Întrebări Şi Răspunsuri Asupra Peceţilor

Questions And Answers On The Seals
Data: 63-0324M | Durată: 3 ore 6 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 [Un frate vorbeşte într-o altă limbă. Un alt frate dă o interpretare. Adunarea se roagă tare – Ed.]
Tatăl nostru Ceresc, noi sîntem într-adevăr recunoscători pentru acest timp că noi ne putem împărtăşi din nou în jurul Cuvîntului lui Dumnezeu, în Prezenţa lui Dumnezeu. Noi sîntem aşa de mulţumitori că Tu eşti cu noi, în această dimineaţă, să ne ajuţi şi să ne binecuvîntezi. Noi cerem iertarea păcatelor noastre, ca lămpile noastre să poată fi umplute cu Ulei, şi curăţite şi să ardă, ca Tu să ne foloseşti acum să onorăm Numele Tău măreţ. Căci noi o cerem în Numele preaiubitului Fiu al lui Dumnezeu, Isus Cristos. Amin.
Vă puteţi aşeza.
E-1 Our heavenly Father, we are indeed grateful for this time that we can fellowship again around the Word of God in the Presence of God. We're so thankful that You're with us this morning to help us and to bless us. We ask forgiveness of our sins, that our lamps might be filled with Oil and trimmed and burning; that You would use us now to honor Your great Name, for we ask it in the Name of the beloved Son of God Jesus Christ. Amen. Be seated.
E-2 Eu tocmai veneam înăuntru cînd am auzit acel mesaj mergînd înainte. Astfel eu sînt... Aceasta este adevărat că noi trebuie să ne păstrăm lămpile umplute, să păstrăm a noastre... Voi ştiţi, cînd... Aşa cum voi ardeţi, voi nu puteţi merge înainte cu ceea ce voi aţi făcut, acum. Vedeţi? Deoarece, focul, arderea uleiului, face un carbon. Astfel acela este motivul căci curăţirea de... să vă aveţi lămpile curăţite, deoarece carbonul pe vîrf la-la fitil. Mulţi dintre voi oamenii cam de vîrsta mea, cînd noi obişnuiam să folosim-lămpi de ulei de cărbuni, vedeţi, ele... Ea-ea-ea făcea un carbon pe vîrf, unde ea ardea, şi de aceea acesta se amesteca cu lumina. Astfel voi trebuie să ţineţi tot carbonul tăiat jos, şi ca noi să putem "să presăm înainte, înspre semnul chemării înalte în Cristos."
E-2 I was just coming in when I heard that message go forth. So I'm... It's true that we need to keep our lamps filled, keep our... You know, when they--as you burn... You can't go on what you have done now (See?), because fire burning out of oil makes a carbon; so that's the reason the trimming of the... Have your lamps trimmed, because the carbon on top of the--of the wick...
Many of you people about my age, when we used to use the--the coal oil lamp. See? They... It--it--it'd get a carbon on top where it'd burn, and therefore, it would interfere with the light. So you must keep all the carbon trimmed off and that we might press on forward towards the mark of the high calling in Christ.
E-3 Acum, aceasta este o-aceasta este o dimineaţă, măreaţă frumoasă, afară şi înăuntru, aşa cum acest sezon de Paşti se apropie acum.
E-3 Now, it's a--it's a great beautiful morning outside and in, as this Easter season is approaching now. And--and we're now coming up to the last Seal tonight, the Lord willing. And it's a very mysterious Seal, very, very, because it's not even... It's not even mentioned in the Scriptures nowhere, no symbols, anything to hold onto. It's got to come right direct from heaven. See?
And it--it's a kind of a straining hour for me. It has been all week. Now, this is my, be my eighth day in a room. And I noticed in here many... In these requests, I had to kind of pick out. There was many of them that was wanting interviews. And I--I love that. I'd like to--to give that now (See?), but I--I can't right now, 'cause you understand that--that the whole... What we're trying to do now is find the revelation of--of the will of the Lord. You see, and then when we have the interview, then it pulls you off over onto another side and--of something else. See?
And then, and like in prayer for the sick, that's altogether different. You... Visions and things, you study different, and you--you're anointed different. Just like in--in the Bible said there: "A--a tree that's planted by the--the rivers of water." Rivers of water.. See? Same water but there's an outlet comes this a way, this a way, and this a way. It depends on what outlet. It's the same Spirit.
E-4 Şi-şi noi acum venim sus la ultima Pecete, diseară, cu voia Domnului. Şi Aceasta este o Pecete foarte misterioasă, foarte, foarte, deoarece Aceasta nici măcar nu este-Aceasta nici măcar nu este menţionată în Scripturi nicăieri, nici simboluri, nimic de ce să te ţii. Aceasta trebuie să vină chiar direct de la Cer.
E-7 Paul, I Corinthians 12, did the same thing, talking about there were many gifts, but it's the same Spirit. So you see, if you're working, like with one thing, then be changed to come over to this other thing over here (you know what I mean); you--you study down that line, you get the people and a...
Now, their hearts are all set. What is these Seals? Their attention's, "What is it?" Night by night when I come in here there's such a tension, till I have to talk about something else to kinda get--get it quietened (You see?), and then the Holy Spirit breaks forth the Seal. And then--then I have to... Each night like that... Then when we change that to healing or something (See?), you--the people's all set on one thing; you can't hardly change it back to the other right away.
E-5 Şi aceasta-aceasta este un-un fel de oră de încordare pentru mine. Aceasta a fost, toată săptămîna. Acum aceasta îmi este... va fi a opta mea zi într-o cameră. Şi am observat aici înăuntru, că mulţi, în aceste cerinţe eu trebuia cumva să le aleg. Acolo erau mulţi dintre ei care vroiau interviuri. Şi mie¬mie îmi place asta. Mi-ar place să-să dau asta acum, vedeţi, dar eu-eu nu pot chiar acum. Pentru că, voi înţelegeţi, că-întregul din ceea ce noi încercăm să facem acum este să aflăm descoperirea voiei Domnului, voi vedeţi. Apoi dacă noi avem interviul, atunci acesta te trage la o parte, acolo într-o altă parte din altceva, vedeţi.
E-9 And--and then also knowing that right among you, things are happening (See?) that I--I'm just... I--I know... I know you, that you don't see it. See? I'm just positive that you don't see it. See? And you say, "Brother Branham, that's a hard thing for you to say that." I know it is. But look; let me just say this now. I suppose this is just tapes for ourselves and so forth. But let me say this (See?), that you--you don't--you don't get it (See?), and you're not supposed to get it. So don't try to interpret anything. See? Don't try to put your interpretation to it. You only--you only get further away.
Just take my advice, if you believe me now. If God has--has give me favor in your sight and you know that them revelations and things... I--I've been here with you a long time, and it's always been right. And now, to double prove it right, it hooks right in with the Word. See? So you know it's THUS SAITH THE LORD. That's exactly. See? It's proved to you.
E-6 Şi, atunci, şi ca în rugăciunea pentru bolnavi, aceea este cu totul diferit. Voi... Acestea sînt vedenii şi altele; tu studiezi diferit, şi tu-tu eşti uns diferit. Aceasta este întocmai cum a spus Biblia acolo, "Un-un pom care este plantat lîngă-rîuri de apă." "Rîuri de apă," vedeţi, aceeaşi apă, dar există o ieşire care vine pe aici, pe aici, şi pe aici. Depinde de care ieşire. Acesta este acelaşi Duh.
E-12 Now, take my advice as your brother: Don't put your own interpretation to anything. You just go on and live a good Christian life, 'cause you'll only wind yourself away from the real thing when you do it. See? You--you'll only wind your way again away from the thing. And all of you are conscious and know that there's something mysterious happening, and it is happening, and I know what it is.
Now, I'm not saying that. It's the grace of God that lets me know that what it is. It's something that's tremendous, and it's gone right now, and there's not a way in the world for you to see it, and it's a--I... But so help me, with this Bible in my hand, I know what it is.
E-7 Pavel, Întîi Corinteni 12, a făcut acelaşi lucru, a vorbit despre asta, "Există multe daruri, dar acesta este acelaşi Duh."
E-13 It's been told to you before, so just--just don't try to put any interpretation but just believe me as your brother (See?); we're living in a great hour.
We're living in a time where the... Well, we're... Well, you just be real humble, be a Christian, and try to live for God, and live honest with your fellowman, and love those who don't love you. Don't try to--to make any... You see, you do, you only make it a mysterious something and mess the real program of God up. See?
Yesterday afternoon something happened in my room that I--I'll never be able to--to leave it. You see? And so, you... And about two weeks ago something happened that'll never be able to, as long as I live on this earth, I--I'll never be able to get away from it. See?
E-8 Astfel, voi vedeţi, dacă voi lucraţi, ca şi, cu un lucru, apoi să fiţi schimbaţi să veniţi dincoace la lucrul ăstalalt de aici. Voi ştiţi ce vreau să spun. Tu-tu studiezi în jos pe linia aceea, tu faci pe oameni... Şi acum inimile lor sînt cu totul aşezate, "Ce sînt aceste Peceţi?" Atenţia lor, "Ce este Aceasta?" Seară de seară, cînd eu vin aici înăuntru, există aşa o tensiune, încît eu trebuie să vorbesc despre altceva; doar cumva să-să o potolesc, voi vedeţi, şi, atunci, pînă Duhul Sfînt rupe înainte Pecetea. Şi atunci-atunci eu trebuie să, o fac fiecare seară aşa. Atunci cînd noi schimbăm asta la vindecare sau ceva, vedeţi, voi... Oamenii sînt toţi fixaţi asupra unui lucru. Tu de a bea îl poţi schimba înapoi la altul, imediat.
E-16 And so, but if the--the church here not supposed to know these things, so don't put no interpretation to anything. See? You just go ahead and just remember what you're told; live a Christian life. Go to your church, be a real light wherever you are, and just burn for Christ, and tell the people that how you love Him. And just let your testimony be with love all the time with the people (See?), 'cause if you don't you twist yourself out into something there, and then you're--you're off the beaten track.
See, every-time you try to do it, you've done that. See? So just don't--don't--don't try to make no interpretation. And especially tonight, when that Seal becomes up in front of you. See? Just don't try to interpret it. You just go ahead and just be humble and go right on with the same plain message. Now you say, "Brother Branham, is that... we, being the Church of the Living God, shouldn't we..."
Well, as I was trying... Look here, I want to say... Say, "Why can't I? I ought to have..."
No, no. I... Don't... You remember, I'm saying this for your good. See, I'm saying it so that you'll understand. If you believe me now, listen to what I tell you. See, see?
E-9 Şi-şi atunci, de asemeni, ştiind că tocmai între voi se întîmplă lucruri, vedeţi, că eu-eu sînt doar... eu-eu ştiu. Eu ştiu că voi-voi nu vedeţi aceasta, înţelegeţi. Eu sînt doar sigur că voi nu vedeţi aceasta, vedeţi. Şi voi ziceţi, "Frate Branham, acela este un lucru greu ca tu să spui asta." Eu ştiu că acesta este.
E-20 Now here, now here's a post, and that's--we'll call that a listening post (See?), and in it--got radio. See? And there's warnings and things can be done, like a sword in your hand. See? It can pick from the evil or pick from only as it's--it gets its message. See?
Now. But now, for instance, to the ordinary man, there's been so much cults and clans rise up over little outpourings of the Spirit until people gets all worked up in a bunch of stuff, go out and start another little move, and, you know, and things. See, you don't want to do that now. See?
Now, just remember, just stay the way you are. And you say, "Well, the Lord showed..." No, now just be careful. See?
E-10 Dar, priviţi, doar lăsaţi-mă să spun doar aceasta acum. Eu presupun că acestea sînt benzi numai pentru noi, şi aşa mai departe. Dar lăsaţi-mă să o spun, vedeţi. Că, voi-voi nu... Voi nu o pricepeţi, vedeţi, şi voi nu trebuie să o pricepeţi. Astfel nu încercaţi să interpretaţi nimic, vedeţi. Nu încercaţi să vă puneţi interpretarea voastră la aceasta; voi numai-voi numai vă îndepărtaţi mai mult. Doar luaţi sfatul meu, dacă voi mă credeţi acum, dacă Dumnezeu a-a dat să am trecere înaintea voastră.
E-23 Now, look here. Let me show you something. See? Did you know there's ten thousands of voices in this room right now, literally voices of people that's coming through the electronic waves of radio? Why don't you hear them? They're voices. Is that right? They're waving right through here now. There's people, forms, and bodies moving right through this room now. Is that right? Well, why don't you see them? They're here, actual voices, like my voice. Well, why don't you hear it?
See, it's got to strike something first to reveal it. See? Now, do you understand? So just don't interpret nothing. If God wants you to know anything, He will send it to you (See?); so just be real, real solid now. Hold still. Something has happened. And now just be real... You understand what I mean, don't you? And just be...
E-11 Şi acum voi ştiţi, asta, acele descoperiri şi lucruri. Eu-eu sînt aici cu voi de multă vreme, vedeţi, şi aceasta întotdeauna a fost corect. Şi acum ca să o dovedească dublu, corect, aceasta se cuplează drept înăuntru cu Cuvîntul. Vedeţi? Astfel, voi ştiţi că Acesta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aceea este exact. Vedeţi, Acesta vă este dovedit.
E-24 Don't try to make yourself odd to be a Christian, because (You see?), you take yourself away from God and you--you--you... If you can understand it, this is that third pull. You should've caught that the other day. See. So then just...
You remember, there'll be no impersonation like there was of the other two. See? So that's as far as you--you should know. Now just--just remember that you see now there's something taking place in this room, and there's something here, there's... There's actual in this room, Angels, voice of God (See?), but how do you... You can't... If you can't hear the natural voice without something to send it out, how are you going to hear the spiritual voice?
E-12 Acum luaţi sfatul meu, ca fratele vostru. Nu vă puneţi propria voastră interpretare la nimic. Voi doar mergeţi înainte şi trăiţi o viaţă Creştină bună. Pentru că voi vă veţi }ndepărta pe voi înşivă de la lucrul real cînd voi faceţi aceasta. Înţelegeţi? Voi, voi vă îndepărtaţi numai cărarea voastră din nou departe de la acest lucru.
E-27 Now you might make believe that somebody is singing this certain song that might not even be there. See? But when it actually strikes the crystal that it's supposed to strike, then it gives a true interpretation and vindicates it by showing the picture. See what I mean?
Now, the Spirit of God, when it speaks through the true Word, It vindicates Itself to show Itself that It's right. You understand now? All right. Now, let's pray just again.
E-13 Şi voi toţi sînteţi conştienţi şi ştiţi că există ceva misterios care se întîmplă. Şi aceasta se întîmplă. Şi eu ştiu ce este aceasta. Acum, eu doar nu spun asta; acesta este harul lui Dumnezeu care mă lasă să ştiu ce este aceasta. Aceasta este ceva care este grozav. Şi acesta este dus chiar acum, şi nu există nici o cale în lume ca voi să vedeţi aceasta. Şi aceasta este... eu... Dar, aşa să mă ajute, cu această Biblie în mîna mea, eu ştiu ce este aceasta. Aceasta vi s-a spus, înainte. Astfel doar-doar să nu încercaţi să puneţi vreo interpretare, ci doar credeţi-mă, ca fratele vostru. Înţelegeţi? Noi trăim într-un ceas măreţ. Noi trăim într-un timp unde... Păi, noi sîntem...
E-29 Heavenly Father, we are about to un--open the lids of this Book as the physical part of--of trying to give back to what You have opened to us in the spiritual realm. And now, I pray, God, that You will help me to give the--the right interpretation to these questions, that it might be said that--that they are--they're to help the people. They are to give them understanding.
And I pray that You'll give to me understanding that I might send it out to Your people that they might have understanding, that together we might live to the glory and honor of God through Jesus Christ's Name. Amen.
E-14 Acum, voi doar fiţi foarte smeriţi, fiţi un Creştin, şi încercaţi să trăiţi pentru Dumnezeu. Şi trăiţi cinstit cu semenul vostru, şi iubiţi-i pe aceia care nu vă iubesc. Nu încercaţi să faceţi vreo... Voi vedeţi, voi o faceţi, şi voi doar îl faceţi ceva lucru misterios, şi stricaţi programul real al lui Dumnezeu. Înţelegeţi?
E-30 Now, I--I just wanted to say that, and I thought this thing here controlled those tapes, but it doesn't (See?), and this is a--a desk light. And I thought the tape controller used to be here. But I was told to just make motion to the brethren in the--in the room there, the recording room, and they'd know when to stop tapes and when not.
See, the tapes has a worldwide ministry everywhere (See?), everywhere. It goes into all kinds of languages and everything, so there's things that we'd say right here we wouldn't say somewhere else (You see?), and that's the reason that we stop it.
E-15 Ieri după-amiază, ceva s-a întîmplat în camera mea, care eu nu voi-eu nu voi fi în stare să-să îl părăsesc, voi vedeţi. Şi astfel voi... Şi cam cu două săptămîni în urmă, ceva s-a întîmplat, aceasta nu va fi niciodată în stare... Atît timp cît eu trăiesc pe acest pămînt, eu-eu nu voi fi niciodată în stare să mă îndepărtez de la aceasta, înţelegeţi. Şi, astfel, însă...
E-33 Now, answering questions is quite a thing. So I--I... Now, in--in--in answering this, the most of them, the most of the questions, outside of... Now, every one... Some of them don't even pertain to the message at all, but I'm going to--or the Seals at all, but I'm going to try to answer them. And they was given to me, and as they was told... I was told the most of them, or a great deal of them was about requests for prayer and the sick and afflicted and--and different things like that--that goes on, and so, it didn't pertain anything to any question to be answered. And then they--I was give a bunch that was--that was about different things (the Scripture and things). But maybe, if we have time, we'll try to answer them the best we can.
E-16 Şi-biserica, voi nu trebuie să cunoaşteţi aceste lucruri, astfel să nu puneţi nici o interpretare la nimic. Vedeţi? Voi doar mergeţi înainte şi doar amintiţi-vă ce vi s-a spus. Trăiţi o viaţă Creştină. Mergeţi la biserica voastră. Fiţi o lumină adevărată oriunde sînteţi, şi doar să ardeţi pentru Cristos, şi spuneţi oamenilor cum Îl iubiţi voi. Şi lăsaţi doar ca mărturisirea voastră să fie cu dragoste, tot timpul, cu oamenii. Înţelegeţi? Pentru că, dacă nu, voi vă răsuciţi pe voi înşivă afară în ceva acolo, şi atunci voi sînteţi-voi sînteţi jos de pe cărarea bătătorită. Vedeţi, de fiecare dată cînd aţi încercat să o faceţi, voi aţi făcut asta. Vedeţi? Astfel doar să nu, să nu, să nu încercaţi să faceţi nici o interpretare.
E-34 Now... And if I make a mistake, why, remember, it's not intended to be made a mistake. So does everybody feel good? Amen. It's just so, talk about heavenly places in Christ Jesus... What a wonderful place. What a wonderful time.
Of all the times that I've been behind the pulpit at the Tabernacle, I have never, never in any time of my ministry ever worked into the realms of God and the spiritual realms as it's been this time. Yeah, it's beyond anything I ever did in any time of my ministry, in any meeting at anywhere like this. Mostly, it's on healing; this is revealing of Truth by the same Spirit (See?) same Spirit.
E-17 Şi mai ales, diseară, cînd Pecetea aceea devine sus înaintea voastră, vedeţi, doar să nu încercaţi să interpretaţi Aceasta. Voi doar mergeţi înainte şi fiţi umiliţi, şi mergeţi drept înainte cu acelaşi Mesaj simplu.
E-36 And I--I been to myself altogether, and been boarding at a place, or going down eating at a place. And I've just been alone; so it's been really a great time.
And now, right away, either in the morning or the following morning, I, probably, if we can get through in time, I'll just pray for the sick this morning, if these questions don't last too long; so I--I must get to myself a little while. See?
The human mind can only stand so much. See? And when you get to a spot where you set a hour numbed with the Presence of God, and a Pillar of Light hanging there before you, you--you--you can't stay there too long. You see? The human being can't--can't stand it. And so...
E-18 Acum voi ziceţi, "Frate Branham, este asta... Noi, fiind Biserica viului Dumnezeu, nu ar trebui noi..." Păi, aşa cum eu am încercat... Uitaţi-vă aici, eu vreau să spun... Ziceţi, "Păi, de ce nu pot eu? Eu s-ar cuveni să am..." Nu. Acum, să nu faceţi.
E-39 Now, these questions are really nice. I appreciate... And the wisdom and things that people use... Now, for the first one... And I'll try to answer them, and then if I--if I don't get it right, well, you--you forgive me then.
And if you have a different interpretation and believe that your idea of it's right, just go right ahead; that won't hurt, because there's not only but about one or two of them that pertains to anything to salvation. It's only... Most of the questions is asked on this other side of the trib--on the rapture of the church. So see...
It's questions over here, which is to come and will come to pass over in the other parts, 'cause we're now beyond the church age in our teachings in--in the Book. We're beyond, over in the time of the calling of the hundred and forty-four thousand.
E-19 Reţineţi, că eu vă spun aceasta pentru binele vostru. Vedeţi, eu o spun astfel ca voi să înţelegeţi. Dacă voi mă credeţi, acum, ascultaţi la ce vă spun eu. Înţelegeţi? Înţelegeţi?
E-41 Now, the first one here.
1. Are the five wise virgins of Matthew 25 attendants to the--to the Bride, or are they the Bride? (See?) If these wise virgins are attendants to the Bride, where is the Bride? (See?)
Now, to the best of my understanding, these five virgins... There were ten of them, you know, that went out (See?), and this here is only a symbol or a parable (See?), that--that I'm going to tell you. See, there were ten of them. 'Course, there were more than ten; that was just made a number.
But then, the--the wise virgins had oil in their lamps; the unwise did not have oil in their lamps. So if that ten there of Matthew (if this is the--the person's question), if those ten there... Did that mean that that would be the... Or these five rather, that would be just five (See?), just five people?
No, it doesn't mean that. It's just a symbol of the virgins (You see?) of the virgin that went out with oil in her lamp; they are a portion of that Bride. And to my understanding, and then you notice now that they was the virgins of the last watch.
E-20 Acum, aici, acum aici este un post, şi, acela este, noi îl vom numi un post de ascultare, înţelegeţi. Şi în acesta este, are radio, vedeţi, şi acolo sînt avertismente şi lucruri care pot fi făcute. Ca o sabie în mîna voastră, vedeţi, aceasta poate alege de la rău sau să aleagă numai de la aşa cum aceasta... ea îşi obţine mesajul, vedeţi.
E-45 Coming down through the watches, there'd been seven watches. And in the seventh watch, the midnight hour, as we're on--striking now... See? Now, in this midnight watch, these virgins woke, and trimmed their lamps, and went in, while the sleeping virgin...
Now, this part here, this five (if that's the meaning of the question was--meaning, "Was there just five?")... And we've got many questions in here about the--the seven thousand, so forth; now, that--that was just a symbol, a part of them. And all that wakened in this last age here, the seventh watch, that--if there wasn't but--but five that wakened at that time that was translated, went in with the Bride and so forth, the Bridegroom...
Now, if they, themselves... That don't mean there's only going to be five, because they're sleeping all down through the ages as we've come this week. See?
E-21 Acum, însă acum, de exemplu, la omul obişnuit, acolo au fost aşa de multe culte şi clanuri ridicate, asupra a mici revărsări ale Duhului, pînă cînd oamenii ajung cu totul prelucraţi într-o grămadă de lucruri, se duc afară şi încep o altă mişcare mică, şi, voi ştiţi, şi lucruri. Înţelegeţi? Voi nu vreţi să faceţi acum aceasta. Înţelegeţi? Acum, doar reţineţi, doar staţi în felul în care sînteţi.
E-48 In the days of--of Paul, the angel of the church at Ephesus, Paul, founding this church, being the messenger to it... Remember, Paul, founding the church at Ephesus, become the messenger to that church, and the Spirit was in the land at that time was a lion spirit. And the lion is the Lion of the tribe of Judah which is Christ, and Christ is the Word. Paul, with the Word of that age...
Thousands fell asleep in that age. That right? Then come the next age, and the--the time the church got settled down in--in dark age, the ox spirit went forth: work, labor, and sacrifice and give their lives. Thousands times thousands fell asleep under martyrdom and everything. They're waiting. See?
E-22 Şi voi ziceţi, "Păi, Domnul arată..." Nu. Acum doar aveţi grijă, vedeţi.
E-50 Then, and the next age come, the Lutheran, the reform age. There went the wise with the cunningness of man. If you notice, man went forth with that, and when he did, he added his own shrewdness. That's what married him into the other part. See, see? If he'd just stayed with God's wisdom, just reforming and pulling out... But what did he do? After that man that had the message, Luther, after the death of Luther, they had a Lutheran organization. After the death of Wesley, they had a Methodist organization. See? There... You keep going that way. It--it just... It does that.
Now, I want you to--to--to notice this. See? Now, someone might ask about the Pentecostal, which was the--the third age.
E-23 Priviţi aici. Lăsaţi-mă să vă arăt ceva, înţelegeţi. Aţi ştiut voi că există zece mii de glasuri în această sală chiar acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Literar, glasuri de oameni care vin prin undele electronice de radio! De ce nu le auziţi voi? Ele sînt glasuri. Este adevărat? ["Amin."] Ele unduiesc chiar pe aici acum. Există forme de oameni şi trupuri mişcîndu-se chiar prin această sală acum. Este asta adevărat? ["Amin."] Păi, de ce nu le vedeţi voi? Vedeţi? Ele sînt aici, de fapt glasuri ca glasul meu. Păi, de ce nu auziţi voi aceasta? Vedeţi? Aceasta trebuie să lovească ceva mai întîi, să o descopere. Înţelegeţi? Acum voi înţelegeţi? ["Amin."]
E-52 You see, each one of those ages only taken a dip into the Holy Spirit. Justification is a work of the Holy Spirit; sanctification is a work of the Holy Spirit, but the baptism is the Holy Spirit.
That's the reason it took a prophetic prophet to come down, no messenger to the age, 'cause the Holy Ghost came Himself in His fullness of the baptism. But at the end of the age, as it always ends upon the others, we find there then, the messenger sent; and all these scruples and things are to be placed in their places (See?), like that. Then the rapture comes for the Church.
But as many is writing all these different things: the sun turning to darkness, the moon... They put that way back there in the Christian age. They just failed to see them three questions was asked our Lord there (See?), when He answered them.
E-24 Acum doar să nu interpretaţi nimic. Dacă Dumnezeu vrea ca voi să ştiţi ceva, El va trimite aceasta la voi. Înţelegeţi? Astfel doar fiţi foarte, foarte temeinici acum. Staţi liniştiţi, ceva s-a întîmplat. Şi acum doar fiţi foarte... Voi înţelegeţi ce vreau să spun, nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi doar fiţi... Nu încercaţi să vă faceţi ciudaţi, ca să fiţi un Creştin, deoarece voi-voi vă duceţi la o parte de la Dumnezeu. Iar voi-voi-voi...
E-55 Now, last night I think there's no question at all. We took each one of those questions and put them right under the Seals. And the Seals is the whole Book together Itself. You believe that, doctor? See, the whole thing just wrapped together...
And we took what Jesus said here. They asked three questions (See?): "When will these things be? What'll be the sign of Your coming? And what's the end of the world?" And He come right down, and we pulled them every one, under that but one. What was that? the Seventh Seal. Why? See, it's not known. That's it.
E-25 Dacă voi puteţi înţelege aceasta, acesta este acea a Treia Tragere. Vedeţi? Voi-voi ar fi trebuit să prindeţi asta, ziua cealaltă. Vedeţi? Astfel atunci, doar reţineţi, acolo nu vor mai !i personificări aşa cum au fost despre celelalte două. Înţelegeţi? Astfel, aceea este aşa de departe cît voi-voi trebuie să ştiţi acum. Doar-doar amintiţi-vă că...
E-56 Every one of them come right out. I paralleled them right exactly back and forth, and me, when I wrote last night and got in--in there and got to... I went back to look at my old note I'd took it off--off back there, well, I seen where I put one in the other one's place; I got it, crossed them back and forth. That's what I done. I guess you caught it. You--you catch it? See?
I'd wrote down here what I was going to write over on this other side, and wrote it over here, But said... Put both of them 9, 11, or 9, 6, or what--or 6 and 11 and--and--and 9 and 11, which it wasn't so. It was vice versa, the next verse under it. See? And that was it, the answers between the pestilence and the war. You see? That's what it was.
So I was just so happy, I was just a carrying on like a... I was enjoying the stimulation from the revelation. So I--I put it just over here setting there with a pencil or a pen, and I put down 11 on both places when it shouldn't have been. I think it was 9 instead of 11 for the other side.
E-26 Voi vedeţi, acum, există ceva care are loc în această sală, şi există Ceva aici. Există-există, de fapt, în această sală, Îngeri, Glasul lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Dar cum faceţi voi... Voi nu puteţi... Dacă voi nu puteţi auzi glasul natural, fără ca ceva să-l trimită afară, cum o să auziţi voi Glasul spiritual?
E-60 But now, did you see how perfectly they paralleled? Now, don't forget that. They parallel down to the Sixth and stopped. See? And watch the--watch the opening of the Seals that comes down to the Sixth and stops, just silence in heaven (that's all it says) for the space of a half hour.
Now, now, in these... See, I--I have to hurry up and answer these, because (See?), each one of them is a sermon four weeks long (You see?) on--on each one; you can just get off on something else. But I--I don't mean to do that, 'cause I want to get everybody's question as far as I can.
E-27 Acum tu ai putea să te prefaci că crezi că cineva cîntă acest cîntec anumit. Ei ar putea chiar să nu fie acolo, vedeţi. Dar cînd acesta de fapt loveşte cristalul pe care trebuie să-l lovească, atunci acesta dă o interpretare adevărată, şi arată, adevereşte aceasta prin a arăta fotografia. Vedeţi ce vreau să spun? [Adunarea, "Amin." – Ed.]
E-62 These virgins (See?), they're made up of... That's just part of them in that age. See? Each age has the virgins. See? The Seal... The angel comes to the church: "To the angel of the church of Ephesus, write." See?
Then get over here and then after the writing to the church of Ephesus (compare that back), a Seal's opened. That's just the way we're bringing it, try to get it all to you. See what I mean? if the Lord willing.
E-28 Acum, Duhul lui Dumnezeu, cînd El vorbeşte prin Cuvîntul adevărat, El se adevereşte pe Sine, să se arate pe Sine, că El este corect. Voi înţelegeţi acum? [Adunarea, "Amin." – Ed.] În regulă.
Acum să ne rugăm, doar din nou.
E-64 What'd I have first? Church ages. Is that right? Next thing, the message to the church ages. Everybody get that clear now? See?
First we got the church ages and got the history (laid down the Nicaea councils and pre-Nicaea councils and everything that we could find in history), and found out that the correct interpretation of the Word was exactly with the history. And bring it on down to this day in this Laodicea, and you--you don't have to have history of that; this is making history now. See? There it is, and then showed what would be in this age.
E-29 Tată Ceresc, noi sîntem gata să des-... deschidem coperţile acestei Cărţi, şi cum partea fizică de-de a încerca să dăm înapoi la ce Tu ne-ai deschis în tărîmul spiritual. Şi acum mă rog, Dumnezeule, ca Tu să mă ajuţi să dau interpretarea corectă la aceste întrebări. Ca să se poată spune căci-căci ele sînt... Ele sînt să ajute pe oameni. Ele sînt să le dea înţelegere. Şi mă rog ca Tu să-mi dai înţelegere, ca eu să trimit Aceasta afară la poporul Tău, ca ei să poată avea înţelegere, ca împreună noi să putem trăi spre slava şi gloria lui Dumnezeu, prin Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-66 Now, we come back with the Seals and open that Seal... God opens that Seal for us. What's that? First there's a messenger: church age; next is the Seven Seals.
Now, we find out the corruption that hits in the seventh church age... But the Seventh Seal doesn't reveal anything, what's going to happen to it (See?), because at the end of that church age is to come a prophetic gift to reveal these things. See? Are you following it? All right.
E-30 Acum, eu doar am vrut să spun asta.
E-67 Now, notice how each one of those Seals... Then I come over here, and those three questions asked Jesus Christ: "What... When will these thing be, there won't be one stone on another? When will this be taken down, this religious center of the world, and another be set up? See? When will it be, antichrist ride?" See? And what went out to meet it? The Word, the Word against the word.
E-31 Şi mă gîndeam că lucrul acesta de aici controlează benzile acelea, însă el nu o face, vedeţi. Şi aceasta este o-o lampă de masă. Şi eu credeam căci controlul benzii obişnuia să fie aici. Dar mi s-a spus doar să fac un semn către fraţii în-în sală acolo, sala de înregistrare, şi ei vor şti cînd să oprească benzile, şi cînd nu.
E-69 Then it settled down to politics and everything else; and there went the ox labor. See? That's exactly second it, then Jesus said so in Matthew 24. See? Then we come down from that to the cunningness of the reformers, the man beast went out to meet it. That's what taken place. Then we come down, the next or the Fourth Seal when antichrist become a conglomerations and had a name, Death.
Now, watch what Jesus said: "And he would throw her to the fires and even kill her children." That's death riding. That's both Protestants and Catholics: mark of death on each one of them (See?), her and her children be destroyed. So if you're depending on your denomination, you better get away from it right now.
And then when it come to the Seventh Seal, Jesus stopped right there.
E-32 Vedeţi, benzile au o slujbă pretutindeni în întreaga lume, vedeţi, pretutindeni. Acesta merge în tot felul de limbi şi fiecare lucru. Astfel există lucruri care noi să le spunem chiar aici, noi nu le spunem în altă parte, vedeţi voi, şi acela este motivul că noi oprim asta.
E-71 He opened the Sixth Seal by saying the moon would be turned into blood and darkness and everything, these things would take place. We come right over here, open up the Sixth Seal. After the Sixth Seal's opened, and swing right back and show the same thing.
There you are with three different places in the Scripture, tied them together with the revelation. See? Watch. The place that Jesus said so, the place that when He opened the Book it was hid from the foundation of the world, and then the revelation of this day, here, placing it right in there, ties the three together. And three is a witness, so it's true. It's absolutely true.
E-33 Acum, răspunzînd la întrebări cam este o treabă. Astfel, eu-eu acum... În-în-în răspuns la aceasta, cele mai multe din ele, cele mai multe dintre întrebări, în afară de... Acum, fiecare... Unele din ele nici măcar nu aparţin la Mesaj, însă eu am să... sau la Peceţi deloc, însă eu am să încerc să răspund la ele. Şi ele mi-au fost date, şi aşa cum ele au fost spuse. Mi s-a spus că cele mai multe dintre ele. Sau, o bună parte din ele erau despre cereri pentru rugăciune, şi cei bolnavi şi nenorociţi. Şi-şi diferite lucruri de felul acesta, aceasta merge înainte, şi astfel aceasta nu a aparţinut la ceva la vreo întrebare să se răspundă. Şi atunci ei... Mi s-a dat o grămadă care era-care era despre diferite lucruri, Scriptura şi altele; dar poate, dacă noi avem timp, noi vom încerca să răspundem la ele cît putem de bine. Acum, şi dacă eu fac o greşeală, păi, reţineţi, aceasta nu este intenţionat să se facă o greşeală.
E-73 Now, these virgins that come along here, they are the ones that fall asleep, and then the whole body's made up together of that group, that goes to make the (See?) to make the--the wise virgins. And the unwise virgins are the ones that started back there at the same time the wise virgins started, antichrist, and they are the ones that tries to buy oil.
E-34 Astfel fiecare se simte bine? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Amin. Nu este aşa... Vorbim despre locurile Cereşti în Cristos Isus, ce loc minunat, ce timp minunat!
E-74 Now, just look here. You see how perfect everywhere you go. If I could stand here and talk the things that's revealed in that room, I tell you, it'd swing your heads around; but how you going to do it when you got a whole thing here.
And then you, somehow or other, when you get away from people, there it begins to open up, mysteries; then you see things that you're daresn't to say to the people too, 'cause (You see?), if they would they'd start little isms.
And then just look what this little gift of healing has done, how it confused the church. Everybody had a sensation; everybody had this. And right down in my heart, God knows it's the truth, I knowed it wasn't right 'cause He told me so. See? But it's a false impersonation; it's only, throw the people off. Now, that's right.
E-35 Din toate timpurile în care eu am fost în spatele amvonului la tabernacol, eu niciodată, niciodată, în orice timp al slujbei mele, nu am lucrat vreodată în tărîmurile lui Dumnezeu şi tărîmurile spirituale aşa cum a fost de data aceasta; mai presus de orice am făcut eu vreodată în orice timp din slujba mea, în orice miting oriunde, ca acesta. Mai mult, este pe vindecări. Acesta este o descoperire a Adevărurilor, de către acelaşi Duh, acelaşi Duh.
E-76 Now, but see, you can't say those things; best to just leave it alone. And you remember the third pull; it said, "Don't tell nobody." What did I say was that... How many remembers that? Oh, sure. Remember standing there trying to lace that eyelet in that little shoe in the vision? He said, "You can't teach Pentecostal babies supernatural things."
And I said this will be the third pull and it will not be known, so help me, by the grace of God. Now, now, we're--we're right down at the end time now. Won't be too long until mercy seat will be judgment seat.
E-36 Şi eu-eu eram singur, întru totul, şi am fost cazat la un loc, şi eram la masă la un loc, sau mergeam jos să mănînc la un loc. Şi eu doar eram singur, astfel acesta era într-adevăr un timp măreţ.
E-78 Why, if you see these things coming in and these people coming in, you better come in too if you're not already in. See? Now, gathered in heavenly places (See?) it also means more than just to be rejoicing. In heavenly places, if you're really assembled in Christ, it's a fearful thing.
Standing by the--that Angel of the Lord, you think you'd just be shouting and screaming. That--that's not it. It scares you to death nearly. See? So you see, there--there's a difference in just rejoicing and bubble dancing (which is all right), and then coming down to the real thing. See, see? There's where the fear... It's a fearful thing. Not that you fear that you're lost, but you're really before Angelic Being and the Holy Ghost Himself standing there.
E-37 Iar acum, imediat, sau dimineaţă, sau dimineaţa următoare, eu... Probabil, dacă noi putem să terminăm în timp, eu mă voi ruga doar pentru bolnavi în dimineaţa aceasta, dacă aceste întrebări nu durează prea mult.
E-81 Now, that will be part of the Bride; that's what it will go to make it up (See?), all those who sleep. And can't we absolutely see?
[Brother Branham is interrupted by a failure in the recording system--Ed.] ...pray now that You'll grant the healing of the people, through these handkerchiefs, lay upon. In Jesus' Name. Amen. (Now is it all right now? Thank you. Somebody step on something? Too many recorders put too much pressure on it. See? All right, just swap--just get a tape and swap the tape and make it off of that.) Now, notice now, the next question.
E-38 Astfel eu-eu trebuie să ajung de unul singur pentru puţină vremei, vedeţi. Mintea umană poate să suporte numai atît de mult. Înţelegeţi? Şi cînd tu ajungi la un punct unde tu şezi un ceas, amorţit de Prezenţa lui Dumnezeu, şi un Stîlp de Lumină atîrnînd acolo înaintea ta, tu-tu nu poţi să suporţi aceea prea mult, voi vedeţi. Fiinţa umană nu poate, nu poate suporta aceasta.
E-82 2. Should evangelists continue on the field?
In this hour, of course, what they mean. Certainly, by all means; don't change a thing. If Jesus is coming in the morning, preach today like it was going to be ten years from today, but live like it's going to be at this hour.
Don't--don't get scrupled up now. That's why I'm trying to warn you about. See? Just don't be odd, peculiar. Don't change nothing, but if you're doing something wrong, or doing evil, repent (See?), come back to God. Continue on your evangelistic service just as you always did.
E-39 Şi astfel, acum, aceste întrebări sînt într-adevăr frumoase. Eu apreciez, şi înţelepciunea şi lucrurile pe care oamenii le folosesc. Acum, pentru cea dintîi. Şi eu voi încerca să răspund la ele. Şi atunci dacă eu-eu nu o iau corect, păi, voi-voi mă iertaţi atunci.
E-84 If you're building a house, put it on up. If Jesus comes tomorrow, you'd be found faithful at the duty. If you're building your church, go on, put it up. I'd rather be putting my money in something like that than be found with it in my pocket. See? So just--just keep on; continue as you are.
Everybody understand now? Continue right on. Just go right on as you are. Now, just--just don't stop; don't do nothing. Just go right on just as you are; keep on serving the Lord.
Now, for instance, if you was--if you was working for a man and you knowed it was fifteen minutes before quitting time, "Well," you'd say, "it's just fifteen minutes more so I might as well just go over and set down." You'd get docked for that fifteen minutes.
If you're planting wheat, plant your wheat. If you're digging potatoes, go on and dig them out. Say, "Well, nobody will eat them." That don't make any difference; dig them out anyhow. Just continue on as you are.
E-40 Iar dacă voi aveţi o interpretare diferită, şi credeţi că ideea voastră despre aceasta este corectă, păi, doar mergeţi drept înainte. Aceea nu va vătăma, deoarece acolo nu sînt peste cam una sau două din ele care aparţin ceva de mîntuire. Aceasta este numai...
E-88 I got a letter from somebody the other day. Somebody told them, said, "Well, the time's at hand. Sell the farm. Now, you won't need the food that you live off of on the farm," said, "'cause just the millennium's going to start, and you won't need it, so you just go ahead, and while the tribulation period's going on, your children's not saved so just let them... Let--let the children have the farm where they can eat off of it, but you all sell your farm and--and..." or something like that. Oh, they had...
I said, "Oh, my." If I knowed He's coming tomorrow and I was a farmer, I'd put my crop in today, sure. If He made me a farmer, I'm going to stay right at my duty. See? That's right. If He made me a mechanic... Say, "Who's..."
E-41 Cele mai multe dintre întrebări sînt, întrebate, în partea astalaltă a nec-... sau despre Răpirea Bisericii. Astfel, vedeţi, sînt întrebări aici, care urmează să vină şi se vor împlini, dincolo în celelalte părţi. Pentru că, noi sîntem acum dincolo de epoca bisericii, în învăţăturile noastre în-în Carte. Noi sîntem dincolo, acolo în timpul chemării celor o sută patruzeci şi patru de mii. Acum prima de aici:
1. Sînt cele cinci fecioare înţelepte, din Matei 25, însoţitoare la-Mireasă, sau sînt ele Mireasa? Vedeţi? Dacă aceste fecioare înţelepte sînt însoţitoare la Mireasă, unde este Mireasa?
E-90 Somebody said the other day, he said... A fellow come in and said, "Say, brother, you know what?" He said, "I'm going to give you the second set of keys. I've bought a new car." He said, "I'm going to give you the second set of keys," told his pastor. Said, "I'm going to give you the second set of keys 'cause the rapture might come, you know, and said I won't be needing it anymore."
Pastor was going to miss it. You see? So that's making ready, isn't it?
All right, but that's--that's the way it is. See, we mustn't be that way. We must be a--a sane, solid Christian (See?), that I'm put here to work right up to the last minute. I've got a job to do, and I want to be right found faithful at the post of duty. If He comes this morning, I want to be standing right here in the pulpit.
E-42 Vedeţi, acum, după cea mai bună înţelegere a mea, aceste cinci fecioare... Acolo erau zece din ele, voi ştiţi, care au mers afară, vedeţi. Şi aceasta aici este doar un simbol, sau o pildă, vedeţi, care-care eu am să v-o spun. Vedeţi, acolo erau zece dintre ele. Desigur, acolo erau mai mult de zece. Acela doar a fost făcut un număr. Însă, atunci, fecioarele înţelepte aveau Ulei în lămpile lor. Cele neînţelepte nu aveau Ulei în lămpile lor.
E-92 You say, "Brother Branham, if He was to come this morning, shouldn't you be out there?"
No, sir. This is my post of duty. I'll to be standing right here preaching when He comes, saying the same things I am. Then, when He comes, I'll just move right on out with Him.
If I'm hoeing potatoes, I'll just be hoeing away just as hard as I can. When He comes, I'll just drop the hoe and take off.
You remember in the jubilee year, if they was hoe--hoeing with the hoe, they just kept on hoeing. They knowed the jubilee year was maybe ten minutes more and the trumpet would sound of the jubilee year. They just kept on pitching hay or whatever they was doing; but when the trumpet sounded, then they dropped their pitchfork and gone. That's it. Just keep on pitching hay until the trumpet sounds.
E-43 "Astfel dacă acelea zece de acolo, din Matei..." Aceasta este-întrebarea persoanei. "Dacă acele zece, acolo, a însemnat aceea că aceea ar fi... sau aceste cinci, adică, care ar fi doar cinci, vedeţi, doar cinci persoane?" Nu, aceasta nu înseamnă aceea.
E-94 All right. Question: According to the opening... (Did that--anything happen? It--it made a noise up here.) A question...
3 According to the opening of the Fifth--Fifth Seal, Moses and Elijah have--have to die; what about Enoch?
I don't know. See? I--I... If don't know, I'm just going to tell you I don't know. See? I--I don't--I don't know all the answers, folks; I--I don't know. And if I don't know, I'm going to tell you I don't know. If I do know... I won't tell you till I do know (See?), but I--I don't know. I've often wondered about that myself.
E-44 Acesta este doar un simbol, despre fecioare, voi vedeţi, despre fecioarele care au mers afară cu Ulei în lămpile lor. Ele sînt o porţiune din Mireasa aceea. Şi după înţelegerea mea...
E-96 There was Enoch... I seen Moses come and Elijah comes back and they're killed. See? But now, Enoch was translated before time. I--I've often thought and wondered myself: Well, what--what about that? But then, here's the only consolation that I can say is this: Now, notice, Moses only served God forty years. See? He was a--he was a hundred and twenty, but twenty years...
The first forty years, I mean, he was getting his education. That right? The second forty years God was taking it out of him, and the third forty years he served God. See? All right. But Enoch walked five hundred years before God and was blameless (See, see?); so Moses comes back to serve some more time: him and Elijah.
Now, that--I don't say that's right. See? I just give you that for a thought. See? But I--just to say what part, I don't know. I really can't tell you what--what--what happened there or what God will do.
E-45 Şi apoi voi observaţi, acum, că ele erau fecioarele din ultima strajă. Venind în jos prin straje, acolo erau şapte straje. Şi în a şaptea strajă, ceasul de la miezul nopţii, cum noi sîntem în a-l atinge acum, vedeţi. Acum, în această strajă de miezul nopţii, aceste fecioare s-au trezit şi şi-au curăţit lămpile lor, şi au mers înăuntru; în timp ce fecioarele adormite...
E-98 4. What is the--the name of the--that'll be on the people of Revelations 3:12?
I--I don't know. Yeah. He said give them a new name. I--I--I don't know what that is. See? It'll be probably made known when we get there, but I--I don't know what it is now. See? See, He is going to do that. See? He give them a new name that--that they just knowed themselves. See?
E-46 "Acum această parte aici, aceste cinci," dacă acela este înţelesul întrebării, ce înseamnă, "erau acolo doar cinci?" Şi noi avem multe întrebări aici despre cei-cei şapte mii, şi aşa mai departe. Acum, acela, acela era doar un simbol, parte din ele. Şi toţi care s-au trezit în această ultimă epocă aici, straja a şaptea, care... "Dacă acolo nu erau decît-decît cinci care s-au trezit la timpul acela, care au fost strămutaţi, au mers înăuntru cu Mireasa, şi aşa mai departe, Mirele? Acum dacă ei înşişi..."
E-99 5. Now, Brother Branham, is there any Scripture permitting marriage after divorce. This is very important.
It says important. Well, that's the reason it wasn't pertaining to this. As far as I can see, my brother or sister, whoever it may be, there isn't unless your companion's dead, because the Bible said we're bound to them as long as they live. See?
So as--as far as being any Scripture, that's what was asked here: "Is there Scripture. See? Is there any Scripture?" Not as I can find. See? Not as I can find, 'cause Paul said that the--the married couple, if the companion's dead, then they're free then to marry whomsoever they will in the Lord. But until then... But watch. You take it, "Until death we part..."
That's it. You've done took an oath over that (You see?), so I don't think there is. Now, if there's--if you found some, and it's correctly why, all--all right. But as far as myself, I--I don't find any.
E-47 Aceea nu înseamnă că acolo urmează să fie numai cinci. Deoarece, ei dorm, toţi jos de-a lungul epocilor; aşa cum noi am venit în această săptămînă, vedeţi.
E-102 6. What does "... see thou hurt not the oil and the wine" mean in Revelation 6:6?
It's the Holy Spirit. See, we just got through that. Probably somebody, you know, come in a little late for the message, they--for the other tapes. You see? "Hurt not the oil and the wine..." What does the oil and wine mean? The oil, as we took it in symbols, means the Holy Spirit. See?
Wine is the--and oil is connected together in the Bible in worship. See? And the wine as we put... That's where I got the idea of the stimulation. Wine stimulates. And wine in its--is the antetype of its natural from stimulation is revelation.
E-48 În zilele lui-lui Pavel, îngerul bisericii la Efes; Pavel, întemeind această biserică, fiind mesagerul la aceasta. Amintiţi-vă, Pavel, întemeind biserica la Efes, devine mesagerul la acea biserică. Iar Duhul, era pe pămînt la timpul acela, era un Duh leu. Iar leul este Leul din seminţia lui Iuda, care este Cristos, iar Cristos este Cuvîntul. Pavel, cu Cuvîntul din epoca aceea! Cu miile au adormit în epoca aceea. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-105 Now, just think; what stimulates the church? Revelations. See? So wine, the new wine would be... Now watch. The oil and wine went together in sacrifice, went together in--in the church worship (Now, notice.), assembled together, connected together.
You that's got a concordance, you look and see a whole string where wine and oil is met together in worship. If you've got a Cruden's, why, it says that there.
Now, notice on this. But now (You see?), the oil is always the Holy Spirit. We find that over in Ezekiel, and we find it in the Old Testament; we find it all through the New Testament.
Why do we anoint the sick with oil? We anoint the sick with oil because it symbolizes the pouring out of the Holy Spirit upon them. See? Also the wise virgins had oil; the unwise had no oil: Spirit. See? Now, that is the oil.
E-49 Atunci a venit epoca următoare, şi la timpul cînd biserica a ajuns stabilită jos în-în epoca întunecoasă, Duhul de bou a mers înainte; muncă, trudire, şi jertfă, şi şi-au dat vieţile. Mii de mii au adormit, sub martiraj şi fiecare lucru. Ei aşteaptă, vedeţi.
E-108 And then the wine... If--if--if the oil represents--represents God, God is Spirit. See? God is Word. "In the beginning was Word; Word was with God; Word was made flesh, and that was God." Now, then if the Word now in--sets here in a--a natural form... Now, the wine is the water, like the--the revelation that reveals that interpretation of the Word which stimulates the believer. You see?
My, they just got... "I've never seen it before. My. Glory." That's what? See? Stimulation (See?) of revelation. (I didn't know that till the other day setting there either. See?) Now, that's... What does the oil and wine... That was, "See that you hurt not..." That was the black horse rider, and that was during the time of the dark age, the third age of the--of the church.
Notice, and in there, there's just a little bit of it left, just a little bit, but don't hurt it. And I believe if you get that the--the Third Seal on tape, you'll--you'd find it there where we explained it in details--detail, rather.
E-50 Atunci, următoarea epocă a venit, cea Luterană, epoca reformei. Acolo a mers cel mai înţelept, în iscusinţa omului. Dacă voi observaţi, omul a mers înainte cu aceea, şi, cînd el a mers, el şi-a adunat propria lui dibăcie. Asta este ceea ce l-a căsătorit pe el în partea cealaltă, vedeţi. Vedeţi? Dacă el stătea doar cu înţelepciunea lui Dumnezeu, doar să reformeze şi să tragă afară... Dar ce a făcut el? După acel om care avea mesajul, Luther; după moartea lui Luther, ei au avut o organizaţie Luterană.
E-111 7. Brother Branham, is the Lamb's Book of Life and the Book of Life the same Book?
Sure. See? 'Cause that's where... All redemption's wrote in this Book. See? Their names are in... You say, "Well, the... Our name's put on the Lamb's Book of Life, Brother Branham. I--I got it put on the other night." No, you didn't. No, you didn't. You just found out it was on there the other night (See?), because their names were written before the foundation of the world. See? That's... It's all the same Book. See?
E-51 După moartea lui Wesley, ei au avut o organizaţie Metodistă. Vedeţi? Acolo, voi continuaţi să mergeţi în felul acela. Aceasta-aceasta doar... Aceasta face aceea. Acum eu vreau ca voi să-să-să observaţi aceasta, vedeţi. Acum cineva ar putea să întrebe despre Penticostali, care era-epoca a treia.
E-112 8. Now. Brother Branham, is it true that--that every Jew born since Christ came will be saved, and who are the hundred and forty-four thousand? Are they the predestinated ones to be sealed with the Holy Ghost, and what is their mission?
There's about three questions in one there. But here is... First one is:
8a Is it true that every Jew born since Christ that came into the world is to be saved?
No. Nothing will be saved, only those whose names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, Jew or Gentile. See? That's all; the Book holds that mystery, and the Book is only unfolding it now, not each one's name, but what the mystery of the Book is while it's calling those names. You find... You understand that now? See?
E-52 Voi vedeţi, fiecare din acele epoci au luat numai o înmuiere în Duhul Sfînt. Justificarea este o lucrare a Duhului Sfînt; sanctificarea este o lucrare a Duhului Sfînt; dar botezul este Duhul Sfînt. Acela este motivul că era nevoie de un Profet profetic să vină jos. Nici un mesager la epocă, pentru că Duhul Sfînt a venit El însuşi, în plinătatea Lui, a botezului.
E-115 The Book doesn't say, "Now, Lee Vayle is to be saved in time of this church age," or--or, "Orman Neville..." or--or whoever. No, it don't say that. It just shows the mystery, unfolds the mystery of what the thing is. But we, ourselves, by faith believe it. That's what I said the other night.
Someone said, "Well, there's no need in me trying it. Brother Branham said there's only going to be one saved out of Jeffersonville." See? Now, see, it's showing a parable. That--that--that isn't... That--that isn't it. There might be thousands saved. I don't know. I hope everyone of them is saved (See?), but I don't know. But here's the way I want to believe it: I'm that one. You believe the same for you. If you don't, then there's something wrong with your faith. You're not sure what you're doing.
E-53 Dar la sfîrşitul epocii, aşa cum aceasta întotdeauna o sfîrşeşte asupra altora, noi găsim acolo, atunci, mesagerul trimis. Şi toate aceste şovăieli şi lucruri urmează să fie aşezate în locurile lor în felul acesta, atunci vine Răpirea pentru Biserică.
E-117 How can you... How can you walk up there in the face of death when you're not too sure whether you're saved or not? See? How can you go down here and say to this crippled man laying here, blinded and twisted up, "THUS SAITH THE LORD, rise up. Jesus Christ makes you whole"?
How can you stand that little cold stiff body laying there; that's dead and been dead for hours and hours, and laying there cold and stiff, and say, "THUS SAITH THE LORD, rise up to your feet"? You'd better... You have to know what you're talking about. See?
Well, they say, "Death claims everything. It's all gone." Yeah, but when the Word of God is revealed and you know it's God, that changes things. That's right.
E-54 Dar aşa de mulţi repartizează toate aceste lucruri diferite, "Soarele schimbîndu-se în întuneric, luna..." Ei pun asta înapoi de tot aici în epoca Creştină. Ei doar omit să vadă acele trei întrebări care au fost puse Domnului nostru acolo, vedeţi, cînd El le-a răspuns.
E-120 Now, yes. These Jews are not... Not all the Jews will be saved. No, sir. They will not be saved, only those who... When He's speaking of--of Jew... Jew just is a name that was give to them after they left, I believe, Nebuchadnezzar over, begin to call them Jews first because the tribe of Judah was taken then and given a name of Jew. Now... Because they came down from Judaea and they got the name of Jew. But now, Israel is different. Israel and Jew is altogether different.
Every Jew... Every Jew isn't an Israelite. See? No, he's just a Jew, but then, Israel... Paul never said all Jews will be saved; he said all Israel will be saved. Why? Israel's name, that's--that's the name of redemption all the way back. See? And all Israel will be saved, but not all Judaea--Judaism will be saved. See?
E-55 Acum, seara trecută, eu cred că acolo nu era nici o întrebare deloc. Noi am luat fiecare din acele întrebări şi le-am pus drept sub Peceţi. Iar Peceţile sînt întreaga Carte împreună, Însăşi.
Tu crezi asta, doctore? [Un frate zice, "Da." – Ed.]
E-122 Just like Gentiles--there'll be a... There's thousands times thousands of--of people, yes literally millions of these organizations that are called Christian, Church of Christ, and all such names as that. That don't mean one thing. Not... That don't mean they'll be saved.
People say, "Now, you've got to belong to this or that," an organization, a certain organization. "If your name isn't on our book, you're lost."
Now, that's cult. See? That's cult. See? There's only one way you can be saved, and that is not him that willeth or him that runneth, him that... That is God Who shows mercy. And God by His foreknowledge predestinated a Church to His glory, and that's the ones that's saved. That's right.
E-56 Vedeţi, întregul lucru doar s-a înfăşurat împreună. Şi noi am luat ce a spus Isus aici. Ei au pus trei întrebări, vedeţi, "Cînd vor fi aceste lucruri? Care va fi semnul Venirii Tale? Şi care este sfîrşitul lumii?" Şi El a venit drept jos... Şi noi le-am tras, pe fiecare, sub aceea, în afară de una. Ce era aceea? Pecetea a Şaptea. De ce? Vedeţi, aceasta nu este cunoscută. Asta este. Fiecare din ele au venit drept afară. Eu le-am comparat, întocmai exact, înainte şi înapoi.
E-123 Now, your faith is so anchored there... You say, "Well, my faith is anchored there"; and look back what kind of a life you're living, you see you're not even fit for there, your anchor is wrong; you got it on sand instead of a rock. The first little wave will throw it off.
Let the Word be revealed in something: "My church don't teach that." That shows right then you wasn't anchored on no rock; you was in sand. That's right. So now. You see?
E-57 Şi, eu, cînd am scris seara trecută, şi am ajuns acolo înăuntru şi am ajuns la... Am mers înapoi să mă uit la notiţa mea veche care am luat-o jos-jos în urmă acolo. Păi, am văzut unde am pus una în locul celeilalte, în felul acesta. Eu le-am încrucişat, înainte şi înapoi. Asta-i ce eu am făcut. Eu presupun că voi aţi prins aceasta. Voi, voi prindeţi aceasta? Vedeţi?
E-125 Now, and...
8b The hundred and forty-four thousand, are they the predestinated ones?
Yes, sir. That's Israel, spiritual Israel. Just think, there will be millions of them in there. I don't know how many's in there now. I guess the whole group, but they will not all be saved, because they are in Judaea. See?
You have any idea how many is there now? I don't know, but they're probably after this next persecution begins to rise, they're accumulating by...
E-58 Eu am avut scris jos aici ceea ce eu urma să scriu dincolo pe astalaltă parte, şi am scris-o aici. Am pus-pus amîndouă dintre ele, 9, 11, sau 9, 6, sau ce... sau 6 şi 11, şi-şi-şi 9 şi 11, care aceasta nu era aşa. Aceasta era invers, următorul verset sub acesta. Vedeţi? Şi acela era el, răspunsul, între plagă şi război, voi vedeţi. Acolo este unde era acesta.
E-128 You know, I've got a tape on them, taking west with me now to--to one of the--the covenant church, which is... It's just the old... Oh, I forget now. It started the... They have them down there in Africa: Dutch Reform. It's the Dutch Reform Church, the covenant is.
Now, if there is any of you setting here, I'll tell you why. You're still holding on to that old Heidelberg Catechism, and that's exactly the reason you're still--you're still Dutch Reform. See? You might polish up by an American name, but that's the thing behind it 'cause your teacher's in that same catechism, the old Heidelberg. You ask your pastor if that isn't right. See?
E-59 Astfel eu eram doar aşa de fericit! Eu eram doar în agitaţie ca un-un... Eu mă bucuram de stimularea de la descoperire. Astfel, am-am pus-o, aceasta aici. Şezînd acolo cu un creion, sau un pix, şi am pus jos 11 pe amîndouă părţile, cînd aceasta nu trebuia să fie. Eu cred că aceasta era 9 în loc de 11 pentru partea cealaltă.
E-129 So now, notice this. "The hundred and forty-four thousand, they are predestinated ones to be sealed by the Holy Ghost." Yes, sir, that's exactly right. All right. So now if there's any... Now, if I'm--if I didn't answer it to suit you, why, maybe I--I could be wrong. See, but it's just to the best of my knowledge. You see? This is the best of my knowledge.
E-60 Dar acum vedeţi voi cît de perfect s-au comparat ele? Acum, să nu uitaţi asta. Ele se compară în jos pînă la a Şasea, şi s-a oprit, vedeţi. Şi urmăriţi-urmăriţi deschiderea Peceţilor; aceasta vine jos pînă la a Şasea, şi se opreşte. Doar, "Tăcere în Cer," asta este tot ce a spus ea, "pe timp de o jumătate de oră."
E-130 9. Brother Branham, as you have travailed or trav--on the serpent's seed... (Oh, oh, I never noticed this one. This one slipped up on me.)... serpent's seed this week, will it be in order to ask this question? My friends have asked me to explain Genesis 4:1 and I can't. Will you help me?
It's--it's off of the subject, but anyhow I--I'll--I'll try my best by the help of God. Let's see now. Let me polish up just a little bit. I think that's where she said, "I got a son from the Lord," I--I believe it is. I think Eve said that there. I going to check to be sure, 'cause I said the other night, seven--instead of seven hundred instead of seven thousand, so...
E-61 Acum-acum, în acestea, vedeţi, eu... eu va trebui să mă grăbesc şi să răspund la acestea. Pentru că, vedeţi, fiecare din ele este o predică, lungă de patru săptămîni, voi vedeţi, asupra-asupra fiecăreia, şi tu doar deviezi la altceva. Dar eu-eu nu vreau să fac asta, deoarece eu vreau să iau întrebarea fiecăruia, atît de departe cît pot eu.
E-131 It makes me so nervous. See? And you just have to be watching,
and the enemy on every side, and you--you're conscious of that. You see? (Yes, that's it.)
And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have begotten a man from the Lord.
Now, I'm just going to answer you a question, my brother or sister, and now remember, not throwing to you, no. I'm trying to help you. See? I love you, and I love the person who might've been a critical on it, but I don't think this person's critical. They said, "Help me." (See?), because the people believes it, but they're just not sufficiently posted by the Spirit to know what to say to the person that's asked them that.
E-62 Aceste fecioare, vedeţi ele erau alcătuite din... Aceea este doar o parţe din ele, în epoca aceea, vedeţi. Fiecare epocă are fecioarele. Înţelegeţi? O-o Pecete ...
Îngerul vine la biserică. "Către îngerul bisericii din Efes scrie-i." Vedeţi?
E-133 Now, she's saying here... What the question is, no doubt, that they're saying, "Eve said she gotten this man from the Lord." How do you think life could ever come if it didn't come from the Lord, be it right or wrong?
Who sent... Who sent Judas Iscariot into the world? Tell me that. The Bible said he was born the son of perdition. Just ask them that one; be like the worm in a lemon. See, see? Now, you see, they can't--can't... It is...
E-63 Atunci ajungem aici, apoi după scrierea către biserica din Efes, comparăm aceea înapoi, o Pecete este deschisă. Acela este doar felul cum noi aducem aceasta, încercăm să o aducem la toţi dintre voi, (vedeţi ce vreau să spun?), dacă Domnul va voi.
E-135 Notice. Then if you want to take them a little more technic. Look, Eve talked here, if you want to take it in the language that's here which is written so it's hid from the eyes, wise and prudent... Eve, here, the way it's taught, that God was the One that she begotten this son by, and He's a Spirit, and He can't do it. See?
Now, watch here. If you want to notice that. "I have gotten a--a man from the Lord." See? You can't make it sound any... But it's got to have its right interpretation. See? Yes, sir.
No, sir. If that... Then the spirit... And we always follow the nature of our parent. You know that. Look at a baby, its nature. Well then, Adam was a son of God. Eve was a daughter of God. Right, the first thing of the creation of God which could not have one speck of--of evil anywhere about... Evil wasn't even known. Then why was Cain a liar, a murderer, and everything else? Where'd that come from? Just ask yourself that question. That was the serpent's seed. You see? Don't the Bible say so?
E-64 Ce au avut ei mai întîi? Epocile bisericii. Este adevărat? Următorul lucru, mesajul către epocile bisericii. Fiecare pricepe asta clar acum? Vedeţi?
E-137 Watch his seed all the way down. In that he become... Who does the world belong to? The devil. Who controls it now? The devil. Exactly right. The devil controls the world. He told Jesus, said, "See how pretty it is, and all the glory. I'll give it to you if you worship me." See? He is the controller of it. Now, he owns it.
Now watch. His children are wise: devil's children. Or take Cain's children, if you want to, and bring it right down through the genealogies, and you'll find out that they were smart men, everyone of them. But now, when he killed Abel, and God give him back Seth was the type of the righteous to redeem being dead and raise again. And from there...
E-65 Întîi, noi avem epocile bisericii, şi avem istoria, am aşezat jos consiliile din Niceea şi consiliile din pre-Niceea, şi fiecare lucru care noi l-am putut găsi în istorie, şi am aflat că interpretarea corectă a Cuvîntului a fost exactă cu istoria. Şi aducînd-o înainte în jos pînă la această zi, în Laodicea aceasta. Iar voi-voi nu trebuie să aveţi istorie despre aceea; aceasta este a face istorie acum, vedeţi. Acolo este ea. Şi, atunci, a arătat ce va fi în această epocă.
E-140 Now watch, Not from the first seed of the natural, they died. (Now, you got your minds open? See?) The first seed of the natural seed, just ordinary good, it typed the modern church: Abel. In order to preserve that line coming down, that one died so another one could raise up (You see?), so it has to be rebirth again. You catch it? All right, just so you get it. See, see?
There you are, the perfect type. So even the natural man born of--of Adam, his father, shows that natural trend won't work. The natural man don't perceive the things of God. So there was a man come natural and died in order to restore that again, and is represented in the death of--of--of Abel and to replace him by--by Seth.
E-66 Acum noi venim înapoi cu Peceţile, şi deschidem Pecetea aceea. Dumnezeu deschide Pecetea aceea pentru noi. Ce este aceea? Întîi, acolo este un mesager, epocă a bisericii; după aceea sînt cele Şapte Peceţi.
E-142 And watch what kind of a people that was now, that spirit brought forth from him: humble, farmers, sheepherders. Watch what come from this wisdom of the world here: smart men, builders and with metals and all kinds of smart intelligence and things. Look where they wound up. They were down there, and God destroyed every one of them--every one of them, and saved the humble.
Didn't Jesus say in Matthew 5, "the meek shall inherit the earth"? So then don't worry; they haven't got one foot to stand on. See, they don't believe that be Cain's son; but we have got a tape on that if you'd like to hear it explained in detail. See? No, sir.
E-67 Acum, noi aflăm stricăciunea care loveşte în cele şapte epoci ale bisericii. Dar Pecetea a Şaptea nu descoperă nimic, ce urmează să i se întîmple. Vedeţi? Deoarece, la sfîrşitul acelei epoci a bisericii urmează să vină un dar profetic să descopere aceste lucruri. Vedeţi? Urmăriţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă. Acum observaţi cum fiecare din acele Peceţi...
E-144 And I seen they've got a piece of paper up there where that science has now going to prove that Eve never eat a apple; she had an apricot. (See?) I got the paper up there at home now (See?); it was an apricot. How--how far can people... That's a carnal mind? (See?); that actually Moses never crossed the water; he crossed through a sea of reeds, brought Israel across at the upper end of the Dead Sea. There's a bunch of reeds there, a whole sea of reeds that just where the water's been at one time--went down. And Moses took a short cut and went around that way. And the orthodox churches accepted it. You seen that. The orthodox churches accepted it that that was so.
Oh, man, can't you see that seed of the serpent, that antichrist, the whole thing laying right there? Sure.
10. Brother Branham, please pray for my little... (Well, that's a prayer request, I see.)... pray for my little grandson, very ill with the flu. He is in the Riverview Hotel.
Lord Jesus, this poor person here never wrote that just in vain. She seen You just deliberately remove even rheumatic fever from a little boy the other night. She knows that You're the great God, and we offer our prayers for that little boy, in the Name of Jesus Christ may he be healed. Amen.
When somebody writes anything, it's not in vain. They--they--they got a... No matter how simple it sounds to us, and how much, how it is, but--but there's something behind it. You see? That lady... that little boy... something.
E-68 Atunci eu vin aici, şi acele trei întrebări puse lui Isus Cristos, "Cum, cînd vor fi aceste lucruri, 'Acolo nu va fi o piatră pe cealaltă'? Cînd va fi acesta luat jos, acest centru religios al lumii, şi un altul să fie aşezat sus? Vedeţi, cînd va fi aceasta?" Anticristul călăreşte! Vedeţi? Şi ce a mers afară să-l întîmpine? Cuvîntul, Cuvîntul împotriva cuvîntului.
E-145 11. Is the Elijah who comes to preach to the Jews the real man who lived on the earth, or will he be the spirit of Elijah in some other man? (Let's see. Now, that's... Now, I'm afraid to say. I don't know. See? Let me read that again.) Is the Elijah who comes to preach to the Jews (oh, yes) the real man who lived on earth, or will he be a spirit of Elijah in some other man?
Now, if I could answer that correctly, I could tell you about Enoch (See?), but I--I can't do it. You see? Only thing I know is just the Scripture said it, what it will be. And now, it might be that the... Now, I'm kindly inclined... (Now let me say it this way, and I hope the tapes, the brethren on the tapes, will understand this). I'm inclined to believe that it will be anointed men of their spirit; because (See?), he says, "Does not (on Elisha)... does not the spirit of Elijah rest on Elisha? See? The spirit of Elijah... And he done just like Elijah did (See?), so I... But I can't say that's true. I--I don't know. See? I'm honest with you; I don't know.
E-69 Atunci aceasta s-a stabilit jos la politică şi toate celelalte, şi acolo a mers munca de bou. Vedeţi? Aceea este exact a doua aici. Şi Isus a spus aşa, în Matei 24, vedeţi. Apoi noi venim jos de la aceea, la iscusinţa reformatorilor, Făptura de om a mers afară să-l întîlnească. Aceea este ce a avut loc. Apoi noi venim jos, la următoarea, la Pecetea a Patra, cînd anticristul a devenit o conglomeraţie, şi avea un nume, "Moarte."
E-148 12. Brother Branham, would you please answer this one for me about baptism: Matthew 28:19 teaches the Father, Son, and Holy Ghost; and Peter in Acts 2:38, in the Name of the Lord Jesus. When was this change come about in Acts of the Apostles? Now, I believe in the Lord Jesus.
Well, brother or sister, ever who wrote it, there--there was no change come about. See? But Peter done exactly what Jesus said do. Now, if somebody come and say, "Use the titles of Father, Son, and Holy Ghost"; they did what Peter said not do, but what God said not do. See? Now, Jesus said that it... We'll just--just take a little bit here. I want to just to show you something here. Notice.
E-70 Acum priviţi ce a spus Isus, "Şi el o va arunca în focuri, şi chiar îi va omorî copiii." Aceea este moartea, călărind. Acelea sînt amîndouă Protestantă şi Catolică, semnul morţii pe fiecare din ele. Vedeţi, "Ea şi copiii ei vor fi nimiciţi." Astfel dacă voi depindeţi de denominaţiunea voastră, tu mai bine îndepărtează-te de ea chiar acum.
E-150 Now notice, if you're here (the person)... I'm going to put three pieces of material here. Now look, this is the Father, this is the Son, this is the Holy Ghost as trinitarian people believe them--believe that they are three separate individuals. They believe that. See?
Well then, now let me... And then in Matthew 28:19, Jesus said, "Go ye into all the world and preach the Gospel to every creature. He..." (No, I beg your pardon; I'm quoting Acts now, or and Acts 2, I believe--no, Luke 24:49 I'm quoting.) He said... Let me read it, then I've got it (See?) and then... 'Cause the other day I said that when it didn't, I want to be sure I get this right. I--I know the title of what you're saying there, but I want to get just what He said. Let's begin at the 16th verse of the 29th.
Then as the eleven set at meat... or the... Then the eleven... went away into the Galilee, into the mount where Jesus had appointed them.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power in heavens and in earth is given unto... All powers is given unto me in heavens and in earth.
Now, where's the power of God? Where's God at? If all the power out of heaven and all the powers in earth has been given, now where's God at? There He is. See, that's what's talking to you. See? All right.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the
Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.
E-71 Şi atunci cînd aceasta vine la Pecetea a Şaptea, Isus s-a oprit drept acolo. El a deschis Pecetea a Şasea, prin a zice, "Luna se va schimba în sînge, şi întuneric şi fiecare lucru." Aceste lucruri vor avea loc. Noi am venit drept aici şi am deschis Pecetea a Şasea. După ce a fost deschisă Pecetea a Şasea, atunci se avîntă drept înapoi şi arată acelaşi lucru.
E-153 Now, the trinitarian sphere of that. "I baptize you in the Name of the Father, in the Name of the Son, and in the Name of the Holy Ghost." That's not even in holy Writ. See? He said, "Baptize them in the Name of the Father and of the Son, and of... Not in the... They put a Name before each one--one Name. (Watch here.) Didn't say, "Baptize them in the names; N-a-m-e, one name: in the Name of the Father, Son, and Holy Ghost. See?
Now, I want to ask you. Is Father a name? [Congregation answers "No."--Ed.] Is Son a name? [Congregation answers "No."--Ed.] How many fathers is here? Which one of you's named "Father"? How many sons are here? How many humans are here? See? Well, which one of you is named "Father, Son, or human?" See?
E-72 Ia te uită, cu trei locuri diferite în Scriptură, le-am legat împreună cu descoperirea. Înţelegeţi? Priviţi. Locul în care Isus a spus aşa; locul atunci cînd El a deschis Cartea, aceasta a fost ascunsă de la întemeierea lumii; şi atunci descoperirea din această zi aici, punînd-o drept înăuntru acolo, leagă pe cele trei împreună. Iar trei sînt un martor. Astfel, aceasta este adevărat. Aceasta este absolut adevărat.
E-155 Like a woman said one time, she said, "Brother Branham, the Holy Ghost is a name; It's a person."
I said, "Yes, sir. I am a person, but my name's not Person." I am a person. See? My name's William Branham, but I am a person. The Holy Ghost is a Person; that's what it is. It's not a name; it's a title of the Person of God. See? It's a title to the personality of God, what He is.
Now, now, if He said: "Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the Name of the Father, and of the Son, of the Holy Ghost," not in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Ghost, or, not in the names of the Father, and of the Son, the Holy Ghost; but in the Name of the Father, Son, and Holy Ghost.
And if Father, Son, and Holy Ghost is no name, then what about it? Say, if "Its name." Which one of... You want to call one of them a name, which name is it? If you want to call the title a name, then which name, which title is it you want to baptize--the Father or the Son? It's singular. See it?
E-73 Acum, aceste fecioare care au venit împreună aici, ele sînt acelea care au adormit, şi atunci întregul trup este format împreună din acel grup. Aceea merge să formeze... vedeţi, să formeze-fecioarele înţelepte. Iar fecioarele neînţelepte sînt acelea care au început în urmă acolo la acelaşi timp cînd au început fecioarele înţelepte, anticrist, şi ele sînt acelea care încearcă să cumpere Ulei.
E-158 Now, we turn over here in... And that's the last book of Matthew. Like if I always explained it... If you read a love story, and said, "John and Mary lived happy ever after." See, it's because you never--you don't know who John and Mary is? Go back to the first of your story. Find out who John and Mary is. See?
Now, that's what you're doing here in Matthew. You're only reading the last part of it. Go back to the first of Matthew and read what the story is--that's the last chapter of Matthew and the last verses.
Like you picked up a book and say, "John and Mary lived happy ever after. That was John Jones and--and Mary So-and-so. That was... No, that was--that was John Henry and that was So-and-so. This is John Somebody and--and So-and-so." Now, you don't know yet. You see? The only thing to do to be sure is go back in the book and read it. See? You can't pick up a piece here. You got to put the whole thing together to make the picture.
E-74 Acum doar priviţi aici şi vedeţi cît este de perfect, oriunde mergeţi voi. Dacă eu aş putea să stau aici şi să discut lucrurile care au fost descoperite în camera aceea, eu vă spun, aceasta v-ar ameţi capetele în jur. Dar cum o să faceţi voi aceasta, cînd voi aveţi un lucru întreg aici?
E-162 Now, go back to Matthew the 1st chapter, and it goes and gives the genealogies, coming down, 1st chapter; then it gets down to the 18th verse that says:
Now the birth of Jesus Christ was on this wise:... (Is that right?)
Now, I want to ask you something. Now, listen again; you--you call it. Who's this? God the [Congregation replies, "Father"--Ed.], God the [Congregation replies, "Son"--Ed.], God the [Congregation replies, "Holy Ghost"--Ed.] Now which one is this? [Congregation replies, "Father"--Ed.] Which one is this? [Congregation replies, "Holy Ghost"--Ed.] Which one is this? [Congregation replies "Son"--Ed.] All right. Now, we got it. Now what did you say this was? God the Who? [Congregation replies, "Holy Ghost"--Ed.] Holy Ghost, all right. Now, all right.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When... his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the... [Congregation replies, "Holy Ghost."--Ed.]
E-75 Şi apoi voi, într-un fel sau altul, cînd tu stai deoparte de oameni, atunci începe să se deschidă taine. Atunci tu vezi lucruri care tu nu îndrăzneşti să le spui la oameni, de asemeni. Căci, voi vedeţi, dacă aceasta ar fi, ei ar începe ismuri mici.
E-164 Now, I thought you said God was His Father. Now, there's something wrong here. He can't have two fathers. You know that, you know. See? Now, there's something wrong. Now, which one of these men, if they're three persons, which one of them is His Father? The Bible says here plainly, "She was found with a child of the Holy Ghost." God, the Father, had nothing to do with it. And Jesus said God was His Father, and we know God was His Father, then He had two fathers. And then He's illegitimate sure enough. Now, see where you got yourself? Now...
Then Joseph her husband, being a just man,... not willing to make her a publick example, was minded to put her away privately.
But while he thought on these things,...
E-76 Şi atunci să ne uităm ce a făcut acest dar mic de vindecare, cum a încurcat aceasta biserica. Fiecare a avut o senzaţie, fiecare a avut asta; şi drept jos în inima mea, (Dumnezeu ştie că acesta este adevărul), am ştiut că aceasta nu era drept, deoarece El mi-a spus aşa. Înţelegeţi? Dar aceasta era o personificare falsă, ca să devieze numai pe oameni. Acum, asta-i adevărat. Acum, însă, voi vedeţi, tu nu poţi spune acele lucruri. Mai bine doar să lăsaţi aceasta în pace.
E-165 Remember he was a good man now, and the hand of the Lord is at hand right now. Them who are predestinated will catch it. See?
But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream,... (Are you following me in your Bible? All right.)... saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of... (God the Father. Did I misread that? Sure did.)
That which is conceived in her has nothing to do with God the Father; it's the Holy Ghost. And now, we know that God was His Father. Is that right? So what is it? The Holy Ghost is God's Spirit, of course. Now, you've got it. See?
E-77 Şi vă reamintiţi Tragerea a Treia? El a zis, "Să nu spui la nimeni." Ce am spus eu că era aceea? Cîţi vă amintiţi asta? Sigur. Vă amintiţi, stînd acolo, încercînd să pun şiretul în acel ochi din ghetuţa aceea, în vedenie? El a zis, "Tu nu poţi să înveţi pe bebeluşi Penticostali lucruri supranaturale."
E-166 God the Father and the Holy Ghost is the same Person or He had two daddy's; and then what--what kind of person you worship? What kind of God you got now? See, see? God the Holy Ghost and God the Father is the self-same Spirit.
And she shall bring forth a son,... (this Fellow here)... and thou shalt call his name... (What? His Name. Now remember, His Name.) JESUS: for he shall save his people for--from their sins.
Now this was all done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet,... (to who the Word comes to)... saying,
Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they... called his name Emmanuel, which is being interpreted, God with us.
E-78 Am zis, "Aceasta va fi a Treia Tragere, şi Aceasta nu va fi cunoscută, aşa să mă ajute, prin harul lui Dumnezeu."
Acum-acum, noi sîntem-noi sîntem chiar jos la timpul sfîrşitului acum. Nu va mai fi prea mult pînă cînd Scaunul Milei va fi Scaunul Judecăţii. În timp ce voi vedeţi aceste lucruri venind înăuntru, şi aceşti oameni venind înăuntru, voi mai bine să intraţi, de asemeni, dacă voi nu sînteţi deja înăuntru. Înţelegeţi?
E-168 What is the Name of God? What is the Name of the Father, Son, and Holy Ghost? The Bible said Jesus was His Name. Then the fellow here trying to debate it once here in the Tabernacle, said, "Brother Branham has wiggled out of all of them; he won't this one." Said, "here it shows three different persons exactly, perfectly." Said, "Matthew, 3rd chapter, here was John standing, preaching. Here come the Son walking up to be baptized. He went into the water, and was baptized by John, went back up out of the water, and 'Lo,' he said, 'the heavens was opened unto Him,' and he said, 'down from heaven came the Holy Ghost like a dove descending, and a voice from heaven, saying, "This is My beloved Son, in Whom...'" Three distinct persons right at one time." Oh, my.
E-79 Acum, "Adunaţi în locurile Cereşti," vedeţi, aceasta 9-e asemeni înseamnă mai mult decît doar să te bucuri. "În locurile Cereşti," dacă voi sînteţi într-adevăr adunaţi în Cristos, acesta este un lucru înfricoşător.
E-169 You know, It just goes to show that people without the baptism, and not called to the office of--of a--a minister has no business to be in the pulpit. That's right. I--I--I could take that person, now, by the help of God and tie them in such a knot it'd make their head swim. Look, I don't care what... (Now, I don't mean... Now, that don't sound right. Forgive me. I didn't mean that, Lord; I didn't now... I--I felt Him check me on that. See? So I didn't mean to say it that way. I'm--I'm sorry.) I believe that the Holy Spirit could reveal to that person some secret; that sounds better. See?
Just like tuning an instrument, when you do something wrong, you can tell it as a Christian. You said something wrong; He didn't like that. See, that was putting me in there. See? I ain't in the picture at all. I'm just--don't even want to be myself or nothing; it's Him. Let Him do the work. He does the sounding; the trumpet's a mute. The voice behind it, one that gives it the sound.
E-80 Stînd lîngă... acel Înger al Domnului, vă gîndiţi că voi doar aţi striga şi chiui. Aceea, aceea nu este. Aceasta te sperie de moarte, aproape. Înţelegeţi? Astfel, voi vedeţi, acolo-acolo este o diferenţă în a te bucura doar şi dansatul înspumat, care este în regulă, şi apoi venind în jos la lucrul real. Vedeţi? Vedeţi? Acolo este unde-i frica. Acesta este un lucru înfricoşător. Nu că ţi-e frică că tu eşti pierdut; ci într-adevăr înaintea Fiinţei îngereşti, şi Duhul Sfînt Însuşi stînd acolo.
E-171 Now, looky here. The man misinterpreted the Word. See? Remember, it's hid from the eyes of wise and prudent, revealed to babes. Now, here is that one Person, Jesus Christ, standing on earth. Now heaven, 'course, is atmospheres above.
Now watch. And John bear record... Now that man's got, say here's God the Father, and here's God the Holy Ghost, like a dove, and here's God the Son, making three persons. It's wrong. John, standing back here, knowed this was the Lamb.
John said, "I bear record seeing the Spirit of God like a Lamb." There's God the Spirit... Like a dove, I mean. (Now, there's the same thing I said the other night. You see?, instead of seven hundred, seven... See?) The Spirit of God--this was the Lamb here. And the Spirit of God--the Dove was God. The Spirit of God descending from heaven, and a voice from heaven, saying, "This is My beloved Son in Whom I am pleased to dwell in." "All powers in heaven and earth is given unto My hand." See? That's Him. Now what was His Name? [Congregation answers, "Jesus"--Ed.] Certainly. See?
E-81 Acum, aceea va fi parte din Mireasă. Aceea este ce va merge să o formeze, vedeţi, toţi acei care dorm. Şi nu putem noi absolut să vedem...
[Sistemul de înregistrare eşuează. Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... ne rugăm acum ca Tu să admiţi vindecarea oamenilor, prin aceste batiste, puse peste ei. În Numele lui Isus. Amin.
Acum, este aceasta în regulă acum? [Fraţii spun, "Amin." – Ed.] Vă mulţumesc. Cineva a călcat pe ceva? [Un frate spune, "Avem prea multe înregistratoare pe linia aceea."] Prea multe înregistratoare pun prea multă presiune pe acesta. Vedeţi? În regulă, doar schimbaţi-o. Doar luaţi o bandă şi schimbaţi banda, şi faceţi-o de pe aceea. Acum, observaţi acum întrebarea următoare.
2. Să continuie evangheliştii pe cîmp?
E-174 So, as far as the trinitarian's theory of being three different gods, that's heathenism. That never was taught in the Bible. It never was taught in the Lion message, but it was adopted in the next, which was antichrist. Ask anybody you want to, any theologian. That never did come only through the doctrine of the Nicolaitane.
There is why it come out with Martin Luther. That's why it continued on with John Wesley and poured on down into the Pentecostals. In the day that the Pentecostal come out, they got the Jesus Only group. Now, that's wrong again. How can Jesus be His own Father? See? So it knocks that out.
E-82 "În ceasul acesta," desigur, ce vor să spună. Desigur, prin toate mijloacele. Nu schimbaţi un lucru. Dacă Isus vine dimineaţă, predicaţi astăzi de parcă aceasta urmează să fie de azi în zece ani, dar să trăiţi de parcă aceasta o să fie în ceasul acesta.
E-176 But there's supposed to be an Eagle time come. See? That's the time it's to straighten all those mysteries out. See? Father, Son, and Holy Ghost is titles of the Lord Jesus Christ (Watch), all three of them.
Matthew said, "Father, Son, Holy Ghost..."
Peter said, "Lord Jesus Christ..." Who is the Father? "The Lord said unto my Lord, 'Set thou on My right hand.'" Is that right? Father, Son--Jesus, Holy Ghost--the Logos that went out of God. Father, Son, Holy Ghost is absolutely three titles of the Person of God manifested in--in--in three different ways or three attributes of Himself.
And to make it plain to someone who wouldn't understand, it's like three offices of the same God. Actually, it's three attributes of the same God, God acting in three different... Under the Fatherhood, under the Sonship, under the Holy Ghost dispensation... God is perfect in three.
E-83 Să nu-să nu deveniţi şovăitori acum. Despre asta eu încerc să vă avertizez, vedeţi. Doar să nu fiţi ciudaţi, aparte. Nu schimbaţi nimic. Însă dacă voi faceţi ceva greşit sau faceţi rău, pocăiţi-vă, vedeţi, veniţi înapoi la Dumnezeu. Continuaţi serviciul vostru evanghelistic întocmai cum aţi făcut întotdeauna.
E-178 You remember the antichrist number, four? See? God, Father, Son, and Holy Ghost is absolutely Lord Jesus Christ. When you baptize in the Name of Jesus only, that's wrong, just baptize you in the Name of Jesus, that's absolutely wrong.
I'm acquainted with many Jesuses. Why, the Latin countries are full of them: Jesuses.
E-84 Dacă tu zideşti o casă, pune-o sus înainte. Dacă Isus vine mîine, tu să fii găsit credincios la datorie. Dacă tu zideşti o biserică, dă-i înainte, pune-o sus. Eu mai degrabă mi-aş pune banii Jn ceva de felul acela, decît să fiu găsit cu ei în buzunarul meu. Înţelegeţi?
E-182 But this is the Lord Jesus Christ. It tells exactly Who He is.
There's many Branhams, if you want to talk about me personally. But I'm--I'm the one William Marrion Branham. That's--that's me. But there's many other William Branhams and so forth around. But this is distinctly calling one person, the Lord Jesus Christ (See?), the anointed One. There's only one of them.
Now that's right. So if there's any farther on that, write a letter or something, or--or sometime when I'm on other questions... I want to try to get this so I can see if we can get to some of these sick people that's suffering, prayed for.
13. Brother Branham, if this question is not--is not fit--does not fit in the... do not answer. (That's nice. I appreciate it.) What children--what children go in the rapture, if any small ones? Thank you.
They never signed no name. Now, if you don't, it's not necessary. But look, when God puts a name on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, there's not nothing in the world can rub it out, because it's wrote with the ink of the Blood of Christ. Be it this big, that big, or that big, or whatever it might be, it goes just the same. See?
E-85 Astfel doar-doar ţineţi înainte, continuaţi aşa cum sînteţi. Fiecare înţelege acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Continuaţi drept înainte, şi doar mergeţi drept înainte aşa cum sînteţi. Acum, doar-doar nu vă opriţi. Nu faceţi nimic... Doar mergeţi drept înainte întocmai cum sînteţi. Continuaţi să slujiţi pe Domnul.
E-183 All children, all the church, everything there is and... God, by His foreknowledge... Now, we don't know. You say, "Brother Branham, can you prove that you're there?" No, sir. I cannot prove it. God could use me for a tool of something else, and use you the same way. But I believe, and by faith I am saved, not by knowledge I'm saved: by faith. That's the way you're saved. That's the way we're all saved.
But remember, God is infinite. Do you believe that? Infinite... By being infinite, that makes Him... And then He's omniscient. Do you believe that? "Omniscient" means "He knows all things." He can't be--He can't be omniscient without being infinite. See, there never was nothing but what He knowed. He knowed every gnat would ever be on earth, and how many times it would bat its eyes, and how much tallow it would make--how much all of them make together.
E-86 Acum, de exemplu, dacă tu ai-dacă tu ai lucrat pentru un om, şi tu ai ştiut că erau cincisprezece minute înainte de timpul de încetare. "Păi," tu ai zice, "ah, doar încă cincisprezece minute, astfel eu aş putea tot atît de bine să merg doar acolo şi să şed jos." Tu ai fi fără lucru pentru acele cincisprezece minute.
E-185 He knowed every breath that you'd breathe and how deep it would go in your lungs; that's infinite. Now, if He's infinite, that makes Him omniscient. Is that right? And if He's omniscient, that makes Him omnipresent, because He knows just exactly the minute, hour, time to the split instance of fifty-five thousandth of a second to when it's going to happen. See? Get the idea now? Then He knows all things; and that's the reason He has all power, knows all things, and can do all things.
Now, let's see. Now, and all the children that God... every one that God, when they... Now remember, when was Jesus, the Bible said...
E-87 Dacă tu plantezi grîu; plantează-ţi grîul. Dacă tu scoţi cartofi; mergi înainte, scoate-i afară. Ziceţi, "Păi, nimeni nu o să-i mănînce"? Aceea nu face nici o diferenţă. Scoate-i afară, oricum. Vedeţi? Da. Doar continuaţi aşa cum sînteţi.
E-188 Now we know that Jesus was slain about AD 30. Is that right? About... It was about the middle of--of the--the year, I guess, AD 30. Now, but the Bible said that He was slain before the world was ever created. And your name... When the Lamb's Book... When the Lamb was slain to redeem this Book... (Here's a great thing now. It might cause stimulation.) Look. When the--when the--when the Lamb...
Now, remember, the Bible said, the Lamb's Book of Life was written before the foundation of the world, and your name was put in--was in that Book when the Lamb was slain before the foundation of the world to redeem every name that was written in that Book. See? You got it now?
See, there ain't nothing out of order. It's working just exactly like God's big timepiece (See?), like a clock moving right around. Your name was put in there before the foundation of the world, when the Lamb was slain to redeem what was in that Book. And now, He comes forward and takes that Book to claim His redemption. (Now, I don't want to get started there; we never would answer another question today.) All right.
E-88 Eu am primit o scrisoare de la cineva zilele trecute. Cineva le-a spus, a zis, "Păi, timpul este aproape. Vinde ferma. Acum tu nu o să ai nevoie de hrana din care trăieşti acum, de pe fermă," a zis, "pentru că Mileniul urmează să înceapă, şi tu nu o să ai nevoie de aceasta. Astfel tu doar mergi înainte... Şi în timp ce perioada Necazului se petrece, copiii tăi nu sînt mîntuiţi, astfel doar lasă-le... Lasă-lasă ca copiii tăi să aibe ferma, din care să poată ei să mănînce, dar voi toţi vindeţi-vă ferma," şi-şi, sau ceva de felul acesta. Şi, oh, ei au avut-o...
E-190 14a. Question: Is hell and the lake that burneth with fire and brimstone the same?
No. Hell, translation in the Bible, I believe... Now, there's scholars setting here. And I want to honor that, our Brother Iverson setting here, and Brother Vayle, and many of these brethren who are really theologians. The word translated, "hades" means "the grave." Is that right? The Greek word for the grave... But the lake of fire is something else, because over in Revelations, both hades and all was cast into the lake of fire. See? All right. Now, let's see.
E-89 Am zis, "Oh, Doamne!" Dacă eu am ştiut că El venea mîine, şi eu eram un fermier, eu mi-aş pune recolta înăuntru astăzi. Sigur. Dacă El m-a făcut un fermier eu am să stau chiar la datoria mea. Asta-i adevărat. Dacă El m-a făcut un mecanic, a spus cine...
E-191 14b... if not, is the lake of fire and hell eternal?
No, sir. No, sir. Anything that was created is not eternal. No, anything that's created... That's the reason there cannot be an eternal hell. If anybody ever tells you that you're going to burn in an eternal hell, I want the Scripture for it. See? There's no such a thing as that.
Hell was created for the devil and his angels, for the antichrist and his people; that was the devil, the incarnate devil. It was created for that to destroy. And anything that had... Anything... There's only one thing at all out of everything there is, the whole world and everything else; there's only one thing eternal, and that's God.
E-90 Cineva a spus, zilele trecute, el a zis, "Un om a venit înăuntru şi a zis, 'Spune, frate, tu ştii ce?' El a zis, 'Eu am să-ţi dau al doilea rînd de chei. Eu am cumpărat o maşină nouă.' El a zis, 'Eu am să-ţi dau al doilea rînd de chei,' a spus la pastorul lui. A zis, 'Eu am să-ţi dau al doilea rînd de chei, pentru că Răpirea ar putea veni, tu ştii, şi,' a zis, 'Eu nu o să mai am nevoie de aceasta."' Păstorul urma să o piardă, voi vedeţi. Oh! Aceea este a te pregăti, nu-i aşa? În regulă. Dar acela este-acela este felul cum este, vedeţi, noi nu trebuie să fim în felul acela.
E-194 Before there was an atom, or electrons, or before there was even cosmic light, electrons, or anything, He was God. He's the Creator. And that's the only way you can be eternal, is to receive Eternal Life; that Greek word there, I think, is Zoe. Isn't that right? Zoe, Zoe. And then that--that Life God imparts to you, as the father, your father imparts his life to you through the--the marriage vow with mother--and he, by that, imparts the--the joy of imparting (Catch me?), of the imparting life for a son.
And that's the way God does: a joy in imparting His Life to a son. See? And then you become part of Him which is Zoe, God's Own Life. "I give unto them Eternal Life--raise them up at the last day." That's the only thing that--that... He got Eternal Life; and that Eternal Life knows its body, and it must have to come forth. That... It can't... It's impossible for it to lay there.
E-91 Noi trebuie să fim un-un lucid, Creştin ferm, vedeţi, căci eu sînt pus aici să lucrez chiar pînă la ultimul minut. Eu am o treabă de făcut, şi eu voi fi chiar găsit credincios la postul de datorie. Dacă El vine în dimineaţa aceasta, eu vreau să stau chiar aici în amvon.
E-196 As the Spirit of Christ hovered over the body (God's Spirit over Christ at that great day), It knowed it would raise up again, so is the saints in their body.
Now remember, Jesus, when He died, He went to hell, 'cause He had to go there; there was a sin barrier, and He preached to the souls that were in hell that repented not in the long-suffering in the days of Noah. Is that right? He went to hell and preached to the souls, the separated souls from God. "Death" means "separation." And they had separated from God, never could be back no more. And Jesus went to bear record that He was the One that was spoke of, the--the woman's seed.
The serpent's seed... See what the serpent's seed done? Antichrist winds up in death, separation, the red horse. The woman's seed, Life, ends up on the white horse: Jesus Christ. See? What is it? One against the other: serpent's seed against the woman's seed. You get it now?
Oh, we could stay a little while on that. Wouldn't that be good? But let's stay with this.
E-92 Voi ziceţi, "Frate Branham, dacă El urma să vină în dimineaţa aceasta, nu ar trebui tu să fii afară acolo?" Nu, domnule!
E-198 15. Brother Branham, does the first horse rider, First Seal, fulfill II Thessalonians, the revelation of the man of sin?
Yes. That's right. That's does. That easy. That does. That's the man of sin, this same man, just keeps in--in stages riding on until he gets on a pale horse that's called death. Christ comes on down through justification, sanctification to the white horse, and that's to get Life. You see?
E-93 Acesta este postul meu de datorie. Eu voi sta chiar aici, predicînd, cînd El vine, spunînd aceleaşi lucruri pe care eu le spun. Atunci, cînd El vine, eu mă voi muta doar drept înainte afară cu El, vedeţi.
E-199 16. What happened to the born again believers who are in the various denominations but not in the Bride of Christ? What happens to them?
Well, I think we explained that awhile ago. See? They go into the tribulation. They are martyred in the tribulation, come up in the last after the millennium for their judgment (See?), because the Bible said that the rest of the living... the rest of the dead lived not until the thousand years was expired. Then there was a resurrection, and then come forth the both just and unjust and was judged by Christ and the Bride. He came to the earth with ten thousands times ten thousands of His saints (Is that right?), His Bride.
Judgment was set, the books was open... Books was open, and another Book was opened, which is the Book of Life. He separated from there the goats from the sheep. Is that right? That had nothing to do with the Bride. She was standing right there in judgment with her Queen--the Queen and King together.
E-94 Dacă eu sap cartofii, eu voi săpa doar înainte, tot atît de tare cît pot eu. Cînd El vine, eu doar arunc sapa şi decolez.
Vă amintiţi în anul jubileului? Dacă ei săpau-săpau cu o sapă, ei doar au continuat să sape. Ei ştiau că anul jubileului mai era poate încă zece minute, iar trîmbiţa va suna la anul de jubileu. Ei doar au continuat să ridice finul, orice făceau ei. Dar cînd a sunat trîmbiţa, atunci ei au aruncat furca, şi s-au dus. Vedeţi, asta este, doar continuă să ridici finul pînă cînd sună trîmbiţa, În regulă.
[Un zgomot se aude de la ceva în apropiere – Ed.] Întrebare, "Conform cu deschiderea..." A făcut asta... S-a întîmplat ceva? Cum? Aceasta-aceasta a făcut un zgomot acolo sus. O întrebare:
3. Conform cu deschiderea celei de a Cincea-Cincea Peceţi, Moise şi Ilie trebuie-trebuie să moară. Cum este cu Enoh?
E-201 He came with His saints; ten thousands times thousands ministered to Him: His wife; then judgment was set. And then the sheep was separated from the goats. (You remember the other night me bringing that little meditation, so you'd understand it, "The Cowboy Meditation"? See? There you are.) No, they are... That's the...
They the--the--the church, the people that's in denominations that are--are genuine Christians who's receives the message... And they will never see it. It'll never be preached to them. And those in a mixed crowd (who it is preached to), it'll go right over the top of their head unless their name was on the Lamb's Book of Life. That's right.
But they will be good people, and they'd be raised up again and given trial, and be judged by the very group that preached to them. Don't you know the saints will judge the earth? They'll be preached to. See? They'll be preached to by the very same people witnessed to them of the message to come out of it. See? (I hope that explains it. I've got so many here that...)
E-95 Eu nu ştiu. Vedeţi? Eu-eu... Dacă eu nu ştiu, eu doar am să vă spun că eu nu ştiu. Vedeţi? Eu-eu nu-eu nu cunosc toate răspunsurile, oamenilor. Eu-eu nu ştiu. Şi dacă eu nu ştiu, eu am să vă spun că eu nu ştiu. pacă eu ştiu... eu nu am să vă spun pînă cînd eu ştiu, vedeţi. Însă eu-eu nu ştiu.
E-203 17. Brother Branham, is the Seventh Angel with the spirit of Elijah, the same man as the Elijah sent to the hundred and forty-four thousand Jews during the three and one-half years after the rapture? Some of us are mixed up in this.
No, he isn't the same (See?); it's two different men. The Elisha that come in the form of Elijah was not Elijah. And the spirit of Elijah who came upon a man called John the Baptist, was not Elijah. And the man of the seventh angel messenger at the end of the Laodicean Age, will not be the literal Elijah. He will be a Gentile to his people.
Elijah will... The spirit of Elijah then, coming in the--into the people there, he will be a Jew (See?), for they are sent to their own people. That's my revelation.
E-96 Eu adesea m-am întrebat despre aceasta, eu însumi. Acolo era Enoh... Eu văd că Moise vine, şi Ilie vine înapoi, şi ei sînt omorîţi, vedeţi, însă acum Enoh a fost transmutat înainte de timp. Eu adesea mă gîndeam, şi mă întrebam, eu însumi, "Păi, ce, ce este cu asta?"
E-205 The reason I... Of Tommy Osborn, when we talked that over that time (Tommy and I); I never knowed. I was just praying for the sick, and I come up there, and there was a lady coming down from the Fort Wayne Gospel Tabernacle, a missionary in the foreign fields. Her breast was that big--was just eat up with cancer; and she was right there in the little house where we used to live, up there in the lane. And I prayed for the dear sister, and she was healed and returned to the field.
And when she come from Africa, and she had left a little book there on missions. I'd--I thought, "Well, missionaries are fine"; and I've--I've never thought much about missionaries and so. I thought, "Well, it's just an office of God out there, so that's--this is my place right here on Eighth and Penn Street," so I was just carrying on the best I could.
E-97 Însă, atunci, aici este singura consolare pe care eu o pot spune, este aceasta. Acum observaţi, că Moise l-a slujit pe Dumnezeu numai patruzeci de ani. Înţelegeţi? El era de-el era de o sută şi douăzeci de ani. Însă douăzeci de ani... Acei primii patruzeci de ani, eu vreau să spun, el şi-a primit educaţia lui. Este adevărat? Ai doilea patruzeci de ani, Dumnezeu a scos-o afară din el. Şi ai treilea patruzeci de ani, el a slujit pe Dumnezeu. Vedeţi? În regulă. Dar Enoh a umblat cinci sute de ani înaintea lui Dumnezeu, şi era fără vină. Vedeţi? Vedeţi? Astfel, Moise vine înapoi să slujească ceva mai mult timp; el şi Ilie.
E-208 But one day, setting in the study, I picked up that book and it had a picture of a--of the Negro race, an elderly old father, and he had this little white rim of hair, and underneath was written like this: "White man, white man, where was your father? (See?) I'm now old and dull at mind, and I don't understand too well. If I would've known Jesus when I was a young man, I would've took Him to my people."
Well, I read it, and something just kept saying, "Read it again. Read it again." I kept reading... You've had them times; read it over and over. There's something in there.
Like up there that day at Green's Mill, when I come out of the cave, I couldn't understand that, how people could speak with tongues and shout and with the genuine Holy Ghost, and still be antichrist, speak with tongues, with genuine Holy Ghost, and tongues speaking and still be a devil. That's right. I can prove that to you. Yes, indeedy.
E-98 Acum, aceea, eu nu zic că aceea este corect, vedeţi. Eu doar vă dau asta ca un gînd, vedeţi. Însă doar să spun ce parte, eu nu ştiu. Eu într-adevăr nu vă pot spune ce-ce s-a întîmplat acolo, sau ce va face Dumnezeu.
4. Ce este-numele celor... care va fi pe oamenii din Apocalipsa 3:12?
E-210 And then notice, when they did that. So tongues is no evidence of the Holy Ghost; it's one of the gifts of the Holy Ghost. See? And the devil can impersonate everything He's got, Divine healing and everything else. He said, "Many will come to Me that day, say, 'Lord, haven't I cast out devils; haven't I (That's preaching the Gospel.)--haven't I done mighty works in Your Name, and all these things there.' I will say, 'Depart from Me you workers of iniquity. I didn't even know you.'" See?
The Bible said that the rain falls on the just and the unjust the same. And the same cocklebur standing in the wheat field there, can be as happy and shout with the same water that fell upon him as the--both sent to the rain; but by their fruits you know them.
E-99 Eu-eu nu ştiu. Da. El a zis, "Le va da un nume nou." Eu-eu-eu nu ştiu ce este acela, vedeţi. Acesta va fi probabil făcut cunoscut cînd noi ajungem acolo, însă eu-eu nu ştiu ce este acesta acum, vedeţi. Vedeţi, El urmează să facă asta. Vedeţi? El le dă un nume nou pe care-care nu mai ei îl ştiau, înşişi. Vedeţi?
5. Acum, Frate Branham, există vreo Scriptură care permite căsătoria după divorţ? Aceasta este foarte important.
E-212 That little old cocklebur can stand up there just as happy and shouting as he can be, just as full of the same rain that the wheat is. There you are. So they can shout, speak with tongues, and impersonate everything they want to, in that day be called workers of iniquity.
As I told you awhile ago, listen to what I say; listen close. Look back down; examine yourself with the Word and see where you're at. You women that's got short hair, let her grow. If you're wearing shorts, take them off. Act like a lady.
If you men are still smoking cigarettes and run to pool halls, stop it. I don't care how much you profess. If you're still holding that organization and saying, "This is it," and "this is it," you'd better stop. Look back down and examine it with the Word. We're getting plumb out of... We ought to lived above the short hair and all this age now; we're back into something now that God's revealing the hidden mysteries that's been put on the Book before the foundation of the world.
And those who have obeyed in these small things will catch it in these other things. If they haven't, it'll go over the top of your head as far as the east is from the west. It'll just...
E-100 Aceasta zice, "Important." Păi, acela este motivul... Aceasta nu aparţinea de aceasta. Atît cît eu pot vedea, fratele meu, sau soră, oricine ar putea fi acesta, nu există, afară doar dacă perechea ta este moartă. Deoarece, Biblia a spus, "Noi sîntem legaţi de ei atît timp cît ei trăiesc." Înţelegeţi?
E-217 Like Gideon separating his men, there's thousands and thousands. God said, "That's too many. Separate them again." He gave them another test, and separated them again, separated them again, and on down till he had a little handful. He said, "That's the group I want to do the job." That's exactly what happened.
Pentecostal women, going back and forth, setting there, hearing and knowing by the Word that's wrong. You think they'll cope with it? No, sir. Every year when I pass by, there's more with bobbed hair than there was when I started. Said, "What's that got to do... You ought to..."
Someone said, "Why, Brother Branham, people regard you as a prophet." Now, I don't say I was a prophet. Nobody hears me say that; but I say this, that if--if you did do that, if you regard it... Said, "Why don't you teach people how to receive the Holy Ghost and how to get this and how to get great spiritual gifts and help the church?" How can I teach them algebra when they won't even listen to their abc's? That's right. You do these little things. Get down here at the bottom and brush it off and start right. Amen. Glory.
E-101 Astfel, atît-atît cît să fie "vreo Scriptură?" Aceea este ce a fost întrebat aici, "Există Scriptură?" Vedeţi? "Există vreo Scriptură?" Nu aşa ca eu să pot găsi, vedeţi, nu aşa ca eu să pot găsi.
Căci, Pavel a spus că-cuplul căsătorit, "Dacă perechea este moartă, atunci ei sînt liberi atunci să se căsătorească cu oricine vor ei în Domnul." Dar pînă atunci, dar, priviţi, voi luaţi aceasta, "Pînă moartea ne desparte." Asta este. Voi aţi luat un jurămînt peste aceea, voi vedeţi.
E-220 What was I talking about anyhow? Let's see. I didn't mean to get off that subject. Excuse me. See? All right. "Some of the--some of us are mixed up. Is the Elijah the same as the..."
Yeah, uh-huh; that's right. No, this Elijah that will come to the Gentiles will be a Gentile anointed with that spirit, because God used that same spirit to bring His people out of chaos every time, and has served His purpose well, so He comes it right back down again, because (See?)--'cause now if He uses high-polished, educated, that's the kind it would catch.
He brings a man that hardly knows his abc's and can't pronounce his words right and everything like that, some old wilderness something out yonder somewhere, and brings it in and shoves it right down to that simple-minded people and they get it [Brother Branham snaps his fingers--Ed.], like that. If it comes polished...
E-102 Astfel, eu nu cred că acolo este. Acum, dacă există... Dacă voi aţi găsit ceva, şi aceasta este corect, păi, în-în regulă. Dar, atît cît mă priveşte, eu-eu nu găsesc nimic.
6. Ce înseamnă "vezi ca tu să nu vatămi Uleiul şi vinul", în Apocalipsa 6:6?
E-222 Like Paul said, "I didn't come to you with the polish of an education, but I come to you in the power of the resurrection." It taken God three and one-half years down in Arabia there to knock it out of him--his education. Took--took Him forty years to get it out of Moses. See? So there you are. That's... I don't say God don't... I'm not supporting illiteracy now, but I'm--I'm trying to tell you it don't take the education; it don't... The wisdom of this world is contrary...
Education has been the biggest hindrance that the Gospel's ever had. If we didn't have education, we wouldn't have all these big seminaries and things that we got now, it'd be people simple-minded who'd listen to the Word; but they're so polished and messed up, and tightened up out there with all them organizations, till that they're going to stay with it, that's all. They take on that spirit.
Did you ever take a good woman, marry into a lowdown man, that lowdown man either becomes a--a good man like the woman is, or the woman becomes lowdown as he is. See? That's right. That's the reason He said, "Come out from among them." when getting ready to take that rapture. You've got to have some kind of faith that'll take you out of here.
E-103 Acesta este Duhul Sfînt. Înţelegeţi? Noi doar am trecut prin asta. Probabil că cineva, voi ştiţi, a venit înăuntru puţin tîrziu pentru Mesaj, ei... păi, pentru alte benzi, voi vedeţi.
"Nu vătăma Uleiul şi vinul." Ce înseamnă Uleiul şi vinul?
E-224 18. When was the covenant of Daniel 9:27 confirmed for a week?
One half of it was confirmed, the covenant, when Jesus Christ was on earth preaching to the Jews. He never went to the Gentiles at all. And He told His disciples, "Don't go to the Gentiles"; that was to the Jews alone. See? And He preached for three and a half years--that's half of the seventy week, now, as Daniel said He would do.
Now remember, He was firmly a-vindicated to the Jews, but their eyes were blinded to bring in this space of the Gentiles. Can't you see the whole program? See? And He proved Himself a prophet, done just exactly what the prophet would do, showed them a sign of prophet; which your own Word said, "If a man says he's spiritual or a prophet, watch what he says; and if it comes to pass (just keep on coming to pass, what He said, continually)...
E-104 Uleiul, aşa cum noi am luat aceasta în simbol, înseamnă Duhul Sfînt. Înţelegeţi? Vinul este... şi uleiul, sînt conectate împreună, în Biblie, în închinare. Înţelegeţi? Iar vinul, aşa cum noi punem, acolo este unde eu am obţinut ideea, "Stimularea." Vinul stimulează. Şi vinul, în antemodelul lui-lui din naturalul lui, de la stimulare, este descoperirea.
E-227 Like you look in the Bible, it says, "Knock, and it'll be opened, seek, find, ask, be given." Now, if you'll notice, it's knocketh, just constantly knock [To illustrate, Brother Branham repeatedly knocks upon the pulpit--Ed.], stay right there like the unjust judge wouldn't answer the woman, he just kept knocking on her door. Saying, "I'm on your hand." Not seek, say, "Lord, I'd like to have this. Amen." That's not it; stay right there till you get it. You know it's going to come. So He promised it, so just stay right there till you hold onto it. See?
Now, now, in the last part, the seventieth week, the last part of it will be during the time of the tribulation period, after the rapture of the Church. Then there is the three and a half years here that it will be confirmed to them again by prophets (See?), Moses and Elijah: Revelations 11.
Now, let's see what this is.
19. If you are one of His chosen ones, will you go up in the Bride?
Yes. Yes, sir, that's easy.
E-105 Acum gîndiţi-vă doar. Ce stimulează Biserica? Descoperirea. Vedeţi? Astfel, vinul, vinul nou, ar fi... Acum priviţi. Uleiul şi vinul au mers împreună, în jertfă; au mers împreună, în-în închinarea bisericii. Acum observaţi, adunaţi împreună, conectaţi împreună.
E-228 20. Brother Branham, did you mean to say seven thousand who had not bowed their knee to Baalim, or seven hundred?
Seven thousand, I meant to say. Forgive me for that. See? It's just a... It's just a manner of speech. I was just... Like I said awhile ago... Did you notice me stand here, and I said, "And they bear record seeing the Lamb..." See, see? The Lamb was on earth: (see?) bear record seeing the Spirit of God coming upon the Lamb.
E-106 Dacă voi aveţi o concordanţă, voi uitaţi-vă şi vedeţi un şireag întreg unde vinul şi uleiul se întîlnesc împreună în închinare. Dacă voi aveţi una-una a lui Cruden, păi, aceasta spune sus acolo.
E-229 Now, in there it says, "This is my beloved Son, in Whom I am well pleased." You see? Now, that's wrote in the actual form of the Greek, putting verb before adverb; but you notice here, it'd actually be this... Now, just take the Word. See? The Bible says, in the translation of St. James here: "This is My beloved Son in Whom I'm pleased to dwell." But actually, if we'd say it like we'd say it today: "This is My beloved Son in Whom I'm pleased to dwell in." You'd turn it around. See, see? "This is My beloved Son in Whom I'm pleased to dwell." See? Now, we'd say it today: "This is My beloved Son in Whom I'm pleased to dwell in," (See?) same word just turns it around. See?
E-107 Acum observaţi despre aceasta. Însă acum, voi vedeţi, uleiul este întotdeauna Duhul Sfînt. Noi aflăm asta acolo în Ezechiel. Şi noi aflăm aceasta în Vechiul Testament. Noi aflăm aceasta prin tot Noul Testament.
E-230 Now, yes I meant... Forgive me, please. I... And--and brethren, you on the tape out there, and friends, listen: I didn't mean to say that like that. I--I--I'm a minister of the Gospel; I... Many times as I've preached that, I knowed that was seven thousand. I just happened to say seven hundred. I didn't mean just seven hundred, I meant, you... I just didn't read it out of the Scripture. It just come to my mind while I was talking, and I just said seven hundred instead of seven thousand. I make them mistakes all the time. I'm--I'm a--sure a dummy, so you forgive me. See? I didn't mean to do that.
21. Is the Bride of Christ and the Body of Christ the same?
Yes, sir. See? Now, here... Now, see, I don't want to get started on it, 'cause I get a--preach a sermon on it. See? But I won't do that, but I want to show you. When God gave Adam his bride from his side, he said, "She is flesh of my flesh and bone of my bone." Is that right?
When God give Christ His Bride (the Spirit gave the flesh, the Bride) He was plush--pierced in the side under His heart, and water, Blood, and Spirit came forth; that become flesh of His flesh and bone of His bone. We are the flesh and bones; the Bride will be the flesh and bones of Christ, exactly. They are the... That is His Bride.
E-108 De ce ungem noi pe bolnavi cu ulei? Noi ungem pe bolnavi cu ulei deoarece acesta simbolizează revărsarea Duhului Sfînt asupra lor. Înţelegeţi? De asemeni, fecioara înţeleaptă avea Ulei; cea neînţeleaptă nu avea Ulei, Duh, vedeţi. Acum, acela este Uleiul. Şi atunci vinul, acesta-acesta este... Dacă uleiul reprezintă, reprezintă pe Dumnezeu. Dumnezeu este Duh. Înţelegeţi?
E-232 22. Would the Bride of Christ have... Would the Bride of Christ have a ministry before the rapture?
Sure. That's what's going on right now. See? The Bride of Christ... Certainly. It is the Message of the hour (See?), the Bride of Christ. Sure, She's consist of apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors. Is that right? That's the Bride of Christ. Sure, She's got a ministry, great ministry; it's the ministry of the hour; it'll be so humble...
E-109 Dumnezeu este Cuvîntul. "La început era Cuvîntul; Cuvîntul era cu Dumnezeu. Cuvîntul s-a făcut trup, şi acela era Dumnezeu." Acum, deci, dacă Cuvîntul acum în... şade aici într-o formă naturală acum, vinul este ca apa, care, sau descoperirea care descoperă acea interpretare a Cuvîntului, care stimulează pe credincios, voi vedeţi. Doamne, ei doar zic, "Eu nu am văzut Aceasta înainte! Doamne! Glorie!" Ce este aceea? Vedeţi, stimulare, vedeţi, de descoperire.
E-234 Now, remember. How many was here at the first when I--was at last Sunday? See? Remember what I preached on? Humility. Oh, don't forget that. (I'm going to stop a minute to warn that again.) Remember, when God predicts anything great to happen, the people are looking so far away by their wisdom till they miss what happens. When God says anything is great, the world laughs at it: "That bunch of ignoramuses." That's right. But when the great world and the great high church said, "Boy, that's glorious." God says, "A bunch of ignoramuses." So, see, you have to watch... I don't mean it maybe of that way, exactly that way, but that's the way it is.
Look. Here was a great, holy orthodox church. "We know the Word; we've got schools; we got seminaries. We got our men so polished, why, for hundreds of years we've been loyal to Jehovah. We are the church; we're the Sanhedrin. We got the Council of Churches here, both Pharisees and Sadducees, and all the denominations gathers up together," (like we're getting... See?). "We're all in one--the Council of Church. We are the big shots here. We know that's Scriptural. Watch some little ignorant guy down there on the river with a beard hanging over his face and a piece of sheepskin telling us?"
E-110 Eu nu am ştiut asta pînă zilele trecute, şezînd acolo, nici eu. Vedeţi? Acum, aceea este, "Ce face uleiul şi vinul..." Aceea era, "Vezi ca tu să nu vatămi." Acela era călăreţul pe cal negru. Şi aceea era în decursul timpului din epoca întunecoasă, a treia epocă a-a bisericii. Observaţi. Şi, înăuntru acolo, "Acolo este doar un picuţ din El rămas, doar un picuţ, dar să nu-L vatămi."
E-235 Certainly they wouldn't listen to it. But the Bible said in Malachi the 4th chap--or the 3rd chapter: "I'll send My messenger before My face to prepare the way for Me." Seven hundred and twelve years before there, John... Oh, the great prophet of Isaiah stood there and said, "There'll be a voice of one crying in the wilderness. Prepare the way for the Lord and make His paths straight." That's right.
And said, and... Oh, many of them, said, "Every high place will be brought down."
"Oh," they said, "there'll be a... When this man comes, He will point His finger and He will move mountains. Oh, and all the low places, the ditches, will be brought up. Then all--that's all the rough places will be smoothed out. Brother, we'll plant corn in every field around here, and, oh, we're going to do great things when this man comes." See?
E-111 Şi eu cred că dacă voi primiţi asta, a-a Treia Pecete, pe bandă, voi veţi... voi veţi găsi aceasta acolo, unde noi am explicat aceasta în detalii, sau în detaliu, adică.
7. Frate Branham, este Cartea Vieţii Mielului, şi Cartea Vieţii, aceeaşi Carte?
E-238 They was expecting God to take the crank and turn it on, bring the corridor down, say, "Come on down, you great forerunner of--of My Messiah." And then as soon as he's gone, they pull it back up. And his ministry's over, they crank it down again and put it right down here beside the seminary, and say, "All right, My beloved Son, walk down and tell them." See? Oh, my.
Look, when He come by. Whatever happened? Here come a man that knowed none of their schools, didn't even have a fellowship card, oh, didn't have no credentials. No. Nobody ever knowed He ever went to school a day in His life. You couldn't even tell it by His talking. He didn't even talk in terms of--of ecclesiastics. He talked about serpents, axes, and wilderness, and--and things like that (See?), trees. He talked not in the terms of the ecclesiastical set of the day or this day or any other day.
E-112 Sigur, vedeţi, pentru că aceea este unde este scrisă toată răscumpărarea, în această Carte. Vedeţi? Numele lor sînt în Ea. Voi ziceţi, "Păi, numele noastre sînt puse în Cartea Vieţii Mielului, Frate Branham. Eu-eu l-am avut pus, seara trecută." Nu, tu nu l-ai avut. Nu, tu nu l-ai avut. Tu doar ai aflat că acesta a fost Acolo, seara trecută, vedeţi, deoarece numele lor au fost scrise înainte de întemeierea lumii. Înţelegeţi? Aceea este, toată aceasta este aceeaşi Carte, vedeţi.
8. Acum, Frate Branham, este adevărat căci-căci fiecare Iudeu, născut de cînd a venit Cristos, va fi mîntuit? Şi cine sînt cei o sută patruzeci şi patru de mii? Sînt ei cei predestinaţi să fie sigilaţi cu Duhul Sfînt? Şi care este misiunea lor?
E-240 He come sassafras, as we call it here in Indiana. He come out of the bushes somewhere, didn't even have a shave, had hair standing out on his head. I don't imagine he taken a bath once every two or three months. Right. He never wore pajamas at night. He never rode in an automobile. He never brushed his teeth. Oh, my. What a guy this was. Certainly not.
Here he come stomping down through the wilderness like that, said, "I'm the voice of one crying in the wilderness. Prepare the way for the Lord, make straight His path...?..."
Some of the teachers stood and said, "Huh. Say, fellow, have you got your... We can't cooperate with you in this campaign. Here, we can't do this. Well, where's your--where's your card; where's your identification?"
E-113 Acolo sînt cam trei întrebări într-una, acolo. Dar, aici, cea dintîi:
Este-este aceasta adevărat că fiecare Iudeu născut de cînd Cristos, care au venit în lume, urmează să fie mîntuiţi?
E-242 He just ignored them. He had a message, so he just went on with it (See?), preaching just the same. They said, "Aw, wait. Well, if we go down there, we'll take the bishop down today and see what he says about it. We'll go down there. If we know... That's the heads the church, and we know that he will have to recognize that. If he's of God, he will recognize our bishop." Put them all down in a row and set them out there, the dignitaries...
He said, "You generation of vipers. You snakes in the grass (collars turned around, and holy fathers, and so forth, huh), who warned you to flee from the wrath to come? You know your hour's at hand. Don't you think that... You say, 'Well, we belongs to this, that, other.' I tell you, the God that I serve is able to rise children to Abraham out of these stones."
Oh, my. Now, he's going to take up his vice versa from ecclesiastical speech. "I say the axe is laid to the root of the tree. Therefore every tree that don't bring forth good fruits is hewed down and cast into the fire. Lo, I indeed will baptize you with water unto repentance, but He's coming after me. The moon will be turned into blood and..." Oh, my.
"He will thoroughly purge His floors. He will take the--the chaff and will burn it with unquenchable fire, and He will take the wheat to the garner. He will separate the weeds and the wheat." Oh, my, what a message.
They said, "This guy? Huh. What'd he say? What--what--what time it was? Oh, ignorance. We've got the man right up there, Brother Jones; he's the guy will do that if there's anybody in this day, he will do it. See? Bishop So-and-so will do it, Holy Father So-and-so." Oh, my. See? God in simplicity (See?), working in simplicity...
E-114 Nu. Nimic nu va fi mîntuit, numai acei a căror nume au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii, Iudeu sau Neiudeu. Înţelegeţi? Asta-i tot. Cartea deţine taina aceea, iar Cartea numai acum desfăşoară aceasta; nu numele fiecăruia, ci care este taina din Carte, în timp ce aceasta cheamă acele nume. Voi în sfîrşit înţelegeţi aceasta acum? Vedeţi?
E-248 Then, first thing you know, he's standing there one day, and he said, "Yes, He's standing in your midst." He was so sure he was that runner. He knowed who he was. That's the reason he could shake the hide off them. He said, "Now, don't tremble, but just go ahead and continue on. You soldiers, you obey your masters, and if you've done any evil, you take that..."
"What shall we do? Shall we quit doing this? Shall we stop doing this?"
He said, "Just go on like you are. Continue on. Continue on; go ahead. If you're raising potatoes, raise them. See? You soldiers don't do no violence, and--and you do this, and whatever it be, so just continue on as you are. Obey your masters and so forth."
"Rabbi, what should we do?"
"Just continue on as you are (See?), but there's One in your midst that you don't know." He knowed that the hour of his message, he knowed he was to introduce that Person. He knowed He was there. "One in your midst; you don't see Him. Things are going on you know nothing about." And so then... "There's--there's something going to happen," he says, you see, "and He will be here and I'll know Him."
E-115 Cartea nu zice, "Acum, Lee Vayle urmează să fie mîntuit în timpul din această epocă a bisericii, sau-sau Orman Neville," sau-sau oricine. Nu, ea nu spune asta. Ea doar arată taina, desfăşoară taina despre ce este lucrul. Dar noi, înşine, prin credinţă, credem Aceasta. Asta este ceea ce am spus seara trecută.
E-252 And finally one day he said, "Behold, there He is. There's the Lamb of God that takes away the sin of the world." Said, "My time's up now. I've introduced you to Him. I must decrease now; I must go off the scene. He will take over from here. The millennium will be on right away. (See?) The--the time is at hand."
Then when He come, when He was... John said, "He's going to... Oh, He's going to shuck the hide off. He's going--He's going to separate the wheat from the--from the chaff, and He's going to burn it up. He's going to thoroughly purge His floors, and His fan is in His hand." But what was He? Little bitty...
E-116 Cineva a zis, "Păi, acolo nu este nevoie ca eu sa incerc. Fratele Branham a spus că acolo va fi numai unul mîntuit din Jeffersonville." Vedeţi? Acum, vedeţi, aceasta arată o pildă. Aceea-aceea-aceea nu este, aceea-aceea nu este asta. Acolo ar putea fi cu miile salvaţi. Eu nu ştiu. Eu sper că fiecare din ei este salvat, vedeţi, însă eu nu ştiu.
Dar aici este felul cum eu vreau să cred aceasta, "Eu sînt acel unul." Voi credeţi la fel pentru voi. Dacă nu, atunci acolo este ceva greşit cu credinţa voastră; voi nu sînteţi siguri ce faceţi.
E-254 Now, they had all drawed up (oh man.) He will have a spear that'll reach a mile long. He will stand back over here in Palestine, just stand up there in His--on one of these white clouds, and pick up all these Romans, like this, and cast them into hell, just keep on doing like that (See?), till He gets them all over. Why, they had that all fixed up. And what it was--a little Lamb come moving out among them, meek and gentle, pushed around this way and that way.
E-117 Cum puteţi voi-cum puteţi voi păşi sus acolo în faţa morţii, dacă voi nu sînteţi prea siguri dacă voi sînteţi mîntuiţi sau nu? Înţelegeţi? Cum puteţi voi merge aici jos şi să spuneţi la acest om olog întins acolo, orb şi răsucit, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Ridică-te! Isus Cristos te face sănătos"?
E-255 Even John said... Now, look at John the prophet; he said, "Go ask Him, is actually He the One?" So humble till that prophet missed it... Said, "Is He the One, or do we seek for another?"
Now, he never give Him a book for them disciples in--in Matthew 11, come and asked him when John's disciples... John was in prison, so he'd been all so scrupled up till he--till I believe as Pember said, "His--his eagle eye got filmed over down there." You see? He couldn't... He--he done come down to the earth; he'd been up in the air. But when his prophecy was over, he dropped back down to the ground again. See? 'Cause put him in prison. You see? He didn't have no use for them big wings anymore, so he just laid down there; but he flew higher than any of the rest of them. Let me show you something. God used him.
E-118 Cum puteţi voi sta, acel trup bătrîn rece ţeapăn întins acolo, care este mort, şi a fost mort de ceasuri şi ceasuri, şi zăcînd acolo, rece şi ţeapăn; şi ziceţi, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, ridică-te în picioare"? Tu mai bine, tu trebuie să ştii despre ce vorbeşti. Înţelegeţi?
E-257 And Jesus knew (You see?), 'cause that was the--that was the incarnate God there. See? He was... So He--He said there... He said... Now, He never give him a book on how to behave himself in jail. He said, "Now, wait a minute. I'll write a little essay here, and you take back and tell John how to behave himself when he's in jail for My sake." See? No, He never said that.
He didn't say, "Go, tell John that he ought to have got his Ph.D. degree before he come out in his..." See? If he would, he'd been with the rest of them; he would've been a rejecter. John was honest and asked a question.
And He said, "Just wait till the meeting is over, and then go show John what happened, then he will know. If you tell him what's going on, then he will know. (See, see?) Just go let him... Tell him--tell him it's... He's in prison and couldn't be here, but--but you set in the meeting and you seen what happened. You go tell him."
E-119 Păi, ziceţi, "Moartea pretinde totul. Totul este dus." Da, dar cînd Cuvîntul lui Dumnezeu este descoperit, şi voi ştiţi că acesta este Dumnezeu, asta schimbă lucrurile. Asta-i adevărat.
E-260 So then, the disciple said, "Very well, Master," and over the hill they went. Jesus, setting on this rock, just watching them till they crossed over, and went up over the hill. He turned around to the congregation and said, "Who--who'd you go out to see in the time of John?" Said, "What went ye out to see? Did you go out to see a man that's got his collar turned around in soft clothes and highly polished and educated? Is that the kind of man you went out to see?"
Said, "No."
"You know what them kind are? They kiss the babies, and you know, and work in kings palaces. They... That's--that's not the type John was." Well, said, "then what did you go, to see a man that's been given a ministry and will hook it right into an organization or something like that, shaken with every... Then if the--if the Oneness don't want him, he will go over to the Trinity, and if the Trinity don't want him, he will go to the Church of God, anywhere. Is that the kind of man you went to see, shaken with any reed?" Oh, no, not John. He said, "Then what did you go to see? a prophet?" He said, "And I say that's right, but I'm going to tell you something that you don't know; he was more than a prophet. He was more... If you can receive it, this is who that was written of in the Bible (See?), back there in the Scripture: 'I'll send My messenger before My face (Malachi 3 See?), and he will prepare the way before Me.'" See, and they didn't understand it. Even the disciples didn't get it. See? That's right. Oh, my. Simplicity, be humble. See? Go right down, when God promises something big (See?), it is big in His sight.
E-120 Acum, da, aceşti Iudei nu sînt... Nu toţi Iudeii vor fi mîntuiţi. Nu, domnule. Ei nu vor fi mîntuiţi; numai acei care... Cînd El vorbeşte despre-despre, "Iudeu," doar ca un nume care le-a fost dat după ce ei au plecat... Eu cred, că Nebucadneţar, acolo, a început să-i numească "Iudeu," mai întîi, deoarece seminţia lui Iuda a fost luată acolo. Şi lor li s-a dat un nume de "Iudeu," acum, deoarece ei au coborît din Iudeea, şi ei au primit numele de Iudeu.
E-265 Now, if you want to always keep this in mind... I want you to... You keep this in mind and when this happens, then you can change it. You reach down and pick up one of these little spring flowers that's coming this year, or get a common blade of grass and hold it in your hand, and say, "I'm going to hold this now and see that something so simple has made this, and I want to see the brain that can send a rocket to the moon, make this blade of grass."
You'll always have it. You can rest assure on that; you'll always have it. (See?) The blade of grass has life in it. See? It's so simple and humble... You see, if a man is a big man, all right; but if he's big enough that he can become simple (See?), he will find God. But if he don't become simple, he will never see Him. So you got to become simple. Now, verse...
E-121 Însă, acum, Israel este diferit. Israel, şi Iudeu, este cu totul diferit. Nu fiecare Iudeu-fiecare Iudeu este un Israelit, vedeţi. Nu, el este doar un Iudeu. Însă, atunci, Israel... Pavel nu a spus că toţi Iudeii vor fi mîntuiţi. El a spus, "Tot Israelul va fi mîntuit." De ce? Numele lui Israel, acela este-acela este numele de răscumpărare, pînă departe în urmă. Vedeţi? Şi tot Israelul va fi mîntuit, dar nu toată Iudeea-Iudaismul va fi mîntuit. Vedeţi?
E-266 23a. In Revelations verse 5 to 9, who are these found sing--singing when the Lamb takes the Book out of the--out of the... takes the book... Are--Oh, are these the raptured saints?
No, Revelations 6... 5 and 9, rather, no. If you notice, these are not the saints. He has never claimed His property yet. See? This is not the saints. If you notice, they're the elders and the beast, and they sing.
E-122 Întocmai ca Neamurile, acolo vor fi un... Acolo sînt mii de mii de-de oameni, da, literar milioane, în aceste organizaţii, şi ei numesc "Creştină, biserica lui Cristos," şi toţi astfel de nume ca acesta. Aceea nu înseamnă un lucru. Nu... Aceea nu înseamnă că ei vor fi mîntuiţi.
Oamenii zic, "Acum, tu trebuie să aparţii la asta sau la aceea, o organizaţie, o anumită organizaţie. Dacă numele tău nu este în cartea noastră, tu eşti pierdut." Acum, acela este cult. Vedeţi? Acela este cult. Vedeţi?
E-268 Let's read it so that person... And then I'm going to try... I've got about half a dozen more here, and I think I can get them in few minutes. Let's see. Revelations 5:9. Now, let's read just a little bit before, so... The person now is honest about this and they want to know. Watch.
And when he had taken the--taken the book, the four beasts and the four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps,... golden vials full of odours, which are the prayers of saints.
And they sang a new song... (See, see?)..., saying, Thou art worthy to take the book, and to open it.
See? Thou has redeemed us and made us priests and kings; that's the heavenly group, not yet the redeemed. All right. Now.
E-123 Există numai o singură cale în care tu poţi fi salvat, şi, aceea este, "Nu cel care vrea, sau cel care aleargă, cel care... Atunci, acesta este Dumnezeu Care arată milă." Şi Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte, a predestinat o Biserică spre slava Lui, şi aceia sînt cei care sînt mîntuiţi. Corect. Acum, credinţa voastră este aşa ancorată Acolo!
E-269 24. Brother Branham, if all the... (Now, just a moment. I guess what... Pardon me.) Brother Branham, if--if all the godly (Yeah.)--godly be taken up in the rapture, where will Elijah and the--and Moses come from?
E-124 Voi ziceţi, "Păi, credinţa mea este ancorată Acolo." Şi priveşte ce fel de viaţă trăieşti. Tu vezi că tu nici măcar nu eşti potrivit pentru Acolo. Ancora ta este greşită. Tu o ai pe nisip în loc de stîncă. Primul val mic o va arunca la o parte. Aha.
E-270 There's something wrong. There's something wrong. Now, that's just all there is to it. There's--there's something's happened. See? There's something that went wrong somewhere. Everybody feeling all right? There's no--there's no sickness or nothing? [A man in the congregation requests that Brother Branham read Revelation 5:9 again--Ed.] Let's see, Revelations, where was it, brother? 5... The... Oh, the question. Oh, the question I was answering. Now, let's see. "Thou..." [Continuation of Question 23--Ed.]
And when he had... the book, the four beasts and the four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of the saints.
And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seal thereof: for thou has--wast slain,... (And here it is. Here it is. I was wrong on that. See?)... thou has redeemed us to God by the blood of every kindred,...
That's right. Now, what do you think about that? Oh, if the Presence of the Holy Ghost isn't here, what is? He wouldn't let... See, I only read the first part of that verse. See, it's just--it's just a--or something wrote here, and I was trying to get through, looking at that clock. But you see Him stop me on that? Glory. I never read the other part of that. See, I got here: "and..." Look here. "And they--and they sang a new song," and I stopped. See? But look here, "the song they sang, saying, You have redeemed us out of every kindred, tongue, and nation." Sure, that's them. My, oh, my, oh, my. See it? And by the way, there's another question down here too.
E-125 Lăsaţi Cuvîntul să fie descoperit în ceva. "Biserica mea nu învaţă Asta!" Aceea arată chiar atunci că tu nu ai fost ancorat pe nici o stîncă. Tu ai fost în nisip. Aha. Asta-i adevărat. Astfel, acum voi vedeţi, acum.
Şi cei o sută patruzeci şi patru de mii, sînt ei cei predestinaţi?
E-271 23b. Could you (c-o-n-t-r-o--) control those given--Oh, control was given white robes of Revelations 6:11 with those who washed their robes in the Blood of the Lamb?
Now, let's see. Revelations 6... I just can't hurry on this, folks, like...?... this (See?), because it's going... I'm going to answer something wrong. Now, He didn't like--He didn't want me to do that. That's the truth. So help me, the Holy Spirit of God knows that's the truth. See? I just... There's something just... I--I just--I was looking at--I was looking at that clock, 11:30, and I thought, "If I don't hurry up now, I won't get to pray for the sick," and I'm--I'm trying to get that because I, in my mind is so... you... I can't...
You remember, you'll just have to understand now; I--I'm a human (See?), and I--I've been in there for seven days, and my--and I got something yet this afternoon I've got to find from God. But He was so determined that I wouldn't make that error that He called me back to read the rest of that verse.
E-126 Da, domnule. Acela este Israel, Israelul spiritual.
E-274 I just... It just felt like something just rolled over me there and said, "Go back; go back." And I thought, "Go back, what? Stop right now and start praying for the sick? What--what is it? What have I done?" And just as I started to reach for that, somebody said, "Read the verse over again." I read it over, and there at the bottom of this question, there it was (See?) Revelations 6.
See, I read the first; it does sound like it at the first (See?), "And they sang a new song..." But down here, see what it was? the next, coming on down, "has redeemed us." Sure it was the Bride, the raptured saints. Could you... And here... Certainly, the--the Lamb had the Book in His hand. He'd done left the Throne of mediatorial grace. See?
E-127 Doar gîndiţi-vă, acolo vor fi milioane de ei acolo înăuntru. Eu nu ştiu cît de mulţi sînt acolo acum; eu presupun că un grup ţntreg, dar ei nu vor fi toţi mîntuiţi pentru că ei sînt în Iudeea. Înţelegeţi?
Aveţi voi vreo idee cît de mulţi sînt acum acolo? Eu nu ştiu. Însă ei probabil sînt... După ce această următoare persecuţie începe să se ridice... Ei se acumulează prin... Voi ştiţi, eu am o casetă despre ei, luînd-o în vest cu mine acum la-la una dintre-biserica Legămînt care este la...
E-275 You see how the Holy Spirit watches that? 'Cause exactly, that's the same thing I said the other night, when He had talked to me in the room, and I come down here and preached to you all: that when the Lamb left the place (Oh, my. Now, I believe we'll just take a text. See?)--the Lamb had left His seat and come forth (See?), as I got up there when He was present, that Light, which is Christ... When He was present, told... When the Lamb leaves that seat of the throne, to--being a Mediator, He becomes down here, and the day of redemption for the church is finished.
E-128 Aceasta este doar vechea... Oh, am uitat acum. Aceasta a început... Ei le au acolo jos în Africa. Olandeză Reformată. Aceasta este biserica Olandeză Reformată, cea Legămînt este.
Acum, dacă există vreunul din voi care şade aici, eu vă voi spune de ce. Voi încă vă ţineţi de acel vechi Catechism Heidelberg, şi acela este exact motivul că voi încă sînteţi în... încă Olandeză Reformată. Astfel, voi aţi putea să o cizelaţi printr-un nume American. Acela este-acela este lucrul înapoia acestuia, pentru că voi învăţaţi din acelaşi catechism, vechiul Heidelberg. Voi întrebaţi pastorul vostru dacă aceasta nu este corect. Vedeţi? Astfel, acum, observaţi aceasta.
O sută şi patruzeci şi patru de mii, ei sînt cei predestinaţi ca să fie sigilaţi prin Duhul Sfînt?
E-277 The next redemption is opened is for the Jews, the hundred and forty-four thousand. Is that right? 'Cause He promised He'd cut the tree off, you know. Now, here... Now, here He comes out, the Lamb, and then the day of redemption is finished, and all that's going to be redeemed is already been redeemed and put on the Book, and He's out here opening the Book. That's right.
Oh, thank You, Lord. Forgive Thy nervous servant for trying to run over something.
Now.
23b Could you tolerate those given white robes of Revelations 6:11?
Now, let's see (6 and 11). All right. Where we at on this now? White robes... Yeah, that's the--the crucified under the altar--the--the Jews between that time. They were given white robes.
E-129 Da, domnule. Aceea este exact corect. În regulă. Acum dacă există ceva... Acum dacă eu sînt ...
Dacă eu nu am răspuns, să vă convină, păi, poate eu sînt... eu aş putea fi greşit, vedeţi. Dar, aceasta, este după cea mai bună cunoştinţă a mea, voi vedeţi. Aceasta este după cea mai bună cunoştinţă a mea.
9. Frate Branham, aşa cum tu te-ai istovit sau călă-... asupra seminţei şarpelui... (Uh-oh, eu nu am observat-o pe aceasta. Aceasta mi-a alunecat.) ... sămînţa şarpelui săptămîna aceasta, va fi aceasta în ordine să pun această întrebare? Prietenii mei mi-au cerut să explic Genesa 4:1, şi eu nu pot. Vrei tu să mă ajuţi?
E-280 23c. ... with those who washed their robes in the Blood of the Lamb of Revelations 7:14?
No. Now, that is different, sure enough. Because see here, we find out here that these were given white robes over here in this time. They were given white robes themselves by grace, and these here had washed their robes in the Blood of the Lamb. And over in Revelations over here, this is that great multitude that come up before God of all kindred, tongues, and nations, and these are directed exactly to the martyrs of the Jews, you see. Now, now, that is correct. Now.
E-130 Aceasta este-aceasta este afară din subiect. Dar, oricum, eu voi-eu voi-eu voi încerca cît pot de bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Să vedem acum. Lăsaţi-mă să o cizelez, doar pentru un picuţ. Eu cred că aceea este unde ea a zis, "Eu am un fiu de la Domnul." Eu-eu cred că aceasta este. Eu cred că Eva a spus asta acolo. Eu am să verific, să fiu sigur.
E-281 24. Brother Branham, if all of the godly was taken up in the rapture, where will the Elijah and Moses come from? Will they be Jews, or will our Elijah, given to us, be--be with them?
No. The a--the a Gentile that'll be anointed with this spirit to call out the Gentiles will be taken away, 'cause, you see, the whole church, all has been taken up; and these two prophets of--of the 11th chapter is brought down; and the day of grace is ended with the Gentile and been sent to the Jews. No, it won't be the same men. I don't... I'm--I'm pretty sure of that. Now remember, these are just the best of my knowledge.
Let's see what this--this says here.
E-131 Pentru că, am spus, seara trecută, şapte... în loc de... şapte sute în loc de şapte mii. Astfel aceasta mă face aşa de emoţionat, vedeţi, şi tu doar trebuie să veghezi. Iar vrăjmaşul de fiecare parte, şi tu-tu eşti conştient de asta, voi vedeţi. Da, asta este.
Iar Adam a cunoscut-o pe Eva nevasta lui; şi ea a zămislit, şi l-a născut pe Cain, şi a zis, Eu am căpătat un om de la Domnul.
E-282 25. Question. Does the wheat and wine... (W-h-e-a-t... No, I guess it--it meant, "What does." It doesn't have a what there.) It just says: Does the what and wine... or wheat and wine... what does the of Revelations 6:6... Let's see what it is when I get down here now, this here.
And I heard a voice in the midst of the four beasts saying, A measure of wheat for a penny, and a... measures of barley for a penny;... see that thou hurt not the wine and... oil.
I guess that's meaning the wheat and the wine, that was one to the other.
... was a symbol, the wine taken at the communion table of Rev--of I Corinthians 11:24, does the wine--the wine... No, one of them is a spiritual symbol (See?), and the other one is actually the--the revelation of the Word.
E-132 Acum, eu doar am să-ţi răspund la o întrebare, fratele meu, sau soră. Iar acum, reţineţi, nu-nu să arunc la voi, nu. Eu încerc să vă ajut, vedeţi. Eu vă iubesc, şi eu iubesc persoana care ar fi putut să fie un critic la aceasta. Dar eu nu cred că această persoană este critică. Ei zic, "Ajută-mă," vedeţi, deoarece oamenii o cred, dar ei nu sînt suficient înştiinţaţi, de către Duhul, să ştie ce să spună la persoana care i-a întrebat asta.
E-284 26. Could it be that the reason many are sick, because we did not discern the Lord's Body? (Correct.) but now revealed by the opening of the Sixth Seal... (Let's see now. Let me see if I can get that now. It's--it's not you, it's me. You didn't... You wrote it all right; it's just me.) Could it be that the reason many are sick, because we do not discern the Lord's Body? (That's--It's got a question mark at the end of that.)
Well, the Scripture says that many are sick and weakly among you because of the discerning of the Lord's Body. That's exactly right, because (See?), the Lord's Body is the Bride, and many of them go off and they don't go with it. That's true. See, and they don't know how to behave themselves, lives any kind of a life and take communion and things, that's not right. See?
When people take communion that lie and steal and drink, and... That's--that's--that's terrible. You shouldn't do that. See?
E-133 Acum, ea spune aici ce este întrebarea, fără îndoială, încît ei spun, "Eva a spus că ea a căpătat acest om de la Domnul."
E-286 ... but now reveal by the opening of the Sixth Seal--the opening of the Sixth Seal.
Let's see now. No. Now, you find out the Sixth Seal opening here was to the Jews. See? The--the Church is done gone. This is the tribulation period. So it wouldn't be the same, no. No, it isn't.
One of them is a spiritual wine; that's the revelation of the Word, then the--the believer becomes stimulated by the revelation of the Word, and the other one is a symbol of the Blood of Jesus that's taken at the Lord's table. Now, that's the best of my understanding of it.
E-134 Cum vă gîndiţi voi că viaţa ar fi putut să vină vreodată dacă ea nu ar fi venit de la Domnul, fie ea bună sau rea? Cine a trimis-cine a trimis pe Iuda Iscarioteanul în lume? Spuneţi-mi asta. Biblia a spus că el s-a născut "fiul pierzării." Doar întrebaţi-i asta una; să fie ca un vierme în lămîie, vedeţi. Vedeţi? Acum, voi vedeţi, ei nu pot-ei nu pot... Aceasta este.
E-288 27. Will any that are not predestinated accept the Lord. If they do, will they fall away?
Not if they're predestinated, no. See, they couldn't.
E-135 Observaţi, atunci, dacă voi vreţi să le duceţi puţină tehnică mai multă. Priviţi. Eva a vorbit aici, dacă voi vreţi să luaţi aceasta în limbajul în care este aici, care este scrisă astfel că aceasta este ascunsă de ochiul, celui înţelept şi priceput. Eva, aici, felul în care aceasta este învăţat, că Dumnezeu era Acela prin care ea a născut pe acest fiu. Iar El este un Duh, şi nu o poate face. Vedeţi? Acum priviţi aici, dacă voi vreţi să observaţi asta. "Eu am căpătat un-un om de la Domnul." Vedeţi, voi nu puteţi să faceţi aceasta să sune ceva... Însă aceasta trebuie să aibe interpretarea ei corectă, vedeţi. Da, domnule. Nu, domnule, dacă asta, atunci duhul...
E-289 28. Where is the Scripture that shows that the--that Catholicism will deceive the Jews and get their wealth?
Now, just where does it say that--that--that the beast will deceive for the wealth; it doesn't say that. But we're presuming that that was... (Now, the other night, you remember... you look to the tape real close.) I never said that's what they would do, I said... See, the Catholics is the richest group in the world, nobody like them. And what they don't have, the Jews has the rest.
That's where the economics of this country now... We're right now living on tax money, according to "Lifeline," that will--off of taxes, that comes right from Washington, D.C., that'll be paid in forty years from today. That's what we're spending now. That's how far back we are--giving notes. See? On taxes that will be paid in forty years from now... The nation is broke. She's done.
E-136 Iar noi întotdeauna urmăm natura părintelui nostru. Voi ştiţi asta. Priviţi la bebeluş, natura. Păi, atunci, Adam era un fiu al lui Dumnezeu; Eva era o fiică a lui Dumnezeu; corect, primul lucru al creaţiunii lui Dumnezeu, care nu putea să aibe o picăţică de-de rău niciunde privitor la acesta. Răul nici măcar nu a fost cunoscut.
E-291 Now, Castro, the only sensible thing that he ever done, was when he counterfeited the currency and paid off the notes, the bonds and burnt them and--and changed the currency. That's the only thing he could do. And there's only one thing left for this United States to do. Now, remember, this is William Branham (See?), speaking. This is my idea. It's only presuming. Just looking at it in the natural standpoint, which may be a million miles off, I do believe that right there in that money... The love of money is the root of all evil. And I believe that right along in there will start the ball a-rolling.
Now, the Catholic church back there from charging for mass and so forth, holds the wealth of the world. You remember, the Bible said she was rich, and how she was. And remember, not only just on one nation, she's rich on every nation there is under heaven. She reaches out. She has the money. Now, what they don't have, Wall Street has which is controlled by the Jews.
E-137 Atunci de ce a fost Cain un mincinos, un ucigaş, şi toate celelalte? De unde a venit aceea? Doar puneţi-vă întrebarea aceea. Aceea era sămînţa şarpelui. Vedeţi? Nu spune Biblia aşa? Urmăriţi sămînţa lui tot drumul în jos. În aceea, el a devenit...
E-293 Now, and you remember he got the money. When Jacob returned, last night we find out, and become Israel, he really had the money, but his money wouldn't buy him nothing (See?) to Esau. Esau had it too, see both anti and--and the one... See, just as perfectly.
Now, watch here. I said they might want to consolidate together on the money, and the--and the Roman power take the Jewish power in--of money, breaking the covenant. That might not be so. See, I know they'll break it, but I--I don't know what reason, 'cause it's not revealed to me about what they'll do.
But look. Now, if today... Now, what if today, the only thing that we can do would be to do... If we're drawing taxes, if that statement is right, off of the currency off of the tax money of forty years from now... You see, our gold is... We've done spent it. We're broke. We don't have any money; and we're only living off of a past reputation.
E-138 Cui îi aparţine lumea? Diavolul. Cine o controlează acum? Diavolul. Exact corect. Diavolul controlează lumea. El i-a spus lui Isus, a zis, "Vezi cît de frumoasă este ea, toată slava? Eu am să ţi-o dau Ţie dacă Tu te vei închina mie." Vedeţi, el este controlorul acesteia. Acum el o stăpîneşte.
E-296 That's what the church is doing today: the church, not the Bride. The church is living off of a past reputation it got back yonder under the ministry of the Lion time. "We are the church, we are the mother church; we started..." That's right. See? It's living off a reputation.
Methodist is living off of their reputation. Baptist is living off of their reputation, and Pentecost is living off of theirs, "Glory to God. A long time ago when the saints used to dance in the Spirit, and how they'd, the Lord done this and that." That--that's something past. We've all got big now, brother. Oh, my (See?), all past reputations...
E-139 Acum priviţi, copiii lui sînt înţelepţi; copiii Diavolului. Sau, luaţi copiii lui Cain, dacă voi vreţi, şi aduceţi-i drept în jos sub obîrşii, şi voi veţi afla că ei erau oameni deştepţi, fiecare dintre ei.
E-298 This nation is living--living off of a past reputation of what the forefathers was (See?), and that's the reason we think we'll be saved. God never respected Israel on what they was, what they had been; what they was then.
Notice, but now, here's what I think, what I, I think will take place: (Now, it may not be so.) I believe the time will come when we're forced to make the issue. And when it will be, that instead of us changing the currency... What would that do to the Philip Morris? What would that do to the--the whiskey companies? What would that do to the steel industry? What would that do to all the commerce? What would that... It would break them. They'd be broke. But if we can borrow that money... See how smart he is? Then the nation sells out to the church and then church and state is united again, and there she comes. See? That's it. Notice. All right. Now, in--in this...
E-140 Dar atunci cînd el a omorît pe Abel; şi Dumnezeu i-a dat înapoi pe Set, era un model al celui neprihănit, să răscumpere; fiind mort, şi înviat din nou. Şi de acolo... Acum priviţi. Nu din prima sămînţă, din cea naturală; ei au murit. Acum voi aveţi minţile voastre deschise? Vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Prima sămînţă, sămînţa naturală, doar obişnuit bună, aceasta a tipizat biserica modernă, Abel. Pentru ca să se păstreze acea linie care venea în jos, acea una a murit astfel ca o alta să poată învia, voi vedeţi. Astfel, aceasta trebuie să fie renaştere, din nou. Voi prindeţi aceasta? ["Amin."] În regulă, doar aşa ca voi să o pricepeţi, vedeţi. Vedeţi?
E-300 29. If one is in an association organization by our government and can speak the dictates of his own heart, or in the last days truth, will he be termed as one of the harlots? Hm. If one in the association organization is...
Well, see the association organization... The--the organization is given rights by the government to speak. See? That don't have anything to do with his heart. See? Now, if he is a real believer and born of the Spirit of God, sometime or other he's going to be checked. See? It can't be so plain and then him not see it.
E-141 Ia te uită, modelul perfect. Astfel chiar omul natural, născut din-din Adam, tatăl său, arată acea tendinţă naturală. Nu va merge; omul natural nu pricepe lucrurile lui Dumnezeu. Astfel acolo a fost un Om care a venit natural, şi a murit, pentru ca să restaureze aceea din nou; şi este reprezentat în moartea lui-lui-lui Abel, şi înlocuirea prin-prin Set.
E-302 Now, I want you to... See, you want to remember this, friends, that God... God never does, or has at anytime, as I can remember (See?), but what... Look, Jesus was the--was the keynote of all of it, because He was God, Emmanuel made flesh.
Now, look at this--this Fellow, Jesus. When... Did you know when He came on earth, there wasn't, I guess, one tenth of the world knowed He was here? Do you know when that forerunner come, when all the mountains and things would take place, there wasn't one hundredth of the population of Israel, I guess, ever knowed it? Isn't that strange? Why, there were Jews and things and people all over the world.
E-142 Şi priviţi ce fel de oameni erau aceia, acum, duhul acela a adus înainte de la el; umili, fermieri, ciobani. Priviţi ce a venit din această înţelepciune a lumii aici; oameni deştepţi, ziditori, şi-şi cu metale, şi tot felul de inteligenţă deşteaptă şi alte lucruri. Priviţi unde au ajuns ei. Ei au fost jos acolo, şi Dumnezeu i-a nimicit pe fiecare din ei, fiecare din ei, şi a mîntuit pe cei smeriţi. Nu a spus Isus, în Matei 5, "Cei blînzi vor moşteni pămîntul"?
E-304 Now, remember Jesus came to be a witness as a Saviour of the world. Is that right? Why, there was just people after people after people after races after people that never even knowed nothing about it, went right on just like the world knowed nothing about it, but all the time, that was going on in the world. See?
Why didn't He let them know? He came and the ones that was predestinated to Eternal Life was the ones that received Him. It'd been no good to say anything to the rest of them, because He could not have redeemed them, because they wasn't even redeemable. Why was it when those priests stood there... when He had to come to that spot because the predestinated was plotted out in there, all around; so He had to preach to them as a group.
And the great scholars that should've known Him, said, "This man is Beelzebub. We'll not have this man rule over us," and so forth. See? "We'll not do it." But a little old prostitute, with a Life in her, predestinated to Eternal Life and her name is immortally in the Word of God here, walked up there, and the first time the Light struck that little seed, quickly she knowed it.
E-143 Astfel, da, nu vă îngrijoraţi. Ei nu au nici un picior pe care să stea. Vedeţi? Ei nu cred că acela să fie fiul lui Cain. Dar noi avem o bandă despre asta, dacă voi vreţi să o ascultaţi explicată în amănunţime. Vedeţi? Nu, domnule.
E-307 Look at that old fisherman, come by there; here He stood there doing signs and wonders and--and telling different people the secrets of their heart and revealing Himself. And my, there was Pharisees standing there, and said, "This man is Beelzebub."
They had to answer to their congregation. All of them standing around, "Dr. Jones, will you go down and listen to this man? He--He seems like He knows what He's talking about. He don't talk like ordinary man."
"I will hear Him." Walked down there to see who... God--God could never get to him. And there he stood down there, he said... they said, "Now, looky there. Looky there. There comes a man... Now, there's one of His disciples. There comes a man up... Now, now, that guy's name... That's Andrew. You remember? Oh, you remember the old--the old fishermens down here, that's them. Yeah, there's--there's Simon, his brother (See?), and that's--that's old Jonas's kids. Now, there they... Look, he's--he's bringing somebody up to Him. Who is it? Yeah. See what He will do now. He's--he's the next up there."
And he walks up and He says to him, "Your name is Simon, and you are the son of Jonas."
E-144 Şi am văzut că ei au o bucată în ziar aici sus, unde ştiinţa urmează acum să dovedească că "Eva nu a mîncat un măr. Ea a avut o caisă." Vedeţi? Eu am ziarul sus acolo acasă acum, vedeţi. "Aceasta era o caisă." Cît-cît de departe pot oamenii... Aceea este o minte firească, vedeţi.
"Atunci, de fapt, Moise nu a traversat apa. El a traversat printr-o mare de trestii; a adus Israelul dincolo la capătul de sus al Mării Moarte. Acolo era o grămadă de trestii acolo, o mare întreagă de trestii, întocmai unde au fost apele odată, au mers jos. Iar Moise a luat-o pe scurtătură şi s-a dus roata pe acolo." Şi bisericile Ortodoxe au acceptat aceasta. Voi aţi văzut asta. Bisericile Ortodoxe au acceptat asta, că asta a fost aşa.
E-310 "This man is Beelzebub. See, he's got some kind of a spirit on him. He's a odd fellow (See?), spirit on... Don't you all listen to nothing like that. See? Keep away from there. I wouldn't attend any more of these meetings at all. See? Just as soon as this thing is over we'll get out of here. We'll never get--wait around here again." See?
Why? Now, that's what he thought, and yet was supposed to be the one. Look, the very ones that He come to was the ones who crucified Him. See? But there was a little prostitute that everybody'd kicked out. I'm not endorsing prostitution (no, indeedy.), but I'm just showing you the predestinated seed.
E-145 Oh, omule, nu poţi tu vedea sămînţa aceea a şarpelui, acel anticrist, şi întregul lucru aşezat chiar acolo? Sigur. Da, domnule.
Frate Branham, te rog roagă-te pentru micuţul meu... (Păi, aceea este o cerere de rugăciune; eu văd aceasta.) Roagă-te pentru nepoţelul meu, foarte bolnav cu gripă, El este în Riverview Hotel.
E-312 Look at this guy, here, this old fisherman--could not even... The Bible said he was unlearned. Is that right? Not only that, but he was ignorant. Now, is that right or wrong? Oh, if we could just get ignorant to a lot of these things that we think we know. See? All right. See, he was both ignorant and unlearned. And then he walked up there in the Presence of the Lord Jesus, and He told him who he was, right then that settled it.
Now, what's this other fellow's argument against that: "Well look, he believed it. Look who it is. Know who that is. That man never... Why, he--why, he's a fisherman. Why he don't know his abc's. I bought fish from him, he couldn't even sign me a receipt. That... See, that's the kind of stuff... That's the kind of people that listens to something like that." (Thank the Lord. Amen. See?) "Why, why, he don't... Look at his daddy. He was ignorant, and he didn't even send him to school"; but that's the one He sent to school, taught the way He wanted it done.
E-146 Doamne Isuse, această sărmană persoană de aici nu a scris aceasta doar în zadar. Ea Te-a văzut doar dinadins să scoţi chiar febra reumatică de la un băieţaş seara trecută. Ea ştie că Tu eşti marele Dumnezeu, şi noi oferim rugăciunile noastre pentru acel băieţaş. În Numele lui Isus Cristos, fie ca el să fie vindecat. Amin.
E-314 Now, I'm not supporting not going to school now (I hope you understand) but there's just a type (See?), what you get in that. That's the kind... The reason it goes over the top of them...
And you know what? Not one... I'd say not one-third of all the Jews in the land ever knowed anything about Him coming, and--and then one--one-fifth of the one-third listened to Him, and then one-hundredth of the one-fifth received it. You know how many He had. He had twelve standing at the cross, out of the whole bunch. Where's the rest of them? See? The seventy went away.
E-147 Cînd cineva scrie ceva, aceasta nu este în zadar. Ei-ei-ei au o... Nu contează cît de simplu sună aceasta pentru noi, şi cît de mult din aceasta, însă-însă există ceva în spatele acesteia, voi vedeţi; doamna aceea, băieţaşul acela, ceva.
10. Este Ilie, care vine să predice la Iudei, omul real care a trăit pe pămînt, sau el va fi duhul lui Ilie în vreun alt om?
Acum, asta este, eu-eu mă tem să spun. Eu nu ştiu. Vedeţi? Lăsaţi-mă să citesc asta din nou.
Este Ilie, care vine să predice la Iudei (oh, da), omul real care a trăit pe pămînt, sau el va fi duhul lui Ilie în vreun alt om?
E-316 Now, while He was healing the sick, and just going down not saying nothing about His doctrine... He just went ahead healing the sick and everything... Oh, my. That's God's Spirit on Him, do you believe that? When He was healing the sick, wonderful, "That's a great Rabbi. Say, hey, brethren, you ought to have Him in your church. Boy, you talk about power, that guy can really heal the sick. You ought to... He's got a gift of healing."
Well, of course, they're going to have some impersonations then (here they come along) 'cause each group's got to have his own man. Here He come.
And then the first thing you know, one day He set down.
"Oh, sure, Rabbi, we'll go with you."
"All right, set down. Let's go."
E-148 Acum, dacă eu aş putea răspunde la asta corect, eu aş putea să vă spun despre Enoh, vedeţi. Dar eu-eu nu o pot face, vedeţi. Singurul lucru care-l ştiu este, doar, că Scriptura spune ce va fi acesta. Şi acum aceasta ar putea să fie că... Acum, eu-eu sînt cumva înclinat... Acum lăsaţi-mă să o spun în felul acesta. Şi eu sper că banda, fraţii la benzi, vor înţelege aceasta. Eu sînt înclinat să cred că aceştia vor fi oameni unşi, din duhul lor. Deoarece, vedeţi, el zice, "Nu se... pe Elisei? Nu se odihneşte duhul lui Ilie peste Elisei?" Vedeţi, "duhul lui Ilie." Şi el a făcut întocmai cum a făcut Ilie, vedeţi. Astfel, eu, dacă eu... Dar eu nu pot spune că asta este adevărat. Eu-eu nu ştiu, vedeţi. Eu sînt cinstit cu voi. Eu nu ştiu.
11. Frate Branham, ai vrea te rog să răspunzi la aceasta pentru mine, despre botez? Matei 28:19 învaţă, "Tatăl, Fiu, şi Duh Sfînt." Iar Petru, în Fapte 2:38, "în Numele Domnului Isus." Cînd a venit această schimbare acolo în Faptele Apostolilor? Acum, eu cred, "în Domnul Isus."
E-318 All right, He sent out the seventy and so forth. Then one day after a great miracle was done He set down and begin to tell them the Word. See? At the beginning of the sounding of the... All right. He begin to tell them the Word, the Truth... They said, "Ahhh, now wait a minute; I don't know about this. It's contrary to their doctrines." Said, "Well, I know we left the synagogue and everything like that, but maybe we--we was wrong, brethren. We'd better go back, 'cause that man talks in riddles. He's kind of an odd fellow. I can't understand that."
See? What was it? The seed wasn't predestinated from the start. Then the first thing you know, He had a little ministerial group and talked to the ministers. They said, "Aw, hm, we'd better go back too--and go back and get in the organization and take up our papers again (You see?), 'cause this guy... Why, who can understand a man like that. He says this here and says this over here." Ah, them others didn't understand it like that.
E-149 Păi, frate sau soră, oricine a scris aceasta, acolo-acolo nu a venit nici o schimbare, vedeţi. Aceasta... Iar Petru a făcut exact ce i-a spus Isus să facă. Acum, dacă cineva a venit şi a spus, "Foloseşte titlurile de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt," ei au făcut ce Petru a spus să nu facă, dar ce Dumnezeu a spus să nu facă. Vedeţi? Acum, Isus a spus că...
E-320 He was showing riddles to some of them but not to the others; so they walked away. Then He turned around and looked at the twelve standing there, and said, "You want to go too?"
Now, watch. Peter said, "You know what? I attended that old place yonder all that time. Where in the world would I go to? Where would I go? Where--where could I go? After I done here a work... I can't go back to that garbage can again where all kind of slop of the world's laying in it. See? I--I... Where would I go to? I--I just can't do it."
He said, "Then all right, come on, go along." Now, there you are. See, what was that then? Twelve out of about two and one half million. And the Saviour of the world out of billions... Get humble (See?), just stay humble.
Watch. Now, with all them Pharisees, and that little prostitute come up there; she said, "Say, you must be a prophet. Now, we know that Messiah's coming; and when He comes He will do that."
He said, "I'm He."
She said, "That's it," and away she went. You try to stop her once; you couldn't do it.
E-150 Noi doar-doar vom lua un picuţ. Noi sîntem... Eu vreau doar să vă arăt ceva aici. Observaţi. Acum observaţi, dacă voi sînteţi aici, persoana. Eu am să pun trei bucăţi de material aici. Acum priviţi. [Fratele Branham poziţionează trei obiecte ca ilustrare – Ed.] Acesta este Tatăl, acesta este Fiul, acesta este Duhul Sfînt; aşa cum oamenii trinitarieni îi cred, cred că ei sînt trei persoane separate. Ei cred asta. Vedeţi? Păi, atunci, acum lăsaţi-mă...
E-323 30. Brother Branham, greetings in the Name of the Lord Jesus. Please explain who the man in Matthew 22:11, the man that didn't have on a wedding garment--wedding garment on... I know this man could--couldn't get into heaven without the wedding garment on. This was a guest, I know, not the Bride.
Yes, that's right. He would be a guest. Yeah, he just slipped in. See? Now, look. Now, I... It'd just take a whole sermon on that, and I got ten minutes to pray for the sick and finish this up, and I've got one half of them done. Notice. But I'm--I'm going to hurry, right sure enough after this one. See?
E-151 Şi atunci în Matei 28:19. Isus a zis, "Duceţi-vă în toată lumea, şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. El ... " Nu, eu vă cer scuze. Eu citez Fapte acum, sau în Fapte 2, eu cred. Nu, Luca 24:49, eu citez. El a zis... Lăsaţi-mă să citesc aceasta, atunci... eu o am, vedeţi, şi atunci pentru că zilele trecute eu am spus aceea cînd eu nu am... Eu vreau să fiu sigur că am aceasta corect. Eu-eu cunosc titlul despre ce spuneţi voi acolo, însă eu vreau să iau doar ce a spus El. Să începem la al 16-lea verset, din al 29-lea. "Atunci aşa cum cei unsprezece au şezut la masă, cei..."
Atunci cei unsprezece... au plecat la o parte în Galilea, pe munte unde Isus le-a poruncit.
Şi cînd ei l-au văzut, ei i s-au închinat: dar unii s-au îndoit.
Iar Isus a venit şi a vorbit către ei, zicînd, toată puterea în ceruri şi pe pămînt este dată... Toate puterile îmi sînt date în ceruri şi pe pămînt.
E-325 Here's what happened. If you know the oriental custom (See?), when a bridegroom gives out invitations for his wedding, he just gives out so many invitations. And for every invitation he sent, he had a porter standing at the door to put a robe on him, whether he was poor or whatever he was, he had... If he was rich or poor, whatever it was, he, all had to wear this wedding garment.
When they stood at the door, they put this on him; it covered up what his outside had been. He's invited--whether he was a millionaire, or whether he was a pauper, whether he was a farmer, ditch digger, or whatever he is, or--or plutocrat, he's--he's here with the robe on, now, because the robe's put on him at the door when he enters in at the door.
E-152 Acum unde este puterea lui Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Dacă toată puterea din Cer, şi toată puterea care este pe pămînt, a fost dată, acum unde este Dumnezeu? Acolo este El, vedeţi. Acela este care vorbeşte către voi. În regulă.
Duceţi-vă de aceea, şi învăţaţi toate naţiunile, botezîndu-i în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfînt.
E-327 Now, take St. John 10, I believe it is, He said, "I am the door. (See?) I am the door that enter--that you enter in by." Now there he stands at the door, and here's the man that put the robe on him, the Holy Spirit, to give him the robe of righteousness when he comes in.
Now, this man had come by some organization, back at the window over here (some slip-in hole), and he got in at the table and set down. And then when the Bridegroom comes up and looks around, he...?... These had been odd ducks before, now he's the odd duck. See? "What are you doing here like that without the baptism of the Holy Ghost and all these things? How did you ever get in here?"
Well, he come in somewhere besides the door, and he come without the proper invitation. See? He come by some educational system (See?), or something like that. He got in, and He said to them, "Bind him, hand and feet, cast him out of here into outer darkness where there'll be weeping and wailing and gnashing of teeth." See? He went into the tribulation period. See? He did not come in by the door. So, all right.
E-153 Acum sfera trinitariană despre asta, "Eu vă botez în numele Tatălui, în numele Fiului, în numele Duhului Sfînt." Aceea nici măcar nu este în Sfînta Scriptură. Vedeţi? El a zis, "Botezaţi-i în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al..." Nu în... şi pune un nume înaintea fiecăruia. Un Nume! Priviţi aici. Nu a zis, "Botezaţi-i în numele." [Nu mai multe nume, plural – Trans.] N-u-m-e, un Nume, "În Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfînt." Înţelegeţi?
E-329 31. Question: Will the Elijah of Malachi 4 be the same as Elijah mentioned in Revelations 11:3, and is the other witnesses--is the other two witnesses separate, or individuals separate?
Yes. The Elijah of Malachi 4 will not be the Elijah of Malachi 3. We went through that last night. "And is the other witness separate?" Two of them, yes, sir, Moses and Elijah to our revelations. (Now, I don't want to hold you here too long.)
E-154 Acum eu vreau să vă întreb. Este "Tată" un nume? [Adunarea, "Nu."] Este "Fiu" un nume? ["Nu."] Cîţi taţi sînt aici? Care dintre voi este numit "Tată"? Cîţi fii sînt aici? Cîţi umani sînt aici? Vedeţi? Păi, care dintre voi este numit "Tată," "Fiu," sau "Uman"? Înţelegeţi?
E-330 32. I Kings 19, Brother Branham, I believe that the number who did not bow the knee was seven...
Yeah, that's right. Seven hundred instead of... Thank you. That's correctly. It was seven hundred instead of seven thousand... Brother... Seven thousand instead of seven hundred. Now, see that?
E-155 Aşa cum o femeie a spus o dată, ea a zis, "Frate Branham, 'Duhul Sfînt' este un nume. El este o Persoană."
E-332 You know, really, when a person comes like this to--to preach... I want to ask you something now so that you'll understand. When the Elijah came from the wilderness he had one message. He stomped right out of that wilderness, and come right down, and told that king, "The dew will not even fall from heaven till I call for it." That's the words he had and stomped right back out and said nothing to nobody. See?
When he had another message, he come right down and said this message, and turned right back around, went back out into the wilderness. See?
Now, if you'll watch, when I laid the cornerstone under that Tabernacle, He said, "Do the work of an evangelist"; and now the hour's coming when that work is separated. There's something else taking place. Then I'm...?... you see? See, I get here and try to do evangelist and something else; and see where you're at? See, you're... Oh, I'm expecting the church to be spiritual enough to understand.
E-156 Am zis, "Da, domnule. Eu sînt o persoană, dar numele meu nu este 'Persoană.' Eu sînt o persoană, vedeţi. Numele meu este William Branham; dar eu sînt o persoană."
Duhul Sfînt este o Persoană. Aceea este ce El este. Acesta nu este un nume; acesta este un titlu al Persoanei lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Acesta este un titlu la personalitatea lui Dumnezeu, ce El este. Acum-acum dacă...
E-334 33. Brother Branham, I understand that Elias must be three times. You tell us that he has been twice already, and will come again. Now, will the person that the spirit of Elias will be upon, also be of the two witnesses of Moses and Elijah?
No, no. He will be a Gentile (See?), to the Gentile church. God sends always to His own people. See? He came to His Own, and His Own received Him not. He always sends His... The message of the hour...
When God was dealing with the Jews, there wasn't any Gentile prophets come. When God's dealing with the Gentiles, there's no Jewish prophets. When God turns back to the Jews, there'll be no Gentile prophets. See? See what I mean? All right.
E-157 El a zis, "Duceţi-vă de aceea, şi învăţaţi toate naţiunile, botezîndu-i în Numele Tatălui, şi al Fiului, Duhului Sfînt." Nu "în numele Tatălui, numele Fiului, numele Duhului Sfînt." Sau, nu "în numele [plural – Trans.] Tatălui, şi al Fiului, Duhului Sfînt," ci, "În Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfînt." Şi dacă "Tată, Fiu, şi Duh Sfînt" nu este nume, atunci cum este cu aceasta?
E-336 34. After the rapture has taken place...
Now, there will be a carry over time, of course, one message carrying to the other one. It--it--it has to come right in like this (You see?), as I explained that (See?), like Paul to the Gentiles and so forth. All right.
34. After the rapture has been taken place, will any of the church be saved in the end who was not taken in the rapture?
No. Huh-uh, 'cause the Blood's done left. You see, there'll be no intercessions; the Gentile age is finished. There'll be no one saved after the rapture, none of the church. Huh-uh. The church... "Let him that's filthy be filthy still, him that's holy be holy still." See? That won't take place, not after the Church is gone.
E-158 Să zicem dacă acesta este "nume," păi, care anume? Tu vrei să chemi pe unul din ei un nume, care nume este acesta? Dacă tu vrei să chemi titlul un nume, atunci care nume, care titlu este acesta în care tu vrei să botezi, "Tatăl" sau "Fiul"? Acesta este singular, vedeţi.
Acum noi întoarcem aici, şi asta este ultima carte din Matei.
E-338 35. Brother Branham, I noticed you--your referring to Daniel's seventy weeks on the First Seal message. I understand on Daniel--on the tape of Daniel when the Gospel returns to the Jews, the seventy weeks will begin. Is there a one seventy--one week, seven years, left for the Jews, or yet is there only one-half week, one three and one-half years left for them?
Only one-half week: Jesus prophesied the first half week, as was predicted, only one-half week left for them.
E-159 Aşa cum întotdeauna am explicat aceasta. Dacă tu citeşti o poveste de dragoste, şi a zis, "John şi Mary au trăit fericiţi de atunci încoace." Vedeţi, aceasta este deoarece voi nu-voi nu cunoaşteţi cine este John şi Mary. Mergi înapoi la începutul povestirii tale, şi află cine este John şi Mary. Vedeţi?
E-339 36. Brother Branham, since you didn't pray for the sick during the week, will you...
That's just a request for that...
37. Brother Branham, will you see me after the service...
That's a request (See?), there...
38. Would you please explain about Satan being bound a thousand years, and being loosed for the battle of--battle of Revelations 20 and 8. What relationship does this have with the battle of Armageddon as mentioned in the Fourth Seal? Will Gog and Magog be gathered from the people of the new earth?
Well, this is a long one, and I--I'll just have to hit the spot of it. See? Now, the first thing. Will... Now, maybe I can't explain it. I'll do my best.
E-160 Acum asta este ceea ce voi faceţi aici în Matei. Voi doar citiţi ultima parte din acesta. Mergeţi înapoi la început în Matei şi citiţi care este povestea. Acela este ultimul capitol din Matei, şi ultimele versete.
E-340 38a. Would you please explain how Satan is bound a thousand years, being loosed again for the battle of Revelations 20 and 8.
That is not the battle of Armageddon. The battle of Armageddon takes place on this side (See? All right) at the--when the tribulation period is ended.
38b. Now, what relation does this have with the battle of Gog and Magog?
None. One is this thousand years, and the other one is the end of the--the end of the thousand years.
38c... as mentioned in the Fourth Seal, will Gog and--will Gog and Magog be gathered from peoples on the new earth?
Satan was loosed out of his prison and went to gather all the people, the wicked, to bring them to this place, and God rained fire and brimstone out of heaven, and they were consumed (See?), two battles altogether.
E-161 Aşa cum voi aţi luat o carte, şi ziceţi, "John şi Mary au trăit fericiţi de atunci încoace. Acela era John Jones şi-şi Mary Aşa-şi-aşa? Acela era... ? Nu, acela era John... ? Acela era John Henry şi aceea era Aşa-şi-aşa? Acesta este John Cineva şi Aşa-şi-aşa?" Nu, voi nu ştiţi încă, vedeţi voi. Singurul lucru de făcut, să fiţi siguri, este să mergeţi înapoi în carte şi să o citiţi. Vedeţi, voi nu puteţi lua o bucată aici. Voi trebuie să puneţi întregul lucru laolaltă, să faceţi tabloul.
E-343 39. Question: Concerning the sixty-eight million slain by the Roman Catholic church, what time in history did this take place, and over how long a period of time did this take place?
Take Smucker's "Glorious Reformation," I guess some of these scholars have that; and it's the history of the church. And I forget now just what page it's on, but it taken place from the time of the--the--the thing was produced or given to the church by Saint Augustine of Hippo, Africa. That was AD 354, and it lasted until 1850, the massacre of Ireland. You see? So that time is--were from AD 33--or AD 30--354, let me get that right now. See? From AD 3-5-4 to--to AD 1-8-5-0, 1850, according to the history there were sixty-eight million Protestants put to death recorded on the Roman martyrology for disagreeing with the pope of Rome. That's history. If you want to say it's wrong, well then, maybe George Washington wasn't here or Lincoln (You know none of us lived back to see it.); but I believe they was here anyhow. I see signs that they were here.
E-162 Acum mergem înapoi la Matei, 1-ul capitol. Şi acesta merge şi dă obîrşia, venind în jos 1-ul capitol. Apoi acesta ajunge jos la al 18-lea verset, şi zice, "Acum naşterea lui Isus Cristos era în felul acesta." Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.]
E-344 40. Brother Branham, the 19th chapter of--and the 18th verse: "Yet have I kept me seven thousand of Israel--seven thousand in Israel all hadn't bowed their--bowed to Baalim, and every mouth--or--or beared the...?... every which has not kissed him--mouth who's not kissed him." Please explain this for me about the--about the seven hundred.
It was seven thousand. See? And that's kissing Baali. Don't you know... How many here was formerly Catholic? Sure, see? You kiss images. See? And remember, in the time of Babylon and Nebuchadnezzar when the Gentile kingdom was issued in (See?), when the Gentile kingdom issued in, it come in by the worship of a man.
E-163 Acum eu vreau să vă întreb ceva. Acum ascultaţi din nou. Voi, voi chemaţi aceasta. [Fratele Branham indică către fiecare din cele trei obiecte ca ilustrări-Ed.] Cine este acesta?
Dumnezeu [Adunarea, "Tatăl."] Dumnezeu ... ["Fiu."]
Dum- nezeu ["Duh Sfînt."] Acum care anume este acesta?
["Tatăl."] Care anume este acesta? ["Duhul Sfînt. "] Care anume este acesta? ["Fiul."] Fiul. În regulă. Acum noi o avem acum. Acum care aţi spus voi că a fost acesta; Dumnezeu cine? ["Duhul Sfînt. "] Duhul Sfînt. În regulă. Acum, în regulă.
Acum naşterea lui Isus Cristos a fost în felul acesta:
Cînd... Maria mama lui a fost logodită cu Iosif, înainte ca ei să vină împreună, ea a fost găsită cu un copil de la...
E-346 Nebuchadnezzar made a statue of a man. And if you've got a spiritual mind... (Now, listen to this revelation). That spirit, that man that he made a revelation of--or he made an image of by his revelation was Daniel--a religious man being worshipped (See it?), because he named him Belzar, wasn't? Or Belteshazzar, which was the name of his god. And he made a image of that god, which was the image of Daniel, and Daniel refused to bow to his own image. See, see? And here it is again. See?
Now watch. The Gentile kingdom was issued in in the days of Babylon by King Nebuchadnezzar, a Gentile king, putting church and state together by taking a holy im--a image of a holy man and forcing worship to it. The Gentile kingdom ends in the feet with a handwriting on the wall by a political power that's united church and state together to force kissing images again (You see?), same thing: image of a holy man. Sure.
E-164 [Adunarea zice, "Duhul Sfînt." – Ed.] Acum, eu credeam că voi aţi spus că Dumnezeu era Tatăl Lui. Acum aici este ceva greşit aici; El nu poate avea doi Taţi. Voi ştiţi asta. Înţelegeţi? Acum acolo este ceva greşit. Acum care dintre aceşti doi Bărbaţi, dacă ei sînt trei Persoane, care dintre Ei este Tatăl Lui? Biblia spune aici, clar, "Ea a fost găsită cu un copil de la Duhul Sfînt," Dumnezeu Tatăl nu a avut nimic de a face cu aceasta. Iar Isus a spus că Dumnezeu era Tatăl Lui, şi noi ştim că Dumnezeu era Tatăl Lui. Atunci, El avea doi taţi; acum El este un ilegitim, destul de sigur. Acum vedeţi unde v-aţi adus pe voi înşivă? Acum:
Atunci Iosif bărbatul ei, fiind un om drept... ne voind să o facă un exemplu public, şi-a pus de gînd să o lase pe ascuns.
Dar în timp ce el se gîndea la aceste lucruri, ...
E-347 41. Brother Branham, when this rapture takes place... When the rapture takes place, will the young children that do not know right from wrong go in the rapture?
If their names are on the Book. Yes. That's right. See? All right.
42. Brother Branham, you said last night that the--there were seven hundred people to be saved--would be saved under Elijah's preaching. You meant seven thou...
Yeah, that's right. Please forgive me for that. That's all right (See?); I did it.
E-165 Reţineţi, că el era un om bun, acum. Şi mîna Domnului este o mînă ca acum; acei care sînt predestinaţi vor prinde aceasta. Înţelegeţi?
Dar în timp ce el se gîndea la aceste lucruri, iată, că îngerul Domnului i-a apărut într-un vis, ...
Voi urmăriţi în Biblia voastră? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă.
... zicînd, Iosife, tu fiu al lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevasta ta: căci acel care s-a zămislit în ea este de la...
E-348 43. Brother Branham, will you interpret of... After you open... Brother Branham, will the (d-e-s-p-e-...) dispensation (it is, pardon me)--will the dispen--(Now, it's not you; it's me. See?)--will the dispensation of grace be over after you open the Seven Seals?
I hope not. No, no, friends, don't get that in your mind now. See? You just go right on. Dig the potatoes, and go to church, and right on. If it takes place in the morning, you be found doing just exactly what you're supposed to be doing.
Don't--don't start... See, when you do, you twist the very thing away from the--the purpose that it's intended for. You get little peculiar thoughts, and you get own ideas about things. Don't take your own idea. Just when you set and listen to things like that, say, "Thank You, Lord. I'm just going to walk a little closer to You." See, see? I'm going to walk... Don't quit work and say, "I'll sell out everything."
E-166 "Dumnezeu Tatăl"? Am citit asta greşit? [Adunarea zice, "Da." – Ed.] Sigur că da. "Acela care este zămislit în ea," nu are nimic de a face cu Dumnezeu Tatăl, acesta este "Duhul Sfînt." Şi acum noi ştim că Dumnezeu era Tatăl Lui. Este asta adevărat? ["Amin."] Astfel ce este aceasta? Duhul Sfînt este Duhul lui Dumnezeu, desigur. Acum voi aţi priceput aceasta. Vedeţi?
E-351 A man running up here the other day from North Carolina, just before we left, he said, "Glory to God. Can you tell me where some great somebody was?"
And I said, "No."
"Oh, yes, sir," said, "this guy's got the..." Said, "This guy is the president of the Auto Mission."
I said, "The what?"
He said, "Auto Mission."
I said, "I don't understand."
And he said, "Oh," said, "this guy's the president."
I said, "What'd you say his name was?"
He said, "Branham, I believe, something like that, Brown or Branham."
I said, "Well, my name is Branham."
He said, "Are you the president of the Auto Mission?"
I said, "No, sir."
He said, "Well, where's the millennium at?"
I said, "I don't know."
He said, "Why, you're a... You--you mean it--it--it--it--it's going on right here and you don't know it?"
And I said, "No, sir, I don't."
And he said, "Well, glory to God," said, "I got some--some friends that come, told me," and said, "I quit work;" still had his work clothes on. Said, "Brother, I want the millennium."
And I said, "Well, I--I believe you're just a little bit confused, aren't you, brother?
About that time a car drove up, a taxi cab. She said, "Hold it, hold it, hold it." A little woman come up there, she said, "Now, you're going to pray for my husband."
I said, "Yes, ma'am, what--what about it?"
She said, "Well, I understand you have to wait a month on an interview (See?), to get prayed for."
And I said, "What?"
And she said, "Yes, sir," said, "but I'm desperate. You got to pray for my husband."
I said, "Sure, where is he at? Bring him on."
This guy standing, looking on, said, "Do you pray for the sick too?"
I said, "Yes, sir."
Said, "What did... You say your name was, Branham?"
I said,... "And you don't know nothing about the millennium?"
I said, "Well, I--I... No, I don't." I said, "I--I don't understand it just right in the Bible."
He said, "No, it's right now. People's come from everywhere."
I said, "Where's it at?"
He said, "Jeffersonville, Indiana, right under the bridge."
"Sir, you've got me bested." And I said, "I don't know nothing about it." I said, "Let's go in and set down. Maybe we can talk this thing over." We did. See?
Don't--don't... You see, friends, don't you never desire a ministry. (You know what I mean. See?) You be happy you're just where you are. You--you just go right on.
E-167 Dumnezeu Tatăl şi Duhul Sfînt este aceeaşi Persoană, sau El are doi taţi. Şi atunci ce-ce fel de persoană veneraţi voi? Ce fel de Dumnezeu aveţi voi acum? Vedeţi? Vedeţi? Dumnezeu Duhul Sfînt, şi Dumnezeu Tatăl, este însuşi acelaşi Duh.
Iar ea va naşte un fiu, ... (acest Om aici) ... şi tu îi vei chema numele...
Cum? [Adunarea zice, "ISUS." – Ed.] "Numele Lui!" ["ISUS."] Acum reţineţi.
... numele lui ISUS: pentru că el va mîntui pe poporul lui de... de la păcatele lor.
Acum toată aceasta s-a făcut ca să se poată împlini ceea ce a fost vorbit de la Domnul prin profeţi, la care vine Cuvîntul, zicînd,
Iată, o fecioară va fi cu copil, şi va naşte un fiu, şi ei... chema numele lui Emanuel, care fiind interpretat este, Dumnezeu cu noi.
E-365 44. After the rapture of the Bride, when does the church that had to go through the tribulation period stand judgment? (It don't stand judgment.) Is it before or after the millennium? (For the church... Oh, I beg your pardon; pardon me ever who wrote this.) When does the church that... After the rapture of the Bride, when does the church that had to go through the tribulation period stand at the judgment? Is it after or before?
After. The rest of the dead live not for a thousand years that didn't go with the Bride. Let's see.
E-168 Care este Numele lui Dumnezeu? Care este Numele de Tată, Fiu, Duh Sfînt? [Adunarea zice, "ISUS." – Ed.] Biblia a spus că "ISUS" era Numele Lui.
Atunci omul de aici încercînd să dezbată aceasta odată, aici în tabernacol, a zis, "Fratele Branham a scăpat afară din toate acelea, dar el nu scapă de aceasta una." A zis, "Aici aceasta arată trei persoane diferite, exact, perfect." A zis, "Matei, al 3-lea capitol! Aici era Ioan stînd, predicînd; aici vine Fiul, păşind sus să fie botezat. El a mers în apă, şi a fost botezat de Ioan; a mers înapoi afară din apă. Şi, 'Iată,' a zis, 'cerurile s-au deschis pentru El.' Şi a zis, 'Din Cer a venit jos Duhul Sfînt, coborînd ca un porumbel. Şi un Glas din Cer, a zis, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care..."' Trei persoane distincte, tocmai deodată." Oh, Doamne!
E-366 45. You have said many times that communism was raised up by God to serve His purpose, as King Nebuchadnezzar. Now where did the--communism fit into the picture that will--it finally--will finally do? How does it wind up? Many scholars believe that in the kingdom of the north, Gog and Magog mentioned in the Scriptures, goes down against Israel in the--in the... (I can't make out just what that is. Yeah. Yeah.) I believe of the--some of the tapes taken, said you said it would finally drop--that--that communism would finally destroy Catholicism or the Vatican by an explosion. Is this right?
Yes. Revelations 16, you find it, and Revelations 18:8 and 12. If the person is here and wants to take this piece of paper on that, you can look it right up. Yeah. See? "Alas, alas, that great city... for in one hour she has come to her end." You see? The merchants and everything here that brought her merchandise... It will be. That's right. And don't...
Just quit... Just forget about communism. See? It's nothing in the world but a bunch of--of people that's nothing but barbarians that's--that's ungodly. It's a system... Let me show you something--just to show you how simple it is. Why, there's only one percent of all Russia that's communism. They need a messenger. See? One percent... Then ninety-nine percent of them are still on the Christian side. One percent, now, how can one percent control ninety-nine percent? That ought to explain it to you right there. If God didn't permit it, why--why, they'd be thrown out long ago. See, sure.
E-169 Da. Aceasta doar merge să arate că oamenii fără botez, şi ne chemaţi la slujba de-de un-un predicator, nu are nici o treabă să fie în amvon. Asta-i adevărat.
Eu-eu-eu aş putea lua persoana aceea, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi să-l leg într-un astfel de nod că aceasta le-ar face să le vîjîie capul. Uitaţi-vă, mie nu-mi pasă ce...
Nu, eu nu vreau să spun că "eu." Aceea nu sună bine.
Iertaţi-mă. Eu nu am vrut să spun asta, Doamne. Eu nu am vrut, acum. Eu L-am simţit că mă verifică privitor la asta, vedeţi, astfel eu nu am intenţionat să o spun în felul acesta. Îmi-îmi pare rău. Eu cred că Duhul Sfînt ar putea să-i descopere la acea persoană ceva secret. Aceea sună mai bine.
E-368 46. Brother Branham, you said that Rome would take the government of the Jews at the last three and a half years. That is going... The--the first three and one-half years of the tribulation or will it be the last three and a half years? Is this correct?
It will be the last three and one-half years (That's right.), not the first, 'cause it's already passed. (Got one more after this one.)
47. My dear brother, will the Malachi 4:5 Elijah go to the wilderness as I Kings 17 tells us the other Elijah did?
Well, I wouldn't exactly say that he would--that he would go to the wilderness, but he'd be this (You see?): He was Elisha and Elijah... Did you notice, most of men like that are men who are away; they--they keep away from the people. They're very odd. They don't associate too much with people.
You notice how Elisha was, and Elijah, and John the Baptist, and that nature of that spirit. See? And they don't... He--he... I believe the man be a lover of the wilderness and maybe stay in the wilderness, but now just to say he's going to be a hermit and live in the wilderness, I don't know about that. Sometimes they did. Elisha didn't, but Elijah did. And then, John, he--he lived in the wilderness.
E-170 Aceasta este cum ai întoarce un instrument, cînd tu faci ceva greşit. Şi tu o poţi spune, ca un Creştin, că tu ai spus ceva greşit. Lui nu i-a plăcut asta. Vedeţi, aceea era să mă pună înăuntru acolo. Vedeţi? Eu nu sînt în tablou, deloc. Eu sînt doar... nici măcar nu vreau să fiu eu însumi sau nimic. Doar El, îl las pe El să facă lucrarea. El face sunetul. Trîmbiţa este una mută; glasul în spatele ei, este acela care dă sunetul.
E-372 And hard tell, these other prophets, when they come out of Judaea there, I don't know where they'll stay. They may camp out on the hill somewhere, or... But what they'll do in the days of their prophecy, I--I don't know what they will do, but you... What I'm trying to say is this: Were--they--they will they a--will they be a--um--a...
They're trying to ask: "Will they just be wilderness dwellers?" Why, they'd have to go to northern British Columbia to get enough wilderness to dwell in now, somewhere. You see? So it'll be someone... The wilderness is all cut down (See?); there's not much wilderness left. See? So the only thing, they--they might be a lover of the wilderness (See?) and stay, maybe, a lot in the wilderness, and they'll be--have... You can notice the nature of them is that uncompromising (See?), and you--you'll know it when it comes. (See?) You'll see it, if you're--if you're wide awake.
Now, here's one, I don't know how to touch it. And I got another one just before this one, and then I'm going to ask them to snap the tape just a minute.
E-171 Acum, priviţi aici. Omul a interpretat greşit Cuvîntul. Vedeţi, Acesta este... Amintiţi-vă, "Acesta este ascuns de ochii celor înţelepţi şi pricepuţi; descoperit la prunci."
Acum, aici este acea o Persoană, Isus Cristos, stînd pe pămînt. Acum, cerurile; desigur, acolo sînt atmosfere deasupra. Acum priviţi, "Şi Ioan poartă mărturie..."
E-374 48. If God is one personality, why, or how could He talk to Himself on Mount Transfiguration?
Well, I've just explained that. You see, see?
I'd like to ask you this. I'm going to... When Jesus prayed to the Father. You see? I believe you have the baptism of the Holy Ghost, don't you, brother? Why don't you stand up just a minute? You claim to have the baptism of the Holy Ghost? [The brother says, "Yes, sir."--Ed.] I do too. Then what is that? Then I don't claim that I'm have the--I have the powers within myself to unfold these mysteries. I don't have the power to heal the sick. It's God.
I believe you're a minister. If I'm not mistaken, you're from Arkansas. All right. Now, and in you you have--is--is to preach the Gospel. Ordinarily you was raised on a farm and around like that. You just don't know nothing about it. But something come into you to preach the Gospel. You don't claim that to be yourself at all. That's another person, called the Holy Ghost. Is that right? Okay.
E-172 Acum omul acela trebuia să spună, "Aici este Dumnezeu Tatăl; şi aici este Dumnezeu Duhul Sfînt, ca un porumbel; şi aici este Dumnezeu Fiul; făcînd trei persoane." Aceasta este greşit.
E-377 Now, I want to ask you. Do... That Holy Ghost dwells within you, is that right? Do you talk to Him? Speak to Him? Pray to Him? All right, that's all I want... Thank you very much. See? Now, do you get it?
I'll ask you one: How did it come that when Jesus in St. John 3, He said, "When the Son of man shall be, which now is in heaven (See?)--now is in heaven, shall come to earth." See? "The Son of man which now is in heaven," and here He stood right here talking to the person. Now, you answer me that one.
Jesus and the Father was the selfsame Person, just the same as the Holy Spirit in me. You're looking to me preaching, but it's not me. It's not me can speak a word that could bring, as you know, an animal; set there and looked at it, and kill the animal and eat it. That's creative power. That doesn't lay in a human being.
E-173 Ioan, stînd înapoi aici, ştia că acesta era Mielul. Ioan a zis, "Eu port mărturie, văzînd Duhul lui Dumnezeu ca un Miel..." Acolo este Dumnezeu Duhul, ca un porumbel, vreau să spun.
Acum acolo este acelaşi lucru care l-am spus seara trecută, voi vedeţi; în loc de şapte sute, ac-... Vedeţi? Duhul lui Dumnezeu! Acesta era Mielul aici. Iar Duhul lui Dumnezeu, Porumbelul, era Dumnezeu. "Duhul lui Dumnezeu coborînd din Cer. Iar un Glas din Cer, a zis, 'Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Îmi place să locuiesc."'
"Toate puterile în Cer şi pămînt sînt date în mîna Mea."
Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi? Acela este El. Acum care era Numele Lui? [Adunarea zice, "ISUS." – Ed.] Cu certitudine. Vedeţi?
E-380 It's not me could take a little boy here laying--the doctors laying him on his back, with heart trouble tonight, and say, "Thus saith William Branham..." No. "THUS SAITH THE LORD, it's finished." And bring him down to the doctor the next day and it's all gone.
A kid with leukemia, till its eyes were bulged out, and yellow all over, and its stomach... until they taken it to the hospital to give it blood and things to even get it here; and in five minutes time, cry for a hamburger, and take it back to the doctor the next day and can't even find a trace of it. That's Thus Saith William Branham? That's THUS SAITH THE LORD. Yet He is an individual different from me, but the only way He's expressed is through me. See?
That's how Jesus and the Father was. Jesus said, "It's not Me that doeth the works, it's My Father that dwelleth in Me." Now, the Son of man shall ascend from heaven, which now is in heaven. See? What was it? He was omnipresent because He was God.
E-174 Astfel, atît cît priveşte teoria trinitariană, de a fi trei Dumnezei diferiţi, aceea este păgînism! Aceea nu a fost învăţat în Biblie. Aceea nu a fost învăţat în Mesajul leului. jiar aceasta a fost adoptată în următoarea, care era anticristă. Întrebaţi pe oricine vreţi voi, orice teolog. Aceea niciodată nu a venit, ci numai prin învăţătura Nicolaiţilor. Acolo este de ce aceasta a ieşit cu Martin Luther; Aceea este de ce aceasta a continuat cu John Wesley; şi s-a revărsat jos înainte în Penticostali.
E-383 Now, this other one, I want to say these words.
49. Explain what you was talking about... [Blank.spot.on.tape--Ed.]
[A prophecy was given from the audience--Ed.] Thank You, Father God. We thank You for the Spirit of Your Being here. And we are told, Father, that one time when the--the enemy was coming in, the Spirit fell upon a man, and prophesied to him, and told him. It set the thing in order where they knowed how to go and defeat the enemy, and where to find the enemy.
E-175 În zilele în care Penticostalii au ieşit, ei au avut grupul "Numai Isus". Acum, aceea era greşit, iarăşi. Cum poate Isus să fie Propriul Lui Tată? Vedeţi? Astfel aceasta o aruncă pe aceea afară.
E-384 And I thank You, Father, that You remain the same God that You ever was; You're still just the same. We change, and ages change, and times change, and people, but You never change. Your systems are the same; Your grace is the same; Your works are the same; because they are marvelous, and are way past any knowledge of man to ever understand.
So we are thankful, Lord, that Your secrets are hid into the hearts of Your servants; and we're so happy for this, Lord, and may we go forth as shining Lights to--from place to place, and trying with love to--to bring others in that we might seine every little corner and cast the net in to be sure that we get every fish that belongs to You. And then, "The Lamb shall take His Bride, to be ever at His side." We're waiting for that time, through Jesus Christ's Name. Amen.
E-176 Dar acolo trebuie să vină un timp al vulturului. Vedeţi? Acela este timpul în care Acesta trebuie să îndrepte toate acele taine. Vedeţi?
E-386 How many sick is in here, let's see your hands. Well, it looks to be about... Hold your hands up again. About one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, forty, forty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, about forty-seven.
All right, it's eleven-thirty. We can pray for the sick right now, put the night into the--to the... Would you--would you like to do that? I believe right now would be a good time to do it. I'll tell you why. The Holy Spirit, standing right in here, is anointing.
Now, as far as we have moved up into that Spirit now (See?), and you see that something, you know that something... Something is present. See? And if you could ever believe, you ought to believe it right now. See? If you're ever going to believe, it's now.
E-177 "Tată, Fiu, şi Duh Sfînt" sînt titluri ale Domnului Isus Cristos. Priviţi-i, pe ei toţi trei! Matei a zis, "Tată, Fiu, Duh Sfînt." Petru a zis, "Domnul Isus Cristos." Cine este Tatăl? "Domnul a spus către Domnul meu, 'Tu şezi la dreapta Mea."' Este asta adevărat? Tată; Fiu, Isus; Duh Sfînt, Logosul care a ieşit de la Dumnezeu. "Tată, Fiu, Duh Sfînt" sînt absolut trei titluri ale Persoanei lui Dumnezeu manifestat în-în-în trei feluri diferite, sau trei atribute din El însuşi.
E-389 Now, we want you just to come real quietly, and let those that are in that aisle there, that raised up their hands, step out into this aisle, and then go down this way, and then we'll take them aisle by aisle in the--just forty-five--forty-five, forty-seven of them. It won't take very much.
I'm going to ask Brother Neville if he will come step right down here with me, and we're going to pray for them. First, them that's coming now into the aisle, just stand up just a minute now so we can pray for you here, and lay hands on everybody. Now, that's right. Just everybody that's going to come in the prayer line (See?), them that's going to come in the prayer line. See?
Now, now, see, conserving the time so we'd be sure to get it, we're going to pray for you now.
E-178 Şi să o facem clar, la cineva care nu ar înţelege, aceasta este ca trei slujbe ale aceluiaşi Dumnezeu. De fapt, acestea sînt trei atribute ale aceluiaşi Dumnezeu. Dumnezeu acţionînd în trei, diferite; sub calitatea de Tată, sub calitatea de Fiu, sub distribuirea Duhului Sfînt. Dumnezeu este desăvîrşit în trei. Vă amintiţi numărul anticristului, patru? Vedeţi? Dumnezeu, "Tată, Fiu, şi Duh Sfînt," este absolut "Domnul Isus Cristos."
E-391 Look, friends, now let me explain it to you. Jesus Christ said this: "These signs shall follow them that believe." Now, watch. He never said, "If they prayed for them." "If they lay their hands on the sick, they shall recover." And if God can take a unfailing case of leukemia, and a little girl that can't have faith for herself, and make that thing perfectly whole... If He can take the next case of a little boy and so heal him till the doctors can't even find any rheumatic fever in his blood or anything else, what can He do for you? Now, them little bitty fellows, they don't understand what prayer would be. I just laid hands on them, and it did it. We can understand it.
E-179 Cînd voi botezaţi, în Numele lui "Isus" numai, aceea este greşit. Doar, "Te botez în Numele lui Isus," aceea este absolut greşit. Eu mă cunosc cu mulţi Isuşi. Păi, ţările Latine sînt pline de ei, Isuşi.
E-392 Now, while you stand to pray now. Heavenly Father, with Your great Presence laying here, the great Holy Spirit, the One we have the picture of, the One that we read in the Bible, He's present right here now. He is revealing Himself through human flesh.
How we have seen Him without one time failing through the years, to be able to reveal the very thoughts of the human heart, to reveal the sin that they did, tell them exactly what happened and what will be without one time failing... Then we know that the God of Abraham, Isaac, and of Israel still remains God in the Person of Jesus Christ.
And now, by His Spirit descending from heaven under the Blood that was shed at Calvary, coming down among people to make Himself manifested in human flesh, just before the burning of the world, the great Holy Spirit represented in human flesh, those precious people who has accepted the Blood atonement and the Holy Spirit takes into their being, God, represented in human flesh.
E-180 Dar acesta este "Domnul Isus Cristos," ne spune exact Cine este El.
E-396 Therefore, it would not be the human flesh, only just to perform the act, like in baptism or so forth, with a commission that "These signs shall follow them that believe." By laying hands on the sick, the Holy Spirit would see to it that they got well if they'd believed.
Now, Father, we know that these things are true. These people standing, they're going to pass under the hands of ministers who has received this Holy Spirit, and they're ready, Lord, to lay hands upon the sick. And we know, Father, that if these people will only believe, just as every Word that You promised, it's got to happen so does... And it cannot happen without faith, for it is impossible to please God without faith. We just can't do it.
And now, with faith believing, with this promise laying before us, with the Seals of the Bible being opened to us that God keeps His Word, may these precious people, who are sick, Lord, and my feeling for them as a human being in a mortal body like theirs, and now, their same Holy Spirit that dwells within us, Lord, dwells in them; and we feel sorry for each other, and knowing that the new covenant in the new Blood... If the old one offered healing, how much more will this new and better do? Father, may it be so that these people won't fail, but will receive their healing as they pass by the hands of Thy servants, through Jesus Christ's Name. Amen.
E-181 Există mulţi Branhami, dacă voi vreţi să vorbiţi despre mine personal, dar eu sînt-eu sînt acel William Marrion Branham. Acela-acela sînt eu. Dar există mulţi alţii William Branham, şi aşa mai departe, în jur.
E-399 Now, now, we'll... This side will be seated while this side comes through, and then this side will go back and the other side... Now, some of you brethren here that'll stand up... I believe you're ministers along here, all of you along here. Where's Doctor... Brother Ned? Was you going to be in the prayer line, Brother Ned? All right, Brother Ned. All right. As soon as you're prayed for, drop right into the line.
Now, let these on this side over here, just be seated just a moment, and I'll take the ones from this side, then--then we'll come down and take the middle aisle and send them back this way, then take this aisle and send them through this way, and we'll pray for everybody.
I'm going to ask Brother Teddy... Where is he? All right, I want you to play on there, "The Great Physician Now Is Near." And the pianist, ever where they're at, accompany him if you will.
E-182 Dar aceasta este distinct chemată o Persoană, Domnul Isus Cristos, vedeţi, Cel uns. Există numai Unul din ei. Acum, asta-i adevărat.
Astfel dacă există ceva mai departe de asta, voi scrieţi o scrisoare sau ceva, sau-sau ceva cînd eu sînt asupra altor întrebări. Eu vreau să încerc să iau aceasta, astfel eu pot vedea dacă noi putem lua pe unii din aceşti oameni bolnavi care suferă, să ne rugăm.
12. Frate Branham, dacă această întrebare nu este-nu este potrivită, nu se potriveşte în... nu răspunde. (Asta este frumos. Eu apreciez asta.) Care copii-care copii merg în Răpire, dacă vreunii din cei mici? Îţi mulţumesc.
Ei nu au semnat nici un nume. Acum, dacă voi nu, aceasta nu este necesar.
E-402 Listen, you remember the time where that was playing and a little boy was brought out on the platform? The little Amish girl playing "The great Physician now is near." She had long, dark hair--or--or blond hair, rather (a Mennonite or Amish girl, one), laying back on her head, and the Holy Spirit struck the little boy just by laying hands (crippled in his feet), and he jumped off of my arms, and run down through the platform.
His mother raised up and fell back: a Mennonite, I believe, to begin with; and the Spirit of God struck this little Mennonite girl or Amish, whatever she was (her dad and them setting there with the--their clothes on as Mennonites or whatever it was), and she jumped up from the piano with her hands up in the air, and her pretty hair fell across; she looked like an angel, started singing in the Spirit. And as she did that, the piano continually played, "The great Physician now is near, the sympathizing Jesus."
E-183 Dar, priviţi. Cînd Dumnezeu pune un nume în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii, nu există nimic în lume care poate să-l şteargă afară, deoarece acesta este scris cu cerneala Sîngelui lui Cristos. Fie acesta aşa de mare, aşa de mare, sau aşa de mare, sau orice ar putea să fie, acesta merge întocmai la fel. Vedeţi? Toţi copiii, toată Biserica, fiecare lucru ce există, este... Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte.
E-405 Everybody standing there, thousands, looking down upon them keys moving up and down, "The great Physician now is near, the sympathizing Jesus..." People raised up from wheelchairs, off of cots, stretchers, went walking on. That same Lord Jesus is right here this morning, just the same as it was in that room.
Just believe now. Play that song, if you will: "The Great Physician." Now, let everybody pray. Let them walk right through the room, go right down this way, and right to your seat or wherever you want to go, as you make your way... Have you got it clear back there? All right, so you can go right back to your seat, then we'll stand up.
E-184 Acum, noi nu ştim. Voi ziceţi, "Frate Branham, poţi tu dovedi că tu eşti acolo?" Nu, domnule. Eu nu pot dovedi aceasta. Dumnezeu ar putea să mă folosească ca o unealtă la altceva, şi să vă folosească pe voi în acelaşi fel. Dar eu cred, şi prin credinţă, eu sînt mîntuit. Nu prin cunoştinţă sînt eu mîntuit; prin credinţă! Acela este felul în care voi sînteţi salvaţi. Acela este felul în care noi toţi sîntem salvaţi.
E-407 Now listen. While these are being prayed for, you pray for them. Then when you're being prayed for, they'll pray for you. Now, you ministers along here, stand up. I want you to lay hands on these as they come by.
Now, everybody, heads bowed, and keep your heads bowed, keep praying; and when you pass by, then lay... the hands laid on you, remember, it is a promise of the God that reveals the secrets of His Book, the secrets of the human heart. He's the God that will confirm that, if you'll believe it. See? Now, everybody in prayer.
Now, you minister brothers stand if you will.
All right, let's bow our heads.
Now, Lord Jesus, as these people come, may the power of Almighty God quicken their faith immediately as they pass by, all in Jesus' Name.
Now, all right, let the line start this a way. Ask every one, lay hands on them, you ministers, as they pass by.
E-185 Dar, reţineţi, Dumnezeu este infinit. Credeţi voi asta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Infinit! Păi, fiind infinit, aceea Îl face... Şi, atunci, El este atotştiutor. Credeţi voi asta? ["Amin."] Atotştiutor înseamnă că "El cunoaşte toate lucrurile." El nu poate fi-El nu poate fi atotştiutor fără să fie infinit. Vedeţi, nu a existat niciodată nimic decît ceea ce El a cunoscut. El a cunoscut fiecare gîndac care ar fi vreodată pe pămînt, şi de cîte ori ar clipi din ochi, şi cît de multă grăsime ar face acestea, cît de multă fac ei toţi laolaltă. El a ştiut fiecare răsuflare pe care tu o să o răsufli, şi cît de adînc va merge aceasta în plămînul tău. Aceea este infinit.
E-411 [Brother Branham and the ministers pray for the sick--Ed.]
In the Name of the Lord Jesus...
I lay my hands, in the Name of the Lord Jesus, on my brother.
In the Name of the Lord Jesus, I lay my hands...
God, grant it to my sister, Rosella, in Jesus' Name.
In the Name of Jesus Christ...?...
In the Name of Jesus Christ, I lay hands...
[Brother Branham speaks to someone, "You stay, watch that till the line ends."--Ed.]
In the Name of the Lord Jesus...
Remember, He's humble. Humbly come.
[Brother Branham's words are not all distinguishable while praying for the sick--Ed.]
In the Name of Jesus Christ...?...
In the Name of Jesus Christ, I lay my hands...?...
In the Name of Jesus Christ, heal...?...
In the Name of Jesus Christ...?...
In the Name of Jesus Christ...?...
In Jesus' Name, receive your healing.
In Jesus' Name, receive your healing.
In the Name of Jesus Christ receive your healing...?...
In the Name of Jesus Christ, be healed.
God, in the Name of Jesus Christ, may our sister be healed.
In the Name of Jesus, may the child be healed. Glory to God.
[Prayer line continues--Ed.]
E-186 Acum, dacă El este infinit, aceea Îl face atotştiutor. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi dacă El este atotştiutor, aceea Îl face omniprezent, deoarece El cunoaşte întocmai exact minutul, ora, timpul, fracţiunea de moment din a cincizeci şi cincea miime .dintr-o secundă, pînă cînd aceasta urmează să se întîmple. Înţelegeţi? Pricepeţi ideea acum? ["Amin."] Atunci, El cunoaşte toate lucrurile. Şi acela este motivul că El are toată puterea, cunoaşte toate lucrurile, şi poate să facă toate lucrurile.
E-414 [Blank.spot.on.tape. Brother Billy Paul Branham steps to the microphone and directs the people who are to be in the prayer line--Ed.]
[Brother Branham's words are not all distinguishable. Prayer line continues--Ed.]
May this request be granted, in Jesus' Name. God bless you.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, Brother Mitchell.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing, my brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing from Jesus Christ.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Receive the healing.
Receive healing, sister, from Jesus Christ.
Receive healing, sister.
Receive healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, my sister.
Receive healing, brother.
Receive your healing, sister...?...
Receive your healing, sister...?...
Receive your healing, brother.
Receive your healing.
Receive your healing, brother...?...
Receive your healing, sister...?...
Receive your healing from Jesus Christ.
Receive your healing.
Receive healing, sister...?..., from Jesus Christ.
Receive healing.
Receive healing...?...
Receive healing, my brother, from Jesus Christ.
Receive healing.
Receive healing, sister...?...
Receive the healing, in Jesus Christ's Name.
Receive the healing, in Jesus' Name. Amen.
Receive healing.
Receive healing.
Receive your healing.
Receive your healing.
Receive your healing from Jesus Christ.
E-187 Acum să vedem. Acum, "Şi toţi coptu pe care Dumnezeu... Fiecare pe care Dumnezeu... Cînd ei..." Acum, reţineţi, cînd era Isus... Biblia a zis...
E-416 [Brother Billy Paul Branham steps to the microphone and says, "Anybody else want in the prayer line? Would you get in, please. If there's anybody else want in the prayer line, would you get in, please."--Ed.]
Receive your healing, my brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Receive your healing, Sister Wood, from the hand of Jesus Christ.
Receive your healing...?...
Receive healing...?... in the Name of Jesus Christ.
Receive healing, Sister Roberson, by the hand of Jesus Christ.
Receive healing, my brother, by the hand of Jesus Christ.
Receive healing, Sister Neville from the hand of Jesus Christ.
In the Name of Jesus Christ, receive your healing.
Heal him, in the Name of Jesus Christ.
Receive healing, Sister...?...
Receive your healing, son, from Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ.
Receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Brother Weerts, receive your healing, brother, from Jesus Christ.
Sister, receive your healing from Jesus Christ.
Receive your healing, Brother...?...
Brother, by the Name of Jesus Christ, receive...?...
In the Name of Jesus Christ...?...
In the Name of Jesus Christ our Lord, receive your healing.
In the Name of Jesus Christ, receive your healing, my brother.
In the Name of Jesus Christ...?...
In the Name of Jesus Christ, receive your healing, sister.
In the Name of Jesus Christ...?...
E-188 Acum noi ştim că Isus a fost ucis cam în A.D. 30. Este asta adevărat? Cam, aceasta era cam la mijlocul anului, eu presupun că, A.D. 30.
E-419 [Brother Billy Paul Branham steps to the microphone and says, "Is that all that wanted to be prayed for now?"--Ed.]
[Brother Lee Vayle speaks to Brother Branham--Ed.]
May the hand of the Lord Jesus grant to you, Brother Vayle, this request for your loved one, in Jesus' Name.
[Brother Billy Paul Branham speaks to Brother Branham--Ed.] Billy Paul, as many cards as you've give out, now receive your healing, in the Name of Jesus Christ.
The great Physician now is near,
The sympathizing Jesus,
He speaks the drooping heart to cheer,
Oh, hear the voice of Jesus.
All together.
Sweetest Name in seraph song,
Sweetest Name on mortal tongue,
Sweetest carol ever sung,
God, upon this lovely little couple that's brought forth, in the world, one of the...?... May they receive their request, Lord in the Name of Jesus Christ.
...?... of Jesus Christ, may our sister's person that she has on her mind right now, may the power of God go with that request. May she be delivered. Grant it, Lord. Amen.
Lord God, in Jesus' Name, grant this man's request. I pray for him, Lord with my prayer. Amen.
E-189 Acum, însă Biblia a spus că El a fost ucis înainte ca lumea să fie vreodată creată. Iar numele vostru, cînd Cartea Mielului... Cînd Mielul a fost ucis, să răscumpere această Carte... Aici este un lucru mare acum. Aceasta ar putea cauza stimulare. Priviţi. Cînd-cînd-cînd Mielul... Acum amintiţi¬vă, că Biblia a spus căci Cartea Vieţii Mielului a fost scrisă înainte de întemeierea lumii. Şi numele vostru a fost pus înăuntru, era în Cartea aceea cînd Mielul a fost ucis înainte de întemeierea lumii, ca să răscumpere fiecare nume care a fost scris în acea Carte. Vedeţi? Voi aţi priceput acum?
E-425 Oh, isn't this wonderful. I believe that if every person that come by here this morning, under this tremendous anointing, I--I believe if you'll just... Now, don't look up for some great big something. Just remember the simple thing of believing what He promised.
Now, let's all say it together. We [Congregation says, "We"--Ed.] do not look ["do not look"--Ed.] for something big. ["for something big."--Ed.] But in Jesus' Name ["But in Jesus' Name,"--Ed.], we receive His promise. ["we receive His promise."--Ed.] That settles it. That makes it over...?... [Congregation rejoices--Ed.] Amen.
E-190 Vedeţi, nu există nimic afară din ordine. Aceasta lucrează întocmai exact ca marele cronometru al lui Dumnezeu, vedeţi, ca un ceas mişcîndu-se drept roata. Numele vostru a fost pus acolo înăuntru înainte de întemeierea lumii, cînd Mielul a fost ucis ca să răscumpere ce era în acea Carte. Şi acum El vine înainte şi ia acea Carte, să-şi pretindă răscumpărarea Lui.
Eu nu vreau şă încep acolo; noi nu o să răspundem la o altă întrebare astăzi. În regulă. Întrebare:
13. Este iadul, şi lacul care arde cu foc şi pucioasă, acelaşi?
E-191 Nu. Iad, traducerea în Biblie, eu cred... Acum, există şcolari care şed aici, şi eu vreau să onorez asta. Fratele nostru Iverson şezînd aici, şi Fratele Vayle, şi mulţi dintre aceşti fraţi care sînt într-adevăr teologi. Cuvîntul tradus, hades, înseamnă "mormîntul." Este asta adevărat? Cuvîntul Grec pentru mormînt. Însă Lacul de Foc este altceva. Deoarece, acolo în Apocalipsa, "Amîndouă, hades şi totul, au fost aruncate în Lacul de Foc." Vedeţi? În regulă. Acum să vedem.
14. Dacă nu, este Lacul de Foc, şi iadul, Etern?
E-192 Nu, domnule. Nu, domnule. Orice lucru care a fost creat nu este Etern. Nu. Orice lucru care este creat... Acela este motivul că acolo nu poate fi un iad Etern. Dacă cineva vă spune vreodată că voi o să ardeţi într-un iad Etern, eu vreau Scriptura pentru aceasta. Vedeţi? Nu există un astfel de lucru ca acela.
E-193 Iadul a fost creat pentru Diavolul şi îngerii lui, pentru anticrist şi oamenii lui; acela era Diavolul, Diavolul încarnat. Acesta a fost creat pentru asta, să nimicească. Şi orice lucru care avea... Orice lucru...
E-194 Există numai un lucru, cu totul, afară din tot ce există, întreaga lume şi toate celelalte, există numai un lucru Etern, şi acela este Dumnezeu. Înainte ca să existe un atom, sau electron, sau înainte să existe chiar lumină cosmică, electroni sau orice, El era Dumnezeu. El este Creatorul.
E-195 Şi acela este singurul fel în care voi puteţi fi Eterni, este să primiţi Viaţă Eternă. Acel cuvînt Grecesc acolo, eu cred, este Zoe. Nu este asta corect? Zoe. Zoe. Şi atunci, acea-acea Viaţă, Dumnezeu o împarte vouă. Ca tatăl, tatăl vostru, îşi împarte viaţa lui la voi, prin-legămîntul de căsătorie cu mama; iar el, prin aceea, împarte, bucuria de împărţire, (mă prindeţi) de a împărţi viaţa pentru un fiu. Şi în felul acela face Dumnezeu, bucurie în a împărţi Viaţa Lui la un fiu. Vedeţi? Şi atunci voi deveniţi o parte din El, care este Zoe, Propria Viaţă a lui Dumnezeu. "Eu le dau Viaţă Eternă."
E-196 "Îi înviază, în ziua de apoi." Acela este singurul lucru care-care... Voi aveţi Viaţă Eternă. Şi acea Viaţă Eternă îşi cunoaşte trupul Ei, şi acesta trebuie să vină înainte. Ca acesta să poată... Este imposibil ca acesta să zacă acolo. Aşa cum Duhul lui Dumnezeu a plutit peste trup, Duhul lui Dumnezeu peste Cristos, în acea zi măreaţă, acesta a ştiut că va învia din nou; aşa sînt sfinţii în trupurile lor.
E-197 Acum reţineţi. Isus, cînd El a murit, El a mers în iad. Pentru că, El trebuia să meargă acolo; El a fost bariera păcatului. "Şi El a predicat la sufletele care erau în iad, care nu s-au pocăit în îndelunga răbdare, în zilele lui Noe." Este adevărat? El a mers în iad şi a predicat la suflete, sufletele despărţite de Dumnezeu. Moarte înseamnă "despărţire." Şi ei s-au separat de Dumnezeu, niciodată nu puteau să mai fie înapoi. Şi Isus a mers să poarte mărturie că El era Acela despre care s-a vorbit, Sămînţa femeii.
E-198 Sămînţa şarpelui, vedeţi ce a făcut sămînţa şarpelui? Anticristul; o sfîrşeşte în moarte, despărţire, calul roşu. Sămînţa femeii, Viaţă, o sfîrşeşte pe calul alb, Isus Cristos. Vedeţi? Ce este aceasta? Unul împotriva celuilalt; sămînţa şarpelui împotriva Sămînţei femeii. Voi o pricepeţi acum? Oh, noi am putea sta pentru o vreme asupra acesteia! Nu ar fi asta bine? Dar să stăm cu acesta.
15. Frate Branham, primul călăreţ pe cal, Prima Pecete, împlineşte Doi Tesaloniceni, "descoperirea omului păcatului"?
E-199 Da. Asta-i adevărat. Aceea o face. Aceea este uşor. Aceea o face. Acela este omul păcatului. Acelaşi om doar o ţine, în stagii, călărind înainte pînă cînd el ajunge pe un cal galben care se cheamă "Moarte." Cristos vine înainte prin, justificare, sanctificare, la calul alb, şi acela este acea Viaţă, vedeţi voi.
16. Ce li s-au întîmplat la credincioşii născuţi din nou care sînt în feluritele denominaţiuni dar nu în Mireasa lui Cristos? Ce li se întîmplă lor?
E-200 Păi, eu cred că noi am explicat asta, cu un timp în urmă. Vedeţi? Ei se duc în Necaz. Ei sînt martirizaţi în Necaz. Vin sus la urmă, după Mileniu, pentru judecata lor. Vedeţi? Deoarece, Biblia a spus că restul dintre cei vii... "Ceilalţi dintre cei morţi nu au trăit pînă cînd au fost expiraţi cei o mie de ani." Atunci acolo a fost o înviere, şi atunci au venit înainte amîndoi, drepţi şi nedrepţi, şi au fost judecaţi de Cristos şi Mireasă. El a venit pe pămînt cu zece mii de ori zece mii de sfinţi ai Lui. Este asta adevărat? Mireasa Lui.
E-201 Judecata a fost aşezată. Cărţile au fost deschise. Cărţi au fost deschise. Şi o altă Carte a fost deschisă, care era Cartea Vieţii. El a despărţit, de acolo, oile de capre. Este asta adevărat? Aceea nu are nimic de a face cu Mireasa. Ea stătea drept acolo în judecată, cu Regina ei... Regina şi Regele, împreună. "El a venit cu sfinţii Lui; zece mii de mii i-au slujit Lui," soţia Lui. Apoi judecata a fost aşezată, şi atunci oile au fost despărţite de capre. Vă amintiţi seara trecută, eu am adus acea mică meditaţie, astfel ca voi să înţelegeţi aceasta, meditaţia cowboyului? Vedeţi? Ia te uită.
E-202 Nu, ei, aceia sînt ei, biserica, oamenii care sînt în denominaţiuni, aceia sînt-sînt Creştini veritabili, care capătă Mesajul şi ei niciodată nu vor vedea Aceasta. Acesta niciodată nu le va fi predicat. Şi acei într-o mulţime amestecată, la care Acesta le este predicat, Acesta va merge drept peste vîrful capetelor lorvdacă numele lor nu a fost scris în Cartea Vieţii Mielului. Da. Însă ei vor fi oameni buni.
E-203 Şi ei vor fi înviaţi din nou şi li se dă proces, şi vor fi judecaţi tocmai de grupul care le-a predicat. "Nu ştiţi voi că sfinţii vor judeca pămîntul?" Lor li se va predica, vedeţi. Lor li se vor predica, tocmai de aceiaşi oameni care le-au mărturisit lor despre Mesaj, să "Vină afară din aceasta!" Vedeţi? Eu sper că asta o explică. Eu am aşa de multe aici, care...
17. Frate Branham, este îngerul al şaptelea, cu duhul lui Ilie, acelaşi om ca Ilie trimis la cei o sută patruzeci şi patru de mii de Iudei în timpul celor trei ani şi jumătate după Răpire? Unii dintre noi sîntem încurcaţi, în aceasta.
E-204 Nu. El nu este acelaşi. Vedeţi, aceştia sînt doi bărbaţi diferiţi. Elisei care a venit în forma lui Ilie nu era Ilie. Iar duhul lui Ilie care a venit peste un om numit Ioan Botezătorul nu era Ilie. Şi omul din mesagerul îngerului al şaptelea, la sfîrşitul Epocii Laodicea, nu va fi Ilie literar. El va fi un Neiudeu, la poporul lui.
E-205 Ilie va, sau duhul lui Ilie atunci, venind în... şi la popor acolo, el va fi un Iudeu, vedeţi, pentru că ei sînt trimişi la propriul lor popor. Asta este descoperirea mea. Motivul că eu... Despre Tommy Osborn, cînd noi am discutat despre asta, la timpul acela, Tommy şi eu, eu nu am ştiut. Eu doar mă rugam pentru bolnavi.
E-206 Şi am venit sus acolo, şi acolo era o doamnă care a venit jos de la Fort Wayne Gospel Tabernacle, o misionară în cîmpurile străine. Pieptul ei era aşa de mare, era doar mîncat de cancer. Şi ea era chiar acolo în căsuţa în care noi obişnuiam să locuim, sus aici pe alee. Şi eu m-am rugat pentru sora scumpă. Şi ea a fost vindecată, şi s-a reîntors pe cîmp. Şi cînd... Ea a venit din Africa. Şi ea a lăsat o cărticică acolo, despre misiuni.
E-207 Mă-mă gîndeam, "Păi, misionarii sînt buni." Şi eu sînt... Eu nu m-am gîndit mult despre misionari. Şi astfel m-am gîndit, "Păi, ei sînt doar o slujbă de la Dumnezeu acolo afară. Astfel asta este... Acesta este locul meu chiar aici, pe Eighth Penn Street." Astfel eu doar duceam înainte cît de bine am putut.
E-208 Dar într-o zi, stînd în birou, am luat cartea aceea. Şi ea avea o fotografie despre-despre rasa Negro, un tată bătrîn vîrstnic, şi el avea această mică dungă de păr alb. Şi dedesubt era scris în felul acesta, "Om alb, om alb, unde a fost tatăl tău? Vezi, eu sînt acum bătrîn şi greu la minte, şi eu nu înţeleg prea bine. Dacă eu l-aş fi cunoscut pe Isus cînd am fost un om tînăr, eu L-aş fi dus la poporul meu." Păi, eu am citit aceasta.
E-209 Şi Ceva doar a continuat să zică, "Citeşte aceasta din nou. Citeşte aceasta din nou." Am continuat să citesc. Oh, voi aţi avut timpurile acelea. Citeşte aceasta iarăşi şi iarăşi. Există ceva înăuntru acolo."
E-210 Ca sus acolo în ziua aceea la Green's Mill, cînd eu am ieşit din peşteră. Eu nu am putut înţelege asta, cum puteau oamenii vorbi în limbi şi să strige, şi cu Duhul Sfînt veritabil, şi totuşi să fie anticrist. Vorbesc în limbi, vorbirea în limbi veritabilă a Duhului Sfînt, şi totuşi să fie un drac. Asta-i adevărat. Eu vă pot dovedi asta. Da, într-adevăr. Şi apoi observaţi... cînd ei au stat acolo.
E-211 Astfel, limbile nu sînt evidenţa Duhului Sfînt. Acesta este unul din darurile Duhului Sfînt. Înţelegeţi? Iar Diavolul poate personifica fiecare lucru ce are El, vindecare Divină şi toate celelalte.
El a zis, "Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea, şi vor zice, 'Doamne, nu am scos eu draci? Nu am eu..."' Aceea este a predica Evanghelia. "'Nu am făcut eu lucrări puternice în Numele Tău, şi toate lucrurile acestea acolo?' Eu voi spune, 'Depărtaţi-vă de la Mine, voi lucrători ai fărădelegii. Eu nici măcar nu v-am cunoscut."'
E-212 Biblia a spus, că, "Ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept, la fel." Şi acelaşi scăiete, stînd în cîmpul de grîu acolo, poate să fie tot aşa de fericit şi să strige, cu aceeaşi apă care a căzut peste el, aşa cum la amîndoi este trimisă ploaia. "Dar după roadele lor voi îi cunoaşteţi." Acel scăiete bătrîn micuţ poate sta acolo sus, şi tot atît de fericit şi să strige cît poate el, tot atît de plin din aceeaşi ploaie din care este grîul.
E-213 Ia te uită. Astfel ei pot striga, vorbi în limbi, şi să personifice tot ce ei vor; în ziua aceea, vor fi numiţi, "Lucrători ai fărădelegii."
E-214 Aşa cum v-am spus, cu un timp în urmă, ascultaţi la ce vă spun eu! Ascultaţi de aproape. Uitaţi-vă în urmă în jos, examinaţi-vă cu Cuvîntul şi vedeţi unde sînteţi.
E-215 Voi femeilor care aveţi păr scurt, lăsaţi-l să crească. Dacă purtaţi pantaloni scurţi; luaţi-i jos. Acţionaţi ca o doamnă. Voi bărbaţilor care încă fumaţi ţigări, şi alergaţi la sălile de biliard, opriţi aceasta. Mie nu-mi pasă cît de mult mărturisiţi voi. Dacă voi încă ţineţi acea organizaţie, şi ziceţi, "Asta este Aceasta, şi asta este Aceasta," mai bine opriţi-vă. Priviţi jos înapoi, examinaţi aceasta cu Cuvîntul. Noi ajungem direct afară din...
E-216 Noi se cuvenea să fi trăit deasupra părului scurt şi toate. Această epocă acum, noi sîntem înapoi în Ceva acum, că Dumnezeu descoperă tainele ascunse, care au fost puse în Carte înainte de întemeierea lumii. Şi acei care s-au supus în aceste lucruri mici, vor prinde Aceasta în lucrurile astealalte. Dacă ei nu le-au prins, Acesta va merge peste vîrful capului lor, atît de departe cît este răsăritul de apus. Acesta doar va...
E-217 Ca şi Ghedeon, separînd pe oamenii lui. Acolo erau mii şi mii. Dumnezeu a zis, "Aceia sînt prea mulţi. Separă-i din nou." El le-a dat un alt examen. Şi, "Separă-i din nou. Separă-i din nou." Şi înainte în jos, pînă cînd el a avut un grup mic. El a zis, "Acela este grupul care Eu vreau să facă lucrarea." Aceea este exact ce s-a întîmplat.
E-218 Femei Penticostale (mergînd înainte şi înapoi) şezînd acolo, auzind şi ştiind, prin Cuvînt, că aceea era greşit. Credeţi voi că ei vor face faţă cu Acesta? Nu, domnule. Fiecare an, cînd eu trec pe acolo, acolo sînt mai multe cu părul scurtat decît cum erau cînd eu am început.
E-219 Au zis, "Ce are asta de a face cu... Tu ar trebui să..." Cineva a zis, "Păi, Frate Branham, oamenii te consideră ca un profet." Acum, eu nu zic că eu eram un profet. Nimeni nu mă aude să zic asta. Dar eu voi spune aceasta, că dacă-dacă voi aţi făcut aceea, dacă voi consideraţi aceasta... A zis, "De ce nu înveţi tu pe oameni cum să primească Duhul Sfînt, şi cum să obţină asta, şi cum să obţină mari daruri spirituale şi să ajuţi biserica?"
Cum îi pot eu învăţa algebră cînd ei nici măcar nu vor să asculte la ABC-ul lor? Asta-i adevărat. Voi faceţi lucrurile acestea mici. Mergeţi jos aici dedesubt şi periaţi-o jos, şi porniţi corect. Amin. În regulă.
E-220 Despre ce am vorbit eu, oricum? Să vedem. Eu nu am vrut să deviez de la acel subiect. Scuzaţi-mă, vedeţi. În regulă. "Unii dintre... unii dintre noi sînt încurcaţi. Este Ilie acelaşi ca..." Da, aha, asta-i adevărat.
Nu. Acest Ilie care va veni la Neamuri, va fi un Neiudeu uns cu acel duh, deoarece Dumnezeu a folosit acelaşi duh ca să aducă pe poporul Lui afară din haos de fiecare dată. Şi acesta a servit bine scopul Lui, astfel El îl aduce drept înapoi în jos din nou. Deoarece, vedeţi...
Pentru că, acum, dacă El foloseşte pe unul înalt cizelat, educat, acela este felul care va prinde aceasta.
E-221 El aduce un om care de abia îşi cunoaşte ABC-ul lui, şi nu¬şi poate pronunţa cuvintele lui corect, şi fiecare lucru ca acesta; vreun bătrîn din ceva sălbăticiune acolo afară de pe undeva, şi Îl aduce şi-l împinge drept în jos la acei oameni cu gînduri simple. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.] Şi ei Îl primesc, în felul acesta. Ei Îl primesc, vedeţi. Dacă Acesta vine, şi gulerul...
E-222 Cum a zis Pavel, "Eu nu am venit la voi cu lustrul unei educaţii, ci am venit la voi în Puterea de înviere." I-a luat lui Dumnezeu trei ani şi jumătate, jos acolo în Arabia, să o scoată afară din el, educaţia lui. I-a luat-luat Lui patruzeci de ani să o scoată din Moise. Vedeţi? Astfel asta este. Aceea este...
Eu nu zic că Dumnezeu nu... eu nu sprijin analfabetismul acum, însă eu-eu încerc să vă spun că nu este nevoie... Educaţia nu...
E-223 Înţelepciunea din această lume este contrară. Educaţia a fost cea mai mare piedică pe care a avut-o Evanghelia vreodată. Dacă noi nu aveam educaţie, noi nu am fi avut toate aceste mari seminarii şi lucrurile pe care noi le avem acum. Aceştia ar fi oameni, cu gîndirea simplă, care ar asculta la Cuvînt. Dar ei sînt aşa de şlefuiţi şi zăpăciţi, şi legaţi acolo afară, totuşi, acele organizaţii, încît ei o să stea cu aceasta. Asta-i tot. Ei îşi iau acel spirit. Aţi luat voi vreodată o femeie bună, care s-a căsătorit cu un om înjosit? Acel om înjosit sau devine un-un om bun cum este femeia, sau femeia devine înjosită aşa cum este el. Vedeţi? Asta-i adevărat.
E-224 Acela este motivul că El a zis, "Ieşiţi afară dintre ei, cînd Eu mă pregătesc să iau acea Răpire." Voi trebuie să aveţi un fel de credinţă care vă va lua afară de aici.
18. Cînd a fost legămîntul, din Daniel 9:27, confirmat pentru o săptămînă?
E-225 O jumătate din acesta a fost confirmat, legămîntul, cînd Isus Cristos a fost pe pămînt predicînd la Iudei. El nu s-a dus la Neamuri, deloc. Şi El le-a spus ucenicilor Lui, "Să nu vă duceţi la Neamuri." Acela era către Iudei, singuri. Vedeţi? Şi El a predicat pentru trei ani şi jumătate. Aceea este jumătate din a şaptezecea săptămînă, acum, cum a spus Daniel că El va face.
E-226 Acum amintiţi-vă, El a fost ferm adeverit la Iudei. Însă ochii lor erau orbiţi, ca să aducă înăuntru acest interval al Neamurilor. Nu puteţi vedea voi întregul program? Vedeţi? Şi El S-a dovedit, un profet, a făcut întocmai exact ce ar face profetul, le-a arătat un semn al unui profet. "Care, propriul vostru Cuvînt a zis, 'Dacă un om spune că el este duhovnicesc, sau un profet, urmăriţi ce spune el; şi dacă aceasta se împlineşte, doar continuă înainte să se împlinească, ce el a spus, continuu."'
E-227 Cum, voi vă uitaţi în Biblie, aceasta zice, "Bate-ţi, aceasta se va deschide; căutaţi, şi aflaţi; cereţi, veţi căpăta." Acum, dacă voi veţi observa, aceasta este "bate." Doar bate constant. [Fratele Branham începe să bată în amvon de douăzeci şi trei de ori – Ed.] Staţi chiar acolo. Ca judecătorul nedrept, nu a vrut să răspundă femeii; el doar a continuat să bată la uşa ei. A zis, "Eu sînt în mîna Ta." [Fratele Branham încetează să bată.] Nu căutaţi, să ziceţi, "Doamne, mi-ar place să am asta. Amin." Nu asta este. Staţi drept acolo pînă cînd voi obţineţi aceasta. Voi ştiţi că urmează să vină. Astfel, El a promis-o, astfel doar staţi chiar acolo pînă cînd voi o apucaţi. Vedeţi?
Acum, acum, în ultima parte, din a şaptezecea săptămînă, ultima parte din ea va fi în decursul timpului perioadei Necazului, după Răpirea Bisericii. Atunci aici sînt cei trei ani şi jumătate aici, că aceasta le va fi confirmat din nou prin profeţi, vedeţi, Moise şi Ilie, Apocalipsa 11. Acum să vedem ce este aceasta:
19. Dacă tu eşti unul din cei aleşi ai Lui, vei merge tu sus în Mireasă? (Da. Aha. Da, domnule. Asta este uşoară.)
20. Frate Branham, ai vrut tu să spui şapte mii care nu şi-au plecat genunchiul la Baal, sau şapte sute?
E-228 Şapte mii, am vrut să spun. Iertaţi-mă pentru asta, vedeţi. Doar o... Aceasta era doar un-un fel de vorbire. Eu eram doar...
Cum, am spus cu un timp în urmă. M-aţi observat voi stînd aici, am zis, "Şi-şi ei poartă mărturie, văzînd Mielul..."? Vedeţi? Vedeţi? Mielul era pe pămînt. Vedeţi? "Poartă mărturie, văzînd Duhul lui Dumnezeu venind asupra Mielului."
E-229 Acum, acolo înăuntru, acesta zice, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Eu îmi găsesc plăcerea." Voi vedeţi? Acum, asta este scrisă într-o formă actuală din Greacă, punînd verbul înaintea adverbului. Dar voi observaţi aici, aceasta de fapt ar fi asta. Acum doar luaţi Cuvîntul, vedeţi. Biblia zice, în traducerea lui Saint James aici, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Îmi place să locuiesc." Dar, de fapt, dacă noi am spune aceasta cum o spunem noi astăzi, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi place să locuiesc înăuntru." Voi aţi întoarce aceasta în jur, vedeţi. Vedeţi? "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Îmi place să locuiesc." Vedeţi? Acum, noi am spune aceasta astăzi, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care Îmi place să locuiesc înăuntru." Vedeţi, acelaşi cuvînt, doar îl întoarce împrejur. Vedeţi?
E-230 Acum, da, am vrut... Iertaţi-mă, vă rog. Eu... Şi-şi, fraţilor, voi pe benzi acolo afară, şi prietenilor, ascultaţi. Eu nu am intenţionat să spun asta în felul acela. Eu-eu-eu sînt un lucrător al Evangheliei. Eu, de multe ori cum eu am predicat aceea, eu am ştiut că erau şapte mii. Eu doar s-a întîmplat să spun şapte sute. Eu nu am vrut să spun doar şapte sute. Eu am vrut, voi... Eu doar nu am citit aceasta din Scriptură. Aceasta doar mi-a venit în minte în timp ce eu vorbeam, şi eu doar am spus şapte sute în loc de şapte mii. Eu fac greşelile acelea tot timpul. Eu sînt-eu sînt sigur un nătîng, astfel voi iertaţi-mă. Vedeţi? Eu nu am vrut să fac asta.
21. Este Mireasa lui Cristos, şi Trupul lui Cristos, acelaşi?
E-231 Da, domnule! Vedeţi? Acum, aici, acum vedeţi, eu nu vreau să încep asupra acesteia, pentru că eu iau o pre-... predic o predică despre aceasta, vedeţi. Dar eu nu am să fac asta. Dar eu vreau să vă arăt. Cînd Dumnezeu i-a dat lui Adam mireasa lui, din coasta lui, el a zis, "Ea este carne din carnea mea, şi os din osul meu." Este asta adevărat?
E-232 Cînd Dumnezeu i-a dat lui Cristos Mireasa Lui, Duhul a dat carnea Mireasa, El a fost perforat, străpuns în coastă sub inima Lui, şi apă, Sînge, şi Duh, au venit înainte; aceea a devenit "carne din carnea Lui, şi os din osul Lui." Noi sîntem carnea şi oasele; Mireasa va fi carnea şi oasele lui Cristos, exact. Ei sînt... Aceea este Mireasa Lui.
22. Va avea Mireasa lui Cristos... Va avea Mireasa lui Cristos o slujbă înainte de Răpire?
E-233 Sigur. Asta este ceea ce se desfăşoară chiar acum, vedeţi, Mireasa lui Cristos. Cu certitudine. Acesta este Mesajul din ceasul acesta, vedeţi, Mireasa lui Cristos. Sigur. Ea constă din apostoli, profeţi, învăţători, evanghelişti, şi păstori. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aceea este Mireasa lui Cristos. Sigur. Ea are o slujbă, slujbă măreaţă, slujba din ceasul acesta. Aceasta va fi aşa de smerită.
E-234 Acum amintiţi-vă. Cîţi erau aici, la început, cînd eu... Duminica trecută, vedeţi, vă amintiţi despre ce am predicat? Smerenie. Oh, să nu uitaţi asta. Eu am să mă opresc un minut, să avertizez asta din nou. Vă amintiţi, cînd Dumnezeu prezice ceva măreţ să se întîmple, oamenii privesc aşa de departe, prin înţelepciunea lor, încît ei pierd ce se întîmplă. Cînd Dumnezeu spune că ceva este măreţ, lumea rîde de aceasta. "Grămada aceia de ignoranţi!" Asta-i adevărat.
Dar cînd lumea măreaţă, şi biserica înaltă măreaţă, zice, "Băiete, asta este glorios!" Dumnezeu zice, "O grămadă de ignoranţi!" Astfel, vedeţi, voi trebuie să aveţi grijă. Eu nu vreau să spun că aceasta poate fi de felul acela, exact în felul acela, dar acela este felul în care este.
E-235 Priviţi! Aici era o măreaţă, biserică sfîntă Ortodoxă, "Noi cunoaştem Cuvîntul. Noi avem şcoli. Noi avem seminarii. Noi avem oamenii noştri aşa de şlefuiţi! Păi, de sute de ani noi am fost loiali lui Iehova. Noi sîntem Biserica. Noi sîntem Sanhedrinul. Noi avem Consiliul Bisericilor aici. Şi Fariseii şi Saducheii, şi toate denominaţiunile, se adună împreună," aşa ca şi noi. Vedeţi? "Noi sîntem toţi într-una, Consiliul bisericii. Noi sîntem marii ştabi aici. Noi cunoaştem Scriptura aceea. Ce este vreun micuţ, om ignorant jos acolo pe rîu, cu o barbă atîrnîndu-i pe faţă, şi o bucată de piele de oaie, să ne spună nouă?" Cu ceritudine, ei nu o să asculte de Acesta.
E-236 Dar Biblia a zis, în Maleahi al 4-lea cap-... sau al 3-lea capitol, "Eu voi trimite pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele, să pregătească calea pentru Mine." Şapte sute şi doisprezece ani înainte ca acolo, Ioan... Oh, marele profet din Isaia a stat acolo, şi a zis, "Acolo va fi un glas al unuia care strigă în pustie, 'Pregătiţi calea pentru Domnul, şi faceţi-i cărarea Lui dreaptă."' Asta-i adevărat. Şi a zis... şi Dav-... Oh, mulţi din ei! A zis, "Fiecare loc înalt va fi adus jos."
E-237 Oh, ei au zis, "Acolo va fi un... Cînd vine acest om, el va arăta cu degetul lui, şi el va muta munţi. Oh, şi toate locurile joase, şanţurile, vor fi aduse sus. Atunci toate, aceea este toate locurile zgronţuroase, vor fi netezite. Frate, noi vom planta porumb în fiecare cîmp aici în jur. Şi, oh, noi o să facem lucruri măreţe cînd vine acest om." Vedeţi?
E-238 Ei se aşteptau ca Dumnezeu să ia manivela şi să o întoarcă, să aducă coridorul jos, să zică, "Vino jos, tu mare premergător al lui Mesia Meu." Şi atunci îndată ce el este dus, ei ridică aceasta sus înapoi, şi slujba lui este terminată. Ei dă manivela jos din nou, şi îl pune drept jos aici lîngă seminar, şi zice, "În regulă, Fiul Meu preaiubit, păşeşte jos şi spune-le." Vedeţi? Oh, Doamne!
E-239 Priviţi, cînd el a venit pe acolo. Oare ce s-a întîmplat? Aici a venit un om care nu a cunoscut nici una din şcolile lor. Nici măcar nu a avut un carnet de părtăşie. Oh! Nu a avut nici o recomandare. Nu. Nimeni nu a ştiut vreodată dacă el a mers vreodată o zi la şcoală în viaţa lui. Tu nici măcar nu puteai să spui asta din vorbirea lui. El nici măcar nu a vorbit în termeni de un... de ecleziastici. El a vorbit despre şerpi, securi, şi sălbăticie, şi-şi-şi lucruri ca acelea, vedeţi, pomi. El nu a vorbit în termeni de felul ecleziastic al zilei, sau această zi sau orice altă zi.
E-240 El vine "sassafras," [cu savoare de dafin American – Trans.] aşa cum noi îl numim aici în Indiana. El a venit afară din tufişuri de undeva. Nici măcar nu s-a barbierit, iar părul îi stătea ridicat pe cap. Eu nu îmi imaginez că el a făcut o baie; o dată la fiecare două sau trei luni. Corect. El nu a purtat pijama noaptea. El nu a mers într-un automobil. El nu şi-a spălat dinţii. Oh, Doamne! Ce ins era acesta! Cu certitudine nu.
E-241 Aici vine el, mergînd apăsat prin pustie, în felul acesta, a zis, "Eu sînt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiţi calea pentru Domnul, şi faceţi-i cărarea Lui dreaptă!"
E-242 Unii din învăţători s-au ridicat şi au zis, "Ha! Spune, omule, ai tu a tale... Noi nu putem colabora cu tine în această campanie. Aici, noi nu putem face asta. Păi, unde este al tău¬unde este carnetul tău? Unde este legitimaţia ta?" El doar i-a ignorat. El avea un mesaj, astfel el doar a mers înainte cu acesta, voi vedeţi, predicînd doar la fel.
E-243 Ei au zis, "Păi, aşteaptă! Păi, dacă noi mergem jos acolo, noi vom duce episcopul jos, astăzi, şi să vedem ce spune el despre aceasta. Noi vom merge jos acolo dacă noi ştim. Aceia sînt capetele bisericii. Şi noi ştim că el va trebui să recunoască asta. Dacă el este de la Dumnezeu, el va recunoaşte pe episcopii noştri."
E-244 Ia pus pe toţi acolo jos într-un rînd, şi au stat acolo afară, demnitarii.
E-245 El a zis, "Voi generaţie de vipere! Voi şerpi în iarbă!" Gulere întoarse în jur, şi "părinţi sfinţi," şi aşa mai departe. "Cine v-a avertizat să fugiţi de mînia care vine? Voi ştiţi că ceasul vostru este aproape. Să nu vă gîndiţi că... Voi ziceţi, 'Păi, noi aparţinem de asta, aceea.' Eu vă spun, Dumnezeul căruia îi slujesc este în stare să ridice copii lui Abraham din aceste pietre." Oh, Doamne!
E-246 Acum el merge să ia sus inversul lui, din vorbirea ecleziastică. "Eu zic că securea este aşezată la rădăcina pomului! De aceea fiecare pom care nu produce roadă bună este retezat şi aruncat în foc! Oh, eu într-adevăr o să vă botez cu apă, spre pocăinţă, dar El vine după mine. Luna se va schimba în sînge! Şi, oh, Doamne, El cu desăvîrşire îşi va curăţi ariile Lui! Şi El va lua-pleava şi o va arde cu foc nepotolit, şi El va duce grîul în grînar. El va separa neghina şi grîul." Oh, Doamne! Ce mesaj!
E-247 Ei au zis, "Acest om? Ha! Ce a spus el, ce-ce-ce timp era acesta? Oh, prostie! Noi avem omul drept acolo sus, Fratele Jones. El este omul care va face asta, dacă există cineva în această epocă. Episcop Aşa-şi-aşa o va face; Sfîntul Părinte Aşa-şi-aşa." Oh, Doamne! Vedeţi?
Dumnezeu în simplicitate, vedeţi, lucrînd în simplicitate.
E-248 Atunci, primul lucru care-l ştiţi, el stă acolo într-o zi, şi el a zis, "Da, El stă în mijlocul vostru!" El era aşa de sigur că el era acel mergător. El ştia cine era el. Acela este motivul că el putea să le scuture pielea de pe ei. A zis, "Acum, nu tremuraţi, ci doar mergeţi înainte şi continuaţi. Voi soldaţilor, voi supuneţi-vă stăpînilor voştri. Şi dacă voi aţi făcut ceva rău, voi luaţi acea...
E-249 "Ce să facem noi? Să încetăm să facem asta? Să ne oprim de a face asta?"
E-250 El a zis, "Doar mergeţi înainte aşa cum sînteţi. Continuaţi înainte. Continuaţi înainte. Mergeţi înainte. Dacă voi creşteţi cartofi, creşteţi-i. Vedeţi? Voi soldaţilor, să nu faceţi nici o violenţă. Şi-şi voi faceţi asta. Şi orice faceţi voi, doar continuaţi înainte aşa cum sînteţi. Supuneţi-vă stăpînilor voştri, şi aşa mai departe."
"Rabinule, ce trebuie noi să facem?"
E-251 "Doar continuaţi înainte aşa cum sînteţi, vedeţi. Dar acolo este Unul în mijlocul vostru, pe care voi nu-l cunoaşteţi." El a ştiut asta, ceasul mesajului său. El ştia că el urma să prezinte acea Persoană.A El ştia că El era acolo. "Unul în mijlocul vostru! Voi nu Îl vedeţi. Se petrec lucruri, de care voi nu ştiţi nimic." Şi astfel, atunci, "Acolo-acolo este ceva ce o să se întîmple," a zis el, "voi vedeţi, iar El va fi aici. Iar eu Îl voi cunoaşte."
E-252 Şi în sf'îrşit, într-o zi, el a zis, "Iată, acolo este El! Acolo este Mielul lui Dumnezeu care ia la o parte păcatul lumii!" A zis, "Şi timpul meu s-a terminat acum. Eu v-am prezentat către El. Eu trebuie să descresc acum. Eu trebuie să merg jos de pe scenă. El va prelua de aici."
"Mileniul se va desfăşura, imediat, vedeţi, şi-timpul aproape." Atunci cînd El a venit, cînd...
E-253 Chiar Ioan a zis, "El urmează să, oh, El urmează să cojească pielea jos. El urmează să-El urmează să separe grîul de-de pleavă, şi El o să o ardă. Şi El o să curăţească cu desăvîrşire ariile Lui, şi vînturătoarea Lui este în mîna Lui!" Dar cum era El? Mic, micuţ...
E-254 Acum, ei aveau toată aceasta desenat, "Oh, omule! El va avea o suliţă care va atinge o milă lungime. El va sta în spate aici în Palestina, doar va sta sus acolo şi doar... pe unul din norii aceştia albi, şi-i va ridica sus pe toţi Romanii aceştia, în felul acesta, şi-i va arunca în iad. Doar continuă înainte să facă în felul acesta, vedeţi, pînă cînd El îi prinde peste tot." Păi, ei aveau toată aceasta aranjat.
Şi cînd aceasta era, un Miel micuţ a venit mişcîndu-se afară printre ei, blînd şi binevoitor, împins în jur încoace şi încolo.
E-255 Chiar Ioan a zis. Acum priviţi la Ioan, profetul; el a zis, "Mergeţi întrebaţi-L. Este de fapt El Acela?" Aşa de smerit, încît acel profet l-a omis. A zis, "Este El Acela, sau să căutăm noi pe altul?"
E-256 Acum, El nu i-a dat o carte pentru acei ucenici, în-în Matei 11. Au venit şi L-au întrebat, cînd ucenicii lui Ioan ...
Ioan era în închisoare. Astfel el a fost cu totul aşa de şovăielnic încît el... Eu cred că acesta era Pember care a zis, "Ochiul lui de vultur s-a înceţoşat, jos acolo," voi vedeţi. El putea ... El-el a venit jos la pămînt; el a fost sus în aer. Dar cînd profeţia lui s-a terminat, el a căzut înapoi jos la pămînt din nou, vedeţi, deoarece, l-au pus în închisoare, voi vedeţi. El nu a mai avut nici un folos de aripile acelea mari, astfel el doar a şezut jos acolo. Dar el a zburat mai înalt decît oricare din restul dintre ei.
E-257 Lăsaţi-mă să vă arăt ceva. Dumnezeu l-a folosit. Şi Isus ştia, vedeţi voi, deoarece acela era-acela era Dumnezeu întrupat acolo. Vedeţi? El era... Astfel, El-El a spus acolo, El a spus...
Acum, El nu i-a dat o carte despre cum să se comporte în închisoare; El să zică, "Acum aşteaptă un minut. Eu am să scriu un eseu mic aici, şi voi duceţi-l înapoi şi spuneţi-i lui Ioan cum să se comporte cînd el este în închisoare, din cauza Mea." Vedeţi? Nu, El nu a spus asta.
E-258 El nu a spus, "Mergeţi spuneţi-i lui Ioan că el trebuia să fi obţinut licenţa lui de Ph.D. înainte ca el să vină afară." Vedeţi? Dacă el ar fi luat-o, el ar fi fost cu restul dintre ei; el ar fi fost un respingător.
Ioan a fost cinstit şi a pus întrebarea.
E-259 Şi El a zis, "Doar aşteaptă pînă cînd se termină mitingul, şi atunci mergeţi şi arătaţi-i lui Ioan ce s-a întîmplat, atunci el va şti. Dacă voi îi spuneţi ce s-a petrecut, atunci el va şti." Vedeţi? Vedeţi? "Doar mergeţi lăsaţi-l... Spuneţi-i. Spuneţi-i că aceasta este... El este în închisoare şi nu putea fi aici. Dar-dar voi aţi şezut în adunare, şi voi aţi văzut ce s-a întîmplat. Voi mergeţi şi spuneţi-i."
Astfel, atunci, ucenicii au zis, "Foarte bine, Stăpîne."
E-260 Şi ei au mers peste deal. Isus şezînd pe această piatră, doar i-a privit pînă cînd ei au trecut dincolo şi au mers sus peste deal.
E-261 El s-a întors în jur către adunare, a zis, "Pe cine-cine aţi ieşit să vedeţi, în timpul lui Ioan?" Vedeţi? A zis, "Ce aţi ieşit să vedeţi voi? Aţi ieşit să vedeţi un om care îşi are gulerul întors în jur, şi haine moi, şi înalt şlefuit şi educat. Este acela felul de om pe care voi aţi ieşit să-l vedeţi?" A zis, "Nu. Voi ştiţi ce sînt felul acela? Ei sărută pruncii, şi, voi ştiţi, lucrează în palate regeşti. Ei, acela-acela nu este felul care era Ioan."
E-262 "Păi," a zis, "atunci, de ce v-aţi dus? Să vedeţi un om la care i s-a dat o slujbă şi o va agăţa drept într-o organizaţie, sau ceva de felul acela? Scuturat de fiecare... Atunci, dacă-dacă Unitarienii nu-l vor, el va merge dincolo la Trinitate? Şi dacă Trinitatea nu-l vor, el va merge la biserica lui Dumnezeu, oriunde? Este acela felul de om pe care voi aţi mers să-l vedeţi, scuturat cu orice trestie? Oh, nu. Nu Ioan."
E-263 El a zis, "Atunci ce v-aţi dus să vedeţi? Un profet?" El a zis, "Şi Eu spun că asta este adevărat. Dar Eu am să vă spun ceva ce voi nu ştiţi; el a fost mai mult decît un profet. El a fost mai mult. Dacă voi îl puteţi primi, acesta este acela despre care s-a scris, în Biblie, vedeţi, în urmă acolo, Scriptura, 'Eu voi trimite pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele,' Maleahi 3, vedeţi, 'şi el va pregăti calea înaintea Mea."' Vedeţi?
E-264 Iar ei nu au înţeles. Chiar şi ucenicii nu au priceput aceasta, vedeţi. Asta-i adevărat. Oh, Doamne! Simplicitate! Să fie umilit, vedeţi. Merge drept în jos... Cînd Dumnezeu promite ceva mare, vedeţi, aceasta este mare în privirea Lui.
E-265 Acum, dacă voi vreţi ca întotdeauna să ţineţi aceasta în minte, eu vreau ca voi să... Voi păstraţi aceasta în minte. Şi cînd aceasta se întîmplă, atunci voi o puteţi schimba. Voi întindeţi-vă jos şi ridicaţi una din aceste floricele de primăvară care vin anul acesta, sau luaţi un fir de iarbă obişnuit şi ţineţi-l în mînă, şi ziceţi, "Eu am să ţin aceasta acum, şi văd că ceva, aşa de simplu, a făcut aceasta. Şi eu vreau să văd creierul, care a trimis o rachetă la lună, să facă acest fir de iarbă." Voi întotdeauna o să-l aveţi. Voi vă puteţi odihni asiguraţi pe aceasta. Voi întotdeauna îl veţi avea. Vedeţi? Firul de iarbă are viaţă în el, vedeţi. Acesta este aşa de simplu şi smerit.
E-266 Voi vedeţi, dacă un om este un om mare, în regulă, însă dacă el este destul de mare încît el poate deveni simplu, vedeţi.
El îl va găsi pe Dumnezeu. Dar dacă el nu devine simplu, el niciodată nu Îl va vedea. Astfel tu trebuie să devii simplu. Acum versetul...
23. În Apocalipsa, versetul 5:9, cine sînt aceştia găsiţi cînt¬cîntînd cînd Mielul ia Cartea afară din-afară din... ia Cartea? Sînt-sînt aceştia sfinţii răpiţi?
E-267 Nu. Apocalipsa 6... 5:9, adică. Nu. Dacă voi observaţi, aceştia nu sînt sfinţii. Ei aveau... El încă nu şi-a pretins proprietatea Lui. Vedeţi? Aceştia nu sînt sfinţii. Dacă voi observaţi, ei sînt bătrînii şi Făpturile, şi ei cîntă.
E-268 Să citim aceasta, astfel acea persoană... Şi apoi eu am să încerc... Eu încă am cam o jumătate de duzină aici, şi eu cred că eu pot să le iau în cîteva minute. Să vedem. Apocalipsa 5:9. Acum să citim doar un picuţ înainte. Astfel, persoana, acum, este cinstită despre aceasta, şi ei vor să cunoască. Priviţi.
Şi cînd el a luat-luat cartea, cele patru făpturi şi cei douăzeci şi patru de bătrîni au căzut jos înaintea Mielului, avînd fiecare din ei harfe, ... potire de aur pline de miresme, care sînt rugăciunile sfinţilor.
Şi ei au cîntat o cîntare nouă, (vedeţi, vedeţi,) zicînd, Tu eşti vrednic să iei cartea, şi să O deschizi, (vedeţi,) ... tu ne-ai răscumpărat...
Şi... ne-ai făcut preoţi şi regi...
E-269 Acela este grupul Ceresc, încă nu cei răscumpăraţi. În regulă, acum.
Frate Branham, dacă toţi cei...
Acum doar un moment. [Fratele Branham pauzează – Ed.]
Eu presupun, ce... Scuzaţi-mă.
Frate Branham, dacă-dacă toţi cei evlavioşi, (da), evlavioşi vor fi luaţi sus în Răpire, de unde vor veni Ilie şi... şi Moise?
E-270 Acolo este ceva greşit. Acolo este ceva greşit. Aceea este doar tot ce este de aceasta. Acolo-acolo este ceva ce s-a întîmplat. Vedeţi? Acolo este ceva care a mers greşit pe undeva. Fiecare se simte în regulă? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acolo nu... Nu este nici o boală, sau nimic?
[Un frate în adunare zice, "Citeşte acel al 9-lea verset din nou, în Apocalipsa 5."] Să vedem, Apocalipsa... Unde era aceasta, frate? ["5."] 5. ["5."]
Oh, întrebarea! Oh, întrebarea care tocmai am răspuns-o.
Acum să vedem. "Tu..." Locul corect:
Şi cînd el a des-... cartea, cele patru făpturi şi cei douăzeci şi patru de bătrîni au căzut jos înaintea Mielului, avînd fiecare din ei harfe, şi potire de aur pline de miresme, care sînt rugăciunile sfinţilor.
Şi ei au cîntat o cîntare nouă, zicînd, Tu eşti vrednic să iei cartea, şi să deschizi pecetea de acolo: căci tu ai... fost ucis, şi...
Aici este aceasta! Aici este aceasta! Eu am fost greşit asupra acesteia. Vedeţi?
... tu ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sîngele... din fiecare seminţie...
E-271 Asta-i adevărat. Acum, ce credeţi voi despre asta? Oh, dacă Prezenţa Duhului Sfînt nu este aici, atunci ce este? El nu ar lăsa... Vedeţi, eu am citit numai prima parte din acel verset. Vedeţi, aceasta este-aceasta este doar un ver-... sau ceva scris aici, şi eu am încercat să termin, privind la acel ceas. Dar L-aţi văzut cum m-a oprit asupra acesteia? Glorie! Vedeţi, eu nu am citit partea cealaltă din acesta. Vedeţi, eu am ajuns aici, "Şi..." Priviţi aici, "Şi ei-şi ei au cîntat o cîntare nouă," şi m-am oprit, vedeţi. Dar, priviţi aici, "Cîntarea care au cîntat-o, zicînd, 'Tu ne-ai răscumpărat din fiecare seminţie, limbă, şi naţiune."' Sigur, aceia sînt ei. Doamne! Oh, Doamne! Oh, Doamne! Vedeţi aceasta? Şi, apropo, există o altă întrebare jos aici, de asemeni.
24. Ai putea tu (c-o-n-t-r-o-... ) controla acei ce li s-au dat...
Ei bine, controla "acei ce li s-au dat robe albe," din Apocalipsa 6:11, cu "acei care şi-au spălat robele în Sîngele Mielului?"
E-272 Acum să vedem, Apocalipsa 6. Eu doar nu mă pot grăbi cu aceasta, oamenilor, ca aceasta de aici, vedeţi, deoarece aceasta merge... Eu o să răspund ceva greşit. Acum, El nu a vrut-El nu a vrut ca eu să fac asta. Acela este adevărul, aşa să mă ajute. Duhul Sfînt al lui Dumnezeu ştie că acela este adevărul. Vedeţi? Eu doar... Există ceva doar... Eu-eu m-am uitat doar la acesta... Eu mă uitam la ceas, unsprezece treizeci, şi m-am gîndit, "Dacă eu nu mă grăbesc, eu nu o să ajung să mă rog pentru bolnavi." Şi eu încerc să fac asta. Deoarece eu... Iar mintea mea este aşa... Eu nu pot...
E-273 Voi reţineţi, voi doar trebuie să înţelegeţi acum, eu-eu sînt un om, vedeţi. Şi eu-eu am fost acolo înăuntru de şapte zile, şi a mea... Şi eu încă mai am ceva, în după-amiaza aceasta, eu trebuie să aflu de la Dumnezeu.
E-274 Dar, El a fost aşa de hotărît ca eu să nu fac eroarea aceea, ei m-au chemat înapoi să citesc restul din versetul acela. Eu doar... Aceasta se simţea doar parcă Ceva doar s-a rostogolit peste mine acolo, şi a zis, "Mergi înapoi! Mergi înapoi!"
M-am gîndit, " 'Mergi înapoi'? Ce? Să mă opresc chiar acum şi să încep să mă rog pentru bolnavi? Dar ce-ce este aceasta? Ce am făcut eu?"
Şi doar am început să citesc pentru acela, cineva a zis, "Citeşte versetul din nou." Şi l-am citit iarăşi. Şi acolo, la partea de jos a acestei întrebări, acolo era aceasta, vedeţi, "Apocalipsa 6."
E-275 Vedeţi, am citit începutul. Acela sună în felul acesta, începutul, vedeţi, "Şi ei au cîntat o cîntare nouă."
Dar jos aici, vedeţi ce a fost? Următorul, venind jos înainte, "Ne-a răscumpărat." Sigur, aceasta era Mireasa, sfinţii răpiţi. "Ai putea tu..." Şi aici, cu certitudine, Mielul avea Cartea în mîna Lui. El a părăsit deja Tronul de har mijlocitor. Vedeţi? Voi vedeţi cum Duhul Sfînt veghează la asta? Pentru că, exact, acesta este acelaşi lucru pe care l-am spus seara trecută.
E-276 Cînd El a vorbit cu mine în cameră, şi eu am venit jos aici şi v-am predicat la toţi, căci, "Cînd Mielul a părăsit locul." Oh, Doamne! Acum eu cred că noi doar vom lua un text. Vedeţi, "Mielul a părăsit scaunul Lui şi a venit înainte," vedeţi, aşa cum eu m-am ridicat sus acolo cînd El era prezent, Lumina aceea, care este Cristos; cînd El era prezent, a spus aceasta. Cînd Mielul părăseşte acel scaun al Tronului, de a fi un Mijlocitor, El devine aici, iar Ziua de Răscumpărare pentru Biserică este sfîrşită.
E-277 Următoarea răscumpărare ce este deschisă, este pentru Iudei, cei o sută patruzeci şi patru de mii. Este asta adevărat? Pentru că El a promis că El o să taie pomul jos, voi ştiţi.
E-278 Acum, aici, acum aici El vine afară, Mielul, şi atunci Ziua Răscumpărării este sfîrşită. Şi toţi acei care urmau să fie răscumpăraţi, au fost deja răscumpăraţi şi puşi în Carte, iar El este aici afară să deschidă Cartea. Corect!
E-279 Oh, Îţi mulţumesc, Doamne. Vedeţi? Iartă pe slujitorul Tău agitat pentru că a încercat să treacă peste ceva.
Acum, ai putea tu tolera "acei ce li s-au dat robe albe," din Apocalipsa 6:11...
E-280 Acum să vedem, 6:11. În regulă. Unde sîntem noi la asta acum? "Robe albe," da, aceia sînt cei-cei răstigniţi, sub altar. Iudeii, în intervalul acela de timp, "Lor li s-au dat robe albe."
... cu "acei ce şi-au spălat robele lor în Sîngele Mielului," din Apocalipsa 7:14?
E-281 Nu. Acum, aceea este diferit, destul de sigur. Pentru că, vedeţi, aici, noi aflăm aici, că "acestora li s-au dat robe albe," aici în acest timp. "Lor li s-au dat robe albe," ei înşişi, prin har. Şi aceştia de aici, "Şi-au spălat robele lor în Sîngele Mielului," şi dincolo în Apocalipsa aici, aceasta este acea "mare gloată care vine sus înaintea lui Dumnezeu, din toate seminţiile, limbile, şi naţiunile." Şi aceştia sînt direct exact către martiri, Iudeii, voi vedeţi. Acum, acum asta este corect, acum.
25. Frate Branham, dacă toţi dintre cei evlavioşi au fost luaţi sus în Răpire, de unde va veni Ilie şi Moise? Vor fi ei Iudei? Sau Ilie al nostru, dat pentru noi, va fi-fi cu ei?
E-282 Nu. Neiudeul care va fi uns cu acest duh, să cheme afară pe Neamuri, va fi luat la o parte. Pentru că, vedeţi voi, întreaga Biserică, toată, a fost luată sus. Iar aceşti doi profeţi, din-din al 11-lea capitol, sînt aduşi jos. Şi ziua harului este terminată cu Neamurile, şi a fost trimis la Iudei. Nu, acesta nu va fi acelaşi om. Acum, eu sînt-eu sînt destul de sigur despre aceasta. Acum reţineţi, aceasta este după cea mai bună cunoştinţă a mea.
Să vedem ce este aceasta, ce zice aici. Întrebare, "Face grîul şi vinul..." Oh, "Face..." G-r-î-u-1. Nu, eu presupun că aceasta-aceasta înseamnă, "Ce face..." Aceasta nu are un "ce" acolo. Doar zice:
26. Face ce şi vinul, sau grîul şi vinul, ce fac cei... din Apocalipsa 6:6?
Să vedem ce este aceasta, cînd eu ajung aici jos acum, asta aici.
Şi am auzit un glas în mijlocul celor patru făpturi zicînd, O măsură de grîu pentru un ban, şi o măsură de orz pentru un ban; ... vezi ca tu să nu vatămi vinul şi... uleiul.
E-283 Eu presupun că aceea înseamnă "grîul şi vinul." Acela era unul, către celălalt.
Adică, este un simbol, vinul luat la masa cinei, din Apoc¬... din Întîi Corinteni 11:24?
E-284 "Face vinul-vinul..." Nu. Unul din ele este un simbol spiritual, vedeţi. Şi celălalt este de fapt-descoperirea Cuvîntului.
27. Ar putea fi acesta motivul că mulţi sînt bolnavi, deoarece noi nu am deosebit Trupul Domnului? (Corect!)
... dar acum descoperit prin deschiderea celei de a Şasea Peceţi?
E-285 Acum, să vedem. Lăsaţi-mă doar să văd dacă eu pot lua asta acum. Acesta nu eşti tu; acesta sînt eu. Tu nu ai... Tu ai scris aceasta în regulă; acesta sînt doar eu.
Ar putea să fie acesta motivul că mulţi sînt bolnavi, deoarece noi nu deosebim Trupul Domnului? (Asta are un semn de întrebare, la sfîrşitul acesteia.)
E-286 Păi, Scriptura zice, că, "Mulţi sînt bolnavi şi slabi printre voi, din cauza deosebirii Trupului Domnului." Aceea este exact corect. Deoarece, vedeţi, Trupul Domnului este Mireasa. Şi mulţi din ei deviază, şi ei nu merg cu Acesta. Asta-i adevărat. Vedeţi, ei nu ştiu cum să se comporte. Trăiesc orice fel de viaţă; şi iau cina şi alte lucruri. Aceea nu este drept. Vedeţi? Cînd oamenii iau cina, care mint şi fură şi bea, şi, ac~ea-aceea¬aceea este groaznic. Voi nu ar trebui să faceţi asta. Înţelegeţi?
... dar acum descoperită prin deschiderea Peceţii a Şasea?
E-287 "Deschiderea Peceţii a Şasea." Să vedem acum. Nu. Acum, voi aflaţi, a Şasea Pecete ce se deschide aici, era pentru Iudei. Vedeţi, Biserica este deja dusă. Aceasta este perioada Necazului, astfel aceasta nu ar fi aceeaşi. Nu. Nu. Aceasta nu este.
E-288 Unul din ele este vinul spiritual, aceea este descoperirea Cuvîntului, atunci-credinciosul devine stimulat prin descoperi- rea Cuvîntului. Iar celălalt este un simbol al Sîngelui lui Isus, care este luat la masa Domnului. Acum, asta este după cea mai bună înţelegere a mea despre aceasta.
28. Vor accepta unii care nu sînt predestinaţi pe Domnul? Dacă ei acceptă, vor cădea ei deoparte?
Nu dacă ei sînt predestinaţi. Nu. Vedeţi, ei nu ar putea.
29. Unde este Scriptura care arată căci... căci Catolicismul va înşela pe Iudei şi vor lua bogăţia lor?
E-289 Acum, "Doar unde spune aceasta căci-căci-căci fiara va înşela pentru bogăţie?" Ea nu spune asta. Dar noi presupunem că aceea era... Acum, seara trecută, vă amintiţi. Voi uitaţi-vă la bandă foarte atenţi. Eu nu am spus că asta este ceea ce ei o să facă. Am spus... Vedeţi, Catolicii sînt cel mai bogat grup din lume. Nu există nimeni ca ei. Şi ceea ce ei nu au, Iudeii au restul.
E-290 Acolo este unde economia din această ţară acum... Noi trăim chiar acum din banii de impozit, conform cu Lifeline, că din impozite (aceea vine drept de la Washington, D.C.) care vor fi plătite de azi în patruzeci de ani. Asta este ceea ce noi cheltuim acum. Asta este cît de departe în urmă sîntem noi, dînd note, vedeţi, asupra impozitelor care vor fi plătite de acum în patruzeci de ani. Naţiunea este falimentată. Ea este terminată.
E-291 Acum, Castro, singurul lucru înţelept care el l-a făcut vreodată, a fost cînd el a falsificat valuta şi a plătit facturile, obligaţiunile, şi le-a ars, şi-şi a schimbat moneda. Acela era singurul lucru pe care el îl putea face.
Şi există numai un singur lucru rămas pentru Statele Unite să facă. Acum reţineţi, acesta este William Branham, vedeţi, care vorbeşte. Aceasta este ideea mea. Aceasta este numai presupunere, doar privind la aceasta din punctul de vedere natural, care ar putea fi un milion de mile deviere. Eu cred că drept acolo, în acei bani... "Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor." Şi eu cred că tocmai acolo înăuntru va începe să se rostogolească mingea.
E-292 Acum, biserica Catolică acolo în urmă, de la încasarea pentru liturghie, şi aşa mai departe, deţine bogăţia lumii. Vă amintiţi, că Biblia zice, "Ea era bogată," şi cum era ea. Şi, amintiţi-vă, nu doar numai asupra unei naţiuni. Ea este bogată asupra fiecărei naţiuni care există sub Cer. Ea se întinde afară. Ea are banii. Acum, ceea ce ei nu au, are Wall Street, care este controlat de către Iudei.
E-293 Acum, şi vă reamintiţi, el a avut banii cînd Iacob s-a reîntors (seara trecută noi am aflat) şi a devenit Israel. El într¬adevăr avea banii. Dar banii lui nu-i cumpărau lui nimic, vedeţi, lui Esau. Esau îi avea, de asemeni. Vedeţi, amîndoi anti, şi-şi acela... Vedeţi, aceasta este doar aşa de perfect.
E-294 Acum priviţi aici. Eu am spus că ei ar putea să vrea să se consolideze laolaltă asupra banilor, şi-şi puterea Romană ia puterea Iudaică, şi a banilor, rupînd legămîntul. Aceea ar putea să nu fie aşa. Vedeţi, eu ştiu că ei îl vor rupe, însă eu-eu nu ştiu din ce motiv, deoarece aceasta nu-mi este descoperit despre ceea ce ei vor face.
E-295 Dar priviţi. Acum, dacă astăzi, acum ce dacă astăzi, singurul lucru care noi îl putem face, ar fi de făcut? Dacă noi tragem impozite (dacă declaraţia aceea este corectă) jos din valută, jos din banii aceia de impozite de acum în patruzeci de ani, vedeţi voi, aurul nostru este... Noi deja l-am cheltuit. Noi sîntem faliţi. Noi nu avem ceva bani. Şi noi trăim numai dintr¬o reputaţie trecută.
E-296 Aceea este ce face biserica astăzi, biserica; nu Mireasa. Biserica trăieşte dintr-o reputaţie trecută care a avut-o acolo în urmă sub slujba din timpul leului. "Noi sîntem Biserica! Noi sîntem Biserica mamă! Noi am început..." Asta-i adevărat. Vedeţi? Ea trăieşte din reputaţie!
E-297 Metodiştii trăiesc din reputaţia lor. Baptiştii trăiesc din reputaţia lor. Şi Penticostalii trăiesc din a lor. "Slavă lui Dumnezeu! Cu mult timp în urmă, cînd Sfinţii obişnuiau să danseze în Duhul, şi cum ei... Domnul a făcut asta şi aceea." Aceea, aceea este ceva trecut. "Noi toţi am devenit mari acum, frate." Oh, Doamne! Vedeţi? Toată reputaţia trecută!
E-298 Această naţiune trăieşte-trăieşte dintr-o reputaţie trecută de ceea ce erau strămoşii, vedeţi, şi acela este motivul că noi ne gîndim că vom fi salvaţi. Dumnezeu nu a respectat Israelul pe ceea ce ei au fost, ceea ce ei erau; ci ceea ce ei erau atunci! Observaţi.
E-299 Dar, acum, aici este ce gîndesc eu, ce eu-eu gîndesc că va avea loc. Acum, aceasta ar putea să nu fie aşa. Eu cred că va veni timpul cînd noi vom fi forţaţi să facem hotărîrea. Şi atunci aceasta va fi, că, în loc ca noi să schimbăm valuta... Ce îi va face aceasta la Philip Morris? Ce ar face aceasta la-companiile de whiskey? Ce ar face asta la industria oţelului? Ce ar face asta la tot comerţul? Ce ar face asta? Aceasta i-ar rupe. Ei ar fi faliţi. Însă, dacă, "Noi putem împrumuta banii aceia." Vedeţi cît de deştept este el?
E-300 Atunci naţiunea se vinde la biserică. AŞi atunci biserica şi statul sînt pnite iarăşi, şi acolo vine ea. Înţelegeţi? Asta este. Observaţi. În regulă. Acum, în aceasta:
30. Dacă unul este într-o organizaţie asociată de guvernul nostru, şi poate să vorbească ce-i dictează propria lui inimă, sau în Adevărul zilei din urmă, va fi el socotit ca una dintre "stricate"?
E-301 Să vedem. "Dacă unul în organizaţia asociată este..." Păi, vedeţi, organizaţia asociată; organizaţia, ei îi sînt date drepturi de către guvern, să vorbească. Vedeţi, aceea nu are nimic de a face cu inima lui. Vedeţi? Acum, dacă el este un credincios adevărat, şi născut din Duhul lui Dumnezeu, cîndva sau cumva el o să fie controlat. Vedeţi? Aceasta nu poate fi aşa de clar şi atunci el să nu o vadă.
E-302 Acum, eu vreau ca voi... Vedeţi, voi vreţi să reţineţi asta, prietene, că Dumnezeu-Dumnezeu niciodată nu face aceasta, sau să fi făcut la vreun timp, aşa cum eu îmi pot aminti, vedeţi, dar ce...
E-303 Priviţi, Isus era-era nota dominantă din toate acestea, pentru că El era Dumnezeu, Emanuel, făcut trup. Acum, priviţi la acest-acest Om, Isus. Cînd... Aţi ştiut voi, cînd El a venit pe pămînt, acolo nu era, eu presupun, nici o zecime din lume care ştia că El era aici?
Ştiţi voi căci, cînd a venit acel premergător, cînd toţi "munţii," şi lucrurile să aibe loc, acolo nu era o sutime din populaţia Israelului, eu presupun, care au ştiut vreodată aceasta? Nu este aceasta straniu?
E-304 Păi, acolo erau Iudeii şi alţii, şi oameni peste toată lumea. Acum, amintiţi-vă, Isus a venit să fie un martor, ca un Salvator al lumii. Este asta adevărat? Păi, acolo erau doar popoare, după popoare, după popoare, după rase, după popoare, care nici măcar nu au ştiut nimic despre aceasta. A mers drept înainte, întocmai de parcă lumea nu a ştiut nimic despre aceasta; dar, tot timpul, asta se petrecea în lume. Vedeţi?
E-305 De ce nu i-a lăsat El să ştie? El a venit, şi aceia care erau predestinaţi la Viaţă Eternă erau aceia care L-au primit. Nu ar fi făcut nici un bine să spună ceva la restul dintre ei, deoarece El nu ar fi putut să-i răscumpere, deoarece ei nici măcar nu erau de răscumpărat. De ce era aceasta, cînd acei preoţi au stat acolo? Cînd, El trebuia să vină la locul acela deoarece cei predestinaţi erau localizaţi acolo, peste tot în jur, astfel El a trebuit să le predice ca la un grup.
E-306 Şi marii şcolari care trebuiau să-L fi cunoscut, au zis, "Acest Om este Beelzebub. Noi nu-l vom avea pe acest Om să stăpînească peste noi, şi aşa mai departe, vedeţi. Noi nu vom face aceasta."
Dar o micuţă prostituată, cu Viaţa în ea, predestinată la Viaţă Eternă, şi numele ei este veşnic în Cuvîntul lui Dumnezeu aici. A păşit sus acolo, şi, prima dată cînd Lumina aceea a lovit acea sămînţă mică, repede ea a cunoscut aceasta. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.]
E-307 Priviţi, un bătrîn pescar a venit pe acolo. Aici stătea El acolo, făcînd semne şi minuni, şi-şi spunînd la diferiţi oameni secretele inimii lor, şi descoperindu-se pe Sine.
Şi, Doamne, acolo erau Farisei stînd acolo, şi au zis, "Acest Om este Beelzebub." Ei trebuiau să răspundă faţă de adunarea lor.
E-308 Toţi dintre ei stînd în jur, "Dr. Jones, vei merge tu jos şi să asculţi la acest Om? El-El se pare că El ştie despre ceea ce vorbeşte EL El nu vorbeşte ca oamenii obişnuiţi;
E-309 "Eu Îl voi asculta." A păşit jos acolo, vedeţi. Da, Dumnezeu-Dumnezeu niciodată nu a putut să ajungă la el.
Şi acolo stătea El jos acolo, iar El a zis...
Ei au zis, "Acum priveşte acolo. Priveşte acolo. Acolo vine un om acolo. Acolo este unul din ucenicii Lui. Acolo vine un om sus acum. Acum, numele acelui ins, acela este Andrei. Vă amintiţi. Oh, vă amintiţi de bătrînii-bătrînii pescari jos aici? Ei sînt aceia. Da, acolo-acolo este Simon, fratele lui. Vedeţi? Şi aceia sînt-aceia sînt copiii bătrînului Iona. Acum acolo ei... Priviţi, el-el aduce pe cineva sus la EL Cine este acesta? Da, să vedem ce va face El acum. El este-el este următorul sus acolo." Şi el merge sus.
Şi El a zis, "Numele tău este Simon, şi tu eşti fiul lui Iona."
E-310 "Acest Om este Beelzebub! Vedeţi, El are un fel de duh peste El. El este un Ins ciudat. Vedeţi? Drept înainte, să nu ascultaţi voi toţi la nimic de felul acesta, vedeţi. Ţineţi-vă departe de acolo. Eu nu aş mai participa la aceste adunări, deloc, vedeţi. Doar îndată ce acest lucru se termină, noi vom ieşi afară de aici. Noi niciodată nu vom mai ajunge, pe aici din nou." Vedeţi? De ce? Acum, aceea este ce el se gîndea, şi totuşi trebuia să fie acela. Priviţi, tocmai aceia la care El a venit erau aceia care L-au răstignit. Vedeţi?
E-311 Dar acolo era o prostituată micuţă pe care fiecare a dat-o afară! Eu nu susţin prostituţia. Nu, într-adevăr! Ci eu vă arăt doar Sămînţa predestinată.
E-312 Priviţi la acest om aici, acest bătrîn pescar, nu putea el... Biblia a spus că el era neînvăţat. Este asta adevărat? Nu numai asta, dar el era neştiutor. Acum, este asta corect sau greşit? Oh, dacă noi am putea măcar să devenim neştiutori faţă de o mulţime din aceste lucruri pe care noi credem că le cunoaştem. Înţelegeţi? În regulă. Vedeţi, el era şi neştiutor şi neînvăţat. Şi atunci el a mers sus acolo în Prezenţa Domnului Isus, iar El i-a spus cine era el. Chiar atunci aceea a stabilit-o.
E-313 Acum, ce este argumentul celuilalt om împotriva acesteia? "Păi, priviţi, el a crezut aceasta. Priviţi cine este acesta. Voi ştiţi cine este acela. Păi, acel om niciodată... Păi-păi, el este un pescar. Păi, el nu-şi cunoaşte ABC-ul. Eu am cumpărat peşte de la el; el nici măcar nu a ştiut să-mi semneze un bon. Că, vedeţi, acela este felul din acel lucru! Acela este felul de oameni care ascultă la ceva ca Acela." Mulţumim Domnului. Amin. Vedeţi? "Păi-păi, el nu... Priviţi la tatăl lui; el era neştiutor. El nici măcar nu i-a trimis la şcoală." Dar acela este cel care El l-a trimis la şcoală; l-a învăţat în felul în care El a vrut.
E-314 Eu nu sprijin să nu meargă la şcoală, acum. Eu sper că voi înţelegeţi. Dar acolo este doar un model, vedeţi, ceea ce voi obţineţi în asta. Acela este felul, şi motivul că aceasta se duce pe deasupra lor.
E-315 Şi voi ştiţi ce? Nici o... Eu aş, zice că nici o treime dintre toţi Iudeii în ţară nu au ştiut vreodată ceva despre venirea Lui. Şi-şi, atunci, o-o cincime din acea o treime a ascultat la El. Şi, atunci, o sutime din acea o cincime au primit Aceasta. Voi ştiţi cît de mulţi a avut El. El a avut doisprezece care au stat la cruce, din întreaga grămadă. Unde sînt restul dintre ei? Vedeţi? Cei şaptezeci s-au îndepărtat.
E-316 Acum, în timp ce El vindeca pe bolnavi, şi doar mergînd jos, nespunînd nimic despre Învăţătura Lui; El doar a mers înainte, vindecînd pe bolnavi şi fiecare lucru. Oh, Doamne! Acela, acela era Duhul Lui Dumnezeu peste EL Credeţi voi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cînd El vindeca pe bolnavi, era minunat! "Acela este un mare Rabin. Zicem, că voi toţi fraţii, voi toţi s-ar cuveni să-L aveţi în biserica voastră. Băiete, voi vorbiţi despre putere, Omul acela într-adevăr poate să vindece pe bolnavi! Voi s-ar cuveni să vedeţi. El are un dar de vindecare."
E-317 Păi, desigur, ei o să aibe ceva personificare la aceea. Aici vin ei înainte, pentru că fiecare grup trebuie să aibe propriul lor om.
Aici vine El. Şi atunci, primul lucru care-l ştiţi, într-o zi El a şezut jos.
"Oh, sigur, Rabinule, noi vom merge cu Tine."
E-318 "În regulă, şedeţi jos. Să mergem." În regulă, i-a trimis afară pe cei şaptezeci, şi aşa mai departe.
Atunci într-o zi, după ce s-a făcut o mare minune, El a şezut jos şi a început să le spună Cuvîntul, vedeţi. "La începutul sunetului celei de..." În regulă. El a început să le spună Cuvîntul, Adevărul.
Ei au zis, "Ah, acum, aşteaptă un minut! Hm! Eu nu ştiu despre Acesta." Acesta este contrar la învăţătura lor. Zic, "Păi, eu ştiu că noi am părăsit sinagoga şi fiecare lucru ca acesta, dar poate noi-noi am fost greşiţi, fraţilor. Noi mai bine să mergem înapoi, pentru că Omul acela vorbeşte în pilde. El este un fel de Om ciudat. Eu nu pot înţelege Asta." Vedeţi? Ce era aceasta? Sămînţa nu era predestinată de la început.
E-319 Apoi, primul lucru care-l ştiţi, El a avut un grup mic lucrător, şi a vorbit cu lucrătorii. Ei au zis, "Ah! Hm! Noi mai bine mergem înapoi, de asemeni, şi mergem înapoi şi intrăm în organizaţie, ne luăm iarăşi hîrtiile noastre, vedeţi. Pentru că, Insul acesta, păi, cine poate înţelege un Om ca acesta? El spune asta aici, şi El spune asta dincoace. Ah!"
E-320 Ceilalţi nu au înţeles Aceasta în felul acela. El le arăta pilde la unii din ei, dar nu la ceilalţi.
Astfel ei s-au îndepărtat. Atunci El s-a întors în jur şi a privit la cei doisprezece stînd acolo. A zis, "Şi voi vreţi să plecaţi, de asemeni?" Vedeţi?
E-321 Acum priviţi. Petru a zis, "Voi ştiţi ce? Eu particip la locul acela vechi tot acel timp. Unde în lume să mă duc? Unde să mă duc? Unde-unde aş putea eu să merg? După ce am făcut aici o lucrare... Şi eu nu pot să merg înapoi la bidonul acela de gunoi din nou, unde tot felul de lături ale lumii zac înăuntru în aceasta. Vedeţi? Eu-eu... Unde să mă duc? Eu-eu doar nu o pot face."
E-322 El a zis, "Atunci, în regulă, vino, mergi cu noi." Acum, ia te uită. Vedeţi? Cum era aceasta, atunci? Doisprezece afară din cam două milioane şi jumătate. Şi Mîntuitorul lumii, afară din miliarde, totuşi smerit, vedeţi. Doar staţi umiliţi. Priviţi.
Acum, cu toţi acei Farisei; şi micuţa aceea prostituată a venit sus acolo. Ea a zis, "Spune, Tu trebuie că eşti un profet! Acum, noi ştim că Mesia vine, şi cînd El vine El va face asta."
El a zis, "Eu sînt Acela."
E-323 Ea a zis, "Asta este," şi ea s-a îndepărtat. Voi încercaţi să o opriţi odată? Voi nu aţi putea să o faceţi.
31. Frate Branham, salutări în Numele Domnului Isus. Te rog explică cine este omul, în Matei 22:11, omul care nu avea pe el o haină de nuntă, haină de nuntă pe el. Eu ştiu că acest om putea-nu putea să intre în Cer fără să aibe haina de nuntă. Acesta era un musafir, eu ştiu, nu Mireasa.
E-324 Da, asta-i adevărat. El ar fi un... Da, el doar s-a strecurat înăuntru. Vedeţi? Acum priviţi. Acum, eu... Aceasta ar putea lua o întreagă predică despre aceasta.
Acum eu am zece minute, să mă rog pentru bolnavi şi să sfîrşesc aceasta. Iar eu am o jumătate din ele terminate, eu presupun. Observaţi. Dar eu am-eu am să mă grăbesc, chiar, destul de sigur, după aceasta una. Vedeţi?
E-325 Iată ce s-a întîmplat, dacă voi cunoaşteţi obiceiurile orientale. Vedeţi? Cînd mirele împarte invitaţiile pentru nunta lui, el doar împarte un anumit număr de invitaţii. Şi pentru fiecare invitaţie ce el o trimite, el avea un portar stînd la uşă, să pună o robă pe el. Fie că el era sărac, sau fie că el era, el trebuia... dacă el era bogat sau sărac, orice era acesta, el, toţi, trebuiau să poarte această haină de nuntă.
E-326 Cînd ei au stat la uşă, ei au pus aceasta pe el, aceasta i-a acoperit ceea ce era exteriorul lui. El este invitat, fie că el este un milionar sau fie că el este un sărac, fie că el este un fermier, săpător de şanţ, sau orice este el, sau un plutocrat, el era-el era aici îmbrăcat cu roba acum. Deoarece, roba este pusă pe el la uşă, cînd el intră înăuntru la uşă.
E-327 Acum, luăm Sfîntul Ioan 10, eu cred că este acesta, El a zis, "Eu sînt uşa." Vedeţi, "Eu sînt uşa care intră... prin care voi intraţi înăuntru." Acum acolo stă el în uşă, şi aici este Omul ca să pună roba peste el, Duhul Sfînt, să-i dea roba neprihănirii cînd el vine înăuntru.
E-328 Acum, acest om a venit prin vreo organizaţie, în spate la fereastră aici, ceva gaură de strecurat înăuntru. Şi el a ajuns înăuntru la masă şi a şezut jos. Şi atunci cînd Mirele vine sus şi se uită în jur, el era un... el... Acestea erau raţe ciudate, înainte, acum el este raţa ciudată. Înţelegeţi? "Ce faci tu aici în felul acesta, fără botezul Duhului Sfînt şi toate aceste lucruri? Cum ai ajuns tu vreodată înăuntru aici?" Păi, el a venit înăuntru pe undeva pe lîngă uşă. Şi el a venit fără invitaţia potrivită. Vedeţi? El a venit prin ceva sistem educaţional, vedeţi, sau ceva de felul acela. El a ajuns înăuntru.
E-329 Şi El a zis către ei, "Legaţi-l, la mîini şi picioare; aruncaţi-l afară de aici, în întunericul de afară, unde acolo va fi plînsul, şi văitatul, şi scrîşnitul din dinţi." Vedeţi? El a mers în perioada Necazului. Vedeţi? El nu a venit înăuntru prin uşă. Astfel, în regulă. Întrebare:
32. Va fi Ilie din Maleahi 4 acelaşi ca Ilie menţionat în Apocalipsa 11:3? Şi sînt ceilalţi martori se-... Sînt ceilalţi doi martori indivizi separaţi, separaţi?
E-330 Da. Ilie din Maleahi 4 nu va fi Ilie din Maleahi 3. Noi am trecut prin asta, seara trecută. "Şi este celălalt martor separat, doi dintre ei?" Da, domnule, Moise şi Ilie; după descoperirea noastră. Acum, eu nu vreau să vă ţin aici prea mult.
33. Întîi Regi 19, Frate Branham, eu cred că numărul care nu şi-au plecat genunchiul erau şa-...
E-331 Da, asta-i adevărat. Şapte sute în loc de... Îţi mulţumesc. Asta este corect. Aceasta era şapte sute în loc de şapte mii... "Frate Branham..." Şapte mii în loc de şapte sute. Acum, vedeţi asta?
E-332 Voi ştiţi, într-adevăr, cînd o persoană vine în felul acesta, să-să predice... Eu vreau să vă întreb ceva, acum, astfel ca voi să înţelegeţi.
Cînd Ilie a venit din pustie, el avea un mesaj. El a călcat drept afară din acea pustie, şi a venit drept jos şi i-a spus acelui rege, "Nici măcar roua nu va cădea din cer pînă cînd nu o chem eu." Acelea erau cuvintele pe care le avea el. Şi a călcat drept înapoi afară, şi nu a spus la nimeni nimic. Vedeţi?
E-333 Cînd el a avut un alt mesaj, el a venit drept jos şi a spus acest mesaj. Şi s-a întors drept înapoi în jur, a mers înapoi afară în pustie. Vedeţi?
E-334 Acum, dacă voi veţi urmări, cînd eu am aşezat piatra de temelie sub acel tabernacol, El a zis, "Fă lucrarea unui evanghelist." Şi acum vine ceasul cînd lucrarea aceea se separă. Există altceva ce are loc. Atunci eu sînt aşa... Vedeţi, eu ajung aici şi încerc să fac evanghelism şi altceva, şi vedeţi unde sînteţi voi? Vedeţi? Voi sînteţi... Oh, eu-eu mă aştept ca biserica să fie suficient de spirituală să înţeleagă.
34. Frate Branham, eu înţeleg că Ilie trebuie să fie de trei ori. Tu ne-ai spus că el a fost deja de două ori, şi va veni din nou. Acum, va fi persoana, peste care va fi duhul lui Ilie, deasemeni dintre cei doi martori despre Moise şi Ilie de acolo?
E-335 Nu. Nu. El va fi un Neiudeu, vedeţi, la Biserica Neamurilor. Dumnezeu trimite, întotdeauna, la propriul lui popor, vedeţi- "El a venit la Ai Lui; Ai Lui nu L-au primit." El întotdeauna Îşi trimite, Mesajul din ora aceea.
E-336 Cînd Dumnezeu s-a ocupat de Iudei, acolo nu a venit nici un profet N eiudeu. Cînd Dumnezeu se ocupă cu Neamurile, acolo nu sînt profeţi Iudei. Cînd Dumnezeu se întoarce înapoi la Iudei, acolo nu vor fi profeţi Neiudei. Vedeţi? Vedeţi ce vreau să spun? În regulă.
După ce Răpirea a avut loc...
E-337 Acum, acolo va fi un timp de continuare, desigur, în Mesaj ducînd la celălalt. Acesta trebuie să vină înăuntru în felul acesta, vedeţi voi, aşa cum am explicat asta, vedeţi; ca Pavel către Neamuri, şi aşa mai departe. În regulă.
35. După ce Răpirea a avut loc, va fi careva din biserică salvat la sfîrşit, care nu a fost luat în Răpire?
E-338 Nu. Aha. Pentru că, Sîngele a plecat deja. Voi vedeţi, acolo nu va fi mijlocire. Epoca Neamurilor este sfîrşită. Acolo nu va fi nici unul salvat după Răpire, sau nici una din biserici, aha, biserica. "Cel ce este întinat, să fie încă întinat; cel ce este sfînt, să fie încă sfînt." Vedeţi? Aceea nu va avea loc, vedeţi, nu după ce Biserica este dusă.
36. Frate Branham, am observat că tu, te-ai referit la cele şaptezeci de săptămîni ale lui Daniel în Mesajul Primei Peceţi. Eu înţeleg, în Daniel, pe banda despre Daniel, cînd Evanghelia se întoarce la Iudei, cele şaptezeci de săptămîni vor începe. Este acolo una şaptezeci... o săptămînă, şapte ani, rămaşi pentru Iudei? Sau, totuşi, există numai o jumătate de săptămînă, trei ani şi jumătate rămaşi pentru ei?
E-339 Numai o jumătate de săptămînă. Isus a profeţit, prima jumătate de săptămînă, aşa cum era prezis. Numai o jumătate de săptămînă rămasă pentru ei.
Frate Branham, de moment ce tu nu te-ai rugat pentru bolnavi în timpul săptămînii, vrei tu... ? (Asta este doar o cerere pentru asta.)
Frate Branham, vrei tu să mă vezi după ser-... ? (Aceea este o cerere, vedeţi, acolo.)
37. Ai vrea te rog să explici despre Satan ca fiind legat o mie de ani, şi fiind dezlegat pentru bătălia din-bătălia din Apocalipsa 20:8? Ce legătură are aceasta cu Bătălia din Armaghedon aşa cum este menţionată în Pecetea a Patra? Vor fi Gog şi Magog adunaţi din oamenii de pe noul pămînt?
E-340 Păi, asta este una lungă, şi eu-eu va trebui doar să lovesc punctul din aceasta, vedeţi. Acum, primul lucru, "Vor..." Acum, poate că eu nu pot explica aceasta. Eu voi face cît pot de bine.
Vrei te rog să explici cum este Satan legat o mie de ani, fiind dezlegat iarăşi pentru bătălia din Apocalipsa 20:8?
E-341 Aceea nu este Bătălia din Armaghedon. Bătălia din Armaghedon are loc pe partea asta, vedeţi, în regulă, cînd s-a încheiat perioada Necazului.
Acum, ce relaţie are aceasta cu Bătălia lui Gog şi Magog?
E-342 Nici una. Una este la aceşti o mie de ani, şi cealaltă este la sfîrşitul celor-sfîrşitul celor o mie de ani.
... cum este menţionat în Pecetea a Patra? Vor fi Gog şi-vor fi Gog şi Magog adunaţi din popoarele de pe pămîntul nou?
E-343 Satan a fost dezlegat afară din închisoarea lui, şi a mers să adune toţi oamenii, cei răi, să-i aducă la acest loc. Iar Dumnezeu a plouat foc şi pucioasă din cer, şi ei au fost mistuiţi, vedeţi. Două bătălii, întru totul. Întrebare:
38. Privind pe cei şaizeci şi opt de milioane ucişi de către biserica Romano Catolică, în ce timp în istorie a avut aceasta loc? Şi peste cît de lungă perioadă de timp a avut aceasta loc?
E-344 Luaţi Reformarea Glorioasă a lui Schmucker. Eu presupun că unii din aceşti şcolari au asta. Şi aceasta este istoria bisericii. Şi eu am uitat acum pe ce pagină este aceasta, dar aceasta a avut loc de la timpul de-cel... lucrul a fost produs, sau dat la biserică, de către Sfîntul Augustin din Hippo, Africa. Aceea era A.D. 354. Şi aceasta a durat pînă la 1850, masacrul din Irlanda, vedeţi. Astfel acel timp este de la A.D. 33 sau A.D. 30... 354. Lăsaţi-mă să iau asta corect, acum, vedeţi. De la A.D. 3-5-4 la-la A.D. 1-8-5-0, 1850, conform cu istoria, acolo erau şaizeci şi opt de milioane de Protestanţi puşi la moarte, înregistraţi în martirologia Romană, pentru că nu erau de acord cu papa de la Roma. Aceea este istoria. Dacă voi vreţi să spuneţi că aceasta este greşit, păi, atunci, poate că George Washington nu a fost aici, sau Lincoln. Voi ştiţi, nici unul din noi nu a trăit în urmă să vedem aceasta. Dar eu cred că ei erau aici, oricum. Eu văd semne că ei erau aici.
39. Frate Branham, al 19-lea capitol din... şi versetul 18, "Totuşi Eu mi-am păstrat şapte mii din Israel, şapte mii în Israel, toţi nu şi-au plecat a lor... aplecat la Baal, şi fiecare gură... sau-sau s-au aplecat la Baal, şi fiecare... care nu l-au sărutat, gura care nu l-a sărutat." Te rog explică-mi aceasta, despre cei-despre cei şapte sute.
E-345 Aceasta era şapte mii. Vedeţi? Şi acel, "sărutînd pe Baal," nu ştiţi voi... Cîţi sînt aici care au fost înainte Catolici? Sigur. Vedeţi? Voi sărutaţi chipuri. Vedeţi?
E-346 Şi, amintiţi-vă, că în timpul Babilonului şi Nebucadneţar, cînd împărăţia Neamurilor s-a introdus înăuntru, vedeţi; cînd împărăţia Neamurilor s-a introdus înăuntru, aceasta a venit înăuntru prin venerarea unui om. Nebucadneţar a făcut o statuie unui om. Şi dacă voi aveţi o minte spirituală, acum ascultaţi la această descoperire. Acel duh, acel om din care el a făcut o descoperire, sau el a făcut un chip din el, prin descoperirea lui, era Daniel, un om religios fiind venerat. Vedeţi aceasta? Deoarece, el l-a numit Belşaţar, nu-i aşa? Sau, Belşaţar, care era numele dumnezeului lui. Şi el a făcut un chip al acelui dumnezeu, care era chipul lui Daniel. Şi Daniel a refuzat să se aplece înaintea propriului său chip. Vedeţi? Vedeţi?
E-347 Şi aici este acesta din nou, vedeţi. Acum priviţi. Împărăţia Neamurilor s-a introdus înăuntru, în zilele Babilonului, de către Împăratul Nebucadneţar; un împărat Neiudeu, punînd biserica şi statul laolaltă, prin a lua un sfînt chi-... sau un chip al unui om sfînt, şi forţînd închinarea la acesta. Împărăţia Neamurilor se sfîrşeşte în picioare, cu scrisul de mînă pe perete, printr-o putere politică care uneşte biserica şi statul împreună; să forţeze iarăşi sărutatul chipurilor, voi vedeţi, acelaşi lucru, imaginea unui om sfînt. Sigur.
40. Frate Branham, cînd această Răpire are loc-cînd Răpirea are loc, copiii tineri care nu cunosc binele de rău vor merge în Răpire?
Dacă numele lor sînt în Carte. Da. Asta-i adevărat. Vedeţi? În regulă.
41. Frate Branham, tu ai spus seara trecută că... acolo erau şapte sute de oameni să fie salvaţi, vor fi salvaţi sub predicarea lui Ilie. Tu ai vrut să spui şapte mi-... ?
E-348 Da. Asta-i adevărat. Vă rog iertaţi-mă pentru asta, vedeţi. Aceea este în regulă, vedeţi, eu am făcut.
Frate Branham, vrei tu să interpretezi... După ce tu deschizi... Frate Branham, o să-să (v-r-e-m-... ) vremea... Scuzaţi-mă. "Va fi vreme-..." Acum, nu-i din cauza ta.
Acesta sînt eu, vezi.
42. Se va sfîrşi vremea de har, după ce tu deschizi Pecetea a Şaptea?
E-349 Eu sper că nu. Nu. Nu. Prieteni, nu vă băgaţi asta în mintea voastră acum, vedeţi. Voi doar mergeţi drept înainte. Săpaţi-vă cartofii, şi mergeţi la biserică, şi drept înainte. Dacă aceasta are loc dimineaţă, tu să fii găsit făcînd întocmai exact ceea ce tu trebuie să faci. Să nu-să nu începeţi...
E-350 Vedeţi, cînd voi o faceţi, voi răsuciţi tocmai lucrul la o parte de la-scopul pentru care a fost intenţionat. Voi obţineţi gînduri micuţe aparte, şi voi obţineţi propriile voastre idei despre lucruri. Nu luaţi propria voastră idee. Doar cînd voi şedeţi şi ascultaţi la lucruri ca acelea, ziceţi, "Îţi mulţumesc, Doamne. Eu doar am să umblu puţin mai aproape de Tine." Înţelegeţi? "Eu am să umblu..." Nu încetaţi lucrul şi ziceţi, "Eu voi vinde totul."
E-351 Un om a alergat înăuntru, aici sus, zilele trecute, din North Carolina, chiar înainte ca noi să plecăm. Şi a zis, "Glorie lui Dumnezeu! Poţi să-mi spui unde era unul cineva mare?"
Şi am zis, "Nu."
E-352 "Oh, da, domnule," a zis, "acest om are cel..." A zis, "Acest om este preşedintele la Audio Mission."
Am zis, "La ce?"
A zis, "Audio Mission." Am zis, "Eu nu înţeleg."
Şi el a zis, "Oh," a zis, "acest om este preşedintele."
Am zis, "Cum ai zis că era numele lui?"
E-353 El a zis, "Branham, eu cred. Ceva de felul acesta, Brown sau Branham."
Am zis, "Păi, numele meu este Branham."
El a zis, "Sînteţi dvs. preşedintele lui Audio Mission?" Am zis, "Nu, domnule."
El a zis, "Păi, unde este Mileniul?" Am zis, "Eu nu ştiu."
E-354 El a zis, "Păi, dvs. sînteţi un... Dvs.-dvs. vreţi să spuneţi că aceasta-aceasta-aceasta se desfăşoară chiar acum, şi dvs. nu o ştiţi?"
Am zis, "Nu, domnule, eu nu ştiu."
E-355 El a zis, "Păi, slavă lui Dumnezeu!" A zis, "Eu am ceva¬ceva prieteni care au venit şi mi-au spus," şi a zis, "Am încetat lucrul." Încă avea hainele de lucru pe el. A zis, "Frate, eu vreau Mileniul."
E-356 Şi am zis, "Păi, eu-eu cred că dvs. sînteţi un pic confuz, nu-i aşa, frate?
E-357 Cam la timpul acela o maşină a mînat sus, un taximetru. Ea a zis, "Staţi! Staţi! Staţi!" O femeie mică a venit sus acolo, şi a zis, "Acum dvs. o să vă rugaţi pentru soţul meu."
Am zis, "Da, doamnă. Ce-ce este cu el?"
E-358 Ea a zis, "Păi, eu înţeleg că trebuie să aştepţi o lună pentru un interviu, vedeţi, ca să se facă rugăciune."
Şi am zis, "Ce?"
E-359 Şi ea a zis, "Da, domnule." A zis, "Dar eu sînt disperată. Dvs. trebuie să vă rugaţi pentru soţul meu."
Am zis, "Sigur. Unde este el? Adu-l aici."
E-360 Acest om stînd aici, privind la o parte, a zis, "Vă rugaţi pentru bolnavi, de asemeni?"
Am zis, "Da, domnule."
E-361 A zis, "Cum aţi spus că vă era numele, Branham?" Am zis... "Şi dvs. nu ştiţi nimic despre Mileniu?"
E-362 Am zis, "Păi, eu... Nu, eu nu ştiu." Am zis, "Eu-eu nu înţeleg aceasta. Doar chiar în Biblie."
E-363 El a zis, "Nu, aceasta este chiar acum. Oamenii au venit de pretutindeni."
Am zis, "Unde este acesta?"
El a zis, "Jeffersonville, Indiana, chiar sub pod."
E-364 "Domnule, dvs. mă uimiţi, năpădit." Şi am zis, "Eu nu ştiu nimic despre aceasta." Am zis, "Să mergem înăuntru şi să şedem jos. Poate noi putem să discutăm despre acest lucru." Noi am discutat, vedeţi.
E-365 Să nu, să nu, voi vedeţi, prieteni, să nu doriţi niciodată o slujbă. Voi ştiţi ce vreau să spun. Vedeţi? Voi veţi fi mai fericiţi chiar unde sînteţi. Vedeţi? Voi doar mergeţi drept înainte.
43. După Răpirea Miresei, cînd va sta biserica, care trebuia să meargă prin perioada Necazului, la judecată? (Aceasta nu va sta la judecată...) Aceasta este înainte sau după Mileniu?
Căci "biserica." Oh, eu vă cer scuze. Scuzaţi-mă, oricine a scris aceasta. "Cînd va sta biserica care ... "
După Răpirea Miresei, cînd va sta biserica, care trebuia să treacă prin perioada Necazului, la judecată? Este aceasta după sau înainte... ?
E-366 După! "Restul dintre cei morţi nu au trăit pentru o mie de ani," care nu s-au dus cu Mireasa. Să vedem:
44. Tu ai spus de multe ori căci comunismul a fost ridicat de Dumnezeu, să slujească scopului Său, ca Împăratul Nebucadneţar. Acum unde s-a potrivit comunismul în tabloul care va... acesta în final... în final o va face? Cum o sîîrşeşte acesta?
Mulţi şcolari cred că în împărăţia din nord, Gog şi Magog menţionat în Scripturi, merge jos împotriva lui Israel în-în... (eu nu pot să-mi dau seama ce este aceea. Da. Da.) Eu cred, dintre... unele din benzile luate, au zis, tu ai spus că aceasta în final va arunca o... căci comunismul va nimici în final Catolicismul, sau Vaticanul, printr-o explozie. Este asta adevărat?
E-367 Da. Apocalipsa 16, voi veţi găsi aceasta, şi Apocalipsa 18:8 şi 12. Dacă persoana este aici, şi vrea să ia această bucată de hîrtie, despre asta, tu o poţi să o cauţi drept sus. Da. Vedeţi, "Vai, vai cetatea aceea mare! Căci într-un ceas ea a ajuns la sfîrşitul ei." Voi vedeţi, comercianţii, şi toate celelalte, care i¬au adus marfă. Aceasta va fi. Asta-i adevărat. Şi să nu...
E-368 Doar încetaţi, doar uitaţi despre comunism. Vedeţi? Acesta nu este nimic în lume decît o grămadă de-de oameni care nu sînt nimic decît barbari care-care sînt necredincioşi. Acesta este un sistem. Lăsaţi-mă să vă arăt ceva, doar să vă arăt cît de simplu este acesta. Păi, există numai unu la sută din toată Rusia care este comunism. Ei au nevoie de un mesager. Vedeţi? Unu la sută; apoi, nouăzeci şi nouă la sută dintre ei sînt încă de partea Creştină. Unu la sută, şi cum poate unu la sută să controleze nouăzeci şi nouă la sută? Asta ar trebui să vă explice, chiar acolo. Dacă Dumnezeu nu ar fi permis aceasta, păi, ei ar fi fost aruncaţi afară cu mult în urmă. Vedeţi? Sigur.
45. Frate Branham, tu ai spus că Roma va lua guvernarea Iudeilor la ultimii trei ani şi jumătate. Aceia merge-primii trei ani şi jumătate din Necaz, sau va fi aceasta ultimii trei ani şi jumătate? Este aceasta corect?
E-369 Aceasta va fi ultimii trei ani şi jumătate. Asta-i adevărat. Nu primii, pentru că aceasta deja a trecut.
Am încă una după aceasta una:
46. Scumpul meu frate, se va duce Ilie din Maleahi 4:5 în pustie, aşa cum Întîi Regi 17 ne spune că a făcut celălalt Ilie?
E-370 Păi, eu nu aş spune exact că el s-ar duce, că el s-ar duce în pustie. Dar el va fi acesta, voi vedeţi, el era... Elisei şi Ilie, aţi observat voi? Cei mai mulţi oameni de felul acela sînt oameni care sînt plecaţi; ei, ei stau la o parte de oameni. Ei sînt foarte ciudaţi. Ei nu se asociază prea mult cu oamenii.
E-371 Voi observaţi cum era Elisei, şi Ilie, şi Ioan Botezătorul, şi natura acelui duh, voi vedeţi. Şi ei nu... El-el, eu cred că omul va fi un iubitor al pustiei, şi poate stă în pustie. Dar, acum, doar să zic că el urmează să fie un pustnic şi să trăiască în pustie, eu nu ştiu despre asta. Uneori ei au făcut-o. Elisei nu a făcut-o, dar Ilie a făcut-o. Şi atunci, Ioan, el-el a trăit în pustie.
E-372 Şi, greu de spus, aceşti alţi profeţi, cînd ei vin afară din Iudeea acolo, eu nu ştiu unde vor sta ei. Ei poate să tăbărască afară pe deal pe undeva. Sau-sau, ce vor face ei în zilele profeţiei lor, eu-eu nu ştiu ce vor face ei.
Dar voi... Ceea ce eu încerc să spun este asta. "Ei, vor fi ei, vor fi ei un-un-un..." Ei încearcă să întrebe, "Vor fi ei doar locuitori ai pustiei?"
E-373 Păi, ei vor trebui să meargă la British Columbia de nord ca să obţină destulă sălbăticiune în care să locuiască acum, pe undeva, vedeţi voi. Astfel acesta va fi cineva... Sălbăticiunea este toată tăiată jos. Vedeţi? Acolo nu este multă sălbăticiune rămasă. Vedeţi? Astfel, singurul lucru, ei-ei ar putea fi un iubitor al sălbăticiunii, vedeţi, şi să stea poate mult în sălbăticiune, şi ei vor fi... Voi puteţi observa natura lor, este aceea necompromiţătoare, vedeţi, şi voi veţi-voi veţi cunoaşte aceasta cînd acesta vine. Vedeţi? Voi îl veţi vedea; voi sînteţi¬voi sînteţi foarte treji.
E-374 Acum, aici este una, eu nu ştiu cum să o ating. Şi eu am o alta chiar înainte de asta, şi atunci eu am să le cer să întrerupă banda doar un minut.
47. Dacă Dumnezeu este o personalitate, de ce şi cum a putut El să vorbească cu El însuşi pe Muntele Transfigurării?
E-375 Păi, eu tocmai am explicat asta, voi vedeţi. Vedeţi? Mi-ar place să vă întreb asta. Eu am să... Cînd Isus s-a rugat către Tatăl, voi vedeţi.
[Fratele Branham începe să vorbească cu un frate în adunare – Ed.] Eu cred că tu ai botezul Duhului Sfînt. Nu-i aşa, frate? Nu ai vrea să te ridici doar un minut. Tu pretinzi să ai botezul Duhului Sfînt? [Fratele zice, "Da, domnule."] Şi eu am, de asemeni. Atunci, ce este acela? Atunci eu nu pretind că eu am-că eu am putere în mine să desfăşor aceste taine. Eu nu am puterea să vindec pe bolnavi. Acesta este Dumnezeu.
E-376 [Fratele Branham continuă să vorbească cu fratele din adunare – Ed.] Eu cred că tu Aeşti un predicator. Dacă eu nu greşesc, tu eşti din Arkansas. În regulă, acum. Şi în tine, tu ai, este-este să predici Evanghelia. Obişnuit, tu ai fost crescut pe o fermă şi în jur în felul acela. Tu doar nu ştii nimic despre aceasta; dar Ceva a venit în tine, să predice Evanghelia. Tu nu pretinzi ca acela să fii tu însuţi, deloc. Aceea este o altă Persoană, numită Duhul Sfînt. Este asta adevărat? ["Da, domnule."] Bine.
E-377 [Fratele Branham continuă să vorbească cu fratele în adunare-Ed.] Acum eu vreau să te întreb. Face... Acel Duh Sfînt locuieşte în tine. Este asta adevărat? [Fratele zice, "Asta-i adevărat."] Tu vorbeşti cu El? ["Da, domnule."] Vorbeşti cu El? Te rogi către El? În regulă. Asta este tot ce vreau eu. Îţi mulţumesc, foarte mult.
Vedeţi? Acum voi pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-378 Eu vă voi întreba una. Cum a venit aceasta ca atunci cînd... Isus, în Sfîntul Ioan 3, El a zis, "Cînd Fiul omului va fi, care acum este în Cer." Vedeţi? "Acum este în Cer; va de-... veni pe pămînt." Vedeţi? "Fiul omului care acum este în Cer," şi aici stătea El chiar aici chiar vorbind cu persoana. Acum răspundeţi-mi la acea una. Isus şi Tatăl era însuşi aceeaşi Persoană.
E-379 Întocmai la fel ca Duhul Sfînt în mine; voi vă uitaţi la mine că predic, dar acesta nu sînt eu.
Acesta nu sînt eu care poate vorbi un cuvînt care ar putea aduce, aşa cum voi ştiţi, un animal; şed acolo şi mă uit la el, şi omor animalul şi-l mănînc. Aceea este putere creativă. Aceea nu stă în fiinţa umană.
E-380 Acesta nu sînt eu care ar putea lua un băieţaş aici, întins... Doctorii aşezîndu-1 pe spate, cu boală de inimă, în seara aceasta. Şi zic, "Aşa vorbeşte William Branham"? Nu. "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, aceasta s-a terminat." Şi-l duce jos la doctor, ziua următoare, şi aceasta toată s-a dus.
E-381 Un copil cu leucemie, încît ochii lui sînt bulbucaţi în afară, şi galben peste tot, şi stomacul; încît ei îl duc la spital, să-i dea sînge şi altele, chiar să-l aducă aici. Şi în timp de cinci minute, plînge după un hamburger! Şi îl duce înapoi la doctor, ziua următoare, şi nici măcar nu poate găsi o urmă din acesta.
Aceea este "Aşa vorbeşte William Branham"? Aceea este "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Totuşi, El este o persoană diferită de mine, dar singura cale prin care El este exprimat este prin mine. Vedeţi?
E-382 Aceea este cum era Isus şi Tatăl. Isus a zis, "Acesta nu sînt Eu care face lucrările; acesta este Tatăl Meu care locuieşte în Mine."
Acum, "Fiul omului se va înălţa din Cer, care acum este în Cer." Vedeţi? Ce era aceasta? El era omniprezent deoarece El era Dumnezeu.
E-383 Acum, astalaltă, eu... [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.] Eu vreau să spun aceste cuvinte.
Explică despre ce vorbeai tu...
[Porţiune goală pe bandă. Un frate vorbeşte în adunare.]
Îţi mulţumesc, Dumnezeule Tată. Noi Îţi mulţumim pentru Duhul, că Tu eşti aici. Şi ni s-a spus, Tată, că odată, cînd¬duşmanul a venit înăuntru, iar Duhul a căzut peste un om şi a profeţit către el, şi i-a spus. Aceasta a aşezat lucrul în ordine, unde ei au ştiut cum să meargă şi să învingă pe vrăjmaş, şi unde să găsească pe vrăjmaş.
E-384 Iar eu Îţi mulţumesc, Tată, că Tu rămîi acelaşi Dumnezeu care Tu ai fost întotdeauna. Tu eşti încă întocmai acelaşi. Noi ne schimbăm, şi epocile se schimbă, şi timpurile se schimbă, şi oamenii. Dar Tu nu te schimbi. Sistemele Tale sînt la fel. Harul Tău este la fel. Lucrările Tale sînt la fel, deoarece ele sînt minunate, şi cu mult trecute de orice cunoştinţă a omului ca vreodată să înţeleagă.
E-385 Astfel noi sîntem mulţumitori, Doamne, că tainele Tale sînt ascunse în inimile slujitorilor Tăi. Şi noi sîntem aşa de fericiţi pentru aceasta, Doamne. Şi fie ca noi să mergem înainte ca Lumini strălucitoare, să... din loc în loc, şi să încercăm, cu iubire, să-să aducem pe alţii înăuntru; ca noi să putem trage cu plasa fiecare colţişor, şi să aruncăm plasa înăuntru, să fim siguri că noi prindem fiecare peşte care-Ţi aparţine. Şi atunci Mielul îşi va lua Mireasa Lui, să fim întotdeauna lîngă El. Noi aşteptăm pentru timpul acela, prin Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-386 Cîţi bolnavi sînt aici înăuntru, să vă vedem mîinile. Păi, se pare să fie cam... Ţineţi-vă mîinile sus din nou. Cam unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, patrusprezece, cincisprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci... [Fratele Branham şi altcineva continuă să numere încet mîinile ridicate – Ed.] Patruzeci şi şapte, cam patruzeci şi şapte. În regulă.
E-387 Este unsprezece treizeci. Ne putem ruga pentru bolnavi chiar acum; punem în seara aceasta înăuntru la-la... Vreţi voi, v-ar place să faceţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-388 Eu cred căci chiar acum ar fi un timp bun să facem asta. Vă spun de ce: Duhul Sfînt, stînd chiar aici înăuntru, unge. Acum, atît de departe cît noi ne-am mutat sus în acel Duh acum, vedeţi, şi voi vedeţi că Ceva, voi ştiţi că Ceva-Ceva este prezent, vedeţi. Şi dacă voi aţi putea crede vreodată, voi s-ar cuveni să credeţi aceasta chiar acum. Vedeţi? Dacă voi o să credeţi vreodată, aceasta este acum.
E-389 Acum, eu vreau ca voi să veniţi doar foarte liniştit. Şi lăsaţi ca acei care sînt în acel culoar acolo, care şi-au ridicat mîinile, să păşească afară în acest culoar, şi apoi mergeţi în jos pe aici. Şi atunci noi îi luăm, culoar după culoar. Şi doar patruzeci şi cinci-patruzeci şi cinci, patruzeci şi şapte din ei; aceasta nu va lua prea mult.
E-390 Eu am să-i cer Fratelui Neville dacă el va veni, să păşească drept aici jos cu mine, iar noi o să ne rugăm pentru ei.
E-391 Întîi, acei care vin acum în culoar, doar ridicaţi-vă doar un minut acum, astfel ca noi să putem să ne rugăm pentru voi aici şi să punem mîinile peste fiecare. Acum, asta-i adevărat, chiar fiecare care o să vină în rîndul de rugăciune, vedeţi, acei care o să vină în rîndul de rugăciune. Vedeţi? Acum-acum, vedeţi, conservînd timpul, astfel să ne asigurăm să obţinem aceasta, noi ne vom ruga pentru voi acum.
E-392 Priviţi, prieteni. Acum lăsaţi-mă să vă explic aceasta. Isus Cristos a spus aceasta, "Aceste semne vor urma pe acei ce cred." Acum priviţi. El nu a spus, "Dacă ei se roagă pentru ei." "Dacă ei îşi pun mîinile peste bolnavi, ei se vor reface!" Şi dacă Dumnezeu poate lua un caz nedezminţit de leucemie, şi o fetiţă care nu poate să aibe credinţă pentru ea însăşi, şi face lucrul acela perfect întreg; dacă El poate lua cazul următor, un băieţaş micuţ, şi aşa îl vindecă încît doctorii nu pot găsi măcar vreo urmă de febră reumatică în sîngele lui sau orice altceva; ce poate El să facă pentru voi? Acum, acei copilaşi mititei, ei nu înţeleg ce ar fi rugăciunea. Ci doar am pus mîinile peste ei, şi aceasta a făcut-o. Noi o putem înţelege.
Acum, în timp ce voi staţi în picioare, să ne rugăm acum.
E-393 Tată Ceresc, cu măreaţa Ta Prezenţă stînd aici, marele Duh Sfînt, Acela despre care noi avem fotografia, Acela de care noi citim în Biblie, El este prezent chiar aici acum. El Se descoperă prin trup uman.
E-394 Cum L-am văzut noi fără să eşueze o dată, de-a lungul anilor, să fie în stare să descopere tocmai gîndurile din inima omului, să descopere păcatul care ei l-au făcut, să le spună exact ce s-a întîmplat şi ce va fi, fără să dea greş o dată! Atunci, noi ştim că Dumnezeul lui Abraham, Isaac, şi al lui Israel, încă rămîne Dumnezeu, în Persoana lui Isus Cristos.
E-395 Iar acum prin Duhul Lui coborînd din Cer, sub Sîngele care a fost vărsat la Calvar, venind jos printre oameni, să se facă pe Sine manifestat în trup uman chiar înainte de arderea lumii; marele Duh Sfînt reprezentat în trup uman. Acei oameni preţioşi care au acceptat ispăşirea Sîngelui, şi Duhul Sfînt o ia în fiinţa lor; Dumnezeu, reprezentat în trup uman.
E-396 De aceea, acesta nu ar fi trupul uman, numai să săvîrşească actul, ca în botez sau aşa mai departe, cu o însărcinare, ca, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred." Prin punerea mîinilor peste bolnavi, Duhul Sfînt va avea grijă ca ei să se facă bine, dacă ei ar crede. Acum, Tată, noi ştim că aceste lucruri sînt adevărate.
E-397 Aceşti oameni care stau, o să treacă sub mîinile lucrătorilor care au primit acest Duh Sfînt, şi ei sînt gata, Doamne, să pună mîinile peste bolnavi. Şi noi ştim, Tată, că dacă aceşti oameni vor crede numai! Întocmai cum fiecare Cuvînt pe care Tu l-ai promis, trebuie să se întîmple, aşa face... Şi aceasta nu se poate întîmpla fără credinţă, căci este imposibil să fi plăcut lui Dumnezeu fără credinţă. Noi doar nu o putem face.
E-398 Iar acum cu credinţă, crezînd, cu această promisiune aşezată înaintea noastră, cu Peceţile Bibliei fiind deschise pentru noi, că Dumnezeu îşi ţine Cuvîntul Lui! Fie ca aceşti oameni preţioşi, care sînt bolnavi, Doamne, ... şi simţămîntul meu pentru ei, ca o fiinţă umană într-un trup muritor ca al lor. Şi acum a lor... acelaşi Duh Sfînt care locuieşte în noi, Doamne, locuieşte în ei. Şi nouă ne pare rău unul de altul. Şi ştiind că noul Legămînt în Sîngele cel nou... Dacă cel vechi a oferit vindecare, cu cît mai mult acesta "nou şi mai bun" va face? Tată, fie ca aceasta să fie aşa, încît aceşti oameni să nu eşueze, ci să primească vindecarea lor aşa cum ei trec prin mîinile slujitorilor Tăi, prin Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-399 Acum-acum, noi vom, această parte va fi aşezată, în timp ce această parte trece. Şi apoi această parte va merge înapoi, şi partea cealaltă... Acum, unii dintre voi fraţii de aici, care se vor ridica. Eu cred că voi sînteţi lucrători pe aici, toţi dintre voi pe aici.
Unde este Doctor, Fratele Ned? Urma tu să fii în rîndul de rugăciune, Frate Ned? [Fratele Ned Iverson zice, "Da. Eu stau înăuntru pentru altcineva." – Ed.] În regulă, Frate N ed. În regulă. Îndată ce ne rugăm pentru tine, vino drept în rînd.
E-400 Acum lăsaţi pe aceştia pe partea asta de aici, doar aşezaţi¬vă doar un moment, iar eu îi voi lua pe aceia din partea asta.
Atunci, atunci noi vom veni jos şi luăm culoarul din mijloc, şi îi trimitem înapoi pe aici. Apoi luăm acest culoar, şi îi trimitem dincolo pe aici, şi ne vom ruga pentru fiecare.
E-401 Eu am să-i cer Fratelui Teddy... Unde este el? [Fratele Teddy Arnold zice, "Chiar aici." – Ed.] În regulă. Eu vreau ca tu să cînţi acolo, "Marele Medic este aproape acum." Şi pianistul, oriunde sînt ei, acompaniaţi-l, dacă voi vreţi.
E-402 Ascultaţi, vă amintiţi timpul cînd s-a cîntat asta, şi un băieţaş a fost adus afară pe platformă? Micuţa fetiţă Amish cîntînd, "Marele Medic este aproape acum." Ea avea păr, lung negru, sau-sau păr blond, adică, o Mennonite sau o fată Amish, [secte religioase – Trans.] una, lăsat înapoi pe capul ei.
E-403 Iar Duhul Sfînt l-a atins pe băieţaş, doar prin punerea mîinilor; olog de picioarele lui. Şi el a sărit jos din braţele mele, şi a alergat jos pe platformă. Mama lui s-a ridicat, şi a căzut înapoi; o Mennonită, eu cred, de la început.
E-404 Iar Duhul lui Dumnezeu a atins această fetiţă Mennonită, sau Amish, orice era ea. Tatăl ei şi ceilalţi şezînd acolo, cu... îmbrăcaţi cu hainele lor, ca Mennoniţi, sau orice era aceasta. Şi ea a sărit sus de la pian, cu mîinile ei sus în aer. Şi părul ei frumos a căzut dincolo; ea arăta ca un Înger. A început să cînte în Duhul; şi cum ea a făcut asta, pianul a cîntat încontinuu, "Marele Medic este aproape acum, îndurătorul Isus."
E-405 Fiecare stînd acolo, mii, uitîndu-se jos la clapele acelea mişcîndu-se în sus şi-n jos, "Marele Medic este aproape acum, Isus îndurătorul." Oamenii s-au ridicat din scaunele cu rotile, jos de pe paturi de campanie, tărgi, au mers umblînd înainte.
E-406 Acelaşi Domn Isus este chiar aici, în dimineaţa aceasta, întocmai acelaşi cum El era în timpul acela. Doar credeţi acum.
Cîntă acel cîntec, dacă tu vrei, Marele Medic. Acum să se roage fiecare.
Lăsaţi-i să păşească chiar prin sală, să meargă chiar în jos pe aici, şi drept la scaunul vostru sau oriunde vreţi voi să mergeţi, aşa cum avansaţi. O aveţi voi clar în spate acolo? În regulă. Astfel, mergeţi drept înapoi la un scaun, apoi ne vom ridica.
E-407 Acum ascultaţi. În timp ce se face rugăciune pentru aceştia, voi rugaţi-vă pentru ei. Atunci cînd se face rugăciune pentru voi, ei se vor ruga pentru voi.
Acum, voi lucrătorii de aici, ridicaţi-vă. Şi eu vreau ca voi să puneţi mîinile pe aceştia aşa cum vin pe aici.
E-408 Acum, fiecare, capetele aplecate, şi ţineţi-vă capetele aplecate. Continuaţi să vă rugaţi. Şi cînd treceţi pe aici, atunci puneţi... mîinile puse peste voi. Amintiţi-vă, aceasta este o promisiune a lui Dumnezeu care descoperă secretele din Cartea Lui, secretele din inima omului. El este Dumnezeul care va confirma asta, dacă voi veţi crede aceasta. Vedeţi? Acum fiecare în rugăciune.
Acum voi fraţilor lucrători ridicaţi-vă aici, dacă voi vreţi. În regulă, să ne aplecăm capetele.
E-409 Acum, Doamne Isuse, aşa cum vin aceşti oameni, fie ca Puterea Atotputernicului Dumnezeu să însufleţească credinţa lor imediat aşa cum ei trec pe aici, totul în Numele lui Isus.
E-410 Acum, toate bune, să înceapă rîndul pe aici. Cer fiecăruia, să puneţi mîinile peste ei, voi lucrătorilor, aşa cum ei trec pe aici.
E-411 [Fratele Branham şi lucrătorii încep să se roage şi să-şi pună mîinile peste fiecare persoană care vine prin rîndul de rugăciune, aşa cum organistul continuă să cînte Marele Medic – Ed.]
În Numele Domnului Isus!
Eu îmi pun mîinile, în Numele Domnului Isus, fratele meu.
În Numele Domnului Isus!
Dumnezeule, admite aceasta la sora mea, Rosella, în Numele lui Isus.
În Numele lui Isus Cristos! În Numele lui Isus Cristos!
E-412 [Fratele Branham vorbeşte către cineva, "Tu stai, şi urmăreşte asta pînă se încheie rîndul." – Ed.]
În Numele Domnului Isus! ... ? ...
Reţineţi, El este smerit. Veniţi smeriţi.
E-413 [Cuvintele Fratelui Branham sînt auzite aici numai m parte, şi sînt insuficiente să se tipărească gîndul exprimat complet. Rîndul de rugăciune continuă aici pentru şase minute şi douăzeci şi cinci de secunde – Ed.]
E-414 [Porţiune goală pe bandă. Fratele Billy Paul Branham păşeşte la microfon şi zice, "Aţi vrea voi oamenii să vă mişcaţi înainte către spate, vă rog? Aţi vrea voi oamenii care staţi în acel culoar, să vă mişcaţi afară din culoar şi să mergeţi către spate? Continuaţi să mergeţi în spate, vă rog. Vă mulţumesc. Voi oamenii în culoarul din mijloc, vreţi să mergeţi roata, de asemeni?" – Ed.]
E-415 [Cuvintele Fratelui Branham aici sînt auzite numai în parte, şi sînt insuficiente să se tipărească gîndul complet exprimat. Rîndul de rugăciune continuă aici pentru două minute şi douăzeci de secunde – Ed.]
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, Frate Mitchell.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, fratele meu, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte vindecare, fratele meu.
Primeşte-ţi vindecarea de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea.
Primeşte vindecare, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte vindecare, soră.
Primeşte vindecare, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos. Primeşte-ţi vindecarea, sora mea.
Primeşte vindecare, frate.
Primeşte-ţi vindecarea, soră ... ? ...
Primeşte-ţi vindecarea, soră ... ? ...
Primeşte-ţi vindecarea, frate.
Primeşte-ţi vindecarea.
Primeşte-ţi vindecarea, frate ... ? ...
Primeşte-ţi vindecarea, soră ... ? ...
Primeşte-ţi vindecarea de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea.
Primeşte vindecare, soră ... ? ... , de la Isus Cristos.
Primeşte vindecare.
Primeşte vindecare ... ? ...
Primeşte vindecare, fratele meu, de la Isus Cristos.
Primeşte vindecare.
Primeşte vindecare, soră ... ? ...
Primeşte vindecare, în Numele lui Isus Cristos.
Primeşte vindecarea, în Numele lui Isus. Amin.
Primeşte vindecare.
Primeşte vindecare.
Primeşte-ţi vindecarea.
Primeşte-ţi vindecarea.
Primeşte-ţi vindecarea de la Isus Cristos.
E-416 [Fratele Billy Paul Branham păşeşte la microfon şi zice, "Vrea altcineva în rîndul de rugăciune? Aţi vrea să intraţi înăuntru, vă rog. Dacă există altcineva care vrea în rîndul de rugăciune, vreţi să intraţi, vă rog." – Ed.]
Primeşte-ţi vindecarea, fratele meu, de la Isus Cristos. Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos. Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
E-417 Primeşte-ţi vindecarea, Soră Woods, din mîna lui Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea ... ? ...
Primeşte vindecare ... ? ...
E-418 Primeşte vindecare, Soră Roberson, prin mîna lui Isus Cristos.
Primeşte vindecare, fratele meu, prin mîna lui Isus Cristos.
Primeşte vindecare, soră, ... ? ..., din mîna lui Isus Cristos.
În Numele lui Isus Cristos, primeşte-ţi vindecarea.
Vindecă-l, în Numele lui Isus Cristos.
Primeşte vindecare, soră ... ? ...
Primeşte-ţi vindecarea, fiule, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, soră, de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Frate Weerts, primeşte-ţi vindecarea, frate, de la Isus Cristos.
Soră, primeşte-ţi vindecarea de la Isus Cristos.
Primeşte-ţi vindecarea, frate ... ? ...
Frate, prin Numele lui Isus Cristos, primeşte ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos Domnul nostru, primeşte-ţi vindecarea.
În Numele lui Isus Cristos, primeşte-ţi vindecarea, fratele meu.
În Numele lui Isus Cristos ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos, primeşte-ţi vindecarea, soră. În Numele lui Isus Cristos ... ? ...
E-419 [Fratele Billy Paul Branham păşeşte la microfon şi zice, "Sînt aceştia toţi care au vrut să se facă rugăciune pentru ei acum?" – Ed.]
E-420 [Fratele Lee Vayle vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Fie ca mîna Domnului Isus să-ţi acorde, Frate Vayle, această cerere pentru cel drag al tău, în Numele lui Isus.
E-421 [Fratele Billy Paul Branham vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Billy Paul, după cîte cartonaşe ai împărţit tu, acum primeşte-ţi vindecarea, în Numele lui Isus Cristos.
Marele Medic este acum aici,
Îndurătorul Isus,
El grăieşte inima istovită la veselie,
Oh, auziţi glasul lui Isus.
Toţi împreună:
Cel mai dulce Nume în cîntarea serafimă,
Cel mai dulce Nume pe limba muritoare,
Cea mai dulce odă cîntată vreodată,
E-422 Dumnezeule, asupra acestui micuţ cuplu drăgălaş care au născut, în lume, unul din cei ... ? ... Fie ca ei să primească cererea lor, Doamne, în Numele lui Isus Cristos.
E-424 Doamne Dumnezeule, în Numele lui Isus, admite cererea acestui om. Eu mă rog pentru el, Doamne, cu rugăciunea mea. Amin.
E-425 Oh, nu este aceasta minunat! [Adunarea se bucură şi zice, "Amin." – Ed.] Eu cred că dacă fiecare persoană care vine pe aici, în dimineaţa aceasta, sub această ungere grozavă, eu-eu cred că dacă voi doar veţi... Acum nu căutaţi după ceva mare măreţ. Doar amintiţi-vă de lucrul simplu de a crede ce a promis El.
E-426 Acum să o spunem toţi împreună. Noi [Adunarea zice, "Noi"] nu căutăm ["nu căutăm"] după ceva mare. ["după ceva mare."] Dar, în Numele lui Isus, ["Dar, în Numele lui Isus,"] noi primim promisiunea Lui. ["noi primim promisiunea Lui."]
E-427 Aceea o stabileşte. Aceea o termină. [Adunarea zice, "Amin," şi se bucură gălăgios – Ed.] Amin! Dumnezeu să vă binecuvînteze!
Up