Lumina Roşie Sclipitoare A Semnului Venirii Lui

The Flashing Red Light Of The Sign Of His Coming
Data: 63-0623E | Durată: 2 ore 14 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Să rămânem în picioare doar un moment pentru rugăciune, şi să ne aplecăm capetele.
Tatăl nostru Ceresc, Ţie îţi dăm noi laudă pentru tot ce au văzut ochii noştri şi ce au auzit urechile noastre. Şi noi Îţi mulţumim, Doamne, pentru că astăzi noi ştim că Tu eşti acelaşi Dumnezeu Iehova mare care ai fost întotdeauna şi vei fi întotdeauna.
Noi Îţi mulţumim pentru Isus Cristos Care a făcut-o posibil ca noi să putem fi iarăşi înapoi în părtăşie Divină cu Tine, prin vărsarea Sângelui Lui nevinovat, că prin ispăşirea acelui Sânge noi suntem acum fii şi fiice a lui Dumnezeu. Nu se arată încă ce vom fi noi la sfârşit, dar noi ştim că vom fi ca El, căci noi Îl vom vedea aşa cum El este. Şi, Tată, aceea este total suficient pentru noi, atât timp cât noi suntem ca El, stând în forma chipului Său.
Şi acum, Tată, noi nu vrem să fim la ora aceasta conformaţi cu lucrurile lumii, ci să fim transformaţi prin reînnoirea duhului nostru, de către Duhul Sfânt, ca El să poată veni şi să ia vieţile noastre în Propria Lui grijă, şi să-să ne conducă şi să ne călăuzească pentru câte zile avem rămase pe pământ, şi să mărim marele Lui Nume.

E-4 Noi Îţi mulţumim pentru toate lucrurile acestea. Şi cu aşteptări noi privim după vizita Ta cu noi în seara aceasta aşa cum suntem adunaţi înăuntru acum, şi credem că Te vei întâlni cu noi aşa cum Tu ai promis. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
Aşezaţi-vă.
Cred că David a fost care a spus, "Am fost fericit când ei au spus către noi, a spus către mine, ,Să ne ducem în casa Domnului."' Şi noi suntem într-adevăr foarte recunoscători să fim aici în seara aceasta, şi îl simt un privilegiu să am această mare ocazie să-să fiu aici, să vorbesc cu voi oamenilor.
Eu fac câteva benzi. Aşa că mă uit doar în cameră să văd dacă fraţii luau benzile. Sunt-sunt pornite acum, benzile funcţionează. În regulă. Scopul acesta pentru aceasta, este, că eu am promis să trimit afară Mesaje, să vină, să fie înregistrate aici la Tabernacol. Acum noi suntem ...
Mi-ar place să spun ceva despre azi dimineaţă. Astăzi, chiar după masă, adică, când noi am încheiat adunarea de dimineaţă, ceva a avut loc care poate că unii din voi nu erau aici şi nu aţi auzit despre aceasta. Eu încheiam serviciul, şi eu vorbeam de la platformă aici, priveam pe un frate stând aici afară dând mâna cu oamenii, cu numele de Fratele Way, îl numim noi aici. Soţia lui este o felceriţă bună înregistrată.
Şi Fratele Way este unul din slujitorii lui Dumnezeu, şi el de asemenea lucrează în muncă seculară, dar are o chemare pe inima lui, cu anii, la lucrare pe câmpul de misiune. S-a simţit călăuzit ca Dumnezeu să-l aducă aici şi să aştepte la acest post aici până când primeşte mai departe porunci ca să avanseze în câmp. Cu câteva zile în urmă, vorbeam cu el, şi aveam un mic interviu cu el şi soţia lui.
Şi azi dimineaţă, când mi-am făcut mărturisirea de a avea complex, m-am referit şi la Fratele Way de a avea un complex, care este cu certitudine normal printre toţi oamenii, şi la un¬un moment după aceea, Fratele Way a fost lovit într-un atac de inimă şi a căzut mort pe duşumea. Şi am văzut-o pe soţia lui, şi am observat... eu am fost pe lângă multe persoane care mureau, şi eu-eu nu trebuie să-să spun aceasta.

E-10 Mie îmi place să mă laud cu Isus Cristos, şi puterea Lui. Dar la timpul acesta mă gândesc că noi nu ar trebui să încercăm să ne lăudăm cu El în vreun fel la ceva ce El-El¬-El nu a făcut. Dar eu l-am văzut pe Isus Cristos să învieze morţi, de multe ori, infailibil, cu examinarea doctorului să o dovedească.
Spre exemplu, în Connecticut doar recent, într-un miting, şezând într-un mare, vechiul... un fel de auditoriu renumit, acolo era un Doctor Barton, un doctor Creştin pe platformă cu mine, un doctor medical. Şi acolo era o femeie Creştină fină renumită, una drăgălaşă, ea era femeie bogată. Ea era aşezată cumva de partea mea stângă. Şi eu am chemat rândul de rugăciune, şi am observat femeia doar cu totul dintr-o dată...

E-11 Când la oricine, i se opreşte inima... Tu îţi poţi închide ochii, dar când eşti şocat la moarte, când ţi se opreşte inima, de fapt ochii ţi se dau în spate, şi partea albă a ochilor tăi se împinge afară. Şi eu am observat-o aşa cum ea s-a lăsat în jos. Şi ei repede au chemat după doctorul medical, şi el a alergat la ea să-i ia pulsul, şi a dat din cap, şi-a pus mâinile peste ea, şi urechea la inima ei. Şi ea era dusă. Ea a căzut pe duşumea, şi fiica ei ţipa, ceea ce a întrerupt mitingul. Eu am continuat înainte, căci eu nu am avut nici un cuvânt de la Domnul pentru femeie. Şi am continuat înainte.

E-12 Ei au spus ceva despre a-l aduce pe Fratele Branham. Şi au zis, "Noi nu vrem să-l chemăm în rândul de rugăciune, pentru că el este sub discernământ." Şi ei au zis, "Aduceţi pe micuţul Branham," acela era Billy. Şi Billy, fiindcă era o femeie moartă, el nu a vrut.

E-13 Voi ştiţi, oamenii devin suspect de cineva care să fie mort. Aceea, aceea-aceea este doar o carcasă. Nu există nimic acolo.
Că, oamenii gândesc ciudat. Că, persoana nu este acolo, ea însăşi; ei s-au mutat înainte. Şi astfel el se temea să-să meargă pe lângă femeie, pentru că ea era moartă.

E-14 Şi atunci imediat Duhul Sfânt mi-a vorbit. M-am întors de la loc, am umblat jos pe scări, am venit în jur unde era ea. Şi chiar cum am pornit spre unde era ea, Duhul Sfânt mi-a vorbit; şi am zis, "Mary!"

E-15 Ea a zis, "Da, Frate Branham." Ea era bine. Şi-şi ea niciodată nu ne-a văzut înainte. Şi aceasta era prima în miting.

E-16 Atunci la Shawano doar recent în, o, eu aş zice, în ultimii, cam, patru ani în urmă, sau cinci, eu am vorbit într-o seară la arsenal. Şi acolo era o mare aglomeraţie de oameni. Şi un om bătrân în vârstă de vreo optzeci de ani, eu presupun, şi soţia lui drăgălaşă, ei erau Luterani de credinţă, se duceau la biserica aceea mare Luterană de renume acolo. Eu i-am uitat numele acesteia acum. Ea este cea mai mare adunare Luterană din America, la o singură adunare, de membri de biserică. Şi este un mare ţinut pentru Luterani. Şi în timp ce eu vorbeam, eu l-am observat pe om, capul mergându-i în spate aşa; şi mâinile i-au mers în afară, şi el s-a aplecat înainte, mort în scaun. Şi soţia lui a început să ţipe, şi ea a ţipat, "Ajutaţi-mă cineva! Ajutaţi-mă cineva!"

E-17 Şi m-am uitat. Am zis, "Doar staţi toţi aşezaţi, fiţi liniştiţi." Înţelegeţi? Am aşteptat după Domnul să-mi dea un cuvânt. Şi-şi eu... Satan... Eu doar mă pregăteam să fac chemarea la altar, şi aceea-i chiar când el vrea să se arate.

E-18 Deci aţi observat vreodată când tu începi să faci o chemare la altar, chiar copiii mici vor începe să ţipe, şi lucruri ca acelea? Acela-i Satan. Voi care sunteţi duhovniceşti înţelegeţi.

E-19 Aşa că Domnul mi-a dat numele lui, şi eu l-am chemat, şi el a venit la viaţă chiar aşa.

E-20 Şi azi dimineaţă când eu mă întorceam, vedeţi, şi am văzut, de multe ori, pe Domnul Isus să-i aducă înapoi pe cei morţi. Bebeluşul mic în Mexic a murit la ora nouă în dimineaţa aceea, şi aceasta era între zece şi unsprezece în seara aceea când el a venit înapoi la viaţă. Şi-şi aceea-i o mărturisire de bună credinţă cu mărturia doctorului despre aceasta, vedeţi, că copilul a murit în biroul lui la ora nouă în dimineaţa aceea. Eu cred că era pneumonie. Şi copilul este în viaţă astăzi, atât cât ştiu eu. Şi aceea era înaintea a, o, vai, treizeci, patruzeci de mii de oameni.

E-21 Şi atunci azi dimineaţă l-am văzut pe Fratele nostru Way, cum el era aşezat, el era aşezat chiar aici acum. Dar aşa cum el era aşezat chiar pe aici pe undeva, el era ridicat. Şi noi cântam, şi, "Glorie, glorie, aleluia," şi dădeam mâna unul cu altul. Eu l-am observat aşa cum l-a lovit, şi capul lui a mers în spate. El, Fratele Way, nu este dedat la lucruri ca ceva ca să ameţească sau să meargă în felul acela. Şi, el, eu l-am văzut să cadă în spre înapoi. Şi am văzut-o pe soţia lui, care este o soră înregistrată, să-i controleze pulsul. Şi ea a ţipat; el era dus.

E-22 Şi-şi atunci eu cred că era Sora Nash, o doamnă aici, o soră de culoare care vine la biserică, unele din ele au început să alerge înainte. Şi acum ea, D-na Way, a continuat să ajungă după mine să vin peste platformă. Şi am zis, "Fiecare să păstreze linişte, rămâneţi în scaunul vostru." Niciodată să nu fiţi agitaţi în felul acela de timpuri. Înţelegeţi? Aceea-i ce Satan vrea să facă. Doar aşteptaţi şi vedeţi ce zice El. Dacă cineva se mută spre Slavă, păi, noi trebuie să ne ducem cândva, nu-i un loc mai bun decât în biserică, deci-deci decât chiar în casa Domnului. Deci atunci...
Dar omul se întorcea înapoi. M-am gândit poate ceva a, el a leşinat sau ceva i s-a întâmplat, în felul acela. Dar când m-am uitat, şi capul lui s-a întors în jur pe aici, şi văzând interiorul, partea de jos a ochilor lui, împinşi în afară. Tu nu poţi închide, tu nu poţi să-ţi pui ochii în starea aceea; oprirea inimii este ceea ce face aceea. Şi eu am mers dincolo de aceasta, şi el... Acolo era cineva, persoană amabilă, a pus o... ceva pe care să-i pună capul. Şi acolo erau picioarele lui, mâinile, şi totul, înţepenit. Ea s-a oprit. Faţa lui era aşa de întunecată ca vestonul meu, negru roşiatic, şi ochii lui daţi pe spate. Şi eu cunosc atacul de inimă. Eu ştiu ce fac ele şi cum se schimbă; oricare altul care au văzut-o vreodată. Aşa că mi-am pus mâna pe pulsul lui, şi acolo nu era mai mult puls decât cum este pe acest pupitru. [Fratele Branham bate pe pupitrul de lemn – Ed.] Nici un lucru. Aici este soţia lui, o soră înregistrată, care i-a controlat pulsul. Nu era nici un puls acolo.

E-23 Atunci, zilele trecute în timp ce eu eram cu Fratele Way la un discernământ înăuntru aici, am văzut că el avea o inimă şovăitoare, oricum. Deci atunci m-am gândit, "Asta este." Deci mi-am pus mâinile peste el. Am zis, "Scumpe Dumnezeule, eu chem, în Numele lui Isus Cristos, sufletul fratelui meu, viaţa lui din nou înapoi." Şi Domnul Iehova ştie, şi Biblia Lui aici înaintea mea, s-a simţit parcă, când mi-am avut mâna pe pulsul lui... Şi aşa cum eu ştiu că voi răspunde pentru aceasta la Ziua Judecăţii dacă ar fi greşit. Şi s-a simţit de parcă pulsul lui a bătut de patru sau cinci ori, repede, a mers, pomp, pomp, pomp, pomp, pomp; şi atunci a pornit, mergând, pomp, pomp, pomp, pomp.

E-24 Şi el a încercat să-şi deschidă gura să-mi spună ceva. Şi încerca să-şi facă gura, şi bolborosea, cumva, să încerce să o spună. Şi el a rostit cuvintele, "Frate Branham." Atunci se părea de parcă mergea înapoi să doarmă sau ceva, şi eu am aşteptat iarăşi doar un moment, i-am controlat din nou pulsul; el bătea normal. Şi atunci m-am uitat din nou, şi el s-a uita spre mine. Şi el era cumva, am văzut, buimăcit; el nu ştia unde era, dar inima îi bătea normal. Şi Dumnezeu i-a chemat iarăşi viaţa lui înapoi.

E-25 Deci eu-eu spun aceasta în onoarea lui Isus Cristos, care acesta este acelaşi Dumnezeu, căci când... Azi dimineaţă am predicat îndelungat, mult peste timpul meu, şi obosit şi epuizat. Şi acolo puteau fi două lucruri. El sau a obosit, sau când am vorbit despre a avea un complex, [atitudini emoţionale – Trans.] nu doar să-să-1 încurc pe fratele meu, aşa cum spunem noi, pentru că eu aveam... eu mi-am făcut mărturisirea de a avea complex. Şi eu presupun că dacă aş întreba în seara aceasta, în această audienţă de oameni, "Câţi de aici înăuntru ştiţi că aveţi complex?" practic fiecare mână ar merge în sus. Ca tu să poţi ştii, Frate Way, dar lasă-mă să îţi arăt dacă acesta-i discernământ sau nu. Cât de mulţi ştiţi că aveţi un complex, ridicaţi-vă mâna. Uitaţi-vă acolo! Vedeţi? Dar eu-eu nu ştiu dacă şocul acela ca eu să spun aceea la Fratele Way, să-l ia de parcă eu aş putea să-l mustru sau ceva, atunci, că el a căzut în starea aceasta, şi Domnul Isus doar l-a adus înapoi.

E-26 Acum eu-eu mă... gândesc că acelaşi Dumnezeu pe care marele Sfânt Pavel l-a reprezentat în zilele lui, căci când el a predicat îndelungat într-o seară, şi un om a căzut şi viaţa lui era dusă din el; şi Pavel, punându-se peste om, prin harul lui Dumnezeu, a zis înapoi către audienţă, "Viaţa lui este în el." Eu-eu mă gândesc că aceasta ne dovedeşte, sau dacă nu aţi văzut-o niciodată înainte, că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci.

E-27 Şi atunci ar fi putut să fie aceasta, că am încercat să mă gândesc despre aceasta în după masa asta. Că, eu am stat aici, şi cu toată inima mea eu v-am spus exact Adevărul, şi să vă spun despre complexul meu, şi să-mi fac mărturisirea deschis, căci... şi să vă cer să vă rugaţi ca fiinţa mea lăuntrică să fie schimbată înspre popor, ca eu să pot face aşa cum a făcut Domnul. Şi să confirme că El încă mă va trimite pe câmp, El a lăsat să se întâmple aceea să arate că El încă vindecă pe bolnavi şi putea să învie pe morţi, putea să învieze pe morti. Şi mă gândesc că nu era mai mult decât o confirmare despre ce am predicat, şi a mărturisit despre Împărăţia lui Dumnezeu. Şi asta-i ceva de-a lungul liniei care El tocmai i-a spus Fratelui Roberson acolo, şi la un altul dintre fraţi. Acum noi Îl iubim pentru aceea.

E-28 Şi noi suntem mulţumitori în seara aceasta că Fratele Way este cu noi în seara aceasta. Şi cu siguranţă Dumnezeu nu a terminat cu fratele nostru, sau el ar fi plecat azi dimineaţă. Acolo este ceva ca Fratele Way să facă. Şi eu vreau ca tu să ştii, Frate Way, că această întreagă biserică, cu mine, ne vom ruga ca
Dumnezeu să-ţi arate planul Lui pentru viaţa ta şi a soţiei tale; şi, îndată ce aceasta s-a materializat, te va plasa înăuntru acolo. Eu sunt sigur că El o va face, Frate Way. Şi noi toţi, ca Creştini, vom fi mulţumitori pentru Fratele Way. Este asta aşa, biserică? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi ne vom ruga ca el şi Sora Way să-şi găsească locul în Domnul, pentru slujba lor în viaţă.

E-29 Acum, de asemenea, am vrut să-i vorbesc Fratelui Way. Am venit devreme aşa ca să-i vorbesc şi să aflu doar care-i atitudinea lui, sau ce s-a întâmplat. Şi el nu ştie. Vedeţi, acesta doar a mers afară, şi el doar a căzut şi a plecat. Asta-i tot.
Fratele Way a vrut şi a întrebat dacă există cineva în clădire care se duce jos la Arkansas, marţi sau ori când vă duceţi, la-la acest miting. Acum, acesta-i-acesta-i poate un miting foarte mic. Este o frăţietate care se întâlneşte. Şi mă gândesc că este sus în vreun fel de junglă, sau aşa ceva, sus de tot. Şi acolo probabil că nu vor fi prea multe persoane, eu-eu presupun, la miting, deoarece, franc, ei nici măcar nu ştiu că eu vin, încă. Înţelegeţi? Şi aşa prietenii mei pe acolo, probabil că va fi o seară sau două înainte ca ei să ştie, chiar prietenii mei din Arkansas, care mă cunosc jos acolo, vor fi la miting. Dar dacă cineva se duce, şi ar avea loc să lase pe cineva să meargă cu ei, Fratele Way ar fi bucuros să o facă. El a spus să fac anunţul că el nu va fi o povară asupra oamenilor, să aibă grijă de el în timp ce era acolo, pentru că el o putea face. Dar el, dacă cineva se ducea, ar fi un semn pentru el că lui Dumnezeu i-ar plăcea ca el, sau va fi în-fi în voia lui Dumnezeu ca el să meargă jos. Deci voi toţi îl cunoaşteţi pe Fratele Way, aşezat aici la colţ. Şi dacă cineva ar vrea, care merge jos, şi are un loc pentru un pasager în plus, el ar fi bucuros să o facă.

E-30 Iar apoi duminica următoare seara, cu voia Domnului, eu voi-eu voi fi înapoi, sau duminica următoare dimineaţa, adică. Şi-şi Fratele Neville are şcoala Duminicală, şi când aceasta se termină, eu vreau să fac o altă bandă dacă eu pot. Şi dacă eu nu sunt greşit, mă gândesc că voi vorbi despre Face Viaţa Ta... Este Viaţa Ta Vrednică de Evanghelie? Aceea, aceea-i, sau, Este soţia Ta... Viaţa Ta Vrednică de Evanghelie? Asta-i ce vreau eu să spun. Este Viaţa Ta Vrednică de Evanghelie? Şi eu vreau să fac o bandă despre aceea, dacă Domnul voieşte.

E-31 Iar acum, în seara aceasta, eu am anunţat astăzi că eu urma să fac banda. Şi pastorul, eu nu cred că a predicat măcar; doar m-a chemat afară, şi aşa să vorbesc aici la platformă. Acum, atunci eu nu ştiu... Acum, dacă ei fac benzile, dacă voi se pare că obosiţi sau ceva, voi doriţi să mergeţi afară, doar fiţi cât se poate de liniştiţi, deoarece noi nu... Vedeţi, aceste-aceste microfoane sunt foarte, foarte sensibile, şi ele prind un zgomot mic. Şi noi facem, încercăm să facem aceste benzi pentru o slujbă internaţională.

E-32 Şi în seara aceasta eu doresc să anunţ subiectul meu aşa cum... după ce eu-eu citesc Cuvântul lui Dumnezeu, aflat în Evanghelia Sfântului Matei, capitolul al 24-lea. Din Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul al 24-lea, şi să începem acum la al 32-lea verset şi să citim Scriptura.
Acum învăţaţi o pildă de la pomul de smochin; Când ramura lui este-este încă fragedă, şi înmugureşte frunze, voi ştiţi că vara este aproape:
Tot aşa şi voi, când voi veţi vedea toate lucrurile acestea, ştiţi că este aproape, chiar la uşă.
Adevărat Eu vă spun, Această generaţie nu va trece, până când toate lucrurile acestea vor fi împlinite.
Cerurile şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.
Dar despre ziua şi despre ceasul acela nu cunoaşte nimeni, nu, nici îngerii din cer, ci Tatăl numai.
Dar cum erau zilele lui Noe, tot aşa va fi venirea Fiului omului.

E-33 Acum în citirea noastră, noi aflăm în seara aceasta, aşa cum citim, că prima parte din acest capitol se citeşte că ucenicii L-au chemat la o parte pe munte, munte, şi au spus către El, "Care va fi semnul sfârşitului lumii? Care va fi semnul Venirii Tale? Şi când va veni un timp că acolo nu va fi o piatră rămasă pe alta, pe templu?" Acum El merge înainte să răspundă. Vedeţi aici în 1-ul verset.
... Isus a mers afară, şi s-a îndepărtat de la templu: şi ucenicii lui au venit la el... să-i arate clădirea, templului.
Şi Isus a zis către ei, Nu vedeţi voi toate lucrurile acestea? Adevărat vă spun Eu vouă, Acolo nu va fi rămasă aici o piatră pe alta, care nu va fi aruncată jos.
Şi ucenicii lui... Şi cum el a şezut pe munte... (scuzaţi-mă) ... cum el a şezut pe muntele Măslinilor, ucenicii au venit la el în taină, zicând, Spune-ne, când vor fi lucrurile acestea? şi care va fi semnul venirii tale, şi al sfârşitului lumii?

E-34 Vedeţi, ei au pus trei întrebări, şi El a răspuns înapoi la trei întrebări. "Când va veni un timp când acolo nu va fi rămasă o piatră pe alta? Care-i semnul Venirii Tale? Şi cum e cu sfârşitul lumii?" Şi mulţi, eu cred, că noi fraţii facem greşeli prin a încerca să aplicăm toată aceasta la Venirea Lui. Dar El răspunde la trei întrebări diferite care I-au fost puse. "De ce va fi timpul că acolo nu va fi una din aceste pietre rămasă pe cealaltă; când va fi lucrul acesta? Şi care va fi semnul Venirii Tale? Şi ce va fi la sfârşitul lumii?" Vedeţi, trei întrebări diferite. Şi El începe să răspundă la una, despre când "pietrele nu vor fi nici una rămasă pe cealaltă." Şi atunci după ce El sfârşeşte întrebarea aceea, atunci El începe, "semnul venirii Lui." Şi apoi merge în, "sfârşitul lumii."

E-35 Acum noi observăm aici unul din lucrurile despre care eu doresc să vorbesc în seara aceasta, este... Lumina Roşie Sclipitoare A Semnului Venirii Lui. Şi noi vom stărui în seara aceasta asupra zilelor lui Noe, "Aşa va fi la venirea Fiului omului." Şi acum aceasta m-a izbit zilele trecute, şi m-am gândit că poate eu aş încerca să pun aceasta pe bandă şi să vorbesc asupra acesteia. Şi am scris câteva Scripturi aici la care mi-ar place să mă refer, poate, şi-şi le citesc, în scurt timp.

E-36 Dar acum Domnului nostru Isus i s-a pus această întrebare, şi El le-a dat semnul Venirii Lui. Şi atunci imediat El a spus aceasta, "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece." Iar apoi El a spus, "Învăţaţi o pildă de la smochin. Când el îşi creşte mlădiţele, voi ştiţi că vara este aproape. Deci când voi vedeţi aceste lucruri să vină la împlinire, sau se fac manifestate, să ştiţi că timpul este aproape. Şi generaţia aceasta nu se va sfârşi până când toate aceste lucruri vor veni la împlinire." Ce generaţie? Generaţia care vede lepădarea de credinţă despre care noi o să vorbim în seara aceasta.

E-37 Deci când ne gândim despre textul meu, ca o lumină roşie sclipitoare a Venirii Lui, îmi aminteşte de aşteptarea la o staţie de cale ferată, care când un om sau persoane stau în jur, aşa cum mulţi dintre noi au stat, când noi am aşteptat să prindem trenul. Şi noi nu putem auzi trenul, sau voi nu-l vedeţi, dar voi ştiţi că este-este timpul. Poate împegatul spune, "El este un¬un pic târziu. El nu este exact la timp, dar noi nu ştim chiar când, dar el va sosi curând." Şi noi vom umbla în jur în staţie, cu mâinile în buzunarele noastre, şi şedem pe valizele noastre, şi mergem afară şi cumpărăm o pungă de arahide, şi vorbim cu cei... cineva dincolo pe stradă. Dar dintr-o dată noi vedem că ceva se întâmplă.Acolo-iun zgomot ce are loc afară la linie. Şi când noi am auzit, braţul se duce în jos, şi lumina roşie începe să sclipească. Ce este aceea? Trenul este în semnalizări. Deşi voi nu-l puteţi auzi, deşi nu-l puteţi vedea, dar totuşi lumina aceea roşie sclipitoare şi rampa aceea în jos arată că el vine înăuntru. Şi atunci dacă vă aşteptaţi să plecaţi pe trenul acela, voi mai bine să aruncaţi jos punga aceea de arahide, opriţi¬vă discuţia, luaţi-vă valiza, şi fiţi gata sau voi veţi fi lăsaţi în urmă, căci el se opreşte local doar pentru câteva momente. El va fi dus. Dacă tu încă stai să vorbeşti, cu vecinul de vizavi de stradă, tu vei fi lăsat în urmă.

E-38 Cu cât mai mult este aceasta, atunci, când noi vedem un semnal sclipitor că El este în semnalizare! Trenul de Evanghelie veche trece pe aici, destul de curând. Şi aşa cum noi studiem în seara aceasta asupra acestui mare subiect, semnalul sclipitor, aşa cum Domnul nostru a şezut pe munte şi le-a spus că lucrurile acestea vor avea loc, "Cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi la venirea Fiului omului."

E-39 Acum noi vrem să mergem înapoi, pentru un loc mic, şi să aflăm dacă noi putem afla ceva în ziua aceasta care-i asemănător cu zilele lui Noe. Şi atunci ne putem da seama atunci unde suntem în ziua aceea despre care a vorbit Domnul nostru, să vedem dacă putem afla vreo asemănare din zilele lui Noe. Ca să facem aceasta, eu cred că ar trebui să mergem înapoi la Cartea despre Geneza, la zilele lui Noe. Şi dacă vreţi să deschideţi cu mine, dacă voi vreţi, în Scriptură, înapoi la Geneza capitolul al 6-lea, şi acelea sunt zilele potopului, şi moralul şi condiţiile din ziua aceea, Geneza al 6-lea capitol. Acum, noi vrem să citim, să vedem şi să comparăm ziua aceea cu ziua aceasta. Observaţi.
Şi a venit la împlinire, când oamenii au început să se înmulţească pe faţa pământului, ...

E-40 Chiar primul cuvânt ne prezintă cu o lumină absolut sclipitoare că ziua este aproape, căci nu a existat niciodată un timp în toată istoria ca să fi existat vreodată aşa de mulţi oameni, şi să se înmulţească aşa de repede, cum avem noi astăzi, încât este greu să găseşti un loc să stai. Şi aşa de mulţi oameni se înmulţesc pe pământ, încât ştiinţa spune, că, "Dacă continuă să se înmulţească aşa cum este, în douăzeci de ani acolo nici măcar nu va fi hrană pe pământ pentru oameni." Reader's Digest, eu cred că era aceasta, care a citat aceea, că, "Acolo nici măcar nu va fi hrană pentru oameni ei se înmulţesc aşa de repede."

E-41 Noi putem privi în jur şi vedem că locurile care obişnuiau să fie sălbăticiune s-au transformat în oraşe, şi totuşi controlul naşterilor [de măsuri anticoncepţionale – Trans] este la cel mai mare exces decât cum a fost vreodată. Eu cred că s-a spus despre Chicago... Eu sper să nu citez greşit aceste cifre. Ci cazuri actual înregistrate, treizeci de mii de cazuri de avort la fiecare şaizeci de zile, în Chicago. Cazuri de avort la fiecare şaizeci de zile, înregistrate! Dar acelea care nu s-au înregistrat niciodată? Vedeţi, doar într-un oraş mare cu o populaţie de patru milioane! Dar mai toată lumea? Şi totuşi populaţia este aşa de aglomerată încât aceasta-i că ei nici măcar nu pot avea grijă de...

E-42 India, ei încearcă să devină... să facă să întrerupă partea umană a bărbatului, şi să-i facă să devină sterili, ca să nu se poate naşte copii, deoarece ei sunt-ei sunt aşa în creştere. Patru sute şaptezeci de milioane, la timpul acesta, în India.

E-43 Cum este cu China, unde creşterea este mai mare, Rusia şi mulţimea ţărilor din lume? "Când oamenii au început să se înmulţească pe faţa pământului." Vedeţi? Acum noi luăm în urmă spre timpul dinainte de potop.
... şi li s-au născut fiice,
Şi fiii lui Dumnezeu au văzut fiicele oamenilor că ele erau frumoase; şi ei şi-au luat neveste... toate care ei le-au ales.
Şi DoMNUL a zis, duhul Meu nu se va strădui întotdeauna cu omul, că şi acela este carne: totuşi zilele lui vor fi o-o sută şi douăzeci de ani.
Şi acolo erau uriaşi pe pământ în zilele acelea; şi de asemenea după ei... fiii lui Dumnezeu au venit... la fiicele oamenilor, şi ele le-au purtat copii, şi aceştia au devenit oameni puternici care erau din vechime, ... renumiţi.

E-44 O, ce un-un subiect care-l avem noi aici! Vedeţi? Acum, unul din primele lucruri care eu vreau să le observaţi, că-fiii lui Dumnezeu au văzut fiicele oamenilor, că ele erau frumoase. Acum eu nu... eu indic aceasta la întreaga lume. Dar nu a existat niciodată un timp pe pământ, după cât mă pot gândi, numai timpul acela, că a existat vreodată o-o astfel de frumuseţe extinsă printre femei .

E-45 Şi vă puteţi aminti, unele din voi femeile în vârstă, şi unii dintre voi oamenii, bărbaţi, care îşi pot aminti cu ani în urmă, cum că era rar să găseşti o femeie frumoasă. Dar astăzi voi nu găsiţi vreuna fără să fie frumoasă. Este din cauză că ele au ajuns la un punct de toate acestea care-şi scurtează părul, şi machiaj, şi-şi tot felul de haine atrăgătoare de sex şi lucruri. Ele pot să se prezinte în aşa fel. Şi atunci acesta-i, un alt lucru, ţagăra timpului a întors-o înapoi, conform cu Scriptura. Şi femeile sunt constant în creştere de a fi frumoase.

E-46 Îmi pot aminti când eu eram un băieţel în şcoală, şi mă întorc şi privesc la copiii mici astăzi, fetele mici în creştere. Şi mă pot uita, mă gândesc despre femei când eu eram un om tânăr, şi privesc la fete astăzi. Îmi amintesc să fie o fată populară, şi aceea nu a fost cu peste douăzeci şi cinci de ani în urmă, o fată populară, o fată frumoasă, şi aşa de frumoasă că aproape fiecare băiat a vrut să meargă cu fata asta, deoarece ea era regina din-din grup. Poate într-un oraş întreg, acolo să fie două sau trei din femeile acelea. Acum întregul lucru a devenit frumos, toate din ele. Aceea-i ca să împlinească Scriptura, şi o lumină roşie sclipeşte că timpul este la îndemână.

E-47 Ei au inventat astfel de lucru ca ruj şi-şi machiaj, ca o femeie care nu este aşa de frumoasă, ea totuşi poate să se facă frumoasă prin-toată faţa se ridică şi-lucrurile care ele le fac ca să se facă frumoase.

E-48 Max Factor funcţionează ziua şi noaptea, şi acolo se cheltuieşte mai mult pe cosmetice, în America, într-un an, ca să le facă pe femei frumoase, decât se cheltuieşte la magazinul de alimente. Aşa este. Am uitat câte miliarde de dolari se cheltuiesc în fiecare an pentru cosmetice, să înfrumuseţeze femeile noastre.

E-49 Acum, eu nu spun nimic împotriva aceleia, eu doar vă arăt că aceasta este o sclipire de lumină roşie că timpul este la îndemână. Că Isus a spus, Însuşi, "Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului." Vedeţi, acelaşi lucru.

E-50 Şi observaţi, "Când oamenii au început să se înmulţească, mulţi oameni. Fiicele oamenilor erau frumoase; şi fiii lui Dumnezeu s-au uitat la ele, şi şi-au luat neveste." Acum, aceea nu este propria mea zicere. Eu citesc din Biblie, unde Isus a spus ca noi să mergell} înapoi în Geneza şi să comparăm zilele acestea împreună. Inmulţirea de oameni, şi frumuseţea femeilor, acum acela-i un mare semn.

E-51 Acum avertizarea, avertizarea lui Iehova, al 3-lea verset.
Şi DOMNUL a zis, ...

E-52 Imediat după ce aceasta a avut loc... Amintiţi-vă, Duhul Sfânt a scris Biblia, şi Isus a fost împuternicit cu plinătatea Duhului Sfânt. Şi El a vorbit numai prin Duhul Sfânt. Şi Scripturile sunt scrise prin Duhul Sfânt. Şi tocmai Acela Care a scris Geneza 6, ne-a spus în Matei 24, să ştim când timpul era aproape, să mergem înapoi la Geneza 6 şi să o comparăm.

E-53 Înmulţirea oamenilor pe pământ; şi totuşi astfel de control al naşterilor, şi toate lucrurile care se petrec, nici măcar nu o controlează. Aceasta merge chiar la fel, pentru că noi suntem la timpul sfârşitului.

E-54 Şi atunci observaţi, imediat acolo a venit un timp când a spus că femeile erau foarte frumoase, foarte drăguţe. Şi noi verificăm aceea cu aceasta şi o putem dovedi.

E-55 Acum, eu m-am uitat la nişte poze de mult în urmă când strămoşii noştri, când ei au traversat câmpiile. Şi eu nu pot numi numele femeii, dar numele ei era cunoscut de la San Francisco până-până la Boston, de a fi cea mai frumoasă femeie din ţară. Pearl White, eu cred, că era numele ei, cu mulţi ani în urmă. Ea a fost omorâtă de iubitul ei, Scott Jackson. Şi dacă aţi vedea poza femeii, de a fi cea mai frumoasă doamnă din ţară, voi cu greu aţi privi la ea. Ea ar arăta ca un antic aici afară pe stradă. Căci, aproape orice femeie care aţi putea să o prindeţi ori cum vreţi voi, ar fi de trei ori mai frumoasă decât ea, orice femeie astăzi care aţi prinde-o doar mergând în jos pe stradă. Vedeţi, este o creştere, a frumuseţii pentru femei.

E-56 Şi atunci mă întreb dacă femeile noastre îşi dau seama de aceasta şi pot... Acela-i motivul că eu vreau să meargă banda aceasta, care-care voi nu trebuie s-o puneţi aşa... Noi vrem ca voi să fiţi frumoase, dar noi vrem ca voi să fiţi naturale. Noi nu vrem ca voi să fiţi superficiale. Unele din aceste femei frumoase, dacă voi le scufundaţi într-o vană de spălat pentru o vreme şi le spălaţi, ele ar putea arăta puţin diferit, şi-şi să le îmbrăcaţi cum ar trebui să fie îmbrăcate. Dar ele-ele-ele nu o fac, şi voi nu le puteţi spune altfel. Şi noi o să ajungem la aceea după o vreme. Dar aceasta este sclipirea luminii roşii.

E-57 Şi amintiţi-vă, când oamenii au început să se înmulţească pe pământ, şi femeile au devenit frumoase, a fost ora aceea, a fost la timpul acela, că:
... DOMNUL a zis, duhul Meu nu se va strădui întotdeauna cu omul, ...
Voi vedeţi prinderea? Vedeţi voi mâna lui Dumnezeu, "Duhul Meu"? Fiicele oamenilor erau frumoase; şi ei şi-au luat neveste. Şi El a zis, atunci, "Duhul Meu nu se va strădui întotdeauna cu omul. Eu îi voi aloca zilele .
Acum al 4- lea verset:
Şi acolo erau uriaşi pe pământ în zilele acelea; şi de asemenea după aceea, ... fiii lui Dumnezeu au venit... la fiicele oamenilor, sau-sau fiicele oamenilor, şi ele le-au născut copii pentru-pentru ei, şi aceştia au devenit oameni puternici care erau din vechime, ... renumiţi.

E-58 Aţi observat că nu a spus nimic despre căsătorie? Observaţi, "Fiii lui Dumnezeu au venit la fiicele oamenilor," nimic despre căsătorie. Şi dacă voi luaţi în Greaca originală acolo, cuvântul însemnând, zice, eu îl am scris jos aici pe undeva, o "nevastă." "Şi-au luat neveste," în al treilea verset, "şi-au luat neveste." În Greacă, eu am căutat aceasta în după masa asta, acesta nu a zis, "Îşi iau neveste." El zice, "Şi-au luat femei," nu neveste. Acum voi verificaţi aceasta cu al vostru-cu al vostru... Diaglottul Emphatic, şi vedeţi dacă aceea nu e adevărat.

E-59 "Şi-au luat femei," nu neveste. Ei le-au luat chiar cum erau ele, iubite libere, cum avem noi astăzi. Cu alte cuvinte, ele erau iubite în ziua aceea întocmai cum sunt ele acum. Ei au mers oricum au vrut, şi au luat orice femeie care au putut.

E-60 "Şi când fiii lui Dumnezeu..." Acum, mulţi dintre ei spun că aceia erau Îngerii căzuţi, şi aşa mai departe, şi acei bărbaţi şi femei. Dar să arate că aceea-i greşit, este absolut greşit, Biblia nu spune niciunde despre Îngeri a fi bărbaţi sau femei. Şi, pe deasupra, nu există niciodată să se vorbească despre o-o femeie să fie un Înger, în Biblie, niciodată. Acum dacă vreţi Scriptură pentru aceea, Matei 22:20, şi aşa mai departe, voi o puteţi afla.

E-61 Acum, căci, căci, nu există un astfel de lucru ca o femeie înger. Acela-i motivul că o femeie predicatoare... Înger este un „mesager." Şi ele-şi ele un... Un înger este un "mesager." Şi nu există aşa ceva. Dar, voi vedeţi, ei au schimbat, astăzi, aşa cum a fost atunci. Acum, eu am nişte puncte istorice scrise jos aici, la care dorim să ajungem în câteva minute.

E-62 Observaţi, femeile din ziua aceea, în zilele lui Noe, trebuie că au fost discuţia zilei. Vedeţi, "fiii lui Dumnezeu," a lui Set, fiii lui Set, au văzut fiicele lui Cain, că ele erau frumoase. De ce? Ele erau rele, şi ele erau fiice ale lui Cain. "Când fiii lui Dumnezeu au văzut fiicele oamenilor, ele erau frumoase, ei şi¬au luat femei. Atunci fiii lui Dumnezeu au căzut din starea lor cu Dumnezeu, şi au devenit afemeiaţi." Şi dacă acela nu este tabloul de astăzi, eu nu ştiu ce este. Aceea-i adevărat.

E-63 Omul! Chiar priviţi la bisericile noastre astăzi, priviţi la orice doriţi voi, o observaţi. Pretutindeni, se părea în ziua aceea, trebuie că erau femei frumoase. Bărbaţii le-au devenit sclavi, spune istoria, că bărbaţii au devenit de fapt sclavi la femei, pentru că ele erau aşa de frumoase, încât ei au devenit sclavi. Ei literal au făcut altare, şi s-au închinat. Şi, doar gândiţi, ei literal s-au închinat la carne şi sânge de femeie în ziua aceea. Aceea-i istoria.

E-64 Şi comparaţi aceea cu astăzi. Este acelaşi lucru, fratele meu. Bărbaţii de fapt se închină la femei. Păi, în propria noastră ţară, D-na Kennedy este considerată de două ori, de cum este Preşedintele. Aşa este. Şi dacă voi întotdeauna vorbiţi despre un om, dacă el are o nevastă atrăgătoare, asta este.

E-65 Şi acum ei spun aceea despre a conduce. Voi îi auziţi să spună că femeile sunt cele mai sigure şoferiţe. Aceea-i greşit, pentru că eu vă spun de ce. Billy şi cu mine, traversând aceste State Unite, cu o stare de mâna întâia, noi am pus o-o hartă mică sus în maşina noastră, un carnet mic, şi am scris "bărbat" şi "femeie." Şi de fiecare dată când o femeie a făcut greşeala, noi am pus un semn pe partea ei; şi când un bărbat a făcut una, noi am pus unul pe partea lui. Şi din trei sute, ce noi numim "bube," trase pe drum acolo, voi aţi fi surprinşi. Acolo erau două sute şi optzeci de femei, la nouăsprezece bărbaţi. Dar voi ştiţi de ce? Ei nu duc aceea în tribunalele poliţiei. Poliţia nu ar aresta o fată drăguţă; una dintr-o mie. Sigur, îi ia numărul de telefon, dar el nu ar aresta-o. Şi doar acela-i felul cum este. Nu-i de mirare că evidenţele nu o arată. Vedeţi? Pentru că, omul este astăzi cum era în zilele lui Noe, ei se închină la altarul femeilor frumoase. Aşa este. O, doamne!

E-66 Cum trebuie că a fost îngrozitor în ziua aceea, să se închine ca ei, femeile, arătându-se într-un fel aşa de atrăgător. Şi dacă ele erau ceva mai bune în a o face atunci, decât cum fac acum, eu sunt bucuros că nu am trăit atunci. Gândiţi-vă la aceasta, despre cum că ele numai... cum că femeile au ajuns să acţioneze la fel cum o fac ele acum.

E-67 Observaţi, Biblia a spus, "Au mâncat şi au băut." Acum, aceea-i-aceea-i legitim. Sigur.
"Căsătoria este onorabilă." Un bărbat, bărbat se însoară cu o femeie, aceea-i onorabil, aceea este stabilit de Dumnezeu. Dar când se ajunge la un timp că un om va lua nevasta altui om, sau ia ceva femeie tânără, sau ceva femeie care nu contează cine este ea, şi îşi rupe legământul de căsătorie, şi face ceva care-i greşit, este păcat în privirea lui Dumnezeu. Şi Biblia vorbeşte foarte aspru împotriva acesteia.

E-68 Acum observaţi, Ea a spus asta. Căsătoria, Dumnezeu a stabilit aceea în Eden, dar El cu certitudine a condamnat curvia. Şi aceşti bărbaţi şi femei, în ziua aceea, au deviat de la legile lui Dumnezeu, şi şi-au luat-o asupra lor şi au făcut-o, oricum. Acum, comparaţi aceea cu astăzi. Priviţi la aceasta. Dacă voi vreţi să vedeţi că trenul este în macaz, luaţi o gândire bună adâncă despre aceea acum, aşa cum infailibilul Isus Cristos a spus aceste Cuvinte. Vedeţi?

E-69 Şi observaţi, Biblia a spus aici, "Au băut şi au mâncat," de sigur, cu femeile lor frumoase. Acum, noi ne dăm seama că aceea este în regulă. A mânca şi a bea, aceea-i una din legile naturale a vieţii. Noi trebuie să o facem. Dar când aceea este toată asupra minţii voastre, astăzi oamenii doar devin nesăţioşi, beţi, femeile beau în restaurant. Şi tu mergi într-un loc unde-se servesc pahare înalte şi cocktails, femeile întrec la băut pe bărbaţi.

E-70 Isus a zis, "Cum a fost în zilele lui Noe, ei au mâncat, şi băut, şi au renunţat la căsătorie." Cu alte cuvinte, ei trăiau cu femeile fără să fie căsătoriţi cu ele. Şi astăzi, păi, este aşa de instituit. Ei au avut un Reno, [oraş din Statul Nevada – Trans.] că tu putea-i să te căsătoreşti, şi să divorţezi şi căsătoreşti din nou, totul în aceeaşi zi. Dar aceea-i mult depăşit acum. Soţii, aşa numiţi, şi soţiile, poartă chei diferite la camere în aceste oraşe mari. Acum, eu călătoresc. Eu-eu sunt chiar în oraşe şi o ştiu a fi adevărat, că soţul are întâlnirile lui, şi soţia are întâlnirile ei. Păi, este o aşa amestecătură de-de stricăciune, încât aceasta a produs o grămadă de-de generaţie moale, leneşă, rea, îndreptată spre iad.

E-71 Cu câţiva ani în urmă, priviţi unde a ajuns omul, în trupul lui. Priviţi la ce a ajuns el, prin lucrurile care le-a făcut. Ştiinţa încearcă constant să facă o hrană mai bună, porumb hibrid, şi-şi roşii hibride, vită hibridă, când lucrul acela nu-i bun deloc. Aceasta-i omoară pe oameni, şi ei nu-şi dau seama. Păi, încă în câţiva ani, ei nu vor fi nimic decât doar o-o grămadă ca o moluscă.

E-72 Cu cincizeci de ani în urmă, jocurile cu mingea au mers înainte tot aşa cum merg acum, şi voi nu aţi auzit ca cineva să fie rănit, dar acum ele omoară o duzină, sau două, pe an. O minge va lovi pe un om, el, acolo nu este nimic în el să-i ţină viaţa în el. El este ca un cobai. Tu îl loveşti, el e aşa de moale, ele mort.

E-73 Când Bob Fitzsimmons s-a bătut cu Corbett, eu cred că ei s-au bătut o sută şi douăzeci şi cinci de reprize, într-o după masă, cu pumnii goi. Când bărbaţii aceia cu aşa lovitură în braţele lor au putut lua o scândură de doi-pe-patru, la patru ţoli, şi spărgeau acel doi-pe-patru cu nimic decât pumni bătătoriţi. Ei au dormit cu mâinile în oţet, să le facă pumnii tari. Şi o-o repriză nu era o repriză mică de două sau trei minute cum avem noi astăzi. Ei nu au avut o perinuţă de pene legată peste mănuşile lor, şi nimeni nu a fost omorât. Şi ei s-au bătut. O repriză era o doborâre la podea. Tu trebuia să-l dobori pe om jos. Şi ei s-au bătut o sută şi douăzeci şi cinci de doborâri la podea. Ei erau bărbaţi. Şi astăzi ei o să trebuiască să oprească arta boxului, când acolo-i o perinuţă de pene peste braţele lor şi peste pumnii lor, nu se pot bate două sau trei reprize fără ca cineva să ajungă omorât. Care-i situaţia? El este format dintr-o grămadă de, eu nu ştiu ce, murdărie moale, hibrid nimic, încât întreaga generaţie moare.

E-74 Nu a spus Biblia aceea, că ei vor deveni mai slabi şi mai înţelepţi? Păi, într-o altă rasă de oameni care vine, ei vor trăi dintr-o capsulă, iau o capsulă pentru prânzul lor. Nu este nimic decât o grămadă de fumători de ţigări, beau whiskey, făcând cocktail, o grămadă de viciaţi de droguri, injecţii. Copii adolescenţi în şcoală, şi delincvenţa juvenilă, nu-i de mirare, mama ei afară pe stradă, acţionând în felul cum acţionează, aruncă copilul în acelaşi lucru.

E-75 Frumuseţea femeilor în creştere; viaţa socială stricată. O, vai, ce lucru mare în ziua în care noi trăim! Cum fac ei aceasta, este ne-... le merge cu asta. Lor nu o să le meargă cu aceasta. Ce fac ei? Întocmai cum au făcut ei atunci, ei fac Poruncile lui Dumnezeu o batjocură. Dumnezeu a zis, "Tu să nu comiţi curvie." Dar ei arată că ei o pot face, şi să le meargă cu aceasta. Ei se gândesc că o să le meargă cu aceasta, dar ei nu o vor face niciodată. Poate voi nu ar trebui să veniţi, să ascultaţi la aceasta. Ha? Oricum, Dumnezeu a spus că acesta va fi timpul când lumina roşie va sclipi. Isus a spus aşa.

E-76 Acum ce un-un păcat care îl fac ei, şi râd la păcat! De multe ori, că, tocmai lucrul care Biblia aceasta îl numeşte imoral, lumea îl numeşte astăzi virtute. Când voi luaţi fete tinere, şi le luaţi hainele de pe ele, şi le puneţi acolo afară cu pantaloni scurţi mici pe ele, în pantaloni lungi şi lucruri, şi le plimbaţi jos pe stradă, şi ele cred că aceea este virtuos că fata îşi poate expune carnea ei femeiască. Când, Biblia spune că este păcat, oribil! Dar lumea o numeşte virtute. Vedeţi, ei fac Poruncile lui Dumnezeu... Şi biserica nu spune nimic despre aceasta. Este timpul ca cineva să se ridice în numele neprihănirii, în Numele lui Isus Cristos, şi să pună o ştampilă pe aceasta, căci cândva noi o să răspundem pentru aceasta la Ziua Judecăţii.

E-77 Acum, dacă aceasta sună vechi şi ceţos, pentru cineva, verificaţi în urmă câţiva ani şi priviţi ce se petrece acum, şi apoi imaginaţi-vă un viitor. Nu există nici un viitor decât Venirea Domnului.

E-78 Observaţi, verificaţi aceste femei dinainte de potop cu mersul de azi; verificaţi ce erau ele. Verificaţi ce au făcut fiii lui Dumnezeu; verificaţi ce fac ei astăzi.

E-79 Eu am şezut la o convenţie nu cu mult în urmă, şi aceasta aproape că m-a zdrobit, când toţi... Fiecare se părea doar să savureze vorbirea lucrătorului, care stătea pe platformă. Şi eu şedeam acolo într-un colţ. Şi acolo era o-o doamnă tânără venită înăuntru, şi ea era într-adevăr prost îmbrăcată. Şi ea a venit umblând în sus prin această biserică, cum zice Biblia, unduindu-se cum mergea. Şi fiecare predicator pe platformă, şi adunarea, fiecare îşi întorcea capul şi se uita, urmărind această fată. Şi m-am gândit la Scriptura aceasta, "Fiii lui Dumnezeu s-au uitat la fiicele oamenilor," păcătoase, ne evlavioase, femei frumoase. O, aceasta a sfâşiat multe biserici în bucăţi. Aceasta a luat Duhul lui Dumnezeu la o parte. Observaţi, "S-au uitat la fiicele oamenilor."

E-80 Acum amintiţi-vă, infailibilul Isus Cristos a declarat că lucrurile acestea vor fi în felul acesta în această zi. Şi El a zis, "Când voi vedeţi că lucrurile acestea vin la împlinire, atunci voi ştiţi că timpul este la uşă." Acum, acolo nu sunt mulţi oameni să spună asta. Există mulţi predicatori care nu ar putea spune asta. El ar putea, dacă ar vrea. Dar dacă ar vrea, adunarea l-ar scoate afară. Acela-i exact adevărul.

E-81 Dar aici este un lucru. Dacă un om este chemat de Dumnezeu, el va sta cu Biblia, mie nu-mi pasă ce are el de făcut. Voi trebuie să ţineţi minte că Acesta-i Adevărul. Şi Adevărul sau leagă sau pune în libertate. Şi aceasta-i exact ce Isus Cristos a spus.

E-82 "Fiii lui Dumnezeu au căzut din cauza formelor şi a feţelor frumoase, ale fiicelor oamenilor." Şi aceea este chiar exact ce avem noi astăzi, din nou acelaşi lucru.

E-83 Acum, comparaţi ziua aceea. Înmulţirea oamenilor; femeile devenind mai frumoase; fiii lui Dumnezeu căzând; căsătorie şi renunţând la căsătorie; cazuri de divorţ; trăind în curvie; şi aşa mai departe.

E-84 "Păi" voi ziceţi, "Frate Branham, doar un minut. Eu nu ştiu."
Ascultă, frate, chiar înainte să spui ceva, ascultă la aceasta.
Isus Cristos a spus, că, "Oricine se uită la o femeie să poftească după ea, a comis deja curvie cu ea în inima lui." Şi când tu vezi... Când un om păşeşte afară din biroul lui, păşeşte afară din biserică, păşeşte afară din casa lui, ajunge la stradă, ce vedeţi voi afară de o expunere, pe fiecare parte, de carne şi sânge de femei, potrivire de formă, faţa frumoasă, ispitiţi. Asta-i ce Dumnezeu a spus că va avea loc. Când aceea a avut loc, atunci timpul era la uşă.
"Cum a fost în zilele lui Noe, când fiii lui Dumnezeu au văzut fiicele oamenilor, şi au început să-şi ia femei." Înţelegeţi? Ia te uită.

E-85 Acum priviţi. Noi aflăm că, acelaşi lucru e astăzi. Noi vedem în istorie, că aşa atragere de sex aveau în ele, încât fiii lui Dumnezeu şi-au făcut altare din femei. Aceea-i despre Venus, şi aşa mai departe. Înţelegeţi? Ei, ei au făcut altare, şi s-au închinat la ele. Când voi ziceţi, "Frate Branham, noi nu avem astfel de lucruri ca acelea astăzi. Tu nu a-i putea compara aceea cu ziua aceasta." Eu vă cer pardon. Eu cred că este mai rău astăzi decât a fost atunci.

E-86 Ce vedem noi? TV. Tu nici măcar nu poţi lua un ziar fără ca tot ce vezi să fie răspândit cu femei. Femei frumoase pe fiecare cutie de whiskey, în reviste, atrăgătoare, îmbrăcate imoral. La TV, în fiecare lucru, este ceva femeie îmbrăcată atrăgător, ceva femeie frumoasă. Şi noi aflăm pe-pe reclamele de ţigări, orice lucru la care vă puteţi uita, voi găsiţi că este aceeaşi femeie atrăgătoare. Voi nici măcar nu puteţi vedea reclama unei perechi de ciorapi de mătasă fără să vedeţi vreun fel de picioare formate subţiri mergând prin acestea. Şi aceea este corect. Dar ce este aceasta? De ce este aceasta?

E-87 Îmi amintesc de un om pentru care am lucrat, Chris Meisner, sus aici la colţ. Mulţi din voi vă amintiţi de Chris Meisner. Soţia lui, Lillian, numele ei era Lily, eu cred, una Ellinger. Şi când ea... Un om a venit acolo. Ea era o fată frumoasă. Şi un om a vrut să capete permisiune de la tatăl ei, să-i pună faţa, poza ei, profilul ei, pe o cutie de bomboane. Şi acest bătrân Luteran German s-a ridicat în picioare, şi a zis, "Aceea-i o insultă pentru mine, să pun poza fiicei mele pe o cutie de bomboane, să fie răspândite de-a lungul ţării." Dar mai astăzi? Când, pancardele de reclame, televiziunea, tot ce vedeţi, este imoral, vulgar, atrăgător, femei cu arătare păcătoasă. Aşa este. Ce este aceasta? Trenul, cel vechi-trenul cel vechi este în macaz acum. Biblia a spus aşa, el va veni destul de curând. Noi auzim sunetul.

E-88 Noi vorbim despre alte lucruri privitor la aceasta, dar, amintiţi-vă, aceasta-i o altă sclipire, una dintre sclipirile care sclipesc înaintea noastră astăzi. O, noi vedem starea naţională; noi vedem debandada politică; noi vedem situaţia bisericii. Noi predicăm despre toată aceea. Dar aceasta-i ceva nou. Aceasta-i ceva despre care nu este foarte popular să vorbeşti, dar aceasta trebuie să se facă, căci trebuie să existe un glas care strigă. Ţineţi minte, chiar cuvintele care le spun în seara acesta mă vor întâmpina acolo la Judecată. Înţelegeţi?

E-89 Când am văzut această femeie nu cu mult în urmă, într-o viziune care mi-a arătat-o Domnul, să o văd că moare. Care, eu niciodată nu-mi pot aminti numele acelei femei, ea, Marilyn Monroe. Şi eu niciodată nu am văzut-o. Eu nu mă duc la filme. Dar eu-eu-eu am văzut-o pe fată, şi ea era atrăgătoare. Şi ea încerca să ajungă la ceva; ea murea, a avut un atac de inimă. Şi Domnul a zis, "Acum tu să spui că, ,Ea a murit chiar la ora patru. Ea nu a comis sinucidere."' A zis, "Dar tu poţi să spui că ea a murit la ora patru, căci erau doar câteva secunde înainte de patru." Şi acolo am văzut unde au găsit-o. Şi i-am spus la Billy, i-am spus familiei, aceia care au fost cu mine, despre aceasta. Şi câteva zile după aceea, a fost Marilyn Monroe care a murit.

E-90 Acum, când am fost în Canada zilele trecute, copiii mei mi-au tot spus, acolo la un anumit loc unde o doamnă ne-a lăsat să avem casa, avea un televizor. Şi ei au zis, "Acolo va fi o piesă, numită, Râul Fără Întoarcere." Acela-i râul pe care eu pescuiesc, tot timpul. Şi John Smith, un prieten de-al meu, ia turneul acela. A zis, Ei au făcut un film despre acesta." Şi au zis, "Tati, poate că D-ul Smith este pe program. A-i vrea să te uiţi la el?"
"Păi," am zis, "când eu vin înapoi din Canada, dacă eu ajung în timp, eu mă voi uita la el." Păi, când filmul a început, m-am dus acolo să-l văd, am mers să-l văd. Şi când am mers, cine a jucat în el decât Marilyn Monroe. Acum, acolo era ea, după ce a fost moartă un an sau mai mult, acolo era ea îmbrăcată toată atrăgător. Acolo era glasul ei, încă jucând; şi va fi, pentru ani şi ani, pe banda magnetică. Dacă banda aceea magnetică ţine acţiunea ei, când dacă ea ar putea să privească de unde este ea în seara aceasta... Eu nădăjduiesc că ea este mântuită, dar eu nu ştiu; aceea depinde de Dumnezeu. Dar dacă ea ar putea privi înapoi, ea nu poate tăgădui aceea. Ea nu poate tăgădui aceasta, pentru că noi o avem. Cu cât mai mult are Dumnezeu fiecare mişcare, fiecare acţiune, pe marea Lui bandă supremă care va fi. Noi nu putem să ieşim din aceasta. Ea este chiar acolo.

E-91 Şi amintiţi-vă, dacă exista un microfon aşezat chiar aici unde este acesta, şi eu transmiteam acum către lume, oamenii din jurul lumii mi-ar auzi vocea chiar înainte ca acesta să ajungă peste amvon la voi. Aceea-i în electronica din-din lume.

E-92 Şi voi ştiţi, glasul acela niciodată nu moare. El nu va muri niciodată. Ştiinţa pretinde, "În douăzeci de ani," dacă ei pot progresa aşa cum au progresat acum, "Că ei vor prinde glasul literal al lui Isus Cristos când El era pe pământ, în douăzeci de ani de acum." Pentru că, aceasta-i cum a-i scăpa o piatră într-o baltă, valurile mici pot în final să se şteargă din privirea ta, dar ştiinţa pretinde că ele merg înapoi la un mal, dincolo de ocean la altul, şi înainte şi înapoi, şi ele niciodată nu mor. Şi nici cuvintele care le vorbiţi; ele vă vor întâlni în Ziua Judecăţii, şi vă vor condamna sau vă vor salva, şi voi niciodată nu veţi fi în stare să vă scăpaţi de vreunul din ele.

E-93 Şi noi suntem foarte conştienţi, că aceasta vine chiar prin încăperea aceasta acum, sunt poze de oameni. Dacă voi nu o credeţi, porniţi televizorul. Şi acolo sunt glasuri de oameni, deşi simţurile noastre nu o să le prindă.

E-94 Acum, ei au o staţie de trimitere şi un pol magnetic, sau un tub, sau un cristal care prinde glasurile acelea şi le reproduce. Şi acum singurul lucru ce Biblia este, este acesta, Cuvântul lui Isus Cristos care El l-a vorbit, şi Ele sunt literar vii întocmai cum este oricare alt cuvânt în lume în seara acesta.

E-95 Acum, dacă inima ta a fost curăţită de Sângele lui Isus Cristos, şi devine un set de primire de la Setul de trimitere. El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, şi face aceleaşi lucruri care El le-a făcut, căci Cuvântul Lui nu poate muri. Ele trăiesc pentru totdeauna. Ele nu trebuie să ridice un set, sau douăzeci de ani de acum. Noi Îl primim chiar acum. Acum, ia te uită.

E-96 Trăind în ziua măreaţă în care trăim noi, aproape de venirea Fiului omului, şi luminile sclipesc pretutindeni, despre Venirea Lui. Noi o vedem în politică; noi o vedem în biserică; noi o vedem în timp; noi o vedem oriunde ne uităm. Noi vedem că soarele nu arată cum obişnuia să arate.
Lumea este afară din rânduială. Ei îmi spun chiar acum, la Polul Nord, sus acolo, că marea a devenit, am uitat cât de mult, mai adâncă de cum obişnuia să fie. Strâmtoarea Bering, tu puteai trece peste ea. Acum, este de multe, multe, multe picioare adâncime, în Strâmtoarea Bering. De ce? Pământul se umflă în mijloc. Ea devine ne adâncă aici afară unde a fost adâncă, şi devine adâncă aici unde era ne adâncă. Lumea este complet afară din rânduială. Ea se clatină. Ea se unduieşte. Toată natura cedează, şi tot ce putem noi vedea.

E-97 Iar acum, în seara acesta, noi aflăm că tocmai natura însăşi produce, în rasa umană, semnul Venirii Lui; căci, fiii lui Dumnezeu, şi fiicele oamenilor devin frumoase, şi cum şi-au luat ei femei. Ce oră în care trăim noi! O, vai, şi cum a fost în ziua aceea!

E-98 Atunci noi vedem în istoria acestui lucru mare şocant, de bărbaţi venerând pe femei, şi noi aflăm că astăzi este o lume a femeii.

E-99 Eu eram în Elveţia, nu cu mult în urmă, şi eu vorbeam cu... Acum, nimic împotriva femeilor noastre Creştine, nu, domnule, ele sunt nestemate. Eu vorbesc despre mersul lumii. Acolo era o doamnă călătorind cu mine, Fratele Guggenbuhl, şi prietena lui cu care umbla el. El este un bărbat de vreo-vreo cam aproape de vârsta mea, nu a mai fost căsătorit, un burlac bătrân, şi el umbla cu ceva doamnă tânără. Şi atunci una din fetele de acolo, şi ea a zis, "Frate Branham, spune-ne despre America. Noi înţelegem că, femeile de acolo, este o lume a femeii acolo, destul de sigur."
Am zis, "Aşa este."
A zis, "Eu întotdeauna am vrut să merg."
Atunci am început să-i explic. Ea a zis, "Ce?" Am zis, "Da." Aceasta i-a schimbat părerea imediat.
"Păi," a zis ea, "cum a-i putea să trăieşti o viaţă Creştină într-un astfel de loc ca acela, atunci?" Gândiţi-vă la aceasta.

E-100 Când am mers în-în Roma, şi am fost jos la San Angelo, la catacombe, a fost şocant. Când am păşit afară din hotelul meu am mers jos până unde este locul numit, "Trei Monede într-o Fântână," femeile pe stradă, cât de imorale. Femeile umblă afară şi îţi cere să le duci la o întâlnire, tot felul, mărimi, şi soiuri. Şi am uitat câte au venit la Billy şi la mine şi Fratele Baxter, înainte să putem ajunge jos la bazin, şi bărbaţii de la TWA care ne însoţeau în jur. Am zis, "Trebuie să trăiască femeile acelea în felul acela?"

E-101 A zis, "Nu. Când soldaţii au fost aici, ele s-au obişnuit cu aceasta. Şi, deşi, ele au o slujbă bună, totuşi ele continuă înainte."
Dar chiar într-un loc ca acela, când am ajuns la punctul din San Angelo, marele semn măreţ acolo, afară din Vatican, acela a zis, "Un anunţ către femeile Americane! Vă rugăm să vă îmbrăcaţi cu haine înainte să intraţi şi să daţi onoare la cei morţi."

E-102 Am văzut o fată Americană să se dea jos în Paris, unde este, de fapt, una din modele noastre obişnuia să vină din Paris. Dar fata a fost aşa de imoral îmbrăcată, cu tata ei şi mama ei, până când soldaţii care au lucrat acolo afară şi-au aruncat târnăcoapele şi lopeţile, şi au alergat sus acolo şi s-au uitat peste privelişte, să urmărească cum trece această fată Americană.

E-103 Noi stabilim pasul modelor. Unde, se obişnuia să fie Parisul, dar acum ei vin aici să obţină murdăria vulgară, josnică. Şi această naţiune, pe unde tocmai a trecut o trezire, a botezului Duhului Sfânt, cu iubitul Domn Isus arătându¬şi semnele şi minunile Lui de milă, şi de a vorbi cum a fost în zilele lui Noe, şi lumina sclipeşte de la o margine la alta. Un Dumnezeu care poate învia pe cel mort din patul lui; un Dumnezeu care poate vindeca pe bolnavi; un Dumnezeu care poate spune lucrurile înainte să vină la împlinire, şi o face perfect la punct, de fiecare dată, fără greşeală. Şi tu poţi predica la femeile noastre în America, şi ele devin mai rău în fiecare an. Bombay, eu vreau să spun...

E-104 În Durban, Africa de Sud, unde au fost vreo două sute de mii de băştinaşi adunaţi afară la miting, când marele miracol care l-a înfăptuit Dumnezeu. Şi eu am văzut treizeci de mii de băştinaşi cu pături. Femeile stând acolo numai cu o fâşie de mărgele lată de patru ţoli atârnând în jos în faţă. Şi bărbaţii, fără haine pe ei, cu fâşia de patru ţoli. Goi! O pătură pe care ei dormeau, o piele de capră; aceasta li se dă, lor, când ei au o anumită vârstă; şi atunci ei locuiesc în aceea, dorm în aceea, se înfăşoară în aceea, şi moare şi este îngropat în ea, într-un ţarc pe undeva.

E-105 Şi eu le-am văzut pe femeile acelea, aşa de primitive, până când o femeie a dat naştere la un copil, aşezată la douăzeci de picioare de mine. Ea nu a mers la un spital. Ele şi o femeie au ajutat-o acolo un minut, şi în vreo cinci minute totul s-a terminat. Ea a ridicat copilul şi l-a pus la pieptul ei, ca el să sugă. Aşa de primitiv! Dar când ei au văzut puterea Atotputernicului Dumnezeu să vină asupra unui băiat care a fost aşa de năpăstuit, şi nici măcar în toate minţile; şi el s-a ridicat în toate minţile, dând laudă lui Dumnezeu; treizeci de mii de băştinaşi cu pături au primit pe Isus Cristos ca Salvatorul lor personal. Ce s-a întâmplat? Ţineţi minte, acea-i de zece ori mai mare decât Cincizecimea. Treizeci de mii! Şi nimeni...
Am urmărit pe femeile acelea cu ochii mei proprii, când ele au căzut la pământ, spărgându-şi idolii, predându-şi vieţile la Isus Cristos. Ei nu au ştiut; ei probabil că niciodată nu au auzit Numele Lui, mulţi din ei. Dar când ei au căzut pe genunchii lor-lor, şi i-am întrebat, dacă ei erau sinceri privitor la acesta, dinadins, să-şi spargă idolii. Şi ei şi-au spart idolii. Şi când ei au căzut pe genunchi şi şi-au predat viaţa la Cristos, în timp ce mă rugam pentru ei, şi s-au ridicat înapoi sus. Şi femeile acelea care stăteau cu braţele în jos, fără să ştie că erau goale; îndată ce Viaţa lui Cristos le-a atins vieţile, le-am văzut pe femeile acelea cum şi-au încrucişat mâinile şi au păşit afară din prezenţa bărbaţilor. Şi dacă atingerea lui Isus Cristos va face aceea la o băştinaşă cu pătură, ce s-ar cuveni să-i facă la
o naţiune care a auzit Evanghelia pentru sute de ani? Acolo noi acum... Eu am văzut asta. Asta nu-i ce a spus altcineva. Eu am văzut asta. Înţelegeţi? Este ciudat atunci că noi ne numim Creştini, şi în fiecare an se dezbracă mai mult. Şi bisericile se pare să nu le pese de aceasta.

E-106 Programe de TV, o, fac femeile carne şi sânge. Ele nu sunt zei. Ele nu sunt zeiţe. Dar aceasta aşează America în ordine exactă să împlinească Scriptura. Numărul Americii este treisprezece. Altarul Americii este o femeie, întotdeauna. Ea este pe banii noştri. Ea este pe fiecare lucru. Şi acum aceasta aduce cu certitudine într-un timp în care noi urmează să avem zeiţă Americană, de asemenea, nu prea departe. Voi puteţi vedea scrisul de mână pe perete.

E-107 O, ce o să facem noi? Voi nici măcar nu puteţi să umblaţi afară pe stradă şi găsiţi... Priviţi afară pe stradă, începeţi în centru şi doar priviţi la expunerea femeilor, cum că ele se fac cu haine pe aceea, cu adevarat, la o femeie ar trebui să-i fie ruşine să stea în camera ei de îmbrăcare în felul acela. Umblând afară pe stradă, aşa de strâmt, şi-şi şi hăinuţe mititele pe ea. Şi-şi afară pe aceste plaje de baie cu aceste ,kinis micuţe, sau cum le numeşte ei, pe ele, şi astfel de lucruri ca acela. Şi nu ştie că în ele este un duh de răutate. Când, multe din ele cântă în coruri. Asta-i ce a spus Isus că va avea loc.

E-108 Carne femeiască! Ele sunt carne şi sânge. Ele nu sunt zei. După părerea mea... Dumnezeu să mă ierte dacă sunt greşit. Aceasta-i o dezgolire pe scară mare. Tu cu greu îl poţi blama pe un bărbat, dacă el nu este un-un Creştin, dar care ar cădea, şi cade în ispitiri şi la un aşa punct ca el să facă ceva greşit, pînă când el ar... Vedeţi, el nu s-ar putea abţine. Este uimitor că acolo nu sunt mai multe ravagii să se petreacă, pentru că, aşa multe din aceasta, femeile sunt înăuntru pentru aceasta. Dar, dacă nu ar fi fost, cum aţi putea să-l blamaţi pe bărbat? Puneţi blama unde aparţine blama.

E-109 O femeie zice, "Acum, Frate Branham, eu sunt tot atât de morală cât eu..." Fără îndoială de asta.
Dar, sora mea, ştii tu că tu o să răspunzi la Ziua Judecăţii pentru comiterea de curvie când tu te arunci acolo afară şi bărbaţii se uită la tine? El a zis, "Oricine se uită la o femeie să poftească după ea, a comis deja curvie cu ea în inima lui, şi va trebui să răspundă pentru aceasta." Şi poate tu nu ai făcut actul, dar dacă tu îi permiţi lui Satan să pună duhul acela pe tine, când natura însăşi ar trebui să te înveţe că aceea-i greşit! Fără Duhul lui Dumnezeu, natura ar trebui să o facă, să te înveţe că aceea-i greşit.

E-110 Eu prezic că ele în curând vor ieşi cu unul din lucrurile acestea, va fi doar din nou o frunză de smochin. Eu am rezis aceasta cu treizeci de ani în urmă. Vedeţi, ceva insultă către Biblie. Vedeţi? Ele o vor face. Aceasta-i dezbrăcare publică.

E-111 Acum, diavolul le face la fel la fiii lui Dumnezeu astăzi. Şi aceea-i corect. Priviţi la întreprinderile noastre. Cele mai multe din întreprinderile noastre sunt controlate de femei, multe din ele. Aşa este. Priviţi la bisericile noastre, priviţi la naţiunea noastră, cum se apleacă jos fiii lui Dumnezeu la altarul acestor lucruri, aceste femei. Când, ele sunt, pentru mine, nu sunt mai mult decât stricate publice. Acela-i un lucru îngrozitor să-l spui, dar este adevărul gol. Eu ştiu că oamenii aud benzile acestea şi lucruri, va spune lucrurile acestea. Dar cum o puteţi face? Dacă tu te prezinţi în felul acela, şi bărbatul se uită la tine, aşa cum a spus Isus tu ai "comis curvie" cu el. Şi când omul acela va trebui să răspundă pentru comitere de curvie, cine a făcut-o, a cui este vina? Este femeia care s-a dezbrăcat în felul acela şi s-a produs, sau s-a prezentat înaintea acelui păcătos. Aşa este. Despre ce este semnul? Timpul sfârşitului, lumina roşie.

E-112 Maternitatea este stricată. Naţiunile se dezbină. Acum dacă voi vreţi să vedeţi unde a spus Isus asta, citiţi Matei 5:28. Acolo-i unde a fost. Viaţa femeii a fost cauza şi forma căderii, pe aceea, puterea sexuală a fost ruinarea. Dacă voi vreţi să urmăriţi în urmă, aici sunt câteva naţiuni care eu le¬am urmărit căderea lor în urmă. Una era Egiptul, Assyria, Roma, şi câte altele, au căzut prin puterea femeilor.

E-113 Observaţi, nu există nimic care Dumnezeu să-i poată da unui om, în afară de salvare, mai bun decât o nevastă plăcută. Nu există nici un om să se consoleze, nici-nici o persoană nu poate consola o persoană când ei sunt obosiţi, ei nu se destăinuie în nimeni aşa cum se destăinuie în propria lor soţie. Şi ce lucru de fericire sunteţi voi fraţilor când voi aveţi o soţie mică plăcută care este curată şi dreaptă, şi morală, şi voi puteţi veni înăuntru când sunteţi obosiţi şi epuizaţi, şi vă aşezaţi jos şi ea poate vorbi cu voi. Ea poate face mai mult cu tine decât oricare altul. Aşa este. Ea este o nestemată. Ea este o regină.

E-114 Dar amintiţi-vă, "Femeia a fost făcută pentru bărbat; nu bărbatul pentru femeie." Ultima fiinţă creatoare pe care a creat-o vreodată Dumnezeu era un om. O femeie este un produs secundar dintr-un bărbat. "Şi ea a fost făcută pentru un om; nu omul făcut pentru femeie." Ei au întors-o vice-versa în jur, şi bărbaţii cad la altarul femeilor. Acela era tocmai lucrul care a pornit-o la început. Aceea-i ce s-a întâmplat la început. Când fiul lui Dumnezeu, Adam, nu a putut să fie ispitit să facă ce a fost rău, Satan a venit într-o persoană numită şarpele, care era ca un om. Şi acolo este unde a început, că Eva a ieşit din spatele Cuvântului lui Dumnezeu, şi aceea a cauzat fiecare necaz, fiecare cimitir. Fiecare păcat care a fost comis vreodată, a început chiar acolo.

E-115 Iată-l aici din nou. Ce? Femeile au fost cauza primei căderi, şi femeile sfârşesc timpul. Ea l-a început; ea îl sfârşeşte. Nu-i de mirare că Biblia a spus, "Cei care au scăpat afară din Sion vor fi glorioşi în privirea Domnului."

E-116 Când Isaia 5, el a vorbit despre cum că imorala femeilor va ajunge în zilele din urmă, şi cum că acolo va fi, că ele trebuie să aibe aşa de multe haine, şi cum trebuie să-şi aibe ele părul aranjat, şi fiecare lucru ca acela. Biblia vorbeşte aceea, Isaia 5. "Cum va umbla ea cu pantofi cu tocuri înalte, ticăindu-şi picioarele aşa cum ea mergea înainte. Şi ea îşi va rula în jos ciorapii ei, şi lucrurile care ea le va face; şi multe rânduri de schimb, îmbrăcăminte, şi astfel de lucruri." Şi a zis, "Toate acelea vor fi luate de la ea, şi ea va şedea şi va puţi, de la imoral." Şi a zis, chiar, "Şapte femei vor apuca un bărbat, şi au zis, 'Ne vom face lucrul nostru. Lasă-ne doar să luăm numele tău, să ne iei la o parte ocara."'

E-117 Dar el a zis, "Cât de glorioasă va fi mlădiţa aceea care va scăpa de toate lucrurile acelea! Aceasta va fi 'SFINŢENIE PENTRU DOMNUL' în ziua aceea," când femei adevărate veritabile născute din nou îşi cunosc locul, deşi vor râde de ele, şi le numesc proaste şi de modă veche şi de toate. Dar, acţionează ca o femeie, ca o doamnă! Stă ca o femeie! Se îmbracă ca o femeie! Vorbeşte ca o femeie! Trăieşte ca o doamnă. Da. Amin, aceea înseamnă, "aşa să fie." Să nu vă speriaţi. Aceasta nu vă vatămă. În regulă.

E-118 Propriul Cuvânt al lui Isus a zis ce se va întâmpla, expunerea aceea mare.

E-119 De asemenea El a zis, "În zilele lui Lot." Dacă voi vreţi să însemnaţi Scriptura aceea jos, ea este Luca 17:28. El a zis, "Ei mâncau, beau. Ei cumpărau. Ei vindeau." Obişnuit, acestea erau lucruri legitime. Dar priviţi. Şi-şi de aceea ei se ocupau, dar ei şi-au pus toată... mintea lor pe aceasta.

E-120 Şi în zilele lui Lot, femeile erau aşa de josnice, în moravuri, încât ele nu erau folosite cum ar trebui să fie folosite femeile, ci ele erau pervertite, până când ele... A devenit aşa de obişnuit, că femeile au devenit aşa de obişnuite că, ei-ei, bărbat a trăit cu bărbat. Perversiunea naturală de la celulele de sex şi-au schimbat poziţia, din cauză că femeile au devenit aşa de ieftine.

E-121 Câteva zile în urmă am fost acolo, la Tucson, am mers să iau o franzelă de pâine. Şi acolo era un băiat aşezat acolo afară, şi doi băieţi mici într-o maşină. Un altul a venit înăuntru să ia un pachet de ţigări. Bătrânul domn cu părul cărunt s-a uitat în jos, a zis, "Pentru cine sunt ţigările acestea, mama ta?"
A zis, "Nu, sunt pentru băiatul acela."
El a zis, "Este el destul de în vârstă să le aibe?"
A zis, "Da, domnule."
El a privit înapoi în felul acela. Şi eu stăteam cu o franzelă de pâine şi un litru de lapte, privind. Şi el a mers, a zis, "În regulă," şi i le-a dat lui.
El s-a uitat înapoi la mine, şi a zis, "Mă îndoiesc de asta."

E-122 Am zis, "El nu poate ajunge destul de bătrân să o facă. El este prea... El nu este destul de bătrân la orice vârstă."
El a zis, "Eu voi fi de acord cu dumneavoastră." A zis, Aveţi-aveţi un timp greu să încercaţi să vă lăsaţi de ele?"

E-123 Am zis, "Eu niciodată nu le-am început." Am zis, ,,Eu niciodată nu am început." Am zis, "Părinţii mei au fumat şi au folosit tutun, dar Domnul Dumnezeu m-a ţinut de la aceasta."

E-124 El s-a întors şi s-a uitat la mine cumva ciudat, şi a zis, ,,Ei bine, eu cred că este păcat putred astăzi, să vezi cum..." A zis, "Se obişnuia să fie, că noi am pus femeile pe un piedestal." A zis, "Noi am onorat-o. Noi ne-am luat pălăria jos în prezenţa ei. Noi umblam în jos pe străzi, şi domnii să fi auzit pe cineva să facă o remarcă despre o anumită femeie, ei îl pălmuiau." Vedeţi? Şi a zis, "Ei au onorat femeile." Dar el a zis, "Domnule, femeile şi-au adus aceasta asupra lor." A zis, "Acum ei nu se ridică. Ei obişnuiau să se ridice într-un tramvai, o femeie se urca sus, fiecare bărbat îşi lua pălăria jos şi o lăsa să şadă jos." A zis, "Acum este să împingă, aglomeraţie!" A zis, "ele au adus aceasta asupra lor." Şi acela-i adevărul.
Acea groapă de drac din Hollywood acolo au produs aceasta la televiziune şi reviste, până când treaba a devenit o oală mare de murdărie. Aşa este.

E-125 Eu ştiu că nu este zicere populară, dar este o zicere adevărată. Acesta-i Adevărul. Acesta-i Cuvântul Domnului, şi şi un semn de avertisment că Cristos va veni în generaţia aceasta. A zis, "Aceia care vor vedea aceasta să vină la împlinire, nu vor trece afară până când toate lucrurile acestea vor fi împlinite." A zis, "Şi cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece niciodată." Acesta-i un avertisment. Lumina roşie sclipeşte; căderea cortinei. Noi suntem la timpul sfârşitului.

E-126 Noi vedem semnele Domnului Isus vindecând pe bolnavi, înviind pe morţi, scoţând afară duhuri rele. Noi îi vedem pe¬pe oameni făcuţi în sfinţenie şi sfinţi, prin Duhul Sfânt. Noi vedem vieţi schimbate. Noi vedem semne mari. Noi vedem semne misterioase în cer, ca farfurii zburătoare. Pentagonul, mulţi dintre oameni pun aceasta la televiziune, raportându¬le. Ei nu ştiu ce să creadă despre aceasta. Tot felul de semne misterioase! Domnul Isus venind jos în forma unui Stâlp de Foc, îşi are luată fotografia Lui, locuind printre noi, dovedind că El este acelaşi ieri-...

E-127 Noi vedem toate lucrurile acestea întâmplându-se. Noi vedem răceala bisericii. Noi vedem denominaţiunea crescând. "Când voi vedeţi smochinul, şi toţi ceilalţi pomi că-şi pun mugurii lor," Iudeii reîntorcându-se. "Smochinul," Iudeii întorcându-se la naţiunea lor, ţara lor proprie. Noi vedem Presbiterienii, Metodiştii, Baptiştii, Luteranii, Penticostalii, toate bisericile, "punându-şi frunzele lor," trezire. El a zis, "Fiţi gata! Acela-i timpul." Când vedem aceea venind la împlinire, atunci este când Dumnezeu se pregăteşte să-i cheme pe Aleşii Lui. Atunci când voi ...
Un alt semn. A zis, "Când vedeţi femeile să devine extrem de frumoase, când îi vedeţi pe fiii lui Dumnezeu luaţi cu neveste, şi şi-au luat neveste, şi făcând aceasta, aceea, şi cealaltă," a zis, "să ştiţi că acela-i timpul." Aici suntem noi.

E-128 Acum, altceva am avut scris jos. Ţineţi minte cele două fete a lui Lot. Da, ne amintim de aceea, jos în cetatea Sodomei. Isus a zis aici, în Luca 17, "Cum a fost în zilele Sodomei." Amintiţi-vă, că, bărbaţii au folosit greşit femeile în aşa fel încât actul de viaţă natural nu mai era dorit. Şi, o, este îngrozitor să spui aceasta de la platformă, dar aceasta este... Dacă a existat vreodată Adevăr, acesta se cuvine să meargă de aici. Şi este aşa de rău, astăzi, încât acolo sunt zeci de mii de ori zeci de mii din ei, în creştere peste tot, perversiune, Sodomiţi, aşa cum au fost în ziua aceea. Pentru că folosinţa naturală a vieţii umane să se reproducă pe pământ a fost aşa de prost tratată, şi aşa de dusă în felul cum a fost dusă, încât dorinţa acesteia cade cu repeziciune. Eu voi spune, în timp de alţi zece sau cincisprezece ani aceasta va fi întrecută, aproape, felul cum creşte acum.

E-129 Remarci mari. Eu am avut ceva de la Edgar Hoover despre aceea, dar eu nu ştiu... Am crezut că am avut-o aşezată aici, dar nu o am, despre ce a spus el despre aceasta. Şi acum noi aflăm aceste lucruri. O, vai!

E-130 Iuda, în micuţa lui, Carte mare, eu o numesc, în al 7-lea verset, hai să-l citim doar. Eu vreau să citesc aceasta. Iuda, în al 7-lea. Aceasta este ultima Carte înainte de Cartea Apocalipsei. Eu o am însemnată aici jos, Iuda 7, versetul 7. Bărbatul şi femeia aducând legăminte de căsătorie, le încalcă, mergând după carne străină! Ascultaţi.
... ca Sodoma şi Gomora, şi cetăţile din jurul lor în fel asemănător, se dedau acolo la preacurvie, ... mergând după carne străină, ... (Vedeţi? Oh.) preacurvie, mergând după carne străină, sunt puşi înainte ca exemple, de suferinţă, şi răzbunare, şi foc etern. Aceea este, să fie complet nimiciţi şi terminaţi cu ei.

E-131 Aici cu un timp în urmă, în Los Angeles, eu am aşteptat, sau eram afară la terenul de camping. Eu mânam sus pe drum. Şi o-o doamnă mică, o fetiţă frumoasă, foarte frumoasă, mergea în sus pe drum. Şi m-am gândit, "Ea trebuie că se duce la un spectacol." Şi ea avea pe ea haine mici de frontieră, doar vreo-vreo şase sau opt ţoli lăţime peste partea din faţă a ei, şi un franj de trei sau patru ţoli atârnând. Şi sus de tot pe trupul ei, o pată mică, doar cam destul ca tu să poţi să astupi şi să închizi fiecare din aceasta în pumnul tău, atârnând peste ea în aşa fel. Cu o pălărie de cowboy, şi o pereche de cizme cu ciucuri pe ele. Şi una foarte atrăgătoare, eu puteam vedea unde orice om tânăr să patineze frânele şi fiecare lucru, să oprească la ea, mergând răsucindu-se sus pe drum.

E-132 Şi eu mă pregăteam să întorc spre terenul de camping, şi eu am mers în sus spre terenul de camping. Şi am început să întorc roata, să merg înapoi. M-am gândit să mă opresc, să spun, "Domnişoară, eu doresc să îţi vorbesc în Numele Domnului nostru Isus Cristos. Chiar dacă tu eşti o fată frumoasă, nu-i nici o îndoială despre asta, deşi tu ai o figură care probabil că ar... Tu, tu vrei să auzi să şuiere frânele. Îţi dai tu seama că duhul acela care te face să faci aceasta te va mâna la iadul unui drac unde tu vei suferi prin epocile care vor veni? Îţi dai tu seama că acel trup mic, frumos format, şi obrajii aceia bine aşezaţi şi părul, şi aşa mai departe, şi buzele roşii, poate în-în alte şase luni viermii se vor târî înăuntru şi afară din trupul acela bine format, aici afară în pulbere? Şi sufletul acela care stă înăuntru acolo, astăzi, va fi în chinul unui diavol."

E-133 Atunci ceva m-a oprit, de parcă Dumnezeu ar fi spus, "Dacă tu faci asta, ei te vor închide jos acolo în închisoare." Vedeţi? Ia te uită. Atunci l-am văzut pe Billy să vină afară şi a făcut semn, era timpul să vin. Eu îi aud cântând Crede Numai.

E-134 O, doamne! Cum pot oamenii să fie vrăjiţi în aşa lucru ca acela? Este din cauză că ei nesocotesc Cuvântul lui Dumnezeu.

E-135 Şi un alt lucru, sunt lucrătorii înapoia platformei, care sunt asociaţi în aceste organizaţii, care îl citesc pe Acela şi Îl cunosc, şi li se interzice să spună ceva despre Acesta, pentru că ei vor îndepărta adunarea de la ei atunci. Şi bisericile caută după membri. Dar Dumnezeu caută după sfinţi născuţi din nou din Dumnezeul cel viu, care vor străluci ca stelele. Dumnezeu să ne ajute să fim cinstiţi şi să spunem Adevărul, ce a spus Isus Cristos. Dar aceea-i ziua în care trăim noi. Acelea sunt semnele care Isus a spus că vor fi, şi noi o vedem chiar înaintea noastră.

E-136 Priviţi acum, şi din nou Iuda capitolul al 7-lea, "Sodoma şi Gomora." O, vai, ce lucru îngrozitor! Ne căsătoriţi la femei, "mergând după carne străină." Un om care-i căsătorit cu nevasta lui, ei sunt-ei nu mai sunt doi, ei sunt unul. Şi un om care va alerga afară după o altă femeie, el automat se separează de la soţia lui. Şi o femeie care umblă afară cu un alt bărbat, ea este moartă faţă de bărbatul ei. Ea şi-a tăgăduit propria ei carne; ea este tăiată la o parte de el. Aşa este. În ziua Judecăţii, va trebui să răspundă pentru aceasta.

E-137 Dar astăzi ei nu vor să audă un Mesaj ca acela. Oamenii nu vor să audă Aceea. Ei vor să fie gâdilaţi în urechi. Exact ce mi-a spus Duhul Sfânt în ziua când am aşezat piatra aceea de temelie acolo, a spus să:
Predică cuvântul; fi stăruitor la vreme şi ne la vreme; ...
Căci vine timpul când ei nu vor suferi învăţătura sănătoasă; ci după poftele lor îşi vor... îngrămădi pentru ei împreună învăţători, având mâncărime la urechi;
... şi se vor întoarce de la adevăr, la basme.
A zis, "Când pleacă vedenia, să citeşti Doi Timotei 4." A zis, "Să nu uiţi, Doi Timotei 4!" Şi când vedenia m-a părăsit, stând chiar acolo pe a 7-tea Stradă, un băiat de nouăsprezece ani stând acolo, Glasul lui Dumnezeu a vorbit în cameră, şi El a zis, "Doi Timotei 4." Aceea-i exact ce s-a întâmplat să fie. Vedeţi? "Va veni timpul când ei nu vor suferi învăţătura sănătoasă."

E-138 Oamenii vor ceva. Penticostalii vor ceva care îi poate bate pe spate, şi să-i lase să trăiască în felul cum vor ei. Şi ei pot cânta la pian la patruzeci de bătăi pe secundă, şi sar în sus şi-n jos, şi dansează pe lângă el; Şi femeile fac în felul cum vor ele, şi bărbaţii în acelaşi fel. Prezbiterienii, Metodiştii, Luteranii, şi Baptiştii, acolo sunt multe persoane sincere în organizaţiile acelea. Aceea-i exact corect. Dar sistemul acela i-a adus aşa de legaţi jos, încât ei gândesc că atât timp cât ei aparţin la biserica aceea, şi numele lor sunt în registrele acelea, că ei sunt îndreptaţi spre Cer. Numele vostru într-un registru aici pe pământ, nu înseamnă aceea la Dumnezeu. [Fratele Branham şi-a pocnit degetul – Ed.] Numele vostru trebuie să fie scris în Cartea Vieţii Mielului, prin Sângele lui Isus Cristos, să ştiţi că păcatele voastre sunt iertate. Aşa este.

E-139 Dar ei vor felul acela. Acela-i felul de păstori care îi vor ei înăuntru. Ei nu vor nimic altceva. Şi când Dumnezeu în aceste zile din urmă a scuturat fiecare dar Divin care este recomandat în Biblie, fiecare dar care l-a promis Isus Cristos, fiecare dar, şi fiecare semn, şi fiecare semn din timpul sfârşitului. Tot ce a fost promis în Biblie, din câte pot să văd eu, însumi, a fost deja scuturat înaintea naţiunii, şi ea plonjează înainte spre iad cât de tare poate ea să meargă. Să le spui? Ei vor alerga înainte, oricum.
Lăsaţi-mă doar să iau încă câteva Scripturi aici înainte de încheiere. În regulă. O, "Se pun pentru distrugere Eternă," este ce ei sunt, zice Biblia.

E-140 Această naţiune zace în aceeaşi putrefacţie. Acest putregai social asemănător, această naţiune zace în acesta în seara aceasta. Aceasta nu-i o herezie. Acesta-i Adevărul. Geneza 6:12, "Toată firea era coruptă, omul a umblat în calea lui proprie," în propria lui gândire, nesocotind legile lui Dumnezeu. Acela-i felul cum face omul astăzi. Omul nu vrea să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu vor să-L audă. Ei vor să umble în propria lor cale.

E-141 Izabela a refuzat să audă Cuvântul Domnului. Ea nu a vrut să-l cheme pe predicatorul acela bătrân cu arătare păroasă, pe Ilie, pastorul ei. Dar el era pastorul ei, oricum. Corect. Dumnezeu l-a trimis, şi el şi-a vociferat mesajul. Deşi era ne educat, ei nu ştiu de unde a venit el sau unde a mers. El a venit pe scenă cu Cuvântul Domnului. El şi-a trimis mesajul, care l-a predicat, şi el a condamnat tot ce era acolo, l-a numit păcat. Că, acea Izabelă modernă, a schimbat şi a vrăjit poporul sub vrăjitoria puterii ei până când întreaga naţiune a fost coruptă, şi Ilie a stat singur acolo afară pe munte. Dumnezeu a zis, "Ilie, să nu gândeşti asta. Eu am şapte mii acolo jos care sunt sinceri în inimă, încă." Aceea era a doua lui fază, şi a treia a mers înapoi pentru ei.

E-142 Dar amintiţi-vă, Dumnezeu era milostiv, şi El-El... Şi mesajul lui Ilie a condamnat acea generaţie necredincioasă. Mesajul lui Noe a condamnat generaţia aceea, şi a adus judecată asupra acelora care au refuzat să-l audă, şi izbăvire pentru aceia care l-au crezut. "Şi cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului."

E-143 Geneza 6, nesocotind legile lui Dumnezeu! Ei zic, "Legile lui Dumnezeu?" Cuvântul lui Dumnezeu zice astăzi, în Biblie!
Acum ascultaţi, eu nu spun aceasta la vreo persoană individuală. Eu sunt numai răspunzător, ca fratele vostru. Eu sunt răspunzător să vă spun întregul Adevăr, aşa cum a spus marele Sfânt Pavel înainte de plecarea lui, "Eu nu m-am ferit să vă declar sfatul întreg al lui Dumnezeu."

E-144 Acum, Biblia zice, astăzi, ca femeile să nu-şi taie părul. Mie nu-mi pasă câţi predicatori spun că aceea e în regulă; este greşit. Mie nu-mi pasă câte biserici stau pentru aceasta; Biblia încă spune că aceasta este greşit. "Este o ruşine ca ea să facă aşa." Dar ele continuă să o facă, oricum, mergând înainte. Ce fac ele? În mintea lor proprie, se fac ele însele frumoase, ele gândesc că sunt frumoase.

E-145 Cuvântul lui Dumnezeu avertizează, ca ea să nu facă lucrurile acelea. ,,Ea să nu se îmbrace cu o îmbrăcăminte, sau pantaloni, sau orice care aparţine unui bărbat," dar ea merge drept înainte chiar la fel. Să încerci s-o opreşti?
Deci, "despre ce strigi tu atunci, Frate Branham? Cu ce mergi tu înainte? Păi, oameni ca tine îi mai bine dacă tu ai..." Mie nu-mi pasă, de asta. Mie îmi pasă ce gândesc oamenii. Acum să nu mă înţelegeţi greşit. Dar eu sunt interesat în ce gândeşte Dumnezeu, şi Acesta este Cuvântul Lui.
Da, voi să-i spuneţi că e greşit să facă aceea, ea va merge drept înainte şi o face, oricum. Vedeţi? De ce? Femei în toată Creştinătatea face lucrurile acestea, şi bisericii nu se pare să-i pese ceva despre aceasta. De ce este aceasta? Fiii lui Dumnezeu au căzut pentru pofta cărnii şi sângelui femeiesc, şi au tăgăduit tocmai pe Dumnezeu şi Sângele care i-a cumpărat, ca să-i separe de la lucrurile acelea murdare. Amin. Acela-i Adevărul. Aşa să mă ajute Dumnezeu, acesta-i Adevărul.

E-146 Încercaţi s-o opriţi? Voi credeţi că propovăduirea lui Noe avea vreo piedică? Nu, domnule. Dar ce este acesta? Acesta este un glas, Glasul. Şi când noi toţi suntem chemaţi la Judecată, tocmai Mesajul care eu îl predic, în seara aceasta, mă va întâlni chiar acolo, Cuvânt cu Cuvânt. Şi atunci ce o să faceţi voi? El este o Lumină roşie sclipitoare.

E-147 A existat un timp, încăpăţânare printre femei. Noi urmează să... Noi doar vom aşeza aceasta, din cauză că acestea sunt femei. Şi vă întrebaţi de ce strig eu mereu despre aceasta. Acum eu am să aşez, să iau o mulţime-mulţime de Scripturi aruncate înăuntru aici înainte de încheiere, şi vă arăt de ce. Şi acela-i motivul că eu trebuie să stau adevărat la acest Cuvânt, şi fiecare slujitor al lui Dumnezeu ar trebui să stea adevărat la Cuvânt. Tu trebuie să stai, pentru că acolo trebuie să fie un glas pe undeva strigând împotriva acesteia. Mie nu-mi pasă ce face restul din ei; tu nu eşti răspunzător pentru ei. Tu răspunzi ca o persoană. Tu nu răspunzi ca Metodist, tu nu răspunzi ca Baptist, sau un Penticostal. Tu răspunzi ca o persoană, la Dumnezeu, pentru propria ta viaţă.

E-148 Şi noi vedem semnele acestea, şi totuşi ele continuă să o facă. Spune-i ei că este greşit, vezi ce zice ea. Încăpăţânată! Aceea-i exact ce Eva a făcut. Eva a ştiut bine să nu facă aceea. A ştiut? Ea avea Cuvântul lui Dumnezeu. A zis, "În ziua când voi mâncaţi de acolo, în ziua aceea voi muriţi." Păi, de ce a făcut-o ea? Ea a vrut calea ei proprie. Şi de ce îşi vor tăia femeile părul; de ce vor purta femeile hainele acestea, şi Biblia zice că aceea este chiar exact ce ele trebuie să facă? Şi lucrul care ele îl fac, ele sunt toate condamnate. Exact. Dar de ce o face ea? Ea îşi are eul ei propriu. Da, domnule. Ea o să îşi aibe propria ei cale. Şi biserica nu spune nimic despre aceasta. Şi biserica se presupune a fi Mireasa lui Isus Cristos, şi nu spune nimic despre aceasta?

E-149 Să-i spui la una din ele despre aceasta, voi ştiţi ce spun ele? În aşa mult cât să spună, "Nici o Biblie veche nu o să stea în calea mea să nu am ceva distracţie." Acum chiar exact. Să le spuneţi că este scris în Biblie. O, ele ar putea să nu spună cuvintele acelea, dar asta-i ce exprimă ele.
Aţi auzit vreodată vechea zicală, "Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele"? Păi, atunci, o face? Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Nu contează ce spui, viaţa ta-a ta vorbeşte aşa de tare încât ei nu pot să-ţi audă mărturisirea. Aşa cum am spus azi dimineaţă, să săriţi doar atât de sus cât trăiţi. Vedeţi? Faptele voastre vorbesc mai tare decât cuvintele voastre. Şi voi aţi putea doar tot atât de bine să veniţi afară şi să o spuneţi, pentru că propriile lor cuvinte vorbesc. A tale-cuvintele tale, nu contează ce este, faptele tale vorbesc ceea ce-ce eşti.
Dacă tu vorbeşti ceva deosebit de ceea ce eşti într-adevăr, aceasta devine făţărnicie. Isus a zis, "Voi făţarnicilor! Cum puteţi voi spune lucruri bune, când afară din inimă vorbeşte, afară din inimă vorbeşte gura?" Vedeţi, ei spuneau ceva ce nu era dinadins.
Şi femeile astfel, este să o spună, o, vai, "Am distracţia mea proprie."

E-150 Ce se întâmplă? Afară din căsătorie... Aici este un alt loc în Biblie. Afară din căsătorie se duce legământul, "supună." Supună? "O îngrijitoare acasă, curată, de lucrări bune."
Ea îţi râde în faţă şi se duce la fabrica de pudră, la biroul cuiva. "Soţul meu..." Da. O, mă îndoiesc de aceea.
Voi vedeţi forţele astăzi, aşa o dizgraţie, să pună femei în forţele de poliţie. Dacă acela nu este un semn de-de destrăbălare prin orice oraş! După câţi bărbaţi sunt fără lucru, şi ei trebuie să pună femeile acelea acolo afară, când Biblia a spus că ea este să "să stea acasă şi să fie o îngrijitoare curată de casă." Dar ea ţine toate registrele şefului, şi a voastre, de asemenea. Da. Aşa este.
Eu nu vorbesc despre femeile bune acum. Eu nu arunc aceasta la voi femeilor care sunteţi cu adevărat femei bune. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aceea-i pe bandă, sau oriunde mai mult.
Dar eu vorbesc despre, unde voi găsiţi una în felul acela, voi găsiţi o mie cinci sute în felul celălalt. Ele nu vor să asculte la un Cuvânt. "Ţine-ţi Biblia! Predică-O pentru tine. Noi nu vrem să O auzim." Supună? Oh!

E-151 Ea ar putea să spună aceasta, "Tu să-ţi spui povestirile Bibliei la altcineva. Ţine-ţi Dumnezeul pentru altcineva, şi lasă-mă în pace. Despre ce tot strigi către mine? Eu nu ţi-am cerut să spui lucrurile acestea." Eu ştiu, dar Dumnezeu a spus. Vedeţi? Deci asta-i tot.

E-152 Aşa că ele încă corupe calea. Chiar aşa cum au făcut ele în zilele Domnului, chiar aşa cum au făcut în ziua aceea, aşa fac ele astăzi, întocmai la fel. Aceasta nu s-a schimbat. Aceasta nu se schimbă. Aceasta nu se va schimba.

E-153 Delincvenţa juvenilă în final îi ia pe copiii ei. Închisoarea devine parte din femei şi bărbaţi, şi iadul ia întregul lucru, asta-i exact corect, în final îi înghite pe ei toţi. Şi propovăduirea se pare să meargă pe deasupra spatelor lor. Ei niciodată nu ascultă la Acesta. Ele o să aibe pe a lor. Tu nu le poţi spune că Biblia spune Aceasta. Ele zis, "Ţine-ţi Biblia. Noi o să ne avem distracţia."

E-154 Eu pot să vă aud pe unele din voi surorilor spunând acum, poate nu chiar prezent, dar vă aud zicând, "Cine, eu să mă supun bărbatului meu? Ha! Eu îl fac pe el să mi se supună." Dar acolo este unde tu eşti greşită. "Să stau acasă, curată? Mie nu-mi pasă ce spune Biblia despre aceasta, tu să mă laşi în pace!" Ascultă, soră, aceea nu era în, înapoi în Epocile de Întuneric, acela-i glasul de astăzi. Aceea nu s-a întâmplat aşa de mult în urmă înainte de potop, aceasta se întâmplă şi astăzi. Asta-i acelaşi lucru.

E-155 Iarăşi ele spun, "Eu sunt o femeie modernă. Eu trăiesc în America." Păi, aceea nu-i mai mult decât să trăieşti într¬un coteţ de porc. Aceasta nu i-ar face nici o diferenţă lui Dumnezeu unde ai trăit. Tu eşti ceea ce eşti în inima ta. Aşa este. Şi să nu gândeşti, soră, că tu eşti aşa de modernă, că tu eşti una din femeile acestea moderne, aşa cum vrei tu să spui astăzi. Tu eşti de departe din urmă, conform cu această Biblie, în epocile întunecate, în timpul dinainte de potop. În timpul lui Noe, acolo-i unde ele au făcut acelaşi lucru. Aşa că tu nu eşti aşa de foarte modernă, la urma urmei, eşti tu? Înţelegi? Acela-i felul cum au acţionat ele în lumea dinainte de potop. Vedeţi? Şi acela-i felul cum acţionează ele astăzi, deci aceasta trebuie să fie din nou epocă întunecată, înapoi în marele întuneric de dincolo.

E-156 Şi voi bărbaţilor care veţi lăsa nevasta să facă aceasta, voi nu mai sunteţi fii de Dumnezeu. Nu, voi aţi căzut cumva în Sodoma, aşa este, să lăsaţi femeile să vă dirijeze în jur. O, vai!

E-157 Eu nu ştiu dacă să spun aceasta sau nu. Eu mai bine să ocolesc partea aceasta. Dar, În regulă. Aceasta-i teribil, dar tot la această în care noi trăim. Voi vedeţi lumina roşie aprinsă, sclipind? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Trâmbiţa Domnului va suna, şi nu va mai fi timp,
Şi se va crăpa dimineaţa Eternă, luminoasă şi frumoasă;
Atunci cei aleşi a-i Lui se vor aduna (din pulberea pământului) la Casa lor dincolo de cer.
O, ce zi va fi aceea! (În ordine. O, da!)

E-158 Se duc înapoi în Sodoma? Nu vă îngrijoraţi, există o bombă-A care aşteaptă să o cureţe de tot, aşa este, să cureţe întreaga lume. Ea o va face. Iar atunci aceasta toată va fi reînnoită din nou, aşa cum noi am văzut sub Pecetea a Şasea, pentru un grup de oameni răscumpăraţi care l-au acceptat pe Domnul Isus, care au devenit Creştini, care şi-au vândut grijurile şi modele din lumea aceasta, şi au venit la Isus Cristos, şi privesc la El şi numai la El; în programul Lui umil, simplu, să vină şi să creadă în El, şi să primească Viaţă Eternă. Şi dacă voi ziceţi că aveţi Viaţă Eternă şi nu sunteţi de acord cu această Biblie, viaţa voastră eternă nu este Viaţa Eternă care o dă Dumnezeu. Voi sunteţi amăgiţi, de către moarte, şi nu de Viaţă. Aşa este.

E-159 Acum, o, "Temeţi-vă de Dumnezeu şi ţineţi Cuvântul Lui, căci aceasta-i porunca deplină." Luminile roşii sclipesc, şi timpul este aproape. Cum a fost în zilele lui Noe, vedeţi, ei au luat lucrul legitim şi l-au pervertit. Ei au luat mâncatul, şi au luat băutul, şi au pus clăditul, şi ei au pus toate aceste alte lucruri, şi le-au pervertit. Acum, Isus se aşteaptă ca noi să zidim o casă, vedeţi; dar priviţi doar ce a avut loc în aceea. Mâncând, el se aşteaptă ca noi să mâncăm, aşa este; priviţi ce a avut loc în aceea. Bând, ne aşteptăm să bem apele noastre şi orice avem noi de făcut; dar, în loc de asta, ei au luat-o în băuturi şi lichior, şi de toate, şi cocktailuri, aducându-şi femeile înăuntru. Vedeţi?

E-160 Şi ce este cu creşterea populaţiei, aşa cum a fost în zilele lui Noe? Cum este cu frumuseţea femeilor crescând constant, tot mai mult? Vedeţi? Lumină roşie!
Cum este despre timpul în care femeile vor veni, când ele vor fi în felul cum erau, "încăpăţânate, îngâmfate," şi de toate, când nu le poţi spune nimic? Le predici Cuvântul, ele vor merge drept înainte să o facă oricum. Vedeţi?
Ce se va întâmpla? Chiar exact cum a fost în zilele lui Noe. Într-o zi, ziua milei se va închide. Atunci Scriptura zice, "sanctuarul devine fumegos," aceea înseamnă că Mijlocitorul a plecat de la el. Şi atât timp cât Mielul încă este înapoi acolo... Aşa cum am spus azi dimineaţă, sau pe undeva am predicat, că, atât timp cât Mielul este acolo ca să facă mijlocire, acolo încă este milă. Dar ce asigurare avem noi, când noi vedem că trenul este deja la macaz, când noi vedem Venirea Domnului, sclipirea luminii?

E-161 Cum aş putea eu vorbi despre diferite lucruri aşa cum noi ştim că El a promis să facă aici în zilele din urmă, şi noi o vedem chiar înaintea lor. Şi atunci noi vedem subiectul din seara aceasta, despre o altă lumină roşie sclipind, despre ce se petrece printre femeile noastre, şi lucruri în felul cum fac ele. Noi vedem că aceasta indică, fiecare-fiecare indicator, totul, fiecare ac, fiecare busolă, este fixată drept spre Venirea Lui. Noi suntem la sfârşit. Nu există nimic altceva de care ştiu eu să se întâmple decât Venirea Domnului.

E-162 Iar atunci, draga meu prietenă care eşti afară din Cristos, ce gândeşti tu despre aceasta? Te odihneşti tu doar... Cinstit, prietenă, eu vreau să-ţi pun o simplă întrebare. Te odihneşti tu doar pe o senzaţie mică care ai avut-o, sau ceva, poate, ceva ce ai avut? Poate tu ai deveni fericită o dată şi ai dansat în tot locul, aşa cum mulţi din sfinţenişti şi Penticostali, şi Nazarineni, şi Sfinţeniştii Pelerini. Ei cred că dacă ei ajung destul de fericiţi să danseze, că acela-i El. Şi atunci vă tăiaţi părul, purtaţi pantaloni scurţi? V-ar face Duhul Sfânt să faceţi asta, când El o condamnă în Biblie?

E-163 Cum este cu voi care ziceţi, "Păi, eu aparţin la biserică. Eu sunt Penticostală. Eu sunt Metodistă, sau orice sunt eu. Eu sunt o membră! Mama mea este o membră privilegiată a bisericii. Eu sunt o membră privilegiată"? Şi tocmai duhul care este peste tine te face să faci lucrurile care Biblia aceasta condamnă ca tu să le faci. Vedeţi?
Voi ziceţi, "Eu am vorbit în limbi, Frate Branham. Acum, să nu vă ţineţi voi de aceea. Eu am vorbit în limbi, şi aceea este dovada Duhului Sfânt." Dacă viaţa ta... Dacă tu încă îţi poţi tăia părul, dacă tu încă poţi face lucrurile acestea care Biblia spune să nu le faci; tu ai putea vorbi în limbi toată ziua şi noaptea, şi aceasta încă nu are nimic de-a face cu Dumnezeu. Pomul este cunoscut după roadele lui.

E-164 Eu îmbătrânesc. Eu ştiu asta. În fiecare zi eu obţin o durere nouă şi durere. Fiecare din noi are. Voi aţi putea tot atât de bine să spuneţi adevărul. M-am gândit, "Dumnezeule, să nu mă laşi..."
Unul din lucrurile cele mai mizerabile, este să vezi pe un om sau femeie care nu l-a acceptat niciodată pe Cristos, şi doar a trăit ca un membru vechi conservator de biserică, mai rău decât Satan însuşi, şi îl vezi acolo afară, cu ceva îmbufnare veche, "Păi, eu îţi spun, eu nu cred în..." Dumnezeu niciodată... Aceea-i o-aceea-i o... Aceea este cea mai oribilă coroană cu care poate Satan încorona o viaţă. O femeie bătrână morocănoasă, în vârstă de vreo şaizeci sau şaptezeci de ani, cu grăsime atârnând în jos pe braţele ei, şi zbârciturile peste toată faţa ei, şi părul ei scurtat, în patru sau cinci culori diferite, şi mergând ţanţoş în jos într-o pereche de pantalonaşi scurţi; dacă aceea nu este încoronarea Satanei, eu niciodată nu am văzut-o, sau ceva om bătrân morocănos.

E-165 O Dumnezeule, eu ştiu că eu... Dă-mi har ca niciodată să nu mă plâng. Şi eu vreau viaţa mea, Doamne, eu vreau viaţa la ai mei... Dumnezeule, admite ca viaţa noastră să poată fi încoronată, indiferent dacă suferim, orice are loc, cât de multe întorsături împotriva mea.
Eu ştiu acest singur lucru în viaţa mea, aşa cum îmbătrânesc, prietenii mei, cursul în urma mea, în curând se va termina, mai îngust şi mai îngust, aşa cum merg în jos pe drum. Şi eu ştiu un lucru, că va veni la împlinire după o vreme că acolo nu va fi nimeni să vină la mine să spună... să-mi ceară sfat. Aceia care mă cunosc din zilele mele mai tinere vor fi duşi, dacă eu voi trăi. Prietenii mei vor deveni tot mai puţini, aşa cum îmbătrânesc acum.

E-166 Şi eu ştiu că într-o zi eu trebuie să mor. Eu sper că Dumnezeu niciodată nu-l va lăsa pe Satan să mă încoroneze ca un morocănos bătrân, om indiferent, şi soţia mea o femeie bătrână cicălitoare, sau soţia voastră, sau pe voi în felul acela. Mă rog, frate, ca vieţile noastre să fie încoronate cu roadele Duhului; dragoste, bucurie, îndelungă răbdare, bunătate, răbdare, Adevăr, credinţă, în Duhul Sfânt.

E-167 Viaţa mea se subţiază. Cu vreo treizeci şi cinci de ani în urmă am stat aici în amvon, ca un băiat mic. În seara aceasta eu sunt unul bătrân, cărunt în păr, şi cu capul chel, umeri încovoiaţi; eu sunt zdrobit. Viaţa mea se sfârşeşte, şi aţele pe care umblu eu acum devin fragile. Aşa cum mă mişc înainte pe curs în jos, prietenii mei devin mai puţini. Şi după o vreme se va ajunge la un punct, poate, că eu-eu nu voi savura cântările cum am obişnuit; şi poate nepoţii mei, copiii vor trebui să spună, "Să nu-l agitaţi pe bunicul." S-ar putea să se ajungă la aceea dacă eu trăiesc.

E-168 Atunci eu voi veni jos până când eu nu mă pot ridica de pe scaun. Apoi într-o dimineaţă ceaţa va veni în cameră, eu voi face semn dincolo de graniţă, către moarte, să vină să mă ia. El poate să mă ia numai de mână şi să mă conducă dincolo la Stăpânul meu. El nu este supraveghetorul meu de sclavi. Eu nu sunt sclavul lui. El este sclavul meu. Cristos a biruit moartea pentru mine. Şi el poate face numai un singur lucru, să mă tragă în Prezenţa Făcătorului meu, "Când casa aceasta pământească va fi dizolvată."

E-169 În momentul când o mamă se pregăteşte să aibă un copil, voi observaţi, mie nu-mi pasă cât de crudă era ea, şi cât de rea. Voi ştiţi, cu o vreme înainte să se nască acel copil, mama devine blândă. De ce este aceasta? Când muşchii aceia mici în pântecele acela zvâcnesc şi sar în felul acela, acolo-i un trup ceresc care aşteaptă după el. Şi când el vine din mamă, doctorul sau moaşa, oricine este trebuie să-l ridice în sus şi să-l şocheze, să-l lovească, să-l scuture, sau ceva, şi atunci el prinde răsuflarea de viaţă. Şi micuţul spirit îngeresc vine în el, răsuflarea vieţii, şi el devine un suflet viu. Şi când noi îl avem pe Cristos în inima noastră, şi Cristos devine real în inima noastră, acesta-i un copil mic. "Dacă cortul acesta pământesc se dizolvă..."

E-170 Isus a zis, în Ioan 14. În încheiere, eu voi spune aceasta. El a zis, "Să nu vi se tulbure inimile; dacă voi aţi crezut în Dumnezeu, credeţi în Mine. Căci, în Împărăţia Tatălui Meu sunt multe tabernacole. Eu mă voi duce şi pregătesc un loc pentru voi." Când cortul acesta pământesc se va dizolva, noi avem unul. "Eu voi merge şi voi pregăti un loc pentru voi, ca unde sunt Eu, acolo să puteţi fi şi voi." Vrea să fie cu El.

E-171 Atunci eu ştiu, aşa cum acest copil mic plânge, căci noua naştere s-a format; când toată cealaltă viaţă se desprinde, toată viaţa muritoare şi totul este dus, atunci aceasta va lua ceva să mă şocheze, şi este necesară moartea. Moartea îţi dă şocul, când ea te loveşte, dar aceasta te poartă numai din nou într-o Împărăţie nouă, acolo pe partea cealaltă unde nu există boală, întristare, nici bătrâneţe, sau nimic. Dumnezeu să ne ajute.

E-172 Cum, prietene, poţi tu să refuzi un lucru ca acela, văzând că nu există nici o speranţă în lume, în afară de Isus Cristos? Luminile roşii sclipesc.
Naţiunile se prăbuşesc, Israel se trezeşte,
Semnele care Biblia le-a prezis; (femeile îşi taie părul, poartă pantaloni scurţi; lumina roşie e aprinsă, vedeţi)
Zilele Neamurilor sunt numărate, cu chinuri împovărate;
"Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la a-i voştri."
Ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor slăbesc de frică;
Fiţi plini cu Duhul, aveţi-vă lampa curată şi clară,
Priviţi sus, răscumpărarea vă este aproape!

E-173 Eu Îl iubesc. Eu vreau ca voi să-L iubiţi. Şi cum ne aplecăm capetele doar un moment, într-un cuvânt de rugăciune, în încheiere. Luminile roşii sclipesc. Semnalul este aprins. Venirea Domnului este aproape. El vorbeşte către naţiune. El vorbeşte către popor. El vorbeşte prin semne şi minuni. Cum noi am luat Sodoma şi am arătat cum a venit acel Înger la Abraham, semnele care El le-a înfăptuit chiar înainte de căderea focului, noi vedem asta.

E-174 El a zis, "În zilele lui Lot, ei au zidit, ei au vândut." Priviţi la aceasta astăzi. "Şi ca în zilele lui Noe," femeile devenind frumoase, fiii lui Dumnezeu căzând, carnea umană fiind venerată în forma femeilor, şi toate lucrurile acestea care au loc, despre care am vorbit noi în seara aceasta. Lumina sclipeşte, Venirea Domnului este la îndemână. Eşti tu încă doar un membru de biserică?
Eşti tu sigur, prietenul meu? De unde ştii că vei trăi prin decursul nopţii? Priviţi la Fratele Way stând aici azi dimineaţă, într-un moment, doar s-a întors în jur să dea mâna cu cineva, a căzut mort chiar în linia lui. Dumnezeu ar putea să nu fie aşa de bun faţă de tine ca să-ţi dea o altă oportunitate. Tu nu ştii în ce minut inima aceea îşi face ultima bătaie. Gândiţi-vă la aceasta.

E-175 Venirea lui Cristos îşi sclipeşte semnele. Priviţi la ele. Vedeţi dacă ce v-am spus în seara aceasta... Aceasta ar putea să nu fie prea popular, dar acesta-i Adevărul. Este ce a spus Dumnezeu, şi iată-ne aici.

E-176 Femeile nu vor să stea acasă. Ele nu vor să aibă grijă de familiile lor. Ele doar angajează o îngrijitoare de copil şi se duce afară la o petrecere pe undeva. Delincvenţa juvenilă, toate lucrurile au loc; îşi scurtează părul, poartă pantaloni scurţi, machiaj. Creşterea devine mai frumoasă şi mai frumoasă. Bărbaţii, fiii lui Dumnezeu, cad. Aceasta-i o capcană să o folosească Satan, ca fiii lui Dumnezeu să cadă în aceea. Întocmai cum Isus a spus, trebuie să se întâmple. El a spus că aceasta va fi acolo, şi iată-o aici. El a zis, "Când lucrurile acestea vin la împlinire, această generaţie nu va trece," şi aceia sunt patruzeci de ani, "până când toate lucrurile acestea să fie împlinite." Gândiţi-vă la aceasta.

E-177 Încă sunteţi voi doar un membru de biserică? Aţi făcut rău? Uitaţi-vă şi cercetaţi-vă toată viaţa, în seara aceasta, bărbaţi, femei. Uitaţi-vă la voi, uitaţi-vă la greşelile voastre. Ce, în starea voastră prezentă acum, dacă Cristos era pe pământ predicând aceasta? Voi ziceţi "Dacă-dacă El ar fi predicat, dacă eu L-aş fi auzit predicând asta, eu-eu m-aş fi pocăit." Dacă aţi fi vrut, Acesta este Propriul Lui Cuvânt în seara aceasta, voi să o faceţi acum. Dacă voi sunteţi fără Dumnezeu, şi voi ştiţi...

E-178 "O," voi ziceţi, "Eu aparţin la biserică. Eu am vorbit în limbi. Eu-eu nu..." Acum noi lăsăm aceea la o parte. Priviţi la voi înşivă, verificaţi-vă viaţa acum cu Cuvântul lui Dumnezeu. Sunteţi voi persoana aceea să plecaţi şi să spuneţi, "Mie nu-mi pasă ce spune Biblia. Frate Branham, eu cred că tu eşti greşit"? Nu sunt eu acela care-i greşit. Dacă există ceva greşit despre aceasta, Acesta-i Cuvântul.
Şi tu nu-l cunoşti încă pe Dumnezeu, şi tu nu eşti sigur că dacă Isus ar veni la ora aceasta că tu ai fi gata să te duci. De ce să iei uşor, când vezi că moartea este aşa de aproape, când vezi că sfârşitul este aşa de aproape?

E-179 Dacă există careva aici, cu capetele voastre aplecate acum, ar vrea să fie amintit în rugăciune aşa cum încheiem, aţi vrea doar să vă ridicaţi mâna şi să ziceţi, "Frate, roagă-te pentru mine." Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, soră. O, chiar prin toată clădirea.

E-180 Asta este, să luăm doar un mic inventar acum. Voi surorilor acum, cu toată credinţa şi speranţa bună, doar gândiţi-vă la aceasta. "M-am supus eu de fapt lui Dumnezeu? De fapt, unde este dorinţa mea? Frate Branham, eu-eu-eu-eu încă fac lucrurile acestea. Mă-mă simt bine. Mă simt fericită."
Ştiţi voi că păgânii se simt tot atât de fericiţi? Voi ştiţi, un om beat este tot atât de fericit, sub lichior, cum sunteţi voi, sub influenţa lichiorului? Şi dacă voi sunteţi fericite sub orice care este contrar la Cuvântul lui Dumnezeu, acesta-i diavolul. Dacă voi ziceţi, "Eu sunt mulţumit în biserica mea," şi voi auziţi Cuvântul lui Dumnezeu predicat, şi nu vă potriviţi cu El, voi sunteţi inspiraţi de lucrul greşit, nu contează care este inspiraţia voastră. Eu i-am văzut să ţipe, şi să sară şi să urle, şi-şi de toate, şi să bea sânge dintr-un craniu uman, şi cheamă pe diavolul, aşa este, tot aşa de fericiţi cum aţi putea fi voi vreodată. Păgânismul produce tot atâta psihologie ca orice altceva, psihologi a-i minţii. Dar experienţa lui Cristos este de la inimă, care schimbă toată alcătuirea, schimbă persoana într-o creatură nouă. Gândiţi-vă la aceasta, foarte tare.

E-181 Priviţi la voi. Doar imaginaţi-vă o oglindă înaintea voastră, voi uitaţi-vă la voi înşivă. "Sunt eu cinstit? Sunt eu sincer? Eu într-adevăr, în inima mea, îl slujesc eu pe Domnul?"

E-182 Ziceţi, "Eu Îl slujesc." Şi priviţi înăuntru, voi femeilor cu părul scurtat, purtaţi pantaloni scurţi. Uitaţi-vă la voi care faceţi lucrurile acestea. Uitaţi-vă la voi bărbaţilor care lăsaţi nevestele voastre să o facă; ziceţi, "Sunt eu un fiu al lui Dumnezeu? Sunt eu un Sodomit?" Voi femeilor ziceţi, "Sunt eu de fapt o femeie modernă, sau sunt eu ceva lucru dinainte de potop de care Isus a spus că va fi din nou aici în zilele din urmă?" Consideraţi-o din nou. Priviţi la voi înşivă.

E-183 Vedeţi, propria voastră fiinţă exprimă ceea ce sunteţi. Şi dacă voi nu sunteţi bine, veţi fi voi destul de cinstite doar să... Fiţi cinstite acum, ridicaţi-vă mâna, ziceţi, "Cristos, eu nu-mi ţin mâna pentru Fratele Branham sau pentru nici o altă persoană decât pentru Tine, dar eu sunt greşită. Iartă-mă. Fratele Branham a promis să se roage pentru mine, acum eu am să-mi ridic mâna, zic, 'Isuse, ai milă de mine în seara aceasta. Salvează-mă din cauza lui Cristos. Eu nu vreau să fiu pierdută. Toată viaţa aceasta care Tu mi-ai dat-o, ar fi cel mai îngrozitor lucru dacă eu-dacă eu doar am aruncat-o la o parte, când eu am această ocazie de aur în seara aceasta ca într-adevăr să văd cu ochii mei că luminile roşi sclipesc de fiecare parte; Venirea Domnului, promisiunea că El va arăta semnele acestea, şi că El va vindeca pe bolnavi, El va învia pe morţi, El va scoate draci; acolo ar fi un grup-un grup, doar câţiva oameni, doar o minoritate de care lumea îşi va bătea joc, şi-i va chema nume rele, şi aşa mai departe, în felul acela."'

E-184 Şi ei trebuie să ne cheme cu nume rele. Ei trebuie să cheme Adevărul cu nume rele. Isus a zis, "Oricine vorbeşte un cuvânt împotriva Fiului omului, i se va ierta, când El face tocmai acelaşi lucru care-l vedeţi făcut." El a zis, "Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, când El vine să facă acelaşi lucru, niciodată nu va fi iertat în lumea aceasta." Vedeţi, ei trebuie să facă asta. Acolo trebuie să fie un Mesaj ca acela, ca să-i facă pe oameni să-şi bată joc de El, să arate justiţia lui Dumnezeu să condamne lumea întreagă şi să o distrugă.

E-185 În timp ce există milă şi cineva stă în spărtură, Isus Cristos, şi o uşă deschisă în seara aceasta, nu ai vrea tu să-L primeşti, prietenul meu?

E-186 Acum, de obicei, este să se vină la altar. Aceea-i în ordine. Eu nu am nimic împotriva acesteia. Dar Scriptura, Ea zice, "Atâţia câţi au crezut au fost botezaţi." Din toată inima voastră, dacă vă veţi preda viaţa la Isus Cristos chiar unde sunteţi aşezaţi, chiar unde va vorbit El când va-ţi ridicat mâna!

E-187 Acelaşi Dumnezeu care a putut să cheme pe acest om înapoi la viaţă, fiind întins mort chiar înaintea mea azi dimineaţă, să vă confirme vouă că eu vă spun Adevărul. Cine poate învia pe cei morţi afară de Dumnezeu? Aşa este. Aşa acesta nu-i al vostru-pastorul vostru micuţ zdrobit aici, este Cristos care vă iubeşte. Şi El vă exprimă în seara aceasta, "Voi aţi auzit Adevărul. Voi aţi văzut Adevărul. Acesta este din Cuvântul Meu. Voi aţi văzut Cuvântul Meu să cheme înapoi. Voi aţi văzut Cuvântul Meu să prezică lucrurile acestea. Voi aţi văzut să se întâmple chiar exact prin toţi anii aceştia, fără o greşeală."

E-188 Acum ce veţi face voi cu Isus, în timp ce lumina roşie sclipeşte? De ce nu faceţi voi aceasta, aruncaţi jos sacul acela vechi de nimicuri lumeşti! De ce nu aruncaţi voi jos acea revistă veche de Poveste Adevărată, şi vechiul-vechiul rablament prin care vă trageţi sufletul în fiecare zi! De ce nu trântiţi televizorul acela într-un colţ şi să-l întoarceţi în jur, dacă vă ţine de la biserică! De ce nu lăsaţi la o parte fiecare greutate care vă înconjoară aşa de uşor! De ce nu vă ridicaţi inima spre Cristos, şi să ziceţi, "Cristos, în seara aceasta am terminat. Eu mă pregătesc. Eu văd că Tu vii. Eu îmi iau geamantanul, Biblia lui Dumnezeu, care este încărcată cu Viaţă Eternă, şi, de acum înainte, eu voi trăi din Aceasta!" Nu vreţi să o faceţi, în timp ce ne rugăm?

E-189 Tatăl nostru Ceresc, nu intenţionam să fiu dur, sub nici o formă, Doamne. Dar Mesajul este îndreptat la timpul acesta, nu la persoane, nu la vreo anumită persoană, ci este îndreptat la timpul acesta. Acesta-i un timp când Duhul Sfânt se pare să mă preseze să înregistrez aceasta. Aşa cum după multe, multe ori peste acest amvon, că noi am arătat zilele lui Lot, zilele Sodomei, zilele despre care Isus a vorbit, semnele timpului, venirea Domnului, în multe feluri. Iar atunci după tot ce am vorbit aşa de tare împotriva femeilor din ziua aceasta şi în jurul ţării, atunci, Tată, m-am gândit că ar fi Duhul Sfânt vorbindu-mi ca eu să le spun oamenilor de ce am făcut eu aceasta. Aceasta-i din cauză că Cuvântul Tău inspirat aşa a cercetat la inima mea, încât eu doar nu mi-am mai putut păstra pacea.

E-190 Cam aproape cincizeci sau şaptezeci de mâini în clădire au mers sus, Tată, pe un Cuvânt brut, tăietor al Domnului. Dar Acesta i-a adus la un şoc, să li se facă de cunoscut că fluierul suflă; sfinţii sunt toţi adunaţi împreună; naţiunile se sfâşie în bucăţi; semnele Venirii; luminile roşii sclipesc. Şi noi vedem, prin acţiune, îndreptată în seara aceasta spre femeile noastre din ziua de azi, că felul care Biblia a spus că ele vor fi, şi iată¬le aici.

E-191 Vocea infailibilă a lui Isus Cristos ne-a avertizat să urmărim zilele lui Noe şi să le comparăm cu ziua în care trăim. Şi atunci când noi vedem să se întâmple lucrurile acelea, femeile devenind frumoase, şi fiii lui Dumnezeu le ia, şi cum vor fi lucrurile acestea, atunci noi ştim că generaţia aceea va vedea Venirea Domnului. Atunci, noi ştim că lumina sclipitoare, venirea Lui este aproape.

E-192 Mă rog, Tată ceresc, ca Tu să binecuvântezi pe fiecare care şi-a ridicat mâna. Eu-eu doar ofer această umilă, rugăciune sinceră, şi eu ştiu că Tu mă vei auzi. Tu ai fost aşa de bun cu Fratele Way azi dimineaţă, să laşi ca o mică rugăciune umilă să pornească inima să bată din nou, o dragoste sinceră pentru un frate care a căzut în poala soţiei lui, în formă rece şi mort. Doamne, lasă ca oamenii să ştie în seara aceasta că a fi mort în păcat şi fărădelegi este cu mult mai periculos decât a muri o moarte fizică; căci nu există nimeni care te poate prinde la timpul acela, dacă tu treci dincolo de perdea, în păcat şi fărădelegi.
Admite în seara aceasta, Doamne, ca, fiecare suflet care şi-a ridicat mâinile; eu ofer această rugăciune în Numele Domnului Isus; ca acolo să fie o astfel de revoluţie să vină la viaţa lor, ca acolo să fie un astfel de scop în inima lor, acel scop în inima lor ca ei să nu mai păcătuiască împotriva lui Dumnezeu; ei să stea, din ora aceasta înainte, pe Cuvântul Etern al lui Dumnezeu, binecuvântat şi să fie hrăniţi de Duhul Lui cel Sfânt, şi călăuziţi în cărarea Vieţii, zi de zi, aşa cum ei călătoresc din ora aceasta, de acum înainte.

E-193 Acum, Tată Ceresc, eu pot să nu-i mai văd niciodată, eu pot să nu mai fiu în stare să dau mâna fizică cu ei aici pe acest pământ, deşi mi-ar place să o fac. Dar, Doamne Dumnezeule, mă rog ca această rugăciune să fie răspunsă. Şi Tu ai spus în Cuvântul Tău, "Cel ce va auzi Cuvântul Meu, şi va crede în Acela care M-a trimis, are Viaţă Eternă; şi nu va veni la Judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." În felul meu umilit de a aduce Adevărul lui Dumnezeu, în seara aceasta, mulţi au auzit Cuvântul. Acum, Tu ai promis că Tu îi vei salva, şi ei "nu vor pieri," că, nimeni nu-i poate smulge din mâna Ta, că Tu îi vei învia în zilele din urmă, nici un fir de păr nu va pieri din capul lor. Tu ai promis-o.

E-194 Acum, ca o rugăciune, ca un slujitor, Doamne, şi ca un frate pentru-pentru ei, mă-mă rog această rugăciune şi îi pun în mâinile lui Dumnezeu, ca nici o vătămare să nu fie în stare să vină la ei, şi Satan să nu-i smulgă din mâna lui Dumnezeu. Ei sunt ai Tăi, trofee. Şi eu sunt încredinţat că Tu le vei da viaţă lungă, şi dacă este posibil, lasă-i să vadă Venirea Domnului Isus. Fie ca ei să meargă de aici în seara aceasta, şi să fie câştigători de suflete, să spună la alţii, să-i aducă la o cunoştinţă salvatoare a lui Cristos. Admite aceasta. Aceasta toată este în mâinile Tale, Tată. În Numele lui Isus Cristos.

E-195 Şi în timp ce ne avem capetele aplecate doar un moment. Mă întreb dacă este o astfel de persoană prezentă acum, care simte că în timp ce noi eram în rugăciune căci-căci ceva neobişnuit s-a întâmplat în inima ta, şi tu simţi că de acum înainte că tu o să trăieşti o viaţă consacrată la Cristos, şi tu vezi Venirea Domnului aproape, tu crezi că ce eu am predicat era Adevărul, despre această lumină roşie sclipitoare, despre felul cum sunt lucrurile. Şi-şi tu înţelegi că acesta-i Cuvântul Domnului, căci acesta-i Cristos, şi tu crezi, din seara aceasta încolo, tu vei trăi o viaţă mai bună, apropiată de Cristos, din cauza rugăciunii care te-ai rugat în seara aceasta şi mărturisirea care ai făcut-o. Şi cu capul vostru aplecat, voi doar vă ridicaţi mâna, ziceţi, "Eu o cred. Din seara aceasta înainte, eu voi trăi o viaţă diferită." Dumnezeu să vă binecuvânteze. Asta-i bine. Asta-i chiar minunat. Eu cred să spun practic fiecare, poate, care şi-au ridicat mâna cu un timp în urmă, şi-au ridicat mâna înapoi că ei l-au acceptat.

E-196 Acum dacă niciodată nu aţi fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, amintiţi-vă, "Nu există un alt nume sub Cer dat printre oameni prin care trebuie să fiţi mântuiţi, în afară de Numele lui Isus Cristos." Amintiţi¬vă, există numai o Mireasă, Mireasa lui Cristos, şi aceea poartă Numele Lui.

E-197 Acum, şi dacă voi nu aţi fost botezaţi prin scufundare în apă, în Numele lui Isus Cristos, lăsaţi-mă ca slujitor al Lui... Dacă Dumnezeu va dovedit prin semne şi minuni, şi prin Cuvântul Lui, că eu spun Adevărul; Eu vă poruncesc aşa cum a făcut Sfântul Pavel, în Fapte 19, care a găsit un grup de Baptişti. Ei au fost botezaţi de către Ioan Botezătorul. El a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
Ei au zis, "Noi ştim... dacă să fie vreun Duh sfânt." El a zis, "Atunci spre ce aţi fost botezaţi?"
Ei au zis, "Noi deja am fost botezaţi, de Ioan Botezătorul, afară în Iordan, acelaşi om care l-a botezat pe Isus Cristos."

E-198 Acela ar fi un botez minunat, dar Pavel a zis, "Acesta nu-i bun acum." El le-a poruncit că ei au trebuit să fie rebotezaţi iarăşi, în Numele lui Isus Cristos, Fapte 19:5.
Şi Pavel a spus, "Dacă un Înger vine jos din Cer şi predică orice altă evanghelie decât Aceasta care eu am predicat, el să fie blestemat," Galateni 1:8. Atunci el a repetat-o din nou, a spus, "Aşa cum am spus, aşa spun eu din nou, 'Chiar dacă un Înger,"' dar mai un lucrător, episcop, papă, sau orice ar putea să fie, "dacă un Înger vine jos din Cer, un-un Serafim din Ceruri, şi a predicat altă evanghelie afară de Asta, el să fie blestemat."
Atunci, eu vă poruncesc, dacă niciodată nu a-ţi fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, în timp ce apa este în bazin, şi robele aşteaptă, veniţi şi fiţi botezaţi, "Chemând după Numele Domnului, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt; căci promisiunea este pentru voi şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sunt departe acum, chiar aşa de mulţi câţi va chema Domnul Dumnezeul nostru."

E-199 Tatăl nostru Ceresc, acum depinde de Tine. A lămuri pe oameni, eu încerc; dar să-i fac pe oameni, eu nu pot. Şi Tu niciodată nu lucrezi împotriva voinţei omului; pentru că, dacă un bărbat sau femeie este predestinat la Viaţă Eternă, când Lumina lui Dumnezeu sclipeşte peste sămânţa aceea, ea va veni la Viaţă. Şi dacă există Viaţă printre noi în seara aceasta, Tată, peste care Tu ai sclipit Lumina Ta, şi ei au văzut Adevărul, fie ca ei să umble umiliţi şi blânzi spre bazin, să fie botezaţi în Numele Fiului Tău preaiubit, Isus Cristos.

E-200 Care, noi ştim că fiecare persoană în Scriptură a trebuit să fie botezată, şi rebotezată. Aceia care nu au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, au trebuit să fie rebotezaţi. Şi marele apostol, care avea cheile la Împărăţie, a spus la Ziua Cincizecimii, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, ca păcatele voastre să fie iertate, şi atunci promisiunea Duhului Sfânt este pentru voi." Admite ca aceasta să fie împlinită în seara aceasta, în măsură deplină, Tată.

E-201 Eu îi predau la Tine acum. "Ia aceste câteva cuvinte şi meditaţia din inima mea, şi fie ca aceasta să fie acceptată în privirea Ta, O Doamne." Şi ancorează asupra copiilor Tăi, şi dă-le Viaţă Eternă. Salvează pe toţi care sunt de salvat, şi vindecă pe acei ce sunt bolnavi. Fie ca harul lui Dumnezeu să se odihnească asupra fiecăruia din ei, aşa cum noi îi predăm la Tine acum, în Numele lui Isus.

E-202 Acum cu capetele noastre aplecate, eu am să-i cer surorii noastre care cântă la pian să vină aici. Doar un moment, doar încă vreo cinci minute. Şi dacă există careva care doreşte să fie botezat acum, care a făcut o mărturisire şi a crezut. Dacă voi credeţi că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, şi voi o credeţi cu toată inima voastră, nu doar-doar emoţional, ci voi o credeţi, şi voi sunteţi gata să mărturisiţi că sunteţi greşiţi; şi voi nu staţi pe baza propriilor voastre merite, ci pe ceea ce El a făcut; şi sunteţi gata să păşiţi înainte, să vă luaţi Numele Lui în botezul în apă, deveniţi un membru al Trupului prin Duhul Sfânt; atunci, camera femeilor este la dreapta mea, şi camera bărbaţilor este la stânga mea, cu robe şi lucruri gata.

E-203 În timp ce ne aplecăm capetele, aşa cum sora noastră cântă, "Îl pot auzi pe Salvatorul meu chemând," dacă conducătorul de cântări ne va da un mic cuvânt din aceea. Cu capetele noastre aplecate acum, serviciul este în mâna Atotputernicului Dumnezeu acum; pentru oricine doreşte să fie botezat; doreşte să meargă în camera de rugăciune să se roage pentru botezul Duhului Sfânt, există instructori aici să fie gata să instruiască sau să facă orice. Fie ca Cuvintele să nu cadă în zadar, ci fie ca ele să dobândească aceea de la care este hotărât. Cu capetele noastre aplecate, să ne rugăm acum. Şi, şi unde El vă călăuzeşte, să urmaţi.
Îl pot auzi pe al meu...
Acum rugaţi-vă, fiecare păcătos.
Îl pot auzi pe Salvatorul meu...
Aţi putut să-L auziţi chemând, când El l-a înviat pe omul mort azi dimineaţă?
Îl pot auzi...
Aţi putea să-L auziţi, când voi auziţi Cuvântul sclipind Luminile Lui la timpul sfârşitului?
Eu voi merge cu El, cu El...
Vreţi voi să mergeţi tot drumul?
Unde El...
Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu. Bărbaţii la stânga. Femeile la dreapta. Eu...
Unde El călăuzeşte eu voi urma,
Unde El călăuzeşte...
Biblia a spus, "Atâţi câţi au crezut au fost botezaţi."
... urma,
Eu voi merge cu El, cu El tot drumul.
Eu voi merge cu El prin grădină,
Eu voi merge cu El prin grădină,
Duhul Sfânt... ? ...
Eu voi merge cu El prin...
Dacă cineva va merge cu femeia aici, pentru căutarea Duhului Sfânt, mergeţi în cameră la dreapta, careva din voi surorile instruite de Domnul.
... tot drumul.
Unde El călăuzeşte...
Puteţi voi să spuneţi cinstit că, "Unde El mă călăuzeşte eu voi urma"? O veţi face voi? Cum este cu Glasul mic care vă vorbeşte, voi veţi-voi veţi merge unde El vă călăuzeşte? Urmăriţi lumina roşie. Vedeţi lumina sclipind? Noi suntem la timpul sfârşitului.
Unde El mă călăuzeşte eu voi urma,
Eu voi merge cu El, cu El tot drumul.
Îl pot auzi pe Salvatorul meu...
Cum vorbeşte El? Prin Cuvântul Lui, în inima voastră. Vreţi să veniţi acum? Aceasta-i invitaţia voastră. Ţineţi minte, dacă se întâmplă înainte să venim iarăşi împreună, voi aţi fost avertizaţi.
... aud pe Salvatorul meu chemând,
"Ia-ţi crucea, şi urmează, urmează-Mă."
Unde El...
Acum vrea careva dintre fraţi, pentru instrucţiuni, să meargă în cameră aici la stânga mea, cu fraţii care se pregătesc pentru botez. "Unde El călăuzeşte..." Unii din fraţii lucrători de aici, veniţi şi ajutaţi-ne, intraţi în cameră cu ei.
... urma,
Unde El mă călăuzeşte...
Urmaţi voi într-adevăr dinadins?
... urma,
Eu voi merge cu El, cu El tot drumul.

E-204 Acum, doar un moment. Acum, dacă nu aţi fost botezaţi în apă, prin scufundare în Numele Domnului Isus Cristos. Doar numai titlurile, "Tată, Fiu, Duh Sfânt," nu a existat niciodată o persoană în toată Biblia, nici o persoană, nu a fost vreodată botezată în Biblie, în Numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," în titlul acela. Nici o persoană nu a fost vreodată botezată în biserică, în istorie, pentru primele trei sute de ani de partea aceasta, fiecare a fost botezat în Numele Domnului Isus Cristos, până la Consiliul Niceea la Niceea, Roma, unde a fost organizată biserica Romano Catolică, atunci ei au substituit cu titlurile de "Tată, Fiu, Duh Sfânt."

E-205 Dacă există un istoric, un lucrător, orice altă persoană, pe unde, în benzi, care poate produce o Scriptură sau o părticică de istorie, unde careva a fost vreodată botezat în vreun alt fel decât în Numele lui Isus Cristos, până la biserica Romano Catolică la Niceea, Roma, voi sunteţi obligaţi de datorie să o aduceţi la mine, să-mi cer scuze. Nu există un astfel de lucru. Nu. Şi fiecare persoană care a fost botezată prin scufundare, care nu a fost botezat în Numele lui Isus Cristos, i s-a poruncit, înainte să poată intra în Slavă, să vină înapoi şi să fie rebotezat din nou. Acum aceasta depinde de voi.

E-206 Nu există nici o Scriptură în Biblie, unde vreo persoană a fost vreodată botezată, folosind numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," aşa cum oamenii botează astăzi. Acesta-i un crez Catolic, Romano Catolic care a fost predat în jos prin Martin Luther, şi John Wesley, a continuat să meargă înainte. Şi Biblia prezice că va fi în felul acela, şi se va termina în zilele din urmă, şi uşa va fi deschisă, aşa cum noi tocmai am trecut prin epocile bisericii să o vedem.

E-207 Aceasta depinde de voi. Eu sunt doar un mesager al Mesajului. Încă o dată, haideţi să o credem. Uşile sunt deschise. Bazinul de botez este plin, şi nu există motiv... Acolo sunt robe pregătite, şi noi vom fi gata să botezăm în următoarele câteva minute.

E-208 Dacă sunteţi aici şi nu aţi fost botezaţi, să cântăm încă o dată, şi veniţi, nu vreţi? Împliniţi...

E-209 Voi ziceţi, "Eu intenţionez să fac asta într-o zi, Frate Branham." Acea într-o zi te poate întâlni aşa cum l-a întâlnit pe Fratele Way azi dimineaţă, dar poate nu harul să urmeze, aşa cum a făcut. Vă puteţi duce în orice minut. Fie că sunteţi tânăr, dacă trăiţi prin noaptea aceasta, voi veţi... Şi dacă eşti în vârstă de şaptezeci de ani, tu vei trăi mai mult decât mulţi în vârstă de zece ani, şi cincisprezece, persoane în vârstă de treizeci de ani. Mii de ei vor muri în decursul nopţii. Aşa este. Voi nu ştiţi când vă duceţi.

E-210 Fiţi asiguraţi. Să nu luaţi asta la întâmplare. Doar amintiţi¬vă, voi puteţi lua lucrul vostru la întâmplare, sau voi puteţi lua la întâmplare aceasta, dar să nu luaţi la întâmplare pe Aceea. Amintiţi-vă, glasul meu va fi un martor pe banda magnetică a lui Dumnezeu la Ziua aceea a Judecăţii, împotriva voastră.

E-211 Dar acum gândiţi-vă la aceasta, aşa cum cântăm din nou cu capetele noastre aplecate. "Unde El..." Frate Neville.
"... eu voi urma."

Up