Pecetea A Treia

The Third Seal
Data: 63-0320 | Durată: 2 ore 12 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Bună seara, prieteni. Să ne ridicăm acum doar un moment pentru rugăciune. Noi ne plecăm capetele.

E-2 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum noi auzim acel-acel imn frumos, noi-noi ne gîndim, Doamne, despre... că Tu eşti aproape. Şi ne rugăm ca Tu să ne primeşti în seara aceasta, Doamne, ca copii ai Tăi, iertîndu-ne toate păcatele şi fărădelegile noastre, şi să ne dai din binecuvîntările Tale, aşa cum noi sîntem un popor nevoiaş.

E-3 Şi în acest ceas măreţ în care noi trăim acum, şi noi vedem, an de an, că devine mai întuneric şi mai întuneric, pentru lume. Iar Venirea Domnului devine mai luminoasă şi mai luminoasă, aşa cum El Se descoperă în... în Cuvîntul Lui şi în manifestarea Lui. Noi am venit din nou, în seara aceasta, Doamne, să încercăm, din această întîlnire, şi să Te rugăm să ne deschizi, Doamne, această Pecete a Treia din această Carte, ca aceasta să ne poată fi cunoscut, ca noi să ştim ce să facem şi cum să trăim, şi cum să fim Creştini mai buni.

E-4 Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să faci pe fiecare ne-Creştin de aici, în seara aceasta, să-şi dea seama că au nevoie de Tine. Admite aceasta. Şi mă-mă rog, Tată Ceresc, ca fiecare Creştin născut din nou să-şi dea seama că el trebuie să trăiască mai aproape de cum a făcut-o el în trecut, ca noi toţi să putem fi în acea unitate de iubire şi credinţă Creştină.

E-5 Admite ca fiecare persoană bolnavă în mijlocul nostru să fie vindecată în seara aceasta, Doamne. Ei îşi dau seama că au nevoie de Tine. Şi mă rog, Tată, ca Tu să binecuvîntezi tot ce este făcut sau spus, spre onoarea şi slava Ta, în Numele lui Isus noi o cerem. Amin.

E-6 Păi, din nou, în seara aceasta, noi ne-am adunat din nou laolaltă pentru aceasta,-Miercuri seara din săptămînă. Şi noi ne încredinţăm în Domnul, în seara aceasta, pentru o-o mare revărsare a binecuvîntărilor Lui asupra Cuvîntului Lui. Şi astăzi eu am studiat, ca de obicei, şi am încercat să mă gîndesc la lucrurile care ar fi mai potrivite de spus, şi lucrul, cum să-l spun, şi atunci să depind de Domnul să-mi dea interpretarea şi înţelesul despre-despre acest Cuvînt care este scris. Şi eu îi sînt recunoscător Lui pentru ceea ce El a făcut pentru noi de-a lungul săptămînii, ca noi... de deschiderea acestor Peceţi.

E-7 Şi, acum, probabil că acesta ar fi un lucru bun dacă Duminică dimineaţa, la... Voi ştiţi, de multe ori... Noi nu vrem să fim greşit înţeleşi, dar, voi ştiţi, voi... Aceasta devine în felul acela. Şi astfel, poate, Duminică dimineaţa, dacă toţi care au o întrebare în mintea lor privind aceasta, o vor scrie şi să o dea aici pe masă, Sîmbătă seara, şi astfel eu pot vedea ce este aceasta. Şi apoi eu încerc să o răspund pentru voi, Duminică dimineaţa, cu voia Domnului. Eu cred că aceea ar fi mai bine decît cum am planificat noi, deoarece uneori aceasta este înţeles greşit, voi ştiţi. Şi astfel în felul acela eu voi ajunge... Aceasta ar fi mai bine ca eu să-eu să o îndrept, voi ştiţi. Aceasta ar fi doar cum ar trebui să fie. Pentru că, uneori, acum...

E-8 Cineva a sunat astăzi şi a zis, căci-căci, a sunat şi a vrut să ştie dacă era adevărat, căci, "Cînd-răpirea a avut loc acolo ar fi numai unul în Jeffersonville şi unul în New York, şi ceilalţi în străinătate." Astfel, vedeţi, acesta doar a înţeles greşit. Apoi cineva a zis, că, "Sîmbătă seara, dacă Domnul ne dă ultima Pecete, atunci Isus ar fi aici Duminică dimineaţa." Astfel aceasta este o-aceasta este o... Voi vedeţi, voi-voi să nu... Aceea, aceea nu este aşa. Şi voi să nu... Aceasta nu este.

E-9 Noi nu ştim. Dacă vreunul vă spune că ei ştie cînd vine El, voi ştiţi că ei sînt greşiţi, de la început, deoarece nimeni nu ştie asta. Dar noi vrem să trăim, astăzi, de parcă aceasta era chiar acum.

E-10 Eu am să vă întorc cumva în jur pentru un minut, astfel fiţi gata. Eu-eu cred că Isus va veni pînă în, mai puţin decît, trei minute de chiar acum, din timpul Lui. Voi ştiţi cît de mult ar fi aceea? Cam treizeci şi cinci de ani. Vedeţi, o mie de ani este numai o zi, cu El, voi vedeţi.

E-11 Astfel, cînd voi îl auziţi pe apostol că zice aici în urmă, "Timpul este la îndemînă," aici, "timpul este la îndemînă." Apostolul a spus asta în Apocalipsa. Voi ştiţi cît de mult era aceea? Aceea nu a... Aceea era doar ieri, la Dumnezeu, nici măcar două zile încă.

E-12 Şi, vedeţi, dacă aceasta este trei minute, mai puţin de trei minute de Venirea Lui, vedeţi, aceea ar fi treizeci de ani, cam, pentru noi, sau ceva de ordinul acela. Şi priviţi cum, ce ar fi trei minute pentru El: El deja se ridică sus, să vină. Astfel noi, voi... uneori cînd voi citiţi aici, El vorbeşte în termenii Cuvîntului, vedeţi, nu în termenii noştri.

E-13 Şi atunci dacă eu ştiam că El vine mîine noapte, mîine noapte, mîine eu aş studia şi I-aş cere să-mi dea Mesajul pentru Pecetea a Patra. Şi eu aş veni aici jos şi L-aş predica, întocmai la fel. Vedeţi? Eu-eu vreau să fac fiecare zi întocmai ceea ce eu aş face dacă El vine. Şi eu nu cunosc nici un alt loc mai bun decît să fiu prins tocmai la postul de datorie, vedeţi, la postul de datorie. Astfel noi doar continuăm să ducem înainte pînă vine El.

E-14 Uneori cînd noi doar citim, şi, acum, fiţi foarte atenţi. Şi cînd voi citiţi, luaţi benzile, ascultaţi la ele foarte atenţi.
Deoarece, voi veţi obţine aceasta pe bandă, deoarece ei au redat acele benzi, şi ele sînt într-adevăr bune şi clare. Astfel, voi o veţi obţine mai clar acolo.

E-15 Acum, fiecare este îndrăgostit de Cristos, eu sper, în seara aceasta, şi fiecare Îl iubeşte.

E-16 Eu vă spun ceva, uneori, ce încurcă pe oameni, că cineva care vine înăuntru şi nu a primit prima parte a serviciului, voi vedeţi. Atunci ei vin înăuntru şi ei aud că te referi în urmă, atingi înapoi, ceva, şi atunci ei iau aceea, ce este spus, şi ei nu au obţinut prima parte. Atunci aceasta este totul în confuzie pentru ei, voi vedeţi, atunci. Şi ei se gîndesc că ceva a fost spus diferit, dar Aceasta-dar Aceasta nu este.

E-17 Astfel dacă voi aveţi o întrebare care nu o înţelegeţi, doar scrieţi-o pe o bucată de hîrtie. Aşezaţi-o înăuntru, oricînd între acum şi Sîmbătă seara. Iar eu voi încerca, Sîmbătă dimineaţa, să... Dacă aceasta este puţin nedumerit, voi ziceţi, "Păi, eu mă întreb doar ce înseamnă aceasta aici. Eu nu am priceput aceasta." Voi ştiţi ce vreau eu să spun. Atunci eu voi încerca să o răspund pentru voi, Duminică dimineaţa, cu voia Domnului.

E-18 Acum, în seara aceasta noi o să citim din acest vechi Cuvînt binecuvîntat din nou, în al 6-lea capitol. Şi noi începem în seara aceasta cu Pecetea a Treia. Şi aceea este al 5-lea verset, al 5-lea şi al 6-lea verset.

E-19 Şi mîine seară noi încheiem cei patru călăreţi; calul alb, şi calul roşu, calul negru, şi calul galben.

E-20 Şi eu vreau să spun asta. Că, de fiecare dată, chiar pînă în această dimineaţă, cam... Eu mă scol foarte, foarte devreme şi merg la rugăciune înainte ca lucrurile să se mişte, şi doar continui să mă rog în decursul zilei. Dar azi dimineaţă, devreme, Duhul Sfînt a venit unde eram eu. Şi tot atît de clar ca orice, eu-eu am văzut cealaltă Pecete deschizîndu-se acum, întocmai exact. Acum-acum-acum, El mă aude, eu ştiu. Şi eu sînt foarte recunoscător.

E-21 Acum, voi vă veţi aminti doar că există ceva care se întîmplă. Că, eu-eu sper că voi prindeţi aceasta, vedeţi, vedeţi, că acolo se întîmplă ceva. Eu doar vreau să testez această biserică o dată, şi să văd dacă ei pot de fapt să prindă ceva înainte ca aceasta de fapt să aibe loc. Acum ţineţi minte, ţineţi minte ce v-am spus. Şi, acum, Domnul să ne ajute.

E-22 Acum în al 5-lea verset.
Şi cînd el a deschis pecetea a treia, am auzit a treia făptură zicînd, Vino... vezi. Şi am privit, şi iată un cal negru; şi cel care şedea pe el avea o pereche de balanţe în mîna lui.
Şi am auzit un glas în mijlocul celor patru făpturi zicînd, O măsură de grîu pentru un ban, şi trei măsuri de orz pentru un ban; dar vezi ca tu să nu vatămi uleiul şi... vinul.

E-23 Acum să fondăm aceasta doar un picuţ, şi asupra Peceţilor pe care noi le-am trecut. Deoarece, întocmai ca în epocile bisericii, păi, noi încercăm să dăm un fond, să suprapunem cumva aceasta dincolo, pînă voi puteţi... Acela este felul în care epocile sînt de fapt în Scriptură, una o suprapune pe cealaltă dincolo, doar în felul acesta. Cum aţi urca o scară, şi a urca o treaptă, adică; una mergînd în jos la cealaltă, şi venind înapoi în felul acesta, aşa cum voi mergeţi sus o treaptă.

E-24 Şi acum, aceasta Pecetluieşte, ... Aceasta este o-Cartea despre Răscumpărare, sigilată. Fiecare înţelege asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi această Carte este pecetluită cu Şapte Peceţi. Ea este o Carte cu şapte peceţi. Vedeţi?

E-25 Şi acum amintiţi-vă, cum noi v-am ilustrat aceasta, şi am luat-o de la Ieremia şi toţi. Acum, ei, cînd ei aveau... Ei au scris în felul acesta, pe o bucată de-de manuscris, sau o hîrtie, adică; sau, nu hîrtie, ci aceasta era o piele. [Fratele Branham ilustrează rularea şi sigilarea unui sul, prin a folosi coli de hîrtie.] Şi ei l-au rulat, în felul acesta. Acum acela... Şi atunci capătul acestuia a fost lăsat în felul acesta; aceea denotă ce este acolo. Apoi următorul ia acelaşi fel de poziţie, se rulează în acelaşi fel, rulează în felul acesta. Şi atunci, la capăt aici, este rupt jos în felul acesta, şi lăsat un altul.

E-26 Păi, aceea era Cartea cu şapte peceţi. Acum noi nu am avut Cărţi ca aceasta pînă tîrziu. Cărţile în vremurile vechi erau suluri. Ele erau rulate. Şi atunci cînd ei vor subiectul sau ceva... Cum dacă-dacă Biblia este rulată, tu vrei să citeşti Cartea lui Isaia; voi aţi întoarce aici jos la Isaia, apoi O derulaţi în felul acesta, şi O citiţi. Şi aceasta este o Carte cu şapte peceţi de Răscumpărare.

E-27 Şi acum noi aflăm că Mielul vine afară, ia Cartea din mîna Aceluia care şedea pe Tron, şi rupe Peceţile, şi-şi dezleagă... şi dezleagă Aceea, dezleagă Peceţile la oameni.

E-28 Şi cele patru Făpturi şezînd aici, pe care noi le-am luat în epocile bisericii, aceleaşi patru Făpturi, voi le vedeţi peste tot prin Scripturi, şi ele sînt Acelea Care fac anunţul despre aceste Peceţi fiind rupte. Acum, şi noi vedem că aceasta este o-o Carte de Răscumpărare.

E-29 Atunci noi am mers înapoi şi am luat-Răscumpărătorul Rudenie, şi L-am ales, să vedem care era lucrarea Lui. Şi acum pentru toţi anii aceştia, Cristos a făcut lucrarea de Rudenie Răscumpărător. Acum, toţi care înţeleg asta, ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El a făcut lucrarea de Rudenie Răscumpărător.

E-30 Dar acolo va veni un timp cînd lucrarea de răscumpărare va fi terminată. Şi cînd lucrarea de răscumpărare este terminată, atunci El părăseşte Tronul lui Dumnezeu, unde El este aşezat acum. Dar acela nu este Tronul Lui. "Cel ce biruieşte va şedea cu Mine în Tronul Meu, aşa cum Eu am biruit şi am şezut pe Tronul Tatălui Meu." Acela nu este Tronul Lui. Acela aparţine la Duh, Dumnezeu. Cristos, Mielul, acesta nu-i aparţine Lui. El este Dumnezeul întrupat, vedeţi; care este acelaşi Dumnezeu, făcut întrupat. Acum, El se ridică de pe scaun...

E-31 Întîi, anunţul a mers înainte, căci, "Cine este în stare să vină şi să ră-... şi să ia această Carte de Răscumpărare?" Vedeţi, pentru planul întreg de răscumpărare, de la Adam, tot ce Adam a pierdut.

E-32 Acolo nu era nimic pierdut pînă la Adam. Şi după Adam, totul a fost pierdut, pe pămînt. Şi totul în creaţia pămîntului era pierdut. Şi totul a căzut cu Adam, a traversat prăpastia, încît nimeni nu putea merge înapoi, pe nici o cale deloc. Omul, cînd el a păcătuit, el şi-a părăsit calea, el nu şi-a lăsat nici o cale de întoarcere pentru el. Şi atunci...

E-33 Cînd a fost pusă această întrebare; Ioan revelatorul, acel... profetul Ioan, a fost în vedenie şi a văzut aceasta. Şi acolo nu era nimeni în Cer, nimeni pe pămînt, nimeni sub pămînt, sau nimeni, nu era măcar vrednic să privească la Carte. Vedeţi? Acum doar gîndiţi-vă la asta! Atunci Mielul vine înainte, şi El ia Cartea. Acum lui Ioan i s-a cerut să nu mai plîngă. El a zis, "Iată, Leul lui Iuda a învins, şi-şi El poate lua Cartea şi să O deschidă." Astfel, el s-a întors să se uite după un Leu, iar el a văzut un Miel. Bătrînul a chemat, a zis, "Un Leu a învins." Dar cînd el a venit şi s-a uitat, acesta era un Miel ieşind de la Tron.

E-34 Acum, el nu a observat Aceea înainte. De ce? El era înapoi acolo, în a-Şi face lucrarea Lui de mediere; pentru că El sîngera pentru popor, mijlocind pentru popor, pînă cînd ultimul suflet, care a fost pus în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii, vine înăuntru. Acolo urmează doar să fie un anumit număr dintre ei acolo, şi asta este. Asta-i tot. Ceilalţi nici măcar nu vor vrea să vină înăuntru; ei nu au dorinţă să vină înăuntru. Şi astfel, atunci, cînd acel ultim suflet vine înăuntru, atunci timpul de răscumpărare este sfîrşit.

E-35 Atunci Mielul vine înainte să-şi pretindă drepturile Lui la ce El a răscumpărat, şi aceea este toată creaţiunea. Pămîntul şi totul îi aparţine Lui. Vedeţi? El l-a răscumpărat cu Propriul Lui Sînge. Şi cînd El vine înainte să ia Cartea, să O deschidă, păi, vai, ei erau... Ioan nu a mai plîns. Şi el s-a uitat, şi acest Miel era un Miel ucis. El era deja omorît, dar acesta era viu din nou. Şi acum noi aflăm că un Miel ucis este un Miel însîngerat, sîngerînd peste tot. Acesta a fost ucis. După ce El a fost ucis, El a înviat din nou. El şedea pe Tron, să zicem, înapoi în spatele Tronului, în felul acesta, mijlocind pentru toate acele suflete care vor veni. Atunci cînd ultimul era aici, şi aceasta era completată, ... Dumnezeu încă ţinea Cartea de Răscumpărare. Vedeţi? Acum El face doar lucrarea de Rudenie acum.

E-36 Cum, Boaz a mers jos, iar Rut doar şedea acolo aşteptînd pînă cînd Boaz... Eu vreau să spun, Boaz a făcut ră-... rudenie, lucrarea de răscumpărare. Vă reamintiţi că am predicat asta, nu cu mult în urmă? Rut, strîngînd spice; şi, Rut, orice a făcut ea; şi înainte în jos, şi ultimul lucru era, Rut, aştepta. Vă amintiţi cum am tipizat asta în Biserică? În timp ce, Boaz merge jos să facă lucrarea de răscumpărător rudenie. El a făcut-o; şi-a aruncat jos încălţămintea şi a făcut o mărturisire, şi a răscumpărat pe Naomi, şi pe acolo, a obţinut-a obţinut pe Rut. Acum, astfel, Rut doar aştepta, deoarece ea deja a muncit. Ea făcuse toate aceste lucruri, dar ea aştepta acum. Şi atunci cînd... Biserica aşteaptă, odihnindu-se (mulţi dintre ei, cei mai mulţi dintre ei, în pulberea pămîntului), în timp ce El îşi face lucrarea Lui de Răscumpărător Rudenie.

E-37 Acum lumea încă merge mai rău. Şi păcatul se îngrămădeşte, şi-şi boala, şi necazul, şi moartea, şi întristarea. Bărbaţi necredincioşi şi femei necredincioase mor chiar jos. Cancerul îi mănîncă, şi toate celelalte, cînd ei nu-şi pot însuşi destulă credinţă să ajungă acolo afară şi să o apuce.

E-38 Acum observaţi. Însă atunci după ce toată aceasta s-a terminat, după a Lui medie-... mijlocirea Lui a fost terminată, El vine înainte, ia Cartea din mîna Aceluia. Şi atunci Ioan, şi totul în Cer, şi începe... Sufletele sub altar încep să strige. Noi luăm aceea în Pecetea a Şasea, din nou. Şi cum s-au bucurat ei! Şi-şi ei au căzut jos, bătrînii, şi au turnat afară rugăciunile sfinţilor. Şi sufletele sub altar au strigat, "Vrednic eşti Tu, deoarece Tu ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu! Iar noi vom merge înapoi pe pămînt, să trăim ca regi şi preoţi." Oh, acolo era o măreaţă...

E-39 Şi Ioan a zis, "Fiecare în Cer, totul sub pămînt, şi fiecare lucru," l-au auzit lăudînd pe Dumnezeu pentru aceasta. Ioan trebuie că şi-a găsit numele Acolo, voi ştiţi. Tot timpul acela!

E-40 Atunci el a zis, "El este vrednic să ia Cartea de Răscumpărare." Acum ea nu mai aparţine înapoi la Judecător. Ea aparţine la Răscumpărător, şi El a sfîrşit lucrarea de răscumpărare.

E-41 Acum El urmează să arate Bisericii ce a făcut El. Amin. Vedeţi? Atunci El doar ia... Dar Cartea este închisă. Nimeni nu a ştiut, deloc. Ei ştiu că Ea era o Carte de Răscumpărare, pe Ea acolo, dar Ea este să fie descoperită în ultimele zile.
Conform cu Apocalipsa 10, îngerului al şaptelea o să i se dea Mesajul despre Aceea. Deoarece, Acesta a zis, că, "În timpul sunării epocii bisericii a şaptea, îngerul al şaptelea, cînd el sună, toate tainele lui Dumnezeu trebuie să fie sfîrşite, prin sunetul lui." Atunci, după ce Aceasta este descoperit, Îngerul vine jos din Cer, care era Cristos. Acum amintiţi-vă, acest înger este pe pămînt, un mesager.

E-42 Cristos vine jos, voi Îl vedeţi în capitolul al 10-lea din Apocalipsa; pune un picior pe pămînt, celălalt pe mare; curcubeu peste capul Lui, ochi ca... şi picioare ca focul, şi aşa mai departe; Îşi ridică mîna sus, şi jură pe Cel ce trăieşte în veci şi veci, pe Tron, că, "Nu va mai fi timp." Şi cînd El ia acest jurămînt, Şapte Tunete emit glasurile lor.

E-43 Şi scriitorul, care, cînd Ioan a fost luat sus, trebuia să scrie ce a văzut el. El a început să scrie jos. El a zis, "Să nu scrii Aceasta." Deoarece... "Să nu scrii Asta." Aceasta este o ne-... El a zis, "Pecetluieşte Aceasta." În ce? "Pecetluieşte. Să nu zici Aceasta." Vedeţi, Aceasta este să fie descoperit, dar Aceasta nici măcar nu este scrisă în Cuvînt.

E-44 Şi atunci cînd El a început să deschidă Peceţile, noi aflăm, că ei erau toţi nedumeriţi. Vedeţi? Cînd El a deschis Prima Pecete, el se gîndea, "Acum aici Aceasta o să spună, 'Şi va veni că aşa-şi-aşa va lua tronul, şi cutare face asta, şi asta va face aceea.'"

E-45 Şi cînd aceasta era, aici a mers el, un cal alb, călărind, şi un călăreţ pe acesta. Păi, "El avea un arc în mîna lui; şi lui i s¬a dat o coroană, după o vreme," el a zis. Asta era tot.

E-46 Şi Mielul s-a întors iarăşi înapoi, şi a tras jos o altă Pecete, şi aici a mers afară un negru... un călăreţ pe cal roşu. "Şi el avea o... dată o-o sabie; şi el urma să facă război; şi i s-a dat mare putere, şi să ia pacea de pe pămînt, şi să se omoare unul pe altul." Aceea era un fel de... încă un lucru misterios (nu-i aşa?), cînd El a deschis-O.

E-47 Şi atunci merge înainte, şi a zis, "În ziua chiar înainte de aceste Şapte Tunete, toate tainele de aici sînt descoperite."

E-48 Acum priviţi. Apoi noi aflăm, aşa cum noi am studiat, că, în jos prin epoci, noi am avut reformatori, nu profeţi. Reformatori! Şi fiecare slujbă poartă propria ei-propria ei lucrare.

E-49 Întocmai ca un om care este un-un operator de telefoane, el nu este exact un electrician. El ar putea să facă puţină treabă la aceasta. Şi cum, dacă un om este un instalator de linie, păi, el desigur... Un om este unul care sapă gropi de stîlpi, şi niciodată nu a făcut vreo lucrare de linie, el mai bine să se ferească de linie; dar el ar putea să facă o mică lucrare de cîrpire sau ceva.

E-50 Dar cînd Lucrul adevărat este să fie descoperit în ziua din urmă, din ultima parte a Bisericii, este cînd Dumnezeu a zis că El o să ne trimită, conform cu Scripturile. Iar noi am cercetat aceasta de-a lungul şi de-a lungul, că El a prezis că Duhul lui Ilie se va reîntoarce în ceva persoană. Acum, eu cred că aceasta a fost făcut chiar aşa de clar. Iar noi... Iar noi aşteptăm ca aceea să se întîmple; pe undeva, o persoană unsă, în ultimele zile, să se ridice. Acum voi veţi auzi o mulţime de fanatici şi toate celelalte, dar aceea doar-doar încearcă să... Acesta este Diavolul, încercînd să ia la o parte de la cel real cînd el ajunge aici, vedeţi. Dar acesta va fi identificat cum se cuvine. Voi ştiţi ce era Ilie; şi urmăriţi aceea, şi voi-voi veţi cunoaşte. Şi atunci cînd el... Acum, Aleşii vor cunoaşte.

E-51 Nu ceilalţi; ei sigur nu o vor face. Ei Îl vor omite, cu un milion de mile. Cum... Noi am fost prin toată aceea, şi am arătat cum l-au omis pe Ioan, cum l-au omis pe Ilie, cum l-au omis pe Isus, cum i-au omis pe ei tot drumul înainte. Şi ei vor face acelaşi lucru, pentru că Biblia a spus că vor face. Vedeţi? Astfel atunci, în timpul acela, Acesta va fi foarte smerit. Acesta va fi aşa de simplu. Aceea va... ceea ce va face ca oamenii să cadă de la Acesta. Acesta este prea simplu pentru ei. Noi aflăm, şi întotdeauna, cînd oamenii devin deştepţi şi educaţi, şi cunosc o mulţime, atunci ei doar... Acela este doar felul care omite aceasta, voi ştiţi. Vedeţi?

E-52 Isus nu a luat acel fel de oameni ca (să fie) ucenici ai Lui. El a luat oameni neînvăţaţi, pescari, şi nimeni nu era conectat cu bisericile şi lucrurile lor. El doar a luat oameni simpli, vameşi, şi fermieri, şi pescari, şi aşa mai departe, să facă lucrarea Lui. Vedeţi? Pentru că, ei-ei ştiu că ei nu sînt nimic, atunci El poate să facă ceva din ei, vedeţi. Atît timp cît ei continuă să ştie că ei sînt nimic, atunci Dumnezeu poate lucra.

E-53 Dar cînd ei ajung să gîndească că ei ştiu ceva, atunci, "Tu nu ştii nimic ce s-ar cuveni să ştii," zice Biblia. Şi astfel, atunci, noi-noi găsim asta.

E-54 Şi acum, noi aflăm, atunci, că aceste taine trebuie să fie descoperite.

E-55 Şi de ce aceşti alţi bărbaţi, Wesley, Luther, şi acei mari reformatori, care au adus afară justificarea, sanctificarea, epoca penticostală cu botezul Duhului Sfînt şi alte lucruri, de ce nu au prins ei aceste-aceste Mesaje? De ce nu Le-au obţinut ei? Deoarece ei erau reformatori. Vedeţi?

E-56 Întocmai cum, o luaţi pe partea cealaltă, acolo erau oameni venind înăuntru care erau "aveau putere ca împăraţi, dar nu erau împăraţi." Vedeţi? Vedeţi? Tu trebuie să observi terminologia Bibliei despre orice. Vedeţi? Acum priviţi. Dar, aceasta, motivul că toate capetele rătăcitoare, a părţii misterioase despre justificare, partea misterioasă a sanctificării, partea misterioasă a botezului Duhului Sfînt. Şi, de ce, ce fel a făcut... A mîncat Eva un măr, sau a mîncat ea o rodie, sau ceva? Vedeţi? A... Ce era sămînţa şarpelui? Şi-şi este botezul în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfînt," sau numele de "Domnul Isus," corect? Şi, oh, sute din lucrurile acelea, au fost lăsate capete dezlegate. Vedeţi?

E-57 Şi atunci în ultimul ceas, acest om este să vină înainte şi să descopere lucrul, vedeţi, să ia sus Scripturile. Acesta va fi identificat cum se cuvine. Priviţi. Da, domnule. Şi, acum, acesta nu va fi un lucru, mare măreţ acum. Acesta se pare că, aici în Biblie, acesta va fi ceva mare.

E-58 Cu cît mai mare era aceasta, cînd Ioan trebuia să vină jos acolo şi să boteze! Doar gîndiţi acum. Profeţii, în urmă, în urmă de tot, Isaia, Maleahi, şi toţi dintre ei au vorbit despre el, cînd el o să vină. Şi cînd el a venit, doar un singuratic, bătrîn, om needucat, cu barbă peste toată faţa lui, şi părul scos în afară ca un vierme păros, şi o bucată mare veche de piele de oaie înfăşurată în jurul lui; fără educaţie deloc, nu a mers la şcoală nici o zi în viaţa lui, atît de mult cît ştim noi. Vedeţi? Aici vine el, afară din pustie, nici măcar atît de mult ca binevenit într-un amvon, şi a stat acolo afară pe rîul Iordanului şi a început să cheme ca oamenii să se pocăiască. Vă puteţi imagina!

E-59 Biblia a spus, că, "Fiecare lucru va fi aşa de măreţ în ziua aceea, chiar pînă toate locurile înalte vor fi făcute joase, şi toate locurile joase vor fi aduse sus." Da domnule. "Şi toate locurile zgronţuroase vor fi netezite."

E-60 Păi, eu îmi pot imagina văzîndu-i acolo afară, gîndind că Ioan ar veni afară, sau acest mare premergător al lui Cristos, şi doar ia tot deşertul şi-l netezeşte, şi-l pune în iarbă din nou. Vedeţi? Oh, ei, îmi imaginez că ei aveau toată aceasta aranjat, cam cum au ei astăzi.

E-61 Dar, aceasta era aşa de umilit, chiar şi apostolii au omis aceasta. Ei au zis, "Păi, de ce zice Scriptura, dacă... Tu o să mergi sus acolo să fii jertfit acum? De ce zice Scriptura căci¬căci Ilie trebuie să vină mai întîi?"

E-62 El a zis, "El deja a venit, şi voi nu aţi ştiut aceasta. Şi, Fiul omului, ei vor face acelaşi lucru. Dar, Ioan," El a zis, "a făcut întocmai ce a fost scris ca el să facă. Şi ei i-au făcut doar ceea ce ei trebuiau să facă. Şi," a zis, "aşa trebuie Fiul omului să sufere."

E-63 Păi, acolo nu era, eu presupun, o treime din întreaga rasă Iudaică să fi ştiut vreodată că Isus Cristos era pe pămînt. Nu au... Ei ar fi putut auzi despre ceva fanatic în jos pe acolo pe undeva, dar ei nu au dat nici o atenţie la aceasta, doar mergeau înainte. "El a venit la ai Lui Proprii, şi ai Lui Proprii nu L-au primit." Acum, acolo este unde eu cred chiar... Acum, acesta nu a spus că El va veni secret.

E-64 Dar Răpirea va fi un secret. Astfel dacă aceea era aşa secret, cînd El a venit, cu cît mai mult va fi neştiută Răpirea! Vedeţi? Ei nu o vor şti. Ei vor spune direct, "Păi, eu credeam că noi trebuia să avem o Răpire. Şi toată această judecată peste pămînt?"

E-65 El va zice, "Aceasta deja a avut loc, şi tu nu ai ştiut-o." Vedeţi? Aceasta va fi aşa, întocmai ca un hoţ în noapte.

E-66 Ca o-o carte ce am citit-o, o dată. Cum se numeşte aceea? Romeo şi Julieta, este acea care a fost, sau ceva? El lasă, a pus scara sus lîngă casă, cumva. Am uit-... Era cu mult timp în urmă. Şi a venit, a luat a lui... să o ia pe ea afară în timpul nopţii.

E-67 Acum, acela este felul în care aceasta va-aceasta va avea loc, şi ea va fi dusă. Nu, că ei vor trimite o grămadă de Îngeri jos, cu ceva hîrleţe, şi vor dezgropa mormintele. Biblia a zis, "Noi vom fi schimbaţi, chiar înainte ca voi să vă puteţi clipi ochiul." Doar o clipire, aceasta totul va fi terminat, aşa repede.
Doar zic, "Cineva a dispărut."

E-68 Păi, eu mi-aş imagina dacă noi am putea cerceta toată lumea, astăzi, există cinci sute de oameni care dispar de pe pămînt în fiecare zi, vedeţi, despre care ei nu ştiu nimic. Ei doar vin sus, dispărînd.
Păi, acolo nu o să fie prea mulţi să meargă în acea Răpire.

E-69 Acum, eu nu vreau să vă sperii, şi eu-şi eu-eu-eu-eu nu cred că este în felul acela, dar eu vreau doar să vă spun ce a spus El. Şi voi ştiţi aceasta, voi înşivă. "Cum era în zilele lui Noe, în care opt suflete au fost salvate prin apă. Opt suflete afară din lume, să fie salvaţi prin apă."

E-70 Păi, voi ziceţi, "Oh, Doamne! Nu este nevoie ca eu să încerc." Aceea arată că tu nu ai felul de credinţă de care tu ai nevoie.

E-71 Dacă acolo doar urmează-urmează să fie unul, acela voi fi eu, amin, deoarece eu cred. Înţelegeţi? Acela este felul în care voi vreţi să credeţi aceasta, vedeţi, "Voi fi eu." Sigur. Eu vreau să trăiesc aşa de aproape de El, încît eu ştiu că El o să mă ia cînd El vine. Eu cred aceasta. Asta-i adevărat. Astfel dacă acolo... Dacă fiecare altul o pierde, eu am să fiu acolo, prin harul Lui. Deoarece, El mi-a promis asta, şi eu ştiu că eu voi-eu voi fi acolo, deoarece El nu poate minţi. Şi eu ştiu că sufletul meu şi viaţa mea poartă mărturie, şi eu încerc să trăiesc zilnic întocmai de parcă El vine, astfel eu am-eu am să fiu acel unul. Acela este felul în care voi vreţi să simţiţi, "Dacă acolo o să fie opt, eu voi fi unul din acei opt; o să fie cinci sute, eu am să fiu unul din acei cinci sute. Nu ştiu despre celălalt om, dar eu vreau să fiu unul din acei cinci sute." Înţelegeţi? Acela este felul în care voi vreţi să ţineţi minte. Înţelegeţi?

E-72 Şi dacă voi nu o ţineţi minte în felul acesta, acolo este ceva greşit cu credinţa voastră. Vedeţi? Voi nu sînteţi siguri încă dacă sînteţi salvaţi, atunci. Voi doar o presupuneţi. Să nu faceţi asta. În regulă.

E-73 Noi nu o să ajungem în această Pecete, nu-i aşa? În regulă. Eu vreau, fiecare seară... Eu nu ştiu dacă vă pasă că eu vă iau timpul vostru. Noi am putea ieşi un picuţ mai devreme. Acolo nu este prea...

E-74 În descoperirea acestor, acestor Peceţi, amintiţi-vă, că acesta este într-adevăr numai un verset. Primul, spune anunţarea despre acesta, al 2-lea verset. Aproape toate comentariile, şi aşa mai departe, citirea acestuia, sau-sau citirea despre gîndurile lor, şi eu am-şi eu întotdeauna am crezut cum aproape toţi dintre ei o fac, că acel primul călăreţ pe cal era-era biserica timpurie. Dar cînd Duhul Sfînt a descoperit-o, aceasta era absolut contrar cu aceea. Şi astfel atunci, tot ce face aceasta, doar arată ceea ce este. Şi atunci eu încerc...

E-75 Acum, pentru mine, aceasta este foarte sacru. Acela este motivul că eu mai degrabă răspund la aceste întrebări. Şi să luăm aceasta, fiecare cunoscînd drept, şi pe benzi, de asemeni, ca ei să înţeleagă acum. Vedeţi? Eu am încercat să vorbesc o vreme, seara, asupra fondării, să aduc pe oameni...

E-76 Grăbind înăuntru şi împingînd înăuntru, şi, voi nu ar trebui să faceţi asta. Vedeţi? Dar, cînd o face, acestea sînt fiinţe umane. Şi este cald înăuntru-înăuntru aici, şi voi-şi voi sînteţi agitaţi.

E-77 Dar voi sînteţi foarte, foarte drăguţi. Cel mai bine cum am văzut vreodată oamenii să acţioneze, în tabernacol, era în acest miting; şi şezînd liniştiţi, şi mamele luîndu-şi bebeluşii lor la camera copiilor cînd ei au început să plîngă. Şi fiecare lucru era foarte plăcut.

E-78 Însă eu încerc să fondez aceasta pînă cînd eu doar simt ungerea Duhului pe mine, să spun aceste Cuvinte, să spun ceea ce mi-a fost descoperit. Şi atunci dacă eu am, pe undeva, făcînd asta, dacă eu am făcut o greşeală aici, cu siguranţă că aici înaintea tuturor oamenilor El va corecta aceasta pentru mine. Eu-eu vreau aceasta. Aceasta este-aceasta este... Eu vreau Aceasta corect. Nu este nevoie să luaţi doar ceea ce vă imaginaţi. Acolo este ceva corect, şi-şi noi vrem Aceea. Noi vrem ca Dumnezeu să ne dea ceea ce este corect.

E-79 Astfel acum noi am luat acest, aceşti călăreţi, aşa cum ei vin sus. Primul cal, acum, şi noi ne dăm seama că acela era¬anticristul care a mers înainte. Şi apoi noi aflăm, seara trecută, că acelaşi ins care a mers înainte ca anticrist, ca un cal alb, noi l-am găsit cu o sabie, seara trecută, călărind, şi omorînd oameni.

E-80 Acum, acum, acolo este întotdeauna naturalul şi spiritualul. Şi pentru binele Bisericii, eu vreau să tipizez, doar înainte ca noi să ajungem la deschiderea acestei Peceţi.

E-81 Care, ce El mi-a dat, eu o am scrisă aici jos. Eu am cîteva Scripturi aici, şapte sau opt pagini din aceasta, şi aşa cum eu mă refer la aceasta.

E-82 Observaţi, eu vreau să dau un model, despre Biserică, şi să o fac aşa de clar încît voi veţi fi nevoiţi să o vedeţi. Înţelegeţi?

E-83 Acum, acolo era o mireasă naturală în grădina Edenului. Vă amintiţi seara trecută? Acea mireasă naturală, ea era iubita lui Adam, încă nu nevasta lui, deoarece el nu a cunoscut-o încă ca o soţie.

E-84 Întocmai cum Maria era nevasta lui Iosif, dar el nu a cunoscut-o încă. "Ea a fost găsită cu un copil." Vedeţi?

E-85 Acum, înainte ca Adam să cunoască pe nevasta lui, ea era doar o mireasă pentru el. În regulă. Şi noi aflăm că Dumnezeu... Ea, ea a căzut în grădina Edenului deoarece ea a omis să se ţină de Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-86 Acum, El ştia că Satan ar fi dezlegat printre ei, astfel El le-a dat un-un loc în spatele căruia să stea; să-i fortifice. Păi, acolo, cine putea cunoaşte vreun loc mai bun ca să fie fortificaţi, decît Dumnezeu, dacă El încearcă să aibe grijă de proprii Lui copii?

E-87 Dacă eu am vrut să am grijă de micuţul meu Joseph, păi, frate, fiecare lucru... Şi eu ştiam că viaţa lui depindea de aceasta, păi, eu aş... iar eu eram în stare să o fac. Păi, dacă patruzeci de picioare de beton, reîntărit, ar-ar fi lucrul să o facă, aceea este... eu l-aş face de nouăzeci de picioare, să fiu sigur, acela.

E-88 Şi dacă eu pot să gîndesc asta despre băieţaşul meu, (care, dacă viaţa lui muritoare s-a pierdut, eu cred că un copil ar fi mîntuit,) cu cît mai mult., lui Dumnezeu, pentru copilul Lui care ar fi pierdut Etern! În spate la ce l-ar plasa El? El l-a plasat în spatele Propriului Său Cuvînt. Atît timp cît tu eşti în acel Cuvînt, tu eşti în siguranţă. "Dacă voi rămîneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi, atunci cereţi doar ce vreţi voi." Acesta este, Cuvîntul.

E-89 Astfel, Eva a ajuns să se plimbe în grădină, şi ea a dat de şarpe, un fel de individ foarte cizelat. Şi ea... Şi el a început... Acum, el era pe partea cealaltă. Dumnezeu trăieşte, locuieşte, lucrează în umilinţă, niciodată în vreun alt fel. Înţelegeţi? Acum, micuţa, doamnă smerită păşind acolo înainte, şi Satan vine sus ca un înţelept, şmecher, un fel de individ cizelat. Şi el a vrut să-i vîndă ei programul. Atît timp cît...

E-90 Nu contează cît de mult era Satan în jur; atît timp cît ea a stat înapoia acestui Cuvînt, ea era în regulă. [Fratele Branham bate încetişor pe Biblie – Ed.] Înţelegeţi? Astfel, să facă Satan orice vrea el; voi doar staţi cu Cuvîntul. Nu contează nici un pic.
Dacă el zice, "Păi, tu eşti bolnav." "Prin rănile Lui eu sînt vindecat." "Păi, tu o să mori."
"El mă va învia din nou. El a promis-o."

E-91 Vedeţi, doar staţi în spatele Cuvîntului. Asta-i tot. Cristos s-a retras la Cuvînt, El însuşi. "Este scris." Vedeţi? Acum, staţi în spatele Cuvîntului.

E-92 Dar, Eva, ea a început cumva să lase în jos, dar ea nu l-a lăsat de tot jos. Ea a lăsat numai o frază mică jos. Şi aceea este ceea ce a vrut Satan ca ea să facă. Ea a luat-o din spatele promisiunii lui Dumnezeu, prin raţionare.
Să nu încercaţi niciodată să raţionaţi Cuvîntul lui Dumnezeu. Doar credeţi-L! Înţelegeţi?

E-93 Astfel, ea a păşit afară de Acolo. Şi înainte ca Adam să ajungă vreodată la ea, ca o soţie, ea era deja întinată de Satan. Şi ea...

E-94 Şi aţi observat voi? Cristos a făcut acelaşi lucru, exact. Acum, pentru răscumpărare, Dumnezeu trebuia să fie acolo primul. Voi aţi observat? Maria, înainte ca ea să vină la Iosif, Duhul Sfînt a ajuns deja acolo. Amin. Vedeţi? Acolo este unde vine Răscumpărătorul.

E-95 Acum, acum observaţi, femeia naturală a căzut, şi Dumnezeu a făcut o cale ca ea să fie răscumpărată. Deşi ea a căzut, El a făcut o cale.

E-96 Acum, aceea era prima mireasă pe pămînt, a căzut, înainte ca soţul ei şi ea să fie căsătoriţi. Ea a căzut, prin-prin raţiune a-a raţiona, în loc să stea cu Cuvîntul. Ea a căzut. Şi ea a căzut la moarte, separare Eternă. Cu ea, ea şi-a luat bărbatul şi toate celelalte care au existat pe pămînt. Ea a căzut!

E-97 Acum, însă, Dumnezeu, plin de milă, a făcut o cale să răscumpere acea femeie. Şi acum El i-a promis, spunîndu-i căci cîndva, în viitor, adevăratul Cuvînt o să vină la ea din nou. Adevăratul Cuvînt îi va fi făcut cunoscut ei. Acum ţineţi minte asta. Deoarece, El a promis pe Cristos, prin femeie.

E-98 Şi Cristos este Cuvîntul. Sfîntul Ioan 1, "La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. Şi Cuvîntul a devenit trup," vedeţi, "şi a locuit cu noi." Dumnezeu a locuit cu noi în trup. El era Cuvîntul.

E-99 Înaintea unui Cuvînt, acesta este un gînd. Iar un gînd trebuie să fie creat. În regulă. Astfel, gîndurile lui Dumnezeu au devenit creaţie cînd acesta a fost vorbit, printr-un Cuvînt. Aceea este cînd El îl prezintă către-către voi ca un gînd, gîndul Lui, şi acesta vă este descoperit. Atunci, acesta încă este un gînd pînă cînd tu îl vorbeşti. Acela este motivul...

E-100 Moise a mers afară să se roage. Acel Stîlp de Foc în jurul lui, şi El a zis, "Du-te, ţine-ţi toiagul înspre răsărit, şi spune, cheamă după 'muşte."'

E-101 Acolo nu erau muşte. Dar el a mers şi a ţinut toiagul acolo, şi a zis, "Să fie acolo muşte." Nu erau muşte deloc, încă. A mers înapoi. Dar cuvintele, gîndul lui Dumnezeu, a fost deja vorbit. Acesta este un cuvînt, acum aceasta trebuie să se întîmple.

E-102 Acum nu vedeţi voi unde Isus a zis? "Dacă voi ziceţi acestui munte; nu dacă Eu o spun. Ci voi ziceţi către acest munte, 'Mută-te."'

E-103 Şi primul lucru, eu presupun, în timpul lui Moise, muşte mari verzi au început să bîzîie. Şi, după o vreme, ele erau cinci livre pe un iard. Vedeţi? De unde au venit ele? El... Dumnezeu le-a creat. Nu vedeţi voi cum...

E-104 Dumnezeu poate nimici această lume în seara aceasta, cu-cu ţînţari, dacă El vrea. Păi, El poate îngrămădi ţînţari drept pînă la lună. Singurul lucru pe care El l-ar putea face este doar să zică, "Să fie acolo ţînţari pînă la lună." Aceea va fi totul ce ar trebui să fie de aceasta. Fără chimicale sau nimic, ei ar continua doar să crească, să crească, să crească înainte. Vedeţi?

E-105 El poate să facă ce vrea El. El este Dumnezeu, Creatorul. Singurul lucru de făcut este doar să-l vorbească. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.] Asta-i adevărat. El este Creatorul. Acum, dacă noi am ajunge doar să ne dăm seama cît de măreţ este El! Înţelegeţi? El doar face ceea ce El doreşte.

E-106 El şade acolo sus şi priveşte la oameni, şi aceşti educatori micuţi, făcînd pe deştepţii, şi, "Nu există Dumnezeu," şi-şi fiecare lucru. Ah! Păi, aceasta întocmai cum ei erau la Babel, din nou. Babel, adică.

E-107 Acum noi observăm că Dumnezeu i-a spus Evei, că "După un timp aşa de îndelungat, Cuvîntul vine înapoi la tine." Acum, cum a căzut ea? Eu vreau clasa mea să o spună. De la ce a căzut ea? De la ce a căzut Eva? Cuvîntul. Este asta adevărat? [Adunarea, "Cuvîntul." – Ed.] Cuvîntul. Şi Dumnezeu a zis 9ă El va face o cale să o răscumpere iarăşi înapoi la Cuvînt. În regulă. După un timp aşa de îndelungat, Cuvîntul îi va fi cunoscut ei. În regulă. Cuvîntul va veni pentru un scop acum. Ţineţi strîns acum, ceea ce eu spun. Cuvîntul o să vină la ea pentru un scop, aceea era pentru răscumpărare. În regulă.

E-108 Dar, pînă-pînă atunci, ea a avut un înlocuitor care să¬care să lucreze pînă cînd a sosit timpul pentru Cuvîntul original. Acum voi-voi înţelegeţi clar? [Adunarea, "Amin."] Vedeţi? El i-a spus căci Cuvîntul o să vină iarăşi la ea, dar, pînă la acel timp, El îi dă un înlocuitor pînă cînd a sosit timpul acela. Astfel, El i-a dat să facă o jertfă, un înlocuitor pentru Sîngele acela.

E-109 Acum, sîngele era de tauri şi oi, şi capre şi altele, dar acesta nu i-a luat păcatul la o parte. Vedeţi? Acesta i-a acoperit numai păcatul. Acesta nu l-a luat la o parte, deloc. Acesta l-a acoperit. Pentru că, acesta era sîngele unui animal, iar în sîngele animalului este viaţa animală. Acesta era un înlocuitor pînă cînd cel real... Acum puneţi-vă paltoanele.

E-11

E-111 Dar acum aşteptaţi. Aici Dumnezeu a făcut promisiunea, zicînd că aceasta o să fie acolo cînd Acesta vine, "Sămînţa ei va zdrobi capul şarpelui." Acum, dacă sămînţa ei vine întocmai ca de la Adam, sau cum a fost de la şarpe, şi aşa mai departe, atunci aceasta ar fi încă sămînţă păcătoasă.

E-112 Acela era motivul că Ioan a plîns. Acolo nu era nimeni, deoarece nimeni... Fiecare era dincolo, pe partea cealaltă a gropii, prăpastia. Dar acolo vine un timp în care atunci cînd acest sînge înlocuitor de animal să fie luat la o parte, cînd cel real, Sîngele întrupat a yenit: Dumnezeu, făcut trup şi Sînge. Biblia a spus că El era. Întîi Timotei 3:16, "Fără îndoială mare este taina evlaviei: căci Dumnezeu a fost manifestat în trup." Asta-i adevărat. Naşterea virgină a făcut asta.

E-113 Acum, sîngele oilor şi caprelor a acoperit păcatul, dar nu a scăpat de el, deoarece acesta a fost sîngele unui animal. Dar acesta a fost să fie în regulă, a fost să fie un înlocuitor.

E-114 Şi ei sigur s-au-s-au obişnuit cu acel înlocuitor, şi astfel ei doar au continuat înainte.

E-115 Şi, cînd, cel real, Cuvîntul promis a fost făcut manifestat în Isus Cristos, Care a dovedit să fie Fiul marelui Creator, Dumnezeu; şi a fost adeverit, El însuşi, de a fi Cuvîntul cel viu al lui Dumnezeu. Iuh! Doamne! El a dovedit că El a fost. El a putut să vorbească lucruri în existenţă.

E-116 Nu există nici o fiinţă umană, sau-sau nimic în lume, să poată face asta. Nu există nici un lucru pe pămînt să poată crea, decît Dumnezeu. Diavolul nu poate crea. El este un pervertitor a ceea ce a fost creat, dar el nu poate crea. Păcatul este numai neprihănirea pervertită. Voi ştiţi ce vreau eu să spun. Ce este o minciună? Aceasta este adevărul prezentat greşit. Înţelegeţi? Ce este o curvie? Actul corect legal pervertit. Totul în păcat, păcatul este doar Adevărul pervertit. Acum, el nu putea crea.

E-117 Dar cînd a venit Cristos, a dovedit că El era Creatorul. Acolo era Sîngele care a fost promis. Acum dacă voi vreţi să citiţi asta, voi... Să întoarcem doar pentru un minut. Noi o să luăm răgaz asupra acestuia, oricum, în seara aceasta. Eu...

E-118 Aceasta mă face emoţionat. Eu cred că fiecare vrea să meargă acasă, voi ştiţi. Şi astfel aceasta este o... [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Acum să luăm Fapte 2. Vă mulţumesc. Iar noi doar vom...

E-119 Fapte 2, şi noi vom afla dacă aceasta este corect, sau nu, dacă El a fost dovedit că El era Dumnezeu. În regulă. Luăm Fapte 2. Acum să luăm aici la al 22-lea verset, Petru vorbeşte, Ziua Cincizecimii.
Voi bărbaţi din Israel, ascultaţi aceste cuvinte; Isus din Nazaret, un om confirmat de Dumnezeu printre voi prin miracole... minuni şi semn, care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi inşi-... dea-... voi înşivă de asemenea cunoaşteţi:

E-120 "Un om care a fost confirmat, că acesta era Dumnezeu printre voi." Tocmai prin lucrurile pe care El le-a făcut, a dovedit că El era. Aici este Petru, stînd la Sanhedrin, spunîndu-le.

E-121 Nicodim a ştiut la fel. El a zis, "Rabinule, noi toţi ştim că Tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu, pentru că nici un om nu putea să facă aceste lucruri dacă El nu venea de la Dumnezeu." Vedeţi? Ei au ştiut aceasta. Dar de ce?

E-122 Acum priviţi. Acum, la Eva i s-a promis aceasta. Dar cînd... Acea mireasă a venit înainte jos, şi a refuzat, cînd Cuvîntul real a venit la ea. Astfel, femeia a refuzat să recunoască; mireasa Ebraică. Căci, ea a fost mireasa lui-lui Dumnezeu; El a pus-o la o parte, în divorţ. Este asta adevărat? Ea era mireasa lui Dumnezeu.

E-123 Voi ziceţi, "Păi, ei nu au fost încă căsătoriţi vreodată." Aceasta-i corect. Dar Iosif a pus pe Maria la o parte înainte... Urma să o pună pe Maria la o parte înainte ca ei să fie căsătoriţi. Vedeţi? El a fost logodit cu ea.

E-124 Şi cînd El a venit, şi Cuvîntul pe care El l-a promis, a venit pentru cununie, El a găsit-o înfăşurată în substituirile ei, aşa de rău, încît ea nu vroia să ia promisiunea adevărată care a fost făcută, Cuvîntul, Cristos.

E-125 Poate voi nu o pricepeţi. Acum lăsaţi-mă să trec peste aceasta din nou. Eu vreau ca voi să pricepeţi aceasta, vedeţi.

E-126 Ei i s-a promis, (mireasa, Eva), să fie un Răscumpărător. Răscumpărătorul ei să fie Cuvîntul. Şi cînd a venit Cuvîntul, făcut trup, ea L-a respins. Ei i s-au dat substituiri. Acum ţineţi acea, "substituire." I s-au dat substituiri să meargă înainte, pînă vine Răscumpărătorul. Şi cînd Răscumpărătorul a venit, ea a vrut să continue cu substituirea ei, şi a respins Cuvîntul adevărat. Vedeţi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi aceea era mireasa Ebraică.

E-127 Aşa a făcut El, prin a doua Evă, mireasă, mama tuturor celor vii spiritual. Vedeţi? Eva înseamnă "mama tuturor," aceea este spirit-... "toţi care trăiesc." Eva, "mama tuturor celor care trăiesc."

E-128 Acum, şi cînd El a venit la mireasa Ebraică, ea era mama tuturor celor care erau vii, dar ea L-a refuzat.

E-129 Eva naturală a căzut, în Eden, prin a asculta la raţionarea lui Satan ţmpotriva Cuvîntului lui Dumnezeu. Aşa este cum a căzut ea. În regulă, domnule. Ea a căzut deoarece ea a făcut asta.

E-130 Eva spirituală, acum, aceea este biserica, mireasa lui Cristos. Ea a căzut, nu în Eden, ci în Roma, vedeţi, la Consiliul Niceea, cînd ea a respins. Acea biserică penticostală care a mers jos la Niceea, şi a ascultat la raţionarea Romană, în loc să se ţină de Cuvînt, ea a căzut. Şi totul aparte de ea, a murit cu ea, în jurul ei. Acum, întocmai cum a căzut Eva naturală, a căzut Eva spirituală. Mireasa lui Dumnezeu a căzut-a căzut în grădină; Mireasa lui Cristos a căzut în Roma. Vedeţi?

E-131 Observaţi, prin aceeaşi raţionare, împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu, ea de asemeni şi-a pierdut drepturile ei de virtute, la Satan. Care, noi aflăm în ruperea acestor Peceţi, şi încă Satan este acolo. Biblia spune că acesta este tocmai scaunul lui Satan. Şi cum Eva şi-a pierdut a ei-a ei drepturi virtuoase, şi le-a predat lui Satan, în grădina Edenului; biserica, mireasa lui Cristos, a făcut acelaşi lucru la Roma, cînd ei au pierdut Biblia pentru dogmele şi raţionările lor. Vedeţi cum tipizează aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-132 Voi doar folosiţi acele tipuri, voi sînteţi asiguraţi să veniţi afară corect. Dacă mîna mea arată ca... Dacă nu m-am văzut niciodată pe mine, şi eu văd umbra mea venind, eu voi şti cam cum arăt eu. Vedeţi? Dar, acela este felul. Dacă voi vreţi să vedeţi ce vine, uitaţi-vă ce a fost. "Pentru că... toate lucrurile vechi erau umbre ale lucrurilor ce vin," a zis Biblia. În regulă.

E-133 Căci, ea şi-a pierdut Cuvîntul ei virtuos, Cuvîntul lui Dumnezeu, cînd ea a vîndut Biblia, şi a pus un om acolo înăuntru care zice că biserica are drepturile să schimbe orice vor ei să schimbe. Şi ei au făcut aceasta. Iar mireasa lui Cristos, mireasa penticostală, şi-a vîndut virtutea ei, la Niceea, întocmai cum Eva şi-a vîndut virtutea ei lui Satan în grădina Edenului. Exact. În regulă.

E-134 Dumnezeu a promis; această biserică, această biserică penticostală, ştiind că ea va face aceasta; cum a făcut El la Eva, Dumnezeu a promis.

E-135 Biserica penticostală, credeţi voi că ea şi-a vîndut dreptul ei de întîi născut, înainte... virtutea ei, cînd ea a părăsit acolo? Voi credeţi asta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Ea, sigur, ea a făcut-o. Atunci la ce bun este un crez, ne bazat pe această Biblie? Eu vreau ca cineva să găsească ceea ce este numit Crezul Apostolilor, sau măcar un cuvînt din acesta în Biblie. Acela este un crez Catolic, nu crez al apostolilor.

E-136 Citiţi Fapte 2:38, acela este Crezul apostolilor, dacă El are vreunul. Da. Vedeţi? Acum, asta este ceea ce ei au folosit tot timpul, oricum. Astfel dacă voi... Vedeţi?

E-137 Astfel, ei şi-au vîndut dreptul de naştere. Nu numai asta, Metodiştii, Baptiştii, Prezbiterienii, Penticostalii, restul dintre ei, au făcut la fel. Ea a format o denominaţiune. Roma, ce a făcut-o să facă asta, ea a format o denominaţiune şi a pus un om la capul acesteia. Şi Metodiştii, Baptiştii, Penticostalii şi fiecare, au făcut acelaşi lucru, au pus un grup de oameni la ca pul acesteia. Nu contează ce a spus Dumnezeu, ei... Voi trebuie să o faceţi în felul în care ei spun să o faceţi.

E-138 Păi, ce este aceasta? Aceasta nu este nimic în lume decît prostituţie spirituală, modelul greşit de femeie; da, domnule, crezuri, crezuri mincinoase, făcute de om. Atunci ea a devenit, cînd ea a făcut asta... Acum eu voi dovedi aceasta. Ea a devenit o curvă, faţă de Dumnezeu. Voi credeţi că Biblia spune asta? Da, domnule. Fiicele ei au făcut la fel.

E-139 Acum în Apocalipsa 17, dacă voi vreţi să o însemnaţi jos. Ioan a fost luat în Duhul, "Şi văzusem o curvă mare şezînd pe..." Iar noi am citit aceasta seara trecută. Şi acolo erau cele şapte dealuri, şi exact ceea ce ea făcuse. Şi ea a dat lumii preacurviile ei murdare. Este asta adevărat? "Şi toţi împăraţii de pe pămînt au comis preacurvie cu ea," înşeală, şi fură, şi mint, şi plătesc pentru pocăinţă, şi-şi novena [devoţiune din nouă în nouă zile în dogma bisericii Romano Catolice – Trans.], şi fiecare alt lucru.

E-140 Păi, acum amintiţi-vă, ea avea fiice. Păi, dacă ea a devenit un trup, şi sub un sistem organizaţional, atunci întregul sistem este greşit. Şi dacă Eva, nesupunîndu-se lui Dumnezeu, a aruncat totul în moarte, ceea ce era sub ea; şi fiecare biserică care s-a organizat, a aruncat totul la moarte, sub aceasta. Exact. Întregul lucru este dus. Asta este exact conform cu Cuvîntul aici. Citiţi Apocalipsa 17. Şi Biblia a spus că El o să "o ardă cu foc, şi pe toţi copiii ei cu ea." Asta-i adevărat. Aceea înseamnă, că fiecare sistem organizaţional va arde, cu curva.

E-141 Acum, aceea sună pe şleau, şi eu-eu ştiu că voi veţi auzi din aceasta, şi eu-eu vreau să aud de la aceasta. Şi eu-eu... Asta-i corect, totuşi. Biblia a spus aşa, astfel aceea o face corect.

E-142 Ea a devenit o "curvă." Voi puteţi citi aceasta în Apocalipsa, capitolul al 17-lea. Ea, ce a făcut ea? Ea a comis preacurvii, împotriva propriului ei Bărbat. "Păi," voi ziceţi, "nu, aceea este Biblia." Cuvîntul este Dumnezeu. Şi dacă voi luaţi un lucru...

E-143 Ai vrea tu ca nevasta ta să sărute pe un alt bărbat? Dacă ea nu a făcut nimic mai mult decît aceea, tu nu ai vrea ca ea să o facă. Ea şi-ar dovedi nedevotamentul ei.

E-144 "Oricine va scoate un Cuvînt din Acesta, sau adaugă unul la El." Aleluia! Cristos o vrea pe Soţia Lui pură cu Cuvîntul. [Fratele Branham bate în amvon de patru ori – Ed.] Acela este felul în care Ea trebuie să fie.

E-145 Pentru că, nimic nici un strop, sau un punctuleţ, sau ceva, sau liniuţă, nu va trece de la legea aceea, sau din Cartea aceea, pînă cînd Aceasta este toată împlinită. Isus a zis, "Şi cerurile şi pămîntul vor trece, dar Cuvîntul Meu nu va trece niciodată."

E-146 Nu puneţi vreo interpretare particulară la Acesta. El vrea una pură, neamestecată, nici măcar o cochetare. Eu nu aş vrea soţia mea să cocheteze cu vreun alt bărbat. Şi cînd tu mergi să asculţi la vreun fel de raţionare, în afara Acestuia, tu asculţi, tu cochetezi cu Satan. Amin! Nu vă face aceasta să vă simţiţi religioşi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dumnezeu vrea ca voi să staţi neamestecaţi. Staţi chiar acolo cu acel Cuvînt. Staţi drept cu Acesta. În regulă.

E-147 Dumnezeu i-a promis ei, aşa cum El i-a promis lui Eva în grădina Edenului, la această ultimă Evă aici. Care, biserica penticostală, începutul bisericii, biserica însăşi, este mama tuturor oamenilor vii, deoarece, atît timp cît ei merg acolo înăuntru. Dar, voi vedeţi, cînd ei iau sus păcatele ei, ei mor cu ea.

E-148 Aici vine un om micuţ înainte. El zice, "Eu-eu vreau să slujesc pe Dumnezeu."

E-149 Ei zic, "Păi, iată ce faci tu. Du-te jos acolo şi pocăieşte-te."
"În regulă, eu voi face aceasta. Slavă lui Dumnezeu!"
Merge jos acolo, se pocăieşte.

E-150 "Acum vino uneşte-te cu noi." Acolo, acolo sînteţi. Aha. Vedeţi? Aceea îl are. Ah! Asta-i adevărat, a murit chiar cu aceasta. Vedeţi? Vedeţi? Aceea este doar... Aceea este ceea ce învaţă această Carte, vedeţi, nu ceea ce eu spun. Deoarece, Aceasta zice Aici, aşa. În regulă.

E-151 Acum, Dumnezeu i-a promis, cum I-a promis Evei. El i-a spus Evei că va veni un timp în care-Cuvîntul va veni iarăşi înapoi la ea. Acum vă amintiţi asta? De la ce a pierdut ea, aceasta va fi restaurat. Pentru că, există numai un Lucru care poate restaura, şi acela este Cuvîntul. Exact.

E-152 Am zis, trage cu o armă; dacă tu nu loveşti ţinta, află unde a deviat aceasta. Tu trebuie să vii înapoi acolo şi să începi din nou. Vezi?

E-153 Şi dacă voi mergeţi înapoi, voi mergeţi la Niceea. Acolo este unde începeţi voi din nou, vedeţi. Duceţi-vă înapoi, departe de acele organizaţii, departe de toată biserica aceea. Noi vedem aceste Peceţi doar perfect.

E-154 Eu întotdeauna mă întrebam, toată viaţa mea, de ce am fost eu aşa împotriva sistemelor organizaţionale. Nu oamenii, nu. Oamenii sînt întocmai ca mine sau voi, sau oricine altul. Dar acel sistem, acel sistem denominaţional, acum eu văd aceasta chiar aici. Eu nu am ştiut aceasta pînă acum. Şi aceasta este corect.

E-155 Dumnezeu i-a promis la Eva spirituală, la fel cum El a promis la Eva naturală, căci Cuvîntul va fi iarăşi restituit pentru ea. În zilele din urmă El va restaura pentru Biserică, din nou la Cuvîntul original.

E-156 Acum urmăriţi foarte atenţi. Eu-eu vreau să fiu sigur acum. Dumnezeu i-a promis la Eva, că va veni timpul cînd Cuvîntul o să fie restaurat de către Sămînţa ei. Acest Cuvînt, Însăşi, va deveni Sămînţă. Şi cînd ei i-au dat un înlocuitor, ea a ţinut acel înlocuitor. Şi cînd a venit Cuvîntul la ea, ce a făcut ea? "Eu nu-L vreau." Acesta era prea smerit. Nu părea corect, pentru ea. Nu a fost destul de şlefuit. "Un grajd? Oh, Doamne! Doamne! Un Om ca acela, nici o zi în şcoală? Păi, eu nu puteam accepta Aceea. Acela nu este Mesia. Un Om care lasă pe oameni să-L lovească în jur în felul acesta, şi atunci să-L cheme 'Mesia'? Îi lasă să-I pună o zdreanţă în jurul feţei, apoi Îl lovesc peste cap? Iar El S-a numit un Profet, un Profet real, ridicat sus?"

E-157 De fapt, ei nu cunoşteau profeţii. Isus a spus aşa. El a zis, "Dacă voi aţi fi cunoscut profeţii, voi m-aţi fi cunoscut pe Mine." Aceasta-i corect.

E-158 Acum observaţi. Dar cînd Cuvîntul a venit la ea, în felul, întocmai exact în felul în care Dumnezeu a spus că Acesta o să vină; ea L-a avut socotit în vreun alt fel. Eu vorbesc despre mireasă, mireasa Iudaică, mireasa Ebraică. Aceea era Eva, de la început. Atunci cînd Acesta a venit aici afară, ea nu L-a vrut. Ea vroia să stea cu substituirile ei.

E-159 Acum, Dumnezeu i-a promis la Eva spirituală, la Cincizecime, i-a spus chiar înainte să se întîmple, cu patru sute de ani înainte ca biserica să fi căzut vreodată, că ei vor cădea, şi că ei vor face ceea ce ei au făcut. Dar, El a promis, că în zilele din urmă El o să trimită iarăşi Cuvîntul.

E-160 Isus a vorbit acelaşi lucru cînd El a fost pe pămînt; El o să¬L trimită din nou. Şi ce este... Ce va găsi Acesta? El va găsi acelaşi lucru pe care El l-a găsit cînd El a venit întîi. Corect. Ei au... Ei, ei vor înlocuitorii lor. Ei vor denominaţiunea lor. Ei vor crezurile lor. Ei vor să trăiască doar în felul în care ei vor. Şi ei vor, "Păi, eu sînt Aşa-şi-aşa. Eu aparţin la Aşa-şi-aşa." Nu contează ce face Dumnezeu, cît de mult se manifestă El pe Sine; El putea învia morţii; El putea spune secretele inimii; El putea face fiecare lucru pe care Biblia a spus că El o să-l facă. Aceea nu face nici un pic de diferenţă. "Dacă acesta nu este conectat cu organizaţia mea, nu este nimic de Acesta." Vedeţi?

E-161 Acelaşi lucru care l-a făcut mireasa Ebraică, aceasta-i corect, vedeţi, ei au ascultat de înlocuitorul lor. Iar Dumnezeu le-a promis realul. Şi cînd realul a venit, ei nu L-au vrut. Acesta era prea umilit.

E-162 Acum este acelaşi lucru astăzi, cînd-cînd Acesta se ridică pe scenă. Acum, Dumnezeu a zis, în Maleahi 4, că El o să trimită Mesajul în zilele din urmă, care va restaura. Ioel a zis, "Eu voi restaura toţi anii." Totul ce a mîncat Roma, şi tot ce au mîncat Metodiştii, şi tot ce au mîncat Baptiştii, jos din acea ramură originală penticostală, Dumnezeu a zis, "Eu voi restaura în ziua din urmă." Asta-i adevărat.

E-163 Şi El poate să ne trimită o astfel de persoană care va fi... Singurul lucru la care Dumnezeu a trimis vreodată Cuvîntul Lui era un profet, nu la reformatori; la profeţi. Nu era ceasul pentru aceasta. Acum ajunge să fie ceasul, şi acela este motivul că noi urmărim ca acesta să vină. Acesta va fi aşa de smerit şi blînd! Şi astfel... Oh, Doamne!

E-164 Voi credeţi că acei aristocraţi Metodişti, Baptişti, şi Prezbiterieni, Penticostali, îl vor primi vreodată?
"Oh," voi ziceţi, "Penticostali?"

E-165 Penticostalii sînt Laodicenii. "Bogaţi, şi nu au nevoie de nimic."

E-166 El zice, "Tu nu ştii că tu eşti sărac." Ai putea zidi clădiri de milioane de dolari, dar tu încă eşti sărac, sărac spiritual.
"Oh," voi ziceţi, "Eu văd toată Aceasta."
"Tu eşti orb!"
"Păi," voi ziceţi, "binecuvîntez pe Dumnezeu, eu sînt acoperit."
"Goi!"
"Păi, eu sînt sigur de băieţii noştri. Noi avem seminarii. Noi..."

E-167 "Şi nu ştiu aceasta." Acum aceea este doar vice versa. Acum, dacă Biblia a spus că Biserica Laodiceană va fi în acea condiţie...

E-168 Şi nu există nici o persoană pe pămînt să poată nega că aceasta nu este ultima epocă, deoarece, Epoca Bisericii Laodicea, sau, a şaptea epocă a bisericii. Şi, aici sîntem noi, ai doilea două mii de ani o sfîrşeşte. Acolo nu mai sînt epoci ale bisericii. Acela este motivul că voi fraţii cu Ploaia Tîrzie nu aţi putut începe o altă organizaţie. Acolo nu o să mai fie. Aceasta-i corect. Aceasta este la sfîrşit. Amin. Nu mai pot fi epoci ale bisericii. Acestea s-au terminat.

E-169 Dar atunci dacă mesajul penticostal a fost ultimul mesaj... Care, justificarea, sanctificarea, botezul Duhului Sfînt, ultimele trei mesaje, ultimele trei epoci ale bisericii formează Naşterea completă.

E-170 Întocmai ca atunci cînd o femeie are, urmează să aibe un copil; primul lucru care de fapt se întîmplă este apa, următorul lucru este sîngele, următorul lucru este viaţa.

E-171 Cînd ei l-au omorît pe Isus la cruce, substanţa a venit din trupul Lui, să formeze noua... să formeze – Naşterea. Ei I-au lovit coasta, a ieşit apă şi Sînge, şi, "În mîinile Tale Îmi predau Duhul Meu." Ce a venit din trupul Lui era apă, Sînge, Duh.

E-172 Acum, Întîi Ioan 5:7 vă spune despre asta, "Acolo sînt trei care poartă mărturie în Cer, Tatăl, Cuvîntul (care este Cristos,) şi Duhul Sfînt." Şi aceşti trei sînt de acord în unul; ei nu sînt unul, ci ei sînt de acord în unul. Şi acolo sînt trei care poartă mărturie... Sau, "Ei sînt unul," eu vreau să spun. Eu greşesc acolo. "Şi cei trei care poartă mărturie pe pămînt, sînt apa, Sîngele, şi Duhul, şi ele sînt de acord în unul."

E-173 Voi puteţi fi sanctificaţi fără să fiţi justificaţi. Şi voi puteţi fi justificaţi fără să fiţi sanctificaţi. Voi puteţi fi sanctificaţi fără să primiţi Duhul Sfînt. Aceea este exact.

E-174 Ucenicii, în Ioan 17:17, erau sanctificaţi şi li s-a dat putere să scoată draci, dar încă nu aveau Duhul Sfînt. Vedeţi? Sigur. Trebuiau să meargă sus la Cincizecime, şi să aştepte pînă a venit Duhul Sfînt.

E-175 Acolo este unde Iuda şi-a arătat culorile lui. Vedeţi cum duhul acela şi-a croit drumul prin justificare, sanctificare? Dar cînd acesta a venit la sf'îrşit, el şi-a arătat culorile. Vedeţi? Aceasta-i corect.

E-176 Acum observaţi, acum, şi aici sîntem noi la timpul sfîrşitului. Şi Eva spirituală, întocmai ca nat-... cum la Eva Ebraică i-a fost promis, la mireasa Ebraică i s-a promis să se întoarcă Cuvîntul. Iar mireasa spirituală de la Cincizecime, cînd ea a căzut la Niceea, atunci ei i s-a promis că în zilele din urmă Cuvîntul va veni din nou. Acum voi ziceţi, atunci...

E-177 Voi vreţi o altă Scriptură, luaţi aici, Apocalipsa 10. Şi a zis, "În ceasul, timpul celui de al-al ultimului înger, îngerul al şaptelea (mesagerul al şaptelea) începe să sune, taina lui Dumnezeu este sfîrşită." Vedeţi? Restaurarea înapoi la Cuvînt! Biblia a spus că acest mesager ale ultimelor zile va fi, "Să-i restaureze iarăşi înapoi la Credinţa originală, înapoi la Credinţa părinţilor." Dar credeţi voi că ei o să-L primească? Nu, domnule. "Ultimele zile, el va restaura din nou Cuvîntul original," aşa cum El a spus în Maleahi 4.

E-178 Dar ea a pierdut. Acum, ea a pierdut acel Cuvînt la Niceea. Eva a pierdut în Eden; Eva l-a respins pe al ei la Calvar. Iar grupul lui Niceea Îl resping în zilele din urmă, întocmai la fel. Doamne!

E-179 Dar cînd Cuvîntul a venit în trup uman, ea, Eva, biserica Ebraică, mama tuturor celor vii spiritual, Acesta atunci, ea L-a refuzat. Ea era aşa de moartă, în tradiţiile şi dogmele ei, încît ea L-a omis. Aşa este aceasta, exact. În regulă.

E-180 Ei Îl omit, Cuvîntul viu manifestat în trup, prin Cuvîntul care este promis. Cuvîntul a promis să facă aceste lucruri. Promisiunea a fost făcută, că va fi în felul acesta în zilele din urmă. "Cum era în zilele Sodomei, aşa va fi la Venirea Fiului omului." Acum priviţi ce s-a întîmplat la Sodoma. "Cum era în zilele lui Noe, aşa va fi la Venirea Fiului omului." Vedeţi? Priviţi ce s-a întîmplat atunci. Vedeţi? Acum, El a spus că va fi acelaşi lucru, şi noi trăim în ziua aceea. Păi, şi aceasta ar putea fi, eu presupun, eu aş putea lua şase sute de promisiuni din ele în felul acesta, din Scriptură, doar referindu-se la aceasta. Vedeţi? Acum, dar, ei L-au respins.

E-181 Ea a ţinut la tradiţii şi înlocuitor, în loc de-... Ea a ţinut la sîngele înlocuitor, în loc de Sîngele real. Isus, Cuvîntul, a zis, cînd Acesta i-a fost manifestat ei, "Deoarece ea s-a ţinut de aceste tradiţii..." Isus, Cuvîntul manifestat, a zis către mireasă, mireasa Ebraică, "Deoarece tu te ţii de tradiţiile tale, tu faci Cuvîntul lui Dumnezeu fără nici un efect pentru tine. El nu poate fi efectiv."

E-182 Acum acela este motivul astăzi, că, trezirile pe care noi trebuie să le avem, noi avem treziri denominaţionale. Noi nu am avut o scuturare reală. Nu, nu, nu. Nu, domnule. Să nu gîndiţi că noi avem treziri. Noi nu avem. Oh, ei au milioane şi milioane şi milioane de membri de biserică, dar nici o trezire nicăieri. Nu. Nu.

E-183 Mireasa încă nu a avut o trezire. Vedeţi? Nu a existat trezire acolo, nici o manifestare a lui Dumnezeu încă să mişte Mireasa. Vedeţi? Noi aşteptăm aceasta acum. Va fi nevoie de acele şapte Tunete necunoscute înapoi acolo, să O trezească din nou, vedeţi. Da. El va trimite aceasta. El a promis-o. Acum priviţi.

E-184 Acum, ea era-ea era moartă. Şi acum dacă bisericile şi-ar uita crezurile lor, şi şi-ar uita dogmele lor, şi ar lua doar Biblia, să pledeze promisiunea, atunci aceasta ar veni efectivă pentru ei. Dar, vedeţi, Isus a zis, "Voi, cu tradiţiile voastre, faceţi Cuvîntul lui Dumnezeu fără efect pentru voi." Păi, acela este acelaşi lucru astăzi cu Eva spirituală, vedeţi, mireasa spirituală de astăzi, aşa zisa, biserica. Ea ia Cuvîntul lui Dumnezeu, şi ea nu-L acceptă. Şi ea acceptă dogme, în loc. De aceea, Cuvîntul nu este efectiv pentru ea, vedeţi, pentru că ea încearcă să injecteze crezul ei cu Cuvîntul, şi aceasta nu o să meargă. Acum, ce avem noi nevoie astăzi...

E-185 Eu doar continui să citesc aceasta aici, Vestiţi despre Venirea Lui, de-a latul titlurilor, "Noi avem nevoie de un profet să se reîntoarcă! Noi avem nevoie de un profet să se reîntoarcă!" Şi eu presupun, cînd el se reîntoarce, ei nu vor şti nimic despre aceasta. Doar... Asta-i adevărat. Întotdeauna a fost în felul acela, voi vedeţi. "Noi avem nevoie de aceasta," fiecare lucru despre care voi vorbiţi, "noi avem nevoie de un profet să se reîntoarcă, care va aduce Cuvîntul Domnului, neînfricat. Noi credem că Biblia a promis aceasta."

E-186 Acum, eu cunosc pe Fratele-Fratele Moore şi ceilalţi, am mîncat în casa lui, şi toate celelalte, editorul. Şi el este cel mai minunat om care-care umblă în pantofi de piele, eu presupun, unul dintre cei mai minunaţi oameni. Dar, vedeţi, el ştie că noi trebuie să avem aceasta. Şi Sora Moore, una din cele mai minunate femei, micuţa... sărmana femeie micuţă, şi ei sacrifică.

E-187 Şi acela este unul dintre cele mai bune ziare pe cîmp, în opinia mea, este Vestirea Venirii Lui. Dar voi aflaţi, ei continuă să sufle aceasta, "Noi avem nevoie de un profet! Noi avem nevoie de un profet!" Vedeţi? Doamne! Asta este despre ceea ce ei vorbesc.

E-188 Şi atunci aici sîntem noi, astăzi, şi ca ieri şi astăzi, anunţînd la radio, că... şi bisericile Baptiste şi aşa mai departe, că, "Noi nu trebuie să luăm înăuntru cu Catolicii, dar noi trebuie cumva să ne împărtăşim cu ei." Vedeţi?

E-189 Şi chiar aici, Mesajul mergînd afară chiar aici, să, "Staţi departe de lucrul acela otrăvit!" Vedeţi? Vedeţi? "Cum pot doi umbla împreună dacă ei nu sînt de acord?" Lumina şi întunericul nu pot avea părtăşie împreună. Cînd Lumina vine înăuntru, întunericul iese afară. Vedeţi? Aceasta nu poate... Cea mai puternică! Voi nu puteţi pune Lumina afară, cu întunericul. Dar voi puteţi pune întunericul afară, cu Lumina. Aceasta-i corect. Iar El este Lumina, şi El este Cuvîntul. Vedeţi? Acum, iată-vă acolo, chiar drept înapoi. Voi nu-L puteţi face să mintă sau să facă ceva greşit. Acesta vine chiar drept înapoi la loc iarăşi. Da, domnule.

E-190 Întocmai cum vreun om începe, încearcă să se certe cu tine; dacă tu ştii unde stai, ştii ce crede el.

E-191 Aceasta este întocmai cum ai lua un iepure şi i-ai da drumul într-un coteţ, şi tu ai toate găurile astupate. Doar stai la poartă; el trebuie să vină înapoi. Asta este tot ce există la aceasta. Vedeţi? El va trebui să vină drept înapoi la poartă din nou, pentru că aceea este singura cale ca el să poată ieşi afară. El îşi va băga capul pe aici, şi aproape că îşi rupe gîtul; şi merge acolo, acolo. Doar stai şi priveşte-l, şi el va veni drept înapoi. Vedeţi? Asta-i tot.

E-192 Acela este singurul fel de a se face. Staţi cu acel Cuvînt. Voi puteţi sufla peste tot în jur, cu crezurile voastre, doar să vă rupeţi gîtul pretutindeni, dar voi trebuie să veniţi drept înapoi la acest Cuvînt. Vedeţi? Da, domnule. Aceasta este tot din Acesta.

E-193 Acum, vedeţi, ei-ei-ei-ei nu Îl vor. Ei nu vor Cuvîntul lui Dumnezeu. Deoarece ea s-a ţinut de tradiţiile ei, ea a ţinut Cuvîntul lui Dumnezeu de la a fi fără efect.

E-194 La fel acum, despre Eva spirituală. Ea nu vrea... Ea vrea să ţină tradiţiile ei, şi se îndepărtează de la Cuvîntul lui Dumnezeu. Ea se ţine din nou de denominaţiuni, şi crezurile lor şi tradiţiile bătrînilor ei, în loc să ia Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-195 Şi cînd promisiunea Cuvîntului, în zilele din urmă, este adusă la ea, ea nu O va primi, deoarece, cu tradiţiile ei, cum a făcut mireasa Ebraică. Cuvîntul real, deşi manifestat, dovedit, adeverit, ea nu vrea să-L aibe. De ce nu-l vrea ea? Deoarece acolo este modelul ei. Ea nu o poate face. Aceasta-i corect. Ea nu poate învinge modelul ei. Vedeţi? Şi aceasta este prezis că ea o va face, astfel cum o să vă ţineţi voi de la ceva?

E-196 Acum singurul lucru de făcut este doar să fiţi fericiţi că voi sînteţi înăuntru. Asta-i tot. Fiţi în aşteptare pentru aceasta. În regulă.

E-197 Dumnezeu a promis, în ultimele zile, că El va manifesta şi va adeveri Cuvîntul Lui către ea, şi totuşi ea nu o va face. Toată aceea, Dumnezeu i-a promis, prin slujitorii Lui, profeţii. Dumnezeu a promis, prin Isus Cristos. Dumnezeu a promis, prin Ioel. Dumnezeu a promis, prin Pavel. Dumnezeu a promis, prin Maleahi. Ioan... Dumnezeu a promis, prin Ioan revelatorul, toţi acei profeţi, întocmai exact ce va fi ultimul Mesaj pentru ea. Acum, dacă voi vreţi să le scrieţi jos; desigur, voi toţi le cunoaşteţi: Isus, Ioan 14:12; şi Ioel, Ioel 2:38; Pavel, Doi Timotei 3; Maleahi, al 4-lea capitol; şi Ioan revelatorul, Apocalipsa 10, şaptesprezece, unu la şaptesprezece. Vedeţi, exact ceea ce va lua loc acum! Şi, către biserică, ce este Acesta? Cuvîntul încarnat făcut iarăşi trup printre poporul Lui! Vedeţi? Şi ei doar nu cred Aceasta.

E-198 Voi ştiţi ce a spus Isus cînd El a văzut că El... cînd El a făcut acele miracole înaintea lor, şi a dovedit că El era Dumnezeu? A dovedit aceea, ceea ce El făcea. El era. El a făcut exact. El-El a zis către ei, El a zis, "Oh, tu, Capernaum, care eşti înălţat în cer, dacă lucrările ar fi fost... lucrările puternice ar fi fost făcute în Sodoma, care au fost făcute în tine, aceasta ar fi fost în picioare astăzi." Aceasta-i corect. Şi în Capernaum, El nu a făcut nimic decît să vindece cîţiva oameni, şi le-a spus secretele inimilor lor, şi a păşit afară. Aha. Asta-i tot. Vedeţi?

E-199 Ei nu ştiu ce sînt lucrări puternice. Ei cred că acesta trebuie să fie un mare program măreţ unde fiecare se ridică, şi judecătorul face un discurs, şi-şi orchestrele cîntă, şi culorile flutură, şi-şi femeile bine îmbrăcate, şi a lor... şi zăbovind, şi toţi Ph.D, LL.D's [titluri de doctorat – Trans.] şi marile, pălării înalte, şi gulere întoarse în jur, şi fiecare lucru, ei toţi trebuie să păşească înăuntru. "Aceea este ceva măreţ."
Dumnezeu a zis, "Aceea este o nebunie."

E-200 Iar El aduce sus ceva micuţ care nu ştie care este diferenţa poate între ABC-uri, cu greu, şi efectuează ceva care doar pune Biserica reală în flăcări. Şi restul dintre ei zic, "O grămadă de holy-rollers." Dumnezeu numeşte Aceea "măreţ," iar lumea numeşte Aceasta "nebunie." Lumea numeşte aceea "măreţ," şi Dumnezeu numeşte aceea "nebunie." Vedeţi, tocmai invers. Vedeţi? Şi lucrul pe care Dumnezeu l-a promis, Dumnezeu îl va face şi l-a făcut. Vedeţi? Iată-ne aici.

E-201 Acum, totuşi, ea rămîne cum a făcut ea, Eva Ebraică. Ea doar nu vrea să o facă. Voi aţi putea învia morţii; voi aţi putea vedea Duhul lui Dumnezeu. Isus a venit jos, s-a adeverit pe Sine de a fi Fiul lui Dumnezeu. Întîi, El a început să predice. Păi, ei se gîndeau, "Păi, un fel de Om cam ciudat. Cine este El, oricum?" Păi, primul lucru care-l ştiţi, oamenii încep să spună...

E-202 Desigur, ei au zis, înainte, cînd premergătorul Lui a venit, Ioan, ei au zis, "Eşti tu Mesia?"

E-203 El a zis, "Nu. Dar El stă printre voi pe undeva." Aha. Vedeţi? De ce? El ştia, cînd mesajul lui a avut loc, ce urma el să facă. El ştia ce urma el să facă.

E-204 Întocmai cum Noe a continuat să urmărească pe Enoh. Cînd Enoh a plecat, Noe a zis, "Mai bine să mă apropii de corabie. Timpul este aproape." Noe a continuat să urmărească pe Enoh. Vedeţi?

E-205 Iar Ioan a urmărit după semnul pe care Isus i l-a spus, sau Dumnezeu i-a spus, să urmărească. El a zis, "El stă chiar aici acum, pe undeva printre voi. Eu nu Îl cunosc, dar eu Îl voi cunoaşte."

E-206 Stînd acolo, ei au zis, "Nu eşti tu Mesia?" A zis, "Noi am fost trimişi de la cartierul general." Aha. A zis, "Bătrînii, şi toţi, ne-au trimis jos aici. Dacă tu eşti Mesia, de ce nu vii tu sus şi să te faci cunoscut sus acolo, nu jos aici în această grămadă de treburi jos aici! Tu vino sus acolo şi fă-te cunoscut."

E-207 El a zis, "Eu nu sînt Mesia." El a zis, "Eu sînt glasul celui ce strigă în pustie."

E-208 Aceea a mers aşa departe peste capul lor cît putea să meargă. Ei nu ştiau nimic despre aceasta, vedeţi, şi totuşi ei toţi îl aşteptau să vină. "Dar acesta nu putea să fie un om ca acela. Oh, vai, aceea ar fi îngrozitor!"
"De la ce şcoală eşti tu?" "Nici una."
"Ai tu un carnet de părtăşie?" "Ce este aceasta?" Vedeţi?

E-209 El a fost uns de Dumnezeu. El a zis, "Există un lucru pe care eu îl am. Securea este pusă la rădăcina pomului." Acum, aceea era tot ce el-aceea era tot ce el avea. El a vorbit în termeni de om al pădurii, nu în termenii unui cleric; vipere, şi securi, şi pomi, şi aşa mai departe. El-el nu a vorbit în termeni ecleziastici.

E-210 Dar Isus a spus că nu a existat un profet ca el. "Niciodată un om născut dintr-o femeie, ca el, pînă în ziua lui." Aceasta-i adevărat. "El a fost mai mult decît un profet." El a fost mesagerul Legămîntului, a stat drept între cele-cele două vremuri, venind înăuntru. Vedeţi? "Mai mult decît un profet."

E-211 Şi astfel atunci-atunci ei nu l-au cunoscut. Ei nu l-au înţeles. El era cumva un fel de om cam ciudat, astfel l-au lăsat să plece, vedeţi.

E-212 Atunci cînd Isus a venit, atunci, şi desigur că nu urmau să-L accepte, pe acest băiat al tîmplarului, acolo nu a fost nimic ca acela, cu un nume negru după El, de "nelegitim." Şi, El, ei nu urmau să vadă pe un om ca acela.

E-213 Dar, dar priviţi ce a făcut Dumnezeu. El i-a luat pe neînvăţaţi, săraci, pescari, oameni ai pădurii, fermieri, şi curve, şi i-a lăsat pe demnitari să şadă acolo. De ce? Ce? De ce a făcut El aceasta? De ce a făcut El un astfel de lucru? Vă puteţi imagina? Din cauză că oamenii aceia L-au recunoscut de a fi Cuvîntul. Acum să-i privim doar un minut.

E-214 Aici este un bătrîn pescar neştiutor, care nu-şi poate scrie numele. Biblia a spus că el a fost "neştiutor şi neînvăţat." El îşi aduce peştii sus şi-i aşează jos. Merge jos acolo şi vede ce este cu toată zarva aceea. Dar jos de tot adînc în el, el ştia că Biblia a spus că Mesia... Toţi Evreii aşteptau după Mesia, deoarece acolo urma să fie un lucru Scriptural să se întîmple cînd vine El.

E-215 Acolo au fost o mulţime de mesia, s-au ridicat şi au zis, "Eu sînt Acela," şi i-au condus în rătăcire, cu sutele, şi-şi au pierit şi cîte altele. Dar, vedeţi, aceea era să încurce pe Cel real cînd El vine.

E-216 Noi am avut mantii şi tunici a lui Ilie, şi fiecare alt lucru, dar aceea-aceea este-aceea este-aceea este doar să încurce lucrul adevărat cînd el vine. Vedeţi? Asta-i corect. Tot felul de oameni care au purtat robele şi îmbrăcămintele, şi au fost înmormîntaţi în tot felul de glugi întoarse în jur, şi toate celelalte. Aceea nu... Aceea-aceea doar adevereşte numai. Ca un dolar fals, arată că există unul bun pe undeva, dacă voi îl puteţi doar găsi. Vedeţi?

E-217 Astfel aici vine EL Acum aceşti demnitari au venit afară, şi ei erau aşa pe înlocuitorul lor! "Păi," ei au zis, "acum, dacă Mesia vine, El desigur că va veni la Caiafa. El va veni la denominaţiunea noastră. El va veni la Farisei." Saducheii, "Asta-i ce credeţi voi! El va veni la Saduchei." Şi acolo erau ei, vedeţi, acelaşi lucru îl au ei astăzi, acum.

E-218 Dar cînd El a venit, aceasta era straniu. El va veni, oh, foarte contrar cu ceea ce ei gîndeau, dar El a venit conform cu Cuvîntul. Iar ei nu au cunoscut Cuvîntul.

E-219 Lăsaţi-mă să spun asta, real, astfel voi veţi... aceasta se va adînci jos de tot. Eu vreau ca aceasta să o pricepeţi. Aceea este treaba cu voi astăzi, vedeţi, voi nu cunoaşteţi Cuvîntul! Vedeţi?

E-220 Isus a zis, "Voi puteţi deosebi faţa cerului, dar semnele timpului voi nu le puteţi deosebi."
Au zis, "Noi avem pe Moise."

E-221 Astfel, a zis, "Dacă l-aţi fi cunoscut pe Moise, m-aţi fi cunoscut pe Mine." Nu l-au cunoscut pe Moise, şi de aceea ei nu ştiau. Ei doar cunosc un crez pe care ei l-au clocit.

E-222 Acum să luăm pe acest pescar bătrîn. Îşi aşează coşul jos. Şi-a netezit în jos barba căruntă, şi păşeşte jos, "Eu cred că am să văd Cine este acesta."

E-223 Fratele a zis, "Vino. Să mergem jos aici." A zis, "Acela este acelaşi Om. Acela este Omul acela de care au spus ziua trecută... Eu am stat toată noaptea cu El noaptea trecută. Tu îl cunoşti pe Ioan, despre care eu ţi-am vorbit?"

E-224 "Da, omul acela sălbatic de jos acolo! Da, am auzit despre el." "Păi," bătrînul Simon, voi ştiţi, a zis, "Am auzit despre el jos acolo. Da, a fost jos acolo, cu două sau trei luni în urmă, jos acolo. Da."

E-225 "Păi, el a zis... Şi într-o zi el stătea acolo, el a spus un lucru ciudat. El a zis, 'Voi ştiţi, aici vine El chiar acum!' Ei au zis, 'Cum ştii tu?' A privit acolo; doar un Om simplu stînd acolo. El a zis, 'Eu văd Duhul lui Dumnezeu, ca un porumbel, coborînd. Eu aud un Glas zicînd, "Acesta este El. Acesta este
Fiul Meu preaiubit în Care Eu îmi găsesc plăcerea să locuiesc."' Atunci el a păşit drept în apă şi L-a botezat, şi aşa mai departe. Păi, acolo, el a spus că el L-a cunoscut."

E-226 "Oh, eu nu ştiu," a spus Simon. "Eu am auzit despre toate acestea, de multe ori." Dar iată-l că vine sus. Dar jos în inima lui era o sămînţă predestinată. Vedeţi? Isus a spus aşa. Corect. Păşeşte sus la El. Păşeşte sus. A zis, "Eu am să merg jos la adunare şi am să văd." Se duce sus acolo.

E-227 Isus stătea acolo, doar un Om micuţ simplu. A păşit sus. El a zis, "Păi, numele tău este Simon. Şi numele tatălui tău era Iona." Aceea l-a dezumflat. De ce? Acea micuţă, sămînţă de Viaţă Eternă a lovit înăuntru acolo. Da, domnule.

E-228 A zis, "Aşteaptă un minut! Cum este asta? Tu nu m-ai văzut niciodată. Nici nu l-ai cunoscut pe tatăl meu, pentru că el a fost mort cu anii. Dar aici vii Tu, îmi spui asta? Acum, eu ştiu că Biblia zice..." Acum, aceea nu era să meargă înapoi la ce zice prezbiterul. "Ci Biblia a spus că Mesia va fi un profet. Iată-L acolo. Acela este El."

E-229 Într-o zi El a trecut prin Samaria, mergînd jos pe acolo cu o grămadă de Iudei. El i-a părăsit. Şi această micuţă, femeie de faimă rea a venit afară, poate o domniţă drăguţă, voi ştiţi. Şi ea a fost dată afară pe stradă, ca un copil. Şi ea a mers pe acolo. Poate că ea se gîndea la ceva. Ea a mers sus acolo şi a pus găleata jos. Şi ea a început să lase troliul jos, voi ştiţi, să ia apă. Şi ea a auzit un Om zicînd, "Adă-Mi să beau." Ea a privit în jur, şi acolo şedea un fel de Iudeu de vîrstă mijlocie.

E-230 Ea a zis, "Spune, nu eşti Tu un Iudeu? Tu nu ar trebui să faci asta. Nu este obiceiul ca Tu să vorbeşti cu mine. Eu sînt o Samariteancă."

E-231 El a zis, "Dar dacă tu ştii cu Cine vorbeşti tu, tu ai aduce... tu Mi-ai cere să-ţi dau o băutură."

E-232 A zis, "Unde este găleata Ta?" Vedeţi? "Unde este frînghia Ta?"
"Păi," a zis El, "apa pe care Eu o dau este Viaţă."

E-233 "Ce?" Vedeţi? "Păi," a zis ea, "păi, voi toţi vreţi să vă închinaţi în Ierusalim. Iar părinţii noştri s-au închinat..."

E-234 "Oh," a zis El, "asta-i adevărat, dar," a zis, "noi Iudeii ştim la ce ne închinăm. Dar," a zis, "tu ştii, că vine timpul cînd¬cînd oamenii nu se vor închina în Ierusalim sau pe acest munte." El a zis, "Ei o să-ei o să se închine lui Dumnezeu în Duhul, deoarece El este un Duh, Duh şi Adevăr." Păi, ea a început să studieze, voi ştiţi.
Şi El a zis, "Du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici."
Ea a zis, "Bărbatul meu? Eu nu am nici un bărbat."

E-235 "Păi," a zis, "acela este adevărul." A zis, a zis, "Tu ai umblat în jur cu cinci, şi îl ai pe al şaselea acum." Şi a zis, "Tu ai avut cinci. Şi-şi, tu, tu ştii. Tu ai spus adevărul."

E-236 Priviţi! Ce era aceasta? Acea Lumină a atins sămînţa aceea. Aceasta a zăcut acolo, că a fost vorbită de Dumnezeu. Da, domnule.

E-237 Sămînţa era pe pămînt. Cînd Dumnezeu a mutat apa la o parte, iar soarele a atins-o, ea a venit sus. Asta-i adevărat. Aceea era tot ce avea ea nevoie, era soarele. Doar a avut nevoie de lumină. Da, domnule.

E-238 Şi atunci cînd Duhul Sfînt, în El, a mutat la o parte viaţa ei trecută, şi i-a arătat ei aceasta, Lumina aceea a atins-o. Ea a zis, "Domnule, eu înţeleg că Tu eşti un Profet." Ea a zis, "Acum, noi ştim, eu ştiu aceasta, căci cînd vine Mesia, asta-i ce o să fie El. Iar noi nu am avut un profet de sute de ani. Noi nu am avut un profet adevărat, de sute de ani." Şi ea a zis, "Cum îmi spui Tu despre bărbatul meu, şi mi-ai spus cîţi am avut, şi aşa mai departe. Păi," a zis, "eu nu înţeleg asta." A zis, "Cînd vine Mesia, ei bine, El urmează să facă asta. Dar Cine eşti Tu?"
El a zis, "Eu sînt Acela." Asta a fost. Vedeţi? O curvă!

E-239 Iar preoţii au privit în jur şi au zis... Păi, ei trebuie să răspundă la adunarea lor. Au zis, "Nu umblaţi cu Omul acela. El este-El este posedat de un drac. Asta-i tot." Acum, aceea este deosebirea. Acela este acelaşi lucru astăzi. Vedeţi? Acelaşi lucru astăzi, atinge întocmai exact. Da. Da, domnule.

E-240 Ea, a ştiut aceasta, deoarece Lumina a atins Aceasta. Ei se-... Acei pescari, pădurari, fermieri, vameşi, curve, ei au văzut în El ceea ce Scripturile simple au spus că El va face. Iar Fariseii nu au putut vedea, din cauza tradiţiei lor. [Fratele Branham pauzează şi gesticulează în vreun fel. Adunarea răspunde afirmativ – Ed.] Ei nu puteau vedea, din cauza tradiţiilor lor. Dar prostituata, fermierii, şi toţi aceia, ei au văzut Aceasta, toţi care au fost predestinaţi. Cînd îndoielile s-au rostogolit la o parte, sămînţa a mers la creştere. Asta-i adevărat.

E-241 Ce a făcut ea? Ea a zis, "Păi, eu sînt bucuroasă că l-am întîlnit pe Mesia"? Oh, nu, frate. Drept în cetate a mers ea. Ea a uitat de apă. Ea a zis, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta tocmai lucrul pe care Scriptura spune că Mesia o să-l facă? Nu este aceasta exact aceea?" Iar oamenii au putut să vadă acelaşi lucru.

E-242 Aşa cum a spus Isus Cristos, în Sfîntul Ioan 14:12, aceasta se va întîmpla iarăşi. El a spus aceasta de asemeni în Luca, cînd El a zis, "Cum era în zilele lui Noe." Cum Dumnezeu S-a manifestat într-un Om, şi i-a spus cine era înapoia Lui; şi ce a făcut Sarah, rîzînd în cort. Şi toate aceste Scripturi, din Maleahi, şi aşa mai departe, prezise în zilele din urmă. Evrei 4 a zis, cînd "Cuvîntul" vine înapoi. Maleahi 4 a spus că Acesta se va reîntoarce înapoi printr-un om. Evrei 4 a spus, "Cuvîntul lui Dumnezeu discerne gîndurile care sînt în inimă."

E-243 Şi ei pot vedea aceasta făcut, şi păşesc drept la o parte de la aceasta. Tradiţiile lor o ascunde şi o face fără efect. Păi, noi sîntem doar aici. Asta-i tot. Aha.

E-244 Voi ştiţi, El ar putea face acelaşi lucru astăzi. El ar veni drept pe scenă şi ar produce aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut atunci, aşa cum El a spus că El va face. Vedeţi? El a promis să o facă. El a promis să o facă. Şi dacă El ar face acelaşi lucru, mesagerul din Laodicea trebuie să o facă.

E-245 Şi atunci dacă biserica Laodicea vede că se face aceasta, ei vor face întocmai exact cum a făcut biserica Ebraică la început. Nu contează cît de bine este adeverit Acesta, oh, ei o vor face, oricum. Oh, Doamne!

E-246 Acum, El zice că aceasta o face. Noi ne vom reîntoarce la Cuvîntul original, şi va fi făcut manifest aşa cum este promis, să restaureze din nou Credinţa, Credinţa originală, din nou. Şi dacă El S-a făcut cunoscut că El locuia printre poporul Lui, prin a face aceste lucruri; El a putut chiar să-şi aibe fotografia Lui luată, a dovedit-o ştiinţific. Şi totuşi ei nu o cred. Şi dovedită, a lăsat ochiul mecanic al aparatului de fotografiat să-L prindă stînd acolo, acelaşi Stîlp de Foc, acelaşi ieri, azi, şi în veci, Evrei 13:8, să arate că aceasta-aceasta este ştiinţific, şi în oricare alt fel, ştiinţific în tărîmurile spirituale. În orice fel putea să fie aceasta adeverit, a fost adeverit.

E-247 Şi, voi ştiţi, ei probabil ar face acelaşi lucru. Ei probabil că doar ar păşi drept la o parte şi ar face acelaşi lucru cum au făcut ei.

E-248 Oh, Dumnezeu să ne ajute! Oh! Noi doar ne vom opri aici. Dar, Dumnezeu să ne ajute să vedem acum, este rugăciunea mea, aşa cum noi venim acum. Pentru că, eu nu vreau să vă ţin prea tîrziu. Dumnezeu să ne ajute să vedem. Eu cred poate, că Duhul este peste noi, aceasta ar fi chiar acum ca El să ne ajute să descopere, să deschidă această Pecete.

E-249 Să citim. După cum noi vedem starea în care este biserica, noi vedem unde a fost ea, am văzut ce au făcut, am văzut unde trebuia ea să vină, am văzut-o acolo, şi am văzut ce trebuiau ei să facă. Ei au făcut întocmai aceea. Acum voi vedeţi unde sîntem noi? Voi să judecaţi. Eu nu pot judeca. Eu sînt doar răspunzător pentru aducerea acestui Cuvînt. Întocmai cum Acesta îmi este dat, eu Îl pot da. Pînă cînd El nu-mi este dat, eu nu-L pot da; nimeni altul nu poate.
Şi cînd el a deschis a treia pecete, eu am auzit a treia făptură zicînd, Vino şi vezi. Şi am privit, şi iată un cal negru; şi cel care şedea pe el avea o pereche de balanţe în mîna lui.
Şi am auzit glasul în mijlocul celor patru făpturi zicînd, O măsură de grîu pentru un ban, şi trei măsuri de orz pentru un ban; dar vezi ca tu să nu vatămi uleiul şi... vinul.

E-250 Acum, Mielul îşi are Cartea în mîna Lui, rupînd Peceţile. El a rupt-o pe prima, a doua, şi acum El o rupe pe a treia. Şi aşa cum El o rupe, Mielul o rupe, Pecetea a Treia, a treia Făptură...

E-251 Acum cîţi ştiu ca ce arăta al treilea Animal? A arătat ca un om. Prima a arătat ca un leu; cealaltă a arătat ca un viţel, sau un bou; şi cea de a treia a arătat ca un om, ca un om. Şi el a auzit-Făptura vie, Animalul. Făptura vie, ca un om, a spus către Ioan, "Vino, vezi ce este Aceasta, această taină care a fost ascunsă." Peste tot jos prin anii de răscumpărare, de la întemeierea lumii, Aceasta a fost ascunsă sub această Pecete, ce urmează să se întîmple. Acum, "Vino, vezi ce este Aceasta."

E-252 Şi astfel El O deschide. Un tunet explodează, şi Mielul deschide Peceţile.

E-253 Acum, şi Ioan a păşit sus, să vadă ce ar fi Acesta. Ce a văzut el? El a văzut un cal negru. Iar călăreţul lui avea o balanţă, sau cîntar, în mîna lui. Acum, acela era primul lucru care l-a văzut. Cînd Mielul a anunţat Aceasta, a rupt Pecetea, atunci cealaltă Făptură... Vedeţi, acele Făpturi îşi iau rîndul, privitor la anunţuri, "Vino, vezi." Şi Ioan, unde stătea el, poate în felul acesta, el păşeşte aici, cînd Mielul a deschis, şi a păşit acolo. De obicei...

E-254 Tunetul trăzneşte, aşa cum noi am văzut Prima Pecete. Şi el priveşte să vadă ce are loc. Şi el vede un om venind, întîi, pe un cal alb. El îl priveşte călărind în jos. Şi înainte în jos de-a lungul, Ioan îl vede drept pînă la sfîrşit. El îl vede venind în jos, calul lui alb, are un arc în mîna lui, şi-călăreţul are, şi el nu are săgeţi cu el. Şi următorul lucru care el îl vede, el obţine o coroană, călăreşte drept înainte.

E-255 Apoi noi aflăm, atunci, Mielul, aici vine din nou, El deschide o alta. Şi priveşte. Acum aici vine un-un cal roşu. Acest om are o sabie în mîna lui. El călăreşte drept înainte în jos prin Scriptură, vedeţi, cu această sabie în mîna lui, şi urma să omoară şi să ia pacea de pe pămînt.

E-256 Acum Mielul deschide altă Pecete. Alta dintre făpturile vii, ca un om, a zis, "Vino, vezi." Acum el păşeşte sus, să vadă ce este aceasta. Şi cînd el o face, acolo vine un călăreţ pe un cal negru.

E-257 Acum, seara trecută, noi am aflat că acelaşi călăreţ care a călărit calul alb era acelaşi pe calul roşu.

E-258 Şi Glasul a zis, în mijlocul Făpturilor, a anunţat, voi vedeţi. Acolo, a venit să vadă ce era aceasta: El era în aceste Făpturi vii. Iar el a văzut acest cal negru.
Şi cînd... glasul în mijlocul celor patru făpturi a anunţat, O măsură de grîu pentru un ban, şi-şi trei măsuri de orz pentru un ban; dar vezi ca tu să nu vatămi-uleiul şi vinul. (Vedeţi?)

E-259 Acest călăreţ, haideţi să-l discutăm. Dacă voi veţi observa pe primul călăreţ, cine era el. Şi noi am aflat, seara trecută, Scriptural, că al doilea călăreţ era exact acelaşi om, numai că el era pe un alt cal. Ce s-a întîmplat? El şi-a schimbat slujba. Vedeţi? Corect. Noi am aflat că el era un anticrist, şi el şi-a schimbat poziţia.

E-260 Noi am aflat că atunci cînd el, întîi, era doar un cal alb, el a devenit o învăţătură. Acum, noi am luat pe fiecare din aceştia drept înapoi în Scripturi. Vedeţi?

E-261 Acum, priviţi unde sîntem noi, în seara aceasta, acea altă epocă a bisericii acum. Vedeţi? Noi venim jos la a treia epocă a bisericii acum. Vedeţi? Întocmai exact asupra epocii bisericii a treia, este întocmai exact ca al treilea cal. Vedeţi?

E-262 Acum, prima epocă a bisericii, ce era aceasta? Nicolaiţii aveau o învăţătură, vedeţi, doar cea dintîi. În regulă. Şi apoi, primul lucru care-l ştim, această învăţătură Nicolaită, ea a devenit autorizată şi era în regulă, a mers în acţiune. Iar ei au încoronat pe acest ins. Apoi, acest duh, anticrist, a devenit încarnat într-un om. Vedeţi? Iar noi aflăm, mai tîrziu, că el devine un Diavol încarnat, de asemeni; demonul se duce, iar Diavolul vine înăuntru.

E-263 Şi întocmai cum biserica aceea este felul acela, biserică anticristă, progresează; astfel a venit Mireasa înainte cu lucruri diferite: prin justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfînt, şi mişcîndu-se drept înainte, vedeţi, tocmai în felul acesta. Numai că, ei şi-au luat trezirea lor mai întîi, iar Biserica o ia ultima. Primii lor trei ani... primele trei stagii ale acelora care au mers prin epoca întunecoasă; apoi al treilea, trei stagii, vine Biserica afară; de la justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfînt, în Dumnezeu întrupat făcut manifest printre noi. Aici vine el înăuntru, ca anticristul, ca profetul fals, apoi fiara, apoi în epoca întunecoasă. Iar Biserica vine afară din acea epocă întunecoasă; justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfînt, Cuvîntul încarnat, calea acum. Iar el merge jos. Aha. Voi vedeţi asta? El merge jos. Biserica merge sus. Vedeţi? Aceasta este tot atît de perfect cît poate să fie. Oh, aceasta este frumos. Eu doar iubesc aceasta.

E-264 Acest călăreţ este acelaşi, dar un alt stagiu al slujbei lui.

E-265 Primul stagiu, un cal alb, vedeţi, el era doar un învăţător, doar un învăţător anticrist. El era împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu.

E-266 Şi acum cum poţi fi tu un anticrist? Oricine care neagă că fiecare Cuvînt din acesta nu este adevărat, şi să fie învăţat întocmai la fel, este un anticrist, deoarece ei neagă-Cuvîntul. Şi El este Cuvîntul.

E-267 Acum, primul stagiu, cal alb, el era doar un învăţător, însă un duh anticrist în învăţătura lui şi calitatea lui. Acesta era inocent. Acesta nu putea vătăma nimic, se părea; doar mergea înainte. Acela este felul în care Satan vine înăuntru. Oh, el este o pasăre şireată.

E-268 El i-a spus Evei, a zis, "Acum, tu ştii că tu cauţi după înţelepciune. Tu nu ştii ce este bine şi rău." A zis, "Acum, dacă îţi erau ochii deschişi, tu ai şti ce." Şi a zis, "Fructul este foarte plăcut. Acesta este bun. Acesta este-acesta este plăcut pentru ochi. Tu ar trebui să-l iei acum. Tu nu ştii dacă acesta este, sau nu, nu-i aşa?"
"Nu, eu nu ştiu. Dar Dumnezeu a spus să nu fac aceasta."
"Dar, oh, păi, eu ştiu, dar..."
"Dumnezeu a spus că El... noi vom muri."

E-269 El a zis, "Cu siguranţă El nu va face asta." Vedeţi, doar dulce cît putea acesta să fie. Priviţi ce a făcut aceasta.

E-270 Priviţi acest duh anticrist ridicîndu-se printre biserica timpurie, o învăţătură a Nicolaiţilor. Nikao, "biruieşte" pe laici, face un om sfînt. Oh, acesta este doar aşa de nev-... "Păi, noi doar vrem părtăşie. Păi, voi sînteţi împrăştiaţi aici afară; nimeni nu ştie unde este nimeni. Mă gîndesc că noi toţi s-ar cuveni să avem o organizaţie şi doar să fim deosebiţi. Vedeţi, noi mergem, ne punem împreună. Noi s-ar cuveni să facem o lojă din aceasta." Şi asta este ceea ce este. Nu există ca un astfel de lucru ca Biserica Creştină a Metodiştilor. Aceea nu este o Biserică; aceea este o lojă. Baptistă, aceea nu este o Biserică; ea este o lojă.

E-271 Există numai o Biserică, şi aceea este Trupul tainic al lui Isus Cristos. Iar tu eşti născut în Acela, asta-i adevărat, prin predestinare. Asta-i adevărat. "Toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni. Nici un om nu poate veni dacă Tatăl nu-l cheamă. Şi toţi pe care El Mi i-a dat, vor veni la Mine." Astfel, asta, asta este. El doar...

E-272 Mielul şade acolo, făcînd-făcînd mijlocire, pînă cînd vine înăuntru ultimul. Clopoţelul sună, iar El păşeşte afară şi îşi ia posesiunea Lui atunci, vedeţi, asta-i tot; aduce Biserica Lui Acasă, supuşii Lui. Şi aruncă pe vrăjmaşul Lui în Lacul de Foc, şi toţi supuşii lui vor merge acolo înăuntru cu el, şi asta este. Atunci noi păşim afară în Mileniu.

E-273 Acelaşi călăreţ, acum. Acest prim stagiu, el era inocent. Şi al doilea, acum, dacă tu ai mers puţin mai înalt, puţin mai mult decît atît; al doilea stagiu, Biblia a spus că lui i se va "da o coroană." Iar ei au încoronat un om, un supraom. Vedeţi, l-au încoronat! Şi, atunci, Biblia nu l-a numit un papă. Biblia l-a numit un "profet fals." De ce? Da. Desigur, el trebuie să fie un profet fals, prin duhul său anticrist, care a învăţat anticrist împotriva Cuvîntului original. Pentru că, dacă el a învăţat împotriva Cuvîntului original, acesta era anticrist. Acesta era. Iar Cuvîntul este Dumnezeu, vedeţi, Cristos. În regulă. Acum, după aceea, noi îl găsim apoi încoronat. Şi cînd el a ajuns încoronat, acum, el era foarte inocent şi neajutorat. El este doar un ins micuţ.

E-274 Dar atunci în Consiliul Niceea, el a fost făcut aceasta, iar Constantin i-a dat toată proprietatea. Şi apoi ce a făcut el? Atunci el, vedeţi, Satan, i-a dat tronul şi autoritatea lui. Biblia a spus aşa, aşa cum noi am trecut prin aceasta.

E-275 Acum, următorul lucru care noi îl aflăm, că Diavolul controlează toată politica care a fost vreodată şi care va fi vreodată. Noi găsim asta în Matei 4:11. Şi acum noi aflăm, atunci, că Satan deja are politică.

E-276 Dar el încearcă să prindă Biserica, astfel el se duce jos să O amăgească. El îşi ia supraomul, îl lucrează într-o organizaţie, şi îl încoronează "vicar," vedeţi, un cristos. Cristos a acţionat în locul lui Dumnezeu. Vedeţi, acest tip este un vicar, în locul lui Dumnezeu. Vedeţi? Întocmai la fel, "în locul lui Dumnezeu," ceea ce el se presupune a fi, un vicar sub Cristos.

E-277 Acum, acum, cînd el a făcut asta, atunci ce a făcut el atunci? El, Satan, şi-a luat puterea politică, peste care el era deja, şi a luat puterea religioasă, care el deja a fost încoronat, şi le-a pus împreună.

E-278 Şi atunci el şi-a făcut o altă coroană peste iad. Şi atunci acei care au murit, dacă ei au plătit destui bani, el i-ar scoate afară. Vedeţi? Astfel acum el este-el este vicar peste Cer, peste purgatoriu, aşa cum el vrea să-l numească. Nu există astfel de lucru în Biblie, vedeţi, dar el trebuia să facă ceva. Biblia a spus că acesta a ieşit din groapa fără fund, şi se întoarce înapoi în acelaşi fel. Şi, pe pămînt, un stăpînitor!

E-279 Acum ce i s-a dat atunci? Întîi, el avea un arc, dar el nu a avut vreo săgeată. Dar acum el are o sabie puternică în mîna lui. El poate să facă ceva acum. Apoi el sare jos de pe calul lui alb; calul alb călăreşte înainte afară. Acum ce încalecă el? Un cal roşu, sînge, cal roşu-sînge. El într-adevăr călăreşte pe acela. Oh, sigur. Acum lui i s-a dat o putere mare şi o sabie mare, să omoare, apoi el călăreşte calul lui roşu ca sîngele.

E-280 Noi vedem, din a Doua Pecete, care a fost ruptă seara trecută, el a luat pacea de pe pămînt şi s-au omorît unul pe altul. Şi propria lui martirologie, a bisericii Romano Catolice, arată că ei au pus şaizeci şi opt de milioane de Protestanţi la moarte, din timpul Sfîntului Hippo din... după Sfîntul Augustin din Hippo, pînă la o mie cinci sute optzeci şi ceva. "Şaizeci şi opt de milioane." Marea Reformă a lui Schmucker, dacă voi vreţi să o citiţi, Glorioasa Reformă, adică, vedeţi. Acum, şaizeci şi opt de milioane înregistraţi în martirologie! Cînd unul din aşa numiţii sfinţi ai lor a primit descoperirea că oricine care este în dezacord cu biserica Romană să moară ca un eretic, aceea doar i-a pus pe ei în jur atunci. Băiete, el a mers să verse sîngele! El-el a sărit pe calul lui alb... pe calul lui roşu, şi el a mers să călărească. Oh!

E-281 Acum vine puterea lui mare. El a fost făcut vicar al Cerului, şi venerat ca Dumnezeu. Stăpîn al pămîntului, prin a uni biserica şi statul laolaltă, l-a făcut stăpîn pe pămînt; i-a dat o coroană peste aceea. El putea să se roage ca sufletele să iese din purgatoriu. El putea de asemeni să mijlocea-... El era întocmai ca Dumnezeu, pe pămînt, în locul lui Dumnezeu. Laolaltă, el avea mare putere să ucidă pe oricine care nu era de acord cu porunca lui. Cine o să-i spună lui ceva? Biserica nu poate spune nimic; el este capul acesteia. Statul nu poate spune nimic; el este capul acestuia. Astfel, ei au murit cu milioanele. Toate bisericile acelea mici, frate, au fost nimicite, şi ucişi şi omorîţi, şi daţi la lei, şi toate celelalte. Vedeţi? "Balaurul," Roma, "i-au dat scaunul şi autoritatea." Biblia a spus aşa. Vedeţi? Astfel el a călărit modelatul lui, cal roşu prin sînge uman, pînă cînd el a devenit un cal roşu.

E-282 Acum Ioan îl vede pe un cal negru. El s-a schimbat, în altceva.

E-283 Acum eu trebuie să-să spun asta întocmai în felul în care aceasta a venit la mine. Şi atunci dacă aceasta a venit la mine şi nu s-a comparat cu restul din Scripturi, atunci nu Dumnezeu a dat-o. Vedeţi, Scriptura trebuie să dea, fiecare, acesta este doar un lucru măreţ mare-mare în felul acesta. Scriptura trebuie să fie de acord A cu Scriptura. Şi orice este contrar la Scriptură... Dacă acel Înger al Domnului mi-a spus ceva care nu era Scriptural, eu nu L-aş crede.

E-284 Am zis, acolo în Chicago ziua cealaltă, cînd toţi acei sute de lucrători... A fost careva acolo la acel miting? Sigur. Acel miting în Chicago, eu am spus, "Acum, voi toţi vorbiţi că voi aveţi... Voi v-aţi gîndit că voi mă răsuciţi aici înăuntru, despre ceva." Cam cum este în această încăpere acum. Am zis, "Ce este aceasta? Ce o aveţi voi împotriva mea." Am zis, "Duhul Sfînt mi-a arătat, cu trei nopţi în urmă, unde o să fiţi fiecare din voi. Şi noi nu o să fim în acea... Întrebaţi-l pe Carl de aici dacă aceasta nu este adevărat."

E-285 Şi acolo era Hank şi toţi dintre ei, "Asta-i adevărat." Voi toţi aţi fost acolo să auziţi.

E-286 Am zis, "Acum voi aveţi împotriva mea, asupra Învăţăturii mele. Asta-i ce se întîmplă. Acum eu vreau ca unul dintre voi să veniţi aici, şi să vă luaţi Biblia şi să staţi lîngă mine, şi să combateţi Aceasta." Aceasta era cea mai tăcută grămadă pe care aţi auzit-o vreodată. Am zis, "Care este treaba cu voi?" Am zis, "Atunci, dacă voi ştiţi că nu puteţi să vă ridicaţi împotriva Cuvîntului, atunci lăsaţi-mă în pace. Voi Doctori ai Divinităţii şi fiecare lucru, şi vorbind acum, vă prezentaţi ca 'Doctor,' 'Doctor,' 'Doctor.' Iar eu sînt un..." (Oh, Fratele Woods şi cu mine zicem "cheechaker," sau, "novice.") "Eu nu am educaţie, nu am venit prin vreun seminar sau şcoală. Dar voi luaţi-vă Biblia şi veniţi aici şi staţi lîngă mine, şi combateţi sămînţa şarpelui, botezul în Numele lui Isus, sau vreunul din acele lucruri pe care eu le învăţ." Nimeni nu a spus un cuvînt. Voi toţi ştiţi asta. Aceea a fost cea mai tăcută grămadă pe care aţi văzut-o vreodată.

E-287 Vedeţi, ei doar dau înapoi ca nu ştiu ce. Acum, acum aici este aceasta. Eu nu cred în cearta cu oamenii, dar cînd se ajunge la un punct unde ei încearcă să te tîrască în aceasta. Şi eu nu aş fi mers, dar Duhul Sfînt mi-a spus, a zis, "Du-te acolo. Eu voi sta lîngă tine."

E-288 Le-am spus, cu trei sau patru zile înainte de vreme. Voi toţi aţi fost acolo şi aţi auzit pe Dl. Carlson şi ceilalţi, şi-şi Tommy Hicks. Şi toţi dintre ei şed acolo. Şi am mers, trei zile înainte, şi am zis, "Voi o să trebuiască să anulaţi acel loc."

E-289 Aceasta a fost o noapte furtunoasă. Eu aveam un miting. El a zis, "Du-te, stai lîngă fereastra aceea, la acea a treia uşă micuţă de acolo." Şi eu am mers acolo şi am stat chiar înăuntru acolo. Am privit afară în felul acesta.

E-290 El a zis, "Ei au pus o capcană pentru tine. Ei o să-ţi ceară să vorbeşti la acel Ministerial Association of Greater Chicago." A zis, "Ei au o capcană pusă pentru tine, asupra învăţăturii tale din Cuvîntul Meu."

E-291 El a zis, "Acum, ei urmează să anuleze locul acela de acolo. Ei nu o să-l obţină. Iar ei o să ajungă la un loc, unde acesta este maro." A zis, "Iată cum arată." M-am oprit, şi m¬am văzut într-un colţ; am privit înapoi acolo şi am văzut. I-am văzut pe toţi acolo. I-am văzut pe toţi acei predicatori şezînd acolo, în felul în care ei erau. I-am privit pe ei peste tot. Şi El a zis...

E-292 "Oh," mă gîndeam, "Eu mai bine să nu mă duc acolo atunci, Doamne, dacă ei o să facă asta. Eu nu vreau să le rănesc simţurile lor sau să fac ceva rău."
El a zis, "Du-te. Eu voi sta lîngă tine." El a stat. Aceasta-i adevărat.

E-293 Acum, voi toţi, există martori chiar aici, care şedeau chiar acolo şi ştiu că asta-i adevărat. Asta-i adevărat. Păi, voi aveţi benzile aici, de asemeni. Dar, iată-vă acolo, vedeţi voi.

E-294 Acum, acum aici este taina despre aceasta. Şi acum, El, cînd El mi-a descoperit azi dimineaţă devreme, înainte de ziuă. Atunci eu am mers repede la Scriptură şi am început să mă uit, să o cercetez. Acolo era aceasta. Trei din ele, pînă acum, au fost absolut, descoperite supranatural. Da. Acum aici este taina despre calul negru, conform cu ceea ce mi-a fost descoperit.

E-295 El a început să-l călărească în timpul epocilor întunecoase. Asta este ce a reprezentat calul întunecat, epocile întunecoase, deoarece acesta era un timp de miez de noapte pentru adevăraţii credincioşi care au rămas. Priviţi acum în acea epocă a bisericii, acea epocă de mijloc a bisericii, epoca bisericii întunecoase. Priviţi cum spune El, "Tu ai doar puţină tărie." Acesta era un miez de noapte pentru ei, pentru credinciosul adevărat. Acum priviţi. Practic toată speranţa a fost luată de la Biserica adevărată, pentru că insul acesta a controlat şi biserica şi statul. Ce urmau ei să facă? Vedeţi, Catolicismul a preluat, şi biserica şi statul. Şi toţi, care nu au fost de acord cu Catolicismul, au fost omorîţi. Acela este motivul că el era pe un cal întunecos. Şi priviţi ce lucru întunecat a făcut el, vedeţi, atunci voi puteţi vedea. Şi voi doar... Dacă vă cunoaşteţi istoria voastră, urmăriţi-o, apoi voi veţi... Păi, voi nici măcar nu va trebui să o cunoaşteţi, să-să cunoaşteţi Aceasta. Acum priviţi. Toată speranţa a fost dusă. Acela este calul lui negru.
Acum, el a călărit înăuntru pe calul lui alb, perfid.

E-296 Apoi i s-a dat putere; el a luat pacea, a măcelărit cu milioanele. Aceea este ceea ce el urma să facă aşa cum el a trecut călărind. Şi el încă o face. Vedeţi?

E-297 Acum, aici este el pe calul lui negru acum, venind înainte. Epoca întunecoasă, aceea era timpul acela. Chiar cam la timpul după ce biserica s-a aşezat, şi a ajuns în putere, ei au înăbuşit orice altceva. Şi a mers cam, prin, sute şi sute şi sute de ani, este ceea ce fiecare cititor cunoaşte ca epoci întunecoase. Cîţi cunosc aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Sigur, epocile întunecoase. Acolo este calul vostru negru, reprezentînd epoca aceea întunecoasă. Acum, toate speranţele duse; nici o speranţă deloc. Totul părea întunecat, pentru micuţii credincioşi. Acum, acela este motivul că este numit, a reprezentat, calul întunecat.

E-298 "Balanţele lui, sau cîntarul lui, în mîna lui," vedeţi voi. Anunţînd, "Măsură de grîu pentru un ban, şi trei măsuri de orz pentru un ban." Vedeţi, de fapt, aceea este, grîul şi orzul este materie naturală de viaţă. Aceea este din ce se face pîine şi altele. Dar, voi vedeţi, el încasa pentru aceasta. Ceea ce înseamnă, că, el încasa supuşii lui pentru felul de speranţă al vieţii pe care el îl trimitea afară pentru ei, prin a face... El a început chiar în timpul acela, să-i facă să plătească pentru rugăciuni, încasînd pentru rugăciuni. Ei încă o fac; novenas.

E-299 Pentru că, ce făcea el? Captura bogăţia lumii. Cîntarul, cîntărind, "Măsură de grîu pentru un ban; trei măsuri de orz pentru un ban." Călăreţul pe un cal negru, vedeţi, el făcea... golind supuşii lui de banii lor. Cînd, Biblia prezice că el deţine, cam, bogăţia lumii. Aşa cum am spus noi seara trecută despre Rusia, şi toată aceea, ei doar iau toţi banii şi doar goleşte pe oameni de tot ce au ei, totul. Astfel, iată-vă acolo.

E-300 Acum observaţi. Voi vedeţi de unde vine, acea veche luare de bani, în biserică? Daţi-vă la o parte de la treaba aceea; să zidească o organizaţie, ceva mare, un milion de dolari aici. Şi-şi voi vedeţi ce este mama acesteia?

E-301 Mulţumesc Ţie, Doamne. Oh, Doamne! Eu sînt aşa de bucuros. Da, domnule. În regulă. Acesta este harul Lui. Asta-i tot. În regulă. În regulă.

E-302 Acesta era un timp de miez de noapte. Înţelegeţi voi asta acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi aici el încasează pentru felul de viaţă, care este orzul lui şi materialul, natural; nu era spiritual, acum. Acesta era orz, vedeţi, astfel, şi pîine de orz şi pîine de grîu. El încasa pentru acel fel de viaţă pe care el îl dădea supuşilor lui. Încasînd pentru rugăciune prin preoţi, să-i scoată pe oameni prin rugăciune din purgatoriu. Încasînd! Acum eu iau aceasta chiar afară din istorie. Încasînd pentru, eu presupun, aceasta este novena, eu presupun, că fiecare ştie ce. Novena, eu presupun că este ceva ce voi trebuie să faceţi, voi ştiţi, ceva penitenţă. Cineva trebuie să încaseze pentru asta. Aducînd bogăţia lumii la el, în el însuşi, în biserica însăşi. Şi el încă călăreşte. Oh, el sigur călăreşte. Da, domnule. Încă călăreşte!

E-303 Observaţi. Aici este partea bună acum. Observaţi.
... vezi ca tu să nu vatămi acest vin şi ulei.

E-304 "Doar un pic din Acesta rămas acolo, dar să nu te atingi de Acela!"

E-305 Acum, uleiul este... simbolizează Duhul, Duhul Sfînt. Eu vă voi da, cîteva versete dacă voi vreţi. Acolo sînt două Scripturi. În Leviticul, 8:12, unde Aaron, înainte să meargă el înăuntru, trebuia să fie uns cu ulei, voi ştiţi. Şi în Zaharia 4:12, despre uleiul venind, turnîndu-se prin ţevi, şi a zis, "Acesta este Duhul Meu, Ulei." Un alt lucru, dacă voi vreţi să vedeţi Matei, 14... 25, acolo era o fecioară neînţeleaptă, sau 25:3, fecioara neînţeleaptă nu avea nici Ulei, nici Duh. Şi Matei 25:4, fecioara înţeleaptă avea Ulei în lampa ei, umplută cu Duhul. Duhul! Uleiul tipizează Duhul. Oh, glorie! [Fratele Branham îşi bate palmele împreună o Adată – Ed.] În regulă. Voi pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin."] În regulă. Acum, uleiul tipizează Duhul.

E-306 Şi vinul simbolizează stimularea de descoperire. Oh, eu-eu de parcă aş fi alergat peste tot. Mă mir că nu am trezit cartierul, cînd Domnul mi-a arătat asta, vedeţi, "stimularea de descoperire." Vedeţi?

E-307 Uleiul şi vinul, în Biblie, sînt asociate împreună, întotdeauna. Eu am concordanţa şi am căutat. Acolo este un şireag de ele, aceea ca-ca aceea, unde vinul şi uleiul merg împreună, tot timpul. Vedeţi?

E-308 Cînd Adevărul unui Cuvînt al lui Dumnezeu promis a fost într-adevăr descoperit la sfinţii Lui care sînt umpluţi cu Ulei, ei toţi devin stimulaţi. Vinul este un stimulent. Glorie! Eu simt Aceasta chiar acum. Stimulat cu bucurie, strigăte! Vedeţi? Şi, cînd Acesta o face, El are acelaşi efect asupra lor pe care-care vinul îl are asupra unui om natural. Deoarece, cînd descoperirea a fost dată, despre un Adevăr al lui Dumnezeu, şi adevăratul credincios umplut cu Ulei, şi descoperirea este descoperită, stimularea devine aşa de mare încît El îl face să se comporte nenormal. Corect. Glorie! [Adunarea se bucură – Ed.] Vedeţi, asta este treaba cu ei acum. Asta-i adevărat, îi face să se comporte neaparent.

E-309 Acum, dacă voi vreţi Scriptură pentru aceasta, doar începeţi să citiţi Fapte 2. Unde sînt ei? Ei aveau promisiunea care le-a fost dată. Cînd toată promisiunea Duhului Sfînt era turnată peste ei. Şi era... Aceasta era Scriptural adeverită. Acum, voi vedeţi, că ...

E-310 Ce dacă ei ziceau... "Acum, aşteptaţi, El ne-a spus să aşteptăm aici sus pentru slujba noastră." Şi după opt zile, ei să fi spus, "Păi, eu vă spun, băieţi," Marcu a zis către Matei, "Eu-eu cred că noi deja Îl avem) oamenilor. Nu credeţi voi astfel? Vedeţi, noi deja Îl avem. În timp ce noi am aşteptat după slujba noastră acum, noi se cuvine doar să mergem afară, predicînd. El ne-a spus să venim aici sus şi să aşteptăm, şi sînt opt zile de cînd sîntem aici."
"Păi, să mai aşteptăm încă una."

E-311 Au venit nouă zile. Atunci Marcu vine pe acolo, sau- sau¬sau poate unul dintre ceilalţi, Ioan, a zis, "Eu-eu-eu cred că nu se cuvine ca noi să mai aşteptăm. Eu cred că noi deja Îl avem. Voi nu?"

E-312 Apoi eu îl pot vedea pe Simon, pentru că el avea cheile, voi ştiţi. "Acum aşteptaţi un minut, băieţi! Scriptura are ceva de spus privitor la aceasta. El nu ne-a spus chiar cîte zile să aşteptăm. El a zis, 'Voi staţi acolo pînă! Voi staţi acolo pînă cînd se împlineşte profeţia lui Ioel, pînă cînd profeţia lui Isaia este adeverită."'

E-313 "Căci cu buze bîlbîitoare şi cu alte limbi voi vorbi Eu către acest popor. Şi aceasta este împrospătarea." Acesta este vinul care este turnat afară. Ce este vinul, în Biblie? Împrospătări. "Aceasta este împrospătarea care vine din Prezenţa Domnului." Vedeţi? Aceasta trebuie-aceasta trebuie să fie Scriptural acum. Vedeţi?

E-314 Astfel, voi vedeţi, vinul reprezintă stimularea descoperirii. Şi cînd Duhul Sfînt a căzut, şi ei au văzut Focul lui Dumnezeu căzînd peste ei, Doamne, aceea a început să-i stimuleze. Şi primul lucru care-l ştiţi, ei au ajuns aşa de stimulaţi încît oamenii au crezut de fapt că ei erau beţi, însă ei erau stimulaţi de descoperire. Prin a lui Dumnezeu... Iată-o aici! Descoperirea adeverită a lui Dumnezeu, făcută clar către ei, ei erau fericiţi privitor la Aceasta. Dumnezeu a promis-o. Aici le era aceasta descoperită, şi adeverită către ei. Amin! Aici era un om stînd acolo, zicînd, "Acesta este Acela! Acesta este El!" Şi acolo era El, fiind adeverit de către acelaşi semn pe care noi îl avem astăzi. Acolo este-acolo este stimularea prin descoperire. Vedeţi? Şi, acum, ei într-adevăr L-au avut atunci.

E-315 Acela era motivul că Petru a putut să iese acolo afară, şi să zică, "Păi, voi bărbaţi din Iudea, şi voi care locuiţi în Ierusalim, ascultaţi la mine. Voi toţi Doctori ai Divinităţii, ascultaţi la ceea ce urmează ca eu să vă spun, vedeţi."

E-316 Oh, ce minunat! Descoperit! Descoperit! Ei au devenit aşa de stimulaţi cînd ei au văzut aceasta adeverit. Aceea doar întotdeauna face asta. Aceasta întotdeauna o face.

E-317 Cînd eu văd că Dumnezeu a promis să facă un anumit lucru în această zi, cînd El a promis să rupă jos aceste Peceţi în această zi din urmă! Şi voi nu ştiţi bucuria, şi slava, cînd eu L¬am văzut descoperind aceasta, stăteam acolo şi am privit aceasta împlinindu-se! Şi ştiu că eu voi lua orice persoană, să pretindă: El nu ne-a spus nici un lucru decît ceea ce s-a întîmplat în felul acela. Şi atunci să vedeţi bucuria care este în inima mea, cînd eu văd promisiunea Lui pentru aceste zile din urmă, aşa cum El a promis să o facă. Şi aici eu o văd adeverită şi făcută perfect corect. Eu sînt doar... Voi mă auziţi zicînd, "Mă simt religios." Aceea este cauza. Stimularea este aşa de mare, eu-eu-eu doar-doar sînt aproapeA gata să-mi ies din ţîţîni, voi ştiţi. Stimulare, din descoperire! În regulă.

E-318 Ei au devenit aşa de stimulaţi, asupra-descoperirii, încît ei au adeverit, în regulă, promisiunea. Acum, oh, Doamne! Acolo a izbucnit bucuria stimulării, încît oamenii au zis, "Ei sînt beţi de vin nou," cînd Dumnezeu le-a descoperit promisiunea Lui. Şi nu numai că El a descoperit-o, ci El a dovedit-o.

E-319 Asta-i ceea ce am spus întotdeauna. Un om poate să spună orice, da, el ar putea doar să fie apt să spună orice; dar cînd Dumnezeu vine în jur şi adevereşte aceea!

E-320 Acum, Biblia a zis, "Dacă acolo ar fi unul printre voi, care pretinde să fie spiritual sau un profet, dacă el zice aceste lucruri şi aceasta nu se întîmplă, atunci să nu-i daţi nici o atenţie. Să nu vă fie teamă de el, deloc. Nu vă temeţi de omul acela. Dar dacă el o spune şi se împlineşte; acela sînt Eu, voi vedeţi. Eu, Eu sînt în acela. Aceea dovedeşte că Eu sînt."

E-321 Şi, atunci, acea micuţă femeie Samariteancă. Cînd Scriptura a zis că acest Mesia va face aceste lucruri, şi aici a stat El şi a făcut întocmai exact ce a spus Scriptura. Ea a zis, "Acolo este El. Veniţi, să vedeţi un Om! Nu este acela exact lucrul care Scriptura a spus că se va întîmpla?" Vedeţi, ea a devenit stimulată de descoperire. Este asta corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ea a devenit stimulată prin descoperire, cînd aceasta a fost adeverit. Vedeţi? Asta-i corect. Ea ştia că acolo era...

E-322 "Noi ştim că Mesia vine, Care este numit CristosuL Şi cînd El vine, El va face aceste lucruri." Ea a văzut aceasta.
Şi El a zis, "Eu sînt Acela."

E-323 Atunci stimularea a început. Şi ea s-a îndepărtat, strigînd, şi jos prin cetate. Ea şi-a părăsit ulciorul ei vechi de apă, şi a mers acolo jos, şi a zis către oameni, "Veniţi, vedeţi!"

E-324 Acum, dacă voi aţi fi ştiut numai tradiţiile Răsăritene, aceea era greşit ca ea să facă asta. Da, domnule. O femeie de tipul acela, nimeni nu ar fi ascultat de ea. Nu, domnule. Vedeţi, ea avea o însemnare, şi cînd ea... Dacă ea ar fi mers în jos pe stradă în felul acesta, şi să acţioneze în felul acesta, oamenii de pe stradă nu-i dădeau nici o atenţie.

E-325 Dar, frate, ea avea un Cuvînt al Vieţii acolo! Ea era stimulată. Voi puteaţi... Aceasta era cum ai încerca să stingi o casă, în flăcări, pe o zi cu vînt. Oh, acolo era ceva care o vîntura! Ea era-ea era gata. Da. Ei nu puteau să stingă Aceea. Acela era Focul lui Dumnezeu arzînd. Da, domnule. Ea a zis, "Dacă voi nu credeţi că aceasta este aşa, voi veniţi doar aici unde se desfăşoară adunarea. Eu vă voi arăta aceasta." Da. Asta este. Da. Da, domnule.

E-326 Şi astfel oamenii au mers acolo afară. Şi El nu a făcut-o încă odată. Dar ei ştiau că ceva s-a întîmplat la femeia aceea. Ea era schimbată, astfel ei L-au crezut. Da, domnule. Ei au crezut în El.

E-327 Pentru că, "Credinţa vine prin auzire, auzind promisiunea lui Dumnezeu, Cuvîntul lui Dumnezeu, şi privindu-L fiind făcut real." Pentru că, Acesta este o sămînţă. Şi cînd Acesta este semănat, El va lua Viaţă. El va produce doar despre ce vorbeşte El. Dacă aceasta nu o face, atunci aceasta nu este Sămînţa lui Dumnezeu. Sau, semănătorul nu a ştiut cum să O semene; El nu a fost trimis de Dumnezeu, să semene Seminţe. El ar putea să Le semene pe vîrful unei stînci sau ceva. Vedeţi? Astfel voi-astfel voi vedeţi, semănătorul semănînd Sămînţa, Dumnezeu poartă de grijă de Ea, Ea cade în locul potrivit, voi vedeţi. Oh, Doamne!

E-328 Atunci ce zice Acesta către acest călăreţ în negru? "Să nu vatămi tu vinul Meu şi Uleiul Meu! Tu să nu-L atingi, vinul şi Uleiul Meu! Eu am doar un picuţ din El jos acolo, dar totuşi există un picuţ acolo. Da. Acum tu poţi trece înainte şi să măsori tot acel fel de viaţă pe care tu îl pui afară; aceasta depinde de tine. Tu urmează să plăteşti pentru aceasta jos acolo. Dar cînd tu dai de acel vin şi Ulei, tu să-L laşi în pace!" Oh, Doamne! Dacă voi puteţi, dacă voi...

E-329 Cu alte cuvinte, în felul acesta, "Dacă tu prinzi pe unii din Turma Mea mică, care sînt umpluţi cu Uleiul şi vinul Meu, vezi, vinul şi Uleiul Cuvîntului pur, vezi, şi tu urmează să-i omori. Pentru că, tu, tu faci aceasta. Asta este ceea ce tu faci. Să nu-i forţezi tu să zică vreun 'Ave Maria,' sau să facă ceva de felul acesta, sau unele din crezurile tale. Tu să-ţi ţii mîinile jos de pe ei. Ei ştiu unde se duc, căci ei sînt unşi cu Uleiul Meu. Şi prin a fi unşi cu Uleiul Meu, ei au vinul bucuriei, pentru că ei cunosc Cuvîntul Meu de promisiune, 'Eu am să-i înviez din nou.' Să nu vatămi Aceea! Să nu te duci să încerci să-i încurci. Deoarece, doar să stai departe de Acesta. Nu." Toţi...

E-330 El adevereşte Cuvîntul Lui şi Îl aduce înăuntru. Ei ştiau. Ei ştiau că ei o să învie iarăşi. Oh, cum îmi place asta! Iuh! Ei vor învia din nou. Aici vine calul negru, călărind acum, epocile întunecoase.

E-331 Acolo a mers calul alb; noi am văzut ce a făcut el, perfect. Aici vine calul roşu; noi vedem exact ce a făcut el. Aici vine calul negru. Voi vedeţi, el este acelaşi călăreţ tot timpul, ce face el, drept în jos prin epoci.

E-332 Acum noi aflăm, că el a măsurat şi a încasat pentru aceasta, exact: grîu, natural, viaţă naturală. Aceea era din ce trăiau ei.

E-333 Dar, simbolizînd; Duh, Ulei; şi bucurie a vinului. "Acea Viaţă spirituală, să nu o vatămi pe Aceea. Las-O în pace!" De altfel, "Romă, tu să nu O atingi! Aceasta este a Mea! Aceea îmi aparţine Mie! "

E-334 Acum eu am un alt lucru aici pe care eu vreau ca voi să-l cunoaşteţi. Observaţi, aceasta nu era una din cele patru Făpturi care a zis, "Să nu atingi Uleiul şi vinul." Aţi observat voi asta? Cele patru Făpturi vorbeau, dar... Priviţi, lăsaţi-mă doar să citesc aici, doar un picuţ, vedeţi, acum.
... măsură, un ban, pentru o-pentru o... grîu pentru un ban, şi trei măsuri de orz pentru un ban; şi vezi ca tu să nu vatămi vinul şi... uleiul.

E-335 Acum ascultaţi aici.
Şi eu-şi eu am auzit un glas în mijlocul celor patru făpturi...

E-336 Ce era Acesta? Mielul! Amin! Acestea nu erau cele patru Făpturi. Mielul a spus aceasta. De ce? El urmează să-şi ia ai Lui Proprii. Aceea îi aparţine Lui. El a răscumpărat-o. Vedeţi? Amin! "Să nu te atingi de Uleiul acela!" Nu, domnule. Nu cele patru Făpturi, ci Mielul era Acela care a spus aceasta. Şi, oh, Doamne! Mielul! Nu... Cele patru Făpturi nu au anunţat aceasta. Mielul a spus, Însuşi.

E-337 Cînd cele patru Făpturi au zis, "Vino şi vezi," şi ei au mers, şi ei au văzut-o în felul acesta.

E-338 Şi El a zis, "O măsură de grîu pentru un ban, şi pentru măsu-... şi atît ca acesta, şi atît orz." Dar atunci Mielul a strigat, chiar între ele, a zis, "Dar să nu vatămi vinul şi Uleiul!" Aha. Asta-i adevărat. Oh, Doamne! Ascultaţi la aceasta, "Să nu Îl vatămi tu, băiete, sau tu urmează să plăteşti pentru asta într-o zi." Oh, Doamne!
Nouă-treizeci.

E-339 Păi, după cea mai bună înţelegere a mea, şi cel mai bine cît cunosc eu, şi cu tot ceea ce eu cred în inima mea, aceasta este adevărata însemnătate a acelor trei Peceţi. Eu vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Şi eu voi spune aşa, că, aceasta este descoperirea care El mi-a dat-o. El mi-a dat asta, descoperirea despre Aceasta. Şi eu cred că noi trăim în ultimele zile.

E-340 Mîine seară noi vom lua acel călăreţ pe cal galben. Şi acum eu nu ştiu. Eu nu ştiu. Dumnezeu ştie că asta-i adevărat. Eu nu ştiu un singur lucru despre aceasta. Nu.

E-341 Eu m-am uitat în vechiul meu context pe care l-am avut cu ani în urmă. Eu l-am văzut pe Fratele Graham Snelling cu un timp în urmă; el poate că a mers afară. Dar, eu îmi amintesc cînd am predicat aici, înainte. M-am uitat să văd ce am spus cu ani în urmă. Într-o zi eu am mers prin Cartea despre Apocalipsa, eu am luat pe toţi patru călăreţi pe cai deodată.

E-342 Eu am zis, "Un cal alb, acela era biserica timpurie, fără îndoială." Eu am citit aceea dintr-o carte a Adventiştilor. Şi eu am citit ceva acolo. Am zis, "Aceea era biserica timpurie care a mers înainte, biruind." Şi următorul era un cal negru, am zis... Am uitat acum cum l-am numit pe acel cal negru. Am zis...

E-343 Sau, "Calul roşu," adică, am zis, "acel cal însemna probabil că-că necazul este pe drum, şi acesta o să însemne că au să atîrne o mulţime de războaie, sau ceva de felul acesta." Am zis, "Probabil că acolo va fi mult război." Am zis, "Asta este ceea ce ar fi aceea." Şi apoi am zis, "Calul cel-cel gal-..."

E-344 Sau, "Calul cel-cel negru," am zis, "acela-acela înseamnă căci-căci poate acolo va veni un timp negru pe pămînt, cînd toate stelele vor-vor înceta să strălucească; soarele se va duce jos, iar luna nu-şi va da lumina ei." Am zis, "Aceea este probabil ce înseamnă aceasta."

E-345 Am zis, "Calul galben, înseamnă că boală multă vine înainte." Acum, eu nu ştiu ce înseamnă acesta. Dar, aceea era, aceea era interpretarea mea despre acesta atunci, pentru că eu doar am luat aceasta cît am putut de bine, stînd aici în amvon.

E-346 Dar, oh, eu aproape că am spus ceva! În regulă. Hm! Oh! Voi veţi-voi veţi vedea. Doar priviţi, vedeţi.

E-347 Acum, oh, nu sîntem noi fericiţi pentru acest ceas pe care-l trăim! [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cînd noi vedem tot acest lucru îndreptîndu-se sus, mă gîndesc:
Naţiunile se rup, Israel se trezeşte,
Semnele pe care profeţii le-au prezis;
Zilele Neamurilor numărate, cu chinuri împovărate;
"Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri."
Ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor slăbesc de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul, lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape! (Oh, Doamne!)
Profeţii falşi mint, Adevărul lui Dumnezeu ei îl neagă,
Că Isus Cristosul este Dumnezeul nostru;
Credeţi voi Aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Dar noi vom umbla unde au călcat apostolii.
Căci ziua răscumpărării este aproape,
Inima oamenilor slăbeşte de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul, aveţi lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape!

E-348 Nu este asta minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu iubesc asta. Răscumpărarea este aproape.
Şi va fi Lumină în timpul serii,
Cărarea spre Slavă tu sigur o vei găsi;
În calea apei, este Lumina astăzi;
Îngropat în preţiosul Nume al lui Isus.
Tînăr şi bătrîn, pocăiţi-vă de toate păcatele voastre,
Duhul Sfînt va intra sigur înăuntru; Lumina serii a venit,
Acesta este un fapt că Dumnezeu şi Cristos sînt Unul.
El este Cuvîntul! Oh, Doamne! Minunat!
Cînd Mielul îşi va lua Mireasa Lui să fie întotdeauna lîngă El,
Toată oştirea Cerului va fi adunată;
Oh, aceasta va fi o privelişte glorioasă, toţi sfinţii în alb fără pată;
Şi cu Isus ei vor sărbătorii Etern.
Oh, "Vino şi prînzeşte," Stăpînul cheamă, "Vino şi prînzeşte;"
Oh, tu poţi sărbătorii la masa lui Isus tot timpul;
Cel care a hrănit gloata, a schimbat apa în vin,
Către cel flămînd cheamă acum, "Vino şi prînzeşte."
Oh, "Vino şi prînzeşte," Stăpînul cheamă, "Vino şi prînzeşte;" (Prînzeşte asupra Cuvîntului!)
Tu poţi sărbătorii la masa lui Isus tot timpul;
Cel care a hrănit gloata, a schimbat apa în vin,
Către cel flămînd cheamă acum, "Vino şi prînzeşte."

E-349 Oh, Doamne! Sînteţi voi flămînzi? [Adunarea se bucură – Ed.] "Binecuvîntaţi sînt acei care flămînzesc şi însetează după neprihănire."

E-350 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi Îl iubiţi? Nota la Eu Îl Iubesc, voi ştiţi. Să ne ridicăm acum toţi, şi să ne ridicăm mîinile sus şi să ne exprimăm către El, "Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc deoarece El m-a iubit întîi." În regulă, toţi împreună acum.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-351 [Un frate vorbeşte în altă limbă. Fratele Branham pauzează – Ed.] Doar foarte reverent. Noi avem un tălmăcitor aici, Fratele Higginbotham. Eu nu ştiu dacă el este aici în seara asta, sau nu. Noi vrem să aflăm ce a spus El către noi. Doar aşteptaţi un minut. Aici, aici... [O soră dă o tălmăcire.]

E-352 Sigur, laudă Domnului! Credinţa mea este înălţată sus înalt în Dumnezeu. Voi, voi Îl iubiţi, în seara aceasta, cu toată inima voastră? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Oh, lăudaţi-L, şi ziceţi, "Mulţumesc Ţie, Doamne Isuse!" [Adunarea laudă pe Dumnezeu.]

E-353 Cum Îţi dăm noi laudă, din toate inimile noastre, Doamne! Slavă lui Dumnezeu!

E-354 Doar daţi-I laudă, voi toţi oamenii. Dumnezeu să fie cu voi! [Adunarea continuă să se bucure şi să laude pe Dumnezeu – Ed.]

Up