De Ce Sunt Eu Împotriva Religiei Organizate

Why I'm Against Organized Religion
Data: 62-1111E | Durată: 2 ore 54 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville.
Vă puteţi aşeza. Întâi, am fost aşa de ocupat astăzi încât am omis câteva chemări la bolnavi. Acolo erau nişte persoane pe cazuri particulare pentru care să se facă rugăciune, care eu a trebuit să-i întâlnesc. Dar acum unii din... unul dintre grupuri, eu cred că Billy a spus că erau din Canada, două sau trei locuri diferite. Acum, ei vin înăuntru aici, voi ştiţi, şi stau în hoteluri şi moteluri constant tot timpul. Şi eu merg să-i întâlnesc, îi întâlnesc şi mă rog pentru ei venind înăuntru de peste tot din jurul lumii, şi Asia, Europa şi pretutindeni. Zi de zi, când noi suntem aici, oamenii vin înăuntru. Acolo sunt mai bine de şase sute pe listă, aşteptând după interviu particular, şi astfel o face cumva greu. Dar persoanele care sunt foarte bolnave şi urgenţe pentru care să se facă rgăciune, păi, eu încerc să-i întâlnesc.
Doar, ei bine, de când am fost înăuntru acolo cu comitetul de administratori, la o mică audienţă cu comitetul meu de administratori aici la biserică, noi a trebuit să ne întâlnim câteva momente în urmă. Şi în decursul acelui timp aceasta m-a aruncat la oparte vreo oră şi jumătate, şi acolo erau nişte persoane care trebuiau să fie aici la timpul acela pentru care să se facă rugăciune. Dacă ei sunt aici, mi-ar place să am rugăciune pentru ei la timpul acesta. Astfel, dacă ei vor, acele persoane pentru care trebuia să se facă rugăciune, ei bine, dacă ei vor veni doar sus acum în timp ce pianista, oricare este aceasta, să vină şi-şi să ne dea un mic ton despre "Marele Medic acum este aici, compătimitorul Isus." Acum acei pentru care să se facă rugăciune, dacă ei vor, câţi au fost acolo eu nu ştiu. Şi voi sunteţi fraţii, eu presupun. Fraţilor, eu am suferit mult în propriul meu trup. Isus a purtat în trupul Lui, suferind, ca El să poată să fie felul potrivit de Mijlocitor, deoarece El fiind Dumnezeu făcut trup aşa ca El să poată suferi. El a putut să simtă durerile de infirmitate. Şi de aceea El a venit să facă o ispăşire. Şi în aceasta El a însărcinat Biserica Lui să continuie lucrarea Lui.
Şi eu am-eu am înalte consideraţiuni pentru profesiunea medicală, chirurgie şi aşa mai departe, care-care cu talentele care Dumnezeu le-a dat lor să facă anumite lucruri pentru trup, să opereze şi să scoată dinţi care s-au făcut stricaţi, şi aşa mai departe. Eu apreciez aceea. Dar acolo vine un timp când ei sunt dincolo de cunoştinţa lor-lor, ei-ei nu ştiu ce să facă. Vedeţi? Şi mă gândesc, atunci, că noi avem un drept perfect, dacă noi am vrea în natural, dacă am mers la doctorul nostru de familie, poate un-un doctor afară la ţară, ceva doctor bun bătrân care poartă un felinar şi umblă prin câmp noaptea, să vă găsească, să doctorească cu voi. Şi dacă el omite să ştie, el se duce la cineva doar puţin mai înalt decât cum este el. El vă v-a trimite la un specialist. Şi acum dacă specialistul nu ştie, eu-eu sunt bucuros că noi avem o altă sursă, pe marele Medic.

E-4 Şi El nu dă greş, acest Unul nu dă greş, deoarece El este Creatorul Însuşi. Şi El a făcut o cale pentru noi. Acum, dacă ar fi existat vreo putere de vindecare în mine însumi să o fac, eu-eu aş veni acolo şi aş face-o. Eu-eu aş fi doar bucuros s-o fac. Dar, ca putere de vindecare, eu nu am, nici un alt om nu are putere de vindecare. Dar noi suntem însărcinaţi, vedeţi, de la Cristos, să ne rugăm pentru cei bolnavi. Care deja a pus în depozit puterea de vindecare. Înţelegeţi? Şi noi venim numai, aşa cum a fost, să scriem un cec pe aceea. "Şi orice îi cereţi voi Tatălui în Numele Meu," acela este cecul în alb, "orice îi cereţi Tatălui în Numele Meu, aceea Eu voi face." Ce promisiune! Doar nu poate da greş. Şi eu am ajutat pe fraţii şi surorile mele, în jurul lumii, să facă aceste depozite... sau să facă aceste scoateri pe aceste note în Banca lui Dumnezeu, pe Sângele lui Isus Cristos. Şi aceasta a fost de foarte succes. El întotdeauna a plătit tot, şi pentru că depozitul este deja acolo, voi vedeţi. "El-El-El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, cu rănile Lui noi am fost vindecaţi." Vedeţi, totul s-a terminat. Şi noi suntem fericiţi în seara aceasta pentru credinţa voastră.
Eu cred că Billy îmi spunea că un frate vine tot drumul de la Canada sau de undeva. Şi este aceea adevărat? Tu eşti fratele din Canada? Şi-şi de unde eşti, frate? [Fratele spune, "Doar la nord de Fort Wayne, în Kendalville." – Ed.] Kendalville, Indiana, de la Fort Wayne. Eu m-am căsătorit în Fort Wayne. Îmi amintesc bine. Am avut multe adunări acolo la Redigar Tabernacle. Eu presupun că tu ştii unde este acesta. Şi îmi amintesc, ca un băieţel mic, şezând la picioarele lui Paul Rader, în Redigar Tabernacle, ca doar un tânăr lucrător student. El era un om mare, Fratele Paul era, şi aşa era Fratele Redigar, bărbaţi de credinţă. Sufletul lor se odihneşte în seara aceasta. Iar acum, cum eu eram un băiat mic, eu încerc să duc înainte ce au lăsat ei, ce Isus a lăsat pentru Biserica Lui tot drumul în jos.
Acum, cu toată credinţa ce o am, eu vin să mă rog pentru voi.
Şi eu-eu nu vin doar la nimereală. Noi niciodată nu vrem să ne apropiem de aceasta în felul acela. Nu, aceea nu este drept. Noi venim crezând că noi o să căpătăm ceea ce noi am cerut, vedeţi, ştiind că Dumnezeu a promis-o. Şi noi venim cu asigurare în inima noastră că Cristos a făcut promisiunea, şi voi fraţilor aţi încercat să vă puneţi credinţa pe altar, aţi făcut tot ce puteţi, eu vin să o pun pe a mea cu voi în seara aceasta. Vedeţi?
Şi, acum, noi avem un mare altar care se întinde de-a lungul cerurilor, şi pe altarul acela stă Jertfa noastră, Fiul lui Dumnezeu. Vedeţi? Aceasta-i Jertfa aceea sângerândă. Dumnezeu nu se poate uita peste aceea fără să O respecte, vedeţi, căci Acela-i Cuvântul Lui, "Acesta-i Fiul Meu prea iubit, de El să ascultaţi."
Eu am să-i cer Fratelui Neville, bătrânul nostru, dacă el va veni înainte acum cu mine aşa cum mergem. Eu vreau toată biserica... Ce-i dacă acesta era fratele vostru, soţul vostru, fiul vostru, tatăl vostru? Acesta este al cuiva, ţineţi minte. Hai să, cu toată sinceritatea care o avem, să ne apropiem de Dumnezeu pentru aceşti fraţi.
Să ne aplecăm capetele.
Graţiosule Tată Ceresc, noi aducem în Prezenţa Ta acum, prin altarul de milă, deşi noi stăm alături de o bancă de lemn, cum a fost, aici pe pământ, dar credinţa noastră s-a înălţat sus până la marele altar arzător acolo, unde Isus (Savoarea dulce mirositoare înaintea lui Dumnezeu, Jertfa de Sânge de la Calvar) Care a triumfat peste fiecare boală, fiecare maladie, moarte, iad, şi mormântul, şi a înviat din nou şi s-a înălţat în Cer, să şadă la mâna dreaptă a Majestăţi Sale. Şi noi, prin credinţă, venim, înălţându-ne sus acolo în harul lui Dumnezeu, să spunem peste acest altar, la marele Creator al Cerurilor şi pământului, "Primeşte-ne, Doamne, aşa cum ne apropiem în Numele Domnului Isus."

E-10 Aici sunt fraţii noştri, şi unul din ei de sus deasupra de Fort Wayne, aici în state, şi celălalt departe de tot din Canada jos aici, vine pentru acest moment foarte solemn. Aceasta-i între moarte şi viaţă, Doamne. Aici sunt doi oameni, încă tineri, mult serviciu rămas în ei pentru Tine, Doamne, doi soldaţi, Creştini care Te cred. Şi vrăjmaşul a tras o săgeată, şi săgeata otrăvită a lovit pe undeva în trupul lor, şi ei au venit înapoi, s-au retras înapoi la spitalul harului lui Dumnezeu, pentru împăcare, pentru vindecare, ca ei să se apropie de front din nou, cu scutul în sus, ducându-se la luptă. Ei au venit să se unească cu forţele de rugăciune cu noi, Doamne. Şi noi mergem să întâmpinăm vrăjmaşul.

E-11 În Numele lui Isus Cristos, dă-le drumul. Noi te conjurăm în Numele lui Isus Cristos, lasă-i să plece.

E-12 Ei sunt războinici ai bătăliei. Şi, ca Slujitor al Tău, mă duc înainte acum să pun mâinile peste ei, cu credinţă, crezând că, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred," a spus Domnul nostru, Căpitanul nostru Şef al bătăliei, "dacă ei îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi."

E-13 Aceasta eu fac în Numele lui Isus Cristos. Fie ca puterea de boală care leagă trupul acestui frate, să-i de-a drumul, în Numele lui Isus Cristos.
Puterea de boală care leagă trupul acestui frate, să-i dea drumul. În Numele lui Isus Cristos, fie ca aceasta să plece.

E-14 Dumnezeu Atotputernic, Creator al Cerurilor şi pământului, Autor al Vieţii veşnice, şi Dătător al fiecărui dar bun, adă binecuvântările Tale asupra acestora pe care noi i-am binecuvântat. Şi este scris în Scripturi, că, "Dacă voi spuneţi acestui munte, 'Mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ce aţi spus va veni la împlinire, voi puteţi avea ce aţi spus." Eu cred că boala lor s-a dus din trupul lor. Acum aceasta s-a spus; acum lasă să se facă. Amin.

E-15 În Numele Domnului Isus eu cred că voi sunteţi liberi. În Numele lui Isus Cristos eu cred că voi sunteţi liberi. Amin.
Crede biserica la fel? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Atunci aceasta să se facă.

E-16 Acum, ar fi acolo alţii înăuntru aici care le-ar place doar să fie amintiţi în rugăciune, vreţi să vă ridicaţi mâna? În regulă, să ne apropiem de El acum aşa cum vă puneţi mâinile unul peste altul afară acolo. "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred."

E-17 Prea sfinte Dumnezeule, prin credinţă noi îl vedem pe Isus, noi credem că El stă prezent. El veghează asupra Cuvântului Lui. Şi El a spus, "Oriunde doi sau mai mulţi sunt adunaţi în Numele Meu, Eu sunt în mijlocul lor." Acum, Tată Ceresc, lasă ca puterea Atotputernicului Dumnezeu să atingă aceste persoane, Doamne, aşa cum ei îşi au mâinile unite unul cu altul, puse unul peste altul. Ultima însărcinare care Tu ai spus-o către biserică, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Dacă ei îşi pun mâinile peste bolnavi, ei vor fi... ei se vor însănătoşi." Tu ai promis-o, şi noi o credem. Astfel acum aceasta s-a făcut, şi noi Te lăudăm pentru aceasta, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-18 Şi în Numele lui Isus Cristos fie ca puterea lui Dumnezeu să ungă aceste batiste pentru cei bolnavi şi nevoiaşi. Şi cum ele sunt trimise afară şi puse peste cei bolnavi, fie ca să vină la împlinire ca ei să fie vindecaţi. Noi citim în Biblie că ei au luat de la Sfântul Pavel, batiste, şorţuri; duhuri necurate i-au părăsit pe oameni, şi bolile au fost vindecate. Şi, Tată, noi ştim că noi nu suntem Sfântul Pavel, dar noi ştim că Tu încă eşti Isus. Şi ne rugăm ca Tu să acorzi această cerere pentru slava Ta. Amin.

E-19 Eu nu ştiu dacă există... benzile sunt pornite încă, sau nu. Sunt ele pornite? Dacă nu, eu aş vrea ca ele să fie pornite la timpul acesta. Eu cred că întrerupătorul este în sus. Acum, eu sper că eu nu vă obosesc în seara aceasta. Eu încep cu vreo oră şi treizeci şi cinci de minute mai de vreme. Şi acum, aceasta-i o lecţie de şcoală Duminicală, şi eu m-am gândit că poate aceasta ar fi bine dacă eu am avut aceasta pe bandă care-i pe inima mea. Şi noi ne pregătim să mergem într-o-o fază nouă, tabernacol nou, totul nou.

E-20 Şi acum mi-ar place să citesc ceva din Scripturi. Dacă voi oamenii v-ar place să citiţi cu mine, eu vreau să citesc din Întâi Samuel, al 8-lea capitol, şi noi vrem să începem cu al 4-lea la al 10-lea verset; şi acum, să economisim timp, al 19-lea până la al 20-lea. Şi eu am câteva foi de Scripturi şi referinţe scrise aici afară, că dacă voi oamenii aveţi pix şi creion, sau ceva, hârtie, la care v-ar place să vă referiţi la acestea sau să le păstraţi jos, voi să le puteţi avea, sau, D-ul Maguire va avea banda.

E-21 Şi eu vreau această bandă să fie dedicată la lucrători, fraţii mei, lucrători care m-au înţeles greşit, mai ales fraţii din bisericile denominaţionale. Şi aproape toţi sunt denomina ţionali.

E-22 Şi subiectul meu în seara aceasta este: De Ce Sunt Eu Împotriva Religiei Organizate. Şi eu o să citesc acum pentru un cadru, sau o citire a Scripturii, să o fac cu certitudine Scriptural, eu vreau să citesc de la Întâi Samuel 8:4-10, apoi 19-20. Către audienţa mea vizibilă, eu nădăjduiesc că atunci când mergeţi acasă că voi veţi scrie aceste Scripturi jos şi le citiţi cu atenţie. Şi către fraţii care vor asculta la benzi, eu nădăjduiesc că voi de asemenea nu veţi opri doar banda când se spune ceva poate cu care voi nu veţi fi de-acord, dar îl veţi căuta pe Dumnezeu în aceasta, să vedeţi dacă este Scriptural. Mă gândesc că o datorăm nouă înşine şi la Mesajul din ziua aceasta.

E-23 Eu cred că toate bisericile au Creştini în ele, şi eu cu certitudine nu vorbesc împotriva Creştinilor. Dar motivul că eu am făcut ceea ce am făcut, şi am spus ce am spus, este din cauza inspiraţiei Duhului Sfânt asupra Cuvântului.

E-24 Acum să citim în Întâi Samuel, al 8-lea capitol, începând cu al 4-lea verset, şi citind al 10-lea, inclusiv, întâi.
Atunci toţi bătrânii din Israel s-au adunat împreună, şi au venit la Samuel la Rama,
Şi au spus către el, Iată, tu eşti bătrân, şi fiii tăi nu umblă... nu umblă pe cale: acum fă-ne un împărat să ne judece ca toate neamurile.
Dar lucrul l-a nemulţumit pe Samuel, când ei au spus, Dă-ne un împărat să ne judece. Şi Samuel s-a rugat DOMNULUI.
Şi DoMNUL i-a spus lui Samuel, Ascultă de glasul poporului în tot ceea ce îţi spun ei ţie: căci ei nu te-au respins pe tine, ci ei m-au respins pe mine, ca Eu să nu domnesc peste ei.
Conform cu toate lucrările care ei le-au făcut din ziua când Eu i-am adus sus afară din Egipt chiar până în ziua aceasta, prin care ei m-au părăsit, şi au slujit la alţi dumnezei, tot aşa îţi fac ei şi ţie.
Acum de aceea ascultă de glasul lor: totuşi încă protestează solemn către ei, şi arată-le felul de împărat care va domni peste ei.
Şi Samuel a spus toate aceste cuvinte ale DOMNULUI către popor care i-au cerut un împărat.
Acum al 19-lea verset şi al 20-lea pentru concluzie.
Cu toate acestea poporul a refuzat să se supună glasului lui Samuel; şi ei au spus, Nu; dar noi vom avea un împărat peste noi;
Ca şi noi să fim ca toate neamurile; şi ca împăratul nostru să ne poată judeca, şi să meargă... înaintea noastră, şi să lupte bătăliile noastre.

E-26 Domnul să adauge binecuvântarea Lui peste citirea Cuvântului Său. Acum, ca o clasă de şcoală Duminicală, mi-ar place să spun că noi vrem să încercăm să fim aşa-aşa de atenţi cât putem noi la Cuvânt.

E-27 Şi noi ştim căci-căci uneori se spun lucruri, (şi anumite biserici), care poticneşte pe cineva care a fost învăţat contrar la ce ei au... ei aud. Spre exemplu, un om mi-a spus zilele trecute, care este un prieten de-al meu şezând prezent acum, el a spus, "Când tu ai spus, Frate Branham, aşa multă credinţă cum am eu în tine, şi cred, când tu ai spus că acolo nu a fost 'nici un iad Etern,"' a spus, "eu aproape că am căzut afară din scaunul meu. Şi am spus, 'Cu siguranţă omul este greşit."' Şi atunci a spus, "Tu ne-ai lăsat să stăm cam pentru o vreme. Şi atunci tu ai spus, 'Există numai o singură formă de Viaţă Eternă, şi aceea vine de la Dumnezeu."' Şi aceea-i ce căutăm noi toţi, vedeţi.

E-28 Şi nu există Scriptură care spune că există un iad Etern. Căci, Eternul niciodată nu a început, nici nu se sfârşeşte vreodată. Astfel Biblia a spus "iadul a fost creat pentru Diavolul şi îngerii lui," aşa că acesta nu este Etern. A existat un timp când acesta nu a fost, şi va exista un timp când el nu va fi, din nou. Dar ei pot să fie pedepsiţi înăuntru acolo, prin foc şi pucioasă, şi gropile de foc, pentru eoni de timp, dar acesta în final se va sfârşi pentru că iadul nu este Etern. Şi dacă a existat un iad Etern, voi ar trebui să aveţi Viaţă Eternă ca să trăiţi într-un iad Etern. Şi dacă acesta era Etern, acesta întotdeauna a fost, şi voi întotdeauna aţi fost în iad şi voi veţi fi întotdeauna în iad. Vedeţi, aşa că nu există un astfel de lucru.

E-29 Astfel, voi vedeţi, Etern este "niciodată nu a avut un început sau un sfârşit." Şi există numai o singură formă de Viaţă Eternă, şi aceea este în Dumnezeu, vine de la cuvântul Grecesc Zoe, care înseamnă "Viaţa Proprie a lui Dumnezeu." Şi când noi suntem născuţi din nou din Duhul lui Dumnezeu, noi devenim Eterni cu Dumnezeu, deoarece noi avem parte din Viaţa Lui, care ne face fii şi fiice a lui Dumnezeu, atunci noi avem Viaţă Eternă. Şi Viaţa care este în noi, Dumnezeu va învia trupul cu Viaţa la zilele din urmă, dar acesta-i Duhul lui Dumnezeu care este în noi care înviază, pentru că acesta-i un Duh al lui Cristos care era în Cristos, care însufleţeşte trupurile noastre şi ne înviază de asemenea, cu El, să şedem în-în-în Slavă şi să domnim cu El.

E-30 Acum la subiectul, acum, care am fost prin toţi anii aceştia, şi la care a stat acest tabernacol. Deşi, eu am fost ordinat într-o biseică Misionară Baptistă, de Doctor Roy E. Davis, cu vreo treizeci şi trei de ani în urmă, aici în Jeffersonville. Acum eu, de atunci, eu am fost în organizaţie doar un timp scurt, câteva luni, până când s-a ivit ceva care era nescriptural prin biserică, şi eu i-am spus că eu nu puteam să merg cu aceea. Şi astfel eu am fost, desigur, mi s-a cerut să "s-o fac sau altfel," şi eu am ales altfel. Aşa că acela a fost un lucru care eu cred, că acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu. Şi eu i-am spus omului care a fost un-un învăţător maestru, "Dacă tu îmi vei arăta aceea în Cuvântul lui Dumnezeu!"
"Dar aceasta a fost," a spus el, "aceea-i învăţătura noastră."
Am spus, "Dar eu o vreau din Cuvânt, înţelegi, Cuvântul lui Dumnezeu."

E-31 Şi nu din cauză că eu nu aparţin la o organizaţie este că eu sunt împotriva organizaţiei, pentru că eu sunt recunoscător la fraţii mei, la care eu le vorbesc astăzi, la care eu am invitaţii, eu presupun, cam aproape fiecare denominaţiune, mai ales în rândurile Evangheliei Depline, şi chiar în multe din celelalte biserici. Mi s-a cerut să vin în părtăşia lor şi să mă unesc cu ei, dar eu am stat independent. Deoarece, ce influenţă care eu am, eu nu doresc să o pun asupra unui grup de oameni. Eu doresc să pun ce Dumnezeu mi-a dat, o rugăciune pentru cei bolnavi, să fie de beneficiu la toţi copiii lui Dumnezeu în fiecare organizaţie. El niciodată nu m-a chestionat ca să nu mă rog, sau pentru acest unul pentru că ei aparţin la Aşa-şi-aşa, Dumnezeu judecă inima omului.

E-32 Iar acum, de la început, motivul că eu nu am aparţinut la ele şi am vorbit împotriva acesteia, este, întâi, este pentru că eu nu cred că organizaţia Creştinătăţii este Scripturală. Eu cred că aceasta-i nescripturală. Şi aceea-i ce eu voi încerca, în seara aceasta, mă străduiesc prin harul lui Dumnezeu, să vă dovedesc că aceasta-i nescriptural, neortodox să avem vreo organizaţie.

E-33 Acum, în primul rând, noi o numim "religie," cuvântul religie este "o acoperitoare," înseamnă să acoperi ceva. Acum, Adam a avut o religie, dar cu certitudine a făcut-o el însuşi, din frunze de smochin, şi aceasta nu a mers. El a făcut propria lui teorie şi a încercat să facă o cale de scăpare, să afle salvare în ceva ce el a făcut însuşi, şi Dumnezeu a respins-o, de la Adam până la ordinea ultimei organizaţii. Niciodată nu a fost, şi prin harul lui Dumnezeu noi o vom dovedi astăzi prin Biblie. Religia a fost o acoperitoare. Adam şi-a făcut o acoperitoare din frunze de smochin, a făcut-o, el însuşi, să încerce să facă ceva el însuşi.

E-34 Dar Dumnezeu a cerut moarte, un ispăşitor. Acum, acolo-i o diferenţă destul de vastă între religie şi mântuire, vedeţi, mântuire. Religia este o acoperitoare. Înţelegeţi? Mântuirea este o Naştere, un dar de la Dumnezeu. Mântuirea este o Naştere, un dar de la Dumnezeu, şi aceasta nu poate să fie obţinută prin vreun om sau vreun grup de oameni. Acesta-i o persoană la care aduce Dumnezeu acest dar. Şi aceste daruri de Viaţă Eternă au fost rânduite de Dumnezeu pentru fiecare persoană înainte ca noi să fim avut măcar o lume, conform cu Scripturile. Biblia a spus, în Apocalipsa, că anticristul care urma să vină pe pământ, îi va înşela pe toţi care au locuit pe pământ, a căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Vedeţi? Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte, a văzut cine va veni şi cine nu va veni, Cristos a venit jos să facă o cale pentru acei care o să vină. Vedeţi, cunoscând pe ceilalţi.

E-35 Dacă El este Dumnezeu, de fapt, El trebuie să fie infinit. Şi dacă El este infinit, El nu poate fi infinit fără să fie omnipotent. El nu poate fi omnipotent fără să fie omniprezent. El nu poate fi omniprezent fără să fie atotştiutor. Astfel, voi vedeţi, toată aceea Îl face Dumnezeu.

E-36 Astfel, el a ştiut sfârşitul de la început. El a ştiut cine vrea şi cine nu vrea, şi El a ştiut că acolo erau mulţi care vroiau, astfel El a trimis pe Cristos să facă o ispăşire pentru aceia care vor veni. Acum, nimic ce facem noi nu poate avea nimic de-a face cu aceasta. Isus a spus, "Toţi care Mi i-a dat Tatăl," i-a, timpul trecut, "vor veni la Mine. Şi nimeni nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl Meu." Vedeţi? Acum, vedeţi, aceasta-i totul în cunoştinţa lui Dumnezeu.

E-37 Voi ziceţi, "Frate Branham, sunt eu înăuntru?" Eu nu ştiu. Eu sper că eu sunt. Noi ne lucrăm propria noastră mântuire cu frică şi cutremur. Acum, Biserica este predestinată să întâlnească pe Dumnezeu fără pată şi zbârcitură. Acum, dacă noi suntem în acea Biserică, noi suntem predestinaţi cu Biserica aceea. Acum examinaţi-vă prin Cuvânt, atunci voi puteţi verifica cât de departe înainte suntem noi.

E-38 Acum, acum, Creştinătatea organizaţională niciodată nu poate să dea acea asigurare. Nu. Unii din ei au spus, "Tu vi sus şi mărturiseşti că Isus este Cristosul şi să fii botezat în biserică." Diavolul face acelaşi lucru. El crede, el însuşi, că Isus este Cristosul, şi tremură. Vedeţi, aceea-i adevărat.

E-39 Dumnezeu niciodată nu a poruncit, nicăieri în Scriptură, ca acolo să fie vreodată vreo organizaţie. Nu există nici un loc în Biblie pentru aceea. Adam a început una şi a dat greş.

E-40 Şi atunci Nimrod a încercat să facă o organizaţie. Dacă tu eşti un istoric, şi tu cunoşti istoria Babilonului, citeşte Două Babiloane a lui Hislop, tu vei găsi un mare lot de lumină. Că, Nimrod, acest om al păcatului, a luat Babilonul şi toate bisericuţele surori ale lui, sau locurile din jur, care au fost un model al-al acestei Creştinătăţi lepădate din ziua din urmă, şi a făcut un loc mare măreţ şi tot restul din ei au jucat... i-au plătit tribut. Şi înăuntru acolo el a zidit un turn şi a încercat să organizeze oameni împreună, dar a dat greş. A dat greş. Aceea a dat greş.

E-41 Core, în Numeri 16:1, dacă v-ar place să citiţi, Core a încercat tocmai acelaşi lucru. El i-a adunat pe toţi Leviţii împreună, şi el a adunat... unii din celebrităţi, oameni înalţi, oameni mari, oameni sfinţi, şi el şi Datan s-au adunat împreună şi au spus, "Nu este drept, ca un om să încerce să fie peste noi toţi." Şi astfel ei au încercat să pună o organizaţie pornită împreună, şi ei au venit sus înaintea lui Moise şi Aaron, pe care Dumnezeu i-a ales pentru lucrare, şi le-a spus că ei şi-au asumat prea mult asupra lor, că întreaga adunare a fost sfântă, şi ei au avut un drept să... "În mulţimea de sfătuitori există siguranţă," desigur, ei spun. Aceea nu se aplică la Creştinătate. Aceea este în război. Observaţi, o mulţime întreagă de diferenţă.

E-42 Voi puteţi lua o Scriptură, şi să ziceţi, ,,Iuda a mers şi s-a spânzurat" şi "tu du-te şi fă la fel," dacă voi vreţi, dar aceea nu o face drept.

E-43 Dumnezeu a ales pe Moise şi Dumnezeu a ales pe Aaron, şi acesta a fost mesajul din ziua aceea. Şi nu contează cât de bine a arătat partea cealaltă, aceasta a fost contrar la gândirea lui Dumnezeu. Şi noi trebuie să lăsăm ca gândirea lui Dumnezeu să fie gândirea noastră. "Lăsaţi ca gândul care era în Cristos să fie în voi." Şi această Biblie descoperă gândul lui Cristos. Şi întreaga Carte de Descoperiri, numită Apocalipsa, este Descoperirea lui Isus Cristos. Şi noi putem vedea cum condamnă El lucrul acela, cum îl ia El la o parte, şi noi vom ajunge la aceasta după puţin. În regulă.

E-44 Core, eu cred că el a fost sincer în fapta lui. Eu cred că omul nu a-nu a vrut să facă rău. Eu cred că a fost ignoranţa omului care nu a văzut mâna lui Dumnezeu mişcându-se şi să cunoască Scripturile, şi acela era motivul că el doar a adus-o la raţionare.

E-45 Şi aceea este chiar cam nouăzeci la sută din necazul de astăzi, că noi încercăm să injectăm în programul lui Dumnezeu, gândirea noastră. Şi noi nu trebuie să gândim, deloc. El face gândirea noastră. Noi trebuie să ne predăm gândirea noastră la voia Lui. Voi înţelegeţi acum?

E-46 Care, cu intenţie bună, a mers în jur cu o doctrină falsă, spunând acestor fraţi, şi arătându-le prin raţionare, că Dumnezeu nu l-a binecuvântat numai pe Moise, profetul, mesagerul, şi la binecuvântat numai pe el, ci, "Întreaga adunare era sfântă," a spus el, "şi acum întreaga adunare are un drept să facă aceasta, şi întreaga adunare are un drept să facă aceea." Şi astfel ei au luat oameni buni, Leviţii. Acum, aceea era alegerea lui Dumnezeu, care ar fi numită astăzi, "slujitorii," Levitul era slujitorul templului. Nu i-a chemat Moise jos pentru aceasta? Şi, aici, el niciodată nu a mers la aceasta ne-... ireverenţios. El le-a spus să ia cădelniţe, şi să pună foc sfânt în acestea, şi să pună tămâia peste acesta, şi să avânte această tămâie sfântă, care era porunca lui Dumnezeu. Şi ei au venit sus să facă un grup de oameni să controleze biserica, unde Dumnezeu a poruncit ca un om să facă aşa.

E-47 Şi, când ei au făcut aceea, Moise a căzut pe faţa lui căci el ştia că Dumnezeu l-a însărcinat la lucrarea aceea. Şi Dumnezeu a spus, "Pune-i să aducă cădelniţele acelea aici sus înaintea cortului." Şi astfel când ei au început să dea cu cădelniţele lor pline de foc, şi tămâia mergând, Dumnezeu a spus către Moise şi Aaron, "Separaţi-vă de la ei! Ieşiţi afară de printre ei!" Căci, mai târziu El i-a numit "păcătoşi, necredincioşi."

E-48 Şi păcat este necredinţă în Cuvântul lui Dumnezeu. Tu furi pentru că tu nu crezi. Tu minţi pentru că tu nu crezi. Tu săvârşeşti curvie pentru că tu nu crezi. Dacă tu erai un credincios, tu nu ai face aşa ceva. Există numai două robe, care-i sau credinţă sau necredinţă, tu eşti controlat de una sau de cealaltă.

E-49 Acum, Dumnezeu, la început, era Cuvântul, şi El s-a făcut trup şi a locuit printre noi. El era Cuvântul, El este Cuvântul! Şi când Dumnezeu locuieşte în tine, acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu locuind în tine, unde tu poţi puncta tot ce spune El cu un "Amin." Acela-i Dumnezeu locuind în tine.

E-50 Acum dacă voi veţi observa, aceşti oameni nevinovaţi cu cădelniţele în mâna lor, foc sfânt în mâna lor, Dumnezeu a deschis pământul şi i-a înghiţit, şi i-a separat de la Moise pentru că Moise s-a separat de la ei. Şi Moise a averizat adunarea, "Să nu vă ocupaţi cu felul acela de grup. Depărtaţi-vă de la ei!" Acum, voi cunoaşteţi Scripturile, citiţi al 16-lea, 17-lea, 18-lea, chiar, capitol, şi voi o veţi afla. "Separaţi-vă de la aceşti păcătoşi, păcătoşi necredincioşi. Ieşiţi de printre ei, căci ei sunt îndreptaţi spre nimicire, şi tot ce au ei." Şi când ei... pământul s-a desţelenit şi a căzut cu oamenii aceştia ţinând acest foc sfânt. Oameni nevinovaţi amăgiţi de oameni.

E-51 La fel astăzi! Există mulţi oameni nevinovaţi căzând în capcana tradiţiei, ţinând Cuvântul Sfânt în mâna lui, şi presupunându-se a predica din El. Am văzut o expresie să vină pe faţa lucrătorului chiar atunci, un lucrător Metodist, a fost un lucrător Metodist până duminica trecută seara. Şi când el s-a uitat, eu presupun că aceasta înseamnă foarte mult pentru tine, frate, să fii ieşit.

E-52 Acum, vedeţi, ţinând cădelniţe, focul arzând savoare dulce mirositoare înaintea lui Dumnezeu, şi mâinile acelea ţinând aceea, totuşi au pierit cu cădelniţa în mâna lor, pentru că ei au încercat să facă ceva în sinceritate, totuşi, împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, încercând să facă o organizaţie. A spus, "Tu iei prea mult asupra ta. Cine eşti tu să spui că tu ai tot Cuvântul lui Dumnezeu?"

E-53 Ei au omis să vadă că Moise era mesagerul din ceasul acela. Vedeţi, el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Nu a existat nimeni pe pământ ca el. El avea Mesajul, şi poporul a omis să vadă Aceasta. Şi Moise era exact cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Sigur. În regulă.

E-54 Acum noi aflăm acelaşi lucru astăzi, oameni buni, oameni mari, oameni scumpi încercând să predice Cuvântul lui Dumnezeu (în mâna lor) prin vreo tradiţie făcută de om. Tăind afară aici, şi tăind jos aici, şi făcând-o aceasta, şi "vino uneşte-te la biserică şi schimbă-ţi membrimea," şi mor spiritual cu Cuvântul în mâna lor! Vedeţi?

E-55 Ei nu au putut să creadă mesagerul lui Dumnezeu sau Mesajul Lui din ziua aceea. Ei nu au putut înţelege de ce un Dumnezeu mare nu ar lucra cu un grup întreg de oameni, şi doar o pune asupra unui singur om.

E-56 Cu câţi din ei am vorbit eu astăzi, ,,Ce vom face noi, Frate Branham? Noi ştim că tu ai dreptate, dar ce vom face noi? Organizaţia ne va da afară, noi nu am avea nici un alt loc să mergem." Îmi pare rău de ei; dar există un Loc. Voi ziceţi, "Ei bine, noi o să murim de foame."

E-57 David a spus, "Odată eu am fost tânăr, şi acum eu sunt bătrân, şi eu niciodată nu am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici sămânţa lui să cerşească pâinea."

E-58 Aceea este exact pe aceleaşi baze cu care l-au refuzat pe Isus. Ei au fost aşa de înfăşuraţi în denominaţiunea lor, şi preoţi sfinţi şi clădiri sfinte, şi biserici sfinte şi temple sfinte, încât au omis să vadă pe Dumnezeu în templul Lui uman. "Tu, fiind un om, te faci Dumnezeu." Vedeţi, ei au fost aşa de înfăşuraţi în aceasta! Aceşti oameni au fost aşa de înfăşuraţi că Datan şi aceia aveau dreptate. Nimrod a fost aşa de înfăşurat că el putea realiza ceva care să ia pe oameni deasupra mâniei lui Dumnezeu. Adam a fost sigur că dacă el şi-a acoperit goliciunea Dumnezeu nu o putea vedea. Tu nu o poţi acoperi, Dumnezeu trebuie s-o acopere. Vedeţi? Vedeţi? Programul lui Dumnezeu o acoperă, nu al vostru. Aceasta întotdeauna a fost în felul acela, ei omit să-l vadă pe Isus în templul Lui, Dumnezeu manifestat în trup.

E-59 Astăzi aceasta mă face cumva să mă simt rău când eu văd că Cuvintele din Biblie au fost aşa de tăiate prin tradiţii. Şi oameni cu inima sinceră care stau acolo şi aud Cuvântul, şi ei ştiu că Acesta-i Adevărul, dar ei nu îndrăznesc să ia o mişcare, deoarece tradiţia lor îi învaţă diferit. Spălaţi oalele şi cratiţele, atunci, fraţilor, mergeţi înainte. Dar cât despre noi, şi pentru mine şi casa mea, noi îl luăm pe Cristos, Cuvântul. Vedeţi?

E-60 Să luăm Ioan 3 doar un moment, Nicodim, un învăţător şi conducător al unei mari denominaţiuni numită Sanhedrin. Ei s-au adunat împreună, şi ei şi-au făcut tradiţiile. Una a Fariseilor şi una a Saducheilor, şi ei aveau denominaţiunea lor atunci, diferenţele lor, şi astfel ei... Acest om era un învăţător, conducător al acestui mare Sanhedrin, un om minunat în învăţătură. El a cunoscut Scripturile, se gândea el. El a cunoscut-o prin tradiţia lor. Nu a spus Isus, "Voi, prin tradiţiile voastre, aţi făcut Poruncile lui Dumnezeu fără efect"?

E-61 Vedeţi, din cauza tradiţiilor lor! Ce este aceea? Punând tălmăcirea lor proprie asupra Cuvântului, în loc să-L lase în pace, ce spune Acesta. Ei spun că nu înseamnă Aceasta. Aţi observat voi, că acela-i acelaşi glas care Diavolul l-a folosit la Eva, să înceapă prima organizaţie, vedeţi. "Cu siguranţă aceasta va fi în felul acesta. Dumnezeu nu ar face aceea, tu ştii." Vedeţi, este acelaşi lucru. Este acelaşi lucru astăzi.

E-62 Acum noi observăm că acest conducător a venit la Isus. Primul lucru, acum, el a venit în căutare de Viaţă Eternă, el a venit în căutare de mântuire. Totuşi, un om de starea lui, un învăţător în Israel, dar un învăţător în Israel a venit la un Om de care noi nu avem nici o evidenţă ca vreodată să fi avut o zi în şcoală. Un om îmbătrânit de vârstă, preot bătrân, înţelept, a venit la un Ins tânăr. Aristocrat ei erau, om bogat a venit la un Cerşetor care nu avea un loc să-şi pună capul Lui, să-L întrebe de cale la mântuire şi Viaţă. În primul rând, cei din acel Sanhedrin, aşa a mărturisit Nicodim, că ei au văzut ceva în Isus care alţi oameni din organizaţia lor nu au avut. Ei au văzut că acolo era ceva în El, pentru că el a spus, "Rabunule, noi Te cunoaştem." "Noi," da, ei nu au vrut s-o mărturisească, pentru că ei ar fi fost daţi afară. Vedeţi? "Noi ştim că Tu eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu ar putea face aceste lucruri care Tu le faci numai dacă Dumnezeu este cu el. Noi ştim asta!" O, doamne! Organizaţie!

E-63 Acum, noi observăm că Isus era o manifestare a lui Dumnezeu. Acum, "Nimeni nu poate să facă aceste lucruri fără ca Dumnezeu să fie cu el." Ei au ştiut că acolo era ceva deosebit în acel Om. El era Lumina din ziua aceea. El a fost Martorul lui Dumnezeu.

E-64 Aşa a văzut Care acelaşi lucru în Moise. Ei nu au avut un om în ziua aceea ca Moise. El era martorul Divin al lui Dumnezeu, din ziua aceea, la puterea lui Dumnezeu. Core şi grupul lui au văzut aceasta în Moise. Ei au înţeles că acesta nu putea să fie Moise; Moise nu putea să deschidă Marea Roşie, Moise nu putea să trimită plăgi pe pământ. Acesta era Dumnezeu în Moise, şi, pentru că Dumnezeu care S-a reprezentat într-un martor sau o lumină din ziua aceea, ei au omis să vadă Aceasta. Core a vrut să facă un întreg grup de oameni, să aducă înăuntru orice.

E-65 Pentru aceea este bună organizaţia, să aducă înăuntru fiecare lepădătură ce există, şi o numesc "Creştinătate." Trimite un băiat la şcoală care nu ştie mai mult despre Dumnezeu decât ar şti un Hotentot despre o noapte Egipteană, îl trimite acolo şi-i dă o educaţie şi-l învaţă psihologie, şi îi dă un Ph.D., şi o licenţă de doctorat sau licenţiat în artă, sau un lucru sau altul în felul acela. Şi îl trimite afară să predice Evanghelia, care nici măcar nu a fost mântuit, care va tăgădui naşterea virgină şi învierea, tăgăduieşte vindecarea Divină, tăgăduieşte Puterea lui Dumnezeu, tăgăduieşte tocmai principiile pentru care Isus a murit, tăgăduieşte Marcu 16 a fi inspirat, tăgăduieşte "aceste semne îi vor urma pe cei ce cred" când Isus a spus Cuvintele El însuşi, tăgăduieşte Fapte 2:38, tăgăduieşte oricare din Scripturile care au fost inspirate. Şi încearcă să ia o tradiţie de om despre care ei nu ştiu nimic, şi pisează asupra ei. Şi când tu le spui Adevărul şi le arăţi Adevărul, le este ruşine să se mişte, din cauza organizaţiei lor.

E-66 Core a făcut acelaşi lucru. El a văzut pe Dumnezeu în Moise. El a văzut că a fost Agentul lui Dumnezeu lucrând prin el. Şi Nicodim a văzut pe Dumnezeu în Cristos, "Nimeni nu poate să facă aceste lucruri fără ca Dumnezeu să fie cu el." Nicodim a fost deja în organizaţie, încercând să iese afară. Core era afară, încercând să facă una în care să intre. Aceea era deosebirea. Nicodim a încercat să afle mântuire, să iese afară din lucrul acela; el a fost în ea de când era un copil, el s-a săturat de aceasta. El a vrut să fie salvat. Dar Core a încercat să-şi facă un-un loc unde el putea să fie un mare ştab.

E-67 Acela-i felul cu oamenii astăzi. Acela-i necazul cu Creştinătatea, noi avem aşa de multe personificări. Şi poporul nostru Penticostal, scuzaţi expresia, este jalnic cu aceasta, comparaţie carnală! Să ridice Dumnezeu pe un om şi să-i dea ceva, şi fiecare în ţară va încerca să imite acea persoană. Nu vă daţi voi seama că voi ucideţi propria voastră echipă? Când voi jucaţi fotbal... "Şi harul," cum ar fi pus-o Pavel, "să alergăm această cursă cu răbdare." Omul care are Mingea, nu o luaţi afară din mâna lui, încercaţi să-l apăraţi. Dar în loc de aceea, pentru că el nu aparţine la organizaţia voastră, voi încercaţi să O luaţi de la el. Vreun om care este aşa de stângaci, el nu ar putea, el s-ar împiedica peste florile dintr-un covor, şi atunci încearcă să ia Aceasta de la tine. Aşa este. Acum, vorbind spiritual, eu vreau să spun. Scuzaţi-mă, eu... Ei bine, se împiedică peste un lucru mic ca Fapte 2:38, el este sigur să cadă. Dacă el se poticneşte vreodată peste Marcu 16, cum o să reuşească el? Vedeţi? Tocmai lecţiile principale a lui Cristos. Şi tocmai lucrul care a fost discutat la Consiliul din Nicea, ei încă se poticnesc asupra acestuia după toţi anii aceştia.

E-68 Încercând, Care a încercat să facă o organizaţie, să ajungă în ea. Şi Nicodim a fost în ea, a încercat să iese afară din ea. Nicodim a fost acceptat, şi a venit afară. Care a pierit în ea, în efortul lui, el a pierit în propriul lui efort. O, doamne!

E-69 Organizaţia în care Nicodim a fost, a ştiut că Cristos a fost trimis de Dumnezeu, aşa a spus. Nicodim, în al 3-lea capitol aici, a mărturisit-o, "Rabunule, noi ştim că Tu eşti un Învăţător trimis de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face aceste miracole care Tu le faci fără ca Dumnezeu să fie cu el." Şi acelaşi grup, din cauza organizaţiei lor, L-au numit "Beelzebub," din cauza puterii Lui de a scoate draci, şi au spus, "El amăgeşte poporul nostru prin Învăţătura Lui." Acelaşi lucru este astăzi. Amăgind ce?

E-70 Isus a spus, "Eu fac numai aceea ce-i place Tatălui, Eu ţin numai Cuvântul lui Dumnezeu," pentru că El era Cuvântul. El nu putea să facă nimic altceva decât Cuvântul.

E-71 Dar, din cauza organizaţiei lor, din cauza căii lor, ei i-a avut pe oameni legaţi. În inima lor ei o ştiau, dar organizaţia lor nu a vrut să-i lase s-o ţină. Atunci, să facă o cale de scăpare, să-i ţină pe oameni de la a părăsi organizaţia ("toţi oamenii se duc după El"), să-i ţină pe oameni să nu părăsească organizaţia şi să urmeze Adevărul lui Dumnezeu (care El era Adevărul "Eu sunt Adevărul, Lumina"), să-i ţină de la a urma Aceea, ei au spus că El a amăgit poporul. Gândiţi-vă la aceasta! Un om, care în inima lui a ştiut că El era Dumnezeu, că Dumnezeu era în El ("nimeni nu poate să spună lucrurile acestea, sau să facă aceste lucruri, fără ca Dumnezeu să fie cu el"), ştiind aceea şi spunând aceea şi mărturisind aceea, şi atunci să se întoarcă în jur şi să-L cheme "Beelzebub, şi un amăgitor al poporului," poporul lor, "prin Învăţătura Lui." O, doamne!

E-72 Nicodim a ştiut că El era un Profet. Acum, acela era unul în organizaţie care l-a iubit pe Dumnezeu suficient şi s-a temut de Dumnezeu suficient, şi a recunoscut prin Vechiul Testament că acest Om a avut calificările şi a fost dovedit şi adeverit, un Profet trimis de la Dumnezeu. Omul, eu l-aş onora dacă el a venit noaptea, el a ajuns acolo. El era cu mult mai bun decât o mulţime de învăţători de astăzi, ei nu ar veni deloc. Nicodim în sfârşit a sosit. Astfel, să nu-l condamnaţi, dacă voi nu aţi sosit încă. Nicodim a ştiut că El era un Profet, astfel el s-a temut de Dumnezeu. El nu a vrut să-l lase pe Omul acela să plece de la el, Lumina din ziua aceea. Nu contează cât de mult a fost Acesta contrar, cât de mult a spus organizaţia lui că Acesta era contrar, el l-a văzut pe Dumnezeu adeverind pe acel Om şi el ştia că El era un Profet. Şi dacă El era un Profet, Cuvântul Domnului vine la profet, şi El a ştiut despre ce vorbea El. Vedeţi? Astfel el a mers la Isus, el a vrut să ştie cum să obţină salvare. Dacă acest Om era un Profet, Cuvântul lui Dumnezeu era cu El, şi El ar şti calea de salvare.

E-73 Dar ce Nicodim a trebuit să înveţe este ce mulţi oameni astăzi, din denominaţiunile din ziua aceasta, trebuie să înveţe. Ce Nicodim se cuvenea să fi ştiut, este ce oamenii astăzi se cuvenea să fi ştiut, din aceste denominaţiuni. El era mai mult decât un Profet. El a venit la El să afle, să-i spună Lui să-i spună care-i calea la Viaţă, şi Isus Însuşi era Viaţa. Cel ce are pe Fiul are Viaţa. Astfel el nu a, nu a trebuit să vină să încerce să înveţe o învăţătură, el trebuie să vină să accepte Persoana. Aceea-i ce este în seara aceasta! Piatra Principală din Capul unghiului este respinsă din nou. Ce este piatra Principală din Capul unghiului? Ea este Cuvântul, desigur. Cristos, El este Cuvântul.

E-74 El a trebuit să înveţe ceva. El s-a gândit, "Ei bine, acum, acest Om este un Profet, El este doar un Profet."

E-75 Astfel, aţi observat voi, Isus nu i-a răspuns la întrebare. El doar l-a mustrat pentru orbirea lui. Mai mult decât un Profet, El era Cuvântul şi Lumina strălucitoare a Cuvântului! El era Dumnezeu strălucind printr-un intermediu, dovedind că acesta era Dumnezeu în Om. El era Cuvântul. Întâi Ioan, 1-ul capitol... Sfântul Ioan, 1-ul capitol, adică, zice, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi." Şi aici era Cuvântul lui Dumnezeu strălucind prin această mică constituţie slabă de Om, şi aceasta a orbit organizaţia. Dar El a venit să ia persoane. Mai mult decât un Profet, El era Cuvântul! El este Viaţă. Nu... El nu a trebuit să vă înveţe despre ceva Viaţă care venea, El era Viaţa Însuşi! El era Viaţa. El era Lumină. El era Viaţă. El era Viaţa Eternă, era în El, şi El singur este Dătătorul de Viaţă Eternă. "Cel ce are pe Fiul are Viaţa." Astfel voi aveţi... voi nu puteţi avea doar Cuvântul învăţând despre El, voi trebuie să-l aveţi pe El.

E-76 Voi ziceţi, "O, oamenii şed jos şi învaţă Biblia aceea şi toate cuvintele Greceşti, şi ce sunt definiţiile, şi punctuaţiile, şi aşa mai departe." Şi nu ştiu nimic mai mult despre Dumnezeu decât nimic! Vedeţi? Nu! Cel ce are-cel ce are-forma, cel ce are planul? Este cel ce are pe Fiul, care îl are pe El, Persoana. El este Acela care are Viaţa.

E-77 Nicodim ştia că El ştia despre Viaţă, dar el nu a ştiut că El era Viaţa Eternă. Aceea-i ce, Omul cu cine vorbea el, Mesagerul, Lumina din ziua aceea, Lumina lumii. "Lumina luminează în întuneric, şi întunericul nu a cuprins-o. El a fost trimis la ai Lui Proprii şi ai Lui Proprii nu L-au primit." De ce? De ce? Pentru că ei au fost aşa de organizaţi, stabiliţi cu spălarea oalelor şi a cratiţelor, şi tradiţiile, încât ei au omis să vadă Cuvântul făcut trup.

E-78 Aceasta se repetă, Aceasta se repetă din nou. Istoria se repetă din când în când. Da, el ştia că El avea-El ştia despre Viaţă, dar Nicodim nu a ştiut că El era Viaţa. Aceea-i cum este astăzi. Aşa de mulţi oameni încearcă să-l facă pe Isus, oh, un mare Învăţător, ei chiar încearcă să spună că El era un Profet. Dar când tu încerci să spui că El era Dumnezeu, aceea-i prea mult. Vedeţi? Dar El era Dumnezeu, şi El este Dumnezeu, şi El întotdeauna va fi Dumnezeu. Asta-i tot. Aşa este.

E-79 Observaţi, El nu i-a spus lui Nicodim, acum, când el a venit la El, El nu a spus, "Acum, Nicodim, Eu am mare respect pentru tine, că tu eşti un-un-un învăţător in Israel. Eu îţi voi spune ce, tu cercetezi după Viaţă Eternă, poate tu s-ar cuveni să cizelezi asupra şcolarizării tale. Tu nu-ţi spui cuvintele bine." Nonsens. "Sau, poate ar trebui să cauţi o funcţie mai înaltă în denominaţiunea ta, să ai Viaţă Eternă."

E-80 Aceea-i ce aşa de mulţi oameni au încercat să facă astăzi, aha, o funcţie mai înaltă, ei vor să devină dintr-un-un păstor la un prezbiter de stat, sau-sau la un episcop sau ceva în felul acela. Aceea nu are nimic mai mult de-a face cu Dumnezeu decât nimic.

E-81 Urmăriţi ce a făcut El înaintea unei astfel de persoane. El l-a mustrat pentru că el nu ştia ora în care el trăia, "Tu vrei să-Mi spui că tu eşti un învăţător în Israel şi nu poţi să înţelegi aceste lucruri, când," El a spus, "un om trebuie să fie născut din nou?"

E-82 "Păi," el a zis, "Eu un om bătrân, să intru în pântecele mamei mele?"

E-83 El a spus, "Şi tu eşti un episcop, un cardinal, un prezbiter de stat în biserica Penticostală," sau altcineva, "ceva ins mare în organizaţie, şi tu nu cunoşti Scriptura?"
"O, noi îl avem pe Moise."

E-84 "Dacă tu l-ai fi cunoscut pe Moise, tu m-ai fi cunoscut pe Mine, pentru că el a fost acela care a vorbit despre Mine." Vedeţi? Dar nu conform cu tradiţiile lor, organizaţia lor-lor, aceea era diferit. Dar Moise a vorbit despre El, şi El era Acela despre care a vorbit Moise, şi totuşi ei nu au ştiut-o. De ce? Ei aşa s-au legat jos în tradiţii, că ei nu au ştiut-o.

E-85 Şi fraţii mei care citesc, care ia această bandă, să nu o opriţi acum. Doar un minut, să privim acest lucru drept în faţă. Eu vă iubesc, voi sunteţi un păstor. Şi eu nu încerc să fiu un atotştiutor. Dacă eu fac impresia aceea, atunci voi opriţi banda şi rugaţi-vă pentru mine. Eu încerc numai să vă aduc ceva care-i Adevărat. Să nu-l lăsaţi să treacă pe lângă voi.

E-86 Acum, eu respect ordinea omului, şi aşa mai departe, dar când voi faceţi aceste organizaţii... Priviţi la Farisei, nu au vrut să aibă nimic de-a face cu Saducheii, pentru că Saducheii nu au crezut nici în-în înger sau-sau spirit, sau înviere, sau nimic, şi Fariseii au posedat amândouă, şi ei erau în război unul cu altul. Acum unitarienii cred un lucru, trinitatea crede un altul, şi Metodiştii altul, şi Prezbiterienii altul, şi voi trageţi linii mici. Şi ce aţi obţinut voi? O separare de frăţietate. Că veni vorba, noi vom găsi acel loc în Biblie doar în scurt timp, ce este acesta, şi ce spune Dumnezeu că este.

E-87 Acum, nu, El nu i-a spus să se cizeleze. El doar l-a mustrat pentru că nu ştia lucrul real. "Eşti tu un învăţător în Israel, şi nu ştii lucrurile acestea? Dacă Eu ţi-aş fi spus lucruri pământeşti, şi tu nu poţi înţelege aceasta..." Gândiţi! "Un învăţător, o poziţie înaltă într-o biserică ortodoxă, episcop, cardinal, şi tu nu poţi măcar să înţelegi forma de pruncie a lucrurilor naturale care Eu ţi le spun, cum o să înţelegi tu lucruri spirituale din Cer?"

E-88 Dar un pescar bătrân neştiutor care nici măcar nu putea să-şi scrie propriul lui nume, L-a înţeles, vedeţi, şi a fost făcut capul bisericii la Ierusalim, Petru. Vedeţi? O, "Toţi care Tatăl Mi i-a dat, el va veni." Vedeţi? Ei Îl văd. Ei Îl crede. Ei acţionează asupra Lui, ştiind că nimic nu o să-i reţină.

E-89 Întocmai ca fermierul. Nu este plăcut să pui o glumă, dar să facem o ilustrare. Ei spun că un fermier a pus o găină, şi ei nu aveau ouă suficiente, el a pus un ou de raţă sub ea. Când răţoiul mic a fost clocit, el era lucrul cu arătarea cea mai ciudată care au văzut-o vreodată puii aceia. El avea o faţă lungă ciudată, şi el mergea în jur măcăind în loc să cloncănească, şi-şi puii toţi au mâncat şi au ciugulit în grajd. Şi aceea nu era dieta lui, exact. Astfel într-o zi bătrâna găină l-a condus afară înapoia grajdului, să prindă nişte lăcuste, şi peste deal era un-un lac. Şi vântul s-a întâmplat să vină sus de pe lac, şi el a mirosit apa. Aceasta-i doar natura lui. Bătrâna găină a spus, "Cloc, cloc, cloc, cloc, vino înapoi!"

E-90 El a spus, "Mac, mac, mac," drept la apă. De ce? El a fost un răţoi, de la început. Nu contează cât de mult a cloncănit găina, el încă era răţoi.

E-91 Şi acela-i felul cum este despre un om care este predestinat la Viaţă Eternă. Când el vede Lumina lui Dumnezeu, acolo nu sunt destule organizaţii să-l cloncănească înapoi în ea. Nu. De ce? Aceasta-i natura lui. El ar fi putut să aibă dieta cu ei pentru un timp îndelungat, şi să mănânce gunoiul lor şi socialurile, dar el ajunge la un punct când el a găsit ceva diferit, astfel el o ştie. "Oile Mele cunosc Glasul Meu," a spus Isus, "pe un străin ei nu-l vor urma." Ei ar putea urma ceva ciudat, dar jos în ei există ceva diferit. Să audă ei Adevărul o dată, şi urmăriţi-i. "Toţi care Tatăl Mi i-a dat vor veni."

E-92 Da, El l-a mustrat pentru-că nu ştia. "Tu eşti un învăţător în Israel, şi nu ştii lucrurile acestea? Tu trebuie să fii născut din nou!" Acum, omul natural, eu vreau să... voi observaţi ceva aici, "Tu trebuie să te naşti din nou."

E-93 Acum, viaţă naturală, dacă noi avem viaţă naturală, pentru ca să fim activi în această viaţă naturală, noi trebuie să avem o naştere naturală. Ei nu vă smulge doar jos de pe un pom pe undeva, vedeţi, să vă scoată afară cumva. Ei au încercat aceasta, dar nu a mers. Aceasta trebuie să fie o naştere actuală, naştere naturală, să vă facă activi aşa ca să puteţi avea cele cinci simţuri, să umblaţi, vorbiţi, vedeţi, gustaţi, simţiţi, mirosiţi, auziţi, să vă mişcaţi în jur, şi aşa mai departe, pentru că voi sunteţi atunci o fiinţă umană, şi voi sunteţi-voi sunteţi supuşi la toate aceste lucruri pentru că ele merg în viaţa naturală.

E-94 Şi, în astfel de naştere, uneori noi devenim foarte înţelepţi în înţelepciune lumească sau în afacerile lumii, devenim Preşedinţi şi-şi mari învăţaţi, şi maistri mecanici şi de ştiinţă, şi aşa mai departe. Şi voi întotdeauna ştiţi, chiar de la început, aceştia erau copiii lui Cain care aveau felul acela de înţelepciune; nu ai lui Set, ei erau ciobani umiliţi. Dar copiii lui Set erau oameni evlavioşi. Dar copiii lui Cain erau întotdeauna deştepţi, înalţi, ştiinţă, doctori şi oameni mari. Aşa este. Biblia a spus aşa, voi ştiţi, Aceea învaţă asta. Şi foarte religioşi, dar au pierit la urmă. Noi devenim înţelepţi prin a merge la şcoală, luând cunoştinţe, şi aşa mai departe, noi devenim foarte înţelepţi, deştepţi, şi putem face lucruri şi spunem lucruri, şi uneori întrecem în vorbire pe un om care este umplut cu Duhul. Nu a spus Isus" "Copiii din lumea aceasta sunt mai înţelepţi decât copiii Împărăţiei"? Sigur, pentru că ei, prin intelectele lor prin care ei pot-pot vorbi şi să întreacă în deşteptăciune şi vorbire, şi ia Scripturile şi O răsucesc să O facă să spună lucruri care Ea nu spune.

E-95 "O, Aceasta nu înseamnă exact aceea." Când un om spune aceea, depărtaţi-vă de el. Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său, voi ştiţi, Biblia a spus. Ea este scrisă chiar în felul cum Ea trebuie să fie. Vedeţi? Acum, Aceasta este pusă în aşa fel să amăgească, sau să-i facă pe cei înţelepţi să se poticnească asupra Ei. Ea este aşa 9-e simplă, acela-i motivul că ei se poticnesc asupra Ei. Vedeţi? În regulă.

E-96 Toată această înţelepciune şi lucrurile care ei le pot acumula, încă, dar aceasta-i de la... acea naştere este de jos, acest pământ. Aceasta-i de la pământ, şi aceasta-i împotriva Duhului lui Dumnezeu. Prima naştere, să ne facă activi aici, ne face oameni muritori, din cauza actului de păcat din grădină, l-a făcut pe om să vină în lume printr-o femeie. Şi un om care este născut dintr-o femeie este de puţine zile, dar un om care-i născut din Cristos este Etern. Iov a spus, "Un om născut din femeie este de puţine zile şi plin de necazuri." Observaţi, dar un om care-i născut din Cristos, trebuie să fie născut de Sus. Acum, însă un om care-i născut de pe pământ, devine înţelept şi poate aproape să întreacă în deşteptăciune.

E-97 Priviţi cât de viclean a fost Diavolul, el a înşelat pe fiecare preot care a venit pe pământ. El sigur a făcut-o. El a înşelat, el încă o face. Da, sigur a făcut-o. El a fost deştept, dar el a venit sus împotriva rivalului său, într-o zi, Care l-a învins. Şi singurul lucru ce noi trebuie să-l facem este doar să ne rezemăm de El, El deja l-a biruit. Vedeţi?

E-98 Dar este de jos, şi aceasta, această înţelepciune care omul o acumulează să dovedească şi să arate toate lucrurile acestea de ce omul ar trebui să facă aceasta, şi omul ar trebui să facă aceea, este contrar şi vrăjmăşie (mintea carnală) faţă de Dumnezeu. Scriptura a spus aşa. Corect. Nu contează cât de deştept, ei o pot răsuci în jur. Eu vreau ca cineva să-mi arate unde a avut Dumnezeu vreodată o organizaţie sau a poruncit vreodată una, decât ce o condamnă aici în Biblie. Nu contează cât de deştepţi încearcă ei să fie, aceasta-i contrar! Cum poate înţelepciunea să stea şi să te întreacă în argument, şi te face să te simţi aşa de mic prin a-ţi spune despre aceasta, dar este contrar la Scripturi.

E-99 Cineva mi-a spus, "Frate Branham, există un lucru care-l am împotriva ta." A spus, "Tu eşti Isus Numai."
Am spus, "Eu nu sunt. Eu nu aparţin la vreo organizaţie."

E-100 Un prezbiter dintr-un anumit stat a trimis, zilele trecute, şi a spus, "Cineva mi-a spus că tu erai Isus Numai, Frate Branham."
Am spus, "Aceea este contrar. Aceea este greşit."

E-101 A spus, "Ei mi-au spus că tu crezi în dragoste liberă, că bărbaţii să-şi lase nevestele şi să caute..." Acum, vedeţi, acelea sunt doar minciuni de la Diavolul. Voi ştiţi asta.

E-102 Am spus, "Eu sunt absolut împotrivă la astfel de lucruri nescripturale! Eu cred în sfinţenie şi puritate. Eu cred că bărbatul este legat de nevasta lui atât timp cât ei trăiesc." Voi nu ar trebui să o luaţi fără ca să vă rugaţi întâi.

E-103 Şi Isus Numai, grupul Isus Numai, nimic împotriva lor, ei sunt tot atât de buni ca orice grup, pentru mine. Dar ei botează greşit, ei botează spre regenerare. Eu cred că noi suntem regeneraţi prin Duhul Sfânt, nu prin apă. Eu folosesc Numele lui Isus Cristos în botez, şi nu există altă Scriptură în Biblie să susţină... să o facă contrar. Nu a existat nimeni în Biblie vreodată botezat în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Eu vreau ca cineva să vină să-mi arate un loc unde o persoană a fost botezată aşa. Atunci, dacă este nescriptural, încetaţi s-o faceţi!
Voi ziceţi, "Aceasta nu contează nimic."

E-104 I-a contat lui Pavel. El le-a poruncit să fie botezaţi din nou, în Numele lui Isus Cristos, şi apoi să primească Duhul Sfânt. Şi Pavel a spus, "Dacă un înger din Cer," Galateni 1:8, "vine, a învăţat vreo altă Evanghelie," decât care el a învăţat-o, "el să fie blestemat."

E-105 Vedeţi, aceasta-i tradiţie. Eu am vorbit cu un om mare nu de mult. A spus, "Frate Branham, eu nu pot. Eu ştiu că Aceea este corect," a spus, "dar ce pot eu să fac privitor la Aceasta?"
Am spus, "Supune-te la Aceasta!"
El a spus, "Păi, eu-eu am un prestigiu printre poporul nostru."

E-106 Am spus, "Dar eu vreau un prestigiu cu Dumnezeu, astfel ascult de Cuvântul Lui. Tu trebuie să-ţi faci alegerea, vei sluji tu pe Dumnezeu sau pe om?"

E-107 Dar ei iau organizaţia lor, aşează aceste declaraţii în ele, urmează drept în jos. Prima dată când a fost folosit vreodată a fost în biserica Romano Catolică. Aşa este. Eu vreau pe cineva care să-mi arate ceva diferit. Eu citesc istoria, de asemenea, voi ştiţi. Deci ţineţi minte, acela-i un botez Catolic, şi fiecare care este botezat în felul acela este botezat în părtăşia Catolică. Eu o să o dovedesc înainte să se termine seara, dacă Domnul voieşte. Aşa este. Acela-i motivul că voi trebuie să veniţi înapoi.

E-108 Nu Isus Numai. Acum, acolo sunt mulţi oameni buni în biserica Isus Numai. Mulţi oameni buni în Adunările lui Dumnezeu, Biserica lui Dumnezeu, Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, şi Catolici. Dar nu-i nici una din ele Biserica, nici una din ele. Există persoane înăuntru acolo care aparţin în Biserică. Dar aceasta nu este acea denominaţiune care ei o au care îi face Biserica, cum oamenii încearcă să o facă în felul acela. Aceasta-i greşit. Doar un minut noi ajungem jos să vă dăm nişte Scripturi în câteva momente.

E-109 Da, să fii activ pe pământ, tu trebuie să te naşti natural să fi activ, şi o astfel de naştere ne face înţelepţi aşa cum am spus. Vedeţi? Şi noi devenim deştepţi, inteligenţi, intelectele noastre ne dă nouă aceea. Dar ţineţi minte că naşterea aceea, tocmai începutul acesteia, este contrar. Aceasta este pământească şi contrară la Cuvântul lui Dumnezeu, nebunie pentru Dumnezeu şi pentru planul Lui, neştiutor la planul lui Dumnezeu. Dacă nu a fost, Nicodim ar fi ştiut mai mult decât Isus despre Aceasta. Vedeţi? "Eşti tu un învăţător în Israel?" Vedeţi? Vedeţi unde merg denominaţiunile voastre, unde oamenii voştri mari deştepţi se întâlnesc împreună şi îşi trasează planurile lor, şi şed?

E-110 Lăsaţi-mă să vă spun aceasta. De fiecare dată când Dumnezeu trimite o Lumină pe pământ, pe ceva asupra Scripturii, ei aleargă imediat cu aceasta. Şi îndată ce acel om este dus, ei fac o organizaţie din aceasta. Şi îndată ce ei o organizează, eu vreau să întreb orice istorian (aici prezent acum, sau acesta-i pe benzi) să vină să-mi arate. La orice timp în care omul a organizat vreodată o biserică, aceasta a murit chiar acolo şi niciodată nu s-a mai ridicat. Aceasta este contrar la Dumnezeu. Aceasta-i contrar la Scripturi. De aceea eu sunt împotriva acesteia, orice la care Dumnezeu este împotrivă. Dacă Dumnezeu este în mine, atunci eu sunt împotrivă la ce este Dumnezeu împotrivă. Vrăjmaşul Lui este vrăjmaşul meu. Biserica Lui este Biserica mea. Viaţa Lui este Viaţa mea. El şi-a dat Viaţa Lui, El a devenit eu ca eu prin harul Lui să pot deveni ca El. Vedeţi? Noi am schimbat locurile. El a devenit un păcătos ca mine şi a murit pentru mine, în locul meu, aşa ca eu să pot fi un fiu al lui Dumnezeu cum a fost El.

E-111 Acum voi vedeţi unde au ajuns deja denominaţiunile voastre? (Noi nu am început.) Înţelepţi în înţelepciune lumească dar morţi în planul lui Dumnezeu! Acum să privim înapoi, ne oprim aici doar un moment.

E-112 Adam a fost contrar la planul lui Dumnezeu, pentru că el era neascultător la Cuvânt. A încercat să-şi facă o acoperitoare, o religie. Aceasta a dat greş, şi aceasta întotdeauna a dat greş, ce omul încearcă să facă. Nimrod a fost greşit. Core a pierit. Ce au încercat ei să facă? Să facă o organizaţie.

E-113 Şi după aceea, când ei în sfârşit s-au organizat, Isus i-a aflat, morţi! A spus, "Voi aveţi ochi şi nu puteţi vedea. Voi aveţi urechi şi nu puteţi auzi." Vedeţi? A spus, "Voi sunteţi orbi, conducând pe orbi. Dacă orbul conduce pe orb, nu cad ei amândoi în groapă?" El a spus, "Tu eşti un învăţător în Israel, şi nu poţi măcar înţelege ce este naşterea nouă? Când, dacă tu ai fi stat departe de la acele tradiţii, şi te-ai fi ţinut de Cuvânt, tu ai fi ştiut că Eu veneam, să le dau oamenilor naştere nouă. Tu ai fi cunoscut ziua Mea. Dacă l-ai fi cunoscut pe Moise, tu m-ai fi cunoscut pe Mine. Moise a vorbit despre Mine şi el a spus că Eu o să vin, şi iată-Mă aici! Şi dacă Eu nu fac lucrurile care Moise şi profeţii au spus că Eu le-aş face, atunci să nu Mă credeţi. Dacă Eu nu fac lucrările lui Dumnezeu, atunci să nu Mă credeţi. Dar dacă voi nu mă puteţi crede pe Mine, fiind un Om, şi dacă voi nu mă puteţi crede pe Mine pentru că Eu sunt un Om şi fac lucrările lui Dumnezeu, credeţi lucrările căci ele mărturisesc despre lucrul care Eu îl fac." Vedeţi?

E-114 Dar atunci, ca astăzi, dacă El ar fi trăit pe pământ astăzi, Adunările lui Dumnezeu ar avea unul, Unitarienii ar avea unul, şi fiecare ar avea un Isus. Sigur, denominaţiunea lor trebuie să ducă mingea. Vedeţi? Dacă aceasta nu se petrece, atunci ei nu sunt. Separează frăţietatea.

E-115 Îmi amintesc de un băieţaş numit "Micuţul David." El este un om, căsătorit acum, eu presupun că are o familie. Îmi amintesc când el a început mai întâi. Eu am mers la St. Louis. Eu am auzit de băieţel predicatori, că el se ducea sus acolo şi zicea, "Isus, un băiat micuţ, născut într-o iesle. Mami, ce a fost restul din aceea?" Dar nu băieţaşul acela. El şi-a aruncat jos paltonul, a luat un text şi a predicat. Dar ce a fost el? El s-a întâmplat să fie un Isus Numai. Tatăl lui, D-ul Walker, aparţinea la Isus Numai. Păi, Adunarienii nu au putut suferi aceea. Ei au trebuit să-şi ia un David micuţ. Păi, ceilalţi din ei au trebuit să-şi ia un David micuţ. Şi odată când băieţaşul ţinea adunare jos în Florida, el a chemat după mine să vin jos şi să-l ajut. Şi Fratele Moore şi eu am citit cele două pagini din partea din faţă a ziarului, cu nimic decât micuţii David, fiecare biserică avea un David micuţ. O, doamne! Păi, dacă un grup din bătrânii lui Dumnezeu ar fi recunoscut darul în insul acela micuţ, el ar fi avântat mii de suflete în Împărăţie, vedeţi; să-i spună să uite de tradiţia lui despre om şi aceasta ca aceea. Dumnezeu avea un dar în viaţa lui, să-l folosească!

E-116 Când vindecarea Divină a fost întâi reprezentată, fiecare a avut o simţire în mâinile lor şi putea să miroase bolile. Şi, oh, doamne! De ce? Ei au trebuit s-o facă, organizaţia lor a fost în întrecerea din spate. Vedeţi, voi aveţi organizaţiile voastre înainte de planul lui Dumnezeu, voi vă gândiţi că este. Dar Dumnezeu îşi are Biserica Lui mergând înainte tot la fel, un Trup tainic. Voi nu vă uniţi la Acela, voi sunteţi născuţi în El.

E-117 Înţelepţi în înţelepciunea lumii, dar morţi în planurile lui Dumnezeu. Spuneţi-mi, atunci. Spuneţi-mi, atunci. Tu le poţi spune şi le poţi dovedi că ei sunt greşiţi, prin Cuvântul şi promisiunea lui Dumnezeu, şi totuşi ei nu vor s-o vadă. Eu pot şedea chiar jos şi să iau Cuvântul şi să vă arăt că denominaţiunea este greşită. Eu vă pot arăta că crezurile care le aveţi astăzi sunt greşite, vedeţi, aceste crezuri de biserică. Arăţi că aceasta-i greşit, şi ei vor spune, "Ei bine, noi am fost învăţaţi să credem aceasta." Voi vedeţi, după părerea mea, aceasta-i-aceasta-i carne, dacă voi ştiţi despre ce vorbesc eu, carne de tun. Da, asta-i adevărat. Ei nu pot să vadă. Isus a spus, "Voi, voi-voi nu puteţi vedea, ca voi să puteţi veni la Mine şi să aveţi Viaţă."

E-118 Acolo era Nicodim, un om onorabil, un om mare, un episcop în biserica lui, om renumit, iubit de toţi, şi a venit la Isus şi nu a ştiut nimic mai mult despre viaţă decât-decât a ştiut de nimic. El a fost foarte neştiutor despre Aceasta când Isus l-a mustrat pentru aceasta, dar el a fost suficient de sincer să vină. Ceilalţi dintre ei nici măcar nu au venit. Ei au stat de-o parte cu marii preoţi şi cu Episcopul Aşa-şi-aşa şi Aşa-şi-aşa. Vedeţi? Ei au stat de-o parte cu ei, luând mai de grabă tradiţiile bătrânilor lor decât să audă Cuvântul lui Dumnezeu.

E-119 Acum, tu le poţi spune, ei nu vor asculta la aceasta. Tu poţi chiar exact... Vă puteţi imagina... Eu vreau să vă întreb ceva. Eu nu vreau să spun aceasta profanator. Acum, fraţii ascultând la bandă, eu nu vreau să spun aceasta profanator.
V-aţi putea imagina eu să merg afară aici, şi-şi un nod pe un pom ar putea să mă întrebe, "Cum în lumea aceasta umbli tu în jur aşa cum umbli? Eu am viaţă, eu sunt un nod pe acest pom"? El poate dovedi că are viaţă, dar acesta-i felul greşit. Dacă el vrea să umble în jur, singurul fel cum el ar umbla vreodată în jur, văz, gust, simţ, miros şi auz, dacă el ar putea vorbi şi să-mi spună şi să întrebe aceea, singura cale, el ar trebui să fie născut în acelaşi fel cum sunt eu născut. Amin. El niciodată nu o va înţelege în nici un alt fel. Dar dacă el este născut în acelaşi fel în care sunt eu născut, atunci el va şti lucrurile care eu le ştiu. Amin. O, doamne! Da, domnule. Tu nu-i poţi spune unui nod de pe pom cum ne mişcăm noi pe aici şi să fim activi, acesta ar trebui să primească felul nostru de viaţă să o înţeleagă. La fel cu Duhul! Acelaşi lucru este cu Duhul, sau voi nu-L puteţi înţelege. Acolo nu este nevoie de a încerca să-L desluşiţi tot, doar veniţi la El mai întâi. Căci, vDacă un om nu se naşte din nou, el nici măcar nu poate vedea Împărăţia," a spus El, aceea-i, "să O înţeleagă." Voi trebuie să fiţi născuţi din nou pentru ca să O cunoaşteţi.

E-120 Ei bine, voi ziceţi, "Eu sunt născut din nou." Şi tăgăduieşti Cuvântul? Cum poţi să fii? Propria ta viaţă dă adeverire despre aceasta, propriul tău grup cu care tu eşti unit, păsări de aceleaşi pene. Vedeţi? Aşteptaţi până ajungem jos la acele lucruri în câteva minute, vedeţi.

E-121 Vine prin Duhul. Cum să le poţi spune la oameni lucruri ale Duhului care nu sunt născuţi din Duhul? Voi trebuie să fiţi născuţi din Duhul ca să înţelegeţi lucrurile Duhului. Cei... Isus a spus, "Vântul suflă unde vrea, tu nu poţi spune de unde vine şi încotro se duce." Vedeţi? Aşa este fiecare născut de Duhul, ei nu-ţi pot spune. Un om care-i născut din Duhul nu se îngrijorează, el lasă pe Dumnezeu să facă gândirea.

E-122 Vă gândiţi voi că eu aş putea sta aici pe platformă, să iau un gând şi să-i spun unui om înapoi acolo, "Numele lui este John Doe şi el vine din aşa-şi-aşa loc, el a făcut aceasta. Şi el s-a căsătorit cu altă femeie înapoi acolo, douăzeci de ani în urmă, şi el a avut copii cu această femeie. El trebuie să ducă lucrul acesta înapoi, şi să facă aceea," voi vă gândiţi, luând gând, că eu aş putea face aceea? Nu există astfel de înţelepciune în această naştere aici pe pământ pentru aceea. Aceasta-i dincolo de aceea. Aceasta trebuie să vină de Sus. Atunci când tu eşti născut din Duhul, Sus, Viaţa care a fost în El Care a făcut lucrurile acelea, a spus, "Lucrările care Eu le fac, le veţi face şi voi."

E-123 Naşterea ta trebuie să fie schimbată. Tu ai fost amăgit. Tu ai fi putut să vorbeşti în limbi, tu ai fi putut sări în sus şi-n jos, tu ai fi putut striga, tu ai fi putut face toată aceasta, aceea, şi cealaltă, tu ai fi putut să fi un-un membru loial. Aşa era Nicodim, vedeţi, dar i-a lipsit naşterea. Şi când tu tăgăduieşti Cuvântul, încerci să-L plasezi pe altundeva şi-i faci ceva la Acesta, şi-L împrăştii departe în felul acela. Atunci Isus a spus, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Duceţi-vă în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură." Atât timp cât Evanghelia este predicată, aceste semne vor urma. Spuneţi-mi locul unde El a luat aceasta vreodată de la biserică. Arătaţi-mi Scriptura unde El a spus, vreodată a spus, "doar pentru atât timp." El a spus, "Către toată lumea şi la fiecare făptură!"

E-124 Da, voi va trebui să primiţi felul de Viaţă care El l-a avut, pentru ca să trăiţi Viaţa Lui. Şi când voi vedeţi Viaţa Lui, atunci voi veţi cunoaşte Cuvântul Lui. Aceea-i adevărat. "Când El," pronume personal, nu un gând, nu o imaginaţie, nu o senzaţie, ci, "când El, Duhul Sfânt, este venit, El va lua lucrurile acestea care Eu v-am spus, şi vi le descoperă, şi vă va arăta lucruri care sunt să vină." Aceea este naşterea. Aceea este adeverirea că Acesta este Cuvântul. Şi când un om spune că el are Duhul Sfânt, şi tăgăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu şi-L plasează altundeva, cum poate Duhul Sfânt să tăgăduiască Propriul Lui Cuvânt? Acum arătaţi-mi o organizaţie în Cuvânt. Ia te uită. Vedeţi? În regulă.

E-125 V-aţi putea gândi despre un om de afaceri... Acum iată cât de departe în urmă este biserica noastră. V-aţi putea gândi despre un om de afaceri care a început o intreprindere jos aici, aceasta-i o... aceasta-i într-adevăr o intreprindere care prosperă, şi el trebuie să ia ceva ajutor foarte repede, şi el are o grămadă de oameni morţi, cadavre, şi zice, "Ai vrea să vii să lucrezi pentru mine?" Ei nu i-ar fi de folos pentru el.

E-126 Acela-i motivul că organizaţia nu se mai ridică. Vedeţi? O grămadă de necredinţă moartă adunându-se împreună ca Nimrod, ca şi Care, ca în jos prin epocă. Cum poate... El niciodată nu a folosit-o, niciodată nu a folosit o organizaţie. El nu o poate face. Ea este deja afară din voia lui Dumnezeu, ea a trecut dincolo de aceea. Ea nu mai este accesibilă, ea este în afara cercetării.

E-127 Cum a-i putea merge la un om care nu se putea mişca, cap paralizat, mână şi picior, să-i spui că tu vrei ca el să alerge o cursă cu picioarele, să alerge această întrecere cu răbdare, să lase la o parte... Vedeţi? Cum ar putea el s-o facă când omul nu se poate mişca, el este paralizat? Tu trebuie să iei paralizia jos de pe el, întâi, atunci el poate alerga.

E-128 Aceea-i ce are nevoie organizaţia, este o vindecare Divină. O, doamne! Eu sper că eu nu găsesc... sună critic. Vedeţi, eu nu critic, dacă un cui nu este strâns el se trage afară uşor. Vedeţi? De aceea Duhul Sfânt nu poate folosi o denominaţiune. Aşa de curând cum aceasta...

E-129 Amintiţi-vă, eu cred că Martin Luther a avut Duhul Sfânt. Absolut. Poate că nu în porţia cum este El astăzi, pentru că El nu a fost împărţit. Noi am trecut prin aceasta, voi poporul din tabernacol, aici pe tablă. Dar el a crezut la Dumnezeu, "şi cel ce crede are Viaţă veşnică." Eu nu m-am gândit că există o persoană care a crezut ca mine, până azi dimineaţă, l-am auzit pe Charles Fuller aşa cum mă duceam în jos. El crede, de asemenea, că naşterea nouă nu este botezul Duhului Sfânt, Noua naştere este a fi născut. Duhul Sfânt este botezul. Vedeţi? In regulă.

E-130 Acum noi aflăm că acest om trebuie să fie născut din nou pentru ca să fie activ. În regulă, să fii născut din carne, atunci tu ai înţelepciunea lumii. Şi înţelepciunea lumii se supune la învăţătorul ei carnal. Corect. Aceea este exact de ce un om care nu are naşterea nouă, şi îi spui Cuvântul lui Dumnezeu, ei se vor supune episcopului lor, prezbiterul lor sau organizaţia lor, în loc de Cuvântul Vieţii. De ce? Acesta nu cunoaşte nimic altceva decât aceea. "Păi, tu ştii, cândva eu aş putea fi un prezbiter." Păi, Nicodim a fost un învăţător. Aceea era mai presus de un prezbiter, aceea era mai presus de un-un-un păstor, aceea era mai presus, acela era un învăţător în Israel. Vedeţi? Da, şi el a fost un om mare, el a aparţinut la acest grup şi nu a ştiut nimic mai mult despre Dumnezeu decât nimic. Vedeţi? Tot ce ştia el era ceva istorie.

E-131 La ce bun este un Dumnezeu istoric dacă El nu este acelaşi astăzi? La ce bun este Dumnezeul lui Moise dacă El nu este acelaşi Dumnezeu astăzi? La ce-i bun un Dumnezeu care a putut mântui pe un om pe o cruce care nu ar putea mântui unul în aceeaşi condiţie astăzi? Aşa cum întotdeauna am spus, "La ce foloseşte să-i dai la pasărea ta canar seminţe şi vitamine bune, să-l faci să aibe aripi bune puternice şi pene bune, şi să-l pui într-o colivie?" Eu nu o înţeleg. Încerci să-i spui despre un Dumnezeu de putere şi lucruri, şi-l bagi într-o organizaţie care nici măcar nu crede într-un astfel de lucru. Vedeţi? Acesta-i tot afară. Acela-i motivul că el dă greş, el este mort. Voi nu o puteţi folosi. Dumnezeu niciodată nu a folosit-o.

E-132 Doar gândiţi, Duhul Sfânt niciodată, la orice timp, nu a folosit o organizaţie, nicăieri în Scriptură sau nici unde istoric. Dacă careva pe această bandă, sau prezent, poate să-mi arate unde Duhul Sfânt a luat o organizaţie şi a făcut o mişcare pe pământ, să vină să-mi spună. Eu vreau ca voi să-mi spuneţi cartea de istorie din care aceasta a venit. Voi ştiţi că nu este în Scriptură, aşa că eu vreau ca voi să-mi arătaţi istoria din care a venit. Dumnezeu niciodată nu a folosit nimic ca aceea. El a folosit o persoană, întotdeauna.

E-133 În regulă, să fii născut din Duhul. Acum, să fii născut din carne, şi să ai înţelepciunea lumii, înţelepciunea se va supune la învăţătorul ei carnal. Să fii născut din Duhul este să crezi şi să te supui învăţăturii Bibliei, prin Duhul Sfânt. Şi un om care-i născut din Duhul se va supune Cuvântului lui Dumnezeu indiferent de ce-i spune orice tradiţie. Aceasta-i doar tot. Voi sunteţi renăscuţi, acela-i motivul că voi vedeţi. Să aparţineţi la o organizaţie, să vă puneţi toate speranţele în acea...

E-134 Acum, eu nu spun că oamenii în organizaţie nu sunt născuţi din nou. Acum, eu voi ajunge la aceea în câteva minute, cu voia Domnului. Sigur, ei sunt, dar ei sunt persoane. Nu organizaţia este născută din nou; persoanele înăuntru acolo sunt născute din nou. Dar organizaţia îl rupe numai departe de Dumnezeu, aceea-i tot ce face ea, vă separă. În regulă. Indiferent de fire, denominaţiunea învaţă firea, aceasta-i întotdeauna contrar la voia lui Dumnezeu.

E-135 Să fi născut din nou înseamnă să fi "născut de Sus." Din nou înseamnă "de Sus." Eu presupun că voi ştiţi asta, vedeţi. Să fi născut din nou înseamnă să fi "născut de Sus." Acum, voi veţi vedea, voi o puteţi studia dacă voi vreţi, lexiconul. Vedeţi, înseamnă, "o naştere care este venită de Sus." Deoarece, tu ai fost născut aici, acum să fii născut din nou tu trebuie să fii născut de sus Aici, să fii născut din nou. Atunci acea Împărăţie este aşa de mult mai înaltă decât împărăţia aceasta, aşa mult mai măreaţă decât împărăţia aceasta, până când împărăţia aceasta este nebunie faţă de Aceea, şi Aceea este nebunie faţă de aceasta.

E-136 Cum am spus adeseori, eu şi soţia mea aici nu cu mult în urmă am mers acolo să luăm ceva alimente, împreună câteva luni în urmă, şi noi am văzut o femeie care avea pe ea o fustă. Şi acesta a fost lucrul cel mai ciudat care noi l-am văzut într-un timp îndelungat.

E-137 Ei bine, azi dimineaţă, eu nu spun aceasta profanator, am auzit una din marile organizaţii făimoase. Şi eu şi fiica mea am ascultat la radio aşa cum am mers să dedicăm o biserică. Şi o cântare care ei o cântau, un fel de lucru sau altul de Aşa-şi-aşa, ceva din acea cântare clasică care sună pentru mine de parcă femeile îşi ţin răsuflarea până când sunt învineţite în faţă, şi apoi se gândesc că acela-i cântat. Acela-i scheunat. Mie îmi place cântare bună veche penticostală, drept din inima voastră. Tu nu ai putea duce o melodie într-o găleată de cărbuni, dar totuşi tu cânţi, făcând o gălăgie veselă către Domnul. Mă gândesc că aceea-i spiritual. Îmi place aceasta. Dar acea ţinere a răsuflării până eşti doar vânăt în faţă, şi mori înainte şi apoi vii înapoi, cine... Tu nici măcar nu ştii tu însuţi ce cânţi. Cum te aştepţi ca altcineva să ştie? Asta este. Isus a spus, "Noi vorbim acele lucruri care noi le cunoaştem." Aşa este. Aşa este. Ce noi ar trebui să facem este să cântăm ce ştim noi în inima noastră, ce simţim noi.

E-138 Şi când ei au terminat, fiica mea studiază muzica, şi ea a spus, "Frate," ea a spus, "aceea era într-adevăr una clasică."

E-139 Am spus, "Da, cât de mulţi din corul acela de vreo cincizeci de persoane crezi tu că aveau ţigări în respiraţia lor? Cât de mulţi din corul acela crezi tu, seara trecută fiind sâmbătă seara, nu au avut o mică băutură socială? Câte femei înăuntru acolo au avut părul scurtat? Câte au avut vopsele pe ele, când păstorul bisericii a spus câteva zile în urmă, 'Dumnezeu a făcut o lume mai frumoasă când El a inventat vopseaua"'? Când, noi ştim că a existat o femeie în Biblie care şi-a vopsit faţa, şi Dumnezeu a dat-o s-o mănânce câinii. Şi noi, oricine care ştie ceva despre biserică şi despre păgâni, ştie că vopseaua este o trăsătură păgână, întotdeauna a fost. Şi, totuşi, femeile o fac. Şi bărbaţii fumează, beau, se poartă uşuratic. Şi stau acolo şi cântă, voci ca acelea. Noi vom ajunge la aceasta în câteva minute chiar aici. În regulă. Aparţin la o gândire organizaţională, când, acolo o să fie o dezamăgire la Judecată, după părerea mea.

E-140 Să fii născut din Duhul, este să crezi şi să te comporţi în Duhul, este să înţelegi şi să crezi cu inima ta că Isus este Cristos şi Acesta este Cuvântul Lui, că nu pot fi adăugate alte cuvinte la El sau să se ia afară din El fără ca numele vostru să fie luat afară din Cartea Vieţii. Aceea a fost una tare. Dacă voi adăugaţi un lucru la El, în tradiţia voastră, sau luaţi un lucru din El, ei bine, Cristos a spus, Însuşi, "Numele vostru va fi şters jos din Cartea Vieţii." Acum, găsiţi organizaţie, denominaţiune în Biblie. Voi să fugiţi de la aceasta! În regulă. Indiferent de fire, învăţătura denominaţională este contrară la Biblie. Da. Născut din nou înseamnă "o Naştere nouă de Sus; născut de Sus." Atunci noi suntem activi în lucrurile de Sus. O, doamne! Căci Acesta este El însuşi acţionând în Cuvântul Lui prin voi, mlădiţa Lui, la Vie.

E-141 Acela-i motivul că Isus a spus, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi." O, cu certitudine! El a spus, "Nimeni nu s-a înălţat sus la Cer afară de Cel ce a coborât din Cer." Priviţi-L cum l-a îndreptat pe Nicodim aici, când Nicodim... V oi şti ţi, ei s-au gândit, El fiind un Om, El nu putea fi Dumnezeu. Şi El a spus, şi acolo El a spus, "Nimeni nu s-a înălţat sus la Cer afară de Cel ce a coborât din Cer, chiar Fiul omului care este acum în Cer." Aceea a fost prea mult pentru el. Cum putea El, Fiul omului, să coboare din Cer; să coboare din Cer; era acelaşi care s-a înălţat sus la Cer; şi acelaşi Unul care stătea aici pe acoperişul casei lui, vorbind cu Nicodim, era acum în Cer? Ei bine, el s-ar fi cuvenit să vadă că acesta era Dumnezeu. El este omniprezent, peste tot! Vedeţi? Dar el, în tradiţiile lui, nu a ştiut aceea. El nu a fost cu gândul spiritual. Mintea carnală, şi nu a putut să prindă aceasta.
El zice, "Cine spun oamenii că sunt Eu Fiul omului?"
"Unii spun, păi, 'El este Fiul lui David."'

E-142 El a spus, "Atunci de ce David în Duhul L-a numit 'Domn,' să spună, ,Domnul a spus către Domnul meu, "Şezi Tu la dreapta Mea, până Eu îi fac pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor'"?" Cum că El este amândouă Rădăcina şi Vlăstarul lui David; El a fost înainte de David, El a fost David, şi după David. Vedeţi? "El este Rădăcina şi Vlăstarul lui David," Biblia a spus aşa, amândouă Rădacina şi Vlăstarul lui David. Cum putea El să fie Fiul Lui atunci? Cum putea El să fie Domnul Lui? Biblia a spus, "De atunci înainte ei nu L-au mai întrebat nimic." Eu presupun că a fost un lucru bun, de asemenea. Da, domnule. În regulă.

E-143 Născut din nou de Sus. Atunci noi suntem activi, activi în lucrurile de Sus, şi, căci Viaţa Lui este în noi, care este Cuvântul Lui adeverind Cuvântul Însuşi. Duhul care este în voi este Cuvântul făcut trup în voi. Duhul ia seama la Cuvânt, şi este activ în adeverirea Cuvântului.

E-144 Acum, Duhul nu este activ în nici o denominaţiune. El nu este interesat în a face organizaţie, deoarece Duhul Însuşi este contrar la organizaţie. Organizaţia se uită după lucruri lumeşti, gândirea lumii, şi ei fac mari temple şi lucruri poleite, şi mari organizaţii poleite, predicatori poleiţi, şi aşa mai departe în felul acela, şi cea mai bună clasă în oraş. Unde, Duhul încearcă să găsească inimi cinstite unde Duhul este râvnitor să manifesteze şi să dovedească că fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este Adevărat. Cum puteţi voi, cum poate Duhul să lucreze în organizaţie când ea tăgăduieşte, luând crezuri în locul Cuvântului? Nu o poate face. Astfel, voi vedeţi, ea este moartă. Dumnezeu nu se duce la felul acela de locuri să afle a Lui, un-un grup de oameni să lucreze pentru El, pentru că ei sunt deja morţi. Ei sunt necredincioşi în Cuvânt, sau nu ar fi înăuntru acolo. Vedeţi? Acum, noi suntem activi în lucrurile de Sus. Acum, Duhul ia seama la Cuvânt. Acum, aceea-i drept, căci Duhul îi dă Viaţă Cuvântului. Vedeţi? "Litera omoară; Duhul dă Viaţă."

E-145 Acum, eu veneam în sus astăzi, privind la pomii frumoşi mari afară peste pădure, dealurile mari, maro, galben, verdeaţa punctată în ei. Am spus, "Tu ştii ce este aceea?" Am spus, "Noi doar am avut moarte, şi Dumnezeu a pus buchetul Lui afară, împlântându-i sus pe dealuri. Acestea sunt florile funerale. Viaţa s-a dus înapoi în pulbere. Dumnezeu doar şi-a îngropat toate seminţele Lui de flori şi lucruri afară, le-a îngropat înapoi, şi El doar şi-a înflorit buchetul Lui. El se uită sus peste pământ pentru că acestea sunt flori funerale. Dar când soarele răsare din nou, sămânţa aceea va lua din nou viaţă." Amin. În regulă.

E-146 Duhul este interesat în adeverirea Cuvântului. Şi dacă voi aţi acceptat tradiţia în locul Cuvântului... Acum, voi ziceţi, "Ei bine, noi Îl credem tot, dar, Frate Branham, eu ştiu că noi nu credem Aceasta." Atunci chiar acolo este unde vă opriţi.

E-147 Capelan mi-a spus o dată că el... că un-un căpitan a spus, sau eu cred că a fost un maior, a spus, "Capelane, mergi acolo, acolo-iun căpitan muribund. El a fost mitralierat."

E-148 El a mers acolo, şi căpitanul se lupta. Ei l-au tras într-un cort de Crucea Roşie, şi el a spus, "Căpitane."

E-149 El s-a uitat în sus prin gâlgâirile de sânge, şi a spus, ,,Da, domnule." Şi a spus, ,,Tu eşti capelanul."
"Da." El a spus, "Tu mori, căpitane."
El a spus, "Eu o ştiu."
El a spus, "Eşti tu un Creştin?"
El a spus, "Eu obişnuiam să fiu."

E-150 A spus, "Unde L-ai lăsat tu, căpitane?" El a spus, "Tu Îl vei găsi chiar unde L-ai lăsat." Corect.
Căpitanul a spus, "Nu-mi pot aminti."

E-151 Capelanul a spus, "Tu ar fi mai bine, tu nu mai ai decât încă vreo două minute, în felul cum te zbaţi." Gura i se deschidea, sângele venind din gură şi urechi, şi gloanţe de mitralieră peste el. A spus, "Tu mai bine să te grăbeşti, plămânii ţi se umple."

E-152 Şi căpitanul a început să se întrebe, zăcând acolo aşa cum se zbătea. Un zâmbet s-a ivit pe faţa lui, a spus, "Eu ştiu acum."
A spus, "Unde L-ai lăsat tu? Începe chiar acolo."

E-153 El a spus, "'Acum eu mă pun jos să dorm."' Acolo era unde el L-a părăsit, acolo-i unde el Îl găseşte.

E-154 Când organizaţia voastră învaţă ceva contrar la Cuvânt, voi Îl părăsiţi chiar acolo. Veniţi drept înapoi, pentru că El este activ în a adeveri şi a face acel Cuvânt adevărat. Aceea era ce Isus a fost, întotdeauna făcând voia Tatălui. Vedeţi? În regulă.

E-155 Astfel, vedeţi, înţelegerea de organizaţie a lui Nicodim nu i-a însemnat nimic la Dumnezeu. Acum, nu contează că el a fost un ştab mare, cum o numim noi, în organizaţie, un învăţător în Israel, toată învăţarea şi înţelegerea lui nu a însemnat atât [Fratele Branham îşi pocneşte degetul – Ed.] când el a stat înaintea lui Cristos, numai o mustrare pentru el. Acum, eu îmi imaginez că toţi oamenii au spus, "Sfinte părinte, Nicodim. Sfinte părinte, Nicodim. Noi ne aplecăm ţie, domnule." Dar când Isus, el a stat înaintea lui Dumnezeu, El l-a mustrat pentru neştiinţa lui. Astfel, voi vedeţi la ce merge toată aceea, uitaţi-o! Veniţi, să mergem la Dumnezeu. Aşa este. În regulă.

E-156 Nici marea înţelegere a lui Core nu a însemnat nimic, sau a lui Adam, fiecare tăgăduind Mesajul adeverit al lui Dumnezeu. Acum să ascultăm atenţi acum, noi o să intrăm în ceva ape mari într-un minut. Vedeţi, fiecare din ei, motivul că ei au ajuns în bucluc, Nicodim, Core, Nimrod, şi aşa mai departe, este pentru că ei nu l-au recunoscut pe mesagerul lui Dumnezeu cu Cuvântul adeverit din ziua aceea. Acum, oricine ştie aceea. Acum, noi am putea sta pe aceea un timp îndelungat. Dar Dumnezeu prezice şi spune că un anumit lucru va avea loc; omul face organizaţii, pune oameni aşezaţi chiar exact. Ei au crezut că acolo era un Mesia ce venea. O, acei Iudei, o, vai, sigur! Dar când Isus a venit în felul cum El a venit, ei au spus, "Acela nu poate fi El." Ei omit să înţeleagă Cuvântul. Acum, Isus nu a venit contrar la Cuvânt (a venit El?), dar El a venit contrar la înterpretarea organizaţiei a Cuvântului. Moise nu a venit contrar la Cuvânt, el a venit exact cu Cuvântul; dar Care a omis s-o vadă. Şi toţi în jos prin aceasta au fost în felul acela.

E-157 Acum priviţi. Acest Mesaj din ziua aceasta doar nu poate să fie ceva să spună "noi avem Adevărul şi noi avem aceasta, aceea," acesta trebuie să fie spus dinainte în Cuvântul Lui! Şi atunci după ce Cuvântul este adus înainte, acesta trebuie să fie corespunzător adeverit prin Cuvânt.

E-158 Isus a fost corespunzător adeverit de Dumnezeu, prin Cuvânt. El a spus, "Dacă voi l-aţi fi cunoscut pe Moise, voi aţi fi cunoscut ziua Mea." Bine au vorbit profeţii despre El, bine au spus toţi profeţii ce era El. Şi totuşi aceasta i-a orbit, ei nu au putut s-o înţeleagă. Vedeţi? Dar Isus era... Acum să nu...

E-159 Eu vreau să spun aceasta pentru bandă, şi pentru voi, de asemenea. Vedeţi, mesagerul cu Mesajul zilei!

E-160 Acum, dacă voi mergeţi, Adventiştii de ziua a Şaptea spun, ,,Noi o avem, doar ţineţi Sabatul!" Voi arătaţi-mi aceea în Scripturi. Miss Eddie Baker a spus că ea l-a avut. Arătaţi-mi. Martorul lui Iehova zice că ei îl au. Arătaţi-mi. Vedeţi? Metodiştii spun că ei îl au. Arătaţi-mi. Baptiştii spun că ei îl au. Arătaţi-mi. Arătaţi-mi orice organizaţii. Eu vă dovedesc vouă, că ei sunt, fiecare, afară din voia lui Dumnezeu. Fiecare din ei contrari, învăţând tradiţii de om în loc de Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cunosc pe nici unul din ei care ar accepta lucrurile care sunt într-adevăr scrise în Biblie în felul cum este Aceasta. Aşa este. Dar când cineva vine aproape şi zice, "Eu am Mesajul zilei," el trebuie să fie corespunzător văzut întâi şi prezis să vină.

E-161 Când Ioan Botezătorul a umblat acolo afară, ei au spus, "Eşti tu Cristosul?"
El a spus, "Eu nu sunt."
A spus, "Eşti-eşti-eşti tu Ilie?"
El a spus, "Eu nu sunt."
El a spus, "Cine eşti tu?"

E-162 El se putea identifica însuşi, el a avut Mesajul orei. El a spus, "Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, cum a spus profetul Isaia. Acum, dacă naşterea şi viaţa mea nu se compară cu aceea, să nu-să nu mă primiţi."

E-163 Când Isus a venit, a fost acelaşi lucru, acelaşi lucru. Mesagerul cu Mesajul, trebuie să fie un Mesaj prezis de Dumnezeu. Şi atunci Dumnezeu, vorbind prin acest mesager, adevereşte că acesta-i Adevărul. Auziţi voi aceasta? Înţelegeţi voi aceasta? Înţelegeţi aceasta! Aceasta trebuie întâi să fie AŞA VORBEŞTE DOMNUL, prezis. Şi atunci mesagerul cu Mesajul, trebuie să fie exact ce a spus Dumnezeu că va avea loc la timpul acela.

E-164 Acela-i felul cum a fost Moise. Acela-i motivul că el a căzut pe faţa lui înaintea lui Dumnezeu, şi a spus, "Dumnezeule, Tu m-ai trimis."
El a spus, "Separă-te dela grupul acela."

E-165 Vedeţi ce vreau să spun? Acesta a fost întotdeauna lucrul care a sucit mintea omului, i-a deviat de la voia lui Dumnezeu. Acum amintiţi-vă, prezis de Cuvântul Lui şi adeverit corespunzător prin Cuvântul Lui. Acum, Isus a spus, "Dacă Eu nu fac lucrările care... lui Dumnezeu, atunci să nu Mă credeţi. Vedeţi, dacă Eu omit... Zic, care din voi Mă puteţi condamna de păcat? Care din voi Îmi puteţi arăta că eu sunt un necredincios?"

E-166 Nicodim a spus, "Noi ştim că Tu eşti... Rabunule, Tu vii de la Dumnezeu, căci nimeni nu ar putea face lucrurile acelea dacă Dumnezeu nu era cu el." Vedeţi? Astfel aceasta a arătat că El era un credincios.

E-167 Acum, noi care cunoaştem istoria bisericii. Acum puneţi-vă chipiurile de gândire. Încă nu este târziu, vedeţi, doar ascultaţi foarte atenţi acum şi eu voi încerca să fiu tot aşa de repede cât pot. Eu-eu vreau... Ascultaţi atenţi la bandă. Acum, oricine care a citit vreodată istoria bisericii, ştie că prima dată când Creştinătatea a fost vreodată organizată, a fost biserica Romano Catolică. Acum, dacă a existat un timp înainte de acela, eu vreau ca cineva să aducă istoria şi să-mi arate. Eu sunt un prieten intim al lui Paul Boyd, mulţi mari istorici. Eu am în biroul meu acolo, După Consiliul din Nicea, Consiliul din Nicea, Părinţii din Nicea, toate scrierile sacre a bisericii, de care eu ştiu. Treizeci şi trei de ani eu le-am studiat, m-am uitat peste ele.. Acolo niciodată nu a fost o organizaţie. Biserica Catolică este mama organizaţiei. Noi ştim că acela-i adevărul. Niciodată nu a fost biserica organizată, a avut o denominaţiune, până la biserica Catolică. Şi cuvântul catolic înseamnă „universal." Şi ei au făcut o religie biserică de stat, şi a făcut-o peste tot stăpânirea Romei, şi aceasta a avut cam cea mai bună parte a lumii cucerită la timpul acela. Aceasta a fost biserica de stat, şi acei care nu i se supuneau au fost puşi la moarte. Consiliul din Nicea, cincisprezece zile de luptă sângeroasă, când adevăraţi profeţi ai lui Dumnezeu, când ei au stat sus acolo pe acele...

E-168 Biserica Catolică, de ce a început întâi, de ce, noi toţi o ştim, eu am învăţat aceasta aici. Cum, de fapt, Acuila şi Priscila era păstorul, Acuila era păstorul din-din biserica Romană. Când Duhul Sfânt a căzut la Cincizecime, a căzut peste Iudeii din fiecare naţiune de sub cer. Dar câteva zile după aceea, Petru a avut o vedenie pe acoperişul casei, să meargă sus la Corneliu, un Roman, un om drept, şi el s-a rugat şi Duhul Sfânt a căzut asupra lui. După o vreme demnitarii au început să-l primească. Acuila şi Priscila au mers în-în Roma şi ei s-au organizat, sau, nu s-au organizat, dar au pus în rânduială prima biserică Romană. Şi, când au făcut-o, ei îşi aveau fraţii lor-lor şi surorile.

E-169 Şi Claudiu, în domnia lui, a excomunicat pe toţi Iudeii din Roma. Şi acela era chiar timpul când biserica Romano Catolică a spus că Petru era în Roma. Arătaţi-mi o Scriptură unde Petru a fost vreodată în Roma, sau orice istorie care spune că el a fost. El nu a fost, conform cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi Aceea-i ce cred eu. Şi cum a putut Petru, un Iudeu, să sufere idolatria şi lucrul care ei îl au, să se închine la idoli şi lucruri? Unde... Vedeţi? Cum să meargă el împotriva proprii lui învăţături aici? Nonsens. Nici mai mult decât atât cum este şi Protestantul. Aşteptaţi, noi vom ajunge la aceasta după o vreme, încetul cu încetul, cu voia Domnului. Observaţi. Observaţi acum, noi aflăm că tocmai la timpul care biserica zice că Petru a fost în Roma, istoria spune că Claudiu (şi Biblia spune de asemenea) i-a poruncit pe toţi Iudeii afară din Roma.

E-170 Şi Pavel a trecut prin Efes şi a venit la coastele de sus acolo, el îi află pe aceşti ucenici, şi acolo el a fost acolo sus să viziteze pe Aquila şi Priscila. După plecarea lor, atunci fraţii Romani din această biserică au început să-şi formeze ideeile lor, şi ei au adăugat idolatria. Şi atunci în Constantin, a cărui mamă a fost o Creştină adevărată şi a sperat ca băiatul ei să fie, dar el a fost un politicean. Şi el a văzut că cei mai mulţi din Roma, sau o mare parte din aceasta, din clasa săracă, au acceptat deja salvarea prin Cristos. Şi atunci ei au început să devină foarte populari, deoarece ei au luat-o jos pe Venus şi au pus sus pe Maria, şi au luat jos pe Jupiter şi l-au pus sus pe Petru, şi aşa mai departe în felul acela şi-şi ucenicii, şi aceasta a fost o religie foarte populară. Şi ei erau curajoşi. Ei, acei Creştini ar fi murit!

E-171 Şi biserica Catolică a spus, "Noi am fost începutul." Acela-i exact adevărul, biserica Catolică a început la Ziua Cincizecimii. Dar iată ce a dus-o afară, ea s-a organizat şi a injectat (de la Cuvânt) dogme. Şi dogma din urmă, voi persoanele peste vârsta de zece ani vă puteţi aminti ultima dogmă, înălţarea Mariei, cu vreo zece ani în urmă. O altă dogmă adăugată la biserică. În loc de Scriptură, este dogma! Şi ei vă v-a da să înţelegeţi chiar acum, lor "nu le pasă ce zice Scriptura, este ce spune biserica."
Ei, acel preot mi-a spus, a zis, "Dumnezeu este în biserica Lui."
Am spus, "Dumnezeu este în Cuvântul Lui."

E-172 El a spus, "Ei bine, Biblia este doar o istorie a bisericii Catolice timpurii."

E-173 Am spus, "Atunci eu sunt un Catolic timpuriu." Am spus, ,,Aceea mă face mai mult un Catolic decât tine, fiind un preot." Vedeţi? Am spus, "Dacă aceea-i tot, atunci eu sunt aceea." Am spus, "Tu vezi, eu cred exact ce au învăţat apostolii. Tu crezi ce au injectat oamenii în aceasta." Şi acela-i exact felul cum a mers. Sigur, a fost. Ea a mers aşa, exact în felul acela.

E-174 Acum observaţi istoria. Atunci ei au început să adauge dogme, dogmă. Şi când Pavel a venit acolo, noi ştim, conform cu istoria, că el nici măcar nu a vizitat acea primă biserică, deoarece el nu putea suferi idolatria. Şi el a vizitat a doua biserică care ei au stabilit-o, a doua biserică din Roma.

E-175 Şi când acel Consiliu din Nicea a venit, unde Constantin a văzut idea să unească împărăţia lui. Tocmai acelaşi lucru ce l-a făcut Ahab şi Izabela, căsătorindu-se jos acolo. Vedeţi? Şi când el a văzut o ocazie să unească poporul lui şi să facă o naţiune mare puternică din ea, el s-a gândit ca ei să ia religia lor, aşa că el le-a făcut o religie biserică-stat. Şi când ei au avut acel Consiliu Nicean, şi au apărut aceste chestiuni dacă a existat un Dumnezeu, sau trei; dacă ei să boteze în Numele lui Isus Cristos, sau Tată, Fiu şi Duh Sfânt; toate aceste alte chestiuni aduse la-la expunere înăuntru acolo. Şi, când s-a adus, unii din acei profeţi bătrâni au venit sus acolo afară cu nimic decât cu piei de oi înfăşurate în jurul lor, şi mâncau ierburi. Adevărat! Dar acei mari demnitari deja şi-au lucrat calea în biserică, i-a amuţit cu înţelepciunea lumească. Dar ei aveau AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Ea a mers în întuneric păgân pentru vreo o mie de ani.

E-176 Dar ea a izbucnit din nou, în floare. Aşa este. Voi nu O puteţi omorî. "Eu voi restaura, zice Domnul, toţi anii ce i-au mâncat aceste lucruri."

E-177 Denominaţiunile acelea au adăugat dogmă. Şi să facă aceasta, să adauge dogmă, singurul fel ca vreo biserică, singurul fel ca vreo denominaţiune să poată vreodată să se depărteze de la Cuvântul lui Dumnezeu, este să adauge dogmă în locul Scripturilor sfinte, este să încerce să facă tradiţia voastră sau doctrina din biserica voastră, chiar dacă este contrară la Scripturi. Atunci cum puteţi voi condamna biserica Catolică, când voi faceţi acelaşi lucru ce ei au făcut? Înţelegeţi voi? În regulă. Când, acum doar gândiţi, Scripturile nu pot da greş! Dogmele sunt o minciună, de la început. Şi când voi acceptaţi o denominaţiune, voi aveţi deja o dogmă, deoarece aceasta este ceva adăugat. Aceasta nu este în Scriptură. Aceasta nu este în Scriptură.

E-178 Nu există un astfel de lucru ca organizaţie. Isus niciodată nu a spus, "Eu vă însărcinez să mergeţi în toată lumea, să faceţi organizaţie." Nu, domnule, nu-i un astfel de lucru! Să faceţi aceasta, este să respingeţi sfintele Scripturi. Când aceasta s-a făcut, a fost scimbată din "Biserică prin naştere" în "biserică prin dogmă şi crez." Nu biserică, să-mi cer scuze; lojă! Voi sunteţi născuţi în Biserică, dar voi vă înscrieţi într-o lojă. Aceasta nu este biserică Baptistă, biserică Metodistă, biserică Penticostală. Ea este lojă Baptistă, lojă Penticostală, şi lojă Metodistă, voi vă înscrieţi în ele. Voi nu vă puteţi înscrie la Biserică. Nu există un astfel de lucru. Voi sunteţi născuţi în Ea. Lui Nicodim i s-a spus asta. Aşa că vedeţi unde sunteţi voi? O, doamne!

E-179 De aceea sunt eu împotriva acesteia. Nu împotriva oamenilor din ea; sistemul este la ce sunt împotrivă. Căci ei nu pot... Unul din bătrânii aceia sau un lucru sau altul, una din bisericile acelea predică ceva care este în Biblie care este contrar la acea doctrină, acea regulă care ei o au în acea biserică, el este excomunicat chiar în felul acela. Da, domnule. Unii din ei chiar aşa de obraznici încât ei nici măcar nu vor lăsa o trezire să vină la altă biserică fără ca să fie unul din proprii lor oameni. Păi, ei sunt aşa...

E-180 Cineva odată urma să-i dea unui predicator... Chiar aici în ţinutul acesta, un mic predicator bătrân stând jos aici pe stradă, plângând şi implorând pentru o pocăinţă, şi zicea, "Veniţi, primiţi pe Cristos, fiţi umpluţi cu Duhul Sfânt," şi lucruri ca acelea. Şi cineva din organizaţia Penticostală a venit sus şi i-a dat la om un dolar în mâinile lui, şi a trebuit să meargă să se căiască pentru că el a comis curvie împotriva bisericii lui. Vorbiţi de Catolici! Aşa este. Şi voi ştiţi despre unde vorbesc eu, de asemenea; sau această biserică face, oricum. În regulă.

E-181 Faceţi aceasta, să respingeţi Scripturile, când aceasta se face, aceasta-i schimbat atunci când voi adăugaţi dogma şi vă uniţi la o organizaţie, voi aţi acceptat automat prima voastră dogmă, căci aceasta nu este Scriptural, aşa că este ceva adăugat. Şi o dogmă este ceva adăugat, "ia locul din," aceasta ia locul naştererii. Când voi acceptaţi o denominaţiune, voi aţi adăugat dogma. În regulă. Când aceasta se face, atunci este schimbată de la "Biserică prin naştere" la "lojă prin dogmă sau crez." Căci, vedeţi, este dogmă în ea însăşi, fără să fie Scriptural.

E-182 Acum, Isus nu a spus, "Mergeţi în toată lumea şi faceţi denominaţiuni, mergeţi să-i organizaţi pe oameni împreună." El a spus, "mergeţi faceţi ucenici." Voi o credeţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Amin. Deci, voi vedeţi, voi sunteţi întru-totul afară.

E-183 Ascultaţi, priviţi aici. Să o încheiem pe un lucru sau altul aici, să clarificăm ceva jos strâns chiar la timpul acesta. Câţi aveţi un lexicon Grecesc, Diaglotul Emfatic din manuscrisele vechi, Greceşti? În regulă. Citiţi-l, luaţi orice învăţat care-l vreţi. Mergeţi în bibliotecă şi luaţi lexiconul, lexiconul Grecesc. Citiţi Apocalipsa 17, şi când citiţi acolo, Versiunea King James aici zice, şi aceasta, "El m-a dus departe în Duhul; şi eu am văzut o femeie aşezată pe o fiară îmbrăcată în roşu, plină de-de nume de hulă." Acum, aceea-i ce a spus King James. Dar traducerea originală a spus:
... m-a dus departe în duhul şi eu am văzut o femeie... plină de nume hulitoare, ...

E-184 Acolo-i foarte multă diferenţă între "nume de hulă" şi "nume hulitoare." Acum urmăriţi. Noi toţi înţelegem şi ştim că aceea a fost biserica Romană aşezată pe şapte dealuri, controlând puterile lumii. Şi ea s-a chemat o "curvă," şi ea era o „mamă a curvelor." Ce! Ce este o curvă? Ar putea să fie un bărbat? Ea trebuie să fie o femeie. Deci dacă aceasta-i o femeie, ea trebuie să fie o biserică; ea era mama curvelor, la fel cum era ea. Şi priviţi, urmăriţi, "În ea!" Lăsaţi să pătrundă. "În ea erau nume hulitoare." Ce este aceasta? Acum, lucrătorii aici şi pe bandă, să vă păstraţi tăcerea. Ce sunt acele nume hulitoare. Metodist, Baptist, Prezbiterian, Luteran, Penticostal, aşa mai departe. Nume hulitoare, pentru că acestea sunt organizaţii, curvie faţă de Dumnezeu, întocmai cum era ea.

E-185 Şi ei, în grupurile acelea, oamenii spun, "Păi, el este un Metodist, şi face aceasta. El este Penticostal, şi face aceasta. El este Prezbiterian, şi face aceasta." Ei fac totul de pe calendar, voi ştiţi asta. Şi ce este aceasta? Acestea sunt nume care ar trebui să fie asemenea lui Cristos şi să fie chemaţi prin numele de Creştin, şi acestea sunt nume hulitoare! Ele nu sunt biserici. Ele sunt fals chemate "biserică." Ele sunt loje! Acum voi vedeţi de ce sunt eu împotriva organizaţiei, nu a oamenilor? Sistemul de organizaţie, vedeţi, nume, nume hulitoare (urmăriţi) de loje, fals numite biserici. Biserică Metodistă, biserică Baptistă, biserică Prezbiteriană, biserică Penticostală, biserică Luterană, biserica Fraţilor uniţi, nu există un astfel de lucru. Aceea este nescriptural.

E-186 Există numai o singură Biserică, şi voi nu vă puteţi înscrie în Ea. Voi sunteţi născuţi în Ea. Voi sunteţi predestinaţi la Aceasta. Trupul tainic al lui Isus Cristos... Trupul tainic, adică, a lui Isus Cristos aici pe pământ, cu Cuvântul făcut manifestat. Fii şi fiice a lui Dumnezeu, ei nu aparţin la nici una din ele. "Ieşiţi afară de printre ei," a spus El. Da.

E-187 Urmăriţi, repede acum. Eu nu vreau să vă obosesc, dar dacă voi îmi daţi doar încă câteva minute acum, eu voi merge cât de repede pot, dar eu vreau ca voi să fiţi siguri că o pricepeţi, aşa ca să nu o pierdeţi.Înţelegeţi?

E-188 Amintiţi-vă, mama Roma, s-a găsit în ea, plină de nume hulitoare, o mamă a curvelor. Atunci, dacă ele sunt curve, ce este o stricată? Ce este o curvă? Acelaşi lucru ca o stricată. Ea este o femeie care trăieşte necredinciosă faţă de jurământul ei de căsătorie. Şi orice biserică care pretinde să fie Biserica lui Cristos, şi tăgăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu, ea este necredincioasă faţă de jurământul ei de căsătorie! Atunci ea săvârşeşte curvie prin a adăuga dogma, curvie cu lumea şi înţelepciunea ei, în loc să accepte pe Cristos şi puterea învierii Lui prin Duhul Sfânt. Şi ea este mama curvelor care au făcut acelaşi lucru. Oala nu-i poate spune la ulcior "unsuros," voi ştiţi; vedeţi, şase din una, şi jumătate de duzină din cealaltă. Unii din oamenii aceştia aleargă înainte doar să facă haz de Catolici, şi aparţin la una din acelaşi lucru ei înşişi. Ea a fost mama botezului fals în apă. Ea este mama dovezii false a Duhului Sfânt, şi voi urmaţi chiar împreună cu ea. Acum să vedem.

E-189 "Este aceea adevărat, Frate Branham?" Păstraţi-vă tăcerea doar un moment.

E-190 Vedeţi, ea este mama numelor hulitoare, a lojelor de care oamenii s-au ataşat, şi aduc o ocară, trăiesc ori cum, poartă pantaloni scurţi, femei cu părul scurtat, vopsite, cântă în coruri, fumează ţigări, ia împărtăşirea, tot felul de murdărie a lumii, şi aceasta-i o piatră de poticnire pentru necredincios. Nu a vorbit Timotei despre aceasta, Duhul Sfânt? Urmăriţi. Vedeţi, ea, Roma, este mama fiecăreia din ele. Vedeţi? Voi aţi făcut exact în organizaţia voastră chiar cum a făcut ea, să injecteze dogme în locul Cuvântului, pentru că un grup de oameni a aşezat-o împreună, prezbiterii şi episcopii şi aşa mai departe au spus că aceasta trebuie să fie în felul acesta, şi aceea este exact ce a avut loc la Roma. Şi tu încerci să, fratele meu păstor, să accepţi Cuvântul lui Dumnezeu deplin, şi, priveşte unde te vei duce, drept afară pe uşă! Acum noi vom vedea dacă Dumnezeu ţi-a spus s-o faci, sau nu, în câteva minute. Vedeţi? În regulă.

E-191 Vedeţi, ea este mama la fiecare, pentru că ea a fost prima care să ia la o parte scrierile Scripturii şi să adauge dogma, pentru că ea i-a respins pe profeţii unşi care au avut viaţa adeverită, cu Cuvântul. Pentru inteligenţa lor, oameni deştepţi, Împăraţi Romani, şi aşa mai departe, care au acceptat Creştinismul, dar vor... să-l accepte în felul lor. Vedeţi? Aşa este. Ei o vor în felul lor propriu.

E-192 Naman a vrut să scape de lepra lui în apele din propria lui ţară, lui nu i-a plăcut apele nămoloase din Iordan. Dar dacă el ar fi scăpat vreodată de lepra lui, el a trebuit să umble acolo afară în acel nămol chiar exact cum i-a spus profetul. Vedeţi, Dumnezeu nu are respect de persoane.

E-193 Observaţi, ea a fost prima denominaţiune. Priviţi la fiicele ei, au făcut acelaşi lucru, au adăugat crezuri şi dogme în locul Cuvântului. Să nu-mi spuneţi mie; arătaţi-mi una care nu este jos de pe Acesta. Arătaţi-mi un păstor care va accepta Adevărul, că ei nu vă vor da afară pe aceasta, numai dacă tu eşti aşa de popular încât, voi ştiţi, ei trebuie să se ţină de tine pentru popularitatea ta sau ceva. Aceasta-i în regulă.

E-194 Acum priviţi la Apocalipsa 18, doar pentru câteva minute, următorul verset acolo, următorul capitol, după ce Apocalipsa 17 a explorat şi-şi a arătat taina acestei Doamne Babilon. Al 17-lea capitol din Apocalipsa explică că ea este o biserică care şade pe şapte dealuri, Cetatea Vatican, care stăpâneşte toţi regii pământului (aceea-i exact ce este corect) şi pe Preşedinţi la fel, şi aşa mai departe. Aha. Astfel, dar ea este acolo, ţinând bogăţia lumii ei în mâna ei. Aceea-i exact. "Cine este în stare să facă război cu ea?" Aşa este. Noi toţi ştim aceea. Dar de ce aţi aparţine voi la ceva care este conectat cu ea? Acum observaţi în al 18-lea capitol, chiar următorul capitol după ce taina ei a fost explicată. "Şade în templul lui Dumnezeu." Acum, aici, cei...

E-195 Zella Braitman, eşti tu aici în seara aceasta, Zella? Ea a adus, aceasta-i în cameră înăuntru acolo acum, Our Sunday Visitor, ziarul Catolic. Şi ziarul Catolic îi răspundea unui lucrător. A spus, "Ai spus tu, reverend, că a făcut... În numeralul Roman peste Vatican, sau peste tronul Papei, este scris, 'Vicarivs Filii Dei,' care aceasta înseamnă, că aceasta în dioceza Catolică acolo, că acela este numărul fiarei în Apocalipsa?"

E-196 "Păi," el a spus, "cu certitudine, aceasta este. Aceasta-i exact, pronunţă şase sute şi şaizeci şi şase. Aceasta-i exact." Şi dioceza Romană o admite, că o face. Dar iată răspunsul lor, deştepţi, plini de înţelepciune, a spus, "Dar, tu ştii, numele tău într-o anumită limbă ar putea să se pronunţe acelaşi lucru."

E-197 Omul acesta a spus, "Al meu, aproape acelaşi lucru în vreo limbă." El l-a pronunţat. A spus, "Vezi, eu sunt aproape şase sute şi şaizeci şi şase, de asemenea." A spus, "Au existat sute de ele." A spus, "De fiecare dată când ceva se ridică, cineva are şase sute şaizeci şi şase." Şi a spus, "Reverend, ai ştiut tu că într-o limbă numele tău s-ar putea pronunţa anticrist?" A spus, "De ce te uiţi la astfel de lucruri?" Priviţi la înţelepciune.

E-198 Dar Duhul Sfânt ştie mai bine. Urmăriţi. Aceea ar putea fi, numele meu s-ar putea pronunţa şase sute şi şaizeci şi şase, dar eu nu îndeplinesc restul calificărilor. Eu nu şed pe un deal. Eu nu spun aceste lucruri. Eu nu sunt un guvernator, voi vedeţi. Aşa este. Acela este cel despre care El vorbeşte. Astfel înţelepciunea voastră lumească vine la nimic, domnule, aceea-i corect, în Prezenţa Duhului Sfânt. Eu nu îndeplinesc restul din aceasta, dar el îndeplineşte. "Şade în templul lui Dumnezeu, arătându-se că el este Dumnezeu, şi şade pe şapte dealuri." Eu nu şed pe şapte dealuri, dacă acesta se pronunţă şase sute şaizeci şi şase. Eu nu îndeplinesc restul din aceasta, dar el îndeplineşte. Vedeţi, uite acolo. Vedeţi? Astfel doar bazaţi-vă pe Duhul Sfânt, "Să nu vă gândiţi ce o să spuneţi, pentru că nu voi sunteţi cei ce vorbesc; acesta-i Tatăl."

E-199 Astfel cum poate înţelepciunea voastră şi Naşterea voastră nouă de Sus să se compare vreodată cu lucrurile acestea aici pe pământ, aceşti-aceşti magicieni puternici în aceasta? Păi, ei cunosc fiecare cârlig şi colţ mic. Cum a putut Moise să stea când el a urmat Poruncile lui Dumnezeu, să-şi arunce jos toiagul şi s-a transformat într-un şarpe, şi aici vin magicienii sus şi au făcut acelaşi lucru? Dar Moise a stat liniştit, ştiind că el a urmat Cuvântul lui Dumnezeu, şi şarpele lui i-a înghiţit pe restul din ei. Vedeţi? Astfel când tu a-i ascultat şi ai... Ce a putut el să facă când el i-a condus la ţara promisiunii, şi acolo a fost Marea Roşie i-a îmbuteliat, dar cărarea lui Dumnezeu a mers chiar prin ea. Amin. A spus, "Stai liniştit, şi priveşte Slava lui Dumnezeu!"

E-20

E-201 Acum priviţi, imediat după păcatul ei, secretele ei au fost dezvăluite. Noi am avut aceea cu mult timp în urmă, noi o ştim.

E-202 Acum capitolul următor, uitaţi-vă la Apocalipsa 18. Pot eu doar să mă întorc la ea doar un minut. Ar putea să fie un lucru bun, nu o să ne ia decât doar încă câteva minute, şi ar putea să însemneze un pic de ceva pentru voi. Eu sper că o face.

E-203 Acum noi vedem aici, în al 17-lea capitol, al 5-lea verset.
... pe fruntea ei era un nume scris, TAINA, BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR, URÂCIUNEA PĂMÂNTULUI.
Şi urmăriţi.
Şi eu am văzut femeia (biserica) îmbătată cu sângele sfinţilor, şi cu sângele martirilor lui Isus: ... când am văzut-o, eu m-am mirat cu mare admiraţie.

E-204 Vedeţi, văzând-o pe ea, ea a fost un lucru aşa de frumos măreţ. Şi ea a fost mama prostituatelor, religie prostituată, denominaţiuni, exact ce ea a făcut, vedeţi, pentru că ei au injectat dogme chiar cum ea a făcut. Acum priviţi, priviţi la Apocalipsa acum, acela este al 17-lea capitol, se sfârşeşte cu al 18-lea verset. Acum urmăriţi.
... după aceste lucruri, după ce taina ei a fost descoperită, după aceste lucruri am văzut un alt înger, având mare putere; ...

E-205 Acum, aici vine un alt mesager venind jos, următorul capitol, taina ei a fost descoperită. Acum, aceasta este acum descoperirea tainei ei şi taina copiilor ei. Vedeţi, noi înţelegem acum exact ce a făcut-o pe ea curvă: pentru că ea a săvârşit curvie împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Şi aceea este ce a făcut-o pe ea o organizaţie. Ea nu a putut să stea o biserică Biblică şi să accepte aceea. Şi nici nu poate nici o organizaţie care nu ia fiecare Cuvânt din Aceasta (în felul cum Ea este scrisă) să fie vreodată biserică Biblică. Şi nu există nici una din ele în felul acela, despre care eu să ştiu ceva, nici una singură. Astfel acolo, vedeţi, îndată ce ea organizează lucrurile care le face, (şi prin Scriptură şi prin dovadă) ea moare chiar acolo, ea acceptă dogma. Acum priviţi, acum aceea-i ce s-a întâmplat.

E-206 Dumnezeu a trimis, în acest capitol al 18-lea, un înger puternic, după ce taina aceea a fost cunoscută, un înger puternic, sau, un mesager. Urmăriţi aici.
... după lucrurile acestea am văzut un alt înger venit jos din cer, cu mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.
Şi a strigat... cu un glas tare, ... Babilon ul (confuzie) cel mare a căzut, ... şi a devenit locuinţa dracilor, ... o închisoare a fiecărui duh necurat, şi o colivie a fiecărei curate şi urâte... păsări necurate şi scârboase.
Şi toate naţiunile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului... au săvârşit curvie cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin abundenţa pustiirii ei.

E-207 Priviţi, imediat după ce taina ei a fost făcută cunoscut, cine era ea, ce era ea, cine erau fiicele ei, taina a fost făcută cunoscut, atunci Dumnezeu a trimis un înger, un mesager să (ce?) cheme afară. "Ieşiţi afară!" Mesajul orei!
... Ieşiţi afară din ea, poporul meu, ca voi să nu fiţi părtaşi la plăgile ei...
El o să o blesteme. Urmăriţi.

E-208 Ieşiţi afară din ea! Dumnezeu a trimis mulţi... înger puternic, sau, un mesager. Şi Lumina lui nu a fost într-un colţ, Aceasta s-a răspândit peste pământ. Ieşiţi afară din ea! Ce? Ea, şi surorile ei, de asemenea. Să lumineze pământul, şi să cheme poporul Lui afară din ea. Acum, voi ştiţi că acela-i Adevărul. Un mesager a fost trimis din Cer, să cheme poporul lui Dumnezeu afară din Babilon. Şi Lumina lui a luminat pământul, marele Duh Sfânt.

E-209 Observaţi, Biblia a spus, "Ea este o colivie, şi a prins scârboase, păsări necurate." Nu vulturi, acum, nu, nu, nu, nu. Prădători, "necurate, păsări scârboase," aceea-i ce a pus ea în colivie în jurul ei. Ea este o colivie plină de ele, o colivie întreagă umplută. Cu ce? "Nume hulitoare," contrare la Scriptură. Doi Timotei 3 a spus, Duhul Sfânt vorbeşte, "În zilele din urmă, ei se vor depărta de la Credinţă şi dau ascultare la duhuri ademenitoare." El de asemenea a spus, Duhul Sfânt a vorbit că "În zilele din urmă ei vor fi încăpăţânaţi, îngâmfaţi, urâtori ('Dumnezeu binecuvântat, tu aparţii la noi, sau tu nu îţi ai numele în registrul nostru, tu eşti pierdut') Scârboasă! Necurată!" Eu sper că nu rănesc, eu sper că eu fac bine. Scârboase, păsări necurate, ea le-a pus în colivie.

E-210 Aminţiţi-vă, Dumnezeu este un vultur. El S-a numit un vultur. Şi El l-a numit pe Iacob un vultur. Şi noi suntem vulturaşii Lui. Amin. El i-a numit pe profeţii Lui "vulturi." Şi acest înger a venit jos să dea pe faţă şi să cheme afară!

E-211 Ca micuţul meu mesaj Vulturul Îşi Scutură Cuibul. Acel vultur micuţ a urmat-o pe bătrâna găină în jur prin curtea grajdului tot timpul, cloncănind în jur, dar el nu a putut să mănânce lucrul acela care-l mânca ea, socialuri, femei cu feţe vopsite, păr scurtat, şi pantaloni scurţi. El nu a putut face aceea. Dar el nu a ştiut nimic altceva decât cloncănitul acelei găini bătrâne. Dar într-o zi mama vultur l-a aflat. Ea a ţipat, strigând după el, a spus, "Fiule, tu nu eşti unul din ele. Ieşi afară din ea!"
A spus, "Mamă, ce pot eu să fac?"

E-212 A spus, "Bate din aripi şi porneşte." Prima săritură, el s-a lovit de stâlp, chiar în mijlocul unei organizaţii. A spus, ,,Fiule, tu va trebui să vii mai sus decât atât sau eu nu te pot prinde. Trebuie să-ţi iei picioarele de pe pământ." Ea urma să-l ducă la un zbor. El a aflat că el putea să zboare. Ea a venit să-l cheme afară. Aşa este.

E-213 Dar această Mamă Babilon şi-a prins o grămadă de pui, puici lustruite, vopsite, păr scurtat, se numesc "Creştine." Ea are o colivie plină de ele. Voi predicatorilor care staţi în amvon şi lăsaţi femeile acelea să le meargă cu aceea, ruşine să vă fie, să vă faceţi denominaţionalul mai mult. Dumnezeu o să vă ceară aceea din mâna voastră. Ieşiţi afară din aceasta! "Oile Mele aud Glasul Meu." O colivie de scârboşi, încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, să fie mai degrabă ca lumea decât să fie ca Cristos. Când voi vedeţi o femeie cu mult machiaj pe ea, aceasta merge să arate că ea este goală în interior. Ea are un interior fals. Aceea-i exact corect. Dacă femeia... Eu am văzut una zilele trecute, cu un păr verde, aşa este, cu tot lucrul acela verde în ochii lor.

E-214 Acum, dacă tu-dacă-dacă tu nu ai avut nimic păr, şi-şi tu ai vrut să porţi ceva păr, aceasta ar fi în ordine, dar, poartă unul care arată omenesc. Şi dacă tu nu ai avut ceva unghii, şi-şi tu ai vrut să-ţi iei ceva unghii, să nu le iei ca păstăile de la fasole, ia-ia unghii adevărate. Dacă tu nu ai ceva din lucrurile acestea, aceasta-i în regulă. Dacă tu nu ai ceva dinţi, ia-ţi ceva dacă ei îţi face ceva, să-i iei. Dar să nu-ţi scoţi dinţii tăi daţi de Dumnezeu doar din cauză că ei sunt puţin strâmbi, şi ei sunt dinţi buni, să-ţi iei ceva. Să nu-ţi vopseşti părul, sau ceva, şi să arăţi ca ceva care vine din ceva murdărie de undeva. Să nu o faci! Dacă eşti fără culoare, şi vrei să te faci să arăţi că ai ceva culoare, aceasta-i în regulă, îmi imaginez. Dar să nu te faci să arăţi ca Izabela, ca un hambar pe undeva să fie vopsit.

E-215 Şi voi fraţilor Penticostali, lăsând femeile acelea să-şi taie părul, când Biblia a spus că acela-i slava ei! Şi aceasta-i chiar nepotrivit ca ea să se roage cu părul ei în felul acela. Şi încă le lasă să vină sus în amvon şi predică Evanghelia, cântă în cor, învaţă o şcoală Duminicală. Ruşine să vă fie! Ar trebui să vă fie ruşine. De ce sunt eu împotriva organizaţiei? Voi gândiţi că eu aş putea să susţin vreodată la aşa ceva? Eu ştiu motivul că tu o faci, frate. Tu ştii mai bine, dar dacă tu înveţi îpotrivă la aceea, tu vei fi trimis la centrală, şi ei te vor excomunica. Binecuvântat fie Dumnezeu dacă tu o vei face. Aşa este. Dumnezeu te v-a onora.

E-216 Ce a spus îngerul? "Ieşiţi afară din ea!" Da, domnule. Acest înger a venit pe pământ, şi el a venit să aducă Lumina, şi el a luminat Lumina în jurul lumii. El era un înger puternic. Şi el a venit să proclame mesajul de "Ieşiţi afară din Babilon! Nu atingeţi lucrurile ei necurate!"

E-217 Are o colivie întreagă plină de ele, a spus, ,,Ea este coli via fiecărei păsări scârboase." Da, ea are o coli vie plină de ele acum, Consiliul Mondial al Bisericilor, sau loje. Ea are întreaga grămadă în colivie acum, ele vin toate împreună. Ea a devenit o colivie, în regulă, plină de păsări scârboase. Aşa este. Încearcă să vorbeşti cu una din ele o dată, doar încearcă, băiete, deştepţi în înţelepciunea lumii, dar nu ştiu mai mult despre Dumnezeu decât cum ştie un iepure despre schiuri. Aşa este. Doar, aceea-i doar tot, vedeţi, doar tot ce ştiu ei este ceva înţelepciune ce ei poate pune aceasta şi să facă aceea înăuntru acolo. Dar când se ajunge la a-l cunoaşte pe El? Ha! Da, s-au prins în colivia ei cu dogmele ei. Bisericile protestante fiind la fel, au devenit fiicele ei, au cazat aceasta prin a tăgădui Cuvântul lui Dumnezeu. Aceea face ea. Ea tăgăduieşte Cuvântul. Şi când voi acceptaţi altceva în locul Cuvântului, voi Îl tăgăduiţi voi înşivă. Şi când vă uniţi cu una din ele, voi de asemenea aţi tăgăduit Cuvântul. Dumnezeu nu vă vrea în felul acela, nici un loc din aceasta pentru Scriptură.

E-218 Observaţi, acesta este îngerul de Lumină, ţineţi minte, ultimul înger, acesta-i îngerul în epoca bisericii la Laodicea. Acesta-i mesagerul Laodicean, care, el este ultimul, pentru că tocmai următorul capitol este al 19-lea capitol, care este Mireasa care vine. Şi acesta este, în Scriptură, ultimul înger care a venit să aducă Lumină înainte de venirea Miresei să meargă să întâlnească pe Cristos. Aceasta a fost Epoca Bisericii Laodicene, atunci. Ce a fost mesagerul Epocii Bisericii Laodicene? Să-i cheme afară din Babilon! Priviţi! Biserici prinse în colivia ei cu ea, cu dogmele ei, tăgăduind Cuvântul şi acceptând dogme. Acesta-i îngerul de Lumină la biserica Laodiceană care au respins pe Cristos şi Cuvântul Lui, pentru dogme, şi L-au pus afară. Şi El a stat la uşă, bătând, încercând să intre. [Fratele Branham bate pe amvon – Ed.] Vedeţi? Epoca bisericii a respins pe Cristos, şi Cristos este Cuvântul, şi L-au respins, şi El era în afară. Singura epocă a bisericii care noi o avem despre Cristos în afară, bătând, încercând să intre. [Fratele Branham bate pe amvon.] Şi Mesajul acestui înger, mesager venit de la Dumnezeu, a răsunat Mesajul lui pe pământ, să "Ieşiţi afară din Babilon! Ieşiţi afară din organizaţii!" Duhul Sfânt astăzi, manifestarea Duhului Sfânt este acel înger încercând să aducă poporul înapoi la Cuvânt, căci Duhul Sfânt va adeveri numai Cuvântul. El nu poate adeveri dogme, nu există viaţă în ele. El este Viaţa. Observaţi, epoca Bisericii Laodicene L-a tăgăduit, L-au respins, şi ei L-au pus în afară.

E-219 Observaţi, acest înger este ultimul mesager înainte de venirea lui Cristos în al 19-lea capitol din Apocalipsa. Glasul mesagerului! Dacă noi observăm, când el şi-a dat Glasul pe pământ, acolo a fost un Glas răsunat din nou în Cer. Al 4-lea verset, dacă voi vreţi să-l citiţi. În regulă, al 4-lea verset, al 19-lea capitol. Acest mesager pe pământ a fost aşa înclinat cu Dumnezeu încât, când el l-a vorbit pe pământ, Dumnezeu a răsunat acelaşi lucru din Cer. Care este tălmăcirea acelui al 4-lea verset? Ce înseamnă aceasta? Glasul lui Dumnezeu vorbind către poporul Lui predestinat, zicând, "Ieşiţi afară din ea!" Chiar exact ce a fost Glasul! El are oameni peste tot afară înăuntru acolo, peste tot prin Babilon. "Ieşiţi afară din ea, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei," da, domnule, afară din dogma şi crezurile acelea, la Cuvântul făcut Duh şi Viaţă. Amin.

E-220 Observaţi, al 19-lea capitol este următorul, "După aceste lucruri." Aţi observat voi aici în al 19-lea capitol, "După aceste lucruri"? Urmăriţi ce? După ce? După Mesajul de "Ieşiţi afară din ea!" "După aceste lucruri," urmăriţi, "este strigătul sfinţilor Miresei, cu Mirele, mergând la Nunta Mielului." Cât de aproape suntem noi atunci, frate? Ce este ultima chemare? Ieşiţi afară din Babilon!

E-221 Acum, fraţii mei, acela-i motivul că eu sunt împotriva ei. Aceasta-i nescriptural. Aceasta-i neortodox. Aceasta s-a dovedit a fi falsă. Dumnezeu nu este în aceasta, El niciodată nu a fost, El niciodată nu va fi. Acum, eu nu spun că nu există oameni în aceste organizaţii, aceea-i de unde biserica s-a format. Dar, atât timp cât voi staţi în acel sistem, voi sunteţi parte din el.

E-222 Dacă eu stau în Statele Unite, eu sunt un American. Atât timp cât eu sunt un cetăţean sau un membru al acestor State Unite, eu sunt parte din aceasta. Dacă eu merg la Germania şi îmi tăgăduiesc membrimea aici, sau cetăţenia mea, eu îmi scot cetăţenie în Germania, eu nu mai sunt un American, eu sunt un German. Şi dacă mă duc la Japonia, sau oriunde, Rusia, eu devin un cetăţean acolo.

E-223 Şi când tu te uneşti cu o cetăţenie... un sistem, şi devi un cetăţean al acelui sistem, tu arăţi ceea ce eşti. Şi în aceste zile din urmă, Dumnezeu cheamă poporul afară din acesta. Biblia a spus aşa, "Ieşiţi afară din ea, ca să nu fiţi părtaşi cu ea, şi Eu vă voi primi. Nu atingeţi lucrurile ei necurate, vedeţi, şi Eu vă voi primi. Şi voi veţi fi fii şi fiice pentru Mine, şi Eu voi fi Dumnezeu pentru voi." Vedeţi?

E-224 Acela-i motivul că am vorbit împotriva bisericii, loja. Eu nu o pot numi o biserică. Există numai o singură Biserică, aceea este Biserica Trupului lui Cristos. Dar aceste loje care se numesc "biserică," Biblia mea îmi spune că ele sunt nume hulitoare, toate din ele, toate organizaţiile. Ce hulesc ele? Hula este să "fi contrar la," sau, "vorbeşti împotrivă." Când Dumnezeu spune "veniţi să fiţi născuţi," şi ei spun "veniţi uniţi-vă." Vedeţi? Când botezurile Duhului sunt preluate fals pentru o hostie în biserica Catolică, o dare de mână în biserica Protestantă, şi o emoţie în biserica Penticostală, în locul Persoanei lui Cristos venind înăuntru cu toată clădirea aceea de piramidă care am avut-o zilele trecute.

E-225 Adăugaţi la credinţa voastră, virtutea, şi aşa mai departe, toată aceasta în Întâi Petru, 1-ul... Doi Petru, eu cred, 1-ul capitol, unde aceasta-i tot adăugat la credinţa voastră, toate lucrurile acestea, evlavia, şi puritatea, şi sfinţenia, şi fiecare lucru, şi atunci voi sunteţi sigilaţi de Duhul Sfânt.

E-226 Dar aceasta-i întocmai cum cineva ei... oamenii pretind să aibă aceasta când ei nu au, deoarece ei au fost învăţaţi greşit. Medodiştii primesc un simţământ ciudat, obişnuiau să primească, şi se scutură puţin, sau-sau dansează în Duhul. Penticostalii vorbesc în limbi, sau-sau fac ceva emoţionant. Eu cred lucrurile acestea, cu certitudine, dar lucrurile acelea fără astealalte nu sunt bune.

E-227 Aşa cum am spus zilele trecute, aceasta-i ca un păun... sau o pasăre neagră încercând să-şi pună pene de păun în sine, sau un uliu încercând să folosească pene de porumbel. Ele niciodată nu au crescut acolo, el le-a împins înăuntru el însuşi. Ele sunt plantate, ele sunt denominaţiune. Dar când Dumnezeu pune ceva înăuntru acolo, aceasta-i natural. Voi vă faceţi să spuneţi, "M-am înscris la biserică seara trecută. Eu nu mă mai pot duce, eu nu mai pot să beau, eu nu pot face aceasta. M-am înscris la biserică." Vedeţi, voi încercaţi să vă puneţi pene de păun în hoitul vostru de uliu. Aşa este. Vedeţi? Vedeţi? Voi trebuie să fiţi născuţi din nou! Voi trebuie să primiţi pe Cristos. Şi când îl primiţi pe Cristos, voi nu-l puteţi primi pe Cristos fără să primiţi Cuvântul Lui, pentru că El este Cuvântul. Şi când voi aveţi o formă de evlavie, şi-l tăgăduiţi pe Acela, atunci eu mă întreb. Vedeţi? Şi voi încă puteţi aparţine la toată organizaţia ce o vreţi şi să aveţi o formă de evlavie, şi încă să nu Îl a veţi.

E-228 Acum, acolo sunteţi, prieteni. Acolo-i întregul lucru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă ajute. Eu nu spun aceasta să fiu diferit. Eu mă explic pe mine. Acestea fiind zile de armistiţiu, eu nu semnez un tratat de pace cu voi lucrătorilor, nici de cum, eu cred că voi s-ar cuveni să veniţi să semnaţi cu mine; nu cu mine, ci cu Dumnezeu, Cuvântul. Aşa este. Aşa este. Ziceţi ce zice Biblia, ziceţi-L în felul cum El Îl zice. Pentru că Biblia a spus, "Cine va lua sau va adăuga la acelaşi." Şi voi vedeţi, organizaţia este nescripturală, şi când voi primiţi prima dogmă voi aţi putea tot atât de bine să mergeţi tot drumul înapoi, din cauză că voi aţi trecut linia chiar acolo. Când voi veniţi înapoi la noua naştere, atunci voi veţi umbla în Scriptură.

E-229 Şi voi mergeţi într-o denominaţiune, ei spun, "eu ştiu, noi nu credem în Acesta. Episcopii noştri în biserica noastră învaţă că noi suntem una din cele mai vechi biserici. Noi nu învăţăm..." Mie nu-mi pasă ce nu învaţă ei. Dacă Biblia o învaţă, Duhul Sfânt în voi El se va hrăni din Cuvânt. Nu contează cât de deştept este un om şi cum poate el încerca să-L explice înainte, ei pot explica înainte. Un infidel poate lua Biblia şi să explice pe Dumnezeu la o parte de la voi.

E-230 De aceea, nimeni nu are vreun drept să predice Evanghelia fără ca să fi fost, ca Moise, înapoi acolo pe acele nisipuri sfinte unde numai el şi Dumnezeu au stat, până când un om este născut din nou şi stă acolo faţă în faţă cu Dumnezeu, şi ştie. Nu există infidel, nu există psihologie, nu există explicaţie, nu există savant în lume să poată lua Aceea de la tine. Tu ai fost acolo când s-a întâmplat! Da, domnule. Tu ştii ce a avut loc.

E-231 Atunci tu spui, "Eu am avut felul acela de experienţă, şi eu am un spirit asupra mea." Şi dacă acesta tăgăduieşte Cuvântul în vreun fel, tu ai spiritul greşit. Tu zici, "Eu-eu nu pot să merg pentru acest lucru ca Acesta. Eu ştiu, dar biserica noastră..." Aha, acolo-i un spirit greşit. Acolo-i semnul identificării tale. Cain, tu eşti marcat. Da, domnule.

E-232 Eva doar s-a îndoit de un Cuvânt mic; nu tot ce Dumnezeu a spus, doar un Cuvânt mic, şi aceasta a cauzat fiecare durere de inimă şi frângere de inimă, şi moarte, şi păcat, şi lupte, şi fiecare alt lucru, fiecare mormânt, fiecare ambulanţă care a ţipat vreodată, fiecare spital care a fost zidit pentru cei bonavi. O îndoială mică a ei un Cuvânt mic al lui Dumnezeu, a cauzat toate acestea. Şi ea a fost pusă afară, când aceasta niciodată nu s-ar fi întâmplat. Cum o să intraţi voi înăuntru, îndoindu-vă de un singur Cuvânt din Aceasta? Ziceţi, "Eu ştiu că Acesta spune Aceea, dar Acesta..." Aceasta înseamnă chiar Aceea!

E-233 Acum priviţi. Dumnezeu trebuie să judece lumea prin ceva. Voi nu puteţi avea judecată fără să aveţi mai întâi o lege. Acolo trebuie să fie ceva, voi trebuie să încălcaţi ceva pentru ca să fiţi judecaţi. Vedeţi? Şi atunci acolo nu poate fi judecată, corect, fără pedeapsă. Acum, vedeţi, voi nu puteţi avea o lege în oraş care zice „cinci dolari amendă pentru trecere pe lumina roşie," şi legea următoare zice "nu, el poate să plece liber." Vedeţi, voi nu puteţi face aceea. Astfel nu pot să fie două legi în existenţă de-o dată. Şi există o lege, un Dumnezeu, o Carte, un Cristos. Aceea-i tot. O Credinţă, o nădejde. Aceea-i tot, Aceea este Biblia, Cristos.

E-234 Observaţi acum, în aceasta, dacă există ceva să fie adăugat la Acesta, aceasta trebuie să fie adăugată de om. Aceasta nu poate fi nimic mai mult decât...

E-235 Şi dacă Dumnezeu o să judece lumea printr-o biserică, cum spun Catolicii, atunci prin ce biserică Catolică o să o judece El? Există câteva din ele; acolo-i una, Romană; una, Greacă; şi, oh, acolo sunt tot felul diferite. Prin care biserică Catolică o să o judece El? Sau, poate El o să o judece prin cea Luterană? Ei bine, atunci, şi poate El o să o judece prin cea Prezbiteriană? Vedeţi? Ce o să facă El? El nu o să o judece printr-o biserică. El o să o judece prin Cuvântul Lui. Ei bine, atunci, El niciodată...

E-236 Vedeţi, El nu poate ţine un grup de oameni, ca vedenia surorii serile trecute, Duhul Sfânt a turnat înăuntru, El a mers chiar prin boxa aceea. Sigur, nimic nu ţine Aceea. Aceasta-i o persoană. El este dat să cureţe biserica, dar aceasta nu-L poate ţine. Nici o organizaţie nu-L poate ţine. Asta-i tot. Ea doar nu o poate face. Voi aveţi de toate înăuntru acolo, şi voi nu o puteţi face. Organizaţia nu o poate face. Dar persoana este cel ce are Duhul Sfânt. Acum observaţi.

E-237 Atunci dacă Dumnezeu o să judece lumea prin Cuvântul Lui, atunci El cu certitudine a vegheat asupra Lui şi L-a păstrat în condiţie. Sau, dacă Acesta este tot şovăit, cum o să aducă El judecată? Vedeţi? Acesta trebuie să fie ceva. Şi El niciodată nu a spus, "Oricine, prin biserică." El a spus, "Oricine va lua un Cuvânt la o parte din Aceasta, sau adaugă un cuvânt la Acesta, la acela i se va lua (partea lui) din Cartea Vieţii." Astfel, pentru mine, acesta-i Dumnezeu, Cuvântul Lui şi judecata. Acum, dacă eu judec şi accept Cuvântul, şi văd că Cristos a murit pentru mine, atunci eu voi cere ca Viaţa Lui să vină înăuntru şi să mă călăuzească. Şi dacă Viaţa Lui este Cuvântul, şi El a scris Cuvântul, cum poate Viaţa Lui să fie în mine, şi eu să pretind că am Duhul Sfânt, şi să adaug o dogmă în locul Cuvântului? Aceasta doar nu ar merge. Cum pot eu adăuga o denominaţiune când El este împotriva acesteia, şi a dovedit, şi a arătat prin istorie, că de fiecare dată când ei se denominează ei mor, spiritual? O, ei cresc membri, sigur.
Aşa este. Ei cresc membri. Dar, spiritual, ei nu merg nicăieri. Arătaţi-mi, spuneţi-mi în istorie unde vreodată o biserică care... După ce s-a organizat, ea a murit chiar acolo, Duhul Sfânt a părăsit-o. Acolo nu mai erau miracole şi semne, şi ea doar a mers drept înainte în haos.

E-238 Aceea-i exact ce s-a întâmplat la bisericile noastre Penticostale. Ele au făcut exact ce a făcut mama lor. La început, ei au ieşit afară, un popor care au respins denominaţiunile. Acum, unii din voi fraţii care ascultaţi la această bandă, unii din voi oameni bătrâni, ştiţi că ani în urmă, patruzeci, cincizeci de ani în urmă, dacă ei ar fi vorbit cu voi despre o organizaţie, voi aţi fi spus că a fost hulă. Dar astăzi voi aparţineţi la lucrul care aţi crezut că era hulă. Voi femeilor care vă scurtaţi părul şi vă vopsiţi faţa, mama voastră era împotriva aceleia, acea bună-bună penticostală bătrână sfântă. Ce vi s-a întâmplat? Pavel a spus, "Voi aţi alergat bine, ce v-a împiedicat?" Vedeţi? În urmă acolo voi aţi fost libere de la treaba aceea, dar voi aţi vrut să fiţi ca restul din ei.

E-239 Exact ce a spus Samuel. Israel avea un Împărat, şi acela era Dumnezeu. Şi ei au spus, "Samuele, tu îmbătrâneşti. Fă-ne un împărat, noi vrem să fim ca restul lumii. Noi vrem să fim ca celelalte naţiuni. Noi vrem un împărat să ne ducă la război, noi vrem un împărat care poate să lupte bătăliile noastre." Şi aceasta l-a nemulţumit pe Samuel.

E-240 El a spus, "Am luat eu vreodată ceva de la voi? Am luat eu vreodată banii voştri de la voi? V-am cerut eu vreodată un bou sau ceva? V-am cerut eu vreodată ceva?"
Ei au spus, "Nu. Tu niciodată nu ne-ai cerut nimic."

E-241 Sau zice, "V-am vorbit eu vreodată ceva în Numele Domnului fără să vină la împlinire?" Este asta adevărat? El a spus, "Atunci să nu-l primiţi pe acel împărat, pentru că acesta o să însemne un haos pentru voi."

E-242 Acum eu vreau să vă întreb ceva, Tabernacolul Branham. Voi vă pregătiţi să creşteţi într-un tabernacol mare acum. Eu aş putea să fiu plecat pentru o vreme. Eu aş putea merge undeva. Greu de spus unde mă v-a chema Domnul; poate jos de pe scenă, poate înapoi în câmp, poate El ar putea să mă cheme în sălbăticime. Eu nu ştiu unde mă v-a chema El până vine Isus. Eu vreau să vă întreb ceva. V-am cerut eu vreodată ceva? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] V-am cerşit eu vreodată după bani? ["Nu."] V-am spus eu vreodată ceva, din miile de lucruri care eu vi le-am spus în Numele Domnului, dar, nu au venit ele la împlinire? ["Amin."] Atunci niciodată să nu vă uniţi la o organizaţie. Aceasta-i împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Ieşiţi afară din ea dacă voi sunteţi în ea, şi să fiţi separaţi şi primiţi Cuvântul Domnului.
Să ne aplecăm capetele.

E-243 Mare Dumnezeu al profeţilor, Dumnezeul lui Abraham, Isaac, şi al lui Israel, adaugă virtute, Doamne, la acest mic mesaj ciopârţit care a fost pe inima mea pentru mult timp, să mă duc la fraţii mei. Mulţi din aceia acolo afară, Doamne, au impresia greşită despre mine. Ei gândesc că eu vreau să fiu diferit. Ei gândesc că eu încerc să fiu un atot-ştiutor. Ei au spus oamenilor că eu îi amăgesc pe oameni, mai ales pe astfel de subiecte ca botezul în apă în Numele Domnului Isus, şi asupra sămânţei şarpelui, curva cea mare, şi în multe din acele benzi care au mers afară cu nimic decât Adevărul neamestecat. Şi eu le-am cerut, "Să vină careva din voi şi să-mi arate unde păcătuiesc eu, sau necrezând sau tălmăcind greşit Cuvântul." Şi nimeni nu s-a arătat. Eu Te rog, Tată, lasă aceşti oameni să ştie că ei pierd ora. Ei o să aştepte prea târziu, dacă ei nu veghează. Fie ca ei, fiecare...

E-244 Doamne, eu sunt sigur de aceasta, mi s-ar frânge inima dacă această Scriptură nu a fost reală pentru mine, când Tu ai spus, "Toţi pe care Mi i-a dat Tatăl, vor veni. Oile Mele aud Glasul Meu." Atunci, Doamne, eu presupun că Împărăţia este într-adevăr cum ai spus Tu, eu ştiu că este, este asemănătoare unui om care a luat o plasă şi a mers la lac, a aruncat înăuntru plasa şi a tras tot felul. Acolo erau, fără îndoială, peşte răpitor, acolo erau broaşte ţestoase, paianjeni de apă, şerpi, tot ce a prins plasa Evangheliei. Dar în final, cu timpul, racul de râu s-a dat iarăşi în apă, broasca ţestoasă s-a tras de-o parte, şarpele a sâsâit şi a luat-o înapoi spre gaura de nămol, ca şi câinele la vomitatul lui sau porcul la mocirla lui. Dar acolo au fost peşti reali acolo, Doamne. Şi eu am această consolare, de a şti, căci chiar înainte ca plasa să meargă peste ei, ei erau peşti atunci. Ei s-au născut, peşti predestinaţi. Şi aşa este plasa Evangheliei care prinde afară în treziri. Tu îi cunoşti pe ai Tăi Proprii. Singurul lucru pentru care sunt răspunzător, Tată, din câte ştiu eu, este să stau devotat cu Cuvântul. Tu eşti Acela Care decizi care este care. Şi eu ştiu că nici mai mult decât cum ar putea broasca ţestoasă să devină un păstrăv, aşa nu ar putea un om sau o persoană, care are urechi surde faţă de Evanghelie, să înţeleagă vreodată Adevărul. Căci Tatăl a prevăzut aceasta, şi Tu ai promis că toţi care El Ţi i-a dat vor veni.

E-245 Tată Ceresc, eu Te rog ca fiecare persoană care aude acest mic Mesaj, ca lumina în care acesta a fost predicat, şi însemnătatea care am avut-o în inima mea înspre semenul meu, oameni pentru care Tu ai murit. Şi oameni, unii din ei acolo afară, Doamne, ca în grupul lui Core, oameni veritabili, călăuziţi fals, cu o cădelniţă sfântă în mâna lor, dar au pierit. Păi, ei nici măcar nu au vrut să lase cădelniţa de foc să meargă înăuntru cu ei; fiul lui Aaron, Eleazar, a trebuit să o adune sus. Şi ei au făcut o emblemă pentru altar din acele ibrice, un scut, să arate, şi să fie un memorial al acelui lucru îngrozitor, care Care a încercat să formeze un partid organizat împotriva mesagerului lui Dumnezeu. Departe să fie aceasta de noi, Doamne. Fie ca Duhul Sfânt întotdeauna să ne ocrotească.

E-246 Noi Îţi mulţumim, Doamne, că biserica noastră mică, acest micuţ altar sfânt. Mulţi ani în urmă, treizeci şi ceva de ani, am îngenunchiat în baltă aici plină de buruieni şi umezeală, şi noi am dedicat acest teren Ţie, această structură mică. Şi acolo în colţul tabernacolului zace viziunea aceea. Aceea a venit la împlinire exact. Încă e acolo. Ei nu o să-l dărâme, Doamne, ei doar urmează să... acesta devine vechi, şi ei doar o să îl prezerveze prin a pune unul deasupra acestuia. Dumnezeule, admite ca această Evanghelie de aur care este înregistrată în paginile de aici, fie ca Aceasta niciodată să nu părăsească această biserică mică până vine Cristos. Fie ca fiecare membru, fiecare membru al Trupului lui Cristos, ei vin aici de prin toată naţiunea şi din jurul lumii, fie ca fiecare din ei să primească Lumina, Evanghelia, şi să umble în Ea atunci şi să primească pe Cristos.

E-247 Şi fie ca aceasta să fie aşa de reală încât Cuvintele Lui să vină la împlinire, "Lucrările care le fac Eu, le vor face şi ei. Cel ce aude Cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă." Şi când Viaţa Eternă vine înăuntru, ei sunt născuţi de Sus, şi lucrările de la Dumnezeu se manifestă, deoarece aceasta-i aceeaşi Lumină care era în EL Ea nu poate face nimic altceva.

E-248 Astfel, Tată, biserica să nu-şi bazeze destinaţia lor Eternă pe o senzaţie, pe o organizaţie, pe nimic mai puţin decât Cristos Însuşi locuind în ei, adeverind Cuvântul Lui prin ei şi promisiunea Lui. Fie, de la cel mai neînsemnat copilaş aici în seara aceasta, până la persoana cea mai vârstnică, să primească această experienţă. Şi fie ca fiecare om sau femeie, băiat sau fată, care aude această bandă, fie ca aceasta aşa să fie cu ei, Doamne, şi să le dea înţelegerea că eu încerc numai să avertizez şi să chem afară, căci ora aceasta este mai târzie decât ne gândim.

E-249 Şi noi vedem Babilonul, mama curvă, şi toate fiicele ei prostituate adunându-se împreună. Dumnezeule, noi ne dăm seama că Scriptura zice că neghina din ogorul de grâu va fi legată mai întâi, în snopi. Şi ei s-au legat în snopi, numindu-se nume hulitoare care de fapt nu le aparţin lor, aceasta nu aparţine la Biserică, la fel; acestea sunt loje, nu biserici. Există numai una din ele, Tată, şi aceea este acea una pentru care Tu ai murit.

E-250 Şi mă rog, Tată, aşa cum noi le vedem toate fiind legate acum pentru un foc atomic curând, mă rog, Doamne, ca Tu să laşi ca grâul să fie plin şi greu. Admite aceasta, Doamne. Fie ca noi să creştem şi să reflectăm Lumină, şi să fim ca Isus, "Dacă Eu nu fac lucrurile care Dumnezeu le cere ca Eu să le fac, atunci Eu nu am Viaţă în Mine. Dar dacă Dumnezeu vorbeşte şi arată Viaţa Lui, atunci Aceea vorbeşte pentru Sine." Admite aceasta, Doamne. Eu îţi predau acest Mesaj Ţie, şi ca Tu să veghezi asupra Acestuia, şi să aducă zeci de mii, Doamne, sau, pe toţi copiii Tăi predestinaţi la Evanghelie. În Isus Cristos, Care este Cuvântul, în Numele Lui mă rog. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe pomul Calvarului.

E-251 Eu am să pun întrebarea. Câţi din seara aceasta în această audienţă vizibilă de aici, din această biserică frumoasă de oameni, sau casă de oameni, adică, în acest loc de închinare, care credeţi cu toată inima voastră, viaţa voastră se măsoară cu cerinţa (voi) lui Dumnezeu şi Biblia, şi voi credeţi aceea, prin a privi la propria voastră viaţă, şi văzând felul cum Duhul se mişcă în voi, că acesta crede fiecare Cuvânt în felul cum El este scris, şi Îl ţine? Voi Îl credeţi? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fie ca El întotdeauna să păstreze Duhul asupra voastră.

E-252 Şi către prietenul meu pe bandă, eu doresc ca tu să fi putut să priveşti aici în această audienţă din seara aceasta, eu presupun că cel puţin nouăzeci la sută din oameni şi-au avut mâinile ridicate, că ei au crezut şi au urmărit Biblia, (nu ce zice biserica) ce spune Biblia, (nu ce zice loja) ce zice Biblia, şi ei văd Viaţa Lui Cristos reflectată în Ea.

E-253 Voi ştiţi, în zilele din vechime înainte ca ei să aibă topitorii, aurarul obişnuia să bată aurul cu un ciocan. Eu presupun că voi aţi auzit de aceasta. Înainte ca acesta să meargă la topitorie, ei l-au bătut. Şi aurul este cel mai greu material, este mai greu decât plumbul. Şi astfel eu am făcut puţină căutare, şi tu poţi lua în nisipuri în spălături în deşerturi, şi îţi freci mâna peste nisip, şi atunci (pufăi) sufli în felul acela, şi praful şi totul va zbura la o parte, pietrele, dar aurul este aşa de greu că el stă acolo. Şi atunci când tu iei sus aurul acela, el este rostogolit prin aşa de mult noroi până când a acumulat mult. Şi prin epocile vulcanice aşa cum acesta s-a acumulat, el are noroi şi de toate, pirită de fier şi alte materiale amestecate cu el. Bătătorul obişnuia să ia acest bulgăr de aur şi să-l bată şi să-l întoarcă, şi să-l bată şi să-l întoarcă, până când el a bătut toată zgura afară din el. Şi voi ştiţi cum a ştiut el că a avut toată zgura afară? El a putut să-şi vadă chipul lui propriu în acesta.

E-254 Şi acela-i felul cum Dumnezeu face Biserica. El bate fiecare crez, fiecare denominaţiune, fiecare dogmă făcută de om, până când El Îşi vede Viaţa Lui reflectând în voi. "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi." Vedeţi? Dacă ce este hotărât pentru Biserică, Viaţa care era în Cristos nu este reflectată în voi, să nu staţi liniştiţi dacă nu aveţi răbdare, virtute, toate lucrurile acestea, şi cumpătare, şi-şi lucruri, şi evlavie, şi bunătate frăţească, şi toate lucrurile acestea care sunt cerute de la voi. Nu contează ce aţi făcut, nu contează cât de mult aţi strigat, la câte biserici v-aţi înscris, câte pene v-aţi prins în voi, nu o face. Aşteptaţi până când veritabil, din inima voastră, voi puteţi ierta, până aveţi în inima voastră bunătate frăţească. Nu contează dacă ei trag o mână plină din barbă dintr-o parte, voi puteţi întoarce celălalt obraz cu bunătate, vedeţi, până când acele virtuţi, nu contează ce vă spun ei.

E-255 Când ei au pus o zdreanţă în jurul feţei Lui şi L-au lovit peste cap, a spus, "Acum, ei îmi spun că Tu eşti un Profet." Acum au smuls zdreanţa jos de pe El, şi unul din ei ţinând băţul, a spus, "Care dintre noi Te-a lovit? Profeţeşte şi spune-ne de altfel, atunci noi vom crede că Tu eşti un Profet." El niciodată nu şi-a deschis gura Lui.

E-256 Când voi auziţi că se ridică un profet, care are toate răspunsurile la fiecare păcăleală care o puteţi scoate la iveală, ţineţi minte, el nu este un profet. Astăzi ei trebuie să ştie totul, când voi o să aveţi o durere de dinţi şi când o să aveţi o durere de burtă, şi fiecare alt lucru, şi vă spune totul despre acesta. Aceea nu este natura Dumnezeului nostru. Urmăriţi profeţii, urmăriţi pe Isus.

E-257 Priviţi la Pavel, când el putea să lovească pe un om cu orbire, şi l-a lăsat pe căldărar să-l alunge afară din ţară, "Eu presupun că el şi-a pierdut puterea să lovească cu orbire."

E-258 Isus, Care a putut să învieze pe morţi, şi totuşi au spus că un soldat beat L-a scuipat în faţă, şi a tuşit şi a scuipat şi a smuls barbă din faţa Lui, şi L-a lovit peste cap. Cu o zdreanţă în jurul Lui, a spus, "Profeţeşte şi spune-ne cine Te-a lovit." Şi nu şi-a deschis gura Lui.

E-259 Să nu-i priviţi pe toţi aceşti lucrători de păcăleală. Dar ţineţi minte, ei numai vorbesc, un dolar fals vorbeşte numai că există unul real pe undeva. Când voi vedeţi acest lucru de organizaţie crescând şi propăşind, cum s-a spus "meşteşugul va propăşi în mâna lui," doar amintiţi-vă, acolo-i o Biserică mică a lui Dumnezeu pe undeva, este într-adevăr umplută cu Duhul Sfânt, veritabil, care se mişcă în sus pe scară. Să nu vă uitaţi la organizaţia mare.

E-260 De care biserică mai mare se vorbeşte în Biblie decât epoca bisericii Efesene? Şi când Pavel a trecut prin coastele de sus din Efes, şi a venit la această biserică, acolo erau 12 bărbaţi în ea. Aşa este. Şi ei toţi erau oameni buni, au strigat şi au avut un timp măreţ, dar încă nu au primit Duhul Sfânt. Pavel a spus, "Voi nu aţi primit Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
Ei au spus, "Păi, noi nu am ştiut că acolo era un Duh Sfânt."

E-261 El a spus, "Atunci cum aţi fost botezaţi?" Dacă aceasta nu a contat, ce a spus el către biserica aceea acolo?

E-262 Ei au spus, "Noi am fost deja botezaţi de unul din cei mai mari oameni care a stat vreodată pe pământ, Ioan Botezătorul, care l-a botezat pe Domnul nostru. Nu este botezul acela destul de bun?"

E-263 El a spus, "Nu, domnule. Voi trebuie să fiţi botezaţi din nou, căci Împărăţia este sigilată la orice altceva." Şi când ei au auzit aceasta... A spus, "Ioan a botezat numai spre pocăinţă, nu pentru iertarea păcatelor, spunând că voi să credeţi în Acela care vine, acela este, în Isus." Şi când ei au auzit aceasta, ei au fost rebotezaţi în Numele lui Isus Cristos. Aceea-i adevărat. Exact. Ei au urmat Scriptura.

E-264 Voi ştiţi, în dedicare azi dimineaţă, Moise a urmat modelul care el l-a văzut în Cer, şi a ridicat un cort să reprezinte aceasta. Când Solomon a zidit templul, el (ce a făcut el?) a urmat modelul care Moise, prin cort, păstrând Scriptura în linie.

E-265 Şi când Dumnezeu a venit la Templul Lui pentru zilele din urmă, acest Templu, Duhul Sfânt, "un trup Mi-ai pregătit Tu," Duhul Sfânt a căzut în Ziua Cincizecimii, mesajul a fost, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sunt departe, chiar aşa de mulţi câţi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Dacă voi vreţi să-l numiţi pe lucrătorul vostru un doctor, Doctor Simon Petru a scris o prescriere, o prescriere Eternă. Aceea-i ce lecuieşte pe cel bolnav.

E-266 Să încerce unii din aceşti droghişti şarlatani, prin denominaţiune, să o formeze în vreun alt fel, acela-i motivul că ei au... Voi ştiţi, dacă tu nu adaugi... tu adaugi prea mult la prescriere, tu ai putea... prea mult din otravă, tu ai putea ucide pacientul. Dacă tu nu pui suficient în aceasta, tu... nu pentru antidot, dacă tu nu, aceasta nu-i face nici un bine la pacient. Medicul vostru ştie chiar cum să scrie prescripţia.

E-267 Şi Cristos, Duhul Sfânt, este Scriitorul de Prescripţie, şi El a scris Aceasta. Să nu adăugaţi la Aceasta sau să Îl luaţi de la Aceasta, doar să luaţi Medicamentul în felul cum este. Acesta este Leacul pentru toate bolile. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Voi Îl iubiţi? Amin.
Eu Îl iubesc, eu... [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
Pentru că El m-a iubit întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe pomul Calvarului.

E-268 Acum în timp ce o fredonăm, acum întoarceţi-vă în jur şi daţi mâinile cu vecinul vostru acolo. O, şi el este un pelerin, trecând pe aici.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit întâi
Şi a plă-... -varea.
[Fratele Branham vorbeşte cu cineva – Ed.] Îţi mulţumesc, frate.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe pomul Calvarului.
Eu Îl iubesc (să o cântăm acum), eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe pomul Calvarului.

E-269 Acum să ne aplecăm capetele, închideţi-vă ochii, ridicaţi-vă mâinile sus şi glasurile noastre către Dumnezeu acum, aşa cum eu vă predau la păstor. Noi suntem bucuroşi să vă avem aici. Noi nu suntem denominaţiune. Noi nu avem lege decât dragoste, nici crez decât pe Cristos, nici registru decât Biblia. Fără membrime; doar părtăşie prin Sângele lui Isus Cristos care ne curăţeşte de toată necredinţa.

E-270 În regulă, toţi împreună acum. "Eu... Eu... " Dumnezeu să vă binecuvânteze. Veniţi înapoi şi vizitaţi-ne din nou.
Căci El a iubit întâi...
În regulă, păstorule, frate. Domnul să fie... Dumnezeu să vă binecuvânteze. "Şi..."

Up