Competiţia

The Contest
Data: 62-1231 | Durată: 1 ore 3 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Căile Lui sunt de nepătruns, nu-i aşa? Domn minunat! Ce dulce este să te încrezi în El. Eu sunt doar sigur că aţi avut un timp minunat în seara aceasta. Şi doar deschizând uşa acolo cu câteva momente în urmă şi auzind-o pe Sora Gertie să cânte acea cântare veche, Continuă Să Te Ţii, Doar Încă O Oră, mi-a adus înapoi amintiri despre bisericuţa mea, când a fost doar înainte să plec data trecută să merg în câmpurile lucrării de misiune. Eu mă uit acum la un "Caută pe Dumnezeu Întâi" aici în faţă peste această grindă veche, îmi amintesc că Sammy Davidson a pictat aceea acolo cu vreo două zeci şi cinci de ani în urmă, pe partea cealaltă mă gândesc că ea are, "Unde Îţi Vei Petrece Eternitatea? Gândeşte! " Şi chiar aici era o-o femeie la fântână, şi Daniel în groapa cu lei. O, doamne! Multe lucruri s-au întâmplat de atunci.

E-2 Doar pe la ora cinci în după-amiaza aceasta am primit o chemare de urgenţă care a venit vreo treizeci, patruzeci de mile aici jos în ţinut, despre o femeie muribundă, şi o prietenă foarte preţioasă, mama lui Georgie Carter. Şi am ştiut că au fost mulţi lucrători aici să ţină până când am venit înapoi. Edith a fost foarte rău, de asemenea. Şi în timp ce noi eram acolo, Domnul Dumnezeu s-a mutat pe scenă, şi Sora Carter este departe de la a muri. Astfel, astfel noi suntem recunoscători pentru aceea.

E-3 Şi acum devine timpul pentru serviciul de împărtăşire destul de curând, mă gândesc că este cam pe la ora doisprezece când ei îl încep. La ce timp ai hotărât să-l dai? [Fratele Neville zice, "Oricând, începând acum oricând până doar trecut de unsprezece treizeci." – Ed.] Doar la orice timp care noi... Câţi sunt ca să ia împărtăşirea în seara aceasta, să vă vedem mâinile. Aceea este, oh, aceea este minunat. În regulă, eu vreau să vorbesc doar un cuvânt sau două. Poate eu îmi pun ceasul aici pentru vreo zece minute, cincisprezece, noi vom începe împărtăşirea. Acum, voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Amin. Şi eu ştiu că aţi avut un timp grozav, nu-i aşa?

E-4 Ei bine, dacă aici nu este Fratele Thomas Kidd, şi Sora Kidd, de jos de tot din Ohio. Eu presupun că ei au fost sus. O, aceea este bine, eu sper că aceasta este pe bandă şi eu o voi obţine. Voi ştiţi, ei nu se dau bătuţi. Ei sunt doar câteva zile sub o sută, dar-dar aceea este ce mă ţine pe mine curajos, este să văd astfel de oameni. Gândesc, că eu sunt un om bătrân, şi înainte să mă nasc ei au predicat Evanghelia. Şi atunci aici sunt eu un om bătrân, şi ei, dacă ei nu se pot duce afară şi să facă să le răsune glasul, ei doar iau un casetofon şi se duc de la spital la spital, din casă în casă, predicând Evanghelia. Aceea este foarte minunat. Amin. Eu sunt desigur fericit pentru ei şi pentru acei care sunt anticipaţi în aceste servicii aici.

E-5 Acum, reţineţi, noi o vom anunţa acum, cu voia Domnului, chiar imediat după ce s-a terminat biserica, care ei pretind că va fi pe la zece februarie, păi, noi suntem, cu voia Domnului, noi vrem să luăm cel puţin opt sau zece zile, sau poate două săptămâni, asupra acelor Şapte Peceţi din Apocalipsa. Şi noi vom anunţa prin cărţi poştale la persoanele care ne vizitează de prin prejur, de aici acasă, şi le vom face de cunoscut cu destul timp înainte astfel dacă ei au o dorinţă să vină, ei bine, noi sigur am fi bucuroşi să vă avem aici. Şi poate Dumnul ne va da o altă demonstraţie a Prezenţei Lui aşa cum El a făcut ultima dată când noi am terminat cu cele Şapte Epoci ale Bisericii.

E-6 Dacă vreţi vreodată să vă rugaţi pentru cineva, păi, amintiţi-vă de mine tot timpul, căci eu sunt unul care într-adevăr am nevoie de aceasta. Acum, eu cumva sunt ruşinat de mine însumi, să iau aceste zece, cincisprezece minute aici, să spun un pic de ceva înainte să începem, dar să ne plecăm capetele doar un moment.

E-7 Doamne Isuse, oh, lupta se va termina într-o zi, şi acolo nu vor mai fi bolnavi pentru care să ne rugăm, şi acolo nu vor mai fi păcătoşi să se pocăiască. Dar, Tată, în timp ce această zi este ceea ce este, noi să lucrăm până când avem lumină în care să lucrăm, căci vine ceasul când nimeni nu poate lucra. Acum, doar pentru câteva momente, Doamne, eu m-aş simţi rău dacă nu, aş încheia acest an fără ca să spun încă câteva cuvinte. Ajută-mă, Tată, mă rog, ca eu să pot spune ceva care va planta curaj în inima poporului Tău, ca să putem pleca de aici în seara aceasta după luarea împărtăşirii, şi ne dăm seama că în împărtăşire există tărie. Israel a luat împărtăşirea întâi jos în Egipt, şi au umblat patruzeci de ani fără ca încălţămintea lor să se uzeze sau îmbrăcămintea lor să devină învechită. Şi, din două milioane de persoane, acolo nu a fost o persoană slabă printre ei când ei au ieşit din pustie. Doamne, lasă-ne să ne amintim aceea în seara aceasta aşa cum ne apropiem de această oră măreaţă. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin.

E-8 Dacă eu aş vorbi contextul care eu l-am scris jos despre care eu urma să încep în după-amiaza aceasta, noi am fi aici la ora cinci dimineaţa. [Cineva zice, "Aceea va fi în regulă." – Ed.] Dar eu vreau să citesc doar un Cuvânt din... ["Aceea va fi în regulă."] Vă mulţumesc. Din Efeseni, al 6-lea capitol, al 12-lea verset, şi doar pentru câteva momente acum, pentru curaj.
Căci noi nu ne luptăm împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva principatelor, împotriva puterilor, împotriva... stăpânitorilor a... întunericului din această lume, împotriva răutăţii spirituale în locurile înalte.

E-9 "Răutate spirituală în locuri înalte." Şi mi-ar place să trag din aceea un context mic de zece sau cincisprezece minute, sau text, adică, eu vreau să-l numesc Competiţia. O competiţie este o încercare a tăriei. Şi noi, unde noi avem... încercăm tăria. Noi obişnuiam să avem... Indianul obişnuia să pună un foc, şi ei puneau un număr de oameni la acest capăt de frânghie, şi un număr pe acest capăt, şi lupta cu odgonul, competiţia de tărie, ar trage partida care pierdea peste foc. Şi acum noi ştim că există multe lucruri, şi noi am putea baza aceasta asupra câtorva minute, de-de competiţie, dar eu vreau să vorbesc pentru aceste minute repede asupra celei mai mari competiţii ce există, care este, între Biserică şi Satana. Acea mare tărie a lui Satan. Şi noi vrem să vorbim despre marea tărie a lui Dumnezeu în Biserica Lui.

E-10 Acum, marea competiţie se petrece de mulţi ani. Aceasta a început în Cer, şi Satan a fost aruncat afară pe pământ, şi atunci el a devenit un duşman al poporului lui Dumnezeu. Şi, de atunci, el şi-a folosit toată tăria şi strategia lui să încerce să tragă pe oamenii lui Dumnezeu peste focuri, sau, în focurile lui.

E-11 Şi noi ştim că Cine are cea mai multă putere, Dumnezeu are. Şi Dumnezeu, când El a dat poporului Său cel mai bun Lucru care El a putut cu care să combată pe Satan, a fost Cuvântul Lui. Acum, pentru că Cuvântul este Dumnezeu, şi cine este mai tare decât Dumnezeu? Astfel, Cuvântul este Dumnezeu, şi Cuvântul devine tăria noastră. Dumnezeu în Biserică, devine tăria acesteia să-l tragă pe Satan peste propriile lui focuri care el le-a făcut. Şi lupta merge înainte. Acum, Isus a spus, în Marcu 16, "În Numele Meu ei vor scoate draci."

E-12 Acum, eu ştiu că aceea este o zicală veche care oamenii... există o zicală veche care... Şi ea nu este aşa de veche, oricum. Oamenii, nu cred în demoni în ziua aceasta. Dar lucrul de făcut, după părerea mea, este să-ţi cunoşti duşmanul. Şi-şi să-ţi cunoşti duşmanul, şi să te antrenezi pentru competiţia care tu urmează să o ai când îl întâlneşti, deoarece tu îl vei întâlni. Şi să-l cunoşti... să-i cunoşti, să cunoşti care este tăria lui, şi atunci să te antrenezi pentru această competiţie când tu îl întâlneşti. Căci un lucru este sigur, că tu o să-l întâlneşti, şi aşa tu te antrenezi pentru competiţie.

E-13 Acum, antrenarea pentru o competiţie este chiar ca un boxer. A lui-duşmanul lui care el o să-l întâlnească acolo afară într-o competiţie, să se bată, un luptător foarte bun de obicei cunoaşte şi îl studiază pe oponentul său. El studiază loviturile lui, ştie după ce se luptă el, dacă se înclină înainte, se trage înapoi, se bate cu mâna dreaptă sau mâna stângă. El studiază toată aceasta. Şi atunci dacă el este un luptător bun, deştept, el îşi ia un partener de exerciţiu care se va bate chiar cum se bate oponentul lui, căci el va cunoaşte toate loviturile lui când el ajunge la punctul acela.

E-14 Şi mă gândesc că acela este un lucru foarte bun pentru Creştini să facă. Aşa este. Şi acum dacă voi vreţi să vă antrenaţi, începeţi cu Ioan 3:16, Regula de Aur. Începeţi chiar cu aceea, şi aceea vă v-a pune în ring. Şi atunci antrenaţi-vă pentru loviturile de knock-out, pentru că voi o să trebuiască să le folosiţi. Fiecare ştie aceea. Voi trebuie să vă antrenaţi să vă loviţi duşmanul. Şi întotdeauna, Dumnezeu foloseşte Cuvântul Lui. Noi trebuie să reţinem că Dumnezeu foloseşte Cuvântul Lui să învingă pe duşmanul Lui. Dacă Dumnezeu se putea gândi sau putea să dea poporului Său ceva mai bun cu ce să învingă pe duşman, El ar fi făcut-o. Astfel aşa cum am spus întotdeauna, "Când Dumnezeu face o decizie, aceea este cea mai bună ce există. El niciodată nu trebuie să altereze deciziile Lui." Astfel prima decizie care Dumnezeu a dat-o la oamenii Lui în Grădina Edenului, să combată duşmanul, era Cuvântul Lui. Ei au fost fortificaţi cu Cuvântul Lui.

E-15 Şi acum vrăjmaşul o să studieze... strategia noastră cu Cuvântul. Şi, acum, Satan a studiat toată aceea aşa de perfect încât, când el a venit la Eva, el avea-cea mai bună strategie care o putea folosi asupra ei, şi aceea a fost să argumenteze cu Cuvântul. Acum, voi niciodată nu vreţi să argumentaţi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Doar să-L credeţi. Să nu încercaţi să-L explicaţi. Să nu încercaţi să-L desluşiţi. Acum, voi nu îl puteţi desluşi pe Dumnezeu, astfel, Dumnezeu este Cuvântul, şi Acesta este doar făcut să credeţi. Şi aceea este Tăria noastră, doar să acceptăm Cuvântul. Şi oricine ştie că o sămânţă în felul potrivit de pământ va produce soiul ei. Şi noi doar luăm Cuvântul.

E-16 Şi, acum, Eva a început să se oprească şi să argumenteze, când el... ea i-a citat Cuvântul, "Dumnezeu a spus, 'Voi să nu mâncaţi din el, căci în ziua în care voi mâncaţi din el' în ziua aceea noi murim."

E-17 Şi Satan nu s-a împotrivit cu ea. El a spus, "Cu certitudine, aceea este corect." Dar el a zis, "Tu vezi, tu ai nevoie de ceva Lumină nouă." Ceva puţin diferit de ce a spus Dumnezeu. "Şi dacă tu o faci, tu vei fi doar puţin mai deşteaptă. Ochii tăi se vor deschide."
Dar ea a zis, "Ei bine, Dumnezeu a spus că noi vom muri."

E-18 El a spus, "O, cu siguranţă..." Vedeţi, acolo veniţi, doar atât de mult, "Cu siguranţă nu veţi muri." Dar Dumnezeu a spus că veţi muri, şi aceea o stabileşte! Şi aceea-aceea a rupt acea mare luptă cu odgonul atunci, şi a tras întreaga rasă umană în moarte, pentru că Eva a ascultat la o argumentare împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Acum, este păcat că ea a făcut-o, dar aceasta deja a trecut. Dar acum noi încă suntem fortificaţi, şi acea legătură s-a reparat în Cristos Isus. Noi ştim aceea. Dumnezeu ne-a dat cea mai bună apărare a noastră, doar simplu să ne încredem în Cuvântul Lui.

E-19 Voi ştiţi, şi mulţi spun astăzi că nu există un astfel de lucru ca diavolul. Ei cred că acela este doar simplu un gând. Ei cred aceea. Şi există oameni care cred căci-căci-căci Duhul Sfânt este un gând bun, şi că diavolul este un gând rău. Dar dacă voi observaţi, când Biblia vorbeşte despre Duhul Sfânt, El a zis, "Când El Duhul Sfânt a venit." Şi "El" este un pronume personal. Vedeţi? Astfel, El, El este o Persoană. Şi diavolul este o persoană. Şi demonii sunt persoane. Da, ei sunt demoni, şi ei-ei vin în multe feluri. Dar ei gândesc că aceasta este o idee de modă veche.

E-20 Un om s-a certat cu mine aici cu câteva săptămâni în urmă. El a zis, "Tu ştii ce faci tu? Tu doar pui minţile acelor oameni să gândească ceva când tu le spui lucrul acela. Aceasta este doar o schimbare de gând."

E-21 Eu am întâlnit tocmai acelaşi lucru în India o dată, când acei oameni sfinţi acolo unde noi am avut, eu cred cea mai mare audienţă la care am vorbit vreodată, într-o audienţă în picioare, de a fi o jumătate de milion de persoane, şi eu am prins aceasta prin discernământ în Duhul. Şi ei vedeau Duhul Sfânt chemând pe oameni, şi să-i cheme, afară în audienţă, şi să spună lucruri diferite, şi să le prindă gândurile. Rajaşi şi oameni sfinţi, ei au spus, "El le citeşte mintea."

E-22 Astfel câteva momente, vreo cinci sau şase au trecut prin rândul de rugăciune, şi a venit un om orb pe acolo. Şi el era total orb, şi ochii lui au fost aşa de albi ca şi cămaşa mea. Şi am spus, "Acum aici este un om orb, oricine poate vedea că el este orb." Şi am spus, "Dacă eu aş putea să-l ajut eu l-aş ajuta, dar singura cale ce aş putea face ar fi printr-un dar, să spun poate ceva ce el a făcut; şi aceea ar da de gândit că dacă Dumnezeu ştie ce a făcut el, El cu certitudine ar ştii ce o să facă el." Astfel am spus, "Acum, privind la el," am spus, "acum, el este un închinător la soare. El a fost orb douăzeci de ani." Şi, când traducătorul a spus aceasta, aceea era corect. Am spus, "El este un om căsătorit. El... nevasta lui este cam mică, şi el are doi fii, unul de vreo şapte, unul de nouă." Aceea era exact aşa. A chemat numele lor, ce era acesta.

E-23 Atunci afară în audienţă, în locul unde erau oamenii, acolo a venit acel val înăuntru, "Aceasta este ceva mintal, este ceva de felul de-de citire psihică a minţii lor."

E-24 Atunci m-am gândit, "Doamne, dacă Tu doar mă vei ajuta. Eu-eu am nevoie de ajutorul Tău, Doamne. Aceşti oameni încearcă să clasifice aceasta o telepatie. Şi aceasta nu este, şi Tu o ştii, Doamne." Totuşi, eu le dădeam Scriptura că Isus a spus că El nu a făcut nimic până nu I-a arătat Tatăl. Şi atunci, întorcându-mă să mă uit din nou la om, eu l-am văzut doar acolo deasupra într-o vedenie, cu ochi tot atât de buni cum am eu. M-am gândit, "Acum este timpul."

E-25 Am spus, "Acest om este un închinător al soarelui, acum, şi el a orbit." Şi am spus, "Acum, cei... Acolo sunt preoţii Mahomedani, şi acolo sunt preoţii Şikhs, Jains, şi diferitele feluri de religii, Buddha. Acum acest om vrea să-şi capete vederea. Acum, voi aţi zice că el-el s-a închinat la creaţiune în loc de Creator. Eu cred aceea, de asemenea. Dar aici şedem noi în seara aceasta." Am spus, "Şi noi am fost... astăzi eu am fost invitat în templul Jains unde şaptesprezece religii diferite au fost acolo să-mi ia interviu, şi fiecare din ele împotriva lui Cristos, fiecare!" Şi am spus, "Acum, şi mulţi dintre voi bărbaţii aţi fost jos acolo. Acum, dacă Cristos este aşa de greşit, atunci acest om vrea să fie bine, şi cu siguranţă că Dumnezeul creaţiunii Care a făcut lumea va fi Singurul Care îi poate da vederea. Aceea este rezonabil." Şi am spus, "Acum, dacă careva dintre voi oamenilor, cea Mahomedană aici este religia principală, dacă preotul Mahomedan va veni aici şi îi va da vederea, atunci eu voi urma Mahomedan, sau dacă preotul Buddhist va veni să-i dea vederea. Dar lăsaţi ca Dumnezeul Care l-a făcut, Dumnezeul, Dumnezeul cuiva pe undeva, căci trebuie să existe, noi nu putem avea o creaţiune fără un Creator. Şi este nevoie de un Creator să creeze vedere în aceşti ochi. El a fost orb douăzeci de ani de la a privi la soare, gândind că el se va duce în Cer dacă el a făcut aceasta. Omul a făcut aceea din neştiinţă." Am spus, "Ce aţi face voi preoţii Buddha? Voi doar i-aţi schimba felul lui de gândire. Voi aţi spune că el este greşit." Ei se închină la strămoşii lor morţi. Şi am spus, "Acum, v-aţi gândi că el era, aţi spune că el era greşit, dar ce aţi face voi? Voi i-aţi schimba felul lui de gândire." Şi am spus, "Ce ar face Mahomedanul? Schimbă felul lui de gândire. Sikhs, J ains, şi aşa mai departe, schimă felul lor de gândire."

E-26 Am spus, "Noi avem acelaşi lucru în Statele Unite. Metodiştii toţi vor să-i facă pe toţi Baptiştii să devină Metodişti, şi cei Penticostali vor să-i ia pe toţi Metodiştii şi să-i facă Penticostali. Aceasta este o schimbare de gândire. Dar aceea nu este despre ceea ce vorbim noi. Noi vorbim despre Dumnezeu, Creatorul." Şi am spus, "Cu siguranţă Creatorul va vorbi." Şi, acum, eu nu aş fi spus aceea dacă acea vedenie nu ar fi fost acolo, sub nici o formă. Acum eu am spus, "Acum, dacă Acela, să lăsăm ca El să fie Dumnezeu, care vine să-i dea lui vederea." Şi am spus, "Acum eu provoc orice preot sau Raja, sau om sfânt sau orice ar putea să fie acesta, să vină să-i dea vederea, şi eu voi urma filozofia voastră, voi aţi făcut un convertit." Şi aceea a fost cea mai tăcută mulţime de oameni care am auzit-o vreodată. Vedeţi? Nimeni nu a făcut-o.

E-27 Şi am spus, "De ce sunteţi aşa de tăcuţi?" Am spus, "Motivul că sunteţi, este pentru că voi nu o puteţi face, şi nici eu nu pot. Dar Dumnezeu din Cer Care a înviat pe Fiul Său Isus Cristos, al Cărui slujitor noi suntem, tocmai mi-a arătat o viziune că omul îşi va primi vederea." Vedeţi? Am spus, "Acum, dacă aceea nu o să fie aşa, atunci îmi puteţi poruncii să ies afară din India. Dar dacă aceasta este aşa, fiecare din voi îi datoraţi viaţa voastră lui Isus Cristos. Mi-ar place să vă întreb, câţi de aici îşi vor da viaţa lui Cristos dacă acest om orb îşi primeşte vederea? Îi vedeţi pe preoţii voştri, nimeni nu vine aici sus. De ce nu vin ei, dacă ei v-au spus că religia lor este aşa de mare şi aşa de grozavă? De ce nu vine cineva şi să spună ceva?" Nimeni nu vine. Am spus, "Atunci voi poporul acolo afară, dacă îl vedeţi pe acest om orb stând aici..."

E-28 Şi vine sus un doctor să-i examineze ochii. El a clătinat din cap, a zis, "El este orb."

E-29 Şi astfel eu am spus, "Cu certitudine, el este orb." Dar am spus, "Dacă... Şi dacă Dumnezeu îi dă vederea, câţi dintre voi îl veţi sluji pe Isus Cristos?" Şi tot atât de departe cât am putut să văd, oceane de mâini negre. M-am întors spre om, şi am spus, "Doamne Isuse, lasă să fie cunoscut că Tu eşti Dumnezeu." Omul m-a apucat după gât, şi acolo şedea primarul din Bombay şezând acolo, l-a apucat după gât, a văzut aşa de bine cum a putut oricine.

E-30 Ce este aceasta? Aceasta este-aceasta este de fapt o putere! Dumnezeu este Dumnezeu, şi Satan este Satan! Dacă voi nu credeţi într-un diavol... Când eu am început mai întâi, eu-eu am dat de el cu capul înainte în fiecare zi. Să nu-mi spuneţi că nu există diavol, pentru că eu ştiu mai bine. Eu a trebuit să mă lupt cu el în fiecare zi. Aşa că eu ştiu că există-există un diavol. Şi tu trebuie să fi instruit când tu îl întâlneşti. Nu instruit în psihologie, nu instruit în educaţie; ci instruit de Duhul Sfânt; în puterea lui Dumnezeu. Cuvântul Lui să-L facă manifestat. Cunoaşte-ţi duşmanul. O, ce lucru crud este el!

E-31 Cum mi-ar place să stau aici acum şi să stau pe aceea, să merg înapoi prin Biblie şi să vă arăt un om în urmă acolo cu care a venit faţă-n faţă. Cum în competiţia împotriva vrăjmaşului, ei s-au fortificat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Noe a avut o experienţă din aceasta, şi el a ştiut că Dumnezeu i-a spus că o să plouă. Şi competiţia a fost între ştiinţă şi Cuvântul lui Dumnezeu: Ştiinţa zice, "Aceasta nu se poate întâmpla." Dumnezeu a zis, "Aceasta se va întâmpla." Amin.

E-32 Tocmai acelaşi lucru există astăzi. El se va întâmpla! El se întâmplă! Există diavoli! Dar Isus i-a scos afară, şi El a dat Bisericii Lui autoritate să facă aşa, "Scoateţi draci în Numele Meu!" El a scos şapte draci dintr-o femeie frumoasă într-o zi. Şi El a zis, "Când duhul necurat este dus afară dintr-un om, el umblă în locuri uscate, reîntorcându-se înapoi atunci, aducând alţi şapte draci cu el." Acum, aceea merge să arate că dacă omul a fost curăţat de draci, acolo a fost ceva ce era în el care a mers afară. Un drac a mers afară! Acum, când dracul s-a mutat afară, care Dumnezeu... îi dă lui Dumnezeu o ocazie să se mute înăuntru. Astfel, şi când el se duce afară, lasă pe Duhul Sfânt să intre înăuntru. Să nu o lăsaţi doar acolo. Dacă tu doar te pocăieşti de păcatele tale şi mergi înainte, atunci tu o să fi mai rău decât oricând. Dar ia locul acela unde Satan odată a locuit şi l-a ocupat, umple-l cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, şi atunci tu vei avea tăria Cuvântului lui Dumnezeu în tine, manifestată, şi scoţi afară draci. Competiţia se desfăşoară. Luminile de seară strălucesc. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este prezent.

E-33 Şi acum sunt doar cam-cam trei minute până la timpul în care fluierele vor fi suflate, şi va fi miezul nopţii. Atunci aşa cum părăsim această clădire, să mergem la locurile noastre diferite şi casele noastre, şi să ne întâlnim afară, şi să întâmpinăm lumea, să nu ne ducem cum am mers în timpurile trecute. Să mergem în puterea învierii Lui. Să mergem în Numele lui Isus Cristos, cu un drapel ridicat înalt, şi cu credinţă în Cuvântul Lui, să mânuim Sabia cu două tăişuri, îmbrăcaţi cu scutul şi cu deplina armură a lui Dumnezeu, să întâmpinăm duşmanul, deoarece el devine mai tare şi mai puternic în fiecare zi. Aşa cum-aşa cum duşmanul vine înăuntru ca un potop, Duhul lui Dumnezeu ridică un drapel împotriva lui. Dacă noi am ajuns la capătul acestor lucruri care noi... şi tainele lui Dumnezeu au fost completate cu noi, noi aşteptăm după mai multă tărie, o tărie de răpire, să întâmpinăm o-forţă mai rea, care va răpi Biserica şi o va duce în Slavă. Noi trebuie s-o avem. Să întâmpinăm '63 cu o invitaţie, cum, noi suntem slujitorii Dumnezeului cel viu! Şi ca Şadrac, Meşac şi Abed-Nego din vechime, noi nu ne vom apleca la diavolii din această lume şi să luăm înapoi acest lucru despre care noi am vorbit, ci să presăm bătălia.

E-34 Eu simt în seara aceasta, aşa cum noi ascultăm după acele fluiere, ceva cum David a făcut în acea noapte îngrozitoare fierbinte când el a şezut acolo afară sub tufele acelea de dud, şi duşmanul se trezea. Ce oră trebuie că a fost pentru David! Ce timp pentru el şezând acolo! El nu a ştiut cum să se mişte, el nu a ştiut prin ce să se ducă, pentru că el a ştiut că a fost depăşit la număr. Dar, dintr-o dată, el a auzit sunetul unui Vânt mergând prin vârful tufelor. El a ştiut că Dumnezeu a mers înaintea lui, şi el a mers la luptă. Eu simt ceva de felul acela în această seară, după Mesajul din seara trecută, eu şed în cea mai întunecată oră care am întâmpinat-o vreodată în viaţa mea. Eu mă simt ca Isaia la templu după ce i-a văzut pe acei îngeri, eu sunt un om cu buze necurate, şi locuiesc printre oameni cu buze necurate. Dar ascultaţi, eu-eu sunt... Eu trebuie să întâmpin aceasta într-un fel, şi, din singurul lucru, eu aştept să aud acel vâjâit prin tufele de dud, să merg să întâmpin duşmanul oriunde este el. Dumnezeu să ne ajute să facem aceasta.

E-35 Şi acum mă gândesc că este un minut până la ora doisprezece. Şi '62 cu tot trecutul lui, haideţi să-l lăsăm să fie trecut.

E-36 Să ne ridicăm în picioare acum, fiecare şi toţi dintre noi. Competiţia se desfăşoară. Fiecare din voi... Pavel a spus, "Uitând acele lucruri care sunt în trecut," toate greşelile noastre de anul trecut, "eu presez înspre ţinta înaltei chemări." Toate greşelile mele care le-am făcut în toţi anii aceştia, iertaţi-mă pentru ele. Dumnezeu, să mă ierte. Biserică, iertaţi-mă. Şi slujba cu care eu-eu am eşuat, eu simt; Dumnezeu, să mă ierte pentru aceasta. Biserică, iertaţi-mă de greşelile mele. Şi eu voi presa înspre ţinta înaltei chemări în Cristos Isus. Orice ţine ziua de mâine, eu nu ştiu, dar eu ştiu Cine ţine 1963.

E-37 Să ne ridicăm mâinile către Dumnezeu acum şi să ne rugăm în felul nostru propriu, aşa cum ne facem mărturisirile noastre, şi cerem lui Dumnezeu să ne ajute prin anul următor care vine.

E-38 Tată ceresc, aşa cum stăm aici, cum multe gânduri mor în inimile noastre, şi din greşelile din anul trecut, şi cum ne apropiem de moartea lui '62 şi naşterea lui '63, O Dumnezeule, fie ca noi să fim o treaptă mai înaltă sus pe scară, până când noi îl putem vedea pe Isus şi programul Lui. Fie ca toţi de aici, Doamne, în rugăciune, în timp ce moare anul vechi, şi naşterea nouă a anului nou vine înăuntru, fie ca păcatul şi necredinţa omului vechi să moară în inima noastră, şi Naşterea nouă să intre cu 1963, ca un vâjâit de Vânt, puternic care să poată umple fiinţele noastre şi să ne facă creaturi noi în Cristos.

E-39 Fă-ne slujitori potriviţi. Iartă trecutul nostru. Binecuvântează viitorul nostru. Călăuzeşte-ne, O Doamne Dumnezeule, cu mâna Ta puternică, Iehova. Binecuvântează aceşti lucrători de aici. Biecuvântează pe toţi laicii, pe toţi vizitatorii. Fi Tu cu noi, Doamne. Noi suntem slujitorii Tăi şi noi ne predăm în întregime Ţie pentru 1963, ca puterea Duhului Tău să poată avea mai multe preeminenţe în viaţa noastră şi în fiinţa noastră. Ajută-ne, Dumnezeule. Iartă-ne şi ajută-ne, ne rugăm. Ridică bărbaţi puternici! Ridică războinici puternici ai Credinţei! Deschide anul acesta, Doamne, acea Mană ascunsă, acea Stâncă sub stâncă, ca noi să putem vedea programul lui Dumnezeu. Încheie vârful piramidelor din viaţa noastră, Doamne; pune Piatra de vârf, Cristos Isus, pe fiecare şi toţi dintre noi. Fie ca marile Lui binecuvântari, excelente sfinte să fie asupra noastră a tuturor. Fie ca focul Duhului Sfânt să vină asupra noastră. Fie ca puterea de înviere să fie manifestată. Dumnezeule, cum Îţi mulţumim noi în seara aceasta. Noi suntem ai Tăi. Noi ne predăm pe deplin Ţie, Doamne.

E-40 Aşa cum mă duc acolo, neştiind unde şi cum, sau ce voi face eu, eu mă încred în Tine, Dumnezeu Atotputernic, că Tu mă vei călăuzi, slujitorul Tău nevrednic, ca eu să pot fi folosit spre onoarea şi gloria celui Atotputernic. Admite aceasta, Tată.

E-41 Primeşte rugăciunile noastre. Binecuvântează eforturile noastre. Vindecă pe bolnavi şi pe năpăstuiţi, şi spiritual şi fizic. Şi fă-ne slujitorii Tăi. Noi suntem lutul, Tu eşti Olarul. Modelează-ne, pe fiecare, în felul Tău Propriu, ca noi să ne putem potrivi împreună cu Cristos Isus, ca un membru al Trupului Său. Căci noi o cerem în Numele lui Isus, şi de dragul Lui şi de dragul Evangheliei. Amin şi amin.
[Un frate vorbeşte în altă limbă. Alt frate dă o tălmăcire – Ed.]

E-42 Îţi mulţumesc, Tată, Dumnezeule. Noi Îţi mulţumim pentru această Îndemnare de Anul Nou care ne trimite afară cu speranţele şi mângăierea de a ştii că prin vorbirea acestor cuvinte la aceşti oameni care nu au ştiut, că Mesajul este adevărat, şi Tu ne ceri să stăm alături de El. Noi vom face tot ce ştim, Doamne, să stăm lângă Tine şi Cuvântul Tău.

E-43 Primeşte-ne în Numele Aceluia Care ne-a învăţat pe toţi ca noi să ne rugăm astfel, [Fratele Branham şi adunarea se roagă împreună – Ed.]: "Tatăl nostru Care eşti în Cer, sfinţească-se Numele Tău. Să vină Împărăţia Ta. Facă-se voia Ta pe pământ, aşa cum este în cer. Dă-ne astăzi pâinea cea de toate zilele. Şi iartă-ne de fărădelegile noastre, aşa cum noi iertăm pe cei ce păcătuiesc împotriva noastră. Şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de la rău; căci a Ta este Împărăţia, şi puterea, şi slava, în veci. Amin."

E-44 Domnul să vă binecuvânteze şi să vă ţină. Dar acei care acum trebuie să meargă la casele lor... Acum este trecut cu cinci minute, sunt cinci minute în '63. Acum fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Şi-şi voi care vreţi să staţi pentru împărtăşire, voi sunteţi doar bine veniţi să staţi, noi vom fi bucuroşi să vă avem. Aceasta nu este o împărtăşire închisă, aceasta este pentru fiecare credincios care este în părtăşie cu Cristos. Voi sunteţi bine veniţi să staţi şi să luaţi împărtăşirea cu noi. Şi motivul că noi facem aceasta este pentru că acesta este primul lucru, noi începem o călătorie. Şi Israel, înainte ca ei să pornească în călătoria lor, ei au ucis mielul şi au mâncat plantele amare, şi au început călătoria lor. Şi m-am gândit, "Cât de potrivit este aceasta în seara aceasta!" Mielul a fost ucis, El a fost pregătit, sărbătorea, şi este miezul nopţii. Aceea este când ei îl mănâncă, voi ştiţi, la miezul nopţii. Deci haideţi. Voi care vreţi să staţi cu noi şi vă pregătiţi pentru călătoria care vine, care stă înainte, noi vom fi bucuroşi să vă avem. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-45 Şi voi care trebuie să plecaţi acum, vă puteţi duce la casele voastre, şi Dumnezeu să fie cu voi până când eu vă întâlnesc din nou. Amin. Ceilalţi din voi vă puteţi aşeza şi apoi noi vom începe împărtăşirea. Sora va... În regulă, domnule.
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus; (până ne-ntâlnim)
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Dumnezeu să fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!

E-46 Să o cântăm din nou în timp ce noi aşteptăm, voi ştiţi, pentru acei care se duc afară. Putem fi liniştiţi, şi apoi acesta este un lucru foarte solemn. Eu o să citesc ceva din Scriptură aici doar într-un moment care este foarte, foarte, foarte bun. Şi acum să o cântăm din nou.
Până ne-ntâlnim! Până...
Să dăm doar mâinile cu cineva. Dacă este ceva greşit în viaţa voastră, acea persoană este aici faţă de care aţi greşit, mergeţi la ei acum şi împăcaţi-vă .
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Dumnezeu...
Va veni pianista la pian, vă rog?
... cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Până noi...

E-47 [Fratele Neville zice, "Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Branham." – Ed.] Eu predau toată aceasta în mâinile tale, Frate Neville. ["Domnul să te binecuvânteze. Eu cred... ? ..."] ... ? ...
Până ne-ntâlnim!
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
El se îngrijeşte de tine,
El se îngrijeşte de tine;
Prin strălucirea soarelui sau umbre,
El se îngrijeşte de tine.
Să o cântăm din nou.
El se îngrijeşte de tine,
El se îngrijeşte de tine;
Prin strălucirea soarelui sau umbre,
El se îngrijeşte de tine.

E-48 Aceea este frumos? Să o cântăm din nou în timp ce ei se liniştesc.
El... (doar închideţi-vă ochii) ... pentru tine,
El se îngrijeşte de tine;
Prin strălucirea soarelui sau umbre,
El se îngrijeşte de tine.

E-49 Tată Ceresc, noi suntem aşa de bucuroşi că noi am găsit aceea adevărat, în orele noastre cele mai întunecate sau prin strălucirea soarelui, El nu pleacă nici nu părăseşte. Noi suntem aşa de fericiţi pentru aceea că noi avem, încrederea noastră zidită pe nimic altceva decât Sângele lui Isus cu neprihănire. Ne încredem, Doamne, nu în faima acestei lumi. Ne încredem! Noi nu îndrăznim să ne încredem în cadrul cel mai dulce, ci în întregime ne rezemăm pe Numele lui Isus. Cum îţi mulţumim noi Ţie, Tată.

E-50 Acum noi suntem tocmai gata să participăm în unul din-unul din articolele naturale foarte puţine care Tu ni le-ai lăsat. Unul din ele a fost botezul, celălalt a fost împărtăşirea, şi următorul a fost spălarea picioarelor. O Dumnezeule, noi doar intrăm solemn, ştiind că acest Miel este Mielul paştelui. Marea călătorie în pustie stătea chiar înaintea copiilor. Sângele trebuie întâi să fie pus pe uşiorul uşii, înainte ca mielul pascal să poată fi luat.

E-51 Dumnezeule, examinează-ne inimile acum. Este Sângele acolo, Doamne? Dacă nu este, ne rugăm ca Tu-ca să-l aplici chiar acum, luând la o parte păcatele noastre şi să le acopere, şi ele vor fi divorţate de noi, Doamne, păcatele din această lume, ca noi să fim sfinţi şi de prezentat la Tatăl nostru acum aşa cum venim să luăm trupul şi Sângele vărsat al Mielului nostru, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Examinează inimile noastre aşa cum citim, Tată, şi atunci fă-ne ai Tăi Proprii. Căci noi o cerem în Numele Mielului, Isus Cristos. Amin.

E-52 În Cartea despre-despre Corinteni, al 11-lea capitol, eu doresc să citesc câteva versete, începând cu al 23-lea verset eu citesc aceasta. Acesta este Pavel vorbind la biserica Corintiană.
Căci eu am primit de la Domnul aceea care eu v-am dat şi vouă, Că Domnul Isus în aceeaşi noapte... în care a fost vândut a luat pâine:
Şi când El a dat mulţumiri, El a frânt-o, şi a zis, Luaţi, şi mâncaţi: acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi: aceasta să faceţi spre pomenirea Mea.
În acelaşi fel El a luat paharul, şi când El a cinat, a luat paharul, dar când El a cinat...
Scuzaţi-mă. Lăsaţi-mă s-o citesc din nou.
În acelaşi fel El a luat şi paharul, şi când El a cinat, zicând, Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu: aceasta să faceţi spre pomenire, de câte ori voi îl beţi acesta, spre pomenirea Mea.
Pentru că, ori de câte ori voi mâncaţi această pâine, şi beţi acest pahar, voi vestiţi moartea Domnului până vine El.
De aceea oricine va mânca această pâine, şi va bea acest pahar al Domnului, în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
Astfel omul să se cerceteze pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâine, şi să bea din pahar.
Căci cine mănâncă şi bea nevrednic, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.
Din pricina aceasta mulţi sunt bolnavi şi neputincioşi printre voi, ... mulţi dorm.
Căci dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.
Dar când noi suntem judecaţi, noi suntem pedepsiţi de Domnul, ca noi să nu fim osândiţi cu lumea.
Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unul pe altul.
Şi dacă vreun om este flămând, el să mănânce acasă; ca voi să nu vă adunaţi spre osândă. Şi restul eu voi pune în rânduială când eu vin.

E-53 Cum mă gândesc la aceasta, cel mai solemn timp! Este de asemenea scris căci când această împărtăşire a fost dată întâi, şi spălarea picioarelor... care noi trebuie să omitem în seara aceasta, pentru că noi nu avem apă. Toate apele sunt închise, şi noi nici măcar nu am avut locuri de toaletă în această seară, pentru-că ei doar au trebuit s-o îmbine împreună cât au putut de bine, ca noi să avem acest serviciu în această seară. Dar noi vom face cum au făcut ei, au zis, eu cred că Luca a afirmat aceasta, "Că ei au cântat o cântare şi au mers afară." Dar ştiţi voi ce reprezintă aceasta? Ştiţi voi, că la început, când această poruncă a fost mai întâi făcută în Israel, jos în Egipt, ei au fost pe drumul lor spre ţara promisă. Şi aşa este cum simţim noi în această seară, că noi suntem pe drum spre Ţara Promisă. Şi călătoria stă înaintea noastră.

E-54 Şi ei au avut un însemn, căci când îngerul morţii a venit pe acolo, că acolo trebuie să fie sânge pe uşă, sau fiul cel mai în vârstă sau copilul cel mai în vârstă a murit în casă. Gândul a fost, şi adevărata însemnătate a fost, întâi să aplice sângele. Aţi observat cum Pavel l-a plasat aici? "Dacă careva bea nevrednic, el mănâncă şi bea osândă pentru sine însuşi, nedeosebind trupul Domnului," care înseamnă acelaşi lucru, că moartea, moartea spirituală, se odihneşte asupra persoanei care ar lua parte la cina Domnului nevrednic. Aceea ar fi, afară să bea şi să se comporte, şi să trăiască ca lumea, şi să vină la masa Domnului. Noi să nu facem aceea. Acum să ne curăţăm inimile şi să ne curăţăm mâinile de la... şi minţile noastre de la gândirea rea, ca să putem veni la masa Domnului, cuvincios şi sfinţi, după cum ştim că ne conectăm pe noi înşine cu Jertfa noastră, Cristos Isus, Care este singura noastră salvare.

E-55 Iar acum, în seara aceasta, felul cum noi facem aceasta, este că unul dintre bătrâni stă aici, Fratele Zabel. Şi mă gândesc, Frate Zabel, în seara aceasta, dacă tu ai chema de la platformă întâi, aşa ca aceste persoane să poată veni de la platformă şi să formeze primul vostru rând aici, dacă voi vreţi. Acum, Fratele Zabel vă va îndruma, în câteva momente, îndată ce facem binecuvântarea asupra împărtăşirii.

E-56 Această pâine cuşer, este făcută de Creştini. Ea este pâine nedospită. Şi dacă o veţi observa, când o puneţi în gură, este foarte aspră, să fie amară. Este încreţită şi frântă, amestecată, aceea înseamnă trupul frânt, deformat al Domnului nostru Isus. O, când mă gândesc chiar la aceasta, inima mea pare să sară peste o bătaie! Când mă gândesc că El a fost deformat şi rănit şi lovit, Fiul nevinovat al lui Dumnezeu! Ştiţi voi de ce a făcut El aceea? Pentru că eu am fost vinovat. Şi El a devenit eu, un păcătos, ca eu prin Jerfa Lui să pot deveni asemănător Lui, un fiu de Dumnezeu. Ce Sacrificiu!
Să ne aplecăm capetele.

E-57 Prea Sfinte Dumnezeule, aşa cum eu ţin în acest mic vas din metal în această seară, această pâine care reprezintă trupul frânt, deformat, rănit, lovit al Domnului nostru, unde acel profet a strigat, "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, învineţit pentru nelegiuirile noastre, pedeapsa păcii noastre a fost asupra Lui, şi cu rănile Lui noi am fost vindecaţi." O, cum ne amintim noi aceea, Doamne! Aşa cum mă leg pe mine la acea Jertfă în seara aceasta, şi această audienţă la fel, Doamne, la Jertfă, fie ca noi să ne amintim de Domnul nostru, moartea Lui şi biciuirea Lui, şi prin tot ce El a trecut pentru noi, aşa cum noi luăm această pâine în gurile noastre. Dumnezeule, noi suntem oameni nevrednici. Noi nu suntem demni pentru un lucru aşa de sfânt, aşa că lasă sfinţenia Ta, Doamne, Prezenţa Ta şi Sângele Tău, să ne cureţe inimile. Şi aşa cum noi o primim, fie ca noi să hotărâm în minţile noastre ca noi constant să-L slujim ziua şi noaptea, toate zilele vieţii noastre. Acum sfinţeşte această pâine pentru folosirea ei menită. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-58 Şi eu ţin aceasta în mâinile mele, aşa cum treizeci... cam treizeci şi trei de ani de slujbă eu am slujit pe Domnul meu, şi îmi este ruşine de mine. Dar mă gândesc, ce aş face eu dacă aveam literar două picături din Sângele Lui să le ţin în mână în seara aceasta? Ce aş face eu cu acesta? Dar, voi ştiţi, eu am avut în mâinile mele în seara aceasta, în vederea Lui, mai mare, aceasta este cumpărarea Sângelui Său, Biserica Lui. Astfel când eu ţin aceasta, şi zeama acestor struguri, mă gândesc la aceea. El a zis, "Eu nu voi mai bea din rodul viţei până când Eu îl voi bea cu voi din nou în Împărăţia Tatălui Meu." Apoi observaţi că după ce războiul păcatului s-a terminat, primul lucru ce-l facem când noi atingem partea cealaltă este să luăm împărtăşirea, cina Domnului.

E-59 Şi să ne plecăm capetele acum în timp ce binecuvântăm acest vin. Tatăl nostru Ceresc, când mă gândesc, aşa cum eu ţin acest vin aici care reprezintă Sângele lui Isus, cum că prin acel Sânge curgător păcatele mele sunt duse. Ele sunt puse în Marea Uitării, şi ca să nu mai fie amintite. Şi cu acest Sânge, un băiat muribund a zăcut într-o zi acolo într-un spital, şi Tu m-ai salvat. O Dumnezeule, cum Îţi mulţumesc eu, Doamne. Şi atunci să-mi dai însărcinarea, prin Duhul Sfânt, să conduc poporul la Calvar şi să le arăt calea spre Casă. Îţi mulţumesc, Tată. Şi acum sfinţeşte acest vin pentru folosirea lui menită. Şi fie ca fiecare persoană care ia parte la acest sacrament, în această seară, să primească tărie spirituală şi fizică pentru călătoria care stă în faţă. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
[Adunării i se serveşte împărtăşirea. Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-60 Să stau aici şi să urmăresc cum vin familiile înăuntru, şi acela este felul cum va fi într-una din aceste zile, familie după familie, rând după rând, grup după grup, unul câte unul. Când noi Îl întâlnim, ce timp va fi acesta, când toată viaţa umană care a fost pe pământ, care au crezut în El şi s-au încrezut în El, se vor întâlni acolo la Ziua aceea. Nu va fi aceasta minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-61 Noi trebuie să omitem spălarea picioarelor în seara aceasta din cauza apei. Noi nu avem resurse suficiente chiar acum, şi ele vor fi reparate destul de curând, eu nădăjduiesc. Ei merg înainte bine, şi lucrează repede asupra noului tabernacol. Cumva mă gândesc că aceasta este foarte potrivit să avem împărtăşire la întâi al anului în felul acesta, timpul acesta din zi.

E-62 Acum, voi care sunteţi din afara oraşului, conduceţi foarte atenţi mâine aşa cum mergeţi acasă. Fie ca Dumnezeu să fie cu voi. Şi voi aici din patrie, aproape, Dumnezeu să fie cu voi şi să vă ajute. Şi acum, cu voia Domnului, şi eu trebuie să plec pentru această adunare următoare care vine în Arizona, şi apoi dacă Dumnezeu voieşte, eu voi fi înapoi cu voi din nou pentru cele Şapte Peceţi, şi chiar aşa cum am promis. Eu cu certitudine doresc rugăciunile voastre. Eu am foarte mult nevoie de voi, astfel să nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Şi fie ca totul să meargă bine cu voi. Şi eu cu certitudine apreciez participarea voastră şi cum aţi ascultat la ce am spus în Evanghelie. Eu cred că noi facem o schimbare acum, şi eu fac. Eu vă mulţumesc pentru amabilitatea voastră.

E-63 Şi mulţi dintre voi conduceţi mile şi mile să veniţi să auziţi o persoană simplă ca mine să încerc să aduc Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt sigur că a fost ceva mai mult decât atât la care aţi venit să ascultaţi în afară de mine, pentru că eu nu am nimic ce aş putea prezenta. Eu sunt needucat, fără personalitate, nici nimic privitor la mine. Apoi când eu îi văd pe oameni să conducă pentru sute şi sute de mile, şi stau şi aşteaptă aici, la ora două dimineaţa, aceasta nu a fost pentru nimic ce eu am avut. Acesta este Cristos. Eu sunt aşa de bucuros că voi Îl iubiţi. Şi eu Îl iubesc, de asemenea. Şi împreună noi Îl iubim. Şi pentru că noi Îl iubim, noi niciodată nu va trebui să ne despărţim. Noi am putea să ne separăm pentru puţin aici, aşa cum timpul merge înainte, dar noi vom fi împreună din nou. Aceasta a fost ambiţia mea să încerc să-i conduc pe oameni la locul acela.

E-64 Şi acum începând un an nou, eu vreau să spun, nu "Anul Nou Fericit" către voi, eu vreau să vă spun aceasta, "Dumnezeu să vă binecuvânteze." Şi dacă El face aceea, aceea este tot de ce aveţi nevoie pentru anul ce vine. Şi eu nădăjduiesc că El o va face.

E-65 Şi eu sunt, prin harul Lui, noi vom încerca aceasta anul următor, El mă va scuti pe mine, scuti pe voi, prin harul Lui eu sper că sunt un păstor mai bun anul viitor decât cum am fost anul acesta, sper să fiu un slujitor mai bun al lui Cristos. Eu voi încerca tare să încerc să trăiesc mai aproape, mai devotat, să aduc Mesajul chiar cum El mi-l dă, eu să-L aduc la voi cât de bine pot eu, să nu reţin nimic ce El ar vrea ca eu să vă dau. Eu voi face tot ce ştiu cum să fac. Şi eu ştiu că voi simţiţi în acelaşi fel. Voi, voi simţiţi aşa că noi toţi vrem să lucrăm împreună acum, căci luminile de seară cu certitudine slăbesc, şi soarele este mult spre apus. Pământul se răceşte, noi ştim aceea, spiritual vorbind, biserica se răceşte şi trezirea s-a terminat. Noi nu ştim ce urmează să vină, dar noi ne vom încrede în Dumnezeu pentru aceea, orice este. Iar acum aşa cum noi uneori...

E-66 Eu vreau să reţineţi că tabernacolul de aici are unul din cei mai măreţi păstori ce există în lume, Fratele Orman Neville, un om evlavios, un om bun. Şi când în absenţa mea, Fratele Neville este în control deplin, întocmai cum eu aş fi aici. Administratorii, diaconii, şi aşa mai departe, sunt să rămână în funcţiile lor chiar aşa cum ei fac. Şi acesta este cartierul nostru general. Acesta este unde suntem-suntem-noi suntem staţionaţi, chiar aici. Billy Paul nu va fi cu mine acolo afară, numai doar pentru adunare, el va veni înapoi aici. Lucrul şi totul este operat drept aici chiar la fel. Doar mergând acolo afară, nu înseamnă că eu vă părăsesc. Eu doar mă duc, voi înţelegeţi, aceasta este doar o viziune. Eu nu ştiu ce înseamnă. Eu nădăjduiesc şi cred că aceasta va fi pentru îmbunătăţirea întregii Biserici. Şi eu ştiu că va fi mai bine pentru noi toţi dacă noi urmăm călăuzirile Domnului. Aceea este tot ce ştim să facem. Nu este uşor pentru mine. Îmi amintesc o dată înainte să trebuiască să plec departe de la biserică aici. Unii din cei bătrâni îşi amintesc aceea, cum eu doar nu am putut s-o fac! Eu iubesc oamenii.

E-67 Când eram un băieţel eu nu am fost iubit, la nimeni nu i-a păsat de mine când am fost copil, şi eu, când am aflat că cineva m-a iubit, eu-eu m-am gândit, "vreau să mor pentru ei." Şi acum, pentru că cineva te iubeşte, la cineva îi pasă. Eu m-am urcat într-o zi pe un stâlp şi cârligul meu a alunecat afară pe un stâlp vechi de cedru, şi nodul a fost sus la înălţime, şi eu l-am lovit cu pintenul meu şi m-am întors în jur, am căzut vreo cincisprezece picioare şi s-a prins pe braţul meu. O doamnă a ţipat, şi ea cumva s-a bătut uşor aşa. Mi-a plăcut întotdeauna de doamna aceea, ea s-a îngrijorat. Ea a fost cineva care s-a îngrijorat. Şi eu întotdeauna m-am gândit, "oricine la care i-a păsat de mine, eu îi iubesc."

E-68 Şi aici cândva în urmă am fost în centru, mă gândeam la zilele care obişnuiau să fie, şi ce a făcut Dumnezeu pentru mine, şi eu cu certitudine apreciez. Şi eu vă mulţumesc pentru dragostea şi părtăşia voastră. Şi eu niciodată nu aş încerca să vă conduc greşit. Aceasta întotdeauna va fi calea corectă, după cea mai bună cunoştinţă a mea. Şi voi îmi sunteţi martori, că eu niciodată nu am spus nimic despre mine însumi, întotdeauna a fost Isus Cristos. Vedeţi? Vedeţi? Am încercat să stau tot aşa de aproape în Cuvântul Lui cât am ştiut cum să stau, să vă conduc şi să vă călăuzesc la acest loc.

E-69 Şi eu vă predau acum în mâinile Fratelui Nevile, întâi în mâinile lui Dumnezeu, iar apoi în grija mâinii Fratelui Neville, să păstorească biserica şi să vegheze asupra moştenirii până când eu pot avea această adunare şi să ajung din nou înapoi la voi. Nădăjduind că pe la timpul acela eu vă pot aduce o mare revelaţie de la Dumnezeu, care va exalta fiecare inimă şi va glorifica Biserica lui Dumnezeu.

E-70 Noi de obicei luăm împărtăşire. Eu nu vreau să spun mai mult, voi ştiţi cum mă simt. Şi mă gândesc la cântarea care ar trebui s-o cântăm chiar acum, Credinţa Mea Priveşte Sus La Tine, Tu Miel al Calvarului. Şi în timp ce ne ridicăm şi o cântăm, să dăm mâinile unul cu altul, şi să zicem "Dumnezeu să te binecuvânteze."
Credinţa mea priveşte sus la Tine,

E-71 Te binecuvântez, fratele meu. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.
Salv-...
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
... -divin.
Acum ... ( ... ? ... )
... întreg al Tău!
Acum să ne ridicăm mâinile spre El.
Credinţa mea priveşte sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator Divin;
Acum să mă auzi în timp ce mă rog,
Ia-mi toată vina la o parte,
O lasă-mă din această zi
Să fiu întreg al Tău!

E-72 "Până ne-ntâlnim!" Să cântăm Până Ne-ntâlnim Din Nou. Uniţi-vă acum toţi.
Până ne-ntâlnim! Până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus;
Până ne-ntâlnim!
[Fratele Branham vorbeşte încet cu cineva – Ed.] ... ? ...
Să fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus; (până ne-ntâlnim)
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Dumnezeu să fie cu voi până ne-ntâlnim din nou!
Să ne aplecăm acum capetele.

E-73 Frate Neville, păi, nu ai vrea să ne eliberezi în rugăciune. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Up