Glasul Lui Dumnezeu În Aceste Zile Din Urmă

The Voice Of God In This Last Days
Data: 63-0120M | Durată: 1 ore 23 minute | Traducere: VGR
Phoenix, Arizona, U.S.A.

E-1 Cu certitudine un privilegiu să fiu înapoi printre aceşti oameni Spanioli din nou în dimineaţa aceasta. Şi mă întreb dacă Jim obţine aceasta. O, el obţine înregistrarea. Eu încă am placa care micuţul cor Spaniol a făcut-o când am fost aici înainte cu Fratele Garcia. Şi eu uit cântarea aceea mică care ei obişnuiau să mi-o cânte. Dar, oh, cum mi-a plăcut aceea! Şi acei copii sunt acum crescuţi şi căsătoriţi. Eu aud de la ei din când în când. Şi eu am păşit înăuntru în dimineaţa aceasta şi l-am văzut pe micuţul Joseph, şi acum aceasta într¬adevăr a făcut ceva pentru mine, şi eu am fost cu certitudine fericit să-l văd.

E-2 Şi, acum, eu am un cuvânt care-l pot spune în Spaniolă. V-ar place să-l auziţi? "Aleluia!" Eu niciodată nu voi uita cuvântul. Eu am încercat să o fac pe o femeie surdă să mă audă odată. Acum, eu aş putea să spun aceasta cu totul greşit, voi vedeţi, dar cel mai bine ce-mi amintesc a fost "oiga." Aceea-i aşa? Aude-mă. Aude, "oiga." Şi atunci niciodată nu uit, "Gloria a Dios" ! Doar minunat! O, eu am avut ocazia să fiu jos în capitală, Mexico City, să vorbesc cu ei jos acolo. Ce fericit am fost! Şi eu obişnuiam să...

E-3 Eu am fost în Finlanda după ce am fost aici. Şi întotdeauna îmi amintesc despre a vorbi cu o femeie mică Finlandeză. Ei m-au dus sus la ce ei numesc un "bethany." Fiecare naţiune îşi are ideea ei. (Sunt, primiţi voi rezonanţa, sunt eu prea aproape de acela? Puteţi voi auzi în regulă, cum este asta?) Această femeie mică, ea era o persoană mică drăgălaşă. Dar ea a fost ca mine, i-a plăcut să vorbească foarte mult. Şi traducătorul... ea a vorbit foarte repede, şi-şi traducătorul nu a putut să o spună suficient de repede la ce ea a vrut s-o spună. Şi ea stătea şi faţa ei devenea roşie, ea a spus, "Eu o am înăuntru pentru acei inşi la Babylon."

E-4 Dar, voi ştiţi, eu am observat că toate păsările toate cântă în Engleză, câinii latră în Engleză, pruncii plâng în Engleză. Mă întreb ce se petrece cu noi oricum. Dar fiecare din noi gândim că a noastră limba noastră va fi limba Mileniului, desigur. Dar noi care am primit Duhul Sfânt, aceea-i adevărat, căci noi avem o limbă Cerească.

E-5 Noi îl avem pe Fratele Rowe aici cu noi în dimineaţa aceasta, un diplomat din Washington. Eu cred că el a servit sub cinci sau şase Preşedinţi, şapte Preşedinţi. Şi voi ştiţi cum mă simt stând aceasta, pe această platformă, să vorbesc, cu un om ca acela şezând în spatele meu. Dar mărturisirea lui întotdeauna era una aşa de remarcabilă pentru mine, şi mai ales când el... eu cred că el a fost Luteran, dacă eu nu sunt greşit, sau Catolic sau Luteran, Luteran. Şi el a spus că el... ceva despre a se târî sub un cort într-o adunare Penticostală, şi el s-a ridicat... În sfârşit el şi-a croit drum la altar, şi, când a făcut-o, Domnul a coborât jos asupra lui şi l-a binecuvântat aşa de mult că... mă gândesc că el poate vorbi în vreo şapte limbi diferite. Şi a spus că el a încercat una, "aceasta nu a mers," apoi a încercat alta, „aceasta nu a mers." Şi eu presupun că el poate vorbi Spaniola la fel cum puteţi voi toţi. Astfel el-el le-a încercat pe toate, şi ele nu mergeau. Şi, vedeţi, ştiţi ce, Dumnezeu a fost aşa de bun, El a coborât jos şi i-a dat o limbă care niciodată nu a încercat-o înainte, a spus, "Aceasta merge!" Aşa este. Mă gândesc că Acela-i felul cum va fi pe partea cealaltă.

E-6 Multe amintiri păstrez eu în inima mea despre micuţa biserică sus, eu cred că aceasta... oh, eu uit unde este ea. Este pe aici pe undeva aproape de Strada Tonto. Şi îmi amintesc aceea. Eu mă pot gândi la cuvântul "Strada Tonto," unde obişnuia să fie biserica Apostolică Spaniolă.

E-7 Eu îi spuneam păstorului, "Acesta ar fi un loc măreţ să avem o trezire," loc din belşug, biserică nouă, oameni buni. Astfel mă gândesc că ar fi în linie pentru o trezire cândva. Rugaţi-vă pentru aceea, să venim înăuntru şi să avem o trezire. Acum, eu sper că este doar o repetare a aceleia care noi am avut-o acolo la cealaltă biserică. Îmi amintesc stând în curte, rezemându-mă de gard, în sus şi-n jos pe străzi, de a încerca să plec de-acolo în timpul nopţii, aceasta a fost sigur mişcător care niciodată nu am uitat. Şi eu am o-o placă de patefon a domniţelor, domnişoarele şi frăţiorii care au cântat şi au făcut o placă de patefon. Şi ei au încercat să cânte "Crede Numai," ei nu au luat-o chiar bine, voi ştiţi. Ei ar spune, în loc de "crede numai," ei o aduceau afară "yeonea believe," vedeţi.

E-8 Şi îmi amintesc de Rebekah, fiica mea, Sarah, şi ele încă spun, "Tati, cântă, pune placa aceea mică a micuţelor..." În loc de a spune "Spaniole," ele nu puteau vorbi cuvântul acela, "fetele Spanac, fetiţele spanac cântând 'Crede Numai"'

E-9 Ei bine, eu îmi amintesc că ele au urmărit adunarea. Trezirea se desfăşura atunci, şi ele au urmărit adunarea tot drumul până la Coasta de Vest. Şi eu... un lucru mic s-a ancorat în inima mea când noi am plecat din California, Fratele Moore şi eu, şi Fratele Brown, sus de tot la capitală. Şi când am mers jos prin clădire în seara aceea, acei copii stând acolo cântând aceea, "El se-ngrijeşte de tine." Voi aţi auzit-o. "Prin strălucirea soarelui sau umbre, El se-ngrijeşte de tine." De multe ori în naţiuni străine, pe câmpurile de bătălie a certurilor din lume, încercând să aduc Mesajul lui Cristos, eu îmi amintesc de acele fete şi băieţi cântându-mi cântarea aceea, "El se-ngrijeşte de tine. Prin strălucirea soarelui sau umbre, El încă se-ngrijeşte de tine." Astfel aceea a fost o mare inspiraţie, un ajutor.

E-10 Întâlnindu-l pe bunul vostru păstor, şi aşa de bucuros să văd că biserica este vie şi aveţi această clădire mare frumoasă aici, aşezând pe toţi, loc de parcare din belşug. Doar un loc adevărat în mâinile Duhului Sfânt, dacă noi doar Îl putem face să-l vadă şi să ştie că noi strigăm după o trezire. El, eu cred că El ne-ar da una.

E-11 Acum, deseară noi suntem la biserica Fratelui Outlaw, biserica Numele lui Isus, acolo pe partea cealaltă. Şi Fratele Outlaw, eu cred că în... este biserica Apostolică, de asemenea. Mă gândesc că el doar cheamă numele lui, biserica, Numele lui Isus. Mă gândesc că el este Apostolic în credinţă. Şi astfel noi urmează să fim acolo deseară. Şi acum noi nu-i spunem bisericii Spaniole, "acum să veniţi acolo," pentru că voi staţi la postul vostru de datorie. Şi atunci acolo o să fie o mare adunare a Oamenilor de Afaceri Creştini, începând de joi, după ce serviciile sunt încheiate în alte biserici, pe joi. Şi această convenţie, ei o să aibă vorbitori remarcabili, şi astfel Oral Roberts, şi ceva frate Metodist care doar a devenit mântuit, şi ei pretind că el este un vorbitor foarte puternic. Şi eu sunt sigur că vă veţi bucura de aceste convenţii. Şi voi copii adolescenţi, ei au o adunare acolo şi pentru adolescenţi, aşa cum fratele tocmai a anunţat. Eu îmi am copiii mei acolo aşa ca ei să poată ajunge înăuntru la aceasta. Şi astfel acum veniţi acolo, noi vom fi bucuroşi să vă avem. Domnul să vă binecuvânteze pe toţi.

E-12 Şi acum eu vreau să deschid în Biblie şi să citesc ceva din Cuvântul Lui binecuvântat. Şi eu am ales în dimineaţa aceasta, doar pentru puţină vreme, eu nu vreau să vă ţin prea mult, ceva text, şi unul din ele se găseşte în I Samuel, celălalt se găseşte în Isaia. Şi mi-ar place să citesc din Isaia mai întâi. Şi eu...

E-13 Puteţi voi auzi în regulă, peste tot? Înăuntru între aceste microfoane, ele par să fie foarte sensibile pentru mine, eu nu ştiu de ce. Voi auziţi în regulă acolo afară, ridicaţi-vă mâna sus. Bine, bine.

E-14 Acum, eu sunt doar un picuţ răguşit, desigur, aceea-i de la a vorbi mult. Şi de când am fost aici cu aceşti fraţi Spanioli, cam şaisprezece ani acum, eu presupun, poate vreo şaisprezece sau şaptesprezece ani în urmă, ei bine, eu am predicat de atunci. Astfel eu am fost obosit atunci, am spus, şi eu încă sunt obosit, dar eu încă merg înainte prin harul lui Dumnezeu.

E-15 Acum să deschidem la Isaia 40, al 40-lea capitol din Isaia; şi 1-ul capitol, sau al 3-lea capitol din I Samuel. Şi în timp ce noi ţinem locurile acelea pentru citirea Cuvântului, mi-ar place acum ca noi să ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune.

E-16 Tatăl nostru Ceresc, noi suntem recunoscători astăzi pentru acest privilegiu de a sta în acest sanctuar drăgălaş care este dedicat lui Dumnezeu şi pentru lucrarea Lui. Şi aşa cum noi ştim că slujitorii Tăi au stat în spatele acestei platforme aici sau amvon de multe ori, şi cu o viaţă dedicată în serviciul Tău.

E-17 Şi că aceasta, în dimineaţa aceasta, aduce înapoi amintiri, amintiri despre o trezire care doar a început, cu Duhul Sfânt care a venit jos în forma unei Lumini mari, ca un Stâlp de Foc, şi Acesta a vorbit că Mesajul va cutreiera pământul. Şi acum astăzi aceea este istorie. Mesajul a luat foc prin oameni mari, după ce L-au văzut, ca Oral Roberts şi Tammy Osborn, şi Tammy Hicks, şi mulţi alţii. Şi prin eforturile care noi le-am depus împreună, noi vedem că Mesajul a pus focuri de trezire în fiecare naţiune sub Cer, despre Mesajul penticostal. La aceasta noi Îţi dăm mulţumiri şi laudă, O Dumnezeu Puternic.

E-18 Şi acum astăzi ne rugăm ca Tu să ne pregăteşti inima noastră, să fim gata pentru o mare Răpire care va avea loc în curând, noi credem. Şi dacă inimile noastre nu sunt în stare pentru aceea sau pentru orice altceva ce Tu ai în rezervă pentru noi, ne rugăm ca Tu să ne ierţi de lipsurile noastre, şi să ne vorbeşti astăzi prin Cuvântul Tău. Binecuvântează pe păstorul din această biserică, diaconii ei, administratorii, şi pe toţi enoriaşii, membri. Binecuvântă acest cor mic, şi pianistul, muzicienii. Toţi împreună, binecuvântă-i pe cei ce intră prin porţile acestui lăcaş. Fie ca ei să meargă afară schimbaţi de fiecare dată, puţin mai aproape de Tine decât cum au fost când au intrat. Admite aceasta, Tată. Şi fie ca aceea să fie aşa, chiar în dimineaţa aceasta, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-19 Acum întorcându-ne la Cartea lui Isaia, al 40-lea capitol, noi citim.
Mângăiaţi voi, mângăiaţi pe poporul meu, zice... Dumnezeu.
Vorbiţi voi cuvinte de mângăiere către Ierusalim, şi strigaţi către ea, că ostilitatea ei s-a sfârşit, că nelegiuirea ei este ispăşită: căci ea a primit din mâna DOMNULUI dublu pentru... păcatele ei.
Glasul celui ce strigă în pustie, Pregătiţi voi calea DOMNULUI; faceţi un drum drept în locurile uscate pentru Dumnezeul nostru.
Fiecare vale să fie înălţată, şi muntele şi dealul să fie plecat: strâmbătura să fie îndreptată, şi locurile aspre prefăcute în netede:
Şi slava DOMNULUI se va descoperi, şi toată făptura o va vedea împreună: căci gura DOMNULUI a vorbit-o.
Acum în Cartea lui Samuel, I Samuel, al 3-lea capitol, eu vreau să citesc 1-ul, al 2-lea, şi al 19-lea verset.
Şi copilul Samuel i-a slujit DOMNULUI înaintea lui Eli.
Şi cuvântul DOMNULUI a fost scump în zilele acelea; acolo nu a existat vedenie deschisă.
Şi a venit la împlinire la timpul acela, când Eli era culcat jos în locul lui, şi ochii au început să-i slăbească, că el nu putea vedea;
Iar candela lui Dumnezeu s-a stins în templul DOMNULUI, unde era chivotul lui Dumnezeu, şi Samuel era culcat jos să doarmă;
Că DoMNUL a chemat... şi el a răspuns, Iată-mă aici.
Al 19-lea verset
Şi Samuel a crescut, şi DoMNUL era cu el, şi El nu a lăsat nici unul din cuvintele lui să cadă la pământ.

E-20 O, Acela ar fi text suficient asupra căruia noi am putea vorbi aici pentru o lună, şi noi am putea trage mult context din acest text glorios. Dar în dimineaţa aceasta, şi noi doar avem vreo douăzeci de minute să ieşim afară în timp potrivit din a noastră ... eu presupun că şcoala Duminicală s-a terminat sau poate urmează aceasta, eu nu ştiu. Dar, oricum, eu vreau să folosesc textul despre, Glasul Lui Dumnezeu În Aceste Zile Din Urmă.

E-21 Acesta-i un timp foarte remarcabil. Ne dăm seama că de unde vorbim noi din Scripturi, care a spus, "Acolo nu a fost viziune deschisă în zilele lui Samuel." De aceea, "Unde nu este viziune," a spus Biblia, "poporul piere." Noi trebuie să avem o viziune. Şi viziunile vin la profeţi, şi acesta-i Cuvântul Domnului vorbit către ei.

E-22 Şi noi aflăm că Eli nu a fost un profet, Eli a fost un preot. Şi el îmbătrânea, şi ochii lui se slăbeau, şi el nu putea să vadă să meargă în jur, era un om mare greu. Şi el a început să lase lucrul Domnului să meargă nefăcut.

E-23 Şi aceea-i ceva cum este în ziua de azi. Mă gândesc că biserica, organizaţia şi denominaţiunile, ele au fost pe câmp pentru un timp îndelungat, şi ele încep să devină delăsătoare. Şi lucrul Domnului este lăsat nefăcut, Cuvântul Adevărului, pentru că biserica, în ea însăşi, a devenit cu privirea slăbită. Şi noi avem nevoie, astăzi, de Glasul lui Dumnezeu să vorbească printre noi, să ne aducă înapoi.

E-24 Şi, vedeţi, Eli s-a culcat jos, şi... privirea ochilor lui slăbea. El a fost un preot. Şi ei nu aveau nici o viziune deschisă de la Domnul. Şi acea mare nevoie!

E-25 Şi Dumnezeu a promis să îndeplinească nevoia din ora aceea. El întotdeauna face aceea. Şi noi avem nevoie de Glasul lui Dumnezeu astăzi, să îndeplinim nevoia din ora aceasta, să îndeplinim timpul în care noi trăim. Şi după ce El a promis-o, ne putem odihni asiguraţi că El îşi va ţine promisiunea Lui. Aceea-i încrederea care o are credinciosul în Făcătorul lui, că El a promis să îndeplinească nevoia.

E-26 Şi, astăzi, un motiv că biserica este în starea în care este, este din cauză că există aşa de multe glasuri, aşa de multe alte glasuri să atragă biserica de la Glasul lui Dumnezeu, încât este foarte îndoitor că mulţi vor auzi Glasul lui Dumnezeu deşi El vorbeşte chiar în mijlocul lor. Ei poate că nici măcar nu L-ar înţelege, pentru că Acesta ar fi un lucru străin pentru ei. Ei s-au adus pe ei înşişi aşa de mult centraţi pe glasurile din ziua aceasta!

E-27 Şi dacă noi observăm, în citirea Scripturii noastre, că Glasul lui Dumnezeu a fost străin pentru ei.

E-28 Şi aceasta a devenit din nou în felul acela astăzi, că Glasul lui Dumnezeu... Există aşa de multe alte glasuri. Şi atunci dacă Dumnezeu a promis ca El să ne dea Aceea, şi dacă alte glasuri sunt contrare la Glasul lui Dumnezeu, atunci acesta trebuie să fie glasul vrăjmaşului nostru, să ne încurce, ca noi să nu înţelegem Glasul lui Dumnezeu când El a vorbit.

E-29 Şi noi observăm că a fost ceva similar la aceea cu Eli şi cu Samuel, dar Eli a recunoscut imediat că acesta a fost Dumnezeu. Şi aceasta a fost absolut o-o hulă pe Eli. Deoarece, Glasul lui Dumnezeu, vorbind către Samuel, i-a spus despre faptele rele a lui Eli, căci el i-a dădăcit pe fiii lui, şi ei luau bani şi-şi carnea din oferte. Aceea nu era drept. Şi ei făceau lucruri rele, contrare la Cuvântul lui Dumnezeu.

E-30 Şi Samuel a... singurul lucru care-l putea face Samuel, era să vorbească exact. Şi el a fost puţin şovăitor să facă aşa, deoarece aceasta era tocmai împotriva locului în care el a fost trimis să crească, Eli şi în templu. Dar Eli a spus, "Vorbeşte înainte." Vedeţi? Şi el i-a spus exact ce urma să se întâmple, că Samuel... sau, "Ziua lui Eli a fost terminată, ca un preot," pentru că Dumnezeu a vorbit, şi Dumnezeu trimetea Mesajul Lui prin Samuel profetul. Foarte ciudată naştere, dedicat Domnului de copil. Dumnezeu i-a vorbit, de copil, şi îl pregătea pentru o lucrare care-i stătea înainte. Şi timpul lui Elia fost terminat.

E-31 Există aşa de multe glasuri pe pământ astăzi, încât acesta-i absolut un lucru greu, pentru că aceasta slăbeşte Glasul Supranaturalului. Există aşa de multe glasuri intelectuale, glasuri mari de oameni puternici care sunt intelectuali, încât, în stările lor intelectuale, chiar zguduie naţiunile. Ei nu sunt doar oameni peste noapte, ci ei zguduie naţiuni, aducând mari organizaţii împreună, mari campanii, înfloritoare. Şi o persoană ar fi puţin încurcată. Aceasta-i suficient să-i încurce, despre cum că aceste lucruri merg înainte şi propăşesc. Şi există glasuri care-care se ridică şi fac aceste lucruri, şi aceasta face ca Glasul lui Dumnezeu să fie plasat înapoi de tot pe undeva, Glasul adevărat al lui Dumnezeu.

E-32 "Şi Glasul lui Dumnezeu," ei spun, "cum vom şti noi că este Glasul lui Dumnezeu?" Pentru că, pentru astăzi... Atunci a fost într-un profet adeverit. Acum, astăzi, cum ştim noi că
este Glasul lui Dumnezeu, deoarece aceasta-i manifestarea Cuvântului profetului. Acesta este profetul lui Dumnezeu. Şi un adevărat Glas al lui Dumnezeu aduce înapoi numai acel real, viu, Dumnezeu Supranatural, cu Cuvântul Lui Supranatural, cu manifestarea Supranaturală a Cuvântului Adevărat. Atunci noi ştim că Acesta-i Glasul lui Dumnezeu. Deoarece, şi acel Supra-... Există aşa de mult altul în celelalte tărâmuri, care doar îl amorţeşte pe Acela. Dar, ţineţi minte, Acesta va străluci, Acesta va veni înainte! El o va face.

E-33 Acum, există un glas astăzi în lumea de politică. Acela-i un glas mare. Şi oamenii, absolut, în această mare zi de politică, ei vor... Aceasta este toată amestecată în bisericile lor şi totul. Şi de multe ori, care noi doar am văzut recent, că glasul politicii este de fapt mai tare decât Glasul lui Dumnezeu în biserici, sau poporul American niciodată nu ar fi făcut ceea ce ei tocmai au făcut. Vedeţi? Ei niciodată nu ar fi făcut-o. Dacă glasul lui Dumnezeu ar fi fost ţinut viu în biserică, ei niciodată nu ar fi făcut greşelile acelea. Dar glasul politicii este aşa de mult mai tare pe pământ astăzi decât Glasul lui Dumnezeu, încât oamenii şi-au vândut dreptul lor de naştere Creştin pentru un blid de popularitate, pregătire, şi putere politică. Este aşa păcat s-o vezi. Tocmai lucrul care a făcut naţiunea noastră, pe ce a fost ea făcută, oamenii s-au întors chiar înapoi în jur şi¬şi au votat înăuntru lucrul care noi l-am părăsit din cealaltă ţară. Şi-şi Plymouth Rock, şi Mayflower şi aceia, au venit aici şi-şi au stabilit această economie grozavă care noi o avem. Este tocmai lucrul din care ne-am luptat aşa de tare să ieşim, noi ne-am pus drept înapoi în prinsorile ei, pentru că Biblia vorbeşte că va fi în felul acela.

E-34 Şi sistemul lui Eli: un preot în loc de un profet. Profetul este Cuvântul. Şi preotul a fost biserica.

E-35 Şi s-a ajuns în astfel de loc încât a început să devină aşa de delăsat încât Cuvântul este străin la oameni. Ei nu-L pricep. Atunci tu Îl poţi vorbi, şi ei nu-L înţeleg, pentru că ei nu sunt antrenaţi la El. Pavel a spus, "Dacă trâmbiţa dă un sunet nesigur, cine va şti să se pregătească pentru bătălie?"

E-36 Oamenii sunt antrenaţi la un-un-un glas de biserică, o trâmbiţă de biserică, "Noi avem mai mulţi în şcoala Duminicală decât cum au ceilalţi." Aceea nu înseamnă un lucru. "Noi avem mai mulţi în denominaţiunea noastră decât au ceilalţi din ei. Noi suntem cea mai mare printre denominaţiuni." Vedeţi, Acela-i felul de glas pentru care sunt oamenii antrenaţi. În stradă, ei se duc afară să-i ia pe oameni şi să-i aducă înăuntru. Zeci de mii de mii în mari campanii, îi aduce înăuntru. În ce sunt ei interesaţi? "Noi avem cea mai mare biserică. Noi avem cea mai mare adunare. Noi avem membri cei mai înalţi de şcoală Duminicală. Noi îl avem pe primarul oraşului să vină la biserica noastră." Aceea ar putea să fie tot bine, dar dacă aceeaşi biserică nu este antrenată la Glasul lui Dumnezeu, Trâmbiţa Evangheliei, la ce ajută aceasta?

E-37 Şi când se ridică un lucru întocmai cum s-a ridicat în guvernul nostru, ce s-a întâmplat? Biserica nu a cunoscut Glasul Trâmbiţei, şi nu a ştiut ce să facă. Marea promisiune de prosperitate, un intelectual uriaş să vină înăuntru, şi ei au mers chiar tocmai peste lucrul care Biblia l-a prezis, şi l-au adus înăuntru. Vedeţi, un glas politic! Şi aceasta a dovedit că a năvălit peste Glasul religios, sau ei niciodată nu ar fi făcut ceea ce au făcut, Glasul Evangheliei. Pentru că ni s-a promis o mulţime de lucruri, ni se promite propăşire, şi fără îndoială că o s-o căpătăm.

E-38 Dar, totuşi, aceea nu înseamnă nimic pentru un credincios. Deschideţi acolo în Cartea despre Evrei, la al 11-lea capitol, ascultaţi la acea vorbire a Sfântului Pavel, cum ei, în zilele acelea, "Au rătăcit în jur în piei de oi şi piei de capre, erau săraci, fără un loc, nu au putut intra în cetate."

E-39 Eu am citit în Consiliul din Nicea, când s-a ridicat marea chestiune la Nicea, Roma, trei sute de ani după moartea lui Cristos, în marele Consiliu din Nicea, când marea biserică care a stat pentru ceea ce era drept, ei au vrut Biblia. Şi convertiţii Romani din prima biserică din Roma au injectat dogme să zicem, spre exemplu, cum avem noi Crăciun.

E-40 Crăciun, Cristos nu a fost nici mai mult născut pe ziua de douăzeci şi cinci din-din decembrie decât cum am fost eu. Păi, dealurile din Iudea erau înzăpezite, şi El... Aceasta contrazice toate celelalte profeţii ale Bibliei. El s-a născut primăvara, cum se nasc toţi mieii. De ce s-a născut El într-un grajd în loc de o casă? El era un Miel. De ce nu a fost El alergat sus la altar sau la altarul Lui la care El a fost pironit, crucea? El a fost condus la cruce. Tu conduci oile la măcelărie. El era un Miel. Atunci El s-a născut unde erau născuţi mieii.

E-41 Dar, voi vedeţi, să facă aceea, ei au avut ziua de naştere a zeului soare, care, pe sistemul solar, soarele în cele cinci zile de la decembrie douăzeci până la decembrie douăzeci şi cinci, acolo abia că este o mişcare de fapt, a soarelui. Ea-ea variază puţin în fiecare zi, devine mai lungă şi mai lungă şi mai lungă până când atinge cea mai lungă zi în iulie. Şi atunci, în decembrie, este cea mai scurtă zi. Şi atunci acel puţin timp din douăzeci şi cinci, de la douăzeci până la douăzeci şi cinci, ei au avut circul Roman şi celebrarea zilei de naştere a zeului soare. Deci atunci Jupiter, care era un zeu Roman, şi atunci ei l-au injectat, în a spune atunci, "Noi vom lua Fiul lui Dumnezeu şi ziua de naştere a zeului soare, îi punem împreună să fie o mare celebrare." Aceea-i contrar! Şi, oh, injectările multe care ei le¬au pus înăuntru acolo!

E-42 Şi atunci când acei bărbaţi adevăraţi ai lui Dumnezeu care au vrut să stea cu Cuvântul, ca Policarp, Irineus, Martin, acei mari, timpurii, irbaţi sfinţiţi care au vrut să stea cu Adevărul... Şi când ei au adus prin Consiliul din Nicea, unii din acei oameni au fost aşa de respinşi încât profeţi au venit înăuntru afară din pustie cu nimic în jurul lor decât o bucată de piele de oaie, să şadă în acel Consiliu. Dar ei au cunoscut Cuvântul Domnului. Dar popularitatea, acele cincisprezece zile de politică sângeroasă, şi L-au nesocotit. Atunci noi am avut o mie de ani de epocă întunecoasă, vedeţi.

E-43 Dar Dumnezeu a promis că Trâmbiţa aceea v-a suna din nou. Întotdeauna oamenii ascultă la adevăratul Glas al Cuvântului, întotdeauna cercetează ceea ce faci prin Cuvânt.

E-44 Glasul politicii. Şi noi în America şi restul lumii, avem un glas tare de vorbire astăzi, şi acela-i glasul din Hollywood. Acesta a capturat lumea. Să iese cineva din Hollywood cu ceva, voi o găsiţi prin toată ţara. Acum, noi observăm că ei au aşezat o mostră pentru femeile noastre, pe îmbrăcămintea lor, stilurile părului lor. Ei stabilesc îmbrăcămintea aceea.

E-45 Biserica ar trebui să cunoască Glasul Trâmbiţei lui Dumnezeu pe aceea! Dar există aşa de multă confuzie pentru că voi îi vedeţi pe alţii să facă aşa, exemple. Niciodată să nu vă modelaţi după un astfel de exemplu ca acela, pentru că este de pierzare. Întotdeauna să ascultaţi Glasul lui Dumnezeu, ce El spune despre aceasta.

E-46 Şi atunci noi observăm, la Hollywood, ei ridică sus lucruri. Şi lăsaţi-mă să vorbesc doar un moment despre aceasta înainte să mergem mai departe. Acolo a fost un-un lucru să vină afară nu de mult, că un-un om în Hollywood... Nimic împotriva omului acum, el este un muritor pentru care Cristos a murit, dar doar să vă arăt. Ei au inventat un lucru mic numit, copiii obişnuiau să-l numească "hula-hoop," hula-hoop, sau ceva. Şi dacă aţi observat vreodată vulgaritatea şi lucrurile care au urmat lotul acela, în copiii mici. Aceea nu este drept.

E-47 Acum, Hollywood este plin de-de bătăuşi cu puşca. Acum, oricine care cunoaşte istoria, ştie că oamenii aceia în urmă acolo în zilele acelea, care erau bătăuşi cu puşca ca oamenii diferiţi, ei nu au fost cetăţeni decenţi, ei au fost renegaţi, ei au fost ca Al Capone şi Dillinger. Ei au o piesă de Hollywood ei o numesc, la-la televizor, ei o numesc, "Fum de puşcă." Şi eu am auzit la Monitor zilele trecute că insul care o joacă, Arness sau ceva, sau Arness, sau eu uit care este numele lui, şi el trebuie să ia... El îl reprezintă pe Matt Dillon care a fost un şerif în Kansas. Şi Matt Dillon a fost aşa de laş ca un iepure. El a puşcat douăzeci şi opt de oameni în spate, oameni nevinovaţi, mergând afară din Dodge City şi aşteptând într-un boschet. Şi când un om a venit pe-acolo, că cineva l-a chemat şi i-a spus că acolo era un anumit răufăcător venea pe-acolo, atunci stătea acolo afară şi, când omul a venit înăuntru, el îl împuşca prin spate. Acum noi aflăm că el este "tip mare" care vine jos. Păi, aceasta-aceasta absolut glorifică păcatul. Dar copiii mici din ţara noastră vă poate spune mai mult despre Matt Dillon decât vă poate spune despre Isus Cristos. Magazinele, magazinele de zece cenţi, şi departamentul de îmbrăcăminte, atârnă pline de mici-mici puşti de jucărie, cu pălării mici care-care le-aţi putea cumpăra oriunde. Este în regulă să porţi aceea, dar eu-eu doar vă spun, voi vedeţi. Atunci ei-ei, lumea comercială, ia lucrul acela şi face milioane de dolari din aceasta.

E-48 Noi avem ceea ce numim "Ziua Sf. Patrick," noi avem ceea ce noi numim "sărbători religioase." Şi lumea comercială au preluat-o, şi ei fac milioane de dolari. "Ziua Mamei," buchete de flori. Păi, fiecare zi ar trebui să fie o zi onorabilă pentru mama. Ea este departe pe undeva, bătrână, mergeţi să o vedeţi. Aceea va valora mai mult decât toate florile care i le puteţi trimite, sau orice altceva. Vedeţi, dar ei o culeg. Acesta-i un glas, şi-şi noi ne amestecăm drept înăuntru cu acesta. Aceasta de fapt nu-i drept. Dar ce o să faceţi voi? Vedeţi, noi suntem-noi suntem doar...

E-49 Eu încerc să ajung la un punct aici să vă spun ceva, ce eu¬eu cred. Glasul este rar, Glasul lui Dumnezeu.

E-50 Acum, noi aflăm că ei au stabilit pasul. Şi aţi observat vreodată, băieţii noştri tineri au devenit "Ricky" şi "Elvis." Voi aveţi un copil numit aşa, schimbaţi-l chiar repede, numiţi-l numărul "unu" sau "doi," sau ceva. Să nu, acela-i un oribil... Voi ziceţi, "Ce contează ce înseamnă numele?" Păi, sigur, acesta înseamnă ceva. Numele tău caracterizează viaţa ta. "Acum, Frate Branham, tu eşti pe numerologie." Nu, eu nu sunt! Eu sunt pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL! De ce a fost când Iacob, el a trăit la numele lui, ca-ca înşelător, înlocuitor, Iacob. Şi când Dumnezeu l-a schimbat, El i-a schimbat numele. Dumnezeu l-a schimbat pe Saul în Pavel, Simon în Petru. Cu certitudine, aceasta are ceva. Şi Ricky şi Elvis, şi aşa nume ca acela, este numele modern American care îl aruncă pe un copil automat drept în acela. Vedeţi ce vreau să spun?

E-51 Acum, eu sper că eu nu... Eu mai bine să mă dau înapoi şi să nu ajung prea departe pe o ramură aici, (vedeţi ce vreau să spun?) că voi nu aţi înţelege. Dar toate lucrurile acestea nici măcar nu sunt înţelese de persoana obişnuită. Ei nu o prind, deoarece ei au o tendinţă. Aceea este tot la ce ei ascultă, glasurile acelea.

E-52 Există un glas al filozofilor, Comunism, promiţând ceva prin care ei nu pot să stea. Şi totuşi un mare procentaj din poporul American sunt înfăşuraţi în Comunism. Acum, eu am fost în Comunism, zone Comuniste, adică, în Germania, în partea de răsărit a Berlinului. Ei au avut case grozave mari să arate în afară. Voi ar trebui să umblaţi în interiorul lor, ele nici măcar nu sunt terminate. Este o economie falsă, ei încearcă să împingă peste ceva.

E-53 Şi, în Rusia, locul de naştere al Comunismului... Care, mulţi ani în urmă, când eu eram doar un băiat predicator, eu aş spune treizeci şi trei de ani în urmă, când Nazismul, Fascismul, şi Comunismul se ridicau, am spus, "Eu vorbesc în Numele Domnului! Ei toţi o vor sfârşi în Comunism." Dar, v-aţi gândit vreodată, Dumnezeu ne-a lăsat o cale spre afară, dacă noi doar am lua-o. Există numai un procent din Rusia care este Comunism, un procent, dar ei sunt procentajul care controlează. Un procent de Comunism... un procent din Rusia este Comunism, adică, dar ei controlează.

E-54 Şi acelaşi lucru, Hollywoodul este un loc, dar ei sunt în control.

E-55 Cam o treime sau două treimi din populaţia Statelor Unite se duc la biserică, şi sunt membri de biserică, dar ei controlează în acele denominaţiuni.

E-56 Ce are Comunismul nevoie pe-acolo este Glasul lui Dumnezeu să se ridice printre ei, şi Acesta îi va da de ruşine.

E-57 În Finlanda, când băiatul acela mic a fost înviat din morţi în ziua aceea, şi ei mă aduceau trei cvartaluri depărtare, unde a fost înviat acest copil mic, mortul; soldaţi Comunişti, Ruşi, stând acolo cu salutul Rusesc, şi lacrimile curgând în jos pe obrajii lor. Ei au spus, "Noi vom primi un Dumnezeu care-i poate învia pe morţi." Aceasta-i neglijenţa bisericii Catolice şi biserica Luterană, şi toate acele denominaţiuni, şi au luat toţi banii, şi zideau organizaţii, şi nu le dădeau nimic oamenilor. Ei trăiesc ca restul oamenilor. Acolo au...

E-58 Ce are nevoie Rusia este un profet să se ridice pe scenă cu Cuvântul Domnului, care poate-care le poate astupa gura. Atunci acei nouăzeci la sută vor prelua.

E-59 Ce America are nevoie este un Glas al profetului lui Dumnezeu, care ar putea să se ridice şi să condamne Hollywoodul, şi să condamne aceste lucruri în Numele lui Isus Cristos, şi Biserica Duhului Sfânt va prelua. Prea multă confuzie, vedeţi, prea multe glasuri de opoziţie împotriva Acestuia.

E-60 Biserica, glasul ei, fiecare vrea mai mulţi membri. Baptiştii îi vor pe toţi, Metodiştii îi vor pe toţi, Prezbiterienii. Noi toţi le avem pe acestea. Şi Catolicii se pare că o să-i ia pe toţi, şi ei îi vor lua. Acela este exact Glasul lui Dumnezeu ieşit din această Biblie. Ei vor stăpânii.

E-61 Dar Dumnezeul cel Prea Înalt în final v-a stăpâni. Sfinţii vor prelua, într-o zi, Biblia a spus aşa. Ei vor prelua.

E-62 Un lot aşa de ingozitor de glasuri! Atunci acolo-i glasul profetului fals. Acela-i un glas teribil, un om care se numeşte pe sine un profet. Un profet, desigur, este un predicator. Cuvântul modern "profet" absolut înseamnă "un om care predică sub inspiraţie." Există un om care stă şi se numeşte pe sine un profet, şi tăgăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu, tăgăduieşte Adevărul lui Dumnezeu. Există aşa de multe glasuri!

E-63 Doar câteva minute în urmă, acolo era un frate îndrumându¬mă unde să vin înăuntru aici sus, dar eu... presupun că el s-a întrebat de ce am mers eu înainte sus pe stradă şi m-am întors în jur şi am venit înapoi. Dacă tu eşti aici, frate, eu ascultam la ceva, au fost ai noştri-ai noştri fraţi de culoare, negrii. Ei au un templu aici, şi ei îl numesc, "Elijah Mohammed," sau ceva, "tânărul Elijah Mohammed." Ridicându-se sus cu un glas, şi spunând că ei sunt glasul care o să aducă rasa de culoare afară din acest haos. Aceea, voi vedeţi, tocmai lucrul, a lor-a lor-a lor Musulman este aici, Moscheia lor. Păi, nu vedeţi voi, că tocmai provenienţa acestuia, este greşită!

E-64 Oamenii de culoare, întocmai ca oamenii albi, oamenii maro, şi oamenii galbeni, nu înapoi la-înapoi la Mahomedanism, ci să vină înapoi la Cristos, chiar principiile care Biblia le învaţă. Mahomedanismul este împotriva Cuvântului. Acum, eu am avut privilegiul de a călăuzi zece mii de Mahomedani la Cristos o dată la Durban, Africa de Sud. Acesta nu produce nimic decât psihologie. Şi psihologia este în regulă atât timp cât psihologia nu tăgăduieşte Cuvântul. Dar când psihologia tăgăduieşte Cuvântul, atunci psihologia este greşită. Ea dă un sunet nesigur. Acolo tot altceva va trece în afară de Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a spus aşa, "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu niciodată nu va trece." Astfel, voi vedeţi că noi trebuie să stăm cu Cuvântul, Glasul.

E-65 Aşa de mulţi încurcă lucrurile! Oamenii se ridică, ei nu cunosc Cuvântul, şi ei spun lucruri, şi poate aceasta sună foarte rezonabil. Comunismul este un lucru foarte rezonabil, "Fiecare la fel. Nu mai există capitalişti, ei sunt toţi Comunişti." V-aţi oprit vreodată să gândiţi că aceea este o trezire falsă, Comunismul este? Şi după ce l-a modelat pe acesta tot? Isus a spus, "Cele două spirite vor fi aşa de apropiate, că îi va înşela pe cei Aleşi dacă era cu putinţă." Şi tot ce are Diavolul, este o perversiune din ce a creat Dumnezeu. Păcatul este-este neprihănirea pervertită. O minciună este Adevărul reprezentat eronat. Curvia este¬este, un act la care Dumnezeu ne-a rânduit, pervertit. Toată necredinţa este perversiunea credinţei. Tu trebuie să tăgăduieşti Adevărul pentru ca să iei perversiunea. Vedeţi, îndreptaţi aceste glasuri, încercaţi-le prin Cuvânt şi vedeţi dacă acesta este Adevărul.

E-66 O, cum am putea noi să mergem înainte şi înainte, asupra acestor glasuri de astăzi, dar timpul nostru a trecut. Însă, aşa de multe glasuri încât oamenii nu ştiu ce să facă. Metodiştii vor auzi în final un predicator Baptist, ei se vor duce acolo, ei vor sta acolo o vreme şi apoi ei se duc la Luterani. Şi în Penticostali, ei au diferite grupuri, unul va alerga la unul, şi unul la altul, apoi înapoi şi înainte. Aceasta arată că tu nu eşti stabil. Ascultaţi Glasul Lui! Aici este El, scris pe hârtie, Glasul, Glasul va fi confirmat dacă Acesta este Adevărul.

E-67 Lumea bisericii nu ştie ce să facă, lumea politică este în haos. Totul pare să fie în haos. Oamenii fug de aici, altceva se ridică, ceva jachetă, ceva veston. Când eu am fost în Roma, ei au nouăsprezece cuie diferite adeverite care au fost bătute în mâna lui Isus; şi acolo erau numai trei, dar totuşi ei au evidenţa acelor nouăsprezece cuie diferite. Acum, ce mai contează cine are cuiul? Cristos nu ne-a lăsat cuie să ne închinăm, El ne-a lăsat Duhul Sfânt, prin Cuvântul Lui! "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred, ei vor avea cuiul original"? "Ei vor avea... Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred, ei vor aparţine la denominaţiunea care eu am început-o"? El nu a început nici una. Vedeţi cum este glasul contrar?

E-68 Dar, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred; în Numele Meu ei vor scoate draci." Acolo este Cuvântul. "Ei vor vorbi cu limbi noi; vor lua sus şerpi, care nu-i vor vătăma. Dacă ei beau lucruri de moarte, aceasta nu-i va supăra. Dacă ei îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor reface." Şi voi urmăriţi aceste lucruri plus toate celelalte din Scriptură puse împreună.

E-69 Acum, numai aceea nu o va confirma, nicidecum. Acolo-i unde noi Penticostalii ajungem pe drumul greşit. Nu a spus Isus, "Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea, şi vor spune, 'Doamne, nu am făcut eu lucruri puternice în Numele Tău? Nu am profeţit eu în Numele Tău? Nu am făcut eu toată aceasta în Numele Tău?"' Şi Isus a spus, "Depărtaţi-vă de la Mine, voi care lucraţi fărădelege, Eu niciodată nu v-am cunoscut." Vedeţi voi, surorile mele şi fraţii mei, de ce condamn eu aşa şi acuz această generaţie? Tu ai putea vorbi în limbi omeneşti şi Îngereşti, tu ai putea dansa în Duhul peste tot prin biserică, aceea nu are nimic de-a face cu Aceasta.

E-70 Eu am văzut Mahomedani să danseze în jur în felul acela. Eu am auzit în doctor... tabăra doctorului vrăjitor, am văzut vrăjitorii să se ridice şi să vorbească în limbi şi să le tălmăcească, şi să spună exact ce urma să se întâmple, şi s-a întâmplat în felul acela. Eu am văzut chiar şi un creion să se ridice sus şi să scrie în limbi necunoscute, şi numai unul acolo îl putea citi, şi a fost de la Diavolul. Voi nu vă puteţi baza destinaţia voastră Eternă pe ceva senzaţie. Satan poate imita oricare din senzaţiile acelea. Nu... Este să-l cunoşti pe Cristos, ceva se schimbă în viaţa ta. Urmăreşte-ţi viaţa şi modelează-o cu Cuvântul, şi vezi unde eşti. Luând inventar, cu certitudine.

E-71 În ciuda tuturor acestor personificări, glasuri false, profeţi falşi, toate aceste alte lucruri care se ridică sus, Isus încă a spus, în ciuda tuturor acestor lucruri, "Dacă vreun om va auzi Glasul Meu şi urmează după Mine." El este Cuvântul. Ascultaţi, însărcinarea Lui pentru noi astăzi, în toate aceste glasuri. Care, am spus că ar lua ore să le scot la suprafaţă toate glasurile acestea. Şi este confuz pentru oameni, este un lucru jalnic. Şi, până la urmă, voi nu căpătaţi a doua şansă, voi trebuie să-L luaţi acum. Voi s-ar putea să nu aveţi o şansă în seara aceasta. Voi s-ar putea să nu aveţi o şansă mâine. Aceasta-i acum! "Când voi auziţi Glasul Meu, nu vă împietriţi inima, ca în ziua provocării. Acum este timpul. Acesta este timpul acceptabil că dacă vreun om va auzi Glasul Meu." Aceea merge să arate că Glasul Lui încă ar fi acolo prin tot haosul. El încă are un Glas! De ce? Glasul Lui va rămânea întotdeauna. Iată-l aici, "Cerurile şi pământul vor trece, dar Glasul Meu nu va trece," Cuvântul Lui.

E-72 Să luăm doar, să zicem, alte cinci minute, repede. Puteţi voi, veţi sta aşa de mult, sau câteva minute? Acum, eu mă voi grăbi. Să-i luăm doar pe unii care au auzit acest Glas şi L-au ascultat. Cum i-a făcut Acesta să acţioneze, ce i-a făcut El să facă. Acum eu o să ocolesc mult din-din Scriptură aici, doar pentru ca să aduc chiar drept la voi cum le-a schimbat Acesta vieţile lor şi la toţi acei care au fost pe lângă ei, cum au devenit ei aşa de ciudaţi, noi numim un "ciudat." Fiecare om care l-a crezut vreodată pe Dumnezeu, a fost considerat un ciudat. Deoarece, dacă tu eşti in mersul lumii, acolo-i ceva greşit cu tine. Ca să fii un Creştin tu trebuie să fii un ciudat. "Căci toţi acei care trăiesc cu evlavie în Cristos Isus vor suferi persecuţii de la lume. El a fost în lume, şi lumea a fost făcută de El, şi lumea nu L-a cunoscut." Repede acum, ascultaţi atenţi aşa cum încheiem.

E-73 Adam a auzit Glasul Lui, în răcoarea serii, şi a avut părtăşie cu El. Nu a existat condamnare la Adam. El a auzit Glasul lui Dumnezeu, şi el a spus, "Tată, acum eu mă pun jos să mă culc." Şi el s-a culcat jos, şi Eva pe braţul lui, leul, tigrul, şi animalele sălbatice s-au culcat chiar în jurul lor, acolo nu era nici o vătămare, nici o cale să se îmbolnăvească, nici o cale să se întrebe dacă el se va trezi dimineaţa ei se vor trezi. Adam a auzit Glasul Lui în felul în care el s-a cuvenit să-Laudă.

E-74 Dar într-o zi el a auzit glasul nevestei lui. Eu mai bine las aceea în pace pentru o vreme. Dar el a ascultat de glasul greşit, deşi aceasta era nevasta lui, cea mai apropiată legătură ce el o avea pe pământ. De ce nu a făcut el, ca Iov, "Tu vorbeşti ca o femeie nesăbuită"? Şi dacă ar fi făcut, întreaga rasă umană ar trăi în loc să moară. Aceasta a schimbat cursul fiinţelor umane şi timpul. Dar el a auzit un Glas al lui Dumnezeu, el avea părtăşie cu El, dar când el s-a întors... Cum a ştiut el că nevasta lui era greşită? Vă amintiţi, aceasta a fost plăcut.

E-75 Ne gândim astăzi că organizaţia noastră, biserica, ne gândim că propăşirea noastră astăzi este că Dumnezeu zâmbeşte asupra noastră. Aceasta arată bine. A arătat bine când Mica a stat acolo înaintea celor patru sute de profeţi, şi toată ţara le aparţinea lor, şi Filistenii erau pe ea, sau Asirienii, a arătat bine. Profeţii aceştia spuneau, "Mergeţi acolo afară, aceea ne aparţine. Luaţi-o!" Dar acesta nu a fost Glasul lui Dumnezeu. Şi Mica s-a întors în jur şi a blestemat glasul. Şi cum a ştiut el să facă aceea? Pentru că vedenia lui era exact cu Cuvântul. Acela este singurul fel să te încrezi în ea şi să o vezi astăzi, ea trebuie să fie pe Cuvânt.

E-76 Atunci aţi observat voi după ce Adam a ascultat la alt glas pe lângă Glasul lui Dumnezeu, propria lui nevastă. Şi biserica ascultă la glasul organizaţiei ei, injectând în ei crezuri în loc de Cuvânt, lăsându-i să trăiască oricum vor ei. Atât timp cât ei merg la biserică şi sunt un membru la o anumită biserică, aceea-i tot ce contează. Cea mai apropiată legătură care o are credinciosul pe pământ, pentru ei, este biserica. Dar credinciosul, credinciosul adevărat, cea mai apropiată legătură este Duhul Sfânt, este Cuvântul lui Dumnezeu.

E-77 Astfel voi aflaţi că Adam şi-a dat seama de starea lui, şi el a auzit Glasul lui Dumnezeu chemând din nou, şi el a fost în frunze de smochin atunci. Dar acesta era un glas de condamnare, "De ce ai făcut tu aceasta?"

E-78 Mă întreb dacă America astăzi, sau lumea în tumultul ei religios, aşa cum este, şi America înghiţind, fiind înghiţită, ea va fi o religie naţională destul de curând. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-79 Cine şade înaintea mea? Eu ştiu că acestea sunt benzi şi ele se duc prin toată lumea. Noi avem programe de benzi, că fiecare Mesaj ia înăuntru întreaga lume, toate celelalte ţări.

E-80 Ei bine, acum dacă vă veţi uita şi vedeţi, voi doar staţi în frunze de smochin. Când adevăratul Glas al lui Dumnezeu vine afară, ei nu ştiu ce să facă privitor la acesta. Aceasta este confuz, ei nu ştiu ce să facă.

E-81 Repede, Noe a auzit Glasul lui Dumnezeu. Acesta s-a pregătit să-i salveze viaţa, şi el a urmat instrucţiunile şi a stat.

E-82 Dacă un om aude Glasul... Acum ascultaţi, prindeţi aceasta foarte bine. Să nu pierdeţi. Dacă un om aude glasul despre ceva, şi dacă Acesta este dovedit a fi Glasul lui Dumnezeu, şi la timp, şi atunci aceea iese înainte de la acel om, cerurile şi pământul vor trece dar acel Cuvânt nu poate trece.

E-83 Noe a auzit Glasul, şi a condamnat lumea. Şi ei i-au râs în faţă pentru că a lui Mesajul lui nu s-a potrivit cu realizările lor ştiinţifice, dar a ploat şi a nimicit întreaga lume. Vedeţi? Glasul lui care a mers înainte, sămânţa a zăcut acolo. Fiecare epocă a fost în acelaşi fel.

E-84 Samuel, alarmat când el a auzit Glasul lui Dumnezeu, că el a fost... să meargă înainte şi să-l condamne pe Eli, pe omul care l-a crescut. Omul care a fost un tată pentru el şi care l-a crescut şi l-a hrănit.

E-85 Fraţi lucrători, pot eu? Lucrători, de multe ori, pe baza lor denominaţională şi a crezurilor, acreditările lor în buzunarul lor, chiar de la acel tătic, tocmai organizaţia care i-a educat şi i-a hrănit şi i-a crescut şi i-a pus poziţional în biserică, şi i-a pus într-o adunare, tu trebuie să te supui la ce învaţă ei. Vedeţi? Ce lucru oribil ar fi pentru un adevărat slujitor al lui Dumnezeu să audă Glasul lui Dumnezeu şi să trebuiască să vină înapoi la aceeaşi organizaţie mamă, să zică, "Tu eşti condamnată pentru că tu nu primeşti acest Cuvânt." Ce lucru!
A fost greu pentru Samuel. Dar el era un profet, el a trebuit s-o facă. Indiferent dacă aceasta a rănit sau nu, el a trebuit s-o facă oricum.

E-86 Moise a auzit Glasul lui Dumnezeu. El a fost plin de teologie. El a cunoscut toate intrările şi ieşirile, dar a eşuat. El a auzit Glasul lui Dumnezeu, Moise niciodată nu a fost acelaşi.

E-87 Şi nici un om nu este niciodată acelaşi. Tu ai putea auzi în urechile tale Glasul vorbind, dar când tu auzi în inima ta, Glasul vorbind, vedeţi, atunci tu auzi. Tu nu vezi cu ochiul tău. Tu priveşti cu ochiul tău, tu vezi cu inima ta. Tu vezi ceva, zici, "Eu doar nu o văd," tu vrei să spui că tu nu o înţelegi. Tu nu auzi cu urechile tale, tu auzi cu inima ta. De multe ori urechile tale aud adevăratul Glas al lui Dumnezeu, şi El cade jos de pe tine ca apa de pe spatele unei raţe. Dar când tu într-adevăr auzi, tu auzi cu inima ta.

E-88 Şi toată teologia care Moise o avea, el nu a auzit Glasul lui Dumnezeu. Dar într-o zi Dumnezeu l-a chemat pe acest cioban de oi în vârstă de optzeci de ani acolo la o parte şi i-a vorbit, şi el L-a prins. El a dovedit că El era Dumnezeu. Primul lucru ce El l-a făcut lui Moise, a fost să adeverească Cuvântul Lui, "Eu mă duc jos, Eu îmi amintesc ce Eu am promis."

E-89 Şi aceasta este ce El a promis pentru zilele din urmă. El să ridice un popor dintre Neamuri, şi toate promisiunile.

E-90 "Aceasta Eu am promis." A spus, "Moise, ia-ţi jos încălţămintea." În alte cuvinte, să-L onoreze. "Acum aruncă¬ţi jos toiagul." Şi un-un băţ uscat de pe deşert a devenit un şarpe, şi Moise l-a prins, şi a mers înapoi la starea lui din nou. Vedeţi? El ştia că acela era Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a spus, Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul care El îl vorbea, a spus, "Aruncă jos bâta din mâna ta." Acela era Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu încercaţi să faceţi acelaşi lucru, acela nu este Cuvântul lui Dumnezeu către voi, acela a fost Cuvântul lui Dumnezeu către Moise. Aici este Cuvântul lui Dumnezeu către tine! "Aruncă-ţi jos bâta." Ea s-a schimbat într-un şarpe.
A spus, "Acum îţi este teamă de el? Ridică-l sus de coadă," şi a mers din nou înapoi. Cuvântul lui Dumnezeu către el. Ce a făcut El? Dumnezeu a adeverit Cuvântul Lui.

E-91 Eu am avut o chemare aici câteva luni în urmă, vreo, a fost, oh, a fost cu vreun an, peste un an în urmă. O doamnă mică la capătul conecxiunii telefonice, cu un predicator Baptist şi un predicator Penticostal. Ea a spus, "Frate Branham, Domnul m-a făcut o prorociţă."
Am spus, "Bine."

E-92 A spus, "Tu ştii, mi s-a spus că tu ai spus că tu-tu ai purtat mărturie că slujba mea era de la Dumnezeu."

E-93 Acum, eu nu puteam face aceea, aceasta este contrar la Cuvânt. Astfel am spus, "Doamnă, aceea este o eroare. Eu nici măcar nu te cunosc."

E-94 Şi predicatorul Baptist, eu l-am auzit, eu l-am auzit pe predicatorul Penticostal. Ea a spus, "Ei bine, eu am o adunare aici." Şi a spus, "Domnul face lucruri mari."

E-95 Am spus, "Eu sunt recunoscător pentru aceea." Ea a spus... Eu am spus, "Ţi-a spus El vreodată ceva până acum?"
A spus, "Da, eu am un mare program în mână."

E-96 Am spus, "Minunat." Am spus, "Acum, care-i programul tău?" Am spus, "Ce ţi-a spus Domnul ţie?"

E-97 "El a spus, 'Mergi la Phoenix, Arizona, la o cutare-cutare dată, şi atunci Eu am să-ţi dau Mina de Aur pierdută a Olandezului, şi tu o să iei acest aur care se află acolo şi tu o să sponsorizezi misionari în jurul lumii."' Când noi toţi ştim că Mina Olandezului pierdută este o legendă. "Aşa a spus El."

E-98 Am spus, "Ei bine, eu îţi voi spune cum să afli dacă acesta era Dumnezeu sau nu." Am spus, "Tu să fii acolo în ziua aceea. Şi dacă tu eşti să afli Mina Olandezului pierdută, atunci acesta era Dumnezeu. Dacă tu nu afli Mina Olandezului pierdută, atunci pocăieşte-te şi dă jos acel duh de minciună de pe tine." Aşa-i cum să afli dacă acesta-i Dumnezeu sau nu.

E-99 Dumnezeu a spus, "Moise, aruncă jos bâta, şi ea se v-a schimba într-un şarpe." El a făcut-o. El a spus, "Ia-l sus şi acesta va fi iarăşi o bâtă." El a făcut-o.

E-100 Când Dumnezeu face o promisiune despre o slujbă în aceste zile din urmă, El o va confirma chiar exact în felul cum El a spus că El o va face. Atunci voi ştiţi că voi aveţi Glasul adevărat. Voi ascultaţi la Lucrul adevărat, pentru că acesta-i Cuvântul fiind confirmat. Vedeţi? O, cum... Îmi pare rău, eu... În regulă.

E-101 Moise a acţionat diferit. Priviţi ce un-un lucru ciudat a făcut Moise. Acum, întotdeauna când tu urmezi Glasul lui Dumnezeu, tu eşti trăznit, pentru lume. Ziua următoare, l-a găsit pe Moise cu nevasta lui şezând pe un catâr, şi un copil pe şoldul ei, sau aceea-i în sud, "copil" pe şoldul ei, şi acolo erau ei. Acest om bătrân cu barba atârnând în jos aşa, şi capul lui chel strălucind, o bâtă în mâna lui, conducând un măgăruş, mergând drept în jos înspre Egipt tot atât de tare cât a putut el să meargă. Cineva a spus, "Moise, unde te duci?"

E-102 "Mă duc jos în Egipt, să cuceresc lucrul acela." Cu ce el a dat greş ca om tânăr, el a dat greş ca om militar, dar aici el se ducea jos să cucerească. Şi el a făcut-o. De ce ? El a auzit Glasul lui Dumnezeu şi L-a văzut adeverit pentru ziua lui, pentru lucrurile care erau să fie în ziua lui. El a văzut-o.

E-103 Pavel, un Fariseu cu stil de sine, tot atât de plin de teologie cât putea el să fie, dar într-o zi el a auzit Glasul lui Dumnezeu. El a văzut un Stâlp de Foc, şi el a ştiut că acolo era ceva deosebit. Acesta i-a schimbat viaţa. Nu contează câţi Farisei, câţi Gamalieli sau orice altceva putea să strige către Pavel, "tu eşti greşit, tu eşti greşit," Pavel, când el a auzit Glasul lui Dumnezeu, el a ştiut că Acesta era Adevărul.

E-104 Petru, religios cât putea el să fie, ţinând tradiţiile bătrânilor, el nu ar fi mâncat nimica carne. Nu, domnule. El nu ar fi avut nimic de-a face privitor la aceasta deloc. El ţinea într-adevăr tradiţiile bătrânilor, chiar la Cuvânt. Ce s-a întâmplat? Într-o zi el a uzit Glasul lui Dumnezeu, "Să nu numeşti aceea ordinar şi necurat, când Eu le fac curat." El a fost un om schimbat. El a fost gata să meargă oriunde l-a trimis Domnul.

E-105 În încheiere, eu aş putea spune aceasta. A existat un om o dată care a fost un credincios. El a fost mort de patru zile. El a fost în mormânt, puţind, putred, dar el a auzit Glasul lui Dumnezeu să vorbească, "Lazăre, vino afară!" Şi dacă El a adus un om afară după ce a fost mort şi putred, ce ar trebui El să-i facă unei biserici care încă are viaţă în ea? El ar trebui să-i învieze, în încurcătura tuturor acestor glasuri despre care noi am vorbit, religioase, politică, Hollywood, toate profeţiile false şi lucruri care s-au dus afară. În mijlocul tuturor acestora, adevăratul Glas al lui Dumnezeu v-a chema un om, care este mort în păcat şi fărădelegi, la viaţă din nou. El ar trebui să ia o biserică căzută şi s-o cheme iarăşi la viaţă. Sigur!

E-106 Ţineţi minte, în încheiere, eu spun aceasta, şi atunci eu voi încheia. Isus a spus, "O să vină timpul, când toţi care erau în morminte vor auzi Glasul lui Dumnezeu." Şi voi o să-L auziţi. Nu contează în ce stare o să fiţi, voi o să-L auziţi oricum. Şi unii din cei ce vin afară din mormânt, vor veni la condamnare. Ei aud Glasul, dar Acesta condamnă. Şi dacă voi Îl auziţi astăzi, "Astăzi, după un timp aşa de îndelungat, când voi auziţi Glasul Meu, nu vă împietriţi inimile, cum aţi făcut în zilele de provocare." Şi dacă voi, poporul Penticostal grupându-vă afară iarăşi în crezuri, în cele lumeşti, "având o formă de evlavie şi tăgăduind puterea de-acolo," înainte să trebuiască să înviaţi să fiţi condamnaţi, pentru că Glasul lui Dumnezeu care vă vorbeşte acum prin Cuvânt vă va condamna în ziua aceea.

E-107 Dacă tu eşti doar un credincios căldicel, Glasul lui Dumnezeu strigă în inima ta în dimineaţa aceasta, "tu eşti un credincios căldicel," tu mai bine să te pocăieşti!

E-108 Voi bărbaţilor, femeilor, băieţi sau fată, care nu trăiţi pentru Cristos, şi Glasul lui Dumnezeu vă vorbeşte prin Cuvântul Lui şi zice "încetaţi să faceţi aceea," voi mai bine s-o faceţi. Deoarece voi o să-L auziţi din nou într-o zi, şi El vă va condamna. Voi nu-L puteţi tăgădui, El vorbeşte către voi acum. Şi, ţineţi minte, aceasta este înregistrat.

E-109 Şi acei care fac bine şi aud Glasul Lui, vor învia la neprihănire, la Slavă, la Cer.

E-110 Astfel voi o să auziţi Glasul lui Dumnezeu cândva. Poate El vorbeşte cu sfială în dimineaţa aceasta în inima voastră, ca voi să vă întoarceţi de la calea în care vă duceţi, întoarceţi¬vă înapoi la Dumnezeu. Acum, ţineţi minte, ei vor înregistra Glasul acela care vorbeşte către inima voastră, în Cer. Şi într-o zi, când Isus cheamă, şi toţi care sunt în mormânt, toţi, drepţi şi răi, vor învia. Şi atunci chiar acest Glas va şopti drept înapoi spre voi, "În Phoenix, Arizona, într-o anumită duminică dimineaţa, când lucrătorul v-a ţinut aşa de mult, vorbind despre Glas, Eu am vorbit către voi; v-am spus vouă femeilor să vă lăsaţi să crească părul lung, încetaţi să vă îmbrăcaţi imoral; v-am spus vouă bărbaţilor să încetaţi minţitul acela, fumatul; v-am spus vouă predicatorilor să vă întoarceţi înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu." Vedeţi ce vreau să spun? Aşa este.
Acel Glas liniştit zice, "El ar putea să aibă dreptate."

E-111 Dacă eu ar fi trebuit să vin ca Nicodim, eu încă aş încerca să ajung acolo. Eu aş veni la El, şi să merg aici afară în deşert pe undeva, şi să spun, "Doamne Dumnezeule, iată-mă aici, schimbă-mă acum. Formează-mă în înfăţişarea Ta." Veniţi înapoi la Cuvânt. Pe undeva unde voi vedeţi că plecaţi jos din Cuvânt, veniţi drept înapoi la acela, pentru că un lanţ este cel mai tare la veriga lui cea mai slabă. Şi oriunde în viaţa voastră când aţi parăsit porunca lui Dumnezeu, să slujiţi o tradiţie, acolo este unde lanţul vostru se va rupe indiferent de cât de fermi sunteţi în celălalt lucru. Ţineţi de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu.

E-112 Să ne rugăm. Astăzi, după un timp aşa de îndelungat, Doamne, Tu ai spus că Tu vei vorbi, Tu îţi vei scrie legile Tale pe tăbliţele inimilor. Eu nu ştiu ce-mi stă în faţă. Singurul lucru ce-l ştiu să fac este să iau Cuvântul Tău şi să-L răspândesc afară, cu siguranţă El se va adăposti dedesubt la ceva pietre pe undeva. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i vorbeşti la fiecare persoană tânără, fiecare în vârstă mijlocie, persoană în vârstă, orice ar putea să fie. Vorbeşte inimii mele, Doamne. Vorbeşte inimilor acestor lucrători. Vorbeşte către inima adunării.

E-113 Ne rugăm, Tată, ca astăzi noi să auzim Glasul Tău. Şi noi ştim, cum a fost în zilele lui Samuel, o vedenie deschisă este un lucru rar, şi aceasta i-a speriat pe oameni. Aşa este astăzi. Noi avem visuri şi visători, noi avem vorbitori şi tălmăcitori, dar o vedenie deschisă venind înainte cu Cuvântul Domnului, şi a corectat... Ne rugăm, Tată Ceresc, ca acel Glas care a strigat în pustie, "pregătiţi calea Domnului," care noi credem că Duhul Sfânt dă din nou acel Glas astăzi, "Pregătiţi-vă pentru Venirea Domnului!" Şi cât de ciudat este Acesta, căci există aşa de multe alte glasuri să-L amorţească şi să-Lia afară, dar El este graţios în urechile celor care Îl aud. Mă rog ca Duhul Sfânt să facă acum lucrarea în inimile noastre a tuturor.

E-114 Şi în timp ce ne avem capetele aplecate, şi mă încredinţez că inimile noastre aplecate: Dacă voi ştiţi pe undeva că nu aţi ascultat în viaţa voastră, ştiţi ceva Scriptură, care voi ştiţi că aceea era învăţătura Bibliei cu care voi nu aţi cooperat, pentru că ceva, glas de Hollywood v-a făcut să faceţi ceva diferit. Ceva loc care voi lucrătorii aţi aflat un loc în Biblie, care este de fapt Adevărul, dar voi ştiţi că organizaţia voastră v-ar da afară dacă aţi învăţa Aceea, şi voi ştiţi că este absolut Adevărul. Către voi persoanele care luaţi lucrul greşit, trăiţi viaţa greşită. Voi taţii şi mamele care nu încercaţi să vă corectaţi copiii, nu încercaţi să-i creşteţi. Voi puteţi încerca cât puteţi de bine, şi ei se duc drept înainte lumeşte oricum, dar voi puneţi exemple înaintea lor. Şi dacă voi nu o faceţi, Glasul lui Dumnezeu vă vorbeşte vouă, "Să nu faceţi aceea."

E-115 Şi acum cu fiecare cap aplecat şi toţi ochii închişi, şi fie ca Dumnezeul din Cer să privească jos în inima acelei persoane care flămânzeşte şi află locul unde ei sunt greşiţi. Şi cu o mână sus spre Dumnezeu, zicând, "Doamne, eu cu adevărat doresc ca Glasul Tău să scoată afară toată necredinţa, şi toate lucrurile care nu sunt ca Tine, şi fă-mă ce ai vrea Tu ca eu să fiu," aţi vrea să vă ridicaţi mâna. În timp ce voi... Domnul să binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-116 Atunci Biblia a spus, Isus a spus, şi în ciuda tuturor acestor alte glasuri, "Totuşi dacă un om va auzi Glasul Meu." Urmaţi după El, voi o să vă primiţi dorinţa.

E-117 Doamne, timpul se sfârşeşte. Dar Biblia a spus că, "Atâţi câţi au crezut, au fost botezaţi." Mă rog, Tată Ceresc, ca fiecare din acei care şi-au ridicat mâinile în mărturisire adevărată, ca Cuvântul lui Dumnezeu care ei l-au citit, şi au văzut că ei au fost greşiţi. Eu nu m-am uitat la jumătate din ei. Aceasta nu este pentru mine să mă uit, este ca Tu să te uiţi, Doamne. Tu cunoşti motivul şi obiectivul în spatele mâinii care s-a ridicat sus. Lasă-i, ca tocmai din ceasul acesta, să hotărască în inima lor, "Din ziua aceasta, de-acum înainte, eu voi lua Cuvântul lui Dumnezeu şi Glasul lui Dumnezeu, şi Îl urmez indiferent care este preţul." Şi să poarte în mintea lor, aşa cum ei merg, cântarea poetului, "Trebuie Isus să ducă crucea singur, şi toată lumea merge liberă? Nu, există o cruce pentru fiecare; există o cruce pentru mine. Şi această cruce consacrată eu o voi duce, până când moartea mă va elibera." Atunci când Glasul lui Dumnezeu vorbeşte, "Eu voi apărea în neprihănirea Lui, căci eu am urmat Glasul Lui, Glasul Cuvântului Lui." Eu îi predau Ţie acum, Doamne, în Numele lui Isus Cristos.

E-118 Acum în timp ce ne avem capetele aplecate, voi făcându¬vă mărturisirea voastră şi angajamentul vostru. Eu sunt uimit la un băieţel aşezat aici, răsucindu-şi capul în jur. Şi acolo este un Glas pentru biserică, "Eu sunt Domnul Care vindecă toate bolile tale." Acela-i un Glas în biserică. Şi voi toţi care aveţi nevoie de vindecare, şi voi trăiţi o viaţă consacrată la fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu care voi ştiţi ce este drept, şi voi aveţi o nevoie de vindecare, mă întreb dacă aţi vrea doar să vă ridicaţi mâna sus. Ridicaţi-vă mâna sus, "Doamne, eu am o nevoie de vindecare." În ordine.

E-119 Acum, păstraţi Glasul în inima voastră, "Eu sunt Domnul care vindecă toate bolile tale." Ţineţi minte, când Cuvântul este vorbit, El trebuie să vină la împlinire. Isus a spus, Marcu 11:22, "Dacă îi spuneţi la acest munte, 'Mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ce aţi spus va veni la împlinire, voi puteţi avea ce aţi spus."

E-120 Acum, fiecare în felul nostru propriu acum, aplecaţi-vă capul, faceţi-vă mărturisirea, "Doamne, eu cred Cuvântul Tău. Eu aud Glasul Tău spunându-mi că Tu eşti acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Eu am să merg jos şi pun mâinile peste acest copil, deoarece el este prea mic să ştie ce se petrece, băieţel preţios, cam de mărimea şi vârsta micuţului meu Joseph. Şi eu vreau ca voi toţi să vă rugaţi, rugându-vă, "Doamne, eu aud Glasul Tău. Eu cred."

E-121 Tată Ceresc, noi aducem această audienţă la Tine pentru vindecarea trupului lor. Şi, Doamne, aici şade un sărman copilaş, el mi-a atras atenţia în tot decursul Mesajului, văzând un părinte acolo ţinându-l pe copilaş. Prin ştiinţa medicală, nu există speranţă pentru băiatul micuţ. Există un Glas al lui Dumnezeu care merge peste fiecare lucru. Şi cum această biserică s-a unit împreună să facă fiecare poruncă care eu ştiu cum s-o fac, restul îţi aparţine Ţie, Tată. Eu păşesc jos şi pun mâinile peste acel copil.

E-122 Dumnezeule Tată, în Numele lui Isus Cristos, eu condamn aceasta. Lasă ca puterea lui Dumnezeu, vindecarea lui Dumnezeu... Fie ca acolo să fie o astfel de diferenţă în el în următoarele cinci minute. Fie ca ei toţi să vină la Dumnezeu, pentru slava Ta.

E-123 Tată Ceresc, Tu ai dat promisiunea. Aceea-i tot ce ştiu, Tu ai dat promisiunea. Aceasta s-a făcut, aşa cum s-a spus, "Dacă tu îi spui la acest," şi eu îi spun la fiecare drac de boală sau năpăstuire care leagă această audienţă, care-i leagă pe aceşti oameni, fiecare spirit de necredinţă, eu spun, "Să plece de la oameni, în Numele lui Isus Cristos!" Acum, noi ştim că este scris, şi acum aceasta s-a spus, lasă să se facă, spre onoarea şi slava lui Dumnezeu. Şi în Numele lui Isus Cristos se cere.

E-124 Acum, voi care puteţi crede, şi credeţi, indiferent ce se întâmplă, nu trebuie să fie, sămânţa a căzut acolo. Acel ceva mic înlăuntrul vostru, acel Glas. Părinte al acestui copil, nu contează care este starea acestui copil, voi să credeţi că sămânţa lui Dumnezeu a căzut în inima voastră, că acel băiat se va face bine? Ceilalţi din voi care se roagă, unul pentru altul, credeţi voi că sămânţa lui Dumnezeu a căzut în inima voastră, "boala mea este terminată"? Atunci rugăciunea de credinţă s-a rugat pentru voi, bateţi jos stâlpul acela. Şi dacă Satan încearcă vreodată, voi veniţi drept înapoi, "Stând în biserica Spaniolă, acea duminică dimineaţa, s-a rugat pentru mine rugăciunea de credinţă. Şi Dumnezeu a promis!" Rugăciunea de credinţă va salva pe bolnavi şi Dumnezeu îi va ridica. Aceasta trebuie să vină la împlinire. O credeţi voi, ziceţi, "Amin." Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum eu predau serviciul înapoi la Fratele Rose, eu presupun aici, Fratele Jewel Rose.

Up