Ordinare

Ordination
Data: 62-1104E | Durată: 47 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 El este Dumnezeu, asta-i tot. El este omniprezent. Vedeţi?
El este peste tot. Eu chiar m-am gândit să o las în suspensie şi să văd ce efect a avut, voi ştiţi. El este omniprezent. El... Aceea Îl face Dumnezeu, căci numai Dumnezeu singur poate să fie omniprezent. Astfel El a spus, "Fiul omului care acum este în Cer." Vedeţi? "Nimeni nu s-a înălţat sus, decât Cel ce a coborât din Cer, chiar Fiul omului care este în Cer." Acolo era El, stând pe acoperişul unei case, deşi era în Cer. Vedeţi? El este omniprezent, aceea Îl face Dumnezeu. Acela-i singurul lucru care poate fi, omniprezent, este Dumnezeu.

E-2 Acum, în seara aceasta, eu tocmai am prins chiar capătul mesajului minunat al Fratelui Neville către biserică. Domnul să-1 binecuvânteze şi să adauge la acesta. Şi, vedeţi, el v-a lăsat să atârnaţi acolo, pe meditare. Aceea este bine. Păstraţi asta în inima voastră, tot timpul.

E-3 Şi acum, noi o să avem o împărtăşire deseară. Şi acela este timpul de care noi toţi ne bucurăm, sunt sigur. Eu cred că este plăcerea inimii unui Creştin, este să ştie că el vine să ţină o poruncă care ne-a lăsat-o Isus. Acolo sunt două porunci care ne¬a lăsat Isus, două lucruri materiale. Unul din ele este serviciul de împărtăşire, şi celălalt este botezul în apă. De altfel, nu există nu "atinge, mânui," nimic altceva rămas în acesta, vedeţi, doar fără penitenţă şi târâire pe genunchii voştri, şi toate felurile acestea de lucruri. Este-este doar botezul în apă şi împărtăşirea. Astfel noi suntem întotdeauna fericiţi să venim la aceasta.

E-4 Eu cred că Biblia a spus, ,,Ferice de cel care împlineşte poruncile Lui, ei au dreptul să intre în Pomul Vieţii, căci în Cetate, Cetatea Sfântă; căci afară sunt câinii, curvarii, şi aşa mai departe, care urmează să fie lepădaţi."

E-5 Şi atunci serviciul de împărtăşire este întotdeauna unul foarte strict, deoarece acesta ne aduce la o confruntare, vedeţi, aşa cum vom citi după puţină vreme, în Scriptură.

E-6 Noi avem un Frate Brown aşezat aici, în seara aceasta, Fratele Dauch, şi Fratele Brown, şi Fratele McKinney. Nu¬mi pot aminti de numele celorlalţi fraţi şezând acolo. Dar noi suntem bucuroşi să-i avem de sus din Ohio. Îl văd pe Fratele Pat Tyler aici, şi Fratele Stricker în spate acolo, lucrătorii Evangheliei, care sunt în spatele meu. Fratele Collins, de asemenea, şi Fratele Hickerson.

E-7 Acum, Frate Stricker, cum este degetul soţiei? Este bine. Aha. Ea a avut un accident, şi m-a chemat serile trecute. Şi la timpul când am ajuns înăuntru, de la alte chemări, era în jur de doisprezece, ora unu, şi eu nu am sunat-o la timpul acela; dimineaţa următoare. Ea cosea şi într-un fel sau altul, a înfipt acul jos prin mâinile ei, şi a frecat pe la os sau aşa ceva. Şi a încercat să-l tragă afară în felul acesta, afară dintr-o maşină de cusut, maşină electrică. Şi, încercând să-l tragă afară, l-a rupt jos în felul acesta. Şi a încercat să-l scoată cu dinţii, micuţa doamnă, încercând să-l tragă, cu aceştia, l-a rupt în celălalt loc, în mâna ei.

E-8 Şi ea a spus, "Roagă-te doar şi va fi în regulă." Îmi place credinţa aceea reală, să ţină acolo la punctul acela. Îmi place asta. Sora Stricker este o Creştină micuţă drăgălaşă, şi eu nu o văd aici în seara aceasta, aşa că eu doar pot să vorbesc despre ea. Este ea? Oh, bine, eu mai bine să tac. Ea este aici, de asemenea. În regulă. Ei bine, ne gândim că tu eşti, oricum, Soră Stricker.

E-9 Acum, Fratele McKinney a cerut, eu cred, aici cândva în urmă, ca... Ne pare rău. Billy Paul doar mi-a amintit de aceasta, aceea despre ordinare, sau de altfel, ordinare Scripturală de la tabernacol. Este aceea corect, Frate McKinney? Am înţeles eu corect? Acum, autorizaţia i s-a dat.

E-10 Acum, în dimineaţa aceasta, nu am ştiut că eu urma să fiu aici să vorbesc. Dar după ce am venit aici, şi fratele nostru aici, plin de har şi dragoste, mi-a cerut să vin şi să vorbesc. Şi noi am adus la iveală ce era biserica, şi ce era botezul Duhului Sfânt, şi cine Îl are, şi cine nu Îl are, şi cum şti când Îl ai. Vedeţi? Astfel, dacă voi nu aţi obţinut Mesajul, atunci băieţii, ei au benzile acolo, care pot merge la biserica noastră, pentru că aceasta este strict Doctrină, prin tot cuprinsul.

E-11 Şi atunci eu am făcut această afirmaţie, că, nu există astfel de lucruri ca denominaţiuni de Biserică. Nu există un astfel de lucru. Acestea sunt denominaţiuni de lojă. Voi sunteţi numai născuţi în Biserică. Şi când cineva spune, "Eu sunt un Prezbiterian," tu aparţi la loja Prezbiteriană. Vedeţi? Pentru că tu eşti născut... "Eu sunt Baptist." Tu a parţi de loja Baptistă, nu Biserica Baptistă. Nu există un astfel de lucru. Şi noi am întors-o drept înapoi, şi am aflat în Biblie, că doar să spui un astfel de lucru este hulă. Aşa este. Am citit aceasta drept din manuscrisul original din Diaglottul Emphatic, că Biblia a spus că... că această putere, numită biserică, "este plină de nume hulitoare." Vedeţi? Numindu-se pe ei înşişi Creştini, şi se definesc ca Creştini, şi doar trăiesc orice fel de viaţă. Vedeţi? Şi aceasta cu certitudine se compară cu un vis care l-a avut o soră aici din biserică, care noi l-am explicat azi dimineaţă. Acum, timpurile Bibliei, felul cum ei au ordinat un slujitor, era prin a recunoaşte un dar de la Dumnezeu în acest slujitor, slujba.

E-12 Aceea este unde mă gândesc că Sfinţii din Ziua din urmă ai noştri... Sau, nu Sfinţii din Ziua din urmă. Vă cer scuze. Fraţii Ploii târzi, au făcut o greşeală aşa de teribilă prin punerea mâinilor şi spunând, "Noi îţi dăm darul de vindecare. Noi îţi dăm darul de profeţie." Nu există un astfel de lucru.

E-13 "Darurile şi chemările sunt fără pocăinţă." Dumnezeu dă. "Dumnezeu a aşezat în Biserică apostoli, profeţi," şi aşa mai departe. Vedeţi? Nu există un astfel de lucru ca un om să-i dea altuia un dar. Darurile vin de la Dumnezeu, şi numai de la Dumnezeu.

E-14 Şi să vi în Biserică, tu eşti născut în Ea. Nu există nici o altă cale să ajungi în Ea. Şi atunci tu eşti un membru al familiei, şi al lui Dumnezeu, fiind un fiu şi fiică a lui Dumnezeu. Nu o organizaţie, ci un-un membru al familiei.

E-15 Acum, în timpurile Bibliei, cum a spus el, ei iau Scriptura acolo unde Pavel i-a spus lui Timotei că el avea darul atribuit lui.

E-16 "Bine," el a spus, "acesta a venit de la Lois bunica lui. Vedeţi? Acest dar care a venit de la Lois bunica lui i-a fost înmânat în jos lui."

E-17 Ei au observat în el, fiind un Creştin devotat, de asemenea, un dar al vorbirii. Şi ei au pus mâinile peste el, ca o recunoaştere. Bătrânii bisericii au pus mâinile peste el, recunoscând acest om; şi punând slujba apostolică, de punere a mâinilor peste el, ca el să meargă să predice Evanghelia. Trimis afară, printr-o mărturie a acestor fraţi, că ei au crezut că darul lui Dumnezeu a lucrat în el. Acela este felul cum au făcut ei şi la lucrători, prin punerea mâinilor, şi dând mâna dreaptă de părtăşie; aceea, să lucreze împreună, ca o încuviinţare înaintea lui Dumnezeu, că ei au văzut darul lucrând în acest frate, că el a fost chemat pentru ceva. "Şi noi am crezut aceasta." Şi ei au pus mâinile peste el, ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Şi aceasta a fost o confirmare.

E-18 Întocmai cum eu nu puteam fi... Cineva întotdeauna m-a acuzat, de a fi "Numai Isus." Numai Isus, în botez, folosind Numele lui "Isus Cristos," eu desigur sunt de acord cu aceea. Dar când tu eşti botezat "spre regenerare," eu nu pot crede aceea, că apa iartă păcatele. Nu. Eu cred că Sângele lui Isus Cristos ispăşeşte pentru păcate. Astfel, nu botezul spre regenerare, ci botezul spre mărturisire. Botezul tău este mărturia ta, că tu crezi, că această lucrare lăuntrică de har a fost făcută.

E-19 De aceea, eu merg cu oamenii Baptişti când ei spun, venind în biserica Baptistă, tu îţi faci mărturisirea, botezat în spre... în biserica lor. Aceea ar fi în regulă, atât timp cât tu eşti botezat în acea biserică, acel crez Baptist.
Dar, acum, să vi în Cristos, tu eşti născut prin Duhul Sfânt, născut din nou.

E-20 Atunci când tu vi la biserică, singurul lucru care îl face acel botez, este doar o... este o mărturie că tu crezi căci-căci Cristos a murit şi a înviat din nou, a treia zi. Şi tu L-ai acceptat ca Mântuitorul tău personal, şi tu eşti mort pentru totdeauna faţă de lucrurile lumii. Arătând lumii că tu mori cu El, şi eşti înviat cu El în înviere. Este o expresie exterioară că o lucrare lăuntrică de har s-a făcut. Aceasta nu are nimic de-a face cu a-ţi da mântuire, căci Sângele lui Isus Cristos... Singurul lucru ce a trebuit să-1 faci, doar, să spui, mergi înainte şi fi botezat, şi Isus nu ar fi trebuit să moară. A fost necesară moartea să aducă Viaţă, întotdeauna.

E-21 Pentru că, noi trăim numai prin moarte. Orice lucru poate trăi numai prin moarte. Noi trăim prin substanţă moartă, când mâncăm. Fiecare zi când mănânci, ceva trebuie să moară ca tu să trăieşti, fizic. "Bine," tu zici, "eu nu mănânc carne." Ei bine, mie nu-mi pasă ce mănânci tu, tu... ceva a murit. Aşa este. Tu mănânci un cartof, acesta a murit. Tu mănânci nap, acesta a murit. Tu mănânci pâine, a murit grâu, a murit porumb, orice a fost acesta. Ceva formă de viaţă moare, pentru că voi trăiţi numai prin substanţă moartă.

E-22 Şi atunci dacă trebuie să trăieşti, natural, prin substanţă moartă, cu cât mai mult i-a luat la ceva care a murit, ca tu să poţi trăi Etern? Cristos a murit, ca omul să poată trăi din nou. Şi numai acela are Viaţă, este în Cristos.

E-23 Acum, aceste exprimări exterioare. Şi îl vedem pe Fratele McKinney, care este un lucrător Metodist ordinat, care a văzut Lumina Evangheliei depline. Noi îl credem, un frate minunat, are o familie frumoasă. Şi a venit la noi. Şi el încearcă să ţină un grup mic împreună, acolo în-în Ohio, cu Fratele şi Sora Dauch, şi restul de fraţi acolo. Şi noi îl iubim aici. Şi credem ca el să fie un om chemat de Dumnezeu. Astfel, cum i-am făcut noi la Fratele Jim Sink, la Fratele Graham Snelling, la Fratele Junior Jackson, la Fratele Willard Crase, la fiecare pe care noii¬am trimis afară de aici, noi îi aducem înaintea acestei adunări, dând această mărturie, ca manieră asemănătoare cum aţi auzit. Punând mâinile peste ei, că noi credem că ei sunt chemaţi de Dumnezeu, şi dăm confirmarea noastră la aceasta, şi cerem ca binecuvântările lui Dumnezeu să-i însoţească.

E-24 Voi găsiţi ceva diferit în, din Biblie; dacă găsiţi, aceasta va fi afară din Biblie. Acela este exact felul cum au făcut ei în timpul Bibliei, a fost să pună mâinile peste ei, în ordinare. Ei au pus mâinile peste diaconi şi i-au pus în biserică. Totul a fost prin punerea mâinilor, nu a semna o grămadă de acte şi să se unească cu un anumit crez, sau ceva în felul acela. Ei şi-au pus mâinile, şi i-au dat drumul în Duhul Sfânt, l-au lăsat să meargă. Amin. Dumnezeu îl conduce în felul cum El vrea. Asta-i tot. Acela, acela este felul cum credem să o facem.

E-25 Frate McKinney, suntem fericiţi, în seara aceasta, să te vedem că vi în felul cum ai venit. Şi lucrul care tu încerci să-l faci, să dobândeşti ceva pentru Cristos.

E-26 Şi noi nu rupem părtăşia noastră cu nici o biserică, nici un membru din vreo biserică, Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană, Catolică, orice ar putea să fie. Noi credem că Duhul lui Dumnezeu lucrează cu persoana. Şi în fiecare biserică există Creştini, prin întreaga lume a biserici, care-i aşa numită, astăzi. Eu cred că există Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, Luterani, care iubesc pe Dumnezeu. Şi singurul lucru care ei îl ştiu despre El, ei trăiesc aşa de apropiat cât pot ei, atât de aproape cât ştiu ei, sau învăţaţi să trăiască. Unii oameni gândesc că tot ce au ei de făcut este doar să-şi pună numele în registru, şi să se înscrie în biserică, aceea-i tot ce trebuie să facă. Mama a aparţinut la o anumită biserică. Tăticul a aparţinut la o anumită biserică. Ei bine, aceea, vedeţi, aceea este tot ce ştiu ei să facă.

E-27 Dar Isus i-a spus la acest dregător al Iudeilor, azi dimineaţă, "Dacă un om nu este născut din nou el nici măcar nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu," nu contează la ce biserică a parţi. Şi El a spus, a vorbit despre Naşterea nouă.

E-28 A spus, "Eu, un om bătrân, să intru în pântecele mamei, şi aşa mai departe, să fiu renăscut?"
A spus, "Tu eşti un învăţător în Israel, şi nu ştii aceste lucruri?"

E-29 Vedeţi cum lumea bisericii o face aşa organizată şi răsucită, încât este doar o grămadă de crezuri? Acelea sunt teorii făcute de om aşezate în lucruri spirituale. Şi lucrurile spirituale se vor separa de la aceasta, de fiecare dată. Voi, aşa cum este vechea zicală, nu puteţi amesteca uleiul cu apa. Acestea doar nu se amestecă. Asta-i tot. Acolo, nu există ingrediente acolo să se amestece.

E-30 Şi acela-i felul cum este acum. Noi credem că Duhul Sfânt cheamă oameni. Duhul Sfânt ordinează oameni. Nu contează, noi am putea pune mâinile peste Fratele McKinney, sau oricare alt lucrător, oră după oră, câte ziua de lungă, şi să-i dăm foi lungi de hârtie ce le-ar putea semna, angajamente la crezuri, aceasta nu i-ar face nimic lui. Dar, să-l atingă Duhul Sfânt, o dată. Asta este. Acela o face. Nimeni nu trebuie să-i spună nimic altceva. El este dus. Vedeţi? Asta-i tot. Şi atunci, singurul lucru ce-l putem face, este o părtăşie, că noi recunoaştem că fratele nostru este în acea poziţie.

E-31 Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate McKinney. Tu să vi aici sus, în faţă, doar un moment.

E-32 Frate Neville, Frate Collins, lucrători, dacă v-ar place să staţi alături, am fi bucuroşi ca voi să veniţi aici sus, doar un minut.

E-33 Dacă vei veni pe aici şi să te întorci spre audienţă, Frate McKinney, chiar aşa aici.

E-34 Câţi îl cunosc pe Fratele McKinney, l-aţi întâlnit pe aici? Câţi cred că el este un om evlavios? Ridicaţi-vă mâna. Cu ceritudine.

E-35 Noi suntem fericiţi, în seara aceasta, Frate McKinney, aşa cum stăm alături de tine aici, alături de tine, cu această adunare, să ştim că tu ai acceptat părtăşia predicării Evangheliei depline; că tu eşti hotărât, prin harul lui Dumnezeu, să ţi sus stindardul Bibliei. Indiferent de ce spune orice despre Aceasta, tu îţi iei poziţia pe Cuvântul Etern al lui Dumnezeu. Şi atunci nu contează ce organizaţie încearcă să-L arunce la o parte, tu să stai exact în felul cum este El scris. Tu să stai drept cu Acesta. Acela este felul. Acela este felul cum credem noi aici. Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Toţi Îl cred în felul acela. Fie ca harul lui Dumnezeu să fie întotdeauna cu tine.

E-36 Acum, rugaţi-vă rugăciunea voastră proprie, în felul în care Dumnezeu îl va duce pe fratele nostru.

E-37 Căci, Luminile serii strălucesc, şi soarele apune repede. Venirea lui Cristos este aproape. Rugăciunea mea sinceră este ca Dumnezeu să-i alarmeze sufletul acestui băiat cu un astfel de botez al Duhului, şi ungere, să meargă acolo afară şi să salveze zeci de mii de suflete, înainte de Venirea Domnului. Dumnezeu ştie că noi avem nevoie de el în lucrare.

E-38 Noi vrem ca tu să şti, Frate McKinney, ca această biserică şi acest grup de oameni aici. O biserică este un grup de oameni care sunt adunaţi împreună, fără organizaţie. Aceea nu face nici o persoană de aici, nu poate fi pentru că vi aici, sau ori care altă biserică, să te facă un membru. Există numai o singură cale să fi un membru al Trupului lui Cristos, aceea este, că tu eşti născut în Acesta, prin Duhul Sfânt. Şi noi credem că fratele nostru este născut în acest Trup, are o chemare în viaţa lui să predice Evanghelia. Noi suntem martori despre acest lucru, în seara aceasta, că noi te susţinem, cu rugăciunea noastră. Dumnezeu să te călăuzească, fratele meu.
Să ne aplecăm capetele.

E-39 Tatăl nostru Ceresc, aceasta doar îmi întăreşte sufletul când văd un-un lucrător să păşească sus, recunoscând Evanghelia deplină. Căci Cristos a spus, că cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Lui nu va da greş niciodată. Atunci noi vedem, că Tu de asemenea ai spus, când Tu ai terminat să scrii Cartea, "Oricine va adăuga un cuvânt la această Carte, sau va scoate ceva din Ea, la acela i se va scoate (partea lui) din Cartea Vieţii."

E-40 Fratele nostru McKinney a văzut Aceasta. Şi în grupul de fraţi, de unde se împărtăşea el, a adus un Adevăr pe care l-a văzut în Scriptură. Nimeni un a putut să se opună la Acesta, dar totuşi organizaţia nu a putut tolera Aceea. Astfel el îşi face alegerea, ori să urmeze ce a spus omul, sau ce a spus Dumnezeu. Dumnezeule, eu-eu Îţi mulţumesc pentru că i-ai dat curaj să ia ce Dumnezeu a spus. Căci Biblia a spus, "Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, iar al lui Dumnezeu să fie Adevărul." Şi el este hotărât să-l ţină pe Acela sus.

E-41 Şi să ne arătăm părtăşia cu el, sau să stăm cu el în încercarea lui, să ne bucurăm cu el în victoria lui, noi suntem aici ca soldaţi împreună. Păstorul acestui tabernacol, şi eu, punem mâinile peste el, în Numele lui Isus Cristos, ca Tu să binecuvântezi pe fratele nostru. Să-l faci vioi în Duhul. Umple-l cu putere, să predice Evanghelia. Dă-i semne şi minuni să-i însoţească slujba lui. Şi fie ca el să fie o unealtă în mâna Ta, consacrat Ţie, în aceste zile din urmă, să salveze mii de suflete pierdute care rătăcesc în întuneric astăzi. Acordă aceasta, Doamne. Aceasta este rugăciunea noastră, şi credinţa noastră în fratele nostru, şi încrederea şi credinţa noastră în Tine, ca Tu să răspunzi rugăciunii noastre, pentru această măreaţă, oră de nevoie în slujba fratelui nostru. În Numele lui Isus noi îl trimitem. Amin.

E-42 Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate McKinney. Şi fie ca harul lui Dumnezeu să rămână întotdeauna cu tine, şi să-ţi dea dorinţa sinceră a inimii tale. Dumnezeu să fie cu tine.

E-43 Aceea este ordinarea, care o ştiu eu, a Bibliei, mâna dreaptă de părtăşie. Toţi care daţi Fratelui McKinney mâna dreaptă de părtăşie, în această biserică, ridicaţi-vă mâna sus. Rugăciunile noastre, sprijinul nostru, să te ajute să stai pe lucrul care este Cuvântul Etern al lui Dumnezeu.

E-44 Care, "Toate cerurile şi pământul vor trece, dar Acesta încă va rămâne." Pentru că, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi."

E-45 Cuvântul a spus, "Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele." Şi aceeaşi Viaţă care era în mlădiţă, în Viţă, pulsează sus în Viţă şi produce aceeaşi Viaţă, cu aceleaşi roade, cu aceleaşi lucrări, cu acelaşi lucru. Eu ştiu că acesta-i Adevărul, pentru că eu L¬am văzut să se împlinească. Amin şi amin. Eu iubesc acea cale bună, veche a Evangheliei. Da, domnule.

E-46 Acum poate se face puţin târziu, înspre nouă treizeci, dar acum noi o să avem serviciul de împărtăşire.

E-47 Acum, noi o numim "împărtăşire," dar nu este împărtăşire. Împărtăşire este a vorbi, a comunica. Comunica, este când ne oprim şi vorbim cu Domnul, comunicăm. Dar, acum, aceasta se numeşte "cina Domnului." Mă întreb cum unii din aceşti modernişti, care nu mai spun "cină," şi o numesc "prânz," cum o să lucreze ei aceea pe aici? Vedeţi? Aha. Vedeţi? Da, domnule. Aceasta este cina Domnului. Noi doar credem Biblia în felul cum o spune Ea.

E-48 Şi noi vrem ca voi să ştiţi, că Metodist, Baptist, Prezbiterian, Luteran, orice ai putea să fi, tu eşti invitat, şi un frate cu noi, dacă tu eşti născut din Duhul lui Dumnezeu, să stai aici, să iei împărtăşirea cu noi.

E-49 Noi credem că acestea reprezintă trupul frânt al lui Isus Cristos. Şi noi credem că un Creştin este dator să o ia. Noi credem că un om care nu trăieşte drept, care vine şi o ia, fără ca să trăiască drept, mănâncă şi bea osândă pentru sine, fără să deosebească Trupul Domnului. De aceea bisericile acelea numindu-se Creştine, au fost găsite, în Biblie, "Pline de nume hulitoare." Vedeţi? Pentru că, luând împărtăşirea, şi mergând afară şi trăind orice fel de viaţă, aduce o mai mare piatră de poticnire decât toate crâşmele de contrabandă care există prin toată ţara.

E-50 Tu vezi o prostituată pe stradă, tu şti ce este ea. Te uiţi la felul cum se comportă şi se îmbracă, tu o cunoşti. Dar o Creştină nu ar trebui să facă aşa-aşa. Dacă vezi un-un-un-un loc aici jos, care zice, "Magazin de lichior! Vinuri, whiskey," şi aşa mai departe. Tu şti ce este acela. Acela-i-acela-i acel loc. Aceea este în regulă. Dans, bal, aşa mai departe, tu şti ce este aceea. Dar te aştepţi ca oamenii înăuntru acolo să bea, jocuri de noroc, să mintă, să fure, orice altceva. Aceea este-aceea este colivia de duhuri necurate.

E-51 Dar când vezi un loc care proclamă a fi fii şi fiice a lui Dumnezeu. Intri acolo, şi primul lucru, îi vezi să tăgăduiască chiar Scriptura, să potrivească un... pentru că Aceasta nu se potriveşte cu crezul lor. Îi vezi să vină înăuntru acolo, şi vorbeşti despre lucrarea lui Dumnezeu să facă ceva, şi râd de aceasta. Acolo-i acel ipocrit. Da. Acela-i acel lucru care este rău. Şi vezi acele persoane să vină să ia împărtăşirea, şi se duc drept acolo afară în stradă şi trăiesc chiar ca restul din ei, aceea este cea mai mare piatră de poticnire, aceea acolo.

E-52 Am predicat aici, nu de mult, "Dezamăgirile la Judecată." Acel contrabandist nu o să fie dezamăgit când el aude sentinţa să meargă la iad. El nu o să fie dezamăgit, nici nu este mincinosul sau hoţul. Dar cel dezamăgit o să fie acela care s-a gândit că era în regulă. El este acela. Acolo cu siguranţă vor fi mulţi din aceştia. Noi ştim asta.

E-53 Şi Dumnezeu să aibă milă de sufletele noastre. Aceasta este ceva cu care nu se poate juca. Câteva săptămâni în urmă, acolo era unul aşezat aici printre noi, în viaţă, un frate bun, Fratele Taylor. El este în Slavă, în seara aceasta, a mers înăuntru doar în timp de o clipă. Şi acum noi ştim că într-o zi noi ne ducem, deci acum este timpul să trăim drept. Acum este timpul.

E-54 Şi vă amintiţi lecţia de azi dimineaţă? Aceste virtuţi trebuie să fie înăuntru acolo înainte ca măcar Piatra din capul unghiului să vină pe aceasta. Oh, tu ai putea striga. Tu ai putea cânta. Tu ai putea vorbi în limbi, şi dansa. Aceea nu are nimic de-a face de loc cu aceasta. Până când aceste lucruri, dovedite Scriptural şi sigilate în tine, Duhul Sfânt te sigilează înăuntru ca o persoană, atunci tu eşti un fiu şi fiică.

E-55 Noi am auzit oameni să vorbească în limbi, care nu au avut Duhul Sfânt. Voi ştiţi asta.

E-56 Am auzit vrăjitoare să vorbească în limbi. Vrăjitori vorbesc în limbi, şi beau sânge dintr-un craniu de om, şi îl cheamă pe diavolul. Da, domnule. Aşa că, voi, aceea nu este... Am văzut vrăjitoare, vrăjitori, să văd timpul în care un creion pus jos, şi a mers în sus şi-n jos pe un burlan de sobă şi a cântat acel "bărbierit şi o tunsoare," şi să scrie în limbi necunoscute. Şi un ins stând acolo, doar fircălea în sus şi-n jos, şi scria, şi spunea exact ce spunea acesta. Acum, voi ştiţi că acela nu este Dumnezeu. Şi voi cunoaşteţi toate lucrurile acelea.

E-57 Aşa că a vorbi în limbi nu înseamnă că tu eşti-tu eşti de la Dumnezeu. Lucrând miracole nu dovedeşte că tu eşti de la Dumnezeu.

E-58 Este lucrul, roadele Duhului, care dovedesc că tu eşti în Dumnezeu, când tu vezi acea Viaţă sigilată deoparte de Duhul Sfânt.
Dumnezeule, lasă să fie. Lasă ca aceia să fim noi. Dacă noi am făcut păcat, fie ca marele Tată Ceresc să ne ierte pentru aceasta.

E-59 Eu o să citesc ceva din Scriptură, ce ne-a vorbit Isus prin Duhul. Acum, am să o citesc de la al 11-lea capitol din Întâi Corinteni. Şi o să încep la al 23-lea verset. "Căci eu am primit de la Domnul... "Eu vorbesc acum cum a vorbit Pavel.
... am primit de la Domnul ceea ce eu de asemenea v¬am învăţat, Că Domnul Isus în aceeaşi noapte... în care a fost vândut a luat pâine:
Şi când a dat mulţumiri, el a frânt-o, şi a spus, Luaţi, şi mâncaţi: acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi: să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.
Tot astfel el a luat şi paharul, şi când a cinat, zicând, Acesta este paharul legământului cel nou în sângele Meu: să faceţi lucrul acesta, spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.
Pentru că ori de câte ori voi mâncaţi din pâinea aceasta, şi beţi din paharul acesta, voi vestiţi moartea Domnului până va veni El.
De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta, şi bea paharul Domnului, în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
Aşadar fiecare om să se cerceteze pe sine însuşi, şi aşa să mănânce... pâinea, şi să bea... paharul.
Căci cel ce mănâncă şi bea în chip nevrednic, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.
Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, ... şi mulţi dorm.
Căci dacă ne-am judeca singuri, nu am fi judecaţi. Dar când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.
Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.
... dacă-i este foame cuiva, să mănânce acasă; aşa ca voi să nu vă adunaţi spre osândă. Şi celelalte lucruri le voi rândui când voi veni.

E-60 Mi-ar place să spun aceasta despre împărtăşire. Acum, aceea este marea poticnire, la mijloc, motivul astăzi că biserica Catolică şi biserica Protestantă nu se pot uni laolaltă, este tocmai pe acest subiect. Catolicul o ia ca o liturghie. Şi el speră, prin ceva merit, legal care el l-a făcut, şi prin a ţine această ordine, că el va fi iertat de păcatele lui. Protestantul o ia, cu mulţumiri, că păcatele lui sunt iertate, pentru că el s-a supus unei porunci.

E-61 Acum, pâinea, Catolicul spune că este trupul literal. Şi aceasta este Scriptura care ei o folosesc, de aici din Corinteni, Întâi Corinteni 11.
A spus, "Isus a spus, 'Luaţi şi mâncaţi: acesta este trupul Meu."'
Protestantul spune, "Aceasta reprezintă trupul."

E-62 Catolicul spune, "Acesta este trupul. Şi, că, preotului i s-a dat putere de la Dumnezeu să transforme hostia în trupul literal al lui Cristos."

E-63 Acum, dacă voi observaţi, trupul lui Isus încă nu a fost oferit, când El a spus, "Acesta este trupul Meu." El a frânt pâinea şi a spus, "Luaţi şi mâncaţi: acesta este trupul Meu." Trupul Lui încă nu a fost frânt. Astfel, propria lor-lor Scriptură, propriul lucru care îl folosesc ei, aduce osândă asupra propriei lor doctrine. Vedeţi? Isus a luat pâinea şi a frânt-o, şi le-a dat-o lor, a spus, "Acesta este trupul Meu. Luaţi şi mâncaţi." Şi aici stătea El aici, în trupul Lui. Acesta niciodată nu a fost încă frânt. Ah! Oricum, Scripturile nu vor minţi. Ele Se vor păstra în claritate în toate timpurile. Astfel, noi credem aceea.

E-64 Şi noi credem că atunci când venim împreună, El a spus, "Zăboviţi unul după altul." Cu alte cuvinte, "Aşteptaţi-vă unul pe altul." Cuvântul zăbovi înseamnă "a aştepta." "Aşteptaţi-vă unul pe altul."

E-65 Acum, după cum ne-a fost obiceiul, noi luăm Scriptura în felul acesta. Căci, când facem aceasta, că doar ne aplecăm capetele, şi adunarea se roagă pentru noi păstorii. Noi păstorii ne rugăm pentru adunarea noastră. Aşa este cum aşteptăm noi unul după altul, prin a sluji unul la altul, prin rugăciune.

E-66 Vă rugaţi, "Dumnezeule, iartă-1 pe păstorul meu. Dacă există ceva în viaţa lui care ei-ei au făcut, Tu să-i ierţi pentru aceasta. Iartă-i. Ei nu au vrut să facă aceasta."

E-67 Şi noi venim drept înapoi, păstorii, rugându-ne pentru adunarea noastră, "Dumnezeule, aceasta este turma mică asupra căreia Tu ne-ai pus să veghem. Dacă există ceva greşit în viaţa lor, ia-o la o parte, Tată. Ei... Aşa ca noi toţi să putem sta împreună în jur, să ne împărtăşim în jur, ştiind că venim aici, ţinând rânduiala lui Dumnezeu, şi luând împărtăşirea." Mă gândesc că acesta este un timp dulce de părtăşie.

E-68 Să ne rugăm acum aşa cum ne aplecăm capetele. În tăcere, voi vă rugaţi pentru noi, noi ne rugăm pentru voi. [Fratele Branham şopteşte încet o rugăciune timp de patruzeci de secunde aşa cum adunarea se roagă în tăcere – Ed.]

E-69 Tată, aşa cum luăm această împărtăşire, cum noi o numim împărtăşire, aceasta este spre pomenirea Ta. Şi când această micuţă, azimă bătută atinge limbile noastre şi merge în gura noastră, fie ca noi să recunoaştem că El a fost învineţit şi zdrobit, sfâşiat pentru păcatele noastre. Şi acel văl care L-a ascuns de noi, acum El este în noi, Duhul Sfânt.

E-70 Şi când noi primim vinul, fie ca noi să realizăm că aceasta a fost prin rănile Lui că noi suntem vindecaţi, prin Sângele Lui suntem mântuiţi, Viaţa care a fost în Sânge.

E-71 Acum, Tată, adună-ne împreună pentru această ocazie solemnă, iertând păcatele noastre. În Numele lui Isus noi cerem aceasta. Amin.

E-72 Eu cred acum că bătrânii, unul din ei, va veni în faţă aici. Că, eu cred, aceea era de obicei treaba Fratelui Taylor, de asemenea, (nu-i aşa?) să vină în faţă, să cheme la împărtăşire. Mă întreb cine ar lua locul acela? Frate Tony, vei face tu aceea? Fratele Zabel, aici, va veni în faţă şi va îndruma, rând după rând, aşa cum venim înainte, să luăm împărtăşirea, ne întoarcem la locurile noastre.

E-73 Ştiţi voi că împărtăşirea are vindecare Divină în ea? Când Israeliţii, în simbol, au luat împărtăşirea, şi au mărşăluit patruzeci de ani. Şi când au ieşit din pustie, acolo nu a fost nici un neputincios printre ei, două milioane şi jumătate de persoane. Există putere de vindecare în împărtăşire.
Fiecare este bine venit acum.

E-74 Şi sora noastră, dacă ea va veni la pian, ea cântă această cântare.
Există o fântână umplută cu Sânge,
Tras din venele lui Emanuel,
Unde păcătoşii plonjaţi sub şuvoi,
Îşi pierd toate petele de vină.

E-75 Fie ca păcatele să vă fie iertate, copiilor. Fie ca harul lui Dumnezeu să fie mereu cu voi, în timp ce suntem în această călătorie. Fie ca toţi să ne întâlnim pe partea cealaltă, fericiţi şi tineri din nou. Amin.

E-76 [Pianista începe să cânte Există O Fântână Umplută Cu Sânge, şi Fratele Branham şi adunarea rămân în tăcere pentru un minut în timp ce primele persoane vin în faţă să primească pâinea şi vinul de împărtăşire. Pianista opreşte cântarea – Ed.]

E-77 Aşa cum ţin, în seara aceasta, în această tavă mică aici, este pâinea care reprezintă trupul Domnului nostru, aşa cum a fost făcută o pâine cuşer de mâini Creştine. Şi acum aceasta vine la noi, ca un însemn al trupului frânt al Domnului nostru.
Să ne aplecăm capetele.

E-78 Tată Ceresc, această preţioasă ispăşire, această jertfă care Tu ai făcut-o pentru noi, noi vedem în această pâine, suferinţa şi sfâşierea trupului Tău. Oh, aceasta ne sângerează inimile, Doamne, până la lacrimi, în umilinţă, când ne gândim ca Dumnezeu să fie făcut trup, ca să se sfâşie pe Sine în bucăţi, să facă o ispăşire, să împlinească justiţia care se cere. Şi atunci, prin har, fără nimic altceva, noi suntem invitaţi să venim. Cum Îţi mulţumim noi, Tată! Sfinţeşte această pâine, acum, pentru scopul şi cauza intenţionată. Şi oricine o va lua, fie ca ei să aibă Viaţă Eternă să locuiască în ei. Fie ca ei să nu piară niciodată, ci să trăiască Etern cu Dumnezeu. Dă-le sănătate şi tărie pentru călătorie. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-79 Biblia a spus, "Tot la fel, El a luat paharul, şi când El a cinat, a spus, 'Acesta este Sângele Legământului cel Nou.' Ori de câte ori Îl beţi, voi vestiţi moartea Dumnului până vine El." Eu ţin în mâna mea roada viţei. Aceasta reprezintă Sângele Domnului Isus.

E-80 S-a spus, de către mulţi, că ei nu ar lua vin, vin obişnuit, pentru că acesta era un alcool, că era o băutură, şi ei nu ar trebui să ia vinul. Ei iau must.

E-81 Motivul că noi luăm vin este din cauză că Biblia a spus, "Vin." Toate traducerile o dă ca "vin." Un alt motiv: cu cât mai vechi devine vinul, cu atât devine mai bun şi mai tare. Mustul se acreşte în câteva ore. Sângele lui Isus Cristos devine mai dulce şi mai bun aşa cum trec anii. Acesta niciodată nu se acreşte sau contaminează.

E-82 Tatăl nostru Ceresc, eu ţin în această tavă în seara aceasta, sângele strugurilor care reprezintă Sângele lui Isus Cristos. Iar acum, în acestea, rănile Lui, am fost vindecaţi. În Sângele Lui am fost mântuiţi. Şi poetul a spus:
De când prin credinţă am văzut fluviul
Ce a Tale răni curgând îl umple,
Iubirea răscumpărătoare a fost tema mea,
Şi va fi până voi muri.

E-83 Tată, Dumnezeule, aceea este tema noastră în seara aceasta, dragostea lui Dumnezeu care este revărsată larg în inimile noastre de către Duhul Sfânt. Sfinţeşte acest vin, Doamne, pentru scopul Lui menit. Şi aşa cum îl bem, ne amintim, că reprezintă acea suferinţă acolo la Calvar, când spini nemiloşi, de batjocură au presat sprânceana Lui până a pătruns prin piele, şi a ieşit Sângele. Când un bici chinuitor, o pisică-cu-nouă-cozi cu bucăţi de plumb la capătul pieii, au bătut în spatele Lui, până când I s-au văzut coastele. Cuie Romane bătute prin picioarele Lui şi mâinile Lui. Şi suliţa a mers prin inima Lui. Aceea a fost iubire pentru noi cei nevrednici.

E-84 Ruşinaţi, ne aplecăm, Doamne, că l-a costat pe Fiul lui Dumnezeu un astfel de preţ ca să ne răscumpere. Şi atunci cum, în duhurile noastre, ne înălţăm adoraţia noastră către Tine, că Tu ne-ai dat har să venim, şi asigurarea. Tu ai spus, "Oricine mănâncă trupul Meu şi bea Sângele Meu are Viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia din nou în ziua de apoi." Cum poate să dea aceasta greş când a venit de la astfel de buze! Noi vom învia din nou.

E-85 Astfel, Tată, în seara aceasta, în timp ce stăm aici sănătoşi, din câte ştim, şi prin harul Tău, suntem tari şi sănătoşi, şi cu mintea întreagă, noi venim să luăm aceasta, să-Ţi arătăm, că noi credem în moartea, îngroparea şi învierea Domnului nostru. Noi ţl acceptăm ca Salvatorul nostru. Noi Îl credem ca Dumnezeul şi Împăratul nostru.

E-86 Sfinţeşte acest vin, pentru scopul lui menit. Şi fiecare persoană care îl ia, fie ca ei să primească har Divin, Duhul Sfânt, sănătate bună şi tărie, să-l slujească pe Dumnezeu pe tot parcursul vieţii lor. Prin Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-87 [Pianista începe să cânte Există O Fântână Umplută Cu Sânge. Porţiune goală pe bandă. Fratele Branham şi adunarea iau parte la împărtăşirea pâinii şi vinului – Ed.]
Tu Miel al Calvarului, Salvator Divin;
Ascultă-mă acum în timp ce mă rog,
Ia-mi toate păcatele la o parte,
Oh, lasă-mă ca din această zi
Să fiu cu totul al Tău!

E-88 În citirea Scripturii, în Cartea Sfântului Ioan, al 13-lea capitol, noi citim, începând cu al 2-lea verset din al 13-lea capitol.
... cina fiind terminată, diavolul acum a pus în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, să-l vândă;
Isus ştiind... că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâna Lui, ... că El... a venit de la Dumnezeu, şi El a mers la Dumnezeu;
El se ridică de la cină, ... şi-a pus hainele deoparte; ... a luat un ştergar, şi S-a încins cu el.
Apoi... a turnat apă într-un lighean, şi a început să spele picioarele ucenicilor, şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
A venit deci la Simon Petru: şi Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?
Drept răspuns Isus i-a zis, Ce fac Eu acum tu nu pricepi... ; dar vei pricepe după aceea.
Petru I-a zis, Tu niciodată nu-mi vei spăla picioarele.
Isus i-a răspuns, Dacă nu te spăl Eu, nu ai parte deloc cu Mine.
Simon Petru i-a zis, Doamne, nu numai picioarele mele, dar şi-... dar şi mâinile mele şi capul meu.
Isus i-a zis, Cel ce este spălat n-are trebuinţă... să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot: voi sunteţi curaţi, dar nu toţi.
Căci El ştia cine Îl va vinde; de aceea el a zis, voi nu sunteţi toţi curaţi.
Astfel după ce le-a spălat picioarele, şi şi-a luat hainele, şi s-a aşezat iarăşi jos, El le-a zis, Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?
Voi mă numiţi Învăţătorul şi Domnul: şi voi bine ziceţi; căci Eu sunt.
Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele; şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.
Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum v-am făcut Eu.

E-89 Eu cred că acela este unul din cele mai frumoase versete. "Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum Eu v-am făcut vouă." Noi să facem unul altuia, în comemorare, aceasta. Aceasta a fost o practică a bisericii, al acestui grup de adunări ale poporului, încă de când am început. Şi înainte ca acest tabernacol să fie măcar zidit, când noi eram încă în adunări de rugăciune în căsuţă, noi am practicat spălarea picioarelor. Surorile noastre se duc în cameră în spate. Fraţii noştri se duc la camera de la dreapta. Şi noi ţinem spălarea picioarelor. Străinii, dacă sunteţi cu noi, în seara aceasta, noi suntem doar fericiţi să vă avem să vă împărtăşiţi in aceste porunci ale lui Dumnezeu.

E-90 Eu aş putea explica, aşa cum am spus cu câteva momente în urmă, lucrul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca noi să-l facem. Botezul în apă, un articol; împărtăşirea. Şi, reţineţi, acelea sunt numai două. Dumnezeu este perfect în trei. Spălarea picioarelor este al treilea. Vedeţi? Şi ne amintim aceea, ani mai târziu, chiar în Biblie.

E-91 Unii oameni încearcă să spună că aceasta nu este necesar. Cu certitudine, eu nu vreau să spun că picioarele oamenilor au nevoie să fie spălate. Aceea nu este. Poate nici a lor nu trebuia. Dar acesta era un act de umilinţă. Acesta este un-este un act de-de a face, tot atât de esenţial ca botezul în apă. Pentru că El a spus aici, că, "Eu v-am dat o pildă, ca voi să faceţi unii altora cum Eu v-am făcut vouă."

E-92 Şi noi aflăm că o văduvă nu putea să fie adusă printre popor fără ca ea să găzduiască străini şi să fi spălat picioarele sfinţilor, să ne arătăm smeri ţi.

E-93 Că, dacă este ceva ce vrem să fim, este smeriţi, căci acela este secretul spre putere, este prin smerenie. Şi voi sunteţi întotdeauna fericiţi, când ieşiţi din aceste lucruri, de a le face, este o poruncă binecuvântată de părtăşie care noi o ţinem aici la biserică.

E-94 Şi acum eu doresc să anunţ, acum, că următoarea Duminică seara vor fi servicii aici. Chiar când am intrat, au venit nişte solicitări, nişte persoane vin să se facă rugăciune pentru ei, de sus de tot din Toronto, Canada, să fie aici următoarea Duminică seara.

E-95 Eu am o dedicare a unei biserici a Fratelui L. G. Hoover. Este pe panoul de anunţ-anunţ. Duminica următoare, la ora unsprezece, la Elizabethtown, Kentucky.

E-96 Apoi să fiu înapoi aici pentru următoarea, această următoare Duminică seara ce vine. Iar apoi mergem la Shreveport, de acolo.

E-97 Şi suntem fericiţi să vă avem pe voi toţi cu noi pe parcursul zilei. Şi timpurile când noi... Când, dacă sunteţi pe aici în jur, în oraş, oriunde pe aproape, veniţi afară. Noi vrem să ne adunăm şi să ne strângem împreună. Noi vrem să şedem sub învăţătura fratelui nostru de aici, Fratele Neville, şi-şi să luăm parte din lucrurile care sunt de la Dumnezeu. Aşa cum el le află de la Dumnezeu, el le transmite. Şi-şi noi vrem să învăţăm din Dumnezeu. "Şi văzând Ziua apropiindu-se, noi trebuie să ne adunăm împreună mai des." Noi trebuie să iubim, în inimile noastre, să venim la biserică. Dacă nu iubim biserica, iubim pe Dumnezeu... Venind împreună, ce noi numim biserică, este să venim laolaltă să ne închinăm. Vedeţi? Dacă îl iubim pe Cristos, ne închinăm din nou.

E-98 Imaginaţi-vă un om să spună că îşi iubeşte soţia, şi el nu a văzut-o de un timp îndelungat, să treacă chiar pe acolo şi să spună, "Ei bine, am să o văd altă dată"? Vedeţi? Aceea nu este. Sau, soţia să spună că îşi iubeşte soţul, sau părinţii spunând că îşi iubesc copilul, ei bine, se-se arată. Vedeţi?

E-99 Şi mă gândesc că expresiile noastre, ca noi întotdeauna să tânjim să fim în închinare, oriunde, să ne închinăm Domnului, când venim împreună să ne închinăm Lui. Ne închinăm Lui acasă. Ne închinăm Lui în timp ce conducem maşinile noastre. Oriunde suntem, ne închinăm Domnului, doar ne rugăm.

E-100 Biblia a spus, "Tot ce are suflare să laude pe Domnul." Şi atunci El a spus, "Voi lăudaţi-l pe Domnul." Chiar dacă nu ai nici o suflare, totuşi laudă-l pe Domnul. Vedeţi? Laudă! "Tot ce are suflare, să laude pe Domnul." Şi, atunci, "Voi lăudaţi-l pe Domnul." Eu cred că, Psalmi 100, Psalmul 100.

E-101 Acum, Domnul să vă binecuvânteze. Şi aşa cum cântăm acum, din nou, fraţii se vor duce în această cameră, şi surorile în camera aceea, pentru spălarea picioarelor, aşa cum ne ridicăm acum pentru eliberare.

E-102 Şi voi care trebuie să vă duceţi, păi, voi-voi sunteţi eliberaţi într-un moment. Dar, atunci, vă vom invita bucuroşi la orice serviciu care îl avem. Veniţi, şi vom încerca să facem cât putem noi de bine pentru voi, să vă călăuzim sufletul la picioarele lui Isus Cristos .
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al durerii;
El bucurie şi mângăiere îţi va da,
Oh, ia-L, oriunde te duci.
Preţ-...
Acum întoarceţi-vă în jur şi daţi mâinile, fiecare.
... O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria...

E-103 [Fratele Branham vorbeşte cu cineva cu privire la a-l pune pe Fratele McKinney să se roage – Ed.] ... ? ...
... dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
Acum aşa cum ne aplecăm capetele, noi cântăm.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de la orice capcană;
Când ispitiri în jur ţi se adună,
Şopteşte acea...
[Fratele Branham vorbeşte cu cineva – Ed.] ... ? ...
Preţ... Nume preţios, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume preţios, O ce dulce!
Speranţa pământului... (Am să-ţi cer să ne eliberezi în rugăciune.) ... a Cerului.

E-104 Acum, aşa cum ne aplecăm capetele, în umilinţă, îi vom cere Fratelui nostru McKinney aici să ne elibereze cu un cuvânt de rugăciune. Şi imediat după aceea, voi care trebuie să plecaţi, puteţi pleca. Ceilalţi se vor aduna în camere. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Frate McKinney.

Up