Acuzaţia

The Indictment
Data: 63-0707M | Durată: 2 ore 42 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Să rămânem în picioare doar un moment acum pentru rugăciune. Să ne plecăm capetele. Este vreo cerere vorbită, dacă ar fi cunoscută printr-o mână ridicată, doar către Dumnezeu, spuneţi, "Eu-eu..."? Ţineţi în mintea voastră acum ce-ce vreţi să-I cereţi, şi credeţi-o cu toată inima voastră, în timp ce eu ofer rugăciunea mea pentru voi, de asemeni.

E-2 Tată Ceresc, noi suntem... socotim aceasta aşa un privilegiu, să venim la casa Domnului, în această zi mohorâtă, şi-şi să găsim Lumina Fiului lui Dumnezeu strălucind, şi să auzim Duhul Sfânt cântând prin oameni, şi vorbind prin oameni, doar un-un mic mănunchi de strălucire a Fiului înlăuntru. Noi Îţi mulţumim pentru aceasta, Cereasca strălucire a Fiului în jurul inimilor noastre. Cum Îţi mulţumim noi pentru aceasta! Acum ei sunt...

E-3 Poporul Tău tocmai şi-au ridicat mâinile în această adunare, că ei au cereri, că ei ar dori ca Tu să le răspunzi în această dimineaţă. Şi eu mă rog, Tată, ca Tu să le admiţi fiecare dintre cererile lor. Sunt atât de multe, îngrămădite pe pupitru, şi atât de multe cereri pretutindeni, ale oamenilor bolnavi, suferind; chemări telefonice, înterurbane, cam cincizeci pe zi. O Dumnezeule, ce să facem noi? Doar călăuzeşte-ne, Doamne. Noi-noi nu ştim încotro să ne ducem sau ce să facem, dar Tu poţi îndruma aceste lucruri, şi noi ne rugăm ca Tu să ne acorzi aceasta. Pentru că, este-este intenţia noastră, Doamne, ce viaţă care noi o avem pe pământ ne este dată de către Tine, şi noi vrem să o folosim să Te onorăm prin ea. Acum Tu călăuzeşte-ne în acele lucruri, Tată.

E-4 Binecuvântează-ne azi aşa cum ne-am adunat împreună să auzim Cuvântul Domnului, să cântăm cântările, să oferim rugăciune. Ascultă-ne rugăciunile. Bucură-Te cu noi în cântările noastre, şi vorbeşte-ne prin Cuvânt, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Vă puteţi aşeza.

E-5 Eu doar nu ştiu vreun loc pe care l-aş socoti să fie un mai mare privilegiu de a sta, decât ar fi să stau în-în amvon, să frâng Pâinea Vieţii la un popor în aşteptare, flămând şi însetat. Şi acesta este un mare privilegiu.

E-6 Întâi, aş dori să întreb dacă-dacă vreunul din familia Wright este aici, Hattie sau Orville, sau vreunul. Hattie. Este Orville cu tine, Hattie? Ei bine, întreabă-l dacă el ar vrea să vină pe acasă, imediat, despre ceea ce i-am spus, tu ştii. Să se oprească pe acasă, dacă el poate. Am uitat să-l aduc jos cu mine în această dimineaţă, ceva pentru micul lor căţel pe care ei îl au acolo jos. Deci eu-eu doar... Dacă tu vrei, doar condu drept pe lângă casă aşa cum pleci afară pentru-pentru serv-... după serviciu.

E-7 Iar acum, Edith, sora lui Hattie, pe care noi o cunoaştem ca fetiţa ce a fost infirmă de când ea era un-un bebeluş. Iar ea este o femeie acum, şi ea este într-o formă foarte rea. Acum eu, cam cu un an în urmă, eu am mers jos acolo când ea a avut prima ei criză, şi imediat am aflat care era necazul ei, prin ajutorul şi harul lui Dumnezeu. Acum, într-adevăr, ce este necazul cu copilul...

E-8 Ea îşi aşează, membrele ei lovite împreună, şi ea nici măcar nu poate să le mişte aparte, este datorită groaznicei apăsări pe-sistemul nervos. Dar, ceea ce este, nu este nimic rău fizic cu copilul, afară de nenorocirea de paralizie infantilă când ea era cam de şase luni. Ea a ţipat şi a plâns toată viaţa ei, aproape, până... Noi ne-am rugat pentru ea cu mulţi ani în urmă, şi-şi ea a fost fericită de atunci, până cam un an în urmă.

E-9 Şi acum este într-adevăr menopauză. Cu alte cuvinte, schimbarea vieţii ei, şi nervii ei sunt într-o aşa condiţie groaznică. Şi mica doamnă are în mintea ei că ea moare, ea-ea doar nu va trăi, decât de la o oră la alta. Şi voi ştiţi. Şi sănătoase, femei puternice au timp îngrozitor, uneori trebuie să ia injecţii de hormoni, şi-şi să meargă în spitale, şi să ia tratamente-şoc şi de toate, în timpul acela.
Fiinţa umană are două schimbări de viaţă.

E-10 Ei au schimbarea de la un băiat la un-un bărbat; de la o femeie... de la o fată la o femeie. Cam la vârsta de şaisprezece, şaptesprezece ani, ei ajung ca o grămadă de iresponsabili. Şi-şi dăcă doar aţi putea să înduraţi cu ei în decursul acelei vârste. Eu am o fiică în acea vârstă chiar acum, Rebekah. Rugaţi-vă pentru ea. Şi Billy, oh, fiecare dintre noi, noi trecem prin acea mică vârstă frenetică. Şi-şi deci noi trebuie să îndurăm cu ei, dându-ne seama că este ceva prin care-care ei-ei trebuie să treacă.

E-11 Şi acum, Edith, cu aceasta tocmai schimbându-se de-de cei-de cei şapte ani. La fiecare şapte ani, viaţa voastră se schimbă. Deci de şapte ori şapte, vedeţi voi, şi-şi aceasta o face cumva cam greu, şi aceea este schimbarea completă. Şi aceasta-aceasta deranjează femeile. Bărbatii de obicei devin un fel de comportament ciudat în timpul acela, şi uneori îşi părăsesc soţiile. Dar femeile sunt-sunt nefertile după aceea. Şi noi toţi trecem prin aceea, şi noi trebuie să ne amintim că sunt lucruri pe care trebuie să le purtăm unul cu celălalt, şi să înţelegem acele lucruri.

E-12 Şi mica Edith a ajuns în această stare, şi ea a pierdut mult din greutate, şi ea arată rău. Şi-şi-şi eu vă spun, într-o seară, nu voi toţi împreună, ci doar o mică călătorie jos... Ei stau sus cu ea, zi şi noapte. Şi o-o mică călătorie jos acolo de la acest tabernacol şi-şi tabernacole diferite, tabernacolele surori de aici, unii dintre voi oamenilor mergeţi jos să vedeţi familia Wright. Eu sunt sigur că ei ar aprecia aceasta. Doar mergeţi jos, staţi cu ei puţină vreme, şi vorbiţi cu ei, strângeţi-le mâna, şi dacă nu mai mult decât o vizită prietenească.

E-13 Noi-noi uităm aceea atât de uşor, voi ştiţi. Şi când vine la propriul nostru cămin, atunci noi apreciem aceasta. Şi noi trebuie să ne amintim, alţii o apreciează, de asemeni. Şi familia Wright, eu sunt sigur, ar aprecia aceea. Eu-eu ştiu că voi aţi fi făcut-o dacă aţi fi ştiut că această condiţie există. Dar voi nu aţi ştiut-o, deci acolo-de aceea eu vă spuneam în această dimineaţă, pentru aceasta.

E-14 Mergeţi şi vizitaţi familia Wright, şi încercaţi să o îmbărbătaţi pe Edith. Acum, să nu-i spuneţi că arată rău. Spuneţi-i că ea "arată bine," ea "urmează să fie bine." Ceea ce, ea va fi în ordine dacă noi doar continuăm să ţinem înainte pentru ea. Pentru aceea suntem noi aici. Ea este sora noastră, şi-şi noi suntem aici să ţinem înainte în aceste timpuri pentru acel copil. Întocmai cum eu vreau ca cineva să ţină pentru mine şi să se roage în timp ce eu treceam prin încercările mele, şi voi vreţi pe cineva pentru ale voastre.

E-15 Şi-şi familia Wright a fost o-o îndelungă... una dintre cele mai vechi membre care vin la această adunare. Ei, eu presupun, şi fratele Roy Slaughter şi Sora Slaughter. Eu i-am văzut doar cu câteva momente în urmă, le-am făcut cu mâna când au venit înăuntru. Mă gândeam, eu însumi, aşa cum conduceam după colţ, "Câţi ani am văzut pe Fratele şi Sora Slaughter luându-şi locul în această biserică, prin urcuşuri şi coborâşuri, şi totuşi străbătând înainte?" Şi familia Wright, şi aşa, tu apreciezi acei oameni, înţelegeţi voi. Şi haideţi-haideţi să le arătăm aprecierea noastră.

E-16 Acum, azi, eu am un Mesaj lung. El este despre o acuzaţie.

E-17 Şi-şi apoi, deseară, eu aud că este împărtăşirea şi spălarea picioarelor, şi aşa mai departe. Deci păstorul va vorbi, şi noi vom avea... noi vom veni jos. Şi dacă voi-dacă voi sunteţi prin jur, veniţi şi savuraţi-mesajul de la păstor, de la Domnul, şi apoi de asemeni de la spălarea picioarelor şi-şi împărtăşire, deseară. Are să fie o-o seară foarte greu încărcată, deci noi am fi bucuroşi să vă avem, dacă nu aveţi alt loc să mergeţi.

E-18 Şi noi vrem să-l apreciem pe Don Ruddell, şi-şi fratele nostru, şi Fratele Jackson. Şi-şi aceşti fraţi sunt fraţii noştri, biserici surori care suntem asociate. Fratele Jack Palmer de aici, ce ţine-grupul jos în Georgia. Şi noi-noi-noi vrem să apreciem pe aceşti oameni cu toată inima noastră. Pentru, timpurile când noi avem servicii, când eu vin înăuntru, şi ei-ei vin să ne viziteze, şi noi apreciem aceasta.

E-19 Eu văd, în această dimineaţă, pe bunul meu prieten, Doctor Lee Vayle şi soţia lui. Eu am recunoscut-o pe sora Vayle acolo, întâi, şi am continuat să mă uit în jur să văd unde era Fratele Lee. Şi eu am o, ceea ce vechea expresie Sudică, "o cioară să mă iau de el," vedeţi, oricând îl prind. Eu m-am uitat după el în fiecare zi, la convenţia aceea, să fie jos acolo să mă ajute. Şi eu am spus, "Păi, dacă Lee vine, puneţi-l să predice, şi eu doar voi face rugăciune pentru bolnavi." Şi noi am sunat după el, şi orice altceva, şi nu am putut să-l găsim. Deci, eu am-eu am, eu o am, cioara să mă iau de el, când ajung să vorbesc. Şi noi suntem bucuroşi să-i avem pe Fratele şi Sora Vayle înăuntru, în această dimineaţă.

E-20 Şi poate sunt mult mai multe aici pe care noi nu le înţelegem. Eu văd o soră aici, cred eu, din Chicago. Eu nu pot... eu cunosc grupul de aici, dar eu doar nu le pot chema numele exact. Deci noi-noi îi apreciem de pretutindeni, de ori unde sunteţi.

E-21 Eu îi văd pe fraţi aici, doi oameni tineri care sunt să fie ordinaţi (tineri în slujire, cel puţin) în această dimineaţă. Doi, fraţii noştri de culoare de sus din New York, tocmai şi-au primit recomandările prin biserica Filadelfiană, şi le-au dat acestei biserici că de unde au venit ei. Şi noi ne vom pune mâinile peste ei, ca Dumnezeu să binecuvânteze slujirea lor în New York. Noi avem două sau trei mici biserici sus acolo. Eu cred că Fratele Milano are unul din micile grupuri acolo, şi noi suntem... noi îi apreciem. Şi-şi aici sunt încă doi ieşind acum să facă, să aibe servicii pentru oameni acolo. Şi noi-noi apreciem aceste lucruri.

E-22 Domnul să vă binecuvânteze, îmbelşugat, aşa de mulţi! Eu privesc în jur şi văd pe alţii, şi tu doar nu le poţi chema la toţi numele, dar eu ştiu că El înţelege.

E-23 Acum, eu cred, dacă sora noastră, pianista, sau una din ele va veni aici şi să cânte pentru noi.
Când cărbunele de Foc a atins profetul,
Făcându-l aşa pur cât de pur poate fi,
Şi când cuvântul lui... glasul lui Dumnezeu a spus, "Cine se va duce pentru noi?"
Atunci el a răspuns, "Aici sunt, trimite-mă."

E-24 Când, noi ordinăm aceşti lucrători prin punerea mâinilor. Acum, noi ne dăm seama că felul Scriptural de a ordina un lucrător este prin punerea mâinilor. Mă gândesc că acolo este unde fraţii noştri de la Ploaia Târzie, sau poporul Battleford, şi aşa mai departe, s-au încurcat; şi când ei au văzut aceea, punerea mâinilor, să împartă daruri spirituale. Acum, noi nu credem că darurile vin prin punerea mâinilor. Noi credem că un... punerea mâinilor este o consimţire a ceea ce deja noi am văzut. Vedeţi? Este un "amin." Vedeţi?

E-25 Acum, când ei şi-au pus mâinile peste Timotei, şi peste acei fraţi, ei au observat că în acei oameni era darul. Amintiţi-vă, "Stârneşte acel dar care era în tine, venit de la bunica ta Lois." Şi ei au văzut aceasta în Timotei, şi de aceea bătrânii şi-au pus mâinile peste el şi l-au ordinat. Nu să se pună mâinile peste un om la care nimic nu s-a arătat vreodată, vedeţi voi. Şi ei doar cer binecuvântările. Şi noi toţi credem aceea. Deci noi nu împărţim daruri spirituale; noi doar le recunoaştem, şi punem mâinile peste ei, să le consimţim, că noi credem că Dumnezeu a făcut astfel de lucruri pentru oameni.

E-26 Am observat, în această dimineaţă, departe înapoi în spate, pe Fratele McKinney de la... Eu cred că este Kinney sau McKinney, lucrătorul Metodist şezând în spate acolo, care a fost doar recent ordinat aici, de asemeni, eu cred că aceea a fost corect, de la platformă; pentru a ţine înainte sus în Ohio, cu Fratele Dauch şi Sora Dauch, şi grupul de sus din Ohio.

E-27 Oh, când noi toţi ne adunăm împreună, aceste mici locuri venind laolaltă, este minunat. Nici denominaţiune; nici legături de nimic, ci numai către Isus Cristos, asta-i tot, vedeţi, doar "şezând împreună în locurile Cereşti."

E-28 În ordine, soră, dacă tu ne vei da... Haideţi doar să cântăm această singură strofă din acel, "Când cărbunele de Foc a atins profetul." Să o cântăm împreună acum.
Când cărbunele de Foc a atins profetul,
Făcându-l pur cât de pur putea fi
Când glasul lui Dumnezeu a spus, "Cine va merge pentru noi?"
Atunci el a răspuns, "Aici sunt, trimite-mă."
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu,
Acum fraţii vor veni înainte, dacă voi vreţi.
... iar eu voi fi grăbit să ră...

E-29 Lăsaţi ceilalţi fraţi lucrători să vină înainte, dacă ei vor, care îşi vor pune mâinile peste ei. "... Domnul meu..." Asociaţi ai tabernacolului de aici, Fratele Ruddel, Fratele Lamb, şi ei. Drept aici, dacă voi vreţi.
... şi eu voi răspunde, "Doamne, trimite-mă."
Încetiniţi-o, vă rog.
Oh, milioane acum în păcat şi ruşine mor;
Ascultaţi la plânsul lor trist şi amar;
Grăbiţi-vă, fraţilor, grăbiţi-vă la salvarea lor;
Repede răspundeţi, "Stăpâne, aici sunt eu."
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu,
Vorbeşte, şi eu voi fi grăbit să-Ţi răspund;
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu,
Vorbeşte, şi eu voi răspunde, "Doamne, trimite-mă."

E-3

E-31 Fratele Hunt şi Fratele Coleman, o chemare a lui Dumnezeu pe inimile lor. Şi aşa cum noi doar am cântat cântarea, "Sunt milioane acum în păcat şi ruşine, mor." Ei au auzit acel trist şi amar plâns. Şi noi le cerem: grăbiţi-vă, fraţilor, grăbiţi-vă la salvarea lor! Vedeţi, repede răspund, "Stăpâne, aici sunt eu." Acela este felul în care răspund ei, în această dimineaţă.

E-32 Şi aşa cum noi, ca fraţi ai acestei biserici, şi acest grup, consimţim aceasta, prin a ne pune mâinile peste ei şi dându-le mâna dreaptă de părtăşie, ca să fie martori ai lui Isus Cristos, cu sprijinul nostru aici, că noi îi vom susţine în tot ce este onorabil şi drept, în Evanghelie. Rugăciunile noastre vor fi constant pentru aceşti oameni, ca Dumnezeu să-i folosească pentru a-L onora. Şi fie ca slujbele lor să fie bogate şi mari în New York. Fie ca a lor-a lor viaţă să fie plină de slujire pentru El, aducând înăuntru snopi preţioşi pentru Împărăţie. Fie ca ei să trăiască vieţi lungi, fericite. Fie ca Domnul Dumnezeu să-i înconjoare cu Prezenţa Lui veşnică, şi să le dea sănătate şi tărie, şi să-i ţină în slujba Lui până când Isus Cristos îi va chema la Casa lor Eternă în Cerul de odihnă.

E-33 Să lase această adunare acum... aşa cum ne aplecăm capetele, şi noi lucrătorii mergem înainte să ne punem mâinile peste ei.

E-34 Tatăl nostru Ceresc, noi ne punem mâinile peste Fratele Hunt, în Numele Domnului Isus Cristos, aşa cum ceea ce noi am cunoscut despre el, Doamne, a fost neprihănit. Şi noi Îţi mulţumim pentru această chemare în viaţa lui, de slujire. Doamne, vorbeşte prin acest frate, câştigă suflete, adă eliberare, Doamne, la acei ce sunt în captivitate, şi de boală şi-şi mintal, şi fizic şi spiritual. Doamne, dă-i o slujire adevărată, ca el să poată, la sfârşitul drumului său, să privească jos înapoi prin acea lungă cărare şi să vadă că a fost în stare, prin harul lui Dumnezeu, să captureze pe fiecare inamic. Prin Isus Cristos Domnul nostru, noi o cerem. Amin.

E-35 Peste Fratele Coleman noi de asemeni ne punem mâinile, ca martori, Doamne, să dăm consimţire la chemarea lui, că noi, această biserică, acest grup de oameni, credem în el ca un slujitor al lui Cristos. Şi noi cerem ca Tu să-l binecuvântezi şi să-i dai o mare, puternică slujire, ca el să câştige suflete pentru Tine, Doamne, şi să elibereze captivii, şi-şi să rupă puterile Satanei, din jurul vieţilor oamenilor cu care el se asociază. Dă¬i, Doamne, o viaţă rodnică, sănătate bună şi întărire. Şi, de asemeni, când el vine la sfârşitul drumului, Dumnezeule, admite ca el să poată privi în jos pe o lungă cărare şi să vadă unde, prin harul lui Isus Cristos, el a fost în stare să rupă fiecare cătuşe a vrăjmaşului, spre onoarea lui Dumnezeu.

E-36 Tată Ceresc, fie ca aceşti oameni acum aşa să trăiască şi să lucreze în secerişul lui Dumnezeu. Fie ca binecuvântările Tale să se odihnească peste ei şi să fie cu ei până la timpu) când noi toţi ne adunăm la picioarele marelui nostru Stăpân. În Numele lui Isus Cristos noi o cerem. Amin.

E-37 Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Hunt, să-ţi dea o slujbă rodnică. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, şi să-ţi dea o-o slujbă rodnică, de asemeni, Frate Coleman. Dumnezeu să te binecuvânteze. Din nou:
Când cărbunele de Foc a atins profetul,
Făcându-l aşa pur cât de pur poate fi,
Când glasul lui Dumnezeu a spus, "Cine va merge pentru noi?"
Atunci el a răspuns, "Aici sunt, trimite-mă."
Oh, vorbeşte, al meu... (Fie ca El să vorbească multor inimi tinere.) ... vorbeşte, Domnul meu, (Chemate de Dumnezeu!)
... şi eu voi fi grăbit să-Ţi răspund;
Vorbeşte, Domnul meu, vorbeşte, Domnul meu,
Vorbeşte, şi eu voi răspunde, "Doamne, trimite-mă."

E-38 Cum îi mulţumim noi Domnului în această dimineaţă pentru această mare onoare, ca biserica să fie martoră la trimiterea afară a lucrătorilor pe câmp în această zi din urmă. Harul lui Dumnezeu să meargă cu voi, fraţii mei! Eu sper că El vă trimite la câmpurile străine şi în toată lumea, predicând aceste bogăţii de nepătruns ale lui Isus Cristos, unde este atâta nevoie. Atât de în nevoie, este lumea azi.

E-39 Acum, atât de multe din aceste lucruri bune, noi doar trebuie să luăm puţin aici şi puţin acolo, ca să luăm totul în serviciu în această dimineaţă. Acum azi noi suntem, eu vorbesc despre un subiect pe care eu... mie uneori nu-mi place să mă apropiu de aceste timpuri într-adevăr groaznice.

E-40 Acum, duminica trecută, dacă unii dintre voi nu au fost aici şi-şi nu au luat Mesajul despre Al Treilea Exod; şi dacă vă plac benzile, eu cred că voi o veţi savura pe aceea, Al Treilea Exod.

E-41 Ce avem noi, un băiat bolnav aici, sau ceva? Oh, un micuţ, băiat infirm. Da. Fie ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Aceea este. În ordine. Chiar la sfârşitul serviciului, noi ne vom ruga pentru bolnavi, oricum, vedeţi voi. Deci noi, acum, noi suntem...

E-42 Noi vă cerem, poate dacă puteţi, să luaţi Mesajul, despre Al Treilea Exod, a treia oară când Lumina, Îngerul Domnului care a chemat poporul la un exod, S-a arătat vizibil pe pământ, într-un exod. Vedeţi? Eu cred că aceasta este cu adevărat remarcabil, pentru mine: al treilea exod!

E-43 V-ar deranja dacă îmi scot haina? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Este îngrozitor de cald în tabernacol în această dimineaţă, şi singurul aer condiţionat pe care îl avem este-este cel pe care vi-l puteţi ventila. Trebuie să vă generaţi propria voastră energie. Deci noi planificăm, într-o zi, să punem un sistem de răcire aici înăuntru, de îndată ce noi putem avea lucrurile aranjate.

E-44 Acum, noi am aprecia, dacă vouă-dacă vouă v-ar place să auziţi Mesajul, Al Treilea Exod. Acum, noi am avut multe exoduri, dar noi putem hotărât să ne punem mâna pe locul, timpul, a trei exoduri în care Dumnezeu, în forma unui Stâlp de Foc, a venit jos să cheme şi să separe oameni. Acum, acum, se separă un popor.

E-45 Şi noi aflăm că, când El a chemat primul Lui exod, El a mers înaintea lor într-un Stâlp de Foc, şi i-a condus la... conducându-i la o ţară unde mai târziu El a apărut înaintea lor, în forma unui Om numit Isus Cristos. El a venit de la Dumnezeu, şi s-a dus la Dumnezeu. Şi... atunci El a fost respins. Şi El vine apoi să cheme un popor afară dintr-o-afară dintr-o stare formală în care ei au intrat, aşa cum au făcut jos în Egipt, s-au dedat la păcat şi la-căile Egiptenilor. Şi Dumnezeu i-a chemat afară.

E-46 Şi acum noi aflăm, a doua oară, ei au cedat sub captivitate la un-un Imperiu Roman. Şi ei au deviat în crezuri şi s-au îndepărtat de la adevărata sinceritate a închinării, şi Dumnezeu din nou a trimis un alt exod. Şi... El a apărut în forma unui Om ce a condus oamenii.

E-47 În primul exod, El era un Stâlp de Foc. Apoi, când El a venit pe pământ, în ţara în care El i-a condus. Ce frumos model va fi acesta în Mileniu, unde El conduce Biserica acum. "Noi Îl vom vedea aşa cum este El, şi noi vom avea un trup ca Propriul Lui trup glorios."

E-48 Şi azi, prin Lumina Evangheliei reflectând de la o Lumină, un Stâlp de Foc vizibil printre noi! Ştiinţa L-a văzut. El este în reviste, şi în toată lumea. Şi El este, şi ştiinţific şi spiritual, recunoscut ca acelaşi Stâlp de Foc, prin aceleaşi semne şi aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut întotdeauna. Şi acum în mijlocul zilelor când există o mulţime de fanatism şi de lucruri, totuşi, Dumnezeu întotdeauna se identifică pe Sine. Acum noi aflăm aceasta.

E-49 Şi ce lucru glorios este să ştii că, "Acest cort pământesc, într-o zi," acest vechi trup fragil în care noi suntem bolnavi şi suferinzi, "va fi schimbat şi făcut asemănător Propriului Său trup glorios; atunci noi Îl vom vedea aşa cum este El," şi vom fi cu El în Ţara pentru care suntem noi astăzi destinaţi. Oh, eu aş... aproape că ne face să simţim să ne ridicăm şi să cântăm Eu Sunt Destinat Pentru Ţara Promisă. Ei probabil îl vor cânta pe acela la serviciul de botez, oricum, căci aceea este cântarea noastră de botez.

E-50 Acum către fraţi, şi aici şi în ţara unde benzile se duc, şi aceea este în jurul lumii. Aceste Mesaje nu sunt îndreptate către un individ anume. Şi noi nu am vrea ca oamenii să gândească că noi suntem un fel de clan, sau o grămadă de fanatici care ne-am adunat pe noi înşine împreună, "să ne separăm, după cum s-ar crede, neavând Credinţa," sau să ne separăm împotriva cuiva, sau-sau împotriva lui Dumnezeu, sau împotriva Bisericii. Noi suntem pentru Biserică. Însă noi doar încercăm să arătăm, prin Duhul Sfânt şi ajutorul Lui, motivul pentru această separare pe care noi o avem azi. Noi, noi nu credem în aceasta.

E-51 Noi credem că toate bisericile s-ar cuveni să fie în părtăşie împreună, nu separate; Metodiştii la grupul lor, şi Baptiştii la al lor, şi Unitarienii, şi Trinitarienii, şi ce noi avem, toate separate. Noi credem că ar trebui să fie împreună, ca un mare grup unit al Trupului lui Isus Cristos, aşteptând după acea glorioasă Venire. Ele nu ar trebui să fie separate, deloc.

E-52 Şi ce o separă, este hotărât să fie ceva motiv de bază că noi nu suntem împreună. În a studia aceasta, îmi dau seama, în a studia aceasta, că nu sunt culorile pielii noastre; pentru că, galben, negru, brun, şi alb, toţi se separă în diferite organizaţii. Nu este felul de mâncare ce mâncăm; noi toţi mâncăm aceeaşi mâncare. Noi purtăm acelaşi fel de haine, şi aşa mai departe. Dar eu văd unde este în esenţă, este omul care s-a dat jos de pe bătătorita cărare a învăţăturii Evangheliei, fiecare om.

E-53 Şi s-ar cuveni să fie vreo cale ca să arate hotărât care este drept şi care greşit. Şi singura cale pe care tu o vei face vreodată, este să nu pui vreo tâlcuire la Cuvânt, doar citeşte-L în felul în care El este şi crede-L în felul acela.

E-54 Fiecare om punându-şi singura lui, tălmăcire proprie, Îl face să spună ceva diferit, îl aduce înapoi la organizaţia originală a bisericii Catolice. Care, biserica Catolică crede că Dumnezeu este în biserica Lui, "Şi Cuvântul nu are nimc de-a face cu aceasta; şi Dumnezeu este în biserica Lui."

E-55 Şi noi protestanţii, aşa cum găsim, şi precum Apocalipsa 17, că ele toate s-au îngrămădit împreună, şi că biserica Catolică era "mama" tuturor organizaţiilor. Şi noi vedem că organizaţia Protestantă, încă orbeşte, orbeşte, are aceeaşi natură a bisericii Catolice. Biblia numeşte biserica Catolică o "curvă," şi numeşte biserica Protestantă "târfe," a spus că curva era "mama târfelor." Şi acela este popor, aceea este o femeie de faimă rea care nu trăieşte cinstit faţă de jurămintele ei de căsătorie.

E-56 Şi noi toţi pretindem a fi Mireasa lui Cristos, şi totuşi atât de neloial. Ce ar face neloialitatea? Prin a trăi contrar faţă de-de disciplina pe care Dumnezeu a pus-o pentru Mireasa Lui după care să trăiască. Aceea este opinia mea, Biblia, şi Ea este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, eu cred.

E-57 Şi, de aceea, noi aflăm că Biserica Protestantă, ca să aibe o organizaţie, se separă pe sine chiar de Scripturi, ca să-şi facă organizaţia. Lucrători, ordinaţi, vor ţine la lucruri care ei...

E-58 Acum, ei vin la biroul meu şi în camere, cu sutele, şi îmi spun, "Frate Branham, tu faci acele provăcări oamenilor. Nimeni nu va sta acolo împotriva Aceluia. Ei ştiu că este Adevărul."
De ce, eu spun, "De ce, de ce nu o faceţi?"

E-59 "Păi, vezi tu, dacă eu o fac, eu îmi voi cerşi pâinea. Nici nimeni... Eu am o slujbă. Eu trebuie să ajung la Domnul, şi eu trebuie să ajung la oameni. Şi eu nu voi avea nici un sprijin."

E-60 Vă daţi măcar seama căci Cristos este sprijinul nostru! Biblia este sprijinul nostru. Vedeţi?

E-61 Dar, aceasta, vedeţi, atunci aceea aruncă biserica Protestantă exact la acelaşi lucru care este biserica Catolică.

E-62 Biserica Catolică nu-i pasă... Ei bine, eu nu spun ... eu nu o fac aşa de grosolan, să spun că lor nu le pasă ce spune Biblia. Ei-ei cred Biblia, dar, vedeţi, ei au o... Succesiunea apostolică este pe ce biserica Catolică este bazată. Aceea este o succesiune de papi, şi numesc pe Petru primul papă, şi înainte în jos. Acum, ei-ei cred aceea. Ei, ei insistent cred aceea.

E-63 Şi cea Protestantă, vedeţi, ei-ei se adună împreună şi au o organizaţie chiar exact cum au făcut ei la Niceea, Roma, unde ei au organizat-biserica Catolică prin... la Consiliul de la Niceea. Şi noi aflăm că ele sunt amândouă la fel. Ele sunt amândouă la fel. Ele părăsesc Cuvântul lui Dumnezeu, ca să facă o organizaţie. Vedeţi? Şi apoi când se ajunge la multe Adevăruri mari care par ciudate azi, Acestea le sunt străine, pentru că ei au fost învăţaţi numai printr-un ritual.

E-64 Noi nu avem ritual decât Biblia. Noi nu avem nimic decât Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, şi Acela este unde stăm noi.

E-65 Şi acum, azi, eu vreau să citesc ceva Scriptură, doar un minut, din sfântul, sacrul Cuvânt al lui Dumnezeu, găsit în Cartea Sfântului Luca. Al 23-lea capitol din Sfântul Luca, pentru a baza, luăm un-un program despre ce eu-eu vreau să spun, un gând de bază despre lucrul de care eu vreau să vorbesc. Şi voi întoarceţi acum la Sfântul Luca, al 23-lea capitol, şi eu vreau să citesc un verset. Acela este tot ce am nevoie pentru această bază în această dimineaţă, pe care s-o aşez. Acum noi citim al 20-lea... al 23-lea capitol, versetul al 33-lea din al 23-lea capitol.
Şi când ei... au venit la locul, care este numit Calvar, acolo ei l-au răstignit, şi pe răufăcători, unul la dreapta, şi celălalt la stânga.

E-66 Acum eu vreau să iau patru cuvinte de acolo, afară din acea citire, să bazez ceea ce vreau să spun, "acolo ei L-au răstignit," patru cuvinte. Iar acum subiectul meu este numit... Eu-eu aduc o acuzaţie la bisericile denominaţionale din această zi, şi de asemeni multora dintre cele independente, pentru că răstignesc pe Isus Cristos din nou în această zi. Acuzându-i! Această dimineaţă, ea se numeşte: Acuzaţia.

E-67 Şi eu vreau cumva să o folosesc mai mult ca şi cum ar fi fost ca o sală de judecată, unde acolo era... Şi la urma urmei, amvonul şi biserica este un tribunal. Biblia a spus, "Este un scaun de judecată, care-care trebuie să înceapă de la casa Domnului." Şi acesta este ca-tronul şi-şi juriul, şi martorii, şi aşa mai departe. Şi eu am, azi, ca martor al meu, este Cuvântul lui Dumnezeu.

E-68 Şi acuzaţia mea este împotriva bisericilor de azi. Acum eu-eu nu aduc pe păcătos în aceasta. Eu doar vorbesc aceasta către biserică. Şi este-este să fie în-benzi acum, şi eu-eu voi încerca să termin cât de repede pot. Eu acuz această generaţie pentru a doua răstignire a lui Isus Cristos.

E-69 Şi acum ca să fac aceasta în această epocă în care trăim noi, eu-eu fac aceasta, eu trebuie să arăt o dovadă. Dacă eu trebuie să aduc o acuzaţie, tu trebuie să arăţi o dovadă a ofensei criminale ce a fost făcută. Eu-eu trebuie, să-i acuz, eu-eu trebuie să aduc-dovada să o dovedesc, că aceasta este, că ceea ce spun va sta sus înaintea Judecătorului principal. Ceea ce, şi eu mă iau pe mine ca un procuror la... în această acuzaţie. Ca, Cuvântul lui Dumnezeu, fiind martorul meu, eu acuz această generaţie pentru răstignire.

E-70 Eu trebuie să arăt, şi voi arăta, că acelaşi duh este peste oameni azi care au adus prima răstignire, şi fac acelaşi lucru. Eu-eu trebuie să fac aceea, dacă va fi o răstignire, că ei au răstignit. Eu trebuie să arăt la-oameni că aceeaşi atitudine în oameni azi face acelaşi lucru, spiritual, pe care l-au făcut fizic atunci. Ei au răstignit, fizic, pe Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Şi acum, azi, prin acelaşi Cuvânt, şi prin-acelaşi Duh Sfânt şi acelaşi Cuvânt, eu-eu doresc să arăt bisericilor acolo-acolo unde stau ele, că ei fac acelaşi lucru azi, şi Biblia spune că ei o vor face, şi dovedeşte că aceasta este ziua în care noi trăim.

E-71 Nu putea să se facă cu câţiva ani în urmă. Eu spun, cu cincizeci de ani în urmă nu putea să se facă, dar astăzi aceasta este foarte la timp. Şi nu a putut să se facă, poate, cu zece ani în urmă, dar poate să se facă astăzi pentru că-timpul s-a terminat. Noi suntem-noi suntem la timpul sfârşitului. Şi eu cred, ca slujitor al Lui, că noi suntem-noi suntem chiar aproape să trecem de pe acest pământ, la Altul.

E-72 De aceea, timpul pentru pocăinţă, pentru o naţiune, este dus. Eu cred că această naţiune nu se poate pocăi. Eu cred că ea a trecut linia dintre milă şi judecată. Eu cred că ea se leagănă în balanţă.

E-73 "Frate Branham, înainte să începi cazul tău, cum vei dovedi tu aceea?"

E-74 Doar aceasta, că noi suntem vinovaţi de aceleaşi păcate pentru care Dumnezeu a distrus lumea, în lumea dinainte de potop. Noi suntem vinovaţi de aceleaşi păcate pentru care El a distrus lumea în Sodoma şi Gomora. Şi, acum, şi noi avem toţi aceeaşi dovadă spirituală stând aici înaintea noastră, toţi aceeaşi dovadă spirituală, cunoscută în toată lumea, care a adus jos îndurările lui Dumnezeu peste acele generaţii. Care, de asemeni, să fie respinse, a adus judecata. Deci dacă această generaţie a respins aceeaşi milă care a fost nesocotită în zilele lor, Dumnezeu ar fi nedrept să-i lase să scape fără judecată.

E-75 Aşa cum Jack Moore, un prieten de-al meu, a spus odată, "Dacă această naţiune scapă fără o pedeapsă de la Dumnezeu, atunci Dumnezeu ar fi obligat să învie pe Sodoma şi Gomora şi să ceară scuze pentru că le-a ars."

E-76 Acum, noi ştim că spiritual ei fac acelaşi lucru azi, căci ei îl fac, de asemeni, pentru acelaşi scop, şi în acelaşi fel cum ei au făcut la răstignirea Domnului, fizic. Ei o fac datorită geloziei, datorită orbirii spirituale. Căci, ei nu vor să vadă. Ei nu vor să asculte de Aceasta.

E-77 Isus, în călătoria Lui aici pe pământ, El a spus, "Bine a vorbit Isaia despre voi, 'Aveţi ochi şi nu puteţi vedea, şi urechi şi nu puteţi auzi."' Vedeţi?

E-78 Acelaşi motiv, acelaşi. Acelaşi scop şi aceleaşi raţionări, ei aduc răstignirea lui Isus Cristos din nou, iarăşi, (aşa cum noi vom ajunge la aceasta după o vreme), pentru aceleaşi motive pentru care ei au făcut-o atunci.

E-79 Ei nu pot găsi nimic împotriva Acestuia. Ei nu îndrăznesc să încerce să-L provoace. Şi ei ştiu că dovada este acolo. Şi ei ştiu că Biblia spune aşa. Şi singurul lucru pe care ei îl pot face este să-L hulească. Aceea este exact. Deci, şi toată aceasta, aceleaşi motive.

E-80 Şi acum, pe această bază, eu provoc această generaţie de răstignirea lui Isus Cristos; pentru o răstignire, şi vinovăţie; cu mâini murdare, rele, egoiste, denominaţionale au răstignit pe Prinţul Vieţii care a vrut să se prezinte pe Sine oamenilor.
Voi spuneţi, "Aceeaşi Persoană?"

E-81 "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul a fost făcut trup, şi S-a manifestat." Cuvântul a fost manifestat în trup, şi ei au condamnat trupul şi L-au pus la moarte, pentru că Cuvântul a fost manifestat. Evrei 13:8, a zis, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Este acelaşi Cuvânt. Vedeţi? Şi, pentru acelaşi motiv, ei încearcă să răstignească Cuvântul.

E-82 Acum, la textul meu, să pătrund înapoi la subiectul pe care eu vreau să-l iau acolo, cele patru cuvinte. Să explicăm, "acolo." "Acolo," cel mai sfânt oraş din lume, Ierusalim. "Acolo," cel mai religios oraş din lume. Acolo, "ei," cel mai religios popor din lume, la o sărbătoare religioasă, sărbătoarea Paştelui. "Acolo," cel mai religios loc, cel mai religios oraş, cea-cea mai mare dintre toate organizaţiile, capul tuturor acelora. Acolo, "ei," cei mai religioşi oameni din toată lumea, s-au adunat de peste tot din lume. Ei au "răstignit," cea mai ruşinoasă moarte ce putea fi, ucidere, o persoană putea fi ucisă; gol, au smuls hainele de pe El. "El-El a dispreţuit ocara." Ei... Răstignitul are o-o-o zdreanţă înfăşurată în jurul Lui; dar ei I-au smuls hainele de pe El. Cea mai ruşinoasă!

E-83 "Acolo," cel mai mare oraş religios, "ei," cei mai religioşi oameni, au "răstignit," cea mai ruşinoasă moarte, pe "El," cea mai preţioasă Persoană. Dacă asta nu este suficient să condamn această generaţie!

E-84 "Acolo", cea mai religioasă organizaţie, cea mai mare dintre toate bisericile adunate împreună într-un loc. "Ei," cei mai religioşi oameni din toate rasele, oamenii care sunt presupuşi să fie chiar închinătorii lui Dumnezeu. Ei s-au adunat la cea mai mare sărbătoare sfântă ce o aveau, curăţirea de... Paştele, când ei au fost aduşi din robie în libertate. Şi "acolo" în acel timp, "ei" la acel timp, cei mai religioşi oameni, în cea mai religioasă sărbătoare, la cel mai religios loc, au adus asupra Prinţului Vieţii cel mai ruşinos lucru care putea fi făcut, să dezbrace un Om, şi să-L atârne pe un lemn. Pentru că, "Blestemat este cel," spunea legea prin care ei se închinau, "blestemat este cel ce atârnă pe un lemn." "Şi El a fost făcut un blestem pentru noi." Smulgându-I hainele, bătându-L, şi batjocorindu-L, tocmai pe Dumnezeul Cerului; luându-I hainele de la El, şi L-au pironit pe o cruce. Pe El! "Acolo ei L¬au răstignit," sub pedeapsa capitală Romană.

E-85 Cea mai ruşinoasă moarte azi nu ar fi împuşcat. Cea mai ruşinoasă moarte azi nu ar fi să fii călcat de o maşină şi omorât, înnecat prin apă, ars de foc. Dar cea mai ruşinoasă moarte astăzi este pedeapsa capitală publică, unde întreaga lume te condamnă şi te numeşte vinovat.

E-86 Şi întreaga lume şi-au pus mâinile peste acest Om şi L-au numit vinovat, când El era nevinovat. Şi El a murit sub ale vrăjmaşului (nu ale prietenului Lui, nu legile Lui), ci sub răstignirea vrăjmaşului. Prinţul Vieţii, cea mai preţioasă Persoană care a trăit vreodată, sau va trăi vreodată, Isus Cristos. "El," cea mai preţioasă Persoană! Ţineţi asta în minte acum aşa cum noi zidim acea platformă în jur astăzi.

E-87 Vă puteţi imagina, la un loc ca Ierusalimul, unde pentru două mii cinci sute de ani, sau mai mult, că oamenii... sau sute de ani. Eu poate că sunt puţin lung în aceea. Au putut fi cam opt sau nouă sute de ani, sau ceva. Eu nu ştiu doar cum, care-i distanţa, de la timpul când Solomon a zidit templul. Eu îmi imaginez, cam opt sute de ani, cam aşa ceva.

E-88 Şi ei au privit după un Mesia ce vine. Ei s-au adunat acolo pentru închinarea de Paşte. Doar gândiţi-vă la aceasta acum! Capul tuturor Fariseilor, Saducheilor, şi câţi alţii, într-o mare adunare, să se închine lui Dumnezeu. Cel mai sfânt loc, Ierusalim, templul Domnului, şi poporul Domnului, au luat pe Domnul Însuşi şi L-au răstignit, cu pedeapsa capitală. Aşa un lucru!

E-89 Acum acele patru cuvinte, ei, "Acolo ei L-au răstignit." Acum, voi încă arătaţi Biblia, vedeţi voi. Sunt doar patru cuvinte, dar Biblia îşi condensează Adevărurile Ei.

E-90 Acum, eu, eu trebuie să merg mult în jur, să explic despre ce vorbesc, dar Biblia nu trebuie să explice nimic. Ea doar este toată Adevăr, deci-Biblia nu trebuie să explice nimic. Ea-ea nu trebuie să o explice, pentru că Ea este tot Adevărul.

E-91 Aici sunt patru cuvinte din marele Ei lanţ al Adevărului. Eu voi încerca să o explic. Şi să încerc să explic Aceasta, clar, ar face o bibliotecă. Nu există nici o cale ca eu să explic acele patru cuvinte. Dar acum haideţi, prin ajutorul Aceluia Care a cauzat ca Aceasta să fie scrisă, să încerc să explic aceste patru cuvinte, să o aduc în aşa fel încât oamenii să o înţeleagă.

E-92 Ce avem noi înaintea noastră acum, noi avem prima răstignire aşternută înaintea noastră; la cel mai sfânt Zoe, cel mai religios popor, cea mai ruşinoasă moarte, la cea mai preţioasă Persoană. Oh, este atât de contradictoriu. Vai, oh, vai, este dezonorant.

E-93 Acum să luăm, întâi, primul cuvânt, "acolo." Să vorbim despre el câteva minute înainte de a aduce acuzaţia. Noi vom analiza aceasta şi vă vom arăta ce făceau ei, apoi noi vom afla dacă acuzaţia mea este corectă sau nu. "Acolo," Ierusalim, cel mai sfânt loc simplu, pentru că templul era acolo; cel mai sfânt loc, pentru că, acesta, templul, era acolo. Şi Iudei de peste tot din lume s-au adunat la acest loc, un teren de adunare pentru închinăciune. Cel mai... cel mai mare loc pentru închinăciune care exista, era la Ierusalim. Templul era acolo. Aceea este, "Este scris, 'Toţi oamenii trebuie să se închine la Ierusalim,"' în ordine, pentru că este un centru de închinăciune.

E-94 Şi azi tu îi auzi pe ei, unul dintre ei vrea să spună, ei, "Oh, noi venim la aceste mari convenţii," unde aceste denominaţiuni le au. Şi-şi apoi noi avem-deschiderea de... la Cetatea Vatican, şi-şi aceste ordinări de papi, şi aşa mai departe. Ei, fiecare zice, "Noi toţi ar trebui să mergem la taberele Metodiştilor, sau-la convenţia Biblică Baptistă." Sau-sau, "Noi toţi ar trebui să mergem la-la Roma, şi acolo unde marele centru," îl numesc ei, "al Creştinătăţii."

E-95 În timpul ultimului război, când Roma a căzut, aceşti soldaţi Germani... Mulţi dintre voi băieţi ştiţi despre aceasta. Acei soldaţi Germani au ajuns înapoi sus în Cetatea Vaticanului acolo, şi trăgeau afară la Americani aşa cum ei avansau. Fratele Funk, şi Fratele Roberson, şi mulţi, şi Fratele Beeler, şi mulţi dintre acei fraţi care au fost în acel război, ştiu. Şi voi ştiţi ce? Noi am dat ordine că ei nu puteau trage asupra acelei cetăţi. Americani, voi aţi stat acolo, şi voi aţi fost o ţintă pentru ei. Dar la West... Westminster Abbey la... în Anglia, voi aţi putut trage în aceea în ordine; acolo era unde Protestanţii s-au adunat. Deci era în ordine să se tragă asupra aceleia, dar să nu se tragă asupra Vaticanului. Pentru că, aşa cum Preşedintele Roosevelt... eu am auzit discursul lui când el-când el l-a transmis în acea seară, numit, O Discuţie lângă Cămin. El a spus, "Când Roma a căzut," a spus el, "aşa o ruşine, pentru că Roma este capul la toată Creştinătatea." V¬aţi putut imagina un Protestant să spună asta?

E-96 Deci marele centru de religie Creştină, ei bine, noi urmează să-noi urmează să-l aşezăm pe acela ca Ierusalimul, dacă voi doriţi. Dacă v-ar place să faceţi aceea, să-l punem pe acela la Ierusalim. Capul la toate astealalte, a-a-a Sanhedrinului, şi-şi al Fariseilor, şi al Saducheilor, ei toţi au mers sus la Ierusalim. Acela a fost cu adevărat cartierul general.

E-97 Şi în viaţa organizaţională, voi trebuie să admiteţi că Biserica Romano-Catolică este mama tuturor acestora. Ea desigur este. Şi a început de la Cincizecime. Aceea este unde au ajuns când s-au organizat. Acum noi, Protestanţii, suntem doar mici surori desprinse din acea biserică. Şi acum să zicem că ar fi acolo la Vatican, astăzi.

E-98 Sau, acolo la Ierusalim, aşa cum a fost în acea zi, "Când toţi oamenii ar trebui să vină la Ierusalim să lucreze... să se închine." De ce au făcut-o ei în zilele lui-lui Isus? De ce au spus ei că toţi oamenii trebuie să se închine la Ierusalim? Pentru că, este numai un singur loc în care Dumnezeu va avea părtăşie cu omul, acela este sub sângele jertfei. Acela este motivul că ei au trebuit să vină la Ierusalim.

E-99 Dumnezeu niciodată nu se va întâlni cu omul nicăieri altundeva decât sub Sânge. Când tu refuzi Sângele, atunci locul tău de întâlnire cu Dumnezeu a fost luat. Dumnezeu şi-a făcut prima Lui decizie în grădina Edenului, că omul se va închina Lui numai sub sângele vărsat al jertfei. Şi acela este singurul loc în care Dumnezeu s-a întâlnit cu omul atunci, şi acela este singurul loc în care Dumnezeu s-a întâlnit vreodată cu omul.

E-100 Şi acela este singurul loc în care El se întâlneşte cu omul azi, este sub Sângele vărsat al Jertfei. Vedeţi? Mie nu-mi pasă dacă tu eşti un Metodist, Baptist, Prezbiterian; dacă voi vă puteţi uita diferenţele voastre, Romano-Catolic, orice aţi putea fi, şi veţi veni sub Sângele vărsat, Dumnezeu se va întâlni cu noi amândoi acolo. Acolo este unde noi toţi putem să ne întâlnim şi să avem părtăşie pe aceleaşi terenuri. Dar, altfel, El nu vă v-a întâlni doar pentru că tu eşti un Metodist; El nu vă v¬a întâlni doar pentru că sunteţi Penticostali. El se va întâlni cu voi sub o singură condiţie, aceea este, sub Sângele vărsat, când păcatele voastre au fost mărturisite şi îndepărtate în Prezenţa Lui, atunci, prin Sânge. Şi Sângele este mereu înaintea Lui, şi de aceea El vă poate vedea numai prin acel Sânge vărsat. Şi voi sunteţi albi ca zăpada, vedeţi, când v-aţi mărturisit păcatele voastre. Altfel, voi nu sunteţi acolo, voi nu puteţi avea părtăşie.

E-101 Acela-i motivul că voi nu vedeţi lucruri întâmplându-se în biserici. Ei mărturisesc că ei cred Sângele, dar ei resping tocmai planul de a ajunge la Sânge; Cuvântul. Vedeţi? Există numai o singură cale ca Dumnezeu să onoreze acel Cuvânt. Voi nu veţi onora niciodată acel Cuvânt, să veniţi să spuneţi, "Eu sunt un Romano Catolic. Eu pretind ca aceasta să fie făcută." Voi nu o puteţi face. Metodist, Baptist, sau Penticostali, voi nu o puteţi face.

E-102 Singura cale în care o puteţi face este sub îndurările lui Dumnezeu, prin harul Său, este să vii prin Sângele vărsat al lui Isus Cristos, să spui, "Doamne, eu pretind promisiunea."
Înţelegeţi? Şi apoi dacă voi cu adevărat sunteţi sub acel Sânge, Dumnezeu este obligat faţă de acel Cuvânt. Dar, mai întâi, voi trebuie să fiţi sub acel Sânge. Voi o vedeţi acum? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-103 Nu-i de mirare că ei nu pot să creadă în minuni. Nu-i de mirare că nu puteţi crede în supranatural. Nu-i de mirare că ei condamnă aceasta. Acelaşi motiv că ei l-au condamnat în urmă acolo, este acelaşi motiv că ei îl condamnă azi. Ei sunt vinovaţi pe cât de vinovaţi pot fi. Pentru că numai sub Sângele vărsat!

E-104 Şi aceia care ar îndrăzni, vreun mic frate care îndrăzneşte, sub umilinţă, să ia pe Dumnezeu la Cuvântul Său, şi să meargă acolo afară şi să-şi mărturisească păcatele, şi să uite toate aceste dogme şi lucruri, şi să stea acolo sub Sânge şi să-L creadă, atunci ei vor să-l numească, "un fanatic." Ei vor să-l clasifice un... aşa cum noi am spune-o; nu este un cuvânt bun să fie folosit la amvon, dar aşa ca voi să înţelegeţi, el este un "ciudat."

E-105 La urma urmei, nu suntem noi toţi ciudaţi? Vedeţi, credinciosul este un ciudat pentru necredincios, iar necredinciosul este un ciudat pentru credincios, deci cine este ciudatul? Vedeţi? Fermierul este un ciudat pentru omul de afaceri; omul de afaceri este un ciudat pentru fermier, vedeţi, deci cine este el, oricum?

E-106 Eu vă spun, mântuirea este o afacere individuală cu omul şi Dumnezeu, singur, una individuală, "căutând propria noastră mântuire cu teamă şi cutremur." Şi eu nu cunosc nici o altă bază, ca un învăţător, în această dimineaţă, sau ca un lucrător de la Cristos, decât să o aştern jos pe Cuvânt. Eu nu o pot pune pe nimic altceva.

E-107 Acum noi aflăm acolo, atunci, că numai sub sânge, că Dumnezeu întâlnea pe închinător, deci ei s-au întâlnit la Ierusalim.

E-108 Şi Cristos este Mielul de Jertfă pregătit al lui Dumnezeu. Şi azi este numai un loc unde Dumnezeu va întâlni omul, şi acela este sub Sângele lui Isus Cristos. Oriunde altundeva, el este condamnat; Dumnezeu niciodată nu-l va auzi. Voi aţi putea face tot felul de emoţii, şi tot felul de ismuri, şi vă scuturaţi, şi săriţi, şi să aveţi sânge şi foc şi fum, şi toate altele; dar atât timp cât acea viaţă nu se compară cu Cuvântul, şi Dumnezeu cu desăvârşire să indentifice acea viaţă, atunci nu este nevoie să o încercaţi, pentru că voi sunteţi afară. Şi Dumnezeu niciodată nu o va întâlni până nu vine sub grija acelui Sânge. Asta-i adevărat.

E-109 Deci, vedeţi voi, în Scriptură, noi avem un Ierusalim, Biserica are; este în Cer, un Ierusalim Ceresc, unde Dumnezeu este Dumnezeu. Şi, azi, nu este sub ceva crez sau ceva, ca noi să încercăm să-l facem un Ierusalim. Nouă ne-ar place, Metodiştilor, le-ar place să, acum, le-ar place să facă-cartierul general al Metodiştilor la Ierusalim. Catolicilor le-ar place să facă Roma. Şi-şi diferitele locuri unde noi avem cartierele noastre generale, ne-ar place să facem acela al nostru... un Ierusalim. Dar Biblia spune, că, "Ierusalimul nostru este de Sus, care este mama tuturor credincioşilor."

E-110 Acum, şi Cristos este Mielul pregătit al lui Dumnezeu. Observaţi cât de potrivit era acum, arătând că acel Ierusalim înceta. Când? Era în efect până la acel ceas. Sângele mielului a fost în ordine până în acea zi, dar acum la răstignire se schimbă. Vechiul sistem este terminat. Acolo era unul nou, şi¬Mielul era la Jertfă. Mielul, Mielul de jertfă, era pe teren. Ei condamnau şi făceau chiar lucrul pe care îl aveau de făcut acolo. Asta-i adevărat.

E-111 Dumnezeu să fie binecuvântat, pentru că vedem această minunată Lumină Cerească în această zi din urmă! Pentru că, bisericile fac acelaşi lucru azi. Până la ceasul că religia organizată este condamnată şi dovedit că jertfeşte Cuvântul lui Cristos, de atunci înainte vine Cuvântul, şi numai Cuvântul. De la, vechiul miel pascal a trecut iar Cristos a devenit Mielul nostru, la ziua răstignirii. Şi ziua în care denominaţiunea a răstignit Cuvântul lui Dumnezeu şi a acceptat un crez în locul Cuvântului, aceea este ziua în care Cuvântul a venit în efect deplin. Aceea a fost doar recent.

E-112 Observaţi, în al doilea rând! Întâi, "acolo," Ierusalim. În al doilea rând, "ei," ei. Cine? Iudeii, închinătorii. Gândiţi-vă la aceasta! Închinătorii înşişi ucideau tocmai pe Acela la care ei pretindeau că se închină. Vă puteţi imagina aşa un lucru, ca oameni inteligenţi care erau preoţi, care erau înstruiţi, care aveau diplome de doctorat încât ei probabil... Ei, ei trebuiau să iasă dintr-o anume generaţie înainte ca ei... sau-sau o seminţie, înainte ca ei să poată fi un preot. Ei trebuiau să fie Leviţi. Taţii lor au fost preoţi. Bunicii lor au fost preoţi. Stră¬stră-stră-stră-stră-străbunicii lor au fost preoţi. Şi ei trebuiau să trăiască aşa o viaţă consacrată, încât, o iotă împotriva lor, ei erau împroşcaţi cu pietre. Nici o milă nu a fost acordată. Sfinţi? Cu certitudine, dar sfinţenie făcută de ei. Trebuiau să acţioneze în felul acela, să-şi arate faţa pentru biserica lor. "Înăuntrul lor," Isus a spus, "voi sunteţi plini de oase de oameni morţi."

E-113 Cum aş putea aduce o acuzaţie chiar acolo! Şi oameni care ştiu ca Acela să fie Adevărul, acest Cuvânt a fi Adevărul, şi vor face compromis asupra Acestuia, ca să arate o faţă înaintea vreunei organizaţii, aha, eu am un drept să-i acuz, corect, pe Cuvântul lui Dumnezeu.

E-114 Observaţi, "ei," închinătorii, oamenii care au căutat după făgăduinţă, oamenii care au căutat după ea, prin ani şi epoci, şi cu nimic de făcut decât în acel seminariu constant. Dar ei au împărţit Cuvântul conform învăţăturii seminarului, şi ei au pierdut tocmai Adevărul din Acesta. "Ei," preoţii, lucrătorii din ziua aceea! "Acolo," la cartierele lor generale, "ei," lucrătorii din ziua aceea, ucideau tocmai pe Dumnezeu, tocmai Mielul. Tocmai pe Acela la care ei pretindeau că se închinau, ei îl ucideau.

E-115 Şi, azi, eu acuz acest grup de lucrători ordinaţi; în crezurile şi denominaţiunile lor, ei răstignesc, la oameni, chiar pe Dumnezeul pe care ei pretind că îl iubesc şi slujesc. Eu acuz aceşti lucrători, în Numele Domnului Isus, pe învăţătura lor, care pretinde că "zilele minunilor sunt trecute," şi că "botezul în apă în Numele lui Isus Cristos nu este suficient şi nu este corect." Pe oricare din aceste Cuvinte, pe care ei le-au substituit pentru crezuri, eu îi acuz, ca vinovaţi, şi Sângele lui Isus Cristos pe mâinile lor, pentru răstignirea din nou a Domnului Isus, a doua oară. Ei răstignesc pe Cristos, la public, luând de la ei lucrul pe care ei ar trebui să îl dea lor. Şi ei au substituit altceva în locul Lui; un crez bisericesc, pentru popularitate.

E-116 Acolo ei, "ei," aceia care ar fi trebuit să fi ştiut mai bine. Dacă cineva ar fi trebuit să ştie mai bine, aceia ar fi trebuit să fie acei lucrători. Dacă cineva ar fi trebuit să ştie mai bine, ar trebui să fie clerul din această zi. Dacă cineva ar trebui să ştie, episcopii, şi arhiepiscopi, şi-şi lucrători şi doctori în divinitate, ar trebui să ştie diferit. Dar de ce nu pot ei? Ah! Ce o contradictie! Ce avem noi înaintea noastră aici decât o-o contradicţie! Ei pretind că ei se închină lui Dumnezeu, şi ei ucid pe Prinţul Vieţii. Ei "acolo ei L-au răstignit," şi aici ei iarăşi fac acelaşi lucru, pentru că El este Cuvântul.

E-117 Aceea este ceea ce este El, numai o reflectare a Cuvântului. Şi aceea este ce este El azi, o reflectare a Cuvântului, încercând să găsească pe cineva prin care să se reflecte pe Sine.

E-118 Şi aceşti oameni ţin adunarea departe de Dumnezeu. Şi-şi dacă se întâmplă ceva, şi se vorbeşte despre aceasta în adunare, ei o condamnă de la platformă, de la amvon, şi spun, "Este fanatism. Staţi departe de aceasta!" Făcând aşa, ei răstignesc pe Isus Cristos în 1963, şi sunt tot aşa de vinovaţi ca oamenii aceia la-la ziua aceea. Aceea este o afirmaţie îngrozitoare, dar este adevărul. Pe... Aceea este exact ce fac ei azi.

E-119 Şi pe aceste baze, pe bazele răstignirii lui Cristos, pe bazele luării Cuvântului şi luării Lui de la oameni; este exact ceea ce au făcut ei acolo. Tocmai Cuvântul pe care Dumnezeu îl reflecta prin Propriul Lui Fiu, să dovedească că El era, şi pe Acela pe care ei au pretins că îl iubeau, Iehova care s-a manifestat pe Sine prin Scripturi, a făcut exact ce El a spus că El va face, exact ce a spus Dumnezeu că El va face, şi L-a reflectat înaintea lor. Datorită iubirii pentru grupurile lor bisericeşti, şi lucruri ca acelea, ei au condamnat pe Prinţul Vieţii.

E-120 Şi eu condamn acelaşi grup astăzi, şi îi acuz, ca vinovaţi înaintea lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, că ei fac acelaşi lucru. Această generaţie este acuzată. Amintiţi-vă Evrei 13:8, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci."

E-121 Cum L-au acuzat ei? Din cauza crezurilor lor nu au vrut să-L accepte, şi adânc în inima lor ei au ştiut diferit. Nu a exprimat Nicodim, în al 3-lea capitol din Sfântul Ioan, aceasta bine? "Rabinule, noi, Fariseii," predicatorii, învăţătorii, "noi ştim că Tu eşti un învăţător trimis de la Dumnezeu, căci nici un om nu ar putea face lucrurile pe care le faci Tu dacă nu era Dumnezeu cu el." Vedeţi? Ei au mărturisit-o public prin unul din oamenii lor recunoscuţi, şi sluj... din cauza crezurilor lor, ei au răstignit pe Cristos.

E-122 Şi astăzi r;u este un cititor care să nu poată citi Fapte 2:38 !a fel cum eu Îl pot citi, şi restul din Acesta, chiar la fel cum eu Îl pot citi. Dar din cauza crezurilor lor, şi din cauza biletelor lor denominaţionale pe care le au în buzunarele lor, semnele fiarei pe care ei le poartă în jur ca şi carnete de părtăşie; şi, şi luând acele Jucruri, ei răstignesc pentru ei înşişi pe Isus Cristos din nou, şi Îl răstignesc înaintea publicului, şi hulesc chiar pe Dumnezeul care a promis să facă Aceasta, aducând osândire asupra rasei.

E-123 Acum, acolo, "ei," nu păcătosul. "Ei," aceea este, biserica din ziua aceea, ei au găsit vină la Omul Care era Cuvântul. Este adevărat? Ei au găsit vină la Omul Care era Cuvântul. Acum ei găsesc vină la Cuvântul care lucrează prin om. Vedeţi, ei doar au inversat-o. Care, este în persoană, Acesta, prin care lucrează Duhul Sfânt, este adeverirea lui Dumnezeu.

E-124 Cum au ştiut ei că El era Cristos? Pentru că lucrările Lui au dovedit ce era El. El a spus, "Care dintre voi Mă poate condamna de păcat? Dacă Eu nu am făcut întocmai exact ce a spus Scriptura că Eu voi face! Şi care... Cineva să-Mi spună unde am greşit Eu pe undeva, dacă Eu nu am arătat fiecare semn că Eu sunt Mesia, că Eu sunt chiar Cel ce v-a fost promis."
Au spus, ei au spus, "Ei bine, noi îl avem pe Moise. Noi îl credem pe Moise."

E-125 A spus, "Dacă voi l-aţi fi crezut pe Moise, m-aţi fi crezut pe Mine. Dacă voi... Moise a văzut ziua Mea şi a dorit să-să trăiască în această zi. Moise a văzut departe, şi profeţii. Şi aici voi sunteţi, trăiţi chiar lângă Acesta, şi condamnaţi." Spunea, "Voi făţarnicilor," spunea, "voi puteţi deosebi faţa cerurilor, dar semnul timpului nu-l puteţi deosebi."

E-126 Acolo este, semnul timpului. Ca ce L-au clasat? "Un fanatic, un om trăznit." Da, ei au găsit vină la Omul Care era Cuvântul.

E-127 El era Cuvântul. Sfântul Ioan, 1-ul capitol, o dovedeşte, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi." El a fost Cuvântul viu al lui Dumnezeu, pentru că El exprima pe Dumnezeu prin Sine. El era aşa de complet predat la-la Cuvântul lui Dumnezeu, încât El şi Cuvântul au fost acelaşi. Şi aceea-i exact ceea ce ar trebui să fie Biserica azi, căci Cuvântul lui Dumnezeu este acelaşi.

E-128 Cum poţi tu să fii parte din acel Cuvânt când tu negi practic totul din El? Şi motivul că se face aceasta, nu este datorită oamenilor; acela-i motivul cred eu că Dumnezeu mi-a vorbit despre numirea oamenilor Săi "Rickys" şi "Rickettas." Este datorită acestor denominaţiuni egoiste, au pe acei oameni trăind acolo afară în felul în care ei trăiesc. Ei au răstignit Adevărul. Şi oamenii Îl numesc o hulă, şi ei Îl fac hulă, mai degrabă. Ei Îl numesc fanatism, şi aşa mai departe, şi nu ştiu că ei hulesc chiar pe Dumnezeul pentru care se duc la biserică să slujească.

E-129 De aceea, eu acuz acest grup de clerici azi. Eu acuz această generaţie, în Numele lui Isus Cristos, sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Voi Îl răstigniţi din nou.

E-130 Observaţi, "El este acelaşi, ieri, azi, şi în veci," Cuvântul lui Dumnezeu adeverit într-un om.

E-131 Comparaţi cele două Calvaruri şi acuzaţia lor. Amintiţi-vă, "Pentru ce El S-a făcut Dumnezeu, noi nu vom avea pe acest Om să stăpânească peste noi." Care a fost acuzaţia pe care ei au putut să o găsească, în consiliu în dimineaţa aceea, când ei au răstignit pe Isus? Că, "El s-a făcut pe Sine Dumnezeu." El era Dumnezeu. "Şi El a stricat Sabatul." Şi El era Domnul Sabatului. Ei L-au condamnat pentru că El S-a făcut Dumnezeu. "Tu nu ai nici un drept să faci aceasta. Tu nu ai nici un drept. Marii noştri preoţi, dacă vine ceva, vine prin preoţii noştri." Acum comparaţi aceea cu Calvarul de azi.

E-132 Când, Dumnezeu, aceasta aşa a mulţumit pe Tatăl, Dumnezeu Spiritul, să-şi crească Propriul Lui Fiu; a umbrit pe Maria, prin Duhul Sfânt, şi a adus înainte un trup care putea să-L slujească şi să servească scopului Său pentru EL "Dumnezeul era în Cristos, plinătatea Dumnezeirii trupeşte, în El," reflectând ce era Dumnezeu, la oameni, lăsând-lăsând întreaga lume să ştie ce a vrut Dumnezeu să fie fiecare persoană: un fiu, şi fiică. El a luat un Om şi a făcut-o. Şi pentru că El nu s-a unit cu rândurile lor organizaţionale, ei L¬au condamnat şi L-au răstignit.

E-133 Acum comparaţi acel Calvar cu astăzi. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Din cauza prejudecăţii organizaţionale, din cauza indiferenţei dintre învăţaţii care ar trebui să cunoască Cuvântul şi planul lui Dumnezeu; din această cauză, Dumnezeu poate lua un grup mic de oameni prin care El poate lucra, pe undeva, şi să se reflecte pe Sine, care se vor smeri pe ei înşişi faţă de Cuvânt. Şi ei nu pot spune că nu este aşa.

E-134 Ei nu au putut spune că El nu a făcut aceasta, pentru că Adunarea lor a fost martoră la aceasta. A fost înaintea lor. Ei nu au putut-o nega. Ei nu au putut nega pretenţiile Lui, pentru că, tocmai Cuvântul pe care ei au spus că l-au crezut, a fost Acela Care a dovedit că era El. Pentru că, Dumnezeu a luat Cuvântul care trebuia să fie Mesia şi L-a arătat printr-un Om, şi ei au trebuit să scape de El. Era singura cale prin care ei puteau continua, era să scape de Mesia. Şi ei au făcut-o prin orbire şi ignoranţă, indiferent de educaţia lor. Ei erau deştepţi, inteligenţi; lumeşte vorbind.

E-135 Aşa cum am comparat seara trecută, când Lumina a lovit pe tânărul conducător bogat, priviţi ce a făcut el. El a respins; un om deştept. Pavel, un alt om deştept, Lumina l-a lovit. Ce a făcut el? El a acceptat-O. El a uitat-o, tot ce a cunoscut vreodată, ca el să poată cunoaşte pe Cristos. Aceea a făcut viaţa lui vrednică de Evanghelie. (Mesajul de duminică seara trecută.)

E-136 Acolo este ea azi. Loveşte poate pe vreun om mic, care a plecat, a avut o chemare de la Dumnezeu, el a simţit, a mers la vreun seminar şi a învăţat vreun crez. El trebuie să trăiască după acel crez sau renunţă la carnetul lui de părtăşie. Dacă o face, el este însemnat cu negru, nimeni altul nu-l v-a avea, pentru că odată el a aparţinut la altceva şi acum nu mai aparţine la aceasta. Ei socotesc că este ceva rău cu acel om, şi ei nu-l vor avea în adunarea lor. Când, adunarea priveşte numai după un semn, acela este, dacă el crede ceea ce cred ei.

E-137 Dacă el are un carnet, dacă el este Metodist, dacă el are un carnet... el aparţine la o altă părtăşie, sau un Unitarian, sau un Trinitarian, sau orice ar putea fi, biserica lui Dumnezeu, sau în rândurile Penticostale, şi toate rândurile acelea. Dacă el poartă un carnet, ei simt căci cartierele generale l-au verificat, şi i-au testat mintea, şi i-au dat un test psihiatru, şi să vadă dacă I.Q. [nivel de inteligenţă – Trans.] al lui era destul de înalt ca el să poată vorbi înaintea lor. Dacă nu, ei îl resping. Asta-i adevărat.

E-138 Dar, vedeţi voi, adunarea ar trebui să urmărească mâna Domnului, să vadă dacă Dumnezeu i-a dat lui ordinarea sau nu. Aceea este la ce ar trebui noi să privim. Dar azi ei răstignesc pe-pe-pe Fiul lui Dumnezeu din nou. Când, un om este capabil, prin harul lui Dumnezeu, să fie chemat de Dumnezeu, să lase pe Dumnezeu să Se reflecte prin el. "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi," a spus El. Observaţi ce zi este în care trăim noi!

E-139 Ei-ei iau, ei-ei iau-tocmai Calvarul, pe care noi îl putem în această dimineaţă, şi tocmai motivul. Acum, ei au ştiut că acela era Adevărul; dar din cauza geloziei, prejudecăţii. Ce le-a spus Isus? "Dacă Eu scot draci cu degetul lui Dumnezeu, atunci prin cine-cine îi scoateţi voi? Lăsaţi ca ei să fie judecătorii voştri, vedeţi, dacă Eu prin degetul lui Dumnezeu scot draci."

E-140 Acum, întocmai cum i-aţi auzi spunând, "Poţi tu dovedi că este degetul lui Dumnezeu?" Mie mi-ar fi plăcut să văd, mi-ar fi plăcut să aud acea întrebare pusă Lui. Ei au fost prea deştepţi pentru aceea.

E-141 Observaţi, "Pentru că El s-a făcut pe Sine Dumnezeu," şi El era Dumnezeu. "Şi noi nu-L vom avea să stăpânească peste noi."

E-142 Dar acum lucrul, acelaşi vechi strigăt vine din nou, "Acea Biblie a fost scrisă de oameni," spun ei. "Noi nu trebuie să trăim prin Aceea." Aceea este a lui Dumnezeu... Acela-i Cuvântul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu, Însuşi.
Eu vorbeam cu un om ieri, a spus, "Păi, vreun om ar fi putut să scrie acea Biblie."
Eu am spus, "Da, acolo era. Numele Lui, noi îl cunoaştem pe El ca Dumnezeu."

E-143 A fost scrisă în patru mii de ani aparte, aproape, Scripturile, din urmă de la Iov, tot drumul până la Noul Testament, şi scrisă de sute de-de... şi sute de ani aparte; şi a fost scrisă de oameni diferiţi, şi ei ne cunoscând pe celălalt, în diferite părţi ale ţării, şi nici un cuvânt din Ea nu va condamna pe celălalt. Eu provoc pe oricine să vină sub Sângele lui Isus Cristos şi să pretindă orice promisiune Acolo înăuntru! Dumnezeu este obligat să aibe grijă de Aceasta.

E-144 Dar ei nu o vor face. Ei vor veni, să spună, "O Doamne, eu vreau să fac ceva. Dă-mi un dar mare. Aleluia, Doamne! Glorie lui Dumnezeu, eu cred că l-am primit. Aleluia!" Aceasta nu va lucra niciodată. Tu poţi să aduci înainte o grămadă de psihologie, dar ea nu va lucra.

E-145 Dumnezeu trebuie să recunoască acea pocăinţă. Dumnezeu trebuie să facă aceea. Noi am putea spune multe pe acea linie, dar eu sper că voi-voi înţelegeţi.

E-146 Priviţi, însă acum ei nu vor avea Cuvântul să stăpânească peste ei. Eu spun, "Fiecare din voi întoarceţi-vă înapoi. Voi sunteţi botezaţi greşit. Voi aţi fost botezaţi în biserica Catolică."

E-147 "Cine eşti tu să ne spui nouă asta?" Acesta nu sunt eu, este Cuvântul. "Dar eu îţi spun, noi-noi credem..." Mie nu-mi pasă ce credeţi voi; este ceea ce spune Biblia. "Dar noi nu trebuie să trăim prin Aceea."

E-148 Voi să o faceţi, sau voi sunteţi sub judecata acestei Biblii. Pentru că, "Oricine va scoate un Cuvânt din Ea, sau adaugă unul la Ea, aceluia i se va scoate, partea, din Cartea Vieţii," fie el lucrător, preot, sau oricine este el. Voi trebuie să veniţi sub stăpânirea acestui Cuvânt, pentru că Acesta este Dumnezeu. Biblia spune că Acesta este Dumnezeu.

E-149 "Noi nu-L vom avea să stăpânească peste noi." Ei iau crezurile lor, şi denominaţiuni şi ale lor-ale lor lucruri mărunte în care ei cred, şi au fost adoptate de consilii omeneşti, şi le iau în locul Cuvântului lui Dumnezeu.

E-15

E-151 Şi azi ei iau cuvântul vreunui om, care este o minciună şi calea morţii, şi refuză să ia calea Vieţii, Cuvântul lui Dumnezeu. Eu condamn această generaţie, o acuz, în Cuvântul Domnului, că ei sunt greşiţi. Ei sunt vinovaţi de răstignire, sau încearcă să răstignească Duhul.

E-152 Ei cheamă pentru Ao trezire, peste tot. Cum veţi avea voi o trezire când Cuvântul Însuşi nu poate lucra prin oameni? Mi-ar place ca cineva să-mi răspundă aceea. Cum poate aceasta să facă, când voi negaţi tocmai Trezirea Însăşi? Bine a vorbit profetul despre ei, "forme de evlavie." Propriile lor forme, înapoi acolo, au negat Cuvântul Vieţii. Propriile lor forme, azi, neagă lucruri care le poate aduce o trezire; crezurile şi formele lor. Da, domnule.

E-153 Ei iau denominaţiunea şi crezurile lor în loc de-de Cuvânt, şi aceea răstigneşte Cuvântul Lui şi face Cuvântul Lui fără efect la oameni. Când ei văd Cuvântul lui Dumnezeu atât de viu şi doar se plasează pe Sine, că Dumnezeu a făcut promisiunea că El va face aceasta, şi aici El o face, şi ei fac haz de Acesta şi se depărtează de la ~l, aceasta este o hulă. Şi ei încearcă să răstignească Cuvântul Însuşi.

E-154 De ce Îl răstignesc ei? Ei nu pot răstigni Cuvântul nici mai mult cum nu ar putea răstigni pe Dumnezeu. Ei au putut răstigni trupul care îl ţinea pe Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Ei au putut răstigni pe acela, dar ei nu pot răstigni pe Dumnezeu. El trebuia să fie, de data aceea, din cauză că era Jertfa, să aducă înăuntru mulţi fii care erau predestinaţi la Viaţă Eternă. Ei au trebuit să o facă atunci, dar ei nu o pot face acum. Ei nu o pot face, pentru că Cuvântul Însuşi va trăi înainte. Dar ei...

E-155 "Ce fac ei? Cum se formează ei? Ce spui tu atunci, predicatorule? Cum îţi zideşti tu platforma ta aici, că ei Îl răstignesc, atunci?"

E-156 Ei răstignesc efectele Evangheliei asupra oamenilor, prin crezurile lor. Aceea este răstignirea. Aceea unde publicul şade în aceste mari morgi, numite biserici, denominaţiuni, şi trag o linie de crez, şi aceea a avut... Cuvântul lui Dumnezeu nu poate avea un efect asupra lor, pentru că ei-ei condamnă tocmai lucrurile care Cristos a spus că vor avea loc. Aceasta doar nu vine conform crezului lor.

E-157 Şi nici Isus nu a venit conform înţelegerii lor despre venirea Lui. El a venit în felul în care Dumnezeu L-a trimis, şi El a venit exact cu Cuvântul. Nu-i de mirare că El a spus că El a "ascuns Aceasta de ochii celor înţelepţi şi ,Pricepuţi, şi a descoperit-O pruncilor care vor învăţa." Înţelegeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-158 Oh, ei au răstignit efectele Cuvântului. Eu am o grămadă de Scripturi aici. Eu aş putea doar cita două sau trei din ele. Ei au răstignit Aceasta.
Voi spuneţi, "Cum răstignesc ei Cuvântul?"

E-159 Când Isus a spus că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, Evrei 13:8; ei spun, "În aşa fel El este." Vedeţi? În ordine.

E-160 Şi Isus a spus, ultima Lui poruncă către Biserică, "Mergeţi în toată lumea," Marcu 16, "mergeţi în toată lumea, şi predicaţi Evanghelia. Aceste semne vor urma pe cei ce cred. Toată lumea; la fiecare făptură!" Şi nu este atinsă încă pe jumătate. Şi sunt milioane care mor, în fiecare an, care nu, nici măcar nu au auzit Numele lui Isus. Deci, încă sunt poruncile generale. Încă este o poruncă a lui Dumnezeu. "Toată lumea, şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede şi se botează va fi salvat; cel ce nu crede va fi osândit. Şi aceste semne vor urma pe acei ce cred: în Numele Meu ei vor scoate draci; ei vor vorbi în limbi noi; dacă vor lua şerpi, sau bea lucruri de moarte, nu-i v-a vătăma; dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi."

E-161 Şi ei spun, "Aceea a fost pentru acea generaţie," şi ei fac porunca lui Dumnezeu fără efect, la Aceasta, şi ei răstignesc efectul Cuvântului la oameni. Amin.

E-162 Petru a spus, în Ziua Cincizecimii, cu cheile Împărăţiei; pe care Isus tocmai i le dăduse, "Orice spui tu aici, Eu voi spune Acolo sus."

E-163 Şi în Ziua Cincizecimii ei au întrebat ce ar putea face să primească Duhul Sfânt, că ei s-au bucurat atât de mult de El; urmărind pe alţii acţionând ca ceea ce ei ar fi numit prosteşte; se clătinau, şi săreau, şi cădeau, şi acţionau de parcă erau beţi.
Şi ei, spuneau, "Aceşti oameni sunt plini de vin nou."

E-164 Dar acolo era un om carţ s-a ridicat în picioare, cu numele de Petru, care avea cheile Împărăţiei, şi a spus, "Aceştia nu sunt beţi," Fapte 2, "precum presupuneţi, întrucât este ceasul al treilea din zi. Dar aceasta este aceea despre ce s-a vorbit." Vedeţi, drept înapoi la Cuvânt din nou, arătând că Duhul este încă Cuvânt, şi Cuvântul este încă Duh, Cuvântul lui Dumnezeu. "Şi va veni, aşa cum s-a vorbit de profetul Ioel, Ioel 2:38. 'Şi se va împlini în ultimele zile, zice Dumnezeu, Eu voi turna Duhul Meu peste toată suflarea."'

E-165 Ascultaţi la acel profet stând acolo. Uitaţi-vă la el, neînfricat, stând acolo asupra acelui grup, şi condamnându-i, acuzându-i. A spus, "Aceasta este Scriptura! Aceasta este ceea ce a fost vorbit de profetul! 'Eu voi turna Duhul Meu peste toată suflarea. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi. Peste robii şi roabele Mele Eu voi turna Duhul Meu; şi Eu voi arăta semne în ceruri sus, şi pe pământ; foc, şi stâlpi de fum, şi vapori."' Dovedind Aceasta prin Cuvânt, că Acesta era Cuvântul.

E-166 Şi ei au râs şi au făcut haz de Acesta, şi au mers la judecată. Şi oraşul a fost ars, şi şi-au mâncat copiii unul la altul. Şi astăzi ei sunt un popor împrăştiat prin toată lumea, arătând că Duhul Sfânt încă rămâne Cuvântul lui Dumnezeu, să aducă acest Cuvânt să-L facă viu.

E-167 Isus Cristos a fost Persoana, Omul, Dumnezeu. Aleluia. El a fost manifestarea lui Dumnezeu. El a fost Dumnezeu în formă de trup, ca să reflecte Cuvântul lui Dumnezeu pentru acea epocă, să facă acea epocă să vadă promisiunea lui Dumnezeu pentru acea epocă.

E-168 Şi Duhul Sfânt este acelaşi lucru azi. Este Duhul lui Dumnezeu asupra Cuvântului scris, încercând să găsească pe cineva să se reflecte pe Sine la această epocă, să dovedească că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Sfântul Ioan 14:12, "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Vedeţi, constant încercând să Îşi găsească calea să se reflecte pe Sine.

E-169 Şi ei n-au putut s-o facă. Oamenii s-au gândit atât de mult la denominaţiunile lor, micile lor cuiburi ce le aveau, şi aşa mai departe, numite "bisericile" lor, aşa că ei nu au vrut să asculte de aceasta. Aşa fac ei azi, acelaşi lucru, răstignesc din nou.

E-170 Petru, în Ziua Cincizecimii, el a spus, "Voi bărbaţi care locuiţi în Ierusalim, în Iudeea, ascultaţi de cuvintele mele. Aceştia nu sunt beţi. Dacă veţi sta liniştiţi, eu vă voi arăta ce este." Şi el merge înainte şi le explică.

E-171 Când inimile lor au fost străpunse, când ei au auzit Aceasta, au spus, "Ce putem face să fim salvaţi? Ce putem face să primim Aceasta? Noi suntem convinşi căci cuvântul tău este corect."

E-172 El a spus, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt. Pentru că aceasta este pentru voi şi copiii voştri, cei ce sunt departe, chiar atât de mulţi câţi Domnul Dumnezeul nostru îi va chema. Aceasta este ceea ce au ei de făcut. Să se pocăiască, şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos."

E-173 Şi, azi, Biserica Romano Catolică a adoptat, "Tată, Fiu, Duh Sfânt," ca să ia locul Aceluia. În loc de Acela, o împărtăşanie. "Scoate limba şi ia o azimă, şi preotul bea vinul, şi voi sunteţi una împreună. "Împărtăşirea," în loc de a fi Duhul Sfânt, numită, "sfânta Cuminecătură." Şi un "Tată, Fiu, Duh Sfânt," un botez trinitarian, când nici măcar nu este vorbit de acesta în Biblie. Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt este Domnul Isus Cristos. Şi când tu arăţi asta acestei generaţii ticăloase...

E-174 Aşa cum a spus Petru, "Mântuiţi-vă din această generaţie ticăloasă."

E-175 Când le arăţi Aceasta, ce fac ei? Fac haz de Aceasta, şi spun, "Biserica noastră nu învaţă Aceasta în felul acela." Atunci voi sunteţi vinovaţi, voi sunteţi vinovaţi de răstignirea lui Isus Cristos, prin a lua la oparte Puterea lui Dumnezeu de la oameni. Voi răstigniţi tocmai Cuvântul faţă de ei, şi vă condamnaţi voi înşivă cu adunarea voastră, îi conduceţi într-o capcană de moarte.

E-176 Aşa cum am spus despre acel lucrător duminica trecută, era Martin Luther King jos acolo cu acei oameni scumpi, conducându-i drept într-o capcană de moarte. Oh, dacă cineva ar putea măcar vorbi acelui om! Doresc să fi putut. Doar pentru o mică revoltă de propunere şcolară, vedeţi, sau ceva... Ce diferenţă? Doamne, Dumnezeule! Dacă oamenii nu au destulă inimă să se asocieze cu un om din cauza culorii lui, ei sunt condamnaţi şi morţi, oricum. Naţiunea le dă drept. Nu luptaţi împotriva ei. Nu. Ce ar fi dacă cineva ar fi spus tuturor Irlandezilor sau cineva, tuturor Germanilor, sau altcuiva, că trebuie să se disocieze? Aceea niciodată nu ar deranja Creştinii. Ei s-ar mişca drept înainte. Şi omul acela este un Creştin. Ca un-ca un lucrător, el nu ar trebui să-i conducă pe oamenii aceia într-o revoltă împotriva aceluia. Ei vor cauza ca milioane să moară. Aceasta va începe o altă revoluţie. Şi este o ruşine să faci aceea.

E-177 Acelaşi lucru se întâmplă chiar aici. [Fratele Branham bate o dată în amvon – Ed.] Exact acelaşi lucru din nou. Asta-i adevărat. Vedeţi? Oamenii, ce ar fi dacă ei s-ar uita numai la Adevăr, şi să vadă ce este Adevărul. "Biserica noastră nu crede aceea. Noi avem o altă cale." Ei bine, nu este calea corectă. Aceasta nu este treaba.

E-178 El a spus, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor." Acum ei nu o vor face. Oh, atunci ce au făcut ei? Acum acela este doar un lucru, peste sute. Noi vom ajunge la el, poate, cât putem de repede.

E-179 Acum a doua răstignire, atunci. Dacă un om acceptă "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," un-un crez în locul Cuvântului, titluri în locul Numelui, ce face el oamenilor? El răstigneşte efectele Cuvântului la oameni, când el spune, că, "Marcu 16 a fost doar pentru generaţia aceea."

E-180 Iar Dumnezeu a spus, El însuşi chiar acolo, Isus vorbindu¬le, a spus, "Mergeţi în toată lumea, şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede şi este botezat va fi mântuit; cel ce nu crede va fi osândit. Şi aceste semne vor urma pe cei..." Cât de departe? Fiecare naţiune, fiecare crez, fiecare limbă, fiecare rasă, fiecare popor, aceeaşi Evanghelie. "Şi aceste semne vor urma pe cei ce cred." Şi când un om încearcă să taie aceea afară din Biblie, el răstigneşte efectele Evangheliei pentru acea adunare. Deci eu vă acuz, în Numele lui Isus Cristos! Voi sunteţi vinovaţi de omorârea Domnului!

E-181 Biserica L-a urât. De ce? El era tocmai Dumnezeul lor. Ei L-au urât, şi L-au negat de a fi Mesia lor. Nu, domnule, ei nu au vrut un Mesia ca acela.

E-182 Jar azi biserica face acelaşi lucru. Ea neagă Cuvântul. Ei nu Îl vor. Este în contradicţie cu ceea ce au fost ei învăţaţi să creadă prin crezurile lor.

E-183 Şi Cuvântul este Mesia. Voi credeţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ei bine, reflectarea Cuvântului atunci ce este? O reflectare a lui Mesia, care este Duhul Sfânt printre noi. El se reflectă pe Sine, încearcă, oriunde poate El găsi o lampă prin care El poate privi, care nu este afumată cu crezuri şi lucruri, El poate da Lumină prin ea.

E-184 Amintiţi-vă, "ele s-au trezit şi şi-au curăţit lămpile lor," şi şi-au spălat sticlele, dar era prea târziu. Deci când un om vede aceşti Luterani, Prezbiterieni, Metodişti, încercând să intre înăuntru în aceste ultime zile să primească Duhul Sfânt, păi, voi ştiţi că ei nu-L capătă. Ei bine, ei ar putea vorbi în limbi şi sări în sus şi-n jos, dar urmăriţi ce se întâmplă. Ei absolut... Este un semn al timpului că ea este terminată. Noi suntem la sfârşit.

E-185 Aproape oricând, Biserica ar putea auzi chemarea, să, "Veniţi Sus!" Amin.

E-186 Doar exact şezând chiar în ordine. Duhul Sfânt aici făcând pe Isus Cristos o realitate prin acei prin care El poate lucra, dovedindu-se pe Sine; vine jos, ia fotografia Lui, o arată, face ca ştiinţa să o ia, să discute despre ea, şi toate celelalte, dovedind chiar exact că ce El a spus El va face. Făcând exact lucrurile pe care El a spus că El le va face, Scriptural. Acum, nu vreun crez, sau vreo idee prelucrată de vreun om, o mulţime de sânge, foc, şi fum, şi lucruri; ci o evidenţă Mesianică Scripturală. Au o mulţime de imitări şi imitatori, şi-şi aşa mai departe; dar aceea Îl face numai Cuvântul real să strălucească cel mai bine, asta-i adevărat, îi lasă pe oamenii care sunt spirituali, care pot judeca între bine şi rău. Vedeţi?

E-187 Îl neagă pe El! Au negat pe Mesia lor, "Noi nu L-am vrut." Şi acelaşi lucru fac ei azi, "Ei bine, dacă eu trebuie să merg acolo jos şi să acţionez ca acel grup, eu nu-L vreau deloc." În ordine, atunci tu nu-L ai, deloc. Asta-i tot. Vedeţi? La fel acum.

E-188 Deşi El a fost potrivit identificat, ei nu L-au vrut. Ei L-au urât. De ce a fost aceasta? Noi am numit păstorii lor o grămadă de "şerpi." El a spus, "Voi grămadă de pereţi văruiţi. Voi nu sunteţi nimic decât un cimitir. Exteriorul vostru este şlefuit cu robe şi gulere întoarse, şi în interior sunt oase de oameni morţi." Vedeţi? El nu i-a menajat cu nimic. Un micuţ Galilean, un fiu de tâmplar, dar El nu i-a menajat cu nimic. El le-a spus.

E-189 "Nu gândiţi," a spus Ioan, premergătorul Lui, a spus... El este altul care nu a menajat cu nimic. El a spus, "Nu veniţi în jur aici spunând cum îl aveţi pe Abraham ca părintele nostru. Dumnezeu poate din aceste pietre să ridice copii lui Abraham." Da, domnule. "Securea este pusă la rădăcina pomului, şi fiecare pom care nu aduce roade este retezat jos şi aruncat în foc." Da, domnule. Dumnezeu este strict, este ferm şi serios cu Cuvântul Lui. Da, domnule.

E-190 Observaţi, Isus, dovedit de Scriptură! Voi mă auziţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Isus a fost identificat de Dumnezeu, prin Scripturi, că El era Mesia. Este adevărat? ["Amin."] Noi vom ajunge la acuzaţia lui Petru, în câteva minute, şi veţi afla dacă a fost sau nu. El a fost temeinic identificat, că El era Dumnezeu manifestat într-un Om, numit Fiul lui Dumnezeu. Asta-i adevărat. Cu toate că, El a fost potrivit identificat şi adeverit Cuvântul promis, că El era Mesia. Moise a spus, "Acest Mesia, când El vine, El va fi un profet," şi toate aceste lucruri vor avea loc.

E-191 Femeia mică cu... stând la fântână, şi toată starea murdară în care era ea, ce a simbolizat aceea? Că Dumnezeu în aceste ultime zile va trage afară proscrişi.

E-192 Amintiţi-vă seara trecută, la cununie... Sau, data cealaltă când am predicat aici. La cina de nuntă, ei au spus cum ei au spus. "Eu am făcut un mare ospăţ, şi aşa mai departe. Şi toţi aceşti oameni, Eu i-am rugat, şi fiecare avea o scuză. 'Eu nu o pot face, pentru că ar ruina crezurile noastre. Eu nu pot veni, pentru că eu am a mea... Eu mi-am luat o nevastă; ea nu mă lasă să vin. Doamne, eu-eu m-am căsătorit cu o biserică aici jos. Mama mea a fost Metodistă, sau Baptistă, sau o Catolică, sau Prote-... eu doar nu pot sta pentru Acela."'

E-193 El a spus, "Şi voi nu veţi veni? Şi nu veţi gusta cina Mea! Dar ieşiţi acolo afară şi siliţi prostituate şi curve, şi beţivani, şi orice există acolo. Aduceţi-i înăuntru, şi Eu îi voi îndrepta. Eu Mi-am făcut cina, şi oaspeţii Mei-Mei... Masa Mea este aşezată, şi acolo urmează să fie cineva acolo." Ei nu au venit. El i-a condamnat pe acei Iudei.

E-194 Dar cum este azi? "Eu-eu-eu aparţin la cea Prezbiteriană. Eu-eu nu pot. Eu sunt Metodist, Lutheran. Eu sunt unitarian. Eu sunt duotarian. Eu sunt aceasta. Eu nu pot. Eu nu pot." Acolo sunteţi voi. Voi nu veţi fi acolo atunci! Aceea este exact ce a spus El. În ordine.

E-195 Complet adeverit, Mesia. Complet adeverit, Cuvântul, Cuvântul promis. Dumnezeul care a promis Cuvântul, că acesta ce va fi Mesia, aici El a venit şi a stat exact. El le-a spus, "Acum, unde am greşit Eu?" Dacă nu Mă puteţi crede ca un Om, credeţi lucrările care le fac Eu; căci ele sunt lucrurile care spun Cine sunt Eu. Ele sunt acelea ce spun că Eu sunt Mesia. Voi nu vreţi să Mă credeţi, pentru că vă gîndiţi că-că Iosif de acolo... Şi Eu am fost născut acolo în acea mică colibă, şi-şi tatăl Meu vitreg aici este un-un tâmplar jos acolo. Şi-şi voi..."

E-196 Când El a venit acolo în Galileea, ei, şi urma să facă... El a spus, "Măi, cine este acest Ins? Cine este Acesta? Ei bine, acest Om, nu este acela... Nu este Joses şi ei toţi fraţii Lui aici? Nu sunt surorile Lui cu noi? Nu este mama Lui numită Maria, şi tatăl Lui numit Iosif? De unde, de unde aţi luat voi un Ins ca acela? Din ce şcoală a venit El? El nu are carnet de părtăşie. El, El nu are nici un fel de recomandare. Unde a făcut un Ins ca acela... Unde aţi luat aceasta, oricum?"

E-197 Şi Biblia a spus că El a fost-El a fost ofensat. El a spus... Multe lucrări puternice El nu a putut face; şi El doar şi-a întors spatele şi a plecat de la ei. El a spus, "Un profet nu este lipsit de onoare decât printre propriul lui popor, înţelegeţi, în propria lui ţară," urmăriţi, "sau în propria lui ţară."

E-198 Acolo este El, complet adeverit, Mesia. Nu şi-a luat nici o stimă de-a Lui proprie. El a spus, "Eu nu pot face nimic decât ce văd pe Tatăl făcând." Şi El i-a provocat să întrebe dacă acela era Mesia.

E-199 Şi priviţi la acea mică femeie cu reputaţie rea; ea a recunoscut aceasta. Ea, ea nu era nedocumentată. Candela nu era... Ea era moral greşită, desigur. Nimeni nu ar aproba aceea. Legile lui Dumnezeu condamnă aceea. Ea era moral greşită. Dar ea...

E-200 Vedeţi, Dumnezeu nu vă judecă pe ale voastre... ceea ce sunteţi. El se bucură... El nu judecă cât de mari sunteţi sau cât de mici sunteţi. El vă judecă inima, ceea ce vreţi să fiţi.

E-201 Şi ea nu a vrut nici unul din acele lucruri. Şi când Acesta a strălucit înaintea ei, Acela era ce ea vroia. Nu contează ce era ea atunci, ea era gata să vină. Vedeţi? Dumnezeu judecă inima. Omul judecă aparenţa exterioară. Dumnezeu se uită la inimă. Nu contează ce a fost ea; Lumina aceea a sclipit, şi aceea a stabilit-o. Ea a apucat-esenţa Vieţii Eterne.

E-202 Oh, vai, ce bogată este aceasta, pentru mine, înţelegeţi, să văd şi să ştiu că acesta este Adevărul. Eu voi-eu voi sta lângă Acesta. Eu voi lăsa... Dumnezeul Cerului se va ridica, şi glasul meu va fi pe banda magnetică a marelui timp al lui Dumnezeu acolo, şi va condamna această generaţie în ziua din urmă. Pentru că, este-este pe bandă magnetică, apoi va fi pe banda Eternă atunci. Asta-i adevărat. Condamn această generaţie de predicatori care au o formă de evlavie, şi neagă Puterea Cuvântului şi manifestarea Lui când El este complet identificat că încă El este Isus Cristos, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Eu îi acuz, prin Cuvântul lui Dumnezeu.

E-203 Eu va trebui să ajung la o altă promisiune, repede, pentru că noi avem numai vreo cinsprezece minute.

E-204 "Acolo ei-acolo ei..." Ce? Oh, vai! Calvarul! Şi ei L-au "răstignit," în al treilea rând. Ei L-au răstignit, prin a nu recunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu promis manifestat. Şi de ce au răstignit ei pe acel Om? Vă puteţi doar imagina? Lăsaţi-mă să merg înapoi un minut. De ce acei oameni ar răstigni un Om ca acela? Aşa cum Maria...

E-205 Aşa cum am citit odată o carte, numită Prinţul Casei lui David. A fost scrisă de Ingraham, Doctor Ingraham. Minunată carte! Este o dramă, se presupune a fi în parte adevărată, a fost luată dintr-un vechi manuscris despre o femeie numită Adina, că ea... Ea a mers acolo în Palestina, de la-de jos din Egipt, la Cairo, cred eu că era, să-şi termine studiile. Şi ea a fost acolo în perioada timpului lui-lui Cristos, şi ea trebuia să-i scrie înapoi tatălui ei. Ar fi bine dacă aţi lua-o şi aţi citi-o. Este, este într-adevăr bună. Prinţul Casei lui David. Acelaşi om care a scris Stâlpul de Foc; şi, din aceea, Cecil DeMilles a luat Cele Zece Porunci.

E-206 Acum noi aflăm că, în această carte, această Adina a scris înapoi. Şi ea a spus, în ziua răstignirii, că Maria Magdalena, din care El a scos şapte draci, a alergat înaintea mulţimii, a spus, "Ce a făcut El? Ce a făcut El? Doar a vindecat bolnavii şi a încercat să elibereze pe cei ce erau în închisori! Ce a făcut El decât numai bine? Cineva să spună aceasta!"

E-207 Şi un bărbat a pleznit-o până dincolo de curte, aproape, şi a spus, "Veţi crede voi pe acea femeie proastă, înaintea preoţilor voştri?"

E-208 Acolo sunteţi voi. Vedeţi? Ce a făcut El? El nu a făcut nimic. De ce L-au răstignit ei? De ce? De ce? Pentru că ei nu au recunoscut Cine era El.

E-209 Este acelaşi lucru astăzi. Predicatorii, şi oamenii din zilele acestea, şi învăţătorii noştri moderni, aşa de mult au îndoctrinat pe oameni să creadă că Aceasta este "vrăjitorie, sau diavolul, sau o telepatie mintală, sau ceva păcăleală, sau vreun fel de truc," încât oamenii nu recunosc că aceasta este adeverirea Cuvântului lui Dumnezeu pentru această zi. Sunt semnele zilei de pe urmă.

E-210 Bisericile, dacă tu nu aparţii de organizaţia lor, ei vor spune, "Ah, păi, aceea este ceva invenţie. Aceea este-aceea este o păcăleală. Păi, priveşte jos aici la Aşa-şi-aşa şi Aşa-şi¬aşa." Dar lăsaţi-i o dată să dovedească adevăratul Lucru ca fiind o păcăleală. Aha. Lăsaţi-i o dată să dovedească că Acesta este greşit. Ei nu o pot face. Acesta niciodată nu a fost cunoscut să fie greşit, şi El nu va fi, pentru că Acesta este Dumnezeu. Vedeţi? Dar le place să arate cu degetul.

E-211 Ei gândesc, "Oh, bine, dacă ar fi fost vreun om cu un nume mare!" Pentru că este un mic grup, un mic mănunchi care este cumva proscris, "Ei bine, noi scoatem acea persoană afară din biserica noastră." Vedeţi? "Ei, ei obişnuiau să vină la grupul nostru, vedeţi, dar ei au mers acolo cu aceasta, şi ei au mers acolo cu aceea, şi acum, vedeţi, ei o sfârşesc... Ei bine, priviţi ce este, cine este el."

E-212 Mie nu-mi pasă. Ei au putut spune acelaşi lucru despre Petru, Iacov, şi Ioan. Sau, "Un om ignorant şi neînvăţat," au spus ei. Dar ei au trebuit să-şi dea seama, că ceva s-a întâmplat de la acel timp. Ei au fost cu Isus. Aceea este ce a făcut deosebirea. Vedeţi?

E-213 Ei au făcut-o pentru că ei nu au ştiut Cine era El. Ei nu au ştiut că adeverirea Cuvântului lui Dumnezeu nu stătea sus acolo în acea zi... Acum, a fost într-o zi, şi aceea era drept; a fost, într-o zi, doar să ţină acele legi şi lucruri. Dar aceleaşi legi care au fost, care ei le ţineau, i-a îndreptat spre un timp când El va veni şi să fie acest Om care El trebuia să fie. Ei au avut această parte, dar nu au luat cealaltă parte.

E-214 Şi acela este acelaşi lucru ce fac ei acum. Ei au o biserică, şi ei "cred în Isus Cristos," şi spun că ei cred, şi lucruri, dar neagă ora în care noi trăim! Încă aduc vechiul proverb din nou înapoi; omul mereu laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut, privind înainte pentru ceea ce ar face El, şi, sau va face, şi ignoră ce face El, şi este condamnat de aceasta. Vedeţi? Ei gândesc, "Dumnezeu este minunat. Ce mare este El! Ce urmează El să facă: El o să vină, şi va fi o Răpire, într-o zi, şi să mergem Acasă," şi neagă tocmai semnele şi minunile chiar aici la timpul în care Scripturile spun că El o va face. Pierd întregul Lucru!

E-215 "Dacă orbul conduce orbul," a spus Isus, "ei toţi vor cădea în groapă." Doar rugaţi-vă ca Dumnezeu să ne deschidă ochii în aceste ultime zile. În ordine.

E-216 Acum, la fel, ei fac la fel astăzi. Ei neagă şi răstignesc pe acelaşi Dumnezeu, astăzi, prin a nu-L cunoaşte. La fel, prin a¬-L nega. Şi făcând aşa, prin a nega lucrurile pe care ei le fac azi, ei nu răstignesc din nou pe Cristos, de fapt, dar ei au hulit Duhul Sfânt. Şi prin a face aceasta, ei sunt... Cum hulesc ei Duhul Sfânt? Cum?

E-217 Cum L-au hulit ei acolo, acolo în urmă? Păi, ei nu au putut să-L hulească atunci; Acesta încă nu venise. Ei au numit pe Isus "Beelzebub," L-au numit "Beelzebub," pentru că El putea cunoaşte secretele inimilor lor, şi lucruri. Ei au spus, "Acesta este un drac." Cu alte cuvinte, "El este un ghicitor. Aşa este cum face El aceasta, este prin ghicire. El nu este nimic decât un drac." Vedeţi, ei nu au avut un profet în patru sute de ani, şi ei au crescut afară din aceasta. Vedeţi? Ei doar au avut legile lor. Ei au spus, "Acesta este Beelzebub."

E-218 Şi Isus a spus, "Eu vă voi ierta pentru aceea, dar când Duhul Sfânt vine," vedeţi, acum, "voi vorbiţi un cuvânt împotriva Lui, şi niciodată nu vă v-a fi iertat."

E-219 Amintiţi-vă, va fi, şi nu poate, sub nici o formă, nici o milă, când voi huliţi, şi numiţi Duhul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu care este adeverit de către Duhul... Vedeţi, Cuvântul spune aşa, Duhul Îl adevereşte, şi voi Îl numiţi un "lucru necurat," voi aţi traversat linia dintre milă şi judecată, şi niciodată nu puteţi fi iertaţi pentru aceasta.

E-220 Acela-i motivul că eu acuz această generaţie, de vinovăţie, de răstignire, hulind manifestatul Fiu al lui Dumnezeu aşa cum a fost promis de toţi profeţii, şi Cristos Însuşi, de a fi în ultimele zile; aşa cum a fost în zilele lui Noe, în zilele Sodomei. Hulă! Care, ei răstignesc, faţă de oameni, pe Fiul lui Dumnezeu din nou, Cuvântul Lui adeverit. Un cuvânt împotriva Lui nu poate fi niciodată iertat.

E-221 Acum ce veţi face voi atunci? Ce o să suportaţi voi? Ei sunt condamnaţi, aşteptând doar ceasul mâniei lui Dumnezeu să fie turnat afară. Ei îi vor fărâmiţa.

E-222 Iubind învăţătura denominaţiunilor şi dogmelor făcute de om mai bine decât Cuvântul adeverit al lui Dumnezeu; această generaţie de oameni. Oh! Eu-eu doar doresc să fi avut mai mult timp pentru aceasta. Vedeţi? Această generaţie de oameni, această generaţie nesocoteşte descoperirea lui Dumnezeu. [Fratele Branham bate uşor pe Biblia lui de câteva ori – Ed.] Dar noi umblăm unde au călcat apostolii. Asta-i adevărat.
'"Dumnezeu,' spui tu? Ei bine, şi alţii spun asta."
Dumnezeu adevereşte Aceasta.

E-223 Isus a spus, "Dacă-dacă-dacă lucrările nu vorbesc de Mine, atunci doar mergeţi înainte şi spuneţi că Eu o spun de la Mine. Dar dacă lucrările vorbesc, voi mai bine credeţi lucrările, vedeţi, pentru că este ceasul." A spus, "Voi ştiţi că mâine soarele va străluci, sau va fi vreme urâtă; după cerul care este roşu şi mohorât, mâine va fi frumos." A spus, "Voi puteţi discerne faţa cerurilor; dar semnele timpului, voi nu ştiţi nimic despre ele. Dacă voi aţi fi cunoscut pe Dumnezeu, voi aţi fi cunoscut ziua Mea."

E-224 Şi ei au spus, "Tu iei aşa de mult asupra Ta; Tu te faci Dumnezeu." Şi ei L-au pus pe cruce.

E-225 Şi Duhul Sfânt, astăzi, nu este nici o a treia Persoană. El este Dumnezeu, Însuşi, manifestat în trup uman, prin Sângele lui Isus Cristos, să sfinţească o viaţă prin care El să Se poată reflecta. Şi ei răstignesc acelaşi Cuvânt făcut manifest. Voi înţelegeţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Răstignirea lui Cristos, astăzi, sunt oamenii care vor nega pe Fiul lui Dumnezeu adeverit şi manifestat printre oameni, prin lucrurile Lui-Lui pe care El a spus că vor avea loc în această zi prin Cuvântul Lui. Vedeţi?

E-226 Acum, aceeaşi adeverire, va trebui să fie aceeaşi, dacă El este acelaşi Fiu al lui Dumnezeu, pentru că El a spus în Sfântul Ioan 14:12, acum, că, "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." Evrei 13:8, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." "Dacă veţi rămâne în Mine," Ioan 15, "dacă rămâneţi în Mine, şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi doar ce voiţi şi vă v-a fi dat." Da, domnule!

E-227 Amintiţi-vă, ei erau oameni foarte religioşi care au făcut aceea. Ei nu erau din afară. Ei erau oameni religioşi din ziua aceea. Şi aceia sunt cei ce o fac astăzi, sunt oamenii religioşi; aceeaşi răstignire, acelaşi lucru azi. Repede...

E-228 "Acolo ei L-au răstignit." Atunci, atunci? Sigur. Atunci ei au respins Cuvântul lui Dumnezeu făcut manifest, acceptând crezurile lor în locul Cuvântului.

E-229 Este aceea ceea ce fac ei azi? Aceea este exact, facând la fel astăzi. El a fost Cuvântul; şi ei au respins Cuvântul. Acela este un punct pe care eu vreau ca voi să nu-l pierdeţi, înţelegeţi, eu vreau ca voi să nu-l pierdeţi. El era Cuvântul, şi, când ei L-au respins, ei au respins Cuvântul. Şi când ei L-au respins, ei în final L-au răstignit. Şi aceea este ce au făcut ei azi: au respins Cuvântul lui Dumnezeu, şi au acceptat crezurile lor; şi au răstignit, public, înaintea adunării lor, lucrarea Duhului Sfânt. Şi ei sunt vinovaţi, şi eu îi acuz în Numele lui Isus Cristos.

E-23

E-231 Şi acum, printr-o federaţie de biserică, prin planul diavolului, încearcă să vină înăuntru şi să spună, "Acum noi vom veni, cumpărăm nişte Ulei." Ei sunt respinşi. Şi ei au... Ei sunt vinovaţi de răstignirea lui Isus Cristos. Voi o luaţi pe condiţiile lui Dumnezeu, sau condiţiile voastre nu vor merge. Vedeţi?

E-232 Ei au respins Cuvântul lui Dumnezeu făcut manifest, pentru crezurile lor, şi ei fac la fel azi. "El era Cuvântul," Ioan, Sfântul Ioan 1. Evrei 13:8 spune, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Atunci ei Îl răstignesc din nou.

E-233 Ştiaţi voi că Biblia a spus că noi am putea face aceea? Câţi ar dori să citească doar puţin? Îmi veţi da alte cinsprezece minute din acesta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] În ordine. Să întoarcem acolo acum, doar un minut, o "răstignire din nou." Să mergem acolo la Evrei, capitolul al 6-lea, şi să citim doar un pic. Evrei al 6-lea, şi să vedem dacă noi "răstignim pe Fiul lui Dumnezeu din nou," să vedem dacă poate să se facă.
Voi spuneţi, "Tu nu-L poţi răstigni a doua oară."

E-234 Noi vom afla dacă putem sau nu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Este adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Este Evrei 6:1.
De aceea lăsând principiile învăţăturii lui Cristos, să mergem mai departe la perfecţiune; nu pe punerea unei fundaţii de pocăinţă şi lucrări moarte, şi de credinţă către Dumnezeu,
Şi de învăţătură despre botez, ... punerea mâinilor, şi despre învierea morţilor, şi de judecata eternă.
... aceasta noi vom face, dacă Dumnezeu permite.

E-235 Vedeţi, Pavel vrea să se ştie că aceste lucruri aici sunt absolut esenţiale; botezuri, punerea mâinilor, învierea, a doua Venire. Toate aceste lucruri sunt Eterne. Ele sunt absolut Adevărul.

E-236 Acum observaţi, "Căci este imposibil." Citiţi-l cu mine, acest singur verset. Eu vreau să-l citiţi cu mine acum, versetul al 4-lea. [Fratele Branham şi adunarea citesc următoarele trei versete în unison – Ed.]
Căci este cu neputinţă pentru aceia care au fost odată luminaţi, şi au gustat din darul ceresc, şi au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt,
Şi au gustat din cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, şi puterea lumii care are să vină,
Dacă ei vor cădea, să fie înnoiţi iarăşi spre pocăinţă; văzând că ei răstignesc pentru ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu din nou, şi-L pun la o ruşine publică.

E-237 Este acela cuvântul meu, sau al Lui? "Omul care vine la o cunoştinţă." Amintiţi-vă, ei niciodată nu L-au avut. Ei erau credincioşi de graniţă. "După ce noi am primit cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu," voi o primiţi de la o cunoştinţă, de la a-L citi şi vedea, "şi apoi să-L respingi, atunci, tu, este imposibil ca tu să fii vreodată salvat." Aţi citit aceea acum? Vedeţi, "A primit o cunoştinţă a Adevărului," doar, voi o înţelegeţi. Voi niciodată nu L-aţi primit.

E-238 Este ca acei credincioşi care s-au dus afară. Este tocmai un model al călătoriei. Acest, acest al treilea, acest al treilea exod, este doar un model al restului din ele. Priviţi, priviţi înapoi acolo. Lăsaţi-mă să vă arăt ceva acum, doar un minut. Scuzaţi expresia. Priviţi.

E-239 Israelul a tras afară doisprezece bărbaţi, câte unul din fiecare seminţie, cap denominaţional, şi i-au adus acolo la marginea graniţei, la ţara făgăduită, şi le-au arătat lucrurile bune ce vor veni, ce aveau ei. Şi ei au venit înapoi, plângându¬se, că, "Noi nu eram în stare să o facem."

E-240 Dar acolo erau doi dintre cei doisprezece, Iosua şi Caleb, au spus că ei s-au uitat la Cuvânt. "Dumnezeu a spus că este a noastră, şi noi suntem mai mult decât în stare să o luăm." Este adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.]

E-241 Ce era aceea? Credincioşi de graniţă. Vedeţi, ei erau de fapt născuţi în biserică. Ei erau căpetenii ale oamenilor. Ei erau episcopi, să spun aşa, care au umblat drept în jos până unde Cuvântul lui Dumnezeu a fost arătat ca fiind Adevărul. "Acolo este ţara!" Ei niciodată nu au fost acolo. Ei nu au ştiut că era acolo. Dar ei au venit jos să vadă că era acolo. "Acolo era ea!" Şi Caleb şi Iosua au mers dincolo, şi au adus înapoi un-un-un ciorchine de struguri şi i-au lăsat să mănânce ceva din ei. Şi ei au gustat din ţara bună, şi apoi au mers înapoi şi au spus, "Noi nu o putem face. Vedeţi? Noi doar nu o putem face."

E-242 Aici este acelaşi grup, în timpul lui Isus Cristos. "Rabbi, noi ştim că Tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu." Vedeţi? Graniţă! "Noi ştim că Tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu. Nici un om nu ar putea face lucrările care le faci Tu. Noi recunoaştem că Dumnezeu trebuie să fie acolo." De ce nu au acceptat ei aceasta? De ce nu au luat-o ei? Graniţă! Graniţă!

E-243 Aici ei sunt în acest al treilea exod; acelaşi semn, aceeaşi manifestare, acelaşi Cristos, acelaşi Duh Sfânt, aceleaşi lucrări, acelaşi Dumnezeu, acelaşi Mesaj, şi ei nu Îl pot lua. Ei ar trebui să renunţe la carnetul lor de părtăşie. Ce este? "Ei au avut o cunoştinţă a Adevărului." Ei au privit şi au văzut că este absolut Adevărul. Ei nu pot să-L nege. Revistele trebuie să mărturisească că ei L-au văzut. Fotografiile, ziarele, dovada, învierea morţilor, declaraţiile doctorilor despre bolnavi, ei trebuie să spună că este El. Şi prevestirile, nici una din ele nu au dat greş vreodată de-a lungul anilor, fiecare dintre ele doar exact la punct, ei nu pot spune decât că este Dumnezeu. Dar ei nu pot să-L accepte.

E-244 Acea mulţime de lucrători în Chicago, trei sute şi câţiva dintre ei, urmau să vină jos şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Unde sunt ei? Preţul este prea mare. Ei nu o pot face. Ce este? Biblia a spus, când ei fac aceea, ce fac ei? Ei se separă pe ei înşişi între milă şi judecată. "Căci este imposibil pentru cei ce au fost odată luminaţi," au fost aduşi să se uite la Acesta, "şi au avut o cunoştinţă a Adevărului, şi au gustat din Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, dacă ei se întorc de la El, unde ei ar trebui să se reînnoiască din nou, spun, 'Ei bine, acum, eu voi, da, ..."'

E-245 V oi Prezbiterienilor, voi Metodiştilor, şi Baptiştilor, şi Luteranilor, şi lucrul acesta al Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline, spunând că ei "intră înăuntru," aţi refuzat Mesajul. Biserica voastră o va face. Vor fi individuali înăuntru acolo, desigur. Dar, nu biserica; tu trebuie să ieşi afară din biserică, pentru a-L primi. Vedeţi? Asta-i adevărat. Individualii sunt în ordine.

E-246 Dar când te gândeşti că biserica Prezbiteriană urmează să primească Duhul Sfânt, şi ei cu toţii îşi iau documentele jos, şi, voi niciodată să nu gândiţi asta. Şi voi gândiţi că voi Metodiştii urmează să o faceţi? Voi nu o veţi face niciodată. Voi credeţi voi Trinitarienilor că veţi primi vreodată Numele lui Isus Cristos şi să fiţi botezaţi fiecare dintre voi în... Voi nu o veţi face niciodată. Voi nu o veţi face niciodată. Dar individuali vor veni şi o vor face, asta-i adevărat, şi acela este semnul Venirii Lui. Dar acele biserici care au văzut Adevărul, şi L-au respins în consiliile lor, "este imposibil."

E-247 Atunci, ei sunt vinovaţi de răstignirea lui Isus Cristos. Şi eu îi acuz prin Cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu are... "Cum îi acuzi tu pe ei, Frate Branham?" Eu îi acuz, că Dumnezeu clar s-a identificat pe Sine în Cuvântul Lui, în ultimele zile, şi s-a făcut pe Sine să se ştie că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, şi ei cu răceală L-au refuzat. Şi voi sunteţi vinovaţi de răstignirea lui Isus Cristos, prin hulirea Duhului Sfânt. Asta-i adevărat.

E-248 Noi vă ducem înainte la Evrei 10, din nou, unde ni se spune din nou în Scripturi, nu numai că este "imposibil," dar voi nu puteţi niciodată. Aceasta vă separă de Dumnezeu, Etern. Voi niciodată nu puteţi veni din nou în Prezenţa lui Dumnezeu, când voi respingeţi Duhul Sfânt şi faceţi haz de El.

E-249 Acum, vedeţi, "au gustat din Cuvânt." Vedeţi, credincioşi de graniţă!
"Oh, tu spui că acei inşi nu au fost credincioşi?"

E-250 Ei erau credincioşi, sau credincioşi pretinşi, dar când s-a ajuns la Cuvânt... Ei erau Israel. Ei au ieşit sub sânge. Ei au ieşit afară sub semnele lui Moise. Ei au văzut semnele acelea lucrând.
Dumnezeu a spus, "Eu vă voi duce dincolo."

E-251 Şi când s-a venit drept jos la principiul Cuvântului promis care urma să vină, ce au spus ei? "Oh, noi nu o putem face." Vedeţi?

E-252 Şi aici ei au venit înapoi, cu struguri şi de toate, să dovedească că ţara este în ordine. Cuvântul lui Dumnezeu este corect. Dumnezeu a spus, "Eu v-o dau vouă."

E-253 Dar împrejurările, "Doamne," au spus, "noi arătăm ca lăcustele, pe lângă ei. Noi nu o putem face, orice ar fi."

E-254 Cu câţiva ani în urmă când această carapace veche stătea aici ca un tabernacol, cineva a venit înăuntru, şi a păşit acolo afară şi mi-a vorbit, a spus, "Billy, tu o să predici la patru stâlpi, într-una din aceste zile, cu mesaje ca acelea."

E-255 Eu am spus, "Eu voi predica la patru stâlpi, căci Dumnezeu este în stare din acei stâlpi să ridice copii lui Abraham." Da, domnule. Este Adevărul. Eu am spus, "Dacă tu ai ceva cu ce poţi să-L combaţi, să-l avem." Doar le place să se răfuiască, dar când se ajunge la un loc să arate aceasta, aceea este diferit. Da, aceea este ceea ce face diferenţa. În ordine.

E-256 Da, cu crezurile lor ei Îl răstignesc din nou. Acum Evrei al 6-lea capitol, şi noi mergem mai departe în jos. Şi noi am putut doar să citim mai departe în jos, în jos până aici. Noi avem timp suficient. Eu am însemnat o Scriptură aici unde va fi, Evrei capitolul al 6-lea. Doar, eu cred, o luăm toată. "Imposibil pentru acei ce au fost odată luminaţi, făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt..." Noi nu avem timp să mergem prea departe, pentru că eu am o altă Scriptură pe care vreau să o citiţi doar într-un moment. Observaţi aceasta, "Ei răstignesc pentru ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu din nou." Ce ar face ei? Ce? Prin a gusta, şi ştiind că Acesta este Adevărul, şi apoi se întorc în jur şi-L neagă. Ce ar face aceasta? "Este imposibil..."

E-257 Deci aceea este ceea ce a făcut această naţiune. Aceasta este ceea ce au făcut aceşti oameni. Aceea este ce au făcut aceste biserici. Ei L-au respins, şi ei au răstignit Mesajul. Ei au răstignit Adevărul, la oameni. Cum ar face-o ei lui Isus? Ei L¬au pus la ruşine, I-au dezbrăcat hainele de pe El, L-au atârnat sus pe o cruce şi L-au pironit acolo sus, Prinţul Vieţii. Acelaşi lucru au făcut ei azi cu crezurile lor! Ei au făcut acelaşi lucru. Ei au dezbrăcat lucrurile, au dezbrăcat-bunătatea şi îmbrăcămintea Evangheliei, prin a încerca să-L plaseze altundeva, şi să-L atârne pe o cruce. Oh, Doamne! De ce?

E-258 "Acolo ei-acolo ei au răstignit," acum ultima citare, pe "El," El, cea mai preţioasă Persoană. De ce au făcut-o ei? Ei nu L-au cunoscut. De ce o fac ei astăzi? Ei nu ştiu că acesta este Adevărul. Ei sunt-ei sunt amuţiţi şi orbiţi de Acesta. Ei nu-L cunosc. Acela este motivul. Crezurile şi tradiţiile lor i-au luat la o parte de la Cuvântul lui Dumnezeu.

E-259 Acum către voi aici, doar în încheiere acum, acordaţi multă atenţie. Vedeţi? Eu ştiu că este cald. Mi-e cald şi mie, tot la fel.

E-260 Dar, oh, frate, acest Cuvânt este Viaţă dacă te ţii de El. Priviţi, nu este ceva despre care noi vorbim, care se poate întâmpla aici şi după; Acesta este ceva care este deja aici cu noi şi se întâmplă acum. Nu ceva ce va fi; ceva ce este deja. Noi nu mărturisim, "Noi ştim ce a făcut El; noi ştim ce va face El," ci acum noi spunem ce face El. Vedeţi, aceasta este ora noastră.

E-261 Noi am putea să nu trăim să vedem Răpirea. Eu pot muri astăzi; voi puteţi muri astăzi. Eu nu ştiu. Dar Răpirea vine. Aceea este-aceea este, când aceea vine, noi vom fi acolo, nu vă îngrijoraţi; aha, aşa vor fi tot restul din ei în urmă prin epoci, care au crezut-o şi au aşteptat-o. Ei au umblat în Lumina din ziua lor.

E-262 Şi aici este Lumina, Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. Părăsiţi-vă crezurile voastre şi credeţi acest Cuvânt. Acesta este Adevărul. [Fratele Branham bate uşor pe Biblia lui – Ed.] Cuvântul este Adevărul. Isus a spus, "Cuvintele Mele sunt Duh, Cuvântul Meu este Viaţă." Cum veţi primi Viaţa când voi respingeţi Viaţa? Cum veţi lua voi înăuntru o dogmă, care este moarte, şi un Cuvânt al Vieţii? Daţi afară Cuvântul Vieţii, să luaţi moarte, cum veţi accepta pe cele două în acelaşi timp? Voi nu o puteţi face. "Lăsaţi ca fiecare cuvânt al omului să fie o minciună, fiecare dogmă o minciună." Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul.

E-263 Eu provoc orice om să-mi arate, oricine... Şi eu ştiu că această bandă merge în jurul lumii. Orice om, orice episcop, care va veni la biroul meu, sau înaintea acestei adunări, şi să arate cu degetul lor către un loc unde cineva a fost vreodată botezat în Numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," în Noul Testament. Eu vă voi arăta unde fiecare persoană care a fost vreodată botezată... Şi acei care au fost botezaţi diferit, au trebuit să vină şi să fie rebotezaţi, ca să primească Duhul Sfânt.

E-264 Ce veţi face privitor la aceasta? Staţi acolo afară în crezurile voastre? Staţi acolo afară în dogmele voastre şi muriţi? Voi sunteţi vinovaţi! Cu mâini rele, voi aţi luat pe Prinţul Vieţii, Cuvântul Vieţii, şi L-aţi răstignit la oameni.

E-265 Acum ce au făcut ei? Ei nu au ştiut aceasta. Astăzi oamenii umblă neştiutori. Ei nu ştiu că acela este Adevărul. Ei cred că este vreun fel de ism. Ei nu sapă în jos suficient de adânc să ajungă în Duhul de descoperire. Ei nu se roagă îndeajuns. Ei nu cheamă pe Dumnezeu îndeajuns.

E-266 Ei doar Îl iau uşor, "Oh, păi, eu cred că există un Dumnezeu. Sigur!" Diavolul crede acelaşi lucru. Diavolul o crede mai mult decât unii oameni pretind că o cred. Diavolul o crede şi tremură. Oamenii doar o cred şi merg înainte. Dar diavolul tremură, ştiind că Judecata lui vine, şi oamenii o cred şi nu acordă nici o atenţie că Judecata vine.

E-267 Vinovaţi de răstignirea Lui! Sigur! Eu acuz această generaţie, găsindu-i vinovaţi, prin acelaşi Cuvânt care i-a găsit vinovaţi la început. Asta-i adevărat. Isus a spus, "Cine Mă poate condamna?" El a fost Cuvântul făcut trup. Şi astăzi acelaşi Cuvânt este făcut trup.

E-268 Petru a spus în acuzaţia lui, în Fapte. Să o citim doar. Petru, când el a văzut aceasta luând loc, ce au făcut ei, Duhul... Priviţi, Petru îl apăra pe Cristos, ce au făcut ei. Eu apăr ceea ce sunt Evangheliile! Eu... Petru îi acuza pe ei pentru uciderea Omului, Cristos, Care era Cuvântul. Eu acuz această generaţie pentru că încearcă să ucidă Cuvântul care este făcut manifest în oameni. Urmăriţi ce a spus Petru. Indignarea lui neprihănită trebuie că s-a ridicat destul de sus. Ascultaţi la el aici în Fapte capitolul al 2-lea, şi începând cu versetul al 22-lea.
Voi bărbaţi din Israel, ascultaţi aceste cuvinte; Isus din Nazaret, aprobat, un om dovedit de Dumnezeu printre voi prin minuni, ... semne, pe care Dumnezeu le-a făcut prin el în mijlocul ca... vostru, precum voi înşivă de asemeni ştiţi:

E-269 Uh! Imaginaţi-vă cum s-au simţit ei! Ascultaţi la asta.
Voi bărbaţi din Israel, prinţul, voi bărbaţi bisericoşi, voi oameni sfinţi, voi preoţi, voi oameni ce sunteţi presupuşi a fi oameni ai lui Dumnezeu, ascultaţi aceste cuvinte; Isus din Nazaret a fost dovedit de Dumnezeu printre voi...

E-270 Acum eu vă spun vouă clericilor, şi vouă oamenilor. Isus din N azaret, Duhul Sfânt, El este aici în Persoana Duhului Sfânt, care era Viaţa care era în El. El este aici lucrând prin oameni, şi declarându-Se prin semne şi minuni pe care le face El. Şi aici ei atârnă în jur pe pereţi, identificări ştiinţifice. Şi oamenii şezând aici, care au fost morţi, sunt în viaţă astăzi; şi mâncaţi de cancer, sunt sănătoşi astăzi; orbii, văd astăzi; şi ologi, care umblă astăzi. El este Isus din N azaret.
El, fiind dat prin sfatul stabilit şi cunoştinţa dinainte a lui Dumnezeu, predestinat pentru slujba Lui, voi aţi luat, şi prin mâini rele voi aţi... ucis:

E-271 Este aceea-este aceea acuzaţie? [Adunarea, "Amin." – Ed.] El acuză ce? Acel Consiliu al Sanhedrinului.

E-172 Şi eu acuz, în această dimineaţă, federaţia bisericilor. Eu acuz Penticostalii. Eu acuz Prezbiterienii, Baptiştii, şi fiecare denominaţiune din lume. Prin lăcomie rea, egoistă voi aţi luat Cuvântul Vieţii şi L-aţi răstignit înaintea oamenilor, şi L-aţi hulit, şi L-aţi numit "fanatism," ceea ce Dumnezeu a ridicat în mijlocul nostru ca să dovedească că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Eu acuz această generaţie!

E-273 Dumnezeu s-a dovedit pe Sine viu. Dumnezeu a dovedit că acesta este Cuvântul Lui. Ce aveţi voi decât o grămadă de dogme şi crezuri! Unde puteţi voi arăta pe Dumnezeul cel viu? Pentru că voi aţi refuzat Cuvântul Vieţii care v-ar fi dat aceste lucruri. Da, domnule! Oh, ce oră în care trăim noi. Uh! Aceeaşi! Oh, eu numesc...
Petru a spus... voi aţi luat, prin mâini rele şi aţi răstignit şi ucis:
Pe care Dumnezeu... l-a înviat, dezlegând durerile morţii: pentru că nu a fost posibil ca el să fie ţinut de aceasta.

E-274 Şi prin crezurile voastre, şi organizaţiile voastre, şi denominaţiunile voastre, cu forma voastră de evlavie, încă vorbind. Cu formele voastre de evlavie, voi aţi negat puterea învierii Lui.

E-275 Dar ora a sosit, ultimele zile sunt aici, când Dumnezeu a promis, conform cu Maleahi 4, că El va ridica în ultimele zile, "şi va întoarce inimile oamenilor înapoi la binecuvântările originale şi la Credinţa de la cincizecime a părinţilor." Şi voi nu o puteţi nega, şi voi nu vă puteţi împotrivi ei.

E-276 Şi acum eu vă condamn, vinovaţi, şi vă provoc, şi vă acuz înaintea lui Dumnezeu, căci cu mâini rele, egoiste, denominaţionale voi aţi răstignit Cuvântul lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Şi eu vă numesc vinovaţi şi gata pentru Judecată. Amin. Da, domnule!

E-277 Eu chem acelaşi lucru pe care l-a chemat Petru. El a chemat pocăinţa acelei generaţii. Eu chem pocăinţa acestei generaţii, pocăinţă către Dumnezeu, şi veniţi înapoi la Adevărul original al Cuvântului. Veniţi înapoi la Credinţa părinţilor noştri. Veniţi înapoi la Duhul Sfânt, pentru că Dumnezeu nu-L poate schimba.

E-278 Când Dumnezeu a spus, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred," El trebuie să stea cu aceea prin toată Eternitatea. Acesta este Cuvântul lui.

E-279 Când voi spuneţi, "Daţi mâinile, sau luaţi împărtăşirea," sau ceva ca aceea, sau ceva pe acel crez, sau ceva pe ideea aceea; că orice om, orice beţivan, orice necredincios o poate face. Orice imitator, orice prostituată-prostituată poate face aceea. Să ia împărtăşirea, să aibe forme şi lucruri ca acelea, voi aţi putea să o faceţi.

E-280 Dar Isus a spus că aceasta va fi identificarea, "Aceste semne vor," nu ele pot fi, "ele vor fi, în toate generaţiile, la cei ce cred! În Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în alte limbi, vor vorbi în limbi noi; şi vor lua şerpi; vor bea lucruri de moarte, aceasta nu-i v-a vătăma; îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi." "Vindecaţi bolnavii, înviaţi morţii, scoateţi draci; aşa gratis cum aţi primit, gratis să daţi."

E-281 Toate aceste mari scheme şi lucruri de făcut bani, şi prinşi în aceste lucruri azi, nu-i de mirare că ei sunt aşa de plini de judecată. Da, domnule! Oh, vai!

E-282 Să vedem acum. Da, domnule. Chem la pocăinţă şi acuzaţia mea acum.

E-283 Acest nou Calvar este-biserica, aşa numită, locurile cele mai sfinte, amvoane mari, altar Catolicism, altar Catolic, şi-au numit amvonul lor. Cel Metodist, cel Baptist, cel Prezbiterian, cel Luteran, cel Penticostal, cele mai sfinte locuri, [Fratele Branham bate uşor de şase ori pe amvon – Ed.] acolo El primeşte cele mai grele străpungeri ale Lui. Un nou Calvar! Unde se găseşte acesta? În locurile sfinte, biserica.

E-284 Unde este El răstignit? De la păstori. Voi făţarnicilor, voi ştiţi mai bine decât atât! Eu nu sunt mânios, dar ceva în interiorul meu se freamătă. Dumnezeu a fost cu desăvârşire identificat printre voi.

E-285 Unde a primit El lăncile Lui, în coasta Lui? Unde a primit El străpungerile Lui? Pe Calvar. Unde le primeşte El astăzi? La amvon. De unde au venit ele? Ierusalim. De unde vin ele? Denominaţiunea. Cei ce au pretins că-L iubesc, aceia sunt cei ce au făcut-o. Aceia sunt cei ce o fac astăzi. Al doilea Lui Calvar, unde El primeşte străpungerile Lui împotriva Cuvântului, aceea este ceea ce-L străpunge. Cine este El? El este Cuvântul. El este Cuvântul. De unde este El străpuns cel mai tare? Amvonul din locurile sfinte, întocmai cum a fost atunci.

E-286 Eu am un drept de a acuza această generaţie. [Fratele Branham bate de cinci ori în amvon – Ed.] Eu am un drept să o fac, ca lucrător al Evangheliei lui Isus Cristos, cu semnele Lui, şi dovedind că El este Dumnezeu. Eu am un drept să aduc acuzaţie împotriva acestei generaţii. Pentru că, cele mai grele vârfuri de suliţă ale Lui au fost chiar de la amvoane, unde ei au criticat şi au spus, "Nu mergeţi afară să ascultaţi lucrul acela. Acela este de la diavolul." Chiar în locul care trebuia să-L iubească!

E-287 Şi tocmai semne care Isus a spus că vor avea loc, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri; Cuvântul, un discernător al gândurilor, al intenţiilor inimii." Şi El este numit diavolul, de unde? Amvoanele, locurile sfinte.

E-288 Oh, Dumnezeule, cum poate El privi jos? Doar-doar milă, aceea este totul, har. Noi nu putem face nimic altceva decât să ne îndreptăm spre judecată. Noi suntem deja acolo. Aha.

E-289 Gândiţi-vă la aceasta. Cele mai grele străpungeri ale Lui vin de la amvon. Acolo-i unde este noul Lui Calvar. Ei L-au răstignit, Cuvântul, la amvon. Asta-i adevărat. Cum, cum ar face-o ei? Prin formele lor de evlavie. Aceea este exact!

E-290 Încoronat din audienţă, de batjocoritori! El are o nouă coroană de spini, batjocoritori! Străpuns de la amvon; încoronat de batjocoritori. Este El răstignit iarăşi, din nou? Dezbrăcat de crezuri făcute de oameni, A învăţători ai denominaţiunii împotriva Cuvântului Său. Ei Îl dezbracă, în ruşine, Îl condamnă.

E-291 Isus a spus, "În zadar Mi se închină ei." În zadar, "nu foloseşte la nimic." La cine se închină ei? Ei se închină aceluiaşi Dumnezeu. Ei se închinau aceluiaşi Dumnezeu la prima Lui răstignire, şi a fost închinare zadarnică. Este acelaşi lucru astăzi. În zadar zidesc ei aceste denominaţiuni. În zadar zidesc ei aceste seminarii. În zadar au ei aceste crezuri, învăţând ca doctrină poruncile omului, şi negând Cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt vinovaţi de răstignirea Prinţului Vieţii, învăţând doctrinele omului ca Cuvântul Lui. "În zadar Mi se închină ei," dezbrăcat, străpuns, încoronat.

E-292 Când voi vedeţi aceea că merge în jos pe stradă, şi unele din voi doamne cu părul lung; spun, "Ea este demodată, nu-i aşa?" Amintiţi-vă, aceia sunt batjocoritori, aceea este coroana ce voi o purtaţi. Dumnezeu a spus că este slava voastră; purtaţi-o cu mândrie. Aleluia! [Fratele Branham bate din palme de trei ori – Ed.] Purtaţi-o cu mândrie, aşa cum aţi purta o cunună de spini pentru Domnul vostru. Purtaţi-o cu mândrie. Nu vă ruşinaţi. El a spus aşa, nu contează ce spun aceste Izabele astăzi. Ce spun aceşti impostori stând la amvon, răstignitori ai lui Cristos, nu contează ce spun ei, voi purtaţi-o cu mândrie. Dumnezeu a spus aşa. Voi păstraţi-o.

E-293 Încoronat, din nou cu batjocoritori, spini. Străpuns de la amvon, cu crezuri.

E-294 El are o nouă Golgotă, unde Îl duc ei: aceste coruri în robe, femei care poartă pantaloni scurţi, cu părul tăiat, feţe vopsite, cântând în cor ca Îngerii, cu talente. Aceea este noua Lui Golgotă, doar strip tease moderne protejate de lege, ca la Sodoma şi Gomora.

E-295 Voi vedeţi o mică căţea mergând în jos pe stradă. La timpuri anumite nici măcar nu există un câine mascul să se ducă afară unde este ea. Să se întâmple un anumit lucru, şi fiecare din ei va fugi după ea. Este ceva ce i s-a întâmplat ei. Voi ştiţi de ce. Lăsaţi...

E-296 Pentru ce se dezbracă aceste femei, şi merg jos pe stradă? Să nu-mi spuneţi că nu este acelaşi lucru. Aceasta este o identificare. Nu condamnaţi bărbatul. Dar ele sunt protejate de o lege a Sodomei. Legea aceea ar trebui să spună că este ilegal ca ele să fie acolo afară.

E-297 Şi predicatorii la amvon ar trebui să aibe pantaloni largi în loc de haină de popă; stând acolo afară şi o vor permite, şi le este ruşine să vorbească împotriva acesteia, pentru că denominaţiunea lor îi vor scoate afară. Voi răstigniţi, la¬adunare, Cuvântul lui Dumnezeu care spune, "Este o urâciune ca o femeie să poarte o îmbrăcăminte ce aparţine bărbatului."

E-298 Eu-eu condamn lucrul acela. Eu-eu-eu-eu-eu-eu îl acuz de răstignirea Cuvântului lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Femei cu părul tăiat, purtând pantaloni scurţi, şi coroana... stând sus în cor!

E-299 Cineva mi-a spus, zilele trecute, ceva femeie m-a întrebat, a spus, "Ei bine, unde crezi tu că ai găsi?"

E-300 Eu am zis, "Dacă Domnul mi-a cerut să aleg o duzină afară, în toată lumea, eu aş fi-eu aş fi speriat de moarte."

E-301 Când, prin discernământul Duhului, stau acolo şi le urmăresc, şi stau aşa şi văd acele lucruri peste ele; murdăria, întinăciunea, josnicia, trag din ţigări, acolo afară purtându-se în felul acela, şi stau într-un cor în robe şi cântă în starea aceea, şi lasă adunarea să le vadă. Ele vor zice, "Ei bine, dacă ea poate să o facă, şi eu pot." O viaţă Creştină este o viaţă de sfinţenie şi puritate, inocentă!

E-302 Eu le acuz, în Numele lui Isus Cristos, pentru întinăciunea şi murdăria lor. Ele au adus Evanghelia la o dizgraţie. Şi aceia care încearcă să O ţină, sunt numiţi "fanatici," numind, "Acela este un nonsens de modă veche." Eu le acuz, în Numele lui Isus Cristos.

E-303 Doar strip tease moderne pe stradă, cântă în coruri, fumătoare de ţigări, spun glume murdare, trei sau patru soţi, şi după al şaselea, şi apoi cântă în cor pentru că ele au voce. Voi sărmane intelectuale, lipsite spiritual, respinse pe propriile voastre terenuri. Voi citiţi aceeaşi Biblie pe care orice alt om o poate citi, dar voi aţi refuzat Duhul lui Dumnezeu, până că Biblia a spus că voi aţi fi "date unei puternice amăgiri, să credeţi o minciună şi să fiţi condamnate prin ea." Voi de fapt credeţi că sunteţi corecţi, şi Biblia spune că voi o veţi crede şi veţi fi osândiţi de aceeaşi minciună pe care o credeţi de a fi Adevărul.

E-304 De aceea, eu vă acuz prin Cuvântul lui Dumnezeu. Voi învăţaţi oamenii o eroare, şi răstigniţi principiile lui Cristos, de sfinţenie şi Viaţă de sus, ca persoana să poată umbla afară pe stradă şi să fie o persoană diferită.

E-305 Predicatorii stând pe terenuri de minge, fumând ţigări; pietre de poticnire; toate celelalte nimicuri cu care ei se afişează. Femei în corurile lor, purtând pantaloni scurţi, părul tăiat, şi comportându-se astfel, feţe vopsite, şi apoi o numesc, "Sora, aceasta şi aceea," şi Biblia condamnă acel lucru. Asta-i adevărat. Merg la petreceri şi continuă, totuşi o membră a bisericii; îţi menţii mărturia, şi trăieşti oricum vrei tu.

E-306 Să nu credeţi că eu vorbesc întru totul despre Prezbiterieni. Eu vorbesc despre voi Penticostalii. Asta-i adevărat. Voi odată aţi cunoscut Adevărul, dar v-aţi gândit că voi nu L-aţi putut lua. Voi nu aţi putut sprijini pe păstorul vostru. Păstorul vostru-vostru nu a putut avea acel mare serviciu cu aşa de multe sute de dolari pe săptămână, şi o mare biserică fină în care să predice, şi să mâne şi să meargă mai departe în felul în care ei o fac. Dacă el a condamnat aceea, organizaţia l-ar fi aruncat afară; aşa că el trebuie s-o păstreze, el trebuie să o spună. De aceea, el şi-a vândut drepturile de întâi născut, pentru o mâncare de ciorbă a lumii, din lăturile lui Esau. Şi ce va primi el pentru aceasta? Amândoi cad în groapa condamnării, şi vor fi condamnaţi. Eu îi acuz pe ei, ca prostituate ale Evangheliei.

E-307 Eu am fost la un cor, unul dintre cele renumite, locuri mari, nu demult, unul dintre cele mai de vază ale Penticostalilor din câte există. Şi s-a întâmplat ca să stau în biroul acestui frate când patru sau cinci coruri au venit împreună. Şi este la unul dintre... unele dintre cele mai fine organizaţii ale Penticostalilor. Şi ei nu au ştiut că eu am fost în biroul acestui lucrător, la Oklahoma. Eu şedeam acolo jos, dedesubt, unde acest lucrător studiază înainte ca el să vină la platforma lui. Şi când eu am făcut...

E-308 Acolo erau acei mici Ricky acolo afară; şi Rickyte, vopsite, nici una din ele nu au avut părul lung, fiecare din ele cu părul tăiat, fiecare din ele erau cu machiaj, fiecare dintre ele cu robe. Şi un mic Ricky stând pe acolo, mergând de-a lungul aşa, (şi un alt bărbat lua o colectă misionară), el a acţionat de parcă era un om orb cu o ceaşcă, şi mergea în jur spunând tot felul de lucruri de hulă despre luarea colectei, şi lucruri ca acelea. Dar a ajuns acolo afară şi a încercat să cânte-Mesia, oh, vai, şi-şi ar fi putut să facă o treabă destul de bună la aceasta, dar nu a avut sunetul. Nu, acesta era mort, vedeţi. Oh, vai! Acolo vă aflaţi. Aceea este noua Lui Golgotă.

E-309 Ce gândiţi voi la vreo fetiţă, sau vreo femeie mică înăuntru acolo? Păi, dacă ea ar veni acolo înăuntru, îmbrăcată aşa cum ea ar fi trebuit să fie, cu părul lung, şi total fără vopsea, şi lucruri ca acelea, ei ar fi făcut haz de ea; dacă ea s-ar fi ridicat în picioare, şi când ei făceau aceea de făcut acolo, acel grup de oameni tineri, cam treizeci sau patruzeci dintre ei. Partea selectată a Penticostalilor, şi făceau lucruri ca acelea! Şi dacă domniţa aceea ar fi spus ceva despre aceasta, ei ar fi dat-o afară din cor.

E-310 Lăsaţi ca predicatorul Evangheliei să stea la amvon şi să spună ceva despre aceasta, ei l-ar da afară gin organizaţie. Voi răstigniţi pe Fiul lui Dumnezeu din nou, şi Îl puneţi la o ruşine deschisă. Evanghelia Lui pe care voi o pretindeţi că o predicaţi, voi Îl răstigniţi. Eu acuz această generaţie respingătoare de Cristos, prin Cuvântul lui Dumnezeu, şi prin puterea Lui din aceste ultime zile o adeverire că El este încă viu. Da. Ei sunt împotriva Cuvântului clar, adeverit al lui Dumnezeu. Organizaţiile lor nu pot să stea sus la Acesta.

E-311 Biserici mari şi denominaţiuni sunt noul Lui Calvar. Eu o spun din nou. Aceasta, strip teasele lor moderne, sunt corurile lor.

E-312 Marele preot al fiecărei denominaţiuni strigă ca marele preot din ziua aceea, "Acum coboară jos şi arată-ne o minune." Aha. Aceea a fost prima răstignire.

E-313 Este la fel astăzi. Eu i-am avut să spună, "Ei bine, acum, tu înviezi morţii, nu-i aşa? De ce nu te duci acolo sus? Tu ai o soţie în cimitir. Tu ai un copilaş acolo."

E-314 Ei i-au spus Lui, "Noi am auzit că Tu ai înviat morţii. Noi avem un cimitir plin cu ei aici sus. Vino înviază-i." Oh, ignoranţa va produce ignoranţă. Vedeţi? Aha.

E-315 Mari biserici, mari coruri, mari preoţi ai acestei zile, "Vino jos, arată-ne o minune pe care denominaţiunea noastră nu o poate face."

E-316 Eu am avut un om, nu de mult, care a făcut o remarcă despre o... după o mică emisiune care eu am avut-o în Jonesboro, Arkansas, spunând despre ceva femeie care a fost vindecată. Acest ins a aparţinut la o anumită denominaţiune de biserică, şi el s-a ridicat acolo în spate şi a spus, "Eu provoc orice om să-mi aducă şi să-mi arate o minune."

E-317 Eu m-am dus şi am adus un doctor. Un om a fost vindecat, cu cancer. M-am dus şi am adus o femeie care a fost într-un scaun cu rotile timp de vreo douăzeci de ani; ea a fost vindecată de artrită, era într-un scaun cu rotile. Eu am luat-o acolo şi am spus, "Acum eu vreau banii, o mie de dolari."

E-318 El a spus, "Ei bine, ah, ah, ah, ah, aceştia nu sunt aici. Sunt acolo în Waco, Texas, unde este cartierul nostru general."

E-319 Eu am spus, "În ordine, noi doar ne vom duce acolo şi îi vom lua." A spus, eu am spus, "Tu fă aranjamente şi noi vom merge mâine." Vedeţi? Am spus, "Noi vom expedia..." Eu am spus, "Aici este doctorul să spună că aceşti oameni au avut absolut cancer. Aici este pe listă, raze x. Aici este această femeie despre care tot cartierul ştie că ea a şezut în acel scaun cu rotile pentru douăzeci de ani, şi ea umblă chiar acum. Şi doctorii, au fost doctor după doctor după doctor după doctor, şi de toate, şi aici ea este vie astăzi. Acum, tu ai spus că tu ai 'da o mie de dolari.' Eu vreau să-i pun într-un fond misionar. Eu îi vreau." Vedeţi? Vedeţi?
El a spus, "Ei bine, sunt acolo în Waco, Texas." Eu am spus, "Noi vom merge mâine."

E-320 El a spus, "Aşteaptă un minut. Lasă-mă să-ţi spun ceva. Eu voi lua o fetiţă cu mine. Şi lasă-mă să iau un brici şi să-i tai braţul, şi apoi tu vindecă-l, înaintea fraţilor noştri. Şi ei îţi vor da banii."
Eu am spus, "Tu drace!"

E-321 "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, vino jos de pe această cruce." "Spune-ne cine Te-a lovit," cu o zdreanţă în jurul capului Său. L-au lovit pe El peste ea, au spus, "Acum, dacă Tu eşti un profet, spune-ne cine a prof-..." "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, vino jos de pe cruce."

E-322 Conducători orbi ai celor orbi! Ei au nevoie de vindecare mintală, un om care face un astfel de lucru, sau face o remarcă ca aceea. Cu certitudine.

E-323 Strigătul vechi obişnuit, totuşi, "Lasă-ne să Te vedem că faci o minune. Stăpâne, noi am dori o minune de la Tine." Când, în fiecare zi, în fiecare ceas, se întâmpla mereu, întocmai cum Dumnezeu călăuzea aceasta să se facă. Dar ei nu au fost prezenţi. Dacă ei erau, ei au numit-o, "Beelzebub, diavolul." Vedeţi? "Stăpâne, noi am dori-o dacă Tu ai face-o în felul cum noi am vrea ca Tu să o faci." Aceea este. "Du-te unde vrem noi ca Tu să mergi, fă ce vrem noi." Oh, da. Aha. Ei nu L-au avut la mână. Nu, domnule. Acela-i motivul că ei au trebuit să-L scoată din mijlocul lor. Da, domnule. Ei încearcă să facă acelaşi lucru astăzi. Şi prin federaţia bisericilor, ei în final o vor înfăptui, vedeţi, ei toţi mergând împreună. Vechiul strigăt familiar.

E-324 Aici noi vedem, din nou, cel mai religios loc, cei mai buni, teologi şlefuiţi, strigând din nou, şi împotriva Lui, strigând. Chiar cei mai buni teologi, care ar fi trebuit să ştie diferit; chiar cele mai înalte biserici, şi cei mai bine instruiţi teologi, L-au dat afară din mijlocul lor. Ei nu-L vor.
Voi spuneţi, "Aceea este greşit, Frate Branham."

E-325 Atunci voi nu aţi fost aici să vedeţi Epocile Bisericilor, sau să o auziţi predicată. Voi nu aţi fost aici, când, această Epocă a Bisericii Laodicea a fost singura în care ei L-au aruncat afară din biserică. Şi El era afară, în afară, bătând, încercând să intre înapoi. Ei L-au aruncat afară pentru că ei nu au avut nici un folos de El. Ei Îl răstignesc din nou. Amin! Cât mai am putea merge?

E-326 Amintiţi-vă, profetul Cuvântului lui Dumnezeu ne-a spus dinainte, în Doi Timotei 3, dacă voi o scrieţi jos. Noi nu avem timp să o citim. Dar a spus, că, "În ultimele zile, vor veni batjocoritori. Ei vor fi nesăbuiţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu; acuzatori falşi, neînfrânaţi, înverşunaţi, şi dispreţuitori ai celor ce sunt buni, trădători, nesăbuiţi, îngâmfaţi, învăţaţi; având o formă de evlavie, dar negând Puterea din ea: depărtaţi-vă de aceia! Pentru că acesta este felul care iau femeile uşuratice, cu părul tăiat," purtând pantaloni scurţi, feţe vopsite, "din loc în loc, şi le conduc captive." Aceea este exact.

E-327 El a spus, "Îndepărtează-te de la aceasta, în ultimele zile." Să ne supunem profetului. Îndepărtaţi-vă de la acele lucruri în ultimele zile. Ele sunt aici. Eu chem către Biserică acum. Da, domnule. Depărtaţi-vă de la aceasta!

E-328 Ei au, ei, lucrătorii din această zi, ar trebui să ştie aceste lucruri. Ei ar fi trebuit să-l cunoască pe Isus în zilele Lui. Ei ar fi trebuit să cunoască. Şi acum ei ar trebui să o ştie, dar ei nu o ştiu. Întocmai ca învăţătorii Iudei din zilele Lui care ar fi trebuit să-L cunoască după ziua Lui, aşa este astăzi, despre Cuvântul lui Dumnezeu clar adeverit atunci. El era Cuvântul, şi El a dovedit că El era Cuvântul. El a dovedit că El era Cuvântul pentru acea zi. Şi Dumnezeu a dovedit astăzi că El este Cuvântul din această zi, Lumina din ceasul acesta. Şi ei ar fi trebuit să fi ştiut atunci, şi ei ar trebui să o ştie acum.

E-329 Ei L-au răstignit atunci, şi ei Îl răstignesc acum. Eu îi acuz de aceasta! Corect. Aceasta doar continuă să fulgere prin mine. "Îi acuz, pentru că Dumnezeu îi face să plătească pentru aceasta!"

E-330 Iudeii din ziua lor. Dumnezeu din nou, în zilele de pe pământ, Isus a spus, "Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut Eu să te adun într-un mare grup, dar tu nu ai vrut."

E-331 Cum a încercat Dumnezeu, în aceste zile din urmă, să unească poporul Său împreună, dar voi nu aţi vrut. Voi aţi dorit crezul vostru, aşa că acum voi sunteţi daţi la distrugere. Aceea este ce a primit Ierusalimul; el a fost dărâmat, ars, el nu mai este. Şi aceea este exact ce va fi, într-una din aceste zile, la toate aceste lucruri mari de aici. Marile voastre crezuri şi denominaţiuni vor muri şi pieri, dar Cuvântul lui Dumnezeu va fi Etern şi va trăi pentru totdeauna. Vedeţi?

E-332 Cele mai adânci răni ale Lui au venit din casa aşa numiţilor prieteni. Gândiţi-vă, gândiţi-vă la aceasta. Gândiţi¬vă la aceasta! Opriţi-vă! Eu aştept un minut. Lucrători, gândiţi-vă la aceasta! De unde au venit rănile Lui? Din casa aşa numiţilor prieteni ai Lui. Aşa cum a fost, aşa este. Gândiţi¬vă la aceasta! La Calvar El nu a fost înconjurat de-de sălbatici, barbari, ci de lucrători care au pretins că-L iubesc. Şi azi, când Evanghelia este cu desăvârşire identificată, când marile semne ale învierii Lui sunt dovedite printre noi, nu este strada de afară cea care sare pe tine, sunt aşa numiţii lucrători.

E-333 Acei care trebuiau să-L iubească, sunt cei de care El este înconjurat azi. "Noi nu vom avea acel Lucru printre noi. Noi nu vom avea pe acest Om să stăpânească peste noi. Noi nu vom sprijini. Noi nu vom avea cooperare cu Acela, în acest oraş, dacă Lucrul acela vine încoace. Nu este nimic decât spiritism. Este diavolul." Fără să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, orbul conduce pe orb. Aşa cum a fost atunci, gândiţi-vă, aşa este acum. Întocmai cum a fost atunci, aşa este acum. Gândiţi-vă!

E-334 Puterea Lui de a vindeca şi de a elibera bărbat şi femeie din dragostea pentru această lume prezentă, de la părul tăiat, de Izabele cu feţe vopsite care se numesc Creştine; şi producând o aşa viaţă ca aceea, fumând ţigări, spunând glume murdare. Se aşează şi au o societate misionară, şi împung şi cos, şi vorbesc, şi scandal, şi-şi ies afară pe stradă şi poartă pantaloni scurţi, şi totul în felul acela; şi apoi se numesc Creştine, în faţa altor femei. Voi vă amintiţi povestea mea despre sclavul care ştia că era un fiu al unui rege, caracterul lui. Ce s-ar cuveni noi să fim? Bărbaţi şi femei, şi neagă...

E-335 Aceşti clerici, aceste amvoane unde El Îşi capătă străpungerile, ei, au pus şi aprobat acel fel de viaţă printre oameni, unde ei Îl străpung. Ei neagă Puterea de-de a-i elibera de aceasta, şi ei o aprobă să fie aşa. Când, este contrar Cuvântului lui Dumnezeu, ca o femeie să-şi taie părul, sau să-şi vopsească faţa, sau să poarte pantaloni scurţi. Este contrar Cuvântului lui Dumnezeu, dar ei o aprobă, făcând un alt Calvar (de unde? de pe stradă? de la bar?) de la amvon, de la amvon.

E-336 Şi, din nou, care a fost strigătul? "El se face pe Sine Dumnezeu." Ei neagă Dumnezeirea Lui. Ei încearcă să-L împartă şi să facă trei sau patru Dumnezei din El. Când, El este Dumnezeu; El era Dumnezeu; El întotdeauna va fi Dumnezeu, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Când tu vorbeşti despre un singur Dumnezeu, către ei, ei râd de tine. "Noi credem într-o sfântă treime."

E-337 Eu cred într-un singur Dumnezeu sfânt, da, domnule, în Puterea Lui de a vindeca, de a elibera, şi de a lua aceşti oameni afară din dragostea de lume, de ai elibera aşa cum El a făcut cu Maria Magdalena. Amintiţi-vă, ea a fost o mică Izabelă vopsită, de asemeni. Ea a avut şapte draci în ea. Ea a fost o strip teasă.

E-338 Întocmai ca femeia modernă de pe stradă astăzi; mergeţi oriunde vreţi voi şi priviţi. Dacă voi nu credeţi că oamenii se pleacă la racla femeilor goale, priviţi afară pe stradă astăzi. Cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi. Priviţi afară, dacă voi nu o credeţi, doar mergeţi oriunde. Deschideţi un ziar, deschideţi o revistă, priviţi un afişier, ce veţi găsi? Amintiţi-vă ce a spus, "Când fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase, ei şi-au luat femei." Priviţi la scandalul din Anglia, priviţi la scandalul de aici, priviţi la întregul lucru, a devenit o casă de prostituţie.

E-339 De ce este aceasta? De ce a devenit Rusia comunism? Datorită vulgarităţii şi murdăriei, şi lipsei de Putere a bisericii Catolice. Şi aceasta este exact de ce este preluată această naţiune, comunism şi federaţia bisericilor, şi se uneşte cu biserica Catolică. Ceea ce, comunismul şi Catolicismul se vor uni împreună, voi ştiţi, şi aici ei o fac. De ce? Pentru că ei au respins Evanghelia care îi separă şi-i face un popor diferit!
... ? ... Acela este exact motivul.

E-340 Şi lucrători la amvon rabdă aceasta, pentru un bon de mâncare, pentru o poziţie socială a vreunui crez, spun, "Eu aparţin de Aşa-şi-aşa," schimbând educaţia pentru Puterea lui Dumnezeu; să-i elibereze de această întrecere nebună, precum pe Maria Magdalena.

E-341 Tocmai Puterea care a putut lua acea mică strip teasă de pe stradă, şi să o facă să-şi pună haine pe ea şi să se poarte ca o doamnă, făcând o Creştină din ea, ei au condamnat Puterea aceea, şi au răstignit pe Omul care O avea, la Calvar.

E-342 Şi azi, chiar Evanghelia şi Duhul Sfânt care va lua pe acea mică strip teasă [una care se dezbracă în public – Trans.] şi o face să se îmbrace ca o doamnă şi să se poarte ca o Creştină, ei numesc Aceasta "fanatism." Ei nu-L vor amestecat printre adunarea lor, să-L aibe înviorat între ei, să determine alte femei să o facă. Ce fac ei? Ei Îl scot afară, întocmai cum au făcut atunci. Şi acum ei răstignesc tocmai Cuvântul şi spun că Acesta a fost pentru o altă epocă. Eu îi acuz din nou, da, domnule, tot la fel cum ei au fost acuzaţi atunci.

E-343 Semnul care l-a făcut pe vechiul Legiune să-şi îmbrace hainele. Amintiţi-vă, o persoană care-şi dezbracă hainele este nebună. Vedeţi? Cum este cu o femeie? Legiune era nebun; el şi-a smuls hainele de pe el. Dumnezeu şi-a luat Puterea Lui şi l-a făcut să-şi pună hainele. El a fost îmbrăcat, în mintea lui întreagă, şezând jos la picioarele lui Isus.

E-344 Priviţi la Puterea care l-a făcut pe bătrânul orb Bartimeu să vadă, drept printre crezurile lor. El a fost pe pământ când a fost tot atât de multă necredinţă precum este azi, dar aceasta niciodată nu L-a oprit. El a mers înainte. El nu i-a menajat pe ei de nimic. El le-a spus, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul." El a condamnat întregul lucru.

E-345 Puterea care a putut să-l învie pe Lazăr din mormânt, şi i-a dat femeii din Nain pe fiul ei înapoi! O Dumnezeule! Puterea care a putut face acele lucruri, care putea spune dinainte lucrurile care s-au întâmplat. "Acolo sunt doi... Mânz, acolo este un mânz legat la două drumuri," şi toate aceste lucruri pe care El le-a spus dinainte. Tocmai Omul care a posedat Puterea aceea, "La o parte cu El. Noi nu-L vom avea printre oamenii noştri. El pângăreşte învăţăturile noastre," şi ei L-au răstignit.

E-346 Întocmai acelaşi lucru astăzi, "La o parte cu Duhul Sfânt," ei nu vor să aibe nimic de-a face cu Acesta. "El condamnă şi face aceste lucruri, şi spune oamenilor noştri aceste lucruri noi nu vrem să ajungă amestecat printre organizaţiile noastre. Este împotriva crezurilor noastre." Ei Îl răstignesc din nou. Oh, Doamne!
Observaţi acum aşa cum încheiem. Trebuie să încheiem. Şi, din nou, ei Îl numesc "fanatism."

E-347 Şi ei L-au numit un "fanatic." Ei au spus, "El era smintit." Oricine ştie că Biblia a spus că, "Isus era," acei Farisei au spus, "acest Om este un Samaritean, şi El este nebun." Acum ce înseamnă cuvântul nebun? "Smintit." "Omul este smintit. Ei sunt o grămadă de oameni smintiţi care-L urmează. El este Beelzebub."

E-348 Şi, din nou, ei spun acelaşi lucru, "Este un fel de vrăjitorie. Este ghicirea norocului," plasându-L din nou pe crucea de ruşine. Ce cruce? Ce ruşine? El este un Cuvânt adeverit; bătându-şi joc de Acesta, spunând oamenilor că Acesta este diavolul. Făcând ceva, şi numind...

E-349 El a spus, "Ei numesc lucrările sfinte ale lui Dumnezeu 'un spirit necurat le face,' nu este iertare pentru aceasta."

E-35

E-351 Ce fac ei prin a face aceea? Ei iau cuiele crezurilor lor denominaţionale. Asta-i adevărat. Aceşti învăţători vânători de plăceri, lumeşti, nesfinţi, turbaţi denominaţional, iau cuiele denominaţionale şi răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu cu aceasta, din nou, de la amvoanele lor.

E-352 De ce fac ei aceasta? "Ei iubesc laudele oamenilor," diplomele pe care biserica le-o poate da, "mai mult decât dragostea Cuvântului lui Dumnezeu." Eu îi condamn. Ei nu se pot conforma lumii, pentru că ei sunt... Nu se pot conforma Cuvântului, pentru că ei deja sunt conformaţi lumii. Ei deja au făcut-o. Făţarnica zi în care trăim noi! Nu este aceasta...

E-353 Nu este de-ajuns un Calvar pentru Domnul meu? De ce să faceţi aceasta? Voi care ar trebui să-L iubiţi, voi care ştiţi că Acesta este Cuvântul Lui, voi care puteţi citi Apocalipsa al 22- lea capitol, spune, "Oricine va scoate un Cuvânt sau adaugă un Cuvânt," de ce o faceţi? Nu este un Calvar de-ajuns pentru El?

E-354 Eu stau în apărarea Lui, eu sunt avocatul Lui, şi eu vă acuz prin Cuvântul lui Dumnezeu. Schimbaţi-vă căile sau veţi merge în iad. Denominaţiunile voastre se vor spulbera. Eu vă acuz în Prezenţa Judecătorului, adevărat, voi, cu formele voastre de evlavie, făţărniciile. Şi de ce numiţi voi Aceasta... Nu este de-ajuns un Calvar?

E-355 Precum a spus Petru, "Părinţii voştri denominaţionali," Petru v-a acuzat prin... A spus, "Care dintre părinţii voştri nu au făcut aceasta?" Ştefan a făcut acelaşi lucru: "Cu mâini rele voi aţi răstignit pe Prinţul Vieţii." Nu a spus Isus, El Însuşi, "Care dintre părinţii voştri nu au pus pe profeţi în morminte? Şi voi le împodobiţi după aceea"? Aşa a fost pentru omul neprihănit în jos de-a lungul epocilor!

E-356 Aşa eu acuz acest grup de oameni înalt şlefuiţi mergători la biserică respingători de Cristos ai acestei zile. Voi cu formele voastre de evlavie răstigniţi pe Cristosul meu a doua oară, prin a spune oamenilor că aceste Cuvinte sunt pentru vreo altă zi, şi nu este pentru această zi. Eu vă acuz. Voi sunteţi vinovaţi de aceeaşi crimă de care ei au fost în ziua răstignirii. Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, sau pieriţi.

E-357 Şi din nou eu spun, "Aici," bisericile, "ei," învăţătorii, "răstignesc," prin hulă, pe "El," Cuvântul. Dumnezeule fi milostiv! Lăsaţi-mă să o spun din nou. Aceasta ar fi putut să fie încurcat pe bandă. "Aici," bisericile, "ei," clerul, "răstignesc," prin hulă, pe "El," Cuvântul. Nu-i de mirare că este din nou:
Stânci despicate în mijloc şi ceruri întunecate,
Salvatorul meu şi-a plecat capul Lui şi a murit,
Dar perdeaua ce se deschide a descoperit calea
Către bucuriile Cerului şi ziua fără de sfârşit.

E-358 Eu o spun pe această bandă, şi pentru această audienţă. Eu spun aceasta sub inspiraţia Duhului Sfânt. Cine este de partea Domnului, să vină sub acest Cuvânt! Dumnezeu cu siguranţă va aduce această generaţie rea, negatoare de Cristos, respingătoare de Cristos la judecată, pentru hulă, răstignirea Cuvântului Său identificat. Ei vin la Judecată. Eu o acuz! "Cine este de partea Domnului," a spus Moise, "să vină la mine," când Stâlpul de Foc atârna acolo ca o dovadă. Cine este de partea Domnului, să ia Cuvântul, să-şi nege crezul său, şi să urmeze pe Isus Cristos zilnic. Şi eu vă voi întâlni în dimineaţa aceea.
Să ne plecăm capetele acum pentru un cuvânt de rugăciune.

E-359 O Doamne Dumnezeule, Dătătorul Vieţii Eterne şi Autorul acestui Cuvânt, Care ai adus din nou din morţi pe Domnul Isus, Care l-ai identificat potrivit înaintea unei-unei generaţii de oameni necredincioşi. A fost lungă, această dimineaţă. Mulţi au şezut aici. Biserica este plină. Oamenii stau în jur. Şi benzile sunt făcute, să meargă afară prin toată lumea, în diferite locuri. Lucrătorii vor auzi acestea în studiul lor. Eu mă rog pentru ei, Doamne. Lasă ca aceste cuvinte să cadă adânc în inimă, să taie adânc, să taie de-o parte toată lumea. Ca ei să poată spune ca...

E-360 Acest mic lucrător Metodist jos în Kentucky, a venit la mine zilele trecute, şi a spus, "Când eu am auzit acele Şapte Epoci ale Bisericii, eu am auzit strigând 'Depărtează-te de acele ziduri ale Babilonului,"' spunea, "Eu am renunţat şi am plecat. Eu nu ştiu încotro să merg sau ce să fac, dar eu am plecat." Binecuvântat să fie curajul acelui bărbat tânăr, şi o soţie, şi doi sau trei copii.

E-361 Dumnezeule, fie ca mulţi să-şi găsească calea la Cuvântul lui Dumnezeu, singura cale a Vieţii, pentru că El este Cuvântul. Eu mă rog pentru fiecare, Tată. Uneori în a spune aceste lucruri, nu este în cruzime; este în dragoste, pentru că dragostea este corectivă. Şi eu mă rog, Dumnezeule, ca oamenii să o înţeleagă să fie în felul acela, că este întenţionată să fie corectivă. Tu Care a trebuit să corectezi, şi te-ai rugat pentru ei la cruce, spunând, "Tată, iartă-i. Ei, ei sunt orbi, ei-ei doar nu înţeleg ce fac."

E-362 Mă rog pentru acei lucrători azi care răstignesc Cuvântul din nou, prin a lua crezurile lor şi denominaţiunile şi dogmele, şi înlocuindu-le pentru Cuvântul Vieţii. Şi apoi, înaintea oamenilor, ei-ei critică realul Adevăr pe care Dumnezeu îl adevereşte de a fi Adevărul Său. Noi ne rugăm pentru ei, Tată, ca Tu să-i chemi la Cina Nunţii din nou. Şi fie ca ei să vină de data aceasta, şi să nu găsească scuze, pentru că eu îmi dau seama că ultima chemare poate că deja s-a dus. S-ar putea să fie prea târziu acum. Eu nădăjduiesc că nu este.

E-363 Binecuvântează această mică adunare prezentă aici, aceste câteva sute de oameni care s-au adunat aici înăuntru în această dimineaţă, în această zi caldă, au şezut aici pentru un lung, poate două ore sau mai mult, serviciu, şi au ascultat. Ei nu au plecat. Ei au stat liniştiţi şi au ascultat. Mulţi dintre ei aşteptând prânzul lor, şi femeile stând cu copilaşii lor, şi ele aşteaptă. Ei se ţin de fiecare Cuvânt.

E-364 Doamne, eu îmi dau seama ce mi se v-a întâmpla în Ziua Judecăţii dacă eu conduc greşit pe oamenii aceia. Eu sunt conştient, Doamne, pe cât de conştient mă pot simţi. Că, eu încerc să-i duc la Cuvânt, şi să-i las să trăiască prin Cuvânt, spunându-le că Tu eşti, "acelaşi ieri, azi, şi în veci," că marele Duh Sfânt este Isus Cristos, doar în forma Duhului Sfânt, acelaşi Om. Tu ai spus aşa. "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea; totuşi voi Mă veţi vedea, pentru că Eu voi fi cu voi, chiar în voi." Şi eu ştiu că acesta eşti Tu, Doamne. Şi noi Te credem, pentru că noi Te vedem făcând aceleaşi lucruri printre noi.

E-365 Ne predăm pe noi înşine azi, sobru, noi o facem aici în această adunare şi pe benzi. Doamne, chiar în acest minut, fie ca fiecare bărbat şi femeie, băiat sau fată, care sunt-care sunt aici prezenţi, sau stând afară, sau o aud pe bandă, fie ca noi în acest moment să facem o adâncă consacrare şi să ne predăm complet pe noi înşine în serviciul lui Dumnezeu.

E-366 Mişcă-Te peste audienţă, Doamne, în Putere, şi vindecă bolnavii. Ei au spus că aveau un băieţaş infirm şezând aici. Lasă acel mare Duh Sfânt... Noi ştim, doar a sta în Prezenţa Lui cum este aceasta, El o va face. Dacă Tu poţi merge prin radio şi televiziune, afară prin ţări, şi vindeci bolnavii, "Tu ai trimis Cuvântul Tău şi Acesta i-a vindecat," Tu poţi face acelaşi lucru în acest minut. Eu mă rog, Dumnezeule, ca Tu să vindeci fiecare persoană bolnavă, fiecare infirm, fiecare suferind, aici şi care aude aceste Cuvinte. Dumnezeule, acordă aceasta. Rugăciunea mea este pentru ei.

E-367 Cu o-cu o dragoste a lui Cristos în inima mea şi un simţământ pentru cel în nevoie, eu îi prezint, Doamne, Ţie, pe altarul de sacrificiu, unde Însângeratul trup al acelui Miel zace ca un ispăşitor pentru păcatele şi bolile noastre, zăcând acolo. Eu pledez pentru milă pentru oameni. Eu vreau să stau cum Moise a stat, în spărtură pentru ei, Doamne, şi să spun, "Dumnezeule, fii milostiv cu ei, faţă de ei, puţin mai mult, şi dă-le o altă şansă. Să nu-să nu o faci chiar acum, Doamne. Lasă-lasă Evanghelia să meargă doar un pic mai departe.

E-368 Ei sunt-ei sunt condamnaţi, Doamne. Eu mă rog ca marea Ta milă şi har să se-să se extindă până la ultima persoană care îşi are numele în Carte. Şi eu ştiu că ei vor. Nu este greu să te rogi spre Cuvântul Tău Divin, sau spre-sau spre... cu Cuvântul Divin, eu vreau să spun, Doamne; Cuvântul care-i promis, Cuvântul care a fost adeverit, Cuvântul care a predestinat pe aceşti oameni acolo în urmă înainte de întemeierea lumii. Nu este-nu este greu să-să mă rog ca Tu să salvezi pe aceia ale căror nume sunt în Carte, pentru că eu ştiu că Tu o vei face. Isus a spus aşa, "Toţi pe care Tatăl Mi i-a dat vor veni." Şi nici un om nu poate veni numai dacă a fost dat.

E-369 Acum eu mă rog, Dumnezeule, ca oriunde cad aceste Cuvinte, şi pe bandă şi aici prezent, ca Duhul Sfânt să cheme fiecare persoană predestinată chiar acum, de la întemeierea lumii când numele lor a fost pus în Cartea Vieţii Mielului. Fie ca ei să audă Glasul lui Dumnezeu vorbind astăzi, în acel Glas mic, liniştit, blând jos în inima lor, spunând, "Aceasta este calea, umblaţi în Ea." Acordă aceasta, Tată. Eu o cer în Numele lui Isus.

E-370 Şi în timp ce în prezent noi ne avem capetele aplecate aici în audienţă. Dacă voi credeţi de a fi acesta Adevărul, şi voi¬-voi... Eu am plasat, mi-am pus mâna peste aceste batiste aşezate aici, şi pachetele pentru bolnavi şi suferinzi. Eu vreau să vă pun o întrebare, sincer acum.

E-371 Eu nu vin aici jos doar ca să fiu auzit. Eu-eu-eu sunt obosit. Eu sunt epuizat. Eu nu mai sunt aşa tânăr cum eram, şi ei-şi ei ştiu că zilele noastre sunt numărate. Şi eu ştiu că eu trebuie să pun înăuntru fiecare mic lucru pe care eu îl pot, pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Eu trebuie să predic de fiecare dată când pot prinde o şansă. Eu trebuie, eu trebuie să merg dacă simt să o fac sau nu.

E-372 Eu am venit aici pentru că eu-eu simt să o fac. Eu-eu vreau să o fac. Eu vă iubesc. Şi eu nu spun lucruri aspre şi grele, de asemeni-de asemeni, pentru că eu vreau. Este-este o pulsare înăuntrul meu. Tocmai acest lucru care a fost adeverit este lucrul care mă presează să fac aceste lucruri. Eu o spun amabil, cu dragoste. Eu nu întenţionez să cert femeile noastre sau bărbaţii noştri. Eu nu întenţionez să fac aceea, frate, soră. Eu doar vreau să vă aduc la un-un loc ascuţit, de unde puteţi vedea corectarea şi biciul Domnului, că voi trebuie să veniţi înăuntru acum. Nu o amânaţi; voi s-ar putea să aşteptaţi prea mult.

E-373 Şi voi care doriţi să veniţi de partea Domnului, cu o deplină predare în inima voastră, în prezenţa audienţei acum, sau fie în ţară unde vor fi benzile; vreţi voi, cu capetele voastre aplecate... Nu vă ridicaţi mâinile dacă nu o faceţi cu intenţie. Acum dacă voi cu adevărat o intenţionaţi, voi vreţi să veniţi la Domnul, cu o viaţă mai consacrată, nu vă veţi ridica mâna chiar acum. Tu, Domnul să te binecuvânteze. Tu te consacrezi din nou lui Cristos, să încerci să porţi ocara. Voi spuneţi, "Eu voiesc azi să iau ocara."

E-374 Eu am ambele mâini sus, de asemeni. Eu, eu vreau să iau ocara lui Isus Cristos asupra mea. Eu bucuros port acest semn numit "holy roller," oricum aţi vrea să-l numiţi. Eu îl port cu mândrie, pentru că este de dragul Domnului. Eu îl port cu mândrie.

E-375 Nu voiţi voi toţi să faceţi la fel? Ridicaţi-vă mâinile, şi spuneţi, "Prin harul lui Dumnezeu, eu-eu-eu vreau... eu sunt..." Ucenicii s-au întors, au gândit că era o mare onoare să porţi ocara Numelui Său. Sau, voi vreţi să purtaţi ocara vreunei stele de Hollywood, sau ceva de televiziune, sau ceva membru de biserică, sau ceva? Sau, vreţi voi ocara Cuvântului lui Isus Cristos? "Dă-mi mie ocara Cuvântului, Doamne. Eu ştiu că El a purtat ocara Cuvântului lui Dumnezeu. Lasă-mă să o port, de asemeni, Doamne."
Şi această cruce consacrată o voi purta
Până ce moartea mă va elibera,
Apoi merg acasă, să port o coroană.

E-376 Va fi o coroană într-o zi pentru noi. Ea se face acum. Când această viaţă pământească este scursă, atunci noi ştim că va fi în ordine.

E-377 Acum nu este loc să se aducă oameni în jurul unui altar. Lăsaţi ca scaunul vostru, unde sunteţi voi, să fie un altar. "Atâţi câţi au crezut..." În timp ce ne rugăm.

E-378 Tată Ceresc, mi s-a părut că aproape fiecare mână de tânăr şi bătrân, s-a ridicat, în această audienţă. Şi eu mă rog ca, de fiecare dată când banda va fi pusă, ca oamenii să-şi ridice mâinile, şi să îngenuncheze în cameră; tata şi mama să meargă acolo şi să se prindă de mâini unul pe altul, şi să spună, "Dragă, noi am fost membri de biserică suficient de mult. Hai să venim la Cristos." Acordă aceasta, Doamne.

E-379 Binecuvântează aceşti oameni aici. Mă rog ca Tu să le dai, Doamne, o viaţă consacrată. Mulţi dintre ei, Doamne, sunt oameni buni. Ei sunt-ei sunt poporul Tău; ei doar nu au cunoscut Adevărul. Şi eu mă rog ca Tu să le arăţi Adevărul Tău, Doamne. "Cuvântul Tău este Adevărul."

E-380 Aşa cum ai spus Tu în Ioan, eu cred că este pe la capitolul al 17-lea, Tu ai spus, "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevăr. Cuvântul Tău este Adevărul."

E-381 Şi Acesta din nou, Cuvântul Tău, încă este Adevărul. El întotdeauna este Adevărul, pentru că El este Dumnezeu. Şi eu mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i sfinţeşti prin Adevăr. Aceea este, sfinţeşte-i, purifică-i de toate crezurile şi denominaţiunile. Purifică-i de toate lucrurile lumeşti, la o viaţă consacrată a Cuvântului. Acordă aceasta, Doamne. Ei sunt ai Tăi acum. Tu ai promis să o faci. Şi ca slujitor al Tău, eu îmi ofer rugăciunea mea în folosul lor. În Numele lui Isus Cristos.

E-382 Acum cu capetele noastre aplecate, haideţi să cântăm acest imn în timp ce continuăm să ne rugăm.
Isus a plătit totul,
Totul Lui... (Gândiţi-vă la aceasta!)
Păcat...

E-383 Ieri am fost într-un-un loc, şi un om mă măsura pentru un costum pe care un frate de aici din biserică mi l-a cumpărat. El a spus, "Costumul tău arăta cald, şi eu ţi-am cumpărat unul răcoros."

E-384 Şi eu m-am dus acolo să mi-l croiască, şi el a spus, "Păi, umărul tău drept se lasă în jos. Tu trebuie că ai purtat o povară grea odată."

E-385 Şi m-am gândit, "Da, o povară de păcat. Dar Isus a plătit-o toată." Ascultaţi aşa cum noi o cântăm.
Isus a plătit... totul,
Atunci toată, toată viaţa mea, Lui eu îi...
Ce a făcut păcatul?
Păcatul a lăsat o pată roşie,
El a spălat-o albă ca zăpada.

E-386 Dumnezeule, fii milostiv cu noi. Precum acest timp adânc de meditaţie, lasă Cuvântul să se îmbibe înăuntru adânc, Doamne, la inimă. Lasă ca oamenii, deşi ei vor fi întârziaţi pentru prânzul lor... Dar, Doamne, aceasta este mai mult decât hrană. Aceasta este Viaţă. "Cuvântul Meu este hrană," ai spus Tu. Şi aceea este cu ce se ospătează sufletele noastre flămânde.

E-387 Acum ia-ne, Doamne, modelează-ne. Doamne, ia-mă pe mine cu ei. Eu vreau să merg cu ei. Eu merg sus la Calvar acum, Doamne, prin credinţă. Eu merg cu această adunare. Acum doar modelează-mă iarăşi, Doamne. Eu am făcut greşit. De multe ori când eu...

E-388 Aici recent eu urma doar să încetez să predic. Oamenii nu mă ascultau. Ei doar au ţinut-o înainte făcând acelaşi lucru, şi eu-eu am ajuns descurajat. Mi-am făurit o complexitate. O Dumnezeule! Cu două duminici în urmă, când Tu mi-ai dat acel semn acolo afară, şi citind o Biblie, şi văzându-Te că i-ai spus lui Moise, întocmai cum a fost acel vis, că acolo era un munte, de asemeni, şi va fi un semn pentru el. Şi apoi drept la capătul acestuia, ca să ştiu că eu-eu am lăsat o mulţime de oameni bolnavi; o lucrare nu numai în profeţie, ci în învăţarea Cuvântului, şi-şi pentru rugăciune pentru bolnavi. Tu ai lăsat un om să cadă mort chiar aici pe podea, apoi l-ai adus înapoi la viaţă, pentru confirmare că a fost adevărat. Tu întotdeauna confirmi Cuvântul Tău.

E-389 Acum, Doamne, confirmă-L chiar acum în timp ce eu sunt înaintea Tronului Tău. Ia pe fiecare din aceşti oameni, Doamne, ia afară lumea din noi. Ia-mă pe mine, Doamne, în timp ce noi suntem în Prezenţa Ta. Doar ia lumea, stoarce inimile noastre, Dumnezeule, chiar acum. Trage lumea şi grija lumii la o parte de la noi. Lasă-ne să fim Creştini consacraţi, O Dumnezeule, să fim iubitori şi amabili şi blânzi, purtând roada Duhului. Nu ai vrea, Doamne? Noi suntem înaintea Tronului Tău. Păcatul a lăsat o pată roşie pe fiecare din noi, dar Sângele Tău poate să o şteargă, Doamne, şi să o facă albă ca zăpada.
Acordă aceasta, în timp ce noi aşteptăm după Tine. Ia-ne; noi suntem ai Tăi; ne-am consacrat vieţile Ţie. În Numele lui Isus Cristos, acordă aceasta, Doamne, la fiecare din noi.

E-390 Strânge-mi inima, Doamne. Eu văd toate erorile mele. Eu văd greşelile mele. Dumnezeule, de la acest timp, eu încerc să trăiesc cum pot eu mai bine, ca să Te ajut. Eu vreau să merg, eu vreau să-mi consacrez viaţa din nou Ţie, aici în această dimineaţă.

E-391 După aducerea acestei acuzaţii împotriva prietenilor mei¬mei clericii de acolo afară, şi a trebuit să spun aceste lucruri tari, dar, Doamne, eu am făcut-o prin inspiraţia Ta. Eu simt că Tu mi-ai spus să o fac. Acum este jos de pe umerii mei, Doamne. Eu-eu sunt bucuros că este jos. Lasă-i să facă cu aceasta orice vor ei, Tată. Eu mă rog ca ei să o accepte. Eu mă rog ca Tu să-i salvezi pe fiecare, Doamne.

E-392 Fie ca acolo să vină o trezire a celor drepţi, şi o mare Putere să vină prin Biserică chiar înainte ca Ea să plece. Nu este greu să mă rog asta, pentru că Tu ai promis-o. Şi noi aşteptăm, Doamne, după acea a treia tragere care noi ştim că va face mari lucruri pentru noi în mijlocul nostru.

E-393 Şi eu sunt al Tău, Doamne. Eu mă aşez pe mine pe acest altar, tot aşa de consacrat cum ştiu să mă fac pe mine însumi. Ia lumea de la mine, Doamne. Ia lucrurile de la mine care sunt pieritoare; dă-mi lucrurile nepieritoare, Cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca eu să fiu în stare să trăiesc acel Cuvânt atât de aproape, încât Cuvântul să fie în mine, şi eu în Cuvânt. Acordă aceasta, Doamne. Fie ca eu niciodată să nu mă întorc de la Acesta. Fie ca eu să ţin acea Sabie a Regelui aşa de strâns, şi să O încleştez aşa de strâns. Acordă aceasta, Doamne.

E-394 Binecuvântează-ne, împreună. Noi suntem slujitorii Tăi, aşa cum ne consacrăm pe noi înşine Ţie în această dimineaţă, din nou, în inimile noastre. Noi suntem ai Tăi, în Numele lui Isus Cristos, pentru serviciu.
Isus...
Dumnezeu să vă binecuvânteze! Frate Neville.

Up