Dumnezeu Se Ascunde În Simplitate

God Hiding Himself In Simplicity
Data: 63-0412E | Durată: 2 ore 15 minute | Traducere: VGR
Motelul Western Skies din Albuquerque, New Mexico, U.S.A.

E-1 Îţi mulţumesc, frate. Bună seara. Este un privilegiu să fiu aici, în această seară, în acest timp bun de părtăşie.
Doar pare aşa de real, să ajungi să auzi mărturisirile altor oameni care se bucură de această minunată binecuvântare, care noi o împărtăşim împreună din experienţele noastre, în această seară. Şi acum eu, de asemenea, vreau să-i mulţumesc Fratelui Shakarian, şi mulţi ... acest Frate Danny, şi aşa de mulţi alţii care sunt aici, că eu nu le pot chema numele, de a mă invita la acest grup minunat aici la-la Albuquerque.

E-2 Mă gândesc că dacă noi am, uneori, în a vă stabili următorul vostru grup, dacă voi aţi trimite pe careva înăuntru, şi cumva să ducă în jur prin biserici, o mică trezire, să-i faceţi să se roage, şi să aştepte, şi sub anticipări în biserici, şi Duhul lui Dumnezeu tot să se mişte, şi atunci să ajungi într-unul din acestea, atunci voi într-adevăr aveţi ceva. Noi...
Voi aveţi un potenţial aici. Voi-voi aveţi nişte oameni minunaţi.

E-3 Eu aflu, oriunde mă duc, am fost în jur, cam un pic acum, pentru ultimii câţiva ani, în jur, în jurul lumii, predicând. Şi eu aflu că, pretutindeni, Dumnezeu are oameni minunaţi în această minunată experienţă. Eu merg departe afară în jungle în Africa, şi India, şi insule, eu găsesc oameni care nici măcar nu ştiu care este mâna dreaptă sau stângă; niciodată nu au auzit Numele Domnului Isus; nu ştiu nimic despre El, deloc. Şi lucrul ciudat, când ei primesc Duhul Sfânt, ei acţionează chiar exact în felul cum voi acţionaţi chiar acum. Vedeţi? Ei... Tu poţi vedea că acesta este-acesta este într-adevăr ceva. Şi Dumnezeu îi iubeşte, îi vindecă.

E-4 Acum, acest grup al oamenilor de afaceri, acela este singurul lucru cu care eu sunt afiliat, atât cât priveşte organizaţia lumii. Aceasta este din cauza aceea, eu am fost o dată...

E-5 Am şezut acolo, Fratele Crow şi eu, vorbind despre originea noastră Baptistă. Eu am fost ordinat, o biserică Misionară Baptistă. Dar atunci, desigur, când a apărut experienţa, Duhului Sfânt, ei bine, aceea a stabilit aceea chiar acum. Şi astfel noi... Nici nimic împotriva acelor fraţi înăuntru acolo. Există nişte oameni minunaţi acolo afară în acel loc, şi printre toate bisericile, denominaţiunile. Dar noi îi apreciem în mare măsură.

E-6 Acesta a fost un timp măreţ pentru mine. Acest Oameni de Afaceri a fost un lucru care eu... mi-au dat loc de unde să vorbesc.

E-7 Acum, când am auzit numele, "penticost," păi, am auzit numele, şi ei mi-au spus, "Acesta era un grup de holy-rollers rostogolindu-se în sus şi-n jos pe duşumea, curgând balele şi-şi de toate." Dar eu-eu am aflat că aceea nu a fost aşa.

E-8 Şi atunci, dar când am ajuns, am venit printre ei, ei erau-ei erau dezbinaţi şi tot aşa de multe organizaţii diferite cum eram noi Baptiştii. Doar, ei erau doar... M-am gândit că ei erau doar un grup. Dar am ajuns să aflu, că au existat tot felul de grupuri, certându-se unul cu altul cam tot atât de rău ca noi Baptiştii şi restul dintre noi. Şi noi suntem chiar cam la fel.

E-9 Şi atunci-atunci, în loc să vin înăuntru şi să mă unesc sau cu Adunarienii, sau cu cei Uniţi, sau biserica lui Dumnezeu, şi toţi acei oameni foarte buni, toate grupurile, eu doar am stat între ei, şi să spun, "Noi suntem fraţi. Nu vă certaţi, unul cu altul." Acum, dacă Satan poate să ne ţină să ne luptăm unul cu altul, el nu trebuie să se lupte. Vedeţi? Dar când noi ne îndreptăm armele noastre asupra lui, şi la o parte de la unul la altul, mergem să ne iubim unul pe altul, având părtăşie unul cu altul, atunci Mileniul va începe.

E-10 Dar acela a fost scopul meu. Şi grupul Evangheliei Depline al Oamenilor de Afaceri Creştini de aici a fost o oază pentru mine, să venim împreună. Deoarece, şi ei sponsorizează multe din adunările mele. Şi în felul acela... Poporul lor, să aibă o scuză, trebuie să vină înăuntru, voi vedeţi, astfel aceasta-aceasta a făcut un lucru mare pentru mine aici în această naţiune, în aceste State Unite.

E-11 Acum, pe 5, 6, eu ştiu că eu ... Este în ordine să spun ceva despre adunare? [Un frate zice, "Sigur." – Ed.] Da. Acolo era 5, 6, şi 7; 5, 6, 7, şi 8 din iunie, noi avem o campanie la Tucson, la locul unde ei ţin ban-... banchetul Oamenilor de Afaceri. ["Ramada Inn. "] Rama da Inn. Acesta aşează cam două mii cinci, trei mii cinci sute, tot cu aer condiţionat.

E-12 Şi acum, ca un vorbitor, oricine care mă cunoaşte, ştie că eu nu sunt un vorbitor. Eu am numai o-o educaţie de şcoală elementară, şi aceea este una mică. Eu am ajuns numai până la clasa a şaptea. Şi astfel eu, atât cât a se spune, "un predicator," voi ştiţi că eu nu sunt. Dar eu doar fac o gălăgie de bucurie către Domnul, şi atunci încerc să împărtăşesc ce eu am învăţat despre El, cu alţii.

E-13 Chemarea mea în viaţă este rugăciunea pentru bolnavi, rugăciunea pentru bolnavi. Cu aceea m-a binecuvântat Domnul, mitinguri mari, conducând poporul. Cel mai mare număr care l-am avut vreodată la un timp într-un singur miting a fost în Bombay, cinci sute de mii la un miting.

E-14 Şi apoi, Africa, eu cred, dacă noi i-am socotit pe convertiţii băştinaşilor cu pătură, păgâni, nu au ştiut care era mâna dreaptă şi stângă, am avut treizeci de mii din ei la un timp, să-l primească pe Cristos ca Salvator, la un singur timp. Al unui olog, băiat orb, nici măcar cu mintea întreagă, a cincia persoană pe platformă. Şi când Duhul Sfânt...

E-15 Şi eu am văzut doctori medicali, ca acest doctor medical minunat, cu câteva momente în urmă. Dacă eu eram în acest oraş, şi bolnav, şi eu a trebuit să am atenţie medicală, eu aş vrea un om ca acela să lucreze asupra mea, unul care a crezut în Dumnezeu. Dacă eu ar fi trebuit să am asistenţa lui de medicină, eu cu certitudine aş vrea un om care a crezut în Dumnezeu ca acela. Un adevărat... Voi sunteţi fericiţi aici, în oraş, să aveţi un doctor ca acela, un adevărat om temător de Dumnezeu, care se încrede în Dumnezeu pentru mâna Lui în operaţie, sau orice face el. Eu-eu am încredere într-un om ca acela. Eu am văzut doctori medicali să vină înainte şi-şi să-şi predea inimile lor la Cristos, şi să devină misionari afară în jungle. Şi eu-eu cu certitudine apreciez aceasta.

E-16 Acum aici, şi acasă în America, eu călătoresc în jur, am un mic serviciu de vindecare, mă rog pentru copiii bolnavi ai lui Dumnezeu. Şi eu apreciez oportunitatea, aşa de mult.

E-17 Astfel dacă sunteţi înăuntru, în jur, aproape de Tucson, iunie 5, 6, 7, şi 8, grupul acolo o va sponsoriza, acum, din câte ştim noi. Şi toate Adunările lui Dumnezeu, mă gândesc că sunt cinci sau şase, şapte Adunări a lui Dumnezeu. Şi multe din altele, biserica lui Dumnezeu, şi aşa mai departe, ele toate vin înăuntru pentru o părtăşie de uniune pentru acest miting. Acum, dacă voi... dacă... mă gândesc că aceasta este publicat. [Un frate zice, "Aceasta este dincolo în Ramada Inn din nou." – Ed.] Ramada Inn este unde va fi aceasta. Fratele Stromei, eu-eu nu ştiu cum să silabisesc aceasta, dar el este un... Voi îl vedeţi în Glasul Omului acolo. El ar putea să vă lumineze mai mult despre aceasta, aşa cum timpul merge înainte.

E-18 Eu mă duc acum, imediat, în Alaska, să organizez un grup acolo la Anchorage.

E-19 Şi astfel atunci eu mă duc sus în Yukon, cam o altă săptămână sau zece zile, şi sus în locurile mici departe de tot. Unde, lucrători, ca oameni mari, ca Fratele Oral Roberts şi Tommy Osborn, şi unii din acei bărbaţi care au acele mari slujbe remarcabile, ei nu pot să ajungă în acele locuri. Ei-ei nu-şi pot permite. Ei doar nu pot să ia aşa de mult timp.

E-20 Ei bine, eu am încercat să păstrez, ce slujbă mică mi-a dat Domnul mie, smerită. Eu-eu-eu nu... Eu niciodată nu am luat o ofertă în viaţa mea. Eu-eu-eu nu am programe să sponsorizez. Eu-eu nu am nimic de vândut. Eu-eu-eu doar vreau să o păstrez aşa dacă-dacă Domnul vrea ca eu să merg să le predic la zece, eu mă pot duce. Şi dacă El vrea ca eu să merg în străinătate, El o va sponsoriza. Astfel eu pot să merg oriunde El mă călăuzeşte. Mie-mie cumva îmi place aceasta în felul acela. Şi eu nu trebuie să am o mulţime de bani, sau nimic. Eu doar vreau binecuvântările Domnului. Astfel voi doar rugaţi-vă pentru mine, dacă voi vreţi. Aceea este, eu mă gândeam când eu...

E-21 Nu demult, am fost invitat de scumpul nostru, suflet distins, Fratele Oral Roberts. Eu am stat în locul lui acolo. Eu cred că el a spus că acesta costă cam trei milioane de dolari, clădirea sau ceva. O, doamne! Eu am fost în Hollywood, şi eu m-am rugat pentru Regele George în palat, şi Gustav sus în Suedia, şi locuri diferite, şi eu am fost în multe locuri, un privilegiu de a fi acolo, şi am văzut mult, dar eu niciodată nu am văzut o clădire ca aceea. Şi când am mers înăuntru, acolo erau aşa de multe persoane la uşă, poliţia a trebuit să mă ducă roata şi să mă aducă afară pe partea din spate, aşteptând, să vin afară pentru rugăciunea pentru bolnavi. Şi când am mers afară pe partea din spate, Fratele Fisher m-a adus afară, după ce el mi-a arătat prin clădire, când eu stăteam acolo afară şi mă uitam în sus la acea mare, clădire mamut.

E-22 Eu tocmai am venit de la Fratele Tammy Osborn. Acei băieţi amândoi zic că ei au venit la miting şi au fost inspiraţi. Eu îi mulţumesc Domnului, atunci, să mă lase să am o mică parte în slujbă.

E-23 Şi cum Fratele Osborn, cum a venit el acolo în acea seară, şi l-a văzut pe maniacul acela să alerge la platformă, să mă omoare. Şi şi-a aruncat braţele afară, şi a spus, "Eu am să-ţi rup fiecare os în trupul tău."

E-24 Am spus, "Pentru că tu l-ai provocat pe Duhul lui Dumnezeu, în această seară, tu vei cădea peste picioarele mele."

E-25 El m-a scuipat în faţă. A spus, "Eu îţi voi arăta asupra cărui picioare voi cădea." Şi el şi-a ridicat pumnul înapoi să mă lovească.

E-26 Şi am spus, "Satano, părăseşte-l pe om." El s-a zvârcolit în jur, în jur, şi atunci a căzut peste picioarele mele. Şi poliţia a trebuit să-l rostogolească jos.

E-27 Tammy Osborn a spus, "Dacă Dumnezeu poate să facă aceea pentru un om, El poate pentru altul." Şi astfel...

E-28 Şi Tammy Osborn, un suflet distins, un om adevărat! Eu am fost jos la locul lui măreţ acolo şi am văzut clădirea lui mare.

E-29 Am venit acolo şi l-am văzut pe Fratele Oral Roberts. Atunci ei... Am mers afară, prin spate. Ei urmau să vină roata şi să mă ia. Eu mă uitam la acea mare, clădire mamut. M-am gândit, "O, vai! Priveşte la Fratele Tammy, Doamne, cum l-ai binecuvântat Tu." M-am uitat pe aici şi am văzut-o pe a lui Fratele Oral. Am spus, "Doar mă gândesc ce poate Dumnezeu să facă pentru un micuţ, om smerit! Oral Roberts, născut într-un adăpost, eu cred, afară acolo. Un micuţ băiat sărman, şi a putut să-i dea milioane de dolari în mâinile lui, şi lucruri."
Acum, Ceva mi-a spus, "Ei bine, cum este cu tine?"

E-30 M-am gândit, "Ei bine, nu." M-am gândit, "Băiete, eu sigur aş fi ruşinat ca unul din ei să vină la locul meu. Eu am o maşină de scris aşezată în capătul clădirii. Acum, Fratele Oral avea, eu cred, cinci sute de maşini IBM pe un etaj." M-am gândit, "Totul nici măcar atins cu mâini umane, aşa de înalt." M-am gândit, "O, doamne! Dacă el ar veni în locul meu, să zică, 'Mi-ar place să văd biroul tău, Frate Branham.' Ooooh!" M-am gândit, "Mi-ar fi ruşine de mine însumi." M-am gândit, "Ei bine, Doamne, poate-poate Tu nu ai putea avea încredere în mine. Poate eu nu aş face pentru mine să fiu aşa." Am spus, "Nu. Doamne, Tu eşti infinit. Tu ştii că eu nu am aşa de multă inteligenţă." M-am gândit, "Uite ce au moştenit ei!" M-am gândit, "Ei bine, eu presupun că eu nu am foarte mult."

E-31 Şi Ceva a spus, "Priveşte sus." Astfel eu am fost destul de bine satisfăcut atunci. Eu caut o Cetate a cărui Ziditor şi Făcător este Dumnezeu.

E-32 Acum, eu nu sunt nimic împotriva acestor fraţi în care Dumnezeu poate avea încredere în felul acela, dar eu-eu îi iubesc. Şi eu îi mulţumesc lui Dumnezeu că face aceea pentru oameni mari ca aceia.

E-33 Dar, pentru mine, aceea m-ar îngrijora de moarte, bine, dacă eu a trebuit să am douăzeci, treizeci de mii de dolari pe zi, să operez o intreprindere. Dacă eu obţin suficient pentru cei trei copii ai mei, şi soţia mea, şi eu însumi, să mâncăm, şi un loc să dormim, aceea este destul de bine pentru mine. Atunci dacă Domnul vrea să mă duc undeva, aceste locuri, mici smerite, atunci eu pot merge. Poate El m-a ţinut în felul acela, voi vedeţi.

E-34 Eu nu aş putea întâlni oameni care îi întâlnesc ei. Eu nu am inteligenţa aceea. Eu nu am educaţia. Astfel, eu merg, să mă rog pentru copiii Lui bolnavi, şi sperând că într-o zi, în palatele de Sus, ca noi toţi să ne putem întâlni din nou, unde noi niciodată nu trebuie să fim bolnavi, fără alte adunări de rugăciune sau fără predicare la păcătoşi. Până la timpul acela, eu sunt fratele vostru în Cristos.

E-35 Acum, benzile care se fac aici, ele sunt, voi le puteţi avea acolo. D-ul Sothmann, de aici. Ele sunt deja făcute. Chiar imediat după serviciu, voi le puteţi avea. Nu trebuie să aşteptaţi după ele. Ele sunt chiar acolo, voi le puteţi avea.
Şi, acum, rugaţi-vă pentru mine.

E-36 Şi acum, în această seară, Fratele Shakarian mi-a spus că el mă va lăsa să încep devreme. Eu presupun că aceea înseamnă, "să ieşim afară devreme." Şi eu-eu o să fac cât pot de bine să fac aceea. Şi aceasta fiind Vinerea Mare, şi m-am gândit, azi dimineaţă, să iau ...

E-37 [Fratele Demos Shakarian zice, "Câţi vor ca Branham doar să-şi ia timpul lui simplu, totuşi, să nu fie grăbit?" Adunarea aplaudă şi zice, "Amin." – Ed.] O! Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. ["În regulă. Eu nu vreau ca tu să mă învinuieşti pe mine."] Nu, frate. Frate Shakarian, eu nu am întenţionat aceea în acel fel. Înţelegi? Eu... ["Noi vrem-noi vrem ca tu doar să-ţi iei timpul tău, Frate Branham. Noi avem toată noaptea aici."] Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc. ["Unde este Domnul, acolo este pace, acolo este mângăiere, şi acolo este odihnă."] Îţi mulţumesc.

E-38 Eu, uneori, în vorbire, dacă eu îmi amestec toate cuvintele, doar îmi reaminteşte de o mică poveste care am auzit-o odată, despre un băieţel. Un lucrător venea în sus pe o-o alee, şi el l-a auzit pe un băieţel acolo într-un colţ, spunând alfabetul, "A, B, C, D..." Şi el a ascultat la el. El îşi avea mâinile în sus spre Cer. El a spus, ... După ce el a sfârşit cu aceea, el s-a ridicat sus, şi şi-a pus pălăria.

E-39 El a spus, "Fiule?" S-a întors în jur şi a privit. El a spus, "Eu sunt un lucrător." A spus, "Eu te-am auzit, pe genunchii tăi, ţinându-ţi mâinile în sus, spunând alfabetul."

E-40 El a spus, "Domnule," a spus, "eu am fost crescut într-un cămin Creştin. Tata şi mama au fost amândoi omorâţi, brusc. Eu am fost dus afară." A spus, "Omul cu care eu locuiesc este aşa de crud faţă de mine!" A spus, "Eu doar mă rugam pentru el. Eu nu ştiu cum să mă rog." El a spus, "Eu doar spuneam tot alfabetul, şi m-am gândit că poate Dumnezeu ar înţelege cum să-l pună împreună."

E-41 Astfel poate voi doar vă gândiţi acelaşi lucru pentru mine, căci-căci poate El va înţelege şi va pune împreună în aşa fel încât voi veţi înţelege de la obiectivul şi... care eu îl am în inima mea către ce spun eu.

E-42 Eu niciodată nu am fost înclinat să-să încerc să fiu tulburat printre oameni, pentru că eu am fost printre oameni. Eu am numai un singur lucru care eu îl văd, şi acela este Cristos, şi El răstignit. Eu văd o Biserică care eu o iubesc, pentru care El a murit. Şi eu sunt foarte zelos de acea Biserică. Şi eu-eu fac cât pot de bine să O păstrez ce eu gândesc că este chiar în ordine, în linie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi, acum, mă uit spre o zi să petrec o Eternitate neîncetată cu voi, dincolo într-o Ţară unde noi vom şedea în jur cum eram în această seară.

E-43 Cum de multe ori mă uit spre când noi avem dejunuri şi cine, şi lucruri ca acelea. Acum, eu sunt un sudist. Şi aceasta încă este "cină" pentru mine. Ei vorbesc despre acest mic dejun aici, prânz, şi masă. Eu-eu nu pot face aceea. Acum ce devine din cina mea? Vedeţi? Eu-eu-eu doar... Eu trebuie să am cină. Aşa este. Doar să prânzesc nu-mi va ajuta la nimic. Eu-eu trebuie să mănânc de trei ori pe zi.

E-44 Dar, astfel, eu mă gândesc, cum m-am uitat. Eu am dat mâinile cu unii din oamenii de aici, lucrători vârstnici care au fost probabil pe câmp când eu am fost încă un păcătos. Şi eu mă uit la ei, şi mă gândesc despre a vedea cărunţeala în părul lor. Mă gândesc, "Vai! Acei oameni au fost acolo afară, luptând, înainte ca eu să fiu măcar convertit. Eu nu am nici o treabă să stau aici pe platformă, vorbind cu astfel de oameni ca aceia." Apoi mă uit afară...

E-45 Ei bine, singurul lucru ce ei l-au făcut, ei-ei au profeţit şi au spus că aceste lucruri vor veni. Şi eu vreau ca voi să ştiţi, fraţilor, că mă gândesc că voi doar-voi doar aţi pus pietrele de temelie pentru... şi aţi desţelenit terenurile.

E-46 Voi fraţii penticostali care aţi stat aici afară cu o tamburină în mâna voastră, când voi nu aţi avut o biserică la care să mergeţi, când oamenii au râs şi au aruncat ouă clocite către voi, şi aţi fost puşi în închisoare toată noaptea; aţi rupt porumb pe liniile de cale ferată, copiii voştri au mers flămânzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze sufletul vostru distins! Voi ar trebui să fiţi aici, nu eu.

E-47 Dar voi aţi spus că va veni un timp când aceste lucruri se vor întâmpla. Eu sunt bucuros să văd că voi trăiţi să o vedeţi că se întâmplă. Nu s-a spus încă nici pe jumătate. Şi eu-eu vă apreciez.

E-48 Mă uit jos la masă şi vă văd, cei diferiţi. Mă gândesc, "Eu aş putea să nu mai mănânc cină cu voi din nou aici pe pământ. Dar într-o zi, când viaţa este toată sfârşită, noi vom mânca cina din nou, aşa este, sus acolo în Casa Tatălui, când ne uităm peste masă şi ne vedem unul pe altul." Noi suntem pe câmpul de bătălie acum. Noi trebuie să ne grăbim departe. Dar eu doar îmi imaginez ce va fi când eu mă uit peste masă şi-i văd pe toţi răscumpăraţii şezând acolo, se întind dincolo şi vă apucă mâna. Noi începem să plângem. Noi trebuie să plângem. Atunci Regele va veni afară şi va şterge toate lacrimile din ochii noştri, zice, "Nu plângeţi, copii. Totul s-a terminat. Intraţi în bucuriile Domnului care au fost pregătite pentru voi de la întemeierea lumii." Micile noastre diferenţe se vor şterge la o parte atunci. Şi acolo va fi o mare Eternitate. Eu vreau să O petrec cu voi.
Să ne rugăm acum aşa cum ne aplecăm capetele.

E-49 Tatăl nostru Ceresc, marele, puternicul Iehova Care a tunat înainte la început şi a spus, "Să fie lumină," şi a fost lumină. O, tună din nou, Iehova! Aruncă Lumină pe cărările noastre, în această seară. Aruncă Lumină asupra Cuvântului Tău. Aruncă Lumină asupra zilei în care noi trăim. Trimite Lumina. Admite aceasta, Doamne.

E-50 Binecuvântează poporul Tău pretutindeni în jurul lumii, unde focuri de trezire ard pe marginea dealurilor, în ţara păgânilor în jurul lumii. Ne rugăm ca Tu să binecuvântezi pe fiecare lucrător trimis de Dumnezeu. O Dumnezeule, inspiră vieţile lor. Doar mă gândesc, chiar în acest moment, oamenii primesc Duhul Sfânt în jurul lumii. Oamenii sunt vindecaţi, chiar în acest minut, în jurul lumii. Cum Îţi mulţumim pentru această mare binecuvântare universală care a fost făcută posibil de moartea Fiului Tău, vreo o mie nouăsute de ani în urmă, această după amiază, aşa cum noi am sărbătorit, această Vinere mare.

E-51 Ne rugăm, Doamne, ca Duhul Lui Sfânt să vină printre noi acum, şi să ne dea porţia din Pâinea Vieţii de care noi avem nevoie, care ne va susţine pentru călătoria mai departe, aşa cum venim la o parte afară din câmp, pentru aceste câteva zile, să şedem în umbra Pomului Vieţii, să pe bucurăm unul de altul şi de părtăşia noastră împreună. Noi Îţi mulţumim pentru aceasta. Aceasta a fost o reîmprospătare. Acum acordă aceasta, încă o dată, în această seară, Tată, şi umple sufletele noastre.

E-52 Vindecă fiecare persoană bolnavă care este aici. Cum Îţi mulţumim noi pentru vindecarea Ta, astăzi, a surorii noastre cu acel membru scurt şi picior scurt în starea aceea. Noi suntem recunoscători, Doamne. Noi Îţi mulţumim. Aceasta arată că Dumnezeul cel viu locuieşte printre noi. Noi Îţi mulţumim pentru sora care a fost vindecată de guşă pe gâtul ei. Noi poate nici măcar nu ştim încă tot ce Tu ai făcut. Aceasta este remarcabil, Doamne, să vedem cum faci Tu lucrurile. Noi Îţi suntem recunoscători.

E-53 Acum binecuvântează-ne mai departe. Binecuvântează citirea Cuvântului Tău. Ascunde-i pe slujitorii Tăi acum. Taie împrejur buzele care vor vorbi, şi urechile care vor auzi, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-54 Să deschidem acum pentru un text să citim, sau pentru citirea Scripturii, adică. Eu vreau să citesc din două locuri din Cuvânt. Şi acela este de la Isaia, al 53-lea capitol din Isaia. Eu vreau să citesc de la 1-ul-1-ul verset până la al 10-lea, la-la al 10-lea verset, adică. Şi apoi noi vrem să citim Matei 11:25 şi 26. Acum să citim.
Cine a crezut raportul nostru? şi la cine îi este descoperit braţul DOMNULUI?
Căci el va creşte sus înaintea lui ca o plantă fragedă, şi afară din rădăcina afară din... pământ uscat: el nu are nici formă sau atracţie; şi când noi îl vom vedea, acolo nu este frumuseţe ca noi să-l dorim.
El este dispreţuit şi respins de oameni; un om al întristării, ... obişnuit cu mâhnirea: ... noi aşa cum a fost ne-am ascuns faţa de la el; el a fost dispreţuit, şi noi nu l-am preţuit.
Cu siguranţă el a purtat durerile noastre, şi a purtat întristările noastre: totuşi noi l-am socotit copleşit, lovit de Dumnezeu, şi năpăstuit.
Dar el a fost rănit pentru fărădelegile noastre, el a fost zdrobit pentru nelegiuirea noastră: pedeapsa păcii noastre a fost asupra lui; şi cu rănile lui noi suntem vindecaţi.
Noi toţi ca oile am rătăcit; ne-am întors fiecare la propria lui cale: ... DOMNUL... a pus asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor.
El a fost apăsat, şi mâhnit, el a fost năpăstuit, şi totuşi el nu şi-a deschis gura: el a fost adus ca un miel la măcelărie, şi cum o oaie înaintea tungătorilor ei este tăcută, astfel el nu şi-a deschis gura.
El a fost luat de la închisoare şi de la judecată: şi cine va declara generaţia lui? căci el a fost stârpit de pe pământul celor vi: şi pentru fărădelegea poporului meu a fost el lovit. Şi el a fost acela ...
Şi el şi-a făcut mormântul cu cei răi, şi în cei bogaţi în moartea lui; pentru că el nu a făcut violenţă, nici nu a fost acolo amăgire în gura lui.
Totuşi i-a făcut plăcere DOMNULUI să-l zdrobească; el l-a pus la suferinţă: când tu vei face sufletul lui o jertfă pentru păcat, şi el va vedea sămânţa lui, şi vei prelungi zilele lui, şi plăcerea DOMNULUI va propăşi în mâna lui.

E-55 Desigur, el vorbeşte despre Isus aici, uimitorul şi minunatul nostru Domn. Matei al 11-lea capitol, şi al douăzeci-... 25-lea şi 26-lea verseturi.
Şi la acel timp Isus a răspuns şi a spus, Eu îţi mulţumesc, O Tată, Domn al cerului şi pământului, pentru că tu ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.
Chiar aşa, Tată, chiar...
Chiar aşa, Tată: căci aşa a părut bine în privirea ta.

E-56 Acum, dacă Domnul voieşte, eu vreau să trag din acesta un text, asupra căruia să vorbesc doar pe scurt, aşa repede cât este posibil. Şi atunci să şed jos şi să ascult la încă câteva mărturisiri. Eu vreau să iau acest subiect aici: Dumnezeu Se Ascunde În Simplitate.

E-57 Voi ştiţi, Dumnezeu este aşa de măreţ, că El Se ascunde în simplitate, şi atunci Se descoperă în acelaşi lucru în care El Se ascunde. Şi Dumnezeu este aşa de mare, că El Se poate face simplu. Aceea este ce Îl face mare. Aşa de mulţi Îl pierd în simplitate, căi simple în care El Se ascunde. Acum, noi ştim că omul nu poate să facă aceasta. Omul nu se poate face pe sine suficient de mare ca să fie simplu. Vedeţi? Acum ce-l face pe Dumnezeu aşa de mare, este pentru că El poate să fie aşa de simplu. Şi Dumnezeu nu Se descoperă în măreţie, aşa cum noi numim măreţie.

E-58 Acum, aşa cum citim Cuvântul, şi studiem Cuvântul lui Dumnezeu, noi aflăm felul cum Dumnezeu face lucrurile. El nu poate, niciodată nu schimbă programul Lui. Ce spune Dumnezeu, El niciodată nu poate să meargă înapoi pe Cuvântul Lui.

E-59 Când noi facem ceva: eu pot să fac ceva în anul acesta, mă gândesc, "Aceasta este bine." Anul viitor sau poate săptămâna viitoare, eu pot să văd unde sunt greşit.

E-60 Dar Dumnezeu nu poate, pentru că El este infinit. Prima Lui decizie, dacă El este vreodată chemat pe scenă, să acţioneze, şi felul cum El acţionează pe acea decizie, acela este felul cum El trebuie să acţioneze de fiecare dată acea decizie trebuie să se facă din nou. Pentru că, dacă El nu a acţionat; dacă El acţionează într-un anumit fel asupra acestei decizi, şi dacă acelaşi subiect apare din nou, şi dacă El nu acţionează în acelaşi fel cum a făcut El prima dată, atunci El a acţionat greşit prima dată.

E-61 De aceea, dacă un om vine vreodată la El pentru mântuire, şi El l-a mântuit pe baza pe care El l-a mântuit, El trebuie să-l mântuiască pe următorul om pe aceeaşi bază. Şi dacă un om vine vreodată la El pentru vindecare, şi El l-a vindecat pe om pe o anumită bază, dacă vine omul următor, El trebuie să-l vindece pe aceeaşi bază. El nu se poate schimba. El trebuie să fie întotdeauna la fel.

E-62 Dumnezeu a făcut un program. Când omul a păcătuit la început, în urmă, el a încercat să găsească o cale de scăpare pentru sine. El a încercat să-şi facă o acoperitoare, frunze de smochin şi aşa mai departe. Aceasta niciodată nu a mers. Dar Dumnezeu a făcut o cale ca omul să se poată împărtăşi cu El din nou, şi aceea a fost sub sângele vărsat al unui înlocuitor nevinovat. Şi aceea este singura cale în care Dumnezeu l-a întâlnit vreodată pe om. Şi aceea este singura cale în care Dumnezeu îl poate întâlni vreodată pe om, este sub sângele vărsat al unui înlocuitor nevinovat.

E-63 Acum, noi suntem aici în Vinerea mare. Şi lumea, astăzi, în denominaţiunile Catolice, ei se târăsc sus pe scări şi, o, aşa de multe feluri diferite care noi le facem tradiţii, şi frecăm oase. "Şi există vreo nouăsprezece, absolut dovedite, cuie care ei le-au luat din mâinile lui Isus," ei pretind. "Fiecare biserică are unul." Şi ce contează dacă acesta este cuiul, sau dacă este haina, sau orice este aceasta?

E-64 Noi avem Duhul Sfânt. Aceea este ce i-a lăsat Cristos la Biserică, nu ceva haină, ceva bucată din cruce, ceva cui, sau ceva. El ne-a lăsat un memoriu, şi acela a fost Duhul Sfânt care El l-a lăsat pentru Biserică. Acum, acum, aceea a fost ce El i-a lăsat la Biserică, o mie nouăsute de ani în urmă, după amiaza aceasta, aşa cum El a murit la Calvar. El a predat în mâinile lui-lui Dumnezeu, Duhul Lui, şi Acesta a fost trimis înapoi la Biserică în Ziua Cincizecimii. Acum, Dumnezeu...

E-65 La început când omul a păcătuit, aceasta a arătat natura omului. El întotdeauna încearcă să se ascundă de Dumnezeu, şi îşi face o cale în care el se poate simţi justificat, o religie. Aceea fiind o religie, înseamnă "o acoperitoare." Astfel el a încercat să-şi facă propria lui religie.

E-66 Dar Dumnezeu a făcut decizia Lui despre cum să-l întâlnească El pe om, aceea a fost asupra Sângelui vărsat. Şi aceea este singura cale, indiferent cât de mult încercăm noi orice altă cale. Acela este singurul loc în care Dumnezeu îl va întâlni pe om pentru părtăşie, şi sub Sângele vărsat.

E-67 Dumnezeu l-a întâlnit pe Israel numai sub sângele vărsat. Singurul loc în care Israel se putea închina este sub sângele vărsat.

E-68 Şi, astăzi, noi am încercat organizaţia, noi am încercat denominaţiunea, noi am încercat-noi am încercat educaţia. Noi am încercat realizările ştiinţifice şi de toate, să încercăm să-i aducem pe oameni într-o unitate pentru părtăşie. Şi aceasta a dat greş, fiecare din ele.

E-69 Există un singur loc în care omul se poate întâlni şi să aibă părtăşie cu Dumnezeu, şi părtăşie unul cu altul. Acela este sub cruce, când fiecare om acceptă Sângele lui Isus Cristos. Mie nu-mi pasă, în toată particularitatea lui, el încă poate să se întindă şi să-şi pună mâna în mâna aproapelui lui şi să-l cheme, "frate," când ne întâlnim la cruce unde Isus a murit.

E-70 Noi devenim o epocă ştiinţifică. Totul trebuie să fie dovedit, ştiinţific. Noi trăim în epoca de ştiinţă, cum a fost prezis de Biblie, "mai slabă decât înţeleaptă," cum noi... cum s-a prezis. Şi noi trăim în acea epocă. Şi cu cât mai mult sondăm în ştiinţă, cu atât mai departe ne îndepărtăm de Dumnezeu. Voi nicodată nu veţi fi în stare să-l dovediţi ştiinţific pe Dumnezeu.

E-71 Şi întreaga armură Creştină este absolut supranaturală. Acolo nu este nimic natural. Dacă voi îl puteţi dovedi pe Dumnezeu, atunci acolo nu mai este nevoie de credinţă. "Dar cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este." Aceasta este prin credinţă. Întreaga armură Creştină este credinţă.

E-72 Dr. F. F. Bosworth, unul din primii mei manageri, a scris o carte numită Privind La Nevăzut. Acum, mulţi din voi aţi citit-o, fără îndoială. Este o carte foarte bună, cel... a privi la nevăzut. Creştinul se uită la lucruri care nu le vede.

E-73 Acum să luăm doar armura de Creştinătate şi să vedem dacă ea este supranaturală: dragoste, bucurie, pace, credinţă, îndelungă răbdare, smerenie, bunătate, răbdare. Totul este supranatural. Dragostea! "Du-te jos la drogherie şi cumpără-mi dragoste în valoare de douăzeci şi cinci de cenţi. Am nevoie de ea." Vedeţi? Voi nu aţi putea s-o faceţi. "Cumpără-mi pace în valoare de un dolar." Voi nu aţi putea s-o faceţi. Vedeţi? Totul este supranatural. Toată armura lui Dumnezeu este supranaturală. Biserica Lui este supranaturală. Ea nu este o organizaţie. Ea este un Trup supranatural în care bărbaţi şi femei sunt născuţi de Duhul Sfânt şi felui Lui simplu.

E-74 Dumnezeu nu face lucruri complicate, atâtea mătănii, şi atâtea aceasta, şi alipiţi-vă de aceasta, şi atâta educaţie, atâta teologie. Păi, noi ne ducem mai departe şi mai departe de Dumnezeu, tot timpul, prin a face astfel.

E-75 Astăzi, noi suntem aşa de ştiinţifici până când putem spune câte molecule ia să faci un atom, câţi electroni, şi aşa mai departe; şi despicăm acel atom, şi îţi spunem cum se face; facem o bombă atomică, şi atunci noi putem explica cum am făcut-o; dar umblăm peste un fir de iarbă care nu îl putem explica.

E-76 Dumnezeu, în simplitate. Dumnezeu S-a manifestat în simplitate. El se face pe Sine simplu. Aceasta este aşa ca cel înţelept să nu înţeleagă. Isus a spus, "Eu Îţi mulţumesc, Tată, că Tu ai ascuns Aceasta de cei înţelepţi şi prevăzători, şi O vei descoperi pruncilor care vor învăţa."

E-77 Să nu încercaţi niciodată să vă educaţi pentru Dumnezeu. Când o faceţi, voi vă educaţi departe de la Dumnezeu. Vedeţi? Dumnezeu nu este cunoscut prin educaţie. Dumnezeu este cunoscut prin credinţă. Şi prima lovire care a dat-o diavolul a fost la programul educaţional, şi omul şi-a pierdut părtăşia cu Dumnezeu. Aceea este exact. El trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu prin credinţă, nu ce poate el explica; prin ce crede el, care el nu poate explica. Căci, noi doar inversăm tabloul.

E-78 Acum, astăzi, totul este un program educaţional. Da. Noi călcăm peste un simplu, fir de iarbă. Ne trimitem copiii la şcoli Biblice şi la colegii. Acum, reţineţi, eu nu condamn aceea. Eu nu sprijinesc neştiinţa. Dar eu încerc să vă spun nebunia acesteia. Şi acolo este unde noi facem... Voi ştiţi că acolo este ceva greşit.

E-79 Şi aceasta este ca în adunările mele. De cele mai multe ori, când eu ţin adunări, eu îi găsesc pe aceia care dau greş în adunarea celuilalt ins. Pentru că, de multe ori...

E-80 Eu l-am privit pe Fratele Roberts. Cineva a spus, "Fratele Roberts, Frate Branham, se va ruga pentru cincisute, în timp ce tu te rogi pentru trei." Aşa este. Cu certitudine. "El va obţine de două ori mărturiile." Cu certitudine. "De cincizeci de ori mărturiile." Vedeţi? Pentru că voi veţi... Până la urmă, aceasta este bazat pe credinţa persoanelor pentru care se face rugăciunea. Dar, aceia care dau greş acolo, atunci ei vin dincoace la adunare. Deoarece...

E-81 Aici, un doctor şade prezent. Dacă un doctor... Tu mergi la cabinetul unui doctor, şi zici, "Eu sunt bolnav la stomac, şi am o durere de cap, şi aşa mai departe." Şi acel doctor doar îţi scrie o mică reţetă de-de aspirină sau un calmant, ceva, el niciodată nu a diagnosticat acel caz. El doar încearcă să te dea afară din cabinet. Vedeţi? Acum, dacă el te are pe inima lui, şi el este interesat, el va diagnostica acel caz până când el găseşte cauza.

E-82 Şi când un om este bolnav, sau o femeie, şi ceva s-a întâmplat, există numai o singură cale să iei aceea corect, aceea este, să mergi înapoi şi să găseşti cauza. Mergem înapoi până când noi vedem ce au făcut ei. În adunări, îi urmăresc cum stau pe platformă. Duhul Sfânt zice, "Zece ani în urmă, tu ai fost la un anumit loc, şi tu ai făcut un anumit lucru. Şi tu ai făcut aceasta, şi anumit." Voi aţi auzit aceasta, mulţi din voi, în adunări. Vedeţi? "Tu ai făcut aceea. Tu trebuie să îndrepţi aceea, întâi." Şi atunci, dacă ei promit s-o facă, atunci tu Îl auzi să vină înainte, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Însemnaţi aceasta în cărţile voastre. Aţi văzut voi vreodată să dea greş? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Cu certitudine nu. Acesta nu dă greş. Acesta nu poate. Ce este aceasta? Vedeţi? Tu, primul lucru, tu trebuie să găseşti cauza înainte să poţi produce cura. Tu trebuie să afli motivul pentru aceasta.

E-83 Iar acum, astăzi, noi încercăm să-i educăm pe oameni la aceea, la apropierea ştiinţifică către Dumnezeu, şi voi nu puteţi face aceea. Dumnezeu nu este cunoscut prin ştiinţă, ci prin credinţă îl cunoaştem pe Dumnezeu.

E-84 Şi eu aş spune aceasta, căci-căci un om poate şedea jos şi să privească la o grămadă de flori, un buchet, şi să studieze aceea treizeci de minute, sincer cu toată inima lui, şi ştie mai mult despre Dumnezeu decât a ştiut dacă el ştie, avea toate licenţele care i le putea da o şcoală Biblică, căci Dumnezeu se descoperă pe Sine în floare. Noi o vedem să moară şi învie din nou, înviere. Noi vedem două sau trei culori diferite în aceeaşi specie de floare. De unde a venit acea culoare? Explicaţi-mi aceasta. Cum a ajuns ea acolo? Unde se duce ea, şi cum vine ea iarăşi înapoi? Cum trebuie să moară acea sămânţă, şi putrezeşte, şi vine înapoi din nou? Dumnezeu, arătându-Se în simplitate, şi apoi ascunzându-Se din nou în moarte, să Se arate din nou în înviere. Vedeţi? Aceasta este doar...

E-85 Voi nu trebuie să ştiţi foarte mult. Singurul lucru care voi trebuie să-l ştiţi este să aveţi credinţă în ceea ce priviţi, ce credeţi voi. Vedeţi? Credeţi. O oră ar dovedi-o într-adevăr, v-ar învăţa mai mult despre Dumnezeu decât toate licenţele care le-aţi putea avea.

E-86 Dumnezeu este aşa de mare, că El se poate face pe Sine simplu. Acum, aceea este ce-l face pe Dumnezeu mare, pentru mine, este cum El poate să se facă pe Sine simplu. Şi aceea, pentru a face, El însuşi, El se ascunde de la cei deştepţi şi înţelepţi. Acum doar gândiţi-vă la aceea. El Se ascunde de oamenii deştepţi şi Se descoperă la oamenii smeriţi. Biblia a spus, în Isaia 35, "Chiar, măcar, un prost nu va rătăci pe cale, Aceasta este aşa de simplă." Şi aşa cum încercaţi să-L desluşiţi, şi să-L studiaţi, voi doar desluşiţi departe de Dumnezeu. De fiecare dată când faceţi aceea, voi doar vă îndepărtaţi mai departe şi mai departe. Încetaţi de a încerca să-L desluşiţi. Doar credeţi ce a spus El. Aceea este tot ce există privitor la El, doar credeţi-L. Şi atunci Se ascunde de cel înţelept, şi Se arată la cel simplu. Omul nu poate fi aşa de mare.

E-87 Un om, imediat ce el îşi obţine o licenţă de vreun fel, el ştie mai mult decât insul următor. Voi nu-i puteţi spune nimic. Bisericile, astăzi, le place să se laude cu păstorul lor, pentru că el este un student la cutare-cutare seminar. El are un-un B.A., el are un D.D., L.D. Ei bine, aceea nu înseamnă nici un lucru. Aceea nu înseamnă. El ar putea avea un B.A., şi un D.D., şi un dublu L.,D., şi nici măcar nu ştie diferenţa între mazăre despicată şi cafea. Aceea-aceea nu înseamnă... Scuzaţi remarca aceea. Acesta nu este loc pentru glumă, voi vedeţi. Eu-eu nu vreau să spun aceea. Nu, domnule. Voi iertaţi-mă. Eu vreau să spun aceasta, că aceea nu are nici un lucru de-a face cu Acesta.

E-88 Voi îl cunoaşteţi pe Dumnezeu prin credinţă, şi numai aceea. Aceea a fost dovedit când Isus a venit pe pământ, şi acei Farisei şi aşa mai departe, cele mai înalte licenţe, cei mai deştepţi, oameni cu cea mai sfântă viaţă care i-am avut. Chiar un defect împotriva lor, ei ar fi fost împroşcaţi cu pietre fără milă. Şi Isus a spus, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul; lucrările lui le veţi face." Cine putea să arate cu degetul spre ei şi să spună?

E-89 Noi numim, "păcat," comiterea de adulter, spunând o minciună, fumând ţigări, mestecând tutun. Cel... Aceea nu este păcat. Aceea nu are nimic de-a face cu păcatul. Acelea sunt atributele de necredinţă. Există numai un păcat, acela este necredinţa. "Cel ce nu crede este deja condamnat." Când un om îl va tăgădui pe Acela, Acela, Cuvântul lui Dumnezeu, acela este păcatul chiar acolo.

E-90 Isus a spus, când El a fost pe pământ, "Cine Mă poate condamna de păcat? Cine Îmi poate arăta că Eu nu am împlinit tot ce a fost profeţit despre Mine? Când Eu am venit, Eu a trebuit să fac cutare-cutare lucruri. Cine poate dovedi că Eu nu am făcut chiar exact ce zice Scriptura ca Eu să fac? Cercetaţi Scripturile, căci în Ele vă gândiţi că aveţi Viaţă Eternă, şi Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Mine." Vedeţi? "Cine Mă poate condamna de păcat?"

E-91 Acum, acei oameni acolo, ei au trebuit să-şi spele oalele şi cratiţele, şi să se spele înainte să mănânce, şi toate aceste tradiţii obişnuite prin care ei au trebuit să treacă. Dar Isus le-a condamnat pe toate, şi le-a pus deoparte, şi le-a spus că ei erau draci. V-aţi putea gândi la un astfel de lucru?

E-92 Credeţi voi că El ar face acelaşi lucru în biserici astăzi? El cu certitudine ar face. Noi ne-am înfăşurat în jurul tradiţiilor şi lucrurilor, până când noi ne-am băgat în aceeaşi încurcătură cum am fost atunci. Şi acum, când Dumnezeu se expune pe Sine în simplitate, atunci ei nu-L recunosc, deloc. Aceasta este deasupra felului lor de gândire. Ei Îl au totul aranjat în felul în care ei gândesc că El ar trebui să fie, şi, dacă El nu vine în felul acela, ei nu vor să-L primească. Acela este singurul fel. Acela a fost întotdeauna necazul.

E-93 Reţineţi, calea în sus este în jos. Acum, aceea este corect. "Cel ce se smereşte va fi înălţat."

E-94 Cum ştiţi voi dacă aceasta este, care este în sus, şi-n jos? Dacă lumea stă în spaţiu, este Polul Nord sus, sau Polul Sud în sus? Care este acesta? Vedeţi?

E-95 Şi voi ziceţi, "O, steaua dimineţii, şi steaua serii." Acestea sunt amândouă aceeaşi stea. Vedeţi? Aceeaşi lumină care a fost dată dimineaţa, este aceeaşi stea de seară, lumea este doar întoarsă în jur. Aceea este tot. Vedeţi? Astfel nu este aşa de complicat, de fapt. Aceasta este doar credinţă simplă, să-l credeţi pe Dumnezeu. Observaţi. Calea în sus, am spus, este în jos. El...

E-96 Noi trebuie să-l credem pe Dumnezeu. Noi trebuie să-L luăm la Cuvântul Lui. Noi nu trebuie să încercăm să desluşim lucrurile. Dar, doar orice spune Dumnezeu, adevăratul Duh real al lui Dumnezeu va puncta fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu cu un "amin." Duhul Sfânt a scris Cuvântul.

E-97 Dacă Duhul Sfânt a scris Cuvântul, şi Duhul Sfânt este în voi, cum poate Acesta să spună, "Ei bine, Aceea a fost pentru altă epocă"? Cum poate Acesta spune, când El a spus, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci," şi voi încercaţi să-L plasaţi departe în vreo epocă în urmă acolo, sau vreo epocă care vine?

E-98 Omul încă este acelaşi. El întotdeauna îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru ce El a făcut, privind înainte după ce va face El, şi ignorând ce face El. Acela este exact omul, întotdeauna. Şi el face acelaşi lucru astăzi. El întotdeauna este aşa. El, acela este un om, şi voi trebuie să ieşiţi din aceea. Voi trebuie să lăsaţi mintea care era în Cristos să fie în voi.

E-99 Preocuparea lui Dumnezeu cu omul întotdeauna a fost în umilinţă. El niciodată nu se ocupă cu oamenii în termene măreţe teologice mari. Spuneţi-mi mie o dată când El a făcut-o. El niciodată nu o face. El se face pe Sine simplu. Şi omul vrea să-L facă complicat. El Se face măreţ, prin a Se face smerit.

E-100 Acum, când un om obţine un pic de educaţie, sau câteva licenţe, el ştie aşa de mult încât tu nu-i poţi spune nimic. Dar dacă el ar putea doar să continue să devină destul de mare până când el ar putea să se facă mic, până când el nu ştie nimic, atunci aceasta ar fi în regulă. Dar el nu poate să ajungă aşa de mare. Vedeţi? El doar nu poate deveni aşa de mare.

E-101 Şi Dumnezeu este aşa de mare. El este aşa de mare încât El se poate face pe Sine smerit. Dar noi nu putem, mari, să devenim destul de mari să ne facem pe noi umiliţi. Aceea este diferenţa. Şi astfel Dumnezeu Se ascunde în umilinţă şi simplitate. Şi omul, înţelepciunea lumii, priveşte drept peste vârful Acestuia. Nu-i de mirare că Isaia a spus, "Cine a crezut raportul nostru? La cine îi este descoperit braţul Domnului?" Isus a spus, "Eu Îţi mulţumesc, Tată, al Cerului, al pământului, că Tu ai ascuns Aceasta de la ochii celor înţelepţi şi prevăzători, şi Îl vei descoperii pruncilor care vor învăţa." Umilinţă, simplitate, doar urmăriţi cum Se face Dumnezeu simplu.

E-102 Priviţi. Priviţi la Eden. Doar să creadă Cuvântul Lui, a fost tot ce au avut ei de făcut, să trăiască. Acum, Dumnezeu nu a spus, la această primă cauză, că voi aveţi aşa de multe licenţe de colegiu care voi ar trebui să le aveţi. El a spus, "Acesta este Cuvântul Meu. Îl credeţi, trăiţi. Nu-L credeţi, muriţi."

E-103 Acum, Eva nu a respins totul din Acesta. Ea a crezut doar o mică fază din El.

E-104 Acum eu vreau să vă pun o întrebare, fraţilor, surorilor. Dacă Dumnezeu a lăsat toate acestea să se întâmple din cauză că Eva nu a crezut o fază mică din Cuvânt, şi a cauzat ca omenirea să ajungă la punctul în care este, credeţi voi că noi vom merge vreodată înapoi, necrezând vreo fază din El? Gândiţi-vă la aceasta. Dacă Dumnezeu a putut să vadă prunci mici suferind, războaie şi necazuri, foamete şi înfometări, boli şi ucidere; şi toate aceste lucruri au avut loc, totul din cauză că o mică fază din Cuvântul Lui a fost necrezut. Vă gândiţi voi că vom ajunge vreodată înapoi, îndoindu-ne de o mică fază din El? Dacă a costat toată aceasta, vă va lăsa El înapoi pe gratis, să vă lase să mergeţi oriunde, să ziceţi, "Eu nu. Nu Îl pot înţelege. Eu nu Îl cred. Oricum"? Nu.

E-105 Voi trebuie să-L credeţi tot, indiferent cât pare El de smerit. Credeţi-L, oricum. Ziceţi, "Ei bine, eu nu-L înţeleg." Credeţi-L, oricum. Voi nu trebuie să-L înţelegeţi. Voi trebuie să-L credeţi. Doar credeţi-L, oricum. Acum, acela-i felul cum suntem noi astăzi, acelaşi lucru, acel Dumnezeu.

E-106 Aceasta este ca o armată mergând la luptă. Noi avem spioni în Anglia. Anglia are spioni aici. Spionii sunt înăuntru şi afară, în jurul lumii. De ce? Ei cercetează secretele noastre militare. Când noi găsim vreun fel de secret militar, imediat ce ei îl pot găsi, ei iau acelaşi lucru, sau ceva, să-l combată. Acesta este un război.
Cele mai mari războaie, ce se petrec, este un război spiritual.

E-107 Acum, când Dumnezeu a ştiut că aceasta urma să vină la împlinire, El a făcut pentru copiii Lui întocmai cum face Statele Unite pentru armata lor. Noi îi dăm unui om o cască să poarte, pentru că noi ştim că el o să o folosească. Noi îi dăm, o-o cazma să sape înăuntru. Noi ştim că este o livră mare, vreun pachet de nouăzeci de livre pe spatele lui [aproximativ 45 kg]. Ceva recrut mic purtându-l, el cu certitudine este un-un lucru greu pentru el. Dar armata ştie că ei trebuie să-l instruiască pentru aceea, deoarece o să aibă nevoie de aceasta. Fiecare piesă de echipament, el o să aibă nevoie de aceasta când el ajunge pe frontul de luptă.

E-108 Şi aceea este ce ar trebui noi să facem astăzi, prietene. Noi trebuie să luăm întregul Cuvânt al lui Dumnezeu, căci noi o să avem nevoie de El. Noi trebuie să folosim fiecare Cuvânt care este înăuntru Acolo. Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, şi noi trebuie să folosim Evanghelia deplină, toată Aceasta. Acum, când Dumnezeu a fortificat Biserica Lui, El a fortificat-O cu cel mai bun lucru care El l-a putut găsi, pentru că aceştia sunt Proprii Lui copii. Şi El a fortificat Biserica prin Cuvânt, Propriul Lui Cuvânt. Doar le-a cerut să creadă Cuvântul Lui, aceea a fost tot.

E-109 Şi Satan, prin înţelepciunea lui, a cauzat ca Eva să rupă jos acea barieră, doar într-un loc. Satan a admis că fiecare părticică din Cuvânt a fost adevărat, dar a spus, "Cu siguranţă..." Aceea este tot ce a trebuit el să ştie. "Cu siguranţă tu nu vei muri." Acum, aceea era portiţa. El a scos-o pe Eva din spatele acelui Cuvânt, cu o mică îndoială.

E-110 Aceea este exact unde el duce biserica astăzi, acelaşi lucru. Doar acea singură îndoială mică vă aduce pe această parte. Şi acum nu există cale ca să încercaţi vreodată să gândiţi că Dumnezeu vă va cruţa vreodată prin aparţinerea la o biserică, aparţinerea la o organizaţie, sau un grup, sau orice este aceasta, sau orice senzaţie.

E-111 Voi trebuie să credeţi Cuvântul Lui şi să acţionaţi asupra acestuia. Corect. Există... Aceea este singura cale. Acela era programul lui Dumnezeu la început. Acela era programul lui Dumnezeu în jos prin viaţă. Acela este programul lui Dumnezeu acum, este, că Biserica trebuie să stea în spatele Cuvântului. Aceea este singura cale ca el, voi să puteţi fi în siguranţă.

E-112 Observaţi-l pe Noe în zilele lui. Noi am vorbit despre el azi dimineaţă. În zilele lui a fost un timp mare intelectual, şi oamenii au fost deştepţi. Şi Noe, marea lui epocă intelectuală, Domnezeu a venit jos să salveze poporul ales.

E-113 Credeţi voi că Dumnezeu are o Biserică aleasă? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cu certitudine, El are. Şi El vine să-i salveze pe acei Aleşi. Ceilalţi din ei, este doar carne de tun obişnuită. Dar El-dar El ştie că acolo o să fie un număr din ei salvaţi, deoarece, "El le-a pus numele în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii." Aceea este exact conform cu Scriptura.

E-114 "Şi anticristul, în zilele din urmă, va înşela pe fiecare a căror nume nu au fost scrise în acea Carte înainte de întemeierea lumii." Biblia a spus aşa. Anticristul, aşa de aproape, acesta va fi Penticostal, până la punct. Vedeţi? "Dar acesta îi va amăgi pe acei a căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii de la întemeierea lumii, când Mielul a fost ucis."

E-115 Observaţi. Acum, noi aflăm că, Satan, acel mare agent, el a fost în stare numai să ia biserica, prima dată, prin a-i face să accepte înţelepciunea lui a lumii, şi să se îndepărteze de la credinţa obişnuită care Dumnezeu le-a spus să o aibă în Cuvântul Lui. Acela a fost primul Lui program. El a reuşit acolo. Şi acolo este unde el a făcut-o, de fiecare dată. O, dacă noi am putea măcar să vedem că aceea este. Şi când el poate să vă scoată din spatele acelui Cuvânt, aceea este tot ce are el de făcut. Voi sunteţi-voi sunteţi în mâinile lui chiar atunci.
Observaţi, doar credeţi Cuvântul Lui, şi trăiţi.

E-116 Acum, Eva, Acela nu a fost suficient pentru ea. Ea trebuia să aibă ceva din înţelepciunea lumii.

E-117 Acela este felul cum facem noi astăzi. Noi doar trebuie să avem ceva doctor, Ph.D., LL.D., să ne spună despre Acesta. Frate, dacă acesta este contrar la acest Cuvânt, voi să-l lăsaţi în pace. Mie nu-mi pasă dacă acesta este papa de la Roma, sau dacă acesta este... orice ierarhie, sau arhiepiscopul de Canterbury. Mie nu-mi pasă cine este acesta. Voi credeţi Cuvântul lui Dumnezeu. Şi fiecare alt cuvânt să fie o minciună, dacă ceva este contrar la Cuvânt.

E-118 Eu am aflat acest singur lucru. Trăiesc prin Cuvânt. Dacă Dumnezeu face o promisiune, El trebuie să-şi ţină acel Cuvânt. Dacă El nu-şi ţine acel Cuvânt, atunci acesta nu este Dumnezeu.

E-119 Acum, Dumnezeu o să trebuiască să judece lumea prin ceva criteriu, într-o zi. Acum, dacă El o să o judece prin criteriul cum biserica Romană ne spune, al bisericii, atunci care biserică este aceasta? Există vreo nouă sute de organizaţii diferite. Care este aceasta? Baptiştii spun că al lor este criteriul. Penticostalii spun că al lor. Catolicii spun că al lor. După mine, nici una din ele.

E-120 Cuvântul este Adevărul. "Oricine va lua un Cuvânt din Aceasta, sau adaugă un cuvânt la Ea, la acela i se va lua din, partea lui, din Cartea Vieţii." Vedeţi? Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu va judeca omul.

E-121 Marea generaţie a lui Noe acolo, când ei au fost aşa de deştepţi, Dumnezeu le-a trimis un mesaj. Şi când El a trimis, El nu a trimis un arhanghel. El a trimis un fermier, cu un mesaj, mic simplu, dar acesta le-a arătat. Acum, credeţi voi că ei îl primesc? Nu. Deoarece, acesta a fost prea simplu. Dacă-dacă nu ar fi fost aşa de simplu, ei l-ar fi primit. Dacă acesta ar fi fost ceva lucru măreţ, tu le-ai fi putut spune cum să zidească o piramidă care era mai mare decât acelea care ei deja le-au zidit, şi aşa mai departe, ei ar fi putut să-l primească. Dar El a trimis un om simplu cu un mesaj, că, "O să plouă." Aceea nu s-a potrivit cu educaţia lor ştiinţifică. Păi, ei puteau trage către ceruri, cu radar sau ceva, şi să dovedească că nu există apă acolo sus.

E-122 Dar Noe a spus, "Dumnezeu a spus că ar fi apă acolo. Şi dacă Dumnezeu a spus că ar fi apă acolo, chiar dacă nu este nimic acolo, El o poate pune acolo, deoarece El este Creatorul." Asta este tot. Nu contează ce spune altcineva, Dumnezeu a spus aşa, şi Dumnezeu este în stare să-şi ţină Cuvântul Lui. Acel simplu, mesaj mic a condamnat lumea în zilele lui, şi a mântuit propriul lui cămin. Aşa este. Al unui simplu, nimic radical, doar, simplu, "Păşiţi în corabie." Aceea a fost tot ce era necesar. "Credeţi şi păşiţi înăuntru." Dumnezeu a salvat lumea prin simplitate, arătându-Se aşa de umil. Aceea era... Ce a fost aceasta? Dumnezeu ascunzându-se din nou de la cei foarte deştepţi, educaţi.

E-123 Oricine ştie că oamenii din-ainte de potop au fost mai deştepţi decât cum suntem noi astăzi, mai departe avansaţi în ştiinţă, şi aşa mai departe, decât cum suntem noi astăzi. Păi, ei pot dezgropa mumii în urmă acolo. Şi noi nu am putea avea o mumie astăzi. Noi nu am putea pietrifica un corp în felul acela. Ei aveau coloranţi care noi nu îi putem egala astăzi. Ei au construit piramide şi sfincşi, şi aşa mai departe, care noi nu i-am putea egala dacă am fi trebuit. Noi nu avem materialul cu care să le construim. Noi nu avem puterea să o ridicăm sus acolo. Noi nu am putea s-o construim, dar ei au construit-o. De ce? Ei au fost mai deştepţi decât cum suntem noi.

E-124 Şi în acea rasă fină, deşteaptă, educată, inteligentă de oameni, Dumnezeu a trimis un mesaj, aşa de smerit, încât doar i-a poticnit drept jos până la fund. Ei-ei l-au refuzat şi l-au respins. Şi justeţea lui Dumnezeu cere judecată, că au respins mesajul Lui, şi El a condamnat lumea şi a scufundat-o sub pământ, printr-un potop. Şi l-a salvat pe Noe, cel neprihănit, care a crezut printr-un mesaj simplu, mic care l-a folosit Dumnezeu. Ce a fost aceasta? Dumnezeu ascunzându-se în simplitate. O, da. Da, domnule. De obicei, cum ei întotdeauna fac, ei l-au crezut.

E-125 Altă dată, când acolo a fost un timp de izbăvire la îndemână, Dumnezeu a trimis un om simplu, dintr-o familie simplă. El niciodată nu a luat vreo familie renumită. Familia lui Moise, noi aflăm că el a fost doar un om simplu, o familie obişnuită din seminţia lui Levi, eu cred. Şi ei i-au adus afară, această familie.

E-126 El a lăsat ca Moise să meargă înăuntru şi să fie omul cel mai înalt educat din toată ţara. El îi putea învăţa pe Egipteni înţelepciune. El a fost un om militar, ni se spune de istorie. El a cunoscut toate intrările şi ieşirile, cum să o facă. Şi Dumnezeu a lăsat ca el să fie instruit în felul acela, şi a dovedit că tu nu poţi dobândi pentru Dumnezeu în felul acela. Milităria lui, toată mintea lui de geniu, toată educaţia lui, el a dat greş prin aceasta amarnic şi mizerabil. Dumnezeu l-a lăsat să o facă, l-a lăsat să fie educat şi deştept. Şi atunci I-a luat patruzeci de ani să-l pregătească, iar apoi patruzeci de ani s-o bată afară din el, înainte ca El să-l poată folosi. Aşa este. Aşa este. L-a dus afară în partea din spate a deşertului şi l-a scăpat de toată educaţia care el a avut-o.

E-127 O, singurul lucru este necazul de astăzi, noi întotdeauna încercăm să împachetăm, pentru Venire. Noi s-ar cuveni să golim, pentru Venire. Acolo trebuie să fie un spaţiu acolo. Acolo trebuie să fie ceva, o foame. Noi încercăm să convingem şi să tragem. Noi nu ar trebui să facem aceea. Dacă un om este flămând după Dumnezeu, acolo este un loc gol, pentru El. Aceea este tot. Dar, până acolo, noi nu îl putem înăbuşi pe Dumnezeu într-un loc. Noi îl putem face să aibă isme, şi friguri, şi aşa mai departe, să acţioneze ciudat. Dar aceasta cu certitudine nu va merge până când acel om, însuşi, îl vrea pe Dumnezeu. Da, domnule. Aşa că programele noastre făcute de om nu sunt bune. Intraţi în Dumnezeu. Aceea este exact aşa. Se înscriu la biserică, dă mâinile, forme de botez, şi ritualuri, şi-şi mărgele, şi aşa mai departe, nonsens!

E-128 Aceasta este o naştere. Şi Dumnezeu... "Ferice de cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ea va fi săturată." Aşa este. Voi trebuie să aveţi un loc gol. Ce îi face pe oameni să flămânzească?

E-129 Ce-i face pe oameni să meargă aici afară şi să facă în felul cum ei fac? Ce le face pe aceste femei afară pe stradă, umblând cu aceste haine imorale pe ele? Ce încearcă ei să facă? Ei încearcă să satisfacă o foame. Şi pentru ce flămânzesc ei? Este din cauză că ei au fost creaţi să flămânzească. Dar acea flămânzire, cum îndrăzneşte vreo persoană să încerce să astâmpere acea foame sfântă care Dumnezeu v-a făcut, să flămânziţi după El, şi încercaţi să o satisfaceţi cu lucrurile lumii. Voi nu aveţi un drept să faceţi aceea.

E-130 Cum îndrăzneşte vreo persoană să încerce să pună jocurile de bingo şi dansuri şi lucruri în biserică, şi cine de supe să vă plătiţi păstorul, vreun fel de distracţie carnală, şi vă numiţi religioşi, şi lucruri ca acelea, să astâmpăraţi acea foame sfântă! Când, voi s-ar cuveni să aveţi o cameră de sus acolo, rugându-vă după botezul Duhului Sfânt să umple acea adunare de oameni. Voi nu aveţi nici un drept.

E-131 Dar Acesta este prea smerit. El nu împlineşte cerinţele voastre. Educaţia voastră s-a dus deasupra de Acela. Vedeţi? Voi sunteţi prea deştepţi. Voi vreţi să-i educaţi pe oameni în El. Voi nu vreţi un păstor care îl cunoaşte pe Duhul Sfânt. Voi l-aţi izgoni de la amvonul vostru. Voi nu vreţi aceea, pentru că el nu îşi poate arăta carnetul lui. El nu poate arăta de la care şcoală a fost el. Vă gândiţi că Moise ar fi putut s-o arate? Vă gândiţi căci careva din profeţi ar fi putut s-o arate? Ar fi putut Isus s-o arate?

E-132 Ei au spus, "Ce şcoală? De unde a primit El această educaţie? De unde a venit aceasta?" Noi nu avem o evidenţă despre El să meargă vreodată o singură zi la şcoală în viaţa Lui.

E-133 Cum este cu Ioan, acel bătrân lânos, cu faţa de vierme păros, venind afară din pustie în felul acela? Tatăl lui a fost un predicator, şi el a ieşit dintr-o şcoală; el a fost un preot. Noi nici măcar nu avem vreo evidenţă ca el vreodată să meargă la şcoală. El a mers în pustie la vârsta de nouă ani. De ce? El a avut o slujbă importantă de făcut. De ce nu a urmat el pe urmele tatălui său, chiar cum a fost obiceiul ca el să facă? Păi, acel seminar jos acolo l-ar-1-ar fi băgat în aşa de multe şovăieli ce le-au avut, "Acum, tu ştii că tu trebuie să-l anunţi pe Mesia. Acum, tu ştii că Fratele Jones îndeplineşte aceea."

E-134 El a mers afară în pustie şi el a aşteptat după Dumnezeu până când Domnul i-a spus, "Asupra Căruia tu vei vedea Duhul coborându-se şi rămânând, El este Acela care va boteza cu Duhul Sfânt şi cu Foc." Slujba lui a fost prea importantă să ia o educaţie. Cu certitudine a fost. El a trebuit să aibă puterea lui Dumnezeu.

E-135 Acum, dacă tu ai educaţia ta plus puterea lui Dumnezeu, minunat, dar să nu pui acea educaţie deasupra puterii lui Dumnezeu. Vedeţi? Într-adevăr.

E-136 Acum, noi aflăm că Moise, acum, când el a fost acolo afară, el... Patruzeci de ani el s-a instruit, ştiind prin mama lui că el urma să-i izbăvească pe copiii lui Israel. El cu siguranţă s-a gândit, când el l-a ucis pe acel Egiptean, că fraţii ar înţelege aceasta, dar ei nu au înţeles. Astfel, prin toate aceste scheme, el a dat greş şi a dat greş mizerabil. Dar în cinci minute, în Prezenţa unui rug aprins acolo afară, Dumnezeu a pus mai mult în el decât-decât a pus seminariul jos acolo în patruzeci de ani.

E-137 Acum, eu voi admite un singur lucru, când tu înveţi de Dumnezeu, despre Dumnezeu, în umilinţă. Cum este cu un rug? Ce-i dacă Moise a spus, "Acum, aşteaptă un minut. Educaţia mea este foarte înaltă. Astfel mă gândesc că mă voi duce acolo şi să încerc să adun câteva din acele frunze de pe rug, le duc jos la laborator, şi le examinez, şi să văd cu ce chimical a fost acela stropit, să văd dacă... este în flăcări şi nu arde"? Vedeţi, el niciodată nu ar fi aflat secretul. Dar el a păşit sus la Natura Mamă, şi-a luat jos încălţămintea, a îngenunchiat jos şi a început să vorbească cu El. Şi El i-a vorbit înapoi. Acela este felul.

E-138 Să nu încercaţi să vă educaţi în ceva. Ci puneţi-vă drept jos înaintea lui Iehova Dumnezeu, vorbiţi cu El. El va vorbi înapoi către voi din nou. Aceea este chiar cât de smerit este. "Cereţi, şi veţi căpăta. Bateţi, aceasta se va deschide. Căutaţi, şi veţi găsi. Cereţi, şi vi se va da." Aceea este chiar aşa de simplu.

E-139 Acum, eu ştiu un singur lucru, că oricând tu îl găseşti pe Dumnezeu, te face să acţionezi deosebit. Îl observaţi pe Moise, ziua următoare, după. El a fugit de la...

E-140 El deja a fugit din Egipt, şi a fost acolo afară, şi s-a căsătorit cu Sefora, şi l-a avut pe fiul lui micuţ, Gherşom. Şi aici era el, a uitat deja de robia poporului. Dar când Dumnezeu i-a apărut acolo în rugul aprins; ziua următoare, el a pus-o pe Sefora călare pe un catâr, cu un copil pe şoldul ei. Şi o barbă albă atârnându-i în jos până la brâu; capul lui chel strălucind. Şi un toiag în mâna lui, mergând în jos pe-acolo, "Slavă lui Dumnezeu," ochii lui privind acolo.
"Unde te duci, Moise?"

E-141 "Noi mergem jos în Egipt, să preluăm," o invazie de un om.

E-142 O, aceasta te va face să acţionezi ciudat, dar aceea este în regulă. Atât timp cât tu ştii încotro te duci, aceea este în regulă.
"De unde ştii că tu o să preiei?"
"Dumnezeu a spus aşa." Aceea o stabileşte. Acela a spus aşa. "Dumnezeu a spus aşa."

E-143 "O, tu eşti în vârstă de optzeci de ani! Dacă tu ai fi făcut aceea, tu ai fi mers când ai avut patruzeci."

E-144 "Dar Dumnezeu a spus, 'Mergi acum. Acesta este timpul."' Invazie de un singur om, mergând jos s-o facă.

E-145 Dumnezeu te face să acţionezi ciudat, chiar dacă tu arăţi ca o sfârlează de vânt pe vârvul unei clădiri. Dar atât timp cât acesta este Dumnezeu care o face, păi, în regulă. Ce mai contează? Aceasta ar putea să scoată ceva din instruirea teologică Baptistă din tine. Dar atât timp cât o face Dumnezeu, El se descoperă pe Sine în simplitate. Acel predicator a ştiut mai mult despre Dumnezeu, venind jos de pe vârful acelei case, decât învăţând toţi anii în care a mers la şcoală. Amin. Dumnezeu Se descoperă în simplitate, şi Se arată în putere. Amin. Se ascunde, apoi Se arată. Vreau să văd cât de simplu poţi deveni; nu cât de deştept poţi deveni, ci cât de simplu poţi deveni.

E-146 Dumnezeu se face pe Sine cunoscut în simplitate, nu în deşteptăciune şi perspicacitate. Aceea este de la diavolul. Urmăriţi instruirea. Unde au făcut copiii lui Cain, ce li s-a întâmplat la ai lui? Copiii diavolului, ce s-a întâmplat cu ei? Ei toţi au devenit educatori deştepţi, savanţi, şi aşa mai departe. Urmăriţi copiii lui Set; umiliţi, ţărani, crescători de oi, şi aşa mai departe. La sfârşitul lumii, ce s-a întâmplat? La sfârşitul lumii din-ainte de potop, ce s-a întâmplat? Ei au fost toţi pierduţi. Ei au fost religioşi, de asemenea. Cu certitudine, ei au fost. Dar, voi vedeţi, Dumnezeu a trimis pe Noe, i-a prins pe cei smeriţi, cei simpli, şi i-a luat sus. Şi copiii lui Cain au fost nimiciţi.

E-147 Acelaşi lucru este astăzi, aşa deştepţi, perspicace. Vedeţi? Aşa este cum Satan a amăgit-o pe Eva în Grădina Edenului. Aşa este cum au făcut copiii lui, tot drumul în jos.

E-148 Priviţi la Moab, acea mare, organizaţie fină stând sus acolo pe vârful dealului. Vai, ce loc măreţ! Acum, nu... Ei se închină la acelaşi Dumnezeu. Căci, ei au mers şi l-au adus pe episcopul lor, Balaam. El a venit acolo afară şi a ridicat şapte altare, şapte jertfe. Acelaşi altar, aceeaşi jertfă, totul exact cum a făcut Israel, micuţul rătăcitor jos acolo. Şi atunci au încercat să-l blesteme pe fratele lor, vedeţi, să-i ţină ca să nu treacă prin ţară. Ei nu au vrut una din acele treziri de holy-roller acolo printre poporul lor. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a mers drept înainte până la capăt, oricum, pentru că lor li s-a promis să meargă la ţara promisă, şi nimic să nu-i oprească. Dumnezeu s-a ocupat cu ei. Dumnezeu ascunzându-Se în simplitate, acela este felul cum face El întotdeauna, şi ei de obicei îl pierd.

E-149 Moise a fost un slujitor dedicat al lui Cristos. Şi Dumnezeu... La rugul aprins, el a ştiut mai mult despre... Moise a ştiut mai mult despre Dumnezeu când el a părăsit acel rug aprins decât în toţi acei patruzeci de ani care el a studiat despre El jos în Egipt. Noi ştim că aceea este aşa.

E-150 În zilele lui Ahab, lumea a ajuns într-un astfel de loc, politica a jucat un aşa rol, cum am vorbit noi azi dimineaţă, până când Ahab a venit pe scenă. Acum, Ahab nu a fost ins rău. El a fost doar un Israelit căldicel, căzut care s-a lăsat condus în jur de nevasta lui. Ea a fost gâtul care a întors capul.

E-151 Şi acela este acelaşi lucru care îl avem chiar aici în aceste State Unite acum. Cu certitudine. Eu nu spun, preşedintele nostru, aşa-şi-aşa. El ar putea să fie un om bun. Dar acesta este acel sistem vechi în spatele acestuia, acela este cel care o face.

E-152 Voi s-o urmăriţi. Voi doar să însemnaţi. Vă gândiţi că eu doar stau aici să spun ceva despre care eu nu ştiu ce vorbesc. Voi să vă amintiţi ce v-am spus. Da, domnule. Eu ajung să devin un om bătrân. Eu nu am încă multe zile rămase pe pământ. Dacă Isus zăboveşte mult, eu voi fi dus destul de curând. Dar aceasta va fi înregistrat, şi voi o veţi asculta din nou, şi veţi afla că aceasta a fost corect. Voi trăiţi în umbre. Nu mai există speranţe rămase, deloc. Acum, reţineţi, eu ştiind aceasta, un om bătrân cum sunt eu, şi stând aici şi ştiind că timpul zboară înainte. Şi voi sunteţi-voi sunteţi terminaţi. Naţiunea este terminată. Totul este terminat. Aşa este. Şi numai un lucru, 'Salvaţi-vă de la această generaţie înaintată," căci ea este terminată. Aşa este.

E-153 Ahab. Acea zi când Izabela a venit înăuntru, a făcut ca toate femeile să acţioneze în felul cum ea a fost, şi-şi eu presupun lucrurile prin care ea a trecut, şi Ahab a lăsat lucrurile. Şi toţi predicatorii au devenit lumeşti.

E-154 Dar în acelaşi timp, Dumnezeu a ridicat un om puternic. Noi nici măcar nu ştim de unde a venit el. Noi nu ştim cine a fost tatăl şi mama lui. El a venit de nicăieri, dar el a mers în Slavă. Noi nu ştim cine a fost tata şi mama lui, nici zile ca el să meargă vreodată la şcoală. El a fost un om al pustiei. Noi nu ştim cum a venit el. El doar a venit pe scenă ciudat, a mers jos de pe scenă ciudat. Şi el a venit acolo, şi El a zguduit jos acea generaţie, într-un om simplu.

E-155 Ce gândiţi voi că teologii s-au gândit despre el în acea zi? Păi, vă gândiţi că ei l-au acceptat pe Ilie? Ei au spus, 'El este un bătrân trăznit." Izabela a spus, 'Eu îl urăsc." Şi-şi fiecare l-a urât. Dar el a avut Cuvântul Domnului pentru mântuirea naţiunii. Dar ei nu au vrut s-o creadă.

E-156 Un fel simplu de persoană, era Ilie. Şi el a servit scopul lui Dumnezeu aşa de bine, acel spirit simplu care era în Ilie, încât Dumnezeu l-a folosit în alţi trei bărbaţi, deja, şi a promis să-l folosească din nou în zilele din urmă. Corect, aşa de simplu, încât doar să stea şi să spună Adevărul. El l-a folosit în Elisei, după el. L-a folosit în Ioan Botezătorul. A promis din nou, în Maleahi 4, 'Să reaşeze credinţa copiilor înapoi la Credinţa părinţilor cincizecimii şi Evanghelia originală." El-El a promis-o, şi El o va face. Aşa este. Acel spirit simplu, nu deştept, nu inteligent.

E-157 Ilie nu a fost învăţat. El nu a fost personaj bine cunoscut în lume. El, noi nu ştim de unde a venit el. Dar el a avut suficient simţ să-l creadă pe Dumnezeu. Simplu, aceea este tot, acela este felul de oameni în care Dumnezeu lucrează, se ascunde pe Sine. Dumnezeu S-a ascuns în Ilie.

E-158 V-aţi putea imagina un om ca Moise, un om obişnuit să facă lucrurile care el le-a făcut?

E-159 V-aţi putea imagina aceea, Ilie, un ins bătrân cu arătare lânoasă cu păr peste tot trupul lui, şi o bucată de piele de oaie înfăşurată în jurul lui? V-aţi putea imagina ca Dumnezeu să ia un lucru ca acela, când acolo au stat preoţi şi-şi clerici care erau cu robe, şi şlefuiţi în teologia lor, tot aşa de lustruiţi cât puteau ei să fie? Dar Dumnezeu i-a ocolit pe fiecare din ei.

E-160 El întotdeauna o face. Spuneţi-mi o singură dată când el a făcut-o vreodată. Niciodată. Nu, domnule. El a ocolit întregul lucru, să vină jos la ceva formă simplă. El se descoperă pe Sine şi lucrează în simplitate, foarte simplu aşa ca toţi să-L înţeleagă. Aceea este ce-L face măreţ. El devine simplu, simplificându-L.

E-161 Şi, acum, El a ocolit. Deşi lumea a fost plină de învăţaţi mari în acea zi, dar pe nici unul din ei nu i-a folosit El. El a găsit un fel simplu de ins. Dar reţineţi, acest fel a fost în acea epocă. Dar, voi vedeţi, duhul în care el a venit înăuntru a fost prea simplu pentru educaţia lor. Ei deja L-au avut desluşit, ce ar putea veni. Ei au fost aşa de înalt şlefuiţi încât ei au omis simplitatea Acestuia, şi uneori umblă pe deasupra Acestuia, îşi bat joc de El.

E-162 Aceasta îmi aminteşte dAe vechiul proverb, 'Proştii vor umbla cu ghete cu ţinte unde Îngerii se tem să calce."

E-163 Un om care va vedea lucrările lui Dumnezeu că se desfăşoară, şi ştie că acestea sunt lucrările lui Dumnezeu, şi stă şi le numeşte lucrările diavolului, Isus a spus că aceea este hulă. 'Dacă voi ziceţi un cuvânt împotriva Mea, Fiul omului, aceasta vi se va ierta. Dar oricine vorbeşte împotriva Duhului Sfânt nu li se va ierta în această lume, nici în lumea care urmează să vină." Vedeţi? Dar noi umblăm cu ghete cu ţinte unde Îngerii se tem să calce.

E-164 Noi, noi suntem aşa de deştepţi. Noi suntem aşa de şlefuiţi. Aceea, aceea este ce devine din America noastră. Noi suntem prea deştepţi. Noi ne educăm pe noi departe de Dumnezeu. Şcolile noastre îi trimite pe predicatorii noştri ca un incubator de pui.

E-165 Întotdeauna mi-a părut rău de un pui de incubator. El a fost clocit afară sub lumină artificială. Şi primul lucru ce-l ştiţi, el ar face "piu, piu" după o mămică, pentru că aceea este natura lui. Dar el nu are nici o mămică. El a fost clocit dintr-un incubator.

E-166 Aceea este ce mă gândesc că foarte mult din aceste licenţe, fac un pui de incubator, piuind către tine că nu ştii despre ce vorbeşti. Aşa este. Când, tu ai o formă de evlavie, şi tăgăduieşti acel Cuvânt, şi tăgăduieşti că Duhul Sfânt nu este acelaşi astăzi cum a fost El în ziua când El a fost revărsat la Cincizecime.
"Ei au spus că Aceea a fost numai pentru ucenici."

E-167 Isus a spus, "Duceţi-vă în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Aceste semne îi vor urma pe acei ce cred." Până când? "Până la sfârşitul lumii, şi la fiecare făptură, aceste semne îi vor urma." Cu certitudine. Spun... Eu vă voi arăta unde i-a dat El putere la Biserică. Voi să-mi arătaţi unde a luat-o El la o parte. Aceasta nu este acolo. Nu.

E-168 Dar, voi vedeţi, noi am ajuns aşa de deştepţi, noi ne educăm departe de la aceea. Noi luăm terminologii şi lucruri la care noi lucrăm. "Păi, aceasta motivează, aceea este chiar acelaşi lucru. Păi, acum priviţi, noi avem medici minunaţi," noi zicem, "astăzi. De ce avem nevoie de vindecare Divină?"

E-169 Priviţi ce a spus acel doctor bun cu un timp în urmă. El ajunge la capătul rolului său, atunci el se încrede în Dumnezeu. Ia te uită. Aceea este. Ştiinţa este în regulă, atât timp cât te urci în pom. Şi când ajungi aşa de departe sus, tu nu te poţi duce mai departe, păşeşti dincolo pe pomul credinţei şi doar continui să umbli, vedeţi, pentru că-pentru că aceasta nu are sfârşit la ea. "Toate lucrurile sunt posibile pentru acei ce cred." Da. Da.

E-170 Ştiinţa este în regulă, atât de departe cât merge. Acele cinci simţuri ale voastre sunt bune şi excelente, atât timp cât sunt de acord cu Cuvântul. Dar când acele cinci simţuri condamnă Cuvântul, atunci depărtaţi-vă de la aceasta. Nu. Eu nu aş crede simţul meu, nu aş crede auzul meu, nu aş crede văzul meu, nimic altceva, dacă acesta este contrar la Cuvânt. Eu voi spune că eu...

E-171 Un ins mi-a spus, cu un timp în urmă, a spus, "Mie nu-mi pasă câte persoane puteţi voi Penticostalii dovedi că s-au vindecat. Eu nu cred în aceasta."

E-172 Am spus, "Cu certitudine nu. Tu eşti un necredincios. Aceasta nu a fost pentru necredincioşi. Aceasta este pentru credincioşi." Exact. Cu certitudine. Aceasta nu a fost... Aceasta nu a fost trimis la necredincioşi. A fost trimis la acei care cred.

E-173 Isus a venit, chiar în ziua de necredinţă. Niciodată nu L-a oprit. El doar a predicat drept înainte, chiar la fel. Dumnezeu a lucrat miracole, tot la fel, în acea lume mare educată.

E-174 Noi trăim într-o lume mare educată astăzi, despicând atomi, şi făcând bombe, şi aşa mai departe, şi zburând la lună, şi astronauţi, şi fiecare alt lucru în jurul pământului. Aceea este adevărat. Noi facem aceea. Aceea este bine.

E-175 Dar, totuşi, există oameni care cred că acel botez al Duhului Sfânt este tot la fel cum a fost El întotdeauna. Ei nu Îl pot explica, dar ei ştiu că Îl au. Acela este doar singurul lucru care este. Nu trebuie să-l explici, atât timp cât tu Îl ai. Amin.

E-176 Amin înseamnă "aşa să fie." Eu nu mă aminez pe mine. Dar eu-eu doar... Mie îmi place Cuvântul. Aşa să fie Acesta! Eu-eu ştiu că acela este adevărat.

E-177 Dumnezeu Se face aşa de simplu încât El doar merge drept pe deasupra de... Cei înţelepţi sunt aşa de deştepţi, acel creier mic ca aluna, voi ştiţi. Ei îl au totul desluşit. Voi nu le puteţi spune nimic despre aceasta. Lumea nu poate răsări, soarele nu poate străluci, lumea nu se poate învârti, fără ştirea lor despre aceasta, voi vedeţi. Dar Dumnezeu doar se mişcă chiar pe deasupra lor şi doar îi lasă să şadă acolo. Acela este chiar felul cum a făcut El întotdeauna. Da, domnule.

E-178 Tot parcursul de la grădina Edenului, Mesia a fost profeţit că o să vină. "Sămânţa Ta va zdrobi capul şarpelui, şi capul lui va zdrobi călcâiul." O, doamne! Acesta a spus. Profeţii L-au văzut dinainte, şi ei au spus chiar exact ce o să fie El, unde se va naşte El, cum se va naşte El, ce fel de lucrare va face El, ce va fi semnul Lui Mesianic. Scriptura chiar a aliniat aceasta prin tot parcursul.

E-179 Dar teologii au avut totul socotit, în felul lor, şi ei L-au omis o sută de mile. Dar El nu a venit contrar la Cuvânt. El a venit conform cu Cuvântul. Dar de ce nu L-au primit ei? Pentru că El nu a venit în felul cum ei au gândit că El ar trebui să vină. Acela este exact felul cum ei l-au omis pe Noe. Acela este felul cum ei l-au omis pe Moise. Acela este felul cum ei au omis aceasta, peste tot în jos prin epocă.

E-180 Ei omit să vadă simplitatea lui Dumnezeu să facă ceva. Vedeţi? Dumnezeu Se ascunde acolo. Şi El doar se duce pe deasupra celor-celor înţelepţi şi pricepuţi, deoarece El este aşa de mare. Vedeţi? Voi luaţi două obiecte să vină împreună, în felul acesta, şi când ele se depăşesc una pe alta, voi vedeţi ce vreau să spun? Acela este felul cum Dumnezeu poate face. El poate să fie aşa de simplu încât El poate să meargă aşa de departe de la cineva încât ei nici măcar nu pot afla unde este El. Amin. Îmi place aceea. Eu sunt bucuros că El a făcut-o în felul acela, atunci eu pot-eu o pot accepta. Pentru că, dacă era ceva şcolarizare, eu nu aş ştii ce să fac cu aceasta. Dar El a făcut-o aşa de simplu, oameni ca mine ar putea s-o înţeleagă, sau s-o creadă. Astfel, eu sunt aşa de mulţumitor pentru aceea.

E-181 Acum, Mesia s-a spus, cum ar veni El, unde va fi El născut, ce ar face El, cum o să fie slujba Lui, şi la ce timp ar sosi El. Dar, pe la timpul când El a sosit, acei lucrători şi preoţi din acea zi aveau aşa de multe tradiţii, şi ei au gândit chiar exact cum o să vină El. Şi Fariseul zice, "Dacă El vine vreodată, El va fi un Fariseu." Saducheul zice, "Nonsens; nu cu grămada aceea de neprihăniţi de sine. El va fi un Saducheu." Dar când El a venit, El nu a fost nici unul. El nu a cerut a lor... Dumnezeu nu a trebuit să ceară a lor... o parte din înţelepciunea lor, cum să trimită pe Fiul Lui.

E-182 El l-a trimis în felul în care El a spus că o va face. El a venit conform... Şi El a adus... Şi când tu ai vorbit despre Mesia al lor să fie anunţat într-un grajd, peste o grămadă de gunoi, într-un grajd de vaci; ar putea un grup de Farisei şlefuiţi, neprihăniţi de sine, ipocriţi înalt învinuitori să aştepte un astfel de lucru ca Mesia al lor să vină într-un grajd? Ei bine, ce a fost aceasta? Acesta a fost Iehova, micuţul Iehova plângând ca un prunc. Puteau ei să se aştepte ca acel Iehova teribil, care a tunat de pe Muntele Sinai, care a pus muntele în flăcări, care a deschis Marea Roşie, să devină un Prunc într-un grajd? O, aceea, teologia lor nu putea înghiţii aceea. Nu, într-adevăr, nu Mesia al lor.

E-183 Ei au spus, "Când Dumnezeu trimite pe Mesia, de nici o îndoială, El va coborî jos coridoarele Cerului. El va avea un salut de zece milioane de Îngeri să vină jos. El va veni drept la templul care Moise l-a lăsat pentru noi, sau Solomon l-a zidit pentru noi aici. Şi El va veni chiar drept la acest templu, şi El ne va accepta chiar aici. Şi marele nostru preot pe care noi l-am ales, omul nostru principal, reprezentantul nostru de stat, sau orice este acesta, El va veni la el şi va spune, 'Eu am ajuns. Iată-Mă aici. Acesta sunt Eu. Eu sunt Mesia. Tu nu Mă recunoşti? Vezi, coridorul va veni jos. Eu vin din Cer."' Acela era felul cum ei l-au socotit.

E-184 Dar când El a venit, El a fost într-un grajd, născut de o mamă care... şi un tată care aveau o-o obârşie nelegitimă la aceasta, se părea să fie, aşa cum gândeau ei. Înfăşurat în scutecele Lui, ei îmi spun, au fost luate de pe jugul unui bou, aşa de săraci. Dumnezeul Care a creat cerurile şi pământul, şi a făcut totul prin Cristos Isus; şi aici era tocmai Creatorul, Dumnezeu, care a făcut chiar cerurile şi pământul, culcat într-un grajd, într-o grămadă de paie care El le-a creat, Însuşi. Creatorul cerurilor şi pământului s-a smerit pe Sine, să devină cel mai de jos. Cel mai Înalt devenind cel mai de jos, aceea era ce L-a făcut Dumnezeu. Aceea a fost ce L-a făcut ce El era. Vedeţi, El s-a smerit pe Sine. Omul nu ar putea face aceea.

E-185 Voi puneţi un om sus, doar să-i daţi o-o mică influenţă într-o organizaţie, frate, tu nu poţi trece pe lângă el. Aceea este tot ce există la el. El este doar băiatul! El este îngâmfat ca o broască mâncând ghiulea.Tu nu ai-tu nu ai putea face nimic cu el. Dar, dar, voi vedeţi.

E-186 Dar, Dumnezeu se poate smeri pe Sine pentru că El este aşa de mare. El a ajuns dincolo de ceea ce noi numim mare. El este pe partea cealaltă. Şi El este aşa de mare încât El Se poate face smerit. "Eu Îţi mulţumesc, Tată, al cerurilor şi pământului că Tu ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi prevăzători." Aşa cum am spus, noi despicăm un atom şi nu putem explica viaţa dintr-un fir de iarbă. Vedeţi? Umblăm peste ea, tocmai lucrul care îl declară pe Dumnezeu. Noi umblăm pe deasupra acesteia.

E-187 Acela este acelaşi lucru ce-l facem noi astăzi. Da, domnule. Umblăm pe deasupra Acestuia, care este Dumnezeu în formă de literă, aşa este, şi acceptăm ceva crez al omului sau dogmă în loc de Acesta. Vă vindeţi dreptul de naştere pentru un blid de linte, pentru o popularitate, pentru o biserică care vă va lăsa să purtaţi părul scurt şi pantaloni scurţi, şi vă trimite la partide de cocktail şi lucruri ca acelea, şi atunci vă numiţi un Creştin. Ruşine să vă fie. Corect.

E-188 Nu vă cert; dar-dar prin respect evlavios şi dragoste. Aşa este. Depărtaţi-vă de la un astfel de lucru ca acela. Veniţi înapoi la Dumnezeu şi Biblia Lui. Veniţi înapoi la Adevărul Evangheliei. Da. Lăsaţi vreo organizaţie să vă înfăşoare la o parte de la lucrurile lui Dumnezeu? Niciodată să nu faceţi voi aceea. Voi să veniţi înapoi la calea simplă a lui Dumnezeu. Doar să cădeţi pe genunchii voştri şi să ziceţi, "Doamne Dumnezeule, mie nu-mi pasă ce, cum mi-L dai mie, dar eu sunt aici pentru Acesta." Urmăriţi ce se întâmplă. Fiţi sinceri privitor la aceasta.

E-189 Mai nerăbdător să vi-L dea vouă decât cum sunteţi voi să-L primiţi. Voi nu trebuie să zăboviţi" şi să zăboviţi, şi să zăboviţi. Nu există un astfel de lucru. "În timp ce Petru încă vorbea aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste aceia care L-au auzit." Corect. Necazul acestuia este, că noi nu Îl vrem suficient. Noi nu. Noi nu vrem să ne smerim. Aşa este.

E-190 Eu predicam aici, nu demult, şi acolo era o doamnă care a devenit foarte fericită, şi ea a ajuns să strige. Acolo era un băiat care joacă baseball în oraş. El a spus, "Billy, eu stăteam în afară. Eu nu am putut intra." El a spus, "Eu mă bucuram de mesajul tău până când acea-acea femeie a început să plângă şi se comporta în felul acela." El a spus, "Toţi acei oameni atunci au început să ţipe şi să se agite." El a spus, "Aceea doar mi-a trimis fiori reci pe spate."
"O," am spus, "tu nu ai crezut aceea?"
El a spus, "Nu."

E-191 Am spus, "Dacă ei nu ar fi făcut aceasta, aceasta mi-ar trimite mie fiori reci pe spatele meu." Vedeţi? Am spus, "Eu nu aş ştii unde vorbeam, despre ce vorbeam eu." Vedeţi?

E-192 Şi astfel el a spus... El a fost un pasionat de baseball. Şi eu schimb... El a spus, "Ei bine, cine în lume a auzit vreodată de un astfel de lucru ca acela?" A aparţinut la aceeaşi biserică organizaţională din care eu am ieşit. Şi el a spus, "Ei bine, acum, Mesajul tău a fost în regulă, despre ce vorbeai tu. Dar cine putea să te audă?"

E-193 Am spus, "Nu a fost despre un ,auzit' atunci. Duhul Sfânt a fost acolo. El deja a preluat." Vedeţi? Am spus, "Este timpul ca eu să tac când El vine, vezi, şi El a intrat printre oameni."

E-194 El a spus, "Ha-ha-ha, Billy," a spus, "tu eşti doar un fanatic. Asta este tot."

E-195 Am spus, "Ei bine, poate eu sunt." Am spus, "Dacă eu sunt, eu sunt unul din cei mai fericiţi fanatici pe care tu ia-i văzut vreodată." Vedeţi? Şi am spus, "Eu..."
El a spus, "Ei bine, eu vreau să-ţi spun." Am ajuns să vorbesc cu el.

E-196 Am spus, "Spune!" Şi parcul de baseball nu este departe de casă. Am spus, "Ce în lumea aceasta a fost aceea având loc pe acolo, serile trecute?"

E-197 El a spus, "Tu ar fi trebuit s-o fi văzut!" A spus, "Îl cunoşti pe Charles Nolan? Eu zic! Trei oameni pe bază!" Şi el doar a devenit tot agitat.

E-198 Am spus, "Ei bine, voi grămadă de neholy-rollers, eu niciodată nu am auzit o astfel de gălăgie în viaţa mea." Am spus, "Dacă eu eram acolo, eu nu aş fi spus prea mult despre aceasta. Eu doar aş fi stat şi priveam."
El a spus, "Tu, acum, tu nu eşti prea preocupat de baseball."

E-199 Am spus, "Cu certitudine nu." Am spus, "Eu nu sunt preocupat de baseball, de aceea eu nu sunt interesat în acesta." Am spus, "Dacă aş fi fost interesat în acesta, eu aş fi acţionat în acelaşi fel ca tine. Şi dacă tu erai interesat în Dumnezeul meu, şi Venirea Domnului Isus, şi puterea lui Dumnezeu, tu ai acţiona în acelaşi fel când Duhul Sfânt loveşte într-o clădire."

E-200 Depinde de ce fel de spirit care este în tine, din ce te hrăneşti. Viaţa ta se hrăneşte din ceva. Şi am spus, "Să nu fi o pasăre răpitoare mâncând hoituri moarte din hoitul vechi de pe pământ. Hrăneşte-te din lucrurile Cereşti, Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a spus, 'Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu."' Hrănim din Cuvântul Lui. [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.]

E-201 De aceea când Isus a venit, ei au avut-o aşa de imaginar până când ei L-au avut aşa de mare. Ei nu au putut să vadă cum putea vreodată o Persoană mare ca aceasta să fie născută într-un grajd. Ei nu puteau să vadă cum o Persoană aşa de mare ca aceea putea să fie vreodată aşa de simplă.

E-202 Aceea este la fel astăzi. Oamenii gândesc că religia, religia Creştină, trebuie să aibă o biserică mare măreaţă, clădire mare grozavă, orgă mare grozavă, de un milion de dolari, scaune fine pluşate.

E-203 Aţi fost vreodată în Irlanda? L-aţi observat vreodată pe Sfântul Patrick, pe care voi Catolicii l-aţi numit un Catolic? El a fost cam tot atât de mult cât sunt eu. Astfel v-aţi dus vreodată sus acolo? El nici măcar nu ar fi avut un crucifix atârnând în locul lui. El a protestat biserica Romană atât de tare cât a putut el. El nici măcar nu i-a lăsat pe oameni să şadă jos. El i-a lăsat să stea ghemuiţi pe o bucată de-de scândură veche, nu scândură, ci o piatră în clădire. Clădirea lui încă stă acolo. El i-a învăţat botezul Duhului Sfânt. Sfântul Francis, şi sfântul...

E-204 Şi acei mari reformatori de odinioară şi bărbaţi în urmă în acele zile, cum au învăţat ei botezul Duhului Sfânt! Cum Sfântul Martin, Irineus, acei bărbaţi mari, au învăţat botezul Duhului Sfânt! Ei nu lăsau poporul lor să fie confortabil, şi să şadă pe acolo în pluş, şi lucruri cum facem noi astăzi. Şi încă noi numim aceea o biserică prosperă. Omul numeşte prosperitatea, uneori, religie.

E-205 Aceasta s-a spus în California, că, "Un om nu este duhovnicesc, până nu poate poseda trei Cadillacuri." După părerea mea, aceea este când el se îndepărtează de la Dumnezeu. Aşa este. Biserica Penticostală de astăzi cu certitudine acţionează diferit de cum a acţionat Biserica penticostală de odinioară.

E-206 Eu am vorbit la Oamenii de Afaceri Creştini o dată, jos acolo. Eu nu ştiu cum m-au avut ei vreodată înapoi. Eu presupun, pentru că ei mă iubesc. Dar eu-eu-eu nu...

E-207 Eu le spun chiar ce eu-eu ştiu că zice Domnul. Eu nu o spun ca s-o fac pe deşteptul. Dacă eu o fac, eu am nevoie să fiu acolo jos la altar. Eu o spun pentru că eu îi iubesc. Eu îi respect.

E-208 Într-o seară jos acolo, mărturisind înaintea oamenilor de afaceri ai lumii, cât de multe Cadillacuri au ei, şi ce este afacerea lor mică. Am spus, "Acei oameni nu vor aceea. Le spun despre umilinţa lui Cristos." Am spus, "Voi sunteţi aşa de mult diferiţi de Biserica penticostală de odinioară. Ei au vândut tot ce au avut, şi au dat la săraci, şi au mers afară să predice Evanghelia." Am spus, "Voi oamenii încercaţi să spuneţi cât de mult aţi prosperat, cât de mult aveţi." Nu cât de mult aveţi; de cât de mult vă puteţi scăpa!

E-209 M-am gândit, acel ins seara trecută, vorbind despre acelaşi lucru. Un anumit frăţior penticostal din Chicago s-a ridicat. El a spus, "Frate Branham, mi-ar place să te iau la rost."
Am spus, "Ia-mă."
Şi el a spus, "Acolo este unde Biserica a făcut greşeala."
Am spus, "Duhul Sfânt să facă o greşeală? El nu poate."

E-210 El a spus, "El a făcut acolo. Vezi, când s-a ridicat persecuţia, ei nu au avut nici o casă la care să meargă."

E-211 Am spus, "Exact voia lui Dumnezeu. Atunci ei au mers peste tot, răspândind Evanghelia, căci ei nu au avut nici un alt loc unde să meargă." Tu nu-l poţi bate pe Dumnezeu. Da, domnule. Dumnezeu doar a vândut totul afară de subt ei, aşa că ei nu au avut nici un loc unde să meargă, şi ei doar au mers să predice peste tot, singurul fel cum Dumnezeu îi putea face să meargă.

E-212 Dar, astăzi, ne place să înăbuşim, voi ştiţi, şi noi stăm confortabil. Şi dacă păstorul spune ceva care nu ne place, în Adunarieni, atunci ne mutăm dincolo la Unitarieni. Când el zice ceva care nu ne place, ei bine, în final, noi o vom sfârşi în cea Baptistă sau Prezbiteriană, sau pe undeva unde noi putem face orice vrem să facem. Aceea este-aceea este ce este. Aceea suntem noi. Atunci ne numim "Creştini"? Voi vreţi ceva...

E-213 Voi votaţi pentru păstorul vostru, mulţi din voi, în biserica voastră. Şi când voi votaţi, voi îl vreţi pe învăţatul cel mai înalt lustruit, aşa ca să le puteţi spune vecinilor, "Păstorul nostru are o-o licenţă de doctorat, Dr. Aşa-şi-aşa al nostru." O, doamne! Voi vă-voi vă îndepărtaţi de la Dumnezeu. Voi...

E-214 Dumnezeu se descoperă pe Sine în simplitate. Ascultaţi. Aceea a fost prea mult pentru acei oameni, de înaltă educaţie şcolarizată, oameni educaţi din acele zile. Dumnezeu ascunzându-Se în simplitate, într-un Prunc mic.

E-215 Urmăriţi când ei L-au răstignit, o, aceea a lovit cuiul. O mie nouăsute de ani în urmă, în această după amiază, ei l-au răstignit pe Prinţul Vieţii. Când, acei mari preoţi care s-au întrebat, când ei L-au văzut să facă miracolele care El le-a făcut, şi au ştiut că El a condamnat organizaţiile lor. El i-a despuiat. El a zguduit pielea de pe ei. Şi El le-a spus că ei nu erau nimic decât o grămadă de draci, şi, "Pocăiţi-vă!" Şi ei...

E-216 "Dumnezeu este în stare din aceste pietre," a spus Ioan, "să-i ridice copii lui Abraham. Să nu vă gândiţi că voi sunteţi copiii lui Dumnezeu pentru că voi sunteţi născuţi un Iudeu. Şi aşa Mo-..." El a spus, i-a chemat acolo, "şerpi în iarbă," şi de toate.

E-217 Atunci când El a stat acolo pe cruce, ei au spus, "Acum, dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, dacă Tu ai fi Fiul lui Dumnezeu, nu ai veni Tu jos de pe cruce şi noi Te vom crede." Vedeţi? Aceleaşi lucruri. Când ei se puteau gândi despre acest Om făcând un miracol, atunci ei nu au putut tăgădui aceea. Dar să-L vadă stând acolo, tocmai pe Dumnezeul creaţiunii!

E-218 Acum, eu ştiu că acest curs modern de astăzi încearcă să-L facă vreo altă persoană. Dar El nu a fost nici o altă persoană decât Dumnezeu Însuşi. Aşa este. Astăzi, cursul modern a zis, "El a fost un mare învăţător. El era-El era un profet." El era un mare învăţător, şi El era un profet. Dar El a fost mai mult decât un învăţător. El a fost mai mult decât un profet. El era Dumnezeu, nimic mai puţin decât Dumnezeu.

E-219 "Dumnezeu era în Cristos, împăcându-Se cu lumea." Isus a spus, "Nu sunt Eu care face aceste lucruri. Este Tatăl Meu, şi El locuieşte în Mine. Acesta este Tatăl în Mine." El era Dumnezeu manifestat în trup."

E-220 Ceva femeie dintr-o Ştiinţă Creştină să fie... Scuzaţi-mă, eu nu am intenţionat să chem acel nume acum. Mie îmi-mie îmi pare rău că am spus aceea. Dar ea mi-a spus, ea a spus, "D-le Branham, îmi place vorbirea ta, dar," a spus, "tu te lauzi prea mult cu Isus."

E-221 Am spus, "Îţi mulţumesc. Dacă aceea este tot ce fac, aceea este prea-prea rău," am spus, "atunci eu sunt sigur de Cer." Am spus, "Eu doresc să fi avut cam încă un milion de limbi să fi putut să mă laud cu El."

E-222 Ea a spus, "Ei bine, tu Îl faci ceva ce El nu este."
Am spus, "El este totul pentru mine."

E-223 Şi ea a spus, "Ei bine, acum, eu îţi pot dovedi... Tu Îl faci Dumnezeu."

E-224 Am spus, "El a fost Dumnezeu. Dacă El nu a fost Dumnezeu, El este cel mai mare înşelător care l-a avut lumea vreodată." Am spus, "El a fost Dumnezeu, El nu este nimic mai puţin decât Dumnezeu."

E-225 Sângele Lui propriu era Dumnezeu. Noi suntem mântuiţi prin "Sângele lui Dumnezeu." El nu a fost Iudeu, nici nu a fost El Neiudeu.

E-226 Sexul masculin produce hemoglobina. Doctorii ştiu aceea. O găină poate oua un ou, dar dacă ea nu a fost cu pasărea mascul, acesta nu se va cloci. El nu este fertil. Aşa este. Vedeţi? Ea trebuie... Celula de sânge vine de la sexul masculin.

E-227 Şi în acest caz, Dumnezeu Iehova a fost bărbatul. El a creat o celulă de Sânge în Maria.

E-228 Şi voi oamenii Catolici o numiţi „mama lui Dumnezeu." Cum ar putea ea să fie o mamă a lui Dumnezeu, şi Dumnezeu este infinit şi Etern? Ea nu a fost nici o mamă a lui Dumnezeu. Ea a fost un incubator care Dumnezeu l-a folosit, să-l aducă pe Fiul Lui aici. Cu certitudine.

E-229 Dar a zis, "Ea a fost oul?" Nu, domnule. Ea a trebuit, ea ar fi trebuit să aibă o senzaţie, atunci uitaţi-vă ce-l faceţi voi pe Dumnezeu.

E-230 El a fost absolut cel creat, Dumnezeu, Dumnezeul creaţiunii fiind creat în forma unui Om. Aceea este exact aşa. Şi când El a făcut...

E-231 Ea a spus, "Păi, eu îţi pot dovedi prin propria ta Biblie că El nu a fost nimic decât un om."
Am spus, "Dovedeşte-o."

E-232 Şi ea a spus, "Când El, în Sfântul Ioan 11, El a mers jos să-l învieze pe Lazăr." Şi a spus, "Când El a mers, Biblia a spus, 'El a plâns."' Şi a spus, "Aceasta a arătat că El trebuia să fie muritor, sau El nu putea să plângă."

E-233 Am spus, "Acel argument este mai subţire decât zeama făcută dintr-o umbră a unui pui care a flămânzit de moarte." Am spus, "Să nu încerci să-mi spui mie aceea."

E-234 Am spus, "Eu vreau să-ţi spun ceva. Când El a mers jos acolo la mormânt, a fost adevărat, El a plâns. El era un Om, plângând. Dar când El şi-a Ţinut micuţul Lui, trup subţire împreună, a spus, 'Lazăre, vino afară!' Şi un om, care a fost mort de patru zile, a stat pe picioarele lui şi a trăit din nou. Acela era mai mult decât un om, care putea să cheme pe mort. Acela era Dumnezeu în Fiul Lui." Exact aşa.

E-235 A fost adevărat, când El a venit jos de pe munte în seara aceea, flămând, căutând după ceva să mănânce, s-a uitat la acel pom, şi nu a putut găsi nimic de mâncat, şi a blestemat pomul. Acela era Dumnezeu, flămând. Dar când El a luat cinci pâini şi două bucăţi de peşte, şi a hrănit cinci mii, acela era Creatorul, Dumnezeu în Fiul Lui. El era un...

E-236 El era un Om culcat pe partea din spate a acelei corăbii în acea seară, când zece mii de draci ai mării au jurat că ei Îl vor îneca. Acea mică corabie veche aruncată în jur, ca un dop de sticlă acolo afară. El a fost un Om culcat acolo, adormit. Virtute a ieşit din El. Dar când El şi-a pus piciorul sus pe strângătoare, barca, a privit în sus şi a spus, "Pace, fi liniştită," şi vânturile şi valurile L-au ascultat, acela a fost mai mult decât un Om. Acela a fost Dumnezeu vorbind prin El. El era un Dumnezeu Om.

E-237 Ei nu puteau vedea aceasta. Şi pe cruce, ei au spus, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, salvează-Te," a spus tâlharul către El. "Şi dacă Tu eşti Mesia, vino jos de pe cruce. Arată-ne. Dacă Tu eşti Regele Iudeilor, dacă Tu eşti Acela, acesta, vino jos şi arată-ne." Vedeţi, aceea ar fi fost să arate autoritate.

E-238 Dumnezeu se smerea pe Sine în simplitate, luând forma morţii. Dumnezeu, cea mai înaltă formă de Viaţă, a devenit cel mai de jos, blestemat de viaţă, un păcătos, să moară, să aducă înainte învierea. O, doamne! Dumnezeu ascunzându-Se în moarte, să Se arate în înviere. Dumnezeu, cea mai Înaltă formă, Viaţa Eternă, făcând un Om, un trup, pentru Sine Însuşi în care să locuiască, a devenit cea mai josnică viaţă, o fiinţă umană, blestemat de Dumnezeu. Şi luând blestemul, asupra Lui, şi să moară, ascunzându-Se de acei învăţaţi educaţi.

E-239 Când diavolul L-a dus jos acolo, şi ei au pus o zdreanţă în jurul ochilor Lui, şi L-au lovit peste cap, şi au spus, "Acum, noi, ei îmi spun că Tu eşti un profet. Tu profeţeşte acum şi spune-ne cine Te-a lovit. Noi Te vom crede." Şi ei au pasat băţul, unul la altul. El nu şi-a deschis gura Lui. Când ei L-au scuipat în faţă, au smuls mâini pline din barbă. Ei au spus, "O, dacă acela..." Diavolul a spus, "Dacă acela era Dumnezeu, noi L-am avut. Aceea este tot." O, priviţi la El acolo, totuşi. El era Dumnezeu. Când El se ducea sus...

E-240 Să ne luăm aparatul şi să-l întoarcem înapoi la acea după amiază întunecată, o mie nouăsute de ani în urmă, în această după amiază. Priviţi la El mergând în sus pe deal. Eu aud o lovitură. Ce este aceasta? Este o cruce veche zgrunţuroasă mergând în sus pe marginea dealului. Ea trage afară urmele de paşi de Sânge ale Purtătorului, aşa cum s-a lovit peste acele pietre, aşa cum a mers în jos prin stradă.

E-241 Mă uit peste tot spatele Lui, sunt pete mici peste tot pe acea robă fără tivitură. Dumnezeul Creaţiunii ducând chiar crucea pe care El a creat-o. Acolo, Sângele lui Emanuel a început să se arate prin spate, în pete. Cum El se duce în sus pe deal, acele pete încep să devină mai mari şi mai mari. Dintr-o dată, ele toate încep să meargă într-o mare pată de Sânge.
Şi către micuţele Lui, umile, picioare slăbite, ele încep să pocnească. Ce a fost aceasta? El şi-a coborât umărul, tăria Lui umană. Ce a fost aceea? Dumnezeu, Dumnezeu Se ascundea în simplitate. Acela era Dumnezeu ducând crucea.

E-242 Aici se duce El sus pe deal, poticnindu-se, acolo Sângele curgând afară din El. El a căzut. Simon a ridicat sus crucea, să-L ajute cu aceasta.

E-243 Cum se duce El sus pe deal, diavolul zicea, "Voi ştiţi ce?" A zis, "Eu ştiu acum că El nu este Dumnezeu. Eu ştiu că El nu este. El niciodată nu ar face aceea. Eu Îl am acum. Eu am biruit fiecare om. Eu îl am pe El. Astfel eu ştiu că acela nu este Dumnezeu."

E-244 Astfel el a trimis albina morţii, să-L înţepe; şi cum albina începe să bâzâie în jurul Lui, voi ştiţi, albinele, insecte care au ţepuşuri. Şi moartea are un ţepuş. Dar, voi ştiţi, dacă o insectă înţeapă vreodată adânc, ea îşi trage ţepuşul afară. Astfel dacă acesta s-a ancorat vreodată într-un om, un om obişnuit... dacă El ar fi fost doar un om obişnuit, un profet. El a înţepat pe mulţi profeţi, şi el a murit. Dar când el l-a înţepat pe acel Unul, el şi-a pierdut ţepuşul. El nu a mai avut nici un ţepuş după aceea. Dumnezeu; el şi-a ancorat carnea lui în Emanuel, şi el a tras ţepuşul afară din moarte.

E-245 Câţiva ani mai târziu, când ei urmau să-l ucidă pe unul din apostolii Lui, pe marele Sfântul Pavel, el a strigat şi a spus, "O moarte, unde îţi este ţepuşul? Mormântule, unde îţi este biruinţa? Dar mulţumiri să-i fie lui Dumnezeu, Care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos." Da, domnule.
Ce a fost aceasta? Dumnezeu umilindu-se pe Sine. O!

E-246 Când omul a păcătuit, el a traversat o mare prăpastie pusă între el şi Dumnezeu, lăsând calea lui înapoi, niciuna. Şi atunci Dumnezeu a luat un înlocuitor, a oferit un înlocuitor, şi l-a acceptat. Atunci dacă omul ar accepta acest înlocuitor în locul lui, atunci el ar putea traversa înapoi în părtăşie cu Dumnezeu, aşa cum am spus la început. Şi atunci oamenii, cu anii, au mers pe acolo prin sângele caprelor, şi oilor, şi animalelor. Ele niciodată nu puteau lua la o parte păcatul. Acesta numai a acoperit păcatul.

E-247 Dar atunci ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Într-o zi acolo a venit ceva care putea şterge păcatul, Sângele Propriului Său Fiu. Şi El a şters păcatul.

E-248 Acum, aici nu de mult... Acum, eu nu aş ştii. Acolo ar putea să fie savanţi aşezaţi aici. Eu am să fac o remarcă. Eu doar o să o numesc ceva. Aceasta nu înseamnă aceea, deloc. Dar eu am să spun, noi obişnuiam să... Noi luăm, ca o micuţă, picătură simplă de cerneală. Dumnezeu Se poate ascunde în aceea. Vedeţi? Dacă aceasta este o picătură de cerneală, ea a trebuit să fie ceva înainte ca ea să fie o picătură de cerneală. Să vedem ce este aceasta.

E-249 Prima, este o picătură, o cerneală. Ce este aceasta? Acestea sunt chimicale. Noi o descompunem înapoi. De unde a venit ea? "Ei bine," voi ziceţi, "atunci, din apa ei." Aceea este H20, o formulă. Aceea este parte din ea.

E-250 Atunci aceasta are un chimical în ea, de culoare. De unde a venit culoarea? Acum, există numai o singură culoare originală, şi aceea este albă. Noi ştim aceea. Toate celelalte culori sunt făcute de pe alb. Deci atunci, noi aflăm, cum a venit aceasta vreodată? De unde a venit aceasta vreodată?

E-251 Acum să o urmărim în urmă. Primul lucru ce-l ştiţi, "Bine, bine," voi ziceţi, "ea devine un acid."

E-252 Din acid, atunci ea devine ce? Următorul lucru, ea vine înapoi, "Bine," voi ziceţi, "atunci ea devine dintr-o-o lumină." Ce este lumina? Vine la aşa multe molecule.

E-253 Şi acum să zicem molecula unu, molecula patru, molecula opt, vin împreună, şi a făcut atomul unu, înmulţit cu atomul patru, înmulţit cu atomul şase. Acum, dacă acesta era atomul patru înmulţit cu atomul cinci, aceasta ar fi fost albă. S-a întâmplat să fie şase. Ce a determinat aceea? Unde obţin eu chimicalul, împreună, să fac acea culoare, cerneală neagră? Vedeţi? În regulă.

E-254 Aceasta toată s-a format. Atunci de unde a venit aceasta? Ea a trebuit să vină de altundeva. Ea a trebuit să vină de la un Creator, deoarece aceasta este o creaţie. O creaţie trebuie să vină de la un Creator.

E-255 Deci atunci ea a devenit în cerneală. Aceasta a fost pentru un scop. Ea poate să vă scrie iertarea. Putea scrie Ioan 3:16 şi să vă salveze sufletul. Şi atunci, de asemenea, ea ar putea să scrie osânda voastră, şi să vă trimită la celula morţii. Ea este aici pentru un scop.

E-256 Acum, toţi anii aceştia ea a devenit ce a devenit, determinată de ceva, să fie făcută în ceea ce este. Acum cum o să o duceţi vreodată înapoi acolo?

E-257 Ei au fabricat un material numit albitor. Voi femeile îl folosiţi, Clorox. Acum, eu am un vas de Clorox aşezat acolo, şi eu picur acea picătură de cerneală în acea găleată de Clorox. Acum găsiţi culoarea voastră. Ce i s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Primul lucru ce l-a făcut, ea a atins apa, a atins Cloroxul. Acel chimical a fost aşa de grozav încât el a trimis totul înapoi de tot. Voi nu puteţi vedea ceva vapori din aceasta sau nimic altceva. Aceasta s-a dus. Ea niciodată nu va mai fi, deoarece ea s-a schimbat înapoi la locul original până de unde a venit.

E-258 Şi acum aceea este exact ce-i face Sângele lui Isus Cristos la păcat. Sângele lui Isus Cristos! Mărturisiţi-vă păcatul asupra Sângelui lui Isus Cristos. Acesta omite. El îl pune în Marea Uitării, şi să nu mai fie niciodată amintit împotriva voastră, deloc.

E-259 Acum, unde este Biserica astăzi, fraţilor, dacă noi suntem născuţi să fim fii ai lui Dumnezeu?

E-260 Şi Isus Însuşi a spus, "Dacă propria voastră lege zice că voi sunteţi ,dumnezei,"' dumnezei amatori cu control asupra pământului. El a spus, "Dacă ei îi numesc pe aceia 'dumnezei,' la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu," care erau profeţii. Cuvântul Domnului vine la profet. "Şi dacă voi îi numiţi 'dumnezei,' cum mă condamnaţi voi pe Mine," a zis El, "când Eu spun că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu?"

E-261 Acum, dacă sângele taurilor şi ţapilor putea să dea o putere lui Moise, să meargă acolo afară, prin însărcinarea lui Dumnezeu, şi să întindă înainte acel toiag, şi să zică, "Să vină muşte." El a avut Cuvântul lui Dumnezeu, şi el a vorbit acel Cuvânt. Şi când el a vorbit, acesta a venit din gândul lui Dumnezeu. Un cuvânt este un gând exprimat. Şi astfel atunci când Dumnezeu l-a gândit, şi l-a pus în mintea lui Moise, şi l-a vorbit, el a devenit un Cuvânt. Şi Moise s-a întors în jur şi a mers înapoi; poate nici o muscă în ţară. Într-o oră de atunci, poate o muscă verde bătrână a început să bâzâie în jur. Într-o jumătate de oră, acolo au fost zece livre pe yard patrat [aproximativ 5 kg pe metru patrat]. Ce a fost aceasta? Cuvântul creator a lui Dumnezeu care a fost vorbit de buzele unui om muritor.

E-262 Dumnezeu foloseşte oameni. Dumnezeu ar fi putut să folosească soarele să predice Evanghelia. Dumnezeu ar fi putut să folosească vântul să predice Evanghelia. Dar Dumnezeu i-a ales pe oameni să predice Evanghelia.

E-263 Ce se petrece cu biserica astăzi? Acolo este ceva greşit. După părerea mea, noi nu venim cu acea sinceritate, la lucrul potrivit, pentru aceea. Dacă Dumnezeu a putut să facă aceea prin sângele taurului, ţapi şi tauri care au acoperit numai păcatul şi au făcut o ispăşire pentru păcătos, dar păcatul încă era acolo (numai l-a acoperit), ce poate El să facă prin Sângele Fiului Său care omite păcatul? Şi Dumnezeu nu a fabricat, ci El a creat un Sânge care ia la o parte tot păcatul.

E-264 Şi Marcu 11:24, "Orice îi spuneţi la acest munte, 'mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ce aţi spus va veni la împlinire, voi puteţi avea ce aţi spus." Unde este Biserica penticostală, astăzi? Amin. Nu vă daţi seama că acel păcat mărturisit, cu adevărat mărturisit, omite păcatul. Dacă acolo nu este omitere la acesta... Aceasta zideşte un pod peste această prăpastie, care îl duce pe om înapoi în Prezenţa Creatorului Său şi-l face un fiu al lui Dumnezeu. Amin. "Cel ce crede în Mine, lucrările care Eu le fac le va face şi el." Amin. Ia te uită. "Cu adevărat Eu vă spun, dacă îi ziceţi acestui munte, 'Mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ce aţi spus va veni la împlinire, voi puteţi avea ce aţi spus." Slavă lui Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul meu descoperindu-Se în simplitate. Vedeţi?

E-265 Dumnezeu luând un păcătos umilit şi îl curăţă prin Sângele Lui, şi aruncă acel păcat mărturisit în acel Clorox albitor al Sângelui Fiului lui Dumnezeu, şi punând Propria Lui Viaţă în acel om, prin botezul Duhului Sfânt. Atunci dacă noi avem botezul veritabil al Duhului Sfânt, ce este în neregulă cu noi? Când, tipizarea, când Ilie a aruncat mantaua pentru Elisei, el a primit o porţie dublă din aceasta. Isus a spus, "Lucrările care Eu le fac, le veţi face şi voi. Şi mai mari decât aceasta veţi face voi, căci Eu mă duc la Tatăl Meu." Ce este în neregulă, biserică?

E-266 Acum, tu ne-ai numit un Beelzebub, despre vedenii şi lucruri ca acelea. Dă-te jos de pe spatele meu. Frate, mergi jos la cruce. Mergi la Evanghelie. Noi nu trebuie să personificăm. De ce să iei tu o personificare? De ce ai lua tu vreo concepţie falsă despre Acesta? Când, cerurile sunt pline de putere Penticostală veritabilă care îl face pe un bărbat sau o femeie, un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, care îl duce înapoi în Prezenţa lui Dumnezeu. Amin. Ia te uită. Dumnezeu Se descoperă în umilinţă.

E-267 Voi trebuie să vă îndepărtaţi de la propriile voastre gânduri. Voi trebuie să lăsaţi ca gândul care era în Cristos să fie în voi. Voi trebuie să staţi acolo până când fiecare păcat de teamă, fiecare păcat de îndoială s-a dus din inima voastră. Şi dacă sunteţi acolo, şi dacă Dumnezeu nu vă ia şi să vă omită păcatele şi să vă trimită în Prezenţa lui Dumnezeu, acolo este ceva în neregulă cu experienţa voastră.

E-268 Mie nu-mi pasă câte licenţe de doctor aveţi voi, cât de mult sunteţi o biserică mare, la ce fel de roată mare aparţineţi, cât de multe organizaţii, orice este aceasta, nu are nimic de-a face cu aceasta, până nu vă sunt păcatele mărturisite şi în Sângele lui Isus Cristos. Voi staţi neamestecaţi, un fiu şi fiică a lui Dumnezeu născut din nou, cu Viaţa lui Dumnezeu în voi, să vorbiţi un Cuvânt de creaţie, "Să fie acest munte mutat," şi el vă va asculta. Amin.

E-269 Dumnezeu Se descoperă în umilinţă. El culege felul acela care nu au educaţie. El culege felul acela care doar vor crede aceea. "Eu Îţi mulţumesc, Tată, Creatorul cerurilor şi pământului, că Tu ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi prudenţi."

E-270 [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.] "... izbit şi lovit. Şi totuşi noi L-am socotit izbit şi lovit, sigur, de Dumnezeu. Dar El a fost rănit pentru fărădelegile noastre." Cloroxul a venit. ,,El a fost zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa păcii noastre a fost asupra Lui. Şi cu rănile Lui noi am fost vindecaţi."

E-271 Ce a făcut El? S-a smerit pe Sine până la moarte, în după amiaza Vinerii mari, ca El să poată învia în Duminica Paştelui, amin, să trimită înapoi Duhul Sfânt asupra Bisericii, cu o porţie dublă din El, ca noi să putem face aceleaşi lucruri care El le face, El le-a făcut. El a promis, "Aceste semne îi vor urma pe acei ce cred." Şi cât de departe ne-am îndepărtat noi de la El, prin tradiţiile noastre! Ia te uită.

E-272 Dumnezeu Se ascunde în umilinţă, descoperindu-Se în putere, acela este felul cum Dumnezeu o face. Acela este programul lui Dumnezeu de-a o face, da, domnule, ca El să poată aduce fii peste această prăpastie.

E-273 În încheiere, eu aş putea spune aceasta. Dumnezeu se ascunde în moarte, ca să vină din nou în înviere. Eu vreau să vă spun o mică povestire care am citit-o nu de mult, în încheiere. Ei au spus...

E-274 În timpul Primului Război Mondial, eu i-am avut pe fraţii mai în vârstă ai tatălui meu acolo. Verii mei au fost în acel război. Mulţi dintre ei au fost omorâţi.

E-275 Dar într-un loc, atunci, aveau un-un regiment întreg de soldaţi, soldaţi Americani, ţintuiţi jos. Armata Germană i-a avut ţintuiţi jos. Şi focul de mitralieră, şi tunurile mari, şi orice au avut ei, foc de aruncătoare de mine, orice a fost, i-a avut ţintuiţi jos. Ei nu au putut ieşi, şi nu a fost nici o cale de ieşit afară.

E-276 Acolo era un întreg regiment de soldaţi pierind chiar acolo, pentru că ei au fost de fiecare parte. Ei aveau avioane. Nu au îndrăznit să trimită unul sus; îl împuşca jos. Un om încearcă să iese afară; ei bine, ei, doar de fiecare parte. Acolo nu era nimic. Armele lor bune au dat greş. Toată strategia lor militară a dat greş. Ei au fost blocaţi înăuntru de inamic. Nu a existat nici o cale de a ieşi afară. Acolo nu era nimic.

E-277 Atunci, în final, un soldat mic a venit sus. El a găsit un porumbel, unul din acei porumbei de casă. Aceea a fost singura lor speranţă. Ei au scris un mesaj, şi s-au gândit, "Dacă acest porumbel poate numai să treacă dincolo, şi înapoi la cartierul general de unde el a venit, poate să ducă acest mesaj." Un porumbel de mesaj, porumbel mesager, şi acela a fost singurul lucru ce îl aveau: un simplu, porumbel mic. Toate lucrurile lor militare au dat greş. Dar ei au luat un simplu, porumbel mic. Ei au scris mesajul şi l-a legat de picioruşul lui, şi i-a dat drumul, cu o binecuvântare şi o rugăciune, ca el să ajungă.

E-278 Desigur, Germanii au văzut acel porumbel alb să meargă în sus. Ei au tras spre el, şi fiecare alt lucru. Un glonţ a mers prin aripa lui, i-a scos penele afară. Un altul l-a frecat în jurul gâtului lui, i-a tăiat guşa jos. Altul i-a lovit piciorul care avea mesajul pe el. Dar sărmanul porumbel micuţ a continuat să zboare, încercând să ducă mesajul înăuntru. El trebuia. Acolo era viaţă în joc. În final, cu luptele lui, şi bătând aripile în aer, şi se întorcea, şi zbura, şi a căzut. Şi el a căzut în barăci, sau tabăra unde erau soldaţii.

E-279 Un soldat l-a ridicat, s-a uitat la el. Acest ins micuţ a zis, "El a fost împuşcat." El a deschis, s-a uitat la piciorul lui micuţ, pe micuţul lui picior zdrobit, şi acolo a fost o-o notiţă. Ei au citit notiţa. Ea a fost acoperită cu sânge. Deşi ea a fost acoperită cu sânge, mesajul a ajuns. El a ajuns. Ei au trimis întăriri, repede, şi au salvat întregul regiment de soldaţi. Dacă micuţul porumbel nu ar fi ajuns, toţi acei oameni ar fi pierit. Ce dezastru ar fi fost acela! Ar fi fos un lucru oribil. Şi acela a fost un lucru mare pentru acel micuţ porumbel să facă, deşi l-a costat sângele lui. Sângele lui a fost pe mesaj.

E-280 Acela era un lucru mare, dar nici pe jumătate aşa de mare, încât într-o zi când păcatul i-a avut pe fiii lui Dumnezeu blocaţi jos. Acolo nu erau speranţe. Nu a existat nimic ca ei să poată face. Toate speranţele au fost duse. Dar acolo a venit, nu un porumbel, ci un Porumbel. O mie nouăsute de ani în urmă, după-amiaza aceasta, în simplitate, s-a născut într-o iesle, murind pe o cruce, dar El a ajuns la Cer cu Sângele Lui Însuşi pe Mesaj. Şi El i-a izbăvit pe fiii lui Dumnezeu, ca acum să putem fi din nou fii ai lui Dumnezeu şi fiice a lui Dumnezeu, să trăim în sfinţenie şi puritate, să trăim în Prezenţa Lui. Eu sunt aşa de mulţumitor pentru acel Porumbel care a venit jos din Slavă, care a luat Mesajul, că, eu am fost în nevoie, şi El a zburat înapoi la Cer cu El. Şi El a fost însângerat, peste tot, unde păcatele lumii au făcut. Dar, astăzi, eu sunt eliberat. Eu sunt liber. Eu sunt aşa de bucuros.

E-281 Şi, totuşi, cel simplu Îl poate înţelege. Eu sunt bucuros că sunt suficient de simplu să-L înţeleg. Nu sunteţi voi bucuroşi pentru aceea? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu sunteţi voi mulţumitori? ["Amin."] Dumnezeu Se ascunde în simplitate.

E-282 "El a devenit socotit şi ocărât. Noi L-am socotit ocărât şi nenorocit. Ne-am ascuns, cum a fost, faţa noastră de la El." El nu a fost soldatul grozav care ei s-au gândit că El ar fi. El nu a fost un om militar viteaz după care ei aşteptau. "Dar ei şi-au ascuns faţa de la El." Lor le-a fost ruşine. "Dar, totuşi, El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre." Ce a fost aceasta? Dumnezeu ascunzându-Se în simplitate. Iehova devenind Om, ca El să poată muri pentru oameni; să ducă Mesajul înapoi, cu Propriul Lui Sânge, cerinţa lui Dumnezeu, că preţul a fost plătit, şi noi suntem răscumpăraţi.

E-283 Şi astăzi, atât de umil cât ar putea să fie, voi nu trebuie să fiţi deştepţi, voi nu trebuie să aveţi o educaţie. Doar să credeţi acel Mesaj, Cuvântul lui Dumnezeu. Şi voi de asemenea puteţi fi mântuiţi şi să fiţi un fiu al lui Dumnezeu, să staţi în Prezenţa lui Dumnezeu, şi să faceţi lucrările lui Dumnezeu.

E-284 Să ne aplecăm capetele doar un moment în timp ce noi cerem binecuvântările lui Dumnezeu asupra acestor lucruri.

E-285 Eu vreau să vă întreb ceva. Astăzi, aşa cum radiourile au mers înainte, şi ziarele. Am văzut un ziar azi dimineaţă, unde ei mergeau printr-un act, un om purtând o cruce. Ei au tot felul de lucruri. În dimineaţa de Paşti, întreaga biserică va fi împodobită cu crini. Altarele vor fi umplute cu crini. Iepurele de Paşti luând locul, puii, eu mă întreb ce are aceea de-a face cu Paştele. Un iepure, un animal necurat, în privirea lui Dumnezeu, lor chiar li s-a interzis să-i mănânce sau să-i atingă în timpul Bibliei. Şi puiul, acelaşi lucru, raţele. Dar totuşi aceasta a luat locul învierii. Moş Crăciun a luat locul Crăciunului. O, doamne! La ce a ajuns lumea, prietene? Unde suntem noi? Voi vedeţi unde ne-am dus? Noi suntem îndreptaţi chiar drept înspre groapă. Aşa este. Noi suntem ţinuţi jos de păcat, şi crezuri şi dogme.

E-286 Dar un Mesager a ajuns, o mie nouăsute de ani în urmă, în după-amiaza aceasta. Cerinţa a fost atinsă. "Fiul lui Dumnezeu, făcut în asemănarea de carne păcătoasă, născut într-o iesle. Fără frumuseţe ca noi să-L dorim. El a fost un om al ocării. Noi nu L-am dorit. Noi ne-am ascuns feţele de la El." Noi încă facem acelaşi lucru astăzi.
Voi ziceţi, "Eu nu aş fi făcut-o"

E-287 O, atitudinea voastră astăzi dovedeşte că voi aţi fi făcut-o. Voi o faceţi acum. Vedeţi? Nu aţi vrea să vă luaţi calea cu umilinţă? Ziceţi, "Doamne Dumnezeule, mie nu-mi pasă ce mă costă. Mie nu-mi pasă ce este aceasta. Eu am terminat-o cu păcatul." Eu nu-eu nu spun că sunteţi răi, nu spun că voi fumaţi, beţi, sau orice. Dar voi nu credeţi Cuvântul. Vedeţi?

E-288 Dacă voi credeţi Cuvântul, ziceţi, "Doamne, mie nu-mi pasă ce mă costă. Aceasta mă costă denominaţiunea mea, dacă aceasta mă costă grupul meu de cusut, dacă aceasta mă costă clubul meu, dacă aceasta mă costă popularitatea printre prietenii mei, mie nu-mi pasă ce mă costă. Eu am să accept mesajul Calvarului. Eu am să fiu umil. Eu o să mă umilesc, din acest timp înainte."

E-289 "Eu ştiu, dacă eu îmi las părul să crească," femeile, "ei mă vor numi de modă veche. Mie nu-mi pasă ce mă numesc ei. Eu am să fiu o doamnă. Ei îmi spun că eu arăt de parcă sunt palidă şi moartă. Eu sunt moartă în Cristos. Eu am să o fac."

E-290 Bărbaţi, "Mie nu-mi pasă câtă dogmă şi crez care ei încearcă să împingă în mine. De acum înainte, eu accept Mesajul umil al lui Dumnezeu. Eu am să Îl cred. Eu am să stau acolo până când păcatele mele sunt duse. Eu am să stau acolo până când Duhul Sfânt toarnă în mine, credinţă pentru fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu care este scris. El mi-a promis Aceasta. Şi dacă eu am trecut acea prăpastie acolo, pod, prin Sângele Lui neprihănit, atunci eu pot să stau ca un fiu al lui Dumnezeu. Eu cred întreaga Evanghelie. Eu am să o fac."

E-291 V-ar place să faceţi aceea? V-ar place să faceţi acea consacrare chiar acum? Dacă da, ridicaţi-vă mâna spre Dumnezeu. Şi ziceţi, "Aminteşte-mă, Frate Branham, aşa cum te rogi. Eu vreau ca Dumnezeu să o facă." Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceea este bine. În regulă. El vă vede mâna.

E-292 Tatăl nostru Ceresc, umilinţa, smerenia de a Te crede, cum Te descoperi pe Tine în umilinţă! Cum că noi aflăm în aceste zile, şi în toate zilele, că biserica se va băga în acea stare. Atunci Tu te vei apleca chiar în canal, de nicăieri, şi iei sus ceva, îl ungi, îl trimiţi afară, şi acesta va fi respins, atunci judeci lumea prin aceasta.

E-293 Dumnezeule, noi vedem astăzi, că, pentru cincizeci de ani, preţiosul Duh Sfânt, Care oamenii au încercat să-l accepte prin dogme, şi totuşi Tu L-ai adus afară în puterea Lui şi manifestarea Lui. Un sărman, grup umil de aruncaţi afară, popor dispreţuit L-au acceptat, L-au crezut. Tu Te-ai preamărit în ei, Doamne. Iar acum noi îi vedem, în altă generaţie, încercând să devină nepoţi la Dumnezeu. O Dumnezeule. Ce lucru oribil! Fie ca bărbaţi şi femei să fugă repede la smerenia de a crede Evanghelia. Admite aceasta, Doamne.

E-294 Multe mâini au mers în sus, în această seară, mulţi bărbaţi şi femei. Şi, Doamne Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să-i binecuvântezi. Mă rog ca tocmai în această seară să găsească pacea lui Dumnezeu în fiecare din inimile lor; ca ei să fie aşa de umpluţi cu Duhul Tău, încât ei să aibă credinţă să înfăptuiască miracole, credinţă să trăiască o viaţă evlavioasă; să trăiască o viaţă aşa de dulce, încât, când ei sunt vorbiţi de rău, ei să nu vorbească rău înapoi; ca ei să poată întoarce un sărut pentru o palmă; ca ei să poată întoarce binele pentru rău. Admite aceasta, Doamne. Fă-i pe oameni să fie umili. Fă-i pe oameni să vină să Te cunoască în puterea învierii Tale. Fie ca moartea Ta să nu fie în zadar pentru noi în această generaţie.

E-295 Ne rugăm acum ca Tu să înviezi Biserica Ta, Doamne. Glorific-O şi preamăreşte-O. Trimite-O acasă în Slavă. Noi credem aceste lucruri, Tată. Fă-i pe mulţi aici, în această seară, care caută pe Dumnezeu, să-L găsească în această oră. Noi o cerem în Numele lui Isus.
Şi în timp ce ne avem capetele aplecate.

E-296 Mă întreb acum dacă aţi vrea să faceţi un alt pas înspre aceea, dacă v-ar place să vă ridicaţi sus şi să ziceţi, "Mie nu-mi este ruşine, deşi eu aparţin la biserică. Eu sunt Metodist, Baptist, sau un Penticostal," orice ai putea să fi. ,,Eu nu sunt ruşinat. Eu îmi dau seama că m-am încrezut foarte mult în ceea ce ştiu. Dar niciodată nu am ajuns la un punct unde eu puteam pe deplin să cred Evanghelia deplină, şi să O fac să lucreze în viaţa mea. Eu am văzut lucruri. Eu cred că ele sunt promisiuni. Eu vreau s-o cred. Dar El mi-a spus, dacă eu am crezut-O, aceasta ar lucra. Astfel, există ceva greşit cu mine.
Aceasta nu merge. Eu am încercat să O fac să meargă, dar Aceasta nu o face. Şi eu sunt ruşinat de aceasta. Şi eu vreau ca lumea să ştie, eu vreau ca persoanele de aici să ştie, că eu sunt sincer şi eu O vreau în viaţa mea. Eu vreau să fiu un adevărat martor al lui Cristos, cu Evanghelia deplină să Se manifesteze chiar în viaţa mea." Vreţi să staţi în picioare şi să ziceţi, "Eu vreau să fiu un martor că eu îl caut pe Dumnezeu"? Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceea este bine. Vedeţi?
Isus a spus, "Dacă voi vă ruşinaţi de Mine înaintea oamenilor, Eu mă voi ruşina de Voi înaintea Tatălui."

E-297 Acum, aşa cum aceste persoane care sunt Penticostali, sau Metodişti, sau Baptişti, au aceste lucruri adevărate, dacă voi aţi traversat acea prăpastie, încât voi ştiţi pozitiv că voi staţi în Prezenţa lui Dumnezeu, un fiu şi fiică răscumpăraţi de Dumnezeu? Şi semnele şi minunile, nu o credinţă prefăcută, ci articolul veritabil al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, arde înlăuntrul vostru? Şi ce îi spuneţi la acest munte, el se mută? Voi credeţi aceea? Dacă nu o face, acum este timpul vostru.

E-298 "Cum ştii tu că acesta este al meu..." Voi ziceţi, "Ei bine, am stat, înainte."

E-299 Ei bine, dacă voi într-adevăr sunteţi flămânzi după Dumnezeu, voi veţi continua să staţi până când El vine. Nu există sfârşit la aceasta. Voi sunteţi persistenţi. Ca femeia Siro-feniciană, ea nu a putut lua "nu." Ea a vrut aceasta, într-adevăr. Sunteţi voi gata să staţi? Încă mai mulţi înainte să ne rugăm? Acea cântare frumoasă:
El a fost pironit la cruce pentru mine;
Pe cruce răstignit, acolo El a murit pentru mine.

E-300 "Eu Îl vreau, Frate Branham. Eu Îl vreau, Dumnezeule. Eu într-adevăr Îl vreau. Viaţa mea, ei bine, eu vreau să mă schimb. Eu am-eu am trăit o aşa presupun. Eu am trăit o aşa sper. Eu vreau ceva. Eu-eu Îl vreau. Dacă acei apostoli au putut lovi acel marcaj de zero, de fiecare dată, aşa pot eu."

E-301 Aceea este ce spun eu. Dacă aceasta a mers pentru apostoli, Aceasta merge acum. Dacă s-a întâmplat odată, se întâmplă din nou. Dacă El a fost vreodată Dumnezeu, El încă este Dumnezeu. "El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Aceea este tema campaniei mele. Dacă denominaţiunea voastră nu crede aceea, lăsaţi denominaţiunea voastră să creadă ce vor ei. Voi să credeţi Biblia. Voi să O credeţi. Vreţi să vă ridicaţi? Cam încă opt sau zece s-au ridicat atunci. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mai mulţi stau. Mai mulţi stau. "Eu într-adevăr sincer, Frate Branham. Eu Îl vreau."

E-302 Ceva s-a întâmplat zilele trecute. Voi aţi citit, sau aţi auzit banda, "cele şapte tunete," Cât Este Ora, Domnilor? Vedeţi?
Aceasta s-a întâmplat zilele trecute. Voi ştiţi aceste lucruri. Timpul este aproape, biserică. Timpul este aproape. Să nu, să nu, să nu mai aşteptaţi. Vedeţi?

E-303 De unde ştiţi că Răpirea nu se petrece tot timpul? Primul lucru ce-l ştiţi, aceasta va fi trecută, unul dispărând aici şi acolo. Aceasta va fi dusă, primul lucru ce-l ştiţi. Şi voi veţi... Judecata va lovi lumea. Voi ziceţi, "Ei bine, eu-eu m-am gândit aceasta." "Este prea târziu acum."

E-304 Reţineţi, ei nu au ştiut aceasta până în ziua când au intrat în corabie, şi atunci a fost prea târziu. Fecioara neînţeleaptă nu a ştiut până când ea a venit înapoi şi a aflat-o pe fecioara înţeleaptă dusă, atunci ea a fost rămasă pentru perioada Necazului.

E-305 Nici un învăţător bun nu crede că Biserica, Mireasa... Biserica merge prin Necaz, dar nu Mireasa. Biserica trece, pentru purificare, sigur, sub pecetea a şasea. Corect. Israel face acelaşi lucru, pentru cei o sută patruzeci şi patru de mii, dar nu Mireasa. Acolo este...

E-306 Mireasa este iertată. Ea se duce drept în Slavă, în Răpire. Aşa este. Ea, după părerea mea, ultimul membru va fi apucat sus, într-una din aceste zile. Aceasta ar putea veni, şi voi nu aţi ştii nimic despre aceasta. Reţineţi, acesta este un secret, luare la o parte în secret. "El va veni într-o oră la care nu vă gândiţi." Voi nu veţi ştii nimic despre aceasta. Ea va fi dusă; va fi prea târziu atunci.

E-307 Voi ziceţi, "Eu doresc să fi stat în picioare." Dacă aţi intenţionat vreodată să luaţi o poziţie, lăsaţi ca această adunare, la Albuquerque, lăsaţi ca acesta să fie timpul când aţi luat acea poziţie.

E-308 Acum, dacă voi într-adevăr vă simţiţi asiguraţi prin Cristos, voi simţiţi că voi aţi primit Duhul Sfânt şi Sângele lui Isus Cristos, toate semnele şi promisiunile sunt la porunca voastră, şi voi le vedeţi manifestate şi lucrând în viaţa voastră, şi voi ştiţi că ele sunt adevărate; dacă voi şedeţi acolo în felul acela, şi voi o credeţi, eu voi lua cuvântul vostru pentru aceasta. Aceasta depinde de voi. Dacă nu, voi ar trebui să fiţi în picioare. Dar dacă voi credeţi aceea, şi ştiţi că acele semne şi minuni care Isus, adeverirea lui Mesia, vorbeşte către voi; dacă aceasta nu este, atunci voi ar trebui să fiţi în picioare. Vă binecuvântez. Aşa este.

E-309 Eu sunt un străin pentru mulţi dintre voi. Mulţi dintre voi m-aţi socotit să fiu un văzător. Eu nu am spus nimic despre aceea. Voi ştiţi aceea. Eu am păstrat... Aceea încă nu este ora. Dar voi să mă credeţi acum. Voi să mă credeţi, ca slujitorul lui Dumnezeu. V-am spus eu vreodată ceva în Numele Domnului fără să vină la împlinire? Dacă aceasta este aşa, ziceţi, "Amin."
[Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aceasta niciodată nu a dat greş, prin miile de lucruri, nici o singură dată fără să fie adevărat. Voi ştiţi aceea, în jurul lumii.

E-310 Chiar dacă, nu sunteţi de acord cu mine, mulţi, în teologie. Şi eu nu sunt un teolog. Eu vorbesc numai ce aud. Şi atunci când eu o aud, mă uit la Biblie. Dacă aceasta nu este conform cu Biblia, eu nu aş primi aceasta. Dar nici o singură dată nu a fost aceasta vreodată contrar la Cuvânt, ci cu Cuvântul. Acela este motivul că este confirmat. Dumnezeu adevereşte.

E-311 Acum, voi să mă ascultaţi, atunci. Dacă voi mă credeţi să fiu un-un mesager trimis de la Cristos, la voi, voi să mă credeţi. Dacă voi nu sunteţi în Împărăţia lui Dumnezeu, voi mai bine să presaţi chiar repede.

E-312 Aceasta nu va ajunge mai bine. Aceasta va deveni mai rău, tot timpul. Acum doar însemnaţi aceea jos. Vedeţi? Doar reţineţi, vedeţi dacă aceea este corect sau greşit. Voi vedeţi dacă o să fie corect sau greşit. Aceasta nu o să fie mai bine. Aceasta o să devină mai rău. O să devină mai greu, tot timpul. Trezirea s-a dus. Voi doar spicuiţi în ogoare. Ea este terminată. Acum voi ziceţi, "Eu sunt în dezacord cu aceea." Bine. Aceasta-i în regulă, dacă sunteţi. Aceea este în regulă. Aceea este convingerea mea. Aceea este auzirea mea din Cer.

E-313 Eu cred că epoca Laodicea este epoca Penticostală, unde ea ajunge la punctul de căldicică, şi Dumnezeu o varsă din gura Lui. Şi acolo este unde ea a ajuns chiar acum. Mişcarea Penticostală a ajuns la punctul acela, căldicică, nici roşu fierbinte, nici rece ca gheaţa. Tu nu eşti rece şi formală, nici nu eşti fierbinte. Tu eşti în stagiul de vărsat, şi tu o să fi.

E-314 Isus, singura epocă în care El a stat în afara bisericii. Dogmele lor L-au pus afară. [Fratele Branham bate pe amvon – Ed.] Bătând, încercând să intre înapoi în uşă, "Iată, Eu stau la uşă, şi bat; dacă vreun om aude Glasul Meu..." Eu sunt bucuros că voi aţi auzit, în această seară.
Acum, eu vă pot cere numai să staţi.

E-315 El se uită la voi. Isus a spus, că, "Oriunde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, acolo sunt Eu în mijlocul lor." Dacă aceea nu este aşa, nu există Dumnezeu; nu există Biblie; nu există răsărit de soare; nu există apus de soare; nu există flori; nu există pom; voi nu sunteţi de fapt aici; voi sunteţi într-un vis; viaţa nu este reală; voi nu sunteţi o fiinţă umană. Astfel, este imposibil ca aceea să fie, aşa că este imposibil ca El să nu fie aici. "Şi dacă voi cereţi ceva în Numele Meu, crezând credinţă, El vă va acorda aceasta."

E-316 Acum, acela sunteţi voi acum. V-aţi ridicat ca o mărturie, că voi Îl vreţi. Acum, în felul vostru propriu, în felul cum vă rugaţi, în felul în care vreţi, eu vreau ca voi să ziceţi, "Doamne Dumnezeule," în inima voastră. Acum să nu daţi nici o atenţie... Campingul de aici vă va da timp din belşug pentru aceasta, tot timpul care-l vreţi. [Un frate pe platformă zice, "Da. Aşa este." – Ed.]

E-317 Acum, în felul vostru propriu, în felul vostru propriu. Acum, eu ştiu că este obiceiul ca un om să se ridice, celălalt se ridică, ceilalţi îngenunchează jos în acest fel. Dar în orice fel vreţi să faceţi, mie nu-mi pasă ce este aceasta. Să nu ziceţi, "Doamne, lasă-mă să fac aceasta. Lasă-mă să fac aceea." Doar ziceţi, "Doamne, umple-mă. Umple-mă cu Duhul Sfânt. Eu sunt sincer în aceasta. O fac din adins." Acum, dacă o faceţi din adins, Acesta trebuie să vină. Este imposibil ca El să nu vină. El L-a promis, şi El încearcă să preseze în inima voastră.

E-318 Singurul lucru, tu doar te-ai deschis un pic, şi zici, "Vino în interior şi stai aici, dar să nu mergi în jur, să te ocupi cu viaţa mea particulară." Vedeţi?

E-319 El vă vrea pe voi. El vrea tot ceea ce sunteţi. El vrea fiecare compartiment din inima voastră. El vrea viaţa voastră particulară. El vrea toată viaţa voastră. El vrea să fie Domnul vostru. Domn este "apartenenţă." El vrea să vă posede, aşa ca El să vă poată călăuzi, să vă îndrume, să vă ia, să vă folosească. Vreţi voi să faceţi aceea? Dacă vreţi, El vrea să vină înăuntru, sau voi nu aţi sta acolo. Vedeţi? Deci acum este ora ca voi să-L primiţi.

E-320 Acum aceasta depinde de voi. Acum, dacă veţi crede cu toată inima voastră, aceasta se va stabili chiar de acum. Aceasta va fi o seară memorabilă. Ei probabil că nu vor închide aceste uşi în această seară. Voi veţi sta toată noaptea înăuntru aici. Dar dacă voi faceţi în felul acesta, ziceţi, "Doamne, eu stau în picioare. Până când Tu mă umpli conform cu promisiunea Ta, eu nu mă voi mişca de unde eu stau." Te pui pe treabă cu Dumnezeu, El se va pune pe treabă cu tine.

E-321 Dar până când o faceţi, voi ciocăniţi, "Doamne, îmi vei da Tu Duhul Sfânt în această seară? Eu nu simt nimic. Ei bine, poate eu voi încerca mâine seară." Tu nu vei primi nimic de la Dumnezeu, în felul acela.

E-322 Voi trebuie să veniţi, disperat, murind, atunci voi Îl primiţi. Aşa este. El L-a promis. Dacă aceasta nu este, pentru ce vă irosiţi timpul, dacă acele promisiuni nu sunt adevărate?

E-323 Aşa este cum aceste lucruri se întâmplă. Aceea este de ce eu pot să stau şi să zic către lume, "A dat Cuvântul vreodată greş?" Dumnezeu mi-a promis, în urmă acolo, de copil. Acela este motivul.

E-324 Ziceţi, "Nu te temi să dai greş?" Eu niciodată. Eu sunt întotdeauna un eşec. El niciodată nu dă greş.

E-325 Eu nu vorbesc cuvintele mele. Eu le vorbesc ale Lui. Acela este motivul că Ele sunt întotdeauna corecte. Vedeţi?
Acela este motivul că eu îi cer lumii, "Arătaţi-mi o singură dată când nu a venit la împlinire. Arătaţi-mi o singură dată, prin miile de lucruri care El le-a spus." Nici o singură dată nu a dat Acesta greş, şi El niciodată nu va da, pentru că Acesta este Dumnezeu, nu omul.

E-326 Astfel, Dumnezeu este aici acum. Cristos este în mijlocul nostru. El vrea să vă dea Duhul Sfânt dacă voi vreţi să Îl acceptaţi. Nu să plătiţi preţul; preţul deja a fost plătit. Preţul a fost rugat această... plătit în această după amiază, o mie nouăsute de ani în urmă, dacă voi vreţi să-l acceptaţi. Dacă voi vreţi, lăsaţi-vă inima să meargă acum. Deschideţi-o. Luaţi afară toată frica, toată îndoiala. Ridicaţi-vă mâinile sus spre Dumnezeu, ziceţi, "Doamne Dumnezeule, iată-mă aici. Eu stau aici. Eu stau în Numele lui Isus Cristos."
Eu am să mă rog pentru voi. Voi rugaţi-vă, de asemenea.

E-327 Doamne Isuse, în felul umilinţei, în felul smereniei, eu Îţi ofer această adunare care este în picioare. Eu îi ofer Ţie, pentru că ei s-au ridicat ca răspuns la chemare. Ei caută lucruri mai adânci. Ei caută mai multă Viaţă, după ce au auzit că Sângele lui Isus curăţeşte cu aşa desăvârşire, încât acolo nu mai există nimic; căci Cuvântul complet al lui Dumnezeu se odihneşte înlăuntrul lor; încât chiar porunca propriului lor glas este putere creatoare, pentru că în ei este Duhul Sfânt. Şi acest Duh Sfânt este un Creator. El face lucrurile, să vină la împlinire, pentru că El vorbeşte Cuvântul. Şi Cuvântul, vorbit, devine Dumnezeu în acţiune.

E-328 Şi Doamne, mă rog ca Tu să trimiţi Duhul Sfânt asupra fiecăruia din ei chiar acum. Şi dă-le lor, Doamne, în puterea învierii lui Cristos, lucrurile care ei le doresc în inima lor; o viaţă mai bună, botezul Duhului. Doamne, fie ca aceasta aşa să fie, ca această adunare să fie luminată, inimile oamenilor să vadă viziunea şi să fie umpluţi cu puterea lui Dumnezeu. Eu îi predau Ţie, Doamne, în Numele lui Isus Cristos.

E-329 Acum doar ţineţi-vă mâinile sus. Ţineţi-vă capul în rugăciune. Ţineţi-vă inima umplută, doar zicând, "Doamne, eu Te cred."
Umple-mă. Umple-mă. Mântuieşte-mă.
Duh al viului Dumnezeu, cazi proaspăt asupra mea.

E-330 Aduceţi-vă conducătorul de cântări aici acum, să conducă cântarea "Cazi proaspăt asupra mea, Duhule Sfânt."

E-331 Doar continuaţi, "Nu-mi-nu-mi pasă. Eu am să stau chiar aici, Doamne. Eu sunt pe mâna Ta, ca judecătorul nedrept. Eu sunt chiar aici."
(Te binecuvântez, frate. Tu ai făcut un lucru aşa de minunat, că eu vreau ca tu să ne conduci aici.)

E-332 Doar staţi acolo, "Eu am să stau ca o statuie. Eu voi sta cum a stat acel predicator serile trecute pe acoperiş. Eu stau aici, Doamne. Mie nu-mi pasă cine se uită la mine. Mie nu-mi pasă dacă păstorul meu este aici. Mie nu-mi pasă cine este acesta. Eu sunt aici. Eu caut ceva. Eu vreau ca ceva să mi se întâmple. Tu ai promis Aceasta. Eu sunt aici să-L primesc. Şi dacă Acesta va lucra pentru alţii, El o să lucreze pentru mine. Eu sunt aici să-L primesc. Eu nu o să mă aşez jos. Eu sunt hotărât."

E-333 [Cineva pe platformă zice, "O cântare, frate. Lor le place. El te vrea aici sus. Corect?" – Ed.]

E-334 Asta este. Staţi chiar cu aceasta. Doar continuaţi să vă rugaţi, dacă voi într-adevăr o intenţionaţi, dacă voi într-adevăr o intenţionaţi. Amin. Voi într-adevăr o intenţionaţi, staţi chiar acolo. El stă alături de voi. Staţi chiar cu aceasta, "Eu sunt aici, Doamne. Eu nu o să mă mişc. Eu am să Te cred. Tu ai promis Aceasta. Eu nu o să iau o imaginaţie. Eu vreau Duhul Sfânt real asupra mea. Eu vreau ca Tu să mă umpli chiar acum. Eu sunt aici, aşteptând."

E-335 Nu vă opriţi. Doar continuaţi să vă rugaţi. Nu daţi nici o atenţie la muzică. Doar continuaţi să vă rugaţi. Acela este necazul despre noi, astăzi: noi ascultăm la muzică; noi ascultăm la un lucru, sau altul. Noi trebuie să ascultăm după Glasul lui Dumnezeu. Continuaţi să ascultaţi. El L-a promis. Dacă El L-a promis, El o va face. Amin.

E-336 De câte ori am văzut eu! Ochii la douăzeci şi treizeci de mii de persoane s-au deschis. De câte ori am văzut eu! Acolo în Durban, Africa de Sud, am văzut douăzeci şi cinci de mii de miracole remarcabile, la o singură dată. Oamenii stând, chiar în felul acela, încât ei au luat şapte camioane mari încărcate cu cârje şi scaune pe rotile de la băştinaşi cu pături care nu cunoşteau mâna dreaptă de cea stângă. Au stat drept sus acolo şi l-au acceptat pe Cristos, şi au plecat; infirmi, orbi, surzi, muţi. Dacă aceasta o va face pentru un African negru, ce va face Acesta pentru voi care sunteţi presupuşi a trăi într-un timp, într-o biserică, într-un loc unde Duhul Sfânt este manifestat? Amin.
Umiliţi, umiliţi-vă, "Doamne, eu cred. Eu o ştiu. Eu..." Voi veniţi.

E-337 Acum, există ceva greşit. Şi nu există nimic greşit cu Dumnezeu. Dumnezeu a promis Aceasta.

E-338 Aşa să mă ajute, eu aş putea sta chiar aici şi să merg în jos pe interval după interval, să vă spun, la fiecare, unde sunteţi voi şi ce aţi făcut. Eu spun aceea în Numele Domnului Isus. Voi ştiţi că aceea este adevărat.

E-339 Şi eu văd că voi vă temeţi să vă dezlănţuiţi. Vă este frică de ceva. Acolo este ceva greşit. Dumnezeu nu face o promisiune apoi să meargă înapoi asupra Acesteia. Acesta este Adevărul, chiar aici, dacă voi Îl vreţi. Aceasta depinde de voi. Aceasta este moartea voastră; aceasta este înmormântarea voastră; aceasta este excepţia voastră. Acolo este Cuvântul.

E-340 Aşa să mă ajute, Duhul Sfânt este aici. Aşa să mă ajute, Isus Cristos este înăuntru aici. V-am spus eu vreodată ceva greşit? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] El este aici. Dar, acolo este ceva. Eu stăteam acolo, urmărind Aceea, să văd acea Lumină încercuind chiar peste clădire aici, asupra noastră, doar înainte şi înapoi. Vai, vai!

E-341 Ia te uită. Aceea este Aceasta. Acela este felul. A atins-o pe o domniţă pe aici. Acela este felul. A atins pe altul. Ia te uită. Acolo este Aceasta. Acum, acolo este timpul să-L acceptaţi, în timp ce El este acolo. Vedeţi? Glorie! Cu siguranţă Acesta va atinge pe cineva acolo. Laudă să-i fie lui Dumnezeu! Ia te uită. Amin. Aceea o ia. Acolo se duce El, peste altcineva aici acum, altul, altul. Laudă Domnului! Vedeţi?

E-342 El este Adevărul. El este Calea, Adevărul, Lumina, Viaţa. Acceptaţi-L în timp ce El cade asupra altora. În timp ce El este asupra altora, acceptaţi-L. El merge peste tot în jur, în jur, în jurul locului, Duhul Sfânt este. Eu nu sunt emoţionat. Eu vă spun Adevărul. Glorie! Aşa este.

E-343 Staţi chiar cu El. Staţi chiar cu El. Doar staţi chiar acolo. Voi nu aţi fost acolo cinci minute încă. Staţi chiar acolo, "Tu L-ai promis, Dumnezeule. Eu sunt aici să-L primesc." În regulă. Iată-L acolo. Întindeţi-vă drept afară, ziceţi, "Eu Îl primesc. Aici este El, Doamne. Eu Îl vreau. Eu-eu am stat sus aici. Eu sunt sincer. Eu sunt serios. Tu mi L-ai promis." Amin. Glorie! Aleluia!

E-344 Doar continuaţi să credeţi, continuaţi să credeţi. Voi aţi spus că o să mă credeţi. Duhul Sfânt, acea Lumină, doar continuă să se mute în jur, asupra clădirii. Ce este aceasta? El caută pe cineva care se va deschide. Eu spun Adevărul. Amin.

E-345 Încercaţi să vă ridicaţi mâinile sus, şi lăudaţi-L. Ziceţi, "Doamne, eu Îţi mulţumesc. Tu să-mi dai promisiunea. Eu am să mă ţin de acea promisiune. Eu Îţi mulţumesc, Doamne. Îţi mulţumesc."
Eu-eu mă uit chiar la EL Laudă Domnului!

E-346 Staţi chiar cu El. Staţi acolo. "Doamne, eu am să stau chiar aici. Mie nu-mi pasă dacă aceasta este dimineaţa. Eu voi sta chiar aici, lăudându-Te. Eu ştiu că tu Îl vei trimite. Această convenţie se sfârşeşte, în această seară, şi eu sunt aici fără Duhul Sfânt. Eu am să plec de aici, umplut cu Duhul Sfânt, aşa să mă ajute. Tu L-ai promis. Eu voi sta ca o sfârlează de vânt. Eu voi face orice vrei Tu să fac. Numai, eu vreau Duhul Sfânt. Eu sunt hotărât să-L primesc."

E-347 Când vă predaţi pe deplin, El va veni înăuntru pe deplin. Dar până nu vă predaţi, El nu poate veni înăuntru pe deplin. Predaţi-vă. Predaţi-vă gândurile. Predaţi-vă gândirea. Predaţi-vă viaţa. Predaţi-vă total. Predaţi-vă prestigiul. Predaţi totul Lui acum, şi El va veni înăuntru şi vă umple cu Duhul Sfânt. De aceea este El aici să facă. El deja i-a atins pe doi sau trei aici în clădire. Acolo sunt mai mulţi decât atât, vrând Duhul Sfânt. Doar continuaţi să credeţi. Glorie lui Dumnezeu! Fie drept sau greşit... ? ... Smeriţi-vă gândirea voastră. Smeriţi-vă căile voastre.

E-348 Doar staţi chiar acolo, ziceţi, "Doamne, eu sunt chiar aici acum. Dacă Tu Îl dai la altcineva înăuntru aici în această seară, Tu o să mi-L dai mie, de asemenea. Eu-eu am să stau chiar aici până când El vine."
Cum vă înălţaţi glasul, braţele voastre, viaţa voastră, al vostru tot.
Pot auzi Mântuitorul meu chemând,
Ridicaţi-vă mâinile şi cântaţi-i Lui aceea.
Eu pot auzi...

E-349 Ei au cântat un imn, voi ştiţi. "Mâ-... "Dacă El vă cheamă la Duhul Sfânt, predaţi-vă acum. Predaţi-vă al vostru tot.
Eu pot auzi Mântuitorul meu chemând,
"Ia-ţi crucea, şi urmează, urmează-Mă."
Acum aici sunteţi.
Unde El călăuzeşte...

E-350 "Unde El mă călăuzeşte, eu voi... Tu m-ai călăuzit până aici, Doamne, pe picioarele mele. Aici eu stau."
... -urmează,
Unde El călăuzeşte...
[Fratele Branham vorbeşte cu Fratele Shakarian – Ed.]
El călăuzeşte...

E-351 Eu tocmai i-am arătat Fratelui Demos. Îngerul Domnului a trecut peste. Am spus, "Urmăreşte acea femeie." Când El a trecut peste, ea şi-a ridicat mâinile în felul acela. Noi doar am arătat, Fratele Demos L-a văzut, aşa cum El a mers pe aici chiar acum, la o femeie chiar aici. Am spus, "Frate Demos, nu Îl poţi tu vedea? Doar se mişcă chiar în jur, prin clădire." Am spus, "Urmăreşte-L aşa cum El a trecut pe aici." Micuţa doamnă şi-a aruncat mâinile în sus.

E-352 Aceasta este micuţa doamnă stând, îmbrăcată cu un lucru ca în carouri. Ceva tocmai a lovit-o, câteva minute în urmă, şi ea şi-a ridicat mâinile sus. Este aşa, doamnă? Doar chiar aici, cu mâinile ei în sus, aici înapoia femeii cu rochie albastră pe ea. Iată-L acolo. Vedeţi? Păi, aceasta nu s-a terminat... eu-eu mă uit drept la El. Acum, dacă v-am spus eu vreodată ceva eronat, spuneţi-mi când. El este aici.

E-353 Prieteni, voi-voi trebuie să vă îndepărtaţi de la felul acela rigid Penticostal. Voi trebuie ca într-adevăr să muriţi. Voi trebuie s-o faceţi într-adevăr din adins. Voi-voi aveţi ceva, voi-voi aveţi o foame parţială, însă nu o foame reală. Voi trebuie s-o faceţi veritabil. "În timp ce Petru a rostit aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste acei care L-au auzit." Încercaţi să vă închideţi ochii şi-şi aplecându-vă capul. Gândiţi-vă iarăşi. Este acolo ceva greşit? "Doamne, ia-mi la o parte necredinţa."

E-354 Acum aici, cu ochi muritori... Îngerul Domnului, a Cărui poză este printre noi, a fost luată printr-o dovadă ştiinţifică, acelaşi Stâlp de Foc care i-a urmat pe copiii lui Israel. Acela era Isus, când El a murit, îngropat, s-a înălţat înapoi la Dumnezeu.

E-355 Saul, pe drumul lui spre Damasc, a fost trântit jos de acelaşi Stâlp de Lumină. A spus, "Doamne, Cine eşti Tu?"
El a spus, "Eu sunt Isus."
Isus a spus, "Eu am venit de la Dumnezeu, şi am mers la Dumnezeu."

E-356 Aici este El, astăzi, acelaşi Isus, văzut printre noi cu ochii, prins cu un aparat de fotografiat, manifestat în Duhul. O, frate, soră, cât mai mult poate să facă Dumnezeu? Ora de har!

E-357 Eu vreau să cred că sunteţi sinceri. Eu cred că sunteţi, dar voi vă închideţi. Voi nu sunteţi suficient de sinceri ca să-L primiţi. Eu...

E-358 Aşa să mă ajute, El este chiar aici în clădire. Eu nu mint.

E-359 Acum, în timp ce vă liniştiţi doar un moment. A simţit careva înăuntru aici că ei-ei au primit Duhul Sfânt? Daţi-daţi din mână, înainte şi înapoi. Eu L-am văzut, peste tot, peste popor. Binecuvântaţi. Binecuvântaţi. Voi toţi aţi fost binecuvântaţi? Amin. Doi, aceia sunt trei. În regulă. Patru. În regulă. Acolo sunt patru care au primit Duhul Sfânt în timpul acelei revărsări. Patru persoane au primit Duhul Sfânt în decursul acelui timp. Lau-... Laudă Domnului. Vedeţi?

E-360 Acum, doar cu câteva momente în urmă, El a parcurs. O Lumină a venit de acolo în această parte, a venit înapoi în această parte, a mers pe aici, şi a venit iarăşi înapoi. I-am spus Fratelui Shakarian, "Vino aici. Vino aici. Aici, aici, O vezi să vină, chiar aici. Eu O urmăresc aşa cum Ea trece deasupra. Acolo este o doamnă mică acolo." Şi chiar cum am spus, "Ea este chiar peste acea doamnă mică." Pe la acel timp, ea şi-a aruncat mâinile în sus, a început să ţipe. Acolo a fost Aceasta. Vedeţi? Doar a trecut pe deasupra, a mers chiar acolo în acel colţ, a venit drept înapoi în jur pe aici. Eu nu O văd acum. Vedeţi? Acela este de fapt adevărul. Eu vă spun adevărul. Vedeţi? Şi iată aici, vedeţi, patru au primit botezul Duhului Sfânt.

E-361 Acum, dacă voi Îl vreţi, El este al vostru. El este al vostru dacă voi vreţi doar să vă deschideţi.

E-362 Acum voi-voi aveţi o-o-o concepţie despre ce ar trebui să faceţi. Voi aveţi cumva o idee, "Ei bine, acum, dacă eu voi sta sus aici, aşa." Nu, nu. Aceea, aceea face... Voi puteţi şedea jos. Nu contează unde sunteţi voi. Dar unde vă veţi deschide pe voi înşivă, şi atunci Duhul Sfânt va lovi.

E-363 Atunci, ei bine, uneori El începe să vă ungă, şi voi nu o să călăuziţi doar înainte la capăt cu El. Voi deveniţi puţin speriaţi. Vă este teamă. Vă trageţi înapoi. Doar predaţi-vă, predaţi-vă la Duhul Sfânt.

E-364 Să nu vă temeţi de fanatism. Dacă acesta este diavolul acţionând, nu gândiţi că noi o vom ştii? Aha. Da, domnule. El nu va veni în jur. Să nu vă îngrijoraţi de aceea. Nu. El-el nu va deranja.

E-365 Voi doar predaţi-vă la Duhul Sfânt. Când voi simţiţi acea glorioasă... Cum a spus acest micuţ lucrător că a făcut în acea seară, stând sus, unde Ceva cald a venit peste el. Dacă el ar fi ştiut măcar cum să se predea chiar atunci. Aceea este tot. Doar ziceţi, "Doamne Isuse, eu Te cred. Eu Te accept." Atunci ceva va începe să aibă loc. Vedeţi? Să o spuneţi din inima voastră, atunci aceasta are loc. O!

E-366 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dumnezeu să fie cu voi. Dumnezeu să vă ajute. Eu vreau ca voi...

E-367 Câţi alţii înăuntru aici vor Duhul Sfânt? Să vă văd mâna. Câţi? Unu, doi, trei, patru. O, doamne, doamne! Nu este nevoie să mergeţi fără El. Acolo sunt opt sau zece aici, unsprezece. Cam unsprezece, doisprezece, poate, înăuntru aici, au nevoie de Duhul Sfânt, încă. Lăsaţi... eu ştiu că noi putem fi târziu, poate nouă treizeci sau aşa ceva. Dar noi avem-noi avem timp din belşug. Noi doar avem timp din belşug. Noi te vrem mântuit, prietene. Noi te vrem umplut. Reţineţi, voi sunteţi-voi sunteţi mântuiţi, desigur. Când îl acceptaţi pe Cristos, voi sunteţi mântuiţi. Dar voi nu sunteţi convertiţi până nu primiţi Duhul Sfânt. Acum, voi ştiţi asta. Aşa este.

E-368 Isus i-a spus lui Petru, în noaptea trădării. El a fost deja mântuit. A spus, "Acum, după ce tu eşti convertit, întăreşte-i pe fraţii tăi." Aşa esta. O, sigur. Voi l-aţi acceptat pe Cristos ca Salvatorul vostru. Dar când sunteţi convertiţi, este când voi sunteţi de fapt schimbaţi. Aşa este. Şi el încă nu a fost schimbat. El a blestemat înaintea Domnului, şi L-a tăgăduit, şi de toate. Dar după convertirea lui: "După ce tu eşti convertit, întăreşte-i pe fraţii tăi." Aşa este. Este aceea aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aceea este ce spun Scripturile, oricum. Aceea o face corect. Isus i-a spus lui Petru, care L-a urmat, şi a scos draci, şi a făcut miracole, şi de toate, a spus, "Tu nu eşti convertit încă. Dar după ce tu eşti convertit, atunci întăreşte-i pe fraţii tăi." Corect. Aceasta este adevărat. Acum, dece să nu...

E-369 Păi, cum puteţi voi refuza o-o-o astfel de invitaţie ca aceea? Aceasta este pentru voi. Eu nu vreau să vă văd să plecaţi de aici fără El, frate. Noi putem să nu avem niciodată o altă convenţie. Noi nu ştim. Noi nu ştim ce stă înainte. Noi am putea să nu mai avem alta. Dacă vreţi să vă aşezaţi jos, şi să vă rugaţi pentru puţină vreme, depinde de voi. Aceasta este orice vreţi să faceţi, dacă vreţi să şedeţi jos, voi vreţi să rămâneţi în picioare. Noi o să ne rugăm din nou. Faceţi fiecare lucru mic care vreţi să-l faceţi, dar eu vreau ca voi să primiţi Duhul Sfânt. Acum, Acesta este pentru voi. De ce să-L primească patru aici, şi ceilalţi dintre voi nu? Vedeţi? Voi doar trebuie să vă smeriţi, deschideţi-vă inima şi-şi într-adevăr credeţi aceasta.

E-370 Eu aş putea să nu fiu un instructor bun în aceasta. Slujba mea este să mă rog pentru bolnavi.

E-371 Unde există un predicator Penticostal aici, cineva, un predicator Penticostal? Ridică-ţi mâna sus. Cum este cu acest ins de aici, care s-a rugat pentru bolnavi, unul pe aici? Vino aici. Aici este un om. Eu-eu m-am născut afară din sezon, în rândurile Penticostale. Dar, aici, eu vreau ca acest om aici să se roage pentru voi. Eu am să stau alături de el. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.

E-372 [Fratele Penticostal vine la amvon, şi le spune la cei ce stau în picioare, "Dacă aţi vrea să lăsaţi ca Duhul Sfânt să vină asupra voastră, ridicaţi-vă mâinile." Acelaşi frate acum vorbeşte şase propoziţii scurte în altă limbă, şi apoi părăseşte amvonul şi continuă să vorbească în altă limbă printre acei care vor botezul Duhului Sfânt – Ed.]

E-373 Fiţi reverenţi acum. El s-a dus jos să-şi pună mâinile peste cineva. Vedeţi? Doar fiţi foarte reverenţi. Să nu-să nu vă uitaţi în jur. Continuaţi să priviţi în sus, priviţi în sus, priviţi în sus. Noi vom continua să ne rugăm. Continuaţi să vă rugaţi.

E-374 [Fratele Branham vorbeşte cu un alt frate – Ed.] Vino aici, frate. Tu să-mi iei locul, frate, aici. Tu le poţi explica aceasta lor. Vezi? Tu ştii mai mult despre aceasta decât ştiu eu. În regulă. Doar vino, dă-o afară. Ei s-au rugat pentru aceasta, şi au venit la altar acum. [Fratele Branham vorbeşte cu cineva.] Aşa este.

E-375 [Fratele Branham A vorbeşte cu un alt frate care a venit la amvon – Ed.] În regulă, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze. Acum, tu ştii cum să faci aceasta mai bine decât mine. Eu o să stau aici şi mă rog. Tu le poţi da mai multe instrucţiuni. Şi...

Up