Întrebări Şi Răspunsuri Asupra Peceţilor

Questions And Answers On The Seals
Data: 63-0324M | Durată: 3 ore 6 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 [Un frate vorbeşte într-o altă limbă. Un alt frate dă o interpretare. Adunarea se roagă tare – Ed.]
Tatăl nostru Ceresc, noi sîntem într-adevăr recunoscători pentru acest timp că noi ne putem împărtăşi din nou în jurul Cuvîntului lui Dumnezeu, în Prezenţa lui Dumnezeu. Noi sîntem aşa de mulţumitori că Tu eşti cu noi, în această dimineaţă, să ne ajuţi şi să ne binecuvîntezi. Noi cerem iertarea păcatelor noastre, ca lămpile noastre să poată fi umplute cu Ulei, şi curăţite şi să ardă, ca Tu să ne foloseşti acum să onorăm Numele Tău măreţ. Căci noi o cerem în Numele preaiubitului Fiu al lui Dumnezeu, Isus Cristos. Amin.
Vă puteţi aşeza.

E-2 Eu tocmai veneam înăuntru cînd am auzit acel mesaj mergînd înainte. Astfel eu sînt... Aceasta este adevărat că noi trebuie să ne păstrăm lămpile umplute, să păstrăm a noastre... Voi ştiţi, cînd... Aşa cum voi ardeţi, voi nu puteţi merge înainte cu ceea ce voi aţi făcut, acum. Vedeţi? Deoarece, focul, arderea uleiului, face un carbon. Astfel acela este motivul căci curăţirea de... să vă aveţi lămpile curăţite, deoarece carbonul pe vîrf la-la fitil. Mulţi dintre voi oamenii cam de vîrsta mea, cînd noi obişnuiam să folosim-lămpi de ulei de cărbuni, vedeţi, ele... Ea-ea-ea făcea un carbon pe vîrf, unde ea ardea, şi de aceea acesta se amesteca cu lumina. Astfel voi trebuie să ţineţi tot carbonul tăiat jos, şi ca noi să putem "să presăm înainte, înspre semnul chemării înalte în Cristos."

E-3 Acum, aceasta este o-aceasta este o dimineaţă, măreaţă frumoasă, afară şi înăuntru, aşa cum acest sezon de Paşti se apropie acum.

E-4 Şi-şi noi acum venim sus la ultima Pecete, diseară, cu voia Domnului. Şi Aceasta este o Pecete foarte misterioasă, foarte, foarte, deoarece Aceasta nici măcar nu este-Aceasta nici măcar nu este menţionată în Scripturi nicăieri, nici simboluri, nimic de ce să te ţii. Aceasta trebuie să vină chiar direct de la Cer.

E-5 Şi aceasta-aceasta este un-un fel de oră de încordare pentru mine. Aceasta a fost, toată săptămîna. Acum aceasta îmi este... va fi a opta mea zi într-o cameră. Şi am observat aici înăuntru, că mulţi, în aceste cerinţe eu trebuia cumva să le aleg. Acolo erau mulţi dintre ei care vroiau interviuri. Şi mie¬mie îmi place asta. Mi-ar place să-să dau asta acum, vedeţi, dar eu-eu nu pot chiar acum. Pentru că, voi înţelegeţi, că-întregul din ceea ce noi încercăm să facem acum este să aflăm descoperirea voiei Domnului, voi vedeţi. Apoi dacă noi avem interviul, atunci acesta te trage la o parte, acolo într-o altă parte din altceva, vedeţi.

E-6 Şi, atunci, şi ca în rugăciunea pentru bolnavi, aceea este cu totul diferit. Voi... Acestea sînt vedenii şi altele; tu studiezi diferit, şi tu-tu eşti uns diferit. Aceasta este întocmai cum a spus Biblia acolo, "Un-un pom care este plantat lîngă-rîuri de apă." "Rîuri de apă," vedeţi, aceeaşi apă, dar există o ieşire care vine pe aici, pe aici, şi pe aici. Depinde de care ieşire. Acesta este acelaşi Duh.

E-7 Pavel, Întîi Corinteni 12, a făcut acelaşi lucru, a vorbit despre asta, "Există multe daruri, dar acesta este acelaşi Duh."

E-8 Astfel, voi vedeţi, dacă voi lucraţi, ca şi, cu un lucru, apoi să fiţi schimbaţi să veniţi dincoace la lucrul ăstalalt de aici. Voi ştiţi ce vreau să spun. Tu-tu studiezi în jos pe linia aceea, tu faci pe oameni... Şi acum inimile lor sînt cu totul aşezate, "Ce sînt aceste Peceţi?" Atenţia lor, "Ce este Aceasta?" Seară de seară, cînd eu vin aici înăuntru, există aşa o tensiune, încît eu trebuie să vorbesc despre altceva; doar cumva să-să o potolesc, voi vedeţi, şi, atunci, pînă Duhul Sfînt rupe înainte Pecetea. Şi atunci-atunci eu trebuie să, o fac fiecare seară aşa. Atunci cînd noi schimbăm asta la vindecare sau ceva, vedeţi, voi... Oamenii sînt toţi fixaţi asupra unui lucru. Tu de a bea îl poţi schimba înapoi la altul, imediat.

E-9 Şi-şi atunci, de asemeni, ştiind că tocmai între voi se întîmplă lucruri, vedeţi, că eu-eu sînt doar... eu-eu ştiu. Eu ştiu că voi-voi nu vedeţi aceasta, înţelegeţi. Eu sînt doar sigur că voi nu vedeţi aceasta, vedeţi. Şi voi ziceţi, "Frate Branham, acela este un lucru greu ca tu să spui asta." Eu ştiu că acesta este.

E-10 Dar, priviţi, doar lăsaţi-mă să spun doar aceasta acum. Eu presupun că acestea sînt benzi numai pentru noi, şi aşa mai departe. Dar lăsaţi-mă să o spun, vedeţi. Că, voi-voi nu... Voi nu o pricepeţi, vedeţi, şi voi nu trebuie să o pricepeţi. Astfel nu încercaţi să interpretaţi nimic, vedeţi. Nu încercaţi să vă puneţi interpretarea voastră la aceasta; voi numai-voi numai vă îndepărtaţi mai mult. Doar luaţi sfatul meu, dacă voi mă credeţi acum, dacă Dumnezeu a-a dat să am trecere înaintea voastră.

E-11 Şi acum voi ştiţi, asta, acele descoperiri şi lucruri. Eu-eu sînt aici cu voi de multă vreme, vedeţi, şi aceasta întotdeauna a fost corect. Şi acum ca să o dovedească dublu, corect, aceasta se cuplează drept înăuntru cu Cuvîntul. Vedeţi? Astfel, voi ştiţi că Acesta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aceea este exact. Vedeţi, Acesta vă este dovedit.

E-12 Acum luaţi sfatul meu, ca fratele vostru. Nu vă puneţi propria voastră interpretare la nimic. Voi doar mergeţi înainte şi trăiţi o viaţă Creştină bună. Pentru că voi vă veţi }ndepărta pe voi înşivă de la lucrul real cînd voi faceţi aceasta. Înţelegeţi? Voi, voi vă îndepărtaţi numai cărarea voastră din nou departe de la acest lucru.

E-13 Şi voi toţi sînteţi conştienţi şi ştiţi că există ceva misterios care se întîmplă. Şi aceasta se întîmplă. Şi eu ştiu ce este aceasta. Acum, eu doar nu spun asta; acesta este harul lui Dumnezeu care mă lasă să ştiu ce este aceasta. Aceasta este ceva care este grozav. Şi acesta este dus chiar acum, şi nu există nici o cale în lume ca voi să vedeţi aceasta. Şi aceasta este... eu... Dar, aşa să mă ajute, cu această Biblie în mîna mea, eu ştiu ce este aceasta. Aceasta vi s-a spus, înainte. Astfel doar-doar să nu încercaţi să puneţi vreo interpretare, ci doar credeţi-mă, ca fratele vostru. Înţelegeţi? Noi trăim într-un ceas măreţ. Noi trăim într-un timp unde... Păi, noi sîntem...

E-14 Acum, voi doar fiţi foarte smeriţi, fiţi un Creştin, şi încercaţi să trăiţi pentru Dumnezeu. Şi trăiţi cinstit cu semenul vostru, şi iubiţi-i pe aceia care nu vă iubesc. Nu încercaţi să faceţi vreo... Voi vedeţi, voi o faceţi, şi voi doar îl faceţi ceva lucru misterios, şi stricaţi programul real al lui Dumnezeu. Înţelegeţi?

E-15 Ieri după-amiază, ceva s-a întîmplat în camera mea, care eu nu voi-eu nu voi fi în stare să-să îl părăsesc, voi vedeţi. Şi astfel voi... Şi cam cu două săptămîni în urmă, ceva s-a întîmplat, aceasta nu va fi niciodată în stare... Atît timp cît eu trăiesc pe acest pămînt, eu-eu nu voi fi niciodată în stare să mă îndepărtez de la aceasta, înţelegeţi. Şi, astfel, însă...

E-16 Şi-biserica, voi nu trebuie să cunoaşteţi aceste lucruri, astfel să nu puneţi nici o interpretare la nimic. Vedeţi? Voi doar mergeţi înainte şi doar amintiţi-vă ce vi s-a spus. Trăiţi o viaţă Creştină. Mergeţi la biserica voastră. Fiţi o lumină adevărată oriunde sînteţi, şi doar să ardeţi pentru Cristos, şi spuneţi oamenilor cum Îl iubiţi voi. Şi lăsaţi doar ca mărturisirea voastră să fie cu dragoste, tot timpul, cu oamenii. Înţelegeţi? Pentru că, dacă nu, voi vă răsuciţi pe voi înşivă afară în ceva acolo, şi atunci voi sînteţi-voi sînteţi jos de pe cărarea bătătorită. Vedeţi, de fiecare dată cînd aţi încercat să o faceţi, voi aţi făcut asta. Vedeţi? Astfel doar să nu, să nu, să nu încercaţi să faceţi nici o interpretare.

E-17 Şi mai ales, diseară, cînd Pecetea aceea devine sus înaintea voastră, vedeţi, doar să nu încercaţi să interpretaţi Aceasta. Voi doar mergeţi înainte şi fiţi umiliţi, şi mergeţi drept înainte cu acelaşi Mesaj simplu.

E-18 Acum voi ziceţi, "Frate Branham, este asta... Noi, fiind Biserica viului Dumnezeu, nu ar trebui noi..." Păi, aşa cum eu am încercat... Uitaţi-vă aici, eu vreau să spun... Ziceţi, "Păi, de ce nu pot eu? Eu s-ar cuveni să am..." Nu. Acum, să nu faceţi.

E-19 Reţineţi, că eu vă spun aceasta pentru binele vostru. Vedeţi, eu o spun astfel ca voi să înţelegeţi. Dacă voi mă credeţi, acum, ascultaţi la ce vă spun eu. Înţelegeţi? Înţelegeţi?

E-20 Acum, aici, acum aici este un post, şi, acela este, noi îl vom numi un post de ascultare, înţelegeţi. Şi în acesta este, are radio, vedeţi, şi acolo sînt avertismente şi lucruri care pot fi făcute. Ca o sabie în mîna voastră, vedeţi, aceasta poate alege de la rău sau să aleagă numai de la aşa cum aceasta... ea îşi obţine mesajul, vedeţi.

E-21 Acum, însă acum, de exemplu, la omul obişnuit, acolo au fost aşa de multe culte şi clanuri ridicate, asupra a mici revărsări ale Duhului, pînă cînd oamenii ajung cu totul prelucraţi într-o grămadă de lucruri, se duc afară şi încep o altă mişcare mică, şi, voi ştiţi, şi lucruri. Înţelegeţi? Voi nu vreţi să faceţi acum aceasta. Înţelegeţi? Acum, doar reţineţi, doar staţi în felul în care sînteţi.

E-22 Şi voi ziceţi, "Păi, Domnul arată..." Nu. Acum doar aveţi grijă, vedeţi.

E-23 Priviţi aici. Lăsaţi-mă să vă arăt ceva, înţelegeţi. Aţi ştiut voi că există zece mii de glasuri în această sală chiar acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Literar, glasuri de oameni care vin prin undele electronice de radio! De ce nu le auziţi voi? Ele sînt glasuri. Este adevărat? ["Amin."] Ele unduiesc chiar pe aici acum. Există forme de oameni şi trupuri mişcîndu-se chiar prin această sală acum. Este asta adevărat? ["Amin."] Păi, de ce nu le vedeţi voi? Vedeţi? Ele sînt aici, de fapt glasuri ca glasul meu. Păi, de ce nu auziţi voi aceasta? Vedeţi? Aceasta trebuie să lovească ceva mai întîi, să o descopere. Înţelegeţi? Acum voi înţelegeţi? ["Amin."]

E-24 Acum doar să nu interpretaţi nimic. Dacă Dumnezeu vrea ca voi să ştiţi ceva, El va trimite aceasta la voi. Înţelegeţi? Astfel doar fiţi foarte, foarte temeinici acum. Staţi liniştiţi, ceva s-a întîmplat. Şi acum doar fiţi foarte... Voi înţelegeţi ce vreau să spun, nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi doar fiţi... Nu încercaţi să vă faceţi ciudaţi, ca să fiţi un Creştin, deoarece voi-voi vă duceţi la o parte de la Dumnezeu. Iar voi-voi-voi...

E-25 Dacă voi puteţi înţelege aceasta, acesta este acea a Treia Tragere. Vedeţi? Voi-voi ar fi trebuit să prindeţi asta, ziua cealaltă. Vedeţi? Astfel atunci, doar reţineţi, acolo nu vor mai !i personificări aşa cum au fost despre celelalte două. Înţelegeţi? Astfel, aceea este aşa de departe cît voi-voi trebuie să ştiţi acum. Doar-doar amintiţi-vă că...

E-26 Voi vedeţi, acum, există ceva care are loc în această sală, şi există Ceva aici. Există-există, de fapt, în această sală, Îngeri, Glasul lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Dar cum faceţi voi... Voi nu puteţi... Dacă voi nu puteţi auzi glasul natural, fără ca ceva să-l trimită afară, cum o să auziţi voi Glasul spiritual?

E-27 Acum tu ai putea să te prefaci că crezi că cineva cîntă acest cîntec anumit. Ei ar putea chiar să nu fie acolo, vedeţi. Dar cînd acesta de fapt loveşte cristalul pe care trebuie să-l lovească, atunci acesta dă o interpretare adevărată, şi arată, adevereşte aceasta prin a arăta fotografia. Vedeţi ce vreau să spun? [Adunarea, "Amin." – Ed.]

E-28 Acum, Duhul lui Dumnezeu, cînd El vorbeşte prin Cuvîntul adevărat, El se adevereşte pe Sine, să se arate pe Sine, că El este corect. Voi înţelegeţi acum? [Adunarea, "Amin." – Ed.] În regulă.
Acum să ne rugăm, doar din nou.

E-29 Tată Ceresc, noi sîntem gata să des-... deschidem coperţile acestei Cărţi, şi cum partea fizică de-de a încerca să dăm înapoi la ce Tu ne-ai deschis în tărîmul spiritual. Şi acum mă rog, Dumnezeule, ca Tu să mă ajuţi să dau interpretarea corectă la aceste întrebări. Ca să se poată spune căci-căci ele sînt... Ele sînt să ajute pe oameni. Ele sînt să le dea înţelegere. Şi mă rog ca Tu să-mi dai înţelegere, ca eu să trimit Aceasta afară la poporul Tău, ca ei să poată avea înţelegere, ca împreună noi să putem trăi spre slava şi gloria lui Dumnezeu, prin Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-30 Acum, eu doar am vrut să spun asta.

E-31 Şi mă gîndeam că lucrul acesta de aici controlează benzile acelea, însă el nu o face, vedeţi. Şi aceasta este o-o lampă de masă. Şi eu credeam căci controlul benzii obişnuia să fie aici. Dar mi s-a spus doar să fac un semn către fraţii în-în sală acolo, sala de înregistrare, şi ei vor şti cînd să oprească benzile, şi cînd nu.

E-32 Vedeţi, benzile au o slujbă pretutindeni în întreaga lume, vedeţi, pretutindeni. Acesta merge în tot felul de limbi şi fiecare lucru. Astfel există lucruri care noi să le spunem chiar aici, noi nu le spunem în altă parte, vedeţi voi, şi acela este motivul că noi oprim asta.

E-33 Acum, răspunzînd la întrebări cam este o treabă. Astfel, eu-eu acum... În-în-în răspuns la aceasta, cele mai multe din ele, cele mai multe dintre întrebări, în afară de... Acum, fiecare... Unele din ele nici măcar nu aparţin la Mesaj, însă eu am să... sau la Peceţi deloc, însă eu am să încerc să răspund la ele. Şi ele mi-au fost date, şi aşa cum ele au fost spuse. Mi s-a spus că cele mai multe dintre ele. Sau, o bună parte din ele erau despre cereri pentru rugăciune, şi cei bolnavi şi nenorociţi. Şi-şi diferite lucruri de felul acesta, aceasta merge înainte, şi astfel aceasta nu a aparţinut la ceva la vreo întrebare să se răspundă. Şi atunci ei... Mi s-a dat o grămadă care era-care era despre diferite lucruri, Scriptura şi altele; dar poate, dacă noi avem timp, noi vom încerca să răspundem la ele cît putem de bine. Acum, şi dacă eu fac o greşeală, păi, reţineţi, aceasta nu este intenţionat să se facă o greşeală.

E-34 Astfel fiecare se simte bine? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Amin. Nu este aşa... Vorbim despre locurile Cereşti în Cristos Isus, ce loc minunat, ce timp minunat!

E-35 Din toate timpurile în care eu am fost în spatele amvonului la tabernacol, eu niciodată, niciodată, în orice timp al slujbei mele, nu am lucrat vreodată în tărîmurile lui Dumnezeu şi tărîmurile spirituale aşa cum a fost de data aceasta; mai presus de orice am făcut eu vreodată în orice timp din slujba mea, în orice miting oriunde, ca acesta. Mai mult, este pe vindecări. Acesta este o descoperire a Adevărurilor, de către acelaşi Duh, acelaşi Duh.

E-36 Şi eu-eu eram singur, întru totul, şi am fost cazat la un loc, şi eram la masă la un loc, sau mergeam jos să mănînc la un loc. Şi eu doar eram singur, astfel acesta era într-adevăr un timp măreţ.

E-37 Iar acum, imediat, sau dimineaţă, sau dimineaţa următoare, eu... Probabil, dacă noi putem să terminăm în timp, eu mă voi ruga doar pentru bolnavi în dimineaţa aceasta, dacă aceste întrebări nu durează prea mult.

E-38 Astfel eu-eu trebuie să ajung de unul singur pentru puţină vremei, vedeţi. Mintea umană poate să suporte numai atît de mult. Înţelegeţi? Şi cînd tu ajungi la un punct unde tu şezi un ceas, amorţit de Prezenţa lui Dumnezeu, şi un Stîlp de Lumină atîrnînd acolo înaintea ta, tu-tu nu poţi să suporţi aceea prea mult, voi vedeţi. Fiinţa umană nu poate, nu poate suporta aceasta.

E-39 Şi astfel, acum, aceste întrebări sînt într-adevăr frumoase. Eu apreciez, şi înţelepciunea şi lucrurile pe care oamenii le folosesc. Acum, pentru cea dintîi. Şi eu voi încerca să răspund la ele. Şi atunci dacă eu-eu nu o iau corect, păi, voi-voi mă iertaţi atunci.

E-40 Iar dacă voi aveţi o interpretare diferită, şi credeţi că ideea voastră despre aceasta este corectă, păi, doar mergeţi drept înainte. Aceea nu va vătăma, deoarece acolo nu sînt peste cam una sau două din ele care aparţin ceva de mîntuire. Aceasta este numai...

E-41 Cele mai multe dintre întrebări sînt, întrebate, în partea astalaltă a nec-... sau despre Răpirea Bisericii. Astfel, vedeţi, sînt întrebări aici, care urmează să vină şi se vor împlini, dincolo în celelalte părţi. Pentru că, noi sîntem acum dincolo de epoca bisericii, în învăţăturile noastre în-în Carte. Noi sîntem dincolo, acolo în timpul chemării celor o sută patruzeci şi patru de mii. Acum prima de aici:
1. Sînt cele cinci fecioare înţelepte, din Matei 25, însoţitoare la-Mireasă, sau sînt ele Mireasa? Vedeţi? Dacă aceste fecioare înţelepte sînt însoţitoare la Mireasă, unde este Mireasa?

E-42 Vedeţi, acum, după cea mai bună înţelegere a mea, aceste cinci fecioare... Acolo erau zece din ele, voi ştiţi, care au mers afară, vedeţi. Şi aceasta aici este doar un simbol, sau o pildă, vedeţi, care-care eu am să v-o spun. Vedeţi, acolo erau zece dintre ele. Desigur, acolo erau mai mult de zece. Acela doar a fost făcut un număr. Însă, atunci, fecioarele înţelepte aveau Ulei în lămpile lor. Cele neînţelepte nu aveau Ulei în lămpile lor.

E-43 "Astfel dacă acelea zece de acolo, din Matei..." Aceasta este-întrebarea persoanei. "Dacă acele zece, acolo, a însemnat aceea că aceea ar fi... sau aceste cinci, adică, care ar fi doar cinci, vedeţi, doar cinci persoane?" Nu, aceasta nu înseamnă aceea.

E-44 Acesta este doar un simbol, despre fecioare, voi vedeţi, despre fecioarele care au mers afară cu Ulei în lămpile lor. Ele sînt o porţiune din Mireasa aceea. Şi după înţelegerea mea...

E-45 Şi apoi voi observaţi, acum, că ele erau fecioarele din ultima strajă. Venind în jos prin straje, acolo erau şapte straje. Şi în a şaptea strajă, ceasul de la miezul nopţii, cum noi sîntem în a-l atinge acum, vedeţi. Acum, în această strajă de miezul nopţii, aceste fecioare s-au trezit şi şi-au curăţit lămpile lor, şi au mers înăuntru; în timp ce fecioarele adormite...

E-46 "Acum această parte aici, aceste cinci," dacă acela este înţelesul întrebării, ce înseamnă, "erau acolo doar cinci?" Şi noi avem multe întrebări aici despre cei-cei şapte mii, şi aşa mai departe. Acum, acela, acela era doar un simbol, parte din ele. Şi toţi care s-au trezit în această ultimă epocă aici, straja a şaptea, care... "Dacă acolo nu erau decît-decît cinci care s-au trezit la timpul acela, care au fost strămutaţi, au mers înăuntru cu Mireasa, şi aşa mai departe, Mirele? Acum dacă ei înşişi..."

E-47 Aceea nu înseamnă că acolo urmează să fie numai cinci. Deoarece, ei dorm, toţi jos de-a lungul epocilor; aşa cum noi am venit în această săptămînă, vedeţi.

E-48 În zilele lui-lui Pavel, îngerul bisericii la Efes; Pavel, întemeind această biserică, fiind mesagerul la aceasta. Amintiţi-vă, Pavel, întemeind biserica la Efes, devine mesagerul la acea biserică. Iar Duhul, era pe pămînt la timpul acela, era un Duh leu. Iar leul este Leul din seminţia lui Iuda, care este Cristos, iar Cristos este Cuvîntul. Pavel, cu Cuvîntul din epoca aceea! Cu miile au adormit în epoca aceea. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-49 Atunci a venit epoca următoare, şi la timpul cînd biserica a ajuns stabilită jos în-în epoca întunecoasă, Duhul de bou a mers înainte; muncă, trudire, şi jertfă, şi şi-au dat vieţile. Mii de mii au adormit, sub martiraj şi fiecare lucru. Ei aşteaptă, vedeţi.

E-50 Atunci, următoarea epocă a venit, cea Luterană, epoca reformei. Acolo a mers cel mai înţelept, în iscusinţa omului. Dacă voi observaţi, omul a mers înainte cu aceea, şi, cînd el a mers, el şi-a adunat propria lui dibăcie. Asta este ceea ce l-a căsătorit pe el în partea cealaltă, vedeţi. Vedeţi? Dacă el stătea doar cu înţelepciunea lui Dumnezeu, doar să reformeze şi să tragă afară... Dar ce a făcut el? După acel om care avea mesajul, Luther; după moartea lui Luther, ei au avut o organizaţie Luterană.

E-51 După moartea lui Wesley, ei au avut o organizaţie Metodistă. Vedeţi? Acolo, voi continuaţi să mergeţi în felul acela. Aceasta-aceasta doar... Aceasta face aceea. Acum eu vreau ca voi să-să-să observaţi aceasta, vedeţi. Acum cineva ar putea să întrebe despre Penticostali, care era-epoca a treia.

E-52 Voi vedeţi, fiecare din acele epoci au luat numai o înmuiere în Duhul Sfînt. Justificarea este o lucrare a Duhului Sfînt; sanctificarea este o lucrare a Duhului Sfînt; dar botezul este Duhul Sfînt. Acela este motivul că era nevoie de un Profet profetic să vină jos. Nici un mesager la epocă, pentru că Duhul Sfînt a venit El însuşi, în plinătatea Lui, a botezului.

E-53 Dar la sfîrşitul epocii, aşa cum aceasta întotdeauna o sfîrşeşte asupra altora, noi găsim acolo, atunci, mesagerul trimis. Şi toate aceste şovăieli şi lucruri urmează să fie aşezate în locurile lor în felul acesta, atunci vine Răpirea pentru Biserică.

E-54 Dar aşa de mulţi repartizează toate aceste lucruri diferite, "Soarele schimbîndu-se în întuneric, luna..." Ei pun asta înapoi de tot aici în epoca Creştină. Ei doar omit să vadă acele trei întrebări care au fost puse Domnului nostru acolo, vedeţi, cînd El le-a răspuns.

E-55 Acum, seara trecută, eu cred că acolo nu era nici o întrebare deloc. Noi am luat fiecare din acele întrebări şi le-am pus drept sub Peceţi. Iar Peceţile sînt întreaga Carte împreună, Însăşi.
Tu crezi asta, doctore? [Un frate zice, "Da." – Ed.]

E-56 Vedeţi, întregul lucru doar s-a înfăşurat împreună. Şi noi am luat ce a spus Isus aici. Ei au pus trei întrebări, vedeţi, "Cînd vor fi aceste lucruri? Care va fi semnul Venirii Tale? Şi care este sfîrşitul lumii?" Şi El a venit drept jos... Şi noi le-am tras, pe fiecare, sub aceea, în afară de una. Ce era aceea? Pecetea a Şaptea. De ce? Vedeţi, aceasta nu este cunoscută. Asta este. Fiecare din ele au venit drept afară. Eu le-am comparat, întocmai exact, înainte şi înapoi.

E-57 Şi, eu, cînd am scris seara trecută, şi am ajuns acolo înăuntru şi am ajuns la... Am mers înapoi să mă uit la notiţa mea veche care am luat-o jos-jos în urmă acolo. Păi, am văzut unde am pus una în locul celeilalte, în felul acesta. Eu le-am încrucişat, înainte şi înapoi. Asta-i ce eu am făcut. Eu presupun că voi aţi prins aceasta. Voi, voi prindeţi aceasta? Vedeţi?

E-58 Eu am avut scris jos aici ceea ce eu urma să scriu dincolo pe astalaltă parte, şi am scris-o aici. Am pus-pus amîndouă dintre ele, 9, 11, sau 9, 6, sau ce... sau 6 şi 11, şi-şi-şi 9 şi 11, care aceasta nu era aşa. Aceasta era invers, următorul verset sub acesta. Vedeţi? Şi acela era el, răspunsul, între plagă şi război, voi vedeţi. Acolo este unde era acesta.

E-59 Astfel eu eram doar aşa de fericit! Eu eram doar în agitaţie ca un-un... Eu mă bucuram de stimularea de la descoperire. Astfel, am-am pus-o, aceasta aici. Şezînd acolo cu un creion, sau un pix, şi am pus jos 11 pe amîndouă părţile, cînd aceasta nu trebuia să fie. Eu cred că aceasta era 9 în loc de 11 pentru partea cealaltă.

E-60 Dar acum vedeţi voi cît de perfect s-au comparat ele? Acum, să nu uitaţi asta. Ele se compară în jos pînă la a Şasea, şi s-a oprit, vedeţi. Şi urmăriţi-urmăriţi deschiderea Peceţilor; aceasta vine jos pînă la a Şasea, şi se opreşte. Doar, "Tăcere în Cer," asta este tot ce a spus ea, "pe timp de o jumătate de oră."

E-61 Acum-acum, în acestea, vedeţi, eu... eu va trebui să mă grăbesc şi să răspund la acestea. Pentru că, vedeţi, fiecare din ele este o predică, lungă de patru săptămîni, voi vedeţi, asupra-asupra fiecăreia, şi tu doar deviezi la altceva. Dar eu-eu nu vreau să fac asta, deoarece eu vreau să iau întrebarea fiecăruia, atît de departe cît pot eu.

E-62 Aceste fecioare, vedeţi ele erau alcătuite din... Aceea este doar o parţe din ele, în epoca aceea, vedeţi. Fiecare epocă are fecioarele. Înţelegeţi? O-o Pecete ...
Îngerul vine la biserică. "Către îngerul bisericii din Efes scrie-i." Vedeţi?

E-63 Atunci ajungem aici, apoi după scrierea către biserica din Efes, comparăm aceea înapoi, o Pecete este deschisă. Acela este doar felul cum noi aducem aceasta, încercăm să o aducem la toţi dintre voi, (vedeţi ce vreau să spun?), dacă Domnul va voi.

E-64 Ce au avut ei mai întîi? Epocile bisericii. Este adevărat? Următorul lucru, mesajul către epocile bisericii. Fiecare pricepe asta clar acum? Vedeţi?

E-65 Întîi, noi avem epocile bisericii, şi avem istoria, am aşezat jos consiliile din Niceea şi consiliile din pre-Niceea, şi fiecare lucru care noi l-am putut găsi în istorie, şi am aflat că interpretarea corectă a Cuvîntului a fost exactă cu istoria. Şi aducînd-o înainte în jos pînă la această zi, în Laodicea aceasta. Iar voi-voi nu trebuie să aveţi istorie despre aceea; aceasta este a face istorie acum, vedeţi. Acolo este ea. Şi, atunci, a arătat ce va fi în această epocă.

E-66 Acum noi venim înapoi cu Peceţile, şi deschidem Pecetea aceea. Dumnezeu deschide Pecetea aceea pentru noi. Ce este aceea? Întîi, acolo este un mesager, epocă a bisericii; după aceea sînt cele Şapte Peceţi.

E-67 Acum, noi aflăm stricăciunea care loveşte în cele şapte epoci ale bisericii. Dar Pecetea a Şaptea nu descoperă nimic, ce urmează să i se întîmple. Vedeţi? Deoarece, la sfîrşitul acelei epoci a bisericii urmează să vină un dar profetic să descopere aceste lucruri. Vedeţi? Urmăriţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă. Acum observaţi cum fiecare din acele Peceţi...

E-68 Atunci eu vin aici, şi acele trei întrebări puse lui Isus Cristos, "Cum, cînd vor fi aceste lucruri, 'Acolo nu va fi o piatră pe cealaltă'? Cînd va fi acesta luat jos, acest centru religios al lumii, şi un altul să fie aşezat sus? Vedeţi, cînd va fi aceasta?" Anticristul călăreşte! Vedeţi? Şi ce a mers afară să-l întîmpine? Cuvîntul, Cuvîntul împotriva cuvîntului.

E-69 Atunci aceasta s-a stabilit jos la politică şi toate celelalte, şi acolo a mers munca de bou. Vedeţi? Aceea este exact a doua aici. Şi Isus a spus aşa, în Matei 24, vedeţi. Apoi noi venim jos de la aceea, la iscusinţa reformatorilor, Făptura de om a mers afară să-l întîlnească. Aceea este ce a avut loc. Apoi noi venim jos, la următoarea, la Pecetea a Patra, cînd anticristul a devenit o conglomeraţie, şi avea un nume, "Moarte."

E-70 Acum priviţi ce a spus Isus, "Şi el o va arunca în focuri, şi chiar îi va omorî copiii." Aceea este moartea, călărind. Acelea sînt amîndouă Protestantă şi Catolică, semnul morţii pe fiecare din ele. Vedeţi, "Ea şi copiii ei vor fi nimiciţi." Astfel dacă voi depindeţi de denominaţiunea voastră, tu mai bine îndepărtează-te de ea chiar acum.

E-71 Şi atunci cînd aceasta vine la Pecetea a Şaptea, Isus s-a oprit drept acolo. El a deschis Pecetea a Şasea, prin a zice, "Luna se va schimba în sînge, şi întuneric şi fiecare lucru." Aceste lucruri vor avea loc. Noi am venit drept aici şi am deschis Pecetea a Şasea. După ce a fost deschisă Pecetea a Şasea, atunci se avîntă drept înapoi şi arată acelaşi lucru.

E-72 Ia te uită, cu trei locuri diferite în Scriptură, le-am legat împreună cu descoperirea. Înţelegeţi? Priviţi. Locul în care Isus a spus aşa; locul atunci cînd El a deschis Cartea, aceasta a fost ascunsă de la întemeierea lumii; şi atunci descoperirea din această zi aici, punînd-o drept înăuntru acolo, leagă pe cele trei împreună. Iar trei sînt un martor. Astfel, aceasta este adevărat. Aceasta este absolut adevărat.

E-73 Acum, aceste fecioare care au venit împreună aici, ele sînt acelea care au adormit, şi atunci întregul trup este format împreună din acel grup. Aceea merge să formeze... vedeţi, să formeze-fecioarele înţelepte. Iar fecioarele neînţelepte sînt acelea care au început în urmă acolo la acelaşi timp cînd au început fecioarele înţelepte, anticrist, şi ele sînt acelea care încearcă să cumpere Ulei.

E-74 Acum doar priviţi aici şi vedeţi cît este de perfect, oriunde mergeţi voi. Dacă eu aş putea să stau aici şi să discut lucrurile care au fost descoperite în camera aceea, eu vă spun, aceasta v-ar ameţi capetele în jur. Dar cum o să faceţi voi aceasta, cînd voi aveţi un lucru întreg aici?

E-75 Şi apoi voi, într-un fel sau altul, cînd tu stai deoparte de oameni, atunci începe să se deschidă taine. Atunci tu vezi lucruri care tu nu îndrăzneşti să le spui la oameni, de asemeni. Căci, voi vedeţi, dacă aceasta ar fi, ei ar începe ismuri mici.

E-76 Şi atunci să ne uităm ce a făcut acest dar mic de vindecare, cum a încurcat aceasta biserica. Fiecare a avut o senzaţie, fiecare a avut asta; şi drept jos în inima mea, (Dumnezeu ştie că acesta este adevărul), am ştiut că aceasta nu era drept, deoarece El mi-a spus aşa. Înţelegeţi? Dar aceasta era o personificare falsă, ca să devieze numai pe oameni. Acum, asta-i adevărat. Acum, însă, voi vedeţi, tu nu poţi spune acele lucruri. Mai bine doar să lăsaţi aceasta în pace.

E-77 Şi vă reamintiţi Tragerea a Treia? El a zis, "Să nu spui la nimeni." Ce am spus eu că era aceea? Cîţi vă amintiţi asta? Sigur. Vă amintiţi, stînd acolo, încercînd să pun şiretul în acel ochi din ghetuţa aceea, în vedenie? El a zis, "Tu nu poţi să înveţi pe bebeluşi Penticostali lucruri supranaturale."

E-78 Am zis, "Aceasta va fi a Treia Tragere, şi Aceasta nu va fi cunoscută, aşa să mă ajute, prin harul lui Dumnezeu."
Acum-acum, noi sîntem-noi sîntem chiar jos la timpul sfîrşitului acum. Nu va mai fi prea mult pînă cînd Scaunul Milei va fi Scaunul Judecăţii. În timp ce voi vedeţi aceste lucruri venind înăuntru, şi aceşti oameni venind înăuntru, voi mai bine să intraţi, de asemeni, dacă voi nu sînteţi deja înăuntru. Înţelegeţi?

E-79 Acum, "Adunaţi în locurile Cereşti," vedeţi, aceasta 9-e asemeni înseamnă mai mult decît doar să te bucuri. "În locurile Cereşti," dacă voi sînteţi într-adevăr adunaţi în Cristos, acesta este un lucru înfricoşător.

E-80 Stînd lîngă... acel Înger al Domnului, vă gîndiţi că voi doar aţi striga şi chiui. Aceea, aceea nu este. Aceasta te sperie de moarte, aproape. Înţelegeţi? Astfel, voi vedeţi, acolo-acolo este o diferenţă în a te bucura doar şi dansatul înspumat, care este în regulă, şi apoi venind în jos la lucrul real. Vedeţi? Vedeţi? Acolo este unde-i frica. Acesta este un lucru înfricoşător. Nu că ţi-e frică că tu eşti pierdut; ci într-adevăr înaintea Fiinţei îngereşti, şi Duhul Sfînt Însuşi stînd acolo.

E-81 Acum, aceea va fi parte din Mireasă. Aceea este ce va merge să o formeze, vedeţi, toţi acei care dorm. Şi nu putem noi absolut să vedem...
[Sistemul de înregistrare eşuează. Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... ne rugăm acum ca Tu să admiţi vindecarea oamenilor, prin aceste batiste, puse peste ei. În Numele lui Isus. Amin.
Acum, este aceasta în regulă acum? [Fraţii spun, "Amin." – Ed.] Vă mulţumesc. Cineva a călcat pe ceva? [Un frate spune, "Avem prea multe înregistratoare pe linia aceea."] Prea multe înregistratoare pun prea multă presiune pe acesta. Vedeţi? În regulă, doar schimbaţi-o. Doar luaţi o bandă şi schimbaţi banda, şi faceţi-o de pe aceea. Acum, observaţi acum întrebarea următoare.
2. Să continuie evangheliştii pe cîmp?

E-82 "În ceasul acesta," desigur, ce vor să spună. Desigur, prin toate mijloacele. Nu schimbaţi un lucru. Dacă Isus vine dimineaţă, predicaţi astăzi de parcă aceasta urmează să fie de azi în zece ani, dar să trăiţi de parcă aceasta o să fie în ceasul acesta.

E-83 Să nu-să nu deveniţi şovăitori acum. Despre asta eu încerc să vă avertizez, vedeţi. Doar să nu fiţi ciudaţi, aparte. Nu schimbaţi nimic. Însă dacă voi faceţi ceva greşit sau faceţi rău, pocăiţi-vă, vedeţi, veniţi înapoi la Dumnezeu. Continuaţi serviciul vostru evanghelistic întocmai cum aţi făcut întotdeauna.

E-84 Dacă tu zideşti o casă, pune-o sus înainte. Dacă Isus vine mîine, tu să fii găsit credincios la datorie. Dacă tu zideşti o biserică, dă-i înainte, pune-o sus. Eu mai degrabă mi-aş pune banii Jn ceva de felul acela, decît să fiu găsit cu ei în buzunarul meu. Înţelegeţi?

E-85 Astfel doar-doar ţineţi înainte, continuaţi aşa cum sînteţi. Fiecare înţelege acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Continuaţi drept înainte, şi doar mergeţi drept înainte aşa cum sînteţi. Acum, doar-doar nu vă opriţi. Nu faceţi nimic... Doar mergeţi drept înainte întocmai cum sînteţi. Continuaţi să slujiţi pe Domnul.

E-86 Acum, de exemplu, dacă tu ai-dacă tu ai lucrat pentru un om, şi tu ai ştiut că erau cincisprezece minute înainte de timpul de încetare. "Păi," tu ai zice, "ah, doar încă cincisprezece minute, astfel eu aş putea tot atît de bine să merg doar acolo şi să şed jos." Tu ai fi fără lucru pentru acele cincisprezece minute.

E-87 Dacă tu plantezi grîu; plantează-ţi grîul. Dacă tu scoţi cartofi; mergi înainte, scoate-i afară. Ziceţi, "Păi, nimeni nu o să-i mănînce"? Aceea nu face nici o diferenţă. Scoate-i afară, oricum. Vedeţi? Da. Doar continuaţi aşa cum sînteţi.

E-88 Eu am primit o scrisoare de la cineva zilele trecute. Cineva le-a spus, a zis, "Păi, timpul este aproape. Vinde ferma. Acum tu nu o să ai nevoie de hrana din care trăieşti acum, de pe fermă," a zis, "pentru că Mileniul urmează să înceapă, şi tu nu o să ai nevoie de aceasta. Astfel tu doar mergi înainte... Şi în timp ce perioada Necazului se petrece, copiii tăi nu sînt mîntuiţi, astfel doar lasă-le... Lasă-lasă ca copiii tăi să aibe ferma, din care să poată ei să mănînce, dar voi toţi vindeţi-vă ferma," şi-şi, sau ceva de felul acesta. Şi, oh, ei au avut-o...

E-89 Am zis, "Oh, Doamne!" Dacă eu am ştiut că El venea mîine, şi eu eram un fermier, eu mi-aş pune recolta înăuntru astăzi. Sigur. Dacă El m-a făcut un fermier eu am să stau chiar la datoria mea. Asta-i adevărat. Dacă El m-a făcut un mecanic, a spus cine...

E-90 Cineva a spus, zilele trecute, el a zis, "Un om a venit înăuntru şi a zis, 'Spune, frate, tu ştii ce?' El a zis, 'Eu am să-ţi dau al doilea rînd de chei. Eu am cumpărat o maşină nouă.' El a zis, 'Eu am să-ţi dau al doilea rînd de chei,' a spus la pastorul lui. A zis, 'Eu am să-ţi dau al doilea rînd de chei, pentru că Răpirea ar putea veni, tu ştii, şi,' a zis, 'Eu nu o să mai am nevoie de aceasta."' Păstorul urma să o piardă, voi vedeţi. Oh! Aceea este a te pregăti, nu-i aşa? În regulă. Dar acela este-acela este felul cum este, vedeţi, noi nu trebuie să fim în felul acela.

E-91 Noi trebuie să fim un-un lucid, Creştin ferm, vedeţi, căci eu sînt pus aici să lucrez chiar pînă la ultimul minut. Eu am o treabă de făcut, şi eu voi fi chiar găsit credincios la postul de datorie. Dacă El vine în dimineaţa aceasta, eu vreau să stau chiar aici în amvon.

E-92 Voi ziceţi, "Frate Branham, dacă El urma să vină în dimineaţa aceasta, nu ar trebui tu să fii afară acolo?" Nu, domnule!

E-93 Acesta este postul meu de datorie. Eu voi sta chiar aici, predicînd, cînd El vine, spunînd aceleaşi lucruri pe care eu le spun. Atunci, cînd El vine, eu mă voi muta doar drept înainte afară cu El, vedeţi.

E-94 Dacă eu sap cartofii, eu voi săpa doar înainte, tot atît de tare cît pot eu. Cînd El vine, eu doar arunc sapa şi decolez.
Vă amintiţi în anul jubileului? Dacă ei săpau-săpau cu o sapă, ei doar au continuat să sape. Ei ştiau că anul jubileului mai era poate încă zece minute, iar trîmbiţa va suna la anul de jubileu. Ei doar au continuat să ridice finul, orice făceau ei. Dar cînd a sunat trîmbiţa, atunci ei au aruncat furca, şi s-au dus. Vedeţi, asta este, doar continuă să ridici finul pînă cînd sună trîmbiţa, În regulă.
[Un zgomot se aude de la ceva în apropiere – Ed.] Întrebare, "Conform cu deschiderea..." A făcut asta... S-a întîmplat ceva? Cum? Aceasta-aceasta a făcut un zgomot acolo sus. O întrebare:
3. Conform cu deschiderea celei de a Cincea-Cincea Peceţi, Moise şi Ilie trebuie-trebuie să moară. Cum este cu Enoh?

E-95 Eu nu ştiu. Vedeţi? Eu-eu... Dacă eu nu ştiu, eu doar am să vă spun că eu nu ştiu. Vedeţi? Eu-eu nu-eu nu cunosc toate răspunsurile, oamenilor. Eu-eu nu ştiu. Şi dacă eu nu ştiu, eu am să vă spun că eu nu ştiu. pacă eu ştiu... eu nu am să vă spun pînă cînd eu ştiu, vedeţi. Însă eu-eu nu ştiu.

E-96 Eu adesea m-am întrebat despre aceasta, eu însumi. Acolo era Enoh... Eu văd că Moise vine, şi Ilie vine înapoi, şi ei sînt omorîţi, vedeţi, însă acum Enoh a fost transmutat înainte de timp. Eu adesea mă gîndeam, şi mă întrebam, eu însumi, "Păi, ce, ce este cu asta?"

E-97 Însă, atunci, aici este singura consolare pe care eu o pot spune, este aceasta. Acum observaţi, că Moise l-a slujit pe Dumnezeu numai patruzeci de ani. Înţelegeţi? El era de-el era de o sută şi douăzeci de ani. Însă douăzeci de ani... Acei primii patruzeci de ani, eu vreau să spun, el şi-a primit educaţia lui. Este adevărat? Ai doilea patruzeci de ani, Dumnezeu a scos-o afară din el. Şi ai treilea patruzeci de ani, el a slujit pe Dumnezeu. Vedeţi? În regulă. Dar Enoh a umblat cinci sute de ani înaintea lui Dumnezeu, şi era fără vină. Vedeţi? Vedeţi? Astfel, Moise vine înapoi să slujească ceva mai mult timp; el şi Ilie.

E-98 Acum, aceea, eu nu zic că aceea este corect, vedeţi. Eu doar vă dau asta ca un gînd, vedeţi. Însă doar să spun ce parte, eu nu ştiu. Eu într-adevăr nu vă pot spune ce-ce s-a întîmplat acolo, sau ce va face Dumnezeu.
4. Ce este-numele celor... care va fi pe oamenii din Apocalipsa 3:12?

E-99 Eu-eu nu ştiu. Da. El a zis, "Le va da un nume nou." Eu-eu-eu nu ştiu ce este acela, vedeţi. Acesta va fi probabil făcut cunoscut cînd noi ajungem acolo, însă eu-eu nu ştiu ce este acesta acum, vedeţi. Vedeţi, El urmează să facă asta. Vedeţi? El le dă un nume nou pe care-care nu mai ei îl ştiau, înşişi. Vedeţi?
5. Acum, Frate Branham, există vreo Scriptură care permite căsătoria după divorţ? Aceasta este foarte important.

E-100 Aceasta zice, "Important." Păi, acela este motivul... Aceasta nu aparţinea de aceasta. Atît cît eu pot vedea, fratele meu, sau soră, oricine ar putea fi acesta, nu există, afară doar dacă perechea ta este moartă. Deoarece, Biblia a spus, "Noi sîntem legaţi de ei atît timp cît ei trăiesc." Înţelegeţi?

E-101 Astfel, atît-atît cît să fie "vreo Scriptură?" Aceea este ce a fost întrebat aici, "Există Scriptură?" Vedeţi? "Există vreo Scriptură?" Nu aşa ca eu să pot găsi, vedeţi, nu aşa ca eu să pot găsi.
Căci, Pavel a spus că-cuplul căsătorit, "Dacă perechea este moartă, atunci ei sînt liberi atunci să se căsătorească cu oricine vor ei în Domnul." Dar pînă atunci, dar, priviţi, voi luaţi aceasta, "Pînă moartea ne desparte." Asta este. Voi aţi luat un jurămînt peste aceea, voi vedeţi.

E-102 Astfel, eu nu cred că acolo este. Acum, dacă există... Dacă voi aţi găsit ceva, şi aceasta este corect, păi, în-în regulă. Dar, atît cît mă priveşte, eu-eu nu găsesc nimic.
6. Ce înseamnă "vezi ca tu să nu vatămi Uleiul şi vinul", în Apocalipsa 6:6?

E-103 Acesta este Duhul Sfînt. Înţelegeţi? Noi doar am trecut prin asta. Probabil că cineva, voi ştiţi, a venit înăuntru puţin tîrziu pentru Mesaj, ei... păi, pentru alte benzi, voi vedeţi.
"Nu vătăma Uleiul şi vinul." Ce înseamnă Uleiul şi vinul?

E-104 Uleiul, aşa cum noi am luat aceasta în simbol, înseamnă Duhul Sfînt. Înţelegeţi? Vinul este... şi uleiul, sînt conectate împreună, în Biblie, în închinare. Înţelegeţi? Iar vinul, aşa cum noi punem, acolo este unde eu am obţinut ideea, "Stimularea." Vinul stimulează. Şi vinul, în antemodelul lui-lui din naturalul lui, de la stimulare, este descoperirea.

E-105 Acum gîndiţi-vă doar. Ce stimulează Biserica? Descoperirea. Vedeţi? Astfel, vinul, vinul nou, ar fi... Acum priviţi. Uleiul şi vinul au mers împreună, în jertfă; au mers împreună, în-în închinarea bisericii. Acum observaţi, adunaţi împreună, conectaţi împreună.

E-106 Dacă voi aveţi o concordanţă, voi uitaţi-vă şi vedeţi un şireag întreg unde vinul şi uleiul se întîlnesc împreună în închinare. Dacă voi aveţi una-una a lui Cruden, păi, aceasta spune sus acolo.

E-107 Acum observaţi despre aceasta. Însă acum, voi vedeţi, uleiul este întotdeauna Duhul Sfînt. Noi aflăm asta acolo în Ezechiel. Şi noi aflăm aceasta în Vechiul Testament. Noi aflăm aceasta prin tot Noul Testament.

E-108 De ce ungem noi pe bolnavi cu ulei? Noi ungem pe bolnavi cu ulei deoarece acesta simbolizează revărsarea Duhului Sfînt asupra lor. Înţelegeţi? De asemeni, fecioara înţeleaptă avea Ulei; cea neînţeleaptă nu avea Ulei, Duh, vedeţi. Acum, acela este Uleiul. Şi atunci vinul, acesta-acesta este... Dacă uleiul reprezintă, reprezintă pe Dumnezeu. Dumnezeu este Duh. Înţelegeţi?

E-109 Dumnezeu este Cuvîntul. "La început era Cuvîntul; Cuvîntul era cu Dumnezeu. Cuvîntul s-a făcut trup, şi acela era Dumnezeu." Acum, deci, dacă Cuvîntul acum în... şade aici într-o formă naturală acum, vinul este ca apa, care, sau descoperirea care descoperă acea interpretare a Cuvîntului, care stimulează pe credincios, voi vedeţi. Doamne, ei doar zic, "Eu nu am văzut Aceasta înainte! Doamne! Glorie!" Ce este aceea? Vedeţi, stimulare, vedeţi, de descoperire.

E-110 Eu nu am ştiut asta pînă zilele trecute, şezînd acolo, nici eu. Vedeţi? Acum, aceea este, "Ce face uleiul şi vinul..." Aceea era, "Vezi ca tu să nu vatămi." Acela era călăreţul pe cal negru. Şi aceea era în decursul timpului din epoca întunecoasă, a treia epocă a-a bisericii. Observaţi. Şi, înăuntru acolo, "Acolo este doar un picuţ din El rămas, doar un picuţ, dar să nu-L vatămi."

E-111 Şi eu cred că dacă voi primiţi asta, a-a Treia Pecete, pe bandă, voi veţi... voi veţi găsi aceasta acolo, unde noi am explicat aceasta în detalii, sau în detaliu, adică.
7. Frate Branham, este Cartea Vieţii Mielului, şi Cartea Vieţii, aceeaşi Carte?

E-112 Sigur, vedeţi, pentru că aceea este unde este scrisă toată răscumpărarea, în această Carte. Vedeţi? Numele lor sînt în Ea. Voi ziceţi, "Păi, numele noastre sînt puse în Cartea Vieţii Mielului, Frate Branham. Eu-eu l-am avut pus, seara trecută." Nu, tu nu l-ai avut. Nu, tu nu l-ai avut. Tu doar ai aflat că acesta a fost Acolo, seara trecută, vedeţi, deoarece numele lor au fost scrise înainte de întemeierea lumii. Înţelegeţi? Aceea este, toată aceasta este aceeaşi Carte, vedeţi.
8. Acum, Frate Branham, este adevărat căci-căci fiecare Iudeu, născut de cînd a venit Cristos, va fi mîntuit? Şi cine sînt cei o sută patruzeci şi patru de mii? Sînt ei cei predestinaţi să fie sigilaţi cu Duhul Sfînt? Şi care este misiunea lor?

E-113 Acolo sînt cam trei întrebări într-una, acolo. Dar, aici, cea dintîi:
Este-este aceasta adevărat că fiecare Iudeu născut de cînd Cristos, care au venit în lume, urmează să fie mîntuiţi?

E-114 Nu. Nimic nu va fi mîntuit, numai acei a căror nume au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii, Iudeu sau Neiudeu. Înţelegeţi? Asta-i tot. Cartea deţine taina aceea, iar Cartea numai acum desfăşoară aceasta; nu numele fiecăruia, ci care este taina din Carte, în timp ce aceasta cheamă acele nume. Voi în sfîrşit înţelegeţi aceasta acum? Vedeţi?

E-115 Cartea nu zice, "Acum, Lee Vayle urmează să fie mîntuit în timpul din această epocă a bisericii, sau-sau Orman Neville," sau-sau oricine. Nu, ea nu spune asta. Ea doar arată taina, desfăşoară taina despre ce este lucrul. Dar noi, înşine, prin credinţă, credem Aceasta. Asta este ceea ce am spus seara trecută.

E-116 Cineva a zis, "Păi, acolo nu este nevoie ca eu sa incerc. Fratele Branham a spus că acolo va fi numai unul mîntuit din Jeffersonville." Vedeţi? Acum, vedeţi, aceasta arată o pildă. Aceea-aceea-aceea nu este, aceea-aceea nu este asta. Acolo ar putea fi cu miile salvaţi. Eu nu ştiu. Eu sper că fiecare din ei este salvat, vedeţi, însă eu nu ştiu.
Dar aici este felul cum eu vreau să cred aceasta, "Eu sînt acel unul." Voi credeţi la fel pentru voi. Dacă nu, atunci acolo este ceva greşit cu credinţa voastră; voi nu sînteţi siguri ce faceţi.

E-117 Cum puteţi voi-cum puteţi voi păşi sus acolo în faţa morţii, dacă voi nu sînteţi prea siguri dacă voi sînteţi mîntuiţi sau nu? Înţelegeţi? Cum puteţi voi merge aici jos şi să spuneţi la acest om olog întins acolo, orb şi răsucit, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Ridică-te! Isus Cristos te face sănătos"?

E-118 Cum puteţi voi sta, acel trup bătrîn rece ţeapăn întins acolo, care este mort, şi a fost mort de ceasuri şi ceasuri, şi zăcînd acolo, rece şi ţeapăn; şi ziceţi, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, ridică-te în picioare"? Tu mai bine, tu trebuie să ştii despre ce vorbeşti. Înţelegeţi?

E-119 Păi, ziceţi, "Moartea pretinde totul. Totul este dus." Da, dar cînd Cuvîntul lui Dumnezeu este descoperit, şi voi ştiţi că acesta este Dumnezeu, asta schimbă lucrurile. Asta-i adevărat.

E-120 Acum, da, aceşti Iudei nu sînt... Nu toţi Iudeii vor fi mîntuiţi. Nu, domnule. Ei nu vor fi mîntuiţi; numai acei care... Cînd El vorbeşte despre-despre, "Iudeu," doar ca un nume care le-a fost dat după ce ei au plecat... Eu cred, că Nebucadneţar, acolo, a început să-i numească "Iudeu," mai întîi, deoarece seminţia lui Iuda a fost luată acolo. Şi lor li s-a dat un nume de "Iudeu," acum, deoarece ei au coborît din Iudeea, şi ei au primit numele de Iudeu.

E-121 Însă, acum, Israel este diferit. Israel, şi Iudeu, este cu totul diferit. Nu fiecare Iudeu-fiecare Iudeu este un Israelit, vedeţi. Nu, el este doar un Iudeu. Însă, atunci, Israel... Pavel nu a spus că toţi Iudeii vor fi mîntuiţi. El a spus, "Tot Israelul va fi mîntuit." De ce? Numele lui Israel, acela este-acela este numele de răscumpărare, pînă departe în urmă. Vedeţi? Şi tot Israelul va fi mîntuit, dar nu toată Iudeea-Iudaismul va fi mîntuit. Vedeţi?

E-122 Întocmai ca Neamurile, acolo vor fi un... Acolo sînt mii de mii de-de oameni, da, literar milioane, în aceste organizaţii, şi ei numesc "Creştină, biserica lui Cristos," şi toţi astfel de nume ca acesta. Aceea nu înseamnă un lucru. Nu... Aceea nu înseamnă că ei vor fi mîntuiţi.
Oamenii zic, "Acum, tu trebuie să aparţii la asta sau la aceea, o organizaţie, o anumită organizaţie. Dacă numele tău nu este în cartea noastră, tu eşti pierdut." Acum, acela este cult. Vedeţi? Acela este cult. Vedeţi?

E-123 Există numai o singură cale în care tu poţi fi salvat, şi, aceea este, "Nu cel care vrea, sau cel care aleargă, cel care... Atunci, acesta este Dumnezeu Care arată milă." Şi Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte, a predestinat o Biserică spre slava Lui, şi aceia sînt cei care sînt mîntuiţi. Corect. Acum, credinţa voastră este aşa ancorată Acolo!

E-124 Voi ziceţi, "Păi, credinţa mea este ancorată Acolo." Şi priveşte ce fel de viaţă trăieşti. Tu vezi că tu nici măcar nu eşti potrivit pentru Acolo. Ancora ta este greşită. Tu o ai pe nisip în loc de stîncă. Primul val mic o va arunca la o parte. Aha.

E-125 Lăsaţi Cuvîntul să fie descoperit în ceva. "Biserica mea nu învaţă Asta!" Aceea arată chiar atunci că tu nu ai fost ancorat pe nici o stîncă. Tu ai fost în nisip. Aha. Asta-i adevărat. Astfel, acum voi vedeţi, acum.
Şi cei o sută patruzeci şi patru de mii, sînt ei cei predestinaţi?

E-126 Da, domnule. Acela este Israel, Israelul spiritual.

E-127 Doar gîndiţi-vă, acolo vor fi milioane de ei acolo înăuntru. Eu nu ştiu cît de mulţi sînt acolo acum; eu presupun că un grup ţntreg, dar ei nu vor fi toţi mîntuiţi pentru că ei sînt în Iudeea. Înţelegeţi?
Aveţi voi vreo idee cît de mulţi sînt acum acolo? Eu nu ştiu. Însă ei probabil sînt... După ce această următoare persecuţie începe să se ridice... Ei se acumulează prin... Voi ştiţi, eu am o casetă despre ei, luînd-o în vest cu mine acum la-la una dintre-biserica Legămînt care este la...

E-128 Aceasta este doar vechea... Oh, am uitat acum. Aceasta a început... Ei le au acolo jos în Africa. Olandeză Reformată. Aceasta este biserica Olandeză Reformată, cea Legămînt este.
Acum, dacă există vreunul din voi care şade aici, eu vă voi spune de ce. Voi încă vă ţineţi de acel vechi Catechism Heidelberg, şi acela este exact motivul că voi încă sînteţi în... încă Olandeză Reformată. Astfel, voi aţi putea să o cizelaţi printr-un nume American. Acela este-acela este lucrul înapoia acestuia, pentru că voi învăţaţi din acelaşi catechism, vechiul Heidelberg. Voi întrebaţi pastorul vostru dacă aceasta nu este corect. Vedeţi? Astfel, acum, observaţi aceasta.
O sută şi patruzeci şi patru de mii, ei sînt cei predestinaţi ca să fie sigilaţi prin Duhul Sfînt?

E-129 Da, domnule. Aceea este exact corect. În regulă. Acum dacă există ceva... Acum dacă eu sînt ...
Dacă eu nu am răspuns, să vă convină, păi, poate eu sînt... eu aş putea fi greşit, vedeţi. Dar, aceasta, este după cea mai bună cunoştinţă a mea, voi vedeţi. Aceasta este după cea mai bună cunoştinţă a mea.
9. Frate Branham, aşa cum tu te-ai istovit sau călă-... asupra seminţei şarpelui... (Uh-oh, eu nu am observat-o pe aceasta. Aceasta mi-a alunecat.) ... sămînţa şarpelui săptămîna aceasta, va fi aceasta în ordine să pun această întrebare? Prietenii mei mi-au cerut să explic Genesa 4:1, şi eu nu pot. Vrei tu să mă ajuţi?

E-130 Aceasta este-aceasta este afară din subiect. Dar, oricum, eu voi-eu voi-eu voi încerca cît pot de bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Să vedem acum. Lăsaţi-mă să o cizelez, doar pentru un picuţ. Eu cred că aceea este unde ea a zis, "Eu am un fiu de la Domnul." Eu-eu cred că aceasta este. Eu cred că Eva a spus asta acolo. Eu am să verific, să fiu sigur.

E-131 Pentru că, am spus, seara trecută, şapte... în loc de... şapte sute în loc de şapte mii. Astfel aceasta mă face aşa de emoţionat, vedeţi, şi tu doar trebuie să veghezi. Iar vrăjmaşul de fiecare parte, şi tu-tu eşti conştient de asta, voi vedeţi. Da, asta este.
Iar Adam a cunoscut-o pe Eva nevasta lui; şi ea a zămislit, şi l-a născut pe Cain, şi a zis, Eu am căpătat un om de la Domnul.

E-132 Acum, eu doar am să-ţi răspund la o întrebare, fratele meu, sau soră. Iar acum, reţineţi, nu-nu să arunc la voi, nu. Eu încerc să vă ajut, vedeţi. Eu vă iubesc, şi eu iubesc persoana care ar fi putut să fie un critic la aceasta. Dar eu nu cred că această persoană este critică. Ei zic, "Ajută-mă," vedeţi, deoarece oamenii o cred, dar ei nu sînt suficient înştiinţaţi, de către Duhul, să ştie ce să spună la persoana care i-a întrebat asta.

E-133 Acum, ea spune aici ce este întrebarea, fără îndoială, încît ei spun, "Eva a spus că ea a căpătat acest om de la Domnul."

E-134 Cum vă gîndiţi voi că viaţa ar fi putut să vină vreodată dacă ea nu ar fi venit de la Domnul, fie ea bună sau rea? Cine a trimis-cine a trimis pe Iuda Iscarioteanul în lume? Spuneţi-mi asta. Biblia a spus că el s-a născut "fiul pierzării." Doar întrebaţi-i asta una; să fie ca un vierme în lămîie, vedeţi. Vedeţi? Acum, voi vedeţi, ei nu pot-ei nu pot... Aceasta este.

E-135 Observaţi, atunci, dacă voi vreţi să le duceţi puţină tehnică mai multă. Priviţi. Eva a vorbit aici, dacă voi vreţi să luaţi aceasta în limbajul în care este aici, care este scrisă astfel că aceasta este ascunsă de ochiul, celui înţelept şi priceput. Eva, aici, felul în care aceasta este învăţat, că Dumnezeu era Acela prin care ea a născut pe acest fiu. Iar El este un Duh, şi nu o poate face. Vedeţi? Acum priviţi aici, dacă voi vreţi să observaţi asta. "Eu am căpătat un-un om de la Domnul." Vedeţi, voi nu puteţi să faceţi aceasta să sune ceva... Însă aceasta trebuie să aibe interpretarea ei corectă, vedeţi. Da, domnule. Nu, domnule, dacă asta, atunci duhul...

E-136 Iar noi întotdeauna urmăm natura părintelui nostru. Voi ştiţi asta. Priviţi la bebeluş, natura. Păi, atunci, Adam era un fiu al lui Dumnezeu; Eva era o fiică a lui Dumnezeu; corect, primul lucru al creaţiunii lui Dumnezeu, care nu putea să aibe o picăţică de-de rău niciunde privitor la acesta. Răul nici măcar nu a fost cunoscut.

E-137 Atunci de ce a fost Cain un mincinos, un ucigaş, şi toate celelalte? De unde a venit aceea? Doar puneţi-vă întrebarea aceea. Aceea era sămînţa şarpelui. Vedeţi? Nu spune Biblia aşa? Urmăriţi sămînţa lui tot drumul în jos. În aceea, el a devenit...

E-138 Cui îi aparţine lumea? Diavolul. Cine o controlează acum? Diavolul. Exact corect. Diavolul controlează lumea. El i-a spus lui Isus, a zis, "Vezi cît de frumoasă este ea, toată slava? Eu am să ţi-o dau Ţie dacă Tu te vei închina mie." Vedeţi, el este controlorul acesteia. Acum el o stăpîneşte.

E-139 Acum priviţi, copiii lui sînt înţelepţi; copiii Diavolului. Sau, luaţi copiii lui Cain, dacă voi vreţi, şi aduceţi-i drept în jos sub obîrşii, şi voi veţi afla că ei erau oameni deştepţi, fiecare dintre ei.

E-140 Dar atunci cînd el a omorît pe Abel; şi Dumnezeu i-a dat înapoi pe Set, era un model al celui neprihănit, să răscumpere; fiind mort, şi înviat din nou. Şi de acolo... Acum priviţi. Nu din prima sămînţă, din cea naturală; ei au murit. Acum voi aveţi minţile voastre deschise? Vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Prima sămînţă, sămînţa naturală, doar obişnuit bună, aceasta a tipizat biserica modernă, Abel. Pentru ca să se păstreze acea linie care venea în jos, acea una a murit astfel ca o alta să poată învia, voi vedeţi. Astfel, aceasta trebuie să fie renaştere, din nou. Voi prindeţi aceasta? ["Amin."] În regulă, doar aşa ca voi să o pricepeţi, vedeţi. Vedeţi?

E-141 Ia te uită, modelul perfect. Astfel chiar omul natural, născut din-din Adam, tatăl său, arată acea tendinţă naturală. Nu va merge; omul natural nu pricepe lucrurile lui Dumnezeu. Astfel acolo a fost un Om care a venit natural, şi a murit, pentru ca să restaureze aceea din nou; şi este reprezentat în moartea lui-lui-lui Abel, şi înlocuirea prin-prin Set.

E-142 Şi priviţi ce fel de oameni erau aceia, acum, duhul acela a adus înainte de la el; umili, fermieri, ciobani. Priviţi ce a venit din această înţelepciune a lumii aici; oameni deştepţi, ziditori, şi-şi cu metale, şi tot felul de inteligenţă deşteaptă şi alte lucruri. Priviţi unde au ajuns ei. Ei au fost jos acolo, şi Dumnezeu i-a nimicit pe fiecare din ei, fiecare din ei, şi a mîntuit pe cei smeriţi. Nu a spus Isus, în Matei 5, "Cei blînzi vor moşteni pămîntul"?

E-143 Astfel, da, nu vă îngrijoraţi. Ei nu au nici un picior pe care să stea. Vedeţi? Ei nu cred că acela să fie fiul lui Cain. Dar noi avem o bandă despre asta, dacă voi vreţi să o ascultaţi explicată în amănunţime. Vedeţi? Nu, domnule.

E-144 Şi am văzut că ei au o bucată în ziar aici sus, unde ştiinţa urmează acum să dovedească că "Eva nu a mîncat un măr. Ea a avut o caisă." Vedeţi? Eu am ziarul sus acolo acasă acum, vedeţi. "Aceasta era o caisă." Cît-cît de departe pot oamenii... Aceea este o minte firească, vedeţi.
"Atunci, de fapt, Moise nu a traversat apa. El a traversat printr-o mare de trestii; a adus Israelul dincolo la capătul de sus al Mării Moarte. Acolo era o grămadă de trestii acolo, o mare întreagă de trestii, întocmai unde au fost apele odată, au mers jos. Iar Moise a luat-o pe scurtătură şi s-a dus roata pe acolo." Şi bisericile Ortodoxe au acceptat aceasta. Voi aţi văzut asta. Bisericile Ortodoxe au acceptat asta, că asta a fost aşa.

E-145 Oh, omule, nu poţi tu vedea sămînţa aceea a şarpelui, acel anticrist, şi întregul lucru aşezat chiar acolo? Sigur. Da, domnule.
Frate Branham, te rog roagă-te pentru micuţul meu... (Păi, aceea este o cerere de rugăciune; eu văd aceasta.) Roagă-te pentru nepoţelul meu, foarte bolnav cu gripă, El este în Riverview Hotel.

E-146 Doamne Isuse, această sărmană persoană de aici nu a scris aceasta doar în zadar. Ea Te-a văzut doar dinadins să scoţi chiar febra reumatică de la un băieţaş seara trecută. Ea ştie că Tu eşti marele Dumnezeu, şi noi oferim rugăciunile noastre pentru acel băieţaş. În Numele lui Isus Cristos, fie ca el să fie vindecat. Amin.

E-147 Cînd cineva scrie ceva, aceasta nu este în zadar. Ei-ei-ei au o... Nu contează cît de simplu sună aceasta pentru noi, şi cît de mult din aceasta, însă-însă există ceva în spatele acesteia, voi vedeţi; doamna aceea, băieţaşul acela, ceva.
10. Este Ilie, care vine să predice la Iudei, omul real care a trăit pe pămînt, sau el va fi duhul lui Ilie în vreun alt om?
Acum, asta este, eu-eu mă tem să spun. Eu nu ştiu. Vedeţi? Lăsaţi-mă să citesc asta din nou.
Este Ilie, care vine să predice la Iudei (oh, da), omul real care a trăit pe pămînt, sau el va fi duhul lui Ilie în vreun alt om?

E-148 Acum, dacă eu aş putea răspunde la asta corect, eu aş putea să vă spun despre Enoh, vedeţi. Dar eu-eu nu o pot face, vedeţi. Singurul lucru care-l ştiu este, doar, că Scriptura spune ce va fi acesta. Şi acum aceasta ar putea să fie că... Acum, eu-eu sînt cumva înclinat... Acum lăsaţi-mă să o spun în felul acesta. Şi eu sper că banda, fraţii la benzi, vor înţelege aceasta. Eu sînt înclinat să cred că aceştia vor fi oameni unşi, din duhul lor. Deoarece, vedeţi, el zice, "Nu se... pe Elisei? Nu se odihneşte duhul lui Ilie peste Elisei?" Vedeţi, "duhul lui Ilie." Şi el a făcut întocmai cum a făcut Ilie, vedeţi. Astfel, eu, dacă eu... Dar eu nu pot spune că asta este adevărat. Eu-eu nu ştiu, vedeţi. Eu sînt cinstit cu voi. Eu nu ştiu.
11. Frate Branham, ai vrea te rog să răspunzi la aceasta pentru mine, despre botez? Matei 28:19 învaţă, "Tatăl, Fiu, şi Duh Sfînt." Iar Petru, în Fapte 2:38, "în Numele Domnului Isus." Cînd a venit această schimbare acolo în Faptele Apostolilor? Acum, eu cred, "în Domnul Isus."

E-149 Păi, frate sau soră, oricine a scris aceasta, acolo-acolo nu a venit nici o schimbare, vedeţi. Aceasta... Iar Petru a făcut exact ce i-a spus Isus să facă. Acum, dacă cineva a venit şi a spus, "Foloseşte titlurile de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt," ei au făcut ce Petru a spus să nu facă, dar ce Dumnezeu a spus să nu facă. Vedeţi? Acum, Isus a spus că...

E-150 Noi doar-doar vom lua un picuţ. Noi sîntem... Eu vreau doar să vă arăt ceva aici. Observaţi. Acum observaţi, dacă voi sînteţi aici, persoana. Eu am să pun trei bucăţi de material aici. Acum priviţi. [Fratele Branham poziţionează trei obiecte ca ilustrare – Ed.] Acesta este Tatăl, acesta este Fiul, acesta este Duhul Sfînt; aşa cum oamenii trinitarieni îi cred, cred că ei sînt trei persoane separate. Ei cred asta. Vedeţi? Păi, atunci, acum lăsaţi-mă...

E-151 Şi atunci în Matei 28:19. Isus a zis, "Duceţi-vă în toată lumea, şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. El ... " Nu, eu vă cer scuze. Eu citez Fapte acum, sau în Fapte 2, eu cred. Nu, Luca 24:49, eu citez. El a zis... Lăsaţi-mă să citesc aceasta, atunci... eu o am, vedeţi, şi atunci pentru că zilele trecute eu am spus aceea cînd eu nu am... Eu vreau să fiu sigur că am aceasta corect. Eu-eu cunosc titlul despre ce spuneţi voi acolo, însă eu vreau să iau doar ce a spus El. Să începem la al 16-lea verset, din al 29-lea. "Atunci aşa cum cei unsprezece au şezut la masă, cei..."
Atunci cei unsprezece... au plecat la o parte în Galilea, pe munte unde Isus le-a poruncit.
Şi cînd ei l-au văzut, ei i s-au închinat: dar unii s-au îndoit.
Iar Isus a venit şi a vorbit către ei, zicînd, toată puterea în ceruri şi pe pămînt este dată... Toate puterile îmi sînt date în ceruri şi pe pămînt.

E-152 Acum unde este puterea lui Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Dacă toată puterea din Cer, şi toată puterea care este pe pămînt, a fost dată, acum unde este Dumnezeu? Acolo este El, vedeţi. Acela este care vorbeşte către voi. În regulă.
Duceţi-vă de aceea, şi învăţaţi toate naţiunile, botezîndu-i în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfînt.

E-153 Acum sfera trinitariană despre asta, "Eu vă botez în numele Tatălui, în numele Fiului, în numele Duhului Sfînt." Aceea nici măcar nu este în Sfînta Scriptură. Vedeţi? El a zis, "Botezaţi-i în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al..." Nu în... şi pune un nume înaintea fiecăruia. Un Nume! Priviţi aici. Nu a zis, "Botezaţi-i în numele." [Nu mai multe nume, plural – Trans.] N-u-m-e, un Nume, "În Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfînt." Înţelegeţi?

E-154 Acum eu vreau să vă întreb. Este "Tată" un nume? [Adunarea, "Nu."] Este "Fiu" un nume? ["Nu."] Cîţi taţi sînt aici? Care dintre voi este numit "Tată"? Cîţi fii sînt aici? Cîţi umani sînt aici? Vedeţi? Păi, care dintre voi este numit "Tată," "Fiu," sau "Uman"? Înţelegeţi?

E-155 Aşa cum o femeie a spus o dată, ea a zis, "Frate Branham, 'Duhul Sfînt' este un nume. El este o Persoană."

E-156 Am zis, "Da, domnule. Eu sînt o persoană, dar numele meu nu este 'Persoană.' Eu sînt o persoană, vedeţi. Numele meu este William Branham; dar eu sînt o persoană."
Duhul Sfînt este o Persoană. Aceea este ce El este. Acesta nu este un nume; acesta este un titlu al Persoanei lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Acesta este un titlu la personalitatea lui Dumnezeu, ce El este. Acum-acum dacă...

E-157 El a zis, "Duceţi-vă de aceea, şi învăţaţi toate naţiunile, botezîndu-i în Numele Tatălui, şi al Fiului, Duhului Sfînt." Nu "în numele Tatălui, numele Fiului, numele Duhului Sfînt." Sau, nu "în numele [plural – Trans.] Tatălui, şi al Fiului, Duhului Sfînt," ci, "În Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt." Şi dacă "Tată, Fiu, şi Duh Sfînt" nu este nume, atunci cum este cu aceasta?

E-158 Să zicem dacă acesta este "nume," păi, care anume? Tu vrei să chemi pe unul din ei un nume, care nume este acesta? Dacă tu vrei să chemi titlul un nume, atunci care nume, care titlu este acesta în care tu vrei să botezi, "Tatăl" sau "Fiul"? Acesta este singular, vedeţi.
Acum noi întoarcem aici, şi asta este ultima carte din Matei.

E-159 Aşa cum întotdeauna am explicat aceasta. Dacă tu citeşti o poveste de dragoste, şi a zis, "John şi Mary au trăit fericiţi de atunci încoace." Vedeţi, aceasta este deoarece voi nu-voi nu cunoaşteţi cine este John şi Mary. Mergi înapoi la începutul povestirii tale, şi află cine este John şi Mary. Vedeţi?

E-160 Acum asta este ceea ce voi faceţi aici în Matei. Voi doar citiţi ultima parte din acesta. Mergeţi înapoi la început în Matei şi citiţi care este povestea. Acela este ultimul capitol din Matei, şi ultimele versete.

E-161 Aşa cum voi aţi luat o carte, şi ziceţi, "John şi Mary au trăit fericiţi de atunci încoace. Acela era John Jones şi-şi Mary Aşa-şi-aşa? Acela era... ? Nu, acela era John... ? Acela era John Henry şi aceea era Aşa-şi-aşa? Acesta este John Cineva şi Aşa-şi-aşa?" Nu, voi nu ştiţi încă, vedeţi voi. Singurul lucru de făcut, să fiţi siguri, este să mergeţi înapoi în carte şi să o citiţi. Vedeţi, voi nu puteţi lua o bucată aici. Voi trebuie să puneţi întregul lucru laolaltă, să faceţi tabloul.

E-162 Acum mergem înapoi la Matei, 1-ul capitol. Şi acesta merge şi dă obîrşia, venind în jos 1-ul capitol. Apoi acesta ajunge jos la al 18-lea verset, şi zice, "Acum naşterea lui Isus Cristos era în felul acesta." Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.]

E-163 Acum eu vreau să vă întreb ceva. Acum ascultaţi din nou. Voi, voi chemaţi aceasta. [Fratele Branham indică către fiecare din cele trei obiecte ca ilustrări-Ed.] Cine este acesta?
Dumnezeu [Adunarea, "Tatăl."] Dumnezeu ... ["Fiu."]
Dum- nezeu ["Duh Sfînt."] Acum care anume este acesta?
["Tatăl."] Care anume este acesta? ["Duhul Sfînt. "] Care anume este acesta? ["Fiul."] Fiul. În regulă. Acum noi o avem acum. Acum care aţi spus voi că a fost acesta; Dumnezeu cine? ["Duhul Sfînt. "] Duhul Sfînt. În regulă. Acum, în regulă.
Acum naşterea lui Isus Cristos a fost în felul acesta:
Cînd... Maria mama lui a fost logodită cu Iosif, înainte ca ei să vină împreună, ea a fost găsită cu un copil de la...

E-164 [Adunarea zice, "Duhul Sfînt." – Ed.] Acum, eu credeam că voi aţi spus că Dumnezeu era Tatăl Lui. Acum aici este ceva greşit aici; El nu poate avea doi Taţi. Voi ştiţi asta. Înţelegeţi? Acum acolo este ceva greşit. Acum care dintre aceşti doi Bărbaţi, dacă ei sînt trei Persoane, care dintre Ei este Tatăl Lui? Biblia spune aici, clar, "Ea a fost găsită cu un copil de la Duhul Sfînt," Dumnezeu Tatăl nu a avut nimic de a face cu aceasta. Iar Isus a spus că Dumnezeu era Tatăl Lui, şi noi ştim că Dumnezeu era Tatăl Lui. Atunci, El avea doi taţi; acum El este un ilegitim, destul de sigur. Acum vedeţi unde v-aţi adus pe voi înşivă? Acum:
Atunci Iosif bărbatul ei, fiind un om drept... ne voind să o facă un exemplu public, şi-a pus de gînd să o lase pe ascuns.
Dar în timp ce el se gîndea la aceste lucruri, ...

E-165 Reţineţi, că el era un om bun, acum. Şi mîna Domnului este o mînă ca acum; acei care sînt predestinaţi vor prinde aceasta. Înţelegeţi?
Dar în timp ce el se gîndea la aceste lucruri, iată, că îngerul Domnului i-a apărut într-un vis, ...
Voi urmăriţi în Biblia voastră? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă.
... zicînd, Iosife, tu fiu al lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevasta ta: căci acel care s-a zămislit în ea este de la...

E-166 "Dumnezeu Tatăl"? Am citit asta greşit? [Adunarea zice, "Da." – Ed.] Sigur că da. "Acela care este zămislit în ea," nu are nimic de a face cu Dumnezeu Tatăl, acesta este "Duhul Sfînt." Şi acum noi ştim că Dumnezeu era Tatăl Lui. Este asta adevărat? ["Amin."] Astfel ce este aceasta? Duhul Sfînt este Duhul lui Dumnezeu, desigur. Acum voi aţi priceput aceasta. Vedeţi?

E-167 Dumnezeu Tatăl şi Duhul Sfînt este aceeaşi Persoană, sau El are doi taţi. Şi atunci ce-ce fel de persoană veneraţi voi? Ce fel de Dumnezeu aveţi voi acum? Vedeţi? Vedeţi? Dumnezeu Duhul Sfînt, şi Dumnezeu Tatăl, este însuşi acelaşi Duh.
Iar ea va naşte un fiu, ... (acest Om aici) ... şi tu îi vei chema numele...
Cum? [Adunarea zice, "ISUS." – Ed.] "Numele Lui!" ["ISUS."] Acum reţineţi.
... numele lui ISUS: pentru că el va mîntui pe poporul lui de... de la păcatele lor.
Acum toată aceasta s-a făcut ca să se poată împlini ceea ce a fost vorbit de la Domnul prin profeţi, la care vine Cuvîntul, zicînd,
Iată, o fecioară va fi cu copil, şi va naşte un fiu, şi ei... chema numele lui Emanuel, care fiind interpretat este, Dumnezeu cu noi.

E-168 Care este Numele lui Dumnezeu? Care este Numele de Tată, Fiu, Duh Sfînt? [Adunarea zice, "ISUS." – Ed.] Biblia a spus că "ISUS" era Numele Lui.
Atunci omul de aici încercînd să dezbată aceasta odată, aici în tabernacol, a zis, "Fratele Branham a scăpat afară din toate acelea, dar el nu scapă de aceasta una." A zis, "Aici aceasta arată trei persoane diferite, exact, perfect." A zis, "Matei, al 3-lea capitol! Aici era Ioan stînd, predicînd; aici vine Fiul, păşind sus să fie botezat. El a mers în apă, şi a fost botezat de Ioan; a mers înapoi afară din apă. Şi, 'Iată,' a zis, 'cerurile s-au deschis pentru El.' Şi a zis, 'Din Cer a venit jos Duhul Sfînt, coborînd ca un porumbel. Şi un Glas din Cer, a zis, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care..."' Trei persoane distincte, tocmai deodată." Oh, Doamne!

E-169 Da. Aceasta doar merge să arate că oamenii fără botez, şi ne chemaţi la slujba de-de un-un predicator, nu are nici o treabă să fie în amvon. Asta-i adevărat.
Eu-eu-eu aş putea lua persoana aceea, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi să-l leg într-un astfel de nod că aceasta le-ar face să le vîjîie capul. Uitaţi-vă, mie nu-mi pasă ce...
Nu, eu nu vreau să spun că "eu." Aceea nu sună bine.
Iertaţi-mă. Eu nu am vrut să spun asta, Doamne. Eu nu am vrut, acum. Eu L-am simţit că mă verifică privitor la asta, vedeţi, astfel eu nu am intenţionat să o spun în felul acesta. Îmi-îmi pare rău. Eu cred că Duhul Sfînt ar putea să-i descopere la acea persoană ceva secret. Aceea sună mai bine.

E-170 Aceasta este cum ai întoarce un instrument, cînd tu faci ceva greşit. Şi tu o poţi spune, ca un Creştin, că tu ai spus ceva greşit. Lui nu i-a plăcut asta. Vedeţi, aceea era să mă pună înăuntru acolo. Vedeţi? Eu nu sînt în tablou, deloc. Eu sînt doar... nici măcar nu vreau să fiu eu însumi sau nimic. Doar El, îl las pe El să facă lucrarea. El face sunetul. Trîmbiţa este una mută; glasul în spatele ei, este acela care dă sunetul.

E-171 Acum, priviţi aici. Omul a interpretat greşit Cuvîntul. Vedeţi, Acesta este... Amintiţi-vă, "Acesta este ascuns de ochii celor înţelepţi şi pricepuţi; descoperit la prunci."
Acum, aici este acea o Persoană, Isus Cristos, stînd pe pămînt. Acum, cerurile; desigur, acolo sînt atmosfere deasupra. Acum priviţi, "Şi Ioan poartă mărturie..."

E-172 Acum omul acela trebuia să spună, "Aici este Dumnezeu Tatăl; şi aici este Dumnezeu Duhul Sfînt, ca un porumbel; şi aici este Dumnezeu Fiul; făcînd trei persoane." Aceasta este greşit.

E-173 Ioan, stînd înapoi aici, ştia că acesta era Mielul. Ioan a zis, "Eu port mărturie, văzînd Duhul lui Dumnezeu ca un Miel..." Acolo este Dumnezeu Duhul, ca un porumbel, vreau să spun.
Acum acolo este acelaşi lucru care l-am spus seara trecută, voi vedeţi; în loc de şapte sute, ac-... Vedeţi? Duhul lui Dumnezeu! Acesta era Mielul aici. Iar Duhul lui Dumnezeu, Porumbelul, era Dumnezeu. "Duhul lui Dumnezeu coborînd din Cer. Iar un Glas din Cer, a zis, 'Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Îmi place să locuiesc."'
"Toate puterile în Cer şi pămînt sînt date în mîna Mea."
Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi? Acela este El. Acum care era Numele Lui? [Adunarea zice, "ISUS." – Ed.] Cu certitudine. Vedeţi?

E-174 Astfel, atît cît priveşte teoria trinitariană, de a fi trei Dumnezei diferiţi, aceea este păgînism! Aceea nu a fost învăţat în Biblie. Aceea nu a fost învăţat în Mesajul leului. jiar aceasta a fost adoptată în următoarea, care era anticristă. Întrebaţi pe oricine vreţi voi, orice teolog. Aceea niciodată nu a venit, ci numai prin învăţătura Nicolaiţilor. Acolo este de ce aceasta a ieşit cu Martin Luther; Aceea este de ce aceasta a continuat cu John Wesley; şi s-a revărsat jos înainte în Penticostali.

E-175 În zilele în care Penticostalii au ieşit, ei au avut grupul "Numai Isus". Acum, aceea era greşit, iarăşi. Cum poate Isus să fie Propriul Lui Tată? Vedeţi? Astfel aceasta o aruncă pe aceea afară.

E-176 Dar acolo trebuie să vină un timp al vulturului. Vedeţi? Acela este timpul în care Acesta trebuie să îndrepte toate acele taine. Vedeţi?

E-177 "Tată, Fiu, şi Duh Sfînt" sînt titluri ale Domnului Isus Cristos. Priviţi-i, pe ei toţi trei! Matei a zis, "Tată, Fiu, Duh Sfînt." Petru a zis, "Domnul Isus Cristos." Cine este Tatăl? "Domnul a spus către Domnul meu, 'Tu şezi la dreapta Mea."' Este asta adevărat? Tată; Fiu, Isus; Duh Sfînt, Logosul care a ieşit de la Dumnezeu. "Tată, Fiu, Duh Sfînt" sînt absolut trei titluri ale Persoanei lui Dumnezeu manifestat în-în-în trei feluri diferite, sau trei atribute din El însuşi.

E-178 Şi să o facem clar, la cineva care nu ar înţelege, aceasta este ca trei slujbe ale aceluiaşi Dumnezeu. De fapt, acestea sînt trei atribute ale aceluiaşi Dumnezeu. Dumnezeu acţionînd în trei, diferite; sub calitatea de Tată, sub calitatea de Fiu, sub distribuirea Duhului Sfînt. Dumnezeu este desăvîrşit în trei. Vă amintiţi numărul anticristului, patru? Vedeţi? Dumnezeu, "Tată, Fiu, şi Duh Sfînt," este absolut "Domnul Isus Cristos."

E-179 Cînd voi botezaţi, în Numele lui "Isus" numai, aceea este greşit. Doar, "Te botez în Numele lui Isus," aceea este absolut greşit. Eu mă cunosc cu mulţi Isuşi. Păi, ţările Latine sînt pline de ei, Isuşi.

E-180 Dar acesta este "Domnul Isus Cristos," ne spune exact Cine este El.

E-181 Există mulţi Branhami, dacă voi vreţi să vorbiţi despre mine personal, dar eu sînt-eu sînt acel William Marrion Branham. Acela-acela sînt eu. Dar există mulţi alţii William Branham, şi aşa mai departe, în jur.

E-182 Dar aceasta este distinct chemată o Persoană, Domnul Isus Cristos, vedeţi, Cel uns. Există numai Unul din ei. Acum, asta-i adevărat.
Astfel dacă există ceva mai departe de asta, voi scrieţi o scrisoare sau ceva, sau-sau ceva cînd eu sînt asupra altor întrebări. Eu vreau să încerc să iau aceasta, astfel eu pot vedea dacă noi putem lua pe unii din aceşti oameni bolnavi care suferă, să ne rugăm.
12. Frate Branham, dacă această întrebare nu este-nu este potrivită, nu se potriveşte în... nu răspunde. (Asta este frumos. Eu apreciez asta.) Care copii-care copii merg în Răpire, dacă vreunii din cei mici? Îţi mulţumesc.
Ei nu au semnat nici un nume. Acum, dacă voi nu, aceasta nu este necesar.

E-183 Dar, priviţi. Cînd Dumnezeu pune un nume în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii, nu există nimic în lume care poate să-l şteargă afară, deoarece acesta este scris cu cerneala Sîngelui lui Cristos. Fie acesta aşa de mare, aşa de mare, sau aşa de mare, sau orice ar putea să fie, acesta merge întocmai la fel. Vedeţi? Toţi copiii, toată Biserica, fiecare lucru ce există, este... Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte.

E-184 Acum, noi nu ştim. Voi ziceţi, "Frate Branham, poţi tu dovedi că tu eşti acolo?" Nu, domnule. Eu nu pot dovedi aceasta. Dumnezeu ar putea să mă folosească ca o unealtă la altceva, şi să vă folosească pe voi în acelaşi fel. Dar eu cred, şi prin credinţă, eu sînt mîntuit. Nu prin cunoştinţă sînt eu mîntuit; prin credinţă! Acela este felul în care voi sînteţi salvaţi. Acela este felul în care noi toţi sîntem salvaţi.

E-185 Dar, reţineţi, Dumnezeu este infinit. Credeţi voi asta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Infinit! Păi, fiind infinit, aceea Îl face... Şi, atunci, El este atotştiutor. Credeţi voi asta? ["Amin."] Atotştiutor înseamnă că "El cunoaşte toate lucrurile." El nu poate fi-El nu poate fi atotştiutor fără să fie infinit. Vedeţi, nu a existat niciodată nimic decît ceea ce El a cunoscut. El a cunoscut fiecare gîndac care ar fi vreodată pe pămînt, şi de cîte ori ar clipi din ochi, şi cît de multă grăsime ar face acestea, cît de multă fac ei toţi laolaltă. El a ştiut fiecare răsuflare pe care tu o să o răsufli, şi cît de adînc va merge aceasta în plămînul tău. Aceea este infinit.

E-186 Acum, dacă El este infinit, aceea Îl face atotştiutor. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi dacă El este atotştiutor, aceea Îl face omniprezent, deoarece El cunoaşte întocmai exact minutul, ora, timpul, fracţiunea de moment din a cincizeci şi cincea miime .dintr-o secundă, pînă cînd aceasta urmează să se întîmple. Înţelegeţi? Pricepeţi ideea acum? ["Amin."] Atunci, El cunoaşte toate lucrurile. Şi acela este motivul că El are toată puterea, cunoaşte toate lucrurile, şi poate să facă toate lucrurile.

E-187 Acum să vedem. Acum, "Şi toţi coptu pe care Dumnezeu... Fiecare pe care Dumnezeu... Cînd ei..." Acum, reţineţi, cînd era Isus... Biblia a zis...

E-188 Acum noi ştim că Isus a fost ucis cam în A.D. 30. Este asta adevărat? Cam, aceasta era cam la mijlocul anului, eu presupun că, A.D. 30.

E-189 Acum, însă Biblia a spus că El a fost ucis înainte ca lumea să fie vreodată creată. Iar numele vostru, cînd Cartea Mielului... Cînd Mielul a fost ucis, să răscumpere această Carte... Aici este un lucru mare acum. Aceasta ar putea cauza stimulare. Priviţi. Cînd-cînd-cînd Mielul... Acum amintiţi¬vă, că Biblia a spus căci Cartea Vieţii Mielului a fost scrisă înainte de întemeierea lumii. Şi numele vostru a fost pus înăuntru, era în Cartea aceea cînd Mielul a fost ucis înainte de întemeierea lumii, ca să răscumpere fiecare nume care a fost scris în acea Carte. Vedeţi? Voi aţi priceput acum?

E-190 Vedeţi, nu există nimic afară din ordine. Aceasta lucrează întocmai exact ca marele cronometru al lui Dumnezeu, vedeţi, ca un ceas mişcîndu-se drept roata. Numele vostru a fost pus acolo înăuntru înainte de întemeierea lumii, cînd Mielul a fost ucis ca să răscumpere ce era în acea Carte. Şi acum El vine înainte şi ia acea Carte, să-şi pretindă răscumpărarea Lui.
Eu nu vreau şă încep acolo; noi nu o să răspundem la o altă întrebare astăzi. În regulă. Întrebare:
13. Este iadul, şi lacul care arde cu foc şi pucioasă, acelaşi?

E-191 Nu. Iad, traducerea în Biblie, eu cred... Acum, există şcolari care şed aici, şi eu vreau să onorez asta. Fratele nostru Iverson şezînd aici, şi Fratele Vayle, şi mulţi dintre aceşti fraţi care sînt într-adevăr teologi. Cuvîntul tradus, hades, înseamnă "mormîntul." Este asta adevărat? Cuvîntul Grec pentru mormînt. Însă Lacul de Foc este altceva. Deoarece, acolo în Apocalipsa, "Amîndouă, hades şi totul, au fost aruncate în Lacul de Foc." Vedeţi? În regulă. Acum să vedem.
14. Dacă nu, este Lacul de Foc, şi iadul, Etern?

E-192 Nu, domnule. Nu, domnule. Orice lucru care a fost creat nu este Etern. Nu. Orice lucru care este creat... Acela este motivul că acolo nu poate fi un iad Etern. Dacă cineva vă spune vreodată că voi o să ardeţi într-un iad Etern, eu vreau Scriptura pentru aceasta. Vedeţi? Nu există un astfel de lucru ca acela.

E-193 Iadul a fost creat pentru Diavolul şi îngerii lui, pentru anticrist şi oamenii lui; acela era Diavolul, Diavolul încarnat. Acesta a fost creat pentru asta, să nimicească. Şi orice lucru care avea... Orice lucru...

E-194 Există numai un lucru, cu totul, afară din tot ce există, întreaga lume şi toate celelalte, există numai un lucru Etern, şi acela este Dumnezeu. Înainte ca să existe un atom, sau electron, sau înainte să existe chiar lumină cosmică, electroni sau orice, El era Dumnezeu. El este Creatorul.

E-195 Şi acela este singurul fel în care voi puteţi fi Eterni, este să primiţi Viaţă Eternă. Acel cuvînt Grecesc acolo, eu cred, este Zoe. Nu este asta corect? Zoe. Zoe. Şi atunci, acea-acea Viaţă, Dumnezeu o împarte vouă. Ca tatăl, tatăl vostru, îşi împarte viaţa lui la voi, prin-legămîntul de căsătorie cu mama; iar el, prin aceea, împarte, bucuria de împărţire, (mă prindeţi) de a împărţi viaţa pentru un fiu. Şi în felul acela face Dumnezeu, bucurie în a împărţi Viaţa Lui la un fiu. Vedeţi? Şi atunci voi deveniţi o parte din El, care este Zoe, Propria Viaţă a lui Dumnezeu. "Eu le dau Viaţă Eternă."

E-196 "Îi înviază, în ziua de apoi." Acela este singurul lucru care-care... Voi aveţi Viaţă Eternă. Şi acea Viaţă Eternă îşi cunoaşte trupul Ei, şi acesta trebuie să vină înainte. Ca acesta să poată... Este imposibil ca acesta să zacă acolo. Aşa cum Duhul lui Dumnezeu a plutit peste trup, Duhul lui Dumnezeu peste Cristos, în acea zi măreaţă, acesta a ştiut că va învia din nou; aşa sînt sfinţii în trupurile lor.

E-197 Acum reţineţi. Isus, cînd El a murit, El a mers în iad. Pentru că, El trebuia să meargă acolo; El a fost bariera păcatului. "Şi El a predicat la sufletele care erau în iad, care nu s-au pocăit în îndelunga răbdare, în zilele lui Noe." Este adevărat? El a mers în iad şi a predicat la suflete, sufletele despărţite de Dumnezeu. Moarte înseamnă "despărţire." Şi ei s-au separat de Dumnezeu, niciodată nu puteau să mai fie înapoi. Şi Isus a mers să poarte mărturie că El era Acela despre care s-a vorbit, Sămînţa femeii.

E-198 Sămînţa şarpelui, vedeţi ce a făcut sămînţa şarpelui? Anticristul; o sfîrşeşte în moarte, despărţire, calul roşu. Sămînţa femeii, Viaţă, o sfîrşeşte pe calul alb, Isus Cristos. Vedeţi? Ce este aceasta? Unul împotriva celuilalt; sămînţa şarpelui împotriva Sămînţei femeii. Voi o pricepeţi acum? Oh, noi am putea sta pentru o vreme asupra acesteia! Nu ar fi asta bine? Dar să stăm cu acesta.
15. Frate Branham, primul călăreţ pe cal, Prima Pecete, împlineşte Doi Tesaloniceni, "descoperirea omului păcatului"?

E-199 Da. Asta-i adevărat. Aceea o face. Aceea este uşor. Aceea o face. Acela este omul păcatului. Acelaşi om doar o ţine, în stagii, călărind înainte pînă cînd el ajunge pe un cal galben care se cheamă "Moarte." Cristos vine înainte prin, justificare, sanctificare, la calul alb, şi acela este acea Viaţă, vedeţi voi.
16. Ce li s-au întîmplat la credincioşii născuţi din nou care sînt în feluritele denominaţiuni dar nu în Mireasa lui Cristos? Ce li se întîmplă lor?

E-200 Păi, eu cred că noi am explicat asta, cu un timp în urmă. Vedeţi? Ei se duc în Necaz. Ei sînt martirizaţi în Necaz. Vin sus la urmă, după Mileniu, pentru judecata lor. Vedeţi? Deoarece, Biblia a spus că restul dintre cei vii... "Ceilalţi dintre cei morţi nu au trăit pînă cînd au fost expiraţi cei o mie de ani." Atunci acolo a fost o înviere, şi atunci au venit înainte amîndoi, drepţi şi nedrepţi, şi au fost judecaţi de Cristos şi Mireasă. El a venit pe pămînt cu zece mii de ori zece mii de sfinţi ai Lui. Este asta adevărat? Mireasa Lui.

E-201 Judecata a fost aşezată. Cărţile au fost deschise. Cărţi au fost deschise. Şi o altă Carte a fost deschisă, care era Cartea Vieţii. El a despărţit, de acolo, oile de capre. Este asta adevărat? Aceea nu are nimic de a face cu Mireasa. Ea stătea drept acolo în judecată, cu Regina ei... Regina şi Regele, împreună. "El a venit cu sfinţii Lui; zece mii de mii i-au slujit Lui," soţia Lui. Apoi judecata a fost aşezată, şi atunci oile au fost despărţite de capre. Vă amintiţi seara trecută, eu am adus acea mică meditaţie, astfel ca voi să înţelegeţi aceasta, meditaţia cowboyului? Vedeţi? Ia te uită.

E-202 Nu, ei, aceia sînt ei, biserica, oamenii care sînt în denominaţiuni, aceia sînt-sînt Creştini veritabili, care capătă Mesajul şi ei niciodată nu vor vedea Aceasta. Acesta niciodată nu le va fi predicat. Şi acei într-o mulţime amestecată, la care Acesta le este predicat, Acesta va merge drept peste vîrful capetelor lorvdacă numele lor nu a fost scris în Cartea Vieţii Mielului. Da. Însă ei vor fi oameni buni.

E-203 Şi ei vor fi înviaţi din nou şi li se dă proces, şi vor fi judecaţi tocmai de grupul care le-a predicat. "Nu ştiţi voi că sfinţii vor judeca pămîntul?" Lor li se va predica, vedeţi. Lor li se vor predica, tocmai de aceiaşi oameni care le-au mărturisit lor despre Mesaj, să "Vină afară din aceasta!" Vedeţi? Eu sper că asta o explică. Eu am aşa de multe aici, care...
17. Frate Branham, este îngerul al şaptelea, cu duhul lui Ilie, acelaşi om ca Ilie trimis la cei o sută patruzeci şi patru de mii de Iudei în timpul celor trei ani şi jumătate după Răpire? Unii dintre noi sîntem încurcaţi, în aceasta.

E-204 Nu. El nu este acelaşi. Vedeţi, aceştia sînt doi bărbaţi diferiţi. Elisei care a venit în forma lui Ilie nu era Ilie. Iar duhul lui Ilie care a venit peste un om numit Ioan Botezătorul nu era Ilie. Şi omul din mesagerul îngerului al şaptelea, la sfîrşitul Epocii Laodicea, nu va fi Ilie literar. El va fi un Neiudeu, la poporul lui.

E-205 Ilie va, sau duhul lui Ilie atunci, venind în... şi la popor acolo, el va fi un Iudeu, vedeţi, pentru că ei sînt trimişi la propriul lor popor. Asta este descoperirea mea. Motivul că eu... Despre Tommy Osborn, cînd noi am discutat despre asta, la timpul acela, Tommy şi eu, eu nu am ştiut. Eu doar mă rugam pentru bolnavi.

E-206 Şi am venit sus acolo, şi acolo era o doamnă care a venit jos de la Fort Wayne Gospel Tabernacle, o misionară în cîmpurile străine. Pieptul ei era aşa de mare, era doar mîncat de cancer. Şi ea era chiar acolo în căsuţa în care noi obişnuiam să locuim, sus aici pe alee. Şi eu m-am rugat pentru sora scumpă. Şi ea a fost vindecată, şi s-a reîntors pe cîmp. Şi cînd... Ea a venit din Africa. Şi ea a lăsat o cărticică acolo, despre misiuni.

E-207 Mă-mă gîndeam, "Păi, misionarii sînt buni." Şi eu sînt... Eu nu m-am gîndit mult despre misionari. Şi astfel m-am gîndit, "Păi, ei sînt doar o slujbă de la Dumnezeu acolo afară. Astfel asta este... Acesta este locul meu chiar aici, pe Eighth Penn Street." Astfel eu doar duceam înainte cît de bine am putut.

E-208 Dar într-o zi, stînd în birou, am luat cartea aceea. Şi ea avea o fotografie despre-despre rasa Negro, un tată bătrîn vîrstnic, şi el avea această mică dungă de păr alb. Şi dedesubt era scris în felul acesta, "Om alb, om alb, unde a fost tatăl tău? Vezi, eu sînt acum bătrîn şi greu la minte, şi eu nu înţeleg prea bine. Dacă eu l-aş fi cunoscut pe Isus cînd am fost un om tînăr, eu L-aş fi dus la poporul meu." Păi, eu am citit aceasta.

E-209 Şi Ceva doar a continuat să zică, "Citeşte aceasta din nou. Citeşte aceasta din nou." Am continuat să citesc. Oh, voi aţi avut timpurile acelea. Citeşte aceasta iarăşi şi iarăşi. Există ceva înăuntru acolo."

E-210 Ca sus acolo în ziua aceea la Green's Mill, cînd eu am ieşit din peşteră. Eu nu am putut înţelege asta, cum puteau oamenii vorbi în limbi şi să strige, şi cu Duhul Sfînt veritabil, şi totuşi să fie anticrist. Vorbesc în limbi, vorbirea în limbi veritabilă a Duhului Sfînt, şi totuşi să fie un drac. Asta-i adevărat. Eu vă pot dovedi asta. Da, într-adevăr. Şi apoi observaţi... cînd ei au stat acolo.

E-211 Astfel, limbile nu sînt evidenţa Duhului Sfînt. Acesta este unul din darurile Duhului Sfînt. Înţelegeţi? Iar Diavolul poate personifica fiecare lucru ce are El, vindecare Divină şi toate celelalte.
El a zis, "Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea, şi vor zice, 'Doamne, nu am scos eu draci? Nu am eu..."' Aceea este a predica Evanghelia. "'Nu am făcut eu lucrări puternice în Numele Tău, şi toate lucrurile acestea acolo?' Eu voi spune, 'Depărtaţi-vă de la Mine, voi lucrători ai fărădelegii. Eu nici măcar nu v-am cunoscut."'

E-212 Biblia a spus, că, "Ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept, la fel." Şi acelaşi scăiete, stînd în cîmpul de grîu acolo, poate să fie tot aşa de fericit şi să strige, cu aceeaşi apă care a căzut peste el, aşa cum la amîndoi este trimisă ploaia. "Dar după roadele lor voi îi cunoaşteţi." Acel scăiete bătrîn micuţ poate sta acolo sus, şi tot atît de fericit şi să strige cît poate el, tot atît de plin din aceeaşi ploaie din care este grîul.

E-213 Ia te uită. Astfel ei pot striga, vorbi în limbi, şi să personifice tot ce ei vor; în ziua aceea, vor fi numiţi, "Lucrători ai fărădelegii."

E-214 Aşa cum v-am spus, cu un timp în urmă, ascultaţi la ce vă spun eu! Ascultaţi de aproape. Uitaţi-vă în urmă în jos, examinaţi-vă cu Cuvîntul şi vedeţi unde sînteţi.

E-215 Voi femeilor care aveţi păr scurt, lăsaţi-l să crească. Dacă purtaţi pantaloni scurţi; luaţi-i jos. Acţionaţi ca o doamnă. Voi bărbaţilor care încă fumaţi ţigări, şi alergaţi la sălile de biliard, opriţi aceasta. Mie nu-mi pasă cît de mult mărturisiţi voi. Dacă voi încă ţineţi acea organizaţie, şi ziceţi, "Asta este Aceasta, şi asta este Aceasta," mai bine opriţi-vă. Priviţi jos înapoi, examinaţi aceasta cu Cuvîntul. Noi ajungem direct afară din...

E-216 Noi se cuvenea să fi trăit deasupra părului scurt şi toate. Această epocă acum, noi sîntem înapoi în Ceva acum, că Dumnezeu descoperă tainele ascunse, care au fost puse în Carte înainte de întemeierea lumii. Şi acei care s-au supus în aceste lucruri mici, vor prinde Aceasta în lucrurile astealalte. Dacă ei nu le-au prins, Acesta va merge peste vîrful capului lor, atît de departe cît este răsăritul de apus. Acesta doar va...

E-217 Ca şi Ghedeon, separînd pe oamenii lui. Acolo erau mii şi mii. Dumnezeu a zis, "Aceia sînt prea mulţi. Separă-i din nou." El le-a dat un alt examen. Şi, "Separă-i din nou. Separă-i din nou." Şi înainte în jos, pînă cînd el a avut un grup mic. El a zis, "Acela este grupul care Eu vreau să facă lucrarea." Aceea este exact ce s-a întîmplat.

E-218 Femei Penticostale (mergînd înainte şi înapoi) şezînd acolo, auzind şi ştiind, prin Cuvînt, că aceea era greşit. Credeţi voi că ei vor face faţă cu Acesta? Nu, domnule. Fiecare an, cînd eu trec pe acolo, acolo sînt mai multe cu părul scurtat decît cum erau cînd eu am început.

E-219 Au zis, "Ce are asta de a face cu... Tu ar trebui să..." Cineva a zis, "Păi, Frate Branham, oamenii te consideră ca un profet." Acum, eu nu zic că eu eram un profet. Nimeni nu mă aude să zic asta. Dar eu voi spune aceasta, că dacă-dacă voi aţi făcut aceea, dacă voi consideraţi aceasta... A zis, "De ce nu înveţi tu pe oameni cum să primească Duhul Sfînt, şi cum să obţină asta, şi cum să obţină mari daruri spirituale şi să ajuţi biserica?"
Cum îi pot eu învăţa algebră cînd ei nici măcar nu vor să asculte la ABC-ul lor? Asta-i adevărat. Voi faceţi lucrurile acestea mici. Mergeţi jos aici dedesubt şi periaţi-o jos, şi porniţi corect. Amin. În regulă.

E-220 Despre ce am vorbit eu, oricum? Să vedem. Eu nu am vrut să deviez de la acel subiect. Scuzaţi-mă, vedeţi. În regulă. "Unii dintre... unii dintre noi sînt încurcaţi. Este Ilie acelaşi ca..." Da, aha, asta-i adevărat.
Nu. Acest Ilie care va veni la Neamuri, va fi un Neiudeu uns cu acel duh, deoarece Dumnezeu a folosit acelaşi duh ca să aducă pe poporul Lui afară din haos de fiecare dată. Şi acesta a servit bine scopul Lui, astfel El îl aduce drept înapoi în jos din nou. Deoarece, vedeţi...
Pentru că, acum, dacă El foloseşte pe unul înalt cizelat, educat, acela este felul care va prinde aceasta.

E-221 El aduce un om care de abia îşi cunoaşte ABC-ul lui, şi nu¬şi poate pronunţa cuvintele lui corect, şi fiecare lucru ca acesta; vreun bătrîn din ceva sălbăticiune acolo afară de pe undeva, şi Îl aduce şi-l împinge drept în jos la acei oameni cu gînduri simple. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.] Şi ei Îl primesc, în felul acesta. Ei Îl primesc, vedeţi. Dacă Acesta vine, şi gulerul...

E-222 Cum a zis Pavel, "Eu nu am venit la voi cu lustrul unei educaţii, ci am venit la voi în Puterea de înviere." I-a luat lui Dumnezeu trei ani şi jumătate, jos acolo în Arabia, să o scoată afară din el, educaţia lui. I-a luat-luat Lui patruzeci de ani să o scoată din Moise. Vedeţi? Astfel asta este. Aceea este...
Eu nu zic că Dumnezeu nu... eu nu sprijin analfabetismul acum, însă eu-eu încerc să vă spun că nu este nevoie... Educaţia nu...

E-223 Înţelepciunea din această lume este contrară. Educaţia a fost cea mai mare piedică pe care a avut-o Evanghelia vreodată. Dacă noi nu aveam educaţie, noi nu am fi avut toate aceste mari seminarii şi lucrurile pe care noi le avem acum. Aceştia ar fi oameni, cu gîndirea simplă, care ar asculta la Cuvînt. Dar ei sînt aşa de şlefuiţi şi zăpăciţi, şi legaţi acolo afară, totuşi, acele organizaţii, încît ei o să stea cu aceasta. Asta-i tot. Ei îşi iau acel spirit. Aţi luat voi vreodată o femeie bună, care s-a căsătorit cu un om înjosit? Acel om înjosit sau devine un-un om bun cum este femeia, sau femeia devine înjosită aşa cum este el. Vedeţi? Asta-i adevărat.

E-224 Acela este motivul că El a zis, "Ieşiţi afară dintre ei, cînd Eu mă pregătesc să iau acea Răpire." Voi trebuie să aveţi un fel de credinţă care vă va lua afară de aici.
18. Cînd a fost legămîntul, din Daniel 9:27, confirmat pentru o săptămînă?

E-225 O jumătate din acesta a fost confirmat, legămîntul, cînd Isus Cristos a fost pe pămînt predicînd la Iudei. El nu s-a dus la Neamuri, deloc. Şi El le-a spus ucenicilor Lui, "Să nu vă duceţi la Neamuri." Acela era către Iudei, singuri. Vedeţi? Şi El a predicat pentru trei ani şi jumătate. Aceea este jumătate din a şaptezecea săptămînă, acum, cum a spus Daniel că El va face.

E-226 Acum amintiţi-vă, El a fost ferm adeverit la Iudei. Însă ochii lor erau orbiţi, ca să aducă înăuntru acest interval al Neamurilor. Nu puteţi vedea voi întregul program? Vedeţi? Şi El S-a dovedit, un profet, a făcut întocmai exact ce ar face profetul, le-a arătat un semn al unui profet. "Care, propriul vostru Cuvînt a zis, 'Dacă un om spune că el este duhovnicesc, sau un profet, urmăriţi ce spune el; şi dacă aceasta se împlineşte, doar continuă înainte să se împlinească, ce el a spus, continuu."'

E-227 Cum, voi vă uitaţi în Biblie, aceasta zice, "Bate-ţi, aceasta se va deschide; căutaţi, şi aflaţi; cereţi, veţi căpăta." Acum, dacă voi veţi observa, aceasta este "bate." Doar bate constant. [Fratele Branham începe să bată în amvon de douăzeci şi trei de ori – Ed.] Staţi chiar acolo. Ca judecătorul nedrept, nu a vrut să răspundă femeii; el doar a continuat să bată la uşa ei. A zis, "Eu sînt în mîna Ta." [Fratele Branham încetează să bată.] Nu căutaţi, să ziceţi, "Doamne, mi-ar place să am asta. Amin." Nu asta este. Staţi drept acolo pînă cînd voi obţineţi aceasta. Voi ştiţi că urmează să vină. Astfel, El a promis-o, astfel doar staţi chiar acolo pînă cînd voi o apucaţi. Vedeţi?
Acum, acum, în ultima parte, din a şaptezecea săptămînă, ultima parte din ea va fi în decursul timpului perioadei Necazului, după Răpirea Bisericii. Atunci aici sînt cei trei ani şi jumătate aici, că aceasta le va fi confirmat din nou prin profeţi, vedeţi, Moise şi Ilie, Apocalipsa 11. Acum să vedem ce este aceasta:
19. Dacă tu eşti unul din cei aleşi ai Lui, vei merge tu sus în Mireasă? (Da. Aha. Da, domnule. Asta este uşoară.)
20. Frate Branham, ai vrut tu să spui şapte mii care nu şi-au plecat genunchiul la Baal, sau şapte sute?

E-228 Şapte mii, am vrut să spun. Iertaţi-mă pentru asta, vedeţi. Doar o... Aceasta era doar un-un fel de vorbire. Eu eram doar...
Cum, am spus cu un timp în urmă. M-aţi observat voi stînd aici, am zis, "Şi-şi ei poartă mărturie, văzînd Mielul..."? Vedeţi? Vedeţi? Mielul era pe pămînt. Vedeţi? "Poartă mărturie, văzînd Duhul lui Dumnezeu venind asupra Mielului."

E-229 Acum, acolo înăuntru, acesta zice, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Eu îmi găsesc plăcerea." Voi vedeţi? Acum, asta este scrisă într-o formă actuală din Greacă, punînd verbul înaintea adverbului. Dar voi observaţi aici, aceasta de fapt ar fi asta. Acum doar luaţi Cuvîntul, vedeţi. Biblia zice, în traducerea lui Saint James aici, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Îmi place să locuiesc." Dar, de fapt, dacă noi am spune aceasta cum o spunem noi astăzi, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi place să locuiesc înăuntru." Voi aţi întoarce aceasta în jur, vedeţi. Vedeţi? "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Îmi place să locuiesc." Vedeţi? Acum, noi am spune aceasta astăzi, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Îmi place să locuiesc înăuntru." Vedeţi, acelaşi cuvînt, doar îl întoarce împrejur. Vedeţi?

E-230 Acum, da, am vrut... Iertaţi-mă, vă rog. Eu... Şi-şi, fraţilor, voi pe benzi acolo afară, şi prietenilor, ascultaţi. Eu nu am intenţionat să spun asta în felul acela. Eu-eu-eu sînt un lucrător al Evangheliei. Eu, de multe ori cum eu am predicat aceea, eu am ştiut că erau şapte mii. Eu doar s-a întîmplat să spun şapte sute. Eu nu am vrut să spun doar şapte sute. Eu am vrut, voi... Eu doar nu am citit aceasta din Scriptură. Aceasta doar mi-a venit în minte în timp ce eu vorbeam, şi eu doar am spus şapte sute în loc de şapte mii. Eu fac greşelile acelea tot timpul. Eu sînt-eu sînt sigur un nătîng, astfel voi iertaţi-mă. Vedeţi? Eu nu am vrut să fac asta.
21. Este Mireasa lui Cristos, şi Trupul lui Cristos, acelaşi?

E-231 Da, domnule! Vedeţi? Acum, aici, acum vedeţi, eu nu vreau să încep asupra acesteia, pentru că eu iau o pre-... predic o predică despre aceasta, vedeţi. Dar eu nu am să fac asta. Dar eu vreau să vă arăt. Cînd Dumnezeu i-a dat lui Adam mireasa lui, din coasta lui, el a zis, "Ea este carne din carnea mea, şi os din osul meu." Este asta adevărat?

E-232 Cînd Dumnezeu i-a dat lui Cristos Mireasa Lui, Duhul a dat carnea Mireasa, El a fost perforat, străpuns în coastă sub inima Lui, şi apă, Sînge, şi Duh, au venit înainte; aceea a devenit "carne din carnea Lui, şi os din osul Lui." Noi sîntem carnea şi oasele; Mireasa va fi carnea şi oasele lui Cristos, exact. Ei sînt... Aceea este Mireasa Lui.
22. Va avea Mireasa lui Cristos... Va avea Mireasa lui Cristos o slujbă înainte de Răpire?

E-233 Sigur. Asta este ceea ce se desfăşoară chiar acum, vedeţi, Mireasa lui Cristos. Cu certitudine. Acesta este Mesajul din ceasul acesta, vedeţi, Mireasa lui Cristos. Sigur. Ea constă din apostoli, profeţi, învăţători, evanghelişti, şi păstori. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aceea este Mireasa lui Cristos. Sigur. Ea are o slujbă, slujbă măreaţă, slujba din ceasul acesta. Aceasta va fi aşa de smerită.

E-234 Acum amintiţi-vă. Cîţi erau aici, la început, cînd eu... Duminica trecută, vedeţi, vă amintiţi despre ce am predicat? Smerenie. Oh, să nu uitaţi asta. Eu am să mă opresc un minut, să avertizez asta din nou. Vă amintiţi, cînd Dumnezeu prezice ceva măreţ să se întîmple, oamenii privesc aşa de departe, prin înţelepciunea lor, încît ei pierd ce se întîmplă. Cînd Dumnezeu spune că ceva este măreţ, lumea rîde de aceasta. "Grămada aceia de ignoranţi!" Asta-i adevărat.
Dar cînd lumea măreaţă, şi biserica înaltă măreaţă, zice, "Băiete, asta este glorios!" Dumnezeu zice, "O grămadă de ignoranţi!" Astfel, vedeţi, voi trebuie să aveţi grijă. Eu nu vreau să spun că aceasta poate fi de felul acela, exact în felul acela, dar acela este felul în care este.

E-235 Priviţi! Aici era o măreaţă, biserică sfîntă Ortodoxă, "Noi cunoaştem Cuvîntul. Noi avem şcoli. Noi avem seminarii. Noi avem oamenii noştri aşa de şlefuiţi! Păi, de sute de ani noi am fost loiali lui Iehova. Noi sîntem Biserica. Noi sîntem Sanhedrinul. Noi avem Consiliul Bisericilor aici. Şi Fariseii şi Saducheii, şi toate denominaţiunile, se adună împreună," aşa ca şi noi. Vedeţi? "Noi sîntem toţi într-una, Consiliul bisericii. Noi sîntem marii ştabi aici. Noi cunoaştem Scriptura aceea. Ce este vreun micuţ, om ignorant jos acolo pe rîu, cu o barbă atîrnîndu-i pe faţă, şi o bucată de piele de oaie, să ne spună nouă?" Cu ceritudine, ei nu o să asculte de Acesta.

E-236 Dar Biblia a zis, în Maleahi al 4-lea cap-... sau al 3-lea capitol, "Eu voi trimite pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele, să pregătească calea pentru Mine." Şapte sute şi doisprezece ani înainte ca acolo, Ioan... Oh, marele profet din Isaia a stat acolo, şi a zis, "Acolo va fi un glas al unuia care strigă în pustie, 'Pregătiţi calea pentru Domnul, şi faceţi-i cărarea Lui dreaptă."' Asta-i adevărat. Şi a zis... şi Dav-... Oh, mulţi din ei! A zis, "Fiecare loc înalt va fi adus jos."

E-237 Oh, ei au zis, "Acolo va fi un... Cînd vine acest om, el va arăta cu degetul lui, şi el va muta munţi. Oh, şi toate locurile joase, şanţurile, vor fi aduse sus. Atunci toate, aceea este toate locurile zgronţuroase, vor fi netezite. Frate, noi vom planta porumb în fiecare cîmp aici în jur. Şi, oh, noi o să facem lucruri măreţe cînd vine acest om." Vedeţi?

E-238 Ei se aşteptau ca Dumnezeu să ia manivela şi să o întoarcă, să aducă coridorul jos, să zică, "Vino jos, tu mare premergător al lui Mesia Meu." Şi atunci îndată ce el este dus, ei ridică aceasta sus înapoi, şi slujba lui este terminată. Ei dă manivela jos din nou, şi îl pune drept jos aici lîngă seminar, şi zice, "În regulă, Fiul Meu preaiubit, păşeşte jos şi spune-le." Vedeţi? Oh, Doamne!

E-239 Priviţi, cînd el a venit pe acolo. Oare ce s-a întîmplat? Aici a venit un om care nu a cunoscut nici una din şcolile lor. Nici măcar nu a avut un carnet de părtăşie. Oh! Nu a avut nici o recomandare. Nu. Nimeni nu a ştiut vreodată dacă el a mers vreodată o zi la şcoală în viaţa lui. Tu nici măcar nu puteai să spui asta din vorbirea lui. El nici măcar nu a vorbit în termeni de un... de ecleziastici. El a vorbit despre şerpi, securi, şi sălbăticie, şi-şi-şi lucruri ca acelea, vedeţi, pomi. El nu a vorbit în termeni de felul ecleziastic al zilei, sau această zi sau orice altă zi.

E-240 El vine "sassafras," [cu savoare de dafin American – Trans.] aşa cum noi îl numim aici în Indiana. El a venit afară din tufişuri de undeva. Nici măcar nu s-a barbierit, iar părul îi stătea ridicat pe cap. Eu nu îmi imaginez că el a făcut o baie; o dată la fiecare două sau trei luni. Corect. El nu a purtat pijama noaptea. El nu a mers într-un automobil. El nu şi-a spălat dinţii. Oh, Doamne! Ce ins era acesta! Cu certitudine nu.

E-241 Aici vine el, mergînd apăsat prin pustie, în felul acesta, a zis, "Eu sînt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiţi calea pentru Domnul, şi faceţi-i cărarea Lui dreaptă!"

E-242 Unii din învăţători s-au ridicat şi au zis, "Ha! Spune, omule, ai tu a tale... Noi nu putem colabora cu tine în această campanie. Aici, noi nu putem face asta. Păi, unde este al tău¬unde este carnetul tău? Unde este legitimaţia ta?" El doar i-a ignorat. El avea un mesaj, astfel el doar a mers înainte cu acesta, voi vedeţi, predicînd doar la fel.

E-243 Ei au zis, "Păi, aşteaptă! Păi, dacă noi mergem jos acolo, noi vom duce episcopul jos, astăzi, şi să vedem ce spune el despre aceasta. Noi vom merge jos acolo dacă noi ştim. Aceia sînt capetele bisericii. Şi noi ştim că el va trebui să recunoască asta. Dacă el este de la Dumnezeu, el va recunoaşte pe episcopii noştri."

E-244 Ia pus pe toţi acolo jos într-un rînd, şi au stat acolo afară, demnitarii.

E-245 El a zis, "Voi generaţie de vipere! Voi şerpi în iarbă!" Gulere întoarse în jur, şi "părinţi sfinţi," şi aşa mai departe. "Cine v-a avertizat să fugiţi de mînia care vine? Voi ştiţi că ceasul vostru este aproape. Să nu vă gîndiţi că... Voi ziceţi, 'Păi, noi aparţinem de asta, aceea.' Eu vă spun, Dumnezeul căruia îi slujesc este în stare să ridice copii lui Abraham din aceste pietre." Oh, Doamne!

E-246 Acum el merge să ia sus inversul lui, din vorbirea ecleziastică. "Eu zic că securea este aşezată la rădăcina pomului! De aceea fiecare pom care nu produce roadă bună este retezat şi aruncat în foc! Oh, eu într-adevăr o să vă botez cu apă, spre pocăinţă, dar El vine după mine. Luna se va schimba în sînge! Şi, oh, Doamne, El cu desăvîrşire îşi va curăţi ariile Lui! Şi El va lua-pleava şi o va arde cu foc nepotolit, şi El va duce grîul în grînar. El va separa neghina şi grîul." Oh, Doamne! Ce mesaj!

E-247 Ei au zis, "Acest om? Ha! Ce a spus el, ce-ce-ce timp era acesta? Oh, prostie! Noi avem omul drept acolo sus, Fratele Jones. El este omul care va face asta, dacă există cineva în această epocă. Episcop Aşa-şi-aşa o va face; Sfîntul Părinte Aşa-şi-aşa." Oh, Doamne! Vedeţi?
Dumnezeu în simplicitate, vedeţi, lucrînd în simplicitate.

E-248 Atunci, primul lucru care-l ştiţi, el stă acolo într-o zi, şi el a zis, "Da, El stă în mijlocul vostru!" El era aşa de sigur că el era acel mergător. El ştia cine era el. Acela este motivul că el putea să le scuture pielea de pe ei. A zis, "Acum, nu tremuraţi, ci doar mergeţi înainte şi continuaţi. Voi soldaţilor, voi supuneţi-vă stăpînilor voştri. Şi dacă voi aţi făcut ceva rău, voi luaţi acea...

E-249 "Ce să facem noi? Să încetăm să facem asta? Să ne oprim de a face asta?"

E-250 El a zis, "Doar mergeţi înainte aşa cum sînteţi. Continuaţi înainte. Continuaţi înainte. Mergeţi înainte. Dacă voi creşteţi cartofi, creşteţi-i. Vedeţi? Voi soldaţilor, să nu faceţi nici o violenţă. Şi-şi voi faceţi asta. Şi orice faceţi voi, doar continuaţi înainte aşa cum sînteţi. Supuneţi-vă stăpînilor voştri, şi aşa mai departe."
"Rabinule, ce trebuie noi să facem?"

E-251 "Doar continuaţi înainte aşa cum sînteţi, vedeţi. Dar acolo este Unul în mijlocul vostru, pe care voi nu-l cunoaşteţi." El a ştiut asta, ceasul mesajului său. El ştia că el urma să prezinte acea Persoană.A El ştia că El era acolo. "Unul în mijlocul vostru! Voi nu Îl vedeţi. Se petrec lucruri, de care voi nu ştiţi nimic." Şi astfel, atunci, "Acolo-acolo este ceva ce o să se întîmple," a zis el, "voi vedeţi, iar El va fi aici. Iar eu Îl voi cunoaşte."

E-252 Şi în sf'îrşit, într-o zi, el a zis, "Iată, acolo este El! Acolo este Mielul lui Dumnezeu care ia la o parte păcatul lumii!" A zis, "Şi timpul meu s-a terminat acum. Eu v-am prezentat către El. Eu trebuie să descresc acum. Eu trebuie să merg jos de pe scenă. El va prelua de aici."
"Mileniul se va desfăşura, imediat, vedeţi, şi-timpul aproape." Atunci cînd El a venit, cînd...

E-253 Chiar Ioan a zis, "El urmează să, oh, El urmează să cojească pielea jos. El urmează să-El urmează să separe grîul de-de pleavă, şi El o să o ardă. Şi El o să curăţească cu desăvîrşire ariile Lui, şi vînturătoarea Lui este în mîna Lui!" Dar cum era El? Mic, micuţ...

E-254 Acum, ei aveau toată aceasta desenat, "Oh, omule! El va avea o suliţă care va atinge o milă lungime. El va sta în spate aici în Palestina, doar va sta sus acolo şi doar... pe unul din norii aceştia albi, şi-i va ridica sus pe toţi Romanii aceştia, în felul acesta, şi-i va arunca în iad. Doar continuă înainte să facă în felul acesta, vedeţi, pînă cînd El îi prinde peste tot." Păi, ei aveau toată aceasta aranjat.
Şi cînd aceasta era, un Miel micuţ a venit mişcîndu-se afară printre ei, blînd şi binevoitor, împins în jur încoace şi încolo.

E-255 Chiar Ioan a zis. Acum priviţi la Ioan, profetul; el a zis, "Mergeţi întrebaţi-L. Este de fapt El Acela?" Aşa de smerit, încît acel profet l-a omis. A zis, "Este El Acela, sau să căutăm noi pe altul?"

E-256 Acum, El nu i-a dat o carte pentru acei ucenici, în-în Matei 11. Au venit şi L-au întrebat, cînd ucenicii lui Ioan ...
Ioan era în închisoare. Astfel el a fost cu totul aşa de şovăielnic încît el... Eu cred că acesta era Pember care a zis, "Ochiul lui de vultur s-a înceţoşat, jos acolo," voi vedeţi. El putea ... El-el a venit jos la pămînt; el a fost sus în aer. Dar cînd profeţia lui s-a terminat, el a căzut înapoi jos la pămînt din nou, vedeţi, deoarece, l-au pus în închisoare, voi vedeţi. El nu a mai avut nici un folos de aripile acelea mari, astfel el doar a şezut jos acolo. Dar el a zburat mai înalt decît oricare din restul dintre ei.

E-257 Lăsaţi-mă să vă arăt ceva. Dumnezeu l-a folosit. Şi Isus ştia, vedeţi voi, deoarece acela era-acela era Dumnezeu întrupat acolo. Vedeţi? El era... Astfel, El-El a spus acolo, El a spus...
Acum, El nu i-a dat o carte despre cum să se comporte în închisoare; El să zică, "Acum aşteaptă un minut. Eu am să scriu un eseu mic aici, şi voi duceţi-l înapoi şi spuneţi-i lui Ioan cum să se comporte cînd el este în închisoare, din cauza Mea." Vedeţi? Nu, El nu a spus asta.

E-258 El nu a spus, "Mergeţi spuneţi-i lui Ioan că el trebuia să fi obţinut licenţa lui de Ph.D. înainte ca el să vină afară." Vedeţi? Dacă el ar fi luat-o, el ar fi fost cu restul dintre ei; el ar fi fost un respingător.
Ioan a fost cinstit şi a pus întrebarea.

E-259 Şi El a zis, "Doar aşteaptă pînă cînd se termină mitingul, şi atunci mergeţi şi arătaţi-i lui Ioan ce s-a întîmplat, atunci el va şti. Dacă voi îi spuneţi ce s-a petrecut, atunci el va şti." Vedeţi? Vedeţi? "Doar mergeţi lăsaţi-l... Spuneţi-i. Spuneţi-i că aceasta este... El este în închisoare şi nu putea fi aici. Dar-dar voi aţi şezut în adunare, şi voi aţi văzut ce s-a întîmplat. Voi mergeţi şi spuneţi-i."
Astfel, atunci, ucenicii au zis, "Foarte bine, Stăpîne."

E-260 Şi ei au mers peste deal. Isus şezînd pe această piatră, doar i-a privit pînă cînd ei au trecut dincolo şi au mers sus peste deal.

E-261 El s-a întors în jur către adunare, a zis, "Pe cine-cine aţi ieşit să vedeţi, în timpul lui Ioan?" Vedeţi? A zis, "Ce aţi ieşit să vedeţi voi? Aţi ieşit să vedeţi un om care îşi are gulerul întors în jur, şi haine moi, şi înalt şlefuit şi educat. Este acela felul de om pe care voi aţi ieşit să-l vedeţi?" A zis, "Nu. Voi ştiţi ce sînt felul acela? Ei sărută pruncii, şi, voi ştiţi, lucrează în palate regeşti. Ei, acela-acela nu este felul care era Ioan."

E-262 "Păi," a zis, "atunci, de ce v-aţi dus? Să vedeţi un om la care i s-a dat o slujbă şi o va agăţa drept într-o organizaţie, sau ceva de felul acela? Scuturat de fiecare... Atunci, dacă-dacă Unitarienii nu-l vor, el va merge dincolo la Trinitate? Şi dacă Trinitatea nu-l vor, el va merge la biserica lui Dumnezeu, oriunde? Este acela felul de om pe care voi aţi mers să-l vedeţi, scuturat cu orice trestie? Oh, nu. Nu Ioan."

E-263 El a zis, "Atunci ce v-aţi dus să vedeţi? Un profet?" El a zis, "Şi Eu spun că asta este adevărat. Dar Eu am să vă spun ceva ce voi nu ştiţi; el a fost mai mult decît un profet. El a fost mai mult. Dacă voi îl puteţi primi, acesta este acela despre care s-a scris, în Biblie, vedeţi, în urmă acolo, Scriptura, 'Eu voi trimite pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele,' Maleahi 3, vedeţi, 'şi el va pregăti calea înaintea Mea."' Vedeţi?

E-264 Iar ei nu au înţeles. Chiar şi ucenicii nu au priceput aceasta, vedeţi. Asta-i adevărat. Oh, Doamne! Simplicitate! Să fie umilit, vedeţi. Merge drept în jos... Cînd Dumnezeu promite ceva mare, vedeţi, aceasta este mare în privirea Lui.

E-265 Acum, dacă voi vreţi ca întotdeauna să ţineţi aceasta în minte, eu vreau ca voi să... Voi păstraţi aceasta în minte. Şi cînd aceasta se întîmplă, atunci voi o puteţi schimba. Voi întindeţi-vă jos şi ridicaţi una din aceste floricele de primăvară care vin anul acesta, sau luaţi un fir de iarbă obişnuit şi ţineţi-l în mînă, şi ziceţi, "Eu am să ţin aceasta acum, şi văd că ceva, aşa de simplu, a făcut aceasta. Şi eu vreau să văd creierul, care a trimis o rachetă la lună, să facă acest fir de iarbă." Voi întotdeauna o să-l aveţi. Voi vă puteţi odihni asiguraţi pe aceasta. Voi întotdeauna îl veţi avea. Vedeţi? Firul de iarbă are viaţă în el, vedeţi. Acesta este aşa de simplu şi smerit.

E-266 Voi vedeţi, dacă un om este un om mare, în regulă, însă dacă el este destul de mare încît el poate deveni simplu, vedeţi.
El îl va găsi pe Dumnezeu. Dar dacă el nu devine simplu, el niciodată nu Îl va vedea. Astfel tu trebuie să devii simplu. Acum versetul...
23. În Apocalipsa, versetul 5:9, cine sînt aceştia găsiţi cînt¬cîntînd cînd Mielul ia Cartea afară din-afară din... ia Cartea? Sînt-sînt aceştia sfinţii răpiţi?

E-267 Nu. Apocalipsa 6... 5:9, adică. Nu. Dacă voi observaţi, aceştia nu sînt sfinţii. Ei aveau... El încă nu şi-a pretins proprietatea Lui. Vedeţi? Aceştia nu sînt sfinţii. Dacă voi observaţi, ei sînt bătrînii şi Făpturile, şi ei cîntă.

E-268 Să citim aceasta, astfel acea persoană... Şi apoi eu am să încerc... Eu încă am cam o jumătate de duzină aici, şi eu cred că eu pot să le iau în cîteva minute. Să vedem. Apocalipsa 5:9. Acum să citim doar un picuţ înainte. Astfel, persoana, acum, este cinstită despre aceasta, şi ei vor să cunoască. Priviţi.
Şi cînd el a luat-luat cartea, cele patru făpturi şi cei douăzeci şi patru de bătrîni au căzut jos înaintea Mielului, avînd fiecare din ei harfe, ... potire de aur pline de miresme, care sînt rugăciunile sfinţilor.
Şi ei au cîntat o cîntare nouă, (vedeţi, vedeţi,) zicînd, Tu eşti vrednic să iei cartea, şi să O deschizi, (vedeţi,) ... tu ne-ai răscumpărat...
Şi... ne-ai făcut preoţi şi regi...

E-269 Acela este grupul Ceresc, încă nu cei răscumpăraţi. În regulă, acum.
Frate Branham, dacă toţi cei...
Acum doar un moment. [Fratele Branham pauzează – Ed.]
Eu presupun, ce... Scuzaţi-mă.
Frate Branham, dacă-dacă toţi cei evlavioşi, (da), evlavioşi vor fi luaţi sus în Răpire, de unde vor veni Ilie şi... şi Moise?

E-270 Acolo este ceva greşit. Acolo este ceva greşit. Aceea este doar tot ce este de aceasta. Acolo-acolo este ceva ce s-a întîmplat. Vedeţi? Acolo este ceva care a mers greşit pe undeva. Fiecare se simte în regulă? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acolo nu... Nu este nici o boală, sau nimic?
[Un frate în adunare zice, "Citeşte acel al 9-lea verset din nou, în Apocalipsa 5."] Să vedem, Apocalipsa... Unde era aceasta, frate? ["5."] 5. ["5."]
Oh, întrebarea! Oh, întrebarea care tocmai am răspuns-o.
Acum să vedem. "Tu..." Locul corect:
Şi cînd el a des-... cartea, cele patru făpturi şi cei douăzeci şi patru de bătrîni au căzut jos înaintea Mielului, avînd fiecare din ei harfe, şi potire de aur pline de miresme, care sînt rugăciunile sfinţilor.
Şi ei au cîntat o cîntare nouă, zicînd, Tu eşti vrednic să iei cartea, şi să deschizi pecetea de acolo: căci tu ai... fost ucis, şi...
Aici este aceasta! Aici este aceasta! Eu am fost greşit asupra acesteia. Vedeţi?
... tu ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sîngele... din fiecare seminţie...

E-271 Asta-i adevărat. Acum, ce credeţi voi despre asta? Oh, dacă Prezenţa Duhului Sfînt nu este aici, atunci ce este? El nu ar lăsa... Vedeţi, eu am citit numai prima parte din acel verset. Vedeţi, aceasta este-aceasta este doar un ver-... sau ceva scris aici, şi eu am încercat să termin, privind la acel ceas. Dar L-aţi văzut cum m-a oprit asupra acesteia? Glorie! Vedeţi, eu nu am citit partea cealaltă din acesta. Vedeţi, eu am ajuns aici, "Şi..." Priviţi aici, "Şi ei-şi ei au cîntat o cîntare nouă," şi m-am oprit, vedeţi. Dar, priviţi aici, "Cîntarea care au cîntat-o, zicînd, 'Tu ne-ai răscumpărat din fiecare seminţie, limbă, şi naţiune."' Sigur, aceia sînt ei. Doamne! Oh, Doamne! Oh, Doamne! Vedeţi aceasta? Şi, apropo, există o altă întrebare jos aici, de asemeni.
24. Ai putea tu (c-o-n-t-r-o-... ) controla acei ce li s-au dat...
Ei bine, controla "acei ce li s-au dat robe albe," din Apocalipsa 6:11, cu "acei care şi-au spălat robele în Sîngele Mielului?"

E-272 Acum să vedem, Apocalipsa 6. Eu doar nu mă pot grăbi cu aceasta, oamenilor, ca aceasta de aici, vedeţi, deoarece aceasta merge... Eu o să răspund ceva greşit. Acum, El nu a vrut-El nu a vrut ca eu să fac asta. Acela este adevărul, aşa să mă ajute. Duhul Sfînt al lui Dumnezeu ştie că acela este adevărul. Vedeţi? Eu doar... Există ceva doar... Eu-eu m-am uitat doar la acesta... Eu mă uitam la ceas, unsprezece treizeci, şi m-am gîndit, "Dacă eu nu mă grăbesc, eu nu o să ajung să mă rog pentru bolnavi." Şi eu încerc să fac asta. Deoarece eu... Iar mintea mea este aşa... Eu nu pot...

E-273 Voi reţineţi, voi doar trebuie să înţelegeţi acum, eu-eu sînt un om, vedeţi. Şi eu-eu am fost acolo înăuntru de şapte zile, şi a mea... Şi eu încă mai am ceva, în după-amiaza aceasta, eu trebuie să aflu de la Dumnezeu.

E-274 Dar, El a fost aşa de hotărît ca eu să nu fac eroarea aceea, ei m-au chemat înapoi să citesc restul din versetul acela. Eu doar... Aceasta se simţea doar parcă Ceva doar s-a rostogolit peste mine acolo, şi a zis, "Mergi înapoi! Mergi înapoi!"
M-am gîndit, " 'Mergi înapoi'? Ce? Să mă opresc chiar acum şi să încep să mă rog pentru bolnavi? Dar ce-ce este aceasta? Ce am făcut eu?"
Şi doar am început să citesc pentru acela, cineva a zis, "Citeşte versetul din nou." Şi l-am citit iarăşi. Şi acolo, la partea de jos a acestei întrebări, acolo era aceasta, vedeţi, "Apocalipsa 6."

E-275 Vedeţi, am citit începutul. Acela sună în felul acesta, începutul, vedeţi, "Şi ei au cîntat o cîntare nouă."
Dar jos aici, vedeţi ce a fost? Următorul, venind jos înainte, "Ne-a răscumpărat." Sigur, aceasta era Mireasa, sfinţii răpiţi. "Ai putea tu..." Şi aici, cu certitudine, Mielul avea Cartea în mîna Lui. El a părăsit deja Tronul de har mijlocitor. Vedeţi? Voi vedeţi cum Duhul Sfînt veghează la asta? Pentru că, exact, acesta este acelaşi lucru pe care l-am spus seara trecută.

E-276 Cînd El a vorbit cu mine în cameră, şi eu am venit jos aici şi v-am predicat la toţi, căci, "Cînd Mielul a părăsit locul." Oh, Doamne! Acum eu cred că noi doar vom lua un text. Vedeţi, "Mielul a părăsit scaunul Lui şi a venit înainte," vedeţi, aşa cum eu m-am ridicat sus acolo cînd El era prezent, Lumina aceea, care este Cristos; cînd El era prezent, a spus aceasta. Cînd Mielul părăseşte acel scaun al Tronului, de a fi un Mijlocitor, El devine aici, iar Ziua de Răscumpărare pentru Biserică este sfîrşită.

E-277 Următoarea răscumpărare ce este deschisă, este pentru Iudei, cei o sută patruzeci şi patru de mii. Este asta adevărat? Pentru că El a promis că El o să taie pomul jos, voi ştiţi.

E-278 Acum, aici, acum aici El vine afară, Mielul, şi atunci Ziua Răscumpărării este sfîrşită. Şi toţi acei care urmau să fie răscumpăraţi, au fost deja răscumpăraţi şi puşi în Carte, iar El este aici afară să deschidă Cartea. Corect!

E-279 Oh, Îţi mulţumesc, Doamne. Vedeţi? Iartă pe slujitorul Tău agitat pentru că a încercat să treacă peste ceva.
Acum, ai putea tu tolera "acei ce li s-au dat robe albe," din Apocalipsa 6:11...

E-280 Acum să vedem, 6:11. În regulă. Unde sîntem noi la asta acum? "Robe albe," da, aceia sînt cei-cei răstigniţi, sub altar. Iudeii, în intervalul acela de timp, "Lor li s-au dat robe albe."
... cu "acei ce şi-au spălat robele lor în Sîngele Mielului," din Apocalipsa 7:14?

E-281 Nu. Acum, aceea este diferit, destul de sigur. Pentru că, vedeţi, aici, noi aflăm aici, că "acestora li s-au dat robe albe," aici în acest timp. "Lor li s-au dat robe albe," ei înşişi, prin har. Şi aceştia de aici, "Şi-au spălat robele lor în Sîngele Mielului," şi dincolo în Apocalipsa aici, aceasta este acea "mare gloată care vine sus înaintea lui Dumnezeu, din toate seminţiile, limbile, şi naţiunile." Şi aceştia sînt direct exact către martiri, Iudeii, voi vedeţi. Acum, acum asta este corect, acum.
25. Frate Branham, dacă toţi dintre cei evlavioşi au fost luaţi sus în Răpire, de unde va veni Ilie şi Moise? Vor fi ei Iudei? Sau Ilie al nostru, dat pentru noi, va fi-fi cu ei?

E-282 Nu. Neiudeul care va fi uns cu acest duh, să cheme afară pe Neamuri, va fi luat la o parte. Pentru că, vedeţi voi, întreaga Biserică, toată, a fost luată sus. Iar aceşti doi profeţi, din-din al 11-lea capitol, sînt aduşi jos. Şi ziua harului este terminată cu Neamurile, şi a fost trimis la Iudei. Nu, acesta nu va fi acelaşi om. Acum, eu sînt-eu sînt destul de sigur despre aceasta. Acum reţineţi, aceasta este după cea mai bună cunoştinţă a mea.
Să vedem ce este aceasta, ce zice aici. Întrebare, "Face grîul şi vinul..." Oh, "Face..." G-r-î-u-1. Nu, eu presupun că aceasta-aceasta înseamnă, "Ce face..." Aceasta nu are un "ce" acolo. Doar zice:
26. Face ce şi vinul, sau grîul şi vinul, ce fac cei... din Apocalipsa 6:6?
Să vedem ce este aceasta, cînd eu ajung aici jos acum, asta aici.
Şi am auzit un glas în mijlocul celor patru făpturi zicînd, O măsură de grîu pentru un ban, şi o măsură de orz pentru un ban; ... vezi ca tu să nu vatămi vinul şi... uleiul.

E-283 Eu presupun că aceea înseamnă "grîul şi vinul." Acela era unul, către celălalt.
Adică, este un simbol, vinul luat la masa cinei, din Apoc¬... din Întîi Corinteni 11:24?

E-284 "Face vinul-vinul..." Nu. Unul din ele este un simbol spiritual, vedeţi. Şi celălalt este de fapt-descoperirea Cuvîntului.
27. Ar putea fi acesta motivul că mulţi sînt bolnavi, deoarece noi nu am deosebit Trupul Domnului? (Corect!)
... dar acum descoperit prin deschiderea celei de a Şasea Peceţi?

E-285 Acum, să vedem. Lăsaţi-mă doar să văd dacă eu pot lua asta acum. Acesta nu eşti tu; acesta sînt eu. Tu nu ai... Tu ai scris aceasta în regulă; acesta sînt doar eu.
Ar putea să fie acesta motivul că mulţi sînt bolnavi, deoarece noi nu deosebim Trupul Domnului? (Asta are un semn de întrebare, la sfîrşitul acesteia.)

E-286 Păi, Scriptura zice, că, "Mulţi sînt bolnavi şi slabi printre voi, din cauza deosebirii Trupului Domnului." Aceea este exact corect. Deoarece, vedeţi, Trupul Domnului este Mireasa. Şi mulţi din ei deviază, şi ei nu merg cu Acesta. Asta-i adevărat. Vedeţi, ei nu ştiu cum să se comporte. Trăiesc orice fel de viaţă; şi iau cina şi alte lucruri. Aceea nu este drept. Vedeţi? Cînd oamenii iau cina, care mint şi fură şi bea, şi, ac~ea-aceea¬aceea este groaznic. Voi nu ar trebui să faceţi asta. Înţelegeţi?
... dar acum descoperită prin deschiderea Peceţii a Şasea?

E-287 "Deschiderea Peceţii a Şasea." Să vedem acum. Nu. Acum, voi aflaţi, a Şasea Pecete ce se deschide aici, era pentru Iudei. Vedeţi, Biserica este deja dusă. Aceasta este perioada Necazului, astfel aceasta nu ar fi aceeaşi. Nu. Nu. Aceasta nu este.

E-288 Unul din ele este vinul spiritual, aceea este descoperirea Cuvîntului, atunci-credinciosul devine stimulat prin descoperi- rea Cuvîntului. Iar celălalt este un simbol al Sîngelui lui Isus, care este luat la masa Domnului. Acum, asta este după cea mai bună înţelegere a mea despre aceasta.
28. Vor accepta unii care nu sînt predestinaţi pe Domnul? Dacă ei acceptă, vor cădea ei deoparte?
Nu dacă ei sînt predestinaţi. Nu. Vedeţi, ei nu ar putea.
29. Unde este Scriptura care arată căci... căci Catolicismul va înşela pe Iudei şi vor lua bogăţia lor?

E-289 Acum, "Doar unde spune aceasta căci-căci-căci fiara va înşela pentru bogăţie?" Ea nu spune asta. Dar noi presupunem că aceea era... Acum, seara trecută, vă amintiţi. Voi uitaţi-vă la bandă foarte atenţi. Eu nu am spus că asta este ceea ce ei o să facă. Am spus... Vedeţi, Catolicii sînt cel mai bogat grup din lume. Nu există nimeni ca ei. Şi ceea ce ei nu au, Iudeii au restul.

E-290 Acolo este unde economia din această ţară acum... Noi trăim chiar acum din banii de impozit, conform cu Lifeline, că din impozite (aceea vine drept de la Washington, D.C.) care vor fi plătite de azi în patruzeci de ani. Asta este ceea ce noi cheltuim acum. Asta este cît de departe în urmă sîntem noi, dînd note, vedeţi, asupra impozitelor care vor fi plătite de acum în patruzeci de ani. Naţiunea este falimentată. Ea este terminată.

E-291 Acum, Castro, singurul lucru înţelept care el l-a făcut vreodată, a fost cînd el a falsificat valuta şi a plătit facturile, obligaţiunile, şi le-a ars, şi-şi a schimbat moneda. Acela era singurul lucru pe care el îl putea face.
Şi există numai un singur lucru rămas pentru Statele Unite să facă. Acum reţineţi, acesta este William Branham, vedeţi, care vorbeşte. Aceasta este ideea mea. Aceasta este numai presupunere, doar privind la aceasta din punctul de vedere natural, care ar putea fi un milion de mile deviere. Eu cred că drept acolo, în acei bani... "Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor." Şi eu cred că tocmai acolo înăuntru va începe să se rostogolească mingea.

E-292 Acum, biserica Catolică acolo în urmă, de la încasarea pentru liturghie, şi aşa mai departe, deţine bogăţia lumii. Vă amintiţi, că Biblia zice, "Ea era bogată," şi cum era ea. Şi, amintiţi-vă, nu doar numai asupra unei naţiuni. Ea este bogată asupra fiecărei naţiuni care există sub Cer. Ea se întinde afară. Ea are banii. Acum, ceea ce ei nu au, are Wall Street, care este controlat de către Iudei.

E-293 Acum, şi vă reamintiţi, el a avut banii cînd Iacob s-a reîntors (seara trecută noi am aflat) şi a devenit Israel. El într¬adevăr avea banii. Dar banii lui nu-i cumpărau lui nimic, vedeţi, lui Esau. Esau îi avea, de asemeni. Vedeţi, amîndoi anti, şi-şi acela... Vedeţi, aceasta este doar aşa de perfect.

E-294 Acum priviţi aici. Eu am spus că ei ar putea să vrea să se consolideze laolaltă asupra banilor, şi-şi puterea Romană ia puterea Iudaică, şi a banilor, rupînd legămîntul. Aceea ar putea să nu fie aşa. Vedeţi, eu ştiu că ei îl vor rupe, însă eu-eu nu ştiu din ce motiv, deoarece aceasta nu-mi este descoperit despre ceea ce ei vor face.

E-295 Dar priviţi. Acum, dacă astăzi, acum ce dacă astăzi, singurul lucru care noi îl putem face, ar fi de făcut? Dacă noi tragem impozite (dacă declaraţia aceea este corectă) jos din valută, jos din banii aceia de impozite de acum în patruzeci de ani, vedeţi voi, aurul nostru este... Noi deja l-am cheltuit. Noi sîntem faliţi. Noi nu avem ceva bani. Şi noi trăim numai dintr¬o reputaţie trecută.

E-296 Aceea este ce face biserica astăzi, biserica; nu Mireasa. Biserica trăieşte dintr-o reputaţie trecută care a avut-o acolo în urmă sub slujba din timpul leului. "Noi sîntem Biserica! Noi sîntem Biserica mamă! Noi am început..." Asta-i adevărat. Vedeţi? Ea trăieşte din reputaţie!

E-297 Metodiştii trăiesc din reputaţia lor. Baptiştii trăiesc din reputaţia lor. Şi Penticostalii trăiesc din a lor. "Slavă lui Dumnezeu! Cu mult timp în urmă, cînd Sfinţii obişnuiau să danseze în Duhul, şi cum ei... Domnul a făcut asta şi aceea." Aceea, aceea este ceva trecut. "Noi toţi am devenit mari acum, frate." Oh, Doamne! Vedeţi? Toată reputaţia trecută!

E-298 Această naţiune trăieşte-trăieşte dintr-o reputaţie trecută de ceea ce erau strămoşii, vedeţi, şi acela este motivul că noi ne gîndim că vom fi salvaţi. Dumnezeu nu a respectat Israelul pe ceea ce ei au fost, ceea ce ei erau; ci ceea ce ei erau atunci! Observaţi.

E-299 Dar, acum, aici este ce gîndesc eu, ce eu-eu gîndesc că va avea loc. Acum, aceasta ar putea să nu fie aşa. Eu cred că va veni timpul cînd noi vom fi forţaţi să facem hotărîrea. Şi atunci aceasta va fi, că, în loc ca noi să schimbăm valuta... Ce îi va face aceasta la Philip Morris? Ce ar face aceasta la-companiile de whiskey? Ce ar face asta la industria oţelului? Ce ar face asta la tot comerţul? Ce ar face asta? Aceasta i-ar rupe. Ei ar fi faliţi. Însă, dacă, "Noi putem împrumuta banii aceia." Vedeţi cît de deştept este el?

E-300 Atunci naţiunea se vinde la biserică. AŞi atunci biserica şi statul sînt pnite iarăşi, şi acolo vine ea. Înţelegeţi? Asta este. Observaţi. În regulă. Acum, în aceasta:
30. Dacă unul este într-o organizaţie asociată de guvernul nostru, şi poate să vorbească ce-i dictează propria lui inimă, sau în Adevărul zilei din urmă, va fi el socotit ca una dintre "stricate"?

E-301 Să vedem. "Dacă unul în organizaţia asociată este..." Păi, vedeţi, organizaţia asociată; organizaţia, ei îi sînt date drepturi de către guvern, să vorbească. Vedeţi, aceea nu are nimic de a face cu inima lui. Vedeţi? Acum, dacă el este un credincios adevărat, şi născut din Duhul lui Dumnezeu, cîndva sau cumva el o să fie controlat. Vedeţi? Aceasta nu poate fi aşa de clar şi atunci el să nu o vadă.

E-302 Acum, eu vreau ca voi... Vedeţi, voi vreţi să reţineţi asta, prietene, că Dumnezeu-Dumnezeu niciodată nu face aceasta, sau să fi făcut la vreun timp, aşa cum eu îmi pot aminti, vedeţi, dar ce...

E-303 Priviţi, Isus era-era nota dominantă din toate acestea, pentru că El era Dumnezeu, Emanuel, făcut trup. Acum, priviţi la acest-acest Om, Isus. Cînd... Aţi ştiut voi, cînd El a venit pe pămînt, acolo nu era, eu presupun, nici o zecime din lume care ştia că El era aici?
Ştiţi voi căci, cînd a venit acel premergător, cînd toţi "munţii," şi lucrurile să aibe loc, acolo nu era o sutime din populaţia Israelului, eu presupun, care au ştiut vreodată aceasta? Nu este aceasta straniu?

E-304 Păi, acolo erau Iudeii şi alţii, şi oameni peste toată lumea. Acum, amintiţi-vă, Isus a venit să fie un martor, ca un Salvator al lumii. Este asta adevărat? Păi, acolo erau doar popoare, după popoare, după popoare, după rase, după popoare, care nici măcar nu au ştiut nimic despre aceasta. A mers drept înainte, întocmai de parcă lumea nu a ştiut nimic despre aceasta; dar, tot timpul, asta se petrecea în lume. Vedeţi?

E-305 De ce nu i-a lăsat El să ştie? El a venit, şi aceia care erau predestinaţi la Viaţă Eternă erau aceia care L-au primit. Nu ar fi făcut nici un bine să spună ceva la restul dintre ei, deoarece El nu ar fi putut să-i răscumpere, deoarece ei nici măcar nu erau de răscumpărat. De ce era aceasta, cînd acei preoţi au stat acolo? Cînd, El trebuia să vină la locul acela deoarece cei predestinaţi erau localizaţi acolo, peste tot în jur, astfel El a trebuit să le predice ca la un grup.

E-306 Şi marii şcolari care trebuiau să-L fi cunoscut, au zis, "Acest Om este Beelzebub. Noi nu-l vom avea pe acest Om să stăpînească peste noi, şi aşa mai departe, vedeţi. Noi nu vom face aceasta."
Dar o micuţă prostituată, cu Viaţa în ea, predestinată la Viaţă Eternă, şi numele ei este veşnic în Cuvîntul lui Dumnezeu aici. A păşit sus acolo, şi, prima dată cînd Lumina aceea a lovit acea sămînţă mică, repede ea a cunoscut aceasta. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.]

E-307 Priviţi, un bătrîn pescar a venit pe acolo. Aici stătea El acolo, făcînd semne şi minuni, şi-şi spunînd la diferiţi oameni secretele inimii lor, şi descoperindu-se pe Sine.
Şi, Doamne, acolo erau Farisei stînd acolo, şi au zis, "Acest Om este Beelzebub." Ei trebuiau să răspundă faţă de adunarea lor.

E-308 Toţi dintre ei stînd în jur, "Dr. Jones, vei merge tu jos şi să asculţi la acest Om? El-El se pare că El ştie despre ceea ce vorbeşte EL El nu vorbeşte ca oamenii obişnuiţi;

E-309 "Eu Îl voi asculta." A păşit jos acolo, vedeţi. Da, Dumnezeu-Dumnezeu niciodată nu a putut să ajungă la el.
Şi acolo stătea El jos acolo, iar El a zis...
Ei au zis, "Acum priveşte acolo. Priveşte acolo. Acolo vine un om acolo. Acolo este unul din ucenicii Lui. Acolo vine un om sus acum. Acum, numele acelui ins, acela este Andrei. Vă amintiţi. Oh, vă amintiţi de bătrînii-bătrînii pescari jos aici? Ei sînt aceia. Da, acolo-acolo este Simon, fratele lui. Vedeţi? Şi aceia sînt-aceia sînt copiii bătrînului Iona. Acum acolo ei... Priviţi, el-el aduce pe cineva sus la EL Cine este acesta? Da, să vedem ce va face El acum. El este-el este următorul sus acolo." Şi el merge sus.
Şi El a zis, "Numele tău este Simon, şi tu eşti fiul lui Iona."

E-310 "Acest Om este Beelzebub! Vedeţi, El are un fel de duh peste El. El este un Ins ciudat. Vedeţi? Drept înainte, să nu ascultaţi voi toţi la nimic de felul acesta, vedeţi. Ţineţi-vă departe de acolo. Eu nu aş mai participa la aceste adunări, deloc, vedeţi. Doar îndată ce acest lucru se termină, noi vom ieşi afară de aici. Noi niciodată nu vom mai ajunge, pe aici din nou." Vedeţi? De ce? Acum, aceea este ce el se gîndea, şi totuşi trebuia să fie acela. Priviţi, tocmai aceia la care El a venit erau aceia care L-au răstignit. Vedeţi?

E-311 Dar acolo era o prostituată micuţă pe care fiecare a dat-o afară! Eu nu susţin prostituţia. Nu, într-adevăr! Ci eu vă arăt doar Sămînţa predestinată.

E-312 Priviţi la acest om aici, acest bătrîn pescar, nu putea el... Biblia a spus că el era neînvăţat. Este asta adevărat? Nu numai asta, dar el era neştiutor. Acum, este asta corect sau greşit? Oh, dacă noi am putea măcar să devenim neştiutori faţă de o mulţime din aceste lucruri pe care noi credem că le cunoaştem. Înţelegeţi? În regulă. Vedeţi, el era şi neştiutor şi neînvăţat. Şi atunci el a mers sus acolo în Prezenţa Domnului Isus, iar El i-a spus cine era el. Chiar atunci aceea a stabilit-o.

E-313 Acum, ce este argumentul celuilalt om împotriva acesteia? "Păi, priviţi, el a crezut aceasta. Priviţi cine este acesta. Voi ştiţi cine este acela. Păi, acel om niciodată... Păi-păi, el este un pescar. Păi, el nu-şi cunoaşte ABC-ul. Eu am cumpărat peşte de la el; el nici măcar nu a ştiut să-mi semneze un bon. Că, vedeţi, acela este felul din acel lucru! Acela este felul de oameni care ascultă la ceva ca Acela." Mulţumim Domnului. Amin. Vedeţi? "Păi-păi, el nu... Priviţi la tatăl lui; el era neştiutor. El nici măcar nu i-a trimis la şcoală." Dar acela este cel care El l-a trimis la şcoală; l-a învăţat în felul în care El a vrut.

E-314 Eu nu sprijin să nu meargă la şcoală, acum. Eu sper că voi înţelegeţi. Dar acolo este doar un model, vedeţi, ceea ce voi obţineţi în asta. Acela este felul, şi motivul că aceasta se duce pe deasupra lor.

E-315 Şi voi ştiţi ce? Nici o... Eu aş, zice că nici o treime dintre toţi Iudeii în ţară nu au ştiut vreodată ceva despre venirea Lui. Şi-şi, atunci, o-o cincime din acea o treime a ascultat la El. Şi, atunci, o sutime din acea o cincime au primit Aceasta. Voi ştiţi cît de mulţi a avut El. El a avut doisprezece care au stat la cruce, din întreaga grămadă. Unde sînt restul dintre ei? Vedeţi? Cei şaptezeci s-au îndepărtat.

E-316 Acum, în timp ce El vindeca pe bolnavi, şi doar mergînd jos, nespunînd nimic despre Învăţătura Lui; El doar a mers înainte, vindecînd pe bolnavi şi fiecare lucru. Oh, Doamne! Acela, acela era Duhul Lui Dumnezeu peste EL Credeţi voi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cînd El vindeca pe bolnavi, era minunat! "Acela este un mare Rabin. Zicem, că voi toţi fraţii, voi toţi s-ar cuveni să-L aveţi în biserica voastră. Băiete, voi vorbiţi despre putere, Omul acela într-adevăr poate să vindece pe bolnavi! Voi s-ar cuveni să vedeţi. El are un dar de vindecare."

E-317 Păi, desigur, ei o să aibe ceva personificare la aceea. Aici vin ei înainte, pentru că fiecare grup trebuie să aibe propriul lor om.
Aici vine El. Şi atunci, primul lucru care-l ştiţi, într-o zi El a şezut jos.
"Oh, sigur, Rabinule, noi vom merge cu Tine."

E-318 "În regulă, şedeţi jos. Să mergem." În regulă, i-a trimis afară pe cei şaptezeci, şi aşa mai departe.
Atunci într-o zi, după ce s-a făcut o mare minune, El a şezut jos şi a început să le spună Cuvîntul, vedeţi. "La începutul sunetului celei de..." În regulă. El a început să le spună Cuvîntul, Adevărul.
Ei au zis, "Ah, acum, aşteaptă un minut! Hm! Eu nu ştiu despre Acesta." Acesta este contrar la învăţătura lor. Zic, "Păi, eu ştiu că noi am părăsit sinagoga şi fiecare lucru ca acesta, dar poate noi-noi am fost greşiţi, fraţilor. Noi mai bine să mergem înapoi, pentru că Omul acela vorbeşte în pilde. El este un fel de Om ciudat. Eu nu pot înţelege Asta." Vedeţi? Ce era aceasta? Sămînţa nu era predestinată de la început.

E-319 Apoi, primul lucru care-l ştiţi, El a avut un grup mic lucrător, şi a vorbit cu lucrătorii. Ei au zis, "Ah! Hm! Noi mai bine mergem înapoi, de asemeni, şi mergem înapoi şi intrăm în organizaţie, ne luăm iarăşi hîrtiile noastre, vedeţi. Pentru că, Insul acesta, păi, cine poate înţelege un Om ca acesta? El spune asta aici, şi El spune asta dincoace. Ah!"

E-320 Ceilalţi nu au înţeles Aceasta în felul acela. El le arăta pilde la unii din ei, dar nu la ceilalţi.
Astfel ei s-au îndepărtat. Atunci El s-a întors în jur şi a privit la cei doisprezece stînd acolo. A zis, "Şi voi vreţi să plecaţi, de asemeni?" Vedeţi?

E-321 Acum priviţi. Petru a zis, "Voi ştiţi ce? Eu particip la locul acela vechi tot acel timp. Unde în lume să mă duc? Unde să mă duc? Unde-unde aş putea eu să merg? După ce am făcut aici o lucrare... Şi eu nu pot să merg înapoi la bidonul acela de gunoi din nou, unde tot felul de lături ale lumii zac înăuntru în aceasta. Vedeţi? Eu-eu... Unde să mă duc? Eu-eu doar nu o pot face."

E-322 El a zis, "Atunci, în regulă, vino, mergi cu noi." Acum, ia te uită. Vedeţi? Cum era aceasta, atunci? Doisprezece afară din cam două milioane şi jumătate. Şi Mîntuitorul lumii, afară din miliarde, totuşi smerit, vedeţi. Doar staţi umiliţi. Priviţi.
Acum, cu toţi acei Farisei; şi micuţa aceea prostituată a venit sus acolo. Ea a zis, "Spune, Tu trebuie că eşti un profet! Acum, noi ştim că Mesia vine, şi cînd El vine El va face asta."
El a zis, "Eu sînt Acela."

E-323 Ea a zis, "Asta este," şi ea s-a îndepărtat. Voi încercaţi să o opriţi odată? Voi nu aţi putea să o faceţi.
31. Frate Branham, salutări în Numele Domnului Isus. Te rog explică cine este omul, în Matei 22:11, omul care nu avea pe el o haină de nuntă, haină de nuntă pe el. Eu ştiu că acest om putea-nu putea să intre în Cer fără să aibe haina de nuntă. Acesta era un musafir, eu ştiu, nu Mireasa.

E-324 Da, asta-i adevărat. El ar fi un... Da, el doar s-a strecurat înăuntru. Vedeţi? Acum priviţi. Acum, eu... Aceasta ar putea lua o întreagă predică despre aceasta.
Acum eu am zece minute, să mă rog pentru bolnavi şi să sfîrşesc aceasta. Iar eu am o jumătate din ele terminate, eu presupun. Observaţi. Dar eu am-eu am să mă grăbesc, chiar, destul de sigur, după aceasta una. Vedeţi?

E-325 Iată ce s-a întîmplat, dacă voi cunoaşteţi obiceiurile orientale. Vedeţi? Cînd mirele împarte invitaţiile pentru nunta lui, el doar împarte un anumit număr de invitaţii. Şi pentru fiecare invitaţie ce el o trimite, el avea un portar stînd la uşă, să pună o robă pe el. Fie că el era sărac, sau fie că el era, el trebuia... dacă el era bogat sau sărac, orice era acesta, el, toţi, trebuiau să poarte această haină de nuntă.

E-326 Cînd ei au stat la uşă, ei au pus aceasta pe el, aceasta i-a acoperit ceea ce era exteriorul lui. El este invitat, fie că el este un milionar sau fie că el este un sărac, fie că el este un fermier, săpător de şanţ, sau orice este el, sau un plutocrat, el era-el era aici îmbrăcat cu roba acum. Deoarece, roba este pusă pe el la uşă, cînd el intră înăuntru la uşă.

E-327 Acum, luăm Sfîntul Ioan 10, eu cred că este acesta, El a zis, "Eu sînt uşa." Vedeţi, "Eu sînt uşa care intră... prin care voi intraţi înăuntru." Acum acolo stă el în uşă, şi aici este Omul ca să pună roba peste el, Duhul Sfînt, să-i dea roba neprihănirii cînd el vine înăuntru.

E-328 Acum, acest om a venit prin vreo organizaţie, în spate la fereastră aici, ceva gaură de strecurat înăuntru. Şi el a ajuns înăuntru la masă şi a şezut jos. Şi atunci cînd Mirele vine sus şi se uită în jur, el era un... el... Acestea erau raţe ciudate, înainte, acum el este raţa ciudată. Înţelegeţi? "Ce faci tu aici în felul acesta, fără botezul Duhului Sfînt şi toate aceste lucruri? Cum ai ajuns tu vreodată înăuntru aici?" Păi, el a venit înăuntru pe undeva pe lîngă uşă. Şi el a venit fără invitaţia potrivită. Vedeţi? El a venit prin ceva sistem educaţional, vedeţi, sau ceva de felul acela. El a ajuns înăuntru.

E-329 Şi El a zis către ei, "Legaţi-l, la mîini şi picioare; aruncaţi-l afară de aici, în întunericul de afară, unde acolo va fi plînsul, şi văitatul, şi scrîşnitul din dinţi." Vedeţi? El a mers în perioada Necazului. Vedeţi? El nu a venit înăuntru prin uşă. Astfel, în regulă. Întrebare:
32. Va fi Ilie din Maleahi 4 acelaşi ca Ilie menţionat în Apocalipsa 11:3? Şi sînt ceilalţi martori se-... Sînt ceilalţi doi martori indivizi separaţi, separaţi?

E-330 Da. Ilie din Maleahi 4 nu va fi Ilie din Maleahi 3. Noi am trecut prin asta, seara trecută. "Şi este celălalt martor separat, doi dintre ei?" Da, domnule, Moise şi Ilie; după descoperirea noastră. Acum, eu nu vreau să vă ţin aici prea mult.
33. Întîi Regi 19, Frate Branham, eu cred că numărul care nu şi-au plecat genunchiul erau şa-...

E-331 Da, asta-i adevărat. Şapte sute în loc de... Îţi mulţumesc. Asta este corect. Aceasta era şapte sute în loc de şapte mii... "Frate Branham..." Şapte mii în loc de şapte sute. Acum, vedeţi asta?

E-332 Voi ştiţi, într-adevăr, cînd o persoană vine în felul acesta, să-să predice... Eu vreau să vă întreb ceva, acum, astfel ca voi să înţelegeţi.
Cînd Ilie a venit din pustie, el avea un mesaj. El a călcat drept afară din acea pustie, şi a venit drept jos şi i-a spus acelui rege, "Nici măcar roua nu va cădea din cer pînă cînd nu o chem eu." Acelea erau cuvintele pe care le avea el. Şi a călcat drept înapoi afară, şi nu a spus la nimeni nimic. Vedeţi?

E-333 Cînd el a avut un alt mesaj, el a venit drept jos şi a spus acest mesaj. Şi s-a întors drept înapoi în jur, a mers înapoi afară în pustie. Vedeţi?

E-334 Acum, dacă voi veţi urmări, cînd eu am aşezat piatra de temelie sub acel tabernacol, El a zis, "Fă lucrarea unui evanghelist." Şi acum vine ceasul cînd lucrarea aceea se separă. Există altceva ce are loc. Atunci eu sînt aşa... Vedeţi, eu ajung aici şi încerc să fac evanghelism şi altceva, şi vedeţi unde sînteţi voi? Vedeţi? Voi sînteţi... Oh, eu-eu mă aştept ca biserica să fie suficient de spirituală să înţeleagă.
34. Frate Branham, eu înţeleg că Ilie trebuie să fie de trei ori. Tu ne-ai spus că el a fost deja de două ori, şi va veni din nou. Acum, va fi persoana, peste care va fi duhul lui Ilie, deasemeni dintre cei doi martori despre Moise şi Ilie de acolo?

E-335 Nu. Nu. El va fi un Neiudeu, vedeţi, la Biserica Neamurilor. Dumnezeu trimite, întotdeauna, la propriul lui popor, vedeţi- "El a venit la Ai Lui; Ai Lui nu L-au primit." El întotdeauna Îşi trimite, Mesajul din ora aceea.

E-336 Cînd Dumnezeu s-a ocupat de Iudei, acolo nu a venit nici un profet N eiudeu. Cînd Dumnezeu se ocupă cu Neamurile, acolo nu sînt profeţi Iudei. Cînd Dumnezeu se întoarce înapoi la Iudei, acolo nu vor fi profeţi Neiudei. Vedeţi? Vedeţi ce vreau să spun? În regulă.
După ce Răpirea a avut loc...

E-337 Acum, acolo va fi un timp de continuare, desigur, în Mesaj ducînd la celălalt. Acesta trebuie să vină înăuntru în felul acesta, vedeţi voi, aşa cum am explicat asta, vedeţi; ca Pavel către Neamuri, şi aşa mai departe. În regulă.
35. După ce Răpirea a avut loc, va fi careva din biserică salvat la sfîrşit, care nu a fost luat în Răpire?

E-338 Nu. Aha. Pentru că, Sîngele a plecat deja. Voi vedeţi, acolo nu va fi mijlocire. Epoca Neamurilor este sfîrşită. Acolo nu va fi nici unul salvat după Răpire, sau nici una din biserici, aha, biserica. "Cel ce este întinat, să fie încă întinat; cel ce este sfînt, să fie încă sfînt." Vedeţi? Aceea nu va avea loc, vedeţi, nu după ce Biserica este dusă.
36. Frate Branham, am observat că tu, te-ai referit la cele şaptezeci de săptămîni ale lui Daniel în Mesajul Primei Peceţi. Eu înţeleg, în Daniel, pe banda despre Daniel, cînd Evanghelia se întoarce la Iudei, cele şaptezeci de săptămîni vor începe. Este acolo una şaptezeci... o săptămînă, şapte ani, rămaşi pentru Iudei? Sau, totuşi, există numai o jumătate de săptămînă, trei ani şi jumătate rămaşi pentru ei?

E-339 Numai o jumătate de săptămînă. Isus a profeţit, prima jumătate de săptămînă, aşa cum era prezis. Numai o jumătate de săptămînă rămasă pentru ei.
Frate Branham, de moment ce tu nu te-ai rugat pentru bolnavi în timpul săptămînii, vrei tu... ? (Asta este doar o cerere pentru asta.)
Frate Branham, vrei tu să mă vezi după ser-... ? (Aceea este o cerere, vedeţi, acolo.)
37. Ai vrea te rog să explici despre Satan ca fiind legat o mie de ani, şi fiind dezlegat pentru bătălia din-bătălia din Apocalipsa 20:8? Ce legătură are aceasta cu Bătălia din Armaghedon aşa cum este menţionată în Pecetea a Patra? Vor fi Gog şi Magog adunaţi din oamenii de pe noul pămînt?

E-340 Păi, asta este una lungă, şi eu-eu va trebui doar să lovesc punctul din aceasta, vedeţi. Acum, primul lucru, "Vor..." Acum, poate că eu nu pot explica aceasta. Eu voi face cît pot de bine.
Vrei te rog să explici cum este Satan legat o mie de ani, fiind dezlegat iarăşi pentru bătălia din Apocalipsa 20:8?

E-341 Aceea nu este Bătălia din Armaghedon. Bătălia din Armaghedon are loc pe partea asta, vedeţi, în regulă, cînd s-a încheiat perioada Necazului.
Acum, ce relaţie are aceasta cu Bătălia lui Gog şi Magog?

E-342 Nici una. Una este la aceşti o mie de ani, şi cealaltă este la sfîrşitul celor-sfîrşitul celor o mie de ani.
... cum este menţionat în Pecetea a Patra? Vor fi Gog şi-vor fi Gog şi Magog adunaţi din popoarele de pe pămîntul nou?

E-343 Satan a fost dezlegat afară din închisoarea lui, şi a mers să adune toţi oamenii, cei răi, să-i aducă la acest loc. Iar Dumnezeu a plouat foc şi pucioasă din cer, şi ei au fost mistuiţi, vedeţi. Două bătălii, întru totul. Întrebare:
38. Privind pe cei şaizeci şi opt de milioane ucişi de către biserica Romano Catolică, în ce timp în istorie a avut aceasta loc? Şi peste cît de lungă perioadă de timp a avut aceasta loc?

E-344 Luaţi Reformarea Glorioasă a lui Schmucker. Eu presupun că unii din aceşti şcolari au asta. Şi aceasta este istoria bisericii. Şi eu am uitat acum pe ce pagină este aceasta, dar aceasta a avut loc de la timpul de-cel... lucrul a fost produs, sau dat la biserică, de către Sfîntul Augustin din Hippo, Africa. Aceea era A.D. 354. Şi aceasta a durat pînă la 1850, masacrul din Irlanda, vedeţi. Astfel acel timp este de la A.D. 33 sau A.D. 30... 354. Lăsaţi-mă să iau asta corect, acum, vedeţi. De la A.D. 3-5-4 la-la A.D. 1-8-5-0, 1850, conform cu istoria, acolo erau şaizeci şi opt de milioane de Protestanţi puşi la moarte, înregistraţi în martirologia Romană, pentru că nu erau de acord cu papa de la Roma. Aceea este istoria. Dacă voi vreţi să spuneţi că aceasta este greşit, păi, atunci, poate că George Washington nu a fost aici, sau Lincoln. Voi ştiţi, nici unul din noi nu a trăit în urmă să vedem aceasta. Dar eu cred că ei erau aici, oricum. Eu văd semne că ei erau aici.
39. Frate Branham, al 19-lea capitol din... şi versetul 18, "Totuşi Eu mi-am păstrat şapte mii din Israel, şapte mii în Israel, toţi nu şi-au plecat a lor... aplecat la Baal, şi fiecare gură... sau-sau s-au aplecat la Baal, şi fiecare... care nu l-au sărutat, gura care nu l-a sărutat." Te rog explică-mi aceasta, despre cei-despre cei şapte sute.

E-345 Aceasta era şapte mii. Vedeţi? Şi acel, "sărutînd pe Baal," nu ştiţi voi... Cîţi sînt aici care au fost înainte Catolici? Sigur. Vedeţi? Voi sărutaţi chipuri. Vedeţi?

E-346 Şi, amintiţi-vă, că în timpul Babilonului şi Nebucadneţar, cînd împărăţia Neamurilor s-a introdus înăuntru, vedeţi; cînd împărăţia Neamurilor s-a introdus înăuntru, aceasta a venit înăuntru prin venerarea unui om. Nebucadneţar a făcut o statuie unui om. Şi dacă voi aveţi o minte spirituală, acum ascultaţi la această descoperire. Acel duh, acel om din care el a făcut o descoperire, sau el a făcut un chip din el, prin descoperirea lui, era Daniel, un om religios fiind venerat. Vedeţi aceasta? Deoarece, el l-a numit Belşaţar, nu-i aşa? Sau, Belşaţar, care era numele dumnezeului lui. Şi el a făcut un chip al acelui dumnezeu, care era chipul lui Daniel. Şi Daniel a refuzat să se aplece înaintea propriului său chip. Vedeţi? Vedeţi?

E-347 Şi aici este acesta din nou, vedeţi. Acum priviţi. Împărăţia Neamurilor s-a introdus înăuntru, în zilele Babilonului, de către Împăratul Nebucadneţar; un împărat Neiudeu, punînd biserica şi statul laolaltă, prin a lua un sfînt chi-... sau un chip al unui om sfînt, şi forţînd închinarea la acesta. Împărăţia Neamurilor se sfîrşeşte în picioare, cu scrisul de mînă pe perete, printr-o putere politică care uneşte biserica şi statul împreună; să forţeze iarăşi sărutatul chipurilor, voi vedeţi, acelaşi lucru, imaginea unui om sfînt. Sigur.
40. Frate Branham, cînd această Răpire are loc-cînd Răpirea are loc, copiii tineri care nu cunosc binele de rău vor merge în Răpire?
Dacă numele lor sînt în Carte. Da. Asta-i adevărat. Vedeţi? În regulă.
41. Frate Branham, tu ai spus seara trecută că... acolo erau şapte sute de oameni să fie salvaţi, vor fi salvaţi sub predicarea lui Ilie. Tu ai vrut să spui şapte mi-... ?

E-348 Da. Asta-i adevărat. Vă rog iertaţi-mă pentru asta, vedeţi. Aceea este în regulă, vedeţi, eu am făcut.
Frate Branham, vrei tu să interpretezi... După ce tu deschizi... Frate Branham, o să-să (v-r-e-m-... ) vremea... Scuzaţi-mă. "Va fi vreme-..." Acum, nu-i din cauza ta.
Acesta sînt eu, vezi.
42. Se va sfîrşi vremea de har, după ce tu deschizi Pecetea a Şaptea?

E-349 Eu sper că nu. Nu. Nu. Prieteni, nu vă băgaţi asta în mintea voastră acum, vedeţi. Voi doar mergeţi drept înainte. Săpaţi-vă cartofii, şi mergeţi la biserică, şi drept înainte. Dacă aceasta are loc dimineaţă, tu să fii găsit făcînd întocmai exact ceea ce tu trebuie să faci. Să nu-să nu începeţi...

E-350 Vedeţi, cînd voi o faceţi, voi răsuciţi tocmai lucrul la o parte de la-scopul pentru care a fost intenţionat. Voi obţineţi gînduri micuţe aparte, şi voi obţineţi propriile voastre idei despre lucruri. Nu luaţi propria voastră idee. Doar cînd voi şedeţi şi ascultaţi la lucruri ca acelea, ziceţi, "Îţi mulţumesc, Doamne. Eu doar am să umblu puţin mai aproape de Tine." Înţelegeţi? "Eu am să umblu..." Nu încetaţi lucrul şi ziceţi, "Eu voi vinde totul."

E-351 Un om a alergat înăuntru, aici sus, zilele trecute, din North Carolina, chiar înainte ca noi să plecăm. Şi a zis, "Glorie lui Dumnezeu! Poţi să-mi spui unde era unul cineva mare?"
Şi am zis, "Nu."

E-352 "Oh, da, domnule," a zis, "acest om are cel..." A zis, "Acest om este preşedintele la Audio Mission."
Am zis, "La ce?"
A zis, "Audio Mission." Am zis, "Eu nu înţeleg."
Şi el a zis, "Oh," a zis, "acest om este preşedintele."
Am zis, "Cum ai zis că era numele lui?"

E-353 El a zis, "Branham, eu cred. Ceva de felul acesta, Brown sau Branham."
Am zis, "Păi, numele meu este Branham."
El a zis, "Sînteţi dvs. preşedintele lui Audio Mission?" Am zis, "Nu, domnule."
El a zis, "Păi, unde este Mileniul?" Am zis, "Eu nu ştiu."

E-354 El a zis, "Păi, dvs. sînteţi un... Dvs.-dvs. vreţi să spuneţi că aceasta-aceasta-aceasta se desfăşoară chiar acum, şi dvs. nu o ştiţi?"
Am zis, "Nu, domnule, eu nu ştiu."

E-355 El a zis, "Păi, slavă lui Dumnezeu!" A zis, "Eu am ceva¬ceva prieteni care au venit şi mi-au spus," şi a zis, "Am încetat lucrul." Încă avea hainele de lucru pe el. A zis, "Frate, eu vreau Mileniul."

E-356 Şi am zis, "Păi, eu-eu cred că dvs. sînteţi un pic confuz, nu-i aşa, frate?

E-357 Cam la timpul acela o maşină a mînat sus, un taximetru. Ea a zis, "Staţi! Staţi! Staţi!" O femeie mică a venit sus acolo, şi a zis, "Acum dvs. o să vă rugaţi pentru soţul meu."
Am zis, "Da, doamnă. Ce-ce este cu el?"

E-358 Ea a zis, "Păi, eu înţeleg că trebuie să aştepţi o lună pentru un interviu, vedeţi, ca să se facă rugăciune."
Şi am zis, "Ce?"

E-359 Şi ea a zis, "Da, domnule." A zis, "Dar eu sînt disperată. Dvs. trebuie să vă rugaţi pentru soţul meu."
Am zis, "Sigur. Unde este el? Adu-l aici."

E-360 Acest om stînd aici, privind la o parte, a zis, "Vă rugaţi pentru bolnavi, de asemeni?"
Am zis, "Da, domnule."

E-361 A zis, "Cum aţi spus că vă era numele, Branham?" Am zis... "Şi dvs. nu ştiţi nimic despre Mileniu?"

E-362 Am zis, "Păi, eu... Nu, eu nu ştiu." Am zis, "Eu-eu nu înţeleg aceasta. Doar chiar în Biblie."

E-363 El a zis, "Nu, aceasta este chiar acum. Oamenii au venit de pretutindeni."
Am zis, "Unde este acesta?"
El a zis, "Jeffersonville, Indiana, chiar sub pod."

E-364 "Domnule, dvs. mă uimiţi, năpădit." Şi am zis, "Eu nu ştiu nimic despre aceasta." Am zis, "Să mergem înăuntru şi să şedem jos. Poate noi putem să discutăm despre acest lucru." Noi am discutat, vedeţi.

E-365 Să nu, să nu, voi vedeţi, prieteni, să nu doriţi niciodată o slujbă. Voi ştiţi ce vreau să spun. Vedeţi? Voi veţi fi mai fericiţi chiar unde sînteţi. Vedeţi? Voi doar mergeţi drept înainte.
43. După Răpirea Miresei, cînd va sta biserica, care trebuia să meargă prin perioada Necazului, la judecată? (Aceasta nu va sta la judecată...) Aceasta este înainte sau după Mileniu?
Căci "biserica." Oh, eu vă cer scuze. Scuzaţi-mă, oricine a scris aceasta. "Cînd va sta biserica care ... "
După Răpirea Miresei, cînd va sta biserica, care trebuia să treacă prin perioada Necazului, la judecată? Este aceasta după sau înainte... ?

E-366 După! "Restul dintre cei morţi nu au trăit pentru o mie de ani," care nu s-au dus cu Mireasa. Să vedem:
44. Tu ai spus de multe ori căci comunismul a fost ridicat de Dumnezeu, să slujească scopului Său, ca Împăratul Nebucadneţar. Acum unde s-a potrivit comunismul în tabloul care va... acesta în final... în final o va face? Cum o sîîrşeşte acesta?
Mulţi şcolari cred că în împărăţia din nord, Gog şi Magog menţionat în Scripturi, merge jos împotriva lui Israel în-în... (eu nu pot să-mi dau seama ce este aceea. Da. Da.) Eu cred, dintre... unele din benzile luate, au zis, tu ai spus că aceasta în final va arunca o... căci comunismul va nimici în final Catolicismul, sau Vaticanul, printr-o explozie. Este asta adevărat?

E-367 Da. Apocalipsa 16, voi veţi găsi aceasta, şi Apocalipsa 18:8 şi 12. Dacă persoana este aici, şi vrea să ia această bucată de hîrtie, despre asta, tu o poţi să o cauţi drept sus. Da. Vedeţi, "Vai, vai cetatea aceea mare! Căci într-un ceas ea a ajuns la sfîrşitul ei." Voi vedeţi, comercianţii, şi toate celelalte, care i¬au adus marfă. Aceasta va fi. Asta-i adevărat. Şi să nu...

E-368 Doar încetaţi, doar uitaţi despre comunism. Vedeţi? Acesta nu este nimic în lume decît o grămadă de-de oameni care nu sînt nimic decît barbari care-care sînt necredincioşi. Acesta este un sistem. Lăsaţi-mă să vă arăt ceva, doar să vă arăt cît de simplu este acesta. Păi, există numai unu la sută din toată Rusia care este comunism. Ei au nevoie de un mesager. Vedeţi? Unu la sută; apoi, nouăzeci şi nouă la sută dintre ei sînt încă de partea Creştină. Unu la sută, şi cum poate unu la sută să controleze nouăzeci şi nouă la sută? Asta ar trebui să vă explice, chiar acolo. Dacă Dumnezeu nu ar fi permis aceasta, păi, ei ar fi fost aruncaţi afară cu mult în urmă. Vedeţi? Sigur.
45. Frate Branham, tu ai spus că Roma va lua guvernarea Iudeilor la ultimii trei ani şi jumătate. Aceia merge-primii trei ani şi jumătate din Necaz, sau va fi aceasta ultimii trei ani şi jumătate? Este aceasta corect?

E-369 Aceasta va fi ultimii trei ani şi jumătate. Asta-i adevărat. Nu primii, pentru că aceasta deja a trecut.
Am încă una după aceasta una:
46. Scumpul meu frate, se va duce Ilie din Maleahi 4:5 în pustie, aşa cum Întîi Regi 17 ne spune că a făcut celălalt Ilie?

E-370 Păi, eu nu aş spune exact că el s-ar duce, că el s-ar duce în pustie. Dar el va fi acesta, voi vedeţi, el era... Elisei şi Ilie, aţi observat voi? Cei mai mulţi oameni de felul acela sînt oameni care sînt plecaţi; ei, ei stau la o parte de oameni. Ei sînt foarte ciudaţi. Ei nu se asociază prea mult cu oamenii.

E-371 Voi observaţi cum era Elisei, şi Ilie, şi Ioan Botezătorul, şi natura acelui duh, voi vedeţi. Şi ei nu... El-el, eu cred că omul va fi un iubitor al pustiei, şi poate stă în pustie. Dar, acum, doar să zic că el urmează să fie un pustnic şi să trăiască în pustie, eu nu ştiu despre asta. Uneori ei au făcut-o. Elisei nu a făcut-o, dar Ilie a făcut-o. Şi atunci, Ioan, el-el a trăit în pustie.

E-372 Şi, greu de spus, aceşti alţi profeţi, cînd ei vin afară din Iudeea acolo, eu nu ştiu unde vor sta ei. Ei poate să tăbărască afară pe deal pe undeva. Sau-sau, ce vor face ei în zilele profeţiei lor, eu-eu nu ştiu ce vor face ei.
Dar voi... Ceea ce eu încerc să spun este asta. "Ei, vor fi ei, vor fi ei un-un-un..." Ei încearcă să întrebe, "Vor fi ei doar locuitori ai pustiei?"

E-373 Păi, ei vor trebui să meargă la British Columbia de nord ca să obţină destulă sălbăticiune în care să locuiască acum, pe undeva, vedeţi voi. Astfel acesta va fi cineva... Sălbăticiunea este toată tăiată jos. Vedeţi? Acolo nu este multă sălbăticiune rămasă. Vedeţi? Astfel, singurul lucru, ei-ei ar putea fi un iubitor al sălbăticiunii, vedeţi, şi să stea poate mult în sălbăticiune, şi ei vor fi... Voi puteţi observa natura lor, este aceea necompromiţătoare, vedeţi, şi voi veţi-voi veţi cunoaşte aceasta cînd acesta vine. Vedeţi? Voi îl veţi vedea; voi sînteţi¬voi sînteţi foarte treji.

E-374 Acum, aici este una, eu nu ştiu cum să o ating. Şi eu am o alta chiar înainte de asta, şi atunci eu am să le cer să întrerupă banda doar un minut.
47. Dacă Dumnezeu este o personalitate, de ce şi cum a putut El să vorbească cu El însuşi pe Muntele Transfigurării?

E-375 Păi, eu tocmai am explicat asta, voi vedeţi. Vedeţi? Mi-ar place să vă întreb asta. Eu am să... Cînd Isus s-a rugat către Tatăl, voi vedeţi.
[Fratele Branham începe să vorbească cu un frate în adunare – Ed.] Eu cred că tu ai botezul Duhului Sfînt. Nu-i aşa, frate? Nu ai vrea să te ridici doar un minut. Tu pretinzi să ai botezul Duhului Sfînt? [Fratele zice, "Da, domnule."] Şi eu am, de asemeni. Atunci, ce este acela? Atunci eu nu pretind că eu am-că eu am putere în mine să desfăşor aceste taine. Eu nu am puterea să vindec pe bolnavi. Acesta este Dumnezeu.

E-376 [Fratele Branham continuă să vorbească cu fratele din adunare – Ed.] Eu cred că tu Aeşti un predicator. Dacă eu nu greşesc, tu eşti din Arkansas. În regulă, acum. Şi în tine, tu ai, este-este să predici Evanghelia. Obişnuit, tu ai fost crescut pe o fermă şi în jur în felul acela. Tu doar nu ştii nimic despre aceasta; dar Ceva a venit în tine, să predice Evanghelia. Tu nu pretinzi ca acela să fii tu însuţi, deloc. Aceea este o altă Persoană, numită Duhul Sfînt. Este asta adevărat? ["Da, domnule."] Bine.

E-377 [Fratele Branham continuă să vorbească cu fratele în adunare-Ed.] Acum eu vreau să te întreb. Face... Acel Duh Sfînt locuieşte în tine. Este asta adevărat? [Fratele zice, "Asta-i adevărat."] Tu vorbeşti cu El? ["Da, domnule."] Vorbeşti cu El? Te rogi către El? În regulă. Asta este tot ce vreau eu. Îţi mulţumesc, foarte mult.
Vedeţi? Acum voi pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-378 Eu vă voi întreba una. Cum a venit aceasta ca atunci cînd... Isus, în Sfîntul Ioan 3, El a zis, "Cînd Fiul omului va fi, care acum este în Cer." Vedeţi? "Acum este în Cer; va de-... veni pe pămînt." Vedeţi? "Fiul omului care acum este în Cer," şi aici stătea El chiar aici chiar vorbind cu persoana. Acum răspundeţi-mi la acea una. Isus şi Tatăl era însuşi aceeaşi Persoană.

E-379 Întocmai la fel ca Duhul Sfînt în mine; voi vă uitaţi la mine că predic, dar acesta nu sînt eu.
Acesta nu sînt eu care poate vorbi un cuvînt care ar putea aduce, aşa cum voi ştiţi, un animal; şed acolo şi mă uit la el, şi omor animalul şi-l mănînc. Aceea este putere creativă. Aceea nu stă în fiinţa umană.

E-380 Acesta nu sînt eu care ar putea lua un băieţaş aici, întins... Doctorii aşezîndu-1 pe spate, cu boală de inimă, în seara aceasta. Şi zic, "Aşa vorbeşte William Branham"? Nu. "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, aceasta s-a terminat." Şi-l duce jos la doctor, ziua următoare, şi aceasta toată s-a dus.

E-381 Un copil cu leucemie, încît ochii lui sînt bulbucaţi în afară, şi galben peste tot, şi stomacul; încît ei îl duc la spital, să-i dea sînge şi altele, chiar să-l aducă aici. Şi în timp de cinci minute, plînge după un hamburger! Şi îl duce înapoi la doctor, ziua următoare, şi nici măcar nu poate găsi o urmă din acesta.
Aceea este "Aşa vorbeşte William Branham"? Aceea este "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Totuşi, El este o persoană diferită de mine, dar singura cale prin care El este exprimat este prin mine. Vedeţi?

E-382 Aceea este cum era Isus şi Tatăl. Isus a zis, "Acesta nu sînt Eu care face lucrările; acesta este Tatăl Meu care locuieşte în Mine."
Acum, "Fiul omului se va înălţa din Cer, care acum este în Cer." Vedeţi? Ce era aceasta? El era omniprezent deoarece El era Dumnezeu.

E-383 Acum, astalaltă, eu... [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.] Eu vreau să spun aceste cuvinte.
Explică despre ce vorbeai tu...
[Porţiune goală pe bandă. Un frate vorbeşte în adunare.]
Îţi mulţumesc, Dumnezeule Tată. Noi Îţi mulţumim pentru Duhul, că Tu eşti aici. Şi ni s-a spus, Tată, că odată, cînd¬duşmanul a venit înăuntru, iar Duhul a căzut peste un om şi a profeţit către el, şi i-a spus. Aceasta a aşezat lucrul în ordine, unde ei au ştiut cum să meargă şi să învingă pe vrăjmaş, şi unde să găsească pe vrăjmaş.

E-384 Iar eu Îţi mulţumesc, Tată, că Tu rămîi acelaşi Dumnezeu care Tu ai fost întotdeauna. Tu eşti încă întocmai acelaşi. Noi ne schimbăm, şi epocile se schimbă, şi timpurile se schimbă, şi oamenii. Dar Tu nu te schimbi. Sistemele Tale sînt la fel. Harul Tău este la fel. Lucrările Tale sînt la fel, deoarece ele sînt minunate, şi cu mult trecute de orice cunoştinţă a omului ca vreodată să înţeleagă.

E-385 Astfel noi sîntem mulţumitori, Doamne, că tainele Tale sînt ascunse în inimile slujitorilor Tăi. Şi noi sîntem aşa de fericiţi pentru aceasta, Doamne. Şi fie ca noi să mergem înainte ca Lumini strălucitoare, să... din loc în loc, şi să încercăm, cu iubire, să-să aducem pe alţii înăuntru; ca noi să putem trage cu plasa fiecare colţişor, şi să aruncăm plasa înăuntru, să fim siguri că noi prindem fiecare peşte care-Ţi aparţine. Şi atunci Mielul îşi va lua Mireasa Lui, să fim întotdeauna lîngă El. Noi aşteptăm pentru timpul acela, prin Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-386 Cîţi bolnavi sînt aici înăuntru, să vă vedem mîinile. Păi, se pare să fie cam... Ţineţi-vă mîinile sus din nou. Cam unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, patrusprezece, cincisprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci... [Fratele Branham şi altcineva continuă să numere încet mîinile ridicate – Ed.] Patruzeci şi şapte, cam patruzeci şi şapte. În regulă.

E-387 Este unsprezece treizeci. Ne putem ruga pentru bolnavi chiar acum; punem în seara aceasta înăuntru la-la... Vreţi voi, v-ar place să faceţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-388 Eu cred căci chiar acum ar fi un timp bun să facem asta. Vă spun de ce: Duhul Sfînt, stînd chiar aici înăuntru, unge. Acum, atît de departe cît noi ne-am mutat sus în acel Duh acum, vedeţi, şi voi vedeţi că Ceva, voi ştiţi că Ceva-Ceva este prezent, vedeţi. Şi dacă voi aţi putea crede vreodată, voi s-ar cuveni să credeţi aceasta chiar acum. Vedeţi? Dacă voi o să credeţi vreodată, aceasta este acum.

E-389 Acum, eu vreau ca voi să veniţi doar foarte liniştit. Şi lăsaţi ca acei care sînt în acel culoar acolo, care şi-au ridicat mîinile, să păşească afară în acest culoar, şi apoi mergeţi în jos pe aici. Şi atunci noi îi luăm, culoar după culoar. Şi doar patruzeci şi cinci-patruzeci şi cinci, patruzeci şi şapte din ei; aceasta nu va lua prea mult.

E-390 Eu am să-i cer Fratelui Neville dacă el va veni, să păşească drept aici jos cu mine, iar noi o să ne rugăm pentru ei.

E-391 Întîi, acei care vin acum în culoar, doar ridicaţi-vă doar un minut acum, astfel ca noi să putem să ne rugăm pentru voi aici şi să punem mîinile peste fiecare. Acum, asta-i adevărat, chiar fiecare care o să vină în rîndul de rugăciune, vedeţi, acei care o să vină în rîndul de rugăciune. Vedeţi? Acum-acum, vedeţi, conservînd timpul, astfel să ne asigurăm să obţinem aceasta, noi ne vom ruga pentru voi acum.

E-392 Priviţi, prieteni. Acum lăsaţi-mă să vă explic aceasta. Isus Cristos a spus aceasta, "Aceste semne vor urma pe acei ce cred." Acum priviţi. El nu a spus, "Dacă ei se roagă pentru ei." "Dacă ei îşi pun mîinile peste bolnavi, ei se vor reface!" Şi dacă Dumnezeu poate lua un caz nedezminţit de leucemie, şi o fetiţă care nu poate să aibe credinţă pentru ea însăşi, şi face lucrul acela perfect întreg; dacă El poate lua cazul următor, un băieţaş micuţ, şi aşa îl vindecă încît doctorii nu pot găsi măcar vreo urmă de febră reumatică în sîngele lui sau orice altceva; ce poate El să facă pentru voi? Acum, acei copilaşi mititei, ei nu înţeleg ce ar fi rugăciunea. Ci doar am pus mîinile peste ei, şi aceasta a făcut-o. Noi o putem înţelege.
Acum, în timp ce voi staţi în picioare, să ne rugăm acum.

E-393 Tată Ceresc, cu măreaţa Ta Prezenţă stînd aici, marele Duh Sfînt, Acela despre care noi avem fotografia, Acela de care noi citim în Biblie, El este prezent chiar aici acum. El Se descoperă prin trup uman.

E-394 Cum L-am văzut noi fără să eşueze o dată, de-a lungul anilor, să fie în stare să descopere tocmai gîndurile din inima omului, să descopere păcatul care ei l-au făcut, să le spună exact ce s-a întîmplat şi ce va fi, fără să dea greş o dată! Atunci, noi ştim că Dumnezeul lui Abraham, Isaac, şi al lui Israel, încă rămîne Dumnezeu, în Persoana lui Isus Cristos.

E-395 Iar acum prin Duhul Lui coborînd din Cer, sub Sîngele care a fost vărsat la Calvar, venind jos printre oameni, să se facă pe Sine manifestat în trup uman chiar înainte de arderea lumii; marele Duh Sfînt reprezentat în trup uman. Acei oameni preţioşi care au acceptat ispăşirea Sîngelui, şi Duhul Sfînt o ia în fiinţa lor; Dumnezeu, reprezentat în trup uman.

E-396 De aceea, acesta nu ar fi trupul uman, numai să săvîrşească actul, ca în botez sau aşa mai departe, cu o însărcinare, ca, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred." Prin punerea mîinilor peste bolnavi, Duhul Sfînt va avea grijă ca ei să se facă bine, dacă ei ar crede. Acum, Tată, noi ştim că aceste lucruri sînt adevărate.

E-397 Aceşti oameni care stau, o să treacă sub mîinile lucrătorilor care au primit acest Duh Sfînt, şi ei sînt gata, Doamne, să pună mîinile peste bolnavi. Şi noi ştim, Tată, că dacă aceşti oameni vor crede numai! Întocmai cum fiecare Cuvînt pe care Tu l-ai promis, trebuie să se întîmple, aşa face... Şi aceasta nu se poate întîmpla fără credinţă, căci este imposibil să fi plăcut lui Dumnezeu fără credinţă. Noi doar nu o putem face.

E-398 Iar acum cu credinţă, crezînd, cu această promisiune aşezată înaintea noastră, cu Peceţile Bibliei fiind deschise pentru noi, că Dumnezeu îşi ţine Cuvîntul Lui! Fie ca aceşti oameni preţioşi, care sînt bolnavi, Doamne, ... şi simţămîntul meu pentru ei, ca o fiinţă umană într-un trup muritor ca al lor. Şi acum a lor... acelaşi Duh Sfînt care locuieşte în noi, Doamne, locuieşte în ei. Şi nouă ne pare rău unul de altul. Şi ştiind că noul Legămînt în Sîngele cel nou... Dacă cel vechi a oferit vindecare, cu cît mai mult acesta "nou şi mai bun" va face? Tată, fie ca aceasta să fie aşa, încît aceşti oameni să nu eşueze, ci să primească vindecarea lor aşa cum ei trec prin mîinile slujitorilor Tăi, prin Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-399 Acum-acum, noi vom, această parte va fi aşezată, în timp ce această parte trece. Şi apoi această parte va merge înapoi, şi partea cealaltă... Acum, unii dintre voi fraţii de aici, care se vor ridica. Eu cred că voi sînteţi lucrători pe aici, toţi dintre voi pe aici.
Unde este Doctor, Fratele Ned? Urma tu să fii în rîndul de rugăciune, Frate Ned? [Fratele Ned Iverson zice, "Da. Eu stau înăuntru pentru altcineva." – Ed.] În regulă, Frate N ed. În regulă. Îndată ce ne rugăm pentru tine, vino drept în rînd.

E-400 Acum lăsaţi pe aceştia pe partea asta de aici, doar aşezaţi¬vă doar un moment, iar eu îi voi lua pe aceia din partea asta.
Atunci, atunci noi vom veni jos şi luăm culoarul din mijloc, şi îi trimitem înapoi pe aici. Apoi luăm acest culoar, şi îi trimitem dincolo pe aici, şi ne vom ruga pentru fiecare.

E-401 Eu am să-i cer Fratelui Teddy... Unde este el? [Fratele Teddy Arnold zice, "Chiar aici." – Ed.] În regulă. Eu vreau ca tu să cînţi acolo, "Marele Medic este aproape acum." Şi pianistul, oriunde sînt ei, acompaniaţi-l, dacă voi vreţi.

E-402 Ascultaţi, vă amintiţi timpul cînd s-a cîntat asta, şi un băieţaş a fost adus afară pe platformă? Micuţa fetiţă Amish cîntînd, "Marele Medic este aproape acum." Ea avea păr, lung negru, sau-sau păr blond, adică, o Mennonite sau o fată Amish, [secte religioase – Trans.] una, lăsat înapoi pe capul ei.

E-403 Iar Duhul Sfînt l-a atins pe băieţaş, doar prin punerea mîinilor; olog de picioarele lui. Şi el a sărit jos din braţele mele, şi a alergat jos pe platformă. Mama lui s-a ridicat, şi a căzut înapoi; o Mennonită, eu cred, de la început.

E-404 Iar Duhul lui Dumnezeu a atins această fetiţă Mennonită, sau Amish, orice era ea. Tatăl ei şi ceilalţi şezînd acolo, cu... îmbrăcaţi cu hainele lor, ca Mennoniţi, sau orice era aceasta. Şi ea a sărit sus de la pian, cu mîinile ei sus în aer. Şi părul ei frumos a căzut dincolo; ea arăta ca un Înger. A început să cînte în Duhul; şi cum ea a făcut asta, pianul a cîntat încontinuu, "Marele Medic este aproape acum, îndurătorul Isus."

E-405 Fiecare stînd acolo, mii, uitîndu-se jos la clapele acelea mişcîndu-se în sus şi-n jos, "Marele Medic este aproape acum, Isus îndurătorul." Oamenii s-au ridicat din scaunele cu rotile, jos de pe paturi de campanie, tărgi, au mers umblînd înainte.

E-406 Acelaşi Domn Isus este chiar aici, în dimineaţa aceasta, întocmai acelaşi cum El era în timpul acela. Doar credeţi acum.
Cîntă acel cîntec, dacă tu vrei, Marele Medic. Acum să se roage fiecare.
Lăsaţi-i să păşească chiar prin sală, să meargă chiar în jos pe aici, şi drept la scaunul vostru sau oriunde vreţi voi să mergeţi, aşa cum avansaţi. O aveţi voi clar în spate acolo? În regulă. Astfel, mergeţi drept înapoi la un scaun, apoi ne vom ridica.

E-407 Acum ascultaţi. În timp ce se face rugăciune pentru aceştia, voi rugaţi-vă pentru ei. Atunci cînd se face rugăciune pentru voi, ei se vor ruga pentru voi.
Acum, voi lucrătorii de aici, ridicaţi-vă. Şi eu vreau ca voi să puneţi mîinile pe aceştia aşa cum vin pe aici.

E-408 Acum, fiecare, capetele aplecate, şi ţineţi-vă capetele aplecate. Continuaţi să vă rugaţi. Şi cînd treceţi pe aici, atunci puneţi... mîinile puse peste voi. Amintiţi-vă, aceasta este o promisiune a lui Dumnezeu care descoperă secretele din Cartea Lui, secretele din inima omului. El este Dumnezeul care va confirma asta, dacă voi veţi crede aceasta. Vedeţi? Acum fiecare în rugăciune.
Acum voi fraţilor lucrători ridicaţi-vă aici, dacă voi vreţi. În regulă, să ne aplecăm capetele.

E-409 Acum, Doamne Isuse, aşa cum vin aceşti oameni, fie ca Puterea Atotputernicului Dumnezeu să însufleţească credinţa lor imediat aşa cum ei trec pe aici, totul în Numele lui Isus.

E-410 Acum, toate bune, să înceapă rîndul pe aici. Cer fiecăruia, să puneţi mîinile peste ei, voi lucrătorilor, aşa cum ei trec pe aici.

E-411 [Fratele Branham şi lucrătorii încep să se roage şi să-şi pună mîinile peste fiecare persoană care vine prin rîndul de rugăciune, aşa cum organistul continuă să cînte Marele Medic – Ed.]
În Numele Domnului Isus!
Eu îmi pun mîinile, în Numele Domnului Isus, fratele meu.
În Numele Domnului Isus!
Dumnezeule, admite aceasta la sora mea, Rosella, în Numele lui Isus.
În Numele lui Isus Cristos! În Numele lui Isus Cristos!

E-412 [Fratele Branham vorbeşte către cineva, "Tu stai, şi urmăreşte asta pînă se încheie rîndul." – Ed.]
În Numele Domnului Isus! ... ? ...
Reţineţi, El este smerit. Veniţi smeriţi.

E-413 [Cuvintele Fratelui Branham sînt auzite aici numai m parte, şi sînt insuficiente să se tipărească gîndul exprimat complet. Rîndul de rugăciune continuă aici pentru şase minute şi douăzeci şi cinci de secunde – Ed.]

E-414 [Porţiune goală pe bandă. Fratele Billy Paul Branham păşeşte la microfon şi zice, "Aţi vrea voi oamenii să vă mişcaţi înainte către spate, vă rog? Aţi vrea voi oamenii care staţi în acel culoar, să vă mişcaţi afară din culoar şi să mergeţi către spate? Continuaţi să mergeţi în spate, vă rog. Vă mulţumesc. Voi oamenii în culoarul din mijloc, vreţi să mergeţi roata, de asemeni?" – Ed.]

E-415 [Cuvintele Fratelui Branham aici sînt auzite numai în parte, şi sînt insuficiente să se tipărească gîndul complet exprimat. Rîndul de rugăciune continuă aici pentru două minute şi douăzeci de secunde – Ed.]
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, Frate Mitchell.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, fratele meu, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte vindecare, fratele meu.
Primeşte-ţi vindecarea de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea.
Primeşte vindecare, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte vindecare, soră.
Primeşte vindecare, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos. Primeşte-ţi vindecarea, sora mea.
Primeşte vindecare, frate.
Primeşte-ţi vindecarea, soră ... ? ...
Primeşte-ţi vindecarea, soră ... ? ...
Primeşte-ţi vindecarea, frate.
Primeşte-ţi vindecarea.
Primeşte-ţi vindecarea, frate ... ? ...
Primeşte-ţi vindecarea, soră ... ? ...
Primeşte-ţi vindecarea de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea.
Primeşte vindecare, soră ... ? ... , de la Isus Cristos.
Primeşte vindecare.
Primeşte vindecare ... ? ...
Primeşte vindecare, fratele meu, de la Isus Cristos.
Primeşte vindecare.
Primeşte vindecare, soră ... ? ...
Primeşte vindecare, în Numele lui Isus Cristos.
Primeşte vindecarea, în Numele lui Isus. Amin.
Primeşte vindecare.
Primeşte vindecare.
Primeşte-ţi vindecarea.
Primeşte-ţi vindecarea.
Primeşte-ţi vindecarea de la Isus Cristos.

E-416 [Fratele Billy Paul Branham păşeşte la microfon şi zice, "Vrea altcineva în rîndul de rugăciune? Aţi vrea să intraţi înăuntru, vă rog. Dacă există altcineva care vrea în rîndul de rugăciune, vreţi să intraţi, vă rog." – Ed.]
Primeşte-ţi vindecarea, fratele meu, de la Isus Cristos. Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos. Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.

E-417 Primeşte-ţi vindecarea, Soră Woods, din mîna lui Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea ... ? ...
Primeşte vindecare ... ? ...

E-418 Primeşte vindecare, Soră Roberson, prin mîna lui Isus Cristos.
Primeşte vindecare, fratele meu, prin mîna lui Isus Cristos.
Primeşte vindecare, soră, ... ? ..., din mîna lui Isus Cristos.
În Numele lui Isus Cristos, primeşte-ţi vindecarea.
Vindecă-l, în Numele lui Isus Cristos.
Primeşte vindecare, soră ... ? ...
Primeşte-ţi vindecarea, fiule, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Frate Weerts, primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Soră, primeşte-ţi vindecarea de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate ... ? ...
Frate, prin Numele lui Isus Cristos, primeşte ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos Domnul nostru, primeşte-ţi vindecarea.
În Numele lui Isus Cristos, primeşte-ţi vindecarea, fratele meu.
În Numele lui Isus Cristos ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos, primeşte-ţi vindecarea, soră. În Numele lui Isus Cristos ... ? ...

E-419 [Fratele Billy Paul Branham păşeşte la microfon şi zice, "Sînt aceştia toţi care au vrut să se facă rugăciune pentru ei acum?" – Ed.]

E-420 [Fratele Lee Vayle vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Fie ca mîna Domnului Isus să-ţi acorde, Frate Vayle, această cerere pentru cel drag al tău, în Numele lui Isus.

E-421 [Fratele Billy Paul Branham vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Billy Paul, după cîte cartonaşe ai împărţit tu, acum primeşte-ţi vindecarea, în Numele lui Isus Cristos.
Marele Medic este acum aici,
Îndurătorul Isus,
El grăieşte inima istovită la veselie,
Oh, auziţi glasul lui Isus.
Toţi împreună:
Cel mai dulce Nume în cîntarea serafimă,
Cel mai dulce Nume pe limba muritoare,
Cea mai dulce odă cîntată vreodată,

E-422 Dumnezeule, asupra acestui micuţ cuplu drăgălaş care au născut, în lume, unul din cei ... ? ... Fie ca ei să primească cererea lor, Doamne, în Numele lui Isus Cristos.

E-424 Doamne Dumnezeule, în Numele lui Isus, admite cererea acestui om. Eu mă rog pentru el, Doamne, cu rugăciunea mea. Amin.

E-425 Oh, nu este aceasta minunat! [Adunarea se bucură şi zice, "Amin." – Ed.] Eu cred că dacă fiecare persoană care vine pe aici, în dimineaţa aceasta, sub această ungere grozavă, eu-eu cred că dacă voi doar veţi... Acum nu căutaţi după ceva mare măreţ. Doar amintiţi-vă de lucrul simplu de a crede ce a promis El.

E-426 Acum să o spunem toţi împreună. Noi [Adunarea zice, "Noi"] nu căutăm ["nu căutăm"] după ceva mare. ["după ceva mare."] Dar, în Numele lui Isus, ["Dar, în Numele lui Isus,"] noi primim promisiunea Lui. ["noi primim promisiunea Lui."]

E-427 Aceea o stabileşte. Aceea o termină. [Adunarea zice, "Amin," şi se bucură gălăgios – Ed.] Amin! Dumnezeu să vă binecuvînteze!

Up