El Ia Seama. Tu Iei Seama?

He Cares. Do You Care?
Data: 63-0721 | Durată: 2 ore 43 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate. Să rămânem în picioare doar un moment acum pentru rugăciune. Acum cu capetele noastre aplecate, există vreo cerere vorbită, sau făcută de cunoscut doar prin ridicarea mâinii voastre, dacă voi doar vă ridicaţi mâna ca, drept, doar ţineţi-vă cererea acum.

E-2 Tatăl nostru Ceresc, noi ne apropiem iarăşi de Tine, pentru aceste cereri care sunt... ei îşi au mâinile ridicate în aer. Şi ei sunt în nevoie în dimineaţa aceasta, Doamne, de multe lucruri. Tu ştii ce gândesc ei în inima lor, pentru că Tu eşti Cuvântul, şi Cuvântul este un Discernător al gândurilor şi intenţiilor inimii. Şi eu Te rog, Mult Graţiosule Dumnezeu, ca Tu să răspunzi la fiecare din ei după nevoile lor, ştiind aceasta, că Tu o vei face după credinţa lor. Dă-ne credinţă aşa cum vorbim Cuvântul Tău atunci, Doamne, fie ca El să le aducă credinţă. Ajută-mă să vorbesc Cuvântul Tău, căci Cuvântul Tău este Adevăr, ca El să poată aduce credinţă să dea răspuns la aceste cereri. Iar atunci ar putea să fie unii aici, Doamne, care s-au rătăcit de pe acea cale îngustă, care nu umblă în calea Adevărului. Ne rugăm, Tată, că ceva se va face astăzi, şi făcut cunoscut, ca ei să vină repede înapoi la acea cărare de părtăşie din nou cu Cristos. Zilele devin târzii, răul este pe fiecare mână, există o mare decădere. Şi ne rugăm, Tată, ca Tu să Te faci cunoscut pentru noi astăzi, prin a vindeca pe bolnavi în mijlocul nostru, înfăptuind miracole. Nu că Tu trebuie să o faci, Doamne, să ne faci de cunoscut că Tu eşti Dumnezeu, ci pentru că Tu ai promis să o faci. Şi noi ştim că Tu ne vei acorda promisiunile Tale dacă noi le vom crede numai şi ştim că ele sunt adevărate. Noi cerem aceste favoruri în Numele lui Isus Cristos. Amin. (Vă puteţi aşeza.)

E-3 Eu am luat doar un moment să citesc unele din cererile aşezate aici, există două sau trei, una din ele este o cerere pentru rugăciune. Desigur, sunt multe batiste aşezate aici care noi vom fi bucuroşi să-să ne rugăm peste ele în puţină vreme, când noi simţim că Prezenţa Duhului Sfânt este-este la culmea Lui. Aceea-i când eu încerc să mă rog peste aceasta, când toată adunarea, toţi sunt unşi cu Prezenţa Lui.

E-4 Ne pare aşa de rău să-să supărăm, să avem aşa de mulţi să stea, şi fără loc ca ei să şadă jos. Şi-şi aceasta-i ziua de vreme caldă la maximul ei de căldură, noi avem cam o sută de procente de umiditate şi cam o sută de grade, deci este foarte umed şi cald.

E-5 Şi eu am transmis azi dimineaţă pentru serviciile de vindecare, sau nu... Motivul că eu fac acel serviciu de "vindecare," pentru că eu îmi pun credinţa în ce El a promis. Vedeţi? Acum, eu nu pot spune că El o va face, dar eu cred după auzirea Cuvântului Lui şi bazându-ne credinţa pe ce El a promis, atunci noi avem drept să pretindem promisiunile Lui de vindecare, tot aşa cum noi pretindem promisiunile Lui de salvare.

E-6 Aceste două cereri. Eu nu ştiu dacă ei au înregistratoarele în funcţiune deja pentru aceasta, sau nu. Aceasta ar putea fi bine. Păi, eu presupun că este în regulă pentru cei de afară, publicul să audă aceasta, ea este o cerere.
Ai profeţit tu că acolo vor fi un-un milion de negri omorâţi pe... sau tu doar ai anunţat că aceasta ar fi să se întâmple?

E-7 Acum, vedeţi, eu întotdeauna v-am cerut să fiţi atenţi la ce ascultaţi. Vedeţi? Există aşa de mult din aceasta care este doar partea umană. Dar întotdeauna dacă există ceva care merge înainte, aceasta îl va vorbi, "Aceasta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL," chiar la viziuni sau orice. Viziunile pe platformă, în audienţă, aceea o faceţi voi înşivă; acesta nu-i Dumnezeu, voi sunteţi. Vedeţi? Dumnezeu nu produce viziunea aceea, voi înşivă o faceţi, prin credinţa voastră într-un dar Divin.

E-8 Cum femeia I-a atins haina, El nu a ştiut cine era ea sau ce era rău cu ea, dar ea însăşi a făcut aceea. Vedeţi? Acum, aceea nu era AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aceasta era AŞA VORBEŞTE DOMNUL când Isus a vorbit înapoi şi i-a spus că credinţa ei a salvat-o. Dar, vedeţi, voi trebuie să vegheaţi.

E-9 Nu, eu doar vorbeam despre Martin Luther King, despre acest mare dezastru pe care ei îl au în Sud, cu-oamenii de culoare. Am zis, "Dacă oamenii aceia erau sclavi, eu mi-aş lua biserica şi m-aş duce jos în sud să-i ajut pe acei oameni să iese din sclavie." M-aş duce sigur, pentru că omul face sclavi, nu Dumnezeu. Noi suntem toţi dintr-un sânge. Noi toţi venim dintr-un singur pom, şi acela era de la Adam. Dumnezeu, printr-un sânge, a făcut toate naţiunile. Şi fie că noi, culorile noastre sunt maro, sau negru, sau galben, sau roşu, sau orice ar putea fi, noi suntem toţi creaturi ai celui Atotputernic, vedeţi, şi nu ar trebui să existe nici o diferenţă în noi.

E-10 Chestiunea acolo jos este "segregaţia din şcoală." Acum, eu am fost acolo la prima revoltă, şi am auzit-o, şi eu-eu ştiu despre ceea ce vorbesc eu. Oamenii de culoare au şcoli bune, uneori cu mult mai bune decât celelalte şcoli. Şi, spre exemplu, în Shreveport ei au şcoli mai bune decât cum este şcoala albilor. Dar este ideea despre cineva care-i inspiră ca ei să meargă şi să se amestece împreună. Care, mă gândesc că aceasta ar fi în regulă, dar atât timp cât poporul o protestează, acei oameni din sud, atunci ce mai contează aceasta oricum?

E-11 Şi eu cred că Martin Luther King este inspirat de Comunism, care o să conducă cam un milion de oameni la o capcană absolută de moarte. Vedeţi? Eu nu zic că Domnul mi-a spus asta. "Eu" cred, vedeţi. Şi eu cred că nu ar trebui să se facă. Eu cred că oamenii ar trebui să fie Creştini şi să se recunoască unul pe altul ca fraţi. Şi, însă mă gândesc că doar din cauză că...

E-12 Aceste State Unite, acest guvern îmi spune acum că eu nici măcar nu pot semna un cec care-care ar fi... dat mie personal. Vedeţi? Aceea este că drepturile constituţionale au fost luate de la mine, dar ce pot să fac privitor la aceasta? Doar merg înainte, asta-i tot. Vedeţi? Şi aceasta trebuie să meargă printr¬un alt sistem înainte ca eu ca un cetăţean al Statelor Unite să pot încasa un cec, trebuie să vină prin această biserică, eu nu îl pot încasa. Vedeţi? Şi aceea nu-i drept. Aceea-i ne constituţional. Dar ce-ce pot eu să fac privitor la aceasta? Nu există nimic. Acest încasator de impozit aici jos este cel ce mi-a spus că nu o puteam face, deci, bine, iată-o acolo. Dacă aceasta este, ce pot face. Aşa că doar o las să treacă.

E-13 Mă gândesc că ar trebui să fie acelaşi lucru, că cei... că fraţii mei de culoare şi surorile în Sud nu ar trebui să se ridice la arme împotriva fraţilor lor şi asupra unui astfel de lucru mic ca acela. Vai, ce mai contează dacă unde şi la ce şcoală te duci? Eu am văzut o doamnă frumoasă de culoare în dimineaţa aceea când ei erau... ei au avut revolta acolo la Shreveport, şi a fost un lucrător bătrân de culoare care a continuat să spună miliţiei, el a zis, "Lăsaţi-mă să le vorbesc." Şi deci el era un om bătrân evlavios, şi el s-a ridicat sus acolo şi a zis, "Eu niciodată nu m-am ruşinat de culoarea mea." El a zis, "Făcătorul meu m-a făcut ceea ce sunt, şi niciodată nu m-am ruşinat de aceasta, dar, până în dimineaţa aceasta." Dar a zis, "Când vă văd pe voi, poporul meu, acţionând în felul acesta," a zis, "Atunci mie ruşine să fiu un om de culoare." Acolo s-a chemat miliţia, şi l-au strigat jos.

E-14 Deci ceva doamnă de culoare frumoasă, cu pregătire, cu arătare frumoasă s-a ridicat, cu o inteligenţă, vai, supremă. Ea a zis, "Primul lucru, eu nu vreau copiii mei să fie învăţaţi de o femeie albă."
A zis, "De ce?"

E-15 A zis, "Din cauză că ea nu-şi va da interesul de coptu mei care al meu... un învăţător de culoare l-ar da." Şi a zis, "Priviţi la şcolile noastre de aici. Despre ce vă sfădiţi?" A zis, "Noi avem bazine de înot şi de toate în şcolile noastre, şi ei nu le au acolo." A zis, "Acum, despre ce vă certaţi voi?" Şi ei au strigat-o jos, vedeţi.

E-16 Aceasta este inspirat de către lucrul greşit, voi vedeţi, vedeţi, ei, oamenii aceia. Şi acela-i motivul că eu spun asta, nu că există vreo-vreo profeţie privind aceasta. Eu nu am nimic despre aceasta de la Domnul. Şi voi să fiţi siguri acum, dacă eu spun ceva de la Domnul în felul acela, să vă spun, aceasta-i întotdeauna... Eu vorbesc acum. Dar când El vorbeşte, eu spun "Acesta nu sunt eu, aceasta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Şi eu nu o pot spune până când îmi spune El. Eu aş putea fi întru¬totul greşit în gândul meu despre Martin Luther King. Eu nu ştiu, eu nu pot spune. Asta-i doar părerea mea. Orice lucru care ridică necaz, aceea-i ce trebuie să fie în zilele din urmă. Şi este tot inspirat de Satan, să rupă poporul şi orice avem noi, orice care se ridică în felul acela. Deci eu sunt pentru poporul acela jos acolo, niciodată să nu vă gândiţi că eu nu sunt. Eu¬eu sunt pentru libertate şi pentru tot, dar poporul nu are acea situaţie jos acolo. Dar ce va face aceasta, eu cred că va începe o altă revoluţie dacă cineva nu o opreşte. Vedeţi, aceştia sunt Comuniştii lucrând printre oamenii aceia.

E-17 Eu eram în Africa când ei au făcut acelaşi lucru. Vedeţi? Şi eu ştiu că acolo erau Comunişti care au venit înăuntru acolo spunând la acei oameni de culoare, "O, voi sunteţi aceasta, aceea, sau cealaltă. Voi sunteţi aceasta, aceea, sau cealaltă."Şi primul lucru cel ştiţi, a cauzat să fie omorâţi din ei cu miile. Şi unde au ajuns ei? Nicăieri, vedeţi, nicăieri.

E-18 Şi eu-eu iubesc viaţa umană. Haideţi să slujim pe Domnul. Împărăţia noastră este Sus; nimic despre lucrul acesta aici. Atât timp cât noi mâncăm, bem, şi putem avea, ce altceva vreţi voi? Vedeţi? Deci eu ştiu ce ar fi aceasta. Eu-eu îmi dau seama că aceasta cauzează doar necaz.
Acum, o altă întrebare este aici.
Ioan Botezătorul, când a întâlnit pe Isus, vedeţi, ce a spus el, "Aşa ni se cuvine nouă să împlinim toată neprihănirea"? Ce a vrut să însemne?

E-19 Păi, îmi amintesc de Doctor Roy Davis, un-un-un prieten de-al meu personal, care m-a botezat singura dată în care am fost botezat vreodată. Şi el a spus că Ioan a vrut să spună, îmi amintesc aceasta în şcoala lor, el a zis, "Ioan a ştiut că el nu a fost botezat niciodată, el însuşi, aşa el... Isus. Ioan a îngăduit pe Isus să-l boteze." Păi, aceea, eu-eu diferenţiez cu marele Doctor acolo.

E-20 Nu pentru controversă, ci pentru binele Adevărului eu aş putea spune aceasta. Nu, acolo erau doi bărbaţi, cei doi conducători din ceasul acela, Mesia şi profetul Lui sau întâlnit în apă. Acum amintiţi-vă, Ioan a botezat nu pentru iertarea păcatelor, ci spre pocăinţă. Nu pentru iertarea păcatelor, pentru că jertfa nu s-a făcut încă, vedeţi, acolo nu era Sacrificiu. Şi Sacrificiul a venit la el în apă. Acum observaţi. Ioan privind în sus şi văzând pe Isus, a zis, "Eu am nevoie să fiu botezat de Tine. Şi de ce vii Tu la mine?"

E-21 Isus a zis, "Îngăduie ca să fie aşa," care a fost. "Îngăduie aceasta să fie aşa, căci astfel ni se cade, sau ni se cuvine nouă, să împlinim toată neprihănirea." Atunci Ioan, fiind un profet la care Cuvântul Domnului vine, vine numai la profet. Ioan, fiind un profet, a înţeles că acela era Sacrificiul. Şi conform cu Legea, că sacrificiul trebuia spălat înainte să fie prezentat, şi acela-i motivul că el L-a botezat. Vedeţi? El a zis, ,,Aşa ni se cade să împlinim toată neprihănirea." Sacrificiul, care El era, trebuie să fie spălat în vas înainte ca să fie prezentat pentru jertfă. Şi Isus era Sacrificiul; şi Ioan a ştiut-o, şi el ştia că El trebuie să fie spălat înainte să fie prezentat. Şi atunci imediat după aceea, El a fost prezentat publicului pentru judecată şi a fost Sacrificiul pentru toată viaţa umană. Domnul să vă binecuvânteze.

E-22 Acum noi vom avea un mic Mesaj scurt, şi ne încredinţăm că Domnul ne va acorda binecuvântările Lui. Acum, probabil, dacă eu ajung înapoi... Eu plec săptămâna aceasta următoare să duc copiii la o vacanţă mică sus în dealuri. Şi atunci dacă eu-dacă eu ajung înapoi în timp, noi vrem să vorbim următoarea duminică dimineaţa, dacă este permis către Dumnezeu şi la pastorul de aici. Noi o să vă înştiinţăm mai departe în această săptămână, voi care sunteţi din afara oraşului, pe cale de scrisoare. Eu vreau să vorbesc asupra unui subiect chiar de ce credem noi lucrurile care noi le credem despre Cristos, de ce trebuie să fie în felul acesta şi nu poate fi în nici un alt fel. Vedeţi? Şi o dovedim prin Scripturi. Acum, dacă Domnul voieşte. Dacă eu nu ajung, eu voi încerca să vă văd iarna aceasta sau vara următoare, una, când noi ajungem înapoi, dacă Domnul zăboveşte. Noi ne ducem acum înapoi acasă la Arizona, aşa ca noi să putem să punem copiii în şcoală.

E-23 Acum, în dimineaţa aceasta, chiar înainte de rugăciunea pentru bolnavi, noi vom citi ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Care, noi ştim că fără acest Cuvânt, este imposibil, nu există nimic să se poată face. Şi numai Cuvântul poate produce aceste binecuvântări care noi le cerem pentru cei bolnavi şi nevoiaşi. Şi eu vreau să citesc ceva acum din I Petru, al 5-lea capitol, începând cu 1-ul verset. Iar apoi din Cartea Evreilor, eu vreau să citesc Evrei 2:2-4.
Presbiterii care sunt printre voi eu îi sfătuiesc, care şi eu sunt un presbiter, şi un martor al patimilor lui Cristos, şi de asemenea un părtaş al slavei care va fi descoperită:
Hrăniţi turma lui Dumnezeu care este printre voi, luaţi supravegherea acesteia, nu prin constrângere, ci de bună voie; nu pentru câştig mârşav, ci cu lepădare de sine;
Nu ca şi cum aţi stăpâni peste moştenirea lui Dumnezeu, ci făcându-vă pilde turmei.
Şi când se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta o cunună de slavă care nu se poate veşteji.
Tot aşa, şi voi tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Voi, toţi dintre voi să fiţi supuşi unul faţă de altul, şi nu fiţi îmbrăcaţi... şi să fiţi îmbrăcaţi cu smerenie: căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, şi celor smeriţi le dă har.
Smeriţi-vă... sub mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită el să vă poată înălţa:
Aruncaţi asupra lui toate îngrijorările voastre; căci el însuşi îngrijeşte de voi.

E-24 În Evrei, al 2-lea capitol, noi citim aceste Cuvinte. Acum eu trag pentru a da ca un text, "aruncând grija voastră." Eu sunt... Textul meu este: El Ia Seama. Tu Iei Seama? Vreau să citim această porţiune acum, în timp ce deschideţi la Evrei 2, ca voi să puteţi vedea-înţelesul real din aceste Cuvinte, ce ele, ce înseamnă acest text.
De aceea cu atât mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca la orice timp să nu le lăsăm să scape.
Căci dacă cuvântul vorbit prin îngeri era-era nezguduit, şi dacă orice abatere şi neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire;
Cum vom scăpa noi, dacă neglijăm o mântuire aşa de mare; care mai întâi a început să fie vorbită de Domnul, şi ne-a fost adeverită de cei ce l-au auzit;
Şi Dumnezeu purta... mărturie, cu... şi cu semne şi minuni, şi... felurite miracole, şi daruri ale Duhului Sfânt, împărţite după voia lui proprie?

E-25 Eu vreau să folosesc subiectul aici despre: "El Ia Seama." Şi "Tu Iei Seama?" Când El era aici pe pământ, El a luat seama la oameni. Gândul despre aceasta se ridică în mintea mea chiar înainte de a vorbi sau de a ne ruga pentru bolnavi, fără să ştiu doar ce fel de un-de un rând de rugăciune vom avea.

E-26 Întâi, şi să ne apropiem de aceasta, audienţa trebuie să fie unsă cu credinţă. Voi, dacă voi nu aveţi credinţă, atunci acolo-acolo nu-i nevoie nici măcar să veniţi să se facă rugăciune, pentru că o să fie necesară credinţa voastră şi credinţa mea împreună; credinţa mea să-L cred, credinţa voastră să-L credeţi. Deci noi să nu uităm aceasta acum aşa cum merg înainte. Noi trebuie să avem ceva evident, cu dovadă, vreau să spun, ca noi să ne putem baza credinţa noastră pe ceea ce încercăm să facem. Căci dacă un om se apropie de ceva ce el vrea să facă, fără credinţă suficientă, el este destinat să dea greş. Dar dacă el se poate apropia de aceasta cu credinţă suficientă, atunci el este destinat spre succes dacă este în acord cu voia şi scopul lui Dumnezeu să o facă.

E-27 Acum, eu mă gândeam despre îngrijirea Lui. Seara trecută, cumva, ciudat, am fost călăuzit de Duhul Sfânt. Când am aşteptat după nişte oameni să vină să-l ajutăm pe Fratele Wood să pună o-o remorcă pe care el a construit-o în spatele camionului lui. Eu nu am ştiut de ce am încercat să găsesc pe bunul meu prieten, Fratele Evans, şi am mers, am pornit-o în sus pe şosea. Care, soţia mea şi familia aşezaţi aici înapoi ştie a fi adevărat. Şi cumva, ciudat, m-am întors în jur şi am mers înapoi la un loc, un motel.

E-28 Şi, o, cum mi-a emoţionat inima să văd aşa de mulţi din prietenii mei adunaţi acolo în timp de vreo două minute, încât a împiedicat trecerea, maşinile nu mai puteau să treacă, doar prieteni adevăraţi, conducând pentru sute de mile, din Georgia şi Tennessee şi Alabama, şi peste tot în jur, doar să-să audă un serviciu. Atunci acel gând mi-a venit în minte, "Atunci ce să le spun la oamenii aceia, ştiind că în Ziua Judecăţii eu va trebui să răspund pentru ce le spun?" Şi eu de asemenea sunt un-sunt un iubitor al acestei vieţi măreţe ce urmează să vină, şi eu-eu vreau să fiu acolo.

E-29 Iar apoi în mod straniu am mers la un loc unde am făcut o întoarcere ciudată. În loc să mă întorc în jur acolo, am mers sus să fac o întoarcere. Luminile au luminat asupra unei perechi drăgălaşe în afară, două doamne tinere frumoase pe care eu tocmai le-am căsătorit cu doi lucrători tineri minunaţi. Şi Satan, după ce el a văzut pe-pe lucrător, unul din ei lucrarea lui fiind stabilită şi el şi-a luat o-o însoţitoare a vieţii chiar aici, la acest altar. Ei au plecat fericiţi în luna de miere a lor, şi-şi vrăjmaşul a sărit asupra acestui om tânăr. Şi eu spun aceasta să exprim ceea ce spun, "Ia El Seama?" Cumva, cu credinţă care nu ar lua "nu," ei s-au întors şi s-au reîntors înapoi aici, ştiind după ce ei au fost cu totul acolo în (departe în est) aici pe undeva în luna lor de miere, s-au întors înapoi şi au şezut, aşteptând. Şi eu am păşit înăuntru, om tânăr chipeş minunat; soţia lui şedea pe afară, plângând, ea şi micuţa lor însoţitoare. Iar celălalt om şi celălalt frate venind, alergând, care este un prieten al acestui om tânăr, zicând, "O, Frate Branham, aşa şi aşa s-a întâmplat."

E-30 Am mers acolo şi am văzut pe acest om tânăr chipeş şezând acolo, chiar în culmea vieţii lui, un conducător al tinerilor, şezând acolo, şi Satan l-a legat. El nu a observat, dar eu mi¬am luat mâna (stânga) să dau mâna cu mâna lui (dreapta), să văd dacă l-a plăguit vreo boală. Dar acolo nu era nici un semn de vibraţie. Veneam chiar afară din cameră de la rugăciune şi post, şi aşteptând după Domnul, ungerea Duhului Sfânt era acolo, şi de aceea ne-a călăuzit El, vedeţi. Iar apoi văzând această umbră de întuneric peste el. Eu nu am spus ce făceam. Dar în mai puţin de un timp de două momente aceasta era toată dusă, răceala mâinilor lui s-a dus, el striga şi lăuda pe Dumnezeu, pentru câteva minute să se regăsească. Şi aici şed ei chiar aici în dimineaţa aceasta, şezând în audienţă. Vedeţi cum a încercat Satan să întristeze pe acel om tânăr, prin a se referi spre el din ceva complicaţie să fie zidită înapoi, care Duhul Sfânt a ştiut, şi eu am văzut-o prin viziunea de la Domnul. Dar Dumnezeu a luat seama la omul acela. Dumnezeu a luat seama la acel băiat tânăr.

E-31 Doar venind înăuntru cu câteva momente în urmă, o-o doamnă, eu o văd aşezată aici în interval, cu nici... doar şi-a obţinut scaunul cumva, şi s-a aşezat jos. Ea a zis, "Nouă ani, Frate Branham, am încercat să ajung la tine." Şi ea a zis, "Eu sunt aşa disperată! Am venit aici târziu, şi nici măcar nu am putut obţine un cartonaş de rugăciune să fiu în rând."

E-32 Billy, desigur, sunt ordinele lui să vadă că eu nu sunt deranjat, mă duce înăuntru şi afară. Să nu simţiţi aspru spre Billy, el este comandat de acest comitet al administratorilor să facă aşa. Şi dacă el nu a făcut, eu nu aş fi în stare să ajung la rândul de rugăciune, să ajung înăuntru aici. Voi pricepeţi asta. Vedeţi, acolo trebuie să fie un sistem la orice facem noi. Noi-noi trebuie să-l avem, vedeţi. Dar el să spună, "Vino, tati, grăbeşte-te," aceasta.

E-33 Doamna s-a mutat înapoi. Şi ea a zis, "Frate Branham, doar o vorbă cu tine." Stând acolo, a apărut o viziune peste această femeie tânără cu arătare frumoasă, şi văd că inima ei era împovărată. Şi ea încerca să lucreze să-şi câştige existenţa. Şi un-un lucru mare s-a întâmplat în urmă, în urmă de tot în timpul părinţilor ei, care a cauzat ca acest lucru mare să i se întâmple ei, şi Domnul Isus L-a descoperit şi a arătat ce a fost. Şi acolo, în timp de un moment, l-a luat de la femeie. Ea a mers în jur bucurându-se. Iar acum şade aici în audienţă cu noi acum, bucurându-se, cu lacrimi, aşa cum îşi şterge ochii acum, ştiind că adevărul despre lucrul acela s-a făcut cunoscut. Şi că, ce, acea sărmană femeie mică nevrotică, care era aşa de agitată că nu a ştiut ce să facă cu ea însăşi, şi s-a gândit că era dusă, şi nu exista Duh Sfânt, şi că aceasta-i ultima ei zi. Ea a încercat pentru nouă ani şi era cam la capătul disperării, Dumnezeu a luat seama la femeia aceea mică de care la nimeni nu-i pasă. Vedeţi? Ce timp! El ia seama.

E-34 Când El era aici pe pământ, aşa cum spun, El a luat seama la oameni aşa de mult încât El i-a vindecat pe bolnavi, le-a mângâiat inimile, le-a spus despre un-un loc unde El se va duce să-l pregătească pentru ei, şi va veni iarăşi să-i primească la Sine. El s-a îngrijit de ei. Şi observaţi, El s-a îngrijit aşa de mult încât, când El a ştiut că El trebuie să plece pentru ca să aducă acest lucru măreţ la noi, El a zis, "Eu nu vă voi lăsa fără mângâiere, ci Eu voi trimite pe Duhul Sfânt, şi El va continua grija Mea pentru voi," până se întoarce El. Nu există nimeni să poarte grijă ca Isus. Ştiind că trupul Lui, ca un Mare Preot, într-o lucrare de mijlocire care El o face acum, acel Trup trebuie să fie în prezenţa lui Dumnezeu la toate timpurile, pentru mijlocire, că Dumnezeu nu poate vedea păcatul păcătosului; El vede numai Sângele Propriului Său Fiu. Şi ştiind asta, El a trimis înapoi pe Duhul Sfânt să continue să mângâie poporul Lui. Ia seama El? Cu certitudine, El ia seama. Acum, El era să continue să îngrijească poporul, poporul Lui aici pe pământ, în acelaşi fel în care El a îngrijit de ei când El era aici. Pentru că El a zis în Sf. Ioan, al 15-lea capitol, dacă voi vreţi să faceţi... Eu am notiţe aşezate aici cu aceste Scripturi la care eu mă refer, Sf. Ioan 15:26 şi 27.

E-35 Eu văd pe mulţi din voi scriind Scripturile jos. Aşa că eu mă pot referi la aceasta dacă nu o ştiţi, de multe ori, la Scripturi. Eu scriu jos Scriptura, atunci eu ştiu despre ce vorbesc de aici, pentru că aceasta-i întotdeauna în Cuvântul Domnului. Vedeţi?

E-36 El a zis, când Duhul Sfânt a venit, pe Care Tatăl îl va trimite în Numele Lui, El va mărturisi despre El. Cu alte cuvinte, El va face acelaşi lucru care El l-a făcut. Duhul Sfânt lucrând printr-un cort pe care El l-a sfinţit, va face acelaşi lucru care El l-a făcut. Acum, ce ar trebui să facă aceea pentru noi! Atunci noi ştim căci chiar printre noi astăzi noi îl avem pe acelaşi Domn Isus mângâietor în forma Duhului Sfânt, o altă slujbă în care lucrează Dumnezeu Însuşi.

E-37 El era un Mângâietor la Israel când ei se puteau uita în sus şi să vadă Stâlpul de Foc, şi să audă profetul să vorbească Cuvintele care erau adevărate, şi Dumnezeu să-L adeverească. Acela era Mângâietorul lor.

E-38 El era un Mângâietor când El era aici pe pământ ca un om, Dumnezeu făcut trup. Dumnezeu reprezentându-Se şi exprimându-Se printr-un-un Om, Cristos Isus, Care a promis că "Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi. Şi Eu mă duc la Tatăl, şi o să trimit înapoi pe Duhul Sfânt, Care voi fi Eu în formă de Duh. Şi Eu voi fi cu voi, şi voi locui în voi. Şi chiar aceleaşi lucruri care Eu le-am făcut aici, Duhul Sfânt le va face iarăşi în Numele Meu, când El vine." Vedeţi? De aceea a spus El, "Să vorbeşti împotriva Aceluia" acum după ce ispăşirea deja s-a făcut, era păcat de neiertat, să "huleşti pe Duhul Sfânt."

E-39 Şi El o va face în acelaşi fel, aşa ca noi să ştim dacă a fost o mângâiere din ceva punct de vedere pământesc, dacă noi am şti că a fost o mângâiere de la vreo persoană în vârstă care şi-ar putea pune braţele în jurul nostru şi să ne îmbrăţişeze puţin şi să ne facă să ne simţim bine, sau-sau ceva termen teologic al unei denominaţiuni care ar zice "acum tu aparţii la noi, şi noi îl avem; şi să nu aparţii la restul din ei, pentru că ei nu îl au."

E-40 El a făcut aceasta direct sigur, vedeţi, "El va vorbi în Numele Meu. Lucrările care Eu le fac le veţi face şi voi, când El este asupra voastră." Vedeţi, El va mângâia în acelaşi fel, prin a ne ierta toate păcatele, vindecând toate bolile noastre, şi vorbindu-ne despre mângâierea unei Împărăţii care urmează să vină. Vedeţi, dovedindu-Se printre noi, aşa cum Dumnezeu S-a dovedit printre noi prin Isus Cristos. Şi în-în II Timotei... I Timotei 3:16, este scris în felul acesta, să ştim despre Dumnezeu, "Fără îndoială ne dăm seama că mare este taina evlaviei, căci Dumnezeu s-a manifestat în trup." Noi am văzut pe Dumnezeu în trup. Aceea era mângâierea lui Dumnezeu, să ştim că El a venit aşa de mult (El s-a îngrijit de noi) până când El a devenit unul din noi. Dumnezeu manifestat în trup. Nu doar o altă persoană, ci Dumnezeu Însuşi!

E-41 Iar acum să o facă un alt pas mai aproape, El trimite Duhul Sfânt să îngrijească de mângâierile noastre, şi El rămâne în noi. O, El ia seama!

E-42 Acum noi trebuie să mergem înainte la o altă porţiune din Scriptură aici, sau un alt gând să întărim aceasta. Înainte să merg, eu aş putea spune aceasta: nu fiecare are acest Mângâietor. Ei, ei nu au, ei nu Îl au. Deci motivul că ei nu Îl au, este pentru că ei nu-L acceptă. Acesta-i pentru ei, dar ei nu-L acceptă. Acum, eu sper că voi sunteţi suficient de spirituali să-să citiţi ceea ce spun. Vedeţi? Eu vorbesc către un grup de oameni pentru care urmează să se facă rugăciune în câteva minute. Şi noi avem această Mângâiere în Duhul Sfânt care este trimis ca Mângâietor, dar nu toţi oamenii îl vor primi pe Acela. Ei nu cred în El. Vedeţi? Ei, pentru ca să facă asta, atunci ei îşi adună mângâierea lor de la vreo altă resursă, prin alte mijloace. Dacă ei nu acceptă Mângâietorul rânduit de Dumnezeu, atunci ei trebuie să ia ceva alt mângâietor, vedeţi, pentru că voi nu puteţi trăi fără ceva pentru care să trăiţi.

E-43 Şi eu sper că fiecare din voi înţelege asta, mai ales voi persoanele care sunteţi pentru rugăciune, care sunt aşa de ne confortabili în dimineaţa aceasta, poate cu necazuri care doctorii nu le pot atinge.

E-44 Şi noi credem că doctorii ajută pe oameni. Eu cred că Dumnezeu vindecă prin medicamente. Dumnezeu vindecă prin operaţie. Dumnezeu vindecă prin înţelegere. Dumnezeu vindecă prin dragoste. Doar puţină dragoste merge o cale lungă. Lăsaţi ca cineva să fie total amărât, şi doar arătaţi-le că vă pasă de ei. Vedeţi? Dumnezeu vindecă prin dragoste. Dumnezeu vindecă prin rugăciune. Dumnezeu vindecă prin miracole. Dumnezeu vindecă prin Cuvântul Lui. Dumnezeu vindecă! Orice sursă este aceasta, Dumnezeu vindecă prin ea. Dumnezeu e cel ce vindecă, căci El a zis, "Eu sunt Domnul care vindecă toate bolile tale." Deci toată aceasta trebuie să lucreze împreună, şi oamenii în diferite slujbe ar trebui să lucreze împreună pentru aceea. Vedeţi? Acum, dar ei nu o fac, pentru că uneori li se interzice să ia anumite poziţii asupra Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că denominaţiunile lor anumite nu le permite să facă asta. Dar aceea nu opreşte Adevărul, doar la fel, Dumnezeu merge înainte vindecând chiar la fel.

E-45 Deci ei încearcă să tragă mângâiere de la vreo altă resursă. Să vorbim mai întâi despre suflet.

E-46 Noi aflăm că mulţi oameni încearcă să afle mângâiere prin băutură. Voi ştiţi, noi avem un proverb care este destul de bine cunoscut printre noi astăzi, căci-căci mulţi lucrători beau uneori înainte să meargă la amvon, ia o-o-o băutură bună grea de beţie. Este cunoscut să vezi lucrători pe platformă, care chiar se clatină sub influenţa de lichior. Şi aceea-aceea nu ar trebui să fie. Aceasta nu ar trebui. Este din cauză că de multe ori noi am putea să condamnăm pe om când poate nu ar trebui să facem asta, noi ar trebui să aflăm în urmă care-i necazul. Mulţi dintre ei au fost convertiţi de la alcool. Şi noi aflăm, dacă ei sunt în starea aceea, este o dizgraţie şi o ocară. Dar nu mai mult o ocară decât ar fi o minciună, furt, sau poftă după femei, sau oricare alt lucru care este în poruncă. Vedeţi? Şi poate un om este născut cu pasiune înaltă, şi el vede aceste striptese moderne de stradă, şi el-el e constant în necaz. Vedeţi? El, căci, omul este născut aşa. Acum, ce ar trebui el să facă, lucrătorul care bea, sau-sau femeia care fumează sau care...

E-47 Se îmbracă imoral, încercând să-şi tragă o mângâiere de la a fi aşa de bine alcătuită, încât ea vrea să-i facă pe bărbaţi să se uite la ea. Nu există alt motiv. Ea este parţial nebună. Vedeţi? Nici o femeie conştientă nu s-ar dezbrăca înaintea bărbaţilor, care are mintea întreagă. Vedeţi? Nu există nici un motiv pentru aceasta deloc. Şi ea, dar ea încearcă, aceste fete tinere de astăzi care merg afară pe stradă, ele sunt foarte... Ei bine, voi scuzaţi expresia. Şi amintiţi-vă, această bandă nu-i numai pentru acest popor de aici, ea merge în jurul lumii. Vedeţi?

E-48 Şi o-o femeie care şi-ar lua hainele jos de pe ea, căci ea ştie că este mai cald. Umblă acolo afară în soare, goală, iar apoi umblă afară îmbrăcată cu ceva haine, şi care-i mai răcoros? Indienii jos acolo în Papagos şi Navajos; cei Papagos, mai ales, şi de pe rezervaţie, femeile acelea vin afară cu pături mari de lână în jurul lor, şi şed acolo afară în soare să ţină răcoare. De ce? Ele transpiră, şi vântul care suflă stabileşte un aer condiţionat, voi vedeţi. Şi femeile acestea nu au nici un alt motiv decât doar... Ele nu o ştiu, ele nu-şi dau seama. Eu nu spun că ele îşi dau. Multe din ele sunt femei bune, şi eu nu o spun ca să fiu dur. Eu o spun să-să încerc să-să-să le trezesc. Vedeţi?

E-49 Acesta-i numai Satan, vedeţi. Vă daţi seama că sexul opus, sexul masculin se uită la aşa ceva, le dă o astfel de influenţă până când ei vor-ei vor scârţâi cauciucurile lor şi fluieră¬fluieratul lupului. Şi-şi-şi pentru ce fac ele asta? Femeile o fac pentru ca să-i facă pe bărbaţi să facă aceea. De ce ieşiţi voi afară, chiar în zăduful zilei, şi la ora patru în după-amiază, să tăiaţi iarba când oamenii vin de la lucrul lor şi lucruri ca acelea? Aceasta arată că-i un duh de nebunie. Şi eu ştiu că multe din ele ar putea avea un IQ de un milion de mile mai înalt decât al meu, dar eu măsor IQ-ul vostru cu Cuvântul lui Dumnezeu şi văd unde iese acesta. Vedeţi? Acela-i IQ modern, dar tocmai dovada şi roadele vieţii dovedesc. Deci ele caută să găsească confort cu aceea.

E-50 Multe dintre ele spun, "Ei bine, eu nu fac asta." Dar voi aşa se îmbracă într-un fel aşa de atrăgător până când ele încearcă să fie mai moderne decât femeia care o să stea alături de ele în biserică în dimineaţa următoare, poartă o pălărie mai bună sau haine puţin mai bune, pentru că vă puteţi permite să o faceţi. Vedeţi? Vedeţi, păcatul ajunge jos de tot. Şi ele încearcă să afle mângâiere prin a face aşa. Şi ele au...

E-51 A devenit un astfel de lucru încât absolut a lovit întreaga naţiune, nu numai naţiunea, dar lumea în întregime. Aş putea spune multe lucruri aici, dar, să economisesc timp, serviciul de vindecare urmează, eu-eu aş putea vorbi în larg despre aceasta, dar eu nu vreau. Eu sunt sigur că veţi înţelege ce vreau să spun. Aceasta, a lovit lumea politică, viaţa politică, viaţa socială, viaţa morală a naţiunii, a popoarelor din jurul lumii. Aceasta a ajuns la un punct până omul vrea să fie un politician doar ca să aibă numele de a fi un politician. Are o mulţime de bani, poate atrage voturi şi să angajeze maşini să o facă, şi-şi aşa mai departe, doar pentru un nume, şi valorează milioane şi milioane de dolari, vedeţi, doar pentru numele de a fi ceva mare politician. Este spus suficient spre aceea, voi ştiţi despre ce vorbesc eu.

E-52 Şi viaţa socială! Oamenii încearcă să vină împreună în această viaţă socială nebună. Să nu-mi spuneţi că lumea nu-i nebună, şi să facă în felul cum face. Ea sigur este. Cu certitudine. Este o lume nevrotică. Şi prin harul lui Dumnezeu este singura cale cum noi vom scăpa de ea. Observaţi, în această viaţă socială, oamenii au ajuns la un punct în care ei-ei socializează mici clanuri, şi ei ajung înăuntru acolo şi gândesc, "Noi suntem mai buni decât grupul celălalt."
Vedeţi? Şi aceasta, doar se face în felul acela. Şi acestea sunt moravurile, aceasta a lovit moravurile oamenilor încât, cinstit, prietenilor, eu nici măcar nu cred că (lumea) cuvântul "moral" este recunoscut printre nouăzeci la sută din poporul din această naţiune. Ei nici măcar nu ştiu ce (lumea) cuvântul "moral" înseamnă. Acesta-acesta a scăpat de la ei. Şi aceasta s-a făcut cu aşa înşelăciune.

E-53 Satan este foarte subtil, vedeţi, şi el o face aşa de uşor, aşa¬aşa subtil, doar un picuţ aici şi un pic acolo, şi o lasă. El are timp suficient, aşa că el doar aleargă un pic înăuntru aici şi un pic înăuntru aici şi, primul lucru ce-l ştiţi, oamenii se mută doar treptat în aceasta. Ce i s-ar fi întâmplat unei femei, în urmă când eu eram un băiat în vârstă de şaisprezece ani, dacă ea ar fi umblat în jos pe stradă aşa cum face astăzi în această formă de striptesă? Păi, ei ar fi pus-o în închisoare. Păi, dacă a fost greşit atunci, este greşit acum. Vedeţi? Dar, vedeţi voi, Satan doar a început să taie jos fustele, şi să le lase în jos, şi-şi va veni la împlinire că acolo-i cineva care va desena una puţin dincolo de mikini sau bikini, sau cum numiţi voi lucrul acela, până la o frunză de smochin. Ţineţi minte! Aşa este, aceasta va merge chiar drept înapoi. Şi aceasta-i, aceasta-i acolo practic acum.

E-54 Şi acum noi aflăm, toate lucrurile acelea sunt din cauză că oamenii încearcă să găsească mângâiere. Ei încearcă să găsească ceva care ei... Şi amintiţi-vă, mângâierea voastră este religia voastră, şi voi faceţi lucrurile acelea religia voastră. Vedeţi? Ce păcat în a realiza că moartea zace chiar înaintea voastră. Vedeţi? Până când, toată aceasta s-a întâmplat încât se pare că nu există nici o-o fundaţie solidă rămasă în naţiune pe care să zideşti ceva.

E-55 Doar lăsaţi-mă să vă întreb ceva. Voi nu puteţi crede nimic, de abia, decât Biblia. Noi încă avem pe Cristos; mulţumiri lui Dumnezeu. Vedeţi? Voi-voi nu puteţi crede nimic. Voi ajungeţi pe... Spre exemplu, când vă deschideţi televizorul (voi care aveţi aşa ceva), şi când vă deschideţi televizorul şi vedeţi¬reclamele, păi, dacă o persoană a încercat să trăiască printr-o sutime din aceste reclame, voi aţi muri într-o săptămână. Vedeţi, voi nu aţi putea să o faceţi. Şi tocmai lucrul că ceva companie se va strica, ca un produs, şi zice, "Acesta-i lucrul aici, şi să nu-l aveţi pe acesta de aici," şi aceeaşi companie vinde acelaşi produs. Atunci o altă reclamă va apărea, luaţi-l pe acesta din partea aceasta şi nu pe acela, şi aceeaşi companie. Poporul American acceptă astfel de lucru ca acela, încât întregul lucru a devenit un putregai, până când nu există nici o speranţă deloc. Nimeni nu ştie ce să creadă. Dar eu am să vă spun după o vreme ce să credeţi, dacă voi vreţi mângâiere, dacă Domnul va voi.

E-56 Oamenii, ei mint, înşeală, fură, până când tu aproape că trebuie să ai o garanţie de securitate să împrumuţi cinci dolari de la cineva. Aceasta-i o... Voi ştiţi, Biblia vorbeşte asta, că acolo nu va fi dragoste în zilele din urmă decât doar printre poporul ales. Aşa este. Scriptura vorbeşte despre asta, că soţul va fi împotriva soţiei, şi soţia împotriva soţului, copiii împotriva părinţilor. Doar printre Aleşii Domnului va exista ceva dragoste rămasă.

E-57 Bisericile au ajuns în acelaşi lucru afară din viaţa socială. Ei au adus-o în biserică, viaţa lor socială şi politica lor şi celelalte lucruri ale lor, până când ei îşi au biserica în aşa confuzie încât nu ştie ce să facă. Ei au adus politica în biserică, Ei au adus şi viaţă socială, viaţa lor socială în biserică, activităţile lor sociale, bingo sau bunco, sau oricum o numesc ei, şi aceste supeuri şi dansuri, şi aşa mai departe, în casa Domnului. Păi, aceasta-i-aceasta-i de compătimit.
Ei zic, "Păi, acum, aceea nu-i, aceea-i pe supliment."

E-58 Amintiţi-vă, a fost suplimentul de asemenea că Isus i-a bătut pe-pe comercianţi afară cu marfa lor, şi a zis, "Este scris, 'Casa Tatălui Meu este făcută o casă de Rugăciune,' şi voi aţi făcut-o o speluncă de tâlhari." Vedeţi? Aceasta-i greşit, mie nu-mi pasă unde este. Atât timp cât biserica... Biserica nu este aşa de mult clădirea, sunt oamenii din clădire. Şi dacă oamenii aceia anticipează în aceasta, păi, aceasta-i greşit. Şi ei au adus practica aceea.

E-59 Acum noi aflăm că bisericile, de asemenea, întotdeauna promit ceva, ca televiziune şi aşa mai departe, la care ei niciodată nu ajung la-lucrul care l-au promis. Aşa cum am spus deseori, un citat vechi, "Omul întotdeauna laudă pe Dumnezeu pentru ce El a făcut, laudă pe Dumnezeu pentru ce va face El (privind înainte spre ce va face El), iar apoi neglijează ce face El." Vedeţi, ei-ei-ei eşuează. Şi acela-i motivul că ei devin istorie după o vreme, de cei poluaţi, vedeţi, pentru că ei omit să recunoască acum! Voi puteţi vorbi despre mângâierea care a dat-o Cristos odată, şi zic că o mângâiere El va da în epocile care vin, dar refuză mângâierea care El o are aici acum pentru voi. Vedeţi? Aceasta-i pe aceeaşi bază că noi aflăm asta. Păi, acesta a devenit un lucru mare. Acum aflăm că ei-ei vin...

E-60 Aceea chiar a devenit în Penticostali, în biserici. Aceasta a devenit în tărâmurile Penticostale, că ei întotdeauna promit ceva la care ei niciodată nu ajung. Este întotdeauna că fiecare ins are o senzaţie diferită, şi-şi o face fie că-i Scriptural sau nu, şi ei promit ceva la care ei niciodată nu ajung, până când se pare că a ajuns la un punct unde nu se pare să fie ceva sinceritate. Oamenii nu ajung jos la acel miez real de sinceritate. Aceasta a pierdut... Tocmai cuvântul Englez de sinceritate şi-a pierdut valoarea lui către oameni. Sau, prin felul oamenilor de-de trăire, şi-a pierdut sinceritatea faţă de ei. Acum ei nu par să înţeleagă.

E-61 Chiar la mărturisirea noastră! Acum, eu vreau ca voi persoanele care veniţi, sau aici şi ţin... sau pe-bandă, eu vreau să ascultaţi atenţi acum pentru un moment la acest citat. Acesta-acesta...

E-62 Numai dacă sunteţi adânc sinceri! Şi voi nu puteţi fi sinceri până când sunteţi siguri că înţelegeţi. Dacă voi presupuneţi, sau vă închipuiţi, sau speraţi aşa, atunci acolo nu poate fi o adâncime de sinceritate care o cere Dumnezeu. Ea, credinţa, nu este un "aşa sper" sau "ar putea să fie corect." Ea trebuie să fie absolut "Amin!" Ea este ultimatumul vostru. Ea-ea-ea e al vostru-ea e absolutul vostru. Este lucrul de care voi sunteţi legaţi. Vedeţi? Voi aţi ajuns la ultimatumul vostru, că "Acesta este Adevărul şi acolo... Acesta nu-i nimic decât adevărul, şi El trebuie să fie aşa!" Iar atunci când vă daţi seama de aceea în mintea voastră, atunci voi trebuie să vă apropiaţi de El cu întreaga voastră viaţă, suflet, trup, tot ce este în voi, doar complet lichidaţi totul spre aceasta. Aşa cum Isus ne-a învăţat aşa de graţios în omul care cumpăra mărgăritare, şi el l-a găsit pe Acela de mare preţ şi el le-a vândut pe toate celelalte să ajungă la El. Toate adevărurile şi tot ce a avut el, s-a gândit că erau mărgăritare bune, el-el... acest Unul a însemnat totul pentru el. Şi când voi găsiţi Ultimatumul lui Dumnezeu, Cuvântul Lui, o promisiune asupra unui anumit lucru, voi trebuie să ştiţi mai întâi că acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu, că lucrul care-l vedeţi că se face este Dumnezeu. Acolo-acolo nu-i-acolo nu-i "poate-i aşa, ar putea fi, se pare că ar putea să fie." "Acesta-i Dumnezeu!" Atunci când ajungeţi la punctul acela, atunci acela-i Mărgăritarul de mare preţ, voi trebuie să vă îndepărtaţi de la orice lucru care vi-l spune oricine contrar la Acesta. Voi nu trebuie să vă uitaţi la ce a realizat omul. Voi trebuie să vă uitaţi la ce a spus Dumnezeu şi ce a promis El, şi să-L vedeţi să o facă, atunci acela-i Ultimatumul vostru chiar acolo. Iar atunci tot ce sunteţi, tot ce aţi fost, tot ce speraţi să fiţi, trebuie să fie aşezat pe Acesta întocmai de parcă era pe viaţă şi pe moarte pentru voi la momentul acela.

E-63 Eu cred că unul din lucrurile care ţine pe poporul nostru de la a fi vindecat este lipsa de mărturisire, este lipsa de mărturisire sinceră. Acum, spre exemplu, aceasta ar putea să sune puţin rău, dar eu nu vreau să însemne în felul acesta. Dar, privind la soţia mea aşezată aici. Dacă m-aş duce aici afară astăzi şi mi-aş arunca braţele în jur la vreo altă femeie şi-şi să-i fac dragoste, şi eu aş şti atunci, după ce am făcut aceea, că am fost greşit, aşa de greşit. Acum, desigur, Mângâietorul meu m-ar ţine de la a face asta. Vedeţi? Vedeţi? Dar eu vreau să spun dacă eu-dacă eu am făcut aceea, şi eu... s-a întâmplat că am făcut-o sau orice asemănător cu aceasta. Şi atunci eu ştiu că primul lucru este să spun către soţia mea, înainte să-i pot spune lui Dumnezeu, "iartă-mă," pentru că eu am păcătuit împotriva ei. Dacă tu ai venit la altar şi îţi aminteşti că ai datorie morală, du-te şi îndreaptă aceea mai întâi, înainte să¬ţi oferi darul. Deci eu trebuie să mă duc la ea. Eu cred în mărturisire este şi a îndrepta. Ea nu este mărturisire adevărată fără aceasta.

E-64 Ce ar fi dacă am spus acum, "Eu am să o mărturisesc că am făcut rău, eu zic, 'Bunule Domn, O Prietenul meu, Tu ştii că eu Te cunosc foarte bine. Laudă lui Dumnezeu! Aleluia! Eu-eu¬eu-eu cred că Tu eşti bun Ins. Iartă-mă. Tu ştii, vechi, Prieten vechi, eu-eu nu am intenţionat-o în felul acela"'? Vedeţi?

E-65 Acum, voi ziceţi, "Acela-i sacrilegiu." El este. Să faci o mărturisire ca aceea, ea este.

E-66 Dar ce-i dacă mă duc şi zic, "Doamne, eu-eu nu am vrut să o fac chiar în felul acela, şi Tu ajută-mă şi eu nu o voi mai face"? El îmi va refuza jertfa până când mai întâi mă duc şi îndrept aceea cu soţia mea.

E-67 Atunci ce-i dacă eu vin la ea cu aceeaşi lipsă de respect, şi zic, "Zi-i, dragă fată, draga mea prietenă, mamă dragă a copiilor mei, şi dragă inimioară, tu ştii că noi suntem prieteni vechi de multă vreme. Zi-i, ce-i dacă mi-am pus braţele în jurul altei femei? Şi ce spui tu despre aceasta, copil drag, vrei tu să mă ierţi?"

E-68 Îmi imaginez cum s-ar uita ea. Ea s-ar gândi, "Ce i s-a întâmplat la soţul meu?" Vedeţi? Acum, primul lucru, ea nu ar şti dacă eu am glumit sau nu am glumit.

E-69 Şi tu nu te duci în felul acela să faci o mărturisire la semenul tău sau la Dumnezeu. Tu mergi cu adâncimea sincerităţii, cu mâhnire evlavioasă de păcatul tău. Întâi, trebuie să-ţi pară rău. Eu trebuie să-i spun, "Inimioară, vino aici, aceasta ar putea să însemne restul vieţii noastre de căsătorie. Femeia cu care eu trăiesc, aceea-i inimioara mea, şi cum te-am iubit eu toţi anii aceştia. Dar acum tu mă poţi părăsi, de acum înainte, tu ai putea să nu stai cu mine, tu ai putea să nu mă accepţi. Şi eu ştiu asta. Dar totuşi, ca să o îndrept, eu trebuie să devin corect." Eu trebuie să-i spun cu adâncimea inimii mele.

E-70 Atunci trebuie să-i spun lui Dumnezeu în acelaşi fel. Şi să-i spun şi ei şi lui Dumnezeu, cu sinceritate, că eu niciodată nu o voi mai face, prin harul lui Dumnezeu. Vedeţi? Nu doar de fapt... Acum, eu aş putea fi în stare să o pun peste ea, şi ea (vedeţi?) să nu vadă. Poate vorbirea mea către ea ar-ar convinge-o, dar vorbirea mea nu l-ar convinge pe Dumnezeu. El priveşte în inima mea şi El ştie. Şi până la urmă, doar încă câţiva ani cu ea, dacă Dumnezeu îngăduie, şi noi vom fi luaţi afară din această lume. Dar cu Dumnezeu, este Eternitate, deci eu trebuie să fiu adânc sincer cu Dumnezeu. Iar atunci dacă eu sunt sincer, El mă va auzi. Dar dacă eu nu sunt sincer, nu este nici o nevoie ca eu să pierd timpul lui Dumnezeu ca să asculte la mine.

E-71 Şi aceea-i unde s-a ajuns astăzi, printre oameni, acolo nu pare să fie adâncimea sincerităţii care-care ei ar trebui să o aibe.

E-72 Şi eu cred că un bărbat sau o femeie care vine să se facă rugăciune pentru ei, ar trebui mai întâi să mărturisească tot ce au făcut, şi să îndrepte totul. Pentru că, voi vedeţi, voi observaţi de multe ori pe platformă, voi observaţi, urmăriţi cât de departe este acel AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Vedeţi? Oamenii, viziunea se va materializa, desigur, cu credinţa lor, Dumnezeu a promis aceea printr-un dar. Dar vindecarea este ceva diferit, vedeţi; Dumnezeu o recunoaşte atunci, vedeţi.

E-73 Acum, noi observăm, că este, oamenii care îşi fac mărturisirea, trebuie să vină cu sinceritate adâncă. Eu am aici, eu nu am timp să o citesc, dar aceasta-i în Binghamton, New York, eu cred. Sau, eu am aceea greşit? Da, Binghamton, eu cred că-i corect. Locul unde este Endicott Shoe Company acolo. Binghamton, eu cred că se numeşte Binghamton, Binghamton, aşa este, New York. Noi eram acolo în locul de pantofi Endicott-Johnson, un mare auditoriu, şi noi am avut un miting acolo. Şi într-o dimineaţă, Billy Paul era la uşa alăturată de mine, foarte frig, sufla vântul. Şi eu am găsit, printre oameni, o lipsă de sinceritate, se părea. Şi eu-eu mă întrebam de ce. Aici era un om care a fost vindecat, scop, sau un om în-în special despre care vorbesc. Omul avea o mare năpastă, şi el era vindecat în seara aceasta stând acolo. Şi înainte să plecăm, cinci zile, năpasta a fost iarăşi înapoi peste el. Vedeţi? Pentru că, în Prezenţa Duhului Sfânt, El a luat aceea jos de pe el. Întocmai cum El i-a făcut la această femeie tânără cu un timp în urmă aici afară în curte, tânărul din seara trecută, vedeţi. Dar acolo trebuie să fie o sinceritate adâncă să ştii că Dumnezeul care o poate lua la o parte de la tine acum, cu aceeaşi ungere asupra ta, o poate ţine departe de tine. Vedeţi? Iar atunci Duhul Sfânt mi-a vorbit într-o dimineaţă, pe la luminat de ziuă, şi a zis, "Du-te sus pe platformă sau undeva, şi adu aceste persoane acolo sus şi fă-i să mărturisească tot ce au făcut, înainte să te rogi pentru ei." Vedeţi? Adâncimea sinceri tă ţii!

E-74 Dacă lumea nu se pocăieşte, ea trebuie să piară. Vedeţi? Şi mărturisirea este ceea ce lumea are nevoie astăzi, este mărturisirea cinstită.

E-75 Aceasta-i ca medicamentul pentru boală. Noi toţi putem citi pe sticlă ce fel de medicament este şi ce fel de boală el-el este să vindece. Dar, voi ştiţi, citirea îndrumărilor, eu o să aplic aceea ca la Biblie, şcolile şi seminariile noastre pot citi tot Cuvântul. Dar, voi ştiţi, doar a citi instrucţiunile şi cum să-l iei, el-el nu vindecă boala. Vedeţi? El-el are medicamentul, deci acesta trebuie să fie luat! Aşa că un om poate spune, "Eu sunt un-un teolog. Acum, să nu vorbiţi cu mine, eu-eu-eu... despre aşa-şi-aşa, eu cunosc Scripturile. Eu-eu ştiu că Biblia vorbeşte aşa-şi-aşa, aceea."

E-76 "Cel ce aude Cuvântul Meu," Sf. Ioan 5:24, spre exemplu. "Cel ce aude Cuvintele Mele, şi crede în Acela care M-a trimis, are Viaţă Eternă." Sau, King James o pune "veşnică," care este "Eternă," corect. "Are Viaţă Eternă pentru că el a crezut." Mulţi oameni zic că ei cred. Acum, aceea-i adevărat. Scriptura este corectă. Eu-eu citesc-Reţeta, eu citesc ce este Reţeta, şi Antidotul pentru păcatul meu, dar Îl pot eu lua? Pot eu crede? Eu aş putea spune "Eu cred," dar cred eu? Acela-i lucrul următor. Doar să-L citesc şi să ştiu instrucţiunile, nu vindecă boala. Necazul este că (în cazul nostru) noi nu vrem să luăm ce zice Leacul să facem. Noi avem Leacul, dar nu vrem să-L luăm. Noi zicem că vrem, pentru că noi putem să-L citim; dar într-adevăr să-L luăm, noi nu o facem. Vedeţi, Evanghelia este în acelaşi fel, un medicament, în cazul acesta. Dacă pacientul... Şi leacul a fost dovedit să vindece pe pacient, şi pacientul citeşte tot despre-descoperirea acestui medicament, şi ei cunosc fiecare uncie de medicament care este în el, ei cunosc tot-numele savantului care a găsit acest medicament anume, ca vaccinul Salk şi aşa mai departe. Dacă noi-dacă noi cunoaştem tot Cuvântul despre El, dar refuzăm să-L luăm, El nu ne va ajuta. Vedeţi, El-El nu ne va ajuta.

E-77 Dar, şi atunci cum zicem noi, "Dar eu l-am luat!" Şi dacă tu zici că l-ai luat, şi pacientul nu arată rezultate, el nu l-a luat. Asta-i tot. Cum, dacă ceasul acela pe perete nu era aşa de sâcâitor, vedeţi. Mi-ar place să stau aici şi să aduc jos foarte tare pentru ai noştri-noştri oameni, de moment ce Evanghelia a dovedit aceste lucruri, şi ei pretind că ei Îl ia, şi ei arată că ei nu Îl ia! Cum poate o persoană citi Scripturile pe lucrul mic despre care eu vorbesc, despre femei cu părul scurtat şi purtând pantaloni scurţi, şi aşa mai departe în felul acela, cum se pot ele numi Creştine când tocmai Medicamentul Însuşi zice că este diferit! Vedeţi? Cum? Voi ziceţi, "Dar eu am dansat în Duhul, am vorbit în limbi." Aceea nu înseamnă nici un lucru. Propria ta viaţă dovedeşte că tu nu L-ai luat! Vedeţi? Tu ai spus că tu-tu L-ai luat, dar tu nu l-ai luat! Căci, tu încă arăţi toate simptomele că Medicamentul este presupus să tămăduiască. Şi Medicamentul, în linia Evangheliei, este o tămăduire garantată! Ea trebuie să fie. Acum, voi vedeţi, voi trebuie să arătaţi rezultate.

E-78 Tu iei o persoană care zice că ei sunt, "Eu sunt. Eu sunt un credincios. Eu cred." Să-i atingă Lumina Evangheliei, frate, ei Îl iau chiar acum! Şi ei vor arăta rezultate. Cu certitudine. Voi nu îl veţi mai vedea pe acel om în vreo sală de biliard, voi nu-l veţi mai vedea aici afară cu o ţigară în mâna lui, voi nu îl veţi vedea bând. O, nu. Voi nu îl veţi vedea cochetând cu alte femei. Nu, nu, nu. Mie nu-mi pasă cât de mult îşi aruncă ele carnea lor femeiască înaintea lui, el îşi va întoarce capul spre cer şi priveşte spre Cristos. Ce este? Aceasta arată că Remediul a luat efect. Şi dacă Acesta nu ia efect, voi ziceţi, "Păi, eu ştiu că L-am luat," păi, atunci unde eşti tu astăzi atunci? Tu tragi să mori. Tu arăţi! Eu privesc la tine aşa cum diagnostichez cazul tău, prin-prin Biblie, că tu încă eşti în păcat. Şi plata păcatului este moartea. Nu cred că aceasta trebuie să se facă mai clar. Vedeţi, propriile tale acţiuni dovedesc, propriile tale acţiuni dovedesc că tu nu L-ai luat. Te-ai gândit că l-ai luat. Amin. Tu-tu ai fi putut să fii total sincer în a o face, dar tu nu ai făcut-o! Căci, dacă ai făcut-o, Dumnezeu a promis că El va lua efect asupra ta. Şi vechiul păcat încă este acolo, natura veche a lui Adam încă zăboveşte acolo, vechea necredinţă. Totuşi tu încerci să te faci, înaintea semenilor tăi, zici, "Păi, eu sunt un credincios. O, slavă lui Dumnezeu! Da, eu sunt un credincios." Dar, tu vezi, Acesta nu te-a ajutat nimic.

E-79 Poate pacientul însuşi nu a fost vreodată predestinat la-la Medicament. Dacă a fost, Acesta niciodată nu va lua efect. Aşa este. Voi vedeţi?

E-80 Dar priviţi la acea femeie mică imorală când a lovit-o Lumina, acolo era ceva zăcând acolo să îi poarte grijă de starea ei. Vedeţi? Dacă noi credem şi mărturisim sincer, acest Remediu al căii lui Dumnezeu ia efect. Dumnezeu are o cale rânduită pentru lucrurile acestea.

E-81 Acum, vedeţi, omul va merge, să zică, "Păi, m-am înscris la biserică. Aceea o stabileşte cu mine." Aceea nu este calea rânduită de Dumnezeu.

E-82 Calea rânduită de Dumnezeu este pocăinţă, mărturisire, şi arătarea rezultatelor, aducând roade potrivite pentru pocăinţă, arătând sinceritate. Dacă voi oamenii aţi face doar asta în dimineaţa aceasta, cei pentru care se va face rugăciune! Şi voi persoanele care auziţi aceste benzi, prin toată lumea, şi după ce această bandă este pusă şi lucrătorul sau persoana care o pune în grupurile de adunare afară în jungle sau oriunde sunteţi, care o pune, veţi face mai întâi mărturisirea voastră clară, iar apoi să nu veniţi cu nimic în inima voastră deloc, decât credinţă, şi să se facă rugăciune pentru voi, acolo Medicamentul va lua loc.

E-83 Isus a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi!" Eu vreau să spun că Petru a spus în Ziua Cincizecimii, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt." Când vă pocăiţi cu desăvârşire şi credeţi în Domnul, şi sunteţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, voi îl faceţi pe Dumnezeu un mincinos dacă voi nu primiţi Duhul Sfânt. Dacă... Isus a spus aşa, ultima însărcinare către biserica Lui, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Dacă ei îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor reface." Şi voi vedeţi acele semne însoţind pe un credincios, şi tu vii sus şi acel credincios îşi pune mâinile peste tine, şi ceva nu ia loc, atunci acolo-i ceva greşit cu credinţa ta. Vedeţi? "Credinciosul!" Dumnezeu a promis o cale rânduită.

E-84 Noi încercăm să aflăm mângâiere prin a zice, "Eu nu trebuie să ascult." Nu, asta-i adevărat, tu nu trebuie să asculţi.

E-85 Dar dacă tu eşti predestinat la Viaţă Eternă, tu vei asculta de El şi te vei bucura de El. El este Mângâierea ta. El este Lucrul pentru care ai dorit toată viaţa ta. El e-El e acel Mărgăritar, că, tu eşti-tu eşti gata să părăseşti totul. Vedeţi? Tu Îl vrei pentru că tu ştii că aceasta-i grija iubitoare a lui Dumnezeu pentru tine. Este ceva ca să rezolve chestiunea păcatului, să rezolve necredinţa, să rezolve totul, pentru tine, dacă tu Îl vrei. Acesta-i el care-i de fapt bolnav şi ştie că el e bolnav, care caută un medic. Vedeţi? Nu acela care nu-i bolnav, el nu are nevoie de unul, a zis Isus. Ci sunt aceia care sunt bolnavi. Dacă îţi poţi da seama de starea ta, atunci tu trebuie să faci aşa cum El a spus să faci. Atunci aceasta trebuie să ia loc, sau Dumnezeu a spus ceva ce era greşit. Vedeţi?

E-86 Aşa de mulţi oameni uneori, serviciile de vindecare, tu nu începi de la dedesubtul lui. Tu trebuie să ajungi la o viaţă curăţită, tu trebuie să fii în stare, tu trebuie într-adevăr să spui, "Da, eu Îl cred," şi aceea trebuie să fie din inima ta. Atunci tu, nimeni nu trebuie să te dădăcească în jur, să zică, "Acum, o, dragă frate, dragă soră, tu ar trebui să faci aceasta, tu ar trebui să faci aceea." Tu eşti un credincios, nu există nimic să poată să-L ia de la tine. Mie nu-mi pasă ce ar spune oricare altul, ce ar zice vreo consolare, sau vreo mângâiere, sau vreun doctor, sau vreun spital, sau vreun diagnostic, tu totuşi nu o crezi. Tu doar ştii Aceasta! Nu este nevoie să spună orice altceva despre El, tu Îl ştii! Acum, acela-i lucrul veritabil.

E-87 Noi avem aşa de multă imitaţie în toate lucrurile. Aceasta trebuie să fie în felul acela. Să nu vă simţiţi rău privitor la aceasta. Aceasta trebuie să fie acolo. Întotdeauna a fost şi întotdeauna va fi. Dar eu vă spun în dimineaţa aceasta care-i Adevărul şi faptele. Noi suntem la timpul sfârşitului. Noi trebuie să aşezăm acest lucru jos la Adevăr, vedeţi, şi să se ştie care-i Adevărul.

E-88 Acum noi aflăm că oamenii nu vor să ia calea lui Dumnezeu privitor la aceasta. Ei vor, ei... Dumnezeu are o cale rânduită pentru mângâierea voastră. Dumnezeu are o cale rânduită pentru toate lucrurile acestea. Dar oamenii nu vor Aceasta, oamenii se duc după alte căi. Şi de fiecare dată când ei o fac pe vreo altă cale pe lângă calea lui Dumnezeu, ei aduc mânia lui Dumnezeu asupra lor de fiecare dată când ei o fac. În ordine.

E-89 Şi toate lucrurile acestea despre care am vorbit, ne aduce la aceasta, lumea, toate acestea mergând după alte realizări ştiinţifice, mergând după realizări de biserică, mergând după diferite lucruri ne-a adus la sfârşitul lumii. Noi suntem la sfârşit. Nu există nici o speranţă rămasă. Noi suntem fără o speranţă de supravieţuire. Noi nici măcar nu avem o şansă de supravieţuire. Acum lăsaţi-mă doar să descompun aceasta doar pentru câteva minute, şi doar să v-o dovedesc.

E-90 Şi fiecare din voi, voi luaţi, dacă voi nu luaţi, voi ar trebui să luaţi un jurnal medical, voi ar trebui să luaţi Reader's Digest, şi aşa mai departe, unde voi citiţi aceste realizări. Acum să facem...

E-91 Un lucrător aici trimite acest Mesaj în jurul lumii. Să faci o declaraţie ca aceea, că noi suntem fără speranţă, că noi suntem dincolo de răscumpărare, că noi am trecut linia dintre răscumpărare şi judecată, acum eu trebuie să dau adunării nişte motive pe care să bazez această declaraţie. Trebuie să existe ceva motiv că un om, dacă el este în toate minţile aşa cum cred că eu sunt, să fac o declaraţie ca asta, să spună naţiunii lui, să spună adunării lui, să spună oamenilor unde va merge în jurul lumii în treizeci sau patruzeci de naţiuni diferite, poate, în jurul lumii, şi popoare şi limbi, că "noi suntem la timpul sfârşitului," ni se cuvine să dăm o declaraţie sau-sau¬sau să explicăm puţin despre aceasta până când ajungem jos la textul nostru principal pentru dimineaţa aceasta.

E-92 Priviţi, acum să ne uităm la ce ne-a adus ştiinţa şi educaţia, şi acela-i tocmai lucrul pe care omul l-a acceptat în loc de Cuvântul lui Dumnezeu, o aprobare ştiinţifică. Şi ştiinţa trebuie să retragă întotdeauna ce ei au spus. Eu am citit aici cu un timp în urmă unde un savant Francez a spus, cu vreo două sute de ani în urmă, sau trei sute, "Rostogolind o minge în jurul pământului," şi a zis, "dacă această minge, la viteza aceasta... Dacă lumea a inventat vreodată un fel de lucru care îi va face să călătorească cu cel puţin treizeci de mile pe oră, ceva în felul acela, în jurul lumii," că el o dovedeşte ştiinţific, "că aceasta pe greutatea ei va fi ridicată prin gravitaţie de pe pământ." Vedeţi? Acum, voi credeţi că ştiinţa s-ar referi vreodată în urmă la insul acela? Cu certitudine nu. Aceea-i în trecut, pentru ei.

E-93 Acum, doar să ne gândim acum, noi toţi vrem să spunem, "Eu vreau să o dovedesc ştiinţific." Asta-i ce o mulţime de denominaţiuni de oameni religioşi spun astăzi. Ei vor o dovadă ştiinţifică. Păi, eu m-aş putea întoarce drept înapoi în jur şi să zic, "Dovedeşte-mi ştiinţific, Dumnezeu în adunarea voastră. Dovediţi-mi orice, ştiinţific, care-i real. Dovediţi!"

E-94 Ce este real? Viaţa. Eu vreau ca voi să-mi daţi din ea în valoare de douăzeci şi cinci de cenţi, sau-sau lăsaţi-mă să vând tot ce am, să iau acea parte de viaţă. Şi este viaţa reală? Dacă nu este, pentru ce suntem noi toţi aici?

E-95 Viaţă, credinţă, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, smerenie, răbdare, ştiinţa nu o poate atinge. Şi acela-i singurul lucru real care durează, ce există. Întreaga armură Creştină priveşte la nevăzut. Dar simţurile nu declară lucrurile acelea, dar ele sunt acolo. Acela-i motivul că este nevoie de credinţă să o crezi, şi aceasta produce în voi ce a declarat credinţa ce este acolo afară. Aceasta o aduce la voi, vindecare Divină şi lucru. Ei nu pot dovedi ce vindecă Divin, dar ei ştiu că există o vindecare Divină. Eu... Ei nu pot dovedi ce salvează de la păcat, dar ei ştiu că oamenii sunt salvaţi de la păcat. Deci aceasta nu poate fi dovedit ştiinţific, dar aceasta-i ştiinţific în felul lui Dumnezeu de a privi la aceasta.

E-96 Acum, ce ne-a adus ştiinţa? Acum, voi aţi putea fi şocaţi doar pentru un moment. Ştiinţa ne-a adus suferinţă, moarte, şi boli. Acum, voi aţi fost învăţaţi numai o parte a tabloului. Dar există două părţi la acesta. Voi ziceţi, "Ştiinţa a inventat aceasta, aceea, şi cealaltă." Păi, noi vă vom acorda acel privilegiu. Dar să privim la cealaltă parte. Ştiinţa ne-a adus boală. Ştiinţa ne-a adus boli, moarte.

E-97 Priviţi! Hibridarea ştiinţifică a adus moarte la generaţie, de alimente şi lucruri. I-a adus pe oameni aşa de moi şi aşa, încât-bărbaţii şi femeile sunt formaţi dintr-o grămadă de murdărie, şi acolo nu-i-acolo nu-i-acolo nu-i nici o structură în aceasta. Au devenit o grămadă de meduze moi. Ei nu pot trăi fără un aer condiţionat, ei pier. Ei nu pot juca un meci de baseball, dacă unul din ei ajunge lovit pe undeva, aceasta îl omoară, în ringurile de box şi câte altele. Şi sunt aşa de moi încât bărbaţi şi femei, ei bine, aceasta-i perverteşte.

E-98 Şi ei injectează acest hibrid în vite care a venit înapoi în rasa umană acum, conform cu oamenii de ştiinţă însăşi, şi fac perversiuni din ei. Pentru că, când o-o vacă este hibridă, sau orice hrană este hibridă, hrana aceea face celule de sânge, şi celula de sînge este viaţa voastră. Vedeţi ce a făcut aceasta? Iar apoi, în carne, ei injectează aceste injecţii de aici în carne, iar acum este dovedit că aceste injecţii iau efect asupra rasei umane. Ştiinţific!

E-99 Ei stropesc ogoarele cu acest DDT, eu am văzut zilele trecute, iar acum noi avem opt sute de persoane bolnave în această comunitate de la a mânca ouă. Vă amintiţi cu ani în urmă când eu mai întâi, când noi am avut structura mititică aici, şi eu am profeţit, şi am zis, "Va veni la împlinire în zilele din urmă, că să nu locuiţi într-o vale şi să nu mâncaţi ouă." Eu am aceasta în cartea mea. M-am gândit că acolo era ceva privitor la aceea, şi am mers şi m-am uitat la ea. "Să nu mâncaţi ouă." Aceea era în urmă de tot în 1933. Ouăle au ceva în ele acum, şi eu văd unde ştiinţa spune că un om peste vârsta de cincizeci de ani să nu mănânce niciodată un ou, pentru că acesta-i lucru cel mai greu asupra unei inimi care poate fi mâncat. Boli!

E-100 Laptele, obişnuia să fie că cea mai proporţionată dietă era laptele. Doctorii vă va spune, "Staţi departe de el." Acesta face sinusită şi de toate altele. Este aceeaşi fiinţă umană care obişnuia să-l bea şi să trăiască cu anii şi niciodată să nu cunoască sinusita, dar corcirea încrucişată şi aşa mai departe a descompus structura fiinţei umane încât nu-i mai nimic decât o grămadă de noroi, o sferă-o sferă de boală. Ce a făcut aceasta? Ştiinţa!

E-101 Priviţi! A cauzat ca genele dintre-bărbat şi femeie să slăbească, slăbiciunea fizică a fiinţei umane, prin gene, prin gene, şi creşterea copiilor spastici este în jur de treizeci procente. Cel mongolian este în mare creştere. Şi aceste slăbiciuni de încrucişare a alimentelor pe care le mâncăm pentru viaţă, slăbeşte corpul, care cauzează cancer, boli mintale, şi tot felul de boli se aşează înăuntru asupra trupului uman din cauza slăbiciunii lui. Ştiinţific, se distrug, îndepărtându-se de la planul lui Dumnezeu.
El a zis, "Fiecare sămânţă să producă după soiul ei."

E-102 Vedeţi unde suntem? Eu aş putea merge înainte şi înainte; timpul nostru se duce. Dar, observaţi, ce face aceasta? Ştiinţa a adus moarte, boală, şi distrugere.

E-103 Şi am văzut zilele trecute, eu vorbeam cu bunul meu prieten, Doctor Vayle aşezat aici, că unde există un articol că oamenii sunt ucişi de penicilină. Aceasta de fapt nu este penicilina, este murdăria care ei o lasă să intre în ea când ei fabrică penicilina. Aceasta-i o facere de bani, schemă de lăcomie. Doctorii o dau uneori care nici măcar nu cunosc formula unei aspirine, şi tatăl lor îi trimite să devină un¬un specialist într-una sau alta, şi nici măcar nu ştiu cum să lecuiască o durere de burtă la un copil. Dar ce avem noi? Lăcomie, ceva tragere, sau ceva lucru mic. Ei de abia că mai au ceva din doctorul de ţară de modă veche care obişnuia să se dea jos şi să vorbească cu voi şi să vă consoleze şi să facă totul. Ei îl lasă pe Dumnezeu drept afară din tablou, pentru că au mers după propria lor cale. Pentru ca să-l scoată pe Dumnezeu afară din tablou, ei L-au explicat drept departe. Iată-ne acolo.

E-104 Asta-i ce am făcut noi prin încrucişare. Voi vedeţi, corpul... Ce face o plantă sănătoasă, că un microb de abia poate să ajungă la ea. Sunt aceste plante de răsaduri calde, aceste plante hibride pe care tu trebuie să le ţii stropite tot timpul. Şi mulţi dintre voi aţi citit mesajul meu despre Religie Hibridă, o ţine stropită şi dădăcită şi-şi aşa mai departe. Observaţi, dar planta reală veritabilă nu trebuie să fie stropită, ea este originală.

E-105 Ce face ca boala să vină la trupul uman? Este trupul... Aşa cum mi se spune de către un doctor prieten scump al meu, la care nu aş vrea să-i chem numele chiar acum, dar el este un frate foarte minunat, citindu-mi recent dintr-un jurnal medicinal, o carte în oficiul lui unde ţine el toate cărţile acestea bune şi ultimele lucruri în medicină. Aceasta-i slăbiciunea. Voi observaţi pe oricine care-i real... Voi ziceţi că trupul vostru îi neglijat, voi luaţi o răceală chiar repede. Ce este aceasta? Este slăbiciunea trupului vostru care produce o mucoasă din glandele voastre. Şi, în aceea, microbul de răceală se cuibăreşte şi voi primiţi o răceală. Dar dacă trupul acela era tare, el va arunca la o parte acel microb de răceală, el nu l-ar putea atinge.

E-106 Deci, voi vedeţi, când Dumnezeu a construit un om în primul rând, el era imun de la orice boală. Vedeţi? Dar necredinţa şi ştiinţa, ştiinţa şi educaţia era primul lucru care l-a luat pe om departe de Dumnezeu, şi aceasta încă îl ia.

E-107 Doar priviţi ce au făcut ţigările şi băutura, şi aceste striptese şi aşa mai departe, la declinul acestei generaţii. Eu presupun că vă întrebaţi întotdeauna... Eu am să fac o declaraţie aici. Eu nu urma să o fac, dar eu cred că o voi face.

E-108 Vedeţi, ei se întreabă uneori, ei întotdeauna îmi spun, "Frate Branham, ce-ce te face ca întotdeauna să te iei de lucruri ca acestea? Voi nu o auziţi... Să zicem că mergeţi la biserica unui om, păi, eu nu-mi pot lua femeile mele şi ele nici măcar nu pot şedea în linişte unde tu vorbeşti. Tu întotdeauna le cerţi, bine, despre părul lor scurt, şi despre purtarea de haine care aparţin la bărbat, şi toate aceste lucruri în felul acela. Spune, de ce o faci?" Acum eu-eu-eu sunt...

E-109 Acesta ar putea să fie ultimul meu Mesaj până vara viitoare, voi ştiţi, dar eu vreau să vă spun. Iată-l aici. Acesta-i Duhul de discernământ pentru aceste zile din urmă, care ştie că acela-i un lucru blestemat înaintea lui Dumnezeu. Eu doar mă întreb uneori un lucrător are vreun discernământ din zilele din urmă? Chiar Dumnezeu care spune pe platformă aici starea despre voi şi ce aţi făcut, şi-şi ce urma ca voi să fiţi, şi-şi ce necazuri aveţi, acel acelaşi Duh din voi priveşte afară şi poate discerne semnele timpului, şi El nu se poate reţine de a nu striga. Acesta-i Duhul deosebirii, căci Duhul Sfânt Însuşi spune că acel lucru este păcat, şi oricine ia parte la el va pieri. Iar atunci cum pot eu fi justificat în privirea lui Dumnezeu, şi să văd pe surorile şi fraţii mei în felul acela de condiţie, dacă eu nu strig împotriva acestuia? Chiar dacă ei devin mânioşi pe mine, eu totuşi trebuie să strig împotriva acestuia. Acesta-i discernământ. Uneori ei diferă în Cuvânt şi aşa mai departe, şi aceasta-i lipsă de discernământ. Veniţi să o înfruntăm jos prin Cuvânt. Vedeţi? Vedeţi, noi-noi ştim că asta-i corect. Păi, acesta, acesta ştie că-i adevărul. Acesta-i discernământul din zilele din urmă.

E-110 Acum noi vedem despre ştiinţă, eu-eu nu vreau să merg mai departe în aceea, timpul meu devine aşa că fuge. Acum să luăm o a doua privire la educaţie şi să vedem ce a făcut ea. Vedeţi? Acum noi avem două biserici în larg.

E-111 Acum, ne dăm seama că a fost aşa, că aceasta era raţiune, raţiunile obişnuite care au pornit bulgărul de păcat să se rostogolească la primul loc. Ce a raţionat? Raţionând împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu le-a spus lui Adam şi Eva, "În ziua în care veţi mânca de acolo, în ziua aceea veţi muri." Aceea stabileşte, asta-i tot. Şi El i-a fortificat împotriva vrăjmaşului, înapoia Cuvântului Lui. Dar când Eva, a ascultat la raţionările lui Satan, vedeţi, cultură, înţelegere, educaţie, avansare, vedeţi, ea a păşit afară de dinapoi acolo şi a ascultat la raţionările lui Satan, şi a făcut lucrul care Dumnezeu a zis "să nu faceţi." Şi dacă o singură raţionare, ascultând la o raţionare împotriva Cuvântului a cauzat tot haosul acesta, o raţionare din nou împotriva Cuvântului nu vă va duce înapoi la acelaşi loc, căci cât de nesocotit ar fi din partea lui Dumnezeu să aducă pe om înapoi pe aceleaşi baze de la care El i-a trimis afară. Vedeţi? Vedeţi? Voi trebuie să veniţi la Sângele vărsat al lui Cristos. Denominaţiunea voastră nu va fi valabilă, şi raţionările voastre nu vor fi valabile. Acesta-i Sângele şi naşterea, şi El produce în voi o creatură nouă, Cristos, şi după modelul lui Cristos tu trăieşti, pentru că Toxina care tu o iei arată că Aceasta omoară păcatul de necredinţă, împotriva oricărui lucru afară de Cuvântul lui Dumnezeu.

E-112 Educaţia ne dă... Noi avem două biserici la îndemână în dimineaţa aceasta. Una din ele este Biserica de la cincizecime care a fost organizată la Cincizecime de Duhul Sfânt; a doua este biserica Romană Catolică care a fost organizată în Niceea, Roma. Una din ele este o naştere spirituală; cealaltă este o membrime intelectuală. Din acea biserică vin toţi Protestanţii, toate denominaţiunile vin. Aceea era prima denominaţiune. Toate denominaţiunile vin din acea una şi sunt rudenii la acea una, Apocalipsa 17 zice aşa, "Ea era o curvă şi ea era mama curvelor." Aşa este. Deci acolo nu-i... Oala nu poate chema ibricul unsuros, vedeţi, pentru că el e-el e chiar, acesta-i doar acelaşi. Aceasta-i organizată, este dusă, ea este în Roma. Mie nu-mi pasă ce este ea, ea e dusă! Biblia, noi tocmai am venit prin acele epoci ale bisericii, să dovedim asta. Una este bazată pe discernământ spiritual; cealaltă este bazată pe concepţie educaţională şi intelectuală.

E-113 Acum, aceea ne pune iarăşi drept înapoi în Grădina Edenului, drept înapoi în acelaşi loc. Femeia (biserica) era aceea care a ascultat, nu Adam, femeia! Acum ei vor să fie biserica mamă, merge înainte! Aceasta-i exact corect. Nu există nimic afară din timp. Ei îşi fac propria lor mărturisire, vedeţi. Vedeţi, drept înapoi la acelaşi lucru, la a nu crede Cuvântul lui Dumnezeu! La Niceea, Roma, când a apărut întrebarea despre botezul în apă, despre alte lucruri ca acelea, şi despre botezul Duhului Sfânt, episcopii au organizat întru-totul ceea ce s-a numit biserica Romană Catolică, care era una Romană "regală", era numită. Tocmai am terminat să iau istoria ieri, şi ascultând la ea, uitându-mă peste ea din nou. Şi aceasta era să fie numai pentru Roma singură, în Roma era biserica regală. Altele erau doar biserici surori mici la aceasta, doar numite Catolice.

E-114 Şi Biserica noastră este cea catolică, Biserica universală, care este o-o credinţă universală a tuturor credincioşilor. Una din ele este născută din Duhul lui Dumnezeu A şi are Duhul Sfânt în Ea, şi ea dovedeşte prin Viaţa ei, Învăţătura, şi acţiunea, că Duhul Sfânt este înăuntru acolo, pentru că El este Mângâietorul care Cristos-Cristos a promis, lucrând în biserica Lui, făcând acelaşi lucru care El l-a făcut la început. Aşa-i cum Toxina salvării lui Cristos a lucrat la început, acela-i felul cum lucrează Aceasta astăzi, rodeşte acelaşi lucru.

E-115 Cealaltă este o concepţie intelectuală a unei denominaţiuni formată dintr-un grup de oameni, care are o "formă de evlavie," aşa cum ne-a spus profetul, "şi a tăgăduit acest Adevăr de Putere." Acum, asta-i tot aşa de clar cum ştiu eu să o fac.

E-116 Acum, acolo sunt cele două biserici. Una din ele s-a născut la Niceea; iar cealaltă s-a născut la Cincizecime. Şi-şi una a fost întotdeauna împotriva celeilalte. Noi am trecut prin epocile bisericii să o dovedim, una este împotriva celeilalte. Una din ele este o biserică fină, demnă, intelectuală cu învăţaţi buni şi aşa mai departe; cealaltă este clasificată ca o "grămadă de holy rollers." Aceasta era la început, "beţi, pescari, analfabeţi," şi este acelaşi lucru astăzi, ea încă este clasată în aceeaşi categorie. Una din ele este ştiinţifică; cealaltă este spirituală. Una este aranjament ştiinţific; cealaltă este discernământ spiritual al Cuvântului. Una este aranjată ştiinţific, ce zic grupuri de oameni, episcop intelectual. Cealaltă este absolut născută din Duhul lui Dumnezeu, şi trăieşte prin Duhul lui Dumnezeu, şi înfăptuieşte şi face să vină la împlinire Cuvintele care le-a promis Dumnezeu. Arată ce toxină luaţi voi. Aţi luat voi toxină educaţională? Aţi luat voi Toxina Duhului Sfânt? Vedeţi? În regulă.

E-117 O, acea subtilitate a Satanei! Cum poate el picta acel tablou, intelectual poate să facă pe un om care nu este născut din Duhul lui Dumnezeu doar să se întoarcă în jur şi-n jur! Şi nu-i nici o cale, intelectual, să-i facă să priceapă. Nu există nici o cale.

E-118 Acesta-i un discernământ prin credinţă, vedeţi, un discernământ. Noi vedem ce spune Cuvântul, noi Îl credem.

E-119 "Atunci, Frate Branham, ei spun că ei au discernământul." Atunci să producă Duhul Sfânt exact ce El a promis să producă, atunci noi o vom crede. Vedeţi? Acolo-i dovada Lui.

E-12

E-121 Aceasta ne aduce acum, în încheiere, pentru următoarele câteva minute, deci aceasta ne aduce de la Abel şi Cain, la judecata din timpul lui Noe, tocmai de la acea venire înainte a zilelor lui Noe. Acum, înainte să avem rândul de rugăciune, ascultaţi atenţi în timp ce trec prin unele Scripturi aici într-un mic-un mic text.

E-122 Noi aflăm că după ce lumea şi-a luat concepţia ei intelectuală despre Cuvânt, oamenii aceia au devenit oameni mari, oameni de renume. Biblia spune aşa, în Geneza 6:4. Oameni de renume alergând după femei foarte frumoase şi lucruri, aşa cum am avut lumea întreagă. Doar am trecut prin aceasta în Sclipirea Luminilor Roşii, noi am vorbit serile trecute cum urmau să fie femeile mai frumoase în zilele din urmă, cum bărbaţii, oameni de renume, ca scandalul din Anglia şi Statele Unite. Şi aceasta încă va fi descoperit într¬una din aceste zile. Vedeţi, voi doar nu ştiţi ce-i despre toate aceste fete de serviciu şi câte altele. Vedeţi? Ştiţi voi că există barmane trei la una decât cum există fete de liceu sau colegiu? Trei la una barmane decât fete de liceu şi colegiu. Ştiţi voi, un anumit procent, eu nu-l pot spune acum pentru că nu-i înaintea mea, eu nu l-am scris jos, dar aproape o treime din copiii de liceu prin toată naţiunea fie că sunt dovediţi imorali sau au trebuit să meargă acasă să fie mame? Ştiţi voi că luând penicilină să împingă înapoi bolile venerice a aşezat înăuntru o corupţie printre oameni, care, lucrul acela nu este mort? Dar totuşi, vedeţi, Dumnezeu a spus că aceasta va vizita până la a patra generaţie. Aceasta cauzează Mongolian şi orice altceva, şi copiii sunt... O, cum păcatul, cât de subtil este el! Cum oamenii aceia, lucrătorii aceia vor sta şi nu predică împotriva acelor striptese pe stradă, şi le lasă să cânte în cor, şi fiecare lucru ca acela, şi vedem că acela-i tocmai lucrul care a trimis naţiunea noastră la iad, a trimis rasa noastră la iad. Aşa este. Deci acum noi aflăm că după ce Dumnezeu a avut suficient din aceasta aşa cum eu cred că El are astăzi...

E-123 Acum eu vin la textul meu. Eu am un fel ciudat de a aduce un... Mie îmi place să clădesc o mulţime de lucruri iar apoi să-mi ating textul. Acum, noi aflăm că în zilele lui Noe, când Dumnezeu urma să judece lumea, când aceasta a devenit chiar cum este ea acum, căci Isus a spus că a fost, a luat El seama? A luat El seama? El, cu certitudine El a luat. Pentru ce a luat El seama? Acum, după ce El a ştiut deja că judecata venea, şi a pronunţat judecată, El a luat seama la cei care au luat seama. Şi aceea era la fel cum este astăzi. El a luat seama la aceia care vroiau să ia seama. Şi noi aflăm că El ne-a trimis un profet ca să-i îndrume, să îndrume pe poporul Lui ales spre calea pregătită pentru scăparea lor. El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Vedeţi? Noi aflăm că Dumnezeu îngrijeşte de poporul Lui. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-124 Noi suntem la sfârşit, şi noi vedem că suntem la sfârşit! Nu există nici o cale să zideşti peste corupţia aceea. Cum putem noi zidi o cetate peste ruinele arse ale unei Sodome şi Gomore? Cum o putem noi face? Există numai o minune rămasă, şi aceea-i Venirea Domnului Isus; o, vai, o purificare prin perioada Necazului, să aducă înapoi o restaurare a unei lumi, pentru un popor care este drept în privirea lui Dumnezeu şi trăieşte prin Cuvântul Lui.

E-125 Observaţi, El ia seama la aceia care au luat seama să scape în zilele lui Noe, şi El le-a trimis un profet. Şi acest profet i-a îndrumat la calea rânduită de Dumnezeu. Acum, acela-i felul lui Dumnezeu de a face lucrurile. Vedeţi? Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, care era Cuvântul (nu a fost Cuvântul scris atunci), şi i-a spus lui Noe să pregătească o corabie pentru salvarea oamenilor, şi să avertizeze pe toţi oamenii că El avea "o cale de salvare." Şi acest om era un profet adeverit care le-a dovedit calea de scăpare. Observaţi, cei smeriţi şi sinceri l-au auzit pe acest om şi l-au crezut, şi ei au scăpat. Ei au scăpat de ce? Moartea lumii de păcat care era nimicită în ziua aceea, ei au scăpat de ruta morţii care zăcea peste întreaga lume. Dumnezeu aşa a luat seama! (O Dumnezeule, ajută ca aceasta să meargă jos adânc acum, înainte de rândul de rugăciune.) Dumnezeu a luat seama!

E-126 El priveşte asupra lumii acum astăzi, şi El a chemat şi El a chemat, şi ei au respins şi au refuzat. Acolo era o şansă de pocăinţă la început. Când Dumnezeu i-a spus lui Isaia să meargă sus şi să pună... spună lui Ezechia că el urma să moară, Ezechia s-a pocăit şi acolo era milă. Când Dumnezeu i-a spus lui Iona să meargă la Ninive şi să strige, căci în patruzeci de zile El va nimici cetatea, ei au strigat după milă şi acolo era pocăinţă. Dar când ei o resping, nu există nimic rămas decât judecată! Şi naţiunea a respins pe Cristos. Ei au omis să asculte chemarea, deci nu există nimic rămas decât să întâmpinăm judecata.

E-127 Acum, ia seama Dumnezeu la acei care s-au pocăit? A făcut El o cale pentru ei? Acum noi o să vedem ce a făcut El în timpurile trecute.

E-128 Timpul lui Noe, El a luat seama! El a trimis profetul, şi El-¬El a adus calea şi El le-a arătat calea, şi El le-a făcut o cale de scăpare şi ei au scăpat de judecată. El de asemenea s-a îngrijit de ei. Noi aflăm că El îi aduce la un loc unde El, în zilele din urmă, până unde (din toţi) înainte să vină marea judecată, El aşa a luat seama la ei încât El le-a pregătit o cale în care ei puteau veni şi să fie liberi de toate judecăţile care veneau.

E-129 Acum, El a făcut asta la cei-cei Aleşi. Acum, noi ştim asta. El a făcut asta pentru cei Aleşi, numai pentru cei Aleşi, acum! Ei erau aceia care au acceptat acest germene de Viaţă. Ei erau aceia care erau predestinaţi să o vadă. Ei erau aceia. Noi toţi, dacă noi credem Biblia, noi trebuie să credem în predestinare. Vedeţi? Aşa este. Dumnezeu nu vrea ca nimeni să sufere, dar El a ştiut cine Îl va primi şi cine nu.

E-130 El de asemenea s-a îngrijit de poporul Lui ales în zilele nimicirii din Egipt. Ei erau jos acolo în Egipt şi au devenit sclavi. Zilele lui Moise, El a îngrijit de popor. Ce le-a trimis El? Un profet, din nou. Este aceea corect? Şi El a separat pe poporul Lui de lumea necredincioasă, de judecata ce venea din ziua aceea. A făcut-o El? El s-a îngrijit când Egiptul şi-au îngrămădit păcatele lor aşa de înalt încât Dumnezeu a trebuit să trimită judecată, pentru că El deja i-a spus lui Abraham, "Şi Eu mă voi socoti cu naţiunea aceea." Deci în loc să-şi toarne mânia Lui peste ei toţi, El a trimis grija Lui la ei. El a trimis pe Mângâietorul Lui la ei. El a trimis Cuvântul Lui la ei. Şi El întotdeauna trimite Cuvântul Lui prin profetul Lui, aşa cum El a făcut în timpul lui Noe. El a făcut acelaşi lucru în zilele lui Noe. În zilele lui Eli-... lui Moise, noi aflăm că El a făcut acelaşi lucru. El le-a trimis profetul Lui, Şi ei s-au separat de necredinţă. Acum, acela-i felul care a ieşit afară. Acela-i felul care L-au crezut. Ei au crezut pe Moise, că el era un... În ochii lui Faraon, el era un fanatic, el era un magician, el era un făţarnic, el era ceva oribil. Dar pentru poporul care era ales, care au ieşit afară după Cuvântul lui Dumnezeu ("Eu îi voi aduce afară"), el era un profet pentru ei. El era calea rânduită de Dumnezeu. Şi el de asemenea... Observaţi, ei l-au crezut şi au scăpat de la judecata din ziua aceea. Ei l-au crezut pe Moise.

E-131 Şi El a zis că El de asemenea a îngrijit de ei să-i aducă afară, şi El a îngrijit de ei în călătorie după ce ei au ieşit. Amin. Aşa cum aceea era în tărâmul fizic, aceasta este în cel spiritual. El a luat seama! De ce? El a rânduit de tot ce au avut ei nevoie în timp ce ei erau în călătorie. A luat seama El? El i-a vindecat când ei erau bolnavi. El a rânduit vindecare, El a rânduit o cale pentru boala lor. El a rânduit un-un şarpe de alamă, ca ei să poată privi asupra acelui şarpe de alamă, un simbol al păcatului, şi să fie vindecaţi. El i-a hrănit în timp ce erau în drum, unde nu exista pâine El a plouat pâine din Cer. El i-a hrănit. Nu numai atât, dar El i-a îmbrăcat, arătând că Lui Îi pasă de cei care le pasă.

E-132 Şi dacă ei sunt gata să mărturisească şi să se pocăiască şi să creadă şi să accepte, Dumnezeu ia seama! Dar voi trebuie să luaţi seama mai întâi, voi trebuie să acceptaţi ce va trimis El. El aşa s-a îngrijit de ei încât ei să fie siguri că acolo nu ar fi nici o greşeală, El a adeverit pe profetul Lui printr-un semn al unui Stâlp de Foc, să-i lase pe oameni să vadă că nu a fost doar acest om umblând pe aici, că acesta era Dumnezeu chiar deasupra lui, El era Acela care conducea calea. Dumnezeu ia seama de poporul care ia seama. Dumnezeu ia seama de aceia care iau seama de EL Deci El a adeverit pe acest om şi le-a dovedit că el era slujitorul lui Dumnezeu, prin a le trimite un Stâlp de Foc ca să-i călăuzească chiar la ţara aceea. Şi ei ştiau că atât timp cât acest semn al acestui Foc, un Stâlp de Nor şi Foc îi urmau... El a zis că El „nu a luat la o parte Stâlpul de Foc şi Nor." El a fost cu ei de ani şi ani în pustie, patruzeci de ani. Este aceea corect? Acel Stâlp de Foc i-a călăuzit! Noi suntem în al treizeci şi treilea ap. al nostru, trăind şapte ani mai mult aceasta ar tipiza la fel. În regulă, un Stâlp de Foc i-a călăuzit. El s-a îngrijit de ei. Şi El s-a îngrijit aşa de mult de ei până când El doar le-a făcut de cunoscut căci-căci acesta nu era ceva lucru ştiinţific, aceasta nu era vreo greşeală, ci El a adeverit Mesajul, dovedindu-L.

E-133 El aşa s-a îngrijit chiar de o femeie care era o străină, nu o Israelită. Ea nu aparţinea grupului, ci ea era una din afară, Prezbiteriană, Metodistă, sau ceva, ea era pe partea cealaltă. Dar când ea a auzit! Numele ei era Rahab, ea trăia... ea era o curvă. Dar când a auzit ea cum Dumnezeu era într-un Stâlp de Foc şi îi călăuzea, ea a zis să... a strigat către Dumnezeu, şi ea a arătat milă la spionii care au venit să cerceteze ţara. Şi pentru că el s-a îngrijit de ea şi familia ei, Dumnezeu s-a îngrijit de ea. Într-atât încât această curvă care şi-ar da viaţa la Cristos, pentru Cauză, pentru că ea a văzut semnul unui Dumnezeu Supranatural, şi ea şi-a slujit dumnezeii ei chiar în propria ei denominaţiune. Dar când ea a văzut acest mare semn Supranatural, ea a strigat şi a cerut după milă, şi după milă pentru familia ei, şi Dumnezeu aşa s-a îngrijit de ea încât întreaga cetate căzută jos, una peste cealaltă, dar acolo nu era nici o piatră mutată de pe casa ei. El ia seama! Deşi ea fiind o străină, ea nu era în grup la timpul acela, dar El a luat seama. El întotdeauna ia seama.
El a luat seama la Ilie când el, şi el singur, a luat seama la Dumnezeu.

E-134 Aleluia! Aceea este unde se ajunge. "Aruncaţi îngrijorările voastre asupra Lui, căci El se îngrijeşte de voi." Petru, vorbind către bătrânii aleşi, bătrânii şi aceia în biserică, el a zis, "Puneţi-vă grijile asupra Lui, pentru că El îngrijeşte de voi. Puneţi totul acolo, pentru că voi sunteţi curaţi înaintea lui Dumnezeu. Voi-voi umblaţi ca slujitori ai lui Dumnezeu."

E-135 Dumnezeu a luat seama la Ilie pentru că Ilie a luat seama la Dumnezeu. Toţi ceilalţi predicatori au pierdut viziunea din ziua aceea, au pierdut voia lui Dumnezeu şi dragostea Cuvântului Lui, şi ei toţi au mers modern. Dar nu contează cât de modern i-a avut Izabela, prima doamnă a ţării, nu contează cât de mult le-a lăsat ceilalţi predicatori pe femei să acţioneze şi să facă. Ilie a strigat împotriva acesteia, în Numele Domnului. Lui i-a păsat de ce a spus Dumnezeu, şi lui Dumnezeu i-a păsat de ce a spus Ilie atunci, pentru că el a spus Cuvântul Domnului. Dumnezeu ia seama când voi luaţi seama, dar voi trebuie să luaţi seama mai întâi. Da.

E-136 Observaţi, El s-a îngrijit când El l-a chemat pe Ilie, prin Cuvântul Lui, afară de printre denominaţiuni. Se părea că el ar fi trebuit să moară de foame, căci acolo nu ar fi nici o zeciuială sau ofertă să vină la el. Dar El aşa s-a îngrijit de Ilie, El nu l-a lăsat să înfometeze în decursul acelui timp când el se supunea Cuvântului lui Dumnezeu. El a poruncit corbilor să-l hrănească. El s-a îngrijit de Ilie pentru că lui Ilie i-a păsat de El, şi El este Cuvântul.

E-137 El a luat seama la Daniel când lui Daniel i-a păsat suficient de Cuvântul lui Dumnezeu să se roage sincer. Nu contează ce a spus regele, "Eu nu mai vreau să se facă nimic din aceea," Ilie doar a deschis obloanele şi a privit înspre Ierusalim şi s-a rugat. Lui Ilie i-a păsat de Dumnezeu, şi-şi Dumnezeu s-a îngrijit de Ilie. Lui Daniel i-a păsat de Cuvântul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu s-a îngrijit de Ilie. El a trimis un Stâlp de Foc care l-a speriat jos de pe el pe leul acela şi a stat acolo jos toată noaptea. Dumnezeu s-a îngrijit pentru că Daniel a luat seama. Da, domnule. S-a rugat sincer, ştiind că o să însemne să fie aruncat în groapa cu lei dacă el nu s-a supus poruncilor denominaţionale. Dar el a îngenunchiat jos lângă fereastră, fără să se teamă ce au spus oamenii. El a deschis ferestrele pentru că a fost o poruncă a lui Dumnezeu, şi el s-a rugat sincer şi cinstit la Dumnezeul lui în fiecare zi. Lui i-a păsat de Dumnezeu şi de poruncile Lui, şi Dumnezeu s-a întors în jur şi s-a îngrijit de Daniel şi porunca lui, poziţia lui. Lui Daniel i-a păsat de Dumnezeu şi Cuvântul Lui, şi Dumnezeu a luat seama la Daniel şi la poziţia lui pentru Cuvânt. El o va face de fiecare dată. Amin.

E-138 El s-a îngrijit de copiii Evrei când ei au respectat sincer şi au luat seama la credinţa care le-a fost dată odată, Cuvântul lui Dumnezeu. El aşa a luat seama la ei încât când ei au suflat trâmbiţa... Ei au avut o poruncă de la Dumnezeu, "Să nu vă aplecaţi înaintea nici unui dumnezeu păgân, vreo statuie. Să nu vă aplecaţi şi să nu vă închinaţi la ei." Aceea era porunca. Şi când ei au sunat trâmbiţa şi au zis "noi îi vom arunca în cuptor pe aceia care nu se apleacă," ei aşa au luat seama încât ei şi-au întors spatele către statuie. Aşa este. Dumnezeu aşa s-a îngrijit de ei, încât când a venit căldura, El a trimis pe al patrulea Om jos acolo în cuptorul încins şi i-a ţinut cu răcoare. El a luat seama pentru că ei au luat seama.

E-139 Dacă voi vreţi să vă ţineţi de ceva crez, lui Dumnezeu nu-i pasă de ce faceţi voi. Dacă voi vreţi să faceţi aceea, El niciodată nu se va îngriji de voi, pentru că voi faceţi ce a spus omul. Dar dacă vă veţi ţine de Cuvântul lui Dumnezeu, mărturisirea voastră adevărată sinceră şi credeţi că Dumnezeu este un Vindecător, acelaşi ieri, azi, şi-n veci, El se va îngriji de voi.

E-140 El s-a îngrijit atunci, El s-a îngrijit de copiii Evrei, şi El le-a trimis pe al patrulea Om să-i izbăvească, care era Cristos. Noi ştim asta.

E-141 Când leprosul a strigat, "Doamne!" Zece leproşi au ieşit şi au strigat sincer, "Doamne, ai milă de noi." Ei au avut destul să se îngrijească de propriile lor necesităţi, El avea o putere să se îngrijească de ei. El a luat seama la lepros pentru că leprosul a luat seama să-şi facă mărturisirea, chemându-L "Doamne!"

E-142 El a luat seama, când sutaşul a luat seama suficient de sine să trimită după ajutor de la Isus. Când sutaşul a arătat prin credinţa lui, a denunţat idolii lui din Roma, şi a luat seama suficient (prin martor public) să trimită după El să vină să-i vindece fiul, Isus a luat seama suficient să meargă să-l vindece. El ia seama când luaţi voi seama. Voi trebuie să luaţi seama întâi, totuşi. El ia seama.

E-143 El a luat seama când Iair a luat seama suficient despre Isus. El era un credincios secret. El a crezut că El era corect, dar din cauza poziţiei denominaţiunii lui el nu putea ieşi şi să o mărturisească, dar când fetiţa lui s-a îmbolnăvit şi a murit, Iair a ştiut, privind la moartea fiicei lui, sau să-şi exprime grija lui, el a luat seama suficient să-i denunţe pe necredincioşii care erau în jurul lui, şi şi-a pus pălăria lui mică de lucrător, şi a mers şi l-a găsit pe Isus. Când Iair a arătat că a luat seama, Isus i-a arătat că El a luat seama suficient să vină şi să o învieze din morţi. Aruncaţi-vă grijile asupra Lui, căci El ia seama! Nu contează ce este, El ia seama!

E-144 El a luat seama suficient când acolo nu era nici măcar o poruncă aşa, acolo nimic nu s-a spus aşa, El niciodată nu a făcut menţiune despre aceasta, dar El a luat seama pentru că femeia mică nu a putut să ajungă în rândul de rugăciune, şi ea a zis, "Dacă aş putea să-i ating marginea îmbrăcămintei Lui, eu Îl cred." El a luat seama la credinţa ei în aceea, într-atât încât El s-a întors şi a chemat-o în audienţă, şi i-a spus că credinţa ei a făcut-o bine. El a luat seama pentru că femeia a luat seama.

E-145 El a luat seama când nevroticul numit Legiune a luat seama suficient, sub opoziţie, să se zvârcolească afară de sub acele pietre de morminte de draci şi să meargă afară să întâlnească pe Isus, şi să se arunce prosternat. Când, Legiune! Dracii aceia niciodată nu ar fi venit dacă Legiune nu şi-ar fi presat calea acolo afară să-L întâlnească. Şi când el a luat seama suficient să facă acel efort, acea poziţie în credinţa lui, Isus a luat seama suficient să scoată afară această legiune de draci din el, şi starea lui nevrotică s-a dus. El ia seama când voi luaţi seama. Da, domnule. El ia seama când voi luaţi seama.

E-146 Acum, când omul orb a strigat la poarta Ierihonului, "O Isuse!" Fiind un Iudeu, Ortodox, cu poziţie bună în sinagogă. Dar când el a zis, "Ce-i zarva aceea care trece?"
Ei au zis, "Isus din Nazaret trece, un Profet."

E-147 A zis, "Isuse, Tu Fiul lui David!" O, ce mustrare era aceea pentru păstorul şi preoţii lui care stăteau aproape. Dar lui nu i-a păsat ce a zis păstorul, preotul, sau nimic altceva, el era interesat! Şi el a dorit destul să-şi primească vederea, aşa că el a strigat! Şi când omul acela orb era gata, şi a dorit suficient să strige, Isus a luat seama suficient să-l vindece. El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci! El ia seama când luaţi voi seama, dar voi trebuie să luaţi seama mai întâi. Voi trebuie să dovediţi că luaţi seama.

E-148 El a luat seama aşa de mult până când o femeie, trăind cu şase bărbaţi, a identificat şi a ştiut şi a recunoscut semnul Lui Mesianic de discernământ, El a luat seama suficient până când El i-a iertat fiecare păcat şi i-a dat ape după care ea nu a venit acolo să scoată, pentru că ea a recunoscut. Ea a zis, "Domnule, eu îmi dau seama că Tu eşti un profet," când El i-a spus ce era greşit cu ea. Şi ei, ea aştepta pentru ziua aceea să vină, numai că ea a fost toată în grup de biserică, ea nu avea o şansă să o facă. Dar când ea a văzut un Om Care putea să-i spună care era necazul cu ea, ea a zis, "Domnule, eu îmi dau seama că Tu eşti un Profet. Eu ştiu când vine Mesia El va face aceste lucruri."
El a zis, "Eu sunt Acela."

E-149 Aceea era suficient! Ea a luat seama. Ea şi-a lăsat vasul de apă, şi a mers în cetate, şi a zis, "Veniţi să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile ce le-am făcut. Nu este acesta chiar Mesia?" Ea era ceva ca Rahab, ea a luat seama până când a alarmat întreaga cetate. Ea a luat seama pentru că ceva s-a făcut, Scriptura adeverită a fost adusă la împlinire şi a făcut absolut sigur, şi ea a luat seama! Ei nu i-a păsat ce au spus bărbaţii sau ce a spus altcineva; ea L-a văzut, ea a fost acolo când s-a întâmplat. Ea a luat seama. Şi ea s-a îngrijit pentru poporul ei încât le-a spus la fiecare din ei, şi a cauzat ca întreaga cetate să creadă în Isus Cristos. Ea a luat seama, şi El a luat seama. Cu certitudine, El a luat.

E-150 Isus a luat seama suficient ca Mesajul de astăzi să aducă aceleaşi lucruri la împlinire cum El a zis, până când El a murit şi a înviat din nou ca să le trimită prin Duhul Sfânt, Mângâietorul, să arate slujba Lui astăzi că El încă este viu. El a luat seama suficient. Nu o să luăm noi seama? Acela-i lucru, nu o să luăm noi seama? El a murit pentru această slujbă. El a murit pentru ca Duhul Sfânt să poată să fie aici în această zi să arate aceste lucruri. El a luat seama pentru voi. El a luat seama să-L aducă aici. El a luat seama să facă declaraţia. El a luat seama pentru că El va iubit. El a luat seama suficient să o facă, să trimită pe Duhul Sfânt la aceasta, să facă această slujbă astăzi.

E-151 Asta-i cum El a dovedit că El a luat seama în ziua aceea, pentru că El a venit să adeverească ce a zis Dumnezeu că El va fi. Acela-i motivul că femeia L-a recunoscut. Ea a zis, "Eu ştiu când vine Mesia, El este un Profet. Când Mesia vine, El ne va spune aceste lucruri." Vedeţi, El a luat seama suficient despre Cuvântul lui Dumnezeu să-L dovedească pentru ea. Amin.

E-152 Acum El a trimis pe Duhul Sfânt, ca în această zi de concepţie intelectuală, ca El să poată prin Acelaşi Duh Sfânt să dovedească prin noi că El încă este Mesia, să o dovedească în acelaşi fel. El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Acum întrebarea este, luaţi voi seama? Ce gândiţi voi despre aceasta? El este aici. Aceasta s-a dovedit iarăşi şi iarăşi. Vă daţi voi seama suficient să o credeţi? Vă daţi seama suficient să vă mărturisiţi păcatele, că sunteţi greşiţi? Mărturisiţi-vă necredinţa şi acceptaţi-l. Luaţi seama suficient să-l acceptaţi? El a luat seama suficient să moară şi să învieze din nou, să vi-l aducă la voi. Luaţi voi seama suficient să-l acceptaţi. Eu cred că acesta-i dovedit peste tot, de la timpul lui Noe, în urmă de tot de la Geneza până peste tot. Noi nu avem timp să ajungem la toată aceasta. Dar voi vedeţi că El ia seama, şi El a murit ca voi să puteţi lua seama, ca voi să puteţi avea o cale. Şi El a adus calea aceea. El a spus exact ce ar face calea aceea, ar face, şi acum aici este El astăzi arătând că acesta-i Adevărul. Acum, în acest ceas rău în care noi trăim, luaţi voi seama suficient privitor la acesta, să-l credeţi, cu toată inima voastră?

E-153 Dacă voi atingeţi un rând de rugăciune sau orice este aceasta, aceea nu este, luaţi voi seama? Aruncaţi grijile voastre asupra Lui, El se îngrijeşte de voi. Fiţi sinceri privitor la aceasta. Voi luaţi seama suficient să fiţi sinceri, căci El a dovedit prin Cuvântul Lui adeverit că El ia seama. El a promis să-L trimită, El a făcut-o! El a promis în Cuvânt, iată-L aici! El ia seama, acum ce faceţi voi? Aceasta-i, voi ar trebui să luaţi seama, atunci.

E-154 El a luat seama suficient, El a luat seama suficient să biruiască fiecare vrăjmaş pentru voi, că tot ce aveţi voi de făcut este să fiţi sinceri şi să-l credeţi. El a biruit moartea. Moartea nu-i nimic pentru mine să biruiesc, ea este deja biruită. Boala nu este ca eu să o biruiesc, ea nu este ca Cristos să o biruiască, ea este deja biruită. Eu doar trebuie să iau seama suficient să o cred. Vă temeţi voi de ce va spus altcineva? Vă temeţi voi de diagnosticul doctorului? Vă este teamă de ce vă va spune biserica? Vă este teamă să staţi acolo faţă în faţă, cu Diavolul? Ziceţi, "Mi-am mărturisit păcatele, am pus totul la o parte. Eu am crezut fiecare Cuvânt. Iată-mă aici, Doamne. Crează în mine o luare de seamă. Eu... Tu ai luat seama pentru mine, eu iau seama pentru Tine."

E-155 Mă gândesc la acea cântare veche graţioasă, "El ia seama la tine. Prin zi însorită sau umbre, El ia seama la tine."
Să ne aplecăm capetele acum, noi doar nu putem să mergem mai departe.
El ia seama la tine,
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.
Să o cântăm către El, cu capetele noastre aplecate, şi inima noastră.
El ia seama la...
Să ne uităm la tot ce El a făcut.
El ia seama la tine,
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.
El ia seama...
Acum, dacă voi luaţi seama, ridicaţi-vă mâna în timp ce cântaţi asta.
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.

E-156 Tată Ceresc, la timpul acesta în ceasul târziu al zilei, noi facem mărturisire din adâncul inimii noastre, că noi ştim prin Cuvânt acum că Tu întotdeauna Te-ai îngrijit de ai Tăi. Dar necazul e, Doamne, luăm noi seama? Vrem noi doar să obţinem o educaţie, să zicem, "Păi, eu am o diplomă de doctor, sau-sau LL.D."? Aceea-i a cunoaşte Prescripţia, aceea nu este a-L lua.

E-157 Dumnezeule, mă rog astăzi ca fiecare din noi să ia întristările lui Cristos în propria noastră inimă, să luăm suferinţa Lui asupra noastră, să ne dăm seama că şi noi trebuie să suferim ocara Numelui Lui, că noi trebuie să suferim. Şi fie ca noi să fim ca ucenicii din vechime, să ne reîntoarcem, bucurându-ne că am fost socotiţi privilegiaţi să purtăm ocara Numelui Lui. Acordă aceasta, Tată.

E-158 Eu o să mă rog pentru bolnavi, Doamne, punând mâinile peste ei. Ei îşi au mâinile sus, mulţi din ei, şi pentru mulţi urmează să se facă rugăciune, şi ţin cartonaşe de rugăciune. Şi sunt unii înăuntru aici care nu au ajuns înăuntru la timp pentru cartonaşele de rugăciune, dar ei-ei-ei o să creadă, Doamne. Ei îşi puteau ridica mâinile, mi se pare, mie, întreaga adunare. Mulţi dintre ei sunt bolnavi. Aici sunt aceste batiste aşezate aici, simţind Prezenţa Ta Divină prin Cuvântul uns, vindecă-i, Doamne. Admite ca cererea lor să fie răspunsă.

E-159 Iar acum de la batiste, către audienţă, la fiinţele umane care şed acolo afară suferind. O, Prezenţa Domnului, lasă Aceasta să vină, Tată, şi vindecă-i pe toţi. Vrei Tu, în dimineaţa aceasta în har Divin, când noi mărturisim, Doamne? Eu slujitorul Tău, eu mărturisesc o neputinţă. Eu nici măcar nu am un singur lucru, Doamne, care să-l pot prezenta la Tine ca un merit. Noi suntem nevrednici. Nici unul din noi nu poate face asta, Doamne. Noi nu suntem vrednici pentru lucrurile care urmează să le cerem. Dar, Doamne, noi ştim că Isus a plecat, sus în Slavă, şi acolo pregăteşte un loc să vină să ne primească la Sine. Şi El ne-a spus că El ne va trimite un Mângâietor, care va fi Duhul Sfânt, şi El va face lucrarea Lui şi va rămâne cu noi pentru totdeauna.

E-160 O Duh Sfânt, Duh al lui Dumnezeu, vino din nou în dimineaţa aceasta asupra noastră, şi adevereşte Prezenţa Ta, Doamne, în acelaşi fel cum Tu ai făcut când Tu ai umblat aici pe pământ, ca această audienţă să poată să ştie că Tu eşti aici în aceste zile din urmă să adevereşti Cuvântul Tău, şi să dovedeşti că "cum a fost în zilele lui Lot, aşa va fi la venirea Fiului omului." Doamne, aceasta-i pentru onoarea şi slava Ta noi cerem aceasta, aşa cum noi ne predăm Ţie cu mărturisirea noastră. Curăţeşte-ne prin Sângele Tău, Doamne. Spală-ne prin apa Cuvântului, şi curăţeşte-ne în Sânge. Şi prezintă-ne, Doamne, ca "exemple," aşa cum a spus Petru în citirea textului în dimineaţa aceasta, către lumea necredincioasă. Căci noi o cerem în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-161 Eu am să-i cer surorii acum cu... şi pianul, doar un moment. Noi am putea fi un picuţ târziu în seara aceasta, dar, o, eu nu ajung să vin prea des. Doar aveţi răbdare cu noi, doar, vrea fiecare doar să stea pentru câteva minute acum, noi o să ne rugăm pentru fiecare. Billy, Billy Paul, unde este-este el aici? Unde ai dat tu, tu ai împărţit cartonaşe de rugăciune? Care a fost? B, unu la o sută. Să luăm doar câteva din B-uri şi să vedem dacă El ne va da discernământul. Cum este aceea? Să vedem dacă El este aici cu noi. Doar Îi cerem, voi credeţi că El o va face? Eu am predicat şi eu-eu am fost uns, dar acum eu deja am predicat din acesta, voi vedeţi.

E-162 Şi să-i avem pe oameni să se ridice. Păi, noi ne vom ruga pentru ei toţi, oricum, doar începem de la numărul unu. Cine are B, numărul unu? Să se ridice, care are cartonaş de rugăciune. Nu, eu doar îi voi aduce chiar în jur aici, ei vin afară pe acest interval şi vin jos. Lăsaţi B, numărul unu, cine îl are, cartonaşul de rugăciune numărul unu? Voi vreţi să spuneţi că nu este în clădire? În regulă, noi vom începe... O, îmi pare rău, doamnă. Bine, în regulă. B, numărul doi, atunci dacă noi am început deja de la unu. Lăsaţi B, numărul doi. Cine îl are, vreţi să vă ridicaţi mâna sus în felul acesta aşa ca noi să o putem vedea? Vino aici, doamnă, chiar aici. Trei, cine are trei? Acum să ne punem rândul până jos de tot la perete, ne mişcăm, sau înapoi pe acolo pe undeva. Deci, în regulă, cartonaşul de rugăciune numărul trei, cine va veni? Este aceasta doamna care vine aici? Eu nu ţi-am văzut mâna, scuză-mă, soră. Numărul patru, cine are cartonaşul de rugăciune numărul patru? Vreţi să vă ridicaţi mâna aşa ca să pot vedea cine sunteţi? Bărbatul în spate acolo, fratele de culoare, vrei să vii chiar aici, domnule, numărul patru. Numărul cinci, cine are numărul cinci? Domnul înapoi acolo, vrei să vii aici dacă tu-tu vrei? Numărul şase, cine are cartonaşul de rugăciune şase, vreţi să vă ridicaţi mâna? Pe aici, în regulă, şase, domnule. Şapte. Acum, aceasta vă va face doar să vă ţină de la a vă îngrămădi înăuntru. Şapte, în regulă, vino drept jos aici, şapte. Acum numărul opt, doar cum voi sunteţi... Vrei să vii, domnule? Numărul nouă. În regulă, domnule. Numărul zece. În regulă, băieţele.

E-163 În timp ce ne gândim la aceea, cel mai dulce lucru; când am venit înăuntru, un băiat mic, doar aproape că mă omoară să mă gândesc la aceasta. Un băiat mic a stat acolo cu un timp în urmă, el a zis, "Frate Branham, vei face tu ceva pentru mine?" Doar cam de mărimea acestui băieţel aici.
Am zis, "Ce este, fiule?"

E-164 El a zis, "Roagă-te pentru mama mea." A zis, "Ea doar ia Numele lui Dumnezeu în deşert, şi ea doar are o viaţă aşa de îngrozitoare."
Am zis, "Unde locuieşti tu? Aici în oraş?"
A zis, "Da, domnule."

E-165 El a vrut ca mămica lui să fie o femeie bună. Şi, nu-i de mirare, că Isaia a zis "un copil îi va călăuzi."

E-166 Numărul zece număr, nu este numărul zece? În regulă, numărul unsprezece. În regulă, numărul doisprezece, numărul doisprezece. În regulă, numărul treisprezece, patrusprezece. În regulă, cincisprezece. Cincisprezece, eu nu l-am văzut, numărul cincisprezece. Şaisprezece. În regulă, vino roata pe acolo, domnule, dacă tu vrei, şaisprezece. Şaptesprezece, optsprezece. Optsprezece, eu nu l-am văzut. În regulă, doamnă, sau soră, optsprezece. În regulă, acum mergi pe acolo, doamnă, dacă tu vrei, mergi afară pe acolo. Acum priviţi, cum rândul de rugăciune, asta-i suficient din ei să stea la un timp.

E-167 Aşa cum rândul de rugăciune începe să se micşoreze, vedeţi, atunci lăsaţi ca Billy Paul sau unul din ei aici de la platformă... Fratele Neville, Fratele Neville, lăsaţi pe Fratele Neville după o vreme, când voi îi vedeţi... Acum, când voi vedeţi pe Fratele Neville că vede rândul de rugăciune ajungând... el vă face semn aşa, căci eu mă voi ruga pentru Duhul Sfânt...

E-168 Acum, acest om, tu ai un cartonaş de rugăciune, în scaunul pe rotile, domnule? El-el-el îşi are cartonaşul lui de rugăciune. În regulă, acum voi îl puteţi duce chiar în rândul de rugăciune. Acum, este altcineva care-care-care e aici, care nu vă puteţi ridica? Cineva să-i ajute dacă ei... Când timpul lor-lor vine, vedeţi. Acum, voi doar gândiţi, începeţi unde am rămas eu acolo pe la optsprezece sau douăzeci, pe undeva pe acolo, atunci voi începeţi douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, voi vă ştiţi locul aşa cum veniţi înăuntru.

E-169 Acum luaţi voi seama? Credeţi voi că El ia seama întotdeauna? Credeţi voi că El ia seama acum? Dacă-dacă El¬dacă El odată a luat seama, El întotdeauna va lua seama. Voi credeţi asta? [Adunarea zice, "Da!" – Ed.] Acum eu vreau ca toţi doar să fiţi foarte reverenţioşi, păstraţi-vă locul şi rugaţi¬vă. Acum, voi în audienţă, de asemenea rugaţi-vă. Acum, cum a luat El seama? Pentru că El nu a mai putut să mai ia seama, şi nici un om sau nici un profet, nimeni altul nu poate să meargă dincolo de hotarele lucrării promise a lui Dumnezeu. Este asta corect? Acum, mie nu-mi pasă acum, voi aţi fi putut fi prin rânduri de rugăciune de o sută de ori, dar voi staţi acum şi voi care şedeţi, dacă există păcat în viaţa voastră, necredinţă, mărturisiţi-l chiar acum. Să nu îndrăzniţi să veniţi aici fără aceea. Dacă voi-voi aţi putea veni pe aici şi nu contează cât de mult a fost un om uns, şi va sta şi va pune mâinile peste voi, voi cu certitudine veţi omite aceasta o-o sută de mile dacă nu o credeţi. Voi trebuie să o credeţi. Voi trebuie să o mărturisiţi. Voi trebuie. Vedeţi, apoi dacă vă uitaţi aici, cum acolo-i... Eu sper că pricepeţi imaginea. Vedeţi? Este total imposibil ca Dumnezeu să nu-şi ţină Cuvântul Lui faţă de voi, dacă voi v-aţi ţinut cuvântul faţă de Dumnezeu. Vedeţi? Dacă voi într¬adevăr o credeţi, nu există nimic să poată să vă facă să vă îndoiţi. Timpul, spaţiul, nimic altceva nu vă poate face să vă îndoiţi. Voi să o credeţi. Voi o credeţi? [Adunarea zice, "Da! Amin!" – Ed.]

E-170 Acum, acum am să mă uit în jos în acest rând de rugăciune. Atât cât ştiu eu, numai dacă este acest om chiar aici, eu îl cunosc; şi eu cunosc pe acela, eu cunosc pe Gene Slaughter jos acolo, eu îl cunosc; afară de acela... Şi eu nu ştiu ce e-pentru ce stau ei acolo. Eu nu am nici o idee pentru ce sunt ei acolo. Dumnezeu ştie. Iar acum dacă voi toţi ştiţi că eu nu ştiu nimic despre voi, ridicaţi-vă mâinile, voi care staţi acolo. Acum, cât de mulţi din această audienţă ştiu că eu nu ştiu nimic despre voi, ridicaţi-vă mâinile. Acum câţi sunt conştienţi că Isus Cristos ştie despre voi?

E-171 Şi câţi vor vrea să spună aceasta? Eu cred [Adunarea zice, "Eu cred" – Ed.] cu toată inima mea ["cu toată inima mea"] că Isus ["că Isus"] m-a vindecat ["m-a vindecat"] când El a fost răstignit ["când El a fost răstignit"] la Calvar ["la Calvar."]. Aşa este. Vedeţi? Acum, dacă El deja a făcut-o, atunci este credinţa voastră să o accepte. Acum, El ia seama suficient să o facă, luaţi voi seama suficient să puneţi la o parte fiecare îndoială, şi să o credeţi? Aruncaţi grijile voastre asupra Lui, căci El ia seama la voi.

E-172 Acum, dacă voi sunteţi bolnavi, dacă sunteţi nenorociţi, eu am văzut, păi, voi ştiţi, zeci de mii de mii de ori de lucruri care le-a făcut Duhul Sfânt. Şi voi ştiţi asta; spastic, chiar până la a fi morţi.

E-173 Un om a căzut mort chiar aici pe platformă, chiar aici înaintea noastră, cu vreo trei săptămâni în urmă. Soţia lui este o soră de caritate şezând aici. Şi omul a mers drept jos. El şede aici pe undeva. Aici e soţia lui şade aici acum, şi-şi aici este el sus aici pe undeva acum. Da, iată-l stând chiar aici. Ochii i-au mers în spate, s-a înnegrit în felul acela, chiar... a căzut, şi eu am mers jos. Ea l-a examinat, fără inimă, fără puls. Mi-am pus mâinile peste el (el era dus) şi doar am chemat după spiritul lui, în Numele lui Isus Cristos, şi el a înviat. Vedeţi? Vedeţi?

E-174 Ce este aceasta? El este Învierea şi Viaţa. Nu eram eu. Acela era Mângâietorul care a acţionat, Duhul Sfânt făcând mijlocire pentru noi. Vedeţi? Noi L-am acceptat, acum depinde de El ca să facă mijlocire. Atunci cât de mult aş putea eu... Ar putea Dumnezeu să vă salveze împotriva voinţei voastre? Cu certitudine nu. El nu vă poate vindeca împotriva voinţei voastre. Voi trebuie să o credeţi.

E-175 Acum, ce ar fi aceasta, dacă-dacă El poate dovedi, dacă Dumnezeu mă va lăsa printr-un dar Divin să vă arăt că Isus Cristos este aici cu noi, că acest Mângâietor este Isus Cristos, El este Cuvântul. "La început era Cuvântul." Este aceea corect? "Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Şi Biblia a zis, în Evrei 4, că "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, un Discernător al gândurilor inimii." Este aceea corect? Şi aceea-i ce Isus a făcut să dovedească că El era Cuvântul uns, Mesia. O, vai! Nu vedeţi voi asta? Ce este Mesia? Acel uns. Unsul ce? Cuvântul uns! "Şi Cuvântul s-a făcut trup." El era acel Cuvânt uns! Tu vezi asta, Frate Vayle? Vezi, El este Cuvântul uns!

E-176 Iar acum când voi vă predaţi la El, atunci El vă foloseşte dincolo de ceea ce ştiţi, dovedind că El încă este Cuvântul uns, un Discernător al gândurilor inimii. O, cum, cum se poate cineva îndoi? Doar credeţi. Să nu vă îndoiţi. Iar acum voi aşezaţi acolo afară, eu-eu ating acel subiect în dimineaţa aceasta. Când o femeie mică a luat seama că ea nu urma să ajungă în rândul de rugăciune, poate, dar ea a atins marginea îmbrăcămintei Lui şi El s-a întors în jur. Voi credeţi asta? Credeţi voi că aceasta se poate face iarăşi astăzi? Da. Acum, cum aţi atinge-o voi?

E-177 Biblia a spus că El este Marele Preot, chiar acum un Mare Preot, aşezat la mâna dreaptă a Majestăţii lui Dumnezeu, să facă mijlociri asupra mărturisirii noastre. Noi mărturisim că noi ţl credem, şi noi vrem să-l atingem pe Marele Preot. Şi noi Îl atingem, cum ar acţiona El? El este aici în forma Duhului Sfânt. Atunci El ar vorbi drept înapoi şi vă spune chiar exact. Este aceea corect? Acum voi credeţi asta şi doar staţi aşezaţi, păstraţi tăcerea, staţi reverenţios şi priviţi. Acum, dacă El doar o va face de cel puţin trei ori, aceea va fi suficient, nu-i aşa? De trei ori, dacă El o va face. Unu, doi, trei, dacă El o va face.
Cum o faceţi voi?

E-178 Acum, doar un moment în timp ce doar ne rugăm. Vedeţi, aceasta este, eu nu... Aceasta este ceva care este puţin diferit chiar acum; am predicat, iar atunci ne întoarcem la aceasta. Acum, eu nu am chemat pe Domnul pentru aceasta de multă vreme, dar Domnul Dumnezeu îmi cunoaşte inima, şi fie ca El să vă acorde cererea voastră. Şi eu o cred, că El o va face.

E-179 Acum, aici stă o femeie, noi suntem străini unul cu altul. Atât cât ştiu eu, eu nu am văzut-o în viaţa mea. Ea ar fi putut să stea în vreo audienţă pe undeva sau m-a cunoscut prin vreo literatură, dar Tatăl Ceresc ştie, din câte ştiu eu, eu nu mi-am pus ochii pe ea în viaţa mea. Ea este o străină.

E-180 Acum, dacă El este acelaşi, aici este un bărbat şi o femeie întâlnindu-se aici cum Isus a întâlnit o femeie la fântână, despre care am vorbit cu un timp în urmă. El a luat seama la ea. Acum, această femeie poate că nu este vinovată de acelaşi lucru cum era femeia, dar acolo-i ceva greşit. Dar El ia seama tot aşa de mult despre ea aşa cum El ia seama cu acea femeie.
Vedeţi, El ia seama. Acum, şi când ea a văzut aceasta, ea a recunoscut-o. Acum aici noi amândoi stăm aici în felul acesta. Acum, eu niciodată nu am văzut-o.

E-181 Acum, dacă marele Duh Sfânt, cel Nevăzut, acum dacă simţurile de credinţă Îl va declara pentru mine. El a adus simţurile de credinţă, şi Cuvântul Lui a adus-o aşa de aproape în aceste zile din urmă încât El îşi are fotografia despre Acesta aici. El a adus-o aşa de aproape la simţurile noastre, uns, a plecat departe şi L-am văzut să vină înăuntru aici şi să se mişte în jur în acea formă a unui Stâlp de Foc. Nu s-a mişcat El? Acum El este aici, eu ştiu că El este aici. Credinţa mea îmi spune că El este aici. Acum dacă El poate doar să Se materializeze suficient înăuntru aici să prindă viaţa acestei femei, vedeţi, aşa cum El a promis că El va face. Duhul Sfânt va face aceeaşi lucrare care El a făcut-o.

E-182 Acum eu, fiindcă am predicat, eu doar vreau să vorbesc cu tine un minut pentru ca doar să văd.

E-183 Aşa cum El a făcut cu femeia la fântână, El a zis, "Adu-Mi să beau." Voi ştiţi, El era doar... El probabil că şedea acolo gândindu-se la aceia care s-au dus să ia mâncare, şi atunci El-El a trebuit să vorbească cu ea un minut, voi ştiţi. Tatăl L-a trimis acolo sus. El a trebuit. El mergea spre Ierihon; şi El a mers sus la Samaria, aceea era sus pe munte, El avea "nevoie să se ducă pe acolo."

E-184 Ei bine, într-un fel sau altul, eu aveam nevoie, Tatăl m-a trimis de la Arizona, aici, şi tu ai venit înăuntru. Deci aceasta-i tot chiar acelaşi lucru. Nimic nu se întâmplă la întâmplare, totul se întâmplă pentru vreun motiv. Harul lui Dumnezeu, este drept.

E-185 Acum, necunoscându-te, şi tu arăţi foarte sănătoasă, şi aceasta ar putea să nu fie pentru ce eşti aici. Ar putea să fie altceva. Ar putea să fie vreunul drag, ar putea să fie familiar, financiar, eu nu am nici o cale de a şti, tu ştii asta. Dar dacă El îmi va explica pentru ce eşti aici, tu vei şti dacă este adevărul sau nu. Şi va crede audienţa cu o inimă atunci? Acum voi ne auziţi, şi aceasta-i înregistrat, şi noi doar stăm aici pe platformă.

E-186 Doamna, eu o văd ţinându-şi capul în sus în felul acesta. Ea are, ea are dureri de cap care o supără, ca dureri de cap de migrenă. Sunt dureri de cap persistente care vin tot timpul. Asta-i adevărat. Dacă asta-i adevărat, ridică-ţi mâna sus. Vedeţi? Aşa este. Un alt lucru, ea are boală de tiroid, aşa i s-a spus, oricum, care-care te supără, şi el are dreptate, este un tiroid. Iar atunci tu doar ai complicaţii, doar multe lucruri rele cu tine; agitată, amărâtă, devii cu tulburări, "uneori mă întreb unde stau, şi dacă sunt înăuntru sau afară." Şi aceea-i corect. Este adevărul. Acum, El te cunoaşte, tu nu te-ai putea ascunde acum şi dacă ai fi trebuit. Vezi? Tu crezi că El îmi poate spune ce tu, cine eşti tu? Bine, Viola, întoarce-te acasă, Isus Cristos te face bine.
Tu crezi?

E-187 Eu nu ştiu. Isus Cristos cunoaşte toate lucrurile. Acesta-i un alt străin pentru mine. Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi. Tu mă crezi a fi profetul Lui, slujitorul Lui? Crezi tu că aceste lucruri care le-am predicat din acest Cuvânt este Adevărul? Tu crezi? Dacă Domnul Isus îmi va spune pentru ce eşti tu aici, tu mă crezi a fi slujitorul Lui. Şi El face aceasta pentru că El ia seama la tine. El, grija Lui este pentru tine, El face asta pentru că El ia seama la tine. El ia seama pentru ceilalţi care au venit în rând. El ia seama la ei. Tu ai avut necaz, un accident, accident de automobil. Tu eşti tot zdruncinat privitor la aceasta. Aşa este. Tu ai necaz cu mădularul tău. Aşa este. Acesta o să se facă bine, şi agitaţia te va părăsi, aşa că doar du-te spre casă, mulţumind Domnului, şi spunând, "Laudă Domnului!"
„Dacă tu poţi crede, toate lucrurile sunt posibile." În regulă.

E-188 Tu crezi? Eu nu te cunosc, tu eşti o străină faţă de mine. Dar Dumnezeu te cunoaşte. Crezi tu că El poate să-mi spună motivul pentru care tu eşti aici, sau un lucru sau altul despre tine? O să o crezi tu? [Femeia spune, "Da" – Ed.] Acolo-i o altă femeie, nu erai tu cea bolnavă. Nu, aceasta nu-i. Tu eşti, tu eşti aici pentru cineva. Tu eşti pentru ceva, aceasta-i mama ta. Aşa este. Ea are ceva rău cu mădularul ei, de asemenea. Aşa este. Ea nu este aici. Ea este lângă un loc care arată ca, mi se pare mie ca Englez, cam, pe undeva jos aici. Tu, aşa este, tu crezi? În regulă, mergi înainte. Ea este vindecată. Doar mergi înainte.

E-189 Acolo erau două femei. Una din ele era cu mult mai bătrână, aşa că eu-eu mă întrebam unde era ea. M-am uitat să văd unde-unde era aceasta. Domnul Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile, nu cunoaşte El? Şi El poate face toate lucrurile. Credeţi voi asta? Amin. Nu este El minunat? Eu Îl iubesc. El, El este Viaţa mea. El este tot ce am eu. El este tot ce vreau eu.

E-190 Ungerea a urmărit-o pe doamna aceea. Acolo-i o altă doamnă aşezată acolo care este supărată cu agitare, şi ea are o umflătură sub braţul ei. Este asta corect? Când ea şi-a pus mâinile peste tine atunci, tu ai simţit o simţire foarte ciudată. Nu a fost aşa? Aceea era când El te-a vindecat. Tu ai să fii bine, nu vei avea nevoie de această cârjă. Priviţi unde este ea. Femeia pentru care s-a rugat, aici, vedeţi. Aţi observat când ea se ruga, eu mă rugam pentru ea, ce s-a întâmplat? Vedeţi? Am văzut o altă femeie, şi m-am uitat încolo. Acolo era o mare simţire. Ele trebuie că se cunosc una pe alta, ceva, sau ele sunt cunoscute una cu alta, căci femeia aceea avea o simţire pentru această femeie de aici. Iar atunci această femeie se duce jos şi o atinge, şi, când a atins-o, m-am uitat şi am văzut ceva acolo, şi acolo era ea stând chiar acolo. Eu nu am văzut-o pe femeia aceea în viaţa mea. Dumnezeu din Cer ştie asta. O, doamne! De ce v-aţi îndoi voi?

E-191 Dacă tu poţi crede, El ar putea chiar să ia obiceiuri de la voi. Credeţi voi asta? Crezi tu că El te va face întreg? Mergi înainte, şi tu te vei opri chiar acum şi niciodată nu vei mai fuma una. Mergi înainte, şi crede cu toată inima ta. Ai credinţă în Dumnezeu. Nu te îndoi.

E-192 Voi credeţi? Am avut noi trei deja? Aveţi credinţă în Dumnezeu. Nu vă îndoiţi. Doar credeţi. Voi credeţi că există ungere aici acum? [Adunarea zice, "Da. Amin." – Ed.] Amin. Nu vă îndoiţi. Credeţi!

E-193 Eu am să-mi pun mâinile peste tine, şi Acred. Vei crede tu cu mine? [Omul zice, "Da, domnule." – Ed.] În Numele lui Isus Cristos, acest frate să fie vindecat. Amin. Ai credinţă acum, să nu te îndoieşti. Doar un moment.

E-194 Acolo s-a întâmplat ceva înapoi acolo afară în audienţă şi eu nu am putut să o văd, este chiar înapoi înăuntru aici. Eu cred că aceasta-i ascuns de la mine chiar acum. Iată-o aici. Eu o văd într-o umbră. Acesta-i un bărbat, şi el suferă cu agitare. El are un băiat care are epilepsie. Crede cu toată inima ta, domnule. Crezi tu? Asta este. În regulă, pune¬ţi mâinile peste acel băiat acolo şi el va fi în regulă. Amin. Laudă Domnului.

E-195 Voi credeţi? Acel Diavol s-a gândit că el se poate ascunde de acela, dar el nu a reuşit. Voi credeţi? Lucrul acela încă se mişcă pe undeva. O, vai, pentru har şi grijă! Staţi. Există un alt epileptic aici pe undeva. Da, aici este chiar aici. Tu crezi? Ai credinţă. Tu crezi că Dumnezeu te cunoaşte? Tu poţi merge înapoi la Ohio, fă-te bine, D-ul Nelson T. Grant. Acela-i numele tău. Dacă tu vei crede, lucrurile acelea te vor părăsi şi nu te vor mai supăra. Eu nu l-am văzut pe om în viaţa mea, nu ştiu nimic despre el.
Voi nu o puteţi ascunde acum, Duhul Sfânt este aici!

E-196 Să ne aplecăm doar capetele şi să dăm laudă lui Dumnezeu. Doamne Isuse, noi Îţi mulţumim. Tu eşti acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Harul Tău nu dă greş, Doamne, este la fel tot timpul. Mă rog ca marea Ta milă şi bunătate se va odihni asupra poporului. Tu ai luat seama suficient, Doamne, să vii şi să Te adevereşti. Tu eşti Dumnezeu. Tu eşti Acel mare Sfânt, marele Duh Sfânt. Acum fie ca aceste persoane să creadă, Doamne, aşa cum ei trec pe aici, şi fiecare din ei să fie vindecat. Aşa cum ungerea Ta este aici, eu mă pun peste aceste batiste. Mă rog, Doamne, ca Tu să admiţi aceste cereri, Tată. Admite aceasta, Doamne, şi aici şi în audienţă.

E-197 Şi fie ca fiecare persoană care-i în Prezenţă Divină să ia seama suficient acum să creadă că Tu ai luat seama suficient să te ridici în ultimele zile printre poporul Tău, şi să dovedeşti! Tu nu-i poţi vindeca, Doamne, Tu nu poţi face ce Tu ai făcut deja. Tu deja i-ai vindecat. Şi acesta-i singurul lucru care poate fi făcut, să-i faci să creadă. Şi Tu iei seama suficient, deşi e atâta necredinţă că noi ne clătinăm, Tu încă iei seama suficient să Te arăţi viu şi înviat din morţi, printre noi. Fie ca noi să aruncăm grijurile noastre asupra Ta, şi fiecare persoană în Prezenţă Divină să fie vindecată, în sufletul şi trupul lor. Prin Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-198 În regulă, veniţi chiar pe aici, lăsaţi ca oamenii să vină drept pe aici. În regulă, Billy îi va chema, secţie cu secţie. Să nu, acum să nu mai vorbim, ungerea este peste mine, vedeţi. Eu vreau să¬mi pun mâinile peste voi în timp ce Acesta este aici. Vedeţi? Eu nu mă pot opri pe acel discernământ. Dacă mă opresc... Cât de mulţi sunt aici pentru care să ne rugăm, ridicaţi-vă mâna. Cam şaptezeci la sută. Vedeţi? Chiar acum sunt zece minute până la unu. Serviciul de botez urmează după acesta. Eu nu o pot face, dar voi puteţi crede. Dacă El ia seama suficient să Se arate, voi ar trebui să luaţi seama suficient să credeţi. Este aceea corect? În regulă, întreaga audienţă să se roage. Şi Billy sau Fratele Neville, unul, va folosi acestea, noi acest microfon. Să ne ţinem capetele jos şi să ne rugăm în timp ce ei trec prin rând. Acum, eu mă voi ruga pentru fiecare din voi acum, voi pune mâinile peste voi şi cer ca fiecare posedare care o aveţi, de rău, să treacă de la voi aşa cum voi treceţi sub acest punct uns chiar acum, dacă eu trebuie să o pun în felul acela. Ungerea este înapoi acolo la fel cum este aici. Dar eu fac aceasta pentru credinţa voastră, spun asta. Fiecare să se roage acum.

E-199 În Numele lui Isus Cristos, băieţelul acesta să fie vindecat. Amin. Dumnezeule, în Numele lui Isus Cristos, lasă ca fratele nostru să fie vindecat. În Numele lui Isus Cristos. Eu mă supun poruncii Tale, Doamne. Tu ai zis, "Aceste semne îi vor urma pe credincioşi." Credincioşi, ei amândoi. "Dacă ei îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor reface." În Numele lui Isus, eu fac chiar aşa. În Numele lui Isus Cristos, îmi pun mâinile peste acest frate. Amin. În Numele lui Isus Cristos, îmi pun mâinile peste fratele nostru, pentru vindecarea lui. Amin.

E-200 El ia seama la tine, soră. Eu iau seama să pun mâinile. Iei tu seama suficient să crezi? Amin. În Numele lui Isus Cristos, lasă ca să fie aşa ca sora noastră să fie vindecată.
În Numele lui Isus Cristos, sora noastră să fie vindecată. În Numele lui Isus Cristos, fratele nostru să fie vindecat. În Numele lui Isus Cristos, fratele nostru să fie vindecat. În Numele lui Isus Cristos, fratele nostru să fie vindecat. În Numele lui Isus Cristos, sora noastră să fie vindecată. În Numele lui Isus, vindecă pe această soră, Doamne. În Numele lui Isus, vindecă această soră a mea. În Numele lui Isus, vindecă pe fratele meu. În Numele lui Isus Cristos, vindecă această soră a mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe sora mea. În Numele Domnului Isus Cristos, vindecă pe sora mea.
Frate, El ia seama. Iei tu? În Numele lui Isus, vindecă!

E-202 Fiecare în rugăciune acum, fiecare să se roage. Acesta-i poporul vostru care vine pe aici.

E-203 În Numele lui Isus, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus, vindecă pe acest frate al meu. Amin. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe acest frate al meu. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus, vindecă pe sora mea. În Numele lui Isus Cristos vindecă această soră a mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă această soră a mea, Doamne. În Numele lui Isus, vindecă această soră a mea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă această soră a mea, fratele meu. Vindecă această soră a mea. Vindecă această soră a mea, Doamne. Vindecă această soră a mea, mă rog în Numele lui Isus. Vindecă pe sora mea, Tată, în Numele lui Isus. Vindecă pe sora mea, în Numele lui Isus.

E-204 Soră, El )a seama. Iei tu? În Numele lui Isus, primeşte-ţi vindecarea. În Numele lui Isus, primeşte-ţi vindecarea, soră. În Numele lui Isus, primeşte-ţi vindecarea. În Numele lui Isus Cristos, primeşte-ţi vindecarea. În Numele lui Isus Cristos, vindecă această soră a mea. Vindecă această soră a mea, Tată, în Numele lui Isus. Vindecă acest frate al meu, în Numele lui Isus. Vindecă pe această soră, în Numele lui Isus. Vindecă pe sora noastră, în Numele lui Isus. Vindecă pe fratele meu, Doamne, în Numele lui Isus Cristos. Vindecă pe sora mea, Tată, în Numele lui Isus. Vindecă pe acest frate al meu, în Numele lui Isus. Vindecă pe sora mea, în Numele lui Isus. Vindecă pe sora mea, în Numele lui Isus. Vindecă-l pe băieţel, în Numele lui Isus. Vindecă-l pe Fratele Creech, Doamne, în Numele lui Isus. Vindecă această soră a noastră, în Numele lui Isus. Vindecă această soră a noastră, în Numele lui Isus Cristos. Vindecă-i, Tată, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-205 Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate. Este aceea a ta-a ta soţie? Ei bine, eu nu am ştiut aceasta. Domnul să te binecuvânteze, frate. Vindecă pe acest frate al meu, în Numele lui Isus. Vindecă pe această soră a mea, Dumnezeule, în
Numele lui Isus. Vindecă această soră a mea, în Numele lui Isus. Vindecă pe acest frate al meu, în Numele lui Isus. Vindecă pe această soră a mea, în Numele lui Isus Cristos. Vindecă pe acest frate al meu, Doamne, în Numele lui Isus Cristos. Vindecă pe această soră a mea, în Numele lui Isus Cristos. Vindecă pe acest frate al meu, în Numele lui Isus. Vindecă-i, Tată, în Numele lui Isus.

E-206 Eu ofer sincera mea rugăciune, la fiecare. Voi luaţi seama acum. Isus ia seama. Isus a trimis Mesajul. Isus a trimis Duhul Lui. Isus a trimis Cuvântul Lui. Isus a trimis slujitorul Lui. Noi toţi luăm seama. Acum luaţi voi? Dacă luaţi seama, credeţi-l, acceptaţi-l cu sinceritate, aceasta se va face. [Fratele Branham continuă să se roage pentru bolnavi. – Ed.]
El ia seama la tine,
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.
El ia seama la tine,
Doar aruncă-ţi grijile asupra Lui atunci.
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.

E-207 Luaţi voi seama la El? Luaţi voi seama la Cuvântul Lui? Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Să ne aplecăm capetele doar un moment. Eu cred că am răspuns la aceste cereri. Am răspuns la cereri, nu-i aşa, la fiecare din voi.

E-208 Cu un timp în urmă am făcut o mică eroare în adunare, eu sunt sigur că cineva a observat. Şi Domnul tocmai mi-a indicat-o acum pe undeva. Eu am spus ceva peste cineva când am spus-o pentru altcineva. Eu nu pot-nu pot vedea persoana unde era ea, dar a fost cineva peste care am pus o binecuvântare peste ei pentru altcineva. Şi eu... Ei au venit pe aici foarte repede, şi eu nu am observat. Şi eu nu am... Da, a fost, eu o văd acum. Este acest bărbat şi femeie aşezaţi chiar aici. Dacă eu nu greşesc, eu am dat mâna cu ei seara trecută într-o-într¬a-într-o cameră de motel, sau aşa ceva, într-o curte de motel, sus aici la JeffersonVilla. Eu i-am spus ceva la om, l-am chemat "soră" în loc de "frate," când aţi trecut pe aici. Aţi observat asta? Eu am vrut să o spun pentru soţia ta. Acum, ea a avut necaz pentru o vreme, boală de intestin pentru mult timp. Tu eşti din Illinois. D-na Mongaland, aşa este, acela-i numele tău. Acum, tu ştii că eu nu te-am cunoscut, dar tu eşti chiar în contact acum. Tu crezi cu toată inima ta, şi acolo va fi o eliminare completă chiar normală aşa cum a fost întotdeauna, dacă vei crede. Ca tu să poţi vedea asta tot timpul, acum eu...

E-209 Singurul lucru ce-l ştiu, seara trecută îmi amintesc că am gândit că omul, m-am gândit că avea un păr aşa frumos, despărţindu-şi părul în mijloc, omul cu părul cărunt aşezat acolo. Doar s-a întâmplat să mă uit, şi acolo era acea Lumină strălucind chiar în jur pe deasupra lor în felul acela. Şi asta-i ceea ce era. Dar apoi am văzut viziunea apărând. Eu nu ştiu cine erau ei sau nimic despre aceasta. Doamna era acolo afară seara trecută, eu am zis, "Vii tu la adunare?" Ea a zis, "Da." Dar harul lui Dumnezeu a tras-o chiar înapoi din nou, şi asta-i cine a fost. Ai observat tu în rândul de rugăciune, frate, că s-a spus ceva care a trecut dincolo? Aceasta era pentru sora în loc de tine. Aceea, aceea era corect, a mers la¬la sora acolo.

E-210 Acum ca voi să puteţi şti asta, prin acel rând de rugăciune, acel Înger al Domnului era acolo. El putea chema. Dar aşa cum chemi, se slăbeşte, slăbeşte, slăbeşte. Vedeţi? Deci El ia seama la voi, şi eu-eu iau seama la voi. Eu aş fi putut doar să merg la încă patru sau cinci, iar atunci, primul lucru ce-l ştii, Billy era aici să mă ducă afară din amvon. Dar m-am gândit dacă, cu siguranţă, eu-eu am locuit aici cu voi toţi toţi anii aceştia, şi în jurul şi de-a latul naţiunii, voi-voi ştiţi că eu vă iubesc. O, eu vă iubesc de parcă aţi fi fost copiii mei, şi voi sunteţi copiii mei în Evanghelie. Eu v-am născut la Cristos, prin Evanghelie. Iar acum mă gândesc că aceste, această cerere şi aşa mai departe aici, eu am răspuns-o.

E-211 Acum, eu vă iubesc. Şi m-am gândit, dacă am mers şi mi¬am pus mâinile peste voi, şi voi aţi văzut că Duhul Sfânt a făcut aceea, iar atunci ceva mustrare de conştiinţă a început în adunare înainte în rând în felul acela. Eu am omis-o, mergând înainte aşa de repede, şi am pronunţat o binecuvântare pentru celălalt, iar atunci Duhul Sfânt s-a întors chiar în jur după ce s-a terminat mitingul şi o arată iarăşi drept înapoi. Vedeţi? Nu vedeţi, că El ia seama! Acum luaţi voi seama? Luaţi voi seama suficient să ziceţi, "De acum înainte, există ceva în inima mea care-mi spune că necazurile mele s-au terminat. Eu sunt-eu sunt bine, eu o să fiu bine"? Voi o credeţi? Ridicaţi-vă mâinile, "Eu cred Asta!" Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Prin zi însorită sau umbră, El ia seama la tine.

E-212 Aceasta-i doar o mare sărbătoare de dragoste. Haideţi să o cântăm şi să dăm mâinile unul cu altul.
El ia seama la tine,
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.

E-213 Eu v-am ţinut aşa de mult în dimineaţa aceasta încât eu-eu... Păstorul meu nu predică aşa de mult ca mine. El va încerca să vă aducă mesajul pentru diseară, şi noi o să vă facem de cunoscut dacă acolo va fi serviciu pentru duminica următoare sub... acel titlu. Dacă eu nu, acolo vor fi servicii chiar la fel. Deci voi toţi, Domnul să vă binecuvânteze, pe fiecare. Eu cred că vine un serviciu de botez chiar acum.

E-214 Deci dacă voi vă veţi ridica doar pentru un moment, pentru eliberare. Să cântăm asta din nou. "Aruncaţi-vă grijile asupra Lui, căci El ia seama la voi." Iar acum dacă voi luaţi seama la El, să zicem, "Doamne, eu..." Când voi faceţi aceasta, voi-voi faceţi această declaraţie, "Doamne, eu ştiu că Tu iei seama la mine. Şi eu îmi ridic mâinile, eu iau seama la Tine." Şi să ne ţinem mâinile sus acum în această sărbătoare de dragoste de caritate, aşa cum cântăm.
El ia seama la tine,
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El ia seama la tine.

E-215 Acum aşa cum ne aplecăm capetele, ziceţi... [Fratele Branham fredonează El Ia Seama La Tine – Ed.] O, dulceaţa Domnului meu! Nu simţiţi voi dragostea Lui doar trăgându-vă chiar sus aproape spre El? Ziceţi, "Doamne, eu Te iubesc. Eu Te iubesc. Tu iei seama la mine, Doamne. Tu ai luat seama aşa de mult încât când am fost un păcătos Tu ai murit pentru mine. Tu ai fost rănit pentru fărădelegile mele, cu rănile Tale am fost vindecat."
El ia seama la tine,
El ia seama la tine;
Prin zi însorită sau umbră,
El încă ia seama la tine.

E-216 Doar amintiţi-vă că acum aşa cum vă plecaţi capetele. Eu îi voi cere Fratelui Edwards de aici dacă el ne va elibera într-un cuvânt de rugăciune. Dar, mai întâi, să fredonăm asta din nou. [Fratele Branham începe să fredoneze El Ia Seama La Tine –Ed.] Amintiţi-vă, zi însorită sau umbră, El încă ia seama. El ia seama. Luaţi voi seama? Ziceţi, "Da, Doamne, eu promit că iau seama. Eu merg înainte chiar acum. De acum înainte, eu iau seama. Eu iau seama la mărturisirea mea." [Fratele Branham continuă să fredoneze El Ia Seama La Tine.] "El ia seama la voi." Frate Edwards.

Up