Destrămarea Lumii

The Falling Apart Of The World
Data: 62-1216 | Durată: 2 ore 39 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Îţi mulţumesc foarte mult, Frate Neville.
Bună dimineaţa, prieteni. Eu doar am ajuns să mă bag în pat dimineaţa aceasta la timp să ies afară din nou, aşa că am fost puţin obosit. Nu am venit... cumva am venit neaşteptat. Fratele Shakarian, Oamenii de afaceri ai Evangheliei Depline, preşedintele acestei mişcări, a fost... Soţia lui a fost lovită de boală, şi astfel... şi ea a fost dusă la spital.

E-2 Şi să găseşti înlocuitor pentru un om ca acela aceea este o lucrare mare, şi ţinând ieri o convenţie.

E-3 Şi Fratele Arganbright a venit pe acolo, şi noi am mers sus. Şi, ei bine, eu m-am sculat la ora patru, ieri dimineaţa, şi noi am pornit spre Cincinnati. Şi noi am mers toată ziua. Şi am intrat înăuntru, chiar înăuntru. Noi am ajuns înăuntru pe la lumina zilei, azi dimineaţă. Şi astfel este rulat afară, şi răguşit, dar noi suntem aici prin harul lui Dumnezeu.

E-4 Mă întreb dacă Fratele Arganbright a ajuns. Eşti aici, Frate Arganbright? El trebuie că încă este în siguranţă în braţele lui Morpheus. Voi nu ştiţi cine a fost Morpheus; a fost un zeu păgân Roman, zeul somnului.

E-5 Astfel voi toţi să mă suferiţi un pic privitor la gâtul meu răguşit în dimineaţa aceasta, şi eu voi încerca să nu vă ţin prea mult.

E-6 Scopul meu de a avea serviciul în dimineaţa aceasta era din cauză că... nu a poporului. Duminica următoare eu urma să dau a meu-mesajul meu de Crăciun, dar, dacă am-am dat, atunci ar aduce persoane care vin din afara oraşului, poate cumva ar deranja Crăciunul lor, voi ştiţi, de a merge înapoi. Şi astfel m¬am gândit că poate ar fi mai bine dacă ne-am aduna împreună şi să ne închinăm Domnului în dimineaţa aceasta, în felul acesta, pentru partea mea de serviciu de Crăciun. Şi atunci duminica următoare voi să puteţi fi la a voastră... Dacă voi locuiţi foarte departe, voi aţi putea fi la biserica voastră de ori unde sunteţi, sau orice doriţi să faceţi.

E-7 Şi eu vreau să-i mulţumesc fratelui pentru acea cântare frumoasă. Eu chiar am intrat aşa cum aceasta s-a cântat. Aceea era într-adevăr frumoasă. Şi tot timpul am auzit-o pe soţia mea şi toţi ceilalţi lăudându-se cu cântatul fratelui, şi eu mi-am avut primul meu prilej să-l aud să cânte, eu însumi, departe de la tabernacol. Acum, nu este aceea ceva? Fratele nostru aici la tabernacol, şi a trebuit să mă duc drept la Shreveport, Louisiana, să-l aud să cânte prima lui cântare. Cum sunt de ciudate lucrurile, nu-i aşa?

E-8 Şi atunci ne-am gândit că poate făcând aceasta, ne va da timp în a noastră ... de-de a veni împreună. Şi atunci din nou drumurile au fost aşa de rele. Mă întreb dacă Fratele şi Sora Dauch au reuşit să ajungă de la Ohio. Au ajuns ei jos? Unde eşti, Frate Dauch? Da, da. Eu doar mă întrebam. Aţi avut voi multă zăpadă sus acolo? Multă zăpadă. Astfel, bine, ei nu au avut deloc în Cincinnati. Acolo nu este nici măcar aşa de mult cum este aici. Nu este chiar nici un pic de zăpadă. Şi prima dată când am predicat vreodată în Cincinnati a fost ieri, şi astfel noi am avut o zi măreaţă, o filială nouă care nu este nici de un an, şi este o filială foarte bună, nişte oameni buni. Ne-am bucurat de părtăşie. Atunci ei au chemat chiar acum după mine, să fiu la Columbus mâine, pentru dedicarea unei alte filiale, şi, sau serviciu, care Fratele Shakarian trebuia să-l ia, dar... şi eu trebuie să mă rog despre aceea mai întâi. Aceasta este o...

E-9 Eu trebuie să merg la Phoenix chiar după aceasta, voi ştiţi, şi noi trebuie... Noi începem înăuntru la Phoenix pe doisprezece, va fi micul dejun al oamenilor de afaceri. Şi eu nu ştiu chiar unde se ţine. Mă gândesc că la Ramada, va fi ţinut la-la Ramada. Filiala oamenilor de afaceri îşi au micul lor dejun obişnuit acolo. Şi apoi pe duminică eu pornesc înăuntru, şi duminică, pentru vreo doisprezece zile peste tot în jur prin Maricopa Valley, Phoenix, Tucson. Şi eu am un banchet luni seara, următoarea luni seara, la Tucson, un-un banchet cu lucrătorii şi Oamenii de Afaceri ai Evangheliei Depline la Tucson. Şi astfel atunci vin înapoi la Phoenix, şi mă gândesc că la Glendale şi diferite locuri. Iar atunci convenţia începe pe douăzeci... Ce este aceasta, Frate Fred? Îţi aminteşti tu chiar... Douăzeci şi patru, douăzeci şi patru până la douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă, pe undeva acolo. Iar apoi, cu voia Domnului, voi fi înapoi acasă. Noi vom vedea cum am progresat aici, vedem despre cele Şapte Peceţi sau... de la timpul acela încolo, şi să vedem unde mergem de acolo.

E-10 Acum, eu cred că cineva mi-a spus că avem câţiva prunci mici aici în dimineaţa aceasta să fie dedicaţi. Este aceea corect? Are careva mamă un prunc să fie dedicat? Ceva ce Doc mi-a spus. Ei bine, poate că am fost greşit. O, da. Da. Da, domnule, aceştia. În regulă, aţi vrea voi surorilor sau fraţilor să-i aduceţi pe micuţii voştri sus? Mulţumesc, soră. Gândesc că acesta este un timp foarte potrivit să aducem copiii, este Crăciun. Frate Neville, ai vrea tu? Acum, aşa cum aceşti cei dragi îi aduc pe micuţii lor în dimineaţa aceasta, este-este chiar...

E-11 Acum, mulţi oameni, în multe biserici, şi-şi dacă careva dintre voi aţi fost la convenţie ieri, cum Fratele Brown, Episcopelian umplut cu Duhul Sfânt, şi-a cerut scuze faţă de credincioşii Penticostali, de a boteza prunci, astfel, înainte ca el să spună ce a avut el de făcut. Astfel Episcopelianul botează, cu stropire, ceea ce ei numesc botez.
Botează, pentru mine, înseamnă "scufundare, mergând dedesubt, o îngropare."

E-12 Şi, dar mulţi dintre ei fac aceea. Aceea este o veche... Aceea este o formă care vine de fapt de la biserica Catolică, şi a fost adusă afară prin Metodişti şi Episcopelieni, Luterani şi mulţi dintre ei fac aceea. Metodiştii o fac. Aceea a fost o separare între Nazarineni şi biserica Metodistă, a fost botezul pruncilor. Nazarineanul este fiecare cuvânt un Metodist, numai botezul pruncilor, şi astfel au ieşit afară pentru scopul acela.

E-13 Biserica lui Cristos este o Biserică Creştină, totul în afară de muzică în biserică. Şi astfel, o, acele mici dispute care ele separă şi rup frăţietăţi şi lucruri! Noi suntem toţi una în Cristos Isus, prin... Tu nu te poţi uni la o biserică. Tu-tu te uneşti la o lojă, dar tu nu te poţi uni de o biserică, vedeţi, pentru că tu trebuie să fi născut în biserică. Aceasta este o naştere spirituală. Şi astfel unii diferiţi îşi au ideile lor şi, noi doar mergem înainte cu ei, aceea este în regulă.

E-14 Dar pentru-pentru noi aici la tabernacol, noi vrem să stăm chiar exact în felul cum Biblia spune să o facem. Doar ce... Şi nu există nici o Scriptură în Biblie pentru botezarea unui prunc. Nu există Scriptură în Biblie pentru stropire. Şi astfel singura Scriptură ce există în Biblie care Isus a spus că, El a fost exemplul nostru, şi când ei I-au adus copii El şi-a pus mâinile Lui peste ei şi i-a binecuvântat, şi a spus, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi să nu-i opriţi, căci a celor asemenea lor este Împărăţia Cerului." Acum, acela este felul care noi încercăm să- 1 continuăm.

E-15 Acum, noi ştim, aşa cum eu şi păstorul punem mâinile peste aceşti prunci, mâinile noastre sunt înlocuitoare slabe pentru Domnul nostru, deoarece a Lui erau sfinte. Dar dacă El ar trebui să cerceteze prin lume în dimineaţa aceasta să găsească o mână sfântă, unde aţi găsi-o voi? Nu există un astfel de lucru, vedeţi, în lume. Dar prin harul Lui noi îl reprezentăm pe El. Şi copiii de aici pe care noi îi vom dedica, noi ne vom pune mâinile peste ei şi oferim rugăciune şi mulţumiri pentru ceea ce El le-a dat la oameni, şi fie ca ei să fie floricele în căminul vostru să ajute să lumineze cărarea aşa cum mergeţi înainte. Fie ca ei să fie crescuţi în sfătuirea lui Dumnezeu. Şi fie ca aceşti copilaşi acum să devină mari lucrători, dacă există o zi de mâine, în Împărăţia lui Dumnezeu, este rugăciunea noastră sinceră. În regulă. Fie ca Domnul să binecuvânteze.

E-16 Să vedem, eu cred că noi vom începe de aici, cu acest micuţ, copil cu părul negru privind la mine aşa de mult. Doar un fel de... O, doamne! Soţia mea ar trebui să fie aici să-l ţină pe acest micuţ. Întotdeauna mă tem că o să-i rup, voi vedeţi. Vai, ce copilaş drăguţ! Ce mai faci? Ce timp potrivit, când, "În iesle, acolo a fost găsit un Prunc," un timp de Crăciun, pentru dedicare de copii înapoi la Dumnezeu. Care este numele lui? Samuel Thomas. Acum, acela este un nume foarte bun.
Să ne aplecăm capetele.

E-17 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum acest cuplu micuţ fericit în dimineaţa aceasta vine cu acest mic strop de bucurie pe care Tu l-ai adăugat la uniunea lor, pe micuţul Samuel Thomas, Dumnezeule Tată, ne rugăm ca Tu să-l binecuvântezi pe acest copil. Şi aşa cum noi îl ridicăm în Prezenţa Ta în dimineaţa aceasta, Doamne, ca mâinile Tale sfinte nevăzute să binecuvânteze acest copil. Fie ca aceasta să fie aşa, Doamne, ca copilul să trăiască. Şi dacă există o zi de mâine, fie ca el să fie un mare lucrător pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Binecuvântează-i părinţii. Şi acum, Tată, noi Ţi-l dăm pe micuţul Samuel Thomas, în Numele lui Isus Cristos, pentru o viaţă dedicată pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Amin.

E-18 Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine şi pe soţ, şi fie ca voi să aveţi fericire. Şi fie ca acolo să fie un loc mic luminos în viaţa voastră, prin toată călătoria voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-19 Acum, este acesta micuţul? [Mama zice, "Da," atunci pruncul face un sunet – Ed.] Acum, eu nu pot să înţeleg limba aceea. Eu ştiu ce. Eu ştiu ce-ce fac ei, dar eu nu o înţeleg.

E-20 Când am fost în Germania nu de mult, nu am putut vorbi nici un cuvânt. Am spus, "Dar chestiunea, privitor la voi poporul German aici," am spus, "eu nu înţeleg." Am spus, "Fiecare... eu am mers în jos pe stradă, şi mama ducea un copil, şi el plângea în Engleză."

E-21 Ei bine, eu cred că ea trebuie să facă ceva. Eu te voi face toată răsucită, când ajungem înapoi la Meda. Ei doar ajung răsuciţi în lucrul acesta, voi ştiţi, ţintuiţi jos. [Mama zice, "Alicia Kay." – Ed.] Alicia Kay. [Cineva zice, "Carlyle."] Carlyle. Alicia Kay Carlyle, acela este un nume frumos. Îmi place acela. Ai vrea să aduci surioara aici? Hum! O, am eu mâna ta înăuntru acolo, de asemenea, soră?

E-22 Ei bine, voi ştiţi, când Israel a adus jertfa lor (despre care am predicat ieri) la altar, vedeţi, ei îşi puneau mâinile peste ea, pentru că ei s-au identificat la acea jertfă.

E-23 Mâinile tale pe pruncul tău, te identifică cu pruncul atunci. Este aceea în regulă? Şi noi ne punem mâinile peste el, identificându-ne pe noi în rugăciune către Dumnezeu, pentru această micuţă Alicia Kay. Este aşa? Carlyle.

E-24 Tatăl nostru Ceresc, noi ridicăm spre Tine, această domniţă, Dumnezeule, acest strop de bucurie care ia fost dat la această familie. Binecuvântează această fetiţă, Doamne, acest lucruşor drăguţ care o ţin în braţele mele în dimineaţa aceasta, aşa cum mama aduce această copilă. Tu i-ai dat-o ei, şi acum ea ţi-o dă Ţie. Aceasta arată credinţa şi dorinţa ei, Doamne, ca să fie copila ei crescută în sfătuirea lui Dumnezeu. Binecuvânteaz¬o, Doamne, şi fie ca ea să trăiască o viaţă lungă fericită, şi să fie o mare slujitoare pentru Tine în ziua de mâine, dacă există o zi de mâine. Binecuvântează căminul din care vine. Admite aceasta, Doamne. Acum, noi îţi dăm Ţie această fetiţă drăgălaşă în dedicare, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-25 Acum, nu este aceea o fiinţă mică drăgălaşă. Voi ştiţi, pruncul fiecărei mame este cel mai frumos de pe pământ. Aceea este corect, nu-i aşa? Dumnezeu să te binecuvânteze, o fiinţă mică foarte dulce. Mă priveşte, în jur în felul acela. Acum eu îmi am mâna răsucită.

E-26 Acum, ce mai faci? Ei bine, ce fetiţă drăguţă este aceasta, de asemenea. Cum o cheamă? [Mama zice, "Letha Ann Farmer." – Ed.] Letha, o Letha Ann. ["Letha."] Letha Ann Farmer. Vai, ce fetiţă drăguţă! Vrei tu să vi aici, să fi cu mine? Vezi? Aceea este bine. Acum, aceea este o fetiţă drăguţă, de asemenea. Ea arată bine, de asemenea. Îţi place să mergi la biserică, Letha? Acum, mi-aş imagina, copii micuţi ca aceasta pe care a ridicat Domnul nostru în mâinile Lui. Acestea sunt surori? ["Da."] Voi ştiţi, eu stau aici acum, cum simt eu aceea. Voi vedeţi ce vreau să spun? Ce este o căsătorie sau o dedicare? Tu stai în cărarea lui Dumnezeu. O, doamne! Mă cutremură.
Să ne aplecăm capetele.

E-27 O Dumnezeule, noi venim în dimineaţa aceasta cu această micuţă Letha. Şi ne rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să binecuvântezi pe Letha şi tot ce face ea prin viaţă. Fie ca ea să trăiască o viaţă lungă, fericită. Binecuvântează părinţii ei. Fie ca ea să fie crescută într-un cămin, Doamne, să admire şi să adore pe Dumnezeu. Şi mă rog că dacă există o zi de mâine, acolo să fie, ca ea să fie o lucrătoare în Împărăţia lui Dumnezeu. Ţine boala şi lucruri departe de ea aşa cum ea călătoreşte. Şi să o faci o mare binecuvântare în Impărăţia Ta. Şi noi îţi dăm Ţie această fetiţă în dedicare, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Foarte dulce copilă!

E-28 O, eu iubesc copiii mici. Dar eu sunt doar... Eu întotdeauna mă tem că ei se rup, voi ştiţi. Ei sunt doar aşa de micuţi. Şi totuşi, soţia mi-a spus, a zis, "Păi, ei ar fi mai greu de rupt decât¬decât-decât aş fi eu." Astfel, da, aceea este corect. Ei sunt aşa de vioi, voi ştiţi.

E-29 Iar acum, este cineva bolnav care a vrut să se facă rugăciune pentru ei, doar un-un c;:az special de rugăciune sau ceva, şi am putea oferi pentru voi? În regulă, soră, dacă ai veni chiar aici şi să stai. În regulă. Aha. Aceea este un... Noi vrem să luăm aceste lucruri, aşa că dacă noi devenim puţin legaţi în mesajul nostru de Crăciun, aceea va fi în regulă. În regulă, domnule.

E-30 Acum, să ne aplecăm capetele acum. Frate Neville, ai vrea să păşeşti înainte cu mine?

E-31 Tatăl nostru Ceresc, în acest ajun de Crăciun, unde marea iertare a păcatelor şi bolilor noastre s-a născut în lume, să devină o Jertfă pentru noi. Noi o aducem pe sora noastră, în Numele lui Isus Cristos, ca, punând mâinile noastre peste ea, să facem exact ce ai spus Tu să facem. "Puneţi mâinile peste bolnavi şi ei se vor însănătoşi." Noi facem aceasta în Numele lui Isus Cristos, pentru vindecarea ei. Amin.

E-32 [Fratele Branham vorbeşte cu cineva – Ed.] Chemăm pe Fratele Cauble... ? ...

E-33 O, este aceea aşa? Cum o duci, soră? Acum, acum, să ne aplecăm capetele din nou.

E-34 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum stăm noi aici în Prezenţa celui Atotputernic, rugându-ne pentru sora noastră care a avut o nenorocire. Şi acolo s-a făcut ceva care chiar i-a orbit ochiul. Dar Tu, Doamne, cum i-ai spus Tu lui Moise, "Cine face ochiul omului?" Şi există numai Unul care poate ajuta, şi acela este marele Iehova, Creator. Astfel ne rugăm, Tată Ceresc, aşa cum noi credem aceasta în inimile noastre, şi noi o aducem pe ea la Tine. Şi credinţa noastră, noi-noi venim prin credinţă, sus la marele altar de aur al lui Dumnezeu, unde Jertfa sângerată, Cristos, stă pe altar. Şi în Cartea lui Isaia, al 53-lea capitol, şi al 5-lea verset, a zis, "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirea noastră; pedeapsa păcii noastre era asupra Lui, şi cu rănile Lui noi suntem vindecaţi." Acum ne punem credinţa noastră cu a ei, pe altarul Tău, şi cerem, în Numele lui Isus, ca această orbire să părăsească pe sora noastră, şi ca ea să fie în stare să vadă, spre onoarea şi slava lui Dumnezeu. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.

E-35 Frate Cauble. [Fratele Wallace Cauble vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Paris Reidhead. Da. Da, domnule. Bine.

E-36 Acum ne rugăm pentru ungerea pentru lucrare a Fratelui nostru Cauble, să meargă şi să-l viziteze pe un prieten de-al meu. Eu am lucrat cu el în NewYork. Paris Reidhead, acela care a venit sus la casa mea să primească botezul Duhului Sfânt.

E-37 Şi nu a fost el să facă ceva în Misiunea din Sudan? [Fratele Cauble zice, "Da. El este directorul peste Africa. Locuieşte în New York, într-o parte din New York acolo, lucrând în această biserică mare acolo, să ajute." – Ed.] Minunat. Atunci tu pleci din Louisville? ["Da."] O, doamne! Ne pare rău să-l pierdem pe Fratele Cauble, din Louisville. Îţi binecuvântez inima, frate. Vai!

E-38 Eu întotdeauna o să-mi amintesc de Fratele Cauble. Acest frate preţios, sfânt al lui Dumnezeu, îmi amintesc de primul meu contact cu el. El sângera de moarte. Eu-eu am cunoscut numele lui mare printre fraţi. Eu am mers acolo. Acolo erau fraţi stând în spital. Eu, un ins mic ca mine, mi-a fost ruşine să merg înăuntru, astfel am îngenuncheat în spate după Coca Cola, un lucru afară în holul spitalului şi m-am rugat pentru el şi am mers înapoi.

E-39 Telefonul a sunat din nou, a zis, "Tu nu ai fost aici să-l vezi pe Fratele Cauble."

E-40 Şi am mers acolo. Ei au operat ceva în nasul lui, şi au tăiat, au tăiat ceva, şi el sângera de moarte. Am îngenuncheat acolo şi am avut rugăciune. S-a oprit imediat.

E-41 Tatăl nostru Ceresc, el este slujitorul Tău. Şi acum el se mută de printre noi, dar noi încă suntem uniţi, Doamne. Inimile noastre întotdeauna să bată, mă rog, aşa cum bat ele acum, una alături de cealaltă. Eu Te rog, Tată, să binecuvântezi pe acest, frate al meu, aşa cum el se duce acolo să-l ajute pe marele Tău slujitor, pe Fratele Paris Reidhead, fiind aşa de interesat în botezul Duhului Sfânt. Indiferent de ce spun toţi fundamentaliştii, el încă îl vrea pe Dumnezeu, oricum. Binecuvântează-l pe Fratele Cauble, şi binecuvântează-i pe ei împreună în lucrarea lor pentru Tine, Doamne, eforturile lor. Fie ca ei să lucreze o echipă ca Pavel şi Sila. Admite aceasta, Doamne.

E-42 Dă-i ungerea Duhului Sfânt. El a dorit, şi a încercat, şi a presat, şi a împins, să afle acel loc unde Tu să poţi într-adevăr să-l umpli, Doamne, şi să deschizi lucruri mari pentru el. Şi fie ca acesta să fie timpul, Doamne, care Tu l-ai instruit şi s-a rugat pentru această oră, Doamne, căci noi suntem în timpul de seară. Întăreşte-i trupul, Doamne. El are nevoie de tărie. Fie ca puterea care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi, să aducă vindecare la trupul lui, putere de transformare, fie ca el să se ducă în puterea de înviere a lui Isus Cristos. Noi îl binecuvântăm.

E-43 Domnul să te binecuvânteze Frate Cauble! Salută-l pe Fratele Paris din partea mea, şi eu sper să vă văd pe toţi mai târziu. Eu merg în străinătate, în India. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Cum o duci, soră? Îţi mulţumesc, frate.

E-44 Doamne Isuse, aşa cum o aducem pe această doamnă micuţă, cu mâinile noastre puse peste ea, conectându-ne cu ea, aşa ca la jertfă, ştiind că tu ai promis-o, eu cer vindecarea ei în Numele lui Isus. Amin.

E-45 La această mamă micuţă stând aici cu un umăr aplecat şi păr cărunt, arătând că ea este glazurată pentru lumea care vine. Dumnezeule, fie ca puterea care l-a înviat pe Domnul nostru Isus din mormânt, aşa cum ne punem mâinile peste ea, conectându¬ne cu ea şi cu Cristos, fie ca puterea care l-a înviat pe El din mormânt să-i vindece trupul, în Numele lui Isus.
Dumnezeu să te binecuvânteze, sora mea.

E-46 Tată Ceresc, aşa cum ne punem mâinile peste sora noastră, la fel, în Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să fie vindecată spre slava lui Dumnezeu. Amin.

E-47 Tată milostiv, în Numele lui Isus Cristos, ne punem mâinile peste sora noastră. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să fie vindecată spre slava lui Dumnezeu. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.

E-48 Tată Ceresc, noi ne punem mâinile peste fratele nostru aici, în Numele Domnului Isus Cristos, pentru vindecarea lui. Fie ca el să fie vindecat în Numele lui Isus.

E-49 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum una din surorile noastre călătoreşte departe, să fie în adunare, dar ea stă în dimineaţa aceasta acum, şi noi ne conectăm, Doamne, în Evanghelie, ca mâinile noastre unul pe altul şi pe ea. Fie ca Dumnezeul din Cer să vadă aceasta, unde se spune, "Dacă acolo vor fi doi sau trei în acord pe pământ." Aici noi stăm, trei împreună, Doamne, în Numele lui Isus Cristos. Vindec-o, Doamne, în Numele lui Isus.

E-50 Tot la fel, Doamne, noi ne punem mâinile peste sora noastră aici. Şi aşa cum suntem în acord, în Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să fie vindecată.

E-51 Tată Ceresc, a spus că minunata lui viaţă Creştină... soţia are un cancer. O Dumnezeule, el stă pentru ea. Cristos stă pentru ea.
Acum, diavole, tu să o părăseşti, în Numele lui Isus Cristos.

E-52 Crede aceasta, frate. Există un ţăruş bătut jos chiar aici. Aminteşte-ţi această zi.

E-53 Tatăl nostru Ceresc, aceasta este sora noastră care vine la noi, Doamne. Şi ca o viaţă de exemplu, ea trăieşte, şi ea vine pentru vindecarea ei. Şi noi cu inimile şi mâinile noastre ne-am unit cu Tine, Doamne, noi cerem după această binecuvântare, în Numele lui Isus Cristos.

E-54 Sora noastră Risert, Doamne, care este slujitoarea Ta, ea a venit la acest timp de Crăciun. În Numele lui Isus, lasă să fie vindecată. Amin.

E-55 Tată Ceresc, noi aducem această femeie mică drăgălaşă în dimineaţa aceasta, în Numele Domnului Isus. Noi ne punem mâinile peste ea şi cerem vindecarea ei, în N urnele lui Isus. Amin.

E-56 Tatăl nostru Ceresc, noi venim şi ne punem mâinile peste sora noastră, în Numele, cel mai sfânt Nume, Isus Cristos. Fie ca ea să fie vindecată spre slava lui Dumnezeu.

E-57 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum o aducem pe sora noastră la Tine astăzi, un-un trofeu al harului Tău, cum ai fost Tu pentru această femeie. Ani şi ani în urmă, cu numai câteva ore să trăiască, mâncată de un cancer, şi ea a trăit pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Vindec-o astăzi, Doamne, de orice este rău, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze.

E-58 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum sora noastră, tot un trofeu al harului lui Dumnezeu, de asemenea. Nenorocită şi mizerabilă pătimaşă de droguri, beţivă, iar acum stă o femeie drăgălaşă făcută teafără. Ce caz de vindecare, Doamne! Iar apoi inima ei arde pentru alţii care sunt bolnavi, deoarece ea ştie că există un mare Vindecător. Ea a grăit trei nume diferite chiar acum, Tată. Mă rog şi mă conectez cu fratele nostru aici, păstorul nostru, şi-şi cu ea, şi cu Domnul Isus. Şi fie ca, în Numele Lui glorios, aceste trei persoane să fie izbăvite pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Amin.
Îţi mulţumesc, frate.

E-59 Slăvite Tată, noi acum punem mâinile peste Fratele nostru Way. El cere trei lucruri. Tu le ştii, Doamne. Şi noi credem că este scris, şi ştim că Scriptura zice, "Toate lucrurile." Şi aşa ne rugăm, Tată ceresc, ca aceasta, ce el a cerut, să se facă manifestat pentru el, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-60 Slăvite Tată, noi punem mâinile peste fratele nostru, în Numele Domnului Isus, şi cerem pentru vindecarea lui, spre slava lui Dumnezeu. Admite aceasta, Tată, în Numele lui Isus. Amin.

E-61 Tată Ceresc, peste sora noastră, noi ne punem mâinile, spre binele Împărăţiei lui Dumnezeu, în Numele lui Isus Cristos, să ascultăm ce a spus El să facem. Fie ca ea să fie vindecată în Numele lui Isus. Amin.
Te binecuvântez, soră.

E-62 Dumnezeule Tată, tot la fel, peste fratele nostru, noi ne punem mâinile, în Numele lui Isus Cristos, ca tu să-l faci bine, pentru binele Împărăţiei lui Dumnezeu. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu. Soră Arganbright.

E-63 Tată Ceresc, ne rugăm pentru Sora Arganbright, ca Tu să o vindeci. Admite aceasta, Doamne. Cererea ei, fie ca aceasta să-i fie dată, Tatăl nostru Ceresc, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-64 Doamne Isuse, punând mâinile peste fratele nostru, în Numele lui Isus Cristos, fie ca cererea lui să-i fie acordată. Amin.
Crede aceasta, fratele meu.

E-65 Tată Ceresc, ne punem mâinile peste băieţel, în Numele lui Isus Cristos, şi fie ca, aşa cum stăm împreună în dimineaţa aceasta, prin credinţă, noi îl aducem pe acest copil la Tine. Şi fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu, a puterii de vindecare a lui Cristos, să fie manifestată în trupul lui micuţ, în Numele lui Isus. Amin.

E-66 Dumnezeule Tată, asupra acestui tătic drăgălaş care îl aduce, noi de asemenea cerem ca Tu să manifeşti puterea Ta de vindecare, în Numele lui Isus. Amin.
Te binecuvântez, fratele meu.

E-67 Tată Ceresc, aşa cum Sora Peckenpaugh, nobila noastră soră în nevoie, şi cât de graţios ai fost Tu cu ea, Doamne. Mă rog ca continuitatea binecuvântărilor Tale să curgă în inima ei. Şi toată boala şi întristarea prin care ea a trecut, fie ca puterea lui Cristos să-i restituie, Doamne, însutit, şi să o facă complet sănătoasă, pe cei dragi ai ei, în Numele lui Isus. Amin.
Te binecuvântez.

E-68 Tată Ceresc, ne punem mâinile peste fratele nostru şi cerem ca puterea lui Isus Cristos să-l facă bine, prin Numele acestui Copil-Cristos despre care noi suntem în sărbătorire la timpul acesta. Amin.

E-69 Milostivule Dumnezeu, aşa cum ne punem mâinile peste sora noastră, slujitoarea Ta, în Numele lui Isus Cristos fie ca ea să fie vindecată spre slava Ta. Amin.

E-70 Doamne, noi ne punem mâinile peste sora noastră, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca ea să fie vindecată. Amin.

E-71 Tată Ceresc, ne punem mâinile peste sora noastră aici, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca puterea lui Dumnezeu s-o facă să fie vindecată. Amin.

E-72 Doamne Isuse, acordă surorii noastre cererea ei, aşa cum noi o cerem spre slava lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

E-73 Tatăl nostru Ceresc, noi vedem că surioara noastră încă este cu noi, toţi anii aceştia. Noi Îţi mulţumim pentru aceasta, Doamne. Ne rugăm ca Tu să-i dai cererea ei, în Numele lui Isus.
Doamne Dumnezeule...

E-74 Ce? [Sora vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Şi Dumnezeu este omniprezent, peste mări, pe aici, pretutindeni. Şi tu crezi, şi Dumnezeu îl va, în dimineaţa aceasta, în Norvegia, îl va vindeca? [Sora vorbeşte cu Fratele Branham.] Ce? Fiica şi tăticul tău, şi tu vrei rugăciune pentru ei, mântuire.

E-75 Doamne, Tu o vezi pe doamna mică şi noi ştim că Tu cunoşti cererile ei. Tu ai auzit glasul ei. Cum ştii Tu că ea stă aici? Când, nici măcar o vrabie nu poate atinge strada fără ca Tu să o ştii. Iar apoi eu ştiu că Tu cunoşti această cerere, aşa că noi doar chemăm peste aceste lucruri, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca ele să-i fie acordate, prin Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-76 Tată Ceresc, ne rugăm ca, pentru mama lui care este bătrână şi urmează să i se facă operaţie. Dumnezeule, ajută. Şi dacă există ceva mai mult ca noi să putem face, Doamne, doar vorbeşte-o către mine sau altcineva, înainte de această zi, să consoleze pe fratele nostru. Admite aceasta, Tată. Eu cer în Numele lui Isus. Amin.

E-77 Doamne, noi punem mâinile peste sora noastră. În Numele lui Isus Cristos, fie ca Tu să o vindeci şi să o faci bine. Amin.

E-78 [O soră zice, "Frate Branham, eu vreau să mă ridic. Eu vreau ca tu să vi... ? ..." – Ed.]
Fie ca Dumnezeul din Cer să-i acorde cererea. În Numele lui Isus, mă rog.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Tu eşti Sora Margaret.
Da. În regulă.

E-79 Doamne Isuse, mă rog pentru a noastră-sora noastră, soţul ei stă pentru ea. Cum se luptă ei, şi cum Te-ai manifestat pe Tine însuţi către ei şi Te-ai arătat lor, Dumnezeule! Eu sunt aşa de mulţumit. Admite, Doamne, ca soţia lui să fie vindecată, sora noastră scumpă, în Numele lui Isus.

E-80 Tată Ceresc, această cerere care o cere acest frate, Tu ştii tot despre aceste condiţii, Doamne. Eu mă rog pentru slujitorul Tău. Dumnezeule, admite, şi pentru vindecarea trupurilor despre care el vorbeşte. Acum, Tu ai auzit acele cereri mai bine decât mine. Astfel eu doar cer, cu inima mea deschisă, pe altarul Tău, şi pun rugăciunea mea cu a fratelui meu aici, în Numele lui Isus Cristos, ca să li se răspundă. Amin.

E-81 Tată Ceresc, noi punem mâinile peste sora noastră pentru cererea ei. Fie ca aceasta să i se acorde în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.

E-82 Doamne) noi punem mâinile peste sora noastră, pentru cererea ei. În Numele lui Isus Cristos, fie ca aceasta să fie acordată.

E-83 Dumnezeule Tată, peste fratele nostru aici, cererea lui, fie ca să i se dea, Doamne. El a încercat să Te slujească, toţi anii aceştia. Prin greutăţi, el încă stă chiar înainte. Dumnezeule, fie ca el să se apuce de cornul altarului în dimineaţa aceasta, bătând jos ţăruşul aici pe margine, "Aceasta este ora când acesta vine." Admite aceasta. Şi fie ca această cerere să fie acordată pentru soţia şi nepotul lui, în Numele lui Isus.
Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Brewster. S-o crezi.

E-84 Tatăl nostru Ceresc, această mamă micuţă, care stă aici în dimineaţa aceasta, a fost ca o mamă pentru mulţi. Acum ea se roagă pentru cei dragi ai ei, Doamne. Ea a cerut aceea, şi noi suntem... ne putem unii toţi împreună, punându-ne mâinile peste ea, ca o unitate, că noi credem aceasta. Şi cu inimile noastre înaintea altarului Tău, noi cerem pentru această cerere care o cere ea, să fie acordată în Numele lui Isus. Amin!

E-85 Dumnezeule, Tu cunoşti persoanele pentru care stă el, fiecare care este în inima lui la timpul acesta. Şi noi ne-am pus pe noi înşine cu el, Doamne. În Numele lui Isus Cristos, fie ca cererea lui să fie acordată. Amin.

E-86 O Dumnezeule, noi o cunoaştem pe Sora Hattie. Ne rugăm, Dumnezeule, aşa cum ne punem mâinile peste ea, admite ca Duhul Sfânt să fie cu ea, şi să descopere înapoi la inima ei. Ne gândim la băieţii ei scumpi, ei amândoi. Mă gândesc despre când am şezut acolo în camera aceea în acea zi, într-un micuţ, cămin smerit. Tu ai spus, "Spune-i să ceară ce vrea ea, atunci doar să spui Cuvântul." Ea a cerut. Dumnezeule, eu ştiu că Te îngrijeşti de aceste persoane. Astfel mă rog, aşa cum îmi pun mâinile peste ea, în Numele lui Isus Cristos, fie ca cererea ei să fie acordată.

E-87 Doamne Dumnezeule, aşa cum ne punem mâinile peste surioara noastră, conducând în jos peste aceste drumuri alunecoase şi lucruri, încearcă să ajungă aici. Tu ştii totul despre aceasta. Eu mă rog pentru ea, Doamne, aşa cum îmi pun mâinile peste ea. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să primească ce a cerut. Amin.

E-88 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum acest frate scump... cum că el a fost hotărât odată, Doamne, ţigările vechi şi lucruri l-au ţinut legat. El ajungea la un interviu, şi aştepta şi aştepta. Şi Tu nu ai vrut să ne spui nimic. El a obţinut altul. Tu ai aşteptat şi aşteptat, şi Tu nu ai vrut să ne spui nimic. Şi în final, într-o dimineaţă, şezând acolo, iată-l că vine. Totul s-a sfârşit atunci. Noi Îţi mulţumim, Doamne. Tu eşti adevărat. Cuvintele Tale nu dau greş. Şi El a spus, "Cei ce aşteaptă după Domnul îşi vor reînnoi tăria." Acum, el vine cu trei cereri în dimineaţa aceasta, Doamne. Şi noi stăm ca trei, cu o promisiune de o-o slujbă triplă făcută într-un singur Dumnezeu. În Numele acelui singur Dumnezeu adevărat şi viu, Isus Cristos, fie ca cererea lui să-i fie dată. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Doamne...
O, doamne! [O soră vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.]

E-89 Doamne, Tu auzi acele cereri. Tu ştii cum să le răspunzi, Doamne. Astfel noi doar ne punem mâinile peste Sora noastră Baker, în Numele lui Isus Cristos, noi oferim petiţia noastră cu a ei, pentru vindecare. Amin.
Te binecuvântez, sora mea.

E-90 [Fratele Neville zice, "Oricare altul care vine înăuntru, să intre acum." – Ed]

E-91 Tată Ceresc, aşa cum îmi pun mâinile peste acest frate bun, arată tocmai ca imaginea de sănătate astăzi, dar uneori aceea înşeală. Astfel eu mă rog ca Tu să-i acorzi cererea, orice este în inima lui. Dă-i ceea ce el a cerut, în Numele lui Isus. Amin.

E-92 Tată Ceresc, noi punem mâinile peste sora noastră şi cerem ca, în Numele Domnului Isus, ca Tu să-i dai cererea ei spre slava Ta. Amin.

E-93 Doamne Isuse, noi punem mâinile peste fratele nostru şi cerem pentru cererea lui. Noi doar semnificăm aceasta, Doamne, aşa cum ne punem mâinile peste el. Noi ne conectăm, şi în această unitate ne rugăm în Numele lui Isus. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu.

E-94 Dumnezeule Tată, cu sora noastră de asemenea, noi am făcut la fel. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să-şi aibă cererea.
Te binecuvântez, sora mea.

E-95 Dumnezeule, aşa cum scumpul nostru frate ar fi putut să fie omorât zilele trecute, dar Tu nu ai fost gata pentru el. Astfel mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i dai cererea lui, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Tu ştii cum să crezi aceea.

E-96 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum micuţa noastră, soră emoţionată vine înainte, ştiind, Doamne, că multe au fost nenorocirile ei. Dar Tu ai promis că, "Multe sunt nenorocirile celui neprihănit, dar Dumnezeu îl va izbăvi din toate." Ea are tare nevoie de această izbăvire, Doamne. Noi punem mâinile peste ea şi condamnăm acest rău. Doamne, pe altarul Tău de aur, fie ca puterea lui Dumnezeu să o tălăzuiască şi să o facă bine. Amin.

E-97 În regulă. Voi toţi o să staţi. Erai tu aşezat înapoi acolo tot timpul? Da. Eu nu te-am văzut. O, tu, pe aici. Nu-i de mirare. Acesta este un om care este numit, ei îl numesc, "Miner." Acela este numele lui. Dar aceasta este o dată când Miner este un major. [Fratele Miner Arganbright zice, "Spun ce?" – Ed.] Spune orice, orice vrei tu să spui.

E-98 Fratele Miner Arganbright este unul din cei-cei cu Oamenii de Afaceri ai Evangheliei Depline, unul din cei... a ajutat să fondeze această mare mişcare, care noi încercăm să lucrăm împreună să-i facem pe toţi oamenii să recunoască, indiferent de afilierea şi denominaţiunea lor, că noi suntem toţi fraţi în Cristos.

E-99 El a spus ceva puţin, zilele trecute. El i-a scris unui Senator sau ceva sus acolo. A fost absolut sublim. Şi eu am spus, "Eu vreau ca tu să o scrii. Vreau ca tu să vii jos la biserică şi să spui aceasta."
A zis, "Eu deja am spus-o."
Astfel noi o avem aici pe bandă. Şi eu vreau ca aceea să fie luată jos de pe bandă, voi fraţilor. Frate Jim, eu ştiu că tu mă auzi înăuntru acolo, în cameră. Eu vreau aceea. Aceea a fost o adevărată piesă de-de diplomaţie, adăugată cu aceasta. Vedeţi? În regulă.

E-100 Spune ce vrei tu, Frate Arganbright. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Amin. Amin.

E-101 [Fratele Arganbright zice, "Lasă-mă să şed acolo. Aceea este în regulă, chiar acolo." – Ed.]

E-102 Cât de adevărat! Amin. Cât de adevărat! Pacea vine şi se duce, şi plăcerile, şi doar se sting, dar bucuria rămâne.

E-103 Ei bine, este o-este o-o zi rea în afară, zi bună înăuntru. Şi, voi ştiţi, am întâlnit un om, sau un om care mi-a spus că a întâlnit un om recent, şi a spus că el se plângea. "O," a zis, "aceasta este o zi oribilă." El a spus că ploua şi mergea înainte.
El a spus, "Aceasta este o zi minunată."

E-104 Şi insul a zis, "Păi, cum numeşti tu aceasta o zi aşa de minunată?"

E-105 El a spus, "Eu îţi voi spune. Doctorul mi-a spus un an în urmă că eu aveam numai o săptămână de trăit." A zis, "Fiecare zi, ei bine, aceea este o zi minunată." Da.

E-106 Astfel aceea este corect, aceasta-aceasta este o zi minunată, aşa că noi suntem toţi... Ce este... cum fratele a zis, "Noi am fost toţi condamnaţi la moarte." Aceea este corect, să murim şi să mergem în chin. Dar acum aceasta este o zi minunată. Noi suntem vii în Cristos şi nu mai putem muri. Totul s-a terminat, voi vedeţi.Noi suntem într-adevăr în Cristos. Acum hai să...

E-107 Acum, în tabernacol, Frate Arganbright, eu de obicei doar o iau încet. Astfel dacă voi flămânziţi pe la cină, vă puteţi strecura... mă simt aşa de obosit în dimineaţa aceasta că eu doar a trebuit să spun una alta ca să mă ţin semeţ un pic până când eu pot... Duhul Domnului vine asupra mea.

E-108 Aşa că să ne aplecăm capetele acum şi să ne rugăm înainte să citim Cuvântul. Cât de multe cereri pentru alte lucruri care le aveţi pentru care poate nu s-a făcut rugăciune, doar să se facă de cunoscut aşa cum vă ridicaţi mâinile. Acum să-să ne ridicăm în dimineaţa aceasta aşa cum ne rugăm. Aceea vă va da o schimbare de ţinută şi poate va ajuta puţin. Iar atunci după rugăciune, eu vreau să rămâneţi în picioare doar câteva minute până eu citesc Cuvântul. Mă gândesc că aceea este important să stăm reverenţi în timp ce noi citim Cuvântul lui Dumnezeu.

E-109 Tatăl nostru Ceresc, noi venim tot aşa de smeriţi cum ştim noi să venim, cu inimi golite de toate dorinţele din lume sau plăcerile ei. Şi aşa cum fratele nostru a citat sau ne-a declarat, "Bucuria, bucuria Domnului este tăria noastră." Şi noi venim cu inimi vesele, că noi avem acest privilegiu de a veni în Prezenţa Ta, să cerem orice petiţie care noi am dori. Şi bucuria vine când noi privim în Cuvânt. Şi ni se promite că dacă noi O vom crede, aceasta ni se va da. Ce ar putea tresări o inimă umană care bate, mai mult decât să ştim că nemuritorul, Dumnezeu Etern a dat o astfel de promisiune?

E-110 Acum iartă-ne, Doamne. Şi dacă noi am păcătuit sau am făcut ceva care nu Te-a mulţumit, ca înainte să cerem aceste lucruri... Căci noi ştim că este scris, "Dacă inimile noastre nu ne condamnă, noi avem petiţia noastră." Dar acum iartă-ne de tot ce am făcut. Priveşte asupra noastră, Doamne, cu milă şi îndurare. Priveşte ce grup de compătimit suntem noi, Doamne. Muritori micuţi, târându-ne în jur aici pe pământ, şi doar tărăgănând înainte prin acest loc păcătos, dar jos adânc în inima noastră noi ştim că există Cineva care vine într-o zi, care ne va ridica din acest loc la un loc mai bun, şi ne bucurăm în aceasta.

E-111 Şi mă rog, Dumnezeule, pentru fiecare cerere. Tu ai ştiut ce era în spatele acelor mâini care s-au ridicat. Acordă-le aceasta, Doamne. Eu mă rog pentru mine, pentru tărie în dimineaţa aceasta, pentru-pentru voce să ajut şi să predic Evanghelia. Şi noi am cere ca Tu să ne binecuvântezi aşa împreună în acesta ce noi sărbătorim, sezonul Crăciunului. Doamne, fie ca noi să aflăm adevăratul Spirit al Crăciunului, şi fie ca Acesta să rămână cu noi pe veci. Căci noi cerem aceasta în Numele lui Isus şi de dragul Lui. Amin.

E-112 Acum, dacă veţi sta în picioare doar un moment, eu vreau să citesc în dimineaţa aceasta din Cartea lui Mica, pentru un loc; şi pentru altul, din Evrei, al 12-lea capitol din Evrei, pentru... să adun puţin context la despre ceea ce mi-ar place să vorbesc în dimineaţa aceasta pentru mesajul nostru de Crăciun. Evrei 12:25, este acesta. Eu cumva a trebuit să mă grăbesc azi dimineaţă când m-am sculat, şi eu nu am avut totul tocmai la loc unde am vrut să am, am vrut să am, adică. Eu încep cu al 2- lea verset în Mica 1.
Auziţi... voi popoare; ascultă, O pământule, şi tot ce este pe el: Domnul DUMNEZEU să fie martor împotriva voastră, Domnul din templul Lui cel sfânt.
Căci, iată, DOMNUL iese din locuinţa Lui, şi se va pogorî, şi va călca pe... locurile pământului.
Şi munţii se vor topi sub el, şi văile vor fi crăpate, şi ca ceara înaintea focului, şi ca apele care curg în jos pe un povârniş.

E-113 Şi în Evrei, al 12-lea capitol şi al 25-lea verset, noi citim aceasta.
Luaţi seama ca să nu refuzaţi pe cel ce vorbeşte. Căci dacă ei au scăpat... Căci dacă nu au scăpat cei care l-au refuzat pe cel ce a vorbit pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă noi ne întoarcem de la cel ce vorbeşte din ceruri:

E-114 Acum, Doamne Dumnezeule, adaugă binecuvântările Tale la citirea Cuvântului Tău, şi dă-ne la fiecare astăzi lucrul care Tu ai vrea ca noi să-l cunoaştem, ca noi să putem pleca de aici şi să simţim că am fost în Prezenţa Ta, şi putem să mergem înainte cu o-o înfăţişare nouă şi cu o înţelegere mai bună, şi cu mai multă hotărâre decât cum am avut când noi am venit în această clădire. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Vă puteţi aşeza.

E-115 Acum, fără îndoială, dacă eu aş fi auzit acel text citit pentru un mesaj de Crăciun, eu aş fi spus, "Acum nu este aceea o citire ciudată de Crăciun?" Cel... Scopul meu să fac aceasta, a fost să aduc bisericii ceva poate cumva un pic diferit, din cauză că la radio în decursul Crăciunului voi veţi auzi povestirea veche familiară, iarăşi şi iarăşi, despre oamenii înţelepţi venind de la Răsărit şi găsind pe copilul Cristos, şi adorarea păstorilor, şi apariţia Stelei, şi toate aceste povestiri de Crăciun care merg să alcătuiască credinţa noastră religioasă de astăzi. Şi ele sunt toate foarte bune, eu-eu sunt recunoscător pentru aceea. Dar m-am gândit în biserică în dimineaţa aceasta... Şi probabil că păstorul nostru, poate deseară sau duminica următoare va aduce un mesaj întrucâtva pe aceea. Şi m-am gândit atunci să dau poporului o-o schimbare de vreo altă vedere de la... despre Crăciun, şi eu să... am ales textul acesta. Acum, doar câteva cuvinte.

E-116 Şi acum eu văd că vă schimbaţi locurile, unii stau, alţii şed. Şi aceea este-aceea este frumos. Şi curând noi vom avea loc aşa că noi... Nu putem, îmi pare rău că nu putem lăsa ca aceste intervale să fie pline, din cauză că şeful de incendii nu ne va lăsa să facem aceea. Dar noi vom avea o mică adăugire foarte curând, cu voia Domnului. Ei deja au început la aceasta, şi-şi aceea este aşa de curând cât putem noi să o avem ridicată, şi acesta va fi întru-totul un loc diferit când se ajunge la partea materială a locului. Acolo nu va fi de fapt nimic din arătarea vechiului tabernacol. Aceasta va fi că o să fie ferestre cu sticlă mată, acolo va fi căptuşeală de cărămidă în jurul ei. Acolo va fi... Aceasta va fi întru-totul diferit. Dar vechea clădire va rămânea aici, deoarece noi avem un scop pentru aceea, vedeţi. "Să rămână zidurile vechi," vedeţi. Şi noi doar urmează să îl acoperim şi să punem pietre în jurul acestuia, şi aşa mai departe, dar acesta rămâne chiar la fel.

E-117 Acum, Crăciunul. Eu-eu doresc ca într-adevăr oamenii să, poată înţelege în lumea aceasta, ce este de fapt Crăciunul. Acum, primul cuvânt Christmas este un-un fel de expresie Catolică. Aceasta înseamnă "A lui Cristos ... " C-h-r-i-s-t-m-a-s, vedeţi, "Adunarea lui Cristos," vedeţi. Acesta a fost ordinat sau a fost început cu biserica Romană. Şi Cristos nu a fost mai mult născut în a douăzeci şi cincea zi din decembrie cum nu am fost eu. Aha. Aceasta este doar o conglomerare completă de dogmă.
Aceea este tot ce este de aceasta. "Întreaga lume," aşa cum a spus profetul, "a devenit o bubă putredă." Aceea este corect. Doar este că nu este chiar nici un lucru curat nicăieri. Fiecare sărbătoare este susţinută de un... Păi, Moş Crăciun a luat locul Crăciunului, naşterea în iesle. Iepurele şi puiul şi pălăriile noi au luat locul învierii. Şi unde apare Dumnezeu în toată aceasta? Vedeţi? Motivul acesteia este din cauză că, omul, în comerţ.

E-118 Păi, ei au început să cumpere cadou de Crăciun cu luni în urmă, şi ce este aceasta altceva decât trăsătură păgână! Nu există nimic evlavios privitor la aceasta. O, ei încearcă să spună, "Au dat daruri, la oamenii înţelepţi." Aceea este doar o-o oază pentru o scuză a diavolului. Voi vreţi să daţi ceva, daţi viaţa voastră lui Cristos. Să nu daţi unul la altul, să o daţi Lui. Pentru aceea a murit El. Acela era scopul Lui de a veni. Vedeţi?

E-119 Dar a ajuns să fie un loc unde acesta-acesta este-acesta este un blestem pentru copilaşi. Ceva vecin micuţ în jos pe stradă poate avea din belşug, şi celălalt copil micuţ nu are nimic, şi ei se uită. Şi este-este chiar întregul lucru este întru totul greşit. Asta-i tot. Şi comercianţii îşi ridică mărfurile la aceste locuri. Ei... Păi, soţia mea a mers înăuntru să cumpere ceva pentru ceva copii micuţi, şi cu vreo trei săptămâni în urmă, a zis, "O, noi am vândut tot. Tot stocul. Noi am făcut o comandă dublă de stoc anul acesta, deja am vândut totul." Trei sau patru săptămâni înainte de timpul de a începe cumpărăturile. O, ce mare aranjament comercial este acesta!

E-120 Şi, până la urmă, ştiţi voi cum a început vreodată Crăciunul, acesta ce noi numim Crăciun, "Christ mass"? Iată povestirea acestuia, doar o mică iotă ce o am scrisă aici pe o pagină. Eu doar am completat în anul trecut, înainte să am cele Şapte Epoci ale Bisericii, le-am predat aici, eu am luat Consiliul din Nicea, şi Consiliul Dinainte de Nicea şi Consiliul După Nicea, şi Părinţii din Nicea, şi cele Două Babiloane a lui Hislop şi Cartea Martirilor a lui Foxe, şi toate, pentru că i-am auzit pe lucrători să le citeze. Dar am vrut să le citesc eu însumi, să văd, aşa ca eu¬eu să ştiu când am citit-o sau am spus la poporul meu, pentru că Dumnezeu mă va face să răspund la Ziua Judecăţii pentru ce spun poporului. Astfel, eu doar trebuie să nu spun ce a spus altcineva ce ei au citit, eu vreau să o citesc eu însumi, vedeţi, şi să ştiu.

E-121 Acum, de fapt, Crăciun, Cristos, eu cred şi aproape pot dovedi... Cum învierea poate fi dovedită prin a privi la Creator, cum că El a creat toată viaţa aceasta botanică, şi cum tot ce serveşte scopului Lui trebuie să moară, şi, dacă moare, trăieşte din nou pentru că are viaţă perpetuă. Dar singura cale să poată trăi din nou, este o sămânţă germinată. Vedeţi? Acum, Dumnezeu se exprimă pe Sine în acea creaţie, şi aceasta arată că toţi aceşti zei păgâni şi lucruri ce le avem nu sunt corecte. Vedeţi, ele sunt doar filozofii şi imaginaţii. Dar Acela Care a creat Cerul şi pământul se exprimă pe Sine înapoi prin creaţia Lui, ce este El în programul Lui. Şi atunci dacă...
122 V-aţi gândit vreodată, când Cristos s-a născut, că Fiul lui Dumnezeu, de ce s-a născut El într-o iesle, într-un grajd, şi pus într-o iesle? Pentru că El a fost un Miel. Nu putea să fie născut în case, mieii nu sunt născuţi în case. Şi atunci aţi observat când ei L-au dus la Calvar, şi cum nu a putut El să fugă. El a avut această cruce pusă pe El. El a fost bătut până când I-a sângerat spatele. Şi, dar ei L-au condus, ei au condus Mielul la măcelărie. Vedeţi? El era un Miel. Ei bine, şi dacă toate aceste mărturii ale naturii, ce a fost El... Când se nasc mieii, în Decembrie sau în Aprilie? Cu certitudine. Vedeţi, acesta este doar nonsens, vedeţi, să gândeşti un astfel de lucru.

E-123 Aceasta s-a făcut de către biserica Romano-Catolică înainte să devină biserica Catolică în Roma. Pe la 606 A.D., pe undeva pe acolo, sau 306, adică. Acum, noi aflăm că păgânii Romani s¬au închinat la Jupiter, care este zeul soare; şi ei s-au închinat la Astartea, care a fost zeul lună, sau de altfel mamă a... mama cerului. Ei bine, să aducă aceasta jos, ei au spus că Astartea, sau zeiţa, mama cerului nu a mai fost, şi s-a reflectat pe sine în Maria. Astfel aceasta încă rămâne idolatrie, conectând Creştinătatea la idolatrie.

E-124 Apoi de asemenea, şi ei au suferit, ori s-au închinat şi au respectat ziua de naştere a zeului soare a lor, care era Jupiter. Aceasta este când soarele de la întâi decembrie până la decembrie douăzeci şi cinci, acesta nu se schimbă, îşi trece capricornul lui. Şi, apropo, eu am un articol dintr-un ziar care vreau să vi-l citesc cândva, care doar vă şochează. Voi vorbiţi despre ce s-a întâmplat aici jos la râu în ziua aceea, eu vreau să vă arăt constatarea din Ierusalim să confirme aceea, doar câteva săptămâni în urmă, dintr-un ziar. Ceva ce ei au găsit în Ierusalim doar câteva săptămâni în urmă, va confirma pozitiv acel Înger apărând aici jos chiar exact la acelaşi timp şi trimiţând slujba înainte. Da. Vedeţi? Acum, Nu am ştiut aceasta până cu doar câteva săptămâni în urmă, şi iat-o aici în ziar.

E-125 Acum observaţi când acesta traversează aceea, acesta este¬acesta este în aceea, vedeţi. Acum, după douăzeci şi unu decembrie, zilele încep să devină doar puţin mai scurte fiecare, sau puţin mai lungi fiecare zi, până când ajunge jos prin iulie. Atunci aceasta începe să se scurteze din nou până când ajunge chiar... Şi acela este doar timpul de relaxare. Şi păgânii Romani au spus că aceea era ziua de naştere a zeului soare. De la întâi decembrie, sau douăzeci şi unu decembrie până la douăzeci şi cinci decembrie, ei au avut-circul Roman, cursele de care de război şi aşa mai departe au fost în aceea, în decursul acelui timp. Ei bine, atunci, când Creştinii sau Creştinii Romani, adăugau dogma lor să obţină ambele părţi, şi cea păgână şi cea Creştină, ei au spus, "Dacă aceasta este ziua de naştere a zeului soare, să o facem doar întru totul ziua de naştere a Fiului lui Dumnezeu." Acolo este a douăzeci şi cincea zi a voastră din decembrie pentru mass-ul vostru, Christ mass. O, ce lucru teribil! Vedeţi?

E-126 Acum, să conecteze. Păi, voi ziceţi, "Nu ar fi bună oricare altă zi?" Da, dar să conectezi pe Cristos cu păgânul? Tocmai lucrul pe care El a venit să-l desfiinţeze, ei Îl conectează înapoi cu acesta din nou. Vedeţi? Acela este lucrul care este greşit. Şi Moş Crăciun, ceva om bătrân în Germania, numit Kriss Kringle, se ducea înjur dând copiilor daruri în ziua de Christ mass, el a fost un Catolic şi ei l-au făcut un sfânt, acum este Sfântul Nicolae. Vedeţi? Eu mai bine doar... Ei vor... Aceea, voi şti ţi aceea oricum. Vedeţi, noi îi avem în Epocile Bisericii.

E-127 Dar în dimineaţa aceasta, ce eu vreau să spun este aceasta, că, această zi de Crăciun ce vine nu găseşte lumea într-o stare mai bună decât cum a fost o mie nouăsute sau două mii de ani în urmă când a venit Cristos. Aceasta nu este nimic diferit. Chiar cam în aceeaşi stare cum a fost atunci, aşa este ea acum. Ei... Dacă eu aş trage o concluzie din ce... sau un text din ceea ce urmează să spun, ar fi: Destrămarea Lumii.

E-128 Când Cristos a venit la Crăciun, o mie nouă sute de ani în urmă, lumea se destrăma, totul a ajuns la poluare. Lumea religioasă a fost poluată. Lumea Romană, moral, a fost în cel mai de jos declin al ei. O, imoralitatea lumii! Iudeii au uitat pe Dumnezeul lor şi au luat sărbătoarea lor sfântă solemnă şi au făcut-o o tradiţie rituală. Dumnezeu s-a îndepărtat de la ei. Şi ei au ştiut că acolo era ceva ce trebuia să se întâmple, toată lumea a ştiut, pentru că, să o ţină laolaltă. Aceasta se destrăma. Şi acel ceva să o ţină laolaltă, fiecare naţiune în felul lor propriu aşteptau după ceva sau cineva să vină să o ţină laolaltă.

E-129 Dacă aceea nu este imaginea de astăzi, eu nu cunosc lumea. Caută după ceva să o ţină laolaltă! Ea este întocmai cum a fost cu două mii de ani în urmă. Lumea, două mii de ani în urmă, aştepta după un Mesia să ţină lucrul împreună. Dar două mii de ani în urmă, Dumnezeu a dat lumii un Mesia. Pentru că dacă noi aşteptăm ceva şi căutăm după ceva, Dumnezeu îl va trimite la noi. Şi acum lumea, după două mii de ani, a ajuns înapoi în aceeaşi stare cum a fost cu două mii de ani în urmă. Ea se desface, naţiuni, nu există-nu există nici o fundaţie nicăieri. Comunismul, Catolicismul, Protestantismul, politica, moralul, totul s-a destrămat.

E-130 Şi ei se roagă pentru un Mesia. Dar iată ce vreau eu să spun! Dacă El ar veni, L-am primi noi sau am face noi cum au făcut ei? L-am refuza noi? Ştim noi într-adevăr ce avem nevoie? Uneori noi vrem, ne rugăm pentru dorinţele noastre, şi uneori dorinţele noastre nu sunt nevoia noastră. Noi trebuie să ne dăm seama că noi nu înţelegem ce avem nevoie; ne gândim că da. Dar Dumnezeu a promis să furnizeze nevoile noastre, şi că El va face.

E-131 Acum, ce-i dacă micuţul meu Joseph, în vârstă de şapte ani, ar vrea să meargă la vânătoare cu mine, şi ar plânge şi ar ţipa să ia puşca mea automată, să o încarce cu cartuşe, "Eu pot ucide un iepure, Tati"? Păi, eu-eu nu aş putea să-l las să facă aceea, deşi el-el crede că are nevoie de aceasta, dar eu ştiu mai mult despre aceasta decât ştie el. Şi ce dacă copilul tău în vârstă de un an şi jumătate te vede că te razi cu un brici, şi ţipă şi plânge după acel brici? Deşi el te-a văzut să te razi, el vrea să facă acelaşi lucru. Păi, tu ştii ce este cel mai bine pentru el. Totuşi tu-tu nu îl vei lăsa să-l aibă, deoarece, dacă tu eşti un tată cu gândire raţională tu nu ai face un astfel de lucru ca acela, ci tu îl vei ţine departe de la el. Şi atunci de multe ori când noi vrem ceva care este contrar la cunoaşterea lui Dumnezeu despre ce avem noi nevoie, aşa că El nu vrea să ni-l dea.

E-132 Şi ei se rugau pentru un Mesia. Ei au vrut un Mesia. Dar iată unde este aceasta, ei L-au vrut în felul în care-care ei au vrut. Şi Dumnezeu L-a trimis în felul în care El L-a vrut, şi ei L¬au refuzat.

E-133 Şi ei o fac astăzi din nou, fac acelaşi lucru astăzi, ei L-ar refuza din nou. Ei fac acelaşi lucru acum cum au făcut atunci. De ce? Pentru acelaşi motiv, acelaşi motiv. El a venit atunci, şi noi ştim că El a venit. El a venit, şi la ei, dar El nu a venit în maniera şi în felul în care ei au dorit ca El să vină. Şi dacă Dumnezeu ne-ar trimite ceva astăzi, noi strigăm după acesta, şi biserica, şi când Dumnezeu îl trimite noi nu îl vrem. Acesta nu vine să se potrivească gustului nostru denominaţional. Acesta nu vine să se potrivească cu a noastră-concepţia noastră teologică despre aceasta uneori. Dar acesta este tocmai lucrul pentru care ne-am rugat. Tocmai cererea care noi o cerem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu Îl trimite la noi, şi noi Îl refuzăm.

E-134 Noi vrem un cadou Creştin de la Dumnezeu, dar noi îl vrem în felul cum îl vrem noi. Dumnezeu îl trimite în felul cum noi avem nevoie de el. El ştie ce naţiunea, El ştie ce are nevoie biserica. Dar noi credem că noi ştim, dar El ştie într-adevăr ce este acesta.

E-135 Acum, aşa cum am spus câteva minute în urmă, noi ajungem din nou la acest Crăciun, lumea se destramă. Să numim doar câteva lucruri pe care eu le-am însemnat jos aici.

E-136 Priviţi la imoralitatea lumii, niciodată nu a fost într-o stare mai josnică, de abia. Eu-eu am un articol aici care eu aş vrea doar să citesc două versete din el. Acesta se găseşte într¬un-un ziar, un Standard Bearer, din Africa, zice, ,,Moartea modestiei. Modestia feminină, acea calitate frumoasă pe care a pus-o Dumnezeu în familia umană să ocrotească standardul ei moral, moare astăzi, aşa cum femei şi fete inocente şi-au plecat genunchiul la zeiţa modelor şi nu ezită să confirme la cea mai extremă infamie a manierelor moderne de modestie." Eu am cam o pagină din aceasta aici. "Cum nu am auzit niciodată un astfel de lucru! Şi atracţia de sex este considerată ca legitimă şi printre Creştini şi ne-Creştini."

E-137 Cum eu şi acest Frate scump al nostru Arganbright am venit în jos pe drum de vreme azi dimineaţă, am vorbit despre subiect, este greu să găseşti o fată cu suficientă modestie ca să se îmbujoreze. Ele au auzit aşa de multe glume murdare şi murdărie, şi, păi, tu nu ai putea să spui nimic să le faci să se îmbujoreze. Când, câţiva ani în urmă, nu mai mult decât când eram copil, un lucru mic greşit, faţa lor se colora, un lucru mic a trecut, şi juponul unei alte fetiţe să se arate în şcoală, şi eu stăteam, vorbeam, şi când ea s-a uitat acolo şi a văzut juponul acestei fetiţe arătându-se, faţa ei mică s-a îmbujorat, şi ea a plecat de la mine, o fată de şaisprezece ani. Păi, ce o... aceea este calitatea dată de Dumnezeu să ocrotească moralurile noastre.

E-138 Atunci vă puteţi mira de ce strig eu împotriva la astfel de nonsens cum devenim noi astăzi, numindu-ne Creştini, şi îmbrăcămintea şi comportarea femeilor, şi bărbaţii fumând ţigări, şi toate altele, şi se comportă în felul acesta. Şi lucrătorii în amvon, compromiţând, şi nici măcar nu te-ar lăsa să vii la amvon să predici împotrivă la astfel de lucruri. Mă întreb dacă noi nu facem foarte mult astăzi cum au făcut ei înapoi cu două mii de ani în urmă! Reţineţi, când Israel a ajuns să facă aceea, Dumnezeu a ridicat un Isaia. Când acel timp a fost consumat şi ei au început din nou, El a ridicat un Ieremia, înainte în jos. Şi Dumnezeu nu îşi schimbă felul Lui de-a face lucrurile, El este Dumnezeul Etern. El nu se poate schimba. Prima Lui idee de a o face trebuie ca întotdeauna să rămână la fel.

E-139 Ce avem noi nevoie astăzi este un Mesaj uns cu Mesianitatea lui Cristos. Dar Îl vor primi ei? Ei se roagă după El, dar Îl vor primi ei? Nu, domnule, ei nu L-ar primi. Ei Îl răstignesc cum au făcut în primul rând. Inima umană este înşelătoare.

E-140 Moralitatea, vrajba naţională. Unde a fost lumea mai mult gata să se destrame în moraluri decât cum este astăzi? Şi cine a fixat-cine a fixat pasul? Noi Americanii. Când eu am fost la-la Sfântul Angelo în Roma, aici nu demult, pe la catacomba Sfântul Angelo, acolo era un afiş sus acolo către femeile Americane, să, "Vă rugăm să vă îmbrăcaţi, ca să onoraţi pe morţi, înainte să intraţi în catacombă." O naţiune religioasă, presupusă a fi o naţiune temătoare de Dumnezeu! Noi trăim din experienţele din trecut ale altor oameni, ale străbunilor noştri care au fost Creştini.

E-141 Vrajbă naţională. Niciodată nu a existat un timp în lume în care această lume era mai mult într-o-o-o rupere naţională şi destrămare decât cum este chiar acum. Păi, voi vedeţi editoriale şi buletine de ştiri şi-şi comentatori şi prezicători, şi aşa mai departe, zicând despre bombe şi ce ar putea ele să facă, chiar orice naţiune mică, să distrugă întreaga lume. Şi nu există pace între ei. Voi nu puteţi aduce pace în felul acela. Pacea şi părtăşia nu poate veni prin-prin politică, ea vine prin Cristos. Ei nu vor să-L primească.

E-142 Cum aş putea eu vorbi nişte lucruri aici! Corupţia în propria noastră politică, păi, politica este aşa de putredă! Voi aţi auzit Monitorul cealaltă seară, eu presupun, sau gândesc această emisiune, o oră sau două afară din Louisville aici, unde ei conectează prin toată naţiunea, şi ei dădeau, ei o fac din când în când pe subiecte diferite, şi ei au dat-o despre întoarcerea la o parte a D-lui Nixon de la politică când el şi-a pierdut cursa, cursa politică în Los Angeles, sau prin California, şi "Ar veni el vreodată înapoi?" Şi când emisiunea, după două sau trei ore, am ascultat la aceasta venind de jos de la casa Fratelui Charlie aici, şi am ascultat la ea venind în sus, eu şi Fratele Wood, la radio. Şi am ajuns să aflu că Nixon, în tot ţinutul din est aici, atât cât a ajuns emisiunea, de la Mississippi la Pennsylvania, că el l-a bătut pe Dl. Kennedy, şi oamenii sunau şi exprimau, aproape patru la unu voturi. Atunci un om s-a ridicat şi a spus, "Dacă voi nu aţi fi avut-avut maşini necinstite el ar fi Preşedinte." Ia te uită. Politică, înşelăciune, putredă pe ambele părţi. Eu nu-l învinovăţesc pe el, eu mi-aş arunca mâinile în sus, la fel, şi să las lucrul murdar să se corupă, acesta merge cu lumea oricum. Dar ţineţi-vă mâinile către Cristos şi ziceţi, "Iată-mă că vin, Doamne."

E-143 Vrajbă naţională. Şi acum unde voi s-ar cuveni să gândiţi că ei s-ar cuveni să încerce să se ţină împreună, ei sunt aşa de separaţi. Acela a fost felul cum era în timpul venirii cu două mii de ani în urmă când lumea se destrăma. Ea se destramă astăzi sub aceleaşi condiţii.

E-144 Şi atunci corupţia bisericii! O, doamne! Corupţia religioasă! O, este ridicol să vezi lumea după două mii de ani ai Bibliei şi Duhul Sfânt fiind aici pe pământ, şi astăzi ea se destramă aşa de rău cum a fost cu două mii de ani în urmă. Corupţie religioasă. Politica a intrat în religie, şi religia a intrat în politică. Un lucru aşa de oribil să vezi starea! Eu ştiu că este. Voi ziceţi, "Frate Branham, tu nu ar trebui să ne pictezi o imagine ca aceasta aici la timpul Crăciunului." Voi ar trebui să ştiţi adevărul, este ce ar trebui să ştiţi! Acum, cum poate...

E-145 Dumnezeu va binecuvânta, dar acea binecuvântare trebuie să vină sub anumite circumstanţe, anumite cerinţe care voi trebuie să le îndepliniţi. Şi dacă voi nu îndepliniţi acele cerinţe, atunci binecuvântările şi promisiunile lui Dumnezeu sunt fără efect pentru voi. Dumnezeu a promis să întâlnească pe Israel atât timp cât ei au ţinut acele sărbători şi lucruri solemne, cu¬cu sfinţenie şi sinceritate. Dumnezeu le-a îndeplinit. Dar când el, ei doar au mers să o facă doar ca un ritual de familie, atunci Dumnezeu a refuzat să o mai facă. El a spus că ele au duhnit în faţa Lui. Aşa este acelaşi lucru astăzi, că noi-noi-noi trebuie să mergem înapoi la ce este adevărul acelui lucru.

E-146 Vrajbă politică în biserică! Noi stăm astăzi cu în jur de nouă sute de diferite denominaţiuni de Creştinătate, fiecare luptând împotriva celeilalte. Ei bine, aceea este, nu a fost aşa de rău când El a venit, acolo au fost numai vreo patru sau cinci sectoare de ele, Farisei şi Saduchei, şi aşa mai departe. Dar acum noi avem nouă sute şi ceva. Păi, este într-o stare mai rea, biserica este, la acest Crăciun, decât cum a fost o mie nouă sute de ani în urmă la Crăciun. A fost într-o stare mai rea acum. Vrajbă denominaţională! Ce a cauzat toată aceasta, prietene, este din cauză că politica a luat locul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vrea să ia Cuvântul lui Dumnezeu şi să conducă biserica la victorie, dar programe educaţionale şi programe de politicieni, crezuri şi denominaţiuni au condus-o în nouă sute de direcţii diferite. Aşa că biserica nu are... Ceea ce se numeşte "biserică." Eu nu vreau să spun că adevărata Biserică; Ea încă izbucneşte drept înainte, o, da. Ea încă stă aceeaşi. Dar ceea ce se numeşte "biserică" în lume, aceea pare să fie-scheletul care pune... ţine lumea împreună, care împleteşte ce numim noi astăzi moralurile şi lucrurile lumii, ea este poluată. A ei-fibrele ei sunt putrede, şi ea este... termitele de egoism, şi au mâncat tocmai temelia de sub ea. Aceasta cu certitudine este adevărat. Acum chiar în starea în care El a spus că ea va ajunge, Doi Timotei 3, "Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu," şi aşa mai departe.

E-147 Atunci dacă noi vedem politica în starea în care sunt ei în naţiuni, şi noi vedem bisericile în corupţia lor în denominaţiunile lor, şi totuşi noi vrem ca Dumnezeu să vină la noi în lucrurile acelea. Dumnezeu nu va veni jos în acel canal cu noi, sub lucrurile prin care noi vrem ca El să vină. El nu o va face. El este sfânt şi El-El-El ştie ce este cel mai bine. Dacă noi chemăm, El ne va răspunde. Şi când El trimite răspunsul, noi Îl refuzăm. Noi Îl vrem în felul cum noi Îl vrem. Şi noi încercăm să-l obţinem pe Dumnezeu, şi încercăm să ne salvăm pe noi înşine, tocmai prin lucrul care ne este dovedit. Biserică, vă rog să auziţi aceasta! Tocmai lucrul care este evlavios dovedit pentru noi, acela ne¬-a corupt, şi totuşi noi privim chiar la acel sistem să ne salveze. Înapoi la Cuvânt! Aceea este ce ar spune Mesia. Acum, dar noi privim la-la politică. Noi încercăm pentru lumea naţională, noi încercăm să o salvăm prin politică. Biserica vrea lumea noastră salvată (lumea bisericii) prin politică. Acest episod a izbit lumea timp după timp, încă din timpul lui Moise. Acelaşi lucru, politica încearcă să stăpânească. Şi ea este coruptă. Nu există nici o cale ca un om să o poată face, acolo nu este nimic bun într-un om în primul rând. Acela este motivul că el trebuie să moară.

E-148 Şi când noi-când noi-când noi vedem lumea aceasta în această stare, pare să se destrame în fiecare epocă, când lumea ajunge în starea aceea, oamenii se roagă. O, chiar şi Preşedintele cheamă pentru (cât a fost aceasta?) zece minute sau o oră sau ceva, de rugăciune. Aceea nu va ajuta la nimic. Ce noi avem nevoie nu este o rugăciune, ci o căinţă, întoarcere înapoi, a ne depărta de la, părăsire. Veniţi înapoi la Dumnezeu! Eu mai degrabă aş avea mângâierea mea zidită pe Cuvântul lui Dumnezeu şi botezul Duhului Sfânt, Prezenţa lui Cristos, decât toată siguranţa care politica sau bisericile vi le pot da vreodată. Cu certitudine, căci eu ştiu că Acela va sta.

E-149 Dacă noi nu am fi avut o naţiune ar fi mai bine pentru noi, dacă noi doar aveam o naţiune a lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna răspunde şi le trimite uşurare, dar ei nu vor s-o primească. Că, Dumnezeu răspunde când naţiunea ajunge în felul acesta de condiţii, de fiecare dată. Când lumea, adică, ajunge în starea aceasta, destrămându-se, atunci Dumnezeu întotdeauna răspunde la rugăciunile lor, le trimite un profet sau ceva, ceva profet puternic să o mustre. Dar ei nu vor să asculte de el. Ce fac ei? Îl pun în mormânt. Isus a spus, "Care din voi, părinţii voştri nu i-au pus pe profeţi acolo afară în mormânt, şi atunci văruie, le face văruite acum, şi le zideşte mormintele? Şi voi sunteţi aceia care i-aţi pus înăuntru acolo." Aşa este. "Care din voi?" Ei au plâns după ajutor. Dumnezeul¬a trimis la ei, şi ei L-au respins. Atunci ce, Dumnezeu este să fie învinuit sau poporul să fie învinuit? Poporul este de învinuit. Cu certitudine.

E-150 Când Isus s-a născut, lumea aceea, aşa cum am spus, se destramă. Ea a fost controlată de politică, şi politica a fost coruptă în zilele acelea. Biserica naţională era coruptă. Romanii şi Grecii aşteptau după un mesia uns. Grecii şi Romanii care probabil că aveau cea mai bună parte din lume, şi ei se luptau unul, unul cu altul, aşa că ei-ei aşteptau după un mesia uns să vină. Şi Iudeii, ei au vrut un mesia să vină. Şi Romanii au căutat ceva mare politician care putea să se ridice în Roma, să cucerească Grecia şi să le spună cum să o facă, şi Roma să stăpânească lumea. Grecia a vrut un mare politician să se ridice, politician uns, un mesia, să zică, "Noi vom-noi vom lua pe acei Romani şi Iudei, şi pe restul din ei." Vedeţi, aceea era ce căutau ei.
Dacă aceea nu este imaginea de astăzi, eu nu ştiu ce este aceasta. Corect!

E-151 Politica a vrut un mesia uns. Şi Iudeii aşteptau după un mesia, şi ei au vrut unul care să vină înăuntru nu cum au ei, ei au vrut un general care să vină înăuntru şi să zdrobească şi Roma şi Grecia jos de pe pământ pentru ei. Acela era felul de mesia care ei l-au vrut. Ei se rugau după felul acela de mesia. Romanii au spus, "Trimite-ne unul. Să votăm înăuntru pe cineva care este om uns, un om care înţelege, el este un vrăjitor în politică, el să ştie chiar exact strategia să ia Grecia şi tot restul lumii." Restul lumii plângea, "Trimite-ne pe cineva care va-va fi-va fi aşa de uns cu mintea de geniu ca el să ştie cum să cucerim restul lumii."
Acum, dacă aceea nu este imaginea acestei lumi astăzi, eu nu o cunosc.

E-152 Şi biserica, plânge, "Trimiteţi-ne un general să vină jos, şi care să ne pună pe fiecare din noi în armură, şi ştie cum să folosească sabia şi să ne spună strategia, şi noi vom zdrobi Roma, Grecia, şi pe restul din ei jos de pe pământ." Acela este felul cum vor ei să facă, să stăpânească! Aceea este puterea.

E-153 Chiar acelaşi lucru astăzi îl găsim noi în biserici. Voi Metodiştii, voi aşteptaţi după un mesia. Ce fel de mesia? Nu pe acela pe care Dumnezeu vi l-ar trimite. Voi Baptiştilor, voi aşteptaţi după un mesia. Voi Adunarienii lui Dumnezeu, voi aşteptaţi după unul. Voi Unitarienii, voi aşteptaţi după unul. Aşa este. Dar ce aşteptaţi voi? Acelaşi lucru care-l aşteaptă lumea politică. După ceva mare geniu matematic, ceva mare învăţat cu un D.D., Ph.D., să vină în biserica voastră, care va lovi aceste alte denominaţiuni afară şi să-i facă pe toţi să se înscrie la a voastră. Ceva ins care este aşa de bun la prozelitism că el poate prelua întregul lucru.

E-154 Voi plângeţi după un mesia aici la timpul de Crăciun. Aha. Ce au obţinut ei? Ei-ei l-au vrut. Ei vor ca să-l preia. Lumea astăzi vrea să preia. Biserica vrea să preia, fiecare denominaţiune. Dar priviţi ce le-a dat Dumnezeu! Ei au vrut un geniu militar. Ei au vrut un-un geniu ştiinţific, dar Dumnezeu le-a dat un Miel, un Prunc. Ce contrast! Voi credeţi că ei ar accepta acel Copil plângând? Dar aceea a fost de ce aveau ei nevoie. Dumnezeu vă dă după nevoile voastre. Cu certitudine. Ei... El are... Ei au primit un Prunc când ei au vrut un general, dar ei au primit un Prunc, smerit, umil. Dumnezeu a ştiut nevoile lor, oricum.

E-155 El nu a venit să fie un politician naţional sau de biserică. Şi dacă Mesia ar veni astăzi, El nu ar fi un politician naţional sau de biserică. Şi dacă noi plângem după o astfel de persoană, Dumnezeu ne va trimite izbăvire, dar noi trebuie să O primim în felul în care El O va trimite. Ei nu au făcut-o, ei nu L-au vrut în felul acela. Biserica plânge astăzi, "O Tată Ceresc, vrei Tu te rugăm să trimiţi pe Isus la noi? Vrei Tu te rugăm?" Şi când Duhul Sfânt începe să se mişte înăuntru, "O, aceea este... Noi nu vrem aceea." Vedeţi? Păi, veţi fi, "O, o, noi nu vrem să-l avem pe omul acesta să stăpânească peste noi. O, eu nu vreau să aud Aceea. Nu. Vai... eu nu aş putea accepta Aceea, denominaţiunea mea nu ar crede Aceea." Atunci voi nu vreţi un Mesia, voi nu vreţi ungerea. Dacă Dumnezeu a trimis un Mesia, El ar fi exact Cuvânt cu Cuvânt din Biblie, exact cum a fost El de prima dată. Plânsul lumii, când noi vedem politicieni şi totul altceva ciupind afară chiar Viaţa din biserică, şi noi plângem, şi Dumnezeu ni l-a trimis, atunci noi să-L refuzăm. "Aceea este corect, noi nu l-am vrea. Nu, dacă acesta nu face faţă cu a noastră-credinţa noastră denominaţională, noi nu am putea să-L primim." Vedeţi? O, nu vedeţi voi ce adevăratul Crăciun... Oamenii nu Îl vor. Ei nu vor felul lui Dumnezeu de a-L trimite. Ei aşteaptă după ceva, dar ei nu Îl vor.

E-156 Acum, Dumnezeu le-a trimis, în ziua când ei plângeau, nu un geniu militar, nu un mare general venind în jos cu centură şi armură, şi cu o sabie supranaturală sau suliţă pe care el o putea mânui şi să-i împingă pe Romani şi pe Greci şi pe restul din ei în mare şi să-i înece din nou. El nu le-a trimis un lucru ca acela, deşi El a spus că El a făcut-o odată în Moise, dar ei au avut nevoie de el atunci. Dar El le-a trimis un Mântuitor şi ei nu L-au vrut. Ei au gândit că acolo era ... ei erau salvaţi. Vedeţi? Acela este felul cu bisericile astăzi. Găsesc la acest timp de Crăciun cu toată poleiala de Crăciun, şi lumini de Moş Crăciun, trăsături păgâne şi lucruri aruncate şi în bisericile Catolice şi Protestante, şi doar tot aşa de corupte cât pot să fie. Şi Dumnezeu le trimite un Mântuitor. Ce? Înapoi la Cuvânt. Duhul Sfânt, Mesia lui Dumnezeu, Unsul Lui, să ungă biserica Lui şi să o trimită înapoi la Cuvânt. Vă gândiţi voi că ei Îl vor? Nu, domnule. Ei nu vor să¬L aibă. Ei o vor respinge chiar cum o fac ei întotdeauna.

E-157 El trimite un Mântuitor, dar pentru ce trimite El un Mântuitor atunci? Vreau să strecor ceva puţin aici care vă va ajuta. Există un popor predestinat care o să-L primească. Acolo a fost când El a venit de prima dată, acolo va fi când El vine a doua oară. Nu contează ce are de gândit lumea bisericii despre aceasta, unii... El nu Îl trimite în zadar. Cineva Îl va primi. Există cineva care o să-L primească, aceea este tot; dar nu lumea politică sau biserica politică, sau orice este aceasta. Dar când voi strigaţi şi Dumnezeu Îl trimite, cineva urmează să-urmează să-¬L primească. Aşa este.

E-158 El a trimis un Mântuitor, nu să zdrobească naţiunile. Cum ne-am gândi noi astăzi, noi avem nevoie de un om care poate să se ridice. America vrea un om care va lovi Rusia la cine nu ar vrea s-o aibă. Rusia vrea un om care va doborî restul lumii şi să¬i ducă acolo la lună. Dar Dumnezeu ne trimite pace. Dumnezeu ne trimite speranţă. Noi nu o vrem. O, zic, "Noi-noi putem avea pace, naţiunile vor pace." Într-adevăr. Şi ei gândesc că ei o pot avea când O.N.U. vine împreună. Ei bine, O.N.U. este tot aşa departe de aceasta. Pacea din această lume, ce o are astăzi, este ca un balon de gumă plutind în aer, chiar fiecare vânt mic îl poate duce oricum vrea el. Cu certitudine. Orice schimbare mică de politică doar o leagănă dintr-o parte în cealaltă. Nu poate spune o rugăciune în O.N.U. din cauză că ar putea să rănească numele altor popoare, simţurile care nici măcar nu cred în Dumnezeu. Aceea este stabilizare, nu-i aşa, doar adiază oricum? Şi un alt lucru, un balon va exploda la orice, de asemenea. Amin. Şi această aşa zisă pace a lumii, prin O.N.U. şi aşa mai departe, va exploda. Corect. Nu există pace în aceea. Nu se poate găsi pace prin realizare făcută de om. Ea nu este acolo. Purtată departe cu fiecare vânt!

E-159 Biserica vrea unul. Ei vor... pacea lor este despre... clătinată cam cu fiecare vânt de doctrină, de asemenea. Totul mătură în jur, unul din ei zice, "O, eu gândesc că tot ce avem de făcut..."

E-160 Tu gândeşti? Tu nu ai nici un gând să-ţi vină. Dumnezeu deja a exprimat gândurile Lui. Tu nu ai nici un drept să gândeşti. "Lăsaţi ca gândul care a fost în Cristos să fie în voi." Şi El a intenţionat şi a făcut voia lui Dumnezeu. El a zis, "Dacă Eu nu fac lucrările lui Dumnezeu, atunci să nu Mă credeţi." Vedeţi? Voi nu aveţi nici un gând să vină. El este Acela care gândeşte. Lăsaţi ca gândul Lui să fie în voi, voi doar gândiţi la fel, şi acela este Cuvântul Lui. Cum o să gândiţi voi diferit? El deja şi-a exprimat gândurile Lui către noi. Dar noi vrem să ne facem gândirea noastră, "Eu gândesc că ei ar trebui să facă aceasta."

E-161 Eu am călătorit ieri cu un suflet bătrân scump, mergând sus să mă rog pentru un copil bolnav. Şi când am ajuns la copilul bolnav, familia nu a vrut să ne rugăm pentru el, era doar ideea acestui om. Oricum, sus pe drum, această doamnă a spus, o doamnă bătrână în vârstă de vreo optzeci de ani, deşteaptă, femeie luminată, foarte plăcută, dar ea a spus, "Eu mă gândesc că ce ar trebui să ia loc," (vedeţi, "Eu mă gândesc") "că toate bisericile ar trebui să vină împreună şi să fie una." Aceea este exact ce gândeşte diavolul. Dar Dumnezeu vrea o separare a bisericii Lui de lucrurile lumii. El nu o vrea amestecată în politica bisericii. Vedeţi? Şi ce-i dacă Dumnezeu a trimis un Mesia la lume? Şi aceea este... Acea doamnă se gândea numai gândurile întregii lumi. Ce este Confederaţia Bisericii în afară de acelaşi gând? Ce este Consiliul Mondial al Bisericilor în afară de acelaşi scop să realizeze tocmai acel gând? Este aceea corect? Păi, atunci, doamna, acea doamnă doar a exprimat gândurile lumii.

E-162 Dar aici sunt gândurile lui Dumnezeu în Biblie. Noi nu avem nici un drept să luăm diferit de Aceea. Acelea sunt gândurile lui Dumnezeu exprimate către noi. Noi vedem, găsim lumea destrămându-se, şi noi plângem după ceva. Haideţi să-L primim. Acum, dacă aceasta primeşte şi încearcă să ne conducă deviat spre politică, acela este tocmai lucrul care ne-a corupt.

E-163 Eu am ceva mic să-i spun conducătorului naţional al acestor Oameni de afaceri Creştini. Acesta este un grup minunat de oameni, dar dacă ei pornesc pe calea greşită, ei se vor spulbera ca restul din ei, devin o denominaţiune. Şi eu vreau să vă rugaţi pentru mine şi să vă rugaţi pentru acest om. Eu trebuie să merg, eu am o vedenie de la Domnul pentru el. Vedeţi? Şi dacă ei nu fac cotitura, dacă se duc înainte, ei ajung într-o organizaţie. Şi, când ei ajung, Dumnezeu a terminat cu aceasta. Aşa este.

E-164 Vedeţi, oamenii nu pot să se adune împreună fără ca ei să încerce să ia propriile lor idei. Acela este motivul că Dumnezeu ia indivizi. Înţelegeţi? Dumnezeu nu lucrează şi niciodată nu a lucrat cu o denominaţiune. Nu este nici un loc în istorie în care El a lucrat vreodată. El lucrează cu indivizi, un om. Aceea este corect. Dar noi încercăm să aducem un grup de oameni împreună şi să spună "este în felul acesta şi felul acela," şi aşa mai departe. Primul lucru ce-l ştiţi, minţi mari, deştepte, luminate, aceşti uriaşi pe care diavolul i-a trimis înăuntru, vin înăuntru şi zic, "Ei bine, ar trebui să fie aceasta. Eu vă pot dovedi aceasta." Nu contează ce puteţi voi dovedi, dacă este contrar la acel Cuvânt, staţi departe de aceasta. Aşa este. Purtaţi de orice vânt de învăţătură. O suflă peste tot şi explodează la orice timp. Aceasta este adevărat.

E-165 Rusia astăzi aşteaptă după un mesia uns. După ce aşteaptă ei? Cum ar fi dacă Dumnezeu le-a trimis pe unsul Mesia, un Miel cum a trimis El o mie nouăsute de ani în urmă? Ei ar scăpa de El chiar cum Irod a făcut, ar încerca tot ce ar putea să scape de EL Care este părerea Rusiei despre un mesia? Ei vor o ştiinţă. Ei vor o ştiinţă unsă, savant, un geniu care poate cuceri lumea pentru ei, care îi poate întrece, restul lumii la lună, care poate cuceri spaţiul din afară, care îi poate duce dincolo de stele. Acela este felul de mesia după care aşteaptă Rusia.

E-166 O Dumnezeule! Acum ascultaţi, noi suntem din nou la timpul de Crăciun. Cum ar fi dacă ei l-ar avea? Atunci priviţi la ceva contrar la aceea. La ce ar ajunge restul oamenilor pe care Dumnezeu i-a creat? Vedeţi? Vedeţi, Dumnezeu ştie ce avem noi nevoie, nu ce vrem noi. Acum studiaţi asupra aceleia. Ce ar fi dacă Rusia îşi au unsul lor? Acum, ei nu ar primi un Miel. Nu, nu, ei nu ar primi nimic. Nu, domnule, ei nu îl vor. Aceea este tot ce este, ei doar nu îl vor. Ei nu vor nimic ca acela. Ei vor un mesia uns. Ei bine, mesia înseamnă "unul uns." Astfel atunci dacă ei vor unul uns, dar ei vor un savant uns, un geniu care poate lua atomii şi să-i despice, care poate cuceri spaţiul, care poate duce Rusia la lună şi să privească înapoi şi să se bată pe piept, şi să zică, ,,Voi restul lumii sunteţi câini, slujiţi-ne." Asta este, aceea este ce vrea Rusia. O, da, domnule. Voi ştiţi, întreaga lume strigă...

E-167 Germania a plâns după unul din ei nu demult. Ei au primit unul. Priviţi ce au primit ei cu acesta, de asemenea. Vedeţi? Voi înţelegeţi, nu-i aşa? Ei au primit un Hitler. Şi ce au primit ei? Haos. Aceea este cât contează aceşti mesia unşi dacă voi îl refuzaţi pe Mesia lui Dumnezeu. Ce şi-au obţinut? Când binecuvântarea penticostală a lovit Rusia, sau Germania, ei au respins Mesajul. Ei au râs de ei şi i-au băgat în închisoare. Ce au făcut ei? Ei au respins Crucea, şi au căpătat o cruce dublă, zvastica. Dacă voi nu primiţi mila, atunci acolo nu a rămas nimic decât judecata. Aceea este adevărat, prietene. Acum priviţi unde sunt ei astăzi. Vedeţi? Observaţi, ei nu au apartenenţă nicăieri, ei sunt doar un popor dezbinat. Ei au acceptat pe mesia care nu trebuia. Şi dacă Rusia ar obţine unul ca acela, nu contează cât de mult l-ar accepta pe geniul lor, ea ar ajunge la acelaşi lucru. Acesta ar nimici toată naţiunea. Vedeţi?

E-168 India astăzi vrea pe unul uns. Ei vor un mesia. Acum reţineţi, mesia înseamnă "uns." Ei vor unul uns. Ce vor ei? Ei vor unul care să-i hrănească, să le dea ceva de mâncat; să-i îmbrace, fără ca să lucreze pentru aceasta, doar să umble în sus şi-n jos pe străzi şi să o arunce dintr-o parte în cealaltă. Ia te uită. Ei nu vor să muncească, ei doar vor să cerşească. Astfel ei vor vreun fel de om sfânt să se ridice care poate să ajungă sus în vârful pomilor şi să-l scuture, pâine şi carne şi-şi lucruri, jos, de sus asupra lor, şi ei să şadă în jur şi să mănânce, şi să doarmă restul zilei, şi să se scoale şi să aibă cele mai bune haine, şi acela este-acela este felul de mesia care îl vrea India.

E-169 Rusia vrea un geniu ştiinţific pentru unsul lor mesia de Crăciunul acesta. Aceea este ce vor ei să li se dea. India vrea un mesia care îi poate hrăni şi să-i îmbrace, fără să lucreze.

E-170 America, ce vreţi voi? Care este părerea voastră, America? Voi aţi plâns după un mesia. Eu ştiu că aceasta este înregistrat. Voi aţi plâns după un mesia. Ce vreţi voi? Voi aţi primit ce aţi vrut. Voi aţi vrut un politician, şi l-aţi primit. Acum ce veţi face voi cu acesta? O să vă jupoaie, aceea este exact ce o să facă, o să vă trimită la mormântul vostru. Voi l-aţi vrut, voi aveţi dorinţa voastră. Acum ce o să faceţi voi cu acesta? El este pe mâinile voastre acum, Ahab şi Izabela moderni. Tocmai lucrul de care aţi fugit aici pentru libertate, voi v-aţi tras pe voi înşivă drept înapoi în acesta din nou, dar aceea este ce aţi vrut. Voi aţi vrut ceva Ricky cu tunsoare netedă, Elvis modern din ziua aceasta, voi îl aveţi. Voi aţi vrut un politician deştept, educat cu creier de geniu, voi îl aveţi. Cum aţi făcut-o voi? Prin înşelăciune, o maşină de politică să-l aduceţi înăuntru, l-aţi tras peste ochii oamenilor buni. Acum, eu nu sunt nici Democrat nici Republican, eu sunt un Creştin. Vedeţi? Vedeţi? Ambele părţi sunt putrede. Dar când un om cel puţin a manifestat gândurile şi speranţele Creştinătăţii pe partea cealaltă, şi atunci vă întoarceţi în jur şi aşezaţi maşini (ce să faceţi?) să alegeţi geniul pe care l-aţi vrut. Cum aţi făcut¬o? Voi l-aţi pus la televiziune, aţi răspândit-o prin toată ţara, o, vai, încercând să testaţi puterile mintale între cei doi preşedinţi în alegere. Să fie cei... Voi l-aţi ales pe acela care v-aţi gândit că avea creierul de geniu, şi nu v-aţi uitat ce a fost în spatele acestuia.

E-171 Voi vedeţi ce aveţi în afacerea voastră? Aha. Aha. O, este din nou Crăciun. Da, America are mesia ei, ce o să faceţi voi cu el? Urmăriţi-l ce vă face el. Voi doar reţineţi, chiar ce a făcut Hitler la Germania. Voi doar reţineţi, păstraţi aceea în mintea voastră. Aceasta este înregistrat. Da. Voi îl aveţi. Totuşi, acolo încă au fost destui de la aceste treziri care au trecut prin ţară, destui oameni decenţi rămaşi cu minţi temătoare de Dumnezeu în ei, care ar fi făcut lucrul şi să-l ţină puţin mai mult. Dar voi v-aţi inventat, prin mecanica voastră, o maşină care putea să înşele la voturi, şi propriile voastre ziare au răspândit-o prin toată ţara, şi voi nu aţi făcut nimic privitor la aceasta ca să o îndreptaţi. Dar voi îl aveţi. Acela este felul de mesia care l-au vrut, aşa că eu presupun că ei se pot odihni, ei au un geniu, un creier, sigur, deştept, înalt educat.

E-172 Şi voi ştiţi foarte bine învăţătura Domnului vostru, că oamenii răi din ziua aceasta, şi fiecare zi, au fost întotdeauna oamenii deştepţi. Nu ştiţi voi că poporul lui Cain erau aceia care au devenit savanţi şi geniu, în timp ce poporul lui Dumnezeu au fost păstori şi aşa mai departe, drept în jos până la nimicire? Şi au fost acei ţărani umili şi aşa mai departe care au fost salvaţi în arcă, şi geniul a fost nimicit. Nu ştiţi voi că Isus a spus, "Copiii zilei, această lume, sunt-sunt-sunt mai înţelepţi şi mai deştepţi decât copiii Împărăţiei"? De ce? Ei sunt miei, ei au nevoie de un conducător. Şi ei încearcă să aleagă conducătorul lor prin inteligenţă, cei deştepţi o fac, dar cei smeriţi aleg conducătorul lor, care este Duhul Sfânt. Aceea este exact ce a făcut biserica, uriaşii denominaţionali pe care i-a ales biserica; în timp ce, adevăratul Trup al lui Cristos a ales Duhul Sfânt şi Cuvântul Lui. Depinde ce lăsaţi să vă conducă. Un miel trebuie să fie condus, şi aceea este unde am ajuns noi.

E-173 Acum ei îl au pe mesia al lor, educatorul lor uns, deştept, luminat. O, doamne! Nu a existat niciodată un preşedinte să se ridice aşa deştept ca omul acela. Păi, el stă drept sus şi pune ... Vrea, mă gândesc astăzi sau deseară, sau cândva în următoarea zi sau două, am auzit aceasta în transmisiune venind zilele trecute, că, doar să-i puneţi orice întrebare care vreţi. Sigur, doar o-o maşină educată, aceea este în ce s-a încrezut America, acum să vedem unde o să ajungeţi voi cu aceasta. Aha.

E-174 Aţi respins, America, voi aţi respins Mesajul lui Cristos, aţi respins Duhul Sfânt care a fost confirmat înaintea voastră, chiar drept în propriile voastre clădiri de capitală, unde puterea lui Cristos s-a arătat pe Sine, care a cunoscut gândurile oamenilor, El putea vindeca pe bolnavi şi putea descoperi locurile secrete ale inimii, şi să facă exact ce Dumnezeu a spus că se va întâmpla în zilele din urmă, şi voi L-aţi refuzat. Nu a fost destul de poleit. El s-a născut într-o iesle. Acesta a duhnit, pentru naţiune. Şi, reţineţi, politica şi bisericimea voastră duhneşte înaintea lui Dumnezeu, de asemenea. Dumnezeu iubeşte savoarea dulce mirositoare a smereniei. Biserica nu vrea aceea, o smerenie falsă. Dumnezeu vrea smerenie adevărată. Aceea este ce El iubeşte. Acum ei îl au pe uriaşul lor educat.

E-175 Biserica, ea vrea un mesia. Păi, ce vrea ea? Ea vrea un geniu, sistem denominaţional, unul uns să-să îi lase să-i aducă la un loc. Lăsaţi-mă s-o iau încet aici, aşa ca să fiţi siguri că aceasta este pricepută aici şi în străinătate. Biserica astăzi vrea un geniu uns care are totul aşa de aranjat încât ei pot trăi în lume, femeile îşi pot tăia părul, să-şi vopsească feţele, bărbaţii se pot căsătorii de patru sau cinci ori şi încă să fie diaconi, o, ei pot să facă orice vor ei să facă şi încă să-şi menţină mărturia lor ca fiind "Creştini." Voi o să îl căpătaţi!

E-176 Voi nu vreţi Mesia lui Dumnezeu, Cuvântul uns, Cuvântul făcut manifestat, Cuvântul aducându-se pe Sine înainte. Voi nu vreţi aceea. Dumnezeu L-a trimis la voi. Dar biserica nu vrea Aceea. Ei vor crezul lor şi ei vor un geniu care poate aranja crezurile până unde totul se închină la el. Voi o să-l căpătaţi, aha, el este pe drumul lui. Voi aveţi o mulţime de copii la acesta, dar acolo o să fie un bunic să se ridice într-una din aceste zile, un Faraon care nu îl cunoaşte pe Iosif. Şi aceea este ce aţi vrut voi, aceea este ce biserica... Voi puteţi vedea chiar felul cum fac ei, da, domnule, chiar felul.

E-177 Apocalipsa 17 o explică clar, despre curva bătrână şi fiicele ei. Exact. Şi aceasta toată se va duce înapoi acasă la mama, şi ea este pe drumul ei chiar acum să facă o singură biserică universală. Voi o să primiţi chiar exact, denominaţiunilor, ce vreţi voi. Ascultaţi-mă! Aceasta va veni la împlinire atunci! Şi eu aş putea să fiu dus pe la timpul acela. Dar acei care nu vor să accepte aceea când Luminile de seară încep să cadă şi se sting, ei privesc în jur, şi ei văd că sunt forţaţi în ceva de către denominaţiunea lor, şi denominaţiunea lor l-au luat să-şi salveze feţele. Ceea ce, ei toţi o vor face. Dar acei oameni care nu vor acel sistem, care au acceptat sistemul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt şi Cuvântul, ei zic, "Omul acela trebuie că a avut dreptate." Poate să fie prea târziu atunci.

E-178 Noi vedem Episcopelieni, Prezbiterieni, Baptişti, totul venind în Evanghelia Deplină a Oamenilor de afaceri, totul încearcă să caute Duhul Sfânt. Nu îşi dau seama oamenii că aceea este chiar ora când Mirele vine, când fecioara adormită a încercat să vină şi să cumpere ulei? Aceea este când Isus a spus că Mirele a venit şi a mers înăuntru, şi ele nu au intrat. Ce se petrece cu aceşti oameni? Strigă peste aceea, când Biblia dovedeşte că ele nu au intrat? Şi în timp ce ele au încercat să facă aceasta, Mirele a venit, şi ele au fost aruncate în întunericul de afară. Ce a fost aceasta? Ei ar fi putut avea tot felul de gesturi, tot felul de alcătuiri, tot felul de-de senzaţii care ar fi putut arăta ca dovadă a acesteia, dar Biserica este deja sigilată înăuntru şi Ea a fost dusă. Aha. Aceea ar putea să fie profeţie.

E-179 Ei vor ceva, ei vor ceva cum să poată trăi în orice fel vor ei. Ei, aceea este după ce caută lumea bisericii. Cineva care¬care ei se pot duce la cea mai mare biserică în oraş unde aparţin toate celebrităţile din oraş. Ei să poată avea cel mai înalt turn pe clădire. Ei să poată avea cea mai bună orgă. Ei să poată avea scaune. Ei să poată avea un predicator care nu le-ar spune un cuvânt despre felul cum trăiesc ei, dacă ei vor să danseze, ei vor să pună vreun fel de spectacol, ele vor să poarte pantaloni scurţi, ele vor să-şi scurteze părul, sau ele vor să facă aceste lucruri, ei pot fuma ţigări sau doar să practice băutură socială. Aceea se practică în biserici. Doar băutură modernă, doar învăţaţi-vă copiii să bea, dar nu prea mult, să nu fie necumpătaţi cu aceasta. Să fumeze, dar nu-nu până la necumpătare. Purtaţi orice vreţi voi, dar numai-numai să vă păstraţi aşa de decent cum ştiţi voi sau puteţi. Vedeţi? O, acea făţărnicie! Acel diavol uns! Acel lucru numit denominaţiune! Acel lucru numit religie! Aceasta este de la diavolul. Înapoi la Cristos şi Cuvântul Lui! Salvaţi-vă de la această generaţie obraznică. Pocăiţi-vă, fiecare din voi, înainte ca să fie prea târziu să vă pocăiţi, şi aceasta ar putea să fie la orice timp.

E-180 Când noi vedem fecioara adormită acţionând în felul cum face ea, se pare că aceasta ar trebui să-i sperie pe oameni afară din raţiunea lor. Dar în loc de aceea, ei, "O, glorie, nu este aceasta minunat! Aleluia!" O, doamne! Cât de departe pot oamenii să ajungă? Aha. În ce fel de stare pot ei să ajungă cu mintea lor politică, cu concepţia lor modernă, neştiind mai mult despre Cuvântul lui Dumnezeu decât un hotentot ştie despre o noapte Egipteană. Corect! Doar o-o concepţie teologică despre acesta, sau ceva lucru psihologic care le-a fost prezentat într-un fel de crez sau vreun fel de lucru, şi Penticostalii sunt infestaţi cu aceasta. Scuzaţi acea expresie. Mult din lucrul acesta de femei predicatoare şi aşa mai departe, aceasta este originea acesteia. Corect! Şi acolo sunteţi. Dans, rock-and-roll, educaţie, acela este felul de-de biserică care îl vrea lumea. Aceea este ce fel de Mesia vor ei, unul care îi poate aduna împreună. Voi o să căpătaţi unul. Aha. Spiritul acestuia deja lucrează printre copiii oamenilor. Aşa este. Încă proclamă Creştinătatea, ei îl vor căpăta.

E-181 Dumnezeu le-a trimis, a trimis asupra... noastră în 1963, dacă Dumnezeu ar trimite asupra noastră în 1963, aceeaşi ungere care El a trimis în urmă acolo la început, noi am refuza-o cum au refuzat ei atunci. Pentru că, dacă acel uns, mesia, a venit la biserică, el ar fi acelaşi cum Biblia a spus că El era. Evrei 13:8, El a zis, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Atunci dacă noi ne rugăm pentru un mesia, unul uns, ce, vrem noi un politician religios? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Vrem noi un geniu militar? ["Nu."] Vrem noi un savant educat? ["Nu."] Şi voi vreţi un Miel. ["Amin."] Vreţi un Miel care vă va aduce înapoi, nu slavă pentru ei înşişi, ci înapoi la Cuvânt. Înapoi! Unul care vă va spune Adevărul indiferent de ceea ce este acesta, vedeţi, staţi drept cu acesta, îl aliniaţi. Ei nu vor aceasta. Dacă El vine astăzi El ar fi cum a fost El atunci, El ar sta exact cu Cuvântul Tatălui. El se va asigura că fiecare Cuvânt care a fost promis în Biblie s-a făcut manifestat la fiii oamenilor. Aceea este exact.

E-182 Isus a zis, "Cine Mă poate dovedi de păcat? Cine Mă poate acuza de păcat, necredinţă? Dacă nu a spus Tatăl tot ce Eu o să fac, dacă Eu nu am făcut-o atunci spuneţi-Mi unde am eşuat." Amin. "Spuneţi-mi unde sunt Eu în lipsă." Amin. Voi ştiţi, păcatul este necredinţă. Aceea este corect. Noi ştim aceea. "Cine Îmi poate arăta unde Eu nu am împlinit," El a spus, "fiecare Cuvânt care a spus Tatăl că Eu îl voi face? Cine îşi poate pune degetul asupra Mea şi să spună că Eu nu am făcut-o? Care dintre voi?" Atunci de ce nu L-au lăsat ei în pace? Pentru că a fost profeţit că ei vor face aceea. Dar El ar ţine Cuvântul Tatălui chiar exact cum El a făcut în primul rând. El l-ar ţine acela chiar exact, pentru că El nu se putea schimba, pentru că Dumnezeu este Cuvântul. Căci aceea este chiar exact ce este El, El este Cuvântul. Şi El este Cuvântul ce? El este Duhul Sfânt care ia Cuvântul lui Dumnezeu şi Îl manifestă. Aceea este exact ce Isus Cristos ... Când Dumnezeu Spiritul, Tatăl, s-a făcut trup printre noi în forma Fiului Său, El a luat Cuvântul lui Dumnezeu şi L-a manifestat, L-a arătat la oameni, şi ei nu au vrut felul acela. Ei aveau propriile lor crezuri, ei aveau propriile lor denominaţiuni, şi acela era contrar la toată denominaţiunea lor, de aceea ei nu L-au primit.

E-183 Şi ar fi acelaşi lucru astăzi. Dacă Mesia ar veni, El ar lua lucrurile care Dumnezeu le-a promis aici, şi acestea în Biblie, şi le-ar manifesta înaintea fiilor oamenilor, şi fiecare denominaţiune L-ar refuza. Ei nu vor Aceasta. Ei nu au nimic de-a face cu Acesta. Dar aceea este-aceea este ce le-ar trimite Dumnezeu. Dacă El le-a trimis ceva, ar fi aceea. Şi atunci ei ar condamna aceasta şi ei ar aduce condamnare asupra lor înşişi, asupra acestei rase de oameni, chiar cum au făcut Iudeii în ziua aceea, şi restul din ei. Da, domnule. Voi ştiţi ce ar face El dacă Mesia ar veni în 1963, voi ştiţi ce ar face El? El ar dărâma fiecare denominaţiune ce avem. El ar demonta acel lucru până la pământ.

E-184 Păi, ei ar zice, "Ce ar mişca El, Doctor aşa-şi-aşa sau Doctor aşa-şi-aşa?"

E-185 El ar spune, "Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul, şi voi faceţi lucrările lui." Exact ce ar spune El. El nu i-ar cruţa în vreun fel. El nu a cruţat la început, şi El este acelaşi astăzi cum a fost El atunci. Orice a fost contrar la Cuvânt, El ar numi-o aşa. El ar spune, "Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul, şi voi faceţi lucrările lui. Faceţi lucruri contrare la Cuvântul Lui." Aşa este. Şi semnul Mesianic L-ar urma. Aşa este. Să ia El poziţie faţă de ei şi să zică, "Nu am împlinit Eu aceasta ce a avut loc? Care din voi mă poate condamna de necredinţă?" Vedeţi?

E-186 Dar ei ar încerca să facă o marionetă din El, să-L poarte în jur din loc în loc aşa cum a făcut acel Fariseu. L-a adus jos acolo să dea ceva spectacol, să aducă o mare grămadă de musafiri pe acolo, urmând să dovedească că El nu era un Profet. Voi ştiţi povestea care o învăţ despre aceea. Vedeţi, ei ar face acelaşi lucru astăzi pentru ce ar putea el să aducă împreună să aducă în jur pentru amuzamentul lor, ei ar face acelaşi lucru. Şi El ar merge. Aleluia! El s-ar duce, căci El întotdeauna merge unde este El invitat. Când El a ştiut ce urma să facă acel Fariseu. El a ştiut că acel Fariseu nu avea nici un folos de El. El a ştiut că acolo era o păcăleală sus pe mânecă pe undeva. Acei Farisei nu aveau nimic de-a face cu El, ei L-au urât. Şi acest Simon bătrân a vrut ca El să vină jos acolo aşa ca El să poată aduce o mulţime în jurul locului său. Dar El a ştiut-o. El a mers înăuntru. L-a băgat el în seamă? Demnitarii au fost aceia pe care i-a băgat el în seamă. El a şezut înapoi cu picioare nespălate. Ar fi acelaşi lucru astăzi. Ei nu vor pe Cristos. Ei nu vor calea lui Dumnezeu, voi vedeţi.

E-187 Da, Isus ar zice, "Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul." Şi oamenii aceia au ţinut legile acelea şi lucruri şi totul în denominaţiunile şi crezurile lor, chiar până la literă, ei vor spăla oalele. Şi Isus a zis, "Voi aţi luat crezurile voastre şi aţi făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect, prin tradiţiile voastre." Şi Evrei 9:12 zice acolo, eu cred, nu, este Evrei 12... nu, 9:12, eu cred că este, pe undeva chiar pe acolo, el a spus că, "Când noi suntem curăţiţi şi iertaţi, noi suntem purificaţi de lucrări moarte fireşti." Şi când noi suntem cu adevărat iertaţi de păcatele noastre prin Sângele lui Isus Cristos, Duhul Sfânt vine în noi şi noi suntem morţi cu lucrările fireşti. O, voi biserică Penticostală, de ce aţi făcut voi o astfel de greşeală? Voi orbilor conduceţi pe orb! Nu ştiţi voi că aţi ieşit afară din aceea cincizeci de ani în urmă, şi aţi tras acest grup de oameni drept înapoi în aceasta? Nu puteţi voi auzi Cuvântul Domnului? Oase uscate, care este treaba cu voi? Voi nu vreţi să primiţi ce se trimite la voi. Ei nu au vrut atunci, ei nu vor acum.

E-188 Acum, ce ştiţi voi? Din nou, astfel din nou planurile lui şi planurile lumii de denominaţiune şi crez, se destramă. Planurile omului se destramă. Dumnezeu niciodată nu ne-a oferit un crez. El niciodată nu ne-a oferit o denominaţiune. Eu vreau ca cineva să-mi arate în Biblie unde a trimis El. Eu vă pot arăta unde va spus El să nu o faceţi. Voi să-mi arătaţi unde a spus El să o faceţi. Voi ziceţi, "Atunci, Frate Branham, ce i-a oferit Isus la om?" O Împărăţie. Aleluia! Şi El este Regele, Regele sfinţilor, Domn al domnilor. El ne-a oferit o Împărăţie. Nu un politician, sistem denominaţional; ci o Împărăţie. El a spus la... Filat, Filat a zis, "Eşti Tu Regele Iudeilor?"

E-189 El a zis, "Tu ai spus-o." El a zis, "Dacă Împărăţia Mea era din această lume, oamenii Mei s-ar lupta pentru Mine, dar Împărăţia Mea este de Sus."

E-190 Şi de ce trebuie noi să ne ţinem de lucrurile acestea ale lumii când noi suntem copii ai Împărăţiei care este Sus? Vedeţi? Acolo este ceva greşit pe undeva. Dar nouă nu ni s-a oferit un sistem. Nu ni s-a oferit o organizaţie, nu ni s-a oferit o-o stăpânire politică a lumii, ci ne-a fost dat o Împărăţie de smerenie, aşa cum Viaţa Mielului este în noi. Nu din lume, voi nu mai sunteţi din lume. "Copilaşilor, voi nu sunteţi din lume. Mă rog, Tată, ca aşa cum Eu nu sunt din lume, ca ei să poată să nu fie din lume." Vedeţi? Aceea era ce s-a rugat Isus pentru noi. Şi totuşi noi ne întoarcem chiar înapoi în jur şi ne punem în cârdăşii lumeşti înăuntru acolo unde tot felul de oameni sunt aduşi înăuntru. Acum, voi ştiţi că nu există nici o biserică în lume fără să fie plină de făţarnici. Şi Isus a spus, "Să nu vă înjugaţi printre necredincioşi."

E-191 Aşa că de ce să vă înjugaţi la o organizaţie când Împărăţia lui Dumnezeu vă este oferită vouă că voi sunteţi născuţi în ea? Şi nu există nici un făţarnic în ea! Toţi puri, fii şi fiice veritabile a lui Dumnezeu, care cred Cuvântul Lui de la Genesa la Apocalipsa şi stau cu Acesta. Şi viaţa voastră o dovedeşte, şi Dumnezeu confirmă Cuvântul Lui spre aceasta. Acela este Mesia. Aceea este Soţia lui Mesia. Şi Dumnezeu aşează în acel sistem învăţători, păstori, profeţi, şi aşa mai departe, să păstreze acea calitate de Mesia în ordine înăuntru acolo, nu amestecată cu crezuri denominaţionale, ci smulge lucrul acela afară şi păstrează Biserica curată, neamestecată la Cristos şi Cuvântul Lui.

E-192 Voi credeţi că biserica va primi aceea? Ei Îl vor da afară. Nu vor să aibă nimic de-a face cu Acesta. Ei îşi au propriul lor sistem politic. Şi aşa cum Statele Unite şi-a obţinut geniul ei, tot aşa şi biserica o să-şi primească geniul ei. Ea o să-l obţină, voi doar să urmăriţi. Acesta este pe drumul lui chiar acum. Ei deja s-au răsucit în acesta.

E-193 Dar noi avem o Împărăţie, şi în această Împărăţie ea are Viaţă Eternă. Nu membrime, ci Viaţă Eternă. Şi ea este guvernată de către un Rege Etern. O Împărăţie Eternă plină de Viaţă Eternă, controlată de către un Rege Etern, la un popor Etern care au fost predestinaţi înainte de întemeierea lumii. ,,Căci pe acei care El i-a ştiut mai dinainte, El i-a chemat; şi pe acei pe care El i-a chemat, El i-a justificat, şi pe acei care El i-a justificat, El i-a glorificat," Evrei 11. Aceea este corect.

E-194 Acum, aceasta depinde de c;eea ce vă aşteptaţi. Dacă tu eşti Abraham, tu cauţi după acea Împărăţie. Eu pot să v-o arăt în dimineaţa aceasta. Da, domnule. Acum, o Împărăţie Eternă plină de Viaţă Eternă, controlată de un Rege Etern prin Cuvântul Lui Etern, pentru un popor Etern predestinat. Iat-o acolo. De ce? Aceasta întotdeauna a fost, întotdeauna va fi, niciodată nu a avut un început sau un sfârşit. În mintea lui Dumnezeu aceasta a fost chiar la... când aceasta a fost Etern cu Dumnezeu. Şi scopul lui Dumnezeu va fi dus la bun sfârşit.

E-195 Astfel, această lume se destramă. Lăsaţi-o să se destrame, aceea este în regulă, ea o să o facă oricum. Ce a spus Mica aici, despre ce a vorbit Mica aici? Munţii se vor topi, vor curge ca ceara şi se vor revărsa acolo ca un-un gheţar ţâşnind în sus, sau vreun fel de gheizer, adică. Ea se va topi şi va cădea, dar Iehova va rămâne pentru totdeauna. "Toată carnea este iarbă, suflarea lui Dumnezeu suflă asupra ei fie că este floare, iarbă, cât de frumoasă, ea se ofileşte; dar Cuvântul Dumnezeului nostru stă pentru totdeauna," Isaia 40 a profeţit despre venirea lui Mesia, a spus aceea. Toate crezurile noastre, sistemele denominaţionale, educatori, geniu, şi totul altceva, vor pieri, dar Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne pentru totdeauna. "Pe această piatră voi zidi Eu Biserica Mea, porţile iadului nu vor izbuti împotriva Ei."

E-196 Noi suntem la timpul Crăciunului. Eu nici nu am ştiut că noi urma să ajungem la acest timp din zi. Eu doar mă pierd când mă gândesc la necesitatea din ora aceasta. Mă voi grăbi. Da. Şi noi suntem născuţi în această Împărăţie şi Aputem... noi-noi Creştinii care credem şi suntem în această Împărăţie. Acum, acolo în Cartea despre-despre Evrei, noi am citit cu un timp în urmă, "Căci noi primim o Împărăţie." Nu primim un crez, nu primim un sistem. "Noi primim o Împărăţie care nu se poate muta." Lumea se destramă. Aceea este adevărat. Şi fiecare politician, fiecare denominaţiune şi fiecare biserică va cădea în bucăţi, dar noi primim o Împărăţie care nu se poate muta. "Căci dacă acei care L-au respins Care a vorbit de pe Muntele Sinai, şi pământul s-a zguduit sub Glasul Lui, cu cât mai mult să aveţi grijă să nu respingeţi" (pe cine?) "Pe El, Cuvântul Lui ca!e vorbeşte din Cer, din Împărăţia Lui, căci noi suntem într¬o Împărăţie care nu se poate muta." Amin. Tot ce este în afară de aceea... Dumnezeu a trimis totul, El a făcut-o fragil aşa ca ea să se spargă. În starea ei fragilă în felul acela, ea trebuie să se spargă. Ea este fragilă. Dar, reţineţi că noi avem o Împărăţie care este solidă acum, când totul altceva cade şi cedează. Nu-i de mirare că Eddie Perronet a zis, "Pe Cristos Stânca solidă eu stau, toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare." O Împărăţie! Nu un sistem politician, nu un sistem politic, nu un sistem de biserică; nu un sistem denominaţional; aceştia toţi devin Farisei şi doctori ai diavolului. Dar noi primim o Împărăţie, un Rege Etern Care este Cuvântul Etern, Care are Viaţă Eternă; prin Cuvântul Lui Etern la poporul Lui Etern care au Viaţă Eternă, şi noi suntem părtaşi la aceasta. O, doamne! Aceea este treaba.

E-197 Acum, orice care vă trage la o parte de la Acela este greşit, acela este un mesia fals, o ungere falsă. O, el a zis, "Fratele a avut aşa ungere!" Ce fel de ungere? Aceea este. Hitler a avut o ungere, de asemenea. Hruşciov a avut una, de asemenea. Papa Pius are una, de asemenea. Ce fel de ungere ai tu? Dacă acesta nu este uns cu acest Cuvânt şi să adeverească fiecare Cuvânt a fi Adevărul, lăsaţi-l în pace. Greşit. Dacă acesta nu se produce pe sine, atunci el nu este germinat. El îşi va arăta culoarea. O, ziceţi, "Dar Aceea a fost pentru altă zi. Noi..." Lăsaţi lucrul acela în pace. Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Da, domnule.

E-198 Astfel când această lume se destramă, noi suntem născuţi într-o Împărăţie care nu se poate destrăma. Voi credeţi că lumea se destramă? Sistemele ei se destramă. Credeţi voi aceea? Credeţi voi că sistemul economic se destramă? Sistemul politic se destramă. Sistemul naţional, O.N.U. se destramă. Biserica se destramă. Denominaţiunile se destramă. Totul se destramă. Dar noi avem o Împărăţie care nu se poate muta, aceasta este Împărăţia Eternă a lui Dumnezeu, ea nu se poate muta.

E-199 Ni se spune că noul sistem al acestei denominaţiuni, de a aduce acest Consiliu Mondial al Bisericilor aici, va aduce pace pe pământ. Ce-ce desconsiderare, ce o-o lovitură murdară în faţa lui Cristos! Ce lucru lipsit de respect, profanator ce este! Acesta este de la diavolul. Un om poate să organizeze ceva mai bun decât poate să le trimită Dumnezeu? Turnul din Babel! Acesta este un alt Babilon care trebuie să cadă. Pace pe pământ? Un mesia fals! Un anticrist în învăţăturile lui. Cum o să aruncaţi aceste denominaţiuni împreună când ele nici măcar... Ele nici măcar nu pot să fie de acord una cu alta acum când ele sunt rupte în sisteme micuţe ca acelea, dar mai să se unească toate împreună şi să ajungă acolo? Da. Vedeţi, acesta este un aranjament fals. Toată aceasta se face să arunce Protestantismul în Romanism. O învăţătură falsă, anticristă.

E-200 Împărăţia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Isus a spus aşa. "Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta."

E-201 Astfel dacă acea împărăţie este organizată în lumea aceasta, acesta este un mesia fals, acest mesia care o să fie oferit la biserica Protestantă destul de curând, pe care ei îl vor lua, pentru că ei îl caută. Ei caută, după acest sistem care poate face, "Păi, acum, noi Metodiştii şi Baptiştii, sigur, noi-noi cumva putem fi de acord împreună, voi ştiţi. Noi-noi Prezbiterienii, noi Penticostalii, o, care este diferenţa dintre ei, frate?" Există o diferenţă! Dumnezeu vă face diferiţi. "Dar, ei bine, noi doar sacrificăm aceasta." Şi marea voastră învăţătură evanghelică, voi renunţaţi la ea. Cum o să vă duceţi înăuntru acolo cu o grămadă din acei oameni care nu cred nimic, unii din ei atei? Şi mesia fals este ceea ce este aceasta. Aşa este. Da, domnule.

E-202 Acum, Împărăţia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Şi când Cristos a fost aici, El ne-a dat programul din Împărăţia aceasta. El ne-a dat programul Împărăţiei lui Dumnezeu, Împărăţia Tatălui, care este Cuvântul Lui. Acum, dacă voi vreţi să ştiţi cum intraţi în acea Împărăţie, acest Cuvânt o are. Dacă voi intraţi pe orice altă uşă... Voi trebuie să intraţi pe aceeaşi uşă prin care intră restul din ei. Dacă voi încercaţi să faceţi vreo altă intrare, păi, voi sunteţi la fel ca un hoţ şi un tâlhar. Şi El a spus, "Oricine va adăuga un cuvânt la Aceasta, sau să scoată un Cuvânt din Aceasta, la acela i se va lua (partea lui) din Cartea Vieţii." Astfel dacă tu pretinzi că ţi-ai avut numele în Cartea Vieţii, dacă ai avut, să nu îl ai scos afară.

E-203 Când, Petru în Ziua Cincizecimii a deschis uşa la Împărăţie. El a deschis. Împărăţia tocmai a fost aşezată la Ierusalim. Eu vreau ca vreun om să-mi spună că Biserica a început la Roma. Eu vreau ca cineva să mi-o dovedească. Biserica niciodată nu a început la Roma, Biserica a început în Ierusalim. Împărăţia a fost aşezată în Ziua Cincizecimii. Şi când omul a vrut să ştie cum să intre în această Împărăţie, Petru a spus, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt." Pentru că aceea este ceea ce îi pune în Împărăţie. Orice altă metodă, prin denominaţiune sau a da mâna, sau orice altceva, este mesia fals. Nu contează cât de popular eşti, şi cât de proeminent vei fi tu, şi tu ai putea să fi un diacon, chiar şi un păstor sau un episcop, sau bătrân sau supraveghetor de stat, nu contează ce eşti, aceasta este fals până când nu vii înapoi la Mielul smerit al lui Dumnezeu şi Împărăţia Lui.

E-204 Acum urmăriţi. Şi El ne-a dat un program, Cuvântul Tatălui. Şi credinciosul adevărat se ţine de Acesta, căci el nu se poate abţine, aceasta este Împărăţia lui Dumnezeu în el. Şi ca Abraham, el numeşte orice contrar la Cuvântul lui Dumnezeu de parcă nu ar fi fost. Şi dacă cineva vă spune că denominaţiunea este de la Dumnezeu, voi staţi cum a stat Abraham. Dacă cineva vă spune că tu trebuie să fi stropit, sau vreun fel de lucru mic, sistem sau ceva contrar la Cuvântul lui Dumnezeu, să nu o credeţi. Voi să o socotiţi de parcă aceasta nu a fost. Dacă ei zic, "Bine, acum, dragă, nu-ţi strică ca tu să faci aceasta." Să nu o credeţi, când Dumnezeu... A spus, "Aceasta nu strică ca femeile să-şi taie părul," când Cuvântul lui Dumnezeu zice că este o urâciune înaintea Lui, să o facă. Când voi ziceţi, "Păi, eu port pantaloni lungi. Eu nu port pantaloni scurţi." Dumnezeu a spus că o femeie care se îmbracă cu o îmbrăcăminte care aparţine la un bărbat, este o urâciune înaintea Lui. Biblia a spus că este greşit ca o femeie să-şi taie părul, este chiar nepotrivit ca ea să se roage şi aşa mai departe în felul acela. Chiar cu capul ei neacoperit, ea îşi necinsteşte propriul ei cap. Dumnezeu interzice aceasta! Şi acel sistem care îţi spune că aceasta este în regulă să o faci, să nu o crezi. Aceasta este un uns fals. Acesta este un cristos fals. Aceasta este împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Cel neprihănit se ţine de Cuvântul lui Dumnezeu pentru că Acesta este programul sistemului Etern al lui Dumnezeu.

E-205 Când Dumnezeu a făcut un om, El l-a făcut într-un fel. A făcut o femeie, El l-a făcut în alt fel... a făcut-o în alt fel. Există două legăminte diferite, două planuri diferite, două întru totul diferite între ele. Şi ei nu arată la fel. Ei nu sunt asemănători, ei nu trebuie să acţioneze la fel, ei sunt întru totul diferiţi. Şi femeile încearcă să arate ca bărbat, şi bărbatul aşa de efeminat că el este ca o femeie. Am văzut ieri un băiat, în Cincinnati, a arătat ca D-na Kennedy, părul acela, felul cum a fost în afară în felul acela. Dumnezeu vrea ca un bărbat să arate ca un bărbat! Vrea ca o femeie să arate ca o femeie!

E-206 Eu vă spun, acest sistem de Isabelă de la diavolul a adus toată lumea în corupţie, fără nici un loc sănătos în ea. Ea este toată bube putrede, bube de cancer, răutate de la diavolul care mănâncă chiar miezul afară din-afară din sistemele care ei le au stabilite aici. Satan este o pasăre de pradă hrănindu-se din propria lui împărăţie. El este un drac, el este un necurat, el este tatăl unei minciuni. El se hrăneşte din carnea propriului lui popor. Diavolul!

E-207 Cristos este Rege al regilor şi Domn al domnilor, unsul Mesia. Credinciosul se ţine de acel Cuvânt. Dumnezeu şi Cuvântul este unul. Eu şi cuvântul meu sunt unul. Tu şi cuvântul tău eşti unul. Atunci nu te rezema, să foloseşti propriile tale gânduri; foloseşte gândurile Lui, atunci tu eşti o parte din Dumnezeu pentru că tu şi Cuvântul Lui deveniţi acelaşi. Înţelegeţi? Atunci tu eşti în Împărăţie.

E-208 Abraham a chemat orice care era contrar la promisiunea lui Dumnezeu de parcă nici nu a fost. Da, el... aşa ceva ca sistemele făcute de om astăzi, el ar face acelaşi lucru. Atunci fiind în aşa o împărăţie... eu am să închei, eu doar o să las afară câteva din aceste notiţe şi închei. Priviţi, aceasta este... Fiind într-o aşa Împărăţie, ce se întâmplă? Acum, toată această a mustrat, dar în reverenţă şi în respect şi în sinceritate, după însărcinarea care mi-a fost dată prin Cuvântul lui Dumnezeu, care mi-a fost dată de Duhul Sfânt, să păzesc turma peste care El m-a pus, fiind onorabil faţă de ea, stând cu aceasta indiferent de ceea ce vine, doar să o scutur la dreapta şi la stânga şi să stau chiar aici cu acest Cuvânt. Aceasta este împuternicit. Atunci dacă noi primim o Împărăţie...

E-209 "Frate Branham, toţi aceşti alţi oameni zic, 'La ce denominaţiune aparţii tu?'"
Zic, "Nici una."
"Ce sunteţi voi?"
"Pentru că noi suntem într-o Împărăţie."
"Ei bine, unde vă întâlniţi voi în aceasta? Unde vă duceţi?"

E-210 "Noi şedem în locuri Cereşti în Cristos Isus, înălţaţi sus în Prezenţa Regelui nostru." Împărăţia! Glorie! Acum eu încep să mă simt religios. Împărăţia lui Dumnezeu unde ei se întâlnesc împreună, Duhul Sfânt îi ridică drept în sus în Prezenţa Regelui, şi noi şedem împreună în locuri Cereşti când noi suntem botezaţi în Cristos Isus. Aceea este unde aparţinem noi.

E-211 Soţia mi-a spus aşa cum am mers la piaţă, eu v-am spus, vara trecută, noi am găsit o doamnă care avea o rochie pe ea. A fost lucrul cu cea mai ciudată arătare. Ea a arătat ciudat. Vedeţi? Ea a spus, "De ce este aceasta? Noi le cunoaştem pe aceste femei. Unele din ele cântă în coruri pe aici în jur."

E-212 O, prietene! Eu o să spun aceasta, deşi este înregistrat, aş putea tot atât de bine să o spun oricum. Voi ştiţi, şi eu spun aceasta în reverenţă şi respect. Doar să vă ţineţi de aceasta. Voi aţi văzut mii de mii să vină la platformă, şi aţi văzut aceea de fiecare dată venind sus acolo fără o singură greşeală. Şi Fratele Arganbright de aici ştie despre partea din lume în care noi am fost, prin străinătate, nici o singură dată nu greşeşte fără să spună Adevărul. Când mă duc la aceste locuri şi văd aceste coruri cu robe, acele femei şi bărbaţi stând acolo cu acele robe Golgota pe ei, şi să-i aud cântând ca fiinţe îngereşti; cu Duhul deosebirii să privesc jos acolo, dacă-dacă eu trebuia să merg în dimineaţa aceasta să trag cinci din ei afară din întreaga lume, care nu au fost vinovaţi de murdărie, eu nu ştiu unde i-aş găsi. Aceea este o afirmaţie, dar acela este Adevărul, Dumnezeu o ştie. Mâna mea este aici pe Biblie. Aceea este corect, eu nu ştiu unde i-aş găsi. Vedeţi, dacă Dumnezeu a spus, "Du-te ia cinci pe care îi cunoşti." Eu aş spune, "Eu nu ştiu unde mă voi duce." O, doamne! Aşa sistem! Aşa murdărie!

E-213 Aceea este ce vrea lumea. Aceea a fost ce a vrut ea atunci, aceea este ce vrea ea acum. Aceea este ce urmează ea să capete acum. Oameni stând acolo, fiind afară cu nevasta omului de alături. Bând, fumând, şi cu o robă pe ei, să o acopere. Gândiţi, şi Dumnezeu vede prin acea frunză de smochin. Acea Evă stând acolo cu suficientă vină şi murdărie în inima ei, de asemenea, dacă aceasta s-ar transforma în apă, ar pluti o barcă. Şi stă acolo cu un talent care ea l-a primit prin natură, să cânte, şi îşi ţine vocea până era neagră în faţă, aproape, încercând să cânte ca ceva înger sau un fel sau altul în felul acela, şi jos sub acea robă, un scandal, întinată, murdară. Şi tu poţi sta la amvon şi s-o spui, şi ea îşi va ridica buzele în sus, vopsite, pleacă afară din clădire, zice, "Eu nu trebuie să aud un astfel de lucru ca acela." Dar tu vei ţipa într-o zi după milă, în iad. Va fi prea târziu atunci. Tu să-L primeşti în timp ce ai o şansă să-L primeşti. Şi voi! O, doamne!

E-214 Dar Biserica primeşte o Împărăţie în care când noi şedem în locurile Cereşti şi suntem înălţaţi sus în Prezenţa lui Dumnezeu, şezând în locurile Cereşti în Cristos Isus, ştiind aceasta, cu asigurarea credinţei, că noi suntem în Prezenţa Regelui nostru uns. O! Acolo urmează să fie un Cer nou să apară, şi un pământ nou, şi care niciodată nu se va despărţi din nou atât timp cât durează Eternitatea. Noi aşteptăm după acel Cer şi pământ nou. Acesta, voi puteţi să-l aveţi tot cât îl vreţi. Cât despre mine, eu îl vreau pe Acela.

E-215 Aceasta depinde unde vă puneţi afecţiunile. Depinde de ce stâlp vă legaţi. Dacă vă legaţi de stâlpul denominaţional, voi vă duceţi drept în jos cu ea. Dacă vă legaţi de ceva din această lume, vreo politică şi lucruri ca acelea, şi vă încredeţi în aceea, voi vă veţi scufunda cu aceasta.

E-216 Dar speranţele mele nu sunt clădite pe nimic mai puţin decât Sângele lui Isus cu neprihănire. Şi tot în jurul sufletului meu cedează, şi fiecare lucrător mă refuză, şi fiecare crez mă alungă afară, şi eu nu am nici măcar un loc unde să merg, El este toată speranţa şi starea mea. Pe acea Stâncă, pe Cristos acea Stâncă solidă eu stau, toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare. Într-o zi eu poate că voi fi îngropat într-un cimitir pe undeva, jos sub mare, într-o prăbuşire de avion, omorât într-un tren sau un automobil, oriunde ar putea să fie că Dumnezeu a ales ca eu să mă duc, dar acest singur lucru, eu ştiu aceasta, că mi-am ancorat sufletul în acel Cer de Odihnă acolo, în Cuvântul Lui. Eu îl cred, că acesta trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu.

E-217 Dumnezeu trebuie să judece lumea prin ceva. Dacă El judecă prin biserică, prin care din acestea o să judece El? Păi, nu există un astfel de lucru prin care să poată să fie judecat. Atunci există numai un singur Lucru care este rămas, Cuvântul Lui, El este Etern, nu se poate adauga sau să se scoată din El.

E-218 Eu mi-am ancorat sufletul acolo, cu simplitatea de a-mi pune mâinile asupra Jertfei mele, mărturisind că eu nu sunt bun deloc. Nu există nimic în mine, O Doamne Dumnezeule. Trimite pe acel Mesia asupra mea şi schimbă-mi fiinţa la ce am fost, şi fă-mă în felul Tău Propriu, în felul cum Tu mă vrei să fiu.

E-219 Nu contează cât de mult aţi putea voi să ardeţi un trup, cât de mult puteţi distruge o persoană, cât de mult puteţi vorbi împotriva lor, sau orice zice el, într-o zi El ne va învia din nou. Şi acolo este o Împărăţie pe care noi o primim care nu se poate muta. O, doamne!

E-220 Şi, reţineţi, din tot acest lucru glorios de care ne bucurăm acum, şezând în locuri Cereşti, este doar un preludiu. Aleluia! Este un preludiu la ceea ce vine. Acela este doar preliminarul simfoniei care vine. O! Aleluia! Vorbim despre această strigare şi laudă şi glorificare, mărindu-l pe Miel! Într-o zi când Îngerii stau în jurul pământului, curbura pământului, cu capetele aplecate, şi aud acel grup mic spălat de Sânge cântând acele cântări răscumpărătoare a Sângelui lui Isus Cristos, O Dumnezeule, eu vreau să fiu unit cu ei. Lăsaţi-mă să-mi iau locul cu Ea acum. Lăsaţi-mă să-mi fac asigurarea, Isus este al meu, eu îl voi lua pe El şi Cuvântul Lui. Da.

E-221 Încheind, eu vreau să spun această mică poveste pentru Crăciun, aşa ca copilaşii să o poată prinde. Şi dacă eu v-am jignit prin a sta prea mult... O doamnă mică ieri... Fratele Brown a predicat cam o oră, predică foarte minunată, acel om uns. Ea a spus, "El doar simplu i-a ţinut prea mult." Pavel a predicat toată noaptea. Ei au şezut acolo până când au ajuns aşa de somnoroşi, şi probabil că şezând ore după ore, şi un ins a căzut jos şi s-a omorât. Şi Pavel doar s-a întins peste el, a zis, "Nu vă îngrijoraţi." Doar ascultaţi la lucrul corect.

E-222 Acolo era un pantofar bătrân, şi eu cred că a fost în Germania unde el-el le făcea pantofii. Şi într-o zi în timp ce... În timpul lui liber el obişnuia să ia Biblia, şi el O citea. El citea contextul şi textul din Scriptură, şi el a devenit foarte sincer adânc. El a spus, "Voi ştiţi," a zis, "eu-eu... când acest Crăciun vine pe aici, eu nu o să luminez nici un pom de Crăciun." Dar el a spus, "Voi ştiţi ceva?" El a spus, "Eu am să fac o-o mare masă, şi eu o să-mi gătesc... frig mielul meu şi o să-mi iau merişoarele, şi tot sosul meu şi lucruri." Şi el a fost de unul singur. Şi el a spus, "Eu am să o aşez pe masă şi eu o să-1 invit pe Isus să vină şi să şadă la masă vizavi de mine. Eu vreau să-l cunosc pe Mesia lui Dumnezeu şi ce pot eu să fac ca respect." El a zis, "Eu-eu am să fac toată aceasta. Şi atunci eu am să şed jos la masă şi am să cer binecuvântarea, şi eu o să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru ce El mi-a dat. Şi atunci eu o să spun, "Doamne Isuse, nu ai vrea Tu să vii şi să şezi jos vizavi aici, doar pentru masa de Crăciun cu mine?"

E-223 Simplitatea, Dumnezeu întotdeauna aude aceea, sinceritate. Şi bătrânul pantofar şi-a economisit banii să aibă o astfel de masă, voi ştiţi, şi să fie invitat la Regele regilor. Şi el a aşezat¬o jos, şi el a avut-o gătită, şi el a aşezat-o pe o masă. Şi el s-a curăţit foarte bine, şi-şi s-a îngrijit, şi şi-a pieptănat părul. Şi s-a aşezat la masă, şi a pus un scaun pentru Isus, şi mai multe scaune aşezate în jur. "Ar putea să fie pentru apostoli," a zis el, "dacă ei ar putea să vină înăuntru."

E-224 Aşa că bătrânul şi-a aplecat capul şi a cerut binecuvântarea, şi-şi a mulţumit lui Dumnezeu pentru mâncare. Şi el a zis, "Acum, Isuse, nu ai vrea Tu să vi şi să prânzeşti cu mine pentru masa de Crăciun?" Şi el a început să mănânce şi să privească scaunul. Nimeni nu a venit. El a mâncat puţin mai mult, şi a zis, "Doamne Dumnezeule, eu Te-am invitat la casa mea. Nu ai vrea Tu să vii şi să fi cu mine?" Şi el a început să se întindă dincolo şi să ia ceva, să mănânce, şi cineva a bătut la uşă.

E-225 Şi el a mers la uşă. El era un om bătrân, umeri încovoiaţi, zdrenţăros. El a zis, ,,Bunule domn, mi-e frig, vrei să mă laşi să mă încălzesc?"

E-226 Şi el a zis, "Păşeşte înăuntru." Şi el a venit înăuntru şi a mirosit acea aromă de mâncare, gura cumva i-a lăsat apă, el s-a întors în jur. A zis, "Vrei să şezi jos?" A zis, "Eu aştept musafir, dar vrei să şezi jos şi doar să mănânci cu mine până vine musafirul?"

E-227 El a zis, "Vă mulţumesc, eu aş fi bucuros." Şi el a şezut jos, şi ei au avut prânz. Bătrânul i-a mulţumit, s-a ridicat şi a plecat.

E-228 Şi pantofarul s-a întors în jur, a zis, "Doamne Dumnezeule, de ce m-ai dezamăgit Tu?" A zis, "Eu am făcut totul aşa de pregătit. Eu am făcut tot ce am ştiut eu să fac." Dacă voi doar veţi face aceea! "Eu am făcut tot ce am ştiut cum să fac, şi m-am gândit că Tu o să vi înăuntru şi vei prânzi cu mine." Şi a ajuns să plângă, şi a alergat şi a căzut peste pat. Şi el era culcat acolo pe pat, plângând. "Eu-eu-eu am făcut tot ce am crezut că era drept, Doamne, şi de ce nu ai venit Tu să cinezi cu mine?"

E-229 Şi a venit la el un Glas, şi el şi-a amintit Scriptura, "Într-atât cât i-aţi făcut la cel mai neînsemnat din aceşti micuţi ai Mei, voi aţi făcut pentru Mine."

E-230 Da, Irineu... eu vă cer scuze, acesta era Sfântul Martin. Într¬o zi rece înainte de Crăciun, un sărman bătrân cerşetor zăcea în stradă, îngheţând. Oamenii care erau respectabili puteau trece pe acolo, şi doar priveau la bătrânul cerşetor. "Păi, nu este nimic de el, el este doar un cerşetor. Lăsaţi-l să zacă acolo." Şi Martin a stat şi a privit şi a văzut dacă careva din acei oameni care o putea face l-ar ajuta, dar nu a făcut-o.

E-231 În final, Martin el însuşi nu era... el-el a crezut în Dumnezeu, dar el era un om militar. El avea numai o manta. El a zis, "Dacă bătrânul zace în felul acela, el va îngheţa să moară." Astfel el şi-a luat sabia şi şi-a sfâşiat mantaua pe jumătate în două, a mers acolo şi l-a înfăşurat pe bătrânul cerşetor în ea, şi a zis, "Dormi în pace, fratele meu." A mers înainte înăuntru.

E-232 Şi noaptea aceea în barăci, după ce şi-a lustruit cizmele şi s-a întins jos, a mers la culcare. Şi un zgomot l-a trezit. El s¬a uitat, stând înaintea lui, şi acolo a stat Isus înfăşurat în acea bucată veche de manta în care el l-a înfăşurat pe cerşetor.

E-233 Ce pot eu să fac atunci în aceste chestiuni? Ce trebuie să fac eu cu lucrurile acestea care eu ştiu că sunt drepte, aceste lucruri care au fost confirmate şi dovedite că sunt corecte? Ce pot eu să fac? Să înfăşor Biserica, nu într-un crez sau o denominaţiune, ci în Sângele lui Isus Cristos prin Cuvântul Lui. Astfel Isus a zis, "Ce ai făcut tu pentru aceştia, tu Mie mi-ai făcut."
Să ne rugăm.

E-234 Doamne Isuse, dacă Tu stăteai aici în dimineaţa aceasta, Doamne... eu ştiu că Tu stai, în formă spirituală. Dar dacă Tu stăteai aici, literar, eu nu cred că eu mi-aş schimba textul nici un pic. Eu cred că eu aş fi spus chiar acelaşi lucru. Şi eu cred, Tată Ceresc, că aceşti oameni care s-au lipsit de hrana lor naturală, că ei au şezut aici şi au ascultat la o voce obosită răguşită, dar dacă Tu ai fi stat aici, ei nu ar fi stat mai mult, pentru că ei cred că Tu eşti aici, deoarece acesta este Cuvântul Tău. Aceasta arată că ei Te iubesc.

E-235 Noi suntem aşa de recunoscători pentru această vizitare de Crăciun a Duhului Sfânt care ne îndrumă şi ne arată chiar ce este Crăciunul. Când noi vedem că lumea se destramă, sistemele ei se rup. Dar noi suntem aşa de bucuroşi, noi suntem aşa de recunoscători că avem o Împărăţie şi avem un Rege, şi Aceasta nu se poate muta. Şi când nu mai există lumea, când nu mai există politică, când nu mai există naţiuni, Dumnezeu va aşeza Împărăţia Lui şi cei neprihăniţi vor domni cu El. Aceia care au suferit nu vor mai suferi.

E-236 Ajută-ne, Doamne, la acest sezon de Crăciun, să ne amintim ce înseamnă Mesia cel uns. Ajută-ne să înţelegem.

E-237 Binecuvântează această, adunare a noastră. Fi cu ei, Tatăl nostru, şi dă-le neprihănire şi pace în Duhul Sfânt. Binecuvântează păstorul nostru. Doamne, noi îl iubim. Acest slujitor curajos doar stă loial. Şi, vorbind serile trecute, a zis, "Aici sunt eu, de aproape şaizeci." Ei au copilaşi micuţi. Dar ţine minte, fie ca el să-şi amintească aceasta, Doamne, că nu există nimic care să-l poată lua de aici până nu eşti Tu gata. Dacă Tu zăboveşti, eu mă rog ca el să trăiască ca să-i vadă pe toţi copiii lui căsătoriţi şi să aibă propriile lor case. Binecuvântează pe scumpa lui soţioară, o slujitoare micuţă a Ta. Binecuvântează pe diaconii noştri şi pe administratorii noştri.

E-238 Şi, Dumnezeule, eu sunt recunoscător la acest Crăciun pentru toţi aceşti, prieteni ai mei care călătoresc prin zăpadă, şi vin pe drumuri lunecoase şi ploaie, şi îşi iau traiurile lor şi vin sute şi sute de mile. Dumnezeule, eu nu ştiu ce să mai spun. Mă încredinţez că Tu vei descoperi restul din aceasta, ce este în inima mea. Şi fie ca eu întotdeauna să fiu credincios, Dumnezeule, faţă de această Împărăţie în care Tu ne-ai pus pe noi. Fie ca eu niciodată să nu compromit, nu, la dreapta sau stânga. Eu bine îmi amintesc când Tu mi-ai spus atunci, "Să nu te mişti la mâna dreaptă sau stânga, atunci căile tale vor fi prospere. Atunci tu vei avea succes bun." Poate nu în ochii lumii. Şi mie nu-mi pasă ce gândeşte lumea, eu vreau să ştiu ce vrei Tu, Doamne. Dorinţa Ta este a noastră... Voia Ta este dorinţa noastră. O, cea mai mică din dorinţele Tale este o-este o poruncă pe viaţă pentru noi, Doamne. Noi stăm ca Biserica Ta.

E-239 Iartă-ne acum de ceea ce s-a întâmplat în decursul anului, că noi am făcut ceea ce este greşit şi unde noi am eşuat în aşa de multe locuri, şi întăreşte-ne, Doamne. Şi fie ca noi, la acest timp de sărbătorire a Crăciunului, fie ca noi să ne deschidem inimile către Mesia, unsul lui Dumnezeu. Fie ca El să vină în vieţile noastre şi să ne ungă, şi să trăim voia Lui şi să aducă Împărăţia Lui la împlinire prin vieţile noastre. Păstrează-ne bine, sănătoşi.

E-240 Binecuvântează pe acest prieten curajos al meu aşezat aici de partea mea, Fratele Arganbright. O Dumnezeule, cum ai fost Tu cu el, şi cum a avut el inima lui sfărâmată şi zdrobită aşa de multe ori, dar totuşi noi credem că el este germinat cu Viaţă Eternă. Binecuvântează pe soţioara lui. Mă gândesc la Bud şi Fred, eu, O Dumnezeule, cum noi avem această mare părtăşie.

E-241 Ne rugăm ca Tu să ne binecuvântezi împreună acum. Binecuvântează mica noastră biserică, toţi aceşti oameni scumpi. Şi într-o zi, Doamne, în timp ce suntem aşa... ne vrem ochii noştri aşa de curaţi de 1a lucrurile lumii ca noi să putem vedea numai pe Dumnezeu şi Împărăţia Lui, ca într-o zi să fim prezentaţi înaintea lui Cristos, nevinovaţi, ca o fecioară curată, o parte din acea mare Biserică care urmează să vină înaintea Lui.

E-242 Iar apoi vom privi înainte înspre timpul unde Tu Îţi vei aşeza Împărăţia pe pământ, oameni vizibili cu case vizibile, şi ei nu vor planta şi altul să mănânce de acolo, ci ei vor trăi Etern. Până atunci, noi să fim o lumină care stă pe un deal, o candelă care dă lumină la tot ce este în jurul nostru, printr-o viaţă neprihănită, sfinţită prin Sângele lui Cristos. Admite aceasta, Tată. În Numele lui Isus ne rugăm.

E-243 Şi, Doamne, peste aceste batiste, după ce ne-am rugat pentru cei bolnavi şi ne-am pus mâinile peste ei, conectându-ne cu ei, eu îmi pun mâinile peste aceste batiste, conectând rugăciunea mea cu Dumnezeu. Şi cu aceste batiste şi cu oamenii, Dumnezeule, mă rog ca tu să vindeci pe fiecare din aceşti oameni pe care îi reprezintă aceste batiste. Fie ca ei să aibă sănătate şi tărie prin anul care vine, Tată. Spre onoarea şi slava lui Dumnezeu, noi cerem în Numele lui Isus. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El întâi m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-244 Acum în timp ce o cântăm din nou, să ne dăm mâinile cu cineva din jurul nostru. Doar rămâneţi, zicând:
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El întâi m-a iubit...
Frate Arganbright, aceasta este... ? ... [Fratele Branham continuă să dea mâinile – Ed.]
Acum cu mâinile noastre spre El.
Eu Îl iubesc, (foarte tare acum) eu Îl iubesc (acela este felul)
Pentru că El întâi m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-245 Şi acum cu acest cuvânt, împreună, noi toţi să o spunem. Noi primim o Împărăţie [Adunarea repetă, "Noi primim o Împărăţie" – Ed.] care nu se poate muta ["care nu se poate muta!"]. Amin!

E-246 Acum să ne ridicăm. Acum, ne ridicăm mâinile noastre şi inimile noastre către Dumnezeu, cu recunoştinţă acum, adevărată, din toate inimile noastre, "Eu Îl iubesc!" Şi doar exprimaţi-o către El la acest timp de Crăciun.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că...
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-247 Un serviciu de botez imediat acum va urma aceasta. Şi voi care trebuie să plecaţi, noi suntem recunoscători că aţi fost aici, şi fie ca voi întotdeauna să rămâneţi în acea Împărăţie care nu se poate muta. În timp ce ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune, eu îi voi cere scumpului nostru Frate Arganbright dacă el va veni sus aici şi să libereze această audienţă într-un cuvânt de rugăciune.

Up