii care învaţă că reîntoarcerea Domnului vine curînd." El zice, "Dar desigur, noi va trebui să scăpăm de grămada aceea. Noi vrem să unificăm religia lumii." Întocmai exact. Voi oamenilor, să nu cădeţi în adormire acum. Lucrul este mai aproape decît vă gîndiţi. Acest om este cam acela care nu-l cunoaşte pe Iosif, voi ştiţi.

E-177 Priviţi, intră tot aşa de viclean cît poate să fie. Ei au stăpînirea chiar aici în acel ultim loc, unde ei ar forma un chip la acesta prin a lua Confederaţia Bisericii, şi să o facă să vorbească întocmai la fel cum a vorbit fiara, şi să-i dea putere să persecute pe toţi oamenii evlavioşi, şi vor schimba timpurile şi legile lui Dumnezeu. Întocmai exact ce a spus aceasta. Noi vom ajunge la aceea mai tîrziu; este prea tîrziu în seara aceasta, dar noi vom-voi o ştiţi oricum. Da, domnule!

E-178 Aceasta l-a făcut-1-a făcut să se mărturisească că este un păcătos... ? ... Păi, dacă aceasta ar fi o aşa numită astăzi, ei ar zice, "Păi, eu sînt Doctor Aşa-şi-aşa."
Eu am auzit un episcop zicînd, "Cînd eu ajung sus în cer, voi ştiţi ce am să fac eu?" Zicea, "Eu mă duc la-la Isus şi zic, 'Tu ştii cine sînt eu? Eu sînt Episcopul Aşa-şi-aşa.'"
El a zis, "Da, eu am auzit-o pe mama mea vorbind despre tine."
Zicea, "Un popor care crede Biblia este ca bălăcirea prin ape nămoloase; tu nu ştii încotro mergi."

E-179 Voi să nu gîndiţi aşa. El este Călăuza mea. (Eu predic asupra acesteia mîine seară.) Da, domnule! El vă va călăuzi prin toate apele nămoloase prin care aveţi de trecut, toate nămolurile periculoase, şi toate locurile înalte, şi locurile joase. Oriunde este aceasta, El mă va călăuzi peste rîul morţii. Amin! Oh, da domnule! El va călăuzi. "Cînd moartea vine eu nu mă voi teme de nici un rău că Tu eşti cu mine. Da, chiar dacă eu umblu prin valea umbrei morţii, nu mă voi teme de nici un rău; Tu eşti acolo."

E-180 "Dacă îmi fac culcuşul în locuinţa morţilor," a zis David, "El este acolo." "Oh, dacă eu iau aripile zorilor, să zbor departe, acolo este El. El este întotdeauna înaintea mea, astfel eu nu voi fi clătinat." Amin! Oh, doamne! Luaţi aripile acelea şi mergeţi în acţiune acum. Da, domnule!

E-181 Acest profet a mers în acţiune chiar repede deasemeni; el a mers pe genunchi. Şi a zis, "Eu sînt un om cu buze necurate." Atunci îndată ce el a mărturisit, atunci a venit curăţirea. Voi trebuie să mărturisiţi mai întîi.

E-182 Eu vreau ca voi să observaţi, cînd acest profet... Gîndiţi¬vă la aceasta, un-nu... Un om care a stat cu guvernul federal, un profet adeverit, şi îndată ce el a văzut acea primă vedenie... El nu a mai văzut vedenii înainte; el a avut în alt fel. El a simţit călăuzirea lui Dumnezeu şi a mers conform cu Cuvîntul. Dar de data aceasta era o vedenie deschisă, şi el a strigat, "Eu sînt un om cu buze necurate şi eu-toţi aceşti oameni sînt necuraţi. Vai de mine, căci eu văd gloria lui Dumnezeu manifestată." Şi noi doar ne uităm la aceasta. Noi s-ar cuveni să zburăm departe. Vedeţi, vedeţi?

E-183 "Eu sînt un om cu buze necurate." El a mers jos la altar, şi a zis, "Eu sînt un om cu buze necurate, Doamne. Ce pot eu să fac, ce pot eu să fac, pentru că eu Te-am văzut manifestat chiar aici? Eu văd un Înger că scutură lucrul. Eu l-am văzut vorbind, şi ceva s-a mişcat acolo în urmă." Amin! (Eu sper că voi nu sînteţi adormiţi.) Oh, doamne! Vorbea şi ceva s-a întîmplat. Glorie! Ce s-a întîmplat?

E-184 Apoi noi aflăm că el şi-a mărturisit păcatul, şi îndată ce el a făcut aceasta, acest glas măreţ care vorbea a zburat jos, i-a luat mîna, a luat cleştele, a ridicat un cărbune, l-a pus pe mîna lui, a venit şi l-a pus sus pe buzele lui Isaia, şi l-a curăţit.

E-185 Observaţi, el nu l-a trimis să obţină o diplomă Ph.D. El nu i-a dat o carte de reguli să înveţe; dar El-Dumnezeu i-a arătat profetului că puterea Lui de curăţire era prin focul de pe altar. Amin! Puterea lui Dumnezeu de curăţire astăzi nu este a recita un crez sau aderare la o biserică; aceasta este puterea Duhului Sfînt şi focul care vine jos şi care curăţeşte un om de toată necredinţa lui. Amin!

E-186 Felul lui Dumnezeu de curăţire a unui profet este prin foc, nu prin crez. Ce ar cunoaşte un profet despre un crez? El urmează să fie folosit de Dumnezeu. Cuvîntul urma să se manifesteze prin el, astfel El nu putea să-i dea un crez. El s-ar fi ţinut de acel crez. Astfel El a luat focul de pe altar şi a curăţit profetul.

E-187 Întîi mărturisire, apoi curăţire prin foc. Glorie lui Dumnezeu! Oh, priviţi! Mărturisire, întîi, curăţire, în al doilea rînd, însărcinare, în al treilea rînd. Amin! Acolo sînteţi. Întîi mărturisire, "Eu sînt greşit!" Al doilea, curăţire. Justificare, Sanctificare, şi Botezul Duhului Sfînt. Vedeţi? Mărturisirea, curăţirea, însărcinare. "Mergeţi voi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia. Aceste semne vor urma pe cei ce cred." Amin!

E-188 După mărturisire vine curăţirea. După curăţire vine însărcinarea. Predicaţi Evanghelia, vindecaţi pe bolnavi. Nu contează ce au zis oamenii el...

E-189 În final acel micuţ profet preţios a murit sub persecuţie fiind tăiat cu fierăstrăul în bucăţi.

E-190 Amintiţi-vă, aceasta a fost cînd Isaia şi-a făcut mărturisirea că el era greşit. El a fost cu totul greşit; el s-a rezemat pe crezul lui (vedeţi?), rezemîndu-se pe-pe om, o afacere făcută de om. El a văzut un împărat care era un om mare; el era un om religios. Dar el a văzut că toţi oamenii vor da greş. Vedeţi? Dar cînd el a schimbat asta, şi a privit aici sus, şi a văzut o vedenie că Cine era Dumnezeu, atunci el a zis, "Eu vreau să mărturisesc că eu sînt greşit. Acele crezuri vechi nu vor mai merge, deoarece ele sînt moarte şi au dat greş. (Vedeţi?) Ele sînt lovite de lepră, dar eu am văzut slava lui Dumnezeu manifestată." Un crez nu poate manifesta aceasta. Un crez nu o poate spune în felul acela. Un crez nu o poate face în felul acela. Este nevoie de Cristos să o facă în felul acela. Şi îndată ce el a văzut asta, el a zis, "Acum, eu am fost cu totul greşit, Doamne." Şi apoi vine curăţirea; apoi vine însărcinarea. Oh, doamne!

E-191 Aceasta era atunci că Isaia curăţit... Cînd Dumnezeu a chemat, "Cine se va duce pentru Mine," şi acesta era Isaia care a zis, "Doamne, iată-mă; trimite-mă!" Profetul curăţit.

E-192 Oh, nu vedeţi voi Influenţă? Nu luaţi influenţa lui Marthela. (Eu sper că acela nu este un nume aici.) Nu luaţi numele de-de-influenţa vreunei fetiţe care merge la liceu cu voi, sau şcoala primară, sau vecina de alături care îşi taie părul şi poartă pantaloni scurţi; nu luaţi influenţa aceea. Nu luaţi influenţa vreunui pastor cu crez care va nega Cuvîntul lui Dumnezeu şi vă dă un crez; nu luaţi influenţa aceea. Dar staţi acolo pînă cînd vedeţi slava lui Dumnezeu căzînd, vedeţi ceva mişcîndu-se prin efectele acesteia, şi o vedeţi că se întîmplă întocmai în felul în care a spus-o Dumnezeu. Atunci strigaţi, "Vai de mine, Doamne; eu am fost greşit. Curăţeşte-mă acum, Doamne. Curăţeşte-mă! Duh al Dumnezeului celui Viu cazi proaspăt peste mine."
Cînd cărbunele de foc a atins profetul,
Făcîndu-1 aşa de pur cît poate fi de pur;
Cînd glasul lui Dumnezeu a zis, "Cine va merge pentru noi?"
Atunci el a răspuns, "Stăpîne, iată-mă; trimite-mă!" (El era gata. El a văzut ceva. Da, domnule!)
Milioane acum mor în păcat şi ruşine;
Ascultaţi la strigătul lor trist şi amar.
Grăbeşte, frate, grăbeşte la salvarea lor;
Răspunde repede, "Stăpîne, iată-mă!"

E-193 Ceva trebuie să fie făcut. Este mai tîrziu decît ne gîndim că este. Fie ca viziunea lui Dumnezeu aşa să-i influenţeze pe oameni, ca ei să poată vedea că acelaşi Dumnezeu care era în templu cu Isaia este acelaşi Dumnezeu în locul Lui sfînt astăzi. El este în locul sfînt al Duhului Sfînt. El este Duhul Sfînt. El odată era trup; acum El este Duh mişcîndu-se printre poporul Lui, arătîndu-Se viu, nu un crez mort, ci un Cristos viu, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Oh, Isaia, repede a răspuns, "Stăpîne, aici; trimite-mă."
Să ne rugăm. Cu capetele noastre aplecate...
Cînd cărbunele de foc a atins profetul,
Făcîndu-1 aşa de pur cît poate fi de pur;
Cînd glasul lui Dumnezeu a zis, "Cine va merge pentru Noi?"
Atunci el a răspuns, "Iată-mă; trimite-mă!" (Împreună.)
Vorbeşte, Domnul meu; Vorbeşte, Domnul meu.
Vorbeşte, iar eu mă voi grăbi să-Ţi răspund.
Vorbeşte, Domnul meu; Vorbeşte, Domnul meu.
Vorbeşte, iar eu voi răspunde, "Doamne trimite-mă!"

E-194 Acum, acesta ar putea fi vecinul tău; aceasta ar putea fi femeia cu care lucrezi, omul cu care tu lucrezi, dar acolo sînt. .
Milioane acum mor în păcat şi ruşine; (În crezuri şi denominaţiuni.)
Oh, ascultaţi la strigătul lor trist şi amar.
Grăbeşte, frate, grăbeşte la salvarea lor;
Răspunde repede, "Stăpîne, iată-mă!"
Vorbeşte, Domnul meu; Vorbeşte, Domnul meu. (Am văzut o vedenie de la Domnul; am văzut¬o împlinindu-se.)
Vorbeşte, şi mă voi grăbi să răspund (El deja a vorbit acum.)
Vorbeşte, Domnul meu; Vorbeşte, Domnul meu.
Vorbeşte, iar eu voi răspunde, "Doamne, trimite-mă!"

E-195 Acum, cu capetele noastre aplecate, mă întreb în această seară, aşa cum v-am spus venind în jos, eu încerc să studiez ceva care cred că v-ar ajuta. Voi aţi văzut pe acel profet; el a fost un om mare. El a fost născut cu scopul să fie un profet. El a aflat că el a luat calea greşită; el se rezema pe braţul lui Ozia, un împărat. El a văzut că tu nu te poţi bizui pe braţe de carne. Ele sînt pieritoare. Aceasta este greşit. Dar priviţi la înălţime şi vedeţi pe Dumnezeu şezînd în înălţime pe tronul Său. Priviţi acolo sus la Isus; El a zis, "Eu sînt acelaşi ieri, azi, şi în veci." Lăsaţi ca El să vă ridice sus în Duhul. Priviţi şi vedeţi dacă El nu este acelaşi ieri...

E-196 Cînd acel Isaia micuţ a văzut vedenia lui Dumnezeu mişcîndu-se în jos şi în acel templu, el a fost gata să mărturisească greşeala lui. El a fost gata să mărturisească căci el nu a făcut nimic drept. Şi a zburat el atunci la naţiune; el a făcut tot ceea ce a fost drept atunci. Tot ce putea el face, pînă cînd în final el şi-a pecetluit mărturia lui cu sîngele lui.

E-197 Mă gîndesc că acela ar fi simţămîntul la noi toţi. Cît de mulţi simt că v-ar place să ziceţi-să auziţi pe Dumnezeu zicînd-că v-ar place-ca voi să ziceţi lui Dumnezeu, "Aici, sînt eu; trimite-mă!" Ridicaţi-vă mîinile. "Iată-mă, lasă-mă să mărturisesc lăptarului. Lasă-mă să mărturisesc la-la oricine la care pot, să fac ceva. Lasă-mă să fac ceva. Doamne, eu nu sînt un-nu cer să fiu un predicator. Eu nu cer să fiu asta, dar, Doamne, dacă eu sînt un fermier, fă-mă un fermier care poate mărturisi la vecinul meu fermier. Lasă-mă să fiu un fermier ca atunci cînd eu îmi vînd grîul meu, eu să pot mărturisi la operatorul de grîu. Lasă-mă să fiu un fermier. Dacă eu sînt un-dacă eu sînt o femeie, lasă-mă să mărturisesc omului cu asigurarea. Lasă-mă să mărturisesc lăptarului, la băiatul cu ziarele. Lasă-mă să fac ceva, Doamne. Lasă-mă să merg în vecinătate şi să găsesc favor cu sora mea de aici de la uşa vecină care este rea şi greşită. Lasă-mă să-i dau o mărturisire cu bunătate. Lasă-mă să-mi acopăr faţa cu aripile mele de umilinţă; lasă-mă să-mi acopăr picioarele în acelaşi fel. Lasă¬mă să fiu reverent în Prezenţa Ta, dar trimite-mă cu încă două aripi, Doamne, repede la cineva, 'Iată-mă; trimite-mă, trimite¬mă!"'

E-198 În acest respect să stăm toţi atunci şi să ne facem un serviciu de consacrare către Dumnezeu. Cel Atotputernic este aici. Credeţi voi aceasta? Noi sîntem în Prezenţa Lui Divină. Să nu uitaţi aceasta acum. Prezenţa Lui este chiar aici întocmai la fel cum era aceasta... Sincer, de cînd am stat aici, eu am văzut patru sau cinci vedenii întîmplîndu-se deja. Aceasta-i corect. Aceasta-i corect. Acolo erau peste doi sau trei oameni care aparţin aici la biserică care nu au spus nimic; dar El este aici întocmai la fel. În regulă.
Acum, ce vrem noi să facem, fiecare dintre voi în felul vostru propriu, să ne consacrăm pe noi înşine lui Dumnezeu.
Noi vedem semnul apărînd al venirii Lui binecuvîntate;
Iată şi priviţi, frunzele de smochin acum devin verzi.
Evanghelia Împărăţiei s-a dus la fiecare naţiune,
Şi noi sîntem aproape; sfîrşitul poate fi văzut.
(Aceasta-i adevărat. Este asta adevărat?)
Apoi departe bucuroşi; noi vom vesti Mesajul apariţiei Lui binecuvîntate;
Curînd El vine în slavă să spună la unul şi la toţi.
Atunci treziţi-vă, voi sfinţi ai Domnului,
De ce să adormiţi cînd sfîrşitul se apropie,
Să ne pregătim pentru acea chemare finală. (Amin!)
Naţiunile se rup; Israel se trezeşte; (Ea este o naţiune acum.)
Semnele pe care profeţii le-au prezis, Zilele Neamurilor sînt numărate,
Cu groază împovărate, (Voi o vedeţi venind chiar acolo, nu numai naţiunile, dar şi bisericile.)
Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri.
Ziua răscumpărării este aproape; Inimile oamenilor eşuează de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul Lui,
Lămpile voastre curăţite şi clare;
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape.
Profeţii falşi mint;
Adevărul lui Dumnezeu ei îl neagă.
Că Isus, Cristosul, este Dumnezeul nostru. (Voi ştiţi că ei o fac.)
..............................................................................................
Şi-dar noi vom umbla unde au călcat Apostolii.
Căci ziua răscumpărării este aproape;
Inimile oamenilor eşuează de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul,
Lămpile voastre curăţite şi clare;
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape.

E-199 Ştergeţi jos acel fum denominaţional. Ştergeţi jos acea funingine lumească. Sîngele lui Isus Cristos este mai mult decît suficient să vă curăţească. Priviţi în sus! Lăsaţi ca luminile voastre să strălucească. Luaţi aripile acelea şi zburaţi spre cineva imediat.
Să ne ridicăm mîinile acum şi să zicem, "Dumnezeule, iată¬mă; trimite-mă."

E-200 Tată Ceresc, consacrîndu-mă către Tine în seara aceasta, Doamne, cu această biserică, după acest mesaj, aspru, tare, "Iată-mă, Doamne; trimite-mă." Iată biserica mea, Doamne. Fie ca ei să-şi acopere faţa cu reverenţă. Fie ca ei să-şi acopere picioarele în umilinţă. Fie ca ei să aibe curajul să zboare cu Mesajul, repede, spre altcineva. Admite aceasta, Doamne. Fie ca ei să mărturisească cu bunătate, să fie sarea pămîntului cu Mîntuitorul lui în el. Doamne Dumnezeule, aceasta este jertfa noastră. Aceasta este oferta noastră. Aceasta este mulţumirea noastră. Aceasta este pentru ceea ce noi tînjim, Doamne. Trimite-ne în seara aceasta la cineva care este pierdut. Fie ca noi să-i tragem în biserică mîine pe undeva. Fie ca noi să-i învăţăm calea Domnului. Fie ca ei să fie salvaţi, Doamne, pentru că este mai tîrziu decît ne gîndim. Admite aceasta, Doamne.

E-201 Fie ca noi să intenţionăm aceasta în inimile noastre. Şi aşa cum noi vorbim aceasta, Doamne, ia un cărbune de foc al Duhului Sfînt de pe altar la Calvar; atinge fiecare inimă şi buză în seara aceasta, Doamne, ca noi să nu vorbim minciuni, ca noi să vorbim Adevărul. Ia-ne în seara aceasta, Doamne, doar aşa cum sîntem. Noi nu sîntem toţi predicatori. Nu sîntem toţi profeţi. Noi nu sîntem toţi vorbitori în limbi. Noi nu sîntem toţi lucrători de minuni; dar noi toţi avem ceva de făcut. Arată-ne unde este aceasta, Doamne. Mărturisim, cîntărn laudele Tale. Şi ca pîinea pe apă, ea se va reîntoarce într-o zi glorioasă. Admite aceasta, Doamne. Iată-ne. Trimite-ne la vecinii noştri oriunde putem noi, la semenul nostru, şi să le spunem despre venirea Domnului. Admite aceasta, Tată.

E-202 Binecuvintează-ne acum. Fie ca noi să avem o odihnă bună în trupurile noastre în seara aceasta. Fie ca noi să ne sculăm şi să venim la biserică dimineaţa; şi fie ca Tu să vorbeşti aşa-aşa puternic mîine, ca Tu să nu laşi nici o piatră neisprăvită, ca fiecare om să ştie cum să intre în aceasta. Învaţă-ne, Doamne. Noi aşteptăm. Învaţă-ne dimineaţa cum să venim la această măsură deplină unde putem fi fii şi fiice a lui Dumnezeu. Noi Te aşteptăm, Doamne, cu cărbunele aprins gata să fie pus pe buzele noastre. Noi aşteptăm, Tată, în Numele lui Isus.

E-203 Acum, cu capetele noastre aplecate. Eu îi voi cere pastorului atunci să vină înainte pentru eliberarea serviciului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sper să vă văd dimineaţa acum. Dumnezeu să fie cu voi, să vindece pe toţi bolnavii şi pe cei nenorociţi printre noi, să facă pe fiecare din voi... Eu mă simt umplut cu Duhul chiar acum. Eu simt Duhul Sfînt. Eu simt Prezenţa Lui. Eu ştiu că El este aici. Eu sînt convins că El este aici. Eu Îl văd; eu ştiu că El este aici. Eu Îl văd mişcîndu-se, acel Stîlp de Foc măreţ. Glorie! ... ? ... manifestarea Fiinţei Lui, divinitatea Prezenţei Lui... ?... Fiinţa Lui splendidă. Dumnezeule, ocroteşte acest popor; nu lăsa să se piardă nici unul din ei, mă rog. Glorie lui Dumnezeu!

Up