Pecetea A Cincea

The Fifth Seal
Data: 63-0322 | Durată: 2 ore 44 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Să ne plecăm capetele acum pentru rugăciune.

E-2 Graţiosule Tată Ceresc, Atotputernicul Dumnezeu, Care ai adus iarăşi pe Isus Cristos dintre cei morţi, şi ni L-ai prezentat în aceste zile din urmă, în Puterea Duhului Sfînt, noi sîntem recunoscători pentru aceste puternice vizitări ale nemuritorului Dumnezeu. Iar acum, Tată, noi întîmpinăm un alt ceas, un ceas care ar putea schimba destinaţia Eternă a multor oameni.

E-3 Şi să ne apropiem de aceasta, Doamne, noi sîntem insuficienţi. Deoarece, aceasta este în Scripturi, că, "Mielul a luat Cartea şi a deschis Peceţile."

E-4 O Miel al lui Dumnezeu, vino înainte, noi ne rugăm. Noi Te chemăm, Doamne, marele Răscumpărător. Vino înainte şi arată-ne planul Tău de răscumpărare care a fost ascuns de-a lungul anilor, să rupi această Pecete a Cincea pentru noi în seara aceasta, Tată, şi să descoperi ce este dedesubtul acelei Peceţi pentru noi; ca noi să putem pleca Creştini mai buni de cît cum sîntem noi acum, să putem fi mai bine potriviţi pentru sarcina care stă înainte. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Aşezaţi-vă.

E-5 Bună seara, prieteni. Eu consider acesta un mare privilegiu să fiu aici în seara aceasta, cu acest mare eveniment. Eu nu cunosc altundeva unde aş putea să mă simt mai bine, decît să fiu în lucrarea Împăratului. Şi acum venind mai ales asupra acestor lecţii unde noi doar aşteptăm; dacă El nu mi-ar descoperi Aceasta, eu nu v-aş putea da Aceasta vouă. Eu nu încerc să folosesc ceva din propriile mele gînduri sau ceva; doar aşa cum El va da Aceasta. Asta-i adevărat. Şi eu-eu sînt sigur, că dacă eu nu folosesc propriile mele gînduri, şi Acesta vine în felul în care El a venit. Şi prin toată viaţa Acesta niciodată nu a fost greşit. Acesta nu va fi greşit nici de data aceasta.

E-6 Acum, noi sîntem doar glorioşi şi foarte, foarte mulţumitori pentru ceea ce El a făcut pentru noi, măreaţa mînă misterioasă a viului Dumnezeu! Ce lucru mai măreţ ar putea fi, cît mai mult am putea noi să fim un popor privilegiat, decît să avem în prezenţa noastră pe Regele regilor, Domnul domnilor?

E-7 Noi probabil am sufla fluierele şi-şi am înălţa steagurile, şi am întinde covoarele şi fiecare lucru, pentru Preşedintele naţiunii să vină în oraş. Dar, gîndiţi-vă doar, aceea ar fi în ordine, şi aceea ar fi o onoare pentru oraş.

E-8 Dar gîndiţi-vă. În micuţul nostru, tabernacol umil, în seara aceasta, noi invităm pe Regele regilor, Dumnezeu. Iar noi nu... El nu doreşte să fie aruncate afară covoare, şi aşa mai departe. El doreşte să fie întinse afară inimi smerite, astfel ca El să poată lua aceste inimi smerite şi să le descopere¬lucrurile bune pe care El le are în depozit pentru toţi acei care Îl iubesc.

E-9 Acum, noi am întrebat... Iar eu am o mărturisire pe care mi-ar place să-să o dau. Acum, dacă eu sînt greşit asupra acesteia; eu tocmai am auzit-o, şi eu aş putea fi că eu sînt greşit. Dar eu cred că oamenii sînt aici, şi la care se aplică mărturisirea.

E-10 Şi atunci, cu cîteva zile în urmă, cînd am fost afară la casa mea acum, în-în Arizona, noi am avut o-o chemare care a spus că acolo era un băieţaş care avea febră reumatică. Şi aceea merge la inimă. Şi el era aşa un... Tata şi mama lui sînt aşa drăgălaşi, prieteni scumpi de ai mei. Acesta era unul din diaconii noştri de aici, din biserică, Fratele Collins. Băieţaşul lui, micuţul Mikey, colegul de joacă al lui Joe, suferea cu febră reumatică de inimă. Iar doctorii l-au trimis acasă, l-au pus în pat, şi le-au spus părinţilor nici măcar să nu-l lase sus, nici s㬺i ridice capul, să ia o băutură de apă. O lua afară cu un pai; el era aşa de rău. Iar părinţii, credincioşi, vin la tabernacol aici, şi cred.

E-11 Şi cu cîteva seri în urmă, nu încercînd să aştept, noi am anunţat servicii de vindecare Duminica. Dar, văzînd că noi urma să avem să răspundem la întrebări, astfel atunci noi trebuia să omitem serviciul de vindecare.

E-12 Şi apoi eu aveam un pic de ceva ce am păstrat în lăuntrul meu, în inima mea.

E-13 Iar mama şi tata voiau să ştie dacă ei puteau să aducă copilul în-cameră. Şi ei au adus pe micuţul acolo afară, iar Duhul Sfînt l-a pronunţat vindecat.

E-14 Şi astfel, părinţii, fiind respectoşi de aceea, au luat pe micuţul acasă şi l-au trimis la şcoală, doar l-au trimis înainte la şcoală.

E-15 Doctorul a apucat să afle, astfel doctorul nu a fost prea mulţumit cu un astfel de lucru. Astfel, el i-a spus mamei căci copilul ar trebui să fie în pat, desigur. Iar ea i-a dat lui povestea. Şi eu cred că omul este un, eu înţeleg, este un Creştin credincios, printr-o denominaţiune. Un-un Adventist de ziua a Şaptea, doctorul este. Şi astfel el a zis, "Păi, voi s-ar cuveni... este timpul pentru copil, ca eu să-l examinez." A zis, "Voi s-ar cuveni, cel puţin, să-l aveţi examinat."
Ea a zis, "Foarte bine."

E-16 A dus copilul jos, iar doctorul l-a examinat, din sînge, unde stă febra reumatică. Şi eu aşa înţeleg că doctorul a fost aşa de uimit că el nu a ştiut ce să facă. Băieţaşul este perfect normal, sănătos şi bine, nici o... ? ... a fost găsit.

E-17 Acum, sînt Collinsii aici? Eu poate am spus asta greşit. Eu vreau... Este asta adevărat, Soră Collins? Da. În regulă. Da. Acela este micuţul Mikey Collins, doar cam în vîrstă de şase, şapte ani.

E-18 Şi aceea s-a întîmplat chiar în cameră, cam cu trei seri în urmă. Oh, ei... Trebuia să fie Cineva în camera aceea pe lîngă fiinţe umane! Acesta era-marele şi puternicul Iehova, asta-i adevărat, care vine să onoreze Cuvîntul Lui. Iar eu-eu sînt aşa de recunoscător să aud asta. Vedeţi? Eu ştiu că noi toţi sîntem. Nu numai eu, ci toţi sînt, pentru că ce dacă acela era-era băieţaşul vostru sau băieţaşul meu?

E-19 Şi, reţineţi, eu dau mărturisire, chiar cum doar una, şi aleg una aici şi acolo. Aceasta se întîmplă pretutindeni, însă doar să vă fac de cunoscut căci-căci slujba mea adevărată este asupra vindecării Divine. Însă voi... Eu sînt aici pentru aceste Peceţi. Deoarece, puţin mai tîrziu, voi veţi înţelege de ce a trebuit eu să fac asta. Şi, astfel, eu nu sînt un învăţător, eu nu sînt un teolog. Eu-eu doar mă rog pentru bolnavi, şi eu iubesc pe Domnul. Iar acum, acum în aceasta, deşi, că...

E-20 Seara trecută noi am dat o mărturisire despre fetiţa... eu am numele ei. Şi Billy îl are aici acum, pe undeva, despre părinţi şi cine sînt ei. Şi această fetiţă era în ultimul stagiu de leucemie, doar cam... Doar aşa de rău încît ei nu au mai putut să o hrănească pe gură; ea trebuia să fie... sîngele ei în transfuzie prin vene. Iar ea era o micuţă drăguţă. Ea era mică pentru vîrsta ei, cam ca această doamnă micuţă aici, eu presupun. Dar ea era cam aşa înaltă, foarte... Ei erau ca cei mai mulţi dintre noi. Tu puteai să spui cum era copilul îmbrăcat, că... şi părinţii, că ei erau foarte săraci, chiar foarte săraci, şi, astfel, însă foarte reverenţi. Iar Duhul Sfînt a pronunţat pe acea copilă vindecată.

E-21 Acum, doar gîndiţi-vă la asta, cu leucemie, copila aceea micuţă, iar sîngele era aşa de rău că ei nici măcar nu mai puteau să o hrănească pe gură. Ea trebuia să ia, să meargă la spital şi să ia sîngele, sau transfuziile prin vene, să o hrănească; eu presupun, că glucoză, sau aşa ceva. Eu nu ştiu ce termeni medicali fac pentru boala aceea, dar, oricum, ea trebuia să fie hrănită în felul acela. Şi înainte ca copilul să părăsească locul, a plîns pentru un hamburger.

E-22 Iar părinţii, după ce ei au auzit Duhul Sfînt, despre AŞA VORBEŞTE DOMNUL, vedeţi, ei... Şi, ei, străini, nu au fost pe aici înainte. Însă ei... Un-un cuplu bătrîn fiind care doar şi-au luat locurile lor aici pentru ei, cu cîteva minute în urmă, Fratele şi Sora Kidd, i-au instruit despre ce să facă, şi după ce să asculte. Iar copila şi-a mîncat mesele ei pe drum spre casă.

E-23 Două sau trei zile după aceea, în şcoală. Şi ar fi mers la doctor, iar doctorul era aşa de uimit! El a zis, "Nu există nici măcar o urmă de leucemie găsită în copilă." Vedeţi? Acum aceea era instantaneu, la punct, Puterea Atotputernicului Dumnezeu, să ia o circulaţie a sîngelui şi să o curăţească, drept în felul acesta, şi-şi să pună pulsaţia de-de viaţă nouă înăuntru acolo. Deoarece, a voastră-a voastră circulaţie a sîngelui este viaţa voastră, muritoare. Şi să creeze celule noi, şi să le curăţească pe cele vechi! Şi-şi ce este aceasta, aceasta este absolut... Eu aş spune asta, că acesta este un act creativ al Atotputernicului Dumnezeu; să ia o-o circulaţie a sîngelui care este contaminată cu cancer, pînă cînd micuţa, galbenă şi gîfîită, şi, doar în intervalul cîtorva momente de timp, o circulaţie a sîngelui nou nouţă!

E-24 Eu cred... Eu nu am să vorbesc aceasta în Numele Lui; eu am să vorbesc aceasta în a mea... în descoperirea credinţei mele, ce s-a întîmplat în Sabino Canyon zilele trecute. Eu cred că ceasul se apropie, cînd ramurile pierdute vor fi restaurate, şi Puterea glorioasă a Creatorului. Eu-eu cred, că dacă El poate să facă să apară o veveriţă, care nu are... Aici este omul sau femeia, doar au o parte lipsă. Iar acela era animal complet, în el însuşi. El este Dumnezeu. Eu-eu Îl iubesc.

E-25 Păi, acum, eu ajung să încep asupra acelor subiecte, iar noi doar vorbim înainte. Iar oamenii în jurul pereţilor, şi stau în holuri şi în săli, şi aşa mai departe, astfel eu voi merge chiar drept la Mesaj.

E-26 Şi eu vreau să spun asta, şi eu vreau să-i dau mulţumiri la Acela Care este omniprezent. Şi, că, astăzi, neştiind un lucru despre acea Pecete a Cincea, Ea a venit în acelaşi fel misterios, azi dimineaţă, doar cam o oră înainte să se crape de ziuă, cînd eu eram afară în rugăciune. Şi astăzi...

E-27 Eu doar am şezut aceste ultime cinci sau şase zile, doar într-o cameră mică, nu văd pe nici unul. Doar merg afară şi îmi mănînc mesele cu un-cu un prieten, cu unii din prietenii mei de aici. Şi, desigur, voi ştiţi cine este acel prieten, el este Fratele şi Sora Wood. Da. Şi-şi voi ştiţi, şi eu am mers acolo şi-şi am stat cu ei, şi fiecare a fost drăguţ. Iar acolo nu a fost ceva, doar simplu...

E-28 Eu încerc să stau drept cu acel Mesaj despre aceste Peceţi. Aceasta este important. Eu cred că acesta este-acesta este ceasul timpului de descoperire a Acestuia, a descoperirii Acestuia.

E-29 Şi acum eu vreau ca voi să fiţi siguri acum, devreme, înainte, îndată ce voi puteţi, scrieţi-vă înţelegerile necunoscute despre-despre aceste Şapte Peceţi, dacă voi le aveţi, şi aşezaţile pe masă. Şi poate Fratele Neville sau cineva ar putea să pună o cutie aici sus. [Cineva zice, "Aici este cutia." – Ed.] Oh, aici-aici, eu le văd acum. Asta-i bine. Eu mai degrabă le am deseară, încît eu pot poate să le studiez o vreme, pentru Duminică dimineaţă. Acum, să nu, timpul acesta, chiar la timpul acesta, să nu faceţi cereri pentru, să zicem, "Este dovada Duhului Sfînt asta?" Vedeţi? Mie-mie mi-ar place să ştiu despre, despre ce v-am învăţat, vedeţi voi, astfel noi putem să luăm acest subiect ( ca epocile bisericii) drept, vedeţi, deoarece cu aceea avem noi de a face acum.

E-30 Acum, aşa cum noi urma să ne rugăm pentru bolnavi, atunci aceea ia poate o-o rugăciune diferită. Iar voi sînteţi unşi, veniţi înăuntru pentru un lucru diferit, voi ştiţi. Iar voi căutaţi pe Dumnezeu, să aflaţi, "Va fi cineva acolo în seara aceasta, Doamne?"

E-31 "Da, acesta va fi cineva care poartă o rochie galbenă, şezînd în colţul din dreapta. Şi cînd voi o chemaţi, o chemaţi aceasta. Şi ziceţi aşa şi aşa a făcut ea. Iar ea are aşa-şi-aşa." Apoi voi mergeţi jos acolo şi priviţi, şi acolo este ea. Vedeţi? Asta este, vedeţi. Aceasta este deosebit. Vedeţi?

E-32 Şi în felul acesta, eu mă rog, "Doamne Isuse, care este interpretarea despre Aceasta? Descoperă-mi Aceasta." Amin.

E-33 Acum să ne luăm Săbiile noastre-noastre afară acum din nou, şi, Cuvîntul.

E-34 Şi eu apreciez sprijinul spiritual al Fratelui Neville, tot atît de bine ca şi iubirea lui frăţească, înapoi aici în spatele meu, rugîndu-se pentru mine. Şi al vostru al tuturor, de asemeni. Iar, acum, în seara aceasta fiind Vineri seara, noi vom încerca, doar să o facem aşa... noi...

E-35 Nu este posibil ca tu să atingi toate lucrurile. Tu... Pentru că, tu ai putea lua Asta, doar una din acele Peceţi, şi să stai, doar-doar să O aduci drept prin Scriptură, drept în jos. Vedeţi? Aceasta ar lua luni şi luni şi luni, şi tu încă nu ai avea Aceasta, deoarece-Pecetea Însăşi leagă întreaga Scriptură, de la Genesa la Apocalipsa, o Pecete din Aceasta.

E-36 Astfel ce eu încerc să fac, este, să mă ţin de la a mă depărta de la Aceasta, eu voi nota jos o Scriptură, sau-sau o notiţă mică aici pe undeva, şi să mă ţin de la... Doar să o ţin asupra acelui singur lucru, eu trebuie să privesc înapoi, deoarece, eu numai... Vorbind, eu vorbesc prin-prin felul... Eu-eu sper că aceasta este inspiraţia corectă. Şi atunci cînd eu-cînd eu mă uit jos să văd... Şi eu-eu încep să vorbesc, şi eu mă simt că deviez asupra unui subiect, eu mă voi întoarce înapoi, privesc înapoi în partea cealaltă, să încerc să iau o altă Scriptură, să ajung pe aceea, voi vedeţi, ca să o luminez puţin pe partea aceea, în loc să încerc să merg înainte cu asta.

E-37 Şi astfel acum noi urmează să studiem în seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, cu ajutorul Lui, a-a Cincea Pecete. Şi Aceasta este una scurtă. Este puţin mai lungă decît cealaltă. Cei patru călăreţi pe cai, acum, erau două versete fiecare, şi aceasta este trei versete în aceasta. Acum, Pecetea a Cincea începe, capitolul al 6-lea din Apocalipsa, versetul al 9-lea.

E-38 Şi, acum, dacă s-ar întîmpla ca tu să fii un-un străin care nu ai auzit aceşti patru călăreţi pe cai, păi, tu... Vedeţi, uneori tu-tu doar te aşezi înapoi şi-şi cumva însăilezi ceva, şi, cînd tu o faci, tu te aştepţi ca oamenii să înţeleagă Aceasta. Astfel dacă există un pic de ceva care voi nu înţelegeţi, păi, doar să suferiţi cumva puţin. Sau, luaţi banda şi ascultaţi la Aceasta, şi-şi eu sînt sigur că voi veţi-veţi primi o binecuvîntare din Aceasta. Eu am primit. Eu-eu sper că voi-că voi primiţi.

E-39 Acum, fiecare-i gata, de la al 9-lea verset acum la al 11-lea, sau incluzînd al 11-lea.
Şi cînd el a deschis pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele acelora care au fost ucişi pentru cuvîntul lui Dumnezeu, şi pentru mărturia pe care ei au ţinut-o:
Şi ei au strigat cu un glas tare, zicînd, Pînă cînd, O Doamne, sfinte şi adevărate, tu nu... judeci şi răzbuni sîngele nostru asupra acelora care locuiesc pe pămînt?
Şi fiecăruia din ei li s-au dat robe albe; şi s-a spus către ei, ca ei să se odihnească încă pentru o-o scurtă vreme, pînă cînd împreună slujitorii lor de asemeni... fraţii lor, care trebuie să fie omorîţi cum erau ei, trebuie să se împlinească.

E-40 Acum, aceasta este cam misterios. Iar acum pentru binele benzilor, şi clericilor şi învăţătorilor care şed prezent, acum, dacă voi aveţi o vedere deosebită de Aceasta; eu am avut, de asemeni. Însă eu doar iau Aceasta din inspiraţie, care mi-a schimbat complet vederea despre Aceasta. Înţelegeţi?

E-41 Şi apoi eu am aflat, aşa cum voi vedeţi acestea descoperite, Aceasta iese drept înapoi şi aduce acele epoci ale bisericii şi Scripturile drept împreună, şi O leagă sus. Vedeţi? Şi acela este motivul că eu cred că Acesta vine de la Dumnezeu. Acum, noi ne dăm seama de asta.

E-42 Şi eu mă gîndesc că uneori noi depindem de ceea ce vreun mare învăţător ar fi putut să spună despre Aceasta. Vedeţi? Şi aceea este-aceea este în regulă. Eu nu condamn învăţătorul, sub nici o formă. Şi eu nu condamn pe nimeni. Eu doar condamn păcatul, necredinţa; nimeni.

E-43 Iar unii oameni au zis, "Tu condamni organizaţia." Nu, eu nu condamn. Eu-eu condamn sistemul de organizaţie; nu oamenii de acolo, grupul de oameni care formează organizaţia, voi ştiţi. Ci sistemul de care ei sînt guvernaţi, aceea este ce eu condamn, Catolic şi Protestant, la fel. Doamne! Eu am...

E-44 Unii din cei mai buni prieteni de care-care-care eu ştiu, sînt Catolici, doar... ? ... Vă daţi seama... Iar omul poate să şadă aici în seara aceasta, poate este. Singura cale că noi am obţinut acest tabernacol zidit, este deoarece un Romano Catolic s-a ridicat în picioare în tribunal acolo, şi a mers în faţă pentru mine, şi, băiete, cum nimeni nu ar face. Asta-i corect. Iar ei nu au putut să refuze aceasta. Asta-i adevărat.
Şi a zis, "Ei aveau numărul afară, 'Prea mulţi oameni."'

E-45 El a zis, "Oh, aceea nu o să formeze încă optzeci în biserica aceea, în felul acesta." A zis, "Biserica aceea stă acolo." A zis, "Eu-eu cunosc pe păstor, şi pe toţi în felul acesta." Şi a zis, "Biserica aceea era acolo." A zis, "Ceilalţi dintre voi puteţi adăuga la ea, atunci de ce nu pot ei?" Un Romano Catolic, bun prieten de-al meu. Vedeţi? Da, domnule.

E-46 Un-un băiat care este un-un Catolic, un adevărat prieten royal de-al meu, a discutat cu mine. Avea un anumit magazin de fierărie; înainte ca eu să plec. El a zis, "Billy, eu-eu ştiu că tu nu crezi în sistemul nostru de religie." El a zis, "Dar eu îţi spun chiar acum," a zis, "Dumnezeu ţi-a onorat rugăciunile aşa de mult pentru noi! Eu cred, dacă tu ajungi în necaz oriunde în naţiune," a zis, "fiecare Catolic din ţară va veni la tine." Astfel, voi vedeţi, aceea este ...

E-47 El a zis, "Fiecare spate-cruce," a numit el aceasta. Eu am să o spun întocmai în felul lui. Desigur, ei pretind să fie aceea deoarece Creştinii timpurii au purtat cruci pe spatele lor. Noi ştim asta din istorie. Şi pretind să fie Creştinii timpurii, care ei erau, însă sistemul i-a deviat de pe cărarea aceea, voi vedeţi.

E-48 Şi oamenii aceia, un Catolic, sau Iudeu, sau orice este acesta, ei sînt o fiinţă umană din acelaşi pom din care venim noi. Înţelegeţi? Aceasta-i corect. Ei sînt-ei sînt oameni care iubesc, care mănîncă, şi bea, şi dorm, şi doar ca oricare altul. Şi aşa noi trebuie ca niciodată să nu condamnăm individuali, nu, pe nici unul, vedeţi. Dar, noi nu trebuie să condamnăm individuali.

E-49 Dar, ca un lucrător, eu trebuie să lovesc şarpele acela acolo afară, care muşcă în acei oameni, voi vedeţi. Şi eu nici-şi eu nici măcar... Doar eu, şi eu însumi, eu nu aş face asta dacă aceasta nu era o însărcinare de la Dumnezeu, încît eu sînt legat de datorie să fac aceasta, vedeţi. Şi eu trebuie să ţin asta devotat şi credincios.

E-50 Dar dacă un Catolic, Iudeu, sau orice era el, vine aici; dacă el era un Mahomedan, Grec, sau Ortodox, sau orice ar putea el fi. Dacă vine aici să se facă rugăciune pentru el, eu m-aş ruga tot atît de sincer pentru el cum aş face-o pentru ai mei proprii. Asta-i adevărat. Desigur, deoarece aceasta este o fiinţă umană. Şi eu m-am rugat pentru Budişti, şi pentru Sikhişti, Jainişti, Mahomedani, şi-şi fiecare fel, voi vedeţi, în felul acesta. Iar eu nu-i întreb nici o întrebare; eu doar mă rog pentru ei, deoarece ei sînt cineva, o fiinţă umană care vrea să se facă bine, şi încearcă să-şi facă viaţa puţin mai uşoară de-a lungul drumului pentru ei.

E-51 Acum ne dăm seama, că, în aceasta, şi mulţi dintre voi aici care eu îi cunosc, există cel puţin doi sau trei şcolari adevăraţi care şed aici. Şi-şi ei sînt deştepţi, şi citesc din-din doctrinele altor oameni despre acest subiect. Şi eu vreau ca aceşti fraţi să ştie că eu-eu nu condamn pe aceşti oameni. Eu exprim numai ceea ce Domnul îmi arată. Şi asta este tot ce am eu.

E-52 Acum, noi nu vrem să gîndim asta niciodată, deoarece vreo micuţă femeie spălătoreasă sau-sau un micuţ băiat plugar acolo afară, nu a putut să obţină o descoperire de la Dumnezeu. Deoarece, voi vedeţi, aceasta ... Dumnezeu, El de fapt Se descoperă în simplicitate. Aceea este, noi am avut aceea Duminică, asupra căreia să pornim aceasta, cum Se descoperă El în simplicitatea Lui. Asta este ce Îl face măreţ.

E-53 Acum lăsaţi-lăsaţi-mă doar... lăsaţi-mă doar să revizuiesc asta doar pentru un minut. Ce-l face pe Dumnezeu măreţ, este deoarece El Se poate face aşa de simplu. Asta este ce Îl face mare. Dumnezeu este mare, şi se poate face pe Sine ţntr-o formă aşa de simplă încît înţelepţii din această lume nu Îl pot afla. Ei doar nu-L pot afla, deoarece El Se face prea simplu. Acum priviţi. Şi aceasta, în sine, este taina descoperirii lui Isus Cristos. Înţelegeţi? Aceasta, în sine, că... Acolo este... nu poate fi nimic mai măreţ decît Dumnezeu. Şi voi nu puteţi face ceva aşa de simplu aşa cum El se face pe Sine. Vedeţi, asta este ce îl face pe El măreţ. Vedeţi?

E-54 Acum, un om mare, el poate doar să ajungă puţin mai mare, sau poate el se poate apleca jos şi să zică, "Ce mai faci?" către tine, vedeţi, sau ceva de felul acesta. Însă el nu se poate face mic. Există doar ceva privitor la el. El este un uman. El doar nu se poate face mic. Deoarece, cînd el ajunge să devină în jos prea mic, atunci, primul lucru care-l ştiţi, el trebuie să se refere la ceea ce a făcut altcineva, şi în felul acesta. Şi apoi el începe să se tragă sus înapoi din nou, voi vedeţi.
Dar, calea în sus este în jos, în Dumnezeu. Da.

E-55 Cei înţelepţi din lume încearcă, în înţelepciunea lor, să-L afle. Ei doar se caţără departe de El, în a face astfel. Vedeţi, înţelepţii lumii, dacă tu începi să explici ceva prin ceya matematici sau ceva. Reţineţi, El a pus chiar aceasta... În Biblie, în Apoc-... Nu, eu vă cer scuze.

E-56 Isaia 35, eu cred că este aceasta, aceea chiar este aşa-este aşa simplu încît chiar o-o-o persoană delicventă ar înţelege Aceasta, vedeţi. Păi, "Chiar şi un prost nu se va rătăci acolo."

E-57 Înţelepţii pierd aceasta departe, prin înţelepciunea lor, ducîndu-se mai departe de la El, prin a încerca să-L găsească prin înţelepciune. Acum, să nu uitaţi asta. Asta va fi pe bandă, vedeţi. Cei înţelepţi, în înţelepciunea lor, se duc A aşa departe să încerce să-L afle prin înţelepciunea lor, că ei Îl omit, vedeţi. Dacă ei ar fi destul de mari ca să fie destul de simpli, ei ar putea să-L găsească. Dacă tu eşti destul de mare să devii destul de simplu! Vedeţi asta? Şi, voi ştiţi, că acela-acela este într¬adevăr Adevărul.

E-58 Eu am mers înăuntru la oameni, în birourile lor, şi aşa mai departe, care erau într-adevăr oameni, mari, regi, vedeţi, şi potentaţi, monarhi, şi de obicei ei sînt oameni mari. Apoi, am mers în locuri unde un om are un schimb de haine, poate vreun lucrător care a vrut să se certe cu mine pentru o vreme, şi tu-tu te-ai gîndi că lumea nu ar putea funcţiona fără el, vedeţi. Şi acela-acela era doar înfumurat în cap, vedeţi. Dar, un-un om mare, un om maie şade jos şi încearcă să te facă să gîndeşti că tu eşti omul mare. Înţelegeţi? Vedeţi, el se poate smeri pe sine.

E-59 Şi, voi vedeţi, Dumnezeu este aşa de mare încît El poate să se smerească pe Sine, la un loc, la care o fiinţă umană nu poate să se coboare aşa departe, voi vedeţi. Asta-i tot. Şi în a lor...

E-60 Iar ei încearcă să-L afle. Acum priviţi. Ei încearcă să-L afle prin a trimite băieţii la şcoală, şi să obţină un titlu de Licenţă în Artă. Şi-şi ei încearcă să-L găsească printr-o terminologie teologică a-a-a-a Bibliei. Şi ei încearcă să-L găsească prin programe educaţionale, şi prin programe organizaţionale, şi prin a înfrumuseţa lucrurile, şi încercînd să afle. El nu este acolo, deloc. Voi doar vă luptaţi cu vîntul, asta¬i tot. Voi vă-voi vă îndepărtaţi de la Acesta.

E-61 Ei ar putea fi destul de mari să fie-să fie destul de simpli, ei ar putea să-L găsească în direcţia aceea, prin a fi simpli. Dar atît timp cît voi mergeţi înspre înţelepciune, voi vă duceţi departe de El.

E-62 Acum lăsaţi-mă să iau asta astfel ca voi să nu o omiteţi. Atît timp cît voi încercaţi să găsiţi pe Dumnezeu prin înţelepciune, aşa cum a fost în grădina Edenului, aşa cum a fost în zilele lui Moise, aşa cum a fost în zilele lui-lui Noe, aşa cum a fost în zilele lui Cristos, în zilele lui Ioan, în zilele apostolilor, şi pînă în această zi! Cînd voi încercaţi să socotiţi Aceasta, şi încercaţi să găsiţi pe Dumnezeu prin înţelepciune, voi vă duceţi mai departe de El tot timpul. Voi încercaţi să înţelegeţi Aceasta. Nu există nici o cale să o faceţi. Doar să O acceptaţi. Înţelegeţi? Doar credeţi Aceasta. Nu încercaţi să înţelegeţi Aceasta.

E-63 Eu nu pot înţelege de ce, că, păi, o mulţime de lucruri. Nu înţeleg eu multe lucruri sau pot înţelege. Eu nu pot înţelege cum că acest tînăr care şade aici mănîncă aceeaşi hrană pe care eu o pot, şi-şi, aici este el, şi are un cap plin de păr, şi eu nu am nimic. Eu nu înţeleg aceasta. Ei îmi spun căci calciul îl face; iar eu nu-mi pot ţine unghiile destul de tăiate, şi păr deloc ca să-l tai. Eu-eu nu înţeleg asta. Aşa cum este vechea zicală, eu...

E-64 Doar nu să schimb cumva poziţia, seriozitatea; dar, Aceasta este seriozitate, dar eu nu am ajuns la Pecete încă.

E-65 Cum că o vacă neagră poate mînca iarbă verde, şi dă lapte alb, care face unt galben! Eu-eu sigur nu am putut să explic asta, vedeţi. Pentru că, voi vedeţi, fiecare este un produs al celuilalt. Şi cum o face, eu nu o pot explica.

E-66 Nu pot explica cum stau doi crini, sau două flori, din acelaşi soi, şi una roşie, şi cealaltă galbenă, şi una maro, şi una albastră. Eu nu o înţeleg. Acelaşi soare peste ele. De unde vine culoarea? Vedeţi? Eu-eu nu o pot explica, dar totuşi voi trebuie să o acceptaţi.

E-67 Eu doar doresc ca vreun mare teolog să-mi explice cum stă lumea aceasta în orbită. Eu doresc ca voi să fi putut să-mi aruncaţi ştiinţific o minge în aer, învîrtindu-se, şi să o lăsaţi să facă a doua revoluţie, în acelaşi loc. Voi nu aţi putea să o faceţi. Şi totuşi acesta este aşa de perfect potrivit încît ei pot să spună eclipsa de soare pînă la minut, douăzeci de ani de acum. Ei nu îşi au ceas sau un ceasornic, sau vreo piesă de maşinărie, care este aşa perfectă. Şi totuşi acesta stă acolo. Şi, atunci, înclinîndu-se înspre înapoi. Ce dacă acesta s-ar fi îndreptat un picuţ? Da. Tu te faci doar prostuţ, să încerci, vezi.

E-68 Astfel, voi vedeţi, nu încercaţi să obţineţi înţelepciune, să înţelegeţi. Doar credeţi ce zice EL Şi cu cît mai simplu poţi tu să devii, atunci iată-te acolo, tu vei afla Aceasta. Acum, eu sînt aşa de mulţumitor pentru aceasta, mulţumitor că El este, s-a făcut pe Sine simplu. Acum, noi aflăm, al 6-lea capitol şi al 9- lea verset. Lăsaţi-mă să încep acum.
Şi cînd el a deschis pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele acelora care au fost ucişi pentru cuvîntul lui Dumnezeu, şi pentru mărturia... ce ei au ţinut:

E-69 Observaţi, acolo nu este menţiune despre un alt Animal, sau o Făptură vie-vie, la acest anunţ despre Pecetea a Cincea. Acum reţineţi, că acolo era, la Pecetea a Patra. Acolo era, la Prima Pecete, a Doua, a Treia, şi a Patra, dar nici una aici. Vedeţi?

E-70 Acum, dacă voi observaţi, să citim doar înapoi, una dintre Peceţi. Să mergem înapoi la Pecetea a Patra, vedeţi. Şi acela este al 7-lea verset.
Şi cînd el a deschis pecetea a patra, am auzit glasul celei de a patra făpturi zicînd, Vino... vezi .
... cînd el... a deschis pecetea a treia, am auzit glasul celei de-celei de a treia făpturi zicînd, Vino şi vezi.
... celei de a doua făpturi... Vino... vezi. ... şi prima făptură zice, Vino şi vezi.

E-71 Dar atunci cînd noi ajungem la Pecetea a Cincea, acolo nu este nici un Animal. Acum doar observaţi.
Şi cînd el a deschis pecetea a cincea, eu am văzut sub altar...

E-72 Foarte repede! Vedeţi, acolo nu este-acolo nu este Animal acolo. Iar un Animal reprezintă putere. Noi ştim asta, vedeţi. Acolo nu este nici o Făptură vie.

E-73 Acum, una din acele Făpturi, noi aflăm, în a studia¬descoperirea în biserici, că una din ele avea... era un leu; şi cealaltă-cealaltă era un bou; şi cealaltă era un om; şi cealaltă era un vultur. Noi aflăm, în epocile bisericii, că acele patru Animale, însemnînd patru puteri, erau adunate în jurul Faptelor Apostolilor, întocmai în felul în care-tabernacolul era în pustie. Şi voi înţelegeţi aceasta, deoarece eu nu voi lua timp să intru în aceasta. Cum am desenat-o noi aici, şi am arătat întocmai exact! Ei vegheau asupra Acestuia, Mielul şi Cuvîntul, să înfăptuiască Cuvîntul întocmai cum au făcut ei¬chivotul legămîntului în Locul Sfînt în pustie, şi aşa mai departe.

E-74 Acum, noi am arătat chiar poziţional, prin culorile de seminţie din Israel, şi prin... Cîţi aţi auzit cele şapte-cele şapte epoci ale bisericii? Eu presupun că cei mai mulţi, două treimi dintre voi. Observaţi, căci chiar natura Animalului era exact o emblemă de seminţie, în care fel cele patru... cele douăsprezece seminţii aşezate, patru pe fiecare parte, sau-sau trei seminţii pe fiecare parte. Iar cele patru Făpturi şedeau şi priveau, aceste seminţii, din toate cele patru căi.

E-75 Şi, cînd, noi am mers şi am luat Evangheliile, şi arată exact. Cînd voi intraţi în chivot, ei străjuiau chivotul, legămîntul. Şi apoi noi aflăm că legămîntul noii Biserici, reprezentarea Ei pe pămînt, era Duhul Sfînt. Sîngele a trimis înapoi, la noi, pe Duhul Sfînt. Iar cele patru Făpturi au reprezentat, şi aşa-cele douăsprezece seminţii ale lui Israel, aşa cum aceasta a vegheat. Şi aflăm aceleaşi naturi, şi luînd aceeaşi natură şi aducînd-o la fiecare din acele patru Evanghelii, exact, erau exact la fel. Una a vorbit către leu, cealaltă către bou, şi cealaltă... Cele patru Evanghelii! Acolo este aceasta. Cele patru Evanghelii sînt protecţia Duhului Sfînt. Amin.

E-76 Eu doar întotdeauna m-am întrebat... Aceasta s-a ţinut de mine. Acum, aceasta este cam şase ani, eu presupun, de cînd am auzit un om mare să spună că era... "Faptele Apostolilor era doar cadrul." Eu am auzit să se spună aceasta de multe ori. Dar să auzi un om cu statutele lui, ca un predicator şi ca un învăţător, care a scris unele dintre cărţile renumite pe care oamenii le citesc pretutindeni, şi să spună că Faptele Apostolilor nu erau de fapt potrivite pentru învăţarea Bisericii!

E-77 Cînd, Faptele Apostolilor este tocmai temelia Acestuia; nu cadrul. Temelia! Pentru că, Biblia zice că-temelia lui Dumnezeu "este zidită pe Învăţătura apostolilor," corect, "Cristos, Capul, Piatra unghiulară."

E-78 Şi cînd acest om a stat acolo şi a făcut remarca aceea, eu-eu-eu-eu doar... Inima mea doar a slăbit. Şi mă gîndeam, "Nu-i de mirare." Păi, eu văd acum, în Peceţi. Aceasta doar nu era descoperit. Asta-i tot. Vedeţi?

E-79 Astfel, că, acolo erau ei, stînd acolo, însă acolo era ceva doar spunînd aceea. Acum, observaţi, ei străjuiesc.

E-80 Acum, cînd noi am luat Matei 28:19, şi am dus acest lucru în jos prin Matei, care a reprezentat leul. Şi venind, înăuntru acolo, noi aflăm exact de ce botează ei în Numele lui Isus Cristos. Şi acolo era El, stînd acolo tocmai cu Scriptura aceea, să străjuiască datoria sfîntă a botezului, a Numelui lui Isus Cristos. În regulă. Păi, eu deviez asupra epocilor bisericii acum.

E-81 Observaţi. Dar, aici, cînd noi venim la această Pecete a Cincea acum, acolo-acolo-acolo nu merge nici un călăreţ înainte, şi acolo nu este nici o Făptură să anunţe Aceasta. Ioan doar... Mielul a deschis-O, şi Ioan a văzut-O. Acolo nu era nici unul să zică, "Acum vino, priveşte. Vino, vezi." Observaţi, nici o putere a Făpturii vii. Sau acolo era...

E-82 Şi pe Pecetea a Şasea, acolo nu este nici o Făptură să O anunţe. Şi pe Pecetea a Şaptea, acolo nu este nici o Făptură să O anunţe. Nici o putere să anunţe Aceasta. Vedeţi, nimeni nu o face. Pe cea... Priviţi. Pe cea... După Pecetea a Patra, acolo nu este anunţ prin vreo putere de Făptură, de la a Cincea, a Şasea, sau a Şaptea, nicidecum.

E-83 Acum observaţi. Eu iubesc aceasta. Ca în timpurile călăreţului celor patru cai, călăreţul (singular) a celor patru cai diferiţi, acolo era o Făptură care a anunţat puterea. De fiecare dată cînd călăreţul a încălecat alt cal şi a venit înainte să călărească, un alt fel de Făptură a venit afară şi a anunţat aceasta, "Aceea este o mare taină." Vedeţi? "Aceea este taina." De ce? Anunţa taina.

E-84 De ce nu există una aici la Pecetea a Cincea, să anunţe Aceasta? Aici este aceasta, conform cu descoperirea pe care Domnul Isus mi-a dat-o astăzi, vedeţi, sau azi dimineaţă, devreme. Aceea este, că, taina epocilor bisericii este deja sf'îrşită, la timpul acesta. Taina despre anticrist este descoperită, la timpul acesta. Anticristul şi-a luat ultima lui călărie, şi noi îl găsim pe calul lui galben, amestecat cu culorile lui multe, şi călăreşte pînă la capăt în pierzare.

E-85 Noi luăm aceasta la Trîmbiţe, şi aşa mai departe, cînd noi învăţăm asta. Eu m-aş duce la aceasta acum, dar noi ne dăm iarăşi drept jos de pe subiect. Iar noi-noi mergem... el călăreşte...

E-86 Acela este motivul că nu există nici unul acolo. Acum, noi fără cauză scrisă, ceva motive pentru ceva. Acum, vă amintiţi, la început, începutul, am spus că nu poate exista nimic fără un motiv. Vă amintiţi micuţa picătură de cerneală? Vedeţi? Acum voi trebuie să găsiţi motivul. Acolo este vreun motiv că ei nu trebuiau să aibe o Făptură, sau o putere, să anunţe că această Pecete se rupe. Şi numai Dumnezeu poate descoperi de ce, asta-i tot, deoarece Aceasta tot-tot stă în El.

E-87 Dar motivul că El descoperă Aceasta, după cum eu înţeleg, aceea este deoarece taina Cărţii de Răscumpărare, atît cît priveşte că anticristul este descoperit; şi la acelaşi timp, Biserica este dusă, şi aceste lucruri nici măcar nu se întîmplă în epoca bisericii, deloc. Asta-i adevărat. Ele sînt-ele sînt departe de epoca bisericii. Biserica este absolut Răpită, la timpul acela. Biserica merge sus, în capitolul al 4-lea din Apocalipsa, şi nu se întoarce pînă cînd Ea vine înapoi cu Regele Ei, în capitolul al 19-lea. Însă aceste Peceţi aici descoperă ce a fost, ce este, şi ce va fi. Înţelegeţi? Şi, acum, ce era să fie pentru epoca bisericii, a fost descoperit prin aceste Peceţi. Şi acum priviţi ce ia Aceasta.

E-88 Cele-cele patru stagii ale călăreţului lui au fost descoperite. Cele patru stagii ale anticristului, călărind, au fost descoperite la acest timp, de aceea ei nu mai trebuie ca să mai aibe.

E-89 Şi acolo erau patru Făpturi vii ale lui Dumnezeu, să anunţe călăreţul aşa cum ei călăreau. Patru Animale sînt patru puteri. Acum, noi ştim că Animal, prin interpretarea termenilor simbolurilor Bibliei, înseamnă "putere." Acum, să luăm aceea de aproape. Cele patru sînt Animale, în Biblie, reprezintă o putere printre oameni.

E-90 Acum, dacă noi aflăm, ca în Daniel, cînd el a văzut o anumită naţiune că se ridică, aceasta ar fi poate un urs ţinînd o coastă lîngă el, în simbol. Apoi el a văzut o altă putere ridicîndu-se, un ţap. Acesta a reprezentat ceva. Apoi el a văzut o altă putere ridicîndu-se, şi-şi acesta era un leopard cu aşa multe capete. Acesta reprezenta o anumită împărăţie. Apoi el a văzut o alta ridicîndu-se, un leu mare cu dinţi, şi-şi a strivit rămăşiţa. Aceea a reprezentat o putere diferită, cu totul. Una era o-o împărăţie a lui Nebucadneţar; şi alta, model despre¬despre un vis. Daniel a văzut o vedenie; Nebucadneţar a visat un vis. Dar Daniel i-a interpretat visul, şi a fost corect cu vedenia.

E-91 Amin! Iuh! Oh! [Fratele Branham bate din palme o dată – Ed.] Dacă voi ştiţi doar ce s-a întîmplat! Ce s-a întîmplat înainte ca noi să plecăm de aici? Voi înţelegeţi? Păi, şase visuri drepte au venit exact cu vedenia. Amin. Vedeţi? Un vis, interpretat, este o vedenie. Deoarece o persoană ne fiind poate născut cu un subconştient să stea, să fie treaz cînd el o vede, atunci Dumnezeu intră acolo în acest subconştient şi îi vorbeşte. Care, El a promis asta, în visuri, în zilele din urmă, El va vizita pe oameni, şi de asemeni în vedenii. Vedeţi?

E-92 Acum, o vedenie este cînd voi sînteţi treji de tot, stînd drept în felul acesta, şi anumite lucruri sînt descoperite. Şi stai, şi le spui întocmai corect despre aceasta; vedeţi ce s-a întîmplat, şi ce o să se întîmple, şi aşa mai departe.

E-93 Dar, acum, un vis este cînd tu eşti adormit, şi cele cinci simţuri ale voastre sînt inactive. iar tu eşti-tu eşti în subconştientul tău. Tu eşti undeva, deoarece, cînd tu vii înapoi, tu îţi aminteşti unde ai fost, îţi aminteşti aceasta toată viaţa ta. Înţelegeţi? Astfel, acesta este subconştientul tău. Atunci în ordine, vedeţi...

E-94 Aşa cum Congresmanul Upshaw obişnuia să spună, "Tu nu poţi să fii ceva ceea ce nu eşti." Şi aceasta este cam întocmai exact, vedeţi.

E-95 Şi, atunci, dacă tu eşti născut un văzător. Acum, voi vedeţi, să faci asta, acele conştienturi amîndouă trebuie să fie chiar împreună; nu unul aici cu cinci simţuri, active, şi celălalt aici afară cînd tu eşti adormit, şi cele cinci simţuri nu sînt active. Dar, voi vedeţi, cînd ele amîndouă, tu eşti născut, drept împreună, tu nu mergi să dormi. Tu doar mergi de la unul la celălalt, în felul-felul acesta. Tu nu mergi să dormi. Nu există loc suficient să mergi să dormi. Şi tu nu poţi să te faci în felul acela.

E-96 Astfel, "Darurile şi chemările sînt predestinate de Dumnezeu." Ele sînt-ele sînt darurile şi chemările lui Dumnezeu, chiar "fără pocăinţă," a zis Biblia. Înţelegeţi? Ele au fost ordinate înainte de întemeierea lumii. Vedeţi?

E-97 Acum, acum, noi aflăm că... O fiară, din Daniel, aceasta ar însemna că ea era o putere ridicîndu-se printre oameni. În regulă. Şi-şi vedenia lui Ioan aici, de asemeni, a arătat că acestea erau puteri, naţiuni ridicîndu-se. Cum, Statele Unite apar în Apocalipsa 13, ca un miel. Şi apoi dacă voi vreţi să ştiţi, diferit...
Voi ziceţi, "Păi, aceea, aceea vorbeşte despre putere naţională."

E-98 Aceasta de asemeni reprezintă putere sf'întă, de asemeni, un animal. Aţi ştiut voi asta?

E-99 Observaţi pe Rebeca; cînd-cînd-slujitorul lui Abraham, Eliazar... Cînd el a venit să o ia pe -beca-Rebeca, ea... El a pus-o pe o cămilă, tocmai cămila pe care ea a adăpat-o. Şi ea a călărit această cămilă, ca să întîlnească pe mirele ei nevăzut. Tocmai lucrul pe care ea l-a adăpat, era lucrul care a dus-o pe ea la căminul şi soţul ei viitor.

E-100 Şi acesta este acelaşi lucru astăzi, vedeţi. Tocmai lucrul pe care Biserica udă, aceea este Sămînţa, Sămînţa Cuvîntului. Acesta este tocmai Cuvîntul care devine viu şi ne duce pe noi la Mirele nostru nevăzut. Înţelegeţi? Înţelegeţi?

E-101 Şi priviţi cît de perfect. Isaac a părăsit casa, şi era afară în cîmpii, departe de casa lui, cînd Rebeca l-a văzut.

E-102 Şi Biserica întîlneşte pe Cristos în aer, şi atunci El o duce pe Ea înapoi în Casă, Casa Tatălui, unde palatele sînt pregătite. Isaac a luat pe Rebeca în acelaşi fel.

E-103 Şi, observaţi, aceasta era iubire la prima vedere. Oh, Doamne! Ea doar a alergat să-l întîlnească.

E-104 Şi acela este felul cum Biserica va întîlni pe Cristos, în aer, şi întotdeauna va fi cu El.

E-105 Acum, în termenii Bibliei, aceste Animale sînt puteri. Observaţi. Eu vreau, acum, eu vreau ca voi să observaţi.

E-106 Diavolul a avut patru ai lui, schimbînd, fiare colorate, pe care să meargă înainte. El şi-a avut cele patru animale. Acela era toţi trei dintre ei, puşi în culoarea unuia, şi l-a făcut pe acela un-un cal galben; un cal alb, cal roşu, cal negru. Şi noi am văzut, că fiecare din aceia era un stagiu al slujbei lui, un stagiu al bisericii timpurii care s-a format într-o denomina¬ţiune, la Niceea. Biserica Penticostală originală, peste care a fost revărsat Duhul Sfînt, venind jos, şi-a luat asupra ei un duh anticrist, a format o organizaţie, a dat naştere la cîteva fiice de organizaţie. Schimbînd puterea lui, de trei ori, şi le-a pus într¬una, şi a făcut un cal galben. Şi apoi li s-a dat un nume chemat Moarte, şi l-a călărit în Eternitate. Tot aşa de simplu cum poate să fie! Acum, acum observaţi, lui îi este dat acest-acest cal, şi el îl călăreşte.
Dumnezeu, Dumnezeu are, de asemeni, ca de fiecare dată...

E-107 Acum priviţi. Cînd anticristul a apărut, întîi, în ce a apărut el? Cal alb. Vedeţi, păi, aşa inocent cît putea el să fie, doar o învăţătură în biserică. Ei au vrut părtăşie. Părtăşia voastră este cu Cristos. Dar ei au vrut o părtăşie. Ei doar nu au putut să sufere aceasta, ei au vrut să obţină...

E-108 Păi, voi ştiţi, aşa cum se vor ridica clici micuţe în biserică. Voi, voi ştiţi aceasta, voi păstorii. Vedeţi? Ei, aşa cum ei zic, "Păsări de aceleaşi pene." Dar dacă noi sîntem născuţi din nou, fraţilor, aceea-aceea nu este atitudinea de luat, vedeţi. Nu. Acum, noi-noi-noi...

E-109 Dacă noi vedem ceva greşit în fraţii noştri, să ne rugăm doar şi să ţinem aceasta înaintea lui Dumnezeu, şi să iubim pe acel om pînă cînd îl aducem drept în Prezenţa lui Dumnezeu. Vedeţi? Acela este felul, într-adevăr felul să o facem.

E-110 Voi ştiţi, că Isus a zis. "Acolo vor fi buruieni înăuntru acolo," deoarece Isus a spus că acolo o să fie, "dar să nu le smulgeţi; voi veţi lua şi grîul cu ea." Vedeţi, "Doar lăsaţi-le în pace." El va face... Să facă El separarea cînd vine timpul. Vedeţi? Lăsaţi ca acestea toate să crească împreună.

E-111 Observaţi, aşa cum animalul a mers afară, anticristul a mers afară pe un animal, puterea lui.

E-112 Oh, eu iubesc aceasta! Eu doar încep să mă simt religios chiar acum, vedeţi, poate că stimularea. Observaţi, cînd anticristul... Oh, acele-acele descoperiri, în Prezenţa acelei mingi de Foc atîrnînd acolo în cameră! Pînă... Oh, frate! Deşi eu am văzut Aceasta, de cînd eram un copil, de fiecare dată Acesta vine lîngă mine, Acesta mă alarmează. El aproape că mă pune într-o condiţie inconştientă. Tu nu te obişnuieşti niciodată cu Acesta; tu nu poţi. Acesta este prea sacru.

E-113 Observaţi, aşa cum anticristul a mers (patru) pe animalele lui de slujbă, acolo, Dumnezeu a trimis înainte un Animal să îl combată. Vedeţi? Acum priviţi. Atunci, de fiecare dată (fiara a călărit) pe calul lui, anticristul a călărit pe calul lui, pe fiara lui, să-şi anunţe slujba lui; Dumnezeu a trimis Animalul Lui, de asemeni, iar El era pe Acela, să îşi anunţe lupta Lui cu acesta.

E-114 Acum, Scriptura zice, "Cînd vrăjmaşul vine înăuntru ca o revărsare, Duhul lui Dumnezeu ridică un apărător împotriva lui."

E-115 Şi astfel cînd vrăjmaşul a mers afară ca un anticrist; Dumnezeu a trimis afară un anumit fel de putere să-l întîmpine. Şi atunci cînd ei...

E-116 El a mers afară din nou, ca un călăreţ pe cal roşu, o altă culoare, o altă putere, o altă slujbă; Dumnezeu a trimis alta după el, să-l combată, să-şi ţină Biserica Lui.

E-117 A trimis pe a treia; din nou, Dumnezeu a trimis pe a Lui, a treia Făptură a venit şi a anunţat aceasta.

E-118 El a trimis pe a patra; Dumnezeu a trimis a Lui pe a patra. Şi atunci anticristul sfîrşeşte, şi epocile bisericii s-au sf'îrşit, de asemeni, la acel timp. Priviţi. Acum, oh, aceasta este într¬adevăr bine!

E-119 Acum, noi vedem că diavolul a schimbat, patru-patru fiare, înseamnă ce putere au descoperit ele la... sau ce putere a descoperit el la lume, şi cum au sfîrşit-o ei pe acest cal, "moarte" galben.

E-120 Acum să ne uităm la puterile lui Dumnezeu, al acestor Făpturi, ca să îi combată.

E-121 Prima Făptură a lui Dumnezeu, cu care El a mers afară să întîmpine anticristul, duhul anticrist cînd acesta era doar în învăţătura lui. Acum reţineţi, cînd anticristul a călărit prima dată, el era într-o slujbă de învăţătură. Anticristul a călărit, întîi, într-o slujbă de învăţătură. Acum priviţi pe acela care a mers să-l întîmpine: leul, Leul din seminţia lui Iuda, care este Cuvîntul. Cînd învăţătura lui falsă a mers înainte, Cuvîntul adevărat a mers să-l întîmpine.

E-122 Acela este motivul că noi am avut un Irineus, şi un Polycarp, şi-şi-şi-şi acei oameni, un Sfîntul Martin.

E-123 Cînd acel anticrist a călărit cu învăţătura lui falsă; Dumnezeu a trimis Învăţătura Lui afară, Cuvîntul, Leul din seminţia lui Iuda, care este Cuvîntul făcut manifest în Duhul Sfînt. Iar Duhul Sfînt, acolo, să Se manifeste, care este Cuvîntul!

E-124 Acela era motivul că Biserica timpurie avea vindecări, şi minuni, şi vedenii, şi putere, din cauză că acesta era Cuvîntul viu, în forma Leului din seminţia lui Iuda, călărind afară să combată aceea. Amin! Acum aţi priceput? El trimite puterea lui, anticristul; Dumnezeu o trimite Ape a Lui, Cuvîntul. Anticrist, învăţătură falsă; adevărata Învăţătură a mers cu aceasta, să o combată! Acum, aceea era prima. Acum, aceasta era prima Biserică, apostolică, care a mers să-l întîmpine.

E-125 Acum, al doilea animal pe care l-a trimis anticristul afară, era un animal roşu, care era să... pe care el a călărit, era să ia pacea (şi) de pe pămînt, şi-şi război.

E-126 Acum, al doilea care a mers să-l combată, era Animalul bou. Boul înseamnă o muncă, un Animal de povară.

E-127 Şi acum dacă noi am putea doar să ne oprim doar un minut. Lăsaţi-mă, da, lăsaţi-mă, doar aşa ca voi să fiţi siguri să vedeţi aceasta acum. Acum, acela este felul care ar putea să fie puţină nedumerire pentru voi. Dar să luăm Tiatira aici. Priviţi şi vedeţi dacă aceasta nu este o-o-o Biserică truditoare, voi vedeţi.
Şi către îngerul bisericii din Tiatira scrie; Aceste lucruri le zice Fiul lui Dumnezeu, a cărui ochi sînt ca flăcările de foc, şi picioarele lui sînt ca alama fină;
Eu cunosc faptele tale, ...

E-128 Vedeţi, devenind toate fapte acum, vedeţi, deoarece aceea era ceea ce călărea cu el.
... şi dragostea ta, şi slujba, (vedeţi, aceasta este toată doar...) şi credinţa, şi... răbdarea, şi faptele tale (iarăşi, de două ori, "faptele tale"), şi ultimele a fi mai multe decît primele.

E-129 Vedeţi, aceea arată că, Epoca Tiatira, după ce anticristul a ajuns să se aşeze jos şi să vină în Epoca Tiatira, micuţa Biserică nu putea face nimic decît doar-doar simplu trudire.

E-130 Şi un alt lucru, boul este, de asemeni, este un Animal de sacrificiu. Vedeţi? Ei şi-au dat vieţile lor tot aşa de liber cum le puteau ei da, în epocile întunecoase, o mie de ani acolo în care Catolicismul a controlat lumea. Şi ei doar au mers drept înăuntru, da sau nu. Lor nu le-a păsat că mureau. Dacă aceasta era moartea, aceea era în regulă. Ei au mers şi au murit, oricum. De ce? Tocmai Duhul epocii!

E-131 Acela era motivul că ei, acela era motivul că Irineus, acela era motivul că Polycarp, Ioan, Pavel, acei oameni mari şi puternici acolo afară, au combătut acel lucru!

E-132 Pavel a văzut aceasta. El a zis, "Eu ştiu, că după plecarea mea, că vor intra lupi printre voi, fraţilor, învăţînd lucruri perverse, şi aceasta vă vor atrage departe." Priviţi la acel bătrîn apostol, micuţ, stînd acolo neînduplecat, spatele lui bătut plin cu dungi, ochii lui umezindu-se. Dar el a putut să vadă mai departe decît a lor... acel telescop îndreptîndu-1 acolo afară, încît ei pot vedea la o sută şi douăzeci de milioane ani lumină de lumină de spaţiu. El a putut să vadă drept în Eternitate. Acolo era el. Şi el a prezis aceasta şi a spus că asta este ceea ce ar lua loc. Şi a zis, de asemeni, a mers înainte în jos la cealaltă epocă ca să vină. Acum observaţi, acolo era el.

E-133 Înainte, după el, Sfîntul Ioan a trăit cel mai mult. Şi cînd Sfîntul Ioan a încercat să ia toate epistolele sacre, unse cu Duhul Sfînt, şi le-a pus laolaltă şi fac Biblia, imperiul Roman l-au prins şi l-au pus pe Insula Patmos. El era acolo afară pe Insula Patmos din cauza Cuvîntului lui Dumnezeu. Polycarp l¬a ajutat să traducă aceasta.

E-134 Am citit, zilele trecute, scrisoarea pe care Maria însăşi a scris-o către Polycarp. Şi dojenind... nu dojenindu-l pe el. Ci lăudîndu-1 pentru că era un om galant care putea învăţa şi să accepte învăţătura lui Isus Cristos, Care a fost născut din ea, de la Dumnezeu. Propria notiţă a lui Maria pe care ea a scris-o către Polycarp.

E-135 Polycarp a fost dat hrană leilor, voi ştiţi. Nu, el a fost ars. Aceasta-aceasta era prea tîrziu ca ei să dea drumul la un leu în arenă, şi astfel ei au dărîmat o cameră de baie, o casă de baie veche acolo, şi l-au pus în-în-în arenă şi-şi l-au ars.

E-136 Şi pe drumul lui, venind în jos, el păşea cu capul în jos. Sutaşul Roman a zis, "Tu eşti un om bătrîn, şi bine respectat. De ce nu denunţi tu lucrul acela?"

E-137 El doar a continuat să privească înspre Cer. Şi un Glas a vorbit de undeva. Ei nu au putut înţelege unde. A zis, "Polycarp, nu te teme. Eu sînt cu tine." Aha. De ce? El a stat cu acel Cuvînt.

E-138 Şi cînd ei au început să îngrămădească scîndurile peste el, să-l ardă, acolo era o muzică Cerească venind jos. Şi-şi imnurile de la ceva Îngeri pe undeva au cîntat cîntarea. El nici măcar o dată nu şi-a clipit un ochi către batjocoritor.

E-139 Acela era un om distins. Aceia sînt oameni care pot suporta. Martirii în jos prin epoci, acolo, au suferit îngrozitor. Dar cum erau ei? Ei erau sub inspiraţia, Duhului lui Dumnezeu, puterea. Eu...

E-140 Să nu uitaţi asta, biserică. Şi voi fraţilor, pe benzi, eu vreau ca voi să examinaţi aceasta. Cum ar putea oamenii să facă altceva pe lîngă puterea lui Dumnezeu care a fost eliberată către ei? Eu am să aşez această cutie aici sus, să reprezinte aceea. Dacă Dumnezeu trimite un anumit Duh printre ei, acela este singurul lucru prin care pot să lucreze, este Duhul care lucrează printre ei. Acum noi vă vom dovedi, prin istoria Bisericii, şi prin-deschiderea Peceţilor, şi puterile care se dezleagă; şi priviţi, exact, Biserica a răspuns la-ungere, şi ei nu puteau face nimic altceva.

E-141 Acum, primul a fost leul acela care a urlat, acel pur, Cuvînt neamestecat.

E-142 Al doilea, în Tiatira, era boul. Şi Acesta era un-un împovărat... un Animal de povară. Scuzaţi-mă. Şi Acesta era de asemeni un Animal de sacrificiu. Şi nu era aceea exact sărmana, Biserică micuţă? Roma s-a aşezat acolo jos, pentru o mie de ani de epoci întunecoase, şi orice care nu a profesat de a fi din biserica Romană a fost pus imediat la moarte. Iar ei trebuiau să trudească, să meargă din loc în loc.

E-143 Voi Masonilor, eu vă cer atenţia voastră. Vă amintiţi semnul crucii? Acum voi-voi ştiţi despre ce vorbesc eu.

E-144 Acum observaţi. Acum, dacă voi-dacă voi observaţi, aceea purta şi păstra acea Biblie. Vedeţi? Iar ei trebuiau să trudească unul cu altul. Ia te uită, boul. Şi cînd a venit timpul... Noi am citit aceasta seara trecută. Vedeţi, cînd acela a mers înainte, şi a venit jertfa, şi ei trebuiau să se ducă.
El a zis, "Tu să nu vatămi vinul şi Uleiul."

E-145 Ce au făcut ei? Ei de bună voie au păşit acolo sus şi au murit. Lor nu le-a păsat, deoarece Duhul Bisericii în ziua aceea era sacrificiu, trudire. Iar ei au păşit sus tot atît de liber cît puteau ei să păşească, unşi cu adevăratul Duh al lui Dumnezeu din epoca aceea, şi au murit ca eroi, o jertfă; mii de mii, şaizeci şi opt de milioane din ei în evidenţă.

E-146 Bou, sacrificiu! Oh, Doamne! Voi înţelegeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Bine. În regulă. Acum, sacrificiu, ea putea să trudească numai în epoca aceea, să combată marea opoziţie pentru acea o mie de ani.

E-147 Acum, al treilea animal care a mers afară de la Diavolul, era acest cal negru. Vedeţi?

E-148 Acum, al treilea Animal care a mers afară, o putere de la Dumnezeu, ca să-l combată, să combată puterile calului negru; era un om, iscusit, deştept, cu înţelepciune de la Dumnezeu. Voi ştiţi, un om este mai deştept, decît oricare dintre animale. Vedeţi? El este mai deştept, deoarece el poate să-l înşele, cel mai mult. El este iscusit, ager. Vedeţi? Iar el...

E-149 Epoca, de la epoca întunecoasă, acum venind afară din epoca întunecoasă; acum, astalaltă parte, cînd călărea acest cal negru, cînd ei au încasat pentru a lor-a lor-a lor-a lor sacrificii şi tot ce au făcut ei. Iar banii erau doar... Oh, voi ştiţi cum era aceasta.

E-150 Acum, următorul lucru care a mers afară, să combată pe acela, era Animalul cu faţă de om; deştept, educat, ager, fin, uns cu Duhul din ziua aceea. Voi observaţi aceasta? Acum, el a mers să-l combată, cu iscusinţa înţelepciunii lui Dumnezeu cu el. Aceea era epoca reformării, Martin Luther, John Wesley, şi aşa mai departe. Vedeţi, aceasta era reformarea. Zwingli, şi, oh, care toţi, Knox, Calvin, şi care toţi, vedeţi, au mers afară. Aceasta era o iscusinţă. Acum, voi priviţi, exact din epoca întunecoasă, de la reformare, încoace, priviţi, aceasta era dibăcia omului.

E-151 Dacă voi aţi coborî puţin ferestrele doar un picuţ! Eu cred că oamenii ajung să le fie cumva puţin cald, da, poate, acolo. Dacă voi aţi trage doar ferestrele jos doar un picuţ. Căci, eu ştiu, dacă eu stînd aici predicînd, se face cald, eu ştiu că şi vouă vă este, acolo afară.

E-152 Păi, observaţi, aceea era dibăcia omului. Acum, voi înţelegeţi?

E-153 Acel al treilea animal pe care Satan l-a trimis afară, el a devenit dibaci, de asemeni. Priviţi, "O măsură de grîu pentru un ban. Trei măsuri de orz pentru un ban." Vedeţi? Oh, Doamne! Vedeţi? Schema de a face bani, viclenia, să obţină aurul lumii, şi bogăţia, adusă în aceasta. Aceea este exact să se împlinească. Aceea era ce a început să încaseze pentru rugăciuni. Şi pentru... Au făcut un loc numit purgatoriu, şi s¬au rugat să le scoată afară strămoşii. Şi, oh, voi trebuia să lăsaţi cu testament contractele voastre şi fiecare lucru, proprietatea voastră. Biserica, era şi statul, erau acelaşi, iar biserica v-a preluat proprietatea.

E-154 Şi nu vedeţi voi, că unii din aceşti evanghelişti, din această zi, încă au aceeaşi ungere asupra lor? Făcînd pe oameni bătrîni să renunţe la pensiile lor, şi să contracteze casele lor dincolo la anumite lucruri. Păi, frate, eu-eu nu vreau să ajung asupra aceleia, vedeţi. Însă acum eu voi sta drept cu acesta; eu privesc înapoi să văd unde merg. Acum observaţi, acei oameni, aceea depinde de ei. Aceea depinde de ei. Aceea-aceea-aceea nu are nici un lucru de a face cu mine. Eu sînt doar răspunzător pentru Acesta aici.

E-155 Acum observaţi,-Făptura care a venit să-l combată, acum, era un om. Şi noi toţi ştim că această Făptură, de om, această putere de om, în intelectele lui, a recunoscut că acel kosher pe care Martin Luther îl avea în mîna lui, cînd el urca acele trepte...

E-156 Ei au zis, "Acesta este Sîngele lui Isus Cristos. Acesta este trupul lui Isus Cristos."

E-157 Iar Luther a aruncat aceasta jos, şi a zis, "Aceasta este pîine şi vin, Acesta nu este trupul lui Cristos; deoarece, acesta a fost înălţat, şi şade la dreapta lui Dumnezeu, făcînd mijlocire." Vedeţi, înţelepciune; vedeţi, om.

E-158 Şi cînd John Wesley a venit înainte, după ce Zwingli a venit înăuntru, şi Calvin.

E-159 Şi ei au adus biserica la un loc, despre securitate, pînă cînd ei nu au mai vrut treziri. "Ceea ce urmează să fie are să fie." Asta era totul. Şi ei doar au trăit orice fel de viaţă. Biserica Luterană este aşa sucită, şi biserica Anglicană! Oh, Doamne! Întreaga ţară a devenit coruptă, întocmai cum este ea acum. Bisericile s-au sucit. Cînd Regele Henry al-al VIII, şi a venit în Anglia, şi după sîngeroasa Maria, şi cînd toate aceste lucruri au avut loc. Şi, atunci, biserica era aşa de plină de violenţă şi corupţie. Mulţi au pretins Creştinismul, şi au trăit cu patru sau cinci neveste, sau făceau orice vroiau ei să facă, şi purtare uşuratică, şi murdărie.

E-160 John Wesley, studiind Scriptura, urmărind Aceasta, i s-a descoperit lui că Sîngele lui Isus Cristos sfinţeşte pe credincios. Iar voi sînteţi... nu ar trebui... Apoi ce a făcut el? El a venit afară într-o altă reformare. El a salvat lumea în ziua lui, cum a făcut Luther. Vedeţi? Ce era aceasta? Acel om, putere de Animal, mergînd afară.

E-161 A dat omului înţelepciune, de înţelegere, că lucrul este greşit. "Acela nu este Sîngele lui Isus Cristos. Acela nu este¬trupul lui Isus Cristos. Acela reprezintă trupul." Vedeţi?

E-162 Aceea încă este o mare ceartă între Catolici şi Protestanţi acum. Acela este singurul lucru cu care voi nu puteţi veni împreună chiar acum. La toate celelalte, ei pot să vină împreună, afară de acela; acestea în consiliile acelea pe care ei le au. Observaţi acum. Însă, aceasta, însă ei-ei nu au putut să vină împreună asupra acesteia. [Fratele Branham bate în amvon de trei ori – Ed.] Vedeţi?

E-163 Acela, "Este Sîngele, şi," zice, "acesta este literar Sîngele; că preotul are putere să schimbe această pîine în trupul literar al lui Cristos." Aceea este ceea ce este micuţul tabernacol, în-în biserică, voi ştiţi. Acela este motivul că ei fac semne şi orice fel de ofertă păgînă cînd ei trec pe acolo, voi ştiţi, şi se apleacă pe ei înşişi, şi îşi scot pălăria, şi aşa mai departe. Aceea nu este înspre clădire; acesta este înspre acel kosher care este în-tabernacol. Şi observaţi cum Satan a tras aceea cu viclenie!

E-164 Dar, vedeţi, la timpul acela, peste fiinţa umană, vedeţi, Dumnezeu a pus un Duh de înţelepciune asupra omului, să înţeleagă că aceea era greşit. Acum, aceea era să combată al treilea animal, care a făcut biserica aşa coruptă, pe care el îl călărea, încît aceasta era îngrozitoare. Reformatorii, ce au făcut ei atunci, ei în epoca reformatorilor? Ei au adus Biserica, de la ceremoniile ei păgîne de idolatrie, iarăşi înapoi la Dumnezeu. Vedeţi? De aceea a mers Făptura înainte, acea dibăcie a omului, călăreţul, să facă aceasta .

E-165 Acum, însă, citiţi acum versetul 3 şi... sau, Apocalipsa 3:2, doar un minut. Acum, eu am aceasta însemnat aici jos pentru vreun motiv. Acum aceasta este, vine înăuntru acum, epoca Luterană, în epoca reformatorilor, din Apocalipsa 3:2.

E-166 Ce au făcut ei, ei s-au organizat. Îndată ce Luther şi-a pornit biserica lui, ei au organizat-o. În regulă, acelaşi lucru l¬a făcut Wesley. Acelaşi lucru l-au făcut Penticostalii, exact, au organizat-o. Şi ce fac ei? Ei preiau acelaşi sistem din care ei au ieşit. Vedeţi?

E-167 Acum priviţi aceasta, Apocalipsa, vorbind despre această biserică Sardis. "Către îngerul bisericii," este 1-ul verset, desigur. Vedeţi? În regulă.
Fii veghetor, şi întăreşte lucrurile care rămîn, ...

E-168 Aceea este, "Cuvîntul pe care tu l-ai învăţat," vedeţi, "lucrurile care rămîn."
... care sînt gata să moară: ...

E-169 El este chiar atunci gata să pornească înapoi într-o organizaţie întocmai ca biserica Catolică din care el a ieşit. Vedeţi?
... căci Eu nu am găsit faptele tale desăvîrşite înaintea lui Dumnezeu.

E-170 Ia te uită. Acolo este... Acolo merge el, drept înapoi din nou. Nu vedeţi voi de ce sînt sistemele organizaţionale greşite? Cine a început aceasta? Dumnezeu a început? Apostolii au început? Biserica Romano Catolică a făcut aceasta. Acum doar lăsaţi ca orice istoric să spună altfel. Aceasta nu este acolo. Ei sînt, ei zic că ei sînt biserica mamă, şi ei sînt. Dar ei organizează treaba, şi pun un sistem, cu capul omului la acesta. Iar noi nu am luat un om, cum au făcut ei; noi luăm un consiliu întreg de oameni, îi punem împreună, şi atunci voi într-adevăr aveţi o confuzie. Asta-i adevărat. Cum poate un consiliu, oricum?

E-171 Aceasta este întocmai cum, noi ne gîndim că democraţia este în regulă. Eu cred că ea este, de asemeni, însă aceasta niciodată nu va lucra corect. Ea nu poate. Cu o grămadă de Rickys pe aici să o conducă, cum în lume o să o faceţi corect? Voi nu puteţi. Observaţi, lucrul real era un rege evlavios.

E-172 Observaţi Făptura, a treia Făptură, acum, era iscusinţa unui om. Şi el a reprezentat pe reformatorii care au mers înainte.

E-173 De la idolul, de a lua, să zică, "Aceasta este pîinea." [Fratele Branham bate din palme de patru ori – Ed.] "Acesta este vinul." [Fratele Branham bate din palme de două ori.] Vedeţi, anticristul încă are ceva ce simbolizează Creştinismul. El trebuie să aibe, deoarece el este "împotrivă," vedeţi voi. Şi atunci, dacă el trebuie să fie împotrivă la ceva...

E-174 Acum, dacă el vine tot înainte, şi zice, "Oh, eu sînt un Buddha." Păi, aceea nu are nimic. Ei toţi fac. Acela este doar un păgîn, de la început.

E-175 Dar anticristul este viclean. El are tot felul de lucruri care reprezintă Creştinismul acolo. Numai, că o are deviat pe partea cealaltă, ceva împotriva Învăţăturii originale din Acesta. Vedeţi, aceea este ceea ce îl face anticrist. Vedeţi?

E-176 Astfel, reformatorii, cînd Făptura a mers înainte în forma unui-unui om, să combată aceea!

E-177 Acum, să nu uitaţi aceasta, clasă! Nu uitaţi aceasta! [Fratele Branham bate în amvon de patru ori – Ed.] Vedeţi? Reţineţi Aceasta, toate zilele vieţii voastre! Vedeţi? Aceste Făpturi sînt corecte. Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi?
Observaţi, idolatria a adus...

E-178 Făptura de om a mers înainte cu puterea lui Dumnezeu, prin înţelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, şi a adus Biserica de la idolatrie, înapoi la Dumnezeu. Dar în ...

E-179 Noi aflăm, că în aceeaşi epocă a bisericii, cînd ei au început să se denomineze, să facă acelaşi lucru pe care ei l-au făcut la început, care l-a făcut Roma, acum ea urmează să facă fiice la acea biserică. Şi ce zice ea?

E-180 A zis, "Acum că tu eşti... Eu nu te-am găsit desăvîrşită. Iar tu trebuie să întăreşti tăria aceea puţină care ţi-a rămas." Acum ascultaţi la El cum îi avertizează, din nou în Apocalipsa, 3:3. Să luăm... Păi, eu cred că am luat aceasta, doar cu cîteva minute în urmă.
Adă-ţi aminte de cum ai primit şi auzit, şi ţine strîns, şi pocăieşte-te.

E-181 Doar, în alt fel, "Aminteşte-ţi că tu ai ieşit dintr-o astfel de corupţie ca aceea." Vedeţi? Şi uite aici.
... Dacă de aceea tu nu o să veghezi, Eu voi veni la tine ca un hoţ, (aha), şi tu vei şti... şi tu nu vei şti la ce ceas voi veni Eu peste tine.

E-182 Înainte în jos, El o să mute sfeşnicul, vedeţi. Astfel, asta este. Ce este aceasta? Lumina Bisericii.

E-183 Şi ea a mers drept în acelaşi sistem organizaţional de întuneric păgîn din care ea a ieşit, şi acolo rămîne ea astăzi, cu oameni cu inima cinstită gîndind că acela este Adevărul, întocmai la fel cum sînt Catolicii. Iar Protestanţii rîd de Catolici; cînd, aceasta este şase din una, şi o jumătate de duzină din cealaltă, exact, conform cu Cuvîntul. Înţelepciunea omului!

E-184 Acum observaţi. Oh, cum iubesc eu Aceasta! Ascultaţi la El acum cum îi avertizează. Acum, acum noi... Voi sînteţi perfect de acord, fiecare din voi? Acum, dacă voi nu sînteţi, scrieţi-mi o întrebare. Că, acele Făpturi sînt exact identificate în fiecare epocă, aşa cum Biblia le-a identificat aici. Aceea este exact ce ele au făcut acolo. Istoria arată ce au făcut ele. Noi privim drept aici şi vedem ce au făcut ele.

E-185 Şi aici, acele Făpturi, eu-eu-eu nu am ştiut asta înainte. Eu doar şedeam acolo. Eu puteam doar să văd aceasta mişcîndu-se sus acolo, întocmai la fel cum voi vă uitaţi la mine. Înţelegeţi? Şi aceasta trebuie să fie corect, deoarece aceasta este chiar aici cu Biblia. Astfel cum veţi face voi altceva decît să spuneţi că aceasta este corect? Observaţi.

E-186 Acum, a patra Făptură, aceea a mers înainte să combată anticristul, în această ultimă Făptură. Sînteţi voi gata? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ultima Făptură care a fost trimisă înainte, sau ultima putere să combată anticristul care era împotriva Învăţăturii lui Dumnezeu, pe anticrist, era un vultur. Înţelegeţi? A patra Făptură vie era un vultur. Acum, voi doar studiaţi epocile, studiaţi Scripturile. Este vulturul! Şi în Biblie, ultima epocă era o epocă a vulturului. Iar Dumnezeu aseamănă vulturii cu profeţii Lui. Vedeţi? Acesta... Acum priviţi. Ultima epocă, epoca vulturului, un-un descoperitor al Cuvîntului adevărat. Înţelegeţi?

E-187 Înainte ca Dumnezeu să se mişte la acţiune, aşa cum El a făcut în zilele lui Noe, El a trimis înainte un vultur. Cînd El a adus pe Israel, şi armata lui Faraon era gata să se ducă, El a trimis un vultur. De fiecare dată, El trimite un vultur la urmă, sfîrşitul acesteia.

E-188 Şi aici El trimite un vultur, din nou. Asta este exact cu Cuvîntul. Astfel cum o puteţi voi face altceva? Trimite un vultur, (de ce?) un descoperitor al Adevărului care a căzut tot prin epoci.

E-189 Astfel cum în lume putea-boul, sau-sau omul, sau orice Făptură care călărea, cum putea aceasta să fie vreodată descoperit pînă cînd a venit vulturul? Ei şi-au avut locul lor; ei erau evlavioşi, Făpturi trimise, întocmai la fel cum era oricare altul.

E-190 Leul, acela era originalul. Acolo este unde anticristul a venit sus în-în luptă.

E-191 Atunci el a ridicat o altă putere; El a trimis o putere să-l întîmpine.

E-192 Apoi el a ridicat o altă putere; El a trimis o altă putere să-l întîmpine.

E-193 Şi atunci la ultima putere, El aduce jos vulturul, "Să restaureze pe copii înapoi din nou la Credinţa originală, a părinţilor lor." Epoca vulturului! Atunci, voi observaţi, că acolo nu mai sînt Făpturi. Acelea erau toate din ele. Acela este sfîrşitul. Acum, dacă voi aţi lua acum Apocalipsa 10:1,7. Eu m-am referit la aceasta. Amintiţi-vă, în epoca ultimului mesager, vedeţi, ce urma să se întîmple? "Toate tainele lui Dumnezeu să fie descoperite." Vulturul! Amin!

E-194 Acum voi aţi văzut cele patru fiare care au călărit. Aceea era perfect corect. Credeţi voi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi acum aici este fiecare epocă, sau fiecare putere care a călărit în spatele ei. Şi acolo este Scriptura care arată ce a făcut călăreţul vrăjmaşului. Aceea a fost descoperit în aceste Peceţi. Şi de asemeni a fost descoperit acum că fiecare Făptură, putere pe care a trimis-o Dumnezeu afară, să o combată, atinge exact pe punct, pînă la timpul vulturului. Acum, dacă acesta este ultimul timp, acolo va veni un vultur, corect, şi la acela. Acum, reţineţi.

E-195 Acum, în zilele în care a venit leul, Cuvîntul original, cam o sutime dintre ei au ascultat de leu.

E-196 În zilele în care-a venit boul, doar o picătură mititică din ei au ascultat la mesajul boului.

E-197 În zilele în care-a venit omul, el a lucrat printre oameni, vedeţi, astfel El era iscusit. El a scos un grup mic afară.

E-198 Şi ce au făcut ei? Satan a văzut aceea, astfel el doar îi trimite drept înapoi şi îi căsătoreşte în aceasta.

E-199 Şi amintiţi-vă, cînd în sfîrşit vine vulturul, aceasta va fi o sutime dintr-un procent care vor asculta. Aceasta este o epocă a vulturului. Reţineţi, aceştia sînt toţi ăştialalţi călăreţi... Şi atunci chiar Isus a prezis, "Dacă El nu şi-ar fi grăbit Venirea Lui, acolo nu va fi nici o făptură, deloc, salvaţi pentru Răpire."
... ? ... Este asta Scriptura? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi unde sîntem noi atunci, nu-i aşa, frate şi soră? ["Amin."] Vedeţi unde sîntem noi?

E-200 Dumnezeule, eu sînt aşa de bucuros, că eu-eu-eu nu ştiu ce să fac! Aceasta nu este doar ca eu să stau aici sus să-să vorbesc. Eu sînt înăuntru aici, de asemeni. Eu, eu sînt printre voi. Vedeţi, eu, Acesta sînt eu. Eu am familie. Şi eu am fraţi şi surori pe care eu îi iubesc. Şi Dumnezeul Cerului, este suficient de amabil să coboare şi-şi să descopere lucrul acela, prin al Lui propriu, prin vedenii care s-au dovedit pentru treizeci de ani, că este Adevărul. Noi sîntem aici. Noi sîntem... Noi am ajuns. Asta-i tot. Cercetarea ştiinţifică a dovedit Aceasta. Adeverirea Cuvîntului a dovedit Aceasta. Iar noi sîntem aici! Şi această Descoperire vine de la Dumnezeu, şi Acesta este Adevărul!

E-201 Aţi prins voi ceva? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Eu doar mă întrebam dacă aţi prins. Vedeţi? Da, domnule. Eu s-ar putea să nu trebuiască să vă spun atunci, Duminică. Observaţi. Observaţi. Minunat! Acum, acum, observaţi acum.

E-202 Şi atunci conform cu-timpul în care Dumnezeu urma să elibereze lumea antideluviană, El a trimis vulturul.
Şi la timpul cînd El urma să elibereze pe Israel, El a trimis vulturul.

E-203 Credeţi voi că timpul, chiar asupra lui Ioan, pe Insula Patmos, acest Mesaj era aşa perfect încît El nu a putut să-L încredinţeze cu un Înger? Voi ştiţi, că un înger este un mesager. Dar ştiţi voi că mesagerul era un profet? Voi credeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Să o dovedim. Apocalipsa 22, să vedem dacă acesta era un vultur. Da. Vedeţi, el era un... Sigur, el era un înger, el era mesagerul, dar el era un profet care i-a descoperit această întreagă Carte de Descoperiri lui.

E-204 Apocalipsa, al 22-lea capitol şi al 19-lea verset, eu cred că asta este corect dacă eu am asta scris aici jos... 22:19, eu poate sînt greşit. Nu. [Cineva zice, "Aceasta este 22:9, poate." – Ed.] 22:9, asta-i ceea ce este. Eu mă uitam la 22:9. Asta-i corect. Oh, da, aici.
Atunci el a zis către mine, Vezi ca tu să nu faci aceasta: căci eu sînt dintre slujitori împreună cu tine, şi dintre fraţii tăi profeţi, ...

E-205 Priviţi ce a văzut Ioan aici.
... eu Ioan am văzut aceste lucruri, şi le-am auzit.

E-206 Acum el încheie. Acesta este ultimul capitol.
... Şi cînd eu... am auzit şi am văzut, am căzut jos să mă închin înaintea picioarelor îngerului care a arătat aceste lucruri, care mi-a arătat aceste lucruri.

E-207 Şi, "el," atunci, "îngerul," vedeţi.
Atunci el a zis către mine, Vezi ca tu să nu faci aceasta: ...

E-208 Nici un profet adevărat nu ar fi venerat, sau mesager de vreun fel, vedeţi. Aceea este numai pentru Dumnezeu.
Atunci el a zis către mine, Vezi ca tu să nu faci aceasta: deoarece eu sînt împreună slujitor cu tine, şi ai fraţilor tăi profeţi, şi a acelora care păstrează cele zise în această carte: închină-te lui Dumnezeu.

E-209 Vedeţi? Acum, Cartea era aşa de importantă, încît, Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu. Acum priviţi. Iar cînd Cuvîntul lui Dumnezeu este adus înainte, Acesta trebuie să fie adus de către profet, deoarece acela este la cine vine Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-210 Eu mă aşteptam să primesc o întrebare despre asta, în-în această cutie aici. Eu mă gîndeam doar că o să le-o iau înainte, un picuţ, voi ştiţi. Eu doar simt că există una acolo înăuntru ca aceea, asta-i tot. Eu-eu doar mă gîndeam că am să ajung la ea, voi vedeţi. Vedeţi?

E-211 Fiecare Cuvînt al lui Dumnezeu este adus. Biblia nu schimbă sistemul, deloc, vedeţi. Ea este acelaşi lucru. Aceasta trebuie să vină la acest văzător pe care noi îl aşteptăm să sosească, acum observaţi, Apocalipsa 10:1,7.

E-212 Acum să citim-al 9-lea verset din nou. Acum noi luăm... noi... Acum, înainte ca noi să mergem la acel verset, eu vreau să vă întreb ceva.

E-213 Voi vedeţi, perfect, înainte ca noi să părăsim aceste Peceţi? Acum reţineţi, acolo nu mai este nici o putere care să meargă afară după acel vultur, vedeţi, nu-i mai. De fiecare dată cînd anticristul a trimis înainte ceva, Dumnezeu a trimis o putere. Anticristul a trimis o altă putere; Dumnezeu a trimis ceva să o combată. Apoi el a trimis o altă putere; Dumnezeu a trimis ceva să o combată. Vedeţi? Şi atunci cînd El a ajuns jos la vultur, acela era Cuvîntul Lui, înapoi cum era El în primul rînd.

E-214 Acum priviţi. Nu este profetul pe care noi îl aşteptăm să vină, vreun om uns cu-cu Duhul ca Ilie? Acesta nu va fi Ilie, desigur. Dar acesta va fi un om, ca acela, va veni jos. Şi tocmai slujba lui este să trimită, să restaureze înapoi, la acest popor căzut prin aceste răsuciri denominaţionale, înapoi la Credinţa originală a părinţilor. Acum, dacă asta nu leagă Biblia aceea împreună, eu-eu nu ştiu ce o face. Eu-eu-eu nu pot spune mai mult despre acesta, pentru că acesta este. Voi tocmai ajungeţi. Acela este Adevărul. Voi luaţi ceva de acolo, voi îl răsuciţi. Vedeţi? Astfel, aceasta, aceasta trebuie să fie în felul acela.

E-215 Acum observaţi, acum, în al 9-lea verset, "Suflete de sub altar." Acum, aici este unde eu am să obţin ceva dezacorduri reale. Însă doar priviţi doar un minut. Şi doar... Vedeţi? Eu am crezut asta, de asemeni, însă aceasta nu a venit în felul acela. Noi avem... Eu întotdeauna mă gîndeam că aceste suflete sub altar erau-martirii din Biserica timpurie. Şi eu sînt sigur că Dr. Uriah Smith, şi fiecare dintre ei, zic că aceştia sînt. Vedeţi? Dar, mă gîndeam astfel, eu însumi. Dar cînd Duhul Sfînt a arătat vedenia la aceasta, aceasta nu era; acestea nu sînt sufletele.
Acum, acum voi ziceţi, "Păi, acum, eu nu ştiu despre asta."

E-216 Păi, acum, doar un minut, noi vom afla. Priviţi. acestea nu sînt sufletele din-din Biserica Mireasă, nicidecum. Noi credeam că aceea era Biserica Mireasă aşteptînd acolo, sufletele sub altar, vedeţi voi, strigînd, "Pînă cînd, Doamne, pînă cînd?" Lăsaţi-mă să o citesc din nou acum, aşa ca noi să o avem corect.
Şi cînd el a deschis a cincea pecete, eu am văzut sub altar sufletele acelora care au fost ucişi pentru cuvîntul lui Dumnezeu, şi pentru mărturia pe care ei o ţineau:

E-217 Vedeţi, "Cuvîntul lui Dumnezeu, şi mărturia pe care ei o ţineau." Acum, să nu-să nu vă mişcaţi de acolo. Doar un minut, vedeţi.
Şi ei au strigat... Pînă cînd, ... Doamne, pma cînd? ... (vedeţi?) ... sfinte şi adevărate, tu să... judeci şi răzbuni sîngele nostru asupra acelora care locuiesc pe pămînt?
Şi la fiecare dintre ei li s-a dat robe albe; şi s-a spus către ei, ca ei să se odihnească încă puţină vreme, pînă cînd împreună slujitorii de asemeni şi-şi... fraţii lor, care vor fi omorîţi cum au fost ei, se va împlini.

E-218 Acum, pentru că ei, la acest timp, dacă voi observaţi, această Pecete a Cincea fiind deschisă, vedeţi, Biserica este dusă. Aceasta doar nu poate fi, sufletele sub-Biserica timpurie.

E-219 Acum, acum, vă rog, dacă voi aţi dat vreodată această atenţie acum, deoarece aceasta este o mare controver... controversă, astfel eu vreau ca voi să ascultaţi foarte de aproape acum. Şi voi aveţi hîrtiile voastre, şi lucruri cu care să scrieţi. Acum, eu vreau ca voi să observaţi.

E-220 Acum, aceştia nu pot fi sufletele acelea. Deoarece, sufletele celor-celor neprihăniţi, martirizaţi, şi oamenii neprihăniţi, Biserica, Mireasa, deja a fost luată sus, astfel ei nu ar fi sub altar. Ei ar fi în Slavă, cu Mireasa. Acum priviţi. Căci, ei sînt duşi în Răpire, în capitolul al 4-lea din Apocalipsa. Ei au fost luaţi sus.

E-221 Acum, cine sînt aceste suflete, atunci? Acesta este lucrul următor. Cine sînt ei, atunci, dacă ei nu sînt Biserica timpurie? Acesta este Israel care o să fie mîntuit ca o naţiune, toţi acei care sînt predestinaţi. Acela este Israel. Acela este Israel, însuşi.

E-222 Voi ziceţi, "Oh, aşteaptă un minut." Voi ziceţi, "Ei nu pot fi." Oh, da, ei urmează să fie mîntuiţi.

E-223 Aici, să stabilim aceasta, doar un minut. Eu am patru sau cinci Scripturi. Eu voi lua una. Să luăm Romani, doar un minut, şi să aflăm dacă ei sînt. Să luăm Cartea despre Romani, şi să mergem la al-al 11-lea capitol din Romani, iar noi vom afla. Doar... Să citim doar aceasta, şi atunci noi o vom avea prin noi înşine. Romani, al 11-lea capitol, al 25-lea şi 26-lea verset. Acum ascultaţi la Pavel aici.

E-224 Şi Pavel a zis, "Dacă oricine altul, chiar un Înger, a predicat vreo altă evanghelie," (ce?) "el urma să fie blestemat." Priviţi.
Căci eu nu vreau, fraţilor, ca voi să fiţi neştiutori despre taina (ah!), să nu vă socotiţi singuri înţelepţi (ia te uită); orbirea în parte i s-a întîmplat lui Israel, pînă la împlinirea, plinătăţii Neamurilor să vină înăuntru.

E-225 Ultima Mireasă Neamuri să fie adusă înăuntru, pentru Mireasă, orbirea a venit la Israel pentru scopul acela.
Şi astfel tot Israelul va fi mîntuit: după cum este scris, Acolo va ieşi din Sion un Izbăvitor, şi va îndepărta toată neevlavia pentru Iacob:

E-226 Corect! Acum, ei sînt Israel, care sînt sub acest altar. Priviţi. Israelul a fost orbit tocmai pentru scopul ca noi să fim mîntuiţi. Voi credeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, cine i-a orbit? Dumnezeu. Dumnezeu a orbit Proprii Lui copii.

E-227 Nu-i de mirare, că Isus, stînd acolo la cruce, şi Iudeii aceia urlînd după Sîngele Lui! Aceia erau Proprii Lui copii. Şi El era Scriptura. El era, Însuşi, Cuvîntul. Şi aici, El ştiind că acei oameni L-ar fi primit bucuroşi! Şi acela este motivul că El i-a orbit, astfel ca ei să nu-L recunoască. El a venit într-un fel aşa de umilit, şi i-a orbit la aceasta, ca ei să nu o primească. Vedeţi? Scriptura a spus că ei o vor face. Şi El i-a orbit. Erau orbiţi! Isus s-a înduioşat de ei, chiar aşa de mult, după cum El a zis, "Tată, iartă-i. Ei nu ştiu ce fac." Vedeţi? Ei erau orbi. Pavel a spus că ei au fost orbiţi pentru o cauză, pentru noi.

E-228 Observaţi. Acum eu vreau ca voi să priviţi aceasta foarte de aproape. "Lor li s-au dat robe." Ei nu le-au avut. Lor li s-au dat robe, robe albe, la fiecare dintre ei. Acum, sfinţii au acum, deja au una; ei o obţin aici. Dar, acolo, "Lor li s-au dat robe." Iar sfinţii deja le aveau pe ale lor, şi au fost duşi. Vedeţi? Vedeţi? Ei aveau-nu aveau...

E-229 Ei, vedeţi, ei nu au avut nici o şansă, deoarece ei au fost orbiţi de Dumnezeu, de propriul lor Tată; astfel ca harul lui Dumnezeu să poată fi împlinit, astfel ca Mireasa să poată fi luată de la Neamuri. Este asta adevărat? [Adunarea zice "Amin." – Ed.]

E-230 Lăsaţi-lăsaţi-mă să vă arăt un model frumos aici în Iosif; Iosif, omul Duh, vulturul. El a fost născut printre fraţii lui, întocmai cum Biserica reală este printre celelalte. Iar el putea interpreta visuri şi vedea vedenii. Iar ceilalţi dintre ei îl urau. Tatăl lui îl iubea.

E-231 Observaţi, atunci, că el era afară, pus afară de către fraţii lui, nu de către tatăl lui. Afară, de către fraţii lui, şi a fost vîndut pentru aproape treizeci de piese de argint. Aruncat într¬o groapă, şi presupus a fi mort.

E-232 Luat sus, şi aşezat la dreapta lui Faraon. Şi din cauză că el a fost pus afară de către fraţii lui, vedeţi, lui i s-a dat o mireasă din Neamuri, nu din propriul lui popor. Prin aceea, el a născut pe Efraim şi Manase, care au fost adăugaţi în Israel.

E-233 Aşa cum Israel i-a binecuvîntat, prin încrucişarea mîinilor lui, de la cel mai tînăr la cel mai în vîrstă, să treacă binecuvîntările de la Iudei, înapoi... sau de la Iudei la Neamuri. Vedeţi? Şi-a încrucişat mîinile, la fiul mai tînăr, care este Biserica mai tînără să vină înăuntru. "Biserica mamă a stat în soare; ea a născut acest prunc." Şi observaţi, ca să-l obţină, Israel şi-a încrucişat mîinile, ca model. Şi Iosif...
La aceiaşi copii, era o mamă din Neamuri.

E-234 Mireasa din Israel, acolo în urmă, a devenit trecută, de la vechiul Ortodox, dincolo la calea Creştină, prin Duhul Sfînt care a încrucişat mîinile lui Israel. El a zis, "Dumnezeu mi-a încrucişat mîinile." El nu a avut nimic de a face cu aceasta.

E-235 Observaţi. Apoi, Iosif, refuzat de proprii lui fraţi, propriul lui popor, a luat o mireasă de Neamuri. Întocmai exact ce a făcut Isus; refuzat de către Iudei, a luat o Mireasă dintre Neamuri.

E-236 Acum să citim ceva aici. Eu am o Scriptură scrisă jos, Fapte 15. Şi, oh, aceasta este doar cumva despre ceea ce noi trebuie să o învăţăm, oricum, Acum, eu cred că am aceasta corect, citim Fapte 15:14. În regulă. Eu sper că aceasta este corect acum. În regulă. "Simeon a declarat cum Dumnezeu..." Nu, să începem la al 13-lea verset.
Şi după ce ei şi-au păstrat tăcerea, Iacov a răspuns, ...

E-237 Acum, voi vedeţi, ce s-a întîmplat, ei au mers la Neamuri. Vedeţi? Iar cearta se desfăşura, pentru că ei erau Iudei. Vedeţi?
Şi după ce ei şi-au păstrat tăcerea, Iacov a răspuns, zicînd, Bărbaţi şi fraţi, ascultaţi la mine:
Simeon (acela era Simon Petru) a declarat cum Dumnezeu mai întîi a vizitat Neamurile, ca să scoată din ei un popor pentru numele lui.

E-238 Iuh! Vedeţi, numele soţiei mele a fost Broy. Cînd eu am luat-o, ea a fost o Branham. Vedeţi?

E-239 Isus ia Biserica Lui afară, sau Mireasa Lui, afară dintre Neamuri. Aceasta este Scriptura, tipizat, întocmai ca şi Iosif.

E-240 Acum observaţi aceasta, acum, aceste suflete sub altar. Păi, cei... acesta, "Aceste suflete," înţelegînd acum, "care sînt sub altar," păi ei au fost martirizaţi de către oameni păcătoşi ca Eichmann. Vedeţi? Ei o ţin drept înainte, milioane de ei, vedeţi, însă ei rămîn Iudei.

E-241 Acum, reţineţi. Ce era aceasta? "Ei au fost omorîţi din cauza Cuvîntului lui Dumnezeu," nu pentru mărturia lui Isus. Aţi înţeles voi asta?

E-242 Dar, amintiţi-vă, că Biserica vine înăuntru, de asemeni, martirii Bisericii, erau pentru Cuvîntul lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Cristos. Cît de mulţi cunosc asta, aici la... [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Da. În regulă.

E-243 Acum, însă aceştia nu aveau mărturia lui Isus Cristos.
... pentru Cuvîntul lui Dumnezeu, şi mărturia pe care ei au ţinut-o:

E-244 Iudeii! Iar Hitler i-a urît, la fel şi Eichmann, la fel şi Stalin, tot restul lumii. Vedeţi? Dar ei au stat devotaţi cu ce au crezut ei. Iar ei i-au omorît pentru că ei erau Iudei.

E-245 Aţi ştiut voi că Martin Luther a avut cumva aceeaşi idee, de asemeni? Acesta este adevărul. El a zis, "Toţi Iudeii ar trebui să fie scoşi afară. Ei sînt anticrist." Vedeţi? Însă el era doar sub o altă distribuire, şi nu a văzut aceasta, nu a văzut Cuvîntul.

E-246 Acum Cuvîntul, Adevărul, vine înainte. Cum o să orbiţi voi vreodată Israelul? Voi nu o puteţi face. Nu.

E-247 Oh, cum a putut acel profet să stea sus acolo, în ziua aceea, şi să zică, "Tu arăţi ca un unicorn, Israele"? Cînd ei au încercat să-i arate părţile lui cele mai rele! El a zis, "Păi," a zis el, "oricine te binecuvîntează va fi binecuvîntat, şi oricine te blastămă va fi blestemat." Asta-i adevărat. Oh, omule! Cum o să faci tu aceasta?

E-248 Odată ei au crezut că Dumnezeu o să uite, cînd profetul a văzut lucrul acela întunecat venind pentru Iudei. Omul acela stînd acolo, iar Cuvîntul lui Dumnezeu s-a turnat către el. El a zis, "O Doamne, o să părăseşti Tu pe poporul Tău?"
El a zis, "Ce este aceea de lîngă tine acolo?" El a zis, "O prăjină de măsurat."

E-249 A zis "Cît de înalt este pînă la Cer? Măsoară aceasta." Aha. "Cît de adîncă este marea?"
El a zis, "Eu nu o pot face."

E-250 El a zis, "Nici Eu nu pot, nici Eu nu pot să uit vreodată pe Israel." Nu, domnule. El nu are să-l uite.

E-251 El trebuia să-şi orbească Propriul Lui copil. Acum, gîndiţi¬vă la asta. Orbeşte Propriul Lui copil, să ne dea nouă o şansă, iar noi O refuzăm. Acum, nu vă face asta să vă simţiţi cam aşa de mărunţi încît voi aţi putea să vă tîrîţi sub un bloc de ciment cu o pălărie de zece galoane pe voi, şi să nu atingeţi aceasta? Aceea este destul de mic, voi ştiţi. Oh, Doamne! Da.

E-252 "Ei au ţinut pentru Cuvîntul lui Dumnezeu." Ei erau Iudei. Ei aveau legea lor; ei au stat cu aceasta. Vă amintiţi seara trecută, acum? Vedeţi? Ei au stat cu aceea. Iar ei erau Iudei, şi ei aveau legea. Iar legea era Cuvîntul lui Dumnezeu, şi ei au stat drept lîngă aceasta. Asta-i adevărat. "Şi pentru mărturia ce ei au ţinut-o, ei au fost martirizaţi." Şi aici erau suflete sub altar, după ce Biserica a fost dusă.

E-253 Acum priviţi. Ei, în orbirea lor, au martirizat pe Mesia al lor, şi acum ei recoltau pentru aceasta. Ei şi-au dat seama. Ei au recunoscut aceasta, după ce aceasta s-a dus. Ei L-au văzut atunci, cînd ei au venit înaintea altarului lui Dumnezeu. Dar acum harul lui Dumnezeu este la ei.

E-254 Priviţi. Acum, ei nu puteau, în nici un fel, să fie sfinţi, deoarece ei ar fi fost deja cu robe. Dar aici sînt ei acum, doar "suflete sub altar, pentru Cuvîntul lui Dumnezeu, şi mărturia ce ei o ţineau," să fie poporul lui Dumnezeu, Iudeii.

E-255 Dar acum, priviţi, harul lui Dumnezeu vine la ei. Şi Isus le dă, la fiecare, o robă albă, (oh, Doamne, priviţi; drept acolo, după ce Biserica este dusă), deoarece ei erau loiali faţă de cauza lor. Iar ei au fost orbiţi, şi ei nu au ştiut aceasta. Ei nu au ştiut aceasta. Ei au jucat exact partea pe care Dumnezeu a hotărît-o pentru ei să o joace. Şi aici, aici, Ioan priveşte acolo şi vede suflete sub altar. Acum priviţi, el vede acele suflete. Priviţi cum le numeşte el.
Ei strigă, "Doamne, pînă cînd?"
Priviţi, "Încă mai puţină vreme." Vedeţi?

E-256 Să luăm asta, aşa cum noi mergem jos, drept prin Scriptură acum. Ei şi-au dat seama că ei au omorît pe Mesia al lor. Vedeţi? Şi ei nu au ştiut-o, însă apoi şi-au dat seama. Ei au-ei au ajuns omorîţi, înapoi, să plătească pentru aceasta, făcînd acolo răul. Şi acum priviţi ce lucru trebuiau ei să facă! Vedeţi, ei au fost vinovaţi de omor, astfel ei au ajuns omorîţi. Vedeţi? Ei au strigat, "Sîngele Lui să fie peste noi! " Vedeţi? Asta-i adevărat. Şi ei au fost orbiţi.

E-257 Acum, dacă ei nu ar fi fost orbiţi; Dumnezeu a zis, "Lăsaţi¬i în pace. Ei nu sînt vrednici." Dar fiindcă ei au fost orbiţi de Dumnezeu, harul Lui a ajuns jos la ei. Amin! Vorbiţi despre har uimitor! Şi le-a dat fiecăruia o robă, pentru că tot Israelul va fi mîntuit, fiecare care îşi are numele scris. Asta-i adevărat. Isus le-a dat robe.

E-258 Cum a făcut Iosif la fraţii lui; un model. Priviţi, cînd Iosif a stat acolo, şi cînd el în final... El s-a făcut cunoscut acolo lîngă altar, propriul lui altar, în palatul lui, tronul lui. El a zis, "Fiecare să mă părăsească." Soţia lui era acolo în palat; unde va fi Mireasa.

E-259 Şi el a zis către ei, el a zis, "Voi nu mă cunoaşteţi?" Măi, el vorbeşte Ebraica acum. "Eu sînt fratele vostru, Iosif." Oh, Doamne!
Ei au zis, "Acum, oh, tu o să ne prinzi."

E-260 A zis, "Aşteptaţi un minut. Aşteptaţi un minut. Dumnezeu a făcut asta pentru un scop. Voi trebuia să mă aruncaţi afară, pentru ca să păstraţi viaţă." Glorie! Ia te uită, exact. A zis, "Să nu, să nu vă mîniaţi pe voi înşivă." Vă amintiţi că Iosif a spus asta? A zis, "Nu fiţi mîniaţi pe voi înşivă. Totul este în ordine acum. Totul s-a sfîrşit. Dumnezeu m-a trimis aici, înaintea voastră."

E-261 Voi ştiţi, Biblia a spus că ei vor zice către El, cînd ei Îl văd venind, au zis, "Spune, Tu eşti Mesia, noi ştim. Dar, dar, cum este cu cicatricele acelea?" Vedeţi?

E-262 El a zis, "Oh, Eu le-am primit în casa prietenilor Mei." Prieteni?

E-263 Şi atunci cînd ei şi-au dat seama, acei care au rămas, cei o sută patruzeci şi patru de mii, Biblia a spus că ei se vor separa, o casă de la cealaltă. Şi vor dura zile, doar să plîngă, şi să se vaite, şi să umble în sus şi-n jos pe duşumea; să zică, "Cum am făcut noi aceasta? Cum am făcut noi aceasta? Păi, noi am răstignit pe propriul nostru Mesia." A zis, că vor plînge ca o casă pentru singurul lor fiu născut, "Cum am făcut noi aceasta?"

E-264 Acei Iudei, ei sînt-ei sînt cei mai religioşi oameni din lume; aleşii lui Dumnezeu. Dar El i-a orbit, să ne ia pe noi, iar noi refuzăm Aceasta. Ce este judecata bisericii Neamurilor! Ia te uită. Vedeţi? Orbiţi intenţionat, de către Dumnezeu, astfel ca El să ne poată lua, o Mireasă pentru Isus. Îi scoate pe ei din... Vedeţi? Şi dinainte a tipizat aceasta, şi fiecare lucru.

E-265 Acum voi vedeţi cine sînt sufletele? Ei nu sînt sfinţii martirizaţi. Ei sînt duşi. Asta-i adevărat. Observaţi, că ei erau, ei erau deja duşi. Vedeţi?

E-266 Astfel, la aceştia li se dă robe, la fiecare din ei. Şi acum eu vreau ca voi să observaţi. Dar acum harul lui Dumnezeu se apleacă către ei. Isus le dă la fiecare o robă albă, cum a făcut Iosif, harul lui către fraţii săi.

E-267 Acum priviţi. Deşi ei au încercat să scape de Iosif, de asemeni, însă harul lui a ajuns drept jos la ei. Vedeţi? "Oh, aceasta este în regulă. Aceasta este în regulă. Voi nu aţi vrut să faceţi aceasta. Dar, vedeţi, acela era Dumnezeu care a făcut asta. Vedeţi? Dumnezeu v-a lăsat pe toţi să faceţi asta astfel ca El să poată să mă alunge afară, şi să mă aducă aici jos astfel ca eu să pot să salvez vieţi pentru oameni, pe aceste Neamuri de aici, de unde mi-am luat soţia. Eu nu aş fi avut nici o soţie dacă-dacă eu aş fi stat înapoi acolo sus. Acum, eu îmi iubesc soţia. Ea mi-a făcut aceşti copii de aici." Şi a zis, "Eu-eu... Şi acum-acum eu vin să vă iau pe voi toţi. Acum voi toţi urmează să aveţi bine, de asemeni. Eu am să vă aduc aici jos. Noi toţi o să locuim împreună, ca o familie mare." Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi? A zis, "Un lucru eu vreau să vă întreb. Mai trăieşte bătrînul meu tată?" Oh!

E-268 Şi priviţi-l, ce i-a făcut el la micuţul Beniamin, care este un model al celor o sută patruzeci şi patru de mii, aşa cum noi vom lua mai tîrziu. Vedeţi ce a făcut el? El doar a alergat repede spre Beniamin, a căzut pe gîtul lui şi a început să-l îmbrăţişeze. Acel frate micuţ care a fost născut în familie după ce el a fost dus, vedeţi; de către mama lui, prima biserică, biserica Ortodoxă. Cei o sută patruzeci şi patru de mii au fost născuţi în absenţa Lui, în timp ce el a fost departe să-şi ia Mireasa Lui dintre Neamuri. Oh, Doamne! Nu face aceea doar ceva pentru voi! Iat-o acolo. Astfel voi vedeţi cine sînt ei? Acolo sînt ei.

E-269 Observaţi acum, deşi ei au încercat să scape de Iosif, harul lui s-a întins către ei.

E-270 Deşi ei au încercat să scape de Isus, El totuşi vine drept înapoi în jur (deoarece ei erau orbi) şi le dă, la fiecare, o robă albă. El urmează să-i ia drept înăuntru, acasă, oricum. Nu contează cîtuşi de puţin, deoarece El a spus, "Eu îi voi salva pe toţi, oricum." Vedeţi?
Acum versetul 10. Observaţi, ei au cerut după "răzbunare."
Vedeţi?

E-271 Acum, dacă aceea ar fi fost Mireasa, ea ar fi fost ca Ştefan. "Tată, iartă-i," voi ştiţi. Vedeţi?

E-272 Dar aceştia sînt Iudei care tocmai au venit înăuntru, vedeţi. Ei au cerut după "răzbunare." Observaţi iarăşi, vedeţi, El a zis iarăşi... Observaţi, aceasta nu este... El a zis, "Aceştia sînt fraţii tăi," Iudeii. Cei o sută... Acum ei au vrut răzbunare. Ei au zis, "Oh, noi o să... Noi, noi vrem ca Tu să ne răzbuni jos acolo."

E-273 El a zis, "Doar încă puţină vreme, acum, doar încă puţină vreme." Căci, observaţi, lăsaţi-mă să o citesc aici. Aceasta este în al-al 10-lea verset. În regulă.
Şi ei au strigat cu un glas tare, zicînd, Pînă cînd, O Doamne, sfinte şi adevărate, nu judeci Tu şi răzbuni sîngele nostru asupra acelora care locuiesc pe pămînt?
Şi la fiecare dintre ei li s-au dat robe albe; şi s-a spus către ei, ca ei să se odihnească încă... puţină vreme, vedeţi, (ce?) puţină vreme, pînă cînd împreună slujitori cu ei...

E-274 Vedeţi? Acum ce este aceasta? Profeţii predică acum la Israel. Vedeţi?
... pînă cînd ai tăi împreună slujitori de asemeni... ai tăi împreună slujitori şi de asemeni fraţii tăi, care o să fie omorîţi ...

E-275 Vedeţi, acei predestinaţi să le fie făcut astfel. Voi vedeţi?
... să fie omorîţi cum erau ei, să fie împlinit.

E-276 Vedeţi, cu alte cuvinte, aceasta le este predestinat lor. Aceasta este Scriptura, că ei trebuie să o facă. "Şi doar odihniţi-vă pentru puţină vreme. Acum voi aveţi robele voastre; voi vă duceţi acasă; şi doar şedeţi acolo pentru puţină vreme, vedeţi, aşteptaţi doar un pic."

E-277 Acum observaţi. Acum observaţi, "Fraţii tăi." "Fraţii tăi încă trebuie să fie omorîţi," care înseamnă cei o sută patruzeci şi patru de mii încă să fie chemaţi în Necaz. Cei o sută patruzeci şi patru de mii care sînt chemaţi.

E-278 Doresc ca noi să fi avut timp. Noi am putea lua aceasta mîine seară, dacă Domnul va voi, noi... doar înainte ca noi să intrăm în cealaltă Pecete. Vedeţi?

E-279 De asemeni, acum priviţi, ei trebuie să fie martirizaţi de către anticrist. Noi doar am trecut prin aceasta; şi observaţi, în ultima lui călărie, unde el rupe-rupe acel legămînt cu Iudeii aceia jos acolo. Şi acolo merge ea. Vedeţi?

E-280 Aceşti Iudei, cei o sută patruzeci şi patru de mii, sînt să fie chemaţi afară de către cei doi martori din Apocalipsa 11. Acum, vă amintiţi, că ei urmau să profeţească.

E-281 Voi aţi citit asta. Cît de mulţi aţi citit asta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Sigur, noi toţi cunoaştem, citind Scriptura.

E-282 Şi ei profeţesc, aceşti doi martori profeţesc, în timpul celei de a doua jumătăţi din a şaptezecea săptămînă a lui Daniel. Aceea este ultimii trei ani şi jumătate.

E-283 Vă amintiţi cum am luat a şaptezecea săptămînă a lui Daniel? Am spus că noi vom avea nevoie de aceasta cînd noi ajungem aici. Eu nu am ştiut de ce, însă eu doar... Ceva mi-a spus că noi o să avem nevoie de aceasta, şi iată-ne aici. Da. Vedeţi?

E-284 Observaţi, în timpul lui Daniel. Acum amintiţi-vă, că lui Daniel i s-a spus că, "Mesia va veni," prinţul, "Mesia," adică, "şi El va profeţi. Israel încă avea şaptezeci de săptămîni rămase. Iar în mijlocul celei de a şaptezecea săptămîni, Mesia va fi stîrpit, şi jertfa zilnică va fi luată." Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Dar acolo încă erau trei săptămîni, şi jumătate hotărîte."
În acest bloc, El ia Mireasa Neamurilor.

E-285 Acum, Ea merge sus. Şi cînd Ea merge sus, doi profeţi se ridică la Israel. Vedeţi?

E-286 Şi acele suflete care au fost martirizate, acum, în jos pe aici, reali, Iudeii adevăraţi în jos pe aici; care îşi aveau numele în Carte, care au trăit viaţa drept şi au făcut lucrul drept, au trăit Iudaismul pînă la punct. Ei, ei au fost martirizaţi de către Eichmann şi mulţi alţii. Oameni cinstiţi, milioane de ei jos acolo! Şi Germania aceea i-au puşcat la moarte, şi i-au omorît, şi i-au ucis, şi i-au spînzurat pe garduri, şi i-au ars, şi i-au incinerat, şi toate celelalte. Acel fără sînge, sau inima de sînge, Hitler flămînd, şi Stalin, şi Musolini, şi toţi acei oameni care i-au urît pe acei Iudei!

E-287 Eu cred că acela este unul din-unul din lucrurile care ţin această naţiune împreună, pentru că ei întodeauna au respectat pe Iudeu, asta-i adevărat, i-au dat lui un loc. Voi onoraţi pe Iudeu, şi Dumnezeu vă va onora pe voi.

E-288 Acum, există o grămadă de Iudei care sînt renegaţi, întocmai cum există Neiudei în acelaşi fel.

E-289 Dar Iudeul adevărat, Dumnezeu i-a pus numele în Carte înainte de întemeierea lumii. Şi aici era el, omorît în acest timp. Şi amintiţi-vă, gîndiţi-vă la aceasta acum, cît de perfect este aceasta. Chiar după acele milioane de Iudei măcelăriţi, oameni nevinovaţi, de către naţiunile lumii; aici spune Scriptura, chiar în timpul acesta, că ei sînt fiecare sub altar, îşi dau seama ce s-a întîmplat, şi lor li se dă robe albe.

E-290 Şi ei au zis, "Păi, de ce? Putem noi să mergem înapoi la împărăţie chiar acum?" Împărăţia Iudaică urmează să fie aşezată pe pămînt, voi ştiţi. Ioan a spus că împărăţia era acolo, vedeţi, să fie aşezată.
Acum, aceasta este Împărăţia Evangheliei, voi vedeţi.

E-291 Dar împărăţia Iudeilor va fi predicată de către aceşti¬aceşti doi profeţi, astfel observaţi-împărăţia de pe pămînt aici.

E-292 "Împărăţia Cerurilor este propovăduită," ... de către Iudei, sau la... eu vreau să spun, "la Neamuri."

E-293 Împărăţia de aici pe pămînt, este să fie aşezată în Mileniu, după, Mileniul la Iudei.

E-294 Acum observaţi. Observaţi aceasta acum, aici, în timp ce ei-în timp ce ei predică, vedeţi.

E-295 Înainte ca aceşti-aceşti profeţi să se ridice pe scenă; aceşti Iudei care trebuiau să moară sub Eichmann şi ceilalţi sînt, fiecare din ei care au fost predestinaţi, li se dă (prin har) o robă albă. Fiecăruia din ei li se dă o robă albă. Observaţi.
Acum ce se întîmplă? Îndată ce aceea are loc...

E-296 Eu urmăresc ceasul acela îp. spate acolo, şi eu ştiu că noi sîntem-noi sîntem întîrziaţi, Însă eu nu vreau să... Vedeţi, eu-eu... Acei... observînd pe acei sărmani oameni stînd acolo. Dumnezeu să vă ajute, fraţilor. Eu sper că fiecăruia dintre voi vi se dă o robă albă în ziua aceea, vedeţi. Stînd, schimbînd înainte şi înapoi, durîndu-vă picioarele. Iar unii dintre voi aţi lucrat toată ziua. Eu ştiu ce este aceea. Şi priviţi aici... Şi unele din sărmanele femei bătrîne stînd sus. Eu observ pe unii din aceşti oameni că îşi dau locurile lor la femei; şi altcineva a dat, la o sărmană mamă cu un bebi. Iar eu-eu-eu-eu văd toate astea, vedeţi, şi eu sînt sigur că El vede. Observaţi. Însă eu nu vreau să vă ţin prea mult. Dacă eu vă pot face să vedeţi Mesajul, asta-i tot ce vreau ca voi să faceţi, vedeţi.

E-297 Acum observaţi aceşti Iudei. Eu trebuie să fac asta, pentru ca să vă las să vedeţi descoperirea acestei Peceţi; vedeţi ce este aceasta, aceste suflete de sub altar, şi cine sînt ei. Acum observaţi.

E-298 În timpul lui Daniel, acum, a doua jumătate din a şaptezecea săptămînă. Acum amintiţi-vă, "Mesia urma să fie stîrpit la mijloc." Aceea este mijlocul. Păi, ce este jumătate din şapte? [Adunarea zice, "Trei şi jumătate." – Ed.] Trei şi jumătate. Cît timp a predicat Cristos? ["Trei şi jumătate."] Asta-i adevărat. Acum, "Dar există hotărît încă, pentru popor," (ce?) "alţi trei ani şi jumătate."

E-299 Păi, în timpul acesta, păi, vedeţi, ce se întîmplă, este, Biserica Neamurilor este selectată în cele şapte epoci ale bisericii, şi se duce sus.

E-300 Şi cînd face aşa, toţi aceşti Iudei care sînt martirizaţi peste tot acolo din cauza orbirii, şezînd sub altar, Dumnezeu vine acolo şi zice, "Voi vedeţi ce a fost aceasta? Acum Eu vă dau la fiecare o robă."
Ei au zis, "Pînă cînd, Doamne? O să mergem înăuntru acum?"

E-301 A zis, "Nu, nu, nu, nu. Semenii voştri, Iudeii, trebuie să sufere un picuţ, încă. Ei trebuie să fie martirizaţi cum aţi fost voi martirizaţi. Fiara trebuie să-i prindă cînd el îşi rupe legămîntul."

E-302 Acum observaţi. Şi acum observaţi, odată... Acum doar amintiţi-vă, aceşti profeţi sînt să profeţească conform cu Apocalipsa 11. Voi, voi v-aţi ridicat mîinile, voi aţi citit aceasta. Vedeţi? Şi lor li se dă putere.

E-303 Iar noi urmează să aflăm cine sînt ei, doar într-un minut, cu voia Domnului. Acum observaţi cine sînt aceşti profeţi. Şi acum Biblia spune aceasta aici. Sigur, El o face. Sigur! Vedeţi?

E-304 Acum, observaţi, la mijlocul acestor trei săptămîni şi jumătate acum, în care ei profeţesc jos aici şi-Apocalipsa aici zice... Şi ei-ei au profeţit o mie trei sute şi patruzeci de zile. Dacă...

E-305 Acum, calendarul Iudaic obişnuit, timpul obişnuit al calendarului lui Dumnezeu, este exact treizeci de zile într-o lună. Calendarul Roman, este ce l-a amestecat. Calendarul obişnuit este treizeci de zile într-o lună.

E-306 Acum, dacă voi vreţi să luaţi treizeci de zile, şi adăugaţi trei ani şi jumătate la aceasta, şi vedeţi treizeci de zile, şi, păi, ce aveţi voi? O mie trei sute şi... sau două sute şi şaizeci de zile. "O mie două sute şi şaizeci de zile (şaizeci de zile)," exact trei ani şi jumătate.

E-307 Acum, voi vedeţi, nu există nici o greşeală la aceea. Acolo este acesta, doar se potriveşte împreună ca o-o potrivire venind laolaltă. Observaţi, acei doi profeţi au predicat pentru trei ani şi jumătate, la Iudei. În aceea, sînt chemaţi afară, cei o sută patruzeci şi patru de mii.

E-308 Şi atunci, observaţi, aceşti doi profeţi sînt exact Moise şi Ilie. Vedeţi? Vedeţi? Acum priviţi, priviţi, a lor... Priviţi la slujba lor. Acum priviţi ce fac aceşti profeţi. "Ei au putere să lovească pămîntul cu o plagă, atît de des cum vor ei." Cine a făcut aceasta? Moise. "Ei au putere să închidă cerurile, şi să nu ploaie în ziua slujbei lor." Cine a închis cerurile pentru trei ani şi jumătate? [Adunarea zice, "Ilie." – Ed.] Acolo sînt ei. Aceia sînt ei. Vedeţi, aceasta este ...

E-309 Vedeţi, omul, cînd el moare, el nu-şi schimbă starea lui. El nu-şi schimbă compoziţia lui, vedeţi. Priviţi, cînd-cînd, înainte...

E-310 Cînd Saul a alunecat, şi acolo nu erau profeţi în ţară, el nu a putut să înţeleagă ce să facă-ce să facă. El era sus împotriva acesteia. El mergea la luptă. El a mers la vrăjitoarea din Endor.

E-311 Acum, doar sîngele taurilor şi ţapilor, şi ea a putut să facă aceasta. Şi ea a chemat sus duhul lui Samuel.

E-312 Şi cînd a venit Samuel sus, acolo a stat el, în roba lui de profet. Nu numai aceea, dar el încă era un profet. A zis, "De ce m-ai chemat tu din odihna mea," vedeţi, el a zis," văzînd că tu ai devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu?" El a zis, "Pe la timpul acesta, mîine seară, tu vei cădea în bătălie. Şi la timpul acesta, mîine seară, tu vei fi cu mine." Şi aceea era exact ce s-a întîmplat. Vedeţi? Nu numai... El încă era un profet. Vedeţi?

E-313 Toţi aceşti oameni încă sînt profeţi. Acum noi o să intrăm puţin adînc în aceasta, doar în cîteva minute, cu voia Domnului. Vedeţi?

E-314 Oh, Doamne, cum iubesc eu acel Cuvînt! Nu-i de mirare, "Omul nu va trăi numai cu pîine. Fiecare Cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu!"

E-315 Aceşti doi profeţi sînt Moise şi Ilie, conform cu lucrarea lor fiind remodelată din nou. Aceea, aceea a fost întotdeauna slujba lor. Acum observaţi, întocmai cum au făcut ei. Aceea nu i-a schimbat. Reţineţi, aceşti oameni nu au murit. Priviţi doar un minut.

E-316 Acum, să nu confundaţi, înainte ca noi să ne depărtăm de la aceasta. Să nu confundaţi slujba a cincea oară a lui Ilie cu slujba lui a patra oară. Eu vă spuneam vouă, că Biserica Neamurilor îl aşteaptă pe Ilie. Corect.

E-317 Şi aici este el dincoace cu Iudeii. Amintiţi-vă, el nu poate să vină patru; acela este-acela este numărul vrăjmaşului. El trebuie să fie cinci.

E-318 Prima dată cînd el a venit, el era Ilie, însuşi. Data următoare cînd el a venit, el era Elisei. Data următoare cînd a venit, el era (ce?) Ioan Botezătorul. Data următoare cînd el vine, este pentru îngerul al şaptelea. Şi cînd el vine a cincea oară, el este cu Moise acolo, predicîndu-le lor. Sigur. Da, domnule. Nu-l confundaţi. Aha.

E-319 Cinci, dacă voi vă cunoaşteţi numeralele voastre-voastre din Biblie, cinci este numărul de har lucrător. Şi aceea este ce El a făcut. Acum, priviţi, voi vreţi să ştiţi unde este aceasta. A fost Isus un lucru de har? J-e-s-u-s, cinci, 1-u-c-r-u. Este aceasta corect? Lucru, pentru-pentru iubire pentru voi. Şi cînd voi veniţi la El, cum veniţi voi, prin ce? C-r-e-d-i-n-ţ-ă în 1-u-c-r-u [în Engleză este F-a-i-t-h – Trans.] Este aceasta corect? Lucru este numărul harului, în regulă, către credincios.

E-320 Observaţi, primul Ilie, acela era el. Al doilea era Elisei. Al treilea era Ioan. Al patrulea era îngerul al şaptelea, sau ultimul mesager la Biserică, conform cu Maleahi 4 şi Apocalipsa 10:7. Acum, a cincea oară, el este un mesager la Iudei, la cei o sută patruzeci şi patru de mii, la Iudei, după ce Biserica este dusă.

E-321 Eu-eu-eu doar mă simt puţin ciudat, vedeţi. Vedeţi? Priviţi, dacă unii cred... Eu vreau ca voi să pricepeţi aceasta acum, vedeţi. Dacă unii încă cred că Maleahi 4, "să restaureze" pe oameni, este acelaşi lucru pe care el urmează să-l facă jos aici la Iudei, şi cred că acesta este tot la fel, lăsaţi-mă doar ca să îndrept aceasta pentru voi, doar un minut. Vedeţi, aceasta ar fi un pic cam confuz. Pentru că, reţineţi, în Maleahi 4, zice, "Reîntoarce Credinţa părinţilor... sau copiii înapoi la părinte." Vedeţi, înapoi la părinte!

E-322 Acum lăsaţi-mă să vă arăt deosebirea slujbei. Dacă el vine să reîntoarcă Credinţa copiilor înapoi la părinţi, el ar nega pe Cristos. El ar merge înapoi la lege. Este aceea corect? Părinţii au ţinut legea. Voi pricepeţi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-323 Observaţi, cînd Elisei, cînd el a venit să-şi împlinească slujba lui în Maleahi 4, vedeţi, ca Maleahi 4, Ilie era singur.

E-324 Dar cînd el a venit să slujească la Iudei, din Apocalipsa 11, el avea pe Moise cu el. [Fratele Branham bate din palme de două ori – Ed.] Astfel, acolo nu este nici o confuzie, nici un pic. Vedeţi? Pricepeţi aceasta? [Adunarea zice, "Amin."]

E-325 Cînd vine Elisei, din Maleahi 4, el este singur. Ilie va funcţiona; nu Ilie şi Moise. "Ilie" se va ridica. Însă aceeaşi inspiraţie, că, a zis că Ilie va veni pentru ultima parte a epocii bisericii, "să restaureze Credinţa copiilor înapoi la Credinţa originală a părinţilor," Credinţa apostolică, la care voi trebuie să mergeţi înapoi. Iar anticristul i-a tras pe ei toţi afară. "Să restaureze înapoi," aşa cum toate celelalte Scripturi s-au îmbinat împreună. Vedeţi, el vine singur. Vedeţi?

E-326 Dar cînd el vine la Biserică, Biblia ... sau vine la cei o sută patruzeci şi patru de mii, Biblia declară clar că amîndoi el... Acolo sînt doi dintre ei, nu unul dintre ei. Doi dintre ei! Iar prima lui slujbă nu putea să-i ia pe Iudei şi să-i pună înapoi la lege, devine el ... deoarece el vine, predicînd pe Cristos la cei o sută patruzeci şi patru de mii, amin, "Acolo este El, acel Mesia care a fost stîrpit." Amin! Asta este, astfel să nu o aveţi confuz. Aceasta nu este confuzie. Scriptura nu minte, nici un pic.

E-327 Glorie! Oh, cînd am văzut asta, eu am sărit în sus! Am zis, "Mulţumesc Ţie, Doamne," cînd eu am privit aceasta că ia loc acolo. Am văzut că Ilie a umblat acolo afară pentru acea prima epocă, singur, şi el era singur. Apoi cînd l-am văzut că vine din nou, departe înainte acolo pe altundeva, acolo erau doi dintre ei cînd a avut loc aceea. Am zis, "Iat-o acolo. Aceea, aceea o face, Doamne. Amin! Eu o văd acum! Aleluia!" Aceea este exact.

E-328 Dacă eu nu aş fi menţionat aceasta, aceasta ar fi fost puţin cam confuz pentru cineva. Dar El-El mi-a spus să o menţionez, astfel eu am făcut-o.

E-329 Observaţi, aceşti oameni sînt ţinuţi în viaţă de Dumnezeu, de la slujba lor originală, pentru serviciu viitor; ei au servit aceasta aşa de bine. Vedeţi? Doar gîndiţi, că acel duh al lui Ilie slujeşte de cinci ori; Moise, de două. Ce? Stau în viaţă pentru mai departe, serviciu mai departe.

E-330 Nici unul dintre ei nu erau morţi acum; să nu credeţi voi asta. Ei au fost amîndoi văzuţi, vii, vorbind cu Isus pe Muntele Transfigurării. Dar, reţineţi, ei trebuie să moară.

E-331 Acum, acum, Moise de fapt a murit. Dar el a înviat, deoarece el era un model perfect al lui Cristos. Vedeţi? Nimeni nu a ştiut vreodată unde a fost el îngropat. Îngerii au venit şi l-au luat. Vedeţi? El a avut escortă de Îngeri. Aha. De ce? Nici un muritor nu-l putea duce unde se ducea el. El doar a trecut printr-un act, asta-i tot. El avea Îngeri, escortatori, vedeţi, deoarece Ei l-au dus unde trebuia el să fie. Nimeni nu ştie.

E-332 Chiar şi Satan, nu a ştiut măcar. El s-a certat cu Arhanghelul. Asta-i adevărat. El nu a putut înţelege ce i s-a întîmplat lui Moise. "Eu l-am văzut tremurînd acolo. Şi uitîndu-se afară peste ţară, şi uitîndu-se înapoi la copii, şi aşa mai departe, eu l-am văzut tremurînd. Dar el a păşit sus pe Stîncă, şi aceea a fost ultima dată cînd l-am văzut."

E-333 Aceea era Stînca! Aceea era Stînca! Lăsaţi-mă să stau pe Stînca aceea, la capătul drumului meu! Da, domnule! Acum, ... Fraţii mei de culoare obişnuiau să vină aici sus şi să cînte un cîntec micuţ, "Dacă eu aş putea, eu cu siguranţă aş sta pe acea Stîncă unde Moise a stat." Da, domnule! Oh, aceea este Stînca pe care eu vreau să stau, de asemeni. Prin credinţă eu stau acolo.

E-334 Dar amintiţi-vă, că Ilie, el doar a obosit, deoarece el avea o mulţime de lucru înaintea lui. [Fratele Branham pauzează. Adunarea rîde – Ed.] Astfel el era destul de bine epuizat, iar Dumnezeu doar i-a trimis un voiaj Acasă, asta-i adevărat, i-a trimis un car. Este asta adevărat? ["Amin."] L-a luat sus. El nu a murit, pentru că El l-a ţinut în viaţă. El avea o lucrare viitoare pentru el. L-a lăsat să ungă un om, de asemeni, vedeţi, să vină înainte în Duhul lui.

E-335 Dar ei trebuie să guste moartea. Acum Apocalipsa, al 11-lea capitol. Acum, să mergem, eu sînt chiar aici oricum. Să atingem doar aceasta, Apocalipsa 11. Priviţi şi vedeţi dacă ei nu sînt amîndoi ucişi. Da, domnule. Ei amîndoi trebuie să guste moartea. Da, domnule. După ce este sf'îrşită slujba lor, ei gustă moartea. Apocalipsa 11, şi să începem la şapte.
Şi cînd ei... au sfîrşit mărturia lor, fiara care s-a înălţat din groapa fără fund... face război împotriva lor, ...

E-336 Oh, vai, el nu poate suferi aceasta; acei holy-rollers sînt iarăşi înapoi, vedeţi. În regulă. În regulă.
... afară din groapa fără fund... face război împotriva lor, şi îi va birui, şi îi va omorî.

E-337 Dar priviţi ce se întîmplă. Ei sînt perfect tipizaţi acum.
Iar trupurile lor moarte vor zăcea în stradă-în strada din cetatea aceea mare, ... spiritual... numită Sodoma şi Egipt, unde şi Domnul nostru a fost răstignit, (Ierusalim, vedeţi).

E-338 Acum ei trebuie să guste moartea, (nu-i aşa?) asta-i adevărat, după ce slujba lor se sfîrşeşte.

E-339 De ce? Slujba îngerului al şaptelea, slujba îngerului al şaptelea, slujba lui Ilie la al şaptelea înger, nu... De ce nu, de ce nu poate, adică, eu încerc să spun, slujba îngerului al şaptelea atunci să fie prin Moise, dacă el este nemuritor, la fel cum ar putea fi aceasta prin Ilie? De ce ei nu... De ce nu a trimis Dumnezeu doar, să zică, "Ilie, tu-tu ai lucrat aşa de greu, Eu... şi fiecare lucru, toate aceste locuri diferite. Eu-Eu cred că Eu doar voi trimite pe Moise jos"? De ce?

E-340 Priviţi la slujba lui Moise. Ilie a fost un profet la toate naţiunile; însă Moise era un dătător de lege numai la Iudei. Amin. Moise este acolo să zică... Motivul că el vine cu Ilie... Acei Iudei zic, "Aşteaptă, noi încă ţinem legea aici." Dar aici stă Moise însuşi; şi aici este Ilie stînd cu el. Oh! Vedeţi? El vine numai la Iudei. Vedeţi? Moise a mers numai la Iudei; profetul Ilie era la toate naţiunile. Dar Moise a devenit un profet la Iudei, şi un dătător de lege. Vedeţi? Acela era mesajul lui, legea.

E-341 Dar ce era mesajul lui Ilie? Către femeile cu părul scurt; denominaţiuni. Da, domnule. Şi el într-adevăr le-a sf'îşiat în bucăţi. Feţe vopsite; le-a spus, "Voi veţi fi date hrană cîinilor." El într-adevăr doar a sf'îşiat în ele.

E-342 Şi atunci cînd Duhul lui a venit peste Ioan, el a sărit drept afară din pustie şi a făcut acelaşi lucru. Corect. A zis, "Să nu vă gîndiţi că noi aparţinem la asta sau aceea. Dumnezeu este în stare ca din aceste pietre să ridice copii lui Abraham."

E-343 A păşit în sus pe drum, şi el a zis, "Şi tu vrei să spui că tu te-ai căsătorit cu propriul tău cumnat... ?" A zis, "Aceasta nu este legal ca tu să faci aceasta!" Oh, frate! Iuh! Hm! El i-a spus ei. Sigur.

E-344 Observaţi, aceste suflete urmează să aştepte puţină vreme, pentru cei o sută patruzeci şi patru... să fie martirizaţi. Oh, nu este aceasta, nu este... Aceea doar pune Biblia laolaltă.

E-345 Acum timpul meu este exact terminat, dacă eu las afară devreme. Însă eu am doar încă cîteva lucruri mici să spun, dacă voi puteţi suporta aceasta. [Adunarea zice, "Mergi înainte!" – Ed.] Eu ştiu că este cald. Şi eu transpir.

E-346 Dar, ascultaţi, eu doar am ceva să vă spun. Aceasta este doar aşa de bună, ea doar arde drept în inima mea. Eu sper că voi nu aţi uitat aceasta, vedeţi. Lăsaţi-mă să spun asta, în prezenţa Lui. Prin harul Lui, El de asemeni m-a lăsat să-mi văd poporul meu, nu cu mult în urmă, în robe albe. Vă amintiţi aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Vă amintiţi? Vă amintiţi povestea, nu cu mult în urmă? ["Amin."] Mireasa Neamurilor, ei sînt acolo acum. Ei toţi erau în robe albe.

E-347 Eu m-am trezit. Eu am fost la un miting. Aceasta a fost cam un an în urmă, sau puţin mai mult. M-am trezit într-o dimineaţă, şi m-am sculat. Şi am zis, "Scumpo?" către soţia mea. Ea nu s-a mişcat. Copiii cam... Trebuia să mă scol şi să-i duc la şcoală, chiar aici sus la locul vechi. Păi, eu-eu m-am ridicat sus în pat, voi ştiţi, şi m-am rezemat. Voi ştiţi cum; şezi sus şi doar îţi rezemi capul de capătul patului. Noi avem unul din paturile de modă veche. Şi astfel eu doar m-am rezemat înapoi în felul acesta.

E-348 Şi mă gîndeam, "Băiete, tu ai deja cincizeci şi trei. Dacă tu o să faci ceva pentru Dumnezeu, tu mai bine apucă-te să o faci, pentru că tu o să fii prea-prea bătrîn, după o vreme."

E-349 Şi mă gîndeam, "Tu ştii, asta-i adevărat, acum." Mă gîndeam, "Băiete, tu ştii, eu nu sînt prea departe. Eu trebuie să mă duc destul de curînd." Am zis, "Asta este-asta este cu un an mai în vîrstă decît a trăit tăticul meu." Vedeţi? Mă gîndeam, "Eu va trebui să mă mut departe destul de curînd. Eu am văzut aceasta. Şi, aici, eu nu am făcut nimic pentru Dumnezeu, încă." Mă gîndeam, "Eu întotdeauna am vrut să fac ceva pentru El." Mă gîndeam, "Eu trebuie să mă grăbesc şi să o fac, dacă eu urmează să o fac. Şi eu nu ştiu cum am să o fac, asta-i tot."

E-350 Mă gîndeam, "Omule, eu sper că eu trăiesc să-L văd venind. Eu nu vreau să fiu o stafie, sau un duh."

E-351 Vedeţi, mi-a fost întotdeauna teamă de un duh. Şi acum, voi ştiţi, aceea cumva despre un... Eu întotdeauna mă gîndeam, că dacă îl întîlnesc pe Fratele Neville iar el va fi un nor alb micuţ mişcîndu-se în jur, voi ştiţi. Şi eu aş spune, "Hello, Frate Neville." Şi el ar zice, "Hello, Frate Branham," prin vreun alt simţ; el nu putea vorbi. Însă eu aş şti doar că acesta era Fratele Neville. Da. Eu aş vrea să-i dau mîna aşa cum eu fac întotdeauna. Pentru că, aceea este tot ce ştiu eu, că sînt fiinţe umane. Vedeţi, eu aş vrea să-i dau mîna, dar el nu are nici o mînă. Ea este jos acolo în mormînt, putrezită. Vedeţi?

E-352 Mă gîndeam, "Doamne, eu sper că nu trebuie să trec prin aceea." Acum, eu eram... Acum eu am să vă spun adevărul. Mie-mie mi-a fost teamă să mor; nu teamă că eu aş fi pierdut, dar eu nu am vrut să fiu un duh. Eu am vrut să rămîn un om. Eu am vrut să aştept pentru Răpire, vedeţi. Eu doar am vrut să stau în felul acesta. Eu nu am vrut să fiu nici un spirit, să merg în jur. Eu stăteam acolo, gîndindu-mă la asta.

E-353 Şi, dintr-o dată, acolo s-a întîmplat ceva. [Fratele Branham îşi pocneşte degetele o dată – Ed.]

E-354 Acum, voi ştiţi, şi voi toţi cunoaşteţi, despre vedenii. Şi dacă aceasta a fost o vedenie, eu niciodată nu am avut una ca aceasta, vedeţi. Şi eu le-am avut de cînd eram eu un băieţel.

E-355 Şi, dintr-o dată, ceva s-a întîmplat. Şi m-am simţit pe mine plecînd. Mă gîndeam, "Ah-oh." Şi mă-mă gîndeam, "eu-eu am murit deja, vezi, şi eu sînt-eu sînt dus." Vedeţi?

E-356 Şi am ajuns la un loc, şi mă gîndeam, "Eu cred că mă voi uita înapoi." Aceasta era tot aşa de real, prieteni, după cum eu stau chiar aici. Vedeţi? Şi m-am întors în jur, să privesc înapoi. Şi acolo eram eu, întins pe pat. Şi eu eram întins, stînd lîngă soţia mea.

E-357 Mă gîndeam, "Păi, acesta a fost probabil un atac de inimă." Vedeţi? Mă gîndeam, "Păi, vezi, eu tocmai am murit instantaneu," care ar fi o cale bună să te duci. Astfel, mă gîndeam, "Acela era un atac de inimă. Eu nu a trebuit să sufăr." Am privit, şi mă gîndeam, "Păi, acum, aceea este ciudat. Acolo zac eu, chiar acolo; şi aici stau eu, aici."

E-358 Astfel, m-am întors. Acesta părea ca un mare măreţ-ca un cîmp mare măreţ, parcă, sau ceva, doar o întindere mare de cîmp de iarbă. Şi-şi am zis, "Păi, mă întreb ce este aceasta?"

E-359 Şi, cu totul dintr-o dată, cum am privit, aici vin mii de mii de femei tinere, toate în robe albe, părul atîrnîndu-le pînă la brîu, desculţe, şi ele alergau drept spre mine. Mă gîndeam, "Acum ce este aceasta?"

E-360 M-am întors în jur, am privit acolo înapoi, şi acolo eram eu; şi am privit sus pe aici, acolo veneau ele. Mi-am muşcat degetul. "Eu-eu-eu-eu nu sînt adormit, în mod exact." Dar, eu puteam simţi. Şi am zis, "Păi, atunci, este ceva aici, ciudat."

E-361 Şi aceste femei veneau toate, alergînd. Şi eu niciodată nu am văzut aşa femei frumoase! Şi ele toate veneau, alergînd sus la mine. Şi cînd ele au alergat la mine...

E-362 Voi ştiţi cum sînt eu, un fel de... Ei mă numesc un urîtor de femei, dar eu nu sînt, vedeţi. Dar, eu-eu doar mă gîndesc, că o femeie bună este una dintre cele... este o nestemată. Dar, eu cred, că una care nu este bună, este, aşa cum zice Solomon, "apă în sîngele tău." Eu desigur nu am nici un folos de-de femei de faimă rea sau care fac pe deşteptele.

E-363 Şi astfel aceste femei au venit toate. Ele au început să-şi arunce braţele lor în jurul meu. Acum, aceea este neobişnuit. Voi ştiţi că eu nu aş sta pentru aceea. Astfel, şi ele erau... Acum, eu va trebui să spun aceasta într-un fel, care, eu sînt-eu sînt într-o mulţime amestecată. Dar, ele erau, ele erau femei. Ele erau femei. Şi ele-ele m-au îmbrăţişat, fiecare, şi au zis, "Al nostru-al nostru frate preţios!" Şi una mă îmbrăţişa, şi apoi o alta mă îmbrăţişa.

E-364 Eu stăteam acolo, privind. Mă gîndeam, "Păi, acum, ce este aceasta?" Vedeţi? Şi ele stăteau acolo. Mă gîndeam, "Ce s-a întîmplat?" M-am uitat înapoi în jos. Acolo eram eu, întins drept jos acolo; şi aici eram eu, stînd aici. Mă gîndeam, "Acum, aceea este ciudat. Eu-eu nu înţeleg aceasta."

E-365 Şi acele femei strigă, "Oh, scumpul nostru frate," şi mă îmbrăţişau. Acum, ele erau într-u totul, în simţiri, femei.

E-366 Acum iertaţi-mă, surorilor, aşa cum eu spun asta, pentru că... Dar voi ascultaţi la doctorul vostru; şi dacă noi nu avem minţi curate, atunci noi nu sîntem Creştini. Mie nu-mi pasă...

E-367 Eu întotdeauna am trăit curat. Dumnezeu ştie asta. Cînd eu eram un băieţaş, Îngerul Domnului mi-a spus să nu-mi pîngăresc trupul, să nu fumez, sau să nu beau. Şi acela a fost adevărul. Prin harul lui Dumnezeu, eu am ţinut asta. Cînd am fost un păcătos, eu nu am umblat în jur cu femei. Şi astfel...

E-368 Dar orice bărbat care lasă o femeie să se îmbrăţişeze în braţele lui, el fiind format din celule masculine, iar ea o feminină, acolo este o senzaţie. Mie nu-mi pasă cine eşti tu, acum, să nu-mi spui mie că tu nu, dacă tu eşti o persoană sănătoasă.

E-369 Dar, nu Acolo; deoarece voi nu mai aveţi, mai mult, celule diferite. Voi nu veţi păcătui Acolo. Acolo a fost o schimbare. Acolo nu era nimic mai mult decît doar o iubire frăţească către femeile acelea.

E-370 Deşi, în harul la care ele au privit; eu cred, că o-o femeie, o femeie plăcută care se menţine corect, şi umblă ca o doamnă, ea este un-ea este un exemplu de nestemată pe pămînt. Mie-mie îmi place orice care este graţios. Eu cred, că o-o femeie care îşi păstrează locul ei, şi încearcă să fie o doamnă, este o-este o statuie de onoare. Eu cred asta. Şi mă gîndesc, că una care nu este, este întocmai ca şi-şi Cristosul şi anticristul, acelaşi lucru.

E-371 Mie-mie îmi place orice care este natural. Ca un cal frumos, sau orice, acesta doar stă în statuia lui reală de cal frumos. Sau, orice în felul acesta, un munte frumos, femeie frumoasă, bărbaţi frumoşi, orice care stă în facerea lui Dumnezeu, eu întotdeauna am admirat aceasta.

E-372 Şi acestea erau perfecte. Dar nu conta cît de mult mă îmbrăţişau ele în braţele lor, şi ele erau femei, voi înţelegeţi, dar acolo nu putea fi nici un păcat. Glandele masculine şi glandele feminine, amîndouă, erau duse. [Fratele Branham bate din palme o dată – Ed.] Mulţumesc Domnului! Ele erau surorile mele, complet.

E-373 Am privit. Şi am început... Am-am privit la mîinile mele; am văzut că ele erau cu totul aşa de tinere. Şi am privit; eu eram tînăr, de asemeni. Şi eu...

E-374 Şi pierzîndu-mi părul, ca un om tînăr; punînd acid carbolic pe el, un frizer a pus, şi l-a luat tot afară cînd eu eram doar un băiat. Şi acesta era întotdeauna un fel de-de lucru cu mine, că eu-eu-eu răcesc aşa de repede, din cauză că craniul meu este încă moale, voi ştiţi. Iar rădăcinile părului sînt încă acolo, dar acesta a fost ars de acidul carbolic, şi părul nu poate creşte niciodată, vedeţi.

E-375 Şi am mers, soţia mea, cînd eu... cu mulţi ani în urmă şi mi-a luat o perucă să port, o bucată mică de păr, să o pun, să¬mi acopăr capul. Însă mi-a fost întotdeauna ruşine să o port, deoarece aceasta arăta că era ceva fals. Şi eu nu am vrut nimic fals.

E-376 Şi astfel m-am gîndit, "Eu îmi voi pune o şapcă de ciorap." Atunci, eu am pus-o, pentru o vreme. Voi ştiţi ce au făcut ei? Ei au vrut să mă cheme "episcop" atunci, au zis că eu am vrut să fiu... Vedeţi? Eu doar am spus, "Las-o să se ducă."

E-377 Astfel eu doar sufăr răceala rea, şi o las... Dar, acum, voi doar ridicaţi ferestrele acelea, orice, acel aer puţin vine drept dincoace în felul acesta, băiete, eu o am.

E-378 Şi eu am mers la un doctor şi l-am întrebat, ce gîndea el. El a zis, "Păi, vezi, porii tăi-tăi sînt deschişi. Tu transpiri, de la predicare. Aerul acela vine. Acesta-acesta pune un germene de răceală aici sus în mucoasă, şi aceasta curge în jos acolo pe gîtul tău. Dimineaţa următoare tu eşti răguşit. Asta este."

E-379 Şi-şi astfel, oh, Doamne, voi oamenii care aveţi păr, voi nu ştiţi cît de recunoscători ar trebui să fiţi, şi să îl aveţi. Asta este adevărat. Vedeţi?

E-380 Păi, acum, eu am aflat, atunci, că eu-eu urmează să... Într-una din aceste zile, dacă eu nu-mi fac dinţii, eu urmează să trebuiască să am unii din ei, şi, astfel, sau să rămîn fără ei.

E-381 Astfel dacă un om-dacă un om... Păi, eu nu aş crede că aceasta ar fi ceva mai mult pentru ca un bărbat, dacă el ar vrea, să poarte o perucă, decît cum ar fi pentru o femeie să poarte unul din aceşti şoareci sau şobolani, sau orice îşi pun ele în părul lor în felul acesta, să-l formeze. Vedeţi? Dar-dar, desigur, dacă voi o faceţi, depinde pentru ce o faceţi. Vedeţi? Aceasta depinde de motivul pentru ce o faceţi. Şi astfel...

E-382 Dar, oricum, stînd acolo, eu am pipăit sus, şi eu mi-am avut din nou părul meu. Doamne! Eu eram tînăr. Şi aceste, toate aceste, tinere! Şi mă gîndeam, "Păi, nu este aceasta straniu! Aici sînt ele." Şi ele toate alergau...

E-383 Şi am privit, venind, şi eu-eu am văzut-o pe Hope venind. Ea arăta... Voi ştiţi, ea a murit la douăzeci şi doi. Ea încă era tot aşa de frumoasă ca întotdeauna. Mulţi dintre voi vă amintiţi de ea; ochii aceia mari negri. Ea era Germană. Părul ei negru atîrnîndu-i în jos pe spate. Mă gîndeam, "Acum, cînd ea ajunge aici, ea va zice-ea va zice, 'Bill.' Eu ştiu că ea va zice. Eu ştiu că ea va zice, 'Bill,' cînd ea ajunge aici."

E-384 Eu priveam. Şi fiecare din aceste femei veneau şi mă îmbrăţişau, zicînd, "Oh, frate scump, noi sîntem aşa de bucuroase să te vedem!" Mă gîndeam... Fiecare îmbrăcată întocmai la fel, însă ele îşi aveau părul lor diferit, voi ştiţi, păr roşu, şi păr negru, şi păr blond. Şi-şi ele veneau pe acolo, însă ele erau toate tinere.

E-385 Şi cînd ea a ajuns la mine, mă gîndeam, "Eu doar am să văd ce zice ea."

E-386 Şi ea a privit sus la mine, şi ea a zis, "Oh, fratele nostru scump!" Ea m-a îmbrăţişat, şi ea doar a mers înainte. O altă femeie a venit, m-a îmbrăţişat, următoarea.

E-387 Şi am auzit o gălăgie. Şi am privit acolo în partea asta, şi aici veneau o grămadă de bărbaţi, oameni tineri, toţi în vîrstă cam de douăzeci. Ei aveau păr închis, şi păr blond. Şi ei toţi aveau robe albe pe ei, şi desculţi. Şi ei au alergat la mine şi au început să mă îmbrăţişeze, strigînd, "Frate scump!"

E-388 Mă gîndeam. Şi m-am întors înapoi în jur, şi acolo eram eu, încă întins acolo. Şi mă gîndeam, "Păi, acum, aceasta este straniu."

E-389 Şi tocmai atunci un Glas a început să vorbească către mine. Eu nu am văzut Glasul. Acesta a zis, "Tu ai fost adunat, tu-tu ai fost adunat la poporul tău." Şi atunci ceva om m-a ridicat sus, m-a aşezat sus de tot, pe un lucru mare înalt în felul acesta.
Am zis, "De ce ai făcut tu asta?"
A zis, "Pe pămînt tu ai fost un conducător." Şi am zis, "Păi, eu-eu nu înţeleg asta."

E-390 Şi Glasul acela vorbea cu mine. Eu nu am putut să văd Glasul. Acum, Acesta era chiar deasupra mea, vorbind către mine.

E-391 Am zis, "Păi, dacă eu-dacă eu am trecut din viaţă, eu vreau să-l văd pe Isus." Am zis, "Eu... El era aşa... El era toată viaţa mea. Eu vreau să-l văd pe El."
Şi astfel El a zis, "Tu nu poţi să-L vezi acum. El este încă mai sus."

E-392 Vedeţi, aceasta era dedesubt de altar, totuşi, vedeţi, al şaselea loc, unde merg oamenii, vedeţi; nu al şaptelea, unde este Dumnezeu, a şaptea dimensiune. A şasea!

E-393 Şi ei erau-şi ei erau toţi acolo, şi ei treceau pe acolo. Şi am zis... Se părea că ei erau de fapt milioane de ei. Eu nu i-am văzut... Şi, cînd am şezut acolo, aceste femei şi bărbaţi încă alergau pe acolo şi mă îmbrăţişau, chemîndu-mă "frate." Şi am şezut acolo.

E-394 Şi atunci Glasul acela a zis, "Tu ai fost adunat la poporul tău, aşa cum Iacob a fost adunat la poporul lui."
Am zis, "Toţi aceştia, poporul meu? Sînt toţi aceştia Branhami?"
El a zis, "Nu. Ei sînt convertiţii tăi la Cristos."

E-395 Am privit în jur. Şi acolo era o femeie foarte frumoasă alerga în sus. Ea părea cam la fel. Ea şi-a aruncat braţele ei în jurul meu, şi ea a zis, "Oh, fratele meu scump!" Ea s-a uitat la mine.

E-396 Mă gîndeam, "Doamne! Ea arăta ca un Înger." Şi ea a trecut pe acolo.
Iar Glasul acela a zis, "Tu nu ai recunoscut-o?" Am zis, "Nu, eu nu am recunoscut-o."

E-397 A zis, "Tu ai condus-o la Cristos cînd ea a fost trecută de nouăzeci." A zis, "Tu ştii de ce se gîndeşte ea aşa de mult la tine?"
Am zis, "Fata aceea frumoasă era trecută de nouăzeci?"

E-398 "Da." A zis, "Ea nu se mai poate schimba acum." A zis, "Acela este motivul că ea zice, 'Frate scump."'

E-399 Mă gîndeam, "Oh, Doamne! Şi mi-a fost teamă de asta? Păi, aceşti oameni sînt reali." Ei, ei nu se duceau nicăieri. Ei nu erau obosiţi, fiind Acolo.
Şi am zis, "Păi, de ce nu pot eu să văd pe Isus?"

E-400 A zis, "Păi, acum, El va-El va veni într-o zi. Şi El va veni la tine, întîi, şi atunci tu vei fi judecat." A zis, "Aceşti oameni sînt convertiţii tăi pe care tu i-ai condus."

E-401 Şi am zis, "Tu vrei să spui, prin a fi un conducător, că eu... că El mă va judeca?"
A zis, "Da."

E-402 Şi am zis, "Fiecare conducător trebuie să fie judecat în felul acesta?"
A zis, "Da."
Am zis, "Cum este cu Pavel?"
El a zis, "El va trebui să fie judecat cu ai lui."

E-403 "Păi," am zis, "dacă grupul lui merge înăuntru, aşa va merge al meu, deoarece eu am predicat exact acelaşi Cuvînt." Asta este. Am zis, "Unde el a botezat în Numele lui Isus, eu am botezat, de asemeni. Eu am predicat..."

E-404 Şi cu milioanele au strigat, toţi deodată, au zis, "Noi ne odihnim pe Aceea!"

E-405 Şi mă gîndeam, "Doamne! Dacă eu ştiam măcar aceasta înainte ca eu să vin aici, eu aş face pe oameni să vină aici. Ei nu-şi pot permite să piardă aceasta. Păi, priveşte aici!" Şi atunci...

E-406 Şi El a zis, "Acum, într-o zi El va veni, şi atunci... Acum, aici, noi nici nu mîncăm, bem, sau dormim. Noi sîntem doar toţi una."

E-407 Păi, aceasta nu este perfect; aceasta este mai presus de perfect. Aceasta nu este sublim; aceasta este mai presus de sublim. Nu există nume care poate... Voi nu vă puteţi gîndi... Nu există cuvinte în vocabular să spui aceasta. Tu doar ai ajuns, asta-i totul.

E-408 Şi mă gîndeam, "Păi, aceasta, aceasta ar fi perfect. Şi atunci ce o să facem noi după aceea?"

E-409 A zis, "Atunci, cînd vine Isus, şi noi sîntem... şi El te judecă, sau pentru slujba ta, atunci noi mergem înapoi pe pămînt şi ne luăm trupuri." Păi, eu-eu nu m-am gîndit despre aceasta atunci. Aceea este exact Scriptura. A zis, "Atunci noi mergem înapoi pe pămînt şi ne luăm trupuri, atunci noi mîncăm. Noi nu mîncăm aici, nici nu dormim." A zis, "Noi mîncăm jos acolo, dar noi mergem înapoi pe pămînt."

E-410 Mă gîndeam, "Doamne, nu este aceasta minunat! Oh, Doamne! Şi mi-a fost teamă de aceasta. De ce mi-a fost teamă să mor, să vin la aceasta? Păi, aceasta este perfecţiune, plus perfecţiune, plus perfecţiune. Oh, aceasta este minunat!"

E-411 Vedeţi, noi eram chiar sub altar. Vedeţi? Asta a fost, vedeţi, chiar sub altar, aşteptînd pentru Venire, vedeţi, ca El să meargă să ia pe acei care dormeau în... -trupurile adormite în pulbere, să ne învieze iarăşi; vine acolo, să ne învieze.

E-412 Aşa cum Isus a venit prin paradis, şi a adus sus pe Abraham, Isaac, şi toţi acei, voi ştiţi, care aşteptau prima înviere. Ei au intrat în cetate şi le-au apărut la mulţi.

E-413 Aceasta este perfect Scriptural. Vedenia era că, sau orice era aceasta, aceasta era perfect Scriptural.

E-414 Şi am zis, "Păi, nu este asta minunat!" Şi apoi mă gîndeam, "Nu este asta minu-... ?"

E-415 Eu am auzit ceva nechezînd, ca un cal. Şi m-am uitat. Şi micuţul meu cal de călărie pe care eu obişnuiam să-l călăresc, micuţul Prince, eu m-am gîndit aşa de mult la el. Aici era el, stînd acolo lîngă mine, şi şi-a pus capul peste umărul meu, să mă îmbrăţişeze. Aşa cum eu obişnuiam să-i dau zahăr, voi ştiţi, şi el şi-a pus... eu mi-am pus braţul în jurul lui. Am zis, "Prince, eu am ştiut că tu vei fi aici."
Am simţit că ceva îmi lingea mîna. Acolo era bătrînul meu cîine de raton.

E-416 Cînd-cînd DL Short, de aici jos, l-a otrăvit, am jurat că eu îl voi omorî pe Dl. Short pentru aceasta. Eu eram cam în vîrstă de şaisprezece ani. El l-a otrăvit, i-a dat o pastilă de cîine. Iar tăticul meu m-a prins cu o puşcă, mergînd jos să-l puşc, chiar în postul de poliţie. Şi am zis, "Eu îl voi omorî." Am zis, "Păi..." M-am dus acolo la mormîntul cîinelui. Şi i-am spus, am zis, "Fritz, tu mi-ai fost ca un tovarăş. Tu m-ai îmbrăcat şi m-ai trimis la şcoală. Cînd tu ai îmbătrînit, eu urma să am grijă de tine. Acum ei te-au omorît." Am zis, "Eu îţi promit, Fritz, că el nu va trăi." Am zis, "Eu îţi promit, el nu va trăi. Eu îl voi prinde pe stradă cîndva, umblînd, atunci eu voi alerga drept peste el, înţelegi." Şi am zis, "Eu îl voi prinde pentru tine."

E-417 Dar voi ştiţi ce? Eu l-am condus pe om la Cristos, l-am botezat în Numele lui Isus, şi l-am înmormîntat la moartea lui. Da, domnule. Eu m-am convertit cam la doi ani după aceea. Eu am văzut lucrurile altfel atunci. Eu l-am iubit în loc să-l urăsc.

E-418 Astfel atunci, însă, oricum, acolo era Fritz stînd acolo, lingîndu-mă pe mînă. Iar eu eram... m-am uitat.

E-419 Nu am putut să plîng. Nimeni nu a putut să plîngă. Aceasta era tot bucurie. Tu nu puteai fi trist, deoarece aceasta era tot fericire. Tu nu puteai să mori, deoarece aceasta era tot Viaţă. Vedeţi? Vedeţi? Nu puteai deveni bătrîn, deoarece era totul tinereţe. Şi aceea este ce... Aceasta este doar perfect. Mă gîndeam, "Oh, nu este aceasta minunat!" Iar milioanele... Oh, Doamne! Eu eram chiar acasă, vedeţi.

E-420 Şi-şi chiar atunci am auzit un Glas. Şi Acesta a strigat, a zis, "Tot ceea ce tu ai iubit vreodată..." răsplata serviciului meu. Eu nu am nevoie de nici o răsplată. El a zis, "Tot ceea ce tu ai iubit vreodată, şi tot ceea ce te-a iubit vreodată, Dumnezeu ţi-a dat ţie."
Am zis, "Laudă Domnului!"

E-421 M-am simţit ciudat. Mă gîndeam, "Care este treaba? Mă simt ciudat." M-am întors în jur şi am privit. Şi pe pat, trupul meu se mişca. Am zis, "Oh, eu nu trebuie să merg înapoi, desigur. Să nu, să nu mă laşi să merg."

E-422 Dar Evanghelia trebuia să fie predicată. În numai o secundă, eu am fost din nou pe pat, vedeţi, în felul acesta.

E-423 Nu mai mult decît cam cu două luni în urmă, că... Voi aţi auzit aceasta aţi citit-o în-în Business Men's Voice. Aceasta a mers peste toată lumea, vedeţi. Iar Fratele Norman, de aici, eu presupun că el este aici pe undeva în seara aceasta. El a tradus-o de acolo, şi a trimis-o în broşuri. Aceasta a mers pretutindeni. Iar lucrătorii au scris, mulţi dintre ei, şi au zis ...

E-424 Una aici, eu o voi spune doar chiar pe aceasta una. Există sute de ele, desigur. Aceasta una a mers, şi a zis, "Frate Branham, vedenia ta în Business Men's Voice..."

E-425 Şi eu apreciez pe Tommy Nickels, deşi el nu este cu Business Men, mai mult. Eu nu ştiu de ce, dar el nu este. Dar el a pus aceasta acolo înăuntru întocmai corect, unde eu am spus. Chiar acolo în acea revistă trinitariană, el a zis, "Unde eu ... Unde Pavel a botezat în Numele lui Isus, şi a poruncit oamenilor să facă la fel, eu am făcut la fel." Vedeţi, el a pus-o întocmai în felul cum a fost. Vedeţi? Şi astfel atunci eu-eu-eu mă gîndeam, "Doamne!"

E-426 Acest lucrător a scris, a zis, "Frate Branham, vedenia ta..."

E-427 Care, ea putea fi o vedenie. A zis... Acum, eu nu vreau să spun, "strămutare." Dacă Pavel... Dacă eu am fost apucat sus în acest primul cer şi am văzut asta, dar mai Pavel care a fost apucat direct sus în al treilea cer? Ce era aceea? El a spus că el nici măcar nu putea să vorbească despre aceasta, vedeţi, dacă el a fost apucat sus. Dacă aceasta era o apucare sus, eu nu ştiu. Eu nu pot spune. Eu nu v-aş putea spune.

E-428 Dar acest lucrător a zis, "Frate Branham, vedenia ta a sunat foarte Scriptural şi în regulă pînă cînd tu ai vorbit despre un cal ca fiind acolo." A zis, "Un cal în Cer?" A zis... Acum vedeţi acel om ecleziastic, înţelepciunea, mintea? Vedeţi? El a zis, "Cerul a fost făcut pentru fiinţe umane, nu cai."

E-429 Păi, eu am şezut jos. Billy, fiul meu de aici, a pus scrisoarea chiar aici în biroul bisericii vechi, cam cu trei s-au patru luni în urmă.

E-430 Am zis, "Scumpul meu frate, eu sînt surprins de înţelepciunea ta, dar, şi cunoştinţa ta despre Scriptură. Eu nu am spus că eu am fost în Cer. Eu am spus că aceasta era într¬un loc ca paradisul, deoarece Cristos era încă deasupra, vezi. Dar," am spus, "dacă aceasta te-ar putea satisface, tu întoarce acolo la Apocalipsa 19. Şi cînd Isus a venit afară din cerurile Cerului, El călăreşte pe un cal alb, şi toţi sfinţii cu El călăresc pe cai." Corect. Absolut. Da, într-adevăr.

E-431 Şi sus în acelaşi Loc, acolo era unul care arăta ca un vultur, iar unul a arătat ca un bou, iar unul... Păi, Doamne, unde sînt acei cai care au venit să-l ia pe Ilie? Doar merge să arate, voi vedeţi, că mintea umană doar vrea ceva de ce să se lege. Aceasta-i adevărat.

E-432 Acum observaţi. Dar eu mă gîndeam doar, aşa cum acest preţios, frate evlavios, Ioan... Eu mă gîndeam doar că acesta ar fi un loc bun să injectez aceasta, doar înainte de încheiere, vedeţi. Dacă Ioan s-a uitat Acolo, şi aceia erau dintre fraţii lui, vedeţi, fraţii lui care trebuiau să sufere puţin; atunci, vedeţi, Domnul Dumnezeu mi-a permis să văd pe fraţii mei şi sfinţii care aşteptau după Venirea Domnului. Observaţi, ei nu erau sub altarul de jertfă; ai mei nu erau. Dar, aceştia erau, ei erau martiri. Înţelegeţi? Ai mei nu erau sub altarul martirilor.

E-433 Acum eu vreau ca voi să ascultaţi foarte de aproape. Şi eu voi încheia, cinstit, doar cam în zece minute, la ora zece, chiar dacă eu trebuie doar să o întrerup şi să-l termin mîine.

E-434 Priviţi. Ei, ei nu erau ai mei... acei pe care Domnul mi i-a arătat, Mireasa, Ea nu era sub blocul martirilor, nu, altarul de jertfă al martirilor; ci au primit robe albe, prin a accepta harul iertător al Cuvîntului cel viu. Cristos le-a dat o robă albă. Eu nu cred că, prin deschiderea...

E-435 Sau, eu cred, adică, căci prin deschiderea acestei Peceţi a Cincea, aşa cum eu cred, că Aceasta este deschisă pentru noi. Eu am făcut aceasta cu bună conştiinţă, cu revelaţie clară înaintea lui Dumnezeu. Nu să încerc doar să o fac, să gîndesc, deoarece eu întotdeauna am fost împotriva organizaţiei, niciodată nu aş aparţine la ei. Însă Aceasta este deschisă pentru mine acum.

E-436 Şi eu gîndesc un alt lucru. Prin deschiderea acestei Peceţi a Cincea, în această zi, îndreaptă o învăţătură chiar aici, despre care eu aş putea vorbi, despre adormirea sufletului. Acum, îmi dau seama că există oameni aici înăuntru care cred aceasta, vedeţi, în adormirea sufletului. Eu cred că Aceasta dezaprobă aceea. Ei nu dorm. Ei sînt vii. Trupurile lor, dorm. Dar, sufletul, nu este în mormînt, ei sînt în Prezenţa lui Dumnezeu, vedeţi, sub altar.

E-437 Aici este unde eu difer cu un frate scump, un învăţător. Şi, eu observ, eu ştiu că eu văd pe unii din oamenii lui şezînd aici. Că, eu îmi dau seama că acesta este un mare învăţător. El este un doctor, şi un-un Doctor în Divinitate, şi un Ph., LL.D.. Şi el este un-el este un om foarte bun, de asemeni. Eu cred că el este dus acum, la timpul acesta. Dar el a fost un om bun, şi un scriitor bun. Şi acesta era Fratele Uriah Smith, autorul despre Daniel şi Descoperirile. Acum, către voi oamenii care sînteţi un urmaş al învăţăturilor lui, vedeţi, acum eu nu ştiu... eu nu sînt doar... nu vreau să spun aceasta arogant, însă eu doar... Vedeţi?

E-438 Dar, Fratele Smith, şi încercînd să sprijine, vedeţi, şi încercînd să sprijine adormirea sufletului, acolo el menţionează că, "Sufletul doarme. Şi acolo nu este altar de jertfă în Cer. Că, singurul altar despre care se vorbeşte este," care el-el crede că este în Cer, "este altarul de tămîie." Dar către voi oameni dragi... Şi nu să difer cu fratele meu. Eu voi prob-... sper să-l întîlnesc pe partea cealaltă, vedeţi. Nu să difer cu acel mare învăţător.

E-439 Însă doar să vă arăt cum Aceasta dezaprobă aceea, vedeţi. Aceasta o dezaprobă. Deschiderea acestei Peceţi, în această zi din urmă, aceasta doar ia adormirea sufletului drept afară din cale. Vedeţi? Ei sînt vii. Ei nu sînt morţi. Vedeţi? Observaţi.

E-440 Observaţi aceasta acum. Acum, dacă acolo nu este altar de sacrificiu în Cer, unde stă atunci jertfa pentru păcat, Mielul? Acolo trebuie să fie un loc unde Mielul acela ucis, însîngerat, stă acolo, unde Sîngele... acesta.

E-441 Acum, tămîia erau mirosurile, lucrul mirositor pe care ei l-au ars, care Biblia a spus că erau "rugăciunile sfinţilor." Dacă acolo nu este nici o jertfă pe altar, atunci rugăciunile nu pot fi primite. Aceasta este numai prin Sîngele, pe altarul de jertfă, care lasă ca rugăciunile să ajungă la Dumnezeu.

E-442 Fratele Smith a fost greşit, vedeţi. Nu să fiu în dezacord cu el; eu cred că eu m-am făcut clar,A cu iubire frăţească şi respecte pentru marea lui lucrare, vedeţi. Însă el a fost greşit.

E-443 Pecetea a Cincea a deschis aceea, vedeţi, vedeţi; multe alte lucruri, dacă voi aţi prins aceasta. Vedeţi? Eu aştept după întrebările mele, vedeţi, dacă eu... În regulă.

E-444 Acum, unde era chivotul; cel ucis, rănit, sîngerînd, Miel însîngerat pentru ispăşire, pentru aceste rugăciuni mirositoare?

E-445 Observaţi, Biblia zice, "Dacă acest cort pămîntesc al locuinţei noastre va fi dizolvat, noi avem unul care deja aşteaptă." Aceea este unde am văzut eu pe acei sfinţi. Vedeţi?

E-446 Priviţi cînd un prunc... Scuzaţi-mă din nou, surorilor, pentru această vorbire clară înaintea femeilor tinere. Dar, priviţi. Cînd o mamă a zămislit, şi acea grămadă micuţă de muşchi se răsuceşte şi sare, voi înţelegeţi, că acesta este un trup natural. Şi întocmai cum natura îşi înfăptuieşte trupul natural...

E-447 Aţi observat voi vreodată pe soţia voastră înainte ca cei micuţi să fie născuţi? Ea întotdeauna, chiar înainte, ultima, devine foarte bună, blîndă. Dacă ea nu a fost, toată viaţa ei, ea va fi atunci. Aţi observat voi vreodată cît de sfînt, sau un simţămînt bun, voi observaţi pe mamă?

E-448 Şi voi vedeţi pe vreun păcătos acolo afară, bătîndu-şi joc de o mamă care este o-o femeie însărcinată. Eu cred că aceea este ridicol. Aceea este viaţa venind în lume.

E-449 Dar aţi observat voi, că în jurul acelei mame pare să fie un simţămînt blînd? Ce este aceasta? Acesta este un trup mic spiritual, viaţă spirituală, aşteptînd să vină în acel trup micuţ îndată ce el este născut. Acum el este numai procreat; dar, cînd el este născut, el este născut. Trupul spiritual se uneşte cu trupul natural.

E-450 Şi, atunci, Biblia învaţă că noi sîntem acum născuţi din Dumnezeu. Noi sîntem născuţi din Duhul Sfînt, căci, în noi este Cristos, un fiu al lui Dumnezeu fiind format în noi. Şi cînd acest trup pămîntesc va fi dizolvat, acest trup spiritual vine din pîntecele pămîntului, acolo este un alt trup care aşteaptă să-l primească. "Dacă acest cort pămîntesc este căzut, acolo este un alt trup ca să-l primească." Acest trup muritor se îmbracă cu nemurire. Acesta terestru se îmbracă ceresc. Acesta, vedeţi ce vreau să spun? Există un trup natural care este păcătos; dar, în formarea lui, întocmai ca acesta, este un alt trup la care noi mergem.

E-451 Şi eu sînt aşa de recunoscător lui Dumnezeu că eu pot spune, ca pastor şi frate al vostru, că eu am văzut pe acei oameni, aşa să mă ajute, în trupul acela, şi i-am atins cu mîinile mele. Asta-i adevărat. Observaţi.

E-452 Priviţi. Uitaţi-vă la Moise, Elisei. După ce Moise a murit, şi Elisei a fost luat în Cer, el a stat aici pe Muntele Transfigurării cu simţurile lui de vorbire, auzire, înţelegere, şi a vorbit cu Isus înainte de răstignire. Acum, ce fel de trup a avut el?

E-453 Priviţi la Samuel, după ce era mort cam de doi ani. A fost chemat înapoi în-peşteră în noaptea aceea, de vrăjitoarea din Endor, şi a vorbit cu Saul cu limbaj; l-a auzit pe Saul, a răspuns înapoi, şi a ştiut dinainte lucruri care urmau să se întîmple. Totuşi, duhul lui nu s-a schimbat. El era un profet.

E-454 Cînd duhul lui Ilie vine peste om, acesta îl va mîna întocmai ca pe Ilie. El se va duce în pustie. El va iubi sălbăticiunea. El va fi un urîtor al femeilor imorale. El va fi împotriva organizaţiei. El nu va cruţa pe nimeni. Şi aceea este doar... Acela este, acela va fi duhul lui. Acesta era, de fiecare dată cînd acesta a venit, vedeţi.
Moise va fi aceeaşi persoană.
Acum, iar noi aflăm, în Apocalipsa 22:8, acelaşi lucru.

E-455 Acum, sau să stabilim aceasta, pentru acei care... Acele suflete (acum priviţi aceasta) sub altar, despre ruperea acestei Peceţi, care au fost omorîţi în timpul dintre moartea lui Cristos şi plecarea sus a Bisericii; grupul lui Eichmann, şi toţi aceia, acei Iudei adevăraţi cu numele lor în Carte. Dacă voi veţi observa, fratele meu, conform cu Scriptura, ei puteau vorbi, să strige, să vorbească, să audă, şi aveau toate cinci simţurile. Nu dormeau în mormînt, inconştienţi. Ei erau foarte mult treji, şi puteau discuta, vorbi, auzi, şi orice altceva. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Oh, ajută-ne!

E-456 Două minute. Amin. Îmi părea rău că v-am ţinut o jumătate de oră. Nu, eu nu pot, eu nu ar trebui să spun asta, vedeţi. Vedeţi? Asta-i adevărat, vedeţi.

E-457 Dar, priviţi, aici este după cea mai bună înţelegere a mea, cea mai bună. Şi conform cu descoperirea care mi-a fost dată azi dimineaţă chiar înainte de lumina zilei, de către Domnul Isus Cristos, acolo este Pecetea a Cincea deschisă, să meargă cu celelalte patru. Prin harul Lui, El mi-a dat-o mie, harul Lui către voi şi mine. Noi îi mulţumim Lui pentru Aceasta. Şi, cu ajutorul Lui, eu intenţionez să trăiesc mai aproape de... cît pot eu să trăiesc, învăţînd pe alţii să facă acelaşi lucru, pînă cînd eu Îl întîlnesc, cu voi, în Slavă, cînd toate lucrurile sînt terminate. Eu Îl iubesc pentru aceasta, şi aceasta este după cea mai bună cunoştinţă a mea la Aceasta.

E-458 Şi eu într-adevăr cred, din toată inima mea, că adevăratele descoperiri despre descoperirile din Prima, a Doua, a Treia, a Patra, şi a Cincea Pecete, sînt acum deschise pentru noi.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
[Fratele Branham vorbeşte încet cu cineva – Ed.]
Pe lemnul Calvarului.
[Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.]

E-459 Acum, încet, reverent, înaintea lui Dumnezeu! Aşa cum noi am văzut această Pecete deschisă pentru noi, Dumnezeu trebuind să ia Proprii Lui copii preaiubiţi şi să le orbească ochii, şi să-i trimită, deoarece Propria Lui dreptate-dreptate cere judecarea păcatului. Gîndiţi-vă la aceasta. Dreptatea Lui, şi sfinţenia Lui cere dreptate. O lege fără pedeapsă nu este lege. Şi Propriile Lui legi, El însuşi, El nu poate sfida şi totuşi să rămînă Dumnezeu.

E-460 Acela este motivul că Dumnezeu a trebuit să devină om. El nu putea lua un înlocuitor, un fiu care nu era... doar un fiu obişnuit pentru El, sau ceva. Dumnezeu a devenit amîndouă, Isus a devenit şi Fiu şi Dumnezeu, singurul fel în care El a putut să o facă după dreptate. Dumnezeu trebuia să ia pedeapsa, El însuşi. Aceasta nu ar fi drept, să o pună asupra altcuiva, o altă persoană. Astfel, Persoana lui Isus era Dumnezeu, manifestat în trup, numit Emanuel.

E-461 Şi să facă asta, şi să ia o Mireasă, şi să salveze o grămadă pierdută de Neamuri păgîne, El a trebuit să orbească pe Proprii Lui copii. Şi apoi să-i pedepsească pentru aceasta, în trup, pentru respingere. Însă harul Lui a procurat robe. Dar, Viaţa, vedeţi ce s-a întîmplat.

E-462 Şi dacă El a trebuit să facă asta, pentru ca noi să avem o şansă, cum putem noi nesocoti acea şansă în dragoste? Dacă există în această clădire, în seara aceasta, acea persoană, tînăr sau bătrîn, care a nesocotit pînă la acest timp acea ocazie care l-a costat pe Dumnezeu un astfel de preţ, şi vouă v-ar place să acceptaţi acea ofertă către Dumnezeu, în seara aceasta; căci voi nu trebuie să, atît cît ştim noi vreodată, să fiţi un martir, deşi voi aţi putea fi. Dar o robă albă a fost pregătită pentru voi. Şi dacă Dumnezeu bate la inima voastră acum, de ce să nu acceptaţi aceasta! [Fratele Branham a bătut pe amvon de trei ori – Ed.]
Acum să ne plecăm capetele din nou.

E-463 Dacă acea persoană, sau persoane, sînt aici înăuntru, care doresc asta, sau vor să accepte aceasta pe baza credinţei voastre în Sîngele vărsat pe care Dumnezeu a trebuit să-l verse pentru voi, a suferit pe deasupra a orice decît orice alt muritor. Nu ar fi putut exista o fiinţă muritoare să sufere în felul acela. Pînă cînd, Propria Lui mîhnire i-a separat apa Lui de Sîngele Lui, în venele Lui. Înainte ca El să meargă la Calvar, picături de Sînge ieşeau din trupul Lui, cu aşa mîhnire şi inimă frîntă pentru ceea ce El avea de făcut. Dar, ar fi putut să refuze aceasta, de asemeni. Dar, a făcut aceasta cu voia pentru tine şi mine. Puteţi voi respinge o aşa iubire fără seamăn?

E-464 Şi voi vedeţi asta acum, prin deschiderea acestor Peceţi; că ceea ce voi aţi făcut, şi ceea ce Dumnezeu a făcut pentru voi. Iar voi sînteţi gata să vă predaţi viaţa lui Dumnezeu, şi dacă El vă va smulge din mîinile anticristului în care voi sînteţi acum? Aţi vrea să-i acceptaţi oferta Lui, doar prin a ridica mîinile voastre către El, zicînd, "Dumnezeule, prin aceasta, eu semnific. Eu accept oferta aceea de har."

E-465 "Şi, Frate Branham, eu doresc rugăciunile tale, ca eu întotdeauna să rămîn credincios."

E-466 Ridicaţi-vă mîna, iar eu mă voi ruga. Dumnezeu să vă binecuvînteze. Dumnezeu să vă binecuvînteze. Dinadins acum. Să nu-să nu o faceţi dacă nu este dinadins. Şi chiar unde şedeţi voi, acceptaţi aceasta chiar acolo. Pentru că, reţineţi, voi nu aţi fi putut să vă ridicaţi mîna dacă Ceva nu v-ar fi spus să o faceţi. Şi nimic altceva nu ar fi putut să o facă decît Dumnezeu.

E-467 Astfel, acum, cînd voi vedeţi Scripturile aşa de perfect desfăşurate! Voi vedeţi ce s-a petrecut, în jos prin epoci, ultimii cîţiva ani, douăzeci sau treizeci de ani. Voi vedeţi aceasta perfect adeverit. Voi vedeţi Scriptura spunînd exact ce s-a întîmplat, şi ce se pregăteşte să se întîmple. Apoi, pe baza credinţei în lucrarea lui Cristos, unde voi şedeţi chiar acum, şi v-aţi ridicat mîinile, ziceţi, "Din acest minut înainte, aceasta este stabilit. Eu iau pe Cristos acum ca Salvator al meu. Iar eu voi trăi pentru El, pentru restul vieţii mele. Şi eu doresc ca Dumnezeu să mă umple cu Duhul Sfînt." Şi dacă voi nu aţi fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, bazinul vă aşteaptă pe voi.
Să ne rugăm.

E-468 Doamne Dumnezeule, acolo era ceva număr mare de mîini printre oameni, care s-au ridicat. Eu sînt sigur că Tu eşti tocmai acelaşi Domn Isus care a făcut ispăşirea pentru noi, cu mulţi ani în urmă. Şi prin a vedea acele Peceţi descoperite, şi lucrurile mari care au avut loc chiar aici în ultimii cîţiva ani, eu cred din toată inima mea că uşa milei începe să se închidă, şi Tu eşti gata să-Ţi iei călătoria acum să-Ţi răscumperi poporul. În timp ce există loc, şi o uşă deschisă, aşa cum a fost în zilele lui Noe, fie ca aceste suflete preţioase care trăiesc în trupul acestui cort care urmează să fie dizolvat într-o zi, care au ridicat sus acea mînă muritoare, în partea dinlăuntru a lor; din cauza convingerii lor-lor şi profesiunii lor, că ei cred şi vor să accepte propunerea Ta către ei, pentru mîntuire, pe această Carte sigilată deschisă care a fost deschisă pentru noi. Dă-le lor, în seara aceasta, Doamne, o robă a neprihănirii lui Isus Cristos, şi îmbracă sufletul lor în aceea, ca ei să poată sta înaintea Ta în Ziua aceea care este aproape la îndemînă, perfect, prin Sîngele lui Cristos.

E-469 Doamne Dumnezeule, dacă ei nu au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos! Şi asupra descoperirii pe care Tu mi¬ai dat-o privind aceasta; şi văzînd că Pavel a poruncit oamenilor care au fost chiar botezaţi de Ioan Botezătorul, să fie rebotezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos, pentru ca să primească Duhul Sfînt, în Fapte 19. Eu cer ca Tu să-i convingi, Doamne, despre Adevăr, şi fie ca ei să se supună Ţie.

E-470 Şi apoi în supunerea acceptării lor, şi supunere faţă de mărturisirea lor, şi către apă; fie ca Tu, în schimb, să-i umpli cu Duhul Sfînt, pentru putere de serviciu, pentru restul vieţii lor. Eu îi predau acum Ţie, în Numele Mielului jerfit al lui Dumnezeu, Isus Cristos. Amin. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-471 Acum, către voi care v-aţi avut mîinile ridicate. Supuneţi¬vă la porunca Duhului, care ar urma-constituţia Cuvîntului, pentru un păcătos pocăit. Urmaţi aceasta, în fiecare faptă. Iar Dumnezeul Cerului vă răsplăteşte pentru poziţia voastră pentru El. Domnul să vă binecuvînteze.

E-472 Mîine seară, aduceţi-vă creioanele şi hîrtiile, acum, ca şi pînă acum. Noi ne aşteptăm să fim aici la acelaşi timp, la şapte treizeci, precis, cu voia Domnului. Şi prin... rugaţi-vă pentru mine, ca Dumnezeu să deschidă Pecetea a Şasea pentru mine, mîine, ca eu să fiu în stare să vă aduc Aceasta vouă aşa cum El îmi dă Aceasta mie. Pînă atunci, noi cîntăm din nou. Nu numai prin imnuri, ci prin laude pentru El care a murit în locul nostru şi ne-a răscumpărat. Eu Îl iubesc. "Eu..."
Aici este pastorul vostru acum.
... Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi.

Up