Pecetea A Doua

The Second Seal
Data: 63-0319 | Durată: 2 ore 16 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Bună seara, prieteni. Să ne ridicăm toţi doar un moment pentru rugăciune.

E-2 Tatăl nostru Ceresc, noi ne-am adunat iarăşi în această adunare solemnă, în seara aceasta, în serviciul Domnului. Şi Tu ai promis că oriunde ne-am întîlni împreună, atît de mulţi ca doi sau trei dintre noi, că Tu o să fii în mijlocul nostru. Şi noi putem fi asiguraţi că Tu eşti aici, căci noi ne-am adunat în Numele Lui.

E-3 Acum ne rugăm, Tată, ca-ca Tu să vii în seara aceasta şi să rupi această a Doua Pecete pentru noi. Şi aşa cum-poetul a zis, că i-ar place să privească dincolo de cortina timpului. Şi aceea este dorinţa noastră, Doamne, este doar să-doar să privim dincolo şi să vedem ce stă înainte. Şi ne rugăm ca Mielul care a fost ucis, să vină printre noi acum şi să rupă Pecetea, şi-şi să ne descopere Aceasta, lucrurile care noi avem nevoie să le vedem.

E-4 Ar exista unii aici, Doamne, care nu au intrat încă în această măreaţă părtăşie în jurul lui Cristos. Ne rugăm ca, în seara aceasta, ca ei să facă acea decizie Eternă, să fie umpluţi cu Duhul lui Dumnezeu.

E-5 Dacă există ceva bolnavi, Tată, ne rugăm ca Tu să-i vindeci. Există multe batiste aşezate aici peste care eu îmi ţin mîinile, în comemorare a-a Bibliei, a Sfîntului Pavel, unde ei au luat de pe trupul lui batiste şi şorţuri. Duhuri necurate au părăsit pe oameni, şi ei au fost vindecaţi.

E-6 Noi vedem apropiata Venire a Domnului. Noi ştim că timpul se apropie. Aceste lucruri s-au reîntors iarăşi la biserică, după o mie nouă sute de ani.

E-7 Acum ne rugăm, Tată, ca Tu să acorzi aceste lucruri care noi le cerem. Întăreşte pe slujitorul Tău, şi ajută pe slujitorii Tăi pretutindeni, Doamne, şi mai ales noi care sîntem adunaţi aici în seara aceasta, ca noi să putem fi în stare să primim Cuvîntul. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-8 Desigur îi bine să fim iarăşi înapoi în casa Domnului în seara aceasta. Şi eu ştiu că aşa de mulţi dintre voi stau în picioare, îmi-îmi pare rău de aceasta, dar de abia că există altceva ce noi putem face. Noi-noi avem-biserica tot atît... am mărit-o pînă unde noi putem pune trei sau patru, încă trei sute sau patru sute înăuntru. Dar în aceste adunări speciale în felul acesta, aceasta-aceasta duce o mulţime puţin mai grea.

E-9 Acum, oh, eu doar am un timp minunat, rugîndu-mă, şi studiind aceste-aceste Peceţi. Eu sper că voi toţi aveţi, de asemeni. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu sînt-eu sînt sigur că voi aveţi. Şi dacă Aceasta înseamnă aşa de mult pentru voi aşa cum Aceasta este pentru mine, acesta este desigur un... voi aveţi un timp minunat. Şi eu am o...

E-10 Eu vreau să chem o prietenă de-a mea, după serviciu. Şi aceasta este ziua ei de naştere. Ea este în vîrstă de doisprezece ani astăzi, Sarah, fiica mea. Şi următoarea, atunci, poimîine, eu va trebui să fac o altă chemare, deoarece aceasta este ziua de naştere a lui Becky.

E-11 Şi acum, în seara aceasta, noi studiem această a Doua Pecete. Şi pentru primele patru Peceţi acolo sînt patru călăreţi pe cai. Şi eu vă spun, astăzi s-a întîmplat iarăşi ceva. Şi, eu-eu, ceva ce eu... eu merg şi iau vechea scriere pe care eu o aveam, asupra căreia am vorbit, cu mult în urmă, şi doar am şezut jos acolo. Şi m-am gîndit, "Păi, eu-eu am făcut cît am putut de bine." Şi mulţi scriitori şi lucruri, şi m-am gîndit, "Păi, eu voi citi pentru puţină vreme, şi mă uit acolo şi văd asta şi aceea." Şi primul lucru care-l ştii, ceva tocmai se întîmplă, şi aceasta este cu totul diferit. Aceasta doar vine înăuntru diferit. Apoi eu apuc repede un creion, şi încep să scriu jos tot atît de repede cît pot eu, în timp ce El este acolo.

E-12 Oh, aceasta doar s-a întîmplat ceva doar cam cu o jumătate de oră în urmă. Eu îi spuneam Fratelui Woods, venind jos, doar cu cîteva minute în urmă. Doar ceva, voi ştiţi. Voi ştiţi, există o mulţime de lucruri care se întîmplă, despre care tu doar nu poţi vorbi, voi ştiţi. Dar ceva tocmai a avut loc care doar m-a ajutat aşa de mult.

E-13 Eu am un prieten aici pe undeva în clădire. Desigur, voi toţi sînteţi prietenii mei. Acest-acest frate este Fratele Lee Vayle. El este un frate scump, şi un adevărat student al Scripturii. Dr. Vayle este un Baptist cu Duhul Sfînt. Şi el este un... Eu nu spun aceasta complimentar, eu doar spun aceasta deoarece eu o cred. Eu cred că el este unul dintre cei mai bine versaţi studenţi de care eu ştiu, de-a lungul rîndurilor noastre. Şi el tocmai mi-a scris o notiţă aici, şi a fost trimisă înăuntru acolo prin Billy. Şi Billy de abia a putut să o desluşească, pentru mine. Şi eu cred... Eu nu am recitit-o, dar eu urma doar să spun ce a spus el aici. Şi eu tocmai am citit-o, Frate Vayle, dacă tu eşti aici. Eu doar am citit aceasta cam cu şase luni în urmă.

E-14 "Eu nu sînt sigur," a zis el. "Frate Bill, eu nu sînt sigur, dar eu cred că Polycarp era un student de-a lui Sfîntul Ioan." Aceasta-i corect. El era. "Eu cred că Irineus era un student al-al lui Polycarp." Aceasta-i corect, exact. "Irineus a zis, 'Isus se va reîntoarce-se va reîntoarce cînd ultimul membru ales al Trupului lui Cristos vine înăuntru."'

E-15 Acela era Irineus, cam cu patru sute de ani la ... după moartea lui Cristos. El a zis, "Cînd această ultimă epocă vine înăuntru..." Acum, aceea este în-Consiliul Pre-Niceean. Voi oamenii de aici, care citiţi-... studiaţi Scriptura, şi studiaţi... Eu vreau să spun, studiaţi istoria Bibliei, voi aflaţi asta în pre-... în Consiliul Pre-Niceean. Şi eu cred că aceasta este prima carte sau a doua carte, voi-voi veţi găsi aceasta. Şi acum, el a văzut aceasta, cu ani în urmă, încît el a zis, "La ultimul, ultimul-ultimul ales, acel ales."

E-16 Oamenii cred că alegerea este ceva care tocmai a fost-care tocmai a fost ceva clocit sus aici recent. Doamne! Aceea este una dintre cele mai vechi învăţături pe care noi le avem: alegerea şi chemarea. Şi astfel Irineus, desigur, adevăraţii studenţi ai Scripturii, întotdeauna au crezut în alegere.

E-17 Şi astfel Irineus era unul din-îngerii epocii bisericii, aşa cum am văzut, aşa cum am studiat. Noi credem. Desigur, acum, ele erau toate taine. Ele sînt toate aici, chiar, ascunse chiar aici în aceste Peceţi, vedeţi voi. Şi ele urmează să fie descoperite în ziua din urmă. Cum au început ele cu Pavel, şi-şi Irineus, şi Martin, şi aşa mai departe, în jos, şi a venit înainte în jos la ultima epocă.

E-18 Şi, acum, noi sîntem încredinţaţi acum că Domnul ne va binecuvînta în eforturile noastre în seara aceasta. Acum noi am fost... Prima Pecete, eu desigur m-am bucurat de aceea. Prima Pecete, binecuvîntările care au mers cu Ea, la mine!

E-19 Şi acum eu-eu nu vreau să vă ţin prea mult. Dar, vedeţi voi, eu-eu voi pleca acum din nou, în cîteva seri, şi după ce aceasta se termină. Şi noi trebuie doar cumva să suferim puţină vreme. Şi eu apreciez...

E-20 Eu văd pe Fratele Junior Jackson stînd acolo. Eu... Şi mă gîndeam că am văzut pe Fratele Ruddell, cu cîteva momente în urmă, aici pe undeva. Şi acei fraţi, acelea sînt bisericile noastre surori care au lăsat afară, şi ceilalţi. Noi desigur apreciem aceasta. Şi eu văd pe Fratele Hooper, eu cred, stînd sus de-a lungul zidului acolo, din Utica, biserica de acolo. Şi noi desigur apreciem buna voastră cooperare a tuturor în aceasta.

E-21 Acum, seara trecută, cum întotdeauna ne place, în învăţarea asupra-asupra Peceţilor, noi învăţăm aceasta în acelaşi fel cum o faceţi-asupra-epocilor bisericii. Şi cînd noi am terminat cu învăţarea epocii bisericii, ultima dată cînd eu le-am desenat aici pe-pe amvon, pe o tablă, cîţi vă amintiţi ce a avut loc? El a venit chiar jos, a mers drept înapoi pe perete, într-o Lumină, şi a desenat-o jos, Şl însuşi, chiar acolo pe perete, înaintea noastră a tuturor. Îngerul Domnului a stat chiar aici înaintea a cîteva sute de oameni.

E-22 Şi acum El-El face ceva foarte supranatural acum, de asemeni, şi astfel noi doar aşteptăm lucruri măreţe. Noi nu ştim... Tu parcă doar aştepţi după acea-acea măreaţă anticipaţie, doar nu ştii ce urmează să se întîmple, voi ştiţi, doar-doar aşteptînd. Acum, cît deA măreţ este Dumnezeu pentru noi, şi cît de minunat! Noi aşa Îl apreciem!

E-23 Acum, 1-ul şi al 2-lea verset, eu voi citi Aceasta, să dau cumva puţină bază. Şi apoi noi vom lua al 3-lea şi al 4-lea verset, pentru Pecetea a Doua. Şi apoi al 5-lea şi al 6-lea verset este Pecetea a Treia. Şi al 7-lea şi al 8-lea este... Două versete la fiecare călăreţ pe cal. Şi acum eu vreau ca voi să priviţi cum aceşti oameni... Pe acest cal galben, poate... Aici vine acesta, doar continuă să se schimbe aşa cum merge înainte.

E-24 Şi apoi acea măreaţă, ultimă Pecete să fie deschisă, dacă va voi Dumnezeu, următoarea Duminică seara! Căci, cînd aceasta s-a întîmplat, acolo era doar, singurul lucru care a avut loc, "era tăcere în Cer pentru o jumătate de oră." Dumnezeu să ne ajute.

E-25 Acum eu voi citi al 3-lea verset acum.
Şi cînd El a deschis pecetea a doua, eu am auzit a doua făptură că zice, Vino şi vezi.
Şi acolo a mers afară un alt cal... (al 4-lea verset) ... care era roşu: şi i s-a dat putere aceluia care şedea pe el să ia pacea de pe pămînt, ... ca ei să se omoare unul pe altul... ei să se omoare unul pe altul: şi acolo i s-a dat o mare sabie.

E-26 Acum, un lucru misterios acum, cînd-Făptura i-a spus lui Ioan, "Doar vino şi vezi." Şi el nu a văzut ce a fost aceasta. El doar a văzut un simbol. Şi acel simbol, motivul că aceasta... El a zis, "Vino, vezi," dar el a văzut un simbol, că el urma să simbolizeze aceasta către biserică, într-un fel ca ei să urmărească; pînă cînd aceasta ajunge la ultima epocă, şi atunci Pecetea să fie deschisă.

E-27 Acum, fiecare înţelege aceasta acum, vedeţi, Peceţile vor fi deschise. Şi nu sînteţi voi fericiţi să trăiţi în această zi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Căci, vedeţi, nu numai aceea, prieteni, dar întotdeauna amintiţi-vă acum, ultima Duminică dimineaţa, unde întregul lucru a fost bazat pe, simplicitate! Vedeţi? Simplu, umilit, se întîmplă într-un aşa fel încît oamenii merg drept înainte pe lîngă aceasta şi nici măcar nu ştiu că Aceasta se întîmplă.

E-28 Şi, amintiţi-vă, noi aşteptăm pentru Venirea Domnului, oricînd. Şi cînd noi... Eu am făcut o declaraţie, că eu probabil că Răpirea ar fi în acelaşi fel. Aceasta va fi dusă, dincolo, şi nici unul nu va şti nimic despre aceasta. Aceasta va veni în felul acela. Vedeţi? Şi de obicei... Doar mergeţi înapoi prin Biblie şi uitaţi-vă cum se întîmplă în felul acesta. Vedeţi?

E-29 Chiar un lucru aşa de măreţ ca venirea Domnului Isus, nimeni nu a ştiut nimic despre aceasta. Ei se gîndeau, "Acel capricios, cineva." Bisericile au zis, "Doar un fanatic. Noi... El este într-adevăr trăznit." Au zis, "El este un nebun." "Noi ştim că Tu eşti nebun." Nebun înseamnă "smintit." "Noi ştim că Tu ai un drac, şi acesta Te-a smintit. Şi Tu încerci să ne înveţi? Cînd, Tu ai fost născut afară acolo, ilegitim. Noi... Tu ai fost născut în preacurvie. Încerci să înveţi oameni ca noi, preoţii, şi aşa mai departe, templul?" Păi, doamne, aceea era o insultă pentru ei.

E-30 Cînd a venit Ioan, despre care s-a vorbit, în jos prin epoci, de la Isaia la Maleahi. Aceia erau o mie două sute... sau şapte sute şi doisprezece ani, el a fost văzut de profeţi, venind. Fiecare aştepta ca el să vină, aşteptîndu-1 la orice vreme. Dar felul în care el a venit, el a predicat şi şi-a făcut slujba, şi a mers înainte în Slavă.

E-31 Şi chiar apostolii nu au ştiut aceasta, căci ei L-au întrebat. Ei au zis, "Acum, dacă-dacă Fiul omului se duce la Ierusalim, toate aceste lucruri, să fie oferite," a zis, "de ce este aceasta că Scripturile zic că 'Ilie o să vină mai întîi'?"

E-32 Isus a zis, "El deja a venit, şi voi nu aţi ştiut aceasta. Şi el a făcut întocmai exact ce Scriptura a spus că el va face. Şi ei au făcut cu el întocmai ce a fost scris." Vedeţi? Şi nu puteau înţelege aceasta. El a zis, "Acesta era Ioan."
Şi, atunci, "Oh!" Vedeţi, ei-ei s-au trezit, la aceasta. Ei...

E-33 Şi cînd, chiar, în sf'îrşit, după toate lucrurile care El-El le¬a făcut, şi semnele pe care El le-a arătat lor, şi chiar i-a chemat. A zis, "Care dintre voi Mă poate condamna de păcat, necredinţă? Dacă Eu nu am făcut întocmai ce Scriptura a spus că slujba Mea va face cînd vin Eu pe pămînt, atunci arătaţi-Mi unde am păcătuit. Vedeţi? Atunci Eu voi-Eu vă voi arăta ce trebuie să fiţi voi, şi să vedem dacă voi credeţi aceasta, sau nu." Vedeţi? El ar fi venit drept înapoi şi ar fi zis, "Voi trebuia să credeţi în Mine cînd vin Eu." Ei nu au făcut-o, vedeţi, astfel ei au ştiut prea bine atunci să nu se lege de El, asupra acesteia. Dar El a zis, "Care dintre voi Mă poate acuza de necredinţă? Vedeţi? Nu am făcut Eu doar ce era?"

E-34 Şi chiar apostolii, mergînd împreună, s-au poticnit. Noi ştim cum merg Scripturile. Apoi în final, în sf'îrşit, ei au zis, "Acum noi credem. Noi credem că nici un om nu trebuie să-Ţi spună, pentru că Tu cunoşti toate lucrurile."

E-35 Acum, mi-ar fi plăcut doar să-i fi văzut faţa Lui. El trebuie că s-a uitat la ei, şi a zis, "Păi, voi credeţi acum? În sfîrşit v-aţi dat seama." Păi, aceasta nu trebuia să fie, poate, pînă la acel timp, vedeţi voi. Şi Dumnezeu lucrează totul întocmai corect, voi ştiţi. Eu-eu Îl iubesc pentru asta.

E-36 Dar acum noi ne gîndim la epoca noastră acum. Deoarece, mă apuc să vorbesc despre asta, noi nu vom intra în acele Peceţi, deloc.

E-37 Şi acum, amintiţi-vă, eu primesc multe cereri de rugăciune pentru bolnavi. Şi eu mă rog pentru... tot timpul, pentru fiecare cerere pe care eu o primesc, şi pentru batiste şi lucruri. Şi dacă noi putem să terminăm aceste Peceţi, sus pînă la ultima Pecete, Duminică dimineaţa noi... Dacă aceasta va fi voia Domnului, ne-ar place să avem doar un bun serviciu de modă veche de vindecare aici, voi ştiţi, unde tu doar iei întreaga dimineaţă pentru rugăciune pentru bolnavi. Şi eu-eu sînt destul de sigur că aceasta va fi o adunare ciudată de vindecare. Vedeţi? Eu doar am o presimţire în felul acesta, voi vedeţi. Şi astfel, nu ciudat, ci aceasta va fi puţin ciudat pentru unii, vedeţi, ce vreau eu să spun.

E-38 Acum, cît de mare este harul lui Dumnezeu, să ne descopere secretele Lui în această zi! Acum, noi toţi vom crede că noi trăim în ziua din urmă. Noi credem asta. Şi amintiţi-vă, secretele urmau să fie descoperite în ziua din urmă. Şi cum descoperă El Cuvîntul Lui, secretele Lui? Biblia a spus. V-ar place să citiţi unde spune El aceasta? Să întoarcem doar acolo şi să vedem cum descoperă El secretele Lui.

E-39 Acum eu vreau ca voi să citiţi Amos. Întoarceţi acolo la Cartea despre Amos, şi eu vreau ca voi să citiţi în al 3-lea capitol din Amos, şi al 7-lea verset. În regulă. Eu voi citi versetul al 6-lea, de asemeni.
O trîmbiţă să... sune în cetate, şi poporul să nu se teamă? va fi acolo rău într-o cetate, şi DOMNUL nu l¬a făcut?
Cu siguranţă Domnul... nu va face nimic, ci El descoperă secretele Lui slujitorilor Lui profeţii.

E-40 Acum, în zilele din urmă, noi sîntem... Aceasta ne este prezis că acolo se va ridica un-un profet.

E-41 Acum, noi ştim că noi am avut toate felurile. Acum, îmi dau seama, după ce am privit în jur în seara aceasta, eu-eu vorbesc aici unde şed studenţi, şi mie-mie mi-ar place ca voi să mă înţelegeţi. Şi vă daţi seama, că aceste casete acoperă lumea, vedeţi, cam aproape în toată lumea. Şi eu aş vrea ca voi să nu, în nici un fel, să nu credeţi că eu încerc să injectez vreun fel de un-un cult al păturilor sau robelor lui Ilie. Şi toate¬toate acele lucruri, noi am avut o mulţime din ele. Dar, voi ştiţi, toate acele lucruri sînt numai un premergător al lucrului real care este să vină, să deruteze pe oameni.

E-42 Aţi ştiut voi că noi am avut falşi-falşi conducători care au ridicat, mesia falşi, înainte să vină Cristos? Nu au, nu au... Învăţătorul din ziua aceea, acel învăţător puternic, Gamaliel, cînd-cînd s-a ivit întrebarea despre bătaia acestor oameni, şi aşa mai departe, el a zis, "Lăsaţi-i în pace. Dacă aceasta este de la Dumnezeu, păi, voi veţi fi găsiţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu. Dar dacă aceasta nu este de la Dumnezeu..." A zis, "Nu s-a ridicat un om, nu de mult, şi a luat patru sute în pustie, şi aşa mai departe? Noi avem acele lucruri." Ce era aceasta? Toate premergînd Lucrul real cînd Acesta vine.

E-43 Acum, vedeţi, Satan îi ridică pe aceia. Priviţi viclenia acestui ins despre care noi vorbim aici, Satan, unde noi îl desfăşurăm chiar aici; doar îl despuiem, cu Scripturile, şi vă lăsăm să vedeţi cine este el. Asta este ceea ce... ce trebuie să fie făcut.

E-44 Şi, vă amintiţi, el nu a încercat să meargă înăuntru şi să fie un comunist, Satan nu a încercat. El este un anticrist. "Aşa aproape, încît," Isus a zis, "ar amăgi chiar pe Aleşi..." Şi aceia sînt Cei care sînt ascunşi jos în aceste Peceţi, a căror nume sînt în Carte de la întemeierea lumii.

E-45 El este un ins viclean. Şi cînd el vede lucrul acesta venind, venind sus, atunci el aruncă tot ce poate el acolo afară, să-l tulbure înainte ca acesta să ajungă acolo. Aţi ştiut voi că se vor ridica cristoşi falşi în ultimele zile? Aceasta o să urmeze imediat după asta, după acest Mesaj măreţ pe care îl va vorbi acest frate, care va veni de fapt, va fi uns în duhul lui Ilie, imediat.

E-46 Şi ei îl vor confunda. Unii din ei vor crede că el este Mesia. Dar el va spune strict, "Nu." Deoarece, acesta trebuie să fie venit înăuntru ca Ioan.

E-47 În timpul lui Ioan Botezătorul, cînd el a venit acolo afară să predice, ei i-au zis, "Nu eşti tu Mesia? Nu eşti tu Acela?"

E-48 El a zis, "Eu nu sînt. Eu nu sînt vrednic să-i dezleg încălţămintea Lui. Dar eu-eu vă botez cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfînt." Şi Ioan era aşa de sigur că El era pe pămînt, că el a zis, "El este printre voi, pe undeva, acum."

E-49 Dar el nu L-a cunoscut pînă cînd el a văzut semnul acela venind peste El. Atunci, cînd el a văzut Lumina aceea venind jos şi s-a răspîndit ca un porumbel, şi s-a aprins asupra Lui, el a zis, "Iată-L acolo. Acela este El." Dar Ioan era singurul care a văzut Aceasta, voi ştiţi. Ioan era singurul care a auzit Glasul. Toţi ceilalţi de acolo, nici unul nu L-a auzit.

E-50 Dar atunci cînd realul, slujitorul adevărat apare; cu toate personificările către acesta, aceasta este să tulbure mintea oamenilor. Satan face asta. Şi acei care nu pot deosebi binele de rău, ei doar se împiedică acolo. Dar cei Aleşi nu o vor face; Biblia a spus că el nu va fi în stare să amăgească pe Aleşi. Şi acum, doar înaintea Venirii lui Cristos, Biblia a spus, "Acolo se vor ridica cristoşi falşi, şi vor pretinde a fi Cristos, şi vor zice, 'Iată, oamenii zic că El este în pustie.' Să nu o credeţi. 'Iată, El este în odaie secretă.' Să nu credeţi aceasta."

E-51 "Căci aşa cum soarele străluceşte de la răsărit la apus, aşa va fi Venirea Fiului omului." Vedeţi? Da, El va-El va-El va apărea, şi acesta va fi un lucru universal. Şi acum aceea va fi, acum, desigur, cînd ei află că ceva a avut loc, vedeţi voi, atunci ei vor... Acum, amintiţi-vă, aceea va avea loc imediat după plecarea Acasă a Bisericii, după Răpire.

E-52 Acum acolo vor fi personificatori falşi, tot timpul, şi noi nu intenţionăm să fim conectaţi în vreun lucru ca acela. Nu, domnule.

E-53 Şi eu cred, cînd persoana vine, acest unul care este prezis să vină, eu arăt aceasta numai prin Scripturi, că acel om va trebui să fie un profet. El desigur va fi. Şi descoperirea lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu... Cuvîntul Domnului vine la profeţii Lui. Aceasta este exact corect. Aceea este... Şi Dumnezeu nu se poate schimba, voi vedeţi. Dacă El avea un sistem mai bun, El ar-El l-ar fi folosit. Dar El-El trebuie... El a ales cel mai bun sistem la început.

E-54 Întocmai cum, El putea să aleagă soarele să predice Evanghelia. El putea să aleagă luna. El putea alege-vîntul. Dar El a ales omul. Şi El niciodată nu a ales grupuri. Individuali! Vedeţi?

E-55 Şi niciodată doi profeţi majori pe pămînt la acelaşi timp. Vedeţi, fiecare om este diferit, el are o compoziţie diferită. Dacă Dumnezeu putea lua o persoană, aceea este tot ceea ce El trebuie să aibe, chiar în mîna Lui, El poate să facă ceea ce El vrea. El doar trebuie să aibe unul. În zilele lui Noe; zilele lui Ilie; zilele lui Moise.

E-56 Mulţi s-au ridicat, în timpul lui Moise. Voi ştiţi cum au făcut ei, şi au vrut să zică, "Păi, tu nu eşti singurul sfînt în grup," şi-şi Datan şi-şi Core.

E-57 Şi Dumnezeu a zis, "Doar separă-te. Eu doar voi deschide pămîntul şi-i voi înghiţi." Voi vedeţi? Şi-şi astfel...

E-58 Şi apoi oamenii au ajuns să se plîngă. El a zis, "Eu doar voi-Eu doar voi lua întregul lucru la o parte."

E-59 Şi acolo Moise a luat locul lui Cristos, atunci, să se arunce în despărţitură, şi să zică, "Să nu faci aceasta, Doamne." Vedeţi? Şi, desigur, el... După ce El a ordinat pe Moise să facă aceasta, el nu a venit peste Moise, deoarece el a acţionat ca Cristos în timpul acela. Acesta era Cristos în Moise. Absolut.

E-60 Acum, noi sîntem aşa de bucuroşi astăzi că Dumnezeu Se descoperă pentru noi. Şi eu cred că Ziua cea mare doar a început să se ivească, să se crape. Luminile încep să scapere.
Păsările paradisului au început să cînte în inima sfinţilor. Ei ştiu că nu mai este mult acum. Ceva urmează să se întîmple, doar trebuie. Astfel dacă "El nu face ceva..."

E-61 Acum, toată Scriptura este inspirată. Scripturile trebuie absolut să fie Adevărul. Fără cale de ocolire. Acolo este unde eu difer cu prietenii noştri, biserica Catolică. Eu cred că Aceasta nu era scrisă doar numai de om. Eu cred că Acesta a fost mişcat de Duhul Sfînt. Şi toate aceste lucruri micuţe care au fost adăugate, încearcă să adauge la Aceasta; voi aţi observat, în rezolvare, ele au fost fiecare aruncate afară.

E-62 Şi aceste reale, Scripturi adevărate se potrivesc, una cu alta, încît acolo-acolo nu este contradicţie în ele, nicăieri deloc. Arătaţi-mi o bucată de literatură care poate-care poate scrie un verset, cu greu, fără să se contrazică, sau scrie-scrie un verset, sau două. Iar Biblia nu se contrazice pe Sine, niciunde. Eu am citit că vechii critici spun asta, dar eu am avut o ofertă pentru el de multă vreme, să-mi arate unde este aceasta. Aceasta nu este aici. Aceasta este doar pentru că mintea umană este confuză. Dumnezeu nu este confuz. El ştie ce face El. El ştie.

E-63 Priviţi, dacă Dumnezeu o să judece lumea printr-o biserică, după cum spune biserica Catolică, în regulă, atunci ce biserică este aceea? Doar priviţi la bisericile pe care le avem. Noi avem nouă sute şi ceva, de organizaţii diferite de biserici. Acum cum... Una învaţă în felul acesta, şi una în felul acela. Ce confuzie, atunci, oricine doar face orice vor ei, voi mergeţi înainte oricum. Dumnezeu trebuie să aibe ceva standard, şi acela este Cuvîntul Lui.

E-64 Vorbind... Nu să o aruncăm la Catolic, acum, pentru că¬Protestantul este tot aşa de rău. Dar vorbind cu un preot, el a zis, "Dl. Branham," a zis el, "Dumnezeu este în biserica Lui."

E-65 Am zis, "Domnule, Dumnezeu este în Cuvîntul Lui. Şi El este Cuvîntul." Da, domnule.
El a zis, "Păi, El este în... Biserica este infailibilă."

E-66 Am zis, "El nu spune asta. Dar El a zis căci Cuvîntul este infailibil."

E-67 El a zis, "Păi, noi obişnuiam să învăţăm acel botez în felul acela, şi aşa mai departe."
Am zis, "Cînd?"
A zis, "În urmă în zilele timpurii."
Am zis, "Îngăduiţi dvs. aceea să fie biserica Catolică?" El a zis, "Da."

E-68 Am zis, "Atunci, eu sînt Catolic, Catolic de modă veche. Eu cred felul de modă veche. Voi oamenilor astăzi aveţi Aceasta totul încurcat, şi de abia că învăţaţi ceva în Scriptură.
Mijlocirea cu femei şi oameni morţi, şi toate aceste alte lucruri, şi, oh, vai, mîncarea fără carne, şi, oh, eu nu ştiu cîte toate, vedeţi." Am zis, "Dvs. găsiţi-mi aceea în Scriptură."

E-69 El a zis, "Aceasta nu trebuie să fie acolo. Atît timp cît biserica spune aşa, aceasta este. Nu contează ce zice aceea, aceasta este biserica."

E-70 Am zis, "Biblia a spus, că, 'oricine va adăuga un cuvînt la Acesta, sau scoate Unul, partea lui va fi luată din Cartea Vieţii.' Astfel, acesta este Cuvîntul! Eu cred Cuvîntul."

E-71 Acum, şi, atunci, dacă Amos zice, şi alte Scripturi să mergem cu acesta, aceea dacă ...

E-72 Şi vă amintiţi, asupra acesteia, noi doar atingem punctele principale din Acesta. Doar, vai, dacă... Cînd eu intru în acea cameră acolo, şi-şi Ungerea aceea vine înăuntru, dacă eu aş putea scrie jos ce El... tot ce se desfăşoară, eu aş fi aici pentru trei luni asupra uneia din Peceţi. Astfel doar ating locurile şi las Aceasta afară, doar ceea ce ar părea să fie care nu va îneca pe oameni. Dar, totuşi, nu suficient să-i rănesc, ci doar astfel ca, crezînd, aceasta ar-aceasta ar asezona lucrul. Voi ştiţi ce vreau eu să spun.

E-73 Acum, priviţi aceasta acum, dacă "Dumnezeu nu face nimic," a zis Amos, "pînă mai întîi El descoperă aceasta slujitorilor Lui profeţii." Şi, atunci, noi vedem ce face EL Aceasta trebuie să fie că El se pregăteşte să facă ceva, ceea ce El descoperă acum. Dumnezeu se pregăteşte să se mute pe scenă, în judecată, eu cred. El se pregăteşte să facă ceva. Şi un alt lucru iarăşi, aceasta mărturiseşte cu siguranţă, că noi sîntem în zilele din urmă. Noi sîntem la sfîrşitul epocii, Epoca Bisericii Laodicea acum, pentru că aceste lucruri urmau să fie descoperite numai la ziua din urmă.

E-74 Acum, doar gîndiţi-vă la asta acum. Lăsaţi doar-doar să încercăm să absorbim ceea ce noi credem că Duhul Sfînt ar vrea ca noi să ştim.

E-75 Acum amintiţi-vă, "Nimic să fie descoperit; Dumnezeu nu va face nimic, deloc, pînă mai întîi El descoperă aceasta la slujitorii Lui, profeţii." Şi înainte ca El să facă ceva, El o descoperă. Şi cînd El o descoperă, voi puteţi să ţineţi minte aceasta, că ceva este pe drumul ei. Vedeţi, aceasta a fost descoperit.

E-76 Şi aceste lucruri despre care noi vorbim erau să fie descoperite la ziua din urmă, chiar înainte de ultima Trîmbiţă, la sfîrşitul Mesajului din ultima epocă a bisericii. Aceasta-i corect. Dacă voi vreţi să citiţi aceea acum, voi puteţi întoarce la... Voi, eu doar v-am referit vouă, seara trecută, de trei ori, Apocalipsa 10: 1-7, vedeţi. "Şi în zilele sunării Mesajului îngerului al şaptelea, taina lui Dumnezeu va fi descoperită şi terminată." Şi există numai un lucru rămas. Cînd această Carte cu şapte peceţi este deschisă, atunci întreaga taină a lui Dumnezeu...

E-77 Păi, noi am sondat la Aceasta, de-a lungul anilor. Şi conform cu Scriptura, atunci, noi... Nu a existat nici o cale să înţelegem Aceasta pînă în această zi, deoarece Aceasta a fost ascunsă. Noi am văzut simbolul, prin ce a fost Aceasta simbolizată, dar Aceasta nu a putut să fie descoperită corect pînă în ziua din urmă. Vedeţi? Acum, deci, noi trebuie să fim acolo, la-la timpul sfîrşitului.

E-78 Acum, amintiţi-vă. Să nu... Şi să nu uitaţi acum, că, "El nu face nimic pînă cînd El o descoperă." Şi să nu uitaţi, de asemenea, că El o face pe o cale aşa de simplă, încît, "Cei înţelepţi şi prudenţi o pierd." Acum, dacă voi vreţi să însemnaţi aceea jos, aceea este Matei 11:25-26. Şi, amintiţi-vă, "El nu face nimic pînă cînd El o descoperă." Şi El o descoperă în aşa fel încît cei înţelepţi, oamenii educaţi o pierd. Amintiţi¬vă, aceasta era înţelepciunea pe care lumea a dorit-o în loc de Cuvînt, cînd primul păcat a făcut ceea ce a făcut. Nu uitaţi asta acum. Oh, cît de recunoscători ar trebui să fim noi, să ne gîndim la asta!

E-79 Acum doar priviţi la lucrurile care se întîmplă! Priviţi la lucrurile pe care El ni le-a spus! Priviţi aici în acest tabernacol, voi oamenii cu care noi am fost crescuţi aici. Acum eu am să cer la benzi... Bine, mergeţi înainte, înregistraţi aceasta. Dar, priviţi, eu am să o spun doar la oamenii tabernacolului, voi care aţi fost aici. Eu vă pretind la oricare din voi, în Numele Domnului Isus, să vă fi pus vreodată degetul pe un lucru, din sutele de lucruri care au fost spuse înainte ca ele să se împlinească, şi să ziceţi că ele nu s-au împlinit. Spuneţi-mi o dată, că pe platformă, afară acolo, oriunde a fost aceasta, că El a vorbit vreodată ceva care nu era perfect întocmai exact în felul acela. Cum? Ar putea o minte umană să fie în felul acela? Cu certitudine nu.

E-80 Cînd El a apărut jos acolo pe rîu, cu treizeci şi trei de ani în urmă în acest Iunie care vine, în forma unei Lumini! Voi cei din timpurile vechi vă amintiţi că eu v-am spus, de cînd eram un băieţaş, acel Glas şi acea Lumină. Şi oamenii gîndeau, doar că eram cumva un pic deraiat la cap. Desigur, eu probabil că m-aş fi gîndit acelaşi lucru, dacă cineva spunea aceasta. Dar acum voi nu trebuie să vă întrebaţi despre Aceasta acum. Şi Biserica nu s-a întrebat din 1933, jos pe rîu în ziua aceea, unde eu am botezat sute de oameni!

E-81 Eu îmi amintesc că băiatul Marra mi-a spus, a zis, "Tu mergi jos să cufunzi pe acei oameni, Billy?" Micuţul Jim Marra jos aici, eu cred că el este mort acum. Eu cred că el a fost omorît acolo afară; ceva femeie l-a împuşcat. Dar el-el m-a întrebat, "Mergi jos să cufunzi acei oameni?"

E-82 Eu am zis, "Nu, domnule. Eu o să-i botez în Numele Domnului nostru Isus."

E-83 Şi acolo era o femeie mergînd împreună în grup. Ea a spus către altă femeie, ea a zis... a făcut o remarcă, ceva despre aceasta. Ea a zis, "Păi, nu mi-ar păsa să fiu cufundată." A zis, "Aceea este în regulă. Mie nu-mi pasă."

E-84 Am zis, "Du-te înapoi şi pocăieşte-te. Tu nu eşti potrivită să fii botezată în Numele lui Isus Cristos." Vedeţi?

E-85 Aceasta nu este nimic cu ce să te joci. Aceasta este Evanghelia lui Cristos, descoperită printr-o însărcinare, Cuvîntul. Chiar, acum, dacă tu zici, "Fără sens şi prostie," tu ai fi putut plasa aceasta pe altundeva. Dar, ţine minte, aceasta este promis în Cuvînt că aceasta se va întîmpla, şi întocmai exact ce va fi aceasta. Şi iat-o aici.

E-86 Apoi, jos acolo în ziua aceea, cînd ei stăteau la rîu! Şi Îngerul Domnului, de care eu v-am spus că acesta arăta ca o-o stea sau ceva într-o depărtare, apoi Acesta a venit aproape, şi v-am spus cum a arătat Lumina de smarald. Şi acolo a venit Aceasta, drept jos pe rîu unde am botezat eu.

E-87 Cînd, oameni de afaceri jos aici în oraş, au zis, "Ce a însemnat aceea?"

E-88 Eu am zis, "Aceea nu a fost pentru mine. Aceea era pentru voi. Eu cred. Vedeţi? Aceea era pentru binele vostru, că Dumnezeu a făcut asta, să vă lase să cunoaşteţi că eu vă spun Adevărul." Prin a fi un copil, un băiat, parcă, şi cam în vîrstă de douăzeci şi unu de ani, ei-ei nu au crezut aceasta, vedeţi voi, deoarece aceasta este prea mult pentru un copil. Şi apoi eu mă gîndeam...

E-89 Fratele Roberson aici, unul din administratorii noştri, eu 1-am văzut aici cu cîteva minute în urmă. El mi-a spus cealaltă zi că era în Houston cînd fotografia de acolo a fost luată, care voi o vedeţi. Şi eu eram... La dezbaterea aceea, eu am fost pornit să spun ceva despre aceasta, seara cealaltă. Fratele Roy era singurul... cu încă un om, era singura persoană în grup care avea un casetofon. Acesta era unul din acele casetofoane de modă veche cu sîrmă. Eu văd pe Fratele Roberson acum, şi soţia lui. Astfel, şi-şi aceasta, D-na Roberson a fost bolnavă.

E-90 Fratele Roy a fost un veteran. Şi picioarele lui explodate, şi ei l-au pus afară ca mort. El a fost un ofiţer în-în Armată. Şi un optzeci-opt German a lovit acest tanc cu care era el, şi aceasta doar l-a omorît pe om, şi l-a explodat în bucăţi. Ei l-au aşezat afară, ca mort, pentru mult timp. Şi ei au zis că el nu va umbla niciodată, deoarece amîndouă picioarele erau retezate, nervii în ele, şi altele. Doamne, el aproape că poate să umble mai repede ca mine.

E-91 Dar ce era aceasta? Acolo era ceva care el a văzut, şi el a mers la Houston. Şi el îmi spunea mie despre soţia lui. Şi el are-el are sîrma; el urmează să o fixeze pe o bandă. Şi după ce serviciile sînt terminate aici, păi, el o să-i dea drumul pentru voi toţi, eu sper. Şi pe banda de sîrmă veche acolo, el are serviciile mele ţinute în Houston. Şi atunci soţia lui, el a zis, aud aceasta acolo, şi el nu a observat aceasta pînă ziua trecută.

E-92 Ea era, oh, ea era aşa tristă. Ea era bolnavă, şi ea a vrut să ajungă în rîndul de rugăciune. Ei nu m-au cunoscut, şi eu nu i¬am văzut niciodată în viaţa mea. Astfel ea şedea la o-o fereastră în ziua aceea, privind afară, şi aşa de întristată, voi ştiţi, şi indispusă, şi dorind ca ea să poată obţine un cartonaş de rugăciune, să ajungă în rînd.

E-93 Şi, s-a întîmplat să fie, în seara aceea ea a ajuns în rînd, sau seara următoare, sau ceva. Eu cred, că aceeaşi seară. Şi ea a ajuns în rînd. Şi cînd ea a ajuns sus pe platformă, Duhul Sfînt i-a spus, a zis, "Acum, tu nu eşti de aici. Tu eşti dintr-un oraş numit New Albany." Şi a zis, "Tu ai şezut la o fereastră astăzi, privind afară, şi toată îngrijorată să obţii un cartonaş de rugăciune." Acolo este aceasta, pe bandă, cu ani în urmă.

E-94 Şi atunci la începutul adunării, cînd Duhul Sfînt a fost acolo... Acela era începutul mitingului. Noi aveam numai cam trei mii de oameni, apoi noi am mers la opt mii, apoi cam la treizeci de mii. Astfel atunci în... În timp ce eu vorbeam la... Unul din chiar primele mitinguri, am zis, "Eu nu ştiu de ce spun eu aceasta." Acum, aceasta este pe bandă. "Dar, aceasta este, noi sîntem... Aceasta urmează să fie unul din momentele principale ale timpului meu. Ceva urmează să se întîmple în decursul acestui miting, care urmează să fie mai măreţ decît cum a văzut cineva pînă acum."

E-95 Şi au fost doar cam opt sau nouă, zece seri după aceea, cînd Îngerul Domnului a apărut înaintea a cam treizeci de mii de oameni, şi a venit jos, şi fotografia a fost luată. Acolo este Aceasta, chiar acum, care este cu drept de reproducere rezervat în Washington, D.C., ca singura Fiinţă supranaturală care a fost vreodată fotografiată în lume.

E-96 Apoi eu am vorbit despre, voi ştiţi, spunînd asta uneori, sub discernămînt, zic, "O persoană este umbrită de moarte. Acolo este o glugă întunecată, a unei umbre. Ei sînt gata să moară."

E-97 Şi apoi sus aici la East Pines, sau Southern Pines, eu cred că este aceasta, doar cînd eu am fost acolo în ultimul miting. O micuţă doamnă şezînd acolo, şi Ceva i-a spus, "Ia fotografia aceea, foarte repede," cînd eu am vorbit către o doamnă. Şi acolo era aceasta. Eu cred că aceasta va fi pe panoul de afişe; a fost, pentru destulă vreme. Acolo este acea glugă întunecată atîrnînd chiar peste doamnă.

E-98 Ea a luat o altă fotografie, îndată ce Duhul Sfînt a anunţat aceasta. Aceasta a fost dusă. A zis, "Tu o să fii vindecată. Domnul te-a vindecat. Cancerul este dus." Şi acolo era ea. Şi ea a fost vindecată. Vedeţi? Iată-vă acolo. Vedeţi?

E-99 Aceasta doar merge să arate că Dumnezeu ştie în care timp din ziuă este aceasta. Noi nu ştim. Noi doar trebuie să ne supunem Lui.

E-100 Acum noi putem doar să continuăm să vorbim, dar să mergem jos aici acum, doar un minut, şi să atingem această Pecete din spate, astfel noi o putem îmbina pe asta înăuntru cu Aceasta. Acum, doar o revizuire, pentru cîteva mo-... cîteva momente,-cealaltă, Pecetea Întîia.

E-101 Noi observăm, în ruperea Primei Peceţi, Satan are un-un supra, om religios. Aţi observat voi acel călăreţ pe cal alb? Care, ei, se credea a fi că acela a fost un... Biserica timpurie mergînd înainte; dar, oh, vai, aceea s-a învăţat de-a lungul anilor, dar aceasta nu putea fi. Voi doar priviţi cînd ceilalţi dintre ei, cînd noi îi luăm pe toţi legaţi împreună, atunci priviţi unde este aceasta, vedeţi. Acum, şi eu nu ştiu ce urmează să fie restul din ei, deocamdată. Dar eu ştiu că aceasta trebuie să vină doar perfect acolo înăuntru, deoarece acesta este Adevărul. Acesta este Adevărul. Aceea era biserica ierarhică a Romei, exact.

E-102 Aceşti oameni care cred că Iudeii sînt anticristul, ei sînt desigur cu un milion de mile departe de linie. Să nu vă gîndiţi niciodată că Iudeii sînt un anticrist. Ochii lor au fost orbiţi, intenţionat, ca noi să avem o cale de a ajunge înăuntru, dîndu¬ne o vreme de pocăinţă.

E-103 Dar anticristul este un Neiudeu. Cu siguranţă. Acesta este un uzurpator al Adevărului; anti, "împotriva." Acum, acest mare supraom, oh, cum a devenit el un om mare, şi-şi apoi în final a fost întronat. Şi apoi, după întronare, el a fost încoronat. Şi acum, el, după aceea, el a fost venerat în locul lui Dumnezeu.

E-104 Acum, priviţi, înainte ca acela să vină vreodată. Eu vreau să vă întreb ceva. Cine era acela? Ce era Aceea pe Pavel, în Doi Tesaloniceni 2:3, care a spus că acel om va veni? De ce s-a uitat acel om jos prin epocă şi l-a văzut? El era profetul lui Dumnezeu. Cu siguranţă. De ce era ...

E-105 El a zis, "Duhul vorbeşte în adins, că în timpurile de mai tîrziu că ei s-ar depărta de la credinţă, şi va da ascultare la seducătoare..." Voi ştiţi ce este seducere. Un spirit seducător în biserică, acela este clericul. "Seducînd, spirit cleric, lucrări ale dracilor; făţarnici în biserică."

E-106 "Încăpăţinaţi, îngîmfaţi," înţelepciune, voi vedeţi, deştepţi, inteligenţi; "avînd o formă de evlavie." (Doar se duc, şi zic, "Păi, noi sîntem Creştini; noi ar trebui să mergem la biserică.") "Avînd o formă de evlavie, dar negînd descoperirile, Puterea şi lucrarea Duhului; de la aşa ceva îndepărtează-te." Vedeţi? Acum observaţi, el a zis, "Căci acesta este felul care va merge din casă în casă, şi vor conduce femeile nătînge..." Aceea nu înseamnă femei cu Duhul Sfînt. "Femei nătînge care sînt călăuzite la o parte cu felurite pofte."

E-107 Felurite pofte! Lor le place doar să intre în fiecare lucru micuţ în care ele pot intra, şi tot felul de societăţi; şi trăiesc în orice fel vor ele, şi, totuşi, "Noi mergem la biserică. Noi sîntem tot atît de bune ca oricare." Dansuri, chefuri, îşi taie părul, vopsele, se îmbracă cu orice vor ele; totuşi, "Noi sîntem-noi sîntem Penticostale. Noi sîntem-noi sîntem tot atît de bune ca oricare." Oh! Propriile voastre lucrări vă identifică. Observaţi.

E-108 Dar el a zis, "Oameni cu mintea desfrînată privind Adevărul." Ce este Adevărul? Cuvîntul, care este Cristos. "Privind Adevărul."

E-109 "Oh, tu faci... Tu, tu eşti un izgoni tor de femei. Tu eşti un urîtor de femei. Tu faci asta, aceea."

E-110 Nu, domnule. Aceasta nu este corect. Aceasta este o-o falsitate. Eu nu urăsc femeile. Nu, domnule. Ele sînt surorile mele, dacă ele sînt surori. Dar lucrul care eu...

E-111 Dragostea este corectivă. Dacă aceasta nu este corectivă, ea nu este dragoste. Dacă ea este, atunci, dacă aceasta este dragoste, aceasta este-aceasta este dragoste phileo şi nu agapao, eu vă spun asta. Ei ar putea să aibe puţină dragoste phileo pentru vreo doamnă cu arătare plăcută. Dar dragostea agapao este un lucru diferit, aceea este o dragoste care îndreaptă lucrurile, şi întîlneşte pe Dumnezeu acolo pe undeva unde noi putem trăi Etern. Vedeţi? Eu nu am vrut să însemne aceea, poate, în felul în care a sunat, dar eu... Voi ştiţi ce eu-¬eu... Eu sper că voi înţelegeţi. În regulă.

E-112 Acum, dar, amintiţi-vă, că el a zis, "Cum Iane şi Iambre s¬au împotrivit lui Moise, aşa vor face ei. Dar nesăbuinţa lor a fost curînd manifestată."

E-113 De ce? Cînd Moise a fost însărcinat să facă ceva care părea radical, dar, el a mers acolo jos tot atît de cinstit cît putea el să fie. Şi Dumnezeu i-a spus să ia acest, acest toiag, şi să-l arunce jos, şi acesta se va transforma într-un şarpe. Atunci, El a făcut aceasta, să-i arate ce va avea loc. Şi înaintea lui Faraon, el a stat acolo afară întocmai cum Dumnezeu l-a însărcinat, şi şi-a aruncat jos toiagul, şi el s-a transformat într-un şarpe.

E-114 Şi fără îndoială, Faraon a zis, "Un truc ieftin de magician!" Astfel el merge şi ia pe Iane şi Iambre ai lui. A zis, "Noi putem face lucrurile acelea, de asemeni." Şi el a aruncat jos toiagul, şi ei au devenit şerpi.
Acum ce putea face Moise?

E-115 Ce era aceasta? Aceasta era o arătare că, fiecare lucru veritabil al lui Dumnezeu, Diavolul are un imitator pentru aceasta. Ei imită, să deruteze pe oameni jos de pe linie.

E-116 Ce a făcut Moise, a zis, "Păi, eu presupun că am făcut o greşeală. Eu mai bine merg înapoi"? El doar a stat liniştit, pentru că el şi-a îndeplinit însărcinarea lui, la literă.

E-117 Apoi, primul lucru care-l ştiţi, şarpele lui Moise a înghiţit pe celălalt. Vedeţi? V-aţi gîndit voi vreodată ce a devenit din celălalt şarpe? Unde s-a dus el? Moise a ridicat sus toiagul şi a mers afară cu el. El a lucrat minuni cu el. Şi acel şarpe era în interiorul acestui toiag. Vedeţi? Aceea este minunat. Nu este aşa? Da, domnule.

E-118 Acum, anticristul vine în lumină, treptat. Eu vreau ca voi să observaţi aceasta. Acum, cînd voi auziţi...

E-119 Acum, către prietenii mei Catolici, doar şedeţi liniştiţi doar un minut, şi acum; şi apoi noi o să vedem unde Protestanţii; unde sîntem noi toţi, vedeţi.

E-120 Observaţi, prima biserică, cînd biserica Catolică zice că ei erau primii, biserica originală, ei sînt exact corect. Ei erau. Ei au început la Cincizecime. Aceea este unde a început biserica Catolică. Acum, eu odată de abia am crezut aceasta, pînă am citit istoria, şi am aflat că aceasta este corect. Ei au început la Cincizecime. Dar ei au început să devieze, şi voi vedeţi unde sînt ei.

E-121 Şi dacă Penticostalii deviază cu viteza în care aceasta deviază acum, ei nu o să trebuiască să meargă două mii de ani. Într-o sută de ani de acum, ei vor fi mult mai departe decît cum este biserica Catolică. Asta-i adevărat.

E-122 Dar observaţi, cum, acest călăreţ pe cal alb. Acum noi doar punem baza la aceasta, puţin, pînă cînd noi atingem această Pecete. Acum observaţi călăreţul pe cal alb, cînd el a mers afară, el-el slujeşte în trei stagii. Diavolul, aşa cum v-am dovedit seara cealaltă, este într-o trinitate, întocmai ca Dumnezeu. Dar el este acelaşi Diavol tot timpul, în trei stagii. Observaţi stagiile lui. În primul stagiu, el a venit înăuntru...

E-123 Duhul Sfînt a căzut, şi oamenii aveau totul în comun. Şi Duhul lui Dumnezeu era peste ei. Iar apostolii au mers din casă în casă, frîngînd pîinea cu oamenii. Şi acolo erau înfăptuite mari semne şi minuni.

E-124 Şi-şi atunci, primul lucru care-l ştiţi, Satan a început să facă să apară un murmur.

E-125 Apoi, după o vreme, sclavii şi săracii din ţară, care au primit Duhul Sfînt, ei au mers afară în diferite locuri, mărturisind. Ei au mărturisit la stăpînii lor.

E-126 Şi după o vreme, acolo au început să vină, oh, ca căpitani de armată şi-şi diferiţi oameni. Celebritatea a început să vadă amabilitatea, şi minunile şi semnele care le-au făcut aceşti oameni, astfel ei au acceptat Creştinismul.

E-127 Păi, atunci, voi vedeţi, cînd el a îmbrăţişat Creştinismul, şi a mers jos acolo la un loc unde ei se întîlnesc, într-un hol vechi, întunecos murdar; şi bătînd din mîini, şi strigau, şi vorbeau în limbi, şi primeau mesaje. Păi, el nu putea lua asta la a lui-lui concurent, sau orice este aceasta, în afacerea lui. "El nu ar fi crezut Aceasta, în felul acesta." Sigur că nu. Astfel, el a trebuit să dichisească Aceasta. Astfel ei au început să vină împreună, şi au început să gîndească, "Acum noi vom forma ceva puţin diferit."

E-128 Şi Isus, chiar imediat, la prima epocă a bisericii, El le-a spus. În al 2-lea capitol din Apocalipsa aici, "Eu am ceva împotriva ta, din cauza acestor fapte ale Nicolaiţilor."

E-129 Nikao, "biruieşte" pe laici. În alte cuvinte, ei vor să facă, în loc ca fiecare să fie una, ei vor să facă ceva om sfînt. Ei au vrut să facă vreun fel de un... Ei au vrut să modeleze aceasta în păgînism, de unde au ieşit ei, şi ei în sfîrşit au făcut-o.

E-130 Acum priviţi. Întîi, "Nicolait." Nicolaitul a fost numit, în Biblie, "anticrist," deoarece acesta era împotriva Învăţăturii originale a lui Cristos şi apostolilor.

E-131 Eu nu vreau să chem numele acestui om. El este un om mare. Dar eu am fost la adunarea lui, aici cu cîţiva ani în urmă. Şi el ştia că eu eram acolo, pentru că eu am dat mîna cu el. Şi el a zis, "Oh, tu ştii, noi avem aşa ceva astăzi ceea ce ei numesc Penticostali." Şi el a zis, "Ei, ei se bazează pe Cartea despre Fapte." Şi el a zis, "Tu vezi, faptele erau numai lucrarea de sprijin pentru Biserică."

E-132 V-aţi imagina voi, un om care a studiat Biblia, un om bătrîn amabil, şi a studiat Biblia în felul cum a studiat omul acela, şi apoi să facă o remarcă ca aceea? Aceasta a sunat, ea nu... Aceasta-aceasta nici măcar nu sună ca Duhul Sfînt. Păi, aceasta nu trebuie să fie, niciunde.

E-133 Deoarece, oricine cu o înţelegere simplă ar şti că Faptele Apostolilor nu erau faptele apostolilor. Acestea erau faptele Duhului Sfînt în apostoli. Nu ştiţi voi cum am modelat noi aceasta în epocile bisericii? Acele Făpturi şezînd acolo, urmărind acel Chivot acolo. Matei, Marcu, Luca, şi Ioan, stînd acolo, urmărind pe Acela. Şi înăuntru Acolo este ce s-a întîmplat, ca rezultat al scrierii lui Matei, Marcu, Luca, şi Ioan.

E-134 Aceea este ceea ce produce pomul, prima lui ramură, şi aceea este ce s-a întîmplat. Şi dacă acel pom produce vreodată o altă ramură, ei vor scrie o altă Carte de Fapte înapoia acesteia. Pentru că, voi vedeţi, aceeaşi Viaţă trebuie să fie în acelaşi lucru.

E-135 Astfel acum, astăzi, cînd ne uităm peste bisericile noastre denominaţionale, Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană, Luterană, biserica lui Cristos (aşa numită), şi Penticostalii şi alţii, unde găsim noi aceasta? Voi nu o găsiţi.

E-136 Eu voi admite că Penticostalii au cel mai apropiat lucru de Acesta, care există, deoarece ei sînt aici sus în Epoca Bisericii Laodicea. Ei aveau Adevărul şi L-au respins. Ei au ajuns căldicei cu Acesta, şi Dumnezeu i-a vărsat din gura Lui. Aceea este exact conform cu Scripturile.

E-137 Voi nu puteţi face Scripturile acelea să mintă. Vedeţi? Ele o să fie adevărate, întotdeauna. Nu încercaţi să... Singurul lucru, nu încercaţi să vă aliniaţi gîndul vostru sus la... sau Scripturile sus la gîndul vostru. Ci aliniaţi-vă pe voi înşivă cu Scripturile. Aceea este, că atunci voi alergaţi cu Dumnezeu. Nu contează cît de mult trebuie să tăiaţi la o parte, sau să puneţi deoparte, aliniaţi-vă cu Acela. Vedeţi?

E-138 Uitaţi-vă ce a făcut Acesta prima dată cînd El a căzut. Păi, dacă Dumnezeu a acţionat în felul acela prima dată, El trebuie să acţioneze în felul acela a doua oară. El trebuie să acţioneze aşa de fiecare dată, sau El a acţionat greşit de prima dată.
Vedeţi, noi ca muritori, noi putem face greşeli. Dumnezeu nu poate.

E-139 Prima decizie a lui Dumnezeu este perfectă. Şi felul în care El alege să facă lucrurile, acolo nu poate fi nici o altă, cale mai bună. El nu poate să o îmbunătăţească, deoarece aceasta este perfectă, de la început. Dacă aceasta nu este, atunci El nu este infinit. Şi dacă El este infinit, atunci El este atotştiutor. Şi dacă El este atotştiutor, El este omnipotent. Amin! El trebuie să fie aşa, ca să fie Dumnezeu. Vedeţi? Astfel voi-voi nu puteţi spune, acum, "El a învăţat mai mult." El nu a învăţat mai mult, El este-El este tocmai izvorul la toată înţelepciunea. Vedeţi?

E-140 Înţelepciunea noastră aici vine de la Satan. Noi am moştenit-o din Eden, unde noi am schimbat credinţa pentru înţelepciune. Eva a făcut aceasta.

E-141 Acum, el a fost numit întîi anticrist. Al doilea stagiu, el a fost numit profetul fals, deoarece acel duh printre oameni a devenit încarnat.

E-142 Vă amintiţi, călăreţul pe cal alb acum nu a avut coroană cînd el a pornit, dar atunci el ar... i s-a dat o coroană. De ce? El era spiritul Nicolait, de la început; şi apoi el a devenit încarnat într-un om; şi apoi el a fost încoronat, şi a primit un tron şi a fost încoronat. Şi atunci el a slujit aceea pentru multă vreme, aşa cum noi vom vedea aşa cum... se rup Peceţile.

E-143 Şi atunci noi aflăm, după aşa mult timp, Satan a fost aruncat afară din Cer. Şi el a venit jos, conform cu Scripturile, şi s-a întronat. Doar gîndiţi-vă, s-a întronat în omul acela, şi a devenit o fiară. Şi el avea putere, putere supremă, în felul acesta el a făcut, toate minunile şi fiecare lucru, care-care, sau omorurile şi luptele sîngeroase şi fiecare lucru care-care Roma a putut să producă. În regulă. El a omorît prin pedeapsă, Romană crudă. Doar, oh, cum am putea noi pătrunde în cîteva Scripturi aici!

E-144 Amintiţi-vă, Isus Cristos a murit sub pedeapsa Romei, pedeapsă capitală.

E-145 Mesajul pe care eu îl am în inima mea, să predic sus aici la întîlnirea aceasta următoare, în Vinerea Mare după-masă, îndeplineşte trei, patru lucruri, vedeţi. "Acolo ei Îl răstignesc." "Acolo," cel mai sfînt, cel mai religios loc în lume era Ierusalimul. "Ei," cei mai sfinţi (presupuşi a fi) oameni din lume, Iudeii. "Acolo ei răstignesc/ cea mai crudă pedeapsă care Roma a putut să producă. "Îl răstignesc." Ce? Cea mai mare Persoană care a trăit vreodată. "Acolo ei L-au răstignit." Oh, vai!

E-146 Dumnezeu să-mi ajute să-L avînt în grămada Aaceea de oameni de afaceri, pînă ei pot să vadă unde stau ei. În regulă. Acum, nu să fiu diferit, nu să fiu dezagreabil; ci să scutur Asta, încît acei fraţi pot vedea că demnitarii lor şi sfinţii părinţi, şi lucrurile pe care ei le scriu în acest jurnal al Oamenilor de Afaceri, este fără rost. Creştinii nu trebuie să numească vreun om "Părinte." Ei încep asta. Eu am încercat să-i ajut în tot ce pot eu. Voi vedeţi acum unde merge această bandă. Astfel, eu am terminat. Eu desigur că nu voi avea nimic altceva de a face cu aceasta. În regulă. Întîi, ţineţi minte pe Cristos.

E-147 Întîi, ca Nic-... Nicolait, şi ce a cerut epoca Nicolai tă? Ea a cerut să se îndepărteze de la grămada aia de oameni care strigă şi bat din palme, şi arată ca degradant; aşa cum ei au făcut la Cincizecime, au acţionat ca oameni beţi, bîlbîindu-se în Duhul, şi altele. Ei nu au vrut nimic din treaba aceea. Ei au zis că ei erau beţi. Şi cînd celebritatea... Ascultaţi! Să nu pierdeţi aceasta. Aceasta ar putea să pară o nebunie pentru voi, dar acesta este Adevărul. Cînd-demnitarii au început să vină înăuntru, ei nu au putut să se coboare la asta.

E-148 Ceea ce face pe Dumnezeu mare, este deoarece El este suficient de mare să se aplece jos. Asta este ceea ce Îl face mare. Nu există nimic mai mare. Şi El s-a plecat cel mai jos decît putea cineva să se plece, decît s-a plecat vreo fiinţă umană vreodată. El era Împăratul Cerului, şi El a venit la-la cea mai joasă cetate pe pămînt, Ierihon. Şi El s-a coborît aşa de jos încît chiar şi cel mai scund om în oraş a trebuit să se uite în jos la El, ca să-L vadă. Este asta adevărat? Zacheu. Asta-i adevărat. El a fost chemat cel mai rău nume în care poate fi chemat vreo fiinţă umană, "un vrăjitor, un drac, Beelzebub." Aceea este ce gîndea lumea despre EL A murit de cea mai crudă moarte. Nu a avut un loc unde să-Şi pună capul. Dat afară, de fiecare organizaţie.

E-149 Dar cînd Dumnezeu L-a înălţat, atît de sus încît El trebuie să se uite în jos să vadă Cerul. Vedeţi cum, Dumnezeu, în umilinţă. Vedeţi? Şi El I-a dat un Nume aşa de mare încît întreaga familie a Cerului este numită după El, şi fiecare familie de pe-pe pămînt. Toată familia pe pămînt este numită "Isus." Toate familiile în Cer sînt numite "Isus." Şi aşa un Nume, încît, fiecare genunchi se va pleca, şi fiecare limbă va mărturisi, că El este Domn; fie aici sau în iad. Iadul se va pleca la acesta. Toate celelalte se vor pleca la acesta. Vedeţi? Dar mai întîi a fost umilinţă, apoi acesta a devenit măreţ. Vedeţi? Lăsaţi pe Dumnezeu să înalţe. "Cel ce se umileşte, Dumnezeu îl va înălţa." Vedeţi?

E-150 Acum, noi observăm că acest spirit nikao a vrut înţelepciune, mai deştept. Acesta a trebuit să raţioneze aceasta, aşa cum a fost în Eden, să raţioneze împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu, prin înţelepciune, şi biserica s-a dedat la aceasta. Ce era aceasta?

E-151 Acum, să zicem, că luăm această biserică aici, şi să luăm o grămadă de oameni aşa cum sîntem noi, dacă voi nu aţi fost adevărat umpluţi cu Duhul. Şi să luăm, să zicem... Acum, nimic împotriva primarului oraşului nostru. Eu nu cred că eu îl cunosc, pe Dl. Bottorff. Este el încă primar, Dl. Bottorff? Vedeţi, eu nu... Dl. Bottorff este un bun prieten de-al meu, vedeţi. Dar, să zicem, primarul oraşului, şi toate forţele de poliţie, şi-şi toţi şerifii, şi ei-ei toţi vin aici. Primul lucru care-l ştiţi, dacă ei au doar un lucru micuţ în capul lor, şi încep să vorbească cu comitetul şi cu oamenii de pe aici, şi zic, "Acum voi ştiţi ce? Aceasta ar trebui să fie diferit." Dacă voi nu sînteţi umpluţi cu Duhul, şi să aveţi un om adevărat umplut cu Duhul după amvon, primul lucru care-l ştiţi, îi veţi servi pe ei. Poate nu generaţia aceasta; poate generaţia următoare.

E-152 Şi acela este felul în care a început înăuntru. Vedeţi? De ce? Ei ziceau, "Uite aici. Aceasta este rezonabil." Voi, voi aţi asculta.

E-153 Să zicem că un om vine aici înăuntru, care ar putea zice, "Această biserică este prea mică. Haideţi să zidim o biserică mare. Eu vă voi zidi una aici sus, aceasta este... aceasta va valora aşa de mulţi bani, o jumătate de milion de dolari. Ei vor fi puşi acolo înăuntru. Eu voi pune lucrul la emisiune." Cînd ei fac asta, atunci ei au un topor să polizeze; de nouă ori din zece, voi ştiţi, unul din felul acela. Primul lucru care-l ştiţi, atunci, dacă el o face, el dirijează lucrurile să-i convină lui. "Voi nu puteţi spune nimic, deoarece Fratele John Doe în spate acolo, el are finanţarea acestei biserici." Vedeţi? Apoi voi luaţi un Ricky micuţ afară din ceva seminar, care cunoaşte cam atît de mult despre Dumnezeu ca un Hottentot despre noaptea Egipteană, şi el va veni acolo înainte şi el va sluji la acel om, deoarece el îi cumpără o maşină nouă tot timpul, îl lasă să mîne în jur, şi îi cumpără asta, aceea, şi cealaltă.

E-154 Acum, asta este exact cum a pornit aceasta. Corect. Observaţi, înţelepciune şi deşteptăciune! Ei au zis, "Acum uitaţi-vă aici, nu este aceasta doar sensibil? Acum, ... a noastre-a noastre femei, ce contează cum îşi poartă ele părul lor?" Dar Biblia spune că aceasta contează. Doar luaţi acel singur lucru, pe lîngă sute de altele. Vedeţi? Aceasta contează. Dumnezeu a spus că aceasta contează, astfel aceasta contează.

E-155 Dar, voi vedeţi, dacă ei pornesc aceea, şi comitetul de administratori, şi diaconii şi fiecare lucru, primul lucru care-l ştiţi, pastorul sau intră înăuntru sau iese afară. Asta-i tqt. Vedeţi, oamenii sînt aceia care au votat aceasta înăuntru. În regulă.

E-156 Acum observaţi, acel duh începe să se mişte, şi biserica care este aşa, care, are aşa mulţi demnitari în ea, aşa multe lucruri mari, şi aşa mulţi bani porniţi, încît după o vreme ei au ascultat la acesta şi s-au dedat la acesta, grosolănia Diavolului.

E-157 Şi acela este tocmai lucrul pe care Eva l-a făcut în grădina Edenului. Acum, voi auziţi asta. Asta-i corect. Priviţi, femeia naturală, mireasa lui Adam, înainte să vină el la ea ca la o soţie, a căzut pentru schema Satanei împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu, prin a-L raţiona. Înainte ca Adam să trăiască cu Eva ca o soţie, Satan i-a luat-o înainte. Aceasta-i corect. Voi aţi auzit Pomul Miresei, despre care am predicat. Acela vorbeşte despre aceasta, vedeţi. În regulă. Acum observaţi, acolo, Eva s-a dedat pentru raţiune. Acum el, Satan, a încercat să-L raţioneze.
Ea a zis, "Dar Domnul a zis..."

E-58 El a zis, "Oh, tu ştii, dar cu siguranţă Domnul nu o va face. Înţelegi? Tu, tu vrei să fii înţeleaptă. Tu vrei să cunoşti ceva. Păi, tu nu eşti nimic decît o copilă prostuţă. Vezi? Tu s-ar cuveni să ştii ceva." Dacă acela nu este Satan! Oh, vai!

E-159 Dacă acela nu este careva din aceşti, moderni, vedeţi, "Oh, ei sînt doar o grămadă de holy-rollers. Nu le da nici o atenţie, tu vezi. Să nu mergi... Înţelegi?"

E-160 Acum, cea naturală, prima mireasă a rasei umane, înainte să vină bărbatul ei la ea, ea a căzut din har, prin a asculta la minciuna lui Satan, după ce Dumnezeu a fortificat-o în spatele Cuvîntului Său. Dacă ea ar fi stat în spatele Cuvîntului, ea nu ar fi căzut niciodată. Acum aceea este în cea naturală, observaţi, femeia naturală.

E-161 Şi care a fost blestemul, blestemul actual de a veni afară din spatele Cuvîntului lui Dumnezeu?

E-162 Acum amintiţi-vă, ea a crezut cam nouăzeci şi opt la sută din Acesta. Dar voi doar trebuie să lăsaţi un Lucru să se ducă. Vedeţi? Ea a crezut o mulţime întreagă din El. Oh, cu certitudine. Ea a spus Asta, şi Satan a admis că Aceea era corect. Dacă el poate doar să te prindă într-un colţ, aceea este tot ce vrea el. Înţelegeţi? Singurul lucru pe care-l aveţi de făcut este să daţi glonţului o mică răsucire pe aici, şi el va greşi ţinta. Înţelegeţi? Asta-i tot. Acum, ea a crezut aşa de mult din El, dar totuşi l-a omis.

E-163 Acum, şi-şi rezultatele, din cauză că ea a părăsit Cuvîntul, pentru o bucăţică micuţă de raţiune.

E-164 Păi, spune acum, "Cum este cu femeile?" Sau, "De ce vrei tu să vorbeşti despre ceva de felul acesta?" Dar oricare din lucrurile acelea micuţe. "Care este diferenţa, dacă aceasta este dovada iniţială?" Îi ceva de aceasta! Voi aveţi...

E-165 Aceasta trebuie să fie îndreptat. Noi am presupus la Acesta, prin şapte epoci ale bisericii, aproape. Dar a venit ceasu! cînd Dumnezeu Îl vorbeşte. Dar El nu numai Îl vorbeşte, ci El Îl arată, şi Îl adevereşte, şi Îl dovedeşte. Aceasta-i corect. Dacă El nu o face, atunci acesta nu este Dumnezeu, asta-i tot. Dumnezeu stă în spatele Cuvîntului Său.

E-166 Observaţi acum. Acum, femeia naturală a cauzat moartea naturală, deoarece ea a ascultat de raţiune, să se facă înţeleaptă, să se facă înţeleaptă în loc să stea în spatele Cuvîntului şi să facă ce Dumnezeu i-a spus. Ea a vrut înţelepciune, şi să fie înţeleaptă. Şi ea a ascultat la raţiune, şi-şi ea a pierdut întreaga rasă umană. Vedeţi?

E-167 Acum, de data aceasta, femeia spirituală, Mireasa lui Cristos care a început la Ziua Cincizecimii, Biserica apostolică timpurie, a pierdut acelaşi lucru la Consiliul Niceea. Lee, tu ştii că asta-i corect. Şi la-la Consiliul Niceea, cînd ea şi-a schimbat dreptul ei de întîi născut spiritual, să ia bisericile mari ale lui Constantin şi lucrurile care el le-a oferit lor acolo, şi ea şi-a vîndut dreptul ei de întîi născut Scriptural pentru o grămadă de dogmă Romană. Acum, aceea este tare pentru Catolic. Dar Protestantul a făcut acelaşi lucru, şi reprezintă, în Biblie aici, ca o fiică "a curvei, a prostituatei." Aceea este exact corect, fiecare din ele! Nu există scuze.

E-168 Dar de acolo întotdeauna a fost o rămăşiţă mică, drept înainte, care merge să formeze Mireasa.

E-169 Observaţi, ea şi-a pierdut dreptul ţi de naştere, vedeţi, înainte ca bărbatul ei să ajungă la ea. Înţelegeţi? Înainte de nuntă, ea şi-a pierdut virtutea.

E-170 Şi acum vă amintiţi acolo, că ea a zis, "Eu şed ca o regină. Eu nu am nevoie de nimic," în acea Epocă Laodiceană acolo. "Eu sînt bogată şi mărită în bunuri, şi aşa mai departe. Şi, oh, întreaga lume se uită sus la mine. Eu sînt măreaţa, biserică sf'întă, şi aşa mai departe. Noi sîntem în felul acesta," întreaga epocă.

E-171 Iar El a zis, "Tu nu ştii că tu eşti goală, oarbă, mizerabilă, nenorocită, săracă, şi nu ştii aceasta." Aceea este starea. Acum, dacă Duhul Sfînt a spus că starea va fi în felul acela în zilele din urmă, aceasta este în felul acela! Nu există nici o cale de a ocoli aceasta. Acela este felul în care este.

E-172 Acum priviţi. Acum, cînd ea şi-a vîndut dreptul ei de întîi născut în urmă acolo, dreptul ei virtuos, al Cuvîntului, ce a făcut ea? Cînd Eva a făcut aceasta, ea a pierdut creaţiunea; întreaga creaţiune a căzut sub ea.

E-173 Acum observaţi, şi cînd biserica a făcut aceasta, a acceptat dogme în loc de Duhul şi Cuvîntul, aceasta a blestemat întregul sistem. Fiecare sistem denominaţional care a fost vreodată, sau va fi vreodată, a fost blestemat cu acesta, şi a căzut, deoarece nu există altă cale.

E-174 Cînd voi aduceţi o grămadă de oameni împreună, să socotiţi ceva, unul are un cap pe aici, şi unul are un cap pe acolo, şi unul are un cap pe aici. Şi ei pun lucrurile împreună şi le scutură, şi, cînd aceasta vine afară, aceea este ceea ce aţi obţinut.

E-175 Aceea este exact ce ei au făcut la Consiliul Niceea. Aceea este exact ceea ce ei fac la Metodişti, Prezbiterieni, biserica lui Cristos, şi restul din ei. Şi nici un om, indiferent ce îi descoperă Dumnezeu, tu trebuie să înveţi aceasta în felul în care mandatul lor, crezul-crezul lor zice, sau ei te vor da afară. Acum, să nu-mi spuneţi. Eu am fost acolo, vedeţi, şi eu cunosc aceasta.

E-176 Şi aceea este întocmai exact ce s-a întîmplat, aşa că întregul lucru este blestemat. Nu-i de mirare că îngerul a zis, "Ieşiţi afară din ea, poporul Meu, ca voi să nu fiţi părtaşi la plăgile ei." Deoarece, ea urmează să... Ea este blestemată, şi ea trebuie să sufere blestemul mîniei lui Dumnezeu asupra ei, deoarece ea şi-a vîndut virtutea şi drepturile. Vedeţi? Dar... Oh, vai!

E-177 Dar, amintiţi-vă. Văzînd toată starea aceea, dar totuşi Dumnezeu a promis, în Ioel 2:25, dacă voi vreţi să notaţi aceasta jos, "În zilele din urmă..."

E-178 Cînd El a zis, "Ce a lăsat larva fluturelui, a mîncat omida; ce a lăsat omida,-au mîncat lăcustele; ce a mîncat lăcusta..." Doar jos înainte, insectă după insectă, a venit şi a mîncat din acea Biserică pînă cînd în final Ea nu era nimic decît un butuc. Priviţi! Ce au lăsat Romanii, au mîncat Luteranii; ce au lăsat Luteranii, au mîncat Metodiştii; şi ce au lăsat Metodiştii, au mîncat Penticostalii; vedeţi, pînă cînd ea este jos la un butuc.

E-179 Şi voi stiţi ce? Voi luaţi acei viermi acolo, lăcusta şi omida, şi aşa mai departe, şi voi le urmăriţi în jos prin-carte, şi aflaţi. Acesta este acelaşi vierme doar în stagii diferite.

E-180 Ţineţi-vă punctul. Aşa sînt şi aceste Peceţi! Aceştia sînt aceiaşi viermi. Voi urmează să vedeţi aceasta cînd noi o aducem afară, astfel eu vă spun acum. Acesta este acelaşi vierme, tot timpul. Patru din acei viermi; patru aici. Şi acolo sînt ei, ei sînt acelaşi lucru. Acesta este acelaşi spirit. Ce a lăsat unul, celălalt a mîncat; şi ce a lăsat acesta, a mîncat celălalt; în felul acesta, pînă ei au adus-o la un butuc.

E-181 Dar Ioel a zis, "Eu voi restaura, zice Domnul, toţi anii care i-a mîncat omida."

E-182 Ce este aceasta? Cum o să facă El aceasta; dacă acesta a pornit afară, anticrist, prin a fi împotriva învăţăturii lui Cristos, care a acceptat dogma în loc de Cuvînt? Şi de-a lungul anilor reformatorii au plonjat la aceasta, după cum a spus Biblia.

E-183 "Dar în ziua din urmă, la sunetul..." Apocalipsa 10:1-7, El a zis, "Tainele lui Dumnezeu se vor sfîrşi în zilele din urmă, la sunetul îngerului al şaptelea." Maleahi 4, a spus că El va "Trimite pe Ilie înainte să vină ziua rea pe părnînt, cînd El îl va arde ca un cuptor. Şi el va restitui, şi să aducă înapoi-pe copii la Credinţa părinţilor," Originala, apostolica, Credinţă penticostală a fost promisă să fie restituită. Acum, aceea este tot aşa de clar cum Scriptura o poate spune. Acum aceasta este promis. Şi dacă noi sîntem în zilele din urmă, ceva trebuie să se întîmple. Vedeţi? Şi aceasta se întîmplă, şi noi o vedem.

E-184 Observaţi trinitatea lui Satan. Aceeaşi persoană vine; doar încarnat, de la unul la altul. Acela este felul în care au făcut acele insecte, acei viermi, unul la altul, exact. Nicolait, "anticrist spiritual." Papă, "profet fals." "Fiară," Diavolul însuşi, încarnat. El nu poate face aceasta...

E-185 Acum, voi ţineţi aceasta în mintea voastră acum, cînd voi urmăriţi asta. Voi o să vedeţi pe aceşti călăreţi că vin chiar drept sus la aceea. Vedeţi, eu vă aşez un tablou aici. Dacă eu o aveam pe o tablă, voi aţi fi putut să o înţelegeţi mai bine. Vedeţi, eu urmăresc.

E-186 Întîi, acum. Voi ţineţi minte aceasta. Primul lucru el este, el este un "duh anticrist." Ioan a spus aşa. "Copilaşilor, duhul lui anticrist deja lucrează în copiii neascultării." Vedeţi, acel lucru a început să pornească. Şi apoi acesta a devenit un fel de "o zicală," în epoca bisericii următoare. Şi următoarea epocă a bisericii, aceasta era "o învăţătură." Şi următoarea epocă a bisericii, ea era "încoronată." Acum nu este aceasta tot atît de clar cum aţi citi oriunde aţi putea voi să o citiţi? Vedeţi? Vedeţi, acolo vine el.

E-187 Acum, întîi, el a fost numit (ce?) "duh anticrist," deoarece el era împotriva Cuvîntului. Aceea este ce a început-o. Aceea este exact ce a făcut întregul lucru, era întoarcerea de la Cuvîntul lui Dumnezeu. Nu pentru că Eva ar fi putut să-i dea lui Cain o bătaie într-o zi. Vedeţi? Aceea nu era ce a făcut aceasta. Primul lucru care a făcut toată treaba, a fost că ea s-a întors de la Cuvînt. Ea s-a întors de la Cuvînt. Şi primul lucru, a început prostituţia în biserica viului Dumnezeu, Mireasa lui Cristos, ea s-a întors de la Cuvînt şi a acceptat dogmă Romană în loc de Cuvîntul lui Dumnezeu. Ce s-a întîmplat la fiecare organizaţie? Aceasta a făcut tocmai acelaşi lucru.

E-188 Acum, însă a promis că în zilele din urmă El va face o cale să restituie din nou. Cuvîntul Domnului va cădea pe pămînt, aşa cum El a făcut-o la început, şi, oh, şi va restitui înapoi (ce?) ce a pornit-o. "Împotriva Cuvîntului." Şi ce trebuie să facă acest om cînd el vine, uns cu Duhul lui Dumnezeu? El doar "aduce Credinţa copiilor înapoi la părinţi." Aşa este cum restituie El. Şi voi luaţi acelaşi Cuvînt, în acelaşi loc în care El este Aici, El o să facă acelaşi lucru.

E-189 Isus a zis, "Dacă vreun om este al Meu! Şi cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el." Şi cînd ei I-au cerut să facă anumite lucruri, El a zis, "Eu fac doar ce Îmi arată Tatăl. Eu nu fac nimic pînă cînd Eu văd aceasta, mai întîi. Ce văd Eu pe Tatăl făcînd, aceea fac şi Eu. Tatăl lucrează, şi atunci Eu lucrez pînă acum." Vedeţi? Nu vedeţi voi aceasta? Păi, aceasta este întocmai ca citirea ziarului. Vedeţi?
Acum, acum, întîi, atunci, el a devenit un "anticrist."

E-190 Acum, el nu putea fi anticrist numai în duh. Apoi, el a devenit un anticrist, iar acel duh a luat un om care a învăţat aceleaşi lucruri pe care le făcea duhul anticrist, şi atunci el a devenit un "profet fals," la duhul anticrist. Acum cum este cu un om într-o organizaţie? Cum vă convine. Eu nu ştiu ce gîndiţi voi despre aceasta. În regulă.

E-191 Acum, în final, el devine "o fiară." Acum aşteptaţi, iar noi vom ajunge la aceea după o vreme, vedeţi. În regulă.

E-192 Acum, ca trinitate a lui Satan stă în felul acesta; Satan, tot timpul. Satan, "duh anticrist." Duh anticrist, încarnat, "profet fals." Apoi, devine "fiara." Vedeţi? Cînd... Nu un demon, care era în acel anticrist; dar cînd Satan însuşi este aruncat afară, el vine jos şi preia locul unde era demonul. Diavolul, atunci, atunci Diavolul este încarnat într-un om. Aceasta doar se repetă.

E-193 Aceea este ce era Iuda Iscarioteanul. Şi ce a făcut el? Era el unul dintre oamenii care erau împotriva lui Cristos? Păi, el era casierul, a umblat cu El. Desigur. A umblat drept împreună cu ei. A mers acolo afară şi a scos draci, şi a făcut întocmai exact ce au făcut ei.

E-194 Şi Cristos era Dumnezeu încarnat; Dumnezeu, încarnat în trup, Emanuel. Iar Iuda era fiul pierzării. Iar Isus era Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu încarnat; Diavol încarnat.

E-195 Unii oameni văd numai trei cruci la timpul acela. Acolo erau patru din ele. Acolo erau trei pe Golgota, care noi le vedem. Acela era Isus în mijloc, un hoţ la stînga Lui, şi un hoţ la dreapta Lui.

E-196 Şi priviţi. Un hoţ a zis către celălalt, sau i-a zis lui Isus, "Dacă..." Acum, voi ştiţi că El este Cuvîntul. Dar, "Dacă Tu ai fi Cuvîntul, nu te-ai mîntui pe tine însuţi? Nu ai face tu ceva privitor la aceasta?"

E-197 Acela este acelaşi lucru astăzi. Nu i-aţi auzit voi pe aceşti draci vechi că vin, şi zic, "Dacă tu crezi în vindecare Divină, aici sînt ochii cuiva, nu le-ai deschide tu ochii?" "Loveşte-mă cu orbire! Loveşte-mă cu orbire!" Acelaşi diavol vechi. Vedeţi? "Vino jos de pe cruce, şi o să Te credem." "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, transformă pietrele acestea în pîine." Acelaşi drac.

E-198 Voi doar să păşiţi la o parte, vedeţi. Nu. Acesta este felul în care a făcut Isus. El nu s-a dat în spectacol pentru nici unul din ei.

E-199 Au pus o zdreanţă peste mîna Lui... peste ochii Lui scumpi, în felul acesta. Şi ei au luat un băţ, şi L-au lovit peste cap. Au zis, "Spune-ne! Dacă Tu eşti un profet, acum spune-ne cine Te-a lovit." Ei au dat băţul, unul la altul. "Acum spune-ne cine Te-a lovit, şi noi Te vom crede că eşti un profet." El nu şi¬a deschis gura Lui. El doar şedea acolo. Vedeţi? El nu se dă în spectacol. El doar face cum spune Tatăl, voi vedeţi. Vedeţi? Îi lasă să meargă înainte. Vine vremea lor. Nu vă îngrijoraţi. Da, domnule. Acum, ei I-au atins haina Lui, ei nu au simţit nici o putere.

E-200 Dar o sărmană femeie micuţă, avea o nevoie, doar I-a atins haina. El s-a întors în jur şi a zis, "Cine M-a atins?" Aha. Ce este? O atingere diferită. Aceasta depinde cum Îl atingeţi, voi vedeţi, vedeţi, ce voi credeţi. Acum, voi vedeţi?

E-201 Acum, aşa cum Satan urmează să... s-a încarnat pe sine, de la anticrist în profet fals acum. Şi în zilele Iudeului, este "anticrist," printre biserica timpurie. În epocile întunecoase, el a devenit un "profet fals," către lume. O vedeţi pe ea acolo cu "cupa ei de fărădelege"? Acum, asta este la epoca bisericii acum.

E-202 Dar în epoca după ce Biserica merge Acasă, el devine o fiară, el devine Diavolul încarnat, balaurul roşu însuşi. Oh, vai! Puteţi vedea ce vreau eu să spun? El este încarnat în oamenii lui atunci. El îşi are poporul lui legat prin puterea lui. Profetul fals i-a profeţit pe ei drept în aceasta. "Îi predă la o puternică amăgire, să creadă o minciună şi să fie blestemaţi prin aceasta." "Tăgăduind Cuvîntul; cu o formă de evlavie."

E-203 Dumnezeu lucrează, locul Lui, într-o trinitate. Justificare; sanctificare; şi se încarnează pe Sine în poporul Lui, cu Botezul Duhului Sfînt.

E-204 Acelaşi lucru, Diavolul este doar într-un model, după Cristos. Oh, Satan se încarnează pe sine... Acum priviţi. Satan...

E-205 Cînd Isus se întrupează pe Sine în oamenii Lui, tocmai Viaţa care era în Cristos este în persoană.

E-206 Ce ar face aceasta dacă voi aţi lua viaţa afară dintr-o viţă de vie şi o puneţi într-o viţă de dovleac? Aceasta nu ar mai rodi dovleci; ea va rodi struguri. Ce ar fi dacă voi aţi lua viaţa afară dintr-un pom de piersic şi o puneţi într-un pom de păr? Va rodi acesta pere? Nu. Rodeşte piersici. Viaţa spune ce este acesta. Vedeţi?

E-207 Cînd voi ziceţi, auziţi pe oameni zicînd că ei au Duhul Sfînt, şi neagă acest Cuvînt, acolo este ceva greşit. Duhul Sfînt a scris acel Cuvînt.

E-208 Şi Isus a spus aşa, "Dacă un om are Duhul Meu în el, el va face lucrările Mele." Voi vreţi să citiţi asta? Voi vreţi să o notaţi? Aceasta este Sfîntul Ioan 14:12. Da. În regulă. "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care Eu le fac le va face şi el. Chiar mai mult decît acestea va face el, pentru că Eu mă duc la Tatăl." Vedeţi? Atunci El îl sfinţeşte şi îl curăţă, astfel ca el să poată sta înaintea lui Dumnezeu. Acea picătură de cerneală cade acolo, şi îl duce dincolo de prăpastie. Vedeţi?

E-209 Acum priviţi. Satan, cînd el se încarnează în supuşii lui, ei vor face lucrarea pe care el a făcut-o. Voi nu vedeţi? Ce a făcut el? A venit drept la femeia aceea inocentă, să o amăgească. Şi aceea este exact ce fac unii din aceşti draci, vin drept într-un loc şi zic... Un păstor micuţ ajunge să înceapă, afară pe undeva; vine înăuntru şi zice, "Oh, dacă tu doar te uneşti cu noi!" Ah! Ah! Aceeaşi lucrare de drac. Acum, acela este Adevărul! Şi cînd Satan devine încarnat în biserica lui, să fie un drac, atunci ei sînt aceia care fac omorul şi uciderea, şi aşa mai departe. Din cauză că, Satan este un ucigaş, în primul rînd; un mincinos şi un... Vedeţi? În regulă.

E-210 Ce face Satan cînd el o face, cînd el devine încarnat printre oameni? Este datoria lui să fie viclean. El este viclean. Voi cercetaţi Biblia, şi arătaţi-mi voi unde a avut Dumnezeu vreodată de a face cu oameni intelectuali. Căutaţi după aceasta, şi vedeţi dacă aceştia nu sînt întotdeauna intelectualii care sînt posedaţi de diavolul. Acesta este un cuvînt mare, dar acesta este adevărat. Eu vă provoc să luaţi-linia, de la Abel la Cain; şi, cele patrusprezece generaţii, puneţi-le afară, şi vedeţi care anume erau de partea celor deştepţi, şi care anume erau cei smeriţi. Aha.

E-211 De ce nu a ales Isus astfel de oameni? El a luat pescari şi oameni care nu puteau nici măcar să-şi semneze propriul lor nume, să-i pună capul Bisericii Lui. Înţelepciunea este-este nimic; ea este-ea este împotriva lui Cristos. Înţelepciunea lumească este împotriva lui Cristos, întotdeauna. Isus nu ne-a spus niciodată să mergem să zidim seminarii; El nu a făcut-o; avînd şcoli Biblice. El a zis, "Predicaţi Cuvîntul! Predicaţi Evanghelia!" Şi atunci dacă El a zis, "Aceste semne vor urma pe acei care cred," vedeţi, voi va trebui să aveţi... Cu alte cuvinte, El a zis, "Mergeţi şi demonstraţi Puterea lui Dumnezeu, la toate naţiunile."

E-212 Acum priviţi. Datoria lui Satan este să pervertească Cuvîntul lui Dumnezeu, la raţionările înţelepciunii. Oh, Doamne! Oh! Apoi el îşi însemnează supuşii, prin respingerea Cuvîntului original. Acum lăsaţi ca...

E-213 Vreţi voi-vreţi voi-vreţi voi să mă răbdaţi doar încă mai puţin, şi să luăm aceasta? Aceasta, eu nu vreau ca voi să pierdeţi aceasta. Lăsaţi-mă să vă arăt modelul, astfel ca voi să puteţi vedea toată aceasta în model şi în Cuvînt, şi totul. Voi¬voi nu puteţi... Voi nu ar trebui să plecaţi confuzi.

E-214 În Vechiul Testament, cînd un om a fost vîndut în sclavie. Acolo a venit un an de jubileu, la fiecare cincizeci de ani. Patruzeci şi nouă de ani, şi apoi anul de jubileu. Şi cînd un sclav a auzit aceasta, şi el a vrut să meargă liber, există-nu există nimic care să-l poată reţine de la a merge liber. El îşi poate arunca sapa jos, şi să zică, "adio," să meargă înapoi acasă. Trîmbiţa a sunat. Asta-i adevărat.

E-215 Dar dacă el nu vrea să meargă, şi el este satisfăcut cu stăpînul lui de sclavi, atunci el este luat în-templu, şi ei iau o sulă... Voi ştiţi ce este o sulă. Şi ei îi presează urechea, şi îi fac o gaură în ureche. Şi acesta este un semn, că el nu poate niciodată să mai meargă înapoi. Este asta corect? El trebuie să slujească pe acest stăpîn pentru tot timpul. Mie nu-mi pasă de cîte ori mai sună jubileul, orice se întîmplă. El absolut a-a vîndut dreptul lui de întîi născut, de a fi liber.

E-216 Şi cînd un om refuză Adevărul Evangheliei, Satan îl însemnează (unde?) la urechea lui. El îl surzeşte astfel că el nu mai poate auzi Adevărul, şi el este terminat. El stă cu grupul cu care este el, dacă el nu aude Adevărul. Nu.

E-217 "Voi veţi cunoaşte Adevărul, şi Adevărul vă va face liberi." Vedeţi, Adevărul face liberi.

E-218 Dumnezeu îi însemnează pe ai Lui cînd ei vin. Dumnezeu însemnează pe ai Lui prin adeverirea Cuvîntului Său promis prin ei. Aceea este exact, Sfîntul Ioan 14:12. Şi un alt lucru, voi vreţi să-l notaţi, Marcu 16. Isus a zis, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred."

E-219 Acum să luăm doar aceea, un minut. A glumit El? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] A vrut El să spună doar... A vrut El să spună doar că apostolii, aşa cum unii ne-ar spune? ["Nu."]

E-220 Priviţi. Citiţi fondul acestuia. "Mergeţi voi în..." Unde? [Adunarea zice, "Toată lumea." – Ed.] "Toată lumea." "Predicaţi această Evanghelie la..." Ce? ["Fiecare făptură."] "Fiecare făptură." Aceasta nu a îndeplinit nici măcar o treime din cale încă. "Aceste semne vor urma în toată lumea, la fiecare făptură, oriunde este predicată această Evanghelie. Aceste semne vor urma pe cei ce cred," nu doar la un grup mic.

E-221 Cum mi-a spus un om odată, "Dumnezeu a dat numai la cei doisprezece apostoli daruri de vindecare. Şi..." Oh! Astfel, mulţi dintre fraţi şedeau aici cînd el s-a ridicat sus să spună asta, vedeţi. El a primit destul din aceasta, în cîteva minute.

E-222 Astfel acum observaţi, "Toată lumea, la fiecare făptură, aceste semne vor urma."

E-223 Nu luaţi semnul lui Satan de necredinţă. Acum, el îl va pune pe voi în seara aceasta, dacă el o poate face. El vă va înghionti sus către perete, şi voi veţi păşi afară şi veţi zice, "Eu nu ştiu despre asta."

E-224 Voi mergeţi acasă şi studiaţi Aceasta, şi apoi fiţi sinceri, şi rugaţi-vă. Pentru că, totul este prea-este prea perfect Scriptural tocmai la ceasul acesta, această oră sacră în timp. Aceasta era cu anii, dovedit, a venit drept sus la acesta. Şi acesta este ceasul. Acesta este timpul.

E-225 Şi acum nu lăsaţi să vă vîre aceasta în urechea voastră, semnul lui de necredinţă. Vedeţi? Pentru că, el a fost un necredincios, de la început. El s-a îndoit de Acesta. În regulă. Oh, să nu lăsaţi măcar... Nu-l lăsaţi să ia Scriptura, cu înţelepciunea lui, şi-şi să O sucească şi să O pervertească cu propria lui înţelepciune, în puterile de raţionare. Voi doar fiţi smeriţi, şi ziceţi, "Dumnezeu a spus aşa, şi aceea este tot ce există la acesta." Acum, oh, haideţi...

E-226 Noi o să ajungem prea tîrziu, astfel noi mai bine ne oprim chiar aici şi-şi pornim înainte.

E-227 Acum să mergem la Pecetea a Doua. Cînd cel ucis, Mielul înviat a deschis aceasta, şi a doua, Făptură ca viţelul, a zis, "Vino, vezi ce este taina Pecetei." Vedeţi? Acum noi o luăm. Mielul, ţineţi minte, trebuie să deschidă fiecare Pecete. Şi a doua Făptură...

E-228 Dacă voi aţi observat aceasta, în rutina prin care noi tocmai am trecut, cu epocile bisericii, este acelaşi lucru. A doua... Prima a fost un leu; următoarea a fost un-a fost un... a fost ca un viţel, sau bou, sau ceva, voi vedeţi.

E-229 Şi această Făptură a zis, "Vino, vezi," acum, şi cînd Mielul a deschis Pecetea. Şi, atunci, a mers să vadă. Şi cînd el a păşit înăuntru, ce s-a întîmplat? Să vedem ce a aflat el acum. "Vino, vezi." Există o taină sigilată aici sus, care era aici acum de două mii de ani, aproape. Să vedem ce este aceasta .

E-230 Acum noi aflăm aici că el a văzut (ce?) un cal roşu mergînd înainte. Acum, după înţelegerea mea acest, după înţelegerea mea, această sabie mare pe care el a avut-o în mîna lui... Acum noi avem cam trei lucruri la care să ne uităm acum, cam pentru următoarele cincisprezece, douăzeci de minute. Să citim doar şi să vedem ce zice El aici. "Şi acolo a mers afară..." Al 4-lea verset.
... acolo a mers afară un alt cal care era roşu, ( cel dintîi este alb): şi i s-a dat putere la acela care şedea pe el să ia pacea de pe pămînt, ... ca ei să se omoare unul pe altul: şi acolo lui i s-a dat o sabie mare.

E-231 Acum există simboluri aici, şi noi vrem să ne uităm la ele foarte atenţi. Dar, după înţelegerea mea, cît cunosc eu mai bine acum, voi vedeţi, Isus a prezis acelaşi lucru în Matei 24. Vedeţi? El a zis, "Acum voi o să auziţi de războaie şi veşti de războaie, şi doar războaie şi veşti de războaie, şi războaie. Şi, însă," a zis, "toate acestea nu sînt încă. Vedeţi, încă nu este timpul." Vedeţi, ei au întrebat pe Isus trei întrebări. Vedeţi? Şi El le-a răspuns în trei întrebări.

E-232 Acolo este unde o mulţime din fraţii noştri s-au încurcat, încercînd să plaseze... Fraţii Adventişti, despre acele, ziua a şaptea şi aşa mai departe, în urmă acolo, ... "Vai de aceea care dă copil, care dă să sugă, iar porţile vor fi închise în ziua sabatului," şi lucruri de felul acesta. Doamne! Aceasta nici măcar nu aparţine deloc la întrebare, vedeţi, nicidecum. Vedeţi?

E-233 El a răspuns ce au întrebat ei, dar El nu-El nu-nu a aplicat toată aceasta la zilele din urmă. El a zis, "Voi veţi auzi..." Acum noi vom lucra asupra acestui singur lucru aici. Noi vom ajunge la ceva mai mult din acesta, în cîteva seri. Priviţi. El a zis, "Voi veţi auzi de războaie, şi veşti de războaie, şi aşa mai departe. Apoi toată aceasta nu este... Vedeţi, atunci ei vor-ei vor merge iarăşi înapoi, atunci ei vă vor preda, şi aşa mai departe în felul acesta. Şi tot, tot ce nu este încă corect."

E-234 Dar cînd El a ajuns la timpul cînd El urma să le vorbească despre ceea ce ei L-au întrebat, "sfîrşitul lumii."

E-235 "Cînd vor fi toate aceste lucruri, cînd nu va exista nici o piatră rămasă pe ea? Ce va fi semnul? Şi cînd va veni, sfîrşitul lumii?" Vedeţi, ei L-au întrebat trei lucruri.
Atunci cînd El a ajuns jos la, "Sfîrşitul lumii?"

E-236 El a zis, "Cînd voi vedeţi smochinul înmugurind, acum voi ştiţi că timpul este la uşă. Şi adevărat vă spun Eu, că, această generaţie nu va trece pînă totul va fi împlinit." Cum necredinciosul, fără interpretare, îi place să aşeze asupra aceleia! Vedeţi? El a zis, "Această generaţie," nu generaţia către care vorbea El, "generaţia care a văzut smochinul înmugurind."

E-237 Acum eu vreau doar să vă întreb ceva. Doar-doar priviţi la ceva drept aici în faţă. Israel este acum, pentru prima dată de două mii cinci sute de ani, o naţiune. Cel mai vechi steag în lume flutură peste Ierusalim în seara aceasta. Israel este în patria lui.

E-238 A existat un frate aici odată care a vrut să fie un misionar, a simţit să meargă misionar la Iudei. Eu am zis, "Tu ai putea obţine unul din cînd în cînd." Oh, oamenii gîndesc, că întreaga naţiune! Nu, domnule.

E-239 Israel este convertit ca o naţiune, nu ca o persoană. "O naţiune se va naşte într-o zi." Aceea este Israel. "Tot Israelul este mîntuit." Doar ţineţi minte asta. Pavel a spus aşa, "Tot Israelul este mîntuit." Acum observaţi, "Tot Israelul." Aceasta este exact corect.

E-240 Acum observaţi aceasta. "Dar," El a zis, "cînd voi vedeţi smochinul, şi toţi ceilalţi pomi, înmugurind." Acum priviţi. Niciodată nu a existat timp, de două mii cinci sute de ani, în care Israel să fi venit vreodată în patria lui. Noi avem micuţul spectacol, despre Trei Minute Pînă La Miezul Nopţii, voi ştiţi. Iat-o acolo, o naţiune, steaua cu şase colţuri a lui David, fluturînd, şi toate lucrurile acestea.

E-241 A existat vreodată un timp în care denominaţiunile au avut treziri aşa cum au avut ele în ultimii cîţiva ani? Acum studiaţi doar aceasta. Noi sîntem acasă.

E-242 Cînd au înflorit vreodată denominaţiunile sub slujba vreunui om, cum a înflorit a lui Billy Graham; Metodişti, Baptişti, şi aşa mai departe? Cînd a existat vreodată un om, cercetaţi-vă în jos istoria, care a mers vreodată înainte la biserica formală, cu numele sfîrşindu-se cu h-a-m, înainte? Doar vă întreb. A-b-e...

E-243 A-b-r-a-h-a-m. Acum priviţi, numele lui Abraham are şapte litere, A-b-r-a-h-a-m.

E-244 Dar Fratele nostru Billy Graham, are G-r-a-h-a-m, şase, nu şapte. Lumea, aceea este unde slujeşte el, biserica naturală.

E-245 Biserica naturală, era Lot, în Sodoma. Şi cînd acest om a mers jos acolo şi a predicat, şi i-a orbit cu Evanghelia.

E-246 Dar acolo era Unul Care a stat cu Abraham, şi Abraham L¬a numit, "Elohim, Domn." Acum cînd Abraham a văzut trei venind, el a zis, "Domnul meu."

E-247 Cînd Lot a văzut doi venind, el a zis, "Domnii mei." Acolo este diferenţa voastră. Vedeţi lucrarea voastră trinitariană? Vedeţi?

E-248 Isus a zis, "Cum era în zilele lui Lot." Voi vedeţi asta? Observaţi. Număraţi aceasta.

E-249 Acum, acolo era Unul venit la Biserica spirituală, Mireasa, Abraham, care nu era în-în Sodoma, de la început. Şi priviţi ce a făcut El. El nu a făcut nici o predicare cum au făcut ei. El i-a învăţat, dar apoi ei au făcut acel semn înaintea lor. El a făcut semnul Mesianic. El Îşi avea spatele întors către cort, şi El a zis, "Abraham." Acum amintiţi-vă, numele lui actual, cu cîteva zile înainte de aceea, era Abram. Dar El zice, "Abraham, unde este soţia ta, S-a-r-a-h?" Cu cîteva zile înainte de aceea, ea a fost chemată S-a-r-r-a.
Abraham a zis, "Ea este în cort, înapoia Ta."

E-250 Şi El a zis, "Abraham, Eu..." Acolo este pronumele vostru personal din nou. "Eu am să te vizitez conform cu promisiunea pe care Eu ţi-am făcut-o." Voi vedeţi ce era aceasta. Vedeţi? Un Om, cu praf pe hainele Lui, mîncînd carne de viţel, şi bînd laptele de la vacă, şi mîncînd mălai. Da, domnule. Dumnezeu, Elohim, manifestat în trup!

E-251 A promis, în ziua din urmă, să Se manifeste din nou în trup! Observaţi.
"Abraham, unde este soţia ta, Sarah?" "Ea este în cort, înapoia Ta."
A zis, "Eu am să te vizitez."

E-252 Şi doamna, desigur, fiind în vîrstă de o sută de ani, ea cumva a rîs în mîneca ei; înapoi în cort acum, înapoia perdelelor în cort. Ea a zis, "Eu, o femeie bătrînă." Păi, aceasta a încetat să fie cu ei, ca soţ şi soţie, de ani, voi ştiţi, pentru că el era în vîrstă de o sută de ani, şi-şi-şi ea era de nouăzeci. A zis, "Aceea nu se va întîmpla."

E-253 Şi El a zis, "De ce a rîs ea?" Iuh! Cu spatele Lui întors către cort, "De ce a rîs ea, zicînd, 'Cum pot fi aceste lucruri?"' Vedeţi, El i-a arătat un semn.

E-254 Acum El promite că aceasta se va repeta la timpul sfîrşitului, iarăşi.

E-255 Şi cei doi bărbaţi au mers jos acolo şi au predicat Cuvîntul, şi le-au spus să iese afară de acolo; locul urma să ardă, şi aşa mai departe. Şi el a ars. Şi Lot a ieşit clătinat; biserica naturală, jos în păcat, şi în murdărie, dar încă zbătîndu-se înainte în programele lor organizaţionale. Dar Mireasa...

E-256 Acel singur Om niciodată nu a mers la ei. El a mers numai şi a chemat modelul Miresei. Acum noi sîntem în ultimele zile. Vedeţi? Acum observaţi.
"Tu ai spus acolo, 'Dumnezeu, manifestat în trup'?"

E-257 Isus a spus, El însuşi, "Cum Mă condamnaţi voi?" A zis, "Nu este scris în Biblia voastră, legile voastre, că ei, profeţii, la care a venit Cuvîntul lui Dumnezeu..." Isus a zis, "Cuvîntul a venit la profeţi," pentru că El era Scriptural în toate lucrurile. El a zis, "Acum, Cuvîntul lui Dumnezeu zice, că, 'Cuvîntul a venit la profeţi.' Şi voi îi numiţi 'dumnezei,' pentru că Cuvîntul lui Dumnezeu a venit la ei." A zis, "Atunci cum o să Mă condamnaţi voi cînd Eu zic că Eu sînt Fiul lui Dumnezeu?" Cu propria lor lege, El i-a cusut. Şi asta-i tot. Vedeţi?

E-258 Acum unde sîntem noi? Noi sîntem la timpul sfîrşitului. Acum ascultaţi foarte atenţi acum.

E-259 Acum noi aflăm că acolo vor fi războaie şi veşti de războaie. Şi acum noi vedem că smochinul şi-a dat mugurii. Şi ceilalţi pomi şi-au dat mugurii lor. Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, şi toţi, îşi dau mugurii lor, o mare trezire merge înainte.

E-260 Acum eu cred că Dumnezeu adună Mireasa pentru acea ultimă oră, Aleşii. Oh, Doamne! Acum observaţi.

E-261 Să considerăm acum ce a văzut Ioan, atunci, despre aceste lucruri pe care el le văzuse. "Un cal roşu; şi călăreţul lui merge înainte, i s-a dat putere să ucidă cu o sabie mare." Acum aici este descoperirea mea despre aceasta. Acesta este Satan, din nou. Acesta este Diavolul, din nou, într-o altă formă. Acum, noi ştim căci-căci Peceţile au aparţinut... aşa cum am spus seara cealaltă. Şi trîmbiţele aparţin la-la-la-la războaiele civile, vedeţi voi, printre oameni, printre naţiuni. Dar voi aflaţi, aici, că acest om are o sabie, astfel el aparţine la biserică, război politic. Acum voi aţi putea să nu gîndiţi asta, însă priviţi-l doar un minut, doar cîteva minute.

E-262 Observaţi schimbarea culorii a acestor cai. Acelaşi călăreţ; schimbarea culorii cailor. Iar un cal este un animal. Şi animalul, în Biblie, sub un simbol, reprezintă o putere. Acelaşi sistem călărind pe o altă culoare, putere, de la albul inocent la un roşu sîngeros. Vedeţi? Priviţi-l acum, cum vine el.

E-263 Cînd el a pornit întîi, el era doar, ei bine, el era doar o mică învăţătură în-în, printre, numită Nicolaismul. Desigur, aceasta nu va ucide nimic. Aceea este Apocalipsa 2:6, dacă voi vreţi să o notaţi jos. El nu ar fi ucis nimic. Aceasta era doar o învăţătură, doar un duh printre oameni. Acum, el nu ar fi omorît nimic. Oh, el era aşa inocent, călărind pe acest cal alb. "Păi, voi ştiţi, noi putem avea o biserică măreaţă în toată lumea. Noi am putea să o numim biserica universală." Ei încă o fac. În regulă. Vedeţi? Acum, "Noi am putea avea..." Oh, aceasta era perfect inocentă. Şi, oh, ea este aşa inocentă. "Acesta este doar un grup de oameni. Noi toţi ne adunăm împreună pentru părtăşie." Vedeţi, el era foarte inocent; el era alb, calul alb era. Vedeţi?

E-264 Acum, astfel demnitarii, şi cei mai bine îmbrăcaţi, şi cei educaţi, voi ştiţi, cumva ca păsări de aceleaşi pene, voi ştiţi, "Noi vom-noi vom aduce cumva lucrurile împreună. Şi acel grup sărman, păi, dacă ei vor să şovăie înainte, păi, în regulă, însă noi-noi vom obţine o clasă mai bună să vină la biserica noastră. Dacă noi putem doar să ne tragem aici afară, noi vom-noi vom fi un-noi vom fi un grup de Masonici, sau aşa mai departe, voi ştiţi. Noi vom-noi vom avea doar lucrurile aranjate, sau, Oameni Ciudaţi," aşa cum ei sînt. Şi astfel atunci... Nu Loja Omului Ciudat [în Engleză "Odd Fellow Lodge," un fel de club – Trans.] acum, dar voi ştiţi ce vreau eu să spun. Astfel, aceasta este ciudat pentru credinciosul adevărat. Acum, dar, de altfel, cu alte cuvinte, "Noi vrem un grup mic, un mic sindicat pe care îl putem numi al nostru." Aceasta este doar o învăţătură, foarte inocentă. "Fraţilor, păi, noi nu avem nimic împotriva voastră oamenii, desigur că nu. Voi sînteţi în ordine, dar, voi ştiţi, noi simţim că-că noi avem treabă şi fiecare... Noi, noi am fi mai bine dacă noi ne-am fi avut doar împreună." Vedeţi? Aceasta în sfîrşit a mers drept înainte în jos pînă cînd s-a întîmplat, da, domnule, să ajungă împreună.

E-265 Dar cînd acest îngrozitor, duh amăgitor (oh, omule!) încarnat, în duh încarnat; acest duh de învăţătură a devenit încarnat, să ia locul lui Cristos, într-un om. Acesta trebuie să fie venerat, atunci, a ajuns să fie o închinare ca Cristos. Cu alte cuvinte, sus peste Vatican... Eu am fost chiar acolo. Aceasta este scris, "VICARIVS FILII DEI," şi aceasta este scris în numerale Romane. Acum, voi doar trageţi o linie dedesubtul acelor numerale Romane. Şi aceasta înseamnă, "În locul Fiului lui Dumnezeu." El, cu alte cuvinte, el este un vicar. Vot ştiţi ce este un vicar; doar ia locul la ceva. El este vicarul, "În locul Fiului lui Dumnezeu."

E-266 Şi Biblia a zis, "Cel ce are darul înţelepciunii să socotească numerele fiarei, pentru că acesta este numărul unui om. Şi numărul lui este şase sute şaizeci şi şase." Acum, voi luaţi VICARIVS FILII DEI, şi trageţi o linie, cu numere Romane; "V" pentru cinci, şi "I" pentru unu... Şi adunaţi aceasta, şi vedeţi dacă nu aveţi şase sute şaizeci şi şase.

E-267 Biblia a spus, "El va şedea în templul lui Dumnezeu, venerat ca Dumnezeu." Cînd acea micuţă învăţătură a devenit încarnată, ea a devenit un vicar, "În locul Fiului lui Dumnezeu." Vedeţi? Oh, Doamne! Acel îngrozitor, duh amăgitor! Dacă voi vreţi să citiţi asta, citiţi în Doi Tesaloniceni 2:3, şi voi puteţi vedea unde este el.

E-268 Şi, desigur, voi vă veţi reaminti că Satan este capul la toată puterea politică, a fiecărei naţiuni. Cît de mulţi cunosc asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi vreţi să o notaţi? Matei 4:8, "Satan l-a dus pe Isus sus pe un munte înalt, şi el I-a arătat toate împărăţiile pămîntului, care au fost vreodată sau vor fi vreodată, într-un moment de timp." Vorbiţi despre o persoană! El a zis, "Eu ţi le voi da Ţie, dacă Te vei închina mie." Iar Isus ştia că El urma să cadă moştenitor la ele.

E-269 Aceasta este ceea ce ei spun, "Păi, voi grămadă de sărmani holy-rollers!"

E-270 Păi, noi obţinem lumea! "Cei blînzi vor moşteni pămîntul." Aceasta este ceea ce Isus a spus. Vedeţi? Vedeţi?

E-271 Observaţi, Isus a ştiut că El va cădea moştenitor la ele, astfel El a zis, "Dă-te înapoi Satano. Este scris," drept înapoi cu Scriptura din nou, voi vedeţi, "'Tu să te închini Domnului, şi numai Lui."' Vedeţi?

E-272 Acum-acum cînd-cînd el, după cum este demon căpetenie, încarnat în acest supra, om religios, aşa cum prezice Biblia, atunci el uneşte biserica lui şi statul. Amîndouă dintre puterile lui se unesc împreună. Vedeţi?

E-273 Cînd duhul anticrist a mers înainte, el era un duh. Atunci ce a devenit el? El a devenit atunci... Acum priviţi această Pecete. Cînd duhul a mers înainte, el era anticrist, împotriva învăţăturii lui Cristos. În regulă. Următorul lucru a făcut... Ce Cristos a aşezat afară pentru Biserica Lui să facă, Aceasta era împotriva păcatului. "Oh, Aceasta nu înseamnă aceea. Ea nu înseamnă aceasta. Aceea era pentru altcineva. Aceea, aceea era înapoi cu sute de ani în urmă, în urmă acolo. Aceea, aceea nu este pentru noi." Vedeţi? Aceea, vedeţi, anti, "împotrivă." Atunci el a devenit...

E-274 Acum, călăreţul a mers afară, el-el nu avea nici o coroană, dar lui i s-a dat una. Acel cal alb; el avea un arc, fără săgeţi. Vedeţi? Vedeţi atunci cînd el a mers înainte...

E-275 Apoi, după o vreme, lui i s-a dat o coroană, deoarece voi nu puteţi pune o coroană pe capul unui duh. Dar, cînd, acest duh a devenit încarnat în a doua lucrare a lui-a repartizării lui a misterului lui, a doua lucrare, el a devenit un profet fals, încoronat, către lucrarea duhului anticrist. Acum, noi îl vedem acum, acum. Acum el devine asta, cînd el ia aceea. Apoi, el este, deja, Satan controlează puterile politice ale lumii.

E-276 Acum el ajunge într-un loc încît el o să facă o putere de biserică universală, luînd putere religioasă. Şi nu înţelegeţi voi, fraţii mei, că în... Cînd, această naţiune apare în capitolul al 13-lea din Apocalipsa, acest animal micuţ s-a ridicat sus ca un miel. Şi el are două coarne, putere civilă şi ecleziastică, dar el a făcut acelaşi lucru pe care l-a făcut fiara înaintea lui.

E-277 Aceasta este ciudat, că America este numărul treisprezece, şi o femeie. Aceasta este ciudat, că ea apare chiar în capitolul al 13-lea din Apocalipsa. Noi am început cu treisprezece dungi în steag, treisprezece stele. Totul este "treisprezece, treisprezece, treisprezece, treisprezece," pînă jos de tot. Totul este "femeie, femeie, femeie," pînă jos de tot.

E-278 Şi aceasta în final o va sf'îrşi, (eu prezic aceasta), că o femeie o va controla. Amintiţi-vă, că era cu treizeci de ani în urmă, că am spus aceasta. Şi-şi-cele şapte lucruri pe care le¬am prezis, cinci dintre ele s-au împlinit. Şi ei au omul chiar acolo acum ca să o aducă înăuntru. Şi voi o votaţi înăuntru, prin politica voastră acolo. Da. Iuh! În regulă.

E-279 Aşa mult de spus, tu de abia că poţi ajunge unde vrei să ajungi. Observaţi acum. Eu nu am să vă ţin decît încă mai puţin, dacă eu trebuie să o amîn pe mîine seară.

E-280 Priviţi. Observaţi. Cînd Satan... Acum, fiecare, care, îşi dă seama că Satan controlează toate puterile politice ale lumii. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El a spus aşa. Matei capitolul al 4-lea, voi obţineţi aceasta, şi versetul al 8-lea. Toate împărăţiile îi aparţin lui. Acela este motivul că ei se bat, război, ucid. Acum amintiţi-vă.

E-281 Nu este asta straniu? Lor li s-a dat această sabie, să se omoară unul pe altul. Oh, oh, oh, Doamne! Observaţi acum.

E-282 Acum, cînd el a făcut asta, el nu avea puterea ecleziastică încă. Dar el a pornit înăuntru cu un demon al unei învăţături false. Iar acea învăţătură a devenit o doctrină. Acea doctrină a devenit încarnată într-un profet fals.

E-283 Şi apoi el a mers doar la locul potrivit. El nu a mers la Israel, acum. El a mers la Roma; Niceea, Roma.

E-284 Consiliul a fost ţinut, şi ei au ales un episcop şef. Şi atunci, prin a face aceasta, ei au unit biserica şi statul împreună. Apoi, el şi-a pus jos arcul. El a coborît de pe calul lui alb. El a urcat pe calul lui roşu, pentru că el poate ucide pe oricine care nu este de acord cu el. Acolo este Pecetea voastră. Acelaşi om! Priviţi-l călărind înainte acolo în Eternitate, cu acesta, vedeţi, îşi uneşte ambele lui puteri împreună.

E-285 Ei încearcă să facă acelaşi lucru chiar acum, acelaşi lucru, astăzi. Şi un lucru ciudat, poate voi nu-l înţelegeţi. Dar, astăzi, de la un grup Baptist în Louisville... Voi aţi auzit-o la radio.
Un vorbitor s-a ridicat şi... Cîţi au auzit aceasta? Corect. Vedeţi? În regulă, iată-vă aici. Ei vor, şi au cerut în biserică acum, că noi nu trebuie într-adevăr să, oh, doar cumva a adera la biserica Catolică, dar noi trebuie cumva să avem părtăşie cu ei. Luaţi... Şi, în acelaşi timp cînd aceea se petrece în Louisville, aici Dumnezeu desfăşoară Peceţile pentru poporul Său, să o arate, "Să nu faceţi aceasta!" Îi vedeţi pe amîndoi lucrînd împreună? Amintiţi-vă, că cioara şi porumbelul şedeau pe acelaşi stîlp cocoţaţi, în arcă. Sigur. Doar amintiţi-vă.

E-286 Acum noi aflăm, el îşi uneşte puterea, atunci, cînd el a devenit amîndouă stat şi biserică, ecleziasticul. Atunci ce o să faceţi voi? El îşi formează propria lui religie. Şi acum el poate să facă orice vrea el. Atunci, el are dreptul să pună la moarte pe oricine care nu va fi de acord cu el. Aceea este exact ce a făcut el, de asemeni. Şi el a făcut asta întocmai exact. Şi ce el-el... El a făcut aceasta la adevăraţii sfinţi ai viului Dumnezeu, care au ţinut Cuvîntul şi nu au fost de acord cu el asupra dogmelor lui. El i-a pus la moarte.

E-287 Acum, Fratele Lee Vayle, şi voi învăţătorii de aici despre epoca Niceea şi biserica timpurie, eu nu ştiu dacă voi aţi citit asta sau nu. Dacă voi vreţi să o citiţi, voi o obţineţi în Reformarea Glorioasă a lui Schmucker.

E-288 Şi voi o găsiţi, căci, cînd Sfîntul Augustin din Hippo a devenit un preot sub biserica Romană, a avut ocazia, încît o dată Duhul Sfînt a încercat să vină peste el, şi el L-a refuzat. Cît de mulţi cunosc asta, ca un învăţător? Astfel, el a refuzat Duhul Sfînt. Aceea este exact ce, un model al bisericii Protestante astăzi, care a respins Duhul Sfînt. El a mers înapoi jos la Hippo, şi el era tocmai acela care a semnat acea, acea hîrtie care avea, "Descoperirea de la Dumnezeu, că era în regulă şi plăcut lui Dumnezeu, să pună la moarte pe fiecare persoană care nu a crezut cu biserica Romano Catolică."

E-289 Acum ascultaţi. Eu citez din martirologie, "Din timpul lui-lui Sfîntul Augustin din Hippo, pînă în 1586," despre martirologia Romană, "biserica Romano Catolică a pus şaizeci şi opt de milioane de Protestanţi la moarte." A fost sabia lui roşie? A călărit el un cal roşu? Ce era aceasta? Aceeaşi putere; acelaşi călăreţ. Acolo este Pecetea. Ei admit, "şaizeci şi opt de milioane," în martirologic, pe lîngă toţi aceia puşi la moarte în afară de asta. Oh, milă! În timpul epocilor întunecoase, acolo erau milioane daţi la lei, şi măcelăriţi în tot felul, deoarece ei nu s-au plecat jos la acea dogmă Catolică. Voi ştiţi asta.

E-290 Cît de mult timp aveţi? [Adunarea zice, "Timp din belşug. Toată noaptea." – Ed.] În regulă. Lăsaţi-mă să citesc ceva. Întoarceţi cu mine acum, lăsaţi-mă să vă arăt ceva. Să-să înfăţişăm acest lucru, doar un minut. Doar s-a întîmplat să-mi vină în minte, şi noi doar îl vom citi. Să întoarcem acolo în Apocalipsa, la capitolul al 17-lea gin Apocalipsa. Noi încă avem rămase cincisprezece minute. În regulă. Acum ascultaţi foarte, foarte atenţi acum, aşa cum citim. Voi care aveţi Bibliile voastre şi întoarceţi, eu am să vă dau doar puţin timp, astfel ca voi să pricepeţi aceasta.

E-291 Ai luat tu asta, Lee? În a lui Schmucker este unde am luat¬a, vezi, Reforma Glorioasă, aceea luată drept afară din martirologia Romei, la Vatican.

E-292 Acum, aceea era jos la persecutarea oamenilor Sfîntului Patrick. Şi atunci ei numesc pe Sfîntul Patrick al lor-sfîntul lor. Iuh! Sfîntul Patrick era cam tot aşa de mult Catolic cum sînt eu; şi voi ştiţi cît de mult sînt eu. Vedeţi? El-el a detestat doctrina bisericii. El a refuzat să meargă la papa. Da, domnule. Sfîntul Patrick chiar... Păi, voi, v-aţi dus vreodată sus în Irlanda de Nord, unde îşi avea el şcolile lui? Voi ştiţi, numele lui nu era Patrick. Cît de mulţi ştiu asta? Numele lui era Sucat. Aceasta-i corect. Şi-a pierdut surioara lui. Vă reamintiţi cînd ei... Vedeţi? În regulă.

E-293 Acum observaţi, capitolul al 17-lea din Apocalipsa. Acum fiecare încercaţi doar să vă deschideţi inima. Lăsaţi ca Duhul Sfînt să vă înveţe acum.
... acolo a venit la mine unul din cei şapte îngeri care avea-avea cele şapte potire, ...

E-294 Acum, voi vedeţi, acolo sînt Şapte Potire. Voi ştiţi, aceşti de şapte, aşa cum noi trecem prin, ele toate se întîmplă chiar la acelaşi timp; urmînd Plăgile, urmînd epocile bisericii, întocmai la fel, pentru că aceasta este toată pecetluită în acea singură Carte, totul. Şi totul se întîmplă doar în rotaţie; una merge drept în cealaltă, şi cealaltă, şi cealaltă. Acolo lucrează două duhuri; Dumnezeu, şi Diavolul. Înţelegeţi?
... care avea cele ultime şapte potire, şi el a vorbit cu mine, zicînd... Vino aici; şi eu îţi voi arăta... ţie judecata curvei celei mari care şade pe ape multe:

E-295 Acum priviţi aici, dincoace aici, acele, "ape."

E-296 "Curva," ce este aceea? Aceea este o femeie. Nu poate fi un om. Şi ce este o femeie simbolizată în biserică, în Biblie? Biserică. De ce? Mireasa lui Cristos, şi aşa mai departe; voi vedeţi, aceasta este o femeie, biserica.

E-297 Acum, "ape," ce înseamnă aceea? Priviţi aici. Citiţi al 15- lea verset din acesta acolo.
Şi el a zis către mine, Apele pe care tu le-ai văzut, unde şade curva, sînt popoare, ... gloate, ... naţiuni, şi limbi.

E-298 Această biserică domina peste toată lumea, vedeţi, "Şedea pe multe ape."
Cu care împăraţii pămîntului au comis preacurvie, preacurvie spirituală (luînd învăţătura ei, învăţătură Nicolaită), iar locuitorii pămîntului s-au îmbătat de vinul preacurviilor ei.

E-299 Băiete, voi vorbiţi despre o grămadă de beţivani, asupra acesteia! Voi...
Astfel el m-a purtat departe în duhul în pustie: şi am văzut o femeie...

E-300 Şi aţi ştiut voi ce? Scrierea proprie a Catolicilor admite că aceasta este biserica lor. Cît de mulţi cunosc asta? Chiar în propria lor scriere. Eu am Fapte Ale Credinţei Noastre, este numită aceasta, acum, vedeţi; aparţine unui preot. În regulă. În regulă.
Şi astfel el m-a purtat departe în duhul în pustie: şi am văzut o femeie şezînd pe o fiară de culoare stacojie, plină de nume de hulă, avînd şapte capete şi zece coarne.

E-301 Acum doar priviţi acel, acel simbol, acele "şapte capete." Acum voi vedeţi aici unde el a spus, "Şi-şi-şi... Capetele pe care tu le-ai văzut sînt şapte dealuri pe care şade femeia." Roma şade pe şapte dealuri. Vedeţi? Acum acolo nu este nici o greşeală privitor la aceasta, vedeţi, "Şapte capete." "Şi zece coarne," voi ştiţi, sînt zece împărăţii, şi aşa mai departe.
Şi femeia a fost îmbrăcată în purpură... culoare stacojie, ... împodobită în aur şi pietre scumpe... mărgăritare, avînd o cupă de aur în mîna ei plină de urîciune-urîciunea murdăriei preacurviei ei:

E-302 Acel duh anticrist, "preacurvie," vedeţi, "învăţînd," aceea comite curvie contra lui Dumnezeu. Vedeţi? Acum, ea se presupune de a fi o Mireasă, vedeţi; şi comite o curvie. Vedeţi? Întocmai cum a făcut Eva, întocmai cum face biserica acolo. Vedeţi?
Şi pe capul ei era scris, un nume scris, TAINĂ, BABILONUL CEL MARE, ...

E-303 Şi oricine ştie, "BABILON" este Roma.
... MAMA CURVELOR ŞI URÎCIUNILOR DE PE PĂMÎNT.

E-304 Şi ascultaţi la al 6-lea verset.
Şi am văzut pe femeie îmbătată cu sîngele sfinţilor, şi cu sîngele martirilor lui Isus: şi cînd am văzut-o, m¬am mirat cu mare admiraţie.

E-305 Ea era un lucru aşa frumos, cu cruci şi de toate pe ea! "Cum în lume putea ea să fie vinovată de a bea sîngele sfinţilor?" Aceasta l-a nedumerit. Acum El urmează să-i spună.
Şi îngerul a spus către mine, Pentru ce te-ai minunat? Eu am să-ţi spun taina despre femeie, şi... fiara care a purtat-o, ...

E-306 Acum, aceasta nu este sub aceea din Peceţi. Aceasta este altceva, vedeţi.
Şi el a zis... cele şapte capete şi cele zece coarne. Fiara... care tu ai văzut-o era, şi nu este; şi se va înălţa afară din groapa fără fund (nu are fundaţie, papa), şi se va duce în pierzare: şi cei care locuiesc pe pămînt se vor mira, a căror nume nu erau scrise în cartea vieţii Mielului, (acolo sînt Aleşii, vedeţi), vieţii de la întemeierea lumii, ...

E-307 Cum, cînd a fost numele vostru pus în Cartea Vieţii? La trezirea la care aţi participat? Nu, domnule. "De la întemeierea lumii."
... cînd au privit fiara care era, ... nu este, şi totuşi este.

E-308 Vedeţi, "fiara," unul moare, un altul îi ia locul. "El era; el nu era. El era; el nu era. Era; el nu era." Şi ea va merge drept în pierzare, în felul acela. Vedeţi? În regulă.
Şi aici este-şi aici este mintea care are înţelepciune.

E-309 Cîţi ştiu că există nouă daruri spirituale, şi unul din ele este înţelepciunea? [Adunarea, "Amin." – Ed.] În regulă.
Cele şapte capete sînt şapte munţi, pe care şade femeia.

E-310 Oh, voi ar A trebui să fiţi orbi total, surzi şi muţi, să nu pricepeţi asta. Înţelegeţi? În regulă.
... acolo sînt şapte împăraţi: cinci sînt căzuţi, şi unul este (Nero), şi... unul este să vină; şi cînd el vine, el trebuie să continue doar o durată scurtă.

E-311 Vă amintiţi ce a făcut el. A ars cetatea, şi a pus-o pe seama Creştinilor. Şi a pus-o pe mama lui pe o singură rudă a unui cal şi a mînat-o prin străzi. Şi a cîntat la vioară, în timp ce Roma ardea. În regulă.
Şi fiara care era, şi nu este, chiar el este al optulea, ...

E-312 Roma păgînă, adusă în Roma papală. Cînd duhul anticrist încarnat devine încarnat, şi a fost încoronat, el a fost făcut un împărat încoronat al Romei, şi în stat şi biserică, împreună. Oh, frate! Vedeţi, ea este plină de aceasta. Vedeţi?
... este... al şaptelea, şi el merge... (Cît de mult durează el? Ei niciodată nu schimbă sistemul.) ... la pierzare.
... cele zece coarne pe care tu le-ai văzut sînt zece împăraţi, care nu au primit împărăţii împărăteşti pînă acum; dar primesc putere de o oră ca împăraţi cu fiara.

E-313 Aceia sînt dictatori, voi vedeţi, desigur. "Aceştia au un gînd." Acum priviţi aici. Acesta nu vorbeşte despre comunism. Vedeţi?
Aceştia au un gînd, şi vor da puterea şi tăria lor la fiară.
Aceştia o să facă război cu Mielul, şi Mielul îi va birui: căci el este Domn al domnilor, şi Împărat al împăraţilor: şi cei care sînt cu el sînt numiţi, ... aleşi, şi credincioşi.
Şi el a zis către mine, Apele pe care tu le-ai văzut, unde şade curva, sînt popoare, ... gloate, ... naţiuni, şi limbi.
... cele zece coarne pe care tu le-ai văzut pe fiară, acestea vor urî pe curvă, şi acel legămînt este rupt... (eu am vorbit despre aceasta seara trecută.) ... şi o va face pustie şi goală, şi-i vor mînca carnea, şi o vor arde cu foc.

E-314 Nu ştiţi voi că Biblia zice căci căpitanii de vas, şi toţi ceilalţi, zic, "Vai, vai, cetatea aceea măreaţă! Cum şi-a găsit pieirea într-un ceas!" Vedeţi?
Căci Dumnezeu le-a pus în inimile lor să îndeplinească voia Lui, şi să fie de acord, şi să dea împărăţiile lor acolo la fiară, pînă cînd cuvîntul lui Dumnezeu va fi împlinit.
... femeia pe care tu ai văzut-o este cetatea aceea măreaţă, care domneşte peste toţi împăraţii pămîntului.

E-315 Spuneţi-mi una. Rusia nu domneşte peste toate. Noi nu domnim peste toate. Există numai un singur împărat care domneşte peste fiecare... ca acel fier al lui Nebucadneţar ieşind afară în fiecare din acele degete. Aceea este Roma. Roma nu face aceasta ca o naţiune; ea face aceasta ca o biserică. Fiecare naţiune sub cer este la Roma.

E-316 Nu-i de mirare că ei zic, "Cine poate face război cu el?" El poate spune, "Pace," [Fratele Branham îşi pocneşte degetele o dată – Ed.] aceea o stabileşte. Fiecare Catolic zice, "Aceasta este, 'Nu vă bateţi,"' şi-şi ei nu se bat. Asta-i tot. "Cine este în stare să facă ce poate el să facă?" Nimeni. Asta-i adevărat. "Astfel ei se miră la miracolele pe care el le poate face." El poate opri războiul. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată.] Singurul lucru pe care el îl are de făcut este doar să spună, "Opriţi." Asta-i tot. Dar credeţi voi că el o va face? Cu certitudine nu.

E-317 Observaţi, asta sigur arată, "Ei să se omoare unul pe altul. Ei să se omoare unul pe altul." Arcul lui nu avea săgeţi, la început, dar "sabia mare" a lui avea. El şi-a făcut uciderea, mai tîrziu, şi s-a schimbat de la cal alb la cal roşu; acelaşi, exact, Diavol, cu sabia lui.

E-318 Ce a zis Isus? Isus a zis, "Cei care vor lua sabia vor pieri prin ea." Nu vă luptaţi înapoi. Vedeţi? Isus, în noaptea aceea cînd El a spus, a zis asta, iar Petru şi-a luat sabia. Vedeţi? Doar faceţi cum a făcut El, doar mergeţi înainte.

E-319 Acum, acum amintiţi-vă, el avea o sabie. El merge înainte, cu o sabie în mîna lui; călărind, un cal roşu, străbătînd prin sîngele oricăruia care nu este de acord cu el.

E-320 Acum înţelegeţi voi aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Cît de mulţi înţeleg ce este acea Pecete acum? ["Amin."] În regulă. Acum, ce a zis Isus? "Aceia careiau sabia vor pieri prin sabie." Este asta adevărat? În regulă. În regulă. Acest călăreţ şi toţi supuşii împărăţiei lui care ucid în jos prin epocă, care au tras tot acest sînge al martirilor dintre sfinţi, vor fi ucişi cu Sabia lui Isus Cristos cînd vine El. "Acei care iau sabia vor fi ucişi de sabie." Ei au luat sabia de dogmă şi anticrist, şi i-au tăiat jos pe realii, închinători adevăraţi, în jos prin toate epocile, cu milioanele. Şi cînd vine Cristos cu Sabia, pentru că aceasta este Cuvîntul Lui care iese din gura Lui, El va omorî pe fiecare duşman care există înaintea Lui. Credeţi voi aceasta? "Omoară duşmanul."

E-321 Să mergem aici doar un minut, Apocalipsa. Noi vom vedea acum dacă eu doar spun asta, sau dacă Cuvîntul o spune. Apocalipsa 19:11.
Şi am văzut cerul deschis (amin), şi iată un cal alb; şi cel care şedea pe el este numit Credincios şi Adevărat, şi în neprihănire El a judecat şi a făcut război .
Ochii Lui erau flăcări de foc, şi pe capul Lui... multe coroane; ...

E-322 Oh, frate! Vedeţi, el a fost încoronat de către sfinţii Lui, voi vedeţi.
... şi El avea un nume scris, pe care nici un om nu-l ştia, ci... El însuşi.

E-323 Amintiţi-vă, noi-noi nu putem, noi nu ştim asta, vedeţi, ce este acesta. "Şi El era îmbrăcat..." Să vedem.
Iar El era îmbrăcat cu un veşmînt muiat în sînge: şi numele Lui este chemat (nu "este," ci "chemat") Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-324 Pentru că, El şi Cuvîntul este acelaşi. Vedeţi? Acum observaţi, nu "numele Lui." [nu plural – Trans.] Aha! "Numele Lui este chemat 'Cuvîntul lui Dumnezeu."' Acesta cunoaşte numai un Nume; nici un alt nume.
Şi armatele din cer, care erau în cer îl urmau pe cai albi, îmbrăcaţi în in subţire, alb şi curat. (Aceea este neprihănirea sfinţilor. Vedeţi?)

E-325 Acum priviţi. Ce a zis Isus? "Cel ce ia sabia..." În regulă, călăreţul pe cal roşu, aici unde vine ea. "Cel ce ia sabia..." Tu ai fi putut omorî şaizeci şi opt de milioane dintre ei, în jos prin aceste epoci, de atunci; poate mai mulţi. Dar Isus a zis, "Cel ce ia sabia va pieri prin ea." Priviţi.
Şi din gura Lui iese o sabie ascuţită, ...

E-326 Evrei, capitolul al 4-lea, zice, "Cuvîntul lui Dumnezeu este mai ascuţit decît o sabie cu două tăişuri, tăind chiar pînă la măduva osului." Şi ce face El, Cuvîntul, ce face? "El este un discernător al gîndurilor inimii." Corect.
... din gura Lui iese o sabie ascuţită cu două tăişuri... o sabie ascuţită, ca El să lovească cu ea naţiunile: şi El îi va domina cu un toiag de fier: şi El calcă teascul furiei mîniei Atotputernicului Dumnezeu.
Şi El avea pe veşmîntul Lui şi pe coapsa Lui un nume scris, ÎMPĂRAT AL ÎMPĂRAŢILOR, ŞI DOMN AL DOMNILOR.

E-327 Ca impostorii, împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu, şi pentru că ei nu ar fi de acord, şi acest lucru... Satan a plasat, a unit puterile politice pe care el le-a ţinut, şi puterile spirituale pe care el le-a ţinut, laolaltă, şi a făcut o biserică care bîntuie în fiecare naţiune. Şi el a pus milioane de ori milioane... după ce el a sărit jos de pe calul lui alb, pe calul lui roşu, şi el şi-a luat sabia şi a mers înainte.

E-328 Dar Dumnezeu a zis, "Cu acelaşi Lucru pe care el a pervertit, sau a încercat, printr-o învăţătură falsă; acelaşi Cuvînt se va ridica în putere, venind înainte de pe buzele lui Isus Cristos, şi îl va ucide, şi totul înaintea Lui." Amin.

E-329 Acolo este a Doua Pecete. Voi Îl iubiţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Oh, Doamne! Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. [Adunarea se bucură în mare măsură.] Laudă să-i fie lui Dumnezeu! Dacă toate aceste alte descoperiri, şi vedenii, şi fiecare lucru, au atins întocmai exact pe-pe punct! Şi cît de mulţi cunosc asta? Ridicaţi-vă mîna. Sute, fiecare aici, cu mîinile lor sus. Aceasta-i corect. Aşa va fi şi Aceasta! Ţineţi minte, aşa este aceasta. Oh, prietene!
Vino la Izvorul care este umplut cu Sînge,
Tras din venele lui Emanuel;
Unde păcătoşi au plonjat sub revărsare,
Şi-au pierdut toate petele lor de vină.

E-330 Vino, crede în El, dacă nu ai crezut. Nu lua vreun risc; nu lua, nu lua, dacă există ceva în viaţa ta, prietene.

E-331 Noi sîntem aici. Ceva este gata să se întîmple. [Fratele Branham bate în amvon de patru ori – Ed.] Eu nu ştiu de ce. Eu nu ştiu cînd. Eu ştiu ce urmează să se întîmple, dar eu nu ştiu cînd o să se întîmple. Dar aceasta este hotărît să fie, deoarece El descoperă aceasta chiar acum. El nu face nimic fără ca El să o facă cunoscut. Amos 3. El o face cunoscut, mai întîi. Şi El a promis că aceste lucruri vor veni în zilele din urmă. Şi epoca bisericii a şaptea, la sfîrşitul ei, cînd mesagerul a ajuns, acolo va fi aceasta. Aceasta va fi descoperit, acele Peceţi rupte vor fi descoperite, şi aici sînt Ele. Acum, asta este în Numele Domnului. Crede Aceasta, prietene. Da, domnule. Ieşiţi afară din Babilon!

E-332 Eu vreau să spun ceva înainte de încheiere. Pentru că, eu am... Eu am doar nouă treizeci. Este doar chiar acum timpul.

E-333 Eu şi Billy, cînd noi am coborît din avion, în India, ultima noastră călătorie acolo. Eu mă uitam la un-un ziar pe care ei l-au adus, era scris în Engleză. Şi a zis, "Cutremurul trebuie că s-a terminat; păsările vin înapoi." Apoi el a dat amănuntele. Ei... Acolo s-a întîmplat ceva ciudat.

E-334 India nu are garduri împletite cum avem noi. Ei culeg pietre, şi îşi fac gardurile. Şi ei zidesc multe din casele lor din pietre, doar le aşează acolo sus. Şi este cald acolo, în jur, oh, oriunde, cam aproape, în India, dacă tu nu eşti sus în munţi. Şi peste tot jos prin Calcutta şi altele, oamenii doar se întind pe stradă, murind de foame, şi aşa mai departe.

E-335 Acum, astfel, ei îşi zidesc casele lor în turnuri, ale casei lor. Ei pun-gardul drept aici sus, la marginea casei lor. Zidesc turnul pentru casa lor, şi turnul poate fi unde au ei fîntîna lor. Ei o sapă pentru vitele lor şi altele, apoi pun gardurile lor în jur.

E-336 Şi, cu totul dintr-o dată, ceva începe să se întîmple. Micuţele păsări, voi ştiţi, merg în pietrele acelea, şi ele îşi construiesc cuiburile lor şi îşi cresc puii. Şi ceva începe să se întîmple.

E-337 Fiecare zi, cînd se face cald, toate vitele vor veni în jur şi stau sub umbra acelor ziduri; ţine răcoare.

E-338 Şi toate păsările mici locuiesc în locurile acelea. Şi, cu totul dintr-o dată, toate păsările acelea mici, pentru vreun motiv necunoscut... Acum, voi ştiţi ce am spus noi ziua trecută despre păsărele. Vedeţi? Ceva motiv necunoscut, ele toate şi-au luat zborul. Şi ele au mers afară, şi nu au venit înapoi la cuiburile lor. Ele au mers afară în cîmp, şi au şezut în pomi, şi oriunde puteau ele să ajungă, sau drept pe pămînt.

E-339 Vitele nu veneau în jur. Oile nu veneau în jur. Ele au stat drept în cîmp, şi s-au îngrămădit una de alta. Acela este un fel bun de a o face. Ele ştiau că ceva urma să se întîmple.

E-340 Atunci, cu totul dintr-o dată, a avut loc un cutremur, şi a zguduit jos zidurile, gardurile jos, şi toate celelalte.

E-341 Apoi micuţele păsări au început să vină înapoi. Nu au venit înapoi pentru trei sau patru zile; apoi au început să vină înapoi. Ei au zis, "Păi, cutremurul trebuie că s-a terminat acum; păsările vin înapoi."

E-342 De ce? Nu credeţi voi că acelaşi Dumnezeu care a putut să facă acele păsări şi vite şi oi, în zilele lui Noe, să intre în corabie, El încă este acelaşi Dumnezeu care le poate face să zboare la adăpost? Este asta corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-343 Acum lasă-mă să spun ceva, frate. Acolo este ceva gata să se întîmple. Şi toate aceste mari, ziduri vechi ecleziastice urmează să se prăbuşească, şi se duc drept înapoi acolo, şi vor fi de acord. Pentru că, ei urmează să o facă, tot atît de sigur cum eu stau aici. Acolo este "un chip la fiara aceea," tot atît de sigur cum eu stau aici; şi această naţiune l-a luat, conform cu Cuvîntul Domnului. Ascultaţi, cînd voi simţiţi acel simţ, micuţ ciudat, voi daţi-vă la o parte de la acele ziduri. Daţi-vă la o parte! Voi veţi muri înăuntru acolo. Să nu o faceţi! Ieşiţi afară din ea! Îndepărtaţi-vă de la toată treaba asta! Fugiţi la adăpost, cît de repede puteţi voi. Cereţi lui Dumnezeu milă.

E-344 Nu luaţi doar, ceva, "Păi, mama mea era Metodistă, aşa că eu presupun că eu voi fi. Tata meu era Baptist; eu voi fi." Voi să nu faceţi asta. Voi să nu-voi să nu luaţi vreun risc.

E-345 Mie nu-mi pasă cît de simplu şi umil pare Acesta; Acesta este Cuvîntul Domnului. Voi fugiţi la Isus Cristos tot atît de repede cît puteţi voi, şi staţi acolo pînă cînd Dumnezeu vă umple cu Duhul Lui Sfînt. Căci are să vină ceasul cînd voi o să căutaţi după El, şi El nu va fi acolo. Astfel, fiţi siguri să o faceţi.
Să ne plecăm capetele, doar un minut.

E-346 Tată Ceresc, oh, eu-eu doar, uneori, Doamne, stau aici şi-şi eu tremur. Mă gîndesc la ceasul acela îngrozitor care se apropie, şi eu... Nu există nici o cale de a opri aceasta. Aceasta este prezis că va veni. Şi mă gîndeam despre, "De ce nu vin oamenii şi-şi-şi să asculte? Şi să nu vină ei să accepte Aceasta?" Dar, desigur, eu ştiu căci-căci Tu-Tu ai zis că ei nu ar veni, astfel ei nu vin.

E-347 Dar acolo sînt unii care îşi au numele scrise în Cartea Vieţii Mielului. Şi cînd acele Peceţi sînt aruncate deschis acolo, ei îşi văd numele lor acolo, şi Duhul Sfînt le vorbeşte. Ei vin. Tu nu-i poţi ţine departe; nimeni nu poate, nimeni. Ei vin, oricum, deoarece Tu îi conduci aşa cum Tu ai făcut cu acele păsărele, şi oile şi vitele. Tu eşti Dumnezeu! Ceva instinct pe care îl au acele animale, încît ele ştiu că ele trebuie să se îndepărteze! Şi dacă instinctul, la un animal, îl poate avertiza să fugă de pericol, ce ar trebui să facă Duhul Sfînt la o Biserică care pretinde să fie umplută cu El!

E-348 Dumnezeule, fii milostiv cu noi. Iartă-ne pe toţi, Doamne, de neajunsurile noastre. Noi nu intenţionăm să stăm aici la acest amvon şi să lăsăm pe aceşti oameni să stea în jurul pereţilor, şi să-i doară mădularele, şi apoi doar să plece şi să zică, "Păi, aceea sună foarte bine." Doamne, noi vrem să facem ceva privitor la aceasta. Noi, noi vrem ca Tu să ne cercetezi inimile. Dacă există ceva greşit, Doamne, lasă-ne să cunoaştem acum. Te rugăm să nu ne laşi să venim Ja ceasul acela, acolo, cînd este prea tîrziu. Cercetează-mă. Încearcă-¬mă, Doamne.

E-349 Aici, eu stau aici prin harul lui Dumnezeu, văzînd acele Peceţi rupte acolo, şi vin, spunînd poporului. Cînd, Tu ai prezis că aceasta se va întîmpla în felul acesta, cu săptămîni în urmă. Şi acum, Tată, aici este Aceasta, chiar înaintea noastră.

E-350 Acum, Doamne, încearcă-mă. Cercetează-mă. Cercetează¬mă, în inima mea. Doamne, noi nu... Noi, noi vrem ca Tu să te uiţi în vieţile noastre. Şi dacă există ceva înăuntru acolo, care nu este corect, doar vorbeşte aceasta către noi, Doamne. Noi vrem să o facem corect, chiar acum; chiar acum, în timp ce există un Izvor umplut cu Sînge, în timp ce există un-un albitor care poate curăţi păcatele şi necredinţa noastră. Noi vrem să ne plonjăm sufletele noastre sub acela; toată necredinţa noastră. Dumnezeule, ajută necredinţei noastre; ia¬o la o parte de la noi, Doamne.

E-351 Noi vrem să căpătăm har de răpire. Noi vrem să fim în stare, cînd acel Tunet misterios tună acolo afară, şi Biserica este luată sus, noi vrem să fim gata să primim Aceasta. Doamne, admite aceasta.

E-352 Încearcă-ne, Doamne, prin Cuvîntul Tău. Lasă-ne să privim în El. Şi dacă noi vedem că noi am dat greş... Dacă există aceia aici, Doamne, care au fost botezaţi în titluri; neştiind nimic despre realul, botez adevărat! Fie ca eu să fiu credincios ca Pavel...

E-353 Cînd el a trecut prin coasta de sus a Efesului, şi cînd el a găsit ucenici ţipînd, şi strigînd, şi avînd un timp glorios. El a zis către ei, "Aţi primit voi atunci Duhul Sfînt de cînd aţi crezut?" Ei nu au ştiut dacă ar exista vreunul. El a zis, "Atunci spre ce aţi fost voi botezaţi?" Iar ei au fost botezaţi de către acel glorios, profet sfînt, dar ei au botezat numai spre pocăinţă. Atunci ei au fost rebotezaţi, în Numele lui Isus Cristos. Şi Pavel le-a poruncit să fie botezaţi, din nou.
Doamne, în Lumina Cuvîntului Tău!

E-354 Eu poruncesc la fiecare persoană, care nu este botezată în Numele Domnului Isus Cristos, să grăbească la apă, repede, în timp ce voi aveţi o ocazie.

E-355 Voi care nu aţi fost umpluţi cu Duhul Sfînt; eu vă poruncesc, în Numele Domnului Isus Cristos, să cădeţi pe genunchii voştri. Şi să nu vă ridicaţi pînă cînd Duhul Sfînt va sanctificat cu desăvîrşire şi va umplut cu iubirea şi bunătatea Lui; pînă cînd sufletul vostru este aşa de satisfăcut în Prezenţa lui Dumnezeu, încît întreaga voastră dorinţă este să-L slujiţi şi să umblaţi pentru El, şi să lucraţi cu El, tot restul vieţii voastre.

E-356 Admite aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea această sarcină, în Numele lui Isus Cristos.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit întîi
Voi Îl iubiţi într-adevăr? Acum puneţi-vă mîinile sus.
Şi mi-a procurat salvarea
Pe lemnul Calvarului.

E-357 [Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.] Dacă există vreunii şezînd, care-şi simt nevoile lor în seara aceasta, simt că ei au nevoie să fie botezaţi, sau au nevoie de botezul Duhului Sfînt. Voi vă cunoaşteţi nevoia; aceasta va fost descoperit, şi voi vreţi să fiţi amintiţi în rugăciune. Nu există nimeni dintre noi care vă poate da Aceasta. Oh, noi vă putem boteza. Dar, singurul lucru, noi nu vă putem da Duhul Sfînt. Dumnezeu face asta, singur. Dar voi aţi simţit nevoia voastră, căci Dumnezeu vorbeşte către inima voastră, că voi aveţi nevoie de Acesta, şi voi vreţi ca noi să vă amintim în rugăciune. V-aţi ridica voi, astfel ca noi să putem să vă cunoaştem, să ştim cine sînteţi? Dumnezeu să vă binecuvînteze. O trebuinţă? Domnul să vă binecuvînteze.

E-358 Eu presupun că există o sută cincizeci, poate, stînd aici. Poate este în felul acesta, dacă eu pot vedea totul. Eu nu ştiu ce este în încăperi, şi în jur în afară, ţinîndu-şi mîinile sus, şi aşa mai departe. Dar voi aveţi o trebuinţă.
Acum să ne rugăm.

E-359 Acum, voi care vedeţi pe acei oameni care stau lîngă voi. Şi ei stau ca un martor, înaintea lui Cristos, "Eu-eu-eu am nevoie de Tine, Doamne. Am nevoie de Tine. Eu-eu sînt încredinţat că eu sînt-eu sînt unul din aceia care urmează să¬mi găsesc numele în seara aceasta înapoia acelei Peceţi acolo, care a fost pus Acolo de la întemeierea lumii. Ceva mi-a atins inima, şi eu stau, Doamne. Sînt eu acesta? Mă chemi Tu pe mine? Eu vreau ca Tu să-mi descoperi, mie, numele meu Acolo. Umple-mă, şi pecetluieşte-mă în Tine, prin Duhul Sfînt." Voi care aţi fost deja pecetluiţi înăuntru, eu vreau ca voi să vă ridicaţi. Întoarceţi-vă către ei, şi puneţi-vă mîinile peste ei, să vă rugaţi pentru ei, [Fratele Branham pauzează.] Acum fiţi extrem de sinceri. [Intreaga adunare începe să se roage – Ed.]

E-360 Tată Ceresc, în Numele Domnului Isus, lasă ca marele Duh Sfînt să se mişte peste această audienţă, ca o rafală de vînt, şi să cheme la fiecare inimă aici, Doamne. Şi trimite jos botezul Duhului Sfînt, peste aceşti oameni.
Şi acolo este apa care aşteaptă.

E-361 "În timp ce Petru încă vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfînt a căzut peste acei care au auzit Cuvîntul, şi ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfînt."
[Întreaga adunare continuă să se roage – Ed.]

Up