Pecetea A Patra

The Fourth Seal
Data: 63-0321 | Durată: 2 ore 27 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Bună seara. Ne plecăm capetele noastre acum doar un moment, pentru rugăciune.

E-2 Tatăl nostru Graţios şi Ceresc, noi ne apropiem din nou de Tine în seara aceasta, acum, în Numele Domnului Isus, să-Ţi dăm mulţumiri pentru încă o zi. Şi noi cerem acum după binecuvîntările Tale asupra serviciului în seara aceasta. Lasă ca Duhul Sfînt să vină şi să ne dea interpretarea acestor lucruri pe care noi le căutăm aşa sîrguincios. O Dumnezeule, fie ca aceasta să fie aşa de preţios încît noi toţi să putem să ne împărtăşim în jurul Cuvîntului în aşa fel, încît, cînd noi plecăm, noi vom fi în stare să zicem, "Nu ne-au ars inimile în noi aşa cum El ne-a vorbit de-a lungul drumului?" Noi Îţi mulţumim pentru ceea ce El a fost pentru noi, şi ne încredinţăm că El va rămîne cu noi aşa cum călătorim înainte, deoarece noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-3 Aşa de fericit să fiu înapoi în casa Domnului, în seara aceasta, în serviciu din nou! Iar noi sîntem bucuroşi. Eu sînt aşa de fericit că...

E-4 Doar mă gîndeam că aceasta Una nu va veni, dar Ea în sfîrşit a venit. Şi astfel eu sînt aşa de mulţumitor, căci fiind ultimul dintre acei patru călăreţi pe cai, care eu cred că este unul din Mesajele principale către Biserică la acest timp.

E-5 Eu nu ştiu ce este Cealaltă. Eu o iau doar zi de zi, doar cum El descoperă Aceasta. Eu încerc să-să dau Aceasta, prin... aşa cum El îmi dă Aceasta mie.

E-6 Vă bucuraţi voi de-de binecuvîntare? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aţi observat voi cum Aceasta doar, în colaborare cu acele epoci ale bisericii, doar cum Aceasta doar se potriveşte întocmai exact perfect cu ele? Aşa este cum aceasta... Pentru mine, aceasta arată că acesta este-acesta este acelaşi Duh Sfînt care a dat epocile bisericii, acelaşi Duh Sfînt atunci dă Aceasta, voi vedeţi, deoarece aceasta este îmbinat împreună; totul un act mare al lui Dumnezeu, arătîndu-se pe Sine în diferite căi.

E-7 Voi observaţi, cînd El S-a arătat lui Daniel, în vedenii, acolo ar fi o reprezentare a unui lucru, ca o-o capră în acest loc, sau poate un pom; iar locul următor acesta ar fi o statuie. Şi-şi-şi lucrurile pe care El le-a făcut, făcînd aceasta, acelaşi lucru tot timpul, doar fiţi siguri ca noi să nu o pierdem.

E-8 Acum, eu eram desigur emoţionat doar cu cîteva momente în urmă, eu am discutat cu o domniţă şezînd aici, cam în vîrstă de optzeci şi cinci de ani. Şi ea...

E-9 Nu de mult, doar înainte ca eu să plec afară în vest, păi, acolo era o-o fetiţă sus în Ohio, care era, eu cred aşa, care trăgea să moară în ultima fază de leucemie. Acum, leucemia este cancer în circulaţia sîngelui. Şi, oh, micuţa era, voi ştiţi, într-o aşa condiţie îngrozitoare, încît nu mai exista deloc speranţă pentru ea. Ei o hrăneau prin vene, operaţia. Şi astfel ei erau o familie într-adevăr săracă. Şi ei...

E-10 D-na Kidd, aici, şi Fratele Kidd, ei le-au spus despre Domnul că răspunde la rugăciune aşa de mult. Şi ei au ajuns împreună, eu cred, şi au angajat pe cineva, şi au adus fetiţa jos. Iar ea era o fetiţă foarte drăguţă în vîrstă, cam de, oh, şase, şapte ani. [O soră zice, "Nouă ani."-Ed.] Nouă ani. Iar-iar ea era în spate acolo în cameră. Şi...

E-11 Iar cînd noi am mers înaintea Domnului, Duhul Sfînt a dat un cuvînt către ea. Şi ei trebuie să o ia pe ea, şi trebuie să o ia pe ea şi să o hrănească, voi ştiţi, în felul acela. Şi cînd ea a plecat, ea a plîns după un hamburger, şi, astfel, luîndu-şi mîncarea prin gură. Iar ei i-au dat hamburgerul, şi doar au mers înainte hrănind-o natural.

E-12 Într-un timp scurt, cîteva zile, ei au luat-o înapoi la doctor. Şi ei... Doctorul doar simplu nu putea înţelege. El a zis, "Parcă ea nu era, chiar nu era aceeaşi fată." El a zis, "Păi, acolo-acolo nu este nici măcar o urmă de leucemie pe la ea, niciunde, niciunde deloc." Aşa, şi, ea trăgea să moară. Ei deja au renunţat la ea; doar o hrăneau prin venele ei. Ea deja s-a făcut galbenă. Voi ştiţi cum devin ei. Şi astfel ei... Iar acum ea este la şcoală, jucîndu-se cu ceilalţi copii, tot atît de fericită cît poate să fie.

E-13 Îmi aminteşte de un alt caz din acela. Într-o zi, eu tocmai am venit acasă, acolo era un... Dacă eu nu greşesc, ei erau sau oameni Episcopalieni sau Prezbiterieni, care au adus o fetiţă din Kansas. Iar doctorii au renunţat la ea, cu leucemie. Iar ei i¬au dat, eu cred, patru zile de trăit; ea a ajuns aşa de rău. Astfel ei au zis că ei doar vor folosi acele patru zile ca să vină aici, prin nămeţi de zăpadă şi alte lucruri, de-a lungul ţării, să se facă rugăciune pentru ea. Iar bunicul, unul foarte bine arătos, om vîrstnic, era cu părul cărunt.

E-14 Şi ei o aveau pe ea, deja, două zile, aici jos într-un motel mic. Eu-eu presupun că acesta nu mai stă acolo acum, pe partea asta de Silver Creek. Şi astfel eu am mers jos noaptea aceea să mă rog pentru ea. Aceasta era devreme dimineaţa. Eu am venit înăuntru, din afara oraşului, şi am mers jos. Şi tatăl vîrstnic... bunicul păşea pe duşumea. Şi, mama, încercînd să aibe grijă de copil.

E-15 Şi în timp ce am îngenunchiat să mă rog, Duhul Sfînt mi-a descoperit un secret care era între-mama şi tatăl, despre ceva ce ei au făcut. Eu i-am chemat la o parte şi 1-am întrebat despre aceasta. Ei au început să plîngă, şi au zis, "Asta-i adevărat."

E-16 Apoi m-am uitat înapoi, şi am văzut fetiţa sărind o coardă, mergînd, jucîndu-se. Iar acum copila... Cam în timp de trei săptămîni, ei mi-au trimis fotografia despre fetiţă, înapoi în şcoală, sărind o coardă, şi nu avea leucemie, deloc.

E-17 Acum, acum, acele mărturisiri sînt absolut adevărul de bună credinţă, vedeţi. Astfel, Dumnezeul nostru este aşa de real, voi vedeţi. Noi doar Îl slujim şi-şi Îl credem. Şi-şi eu-eu ştiu că El este real.

E-18 Acum, eu încerc cît pot de bine acum, şi în timp ce ceva, lăuntric, înăuntru printre noi, lucrează drumul Lui înăuntru. Iar acum noi o să încercăm, în seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, să luăm această Pecete a Patra, şi să vedem ce va avea Duhul Sfînt să ne spună, în Ea.

E-19 Acum eu am să citesc-Apocalipsa, capitolul al 6-lea, şi începînd cu al 7-lea verset; al 7-lea şi al 8-lea. Acolo sînt întotdeauna două versete; primul este anunţul, şi al doilea verset este ce a văzut el.
Şi cînd el a deschis pecetea a patra, am auzit glasul celei de a patra-patra făpturi zicînd, Vino şi vezi.
Şi m-am uitat, şi iată un cal galben: şi numele celui care şedea pe el (care şedea) era Moarte, şi Iadul l-a urmat... pe el. Şi lor li s-au dat putere peste cele patru părţi ale pămîntului, să ucidă cu sabia, şi cu foamete, şi cu moarte, şi cu... fiarele pămîntului.

E-20 Acum, Domnul să ne ajute acum să înţelegem Aceasta. Aceasta este o taină.

E-21 Acum, doar o mică previzionare, să dăm înapoi, aşa cum noi am făcut cu epocile bisericii, aceşti călăreţi şi aceste ruperi ale acestor Peceţi. Acum, aşa noi doar luăm aceasta în mintea noastră, vorbind puţin pînă cînd noi simţim că este timpul potrivit să vorbim.

E-22 Acum, noi am observat acum, că, ruperea Peceţilor, aceasta este Cartea pecetluită de Răscumpărare. Şi apoi Cartea este rulată sus ca un sul, întocmai cum era felul vechi.

E-23 [Fratele Branham ilustrează rularea şi sigilarea unui sul, prin a folosi coli de hîrtie – Ed.] Ea nu era o carte de acest fel; deoarece aceasta este venită doar recent, acest fel de cărţi, în ultimii, oh, eu presupun o sută şi cincizeci de ani, sau ceva, două sute. Şi apoi ei ar rula-o sus, apoi lasă capetele libere. Aşa cum v-am spus cum s-a făcut aceasta, şi Scripturile, unde să o afli, şi în Ieremia, şi aşa mai departe. Apoi următorul a fost rulat în jur, apoi capătul a fost lăsat liber, şi el în felul acesta.

E-24 Şi fiecare era o Pecete. Şi ea era o Carte cu şapte peceţi, şi ea era o... Nici una... Cînd ele erau... Aceasta era Cartea de Răscumpărare cu şapte peceţi. Scuzaţi-mă.

E-25 Şi, atunci, nici unul în Cer sau pe pămînt, sau sub pămînt, nu era vrednic să O deschidă sau măcar să se uite la Ea. Iar Ioan a plîns, deoarece el nu a putut găsi pe nimeni... Deoarece, dacă Cartea aceea nu era luată din mîna Proprietarului original... Unde, Ea a fost pierdută de către Adam şi Eva, şi a mers înapoi, după ce ei şi-au pierdut drepturile lor la Cuvînt, promisiunile, moştenirea lor.

E-26 Ei, amintiţi-vă, ei controlau pămîntul. El era un-el era un dumnezeu amator, pentru că el era un fiu al lui Dumnezeu. Iar un fiu al lui Dumnezeu este un-un-un dumnezeu amator. Acum, aceea nu este contrar cu Scriptura. Eu ştiu că asta sună ciudat.

E-27 Dar Isus a zis, "Dacă voi numiţi pe acei, la care a venit Cuvîntul lui Dumnezeu..." Şi la ce vine Cuvîntul lui Dumnezeu? [Adunarea zice, "Profeţi." – Ed.] Profeţii. "Dacă voi îi numiţi pe acei, la care vine Cuvîntul lui Dumnezeu, 'dumnezei,' cum Mă puteţi voi condamna cînd Eu zic că Eu sînt Fiul lui Dumnezeu?" Vedeţi?
Şi, acum, ei erau dumnezei.

E-28 Şi omul, dacă tu devii născut în familia numelui familiei tale, tu eşti un fiu, şi parte din tatăl tău.

E-29 Şi atunci-atunci cînd păcatul a venit înăuntru, noi am aflat că omul a traversat prăpastia. Şi-şi sîngele taurilor şi al ţapilor, a acoperit, dar nu a iertat. Pînă cînd, a venit adevăratul Albitor, care putea lua pata de păcat şi să o rupă complet în bucăţi, şi să o trimită înapoi asupra pervertitorului ei original, care era Satan.

E-30 Cînd aceasta a ajuns înapoi la Satan, el îşi aşteaptă timpul lui de nimicire Eternă. Acum, aceea arată ceea ce noi credem. Noi credem că el va fi absolut înlăturat complet şi nimicit.

E-31 Eu cred că păcatul va fi distrus. Şi cînd acesta este mărturisit, pe baza Sîngelui lui Isus Cristos, acesta este cum ai picura o picătură de cerneală neagră într-o grămadă de albitor Clorox. Acesta doar îl descompune în chimicale, şi îl trimite drept înapoi de unde a venit el. Înţelegeţi? Şi acela este felul în care face Sîngele lui Isus Cristos.

E-32 Apoi, acela îl aşează pe un om din nou dincolo de prăpastie, ca un fiu al lui Dumnezeu. Vedeţi? Şi atunci el¬atunci el devine un-un... Păi, chiar el... Puterea creatoare a lui Dumnezeu este în el. Şi, cel puţin, oricînd Dumnezeu poate porunci aceasta să fie făcut, aceasta va fi făcut. Iar noi ajungem înapoi. Aceea cînd-...

E-33 Moise, sub sîngele taurilor; iar cînd el a întîlnit Lumina aceea, Stîlpul de Foc în acel rug arzător. Şi el a stat, jos acolo, la o însărcinare pe care Dumnezeu i-a dat-o. Iar el era un profet. Iar cînd Cuvîntul Domnului a venit la el, el a vorbit, şi chiar lucruri create prin Cuvînt. Vedeţi?

E-34 Acum, dacă aceasta va face asta sub acela, sîngele taurilor, cum este cu Sîngele lui Isus? Nu acoperit; ci l-a iertat, cu totul. Iar tu stai în Prezenţa lui Dumnezeu, ca un fiu răscumpărat. Acum, vedeţi, Biserica este cu mult dincolo de standardul ei de viaţă. Şi mă gîndesc, că de prea multe ori, noi cerşim în loc să ieşim într-adevăr afară şi să întîmpinăm chestiunea.
Eu am ceva ce eu vreau să spun, şi eu-eu o voi spune la timp.

E-35 Şi acum observaţi că există ceva greşit pe undeva în biserici. Şi eu cred că sistemele denominaţionale sînt acelea care au sucit minţile oamenilor, şi aşa mai departe, pînă cînd ei nu ştiu cum să o facă. Asta-i adevărat.

E-36 Dar ni s-a promis că Aceasta va fi descoperit. Şi acum acolo sînt Şapte Peceţi cu care este pecetluită această Carte. Şi acele Şapte Peceţi acum...

E-37 Şi atunci după ce sînt completate aceste Şapte Peceţi, noi aflăm, în Apocalipsa 10, că acolo erau şapte Tunete misterioase care Ioan era însărcinat să le scrie, dar apoi i s-a interzis să le scrie pe acelea. Şi la timpul acelor Tunete, noi aflăm căci Cristos, sau, "Îngerul a coborît cu un curcubeu, şi şi-a pus picioarele Lui pe pămînt şi mare, şi a jurat că timpul s-a sf'îrşit, la timpul acela."

E-38 Şi apoi noi aflăm-aflăm, că în descoperirea Peceţilor, că ¬Mielul şi-a părăsit lucrarea Lui de mediere ca un Mijlocitor, şi a venit înainte acum să-şi pretindă drepturile Lui, tot ceea ce El a răscumpărat prin moartea Lui.

E-39 Şi, atunci, nimeni nu putea deschide Cartea. Nimeni nu a înţeles-o pe Aceasta. Ea era o Carte de Răscumpărare. Şi Dumnezeu Tatăl, Duh, O avea în mîna Lui, deoarece Cristos era la Tron ca un Mediator, singurul Mediator. De aceea, acolo nu putea fi nici sfînt, nici Marie, nici Iosif, nici nimic altceva, pe acel altar, deoarece acesta era Sînge. Şi numai Sîngele lui Isus putea să facă ispăşirea, astfel nimic altceva nu putea sta ca un Mediator. Aceasta-i adevărat. Acolo nu era nimic altceva.

E-40 Astfel toată ideea aceasta de a mijloci cu Iuda pentru politică, şi a mijloci cu Sfînta Cecilia pentru altceva, aceea este fără sens. Aceea nu este... Eu-eu nu zic că oamenii aceia nu sînt cinstiţi şi sinceri. Eu nu spun că voi nu sînteţi sinceri în a face aceasta, dacă voi faceţi. Dar, voi sînteţi greşiţi, voi sînteţi-voi sînteţi sincer greşiţi. Şi orice...

E-41 Ei zic, "Păi, acest-acest Înger, acesta-acesta a apărut la Sfîntul Bonifer şi a zis asta, aceea, şi cealaltă. Şi ei să zică asta." Eu nu mă îndoiesc de aceasta nici un pic, în mintea mea, ci că cineva a văzut vedenia. Eu-eu nu mă îndoiesc că Joseph Smith a văzut vedenia, dar aceasta nu era conform cu restul din Cuvînt. Astfel de aceea, pentru mine, ea este greşită. Vedeţi? Aceasta trebuie să vină cu restul Cuvîntului.

E-42 Acela este felul epocilor bisericii, şi Peceţile, şi tot restul din Acesta. Şi cînd cineva crede că el are acele Şapte Tunete, dacă aceasta nu se compară cu restul din Cuvînt, acolo este ceva greşit. Vedeţi? Acesta trebuie să vină, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, căci Aceasta este Cartea. Aceasta este descoperirea lui Isus Cristos, în întregimea Ei.
Acum, eu-eu cred atunci că Mielul a venit înainte.

E-43 Ei nu au ştiut. Ioan plîngea. El nu putea găsi pe nimeni, în Cer, pe pămînt, pentru că toţi erau de partea cealaltă a prăpastiei, vedeţi, păcat. Acolo nu era nici un om... Iar un Înger, desigur, El ar fi vrednic, dar, după toate, acesta trebuia să fie o Rudenie. Acesta trebuia să fie o fiinţă umană. Şi acolo nu era un astfel de lucru, pentru că fiecare om a fost născut prin sex.

E-44 Trebuia să-L ia pe Unul născut fără acesta. Astfel Dumnezeu Însuşi a luat aceea, în naşterea prin fecioară, şi a devenit Emanuel. Sîngele Lui era Acela care era vrednic. Apoi cînd El a traversat această prăpastie, Însuşi, şi a plătit preţul şi a pus puntea pentru restul din noi, atunci El a şezut jos, să fie Mediator. Şi El a şezut acolo.

E-45 Şi Cartea a fost de fapt închisă, tot acel timp. Ea este acolo, dar Ea încă este în simboluri. Ei au văzut-O. Chiar Ioan a văzut-O. Anunţul, cînd primul a venit înainte, el a zis, "Un cal alb a mers înainte; el avea un călăreţ pe el; avea un arc în mîna lui." Acela este un simbol. Aceea nu este descoperit. Nu. Acesta este doar un simbol. Şi, atît cît priveşte vreun om pe pămînt, aceea era tot ce putea el zice. Asta-i adevărat. El ar putea să se poticnească şi să se clatine, fără îndoială, să atingă pe undeva aici sau acolo, şi după o vreme.

E-46 Dar noi aflăm, atunci, că în Cartea despre Apocalipsa, "La Mesajul îngerului al şaptelea, tainele (toate tainele din Aceasta) trebuie să fie deja descoperite pe la timpul acela." Acum, aceea este Apocalipsa 10:1-7, că Aceasta trebuie să fie descoperit conform cu acel timp, la acel timp cînd El a făcut-o.

E-47 Atunci cele Şapte Tunete emit glasurile lor ciudate, iar Ioan urma să scrie. Dar, Ioan a ştiut ce era Aceasta, dar el-el nu a scris Aceasta deoarece lui i s-a interzis să scrie Aceasta. Aceea este absolut, şi cu totul, o taină. Aceasta nu este nici măcar în simbol sau nimic. Noi doar ştim că El... Acesta a tunat, asta-i tot.

E-48 Şi acum în a studia aceasta acum, să nu uitaţi, acum, Duminică, sau Duminică dimineaţa, noi am omis serviciul de vindecare din cauza de a avea răspunsurile la-la întrebările oamenilor. Acum, eu vreau ca voi să aveţi o întrebare asupra acestor Şapte Peceţi, dacă aceasta vă deranjează, ceva ce voi nu înţelegeţi. Să o avem asupra celor Şapte Peceţi. Atunci eu pot spune, pînă Sîmbătă seara, dacă este suficient să-să răspund la ele, sau nu, voi vedeţi. Şi atunci doar acum, doar să zicem, păi, despre altceva, sau, "Să fac eu asta?" Sau-sau, aţi fi putut avea un vis. Acelea, acelea sînt toate lucruri vrednice, acum, amintiţi-vă. Ele sînt lucruri vrednice. Dar să stăm drept cu cele Şapte Peceţi. Asta este pe ceea ce noi tocmai sîntem. Hai să... Aceea este ce-la ce este hotărît mitingul, cele Şapte Peceţi. Haideţi să stăm drept cu Aceea.

E-49 Eu trebuie să merg acasă, trebuie să am cîteva mitinguri afară în vest. Eu voi fi înapoi din nou atunci, în puţin peste o lună sau două, sau ceva de felul acesta, şi poate Domnul va permite ca noi să putem avea altceva despre aceea, poate un serviciu de vindecare sau ceva atunci, sau orice noi o să... orice este aceasta.

E-50 Apoi noi avem Şapte Trîmbiţe aici, să vină încă înainte, voi vedeţi. Şi ele toate vin înăuntru acolo, de asemeni. Şi cele Şapte Urgii, vedeţi, să fie turnate afară. Astfel, şi aceasta totul se va îmbina drept înăuntru aici, dar aceasta încă este totul misterios.

E-51 Acum, seara trecu tă... Noi aflăm că Prima Pecete a mers înainte, şi călăreţul... Iar Domnul... Aşa să mă ajute, eu nu am ştiut aceasta înainte. Nici unul din aceste lucruri nu le-am ştiut vreodată înainte. Asta-i adevărat. Şi eu doar nu ştiu.

E-52 Doar merg sus acolo, şi iau Biblia şi şed jos, şi şed acolo pînă cînd Aceasta merge să se ivească înainte în felul acesta. Eu doar îmi ridic creionul şi încep să scriu. Şi doar stau acolo, poate cu ceasurile, pînă Aceasta se-Aceasta se termină.

E-53 Atunci eu merg înapoi, şi eu aflu, aşa cum eu văd unde a zis El Asta. Mă gîndeam, "Păi, se pare că eu am văzut asta undeva." Eu îmi iau concordanţa, şi merg să mă uit în urmă. "Este acolo ceva ca Aceea? Şi aici este Aceasta chiar aici. Şi apoi aici este Aceasta aici din nou. Şi aici este Aceasta în urmă aici, şi jos aici, şi aici." Atunci eu doar leg Aceasta drept înăuntru. Eu ştiu că acela este Dumnezeu, atît timp cît Acesta compară Scriptură cu Scriptură. Acela este felul în care Acesta trebuie să facă. Întocmai cum ai pune o clădire împreună, pietrele trebuie să se potrivească, piatră cu piatră.

E-54 Acum, seara trecută noi am avut deschiderea celei de¬a-celei de-a Treia Peceţi. Întîi era un cal alb, şi următorul era un cal roşu, şi apoi un cal negru. Şi noi aflăm căci călăreţii erau acelaşi călăreţ, tot timpul; şi acela era anticristul, de la început. El nu avea nici o-nici o coroană, dar el a primit una mai tîrziu. Şi apoi noi aflăm că atunci lui i s-a dat o sabie, să ia pacea de pe pămînt, şi noi aflăm că el a făcut asta. Apoi el a venit înăuntru cu dogmele de a da, biserica cu bani, prin cîntărirea unui ban pentru asta, şi doi bani pentru aceea. Dar lui i s-a interzis să atingă Uleiul şi vinul, care era puţin ce a fost rămas.

E-55 Şi atunci noi dăm, am rămas seara trecută, cu ilustrarea a ceea ce era Uleiul şi vinul, şi care sînt efectele care le-a avut Acesta. Iar noi... Aceasta ar fi putut să sune puţin dur, dar eu... acesta este doar exact Adevărul. Vedeţi? Acum, noi am rămas la... Haideţi, doar cîteva momente, să revedem aceea acum. Şi atunci noi am rămas, la puterea vinului, ce a reprezentat Uleiul, Duhul. Acum, eu presupun că voi toţi aveţi toată aceasta notat. Voi o veţi găsi pe bandă, dacă voi nu aţi notat. Şi unde să găsiţi Scripturile, că, uleiul întotdeauna simbolizează Duhul Sfînt. Ca fecioarele neînţelepte fără Ulei, fecioarele înţelepte cu Ulei, care este Duhul Sfînt. Şi apoi în urmă, în-în-profeţi, şi aşa mai departe. Şi acum eu...

E-56 Desigur, eu nu încerc să trag afară fiecare Scriptură acolo înăuntru. Şi există lucruri despre care tu nici nu poţi măcar vorbi; ia prea mult timp. Dar eu încerc să plasez aici afară, cu Scripturi şi aşa mai departe, doar suficient să dau la oameni astfel ca aceasta să-i facă să cunoască şi să vadă tabloul despre Aceasta. Dar dacă tu ai şedea jos cu una din acele Peceţi, păi, Doamne, tu ai putea lua predicile unei luni fiecare seară, chiar asupra acelei Peceţi, şi încă nici măcar să O atingi, vedeţi, pe una din Ele. Şi aceea este cît-cît de mult există despre Aceasta. Dar, doar atingem punctele înalte din Ea, apoi voi puteţi-voi puteţi vedea cum este cu toată Aceasta.

E-57 Acum, aşa cum Uleiul simbolizează Duhul Sfînt. Apoi noi aflăm că uleiul şi vinul sînt conectate în închinare, vedeţi, întotdeauna conectate în închinare.

E-58 Şi vinul, eu am zis, care a venit la mine, că vinul simbolizează că acesta era puterea de-acesta era puterea de stimulare prin descoperire. Vedeţi? Şi aceea este cînd ceva a fost descoperit. Acesta dă stimulare la credincios, deoarece aceasta este prezentat prin descoperire. Vedeţi? Aceasta este ceva ce Dumnezeu a zis. Aceasta este o taină; ei nu pot înţelege Aceasta, vedeţi. Şi, după o vreme, Dumnezeu vine jos şi descoperă Aceasta, şi apoi adevereşte Aceasta.

E-59 Amintiţi-vă, dacă Adevărul este descoperit, Adevărul este de asemeni adeverit. Dumnezeu, constant, indiferent cît de înţeleaptă ar putea fi persoana, cît de briliant ar putea el să fie în mintea lui; dacă Dumnezeu nu susţine ceea ce el zice, acolo este ceva greşit. Vedeţi? Corect. Pentru că, acesta este Cuvîntul.

E-60 Acum, cînd Moise a mers acolo afară sub inspiraţia lui Dumnezeu, a zis, "Să vină muşte." Au venit muşte. A zis, "Să vină broaşte." Au venit broaşte.

E-61 Vedeţi, ce dacă el zicea, "Să vină muşte," şi ele nu veneau? Vedeţi, atunci el-el nu a vorbit Cuvîntul Domnului, vedeţi; el a vorbit numai, el a vorbit propriul lui cuvînt. El ar fi putut să gîndească că acolo s-ar cuveni să fie muşte. Dar, acolo-acolo nu au venit ceva muşte, deoarece Dumnezeu nu i-a spus astfel.

E-62 Şi cînd Dumnezeu îţi spune ceva, şi zice, "Du-te fă asta, şi Eu voi fi chiar cu acesta, căci acesta este Cuvîntul Meu," iar El o arată în Biblie, atunci Dumnezeu stă drept în spatele aceluia. Şi dacă aceasta nu este scris în Biblie, Dumnezeu stă în spatele acestuia, oricum, dacă acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu. Vedeţi?

E-63 Şi atunci dacă aceasta este în afară de acela, aceasta este descoperit la profeţi. Noi ne dăm seama că toate tainele lui Dumnezeu sînt făcute cunoscut la profeţi, şi numai lor. Vedeţi, Amos 3:7.

E-64 Acum, acum, puterea de descoperire aduce stimulare la credincios. Căci, puterea vinului, vin natural, este să stimuleze. Vedeţi? El este să-să aducă o persoană, care este tot prăbuşit jos, la o stimulare. Vedeţi? Vedeţi? Păi, apoi, acum, există o putere a descoperirii Cuvîntului, dă stimulare de bucurie la credincios, stimulare de satisfacţie, stimularea că Acesta este adeverit, Acesta este dovedit.

E-65 Acesta este numit, în Scriptură, aşa cum noi vrem să ne referim la acesta, ca "vin nou." Noi întotdeauna ne referim la el aşa, ca, "Aceştia sînt beţi de vin nou." Vedeţi? În regulă. Sau, "vin spiritual," eu cred, că ar fi cea mai bună interpretare. Aceasta ar fi, despre "vin spiritual." Aşa cum vinul natural se descoperă în putere stimulată, aşa face vinul nou, aşa cum Acesta descoperă Cuvîntul lui Dumnezeu, care este Duh., Oh! Acum există un... acela este un... Vedeţi, Cuvîntul Însuşi este Duh. Voi credeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-66 Să citim aceasta. Să citim aceasta, Sfîntul Ioan 6. Haideţi doar... Da, atunci voi-atunci voi-voi nu veţi zice, "Păi, acum, cineva a spus asta." Să-să vedem Cine a spus-o, şi atunci noi vom şti dacă acesta este Adevăr, sau nu. Sfîntul Ioan, al 6-lea capitol. Şi al 6-lea capitol, şi eu cred că acesta este al şaizeci-... 63-lea verset, în regulă, eu cred că este acesta. Da.
Acesta este Duhul care însufleţeşte; carnea nu ajută la nimic: cuvintele care Eu vi le spun, ele sînt Duh, şi ele sînt viaţă.

E-67 Cuvîntul Însuşi este Duh. El este Duh în formă de Cuvînt. Şi apoi, voi vedeţi, cînd Acesta este însufleţit, sau adus la viaţă, Duhul din Cuvînt merge la lucru şi acţionează. Vedeţi? Din cauză că...

E-68 Acum priviţi aici. Un gînd trebuie să fie un gînd înainte ca acesta să poată fi un cuvînt. Şi atunci cînd un gînd este prezentat, acesta este un cuvînt. Acum, acesta este gîndul lui Dumnezeu pe care El l-a pus în Cuvînt. Şi atunci cînd noi Îl primim de la El, El devine un Cuvînt.

E-69 Dumnezeu i-a descoperit lui Moise ce să facă. Moise l-a vorbit, şi acesta s-a întîmplat. Vedeţi? Aceea este, cînd aceasta vine într-adevăr de la Dumnezeu.

E-70 Acum noi aflăm, căci-căci El-El stimulează şi El dă bucurie, deoarece El este Cuvîntul lui Dumnezeu. Iar vinul nou, vinul nou stimulează... cînd Acesta descoperă Cuvîntul. Atunci, aduce bucurie peste măsură, uneori. Noi am trecut prin asta, încît acesta aduce aşa bucurie încît tu devii supra¬inundat.

E-71 Acum, eu ştiu că există o mulţime de fanatism, şi oamenii agitîndu-se. Eu ştiu că uneori ei fac aceasta cînd muzica sare în sus şi-n jos, şi fiecare lucru, Şi eu ştiu că aceea merge. Şi eu-eu cred asta, de asemeni. Însă eu am văzut oameni în ziua cînd, atît timp cît muzica cîntă, fiecare sărea şi ţipa; dar cînd muzica s-a oprit, aceasta s-a oprit. Vedeţi? Eu cred... Păi, aceea, aceea este încă în ordine, atît cît mă priveşte pe mine, voi vedeţi, atît timp cît oamenii trăiesc corect. Şi...

E-72 Dar, acum, ce, tu începi să aduci Cuvîntul! Acum, acela este lucrul care de fapt aduce Viaţă, este Cuvîntul, şi acela aduce bucuria de stimulare a vinului nou. Vedeţi? Da. Şi acela este ceea ce era la Cincizecime, cînd Cuvîntul a fost adeverit.

E-73 Acum priviţi. Acum, Isus le-a zis, Luca 24:49, "Iată, Eu trimit promisiunea Tatălui Meu peste voi; dar voi mergeţi sus la Ierusalim şi aşteptaţi pînă." Care era promisiunea Tatălui? Ioel 2:28, păi, noi aflăm, că El urmează să "toarne afară Duhul." În Isaia 28:19, cum că acolo vor fi "buze bîlbîitoare, şi alte limbi," şi toate aceste lucruri.

E-74 Ei au mers acolo sus. Şi aşa cum noi am trecut prin aceasta, poate unul a zis, "Păi, eu cred că noi am aşteptat destul de mult. Haideţi doar să-l acceptăm prin credinţă." Aceea era o doctrină Baptistă bună, dar aceasta nu a mers cu acei fraţi.

E-75 Astfel atunci, primul lucru care-l ştiţi, aceasta trebuia să devină o realitate. Şi ei au aşteptat după slujba lor, pentru ca să fie Cuvîntul adeverit. Şi cînd voi veniţi să căutaţi Duhul Sfînt, voi faceţi la fel.

E-76 Da, voi puteţi accepta aceasta prin credinţă. Voi trebuie să acceptaţi pe Cristos prin credinţă. Aceasta este exact corect. Şi voi acceptaţi Duhul Sfînt prin credinţă; dar atunci lăsaţi Duhul Sfînt să vină şi să dea tăierea împrejur, ca un martor că El a acceptat credinţa voastră, voi vedeţi. Atunci, vedeţi, "Abraham a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire." Dar Dumnezeu i-a dat semnul tăierii împrejur, ca o confirmare că El i-a acceptat credinţa lui.

E-77 Astfel acela este acelaşi lucru care noi trebuie să-l facem. Noi trebuie să aşteptăm după Duhul Sfînt pînă cînd El a făcut ceva; nu în mod necesar pentru că noi am vorbit în limbi, nu pentru că noi am dansat, sau noi am devenit emoţionaţi, noi am strigat. Pînă noi am fost schimbaţi; pînă cînd ceva de fapt s-a întîmplat! Mie nu-mi pasă în ce formă vine acesta înăuntru. Doar aşa că aceasta s-a întîmplat, acela este lucrul principal. Vedeţi?

E-78 Şi eu cred că vorbirea în limbi şi toate aceste alte lucruri sînt în regulă, însă doar aceea în sine nu va merge. Şi voi ştiţi că aceasta nu merge. Astfel, aceasta nu o face.

E-79 Eu am văzut vrăjitoare vorbind în limbi, am văzut vrăjitori vorbind în limbi şi dansînd în duhul. Sigur. Aşează jos un creion şi acesta scrie în limbi necunoscute. Şi cineva o interpretează, aceasta-i corect, şi spune adevărul. Asta-i corect. A scris întocmai exact ce s-a întîmplat, şi aceasta era întocmai în felul acela. I-am văzut aruncînd praf pe capul lor, şi tăindu-se cu cuţite, şi îl acoperă peste tot cu sîngele unei fiare sălbatice sau ceva, şi-şi, sigur, vedeţi, şi cheamă pe Diavolul. Astfel, voi vedeţi, aceea nu...

E-80 Vorbirea în limbi nu o rezolvă. "Deşi eu vorbesc cu limbi omeneşti şi Îngereşti, şi nu am dragoste, nu-mi ajută la nimic. Vedeţi, deşi eu aş putea face aceasta!" Vedeţi? Astfel lucrurile acelea nu înseamnă că voi aveţi Duhul Sfînt.

E-81 Dar cînd El, Persoana, Duhul nemuritor al lui Cristos devine Salvatorul tău personal, şi te schimbă, şi îţi aruncă vederile tale chiar drept în Calvar şi la acest Cuvînt, ceva s-a întîmplat. Da, domnule. Ceva s-a întîmplat. Nimeni nu va trebui să-ţi spună despre aceasta. Tu vei cunoaşte aceasta cînd se întîmplă.

E-82 Iar vinul nou, cînd el aduce descoperire, atunci Acesta¬Acesta este descoperit.

E-83 Şi în felul acesta era la Cincizecime. Ei ştiau căci-căci acolo trebuia să fie un Duh revărsat peste ei, iar ei au aşteptat pînă s-a întîmplat aceasta. Şi cînd adeverirea descoperirii a avut loc, atunci stimularea era peste ei. Ei sigur aveau. Ei s-au avîntat, de asemeni. Ei, drept afară în străzi; unde, lor le era teamă, şi aveau uşile încuiate. Iar ei erau afară în străzi; unde, lor le era teamă de un grup de oameni; le predicau Evanghelia! Asta-i adevărat. Vedeţi? Ceva s-a întîmplat, deoarece Cuvîntul adevărat de promisiune a fost adeverit.

E-84 Acum să ne oprim aici un minut. Dacă aceea a adus aşa pozitiv la acei oameni, încît ei-ei... Aproape fiecare dintre ei şi-au pecetluit mărturia lor cu sîngele lor. Nu conta ce venea înainte, atît timp cît ei au trăit, ei niciodată nu au trecut peste Acesta. Acesta a stat acolo, deoarece acesta era Cuvîntul adevărat de promisiune, adeverit. Descoperirea a devenit adeverită. Iar ei au murit, pecetluindu-şi mărturia cu propriul lor sînge.

E-85 Acum priviţi la promisiunea din ultimele zile. Şi aici noi o vedem adeverită chiar înaintea noastră, venirea prezentă a Duhului Sfînt şi lucrările pe care El trebuia să le facă, şi noi găsim aceasta chiar printre noi. Vedeţi? Oh, noi ar trebui... Oh, Doamne! Cum putem noi auzi? Ceva are loc, eu vă spun, prieteni! Cînd realul, adevărat, sincer, credincios predestinat, cînd Lumina aceea scapără asupra acelei seminţe, ceva izbucneşte înainte la o Viaţă nouă. Acea femeie micuţă la fîntînă!

E-86 Cînd, acei preoţi şcolarizaţi au zis, "Păi, acela este Diavolul. El este un ghicitor. El-El doar le spune la acei oameni viitorul. Iar El este-El este un drac."

E-87 Dar, cînd, femeia aceea micuţă cu acea sămînţă predestinată! Acum vă gîndiţi că aceea nu este corect? Dar Isus a zis, "Nici un om nu poate veni, dacă nu-l atrage Tatăl Meu; şi toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni." Şi El...

E-88 Şi anticristul, ultimele zile, o să fie în stare... Acel duh anticrist pe care noi îl studiem, în denominaţionalism, şi dovedit că denominaţionalismul este anticrist. Acum, dincolo, orice om poate să păşească la o parte de aici în felul acesta, el, acolo este ceva greşit, şi totuşi crede că sistemul denominaţional nu este anticrist. Cînd, aceasta este absolut dovedit, din istorie, din tot ce există, drept prin Biblia lui Dumnezeu şi toate celelalte, că acesta este anticrist. Iar Roma este capul acestuia. Iar bisericile fiice urmează drept înainte. Şi amîndouă din ele sînt aruncate în iad. Asta-i adevărat. Astfel noi vedem acest lucru, anticrist, duhul din acesta.

E-89 Iar ziua în care noi trăim, şi, păi, aceasta ar trebui să aducă "bucurie negrăită şi plină de slavă." Acea femeie micuţă, îndată ce a atins-o aceea, Doamne, sămînţa a izbucnit înainte!

E-90 Acum, amintiţi-vă, Biblia zice, că în ziua din urmă, că acest anticrist va "amăgi întreaga lume."

E-91 Acolo vor fi numai un număr mic, a căror nume au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Şi cînd acea adeverire adevărată a Adevărului Cuvîntului lui Dumnezeu descoperit atinge acea inimă, el va lovi apa, şi acolo afară cu Duhul Sfînt, tot atît de tare cît poate el. Şi voi nu-l puteţi opri de la a face aceasta, deoarece Viaţa nouă a lucrat înainte.

E-92 Eu discutam cu o persoană, nu cu mult în urmă, a încercat să discute cu mine, şi să zică, "Nu ţi-e ruşine să zici că 'Dumnezeu a creat cerurile şi pămîntul în trei zile... sau în şase zile'?"
Am zis, "Asta este ceea ce Biblia a spus."

E-93 A zis, "Păi, noi avem dovadă şi putem dovedi că lumea este veche de milioane de ani."

E-94 Am zis, "Aceea nu a avut nimic de a face cu aceasta. În Genesa 1:1, Acesta a zis, 'La început Dumnezeu a creat cerurile şi pămîntul.' Punct! Asta-i tot, vezi. 'Acum pămîntul era fără formă, şi gol."' Şi am zis, "Eu cred că fiecare sămînţă zăcea chiar acolo, de la vreo altă civilizaţie sau ceva. Şi îndată ce apa s-a ridicat sus, şi lumina a izbit-o, pomii au venit sus şi fiecare lucru."

E-95 Şi acelaşi lucru cu o fiinţă umană, este un model. Cînd toată-ceaţa s-a mutat la o parte, şi Adevărul descoperit la acea sămînţă reală care zăcea acolo, este încă germinizată, şi Lumina Evangheliei o poate lovi printr-o adeverire adevărată a Cuvîntului, aceasta va trăi. Ea are Viaţă în ea. Ea va crede. În afară de asta, ea nu poate trăi; ea nu are nici o Viaţă în ea.

E-96 Acele nume ce au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii, vor veni înainte tot atît de sigur ca orice. Şi de aceea şade Isus chiar Acolo şi aşteaptă cu lucrarea Lui de mediere, pînă la acea ultimă sămînţă. Şi El va şti exact cînd scapără aceasta.

E-97 Aşa cum Dr. Lee Vayle... Eu presupun că el încă este în adunare pe undeva. Eu nu l-am văzut cu zilele. Eu nu cred că l-am văzut. [Un frate zice, "El este aici." – Ed.] El este aici. Păi, zilele trecute el mi-a trimis această foaie, despre ce a spus Irineus. Păi, eu l-am ales pe Irineus, de la o cale lungă, de a fi îngerul din epoca în care el era. Dar el a zis, "Cînd acel ultim membru al Trupului a venit înăuntru," în această ultimă epocă, "ar trebui să fie... lucrul va fi descoperit la timpul acela." Şi iată-l aici. Aceasta este exact corect. Vedeţi? Noi sîntem în ziua aceea. În regulă.

E-98 Apoi, Cincizecimea a avut mai presus de bucurie. Ei erau într-adevăr stimulaţi. Eu cred, că aceasta o face oricui.

E-99 Haideţi doar să luăm doar un moment. Să ne gîndim despre David. El-el a ajuns tot stimulat, de asemeni. El a zis, "Cupa mea dă peste." Eu cred că el într-adevăr a avut un-un mare eveniment în viaţa lui. Ce, ce l-a făcut să facă asta? Cînd el era în Duhul... Pentru că, el era un profet. Noi ştim că el era. Biblia a spus aşa. Profetul David, acum, căci el era un profet, şi el era în Duhul, şi el a văzut învierea. Dacă v-ar place să citiţi aceasta, aceasta este în Psalmul 16:8 la 11. El a zis, "Mai mult trupul meu mi se bucură. Doamne! Eu-eu mă odihnesc în nădejde, pentru că Tu nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor; nici nu vei suferi Tu ca Cel Sfînt al Tău să vadă putrezirea." Şi eu vă spun, căci cupa lui a ajuns să dea peste, pentru că el a văzut. Nu contează ce era aceasta; oh, el a văzut învierea, şi el era într-adevăr... iar cupa lui a dat peste.

E-100 Iarăşi, David avea un alt pahar care dădea peste, în Doi Samuel, (fiindcă voi aveţi creioanele voastre afară), Doi Samuel 6:14. Acolo era o vreme de secetă.

E-101 Ei au luat chivotul. Vrăjmaşul a venit înăuntru şi a luat chivotul Domnului, iar ei l-au luat jos şi l-au aşezat sus înaintea lui Dagon, şi Dagon a căzut pe faţa lui. Şi l-au luat într-o altă cetate, şi au izbucnit plăgile. Acesta era... Acela era cel mai fierbinte lucru pe care l-au avut ei vreodată în mîinile lor, jos acolo. Iar ei nu puteau să scape de el, pentru că el era afară din locul lui.

E-102 Acum, cînd ei l-au pus pe un car cu boi, şi au pornit înapoi. Şi cînd David a văzut chivotul venind, voi ştiţi ce a făcut el? El-el a ajuns aşa de plin, iar paharul lui a ajuns să dea peste; stimularea! Cînd el a văzut Cuvîntul fiind descoperit iarăşi înapoi în Israel, el a jucat în Duhul, tot roata, roata, roata, roata, roata, în felul acesta. Da. Paharul lui a ajuns să dea peste, voi vedeţi. De ce? El a văzut Cuvîntul reîntorcîndu-se.

E-103 Eu cred că aceea ar face pe oricine să devină puţin stimulat cînd ei văd, după toţi aceşti ani; şi apoi Cuvîntul adevărat, prin promisiunea că acesta va fi, fiind adus înainte şi adeverit. Ce timp! Ce timp!

E-104 Acum să citim. Eu-eu ajung să tot vorbesc, eu nu voi ajunge la aceasta, şi eu am să vă am pe toţi aici pînă la zece treizeci. Eu v-am lăsat afară devreme seara trecută, astfel că eu s-ar cuveni să vă ţin un timp bun îndelungat în seara aceasta. [Adunarea, "Amin." – Ed.] Da. Da. Nu, eu doar vă necăjeam. Vedeţi? Eu sînt... Noi doar vrem întocmai cum Domnul ne va călăuzi acum.
Şi cînd el a deschis pecetea a patra, am auzit glasul celei de a patra făpturi zicînd, Vino... vezi.

E-105 Acum, "Cînd Mielul a deschis Pecetea a Patra." Să ne oprim acolo acum. Pecetea a Patra, acum, Cine a deschis-O? Mielul. Era altcineva vrednic? Nimeni altul nu a putut să o facă. Nu. Mielul a deschis Pecetea a Patra.

E-106 Şi a-a patra Fiară, Făptura vie ca un vultur, a zis către Ioan, "Vino, vezi ce era a patra taină din planul de răscumpărare, ascunsă în această Carte," pentru că Mielul O deschidea. Cu alte cuvinte, asta este ceea ce el zicea. "Există o a patra taină aici. Eu v-am arătat, în simbol. Acum, Ioan, eu nu ştiu dacă tu înţelegi Aceasta, sau nu." Dar, el a scris jos ce a văzut el, dar aceasta era o taină. Astfel, el a scris ce el a văzut.

E-107 Mielul rupea Peceţile, şi Dumnezeu încă nu urma să descopere Aceasta. Aceasta a fost lăsat pentru zilele din urmă. Vedeţi? Acum, noi am avut simboluri, iar noi am sondat la ele, şi am făcut foarte bine uneori, vedeţi. Dar noi ştim că Aceasta s-a mişcat drept înainte. Dar acum, în zilele din urmă, noi ne putem uita înapoi şi să vedem unde a fost Aceasta. Şi aceea trebuie să fie făcut, aceea, la sfîrşitul epocii bisericii, tocmai înainte de Răpire.

E-108 Cum poate cineva să facă ca Biserica să meargă prin Necaz, eu nu ştiu. Dar pentru ce trebuie Aceasta să meargă prin Necaz, cînd Ea nu are-nu are un păcat? Eu vreau să spun... Eu nu vreau să spun că biserica; biserica va merge prin Necaz. Dar eu vorbesc despre Mireasă. Mireasa, nu, Ea nu are nici un păcat împotriva Ei, deloc. Ea a fost înălbită, şi acolo nu este nici măcar un-un... Acolo nu există nici măcar un miros din acesta, şi nimic rămas. Ei sînt perfecţi, înaintea lui Dumnezeu. Astfel ce este ca vreun Necaz să-i purifice? Dar ceilalţi da. Biserica merge prin Necaz, dar nu Mireasa.

E-109 Acum, acum noi doar am luat aceasta în tot felul de simboluri acum. Ca-biserica, Noe, modelul celor purtaţi dincolo, au mers înainte afară în păcat. Vedeţi, acum, ei s-au dus dincolo. Dar, Enoh a plecat întîi, acela era modelul despre sfinţii care vor merge înăuntru, şi înainte de perioada Necazului.
Acum noi aflăm, că acest Miel a deschis Pecetea.

E-110 Acum, prima Fiară noi aflăm, dacă voi observaţi, prima Fiară noi aflăm, era un... Prima Fiară era un leu, o Făptură vie; găsim că în cartea despre pece-... despre epocile bisericii. Şi apoi a doua Făptură, eu cred, era-faţa unui bou, sau un viţel. Şi a treia Făptură era faţa unui om. Dar Făptura a patra era faţa unui vultur. Acum acela este exact felul în care noi le avem, rotind întocmai exact în felul acesta. Şi acela este exact felul în care ele sînt chiar plasate în Carte aici.

E-111 Şi atunci cum un mare învăţător, la un timp în Florida, învăţînd, zicînd căci-căci... căci, "Cartea despre Fapte era doar o-o lucrare de schelă pentru-pentru Biserică. Biserica a fost întemeiată în cele patru Evanghelii."

E-112 Şi noi aflăm, invers de aceea, că acestea sînt cele patru Evanghelii care străjuieşte Cartea despre Fapte. Aceasta era din acele patru Evanghelii că Cartea despre Fapte este scrisă, faptele Duhului Sfînt în apostoli. Şi noi aflăm, acolo în Carte, că acei străjeri şedeau acolo veghind; est, nord, vest, şi sud. Vă amintiţi cum am desenat noi aceasta aici afară? Şi cît de frumos şi perfect a atins totul întocmai la locul lui!

E-113 Acum eu vreau ca voi să observaţi. A zis, "Vino şi vezi." Ioan... Acum eu vreau ca voi să observaţi din nou, înainte de aceasta. Acum, acesta aici este ultimul din călăreţi, să descopere lucrarea anticristului.
Mîine seară, dă de sufletele de sub altar. Seara următoare, judecăţile.

E-114 Seara următoare, plecarea, despre-despre sfîrşitul epocii, sfîrşitul timpului, al tuturor lucrurilor, vedeţi, cînd Ea este luată sus. De aceea, chiar în acea Pecete a Şaptea acolo, toarnă Urgiile, şi toate celelalte sînt turnate afară. Ce sînt ele, eu nu ştiu.

E-115 Observaţi. Dar acum, pe aceasta aici, noi aflăm că insul acesta aici este un vultur, acest om care... sau această Făptură vie care este turnat înainte aici acum. Sau, cu alte cuvinte, acolo sînt patru epoci diferite despre Aceasta. Acolo era o epocă a leului. Şi, noi aflăm, aceasta fiind epoca a patra.

E-116 Şi el a zis, "Vino şi vezi a patra taină din Cartea de Răscumpărare, care a fost ascunsă în această Carte. Vino, vezi." Şi Ioan a mers să vadă, şi el a văzut un cal galben. Şi, iarăşi, acelaşi călăreţ pe acest cal galben.

E-117 Acum el are un nume numit Moarte. Acum observaţi. Nici unul din celălalt călăreţ, nici unul din ceilalţi cai, sau la nici un timp cînd acest călăreţ a călărit vreodată, ei nu au avut; acel om nu avea nici un nume. Dar acum el este numit Moarte. Aceasta nu este menţionat. Vedeţi? El este descoperit acum. Ceea ce el este este moarte.

E-118 Păi, cum am putea noi zăbovi asupra aceleia pentru o predică, şi să o facem foarte clar! Dar orice care este anti, care este împotriva realului, trebuie să fie moarte. Deoarece, există numai două subiecte, care este, Viaţă şi moarte. Şi aceea dovedeşte că descoperirea Duhului Sfînt despre aceasta, în această zi, este exact Adevărul. Cel anti, el este moarte. Deoarece, Cuvîntul, aşa cum noi vom vedea mai tîrziu aici, este Viaţă. Vedeţi?

E-119 Şi acest om este numit Moarte. Acum, nu a fost menţionat despre el în timpurile celelalte, despre acest călăreţ. Dar, de moment ce, acum el este menţionat, că el este numit Moarte.

E-120 Dar sub descoperirea leului... Acum priviţi. Acum eu vreau să o citesc atent, astfel ca eu să fiu sigur; am scris jos, locul, stă aici. Sub, nu sub descoperirea epocii leului, sau al primei epoci, epoca timpurie, Aceasta nu a fost descoperit. Epoca următoare era epoca boului, care este epoca întunecoasă, evul mediu, acesta nu a fost descoprit ca ce a fost Acesta. Nici Făptura ca de om, de înţelepciune, reprezentînd reformatorii, Luther şi Wesley şi aşa mai departe, Aceasta nu a fost descoprit. Dar în epoca vulturului, ultima epocă, epoca profetică, unde acolo urmează să se ridice pronunţare profetică, vedeţi, la care vin întotdeauna secretele! Acum acolo este unde noi tocmai...

E-121 Noi o să zăbovim asupra acesteia puţină vreme, în seara aceasta, astfel ca voi să înţelegeţi cu desăvîrşire. Acum, în cele mai multe timpuri, voi vă daţi seama, că aceste... Eu nu vorbesc doar către acest grup aici. Aceste benzi merg pretutindeni, vedeţi, şi eu trebuie să o fac clar. Pentru că, cineva va obţine doar o bandă, şi atunci, dacă ei nu obţin restul din ele, ei sînt toţi încurcaţi, vedeţi. Dumnezeu a promis Aceasta, vedeţi, pentru această zi, pentru ultima, sfîrşind toate aceste lucruri diferite care au mers înainte şi au fost amesteca te. Noi sîn tem...

E-122 Noi am avut îmbrăcămintea lui Ilie. Noi am avut robele lui Ilie. Oh, au existat oameni care au... John Alexander Dowie este îngropat sus acolo, înfăşurat într-o-o robă. El a zis că el era Elisei. Şi noi am avut tot felul de lucruri ca acela. Ce este aceasta, oricum? Aceasta este numai să ia la o parte un Adevăr care urmează să fie prezentat. Vedeţi? Ei au avut cristoşi falşi înainte de timpul lui Isus. Vedeţi? Ei întotdeauna fac asta. Acesta este Satan, dirijînd afară un fals, să tulbure minţile şi credinţa oamenilor, înainte ca lucrul de fapt să se întîmple. Asta-i tot.

E-123 Nu a spus Gamaliel acelaşi lucru către Iudei în ziua aceea? A zis, "Nu era acolo un om care s-a ridicat şi a pretins să fie Acesta? Şi ei au dus patru sute afară în pustie. Ei au pierit, şi aşa mai departe."

E-124 A zis, "Fiecare ramură pe care Tatăl Meu Ceresc nu a plantat-o," a zis Isus, "va fi dezrădăcinată."

E-125 Gamaliel a zis, "Lăsaţi-i în pace. Dacă ei, dacă aceasta nu este de la Dumnezeu, nu va ajunge aceasta la nimic? Dar dacă aceasta este de la Dumnezeu, vă veţi găsi luptînd împotriva lui Dumnezeu." Omul a folosit înţelepciune. El era un învăţător.

E-126 Acum observaţi. Acum, să isprăvim toate aceste taine, Dumnezeu a promis că acolo se va ridica un Elisei veritabil, ceva om uns cu acel Duh, şi acesta va descoperi. El a promis aceasta în Maleahi 4. Iar eu am notiţe şi scrisori care spun că aceea nu este aşa, dar mie mi-ar place să vorbesc cu persoana aceea. Vedeţi? Păi, voi nu puteţi nega aceasta. Orice teolog, real bun cunoaşte asta de a fi Adevărul, că ei aşteaptă după el.

E-127 Însă va fi doar în acelaşi fel aşa cum a venit el prin Ioan, premergătorul de prima dată a lui Cristos. Păi, ei nu l-au recunoscut, deoarece acolo erau lucruri aşa măreţe profeţite despre el. Păi, el era să "facă toate locurile înalte să coboare, şi toate locurile joase înălţate, toate locurile zgronţuroase netezite." Şi, oh, el... Profeţii: Isaia, cu şapte sute şi doisprezece ani înainte de naşterea lui; iar Maleahi, cu patru sute de ani înainte ca el să vină pe scenă; toţi aceia au profeţit despre el. Iar ei au aşteptat ca ceva coridor din Cer să fie lăsat jos, iar acest profet să păşească drept afară cu toiagul în mîna lui, de la Dumnezeu.

E-128 Şi ce s-a întîmplat? Un om pe care voi... nici măcar nu putea arăta un carnet de părtăşie. El nu a putut să arate o recomandare. A stat afară în pustie; nici măcar o educaţie de şcoală elementară. Ni se spune, de către istorici, că el a plecat în pustie cînd el era în vîrstă de nouă ani, după moartea tatălui şi a mamei sale. Şi a fost crescut afară... Lucrarea lui era prea importantă, ca să se încurce cu ceva seminar. El trebuia-el trebuia să anunţe pe Mesia.

E-129 Dumnezeu nu putea folosi un om tot îndesat plin de teologie. El nu poate să o facă, deoarece el întotdeauna va devia drept înapoi. Aceea este linia lui de învăţare. El deviază înapoi la aceea. Astfel, el merge să vadă ceva, el încearcă să devieze înapoi la ceea ce au spus învăţătorii. Ar fi mai bine dacă voi v-aţi ţinut departe de la acele lucruri, şi doar credeţi pe Dumnezeu.

E-130 Iar noi aflăm că ei l-au omis. Chiar apostolii stînd acolo, 1-au omis. Păi, ei au zis, "De ce zice Scriptura, cărturarii, zic că Ilie..."

E-131 El a zis, "Păi, el deja a venit, iar voi nu l-aţi cunoscut."

E-132 Şi aceea este unde modelez eu învierea, sau Răpirea. Aceasta se va duce, iar ei vor... Eu ştiu că asta sună straniu. Dar poate că voi veţi şti puţin mai mult după seara aceasta, dacă va voi Domnul, doar cum urmează să fie aceasta, vedeţi. Aceasta va fi aşa secret, nimeni nu va şti despre aceasta, cu greu. Lumea se va gîndi doar, doar va merge drept înainte întocmai cum a făcut întotdeauna, vedeţi, şi doar... Acela este felul în care El o face întotdeauna.

E-133 Voi ştiţi, eu mă îndoiesc dacă unul-unul. .. Eu zic, o nouăzecime la sută dintre oameni pe pămînt, au ştiut vreodată că Isus Cristos era aici cînd El era aici. Voi ştiţi, cînd Ilie a profeţit, mă îndoiesc dacă deabia a existat cineva să ştie că el era... Ei ştiau că acolo era un capricios sus acolo, ceva fanatic bătrîn, dar ei l-au urît. Sigur. El era ceea ce ei au numit ciudat."

E-134 Şi eu cred, că orice Creştin născut din nou este un fel de ciudat, faţă-faţă de lume, deoarece tu ai fost schimbat. Tu eşti dintr-o altă lume. Duhul tău este de dincolo de prăpastie. Şi lucrul acesta aici este aşa de stricat... Apoi, tu eşti-tu nu eşti deosebit, acolo este ceva greşit; tu, tu încă eşti prea legat de pămînt. Tu s-ar cuveni să fii cu gîndul Ceresc. Iar Cerul trăieşte prin Cuvînt.

E-135 Acum, noi observăm că acest-acest lucru măreţ a avut loc. Acum, noi credem că acolo urmează să fie o venire a adevăratului Duh al lui Elisei. Este prezis că acesta va fi, vedeţi. Şi noi trebuie să ţinem minte că el va fi aici, la timpul şi la vremea lui proprie. Noi poate aşezăm o temelie pentru aceasta acum. Şi aceasta nu va fi nici o organizaţie.

E-136 Eu-eu nu sînt de acord cu un bun prieten de-al meu, privitor la aceea. El zice că acesta va fi un grup de oameni. Eu vreau ca voi să-mi arătaţi asta prin Scriptură. Dumnezeu, neschimbatul Dumnezeu, niciodată nu schimbă planurile Lui. Dacă El o face, atunci El nu este Dumnezeu; asta-i adevărat, deoarece El este un muritor, şi El ştie întocmai cum ştiu eu, şi El face greşeli.

E-137 Dumnezeu niciodată nu şi-a schimbat planul Lui, tocmai de la timpul din grădina Edenului. El a făcut un plan de răscumpărare; acela era Sîngele. Iar noi am încercat cu educaţie. Noi am încercat cu dictatură. Noi am încercat cu psihologie. Noi am încercat cu denominaţionalism. Noi am încercat cu toate, să împingem pe fiecare împreună, sau să iubim pe fiecare împreună, şi toate celelalte. Nu există nici un alt loc de părtăşie decît sub Sînge, încă, singurul teren în care Dumnezeu întîlneşte pe om.

E-138 Dumnezeu întotdeauna are de a face cu un individ. Doi oameni au două idei. Nu au existat niciodată doi profeţi majori pe pămînt, profeţind la acelaşi timp. Priviţi înapoi şi vedeţi dacă au existat. Nu, domnule. Prea multă ezitare! El trebuie să ia un om complet predat, şi să folosească persoana aceea. El caută după persoana aceea.

E-139 Dar acolo va fi unul, cîndva, cineva care va asculta de El, Cuvînt cu Cuvînt. Mie nu-mi pasă ce zice oricare altul, ei nu se vor mişca niciodată de la Acesta. Asta-i adevărat. Ei vor aştepta după AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi, atunci, ei nu se vor mişca pînă atunci. El va fi adeverit corespunzător. Voi veţi...

E-140 Acum, lumea dinafară va urî aceasta, dar Sămînţa aleasă, Sămînţa predestinată, aşa cum a existat în zilele lui Isus, cînd Lumina aceea reflectează, acea Sămînţă va veni la Viaţă uite aşa. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.] Ei Îl vor cunoaşte. Ei Îl vor înţelege. Voi nu va trebui să spuneţi nici un cuvînt despre Acesta.

E-141 Ea a zis, "Domnule, eu pricep că Tu eşti un profet. Eu ştiu căci cînd vine Mesia, El trebuie să..."
El a zis, "Eu sînt Acela."

E-142 Băiete, aceea, aceea era suficient. Ea nu trebuia să zăbovească toată noaptea, şi să zăbovească noaptea următoare. Ea L-a avut chiar atunci. Ea era pe drumul ei. Ea le spunea lor despre Acesta.

E-143 Acum amintiţi-vă, acum, în prima epocă era o epocă a leului. Acela era Leul din seminţia lui Iuda, Cristos. Propria Lui influenţă a Vieţii, a luat epoca aceea. Aceea este prima Fiară, care înseamnă "Putere," care a răspuns prin glas uman.

E-144 Următoarea epocă era epoca boului, sau epoca călăreţului pe cal negru. Vedeţi?

E-145 Acum, motivul că această primă epocă a fost o epocă albă, era că... Cum-cum am auzit întotdeauna oamenii zicînd că acel primul călăreţ, cel alb, era puterea bisericii, a mers înainte să biruiască. Şi noi am aflat că lui i s-a dat o coroană, că aceea era ea. Aceasta era biserica. Aceasta era biserica, dar unde s-a dus el? A mers la Roma. Acolo este unde a mers el. El şi-a primit coroana.

E-146 Acum, epoca a doua era un-era un călăreţ pe cal roşu, care era epoca întunecoasă.

E-147 Şi acum-acum, epoca următoare, era-omul, din epoca care era călăreţul pe cal negru. Iar el era epoca reformatorilor, vedeţi, cînd-Glasul care a vorbit. Acum, călăreţul pe cal negru, acela era anticristul. Dar Acela care a vorbit în epoca aceea a fost reprezentat ca om, şi acela era înţelepciune, deştept, şiret. Vedeţi? Şi ei nu au priceput, vedeţi. Ei nu au chemat. . Ei nu l-au numit. Vedeţi? Ei doar au zis că acesta a mers înainte.

E-148 Dar acum, cînd vine înainte epoca vulturului, acela este cel care... Dumnezeu întotdeauna aseamănă pe profeţii Lui cu vulturi. El se numeşte pe Sine un vultur. Vulturul merge aşa de înalt, că nu există nimic altceva care-l poate atinge. Nu numai că el este sus acolo, dar el este construit pentru poziţia aceea. Cînd el ajunge sus acolo, el poate vedea unde este el. Unii oameni pot ajunge sus acolo şi nu pot vedea unde sînt ei, astfel nu le face nici un bine să ajungă sus acolo. Dar dacă voi...

E-149 Dar voi lăsaţi o cioară să încerce să zboare cu un vultur, sau un şoim, oricare, el s-ar dezintegra. El trebuie să fie sub presiune pentru unde se duce el.

E-150 Acela este necazul astăzi, că unii din noi nu ajung sub presiune. Noi explodăm prea repede, voi vedeţi, cînd noi sărim. Şi, însă, noi trebuie să fim sub presiune.

E-151 Cînd tu ajungi sus acolo, şi ai vederea ageră a vulturului, să vezi ce vine, şi să ştii ce să faci. Acum, epoca vulturului a descoperit Aceasta. Acum noi aflăm, că epoca vulturului a fost promisă în Apocalipsa 10:7 şi în Maleahi... 1,4. Aceea ar fi în zilele din urmă, vedeţi, asta-i adevărat, că aceasta va fi acolo. În regulă. Observaţi.

E-152 Acum, acest individ, noi aflăm că el călăreşte pe un cal galben. Galben! Oh, Doamne! După ce, observaţi după...

E-153 "Şaizeci şi opt de milioane de Protestanţi," aşa cum noi am luat din-din Reforma Glorioasă a lui Schmucker, din-din martirologia din Roma, seara trecută. Noi aflăm că, sus pînă la semnul de 1500, eu cred că era acesta, sau optsprezece-... eu nu-mi amintesc exact acum. Dar aceştia erau şaizeci şi opt de milioane puşi la moarte, să protesteze prima biserică Romană, Roma. Nu-i de mirare, că el s-a putut personifica pe sine în numele personificat de... şi numit Moarte. El sigur era.

E-154 Acum, numai Dumnezeu cunoaşte pe cîţi i-a făcut el să moară spiritual, prin învăţătura lui anti-Biblie, - Cuvînt! Acesta este cel care a pus şaizeci şi opt de milioane la sabie, şi i-a omorît. Şi probabil, că literar, miliarde au murit spiritual, pe învăţătura lui falsă. Nu-i de mirare că el a putut să ia numele de Moarte!

E-155 Vedeţi călăreţul? Primul loc, ca un anticrist, el era moarte, de la început; dar el a fost inocent atunci. Apoi el a primit o coroană, una triplă; şi cînd el a primit, atunci el va fi unit, Satan şi-a unit biserica cu statul, deoarece el era peste ele amîndouă atunci. Anticristul era Satan, în forma unui om.

E-156 Şi atunci, de asemeni, Sfîntul Matei, eu cred că este acesta, al 4-lea capitol, ne spune asta-asta. Satan a dus pe Isus, Domnul nostru, sus, şi I-a arătat împărăţiile lumii, toate din ele, într-un moment de timp, şi slava din ele, i le-a oferit Lui. Şi el a zis... Ele, ele erau ale lui.

E-157 Astfel, voi vedeţi, atunci, dacă el îşi poate uni statul lui şi biserica lui împreună, atunci călăreţul pe cal roşu putea călării, destul de sigur. Vedeţi? Într-adevăr! Acum, deci, noi aflăm taina lui aici, în biserica şi statul lui.

E-158 Al patrulea stagiu din slujba lui, el este numit fiara. Întîi el este numit anticristul, vedeţi; apoi el este numit profetul fals; şi el este numit fiara. Acum noi îl găsim pe el aici fiind numit ca fiara. Acum, eu vreau ca voi să observaţi, că aceea este după al patrulea cal.

E-159 Şi în acest al patrulea cal, dacă voi veţi observa, toţi... Primul era alb; şi apoi următorul era roşu; şi cel următor era negru; şi al patrulea, toţi dintre ăştialalţi trei erau reprezentaţi în acesta; deoarece, galben este roşu şi-şi alb, şi astfel, amestecaţi laolaltă. Vedeţi? El... Acesta-acesta era tot amestecat în acest singur cal. Vedeţi? Şi acolo el a devenit patru, sau, de fapt, cei trei în unul. Şi acesta era tot amestecat în acel singur lucru.

E-160 Acum eu vreau ca voi să-i observaţi pe cei patru din ei. Observaţi semnul-deviat, de patru, din matematica spirituală. Dumnezeu este treiuri. Acesta este patru. El este în patru, aici. Întîi, anticrist, alb; al doilea, profet fals, roşu; al treilea, locţiitor al cerurilor şi pămîntului şi-şi purgatoriului, negru; al patrulea, fiara, cal galben, Satan fiind aruncat afară din Cer. Voi vreţi să citiţi asta? Apocalipsa 12:13, Satan fiind aruncat afară din Cer. Apoi în Apocalipsa 13:1, 8, el este încarnat în persoana fiarei.

E-161 El este întîi anticristul, doar-doar o învăţătură numită Nicolaită; apoi el devine, din aceea, la un profet fals. Dacă el este un anticrist, anticrist este împotriva. Orice care este împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu este împotriva lui Dumnezeu, deoarece Cuvîntul este Dumnezeu. "La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul a fost făcut trup, Cristos, şi a locuit printre noi." Şi acum el este împotriva Cuvîntului, aşa ca el să fie anticrist. Dar un duh nu poate fi încoronat; acela era motivul că el nu a primit o coroană. Doar un arc, fără săgeţi.

E-162 Şi atunci cînd el a venit, timpul încoronării, atunci el a devenit profetul fals al învăţăturii lui anticriste. Pricepeţi aceasta? Atunci el obţine o sabie, deoarece el îşi uneşte puterile împreună, atunci el nu trebuie să întrebe pe nimeni. El este guvernator al statului; el este guvernator al Cerului. Primeşte o coroană triplă. Îşi face o idee numită "purgatoriu." Unde, dacă-dacă unii din ei au murit în urmă acolo, şi ei aveau ceva bani, vrea să plătească să-i scoată afară, el putea să se roage să-i scoată afară. Pentru că, el are puterea să facă aşa; el este un locţiitor. Desigur, el este. "El ia locul lui Dumnezeu, pe pămînt." Dacă asta nu este aşa de clar ca orice!

E-163 Noi aflăm aceasta, o tragem înainte în jos, prin Biblie, şi socotim numerele lui numerale şi toate celelalte. Iată-l aici... ? ... chiar înapoi aici în numărul patru, nu numărul trei. Numărul patru, vedeţi.

E-164 Acum să întoarcem, la Apocalipsa 12. Să citim doar aceasta doar un pic, pentru că noi-noi vom avea timp să o facem. Şi să citim Apocalipsa al-al 12-lea capitol şi al 13-lea verset. "Şi în acelaşi ceas acolo a fost un mare cutremur de pămînt..." Nu, eu am-eu am locul greşit. Al 13-lea:
Şi cînd balaurul a văzut că el a fost aruncat afară pe pămînt, el a persecutat pe femeia care a născut copilul de parte bărbătească.

E-165 Acum, voi vedeţi, el a fost aruncat afară, de pe pămînt, şi devine încarnat, aşa cum duhul anticrist devine încarnat într¬un om. Acel om se schimbă de la un lucru la altul, de la un duh anticrist la un profet fals, şi atunci fiara vine în el.

E-166 Întocmai exact cum creşte Biserica; biserica lui a mers de la-de la anticrist la profet fals, şi, în epoca măreaţă care vine, fiara care urmează să se ridice. Astfel, Biserica vine în acelaşi fel, prin justificare, sanctificare, şi botezul Duhului Sfînt, este Cristos fiind în oameni, întocmai exact. Iar el îşi are antimodelul Acestuia aici, cel... vedeţi, modelul Acestuia, adică. Iată-l acolo, întocmai exact. Acela este el. El este aruncat afară din Cer.

E-167 Acum noi aflăm, în Apocalipsa 13:1 la 8.
Şi am stat pe nisipurile din mare, şi am văzut o fiară că se ridică...

E-168 Acum, aici este 12, unde el a fost aruncat afară. Acum priviţi.
... văzut o fiară că se ridică afară din mare, avînd şapte capete şi zece coarne, şi pe coarnele lui zece coroane, şi pe capul lui numele de hulă.
Şi fiara pe care am văzut-o era ca un leopard, şi picioarele lui...

E-169 Oh, dacă noi aveam doar timp acum, noi am lua restul nopţii, drept asupra acelor simboluri acolo, şi să arătăm, să aducem aceasta drept la el iarăşi. Oricine, cei mai mulţi dintre voi ştiu asta, din alte lecţii.
... erau... picioarele unui urs, şi gura lui... gura unui leu: şi balaurul i-a dat puterea lui, ... scaunul, şi... autoritatea.

E-110 Ah! Satan încarnat! Vedeţi?
Şi am văzut unul din capetele lui cum acesta... rănit de moarte; ...

E-171 Şi înainte în jos, aşa cum noi mergem, dacă voi vreţi, cînd voi aveţi o ocazie să citiţi înainte în jos. Nu, haideţi-haideţi să citim doar un pic.
Şi am văzut unul din capetele lui cum era rănit... moarte; şi rana lui mortală era vindecată: şi toată lumea se mira după fiară.

E-172 Voi doar priviţi! Să nu urmăriţi niciodată comunismul. Acesta nu este nimic decît o unealtă, jucînd în mîinile lui Dumnezeu, să vă ajute pe voi cîndva să obţineţi, "să răzbune sîngele," aşa cum noi vom ajunge mîine seară. Vedeţi?
Iar ei se închinau balaurului...

E-173 Cine era balaurul? Satan. Este adevărat? "Balaurul roşu." În regulă.
... care i-a dat putere fiarei (unde el a obţinut puterea lui, vedeţi): iar ei s-au închinat fiarei, zicînd, Cine este ca fiara? cine este în stare să facă război cu el?
Şi acolo i s-a dat o gură care vorbea lucruri mari de hulă; şi lui i s-a dat putere să continuie patruzeci şi două de luni.
Iar el şi-a deschis gura în hută împotriva lui Dumnezeu, (Asta este, vedeţi. În regulă.) ... să hulească numele lui, (îi dă lui un titlu) ... tabernacolul lui (care este locul de locuinţă al Duhului Sf'înt), ...

E-174 Să îl facă un loc în Roma, o Cetate a Vaticanului. Voi puteţi doar merge înainte în jos:
... şi acei care locuiesc în cer.

E-175 Hulindu-i, prin a zice că ei erau mijlocitori.
Şi lui i s-a dat să facă război cu sfinţii (şi el a făcut), şi să-i biruiască (el a făcut-o): ...

E-176 I-a ars pe rug! I-a dat hrană leilor! Şi i-a omorît în orice fel a putut el!
... şi i s-a dat putere peste toate rasele, ... limbile, şi naţiunile.

E-177 Aceasta nu a devenit în felul acela în Roma pînă cînd Roma păgînă a fost convertită în Roma papală, şi puterea Catolică s¬a întins în lume, a făcut biserica Catolică universală.
Şi toţi care locuiesc pe pămînt i se vor închina, a căror nume nu erau scrise în carte...

E-178 "Nu atinge Uleiul şi vinul Meu!" Vedeţi?
Şi toţi care locuiesc pe pămînt i se vor închina, a căror nume nu erau scrise în cartea vieţii Mielului ucis de la întemeierea lumii.
Dacă vreun om are o ureche, el să audă.
Cel care conduce în captivitate va merge în captivitate: cel care ucide cu sabia trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea şi... credinţa sfinţilor.

E-179 Acum, noi l-am avut venind, seara trecută, cu sabia lui mare, să ucidă.

E-180 Noi aflăm că el ajunge omorît cu sabia, de asemeni, sabia Cuvîntului. Cuvîntul lui Dumnezeu, ascuţit, sabie cu două tăişuri, îl omoară, îl pune drept jos. Aşteptaţi pînă cînd acele Şapte Tunete îşi emit glasurile Lor, al acelui grup care poate într-adevăr să ia Cuvîntul lui Dumnezeu şi să-L înmîneze acolo, El va despica şi tăia. Iar ei pot închide cerurile. Ei pot închide asta, sau să facă aceea, orice vor ei. Glorie! El va fi omorît de Cuvîntul care iese din gura Lui, şi este mai ascuţit decît o sabie cu două tăişuri. Ei ar putea chema după o sută de miliarde de tone de muşte dacă ei vroiau. Amin. Orice zic ei, o să se întîmple, deoarece Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu venind din gura lui Dumnezeu. Da. Amin. Dumnezeu, întotdeauna, Acesta este Cuvîntul Lui, dar El foloseşte întotdeauna omul să-L lucreze.

E-181 Dumnezeu a putut să cheme după muştele acelea, jos la Egipt, dar El a zis, "Moise, aceea este treaba ta. Eu îţi voi spune doar ce să faci, iar tu mergi şi faci." El a făcut aceea pe deplin. Vedeţi? El-El putea să aleagă-soarele să le cheme, El putea să facă luna să cheme aceasta, sau vîntul să cheme aceasta. Dar, El-El a zis, "Moise." Căci, căci... El a ales omul Lui. În regulă.

E-182 Acum noi aflăm aici, că acest Satan, după ce a fost dat afară din Cer, se întrupează pe sine în fiară. Iar acum el este o fiară; anticrist, profet fals, şi acum fiară. Şi i s-a dat numele de Moarte! Şi Iadul îl urmează! Satan pe deplin, pe tronul lui! Oh, vai! Pe pămînt, el este Satan, reprezentativ, pe pămînt, că el este acum capul împărăţiilor din lume, tocmai aceleaşi împărăţii pe care el le-a oferit Domnului Isus în Matei 4. Satan devine acum un rege plin.

E-183 Acum, aceasta se întîmplă mai tîrziu. El este profet fals acum. El va deveni fiară, după o vreme, cînd e! îşi rupe legămîntul acolo cu Iudeii. Voi ştiţi cum noi... În regulă, observaţi acum, lui i se va da o inimă a unei fiare, la timpul acela, iar Satan se va întrupa pe sine. Deoarece, cînd Biserica merge sus, Satan este aruncat afară. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Aceasta s-a terminat, atunci, toată acuzarea lui este terminată. Înţelegeţi? Acum, atît timp...

E-184 Priviţi, atît timp cît Mijlocitorul este încă pe Tron, Satan poate sta acolo şi să acuze, deoarece el este avocatul celeilalte părţi. El este oponentul lui Cristos. Iar Cristos este... El stă acolo, oponentul stă acolo, zicînd, "Dar, aşteaptă! Adam a căzut! Adam a făcut asta! Eu l-am biruit. Eu am făcut ca nevasta lui să creadă o minciună. Şi Tu ai spus că ea va fi blestemată prin aceasta. Eu am obţinut aceasta!"

E-185 Dar aici este Mijlocitorul stînd acolo, amin, Răscumpără¬torul Rudenie, amin, stă acolo cu Sîngele care poate lua inima celui mai josnic păcătos şi să o schimbe. Mijlocitorul este pe Tron. Da, domnule.
Satan a zis, "Dar ei sînt vinovaţi!" El poate zice, "Ei nu sînt."

E-186 Acel Clorox a fost inventat, sau fabricat, să ia pata, să ia culoarea afară din cerneală sau orice altă pată. Ei îl au. Acesta o va descompune pînă voi nu o veţi mai găsi din nou. Aceasta merge înapoi în gaze, şi înapoi de tot în lumină cosmică. Şi dincolo de molecule şi toate celelalte, pînă cînd ea se întoarce înapoi la originalul de la care a venit. Aceasta este o creaţiune. Trebuia... O creaţiune trebuia să vină de la un Creator. Însă toate chimicalele care au fost manufacturate şi puse laolaltă, ele sînt descompuse, şi aceea este doar tot ce este din aceasta. Nu mai există nimic din ea. Chiar şi tocmai-tocmai substanţa de apă ce este, se îmbină cu Cloroxul, care este cenuşă.

E-187 Amin! Glorie lui Dumnezeu! Acesta este tot curat. Aceea este ce face Sîngele lui Isus Cristos la copilul adevărat al lui Dumnezeu, cînd el mărturiseşte păcatul acela şi stă acolo, justificat în a Lui... Milă! Doamne! Chiar este aşa de măreţ încît Dumnezeu zice, "Nici măcar nu mai pot să Mi-l amintesc. Iar el este absolut fiul Meu."

E-188 "Adevărat, vă spun Eu vouă, dacă voi ziceţi acestui munte 'mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi în ceea ce voi aţi spus, voi... se va împlini. Voi puteţi avea ceea ce voi aţi spus să fie." Tu eşti un fiu răscumpărat. Amin! Eu ştiu că asta¬i adevărat.

E-189 Eu am văzut să apară veveriţe acolo, în şase timpuri diferite acolo, ca eu să nu cunosc pe acela care ar şedea aici. Întocmai cum, El poate crea veveriţe întocmai cum El poate crea muşte, sau broaşte, sau orice altceva. El, El este Dumnezeu, Creatorul. Corect! Şi cînd nici o fiinţă muritoare...

E-190 Dar cînd acel păcat al acelui muritor este mărturisit şi aruncat în acel Clorox, al albitorului lui Isus Cristos, Acesta a albit tot păcatul. El este pur neamestecat, fără păcat, fără vină. "Cel ce este născut din Dumnezeu nu comite păcat, pentru că el nu poate păcătui." Albitorul stă între el şi Dumnezeu. Cum poate acesta să ajungă vreodată acolo, cînd acesta îl descompune şi-l trimite drept înapoi la acela care l-a pervertit! Amin!

E-191 Iuh! Mă simt religios. Eu-eu vă spun, eu obţin stimulare acum aşa cum aceasta începe să se descopere.

E-192 Observaţi, Satan pe deplin, pe tronul lui. Da, domnule. I l-a oferit lui Dumnezeu, l-a oferit la Domnul nostru. Iată-l aici, şezînd aici, cu această inimă de fiară în el. Acum, aici este persoana, fiara, Diavolul încarnat. El îşi face apariţia lui aici pe pămînt, sub pretenţia falsă. Oh, vai, vai! Sub pretenţia falsă a Cuvîntului adevărat, el se asociază pe sine cu Cuvîntul.

E-193 El a făcut întocmai acelaşi lucru pe care l-a făcut modelul lui-lui, care era Iuda, cu două mii de ani în urmă. Ce a făcut el? Iuda a venit înăuntru, ca un credincios, fiind un Drac de la început. "El a fost născut fiul pierzării." El nu l-a dus cu nimic pe Isus, deoarece El l-a cunoscut tocmai de la început; amin, căci El era Cuvîntul. În regulă. Şi, amintiţi-vă, că Iuda a luat locul de casier, şi a căzut prin bani.

E-194 Aşa face biserica din ziua de azi! Biserica Catolică, aşa cum am observat seara trecută, încasînd pentru novena, încasînd pentru rugăciuni, şi încasînd pentru fiecare lucru. Este aproape la fel, şi a căzut acelaşi lucru la fiicele bisericii Catolice, erau Protestanţii. Întregul lucru este înfăşurat în bani. Acolo este unde a căzut Iuda, şi aici este unde el a căzut, şi acolo este unde cad Protestanţii.

E-195 Priviţi, călăreşte un cal galben aşa cum el apare în călăria lui, această ultimă călărie. El este pe ultima acum. Acum, aceea nu este în ziua noastră. Aceea va fi înainte în jos. Aceasta este Pecetea, spusă dinainte. Pentru că, vedeţi, Biserica s-a dus sus cînd se întîmplă aceasta. Cînd Cristos apare aici pe pămînt, cum-cum-cum... Acest individ apare, şi devine complet, complet Diavolul; din anticrist, pînă jos de tot, prin profet fals, apoi în fiară, Diavolul însuşi. Iar el călăreşte pe un cal galben, cu totul colorat, şi amestecat cu tot felul de culori, să-l facă galben şi de moarte.

E-196 Dar cînd Domnul nostru apare aici pe pămînt, El va călării pe un cal alb ca zăpada. Şi El va fi complet, pe deplin, Emanuelul, Cuvîntul lui Dumnezeu întrupat într-un Om. Înţelegeţi? Aceea este doar cît de multă diferenţă există între ei. Aceea este diferenţa dintre ei.

E-197 Observaţi, anticristul este pe un cal galben, culori amestecate. Calul este un animal care reprezintă o putere. Puterea lui este toată amestecată. De ce? Aceasta este politică, acestea sînt-acestea sînt puteri naţionale, acestea sînt puteri religioase, acestea sînt puteri demonice. Acestea sînt tot felul de puteri amestecate împreună, o amestecătură, era calul galben. El are tot felul de puteri.

E-198 Dar cînd vine Isus, El este pe un cal cu o culoare solidă, Cuvîntul. Amin!

E-199 Acesta îşi amestecă culorile lui, de roşu, alb, negru; trei culori în una, reprezentate în una. Şi trei puteri reprezentate în una; calul alb, calul negru, calul roşu. Şi trei coroane, în una. Vedeţi? Sigur.

E-200 Eu am văzut coroana, eu însumi; am stat, oh, aşa aproape şi m-am uitat la ea. Nu m-a lăsat să ajung la ea, din cauza sticlei, de pe ea. Astfel acolo era ea, cu un mare lacăt pe ea, şezînd într-o cutie: coroană triplă. Astfel eu ştiu că acesta este adevărul. Aha. Astfel acolo era el, coroană triplă, locţiitor: cer, purgatoriu, şi pămînt.

E-201 Trei puteri unite împreună, vedeţi, toate amestecate într-o culoare, galbenă. Moartea vorbeşte în întregul lucru; politic, şi-şi religios, şi-şi puteri demonice, amestecate împreună. Politicile, el este regele politicilor, Satan este. Deştept! Iuh! Sigur. Nu încercaţi să-l întreceţi. Doar-doar încredeţi-vă în Domnul. Asta-i tot.

E-202 Aşa cum eu am, tot, am trecut prin aceasta înainte. Toţi deştepţi, educaţii şi lucruri ca acestea, vin de la partea greşită. Doar urmăriţi aceasta prin Scriptură, aflaţi dacă aceasta este corect. Urmăriţi pe copiii lui Cain şi vedeţi ce au devenit ei. Apoi urmăriţi copiii lui Set, şi vedeţi ce erau ei. Nu că eu sprijin ignoranţa, nicidecum. Nu, domnule. Dar voi luaţi orice persoane, cu greu, din Biblie, foarte rar...

E-203 Şi acolo este unul numit Pavel, care era un om deştept, şi el a spus că el trebuia să uite tot ce ştia el, pentru ca să cunoască pe Cristos. El a zis, "Eu nu am venit la voi cu cuvinte înduplecătoare de înţelepciune a oamenilor, ci eu am venit la voi în Puterea de înviere a lui Cristos." Asta-i adevărat, Putere a Duhului Sfînt!

E-204 Uitaţi-vă la ceilalţi. Unii dintre ei nici măcar nu-şi cunoşteau mîna dreaptă de cea stîngă. Şi-şi, oh, priviţi în jos prin epoca profeţilor, şi de unde au venit ei, şi aşa mai departe. Vedeţi ce vreau eu să spun?

E-205 Vedeţi, el este un deştept, intelectual, şi înţelepciune. Înţelepciunea este exact întocmai lucrul care vă duce la o parte de la Dumnezeu.

E-206 El avea trei puteri, sau trei-trei jurisdicţii: pămîntul, Cerul, şi purgatoriul.

E-207 El este, însuşi, o trinitate. Din aceea este el alcătuit. Iar el călăreşte într-o trinitate. Puterea lui este într-o trinitate. Coroana lui este într-o trinitate. Calul lui este într-o trinitate. Aceea era că el este, o trinitate; o putere de trinitate, o coroană de trinitate, un cal (călărind) de trinitate; aceea este de funcţii, un patru iarăşi, vedeţi, un patru iarăşi. În regulă.

E-208 Trei stagii ale slujbei lui, îl face o persoană, Satan încarnat. Trei stagii ale sluj-... anticristului, profet fals, şi fiară. Acei trei, tipizînd, vedeţi. Acum acolo sînt trei tipuri, acum, acolo îl face pe el.

E-209 Dumnezeu, Dumnezeu Se face cunoscut, de asemeni, în apă, Sînge, Duh; îl face pe uri. Creştin un fiu de Dumnezeu, prin Cuvîntul lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Iar aceste trei puteri îl fac pe el un Diavol. Vedeţi? Oh, Acesta aici, este apă, Sînge, şi Duh, care este din Dumnezeu. Iar aceea este politică, religie, şi putere demonică, amestecate împreună, îl face pe el Diavolul.

E-210 Prima venire a lui Cristos, un muritor. El vine de trei ori. Cristos este în trei. Vedeţi? (Priviţi cum vine el; el este patru.) Priviţi pe Cristos. Prima venire, El vine un muritor, să sîngereze şi să moară. Este asta adevărat? Aceea este prima Lui venire. A doua venire este Răpirea; noi Îl întîlnim în ceruri, nemuritor. A treia Lui venire, El este Dumnezeul întrupat. Amin! [Fratele Branham bate din palme o dată – Ed.] Dumnezeu, Emanuel, să domnească pe pămînt! Asta-i adevărat, numai trei.

E-211 Al patrulea stagiu al călăreţului, priviţi. Al patrulea stagiu al acestui călăreţ este numit Moarte. Moarte înseamnă "separare Eternă de Dumnezeu." Aceea este ce înseamnă moarte, să fii separat Etern de Dumnezeu.

E-212 Acum, dacă noi l-am plasat pe acest individ afară, clasă, dacă noi am arătat prin Biblie, cine este omul acela; iar noi am luat chiar şi dealurile, locul şi pretutindeni, întocmai exact în detaliu, drept înainte în jos. Iar acum el este numit, de către vultur, "Moarte." Asta este ceea ce El îl numeşte. Ţineţi minte, aici, vedeţi, moartea este separare Eternă.

E-213 Ţineţi minte, că sfinţii nu mor. Ei dorm, nu mor. "Cel ce aude Cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă." Asta-i adevărat. "Nu va veni la judecată; este trecut de la moarte la Viaţă. Eu sînt învierea şi Viaţa," a zis Isus. "Cel ce crede în mine, chiar dacă el era mort, totuşi el va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată." Lazăr, mort? "El doarme."

E-214 "Nu vă temeţi, fata nu este moartă, ci doarme." Ei au rîs de El în batjocură. Este asta adevărat? Oh, Doamne! Vedeţi, sfinţii nu mor.

E-215 Separarea de Dumnezeu este moarte, moarte Eternă. Şi acest om este numit "Moarte," aşa că staţi departe de el. Ce este el? Un sistem organizat, organizaţional; prima, numărul unu, biserica, organizată, şi cînd el a luat-înţelegerea lui Constantin, la Consiliul Niceea.

E-216 Noi am adus femeile acelea, seara trecută, şi am arătat cum că Eva, prima mireasă, înainte ca bărbatul ei să ajungă vreodată la ea, ea a căzut, prin a nu crede Cuvîntul lui Dumnezeu în Eden. Mireasa spirituală care a fost născută în Ziua Cincizecimii din Cristos, înainte ca El să poată ajunge la ea, ce s-a întîmplat? Ea a căzut, la Roma. Ce? Şi-a pierdut virtutea Cuvîntului, pentru dogmă. Amin. Oh, Doamne!

E-217 Eu-eu-eu simt că vine stimularea din nou peste mine, da, domnule, gîndind că aceea este... Eu nu vreau să acţionez nebuneşte. Eu nu vreau asta. Ci eu doar... Voi nu vă daţi seama ce face asta pentru mine. Eu am şezut în aceasta pentru patru zile acum. Doar... şi eu trebuie doar să spun ceva, cumva măface să mă simt din nou uman. Voi ştiţi ce vreau să spun. Da. În regulă. Începi să vorbeşti în felul acesta, şi tu vezi vedenii izbucnind peste tot locul. Asta-i adevărat. Vedeţi, acela este motivul că eu zic ceva ca să mă aduc înapoi din nou, şi mă scutur iarăşi înapoi. Înţelegeţi?

E-218 M-aţi observat voi vreodată cînd eu am un rînd de discernămînt? Eu voi spune ceva, care va face pe oameni să rîdă; apoi eu voi spune ceva, care face pe oameni să plîngă; apoi eu voi spune ceva, care îi face mînioşi. Eu am ceva localizat. Iar eu voi spune ceva, să văd cum ia aceasta, apoi eu văd ce fel de lumină este peste ei, ce are loc. Eu ştiu unde este aceasta, şi eu ştiu dacă Acesta cheamă sau nu. Dacă nu... Şade acolo, un credincios veritabil, în regulă. Tu îi chemi, atunci, zici, "Tu, Aşa-şi-aşa."

E-219 Şi cînd tu ajungi jos, Duhul începe să ungă, atunci începi să vezi reflectarea aceea venind pretutindeni, vedeţi, în felul acesta, în jur, în jurul încăperii. Astfel, acela este motivul că eu spun ceva, cumva încep iarăşi înapoi, încep iarăşi din nou, vedeţi.

E-220 Încă de Duminica trecută, eu doar şed drept într-o cameră, doar mă rog, asta-i tot, şi sub ungere. Şi eu ştiu că Acesta este corect. Voi credeţi pe Dumnezeu. Eu ştiu că voi credeţi. V 5-1i doar priviţi la sfîrşitul săptămînii. Aha. Vedeţi? Vedeţi? În regulă. Vedeţi?

E-221 Acum, moarte înseamnă separare Eternă de Dumnezeu. Şi ţineţi minte, acum, că sfinţii nu mor.

E-222 Amintiţi-vă, că miresei lui i s-a dat un cal galben... Eu vreau să spun, că acestui călăreţ i s-a dat un cal galben, cu care să-să meargă înainte. Lui i s-a dat acest-acest cal galben, cu care să meargă înainte. Şi el a călărit acest cal galben, de moarte. Acum noi ştim ce era acela. Noi ştim ce biserică era aceea.

E-223 Şi amintiţi-vă, în seara trecută, ea nu era numai o "curvă," ea era "mama curvelor."

E-224 Iar noi aflăm că, ceea ce a făcut-o pe ea o curvă, era, o femeie care este acel fel de femeie. Eu sînt doar... Acesta este un cuvînt pe şleau, să-l spui într-o audienţă amestecată. Dar Biblia spune asta, voi vedeţi. Astfel, atunci, noi ne dăm seama că aceea este o-aceea este o femeie care trăieşte nedevotat faţă de legămîntul ei de căsătorie. Şi voi vedeţi, ea trebuie să fie, spune ea însăşi, se numeşte pe sine, "Regina Cerului." (Aceea ar fi Mireasa lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cristos.) Iar noi aflăm că ea săvîrşeşte preacurvie, şi ea face ca regii pămîntului să săvîrşească preacurvie, şi toţi oamenii bogaţi, şi oameni mari. Întregul pămînt a mers după ea. Vedeţi?

E-225 Şi atunci noi aflăm că ea a produs ceva fiice, iar ele erau desfrînate. Ce este o desfrînată decît o curvă, acelaşi lucru; o preacurvă, preacurvii, rea, adulteră, care comite. Ce au făcut ei? S-au organizat, au luat un sistem, au învăţat sistemele făcute de om, Penticostalii şi întreaga grămadă!

E-226 Acum, să nu lăsaţi a voastră-a voastră conştiinţă să cadă în buzunarul vostru, Penticostalilor. Lăsaţi-mă să vă spun ceva. Să privim lucrul direct în faţă. Noi sîntem prea tîrziu în jos pe drum acum, să mergem să umblăm cu mănuşi. Uitaţi-vă aici.

E-227 Noi trăim în Epoca Bisericii Laodicea. Şi aceea era cea mai ridicolă epocă a bisericii dintre toate celelalte, una căldicică, şi singura la care Cristos era în afară, încercînd să intre înapoi. Şi acela era mesajul Penticostal mergînd, a zis, "Eu sînt bogat!" Băiete, tu ai fost sărac, întîi. Acum tu într-adevăr ai ajuns bogat, vezi. "Nu am nevoie de nimic!" Şi-şi, oh, ce erai tu!

E-228 El a zis, "Tu eşti gol, mizerabil, orb, sărac, nenorocit, şi nici măcar nu o ştii."

E-229 Acum, dacă un om era gol, afară acolo pe stradă, şi a ştiut aceasta, păi, el ar încerca să se ajute. Dar cînd el-el nu o ştie, şi tu nu-i poţi spune altfel, atunci el este într-o stare rea. Dumnezeu să aibe milă de el. Corect. Observaţi. Oh, Doamne!

E-230 Acum, ţineţi minte, că acest anticrist, însuşi, este omul; mireasa lui, care este biserica lui, "i s-a dat un timp să se pocăiască, şi ea nu a făcut-o," în acea epocă a bisericii, Tiatira. Vă amintiţi aceasta? Puteţi voi...

E-231 Păi, să mergem înapoi doar un minut. Aceasta nu ne strică să mergem înapoi doar un minut. Să mergem înapoi, pentru capitolul al 2-lea, doar un minut. Noi doar vom citi aceasta, al 2- lea capitol din... acum, Tiatira. Acum priviţi aceasta, foarte repede acum. Doamne, noi sîntem chiar cam la timpul de încheiere, şi nu am ajuns să începem. Dar, observaţi, Tiatira. Acum, aceasta începe la al 18-lea verset din-din al 2-lea capitol.
... către îngerul (acela este mesagerul) bisericii din Tiatira scrie-i; Aceste lucruri le zice Fiul lui Dumnezeu, care îşi are ochii ca flăcările... şi picioarele lui sînt ca alama fină;
Eu cunosc faptele tale, şi dragostea ta, şi slujba ta, şi credinţa ta, ... răbdarea ta, şi faptele; iar tu trebuia să fii mai mult decît... şi cele din urmă să fie mai multe decît cele dintîi.
Totuşi eu am cîteva lucruri împotriva ta, deoarece tu suferi pe femeia aceea Izabela, ...

E-232 Asta este. Voi o cunoaşteţi, în Biblie. Ea era nevasta lui Ahab. Şi aici este femeia, biserica, Izabela, nevasta profetului fals, care este presupus de a fi profetul veritabil al lui Dumnezeu, papa; corect, profetul veritabil şi nevasta lui, Izabela. Acum, Ahab era presupus a fi un Iudeu veritabil, dar el era un ticălos, voi ştiţi asta, deoarece nevasta lui l-a condus doar în orice fel a vrut el. Noi aflăm, că Izabela îşi ia banii ei şi îi conduce pe aceştia în felul în care ei vor, de asemeni.
... care se cheamă pe sine o prorociţă, (pricepeţi aceasta?), să înveţe şi... supune pe slujitorii mei (vedeţi, acea învăţătură a Izabelei doar a bîntuit ţara) să comită preacurvii şi... să mănînce lucruri jertfite la idoli.
... Eu i-am dat timp să se pocăiască (vedeţi?) de preacurviile ei; şi ea nu s-a pocăit.

E-233 Priviţi versetul acesta următor.
... Eu o voi arunca într-un pat (acela este iad), şi pe cei care comit adulter cu ea spre mari necazuri, ... (Aceea este de a merge în Necazul cel mare. Nu Biserica, acum.) ... dacă ei nu se pocăiesc de faptele lor.

E-234 Acum fiţi atenţi, aici.
... Eu îi voi omorî copiii (desfrînatele ei) cu moarte (moarte spirituală); ...

E-235 Voi credeţi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acela este Cuvîntul. "Eu îi voi omorî cu moarte." Iar dacă ei sînt omorîţi, ei sînt separaţi Etern. În regulă. Amintiţi-vă, că El i-a dat un timp să se pocăiască.

E-236 Epoca Tiatira era epoca întunecoasă. Călăreţul pe cal negru a călărit în timpul acela, cînd pentru toate liturghiile şi fiecare lucru trebuia să se plătească, şi rugăciunile, şi-şi novenas, şi aşa mai departe. Acum vedeţi calul lui negru, atunci, după ce el a refuzat să se pocăiască în Tiatira, (ce?) îşi schimbă călăritul lui de la un cal negru la unul galben, moarte, pentru ultima lui slujbă.

E-237 Acum, eu aş putea să-i dau la individ puţină zguduire aici. A refuza pe Dumnezeu, a refuza chemarea lui Dumnezeu, tu o vei face pentru ultima dată cîndva. Şi, întocmai cum a făcut biserica aceea, aceasta s-a sfîrşit. Dumnezeu, răbdarea, nu se va strădui întotdeauna cu omul. Înţelegeţi?

E-238 Şi cînd ea L-a refuzat, şi a refuzat să-L accepte, atunci ea s-a schimbat şi a mers... Acum ea are un nume chemat "Moarte," separare. Dumnezeu a zis, "Eu îi voi lua chiar şi copiii, Protestanţii, şi pe fiecare din ei Eu îi voi omorî cu separare Eternă." Ia te uită, Epoca Tiatira, epoca întunecoasă. Calul lui negru se schimbă acum în moarte, pentru ultima lui slujbă.

E-239 Vedeţi cum se îmbină înăuntru epocile bisericii cu Peceţile? Doar perfect. Şi noi ştim că Aceasta este corect. Duhul Sfînt nu face greşeli. El ne-a dat o mare adeverire, ultima dată, cînd noi am terminat epocile bisericii în urmă acolo, voi ştiţi.

E-240 Vedeţi iubirea, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu! Înainte ca El să treacă judecată asupra ei, El i-a dat un loc de pocăinţă. Şi aceasta este în Numele Domnului că eu spun aceasta: El i-a dat bisericii Protestante acelaşi lucru, şi ea nu vrea să o facă. Mesajul a zguduit pretutindeni, iar ea nu vrea să o facă. Ea o să-şi aibe propriile ei dogme şi crezuri, mie nu-mi pasă cît de mult explici Aceasta.

E-241 Aşa cum am spus acolo în Chicago, ziua cealaltă, la mai mulţi predicatori de cum există oameni care şed aici! Şi acolo ei m-au avut ţintuit, despre Învăţătură, sămînţa şarpelui şi tot acest alt lucru. Am zis, "Careva luaţi-vă Biblia, şi veniţi aici şi staţi lîngă mine atunci." Şi nimeni nu a zis nimic.

E-242 Tommy Hicks a zis, "Eu-eu niciodată nu am auzit Asta în felul acesta înainte, Frate Branham. Eu vreau trei sute din acele casete. Eu am să le trimit la toţi predicatorii mei."

E-243 Acolo erau cam cincizeci, sau şaptezeci şi cinci, au zis, "Eu vin acolo jos să fiu rebotezat." Au venit ei? Nici unul din ei. De ce? El le-a dat timp să se pocăiască! Iar El îţi va arunca copiii la moarte, moarte spirituală.

E-244 Noi vom lua aceea mîine seară, cu voia Domnului, sau Sîmbătă seara, despre acele Plăgi care trec peste. Voi urmăriţi ce ia loc acolo.

E-245 Cum El i-a dat la Egipt, El i-a dat la Egipt loc să se pocăiască. Şi care era acea ultimă plagă? Era moartea.

E-246 Aceea este ultima plagă care a lovit biserica Penticostală, este moarte spirituală. Ea este moartă. Aceea este în Numele Domnului. Ea este moartă spiritual. El i-a dat ei un loc să se pocăiască, şi ea L-a refuzat. Acum ea este moartă. Ea nu se va mai ridica.

E-247 Şi oamenii aceia acolo afară, încercînd să aducă înăuntru Episcopalieni şi preoţi, şi aşa mai departe, şi îi numesc, "Sfîntul Părinte Aşa-şi-aşa." Păi, lor s-ar cuveni să le fie ruşine. Cît de orb poate să ajungă omul! Nu a spus Isus? Cînd fecioara aceea adormită a venit să cumpere Ulei, ea nu L-a obţinut!

E-248 Fiecare, voi auziţi pe oameni zicînd, "Eu am Duhul Sfînt. Eu am vorbit în limbi." Dar ei nu vor să vină pe la o biserică ca aceasta. "Oh, voi ştiţi, eu nu cred că eu vreau să merg pe la un loc ca acela." Şi atunci zici că tu ai Duhul Sfînt?

E-249 Dar voi vreţi căile voastre demne. Voi vreţi să staţi în Babilon şi încă să vă bucuraţi de binecuvîntările Cerului. Voi trebuie să vă faceţi alegerea. Voi nu puteţi sta acolo afară în lume şi să slujiţi pe Dumnezeu în acelaşi timp. Isus a zis că voi nu aţi putea să slujiţi pe Dumnezeu şi mamona. Astfel dacă voi nu o să vă aşteptaţi...

E-250 Dacă tu într-adevăr ajungi mîntuit, tu te vei bucura de adunări unde Duhul Sfînt se adevereşte pe Sine şi arată căci Cuvîntul lui Dumnezeu este aşa.

E-251 Cineva a zis, "Oamenii fac prea mare gălăgie. Aceasta mă face agitat." Tu vei ajunge agitat dacă tu ai ajunge în Cer. Şi doar gîndeşte-te, cînd ei toţi sînt acolo, atunci cum este cu aceasta? Oh, Doamne! Cum vrea Domnul să obţină...

E-252 El este îndelung răbdător, aşa cum el a fost în zilele lui Noe. El a încercat din greu. El a îndurat mult, pentru o sută şi douăzeci de ani, să-i facă să se pocăiască. Ei nu au vrut să o facă.

E-253 În zilele Egiptului, El a trimis plăgi şi toate celelalte. Ei nu au vrut să o facă.
El a trimis pe Ioan. Ei n-au vrut să se întoarcă.

E-254 El a trimis pe Isus, să moară, să mîntuiască întregul grup care ar asculta Cuvîntul.

E-255 Iar acum, în ultimele zile, El a promis iarăşi ca El să trimită un Mesaj să o cheme pe Ea afară, şi să restaureze Credinţa originală înapoi la Acesta, înapoi la Cuvînt. Iar ei nu vor să-L primească. Ei sînt aşa de dogmatici, în dogmele şi crezurile lor, încît ei nu-L vor. Oh, ei se gîndesc că dacă ei aveau un... dacă un Înger ar fi păşit jos; dar Dumnezeu nu face asta.

E-256 El ia ceva ignorant şi stupid, ceva care de abia cunoaşte ABC-ul vostru sau-sau orice. Şi atunci El ia acel fel de persoană, deoarece El poate lua ceva care nu este nimic. şi atunci lucrează prin acesta. Atît timp cît ceva gîndeşte că ei sînt ceva, atunci ei nu pot face nimic cu acesta. El întotdeauna a făcut asta. Tu trebuie să devii nimic, ca să devii cineva cu Dumnezeu. Oh, Doamne!

E-257 Observaţi, totuşi, "El i-a dat un timp să se pocăiască, dar ea nu a făcut-o."

E-258 El a făcut aceasta din nou; ea nu vrea să o facă. Refuzul ei, o cale, o face... Sau, refuzul ei face calea perfectă pentru Satan să vină în ea şi să fie încarnat. Asta-i adevărat. S-a încarnat pe sine drept în ea, deoarece ea a respins Cuvîntul. Şi acela este exact acelaşi lucru ce devine biserica Protestantă, o desfrînată, este deoarece ea respinge Adevărul adeverit al Cuvîntului lui Dumnezeu, şi aceea îi dă Diavolului un loc să vină drept înăuntru şi să se încarneze. Şi el va face un chip la fiară cînd ei s-au consolidat împreună, chiar acolo acum, şi merge întocmai exact cum El a spus. Asta-i adevărat. Amin.

E-259 Dacă eu aveam o educaţie, eu aş putea să aduc Aceasta afară. Eu nu am nici o educaţie. Eu doar aştept ca Duhul Sfînt să vă descopere Aceasta vouă. Şi El va descoperi, la aceia care... Aceasta-i corect. El o va face. Da. Observaţi.

E-260 Priviţi cum, ce a făcut ea aici. Ea a respins Mesajul lui Dumnezeu ca ea să se pocăiască. Ea a pornit-o, un anticrist, şi asta este ceea ce ea era. Ea a venit, un profet fals, un Diavol încarnat, şi, cînd ea a făcut-o, cu învăţătura ei falsă. Apoi, în toate acestea, Dumnezeu i-a dat un timp să se pocăiască, a încercat să o obţină.

E-261 Vedeţi ce îndelungă răbdare? Ce iubire minunată! Nu există iubire ca aceea! Priviţi la aceia, chiar care au scuipat în faţa Lui şi alte lucruri, El i-a iertat. Acela este Dumnezeu, vedeţi. Să nu...

E-262 Respinge Mesajul lui Dumnezeu! Priviţi, i s-a cerut să se pocăiască, să meargă înapoi de unde ea a căzut.

E-263 Şi de unde a căzut ea? De la Cuvînt. Corect. De unde a căzut Eva? [Adunarea zice, "De la Cuvînt." – Ed.] Cuvînt! De unde au căzut denominaţiunile? ["De la Cuvînt. "] Ia te uită. Vedeţi? Nu-i altă cale. Doar, de fiecare dată, vine drept înapoi la Cuvînt, drept înapoi la Cuvînt. Vedeţi? Şi ei intră într-un sistem care îi duce înapoi departe de Cuvînt, îi duce pe ei de la Cuvînt în loc să-i ducă la Cuvînt. Observaţi.

E-264 Priviţi, ei i s-a dat un timp să se pocăiască, să meargă înapoi. Pocăi înseamnă să "meargă înapoi, întoarcă înapoi, stînga-împrejur." Pocăi, "merge înapoi." Şi ei i s-a dat un timp să meargă înapoi de unde aceea...

E-265 Acum amintiţi-vă, că ea era originala, Biserică penticostală peste care a fost turnat Duhul Sfînt, în Ziua Cincizecimii. Cîţi studenţi ai Bibliei cunosc asta? Sigur, ea era. Vedeţi de unde a plecat ea? Ea a căzut de la Cuvînt, şi a acceptat dogme. Ea aşteaptă... În loc de Duhul Sfînt, ea a vrut un om sfînt, "Doctor LL., Ph., Q.U." şi apoi l-a făcut un papă. Vedeţi? Sigur. Dar, ea, aceea este ceea ce ea a vrut, ca cineva să-i facă rugăciunea. Cineva... Ea doar îşi plătea banii ei, şi asta era tot ce ea avea de făcut. Vedeţi?

E-266 Acum, este acelaşi lucru astăzi. Atît timp cît ei au o strană să şadă înăuntru, să plătească greu la farfuria de colectă, aceea este destul de bine. Ei sînt un membru al acelei biserici. Să nu le spuneţi nimic altceva despre Acesta; ei nu vor să ştie. Acelea sînt fiicele ei.

E-267 Acum, de unde a căzut ea? De la Cuvîntul original al apostolilor şi profeţilor apostolici. De acolo a căzut ea. De acolo au căzut protestanţii.

E-268 Pocăiţi-vă! Mergeţi înapoi! Întoarceţi-vă înapoi înainte să fie prea tîrziu. Aceasta nu este deja prea tîrziu. Într-una din aceste zile acel Miel îşi va părăsi locul Lui, şi atunci totul s-a terminat. Aşa li s-au cerut fiicelor ei acum, înainte să fie judecate cu ea, să "se întoarcă înapoi."

E-269 Acum, ultimul Mesaj care ei îl primesc, este cînd acest profet despre care eu am vorbit. Care, eu am citit multe cărţi despre aceasta. Şi eu ştiu că oameni reali, buni, sensibili, cu gîndire spirituală ştiu că acela vine. Ei ştiu asta. Ei ştiu că acesta vine, vedeţi. Ei... Dar necazul despre aceasta, este, ei continuă să zică, "Noi avem nevoie de acesta. Acesta urmează să fie." Şi cînd Acesta vine, încît ei vor fi aşa de smeriţi; ei probabil că Îl vor omite aşa cum ei au făcut în alt timp. Asta-i adevărat. Oamenii vor scrie despre Acesta, şi fiecare lucru, zicînd, "Oh, da, este necesar să fie." Şi atunci lăsaţi ca Acesta să fie arătat chiar înaintea lor, şi doar merg drept înainte, vedeţi. Astfel, ei întotdeauna au făcut aşa.

E-270 Priviţi acum, Cuvîntul original. Ei se po-... ei... Ea trebuie să se pocăiască, să meargă înapoi, încă, astfel fiicelor ei li s-a cerut. Să fie forţaţi... ei vor fi judecaţi, şi aruncaţi în acelaşi pat şi omorîţi cu ea. Lor li s-a cerut să Sf întoarcă înapoi la Cuvîntul original, să meargă înapoi la Învăţătura apostolică. Dar, ei sînt aşa de legaţi cu crezurile şi lucrurile lor, că ei nu o vor face. Ei doar îşi bat joc de Acesta.

E-271 Apoi ce fac ei? Ei în final se formează în chipul fiarei, o altă putere; observaţi, şi acţionează, către Mireasa Mielului, aşa cum ea a făcut în Apocalipsa 13:14. Asta este ceea ce ei fac, doar persecută, întocmai acelaşi lucru. Bisericile fac doar aşa bătaie de joc de Mireasa adevărată a lui Cristos, cum a făcut Roma întotdeauna. Întocmai exact. Da, domnule. Acţionează către-Mireasa reală a Mielului întocmai exact cum a făcut ea în Apocalipsa 13:14.

E-272 Acum observaţi. Noi vedem, prin Cuvîntul lui Dumnezeu de promisiune, că El va-El va omorî copiii ei, denominaţiunile, fiicele ei, cu moarte spirituală. Acum, aceea este Apocalipsa 2:22. Să nu uitaţi aceasta. A omorî, este a pune la moarte. Iar moarte este "separare Eternă de la Prezenţa lui Dumnezeu." Gîndiţi-vă la asta, prieteni. Gîndiţi-vă la asta. Să nu vă încredeţi în ceva crezuri făcute de om. Orice care este contrar la Cuvînt, voi ţineţi-vă departe de aceasta.

E-273 Acum priviţi, priviţi în Biblie aici. Aceasta spune că numele lui era Iad, şi... Eu vreau să spun:
... numele lui era Moarte, şi iadul a urmat după el.

E-274 Acum, iadul întotdeauna urmează moartea, în natural. Cînd omul natural moare, iadul îl urmează; acela este mormîntul, locuinţa morţilor, vedeţi, aceea în natural. Dar în spiritual, acesta este Lacul de Foc, vedeţi, în regulă, în separare Eternă, unde ei sînt arşi.

E-275 Şi-şi Maleahi 4 a zis, "Nici măcar nu le lasă mirişte, sau ramură, sau nimic altceva." Acesta este felul în care lumea trebuie să se purifice pe sine din nou, pentru Mileniu. Vedeţi?

E-276 Aţi observat voi, căci călăreţul este un "el"? Şi "el" avea în mîna "lui": "om," profet fals. Dar mireasa lui este numită biserica, "ea," Izabela. Ahab; Izabela. Păi, este tot aşa de perfect ca orice. Vedeţi? Vedeţi?

E-277 Fiice este "ea," de asemeni, dar niciodată nu primeşte căpetenie de un om; Protestanţi, la aceea, dar totuşi desfrînată în principiu, despre doctrina lor, denominaţiune, sisteme. Aceea este doar... Aceea este ceea ce spune acesta.

E-278 Observaţi. La ce ajunge toată aceasta? Acum, noi avem doar cam doisprezece, patrusprezece minute aici, eu presupun. Priviţi la ce ajunge toată aceasta. Ce este aceasta? Ea merge drept înapoi în felul în care ea a făcut-o, şi a început în Cer. Aceasta ajunge la bătălia din timpul sfîrşitului.

E-279 Primul lucru, în Cer, era o bătălie. Lucifer a fost aruncat afară, şi a venit pe pămînt. Apoi el a poluat Edenul; atunci el a poluat de atunci încoace. Şi acum, de la bătălia în Cer, aceasta ajunge la bătălia pe pămînt; şi aceasta este să fie sfîrşită la, pe pămînt, la timpul sfîrşitului, într-o bătălie numită Armaghedon. Acum, oricine ştie asta. Bătălia a început în Cer, sf'întă, şi astfel ei l-au dat afară. Mihail şi Îngerii Lui l-au răsturnat, a fost alungat afară. Şi cînd ei au făcut-o, a căzut drept jos la Eden, şi aici a început bătălia aici jos. A întîlnit...

E-280 Dumnezeu îşi are copiii Lui tot fortificaţi prin Cuvîntul Lui. Iar Eva şi-a scos gîtul afară, a zis, "Eu cred că tu ai dreptate, poate." Şi acolo a mers aceasta. Şi aceasta era, de atunci încoace. Atunci Dumnezeu a venit jos, şi acum El trebuie să... El a venit jos să răscumpere pe acei care ar veni jos.

E-281 Aşa cum am spus, Dumnezeu este ca un mare contractant. El îşi aşează tot materialul Lui pe pămînt, şi atunci El îşi clădeşte clădirile Lui. Acum amintiţi-vă, că înainte ca acolo să fie un bob de-de sămînţă pe pămînt, înainte ca acolo să fie un soare care să atingă vreodată pămîntul, trupul vostru era aşezat pe pămînt, deoarece voi sînteţi pulbere din pămînt. Vedeţi? Voi sînteţi. Dumnezeu este contractantul.

E-282 Acum, felul în care El urma să facă aceasta, era să se întindă în jos şi să ia (cum a făcut El cu Adam) o grămadă mică de calciu, potasiu, şi lumină cosmică, şi, "Iuh!" Zice, "Acolo este celălalt fiu al Meu." Înţelegeţi? Atunci El ar aduce sus ceva mai mult, şi, "Iuh!" "Acolo este un altul."

E-283 Dar ce a făcut Eva? Ea a corupt în felul acela. Şi ea a adus aceasta printr-un act sexual, atunci moartea a atins-o.

E-284 Acum ce face Dumnezeu? El are atît de multe din acele seminţe jos pe acolo, care sînt predestinaţi; atît de mulţi, cei predestinaţi. Şi apoi, la timpul sfîrşitului, El nu o să spună, "Eva, vino şi poartă un alt copil." El va ("Iuh!") chema, iar eu voi răspunde. Asta-i tot. Asta este. Aceea este ideea. Cînd acel ultimul este adus înăuntru, acela o stabileşte.

E-285 Acum, bătălia a început în Cer. Ea va fi sf'îrşită pe pămînt, în forma de Armaghedon.

E-286 Acum să privim şi să o vedem desfăşurîndu-se. Şi poate că noi o putem desfăşura. Domnul să ne ajute chiar acum să facem aceasta acum. Priviţi aceasta desfăşurîndu-se.

E-287 Călăreţul misterios, priviţi ce face el acum; "s-a opus," a refuzat să se pocăiască şi să meargă înapoi la Cuvîntul Sînge original. Cuvîntul a devenit Sînge şi trup. Vedeţi? El a refuzat să meargă înapoi la Acesta. Este anticrist! Mireasa Cuvînt adevărată, este op-... el este opus la Mireasa Cuvînt adevărată. Îşi ia propria lui mireasă! El se opune la această Mireasă adevărată, de asemeni. Iar el îşi ia propria lui mireasă, şi o aduce la el, într-o formă de religie numită crezuri şi dogme. Vedeţi? Şi acum, văzînd sfînta Mireasă, el este împotriva Ei. Dar el îşi formează propria lui mireasă, numită anticrist, printr-o învăţătură anticristă, care este contrară lui Cristos. Vedeţi cît de şiret este el? Iar acum, în loc să aibe o uniune de dragoste, controlînd, să se închine sub Sînge, el are o denominaţiune. În loc să aibe Cuvîntul, el a luat crezuri, dogme, şi aşa mai departe.

E-288 Ca, şi Protestanţii zic, "Crezul Apostolilor." Eu vreau ca voi să găsiţi un cuvînt despre acesta în Biblie. Apostol, nu există nici un Crez al Apostolilor în Biblie.

E-289 Aşa cum am spus aici, acum, nu cu mult în urmă, sau pe undeva. Dacă apostolii aveau un crez, acesta este Fapte 2:38. Întocmai exact tot ce ştiu eu că el a avut vreodată. Aceea este la ce ei au chemat să facă fiecare. Cînd el a găsit pe unul din ei care arăta de parcă ei erau Creştini, el a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfînt de cînd aţi crezut?"
Au zis, "Noi nu ştim dacă acolo ar fi..." A zis, "Atunci cum aţi fost voi botezaţi?"

E-290 Acum, fiind botezat în Numele lui Isus, sau în Numele Domnului nostru Isus Cristos, adică, aceea, aceea este în regulă, dar aceea nu este totul din acesta încă. Nu, domnule. Tu ai putea fi botezat de cincizeci de ori, în felul acesta, şi nu¬ţi va face nici un pic de bine pînă cînd inima aceea este schimbată de Duhul Sfînt. Toată aceasta trebuie să meargă împreună. Observaţi, acesta este-acesta este Cristos!

E-291 Anticristul refuză Învăţătura Miresei adevărate, şi de aceea el îşi ia propria lui mireasă acum şi o făureşte, printr-un crez de al lui propriu. Îşi ia propria lui mireasă şi o face o denominaţiune! Ea dă naştere la alte denominaţiuni, cum este citat în această Sfîntă Scriptură; dă naştere la fiice. Şi ea nu... Ea devine întocmai ca mama ei, natural, lumească, denominaţional; opunîndu-se Miresei spirituale, Cuvîntul.

E-292 Ei nu zic că ei nu aparţin la biserică. Voi vorbiţi cu o persoană denominaţională. "Sigur, eu aparţin la biserică." Tu eşti un Creştin? "Eu aparţin la biserică!" Aceea nu are nimic de a face cu Acesta! Ei zic... Voi nu aparţineţi la Bise-... Voi, voi aţi putea aparţine la ce se cheamă o biserică, vedeţi, aparţineţi la o biserică. Aceea nu este o Biserică. Acelea nu sînt Biserici. Acelea sînt loje unde oamenii vin împreună, şi oameni ca, "păsări cu acelaşi penaj."

E-293 Dar voi sînteţi numai o Biserică, şi aceea este Trupul tainic al lui Cristos. Şi voi nu aderaţi la Aceea. Voi sînteţi născuţi în Ea.

E-294 Cum am spus întotdeauna, eu sînt cu familia Branham de cincizeci şi trei de ani, şi nu am aderat la ea. Eu am fost născut în ea. Vedeţi?

E-295 Acum observaţi. Aceasta este doar tipizat frumos. Eu-eu am o... Scriptură scrisă aici jos, însă eu ... noi nu avem timp să o luăm; aşa cum Esau şi Iacob.

E-296 Acum, Esau era un om religios. El nu a pretins să fie un necredincios. El a crezut în acelaşi Dumnezeu în care a crezut Iacob, în acelaşi Dumnezeu în care tăticul lui a crezut. Dar el era doar un necinstit, sau scuzaţi expresia, doar... El doar nu era bun. El-el era, acum, atît cît priveşte a fi moral, el a fost într-adevăr un-un om acţionînd mai bine moral decît cum era Iacob. Dar, voi vedeţi, el nu se gîndea... "Oh, ce are acel drept de întîi născut de a face cu Acesta?" Şi el şi-a vîndut dreptul de întîi născut lui Iacob. Vedeţi?

E-297 Dar, Iacob, el nu a avut lucruri mari, şi aşa cum a avut Esau. El nu avea moştenirea pe care o avea el. Dar acolo era un lucru ce Iacob a vrut, era acel drept de întîi născut. Lui nu i-a păsat cum trebuia el să-l obţină; el urma să-l obţină. Iar Dumnezeu a avut respect faţă de el.

E-298 Şi, atunci, acela este acelaşi lucru astăzi, cu omul natural, cu minte firească, cu mintea lumească. "Păi, eu aparţin la biserica de stat. Eu aparţin la această biserică. Eu aparţin de aceea." Aceea nu are un lucru de a face cu Acesta, nici un lucru.

E-299 Priviţi, îi adună acum pe calul lui cu culori amestecate. El îi adună laolaltă, pe calul lui cu culori amestecate, deoarece el are putere politică.

E-300 Voi nu credeţi că el are? Cum a ajuns înăuntru acest Preşedinte chiar acum? Cum a putut acela vreodată să se strecoare sus? Aha! Aţi venit aici pentru libertatea religiei; şi voi grămadă de democraţi care v-aţi vinde dreptul vostru de întîi născut la politică! Eu nu am... partidul Democrat este în regulă; ele amîndouă sînt putrede. Eu vorbesc despre Creştinism. Dar voi vă vindeţi dreptul de întîi născut, pe un buletin de vot democrat, să puneţi ceva de felul acesta înăuntru. Ruşine să vă fie!

E-301 Nu vă daţi seama că această naţiune, exact, este în modelul Israelului? Ce a făcut Israel? Ea a venit acolo într-o ţară străină, şi a scos afară ocupanţii şi i-a omorît, şi au intrat înăuntru şi au stăpînit ţara. Asta este ce noi am făcut; Indienii. Acela este singurul American adevărat care există, sînt prietenii noştri Indieni.

E-302 Şi atunci ce au făcut ei? Israel a avut cîţiva oameni mari. Primul lucru care-l ştiţi... Ei l-au avut pe David, şi ei l-au avut pe Solomon. Ei au avut oameni mari. Şi în final ei au avut un renegat sus acolo, Ahab, care s-a căsătorit cu o Izabelă, o necredincioasă.

E-303 Păi, acesta este acelaşi lucru ce noi am făcut. Noi am avut un Washington şi un Lincoln, dar priviţi ce avem noi acum. Şi tocmai lucrul despre acesta, este, el este căsătorit, şi s-a înmuiat şi s-a înduplecat la Izabela. El s-ar putea să fie un fel de om destul de bun, însă ea o să dirijeze afacerile. Şi voi vedeţi aceasta chiar acum, întreaga familie vine înăuntru.

E-304 Ce mi-a spus mie Duhul Sfînt, cam cu treizeci şi cinci de ani în urmă? Şi voi toţi cei de demult cunoaşteţi asta, despre şapte lucruri care au să se întîmple înainte de sfîrşit. Şi acesta este ultimul, penultimul lucru, venind sus. Toate celelalte au lovit întocmai exact la punct, la războaie şi toate celelalte. Vedeţi? Şi acum ea este chiar în mîinile, unei femei, să dirijeze naţiunea. Izabela! Vedeţi?

E-305 Dar, amintiţi-vă, că în zilele Izabelei, cineva într-adevăr le-a spus culorile lor. Vedeţi?

E-306 Strîngerea, pe calul lor cu culori amestecate. Şi, vedeţi, el adună acest lucru laolaltă, amestecat cu crezuri, denomina¬ţiune, învăţături făcute de om. Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Sigur, o culoare amestecată, culoarea ameste¬cată a morţilor, calul galben al lumii! Acum, aceasta-i corect. Culori amestecate a morţilor, forma lumească a calului galben, oh, Doamne, nu Sîngele sfînt al Cuvîntului, deloc!

E-307 Şi priviţi. De la colţ... "De la cele patru colţuri ale pămîntului, ei îi adună; îi adună la Armaghedon," Biblia a spus. Eu încerc să mă gîndesc la Scripturi, aşa cum le am eu scrise aici jos. Eu nu le numesc; ci doar unde sînt ele scrise jos, să vedem ce sînt ele. "Îi strînge laolaltă, la marea zi a bătăliei Domnului Dumnezeu." Priviţi. Acum, pe acesta de culoare amestecată, lumesc, galben, cal bolnav, doar gîndiţi-vă la aceasta; voi ştiţi, acela este un lucru rău. Acum priviţi unde îi strînge el, "De la cele patru colţuri ale pămîntului." Ei se strîng acum pentru demonstrare de putere. Demonstrarea de putere va fi la "Armaghedon," conform cu Cuvîntul. Vedeţi?

E-308 Pe calul galben, călărind pe el, cu o "Moarte" prins... cu numele prins de el, "Moarte," anticristul! Ascultaţi. Anticrist, prima din denominaţiune (aceea nu poate fi disputat); cu Izabela lui, o prostituată faţă de Cuvînt; cu fiicele ei, cu ea, Protestanţi; adunîndu-se împreună acum în unitate!

E-309 Aţi auzit voi pe oamenii Baptişti vorbind zilele trecute aici, voi ştiţi? Hî? "Oh, noi nu ne vom uni cu ei, ci noi vom-noi vom fi prietenoşi şi cumva ne potrivim cu ei. Noi nu va trebui să aderăm la biserica lor, dar..." Ia te uită. Ia te uită, întocmai exact ce a spus Cuvîntul. Vedeţi? Vedeţi? Desfrînată bătrînă, în primul rînd, vedeţi.

E-310 Acum aici sînt ei, unindu-se împreună, venind la acea demonstrare de putere, la Armaghedon, şi călărind pe un cal de culoare amestecată; un cal de alb, un cal de roşu, un cal de negru. Cei trei, diferiţi: politică-putere politică, putere spirituală, controlată de putere demonică, care este anticristul. Amestecînd toată aceea împreună, şi voi aveţi un lucru galben, cu arătare bolnăvicioasă pe care el călăreşte. Corect. Acum observaţi. Priviţi pe ce călăreşte el, pe acest cal cu arătare galbenă, de culoare căruntă, amestecat cu negru, roşu, şi alb; venind la bătălie, adunîndu-şi supuşii din fiecare naţiune de sub Cer! Nu a interpretat Daniel visul, şi a văzut acea trăsătură de fier mergînd în fiecare împărăţie, a Romei? Aici vin ei, adunîndu-se.
Acum şedeţi liniştiţi pentru încheiere, doar un minut, şi ascultaţi de aproape.

E-311 Ei se strîng înăuntru acum să facă aceasta, aducîndu-şi supuşii lui din cele patru colţuri ale pămîntului; călărind un cal galben, bolnăvicios, în trei culori, amestecat. Acelaşi om!

E-312 Acum, în Apocalipsa 19, nu numai că el se pregăteşte, ci Cristos se pregăteşte să-l întîlnească. Bătălia urmează să fie fierbinte şi grea. Cristos, în Apocalipsa 19. Cristos i-a adunat pe ai Lui, nu din cele patru colţuri ale pămîntului, deoarece acolo urmează să fie o rămăşiţă mititică. Ce face El? El îi adună din cele patru colţuri ale Cerului. Noi o să-i luăm pe ei, "sufletele de sub altar," mîine seara, şi voi veţi vedea dacă aceasta este corect, sau nu. Patru colţuri ale Cerului; pe un cal alb ca zăpada!

E-313 El de asemeni are un Nume, nu moarte, ci, "Cuvîntul lui Dumnezeu," Viaţă. Amin. Dumnezeu a scris drept pe coapsa Lui aici, "Cuvîntul lui Dumnezeu." Aceea este singura Viaţă, deoarece Dumnezeu este singura sursă de Viaţă Eternă care există. Zoe! Este adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.]

E-314 Şi El are scris, "Viaţă," călărind pe un cal alb; şi aici este un om cu trei puteri diferite amestecate, numit "Moarte." Adunîndu-şi delegaţii lui legaţi de pămînt; iar Cristos îşi adună supuşii Lui născuţi din Cer, sfinţii. El are "Moarte" scris pe el; Cristos are "Viaţă" scris pe El.

E-315 Aceia cu El sînt pe cai albi, de asemeni, şi ei sînt numiţi, "Aleşii dinainte de întemeierea lumii." Amin! Şi ei sînt credincioşi Cuvîntului. Amin! Iuh! Mie îmi place aceea. "Chemaţi, aleşi, înainte de întemeierea lumii." Şi apoi, credincioşi Cuvîntului, prin alegerea lor, toţi stimulaţi cu vin nou şi Ulei, doar călărind drept înainte, venind în jos să-l întîlnească pe el. Ei ştiu că Tunetele vor emite lucrul pentru noi, destul de curînd. Înţelegeţi?

E-316 Priviţi. Cum face el? Astfel, dacă El este Cuvîntul, şi Numele Lui este Cuvîntul, atunci Cuvîntul este Viaţă. Anticristul; orice anti este "împotrivă," astfel anti este "împotriva" lui Cristos, Cuvîntul. Astfel, acesta trebuie să fie un crez, sau o denominaţiune, care este împotriva Cuvîntului.

E-317 Păi, eu nu văd cum o să omiteţi voi aceasta. Dacă voi-voi înţelegeţi aceasta, cum puteţi să o omiteţi? Eu nu ştiu cum o să omiteţi.

E-318 Şi aceea este adevărat. Anti este "împotrivă." Nu este asta adevărat? "Să scoată de la." Aceea este ce era el. El îşi călăreşte calul lui amestecat. Noi am văzut aceasta chiar aici în Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-319 Noi am văzut aceasta chiar acolo în cele şapte epoci ale bisericii. Aici El o aduce drept înapoi în Peceţi, le deschide şi arată lucrurile acelea care s-au petrecut, sub epocile bisericii.

E-320 Anti este "împotriva" Cuvîntului. Vedeţi de ce, crezurile, de ce sîntem noi aşa împotriva crezurilor şi denominaţiunilor? Deoarece ele sînt împotriva Cuvîntului. Vedeţi?

E-321 Aici noi vedem Viaţa şi moartea venind la lupta finală. Calul alb, al Vieţii adevărate; calul galben, de crez amestecat. Ei văd lucrul venind la-la reala demonstrare de putere.

E-322 Acum eu vreau să spun ceva aici. Voi aţi putea să nu credeţi aceasta. Dar eu am căutat aceasta, să fiu sigur. Există numai o culoare originală, şi aceea este alb. Cîţi cunosc asta? Există numai o culoare originală. Orice altceva, este amestecat.

E-323 Cristos este pe un alb consistent, Cuvînt neamestecat, de la început. Amin! Amin! Fiecare culoare ar fi albă dacă vreun chimical nu s-ar fi descompus în aceasta. Amin! Glorie! Fiecare biserică ar sta pe Învăţătura apostolică a Cuvîntului lui Dumnezeu, şi Dumnezeu confirmînd Aceasta, dacă el nu ar fi avut crezuri şi denominaţiuni amestecate în Aceasta. Asta este.
Oh, Frate Evans, eu mă simt bine chiar acum! Da, domnule. Da, domnule.

E-324 Numai o culoare originală, aceea este albă. Aceasta nu¬aceasta nu s-a amestecat cu denominaţiuni sau crezuri. Nu, domnule.

E-325 Şi, ţineţi minte, că sfinţii Lui sînt îmbrăcaţi în robe albe, nu amestecaţi cu denominaţiuni şi crezuri. Acum noi aflăm, crezurile de denominaţiune, aici este unde vă obţineţi voi culoarea amestecată. Dar aceasta este culoarea originală ce El o călăreşte. Culoarea originală este pe poporul Lui. Iar ei au fost înmuiaţi în Sînge, care a curăţit îmbrăcămintea aceea, şi a trimis-o drept înapoi acolo. Vedeţi? Asta-i adevărat.
Acei care sînt amestecaţi, s-au îngălbenit şi se duc la moarte.

E-326 Aceasta este o pervertire, o perversiune, să amesteci culorile cu alb; tu perverteşti culoarea originală. Este adevărat? Dacă culoarea originală, singura culoare, este albă, şi tu amesteci ceva cu ea, tu perverteşti cauza ei reală. Amin. Este asta adevărat?

E-327 Şi, cînd, dacă El este calul alb, şi El este Cuvîntul; atunci, să amesteci ceva cu Acela, orice fel de crez, să adaugi un cuvînt la El, să scoţi un Cuvînt din El, este să perverteşti întregul lucru. Oh, Doamne! Ţine-mă cu Cuvîntul, Doamne!

E-328 Adevăr şi eroare! Oh, Doamne! Nu contează cît de bine că acesta este... Adevărul şi eroarea nu se pot amesteca. Aceasta nu se poate amesteca. Aceasta este sau AŞA VORBEŞTE DOMNUL sau aceasta este greşit. Nu contează ce sfînt părinte a spus-o, Sfîntul Bonifer, sau-sau arhiepiscopul de Canterbury; eu nu ştiu cine a spus aceasta. Dacă aceasta este contrar la Cuvînt, aceasta este o perversiune. Ea nu se va amesteca. Ziceţi, "Păi, acest om a făcut..." Mie nu-mi pasă ce a făcut el, cît de mult este el sfînt, sau orice de felul acesta. Acesta este singurul Adevăr direct pe care noi îl avem. Nici o biserică, nici un crez, nu are Adevăr, dacă acesta este în afara Acestuia.

E-329 Şi arătaţi-mi una care-L are. Doar, eu vreau ca voi să-mi spuneţi. Eu voi întoarce o pagină în Biblie, şi vă arăt ceva. Vedeţi? Doar numiţi pe acea una. Voi ziceţi, "Penticostală." Oh, Doamne! Eu tocmai am prins acel gînd de la cineva acolo. Acesta-i motivul că eu am spus asta. Mai bine o las în pace, chiar acum, deoarece am văzut că a început un punct dureros chiar acolo. Eu nu am-nu am vrut să te rănesc, ci eu-eu doar am vrut ca tu să ştii că eu ştiu la ce te gîndeai tu. Vedeţi?

E-330 Cei ce s-au amestecat, s-au schimbat (cei anti) la moarte. Ei se schimbă în culoarea morţii, cînd tu amesteci orice fel de ceva cu originalul.

E-331 Aceasta este cum a spus Cristos despre sămînţa de muştar. Deşi, ea este cea mai mică dintre toate seminţele, dar ea nu se amestecă cu nimic. Muştarul nu se va amesteca. El este muştar veritabil. Astfel dacă tu ai doar atît de multă credinţă, doar ţine-te de ea.

E-332 Observaţi. Viaţa a urmat, călăreţ pe cal alb, Care era Cuvîntul, Viaţă, adeverită prin sfinţii Lui înviaţi pe care El îi avea cu El. Acum cum urmează să meargă bătălia?

E-333 Isus a zis, "Cel ce crede în Mine, chiar dacă el era mort, totuşi el va trăi." El a zis, "Dacă voi credeţi în Mine, chiar dacă voi-voi eraţi morţi, totuşi veţi trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată." Iarăşi, El a zis, "Cel ce crede în Mine... El îi va da Viaţă Eternă, îl va învia în zilele din urmă." Aceea este Scriptura Lui promisă.

E-334 Aici vine Satan, cu toate cele patru colţuri ale pămîntului, cu Protestanţii şi cu Catolicii lui-lui, Aşi toţi împreună, în marş drept sus la Bătălia din Armaghedon. În regulă.

E-335 Şi aici vine Isus, venind jos din Cer, cu sfinţi înviaţi, Cuvînt adeverit.

E-336 Am zis, dacă Dumnezeu vorbeşte, sau te trimite, El este... El-El susţine ce spui tu. Vedeţi? Observaţi, dacă tu eşti un ambasador din Cer, tot Cerul este în spatele tău. Iar Cerul constă din Cuvînt. Aha.

E-337 Observaţi, acum, El a venit cu sfinţi înviaţi, adeverind căci Cuvîntul Lui este adevărat.

E-338 Astfel Satan ştie, atunci, cAă groapa fără fund este gata pentru el. Vedeţi? Oh, Doamne! În timp ce, moartea a călărit pe calul galben, a amestecat crezul şi denominaţiunile, şi l-au urmat, oh, vai, la separare Eternă de la Dumnezeu. Acolo este unde i-a dus el, la separare Eternă.
Cristos a dus Biserica Lui drept în Slavă, în înviere.

E-339 Observaţi versetul 8 acum, întocmai corect... ultima parte a versetului 8, în timp ce noi încheiem, vedeţi.
... lor li s-a dat putere...

E-340 Cine este "lor"? Vedeţi? În regulă. Anticristul, numit "Moarte." "Iadul a urmat." Priviţi schema lui de patru puncte.

E-341 Anticrist, cal alb; ucide prin duh, fiind anticrist; ucidere spirituală.

E-342 Numărul doi, cal roşu; ucide prin sabie; putere politică, cînd biserica şi statul se unesc.

E-343 Cal negru; suflete, cînd el îşi dă afară învăţătura, şi ea a făcut acolo cu preacurviile ei. Iar el le-a cîntărit hrana, printr¬o... şi-au vîndut... ce au dat ei de hrană, pentru o balanţă, şi bănuţii, şi aşa mai departe.

E-344 Al patrulea, un cal galben; separare Eternă de Dumnezeu. Iarăşi, patru, vedeţi. Oh, vai!
Laudă să-i fie lui Dumnezeu!

E-345 Acum, ultimul, aici în încheiere. Către acei... Aveţi voi... Eu sînt trecut de timp, dar îmi veţi da voi cam încă zece minute? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu am aşa multe chemări, astăzi, despre-despre mine vorbind aici.

E-346 Acolo a pornit aşa de mult fanatism afară, despre Ilie, încît aceea este doar... Acesta este-acesta este ciocănit de moarte. Iar voi puteţi... Păi, doar lăsaţi... Doar fie ca Dumnezeu să mă ajute să vă ajut să vedeţi la ce mă uit eu. Voi vreţi? Haideţi doar să încercăm, vedeţi.

E-347 Acum aici este, în încheiere, către acei care nu cred că ultimul mesager la epoca bisericii este Ilie profetul, un om uns în linia aceea.

E-348 După moarte... Priviţi. După moarte, din această ultimă epocă a bisericii... Acum, voi observaţi ce s-a întîmplat, vedeţi. După moarte, trupurile lor moarte sînt nimicite de fiare sălbatice. Voi ştiţi asta. Acum, asta-i adevărat. Ca a lor, aveau modelul Izabelei.

E-349 Acum întoarceţi la Apocalipsa 2:18 şi 20. Eu cred că noi am luat aceea doar cu cîteva minute în urmă. Nu-i aşa? Da, eu cred că noi tocmai am luat aceea. Eu am avut-o scrisă aici jos pentru ceva... Da. Timpul de descompunere morală, asta-i ceea ce era. Vedeţi cum era aceasta, cum a venit Izabela înăuntru. Acum, Izabela este bisericile, această biserică modernă; nu Mireasa, acum. Izabela, în Vechiul Testament, este un model al bisericii astăzi, conform cu Cuvîntul lui Dumnezeu, din Apocalipsa 2:18, 20.
... tu o suferi pe femeia aceea Izabela, care s-a chemat pe sine o prorociţă, ...

E-350 Vedeţi? Este asta corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, aceasta este tipizată perfect la Izabela. Acum, prima...

E-351 Noi am putea doar să vă dăm Scriptură după Scriptură, vedeţi, că ultima epocă este un Mesaj profetic către Biserică, chemîndu-i înapoi la Cuvîntul original. Acum observaţi. Este asta corect? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Maleahi 4 a spu~ aşa, şi altele, Apocalipsa 10:7, şi înainte în jos. Vedeţi? Isus Însuşi a prezis aceasta, în jos, în jos, în jos. "Aşa cum era în zilele lui Lot," şi aşa mai departe în felul acesta, şi înainte în jos. Aceasta doar continuă să vină înainte în jos.

E-352 Izabela este modelul bisericii moderne de astăzi deoarece Catolicii şi Protestanţii sînt uniţi laolaltă acum. Acolo-acolo nu este nici o evitare. Ele amîndouă sînt denominaţiuni, astfel aceasta este doar-aceasta este doar mamă şi soră, asta-i totul. Ele se ceartă şi argumentează una cu alta, însă ele sînt acelaşi lucru, amîndouă desfrînate. Acum, eu nu spun asta eu însumi. Eu citez din AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Înţelegeţi? În regulă.

E-353 Acum noi observăm, omorîtă printr-o poruncă a lui Dumnezeu, era Izabela, a fost omorîtă deoarece Dumnezeu l-a avut pe Iehu să meargă jos acolo şi să o aibe pe ea aruncată afară pe fereastră, şi să omoare pe Izabela. Iar cîinii i-au mîncat carnea, (este asta corect?) Izabela literar. [Adunarea a zis, "Amin." – Ed.] Ahab, regele ei, capul; cîinii i-au lins sîngele, aşa cum a prezis primul Ilie. Vedeţi unde mergem noi, nu-i aşa?

E-354 De ce? Primul Ilie era un om respins, de către biserici. Iar Izabela şi Ahab erau capul acelor biserici, biserica şi statul, toate împreună. Iar Elisei i-a descoperit păcatele lui Ahab, şi a poruncit la întreaga biserică să se întoarcă înapoi la Cuvîntul adevărat.

E-355 Dacă aceea nu este exact ceea ce trebuie să facă al doilea Ilie cînd el vine la această biserică în această zi, "restaurează înapoi Credinţa originală"! Eu nu văd cum o să vă strecuraţi la o parte de la Aceasta. Asta-i adevărat. Întoarceţi-vă înapoi la Cuvîntul adevărat! Asta-i adevărat.

E-356 Acum dacă voi vreţi să vedeţi trupurile lor, să întoarcem aici la Apocalipsa 19, după-după ce Cuvîntul îi ucide. Acum, Cuvîntul urmează să-i omoară. Voi ştiţi asta. În regulă. Acum voi priviţi doar şi vedeţi ce se întîmplă cînd Vine Cristos, în Apocalipsa 19, începînd cu al 17-lea verset.
Şi am văzut un înger stînd în soare; ...

E-357 Acum, aceasta este chiar după, priviţi deasupra aici, "Iar veşmîntul Lui era înmuiat cu sînge. Iar El este chemat REGE AL REGILOR, ŞI DOMN AL DOMNILOR." În al 13-lea verset, "El este chemat Cuvîntul lui Dumnezeu." Vedeţi? Acum, aici este El, "REGE AL REGILOR, ŞI DOMN AL DOMNILOR."
Şi am văzut un înger...

E-358 Acum priviţi. El merge înainte.
Şi din gura lui merge o sabie ascuţită, încît cu ea el să lovească naţiunile: ...

E-359 "Afară din gura Lui," ca de la gura lui Dumnezeu la gura lui Moise. Vedeţi?
... iar el îi va stăpîni cu un toiag de fier: şi... calcă teascul-scul înverşunării şi mîniei Atotputernicului Dumnezeu.
Iar el are pe veşmîntul lui un nume... pe coapsa lui un nume scris, REGE AL REGILOR, ŞI DOMN AL DOMNILOR.
Şi am văzut un înger...

E-360 Acum priviţi. Acum el vine înainte, lovind. Pe cine loveşte El? Pe Izabela şi Ahabul ei, profetul fals.
Şi am văzut un înger stînd în soare; şi el a strigat cu un glas tare, zicînd către toate păsările din aer în mijlocul cerului, Veniţi şi adunaţi-vă laolaltă la cina marelui Dumnezeu;

E-361 El îi dă hrană la fiare şi păsări. Acum priviţi dincoace în celălalt capitol aici, din Cartea despre Apocalipsa. Şi, doar un minut, "Omoară cu o sabie, şi moarte, şi fiarele pămîntului." Vedeţi? Biserica Izabelă, trupul ei (actual), urmează să fie mîncat de către păsările şi fiarele de pe pămînt. Întocmai exact cum a fost Ahab şi Izabela, în natural, aşa urmează ei să fie, în formă spirituală, o biserică. Voi vedeţi ce vreau eu să spun? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă.

E-362 Ilie era... Oh! Ilie era profetul în zilele lui Ahab şi Izabela, natural. Şi el este promis să facă acelaşi lucru, conform cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL, în Cuvîntul, către Izabela, spiritual; forma lui de Duh de slujbă.

E-363 Priviţi. Ilie, deşi, în ziua lui, adeverit corespunzător şi profund, nu a putut să-i întoarcă înapoi la Cuvînt. Este asta adevărat? Deşi, Ilie a încercat, cu fiecare lucru. El a făcut totul. El-el le-a arătat semne şi minuni; iar ei i-au rîs în faţă. Ei vor face acelaşi lucru cu cel spiritual aici, vedeţi. El nu a putut să-i întoarcă înapoi la Cuvînt. Afară din milioanele...

E-364 Acum ascultaţi, biserică, cu atenţie acum, voi care sînteţi puţin confuzi asupra acesteia.

E-365 Afară din milioanele din lume, în zilele lui Ilie, cînd au domnit Izabela şi Ahab, în-în modelul antimodelului de astăzi; din întreaga lume, acolo erau numai şapte sute salvaţi, din propovăduirea lui Ilie. Este asta corect? Asta este exact.

E-366 Priviţi, Ilie nu ştia nici măcar pe unul din ei că era în felul acela. El credea că el era singurul mîntuit, pînă cînd Dumnezeu a deschis una din Peceţi şi i-a arătat taina în Carte, că El avea şapte sute care nu s-au aplecat jos la acele crezuri pe care le aveau ei. Cînd Dumnezeu a deschis Cartea Lui la Ilie, a zis, "Acum aşteaptă un minut, fiule. Eu am şapte sute care sînt puşi deoparte, afară acolo, care-şi au numele în Carte de la întemeierea lumii. Ei sînt ai Mei." Iuh! Dumnezeu a deschis Peceţile.

E-367 Acesta-i motivul că eu cred că Ioan a strigat foarte mult seara cealaltă. El trebuie că şi-a văzut numele Acolo, voi vedeţi. Vedeţi?
Într-o zi Dumnezeu a deschis...

E-368 Elisei, el a predicat. El a făcut totul, şi-şi-şi şi-a predicat inima afară. El a făcut tot ce a putut el, şi totuşi ei doar l-au "huiduit", l-au numit de toate, şi au zis, "Tu eşti cauza la toate acestea. Tu eşti un spiritualist. Tu eşti acela care faci să vină tot necazul acesta. Tu eşti vinovat," şi fiecare lucru ca acesta. El a zis fiecare lucru către el. Izabela l-a ameninţat să-i taie jos capul, şi toate celelalte. Asta-i adevărat. Fiecare era împotriva lui.

E-369 Şi atunci el a zis, "Doamne, după ce am făcut asta, tot ce mi-ai spus Tu să fac! Eu am stat exact cu Cuvîntul Tău. Cînd Tu mi-ai spus ceva, eu am fost fără frică. Am păşit drept în faţa împăratului, şi toate celelalte, şi le-am spus, 'AŞA VORBEŞTE DOMNUL.' Iar Tu nu mi-ai spus un lucru, şi eu nu le-am spus un lucru, decît ceea ce s-a întîmplat. Şi acum iată¬mă aici, singurul rămas, din întreaga grămadă. Eu sînt singurul rămas, iar ei încearcă să mă omoare."

E-370 Dumnezeu a zis, "Eu am să deschid una din Peceţi şi îţi arăt ceva." El a zis, "Tu ştii, eu am şapte sute în spate acolo, care nu şi-au plecat un genunchi la... nu au aderat la vreunul din acele crezuri totuşi, denominaţiuni. Acolo sînt şapte sute dintre ei gata pentru Răpire, înţelegi." Oh! Oh! El a zis către profetul Lui, la care El descoperă Cuvîntul Lui, vedeţi, prin Scriptură. "Eu am încă şapte sute de nume pregătite, afară din această generaţie; şapte sute din ei. Ei nu şi-au plecat genunchii lor la ceva" (dacă eu aş spune aceasta în această zi) "organizaţii religioase, şi să vină cu crezuri, în ei."

E-371 Voi vedeţi ce vreau să spun? Atunci, aceasta simplu trebuie să fie. Aceasta doar trebuie să fie. Şi aceasta este conform cu Cuvîntul. Cînd omul apare pe scenă, el va fi un profet. Tot atît de sigur cum eu stau la acest amvon. Vedeţi? Şi el va sta drept cu acel Cuvînt. El nu va lua jos pentru crezul nimănui sau nimic altceva. Asta-i adevărat. El va fi un fel de om al pădurii, cum era Elisei, el... şi cum a venit Ioan. El va-el va urî femeile, (băiete!) femeile imorale! Iuh! Băiete, el va intra în ele! Ilie a făcut-o, şi aşa a făcut Ioan. Vedeţi? Vedeţi? Şi el va fi chiar drept cu acel Cuvînt. El va fi-fi împotriva organizaţiilor. Organizaţie? "Nu vă gîndiţi să spuneţi în voi, 'Noi avem de tată pe Abraham,' căci eu vă zic că Dumnezeu este în stare din aceste pietre să ridice copii lui Abraham." Vedeţi? Sigur a făcut-o.

E-372 Acum, asta este, prieteni. Aici este Pecetea a Patra, deschisă şi călăreţii celor patru cai sînt descoperiţi, după cît de bine cunosc eu. Acum, aceasta este tot ce a avut loc pe pămînt.

E-373 Următoarea Pecete, noi vedem, este în Cer, unde sufletele sînt sub altar.

E-374 Acum, doar în încheiere, eu vreau să spun aceste două... doar cîteva cuvinte, chiar aici, eu le am scrise jos. Noi am omis pe aici, asupra acestor patru Peceţi, primele patru Peceţi.

E-375 Acum, mîine seară, noi-noi schimbăm scena, de la pămînt lucrurile merg înainte. El priveşte aici sus şi vede sufletele sub altar, cei sacrificaţi, altar.
Seara următoare, loveşte judecata.

E-376 Iar seara a patra, sau ultima seară, Duminică seara, eu nu ştiu ce. Eu nu ştiu ce înseamnă astealalte. Eu doar le citesc, aşa ca voi. Dar, "Acolo era linişte de o jumătate de oră," dar acolo era ceva ce a avut loc. Eu mă aştept ca El să-mi descopere Aceasta. El o va face. Eu sînt satisfăcut că El o va face.

E-377 Noi a trebuit să mergem, din diferite locuri din Scriptură, la Apocalipsa 19, să arătăm că Venirea lui Cristos va ucide pe anticrist. Acela este motivul că eu a trebuit să las acestea, doar să iau cele două versete. Eu a trebuit să merg la diferite părţi ale Scripturii, să dovedesc aceste lucruri. Astfel acesta-i motivul că am mers la Apocalipsa 19, să arăt că sfîrşitul anticristului, va fi uciderea; despre Cristos, cînd El vine, El va ucide pe anticrist.

E-378 La Apocalipsa 10, să arăt că Mesajul îngerului al şaptelea va fi o persoană, în aceste ultime zile, uns de Dumnezeu pentru o slujbă întocmai cum avea Ilie profetul, aşa cum este prezis în Maleahi 4, să descopere adevăratul Cuvînt (original) al lui Dumnezeu în această generaţie, Cuvîntul original al lui Dumnezeu în această generaţie. Cum el a făcut la Izabela naturală, aşa o va face acest om la Izabela spirituală, bisericile denominaţionale. Eu trebuia să merg la al 7-lea capitol... al 10-lea capitol, versetele 1 la 7, să dovedesc că aceasta era corect. Şi acolo la Maleahi, şi Amos, şi aşa mai departe, să dovedesc asta.

E-379 Ilie a fost un profet care a profeţit şi a condamnat pe Izabela, în acea anume generaţie.

E-380 Iar Ilie nu a murit niciodată. El desigur nu a murit. El a apărut iarăşi, cam opt sute de ani mai tîrziu, lîngă Isus Cristos, pe Muntele Transfigurării. El nu este mort.

E-381 Acum, noi aflăm că Duhul lui urmează să ungă un om, conform cu promisiunea lui Dumnezeu, în zilele din urmă; a promis să facă la fel în Izabela duh, aşa cum el a făcut în Izabela naturală, în zilele din urmă.

E-382 De aceea eu-eu am mers la aşa de mult din Biblie, să dovedesc aceasta, astfel ca să nu vă fie rămas nici o întrebare în mintea voastră. Dacă există, faceţi-mi de cunoscut. Păi, scrieţi-mi o scrisoare sau o notiţă.

E-383 Şi aceasta se îmbină aşa de perfect, chiar pînă la fiarele care distrug trupurile lor naturale în zilele din urmă, nimicindu-le aşa cum au făcut ele atunci.

E-384 După cea mai bună descoperire a mea, asta mi-a fost dat de către Dumnezeu şi prezis că aceasta va fi făcut, acesta este Adevărul despre cei patru călăreţi pe cai, după cît de bine cunosc eu.

E-385 Ce credeţi voi despre Isus? [Adunarea se bucură – Ed.]
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-386 Acum ţineţi minte, cu nici... (Aceasta este; dă-i înainte; asta este bine.) Nu cu simţăminte rele înspre ceva oameni în vreo organizaţie! Pentru că, Dumnezeu are copii în sistemul Catolic. El are copii în sistemul Metodist. El are copii în sistemul Baptist. Cît de multe din acelea, toate acele sisteme diferite, sînt reprezentate aici în seara aceasta, care au ieşit afară din acestea cînd voi aţi văzut Lumina? Să vă văd mîinile. [Adunarea zice, "Amin – Ed.] Acum, amintiţi-vă, există oameni acolo întocmai ca voi. Însă acesta este sistemul care ucide, vedeţi. Acesta este duhul anticrist care îi aduce în final într-un loc încît ei nu vor auzi nici un Adevăr.

E-387 Şi amintiţi-vă seara trecută cînd eu am trecut prin pecetluire? Dacă un om a auzit chemarea jubileului, şi el a refuzat să se ducă liber, el a fost dus la stîlp şi o sulă i-a însemnat urechea. Urechea este unde voi auziţi. "Şi credinţa vine prin auzire." Atunci dacă el Îl aude, şi refuză să-şi accepte libertatea, atunci el este... trebuie să-şi slujească stăpînul lui denominaţional tot restul vieţii lui. Amin.

E-388 Oh! Oh, Doamne! Nu este El minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Eu Îl iubesc, eu...
Să ne ridicăm doar mîinile acum şi să-L venerăm.
Pentru că El m-a iubit întîi (Glorie!)
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-389 [Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.] Acum doar plecaţi-vă capul, şi să-L venerăm acum aşa cum ţl fredonăm. [Fratele Branham continuă să fredoneze Eu Îl Iubesc.]

E-390 Doamne, cît de mulţumitori sîntem noi! Eu sînt aşa bucuros, Doamne, aşa de fericit pentru Tine şi poporul Tău. O Doamne, Tu ai procurat salvarea noastră pe Calvar. Noi bucuroşi o acceptăm, Doamne.

E-391 Acum încearcă-ne, Doamne, prin Duhul Tău. Şi dacă există ceva rău printre noi, Doamne, ceva necredinţă a Cuvîntului, vreo persoană aici, Tată, care nu ar puncta fiecare promisiune a lui Dumnezeu cu un "amin"; fie ca Duhul Sfînt să vină jos acum, Călăreţul pe cal alb, în timp ce Duhul Lui, Duhul lui Cristos, în faţa anticristului, şi să-i cheme pe ai Lui Proprii. Cheamă-i afară, Doamne.

E-392 Fie ca ei să se pocăiască acum, să vină repede la Tine şi să fie umpluţi cu Uleiul şi vinul; şi să fie schimbaţi din roba aceea denominaţională a morţii lui Cain, într-o robă albă ca zăpada a Vieţii Eterne, împărţită de către Mire. Şi atunci ei vor merge la Cina de Nuntă într-o zi, în Cuvîntul adeverit al învierii. Admite aceasta, Doamne. Cercetează inimile, în timp ce oamenii aşteaptă după Tine. Prin Numele lui Isus!
[Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.]

E-393 Acum, cercetează-ţi doar inima, fratele meu, sora mea, prietenul meu. Eu am fost cu voi pentru mult timp. Aceasta este cam treizeci şi trei de ani. V-am spus eu vreodată ceva în Numele Domnului în afară de ceea ce s-a împlinit? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Căutaţi pe Cristos acum în timp ce voi aveţi o şansă. Aceasta poate să vină destul de curînd unde voi nu o puteţi face. Vedeţi? El ar putea părăsi scaunul, oricînd, de mijlocire a Lui; atunci tu ai putea plînge din toată inima ta, tu ai putea sări, tu ai putea vorbi în limbi, tu ai putea alerga în sus şi-n jos pe duşumea, tu ai putea face orice ai vrea, şi să aderi la fiecare biserică în lume, nu există nimic, nu mai este albitor pentru al tău-tău păcat. Atunci ce faci tu, unde eşti tu atunci?

E-394 Păi, eu cred, din toată inima mea, că scaunul este încă deschis. Eu cred că El încă este pe Tronul lui Dumnezeu. Dar curînd El urmează să se ridice acum, şi să vină înainte, să pretindă ce El a răscumpărat. El face lucrarea de Răscumpărător Rudenie, în timp ce Rut aşteaptă.

E-395 Dar curînd, voi ştiţi, după ce Boaz a făcut lucrarea de rudenie, atunci el a venit şi şi-a pretins posesiunea lui. Şi aceea este exact ce Biblia a spus că El a făcut, "El a venit înainte şi a luat Cartea." Atunci mijlocirea este terminată; El este jos de pe Tron; acolo nu mai este Sînge pe Scaunul Milei. Şi atunci ce este acesta? Scaunul Judecăţii.

E-396 Nu lăsaţi să se spună, într-una din aceste zile, "Eu credeam că Răpirea trebuia să vină." Şi auziţi Glasul că zice, în spate, "Aceasta este în trecut." Dumnezeu să vă ajute!
Acum să ne plecăm capetele.

E-397 Frate Neville, vino, pentru eliberare sau orice ai tu de făcut. Dumnezeu să vă binecuvînteze, pînă mîine seară.

Up