Pecetea A Şasea

The Sixth Seal
Data: 63-0323 | Durată: 2 ore 43 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Să ne plecăm capetele doar un moment acum.

E-2 Doamne, noi ne adunăm iarăşi înăuntru pentru serviciu. Şi ne gîndim la timpul, din zilele timpurii, cînd ei toţi au venit sus la Silo pentru binecuvîntările Domnului. Iar acum, în seara aceasta, noi ne-am adunat aici să auzim Cuvîntul Tău. Şi aşa cum noi am studiat în această anumită porţiune din Scriptură, că Mielul era Singurul care putea să deschidă Peceţile, sau să Le dezlege. Şi ne rugăm ca în seara aceasta, aşa cum noi avem în considerare această măreaţă Pecete a Şasea, ne rugăm, Tată Ceresc, ca Mielul să O deschidă pentru noi în seara aceasta. Căci, noi sîntem aici să O înţelegem. Şi cînd nici un om pe pămînt, sau în Cer, nu a fost potrivit, numai Mielul a fost găsit potrivit. Astfel fie ca Acel tot-potrivit să vină şi să deschidă Pecetea pentru noi în seara aceasta, ca noi să putem doar să privim dincolo de perdeaua timpului. Aceasta ne-ar ajuta, noi credem, Tată; această zi mare, întunecată, păcătoasă în care noi trăim; ne-ar ajuta şi ne-ar da curaj. Ne încredinţăm acum că noi găsim har în privirea Ta. Noi ne predăm, cu Cuvîntul, Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Vă puteţi aşeza.

E-3 Bună seara, prieteni. Este un privilegiu să fim din nou aici în seara aceasta, să fim în serviciul Domnului. Eu am fost doar un pic tîrziu. Eu doar am mers la... la o urgenţă, a unui om muribund, al unui membru al acestei biserici; mama lui este, sau vine aici. Şi ei au zis că băiatul moare chiar atunci. Astfel eu-eu am mers jos să văd doar o-o umbră a unui om zăcînd pe un pat, murind, un om cam de vîrsta mea. Şi doar într-un moment de timp, am văzut un om ridicîndu-se pe picioarele lui, dînd laudă Domnului. Şi astfel, Dumnezeu, dacă noi vom voi să ne mărturisim păcatele noastre şi să facem ceea ce este drept, cerem după milă, îl chemăm pe El, Dumnezeu vrea şi aşteaptă ca să ne acorde aceasta nouă.

E-4 Şi, acum, eu ştiu că este cald aici în seara aceasta. Şi-şi aceasta este... Nu, eu presupun căci căldura este întru totul închisă. Şi-şi noi sîntem...

E-5 Am observat seara trecută, sau astăzi, aceasta este a şaptea zi a mea într-o cameră fără lumină, doar lumină electrică, vedeţi; studiind, şi rugîndu-mă ca Dumnezeu să deschidă aceste Peceţi.

E-6 Şi acolo erau aşa de mulţi care au scris, în acel grup de întrebători sea-... sau întrebări seara trecută, erau, mai mult sau mai puţin, nu aşa de mult ca întrebări. S-a vrut să avem un serviciu de vindecare, oricum; au vrut să stăm o zi în plus, să avem un... să avem serviciu de vindecare Lunea. Astfel eu¬eu-eu aş, putea, eu de fapt aş putea să o fac dacă aceea era¬voinţa poporului ca ei să facă asta. Voi vă puteţi gîndi la aceasta şi să-mi faceţi de cunoscut, dar dacă voi doar vreţi să staţi şi să ne rugăm pentru bolnavi.

E-7 Deoarece, eu am hotărît tot acest timp, complet, la aceste Peceţi, şi doar mă ţin la o parte pentru Peceţi.

E-8 Astfel vă puteţi gîndi la aceasta, şi rugaţi-vă privitor la aceasta, şi apoi faceţi-mi de cunoscut. Iar eu voi, dacă este voia Domnului, eu pot. Următoarea mea întîlnire este la Albuquerque, New Mexico, şi aceea va fi în-în cîteva zile încă. Iar eu trebuie să mă duc acasă pentru ceva afacere, pentru a face gata o altă convenţie în Arizona. Şi astfel, atunci, dacă aceasta va fi voia Domnului! Voi rugaţi-vă pentru aceasta, şi eu voi face la fel, apoi noi vom şti mai mult despre aceasta puţin mai tîrziu.

E-9 Şi eu doar detectez. Acum eu văd... Voi mergeţi să vorbiţi despre boală, acolo vine aceasta, vedeţi. Eu văd această doamnă şezînd chiar aici. Dacă ceva nu o ajută, ea nu o să stea aici decît un picuţ. Astfel, atunci, vedeţi, noi-noi doar ne rugăm ca Dumnezeu să vrea. Pentru aceasta sîntem noi aici, venim de departe. Astfel, vedeţi, Duhul Sfînt cunoaşte doar totul, voi vedeţi. Astfel El...

E-10 Dar, vedeţi, eu am încercat să fixez acest timp pentru aceste Peceţi, deoarece noi am aşezat aceasta pentru aceea, voi vedeţi. Dar dacă există o...

E-11 Cîţi bolnavi sînt aici, oricum, care au venit pentru rugăciune? Să vă vedem mîinile, peste tot în jur, pretutindeni. Oh, Doamne! Hm! Păi, cît de mulţi ar crede că aceea ar fi drept, voia Domnului, să stăm şi să avem aceasta, să luăm Luni seara, doar să ne rugăm pentru bolnavi, să avem un serviciu de vindecare Luni seara? V-ar place să faceţi asta? Aţi putea voi să o faceţi? Păi, cu voia Domnului, noi vom face aceasta atunci. Vedeţi? Noi vom-noi vom avea serviciu de rugăciune pentru bolnavi, Miercuri, sau Duminică seara, sau... Luni seara, şi ne rugăm pentru bolnavi.

E-12 Acum, eu sper că asta nu o să deranjeze grupul acela cu care eu mă întorc înapoi, mă întorc înapoi la Arizona. Fratele Norman, este el aici pe undeva? Deranjează asta programul tău, Frate Norman, ceva? [Fratele Gene Norman zice, "Nu." – Ed.] Fratele Fred şi ceilalţi dintre voi, este aceasta ţn regulă? [Ceilalţi zic, "În regulă."] Vedeţi? Asta-i bine. În regulă.

E-13 Atunci, cu voia Domnului, Luni seara ne rugăm pentru bolnavi, doar o seară pusă deoparte pentru aceea, întru totul, doar ne rugăm pentru bolnavi. Acum, aceasta nu va mai fi despre Peceţi. Dacă Domnul vrea doar să deschidă aceste Peceţi, apoi ne rugăm pentru bolnavi, Luni seara.

E-14 Acum, oh, eu mă bucur într-adevăr de aceasta, grozav, de a sluji pe Domnul sub Acestea! V-a plăcut Aceasta, deschiderea Peceţilor? [Adunarea zice, "Amin!" – Ed.]

E-15 Acum, noi acum vorbim din Pecetea a Cincea sau... Pecetea a Şasea, adică. Şi aceea ia jos acum de la al-al 12-lea verset din capitolul al 6-lea, în jos pînă la al 17-lea. Aceasta este una din Peceţile lungi. Asta este că se întîmplă cam destule lucruri aici. Şi acum...

E-16 Spun o mică revizuire de seara trecută, cumva dăm înapoi un pic, de fiecare dată.

E-17 Şi, zicem, eu-eu vreau să spun ceva, de asemeni. Eu am găsit, în cutia aceea, patru sau cinci lucruri foarte importante pentru mine. Mi s-a spus că... Şi eu desigur că vreau să cer scuze. Sînt benzile puse? Banda este pusă? Eu vreau să cer scuze la fraţii mei lucrători şi vouă oamenii de aici. Ei zic, că seara trecută cînd am vorbit despre-despre Ilie, la ceasul acela cînd ei erau... El credea că el era singurul care urma să fie în Răpire, sau singurul care urma să fie salvat. Eu-eu am spus şapte sute în loc de şapte mii. Este asta adevărat? [Adunarea, "Da." – Ed.] Păi, îmi pare desigur rău pentru asta, oamenilor. Eu-eu-eu am ştiut mai bine decît atît. Aceasta era doar simplu o îndrugare de vorbire, deoarece eu am ştiut că erau şapte mii. Eu doar nu am spus aceasta corect. Eu... Şi eu-eu vă mulţumesc. Şi aceea înseamnă că... Eu sînt bucuros că voi urmăriţi ceea ce eu spun. Şi voi vedeţi, atunci, aceea este... Deoarece, aceasta, aceasta este-aceasta este şapte mii.

E-18 Eu am două sau trei notiţe despre aceasta, care zic, "Frate Branham, eu cred că tu ai greşit." Acesta a zis, "Nu erau ei şapte mii în loc de şapte sute?"

E-19 Mă gîndeam, "Cu siguranţă că eu nu am spus şapte sute." Vedeţi? Că, şi atunci eu... Billy...

E-20 Şi atunci eu, primul lucru care-l ştiţi, eu am ridicat o altă notiţă. Aceasta a zis, "Frate Branham, tu erai... Eu cred că tu ai spus şapte sute."

E-21 Şi o persoană a zis, "Frate Branham, era aceea o-o vedenie spirituală căci-căci acolo urmează să fie doar un model, iar tu modelezi aceasta cu şapte... ?" Pune pe oameni pe dungă cînd tu mergi să gîndeşti aceste lucruri, vedeţi. Şi aceasta este suficient, că, aceasta mă pune pe mine pe dungă.

E-22 Ceva s-a întîmplat astăzi cînd a fost descoperită această Pecete, încît eu a trebuit să umblu complet afară în curte, doar să umblu în jur, afară în curte pentru puţină vreme. Asta-i adevărat. Aceasta doar simplu aproape că mi-a luat răsuflarea imediat de la mine. Vedeţi? Astfel tu vorbeşti, de o tensiune? Oh, Doamne! Vedeţi?

E-23 Un alt lucru, vedeţi, voi staţi chiar pe ceea ce eu spun. Iar Dumnezeu o să mă ţină răspunzător pentru ceea ce eu vă spun. Vedeţi? Şi astfel eu-eu trebuie să fiu absolut aşa de sigur cît tot sigur poate să fie sigur, vedeţi, despre aceste lucruri, deoarece acesta este un-un timp grozav în care noi trăim. Da.

E-24 Eu mă gîndeam despre serviciul de vindecare pentru Luni seara. Aceea te-ar stînjeni pe tine, Frate Neville pe undeva? [Fratele Neville zice, "Nici un lucru. Eu voi fi chiar aici." – Ed.] Asta-i bine.

E-25 Scumpul Frate Neville! Eu vă spun, ei doar-ei doar au făcut unul, eu cred, apoi au pierdut modelul. Acesta este un... El desigur a fost un-un adevărat tovarăş şi prieten pentru mine, eu vă spun vouă.

E-26 Tabernacolul este acum construit, şi are sălile de şcoală Duminicală şi totul gata, în ordine aici. Şi unii dintre voi oamenii care sînt în jur aici, în jurul Jeffersonvillelui, şi vor să vină la biserică, voi aveţi un loc frumos, şi un loc să veniţi, săli de şcoală Duminicală.

E-27 Învăţător minunat, şi Fratele Neville aici, pentru clasa de adulţi, şi un pastor adevărat. Eu nu spun aceasta ca un buchet pentru el, însă eu mai degrabă îi dau un trandafir mic acum decît o coroană întreagă după ce el este dus. Şi Fratele-Fratele Neville, eu l-am cunoscut de cînd eram doar un băiat. Acum, el nu s-a schimbat un pic. El încă este Orman Neville, întocmai cum era el întotdeauna.

E-28 Îmi amintesc de vizită. El a avut chiar destul har să-mi ceară să merg la amvonul lui cînd el a fost un predicator Metodist jos aici în oraş. Iar noi am avut o adunare frumoasă jos acolo în Clarksville, la... eu presupun că aceea se cheamă Howard Park, biserica Metodistă Harrison Avenue. Eu cred că acolo trebuie că el te-a găsit, jos acolo, Soră Neville. Jos acolo, deoarece ea a fost o membr-...

E-29 Eu am venit înapoi, şi am spus către biserică aici, am zis, "Acela era... Acela era unul dintre cei mai plăcuţi oameni! Şi într-una din aceste zile eu am să-l botez în Numele Domnului Isus." Aceasta s-a întîmplat.

E-30 Iată-l aici. Şi acum el este tovarăşul meu, chiar lîngă mine. Şi un astfel de onorabil, om respectabil! El întotdeauna a stat lîngă mine întocmai ca... tot aşa de aproape cît putea el să stea. Orice spun eu, el doar stă drept cu mine şi se ţine drept înainte. Chiar atunci cînd el a venit întîi înăuntru, el nu a înţeles Mesajul atunci, dar el L-a crezut şi el a stat drept cu Acesta. Aceea este onoare, acela este respect, pentru un frate ca acela. Eu nu pot să spun suficient pentru el. Şi acum Domnul să-l binecuvînteze. În regulă.

E-31 Şi acum o mică reluare din seara trecută, în ruperea Peceţii a Cincea. Noi nu vom merge înapoi de tot în seara aceasta, doar înapoi destul de departe să luăm a-a Cincea Pecete.

E-32 Acum, noi aflăm că acolo era anticristul care a călărit înainte, şi s-a sfîrşit sus, din trei puteri. Totul a mers într-o putere, şi a călărit calul galben, "Moarte," într-o groapă fără fund, în pierzare, de unde a venit el. Şi atunci noi aflăm cînd...

E-33 Scriptura zice, "Cînd vrăjmaşul vine înăuntru ca un potop, Duhul lui Dumnezeu ridică un stindard împotriva lui." Şi noi am văzut aceasta perfect adeverit în Cuvînt seara trecută, pentru că acolo erau patru Făpturi care-care au răspuns la cele-cele patru timpuri în care acest călăreţ a călărit.

E-34 Şi el a călărit un cal diferit de fiecare dată, un cal alb, şi apoi un cal roşu, şi un cal negru, şi apoi un cal galben. Şi noi am aflat, acele culori, şi ce erau ele şi ce au făcut ele. Apoi le-am luat drept înapoi în epocile bisericilor, şi exact ceea ce acesta a făcut, întocmai perfect.

E-35 De aceea, voi vedeţi, cînd Cuvîntul lui Dumnezeu se îmbină laolaltă, aceea înseamnă că El este corect, voi vedeţi. Da. Eu cred, orice care se agaţă cu Cuvîntul lui Dumnezeu este întotdeauna "amin." Vedeţi?

E-36 Acum, cum a spus o persoană că ei au avut o vedenie, şi au spus că aceasta era. Oh, ei ştiu că Domnul a dat-o, deoarece ea a venit cu mare putere. Păi, vedenia ar putea fi în regulă. Dar dacă aceasta nu este cu Cuvîntul, şi contrară la Cuvînt, aceasta nu este corectă. Vedeţi?

E-37 Acum, acum acolo ar putea fi prezenţi, ceva fraţi Mormoni sau soră. Şi acolo ar putea fi unii care obţin aceste benzi, acum. Şi eu nu vreau să spun că... Unii dintre cei mai buni oameni pe care eu şi voi vrem să-i întîlnim, ar fi-fi în poporul Mormon; foarte bun model de oameni. Şi atunci profetul lor-lor, Joseph Smith, pe care oamenii Metodişti l-au omorît aici în Illinois, în călătoria lor acolo. Şi astfel atunci acel-acel om bun, şi vedenia, eu nu mă îndoiesc deloc că el a avut vedenia. Eu cred că el era un om sincer. Dar vedenia pe care el a avut-o a fost contrară faţă de Scriptură. Vedeţi? De aceea, ei trebuiau să aibe o Biblie Mormonă, să-să o facă. Vedeţi?

E-38 Aceasta este Ea aici, pentru mine. Asta este. Acela este motivul, doar Cuvîntul. Aceasta este Ea. Vedeţi?

E-39 O dată, un-un-un lucrător a venit aici dintr-o ţară străină, şi el... Şi eu l-am văzut afară cu o-o... mînînd în jur într-o maşină, cu care nu este... cu o-o doamnă. Şi ei au venit la un miting. Şi eu am aflat, că ei au mînat două sau trei zile, doar el şi ea, în miting, ca să vină la miting, împreună. Iar femeia a fost măritată, de trei sau patru diferite ori.

E-40 Şi acest lucrător a păşit sus în holul hotelului unde eram eu, şi a alergat acolo şi a dat mîna cu mine. Şi eu am dat mîna cu el, m-am ridicat şi am discutat cu el. Eu l-am întrebat, am zis, "Cînd tu eşti liber, aş putea eu vorbi cu tine în camera mea doar un moment?"
El a zis, "Desigur, Frate Branham."

E-41 Eu l-am luat în cameră. Şi am spus către lucrător, am spus, "Reverend, domnule, tu eşti un străin în ţara aceasta." Am zis, "Dar doamna aceasta cam are un nume." Am zis, "Sînteţi... Şi voi veniţi tot drumul de la aşa-şi-aşa un loc, jos la acest aşa-şi¬aşa un loc?"
A zis, "Da, domnule."

E-42 Şi am zis, "Nu-ţi este teamă că asta cumva o să... Eu nu mă îndoiesc de tine, dar nu te gîndeşti că asta va reflecta asupra reputaţiei tale ca un lucrător? Nu crezi tu că noi ar trebui să punem un exemplu puţin mai bun decît acesta?"
Şi el a zis, "Oh, doamna asta este o sfîntă."

E-43 Am zis, "Eu-eu nu mă îndoiesc de asta." Dar am zis, "Însă, frate, lucrul despre aceasta este, fiecare care se uită la ea nu este un sfînt, vezi, care se uită la ceea ce tu faci." Şi am zis, "Eu cred că tu mai bine să ai grijă. Asta este doar ca de la frate la frate." Şi el a zis... Am zis, "Doamna a fost măritată de patru sau cinci ori acum."
Şi el a zis, "Da, eu ştiu asta." A zis, "Tu ştii, eu-eu..."

E-44 Am zis, "Tu nu înveţi asta în biserica ta acasă, nu-i aşa, pentru asta?"

E-45 Astfel a zis, "Nu. Dar," a zis, "tu ştii, eu am avut o vedenie despre aceasta, Frate Branham."
Am zis, "Păi, aceea este minunat." Am zis...

E-46 El a zis, "Te deranjez?" A zis, "Eu cred că te pot îndrepta un pic în învăţătura ta privitor la asta."

E-47 Şi am zis, "În regulă." Şi el... eu am zis, "Eu-eu-eu aş fi bucuros să cunosc aceasta, domnule."

E-48 Şi el a zis, "Păi," a zis, "tu ştii, în această vedenie," a zis el, "eu eram adormit."
Şi eu am zis, "Da." Am văzut, atunci, că acesta era un vis.
Vedeţi?

E-49 Şi el a zis, "Soţia mea-a mea," a zis, "ea a trăit cu un alt bărbat," şi a zis, "şi mă înşela prin jur." Şi a zis, "Apoi ea a venit la mine, şi ea a zis către mine, 'Oh, dragă, iartă-mă, iartă¬mă! 'A zis, 'Eu-eu-eu-eu regret că am făcut aceasta. Eu voi fi devotată de acum înainte."' A zis, "Desigur, eu am iubit-o aşa de mult, eu doar am iertat-o, am zis, 'În regulă."' Şi a zis, "Atunci..."

E-50 Şi a zis, "Tu ştii ce? Atunci eu am primit interpretarea despre această vedenie." A zis, "Aceea era femeia." A zis, "Sigur, ea a fost măritată, şi-şi aşa mai departe, şi în toate aceste dăţi." Şi a zis, că, "Este în regulă ca ea să se mărite, deoarece Domnul a iubit-o aşa de mult. Ea se poate mărita de cîte ori vrea ea, atît cît..."

E-51 Am zis, "Vedenia ta a fost foarte dulce, dar ea a fost cu mult deviată de Cărarea bătătorită de aici." Am zis, "Aceea este-aceea este greşit, vezi. Tu nu ar trebui să faci asta." Aşa că... Vedeţi?

E-52 Dar cînd voi vedeţi Scriptura, potrivindu-se cu Scriptura, făcînd-o o continuitate constantă unde ele vin împreună. Scripturile, unde Aceasta rămîne aici, Astalaltă de aici vine şi se potriveşte înăuntru, şi desenează întregul tablou afară.

E-53 Cum ai pune o enigmă de cuvinte încrucişate împreună, parcă. Tu găseşti bucata care se potriveşte înăuntru. Nu există nimic altceva care se poate potrivi înăuntru. Atunci tu obţii tabloul aranjat.

E-54 Şi există numai Unul care poate face asta, acela este Mielul, şi astfel noi ne uităm la El.

E-55 Dar noi aflăm că atunci cînd aceşti, acest călăreţ, el era un călăreţ care a călărit aceşti cai. Şi apoi noi l-am urmărit drept în jos, am văzut ce a făcut el şi fiecare lucru, şi am aflat, în urmă în epocile bisericii că asta este exact ceea ce el a făcut.

E-56 Apoi cînd el a mers afară pe un anumit animal şi a făcut un anumit lucru, noi aflăm că acolo era unul trimis să combată ce a făcut el.

E-57 Acolo a fost trimis unul pentru prima epocă, de miel... de leu. Acela era Cuvîntul, desigur, Cristos.

E-58 Următorul era boul, în decursul timpului epocii întunecoase, cînd-cînd-biserica s-a organizat şi a acceptat dogme în locul Cuvîntului.

E-59 Şi reţineţi, că întregul lucru este bazat pe două lucruri: unul, un anticrist; celălalt, de Cristos.

E-60 Acesta încă este acelaşi lucru astăzi. Nu există Creştini pe jumătate. Nu există om beat-treaz; nu păsări negre-albe; nu, ri-u; nu păcătoşi-sfinţi. Nu. Tu eşti sau un păcătos sau un sfînt. Înţelegeţi? Acolo doar nu există între ele. Tu sau eşti născut din nou sau tu nu eşti născut din nou. Tu sau eşti umplut cu Duhul Sfînt sau tu nu eşti umplut cu Duhul Sfînt. Nu contează cît de multe senzaţii ai avut tu, dacă Atu nu eşti umplut cu Duhul Sfînt, tu nu eşti umplut cu El. Înţelegeţi? Şi dacă tu ai fost umplut cu El, viaţa ta o arată, merge drept sus la Acesta. Înţelegeţi? Nimeni nu trebuie să spună la nimeni despre aceasta. Ei o văd, vedeţi, pentru că Acesta este o Pecete.

E-61 Acum, iar noi aflăm acele animale, cum au călărit ei de fiecare dată. Unul a trimis afară în slujba lui, în puteri politice, unind puteri religioase şi-şi puteri politice, laolaltă. Noi aflăm, că Dumnezeu a trimis afară puterea Lui să o combată. Noi mergem drept înapoi şi vedem ce a fost epoca bisericii, şi am privit înapoi; şi acolo era aceasta, întocmai exact în felul acela.

E-62 Apoi noi aflăm, că o altă epocă a venit înainte, iar vrăjmaşul a trimis afară pe anticrist sub numele religiei, sub Numele lui Cristos, sub numele Bisericii. Da, domnule. A mers afară sub numele Bisericii, chiar. "Aceea era Biserica adevărată," a zis el. Vedeţi?
Anticristul nu este Rusia. Anticristul nu este acela.

E-63 Anticristul este aşa aproape ca şi Creştinismul adevărat, încît, Biblia a spus, "Acesta va înşela totul ceA nu a fost predestinat." Asta-i adevărat. Biblia a spus asta, "In zilele din urmă, totul ce nu au fost predestinaţi, cei Aleşi." Aceasta zice, "Cei Aleşi!" Acum, oricine, luaţi acel cuvînt şi treceţi-l înapoi în trimiterile voastre, şi voi vedeţi ce înseamnă aceasta. El zice, "Cei aleşi, predestinaţi." Vedeţi? "Acesta va înşela pe fiecare din acei a căror nume nu au fost în Cartea Vieţii Mielului de la întemeierea lumii."

E-64 Cînd Mielul a fost ucis, numele au fost puse în Carte. El stă în Locul Sfînt în seara aceasta, în Slavă, ca un Mijlocitor, făcînd mijlociri pentru fiecare dintre acele suflete a căror nume sînt în Cartea aceea. Şi nimeni nu cunoaşte acel nume decît El. El este Acela care are Cartea în mîna Lui, şi El ştie. Cînd acel ultimul vine înăuntru, atunci zilele mijlocirii Lui sînt terminate. El vine atunci înainte să-şi pretindă pentru ceea ce El a mijlocit. El face lucrarea de Răscumpărător Rudenie acum; şi vine înainte să-i primească pe ai Lui Proprii. Oh, Doamne!

E-65 Asta s-ar cuveni să pună pe fiecare Creştin să-să se cerceteze, şi să-şi ţină mîinile înaintea lui Dumnezeu, şi să zică, "Curăţeşte-mă, O Doamne! Priveşte în viaţa mea, şi-şi lasă-mă-lasă-mă să văd unde este partea mea rea. Lasă-mă să o dau afară din drum, foarte repede." "Căci dacă neprihănitul este salvat cu greu, unde va apărea cel păcătos şi cel neevlavios?" Acesta este timpul de verificare.

E-66 Şi dacă voi aţi plasa aceasta, şi vreţi să... şi să daţi acest Cuvînt. (Acum, eu nu vreau să, să mă întrebaţi o întrebare despre aceasta, pentru că aceasta mă pune direct acolo pe cealaltă; eu vreau să spun, în a scrie întrebările voastre. Eu cred că întrebările sînt făcute, oricum.) Acesta este timpul de judecată de investigaţie. Asta-i corect. Acum, noi vom lua asta asupra-asupra Trîmbiţelor cînd noi ajungem la asta, oricînd Domnul rînduieşte, sau Urgiile, şi noi vom afla asupra acelei judecăţi de investigaţie, cînd tocmai înainte ca Nenorocirile să meargă înainte. Şi-şi noi vedem că asta este adevărat. Şi cei trei Îngeri care au lovit pămîntul, strigînd, voi ştiţi, "Vai! Vai! Vai de locuitorii pămîntului!"
Iar noi trăim într-un timp grozav, un timp care...

E-67 Voi vedeţi, aceste lucruri în care noi sîntem acum, pe care noi le studiem chiar acum, este după ce Biserica este deja dusă, vedeţi, aceste lucruri în perioada Necazului. Şi eu cred că aceasta s-ar cuveni să fie într-adevăr stabilit în inima fiecărui credincios, că această Biserică nu ia o perioadă a Necazului. Voi nu puteţi pune, nicăieri, Biserica în Necaz. Eu... Voi puneţi biserica acolo, dar nu Mireasa. Vedeţi, Mireasa s-a dus înainte.

E-68 Pentru că, vedeţi, Ea, Ea nu are un păcat, nici un lucru împotriva Ei. Harul lui Dumnezeu a acoperit-o pe Ea peste. Şi albitorul a luat fiecare păcat pînă acum la o parte, acolo nu este nici măcar vreodată o reamintire despre acesta; nici un lucru decît puritate, perfectă, în Prezenţa lui Dumnezeu. Oh, aceasta s-ar cuveni să o facă pe Mireasă să se pună jos pe genunchii Ei şi să strige către Dumnezeu!

E-69 Mă gîndesc la o mică povestire; dacă eu nu iau prea mult din timpul vostru acum, în acest preliminar. Eu sînt... Eu-eu fac aceasta pentru un scop, să simt, pînă cînd eu simt Duhul întocmai bine, să încep.

E-70 Acesta este un-acesta este un lucru sacru. Vedeţi? Acesta este, vedeţi, cine cunoaşte lucrurile acelea acolo? Nimeni decît Dumnezeu. Şi ele nu trebuie să fie descoperite, şi-i dovedit în Biblie că ele nu vor fi descoperite, pînă în această zi. Aceasta este exact corect. Vedeţi? Ele erau-ele erau cu presupuneri; însă acum noi trebuie să obţinem aceasta exact, Adevărul, Adevărul adeverit. Înţelegeţi? Observaţi.

E-71 Acum, acolo era o-o fetiţă în vest, cum că ea s-a-ea s-a îndrăgostit de un... Un om s-a îndrăgostit de ea. Cum un cumpărător de vite, a venit afară acolo pentru Armour Company. Şi-şi ei aveau o-o mare...

E-72 Şeful a venit într-o zi, fiul şefului din Chicago, şi, desigur, ei le-au pus pe o obişnuită, frontieră de vest. Fetele de acolo, ele s-au îmbrăcat; fiecare urma să obţină acest băiat, sigur, voi ştiţi, deoarece acela era băiatul omului principal. Astfel, ele s¬au îmbrăcat în frontiera lor de vest.

E-73 Şi-şi ei fac asta afară în vest. Ei doar au trecut printr-unul din acele episoduri. Iar Fratele Maguire, eu cred că el este aici acum, ei l-au prins în centru fără hainele lui de vest, şi ei l-au aruncat în-în închisoare. Şi l-au pus într-un tribunal ad-hoc, şi l-au făcut să plătească pentru aceasta, şi apoi l-au făcut să-şi cumpere un costum de vest. Şi eu i-am văzut pe restul dintre ei umblînd în jur cu arme cam aşa de lungi, atîrnînd pe ei. Ei doar se duc băştinaşi acolo afară. Ei încearcă să trăiască în ceva în zilele trecute din urmă, de mult trecute. Vedeţi?

E-74 Şi apoi, în Kentucky, voi încercaţi să trăiţi în zile de mult trecute din răsărit aici, încă înapoi în Renfro Valley şi altele. Vă place să mergeţi înapoi în zilele vechi. Există ceva ce cauzează asta.

E-75 Dar cînd aceasta vine înapoi, să mergeţi înapoi la o Evanghelie în original, voi nu vreţi să faceţi asta. Voi vreţi ceva modern, voi vedeţi. Merge să arate că, vedeţi, voi-voi... acolo este o...

E-76 Şi ce face pe un-un om să facă rău? Ce îl face să bea şi să se comporte, sau pe o femeie să facă rău? Este deoarece ea încearcă să ... Există ceva în ea, care însetează. Există ceva în el, care însetează. Şi ei încearcă să astîmpere acea sete sfîntă cu lucrurile din lume. Cînd, Dumnezeu ar trebui să fie acea potolire. El v-a făcut în felul acela, să însetaţi. Acela este motivul că voi însetaţi după ceva. Dumnezeu v-a făcut în felul acela, astfel ca voi să vă întoarceţi acea sete sfîntă către El. Vedeţi? Dar cînd voi încercaţi să potoliţi setea aceea... Cum îndrăzneşte cineva să facă asta! Voi nu aveţi nici un drept să faceţi asta, să încercaţi să potoliţi acea sete sfîntă prin care voi însetaţi după ceva, şi, apoi, şi voi o întoarceţi înăuntru către lume, încercaţi să o satisfaceţi cu lumea. Voi nu o puteţi face. Există numai un singur lucru care poate să umple asta, şi acela este Dumnezeu. Şi El v-a făcut în felul acela.

E-77 Astfel, această-această fată tînără s-a îmbrăcat cu un-un port obişnuit de vest pentru acest băiat cînd el-el a venit afară. Şi fiecare din ele erau sigure că ele urmau să obţină acest băiat.

E-78 Acolo era o verişoară micuţă acolo pe fermă, şi ea era o orfană, şi astfel ea doar a făcut tot-lucrul pentru acestea. Pentru că, ele trebuiau să-şi aibe unghiile aranjate, voi ştiţi, şi ele nu puteau spăla vasele din cauza mîinilor şi altele. Şi ea a făcut tot lucrul cu adevărat greu.

E-79 Şi atunci, în final, cînd a venit băiatul, ele au mers afară şi l-au luat într-un stil vechi de vest, şi o şaretă. Şi ei au venit înăuntru, puşcîndu-şi armele lor şi agitîndu-se, voi ştiţi, şi acţionînd. Şi în seara aceea ei au avut un mare dans acolo afară, la un-la un dans de modă veche, şi toţi fermierii din jur, cam, şi venind înăuntru cu dansatul lor, şi aşa mai departe. Şi, primul lucru care-l ştiţi, păi, aceasta a mers înainte, era jubileu pentru două sau trei zile.

E-80 Apoi, într-o seară, acest băiat a păşit afară, pînă... din acel loc, doar să se odihnească o vreme de la dans, şi s-a îndepărtat de aceste fete. Şi el s-a întîmplat să privească, mergînd în jos înspre ocol. Acolo a mers o fetiţă, arătînd cumva zdrenţăroasă. Şi ea avea o căldare de vase plină cu apă, ea a spălat vasele. Şi el se gîndea, "Eu nu am văzut-o înainte. Mă întreb de unde a venit ea?" Astfel el îşi pune doar aceasta în drumul lui să meargă în jur pe lîngă-baracă, şi să meargă în jos acolo şi să vină înapoi, pe marginea ocolului, şi a întîlnit-o.

E-81 Ea era desculţă. Ea s-a oprit. Ea şi-a ţinut capul în jos. Ea a văzut cine era el, şi ea era foarte timidă. Ea a cunoscut această persoană mare. Şi ea era doar o verişoară la astealalte fete. Tatăl lor era şef pe acest mare aşezămînt Armour, astfel ele au continuat... Ea a continuat să se uite în jos. Ei i-a fost ruşine că era desculţă.

E-82 El a zis, "Cum te cheamă?" Ea i-a spus. A zis, "De ce nu eşti tu acolo afară la... unde sînt celelalte?" Şi ea cumva şi-a făcut scuze.

E-83 Şi astfel, seara următoare, el s-a uitat după ea din nou. În final... El şedea acolo afară. Şi ei toţi au ajuns să se agite, fiecare lucru. El-el a şezut pe gardul ocolului şi a urmărit ca ea să vină, să arunce apa de vase afară. Şi el a urmărit-o. Şi el a zis către ea, el a zis, "Tu cunoşti scopul meu real de a fi aici?"
Ea a zis, "Nu, domnule, eu nu ştiu."

E-84 A zis, "Scopul meu de a fi aici este să caut o soţie." El a zis, "Eu găsesc în tine un caracter pe care ele nu îl au." Eu mă gîndeam despre Biserică, vedeţi voi. A zis, "Vrei să te măriţi cu mine?"
Ea a zis, "Eu? Eu? Eu-eu nu mă pot gîndi la un astfel de lucru, eu."

E-85 Vedeţi, acela este fiul şefului principal. El a posedat toate companiile şi fermele prin tot ţinutul, şi fiecare lucru, vedeţi voi. A zis, a zis, "Da." A zis, "Eu-eu nu am putut găsi una în Chicago. Eu-eu vreau o soţie adevărată. Eu vreau o soţie cu caracter. Şi lucrul pe care eu îl caut, eu îl văd în tine." A zis, "Vrei să te măriţi cu mine?"
Ea a zis, "Păi..." Aceasta a uimit-o. Şi ea a zis, "Da."

E-86 Şi el a zis, "Păi..." I-a spus că el va fi înapoi. A zis, "Acum, tu doar pregăteşte-te, şi de azi într-un an eu voi fi înapoi. Păi... Şi eu te voi lua, şi eu te voi lua departe de aici. Tu nu va mai trebui să lucrezi în felul acesta. Eu te voi lua. Iar eu voi merge la Chicago, şi eu îţi voi zidi o casă cum tu nu ai văzut niciodată."

E-87 Ea a zis, "Eu nu, niciodată-niciodată nu am avut o casă. Eu sînt o orfană," a zis ea.

E-88 El a zis, "Eu îţi voi zidi ţie o casă, una adevărată." A zis, "Eu mă voi întoarce."

E-89 El a ţinut legătura cu ea, în decursul timpului, a anului. Ea a lucrat totul ce ea a putut să facă, să economisească destui bani la un dolar al ei pe zi, sau oricît a avut ea cu cazarea ei, să-şi cumpere haina de nuntă. Model perfect al Bisericii! Vedeţi? Vedeţi? Ea şi-a pregătit îmbrăcămintea ei.

E-90 Şi, voi ştiţi, cînd ea a expus această haină de nuntă, verişoarele ei-ele au zis, "Păi, tu sărmană, copilă prostuţă. Tu vrei să spui că te gîndeşti că un om ca acela va avea ceva de a face cu tine?"

E-91 Ea a zis, "Dar el mi-a promis." Amin. A zis, "El a promis." A zis, "Eu cred cuvîntul lui."

E-92 "Oh, el doar a făcut o proastă din tine." A zis, "Dacă el ar fi avut să ia pe cineva, el ar fi luat pe una din ele."

E-93 "Da," a zis, "dar el mi-a promis. Eu aştept după aceasta." Amin. Şi eu, de asemeni.

E-94 Astfel, a continuat să se facă mai tîrziu şi mai tîrziu. În sfîrşit ziua a sosit, la o anumită oră el urma să fie acolo, astfel ea s-a îmbrăcat în rochia ei. Şi ea nici măcar nu a auzit de la el. Dar ea a ştiut că el va fi acolo, astfel ea s-a îmbrăcat în hainele ei de nuntă, a pregătit lucrurile.

E-95 Păi, atunci ele într-adevăr au rîs aici. Pentru că, şeful principal a trimis sus la-la şeful de echipă, sau-sau la... Nici una dintre fete nu a auzit nimic despre aceasta, astfel acesta era cu totul un lucru misterios pentru ele. Acela este, de asemeni. Acesta sigur este.

E-96 Dar această fată, doar în faţa tuturor acestora, pe baza cuvîntului lui că el va veni înapoi după ea.

E-97 Astfel, ele au ajuns să rîdă. Şi şi-au pus mîinile lor în jur, una pe alta şi au dansat în jurul ei. Au zis, "Ha!" Rîzînd, voi ştiţi, în felul acesta, au zis, "Sărmana, micuţă, copilă prostuţă!"

E-98 Ea doar stătea acolo, nici un pic de roşeaţă în ea. Ea îşi ţinea florile. Şi haina ei de nuntă toată aranjată; ea s-a străduit, voi ştiţi. "Mireasa Lui s-a făcut pe Sine gata." Vedeţi? Ea a continuat să-şi ţină florile, aşteptînd.

E-99 Ele au zis, "Acum, eu ţi-am spus că aceasta era greşit. Vezi, el nu vine."
A zis, "Eu încă mai am cinci minute." A zis, "El va fi aici." Oh, ele doar au rîs!

E-100 Şi tocmai cam la timpul cînd vechiul ceasornic a ticăit sus la cinci minute, ei au auzit caii galopînd, nisipul rulîndu-se sub roţi. Vechea şaretă s-a oprit.

E-101 Ea a sărit dintre ele, şi afară pe uşă. Iar el a sărit afară din trăsură, iar ea a căzut în braţele lui. El a zis, "Totul s-a terminat acum, scumpo." Le-a lăsat pe micuţele ei denominaţiuni verişoare bătrîne şezînd acolo, uitîndu-se. Ea-ea a mers la Chicago, la casa ei.

E-102 Eu ştiu despre o altă promisiune măreaţă ca aceea, de asemeni, încă. "M-am dus să vă pregătesc un loc; vin înapoi să vă primesc." Ei ar putea spune că noi sîntem nebuni. Dar, frate, pentru mine, chiar acum, şi aceste Peceţi rupîndu-se în felul acesta, sub acest lucru supranatural, eu aproape că pot auzi sunetul, aşa cum acel ceasornic de timp ticăie înainte în Eternitate acolo. Eu aproape că pot vedea acel Inger stînd acolo şi zicînd, la sfîrşitul acelui Mesaj al îngerului al şaptelea, "Timp nu va mai fi." Acea micuţă, Mireasă loială va zbura departe în braţele lui Isus într-una din aceste zile, va fi luată la Casa Tatălui. Să ne gîndim la aceste lucruri aşa cum mergem înainte acum.

E-103 Observaţi slujba leului, Cuvîntul; boul, munca şi sacrificiul; iscusinţa, reformatorilor; şi-epoca vulturului, venind înăuntru, aceea este să descopere şi să ridice aceste lucruri şi să le arate.

E-104 Acum noi aflăm, în serviciul de seara trecută, de asemeni, marea taină s-a deschis cu această Pecete, care era absolut contrară cu înţelegerea mea din trecut. Doar presupunînd că aceasta era corectă, eu întotdeauna am admis că acele suflete de sub altar erau martirii Creştini timpurii. Dar noi am aflat, seara trecută, cînd Domnul Dumnezeu a rupt Pecetea pentru noi, aceasta absolut este imposibil. Aceştia nu erau ei. Ei erau duşi înainte în Slavă, direct pe partea cealaltă, şi acolo erau ei. Noi aflăm că ei erau Iudei care vor veni sus în decursul timpului, unde...

E-105 De la chemarea acum, a celor o sută şi patruzeci şi patru de mii, în care noi vom ajunge în seara aceasta şi mîine. Şi-şi între a Şasea şi a Şaptea Pecete, sînt chemaţi cei o sută patruzeci şi patru de mii.

E-106 Şi apoi noi aflăm, că ei erau martiri care au fost omorîţi, şi încă nu au fost... Aveau robe albe pe ei, însă numele lor au fost în Cartea Vieţii Mielului. Şi lor li s-au dat robe albe, la fiecare din ei. Iar noi am luat asta. Şi nu există nimic în lume, eu nu cred, ci acea grămadă de-Iudei care au mers printr-o perioadă de pre-necaz. Cînd, în decursul timpului acestor ultime războaie, ei erau... ei au... Ei trebuie să fie urîţi de fiecare. Iar Eichmann a omorît milioane de ei în Germania. Voi doar aţi auzit procesul. Milioane de oameni nevinovaţi ucişi, Iudei, doar pentru că ei erau Iudei; nici un alt motiv.

E-107 Biblia a spus aici, că, "Ei au fost ucişi pentru mărturia lor despre Dumnezeu, pentru-Cuvîntul lui Dumnezeu, şi mărturia ce ei o ţineau." Acum noi aflăm că Mireasa era Cuvîntul lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Cristos. Aceştia nu aveau mărturia lui Isus Cristos.

E-108 Şi noi aflăm că Biblia zice, că, "Tot Israelul, Israelul predestinat, va fi mîntuit," Romani 11. Acum noi ştim asta. Şi acolo noi am văzut acele suflete.

E-109 Acum priviţi cît de aproape. De ce nu putea fi aceasta înainte? Deoarece aceasta nu s-a întîmplat înainte. Acum voi o puteţi vedea, vedeţi voi. Vedeţi, marele Duh Sfînt, a văzut acele lucruri venind în jos de-a lungul-epocilor şi timpurilor. Şi acum aceasta a fost descoperit, şi atunci voi priviţi acolo şi vedeţi că acela este Adevărul. Acolo este acesta.

E-110 Acum, aceştia erau-aceştia erau martirii în necaz, sau pre¬necazul, lui Eichmann. Acum, ei tipizează numai pe martirii celor o sută patruzeci şi patru de mii, în care noi intrăm, între a Şasea şi a Şaptea Pecete. Vedeţi?

E-111 Iar Pecetea a Şaptea este doar un lucru, asta-i tot, şi aceasta este, "A fost tăcere în Cer pe durata unei jumătăţi de oră." Şi acum numai Dumnezeu poate descoperi asta. Aceasta nici măcar nu este simbolizat, nicăieri. Aceea este mîine seara. Rugaţi-vă pentru mine. Vedeţi?

E-112 Acum, noi observăm acum, aşa cum noi mergem în a Şasea Pecete. Acum fie ca Tatăl Ceresc să ne ajute aşa cum noi ne aşezăm jos acum la această Pecete a Şasea. Acum acest verset al 12-lea din capitolul al 6-lea.
Şi eu am privit cînd el... a deschis pecetea a şasea, şi, iată, acolo era un mare cutremur de pămînt; iar soarele a devenit negru ca un sac de păr, iar luna a devenit ca sîngele;
Iar stelele din cer au căzut pe... pămînt, chiar aşa cum un pom de smochin îşi aruncă smochinele înainte de vreme, cînd el este scuturat de un vînt puternic.
Iar cerurile s-au îndepărtat ca un sul cînd acesta este rulat împreună; şi fiecare munte şi fiecare insulă au fost mutate din locurile lor.
Iar împăraţii pămîntului, şi oamenii mari, şi oamenii bogaţi, şi căpitanii şefi, şi oamenii puternici, şi fiecare rob-... şi fiecare om liber, s-au ascuns în peşteri şi în stîncile de pe munţi;

E-113 Observaţi acolo? Priviţi la ei, "oameni puternici," vedeţi. Ce au făcut ei? "Ei au primit vinul mîniei preacurviei curvei." Vedeţi? Aceea este exact aceeaşi clasă care a băut din vinul ei. Vedeţi?
Şi au zis către munţi şi stînci, Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de la faţa aceluia care şade pe tron, şi de la mînia Mielului:
Căci ziua măreaţă a mîniei lui a venit; şi cine va fi în stare să o sufere?

E-114 Ce o introducere la... Vedeţi, a călăreţului acum, animalele călăreţului, şi Animalele care răspund, au încetat. Atunci, noi am luat sus, noi vedem pe martiri sub Tron. Acum aceasta, de la timpul, aceşti martiri sînt adevăraţii Iudei Ortodocşi care au murit în credinţă Creştină... sau în-în credinţă religioasă, deoarece ei nu puteau fi Creştini.

E-115 Reţineţi, că Dumnezeu le-a orbit ochii. Şi ei o să fie orbi pentru multă vreme, pînă cînd Biserica Neamurilor este luată afară din cale. Pentru că, Dumnezeu nu se ocupă cu acele două popoare în acelaşi timp, deoarece aceasta este foarte contrar cu Cuvîntul Lui.

E-116 Reţineţi, El se ocupă de Israel ca o naţiune, întotdeauna. Aceasta este naţiunea Israelului.

E-117 Neamurile, ca individuali, "oameni luaţi de la Neamuri." Şi acesta trebuie, Neamurile, trebuie să formeze... să fie format din toate popoarele din lume, astfel din cînd în cînd există un Iudeu care vine în aceea. Vedeţi? Întocmai ca-ca Arab, şi un Irlandez, şi Indian, şi ce altceva, acestea sînt toate popoarele din lume, formează acest buchet Mireasă. Vedeţi?

E-118 Dar, acum, cînd se ajunge să se ocupe atunci cu Israel, în această ultimă parte din a şaptezecea săptămînă, El se ocupă de ei ca o naţiune, Neamurile sînt terminate. Curînd soseşte ceasul, şi poate fi încă această-chiar seara aceasta, că Dumnezeu se va întoarce complet de la Neamuri, cu totul. Exact! El a spus aşa. "Ei vor călca zidurile Ierusalimului pînă cînd vremurile Neamurilor sînt sfîrşite, timpurile sînt terminate." Da, domnule!

E-119 Şi atunci, "Cel întinat să stea întinat; cel neprihănit să fie neprihănit." Vedeţi?

E-120 Acolo nu mai este Sînge pe scaunul din-din-din sanct-... în sanctuar, deloc. Acolo nu mai este Sînge pe altar. Jertfa a fost luată, şi acolo nu este nimic decît fum şi fulger şi judecată înăuntru acolo. Şi aceea este exact ceea ce este turnat aici afară în seara aceasta. Vedeţi, Mielul deja a părăsit... lucrarea Lui de mediere. Lucrarea de mediere a fost sf'îrşită, de acolo pe Tron. Iar Jertfa aşa cum noi L-am tipizat perfect, Răscumpărătorul Rudenie, Mielul însîngerat care vine înainte. Un Miel care a fost ucis, Unul însîngerat, a fost omorît, rănit, a venit înainte şi a luat Cartea din mîna Lui. Aceea este, că zilele sînt sfîrşite. Acum El vine să pretindă ce El a răscumpărat. Amin! Aceea doar trimite ceva prin mine!

E-121 Noi aflăm acum, că Ioan a zis, "Eu am privit cînd El a deschis Pecetea a Şasea, acolo a fost un mare cutremur de pămînt," atunci toată natura a fost întreruptă. Vedeţi?

E-122 Dumnezeu a făcut lucruri măreţe, ca vindecarea bolnavilor, şi a deschis ochii orbilor, şi a făcut lucrări mari.

E-123 Dar noi aflăm, aici, că natura a luat un salt, da, toată natura. Priviţi ce a avut loc, "Cutremurul; soarele s-a întunecat, iar luna nu-şi dădea lumina ei; şi stelele s-au zguduit şi au căzut." Şi, păi, fiecare lucru s-a întîmplat, vedeţi, chiar la timpul deschiderii acestei Peceţi a Şasea. Atunci asta este cînd aceasta are loc, chiar imediat după anunţarea acelor martiri, vedeţi. Martirii au fost sfîrşiţi.

E-124 Acum voi vedeţi că noi sîntem chiar aproape în ceasul acela acum. Noi am putea fi, la orice timp, vedeţi, deoarece Biserica este doar aproape gata să-şi ia zborul Ei. Dar reţineţi, căci cînd aceste lucruri se întîmplă, Mireasa nu va fi aici. Doar reţineţi, Mireasa este dusă, Ea nu trebuie să treacă prin ceva din aceasta. Acesta este un timp de Necaz, de purificare a-a bisericii; acesta este pus asupra ei, ca ea să treacă prin acesta, nu Mireasa. El îşi ia iubita Lui afară din drum. Da, domnule! Ea, deja a răscumpărat-o pe Ea. Vedeţi, acesta este un fel de ... Aceea este Propria Lui selectare, Propria Lui alegere, aşa cum orice om îşi ia mireasa lui. Vedeţi? Acum, cutremurul...

E-125 Să comparăm noi Scripturile acum. Eu-eu vreau... Aveţi voi un creion şi hîrtie cu voi? Eu vreau ca voi să faceţi ceva pentru mine. Aşa cum voi vreţi să scrieţi, scrieţi aceasta, pentru că, afară doar dacă voi urmează să luaţi banda. Acum noi... Eu vreau ca voi să citiţi cu mine, aşa cum voi faceţi.

E-126 Comparăm Scripturile despre acest mare eveniment, în care noi vom vedea că acest mare secret, sau taină, care era sub Pecetea a Şasea din Cartea de Răscumpărare. Acum reţineţi, că acestea sînt taine ascunse. Şi cele şase Peceţi, toate împreună, este o Carte mare măreaţă, doar şase suluri rulate împreună, şi aceasta depănează întreaga Carte de Răscumpărare. Aşa este cum a fost răscumpărat întregul pămînt.

E-127 Acela este motivul că Ioan a plîns, deoarece, dacă nici unul nu putea lua Cartea aceea, toată creaţiunea, fiecare lucru era dus. Ea doar simplu s-ar fi schimbat înapoi în-în-în atomi şi molecule, şi aşa mai departe, şi lumină cosmică, şi nici măcar să fie creaţie, persoană, nimic altceva. Pentru că, Adam a pierdut drepturile din Cartea aceea. El a pierdut aceasta cînd el a ascultat de nevasta lui, iar ea a ascultat la raţionamentele Satanei, în loc de Cuvîntul lui Dumnezeu. Vedeţi? Aceasta a fost pierdută.

E-128 Atunci, aceasta nu putea să meargă înapoi în mîinile murdare ale lui Satan, care a ispitit-o afară din drum, aşa că de aceea aceasta a mers înapoi la proprietarul ei original, aşa cum ar face orice contract abstract, vedeţi. Merge drept înapoi la proprietarul lui original, şi acela era Dumnezeu, Creatorul, Care l-a făcut. Şi El o ţine.

E-129 Şi acolo este un preţ, şi acela este răscumpărarea. Acolo este ceva preţ pentru răscumpărare, şi nu a existat nimeni să o poată face. Astfel, El a zis, a făcut legile Lui, Propriile Lui legi de Răscumpărător Rudenie. Atunci, ei nu au putut găsi pe nimeni. Fiecare om a fost născut din sex, născut după dorinţă sexuală; el a fost în păcatul original, Satan şi Eva, astfel el nu a putut să o facă. Nu există nimic în el. Nici sfîntul papă, preot, Doctor în Divinitate, oricine ar putea el fi, nimeni nu ar fi vrednic. Iar el nu putea fi un Înger, deoarece acesta trebuia să fie o Rudenie. El trebuia să fie un om.

E-130 Atunci Dumnezeu Însuşi a devenit o Rudenie, prin a-şi lua un trup uman, prin naşterea virgină. Iar El şi-a vărsat Sîngele Lui. Acela nu era sîngele unui Iudeu. Acela nu era sîngele unui Neiudeu. Acesta era Sîngele lui Dumnezeu. Vedeţi? Biblia a zis, "Noi sîntem mîntuiţi prin Sîngele lui Dumnezeu."

E-131 Copilul ia sîngele tatălui. Noi ştim aceasta. Orice în sexul masculin produce hemoglobina. Astfel noi aflăm, ca găina făcînd oul; ea poate face un ou, dar dacă cocoşul, sau perechea, nu a fost cu ea, acesta nu va cloci. Acesta nu este fertil. Femeia este numai incubatorul care poartă oul. Dar oul vine... Germenele vine de la masculin.

E-132 Şi, în acest caz, bărbatul era Dumnezeu Însuşi. Aşa este cum spun eu, cum sus este jos, şi-şi mare este mic. Dumnezeu era aşa de mare încît El a devenit, s-a format chiar pe Sine într-un lucru aşa de mititel, într-un germene mic mititel în pîntecele unei fecioare. Şi acolo în jur El a dezvoltat celulele şi Sîngele. Şi a fost născut, şi crescut pe pămînt. Şi de la felul acela de început, neamestecat, fără dorinţă sexuală la aceasta, deloc.

E-133 Şi apoi El a dat acel Sînge, deoarece El a devenit o rudenie pentru noi. Şi El era Răscumpărătorul Rudenie. Şi El a vărsat acel Sînge, liber. El nu trebuia să o facă. El L-a dat liber, să răscumpere.

E-134 Apoi El merge pe altarul lui Dumnezeu, şi aşteaptă acolo, în timp ce Dumnezeu ţine Cartea de Răscumpărare în mîinile Lui. Iar Mielul însîngerat stă pe altarul de jertfă. Acolo este Mielul, să facă răscumpărare, făcînd mijlocire.

E-135 Atunci, cum îndrăzneşte cineva să spună că Maria, sau Iosif, sau oricare alt muritor, putea fi-fi un mijlocitor! Tu nu poţi mijloci afară doar dacă există Sînge acolo. Da, domnule. "Există un Mijlocitor între Dumnezeu şi om, şi acela este Cristos Isus." Asta este ce spune Scriptura. Acolo stă El, şi pînă cînd ultimul suflet a fost răscumpărat; şi atunci El vine înainte să pretindă ce a răscumpărat El. Oh, ce un-ce un Tată măreţ este El!

E-136 Acum reţineţi, acum, eu întotdeauna am învăţat, că, "În gura a doi sau trei martori, să fie stabilit fiecare cuvînt." Şi, Scriptura, întocmai cum voi nu puteţi lua o Scriptură şi să dovediţi nimic dacă nu există ceva care merge cu aceasta. Vedeţi?

E-137 Vedeţi, eu pot lua o Scriptură şi să zic, "Iuda a mers şi s-a spînzurat," iau alta şi zic, "Tu du-te şi fă la fel." Vedeţi? Dar, vedeţi, aceasta nu se va îmbina în restul din Ea.

E-138 Şi mă gîndeam, sub această Pecete a Şasea, cînd Duhul Sfînt a rupt-O înainte acolo, şi am văzut ce era aceasta, atunci m-am gîndit că ar fi un lucru bun să-i dau clasei un pic de ceva diferit în seara aceasta. Vedeţi? Pentru că, aceasta ar putea fi obositor, doar în a asculta la mine să vorbesc tot timpul, astfel m-am gîndit ca noi să facem ceva diferit.

E-139 Acum observaţi. Acest mare eveniment a fost sigilat sub Cartea de taină, a răscumpărării. Acum Mielul O are în mîna Lui, şi urmează să O desfacă.

E-140 Acum să ne uităm la Matei capitolul al 24-lea, Mielul Însuşi vorbeşte. Acum, oricine ştie căci Cristos este autorul întregii Cărţi, atît cît priveşte asta. Dar aceasta este vorbirea Lui-Lui aici, sau predica Lui-Lui către-popor, în regulă, către Iudei.

E-141 Acum eu vreau ca voi să vă ţineţi Cartea în felul acesta, Matei 24 şi Apocalipsa 6, în felul acesta. [Fratele Branham îşi ţine Biblia deschisă la aceste două capitole – Ed.] Şi să comparăm ceva aici doar un picuţ.

E-142 Acum, priviţi aceasta acum, şi voi puteţi afla întocmai cum-cum este aceasta. Vedeţi, ce arată Mielul aici, exact în simbol, ce El a spus aici în Cuvînt. Făcînd exact, astfel că o face corect. Acum, aceea este-aceea este tot ce este de aceasta. Aici este... Aici este una, El vorbeşte despre aceasta, şi aici este unde aceasta s-a întîmplat. Vedeţi? Aceasta este doar adeverire perfectă.

E-143 Acum, acum să ne uităm la al 24-lea capitol din Sfîntul Matei, şi Apocalipsa 6, şi comparaţi al 24-lea capitol din Matei. Noi toţi ştim că acela era capitolul pe care fiecare şcolar, la care merge fiecare persoană, să-să vorbească despre perioada Necazului. Aceasta iese din capitolul al 24-lea din Matei. Şi acum să... Dacă asta este aşa, acum noi... Căci, noi ştim că această Pecete a Şasea este Pecetea judecăţii. Aceasta este Pecetea judecăţii, exact ceea ce este Ea.

E-144 Acum, vedeţi, noi am avut-anticristul să călărească. Am văzut Biserica să plece; acum Aceasta este terminată, se duce sus. Apoi noi vedem martirii, dintre acei Iudei în urmă acolo, sub altar. Acum aici este ruperea înainte a judecăţii, asupra oamenilor care sînt...

E-145 Din această judecată de Necaz vor veni înainte cei o sută patruzeci şi patru de mii de Iudei răscumpăraţi. Eu vă voi dovedi că ei sînt Iudei, şi nu Neamuri. Ei nu au nimic de a face cu Mireasa, nici un lucru. Mireasa, noi deja vedem că Mireasa este dusă. Tu nu poţi pune aceea altundeva; nu vine iarăşi înapoi pînă la al 19-lea capitol din Cartea faptelor.

E-146 Acum observaţi, că, Pecetea a Şasea este Pecetea de judecată a Cuvîntului.

E-147 Acum, aici, să începem acum şi să citim Sfîntul Matei, capitolul al 24-lea. Acum mi-ar place doar să vă dau ceva aici ceea ce eu tocmai am căutat, să găsesc. Acum, Sfîntul Matei, de la 1 la 3, păi, este unde noi o să citim mai întîi.
Iar Isus a mers afară, şi s-a îndepărtat de templu: şi ucenicii lui au venit la el să-i arate clădirea templului.
Şi el a zis către ei, Nu vedeţi voi toate aceste lucruri? adevărat vă spun eu vouă, Că acolo nu va fi una... fi lăsată aici o piatră pe alta, care nu va fi aruncată jos.
Acum, şi (al 3-lea verset) aşa cum el şedea pe... munte ... Măslinului, ucenicii au venit la el în particular, zicînd, Spune-ne, cînd vor fi aceste lucruri? ... care va fi semnul venirii tale, şi al şfîrşitului lumii?

E-148 Acum să ne oprim aici. Aceste trei versete, aceasta a avut loc, de fapt, Marţi după-amiază, în Aprilie patru, A.D. 30. Şi primele două versete au avut loc după-amiaza din... din patru Aprilie, în A.D. 30. Şi al 3-lea verset a avut loc Marţi seara din aceeaşi zi. Vedeţi?

E-149 Ei au venit la templu, şi ei L-au întrebat aceste lucruri. "Cum este cu aceasta? Şi cum este cu aceasta? Priviţi la acest templu măreţ! Nu este acesta minunat?"
El a zis, "Acolo nu va rămînea o piatră una pe alta."

E-150 Apoi El a mers sus pe munte şi a şezut jos, vedeţi. Că acolo, acolo El începe; este după-amiază. Şi atunci cînd ei au făcut-o, ei L-au întrebat acolo sus, au zis, "Noi vrem să ştim despre unele lucruri."

E-151 Acum observaţi, aici sînt-aici sînt trei întrebări sînt puse de către Iudei, ucenicii Lui. Trei întrebări sînt puse. Acum priviţi. "Ce," prima, prima, "ce... Cînd vor fi aceste lucruri, cînd, 'Nu va exista o piatră rămasă pe alta'?" "Care va fi semnul Venirii Tale?" a doua întrebare. "Şi al sfîrşitului lumii?" Vedeţi aceasta? Acolo sînt trei întrebări.

E-152 Acum, acolo este unde mulţi oameni îşi fac greşeala. Ei aplică aceste lucruri aici la ceva epocă atunci, cînd, voi vedeţi, El răspunde la trei întrebări. Ei...

E-153 Priviţi acum cît-cît de frumos este aceasta, al 3-lea verset, vedeţi, ultima frază acolo în al 3-lea verset. "Şi ce va fi..." Întîi, ei L-au chemat la muntele Măslinilor aici, în particular.
"Spune-ne, cînd vor fi aceste lucruri?" întrebarea numărul unu. "Ce va fi semnul Venirii Tale?" întrebarea numărul doi. "Şi al sfîrşitului lumii?" întrebarea numărul trei. Vedeţi? Acolo sînt puse trei întrebări diferite. Acum, acum eu vreau ca voi să întoarceţi dincolo şi să priviţi cum le spune Isus aici despre aceste lucruri.

E-154 Oh, aceasta este aşa de frumos! Eu... Doar mă face... Eu-eu-eu iau... Ce era acel cuvînt pe care noi l-am folosit seara trecută? [Adunarea, "Stimulare." – Ed.] Stimularea de la descoperire! Observa ţi.

E-155 Acum să întoarcem acum la Pecetea Întîia din-Peceţile din această Carte, şi să comparăm această Pecete a Întîia cu această primă întrebare.

E-156 Şi fiecare întrebare, o compară drept în jos, şi să vedem dacă aceasta nu merge mînă în mînă, întocmai cum noi am făcut în toate astealalte deschideri, la epocile bisericii şi fiecare lucru, exact la fel. Acolo este Pecetea, perfect deschisă, atunci. Observaţi, acum. Acum noi o să citim, întîi, pentru... "Atunci El le-a răspuns..." Şi-şi atunci El-El o să înceapă să răspundă acum, şi noi vrem să comparăm aceasta cu Peceţile.

E-157 Acum priviţi. Prima Pecete este Apocalipsa 6:1 şi 2. Acum noi citim 6:1 şi 2.
Şi-şi am văzut... Mielul cînd el a deschis una dintre peceţi, şi am auzit, de parcă era zgomotul unui tunet, una dintre cele patru făpturi zicînd, Vino şi vezi.
Şi am văzut, şi iată un cal alb: şi cel care şedea pe el avea un arc; şi lui i s-a dat o coroană: şi el a mers înainte biruind, şi să biruiască.

E-158 Cine am aflat noi că era acest ins? [Adunarea zice, "Anticristul." – Ed.] Anticristul. Matei 24, acum 4 şi 5.
Şi Isus a răspuns şi a zis către ei-către ei, Băgaţi de seamă ca nici un om să nu vă amăgească.
Căci mulţi vor veni în numele meu, zicînd, eu sînt Cristos; şi vor înşela pe mulţi.

E-159 Vedeţi aceasta? Anticrist. Acolo este Pecetea voastră. Vedeţi? Vedeţi? El a vorbit aceasta aici; şi aici ei deschid o Pecete, şi aici era el, întocmai perfect.

E-160 Acum Pecetea a Doua, Matei 24:6, Apocalipsa 6:3 şi 4. Acum priviţi, Matei 24:6. Acum lăsaţi-mă să văd ce zice acesta.
Şi veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi ca voi să nu vă tulburaţi: căci toate aceste lucruri trebuie să se întîmple, dar sfîrşitul nu este încă.

E-161 În regulă, să luăm Pecetea a Doua, Apocalipsa 6:3 şi... Doi. Urmăriţi ce zice El acum.
Şi cînd el a deschis pecetea a doua, şi am auzit a doua făptură zicînd, Vino... vezi.
Şi acolo a mers înainte un alt cal care era roşu: şi i s¬a dat putere la acela care şedea pe el să ia pacea de pe pămînt, şi ca ei să se omoară unul pe altul: şi lui i s-a dat o sabie mare.

E-162 Perfect, întocmai exact! Oh, mie îmi place să fac Scriptura să răspundă Ea însăşi. Voi nu? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Duhul Sfînt a scris-O toată, dar El este în stare să O descopere.

E-163 Acum să observăm Pecetea a Treia. Acum, aceasta este foamete. Acum, Matei 24:7 şi 8. Să luăm 7 şi 8, în Matei.
Şi se va scula naţiune contra naţiune, şi împărăţie contra împărăţie: şi acolo va fi foamete, ... ciumi, ... cutremure, în diferite locuri.
Toate aceste lucruri sînt începutul durerii.

E-164 Vedeţi, voi veniţi drept înainte în sus acum. Acum, Apocalipsa, în al 6-lea, acum noi urmează să deschidem Pecetea a Treia. Aceasta se găseşte în Apocalipsa 6:5 şi 6.
Şi cînd el a deschis pecetea a treia, eu-eu am văzut făptura a treia zicînd, Vino şi vezi. Şi am privit, şi iată un cal negru; şi cel ce şedea pe el avea o pereche de balanţe în mîna lui.
Şi am auzit un glas în mijlocul celor patru făpturi zicînd, O măsură... un ban... O măsură de grîu pentru un ban, şi trei măsuri de orz pentru un ban; şi vezi ca tu să nu vatămi uleiul şi... vinul.

E-165 Foamete! Vedeţi, exact aceeaşi Pecete, acelaşi lucru l-a spus Isus. În regulă.

E-166 Pecetea a Patra, "epidemii" şi "moarte." Observaţi, Matei 24. Noi vom citi al-al 8-lea verset, 7-lea şi 8-lea, ep cred că este acesta, despre această Pecete a Patra, eu am aici. În regulă.

E-167 Acum, ce am citit eu în urmă aici? Am citit eu ceva greşit? Da, eu am avut aceea însemnat. Da, asta este. Acum noi mergem. Acum noi mergem. În regulă, domnule.

E-168 Acum să începem aici la al 7-lea, despre această, Pecete a Patra; şi la 6:7 şi 8, despre cealaltă, în Apocalipsa.

E-169 Acum să vedem al 7-lea şi al 8-lea din Matei 24. În regulă, acum.
Şi se va ridica naţiune contra naţiune, şi împărăţie contra împărăţie: şi acolo va fi foamete, ... epidemii, ... cutremure, în diverse locuri.
Şi aceste lucruri sînt începutul durerilor.

E-170 Acum Pecetea a Patra, aşa cum noi o citim aici, era... Pecetea a Patra, a început al 7-lea şi al 8-lea, despre astalaltă acum.
Şi cînd el a deschis pecetea a patra, şi iată... a patra făptură a zis, Vino şi vezi.
Şi m-am uitat, şi iată un cal galben: ...

E-171 Acum aşteptaţi. Eu am aceasta scrisă jos greşit. Da. Da. Acum doar un minut, acum, 7 şi 8.

E-172 Acum să vedem, Matei 24:7 şi 8. Acum să vedem. Noi vom lua aceea. Aceea este a Treia, deschizîndu-se, nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Matei 24:7 şi 8. Îmi pare rău. Acum, as_eea deschide ploaia ... sau foametea, deschide foametea. În regulă.

E-173 Acum, "epidemiile" şi "moartea." Da, domnule. Acum noi mergem la aceasta, 7 şi 8. Acum, aceea ar fi Pecetea a Patra. Să vedem unde obţinem noi Pecetea a Patra. "Şi cînd el a deschis a Patra-a Patra Pecete..." Da, acesta este călăreţul pe cal galben, "Moarte," vedeţi.
Şi-şi m-am uitat, şi iată un cal galben: şi el... cal galben: iar numele celui ce şedea pe el era chemat Moarte, şi Iadul l-a urmat pe el. Şi lui i s-a dat putere peste cele patru- părţi ale pămîntului, să omoare cu sabia, şi cu foamete, şi cu moarte, şi cu fiarele pămîntului.

E-174 Acum, vedeţi, acela era "Moarte."

E-175 Acum, Pecetea a Cincea, Matei 24:9-13. Să vedem dacă eu am aceasta corect, acum, iarăşi. Vedeţi?
Şi atunci ei vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî (ia te uită): şi voi veţi fi urîţi de toate naţiunile pentru numele meu. Şi cînd...
Şi atunci mulţi vor vinde... mulţi vor cădea, şi se vor vinde unul pe altul, şi se vor urî unul pe altul.
Şi se vor ridica mulţi profeţi falşi, şi... amăgesc pe mulţi.
Şi pentru că fărădelegea se va înmulţi, dragostea multora se va răci.
Dar cel care... rabdă pînă la sfîrşit, acela va fi mîntuit.

E-176 Acum, noi sîntem la Pecetea a Cincea acum. Şi aceea era seara trecută, vedeţi. "Ei vă vor preda, vinde unul pe altul," şi aşa mai departe.

E-177 Acum priviţi aici la al 6-lea, Pecetea, 6:9 la 11. Acum să o luăm pe aceea, Apocalipsa 6:9 la 11.
Şi cînd el a deschis pecetea a cincea, eu am văzut sub altar sufletele acelora care au fost ucişi pentru cuvîntul lui Dumnezeu, şi pentru mărturia ce ei au ţinut-o:
Şi ei au strigat cu un glas tare, zicînd, Pînă cînd, ...
Doamne, sfinte... adevărate, tu nu... judeci şi răzbuni sîngele nostru asupra acelora care locuiesc pe pămînt?
Acum, şi la fiecare din ei li s-a dat robe albe; şi s-a spus către ei, ca ei să se mai odihnească pentru puţină vreme, pînă cînd împreună slujitorii cu ei de asemeni şi fraţii lor, ... vor fi omorîţi ca şi ei, se va împlini.

E-178 Acum, voi vedeţi, sub Pecetea a Cincea, noi aflăm-noi aflăm aici martiraj.

E-179 Şi sub 24:9 de aici, noi... la 13, noi aflăm de asemeni că acesta era martir. "Ei vă vor preda, şi vă vor omorî," şi aşa mai departe. Vedeţi, aceeaşi Pecete fiind deschisă.

E-180 Acum, în Pecetea a Şasea, este aceea la care noi ajungem acum, Matei 24:29 şi 30. 24, şi să luăm 29 şi-şi 30. Iată-ne aici.
Acum, noi urmează să luăm, de asemeni, Apocalipsa 6:12 la 17.

E-181 Aceea este exact ce noi tocmai am citit. Acum ascultaţi la aceasta, acum, ce a spus Isus în Matei... : 29, 24:29 şi 30.
Imediat după necazul din acele zile ...

E-182 Ce? Cînd... acest necaz, acest necaz amator prin care ei au mers aici, vedeţi.
... soarele va fi întunecat, şi luna nu-şi va da lumina ei, şi stelele vor cădea din cer, şi puterile... cerurilor vor fi zguduite:
Şi atunci va apărea semnul Fiului omului în cer: şi atunci va fi că toate seminţiile pămîntului se vor jăli, şi ei vor vedea pe Fiul omului venind în norii cerului cu putere şi mare slavă.

E-183 Acum, citim aici în Apocalipsa acum, a-a Şasea Pecete, aceea la care noi sîntem chiar acum.
Şi... iată cînd el a deschis pecetea a şasea, şi, iată, acolo a fost un mare cutremur de pămînt; şi soarele a devenit negru ca un sac (vedeţi?) de păr, şi luna a devenit ca sîngele;
Şi stelele cerului au căzut pe pămînt, întocmai cum un smochin îşi aruncă smochinele ne la timp, cînd el... scuturat de un vînt puternic.
Şi cerurile s-au îndepărtat ca un sul aşa cum este rulat împreună; şi fiecare munte şi fiecare ostrov... s-au mutat de la locul lor.
Şi împăraţii pămîntului, şi oamenii mari, şi oamenii bogaţi, şi căpitanii şefi, şi oamenii puternici, şi fiecare rob, ... fiecare om liber, s-au ascuns în peşteri... în stîncile munţilor;
Şi au zis către munţi şi stînci, Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de faţa aceluia care şade pe tron, şi de mînia-mînia Mielului:
Căci ziua măreaţă a mîniei lui a venit; ... cine va fi în stare să o sufere?

E-184 Doar perfect, întoarcem drept înapoi acolo, să vedem ce a zis Isus acum aici în Matei 24:29. Ascultaţi. "După," acest caz Eichmann, şi aşa mai departe.
Imediat după necazul din zilele acelea soarele va fi întunecat, ... luna nu-şi va-nu-şi va da lumina ei, ... stelele vor cădea din cer, ... puterile... cerului vor fi zguduite:
Acum priviţi.
Şi atunci va apărea semnul Fiului omului în cer: şi ei vor vedea, şi ei... şi atunci se vor jăli toate seminţiile pămîntului, şi ei vor vedea pe Fiul omului venind în norii cerului cu mare putere şi slavă.
Şi... a trimis înainte pe îngerii lui, şi aşa mai departe, şi cu... un sunetul unei trîmbiţe, şi... îi va strînge laolaltă... cele patru vînturi, strădui împreună.

E-185 Vedeţi, întocmai exact, comparînd ce a spus Isus în Matei 24, şi ce a deschis aici revelatorul în Pecetea a Şasea, este întocmai exact. Iar Isus vorbea despre perioada Necazului. [Fratele Branham bate în amvon de trei ori – Ed.] Vedeţi?

E-186 Întîi, el a întrebat cînd vor fi aceste lucruri, cînd va fi luat templul. El a răspuns asta. Următorul lucru el a întrebat, cînd va veni timpul... Acolo a venit epoca martirilor. Şi cînd aceasta va face, cînd se va ridica anticristul; şi cînd anticristul va lua templul.

E-187 Daniel, cum am putea noi să mergem înapoi şi să luăm pe Daniel acolo, cînd el a spus asta, acest prinţ care va veni. Voi cititorii cunoaşteţi asta. Şi ce va face el? El va lua la o parte jertfa zilnică, şi tot ce va avea loc în decursul timpului. A zis...

E-188 Isus, chiar, vorbind despre aceasta aici, a subliniat aceasta. A zis, "Cînd voi vedeţi urîciunea care face pustiire, vorbită de către profetul Daniel, stînd în locul sfînt." [Fratele Branham bate în amvon de trei ori – Ed.] Ce este aceea? Moscheea lui Omar, a stat în locul templului cînd ei l-au ars jos. A zis, "Cei care sînt în munţi să... Cei care sînt pe acoperişul casei, să nu coboare să ia lucruri afară din casă, sau cel care este pe cîmp să nu se întoarcă. Căci acolo va fi un timp de necaz!" Voi vedeţi? Şi toate aceste lucruri vor avea loc, le-a mutat înainte în jos acum şi ne-a adeverit, înapoi la această deschidere a Pecetei a Şasea.

E-189 Acum eu vreau ca voi să observaţi. Isus... Acum, cam mîine seara, asupra Acesteia, Isus a omis învăţătura despre Pecetea a Şaptea. Aceasta nu este aici. Priviţi, El merge drept înainte cu pildele acum, după aceea. Şi Ioan a omis Pecetea a Şaptea. A Şaptea, ultima, Pecetea a Şaptea, aceea urmează să fie un lucru mare. Aceasta nici măcar nu este scrisă, vedeţi. A omis Pecetea a Şaptea; ei amîndoi au omis. Iar revelatorul, cînd Dumnezeu doar a spus că acolo era... Ioan a zis, "Acolo era doar tăcere în Cer." Isus nu a spus un cuvînt despre Aceasta.

E-190 Observaţi acum, înapoi la versetul al 12-lea, observaţi, nici o Făptură. Acela este al 12-lea verset, începînd asupra Pecetei noastre, să o vedem deschisă. Nici un Animal, ca, Făpturi vii, nu este reprezentat aici, la amîndouă, cum era şi la Pecetea a Cincea. De ce? Aceasta s-a întîmplat, la cealaltă parte a epocii Evangheliei, în perioada Necazului. Pecetea a Şasea este perioada Necazului. Aceea este ce are loc. Mireasa s-a dus. Vedeţi? Acolo nu este nici o Făptură vie sau nimic acolo să spună aceasta. Aceasta este doar... Acum, Dumnezeu nu se mai ocupă de Biserică; Ea a fost dusă.

E-191 El se ocupă cu Israel, vedeţi. Vedeţi, aceasta este partea cealaltă, aceasta este cînd Israel a primit Mesajul împărăţiei, prin cei doi profeţi din Apocalipsa 11. Reţineţi, Israel este o naţiune, slujitorul lui Dumnezeu, naţiune. Şi cînd-cînd-cînd Israel este adus înăuntru, aceasta va fi o-o afacere naţională.

E-192 Israel, epoca împărăţiei, este unde David... Fiul lui David, şade pe tron. Acela este motivul că femeia aceea a strigat, "Tu Fiu al lui David!" Şi David este să... Fiul lui David! Dumnezeu a jurat prin El, lui David, că El va ridica sus pe Fiul Lui care-i va lua tronul. Acela va fi un tron veşnic. Vedeţi? Acesta nu va avea sfîrşit. Solomon l-a dat, într-un model, în templu. Şi Isus doar le-a spus aici, aceea este, "Acolo nu va fi o piatră rămasă pe una din ele." Dar El încearcă să le spună aici, ce este... El vine înapoi.
"Cînd vii Tu înapoi?"

E-193 "Aceste lucruri vor avea loc înainte ca Eu să vin înapoi." Şi iată-le aici!
Acum noi sîntem la timpul Necazului.
Reţineţi, cînd împărăţia este aşezată, pe pămînt...

E-194 Acum, aceasta ar putea fi puţin şocant. Şi dacă există o întrebare, şi voi-voi încă mă puteţi întreba; dacă voi vreţi să puneţi întrebarea sus, după ce aceasta a fost chemată, şi doar o atinge; dacă voi nu aţi, nu o ştiţi deja.

E-195 În timpul Mileniului, acesta este Israel care este o naţiune, cele douăsprezece seminţii ca o naţiune.

E-196 Dar Mireasa este în palat. Ea este Regina acum. Ea este măritată. Şi toţi de pe pămînt vor veni în această cetate, Ierusalim, şi vor aduce slava lor acolo înăuntru. "Iar porţile nu se vor închide, în-în-în noapte, deoarece acolo nu va fi vreo noapte." Vedeţi? Porţile vor fi întotdeauna deschise. "Iar împăraţii pămîntului," Apocalipsa... :22, "vor aduce onoarea şi slava lor în această cetate." Dar Mireasa este acolo înăuntru cu Mielul. Oh, Doamne! Voi puteţi vedea aceea, înăuntru acolo! Nu... Mireasa nu o să fie aici afară să trudească în vii. Nu, domnule. Ea este Mireasa. Ea este Regina la Rege. Aceştia sînt ceilalţi care muncesc acolo afară, naţiunea, nu Mireasa. Amin. În regulă.

E-197 Observaţi aceşti mesageri acum, aceşti mesageri din Apocalipsa... :12, aceşti doi profeţi, ei Aurmează să predice, "Împărăţia este aproape!" Vedeţi? Împărăţia Cerurilor urmează să fie aşezată. Timpul, ultimii trei ani şi jumătate din a şaptezecea săptămînă a lui Daniel, promisă la Iudei, poporul Lui. Reţineţi acum, că, să dovedim asta, că aceasta este ultima parte din a şaptezecea săptămînă a lui Daniel. Eu am o întrebare asupra acesteia pentru mîine. Vedeţi?

E-198 Acum, şaptezeci de săptămîni au fost promise, care erau şapte ani. Şi în mijlocul celor şapte săptămîni, Mesia urma să fie stîrpit, să fie făcut o jertfă. El va profeţi trei ani şi jumătate, şi atunci el va fi stîrpit, ca o jertfă pentru popor. Şi acolo încă este o hotărîre, că trei ani şi jumătate sînt încă hotărîţi pentru Israel. Apoi, cînd Mesia a fost stîrpit, Iudeul a fost orbit astfel că el nu putea vedea că acela era Mesia.

E-199 Şi, atunci, cînd Mesia a fost stîrpit, atunci Evanghelia şi epoca harului a venit la Neamuri. Şi ei au venit jos, şi Dumnezeu a tras pe unul de aici şi de acolo, şi aici şi acolo, şi i¬a pus deoparte sub mesageri; şi aici şi acolo, şi aici şi acolo, şi i-a pus deoparte sub mesageri.

E-200 Şi El a trimis înainte pe primul mesager, şi el a predicat, şi o trîmbiţă a sunat; aşa cum noi o luăm, după o vreme. Şi, atunci, trîmbiţa a declarat război. Trîmbiţa întotdeauna denotă război. Mesagerul, îngerul a venit pe pămînt, mesagerul orei, ca a lui Luther, ca oricare dintre mesagerii despre care noi am vorbit. Ce face el? El soseşte; şi o Pecete s-a deschis, descoperit; o trîmbiţă sună, război declarat, şi ei se îndepărtează. Şi apoi mesagerul moare. El sigilează deoparte acest grup; ei sînt puşi înăuntru. Şi o plagă cade asupra acelora care L-au respins. Vedeţi?

E-201 Atunci acesta merge înainte, atunci ei se organizează, obţin o altă organizaţie. Noi doar am venit prin aceasta. Atunci, aici vin ei afară cu o altă putere, vedeţi, o altă putere, o altă epocă a bisericii, o altă slujbă. Apoi, cînd el face asta, vine înainte Dumnezeu cu slujba Lui, cînd anticristul vine cu a lui. Vedeţi, anti este "împotrivă." Ei merg coastă în coastă.

E-202 Eu vreau ca voi să observaţi ceva. Tocmai cam la timpul în care-care Cain a venit pe pămînt, Abel a venit pe pămînt. Eu vreau ca voi să observaţi, tocmai cam la timpul în care-care Cristos a venit pe pămînt, Iuda a venit pe pămînt. Cam la timpul în care Cristos a plecat de pe pămînt, Iuda a plecat de pe pămînt. Tocmai cam la timpul în care-a căzut Duhul Sfînt, a căzut duhul anticrist. Tocmai cam la timpul în care Duhul Sfînt se descoperă pe Sine aici în ultimele zile, anticristul îşi arată culorile lui, venind sus prin politica şi lucrurile lui. Şi tocmai cam la timpul în care anticristul se mută pe sine pe deplin pe stra-... pe scenă; Dumnezeu se mută pe Sine pe deplin înainte, să răscumpere toată aceasta. Vedeţi, doar merge, doar drept împreună. Şi ei sînt, amîndoi, alături. Cain şi Abel! [Fratele Branham bate din palme o dată – Ed.] Cioara şi porumbelul, pe corabie! Iuda şi Isus! Şi doar jos înainte, voi o puteţi lua. Doar...

E-203 Aici era Moab şi Israel; ei amîndoi. Moab nu era o naţiune păgînă. Nu, domnule. Ei au oferit aceeaşi jertfă pe care Israel a oferit-o. Ei s-au rugat la acelaşi Dumnezeu. Exact. Moab a fost chem-... Era una din fiicele lui Lot care s-a culcat cu tatăl ei, şi a avut un copil. Şi acel copil a fost numit Moab. Şi din el a ieşit rasa Moab, ţara lui Moab.
Şi cînd ei au văzut pe Israel, fratele lor răscumpărat, că vine.

E-204 Ei erau fundamentali. Ei erau o mare denominaţiune. Israel nu avea denominaţiune; el doar a locuit în corturi şi oriunde mergi. Dar Moab avea demnitarii, împăraţii, şi aşa mai departe. Şi ei aveau pe Balaam acolo sus, un-un profet fals. Şi ei aveau toate acestea. Apoi ei au venit jos acolo să blesteme pe fratele lor mai mic care era pe drum spre ţara promisă, mergînd la promisiunea lui.

E-205 Şi el a mers şi i-a întrebat, "Pot eu să trec prin ţara ta? Dacă vacile mele beau apă, eu voi plăti pentru aceasta. Dacă ele mănîncă iarbă, noi vom plăti pentru aceasta."

E-206 El a zis, "Nu. Tu nu o să ţii nici o trezire ca aceea pe aici. Asta-i adevărat. Tu nu ţii ceva de felul acela pe aici."

E-207 Şi atunci priviţi ce a făcut el. El a venit drept înapoi în formă de Izabelă, şi a venit jos prin profetul acela fals, şi a făcut ca copiii lui Dumnezeu să greşească. Şi s-au căsătorit cu femei Moabite în-în Israel, şi a cauzat curvie.

E-208 Şi el a făcut acelaşi lucru, în aceeaşi epocă, în călătorie, pe drum spre Ţara promisă, pe care noi sîntem. Ce a făcut el? Profetul fals a venit chiar în jur şi s-a căsătorit, şi a chemat în biserica Protestantă, şi a făcut denominaţiuni, întocmai exact cum au făcut ei în urmă acolo. [Fratele Branham bate în amvon de patru ori – Ed.]

E-209 Dar bătrînelul Israel s-a mişcat drept înainte, la fel. El a deraiat în pustie pentru multă vreme, şi toţi dintre luptătorii aceia vechi au trebuit să moară, dar el a mers drept înainte în ţara promisă. Da. Da. Priviţi-i pe toţi la braţ, chiar înainte ca ei să treacă Iordanul. Ha-ha! Îmi place asta. Acum noi ajungem jos la epoca aceea chiar acum, aici acum. Observaţi.

E-210 Acum noi aflăm, că, timpul, ultimii (am zis) trei ani şi jumătate din şaptezeci de săptămîni a lui Daniel.

E-211 Lăsaţi-mă să explic aceasta puţin mai aproape acum, pentru că eu văd pe cineva aici care întotdeauna a urmărit asta, şi eu-eu vreau să încerc să mă fac clar; un învăţător.

E-212 Observaţi cînd cele şaptezeci de săptămîni vin înăuntru. Cînd Daniel a văzut vedenia despre timpul care vine, şi sfîrşitul Iudeilor, dar el a spus că acolo erau hotărîte şaptezeci de săptămîni. Aceea era şapte ani; în mijlocul acesteia, păi, Mesia va fi aici, sau, şi va fi stîrpit, ca o jertfă. Acum, aceea era exact ce a avut loc.

E-213 Atunci, Dumnezeu s-a ocupat cu Neamurile pînă cînd ei au luat afară un popor pentru Numele Lui. Îndată ce Biserica Neamurilor este luată afară, El a luat sus Biserica.

E-214 Şi cînd El a făcut-o, fecioara adormită, biserica însăşi... Mireasa a plecat sus. Şi biserica însăşi a fost pusă în "întunericul de afară, unde există plînsul, şi vaietul, şi scrîşnirea dinţilor." În acelaşi timp, Necazul cade asupra acelui popor.

E-215 Şi în timp ce cade Necazul, acolo înăuntru vin aceşti doi profeţi din Apocalipsa 11, să le predice Evanghelia. Şi ei predică o mie, o sută... şi şaizeci de zile. Vedeţi? Păi, aceea este exact, cu treizeci de zile în lună aşa cum are calendarul adevărat, este exact trei ani şi jumătate. Aceea este a şaptezecea parte a lui Daniel, ultima parte din a şaptezecea săptămînă. Vedeţi?
Dumnezeu nu s-a ocupat de Israel aici. Nu, domnule.

E-216 Un frate m-a întrebat, nu cu mult în urmă, a zis, "Să mă duc eu la..." Un-un frate aici în biserică, un preţios, frate scump, a zis, "Eu-eu vreau să merg la Israel. Eu cred că acolo este o trezire."

E-217 Cineva a spus către mine, "Frate Branham, tu ar trebui să mergi la Israel chiar acum. Ei ar vedea aceasta." Vedeţi, voi nu o puteţi face.
Eu am stat chiar acolo, şi mă gîndeam...

E-218 Acei Iudei au zis, "Dacă eu... Păi, dacă acesta ar fi, Isus să fie-să fie Mesia," a zis, "să mă lase să-L văd că face semnul unui profet. Noi vom crede pe profeţii noştri, pentru că aceea este ceea ce ei-ei trebuie să fie."

E-219 "Ce aranjament," mă gîndeam. "Iată-mă că plec!" Cînd am ajuns chiar acolo, chiar aproape de acesta, chiar... Eu eram, păi, eu eram la Cairo. Şi eu mi-am avut biletul în mînă, pentru Israel. Şi am zis, "Eu, eu voi merge, să văd dacă ei cer asta, dacă ei pot să vadă un semn al unui profet. Noi vom vedea dacă ei vor accepta pe Cristos."

E-220 Lewi Pethrus, din biserica Stockholm, le-a trimis un milion de Biblii.

E-221 Şi acei Iudei venind acolo înăuntru! Voi aţi văzut filmul. Eu îl am pe mosor, chiar aici în spate acum, Trei Minute Pînă La Miezul Nopţii. Iar acei Iudei venind înăuntru, de prin toată lumea, pretutindeni, au început să se adune înăuntru acolo.

E-222 După ce Anglia a mers înăuntru acolo, în timpul Generalului Allenby. În Declinul Războiului Mondial, în volumul al doilea, eu cred că este acesta. Şi ei s-au predat, Turcii s-au predat. Atunci el l-a dat înapoi la Israel. Şi ea a crescut ca o naţiune, şi acum ea este o naţiune desăvîrşită: proprii ei bani, moneda, steag, armată, şi toate celelalte. Vedeţi?

E-223 Şi aceşti Iudei, venind înapoi la patria ţară, ei erau... Primul lucru, cînd ei au mers jos în Iran, şi jos acolo înăuntru, să-i ia, ei au întrebat... Ei au zis că el... Ei vor ca ei să-i ducă înapoi la Israel, să le dea locul lor; să-i ducă înapoi în ţara lor, Palestina, unde ei trebuie să fie.

E-224 Şi, reţineţi, atît timp cît Israelul este afară din ţara aceea, ea este afară din voia lui Dumnezeu; ca Abraham, la care i s-a dat aceasta. Şi cînd...

E-225 Ei nu au vrut să urce pe avion. Ei nu au văzut niciodată aşa ceva. Acolo era un rabin bătrîn care a păşit jos acolo, a zis, "Profetul nostru ne-a spus, căci, cînd Israel a mers acasă, că aceasta va fi 'pe aripile unui vultur,"' pe avion, în drum acasă.

E-226 Ea este acolo acum, construind. Smochinul restaurînd! Amin! Steaua veche cu şase colţuri a lui David fluturînd!

E-227 "Zilele Neamurilor sînt numărate, cu groază împovărate!" Perioada Necazului chiar aproape!

E-228 Şi stînd chiar aici, şi Peceţile fiind deschise, Biserica gata să-şi ia zborul Ei în aer!

E-229 Şi Necazul se aşează înăuntru, atunci Dumnezeu vine jos şi-i scoate pe cei o sută patruzeci şi patru de mii afară de acolo. Amin! Acolo, oh, aceasta este perfect! Voi vedeţi unde Peceţile aduc aceasta afară acum, vedeţi, deschide aceasta? Acum, aceştia sînt ultimii trei ani şi jumătate pentru popor. De asemeni, dacă voi observaţi, acesta este timpul în care Dumnezeu va chema pe acei o sută şi patruzeci şi patru de mii de Iudei, în aceşti ultimii trei ani şi jumătate.

E-230 Vedeţi, El nu s-a ocupat de ei, deloc. Ei nu au avut un profet. Ei nu vor crede în nimic altceva decît un profet. Tu nu-i înşeli pe ei. Astfel, ei o să audă un profet, da, domnule, şi asta-i tot. Că, Dumnezeu le-a spus asta la început, şi ei stau drept cu aceasta.

E-231 El a zis, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet printre voi, ca mine." Moise a spus asta. Şi a zis, "De El să ascultaţi. Şi oricine nu va asculta acel Profet, va fi stîrpit din popor." Asta-i adevărat.

E-232 Şi, voi vedeţi, ochii lor trebuiau să fie orbiţi, sau ei L-ar fi recunoscut. În loc de asta, fiind orbiţi, ei erau... Aceea l-a lăsat pe Satan să ajungă peste ei, şi ei zic, "El este un ghicitor, Beelzebub. Sîngele Lui să fie asupra noastră. Noi ştim că nu este nimic de El." Vedeţi?

E-233 Iar sărmanii oameni erau orbiţi. Acela este motivul că grupul Eichmann şi tot acel grup a fost ucis în urmă acolo. Avea un drept să vină înăuntru; propriul lor Tată trebuia să le orbească ochii astfel ca El să ne poată lua pe noi.

E-234 Acela este cel mai înduioşător lucru în Scripturi, aproape. Doar gîndiţi-vă acolo, Iudeii, chemînd Sîngele propriului lor Tată, propriul lor Dumnezeu atîrnînd acolo, sîngerîng. Priviţi, "Acolo ei L-au răstignit," Biblia a spus. Acestea sînt patru din cele mai măreţe cuvinte. Priviţi. "Acolo," Ierusalim, cea mai sfîntă cetate din lume. "Ei," cel mai sfînt popor din lume. "Răstignit," cea mai brutală moarte în lume. "El," cea mai importantă Persoană în lume. Vedeţi? De ce? Poporul religios, cea mai măreaţă religie din lume, singura religie adevărată în lume, stătea acolo, răstignind tocmai pe Dumnezeul de care Biblia lor a spus că va veni.

E-235 De ce nu au văzut ei aceasta? Biblia ne spune că Dumnezeu i-a orbit astfel ca ei să nu o poată vedea. Ei... El a zis, "Care dintre voi Mă poate acuza de păcat?" Cu alte cuvinte, "Dacă Eu nu aş fi făcut exact ceea ce este prezis ca Eu să fac, atunci voi să-Mi spuneţi." Păcat este "necredinţă." El a făcut exact ce I-a spus Dumnezeu, dar ei nu au putut să vadă aceasta.

E-236 Acum cînd voi vorbiţi cu oamenii, este întocmai cum arunci apa pe spatele unei raţe. Vedeţi voi ce vreau eu să spun? Este un lucru de milă, cînd voi vedeţi aceste naţiuni şi popoare, în felul în care ei fac, aşa rigid şi religie! Dar nu ne spune Duhul Sfînt asta? "Ei vor fi încăpăţinaţi, îngîmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decît iubitori de Dumnezeu, călcători de cuvînt, acuzatori falşi, neînfrînaţi, şi dispreţuitori de acei care sînt buni. Ei vor avea o formă de evlavie, dar vor nega Puterea Evangheliei." A zis, "De la aceia, îndepărtaţi-vă de la ei."

E-237 Ia te uită, aceşti denominaţionali răsucesc Aceasta. Ei iau toată slava şi Puterea, O pun înapoi cu apostolii, şi restul din Aceasta acolo în Mileniul. Aceasta este întocmai ca un om, aşa cum am spus înainte; un om întotdeauna îi dă lui Dumnezeu laudă pentru ceea ce El a făcut, uitîndu-se înainte la ceea ce El va face, şi ignorînd ceea ce El face chiar acum. Aceea este exact. Omul încă este acelaşi lucru.

E-238 Acolo erau acei Iudei stînd acolo, zicînd, "Glorie lui Dumnezeu! Păi," la al 6-lea capitol din Sfîntul Ioan, au zis, "părinţii noştri au mîncat mană în pustie!"
Iar Isus a zis, "Ei sînt, fiecare, morţi."

E-239 "Ei au băut apă din Stîncă în pustie, şi fiecare lucru."

E-240 El a zis, "Eu sînt Stînca aceea." Asta-i adevărat. Amin. El a zis, "Dar Eu sînt Pîinea Vieţii care a venit de la Dumnezeu din Cer, acel Pom al Vieţii din Eden în urmă acolo. Dacă un om mănîncă această Pîine, el nu va muri; Eu îl voi învia din nou în zilele din urmă." Şi totuşi ei nu au putut să o vadă! Asta-i adevărat.

E-241 Tocmai Mesia stînd acolo, vorbind tocmai cuvintele din inima lor, şi lucruri ca acelea, arătînd că El era Mesia, întocmai ceea ce Mesia trebuia să facă!

E-242 Şi aceia stînd acolo cu mîinile la spatele lor, şi, "Ha! Aceasta nu poate fi. Nu, nu. El-El-El nu a venit în tendinţa corectă. Vedeţi, El a venit din Betleem. Şi El-El nu era nimic decît un copil ilegitim. Şi acela era Diavolul lucrînd asupra Lui. Noi-noi ştim că El este nebun. El este trăsnit. El are un drac." Vedeţi? Ochii lor erau de fapt orbiţi la aceea, acum.

E-243 Dar ei aşteaptă pe profetul lor. Şi ei urmează să-l primească, urmează să primească doi dintre ei. Asta-i adevărat.

E-244 Acum observaţi, iarăşi, acum, de asemeni, cînd aceşti Iudei... Eu vă voi da un alt simbol mic, astfel voi vă puteţi da seama că aceştia sînt Iudei aici acum, pe partea asta a Răpirii. Priviţi ce ia loc. Aceasta este de asemeni simbolizat... Noi nu vom lua timpul să facem aceasta, deoarece noi mergem¬mergem aici afară. De asemeni simbolizat în... în ceea ce se cheamă "necazul lui Iacob." Acum priviţi. Aceşti Iudei aici au... Observaţi. Oh, aceasta este o...

E-245 Eu-eu-eu am să iau doar un picuţ de timp aici, vedeţi. Aceasta mă emoţionează cînd eu încep să omit pe aici în felul acesta. Şi... Vedeţi? Observaţi. Eu vreau ca voi să vedeţi aceasta. Şi eu-eu-eu doar... Păi, Dumnezeu o să vă arate aceasta, eu sînt sigur. Priviţi.

E-246 Iacob avea dreptul de naştere. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dar el sigur a fost un mic înşelător cu aceasta. Vedeţi? El a mers jos şi l-a înşelat pe tatăl lui. El a înşelat pe fratele lui. El a făcut totul. Dar, totuşi, legal, drept în jos, el l-a avut, deoarece Esau l-a vîndut. Dar apoi cînd el merge jos acolo să lucreze pentru socrul lui, el a pus acele beţe de plop în apă, să facă vitele acelea însărcinate şi altele să nască viţei pestriţi. Şi, oh, voi ştiţi fiecare lucru ce el a făcut în felul acesta, doar să-să cîştige bani. Acum priviţi, acum. El a fost înlăturat de la poporul lui.

E-247 Acum, acesta este un model al Iudeului acum. El este un apucător de bani. Mie nu-mi pasă cum îi obţine el, el îi va obţine. El te va jupui de viu, să-i obţină. Acum, voi ştiţi asta. El este un mic înşelător, asta-i tot. Băiete, să n-ai de a face cu el; el-el te va prinde, băiete. Da, domnule. De ce? El trebuie să fie aşa. Acela este felul de spirit care dominează.

E-248 Întocmai exact ca acei reformatori, nu puteau înţelege acest Cuvînt, deoarece acela era duhul omului trimis la ei.

E-249 Aceasta este epoca vulturului care obţine Cuvîntul şi descoperirea. Toţi care înţeleg asta, ridicaţi-vă mîinile, astfel eu... Asta-i bine. Asta-i minunat. Vedeţi? Asta-i bine. Acum, vedeţi, dacă voi puteţi ajunge înapoi aici sub aceste Peceţi, dacă Ei ajung vreodată... Cînd Ele sînt deschise, voi puteţi vedea exact ce face Dumnezeu, ce a făcut El, şi ce o să facă El. Aici este aceasta, exact.

E-250 Şi acela era motivul că oamenii au acţionat în felul acela, deoarece acela era duhul care era prezis pentru epoca aceea, să fie peste ei. Ei nu puteau face nimic altceva.

E-251 Mă gîndesc la Ioan, Pavel, şi aceia, acel Duh de leu acolo, l-e-u-1 stînd acolo, Cuvîntul Însuşi.

E-252 Pavel a stat drept cu acel Cuvînt, şi a zis, "Eu ştiu asta, că acolo vor fi fraţi falşi ridicaţi printre voi, mergînd în jur. Şi ce vor face ei, denominaţiuni şi toate celelalte, printre voi, şi ce vor face ei. Şi aceasta va merge înainte pînă în ultimele zile, şi un timp îngrozitor." De ce? El era un profet. Acolo stătea acel Cuvînt în el. Cum o să se sfîrşească aceasta, departe acolo; a zis, "Se vor ridica oameni falşi printre voi, şi vorbind lucruri, şi o să atragă la o parte fraţi care sînt ucenici." Acela era exact anticristul. El a făcut întocmai exact aceea.

E-253 Observaţi după ce ei au mers în epoca întunecoasă a necazului. Ce era aceasta? Acolo nu era nimic ce puteau ei face. Roma a posedat... El avea puterea religioasă, şi el avea puterea politică. Nu era nimic ce ei puteau face, ci doar lucrau să rămînă vii, şi să se dea pe ei ca jertfă. Acesta era un bou. Aceea era tot ce puteau ei face. Acela era felul de Duh pe care ei îl aveau, Duhul lui Dumnezeu, boul.

E-254 Atunci, aici vin reformatorii, capul unui om, iscusit, înţelept; Martin Luther, John Wesley, şi aşa mai departe, Calvin, Finney, Knox, şi restul din ei. Aici vin ei înainte, şi, cînd ei au venit, ei erau reformatori. Ei au venit înainte, reformînd, aducînd pe oameni afară.

E-255 Şi s-au întors drept înapoi în jur, întocmai cum ei au făcut în urmă acolo, şi s-au căsătorit chiar drept înapoi în ea din nou, în sistemul lor denominaţional, întocmai exact. Biblia a spus aşa. Ea era o "curvă," şi apoi ea avea "stricate," fiicele, întocmai exact.

E-256 Şi Dumnezeu a zis, "Eu-Eu i-am dat timp să se pocăiască, şi ea nu a făcut-o. Astfel Eu am să o iau pe ea şi progeniturile ei, şi le arunc acolo unde ele aparţin." Aceea este exact. Acum, că, Dumnezeu a spus asta, sub aceasta, vedeţi, sub Pecete. Acum, acolo era ea. Noi aflăm că El face asta, şi El o va face. Iar ei sînt, fiecare, îndreptaţi pe drumul acela.

E-257 Dar, la toţi acei care îşi au numele lor în Cartea Vieţii, Dumnezeu îi va chema. Ei Îl vor auzi. "Oile Mele aud Glasul Meu," a zis Isus. Singurul lucru ce noi îl avem de făcut este să facem o chemare de oi. Caprele nu cunosc Aceasta. Observaţi. Dar, voi vedeţi, chemarea de oi, "Oile Mele aud Glasul Meu." De ce? Ce este Glasul? Eu vreau să vă spun ce este un Glas. Un Glas este un-este un semn spiritual.

E-258 El a zis către Moise, "Dacă ei nu vor auzi Glasul primului semn, ei vor auzi Glasul celui de al doilea semn."

E-259 "Oile Mele aud Glasul Meu." Cînd aceste lucruri trebuie să aibe loc în aceste zile din urmă, oile lui Dumnezeu recunosc Asta. Da, domnule. Vedeţi? Ei-ei Îl recunosc. "Oile Mele Mă cunosc." Vedeţi? "Ele nu vor urma un străin." Să nu urmaţi pe acei străini. Acesta trebuie să fie un semn adeverit al zilei, şi ei Îl văd. Acum, acum observaţi.

E-260 Acum, Iacob, aşa cum el a venit sus acum, primul lucru care-l ştiţi, el a avut o dorinţă să meargă (unde?) înapoi în patrie.

E-261 Oh, aceea este exact ce a făcut Israel! Aceea este-aceea este... Acela este Israel. Iacob este Israel. El doar şi-a avut numele schimbat, voi ştiţi. Vedeţi? Şi el era...

E-262 El a ajuns acolo afară, şi el şi-a luat toţi banii care i-a avut, şi-i putea lua, şi i-a luat în orice fel a putut, de la rudeniile lui sau oricare altul. Astfel, înşelînd, furînd, minţind, în orice fel putea el să-i obţină, el i-a obţinut. Vedeţi? El a făcut-o.

E-263 Şi atunci cînd el porneşte înapoi spre casă, el a ajuns să simtă un dor de casă în inima lui. Dar aşa cum el a pornit înapoi, pe drumul lui mergînd înapoi, el a întîlnit pe Dumnezeu, atunci numele lui a fost schimbat. Vedeţi? Dar, în acest timp, el a fost aşa de frămîntat, deoarece lui îi era teamă că Esau venea după el. Vedeţi?

E-264 Şi-şi priviţi, priviţi banii, propunerea banilor. Întocmai cum Iudeul va încerca să facă acest legămînt cu-cu Roma, vedeţi, în propunerea lor de bani. Observaţi aceasta. Că Esau nu a avut nevoie de banii lui; nici Roma nu are. Ea are bogăţia lumii în mîna ei. Vedeţi? Dar aceasta nu a mers.

E-265 Dar noi aflăm acum, că Israel, în acel timp de necaz, cînd el era Iacob, el s-a luptat cu... că a apucat Ceva care era real. Acolo a venit jos un Om. Iacob şi-a pus braţele în jurul Lui, şi el a stat acolo. Şi-şi-Omul a zis, "Eu trebuie să plec acum. Se face de ziuă." Oh, acel crăpat al zilei! Vedeţi? Se pregătea să vină ziua.

E-266 Dar Iacob a zis, "Eu-eu nu Te voi lăsa. Tu, Tu nu poţi să pleci. Eu am să stau chiar cu Tine." Vedeţi? "Eu vreau să se schimbe lucrurile aici."

E-267 Aceia sînt cei o sută patruzeci şi patru de mii, grămada aceea de jupuitori de bani, şi lucruri ca acelea, cînd ei văd adevăratul, lucrul veritabil ca să îl apuce. Acolo stă Moise, şi acolo stă Ilie. Amin! Ei se vor lupta cu Dumnezeu pînă cînd o sută patruzeci şi patru de mii din seminţiile lui Israel sînt chemaţi afară chiar acolo.

E-268 Aceea este tocmai înainte de perioada Necazului, vedeţi, (oh ce minunat) de asemeni, "Necazul lui Iacob."

E-269 Aici este cînd cei o sută patruzeci şi patru de mii sînt chemaţi afară. Ei, predicatorii, acei doi profeţi, ei predică ca Ioan Boteză torul. "Împărăţia Cerurilor este aproape. Pocăieşte¬te, Israel!" Pocăieşte-te de ce? "Pocăieşte-te de păcatele tale, necredinţa ta, şi întoarce-te înapoi la Dumnezeu!"

E-270 Acum să ne amintim ceva aici. Aceste mari întîmplări, la natură, s-au întîmplat înainte. În acest al 12-lea verset aici, vedeţi, "Soarele a devenit aşa de negru ca sacul de păr." Acum comparaţi aceasta.

E-271 Acum, reţineţi, că aceea nu se întîmplă în Neamuri. Acesta este Israel. Lăsaţi-mă să vă arăt. Acum, reţineţi, că eu am spus că aceştia cheamă afară cei o sută patruzeci şi patru de mii. Vedeţi? Acest timp acum, este cînd Necazul, care este să facă aceasta. Şi acesta spune ce se întîmplă în acest Necaz.

E-272 Acum să întoarcem la Exodul 10:21-23. Şi priviţi aici cînd... Exodul este cînd, desigur, Israel ieşea afară, urma să fie dus afară. Exodul, al 10-lea capitol, şi al 21-lea, al 23-lea verset. Eu sînt aşa de emoţionat şi strig, cîndscriu aceste notiţe jos, că uneori eu aş putea să le amestec. În regulă, Exodul 10:21-23. În regulă, iată că mergem, 21 şi 23.
Iar DOMNUL a zis către Moise, Întinde-ţi înainte mîna înspre cer, ca acolo să poată fi întuneric peste ţara Egiptului, chiar întuneric care poate fi simţit.
Şi Moise şi-a întins mîna înspre cer; şi acolo a venit un întuneric gros în toată ţara Egiptului trei zile: (Vedeţi?)
Acum, ei nu s-au văzut unul pe altul, mei nu s-a sculat vreunul de la locul lui pentru trei zile: dar... copiii lui Israel aveau lumină în locuinţele lor.

E-273 Observaţi, întocmai exact, acum vine aici, "Iar soarele a devenit aşa de negru ca un sac." Vedeţi, acelaşi lucru! Aceste întîmplări din natură, ce era aceasta? Ce? Cînd natura se întîmplă în felul acesta, era Dumnezeu chemînd pe Israel. Vedeţi? Dumnezeu cheamă pe Israel afară. Acum, "Soarele aşa de negru ca... părul." Acum, Dumnezeu era gata să izbăvească pe Israel acolo, în regulă, să-i aducă afară din mîinile vrăjmaşului lor, care era Egiptul, la timpul acela. Acum, aici, El îi aduce afară din mîna Romană, unde ei au făcut legămîntul lor. Acelaşi lucru se întîmplă. Acelea sînt plăgile, timpul cînd vor chema aceste plăgi.

E-274 Aceasta va plăgui acest grup de Neamuri. Dacă noi aveam timp, eu aş putea arăta ce urmează să i se întîmple la acea biserică a Neamurilor.

E-275 Biblia a zis, că, "Balaurul, Satan, era înfuriat (aceea este, mîniat) pe femeie (Iudeii, Israel), şi a vărsat apă din gura lui, densitate şi gloate de popoare, care au mers să facă război cu rămăşiţa din sămînţa femeii." Apocalipsa 13. Acum, vedeţi acolo, noi avem aceea. Şi aceea este cînd Israel îşi trimite... Eu vreau să spun, Roma îşi trimite armata ei după rămăşiţă, rămăşiţa din sămînţa femeii.

E-276 Acum priviţi. Prima dată, mîinile duşmanilor lor, cînd El i¬a izbăvit afară, soarele s-a schimbat în sac-... negru ca sacul. Acum, aceasta este a doua oară, sfîrşitul perioadei Necazului.

E-277 Acum, în Daniel 12. Dacă noi aveam timp, noi am putea citi aceasta. În Daniel, al 12-lea-al 12-lea verset... al 12-lea capitol, adică. Daniel a zis, "Fiecare care a fost găsit scris în Carte va fi izbăvit." Acum, amintiţi-vă, că Daniel vorbeşte acum despre această perioadă cînd aceste... acest lucru trebuie să se întîmple, cînd Israel urmează să fie izbăvit, cînd-sfîrşitul săptămînii a şaptezecea a lor. Şi aceea este cînd ei trebuie să fie izbăviţi. Acum priviţi. Să mergem la Daniel 12 aici, doar un minut.
Şi la timpul acela Mihail va sta sus, marele prinţ care a stat pentru copiii... pentru-pentru copiii poporului tău (vedeţi, aceia sînt Iudeii): şi acolo va fi un... necaz, aşa cum... nu a fost niciodată de cînd a existat o naţiune chiar pînă la acel timp: ...

E-278 Acum comparaţi asta, exact ce a spus Isus, Matei 24, "Acolo va fi un timp de necaz cum nu a fost niciodată de cînd a existat o naţiune." Priviţi la Pecetea a Şasea, vedeţi, acelaşi lucru, un timp de necaz. Observaţi.
... de cînd a existat o naţiune chiar pînă la acelaşi timp: şi la timpul acela poporul tău... (Acum, în această a şaptezecea, ultima parte din al şaptelea an.) ... poporul tău va fi izbăvit, fiecare care va fi găsit scris în carte.

E-279 Cei predestinaţi, vedeţi voi, care sînt scrişi în Cartea Vieţii Mielului, vor fi izbăviţi la timpul acela.
Şi mulţi din acei ce dorm în pulberea pămîntului se vor trezi, şi unii spre viaţă veşnică, iar unii spre ruşine şi dispreţ veşnic.
Acum, şi atunci cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului; şi-şi acei care vor întoarce pe mulţi la neprihănire vor străluci ca stelele pentru veci şi veci.

E-28

E-281 Acum, vedeţi, aceasta nu contează dacă voi trăiţi sau muriţi. Voi veniţi înainte, oricum. Vedeţi? Să nu... Căci, a muri, nu este nimic pentru un Creştin. El nu moare, oricum. Vedeţi?

E-282 Acum, Daniel 12, a spus că fiecare care a fost găsit scris în Carte va fi izbăvit.

E-283 Aici, Dumnezeu este gata să izbăvească pe al doilea fiu al Lui, Israel, după Necaz. Vedeţi, a doua oară, Israel, a Lui... Israel este fiul Lui. Voi ştiţi asta. Israel este fiul lui Dumnezeu, astfel El urmează să-l izbăvească aici în perioada Necazului, întocmai exact cum El a făcut jos în Egipt.

E-284 Acum să ne oprim aici, din nou, şi-şi să luăm altceva, astfel, înainte ca noi să aducem aceasta în patrie. Acum priviţi aici. Aceşti doi profeţi, priviţi ce urmează ei să facă acum, întocmai cum Moise şi ceilalţi au făcut jos acolo. "Şi acolo mi s-a dat o trestie..." Şi al 3-lea verset din capitolul al 11-lea.
Şi Eu voi da putere la cei doi martori ai mei, ca ei să profeţească o mie două sute şaizeci de zile, îmbrăcaţi în saci.
Aceştia sînt cei doi măslini, ...

E-285 Vă amintiţi asta, şi Zorobabel, şi aşa mai departe, urma să rezidească templul.
... şi cele două sfeşnice care stau înaintea Dumnezeului pămîntului.
... dacă vreun om... îi vatămă, foc va ieşi din gura lor, ...

E-286 Amintiţi-vă, că din gura lui Cristos a ieşit sabia, Cuvîntul.
... mistuii pe vrăjmaşii lor: şi dacă vreun om îi va vătăma, el trebuie să fie omorît în felul acesta.

E-287 Acum, noi ştim, "focul." În al 19-lea capitol, despre venirea lui Cristos, "iese sabia Lui din gura Lui," care era Cuvîntul. Este asta adevărat? Cuvîntul! Oh, dacă voi veţi lua acest material acum, pentru acea Pecete de mîine seară! Vedeţi, Cuvîntul este lucrul prin care Dumnezeu îşi ucide duşmanii Lui. Vedeţi?

E-288 Acum priviţi aici. Cînd aceşti profeţi profeţesc acolo, ei... Dacă vreun om îi tratează rău, îi vatămă: "foc iese din gura lor," Focul Duhului Sfînt, Cuvîntul. Cuvîntul este Dumnezeu. Cuvîntul este Foc. Cuvîntul este Duhul. Vedeţi? "Iese din gurile lor."

E-289 Priviţi la Moise. Să vedem ce a ieşit din gura lui. Ei, Israel, trebuie să, în felul cum ei făceau acolo, ... eu vreau să spun, Egiptul, ei au tratat rău pe aceşti Iudei. Moise... Păi, ei nu au vrut să-i lase să plece. Faraon nu a vrut. Dumnezeu a pus cuvintele în gura lui Moise. Vedeţi, acestea erau gîndurile lui Dumnezeu mergînd în inima lui Moise; el merge acolo acum să exprime aceasta, atunci acesta devine Cuvîntul. Şi-a întins mîna înainte, a zis, "Să fie acolo muşte," şi aici au venit muşte. Priviţi aici.
Şi dacă vreun om îi vatămă, foc le iese din gură, şi mistuie pe duşmanul lor: ...

E-290 Vedeţi? Acolo este aceasta. Ei pot vorbi ceea ce ei vor, şi acolo se întîmplă. Amin!
... şi dacă vreun om... îi vatămă, ei trebuie să fie omorîţi în acest fel.

E-291 Frate, Dumnezeu călăreşte pe scenă aici!
Ei au putere să-putere să închidă cerurile, ca să nu plouă în zilele profeţiei lor: ...

E-292 Ilie, el ştie cum să facă asta; el a făcut-o înainte. Amin! Moise ştie cum să o facă; el a făcut-o înainte. Acela este motivul că ei au fost reţinuţi înapoi. Acum... Amin!

E-293 Eu aş putea spune ceva grozav de bun chiar aici, dar eu mai bine-mai bine o ţin pînă mîine seară. Vedeţi? În regulă.
... şi au putere peste ape să le schimbe în sînge, şi să lovească pămîntul cu... plăgi, de cîte ori vor ei.

E-294 Ce este aceasta? Ce poate aduce aceste lucruri decît Cuvîntul? Ei pot să facă natura în orice fel vor ei. Aici este aceasta. Ei sînt aceia care aduc înainte această Pecete a Şasea. Ei descoperă şi o deschid. Aceasta este Puterea lui Dumnezeu, să întrerupă natura. Vedeţi, Pecetea a Şasea este complet o întrerupere a naturii. Pricepeţi voi aceasta acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acolo este Pecetea voastră. Cine face aceasta? Aceştia sînt profeţii, pe partea cealaltă a Răpirii. Cu Puterea lui Dumnezeu, Cuvîntul lui Dumnezeu, ei doar condamnă natura. Ei pot trimite cutremure, să schimbe luna în sînge, soarele poate merge jos, sau orice, la porunca lor. Amin!

E-295 Ia te uită. Ia te uită. Vedeţi? Vedeţi cum s-au deschis Peceţile, jos acolo în epoca bisericii, cum i-a arătat aceasta pe martiri?

E-296 Şi acum aici sînt aceşti doi profeţi stînd aici cu Cuvîntul lui Dumnezeu, să facă la natură orice vor ei. Şi ei scutură pămîntul. Şi aceasta arată exact cine o face. Acesta este Moise şi Ilie, deoarece acolo este slujba lor repersonificată din nou, aceştia sînt amîndoi bărbaţi. Oh, Doamne! Vedeţi voi aceasta acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi ce este Pecetea a Şasea? Aceasta este acei profeţi. Acum observaţi. Să nu lăsaţi ca aceasta să vă sugrume. Dar, priviţi ce a deschis Pecetea aceea, profeţii! Vedeţi? Iuh! Amin! Ia te uită.

E-297 Oh, noi trăim în ziua vulturului, frate, înaintăm sus printre nori!

E-298 Ei au deschis acea Pecete a Şasea. Ei au putere să o facă. Amin! Acolo este Pecetea a Şasea a voastră venind deschisă. Vedeţi?

E-299 Acum ne oprim chiar înapoi aici, şi Isus a vorbit că aceasta va avea loc. Departe acolo înapoi în Vechiul Testament, înapoi în Ezechiel, în urmă în profeţii vechi, ei au vorbit că aceasta va avea loc.

E-300 Şi aici s-a deschis Pecetea a Şasea, şi ei zic, "Păi, acela este un lucru misterios. Ce a făcut acesta?

E-301 Aici este secretul despre aceasta, profeţii, pentru că Biblia a spus aşa aici. Ei pot deschide aceasta, oricînd ei... Ei pot face la natură orice vor ei. Şi ei fac acelaşi lucru pe care ei l-au făcut, amin, pentru că ei ştiu cum se face aceasta. Amin! Glorie!

E-302 Cînd am văzut asta, eu doar m-am ridicat de pe scaun şi am început să umblu în sus şi-n jos pe duşumea. Mă gîndeam, "Doamne, cum Îţi mulţumesc eu, Tată Ceresc!"

E-303 Iată-o acolo. Aceasta este. Ei au deschis acea Pecete a Şasea. Amin! Priviţi-i, "Dacă vreun om îi vatămă, foc iese din gura lor," Cuvîntul. Duhul Sfînt a venit peste apostoli, voi vedeţi. "Foc iese din gura lor."

E-304 Acum observaţi acolo în Apocalipsa 19, noi vedem acelaşi lucru, "Şi o sabie mare iese din gura Lui," Cuvîntul. Vedeţi? Venirea lui Cristos. "Iar El a ucis pe duşmanii Lui cu Aceasta." Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Acum El este pe drumul Lui. Priviţi-L acum. În regulă.
Aceştia au putere să închidă cerurile, ca să nu plouă în zilele profeţiei lor: ...

E-305 Băiete, aceea este a întrerupe natura! Acum, pentru cît timp a făcut-a făcut acest om, Ilie, a închis cerurile? [Adunarea zice, "Trei ani şi jumătate." – Ed.] Ia te uită, exact. Cît timp este a şaptezecea a lui Daniel, ultima parte din şaptezeci de săptămîni? ["Trei ani şi jumătate."] Ia te uită, exact.

E-306 Ce a făcut Moise? El-el-el a schimbat-apele în sînge. El a făcut toate felurile acestea de minuni, întocmai exact ce este prezis aici sub această Pecete a Şasea. Şi iată-i aici, în Apocalipsa 11, făcînd tocmai acelaşi lucru. Amin!

E-307 Acolo sînt trei locuri diferite în Scripturi, chiar acolo, îmbinînd lucrul drept împreună. Aceasta este deschiderea Pecetei a Şasea. Ea este chiar acolo. Amin! Glorie! Acum observaţi.
Aceştia au putere să închidă cerurile, în zilele profeţiei lor, ca să nu plouă: şi... putere peste ape să le schimbe în sînge, ... să lovească pămîntul cu... plăgi, de cîte ori vor ei.

E-308 Oh, Doamne! Ia te uită. Acum întoarceţi chiar aici la plăgi, vedeţi. Toată natura este întreruptă, în această a Şasea Plagă... sau Pecetea a Şasea, deschisă. Aceea este exact ce s-a întîmplat. Acum priviţi. Cea...

E-309 Aici, Dumnezeu este gata să izbăvească pe fiul Său, Israel, după acelaşi fel de necaz pe care El l-a făcut jos acolo. El a trimis pe Moise jos acolo şi a izbăvit pe Israel. Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Şi el a făcut tocmai aceleaşi lucruri. El a trimis pe Ilie la Ahab, şi au ieşit afară şapte mii. Este asta adevărat? ["Amin."] El îi trimite drept înapoi aici din nou, în timpul Necazului, şi cheamă afară pe cei o sută patruzeci şi patru de mii.

E-310 Acum, vedeţi, voi observaţi, între Apocali-... sau între al 6-lea capitol, sau a Şasea Plagă... Pecete, scuzaţi-mă, Pecetea a Şasea şi Pecetea a Şaptea. Capitolul al 7-lea din Apocalipsa, matematic, aşezat laolaltă corect.

E-311 Întocmai cum America este numărul treisprezece: ea a început cu treisprezece state, treisprezece stele în steag, treisprezece colonii, treisprezece dungi. Fiecare lucru este treisprezece, treisprezece. Şi apare chiar aici în al 13-lea capitol din Apocalipsa. Asta-i adevărat. Ea este treisprezece, şi o femeie.

E-312 Acum, cînd El era gata să izbăvească pe singurul Lui Fiu născut, care era singurul Lui născut. Iacob este fiul Lui; dar acesta este singurul Lui Fiu născut. Matei 27, să vedem ce a făcut El acolo. Matei, al 27-lea capitol. Acum, reţineţi, că Fiul Lui a fost bătut, şi a fost necăjit, şi ei şi-au bătut joc de El. Şi El atîrna acum pe cruce, la ora trei, în Vinerea Mare după¬masa. Doar gata să aibe loc! Matei, al 27-lea capitol din Matei, şi al-al 45-lea verset, eu cred că este acesta.
Acum de la ceasul al şaselea acolo era întuneric peste toată ţara pînă la ceasul al nouălea.

E-313 Acum observaţi întocmai exact ce a făcut El în urmă aici acum, în aceasta. Vedeţi?
Şi am privit cînd el a deschis pecetea a şasea, ... iată, că acolo a fost un mare cutremur; iar soarele a devenit negru ca sacul de păr, şi luna-şi luna a devenit ca sîngele;

E-314 Înegrire, întuneric! Egipt; înegrire, întuneric!

E-315 Dumnezeu, izbăvind pe Isus la cruce, chiar înainte ca El să-L aducă sus de la înviere. Întîi, întuneric; soarele a mers jos în mijlocul zilei, iar stelele nu luminau. Două zile de atunci, El urma să-L învieze cu un triumf puternic.

E-316 După ce soarele, şi luna, şi stelele, şi fiecare lucru, în Egipt, toate acestea au avut loc, El a izbăvit pe Israel spre ţara promisă.

E-317 Aici este aceasta, în perioada Necazului, şi aici stau acei profeţi la care au controlul Cuvîntului pe care Dumnezeu le dă lor. Ei pot vorbi numai aşa cum Dumnezeu le dă Cuvîntul.

E-318 Acum, ei nu sînt dumnezei. Ei sînt temporar... Amator, ei sînt, pentru că Isus a spus că ei erau. A zis, "Voi îi numiţi dumnezei, la cine a venit Cuvîntul lui Dumnezeu." Dar, priviţi, aceia sînt cei la care Dumnezeu aduce Cuvîntul. Şi cînd ei Îl vorbesc, aceasta se întîmplă. Asta-i tot.

E-319 Şi aici este el cu o însărcinare de la Dumnezeu, să lovească pămîntul, orice vrea el (oh, Doamne), să oprească cerurile. Şi el o face. Care-i situaţia? El se pregăteşte să-i ia pe cei o sută patruzeci şi patru de mii afară, pentru răscumpărare, din Cartea de Răscumpărare. Şi aceea este sub Pecetea de Răscumpărare, în Pecetea a Şasea. Asta este, dragul meu prieten. Aceea este acea Pecete a Şasea; a fost aşa tainică.

E-320 Să luăm doar... Noi mai avem încă zece minute. Să luăm doar un picuţ, vedeţi. Eu am cam două sau trei pagini. Păi, eu am... Voi puteţi doar vedea, aici. Eu cred că există cam... Despre acea una, eu cred că am cam cincisprezece pagini încă rămase, la care aş putea ajunge. Oh, există aşa de mult despre asta! Doamne, tu doar poţi să continui să mergi de la loc la loc! Însă mi-e teamă că am să vă încurc cînd mă răspîndesc prea mult. Şi eu nu sînt... Eu nu pot să o ţin împreună aşa cum ar trebui.

E-321 În Isaia, să luăm asta. Isaia, profetul, a văzut această Pecete a Şasea deschisă, şi a vorbit despre Ea; cum dacă Aceasta este importantă, sau nu. Vedeţi?

E-322 Păi, întregul lucru, întregul plan de răscumpărare, stă sub aceste Peceţi; întreaga Carte.

E-323 Acum reţineţi, noi am văzut că Isus a văzut-O. Este asta adevărat? Vedeţi? Isus a văzut-O. Şi acum noi aflăm pe alţii care au văzut-O. Noi O găsim tipizată în-în Iacob. Noi o vedem tipizată în Egipt. Noi o vedem tipizată la cruce.

E-324 Acum să mergem înapoi la Isaia. Eu am cu mult mai mulţi profeţi scrişi jos aici, de asemeni. Haideţi doar... îmi place asta, asta din Isaia. Să mergem înapoi aici la Isaia, al 13-lea capitol din Isaia. Îmi place...

E-325 Isaia este-Biblia completă, în Ea însăşi, voi ştiţi. Aţi ştiut voi asta? Vedeţi, Isaia începe cu creaţiunea; în mijlocul Cărţii el aduce pe Ioan; şi la sfîrşit el aduce Mileniul. Şi acolo sînt şaizeci şi şase de Cărţi în Biblie, şi şaizeci şi şase de capitole în Isaia. Aceasta este enciclopedia completă, Însăşi.

E-326 Observaţi, al 13-lea capitol acum, din-din Isaia. Să începem aici la al 6-lea verset.
Gemeţi voi; căci ziua DOMNULUI este aproape; ea va veni ca o pustiire de la cel Atotputernic.

E-327 Priviţi această Pecete a Şasea deschizîndu-se aici acum. Direct înapoi aici, şapte sute şi treisprezece ani înainte să vină Cristos, şi El a fost de două mii de ani, aceea ar fi cam şapte... cam două mii şapte sute de ani în urmă. Isaia a văzut această Pecete atîrnînd acolo. În regulă.
De aceea o să slăbească toate mîinile, şi inima fiecărui om se va topi:

E-328 Ce a spus Isus? "Şi pentru că fărădelegea se va înmulţi, dragostea multora va slăbi atunci." "Şi inima oamenilor va slăbi, de frică; marea urlînd." Vedeţi, inima oamenilor va slăbi.
Şi ei se vor teme: dureri de întristări îi vor apuca; ei vor fi în dureri ca o femeie în durerile naşterii: ei vor fi încremeniţi unul faţă de altul; feţele lor vor fi ca ruşinea.

E-329 Observaţi despre aceasta aici, oh, "faţa lor, o ruşine." Noi trebuie să ajungem la aceea, doar un minut. Eu am să ţin asta, vedeţi.
Iată, ziua DOMNULUI vine, nemiloasă şi cu urgie şi mînie aprinsă, să aşeze pămîntul pustiu: şi el va nimici pe păcătoşii de acolo de pe el.

E-330 "Pămîntul," aceea este tot acesta, din acesta voi vedeţi. Observaţi.
Căci stelele cerului şi constelaţiile de acolo nu-şi vor da lumina: soarele va fi întunecat în drumul lui, iar luna nu va face ca lumina ei să strălucească.
Şi eu voi pedepsi lumea pentru răul lor, şi fărădelegea, şi răutatea fărădelegii lor; şi-i voi face pe cei ara-...

E-331 Eu-eu nu ştiu cum se pronunţă aceasta, aro-... [Adunarea zice, "Aroganţă." – Ed.] Eu nu pot spune aceasta, vedeţi.
... a celor mîndri să înceteze, şi voi doborî semeţia celor-celor groaznici-groaznici.

E-332 Vedeţi, acolo, întocmai exact, Isaia a văzut acelaşi lucru despre care a vorbit Isus. Aceea descoperă Pecetea a Şaptea. Cînd El curăţă pămîntul cu necaz, aceea este perioada Necazului, această Pecete a Şasea. Da, el era un profet, şi Cuvîntul lui Dumnezeu i-a fost făcut cunoscut lui. Aceea era două mii şapte sute de ani în urmă.

E-333 Într-adevăr! Eu doar vreau să spun asta. Lumea întreagă, ca Isaia aici, "ca o femeie în dureri," toată creaţiunea este în durere. De ce este toată această gemere şi durere? Ca o-o-o femeie care este să fie mamă; pămîntul însuşi, natura.

E-334 Păi, acest oraş aici, să luăm propriul nostru oraş; cînd, berării, şi prostituţie, şi murdărie, şi lepădătură, ca orice alt oraş!

E-335 Păi, eu cred că ar fi mai bine pentru Dumnezeu, să se uite la aceasta în felul cum El a avut-o, cu mii de ani în urmă. Cînd Ohio a călătorit în jos, ei nu au avut apă stătătoare şi inundaţii. Ei nu au avut păcat în vale. Bivolul rătăcea pe aici, şi-şi bătrînul Cherokee l-a vînat şi a făcut o existenţă decentă. Acolo nu era necaz, deloc.

E-336 Dar, omul a venit înăuntru, acolo este unde vine păcatul înăuntru. Cînd oamenii au început să se înmulţească pe faţa pămîntului, atunci păcatul şi violenţa s-au aşezat înăuntru. Asta-i adevărat, întotdeauna omul. Păi, eu cred că aceasta este o dizgraţie!

E-337 Eu stăteam, zilele trecute, în ţinutul meu de acasă acolo, acum în Arizona. Şi am-am citit, cînd am fost un copil, despre Geronimo, şi-şi Cochise, şi acei Apaches bătrîni. Pentru că, eu le-am predicat sus acolo. Oameni minunaţi! Şi unii dintre cei mai minunaţi oameni pe care voi vreţi să-i întîlniţi, sînt acei Indieni Apache.

E-338 Şi apoi eu am mers acolo la-la Tombstone, unde ei aveau toate relicvele vechi şi lucruri de la război. Şi m-am uitat la... Ei întotdeauna, voi ştiţi, ei întotdeauna l-au clasificat pe Geronimo ca-ca un renegat. Pentru mine, el era un American cu sînge roşu. Absolut! El se lupta numai pentru drepturile lui, cum ar face oricine. El nu a vrut poluarea aceea în ţara lui. Şi priviţi ce este aceasta acum; transformînd copiii lui, fiicele lui, în prostituate, şi toate celelalte; şi omul alb a venit acolo înăuntru. Omul alb este un ticălos.

E-339 Indianul era un conservator. El era un-el era un-un conservaţionist. El se ducea afară şi omora un bivol, întregul trib a mîncat tot ce a rămas din el. Ei au folosit pielea pentru haine şi corturi, şi toate celelalte. Şi omul alb vine să-l împuşte, ca o ţintă; păi, aceasta este o aşa dizgraţie!

E-340 Am citit un articol într-un ziar, unde, în Africa, acel loc mare plin de vînat sălbatic! Ei au luat pe aceşti băieţi, Arthur Godfrey şi ceilalţi, mergînd acolo, împuşcînd aceşti elefanţi şi altele, din elicoptere şi lucruri ca acelea. O fotografie a unei bătrîne femele de elefant încercînd să moară, şi lacrimile, parcă, trăgîndu-i în jos faţa. Şi doi masculi mari încercînd să o ţină sus, să ţină... Păi, acesta este un păcat. Acela nu este sport.

E-341 Cînd eu stau afară pe cîmp acolo afară, şi unde vînez eu şi lucruri ca acestea, şi văd unde acei vînători albi vin acolo afară şi puşcă acele căprioare, şi taie un sfert dinapoi din aceasta. Şi uneori omoară opt sau zece căprioare mici, şi le lasă întinse acolo. Iar iezii alergînd în jur, încercînd să-şi găsească mămica lor. Şi voi vreţi să spuneţi că acela este sportivism? Aceea este crimă pură, în cartea mea.

E-342 Eu sper căci Canada niciodată nu pune ceva drumuri în ea, atît timp cît eu trăiesc, ca să-i ţină pe acei Americani renegaţi afară de acolo. Asta-i adevărat. Ei sînt cel mai sărac sport pe care l-am văzut vreodată în viaţa mea.

E-343 Acum, nu toţi dintre ei. Există unii reali, oameni veritabili, dar aceasta este unul dintr-o mie, că voi găsiţi.

E-344 Puşcă orice pot ei să vadă, în orice fel vor ei. Asta-i adevărat. Acela este un ucigaş. Asta-i adevărat. El este fără inimă. Şi el puşcă, în afara sezonului.

E-345 Păi, sus acolo în Alaska acolo, eu am fost acolo sus cu unul dintre acei ghizi. El a zis, "Am ridicat sus... Eu aş merge sus acolo acum, şi aş găsi cirezi întregi dintre acei cerbi mari sau... nu cerb, ci elanul şezînd acolo; cu gloanţe de mitralieră de calibrul cincizeci prin coarnele lor, unde aceşti piloţi Americani acolo afară, în Alaska, mitraliind, din acel avion, o cireadă de elani." Aceea este pură ucidere.

E-346 Ei ştiau, că oricînd ei omorau bivolul, ei puteau să-i prindă pe Indieni. El ar muri de foame. Acela era motivul că Cochise trebuia să se predea; ai lui, toţi dintre prinţii lui, şi toţi restul dintre ei, copiii lui, şi toţi din oamenii lui, mureau de foame. Ei au mers acolo afară cu mari, mari încărcături de ei, Buffalo Bill şi acei cîmpeni, şi au puşcat pe toţi acei bivoli, patruzeci, cincizeci, în după-amiază. Ei ştiu, cînd ei au scăpat de acela, ei au scăpat de Indieni. Oh, Doamne! O pată pe steag, felul cum ei au tratat pe acei Indieni. Ia te uită.

E-347 Dar reţineţi, că Biblia a zis, "Vine ceasul în care Dumnezeu va nimici pe acei care nimicesc pămîntul." Şi întreaga lume!

E-348 Uitaţi-vă la văile acelea. Eu stăteam acolo sus, zilele trecute, privind în jos în vale la Phoenix. Am mers sus pe South Mountain, soţia şi cu mine şedeam acolo sus, şi am privit în jos la Phoenix. Şi am zis, "Nu este asta îngrozitor?"
Ea a zis, "Îngrozitor? Ce vrei să spui?"

E-349 Am zis, "Păcatul. Şi cît de multă curvie, şi băutură, şi înjurătură, şi Numele Domnului folosit în deşert, în valea aceea acolo; cam cu o sută şi-şi patruzeci, cincizeci de mii de oameni, sau poate două sute de mii de oameni, în valea aceea!"

E-350 Am zis, "Cu cinci sute de ani în urmă, sau o mie, acolo nu era nimic decît cactuşi, mesquite, şi lupii bătrîni alergînd în sus şi-n jos pe rîul nisipos acolo, pe-pe albii." Şi am zis, "Acela este felul cum Dumnezeu a făcut aceasta."

E-351 Dar, omul a venit înăuntru. Ce a făcut el? El a saturat pămîntul cu murdărie. Pămîntul este plin de venin. Canalele, cele... Iar rîurile sînt poluate cu-cu murdărie. Ei nu puteau... Păi, voi ar fi mai bine să nu beţi o sorbire din ceva din acea apă; voi aţi putea primi orice. Vedeţi? Priviţi la aceasta. Nu numai aici, dar, în toată lumea, lucrul este poluat!

E-352 Şi lumea, natura, (Dumnezeule ai milă!) întreaga lume este... şi în durerile naşterii. Lumea încearcă, ea este "în dureri," Isaia a zis. Care-i treaba? Ea este în... încearcă să nască o lume nouă, pentru Mileniu, unde toţi acei... ? ... Încearcă să nască o lume nouă, pentru un popor nou care nu va păcătui şi o va polua. Asta-i adevărat. Ea este în dureri. Acela este motivul... Noi sîntem în durere, Cristos, să producă Mireasa. Totul este în durere şi geamăt. Vedeţi, acolo este ceva gata să se întîmple.

E-353 Şi această a Şasea Plagă o lasă să se ducă. Frate, cutremurul plesneşte deschis, şi stelele tremură, vulcanele vor veni înainte, şi pămîntul se va reînoi. Lavă nouă se va rupe înainte din centrul pămîntului. Şi ea se va fărîmiţa, tot roata şi roata şi roata, cînd ea se învîrte afară acolo.

E-354 Şi eu vă spun, într-o dimineaţă cînd Isus şi Mireasa Lui vine înapoi pe pămînt acolo va fi un paradis al lui Dumnezeu acolo. Că, oh, Doamne, acei vechi războinici ai luptei, păşesc jos pe acolo cu prietenii şi cei iubiţi ai lor. Imnurile unei oştiri Îngereşti, vor umple văzduhul. "Oh, aceasta a fost bine făcut, bunul şi credinciosul Meu slujitor. Intră în bucuriile Domnului, care au fost pregătite pentru tine, aşa cum tu ar fi trebuit să ai în urmă acolo înainte ca Eva să înceapă să rostogolească mingea în păcat." Amin! Iuh! Da.

E-355 Pecetea a Şasea urmează să facă ceva. Da, domnule. Într¬adevăr întreaga lume geme şi îndurerează, pentru epoca Mileniului!

E-356 Acum, cea de acum este aşa de îmbibată cu murdărie! Care am predicat aici, nu cu mult în urmă, eu cred, am predicat la tabernacol, Lumea Se Destramă. Aceea este exact. Priviţi ce se destramă în lume. Priviţi, totul cade, din ea. Desigur, ea este. Ea-ea trebuie să se destrame. Da, domnule.

E-357 Priviţi, cadrul ei! Lăsaţi-mă să vă arăt motivul că lumea trebuie să facă aceasta. Cadrul din această lume, fierul, şi bronzul, şi materialele din acest pămînt, au fost trase afară din el, lucrarea lui de cadru, pentru război şi industrie, pînă cînd acesta este cam aproape gata... Păi, noi nu am avut un cutremur pînă zilele trecute, aici în această parte a ţării; tocmai zilele trecute aici, voi vedeţi, St. Louis şi jos pe acolo. Ea devine aşa de subţire. Ei au tras totul afară din ea. Vedeţi?

E-358 Politicile ei sînt aşa de poluate, cu greu există unul cinstit printre ei, vedeţi, sistemul ei. Moralurile ei sînt aşa de joase, că ea doar nu are nici unul. Asta-i tot. Vedeţi? Sigur. Religia ei este mîncată. Da, domnule.

E-359 Este timpul pentru Pecetea a Şasea, destul de curînd, să se deschidă. Şi cînd ea o face, oh, Doamne, ea se sfîrşeşte ! Mireasa deja s-a dus înainte, ea deja s-a... Regina deja a plecat să-şi ia locul Ei; Ea este căsătorită acum, cu Regele, în timp ce aceasta se petrece. Iar rămăşiţa lui Israel este sigilată şi gata să plece, şi atunci natura cedează. Oh, ce timp!

E-360 Observaţi ultimul verset din Pecetea a Şasea, deschisă. Acei care au rîs la predicarea Cuvîntului, a Cuvîntului adeverit a viului Dumnezeu; cînd acei profeţi au stat acolo şi au înfăptuit minuni, au închis soarele, şi toate celelalte, şi toate în jos prin epocă. Vedeţi, "Ei au strigat ca stîncile şi munţii să-i ascundă," vedeţi, să-i ascundă de Cuvîntul de care ei au rîs, pentru că ei L-au văzut că vine. "Ascunde-ne de mînia Mielului." El este Cuvîntul. Vedeţi? Ei au rîs de Cuvînt. Şi aici era Cuvîntul, întrupat. Şi ei şi-au bătut joc de El; au rîs de ei, şi-au bătut joc de ei. Şi Cuvîntul întrupat a coborît înainte!

E-361 De ce nu s-au pocăit ei? Ei nu au putut. Aceasta era prea departe, atunci. Astfel, ei au cunoscut asta, pedeapsa. Ei Îl aud. Ei au şezut în adunări ca aceasta şi au ştiut despre Acesta. Şi ei au ştiut că lucrurile acelor profeţi, au prezis, îi priveau drept în faţă, lucrul pe care ei l-au respins. Ei au refuzat mila pentru ultima dată.

E-362 Şi cînd voi refuzaţi mila, acolo nu rămîne nimic decît judecată. Cînd voi refuzaţi mila; doar gîndiţi-vă la asta.

E-363 Şi acolo erau ei. Ei nu aveau nici un loc să meargă, nici o retragere. Şi Biblia a spus aici, "Ei au chemat după... Au strigat către stînci şi munţi, să, 'Cădeţi peste noi, şi ascundeţi¬ne de la-de la faţa celui... şi mînia Mielului."' Ei au încercat să se pocăiască, dar Mielul a venit să-i pretindă pe ai Lui Proprii, vedeţi. Şi ei au strigat către stînci şi munţi. S-au rugat, dar rugăciunile erau prea tîrzii.

E-364 Fratele meu, soră, bunătatea şi îndurările lui Dumnezeu, întinse la oameni. În timp ce, Israel a fost orbit pentru aceasta, pentru aici, doar cam două mii de ani, să ne dea o şansă să ne pocăim. Aţi refuzat voi mila aceea? Aţi refuzat? Aţi respins voi Aceea?

E-365 Cine sînteţi voi, oricum? De unde aţi venit voi? Şi încotro vă duceţi? Voi nu aţi putea întreba doctorul, voi nu aţi putea întreba pe cineva în lume, şi nu există nici o carte în care aţi putea să citiţi, care ar putea să vă spună cine sînteţi, de unde veniţi, şi unde mergeţi, decît această Carte.

E-366 Acum, voi ştiţi, fără ca voi să aveţi Sîngele Mielului să acţioneze în locul vostru, voi vedeţi unde sînteţi îndreptaţi. Astfel, dacă-dacă Dumnezeu a făcut asta pentru voi, cel mai mic lucru pe care noi am putea să-l facem ar fi să acceptăm ceea ce El a făcut. Asta este tot ce El ne-a cerut să facem.

E-367 Şi pe baza acestuia, dacă eu mă duc mai departe, eu va trebui să vin drept în acea Plagă, toată aceea, în serviciul de mîine seara. Şi acum eu nu o pot face, nu pot să merg mai departe. Eu am aceasta însemnat aici jos, o cruce, "opreşte aici," vedeţi. Astfel, atunci, eu-eu trebuie să aştept pînă mîine.
Acum să ne plecăm capetele noastre doar un moment.

E-368 Dacă tu nu ai, scumpul meu prieten, nu ai-nu ai acceptat iubirea acestui Dumnezeu despre care eu vorbesc! Dacă tu nu ai... Ascultaţi la aceasta de aproape acum. Dacă tu nu ai acceptat iubirea şi mila Lui, tu va trebui să suferi judecăţile şi mînia Lui.

E-369 Acum, voi, în seara aceasta, sînteţi în acelaşi loc în care era Adam şi Eva în grădina Edenului. Voi aveţi un drept. Voi sînteţi un agent de liberă alegere. Voi puteţi merge la Pomul Vieţii, sau voi puteţi lua planul de judecată. Dar, astăzi, în timp ce voi sînteţi lucizi, în toată mintea voastră, şi voi sînteţi destul de sănătoşi să-să vă ridicaţi şi să acceptaţi aceasta, de ce nu faceţi voi asta dacă nu aţi făcut-o.

E-370 Există acei oameni aici înăuntru care nu au făcut-o, pînă acum, au făcut asta? Dacă asta este aşa, aţi vrea doar să vă ridicaţi mîna sus, să ziceţi, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham. Eu vreau acum să fac aceasta. Eu nu vreau ca să vină asta," Acum reţineţi, prieteni... Dumnezeu să vă binecuvînteze. Asta-i bine. Eu am...

E-371 Acestea nu sînt ideile mele despre Acesta. Eu-eu... Acesta nu este ceea ce eu mă gîndeam; că aceasta este întru totul de la mine. Aşa să mă ajute, Duhul Sfînt cunoaşte aceasta. Şi voi aşteptaţi, dacă va voi Domnul, mîine seară, eu vreau să vă arăt o taină care mergea tot timpul, chiar aici în această adunare. Eu mă îndoiesc foarte mult dacă voi aţi văzut vreodată aceasta sau nu, vedeţi, ce a-ce a avut loc. Aceasta este ceva care a stat chiar aici înaintea voastră. Şi eu am urmărit, fiecare seară, aceasta, ca acesta să se ridice, ca cineva să spună, "Eu văd aceasta." Vedeţi?

E-372 Să nu respingeţi Aceasta, vă rog, eu vă cer; dacă tu nu eşti un Creştin, dacă tu-tu nu eşti sub Sînge, dacă tu nu eşti născut din nou, umplut cu Duhul Sfînt.

E-373 Dacă tu nu ai făcut niciodată o mărturisire publică despre-despre Isus Cristos, prin a fi botezat în Numele Lui, să mărturiseşti moartea Lui, înmormîntarea şi învierea, că tu ai acceptat, apa este pregătită. Ei aşteaptă. Robele sînt furnizate înăuntru aici, şi totul este gata.

E-374 Cristos stă gata, cu braţul întins, să te primească. Într-o oră de acum, mila aceea ar putea să nu fie extinsă către tine. Tu ai putea să o respingi pentru ultima oară; aceasta nu-ţi va mai atinge din nou inima. În timp ce tu poţi, în timp ce tu poţi, de ce nu faci tu aceasta? Acum în timp ce...

E-375 Eu ştiu că obiceiul, felul obişnuit, este să aduci pe oameni sus la altar. Noi facem asta, şi aceea este perfect în regulă. La timpul acesta, noi sîntem aşa de aglomeraţi aici înăuntru, chiar în jurul altarului, încît eu nu aş putea face asta.

E-376 Dar mi-ar place să spun asta. În ziua apostolică, ei zic, "Atît de mulţi cîţi au crezut au fost botezaţi." Vedeţi? Doar dacă voi puteţi, într-adevăr, jos în inima voastră! Aici este tot ce este aceasta. Aceasta nu este-aceasta nu este emoţie, deşi emoţia însoţeşte aceasta. Întocmai cum eu am spus, fumatul şi băutul nu este păcat; acesta este atributul păcatului; aceasta arată că tu nu crezi. Vedeţi? Dar cînd tu într-adevăr crezi în inima ta, şi cînd tu ştii aceea pe baza de acolo, unde tu şezi acolo, tu o accepţi din toată inima ta, ceva o să se întîmple chiar acolo. Aceasta o să se întîmple.

E-377 Atunci tu poţi sta ca un martor la aceasta, că ceva s-a întîmplat. Atunci păşeşte la apă, şi spune, "Eu vreau să arăt la adunare, eu vreau să dovedesc, eu vreau să fac ca mărturia mea să stea, că eu îmi voi lua locul cu Mireasa. Eu stau acum aici să fiu botezat."

E-378 Eu ştiu că există multe femei în lume în seara aceasta, femei minunate, dar eu sînt grozav de dornic să văd una. Există una dintre ele care este soţia mea. Ea merge acasă cu mine. Ea nu a fost soţia mea, de la început; dar acum ea a devenit soţia mea, ea a luat numele meu.

E-379 El vine. Există o mulţime de femei, biserici, în lume, dar El vine după Soţia Lui. Ea este chemată pe Numele Lui. "Acei care sînt în Cristos Dumnezeu îi va aduce cu El." Cum ajungem noi în El? "Printr-un Duh noi sîntem toţi botezaţi într-un Trup."

E-380 Acum în timp ce ne rugăm, voi vă rugaţi, de asemeni. Înăuntru sau afară, acolo sînt grupuri mari de oameni în săli, afară, stînd în jur, afară pe străzi. Dar acum în timp ce-în timp ce voi sînteţi... Noi nu vă putem chema aici la altar. Dar, inima voastră, să o faceţi altarul. Şi chiar în inima voastră, ziceţi, "Doamne Isuse, eu cred Aceasta. Eu am stat aici afară în acest aer de seară. Eu am fost sufocat, în această sală mică. Eu şed aici înăuntru, printre aceşti oameni. Eu-eu-eu-eu-eu nu vreau să fiu... Eu nu pot pierde; nu-mi pot permite aceasta."

E-381 Fiecare lucru, aşa cum v-am spus seara trecută, şi, aşa să mă ajute, Domnul cunoaşte că eu spun Adevărul. "Eu nu mint," aşa cum a spus Pavel. Vedenia aceea, sau orice a fost aceasta; eu am stat acolo, am privit, şi am atins pe acei oameni care sînt duşi înainte, tot aşa de real cum eu stau chiar aici. Nu pierdeţi aceasta, sărmanul meu frate şi soră; să nu faceţi asta. Eu ştiu că voi aţi auzit predicînd, voi aţi auzit asta, aceea, şi poveşti, toate acelea. Dar lăsaţi... Doar ascultaţi. Pentru mine, aceasta este... Eu ştiu că acesta este Adevărul, vedeţi. Voi doar... Eu-eu nu o pot face ceva mai clar, vedeţi. Să nu pierdeţi aceasta. Aceasta este toată a voastră.
Acum să ne rugăm.

E-382 Doamne Isuse, aici înaintea mea este o cutie de batiste care reprezintă pe oamenii bolnavi. Aşa cum mă rog asupra lor, punînd mîinile peste ele, aşa cum Biblia a spus, "Ei au luat de pe trupul lui Pavel, batiste şi şorţuri, şi duhuri necurate au ieşit din oameni, şi mari semne au fost făcute."

E-383 Deoarece, ei l-au văzut pe Pavel, că ei ştiau că Duhul lui Dumnezeu era în el. Ei ştiau că el era-el era un om ciudat, că, lucrurile despre care vorbea el, despre Cuvînt. El mergea să ia vechiul cuvînt Ebraic din biserica Ebraică, şi-l aducea la viaţă, şi-l plasa în Cristos. Ei ştiau că Dumnezeu era în omul acela. Apoi ei au văzut pe Dumnezeu lucrînd lucrări ciudate şi puternice prin el, spunînd lucrurile dinainte şi ele se întîmplau în felul acela, şi ei ştiau că el era slujitorul lui Dumnezeu.

E-384 Doamne, eu mă rog ca Tu să onorezi pe aceşti oameni pentru respectul lor faţă de Cuvînt, şi vindecă-i din cauza lui Isus. Afară aici în audienţă, Doamne, acolo şed oameni, întocmai cum erau cei care ascultau la apostolul Petru în Ziua Cincizecimii. Cum a mers el înapoi în Cuvînt, şi a luat Cuvîntul! Şi el a zis, "Ioel a zis, că în zilele din urmă aceste lucruri vor avea loc. Şi Aceasta este aceea." Şi cei trei mii au crezut Aceasta, şi au fost botezaţi.

E-385 Şi, Tată, astăzi noi stăm aici prin harul Tău. Şi aceasta nu este din cauză căci-căci acesta este un popor special, ci aceasta este deoarece (întocmai ca ziua leului, sau a boului, sau a omului) acesta este timpul vulturului. Aceasta este ungerea din ceasul acesta. Acesta este timpul în care trăim noi. Aceasta este lucrarea Duhului Sfînt pentru acest anumit timp, să dovedească că Isus nu este mort. Lucrurile pe care El a spus că El le va face chiar înainte ca Luminile de seară să se stingă, şi aici noi L-am văzut făcînd aceasta, drept în jos de-a lungul drumului. Noi am văzut Aceasta venind jos în cercetarea ştiinţifică şi i-a luat fotografia Lui; marele Stîlp de Foc Care a condus pe copiii lui Israel; Care l-a întîlnit pe Pavel pe drum.

E-386 Şi noi ştim, că acelaşi Stîlp de Foc care l-a condus pe Moise jos acolo în pustie, prin acelaşi Stîlp de Foc el a scris cîteva Cărţi ale Bibliei, căci el a fost uns cu Cuvîntul.

E-387 Acest acelaşi Stîlp de Foc venind peste Pavel, pe drumul spre Damasc, el a scris multe Cărţi ale Bibliei, numite Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-388 Iar acum, Doamne, acelaşi Stîlp de Foc, prin Aevidenţa dovezii Cuvîntului, şi prin cercetare ştiinţifică, noi Îl vedem aici descoperind Cuvîntul Domnului.

E-389 Dumnezeule, lasă ca oamenii să fie repede treziţi, Doamne, repede! Acei care au numele lor pus în Cartea Vieţii; cînd Acesta reflectează peste cărarea lor, fie ca ei să vadă. Ca micuţa, femeie de faimă rea la fîntînă în ziua aceea, ea a recunoscut repede, şi ea a ştiut că Aceasta era Scriptura.

E-390 Şi acum, Tată, mă rog ca toţi care Te vor primi la timpul acesta, în inimile lor, vor stabili aceasta pentru totdeauna, la ora aceasta, că ei au sfîrşit-o cu păcatul; că se vor ridica şi vor face acum pregătiri pentru mărturisirea publică, de botez în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor lor; să arate că ei cred că Dumnezeu i-a iertat, şi iau asupra lor Numele lui Isus Cristos.

E-391 Apoi, Tată, toarnă jos Duhul Sfînt, de Ulei, peste ei, ca ei să poată fi aşezaţi în serviciul Domnului Dumnezeu, ca ei să poată fi lucrători în această ultimă, zi rea, căci ne dăm seama că noi avem doar un timp scurt. Şi Biserica ar putea să se ducă la orice timp.

E-392 Mielul ar putea, la orice timp, să părăsească sanctuarul Acolo sus, sau Tronul de jertfă, să vină înainte de la Tronul lui Dumnezeu unde stă jertfa, şi atunci s-a sf'îrşit; nu mai există nici o speranţă pentru lume; ea este sfîrşită. Atunci ea merge în freamăte, de mari spasme de cutremure de pămînt, şi-şi mari zguduiri aşa cum a fost la înviere. Şi-şi, cei-cei...

E-393 Aşa cum Cristos a înviat din mormînt, cînd sfinţii învie, acelaşi lucru va avea loc. Doamne, aceasta ar putea fi la orice minut. Noi urmărim ca ziua aceea bucuroasă să sosească.

E-394 Ia copiii Tăi sub braţul Tău, Tată, acum. Atrage-i pe mieluşeii Tăi la sînul Tău. Acordă aceasta. Şi hrăneşte-i din Cuvînt, pînă cînd ei sînt în tărie pentru serviciu. Noi îi predăm Ţie acum, Doamne. Răspunde la această rugăciune.

E-395 Tu ai zis, Tată, acolo în Marcu, capitolul al 11-lea, "Cînd vă rugaţi, staţi rugîndu-vă, credeţi că voi primiţi ceea ce voi cereţi, şi voi veţi avea aceasta."

E-396 Şi cu toată inima mea către Acela care a descoperit aceste lucruri în jos de-a lungul anilor, şi aceste Peceţi aici în această ultimă săptămînă; eu Te cred, Doamne Dumnezeule, că acesta este ceasul, aproape acum, mai aproape decît noi ne gîndim într-adevăr, de apropierea Ta.

E-397 Te rog să răspunzi rugăciunii mele. Şi fie ca fiecare copil chemat al lui Dumnezeu, care este în distanţă de auzire de aici, sau oriunde va A lovi banda, fie ca la timpul acela... eu îi pretind pentru Împărăţia lui Dumnezeu, pe baza de a şti că acesta este Cuvîntul care a fost descoperit. Lasă să strălucească Lumina de seară, Tată. Eu îi predau Ţie, în Numele lui Isus. Amin.

E-398 Acum, toţi, înăuntru sau afară, care cred, şi nu aţi făcut mărturisirea voastră-voastră publică, că voi aţi sfîrşit-o cu păcatul; şi voi-voi vreţi îndurările lui Dumnezeu, şi voi le-aţi acceptat în Isus Cristos. Bazinul... Ei vor fi gata să boteze pe oricine care vrea să fie botezat, azi sau mîine, chiar acum sau oricînd ar putea fi aceasta.

E-399 Vă bucuraţi de Pecetea a Şasea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi vedeţi unde s-a deschis Ea acum? ["Amin."] Aţi crezut voi Aceasta? ["Amin."]

E-400 Acesta a zis, "Cine a crezut mărturia noastră? Şi cui i-a fost descoperit braţul Domnului?" Vedeţi? Credeţi mărturia, atunci braţul Domnului este descoperit. Braţul, Cuvîntul lui Dumnezeu, este descoperit.

E-401 Cu voia Domnului acum, mîine dimineaţă, eu voi încerca cît pot de bine să răspund la acele întrebări. Eu voi folosi probabil restul serii, şi, sau cel mai mult din ea, în rugăciune, asupra lor. Eu obţin cam de la una la trei ore pe noapte. Eu nu am ajuns în pat seara trecută pînă spre unu, şi la ora trei eram în studiu. Vedeţi? Vedeţi?

E-402 Eu o să trebuiască să răspund pentru aceasta. Asta-i adevărat. Noi sîntem prea aproape pentru ceva, vreo nesocotinţă, sau vreo presupunere, sau credinţă pe jumătate. Eu trebuie să o văd, întîi. Şi atunci, cînd eu o văd, aceasta trebuie să fie în Cuvînt, de asemeni. Şi pînă acum, prin harul lui Dumnezeu, ele erau perfecte. Eu am luat-o de peste tot prin ea, voi ştiţi asta, şi ea s-a-ea s-a îmbinat drept împreună.

E-403 Aceasta trebuie să fie AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Pentru că, aceasta nu este numai cum o spune Acesta cunoscînd Aceasta de la mine, eu însumi, ci Cuvîntul Domnului este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi aici este Cuvîntul, luînd ceea ce El mi-a dat, şi îmbinînd Aceasta împreună şi arătîndu-vă. Astfel voi ştiţi, voi înşivă, că aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi?

E-404 Aici este Cuvîntul, spune aşa. Şi atunci descoperirea pe care El mi-o dă, care este contrară cu ceea ce oricare din noi s¬a gîndit vreodată; păi, contrar cu ce eu am gîndit, pentru că eu niciodată nu am mers în Aceasta în felul acela. Dar acum, noi aflăm, că aceasta alunecă drept împreună. Şi ce este Aceasta? Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Aceasta este exact. Acesta era un loc deschis, ţinînd acolo, pînă la această oră, şi atunci Domnul vine şi împinge Aceasta drept înăuntru în felul acesta. Astfel, voi vedeţi, acolo este Acesta., Acesta, Acesta este-acesta este Domnul. Oh, eu Îl iubesc! Eu Îl iubesc din toată inima mea.

E-405 Acum amintiţi-vă, voi... Noi nu am putut ajunge la altar. Cîţiva şi-au ţinut mîinile sus. Acum, vedeţi, aceasta este o afacere individuală, cu voi. Aceasta este orice vreţi voi să faceţi. Vedeţi?

E-406 Ceasul este aşa de aproape la îndemînă, că voi ar trebui să presaţi atît de tare cît puteţi voi, să nu trebuiască să fiţi traşi. Vedeţi, doar presînd, încercînd să intraţi, "Doamne, nu mă lăsa afară. Nu mă lăsa afară, Doamne. Uşile se închid; dacă aş putea doar să intru!" Vedeţi?

E-407 Dumnezeu va închide uşa într-o zi. El a făcut-o în ziua lui Noe, şi ei au bătut la uşă. [Fratele Branham bate în amvon de cîteva ori – Ed.] Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin."]

E-408 Acum amintiţi-vă, Biblia a zis, că, "La straja a şaptea." Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Unii au adormit în prima strajă, a doua, a treia, a patra, a cincea, a şasea, a şaptea. Dar, în a şaptea strajă, acolo a venit înainte o proclamaţie, un strigăt, "Mirele vine! Ieşiţi afară să-L întîmpinaţi."

E-409 Fecioarele adormite au zis, "Spune, mi-ar place să am ceva din Uleiul acela acum."

E-410 Mireasa a zis, "Eu doar am suficient pentru mine; doar am suficient. Dacă tu Îl vrei, du-te roagă-te pentru Acesta."

E-411 Nu vedeţi voi fecioara adormită acum? Priviţi la Episcopalieni, Prezbiterieni, Luterani, şi fiecare lucru, că încearcă. Şi necazul despre aceasta este, că în loc să încerce să obţină Duhul Sfînt, ei încearcă să vorbească în limbi.

E-412 Şi o mulţime dintre ei vorbesc în limbi, şi le este ruşine să vină la această biserică ca să se facă rugăciune pentru ei; vor ca eu să vin la casa lor şi să mă rog pentru ei. Voi numiţi aceea Duhul Sfînt? Aceea este vorbirea în limbi, dar nu Duhul Sfînt. Înţelegeţi?

E-413 Acum, eu cred că Duhul Sfînt vorbeşte în limbi. Voi ştiţi că eu cred asta, vedeţi. Dar există o falsificare la Acesta, de asemeni. Da, domnule. Roadele Duhului, sînt ce dovedeşte ce este Acesta. Roadele pomului dovedesc ce fel de pom este acesta. Nu scoarţa; rodul!

E-414 Acum observaţi, apoi, cînd ea a venit, acea-acea ultimă oră. Şi acolo, cînd ele au intrat, atunci ele au mers şi au zis, "Păi, eu cred că eu Îl am acum. Eu cred că eu Îl am. Da, noi Îl obţinem."

E-415 Eu-eu-eu ar fi mai bine să nu spun aceasta, vedeţi, deoarece aceasta ar putea cauza o confuzie. Cînd eu am spus zilele trecute, Răpirea, cum o să vină Aceasta, eu-eu... Acum, dacă voi ziceţi că voi-voi veţi lua aceasta, în regulă. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vegheaţi. Vegheaţi. În regulă, asta depinde de voi.

E-416 Cînd fecioara adormită, vedeţi, care credea că ea s-a rugat, să vină înapoi, Mireasa era deja dusă. Ea a plecat, iar ea nu a ştiut aceasta; ca un hoţ în noapte. Atunci ei au început să bată în uşi. Şi ce s-a întîmplat? Ce a avut loc? Ei au fost aruncaţi în perioada Necazului. Biblia a zis, "Acolo va fi plîns, şi vaiet, şi scrîşnit de dinţi." Este asta adevărat?

E-417 Cînd o să fie aceasta, frate, soră, eu nu ştiu. Dar, eu-eu, eu, acesta aş putea fi doar eu aici, acum, vedeţi. Aceasta, aceasta este ce... Acesta este gîndul meu. Vedeţi? Eu-eu-eu cred că aceasta este aşa de aproape, eu-eu sînt... Fiecare zi eu-eu vreau... eu doar încerc să umblu atît de blînd cît pot eu. Vedeţi? Şi acum cînd, voi ştiţi, cînd...

E-418 Ceva s-a întîmplat astăzi, şi am văzut ceva să vma sus. Eu-eu doar... Eu nu am mai putut să-mi iau răsuflarea, vedeţi. Acolo era El, stînd acolo, acea Lumină micuţă stînd chiar acolo. Şi aici era Acesta. Eu ştiu că acesta este Adevărul.

E-419 Mă gîndeam, "O Dumnezeule, eu nu am putut spune asta. Eu-eu nu pot spune asta. Eu nu pot." Eu doar am păşit afară din cameră, am mers afară, am umblat în sus şi-n jos. Frate, mă gîndeam, "Doamne! Ce pot face eu? Oh!" Înţelegeţi? Iar eu-eu trebuie să merg la pescuit, sau ceva, sau eu... Băiete, tu ai... tu... eu nu vă pot spune. Înţelegeţi?

E-420 Astfel, noi avem un timp bun. Nu-i aşa? Laudă Domnului! Amin! Vedeţi? Noi sîntem într-un-noi sîntem într-un timp grozav, vedeţi, pentru că inima mea este inundată cu fericire şi bucurie.

E-421 Dar cînd mă gîndesc la lumea aceasta şi la miile pe care eu ştiu că sînt pierduţi, umbriţi de negură, înşelaţi, atunci inima ta doar sîngerează. "Ce poţi tu să faci? Ce poţi tu să faci?" Tu doar simţi Duhul Sfînt strigînd, în inima ta. Aşa cum trebuie că a fost în a Domnului nostru, cînd El a privit peste Ierusalim, Propriul Lui popor, vedeţi, a zis, "Ierusalime, Ierusalime, de cîte ori Am vrut să te ocrotesc, aşa cum o găină îşi ocroteşte puii, dar tu nu ai vrut." Tu doar simţi pe Duhul Sfînt că zice, "De cîte ori Am vrut să te adun, vezi, dar tu nu ai vrut." Vedeţi?

E-422 Noi sîntem, noi sîntem chiar aici la ceva, prieteni. Orice este aceasta, Dumnezeu ştie. Nimeni, nimeni nu ştie cînd are să se întîmple aceasta. Acela este un secret. Nimeni nu ştie cînd are să se întîmple aceasta.

E-423 Dar Isus ne-a spus, "Cînd voi vedeţi aceste lucruri, toate aceste lucruri." Întocmai cum eu am mers, comparînd cu Pecetea a Şasea, la ceea ce El a spus în Matei 24. Acum amintiţi-vă ce a spus El, "Cînd voi vedeţi că vin aceste lucruri, să înceapă să vină la împlinire, atunci timpul este la uşă." Priviţi chiar versetul următor, al 30-al 30 şi versetul al 31-lea aşa cum au mers înainte în jos, versetele al 32-lea, al 33-lea.

E-424 El a zis, "Iar El îşi va trimite înainte pe îngerii Lui la cele patru colţuri ale cerurilor, la cele patru vînturi, să adune pe Aleşii Lui." Este asta adevărat?
A zis, "Acum învăţaţi o..."

E-425 Acum reţineţi, că El s-a oprit chiar acolo. El nu a mers înainte, după acea Pecete a Şasea. El nu a spus nimic despre a Şaptea. El a spus pe Prima, a Doua, a Treia, a Patra, a Cincea, şi a Şasea. Dar El s-a oprit acolo, niciodată nu a menţionat despre ceva privitor la Aceasta.

E-426 Priviţi următorul lucru care El l-a spus, "Acum învăţaţi o pildă." Vedeţi? Atunci El începe cu pilda. El a zis, "Aceste lucruri vor fi."

E-427 El răspunde la acele trei întrebări. "Care vor fi... aceste semne? Şi care va fi semnul Venirii Tale? Care va fi semnul despre sfîrşitul lumii?"

E-428 Şi Cea de a Şasea, acolo, era sfîrşitul lumii. Şi sunetul îngerului al şaptelea... "Şi-a ridicat sus mîinile, şi a jurat pe Cel ce trăieşte în veci de veci, că nu va mai fi timp." Pămîntul dă naştere la unul nou. Aceasta s-a sfîrşit.

E-429 Şi iată-ne aici, chiar aici la uşă. Oh, eu tremur. "Şi ce trebuie să fac eu, Doamne? Ce-ce altceva pot eu să fac?" Vedeţi? Şi, atunci, doar mă gîndesc că am văzut locul acela şi pe acei oameni scumpi! Am stat acolo, privind la mine însumi. Şi mă gîndeam, "O Dumnezeule, păi, ei-ei nu pot pierde aceasta. Eu-eu-eu ar trebui să-i împing. Eu ar trebui ca să mă întind doar în jos în audienţă şi să-i prind, şi să-i împing." Tu nu poţi face asta. Tu...

E-430 "Şi nici un om nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl Meu." Dar aici este o consolare pe care noi o avem, "Toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni."

E-431 Dar restul dintre ei, cu acele organizaţii, depind de ele în felul acesta, vedeţi. "Şi el a amăgit pe toţi acei care au trăit pe, au locuit pe pămînt, a căror nume nu erau scrise în acea Carte a Vieţii Mielului, ucis de la întemeierea lumii." Oh, Doamne! Astfel, voi vedeţi, acesta este un lucru trist.

E-432 Singurul lucru pe care voi îl puteţi face este doar-doar¬doar-doar să staţi drept cu Cuvîntul. Urmăriţi doar orice zice El să faceţi, şi apoi faceţi aceea. Vedeţi? Orice zice El să faceţi; faceţi aceea.

E-433 Şi vă uitaţi acolo afară, şi ziceţi, "Oh, Doamne! Ei fac asta, atunci... Oh!" Aceasta este doar...

E-434 Voi nu vă daţi seama ce încordare! Acum eu vreau să spun asta. Eu presupun că benzile sînt oprite. O mulţime de oameni zic, "Frate Branham, cu o slujbă de felul acela..." (Eu trebuie să veghez, pentru că oamenii doar iau acele benzi şi doar încearcă să le culeagă în bucăţi, voi ştiţi." Astfel cînd ei zic, "Frate Branham, doresc ca noi să fi avut o slujbă," voi nu ştiţi ce ziceţi voi. Voi, cinstit, voi nu ştiţi ce merge cu aceasta, frate, soră. Oh, Doamne! Şi răspunderea, cînd tu ai oameni care atîrnă de ceea ce tu spui! Reţineţi, dacă tu le spui greşit, Dumnezeu le va cere sîngele din mîinile tale. Atunci, voi gîndiţi-vă la asta. Acesta este un lucru grozav.

E-435 Astfel, fiţi iubitori. Iubiţi pe Isus din toată inima voastră. Doar urm-... Fiţi simpli. Niciodată să nu încercaţi-încercaţi să născociţi ceva. Doar fiţi simpli, înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, cu cît încercaţi mai mult să născociţi, cu atît mai departe vă îndepărtaţi de la EL Vedeţi? Doar simplu credeţi-L.
Ziceţi, "Acum, păi, cînd va veni El?"

E-436 Dacă El vine astăzi, în regulă. Dacă El vine în douăzeci de ani de acum, aceasta încă este în regulă. Eu am să merg întocmai în felul în care merg acum, urmîndu-L. "Doamne, dacă Tu mă poţi folosi oriunde, iată-mă, Doamne." Dacă aceasta este de azi într-o sută de ani, dacă stră-stră-stră-stră¬strănepoţii mei încă trăiesc să vadă aceasta venind, lasă... "Doamne, eu nu ştiu cînd o să fie aceasta, dar lasă-mă doar să umblu drept astăzi, doar cu Tine." Înţelegeţi? Eu-eu vreau... Pentru că, eu-eu voi învia în ziua aceea, întocmai la fel cum am luat un pui de somn pe undeva.

E-437 Venind jos acolo, acel loc glorios acolo, acea Împărăţie a lui Dumnezeu acolo, unde toţi bătrînii vor fi tineri, unde robele albe sînt deja îmbrăcate! Bărbaţii şi femeile s-au schimbat, într¬o frumuseţe, tocmai arta despre un-despre un-un om chipeş şi o-o femeie drăgălaşă! Stînd acolo în toată frumuseţea şi statura unei femei tinere şi a unui om tînăr, stînd acolo! Şi niciodată nu pot deveni bătrîni, niciodată nu pot fi păcătoşi, niciodată nu poate fi nimic de gelozie, sau ură, sau orice! Oh, Doamne!

E-438 Eu cred că benzile sînt oprite acum. Iar eu-eu am doar cam trei sau patru minute. Eu vreau să vorbesc cu voi. Este aceasta în regulă? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, aceasta este doar personal, vedeţi. Pentru că, mîine, eu-eu... Aceea urmează să fie aşa de grozav! Eu cred că este mai bine ca eu să o spun acum, vedeţi, ceea ce urmează să spun. Eu... Aceasta este doar pentru noi acum. Eu am fost doar...

E-439 Voi ştiţi, că eu-eu am o soţie pe care eu o iubesc, şi aceea este Meda. Şi eu-eu nici măcar nu m-aş fi căsătorit cu ea, din cauza iubirii mele pentru prima mea soţie. Şi totuşi, atît de mult cît am fost de preocupat de ea, eu-eu nu m-aş fi căsătorit cu ea dacă nu ar fi fost că Dumnezeu mi-a spus să o fac. Şi voi ştiţi povestea despre aceasta; cum a mers ea să se roage, şi cum m-am rugat eu. Şi atunci El mi-a spus exact ce să fac, şi, "Du¬te, căsătoreşte-te cu ea," şi timpul exact cînd să o fac. Ea este o femeie drăgălaşă. Şi ea se roagă pentru mine în seara aceasta. Şi astfel acum este ora opt, acasă, ea probabil că se roagă acum.

E-440 Acum observaţi. Într-o zi ea a spus către mine, ea a zis, "Bill," a zis ea, "Eu vreau doar să-ţi pun o întrebare despre Cer."
Am zis, "În regulă, Meda, ce este aceasta?"
Ea a zis, "Tu ştii că eu te iubesc."

E-441 Şi am zis, "Da." Aceasta era chiar după ce s-a întîmplat aceasta sus aici.
Ea a zis, "Tu ştii că şi Hope te-a iubit, la fel."
Am zis, "Da."

E-442 Şi ea a zis, "Acum," a zis ea, "Eu nu cred că aş fi geloasă," a zis ea, "dar Hope era." Şi ea a zis, "Acum, cînd noi ajungem la Cer... Şi tu ai spus că tu ai văzut-o acolo."

E-443 Am zis, "Ea era acolo. Eu am văzut-o. Eu am văzut-o de două ori, acolo." Ea este acolo. Ea aşteaptă ca eu să vin. Astfel este... La fel şi Sharon. Eu am văzut-o, întocmai la fel cum mă uit la voi. Eu am văzut-o acolo. Şi am zis...

E-444 Ea a zis, "Bine, acum, cînd noi ajungem acolo," a zis, "care o să fie soţia ta?"

E-445 Am zis, "Voi amîndouă. Acolo nu o să fie vreuna, înţelegi, şi totuşi voi amîndouă veţi fi."
Ea a zis, "Eu nu pot înţelege aceasta."

E-446 Am zis, "Acum, scumpo, şezi jos, lasă-mă să-ţi explic ceva." Am zis, "Acum, eu ştiu că tu mă iubeşti, şi tu ştii cum te iubesc eu, şi respect şi onorez. Acum, de exemplu, ce dacă eu m-am îmbrăcat, şi am mers în centru; şi vreo prostituată micuţă, foarte drăguţă, şi vine şi îşi aruncă braţele în jurul meu, şi zice, 'Oh, Frate Branham, eu sigur te iubesc,' începe să-şi pună braţele în jurul meu şi mă îmbrăţişează. Ce ai gîndi tu?"
Ea a zis, "Eu nu cred că mi-ar place asta prea bine."

E-447 Şi am zis, "Eu vreau să te întreb ceva. Tu... Pe cine iubeşti tu mai mult, dacă aceasta ar trebui să fie o expunere, pe mine sau pe Domnul Isus?" Acum, aceasta era doar familia, discutînd.

E-448 Şi ea a zis, "Pe Domnul Isus." A zis, "Da, Bill, atît de mult cît eu te iubesc, dar, înainte ca eu să renunţ la El, eu aş renunţa la tine."

E-449 Am zis, "Îţi mulţumesc, scumpa. Eu sînt bucuros să te aud că spui asta acum." Am zis, "Acum, ce ar fi dacă aceeaşi femeie micuţă ar veni către Isus şi ar arunca braţele ei în jurul Lui, să zică, 'Isuse, eu Te iubesc,' ce ai gîndi tu despre aceea?"
Ea a zis, "Eu m-aş bucura de aceea."

E-450 Vedeţi, aceasta se schimbă de la phileo la agapao [iubirea phileo şi agapao din Greacă – Trans]. Vedeţi, aceasta este o Iubire mai înaltă. Vedeţi? Şi acolo nu există un astfel de lucru ca soţ şi soţie, cum... şi să creşti copii. Toate acestea sînt duse, sexul feminin şi masculin. Glandele sînt toate... Ele sînt toate la fel, acolo. Vedeţi? Acolo nu este nici una din acestea, mai mult. Vedeţi, acolo nu sînt deloc glande de sex, nicidecum. Vedeţi? Voi sînteţi doar... Da, domnule. Doar gîndiţi-vă despre voi înşivă fără o glandă de sex. Motivul că ele au fost puse în noi este să repopulăm pămîntul, voi vedeţi. Dar, Acolo, acolo nu va fi vreuna Acolo. Acolo nu va fi nici glandă masculină nici feminină. Nu.

E-451 Dar statura de artă a lui Dumnezeu va fi acolo. Aceea este exact corect. Însă noi vom fi într-adevăr veritabili. Nu-nu phileo, deloc; totul agapao. Vedeţi? De aceea, o soţie nu va fi nimic mai mult decît doar ceva drăgălaş care este-care este a ta, iar ea... Voi aparţineţi unul altuia. Acolo nu există un astfel de lucru ca... Nu, nu acolo nu este nici măcar... Vedeţi, partea phileo nici măcar nu este acolo deloc. Vedeţi, acolo nu poate fi nimic ca o gelozie; nimic despre ce să fii gelos. Nu există un astfel de lucru acolo. Voi nu cunoaşteţi un astfel de lucru ca acela. Vedeţi? Şi doar un bărbat tînăr şi o femeie tînără drăgălaşă, să trăiască.
Şi apoi, după aceea, ea a zis, "Eu văd aceasta acum, Bill." Am zis, "Da."

E-452 Eu vreau să vă spun un lucru micuţ care s-a întîmplat. Acesta era un vis. Eu eram adormit. Şi eu niciodată nu am spus aceasta înainte în public. Eu am spus-o la doi oameni, dar niciodată public înainte, după cîte ştiu eu.

E-453 Am-am visat, cam cu o lună după aceea, că eu stăteam, într-o zi, şi eu urmăream marele timp care... Nu judecata, acum. Eu nu cred că Biserica ajunge vreodată la, (eu vreau să spun, Mireasa), să meargă la o judecată. Dar, eu eram acolo cînd s-au împărţit coroanele, vedeţi. Şi măreţul-măreţul Tron mare aşezat sus acolo. Şi Isus şi Îngerul cu evidenţa, şi toţi, stăteau acolo. Şi acolo era o scară de trepte, parcă, a venit în jos pe aici, din fildeş alb; merge în jos, în cerc, a făcut o panoramă în felul acesta, şi a mers afară, astfel că toată oştirea aceasta mare care stătea acolo afară putea să vadă ce se întîmplă.

E-454 Şi eu stăteam în spate acolo, departe de tot la o parte. Şi eu doar stăteam acolo, fără să am vreo idee că eu trebuia să urc acele trepte. Eu stăteam acolo. Eu am văzut...

E-455 Îngerul cu evidenţa a chemat un anumit nume; şi eu ştiam, recunoşteam numele acela. Am privit, şi înapoi de tot acolo afară, aici vine ţratele, păşind cu o soră, a păşit sus către tine, în felul acesta. Îngerul cu evidenţa stătea acolo de partea lui Cristos, (doar un vis acum), şi privea. Iar numele lor erau acolo, acesta era găsit în Cartea Vieţii; el se uita afară peste ei, şi zicea, "Aceasta a fost-aceasta a fost bine făcut, bunul şi credinciosul Meu slujitor. Acum intră înăuntru."

E-456 Am privit înapoi, unde mergeau ei. Acolo era o lume nouă, şi bucuriile. Şi a zis, "Intră în bucuriile Domnului, care au fost-care au fost ale voastre de la întemeierea lumii." Vedeţi? Şi, oh, mă gîndeam... Ei mergeau pe acolo, şi se întîlneau unul cu altul, şi doar bucurîndu-se, şi mergeau peste munţi şi locuri măreţe mari.

E-457 Dar mă gîndeam, "Oh, nu este asta minunat! Glorie! Aleluia!" Doar săream în sus şi-n jos!

E-458 Apoi eu auzeam un alt nume chemat. Mă gîndesc, "Oh, eu îl cunosc. Eu îl cunosc. Eu... Acolo, acolo merge el, acolo." Îl priveam în felul acesta.
"Intră în bucuriile Domnului, bunul Meu şi..."
"Oh," eu ziceam, "Laudă lui Dumnezeu! Laudă lui Dumnezeu!"
Doar să zicem, spre exemplu, cum ei ar zice, "Orman Neville," vedeţi.

E-459 Atunci eu aş zice, "Acela este bătrînul Frate Neville. Iată-l acolo." Vedeţi? Şi aici vine el, afară din mulţime, şi merge sus.

E-460 Acum El zice, "Intră în bucuriile Domnului, care au fost pregătite pentru tine dinainte de întemeierea lumii. Intră înăuntru." Şi bătrînul Frate Neville doar se schimbă, şi doar începe înapoi acolo înăuntru, doar chiuind şi strigînd.

E-461 Băiete, eu doar strig şi zic, "Glorie lui Dumnezeu!" Stînd aici de unul singur, avînd un timp minunat, privind pe fraţii mei cum merg înăuntru.

E-462 Şi un Înger cu evidenţa a stat acolo, şi a zis, "William Branham."

E-463 Eu niciodată nu m-am gîndit că eu va trebui să păşesc pe aceea. Astfel atunci mi-a fost frică. Mă gîndeam, "Oh, Doamne! Va trebui eu să fac asta?" Astfel eu am mers păşind jos acolo. Şi doar fiecare mă bătea pe umăr... [Fratele Branham ilustrează prin a bate pe sine de multe ori – Ed.] "Bună, Frate Branham! Dumnezeu să te binecuvînteze, Frate Branham!" Atingîndu-mă aşa cum mergeam înainte, printr-o mare mulţime de oameni. Şi toţi dintre ei întinzîndu-se şi atingîndu-mă în felul acesta. [Fratele Branham ilustrează prin a se bate cu mîna de multe ori.] "Dumnezeu să te binecuvînteze, frate! Dumnezeu să te binecuvînteze, frate!"

E-464 Eu mă duceam. Am zis, "Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc." Parcă ieşeam dintr-o adunare, sau ceva, voi ştiţi.

E-465 Şi eu urma să trebuiască să urc aceste mari trepte de fildeş. Eu am început să păşesc în sus pe acolo. Şi doar cum am făcut primul pas, m-am oprit. Şi mă gîndeam ... Am privit la faţa Lui. Mă gîndeam, "Eu vreau să iau o bună privire la El în felul acesta." Şi m-am oprit.

E-466 Îmi aveam mîinile în felul acesta. Am simţit că îmi alunecă ceva în braţul meu aici. Acesta era braţul altcuiva. Am privit în jur, şi acolo stătea Hope; ochii aceia mari negri şi părul acela negru atîrnîndu-i jos pe spate, îmbrăcată cu o robă albă; se uita sus la mine în felul acesta. Am zis, "Hope ! "

E-467 Am simţit că ceva a atins braţul acesta. Am privit în jur, şi acolo era Meda; ochii aceia negri privind în sus, şi părul acela negru atîrnînd în jos, îmbrăcată cu o robă albă. Şi am zis, "Meda!"

E-468 Şi ele s-au uitat una la alta, voi ştiţi, în felul acesta. Ele erau... Eu le-am luat în braţele mele, şi aici am plecat, mergînd Acasă.

E-469 M-am trezit. Oh, m-am trezit. Şi eu-eu m-am sculat şi am şezut jos într-un scaun, şi am plîns, voi ştiţi. Mă gîndeam, "O Dumnezeule, eu sper că aceea vine în felul acesta." Amîndouă asociate cu mine în viaţă, şi aducînd copii, şi lucruri de felul acesta; şi iată-ne aici, păşind în lumea nouă, oh, Doamne, unde este perfecţie şi fiecare lucru. Nici, nimic...

E-470 Oh, acesta urmează să fie un lucru minunat! Să nu-l pierdeţi. Să nu-l pierdeţi. Prin harul lui Dumnezeu, faceţi tot ce puteţi voi face, şi aceea va depinde de Dumnezeu ca să poarte de grijă de restul atunci.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe Calvar...

E-471 Să-l cîntărn din nou, din toată inima noastră. Acum ridicaţi-vă ochii sus către Dumnezeu.
Eu Îl iubesc

E-472 [Fratele Branham părăseşte amvonul şi se roagă pentru o femeie, aşa cum adunarea cîntă Eu Îl Iubesc încă odată – Ed.]
... Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi.
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-473 În regulă, acum. Nu se aştepta ca ea să trăiască prin decursul adunării. Asta-i adevărat. Iată-o acolo, cu amîndouă mîinile în aer, lăudînd pe Dumnezeu. Acela este motivul că eu am tărăgănat aici pentru multă vreme; să nu vă spun ce fac. Eu discutam despre Meda şi ceilalţi. Şi că eu urmăream, să văd ce... Eu am continuat să observ Lumina aceea încercuind înainte şi înapoi, şi a mers şi a stat deasupra ei. Mă gîndeam, "Asta este." Oh, nu este aceasta minunat? [Adunarea se bucură – Ed.]
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-474 Acum, cu inimile noastre, [Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.] doar gîndiţi-vă la bunătatea şi mila Lui.
... Eu Îl iubesc (Amin!)
... El m-a iubit...

E-475 Acum vedeţi cu cît este mai bine aceasta? Amin! Asta este. Acum... ? ... Du-te şi fii bine. Amin! Harul lui Dumnezeu a apărut la tine, să te facă bine. Amin.
... pe lemnul Calvarului.
Oh, glorie lui Dumnezeu!
Eu Îl iubesc, ...
În regulă, pastorul vostru.
Eu...

E-476 [Cineva zice, "Frate Branham, mîine începe la nouă treizeci?" – Ed.] Nouă la nouă treizeci. Ora nouă, pe undeva pe acolo. ["După micul dejun? Ora nouă?"] Voi începeţi la nouă. Eu voi începe la nouă treizeci.

Up