Este Acesta Semnul Sfârşitului, Domnule?

Is This The Sign Of The End, Sir?
Data: 62-1230E | Durată: 3 ore 6 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Îţi mulţumesc, foarte mult, Frate Neville.
Bună seara, prietenii mei preţioşi. Sunt atât de bucuros să fiu înapoi din nou, în această seară, în slujba Domnului, Dumnezeul nostru.

E-2 [Fratele Neville îi spune Fratelui Branham, "Acesta este cel deschis, aici." – Ed.] Acesta este un... Acesta este. Oh, da. Asta-i bine.

E-3 V-am ţinut aşa de mult, azi dimineaţă, încât simt că ar trebui să fiu într-adevăr rapid în această seară. Um, aha, aha. Vai, cum a fost de îngrozitor, şi stând în picioare, şi este la fel de rău în această seară. Astfel, nu va dura mult până vom avea ceva spaţiu pentru voi, vedeţi, de îndată ce biserica va fi completată. Nu, dar nu plănuim să stăm prea mult în această seară.

E-4 Dar, mâine seară, intenţionăm să stăm puţină vreme. Mâine seară, dacă unii dintre voi pot veni, mâine seară, căci, ne aştepăm să avem un timp măreţ în Domnul. Vor fi câţiva oameni buni aici mâine seară. Noi vom, noi cu toţii vom avea un timp...

E-5 [Fratele Fratelui Branham, Edgar Branham, spune, "Oh, dragă, aşteaptă! Mi s-a cerut să-ţi transmit. Am uitat să-ţi spun. Dar, o mulţime de oamenii de aici au spus că tu eşti mereu în grabă, să ieşi din serviciu. Dar mâine seară poţi avea tot timpul care îl vrei, de la şapte la doisprezece, dacă vrei să-l iei doar. Acum, asta-i ce audienţa de aici mi-a cerut să-ţi spun. Astfel acum explică-le lor aceasta, dacă nu crezi în acest fel." – Ed.]

E-6 Noi vom servi împărtăşirea la miezul nopţii, mâine seară. Sunt sigur că veţi-v-ar place să aveţi... să fiţi înăuntru cu aceea. Când restul din ei strigă şi ţipă, şi puşcă, şi beau, şi aşa mai departe, noi doar ne aplecăm în mod reverent înaintea lui Dumnezeu [Porţiune goală pe bandă – Ed.] şi luăm împărtăşirea, şi începem anul cu legământul nostru, inimile la Dumnezeu, în dedicare pentru El.

E-7 Şi vor fi câţiva vorbitori buni aici mâine seară, destul de sigur. Sunt câţiva buni... Fratele din Georgia este aici, Fratele Palmer, un vorbitor minunat. Fratele Junior Jackson va fi aici mâine seară; Fratele Beeler, Fratele Neville. Oh, vai, vai! Şi tot aşa mai departe, oameni buni ai lui Dumnezeu care vor fi aici, Fratele Willard Collins, şi toţi acei fraţi care ne-au dat mesaje aşa de minunate. Şi poate alţii vor veni, astfel ne aşteptăm la un timp măreţ mâine seară.

E-8 Acum, soţia mea a spus, "Să nu spui acest lucru," dar trebuie să o spun oricum. Îmi pare rău că am spus imperiu, azi dimineaţă, în loc de arbitru. [Fratele Branham şi adunarea râd – Ed.]
Billy, şezând în spate acolo, a spus, "Uite la el."

E-9 Am spus, "Imperiul; el trebuie să aibă un imperiu." Am vrut să spun, un arbitru.

E-10 Eu sunt cum s-a spus despre Olandez, voi ştiţi. ,,Şi nu mă luaţi după ce spun, dar ce vreau să spun."

E-11 Am spus, "Eu cred că ei mă înţeleg, după toţi aceşti ani." Voi ştiţi, aceasta este cam...

E-12 Sunt treizeci de ani de când sunt în spatele acestui amvon aici. Treizeci de ani în acest tabernacol! Voi ar trebui să mă cunoaşteţi până la acest timp, nu-i aşa? Oh, vai! Educaţia mea este cu siguranţă limitată. Dar eu-eu ştiu că nu pot vorbi, dar fac un zgomot sincer către Domnul.

E-13 Şi, fratele, cred că a fost Dr. Lamsa, al Bibliei Lamsa, care era în traducere, a spus...

E-14 O dată eu vorbeam, şi nu am ştiut că el era acolo. Şi el a revenit şi a vorbit despre Urim Tumim, şi atunci a vorbit despre acea Lumină. Şi a spus, "Care-i treaba cu aceşti oameni de astăzi?" Şi eu am spus... El a spus, "Motivul că oamenii, traducătorii, nu au putut traduce corect Biblia, că traducătorii au încercat să traducă în Idiş înalt. Şi Isus, vorbind, a vorbit în clasa de rând, chiar cum vorbeau oamenii de stradă."

E-15 Şi, voi ştiţi, este o Scriptură acolo în Luca, a spus, "Oamenii de rând Îl ascultau bucuroşi." El a vorbit pe limba lor. Sper că aceasta este aşa, din nou.

E-16 Noi suntem fericiţi pentru Domnul. Acum, eu ştiu, le văd pe acele doamne stând în picioare în jur. E destul de rău să-i văd pe bărbaţi stând în picioare, cu atât mai mult acele fete şi băieţi, şi doamne, şi aşa mai departe, stând în jurul pereţilor, şi copii mici. Însă, noi doar nu avem spaţiul de şezut adecvat. Astfel, ne rugăm să, ca data viitoare când avem adunările, după această săptămână, după această dată...

E-17 Ştiţi, următorul lucru care vine, din câte ştim noi, sunt acele Şapte Peceţi. Şi, cu voia Domnului, începem cu ele chiar imediat de îndată ce biserica este gata, construită, aşa ca să putem să intrăm înăuntru aici. Venim înăuntru pentru o re-dedicare. Şi poate pe undeva de la o săptămână la două, şi poate trei, întregi, adunare acum, care vine pentru cele Şapte Peceţi. Astfel, ne aştepăm la un timp măreţ în Domnul, în decursul acelui timp. Şi noi vom... Voi toţi oamenii din afara oraşului, vă vom trimite cărţile poştale şi fiecare lucru, şi vă vom anunţa chiar exact timpul, poate cu o săptămână, sau două, în avans.

E-18 Antreprenorul, după cum am înţeles din ce a spus Billy în seara asta, va fi gata în zece Februarie. Ei bine, dacă el este gata în zece, noi vom începe cam din cinsprezece, atunci. Astfel, chiar de îndată ce termină ei, noi vom începe direct cu aceea.

E-19 Bătrâna Soră Kidd m-a sunat, cu un timp în urmă, şi era aproape în lacrimi. A spus, "Frate Branham, noi am încercat atât de mult să pornim acea maşină veche, şi nu a pornit. Astfel," a spus, "roagă-te tu ca să pornească, şi eu voi veni mâine." Şi a spus, "Mă întreb dacă aş putea găsi un loc unde să stau?"

E-20 Am spus, "Nu-ţi fă griji, noi vom avea un loc pentru tine, Soră Kidd, de îndată ce ajungi..."

E-21 Tu ai spus, "Binecuvântată să-ţi fie inima." A spus, "Şti, dacă vei avea servicii până la ora doisprezece," a spus, ,,eu nu vreau să ies la ora doisprezece."

E-22 Voi ştiţi, ea şi Fratele Kidd sunt cam în vârstă de optzeci şi cinci de ani, fiecare, şi ei încă sunt în slujbă. Voi ştiţi ce fac ei? Au luat un casetofon, şi ei iau Mesajele mele şi se duc de la spital la spital, din casă în casă, punând benzile. Acum, dacă aceea nu este, a nu renunţa! Aceea nu este pensionare. Este a ţine Credinţa, până la sfârşit, murind cu o Sabie în mână. Acela este modul de a pleca. Acela-i modul în care eu vreau să o fac. Aha.

E-23 Şi atunci, şi a spus, "Şti, dacă aş ieşi, pe autostradă, la ora doisprezece," a spus, "şi după ora doisprezece noaptea, să încerc să merg acasă, şi toţi acei diavoli beţi," a spus, "conducând," a spus, "alergând în toate părţile, bând." A spus, "Acei demoni alergând în jur," a spus, "aş fi speriată de moarte."

E-24 Frate Pat, ea cu siguranţă este o bătrânică mică. Câţi o cunoaşteţi pe Sora Kidd? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ea şade aici, ca, o bătrânică cu arătare sfântă.

E-25 Şi, când, gândiţi-vă doar, cu ani înainte să fiu eu născut (şi eu sunt un om bătrân), ea era sus acolo în acei munţi, ea şi Fratele Kidd. Ea spăla, câte de lungă ziua, pe scândura de spălat, pentru a obţine cinsprezece sau douăzeci de cenţi pentru o spălătură, pentru a-l trimite pe el afară pe undeva, în acea seară, să predice. În acele mine de cărbune acolo în Kentucky, unde voi... cineva trebuia să vă păzească cu o puşcă, să ajungi sus pe deal, unde mergeai să predici. Oh, vai! Atunci, mă gândesc:
Trebuie să fiu dus acasă în Cer, pe un pat comod de flori,
În timp ce alţii au luptat să câştige răsplata şi au navigat prin mări însângerate?
Trebuie să lupt dacă trebuie să împărăţesc; măreşte-mi curajul, Doamne!

E-26 Aceea-i, şi eu vreau sprijinul Lui, prin Cuvântul Lui. Asta-i ce vreau eu în această seară. Acum, eu presupun că înregistratoarele merg acum.

E-27 [Un frate spune, "Nu uita de dedicarea copilaşului." – Ed.] Oh, da. Eu am... Îmi pare rău.

E-28 O surioară avea un copil aici, azi dimineaţă, vroia să fie dedicat. Şi i-am spus că o vom face sigur deseară, şi acum. Şi, mâine seară, vom avea dedicare de copilaşi, servicii de vindecare, totul cu ceea ce posibil putem parcurge. Avem timp din belşug. Astfel, dacă surioara este aici, şi îl are pe micuţul ei.

E-29 Şi presupun să am pe unii oameni veniţi de foarte departe, şi au fost aici azi dimineaţă pentru un interviu personal, şi pentru ceva. Şi se presupunea să se întâlnească înăuntru acolo azi dimineaţă, şi Billy a trebuit să-i lase să aştepte până în seara asta. Şi nu i-a putut găsi niciunde, vedeţi, în seara asta. Dacă eşti aici, soră, am fost în spate acolo timp de ceva vreme, aşteptând, şi să văd dacă o putea găsi pe doamnă. Erau două dintre ele, cred, care erau pentru un interviu personal de departe din afara ţării. Astfel, noi-noi nădăjduim, dacă vă omit, voi fi în stare să vă primesc cât de curând pot, poate mâine seară, în timp ce vin înăuntru.

E-30 Acum, eu cred, este aceasta doamna, care vine, cu copilaşul cu- cu bluza albastră?

E-31 "Bluza"? Meda, eu-eu-eu nu am vrut să spun aceea, dragă, orice ar fi aceasta. Arată ca o rochiţă de ceva... Bluză, câţi ştiţi ce este o-o bluză? Păi, sigur. O jachetă de salopetă, pentru mine. Astfel-astfel...

E-32 Păi, este copilaşul lui Dallas. Vai, asta-i bine. Frate, vrei să urci aici sus. Scuză-mă. [Fratele Branham lasă microfonul şi se duce într-o parte a amvonului – Ed.]

E-33 Bine, bine, mie cumva îmi place acea pănglicuţă acolo, pe care aţi pus-o. Care-i numele? [Tatăl spune, "Rebekah Lynn." – Ed.] Rebekah Lynn, L-y-n-n. Şi care-care este numele vostru de familie acum? Stayton. Rebekah Lynn Stayton. Aşa este? Pot să o am? ["Desigur."] Ştiu că aceea-i cam dificil, să renunţi la una ca aceea. Aşa de dulce? Rebekah Lynn Stayton.

E-34 Această familie a trecut prin multe. Această micuţă, doamnă tânără aici, şi soţul ei, chiar recent ambii au fost salvaţi şi aduşi în cunoştinţa Domnului. Şi acum, în uniunea lor, Dumnezeu a dat această frumoasă, micuţă Rebekah, şi ei o aduc la Domnul.

E-35 Acum, mulţi oameni, ei numesc infinit... botezul pruncilor, în biserica Metodistă şi multe din celelalte, şi ei îi stropesc cu apă când sunt bebeluşi. Acum, aceea este în regulă, din câte mă priveşte pe mine. Dar noi întotdeauna încercăm să stăm chiar cu ce Biblia spune să facem. Şi în Biblie, acolo (nu) niciodată nu a fost un astfel de lucru ca botezarea unui prunc; nicăieri în jos prin istorie, până la biserica Catolică timpurie, din câte ştim noi, care era departe ca şi Consiliul de la Niceea.

E-36 [Copilaşul plânge, "Uaa!" – Ed.] Astfel aşa-i doar felul de a spune, "Amin." Aceea, vedeţi, aveţi... Vedeţi, voi trebuie să aveţi interpretarea.

E-37 Astfel, dar, în Biblie, au adus copilaşi la Isus, ca El să-i poată binecuvânta. Şi El şi-a pus mâinile peste ei şi i-a binecuvântat. Şi, aceea, noi încă continuăm aceea.
Acum să ne aplecăm capul.

E-38 Tatăl nostru Ceresc, această femeie tânără şi om tânăr vin în această seară cu această micuţă drăgălaşă Rebekah care le-a fost dată, în grija lor, să o crească sub îndemnul lui Dumnezeu. Şi ei o aduc în seara aceasta pentru prezentare înaintea Domnului. Şi când mama a dat-o din braţele ei în ale mele, atunci eu o dau din braţele mele Ţie, pe această micuţă Rebekah. Dumnezeule, fi cu ea şi binecuvânteaz-o. Binecuvântează-i pe tatăl şi mama ei. Fie ca ei toţi să trăiască loiali, vieţi lungi, şi, dacă este posibil, să vadă Venirea Domnului Isus. Fie ca acest copil să crească în cunoştinţă de Domnul. Şi fie, dacă există un mâine, fie ca ea să fie o mare mărturie pentru Tine. Acordă aceasta, Doamne. Acum, dacă Tu erai aici pe pământ, aceste femei şi bărbaţi şi¬ar aduce copiii la Tine. Dar noi, slujitorii Evangheliei, suntem reprezentanţii Tăi. Astfel, noi îţi dăm Ţie această copilă, pentru o viaţă de slujire în Împărăţia Ta, în Numele Fiului Tău, Domnul Isus Cristos. Amin.

E-39 Te binecuvântez, micuţă Rebekah! Ce lucruşor dulce! Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe amândoi, şi copila, să vă dea vieţi lungi, fericite, în slujba lui Dumnezeu.

E-40 Nu ştiu dacă sunt destul de tare, sau nu. Acesta este cu totul băiat. Cum îl cheamă? [Mama spune, ,,Stanley Victor Cleveland." – Ed.] Stanley... ["Stanley."] Stanley Victor... ["Cleveland."] Clayland? Clay-... ["Cleveland."] Cleveland. Micuţul Stanley, ce mic nume drăguţ, şi ce băieţel drăguţ! Bine, eu presupun, cam... Hai să ne uităm sus aici, Stan. Acela¬i băiat frumos? Oh, voi ştiţi. Noi nu practicăm aceasta. Noi doar facem aceasta, ştiţi, nu este nimic formal în legătură cu lucrul acesta. Aşa este. El cu siguranţă este un micuţ dulce. Am uitat numele de familie. Nu cred că îl pronunţ bine. ["Cleveland."] Cleveland. Bine.
Să ne aplecăm capetele acum.

E-41 Tată Ceresc, acest cuplu aduc pe acest copil, micuţul Stanley Cleveland, să fie dedicat la Domnul Isus. Şi cum păstorul aici, al bisericii, şi eu, stăm împreună în unitate în lucrările Domnului, noi îţi dăm Ţie acest copil pentru o viaţă de slujire. Tu l-ai dat mamei şi tatălui lui; şi acum ei mi-l dau mie, în braţele mele; şi eu îl aşez din braţele mele în ale Tale. Dumnezeule, binecuvântează pe tatăl şi mama lui. Binecuvântează băieţelul, şi fie ca ei toţi să trăiască vieţi lungi, fericite de slujire pentru Tine. Fie ca copilul să fie crescut sub îndemnul lui Dumnezeu, să-l slujească pe El, să se teamă de El, şi să-L iubească, toate zilele vieţii lui. Acum, ei au adus copii la Tine, ca Tu să-i poţi binecuvânta; şi noi, cu mâinile noastre peste copil, îl binecuvântăm în Numele Domnului. Şi fie ca el să trăiască o viaţă lungă, fericită de sănătate şi tărie, în slujba Ta. În Numele lui Isus. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, micuţule Stanley. Aveţi acolo un copil frumos.

E-42 Acum voi cere doar un mic favor, pentru de la cei micuţi şi de la cei de vârstă adolescentă. Şi ştiu că e greu. Voi nu puteţi sta nemişcaţi foarte mult, din cauza crampelor la membre. Dar mă apropii de ceva în seara asta ce nu am mai făcut niciodată înainte. Şi este ceva despre care voi vorbi, ce nu m-am gândit niciodată că voi vorbi despre un astfel de lucru.

E-43 Acela este motivul, azi dimineaţă, nu am vrut să pun acel timp înainte de Mesaj, şi nu am terminat de vorbit despre Absolutul meu, şi nu cred că o voi face vreodată. Sper să nu o fac niciodată. El este atât de minunat!

E-44 Dar, în seara asta, voi vorbi despre ceva care eu nu cunosc. Şi acum, asta este chiar ceva, pentru un slujitor să spună că el va vorbi despre ceva despre care el nu ştie. Dar mă aventurez, după cea mai bună cunoştinţă a mea, de asemenea, ca această biserică să poată înţelege. Şi eu nu aş vrea, sub nici o formă, să reţin ceva de la voi, care este folositor.

E-45 Şi apoi, această bandă, presupun că băieţii fac banda. Şi dacă se întâmplă să obţineţi banda, oricine ascultă la bandă, amintiţi-vă, dacă ceva este nedumerit, pentru voi, să nu o spuneţi fără să fie pe bandă. Nu spuneţi ceva ce este contrar cu ce este pe bandă.

E-46 Aşa de mulţi scriu, despre Sămânţa Şarpelui, şi spun că eu am spus cutare-şi-cutare. Eu mă duc şi iau banda, şi o pun. Eu nu am spus-o în acel fel. Vedeţi, oamenii judecă greşit lucrurile.

E-47 Voi ştiţi, Isus, o dată după învierea Lui, se plimba în jos pe ţărm, cu apostolii, şi Ioan era rezemat pe pieptul Său. Şi ei au spus, "Cei se va întâmpla acestui om?"
Isus a spus,,, Ce-ţi pasă ţie dacă el rămâne până vin Eu?"

E-48 „Şi acolo a ieşit un zvon, că, ,Ioan va trăi să-l vadă pe Isus venind.'"

E-49 Şi Scriptura spune, "Însă, El niciodată nu a spus-o în felul acela." Vedeţi, El-El niciodată nu a spus aceea. El doar a spus, "Ce-ţi pasă ţie dacă el rămâne până vin Eu?" El nu a spus niciodată că el va zăbovi. Dar, vedeţi, a înţelege greşit, este aşa de uşor.

E-50 Şi, acum, nu este-nu este că eu condamn pe cineva că o face. Pentru că, eu o fac, eu însumi. Şi toţi oamenii o fac; dacă apostolii, care au umblat cu Domnul nostru, L-au înţeles greşit. Şi ei niciodată nu L-au înţeles clar.

E-51 Chiar la sfârşit, au spus, "Iată, acum înţelegem. Acum credem. Şi suntem siguri că nimeni nu trebuie să-Ţi spună nimic, căci Tu cunoşti toate lucrurile."

E-52 Şi Isus a spus, "Acum voi credeţi?" Vedeţi? "După tot acel timp, voi în sf-... În sfârşit a ajuns aceasta la voi, vedeţi, că voi credeţi?"

E-53 Şi aceea este doar uman. Şi noi toţi suntem umani, astfel noi o să înţelegem greşit.

E-54 Dar dacă este cumva puţin încurcat pentru voi, puneţi să meargă caseta din nou. Ascultaţi atenţi atunci. Sunt sigur că Duhul Sfânt vă va descoperi.

E-55 Atunci, micuţii, dacă doar vă veţi ţine "aminurile," copiii. Doar aşteptaţi doar un pic de timp, pentru că eu-eu vreau ca aceasta să fie sigur înţeleasă, pentru că mulţi nu vor avea banda. Astfel, vreau să fiţi siguri să o înţelegeţi. Şi să ne apropiem de aceasta, pentru, voi spune treizeci şi cinci de minute, sau patruzeci, doar aşa de reverent cum ştim noi să o facem.

E-56 Pentru că, acesta este un timp îngrozitor pentru mine. Este unde ceva s-a întâmplat, că eu nu ştiu ce să fac. Vedeţi? Şi eu stau în cea mai grozavă strâmtoare în care am stat vreodată, din zilele slujbei mele, despre care ştiu eu.
Astfel, să ne aplecăm capetele acum, înainte să ne apropiem de Cuvânt.

E-57 Tată Ceresc, atunci, cu ceva timp în urmă, am predicat asupra subiectului Presupunând. Şi a presupune este "a se aventura fără autoritate." Şi poate, în seara asta, Doamne, mi¬am luat asupra mea să tălmăcesc ceva oamenilor, fără să am o viziune despre aceasta. Prin urmare, Doamne, controlează-mă, unde punctele de vedere trebuie să fie controlate; închide-mi gura, Doamne. Tu ai închis gura leilor, în groapă cu Daniel, că nu l-au rănit. Doamne, mă rog, ca, dacă aş încerca să tălmăcesc ceva greşit, Tu încă ai putere să închizi o gură. Dar dacă acesta este Adevărul, atunci, Doamne, binecuvântează Aceasta, şi trimite-L mai departe. Şi Tu şti condiţiile şi ce este chiar la îndemână. Şi asta-i de ce eu vin, chiar până în acest ultim moment, la amvon, să încerc să tălmăcesc aceste lucruri. Şi Te rog să ne ajuţi.

E-58 Binecuvântează această bisericuţă. Acest grup care vine aici sub acoperiş, care poposesc cu noi aici în oraş, venind din multe state. Oh, când umbrele serii cad, noi suntem aşa de bucuroşi să avem un loc unde să venim. Când lumea este atât de confuză şi nu ştie unde stau, noi suntem bucuroşi, că, "Numele Domnului este un turn tare, şi neprihăniţii fug în El şi stau la adăpost." Chiar nu aşa de multe Cuvinte, ci o descoperire!

E-59 Astfel, ne rugăm, Tată, aşa cum Luminile serii vor veni, la apusul soarelui. Şi noi credem că acela este timpul în care trăim noi, la apusul soarelui. Şi noi cel mai solemn Îţi mulţumim, Doamne, din toate inimile noastre, pentru lucrurile care Tu le-ai făcut pentru noi. Şi, Doamne, în jos prin epocă, eu Îţi mulţumesc pentru că ai lăsat viziunile pe care Tu le-ai dat, fiecare din ele chiar perfecte, şi fiecare interpretare de vis a fost exact în acel fel.
Astfel, noi ştim că numai Tu puteai fi, Doamne; căci noi suntem muritori, toţi născuţi în păcat, şi în noi nu este nici un lucru bun. Dar, să ne gândim că Tu ai putut lua un astfel de lucru, ca o fiinţă umană, şi să-i speli cu apa Cuvântului şi prin Sângele lui Cristos; şi întinzi acea mână în aşa fel, încât persoana nu foloseşte gândirea proprie, dar lasă gândirea lui Cristos, Care ştie toate lucrurile., lasă ca Aceasta să intre şi să vorbească şi să folosească un cort. Îţi mulţumesc, Tată.

E-60 Acum binecuvântăm Numele Tău Sfânt. Şi binecuvântăm acest grup mic, în seara asta, în Numele Tău. Binecuvântăm păstorul, Fratele Neville, slujitorul viteaz al lui Dumnezeu. Binecuvântăm pe diaconi, pe administratori, şi fiecare membru al Trupului lui Cristos, fie de aici cât şi din jurul lumii, în N urnele Domnului Isus.

E-61 Oh, aşa cum vedem această întunecată, sumbră, umbră îngrozitoare căzând peste faţa Creştinătăţii, noi ştim că timpul se apropie. Va fi o Răpire, şi Biserica va fi luată sus. Doamne, fă ca noi să mărşăluim înainte, privind la Autorul şi Încheietorul, Cristos. Acordă aceasta, Doamne. Şi în timp ce noi înaintăm acum, în Numele lui Isus Cristos, pentru a intreprinde aceste lucruri care au fost puse pe inimile noastre, ne rugăm ca Tu să fi cu noi şi să ne ajuţi. Şi primeşte Slavă din aceasta, Doamne, căci ne încredinţăm Ţie, cu Cuvântul Tău, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-62 Acum, dacă aveţi un creion şi hârtie, aş vrea ca voi să scrieţi câteva lucruri, ca... sau orice ce doriţi voi. Doar să le aveţi pregătite. Şi apoi, pe bandă, de asemenea, dacă doriţi să însemnaţi Scripturile, oricând, pentru că eu cred că este Scriptura ceea ce contează.

E-63 Acum vrem să citim un text în seara asta, sau să citim o lectură din Scriptură, din Cartea Apocalipsei lui Isus Cristos. Şi cred că aceasta este Descoperirea lui Isus Cristos, după cum este scrisă în Carte. Şi oricare altă descoperire care ar fi contrară cu această Descoperire, ar fi greşită. Cred că aceasta ar trebui să fie citat... citat-citat din nou. Orice descoperire care nu se va potrivi cu această Descoperire, şi să aducă această Descoperire la lumină, este descoperirea greşită. Trebuie să fie Scripturală.

E-64 Acum, în al 10-lea capitol din Cartea Apocalipsei lui Isus Cristos, doresc să citesc primele câteva versete, primele şapte versete, de la 1 la 7. Şi ascultaţi atenţi acum, şi rugaţi-vă pentru mine.
Şi am văzut un alt puternic-un alt înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor: şi un curcubeu era deasupra capului lui, şi faţa lui... era ca soarele, şi picioarele lui ca stâlpi de foc:
Şi el avea în mână o cărticică deschisă: şi a pus piciorul drept pe mare, şi piciorul stâng pe pământ,
Şi a strigat cu un glas tare, cum răcneşte un leu: şi când a strigat el, şapte tunete au făcut să se audă glasurile lor.
Şi când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să scriu: şi am auzit din cer un glas care mi-a zis, Pecetluieşte lucrurile acelea ce le-au spus cele şapte tunete, şi nu le scrie.
Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ şi-a ridicat mâinile spre cer,
Şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerurile, şi lucrul care sunt în ele, şi pământul, şi lucrurile de pe el, şi marea, şi lucrurile care... din ea, că nu va mai fi nici o zăbavă:
Ci că în zilele glasului îngerului al şaptelea, când el va începe să sune, taina lui Dumnezeu se va sfârşi, după cum le-a vestit El robilor Săi profeţii.

E-65 Şi textul meu, dacă ar trebui să-l numesc aşa, în seara asta, este acesta: Este Acesta Semnul Sfârşitului, Domnule?

E-66 Noi cu toţii ştim că trăim într-un-un timp glorios pentru Biserică, dar un timp îngrozitor pentru necredincios. Şi noi trăim într-una dintre cele mai periculoase timpuri dintre toate, toate care au fost vreodată, de când a început lumea. Nici un profet, nici un apostol, niciodată, în nici un timp, nu a trăit vreodată într-un astfel de timp cum trăim noi acum. Acesta este sfârşitul.

E-67 Este scris în ceruri. Este scris pe faţa pământului. Este scris în fiecare ziar. Acesta este sfârşitul, dacă puteţi citi scrisul de mână. Profeţii au trăit în timpul când scrisul de mână a fost pe perete pentru o naţiune, dar noi trăim când scrisul de mână este scris pe perete pentru timp. Toate naţiunile, pământul, totul, timpul este la sfârşit. Astfel, noi trebuie să cercetăm Scripturile, să aflăm ora în care trăim.

E-68 Întotdeauna, un adevărat profet al lui Dumnezeu va merge la Scripturi. Prin urmare el este absolut că va fi în acel fel. În Vechiul Testament, când profeţii au spus ceva, acolo întotdeauna, pe undeva, a fost un profet cu Cuvântul, care a stat cu Cuvântul. El l-a privit pe Dumnezeu pentru vedenii. Şi dacă vedenia lui era contrară Cuvântului, atunci vedenia lui era greşită. Acela-i felul lui Dumnezeu de a aduce Cuvântul Său la poporul Său.

E-69 Mă puteţi auzi, în spate de tot, totul în regulă? [Fratele Branham face pauză – Ed.] Eu doar abia ştiu de unde să încep.

E-70 Acum, a fost un mare privilegiu pentru mine, să ştiu că acest tabernacol a fost prima mea biserică. Este un lucru glorios. Şi nu voi uita niciodată, chiar dacă eu... Isus zăboveşte şi aş trăi să fiu bătrân de sute de ani. Îmi amintesc ziua când am pus piatra de temelie, acolo la colţ; şi vedenia pe care El mi-a dat-o în acea dimineaţă, despre acest tabernacol. Şi voi toţi vă amintiţi. Este scris în cărţi. Şi a fost în mod absolut împlinit, până la literă, nici un pic din aceasta nu a greşit.

E-71 Şi, acum, nu cred că există ceva ce a vorbit El, în toţi aceşti ani ai vieţii mele, care am vorbit oamenilor, fără să vină la împlinire. Şi mulţi oameni au venit cu vise, care El mi-a permis, prin harul Său, să tălmăcesc pentru oameni. Şi mulţi au venit cu vise şi cu probleme care nu am fost în stare să tălmăcesc.

E-72 Dar nu am încercat să vă introduc vouă oamenilor o păcăleală care are toate răspunsurile. Am încercat să fiu cinstit şi să vă spun ce era Adevărat, şi am putut doar să vă spun cum mi-a spus El. Şi atunci aşa cum a venit la mine, atunci v-am putut spune.

E-73 Şi vreau să vă avertizez. În această zi în care trăim, sunt multe... Nu-nu spun nimic împotriva oamenilor. Dar când vezi o persoană care are răspunsul la tot, aceea este contrar Cuvântului.

E-74 Isus a spus, "Erau mulţi leproşi în zilele lui Ilie, dar doar unul a fost vindecat." În mulţii ani, optzeci sau mai mulţi, în care Ilie a trăit, şi un lepros a fost vindecat. Multe văduve în zilele lui Elisei, dar el a fost trimis doar la una. Şi aflăm că sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le face, şi care El nu le descoperă slujitorilor Săi. Şi nici un slujitor nu este mai mare decât Domnul lui.

E-75 Şi, apoi, Dumnezeu nu va împărţi slava Sa cu nimeni. El este Dumnezeu. Şi când un slujitor ajunge la un punct că el încearcă să ia locul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îi ia viaţa şi îl mută departe pe undeva, sau ceva. Trebuie să reţinem aceasta.

E-76 Acum, în acele vedenii şi tălmăciri, eu nu pot spune tălmăcirea unui vis până când nu văd exact, prin vedenie, care a fost visul. Şi mulţi dintre voi ştiţi că mi-aţi spus visul vostru, şi nici măcar nu l-aţi spus pe tot. Şi când am văzut visul revenind la mine, m-am întors în jur şi v-am spus că este mult din acesta ce aţi lăsat afară, atunci vă spuneam ce aţi lăsat afară din acesta. Ştiţi că este aşa. Dacă este aşa, spuneţi, "Amin." Amin. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Lucrurile care nu mi le-aţi spus. Astfel, vedeţi, dacă... Cum a spus Nebucadneţar, ,,Dacă nu îmi puteţi spune ce am visat, atunci de unde să ştiu că aveţi tălmăcirea acestuia?"

E-77 Dar toate aceste impresii, noi nu trebuie să le luăm şi să spunem, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Nu trebuie să facem lucrul acela. Noi trebuie să avem un glas direct, un răspuns de la Dumnezeu, înainte ca să putem spune că este Dumnezeu. Nu o impresie, nu o senzaţie, nu contează cât de mult pulsează.
Voi s-ar putea să spuneţi, "Cred că ar putea fi aşa."

E-78 Dar când tu vorbeşti, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL," acesta nu eşti tu. Priviţi pe platformă. Aţi văzut vreodata ca aceasta să dea greş? AŞA VORBEŞTE DOMNUL este perfect, niciodată nu a dat greş. Şi atât timp cât aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, nu poate da greş.

E-79 Dar, până acum, El m-a protejat, pentru că eu am aşteptat după El. Nu am încercat să caut popularitate, sau slavă deşartă de la oameni. Am încercat cât am putut să trăiesc smerit, şi să trăiesc felul de viaţă care cred că un Creştin ar trebui să trăiască. Şi nu am reuşit să fac lucrul acesta de la mine, dar El a făcut¬o până în ziua aceasta. Aşa cum spun, că El este Acela care m-a călăuzit.

E-80 Multe lucruri ar putea fi spuse în acest fel, dar ar lua prea mult timp. Dar voi toţi sunteţi conştienţi de aceste lucruri. Şi singurul motiv pentru care v-am pus să spuneţi "amin," cu un timp în urmă, voi persoanele care mi-aţi spus visuri, apoi am ajuns să vă spun ce aţi lăsat afară, pentru că acest Mesaj este înregistrat. Oameni din toate naţiunile vor auzi aceasta. Şi când ei aud acel "amin," atunci ei ştiu că sunt voci aici, care şed sub această slujbă, care ştiu mai bine de cât a face ceva greşit, sau să spună "amin" la ceva care este greşit. Amin este "aşa să fie." Este a consfinţi.

E-81 Acum, toată viaţa mea, de când eram un băieţel, a fost ceva care m-a supărat. Şi am avut o viaţă foarte ciudată, greu de înţeles. Chiar şi soţia mea se scarpină în cap şi a spus aceasta. "Bill, nu cred că există cineva care să te poată înţelege."

E-82 Şi am spus, "Nu mă înţeleg eu însumi." Pentru că, m-am supus, m-am încredinţat lui Cristos, cu mulţi ani în urmă. El face călăuzirea. Nu încerc să o înţeleg. Doar merg unde El călăuzeşte, cât de bine ştiu.

E-83 Sunt recunoscător pentru o soţie minunată şi copii, şi pentru soţia mea şi copiii care au încredere că eu nu le-aş spune nimic greşit. Că, ei cred. De fiecare dată când le spui ceva, ei ţin chiar cu aceasta. Ei ştiu că eu nu le-aş spune nimic greşit.

E-84 Şi aş spune eu unuia dintre copiii lui Dumnezeu ceva greşit, atunci? Nu voit. Nu, domnule. Dumnezeu îi vrea pe copiii Lui în felul corect de instruire. Şi să fi cinstit cu ei, şi sincer cu ei, şi El va binecuvânta lucrul acesta, eu cred.

E-85 Acum, în tot acest timp, pe parcursul călătoriei, au fost lucruri care s-au întâmplat, care nu le-am putut înţelege. Şi unul dintre lucrurile care nu l-am putut înţelege, a fost când eram un băieţel şi acele vedenii veneau peste mine. Şi le vedeam şi le spuneam părinţilor mei lucrurile care urmau să se întâmple. Ei s-au gândit că eram doar agitat. Dar, lucrul ciudat, s-a întâmplat exact în felul cum Aceasta era spusă.
Voi spuneţi, "A fost aceea înainte de convertirea ta?" Da.

E-86 "Darurile şi chemările sunt fără pocăinţă," Biblia a spus. Sunteţi născuţi în această lume pentru un scop. Şi voi nu... Pocăinţa voastră nu aduce daruri; ele sunt predestinate pentru tine.

E-87 Acum, de-a lungul drumului, şi când eram un băieţel, dorinţa mea era... Eram nemulţumit în ţinutul în care trăiam. Am dorit, cumva, să merg în Vest.

E-88 Şi am fost operat, când am fost împuşcat, când eram un băieţel. Şi când am ieşit, de sub primul anestezic, am crezut că eram în chin, mergând în jos. Eterul m-a avut inconştient. Şi am fost inconştient timp de opt ore, cred. Ei erau îngrijoraţi să mă aducă să-mi revin. Au avut o operaţie mare, fără nici o penicilină. Sânge; ambele picioare aproape retezate cu un foc de armă, cu o puşcă de vânătoare. Un prieten băieţaş a scăpat un foc din puşca lui.

E-89 Şi apoi cam şapte luni mai târziu, am luat un alt anestezic. Şi când am ieşit de sub acel anestezic, mă gândeam că stăteam pe preriile din vest. Şi o cruce mare de aur pe cer, şi slava lui Dumnezeu strălucind în jos de pe aceasta. Eu stăteam acolo în felul acesta.

E-90 Când Lumina, care o vedeţi în fotografie în seara asta, care s-a dovedit a fi o Fiinţă supranaturală, prin cercetare ştiinţifică; pentru mine, Aceasta a fost aceeaşi Lumină care l-a trântit jos pe Sfântul Pavel. A fost aceeaşi Lumină care i-a condus pe copiii lui Israel, pe timp de noapte. Aţi observat aici, acest Înger? "A fost învăluit într-un Nor." Vedeţi, El a fost "un Nor în timpul zilei." Acum, acea aceeaşi Lumină.

E-91 Cât pentru oameni care nu înţelegeau, mai întâi credeau că era greşit, că eu doar spuneam asta. Dar Duhul Sfânt s¬a întâmplat să ascundă instrumentele ştiinţifice, şi oamenii de acolo, pentru o adeverire, şi au fotografiat Aceasta, de câteva ori.

E-92 Am spus, "Văd o persoană umbrită de moarte," umbră neagră asupra lor. Cu câteva săptămâni în urmă când mă aflam într-un oraş. Şi când noi predicăm, voi-voi nu ar trebui să faceţi poze, voi şti ţi, în timp ce acolo se predică. Şi când... A fost acelaşi lucru când s-a luat aceea; dar cineva a avut un aparat. Şi am spus unei doamne care stătea afară acolo, o străină... Am fost în-în Southern Pines. Am spus, "Este o umbră peste această Doamnă Aşa-şi-aşa." O doamnă care nu am văzut-o niciodată în viaţa mea. "Tu tocmai ce vi de la doctor; şi două cancere, unul la fiecare sân, şi eşti renunţată. Eşti umbrită de o glugă neagră, la moarte."

E-93 Şi Ceva i-a spus unei surori care şedea lângă, care avea un aparat cu bliţ, a spus, "Ia poza." Şi ea nu a vrut să o facă. Totuşi, "Ia poza," şi ea încă se reţinea. Şi apoi din nou a venit, şi ea a capturat poza... şi a făcut poza. Şi iat-o acolo, ştiinţific. Este pe planşa de ştiri; umbră ca glugă neagră.

E-94 Atunci, când femeia a crezut şi rugăciunea s-a făcut, a fost făcută o fotografie chiar drept după aceea, clară. Am spus, "Umbra s-a dus." Vedeţi? Doamna trăieşte, prin harul lui Dumnezeu.

E-95 Înţelegeţi ce vreau eu să spun? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dacă vei spune adevărul, s-ar putea să fi luat în râs pentru o vereme, s-ar putea să fi înţeles greşit pentru o vreme. Dar, Dumnezeu va adeveri aceea, că acesta este adevărul, dacă tu doar vei sta cu acesta. Vedeţi? Doar rezistă. S-ar putea să dureze ani, dar, ca şi cu Abraham şi alţii, dar El întotdeauna îl va face adevărul.

E-96 Când acel Înger acolo... Şi presupun, în afară de soţia mea, sunt oameni aici în seara asta, de acum treizeci de ani, care au stat aproape când Acela a coborât. Este cineva în audienţă acum care era acolo când Îngerul Domnului, care a coborât pe râu de prima dată, înaintea oamenilor? Ridicaţi-vă mâinile. Da, iată¬i acolo. Vedeţi? Acum, văd că D-na Wilson îşi ridică mâna. Ea stătea acolo. Soţia mea, acolo, ea era acolo. Şi nu ştiu cine sunt ceilalţi dintre ei, care stăteau pe mal aici, înaintea a mulţi, mulţi oameni, când botezam la ora două după-amiaza.

E-97 Şi chiar dintr-un cer ca alama, unde nu a plouat de săptămâni, iată-L venind cu un vuiet, şi a spus, "După cum Ioan Botezătorul a fost trimis înainte, să premeargă prima Venire a lui Cristos, tu eşti trimis înainte cu un Mesaj, pentru a premerge a doua Venire a lui Cristos."

E-98 Mulţi bărbaţi, dintre oamenii de afaceri, oraşul, care stăteau pe mal, m-au întrebat ce a însemnat Aceasta. Am spus, "Aceea nu era pentru mine. Este pentru voi. Eu cred." Aha. Înainte El a mers. Şi când acel Înger a plecat, dacă vă veţi aminti, El a mers spre vest în timp ce El a mers sus; chiar afară; în sus, pe deasupra podului, şi a mers spre vest.

E-99 Mai târziu, am întâlnit o astroloagă, care este o Magă. Şi ei mi-au spus despre o constelaţie de stele care s-au adunat într-o anumită constelaţie.

E-100 Când, înţelepţii în Babilon au văzut în jos înspre Palestina, aceste trei stele într-o constelaţie. M-aţi auzit spunând aceasta, de multe ori. Ştiţi că aceea este dovedit, în aceste ultime două săptămâni, a fi adevărul? Frate Sothmann, tu ai acel ziar cu tine în seara asta, oriunde te-ai afla? Este în ziar, o pagină a unui ziar de Duminică, nouă Decembrie. Că, un reporter s-a dus acolo, şi ei au scos la lumină toate aceste lucruri. Şi noi de fapt trăim acum, dovedit, că noi suntem... Acest an care vine este 1970. Şapte ani depăşiţi, de la pietrele care le-au dezgropat, şi au dovedit că este greşit. Este mai târziu de cât vă gândiţi. Nu l-am văzut pe Fratele Fred, cumva. Frate Sothmann, eşti aici? Ai ziarul cu tine, Frate Sothmann? Îl ai. El are ziarul. Poate mâine seară te voi pune să-l citeşti. Nu avem timp, în seara asta. Astfel, puteţi vedea.

E-101 Şi, priviţi, exact. Acei Magi, Magi Iudei sus în Babilon, studiind stelele, au văzut acele stele căzând în constelaţia lor.
Şi când a făcut-o, ei au ştiut că Mesia era pe pământ. Şi iată-i venind, în Ierusalim, cântând. Doi ani de călătorie! "Unde este El care s-a născut Rege al Iudeilor?" Au mers în sus şi-n jos pe străzi. Şi, de ce, Is-...
Israel a râs de ei, "Această grămadă de fanatici!" Ei niciodată nu au ştiut nimic despre aceasta, dar Mesia era pe pământ. Şi acum voi ştiţi restul povestirii, ce au spus ei.
Acum, vom citi aceasta, mâine seară.

E-102 Acum, ajungând la aceasta, că vedeniile nu greşesc, pentru că sunt de la Dumnezeu. Şi pe tot parcursul călătoriei, a fost ceva care mă trăgea, mă atrăgea.

E-103 Atunci, când acea Magă mi-a spus aceste lucruri, când am fost doar un băiat, paznic de vântătoare; sau înainte de aceea, cred că a fost, despre aceste lucruri. Şi m-a speriat, pentru că îmi era teamă de ceea ce erau Magii. Dar mai târziu am aflat că Magii Bibliei aveau dreptate, pentru că Dumnezeu o declară în cer înainte ca El să o declare pe pământ, observând acele corpuri cereşti.

E-104 „Dumnezeu nu este părtinitor, din toate naţiunile," a spus Petru. Acum, dar cei care se tem de El, în toate naţiunile, Dumnezeu îi primeşte. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-105 Şi aflăm, atunci, am încercat să renunţ la acest gând. Dar, oh, ar dura ore, să intru, cât de constant s-a mişcat în direcţia aceea, s-a mişcat în direcţia aceea. Dar am fost speriat de lucrul acesta.

E-106 Această Magă mi-a spus, "Tu nu vei avea niciodată succes în Est." A spus, ,, Tu ai fost născut sub un semn." Şi a spus, "Tu... Acel semn, acea constelaţie, când s-au intersectat, departe acolo înăuntru, în ziua naşterii tale, ele atârnau spre vest. Şi tu trebuie să mergi spre vest."
Am spus, "Las-o baltă."

E-107 Eu-eu nu aveam nimic de-a face cu aceasta. Şi în tot acest timp, totuşi, încă, aceea nu mi-a scos-o din inima mea.

E-108 Apoi, când am fost acolo sus în acea seară, cu privire la aceste vedenii. Nu le-am putut înţelege. Fraţii mei Baptişti mi-au spus că a fost de la diavolul. Şi apoi când a apărut acel Înger, El absolut a aruncat-o în Scriptură, şi a spus, "După cum a fost atunci!"

E-109 Când preoţii se certau despre lucruri, fără să ştie nimic despre ce fel de haine ar trebui să poarte, şi veşminte şi de toate, şi certându-se despre diferenţele lor, Magii urmau steaua la Cristos.

E-110 Când predicatorii au spus că Isus era un impostor, Beelzebub, un diavol s-a ridicat şi a spus, "Noi ştim cine Eşti, Sfântul lui Dumnezeu. De ce vi să ne chinuieşti înainte de vreme?"

E-111 Când Pavel şi Sila au venit jos, propovăduind Evanghelia, o ghicitoare mică şezând pe stradă... Şi predicatorii din acel ţinut au spus, "Aceşti oameni sunt impostori. Ei ne sfâşie bisericile, şi aşa mai departe, întorcând lumea pe dos, cu corupţia lor."

E-112 Dar ce s-a întâmplat? Acea micuţă Magă, acea micuţă ghicitoare, a spus, "Aceştia sunt oameni ai lui Dumnezeu, care ne spun calea Vieţii." Şi Pavel a mustrat acel spirit din ea. El nu avea nevoie de nici un ajutor ca să mărturisească cine era el.

E-113 Isus întotdeauna le-a spus să-şi menţină pacea. Dar aceasta merge să arate că, uneori, diavolii ştiu mai mult despre lucrurile lui Dumnezeu decât ştiu predicatorii; ei ajung atât de eclesiastic legaţi. Aşa a fost, în Biblie, şi Dumnezeu nu se schimbă.

E-114 Într-o zi, coborând, acum cinci ani, de la ai Fratelui Norman, conduceam în jos pe drum. Şi tocmai ce am avut o adunare sus acolo, şi Domnul Dumnezeu mi-a apărut într-o vedenie. Şi eu şedeam înaintea porţii mele, sus aici la casa mea. Şi părea să fie o vreme rea.

E-115 Mulţi dintre voi oameni vă veţi aminti vedenia. Este scrisă în cartea mea de vedenii. Le notez astfel voi fi sigur că nu le voi uita.

E-116 Şi în această vedenie am văzut, era ceva care a venit de-a lungul aleii, şi erau pietre peste tot aşezate în curtea mea. Şi erau maşini de profilat şi răzuitoare, în sus şi-n jos pe alee, şi pomii au fost tăiaţi şi dezrădăcinaţi. Şi am pornit să mă întorc în poartă, şi era tot blocată cu pietre. Şi am ieşit afară, să spun acelui om, "De ce-i aceasta?"
Şi el a devenit foarte ostil, m-a împins înapoi, şi a spus, "Aşa e cu voi predicatorii!"

E-117 Am spus, "Te-am întrebat doar, 'De ce faci asta?' Tu-tu vi pe partea mea de stradă, aici. De ce ai făcut asta?" Şi el aproape că m-a pălmuit, şi m-a împins înapoi.

E-118 Şi m-am gândit, "Eu doar mă voi duce şi îi voi spune că nu ştie ce vorbeşte."

E-119 Şi un Glas a vorbit, a spus, "Să nu faci asta. Tu eşti un slujitor."
Şi am spus, "Foarte bine."

E-120 Şi m-am întors în jur, şi, la dreapta mea, şezând în faţa porţii, se afla o căruţă veche de prerie cu coviltir. Ştiţi ce, o căruţă acoperită, cu cai înhămaţi la aceasta. Şi şezând pe partea opusă a conducătorului era soţia mea. M-am uitat înapoi în spate, şi copiii mei şedeau în spate acolo. M-am suit în căruţă. Am spus soţiei mele, "Dragă, am suportat tot cât am putut rezista." Şi am apucat hăţurile şi am tras frâiele calului din frunte, şi am pornit spre vest.

E-121 Şi un Glas mi-a spus, "Când se va împlini lucrul acesta, atunci du-te spre vest."

E-122 Fratele Wood, antreprenorul aici în biserica noastră, şi administrator. Câţi vă amintiţi vedenia acum, vă amintiţi că v-am spus? Sigur. Este scrisă pe hârtie. Şi am spus Fratelui Wood... El a cumpărat, de la biserică, această parcelă acolo în mijloc. Şi el avea de gând să construiască o casă de piatră acolo. Am spus, "Nu face aceasta, Frate Wood, căci ei nu-ţi vor da niciodată banii din aceasta. Probabil, poate..." Aceea era cu ani în urmă, acum cinci ani. Am spus, "Ei urmează, poate, să aducă acel pod pe aici, şi acele pietre probabil că supt subsolul meu spart, şi trotualele mele şi lucruri, expuse aici." În loc să fie pietre, erau bucăţi de beton. "Şi atunci ei vor pune aceea aici jos, pentru că au spus în ziar că asta este ce încearcă ei să facă." Ei bine, el nu a construit-o. În final au decis, cam un an mai târziu, sau doi, ei urmau să îl aducă pe aici, în jos pe aici. Astfel aceea a stabilit-o, astfel eu doar am uitat aceasta, şi am lăsat-o să treacă.

E-123 Acum, lucrul ciudat s-a întâmplat cam acum un an. Aveam servicii într-o seară jos la Fratele Junior Jackson. Şezând chiar aici, un slujitor Metodist care a primit Duhul Sfânt, şi a fost botezat în Numele lui Isus Cristos, şi păstoreşte una din bisericile noastre surori.

E-124 Doar ca să vă arăt cum lucrează Dumnezeu cu aceşti oameni, spun lucrul acesta cu toată inima mea. Nu ştiu de nici o adunare în întreaga lume, o adunare împreună, unde cred că este mai mult Duh Sfânt, decât în această adunare. Ei au diferenţele lor. Ei sigur nu sunt ajunşi unde ar trebui să fie, nici unul dintre noi, dar ei sunt aşa de aproape mai mult decât oricine altcineva de care ştiu eu.
Vă voi arăta, ştiind ce urma să se întâmple.

E-125 Fratele Jackson a visat un vis. El nu a putut scăpa de acesta; şi eu plecam din biserica lui, şi el doar nu a putut suporta aceasta.

E-126 Cu cât timp în urmă a fost aceasta, Frate Jackson? [Fratele Jackson spune, "Am avut visul în Februarie '61, Frate Branham." – Ed.] Februarie din '61, a avut visul.

E-127 Şi el a venit la mine, şi a spus, "Este ceva pe inima mea. Trebuie să-ţi spun, Frate Branham."
Am spus, "Continuă, Frate Jackson."

E-128 Şi a spus, "Am visat un vis." Şi iată-l acolo! Doar am stat liniştit, şi am ascultat şi am urmărit. A spus, "Am visat că era un deal mare, ca afară într-un câmp, unde era iarbă albastră sau ceva." Şi a spus, "Sus pe vârful acestui deal, unde apa a spălat solul, acolo era o piatră de vârf, sus pe vârful dealului, ca vârful muntelui. Era piatră; nu iarbă. Şi unde apa a spălat, aceasta a tăiat un fel de scrieri pe aceste pietre. Şi tu stăteai acolo, tălmăcind această scriere de pe aceste pietre." Şi a spus, "Noi toţi," şi iată felul cum a pus-o el, a spus, ,,fraţii din Georgia, şi de peste tot în jur, noi stăteam toţi împreună, ascultându-te tălmăcind acea scriere misterioasă de pe acele pietre, de pe acel munte."

E-129 Şi a spus, "Atunci tu ai apucat ceva, ca din aer, ceva ca un drug, sau-sau o rangă." Nu-i aşa, frate? "Ceva de genul acela, o rangă, foarte ascuţită." Şi a spus, "Aceasta, cum ai făcut aceasta, eu nu ştiu." Şi a spus, "Ai lovit vârful acelui munte, l-ai spintecat în jur, şi ai ridicat vârful acestuia de pe el. Era în forma unei piramide. Şi tu i-ai tăiat vârful." Acum, aceasta a fost cu luni şi luni şi luni înainte ca Mesajul piramidei să fie predicat. Şi a spus, "Dedesubtul aceleia era piatră albă, granit. Şi tu ai spus, 'Soarele, sau lumina, nu a strălucit niciodată pe Aceasta înainte. Priveşte înăuntru la Aceasta. Priveşte Aceasta."'

E-130 Şi aceea este corect, pentru că, la formarea lumii, lumea a fost formată înainte să existe lumină. Noi toţi ştim asta. Dumnezeu s-a mişcat pe deasupra apei. Şi-şi atunci, la început, El a vorbit după lumină. Şi, în mod natural, jos dedesubt acolo, în perioada când acea formare a fost, acea lumină niciodată nu a ajuns pe acea piatră.

E-131 Şi a spus, "'Priveşte la Aceasta. Lumina nu a ajuns niciodată peste Aceasta înainte."' Şi când ei toţi au ajuns sus, şi le-am spus să privească Aceea, şi ei toţi au venit sus să privească înăuntru.

E-132 Dar el a spus, în timp ce ei priveau înăuntru, el privea cu coada ochiului, cred că era, şi m-a privit. M-am strecurat de¬o parte, şi am pornit să merg către Vest, către apusul soarelui; urcând un deal, coborând un deal; urcând un deal, coborând un deal; devenind mai mic şi mai mic, şi am dispărut de tot din privire.

E-133 Şi a spus, apoi, când eu am făcut asta, a spus, "Atunci fraţii s-au întors în jur, după o vreme, au spus, 'A dispărut? Unde s¬a dus?'" Şi a spus, "Unii au luat-o încolo; unii s-au dus într-o direcţie, şi alţii în alta." Dar, foarte puţini au stat şi au privit în continuare la ce le-am spus eu.

E-134 Acum observaţi tălmăcirea visului. Care, eu nu i-am spus lui nimic, sau la niciunul din aceştia nu am spus, nici unul din ei. Dar, am spus, "Da." Şi inima mea, tremurând. Am urmărit. Acum, scrierea misterioasă... Aşteptaţi, voi lăsa aceasta doar pentru puţin.

E-135 Nu de mult, Fratele Beeler... Fratele Beeler de obicei este cu noi. Eşti aici, Frate Beeler? Da, în spate aici. Billy a spus, "Fratele Beeler este tot sfâşiat. A avut un vis ciudat."

E-136 M-am dus la Fratele Beeler, şi el a spus, jos la el acasă într-o seară, când mergeam pentru câteva vizite. Şi el a spus, "Frate Branham, eu am avut un vis ciudat." A spus, "Am visat că mergeam în jos pe un pârâu de apă, către vest. Şi acolo era un drum pe partea stângă. Şi eu eram pe partea stângă, mergând spre vest pe drum, se părea parcă, în căutare de vite. Şi pe partea dreaptă, s-a întâmplat să observ după ce am ajuns jos acolo, că erai tu acolo. Şi tu adunai o grămadă mare de vite, şi erau o mulţime de foraje acolo." Şi a spus, "Atunci tu ai luat acele vite şi le-ai pornit înapoi către râu." Şi, se părea, că eu trebuie că i-am făcut semn să păzească acele vite. Şi a spus, "Acum, va fi uşor pentru acele vite, eu ştiu că ele vor merge pe calea cea mai uşoară. Dar Fratele Branham vrea ca ele să stea pe partea dreaptă a acelui râu, aşa că eu mă voi duce înapoi sus pe acest drum şi le opresc să treacă râul pe partea aceasta, şi le ţin pe partea aceea." Dar, el a observat, că eu nu am urmat vitele, ci am mers înainte, spre vest. El a spus, "El trebuie că le caută pe cele rătăcite."

E-137 Nici mai mult decât să spună el visul, eu l-am văzut. Şi atunci, observaţi, el a spus că s-a îndoit puţin de mine, aşa că a mers înapoi să se uite. Şi a spus că eu mă apropiam de un munte masiv, şi deodată am dispărut. Şi el se întreba ce era în neregulă. A mers jos. Şi atunci a avut un pârâiaş lângă el, care s-a bifurcat către stânga. Cred că asta-i corect, Frate Beeler. Da. Şi a observat de la... Şi dincolo pe partea mea era o cascadă grozavă. Şi atunci el s-a gândit că eu poate am intrat în acea cascadă şi¬şi am pierit. Atunci a observat, şi a spus că s-a uitat în jur, şi a văzut efectele acelei cascade, se ducea în jos pe această parte şi făcea să ţâşnească o fântână arteziană, dar apa nu se întorcea înapoi în pământ. A privit peste micuţul afluent, sau pârâiaş, şi a văzut câteva animale mici cu urechi rotunde. Şi a spus, "Cred că voi lua unul." Şi el a traversat.

E-138 Atunci a început să se gândească la mine. Şi s-a suit pe o colină mică, să privească dincolo şi să vadă dacă era un mic, mititel, strat îngust, ştiţi, pe care eu aş fi putut păşi în jur. Dar, a spus, "Acolo nu era nimic." Şi el s-a îngrijorat. A spus, "Ce s-a întâmplat fratelui nostru? Mă întreb ce s-a întâmplat cu Fratele Branham?" Şi când el a ajuns să fie speriat, a spus că m-a auzit vorbind. Şi eu stăteam sus pe vârful unui munte. Şi i-am spus Fratelui Beeler o tălmăcire a unui vis care i-am dat-o nu de mult, şi i-am spus să aştepte după Domnul, că într-o zi îl voi întâlni pe o insulă. Şi acolo era el.

E-139 Acum, tălmăcirea acelui vis este aceasta: Într-atât că râul era mare, acesta era râul vieţii. Eu mergeam pe acesta spre vest, şi la fel şi el; pentru că, el era pe un drum, alerga pe mici... în jos pe acest drum. Şi de cealaltă parte era multă iarbă, dar multe tufişuri, şi loaze, şi junglă; dar înăuntru acolo era multă iarbă. Şi aceea este calea cum căutăm noi după Domnul, şi Hrana Domnului, prin greu. Adunând vitele, era această biserică, ţinându-le pe partea aceea. Vitele de fapt vor merge pe drumul neted, denominaţiunea, dacă ele pot; care, drumul a reprezentat denominaţiunea. L-am pornit pe el înapoi pe drum, să văd că ele nu s-au dus la nici o denominaţiune.

E-140 Într-atât că el a văzut un zid care era total imposibil de trecut, care mă împiedica să merg spre vest, a fost acel caz de impozit cu guvernul. Nimeni nu poate înţelege cum de am ieşit vreodată din aceasta. A fost un zid care m-a blocat, dar Domnul m-a trecut prin acesta, şi am fost trecut de acesta. Te voi întâlni, Frate Beeler, pe insulă.

E-141 Astfel acum, atunci, imediat după aceea, Fratele Roy Roberson. Frate Roy, eşti aici în seara asta? Da, eu-eu cred... Ce? [Un frate spune, "Acolo la margine." – Ed.] Acolo la margine. El m-a sunat, şi el a avut un vis. Şi el a visat că noi adunam vite. (Acum, acela este al treilea.) Adunând vite. Şi acolo era iarbă, înaltă până la burtă, multă hrană. Noi toţi fraţii eram împreună. Şi noi am ajuns la un loc pentru masa de prânz, şi Fratele Fred Sothmann s-a ridicat şi a spus, "Ilie, marele profet, va vorbi de aici astăzi, la prânz." Şi apoi când noi toţi am avut masa de prânz, fiecare a plecat, şi el se întreba de ce nu au aşteptat ei să audă Aceasta să fie vorbit.

E-142 Acum, vedeţi cum aceea coincide exact cu Fratele Jackson! Vedeţi, aceea se potriveşte, exact, cu ce Fratele Beeler a spus! Nici unul nu a aşteptat, să afle.

E-143 Observaţi, imediat după aceea. Sora Collins, eşti aici? Sora Collins a visat un vis ca fiind aici la biserică, şi acolo se pregătea să aibă loc o nuntă. Şi când a visat, a văzut Mirele intrând, perfect; dar Mireasa nu era foarte perfectă, cu toate că ea era Mireasa; acum, aceea este Biserica. Şi acolo era ca o împărtăşire, sau un-un serviciu în desfăşurare aici, ca o masă pregătită. Şi cumva aceasta a uimit-o pentru că Fratele Neville servea o masă în biserică, dar ea a spus că era cea mai bună Hrană pe care a văzut-o vreodată. Ea era aşa de înfometată. Dar s-a gândit că poate că, în vis, că el nu ar fi trebuit să O servească, şi ea şi Fratele Willard urmau să meargă sus la Ranch House ca să mănânce. Şi când ei au plecat, Lumina pe partea dreaptă s-a stins. Acum, voi ştiţi ce este Aceasta.

E-144 Acum, Hrana. Mireasa nu este perfectă, dar Mirele este perfect. Mireasa nu este perfectă încă, dar Hrana care a fost dată nu era hrană literală, este Hrana spirituală ce aţi avut-o, tot timpul.
Daţi-mi voie să mă opresc aici la acel al patrulea vis, doar un moment.

E-145 Nu vă amintiţi, Frate Fred Sothmann, Frate Banks Wood, când noi am fost afară în Arizona anul trecut, când eram afară la vânătoare de porci mistreţi, şi Domnul a vorbit? Nu ştiţi voi lucrurile pe care El le-a făcut perfect, arătând ce urma să vină la împlinire, în timp ce noi mergeam pe drum? Dacă este aşa, voi doi fraţilor spuneţi, "Amin." [Cei doi fraţi spun, "Amin." – Ed.] Niciodată nu greşeşte.

E-146 Şi am văzut într-o vedenie în timp ce conduceam, într-o zi, o-o vedenie a Domnului a venit la mine, si mă pregăteam să, la acel timp, când m-am întors acasă, să merg în străinătate. Şi când am mers în străinătate, ei bine, am văzut pe vapor... sau pe malul mării, de unde plecau vapoarele. Şi acolo era un om mic, scund acolo, şi el a spus, "Am pregătit o barcă pentru tine, Frate Branham." Şi aceasta era o canoe micuţă, cam-cam lungă de un picior, dar era albă ca zăpada. Şi el mi-a spus, "Aceasta este pentru tine să travresezi cu ea."
"Oh," am spus, "aceasta-aceasta-aceasta nu este suficientă."

E-147 El a spus, "Va merge cu patruzeci de mile la oră, în sus şi-n jos pe aici." Adică, în sus şi-n jos pe mal.
"Dar," am spus, "nu mă va duce dincolo."

E-148 Şi apoi el a privit în jos, şi a spus, "Mergi cum merg ei." Şi am privit, şi acolo era Fratele Fred Sothmann şi Fratele Banks Wood, şezând într-o canoe vopsită verde, cu ceva echipament de drumeţie în spatele acesteia. Fratele Banks cu o pălărie întoarsă în sus aşa; Fratele Fred cu cozorocul lui îndoit. Şi a spus, "Mergi ca ei."
Am spus, "Nu. Nu voi merge."

E-149 Şi acest om le-a spus lor, omuleţul, le-a spus, "Sunteţi barcagii?"
Fratele Banks a spus, "Da." Fratele Fred a spus, "Da."

E-150 Dar eu am spus, "Ei nu sunt. Eu sunt un barcagiu, şi eu ştiu că eu nu aş merge doar pentru aceea, şi sunt sigur că nu aş merge aşa."
A spus, "Nu vei merge cu ei?"
Am spus, "Nu. Nu."

E-151 Ei bine, m-am întors. Şi, când m-am întors, omuleţul de la doc s-a dovedit a fi bunul meu frate, Fratele Arganbright.

E-152 Şi am mers înapoi în această vedenie, şi acolo era o clădire mică, lungă. Şi apoi un Glas mi-a spus... Şi voi toţi vă amintiţi aceasta, sau, mulţi dintre voi. Un Glas mi-a spus, "Adu înăuntru Hrană. Depoziteaz-o înăuntru. Acela-i singurul fel să-i ţi aici, este să le dai Hrană." Şi am adus înăuntru, am adus înăuntru, butoaie mari pline de cei mai frumoşi morcovi şi cele mai frumoase legume, şi lucruri, pe care le-am văzut vreodată. Vă amintiţi acum, viziunea? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-153 Acum, şi v-am spus mai tărziu care era tălmăcirea. Trebuia să merg la Zurich, Elveţia, cu Fratele Arganbright, pentru o adunare de cinci seri. Am spus fraţilor înainte ca aceasta să se întâmple, "Nu voi merge." Şi eram jos cu Fratele Welch Evans jos acolo, când Acesta a dat tălmăcirea.

E-154 Într-o seară, cred că Fratele Welch a venit şi m-a luat, ne duceam într-o excursie de pescuit, şi a spus că Fratele Arganbright m-a sunat. Am spus, "Bine, iat-o aici. Ei o să mă amâne." Şi de multe ori...

E-155 Nu prin Fratele Miner; el este unul dintre cei mai buni prieteni. Dar uneori, dacă ei pot doar... Dacă ei cred că tu vei predica ceva care este împotriva doctrinei lor, ei doar spun că tu vei fi acolo, să îi aducă pe prietenii tăi acolo. Şi ei au spus...

E-156 Fratele Arganbright m-a sunat şi a spus, "Frate Branham," exact ce Duhul a spus. A spus, "Tu vino, ia-o pe soţia ta cu tine," a spus, "pentru că tu nu va trebui să predici foarte mult," a spus, "pentru că cred că ei te iau doar pentru o singură seară." Şi a spus, "S-ar putea să nu trebuiască să predici nici atunci."
Şi am spus, "Nu."

E-157 "Ei bine," a spus "vino, tu şi soţia ta, veniţi voi toţi înţelegi, şi dacă veniţi, vă voi duce într-o vizită. Oh, soţia mea, soţia ta, şi ei toţi, vom merge sus prin Elveţia, dincolo prin Palestina."
Am spus, "Nu."

E-158 Eu aveam tălmăcirea. Am spus Fratelui Welch, sau Fratelui Fred şi lor, "Vă voi spune dimineaţă, dar mai întâi soţia mea trebuie să spună ceva." Şi când am sunat-o, atunci ea a refuzat să meargă. Am spus, "Iat-o aici." Vedeţi?

E-159 Acum, acea mică, barcă albă a fost acea singură adunare. Este în regulă să mergi oriunde pe aici, pe mal, cu o adunare, dar nu este suficient, deşi era albă şi bună, să mă cheme în străinătate.

E-160 Fratele Fred, şi fratele de acolo, reprezentaţi în vedenie, ei au reprezentat, "Du-te ca un turist, pentru distracţie." Dar pe mine nu mă interesa să fac lucrul acela. Şi refuzându-i să fie barcagii, a însemnat că ei nu erau predicatori. Dar, eu eram un predicator.

E-161 Şi apoi Hrana în acea micuţă, clădire lungă. Eu nu am mers în străinătate; şi m-am întors la această clădire mică, şi noi am făcut duzine de benzi, despre piramide şi de toate, să arătăm oamenilor ora în care trăim.

E-162 Acum comparaţi chiar aceea cu celelalte, visele. Aceasta a fost o vedenie. Hrana, iat-O aici. Acesta este locul.

E-163 Observaţi atunci ce a avut loc. Atunci imediat după ce a venit acea a patra vedenie, sau al patrulea vis mi-a fost spus, a venit un Frate Parnell. El este aici, pe undeva, chiar aici. Şi Billy nu era aici, şi omul era frenetic. El este din Bloomington, cred, sau Bedford? [Un frate spune, "Lafayette." – Ed.] Lafayette, ţine adunări. Şi el a avut un vis, şi a venit jos la Fratele Wood. Şi a spus, "Eu doar nu pot să las aceasta să treacă. Tebuie să îl spun, trebuie să-i spun Fratelui Branham. Acesta mă supără."

E-164 Şi Dumnezeu ştie, nici un singur vis între ele. Doar au venit, unu, două, trei, patru, cinci, şase.

E-165 Fratele Parnell a spus, "Am avut un vis ciudat. Am visat că urma să am o adunare sus acolo. Şi într-un fel sau altul, este o adunare aici într-o biserică nouă, parcă." Şi a spus, "Această biserică nouă," cum a apărut, că el se întreba de ce nu cooperau între ele două, sau ceva în sensul acesta. Şi a spus că el stătea aici, până, "Ei bine, eram înăuntru aici. Eu doar voi aştepta, şi voi sta la serviciu." Şi a spus, "Un om a venit prin clădire, îmbrăcat cu un costum maro, şi o carte. Cred că el scria." Şi el i-a spus Fratelui Parnell, a spus, "'Aceasta este o adunare închisă. Este numai pentru diaconi şi administratori."' Ei bine, el cumva s¬a simţit puţin jignit. Astfel a ieşit pe uşa noii biserici, biserica care a fost ridicată, sau aceasta reparată, renovată. Şi când s-a dus afară, ningea, vreme rea, timp de iarnă.
Şi nici unul din aceşti oameni nu au ştiut nimic despre aceasta.

E-166 Şi când a ieşit el pe uşă, eu stăteam acolo, privind spre vest. Am spus, "Nu te simţi jignit, Frate Parnell. Eu te voi îndruma, ce va trebui să faci."

E-167 Şi Fratele Parnell, şi oricine din ceilalţi, ştiau că eu nu le-am spus nici o tălmăcire. Aceasta este chiar acum; deşi, o vedeam în timp ce ei o vorbeau. Ai observat cât de repede am ieşit de acolo, Frate Parnell? Ca să nu trebuiască să-ţi spun. Şi am mers înainte sus, nu i-am spus nimic Fratelui Wood sau la nimeni altcineva, nimeni. Doar am lăsat-o, pentru că am vrut să văd unde duce. M-aţi auzit spunând în ultimul timp, "Sunt îngrijorat"? Asta-i ce a fost.

E-168 Şi atunci, Fratele Parnell, a spus că eu i-am spus lui, "Frate Parnell, porneşte. Şi primul loc unde vei ajunge va fi Sefora." Sefora, "Sefora," care înseamnă liniuţă, sau oprire, sau ceva. Am spus, "Nu sta acolo. Apoi du-te, următoarea, şi vei găsi o femeie bătrână; şi apoi nu te opri acolo. Pleacă din nou, vei găsi o femeie foarte bătrână; nu te opri acolo." Şi tot timpul noi eram, eu vorbeam, noi mergeam prin zăpadă. Şi am spus, "Du-te până o vei găsi pe Soţia mea. Şi când o găseşti pe Soţia mea, opreşte¬te acolo!" Şi a spus că a privit, şi noi eram ieşiţi din zăpadă, în deşert. Şi eu am dispărut. Şi el a privit în spate, şi a văzut-o pe soţia lui pompând apă dintr-o fântână, şi un slujitor trăgând de ea, să o tragă de la pompă. Ea se uita la el. Şi el s-a trezit.

E-169 Iată interpretarea visului tău. Şi aş fi putut să îţi spun, în acea seară, dar eu doar am plecat. După cum că Sefora, şi o femeie bătrână, şi o altă femeie, foarte, foarte bătrână, sunt biserici. Înţelegi? Şi Sefora fiind de fapt nevasta lui Moise, Sefora, şi noi observăm că eu i-am spus să nu se oprească la ele, indiferent de cât de bătrâne erau ele. Ele erau organizaţii. Nu te opri la ele. Ele şi-au trăit timpul. Dar când el ajunge la Soţia mea, care este Biserica mea la care Isus Cristos m-a trimis, aceasta în această zi de pe urmă, şi iat-O aici, "Opreşte-te acolo!" Şi eu eram plecat spre vest.

E-170 Apoi Sora Steffy. S-ar putea ca ea să nu fie aici, pentru că ea a fost în spital. Nu ştiu unde... Este Sora Ste-... ? Da, iat-o aici. Sora Steffy vine acasă la mine pentru rugăciune, înainte ca ea să meargă la spital pentru operaţie, ca Dumnezeu să o ajute şi să o binecuvânteze. Şi El cu siguranţă a făcut lucrul acesta.
Şi ea a spus, "Am avut un vis ciudat, Frate Branham."
Am spus, "Da?"

E-171 Şi a spus, "Am visat că mă aflam afară în Vest. Şi eu..." Acela este cel de-al şaselea. Şi a spus, "Am visat că eram afară în Vest, şi era ţinut deluros. Şi când am privit, stând pe un deal, acolo se alfa un om foarte bătrân, cu lungi, bărbi albe, şi părul care îl avea era crescut în jos peste faţa lui. Şi avea o învelitoare albă, ceva, îmbrăcăminte," a spus, "vântul o sufla." Cred că aceea-i corect, Soră Steffy, aşa. Şi a spus, "Am continuat să mă apropii. El stătea, sus pe vârful unui munte, privind spre est." Şi a spus, "M-am întrebat, 'Cine este acest om bătrân?'" Şi ea s-a mutat mai aproape, mai aproape. Şi când a ajuns mai aproape, a recunoscut cine era. Era nemuritorul Ilie, profetul, stând acolo sus privind spre Est.

E-172 A spus, "Eu trebuie să-l văd." Ea avea o nevoie. Şi a alergat sus pe deal şi a căzut jos acolo, ca să-i vorbească, în numele lui Ilie. Şi a spus, când ea a vorbit... Ea a auzit un glas, a spus, "Ce doreşti, Soră Steffy?" Şi acesta eram eu.

E-173 Visul tău a fost împlinit chiar acolo, Soră Steffy. Căci, imediat după aceea, am plecat la Louisville. Ceea ce avea ea nevoie era rugăciunea. Vedeţi? Şi ea a trecut cu bine, la spital; şi semnul cu mine mergând spre vest, privind spre est, pentru turma mea. Observaţi. Când...

E-174 Am mers la Louisville. Şi când m-am întors, am pornit cumva înspre poartă, şi acolo erau ţăruşi împlântaţi acolo, la poarta mea. D-l Goynes, de la strada municipală aici, mergea în sus pe alee. A spus, "Billy, vino aici." A spus, "Tu trebuie să-ţi muţi porţile şi lucrurile, gardul, gardul de piatră şi porţile."
Am spus, "Ei bine, okay, Bill." Am spus, ,,Eu voi-o voi face. Când?"

E-175 El a spus, "Îţi voi spune eu. Te voi anunţa când." Am spus... "Chiar la începutul anului, ei vor începe să facă aceasta."
Am spus, "În regulă."

E-176 Astfel am pornit să intru înapoi în casă, şi soţia a spus, "Trebuie să mă duc la alimentară chiar repede." Şi am plecat în jos pe alee. Şi un băiat, Raymond King, care este inginerul municipal. Eu întotdeauna l-am chemat "Ureche de Noroi." Pentru că, noi eram copii mici, înotam împreună, el a lovit un băiat în ureche cu un bulgăre de noroi. Şi noi întotdeauna l-am chemat, "Ureche de No roi." El locuieşte chiar în jos pe alee de la mine, cam-cam a doua uşă mai jos de Fratele Wood.
Şi astfel am spus, "Noroi, vino aici un minut."
El a spus, "Bine, Billy." Şi el a venit acolo.
Am spus, "Acel ţăruş care l-ai împlântat jos?"

E-177 A spus, "Billy, este că, ei vor lua înăuntru întregul lucru." A spus, "Toţi aceşti pomi, aceste garduri, şi toate celelalte, trebuie să fie mutate."

E-178 Am spus, "Ei bine, inginerul mi-a spus că proprietatea mea ajunge până la mijlocul străzii."

E-179 A spus, "Da, dar ei o vor lărgi. O vor lua, oricum." A spus, "Şi a mea este."

E-180 Am spus, "Bine, Fratele Wood este un-este un zidar, şi," am spus, "Eu voi-eu îl voi chema să o mute în spate."

E-181 A spus, "Billy, nu o atinge. Lasă ca antreprenorul să facă aceea. Aceea este casa parohială, nu-i aşa?"
Am spus, "Da, domnule."
A spus, "Lasă-l pe el să o facă." A spus, "Tu şti ce vreau să spun."
Am spus, "Da."

E-182 Şi m-am întors de o parte, şi, aşa de repede, ceva a lovit¬o. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul – Ed.] Am mers acasă, am intrat în sufrageria mea, am luat cartea aceea, şi iat-o acolo. Nu erau blocuri de ciment; erau pietre. Am spus, "Meda, pregăteşte-te."

E-183 Şase vise la rând, şi apoi vedenia i-a pus vârful. "Când aceste lucruri vin la împlinire, întoarce-te spre vest."

E-184 Am sunat la Tucson. Fratele Norman are un loc. Nu ştiu unde mă duc. Nu ştiu ce să fac. Sunt doar într-o... Eu stau. Nu ştiu ce să fac. Las o casă la care nu trebuie să plătesc chirie. Salariul meu este de o sută de dolari pe săptămână. Şi trebuie să plătesc aproape o sută de dolari pe lună pentru o casă. Sunt chiar aici cu fraţii şi surorile mele, unde sunt iubit. Şi eu plec, nu ştiu unde. Nu ştiu de ce. Nu vă pot spune de ce. Dar este numai un singur lucru care îl ştiu, este să urmez ce El îmi spune să fac. Eu nu ştiu, nu ştiu pe unde să o iau, ce să fac. Nu este nimic din a mea...

E-185 Presupun că Abraham a simţit în felul acela când El i-a spus, "Du-te dincolo, peste râu." El nu a ştiut ce să facă decât să sălăşluiască, să se separe. Eu nu am ştiut ce să fac.

E-186 Sâmbăta trecută dimineaţă, o săptămână de ieri, în jur de ora trei dimineaţa, m-am sculat şi am băut un pahar de apă, şi am pus pătura peste Joseph, în camera lui. Şi apoi m-am întors, şi doar eram întins jos. Am adormit. Şi când am adormit... eu încep cu aceste vise mici şi lucruri, astfel veţi vedea fundalul la ce mă pregătesc să spun. Eu-eu l-am acoperit pe Joseph, şi m¬am dus înapoi şi m-am culcat, şi am adormit. Şi am visat un vis.

E-187 Şi am visat că am văzut un om care se presupunea că era tatăl meu, deşi el era un om foarte mare. Şi am văzut o femeie care se presupunea că era mama mea, doar că ea nu arăta ca mama mea. Şi acest bărbat era foarte rău cu soţia lui. Şi el avea un par triunghiular, unde a despicat el acest lemn. Şi a făcut un... Ştiţi, un lemn cioplit, tăiat de-a lungul, ştiţi, formează un par triunghiular. Şi de fiecare dată când această femeie începea să se ridice, el doar o apuca de gât şi o lovea în cap, şi o dobora. Şi atunci ea zăcea acolo, şi riposta şi plângea, şi apoi ea începea să se ridice din nou. El umbla în jur, mândru, cu pieptul lui în afară, ins foarte mare. Şi când ea se ridica din nou, el o lua de gât, şi lua acest par triunghiular, şi o pocnea peste cap cu acesta, o dobora jos. Păşea înapoi şi îşi scotea pieptul, ca şi cum el a făcut ceva important.

E-188 Şi eu stăteam departe, urmărind aceasta. M-am gândit, "Nu¬l pot imobiliza pe acel om. El este prea mare. Şi, atunci, el se presupune a fi tatăl meu, dar el nu este tatăl meu." Şi am spus, "El nu are nici o treabă să trateze acea femeie aşa." Şi am început să fiu puţintel cam supărat pe el. Astfel, atunci, deodată, am primit suficient curaj, şi m-am dus la el, şi l-am apucat de guler şi l-am întors în jur. Şi am spus, "Tu nu ai nici un drept să o loveşti." Şi când am spus asta, muşchii au crescut. Arătam ca un uriaş. Şi omul s-a uitat la acei muşchi, şi atunci s-a speriat de mine. Şi am spus, "Loveşte-o din nou, şi vei avea de-a face cu mine." Şi el cumva a ezitat s-o lovească din nou. Şi atunci m¬am trezit.

E-189 Şi am stat acolo un pic. M-am gândit, "Ce este asta? Ciudat să visez despre acea femeie." Şi doar într-un moment, iată-L venind. Am primit tălmăcirea.

E-190 Femeia reprezintă biserica lumii, astăzi, lumea întreagă. Am fost născut chiar în această dezordine, şi iată-mă aici. Ea se presupune a fi un fel de o-o mamă a... dacă era o mamă de curvă, dar totuşi am fost născut chiar în aceasta. Şi... Bărbatul ei sunt denominaţiunile care o domină. Parul triunghiular care îl avea, este acel botez trinitar în nume false. Că, de fiecare dată când ea începe să se ridice, adunarea să accepte Aceasta, el o doboară jos cu acesta. Şi, desigur, el fiind aşa de mare, eu m-am întors în jur, mi-a fost puţin teamă de el. Şi apoi m-am repezit în el, oricum, şi muşchii erau muşchi de credinţă. Aceea m-a făcut să mă gândesc, "Dacă Dumnezeu este cu mine, şi îmi poate da muşchi, să-i iau apărarea. 'Încetează să o mai loveşti!'"

E-191 Trebuie că era ora zece ziua, când soţia mea a încercat să intre în cameră, şi aceasta s-a întâmplat. Am intrat într-o vedenie în acea dimineaţă, şi eu cumva... Acum, reţineţi, nu a fost un vis.

E-192 Este diferenţă între vise şi vedenii. Vise sunt când tu adormi. Viziuni, când tu nu adormi. Noi suntem născuţi aşa. Fiinţa umană obişnuită, când visează, este în subconştientul lui. Şi subconştientul lui este foarte departe de el. Simţurile lui sunt active, atât timp cât el este în primul său conştient. În acest conştient, tu, eşti normal; vezi, guşti, simţi, miroşi, auzi. Dar când eşti în subconştientul tău, adormit, tu nici nu vezi, guşti, simţi, miroşi, sau nu auziţi. Dar este ceva, când visezi, că te întorci înapoi la acest conştient. Este o memorie, că tu îţi aminteşti ceva despre ce ai visat, cu ani în urmă. Fiinţa umană obişnuită este aşa.

E-193 Dar când Dumnezeu predestinează ceva, acest subconştient nu este foarte departe de aici, pentru văzător, dar ambele conştiente sunt chiar împreună. Şi văzătorul, într-o vedenie, nu adoarme. El încă este în simţurile lui, şi o vede.

E-194 Am explicat aceasta la câţiva doctori, zilele trecute. Şi ei s¬au ridicat şi au spus, "Minunat. Nici măcar nu ne-am gândit la aşa ceva." Când am făcut un test de undă, şi ei au spus că eu... Ei nu au văzut niciodată ceva de felul acesta. Vedeţi? "Bine," au spus, ,,este ceva ce ţi se întâmplă." Şi am spus. Am spus aceasta. El a spus, "Asta e, exact." Vedeţi?

E-195 Cele două conştiente stau chiar aproape împreună. Nu este nimic ce aş putea face, şi aceasta nu mă face cu nimic mai mult decât oricare altul. Este doar, Dumnezeu a făcut-o în acel fel. Tu nu adormi. Eşti chiar aici, chiar ca un somn. Tu stai aici, privind afară, în felul acesta.

E-196 Şi voi toţi aţi văzut lucrul acesta, în jurul lumii. Tu nu adormi. Stând aici pe platformă, vorbind oamenilor, mă auziţi intrând în vedenii şi revenind. Când călătoresc cu voi într-o maşină, oriunde altundeva, şi vă spun lucruri care urmează să se întâmple; şi niciodată nu dă greş, niciodată nu a făcut-o. A văzut vreodată cineva să dea greş? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Nu, domnule. Nu poate da greş. Nu va da greş, atâta timp cât este Dumnezeu. Observaţi, chiar pe platformă, mii, înainte a zeci de mii de oameni, chiar şi în alte limbi pe care eu nici măcar nu le pot vorbi, totuşi aceasta nu dă greş. Vedeţi? Este Dumnezeu!

E-197 Acum, în această vedenie, sau aşa cum vorbeam, am privit şi am văzut un lucru ciudat.

E-198 Acum, părea de parcă băieţelul meu, Joseph, era lângă mine. Eu îi vorbeam. Acum, dacă veţi urmări viziunea foarte atenţi, veţi înţelege de ce stătea Joseph acolo.

E-199 Şi am privit, şi acolo era un tufiş mare. Şi pe acest tufiş, într-o-într-o constelaţie de păsări, păsărici mici, lungi cam de jumătate de inch, şi înalte de jumătate de inch. Ele erau mici veterane. Penele lor mici erau frânte. Şi erau cam două sau trei pe ramura de sus, şase sau opt pe următoarea ramură, şi cinsprezece sau douăzeci pe următoarea ramură; coborând în forma unei piramide. Şi acele păsări micuţe, mici mesageri, şi erau destul de bine epuizate. Şi ele priveau spre est.

E-200 Şi eu eram la Tucson, Arizona, în vedenie, pentru că a făcut¬o cu aşa scop că El nu a vrut ca eu să nu văd unde era. Îmi luam un scai de nisip de pe mine, din deşert. Şi am spus, "Acum, ştiu că aceasta este o vedenie, şi ştiu că mă aflu la Tucson. Şi ştiu că acele păsărele acolo reprezintă ceva." Şi ele priveau spre est. Şi deodată ele s-au înclinat să zboare, şi au plecat departe, spre est.

E-201 Şi de îndată ce ele s-au dus, a venit o constelaţie de păsări mai mari. Ele arătau ca porumbei, aripi ascuţite, un fel de culoare gri, o culoare puţin mai deschisă decât cum au fost acei mesageri mici. Şi ele veneau spre est, rapid.

E-202 Şi abia ce au dispărut din privirea mea, m-am întors din nou să privesc spre vest, şi acolo s-a întâmplat. Acolo a fost o explozie care de fapt a zguduit întregul pământ.

E-203 Acum, nu pierdeţi aceasta. Şi voi, pe benzi, fiţi siguri că înţelegeţi bine acest lucru.

E-204 Mai întâi, o explozie. Şi m-am gândit că suna ca o barieră de sunet, sau cum o numiţi când avioanele traversează sunetul, şi sunetul se întoarce la pământ. Doar a zguduit, parcă, a răcnit, de toate. Atunci, ar fi putut fi un-un-un bubuit de tunet puternic, şi fulger, parcă; eu nu am văzut fulgerul. Am auzit doar acea explozie puternică care a pornit, care suna ca şi cum ar fi fost în sud, de la mine, către Mexic.

E-205 Dar, a zguduit pământul. Şi când a zguduit, eu încă priveam spre vest. Şi departe de tot în Eternitate, am văzut o constelaţie de ceva venind. Părea ca şi cum ar fi putut fi mici puncte. S-ar putea să fi fost nu mai puţine de cinci, şi nu mai multe de şapte. Dar, Ei erau în forma unei piramide, ca aceşti mesageri care veneau. Şi când au venit, Puterea Atotputernicului Dumnezeu m-a înălţat să-I întâlnesc.

E-206 Şi pot vedea Aceasta. Niciodată nu m-a părăsit. Au trecut opt zile, şi nu o pot uita, încă. Nu am avut niciodată nimic care să mă tulbure ca aceasta. Familia mea vă poate spune.

E-207 Am putut vedea acei Îngeri, acele aripi ascuţite date înapoi, călătorind mai repede decât poate sunetul să călătorească. Ei au venit din Eternitate, într-o fracţiune, ca o clipeală a ochiului. Nu destul să clipeşti din ochi, doar o clipire, Ei erau acolo. Nu am avut timp să număr. Nu am avut timp mai mult decât să privesc. Din Cei Puternici, măreţi, Îngeri puternici, albi ca zăpada; cu aripile fixate, şi capetele. Şi Ei făceau, "Ptiu-ptiu!" Şi când au venit, am fost apucat sus în această piramidă de constelaţii.

E-208 Şi m-am gândit, "Acum, asta-i tot." Eram tot amorţit. Şi am spus, "Oh, vai! Asta înseamnă că va fi o explozie care mă va ucide. Sunt la capătul drumului meu acum. Nu trebuie să le spun la ai mei, când se duce această vedenie. Nu vreau ca ei să ştie despre lucrul acesta. Dar, Tatăl Ceresc mi-a făcut de cunoscut acum că timpul meu s-a terminat. Şi nu-i voi spune familiei mele, ca ei să se îngrijoreze în privinţa mea, 'Căci, el este gata să plece.' Şi aceşti Îngeri au venit după mine, şi eu voi fi ucis destul de curând acum în vreun fel de explozie."

E-209 Atunci mi-a venit, în timp ce mă aflam în această constelaţie, "Nu, nu esta aşa. Dacă te-ar fi ucis pe tine, l-ar fi ucis pe Joseph." Şi îl puteam auzi pe Joseph strigând după mine.

E-210 Ei bine, atunci m-am întors din nou. M-am gândit, "Doamne Dumnzeule, ce înseamnă această vedenie?" Şi m-am întrebat.

E-211 Şi atunci mi-a venit, (nu un glas) doar mi-a venit. "Oh! Aceia sunt Îngerii Domnului, care vin să-mi dea noua mea însărcinare." Şi când m-am gândit aceasta, mi-am ridicat mâinile sus, şi am spus, "O Doamne Isuse, ce vrei Tu ca eu să fac?" Şi vedenia m-a părăsit. Timp de aproape o oră, nu puteam să simt.

E-212 Acum, voi ştiţi ce sunt binecuvântările Domnului. Dar, Puterea Domnului este cu totul diferită, Puterea Domnului în acel fel de locuri. Am simţit-O, de multe, multe ori, înainte, în vedenie, dar nicicând în felul acela. Se simte ca o teamă de respect. Am fost aşa speriat încât eram paralizat, în prezenţa acestor Fiinţe.

E-213 Eu spun Adevărul. Cum a spus Pavel, "Eu nu mint." Voi nu m-aţi prins niciodată spunând ceva greşit despre ceva de felul acela. Ceva se pregăteşte să se întâmple.

E-214 Apoi, după o vreme, am spus, "Doamne Isuse, dacă voi fi ucis, fă-mi de cunoscut, aşa că eu nu le voi spune la ai mei despre asta. Dar dacă este altceva, fă-mi de cunoscut." Dar, nu a răspuns nimic.

E-215 După ce Duhul m-a părăsit, timp de vreo jumătate de oră, eu presupun, sau mai mult, am spus, "Doamne, dacă este asta, atunci, că voi fi ucis, şi Tu ai terminat cu mine pe pământ, şi¬şi urmează să fiu luat Acasă acum; care, dacă este asta, asta-i bine. Este în regulă. Aşa că," am spus, "dacă asta este, fă-mi de cunoscut. Trimite Puterea Ta din nou înapoi peste mine, atunci voi şti să nu le spun la ai mei sau la nimeni despre aceasta, pentru că Tu te pregăteşti să vi să mă iei." Şi eu... Şi nu s-a întâmplat nimic. Şi am aşteptat o vreme.

E-216 Apoi am spus, "Doamne Isuse, dacă nu a însemnat asta, şi înseamnă că Tu ai ceva pentru mine să fac, şi îmi va fi dezvăluit mai târziu, atunci trimite Puterea Ta." Şi Aceasta aproape că m¬a luat din cameră!

E-217 M-am regăsit, pe undeva, dincolo într-un colţ. Puteam să o aud pe soţia mea, pe undeva, încercând să zgâlţâie o uşă. Uşa de la dormitor era încuiată. Şi aveam o Biblie deschisă, şi aceasta... Citeam, nu ştiu, dar era în, eu cred, Romani capitolul al 9-lea, ultimul verset:
... Iată, că pun în Sion o piatră de temelie, o piatră de poticnire, o piatră scumpă de temelie, şi oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.

E-218 Şi m-am gândit, "Este ciudat că am citit asta." Duhul încă mă învăluia, în cameră! Am închis Biblia şi am stat acolo.

E-219 Am mers acolo la fereastră. Era în jur de ora zece ziua, sau mai mult. Şi mi-am ridicat mâinile, şi am spus, "Doamne Dumnezeule, eu nu înţeleg. Aceasta-i o zi ciudată, pentru mine. Şi îmi ies din minţi, aproape."

E-220 Am spus, "Doamne, ce înseamnă asta? Lasă-mă să citesc din nou, dacă eşti Tu." Acum, aceasta sună copilăresc. Şi am luat Biblia, am deschis-o. Acolo era din nou, în acelaşi loc, Pavel spunând Iudeilor că ei au încercat... spune Romanilor că Iudeii au încercat să-L accepte prin fapte, dar este prin credinţă că noi Îl credem.

E-221 Ei bine, a fost un timp grozav, de atunci. Acum vedeţi unde stau. Nu ştiu ce se întâmplă. Nu ştiu ce să spun.

E-222 Dar acum daţi-mi voie, acum, de acum înainte, pentru următoarele, cam cinsprezece, douăzeci de minute, daţi-mi voie să încerc să spun ceva aici acum. Amintiţi-vă, nici o dată nu au dat greş acele vedenii. Acum voi lua Scripturile pentru un moment, dacă observaţi, în Apocalipsa capitolul al 10-lea. Acum daţi-mi voie să spun aceasta. Dacă vedenia este Scripturală, aceasta poate fi tălmăcită numai de Scriptură. Şi atunci vreau ca voi să faceţi legătura.

E-223 Şi, acum, cei prezenţi, şi voi de pe bandă, fiţi siguri că spuneţi aceasta cum o spun eu, pentru că ar putea fi foarte uşor înţeles greşit.

E-224 Vă grăbiţi? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Bine. Doar... Vă mulţumesc pentru că sunteţi aşa de liniştiţi, amabili.
Acum, "Al şaptelea înger..."

E-225 Acum, domnilor, (după cum intitulez aceasta) este acesta semnul din timpul sfârşitului? Unde trăim noi? Ce timp din zi este acesta? Aşa cum luptătorul ostenit, prin noapte, ridicându¬se şi întorcându-se către ceas, să se uite să vadă cât este, aprinzând lumina. Rugăciunea mea este, "Dumnezeule, lasă-ne să aprindem Lumina."

E-226 Mă aflu într-o poziţie îngrozitoare, dacă doar aţi şti voi. Amintiţi-vă, eu vă spun în Numele Domnului, eu v-am spus adevărul, şi ceva e pe cale să se întâmple.

E-227 Eu nu ştiu. Acum, voi de pe bandă, prindeţi asta. Nu ştiu. Voi încerca. Ce a venit la mine, ieri, stând în camera mea de zi, nu spun că aceasta este adevărat; a fost doar ceva care se mişca în inima mea, unde umblam pe podea.

E-228 Eu-eu trebuia să merg jos, să iau puţin timp liber şi să cobor cu Charlie, şi să merg la vânătoare cu el o zi, înainte ca noi să trebuiască să ne despărţim unul de celălalt.

E-229 Daţi-mi voie să spun, că, din cauză că mă duc spre vest, nu este că eu părăsesc acest tabernacol. Aceasta este biserica pe care Domnul Dumnezeu mi-a dat-o. Aici este sediul meu. Aici este unde stau eu. Eu merg doar în supunerea unei porunci care îmi este dată prin vedenie. Fiul meu, Billy Paul, va rămâne secretarul meu. Biroul meu va fi chiar aici la această biserică. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu voi fi aici când este... acest lucru se termină, pentru a predica cele Şapte Peceţi. Şi orice benzi care eu fac, sau orice altceva, va fi făcut chiar aici la această biserică. Şi chiar aici, din câte ştiu, este locul unde eu pot predica cu mai multă libertate de cât pot oriunde altundeva în lume, pentru că este un grup de oameni aici care cred, şi sunt flămânzi şi ţin tare. Şi aceasta este ca acasă, pentru mine. Acesta este locul. Şi dacă observaţi, visele au vorbit acelaşi lucru, vedeţi, unde este Hrana.

E-230 Acum, dar, eu nu ştiu ce stă în viitor, dar ştiu Cine deţine viitorul. Acela este lucrul principal.

E-231 Acum, Dumnezeule, dacă sunt greşit, iartă-mă, şi atunci închide-mi gura, Doamne, la orice ce nu ar fi voia Ta. Eu fac aceasta numai pentru că sunt impresionat, Doamne. Fie ca oamenii să înţeleagă; doar impresionat.

E-232 Motivul pentru care cred că tălmăcirea niciodată nu a venit imediat, a fost prin suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că eu cred că este scris aici în Biblie pentru mine. Şi atunci dacă este Scriptural, este doar Scriptura care poate să o tălmăcească. Şi dacă aceasta este adevărat, frate, soră, nu vreau să vă sperii, dar noi mai bine am fi foarte atenţi acum. Ne pregătim să... Ceva este pe cale să se întâmple. Şi spun aceasta cu reverenţă şi teamă de Dumnezeu. Şi vă gândiţi că eu aş sta aici... Şi voi vă încredeţi în mine că sunt un profet; Eu nu pretind a fi.

E-233 Emoţia mea a fost aceasta. Na-... Anul trecut, am spus, "Eu... Singurul lucru care l-am văzut, că trezirea este terminată, în naţiuni, sau, în această naţiune, în orice caz." Am făcut un turneu evanghelistic. Mulţi din voi aţi mers cu mine. Oh, a fost totul în regulă. Am avut timpuri minunate, adunări bune, multe mulţimi, dar aceasta nu a fost ce trebuia.

E-234 Anul acesta, eu iau un turneu misionar. De îndată ce pot, mă duc în Africa, India, şi în jurul lumii, dacă pot, într-un alt turneu misionar.

E-235 Dacă aceea nu merge, atunci nu voi lua nici apă nici de mâncare, şi mă voi urca pe unii din acei munţi înalţi acolo, şi voi sta acolo până când Dumnezeu îmi răspunde în vreun fel. Nu pot trăi aşa. Eu doar nu pot continua.

E-236 Acesta poate fi răspunsul aici. Eu nu ştiu. "Până când El mă schimbă," vă amintiţi vedenia cu aproximativ trei săptămâni în urmă, "stăteam în soare, predicând la adunare"? Voi aţi fost toţi aici Duminica trecută. Multe Duminici, cei de aici care primiţi benzile, şi-şi sunteţi aici când se fac, voi înţelegeţi aceste lucruri. Pentru că, acum doar voi atinge aceste puncte, şi voi să urmăriţi. Doar chiar fiecare părticică din ceea ce a fost spus, se potriveşte drept în aceasta, astfel aceasta trebuie să fie tălmăcirea. Eu nu ştiu. De asta spun, "Domnilor, asta este?"

E-237 Eu cred că "al şaptelea înger" din Apocalipsa 10 este mesagerul celei de-a şaptea epoci din Apocalipsa 3:14. Amintiţi¬vă. Acum daţi-mi voie să citesc. Priviţi unde pot citi. Acum, acesta a fost al şaptelea înger.
Dar în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, (al 7- lea verset) când el va începe să sune, taina lui Dumnezeu se va sfârşi, după cum a declarat el robilor Săi profeţii.

E-238 Acum, voi observaţi, acesta a fost un înger. Şi este îngerul epocii a şaptea a bisericii, pentru că spune aici, acesta este "al şaptelea înger," al epocii a şaptea a bisericii. Am găsit că, dacă vreţi să vedeţi care... unde este îngerul, Apocalipsa 3:14, este, "Îngerul la biserica Laodicea."

E-239 Acum, vă amintiţi când aceasta a fost spus acolo, îngerii şi epocile bisericii. Şi acum, în aceasta, se va potrivi exact în aceste Şapte Peceţi despre care noi ajungem să vorbim. Şi cele Şapte Peceţi despre care încercăm să vorbim, când ele vin de data aceasta, sunt cele şapte Peceţi scrise. Şi aceste Şapte Peceţi, după cum ştiţi, sunt doar manifestarea celor şapte îngeri ai celor şapte biserici; dar, acolo sunt alte şapte Peceţi care sunt pe partea din spate a Cărţii, Acestea sunt în afara Bibliei. Observaţi. Vom ajunge la asta într-un moment.

E-240 Acum, înainte să încep aceasta, sunteţi obosiţi? A-ţi vrea să vă ridicaţi, să schimbaţi poziţia? [Adunarea spune, "Nu." – Ed. Acum ascultaţi atenţi.

E-241 Al şaptelea înger din Apocalipsa 10:7 este mesagerul epocii bisericii a şaptea. Vedeţi? Acum urmăriţi. "Şi în zilele..." Acum urmăriţi aici:
Dar în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, când el va începe să sune, taina lui Dumnezeu se va sfârşi, ...

E-242 Acum, sunând, acest mesager, al şaptelea înger aici sună Mesajul lui la biserica Laodiceană. Observaţi tipul lui de Mesaj. Acum, nu a fost la primul înger, nu i-a fost dat Aceea; al doilea înger, al treilea, al patrulea, al cincilea, al şaselea. Dar este cel de-al şaptelea înger care a avut acest tip de Mesaj. Ce a fost acesta? Observaţi tipul lui de Mesaj, "Sfârşind toate tainele lui Dumnezeu, care sunt scrise în Carte." Al şaptelea înger încheie toate tainele rămase nedesluşite, prin toate aceste organizaţii şi denominaţiuni. Al şaptelea înger le adună, şi sfârşeşte întreaga taină. Asta-i ce a spus Biblia, "Sfârşeşte taina Cărţii scrise."

E-243 Acum să observăm câteva din aceste taine, şi dacă doriţi să le notaţi. Mai întâi, voi lua ce spune Scofield aici, în Matei 13. Dacă veţi dori să scrieţi câteva din ele, dacă nu aveţi o Biblie Scofield, aţi putea citi ce crede el că sunt unele taine. Acum, în al 11-lea verset:
Şi El a răspuns şi le-a spus, Pentru că aceasta vă este dată pentru voi (ucenicilor Lui), pentru că v-a fost dată pentru voi să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, dar nu pentru ei, dar lor nu le-a fost dat.

E-244 Tainele, aici este "taina." O taină este Scriptura, este un Adevăr mai înainte ascuns şi descoperit acum în mod Divin, dar (care este) un element supranatural care încă rămâne în ciuda descoperirii. Tainele mai mari şi marile taine sunt:

E-245 Numărul unu, taina Împărăţiei Cerului. Aceea este cea despre care vorbim acum. 13, Matei 13:3 la 50.

E-246 Acum, a doua taină este taina orbirii lui Israel în timpul acestei epoci. Romani 11:25, cu contextul.

E-247 A treia, a treia taină este taina luării la cer a sfinţilor în viaţă la timpul sfârşitului acestei epoci. Întâi Corinteni 15, şi de asemenea Tesaloniceni 4:14 la 17.

E-248 A patra, taina Bisericii Noului Testament ca un singur Trup alcătuit din ambii, Iudei şi Neamuri. Efeseni 3:1 la 11, Romani 16:25, şi de asemenea Efeseni 6:19, Coloseni 4:3.

E-249 A cincea taină este a Bisericii ca Mireasă a lui Cristos. Efeseni 5:28 la 32.

E-250 A şasea taină este a viului Cristos, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Galateni 2:20, şi Evrei 13:8, şi multe locuri în acest fel.

E-251 A şaptea taină este despre Dumnezeu, chiar Cristos ca încarnarea deplină a Dumnezeirii întrupate, în Care este toată înţelepciunea Divină.
Şi evlavia este restaurată omului.

E-252 A noua taină este taina fărădelegii, găsită în Doi Tesaloniceni, şi aşa mai departe.

E-253 A zecea taină este despre cele şapte stele din Apocalipsa 1:20. Noi doar ce am trecut prin aceea, "Cele şapte stele ale celor şapte biserici, cei şapte mesageri," şi aşa mai departe.

E-254 Şi cea de-a unsprezecea taină este taina Babilon, curva. Apocalipsa 17:5 la 7.

E-255 Acelea sunt câteva din tainele pe care acest înger trebuie să le încheie, toate "tainele," toate tainele lui Dumnezeu.
Şi cealaltă:

E-256 Fie să spun aceasta cu reverenţă, şi nu referindu-mă la mine, dar referindu-mă la Îngerul lui Dumnezeu.

E-257 Sămânţa şarpelui, care a fost o taină ascunsă, de-a lungul anilor.

E-258 Harul, îndreptat; nu ocara, dar adevăratul, har adevărat.

E-259 Nu există un astfel de lucru ca Etern, iad arzător. Veţi arde pentru milioane de ani. Dar, orice ce a fost Etern, nu a avut niciodată un început sau un sfârşit; şi iadul a fost creat.
Toate aceste taine!

E-260 Taina botezului Duhului Sfânt, fără senzaţie, ci Persoana lui Cristos făcând în voi aceleaşi lucrări pe care El le-a făcut.

E-261 Taina botezului în apă. Unde, trinitarismul extrem l-a adus în titluri de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Şi taina Dumnezeirii fiind împlinită în botezul în Numele lui "Isus Cristos," conform cu Cartea Apocalipsei, care Biserica din acest timp trebuia să primească.
Acolo sunt câteva din taine.

E-262 Stâlpul de Foc întorcându-se înapoi. Amin! Acela-i lucrul care trebuie să aibă loc, şi noi îl vedem.
Oh, cum am putea continua, numind tainele!

E-263 Văzând acel Stâlp de Foc care a condus pe copiii lui Israel, Acelaşi care l-a trântit pe Saul pe drumul lui spre Damasc! Şi Acelaşi venind, cu aceeaşi Putere, făcând aceleaşi lucruri, şi descoperind acelaşi Cuvânt, stând Cuvânt cu Cuvânt cu Biblia!

E-264 Sunetul trâmbiţei, înseamnă trâmbiţa "Evangheliei." Şi sunetul unei trâmbiţe, în Biblie, înseamnă, "Pregăteşte-te pentru război Scriptural." Notaţi voi aceasta? Război Scriptural!

E-265 Pavel a spus, dacă vreţi să notaţi aceasta, Întâi Corinteni 14:8. Pavel a spus, "Dacă trâmbiţa dă un sunet nesigur, cum va şti un om pentru ce să se pregătească?" Şi dacă nu are un sunet Scriptural, unul adeverit, o-o adeverire a Cuvântului lui Dumnezeu făcut manifestat, cum vom şti noi că suntem la timpul sfârşitului?

E-266 Dacă spun că ei cred că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci, dar tăgăduiesc semnele Lui şi minunile că întregul tărâm al naturii a crezut în El, şi toată Biserica a crezut în El prin aceasta, cum vom şti noi cum să ne pregătim?

E-267 Cineva a venit cu o diagramă şi a trasat-o toată; şi cineva a venit, un alt lucru, şi a trasat aceasta toată, contrar cu aceasta. Cineva a venit şi a spus Aceasta este, revenind la aceasta. Şi alţii au scris cărţi, şi lucruri de genul acela.

E-268 Dar, Dumnezeu vine în Puterea învierii Lui! Şi cine va vorbi împotriva Acesteia? Dacă Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci, El face la fel ce a făcut El ieri, azi, şi în veci. Asta-i ce trebuie să facă acest înger, să ia acele taine, acele capete nedesluşite pe care oamenii s-au rătăcit.

E-269 Observaţi, dacă dă un sunet nesigur, nescriptural, cine se poate pregăti? Dar, o trâmbiţă, aţi observat, fiecare din acele epoci, după cum v-am spus despre biserica care urma, era o trâmbiţă ce a sunat, o Pecete s-a rupt. Şi o trâmbiţă înseamnă război. Dacă aceasta nu dă un sunet Scriptural, ce e cu aceasta?
Dar daţi-mi voie să vă readuc aminte. Nu pierdeţi aceasta acum.

E-270 Observaţi, fiecare epocă a bisericii a avut mesagerul ei. Noi ştim asta. Pavel a fost primul mesager. Şi când prima trâmbiţă a sunat, şi prima Pecete a fost ruptă, Pavel a fost primul mesager, după cum am aflat, şi ce a făcut el? A declarat război cu (ce?) biserica Ortodoxă, pentru că nu a crezut semnul Mesianic pe care Isus l-a produs pentru ei. Păi, ei ar fi trebuit să-l ştie. Ei ar fi trebuit să-L cunoască.

E-271 Amintiţi-vă, Pavel a venit la sfârşitul epocii. Toţi mesagerii au venit la sfârşitul epocii. Este la timpul sfârşitului, când aceste lucruri sunt-sunt aduse la iveală.

E-272 Pavel, cunoscând Scripturile, şi ştiind că Isus era Mesia, şi a criticat acele sinagogi, dintr-un loc în altul, cu Scripturile, şi a fost dat afară de fiecare din ele. Până când, în cele din urmă, el şi¬a scuturat praful de pe picioarele lui şi s-a întors spre Neamuri. Ce a fost asta? Sunetul unei trâmbiţe; un înger, mesager, stând acolo cu Cuvântul! Oh, vai! Nu pierdeţi asta acum! Cuvântul! Şi Pavel, cu tălmăcirea pură a Cuvântului lui Dumnezeu, a criticat fiecare din acele sinagogi. L-a costat viaţa.

E-273 Cum am putea merge jos la Irineu, acela, mesagerul următoarei epoci a bisericii!

E-274 Şi Sfântul Martin, următoarea epocă a bisericii, când ei au început să ia doctrina Nicolaiţilor, a început să intre. Şi au criticat acea epocă. Sfântul Martin a criticat epoca lui.

E-275 Şi atunci Luther, al cincilea mesager, a criticat acea biserică Catolică, cu Cuvântul lui Dumnezeu. "Cel neprihănit va trăi prin credinţă," a spus el. "Şi acesta nu este trupul literal al lui Cristos," şi a aruncat împărtăşirea pe podea, şi a ieşit şi a criticat acea biserică Catolică. Acea trâmbiţă a sunat bine. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-276 John Wesley s-a ridicat, în zilele bisericii Anglicane. "Păi," au spus ei, "nu mai este nici un motiv să avem treziri," şi aceasta s-a stagnat. Dar John Wesley s-a ridicat, cu mesajul celei de¬a doua lucrări a harului, sfinţirea, şi a criticat acea biserică Anglicană cu o trâmbiţă a Evangheliei, pregătit pentru război. Aşa este. El a făcut lucrul acesta.

E-277 Acum noi suntem în epoca Laodiceană, când ei s-au denominat din nou; Metodist, Baptist, Prezbiterian, Luteran, Penticostali. Şi noi aşteptăm după un profet să vină, să critice această epocă, şi să-i întoarcă de la fărădelegea lor.

E-278 Acum, dacă acela a fost curentul, pe tot parcursul epocii, va schimba Dumnezeu curentul Lui în această zi? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] El nu îl poate schimba. El trebuie să păstreze mersul obişnuit.

E-279 Şi amintiţi-vă, acest mesager a fost cel de-al şaptelea înger, şi el trebuia să ia toate tainele şi să le adune. Observaţi, îngerul al şaptelea trebuia să critice biserica bogată, Laodiceană. "'Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic."' El a spus, "Tu eşti un mizerabil ticălos, sărac, orb, gol, şi nu o şti." Acela a fost Mesajul lui.

E-280 O Dumnezeule, trimite-ne un profet neînfricat cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL, ca Cuvântul lui Dumnezeu adeverit să se mişte prin acesta şi să dovedească că el este trimis de la Dumnezeu. Şi când vine el, va critica acele epoci. Sigur o va face. Va pune acea Biserică Laodiceană împotriva lui. Cu certitudine, el o va face. Au făcut-o în fiecare altă epocă. Nu se va schimba în această epocă. Trebuie să fie la fel.

E-281 Observaţi, acum, biserica Laodiceană. Mesagerul (va sfârşi) din cea Laodiceană, al şaptelea înger, va sfârşi toate tainele care au fost pierdute în luptele, dinainte, pentru Adevăr.

E-282 Luther s-a ridicat, dar el nu a avut tot Adevărul. El a avut doar justificarea. Corect.

E-283 A venit un alt mesager, numit John Wesley, cu sfinţirea. El nu L-a avut. Biblia a spus. Biserica Filadelfiană!

E-284 Apoi vine epoca bisericii Laodicene, cu botezul Duhului. Dar ei L-au încurcat tot, şi s-au întors drept înapoi în formalism cum au făcut de prima dată.

E-285 Când, "El este să fie privit ca Alfa şi Omega," Mâna Lui aşezată în o parte, şi o parte, "cel Dintâi şi cel de pe Urmă."
Duhul Lui a căzut în Ziua Cinzecimii şi a umplut acel grup.

E-286 Ea s-a scurs afară treptat, până a ajuns la epocile întunecate. Cele Şapte Sfeşnice de Aur, cele şapte epoci ale bisericii, ultima a fost cea mai departe de la El. Aceea a fost o mi-... aproape o mie de ani de epocă întunecată, a bisericii Catolice.

E-287 Luther a început să aducă următoarea lumină, puţin mai aproape de Cuvânt.
Următoarea lumină, a venit puţin mai aproape.

E-288 Următoarea lumină, cea Laodiceană. Apoi aceasta a venit drept înapoi cum a făcut-o, de prima dată, a mers drept jos în aceeaşi încurcătură cum a făcut-o de prima dată. Nu înţelegeţi ce vreau să spun? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-289 Acum priviţi. Este o mulţime de Adevăr pierdut acolo afară, (de ce?) unde alţii au compromis asupra Adevărului. Dar acest al şaptelea înger nu compromite cu nimic. El adună toate capetele nedesluşite, le adună pe toate. Şi la sunetul lui, "Toată taina lui Dumnezeu se va sfârşi." Oh! Dumnezeule, trimite-l. Toate tainele ascunse au fost sfârşite când, el, Aceasta i-a fost descoperit lui. Prin ce? Dacă acestea sunt taine ascunse, omul va trebui să fie un profet. Şi nu am trecut doar noi şi am văzut că profetul, care va veni în ultima epocă, va fi acel mare Ilie care l-am aşteptat noi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Pentru că, aceste taine care sunt ascunse, prin teologi, vor trebui să fie descoperite; la Dumnezeu. Şi Cuvântul vine numai la profet. ["Amin."] Şi noi ştim aceasta. El va fi al doilea Ilie, după cum a fost promis. Oh, vai! Mesajul care el-el îl va aduce vor fi tainele, toate, toate aceste lucruri.

E-290 Noi avem botezul cu apă. Este tot încurcat. Aşa este. Unul stropeşte; unul toarnă. Unul ia "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Unul ia asta. Unul botează de trei ori, cu faţa înainte; pentru, unul pentru un Dumnezeu numit "Tată," un altul pentru un Dumnezeu numit "Fiu," un altul pentru un Dumnezeu numit "Duh Sfânt." Un altul spune, "Tu eşti greşit. El trebuie să boteze pe spate, de trei ori, în acel fel." Şi, oh, ce încurcătură!

E-291 Dar s-a pus capăt la întregul lucru, căci există un singur Dumnezeu, şi Numele Lui este Isus Cristos. "Şi nu există nici un alt Nume sub Cer prin care oamenii trebuie să fie mântuiţi." Nu există nici un text de Scriptură, nicăieri în Biblie, unde cineva a fost vreodată botezat în vreun alt fel decât în Numele lui Isus Cristos. Nici măcar o dată nu a fost careva din noua Biserică, sau Biserica lui Isus Cristos, stropit vreodată, să toarne, sau orice altceva. Nici o singură dată nu a fost o ceremonie folosită, "Eu te botez în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt." Acestea sunt crezuri şi lucruri.

E-292 Şi în lupta pentru Adevăr, acele scopuri au fost pierdute, dar Dumnezeu a spus că vor fi restaurate din nou în ziua din urmă. "Eu voi restaura," zice Domnul. Noi am trecut prin aceea, nu de mult, Pomul Miresei. Va fi nevoie de un profet. Biblia spune că el va fi aici. Aşa este. Maleahi 4, vorbeşte că el va fi aici, şi noi credem că el va fi. Noi îl aşteptăm. Şi aşteptăm manifestarea lui, şi noi vom vedea Cuvântul lui Dumnezeu adeverit.

E-293 Vor fi doar câţiva care vor înţelege Aceasta. "Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului." Ce a fost mântuit? Cinci suflete... În zilele lui Lot, acolo au fost de fapt trei salvaţi. Nevasta a pornit afară, şi s-a pierdut. "Aşa va fi la venirea Fiului omului." Vor fi foarte puţini salvaţi, luaţi la cer în acel timp; una din tainele, a acelei Biserici care va fi luată sus. Cum a fost Lot luat, cum a fost Lot scos afară, departe; Noe a fost luat sus; şi Biserica va fi luată sus, de asemenea. Unul a intrat; şi unul a ieşit; şi Celălalt se duce sus. Vedeţi? Este exact, perfect.

E-294 Cuvântul vine. "Cartea care este scrisă pe dinăuntru," este atunci completată când aceasta, toate aceste taine au terminat să fie suna te. Acum daţi-mi voie să citesc aceasta din nou, acum, aşa ca să fiţi siguri. Acum priviţi:
Dar în zilele glasului îngerului al şaptelea (ultimul înger), când el va începe să sune, taina lui Dumnezeu se va sfârşi, ...

E-295 Acum, ce este "taina lui Dumnezeu," una din ele? Pavel a spus, în Întâi Timotei 3, cred că era, a spus, "Fără îndoială mare este taina evlaviei: căci Dumnezeu a fost arătat în trup (noi L-am atins, L-am văzut), primit sus în Slavă, mărturisit de Îngeri, adeverit aici pe pământ." Dumnezeu a fost! Sigur, este o taină mare, dar este toată rezolvată. Nu "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," trei Dumnezei; ci, un singur Dumnezeu în trei slujbe. Paternitatea, sub Moise; ca Fiul, sub Cristos; Duhul Sfânt, sub această distribuire. Trei distribuiri ale aceluiaşi Dumnezeu; nu trei Dumnezei. Taina este sfârşită acum. Biblia spune că trebuie să fie. Când...

E-296 Am văzut, zilele trecute, unde ştiinţa încearcă să mă contrazică, în ceea ce obişnuiau să spună, când eu am spus, "Oricine care a crezut că Eva a mâncat un măr!" Acum ştiinţa lor spune, aţi văzut în ziar zilele trecute, un titlu mare, "Ea a mâncat o caisă." Nonsens. Ar fi-ar fi amăgit-o pe ea aceea? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Cu siguranţă nu. Vedeţi? Ei sunt doar... Asta-i-asta-i ce a crezut Cain, voi ştiţi, şi el a adus acelaşi lucru înapoi, dar Dumnezeu nu a primit jertfa lui. Şi Abel, neprihănitul, i-a fost descoperit lui, "A fost sânge," şi el a adus sângele.
O Dumnezeule, această biserică şi epoca în care trăim!

E-297 "Cartea care este scrisă pe dinăuntru" este atunci completată când acest înger încetează, (acum vă rog înţelegeţi lucrul acesta), când Mesajul celui de-al şaptelea înger este completat; taina Dumnezeirii, taina sămânţei şarpelui, toate celelalte taine ale tuturor acestor lucruri.

E-298 Fiul Etern, după care vorbesc ei. Cum poate El să fie un Fiu Etern, când Eternitatea nu începe niciodată sau nu se sfârşeşte niciodată; şi un fiu este ceva de care s-a născut? Cum poate avea sens?

E-299 Cum poate fi un iad Etern, când iadul a fost creat? Eu cred într-un iad arzător. Cu certitudine, Biblia a spus aşa. Dar, este ca să distrugă. Biblia a spus, "Ferice de cine nu are parte în a doua moarte." Vedeţi? Vedeţi, voi nu veţi fi nimiciţi de a doua moarte. Prima este una fizică. A doua este o moarte spirituală, când totul este terminat. "Sufletul care păcătuieşte, acel suflet va muri." Veţi fi pedepsiţi pentru păcatele voastre, poate prin sute de ani, mii de ani. Dar nu poate fi un iad Etern, pentru că Biblia a spus că iadul a fost creat. Cum poate fi acesta creat şi să fie Etern? Dacă a existat vreodată... Biblia a spus, "Iadul a fost creat pentru diavolul şi îngerii lui." Şi atunci, dacă a fost creat, nu poate fi Etern. Pentru că, Etern, orice Etern, niciodată nu a avut un început sau un sfârşit.

E-300 Asta-i cum noi nu putem muri niciodată, pentru că noi am fost dintotdeauna. Noi suntem o parte din Dumnezeu, vlăstarul lui Dumnezeu, şi El este singurul lucru Etern care există. [Fratele Branham bate în amvon de trei ori – Ed.] Amin. Nu puteţi muri mai mult decât poate Dumnezeu muri, pentru că sunteţi Eterni, cu EL Amin! Să vină! Aleluia! M-am cam săturat de această casă veche de ciumă, oricum.

E-301 Observaţi, "Cartea scrisă," când acest înger sfârşeşte taste aceste taine nedesluşite care le-au luptat prin bătălie, Luther a luptat, şi Wesley a luptat, şi Penticostalii au luptat. "Dar acolo vine unul," spune Biblia, "care în zilele sunetului lui, toate aceste taine..." Unitarienii au deraiat pe Numele lui Isus; trinitatea au deraiat pe Tată, Fiu, Duh Sfânt, întocmai cum au făcut ei la Consiliul de la Niceea, acelaşi lucru; ambii au fost greşiţi. Dar, acum, la mijlocul drumului, în Scripturi, stă Adevărul. Vedeţi unde suntem? Îngerul Domnului!

E-302 Notaţi Apocalipsa 5:1. Ascultaţi la aceasta acum:
Şi am văzut în mâna dreaptă a celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru (scrisul era în interior) şi pe partea din spate, pecetluită cu şapte peceţi.

E-303 Acum, este scriere înăuntrul Cărţii. Dar, pe partea din spate avea Şapte Peceţi, în spatele Acesteia, care nu au fost scrise în Carte. Acum, acesta este descoperitorul vorbind, Ioan. Acum, amintiţi-vă, Aceasta nu era scris în Carte. "Şi în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, toată această taină care este scrisă înăuntru se va sfârşi." Ar trebui să se aibă grijă de aceasta, în acea zi. Acum vedeţi voi ce vreau să spun? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Mă urmăriţi? ["Amin."] Atunci este timpul pentru cele şapte glasuri din Apocalipsa 10 ca să fie descoperite. Când Cartea este terminată, este numai un singur lucru rămas, şi acelea sunt cele şapte glasuri tainice de tunet care au fost scrise pe spatele Cărţii, care lui Ioan i-a fost interzis să scrie. Daţi-mi voie să citesc aceasta.
Şi am văzut un înger, înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor: şi un curcubeu era pe capului lui, şi faţa lui era ca... soarele, şi picioarele lui ca stâlpi dejoc:
Şi el avea în mâna lui o cărticică deschisă: ... (Vedeţi, acum priviţi aceasta.) ... şi şi-a pus piciorul drept pe mare, ... stângul... pe pământ,
Şi a strigat cu un glas tare, cum răcneşte un leu: şi când el... a strigat, şapte tunete au rostit glasurile lor. (Priviţi.)
Şi când cele şapte tunete au rostit glasurile lor, eram gata să scriu: ...

E-304 Acolo a fost spus ceva. Nu a fost doar un zgomot. Ceva a fost spus. El era gata să scrie.
... şi am auzit din cer un glas care îmi spunea, ...

E-305 Priviţi unde erau glasurile, Tunetele. Nu în Cer; pe pământ! Tunetele nu au rostit din ceruri. Ele au rostit de pe pământ.
... şi eram gata să scriu: când am auzit un glas din cer care-mi zicea, Pecetluieşte (literă mare P-e-c-e-t-1-u-i-e-ş-t-e), Pecetluieşte acele lucruri care le-au rostit cele şapte tunete, şi nu le scrie.

E-306 Este pe partea din spate, când o Carte este terminată. El nu a spus, "Pe partea din faţă." A spus, "Pe partea din spate," după ce Aceasta este toată gata, terminată. Atunci, aceste Şapte glasuri ale Tunetelor este singurul lucru, care este lipit la Carte, care nu este descoperit. Nici măcar nu este scris în carte.

E-307 Oh, vai! Eu doresc să fi putut lua aceea, ca oamenii să poată de fapt. .. Să nu o pierdeţi! Să nu, nu o pierdeţi. Vă rog să nu, de data aceasta. Mă pregătesc să vă las. Nu o pierdeţi. Dacă aţi ascultat vreodată, ascultaţi!

E-308 Aceste Peceţi sunt pe spatele Cărţii. "Şi la timpul când al şaptelea înger sună, toate tainele care sunt scrise în Carte sunt terminate." Şi imediat Cartea, care a fost deschisă şi scrisă pe dinăuntru, este închisă, "Tainele lui Dumnezeu sunt sfârşite." Şi acestea sunt tainele lui Dumnezeu: plecarea Bisericii, şi toate aceste alte lucruri. "Tainele sunt terminate." Când acel al şaptelea înger sună fiecare taină, s-a terminat. Să fie cine o fi, orice ar putea fi. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate da greş. Şi El a spus:
Dar în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, când el va începe să sune, taina lui Dumnezeu se va sfârşi, după cum a vestit El robilor Săi profeţii.

E-309 Toate acele lucruri, ca, oh, Roma fiind curva, şi toate bisericile Protestante, denominaţiunile denominându-se după ea, au devenit curvele ei. Vedeţi? Toate acele taine, despre care au vorbit profeţii, vor fi dezvăluite chiar aici în această ultimă oră.

E-310 Şi când acest al şaptelea înger se ridică în epoca Laodiceană şi începe să sune adevărata Trâmbiţă, din cauză că Aceasta va fi contrară, ei nu O vor crede. Ei cu siguranţă nu O vor crede. Dar, acesta va fi un profet inspirat, pentru că nu este nici o cale de a O înţelege.

E-311 Oamenii încearcă să înţeleagă trinitatea, şi încărunţesc şi îşi iasă din minţi. Nimeni nu poate înţelege aceasta. Ei încă cred că Eva a mâncat un măr, şi toate acele lucruri. Pentru că, este tradiţia de care s-au ţinut oamenii, întocmai cum a găsit Isus biserica.

E-312 Dar acesta va trebui să fie un profet călăuzit în mod Divin, pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să vină la el, cu adevărata tălmăcire a descoperirii lui Isus Cristos. Astfel, atunci, aceasta¬aceasta trebuie să fie aşa. Dumnezeule ajută-ne!

E-313 Acum, "Când el sună," acum, asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Noi avem asta clar. Când el sună Mesajul lui, declară război; cum a făcut Pavel cu cea Ortodoxă, cum au făcut ceilalţi, ca Luther, Wesley, împotriva organizaţiei. Când el declară război, şi le spune, "Ei mint şi nu spun Adevărul! Şi îi înşeală pe oameni!" Când el sună Aceea, voi nu puteţi da greş. Acesta nu va da greş, pentru că el va fi adeverit de Cuvântul lui Dumnezeu. Veţi şti exact ce este Aceasta. Şi când o face, el sună, să cheme din Babilon, "Ieşiţi din ea, poporul meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei." Dumnezeule, trimite-l! Nu pierdeţi asta.

E-314 Acum, "Când el începe să sune, taina va fi sfârşită." Acum, observaţi, atunci este timpul pentru glasurile celor Şapte Peceţi, din Apocalipsa 10, să fie descoperite. Înţelegeţi voi? [Adunarea spune, "Amin," – Ed.] Când toate tainele Cărţii s-au terminat! Şi Biblia a spus, aici, că el va sfârşi tainele.

E-315 Când, oameni în trecut în alte epoci au luptat pentru Adevăr. Au luptat pentru justificare. Au mers o vreme. Sfinţire! Ei au luptat pentru aceasta, şi au luptat pentru aceea. Au luptat pentru aceasta. Ce au făcut ei? S-au întors drept în jur şi s¬au organizat în aceasta, acelaşi lucru. Penticostalii, şi Baptiştii, Prezbiterienii, Luteranii, fiecare, au făcut acelaşi lucru, s-au întors drept în jur şi au făcut acelaşi lucru.

E-316 Şi Biblia a spus, în Apocalipsa 17, asta-i ce vor face ei, bătrâna mamă curvă şi fiicele ei, "TAINA, BABILON." Biblia a spus, aici, că aceea va fi una din tainele care va fi desfăşurată. Protestanţi, prostituate, "săvârşesc curvie spirituală," călăuzind oamenii prin denominaţiuni, cu "paharul lor de nelegiuire," de doctrină făcută de om; şi trăgându-i la o parte de la fântâna umplută cu Sânge, unde Puterea Atotputernicului Dumnezeu curge liber să-l manifesteze pe Isus Cristos. Este adevărat. Atunci, Dumnezeu O va susţine, şi El a făcut-o, şi El va continua. Dar, când aceea vine la împlinire, Cuvântul este sfârşit.

E-317 Acum există numai un singur lucru rămas, acela-i cele Şapte Tunete, care nu le ştim. Şi nu ar fi tunat în zadar.

E-318 Dumnezeu nu face ceva doar ca să se joace. Noi ne jucăm şi acţionăm prostesc, dar nu Dumnezeu. Fiecare lucru cu Dumnezeu este "Da" şi "Nu." El nu se prosteşte numai. El nu glumeşte. El intenţionează ceea ce El spune. Şi El nu spune nimic decât dacă este ceva, o însemnătate la aceasta.

E-319 Şi Şapte Tunete, chiar aici în descoperirea Lui Isus Cristos, Aceasta-i ceva taină. Nu spune Biblia că Aceasta este "Descoperirea lui Isus Cristos"? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Păi, acolo este ceva taină ascunsă, atunci, despre Aceasta. Hm! Ce este Aceasta? Cele Şapte Tunete O au. Căci, Ioan era chiar gata să scrie, şi un Glas a coborât din Cer, a spus, "Nu scrie Aceasta. Ci, pecetluieşte-O. Pecetluieşte-O. Pune-O pe partea din spate a Cărţii." Aceasta trebuie să fie dezvăluită. Acestea sunt tainele.

E-320 Acum, noi am descifrat aceste lucruri, prin Duhul Sfânt, care ne-a spus, "Nu au fost mere. A fost sexual." Ne-a spus nouă aceste lucruri. Nu există nici nimeni în stare să stea înaintea Acestuia. Nu am văzut niciodată un predicator, în viaţa mea, de acord cu Aceasta. Dar, eu le-am cerut.

E-321 Ştiţi, în Chicago, când noi am stat înaintea lor, în jur de trei sute şi cinzeci de predicatori, voi femei de aici din Chicago, aţi fost acolo, aţi auzit despre aceasta.

E-322 Şi Domnul mi-a spus, cu trei nopţi înainte, mi-a spus, "Ei îţi vor întide o cursă." A spus, "Stai la fereastră aici şi Eu îţi voi arăta." A spus, "Mr. Carlson şi-şi Tommy Hicks te vor întâlni mâine dimineaţă, vor să meargă la micul dejun. Şi tu spune-i lui Tommy să rămână. Dar," a spus, "iată felul cum va arăta. Spune¬le că ei nu vor avea acea adunare în locul la care se gândesc ei. Ei vor fi în alt loc." A spus, "Nu te teme. Eu voi fi cu tine." Asta este suficient de bine pentru mine.

E-323 Dimineaţa următoare, Mr. Carlson, preşedintele Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline, a venit, a spus... m-a sunat, a spus, "Frate Branham, vreau să merg cu tine la micul dejun."

E-324 Am spus, "Bine." (Am spus, ,,Să vezi că şi Tommy Hicks va fi acolo.")

E-325 Am mers jos la Town And Country, şi el a spus, "Ei bine, Frate Branham," a spus, "oh, aceasta este unul..."
Am spus, "Tommy, ai vrea să îmi faci o favoare?"
"Sigur, Frate Branham."
Am spus, "Mă întreb dacă ai vorbi în locul meu?"
A spus, "Oh, eu-eu nu aş putea face asta."

E-326 Am spus, "De ce? Eu sunt doar un elev cu şapte clase, şi eu-eu voi spune... Aş spune imperiu în loc de arbitru. Vezi? Eu nu ştiu cum să vorbesc în faţă acolo. Şi acolo va fi Asociaţia Ministerială din Chicago mai Mare. Cum voi vorbi eu în faţa lor, cu educaţia mea de şapte clase, Tommy? Tu eşti un Doctor în Divinitate." Am spus, "Tu vei şti cum să vorbeşti. Eu nu."
A spus, "Frate Branham, eu nu aş putea face asta."

E-327 Am spus, "De ce? Eu ţi-am făcut multe favoruri." Şi am pus¬o foarte direct.

E-328 Şi Fratele Carlson a spus, "Oh, Frate Branham, el nu ar putea să facă asta."
Am spus, "De ce?"
A spus, "Păi, el, ă-ă-ă-ă..."

E-329 Am spus, "Voi ştiţi de ce? Voi ştiţi de ce, dar nu vreţi să îmi spuneţi. Ei mi-au întins o capcană."

E-330 Şi am spus, "Frate Carlson, tu ai luat acea sală la hotel, nu-i aşa, unde noi am avut celălalt banchet?"
"Da."
Am spus, "Tu nu o vei obţine."

E-331 A spus, "Ei bine, Frate Branham, eu am plătit avansul."

E-332 Am spus, "Mie nu-mi pasă ce ai făcut. Acesta nu va fi acolo. Este o sală de culoare verde. Noi vom fi într-o sală de culoare maro. Eu voi fi în spate în colţ. Dr. Mead va şedea la dreapta. Acel om de culoare şi soţia lui vor şedea aici, şi cutare-şi-cutare. Va fi acolo un preot Budist şezând la extremitatea mea dreaptă," şi cum vor fi ei îmbrăcaţi.

E-333 Şi am spus, "Tu şti ce este, Tammy. Tu eşti... Asociaţia Ministerială din Chicago mai Mare mă va provoca cu privire la 'botezul în Numele lui Isus Cristos.' Asociaţia Ministerială din Chicago mai Mare mă vor provoca cu privire la 'dovada Duhului Sfânt,' vorbirea în limbi. Ei mă vor provoca cu privire la .sămânţa şarpelui,' şi cu propovăduirea ,harului."'

E-334 Tammy a privit acolo, şi, "Îndurare! Dumnezeule bun!" A spus, "Nici nu cred măcar că voi merge."
Am spus, "Ba, tu să vi."

E-335 Şi următoarea zi, omul care a luat avansul, i-a dat înapoi avansul, şi a spus, "Avem o orchestră. O aveam rezervată, şi am uitat de aceasta şi am pierdut acel lucru. Şi noi a trebuit să o dăm unei orchestre, şi voi nu o puteţi avea." Şi ne-am dus la Town And Country.

E-336 Am intrat, în acea dimineaţă, şi ei toţi stăteau acolo. Când m-am aşezat în spate la masă înapoi acolo, şi aşteptând, după ce ei au avut micul dejun, m-am uitat în jur la ei aşa. Noi am avut micul dejun într-o sală. Am ieşit, ne-am aşezat acolo, şi acolo era Asociaţia Ministerială din Chicago mai Mare. M-am uitat în jur la ei. Fiecare s-a prezentat ca Doctor Ph.D., L.L., Q.U.S.T., şi toate felurile acelea de lucruri în acel fel. Eu doar am şezut şi i¬am ascultat, până au terminat. Şi Fratele-Fratele Carlson s-a ridicat. A spus, "Domnilor..."

E-337 Şi voi toţi îl cunoaşteţi pe Hank Carlson. Şi, acolo, întrebaţi-1. Ei bine, o aveţi pe bandă chiar aici. Dacă vreţi să cumpăraţi banda, este aici. Băieţii o au.

E-338 A spus, "Domnilor," a spus, "Eu vă prezint, pe următorul, Fratele Branham." A spus, "Voi toţi s-ar putea să nu fiţi de acord cu el, cu privire la Doctrina lui, dar daţi-mi voie să vă spun ceva. Acum trei zile, noi am şezut într-un loc, şi dacă acel om nu mi-a spus tot ce s-a întâmplat în această dimineaţă, eu nu stau aici. El mi-a spus că voi toţi vă pregătiţi să-l chestionaţi despre Doctrina lui. Şi mi-a spus că va trebui să anulez celălalt loc, şi să fim aici. Şi mi-a spus exact unde va şedea Dr. Mead şi aceşti oameni, chiar exact, şi iată-i aici." A spus, "Voi s-ar putea că nu aţi fost de acord cu el, dar, eu voi spune un singur lucru, el este neînfricat cu privire la ce gândeşte el."
A spus, "Acum, Frate Branham, ai cuvântul."

E-339 Am spus, "Înainte ca să începem..." Am citit ce am citit azi dimineaţă, '"Nu am fost nesupus vedeniei Cereşti."' Am spus, "Acum să stabilim aceasta. Acum, voi toţi vorbiţi a fi Doctori în Divinitate; şi eu stau aici de unul singur." Am spus, "Dacă este aşa, voi vreţi să mă chestionaţi, despre botezul în Numele lui Isus. Vom începe cu aceea mai întâi. Vreau ca unul din voi bărbaţilor să vă aduceţi Biblia şi să staţi aici lângă mine, despre orice ce am învăţat." Am spus, "Staţi aici lângă mine, şi, cu Cuvântul lui Dumnezeu, contraziceţi Aceasta." Am aşteptat. Nimeni nu a spus nimic. Am spus, "Eu vă cer la careva dintre voi bărbaţilor să vină să stea lângă mine." Am spus, "Ce-i cu voi? Atunci, lăsaţi-mă în pace, dacă vă temeţi să staţi aici lângă mine."

E-340 Nu sunt eu cel de care se temeau; este acel Înger al Dumnezeului Atotputernic. Că, ei ştiu, dacă El a putut să-mi spună dinainte să vin... Ei erau chiar mai deştepţi de cât m¬am gândit eu că erau. Ei ştiau mai bine decât să stea acolo. Aha. Voi ştiţi, aţi fost în timpuri, în acele timpuri, şi voi. Dar ei nu au făcut-o. Care-i treaba, dacă este aşa de măreţ, şi ei ştiu că este atât de adevărat?

E-341 Am pus aceasta pe bandă, şi oriunde altundeva; sunt gata să vorbesc despre asta, într-un fel Creştin, cu orice frate. Nu mă voi certa cu nimeni; dar vreau să veniţi, să combateţi orice din Aceasta, cu Cuvântul. Nu cu cartea voastră de texte, acum; nu ce Dr. Cutare-şi-cutare, sau Sfântul Cutare-şi-cutare a spus. Eu vreau să ştiu ce a spus Dumnezeu. Aceea este baza. Vreau să ştiu ce este Aceea. Ei nu o fac.

E-342 Acum, priviţi, când este timpul pentru cele şapte glasuri. Atunci este timpul pentru cele şapte glasuri, când Cartea este terminată, din Apocalipsa 10 să fie descoperite. Acum observaţi. Ascultaţi.

E-343 Acum, nu vă voi mai ţine prea mult. Ştiu că vă obosesc, aici. Mai sunt douăzeci de minute până la zece. [Adunarea spune, "Nu. Continuă!" – Ed.] Ascultaţi atenţi acum. Ştiu, stând în picioare, şi voi toţi schimbând poziţiile şi lucruri. Voi fi bucuros când biserica va fi gata astfel noi nu va trebui să fim înghesuiţi. Putem lua toată ziua să predicăm Aceasta.

E-344 Acum observaţi. Acum notaţi. Cele şapte glasuri au fost tunete, bubuituri.
Dumnezeule, ajută-ne. Dacă sunt greşit, Doamne, iartă-mă.

E-345 Eu vă pun întrebarea. A bubuit cu tunet, când acest glas a răsunat. Aţi observat, căci, când cele Şapte Peceţi care urmează cele şapte epoci ale bisericii, când cea Dintâi Pecete a fost deschisă, că acolo a fost un tunet? Primele Peceţi din Carte au fost deschise, acolo a fost un tunet; nu s-ar deschide această Primă Pecete de dinafara Cărţii în acelaşi fel? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dumnezeu nu îşi schimbă programul Lui. Să întoarcem la Apocalipsa 6.
Şi am văzut când Mielul a deschis una din peceţi, şi am auzit, cum a fost zgomotul unui tunet, şi una din cele patru făpturi a spus, Vino şi vezi.

E-346 Acum, nu a existat un alt tunet. "Şi ultima Pecete a fost deschisă, acolo a fost o durată în Cer de o jumătate de oră de linişte." Dar, când Prima Pecete a fost deschisă, a fost o bubuitură de tunet.

E-347 Oh, biserică, ar putea fi? Suntem noi atât de departe? Prieteni, gândiţi-vă. Poate. Sper că nu este. Dar dacă este? Ce a fost acea bubuitură? Şi înaintea lui Dumnezeu, şi această Biblie deschisă, eu nu mint. Bubuitură, ce a zguduit pământul!

E-348 Şi când Prima Pecete, din cele şapte care au fost deschise în Biblie, a venit înainte, doar Una, doar o bubuitură ce a zguduit întregul lucru; un tunet. Şi atunci dacă Peceţile care sunt în partea din spate s-ar deschide, nu ar fi un tunet, de asemenea? Eu nu ştiu. Nu pot spune.

E-349 Acolo a fost un tunet, Prima Pecete, şi Pecetea a fost un tunet. Trâmbiţa a fost deschisă la acel timp. Şi Trâmbiţa a fost suflată la Cinzecime, desigur. Nu voi intra în asta.

E-350 Acum, dacă vedenia a fost Scripturală; vedenia despre care vorbesc, care am văzut-o Sârnbata trecută dimineaţa. Este cu o săptămână în urmă, acum. Dacă, acum reţineţi aici, dacă vedenia a fost Scripturală, trebuie să fie tălmăcită de Scriptură, sau o continuare a aceleaşi Scripturi. [Fratele Branham face o pauză – Ed.] Eu doar am aşteptat, aşa ca aceasta să pătrundă. Dacă...

E-351 Aceasta ce am văzut, ce a fost, eu nu ştiu, dar sunt speriat de moarte. Suntem slăbiţi? Suntem la sfârşit? Amintiţi-vă, acest Înger a spus, când aceasta are loc, El a jurat, "Nu va mai fi timp." Mă întreb dacă noi înţelegem cu adevărat aceasta.

E-352 Voi spuneţi, "Bine, se pare că Acesta ar bubui dea-..." Frate, El vine într-un minut când nu te gândeşti. Tu Îl vei auzi pentru ultima ta dată.

E-353 Acum este Aceasta clar? Când Prima Pecete a fost deschisă, Peceţile care erau înăuntrul Cărţii, aceste taine care au fost sunate: justificare, sfinţire, biserica Romano Catolică, Protestanţii! Şi când toate luptele lor mici şi lucruri au lăsat aceste capete nedesluşite în Cuvântul lui Dumnezeu, al şaptelea înger vine şi le adună pe toate şi le explică. Vedeţi? Şi apoi, el sfârşeşte, Şapte Tunete se rostesc.

E-354 Când Ioan a început să scrie, a spus, "Nu scrie Aceasta. Ci, pecetluieşte-O."

E-355 "Şi Prima Pecete a fost deschisă," din Peceţile dinăuntrul Cărţii, Aceasta s-a deschis cu un tunet. Uh!

E-356 Dacă aceasta este Scriptură, poate fi doar... Dacă orice Scriptură este... Orice care se presupune a fi din Biblie...

E-357 Este doar ca, voi nu îmi puteţi spune că există un astfel de lucru ca un "purgatoriu" şi lucruri de felul acela. Nu este nici o Scriptură în Biblie să susţină aceasta. Nu îmi puteţi spune despre aceste lucruri, ca şi cartea Maccabeeilor, care ele ar putea să fie în regulă... "Şi acea a patra Carte a lui Daniel, unde un Înger l-a apucat de părul din cap, şi a spus... l-a pus jos." Nu există nici un astfel de lucru care să fi avut loc în Biblie vreodată, unde, "Isus din Nazaret a făcut o păsărică din lut, şi i-a pus picioare, a spus, 'Pfiu! Zboară, păsărică,"' este nonsens. Nu este nimic în Biblie să susţină aceea. Astfel nu păcăleşte... Traducătorii, Dumnezeu s-a îngrijit ca traducătorii nici măcar să nu adăuge acele dogme şi nonsens. S-ar putea să fi fost oameni buni, fraţii Maccabee. Ei erau aşa. Eu nu spun că nu erau oameni buni. Dar aceasta nu a fost Scriptural.

E-358 Aceasta este descoperirea completă a lui Isus Cristos. "Nimic nu poate fi adăugat la Aceasta sau scos din Aceasta." Şi dacă noi punem aceea înăuntru Acolo, nu acţionează cu restul Scripturii. Sunt şaizeci şi şase de Cărţi ale acestei Biblii, şi nici un Cuvânt nu va contrazice pe Celălalt.

E-359 Şi apoi, dacă aceasta este continuarea, pentru sunetul acestor ultime trâmbiţe, sau aceste ultime Şapte Tunete care vin, tainele, ultimele Peceţi, Acesta va trebui să concureze, sau să se compare, cu restul Scripturii. Şi dacă acele Dintâi înăuntru acolo s-au deschis cu o bubuitură de tunet, Următoarele vor fi, de asemenea, care sunt pe partea din spate. Priviţi ce se întâmplă. Dacă vedenia a fost Scriptură, atunci trebuie să fie tălmăcită de Scriptură, sau o continuare a aceleiaşi Scripturi.

E-360 Observaţi, Apocalipsa, 3 şi 4, "Şapte Tunete." Şapte Tunete, şi apoi observaţi, 3 şi 4, şi apoi (ce?) un jurământ de la acel Înger puternic, că, "Timpul s-a sfârşit." Când aceste Tunete, vedeţi, au adus glasurile lor, atunci Îngerul...

E-361 Doar gândiţi-vă la aceasta! "Un Înger, învăluit într-un nor, şi un legământ de curcubeu deasupra capului Lui." Păi, voi ştiţi Cine este acela. "A pus un picior pe pământ, şi unul pe mare, şi a ridicat mâna Lui şi a jurat, căci, 'Când acele Şapte Tunete vor exprima glasurile lor,' că, 'nu va mai fi timp."'

E-362 Şi dacă slujba tainelor lui Dumnezeu este sfârşită, ce-i dacă acelea sunt acele şapte taine care vin? Şi o biserică mică, umilă ca a noastră, că Atotputernicul a venit şi a considerat starea joasă a poporului Său! Tu spui, "Ce? Eu nu cred aşa." S-ar putea să nu fie. Dar ce-i dacă este? Atunci timpul s-a terminat. V-aţi gândit la aceasta? Fiţi serioşi. S-ar putea să fie mai târziu decât ne gândim.

E-363 Aceste stele încadrându-se în constelaţia lor înapoi acolo! Acel Înger venind, şi a spus, "După cum Ioan a fost trimis să încheie Vechiul Testament şi să aducă introducerea lui Cristos, un Mesaj va încheia părţile ne desluşi te şi îl va introduce pe Mesia chiar înaintea Venirii Sale, Mesajul din zilele de pe urmă."

E-364 Observaţi, Îngerul puternic a jurat, cu un jurământ, că, "Nu va mai fi timp."

E-365 Acum, nu vreau să vă ţin prea mult. Doar gândiţi-vă la aceasta, un minut acum.

E-366 Acum ascultaţi. Acest Înger a coborât din Cer. Vedeţi? Ceilalţi, şapte îngeri ai celor şapte biserici, au fost mesageri pământeşti. Dar acest Înger... Tot Mesajul este sfârşit; al şaptelea înger înceheie întregul lucru. Şi acest Înger nu vine la pământ; El nu este un om de pe pământ, ca mesagerii la epocile bisericii; aceea s-a sfârşit. Dar, acest Înger aduce următoarea veste. Şi un înger înseamnă un "mesager." Şi El coboară din Cer, învăluit în acel Stâlp de Lumină, Nor, cu un curcubeu deasupra capului Său. Şi un curcubeu este un legământ. Acesta a fost Cristos, "Cu un picior pe pământ, şi unul pe mare, şi a jurat, că, ,Nu va mai fi timp."'
Unde ne aflăm, domnilor? Despre ce e vorba? Eu vă întreb.

E-367 Ceilalţi îngeri au fost mesageri, oameni de pe pământ. Dar acest Înger... Aceştia, de care a spus, "Îngerului bisericii din Laodicea," "Îngerului bisericii din Efes," mesageri de pe pământ; vedeţi, oameni, mesageri, profeţi, şi aşa mai departe, la biserică.

E-368 Dar, Acesta nu a venit de pe pământ. El a coborât din Cer, pentru că taina este toată sfârşită. Şi când taina este sfârşită, Îngerul a spus, "Nu va mai fi timp," şi Şapte Tunete şi-au lansat glasurile lor.

E-369 Ce-i dacă aceasta este ceva ca să ne facă de cunoscut cum să intrăm în Credinţa de Răpire? Este aşa? Vom alerga noi, să sărim peste ziduri? Şi este ceva gata ca să se întâmple, şi aceste trupuri bătrâne, stricate, josnice vor fi schimbate? Pot să trăiesc să văd aceasta, O Doamne? Este atât de aproape că eu o voi vedea? Este aceasta generaţia? Domnilor, fraţii mei, ce timp este? Unde ne aflăm noi?

E-370 Să ne uităm la ceas, calendar, ca să vedem în ce dată trăim. Israel este în Palestina, în patria ei. Emblema, steaua cu şase colţuri a lui David (acum două mii de ani, da, aproape în urmă cu două mii cinci sute de ani), cel mai vechi steag, flutură. Israel este înapoi în patria ei. "Când smochinul va înmuguri, această generaţie nu va muri, nu va trece, nu se va duce, până când nu sunt toate lucrurile împlinite."
Naţiunile se rup, Israel se trezeşte,
Semnele pe care profeţii le-au prezis;
Zilele Neamurilor sunt numărate, de chinuri împovărate;
"Întoareţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri."
Ziua răscumpărării este aproape, Inimile oamenilor cedează de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul, candelele voastre aranjate şi curate,
Piviţi în sus, răscumpărarea voastră este aproape!
Profeţi falşi mint, Adevărul lui Dumnezeu ei îl tăgăduiesc,
Că Isus Cristos este Dumnezeul nostru.
Voi ştiţi că este Adevărul! Da.
Dar noi vom umbla pe unde apostolii au călcat.
Căci Ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor cedează de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul, candelele voastre aranjate şi curate,
Priviţi în sus, răscumpărarea voastră este aproape!

E-371 S-ar putea să fie mai aproape decât vă gândiţi că este. Aceasta m-a speriat. Oh, eu nu am făcut suficient. Unde ne aflăm noi?

E-372 "Nu va mai fi timp." El anunţă că timpul s-a terminat. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? S-ar putea să fie aşa acum, fraţilor? Gândiţi serios. Dacă este, atunci piramida este încheiată de cele Şapte Tunete.

E-373 Vă amintiţi Mesajul piramidei? Este Piatra din Vârf. Ce a făcut Aceasta? Duhul Sfânt l-a încheiat pe individ şi l-a pecetluit, când noi am adăugat la credinţa noastră; neprihănire, şi evlavie, şi credinţă, şi aşa mai departe, şi am continuat să adăugăm la aceasta până am obţinut şapte lucruri. Şi cel de¬al şaptelea a fost dragoste, care este Dumnezeu. Aşa-i cum îl formează El pe individ, şi îl încheie şi îl pecetluieşte cu Duhul Sfânt.

E-374 Atunci, dacă aceea este aşa, El are şapte epoci ale bisericii, care El a avut şapte taine care au fost trâmbiţate, şi ei au luptat pentru aceea, să le aducă înapoi. Şi acum vine Piatra din vârf, ca să încheie Biserica. Asta înseamnă Tunetele, fraţii mei? Domnilor, este asta unde ne aflăm noi?

E-375 Junie, eu vreau să iau visul tău. Uite, Junior, înainte ca piramida să fi fost vreodată predicată, cu luni înainte, a văzut acest vis.
Tu spui, "Ce legătură are un vis?"

E-376 Nebucadneţar a visat un vis pe care Daniel l-a tălmăcit, a spus despre începutul epocii Neamurilor şi când se va duce. Şi s¬a făcut chiar exact în acel fel. Nici un pic nu a dat greş.

E-377 Voi observaţi? Scrisul care... a fost pe pietre, eu L-am tălmăcit pentru ei. Ei au fost încântaţi. Acea-i "taina lui Dumnezeu" care nu a fost înţeleasă, ani de zile. Ar putea fi asta?

E-378 Şi apoi observaţi. În vreun fel misterios, noi am apucat, din aer, o unealtă ascuţită care a deschis vârful. Şi înăuntru acolo era granit alb, dar Acesta nu a fost tălmăcit. Acolo nu erau litere. Eu nu am tălmăcit Aceea, Junior. Eu doar am privit la Aceasta, şi am spus fraţilor, "Priviţi la Aceasta." Şi asta este împlinit, în seara asta.

E-379 Şi în timp ce ei studiau Aceea, m-am strecurat spre vest. Pentru ce? Poate ca să înţeleg tălmăcirea a ceea ce este scris în vârful Acesteia. Ar putea să fie?

E-380 Şi Acelea, bubuind, cealaltă dimineaţă, care m-a zguduit cu totul încât m-am înălţat în aer, atât de sus cât clădirea asta, acea constelaţie de Îngeri, şapte Îngeri în forma unei piramide. Sunt acelea acele Tunete care vin? Ar putea să fie?

E-381 Aceasta este în întregime tălmăcită. Conform cu visul lui, a fost în totul încheiat. Conform cu Cuvântul lui Dumnezeu, al şaptelea mesager va sfârşi, al şaptelea Mesaj va fi sfârşit, şi apoi cele Şapte Tunete. Şi el a văzut piatra din vârf rostogolită.

E-382 Care, mulţi oameni nici măcar nu ştiu că acolo sunt Şapte Peceţi să fie descoperite. Am citit multe cărţi ale oamenilor despre Apocalipsa, nu am auzit niciodată să se vorbească despre Aceasta. Ei sar peste Aceea. Dar v-a fost spus că Aceasta este acolo.

E-383 Eu nu ştiu ce este. Ar putea fi asta? Dumnezeule fi îndurător cu noi! Dacă aceea este, noi ne aflăm într-o oră critică. Acum, doar un minut, priviţi. Dacă aceea este aşa, şi taina este sfârşită, care a fost scrisă în aceste pietre.

E-384 Sunt bucuros să stau într-o biserică cu oameni evlavioşi cărora Dumnezeu le poate da un vis. Sunt bucuros să prezint acestor bărbaţi şi femei care merg la biserica lui Junior, şi la această biserică, la a Fratelui Neville, şi ei, că sunt oameni care stau în această adunare, şi Biblia a spus, "Ei vor visa vise în zilele de pe urmă." Şi aici este. Şi priviţi la aceasta, se asemuieşte cu Cuvântul.

E-385 Neştiind nimic despre aceasta, a venit o explozie, şi iată au venit şapte Îngeri din Eternitate. Am spus, "Doamne, ce ai vrea Tu să fac?" Nu mi s-a spus. S-ar putea să trebuiască să plec, mai întâi, ca să aflu. Eu nu ştiu. S-ar putea chiar să nu fie asta. Eu nu ştiu. Spun doar, "Ce-i dacă este?" Dacă este Scriptural, aceea sună foarte aproape cu aceasta. Nu credeţi aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-386 Priviţi. Atunci, priviţi, piatra din vârf nu a fost tălmăcită. Vedeţi? "Du-te în vest, şi vino înapoi." Sau, este asta, că sunt aceşti şapte Îngeri în această constelaţie care au venit la mine?

E-387 Şi când vă întâlnesc în Ziua învierii, veţi vedea că eu nu mint; Dumnezeu, Judecătorul meu.

E-388 Sau, este acesta acel al doilea punct culminant despre care am vorbit zilele trecute? Este despre ceva care vine pentru Biserică? Eu nu ştiu. Aş putea să stau pe asta puţin, dar voi merge mai departe.

E-389 Ar putea fi acesta, tunetul puternic, sau al şaptelea Înger în cei şapte, constelaţia, a şaptea perioadă a constelaţiei, piramida lor s-a făcut într-un format (trei pe o latură, şi una în vârf), şi au coborât din Eternitate? Poate fi?

E-390 Este aceasta taina, Tunetelor, care va aduce înapoi Piatra din vârf? Ştiţi, piramida niciodată nu a fost încheiată. Piatra din vârf încă trebuie să vină. Aceasta a fost respinsă. Poate fi, fraţilor, surorilor?

E-391 Sau, este aceasta acea a Treia Tragere despre care El mi-a spus, cu trei sau patru ani în urmă?

E-392 Prima Tragere, vă amintiţi ce s-a întâmplat? Am încercat să explic Aceasta. El a spus, "Nu face asta."

E-393 A Doua Tragere, El a spus, "Nu încerca." Şi am tras, oricum. Vă amintiţi? [Adunarea spune, "Da." – Ed.] Voi toţi vă amintiţi. Este pe bandă şi totul.

E-394 Şi atunci El a spus, "Acum este o a Treia Tragere care vine, dar nu încerca să O explici." Vedeţi cum am abordat Aceasta, în seara asta? Eu nu ştiu. Dar, mă simt dator, faţă de biserica mea, să spun ceva. Voi trageţi-vă concluzia.

E-395 Acum, va fi aceasta taina care se va deschide, care va aduce pe Cristos, va aduce o Putere Bisericii? Vedeţi? Noi deja am...

E-396 Noi credem în pocăinţă, fiind botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Credem în primirea Duhului Sfânt. Avem semne, minuni, miracole, vorbiri în limbi, şi lucrurile pe care Biserica timpurie le-a avut. Şi, sincer, au fost făcute mai multe, chiar aici, decât sunt scrise în Cartea Faptelor, în acest grup mic de oameni, această slujbă micuţă a noastră aici. Cum rămâne cu întreaga lume? Vedeţi? Mai mult decât este scris în Cartea Faptelor, de acelaşi fel! Învierea morţilor! Amintiţi-vă, acolo au fost doar în jur de trei oameni înviaţi, din morţi, de către Isus Cristos. Şi noi avem în evidenţă, evidenţa doctorilor, cinci. Vedeţi?

E-397 "Lucrările care le fac Eu, mai multe din acestea veţi face voi." Ştiu că King James spune "mai mari," dar voi nu aţi putea face nimic mai mare. Mai multe! El a fost într-o singură Persoană atunci; El este în întreaga Biserică acum. Vedeţi? "Mai multe din acestea veţi face, căci Eu mă duc la Tatăl Meu."

E-398 Dacă aceasta este a Treia Tragere, atunci este o slujbă mare pusă înainte. Eu nu ştiu. Nu pot spune. Eu-eu nu ştiu.

E-399 Priviţi. A Treia Tragere, să ne oprim la aceea, un minut. În vedenie, primul stol au fost păsărele mesagere; aceea a fost când am început de prima dată. Aceasta a crescut, de la a lua doar o persoană de mână.

E-400 Şi vă amintiţi ce mi-a spus El? "Dacă vei fi sincer, va veni la împlinire că tu vei şti chiar taina inimilor lor." Câţi îşi amintesc aceea anunţat de aici, şi de-a lungul naţiunilor? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Şi s-a întâmplat? ["Amin."] Exact. Apoi a spus, "Nu te teme. Eu voi fi cu tine." Vedeţi? Şi aceasta va continua.

E-401 Acum, Prima Tragere au fost micuţe, păsărele; acele stoluri. Ele s-au dus să întâmpine timpul, să întâmpine Venirea Domnului; primul Mesaj.

E-402 Al Doilea timp, tainele inimii. De la a lua o persoană de mână, şi doar stând acolo şi spunând ce aveau ei; următorul timp, a descoperit păcatele lor şi le-a spus ce să facă. Şi ma-... Este aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Apoi, aceea a venit la împlinire, perfect, întocmai cum a spus Dumnezeu. Şi voi sunteţi martori, şi aşa este lumea, aşa este biserica.

E-403 Când am spus, "Am văzut un Înger, şi Acesta era un Foc de smarald, arzând," oamenii au râs şi au spus, "Billy, vino¬ţi în fire." Magicul ochi ştiinţific al aparatului de fotografiat a capturat Aceasta. Eu nu minţeam. Eu spuneam Adevărul:
Dumnezeu adevereşte.

E-404 Am spus, "Întunericul umbreşte; este moarte, neagră. Şi Aceasta este albă. Una este Viaţă, cealaltă este moarte." Şi iată¬-L acolo, în fotografie în spate acolo. La...

E-405 Cum George J. Lacy-Lacy a spus, "Ochiul mecanic al acestui aparat de fotografiat nu va captura psihologie." Mă urmăriţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-406 Observaţi, primul stol mic; mâna. Al doilea a fost mai mare, mai alb, porumbei; Duhul Sfânt desoperind tainele inimii. Şi al treilea stol erau Îngeri (nu păsări), Îngeri; şi acela este timpul sfârşitului, asta-i tot ce este. Va fi acesta timpul, frate? Este acesta timpul?

E-407 Acum ascultaţi foarte atenţi, şi să nu interpretaţi greşit aceasta. Vreau să vă întreb ceva.

E-408 Să ne întoarcem înapoi doar un minut. Biserica ştie că este adevărul. Lumea ştiinţifică ştie că este adevărul. Şi oameni care stau aici, în seara asta, şi mulţi sunt încă în viaţă, care stăteau aici la râu când acel Glas a rostit asta, şi a spus, "După cum Ioan a fost trimis cu un mesaj al primei veniri, tot la fel este acest al doilea Mesaj, a celei de-a doua Veniri." Vă amintiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-409 Şi dacă Acesta este sfârşit, ce a făcut Ioan? Ioan a fost acela care a spus, "Iată, acolo-i Mielul lui Dumnezeu care ia la aparte păcatul lumii. El este Acela." Este ora, a sosit, fraţii mei? Eu nu spun că a sosit. Eu nu ştiu. Dar, vă întreb pe voi. Vreau ca voi să vă gândiţi. Sau, va fi acesta timpul când va fi din nou, "Iată Mielul lui Dumnezeu"?

E-410 Sau, timpul lui Maleahi 4, "Să întoarcă inimile copiiilor înapoi la Credinţa părinţilor noştri"? Va fi aceasta aşa o explozie care va-care va face aşa lucruri puternice, încât va aşeza Biserica, care a fost înclinată şi nu poate să înţeleagă tainele lui Dumnezeu, şi aşa mai departe? Când văd ei acea explozie puternică străbătând, va întoarce aceasta inimile lor înapoi la Tatăl, după cum a spus Biblia că va face? Sau, a fost acesta Mesajul, deja trecut, care trebuia să facă lucrul acesta? Eu nu ştiu.

E-411 Acesta este semnul din timpul sfârşitului, domnilor. Sau, este acesta semnul că s-a terminat? Arată foarte Scriptural, pentru mine. Eu nu ştiu. Acolo au fost acei Îngeri. Acolo a fost o explozie, ca un tunet, care a zguduit pământul întreg. Dumnezeu ştie că spun adevărul.

E-412 Doar amintiţi-vă, ceva este gata să se întâmple. Eu nu ştiu ce este. Dar ar putea fi aceasta? Motivul că spun aceasta, pregătiţi¬vă! Să ne rugăm, (să ne rugăm cum?) să ne luăm poziţia în oastea credincioşilor Săi, şi să ne pregătim, căci s-ar putea să fie mai târziu de cât ne gândim.

E-413 Voi mă cunoaşteţi, şi eu niciodată nu v-am spus o minciună, încă, din câte ştiu eu. Şi cum Samuel le-a spus lor, "V-am spus eu vreodată ceva, în Numele Domnului, fără să vină la împlinire?" Acum, eu vă spun acum. Eu nu ştiu ce este aceasta. Nu vă pot spune ce este. Eu nu ştiu. Dar, eu vă voi spune Adevărul. Sunt speriat. Ca frate al vostru, am fost speriat de Sâmbăta trecută.

E-414 Acesta s-ar putea să fie timpul sfârşitului. S-ar putea să fie timpul ca curcubeele să străbată de-a lungul cerului, şi o veste din cer, spunând, "Nu mai este timp." Dacă este, să ne pregătim, prieteni, să-l întâlnim pe Dumnezeul nostru. A fost o mulţime de Hrană strânsă înăuntru acum. Să facem uz de Aceasta. Să facem uz de Aceasta acum. Şi cu mine, de la această platformă, eu strig către Dumnezeu, "Doamne Isuse, fi îndurător cu mine!" Am încercat să trăiesc cât de bine am ştiut cum. Am încercat să aduc
Mesajele cum am putut mai bine, din Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi cunoaşte inima.

E-415 Dar, când acea constelaţie de Îngeri a străbătut pe acel pământ, am fost paralizat. Nu am putut nici măcar să simt, timp îndelungat. Am simţit chiar, mult timp mai târziu, încercând să umblu prin cameră, chiar de la măduva spinării, şi în sus şi-n jos pe gât, eram complet paralizat, parcă, şi fără simţuri. Nu am putut simţii, în mâinile mele. Am fost într-o uluire, toată ziua. Eu-eu doar am mers în cameră şi m-am aşezat.

E-416 Duminică, am venit aici să vorbesc, şi eu-eu am încercat să mă scutur de aceasta, prin a vorbi. Luni, a fost acolo din nou. Şi este aici acum.

E-417 Şi nu ştiu. Eu nu ştiu, domnilor. Sunt doar sincer, cu voi, ca fraţi ai mei. Nu ştiu. Este acesta-este acesta timpul? Este slujb-... taina toată sfârşită? S-a terminat toată trâmbiţarea? Sunt acelea cu adevărat acele Şapte Tunete, gata să rostească ceva, că grupul mic care este adunat împreună va primi o Credinţă de Răpire, să meargă în Răpire când vine El? "Căci noi vom fi schimbaţi," la fel de repede cum au venit acei Îngeri, "într¬un moment, într-o clipită din ochi; şi vom fi luaţi sus împreună cu acei care au dormit, să-l întâlnim pe Domnul în văzduh."
Rugăciunea mea este:

E-418 Dumnezeule, dacă aceasta va fi aşa, eu nu ştiu, Doamne. Eu doar am spus bisericii. Dacă este aşa, Doamne, pregăteşte inimile noastre. Pregăteşte-ne, Doamne, pentru acea oră măreaţă. Căci, toată istoria timpului, toţi profeţii şi înţelepţii au aşteptat după acel timp. Doamne, eu nu ştiu ce să spun. Mi-ar fi teamă să spun, "Nu veni, Doamne." Mă simt ruşinat de mine însumi, când privesc şi văd lumea în condiţie, nu am făcut mai mult decât ce am făcut în privinţa acesteia. Sunt ruşinat de mine însumi. Dacă există un mâine, Doamne, unge-mi inima. Unge-mă mai mult, Tată, ca să pot face tot ce pot, să-i aduc pe alţii la Tine. Eu sunt al Tău.

E-419 Mă simt ca Isaia, în templu în acea zi, când el a văzut Îngerii zburând înainte şi înapoi, cu aripi peste feţele Lor, şi peste picioarele Lor, şi zburând cu aripi, "Sfânt, sfânt, sfânt!" Oh, cum a fost zguduit acel profet tânăr. A început să se maturizeze puţin. Şi când a văzut aceea, deşi el a văzut vedenii, a strigat, "Vai de mine!"

E-20 Tată, poate eu m-am simţit cumva aşa, când am văzut acei Ingeri noaptea trecută, sau dimineaţa trecută, adică. Vai de mine, căci eu sunt un om cu buze necurate, şi locuiesc printre oameni necuraţi. Şi, Tată, curăţeşte-mă.

E-421 Şi iată-mă aici. Trimite-mă, Doamne, orice este aceasta. Şi stau la acest amvon unde am fost de treizeci de ani. Dacă este ceva, Doamne, ce vrei Tu ca eu să fac, iată-mă. Sunt gata, Doamne. Dar, fie ca eu să găsesc har în ochii Tăi. Smerit, mă rog.

E-422 Mă rog pentru turma mică asupra căreia Duhul Sfânt m-a făcut supraveghetor, să-i hrănesc. Şi am făcut tot ce am şiut să fac, Doamne, să-i hrănesc din Pâinea Vieţii. Ca în acea vedenie, cu mulţi ani în urmă, unde acea cortină mare stătea în Vest, şi un munte din Pâinea Vieţii; cărticica, "Eu Nu Am Fost Nesupus Vedeniei Cereşti." Şi aici totul vine la împlinire, descoperit chiar în faţa noastră.

E-423 Tu eşti Dumnezeu, şi nu este un altul în afară de Tine. Primeşte-ne, Doamne. Iartă-ne de păcatele noastre. Mă căiesc de toată necredinţa mea, de toată nelegiuirea mea. Eu pledez pe altarul lui Dumnezeu.

E-424 Aşa cum vin în seara asta, cu această bisericuţă dinaintea mea, prin credinţă ne mutăm din această clădire, în răpire, "aşa cum şedem împreună în locurile Cereşti," în jurul Tronului lui Dumnezeu. Inimile noastre au fost încălzite de multe ori, în lucrurile care Te-am văzut făcând, şi ne-ai dezvăluit tainele Tale. Dar, Doamne, în seara asta, sunt tot ostenit. Vai de mine!

E-425 Şi-şi a lui Iacob, când a văzut el acei Îngeri coborând pe scară şi megând înapoi, a spus, "Acesta este un loc înfricoşat, nimic altceva decât casa lui Dumnezeu." Şi acolo a fost stabilit Betelul.

E-426 Dumnezeule, oamenii nu înţeleg asta. Ei cred că ar fi aşa multă bucurie. Dar, Doamne, ce osteneală, şi lucru înfricoşător pentru o fiinţă umană să vină în Prezenţa unei măreţe, Fiinţe puternice din Cer.

E-427 Mă rog pentru iertare pentru bisericuţa mea aici, la care Tu ma-i trimis jos să-să-să-să o conduc şi să o călăuzesc. Binecuvântează-i, Doamne. Am făcut după cum vedeniile şi visele şi lucrurile au spus, astfel, după cea mai bună cunoştinţă a mea. Am strâns înăuntru toată Hrana cum am ştiut, pentru ei, Doamne. Orice este, Doamne, noi suntem ai Tăi. Noi ne încredinţăm în mâinile Tale, Doamne. Fi îndurător cu noi. Iartă-ne. Şi lasă-ne să fim martorii Tăi atâta timp cât suntem pe pământ. Apoi, când viaţa s-a terminat, primeşte-ne sus în Împărăţia Ta. Căci cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

E-428 Fiecare din voi, curăţaţi-vă toată inima. Lăsaţi la o parte tot, orice apăsare, ţineţi-o afară din calea voastră. Nu lăsaţi nimic să vă supere. Să nu vă fie frică. Nu este nimic de ce să vă fie frică. Dacă Isus vine, este o foarte... Este momentul pentru care lumea întreagă a suspinat şi a plâns. Dacă este ceva care izbucneşte acum, pentru o-o nouă venire, o venire nouă a unui dar nou sau ceva, va fi minunat. Dacă vine timpul că desoperirea celor Şapte Tunete vor fi descoperite Bisericii, cum să mergem, eu nu ştiu. Eu doar am declarat ceea ce am văzut. Oh, vai, ce timp! Este o cugetare serioasă şi solemnă!

E-429 Şi dacă ar fi timpul ca eu să plec, eu sunt al tău... Doamne, eu sunt al Tău. Când Tu ai terminat, vino, Doamne Isuse.

E-430 Oriunde ar putea fi, sau în ce timp ar putea fi, eu sunt al Lui. Eu nu spun că doresc să plec; eu nu. Am o familie de crescut. Am Evanghelia de propovăduit. Dar, asta-i conform cu voia Sa, nu a mea. Este voia Sa. Eu nu ştiu.

E-431 Eu doar vă declar ce este. Ce este, Dumnezeu o va aduce la împlinire. Dar eu vă spun ceea ce am văzut şi ce s-a întâmplat. Ce înseamnă, eu nu ştiu. Dar, domnilor, ar putea fi acesta sfârşi tul? Uh!

E-432 Persoanele sunt prezente acum, cele şaşe persoane care au avut acele vise. Nu este ciudat că nu au fost şapte? Nu este foarte ciudat? că şase au condus chiar sus, şi apoi acea viziune, imediat. Persoanele sunt aici. Fratele Jackson, aici, a fost unul; Fratele Parnell a fost un altul; Sora Collins a fost alta; Sora Steffy a fost alta; Fratele Roberson a fost altul; şi Fratele Beeler a fost un altul. Şi Tatăl Ceresc ştie că nici un altul nu a mai fost privitor la aceasta. Şi la sfârşitul aceleia, a şaptea... care a fost Sora Steffy, imediat a apărut vedenia. Vedeţi? Vedeţi de ce plec? Vedeţi de ce trebuie să plec? Eu trebuie să o fac.

E-433 Şi, prieteni, nu priviţi la mine. Eu sunt fratele vostru. Nu¬mi daţi nici o atenţie mie, pentru că eu sunt doar un muritor. Eu trebuie să mor ca fiecare altul. Să nu ascultaţi de mine; dar ascultaţi la ce am spus. Ceea ce am spus este Mesajul. Nu daţi nici o atenţie la mesager; priviţi Mesajul. Ţineţi ochii voştri, nu pe mesager, ci pe Mesaj. Ce a spus Acesta, acela-i lucrul la care să priviţi.

E-434 Şi Dumnezeu să ne ajute, este rugăciunea mea. Eu urăsc... nu am vrut să vin, să vă spun aceasta, dar eu nu aş ţine nimic ascuns de voi.

E-435 Acum, din câte ştiu eu, daţi-mi voie să vă spun. Din câte ştiu eu, eu voi pleca în următoarele două sau trei zile, Miercuri dimineaţă, la... pentru Tucson. Nu voi merge la Tucson să predic. Nu merg acolo să predic. Merg la Tucson, să stabilesc familia mea în şcoală, şi apoi să devin un pribeag.

E-436 Mă duc sus la Phoenix, să ţin acel şir mic de adunări, care probabil vor fi doar mici Mesaje în jur. Şi-şi apoi, poate, eu nu...

E-437 Eu cred că ei vor ca să predic în convenţie o seară. Nu au spus nimic despre asta, au spus doar că voi fi acolo. Vedeţi, asta nu sună prea bine, pentru mine.

E-438 Şi eu am un cuvânt, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, pentru Fratele Shakarian, de asemenea. Aha. Nu ştiu ce va face el în legătură cu aceasta, dar am primit cuvântul să-i spun. Eu nu ştiu ce va face el. Aceasta depinde de el. Aţi observat ultimul Glas? Se presupune a nu fi o organizaţie, dar ei şi-au declarat crezul lor. O organizaţie, atunci voi renunţa. Sunt afară din aşa ceva.

E-439 Acum, se presupune că, Fratele Arganbright şi Fratele Role, un diplomat al Washingtonului în timpul a şapte Preşedinţi, trebuie să fie în Africa. Şi Fratele Role, şi cu mine, şi Fratele Arganbright, vom merge în Africa imediat, pentru ceva adunări jos în Africa de Sud şi Tanganika, cu Fratele Boze. Şi dintr-un capăt în celălalt, şi probabil prin Australia, şi pe direcţia aceea, venind înapoi, dacă Domnul nu face ceva diferit. Dar, înainte să plec, voi fi înapoi aici.

E-440 Atunci, când mă întorc de acolo, dacă Dumnezeu nu mi-a vorbit, în vreun alt fel, îmi voi lua familia şi mă voi muta sus pe lângă Anchorage, Alaska. Aceasta este sud-vest; aceea va fi nord-vest. Şi atunci îi las să stea acolo peste vară, când este aşa de cald jos în Tucson încât îţi va arde pielea de pe tine. Nu cred că ei ar suporta aceasta. Lor le va fi aşa de dor de casă şi deprimaţi! Noi nu vindem locul. Rămâne chiar acolo, cu mobila în casă. Eu nu ştiu ce să fac.

E-441 Apoi, când vara va fi gata, dacă este voia Domnului, vreau să părăsesc Alaska, şi să vin în jos pe la Denver, centrul vestic; sud¬vest, nord-vest, centru-vest, strigând, "O Doamne, ce vrei Tu ca eu să fac?"

E-442 Între timp, fiecare Mesaj, din câte ştiu eu, care va fi predicat, va fi chiar aici, în acest tabernacol. Aici este unde vor fi benzile. Aici este unde este cartierul general.

E-443 Şi eu nu intenţionez să stau, cu familia mea, în Vest. Voi căuta până aflu ce vrea Dumnezeu ca eu să fac.

E-444 Dacă acest an nu se stabileşte aceasta, atunci, anul viitor, fără apă sau mâncare, voi merge afară în deşert, şi voi aştepta până când El mă cheamă. Nu pot continua aşa. Tu trebuie să devi disperat. Trebuie să ajungi la un punct unde vrei să şti care este voia lui Dumnezeu. Şi cum poţi face voia dacă nu cunoşti voia?

E-445 Eu caut, din cauza fundalului acelei vedenii, "Ce ai făcut." Vedeţi? Mergând în jur ca misionar şi evanghelist, până când a venit acea chemare. Vă amintiţi de prima, când am aşezat acea piatră de temelie? "Fă lucrarea unui evanghelist," a spus El. Nu a spus, "Tu erai un evanghelist." Ci, "Fă lucrarea unuia," poate până când vine timpul pentru altceva, o altă schimbare de lucrare. S-ar putea să fie ceva diferit. Eu nu ştiu.

E-446 Voi Îl iubiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Fiţi cu adevărat siguri de asta. Fiţi cu adevărat siguri, cei care îl iubiţi pe Domnul.
Cei care aşteaptă după Domnul, îşi vor reînnoi tăria,
Se vor ridica cu aripi ca un vultur,
Vor alerga şi nu vor fi obosiţi, vor umbla şi nu vor slăbi;
Oh, învaţă-mă, Doamne, învaţă-mă, Doamne, să aştept.
Eu Îl iubesc. Ştiu că şi voi, la fel. Acum, mâine seară...

E-447 Cred că am făcut-o foarte clar. Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Atât de clar cât ştiu cum să o fac, asta e tot ceea ce ştiu. Asta-i tot ce ştiu să spun. Şi dacă îmi este descoperit mie, pentru ceva, repede am să vă spun. Ştiu că vă interesează, să ştiţi. Pe mine mă interesează, să ştiu. Nu ştiu ce a însemnat. Nu ştiu unde-unde mă îndrept. Eu-eu nu ştiu ce urmează să se întâmple. Eu-eu sunt doar... Singurul lucru care îl ştiu, eu doar merg, prin harul lui Dumnezeu. Apoi, El îmi va spune când ajung acolo, poate. Dar, partea mea acum este, să merg. Şi s-ar putea să nu fiu acolo două săptămâni, până voi fi pe altundeva, şi s-ar putea să fiu înapoi aici. Aşa este. Nu ştiu. Dar eu sunt...

E-448 Acea vedenie a avut-o pe soţia mea şi pe copiii mei în aceea. Şi tocmai lucrul care era, mă aflam într-o căruţă acoperită. Şi în minutul în care am intrat acolo, acolo era, eram în maşina mea combi. Şi acela-i felul cum plecăm, în două zile, neştiind unde mergem, neştiind ce vom face când ajungem acolo, doar mergem.

E-449 Dumnezeu este ciudat, pentru noi, căci căile Lui sunt neînţelese. El vrea supunere.
"Unde Te duci?"
"Nu este treaba ta. Doar continuă să mergi."
"Unde vrei Tu ca eu să fac, Doamne?"

E-450 "Aceea nu e nimic pentru tine. Urmează-mă, tu, pe Mine." Aha. Aha. "Doar continuă să mergi."
"Unde mă voi opri?"
"Ce te priveşte? Doar continuă să mergi."
Astfel, iată eu merg, în Numele lui Isus Cristos. Aha. Amin.
Îl iubesc, Îl iubesc
Căci întâi El m-a iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Eu... (El este viaţa mea.) Eu... (Tot pentru ce am trăit!)
Căci întâi El m-a iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-451 Domnilor, este acesta timpul? [Fratele Branham şi adunarea murmură tot corul, împreună, Eu Îl Iubesc – Ed.] Şi în timp ce o cântăm din nou, daţi mâinile cu cineva de lângă voi. Spuneţi, "Frate, soră, roagă-te pentru mine. Eu mă voi ruga pentru tine."
Eu...

E-452 [Fratele Branham se întoarce în jur – Ed.] Roagă-te pentru mine, Frate Neville. [Fratele Neville spune, "O voi face, frate. Tu roagă-te pentru mine, frate. Îţi mulţumesc."] Cu adevărat sincer! [Cineva spune, "Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Branham."] Roagă-te pentru mine, frate. Roagă-te pentru mine, soră. Roagă-te pentru mine.
... mine
Şi a cump-...

E-453 Roagă-te, roagă-te pentru mine, ... ? Roagă-te pentru mine, ... ? ... Roagă-te pentru mine, ... ? Roagă-te pentru mine.
... lemnul Calvarului.
Căci eu...
Să ne ridicăm mâinile acum către El.
... Îl iubesc... (Dragoste adevărată!)
Căci întâi El m-a iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Da, eu... (Cu toată inima mea!)

E-454 Tu urmezi, Frate Neville. Eu merg înapoi. Anunţă timpul de adunare. [Fratele Neville continuă să cânte cu adunarea, Eu Îl Iubesc, şi eliberează serviciul – Ed.]

Up