Lumea Se Destramă

The World's Falling Apart
Data: 63-0412M | Durată: 1 ore 42 minute | Traducere: VGR
Motelul Western Skies din Albuquerque, New Mexico, U.S.A.

E-1 Cu certitudine un mare privilegiu să fiu aici, să aud aceste minunate mărturii de la aceşti fraţi care sunt îndrăgostiţi de Domnul nostru Isus. Acum, eu încă trăiesc din... Ce să zic eu? Inspiraţia care am primit-o de la mesaj, unul din ele, seara trecută; desigur, ele toate. Dar acesta m-a inspirat, la acest frate de aici, gândind la încercarea lui; cum a făcut El, l-a încercat pe Iov, şi, dar a fost dublu la sfârşit. Şi mă gândesc că este minunat să stau în jur, să ascult la mărturia cuiva, atunci tu poţi compara viaţa lor.

E-2 Eu am predicat despre aceea recent în Phoenix, "să ne identificăm cu Cristos," şi să ne identificăm cu El în Biblie. Dacă noi am trăit în acea zi, cu ce grup am fi noi identificaţi?

E-3 Atunci, seara trecută, când Fratele Crow, eu cred că acela era numele lui, care ne-a adus acest minunat mesaj al mărturiei lui. Noi am stat acolo, câteva momente în urmă, comparând viaţa unul cu altul. Şi amândoi fiind Baptişti, foşti boxeri, şi aşa mai departe, şi ultimele noastre meciuri, ce au avut loc. Şi atunci eu cu certitudine am savurat aceea. Eu sunt bucuros că ei au înregistrat-o.

E-4 Şi acum, dimineaţa aceasta, eu ştiu că noi avem un-un banchet sau un prânz aici, pentru lucrători, doar în scurtă vreme. Şi-şi... [Un frate zice, "Nu. Sunt toţi bărbaţii în dimineaţa aceasta." – Ed.] Ce zici? ["Toţi-toţi bărbaţii."] Bărbaţii. Da. Iar apoi, deseară, mă gândesc că banchetul este la... ["Lucrătorii, oricare vrea, toţi bărbaţii care vor să vină."] Da. Orice bărbat, lucrător sau laic. [Fratele Demos Shakarian zice, "Prânzul nu este până la doisprezece treizeci."] Doisprezece treizeci. ["Astfel aceea este două-două ore, două ore şi jumătate, două ore de acum. Vedeţi?"] Pesoană amabilă, Fratele Shakarian, şi soţia lui.

E-5 Soră Williams, eu urma să spun ceva, dar eu nu o să spun. Fratele Carl, mărturia lui, un timp în urmă, a fost excepţională. Astfel eu... Prima dată când am ştiut aceea vreodată, atât de mult de când te-am cunoscut, dar aceasta a fost-a fost foarte bună. Eu-eu învăţ o lecţie din toate lucrurile. Nu facem aşa? Corect.

E-6 Deci, atunci, deseară, eu o să vorbesc asupra subiectului, deseară, dacă Domnul voieşte, "Acolo ei L-au răstignit."

E-7 Şi acum, astăzi, doar ca o mică schimbare de poziţie, înainte să vorbim asupra unui mic subiect. Am venit în oraşul vostru, ieri, pentru prima mea dată, va fi a doua oară să vorbesc. Eu am avut un... În New Mexico, eu am avut o adunare o dată jos în Carlsbad, pentru câteva seri. Dar eu niciodată nu am avut privilegiul să vin aici la acest loc plăcut, mai înainte. Şi îmi-îmi place să vin înăuntru devreme, şi cumva să simt în jur şi să văd... care este necesitatea oraşului. Acum, noi să nu venim niciodată la oraş, ca lucrători...

E-8 Acum, oameni de afaceri, aceasta este o convenţie. Voi sunteţi aici să vorbiţi afacerile voastre, şi necazurile şi binecuvântările voastre, să le împărtăşiţi împreună. Şi aceea este foarte bine.

E-9 Dar ca un lucrător al lui Cristos, noi venim aici să aflăm starea spirituală. Şi atunci nu venim aici să fim auziţi sau văzuţi, ci venim aici să facem ceva să slăvim pe Dumnezeu, să aducem lucrul la-la o mai bună înţelegere a lui Dumnezeu. Şi acum eu mi-am schimbat subiectul, în această dimineaţă.

E-10 Iar acum, înainte să citim Scriptura, mă întreb dacă ne-am putea ridica doar ca o cale să ne schimbăm postura pentru câteva momente, pentru un cuvânt de rugăciune. Şi acum, înainte să ne rugăm, dacă ar fi careva aici la care i-ar place să fie amintit în rugăciune, aţi vrea doar să vă ridicaţi mâinile. Nu contează ce este, El ştie ce este dedesubtul mâinii voastre. Şi eu le am pe amândouă sus.
Să ne aplecăm capetele acum, aşa cum ne apropiem de El.

E-11 Tatăl nostru Ceresc, noi suntem un popor foarte privilegiat să fim aşezaţi împreună astăzi în locuri Cereşti în Cristos Isus, printr-un singur Duh, toţi botezaţi în acest singur Trup, şi avem privilegiul de a sta aici împreună şi să luăm parte la binecuvântările din mărturiile acestor, copii ai Tăi.

E-12 Şi acum, aşa cum ora se face târzie, noi nu am vrea să intrăm în acest timp crucial, pentru partea mea de a le vorbi la oameni, cu nerăbdare, sau să ne gândim că noi trebuie să ne grăbim afară. Ci ne rugăm ca tu să ne linişteşti minţile, câteva momente, şi să ascultăm mai departe după chemările Tale către noi, şi avertizările Tale. Şi eu voi aştepta după Tine, Tată, pentru aceste lucruri.

E-13 Şi acum ne rugăm ca Tu să binecuvântezi această filială a oamenilor de afaceri, aceşti Creştini, bărbaţi ai Evangheliei depline, ca mărturia lor încă să se răspândească departe şi în larg, spre slava şi onorea Domnului nostru.

E-14 Iar acum noi suntem fericiţi să ştim că va veni un timp când împărăţiile din această lume vor deveni împărăţiile Domnului nostru şi ale Cristosului Său, că noi vom domnii şi stăpânii pe pământ cu El, o mie de ani. Noi aşteptăm după acel timp. Şi îi auzim pe oameni vorbind despre ispitirile lor, şi cum că Satan l-a dus pe Domnul nostru sus pe vârful muntelui, şi într-un moment de timp I-a arătat toate guvernele şi împărăţiile din lume, şi i le-a oferit Lui, dar El le-a refuzat categoric, deoarece El a ştiut că într-o zi El va fi moştenitor la ele. Şi noi nu privim la lucrurile care se petrec aşa de mult temporar acum, ci noi privim la sfârşitul drumului, unde sunt date răsplătirile.

E-15 Tată, noi ne rugăm, în această dimineaţă, ca Tu să ne faci inimile noastre solemne înaintea Ta, aşa cum ascultăm. Ne rugăm ca Tu să ne vorbeşti, Doamne, prin buze muritoare. Fie ca noi să Te auzim prin urechi muritoare. Şi atunci fie ca noi, în schimb, să ne supunem la tot ce Tu ne porunceşti. Noi Te aşteptăm acum aşa cum citim prea sfântul Tău Cuvânt, până unde a noastră-temelia noastră a credinţei noastre zace în Cuvântul scris. Noi o cerem în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Vă puteţi aşeza.

E-16 Iar acum, în Cuvânt, mi-ar place ca voi să deschideţi pentru câteva citiri din Scriptură, mai ales în două locuri, pentru câteva notiţe care le am scrise jos aici, asupra cărora mi-ar place, ca o lecţie de şcoală Dumunicală, să comentez pentru câteva momente, dacă voi vreţi. Deuteronom 4, întâi, Deuteronom 4:10 şi 11. Mi-ar place să citesc aceste versete.
Adu-ţi aminte de ziua când te-ai înfăţişat înaintea DOMNULUI Dumnezeului tău la Horeb, şi când DoMNUL mi-a zis, "Strânge poporul la Mine, şi Eu îi voi face să audă cuvintele Mele, ca ei să poată să înveţe să se teamă de Mine toate zilele care le vor trăi pe pământ, şi ca ei să poată învăţa pe copiii lor.
Şi el a venit aproape şi a stat la poalele muntelui; şi muntele s-a aprins cu foc în mijlocul cerului, şi norii întunecaţi, şi negura deasă.

E-17 Şi atunci în Evrei 12:25. Noi citim aceste Cuvinte din Evrei 12:25.
Luaţi seama ca nu cumva să refuzaţi pe cel ce vă vorbeşte. Căci dacă nu au scăpat cei ce l-au refuzat pe cel ce a vorbit pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă noi ne întoarcem de la... care vorbeşte din... cel ce vorbeşte din cer:

E-18 Acum, acelea sunt cumva Cuvinte ciudate să fie citite la un-la un dejun al oamenilor de afaceri, dar fie ca Domnul să Le binecuvânteze spre inimile noastre. Şi acum mi-ar place să iau acest mic subiect. Căci eu am fost... Această dimineaţă, era pe inima mea să vorbesc asupra subiectului, "Sânge pe Mesaj." Şi eu doar l-am ocolit pe acela, pentru ceva motiv, neştiind de ce. Dar eu vreau să fac un text aici, în această dimineaţă, despre acel ciudat, dar să-l intitulez: Lumea Se Destramă. Acela este un text ciudat, însă eu-eu mă simt călăuzit să vorbesc asupra acestuia: Lumea Se Destramă.

E-19 Noi suntem acum în această, fiind ceea ce noi numim "Vinerea mare," sau Vinerea mare a lui Dumnezeu. Eu nu ştiu de ce o numim noi aşa, "Vinerea mare." Dar noi suntem doar la început, pe o altă serie de-de sărbători, zile sfinte care lumea le alege, lumea Creştină, să-să sărbătorească în comemorare, mari evenimente Scripturale care s-au întâmplat în vremurile trecute, lucruri mari care au avut loc. Şi noi le folosim şi facem un timp de sărbătorire pentru acele lucruri care s-au întâmplat. Dacă Dumnezeu... Dacă-dacă Dumnezeu era aici la această lume Creştină la timpul acesta, şi ce se numeşte lumea Creştină, mă întreb care ar fi atitudinea Lui despre maniera noastră de sărbătorire care noi o avem în-în comemorarea acestor zile mari şi vremuri care-care au fost.

E-20 Şi oamenii vin împreună, cu speranţa de a afla ceva. Ei vor să ştie, să găsească o soluţie sau vreun fel de sistem, un timp de frânghie de salvare, să ţină lumea noastră laolaltă. Noi ne adunăm aici în această dimineaţă pentru acel scop.

E-21 Oamenii se întâlnesc în diferite cercuri, să afle că există ceva greşit. Noi toţi ştim că există. Şi există ceva greşit în lume, şi noi trebuie să încercăm să aflăm aceasta. Şi oamenii se adună în aceste cercuri să afle care este soluţia. Aceasta s-a întâmplat de multe ori în lumea noastră, ce numim noi "se destramă." Noi trăim în timpul când a noastră-a noastră... nu numai naţiunea noastră, ci lumea noastră întreagă se destramă. Se pare că nu există nimic să aibă o temelie, care este, care poate suporta.

E-22 Noi am încercat în aşa de multe lucruri diferite. Noi am-noi am încercat să educăm lumea, spre o înţelegere unul cu al tul. Noi... Şi noi am avut diferi te sisteme de Ligă a Naţiunilor, şi O.N.U., şi aşa mai departe, să încercăm să aducem înţelegere la oameni. Lumea Creştină a încercat să-i educe pe oameni la o înţelegere. Noi am încercat să-i denominăm la o înţelegere. Şi se pare că noi suntem drept înapoi, cum s-a întâmplat întotdeauna, întregul sistem se destramă, ceva este greşit.

E-23 Noi vrem, să ne gândim serios despre aceasta, pentru următoarele câteva minute. Numai să nu intraţi în aceasta acum, doar să ziceţi, "Ei bine, noi am mers acolo şi ne-am aşezat jos. Noi am avut un mic dejun. Noi am auzit mărturii, şi aşa mai departe." Ci haideţi, cu toate inimile noastre, să ne punem jos la aceasta şi să ne gândim.

E-24 Reţineţi, aceasta este viaţa noastră, şi nu există nimic mai important decât viaţa noastră. Nu există nimic mai important, nu contează cât de mult câştigăm în lume, sau cât de mari devenim aici, dar noi trebuie să ajungem la capătul drumului. Şi atunci... Acela este un timp însemnat, şi noi trebuie să ne apropiem de acesta cu toată sinceritatea care ştim cum s-o facem.

E-25 Când, oamenii în alte vremuri, când oamenii au încercat să găsească vreun fel de supravieţuire, şi ei au mers la sisteme. Şi singurul fel cum pot ei să meargă la vreun alt sistem, decât felul cum l-a aşezat Dumnezeu, este să te îndepărtezi de la Cuvântul Lui. Oamenii în alte epoci au făcut aceasta, în vremurile trecute. Ei toţi au încercat să se depărteze, şi au încercat să controleze lumea, şi să facă un sistem de politică, şi diferite lucruri să încerce să controleze şi să ţină-lumea laolaltă. Şi, ei, ca să facă aceea, ei trebuie să se îndepărteze de planul lui Dumnezeu de a o face. Înţelegeţi? Ei sunt... Dumnezeu are o cale de a ţine acest lucru laolaltă. Şi singura cale ca oamenii să poată adopta vreo altă cale, el trebuie să se îndepărteze de la calea originală.

E-26 Voi vedeţi, înainte ca acolo să poată fi o minciună, acolo trebuie să fie un adevăr din care să vină acea minciună, deoarece o minciună este adevărul pervertit. Tot păcatul este-este neprihănire pervertită. Aceea este tot ce este păcatul, este să... Vedeţi? Diavolul nu poate să creeze nimic. El perverteşte ce a creat Dumnezeu. Există numai un Creator, şi acela este Dumnezeu. O minciună este un adevăr pervertit. Curvia este actul corect pervertit. Şi orice este, care este greşit, este binele care este pervertit.

E-27 Astfel, de aceea, a lua ori care alt sistem de a ţine lumea laolaltă, decât sistemul lui Dumnezeu, este o perversiune. Astfel orice lucru pervertit trebuie să aibă un sfârşit, pentru că tot ce are un început are un sfârşit. Lucrurile care nu au început, sunt cele care niciodată nu mor, niciodată nu au un sfârşit.

E-28 Şi există numai un singur lucru care niciodată nu a început, şi acela era Dumnezeu. Aşadar, singurul fel cum putem noi să avem viaţă Eternă este să avem Viaţa Proprie a lui Dumnezeu în noi, şi aceea este Viaţa Eternă. Şi noi... Dumnezeu s-a împărţit pe Sine printre noi, şi a dat Duhul Lui cum a dat El la Cincizecime, şi El a fost văzut în simboluri de Foc, din Stâlpul de Foc care s-a separat pe Sine printre oameni, să dea Propria Lui Viaţă afară la oameni. Şi prin aceasta, gândul lui Cristos ar trebui să opereze printre noi.

E-29 Şi Dumnezeu este Cuvântul. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu." Şi Acesta încă este Dumnezeu, aşa este, este Cuvântul. Şi când ne îndepărtăm de Cuvânt, atunci noi suntem departe de Dumnezeu. Isus a spus, "Dacă voi rămâneţi în Mine..." Acolo este taina lor. Acolo este secretul. "Dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvântul Meu în voi, atunci cereţi ce vreţi voi." Vedeţi? Ideea este mai întâi. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să rămână aici.

E-30 Voi nu puteţi lua crezuri şi isme, şi aşa mai departe, şi să le ciocăniţi în voi, şi să luaţi ceva dogme şi să le amestecaţi cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi atunci să aveţi pe Dumnezeu să onoreze aceasta. Acesta trebuie să fie absolut, pur, neamestecat, Cuvântul lui Dumnezeu, şi aceea este tot. Aceea este tot. Dumnezeu nu se va amesteca cu nimic pervertit. El este absolut Dumnezeu, tot timpul.

E-31 Acum, întotdeauna, în toate timpurile, noi am avut aceste lucruri, de oameni care-care au încercat să pervertească Cuvântul lui Dumnezeu, şi să ia alt fel de sisteme. Şi-şi ei află, după un timp îndelungat, ei află chiar cum vedem noi astăzi, în acest 1963, află lumea destrămându-se. Categoric află. Deoarece, aceasta nu poate ţine, nici mai mult decât ce a spus Daniel în-în viziunea lui, tălmăcirea împăraţilor, că, nici mai mult cum nu se amestecă împreună fierul şi lutul, nici Cuvântul lui Dumnezeu nu se amestecă cu nimic altceva. Acesta doar nu o va face. Acesta trebuie să fie Cuvântul. Aceea este tot.

E-32 Acum noi aflăm că politica, în zilele din-din lumea în care a trăit Noe, a luat control. Şi programul educaţional şi marea lume de afaceri din acea zi s-a-s-a fascinat într-un loc până unde zidirea clădirilor, a piramidelor şi a sfinxilor, şi ceva ce noi nu am putea clădi sub nici o formă astăzi.

E-33 Dacă a fost careva în Egipt, şi a văzut piramidele şi aşa mai departe, noi nu avem nimic acum care ar putea vreodată zidi una ca aceasta. Nu. Dar ei au fost mai departe avansaţi decât cum suntem noi, în educaţie. Ei au fost mai departe avansaţi în ştiinţă.

E-34 Şi atunci ei au ajuns să afle, că lumea a început să se destrame. Şi Dumnezeu le-a trimis un mesaj, dar ei l-au refuzat. Şi acesta a fost unul simplu, mesaj foarte simplu, printr-un fermier foarte simplu, dar ei l-au refuzat şi l-au respins. Şi lumea lor s-a destrămat. Exact.

E-35 Acelaşi lucru a avut loc în Sodoma, în timpul Sodomei, când imoralitatea a fost în mişcare. Şi ei au zidit oraşe, şi aşa mai departe. Dar, au ajuns să afle, că Dumnezeu a trimis sistemul Lui înăuntru acolo, atunci ei l-au refuzat, şi aceasta s-a destrămat. Întotdeauna se destramă.

E-36 Acum, acelaşi lucru există astăzi. Noi suntem chiar în aceeaşi zi cum a fost aceasta. Isus a spus, devinetteCum a fost în zilele lui Noe, şi în zilele Sodomei, tot aşa va fi la Venirea Fiului omului," întregul lucru se sfărâmă şi se destramă. Cel... Aceasta este zidită pe nisip, şi ea trebuie să se spele jos. Şi noi aflăm că acel timp măreţ cum a fost atunci, aşa el-el există astăzi.

E-37 Şi în timpul venirii Domnului nostru Isus, în zilele timpurii de-de când El s-a născut, noi găsim acea lume, în acea zi, destrămându-se, când El s-a născut în lume. Noi aflăm că lumea religioasă... Aşa cum eu vreau să vorbesc despre, deseară, despre răstignire, prin ceva în felul acela. Ei... Noi aflăm că Iudeii chiar aşa au poluat sistemul care Dumnezeu l-a dat, în Cuvântul Lui, încât nu a mai existat nici o sinceritate, a lor-a lor-jertfele lor, deşi ei le-au înfăptuit, literar. Şi ei au făcut jertfele lor. Când Iudeii...

E-38 Nimic nu este mai dulce decât să accepte Dumnezeu un înlocuitor. Când, omul a păcătuit, şi Dumnezeu a acceptat înlocuitorul. Plin de har, El a fost, să facă un astfel de lucru. Când Iudeul venea jos pe drum, cu taurul lui sau mielul lui, să meargă să-l ofere ca o jertfă, şi el a făcut-o din adâncul inimii lui, era un lucru mare. Dar, după o vreme, aceasta a devenit o tradiţie de familie. Ei doar au mers jos şi au oferit taurul, şi, "Ei bine, se face timpul pentru jerfă, aşa că noi doar vom merge şi oferim acest taur anumit."

E-39 Aceasta a devenit o-o tradiţie. Eu sunt aproape convins să cred că aceea este ce s-a întâmplat cu sistemul nostru Creştin. Că, în denominaţiunile noastre diferite şi-şi clanuri care se numesc Creştini, noi am ajuns la acel punct. Până unde... Şi chiar la noi Penticostalii. Acum, reţineţi, medicamentul merge pentru întreaga familie. Şi noi, Penticostalii, ne băgăm pe noi înşine în aceea. Şi ne-am întrebat.

E-40 Întreaga lume Penticostală astăzi se destramă. Întregul sistem, de Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, întregul sistem religios se destramă. Noi o vedem. Noi ştim că acela este adevărul. Lumea noastră politică naţională se destramă. Întregul lucru este la sfârşit. Cum a spus Isaia, "A devenit plin de-de bube putrede." Aceasta este, doar, întregul trup este corupt.

E-41 Există ceva ce trebuie să se întâmple. Şi aceasta are să fie dincolo de orice sistem făcut de om sau înţelegere, care va trebui s-o aducă înapoi din nou la starea ei corectă.

E-42 Eu ştiu că acesta este un tablou neplăcut, dar acesta este adevărul. Noi trebuie să privim lucrurile chiar exact cum sunt ele, şi nu este nevoie să cităm nimic peste, sau să le învăluim, adică, ci doar să ieşim şi să spunem adevărul privitor la aceasta. Binele este bine, şi răul este rău. Înţelegeţi? Şi noi trebuie să privim la el.

E-43 Şi noi vedem naţiunile astăzi. A noastră-viaţa noastră politică şi naţională este putredă până la măduvă. Ea este toată plină de-de lucruri, sau de corupţie de televiziune, de tot felul de glume murdare, obscene, şi pozne, şi înaintea tineretului nostru.

E-44 Şi şcolile sunt aşa de corupte! Vai! Eu sunt din Arizona. Am-am fost la una din şcolile mari, zilele trecute, şi să văd acele domnişoare şi bărbaţi, băieţi, acolo afară pe acel campus, tăvălindu-se în jur. Am spus, "Eu sper că niciodată nu va trebui să trimit pe unul din copiii mei la un loc ca acela."

E-45 Şi de aşa corupţie, încă, numită-numită America. Unele din cele mai rele ce am văzut vreodată este comportarea Americanilor în-în diferite părţi ale ţării. Noi întotdeauna vorbim despre vreo altă ţară. Noi mai bine să ne măturăm pe la propriile noastre uşi înainte să putem spune ceva despre altcineva.

E-46 Şi noi Penticostalii s-ar cuveni să măturăm pe la uşile noastre un pic, de asemenea, înainte să mergem să strigăm despre Prezbiterieni şi Baptişti. Pentru că, sistemul nostru este tot aşa de corupt şi se destramă ca a lor. Vedeţi? Noi doar trăim în acea zi.

E-47 Şi acum noi vrem să reţinem aceea, în aceste zile în care Isus s-a născut, noi aflăm că ei au avut acelaşi fel de sistem. Ei nu au avut sinceritate. Ei doar au mers jos şi-şi au devenit un Iudeu, şi au fost tăiaţi împrejur a opta zi. Şi el de fapt a devenit un Iudeu.

E-48 Ei bine, noi avem acelaşi lucru astăzi. Ei îi duc la biserică şi botează copiii. Şi-şi atunci primul lucru, voi ştiţi, păi, ei aparţin la acea biserică. Şi tu îi întrebi dacă ei sunt un Creştin. "Sigur, eu sunt un Creştin. Eu sunt un American."
Şi o dată într-un rând de rugăciune, am întrebat o doamnă, odată, "Eşti tu o Creştină?"

E-49 Ea a spus, "Ei bine, eu îţi voi da să înţelegi, că eu ard o lumânare în fiecare seară." Acum, de parcă aceea are ceva de-a face cu Creştinătatea.

E-50 Unul zice, "Eu sunt, ei bine, eu sunt un-eu sunt un aşa-şi-aşa. Eu aparţin la Prezbiterieni. Eu sunt aceasta." Aceea încă nu înseamnă nimic.

E-51 Aceea nu este mai mult decât să poţi pune o marcă pe o vacă. Tu ai putea-tu ai putea pune o marcă de Hereford pe un mâncător de stârvuri. Aceea nu ar avea nici un pic de diferenţă. Aceea nu schimbă interiorul unei persoane. Tu eşti ceea ce eşti, prin naşterea ta, şi aceea este în Cristos. Vedeţi? Noi-noi doar am primit aceste marcări, şi-şi aşa mai departe. Aceasta este, noi... Noi avem întregul lucru într-un sistem şi într-o încurcătură.

E-52 Şi noi o aflăm în felul acela în timpul venirii Domnului Isus. Cum m-am gândit, aducem înăuntru viaţa Lui, până la naşterea Lui şi slujba Lui; atunci, deseară, răstignirea Lui. Întregul lucru începe să devină corupt. Ei au făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect, prin tradiţiile lor, aşa că întreaga lume se destrăma. Fiecare naţiune căuta după cineva sau ceva sistem care îi putea aduce afară din aceasta, care este, să-i ţină laolaltă. Ei au fost aşa de corupţi încât ei au ştiut că ei nu puteau să se menţină în felul în care ei mergeau, şi-şi ei căutau după ceva să-i ţină laolaltă.

E-53 Dacă aceea nu este imaginea din lumea noastră astăzi, eu nu cunosc lumea. Ea este. Aceasta este imaginea lumii noastre astăzi. Totul caută după un sistem sau-sau ceva să ne ţină laolaltă. Este o imagine despre aceasta astăzi. Ea a căutat după ceva sistem sau ceva care să o ţină să nu se destrame. Aşa cum a fost atunci, aşa este acum, din nou. Se repetă din nou.

E-54 Lumea religioasă atunci a aşteptat după un Mesia promis. Iudeii toţi v-ar spune, credincioşi foarte fideli, "Sigur, am fost, patru mii de ani, aşteptând după un Mesia. Şi noi credem că El-El vine. Cu certitudine, noi o credem." Lumea politică din acea zi aştepta după un Mesia. Şi toate celelalte naţiuni, fiecare, aşteptau după Mesia. Şi când El a venit, ei au făcut cu El întocmai cum au făcut ei la alte timpuri.

E-55 Ei căutau după ceva ca să-i ţină împreună în zilele lui Noe. Şi când Dumnezeu le-a trimis un mesager, ce s-a întâmplat? Ei l-au refuzat.

E-56 Şi ei au aşteptat după acesta, toate epocile. Acela este felul cum se întâmplă. Ei doar... Dumnezeu îl va trimite la ei. Şi atunci ei doar... Ei îl refuză. Pentru că, de ce? Acesta nu se potriveşte gustului lor. Vedeţi? Ei-ei nu îl vor în felul cum vrea Dumnezeu să-l trimită. Ei îl vor în felul cum ei îl vor. Ei îl au totul calculat, felul cum trebuie să fie, şi dacă el nu vine în felul acela, atunci, "Acesta nu este de la Dumnezeu." Vedeţi? Aşa a fost întotdeauna.

E-57 Este acelaşi lucru astăzi. El nu vine în gustul gustului nostru teologic. Ci El vine în felul puterii de demonstrare a manifestării promisiunii lui Dumnezeu pentru acea epocă. Exact. Dar, totuşi, aşa cum a fost atunci, ei Îl refuză. Ei L-au refuzat atunci. Ei L-au refuzat astăzi, deoarece El nu îndeplineşte aşteptarea din această zi după felul cum oamenii Îl aşteaptă.

E-58 Dumnezeu are o aşteptare. Dumnezeu ştie ce o să se întâmple, pentru că El este infinit, aşa că nu există nimic să meargă greşit. Aceasta merge totul chiar exact corect, pentru că El este infinit. Şi El poate să prezică sfârşitul de la început, pentru că El este Dumnezeu. Să nu gândiţi că Satan îl poate înşela pe El. O, nu. O, nu. Aceasta doar lucrează totul să demonstreze atributele Lui, asta-i tot. Cum ar putea un Dumnezeu măreţ infinit, Care a ştiut totul, şi a lăsat totul... Acestea sunt doar atributele lui Dumnezeu fiind demonstrate.
Şi voi vă demonstraţi viaţa, pe o parte sau cealaltă.

E-59 Şi acela este motivul că sistemul nostru vine înăuntru, şi ei pot accepta orice, ce este din felul sistemului, este chiar din cauză că ei se îndepărtează de la felul original creat pe care Dumnezeu l-a făcut ca ei să-l facă. Felul Lui de-de a trimite lucrurile uneori nu îndeplineşte gustul nostru. Mă întreb, astăzi, dacă Dumnezeu a răspuns la strigătul nostru după Mesia al nostru după care noi strigăm astăzi, mă întreb dacă noi am face acelaşi lucru care ei l-au făcut în urmă acolo.

E-60 Acum, noi toţi aşteptăm după ceva. Noi ştim aceea, întotdeauna. Toţi aşteaptă după ceva. Eu am ascultat, la această mulţime. Eu ascult la oameni de afaceri. Eu merg la lucrători. Eu merg la diferite denominaţiuni. Fiecare aşteaptă ceva. Naţiunea, auzind discuţii politice, ei aşteaptă după ceva să apară. Ce este aceasta? Eu o aud în oamenii de afaceri Creştini. Eu o aud în convenţii. "O, timpul măreţ vine! Timpul măreţ vine!" Acum, voi doar să reţineţi, aceasta va veni într-un fel cu totul diferit decât cum vă gândiţi că vine. Înţelegeţi? Aceasta nu va fi aşa deloc, în felul cum vă gândiţi. Aceasta niciodată nu a fost. Înţelegeţi?

E-61 Şi lumea noastră politică, astăzi, şi lumea noastră religioasă, este chiar exact cum a fost în zilele primei veniri a lui Mesia. Aceasta este poluată. Întregul sistem este putred. Politica noastră, nu putea deveni mai rău. Şi religia noastră, eu nu văd cum ar putea să devină mai rău decât cum este acum. Întregul lucru este corupt; lumea noastră politică, sisteme făcute de om, şi-şi mode. Noi doar...

E-62 Noi vrem totul drept, totul, aşa ca să o putem lua uşor, şi să ne pensionăm, şi să luăm viaţa uşor. Viaţa nu a fost plănuită să fie uşoară. Viaţa este o luptă. Tot ce are viaţă este o luptă. Priviţi la pomi, cum se luptă ei. Priviţi la tot ce are viaţă; aceasta este o luptă. Şi când noi încercăm să luăm vreun fel de sistem care o ia uşurel, atunci noi suntem greşiţi. Şi noi ştim că acolo este ceva greşit.

E-63 Am ascultat, astăzi, din a noastră-televiziunea noastră şi-şi programele, şi ziarele noastre, şi toate lucrurile acestea care se petrec, şi fiecare spune o glumă. Încercând să obţină... Americanul este zidit pe o grămadă de râs, vreun fel de glumă, ca Ernie Ford şi toate stelele acelea de televiziune. Să facă pe toţi... Şi filmele noastre sunt aşa de corupte, acestea doar nu ar putea să fie mai corupte. Aceea este tot.

E-64 Aceasta mă pune în mintea unui băieţel mergând printr-un cimitir, fluierând, încercând să se facă să gândească că lui nu-i frică. Dar acela este motivul că el fluieră. Vedeţi? El se teme. Şi aceea este ce se întâmplă. Noi încercăm, lumea astăzi, încearcă s-o ia în râs. America este o glumă şi ştie că numărul nostru s-a terminat. Ea este cântărită în balanţă şi găsită în lipsă. Dacă Dumnezeul Atotputernic nu sfâşie această naţiune în bucăţi, El va fi-El va fi obligat faţă de Sodoma şi Gomora, să o ridice şi să se scuze pentru că El a ars-o. Corect. Noi suntem sortiţi. Întreaga lume este sortită. Ea se destramă, şi nu există cale de a o salva. Ea deja şi-a păcătuit ziua harului ei.

E-65 Noi vorbim despre trezire? Noi trăim pe cenuşa trezirii. Aceasta a trecut, de mult. Şi totuşi noi încercăm să zidim ceva sistem deasupra peste ceva. O, doamne! Acesta este corupt. Noi din nou trebuie să începem să... Ei, programele noastre religioase, cu siguranţă devin o putoare în nările lui Dumnezeu, aşa cum a devenit în zilele lui Israel, programul nostru Metodist, programele noastre Baptiste, programele noastre Penticostale.

E-66 Cineva mi-a spus, demult, nu demult în urmă, "Tu ai condamnat pe acei Penticostali aşa de mult, de ce stai tu cu ei?" Eu îi iubesc. Acela este motivul. Dragostea este corectivă. Dacă ea nu face...

E-67 Ce-i dacă un junior stă aici afară în stradă, şi-şi el este acolo afară făcând o grămadă de noroi în mijlocul străzii, unde trec pe acolo maşinile acelea? Tu zici, "Junior, binecuvântată-ţi fie inimioara, scumpule. Tu nu ar trebui să stai acolo afară. Când tu eşti gata, vino înăuntru." Aceea nu este iubire. Tu nu-ţi iubeşti copilul. Şi tu l-ai lua acolo afară, şi l-ai smuci afară din strada aceea. Şi să-ţi iei o joardă şi să-l înveţi ca el să nu se mai ducă acolo afară, dacă tu într-adevăr îl iubeşti.

E-68 Şi aceea este ce se petrece cu lucrătorii noştri astăzi. Ei sunt acolo. Este un bon de masă. Este o afacere denominaţională, şi ei se tem să mânuiască Evanghelia în felul cum ar trebui Ea să fie mânuită. Până sunt ei acolo, voi trebuie s-o aduceţi la adevăr. Acolo este cAeva greşit, şi noi o ştim. Noi tragem pentru sisteme în loc de Împărăţia lui Dumnezeu. Şi noi ştim că acolo este ceva greşit. Acesta este corupt.

E-69 Eu gândesc că zilele noastre Penticostale au devenit o putoare. Noi cântăm muzica, şi sărim în sus şi-n jos în-în intervale, şi dansăm, şi alergăm în sus şi-n jos. Şi femeile cu părul tăiat, şi ruj pe feţele lor, şi lucruri ca acelea. Şi aleargă în jur aici, dansează în Duhul, cu o... o numesc, cu o rochie pe ele, care este destul de strâmtă să pună pielea pe dinafară. Şi ne aşteptăm ca Dumnezeu să ne întâlnească într-un astfel de sistem ca acela? Niciodată nu o va face El. Voi ştiţi, Dumnezeu nu vine la condiţiile voastre. Voi veniţi la condiţiile Lui sau voi nu veniţi deloc.

E-70 O, noi vorbim despre oameni venind înăuntru şi primind Duhul Sfânt, şi lucruri ca acelea. Şi eu am... Cu certitudine, eu apreciez aceea. Eu o apreciez. Dar priviţi aici ce am făcut noi, prieteni. Noi am clădit denominaţiunile noastre asupra unor dovezi, aşa cum noi luăm vorbirea în limbi. Eu cred în vorbirea în limbi, sigur, dar nu tot ce vorbeşte în limbi are Duhul Sfânt. Eu sunt un misionar. Eu am văzut vrăjitori să vorbească în limbi şi să tălmăcească, şi să-i dea tălmăcirea corectă, şi să bea sânge din craniul unui om, şi îl cheamă pe diavolul. Corect. Mergeţi înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu unde aparţineţi. Depărtaţi-vă de la lucrurile acestea. O viaţă este ce dovedeşte în fiinţa umană, Viaţa lui Cristos. Cum poţi să fi din Cristos şi să te ţii de aceste forme? Atunci vedeţi unde am ajuns noi?

E-71 Biserica Penticostală, când a început, cincizeci de ani în urmă, şi Duhul Sfânt a început să cadă şi oamenii au primit darul vorbirii în limbi, atunci aţi început să luaţi totul în aceasta, denominând aceasta, şi aceea, şi cealaltă. Şi priviţi unde sunteţi astăzi, încât întregul lucru este putred. Aşa este. Întregul sistem este corupt, şi ea doar se destramă cu restul lumii. Totul trebuie s-o facă.
"Dar noi primim o Împărăţie care nu poate să fie mişcată."

E-72 Acum, reţineţi, politica noastră s-a dus afară după lume. Bisericile noastre s-au dus afară după lume. Totul este poluat, zilele noastre, astăzi.

E-73 Când, noi obişnuiam să fim, mult timp în urmă, când îmi pot chiar aminti, când vechea noastră biserică Baptistă jos acolo în statul Kentucky, când ei îi aveau pe acei bărbaţi şi femei de modă veche şezând acolo în jur, cu aceia. Predicatorul, seara trecută, Fratele Crow, vorbind despre acele doamne cu bonete. Şi-şi ele obişnuiau, ceea ce ei numesc, să se sfinţească. Sau, şi ele se duceau acolo afară şi strigau, şi-şi agrafele le cădeau afară din păr când ele strigau, şi-şi umblau în sus şi-n jos pe acele culoare, lăudând pe Dumnezeu. Păi, frate, acele persoane aveau suficientă religie să facă ziua Penticostală să se simtă ruşinată de sine. Şi, atunci, corect. Aceia erau Baptişti, Metodişti, şi Prezbiterieni. Corect.

E-74 Şi atunci voi îi numiţi pe Kentuckieni o-o grămadă de analfabeţi. Voi să lăsaţi ca ceva Kentuckiană, mamă de modă veche, să-şi vadă fata să vină afară pe stradă, înapoi acolo în munţii aceia, îmbrăcată cu o pereche mică de pantaloni scurţi, aşa cum purtaţi voi şi bunica şi restul din voi. Să vină ea înăuntru, de dimineaţă, şi hainele ei pe jumătate jos de pe ea, răsucită, şi manichiura ei, rujul de buze, sau orice este, peste toată faţa ei, a fost afară cu ceva Ricky micuţ toată noaptea, într-un bolid, alergând în jur, să vină înăuntru. Ea ar umple-o de beşici, cu una din acele nuieli de hicori, ea nu s-ar putea ridica din pat pentru şase luni.

E-75 Şi atunci vă numiţi Penticostali? Priviţi la ziua în care trăim. Şi predicatorii sunt prea fricoşi să spună ceva despre aceasta în amvon, se tem că vor fi daţi afară din organizaţia lor. Corect. Corect. Noi avem nevoie de un "înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu." Înapoi nu la ceva emoţie, ceva vorbărie de "înapoi la Cuvânt," dar eu vreau să spun inima şi sufletul, în individ, înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Categoric. Ce aţi făcut voi? De ce se tem ei s-o spună? Tu începi să vorbeşti despre aceasta, organizaţia ta te scoate afară. Aceea este corect.

E-76 Eu tocmai am citit un articol care mi l-a dat cineva, aici în ziar. Acesta-i, el vine din Memphis, Tennessee. El se numeşte, Povestea lui Tony Fontane. Dacă vreţi să vedeţi o reclamă de spectacol burlesc, uitaţi-vă la aceea în ziar, presupusă a fi Penticostală. Aceasta este sponsorizată de Adunarienii lui Dumnezeu, una din cele mai mari organizaţii a Penticostalilor. Daţi o privire la acesta. Eu îl voi lăsa aici, o femeie cu păr scurtat cu arătare de Izabelă şi ceva Francez acolo. Voi numiţi aceea convertire? Păi, aceasta este emoţie. Nu există nimic de aceasta înspre convertire. Un-un Duh al lui Dumnezeu îl va curăţi pe un bărbat sau pe o femeie, şi-i va face diferiţi faţă de cum au fost. Corect. Dar ce avem noi? Noi avem Hollywood, mutat în Penticostali. Ce este aceasta? Din cauza programelor lor educaţionale, şi lucrul.

E-77 Acela este motivul că nu putem avea o trezire. Acela este motivul că ceva nu se poate petrece. Acela este motivul că noi ne-am petrecut, deoarece voi trebuie să mergeţi înapoi la Cuvânt din nou, fratele meu. Corect.

E-78 Ce păcat despre un lucru ca acela, sub auspiciile unei mişcări Penticostale. Tu nu ai putea spune că Dumnezeu a sponsorizat un lucru ca acela. Categoric nu. Dar ce este aceasta? Este ceva care a obţinut farmec. Voi aţi văzut prea multă televiziune. Voi sunteţi prea mult identificaţi cu lumea. Acela este motivul că întregul lucru este putred, şi corupt, şi se destramă. Corect. Acesta miroase urât, înaintea lui Dumnezeu.

E-79 Mie nu-mi pasă cât de mult vorbeşti în limbi, cât de mult strigi şi alergi în jur prin sală. Mie nu-mi pasă cât de mult faci aceasta, sau cât de mare creşti, cât de mulţi demnitari vin printre voi. Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Voi ar trebui să scoateţi afară ceva din aceea, şi aduceţi Duhul Sfânt printre voi, care vă va curăţi, şi va face o adevărată biserică din voi. Acolo este treaba. Acela este exact Adevărul. Noi...

E-80 Ce avem noi nevoie, astăzi, este un profet al Domnului să se ridice pe scenă, cu Cuvântul lui Dumnezeu, care nu se compromite cu lucrurile lumii. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aceea este singura speranţă ce există pentru-pentru o-o viaţă care urmează să vină, cineva să mânuiască Evanghelia; nu cu mănuşi de gumă ecleziastice, să creadă atât şi să ia la o parte atât. Oh!

E-81 Şi conflictul nostru denominaţional acum ne-a împletit în vreo nouă sute de organizaţii diferite. Diaconilor noştri li se permite să aibă două sau trei neveste, şi încă să slujească ca diaconi. Uneori un predicator va părăsi o biserică şi se duce la alta, pentru că acolo sunt mai mulţi bani într-un loc decât sunt în altul. O mulţime mai mare într-un loc şi biserică mai bună, şi aşa mai departe, au favoriţi şi marionete. Şi, oh, vai!

E-82 Noi vrem bărbaţi chemaţi de Dumnezeu, aspri, de acolo din sălbăticie, cu un mesaj ca al lui Ioan Boteză torul, care va scutura pielea jos de pe unele din aceste aşa zise mişcări religioase.

E-83 Acesta este un păcat. Acesta-acesta întristează Duhul Sfânt. Uneori, în viziunile ce le dă Domnul... Ei bine, eu nu voi merge pe aceea acum. Vedeţi? Am fost întrebat zilele trecute... Nu, eu doar voi... Eu voi ţin-... Scuzaţi-mă.

E-84 Acum, la Mesajul despre "se destramă." Lucrurile care se petrec, lucrurile care nu ar trebui să fie-nu ar trebui să fiestrăine pentru biserică, totuşi aceasta este. Le vorbeşti despre aceasta, ei nu vor s-o creadă. Când Noe a vorbit, ei nu l-au crezut. Când Moise a vorbit, ei nu l-au crezut. Când profeţii au vorbit, ei nu au crezut aceasta. Cu certitudine. Ei şi-au avut clădite propriile lor sisteme. Da, domnule.

E-85 Virtutea frumoasă, o, doamne, a noastră-a maternităţii noastre, virtutea femeilor noastre Penticostale, s-au aplecat la altarul zeiţei, Hollywood. Şi ceea ce noi obişnuiam să numim "virtute," noi numim "modă." Aceasta este o dizgraţie.

E-86 Cineva mi-a spus, nu de mult, a zis, "Frate Branham, nu ai vrea să stai deoparte de la acele femei, tăindu-şi părul, şi purtând pantaloni scurţi, şi lucruri? Nu ai vrea? Nu ai vrea?" a zis, "Oamenii te consideră ca un văzător de la Domnul. Nu ai vrea să le spui cum să vadă vedenii?"

E-87 Am spus, "Cum le pot eu învăţa algebra când ele nici măcar nu-şi cunosc ABC-darul lor?" Şi cu cât predici mai mult, ele devin mai rău. Astfel, voi vedeţi, întregul sistem este putred, se destramă. Asta-i tot.

E-88 Dumnezeu nu va salva lumea printr-o organizaţie sau un sistem. El o va salva prin Duhul Sfânt. Şi Duhul Sfânt este Cuvântul făcut manifestat. El este promisiunea lui Dumnezeu făcută manifestată. Da, domnule. Noi am luat tradiţiile noastre şi am făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect, întocmai cum au făcut ei în zilele când Isus a venit. O, da, domnule!

E-89 Dumnezeu a promis să ne doteze cu toate nevoile noastre, nu cu dorinţele noastre. Noi întotdeauna vrem ceva, dar noi o vrem în felul nostru propriu. Voi ziceţi, ,,Păi, eu-eu vreau aceea. Eu... Da. Păi, Doamne, trimite-ne aceasta şi trimite-ne aceea." Dumnezeu ne cunoaşte necesităţile. Aceea este exact aşa. El ne cunoaşte necesităţile.

E-90 Ce-i dacă băieţelul tău te-a văzut să te razi cu-cu briciul tău, şi el ar spune, ,,Tati, eu vreau briciul acela"? Tu ştii atât ca să nu-i dai acelui copil briciul acela. Ei bine, ce-i dacă el zice, "Tati, eu te-am văzut s-o faci"? Ei bine, aceea este altceva. Tu eşti un adult. Tu ştii cum să foloseşti briciul. Tu eşti un adult. Tu-tu-tu ai acumulat inteligenţa, să ştii cum să foloseşti briciul.

E-91 Şi atunci, de multe ori, noi vedem persoane Penticostale să vadă pe cineva că vorbeşte în limbi, sau ceva face un serviciu de vindecare, şi atunci întregul nostru sistem devine corupt cu o grămadă de imitaţii carnale mergând afară. Ei îi văd pe alţii s-o facă, dar Dumnezeu ar fi putut să nu te cheme pe tine să faci un astfel de lucru. Şi ce face aceasta? Aceasta aduce imitaţii carnale, care aduce ocară tocmai asupra cauzei care a trimis-o Dumnezeu. Ce face aceasta? Sistemele.

E-92 Dacă Adunarienii lui Dumnezeu au un om afară făcând ceva, şi Dumnezeu este cu el, şi dovedit, noi îl vedem în felul acela, atunci celelalte grupuri trebuie să aibă unul, de asemenea.

E-93 Priviţi la forma mică, nu de mult, când sistemul de „micuţul David" a ieşit. Vedeţi? Şi fiecare biserică a trebuit să aibă un David micuţ, fetiţe predicatoare şi băieţi predicatori. Şi ce a fost aceasta? Comparând, comparaţie, încercând să imite. Aceea este ce ne-a băgat în încurcătura în care suntem noi acum. Aceea este exact.

E-94 Ce va făcut pe voi Adunarienii lui Dumnezeu să mergeţi înapoi într-o organizaţie când acela a fost tocmai sistemul din care v-a scos Dumnezeu? Voi aţi încercat să vă comparaţi cu Metodiştii şi Baptiştii. Ce v-a făcut pe voi unitarienii, cu "ieşirea nouă" a voastră, ce v-a făcut să mergeţi la o organizaţie, acelaşi lucru din care El v-a scos? Acelaşi lucru. Voi doar continuaţi s-o faceţi, iarăşi şi iarăşi, şi iarăşi din nou. Nu puteţi voi vedea că aceasta nu este de la Dumnezeu? Întregul lucru este putred şi greşit. Dumnezeu nu vă cheamă prin marca voastră organizaţională. El vă cheamă prin Naşterea voastră. Cu certitudine. Prin aceea vă cheamă Dumnezeu.

E-95 Dumnezeu ne cunoaşte necesităţile, şi noi trebuie să O acceptăm în felul cum El O are. Nu după tradiţiile noastre, noi doar nu o putem primi în felul acela, pentru că Dumnezeu nu o va primi. Dumnezeu nu ar avea nimic de-a face cu aceasta.

E-96 Noi-noi vedem pe alţii. Voi ziceţi, "Vezi, cineva, eu... Frate Branham, eu văd ceva persoană care poate face aceasta, şi careva aceea. Glorie lui Dumnezeu, Doamne!" Vai! Dacă El a făcut, El o va face. Dacă El te-a chemat aceea, tu nu va trebui să spui la nimeni despre aceasta. Aceasta se va arăta. Aceea este exact aşa. Dar noi vrem să fim exact ca Jones, despre felul cum ne-am băgat în sistemul în care suntem acum.

E-97 Acum-acum noi aflăm, în politica noastră denominaţională, şi noi am acceptat politica, şi lăsăm politica să-i conducă pe lucrătorii noştri, politica religioasă îi conduce pe lucrătorii noştri, în loc ca Duhul Sfânt să conducă pe lucrătorii noştri. Aceea este corect. Un om vede un Adevăr care el îl crede, el nu se poate duce la El, biserica lui îl scoate afară chiar acum. Vedeţi? Astfel, voi vedeţi, voi lăsaţi pe om să conducă în loc să conducă Dumnezeu, din cauza dogmelor voastre a crezurilor voastre şi aşa mai departe, îl ţine pe om departe de acesta. Cum ar putea un Metodist vreodată să iasă şi-şi să predice botezul Duhului Sfânt? Voi persoanele Metodiste aici, voi lucrătorilor Metodişti, cum aţi putea voi face aceea vreodată? Cum aţi putea voi Prezbiterienii vreodată s-o faceţi şi să staţi în biserica voastră? Ei vă vor scoate afară. Voi ştiţi aceea. Categoric, ei vă vor scoate. Şi voi, Penticostali, tot atât de răi. Aceea este exact. Atât timp cât acesta este un sistem, el este un sistem. Întregul sistem este putred. Şi depărtaţi-vă de la lucrul acela, aceea este exact ce trebuie să facem înainte ca să vină vreodată înapoi.

E-98 Voi aţi putea să nu credeţi aceea, dar aceasta este înregistrat. Ascultaţi la Aceasta, de azi în câţiva ani, dacă există aşa ceva, şi voi veţi ştii dacă Aceasta este adevărat sau nu. Într-o zi când Luminile de seară se întrerup, este prea târziu atunci, voi veţi spune, "Ei bine, omul acela ar fi putut să aibă dreptate." Dar este prea târziu atunci.

E-99 Chiar exact ce a spus Isus când El a venit pe pământ. El a spus că Dumnezeu le-a trimis profeţi în jos prin epoci, de fiecare dată când a lor-sistemul lor se destrăma, sistemul lor religios. A spus, "Ce aţi făcut voi cu el? Dumnezeu a trimis profetul şi voi l-aţi pus într-un mormânt. Exact. Şi atunci pe la altă generaţie, vă treziţi şi realizaţi că acela era un profet. Şi atunci ce faceţi voi? Impodobiţi mormântul." Ce faceţi voi? Faceţi o tradiţie din viaţa lui. Aceea este exact ce a făcut Israel, au luat pe profetul Moise şi au făcut o tradiţie din viaţa lui.

E-100 Şi acela este felul cum facem noi. Martin Luther, John Wesley, alţi bărbaţi. Noi întotdeauna privim înapoi, vedeţi, vedem acele lucruri. Şi voi faceţi o tradiţie din viaţa lor, împodobiţi mormintele lor. Şi mesajul lor a fost pentru o altă zi. Pe la timpul când vă treziţi, ei bine, acea zi deja s-a trăit. Noi suntem în altă zi. Întregul sistem a lucrat în felul acela, de la început, sisteme făcute de om. Cu certitudine.

E-101 Isus, când El a venit pe pământ, El a venit şi a găsit biserica şi lumea în aceeaşi stare cum este ea astăzi. Eu cred că El vine din nou. Chiar exact. Eu o cred. Există numai un singur lucru care o poate salva, şi acela este Venirea Domnului. Nu există nimic s-o poată face. Mie nu-mi pasă. Noi, Metodiştii, nu o vom face. Sau, noi, Penticostalii, nu o vom face. Dumnezeu o va face, în trimiterea lui Isus Cristos. Eu cred că El va veni chiar după Scripturi. El va veni. Da, domnule.

E-102 Întregul lucru a devenit o-o denominaţiune religioasă, condusă de denominaţiune în loc de Duhul Sfânt. Sistemele noastre educaţionale şi denominaţiunile noastre ne-au condus în aşa multe căi, şi, "au luat forme de evlavie, şi au tăgăduit Puterea din aceasta," chiar exact ce a spus Scriptura că o să facem. Profetul a spus, în Doi Timotei 3, "Va veni timpul când oamenii vor fi neînduplecaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăcere mai mult decât iubitori de Dumnezeu; călcători de cuvânt, acuzatori falşi, neînfrânaţi, şi dispreţuitori de acei ce sunt buni, vânzători, neîmblânziţi, îngâmfaţi."
Voi ziceţi, "Aceia sunt comuniştii."

E-103 Aceia sunt aşa zişi Creştini. Biblia a spus, "Având o formă de evlavie şi tăgăduind Puterea din aceasta, de la aşa ceva depărtaţi-vă. Căci acesta este felul care se duc din casă în casă, şi călăuzesc femei nesăbuite, conduse de felurite pofte, niciodată în stare să înveţe sau să vină la cunoştinţa Adevărului. Dar cum Iambre şi Iane..."

E-104 Reţineţi, ei au făcut exact. Ei au fost-ei au fost imitatori. Lucrul acela a lovit tărâmurile Penticostale aşa cum a făcut cu restul din ei. Imitatori! Când Moise a aruncat jos toiagul, Iambre şi Iane au aruncat jos toiagul. Când Moise a chemat după lucruri, ei au chemat după lucruri. Imitaţie carnală! Şi cum o să vă eschivaţi voi de la aceasta? Aceia nu sunt Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni. Aceia sunt Penticostali, căci ei nici măcar-ei nici măcar nu lovesc marginile, deloc, afară acolo, ceilalţi. Vedeţi? Profetul a spus că aceasta se va întâmpla. Cum o să vă feriţi să nu se întâmple? Biblia a spus aşa. Nici un Cuvânt al lui Dumnezeu nu va da greş vreodată. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că noi o avem. Noi o vedem înaintea noastră. Treziţi-vă, poporule, înainte să fie prea târziu.

E-105 Vă bazaţi voi pe vreun sistem, vreo senzaţie, vreun ism? Voi mergeţi cu Dumnezeu, şi numai Dumnezeu. Mergeţi acolo, până când viaţa voastră este schimbată şi voi deveniţi o creatură nouă în Cristos. Dumnezeu va purta de grijă de restul, El vrea ca să faceţi ceva. El, voi sunteţi sub condiţii de vorbire cu El atunci, El vă va spune. Să nu încercaţi să-L simulaţi, şi s-o faceţi ca celălalt. Dacă el a văzut o lumină, şi un altul s-a zguduit peste tot, şi un altul a făcut altceva, să nu daţi nici o atenţie la aceea.

E-106 Douăzeci şi cinci de persoane şi-au ţinut mâinile, seara trecută, să primească Duhul Sfânt. Eu mă întreb cât de mulţi. Dacă există o foame acolo, există o ciocănire la inimă. Fiecare din voi ar trebui să primească Duhul Sfânt chiar acolo unde eraţi aşezaţi, când aceea flămânzeşte. Dumnezeu vrea mai mult să vi-L dea decât vreţi voi să-L primiţi. Voi niciodată nu epuizaţi binecuvântările lui Dumnezeu. Voi niciodată nu epuizaţi bunătatea lui Dumnezeu. Voi nu o puteţi face.

E-107 V-aţi putea imagina un peşte mic, lung de jumătate de ţol, afară în mijlocul mării, zicând, "Eu mai bine să beau din această apă cu economie deoarece eu aş putea s-o termin cândva"? V-aţi putea imagina un şoarece sub grânarele mari din Egipt, zicând, "Eu voi mânca un bob pe zi, şi permit, raţie pentru mine, pentru că eu l-aş putea termina înainte de recolta următoare"? Ei bine, aceea ar fi ridicol.

E-108 Şi este mai ridicol să gândiţi că voi aţi epuiza vreodată harul lui Isus Cristos, şi Puterea Lui, şi dorinţa Lui. El a scris-o în Cuvânt. El v-a promis-o vouă. Şi noi suntem aici, în această dimineaţă, privind lucrul în faţă.

E-109 Dar când voi vedeţi binecuvântările lui Dumnezeu încercând să ajungă la poporul Lui, şi să-i vezi cum au tot răsucit-o într-un astfel de fel, El nu poate să vină într-o astfel de încurcătură ca aceea şi să aducă Cuvântul Lui. El nu o va face. Asta-i tot. Vasul trebuie să fie curăţit. Când noi ajungem printre poporul Penticostal, vedem femei cu părul scurtat! Ştiţi voi că nici măcar nu este potrivit ca o femeie să se roage cu părul ei tăiat? Ce s-a întâmplat? Mama voastră nu ar fi făcut aceea, deloc. Ce s-a întâmplat?

E-110 Voi aveţi ceva Ricky după amvon. Voi aveţi vreun micuţ ceva educat ieşit din şcoala Biblică care l-a dus mai departe de la Dumnezeu decât cum ar fi putut el vreodată să ajungă la Dumnezeu. Voi vă poticniţi în simplitatea lui Dumnezeu. Corect. Ce faceţi voi? Când tu obţii o licenţă de doctorat, aceea înseamnă că tu eşti cu atât mai departe de Dumnezeu. Când tu obţii un Ph.D., LL.D., sau B.A. de Arte, tu eşti cu atât mai departe de Dumnezeu. Sistemul educaţional te îndepărtează de la Dumnezeu.

E-111 Educaţia a fost gândul diavolului. Înţelepciunea lumii a fost gândul diavolului, de la început, la Eva. Şi înainte în jos prin epoci, a încercat să înlocuiască credinţa simplă în a crede Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Eva ar fi crezut numai Cuvântul lui Dumnezeu, în loc să încerce să obţină mai multă înţelepciune. A dus experienţa ei de seminar acolo, şi ea a rupt jos barierele, şi ea s-a... s-a îndepărtat de la Dumnezeu. Şi aceea este ce fac seminariile noastre teologice şi alte lucruri. Aceasta ia tradiţia a-a lucrului care este aşezată în spatele aceleia.

E-112 Dumnezeu este simplu. El este aşa de simplu. El merge pe deasupra oamenilor. Ce zi în care trăim noi! Noi avem nevoie de înapoi la Dumnezeu, atunci.

E-113 Ha! Acceptaţi, "Ne gândim..." Da. Şi Dumnezeu trebuie să ne accepte în tradiţia aceea? El categoric nu o va face. El niciodată nu a făcut-o. Dumnezeu nu a făcut-o. Eu vreau ca vreun istoric să mă critice dacă nu este aşa, să-mi spună oriunde.

E-114 Un om trimis pe pământ cu un mesaj de la Dumnezeu, şi atunci, îndată ce el a făcut-o, el s-a amestecat cu un grup de oameni şi a făcut o organizaţie. Şi organizaţia a mers în sămânţă. Ea niciodată nu s-a mai ridicat. Dumnezeu a aşezat-o pe raft. "Ea a devenit," cum a spus micuţul lucrător seara trecută, "numere, nu Spirit." S-a ridicat cea Prezbiterieană? S-a ridicat cea Catolică de la Consiliul din Nicea?

E-115 Prima biserică penticostală a fost la-a fost la cincizecime. Sau, eu vreau să spun, Biserica niciodată nu a început la Roma, către voi Catolicii. Eu vreau ca cineva să-mi arate unde a început Biserica la Roma. Organizaţia a început la Roma, care a omorât Biserica. Dar Biserica a început la Ierusalim, nu în Nicea. Vedeţi? Categoric.

E-116 Unde am început noi? Vedeţi? Voi luaţi... Dumnezeu va trimite ceva om cu un mesaj, şi el va ajunge încolăcit cu o popularitate de lucruri diferite, şi capul lui înfoiat, şi el face o organizaţie. Şi Dumnezeu o pune drept pe raft cum a făcut El cu biserica Catolică, şi acolo şedem noi toţi, care este mama întregului lucru. Şi acum sistemul nostru se destramă.

E-117 O, în ce timp trăim noi: da, resping Mesajul Lui, resping promisiunile Lui, resping pe acei ce sunt trimişi cu Adevărul. Noi vrem ca Dumnezeu să facă la fel în zilele noastre, chiar exact cum El-El a făcut atunci. Noi chemăm după aceasta, dar atunci noi ne aflăm totul poluat, totul politic, denominaţionalii toţi poluaţi cu corupţie de teme făcute de om. Şi eu am o mulţime de lucruri scrise jos aici care eu nu ar trebui să le citesc. Eu cred că eu doar le las în pace.

E-118 Priviţi, acum, mergeţi înapoi la Adevărul Cuvântului. Dumnezeu locuieşte singur. Dumnezeu vrea ca poporul Lui să locuiască numai cu El. Ei să nu fie legaţi în nimic, vreo senzaţie, tradiţie. El vrea copii ascultători cu Cuvântul Lui. El poate pune Cuvântul Lui înăuntru acolo. Dumnezeu a spus, Isus a spus, "Dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi, atunci cereţi ce vreţi." Acela sau este Adevărul sau nu este Adevărul. Dacă acesta este Adevărul, acesta va lucra.

E-119 Acum, voi vreţi să ştiţi unde zace secretul, puterea viziunilor şi a lucrurilor? Este înapoi la Cuvânt. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Isus era Cuvântul. El a fost manifestarea lui Dumnezeu. Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine. Şi El era Cuvântul. "La început era Cuvântul. Şi Cuvântul s-a făcut trup."

E-120 Şi Cuvântul vrea să fie făcut trupul nostru. Dar când noi suntem tot absorbiţi în tot felul de lucruri, şi tradiţii, şi permis să trăim ca lumea, şi lucruri ca acelea, atunci să ne aşteptăm ca Dumnezeu să facă aceea? Păi, categoric El nu o face, mie nu-mi pasă câte lucruri imităm noi.

E-121 Aceasta ajunge la un punct, până, frate, ceva se pregăteşte să se întâmple. Eu nu vreau să vă rănesc. Eu vreau să vă binecuvântez. Ascultaţi. Într-una din aceste zile, Răpirea va veni, şi Mireasa va fi dusă, şi voi nu veţi ştii nimic despre aceasta. Ei nici măcar nu vor ştii un Cuvânt despre aceasta.

E-122 Fiecare acceptă, zicând, "O, într-una din aceste zile, Isus va umbla afară pe ceruri, şi zice, 'Veniţi, voi toţi Penticostalii, sau voi Baptiştii,"' şi gândurile noastre tradiţionale despre aceasta. Aceasta nu va fi aşa.

E-123 Părerea mea este aceasta. Într-o zi când Isus a... A fost profeţit că Isus va veni pe pământ. Şi El a venit, El a trăit, El a murit, nimeni nu a ştiut nimic despre aceasta, abea dacă. Nici măcar unu la sută din Iudei n-au ştiut vreodată că El a fost pe pământ. Cam o sutime din lume a ştiut vreodată că El era acolo.

E-124 Ioan Botezătorul; de la Isaia, de la Maleahi, păi, când ei au profeţit despre el, au zis, "Toţi munţii, locurile înalte, vor fi coborâte. Toate locurile joase vor fi înălţate. Şi, oh, cum berbecii... Frunzele vor bate din palme, şi munţii vor sări ca berbecii mici," toate lucrurile acelea. Ei bine, acei oameni tradiţionali au avut totul rezolvat, în vreun alt fel. Şi aici vine Ioan şi a predicat exact cum El a spus, şi nici măcar ucenicii nu au ştiut-o.

E-125 Într-o zi ei au venit la El. El a spus, "Fiul omului se duce sus la Ierusalim."

E-126 El a spus, "Bine, de ce este atunci, că Scriptura zice, cărturarii scriu şi ne spun, că, 'Înainte ca aceste lucruri să aibă loc, acel Ilie o să vină'?"

E-127 El a spus, "El deja a venit, şi voi nu aţi ştiut-o." Şi atunci El le-a spus că acesta era Ioan. Dar a spus, "l a făcut chiar ce Scriptura a zis ce va face el, şi ei au făcut cu el ce a zis Scriptura." Vedeţi?

E-128 Într-una din aceste zile, voi o să vă întrebaţi, când vine acea Răpire. Reţineţi, există cam cinci, opt sute de persoane care lipsesc în fiecare zi, peste tot pământul, de care ei nu-şi pot da seama. Şi El a spus, "Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului, în care opt suflete au fost salvate."

E-129 Într-una din aceste zile, judecata va lovi lumea, va lovi naţiunea, va lovi biserica, să o defrişeze pentru marele Mileniu care trebuie să vină. Şi atunci voi o să spuneţi, "Păi, de ce a spus El că Răpirea vine întâi înainte să aibă loc aceste lucruri?"

E-130 El va spune, "Aceasta deja a venit şi tu nu ai ştiut-o." Da. Cineva pe drumul lui spre biserică; micuţa doamnă se ducea undeva pentru o vizită; ei sunt duşi. Tu nu ştii când s-a întâmplat. A trecut. Aceasta întotdeauna a fost aşa. Aşa va fi aceasta din nou.

E-131 Trezeşte-te, poporule Penticostal. Scuturaţi-vă conştiinţa. Înţelegeţi ora în care trăiţi. Aceasta este o oră serioasă. Voi oamenii, felul în care voi îi lăsaţi pe oameni să facă şi să acţioneze, şi-şi lucruri. Şi se obişnuia să fie, că eraţi ruşinaţi. O, a fost o dizgraţie pentru Creştin să meargă la un film. Ei nu ar trebui să facă aceea, deloc. Diavolul v-a prins în capcană. El a băgat un televizor chiar în casa voastră, şi a adus filmul la voi, tot felul de corupţie, orice altceva, şi voi o permiteţi.

E-132 Priviţi la şcolile noastre. Priviţi la a noastre... Aici afară, fete mici pe stradă, întinse cu tot felul de haine imorale pe ele. Şi-şi aici în oraşul Chicago, fiecare treizeci de zile, fiecare-fiecare lună există treizeci de mii de cazuri de avort înregistrate, doar într-un singur caz.

E-133 Câte păcate au fost săvârşite în acest oraş noaptea trecută? Nu a fost mai bine când coiotul a urlat jos prin deşert aici, şi Dumnezeu a privit asupra lui, când bătrânul Hopi sau Navajo a mers pe aici pe spalierul lui? Atunci priviţi la această murdărie, şi doar mânjire, şi-şi tradiţii şi politică. Şi aceasta este o sângerare, murdărie scârboasă care duhneşte în nasul lui Dumnezeu. El v-a... corupt, înaintea Lui.

E-134 El o va exploda în bucăţi, într-una din aceste zile. Şi El va exploda pământul, şi el se va reînnoi cu erupţie vulcanică. Şi acolo va veni un Mileniu atunci, unde cei neprihăniţi vor umbla afară pe cenuşa celor răi, conform acum, cu Maleahi.

E-135 Înainte, acum, reţineţi, înainte să se întâmple aceea, totuşi, există ceva să aibă loc. Noi primim o zguduire de la un mesager înainte ca aceasta să aibă loc, în regulă, acum, Mesajul nostru pentru ziua noastră. Acum observaţi.

E-136 Noi observăm, la venirea Domnului Isus, şi când El a venit în ziua Lui. Observaţi în ziua Lui, când El a venit.

E-137 Acum noi aflăm că Roma a aşteptat după un geniu mare militar, un mesia, care putea veni şi să şuteze Grecia jos de pe pământ, şi pe restul din ei. Şi-şi el vrea... Ei aveau un şiretlic. El avea ceva care el îi putea face pe toţi ceilalţi să le fie ruşine de ei înşişi. Ei au vrut un geniu militar. Aceea era ce ei au vrut.

E-138 Ce a vrut Israel? Un mesia. Ei vor un mesia, un general. Ei vor să vină un general, care ia şi şutează pe toţiRomanii, şi să-i calce în picioare afară din ţară, şi să aşeze Împărăţia Ierusalimului. Dumnezeu a ştiut necesităţile lor. Ce le-a dat El? Un Prunc; un Prunc, un Mântuitor. El le-a dat un Mântuitor. Ei s-au gândit că ei au fost mântuiţi, dar El le-a dat un Mântuitor.

E-139 Şi aşa este lucrul cum este astăzi. Dacă El ne trimite ceva nouă, acesta ar fi un Mântuitor, când noi gândim că suntem mântuiţi. El a ştiut de ce aveau ei nevoie. Astăzi, priviţi la politica noastră, cum este ea coruptă, la fel. Ce-i dacă-ce-i dacă Dumnezeu a privit astăzi?

E-140 Priviţi la Rusia. Rusia plânge după un mesia. Ei vor pe cineva, un-un geniu ştiinţific, care îi poate duce la lună înainte ca Statele Unite să pornească. Categoric. Tot restul naţiunilor aşteaptă după aceasta. Ei vor un geniu ştiinţific care îi va duce acolo la lună, poate inventa vreun fel de bombă care să ia jos toate, să lovească jos bombele noastre cu hidrogen şi să le oprească; şi să poată lua propriile lor bombe şi să le ploaie peste fiecare înainte ca altcineva să înceapă, şi atunci ei preiau întreaga lume. Acela este felul de mesia după care caută Rusia.

E-141 O mie nouăsute de ani în urmă, adevăratul Mesia a fost crucificat. El a promis să se reîntoarcă din nou. El a promis că Duhul Sfânt va lumina Lumina Lui din nou, în zilele din urmă. Mă întreb, dacă El vine, dacă noi am fi întocmai cum au fost Iudeii în ziua aceea. Dacă noi aşteptăm, după ce fel de mesia aşteaptă biserica?

E-142 Baptiştii aşteaptă după un-un ceva puţin mai mare decât Billy Graham, care îi poate lua pe toţi Metodiştii, şi Prezbiterienii, şi-şi Penticostalii, să zică, "Voi toţi tăceţi. Eu voi face o organizaţie din voi toţi."

E-143 După ce aşteaptă Penticostalii? Ei aşteaptă după un geniu să se ridice, care îi poate face pe ei toţi Adunarieni. Şi-şi unitarienii aşteaptă după un unitarian care îi poate face pe ei toţi unitarieni. Biserica lui Dumnezeu aşteaptă după unul, să-i facă pe toţi biserica lui Dumnezeu.

E-144 Ce faceţi voi? Voi organizaţi şcoli Duminicale şi îi educaţi; şi trimiteţi pe aceia, pe care Dumnezeu i-ar trimite, mai departe de la El decât cum au fost ei la început. Eu ştiu că voi nu sunteţi de acord cu aceea, mulţi din voi. Dar orice...

E-145 Mama mea obişnuia să ne spună. Când noi eram copii, noi am fost crescuţi aşa de săraci; fierbea şorici şi-şi obţinea untură, să ne facă pâinea de mălai. Şi fiecare sâmbătă seara noi trebuia să-să luăm o doză de ulei de ricin. Noi-noi, a noastră... Noi aveam, aproape, pelagră, de aşa de mult, mâncam acelaşi lucru, de buruiană verde, şi aşa mai departe. Şi mama... Eu eram îngrozit de lucrul acela. Eu sunt, încă, astăzi, când merg să iau aceasta. Eu mă ţineam de nas, şi eu spuneam, "Mamă, eu nu îl pot lua. Acesta îmi face greaţă. Acesta îmi face rău."

E-146 Ea a spus, "Orice care nu-ţi face rău mai întâi nu-ţi va face nici un bine a pai."

E-147 Aceea este ce se petrece cu biserica Penticostală astăzi. Voi nu vreţi să ascultaţi de ceva care va-care vă va face bine. Aceasta vă va face rău la a voastră-gastronomia voastră teologică, dar aceasta vă va face bine. Aceasta vă va prelucra, înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, şi înapoi la Credinţa care a fost dată o singură dată la sfinţi; şi vă duce la o parte de la toată această şcoală Duminicală aici, seminariu teologic, şi dând lucrătorilor tot felul de licenţe. Dummnezeu niciodată nu a împărţit o mână de mere acre ca acelea. El vrea bărbaţii să aibă Credinţă, să creadă ce este deja scris. Voi nu trebuie să acumulaţi altceva.

E-148 Eu ştiu că aceea este greu. Eu nu sunt aici să vă dădăcesc, şi să vă fac să râdeţi, şi să vă fac să strigaţi. Eu sunt aici să vă spun Adevărul în Dumnezeu. Şi voi veţi vedea, într-o zi, dacă voi nu Îl credeţi acum. Va veni o zi când voi veţi spune, "Aceea a fost adevărat." Adevărat. V oi trebuie să veni ţi îna pai.

E-149 Întregul lucru este în această stare. Nimic nu a mai rămas pentru aceasta, să vină, decât Venirea Domnului Isus. Şi El nu va veni după Adunarienii lui Dumnezeu. El nu va veni după Baptişti. El va veni după fiecare individual. Aceea este corect.

E-150 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Şi îndată ce acea Lumină a lovit acea Sămânţă, [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată.] ei au fost la Viaţă uite aşa.

E-151 Priviţi la acei teologi stând în jur acolo, când ei L-au văzut discernând gândurile care erau în inima lor. Ei au văzut destule imitări carnale, înainte, şi au zis, "Acest Om este Beelzebub, un ghicitor." Aceia erau teologi.

E-152 Isus a spus, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul, şi voi faceţi lucrările lui."

E-153 Dar când o mică prostituată s-a apropiat, jos acolo, la fântână în Samaria. Şi Isus i-a spus, "Mergi, adă-ţi bărbatul."
Ea a spus, "Nu am nici unul."

E-154 A spus, "Tu ai spus adevărul. Tu ai avut cinci, şi acela cu care tu trăieşti nu este al tău."

E-155 Ea a spus, "Domnule, eu pricep că Tu eşti un profet. Noi ştim, când vine Mesia, El va face aceste lucruri."
El a spus, "Eu sunt Acela, care îţi vorbeşte."

E-156 Ce a fost aceasta? Acea Lumină a lovit acea sămânţă mică predestinată, şi aceasta repede a venit la Viaţă. Cât de mult diferit de acei teologi, toţi îndocumentaţi!

E-157 Ea a alergat în oraş, a spus, "Veniţi, să vedeţi un Om care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acela chiar acel semn Mesianic care noi trebuie să-l aşteptăm?"

E-158 Şi doctorii în divinitate au stat în jur, au zis, "Acel Ins este Beelzebub." Vedeţi, ei nu au putut explica Aceasta. Ei nu aveau nici o cale s-O explice. Astfel ei au trebuit să răspundă la adunarea lor, să le dea vreun fel de o-o idee radicală de-a lor proprie.

E-159 Acelaşi lucru a sosit din nou, şi oamenii nu vor să creadă. Oamenii nu vor să creadă. Bisericile nu vor să creadă. Nu-i de mirare. Voi nu puteţi fi dezamăgiţi de aceasta, pentru că Biblia a spus că ei nu o vor face. Dar voi sunteţi persoanele, voi care sunteţi rânduiţi la Viaţă. Priviţi pe câmpuri acum şi vedeţi în ce oră trăim noi. Veniţi la Viaţă. Lăsaţi ca Viaţa care a fost în Cristos să vină în voi, mintea.
Aţi zis, "O, mă gândesc. Mă gândesc aceasta. Eu..."

E-160 Voi nu aveţi nici un gând să vină. Voi să lăsaţi ca gândurile care erau în Cristos să fie în voi, şi acela este Cuvântul. Aşa este. Gândiţi gândurile care El le-a gândit.

E-161 Acum, acum, mă întreb, astăzi, America. Eu nu o să vă ţin prea mult. America, voi aţi plâns cel mai tare. Ce vreţi voi? Eu vin acasă acum de pe câmpuri. Ce vreţi voi? Ce vreţi voi ca să stăpânească peste voi? Voi vreţi un geniu educaţional, este ce vreţi voi. Şi voi îl aveţi. Eu nu vreau să vă rănesc simţurile. Vreau să vă spun Adevărul. Voi îl aveţi pe el, chiar dacă voi a trebuit să inventaţi o maşină necinstită de votare. Voi îl aveţi. America, aşa de fixată pe educaţie, nu pe Biblie; pe educaţie.

E-162 Bisericile sunt aşa de zidite pe teologie educaţională, vreun fel de sistem făcut de om, crezuri. Şi Penticostalii au deviat chiar în acelaşi lucru, chiar ca lemnul plutitor pe ape, să se ducă peste baraj. Corect. Voi vreţi crez. Voi nu vreţi un Adevăr.

E-163 Acum observaţi. Ce aţi făcut voi? Totul a fost edu-... Voi îl vreţi aşa de mult, până v-aţi scos televizorul, şi aţi pus pe Dl. Nixon şi pe Dl. Kennedy acolo, să le testaţi inteligenţa înainte să o faceţi. Apoi, chiar dacă există suficienţi oameni buni în America care nu ar fi făcut aceea; ei cunosc moştenirea noastră. Noi ştim unde aparţinem noi.

E-164 Şi voi Democraţii! Eu nu sunt nici Democrat sau Republican. Eu sunt un Creştin. Dar voi, Democraţilor, care aţi lăsa vreun Ricky micuţ să vină în jur, şi v-aţi vinde dreptul de naştere pentru politica voastră, şi votaţi înăuntru ceva de la ce naţiunea noastră a fost stabilită să se îndepărteze, ruşine să vă fie. Aveţi acelaşi Ahab şi Izabelă!

E-165 Voi femeile Americane aţi vrut modă. Voi aveţi o... Voi nu trebuie să mergeţi la Paris acum. Voi o aveţi chiar aici, un adevărat Francez, să vă dea aceasta. Voi aveţi tunsorile voastre de cap de apă, şi toate modele şi lucrurile voastre, după care vreţi să vă faceţi la modă. Voi aveţi exact ceea ce vreţi. Unde o să vă conducă el? Drept înapoi la Roma, exact de unde a venit aceasta.

E-166 Şi voi Protestanţii, voi vreţi ceva organizaţie mare să conducă peste voi, să opereze asupra voastră, să vă stăpânească. Voi o veţi primi, voi, Consiliul Mondial al Bisericilor. Cum poate David duPlessis, prietenul meu, vreodată, asupra acestui consiliu ecumenic despre care el vorbeşte, şi să-i aducă pe aceşti oameni Penticostali în acela? Ce se petrece cu voi, Penticostalilor, strigând despre, "Dr. Sfântul Părinte Cutare şi cutare a venit înăuntru"? O!

E-167 Voi ştiţi că Biblia a spus, "Să nu chemaţi pe nici un om, ,părinte."' Ce se petrece cu voi? Aceea este învăţătura Domnului nostru. Care-i treaba? Nu vă cunoaşteţi voi Biblia? Nu cunoaşteţi pe Domnul vostru? Duhul Sfânt nu v-ar învăţa să faceţi un lucru ca acela.

E-168 Nu vă daţi seama căci când aceşti Prezbiterieni, Luterani şi lucruri încearcă să intre, să obţină Aceea, este timpul sfârşitului? Ei nu intră. Biblia a spus că ei nu au intrat. "În timp ce ele au venit să obţină Ulei, Mirele a venit; când ele au mers să obţină Ulei." Atunci cum este cu Răpirea acum? Vedeţi? Biblia a spus, căci, "Când fecioara adormită a venit să cumpere Ulei." Câţi ştiu că acela este adevărul? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Când fecioara adormită a venit să obţină Ulei, Mireasa a mers înăuntru." Ele nu L-au obţinut.

E-169 Ele au venit înapoi, şi au fost aruncate în întunericul de afară. Când voi auziţi aceste zvonuri despre aşa de mulţi Metodişti, Prezbiterieni, Baptişti; ce-i cu voi? Treziţi-vă. Este mai târziu decât vă gândiţi. Ele au venit înapoi. Dar ele au putut avea o emoţie, dar ele nu au fost Acolo. Reţineţi, ele au fost în întunericul de afară.
Poate ziceţi, "Când o să aibă loc aceasta?"

E-170 A zis, "Aceasta ar putea deja să fie, într-una din aceste dimineţi, şi tu nu ai ştii de ce, cum." Eu sper că voi puteţi citi. Eu sper că voi puteţi, aveţi un Duh al lui Cristos destul să ştiţi despre ce vorbesc eu, Duhul Sfânt să vă descopere aceasta. Acestea sunt înregistrate, şi merg în jurul lumii. Vedeţi? Dar voi realizaţi.

E-171 Doar câteva zile în urmă, când cei şapte Îngeri au venit jos în acea viziune. Mulţi din voi cunoaşteţi aceasta. A spus, "Mergi la Tucson şi aşteaptă acolo pentru o vreme, şi tu vei auzi să fie o explozie. Când o să fie, întoarce-te înapoi. Şi cele Şapte Peceţi au fost deschise la tabernacol, zilele trecute. Când i-am văzut pe oameni venind, de unde stăteam acolo, la ora trei dimineaţa, să obţină un loc, să intre în auditoriu, şi aşa mai departe. Văzând inimile flămânde venind de pretutindeni. M-am gândit, "O Dumnezeule, noi suntem garantat să fim la sfârşit acum." Reţineţi, "Răsunarea îngerului al şaptelea, tainele lui Dumnezeu s-au sfârşit." "Şi acolo a venit un Înger din Cer, şi a jurat cu mâinile ridicate din Cer," Apocalipsa 10:1 la 7, "căci timp nu va mai fi." Exact corect, ora.

E-1 72 La ce biserică vine El? Biserica în care noi trăim, Epoca Bisericii Laodicea, ultima epocă a bisericii, când este căldicică, doar suficient să danseze în jur, zic, "Da, eu Îl am. Am vorbit în limbi. Am strigat. Aleluia. Eu Îl am." Şi vin înapoi în bisericile noastre, arată ca o grămadă de Izabele, arată ca o grămadă de nu ştiu ce, corupţie. Reţineţi, exteriorul vostru exprimă interiorul vostru. Nu contează cât de mult este mărturisirea ta, viaţa ta vorbeşte mai tare decât cuvintele tale. O!

E-173 Noi suntem aici. Noi am ajuns. Ceva este gata să se întâmple. Aceasta vine de Sus, nu din careva din aceste lucruri de aici. Aceasta vine de Sus. Dumnezeu va trimite pe Cristos. Amin.

E-174 Da, noi avem geniul nostru. Unde este el? Acum voi vreţi un geniu, lumea bisericii. Eu nu vreau să spun că voi persoanele de aici. Aceasta se înregistrează. Cum este cu aceasta? Voi îl vreţi. Voi îl veţi primi, mergeţi drept în consiliul bisericilor, tocmai lucrul din care aţi ieşit, să fiţi ceea ce sunteţi. Şi atunci organizaţia voastră vă conduce drept înapoi în el din nou, chiar exact din ceea ce aţi ieşit, lucrul pe care Dumnezeu l-a blestemat, acea poluare, gunoi şi murdărie. Păi, în acel consiliu al bisericilor, unii din ei nici măcar nu cred în naşterea prin fecioară, Venirea lui Cristos, sau nimic altceva. "Şi cum pot să umble doi împreună dacă nu sunt în acord?" Ia te uită.
Ei bine, este timpul, eu presupun, ca eu să închei.

E-175 Frate sau soră, doar reţine aceasta, noi suntem la timpul sfârşitului. Educaţia a luat locul mântuirii. Denominaţiunea biserică a luat locul Trupului şi Miresei lui Cristos. A aşezat înăuntru toată corupţia aceea, aceea este ce voi vreţi. Aceea este ce vrea poporul. Aceea-i ce este în biserica Americană. Aceea-i ce este în Penticostali. Ei vor pe cineva să nu vină să le spună Adevărul. Ei nu Îl vor. Tu le spui; ei zic, "Eu nu trebuie să ascult la un astfel de lucru ca Acela," îşi ridică năsucul în sus şi pleacă afară din clădire. Ei nu vor să asculte la Acesta. De ce? Asta-i ce este în inima lor. Ei exprimă exact ceea ce sunt. Care din profeţii care au venit în zilele din vechime? La care timp a venit Cristos? Orice mesager care a venit vreodată din Cer fără să fie respins de biserică? Noi suntem aici. Lumea se destramă. Biserica se destramă. Sistemele se destramă. De ce? Pentru că este un sistem în afara lui Dumnezeu. Asta este. Noi suntem-noi suntem la timpul sfârşitului. Nu este nimic altceva să se poată face. Da, domnule. Totul, reţineţi.

E-176 Să punem doar această întrebare înainte să continuăm. Ce-i dacă-ce-i dacă Rusia îşi are pe mesia lor? Ce s-ar întâmpla cu noi? Vedeţi? Să ne amintim, Germania l-a avut pe a lor, nu de mult. Noi ne amintim bine aceea. Ei au avut pe mesia a lor, Hitlerul lor, geniul lor. Ce-i dacă Rusia l-a avut pe a lor, ce s-ar întâmpla? Dacă nu ar fi fost un Dumnezeu al milei în Cer, eu nu ştiu ce am face noi, şi speranţele noastre ar fi duse.

E-177 Există o adevărată Biserică. Există o Biserică care aşteaptă după Venirea Domnului. Dumnezeu întotdeauna o va îndeplini, dar numai aceia care sunt rânduiţi. Voi ziceţi, "La ce va ajuta să iei poziţie, dacă acesta este felul de sistem?" Există o Sămânţă predestinată. Când Lumina aceea loveşte, ei vor prinde aceasta chiar aşa. [Fratele Branham pocneşte din deget o dată – Ed.] Ea va înflori. Ei vor înflori, chiar acum. Sigur.

E-178 Alţii doar se vor duce pe deasupra acesteia. Ei cred în sistemul lor. Şi acela este doar felul cum este întotdeauna, cum a fost în zilele lui Noe. Ei au crezut acelaşi lucru.

E-179 Acei care au fost predestinaţi la Viaţă Eternă, ei L-au primit. "Nimeni nu poate veni la Mine," a spus Isus, "fără să-l atragă Tatăl Meu. Şi toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni." Noi doar trebuie să împrăştiem Sămânţa, să aruncăm Lumina. O, fiecare din voi ar trebui să fie un far de lumină.

E-180 Voi Penticostalii care pretindeţi să fiţi aşa de mult! Voi Penticostalii care predindeţi să sărutaţi paharul cu buze de aur a binecuvântărilor lui Cristos! Voi femeilor care puteţi merge afară aici şi permiteţi şi faceţi, şi lăsaţi pe lucrătorii acestei epoci să vă tachineze şi să vă spună că este în regulă ca voi să-i lăsaţi pe copiii voştri să poarte pantalonii aceia scurţi, şi voi femeile, bunici, să vă tăiaţi părul. Şi nu ştiţi că Biblia a spus că o femeie... O femeie care îşi taie părul, Biblia a spus că bărbatul ei are dreptul să o lase. "Ea este neonorabilă." Aceasta obişnuia să fie greşit. Vopsea? A fost numai o singură femeie în Biblie care şi-a vopsit vreodată faţa, şi aceea a fost Izabela. Şi Dumnezeu a dat-o s-o mânce câinii. Aşa că vedeţi ce ar fi aceea, carne obişnuită pentru câine. Astfel să nu-să nu... Doar feriţi-vă de lucrurile acelea. Aceea nu li se cuvine la Creştini. Da.

E-181 Să le spui despre aceasta. "Ei bine, eu aparţin la Adunarieni. Eu aparţin la unitarieni. Eu aparţin la aceasta." Aşa este. Aceea este la ce aparţineţi voi. Dar dacă aţi aparţinut la Cristos, aceasta ar fi altceva.

E-182 Când Cuvântul lui Dumnezeu şi Sămânţa lui Dumnezeu a fost înăuntru acolo, aceasta va înflori un exemplu de Creştinătate. Aceasta ar înflori ceva de care lumea ar râde şi şi-ar bate joc, aşa cum au făcut cu Domnul când El a venit, cum au făcut cu fiecare profet care a venit. Ei au râs şi şi-au bătut joc de ei, şi i-au aruncat în morminte. Dar acolo vine o înviere. Această lume, oamenii sau pot trăi pentru lumea aceasta, sau lumea care vine. Depinde unde vă sunt gândurile, acolo este unde sunt şi comorile voastre. Lăsaţi-le să fie la Cer şi la Venirea Domnului. Fiţi un exemplu de feminitate. Fiţi exemlu de bărbăţie. Fiţi exemplu de Creştin. Trăiţi Viaţa. Faceţi ce-i drept.

E-183 Oamenii astăzi, chiar şi evangheliştii noştri, sunt aşa după bani. Totul, ei trebuie să aibă aşa de mulţi bani promişi şi lucruri mari măreţe, şi zidesc mari instituţii şi astfel de lucruri, tocmai lucrul din care Penticostalii au ieşit. Acolo suntem, drept înapoi din nou. Ce este aceasta? Totul luceşte şi străluceşte. Voi ştiţi, totul trebuie să strălucească. Hollywood străluceşte, corect, dar Evanghelia radiază. Există multă deosebire între strălucire şi radiere. Unde biserica străluceşte, care sunt modele Hollywoodului, cele mai mari biserici, cele mai înalte vârfuri, mulţimile cele mai bine îmbrăcate, şi aşa mai departe, ea străluceşte cu aceea, cei mai mari membri. Baptiştii au avut, în '44, "Un milion mai mulţi în '44," sub Dr. Billy Graham şi mulţi din aceia.

E-184 Când eu am şezut la micul dejun al lui Billy Graham, aici nu de mult, în oraşul nostru. Omul, evanghelistul, un mare om al lui Dumnezeu! Eu mă rog pentru el, constant. El zace acolo, bolnav. Eu am onoare pentru el. El este felul care a mers jos în Sodoma acolo, şi i-a adus afară pe acei Sodomiţi, fiecare care a putut să fie adus afară.

E-185 Dar, reţineţi, Biserica Aleasă nu a fost în Sodoma. Acolo a fost un Înger care a stat sus acolo, de asemenea, şi El le-a arătat un semn, Biserica Aleasă.

E-186 Dar când el a făcut, stând sus acolo, şi eu îl văd stând acolo, el a zis, "Ce se petrece aici?" A spus, "Eu..." A spus, "Aici este exemplul." A zis, "Sfântul Pavel a mers într-o cetate, şi el a avut un singur convertit. El a mers înapoi, un an mai târziu, ce a făcut el, s-a întâmplat? El avea treizeci cu acel unul." A zis, "Eu merg într-un oraş, am treizeci de mii de convertiţi în şase săptămâni. Eu vin înapoi un an mai târziu şi nu pot găsi treizeci. Care-i situaţia?" El a spus, "Aceştia sunteţi voi predicatorii leneşi." A zis, "Voi luaţi cartonaşele voastre de decizie, şi vă puneţi cu picioarele voastre pe birou pe undeva, şi-i sunaţi la telefon." Şi a mers înainte. Eu l-am admirat pe om pentru curajul lui.

E-187 Nu-mi place să văd un sissy, ceva marionetă denominaţională. Mie-mie îmi place un om, un om trimis de Dumnezeu care stă pe convingerile lui, oricum. Când el este dovedit greşit, o admite, şi vine înapoi şi o ia de la început. Aceea este corect.

E-188 Şi el a stat acolo şi a vorbit în felul acela. Şi m-am gândit. Eu am şezut cu Dr. Mordecai Hamm, până unde, el este un prieten personal al meu, frate Baptist. Şi eu l-am cunoscut, o, de ani şi ani şi ani, şi ne-am asociat împreună. Şi el şi eu am şezut la masă, împreună. Eu am venit la casa lui. Noi am mers jos împreună. Noi am şezut acolo.

E-189 M-am gândit, "O, doamne!" Cum? Nu să întrerup sau să spun ceva despre marele evanghelist. Dar m-am gândit, "Billy, care din lucrătorii de la Antioch, când Pavel a mers în Antioch şi l-a avut pe singurul lui convertit, care lucrător acolo l-a luat pe acel convertit, şi în birourile lui, particular, şi l-a hrănit şi a vorbit cu el?" Acolo nu a fost nimeni. De ce? Pavel l-a dus aşa de departe dincolo de lucrurile lumii, oh, până când Dumnezeu a fost înrădăcinat şi bazat în inima lui. Acel apostol nu l-a lăsat pe acel singur suflet să plece, până când el a fost într-adevăr înrădăcinat şi bazat în Cristos.

E-190 Şi astăzi, ce facem noi? Noi le aducem pe aceste fetiţe micuţe sus, şi bărbaţi şi femei, aparţin în biserici, şi ei fac o decizie, în ora de decizie, şi astfel de lucruri. Îi aduc înăuntru, şi-i trimite drept înapoi afară, până în felul acela. Şi ce? Ei nu au ajuns nicăieri, oricum. Ei nu au avut nimic decât o mică prelucrare emoţională, de către Cuvânt. Aceasta de fapt va face aceea. Vedeţi? Aceasta va face aceea. Aceasta va face o emoţie. Aceea este ce s-a întâmplat la Penticostali. Aceasta a mers sub emoţie. Este ce s-a întâmplat la toată aceasta!

E-191 Evanghelism, este o plasă care merge înainte. Isus a spus, "Aruncaţi-o în mare." Şi când el a adus-o, ea avea broaşte ţestoase, broaşte ţestoase, şerpi, broaşte, şi de toate altele în ea. Dar reţineţi, ele erau aşa de la început. Au fost şi peşti înăuntru acolo, de asemenea. Doar e treaba noastră să tragem cu plasa. Treaba lui Dumnezeu este să spună cine este peşte şi cine nu. Vedeţi? De ce nu ar fi ei? Dacă ei au fost aduşi chiar aşa de departe în Împărăţia lui Dumnezeu, acele treizeci de mii, cum a fost acel unul al lui Pavel, când el a venit înapoi el ar fi avut patru sute treizeci de mii. Vedeţi? Pentru că inima lor ar fi aşa de înflăcărată.

E-192 Cum a spus micuţul Frate Crow seara trecută. I-am admirat a lui- a lui-curajul lui. I-am admirat poziţia lui, să stea sub convingerea lui. Când Lumina luminează, acolo stă el. Voi niciodată nu-l smuciţi în careva din aceste sisteme, dacă el stă în felul în care este, şi atunci să continue aşa. Cum admir eu un om de felul acela! Da, domnule.

E-193 Lăsaţi ca fiecare să spună dacă eu arăt ca o giruetă. Eu mai degrabă arăt ca o giruetă, pentru Dumnezeu, decât ceva Mardi Gras vopsit pentru diavolul. Voi trebuie să arătaţi, ca ceva, oricum. Aceea este exact aşa. Ia te uită. Dar, vedeţi, acestea sunt lucrurile de sistem în care noi trăim şi cu care lucrăm astăzi. Ia te uită. Întregul lucru a devenit corupt, drept până la măduvă.

E-194 Acum noi îl avem pe Ricky al nostru sus acolo. Acum ce o să faceţi voi cu el? Vedeţi? Ei doar zboară înăuntru ca şi-ca şi păsările negre. Exact aşa. Întregul cabinet, întregul lucru, totul, sistem de milioane de dolari. Aceea este ce voi vreţi. Aceea este ce vrea biserica. Acela este motivul că veniţi înăuntru. Este aşa de uşor acum să ajungi în biserici. O, doamne! Penticostalii, tot ce aveţi de făcut este să tremuraţi un pic, să săriţi un pic, sau să spuneţi că aveţi un fel de mărturie. Oricine poate mărturisi.

E-195 Voi ar trebui să mergeţi cu mine în India, cândva, şi să ascultaţi la mărturie de Hindu. El v-ar face să vă ruşinaţi, de voi. Corect. Voi ar trebui să mergeţi înapoi în Africa, Hotentoţii, şi ei să ucidă un animal şi să se facă cu sânge peste tot. Ascultaţi la mărturiile lor, şi senzaţii, şi vorbind în limbi, sigur; se închină la un idol, stropeşte cu sânge.

E-196 O Dumnezeule, cum doresc eu să fi putut să fac fiecare persoană de aici să vadă aceea! Cu certitudine. Diavolul imită fiecare-fiecare lucru care îl scoate Dumnezeu. El îl imită. Chiar până la Adevărul lui Dumnezeu, el Îl imită. Aceea este exact adevărat. Observaţi. Acolo sunt ei. Dar ce vrea biserica?

E-197 Naţiunea vrea ceva ce ei pot obţine, nu un preşedinte sus acolo, să şadă jos acolo în cabinet, să oprească acest nonsens, şi să facă aceste oraşe aşa de uscate cu... de la contrabandişti, ca ei să trebuiască să se amorseze o jumătate de oră să obţină destulă umezeală să scuipe. Dar-dar ei-ei nu vor aşa ceva. Ei vor ceva ins înăuntru acolo care o să le dea toată berea care ei o vor, şi s-o legalizeze, şi apoi să-l aresteze dacă devine prea beat; şi-şi viol, şi aziluri de nebuni, şi orice altceva este, şi mii de tamponări pe drum, conducători beţi. Şi ei se duc aici afară pe drum, şi voi lăsaţi pe un conducător beat să meargă afară şi să calce pe cineva şi să-l omoare, el este scuzat. Şi, pentru mine, aceasta este crimă cu premeditare.

E-198 Lăsaţi ceva ins, afară să celebreze, şi iese afară şi trage cu un pistol, de două sau trei ori, în aer, şi ei îl vor trimite aşa de departe înapoi în închisoare că el putrezeşte înainte să-l scoţi afară. Ce este aceasta? Acolo sunteţi. Acolo este sistemul vostru al lumii. Nu există dreptate în el.

E-199 Acest om, vorbind despre guvernul Statelor Unite. Sigur, fiecare guvern în lume este controlat de diavolul, fiecare sistem. Fiecare... Isus a spus aşa. Satan a admis, "Acestea toate sunt a mele. Eu fac cu ele orice vreau eu." Unde suntem, atunci, astăzi? Priviţi unde stăm noi.
Acum ce trebuie să spun, în a încheia aceasta, prietene?

E-200 Voi vedeţi că lumea politică se destramă. Noi ne ducem drept înapoi la Roma, aici în Statele Unite, tot atât de repede cât putem merge. Biblia a spus că noi o vom face, Apocalipsa 13. Şi iată-ne acolo. Ce a făcut aceasta? Ei au trebuit să aibă o grămadă mare de organizaţii, să intre în Apocalipsa 17, "Bătrâna mamă curvă şi toate din fiicele ei." Acolo se duce ea drept înapoi, fiecare denominaţiune chiar cu ea. Acolo sunt ele. Ei au un faraon să se ridice, care nu îl cunoaşte pe Iosif, şi aici ne ducem, întregul lucru. Şi chiar conducătorii noştri Penticostali, călăuzesc pe fiecare drept în acel mare farmec al Hollywoodului, şi îi duc pe oameni înăuntru, cu o mare înghiţitură. De o... Oh, aceasta este o...
Dumnezeu, să ajute această naţiune. Dumnezeu, să ajute acest popor.

E-201 Uneori l-ar face pe un om să simtă parcă să iese în stradă şi să strige. Dar eu ştiu că Biblia zice, că, "Nimeni nu poate veni fără să-l atragă Tatăl Meu." Eu ştiu că aceste lucruri trebuie să se întâmple în aceste zile. Eu văd Lumina, Lumina lui Dumnezeu, se răspândeşte. Eu văd falsul acolo afară; şi toată radierea şi... sau, farmecul şi radierea, împreună. Şi ce trebuie eu să fac?

E-202 Doamne Isuse, ajută-mă să fiu devotat până vii Tu. Lasă-mă să stau, O Dumnezeule. Lasă-mă să-mi iau poziţia şi să stau aici, Doamne, doar să mişc cum Tu mă mişti.

E-203 Ce pot să le spun la acei oameni care într-adevăr îl cred pe Dumnezeu? Eu am pictat un tablou îngrozitor. Eu am cel puţin douăzeci de pagini aici, dar este prea târziu, despre doar un mic context care l-am scris jos pentru un text. Ce trebuie să spun în această dimineaţă? Ce trebuie să vă las? Sau, unde sunteţi voi?

E-204 Eu am condamnat organizaţiile voastre, nu v-am condamnat pe voi. Eu condamn sistemul care v-a adus la situaţia în care sunteţi. Eu nu vă condamn pe voi, fraţii mei lucrători. Voi aveţi impresie greşită despre mine. Eu încerc să vă ajut. Ce-i dacă eu v-am văzut într-o barcă mergând în jos pe râu acolo, înspre cascade, şi am ştiut că barca aceea nu poate aluneca peste acele cascade? Şi eu strig către voi, "Ieşiţi afară de acolo!" Aceasta nu este pentru că nu-mi place de voi. Aceasta este pentru că eu vă iubesc. Acel sistem în care voi sunteţi va merge în iadul din care a ieşit.

E-205 Am vorbit cu un om bătrân zilele trecute. Un băieţel a venit într-un magazin, acolo în Tucson unde eram eu. Am mers înăuntru să cumpăr ceva-ceva special pentru micul dejun. Acolo era un băieţel stând acolo, cumpărând ţigări. A spus, "Pentru cine sunt acestea, pentru mama ta?"
A spus, "Nu. Sunt pentru acel băiat şezând acolo."
A spus, "Este el destul de în vârstă?"
El a spus, "Da."

E-206 I-am spus la omul de la alimentară, am spus, "El niciodată nu ajunge destul de bătrân." Vedeţi? Dar voi...

E-207 Oamenii încep să gândească că aceea este în regulă. Fumatul este popularitate. Şi bisericile practică doar băutul cumpătat, doar băutul modern. Oh, pentru numele lui Dumnezeu! Ce faceţi voi... De unde luaţi lucrul acela? Acesta este dintr-un sistem, nu din Cuvântul lui Dumnezeu. "Cel care îi dă semenului său măcar o băutură tare." Vedeţi? Sigur, aceasta este. Aceasta este-aceasta este o ruinare, desmăţ al naţiunii noastre, farmec de Hollywood. Şi acolo este unde am ajuns noi, în aşa încurcătură ca aceea. Iată-ne în acel fel de stare.

E-208 Acest om bătrân mi-a spus, a zis, "Ei bine," a zis, "Îmi pare rău de el." A zis, "Este cumva greu, de la-de la... pentru aceasta, ca să ne lăsăm. Este aceasta greu? Nu ţi-ar fi greu ca să te laşi?"
Am spus, "Eu niciodată nu am început."

E-209 El a spus, "O, dumneata nu fumezi." A spus, "Eu te admir, omule." El era în vârstă de vreo şaptezeci de ani.
Am spus, "Vă mulţumesc."
El a spus, "Ca whiskey, acelaşi lucru."
Şi eu am spus, "Eu nu beau."

E-210 El a spus, "Ei bine, eu admir aceea." A spus, "Mă gândesc că aceasta este o... Dacă un om vrea să vină acasă, să bea un pahar de bere," a spus, "aceasta este în regulă. Dar când ei iau aceste femei, şi ei sunt acolo afară pe străzi, şi se comportă, beţi, şi umblând în jur... Bărbatul ei merge la lucru, şi ele au maşina, şi ies afară şi sunt duse."

E-211 Am spus, "Ei niciodată nu ar fi trebuit să lase o femeie înapoia volanului." Băiete, dacă eu eram acolo, ea nu ar face-o, dacă eu aş fi avut ceva de spus privitor la aceasta.

E-212 Ei spun că femeile sunt şoferiţele cele mai de siguranţă. Eu sunt un călător internaţional. Eu şi fiul meu, traversând această naţiune, am pus un carnet sus în-în maşină. Şi de fiecare dată când s-a făcut o greşeală, trasă pe drum, noi am notat-o, "bărbat" sau "femeie." Şi din treisute, acolo au fost douăsute optzeci şi una din ele cauzate de femei; nouăsprezece din ele de bărbaţi. Aceea este exact. Totuşi, ea este aşezată acolo şi îşi dă părul pe spate. Şi ea întoarce afară aşa, şi face una de stânga la dreapta, şi de toate. Dar, oh, desigur, poliţia nu o să spună aceea. Ei le au la forţele de poliţie. Ce dizgraţie!

E-213 Când o femeie se duce de după masa din bucătărie, în casă, având grijă de mica ei slujbă care i-a dat-o Dumnezeu, copiii ei, ea este în afara voii lui Dumnezeu.

E-214 O puneţi într-un amvon, ea este afară din voia lui Dumnezeu. Nu există nici o Scriptură pentru o femeie predicatoare. Eu vreau vreun bărbat să se ridice şi să-mi spună aceea, să mă privească în faţă. Nu există un astfel de lucru. Aceea, Penticostalii sunt la originea acelui lucru. Niciodată nu a fost! Adam a fost mai întâi format, iar apoi Eva. Adam nu a fost amăgit. Dar, totuşi, voi o faceţi. Şi voi vedeţi unde aţi ajuns? Mult afară aici pe ramură, încât, pe care voi nu puteţi veni înapoi acum. Dar acolo sunteţi. Asta este. Aceea este lumea. Aceea este ce vreţi voi. Aceea este ce aveţi. Vedeţi?

E-215 Dar pentru aceia care caută după o Împărăţie a Cărui Ziditor şi Făcător de la Dumnezeu, noi primim o Împărăţie.

E-216 Noi nu căutăm o denominaţiune. Noi nu căutăm... Deşi, acei care iubesc pe Dumnezeu, noi nu căutăm după ceva geniu denominaţional. Noi nu căutăm după ceva mare matematician grozav să poată sta aici sus şi să ne spună cum să facem mai multe numere, şi aşa mai departe, şi să mergeţi afară pe străzi şi să vă omorâţi cu lucrul să aduceţi înăuntru membri. Ce aveţi voi? Voi aduceţi mai mulţi purcei la coteţ. Asta-i tot. Şi ce obţine acesta când ajunge acolo? Lături. Exact.
Dumnezeu îi naşte în Împărăţie, Deasupra. Aceea este exact aşa.

E-217 Ceva băiat îi dă lui Billy Graham, eu presupun că aţi citit aceasta în Post, o scărmănare, despre ce el a făcut. Bob Jones a spus Billy Graham... Bob Jones are mult despre ce să strige, nu-i aşa? Corect. Billy Graham a făcut mai mult pentru Împărăţia lui Dumnezeu în aceşti câţiva ani în care a fost pe câmp, decât Bob Jones ar fi putut face dacă el a stat aici un milion de ani mai mult. Aşa este. Dar ce zice el? "Billy Graham doar merge numai afară şi zice, păi, el nu are nici o denominaţiune, să-i ia la ei." Dumnezeu să-l binecuvânteze pe om pentru aceea. Da, domnule. Ce faceţi voi? Voi îl aduceţi înăuntru, îl faceţi un copil de două ori mai mult pentru iad, decât cum a fost, când voi l-aţi cules de pe stradă.

E-218 Ucenicii niciodată nu i-au dus la vreo denominaţiune. Ei i-au avut umpluţi cu Duhul Sfânt şi în Împărăţia lui Dumnezeu. Şi acolo Duhul Sfânt a preluat. Da, domnule.

E-219 Acum, însă ei au spus că el a făcut o îndatorire la biserică, prin a nu lua organi-... să-i lase pe toţi să meargă în organizaţie.
Eu presupun că ei toţi trebuiau să aparţină la Colegiul Bob Jones. Vedeţi? Atunci ei într-adevăr ar fi fost afară din linie. Acum, şi toţi acei chemaţi aici, aşa zişi fundamentalişti, şi toată treaba aceasta acolo. Aceasta este nonsens.

E-220 După ce căutăm noi, prieteni? Ce căutăm noi? Adevărata Biserică caută nu după o denominaţiune, nu caută un preşedinte, nu caută după un geniu să se ridice. Ci ei caută după o Împărăţie şi un Împărat să vină. Ce este Împărăţia? Ea este pe pământ acum. Aceasta este un Spirit, Trupul tainic al lui Cristos. Înăuntru Acolo, ei au ieşit din Prezbiterieni, Metodişti, Penticostali, şi de toate. Ei sunt în această Împărăţie. Ei sunt născuţi înăuntru Acolo. Ei vin înăuntru Acolo prin botezul Duhului Sfânt, şi ei sunt în această Împărăţie. Şi noi aşteptăm după un Împărat să vină la această Împărăţie, care îşi va aşeza Împărăţia Lui sus aici pe pământ, pe al Lui-pe tronul Lui, tronul lui David. El va stăpâni şi va domni pentru totdeauna. Aceea este după ce aşteaptă Biserica.

E-221 Şi partea bună despre aceasta, prieteni, este, gândiţi la aceasta. Înainte să ajungem la această Împărăţie... Înainte să vină acest Împărat, acum noi putem şedea împreună în locurile Cereşti în Cristos Isus, ridicaţi sus deasupra tuturor umbrelor din toată corupţia lumii, şi toate programele lor de televiziune, şi toate aceste alte nonsensuri care ei le au pe pământ astăzi, şi toată poluarea şi sistemele lor putrede, şi totul. Fiţi înălţaţi sus în locurile Cereşti! Şi Duhul Sfânt, Însuşi, vine asupra noastră, şi vorbeşte şi ne strigă păcatele noastre, şi ne spune cum să ne îndreptăm, şi ce am făcut noi în viaţă, şi ce facem noi. Acesta este Duhul Sfânt, Isus Cristos acelaşi ieri, azi şi-n veci. Acela este Împăratul care va veni la Împărăţia Lui într-o zi. Şi Împărăţia Lui este acum stabilită în inimile poporului Său aici pe pământ.

E-222 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă eu niciodată... Vouă ar putea să nu vă placă de mine după aceasta. Vedeţi? Aţi putea să nu vă placă de mine, dar într-o zi voi o să realizaţi că Acela este Adevărul. Acum, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu nu o să vă mai ţin, dar eu vreau ca voi să reţineţi aceasta.

E-223 Noi aşteptăm după o Împărăţie, şi noi primim acum o Împărăţie care nu poate fi mutată. Noi primim ceva în inimile noastre, care nu există nici un diavol în iad să poată scutura afară. Nu există nimic.

E-224 Acest om bătrân de acolo, zilele trecute, a spus, "Ei bine," a spus, "Eu îţi spun." El a spus, "Iată ce este, domnule." Eu i-am spus că eu eram un lucrător, motivul că eu nu am fumat şi băut, şi aşa mai departe. El a spus "Ei bine, eu-eu admir aceea." El a spus, "Aceea este bine." A spus, "Când eu am fost în forţele de poliţie, totul," a spus, "a fost delicvenţă juvenilă. Aceea este tot ce avem astăzi."

E-225 Am spus, "Domnule, eu nu vreau să vă contrazic. Dar," am spus, "aceasta nu este delicvenţă juvenilă. Aceasta este delicvenţă de părinte. Părinţii sunt cei delicvenţi, aşa este, lăsându-şi copiii să facă aşa." Ei au nevoie de o...

E-226 Căci, voi, ce aţi făcut voi? Voi puneţi o revistă de Poveste Adevărată pe masa voastră, în locul Bibliei. În loc de adunări de rugăciune, voi a trebuit să alergaţi afară pe undeva şi să faceţi altceva. Aceea este ce se petrece cu lumea astăzi. Aceea este ce se petrece cu numiţii noştri Creştini; dansează, chefuri, şi băuturi sociale, şi, oh, de toate. Vedeţi? Aceasta este delicvenţă de părinte, şi nu delicvenţă de copil. Părintele este delicvent. El este acela. Observaţi.

E-227 Am spus, "Ce s-a întâmplat, domnule?" Am spus, "Dumneata stai aici. Noi suntem doi bărbaţi care nu ne-am întâlnit înainte, în viaţă. Dumneata eşti..." El a spus că era în vârstă de şaptezeci şi ceva de ani, doar făcând aceea suplimentar. Am spus, "Eu sunt un lucrător." Şi am spus, "Dumneata reprezinţi legile civile a ţării. Eu reprezint legile morale a ţării." Şi am spus, "Acum, dacă cineva a încălcat legile voastre civile, ce s-a întâmplat? Voi îi băgaţi la închisoare, nu-i aşa? Voi îi trimiteţi drept la închisoare dacă ei au încălcat legile civile."
El a spus, "Aşa este."

E-228 Am spus, "Dacă ei încalcă aceste legi ei se duc în iad." Am spus, "Un judecător drept care... Dumnezeu, pe baza Cuvântului Său... Acele cazuri sunt bazate pe legile naţiunii. Şi când ei sunt găsiţi nelegiuiţi, atunci nu există nimic decât de plătit pedeapsa. Şi orice lege care nu are o pedeapsă la ea nu este o lege. Corect." Am spus, "Să încalci legea lui Dumnezeu, Cuvântul Lui, este separare Eternă de la Prezenţa Lui." Am spus, "Acum vezi unde suntem noi."
El a spus, "Domnul să te binecuvânteze. Unde predici dumneata?"
Şi eu am spus, "Doar ori unde pot primi o uşă deschisă."

E-229 Acolo sunteţi. Vedeţi? Doar un om bătrân de acea vârstă, vedeţi, şi doar văzând aceasta la acel timp. Încalci legile lui Dumnezeu, care este Cuvântul Lui, şi tu eşti garantat la iad. Aceea este tot ce este. Slujiţi pe Dumnezeu acum.

E-230 Noi venim în această Împărăţie prin botezul Duhului Sfânt. Şi când noi venim înăuntru Acolo, nu o credinţă prefăcută. Unii, eu nu...

E-231 Acum, voi, să nu-să nu vă băgaţi aceasta în mintea voastră, "Acum, Fratele Branham nu crede că voi vorbiţi în limbi."

E-232 Eu cred că voi vorbiţi în limbi. Dar priviţi doar la acei care vorbesc în limbi, şi nu Îl au. Priviţi la... Priviţi la felul cum ei acţionează şi felul cum fac ei. Voi puteţi vedea că ei nu Îl au. Vedeţi?

E-233 Priviţi la biserici astăzi, zic, "Noi suntem Biserica." Fiecare din ele. "Noi suntem Biserica."

E-234 Există numai o Biserică, şi aceea este Trupul Tainic al lui Cristos. Când voi deveniţi înăuntru Acolo, voi sunteţi botezaţi înăuntru Acolo de Duhul Sfânt, şi El vă schimbă întreaga fiinţă.

E-235 Nu de mult. Eu voi spune aceasta, doar privitor la ceva ce mi-a venit în minte. Eu şi soţia, vara trecută, eu am venit acasă, de la una din adunări. Noi am mers să cumpărăm alimente. Noi am găsit o-o femeie purtând o fustă. Acesta a fost un lucru ciudat în ţara noastră. Ele sunt toate goale. Astfel, atunci, noi am văzut acea femeie. Ea... Şi noi am recunoscut pe unele din acele femei să-să aparţină şi să cânte în coruri în biserici acolo. Şi ea a spus, soţia mea a spus, "Billy, ce le face pe femeile acelea..." A spus, "De ce-de ce fac ele aceea?" A spus, "Poporul nostru..." A spus, "Mă întreb de ce?"

E-236 Am spus, "Noi suntem-noi suntem-noi nu suntem aşa. Noi nu aparţinem la acea împărăţie." Şi ea a spus... "Ei bine," am spus, "ei nu sunt felul nostru de oameni."

E-237 Şi ea a spus, "Ce vrei să spui?" A spus, "Nu suntem noi Americani?"

E-238 Am spus, "O, nu. Nu, domnule." Am spus, "Mă duc în Germania, eu găsesc un spirit German, un spirit naţional. Mă duc în Suedia, eu găsesc un spirit Suedez. Mă duc în India, eu găsesc un spirit naţional. Tu vii în America, tu îl găseşti pe Ricky, felul acela de spirit, o, un atot-ştiutor."

E-239 Priviţi pe aceia când ei vin în cealaltă ţară. Aceasta te îmbolnăveşte chiar să gândeşti că tu eşti American, felul cum ei acţionează. Aceea este corect. Este poporul care acţionează cel mai murdar, cei mai obraznici, independenţi, idioţi educaţi. Aşa este. Şi lumea cealaltă o ştie. Nu-i de mirare, că noi încercăm să ne cumpărăm prietenia cu dolarii noştri. Tu nu cumperi prietenia. Acum, există o cale... Naţiunea noastră este putredă până la rădăcini. Aşa este. Nu există speranţă pentru ea. Ea este toată dusă. Există numai un singur lucru pentru care să aştepţi, Venirea Domnului. Da.
Ea a spus, "Bine, nu suntem noi Americani?"

E-240 Am spus, ,,Nu. Noi locuim aici. Noi locuim aici. Nu există..." Am spus, "Păi," am spus, "tu vezi, oamenii aceia sunt Americani. Ei au spiritul American. Ei fac ca Hollywoodul, care guvernează America: îmbrăcămintea ei, moda ei, zeiţa ei, şi aşa mai departe. Aceea este chiar exact ce fac ei. Acum," am spus, "ei sunt Americani. Noi suntem de Sus. Femeile în biserica noastră, ele nu fac aceea. Ele trăiesc sfânt, curat."

E-241 Voi luaţi o femeie care poartă felul acela de îmbrăcăminte, şi iese afară pe stradă. Mie nu-mi pasă cât de moral încerci tu să trăieşti, la sfârşitul epocii, tu o să fi numită o curvă. Dacă vreun bărbat se uită la tine, să poftească după tine, şi tu i-ai prezentat propunerea, tu eşti vinovată de comitere de adulter. Isus a spus aşa. Tu ai putea fi aşa de curată faţă de bărbatul tău sau prietenul tău, cât ai putea să fi. Dar dacă tu te îmbraci aşa şi ceva păcătos se uită la tine, pentru care el trebuie să răspundă, la Ziua Judecăţii, şi tu te-ai prezentat.

E-242 Curăţaţi-vă, femeilor. Întoarceţi-vă înapoi la Dumnezeu. Aceea este ... Mie nu-mi pasă ce spun ei despre tine. Mergi înapoi la Dumnezeu.

E-243 Se obişnuia ca femeile să fie puse sus pe un piedestal. Ea este coloana vertebrală a unei naţiuni. Şi acum unde este ea? Ea a adus aceasta asupra ei. Ea este considerată... Ei nici măcar nu-şi iau jos pălăriile, să vorbească cu ele, sau nimic altceva. Aceasta este doar starea aceea. Ce au făcut ele? Aceasta au adus-o ele însele.

E-244 De ce a început aceasta? Ceva Ricky în spatele amvonului, cu vreun fel de experienţă de seminar, o marionetă la ceva organizaţie, în loc ca un om al lui Dumnezeu să ia acel Cuvânt şi să le sfâşie în bucăţi cu Acesta. Corect. Aceea este ce avem noi în biserică.

E-245 Dumnezeu, să fie milostiv. Să mergem la această Împărăţie. Să mergem până unde noi putem găsi şi noi trăim după acea Împărăţie, atunci a voastre-gândurile voastre sunt sfinte. Lucrurile voastre, gândurile noastre, sunt Sus, unde locuieşte moştenirea voastră.
Să ne plecăm capetele.

E-246 Solemn, eu vă pun această întrebare. Unii din voi ar putea ca nici măcar să nu se reîntoarcă deseară. Aceasta ar putea fi ultima mea dată să vă văd vreodată pe pământ. Isus ar putea să vină înainte de seară. Acolo ar putea să fie o distrugere înainte de seară. Aceasta s-ar putea întâmpla, voi ştiţi, la orice timp, despre acea Venire secretă a Bisericii.

E-247 Voi ziceţi, "Frate Branham, cu un timp în urmă, când tu ai spus, 'Biserica ar putea pleca şi noi nu am ştii'?" O, da. Biblia o zice. Nu, ei nu vor ştii nimic despre aceasta. Aceasta este o Venire secretă. El vine într-un secret şi îşi fură Biserica Lui. O ia la o parte, ca o carte ce am citit-o odată, despre Romeo şi Julieta. Vedeţi? El vine să O ia, nimeni nu ştie nimic despre aceasta.

E-248 Lumea va zice, păi, doi sau trei din aceasta, zic, "Păi, cineva a dispărut noaptea trecută." Şi departe dincolo în ţară, încă doi sau trei. Asta-i ce El a spus că se va întâmpla. "O, ei au mers afară pe undeva. Ei... Ceva fată a făcut o greşeală. Ea a fugit afară. Ceva bărbat, el a fugit afară, cu nevasta altcuiva." Ei au fost Răpiţi. Şi ei nu ştiu nimic despre aceasta. Sute de ei se duc în fiecare zi, şi ei nu ştiu nimic despre aceasta. Vedeţi?

E-249 Înainte ca timpul acela să se întâmple, nu aţi vrea să vă împăcaţi cu Dumnezeu? Eu trebuie să vă întâlnesc la Judecată. Eu vă iubesc. Eu nu cert poporul Penticostal pentru că... Eu nu vin printre voi să fiu o povară pentru voi. Eu vin pentru că Dumnezeu m-a trimis. Eu vin în Numele lui Isus Cristos. V-am spus eu vreodată ceva greşit? S-au ridicat vreodată careva din liderii voştri să încerce să-mi spună că am fost greşit? Eu le-aşi cere s-o dovedească. Ei ştiu mai bine decât atât. În regulă. Acum, voi aţi... Mulţi dintre voi aţi fost în adunări. Şi voi ştiţi că eu nu aş fi spus aceasta, în această dimineaţă, numai dacă am ştiut că oraşul acesta a avut nevoie de aceasta. Acesta este într-u totul dedat la toată murdăria şi putoarea. Voi aveţi nevoie de Cristos.

E-250 V-ar place să primiţi o adevărată Împărăţie a lui Dumnezeu, unde întreaga voastră fiinţă este schimbată; voi sunteţi transformaţi şi sunteţi făcuţi o creatură nouă; o floare întreagă de Viaţă, de Viaţă Eternă, este în voi; lucrurile lumii sunt moarte? Eu nu o să vă cer să veniţi la nici un altar. Eu o să vă cer sinceritatea voastră. Dacă voi într-adevăr doriţi, şi vreţi ca eu să mă rog, aşa cum închei serviciul, ridicaţă-vă mâna sus, ziceţi, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham." Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bine, vreo nouăzeci la sută.

E-251 Tatăl nostru Ceresc, cum m-am uitat în jos chiar înainte să-mi închid ochii, Doamne, şi am văzut această publicaţie aici, această reclamă în ziar, "povestea despre Tony Fontane," blondine, trucuri, dansând pe scenă, muzică, femei îmbrăcate imoral, bărbaţi.

E-252 Isus a spus, "Ce aţi ieşit să vedeţi când aţi mers să vedeţi pe Ioan; un om cu haine moi, gulere întoarse în jur, şi aşa mai departe? Nu." A spus, "Ei sunt în palate regeşti. V-aţi dus să vedeţi o-o trestie legănată de vânt; oricine care ar vrea o organizaţie oferind ceva puţin mai bună decât cealaltă, şi el s-ar duce la ea? Nu Ioan. El nu a fost o trestie legănată de vânt. El niciodată nu a compromis la nici care din lucrurile voastre." A spus, "Ce v-aţi dus să vedeţi, atunci, un profet?" A spus, "Eu vă spun vouă, mai mult decât un profet."

E-253 Tatăl nostru, Dumnezeule, ne dăm seama că nu există speranţe rămase pentru organizaţia de biserică. Aceasta s-a dus, Doamne. Aceasta a fost împotriva voii Tale, la început. Nu există speranţă pentru naţiune. Aceasta s-a dus.

E-254 Noi deja am văzut, această naţiune, chiar o mostră perfectă a lui Israel. Cum când Israel a venit în patria lor, şi-şi i-a alungat afară pe ocupanţi, cum noi am venit înăuntru şi l-am alungat afară pe Indianul American. Şi cum aveau ei oameni mari în zilele acelea: David, Solomon, Iosua. Şi aşa am venit noi înăuntru şi i-am alungat afară pe băştinaşi, şi ne-am aşezat pământul nostru, economia noastră, pe libertate a religiei, când noi am fost legaţi de dogme şi lucruri. Noi am avut bărbaţi mari, un Washington, un Lincoln. Dar, în final, cum au trecut anii, ei în final au ales înăuntru un Ahab care avea o Izabelă vopsită care a stabilit modele lumii. Aşa am făcut noi A chiar acelaşi lucru. Şi acum noi vedem acelaşi lucru să ia loc. În ziua aceea, tu ai avut un Ilie să stea şi s-o condamne. O, cum l-au urât ei, dar el-el a stat. Glasul lui încă va sta la Ziua Judecăţii.

E-255 Şi, Tată, trimite-ne un Ilie. Trimite-ne Glasul Bibliei, Glasul lui Dumnezeu, şi adevereşte-L. Şi dovedeşte că Tu eşti Dumnezeu, că Tu faci la fel ieri, azi, şi-n veci, ca poporul să ştie. Fără nici o ezitare, ei văd că acesta este Adevărul. Şi fie ca oamenii...

E-256 Ca femeia mică la fântână, a fost încurcată în tot felul de lucruri, dar când acea Lumină a reflectat peste cărarea ei mică pe care ea umbla, ea a văzut ceva. Ea niciodată nu a mai fost aceeaşi. Ea a venit la un Izvor pe care nicodată nu l-a vizitat înainte.

E-257 Admite, Doamne, astăzi, ca mulţi astăzi să vadă că acolo este un Izvor deschis, şi Cuvântul lui Dumnezeu încă are efect pentru fiecare care va crede şi Îl va primi. Multe mâini s-au ridicat, Doamne Isuse. Ei sunt cu disperare în nevoie. Eu cred că ei au fost serioşi. Eu cu greu pot gândi căci-căci oamenii care încearcă, şi au venit în această mişcare Penticostală, pentru că ei au ieşit din aceste mode şi lucruri, şi au văzut că nu era nimic de ele. Şi ei au venit drept aici înăuntru, să se afle în acelaşi fel de conglomeraţie de-de Hollywood, acelaşi fel de program educaţional, ştabi mari, cum o numim noi pe pământ, Doamne. O, cum... Dumnezeule, ajută-i. Vrei Tu, Tată?

E-258 Şi eu-eu cred că ei nu ar putea să-şi ridice mâna, fără ca acolo să fie Ceva să-i facă să ridice mâinile. Acolo este un Duh în jurul lor. Şi aceşti bărbaţi şi femei, nouăzeci la sută din ei, poate, Doamne, care îşi dau seama că există ceva greşit, şi ei-ei nu o vor în felul acela. Şi acum, conform cu ştiinţa, ei nu ar fi putut ridica acea mână; gravitaţia ţine acea mână în jos. Dar ei pot sfida ştiinţa, pentru că ei sunt fiinţe umane şi ei au un spirit care poate comanda la acea mână să vină sus, şi ea va veni sus.

E-259 Şi, Dumnezeule, Tu aşa ia-i înzestrat pe oameni cu... pe libertatea de alegere morală, să-şi facă propriile lui hotărâri. Şi acum acolo este un Duh stând alături de ei care le spune că tocmai duhul în jurul căruia ei se închinau a fost greşit, şi ei vor o hotărâre. Şi Duhul care este în jurul lor, Duhul Sfânt, îi face să-şi ridice mâinile şi să spună, "Dă-mi Dumnezeule." Doamne, Tu cunoşti inimile lor. Mă rog ca Duhul Sfânt să vină revărsat înăuntru, ca un dig rupt pe undeva, şi revărsarea aşteptărilor depozitate ale Duhului Sfânt să pună sufletele lor vii cu Foc adevărat, cu dragostea lui Dumnezeu să ardă acolo, pentru umanitatea muribundă; nu pentru organizaţie, ci pentru umanitatea muribundă; nu pentru politică, precum ei văd lumea organizaţională destrămându-se. Ei văd lumea politică destrămându-se. Şi cei... O.N.U. al lor, un mare balon măreţ de gumă care este împins în jur de fiecare vânt de-de doctrină politică, împins într-o parte şi-n alta. Şi, O Dumnezeule, ei văd... acest consiliu al bisericilor, aşa cum ei îl numesc. Ei văd că acesta îi mută drept într-o capcană, Doamne, ca un paianjen ţesând o pânză.

E-260 Dumnezeule, fie ca Penticostalii să se trezească, repede, Doamne, până mai este timp ca ei să se poată trezi. Trezeşte acest oraş mic aici, Doamne. Trezeşte aceste femei care sunt aşezate aici. Trezeşte aceşti bărbaţi. Nu lăsa ca aceasta să treacă, Doamne.

E-261 Cum biserica Catolică, s-a trezit după Sfântul Patrick. Cum biserica Evreiască, s-a trezit după Ilie, apoi i-au împodobit mormântul. Cum biserica Catolică, s-a trezit după Ioana de Arc. Ei nu o ştiu în timp ce aceasta se petrece. Dar după ce s-a dus, atunci îşi dau seama. Cum biserica, s-a trezit după ce Isus a fost crucificat. Prea târziu, atunci. Ei deja au făcut-o.

E-262 O Dumnezeule, trezeşte Penticostalii. Eu îi iubesc, Doamne. Ei sunt oamenii... Ei-ei ajută să-mi hrănesc copiii. Doamne Dumnezeule, fă-le de cunoscut că Mesajul lui Dumnezeu nu trebuie să vină afară din organizaţia sau rândurile lor. Tu ridici ce Tu vrei. Tu eşti Dumnezeu. Zguduie sufletele lor în această dimineaţă, Tată, şi adă-i înapoi la o realizare că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Şi noi suntem acum aşezaţi în Prezenţa Lui, în locurile Cereşti, fiind înălţaţi de Cuvânt. Ei sunt ai Tăi, Doamne. Fă cu ei cum vezi Tu potrivit. Eu îi prezint la Tine, ca trofee ale Mesajului, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-263 Eu Îl iubesc. Voi Îl iubiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dacă sora noastră ne-ar da un ton, "Eu Îl iubesc. Eu Îl iubesc." Sunteţi voi supăraţi pe mine? ["Nu."] Dacă voi sunteţi, veniţi aici şi daţi mâna cu mine, şi să ne rugăm. Vedeţi? Eu v-am spus Adevărul, Adevărul muribund, al Evangheliei. Într-o zi s-ar putea să vă daţi seama de aceea. Să nu lăsaţi să fie prea târziu. Ne putem ridica, doar un moment?
Eu Îl iubesc...
Voi faceţi aceasta? Ridicaţi-vă mâinile sus.
... eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe Calvar.

E-264 Acum, Metodistul să se întindă acolo la Baptist, unitarianul să se întindă acolo la trinitarian, şi biserica lui Dumnezeu să se întindă la Adunarian. Fiecare din noi, în timp ce cântăm aceasta, spuneţi cu sinceritate, "Eu te iubesc, frate, soră. Eu mă voi ruga pentru tine. Tu eşti fratele meu, sora." Să o facem din nou acum.
Eu... [Fratele Branham le vorbeşte la fraţi – Ed.]
Pentru că El m-a iubit întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe...

E-265 Acum, Adunarea lui Dumnezeu, veniţi să priviţi la Acesta, după aceea, şi apoi pocăiţi-vă. Rugaţi-vă pentru organizaţia voastră, sau ieşiţi afară dintr-un astfel de făgaş ca acela. Adunarea lui Dumnezeu are nişte bărbaţi evlavioşi adevăraţi înăuntru acolo. Eu îi cunosc. Unitarienii au bărbaţi evlavioşi adevăraţi printre ei. Aşa este. Biserica lui Dumnezeu are bărbaţi evlavioşi adevăraţi. Baptiştii, Metodiştii, ei au bărbaţi evlavioşi. Dar sistemul este cel ce-i ţine în felul acela, marionete la sistem.

E-266 "Eu..." Să ne ridicăm mâinile acum către El pe care-l iubim. "Eu..." Cu toată inima voastră acum, "Eu Îl iubesc."
În regulă. Frate Demos.

Up