Stând În Spărtură

Standing In The Gap
Data: 63-0623M | Durată: 2 ore 1 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Să rămânem doar un moment în picioare acum, aşa cum ne aplecăm în rugăciune. Să ne aplecăm capetele. Şi dacă este o cerere specială, aţi vrea doar să lăsaţi să fie cunoscută prin mâinile voastre ridicate. Acum ţineţi în inima voastră acele lucruri de care aveţi nevoie, şi cereţi Tatălui Ceresc ca El să vi-o admită.

E-2 Tatăl nostru Ceresc, noi venim la Tine acum în Numele Domnului Isus. Noi venim, crezând că lucrurile pe care noi le dorim sunt să fie făcute cunoscut în rugăciune. Şi dacă noi am crede că primim ceea ce cerem, ne va fi dat. Acum, acea promisiune este atât de adevărată. Toţi anii aceştia, noi am văzut-O încercată, şi ştim că Aceasta este adevărată. Noi vrem să-Ţi mulţumim, întâi, pentru că ne-ai cruţat vieţile şi ne permiţi să fim înapoi aici din nou, împreună, strânşi aici în adunarea Domnului.

E-3 Noi Îţi mulţumim pentru biserică şi pentru păstor, şi pentru marele Adevăr în care este zidită aici şi pentru care stă. Noi Îţi mulţumim pentru fiecare persoană care este în Prezenţa Divină. Şi noi cerem ca Tu să fi milostiv faţă de noi, astăzi, şi dă-ne înţelegerea de care avem noi nevoie, ca să putem fi slujitori mai eficienţi pentru Tine. Este dorinţa inimii noastre să Te slujim cu reverenţă şi cu o inimă adevărată) şi ca Tu să poţi primi tot ce este mai bun din vieţile noastre. În fiecare zi, fie ca umblările noastre să fie aşa încât Tu să fi bine mulţumit cu lucrurile pe care le-am făcut pentru acea zi.

E-4 Acum ne rugăm pentru toţi bolnavii şi cei nevoiaşi, azi, care sunt în Prezenţa Divină aici, şi în prezenţa sanctuarelor Tale peste tot în jurul lumii, ca marele Iehovah să vină în puterea Lui, şi să vindece toţi bolnavii şi năpăstuiţii. Primeşte slava marelui Tău Nume! Binecuvântează fiecare taină în inimă, în această dimineaţă, a acelor cereri pentru rugăciune.Ne rugăm, acum, aşa cum Tu priveşti jos în fiecare inimă şi vezi la ce s-au referit aşa cum şi-au ridicat mâna, şi dă-le dorinţa lor. Şi binecuvântează¬ne aşa cum ne închinăm Ţie mai departe. Şi când noi părăsim clădirea în dimineaţa aceasta şi mergem la casele noastre, fie ca noi să putem spune ca aceia care au venit de la Emaus, "Nu ne ardeau inimile în noi aşa cum El ne vorbea pe drum?" Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Vă puteţi aşeza.

E-5 Mi-ar place să spun că este bine, în această dimineaţă, să fiu aici din nou în adunarea poporului, în Prezenţa Domnului. Şi au trecut câteva luni de când am fost înapoi. Şi duminica trecută am intenţionat să vin jos, dar eu-eu presupun că nu a fost voia Domnului. Cumva, valea aici este foarte nesănătoasă pentru mine. De îndată ce vin în vale, eu sunt alergic la acest aer care este aici, şi eu erup în blânde peste tot. Şi eu cred că blândele au mers drept în stomac, şi am fost atât de bolnav, eu... tremurat, şi scuturătură, şi friguri. Şi eu doar nu am putut veni jos, deşi m-am ridicat şi am încercat să mă forţez să vin. Şi eu-eu ştiu că am-am... Valea este foarte nesănătoasă, şi este nesănătoasă şi¬şi eu nu ar trebui să locuiesc în ea.

E-6 Acum noi vrem să raportăm, noi am avut un timp măreţ în serviciile Domnului, afară de-a lungul diferitelor părţi ale ţării unde Domnul ne-a chemat să slujim. Şi acum eu nu mă aşteptam să vorbesc în dimineaţa aceasta asupra vreunui lucru anume, totuşi Fratele Neville aşa a vrut ca eu să-să spun ceva fiind aici cu poporul. Deci eu... El este mereu binevoi tor în acel fel, precum noi toţi îl ştim pe Fratele Neville. Şi noi îl iubim pe Fratele Neville. Acum, nu este o zi ca eu să nu mă gândesc la el şi la soţia lui şi familia, şi copiii lui, mă rog pentru ei. Dumnezeu să-i dea putere să meargă înainte, să poarte mai departe! Aşa cum ştim, timpul nostru se termină. Noi suntem doar atât de aproape... de mâine, că Luminile de seară de astăzi. Şi eu...

E-7 Familia noastră este afară în Vest. Noi toţi am dus-o bine. Şi eu am pus doisprezece livre, [o livră este 0,453kg – Trans.] şi am pierdut zece din ele de când m-am întors. Şi Billy Paul a pus optsprezece livre. Şi Rebekah şi Sarah şi Joseph, toţi au pus. Desigur, soţia mea nu a pus. Deci-deci eu nu aş îndrăzni să spun aceea aici sus, voi ştiţi, căci trebuie să mă duc acasă după o vreme. Deci eu... Dar noi am avut un-un minunat, timp minunat, şi atât de recunoscători. Noi...

E-8 Este cumva rău, m-am gândit, să vin înapoi, dar este un lucru mare, două lucruri principale care ne-au lipsit, că nu există un alt loc care să-l poată înlocui. Un lucru, prietenii noştri de aici, şi biserica. Nu contează unde ne ducem, noi găsim prieteni, şi noi suntem recunoscători pentru prietenii noştri. Dar este ceva în legătură cu acei prieteni care au stat cu tine prin apă şi prin foc, încât nu există cale să-i înlocuieşti pe acei prieteni. Nu contează ce poate fi oricare alt prieten, nu există cale să înlocuieşti un prieten ca acela. Tu eşti doar înghesuit în ei, voi sunteţi una. Şi noi, împreună, aşteptând Venirea Domnului, aşa cum zilele se scurg. Şi este cumva greu să încerci să te gândeşti că ai putea... Voi nu puteţi fi despărţiţi.

E-9 Îmi vine în minte dintr-o Scriptură pe care cred că a scris¬o Pavel, şi a spus în Corinteni, că, "Nu este nimic în prezent, nici în viitor, şi nici puteri, nici goliciune, foamete, pericol, sau orice făptură prezentă, nici viaţa, nici moartea, nu ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Cristos." Cum că moartea însăşi nu ne va despărţi, pentru că ne-a unit împreună în inimă, în această mare părtăşie în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Şi chiar moartea însăşi nu ne va despărţi. Noi vom fi uniţi în măreţele Eternităţi, pentru toate timpurile şi epocile.

E-10 Şi apoi copiii... De dimineaţa, noi am merge la biserică, desigur. Dar oriunde mergi, nu este un... Nu este micul Tabernacol pe colţ. Şi există ceva în legătură cu el, îmi-îmi lipseşte să aud acel mic clopot vechi şi eu... bătând acolo sus pe vârf, de dimineaţă. Şi eu mă gândesc că nu bate la timp, pentru că ei încă nu au pus turnul, pentru clopot.

E-11 Şi apoi să ne adunăm aici la a Opta şi Pen Street, unde cam cu treizeci şi cinci de ani în urmă, îngenunchind aici într-o mlaştină veche, ca să zidesc prima mea biserică, şi cum s-a ocupat Domnul Isus cu mine despre aceea. Iar astăzi ea stă ca un mic altar aici. Şi cărămizile şi mortarul, stau ca un altar. Dar jos în lăuntrul inimii mele, este un altar care va dura atât timp cât voi avea memorie. Este un...

E-12 Şi ceea ce face o biserică nu este clădirea, sunt oamenii care se adună sub ea ca să se închine lui Dumnezeu. Noi suntem recunoscători pentru aceste lucruri.

E-13 Şi acum m-am gândit, poate fiind că timpul nostru este terminat, aproape, şi-şi noi nu mai avem mult timp rămas, eu vreau doar să vă spun pe scurt despre nişte lucruri care s-au întâmplat. Şi apoi voi face nişte benzi în timp ce sunt aici, pentru că v-am promis la toţi, vedeţi, că orice mesaj nou, mesaj pe bandă, va fi întâi de la această platformă. Aici este unde toate benzile sunt făcute, nu acolo afară. Acum, Fratele Jim şi aceia merg înainte şi vând benzi în adunare, şi aşa mai departe, dar este întotdeauna despre ceva ce vine de aici mai întâi. Vedeţi? Verificaţi oriunde în urmă, şi voi veţi găsi. Aceea este promisiunea mea pentru voi, şi va continua în felul acela până Domnul Dumnezeu o schimbă.

E-14 Şi mă gândesc acum că clienţii noştri la benzi, care sunt în jurul lumii, un Mesaj care iese de aici, El înconjoară globul. Vedeţi? Afară în jungle şi peste tot, El merge prin înregistrări pe bandă. Şi la păgâni şi aşa mai departe, prin multe, multe limbi diferite El este tradus. Deci eu vreau, în timp ce sunt aici, dacă Domnul voieşte, să fac nişte benzi noi. Şi poate, dacă păstorul nu a primit ceva arzător în inima lui în seara aceasta, ei bine, mi-ar place să fac o bandă deseară.

E-15 Şi apoi mă voi duce în Arkansas mâine, şi, sau marţi, adică, marţi dimineaţa, să ajut într-o mică convenţie acolo, cu Frăţietatea Internaţională a Creştinilor. Eu cred... Sau poate am rostit greşit aceea. Este ceva despre Frăţietatea Naţională a Creştinilor. Eu de fapt nu ştiu. Îmi pare rău. Este îngrozitor, nu-i aşa? [Un frate spune, "Frăţietatea Asociată a Creştinilor." – Ed.] Vă mulţumesc, domnule. Frăţietatea Asociată a Creştinilor. Şi ar fi trebuit să fiu, de duminică acum, în continuare. Dar am ţinut ziua de azi pentru Tabernacol, să fiu aici jos. Şi apoi-apoi eu voi pleca pe vineri... Este aceea, domnule, este... vineri este când adunările se încheie acolo. Şi eu voi încerca să mă întorc înapoi sâmbătă seara, să fiu aici duminică dimineaţa, cu voia Domnului. Eu voi face o altă bandă. Şi poate uneori, de acum înainte, eu vreau să fac câteva benzi înainte ca noi să plecăm.

E-16 Şi apoi eu cu adevărat presez pentru Baton Rouge, Louisiana, la acea convenţie. Şi apoi-şi apoi vin înapoi. Şi atunci eu trebuie să merg, cu toate mijloacele, la Anchorage. Vedeţi? Şi-şi de la Fairbanks şi Anchorage, pentru Oamenii de Afaceri Creştini ai Evangheliei Depline, la acele adunări. Şi apoi înapoi. Şi dacă Domnul va voi, sus la Chicago în ultima săptămână din iulie.

E-17 Şi eu presupun apoi, cam la timpul acela, eu va trebui să grăbesc copiii din nou până la Arizona ca să fie în... să-i pun în şcoală acolo. Pentru că, Charlie, eu trebuie să fiu aici cam pe cinsprezece august. Deci eu-eu vreau să fiu înapoi pe la timpul acela, cu voia Domnului, jos în Kentucky. Toţi râde, poate câţiva din cei noi veniţi nu ştiu ce înseamnă aceea. Şi doar cumva sper că nu sună rău de la platformă, dar aceea este când vine sezonul de veveriţe. Deci, Mama Cox, eu depind de aceea, vedeţi, deci pentru două săptămâni acolo jos pentru concediul meu.

E-18 Acum eu cred... eu am ceva aici ce Billy mi-a scris, ceva notiţe mici. Şi una dintre ele spune, "Tati, Fratele Neville vrea să ştie dacă poţi dedica doi copii." Cu certitudine, va fi chiar bine. Şi, da, noi avem un-un serviciu de dedicare care... Noi am putea tot aşa de bine să-l avem acum. Şi apoi mă gândesc că noi cumva vom lua următoarele patruzeci şi cinci de minute, sau ceva, a relata pe scurt despre unele din lucrurile ce au avut loc.

E-19 Acum, mulţi dintre oameni şi biserici, fiind că atunci când eu... Acesta-i un Tabernacol deschis. Acesta nu a fost niciodată o denominaţiune, şi dea Dumnezeu să nu fie, niciodată. Deoarece, noi vrem ca acesta să fie un loc unde noi să nu-nu avem o lege ci dragoste, nu crez ci Cristos, nu carte de texte ci Biblia. Şi apoi, noi nu avem membri, noi avem părtăşie unul cu altul, pentru toţi oamenii, toate denominaţiunile. Toţi sunt bineveniţi şi noi avem-şi noi avem părtăşie în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, unde fiecare se poate simţi binevenit atât cât pot fi. Şi principalul, noi doar iubim pe Domnul Isus. Şi-şi noi nu suntem un-un grup de învăţaţi aici. Noi suntem doar oameni simpli care încearcă doar să citească Biblia şi să nu pună nici o tălmăcire la Ea afară doar de ceea ce spune Ea. Doar...

E-20 Eu cred că Dumnezeu va judeca lumea într-o zi cu Biblia. Acum dacă ei sunt... El va judeca lumea. Şi dacă nu este un standard prin care să judece, cum vor şti oamenii ce să facă? Vedeţi? Ar fi Dumnezeu... Voi nu aţi putea pune nedreptatea pe-pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu trebuie să aibă ceva pentru standardul Lui, prin care El judecă poporul. De aceea dacă El îl judecă prin biserica Romano Catolică, atunci biserica Greacă, Ortodox Catolică, şi multe din acelea, cu siguranţă sunt pierdute, şi tot restul lumii. Dacă El o judecă prin biserica Greacă Ortodox Catolică, şi nu prin biserica Romană, atunci cealaltă... Atunci biserica Romană şi toate celelalte sunt pierdute. Dacă El o judecă prin biserica Luterană, atunci Prezbiterienii sunt duşi. Dacă El o judecă prin Prezbiterieni, Luteranii şi Baptiştii sunt duşi. Vedeţi? Dacă El o judecă prin Penticostali, atunci toţi în afară de Penticostali sunt duşi.

E-21 Dar El nu îi va judeca prin nici o biserică, după părerea mea, pentru că există prea multe diferenţe şi prea multă confuzie. Dar El îi va judeca, spune Biblia, "El va judeca lumea prin Isus Cristos." Acum, aceea este Scriptural. Acum... Şi Biblia a spus, că, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." "Acelaşi ieri, azi, şi în veci." Deci, El este Cuvântul, şi Acesta este Cristos în formă de literă. Şi în Cartea Apocalipsei către Catolici, Revelaţia către Protestanţi, în al 22-lea capitol când această Carte a fost încheiată, Isus a spus, Însuşi, "Dacă vreun om va scoate un Cuvânt din această Carte, sau adaugă un cuvânt la Ea; la fel, partea lui, va fi scoasă din Cartea Vieţii." Deci eu... Motivul că noi credem aceasta, şi stăm chiar exact. Nimic... El poate face lucruri pe care El nu le-a scris aici, noi ştim asta. Dar atât timp cât noi doar stăm cu ceea ce El a scris, aceea va fi bine.

E-22 Şi acum în dedicarea copiilor, mulţi dintre oameni, Metodiştii îi stropesc. Şi-şi eu cred că ei au prima lor împărtăşire în biserica Catolică, sau Luterană, cam pe la vârsta de doisprezece ani, şi cumva un-un fel de serviciu de botez când se nasc. Eu-eu cred că copiii sunt stropiţi. Şi-şi eu cred că aceea i-a rupt pe Nazarineni de Metodişti, cu mulţi ani în urmă, în botezul copiilor. Eu cred că aşa este, Frate Brown. Eu¬eu-eu cred că aceea a fost ceea ce a rupt biserica Metodistă şi cea Nazarineană, căci cea Nazarineană nu a acceptat botezul pruncilor. Dar pentru noi, aici la Tabernacol, dacă noi vom sta cu ceea ce a spus Biblia, nu este nici un loc în Biblie unde ei vreodată să fi stropit pe cineva, mai ales un prunc, nici măcar un adult. Dar ei... Biblia spune, singurul loc din Biblia noastră pentru copii, "Ei au adus prunci la Isus, şi El... ca El să-şi poată pune mâinile peste ei şi să-i binecuvânteze." Şi El a spus, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci pentru acei ca ei este Împărăţia Cerului."

E-23 Acum, de aceea, noi ştim că suntem sărmane mâini, păstorul şi eu, sau oricare alt păstor, să luăm mâinile Domnului Isus. Şi dacă El era aici în această dimineaţă, aceşti părinţi ar fi adus acel prunc la Cristos. Dar fiindcă noi suntem aici ca reprezentanţi ai Lui, căci noi îl reprezentăm pe El, ei aduc copiii la noi. Şi noi îi dedicăm Domnului, prin punerea mâinilor noastre peste ei, în comemorarea marelui Său Cuvânt şi a faptei Lui. Deci aşa îi dedicăm noi pe cei micuţi.

E-24 M-am gândit că poate ceva mamă ar putea fi aici cu pruncul ei care nu a fost niciodată dedicat Domnului, că ea poate ar vrea să vină împreună cu aceste mame sau taţi care îşi vor dedica copiii. Noi doar îi aducem aici sus şi îi prezentăm lui Dumnezeu, şi ne rugăm peste ei, şi îi spunem Domnului că noi ne punem mâinile peste ei, şi-şi ca un fel de substituire pentru El. Şi aceea este atât de aproape de Scriptură cât am găsit eu până acum. Acum, voi vă puteţi scoate cartea de texte şi să aflaţi ceva ce a spus ceva grup de oameni, dar eu vreau să spun ce a spus Cuvântul, vedeţi. Acum eu cred că eu am făcut-o foarte, foarte clar ceea ce este.

E-25 Acum dacă pianistul (Eşti tu pianistul, frate?) va veni aici sus. Nu este asta îngrozitor, în propria mea biserică, să întreb, "Cine este pianistul?" Eu aproape că trebuie să bat la uşă. În ordine. Ei cântă această mică cântare, sau o interpretează.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i pe micuţi la Isus.

E-26 Şi în timp ce adunarea cântă aceasta, să ne ridicăm în picioare. Şi să lăsăm mamele şi taţii care îşi aduc micuţii lor, să vină acum şi să stea. În ordine.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i pe micuţi la Isus.
Acum, păstorul... Acum noi avem un mic-mic copil aici care doarme. Şi uneori ei spun "amin" puţin cam tare, deci noi înţelegem asta, ei sunt bebeluşi. Care este numele tău, domnule? William Henry Vincent. Şi al fetiţei tale? Christina Maria Vincent. Ce drăguţă fetiţă culcată pe-pe umărul tatălui ei. Pot s-o iau? Christina, eu nu-l pot înlocui pe tatăl tău aici, vezi. Să ne... Vrei să-ţi pui mâinile peste bebeluş.
Să ne aplecăm capetele.
Tatăl nostru Ceresc, noi ne apropiem de Tronul Tău, ca astăzi, sus departe, credinţa noastră ne ridică mai presus de lună, stele, mai presus de sistemul solar, în Prezenţa celui Atotputernic. Noi aducem această copilă drăgălaşă. Noi nu ştim ce ţinem în mâinile noastre, Doamne. Ar putea fi o mare slujitoare pentru Tine, în zilele ce vor veni. Noi nădăjduim că este aşa. Dar tatăl copilei a adus-o pe micuţă la noi, ca noi să ne putem pune mâinile peste ea. Căci, noi am mărturisit că suntem slujitorii Tăi să acţionăm în locul Tău până Te întorci, apoi Tu vei prelua toate lucrurile. Până atunci, Doamne, noi trebuie să Te slujim cu adevăr şi sinceritate.
Şi cu mâinile noastre puse peste această fetiţă, noi o binecuvântăm în Numele lui Isus Cristos. Nădăjduim că Tu îi vei da o viaţă lungă, dacă Isus zăboveşte, şi fie ca ea să devină o mare slujitoare a Ta. Binecuvântează căminul în care va fi crescută. Fie ca ea să fie crescută în povaţa lui Dumnezeu, şi să-L slujească toate zilele vieţii ei. Binecuvântează părinţii ei, şi fie ca ei să trăiască să vadă acest copil un vas de cinste pentru Domnul, datorită faptei lor de azi, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze.
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Numele ei este... [O soră vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Aceasta este Sora Tabet, Teresa. Eu doar nu ştiu dacă noi vom fi în stare să o ţinem pe Teresa, sau nu. Eu nu cred. Ea ştie puţin mai mult.
Bine, să ne plecăm capetele.
Tatăl nostru Ceresc, aşa cum ne punem mâinile peste sora acestei micuţe pe care noi tocmai am dedicat-o Ţie, părinţii vor ca şi această micuţă să fie, dedicată. Fie ca harul Domnului Isus Cristos să se odihnească pe această copilă, şi să-i dai o viaţă lungă, o viaţă binecuvântată de slujire pentru Tine, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze acum, binecuvânteze pe toţi.
Voi sunteţi părinţi puternic fericiţi în dimineaţa aceasta, să aveţi pe acei doi copilaşi drăgălaşi.
Numele lui? [Tatăl zice, "Joe William Cartwright" – Ed.] Joe William Cartwright. El îşi face siesta în dimineaţa aceasta, eu cred. În ordine. Acum, dacă voi-voi toţi... Bine, îl poţi ţine dacă tu-dacă tu mai degrabă, doamnă. Asta-i bine. Joseph, vino aici sus, În ordine. Şi tu îl poţi ţine dacă doreşti.
Tatăl nostru Ceresc, noi îl aducem la Tine, pe acest micuţ Joseph William Cartwright. Tatăl stă, în dimineaţa aceasta, să¬-Ţi dea înapoi pe acela pe care Tui l-ai dat, într-o viaţă de slujire. Dumnezeule, binecuvântă-I pe micuţ, şi fie ca el să trăiască o viaţă lungă, sănătos, puternic, şi să devină un mare slujitor pentru Tine. Binecuvântă pe tatăl şi pe mama lui, casa la care el va fi crescut. Fie ca Cristos să fie acel Oaspete nevăzut în tot timpul. Şi noi Îţi dăm pe acest băiat, pentru o viaţă de slujire, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Te binecuvântez, Frate Steve Cartwright.
Fetiţă? [Sora zice, "Da, domnule." – Ed.] Doamnă? ["Pam Lewski."] Sylvia Shippy.
Tatăl nostru Ceresc, noi ne punem mâinile peste această fetiţă, aşa cum cei dragi o aduc aici în dimineaţa aceasta, stând la altar. Fie ca binecuvântările care vor veni peste ea, dacă Domnul Isus şi-a pus Propriile Lui mâini perforate de cuie peste acest copil, fie ca binecuvântările acelea să se odihnească asupra micuţei. Binecuvântează-o acum, şi fie ca ea să trăiască o viaţă lungă, fericită, şi să fie o slujitoare pentru Tine. Şi binecuvântă căminul ei, părinţii ei, cei dragi ai ei. În Numele lui Isus Cristos noi facem acest act, conform cu Biblia. Amin.
Binecuvântându-te... ? ... Te binecuvântez... ? ...
Ea urmează să fie o cântăreaţă. Care-i numele? [Fratele zice, "Roy Allen Myer." – Ed.] Roy Allen Myer. Am zis că el urmează să fie un cântăreţ.
Îmi aminteşte. Eu sper că aceasta nu sună prost, la biserică, dar într-o zi am vorbit cu un Indian. Avea un copilaş care stătea acolo, şi am spus atunci, "El e un copil frumos. Şi el e un copil frumos."
Şi şeful m-a privit, câteva minute. Apoi a privit în jos, a zis, "Dar el, este o ea."
Eu presupun, că încă este cam tot aşa.
Care-i al băiatului... [Fratele zice, "Roy Allen." – Ed.] Roy Allen. Allen îţi este numele de familie? ["Myer."] Myer. ["Roy Allen Myer."] Roy Allen Myer. El este un lucruşor frumos.
Tatăl nostru Ceresc, aşa cum ne punem mâinile peste acest copilaş, iar în Biblie ei spun că au adus prunci micuţi la Tine, şi Tu Ţi-ai pus mâinile peste ei şi i-ai binecuvântat. Şi acela¬i actul pe care noi îl înfăptuim în comemorarea marelui Tău act pe pământ. Binecuvântă acest copil, pe părinţii lui. Fie ca căminul să fie un loc de continuă rugăciune, şi pace. Şi fie ca fetiţa să trăiască o viaţă lungă, fericită şi să fie slujitoarea ta toate zilele acelea. Şi fie ca această familie niciodată să nu fie cu roata ruptă. În Slavă, fie ca fiecare membru să fie adunat în jurul marelui Tron al lui Dumnezeu, în ziua aceea, şi să meargă să trăiască pentru totdeauna. Până atunci, Doamne, fie ca binecuvântările Tale Eterne să se odihnească asupra copilului, pe care îl binecuvântăm în Numele lui Isus. Amin! ... ? ...
Această micuţă... Aceea-i surioara ei, Rebekah.
Tată Ceresc, noi ne punem mâinile peste micuţa Rebekah şi o binecuvântăm, de asemenea, în Numele Domnului Isus, chiar de parcă ea mergea la apă, la bazin. Şi eu nădăjduiesc, Doamne, că va veni ziua când ea ajunge la vârsta, de a da socoteală, că ea îşi va lua poziţia, şi va păşi drept jos acolo la bazin, şi să fie botezată pentru iertarea păcatelor ei, în Numele Domnului Isus. Admite aceasta, Tată. Acum binecuvântează-o, cu sora ei mică. Fie ca ea să trăiască o viaţă lungă, fericită, şi să Te slujească. Amin.
Binecuvântează-o. Doamne binecuvântează-o.
Asta-i ea? [Mama zice, "Aceasta-i Grenault." – Ed.] Micuţa Jacqueline Grenault, o drăguţă.
Jacqueline altă fetiţă,
Tatăl nostru Ceresc, noi ne punem mâinile peste fetiţă. În comemorarea marelui Domn Isus, Care şi-a pus mâinile Lui peste prunci şi i-a binecuvântat. Şi fie ca binecuvântarea să vină peste copilă, ca şi cum mâinile Tale Proprii erau peste ea, astăzi. Dacă Tu erai aici pe pământ, într-un trup fizic, mama şi-ar aduce copila la Tine. Dar aşa cum noi, ca reprezentant al Tău, ea vine la al doilea, atunci, Tată. Şi noi cerem ca Tu să binecuvântezi această copilă, care noi o binecuvântăm. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să trăiască o viaţă lungă, fericită în serviciul Tău. Binecuvântă-i căminul, să fie crescută în el, fie ca aceasta să fie o casă de rugăciune continuă, în Numele lui Isus. Amin.
Binecuvântă-1. Tu ai doi din ei? [Sora zice, "Eu am două fete. Şi alta aici, care a venit, de asemenea, frate." – Ed.] În ordine. Acum, acest băieţaş e... ["James David."] James David. ["Humes."] Humes. M-am gândit că te-am cunoscut, Soră Humes. Tu eşti misionară, tu şi soţul tău. Este soţul tău cu tine, în dimineaţa aceasta? Ei bine, Domnul să binecuvânteze pe Fratele Humes. Păi, tu sigur ai nişte copilaşi, buni frumoşi. Acesta-i David? Şi acesta-i... ["James David, şi Joseph! ... ? ... Florida ... ? ... "] Eu tocmai am vorbit cu o soră din Florida, în birou, azi dimineaţă. Acest băieţaş, când el era... Ei sunt din Florida. Când el era acolo, băieţaşul, doar un băiat, mititel, ins subţirel a mers în curtea din spate, şi s-a uitat în sus. A pretins că l-a văzut pe Isus.
Acum, acesta-i micuţul David Humes. Noi ne punem mâinile peste el, în dedicarea unei vieţi la slujbă la Isus Cristos. Continuă binecuvântările Tale asupra casei lui.
[Porţiune goală pe bandă – Ed.]
Cu treizeci de ani în urmă, stând în uşa şcolii aici sus pe Utica Pike, ştiam eu că vreodată acel băieţaş, noi, ruşinoşi, uitându-ne unul la altul, că într-o zi eu îmi voi pune mâna peste nepotul lui, ca să-l dedic Domnului Dumnezeului din Cer. Primeşte pe micuţul Shawn, în această dimineaţă, Doamne, ca un slujitor pentru Tine. Mama şi tatăl îl aduc foarte frumos, să dea înapoi lui Dumnezeu ceea ce le-a fost dat spre îngrijire. Şi fie ca ei să trăiască o viaţă puternică de sănătate şi tărie, şi hotărâre, în Cristos. Acum, noi Îţi dăm acest băieţel, în Numele lui Isus Cristos, ca o viaţă de slujire. Fie ca el să trăiască mult, să Te slujească.
Este fetiţa dedicată? Cum o cheamă? Karla.
Tot la fel, peste micuţa Karla, noi ne punem mâinile, în această dimineaţă, şi o dedicăm în slujirea lui Isus Cristos. Dumnezeule, binecuvântează-o. Fie ca ea să trăiască o viaţă lungă, fericită. Fie ca ea să fie o slujitoare pentru Tine, în toate zilele acestei vieţi. Admite aceasta, Doamne. Binecuvântează casa ei. Lasă să fie totdeauna un loc de rugăciune şi credinţă. Eu Îţi dau pe această adorabilă fetiţă, în această dimineaţă, din inimile tatălui şi mamei care stau pe acest mic altar, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
[Tatăl spune, "Numele lui este James Pool." – Ed.] Un băieţel.
El este numit după Jim. ["Da."]
Tatăl nostru Ceresc, tatăl acestor micuţi ţine acum în braţele lui ultima micuţă comoară pe care Tu i-ai dat-o în forma unui copil, l-a numit după tatăl lui, James. Dumnezeule, îngăduie ca el să fie un om al înţelepciunii ca James [Iacov – Trans.] şi în Biblie. Eu mă rog ca Tu să-i dai o viaţă lungă, sănătoasă, Doamne. Şi fie ca el să crească, şi dacă este un mâine" lasă-l să ducă Cuvântul lui Dumnezeu. Îngăduie aceasta, Tată. În comemorarea a ceea ce Isus Cristos Domnul nostru a făcut când El a fost pe pământ, eu îmi pun mâinile peste micuţul James Pool şi îl dedic în serviciul lui Dumnezeu. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
Te binecuvântez, James! Binecuvântez pe micuţul!
Un băieţel; doi din ei acum. Ce spui? Jerry Dean Allen. Doamne Dumnezeule, pe capul acestui băieţaş, Jerry Dean Allen, fie ca binecuvântările lui Isus Cristos să se odihnească. Precum ne punem mâinile peste el, aşa cum dedicăm această tânără viaţă la Tine. Binecuvântează căminul lui, pe părinţii lui. Şi fie ca el să trăiască o viaţă lungă, fericită, de slujire pentru Dumnezeul nostru şi Dumnezeul lui, Căruia îl dăm noi acum, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Te binecuvântez, micuţule!

E-27 Acum, mă gândesc că asta chiar cam-cam o face acum. Acum noi suntem chiar exact la timp, la ora unsprezece. Acum, voi ştiţi, eu îmi pot doar imagina, văzând acele mame venind înainte, şi tăticii, cu acei bebeluşi, eu mă pot gândi la Iosif şi Maria, dimineaţa dedicării Domnului Isus.

E-28 Frate Kidd, eu am avut un mic interviu cu cineva în birou, dar am-am auzit emoţia ta în dimineaţa aceasta aici afară, a unui-a unui om de vârsta ta. Şi eu presupun că tu spuneai despre cum Domnul te-a vindecat afară... în audienţă. Şi eu aproape mi-am sfărâmat maşina, într-o dimineaţă, să ajung la bătrânul... El este un lucrător bătrân.

E-29 Gândiţi-vă numai, acest om era, soţioara lui aici, el predica Evanghelia înainte să mă fi născut eu. Predica Evanghelia aceasta, sus peste munţii şi văile din Kentucky şi Tennessee, cu mineri de cărbune, şi au rămas fără nimic. Şi ei trăiesc fără să aibă ceva de mâncare. Şi această mică soţie aici, spălând pe o scândură de spălat, pentru cam douăzeci sau treizeci de cenţi pe zi, ca să-l trimită pe soţul ei pe câmp să predice Evanghelia. Aceea este destul ca să facă o persoană emoţionată, nu-i aşa?

E-30 Şi apoi să te gândeşti, că el zăcea acolo, când cei mai buni dintre doctori au spus, "El moare. Prostata lui, cancer peste tot prin el. El nu mai poate trăi decât un număr de ore, şi cel mult o zi sau două." Şi aceea a fost cu doi sau trei ani în urmă, trei ani în urmă. Şi aici este el, în dimineaţa aceasta, sănătos, bine, dând slavă lui Dumnezeu. Atunci câţi ani aveai când ai fost vindecat, Frate Kidd? Cam ce vârstă ai fost când Dumnezeu... Câţi ani ai, câţi ani are acum? [O soră spune, "Optzeci şi doi." – Ed.] Optzeci-... [Sora zice, "Optzeci şi trei în august."] În ordine. El era cam de optzeci de ani când Dumnezeu l-a vindecat. Acum se îngrijeşte Dumnezeu de noi oamenii bătrâni? Sigur, El se îngrijeşte. Da, domnule!

E-31 El l-a vindecat pe Abraham când el era în vârstă de o sută de ani, şi pe Sara când ea era de nouăzeci. Şi ei l-au născut pe Ismael, sau, vă cer scuze, pe Isaac. Este asta aşa? Noi suntem foarte fericiţi pentru aceasta.

E-32 Acum, voi sunteţi atât de plăcuţi, eu aş putea să vă vorbesc toată dimineaţa chiar aşa. Dar haideţi să citim ceva din preţiosul Cuvânt şi apoi să intrăm drept în serviciu. Acum, mă gândesc, dacă va fi voia lui Dumnezeu, mi-ar place cumva să vă spun pe scurt despre lucrurile care s-au întâmplat. Şi apoi deseară, dacă va voi Domnul, eu vreau să vorbesc asupra unui-unui subiect. Eu vreau să-l înregistrez, mai ales, să meargă afară. Este... Şi dacă voiţi să veniţi şi să ascultaţi, este în ordine. După ce păstorul termină cu mesajul lui, atunci eu voi avea a mea... eu voi face această bandă. Eu vreau să predic despre Reflectarea Luminii Roşii a Venirii Lui. Cum una din reflectări este chiar peste noi chiar acum! Şi eu vreau să vorbesc despre aceea deseară, lumina roşie reflectoare a Lui. El este aici, fiind chiar pe mână chiar acum. Semnalul jos, trenul este în peron.

E-33 Numeri, al 16-lea capitol, pentru voi care veţi deschide şi citiţi. Acesta este Cuvântul Etern, deci să citim cu respect. Eu vreau să citesc două versete din Numeri 16, al 3-lea şi al 4-lea verset, să iau un mic fundal pentru ceea ce doresc să spun.

E-34 Şi acum, dacă benzile nu sunt pornite, eu doresc ca ei să le pornească acum. Sau potriviţile aşa încât această parte aici să poată fi trimisă afară. Aceasta va merge afară. Dacă voi vreţi, puteţi potrivi benzile acolo unde această parte de aici va fi separată de restul serviciului? Vedeţi, acesta este un-un lucru nou. Acum, dacă puteţi să-l blocaţi chiar aici, sau orice faceţi, păi, atunci noi vom... Aţi vrea să-l opriţi pentru mine doar o secundă, apoi să-l porniţi înapoi, aşa ca să vă dea un bloc să ştiţi de unde să-l porniţi, sau puteţi voi porni de acolo oricum? Începeţi oricum? În ordine. Asta-i bine.

E-35 Acum noi vom citi Numeri 16:3 şi 4.
Şi ei s-au adunat împreună împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron, şi le-au zis, Voi luaţi prea mult asupra voastră, văzând că toată adunarea sunt sfinţi, fiecare din ei, şi DOMNUL este în mijlocul lor: pentru ce vă ridicaţi voi mai presus de adunarea DOMNULUI?
Şi când a auzit Moise acest lucru, a căzut cu faţa la pământ:

E-36 Tatăl nostru Ceresc, binecuvântează aceste câteva Cuvinte. "Şi fie ca meditarea din inima noastră, şi roadele buzelor noastre, să fie acceptabile înaintea Ta." În Numele lui Isus ne rugăm. Amin.

E-37 Eu vreau să-să iau aceasta ca text, pentru ceea ce doresc să spun în dimineaţa aceasta: Stând În Spărtură.

E-38 Despre acest timp despre care vorbim noi, sau citim, desigur, noi toţi înţelegem că a fost când Datan şi-şi-şi Care au decis căci-căci ei se vor amesteca cu însărcinarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise, zicând, "Tu ar trebui să laşi întreaga adunare să facă aşa-şi-aşa. Ei sunt toţi sfinţi." Şi Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să conducă poporul în ţara făgăduită. Şi ei au spus, "Tu iei asupra ta să faci prea multe. Tu, încerci să te faci singurul din grup care-care are ceva de spus."

E-39 Şi aceasta a displăcut lui Dumnezeu atât de mult încât El i-a spus lui Moise, "Separă-te din mijlocul lor. Eu-Eu voi-Eu doar voi ucide grupul întreg, şi voi începe o nouă generaţie cu tine." Şi Moise a căzut în Prezenţa lui Dumnezeu şi a spus că El va trebui să vină peste el. Vedeţi?

E-40 Acum, azi, dacă Dumnezeu urma să lichideze poporul, şi a existat un timp când Dumnezeu s-a săturat să se ocupe cu păcatul nostru, noi mergând constant greşit, cine ar sta ca Moise, azi, pentru popor? Unde am găsi noi o persoană care ar sta, sau ar putea sta, pe care Dumnezeu să-l accepte precum l-a acceptat El pe Moise? Şi propria viaţă a lui Moise pe pământ i-a însemnat atât de mult lui Dumnezeu încât a oprit mânia lui Dumnezeu, şi Dumnezeu nu a trecut peste Moise. Aceea a fost întotdeauna o nedumerire pentru mine până când eu... Într-o zi, în descoperirea Scripturii, a venit acest gând la mine. Că, vedeţi, Moise, în fapt, a fost substituire în toate felurile. El a fost un model al lui Isus Cristos.

E-41 Şi când Dumnezeu urma să ia viaţa întregii lumi, şi s-o distrugă, şi toţi păcătoşii, şi să-i condamne să moară, Cristos a murit pentru noi toţi. Şi Dumnezeu n-a putut să treacă peste Cristos, fiind Propriul Său Fiu. Şi apoi Isus s-a dat pe Sine fără plată, ca El să poată plăti calea apoi dacă... Moise nu a putut face aceea. Moise nu a avut alt sânge decât sânge uman aşa cum avem noi. Deci, de aceea, sângele lui nu ar fi, nu ar fi fost deajuns. Dar Isus fiind Sângele lui Dumnezeu Însuşi, Sângele creator al lui Dumnezeu, Dumnezeu doar a scuzat întreaga rasă umană atunci, de păcat, pentru că tot a fost pus asupra Lui. Şi El a mers la Calvar şi a murit afară, din Prezenţa lui Dumnezeu, şi a suferit. Şi a fost aruncat în iad, pentru că El era păcat, făcut cu păcatele noastre peste EL Şi acolo fiind al nostru-purtătorul poverilor noastre, a dus păcatele noastre la-la Calvar, şi de la Calvar în iad; şi Dumnezeu L-a înviat a treia zi, ca o ispăşire pentru păcatele noastre.

E-42 Iar azi El este singurul mijlocitor între Dumnezeu şi om, şi noi suntem iertaţi şi scuzaţi fără plată. Dumnezeu nici măcar nu ştie că noi am păcătuit vreodată. Păcatele noastre au fost puse în Marea Uitării, ca să nu mai fie reamintite vreodată. Noi înşine nu putem face aceea; noi suntem finiţi. El este infinit. Şi finitul nostru, noi încă ne putem aminti, pentru că nu suntem suficient de mari. Dar El este aşa de mare încât El chiar uită că noi am păcătuit vreodată. Noi suntem fii şi fice, în Prezenţa Lui. Şi tot ceea ce a fost El, suntem noi. El a devenit păcatul meu, ca eu să pot deveni neprihănirea Lui. El a devenit păcatul vostru, ca a voastră... El... voi să puteţi deveni neprihănirea Lui. Deci Dumnezeu nu poate vedea nici un păcat în voi atât timp cât mărturia voastră este în Cristos Isus.

E-43 Cineva a spus, cu câtva timp în urmă, a spus, "Dacă eu cred un astfel de lucru, ce mi-aş mai da eu frâu liber! Aş vopsi oraşul în roşu. M-aş duce la fiecare sală de dans. M-aş îmbăta aşa de tare, şi de toate, pentru că, ..."
"De ce?"
"Tu eşti deja asigurat în Cristos. Ce mai contează?"

E-44 Eu am spus, "Aceea arată că tu nu o ai." Vedeţi? Dacă dragostea lui Dumnezeu ţi-a lovit vreodată inima, în gingăşia lui Isus Cristos, tu ai fi aşa de îndrăgostit de El, încât lumea ar fi moartă, ca păcatul tău. Prin aceea ştii tu că ai Duhul Sfânt. Nu pentru că ai putea ţipa, striga, vorbi, sau limbi, sau ori ce ar mai fi. Dar când păcatul devine mort, şi tu eşti viu în Isus Cristos. Oh, dragostea lui Dumnezeu, ce bogată, ce pură! Vedeţi?

E-45 Acum aici în Louisville, Kentucky, nu cu mult în urmă, un lucrător vorbea, că acolo a fost o-o doamnă tânără. Ea a aşteptat cam mult în viaţă până să se mărite, undeva în jur de douăzeci şi cinci, treizeci de ani. Şi ea a fost o bună, fată Creştină neclintită. Şi era un anume bărbat în Louisville care nu era; el nu a trăit o viaţă aşa de bună. El se ducea la dansuri şi hanuri, şi aşa mai departe, dar într-o zi el a găsit iertare pentru păcatul lui şi el¬el a devenit un Creştin adevărat, un adevărat Creştin neclintit. Cam cu un an mai târziu, el s-a îndrăgostit de această doamnă tânără, şi tânăra doamnă s-a îndrăgostit la nebunie de el. Şi ei s-au căsătorit.

E-46 Şi după ce ei au trăit împreună vreo doi ani, ei spuneau că această tânără doamnă i-a spus soţului ei într-o zi, ea spunea, "Dragă, eu presupun că îţi este greu, doar un Creştin nou," spunea, "eu am fost o Creştină de fetiţă." Dar spunea, "Pentru tine, un tânăr Creştin, să trebuiască să rezişti împotriva tuturor ademenirilor şi ispitelor care urmează după ce tu-tu ai păcătuit atât de mult."
Şi el a spus, "Păi, devine o luptă."

E-47 Ea a spus, "Eu vreau să-ţi aminteşti un lucru, că dacă vrăjmaşul te înfrânge pe undeva, şi tu cazi şi te întorci în păcat, nu sta departe de casă. Eu vreau ca tu să vii acasă." Spunea, "Tu vei găsi acasă aceeaşi soţie cu care te-ai căsătorit." Şi spunea, "Eu te voi ajuta să te rogi din nou, să stărui în rugăciune să te întorci din nou la Dumnezeu." Spunea, "Eu-eu-eu-eu nu vreau ca tu să stai departe." Spunea, "Uite, eu m-am măritat cu tine nu pe baza a ceea ce ai fost tu, ci m-am măritat cu tine pentru că te¬am iubit." Şi ea a spus, "Nu contează ce faci tu, eu tot te iubesc. M-am măritat cu tine pentru că te-am iubit."

E-48 Şi bărbatul s-a dus la lucru în ziua aceea, şi era auzit repetând într-un... locul unde el lucra. El spunea, "Acum, cum ar putea un om să facă ceva rău împotriva la ceva ca aceasta?" Când o femeie, care îl iubeşte atât de mult încât, nu contează ce a făcut, era dispusă ca el să se întoarcă şi să-l primească din nou, şi să încerce din nou. Vedeţi? Aceasta arată... Acum, înmulţiţi aceea de un miliard de ori şi atunci aveţi ceva idee de ceea ce este dragostea lui Dumnezeu. Vedeţi?

E-49 Că atunci când un om se îndrăgosteşte de Isus Cristos, lucrurile lumii... Când te gândeşti la ce a făcut El pentru tine în lumina Scripturii, nu în lumina vreunei emoţii, ci în lumina faptelor, ce este, atunci acolo este ceva ce se întâmplă în tine. Când vine Noua Naştere, păcatul este mort ca miezul nopţii. Când atât timp cât acea Lumină este în tine, cum poate întunericul străluci? Nu poate să o facă. Asta-i ceea ce Dumnezeu i-a făcut unui om care s-a aruncat în spărtură, care a putut lua promisiunea. Şi Moise fiind un-un tip al acestui Antitip, de aceea Moise a stat în spărtură pentru popor.

E-50 Atunci mă întreb, în această zi, a acestei epoci Laodicea slobodă, leneşă, moale, în care trăim noi. Noi toţi ştim, şi am trecut prin Epocile Bisericii, că noi trăim în ultima epocă, Epoca Bisericii Laodicea. Şi această epocă leneşă, slobodă, nepăsătoare, glumeaţă, păcătoasă de pofte în care trăim noi acum, este o minune că Dumnezeu nu spune pur şi simplu, "Dă¬te înapoi, biserică, Eu doar voi lichida întregul grup." Vedeţi? Ce epocă este aceea în care trăim! Şi El o va face într-una din aceste zile, desigur. Noi ştim că aceasta vine. Nu va fi scutire pentru aceasta, pentru că El, deja, Cineva a murit pentru acei care au vrut să scape. Dar El îi va lua pe acei care au fost, sau au primit pe Cristos şi au devenit Creştini, ei vor fi luaţi afară din mânie. Pentru că, atunci El nu a putut să o facă; nu era nici o cale să o facă în timpul lui Moise.

E-51 Acum în Cartea Apocalipsei, când noi ajungem la Epoca Bisericii Laodicea. În Apocalipsa, al 3-lea capitol, Biblia a spus că această epocă, epoca Laodicea, era "oarbă." A spus, "Pentru că eşti 'bogată,' tu spui că eşti 'bogată,' şi tu ai 'sporit în bunuri'; cele mai mari biserici, oamenii cei mai bine îmbrăcaţi, cea mai mare care a fost în vreo epocă. Pentru că zici, 'eu nu duc lipsă de nimic'. Nu ştii că eşti săracă, ticăloasă, nenorocită, goală, oarbă, şi nu o ştii."

E-52 Acum dacă un om ar fi în această stare, şi tu ai putea să-i spui starea sa, el ar încerca să se ajute pe sine dacă-dacă el era mintal în ordine. Dar când el este în acea stare şi tu nu-i poţi spune nimic diferit, el doar nu crede că este gol, el nu crede că este în forma aceea, atunci arată aici că el este orb. Dumnezeul acestei lumi a orbit ochii celor care refuză să slujească pe Cristos, şi ei au... atât de orbi că ei nu pot vedea semnul în care trăim, ora, timpul în care noi trăim. Şi amintiţi-vă, deja a fost Unul care a stat în spărtură, şi nimeni altul nu poate sta. Voi sau trebuie să acceptaţi acel, acel remediu, sau sunteţi pierduţi.

E-53 Acum, acum pentru noi, să mă apropii de ceea ce vreau să spun. Putem noi sta... Acum eu predic pentru mine, în aceasta. Putem noi sta şi să vedem o fiinţă umană care este oarbă, oarbă fizic, şi să ştim că el umblă peste o prăpastie, am putea noi în a noastră-noastră stare mintală liniştită, în care suntem în această dimineaţă, am putea noi sta şi să vedem un om orb umblând peste o prăpastie, orb, şi să nu încercăm să-l avertizăm? Ar fi, acolo, ar fi atât de crud. Noi am fi atât de indiferenţi în inima noastră. V-aţi putea imagina, o persoană devenind atât de indiferentă încât ar putea aproape râde, şi să vadă un om orb, care nu poate vedea şi nu se poate ajuta pe sine, în mod deliberat să umble spre o prăpastie? Acela ar fi un-un lucru rău; să nu faceţi nimic.

E-54 Ei bine, către fraţii mei, din toată lumea, eu vreau să fac această mărturisire. Eu-eu smerit o spun, că aceea este chiar ceea ce făceam, sau mă pregăteam să fac. Eu am predicat cu anii, şi eu-eu devin un om bătrân şi un bătrân predicator veteran, şi am avut o mulţime de lupte grele, şi poate am cicatrici, tăiat tot pe dinăuntru, de la lupte. Pentru că, partea mea, pe care Domnul mi-a dat-o, nu a fost înapoi să sărut bebeluşii, şi-şi să căsătoresc tinerii, şi să îngrop bătrânii. Ci a fost să ţin o Sabie cu două tăişuri pe frontul de luptă, împotriva vicleşugurilor de¬de păgânism şi demonologie, şi-şi a puterilor întunericului, şi să le combat cu Cuvântul lui Dumnezeu până când văd duşmanul înfrânt. Am fost tăiat adânc, de multe ori.

E-55 Apoi când am venit cu Mesajul în această zi, şi am spus bisericii lucrurile pe care sunt gata să le spun. Şi eu am prezis cu ani în urmă, când Duhul Sfânt m-a chemat la această lucrare. Şi nu este o persoană vie pe pământ astăzi, care ar putea spune vreodată că Domnul m-a lăsat vreodată să spun ceva în Numele Lui, decât ceea ce a venit la împlinire întocmai exact în felul cum trebuia să se facă.

E-56 Cum că El m-a trimis afară prima oară, şi primul dar, şi al doilea dar, şi lucrurile care au fost spuse sau făcute, în toată lumea, şi literal milioane au venit la Cristos. Şi zeci de mii de predicatori inspiraţi, care au început o trezire care străbate întreaga faţă a pământului astăzi. Şi fiindcă Penticostalii au fost cei care au primit Mesajul meu, ei au fost cei care au câştigat teren. Biserica Penticostală arată mai multe convertiri în micul lor grup de Penticostali decât toate celelalte biserici puse laolaltă. Asta-i statistic. De ce? Pentru că ei au primit Adevărul şi au primit trezirea.

E-57 Şi acum, după ce a venit măreţul timp al vindecării bolnavilor, scoaterea dracilor, şi învierea morţilor; la care noi toţi suntem martori, şi aşa sunt mulţi doctori şi oameni mari de pe pământ. Şi apariţia Domnului Isus printre noi, acela în semnul de acolo precum vedeţi, eu presupun de pe perete, oriunde este, despre Îngerul Domnului. Şi cum oamenii de ştiinţă şi-au făcut drepturi de reproducere, şi este-este un fapt cunoscut, în toată lumea. Şi se văd tocmai lucrurile pe care El le¬a făcut, venind la împlinire, de fiecare dată. Apoi, dacă Stâlpul de Foc care a mers cu Israel peste pustie, în zilele lui Moise, care noi... sau acum că Moise a fost numit, "Slujitorul Domnului," şi el a urmat un Stâlp de Foc noaptea, şi un Nor ziua.

E-58 Şi când Isus a fost pe pământ, El a spus că El era acel Dumnezeu. El a spus, "Înainte să fi fost Abraham, EU SUNT." Şi "EU SUNT" era Stâlpul de Foc care era în rugul aprins, care i-a vorbit lui Moise în zilele din trecut. Eu cred că asta-i corect, Frate Vayle. Apoi El a spus, "Eu vin de la Dumnezeu şi Mă duc la Dumnezeu." Şi când El a fost răstignit, a murit, şi a înviat, şi s-a înălţat Sus, şi şi-a aşezat trupul Lui jos pe marele altar al Dumnezeului Etern, ca să fie mereu prezent acolo să acţioneze în locul nostru, să ştim că El a plătit datoria păcatului nostru. Şi acolo El s-a întors iarăş înapoi pe pământ, în forma unui mare Stâlp de Foc.

E-59 Sfântul Pavel, pe drumul său, înainte de a fi numit Sfântul Pavel, el era numit Saul din Tars. Şi pe drumul său în jos spre Damasc, să aresteze nişte oameni care făceau prea multă zarvă, şi strigau, şi predicau o Evanghelie care era contrară tradiţiei bisericilor lor. Pe drumul lui în jos, într-o zi, cam pe la acest timp al zilei, el a fost trântit jos de o mare Lumină. Şi această mare Lumină, el fiind un Iudeu şi ştia că Stâlpul de Foc a condus pe copiii lui Israel, şi aici era El din nou înaintea lui, el a strigat, "Doamne!"

E-60 Acum dacă voi observaţi în traducerile voastre în ambele King James şi Standard al vostru, şi toate, este cu litere mari D¬o-a-m-n-e. Şi oricine care îşi cunoaşte Biblia, ştie că atunci când e cu litere mari D-o-a-m-n-e, este Elohim, Cel a tot-suficient care a creat cerurile şi pământul, în Geneza 1:1. Vedeţi, litere mari, "Doamne!" Acum Pavel nu ar fi numit vreo iluzie optică, el nu ar fi numit ceva despre care nu ar fi ştiut, pentru că el era un om instruit în Scripturi. S-a ridicat sub Gamaliel, marele învăţător din ziua aceea, şi el nu l-ar fi numit pe acela, "Doamne," dacă nu ar fi fost împăcat că Acela era Iehovah. El a spus, "Doamne, Cine eşti Tu?"

E-61 Ascultaţi la Glasul care vine înapoi, "Eu sunt Isus," acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-62 Deci mă gândesc, în mijlocul tuturor acestora, înainte de a merge mai departe, şi aici şi în toată lumea, oamenii care vor asculta, şi ascultă acum, vor şti că este dovedit prin fiecare fapt a fi Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. A făcut tocmai aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut, a vindecat bolnavi, a cunoscut gândurile minţii, căci Acesta a arătat lucruri care se vor împlini, şi de fiecare dată perfect prin aceşti ani. Eu sunt în vârstă de cincizeci şi patru de ani, şi am văzut viziuni de când am fost cam de optsprezece luni, şi, nici măcar odată, ci de fiecare dată a fost adevărul. Vedeţi? Acum, acela trebuie să fie Dumnezeu. Şi apoi eu gândindu-mă că, "De ce sunt oamenii atât de orbi că ei nu pot vedea aceea?"

E-63 Şi constant când eu vorbesc femeilor noastre-noastre despre tăiatul părului lor, şi lucrătorii urlă la mine din această cauză; şi despre ele că poartă haine imorale, despre aceşti pantaloni scurţi, şi-şi se expun acolo afară aşa, şi-şi continuă pe calea aceea rea; şi despre bărbaţii noştri de felul în care fac, fumează, luând băuturi sociabile, şi-şi de toate; şi apoi totuşi se numesc Creştini, şi ia Cina la masă pentru că ei aparţin unei organizaţii. O, a fost doar simplu, ei s-au gândit că eu am hulit pe Dumnezeu. Şi au ajuns femeile mai bune?Ele au ajuns mai rău, de-a lungul naţiunii.

E-64 Apoi eu, fiind un agitat (eu o spun cumva încet), poate un tip de persoană nevrotică ce sunt, şi ştiind că eu am fost insuficient, la început, pentru slujbă; precum mulţi s-au plâns, care au avut¬o de făcut. A fost greu. Dar eu-eu m-am gândit, "Dumnezeule, de ce nu ai chemat Tu pe cineva care ar fi putut să o facă? Şi mie¬mie îmi pare rău, dar eu-eu am eşuat. Oamenii doar nu vor să mă asculte. Şi eu am omis să fac ce eu ar fi trebuit să fac, pe undeva, pentru că ei nu ascultă."

E-65 Mama mea, care tocmai a trecut în Slavă, cam-cam cu puţin peste un an în urmă. Mama mea, tatăl ei a fost un-un vânător. Şi eu cred că eu am toată aceea să vină de la el, în acea situaţie, căci eu-eu-eu iubesc pădurile. Şi m-am gândit, "Dacă aceşti oameni care se numesc Creştini, dacă ei nu vor să asculte Mesajul pe care eu îl predic, atunci lasă-i în pace. Eu doar îl voi opri, de tot, şi mă voi duce sus pe munte. Şi eu cunosc un prieten unde..." Mulţi dintre voi, aici, vă amintiţi că eu am prezis timpul, cam cu şase luni înainte de a se fi întâmplat, cum că mă voi duce într-un loc, chiar de la această platformă de aici, şi acolo va fi un-un animal care arată ca un cerb cu coarnele ascuţite, şi cum va fi de patruzeci şi doi de ţoli, şi cum va fi acolo un urs cenuşiu de şapte picioare. Voi o aveţi pe benzi şi de toate. Eu presupun că vă amintiţi timpul, voi toţi. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Bine, este aşezat în camera mea acolo sus acum, să-să arate că este adevărul.

E-66 Acum doar pe lucruri ca acela, pentru că era chiar înainte de plecarea mamei mele, şi El vroia să mă liniştească pentru şocul acela mare, că El ştia că El urma să o ia.

E-67 Acum, eu am întâlnit un om care era un Creştin, şi el are un ţinut întins chiar sub Alaska. Şi m-am hotărât în gândul meu, că deoarece am plecat de aici şi m-am dus în Vest, că îmi voi lua soţia şi cumva o atrag în ceva; eu o voi duce acolo sus, şi voi deveni o călăuză. Şi apoi dacă Domnul a vrut ca eu să fac ceva, îmi voi lăsa părul să crească, şi-şi eu-eu să ... barba mea. Şi¬şi eu-eu voi merge înapoi acolo şi voi fi o călăuză. Sunt numai doi sau trei Indieni care trăiesc înapoi acolo în ţinut. Eu-eu doar voi fi o-o călăuză şi-l voi ajuta pe Bud. Şi dacă Domnul a vrut să fac ceva, atunci eu aş-eu aş spune, "Bine, Doamne." El îmi va da o vedenie. Eu m-aş strecura afară.

E-68 Eu spun oamenilor... Eu niciodată nu m-am considerat pe mine, oricine ştie aceasta, dar oamenii au spus, "Frate Branham, Domnul te-a chemat să fii profetul Lui." Ei bine, eu¬eu niciodată nu m-am considerat aşa, dar eu încep să ajung la timpul că am fost aproape gata să o fac, să gândesc, "Păi, poate că sunt. Dacă eu sunt, eu voi trăi înapoi în pustie. Şi dacă eu trăiesc înapoi în pustie, atunci eu voi-eu voi-eu voi fi profetul Lui, vedeţi, şi atunci dacă El vrea să mă trimită pe undeva. Şi în timp ce El nu mă foloseşte, atunci eu sigur voi prinde ceva peşte bun şi-şi voi face nişte lucruri." Desigur acela a fost un fel de atitudine egoistă, vedeţi, pentru că eu am vrut să fac aceea. Acum, acesta nu este exact lucrul care este de făcut. Iar acum eu am avut asta formulat în mintea mea să o fac.

E-69 Şi acum, chiar înainte ca cele Şapte Epoci ale Bisericii să fie predicate, precum ele sunt desenate acolo... Sunt mulţi, astăzi, care au fost aici în timpul acela, şi ştiu cum Domnul a binecuvântat aceea, pe perete în spate acolo, El a reflectat-o. Doar să ... Câţi sunt aici acum, care au fost acolo atunci când El-El a venit? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aceea a făcut-o.

E-70 Apoi îmi amintesc de un Frate Jackson. El este de obicei cu noi. Fratele Junior Jackson, Metodistul a fost un lucrător Metodist. Da, aici el şade aici acum. Acum, că el a venit la mine cu un vis, şi apoi încă câţiva fraţi au venit cu vise similare. Acum, Domnul a fost foarte bun cu mine, şi eu niciodată, vă iau ca martori în această dimineaţă, v-am spus eu vreodată o tălmăcire greşită a unui vis? Nu, domnule. Deoarece, că Domnul... eu nu îl voi vorbi până când nu îl văd din nou şi ştiu ce spune El despre aceasta, apoi eu vă spun. Şi apoi el a spus că eu-eu aveam un serviciu jos la biserica lui, şi el, într-un fel sau altul, el era cu adevărat agitat în seara aceea, şi el a alergat afară din biserică şi a venit roata pe cealaltă cale şi m-a întâlnit în maşină, şi oameni treceau pe lângă noi. Spunea, "Eu vreau să-ţi spun ceva."

E-71 Şi el mi-a spus că a visat un vis, că aici sus pe undeva, ca în Indiana, că acolo era un deal lung, mare cu iarbă, şi apa a spălat tot pământul de pe vârf, şi a devenit stâncă ca un-un vârf golaş pe-pe munte. Şi apoi pe această stâncă era un Scris ciudat. Şi spunea că eu stăteam acolo cu toţi fraţii de aici din biserică, tâlcuind această Scriere. Şi apoi când s-a ajuns la vremea că L¬am tâlcuit în întregime, atunci... într-un fel sau altul, dacă eu înţeleg corect visul, am apucat ceva ca o rangă, sau-sau un fel de cornier sau ceva, sau nu un cornier, am vrut să spun un-un levier sau ceva, şi doar am tăiat vârful acelui munte şi l-am ridicat în sus. Şi în interiorul lui era stâncă albă, ceva de felul granitului sau-sau ceva asemănător, ceva stâncă albă pe care nu era scris. Şi eu am spus fraţilor, "Staţi aici şi priviţi înăuntru la Aceasta." Şi eu, în timp ce ei toţi priveau, m-am strecurat afară dintre ei şi am pornit să merg spre Vest. Şi Fratele Jackson a zis că m-a văzut mergând peste un deal, şi apoi peste un alt deal, devenind mai mic şi mai mic, mergând spre Vest. Voi vă amintiţi asta.

E-72 Ei bine, tălmăcirea aceluia, desigur, a fost dată aici la biserică înainte ca să se împlinească, că timpul este acum, că eu cred, că întreaga descoperire prin epoca lui Luther, Wesley, şi John Smith, Alexander Campbell, şi diferiţi alţii care au predicat Biblia, şi apoi noi am ajuns acolo în Biblie şi am arătat că va fi un-un Mesaj al îngerului al şaptelea. Şi la sunetul Mesajului îngerului al şaptelea, toate tainele lui Dumnezeu vor fi făcute cunoscut. Atunci vin şapte tunete tainice.

E-73 Şi acum dacă este acea epocă de sfârşit în care noi trăim, unde noi am venit prin justificare, sfinţire, botezul Duhului Sfânt; şi am avut semne, minuni, şi toate lucrurile diferite. Şi darurile s-au întors la biserică, aşa ca, vindecarea Divină, şi profeţia, şi-şi vorbirea în limbi, şi tălmăcirile. Şi cu toate că au fost greşit interpretate, teribil, dar totuşi, aceea nu ia la o parte, că este unul bun. Există unul adevărat, de real veritabil, un dar de vorbire în limbi, care trebuie să fie totdeauna în Biserică.

E-74 Noi avem o mulţime de imitaţii. Noi avem oameni care se ridică şi încearcă să se poarte ca Creştini, şi vieţile lor nu se compară, deci acolo este ceva greşit. Isus a spus, "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte." Vedeţi? Aşa-i felul cum cunoaşteţi un Creştin, după cum trăieşte el. Niciodată să nu săriţi mai înalt decât trăiţi. Deci atunci doar... Dar în aceea, dar este un-este un diavol făcând o sperietoare, să ţină pe credincioşii adevăraţi veritabili de-o parte de la lucrul adevărat al Acestuia. Dar Dumnezeu să ne ajute să separăm şi să fim în stare să discernem între bine şi rău. Şi-şi Cuvântul întotdeauna va îndrepta aceea.

E-75 Acum noi aflăm că, în aceasta, eu v-am spus aceea, tălmăcirea pe Stâncă. Şi Stânca este Cristos, care a fost în visul fratelui, şi aceea este Biblia. Şi pentru toţi anii aceştia, Biblia a fost tălmăci tă, până când noi I-am dat absolut de tot tălmăcirea ecleziastică. Şi ultimul dar fiind adăugat în epoca Laodicea, care este timpul celui de-al şaptelea înger să predice, în epoca Laodicea, la timpul acela, că ele vor fi o mulţime de lucruri care au fost interpretate greşit în jos de-a lungul epocilor.

E-76 Aşa cum Luther a predicat justificarea, dar el a pierdut controlul pentru că el nu a trăit suficient de mult. Şi de-a lungul... Apoi ei au organizat biserica. Luther niciodată nu a organizat-o; după Luther. Şi apoi a venit Wesley. Şi după Wesley, ei au avut biserica Wesleyană. Şi apoi după aceea vine John Smith, Baptistul; şi apoi Alexander Campbell, şi aşa mai departe. Dar omul, reformatorii, nu au trăit destul de mult ca să o pună toată împreună. Şi, aşa, multe capete dezlegate rămase, parcă. Şi apoi când au făcut-o, de exemplu, despre botezul în apă pe care John Smith l-a adus înapoi, botezul în apă în-în scufundare; dar folosind un titlu. Şi multe din acele lucruri care au fost lăsate neîncheiate. Şi apoi când noi venim în jos la sfârşit, ultimul Mesaj este presupus să îndrepte toate acelea, să aducă aceste lucruri la "o credinţă, un Domn, un botez." Vedeţi?

E-77 Şi acum, după ce Biblia a fost interpretată, complet, atunci voi observaţi că a deschis vârful Stâncii ca o piramidă. Nu învăţătura piramidei acum, nu aceea, pentru că eu... Omul care învaţă acea doctrină a piramidei, eu presupun că ei ştiu despre ce vorbesc ei. Eu nu ştiu nimic despre ea. Dar, oricum, era în forma unei piramide, dar vârful pe piramidă nu a fost pus niciodată. Eu am fost în Cairo şi-şi în Egipt, şi-şi vârful nu a venit niciodată, pentru că era o piatră unghiulară, a fost o piatră de căpătâi. În biserică Ea a fost piatra unghiulară. În Biserica deplină, Ea a fost piatra de căpătâi. Deci Ea nu a venit niciodată. Ea a fost lepădată, Cristos. Şi Ea va veni. Şi eu cred că atunci când Ea vine, Biserica se va modela într-un loc, de la justificare sub Luther, sfinţire sub Wesley, şi mesajul Penticostal va aduce biserica la o aşa minoritate, şi o slujbă va fi printre acei oameni încât va fi exact aceeaşi slujbă pe care a făcut-o Isus Cristos. Aceea va aduce pe Isus şi va lua întregul lucru departe.

E-78 Toţi acei cinstiţi şi adevăraţi Luterani, Prezbiterieni, Baptişti, Metodişti, şi oricine este născut din Duhul lui Dumnezeu, vor fi luaţi sus cu Isus Cristos când El vine. Eu cred asta. Eu difer cu unii din fraţii noştri Penticostali care cred că rămăşiţa bisericii sunt aceia care vor fi luaţi în această ultimă epocă. Eu difer acolo, deoarece Dumnezeu... Cum ar putea un om, şi cum ar putea Dumnezeu... Dacă noi am spune, "Cum ar putea El?" El poate face ce doreşte El. Dar Dumnezeu, care i¬a promis lui Luther, şi sub justificare, aceea era tot ce au ştiut ei. Vedeţi? El a promis să ia Biserica. Şi El... eu pot crede prin harul lui Dumnezeu, şi prin suportul Scripturii. Pentru că, El nu a venit în prima strajă, şi ei au adormit; şi a doua strajă; înainte în jos. În straja a şaptea, El vine. Şi aceea este a Şaptea Epocă a Bisericii, la Mesajul îngerului al şaptelea. Vedeţi? Şi când vine El, toate acele fecioare s-au trezit şi şi-au potrivit lămpile. Vedeţi? Prezbiterieni, Luterani, Baptişti, oricine care este născut din Duhul lui Dumnezeu, va merge în acea Răpire. Eu cred că Mireasa va fi chemată afară în acel timp. Eu cred că vor fi unii în ultimele zile care nu vor trebui să guste moartea, ci vor fi schimbaţi într-un moment, la clipeala ochiului.

E-79 Acum, în măsura în care aţi observat, în visul Fratelui Jackson, că nu era nici un scris pe această Stâncă în interior, de aceea m-am dus în Vest. Acum, aşa cum s-a întâmplat, şi eu v-am spus, într-o zi vă voi spune ce a însemnat. M-am dus în Vest pentru aceasta. Şi v-am spus viziunea, care poporul, atât pe bandă cât şi prezenţi în această dimineaţă, vor şti luând, Domnilor, Cât Este Ceasul? Şi oricare dintre voi fraţii cu benzile care nu aveţi acel Mesaj, şi vreţi să urmăriţi Aceasta, luaţi:
Domnilor, Cât Este Ceasul? Înainte, săptămâni şi luni înainte de a se întâmpla, aici am văzut viziunea despre a fi în Tucson, la nord de Tucson; aceea ar fi la est de Flagstaff, la nord de Tucson; şi că îmi luam scăieţi de pe cracii pantalonului, şi o-o explozie va izbucni care de fapt va părea că zguduie ţara. Câţi dintre voi vă amintiţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aşa este. Aceea va zgudui ţara.

E-80 Păi, se întâmplă să fie că cel puţin un om este în dimineaţa aceasta care stătea acolo când s-a întâmplat. Aceasta de fapt a scuturat stâncile afară din munte. Şi acum ei... Noi aflăm că, în acel timp, eu am văzut şapte Îngeri, în-în forma unei piramide, care s-a coborât şi m-a ridicat sus. Şi am fost adus înspre Est, să deschid cele Şapte Peceţi pentru Dumnezeu. Dacă nu le aveţi... Dacă Isus întârzie, şi eu... stră-nepoţii mei, copiii micuţului Paul, acela încă va fi Adevărul Etern al Viului Dumnezeu. Acum, aceea a fost să se afle, care a fost sigilat înlăuntrul acestui munte, care nu a fost scris. Aceasta trebuia să fie tălmăcit. Şi când am venit înapoi, primul Înger, în prima noapte, a deschis Pecetea contrar la orice am auzit noi vreodată în viaţa noastră. Şi toate şapte au venit în acelaşi fel. Voi ştiţi asta. Voi eraţi aici prezenţi când s-a întâmplat, mulţi dintre voi.
Şi, acum, eu nu am ştiut-o la timpul acela, dar...

E-81 Fratele Fred Sothmann, eu ştiu că el este aici. Şi eu sunt destul de sigur că Fratele Norman este aici. Noi eram sus... Eu a trebuit să merg la Houston în legătură cu salvarea acelui băiat de la scaunul electric. Şi apoi eu am mers înapoi şi am mers la vânătoare sus acolo cu fraţii. Şi dimineaţa aceea, eu stăteam acolo culegând scăieţi, sau-sau ceea ce ei numesc capete de capră acolo, scăieţi de pe cracul pantalonului meu. Şi explozia s-a produs chiar exact în felul în care El a spus. Este aşa, Frate Fred? Şi eu-eu-eu trebuie că am sărit mult în sus de la pământ. Şi chiar deasupra mea erau Îngerii Domnului care au trimis Mesaj înapoi, ca eu să vin aici să rup aceste Peceţi. De ce aici, de ce la Tabernacol? De ce nu am făcut-o acolo? Pentru că eu am făcut o promisiune bisericii mele şi lui Dumnezeu, că orice Mesaj nou va veni de la acest Tabernacol, înregistrat de aici. Şi El m¬a ajutat să-mi ţin cuvântul, să stau înapoi aici să o fac. Şi apoi imediat m-am întors iarăşi înapoi.

E-82 Şi, acum, eu nu ştiam la acel timp, că ei luau fotografii despre aceea, oamenii de ştiinţă, aşa cum Îngerii s-au coborât din Cer, să aducă Mesajul. Şi vă amintiţi, că eu am zis că Acela din partea dreaptă a constelaţiei avea, cumva, pieptul Lui dat înapoi, şi aripile Lui. Vă amintiţi spunându-vă asta, voi toţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Şi cum l-am privit pe El? El era foarte deosebit de ceilalţi. Şi eu n-am ştiut că ei luau o fotografie despre Aceasta, pentru că eu imediat m-am grăbit în Est. Dar ducându-mă înapoi acasă la Tucson, acolo era Aceasta în toate ziarele că a fost văzută aproape de-a latul naţiunii, sau drept în Mexico, şi toate Statele din Vest, şi eu cred căci Curierul de aici. A fost în Associated Press. Câţi aţi văzut, ,,Un nor misterios pe cer"? Vedeţi mâinile. Şi acum revista Life a preluat-o. Şi eu am articolul aici în această dimineaţă, în revista Life, să o arăt. Acum iată-O aici, în acelaşi timp când am fost acolo. Vedeţi piramida din Nor? Eu stăteam chiar sub aceasta. Şi acolo, vedeţi Îngerul deosebit pe partea dreaptă? Vedeţi aripa Lui ascuţită? Chiar exact ce s-a spus. Şi aici este în vederea lui Mexico şi diferite locuri de unde ei au luat fotografiile. Acum, acest om de ştiinţă aici încearcă să-să obţină toate informaţiile despre fotografie, care le poate, despre oamenii care au fotografiile. El le studiază.

E-83 Acum, El spune aici că ar fi imposibil ca acesta să fie un nor, pentru că umiditatea nu merge peste cam, eu aş spune, cam şase sau opt mile înălţime, cam aşa ceva. Când noi mergem peste mări noi de obicei zburăm la nouăsprezece mii de picioare, şi atunci noi suntem deasupra furtunilor. Dar acest nor, conform acestui articol de aici al acestui om de ştiinţă, este de douăzeci şi şase de mile înălţime. Ar fi la mile şi mile dincolo de umiditate. Şi el a spus, verificând zona, şi acum, voi ştiţi eu... Câţi vă amintiţi că eu v-am spus, "A sunat ca ruperea sunetului la un avion"? Vă amintiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dar nu a fost nici un avion în district. Cartea spune aşa aici. Ei au verificat-o. Nu a fost nici unul, nici un avion acolo sus. Şi, pe de-asupra, nu putea... Ceaţa aceea din urma unui avion nu este altceva decât aer întrerupt, umiditate, pentru că este absorbit prin acest agregat, ca un jet. Aşa cum se propulsează, împrăştie umezeala în aer. Nu se poate scăpa de ea, atâta vreme cât există un jet, pentru că el trebuie să... Aceea este pe ce se propulsează, şi este umiditatea care iese din el.

E-84 Dar iată-l aici, la mile deasupra de unde ar putea exista umiditate, şi nici un avion în district. Şi Acesta nu putea să fie umezeală sus acolo, şi să plutească acolo sus în ziua aceea. Este de treizeci de mile lăţime, douăzeci şi şase de mile înălţime. Vedeţi? Chiar la fel cum era fotografia aceea de acolo, când eu v¬am spus, "Îngerul Domnului arăta ca un Stâlp de Foc," cu ani în urmă, înainte ca El să fie luat vreodată; Dumnezeu face ca ştiinţa să recunoască că Acesta-i Adevărul. Şi aici, despre profeţia care a fost dată, Dumnezeu face ca ştiinţa să mărturisească că Acesta¬i Adevărul. Acum unde stăm noi? Eu vreau să păstrez aceasta, căci eu-eu pot să vorbesc cu un prieten de-al meu, care este prezent în dimineaţa aceasta, să-să scrie acele Şapte Peceţi. El ar putea să vrea să o folosească la aceasta. Şi deci voi aveţi o copie a ei, păi, dacă primiţi una, păstraţi-o pentru referinţă. Vedeţi?

E-85 Acum el vrea să afle, dar la ce bun să te duci să-i spui lui aceea? El ar râde de aceasta. Vedeţi, el doar ar râde. Deci nu aruncaţi perlele noastre în felul acela. Dar noi ştim, Biserica ştie, şi Dumnezeu ştie că este Adevărul.

E-86 Şi apoi în timp ce eu mă rugam pe acest subiect, întrebându¬mă ce mi se va întâmpla, şi voi ştiţi unde eram? La nord de Tucson, est de Flagstaff; chiar exact, poziţional, unde v-am spus, cu luni înainte de a se întâmpla, că voi sta. Şi exact conform acestui ziar aici, şi a ziarelor şi acestei reviste, şi a propriei noastre mărturii, exact unde a avut loc. Dumnezeu este perfect şi nu poate să mintă, şi se va împlini.

E-87 Vă amintiţi pe banda: Domnilor, Cât Este Ceasul? Eu o voi cita din nou: "Amintiţi-vă, ceva urmează să aibă loc, major." Şi acum Aceasta a făcut ca întreaga naţiune să mărturisească spre Aceasta. Fiecare ziar la Associated Press, şi una din revistele noastre de frunte, şi orice altceva, mărturisind despre El, şi nu s-a terminat, încă. Dar ce popor privilegiat, un-un popor privilegiat care este Creştin, să ştie că în această oră întunecată, când conform ştiinţelor nu există speranţe, şi bomba atomică ne aşteaptă. Şi fără speranţe în organizaţiile noastre, care vreodată să se adune laolaltă, ele se consolidează cu semnul fiarei. Şi când toate speranţele noastre în felul acela sunt duse, în administraţia noastră, a părtăşiei noastre Creştine printre organizaţii. Se îndreaptă în Catolicism, care va fi un semn al fiarei în confederaţia bisericilor.

E-88 Dar, şi acei care iubesc pe Dumnezeu şi privesc spre o realitate, că tocmai Dumnezeul Care a făcut promisiunea în Biblie, o răspândeşte înaintea feţei noastre; şi face ca biserica şi poporul, şi ştiinţa, şi revistele, şi totul, să recunoască că El este încă Dumnezeu şi poate împlini promisiunile. Ce timp!

E-89 Atunci în Sabino Canyon în acea dimineaţă, mă rugam şi mă întrebam ce se va întâmpla, ţinându-mi mâinile către Dumnezeu, sus pe vârful muntelui, acea Sabie mi-a căzut în mână; cu un mâner de perlă, şi apărătoarea peste ea, şi o lamă lungă cam de trei picioare lungime, şi sclipind ca metalul topit sau ca şi cromul, ascuţită ca briciul. Şi eu nu am ştiut ce a fost. Şi eu am spus, "Mă tem de aceste lucruri."

E-90 Şi chiar atunci o Voce a vorbit, care a zguduit canionul. A spus, "Aceasta este Sabia Domnului." Şi Sabia Domnului este Cuvântul Domnului, căci Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri.

E-91 Apoi întorcându-mă la aceea, atunci, în acel timp, un frăţior gentil aici în biserică... Şi el a fost un soldat şi a explodat în bucăţi în armată, aproape, şi a zăcut afară ca mort, şi au spus că el ar fi... Ei nu au, medicii nu au crezut că va trăi, şi nici nu se merita să se ocupe de el, atât era de departe dus. Nervii principali în piciorul lui erau plezniţi; braţul lui mic era aproape explodat complet; piciorul lui, un picior jos, aproape. Dar Dumnezeu a văzut har, l-a salvat şi l-a vindecat într-o zi.

E-92 El, Fratele Roy Roberson, a fost prezent când acea fotografie a fost luată acolo la Houston. Cum soţiei lui i s-a spus printr¬o viziune, ce a făcut ea în acea zi, şi cum a avut o boală şi că va fi vindecată. Şi aceea l-a făcut un credincios. Dar el, fiind un om milităros era cumva (eu sper că el mă iartă că spun aceasta) de unde toată-partea aspră, precisă, dând ordine în armată. Ca un comandant peste oameni, el trebuia să ordone, şi, "Faceţi-o!" Vedeţi? Şi el-el a crezut, totuşi. Dar consistent, şi venind în jur cu biserica şi văzând supranaturalul, a spus, "Eu cred asta, dar asta-i pentru altcineva."

E-93 Într-o noapte Domnul l-a trezit, într-o dimineaţă. Noi şedeam, el şi eu, se părea că în Ierusalim la masa de Împărtăşire a Domnului, şi eu vorbeam. El nu o putea înţelege. Şi Fratele Roy, şezând prezent, privind chiar acum la mine, şi el a văzut-o. Şi el m-a sunat, în Houston... sau afară în Arizona, sau mi-a trimis o scrisoare şi eu l-am sunat înapoi. El a spus, "Tu şedeai acolo, Frate Branham, şi eu am văzut acel mare Stâlp de Foc venind înăuntru şi te-a apucat, şi te-a luat de la masa Domnului, şi tu ai mers spre vest." Pentru că el şedea în partea de est privindu¬mă mergând spre vest, şi această Lumină a venit înăuntru şi m¬a luat afară.

E-94 A spus că era într-o dimineaţă, ca şi cum a fost o viziune. S-a ridicat în pat, cam la ora trei sau patru dimineaţa, cam aşa ceva, şi a văzut aceasta întâmplându-se. Şi a spus că el a strigat, se părea, cu zilele, "Frate Bill, vino înapoi!" Şi Roy şi eu eram adevăraţi fraţi. Noi locuim împreună, şi vânăm împreună, şi noi suntem doar fraţi. Şi el-el a strigat după mine, până a răguşit în gât, "Vino înapoi! Aduceţi-l înapoi! Aduceţi-l înapoi," plângea. El a spus că eu... Aici venea acel Stâlp de Foc venind înapoi, sau un Nor vine înapoi, şi El m-a aşezat la capul mesei, şi eu am fost schimbat. A fost un mister pentru Fratele Roy, eu fiind schimbat, să arăt diferit. Eu aşez aceasta aici sus pentru ceva ce vreau să-mi amintesc, "fiind schimbat," când eu îi dau tălmăcirea acestuia.

E-95 Aceea a fost chiar înainte să vin înapoi pentru cele Şapte Peceţi. Când am venit înapoi pentru cele Şapte Peceţi, atunci eu... Într-o dimineaţă el l-a apucat pe Billy, şi el voia să vorbească cu mine. Şi eu eram ocupat, în rugăciune pentru cele Şapte Peceţi. Şi atunci el mi-a spus de... S-a întâmplat din nou, şi s-a repetat din nou. Frate Roy, dacă aduc aceasta greşit, tu¬tu atrage-mi atenţia. Şi el a spus că el-el s-a sculat din nou, în-în acea dimineaţă, eu cred că iarăşi devreme, dimineaţa. Şi acolo s-a uitat în cameră şi a văzut această Lumină mare, sau un Nor sus pe un munte. El m-a întrebat, nu cu mult în urmă, "Era acolo ceva despre un Nor fiind pe un munte," şi eu am spus... "în Biblie?"

E-96 Şi eu am spus, "Da, când Petru, Iacov, şi Ioan au fost luaţi sus, şi Norul l-a umbrit pe Domnul Isus. Şi-şi Dumnezeu a vorbit, a zis, 'Acesta este Fiul Meu preaiubit."' Eu am predicat despre aceea aici, nu cu mult în urmă. Un mic mesaj, fraţii cu banda poate înţeleg, Ascultaţi-L pe El. Eu presupun că poate voi îl aveţi pe bandă. Eu sunt sigur.

E-97 Şi el a spus că a mers sus pe munte. Şi când a mers, eu stăteam acolo. Şi o Voce a venit din Nor, (Nu-i aşa, Frate Roy?) şi a spus ceva în felul acesta, "Acesta este slujitorul Meu. Şi Eu l-am chemat să fie un profet al epocii, să conducă poporul aşa cum a făcut Moise. Şi lui i s-a dat autoritatea, el să poată vorbi în existenţă." Sau aşa ceva, cum a făcut Moise, cum a vorbit aducând muşte. Şi noi ştim despre veveriţe, şi aşa mai departe, şi lucruri care deja au avut loc. Micuţa Hattie Wright înapoi acolo, eu presupun că voi ştiţi ce a avut loc acasă. Şi El i-a spus că eu am făcut ceea ce a făcut Moise.

E-98 Iar acum el mi-a spus asta, venind jos după o-o călătorie. Şi în mintea mea, m-am hotărât că voi urma să mă duc sus la ai lui Bud, pentru că el este într-o stare rea acolo sus ca vânător.

E-99 Înainte de a pleca de aici... eu s-ar putea să las aceasta înăuntru, şi ne vom grăbi. Eu am visat un vis straniu, un vis ciudat. Şi eu sper, când cumnatul meu află aceasta, să nu-i rănească simţămintele. Şi eu sper că nu-mi jignesc soţia, care şade prezentă acum. Dar ea îl ştie. Cam cu multe luni în urmă, chiar aşa, păi, era în jurul lui octombrie sau noiembrie, am visat că eu-eu hoinăream afară în întuneric, şi eu... Păi, eu-eu nu aveam unde să merg şi nimănui nu-i păsa de mine, şi eu a trebuit să devin o haimana, chiar o-o haimana. Şi mie îmi era frig, şi m-am uitat în depărtare şi eu am văzut foc. Şi când am ajuns acolo, era un-un gunoi al oraşului, şi ei aveau şanţuri şi focul era în aceste şanţuri. Şi între şanţuri, era aranjat, unde să doarmă haimanalele acolo, să le fie cald, să-i ferească de îngheţ, între aceste focuri, într-o noapte rece de iarnă. Şi mie-mie îmi era frig. Şi eu-eu m-am dus sus la acest foc, să mă încălzesc, şi era plin de haimanale întinse. Şi ei erau... Eu nu am văzut nici unul din ei, dar ei toţi parcă aveau despărţituri sau locuri unde erau locurile lor de dormit. Şi eu l-am văzut pe cumnatul meu, Fletcher Broy.

E-100 Şi Fletcher, cum îmi aduc aminte de el. El este un băiat bun. Dar aceasta poate fi o lecţie pentru copiii tineri. Îmi amintesc cu câţiva ani în urmă, de un bărbat tânăr chipeş, de James Fletcher Broy, şi el a apucat-o cu mulţimea greşită, şi a luat prima lui băutură. Eu mi-l amintesc chemându-mă după perdele în casa mea. Şi tăticul lui a plecat în Slavă, cu ani în urmă, era afară ciupind o ghitară, "Pe deal departe de tot stătea o veche cruce zgronţuroasă."

E-101 Şi Fletcher m-a chemat în spate şi mi-a spus, "Frate Bill, roagă-te pentru mine. Ascultă la acea bucată pe care o cântă tăticul meu, şi eu am băut astăzi."

E-102 Eu am spus, "Fletcher," un băiat cam de optsprezece ani, eu am spus, "nu te duce pe ruta aceea." Dar el nu a ascultat. El a mers înainte. El a devenit un alcoolic complet. Şi soţia lui l-a părăsit, copiii lui, şi el este chiar la această oră... Şi Dumnezeu ştie că eu îl iubesc.

E-103 Eu am mers să mă rog pentru el, doar o haimana. Eu am mers să mă rog pentru el, aici nu cu mult în urmă, el s-a rănit în timp ce eu eram aici pentru cele Şapte Peceţi. I-am spus, "Fletch, eu am două costume sus acolo pe care aş-aş vrea să ţi le dau."
El a spus, "Să nu faci asta, Frate Bill."
Şi eu-eu ştiam că el nu avea haine. Şi am spus, "De ce nu iei hainele?"
El a spus, "Hah-uh." Şi el s-a uitat la mine, "Vezi, tu ştii ce aş face cu ele. Le-aş amaneta şi m-aş îmbăta."
Şi am spus, "Îţi voi da ceva bani, Fletch."

E-104 El a spus, "Nu, să nu o faci, Frate Bill. Eu-eu-eu nu vreau să o faci." El este un om adevărat, la inimă, dar el a devenit un alcoolic şi o haimana. Şi nevasta lui-lui a apucat pe drumul rău. Şi oh, chiar toate i s-au întâmplat bietului om.

E-105 Şi când m-am trezit, înainte de a mă trezi, Fletch mi-a spus, el a spus în vis, el a spus, "Bill, eu îţi voi-voi căuta un loc, Frate Bill. Tu mi-ai hrănit copiii când erau flămânzi." Şi a spus, "Tu ai fost un tătic pentru ei. Acum eu îţi voi găsi ţie un loc aici ca să-ţi ţină cald." Şi noi am mers umblând printre locurile haimanalelor şi în final am ajuns într-un loc, el a spus, "Eu mă voi aşeza aici jos."
Şi eu am spus, "Eu voi umbla pe aici să văd dacă pot găsi un loc."

E-106 Şi eu am umblat, şi am privit afară în întuneric, noapte rece. Şi m-am gândit, "Gândeşte-te. O dată, Dumnezeu Atotputernic m-a lăsat să conduc Biserica Lui. O dată, El m-a lăsat să predic Evanghelia Lui şi să văd suflete salvate. Bărbaţi şi femei au venit din jurul lumii, ca să vorbeacă cu mine pentru câteva minute. Şi iată-mă acum, o haimana, şi nimeni nu mă vrea. Şi mi-e frig. Ce trebuie să fac?" Apoi m-am trezit.

E-107 I-am spus soţiei mele, am spus, "Poate înseamnă că Fletch este în nevoie." Deci noi ne-am grăbit, să vedem dacă îl putem găsi. Şi fratele lui l-a găsit. El stătea afară aici, cu Weidners.
Afară acolo unde ei au... schimbă cai şi lucruri; dormea într-un colţ de şură sau ceva. Am mers înainte. M-am gândit, "Păi, doar trebuie să o las să treacă."

E-108 Deci am venit înapoi acum din Canada, cu Fred şi ceilalţi, ziua trecută. Şi în mintea mea, eu am hotărât-o, "Dacă aceşti oameni nu au vrut să audă Mesajul meu, în ordine, ei nu trebuie." Eu am predicat cam de vreo treizeci şi cinci de ani. Şi ultimii cincisprezece la optsprezece ani nu am făcut nimic altceva decât pentru Domnul. Eu am încercat să trăiesc atât de aproape de El şi să nu spun un cuvânt până ce El îmi spune mai întâi, totul.

E-109 Oamenii spun, "Acum dacă Fratele Branham vă spune că vine, amintiţi-vă, pregătiţi-vă de o adunare, pentru că el vine în Numele Domnului. El nu va face nimic până când Domnul spune..." Aşa este. Eu am aşteptat până când El mi-a spus. Eu nu m-am mişcat până când El mi-a spus. Şi apoi El a ajuns aşa, pentru ultimele câteva luni, El nu mi-a spus nimic despre locurile în care să mă duc.

E-110 Apoi am venit jos din Canada, şi Fred a spus... Sau Fratele Roy mi-a spus visul lui, în timp ce el şi eu şi Fratele Banks mânam împreună, chiar înainte de a ne despărţi.

E-111 Şi apoi în ziua următoare ne-am dus jos pe la Fratele Fred. Şi băiatul lui, Lynn, nu era acasă, deci el nu a putut veni cu noi. El şi soţia lui au trebuit să aştepte. El şi-a luat soţia acolo la Rosewood... sau Melrose, Saskatchewan.

E-112 Şi Billy şi eu am venit în camionul Fratelui Fred. În acea noapte noi am călătorit cea mai mare parte a nopţii, şi ziua următoare. Şi apoi în dimineaţa următoare noi am părăsit Helena, Montana, şi am venit mai departe spre graniţă.
Şi eu-eu pot sta sus până pe la ora nouă, şi devin somnoros.
Eu trebuie să dorm. Şi Billy, el vrea să doarmă până pe la ora zece ziua următoare, când lumina zilei apare, deci aceasta o face destul de bine pentru noi să călătorim.

E-113 Deci eu-eu m-am trezit cam pe la ora patru şi am pornit, conducând, iar Billy dormea. Noi ~m mers într-un loc şi mă gândeam în mintea mea, "Ştii ce? Într-una din aceste zile, de îndată ce pot să-mi aduc soţia sus acolo... Şi eu nu-i voi spune ce voi face. Dar voi ajunge acolo sus, şi atunci îi voi spune, 'Eu iubesc acest loc aşa de mult, încât nu-i nevoie să mai mergem în alt loc. Hai să stăm aici."' Şi aceea este înapoi de civilizaţie, o mie o sută de mile distanţă de oriunde. Vedeţi? Departe în sălbăticie. M-am gândit, "N-o să fie bine aceea! Nu va trebui să mă tund, şi eu-eu-eu nu va trebui să mă îmbrac. Şi eu doar voi fi un¬un muntean obişnuit, ceea ce am vrut întotdeauna să fiu." Şi am spus, "Eu am nişte arme, şi nişte oameni mi le-a dat, şi eu voi fi o călăuză cum n-aţi auzit niciodată. Mie doar mi-ar place aceasta. Apoi dacă Domnul îmi spune să mă duc jos şi să spun cuiva ceva, eu voi alerga afară şi le voi spune şi mă voi întoarce din nou. Şi eu îl voi ajuta pe Bud, şi noi vom avea cu adevărat un loc real aici." Eu mă gândeam la aceea.

E-114 Noi am mers într-un restaurant, să mâncăm, un mic loc în munte, chiar pe la ora şapte. Se făcea puţin cam târziu, deci l-am trezit pe Billy. Noi am rămas fără benzină, deci a trebuit să luăm ceva benzină. Şi am mers în acest loc mic, acest mic restaurant. Şi între timp acolo, a venit un om de peste drum, poate cu puţin mai bătrân de cum eram eu, dar el arăta ca un bărbat, pentru mine. Avea pe el o pereche de salopete, jachetă într-una, cizme de călărie, o pălărie neagră, barba în jos pe faţa lui aşa, albă ca zăpada, părul lui atârnând afară de sub, înapoi din pălăria lui. M-am gândit, "Acela arată ca un bărbat." Nu ceva moale, leneş, cu un trabuc în gura lui, cam aşa de lung, şezând cu o pereche de pantaloni scurţi pe el, în jurul unei verande sau bazin de înot, ca vreun burtos din Est, parcă. Scuzaţi acea expresie. Dar, oricum, tipul arăta ca un bărbat, pentru mine; tare, aspru. Se părea că el locuia unde Dumnezeu l-a făcut pe om să locuiască. Şi eu îl admiram.

E-115 El a venit în restaurant şi a comandat nişte clătite. Acolo erau cam cincisprezece, douăzeci de persoane. Lui i-a venit să strănute. Şi voi ştiţi cum unii oameni vor... [Fratele Branham imită un strănut înăbuşit – Ed.] Scuzaţi-mă. Dar el a dat drumul afară la un mare strănut, sănătos de pădure, "Ker-choo-ee ! " Vai, se părea ca şi cum geamurile au explodat. Când el a făcut-o, nimeni nu a îndrăznit să spună nimic. Nu, domnule. Am spus, "Billy, acolo este un om după inima mea."
El a spus, "Au, tăticule, tu nu vrei să fii ca..."
"Acela este ce, acela sunt eu în viitor." Vedeţi? Eu am spus, "Acela sunt eu."

E-116 Şi am şezut acolo un pic, şi Billy s-a uitat la mine şi a continuat să-şi mănânce clătitele, şi eu-eu mi le-am terminat pe ale mele. În câteva minute, cineva, într-un compartiment chiar în jur în faţa noastră, cu scândurile aşa, un spate de compartiment, eu nu am putut vedea în jur. Un om s-a ridicat, care arăta exact profilul meu, cam în vârstă de vreo şaptezeci şi cinci de ani, un tip mititel. Hainele lui legate pe el, zdrenţăros. Şi ortacul care s-a ridicat cu el era Fletcher Broy, exact, părul cărunt atârnându-i în faţă. Şi Billy a privit în jur, a spus, "Tăticule, acela arată ca tine şi Fletcher." Vă puteţi imagina cum m-am simţit. Şi tipul mic, arăta ca mine, se clătina. Voi... Ei au stat la un foc de tabără, cu fum peste tot pe ei, feţe murdare. Eu cred că dejunul lor, împreună, omul trebuie să fi plătit douăzeci de cenţi, poate o ceaşcă de cafea sau ceva. Inima mea a săltat în mine. Şi eu am privit. Şi Billy a spus, "Ce se petrece cu tine?"
Eu am spus, "Nimic." Şi eu am privit asta, şi ei au mers roata şi au ieşit.
El a spus, "Tăticule, care-i treaba?"
Eu am spus, "Nimic." Şi el s-a urcat în maşină. Eu am spus...
El a spus, "Te superi dacă conduci din nou?"
Eu am spus, "Nu."
El a spus, "Eu încă sunt somnoros."

E-117 Deci el s-a dus să se culce, şi eu am mers cu viteză pe drum, cam cincizeci şi cinci de mile pe oră, în camion, peste munte, venind înainte spre graniţă, jos spre... Venind acasă la Arizona, dar eu veneam acum în Utah. Şi cum am ajuns acolo, coborând jos din munţi, cam la vreo douăzeci de mile afară din oraş, întocmai de parcă... Voi aţi auzit-o, aşa cum v-am spus despre dimineaţa cu veveriţele, şi toate aceste lucruri, cum ceva... Cineva a început să-mi vorbească, o Voce tot la fel cum o auziţi pe a mea. Eu ştiu că sună nevrozat. Dar aşa cum am terminat să exprim, "Ţi-am spus eu vreodată ceva fără să fie corect?" Şi o-o Voce a început să vorbească. Eu vorbeam cu El.

E-118 El a spus, "Du-ţi planurile la împlinire şi tu vei fi aşa."
Eu am spus, ",Doamne, eu nu vreau să fiu aşa."

E-119 A spus, "Soţia ta va pleca, de asemenea. Ea nu va trăi sus acolo pe acele dealuri în felul acela. Şi tu vei deveni o haimana exact cum ţi-a arătat visul că ai deveni."

E-120 Eu am spus, "Eu nu vreau să fiu aşa, dar... Eu-eu-eu nu vreau să trebuiască să trăiesc în felul acela. Eu-eu vreau să fac ceva diferit. Dar mi-mi s-a spus căci-căci Tu m-ai chemat să fiu un-un profet, şi eu vreau să trăiesc în pustie ca şi profetul." Dar eu foloseam propria mea scuză ca să pot să vânez; binele meu.

E-121 Şi El a spus, "Dar aceia au fost profeţii din Vechiul Testament. Tu ai fost chemat să fii acolo într-o slujbă mult mai înaltă decât aceea." El a spus, "Pe lângă asta tu ai mai multe daruri. Tu ai fost chemat să te rogi pentru bolnavi şi să predici Evanghelia. Şi în forma apostolică, tu ştii de-de lucruri mai mari, multe daruri mari." El a spus, "De ce aştepţi tu după Mine să te mişc de fiecare dată când te mişti? Unde este răsplata ta?" Atunci am văzut. Şi apoi a spus, "Îţi aminteşti?" Eu v-am spus... ? ... "Îţi aminteşti ce ţi-a spus Fratele Roberson în visul tău, în visul lui, sau viziune? Că tu ai făcut ca Moise. Tu ai uitat simţământul poporului tău. Tu ai uitat chemarea la care Eu te¬am chemat."

E-122 Eu las bolnavii să zacă. Eu vreau ca Domnul să-mi spună unde să mă duc şi unde nu. Aceea este greşit. Mi-am făcut o complicare, pentru că oamenii nu îmi ascultau Mesajul. Şi dacă voi veţi... Şi Dumnezeu să ferească ca eu să încerc să compar viaţa de acum cu Moise, dar este exact ce Moise a făcut. Poporul nu a vrut să-l asculte când el a venit să-i elibereze, aşa că el doar i-a lăsat în pace şi a mers în pustie, dar Dumnezeu l-a întors înapoi. Şi el a uitat demult de poporul în suferinţă.

E-123 Şi atunci eu am spus, "Doamne, dacă... Cum aş putea eu, aşa este, fără educaţie, cu o educaţie de şcoală primară, să fiu în stare? Şi poporul să stea în rânduri şi peste tot, ca să asculte Evanghelia simplă." Este mai mult, este mai mare acum decât cum a fost sub Vechiul Legământ. El s-a înălţat Sus şi dă daruri oamenilor. Vedeţi? Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Atunci eu am vorbit, şi L-am auzit vorbindu-mi. Şi El m-a părăsit.

E-124 Şi eu am spus, "Billy." Şi el era adormit buştean. Am spus, "Billy, tu ai fost acela?" Şi el nici măcar nu s-a trezit.

E-125 Şi m-am gândit, "Doamne Dumnezeule," mi-am încetinit maşina, "ce înseamnă asta?"
Şi am spus, "Billy. Billy."
A spus, "Ce doreşti?"
Şi eu am spus, "Tu vorbeşti cu mine?"
"Nu. De ce?"

E-126 Şi am spus, "Eu vreau să-ţi spun ceva. Eu am visat un vis nu cu mult în urmă. Tu îţi aminteşti că ai văzut acel om care arăta ca mine şi Fletch? Întreab-o pe mama când ajungi înapoi la Tucson, eu i-am spus ei acest vis. Şi, Billy, este ceva ce se întâmplă, Aceasta se petrece acum. Ceva mi-a vorbit, şi eu-eu am crezut că Acela ai fost tu."

E-127 El s-a uitat la mine cumva ciudat, şi a aşteptat puţin, noi conduceam înainte. Deci, în câteva minute, el s-a dus iarăşi să se culce. Şi eu conduceam înainte, gândindu-mă la ce ar putea însemna asta? Conducând înainte, chiar în drum, şi, dintr-o dată, iată-L că vine vorbind din nou.

E-128 Şi El a spus, "Întoarce-te! Nu ţi-am spus Eu, la început, să faci lucrarea unui evanghelist? Când Eu te-am chemat, jos pe râu, nu am spus Eu, 'Precum Ioan Botezătorul a fost trimis ca înainte-mergător primei veniri'? Nu a fost Ioan mai mult decât un profet? Isus a spus aşa, Însuşi. 'Ce aţi ieşit să vedeţi, un profet?' A spus, 'Mai mult decât un profet."'

E-129 Apoi totul a început să vină la mine. Am început să-să mă întreb. Apoi El mi-a amintit din nou de-de popor. Cum, făcând ceea ce Moise a făcut, cum a putut Moise să ajungă poporul în pustie? Şi cum am putut eu ajunge poporul în pustie? Exact acelaşi lucru. Apoi a venit la aceasta, Doi Timotei 4. Vă amintiţi când noi am dedicat biserica în dimineaţa aceea, cu treizeci de ani în urmă, unii dintre voi de mai demult, când El mi-a arătat acei pomi şi eu i-am plantat pe ambele părţi? Vă amintiţi asta? Vă amintiţi viziunea. Este scrisă toată în cărţi şi pe benzi şi totul. Era cu ani în urmă, cum am văzut eu acestea şi eu-eu niciodată nu am trecut împotriva Unitarienilor sau Trinitarienilor. Am stat între ei şi am plantat aceşti pomi, şi ei au fost singurii doi pomi care aveau roade. Şi eu... Toţi pomii au crescut cam treizeci de picioare şi s-au oprit. Aceştia s-au dus drept în Cer; s-au rupt din aceeaşi ramură. Vedeţi? Unul pe o parte şi unul pe cealaltă, şi eu i-am rupt. Vă amintiţi viziunea. Vedeţi? Este scrisă în cărţi şi este în povestirea vieţii mele şi în toate. Şi ei s-au dus drept sus în Cer astfel, repede. Şi El a spus, "Întindeţi mâinile după roadă." Şi atunci am găsit aceeaşi roadă în cruce, când am alergat acolo. Şi El a spus, "'Fă lucrul unui evanghelist. Fă deplină dovadă din slujba ta. Şi va veni vremea când ei nu vor suferi învăţătură sănătoasă.' Să nu-i părăseşti atunci. Continuă să mergi." Toate acelea mi-au venit în minte.

E-130 Şi apoi îmi amintesc de această Marilyn Monroe, fata pe care am văzut-o murind cu vreo săptămână înainte ca ea să moară, şi cum că ei au spus că ea s-a sinucis, când ea nu s-a sinucis. Eu le-am spus despre aceasta, înainte, ce se va întâmpla, şi s¬a întâmplat. Şi cum au făcut boxerii sus acolo; unul urma să-l omoare pe celălalt. Am greşit fata. Este o altă fată acolo, vărul ei este-este-este Danny Henry. Care este numele ei? Jane Russell. Vărul ei, un băiat Baptist.

E-131 Şi eu predicam în Los Angeles, la dejunul Oamenilor de Afaceri. Şi Ceva acolo doar le-o spunea la acele organizaţii, şi acolo şedea conducătorul Adunarienilor, şi mulţi din marii demnitari s-au adunat acolo înăuntru. Şi când am terminat de vorbit şi am început să părăsesc platforma, pregătindu-mă... Căci, Mesajul era trimis afară de-a lungul naţiunii, la radio, şi a trebuit să schimb înapoi. În timpul acestei schimbări, când ei au întrerupt radioul, atunci, să trimită acel Mesaj afară, şi să vin înapoi şi să anunţ staţia. Şi eu eram la ai lui Clifton, unde am avut dejunul. Şi aşa cum mergeam de la platforma de sus la cea de jos, un tânăr chipeş la înfăţişare în vârstă de vreo treizeci de ani, a alergat în faţă şi şi-a aruncat braţele în jurul meu. El a spus, "Eu sunt Danny Henry." Şi fără să ştiu că cel care televizează era fratele lui. Şi, ă, el televiza acolo pentru Oamenii de Afaceri Creştini. Şi aceasta-i Jane Russell, acea stea de cinema, vărul ei. Mama ei este o predicatoare Penticostală.

E-132 Şi atunci când a început să alerge spre mine, şi el şi-a aruncat braţele în jurul meu, şi a spus, "Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Branham." El a spus, "Eu sper că aceasta nu sună ca un sacrilegiu, dar, după felul meu de a vedea aceasta, acel Mesaj ar putea fi al 23-lea capitol din Apocalipsa." Şi când el a spus asta, a început să vorbească în limbi. Un băiat care nici măcar nu a auzit niciodată aşa ceva, un Baptist prin denominaţiune. Şi de îndată ce... El s-a făcut alb, şi s-a uitat la mine. El nu ştia ce să facă. Sunt oameni şezând aici care au fost acolo. Ai fost tu acolo, Fred? Câţi au fost acolo la acel timp? Da, sunt cei trei aici, care au fost acolo la acel timp. Şi el nu ştia ce să spună.

E-133 Şi acolo era o femeie mare Franţuzoaică corpolentă şezând aici jos. Ea s-a ridicat, ea a spus, "Păi, aceea nu are nevoie de nici o tălmăcire. Aceea a fost Franceză curată."
Băiatul a spus, "Eu nu ştiu un cuvânt de Franceză." Şi ea a scris ce a spus el.

E-134 Şi atunci acolo era un bărbat care stătea în colţ, el a spus, "Aceea este corect. Eu am scris jos ce a spus el, este în Franceză." Mult înapoi în spate, un bărbat cu arătare chipeşă, cu păr blond, stând cu spatele la zid, a venit în faţă şi a comparat notiţele. El era translatorul pentru O.N.U., pentru Francezi. Şi acest bărbat de aici era Victor LaDeaux, de la biserica Arne Vick de acolo, şi el a scris-o jos. Şi eu am traducerea pentru aceasta.

E-135 Ascultaţi la aceasta, dacă eu o pot citi.
"Eu, Victor LaDeaux, sunt un Francez pur sânge; Creştin născut din nou, umplut cu Duhul Sfânt. Adresa mea este 809 North King Road, Los Angeles 46. Eu particip la Bethel Temple, Pastor Arne Vick, pastor. O adevărată traducere pe care o declar, a profeţiei spusă peste Fratele Branham, dată prin Danny Henry în Franceză, 11 februarie, 1961, la dejunul Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline. O traducere adevărată a profeţiei."

E-136 Acum aici este ceea ce El a spus:
Pentru că tu ai ales calea îngustă, calea mai grea, tu ai umblat în alegerea ta proprie.
Acum, eu pot vedea asta. Moise a trebuit să-şi facă alegerea, la fel. Vedeţi?
Tu ai ales calea precisă şi corectă, decizia corectă, şi ea este CALEA MEA.
Subliniat, "CALEA MEA," Duhul Sfânt a răspuns.
Din cauza acestei decizii însemnate, o porţiune enormă din Cer te aşteaptă ... te aşteaptă pe tine.
Ce glorioasă decizie... (Acum ascultaţi atenţi.)
Ce glorioasă decizie ai făcut tu. Aceasta în ea însăşi este aceea care va face, şi vine la împlinire, imensa victorie în dragostea Divină.

E-137 Observaţi, este verbul înaintea adverbului. Vedeţi, Franceza. Acum, translatorul de la O.N.U. a tradus aceea. Şi băiatul nu cunoştea nici un cuvânt, nu a auzit niciodată-nu a auzit niciodată de un astfel de lucru ca vorbirea în limbi. El era un Baptist. Doar s-a întâmplat să pice acolo, şi a auzit muzica aceea, şi a spus... a venit acolo sus a stat acolo sus şi m-a ascultat predicând.

E-138 Acum, "în dragostea Divină," dragoste Divină. Cum poate fi dragoste Divină dacă nu este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este dragoste Divină.

E-139 Acum, şi aşa cum eu şi Billy am pornit în jos pe drum, vedeţi, am pornit să mergem pe drum în jos, Billy a mers să doarmă din nou. Şi El a spus, "Eu îţi voi da un semn veşnic."

E-140 Şi eu am spus, "Doamne, ce..." Am aşteptat un pic şi nu s-a întâmplat nimic. Am spus, "Care este semnul veşnic, Doamne?" Şi am aşteptat câteva minute. Şi chiar atunci eu m-am uitat să- 1 văd pe Billy; el era adormit.

E-141 Şi El a spus, "Eu îţi voi da un semn veşnic," din nou. El a spus, "Uită-te spre vest de unde te afli."

E-142 Şi mi-am întors capul aşa în camion, să privesc; am încetinit, voi ştiţi. Şi, oh, vai, Duhul Domnului! Am simţit de parcă aş fi putut să ţip şi să plâng. Şi m-am uitat, şi tocmai am văzut un munte cu căciuli albe pe el. Eu am spus, "Eu nu ştiu, nu văd nici un semn veşnic în legătură cu acela."

E-143 El a spus, "Numele tău este scris peste tot pe el."

E-144 Oh, m-am gândit, "Ce este asta?" Şi am devenit foarte slăbit şi am început să opresc.

E-145 Şi Billy s-a ridicat şi a spus, "Ce se petrece cu tine?" Şi eu mi-am tras mâinile aşa, transpiraţia picura de pe mâna mea, şi ningea.

E-146 Eu am spus, "Billy, ceva se întâmplă. La un timp eu ştiu unde am făcut rău. Eu ştiu că am greşit faţă de Dumnezeu." Şi se părea că puteam auzi cântarea aceea ce se cânta, şi să văd mii de oameni amestecaţi, şchiopi, schilozi, orbi, şi uscaţi; auzeam un cor, o voce a unei mari renumite voci, cântând:
Necurat! Necurat! Duhurile rele îl mânau. (Voi ştiţi cântarea.)
Atunci Isus a venit şi a eliberat pe captivi.

E-147 Eu puteam vedea rândurile de bolnavi zăcând peste tot, şi eu trebuia să opresc. Billy nu ştia că asta avea loc. Eu m-am uitat în sus.

E-148 M-am oprit şi m-am uitat sus pe munte, şi am văzut cele şapte culmi. Acum, aici, dacă vreţi să vedeţi ceva. Acolo erau şapte piscuri pe vârful unui munte, un munte, ce se întindea pe câteva mile. Ultimul munte înainte de a merge în celălalt ţinut; nu mai erau munţi după acela. Şi se întindea de la est la vest, grupul de munţi, şi erau acoperiţi cu zăpadă pe vârf.

E-149 Primele două piscuri mici, şi apoi un pisc larg, şi apoi un alt pisc mic, şi apoi un alt pisc mai larg; şi apoi un pisc mic, şi apoi un munte mare, larg, lung, acoperit cu zăpadă în vârf. Şi eu am spus, "Doamne, eu nu înţeleg ce înseamnă asta."

E-150 El a spus, "Câte piscuri sunt acolo?"

E-151 Eu am spus, "Sunt şapte."

E-152 "Câte litere sunt în numele tău?" B-r-a-n-h-a-m, M-a-r-r-i¬o-n B-r-a-n-h-a-m.

E-153 Şi acolo erau trei piscuri deosebite. El a spus, "Acele trei vârfuri sunt prima, a doua, şi a treia tragere. Primul a fost prima ta parte a slujbei tale, culmea mică; apoi prima ta tragere, destul de înaltă." Voi ştiţi, semnul în mână. Apoi acolo era un mic interval acolo, timpul când eu am fost luat jos fiind prea obosit. Mulţi dintre voi vi-l amintiţi. Şi atunci a venit discernerea, tragerea a doua. Acum am avut altul, cam vreo câţiva ani aici doar un fel de piscuri mici, vedeţi, înapoi ca şi cum slujba mea nu era încă, şi apoi a venit al treilea.

E-154 Trei este un număr de completare, vedeţi, al treilea. Următorul pisc era cinci, numărul harului. Şi următorul pisc era şapte, numărul de-de perfecţiune, sfârşitul. "Să lucrezi şase zile. A şaptea este Sabatul," sfârşitul săptămânii, sfârşitul timpului. Vedeţi? Şi eu m-am oprit şi i-am arătat aceasta lui Billy. Şi m¬am uitat la ei.

E-155 El a spus, "Acela, lasă ca acela să stea. Dacă vreodată este o îndoială în mintea ta, aminteşte-ţi de acest loc, vino înapoi aici."

E-156 Şi Billy m-a lovit pe umăr, el a spus, "Tati, priveşte spre est!" Şi cum de s-a întâmplat, eu nu ştiu, dar acolo pe partea de est a drumului era acel gunoi arzând. La mile şi mile de orice fel de oraş, şi grămadă veche de gunoi se întindea acolo pe partea stângă a drumului.

E-157 Eu mă întorc la câmp. Amin. Bătrân sau tânăr, trăiesc sau mor, mă voi supune lui Dumnezeu până când moartea mă va elibera. Am greşit faţă de Domnul, fără să vreau. Dacă eu fac... eu am încercat... Lăsaţi să introduc aceasta. Vedeţi? A mai rămas bandă? Lăsaţi să introduc aceasta. Eu am vrut, eu am vrut să văd pe Isus Cristos manifestat fără cusur. Şi fie ca fraţii care aud această bandă, şi această biserică să-şi amintească, din această zi, motivul pentru care nu aţi avut cusururi, şi motivul că în toţi aceşti ani voi nu puteţi spune un lucru ce s-a spus sau făcut vreodată decât ceea ce s-a şi întâmplat. Eu provoc pe oricine să aducă oricare din miile de lucruri de pe platformă, şi discernământul, şi prezicerea despre ce se va întâmpla; s-au întâmplat exact până la literă. Acum, dacă biserica crede asta, să spună, "Amin," aşa ca... [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu există nici o persoană în lume care să arate un lucru. Dar să fie cunoscut bisericii de aici şi bisericii de acum încolo; dacă Dumnezeu împinge pe un om printr-o conductă, şi el nu se mişcă de loc până când Dumnezeu îi spune, acolo nu este credinţă legată cu aceasta. Este Dumnezeu împingându-te la ceva. Şi a zidit slujba la un punct unde nu este nimeni să poată spune un lucru împotriva acesteia. Dar de-acum înainte, lăsaţi-mă mai întâi să vă vorbesc în Numele Domnului, înainte ca voi să ascultaţi, pentru că eu trebuie să merg afară prin credinţă. Eu trebuie să o fac prin credinţă, chiar dacă cred că este corect sau greşit, sau ce. Eu fac cea mai bună alegere a mea, şi apoi merg s-o fac. Pentru că nu a fost greşită, este deoarece eu am aşteptat până ce El mi-a spus să merg să o fac. Eu am aşteptat după El. Deci nu am fost eu; a fost El.

E-158 Dar, voi vedeţi, chiar marele Sfânt Pavel a ajuns la strâmtorare odată. Şi de multe ori Dumnezeu a făcut lucruri sau a lăsat ca slujitorii Lui să le facă, care erau greşeli, ca să dovedească aceste lucruri. Acum, noi ştim că fiinţele umane pot face greşeli, dar Dumnezeu nu poate face nici o greşeală. Dar acum dacă eu ajung în câmpul predicării, şi merg în felul în care eu-eu merg, atunci eu trebuie să aranjez adunări înainte şi-şi să aliniez lucrurile. Şi poate că acesta este acel măreţ timp ce vine spre care noi l-am aşteptat. Şi cu siguranţă dacă, "Acesta în sine este un lucru enorm care va aduce la împlinire, şi face să se împlinească, enorma victorie în dragostea Divină," şi acela este verb înaintea adverbului, atunci este o dragoste Divină, care este Dumnezeu. Vedeţi? Şi este necesară dragostea lui Dumnezeu ca să se năpustească acolo pe linia frontului şi să stea în spărtură pentru popor.

E-159 Şi aceşti Rickies şi Rickettas, care eu aşa am pocit cuvintele, şi i-am numit "Ricky" şi "Ricketta," Dumnezeu mi-a dat de înţeles că nu ar trebui să fac asta, pentru că mulţi dintre ei sunt copiii Lui. Eu sunt un... Ei nu-s de vină că ei acţionează atât de diferit. Unele din aceste biserici vechi, reci formale i-au prins, acel duh peste ei, şi ei sunt mult în-în închisoare precum a fost Israel în închisoare, tot atât de mult cum s-a dus Moise să¬i elibereze din robie. Fiinţe umane care l-au iubit pe Isus Cristos, L-ar sluji dacă ar şti numai cum să-L slujească. Şi ei sunt în robie sub denominaţionalism care le spune, "Să nu faceţi aceasta, şi să nu faceţi aceea."

E-160 Dar chemarea lui Dumnezeu trebuie să vină, "Oricine vrea să mărşăluiască spre Ţara făgăduită, să mărşăluiască." Noi suntem pe drumul nostru spre Ţara făgăduită. Amin. Să vină, să mărşăluiască. Noi suntem pe drumul nostru ca să întâlnim pe Cristos la timpul sfârşitului. Şi eu am vrut să vă aduc aceasta vouă aşa ca să vedeţi, şi să vă arăt că, greşeala pe care un om o poate face, fiind totuşi sincer.

E-161 Moise a pierdut simţirea pentru poporul său deoarece ei nu l-au ascultat. Şi, Frate Roy, tu vezi visul tău? Şi acum eu nu pot pleca, cu o slujbă ca aceea, până când eu simt diferit în inima mea privitor la aceasta, indiferent dacă Dumnezeu mi-a spus. Dar aceea este acea schimbare care Fratele Roy... care s-a văzut venind. Ceva trebuie să mă schimbe, pentru că eu, în inima mea, dacă eu mă duc afară acolo simţind în felul în care simt acum; eu încă simt că ei trebuie că au auzit Mesajul acela, ei trebuie că au făcut. Şi eu nu am simţământul pentru popor pe care ar trebui să-l am. Până când eu pot primi acel simţământ, nu este nevoie ca eu să merg, deoarece aş fi un făţarnic.

E-162 Şi toţi anii aceştia eu am încercat să-L slujesc cu o inimă credincioasă, şi eu nu voi merge acolo afară fiind un făţarnic. Eu trebuie să simt asta, că acesta nu este Ricky şi Ricketta, şi că nu este acest grup. Sunt copiii lui Dumnezeu care sunt în robie, şi eu trebuie să merg la ei. Până nu pot simţi în felul acela, eu va trebui doar să hoinăresc prin jur, să predic nişte convenţii şi lucruri, dar să aştept.

E-163 Eu am o cântare mică. Eu nu pot cânta. Mie mi-ar place doar să v-o citez. Fraţilor, eu doar cumva am schiţat-o. Eu nu am întocmit-o complet încă. Nu este scrisă corect. Eu nu ştiu dacă pot chiar să o citez sau nu. Este pe melodia, Imnul de Bătălie a Republicii, "Glorie, glorie, aleluia!" Voi l-aţi auzit. "Glorie, glorie, aleluia!" Cât de mulţi? Desigur, noi toţi l-am auzit.
Predicatorul în circuit călare a mers călărind prin ţară,
Cu o puşcă pe umărul lui şi o Biblie în mână;
El a spus oamenilor din preerie despre o Ţară făgăduită, binecuvântată,
Aşa cum mergea călărind, cântând înainte.
Rezemat, rezemat,
Rezemat pe braţul veşnic;
Rezemat, rezemat,
Rezemat pe braţul veşnic.
El a predicat venirea judecăţii cu foc şi pucioasă;
Şi un glorios, Cer nesfârşit doar a celor îndreptă ţi ţi.
Aşa cum el călărea peste munţi îl puteaţi auzi cântând acest cântec,
Aşa cum mergea călărind înainte.
Acolo-i putere, putere, putere lucrătoare de minuni,
Şn Sângele Mielului;
Acolo-i putere, putere, oh, putere lucrătoare de minuni,
În Sângele scump al Mielului.

E-164 Bătrânul predicator de circuit. Vi-l amintiţi. Vedeţi?
Acum puşca lui este veche şi ruginită, şi atârnă pe perete;
Biblia lui este foarte uzată şi prăfuită, şi... rareori este atinsă; (Aşa este.)
Dar Mesajul care Ea ni-l aduce ne va întâmpina în acea Zi,
Căci Adevărul lui Dumnezeu încă mărşăluieşte înainte.
Toţi:
Glorie! glorie, aleluia!
Glorie! glorie, aleluia!
Glorie! glorie, aleluia!
Adevărul Lui mărşăluieşte înainte.

E-165 Eu voi învăţa asta. Am stat azi dimineaţă când am scris asta, mi-am pus mâna pe puşca mea veche atârnând pe perete. M-am gândit, "Nu va mai fi mult."
Puşca lui este veche şi rugineşte, aşa cum este atârnată pe perete, (Aşa este.)
Şi Biblia este uzată şi prăfuită, şi rareori este atinsă;
Dar Mesajul lui din această Biblie... la judecată într-o zi;
Şi Adevărul Lui continuă să mărşăluiască.

E-166 Adevărul lui Dumnezeu în această Biblie! Da. Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-167 Bătrânul predicator de circuit cu puşca lui pe spate, Biblia în mâna lui, călărea peste preerie, şi sus peste munţi, şi jos prin şanţuri şi pretutindeni, predicând despre un Mileniu care vine, despre o Judecată arzătoare pentru cel nedrept, şi predicând o Împărăţie a lui Dumnezeu pentru cel drept. Este adevărat. Bătrâna Winchester rugineşte înainte. Şi Biblia, ei-ei au nişte cărţi de sex în locul Ei. Dar Adevărul lui Dumnezeu totuşi mărşăluieşte înainte. El se face pe Sine tot atât de real azi, şi o dovedeşte, aşa cum a fost El întotdeauna. "Adevărul lui Dumnezeu continuă să mărşăluiască!"
Glorie! glorie, aleluia!
Glorie! glorie, aleluia!
Glorie! glorie aleluia!
Adevărul Lui mărşăluieşte înainte.

E-168 De ce? Cineva Îl va lua. Pentru că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Haideţi să-l cântăm din nou. Acum noi suntem amestecaţi aici, Metodişti, Baptişti, Luterani, orice altceva. În timp ce cântăm acel ultim refren, să dăm mâinile cu cineva din jurul vostru, şi apoi noi vom fi eliberaţi.

E-169 Iar acum, amintiţi-vă, voi care trebuie să mergeţi la propria voastră biserică, mergeţi deseară. Salutaţi pe păstorul vostru din partea mea. Şi-şi apoi rugaţi-vă pentru mine, fiecare din voi. Şi apoi iarăş eu vreau să vă amintiţi, dacă voi nu aveţi un loc unde să mergeţi...
[Fratele Branham zice Fratelui Neville – Ed.] Şi dacă tu ai avea ceva.
După mesajul Fratelui Neville deseară, după ce el îşi are mesajul, atunci eu vreau să fac o bandă numită Lumina Roşie Reflectoare a Venirii Lui, vedeţi, deseară. Domnul să vă binecuvânteze acum. Şi săptămâna viitoare, eu voi, duminica următoare, cu voia Domnului, eu poate că voi fi din nou aici să fac altă bandă, pentru că eu va trebui să fiu în Arkansas această săptămână următoare.

E-170 În ordine, acum hai să cântăm din nou, şi să dăm mâinile acum.
Glorie! glorie, aleluia!
Glorie! glorie, aleluia!
Doamne Isuse, binecuvântează aceste batiste! ... ? ... [Fratele Branham se roagă în timp ce adunarea cântă – Ed.] În Numele lui Isus Cristos, ne punem mâinile peste aceste batiste.
... pe.
Laudă să-i fie lui Dumnezeu! Acum să ne aplecăm capetele doar pentru un moment.

E-171 Tu eşti chiar la timp, Frate Ruddell. Vino aici sus doar un minut şi te roagă. Fratele Ruddell, un altul dintre fraţii noştri asociaţi aici, a unei mici asociaţii de biserici pe care o avem împreună, această interdenominaţională. Şi eu am auzit de poziţia vitează pe care Fratele Ruddell a luat-o pentru-pentru Evanghelie. Şi deci eu-eu spun aceasta, Frate Ruddell, că totul de-a lungul drumului... Dumnezeu nu a promis un răsad cu flori de uşurinţă. Dar El a promis o luptă, da, dar El a promis victoria. Acela-i faptul.

E-172 Îmi amintesc când întâi am luat această poziţie, chiar propria mea mamă şi tata au vrut să mă scoată din casă. Vedeţi? Dar, o, vai, cum i-am botezat eu în Numele Domnului Isus! Singurele speranţe pe care le am azi sunt datorită poziţiei. Eu sunt aşa de bucuros că Mesajul Bibliei, de la bătrânul predicator de circuit până jos la acest timp... Cu toate că oamenii L-au apucat şi L¬au tuns în jur, şi au făcut denominaţiuni şi au pus crezuri şi de toate în El, acel Adevăr încă mărşăluieşte înainte. Aşa este. El încă mărşăluieşte înainte.

E-173 Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe fiecare, şi noi sperăm să vă vedem din nou foarte curând. Până atunci, veţi face pentru mine această favoare acum, atât aici cât şi cei cu benzile de asemenea, voi fraţilor? Rugaţi-vă ca Dumnezeu să aşeze în inima mea acel ceva pe care eu l-am pierdut în acel complex. Este atât de uşor să-ţi faci complexe.
Am avut o întrevedere zilele trecute cu Fratele meu Way ce şade aici, stând aici în faţă. Un om bun, dar s-a alcătuit pe sine în jurul unui complex, un altfel de complex, a făcut acelaşi lucru. Frate Way, tu poţi atât de uşor s-o faci; este că doar îţi pui ceva lucru mic în minte, continui să gândeşti în acel fel. Du¬te înapoi şi verifică cu Scriptura, şi vezi dacă este corect sau nu, şi apoi du-te de acolo mai departe. Da. Nu pierde simţirea oamenilor. Înţelegi? Tu trebuie să-ţi aminteşti că ei nu sunt făcuţi din rumeguş. Ei sunt carne şi sânge, fiinţe umane şi un suflet. Rugaţi-vă pentru mine, voi toţi, dacă vreţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze acum.
Noi ne vom pleca capetele şi vom cere Fratelui Ruddell dacă el va...

E-174 Pardon? [Fratele Parnell zice, "Frate Branham, eu am ceva ce aş dori să spun, îmi ia doar o jumătate de secundă." – Ed.] Bine, frate. [Fratele Parnell spune despre un vis pe care l-a visat.] Lăudat să fie Dumnezeu! Acesta este un lucrător. Cineva s-ar putea să nu ştie. Şi el a fost unul din grupul care, eu nu am avut timp în această dimineaţă, care a fost în unul din acele vise, vorbind despre mine mergând pe cealaltă cale, vedeţi, mergând spre Vest, mergând afară spre Vest în acest ultim timp. Fratele J. T. Parnell.

E-175 Acum, s-ar putea să fie străini care se întreabă de oameni care au vise, de visători. Nu, noi nu mergem după tot felul de vise şi lucruri, dar noi credem că Biblia a spus, "Şi se va împlini în ultimele zile, că Eu voi turna Duhul Meu peste popor; şi ei vor profeţii, şi vor vedea vedenii, şi vor visa vise." Şi atât timp cât aceea este între coperţile Bibliei, este datoria mea să o cred şi să o predic. Şi când oamenii spun vise, dacă Domnul nu dă tălmăcirea, îl lăsăm să treacă. Şi dacă este ceva... Când cineva vorbeşte în limbi, trebuie să fie ceva către biserică, şi trebuie să se întâmple, la fel. Dacă nu, acesta ar fi un duh rău. Acesta trebuie să se împlinească, pentru că tălmăcirea limbilor este profeţie. Noi ştim că aceea este corect. Deci noi încercăm aici să trăim Biblia chiar în felul în care Ea este învăţată. Nu luaţi nimic din Ea sau nu adăugaţi nimic la Ea, ci doar lăsaţi-O aşa cum este Ea. Domnul fie binecuvântat. Aceea m-a ajutat, Frate J.T., să cred că... Dumnezeu nu mi-a spus să merg afară acum şi să compromit cu păcatul; ci doar să mă duc afară şi să continui s-o fac. Vedeţi?

E-176 Să ne rugăm acum. Frate... [O soră strigă în adunare – Ed.] ... Cineva a leşinat. Doar un minut. Staţi liniştiţi, fiecare. Vedeţi? [Fratele Branham părăseşte amvonul şi merge jos în adunare.]

E-177 Părinte Ceresc, lasă mila şi bunătatea Ta să fie cu Fratele Way. În Numele lui Isus Cristos, fie ca el să vină înapoi. Dă-l înapoi, Doamne, şi dă-i tărie şi sănătate.
Aşa să mă ajute, inima lui începe să bată din nou! Fiţi liniştiţi, fiecare, şi rugaţi-vă doar.
Doamne Isuse, lasă bunătatea şi mila Ta să fie cu Fratele Way, în Numele lui Isus Cristos.

E-178 S-a terminat. Aşa cum stau aici la acest altar, unde au fost predicate funerarii. Unde stau eu aici, unde ne-am rugat pentru sute de oameni lui Cristos. M-am întins, ochii îi erau fixaţi, pulsul i-a fost dus. Şi nu mai mult decât am chemat Numele lui Isus Cristos, şi pulsul a început să-i vină iarăşi înapoi.
Laudă Domnului! Laudă Domnului! Ca un slujitor al crucii, eu o spun în Numele lui Isus Cristos. Nu este El minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Un atac de inimă. Vedeţi? Eu sunt aşa de mulţumitor că aceasta s-a întâmplat chiar acum, în loc să aştepte până când noi am plecat. Vedeţi harul lui Dumnezeu? Domnul să fie binecuvântat!
Doar să ne aplecăm capetele.

E-179 Tată Ceresc, noi Îţi mulţumim acum pentru bunătatea Ta şi mila Ta. Tu eşti totdeauna în mijlocul nostru. Dă-mi, Doamne, Ulei în lampa mea. Dă-mi toiagul Domnului, ca eu să-L pot întinde, sus peste cei bolnavi şi nenorociţi. Ca să-l pot aduce peste... să aduc eliberare acelora care sunt în nevoie, şi judecată la cei care Îl resping. Acordă-ne aceasta, Tată. Noi Îţi mulţumim pentru toată bunătatea Ta, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Frate Ruddell, Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.

Up