Cristos Este Taina Lui Dumnezeu Descoperită

Christ Is The Mystery Of God Revealed
Data: 63-0728 | Durată: 4 ore | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Domnul să te binecuvânteze.
Doar rămâneţi în picioare un moment în timp ce ne aplecăm capetele pentru rugăciune.

E-2 Graţiosule Tată Ceresc, noi ne apropiem de Tine din nou în această dimineaţă pentru milă şi pentru călăuzirea Duhului Sfânt astăzi, aşa cum ne vine lămurit, ca noi să ne întâlnim împreună în această dimineaţă şi să învăţăm Cuvântul Tău, şi ca noi să putem cunoaşte cum să trăim în această zi prezentă, şi care este timpul zilei în care noi trăim. Noi Ţi-am cere călăuzirea sfântă pentru gândurile noastre, inimile noastre astăzi, ca Tu să ne îndrepţi la fiecare Cuvânt care este necesar ca noi să-l ştim; ca Tu să ne deschizi gurile liber, şi inimile noastre, de asemeni, să primească, şi ceea ce Tu ne-ai vorbi, şi să ne închizi gurile la lucrurile care nu sunt drepte, ştiind că numai Tu poţi descoperi Cuvântul lui Dumnezeu.

E-3 Şi acum aşa cum eu trebuie să părăsesc mica biserică imediat acum pentru alte părţi ale lumii, eu ţi-i predau Ţie, Doamne. Care, ei sunt o parte, mărul inimii mele, cum se zice. Ei sunt-acei care au fost născuţi pentru Tine, de către Duhul şi de către Cuvântul Adevărului. Şi mă rog ca Tu să-i binecuvântezi, Doamne, şi să-i păstrezi uniţi de-aproape împreună prin legăturile dragostei lui Cristos.

E-4 Binecuvântează pe dragul nostru pastor preaiubit, păstorul. Ne rugăm ca Tu să-l ungi cu Duhul Sfânt, din Cuvântul Tău, şi să le descopere şi să hrănească turma.

E-5 Şi odată, doar cu un timp în urmă, când Tu ai arătat viziunea, micul Tabernacol de aici, despre a depozita Hrana, căci va veni un timp când toată aceasta va fi necesară. Când noi l-am văzut pe Fratele Sothmann şi Fratele Woods gata să traverseze dincolo într-o altă ţară, să... Dar Tu ai spus, "Depozitaţi această Hrană aici deocamdată." Doamne, eu cu reverenţă am încercat să fac aceasta.

E-6 Şi acum, în această dimineaţă, în această lecţie la care ne¬am gândit, mă rog ca Tu să O încununezi, Doamne, să arăţi că Tu eşti Dumnezeu, şi acesta este Cuvântul Tău şi Adevărul Tău. Acordă aceasta, Doamne, ca oamenii să se poată hrăni din el şi să se îngraşe, aşa cum era, în harul lui Dumnezeu, ca ei să vadă că acesta este marea milă a lui Dumnezeu faţă de noi în această zi. Binecuvântează pe toţi care sunt prezenţi şi pe acei care ar vrea să fie prezenţi, Tată. Şi obţine glorie pentru Tine, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare din voi.

E-7 Şi eu cred, chiar înainte să începem, noi avem aici un bebeluş, un Collins. Eu l-am întâlnit pe tatăl lui doar cu câteva momente în urmă, şi-şi el avea un copil mic pe care-l voia dedicat. Şi noi vrem să facem aceasta acum, dacă Fratele sau Sora Collins, careva, va aduce pe micuţul în faţă astfel ca noi să putem avea acest serviciu de dedicare pentru acest micuţ.

E-8 Plecând, voi ştiţi, păi, aceasta cauzează... aşa cum aceştia sunt membri loiali sau... ai Trupului lui Cristos. Voi observaţi, că eu nu am spus "ai Tabernacolului." "Ai trupurilor lui Cristos", cei... acest trup de aici, o parte din Trupul Lui.

E-9 Şi ei au adus un micuţ aici pe care ei vor să-l dedice. Şi-şi aceasta este întotdeauna o lucrare de care eu cred că soţia mea-mea mă invidiază, dacă ţin copiii. Aha. Şi Frate Neville, dacă tu vei veni în faţă, dacă tu vrei.

E-10 Care îţi este pronumele, frate? [Tatăl zice, "Clyde" – Ed.] Acesta este Fratele şi Sora Clyde Collins, este fratele preţiosului nostru frate de aici, Reverend Collins, Wilbur. Şi ei şi-au mărit numărul Collinşilor aici, văd eu, şi un copilaş foarte drăgălaş.

E-11 Ce vârstă are el, Soră Collins? [Mama zice, "Aproape patru luni" – Ed.] Aproape patru luni. Şi care-i este numele? ["Mark David Collins."] Mark David. Acesta este un nume foarte frumos. El arată ca un băiat foarte frumos. Păi, el este băiat cam mare, de asemeni.

E-12 Acum eu ştiu că mamele de aici pot să aprecieze pe acest micuţ aici. Nu-i ăsta o păpuşă? [Fratele Branham ţine pe Mark David sus înaintea adunării – Ed.]
În regulă, aşa cum ne aplecăm capetele acum.

E-13 Tată Ceresc, aşa cum acest tânăr tată şi mama vin cu acest micuţ, un bulgăre preţios de trup uman care le-a fost dat uniunii lor, pus în mâinile lor să-l păstreze pentru Domnul Dumnezeu. Ei aduc cu reverenţă acest micuţ Mark David aici pentru dedicare la cel Atotputernic, Care le-a dat acest băieţaş scump, sănătate bună şi un băiat bun, în grija lor, să fie crescut pentru slava lui Dumnezeu.

E-14 Doamne, binecuvântează pe tatăl şi mama. Fie ca butoiul niciodată să nu li se golească, la casă, şi ulciorul să nu se usuce. Fie ca tatăl să fie sănătos şi capabil, Doamne, să lucreze şi să câştige hrana pentru micuţul băiat; fie ca mama să fie sănătoasă şi în stare să o pregătească; şi inimile lor să fie pregătite, Doamne, să-l înveţe pe micuţ, să-l crească în frica lui Dumnezeu. Acordă aceasta, Doamne.

E-15 Acum din braţele lor, în ale mele, vine acest copil drăgălaş, micuţul Mark David. Şi eu îl prezint, cu bătrânul bisericii de aici, la Tine, în Numele lui Isus Cristos, pentru o viaţă de slujire. Acordă aceasta, Doamne. Primeşte glorie din viaţa lui. Fie ca el să trăiască o viaţă lungă, chiar până la această Venire a Domnului Isus, dacă aceasta îţi va fi plăcut Ţie. Şi, dacă este aşa, fie ca el să vină să ducă Mesajul Domnului Dumnezeu, în epoca care va veni. Acordă aceasta. Ţine-1 sănătos, fericit, şi fie ca inima lui să fie întotdeauna fixată să facă lucrurile care sunt drepte, înaintea lui Dumnezeu. În Numele lui Isus Cristos, noi îţi oferim copilul Ţie, în dedicare. Amin.

E-16 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, Soră Collins, şi pe acest copil minunat, şi pe tine Frate Collins. Dumnezeu să fie cu voi.
"Aduceţi-i Înăuntru," cu toţi împreună.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru, Aduceţi-i înăuntru din câmpurile păcatului; Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru, Aduceţi-i înăuntru pe cei micuţi la Isus.

E-17 Mie îmi place aceasta. Vedeţi, aduceţi-i la Cristos înainte ca diavolul să aibă vreo şansă. Ei deja sunt prezentaţi la El atunci pentru o viaţă de slujire.

E-18 Ştie cineva dacă familia Dauch, careva dintre ei, au venit jos astăzi, sau nu, Sora Dauch? Frate Brown, eşti tu aici, Frate Brown? Da, eu sunt bucuros. Şi... Fratele Dauch este cu noi încă? Minunat! [Fratele Tom Brown comentează despre starea Fratelui William Dauch – Ed.] Fratele Dauch aproape că ne-a părăsit. Vedeţi, noi nu putem spune prea mult sau să cerem prea mult, el deja a trecut cu douăzeci şi unu de ani timpul care Dumnezeu i-a spus să trăiască. Acela este un timp de viaţă obişnuit, trecut de timpul de care Dumnezeu i-a spus că el poate trăi.

E-19 Dar noi am avut o chemare cealaltă dimineaţă, că el era-el era pe moarte, şi noi am alergat acolo sus. Şi Domnul Dumnezeu într-adevăr a fost bun cu el, l-a cruţat. Doar, eu cred că el-el este gata, şi doar aşteaptă Venirea Domnului. Dar, voi ştiţi, noi toţi ţinem unul cu altul. Noi doar... Bătrânul este ca un-ca un tată pentru mine aici.

E-20 Îmi amintesc cum el şedea chiar jos aici în vechiul Tabernacol, partea veche, când el... acea Lumină a sclipit peste, pe acel botez în apă în Numele lui Isus Cristos, tocmai afară de acolo a venit el. Şi la vârsta de optzeci şi şapte sau optzeci şi opt de ani, pe un baston, a venit drept aici sus şi a zis, "Eu vreau să merg chiar acolo şi să fiu botezat." Cineva a plecat şi i-a adus ceva haine. El nu a putut să mai aştepte până la data următoare; el a trebuit să vină chiar atunci, chiar atunci. Astfel mie-mie îmi place aceasta.

E-21 El a zis, zilele trecute, eu am vorbit cu el; el a zis, "Tu crezi că eu sunt în regulă acum, Frate Branham?"

E-22 Am spus, "Ai mers vreodată la un doctor pentru un control fizic?" El a zis, "Da, domnule."

E-23 Eu am zis, "Doctorul îşi va pune stetoscoapele în urechile lui şi le va pune pe inima ta, să vadă dacă inima îţi bate corect; şi o electro cardiogramă, iar apoi tensiunea sângelui, controlul urinei, şi aşa mai departe, instrumente, să afle unde este fiinţa voastră fizică. Acum, felul cum face el aceea, el priveşte în urmă într-o-o carte aici, unde specialişti asupra acestor subiecte diferite notează jos, 'Dacă aceasta are loc, aceasta este ceea ce este greşit."'

E-24 Şi eu am zis, "Acum, singurul stetoscop pe care îl am este Biblia, vedeţi, pentru suflet." Şi eu am zis, "Eu am să-ţi dau o examinare." Eu am zis, "Sfântul Ioan 5:24, a spus, 'Cel ce aude Cuvintele Mele."' Eu am zis, "Aceea nu este numai să şezi şi să¬L asculţi. Aceea este a-L primi, înţelegi, a-L primi; tu Îl crezi. Ceva înlăuntrul tău îţi spune că Acesta este corect. Tu L-ai acceptat, tu L-ai crezut, El este al tău. 'Cel ce aude,' El este deja al tău, 'Cuvintele Mele, şi crede în Acel care M-a trimis.' Tu crezi aceasta?"
El a zis, "Eu cred."

E-25 Eu am spus, "Atunci eu îţi voi spune ce a spus Doctorul Şef, 'El a trecut de la moarte la Viaţă, şi nu va mai veni la condamnare sau judecată."' Am zis, "Din câte ştiu eu, conform Cărţilor, tu ai trecut examinarea."

E-26 Acel bătrân, de aproape în vârstă de o sută de ani, care nu era deloc un om bisericos; dar chiar de prima dată când a strălucit Lumina pe cărarea lui, el a primit-O. Vedeţi acea sămânţă predestinată care zăcea acolo? Aha. Da, domnule. Vedeţi, îndată ce Lumina îl loveşte, el vine la Viaţă foarte repede.

E-27 Acum, eu ştiu că este cald astăzi, şi eu se pare că este greu pentru mine să vă chem pe voi oamenii împreună pentru un serviciu unde voi staţi înghesuiţi în acest fel. Dar totuşi eu-eu m-am gândit, prin harul lui Dumnezeu, că eu să am un alt serviciu înainte ca eu să trebuiască să vă părăsesc pe toţi; pentru o scurtă vreme, eu nădăjduiesc.

E-28 Şi eu trebuie să plec acum mâine seară, la Chicago, să încep miercuri. M-am gândit ca eu să ajung acolo puţin mai devreme, dacă este posibil, şi să mă odihnesc puţin înainte de a începe o serie de servicii. Şi eu cred că ei o au... Aici, eu mă uitam la ea chiar aici. Aceasta este-aceasta este anunţat acolo sus. Este numită Marengo... [Cineva spune, "Marigold." – Ed.] ... zona, da, Marigold, Marigold, da, zona arena. Arena Marigold este unde se va ţine aceasta, începând miercuri seara, până duminica. Şi Oamenii de Afaceri ai Evangheliei Depline au un mic dejun, de asemeni, pe-pe sâmbătă dimineaţa. Şi eu nu ştiu chiar exact unde au anunţat ei aceea, unde. Nu. Atunci sâmbătă seara este la Lane Tech. Eu văd că aici este-este anunţat.

E-29 Acum, dacă voi sunteţi în jur în zona aceea, sau sus acolo, acesta va fi unul obişnuit, doar un serviciu evanghelic obişnuit, aşa cum avem noi de fiecare dată. Cele mai multe dintre Mesaje vor fi mai cu seamă despre ceva care a fost învăţat aici, deoarece aici este unde noi facem benzile noastre, voi vedeţi. Acolo afară ei se pot certa. Dar dacă ei primesc benzi făcute de aici, aceea depinde de ei dacă ei vor să asculte la vreo bandă. Aceasta vine chiar de aici. Acesta este amvonul nostru propriu.

E-30 Astfel acolo afară, de obicei eu încerc să aleg în jurul a ceva nu prea adânc, deoarece mulţi dintre ei sunt superficiali în experienţă şi ceea ce vine înăuntru. Dar aici eu simt că am dreptul să spun orice Dumnezeu îmi pune pe inima mea, să o spun chiar de aici. Astfel benzile noastre sunt făcute toate chiar de aici. Vedeţi? Şi ei sunt chiar acolo în cameră acum, voi le puteţi vedea capetele sus prin sticla aceea fumurie acolo înăuntru, unde ei stau cu casetofoanele lor.

E-31 Acum, şi dacă voi vreţi să veniţi la adunare, noi vom fi cei mai fericiţi să vă avem. Doar, dacă voi ajungeţi acolo, şi nu ştiţi unde să mergeţi, păi, doar luaţi legătura cu oricare din oamenii Evangheliei Depline, sau-sau Fratele Carlson, şi el va-el vă va spune că acela-i... El vă poate sfătui, sau Biserica Filadelfia, sau oricare dintre ei, ei vă poate spune întocmai cum să ajungeţi la acel loc.

E-32 Apoi mă voi întoarce următoarea luni seara, cândva, după¬masă sau seara. Iar marţi noi mergem înapoi la Arizona pentru-pentru a da copiii la şcoală, şi aşa mai departe. Şi apoi eu nu ştiu chiar exact când să fiu înapoi din nou, pentru că, Domnul, eu vreau ca El să mă conducă întocmai în ceea ce să fac.

E-33 Un lucru foarte ciudat s-a întâmplat. Eu aş putea tot atât de bine... eu ştiu că aceasta este înregistrat, şi eu aş putea tot atât de bine să o aşez aici. Şi chiar în timp ce se mişcă viziunile şi călăuzirile Duhului Sfânt, îmi place să lovesc chiar exact în timp ce El se mişcă. Acela-i... Acum, în anul trecut a fost unul, chiar împreună cu unul din cele mai înalte timpuri pentru viziuni pe care le-am avut vreodată, în toată slujba mea, a fost în acest ultim an, despre lucrurile care au avut loc, despre care voi oamenii ştiţi că au fost prezise înainte de a se întâmpla, şi s-a întâmplat întocmai în felul cum a-a spus.

E-34 Acum, noi venim înapoi aici, şi-şi să vizităm. Clima în acest loc, eu cu certitudine nu-mi place, deoarece eu sunt... doar mă dărâmă îndată ce eu ajung aici. Şi eu doar... Eu pot trece peste vârful deluşoarelor sus acolo şi să vin jos în această vale, şi eu sunt aici de vreo zece minute şi eu am urticare, devin bolnav. Vremea, cu capul ameţit, totul arată fantomatic, întunecat, şi eu-eu doar trebuie să ies afară din aceasta. Vedeţi? Şi zilele trecute am vorbit cu soţia ...

E-35 Dar ce mă aduce pe mine înăuntru, întâi, ce mă aduce aici, sunteţi voi oamenii, vedeţi, această biserică. Eu vă spun, din toate locurile în care m-am dus în viaţa mea, acesta este locul meu preferat să vin să predic Evanghelia. Şi se pare că noi putem face o bandă de aici care este de zece ori mai bună decât în oricare loc. Vedeţi? Vedeţi, acela-i motivul că eu spun, "Unde face Dumnezeu ceva, atunci staţi chiar cu aceea." Dar eu cred, unde este lucrul măreţ, acela eram eu care am omis să mă duc afară de prima dată când El m-a chemat, şi de aceea El o face cumva cam aspru asupra mea când eu vin înăuntru. Ascultarea este mai bună decât jertfa.

E-36 Şi atunci eu voi veni înainte şi înapoi, tot timpul, predicând în Tabernacol. Iar voi care sunteţi din afara oraşului, veţi fi anunţaţi. Billy Paul va fi aici, chiar în birou, şi-şi poate fi găsit oricând, prin el. Şi noi vom veni înapoi aici, ţinând... Şi apoi cele Şapte Trâmbiţe vin sus imediat, cu voia Domnului, Ultimele Şapte Plăgi, şi Potirele, şi aşa mai departe, doar aşa cum noi putem, să se facă vremea puţin mai răcoroasă, poate, sau ceva, oricum ne conduce Domnul.

E-37 Şi acum, ziua trecută, venind înăuntru, acolo s-a ridicat o întrebare despre ceva, despre cineva care mi-a dat un-un cec, şi a zis "personal," chiar exact pentru mine, şi numai pentru mine, "impozit plătit, liber" toate celelalte. Păi, noi am mers, şi Billy ştia că eu cumva am avut nevoie de cecul acela, acum.

E-38 El a mers şi a întrebat pe avocaţi dacă noi îl puteam schimba în numerar. El a zis, "Păi, el este un cetăţean American. De ce să nu-i poată schimba? Vedeţi, zice, este cu 'impozit plătit' şi toate celelalte, 'liber'. Orice cetăţean poate face aceea."

E-39 Astfel atunci el nu putea fi satisfăcut cu aceea, Billy, deci el merge la contabilul public. El a zis, "Păi, desigur, el îl poate schimba în numerar." Zicea, "El este un cetăţean al Statelor Unite."

E-40 Astfel, bine, el nu se putea gândi la aceea, astfel el a chemat pe Merle Miller, care este şeful asociaţiei de împozit la-la Indianapolis acolo, erau avocaţii noştri, şi astfel Ice şi Miller. Deci, "Sigur, este în regulă. Vedeţi? Sigur, el poate avea cecul acela. Este-este-este făcut pentru el, 'semnatarul numai."' Eu pot, numai unul poate să-l semneze, şi aşa mai departe, şi nu putea fi ştampilat cu a noastră...

E-41 Vedeţi, eu nu schimb cecuri în numerar. De aceea m-au luat ei data trecută. Cineva aduce înăuntru o grămadă de cecuri, şi zice, "Iată, Frate Branham," la adunare. Eu să zis, "William Branham, William Branham..." Bine, guvernul a purtat de grijă de toate acelea, tot timpul. Şi eu le-am semnat către mine şi am plătit datoriile de acolo, dar ei mi-au spus că mai datorez impozite neachitate la toate dintre acestea, oricum, trei sute de mii de dolari. Astfel-astfel atunci de acolo a venit tot necazul.

E-42 Deci atunci îndată ce am pus acest cec înăuntru, pleosc, aici vine agentul drept înapoi, zicând, "Noi vom redeschide cazul pentru el acum." Astfel a făcut-o cam aspru.

E-43 Şi Fratele Lee Vayle şade aici, eu presupun că este în regulă să o spun, noi doar... El a venit jos, şi acest Baptist bun bine pregătit de aici avea... Eu l-am botezat în Numele lui Isus Cristos, aici în bazin zilele trecute, Fratele Lee Vayle. Şi astfel el este într-adevăr un om fin, un frate în Cristos. El a predicat pentru noi aici mai înainte, şi înalt educat intelectual, şi, pe lângă aceea, un om călăuzit de Duhul. Când Lumina a strălucit peste el, el a zis că a încercat să se dea la o parte, însă nu a putut să o facă, astfel eu l-am botezat chiar aici cealaltă dimineaţă. Nu a mai putut suporta, deci noi am venit doar aici jos şi ne-am îmbrăcat hainele şi am intrat înăuntru, şi a fost botezat în Numele lui Isus Cristos.

E-44 Păi, m-am gândit, fiindcă el a luat acea hrană spirituală minunată, poate ca să vorbim puţin noi să luăm ceva hrană naturală. Astfel noi ne-am dus la Blue-Boar, şi ne-am aşezat jos, am vorbit, şi s-a ridicat subiectul, "Cum permiţi tu oamenilor să vorbească aşa despre tine?"

E-45 Acum, Fratele Vayle este unul dintre cei mai minunaţi oameni pe care i-am cunoscut vreodată, dar el este "doar puţin prea iute pe trăgaci," eu întotdeauna i-am spus, voi ştiţi. Şi astfel, el, astfel am zis... Eu sper că aceea este în regulă, Frate Vayle. Astfel el... eu am zis, "Nu te pierde cu firea imediat. Stai liniştit. Dumnezeu este Acela care o face."

E-46 El a zis, "Ah, ar putea fi în regulă pentru tine," a zis el, el a zis. Dar, bine, el-el... Eu cred că el-el este atât de deştept încât aceea este ceea ce el întâlneşte, oamenii aceia intelectuali deştepţi; astfel el doar ştie cum s-o toarne acolo înăuntru, şi ei nu-şi vor mai găsi locul. Asta-i tot.

E-47 Astfel eu am zis, "Uite, Frate Vayle." Noi şedeam la Blue Boar. Eu am zis, "David, într-o zi, după ce a fost alungat de la tron de propriul său fiu, a fugit jos de pe tron, revoltă, Israel împărţit, şi David luat jos de pe tron de propriul său fiu, şi se ducea afară din cetate, plângând. Şi un ins căruia nu i-a plăcut mesajul lui din ziua din urmă, voi ştiţi; lui nu i-a păsat de el; un om mititel, cumva ologit, mergând acolo înainte, bătându-şi joc de el, şi el a scuipat pe David. Iar garda şi-a scos sabia aceea, şi a zis, 'Să las eu să stea capul acelui câine pe el, care scuipă pe împăratul meu?' David a zis, 'Lasă-l în pace. Domnul i-a spus să facă asta.' Vedeţi? L-a scuipat, bătându-şi joc de el, şi apoi l-a scuipat. A zis, 'Domnul i-a zis să facă asta."' Păi, noi cunoaştem povestea, cum s-a reîntors aceasta înapoi. Fratele Vayle, s-a gândit că a fost nevoie de mult har să facă aceea.

E-48 Deci nu mai mult decât să vină înapoi şi să intre în birou, contabilul public l-a chemat pe Billy Paul şi i-a spus de aceasta. Astfel Fratele Vayle a mers cu mine acasă. Când am intrat înăuntru, eu i-am spus soţiei... Mult cam cândva în după-amiază. Noi am intrat într-o cameră. Eu am zis, "Eu am ceva să-ţi spun, Iubito."

E-49 Noi tocmai vorbisem înainte ca eu să plec. Ea a zis, "Bill, eu ştiu că Dumnezeu te-a trimis acolo afară; noi toţi ştim asta, dar El niciodată nu ţi-a spus să vii înapoi. Tu vezi, acum, despre aceea sunt eu îngrijorată."

E-50 Eu am spus, "Păi, mă gândesc că aceasta este pentru tine şi copii. Nu contează pentru mine. Eu am să-L slujesc, cu voia Domnului, oriunde mă duc." Şi astfel am mers înapoi, şi i-am spus despre aceasta în acest fel. Deci eu doar m-am întors în jur, mi-am atârnat pălăria.

E-51 Şi cineva a spus ceva, despre, "Oh, acest vameş! Noi ar trebui să mergem afară... " Doar cumva a năvălit afară sau ceva ca aceasta.

E-52 Ne gândind la ceea ce i-am spus Fratelui Vayle, am zis, "Lasă-l în pace. Poate Domnul i-a spus să facă asta."

E-53 Eu nu mai mult decât am spus asta, până când o Lumină a strălucit pe perete, şi a scris acolo, Fratele Vayle şi soţia mea şezând acolo, "Vino înapoi la Arizona." Cu litere scrise pe perete, "Vino înapoi la Arizona." Asta-i adevărat. Astfel aici mă duc, amin, înapoi la Arizona.

E-54 Acum, această săptămână a fost o săptămână de mari binecuvântări. Noi am avut interviuri particulare în această săptămână, cu oameni care au aşteptat de la cele Şapte Peceţi. Şi eu nu mă îndoiesc decât că unii din ei, desigur, au fost chemaţi înăuntru din afara oraşului, de-a lungul naţiunii. Dar în dimineaţa înainte să înceapă interviurile, şezând în cameră, Duhul Sfânt m-a lăsat să scriu exact fiecare lucru pe care ei îl ştiau, fiecare lucru pe care ei au vrut să-l întrebe, a învârtit întrebările întocmai în felul cum ei au vrut, şi le-am spus visurile şi interpretările înainte ca ei să mi le spună.

E-55 Acum, oamenii sunt în cameră aici, acolo. Şi eu mergeam înainte şi-i lăsam să vorbească. Ei spuneau, "Păi, Frate Branham, eu vin aşa-şi-aşa. "

E-56 Eu am zis, "Acum, aminteşte-ţi, noi nu ne-am adunat aici pentru părtăşie. Noi nu am venit aici să avem partăşie unul cu altul. Există o întrebare în mintea ta, în inima ta, în care-care te-ai poticnit şi nu ştii ce este. Şi poate eu voi fi în stare, cu ajutorul lui Dumnezeu, să o fac."

E-57 Eu am zis, "Aminteşte-ţi, că împărăteasa din Sud a avut câteva întrebări, de asemeni, când ea a venit la Solomon. Şi Biblia a zis că nu a existat nimic descoperit sau reţinut la care Solomon nu a putut să răspundă." Şi eu am spus, "Unul mai mare decât Solomon este aici. Înţelegi? Asta-i adevărat. Domnul Isus a promis, 'Oriunde doi sau trei sunt adunaţi în Numele Meu, acolo sunt Eu în mijlocul lor. Şi la orice lucru se pot ei gândi, sau doresc, şi-şi vor cere, le va fi dat.' Şi acum întrebarea ta este ceva de care tu nu ştii, ceva de care tu nu ştii cum să te apropii, ceva de care tu nu ştii ce să faci."

E-58 Şi am spus, "Din nou, Scriptura a spus aşa, că, 'Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor care se tem de El,' astfel într¬o altă lume unde cele cinci simţuri nu fac de cunoscut."

E-59 Cele cinci simţuri contactează numai această lume. Dacă tu nu ai avea simţ, tu nu ai putea simţi nimic. Simţul nu ar fi nimic pentru tine; aceea ar fi o altă lume. Dacă tu nu ai avea vedere, la ceea ce tu priveşti ar fi o altă lume, de care tu nu ştii nimic. Astfel aceste cinci simţuri este singurul lucru la care Dumnezeu ne-a dezlegat.

E-60 Acum există un altul numit credinţă. Dar prin credinţă tu urci o scară, şi în final tu poţi ajunge aşa de sus până când tu pătrunzi într-o altă lume, care este viziunea. Acolo tu poţi vedea.

E-61 Întocmai de parcă tu niciodată nu ai ştiut ce era aceasta ce tu simţeai cu simţul tău de pipăit, niciodată nu ai văzut aceasta; atunci ochii ţi s-au deschis, tu ai putut să o vezi. Aceasta ar fi toată o taină pentru acea persoană care nu a putut vedea niciodată. Aceasta ar fi o taină pentru el, dar totuşi aceea este.

E-62 Şi înăuntru acolo, Domnul... Înainte ca noi să ajungem aici, la oameni din toată ţara, pretutindeni, de la nord, sud, vest, vin înăuntru pentru aceste interviuri. Şi îndată ce ei termină de vorbit, chiar exact întrebările care ei le-ar pune, lucrul despre care ei ar întreba, eu aş spune, "Priveşte aici," ridic acolo, şi acolo era o bucată de hârtie cu fiecare întrebare, şi rânduite întocmai exact în felul cum ei au întrebat-o, urma să o întrebe, răspunsul lor jos aici la întrebare întocmai în felul cum a fost ea răspunsă. Domnul este mare. El cunoaşte toate lucrurile. Dar, totuşi, îmi ia cam trei zile să ies afară din acea după-amiază, ce era aceasta, o astfel de sfâşiere. Şi acum m-am gândit să o iau, totuşi, înainte să plecăm.

E-63 Şi acolo este calea potrivită, adevărata cale, pentru individuali. Acum, există lucruri care pot fi spuse.

E-64 Şi dacă oamenii sunt aici, care cunosc că secrete ale inimii care au fost descoperite, aceea absolut ar... Aceasta ar fi oribil; aceasta ar cauza crimă, ar cauza ca cineva să împuşte pe altul, sau ceva, dacă aceea ar fi descoperit chiar aici la platformă în acest fel, într-un public, în faţa publicului. Aceasta ar cauza ofense penitenciare, sau toate celelalte, aceea ar face.

E-65 Dar când voi şedeţi împreună în felul acela, Duhul Sfânt, doar doi dintre voi împreună. Dar noi înţelegem aceasta, că ceea ce m-au întrebat ei este particular. Eu nu spun nimic despre aceea. Şi ce le spun eu, depinde de ei dacă ei vor să o spună sau nu. Vedeţi? Dar aceasta este să fie cunoscut între noi, interviul. Aceea este de a lua persoana, unul o dată, şi să şadă acolo până când fiecare lucru este complet stabilit, vedeţi, Duhul Sfânt.

E-66 Şi apoi să ne gândim despre harul, că Duhul Sfânt să-mi spună totul despre aceea, la fiecare, un rând întreg de ei, înainte ca ei măcar să ajungă aici; de-a lungul ţării, venind, oameni pe care nu i-am văzut niciodată în viaţă. Şi le scriu jos aşa ca ei să ştie, doar o rutină conform cu întrebările în felul cum ei vor răspunde.

E-67 Un frate a avut întrebări despre sămânţa şarpelui, care eu nu am ajuns să răspund întocmai exact, pentru că timpul lor de o jumătate de oră a trecut. Eu sper că el a priceput totul în ordine, răspunsurile la ea, pe hârtie. Eu... El a avut-o scrisă, şi el nu a ajuns la toate răspunsurile lui, astfel eu i-am dat scrierea înapoi, răspunsurile pe hârtie. Dacă el nu le-a primit, Billy Paul le are. Eu ştiu că acel om şade aici; eu tocmai am privit la el cu câteva momente în urmă. Astfel dacă el-dacă el vrea să afle aceea, este scrisă pe o bucată de hârtie, răspunsurile tale la întrebarea ta.

E-68 Acum, oh, cât de bun este Domnul, voi ştiţi. Eu sper că toţi vă simţiţi bine. Aha.

E-69 Şi acum să ne amintim, şi acum când mă rog pentru aceste batiste, să ne amintim de Fratele Dauch. El este un frate scump, şi vrem să-l amintim în rugăciune.

E-70 Şi eu-eu îl văd pe Fratele Ungren, dar eu-eu nu o pot vedea pe Sora Ungren nicăieri, dacă ea este în ordine acum. Da, şade chiar la o parte de el. Sigur. Da. Eu sunt bucuros. Deoarece noi am fost chemaţi afară seara trecută, într-o... doar un caz de urgenţă al ei şi fiicei ei, Sora... eu nu pot... Downing, Downing. Au ieşit de pe drum, şi numai harul lui Dumnezeu, s-au ele amândouă ar fi fost zdrobite în bucăţi chiar acolo. Şi aici vin ele chiar la biserică, au urcat într-un tren şi au venit.

E-71 Eu nu vă voi uita niciodată. Eu vă iubesc. Dumnezeu ştie aceasta. Eu-eu vă iubesc. Cum, de-a lungul ţării, prin vreme alunecoasă!

E-72 Când mă uit la unii fraţi aici din Georgia, şi Alabama, şi diferite locuri, şi Tennessee, şi prin jur, unde ei merg cu maşina lor jos pe drum, unde gheaţa, alunecând, şi înainte şi înapoi în felul acesta, să vină aici pentru un serviciu.

E-73 Când am avut chemarea aceea de urgenţă la Fratele Dauch ziua trecută, nu mi-am dat seama că Lima, Ohio, era aşa de departe. Doar... Am gândit că era la o aruncătură, ţop, şi sari. Dar, vai, am plecat de aici foarte devreme în dimineaţa aceea, nu am ajuns acolo până la ora unu în acea după-masă, conducând tot-totul la cât permitea limita de viteză, şi pe o autostradă dublă. Şi mă gândesc ce aproape este aceea, până jos departe în Sud de unde vin aceşti oameni, departe afară din Nord şi Vest, de unde vin ei.

E-74 Eu vă iubesc, şi acela-i motivul că eu încerc să fiu sincer total aici.

E-75 Şi cei din vremuri vechi! Îl văd pe Fratele Creech şi pe ceilalţi şezând înapoi acolo acum, şi pe acei care au fost cu mine toţi anii aceştia şi alte lucruri, şi cum am crescut noi împreună. M-am uitat la fotografia lui Mary Jo, eu cred că a fost cu vreo două seri în urmă. Doar o mititică mică când ne¬am întâlnit de prima dată, şi acum ea este măritată, eu presupun, şi are copii. Fratele Creech şi Sora Creech, tineri, cu părul negru, şi Meda şi eu, şi iată-ne cărunţi şi încovoiaţi. Vedeţi, există ceva despre oameni în acest fel, care-care te strânge. Vedeţi, tu-tu-tu vrei să rămâi cu ei. Vedeţi? Există una alta care-care întotdeauna îţi face mintea să tragă înapoi. Doar să-i dai ca exemplu la ceilalţi care sunt aici, tineri şi bătrâni. Noi aşteptăm după Venirea Domnului.

E-76 Astfel în această dimineaţă eu am pus aceasta... Dumnezeu, cred eu, mi-a pus în inimă să învăţ o lecţie de şcoală Duminicală aici în această dimineaţă, cu voia lui Dumnezeu, pentru un timp îndelungat. Eu... Şi acum, acesta fiind ultimul meu serviciu pentru puţină vreme, din câte ştiu eu, cea...

E-77 Şi eu vreau să vă amintiţi că Fratele Neville aici, a rămas în biserică, însărcinat cu acest Tabernacol, sub Duhul Sfânt, că el este lăsat aici, şi el crede acest Mesaj şi-şi Îl învaţă tot la fel cum fac eu. Corect. Şi în orice timp când aţi vrea, voi puteţi găsi potrivit să veniţi să-l ascultaţi pe Fratele Neville, el cu siguranţă vă v-a face bine, eu sunt sigur. El este un mare slujitor al lui Isus Cristos.

E-78 L-am cunoscut pe Orman N eville de când eram un băieţaş, şi el nu s-a schimbat nici un pic, numai a ajuns mai aproape de Dumnezeu. Îmi amintesc când l-am văzut de prima dată pe o... Am fost invitat la platforma lui Metodistă. Şi când am venit înapoi aici la Tabernacol, am zis, "Într-o zi, eu îl voi boteza în Numele lui Isus Cristos." Şi iată-l aici cu Mesajul acum, mergând înainte, un adevărat slujitor distins.

E-79 Şi Fratele Neville trece prin multe osteneli şi supărări, pe care el nu le arată aici la Tabernacol. Dar fiindcă Domnul mă lasă să am o mică privire în viaţa oamenilor, eu ştiu prin ce trece el; multe din ele, vedeţi. Şi el cu siguranţă merge sub multă trudire şi osteneli, şi lucruri. Şi voi, voi oamenii de aici, susţineţi-l cum Iosua şi Caleb a ţinut sus mâinile lui Moise, aşa cum el aduce Cuvântul.

E-80 Iubiţi-vă unii pe alţii, deasupra fiecărui lucru. Iubiţi-vă unii pe alţii. Să nu... Nu contează ce încearcă diavolul să zică! Acum voi sunteţi toţi un grup mare dulce acum, dar amintiţi¬vă de avertizarea mea, vedeţi, Satan nu va lăsa ca asta să rămână astfel. Nu, domnule. El va împuşca orice lucru, dacă el trebuie să aducă pe cineva înăuntru să-l facă ţinta lui. El va aduce ceva critic sau necredincios înăuntru, şi-l pune jos, şi-l va face să aibe părtăşie cu voi în tăcere şi lucruri, şi apoi el va puşca pe acel tip cu vreun fel de otravă, şi el va începe prin biserică cu aceea. Să nu luaţi voi partea cu el. Să nu aveţi nimic de-a face cu nimic altceva. Voi rămâneţi chiar iubitori şi blânzi şi buni unii cu alţii. Rugaţi-vă pentru omul acela, ca şi el să fie salvat, sau femeia aceea, sau oricine este, doar rugaţi¬vă pentru ei. Şi ţineţi unul cu celălalt.

E-81 Şi staţi cu păstorul vostru. Vedeţi, el este păstorul, şi voi îi daţi respectele. El vă v-a călăuzi dincolo, şi, deoarece el este ordinat de Dumnezeu să facă aşa.

E-82 Acum voi vă amintiţi de aceea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Duşmanul va veni. Şi când el vine, doar ţineţi-vă mai aproape împreună. Şi acela pe care-l foloseşte diavolul ca un duşman ori va ieşi sau va veni înăuntru şi va fi unul din voi. Aceasta-i tot.

E-83 Niciodată să nu vă faceţi clan printre unul, sau-sau să vorbiţi şi să vă faceţi de clan. Noi suntem una. Eu nu aş putea spune, "Mână stângă, eu sunt-eu sunt supărat pe tine, eu am să te scot afară deoarece tu nu eşti o mână dreaptă." El este mâna mea stângă. Eu vreau ca el să stea acolo. Chiar şi vârful micuţ al degetului meu, eu vreau să rămână chiar acolo, fiecare părticică din trupul meu stă chiar acolo. Şi Dumnezeu ne vrea, ca un trup de credincioşi, să stăm chiar exact unul cu altul, chiar la unul cu altul.

E-84 Şi acum voi aveţi casete despre aceea. Voi aveţi benzi cu ceea ce credem. Voi aveţi benzi despre disciplina în biserică, cum ne comportăm în biserica lui Dumnezeu, cum trebuie noi să venim aici împreună şi să şedem împreună în locurile Cereşti. Să nu staţi acasă. Dacă Dumnezeu este în inima voastră, voi cu greu puteţi aştepta ca uşile acelea să se deschidă acolo, să ajungeţi aici să aveţi părtăşie cu fraţii voştri. Dacă voi nu, nu simţiţi în acel fel, atunci eu vă spun, este timpul ca să mergeţi să vă rugaţi.

E-85 Deoarece, noi suntem în zilele din urmă, unde Biblia a exaltat... sau ne-a îndemnat să-să, "Cu mult mai mult cu cât vedem că ziua se apropie," să ne iubim unul pe altul cu dragoste Creştină şi dragoste Divină, "să ne adunăm împreună în locurile Cereşti şi-şi-şi Cristos Isus," şi să ne iubim unul pe altul. "Prin aceasta vor cunoaşte toţi oamenii că sunteţi ucenicii Mei, când aveţi dragoste unul pentru altul." Asta-i adevărat. Staţi chiar împreună.

E-86 Dacă fratele, tu crezi că el este puţin greşit, sau sora, zici, "Doamne, să nu mă laşi vreodată să am rădăcina de amărăciune să răsară, deoarece aceasta va-aceasta îl va afecta, şi aceasta îl va lua pe Cristos chiar afară din viaţa mea." Acei acizi otrăvitori de răutate, şi gelozie, şi ură, care doar va lua Duhul Sfânt la o parte de la voi. Ea Îl va alunga de la Tabernacol de aici. Ea va ucide Duhul lui Dumnezeu, sau Îl va îndepărta de aici, rănind păstorul vostru. Ea va face orice lucru. Vedeţi? Să nu faceţi aceea.

E-87 Voi doar măriţi aceea mult mai aproape împreună. Scoateţi sus... Luaţi catarama, aşa cum mărturisea fratele, un predicator de aici în seara trecută, despre a avea o cataramă, văzând-o într-o vedenie. Doar ... Care încinge toată armura lui Dumnezeu. Doar trageţi-o, strângeţi-o sus, mişcaţi-vă drept sus aproape unul de celălalt. Iubiţi-vă unul pe altul, oricum. Vorbiţi frumos unul de altul, spuneţi lucruri frumoase unul despre altul, şi apoi Dumnezeu vă va binecuvânta.

E-88 Acum în această dimineaţă, cu voia Domnului, prin ajutorul şi harul Lui, eu am cam o grămadă de întrebări aici, de Scripturi, mai degrabă. Şi acum înainte de a ne apropia de Ea... Eu cred că am auzit că au pornit înregistrările acolo. Noi vom aduce Mesajul acum, prin harul lui Dumnezeu.
Întâi, un cuvânt de rugăciune.

E-89 Doamne Isuse, vorbind acestui trup al Bisericii, că ei ar trebui să ţină împreună cu mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu, absolutul lor, Cuvântul; avertizându-i, aşa cum Pavel a prevenit turma lui, că, "vor fi lupi care vor intra înăuntru." Tu eşti acelaşi Dumnezeu astăzi cum ai fost Tu atunci, şi acel duşman este acelaşi. Fie ca această părtăşie şi legături de iubire să existe întotdeauna printre aceşti oameni, în Cristos Isus.

E-90 Ajută-ne, în această dimineaţă, Doamne, aşa cum citim Cuvântul. Fie ca Duhul Sfânt să ni-L descopere, ca Biserica să poată fi pe deplin stabilită în "Credinţa care a fost dată sfinţilor odată," să-i ţină. Şi fie, aşa cum Tu ai dat viziunea cu vreo doi ani în urmă, "să depozităm Hrana," bună, vegetale cu arătare sănătoasă pe care le-am văzut în vedenie, fiind depozitate aici în acest Tabernacol, fie ca noi astăzi să primim o măsură întreagă plină din Aceea. Acordă-ne aceasta, Doamne. Sau, o încărcătură de bandă, ca Aceasta să poată să ne descopere pe Isus Cristos în ceasul în care noi trăim, să ne dea tărie susţinătoare, tăria spirituală pentru sarcina care ne stă înainte. Acordă aceasta, Tată.

E-91 Binecuvântează-i pe aceştia, copiii Tăi. Ei sunt aici în această dimineaţă din multe părţi diferite ale naţiunii. O dimineaţă caldă, lipicioasă, dar totuşi noi simţim Prezenţa Duhului Sfânt, în toată aceasta.

E-92 Ne gândim la John Wesley, şi Calvin, şi Sankey, şi Knox, Finney, şi mulţi din aceia, chiar fără ventilator electric, unde oamenii şedeau în holuri, şi transpiraţia curgea în jos pe feţele lor. Femeile, bine acoperite şi îmbrăcate, au şezut în audienţe şi au transpirat până când hainele lor erau ude leoarcă, ascultând la Cuvântul lui Dumnezeu, hrănindu-şi sufletele lor. Acum, noi simţim, Doamne, că ei sunt la odihnă pe undeva acolo, aşteptând Venirea Domnului.

E-93 Ţine-ne împreună, Tată. Lasă ca Duhul Sfânt să ne călăuzească şi să ne îndrume. Dă-ne viaţă lungă de slujire pentru Tine. Dă-ne acest mare Mesaj în această dimineaţă pe care noi îl aşteptăm din Cuvântul Tău, ca El să poată merge la fiecare inimă. Fă ca buzele care vorbesc, Doamne, să vorbească Adevăr. Fă ca inima care aude să fie fertilă să primească Adevărul, şi fie ca Acesta să crească în pomi mari de Viaţă Eternă, să fie lumini strălucitoare şi epistole citite de toţi oamenii; ca ei să poată cunoaşte că Isus Cristos a înviat din morţi şi trăieşte printre noi. Fă-ne aşa de umpluţi de dragoste şi de roada Duhului până când alţi bărbaţi şi femei, băieţi şi fete pot să vadă rezultatele Vieţii lui Cristos încă trăind în noi, după două mii de ani de la marele eveniment. Acordă aceasta, Tată, să Te onoreze. Noi cerem în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-94 Acum eu vreau să citesc ceva din Scripturi. Şi eu nădăjduiesc acum că voi aveţi creioanele şi hârtiile voastre, şi totul, pregătit.

E-95 Şi, Frate Neville, tu stai liniştit. Eu doar îmi voi da haina jos, dacă aceea este [Fratele Neville zice, "Asta-i adevărat." – Ed.] Este o... Scuzaţi-mă pentru că mi-am dat jos haina, dar aceasta-aceasta este îngrozitor de cald aici sus.

E-96 Acum eu vreau ca voi să deschideţi la Cartea Colosenilor, capitolul 1 din Coloseni. Şi apoi în timp ce citim aceasta, începând cu... Eu vreau ca voi, când mergeţi acasă, să citiţi întregul capitol din aceşti Coloseni. Dar eu vreau ca voi să citiţi în această dimineaţă, cu mine, de la versetul 15, 29 inclusiv.

E-97 Şi acum doar fiţi tot aşa de răbdători cât puteţi, căci eu simt că în aceasta aici, dacă Dumnezeu mă va ajuta, va descoperi şi va aduce în mintea voastră toate celelalte lucruri despre care eu am vorbit prin toate zilele Tabernacolului; de ce am spus ceea ce am spus, şi de ce am făcut ceea ce am făcut. Aici este de ce.

E-98 Acum de la versetul 15.
Cine este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi născut din fiecare creatură:
Căci prin el au fost create toate lucrurile, care sunt în cer, şi care sunt pe pământ, vizibile... invizibile, dacă ele sunt tronuri, ... stăpâniri, ... împărăţii, ... puteri: toate lucrurile au fost create prin el, şi pentru el:
Şi el este înainte de toate lucrurile, şi prin el stau toate lucrurile.
Şi el este capul trupului, biserica: care este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi; ca în toate lucrurile el să poată avea întâietatea.
Căci i-a plăcut Tatălui ca în el să locuiască toată plinătatea-să locuiască toată plinătatea;

E-99 Lăsaţi-mă să pun o mică accentuare pe aceea din nou, acest verset al 19-lea.
Căci a plăcut Tatălui ca în el să locuiască toată plinătatea;
Şi, după ce a făcut pace prin sângele crucii lui, prin el să împace toate lucrurile cu sine; prin el, eu zic, fie că sunt lucruri pe pământ, sau lucruri în cer.
Priviţi unde a mers acea împăcare.
Şi voi, care aţi fost cândva străini şi vrăjmaşi în gândirea voastră prin fapte rele, pe voi el v-a împăcat.
În trupul lui de carne prin moarte, să vă prezinte sfinţi... fără vină... acceptabili în privirea lui:
Dacă voi continuaţi în credinţă întemeiaţi şi stabiliţi, şi să nu fiţi mişcaţi de la nădejdea evangheliei, pe care aţi auzit-o, şi care a fost predicată la fiecare făptură care este sub cer; al cărei lucrător am fost făcut eu Pavel;
Care mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi, şi împlinesc ceea ce este destinat ... în urma dragostei lui Cristos în... carne din dragoste pentru trupul său, care este biserica:
Al cărui slujitor am fost făcut, potrivit harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat pentru voi, să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu;
Chiar taina care a fost ascunsă de veacuri şi de generaţii, dar acum este făcută cunoscută sfinţilor lui:

E-100 Şi eu vreau să citesc versetul acela din nou.
Chiar taina care a fost ascunsă de veacuri şi de generaţii, dar acum este făcută cunoscută sfinţilor lui:
Cărora Dumnezeu a vrut să le aducă la cunoştinţă care sunt bogăţiile slavei acestei taine printre Neamuri; care este Cristos în voi, nădejdea slavei:
Pe care noi îl predicăm, avertizând pe fiecare om, şi învăţând pe fiecare om în toată înţelepciunea; ca noi să putem prezenta pe fiecare om perfect în Cristos Isus:
Pentru care eu de asemenea lucrez, străduindu-mă potrivit cu lucrarea, care lucrează puternic în mine.

E-101 Acum pentru un text eu vreau să iau de acolo, aceasta pentru un text, bazându-l pe întreaga Biblie, dar eu vreau ca noi să întitulăm aceasta: Cristos Este Taina Lui Dumnezeu Descoperită. Cristos fiind taina lui Dumnezeu descoperită! Acum, eu am luat-o în ordine ca o lecţie de şcoală Duminicală, aşa ca noi toţi să putem citi împreună şi-şi să avem această părtăşie împreună.

E-102 Acum, taina secretă a lui Dumnezeu, El a avut-o înainte să înceapă lumea. Acum, în urmă în partea din spate a gândirii lui Dumnezeu, exista ceva ce El încerca şi urma să realizeze, şi El avea un motiv să o facă, pentru ca să se facă pe Sine exprimat. Deoarece, întâi, acolo nici măcar nu era o lună, stea, atom, moleculă, sau nimic. El era Dumnezeu. Dar El nu era întocmai Dumnezeu la acel timp, deoarece Dumnezeu este un obiect de închinare, şi acolo nu exista nimic să I se închine.

E-103 Astfel, în marea Lui gândire, El a vrut ca aceste atribute să fie exprimate. Şi în El era dragoste; în El era să fie Tată; în El era să fie Fiu; în El era să fie un Salvator; în El era să fie un vindecător. Şi toate aceste atribute mari pe care noi le vedem deja exprimate, ele erau în Dumnezeu.

E-104 Astfel, părerea mea, primul lucru pe care El l-a făcut erau Îngeri. Şi atunci ei I s-au închinat, şi aceea l-a făcut pe El Dumnezeu. Şi El a început de acolo. Ca în Mesajele anterioare eu am încercat să o explic, în amănunţime. Şi acum, atunci, când Îngerii au început să I se închine, aceea a fost înainte de a fi măcar o moleculă pe pământ. Acolo nu era nimic. Era tot întuneric. Nu exista nici soare, nici lună, nici stele, nici nimic, atunci El era Dumnezeu. Aşa cum El l-a întrebat pe Iov, "Unde erai tu când Eu am pus temeliile pământului, vezi, când stelele dimineţii cântau împreună, fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie? Vezi, acum, unde erai tu?" Vedeţi? Aceea era în urmă de tot înainte de pământ.

E-105 Acum, Dumnezeu avea un scop şi o taină ascunsă. Şi aceea este despre ceea ce eu vreau să vorbesc în această dimineaţă Bisericii, taina ascunsă a lui Dumnezeu pe care El o avea în mintea Lui înainte să înceapă vreodată lumea, şi cum că aceasta s-a desfăşurat drept în jos până la această oră prezentă în care trăim noi. Vedeţi? Atunci veţi înţelege clar atunci, vedeţi voi, pe, cred eu, ceea ce este făcut.

E-106 Marea taină a lui Dumnezeu despre cum, este un secret. El a ţinut-o ca secret. Nimeni nu a ştiut nimic despre ea. Chiar Îngerii nu au înţeles-o. Vedeţi, El nu a descoperit-o. Acela-i motivul, sub taina noastră a şaptea, când pecetea a şaptea a fost deschisă, acolo era tăcere. Isus, când El era pe pământ, ei au vrut să ştie când va veni El. El a zis, "Nu este... Nici măcar Fiul Însuşi nu ştie când se va întâmpla aceasta." Vedeţi, Dumnezeu are toată aceasta pentru Sine. Este un secret. Şi acela-i motivul că acolo era tăcere în Cer pe durata unei jumătăţi de oră, şi şapte tunete şi-au emis glasurile, şi lui Ioan i-a fost chiar interzis să scrie aceasta, vedeţi, Venirea Domnului. Acela este un lucru pe care El încă nu l-a descoperit, despre cum va veni El, şi când va veni El. Este un lucru bun că El nu o face. Nu.

E-107 El a arătat sau a descoperit-o în fiecare model care este în Biblie. De aceea, toată Biblia este descoperirea tainei lui Dumnezeu în Cristos. Hum! Toată Biblia este o expresie a unui ţel pe care l-a avut Dumnezeu, un singur scop pe care El a vrut să-l realizeze în toată Biblia. Şi toate faptele ale-ale credincioşilor în Biblie au fost în model, şi exprimând ce este marele ţel al lui Dumnezeu, şi acum în această zi din urmă El a descoperit-o şi a arătat-o. Şi ajutorul lui Dumnezeu, ei bine, voi îl veţi vedea chiar aici în această dimineaţă, ce a avut Domnul în gândirea Lui tot timpul, şi a exprimat-o.

E-108 De aceea, voi puteţi vedea marea însemnătate despre ce a fost aceasta să cunosc aceasta, şi apoi să încerc să o aduc oamenilor. Vedeţi? Şi apoi voi să nu... Eu nu am mers în detalii să încerc să O explic aşa cum mi-a descoperit-o Dumnezeu.

E-109 Acum, dacă vreţi să însemnaţi aceasta. Eu am aşa de multe locuri din care eu vreau să citesc. Şi acum în-în Cartea Sfântului Luca, capitolul 24 din Sfântul Luca, noi aflăm că este... Aceştia sunt cei doi apostoli pe drumul spre Emaus. Şi Isus a păşit afară, după învierea Lui, şi ei erau pe drumul lor-lor acolo spre Emaus, mergând împreună pe drum, gândind şi vorbind, şi plângând, din cauza morţii Lui-Lui, şi cum L-au văzut ei suferind pentru ceea ce ei au gândit că era de nici o valoare deloc; ei au luat pe Domnul lor şi L-au răstignit. Şi-şi ei mergeau împreună acolo, plângând.

E-110 Şi El a păşit afară de pe marginea drumului şi a început să vorbească cu ei despre Cristos. El a zis, "Oh, nepricepuţilor şi zăbavnici să înţelegeţi. Nu ştiţi că toţi profeţii şi Psalmii..."
Vedeţi, ce făcea El? Se indentifica pe Sine la aceşti apostoli, că toţi profeţii, şi toţi Psalmii, şi fiecare lucru, era El, exprimat. Vedeţi?

E-111 Şi acum motivul pentru care eu nu am luat să predic în această dimineaţă, era pentru că, m-am gândit, în învăţătură, noi am înţelege mai bine decât doar să luăm un text şi să sărim peste el. Noi doar l-am învăţa.

E-112 Acum, El zicea că toţi Psalmii şi toţi profeţii au vorbit despre El. Bine, acolo, de aceea, aceea arată că tot Vechiul Testament, tot Noul Testament, şi toţi Psalmii, cântarea, cântările care au fost cântate, au fost cântate despre El.

E-113 Luaţi Psalmul 22, şi cântaţi-l, şi comparaţi-l cu dimineaţa răstignirii. Vedeţi, "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit Tu? Toate oasele Mele, ele privesc la Mine. Ei Mi¬au străpuns mâinile şi picioarele Mele." Totuşi, toate lucrurile acelea acolo, aceea cântând Psalmul acela jos acolo în templu, şi răstignindu-l tocmai pe Acela. Vedeţi? Vedeţi, conducătorii aceia mari religioşi, oamenii aceia mari, acei mari învăţători, şi încă aşa de orbiţi, care citeau profeţii şi cântau cântările, şi făceau crima pe care ele ziceau că ei o vor face.
Acelaşi lucru are loc în această dimineaţă!

E-114 Acum ascultaţi atenţi, căci... Acum eu nici măcar nu voi da nici o atenţie la ce spune ceasul acela. Eu vreau ca voi să reţineţi aceasta. Vedeţi? Mie nu-mi pasă. Vedeţi? [Adunarea se bucură, zicând, "Amin." – Ed.]

E-115 Astfel voi puteţi vedea aici, de fapt, la început, tocmai gândul care l-a avut Dumnezeu în gândirea Lui, El l-a ascuns de la fiecare din învăţaţii aceia. Iar... Doar un număr, un număr selectat predestinat, un popor predestinat, erau singurii care au auzit aceasta. Iar acum cercetaţi Scriptura jos în urmă prin epocile profeţilor, şi vedeţi dacă nu a fost acelaşi lucru. Vedeţi?

E-116 Acum, şi Isus aici le face referire la profeţi şi Psalmi, El a zis că ei toţi au vorbit despre EL Vedeţi? Şi aici aceşti învăţători Iudei, rabini, doctori ai legii, profesori, au făcut exact cum au făcut ei înainte.

E-117 Acum observaţi, din nou, El a zis, "Cercetaţi Scripturile, căci Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Mine." Cercetaţi Scripturile, Scripturile, întreaga Scriptură. Ce încerc eu să fac? Să vă arăt că această Biblie este lucrul care este corect.

E-118 Zilele trecute, stând într-o cameră de spital, vorbind, o soră mi-a cerut să explic despre denominaţiuni, de ce noi eram-eram împotriva denominaţiunilor, cu unii oameni denomina ţionali.

E-119 Voi vedeţi, trebuie să vină înapoi la Cuvânt, deoarece Cuvântul este Dumnezeu. Vedeţi? Şi Isus declară la fel aici, căci Cuvântul este El. Voi nu puteţi face Scriptura să Se contrazică. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi, Cuvântul, s-a făcut trup!" Vedeţi?

E-120 Acum aici El zice, "Cercetaţi Scripturile, Ele mărturisesc despre Mine. În Ele voi credeţi că aveţi Viaţă Eternă," şi aceea este adevărat, "şi Ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine. Şi Eu mărturisesc despre Ele. Şi dacă Eu nu fac lucrările care sunt promise că Eu le voi face, atunci să nu Mă ascultaţi. Dar dacă Eu fac lucrările, şi voi nu Mă puteţi crede, credeţi lucrările, căci ele mărturisesc că El este Cuvântul." Oh, se pare că nu putea fi ceva mai clar. Vedeţi? În regulă. Acum, "Cercetaţi Scripturile." El a zis Moise şi toată legea, şi aşa mai departe, şi profeţii, şi Psalmii, au vorbit despre El. Şi, din nou, El a zis că Scripturile mărturisesc despre El.

E-121 El este tema principală din întreaga Biblie. Dacă voi citiţi Biblia, şi nu vedeţi pe Cristos în fiecare verset din Ea, mergeţi înapoi şi citiţi-O din nou. Vedeţi? Dacă voi nu îl puteţi vedea pe Cristos în fiecare verset din Biblie, atunci să O citiţi din nou, deoarece voi aţi pierdut ceva. Biblia este Cristos. El este Cuvântul. Când voi citiţi, "La început Dumnezeu a creat," acolo este Cristos. Vedeţi? Fiecare... De la aceea, până la "Amin" în Apocalipsa, este fiecare Cuvânt mărturisind despre Isus Cristos.

E-122 De aceea aceste cărţi adăugate pe care ei le numesc "a Doua Carte a lui Daniel, şi-Cartea Macabeilor, şi Agges Purgatory," şi lucruri ca acelea, vedeţi, nu se vorbeşte de ele în Scriptură. Vedeţi? Ea nu este pe aceeaşi temă ca restul din Ea. Nu există nici un loc să plasaţi purgatoriul acolo. Nu există nici un loc unde să puneţi intersecţia sfinţilor, şi alte lucruri. Nu există nici un loc acolo pentru aceea. Nu există nici un loc pentru o denominaţiune. Nu există nici un loc pentru-pentru crezuri în afară de Acesta, din Biblie. Vedeţi? Astfel când vedeţi lucrurile acelea, ele-ele doar nu vin în tablou. Şi asta-i de ce oamenii le-au adăugat pe acelea, şi au luat a lor-a lor-a lor joc de cuburi cu totul încurcat. Vedeţi? Ei nu o pot face corect, "acelaşi ieri, azi, şi în veci!"

E-123 Dar, dacă lucrul este pus împreună corect, acolo este tabloul întreg despre cădere şi regenerare. Întregul tablou al creaţiei, şi planul întreg al lui Dumnezeu descoperit chiar în Isus Cristos. Amin! Acela este tot tabloul aşezat împreună, fiecare cotitură şi colţ mic. Este întocmai ca... Acum, eu nu vreau să fiu profanator prin aceasta, dar este întocmai cum a-i pune un joc de cuburi împreună.

E-124 De aceea avem noi astăzi tablouri care arată oribil. Ziceţi, "Noi suntem credincioşi," şi vaca paşte iarbă sus în vârful pomului. Aceea nu merge. Acolo este unde spun ei, "Da, El este fiecare cale, însă doar de un anume... El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, totul afară de un lucru anume." Vedeţi? Atunci vă ruinaţi tabloul.

E-125 Biblia a spus că El este acelaşi! Sfântul Ioan 5, sau Sfântul Ioan 14:12, El a zis, "cel," cel, oricine. "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el."
"Păi, aceea era pentru o altă epocă."

E-126 Acolo aveţi tabloul vostru greşit din nou. Voi aveţi un om pescuind în deşert, după peşte, într-o grămadă de nisip fierbinte unde nu există peşte. Vedeţi? Vedeţi, voi trebuie să îl aduceţi înapoi unde pescuieşte el, la Galileea, unde este peşte din belşug, înţelegeţi. Vedeţi?

E-127 Voi-voi trebuie să faceţi ca tabloul să arate bine. Este marele tablou al lui Dumnezeu. Şi există numai o singură cale ca să-l vedeţi, aceea când îl vedeţi pe Isus Cristos. Acolo este întreaga Biblie. El este tema principală a Bibliei.

E-128 Acum vă daţi seama că oricare din aceste locuri de aici voi aţi putea lua un text, şi este doar greu pentru un predicator să tacă. El se pare că el vrea să continue să meargă cu ea, dar voi trebuie să mergeţi înapoi la ceea ce învăţăm noi.

E-129 El este tema principală a Bibliei. El era în profeţi. El era în Psalmi. El era în istoria Bibliei. Biblia este o Carte profetică. Ea este o Carte istorică. Ea este o Carte de dragoste. Ea este o carte de-de cântări. Ea este o Carte a Vieţii. Şi înăuntru acolo îl aflaţi pe Cristos. El era în profeţi. El era în Psalmi. El era în istorie. Şi El de asemeni, în Biblie, este lucrurile care urmează să vină. Astfel, El era înainte şi până după. Ce îl face aceea pe El atunci? "Acelaşi ieri, azi, şi în veci."

E-130 Şi voi injectaţi ceva Acolo, care nu-L face "acelaşi ieri, azi, şi în veci," Frate Lee, la ce te duci tu? Tu ai un tablou îngrozitor acolo. Căci, El era istoria, înţelegeţi, şi El este Profetul. El este Psalmii. El este totul. Şi dacă nu-L puteţi face totul, şi acelaşi, unde, cum arată tabloul vostru? Vedeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă.

E-131 El este lucrul! El era profeţii. El era în ei. El era în Psalmi. El era în istorie, şi El este lucrurile care vin, "acelaşi ieri, azi, şi în veci." Evrei 13:8, dacă vreţi să-l notaţi jos. El trebuie să fie, atunci, El trebuie să fie principalul, dacă aceea este ceea ce El este. Şi noi o credem, nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – ¬Ed.] Atunci, dacă El este aceea, atunci El trebuie să fie tema principală a vorbirii noastre, a gândirii noastre, a cântării noastre, a umblărilor noastre. ["Amin."] El trebuie să fie tema principală a vieţii noastre. Dacă El este tema principală a Bibliei, şi Biblia este în noi, atunci El trebuie să fie tema principală a tot ceea ce noi facem, zicem, sau gândim; ar trebui să fie Cristos. Este adevărat? ["Amin."] În regulă.

E-132 De când, noi gândim aceasta, de când El a fost făcut-făcut Capul "tuturor lucrurilor," pentru noi. Colosenii au spus aşa aici. El este Capul "tuturor lucrurilor," pentru noi. Căci El a fost făcut... Pentru noi, care noi suntem consideraţi "toate lucrurile." Voi ziceţi, "Cum este cu păcătosul?" El a fost făcut să fie Judecătorul păcătosului dacă el nu-L acceptă. El a fost făcut slava pentru credinciosul care Îl acceptă. Astfel acolo, lucrul, "toate lucrurile au fost făcute prin El, şi pentru El."

E-133 Şi este nevoie de noapte, să exprime slava zilei. Este nevoie de vasul de ocară, să exprime-dragostea şi grija pentru vasul de cinste. Este nevoie de o femeie rea, care ar purta haine imorale şi-şi îşi vinde moralurile ei, ca să exprime virtutea unei doamne veritabile decente. Vedeţi? Este nevoie de un escroc şi un hoţ, într-un om, să exprime autenticitatea unui credincios adevărat, un Creştin real. Este nevoie de făţarnic, să arate credinciosul, ce este el.

E-134 Astfel, "Toate lucrurile au fost făcute prin El." Şi de moment ce El a fost făcut toate lucrurile... făcut, pentru noi toţi, pentru care au fost făcute toate lucrurile, prin El. Atunci, de moment ce aceea este adevărat, noi ar trebui să ne facem identificarea noastră (ar trebui să fie) cu El. Noi ar trebui să fim identificaţi, înşine, cu El, pentru că El S-a identificat cu noi. Noi ar trebui să ne identificăm cu El. Cum? Prin a trăi pentru El; nu doar o mărturisire.

E-135 Astfel mulţi oameni iau o mărturisire, zic... Eu spun că s-a ajuns la acest loc acum. Tu eşti un Creştin? "Eu sunt Metodist." Păi, aceea este o cale lungă de la a fi, să te faci cunoscut ca un Creştin. Păi, priviţi ce fac Metodiştii. "Eu sunt un Baptist." Ei bine, priviţi ce fac Baptiştii. "Eu sunt Catolic." Priviţi ce fac ei. Vedeţi?

E-136 Dar singura cale prin care tu poţi de fapt să fii un Creştin este ca Cristos să Se identifice în tine. Cum avem noi unii, un înţepător acolo! Eu sper că fiecare pe bandă o capătă pe aceea, de asemeni. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi?
Voi ziceţi, "Eu sunt Penticostal." Aceea nu înseamnă nimic.

E-137 Aceasta este Cristos identificat în tine. Aceea este când El te-a recunoscut.
Zici, "Eu am vorbit în limbi." Şi dracii vorbesc, de asemeni.

E-138 "Am strigat." Mahomedanii, Budiştii, şi fiecare lucru strigă. Indienii strigă la dansul şerpilor. Vedeţi? Sigur. Ei toţi o fac. Cultele, clanurile, şi toate celelalte, strigă şi urlă. Ei urlă şi strigă la jocul de baseball.

E-139 Dar când Cristos este identificat în tine, identificându-Se, atunci tu eşti asemenea lui Cristos. Care, cuvântul Creştin înseamnă să fii "asemenea lui Cristos." Acolo este identificarea voastră. În regulă. Acum, şi de moment ce El este identificarea noastră, atunci noi ar trebui să fim identificaţi cu El, prin a trăi pentru El.

E-140 Observaţi, Dumnezeu a avut un scop întreit în acest mare secret tainic. Dumnezeu, în marele Lui secret tainic pe care El l-a avut înainte de a începe lumea, El are un scop întreit în acesta. Şi acum pe ceea ce vrem noi să mergem, în această dimineaţă, este, ce este acel scop întreit? Vedeţi? Acum, eu cred, prin ajutorul lui... lui Dumnezeu, Care este prezent, şi El-El ni-l va arăta. Acum, dacă El a avut acest scop întreit, noi vrem să aflăm ce este acest scop întreit.

E-141 Primul lucru era, că, Dumnezeu a vrut să Se descopere la oameni.

E-142 El nu o putea face ca un Mare Iehova Dumnezeu Care a acoperit tot spaţiul, timpul, şi Eternitatea. El nu putea. El este prea mare ca să fie descoperit vreodată oamenilor, deoarece aceasta ar fi prea misterios. Cum ar putea acea Fiinţă măreaţă care nu a început niciodată... care după ce voi aţi mers dincolo de ciclul de o sută de miliarde şi trilioane şi trilioane de ani lumină spaţiu, şi înainte afară în infinit, în Eternitate, şi o mare Creatură care era toată aceea, şi încă este.

E-143 Dar ce a vrut El să facă, El a iubit calitatea de tată, căci El era un Tată. Şi singura cale ca El să o poată exprima era să devină un Fiu al omului. Acela-i motivul că Isus a continuat să zică, "Fiul omului." Vedeţi, ei nu au ştiut despre ce vorbea El, mulţi din ei. Dar acum voi o pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi? El a vrut să Se exprime. Acela era al Lui, unul din scopurile Lui întreite, era să Se exprime, să Se identifice cu fiinţe umane, să Se descopere în Cristos.

E-144 În al doilea rând, să aibe întâietate în Trupul Său de credincioşi, care este, Mireasa Lui, ca El să poată locui în oameni.

E-145 Acum, El putea face aceea în Adam şi Eva, dar păcatul i-a despărţit, astfel acum acolo trebuia să fie vreo cale să o obţină înapoi din nou. Oh, Doamne! Oh, acum, aceasta, aceasta este bogat, pentru mine, doar să mă gândesc chiar la aceasta. Vedeţi? Vedeţi care era scopul lui Dumnezeu? Acum de ce nu a ţinut El pe Adam şi Eva în acel fel? Atunci El niciodată nu ar fi fost în stare să-şi exprime plinătatea Sa, atributul Său deplin. Deoarece, El putea fi un Tată acolo, aceasta-i adevărat, dar El de asemeni este un Salvator. Voi ziceţi, "Cum ştii tu că El era?" El este, deoarece eu am avut experienţa. Vedeţi? Vedeţi? El este un Salvator, şi El trebuia să exprime aceea. Şi cum o putea El face? Numai prin Cristos. Cum putea El fi un Fiu? Numai prin Cristos. Cum putea El fi un Vindecător? Numai prin Cristos. Vedeţi, toate lucrurile sunt sfârşite în acea singură Persoană, Isus Cristos. Oh, Doamne! Când eu-când eu...

E-146 Când mă gândesc la aceasta, eu-eu doar văd cum denominaţiunile trec de pe scenă, şi toate celelalte doar ducându-se, vedeţi, când eu văd marele scop al lui Dumnezeu, descoperindu-se pe Sine. Şi având, mai întâi, să Se descopere în Cristos, "plinătatea Dumnezeirii trupeşte." Şi, atunci, să aducă acea "plinătate a Dumnezeirii trupeşte" într-un popor, ca El să poată avea întâietatea, supravegherea, conducerea.

E-147 O alta, seara, dacă nu aţi obţinut banda, eu am predicat-o aici într-o seară, despre Un Prizonier al lui Isus Cristos. Pavel, un prizonier! Vedeţi? Când Dumnezeu vă ia să fiţi prizonierul Lui, atunci voi nu puteţi face nimic decât ceea ce spune Duhul să faceţi. Pavel, cu tot intelectul lui mare, el a învăţat... el a fost învăţat de Gamaliel să fie un mare preot sau rabin, într-o zi. Şi el avea ambiţii mari. El era intelectual un om mare, mare autoritate, un om mare în naţiune. Dar el a trebuit să jertfească fiecare părticică din ea, vedeţi, să devină parte din Cuvânt, să exprime pe Isus Cristos. El ştia ce era să spună...

E-148 El avea o noţiune să meargă acolo la ceva loc, nişte fraţi 1- au chemat, dar i s-a interzis de către Duhul să-şi facă voia lui proprie. Oh, dacă-dacă oamenii pe jumătate spirituali pot să culeagă aceea! Vedeţi? Lui i-a fost interzis să-şi facă voia lui proprie. El putea numai să facă... "Duhul mi-a interzis." Vedeţi? El era un prizonier la Cristos.

E-149 Apoi, această micuţă ghicitoare într-o zi, care el a ştiut, Pavel a ştiut că el avea putere să scoată pe acel drac afară, dar el o putea face numai cum o voia Dumnezeu. Zi de zi ea l-a urmat, strigând după el, dar într-o zi Duhul i-a dat permisiunea. Atunci el a mustrat-o, duhul care era în ea. Vedeţi? El ştia ce era să fii un prizonier.

E-150 Moise, intelectele lui, el trebuia să le piardă pentru al afla pe Cristos, să fie un prizonier. Apoi când Dumnezeu a bătut toată lumea afară din el, şi toată tăria lui de om ce era el, şi să stea în Prezenţa acelui Stâlp de Foc în ziua aceea, el s-a aflat doar fără grai. El nici măcar, nici măcar nu putea vorbi, a zis el. Dumnezeu a avut un prizonier atunci. Vedeţi? Tu nu vei încerca după propria ta cercetare. Atunci Dumnezeu trebuia să înzestreze pe omul acesta, să-l înzestreze cu putere suficientă ca el să poată merge acolo jos.

E-151 Şi el a zis, "Doamne, i-am spus lui Faraon ce ai spus Tu, şi el nu vrea să o facă."

E-152 El a zis, "Atunci ia acesta, toiagul tău," Dumnezeu vorbea, acela-i Cuvântul lui Dumnezeu, "mergi acolo afară şi îndreaptă-1 spre Răsărit, şi cheamă după muşte." Şi muştele au venit în creaţie, deoarece El avea un prizonier pe care Faraon nu-l putea plăti cu nimic. Nimeni altul nu-l putea întoarce în nici o cale. El era un prizonier complet în lanţurile Cuvântului lui Dumnezeu, limitat numai la AŞA VORBEŞTE DOMNUL.

E-153 Oh, dacă Dumnezeu Îşi poate obţine prizonieri ca acela! Acum, aceea este când El poate exprima întâietatea, voi vedeţi. El, El are omul, sau persoana, aşa că el nu ştie nimic decât pe Cristos. Voi pricepeţi ce vreau să spun? [Adunarea, "Amin." – Ed.] În regulă. Aceea este în al doilea rând.

E-154 Întâi, să Se exprime complet, Dumnezeu în Cristos.

E-155 Al doilea, să aibe întâietatea, prin aceasta, în Biserica Sa, care este Trupul Lui, Mireasa, încât El să poată avea întâietatea să Se exprime prin ei. În regulă.

E-156 Şi, al treilea, să reaşeze Împărăţia la poziţia ei de drept, care a căzut prin păcat prin primul Adam, înapoi unde El a umblat în răcoarea serii, cu oamenii Lui, a vorbit cu ei, a avut părtăşie cu ei.

E-157 Şi acum păcatul şi moartea i-au despărţit de la Prezenţa Lui şi expresia Lui întreagă. Citiţi voi aceasta? Înainte de întemeierea lumii, să exprime toate din atributele Lui-Lui¬Lui, ce era El.

E-158 De aceea, dacă vreun Trinitarian de aici te-ai lăsa doar dezlegat un minut, tu poţi vedea că Tată, Fiu, şi Duh Sfânt nu sunt trei Dumnezei. Acestea sunt trei atribute ale aceluiaşi Dumnezeu. Vedeţi, aceasta este exprimare. Tată, El era, a vrut să fie un Tată. El era un Tată, El era un Fiu, şi El este Duhul Sfânt. Şi Tatăl şi Duhul Sfânt este acelaşi Duh. Nu vedeţi voi? Voi o pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu trei dumnezei. Diavolii v-au spus lucrurile acelea, să facă un idolatru din voi. Vedeţi? Este un singur Dumnezeu exprimat în trei atribute. Să fie Tată, să fie Salvator, să fie Fiu, să fie Vindecător, vedeţi, sunt exprimările Lui.

E-159 Eu vreau să urmez doar puţin la aceea astfel ca oamenii care ascultă la bandă să prindă ideea, care pot vedea. Aceasta mi-ar lua în jurul şi-n jurul ceasului acela, doar fiecare din subiectele acelea. Dar eu sper că o fac suficient de clar ca voi să puteţi vedea la ce ajung eu. Vedeţi?

E-160 Dumnezeu, exprimat în Isus Cristos, Care era şi Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, "plinătatea Dumnezeirii trupeşte."

E-161 Acum "plinătatea completă a Dumnezeirii trupeşte" locuieşte în Biserica Sa, întâietăţile. Tot ce era Dumnezeu, El a turnat în Cristos; şi tot ce era Cristos, a fost turnat în Biserică, credincioşii.

E-162 Nu denominaţiune! Noi vom ajunge la aceea în câteva minute, şi aceasta o va scoate din mintea voastră pentru totdeauna, vedeţi; vă arăt ce cauzează aceea, prin ajutorul lui Dumnezeu, dacă El doar ne va permite aceasta.

E-163 Care este scopul Lui acum? Să Se exprime ca un Fiu, vedeţi, şi, acum, ca în El să poată locui "plinătatea Dumnezeirii trupeşte." Eu sunt, eu am Coloseni aşezat aici, chiar înaintea mea. Vedeţi? Că, prin toată Scriptura, acela a fost scopul lui Dumnezeu. Apoi, şi prin această Viaţă a acestui Fiu, crucea Lui, "Sângele," aceasta spune aici, "a crucii Lui," ca El să poată împăca cu Sine un Trup, o Mireasă; care este Eva, a doua Evă. Şi Dumnezeu a dat-o într-un model, cum a făcut El lui Moise şi toţi aceia. Acelaşi lucru L-a făcut în Adam şi Eva, dând un model, că ei erau Cristos şi Mireasa. El este al doilea Adam; Biserica este a doua Evă.

E-164 Şi atât timp cât a doua Evă compromite împotriva Cuvântului, nu face ea acelaşi lucru ge care l-a făcut prima Evă? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Încercând să zică, "Ei bine, aceasta era pentru o altă epocă." Iar noi vom ajunge la aceea în câteva minute, dacă El a zis că aceasta a fost pentru o altă epocă. Cum poate fi aceasta altă epocă, când El este "acelaşi ieri, azi, şi în veci"?

E-165 Dar Dumnezeu a hotărât aceea şi "l-a ascuns de ochii celor pricepuţi şi înţelepţi, şi l-a descoperit pruncilor predestinaţi" care erau predestinaţi să o primească.

E-166 Acela-i motivul, priviţi în jos prin epocă, oricând Lumina aceea a atins pe unii, ei O întorceau la o parte, şi au reflectat-O în altă parte. Şi mari intelectuali şi acei mari preoţi care stăteau acolo, acolo erau rabini din mari învăţători şi autoritate, ca acei diferiţi, ca Nicodim şi aceia, omul şlefuit în şcolarizare, şi el nici măcar nu O putea înţelege.

E-167 Şi acolo erau acei mari preoţi au stat acolo, şi rabini care erau învăţaţi în Cuvântul acela. Doamne, ei îl cunoşteau, intelectual! Şi El a zis, "Voi sunteţi din tatăl vostru, diavolul, şi veţi face lucrările lui." Gândiţi-vă la aceasta, oameni sfinţi, voi nu puteaţi să vă puneţi degetul nicăieri în viaţa lor, sau în viaţa tatălui lor, sau în viaţa bunicului lor, sau în viaţa stră¬stră-stră-stră-stră-străbunicului lor. Dacă o făceau, ei mureau în ruşine, ei erau omorâţi cu pietre. Dar aici stă Isus, chemând acel grup, "o grămadă de diavoli," oameni religioşi.

E-168 Acum, oh, marea descoperire acum! Acum să reaşeze înapoi rudenia Lui, să aducă înapoi, acum, El trebuia să-i lase să se piardă. Voi o înţelegeţi? El trebuia să-i lase să păcătuiască, să-i pună pe libera morală... El, El nu-i putea face să păcătuiască, şi să rămână Dumnezeu, şi apoi să-i pedepsească pentru ceva ce El i-a făcut să facă.

E-169 Dar când El a pus omul în asociere cu El, apoi l-a lăsat pe om să acţioneze ca un agent moral liber, vedeţi, acelaşi lucru cum vă are El pe voi astăzi. Vedeţi? Vedeţi? Voi acţionaţi în orice fel vreţi voi; voi sunteţi un agent liber moral. Astfel, de aceea, dacă El l-a pus pe primul în acest fel, El trebuie să pună pe al doilea în felul acela, El trebuie să pună pe fiecare în acel fel, sau El a acţionat greşit în primul rând. Vedeţi? Dar fiecare este pe aceeaşi bază.

E-170 Acum observaţi-L, în a aduce aceea înapoi; şi lăsând pe omul acela să facă aceea, şi ştiind că el o va face, ştia că el o va face. Dar ce a făcut aceasta? Aceasta a expus atributul Lui ca Salvator. Şi întregul scop atunci este lăsat în Isus Cristos, să devină... Dumnezeu Însuşi să ia pedeapsa Propriei Lui legi, moartea, să moară, să răscumpere soţia care a fost pierdută prin a-L respinge.

E-171 Când Eva s-a îndepărtat de Cuvânt, ea s-a îndepărtat de soţul ei. Şi când biserica se îndepărtează de Cuvânt, spre o denominaţiune, ea respinge şi comite preacurvie cu lumea înţelepciunii omului, respingând autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Aceea sună clar? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Biblia a zis, "Comiţând preacurvie spirituală." Orice Cuvânt în Biblie, care este respins, sau dacă vreo interpretare proprie se pune la El, aceasta respinge absolut şi comite curvie împotriva lui Dumnezeu care este Soţul vostru. Şi curvele niciodată nu intră în Împărăţia Cerului, noi ştim aceea. Vedeţi? Acum, vedeţi, aceea este ce a făcut Eva în primul rând.

E-172 Acum observaţi din nou, acum, care este scopul Lui întreit? Să Se manifeste în Isus Cristos; să vină în Trup, prin Isus Cristos, să aibe întâietatea; la (ce?) să reaşeze înapoi Edenul, să aducă înapoi ce era pierdut. Acela era singurul lucru afară din ordine. Tot restul din lucrurile Lui erau în ordine.

E-173 Dar El a trebuit să lase, să pună omul pe agenţie liberă morală, să cadă, aşa ca El să poată fi un Salvator, să expună ce era în El, vedeţi, atributul Lui de Salvator. Ceva trebuia să fie pierdut. Şi tocmai lucrul, că omul a căzut şi a devenit pierdut, El a devenit Salvatorul aceluia, luând Propria Lui lege. Şi El nu o putea face ca acel mare Iehova care a acoperit tot spaţiul, timpul; vedeţi, El nu o putea face. Şi El a trebuit să devină un Om. Şi El a luat înrudire cu omul care a fost pierdut, amin, şi a devenit un Om: Dumnezeu, făcut trup!

E-174 Aleluia! Cred că sunt emoţionat; dar nu sunt. Ceva înlăuntru!

E-175 Dumnezeu a devenit, din Dumnezeu, să devină eu, sa ia păcatul meu asupra Lui, ca El să poată să mă facă El, amin, înapoi la marele lui scop de fii şi fiice ai lui Dumnezeu, căci El este Tatăl Etern. Acel atribut era în El, vedeţi, astfel încât trebuia să fie expus.

E-176 Acum vedeţi întregul scop întreit? Vedeţi, să Se exprime, El vrea să devină... Acum,-lumea este pierdută, acum El trebuie să Se exprime într-un Om, să devină un Salvator, prin împăcarea Sângelui de la crucea Lui. Acum, El trebuia să devină aceea, să moară, pentru ca să salveze şi să Se aducă înapoi în Biserică, să aibe întâietatea în Biserica Lui.

E-177 Acum amintiţi-vă, ea nu poate, şi nu va putea, şi niciodată nu va fi, şi niciodată nu a fost, o denominaţiune! El trebuie să aibe întâietatea, şi El este Cuvântul. Amin! Cum poate vreun crez să fie injectat Acolo? Acesta este o... aceasta transformă biserica într-o prostituată, să ia cuvintele vreunui om din vreun crez sau vreo denominaţiune. Aceasta va fi repede marcată, în Apocalipsa 17, ca o curvă şi destrăbălate; Biserica Romano Catolică fiind curva, iar Protestanţii fiind desfrânatele. Aceasta este exact aşa de clar cum poate citi orice persoană. Noi am venit prin Epocile Bisericii, şi voi puteţi vedea aceea în acele-acele benzi dacă voi doriţi aceasta. Exact. Apoi, orice care se ataşează cu un crez în afara Bibliei, este o curvă în privirea lui Dumnezeu. Şi a făcut acelaşi lucru pe care l-a făcut Eva; s-a îndepărtat de la Cuvânt, care este Cristos. Oh, Doamne! În regulă.

E-178 Acum noi vedem taina Lui pe care El a ascuns-o în mintea Lui înainte de întemeierea lumii. Acum v-ar place doar să citim puţin din aceasta? Să o citim. Aveţi timp suficient? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Noi vom-noi o vom citi. Acum să deschidem cu toţii, doar pentru o citire, oricum, în Cartea Efesenilor, şi să începem la-capitolul 1 din Efeseni, să citim. Şi acum în timp ce lecţia de şcoală Duminicală merge înainte acum, în această manifestare întreită a lui Cristos, să citim.
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, ...

E-179 Acum priviţi, nu este adresată lumii, ci:
... către sfinţii care sunt în Efes, şi către cei credincioşi în Cristos Isus:

E-18

E-181 În regulă, aceia sunt cei către care vorbeşte el. Aceea nu este adresată lumii de afară. Noi nu putem vorbi păcătosului despre aceasta, deoarece el nu ştie nimic despre ea. Pavel nu a adresat-o la nici un păcătos. El a zis, "Aceasta este către acel¬acel-acel Grup de acolo care este în Cristos Isus."
Har să vă fie vouă, şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.
Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale (pe unde?) în locurile cereşti în Cristos:

E-182 "Locurile Cereşti." Oh, cum doresc să fi avut timp! Aici eu o am însemnată chiar aici în Biblia mea, despre locurile Cereşti, ce sunt locurile Cereşti. Locurile Cereşti, doar pentru un moment, este "poziţia credinciosului în Cristos," vedeţi, "unde credinciosul stă în Cristos," în locurile Cereşti.
După cum el ne-a ales... (ascultaţi atent) ... ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii, ...

E-183 Când ne-a ales El? "Înainte de întemeierea lumii," când marea Lui taină ascunsă, marele Lui secret.
... El ne-a ales în Cristos înainte de întemeierea lumii, ca noi să fim sfinţi şi fără vină înaintea lui în (ce?) dragoste:
Avându-ne (ce?) predestinaţi în înfierea de copii prin Isus Cristos la el însuşi după buna plăcere a vaiei sale,

E-184 "Predestinaţi!" Acolo este taina. El, înainte ca Cristos sau orice altceva să fi fost vreodată pe pământ, voi vedeţi marea Lui taină, că El a ales Mireasa. Ştiind că Eva va cădea, prin a nu crede Cuvântul, ştiind că ea va cădea; dar El va alege o Mireasă care nu va cădea, care va ţinea la acel Cuvânt indiferent de ce are de zis restul lumii despre Acesta. Ei vor ţine la acel Cuvânt! Ei sunt predestinaţi să stea acolo, "înfierea copiilor prin Isus Cristos," a predestinat Biserica la acea mare, poziţie glorioasă!

E-185 Acum voi vedeţi secretul Lui? Să ce? Să reaşeze pe Eva căzută, aşa cum ea era o prefigurare a Bisericii. Şi acum observaţi, aşa cum Dumnezeu a deschis partea laterală a lui Adam şi a luat-o pe Eva afară, prin propria lui carne şi sânge; şi i-a despărţit duhul lui din masculin şi feminin, în feminin, şi l-a pus în Eva. A luat coasta din partea lui laterală, şi a făcut-o pe Eva din ea; astfel Dumnezeu a făcut acelaşi lucru, luând afară din coasta lui Cristos, Sângele şi apa. Iar Cristos este Cuvântul, şi a luat Cuvântul şi a alcătuit Biserica Sa, Eva; vedeţi, înapoi la Sine din nou, răscumpăraţi prin Sângele care a venit din Trupul Său. Voi o vedeţi acum? [Adunarea, "Amin." – Ed.]

E-186 Marea taină a lui Dumnezeu acum fiind desfăşurată, care a fost ascunsă de la întemeierea lumii, dar a prefigurat-o peste tot în continuare. Acum priviţi, noi aflăm căci, că El-că El a făcut aceea. Şi aici în Efeseni, şi multe alte locuri, dar aceea vă v-a da suficient să... Acum, în jos de-a lungul veacurilor, El a desfăşurat încetişor această taină. Puteţi voi vedea acum? Acum, în jos prin...

E-187 Cum a făcut El? Ce s-a întâmplat în prefigurare acum? El a deschis partea laterală a lui Adam şi a luat o parte din carnea lui, care era Adam, să o facă pe Eva. Mireasa trebuia să fie Cuvântul, căci El este Cuvântul. Ea nu poate sta pe crezuri. Ea nu poate sta pe denominaţiune. Ea nu poate sta pe comportare bună. Ea trebuie să stea singură pe Cuvânt, deoarece Ea este parte din El. Ea a fost luată din Cristos. Vedeţi?

E-188 Şi să fim siguri, că, întreaga Răpire acum; Luther era o parte, Wesley era o parte, profeţii erau o parte. Dacă ei sunt-nu sunt o parte... Doar în descoperirea pe care o alcătuiau ei, trupul, picioarele, degetele, braţele, şi aşa mai departe, până când Capul (la care noi vom ajunge în câteva minute), vedeţi, aceea face întreaga Răpire. Acesta este Trupul Cuvântului, care este Cristos. Amin!

E-189 În afară de Acela, voi sunteţi pierduţi. Mie nu-mi pasă cât de bun eşti tu, sau care este relaţia voastră, sau care este părtăşia voastră, sau ce este organizaţia voastră, sunteţi pierduţi, fără ca acel Cuvânt să fie în voi.

E-190 "Dacă voi rămâneţi în Mine, Cuvântul, Cuvântul Meu rămâne în voi, atunci cereţi ceea ce vreţi," deoarece voi şi Cuvântul sunteţi acelaşi. El are întâietatea. El are stăpânirea. Tu eşti un... tu eşti un prizonier la El. Lumea este moartă. Voi nu mai aveţi nimic... Voi vedeţi restul oamenilor trăind cum trăiesc ei, dar totuşi voi nu o faceţi. Voi sunteţi unprizonier. Voi sunteţi înjugaţi cu El. "Jugul Meu este uşor." Înjugat cu Cristos, cu Cuvântul Lui. "Eu fac numai ceea ce... place Tatălui. Şi dacă voi nu puteţi crede că Eu sunt Acela, atunci credeţi Cuvântul." Aşa de perfect! Observaţi.

E-191 Observaţi acum, în jos prin veacuri, El i-a dat drumul treptat, desfăşurând încetişor taina, prin profeţi şi prin simboluri. Acum noi doar putem merge înainte la aceea, şi, exprimându-Se.

E-192 El S-a exprimat în Moise. Priviţi la Moise. Născut în timpul persecuţiei copiilor. El a fost născut să fie un izbăvitor. El a fost ascuns în papură, întocmai cum Isus a fost dus jos în Egipt. El a ieşit afară. El s-a dus sus pe munte, a venit înapoi cu poruncile.

E-193 Isus a mers sus pe munte, prima Lui predică, predica de pe munte, a venit înapoi jos cu poruncile. "Voi i-aţi auzit zicând, pe cei din vechime, 'Tu să nu curveşti.' Eu vă spun, oricine priveşte la o femeie, să poftească după ea, a comis curvie." Dătător de lege, Preot, Împărat, Conducător, doar exact!

E-194 El S-a exprimat în Iosif, născut printre denominaţiuni, fraţii lui. Ei l-au urât, fără motiv, deoarece el era duhovnicesc. El a văzut viziuni. Dumnezeu era cu el. El putea interpreta visuri. Iar fraţii lui l-au urât. El a fost vândut pentru ap-... de fraţii lui, cu aproape treizeci de piese de argint. Întocmai exact cum El a fost vândut de Iuda Iscarioteanul, unul din fraţii Lui, cu treizeci de piese de argint. El a fost aruncat într-o groapă şi s-a presupus a fi mort. Aceasta-i adevărat. Tatălui şi celorlalţi li s-au spus că el era mort. Că el a fost aruncat în această groapă; luat sus, şi a mers la dreapta lui Faraon.

E-195 În temniţă, cum a suferit el acolo! Şi-şi acolo erau doi salvaţi... Paharnicul şi brutarul, unul din ei pierdut şi unul era salvat, adică. Şi-paharnicul... Unul din ei a fost pierdut şi celălalt salvat. Întocmai ca pe Cruce, când El a fost în temniţa Lui, lovit la cruce pentru păcatele noastre, când El a devenit un prizonier, un tâlhar a fost pierdut şi unul a fost salvat. Vedeţi, întocmai exact.

E-196 Apoi el a devenit la dreapta lui Faraon, împăratul de care el a visat, că a avut viziunea că el va şedea la picioarele împăratului, şi toată autoritatea în Egipt i-a fost dată lui. Viziunea lui trebuia să se împlinească. El ar fi putut să studieze despre aceasta, de multe ori, în timp ce el era în-în acea temniţă jos acolo; Barba lui creştea, şi aşa mai departe, dar el a studiat aceasta. Într-o zi viziunea lui trebuia să vină la împlinire.

E-197 Deşi ea zăbovea, trebuia să se întâmple! Aşa cum am vorbit seara trecută, sau seara dinainte, miercuri seara aici la serviciu. Vedeţi, ea trebuie să se întâmple. Când Dumnezeu spune aşa, aceasta trebuie să se întâmple. Acesta este un profet adeverit, şi aceasta trebuie să se împlinească, deoarece este Cuvântul lui Dumnezeu.

E-198 Iar Cuvântul vine numai la profet. Cuvântul profet înseamnă un descoperitor al Cuvântului scris Divin, la fel cum o face un prezicător, vedeţi, sau văzător. Observaţi. Şi văzătorul, cum, acela care voi ştiţi că spune dinainte, el este adeverit Divin prin a prevedea, şi aceasta se împlineşte. "Dacă va exista unul care este profet, şi vă vorbeşte şi vă spune că anumite lucruri se vor întâmpla. Şi dacă nu se întâmplă, să nu¬l ascultaţi. Dar dacă se întâmplă, atunci Eu sunt cu el. Mai bine să vă temeţi de el, deoarece Eu sunt cu el, vedeţi voi." Aceea este exact. Acolo este adeverirea, acolo unde voi ştiţi dacă acesta este Adevărul sau dacă acesta nu este.

E-199 Dumnezeu răspunde prin Cuvântul Lui, poporului Său, prin oameni. Vedeţi, Dumnezeu vorbeşte numai prin om. "Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele." Viţa nu rodeşte. Mlădiţele vorbesc, rodesc rodul Viţei. Observaţi, a fost întotdeauna în felul acela.

E-200 Acum noi îl aflăm pe Iosif, apoi, aceea când nimeni nu putea atinge sau să vină la Faraon fără să-l vadă întâi pe Iosif. "Nimeni nu poate veni la Tatăl, numai prin Fiul." Şi când Iosif a părăsit tronul, ei au sunat trâmbiţele, "Fiecare genunchi se apleca! Iosif apare!"

E-201 Glorie! Şi într-o zi fiecare genunche se va pleca, şi fiecare limbă va mărturisi, când El părăseşte Tronul Tatălui Său, înţelegeţi, să apară. Fiecare va mărturisi că El este Fiul lui Dumnezeu. Voi fie... Este prea târziu atunci. Faceţi-o acum.

E-202 Acum noi observăm aceea prin simboluri. Noi putem lua chiar pe David, aşa cum am vorbit cu un timp în urmă, plecând jos de pe tronul lui, respins de poporul lui propriu; urcând pe acelaşi munte, Muntele Măslinilor, aşa cum el mergea acolo spre temniţa lui. El mergea la temniţa lui deoarece el a fost respins de fraţii lui şi de propriul lui popor. El a urcat, plângând. Acela era Duhul lui Cristos în el, să fie respins aşa cum el privea peste Ierusalim şi a plâns, şi a zis, "Ierusalime, de câte ori am vrut..." Un împărat respins. Opt sute de ani mai târziu, Fiul lui David a stat la Ierusalim, sus acolo deasupra Ierusalimului, şi respins, şi a plâns asupra Ierusalimului, şi a zis, "Acum ţi-a sosit ceasul." Asta-i adevărat. Vedeţi?

E-203 Toate lucrurile acelea L-au simbolizat, doar în simbol, dar totuşi taina a fost ascunsă. Acei oameni nu ştiau ce făceau. Ei ştiau numai că ei erau călăuziţi de Duhul să facă ceva. Acum, ţinând aceasta înapoi în zilele din urmă, pentru marea descoperire. Dar, exprimând-o, Se exprima în Moise, şi David, şi Iosif, şi Ilie, şi în continuare în jos. Voi... noi am putea lua pe fiecare din profeţii aceia, şi să aducem vieţile lor afară, şi să arătăm că aceasta a exprimat pe Isus Cristos perfect, exact, totuşi niciodată nu au dat secretul Lui pe deplin; aşteptând să-1 facă cunoscut în zilele din urmă aşa cum El a promis, aşteptând ca acesta să fie pe deplin înţeles, înţelegeţi, înainte ca El să-l poată exprima, dacă El a spus întregul lucru.

E-204 Deoarece, Biblia este scrisă în taine. Isus a mulţumit Tatălui pentru aceasta, că Ea a fost scrisă în taine.

E-205 Acum, Venirea Domnului este în taină. Noi nu ştim când vine El, cum vine El, dar ştim că El vine. Vedeţi? Şi aşa au fost toate tainele lui Dumnezeu aşteptând pentru această zi din urmă. După ce El este deja completat, atunci El descoperă şi arată ce a făcut El. Oh, Doamne! Niciodată nu şi-a dat taina Lui pe deplin.

E-206 Este tocmai în felul acesta, comparând cele Şapte Peceţi. Acum, când Dumnezeu l-a folosit pe Martin Luther pentru ieşirea acelei prime biserici sau epoca aceea a bisericii, şi când El l-a folosit pe John Wesley, şi El în mod treptat i-a adus afară, şi a descoperit în ei epoca aceea a bisericii, când noi... când se merge înapoi prin Biblie acum şi se află. Dar în zilele din urmă, motivul că a fost un lucru aşa de uimitor, că El a vorbit despre acesta aici şi a arătat acele Şapte Tunete. Şi Look şi Life re-...

E-207 Revista Life atunci a publicat Cercul acela de Nor şi Lumină acolo pe care ei nu-l puteau înţelege, şi încă nu-l ştiu. Dar aici a spus, "Mergi acolo şi aşteaptă după aceste taine să fie descoperite," şi aici cu luni înainte de a se întâmpla, şi apoi s-a întâmplat exact în felul cum El a spus că va face. Aţi observat în fotografia aceea? Chiar Îngerul acela din dreapta, când El s-a materializat, venind jos, cu aripile Lui în spate şi cu capul Lui într-o parte, acolo este acesta chiar acolo în fotografie, întocmai exact. Cu luni înainte să se întâmple, a spus aici, că, "El va aduce Trupul de credincioşi împreună; să descopere, să reia capetele acelea pierdute."

E-208 Aici a trecut Luther, el a predicat numai justificarea, doar a bătut înainte în epoca aceea. El nu ştia ce era epoca. Aici a trecut Wesley, şi el a bătut prin epoca lui. Vedeţi? Şi multe revărsări au venit din ea, celelalte biserici ridicându-se. Apoi aici au venit Penticostalii, bătând înainte, şi ei s-au organizat şi au mers drept înapoi în moarte din nou; aşa cum vom ajunge la ea în câteva minute, drept înapoi în "moarte."

E-209 Şi apoi vine descoperirea tainei, să descopere despre ce a fost toată aceasta. Unde, aceste doctrine mici, aşa cum a adus Luther catehismul şi toate celelalte; şi Wesley a adus aceasta, aceea, şi cealaltă, şi aceste alte lucruri; şi apoi Penticostalii au adus organizaţia tot la fel, şi botezul în "Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt," şi alte lucruri; fără să cunoască altfel, deoarece... Apoi vine înapoi în zilele din urmă şi ia toate tainele acestea şi le explică clar, le descoperă. De ce? Este totul în zilele din urmă când această mare taină pe care Dumnezeu a avut-o în inima Lui că este descoperită.

E-210 Pricepeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dacă nu reuşiţi, veniţi înapoi la banda aceasta din nou. Eu nu ştiu cât de mult voi mai fi cu voi. Amintiţi-vă, acesta este Adevărul, din AŞA VORBEŞTE DOMNUL. El este Adevărul. Aceasta este Scriptura.

E-211 Ca şi cele şapte taine din ultimele şapte Peceţi, tainele din ele. Peceţile au fost deja rupte, şi fiecare epocă a venit în jos, şi acolo ei au lăsat multe risipiri. Şi Dumnezeu, nu a vrut ca Aceasta să fie risipită, El vine înapoi şi culege lucrurile acelea, învăţăturile acelea pe care ei le-au început, şi le-a adus afară şi a descoperit întregul lucru. Acelaşi lucru îl face El acum în a descoperi taina lui Cristos, cum era El scopul întreit al lui Dumnezeu pentru Biserică! Oh, Doamne! Lăsându-L afară; descoperă!

E-212 Descoperă, Webster zice, este să "Facă cunoscut. Face cunoscut, şi, în special," Webster zice, "în Adevăr Divin," înseamnă descoperirea aceea. Descoperirea, este calea lui Cristos de a Se face cunoscut la Biserica Lui.

E-213 Acum noi vom zice, "Acum, Frate Branham, tu doar spui aceasta." Acum, noi nu vom spune, doar spune aceasta.

E-214 Acum observaţi, El S-a făcut cunoscut lui Petru. Acum dacă vreţi să o notaţi, şi noi... Dacă vreţi să o citiţi, noi vom... Noi o vom citi, dacă voi vreţi, în Sfântul Matei 16:15 şi 17. Eu o voi cita. Când ei au venit de pe Muntele Transfigurării, El zice, "Cine spun oamenii că sunt Eu Fiul omului?"

E-215 "Unii spun, oh, ei cred că Tu eşti 'Ilie,' şi unii zic că Tu eşti 'unul din profeţi,' 'Ieremia,' sau careva din ei." Dar aceea nu era ce a întrebat El.

E-216 El a zis, "Cine credeţi voi că sunt Eu acum?" Acum acolo este Biserica cu care vorbeşte El. Vedeţi?
"Ce gândesc oamenii că sunt Eu?"

E-217 Astăzi, "El este un filozof; această religie socială. El era un om bun. Noi credem că învăţătura Lui este corectă. Este un subiect prin care să trăieşti. Eu cred că ne-ar face pe toţi mai buni, dacă o trăim. Noi ar trebui să avem bisericile noastre, ale noastre-noastre aşa mai departe." Acela-i un Moş Crăciun, ca o poveste cu Moş Crăciun.

E-218 Aceasta nu este o expresie a unei biserici că noi ar trebui să exprimăm ceva. Este o viaţă pe care voi nu o trăiţi voi înşivă, ci El vine în voi şi trăieşte prin Sine, şi voi deveniţi un prizonier; pentru orice fiinţă umană intelectuală de fel. Voi sunteţi călăuziţi de Duhul. Şi de unde ştiţi?

E-219 Acum, voi ziceţi, "Eu aş putea şti că mi-am pierdut mintea. Poate un om care îşi pierde mintea face aceea."

E-220 Dar dacă voi aveţi gândul lui Cristos, Cristos Se exprimă prin voi, arată că acesta este El şi nu... voi nu v-aţi pierdut mintea.

E-221 Unii oameni, sub iluzia lucrurilor, se duc afară şi devin nebuni. Păi, aceea, noi ştim că aceea este greşit. Acela-i diavolul care încearcă să imite lucrul real înainte ca el să ajungă aici. Vedeţi? Ele sunt întotdeauna un fals. Vedeţi?

E-222 Dar un om adevărat, şi să-şi piardă propriile lui gânduri şi propria lui gândire! Nu să veniţi sus orbeşte în felul acesta. Nu, domnule. Voi veniţi sus cu simţurile voastre corecte, şi Cristos vă preia şi se exprimă pe Sine. Şi acum, pentru lume, tu eşti o persoană nebună.

E-223 Acum, dacă tu eşti nebun, tu eşti de fapt nebun, atunci nu există nimic, ca diavolul să nu te poată lua în control deplin. El te va face să faci totul contrar la acest Cuvânt.

E-224 Dar când Cristos te preia, El va exprima acel Cuvânt chiar prin tine, deoarece acesta este El. El este Cuvântul! Vedeţi? Şi atunci voi puteţi vedea exprimarea lui Cristos. Nu ceva iluzii de vreun fel, ci un Cristos veritabil exprimându-Se chiar prin tine. Ce frumos!

E-225 Acum priviţi. El a zis, "Cine ziceţi voi că sunt Eu?" El întreabă Biserica, ai Lui doisprezece. Din milioanele din ziua aceea, El a întrebat doisprezece, Biserica Sa.
În milioanele din zilele lui Noe, El a întrebat opt. Aha.
Vedeţi?

E-226 Şi El a zis, "Cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi la venirea Fiului omului, vedeţi, unde au fost salvate opt suflete."

E-227 Eu nu zic că vor fi salvaţi opt acum. Acum să nu luaţi asta totul greşit. Eu nu am spus asta. Eu nu ştiu câţi sunt să fie, să fie salvaţi în aceea, că aceea este... acel ultim moment să-să Răpească acel grup mic. Acesta va fi un grup mic, eu vă spun aceea. "Căci strâmtă este poarta, şi îngustă este calea, dar puţini vor fi cei ce o află."

E-228 Dar când marele Trup răscumpărat prin toate epocile vin sus, atunci acela va fi un mare tron acolo! Apocalipsa 7 exprimă aceasta, "Mare număr, pe care nimeni nu putea să-l numere," prin toate epocile au venit sus, acei care au umblat în Lumina Bibliei atât cît le-a fost Aceasta descoperit lor. Iar acum noi ştim că Wesley a avut mai multă Lumină decât Luther. Noi ştim că Penticostalii au strălucit mai tare decât Wesley. Vedeţi? Desigur, au strălucit.

E-229 Deoarece, aceasta doar în mod treptat şi-a dat drumul, aşa cum a făcut în jos prin profeţi, şi aşa mai departe, până când a fost perfect făcută cunoscut, "Dumnezeirea trupeşte în Cristos."

E-230 Iar acum Cristos în Biserică este tocmai făcut cunoscut. Întregul lucru este descoperirea lui Dumnezeu, să o ia pe Eva înapoi la poziţia ei corectă din nou cu Soţul ei. Observaţi, şi Dumnezeu este Soţul Bisericii, şi Biserica este Mireasa Lui.

E-231 Acum, Petru, când el a numit, a zis, "Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului cel viu."

E-232 Acum priviţi. "Ferice de tine, Simon Bar-jona," a zis, care înseamnă "fiul lui Iona." Vedeţi? "Ferice de tine, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit aceasta. Tu niciodată nu ai învăţat-O de la ceva şcoală. Ci Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit-O." Observaţi ce i-a spus El, "Pe această piatră..." Acela este Petru, Sămânţa predestinată a lui Dumnezeu care a primit această Lumină, şi i-au fost date cheile Împărăţiei. "Pe această piatră de descoperire despre Cine este Isus Cristos," El este deplinul, Dumnezeu manifestat. "Pe această piatră..." Nu un Tată, Fiu, şi Duh Sfânt; şi El fiind a doua Persoană. "Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu O vor clătina, nu vor birui împotriva Ei." Vedeţi? "Eu voi zidi Biserica Mea pe această piatră," o descoperire a lui Isus Cristos.

E-233 Priviţi, Cristos în voi îl face pe El centrul Vieţii descoperirii. Vedeţi? Viaţa lui Cristos în voi Îl face centrul descoperirii. Cristos, în Biblie, face Biblia descoperirea completă a lui Cristos. Cristos în voi vă face descoperirea completă a întregului lucru, vedeţi, ceea ce încearcă Dumnezeu să facă.

E-234 Atunci ce este Naşterea din nou? Voi aţi zice, "Păi, Frate Branham, ce este Naşterea din nou?" Este descoperirea lui Isus Cristos personal către voi. Amin! Vedeţi? Nu că te ataşezi la o biserică, tu strângi o mână, tu ai făcut ceva diferit, tu ai spus un crez, tu ai promis să trăieşti printr-un-un cod de reguli. Ci Cristos, Biblia, El este Cuvântul care ţi-a fost descoperit. Şi nu contează ce spune cineva, ce se întâmplă, acesta este Cristos; păstor, preot, orice ar putea fi. Acesta este Cristos în voi, care este descoperirea pe care a fost zidită Biserica.

E-235 Voi ziceţi, "Ei bine, eu sunt un Luteran. Eu sunt un Baptist. Eu sunt Prezbiterian." Aceea nu înseamnă unul, nu înseamnă [Fratele Branham pocneşte din deget – Ed.] aceea la Dumnezeu, nici un lucru, nici o pocnitură a degetului vostru.

E-236 Ce este aceasta? Aceasta este Cristos fiind descoperit, şi El este Cuvântul. Şi când Cuvântul este descoperit, El se exprimă pe Sine. Vedeţi? Acela-i scopul lui Dumnezeu pentru Isus Cristos, era să Se exprime, să-Şi ia Propriile legi şi să trăiască prin legile Lui, con-... şi să împlinească legea Lui, prin moarte. Şi Cristos, Dumnezeu, a murit în trup, pentru ca să condamne păcatul în carne, ca El să poată aduce la Sine o Mireasă slăvită, răscumpărată înapoi, care va crede numai în Cuvântul lui Dumnezeu; şi nu-L va schimba, cum a făcut Eva, pentru concepţii intelectuale ale omului. Voi o vedeţi? Aceea este ideea lui Cristos. Aceea este ideea lui Dumnezeu. Naşterea din nou descoperă aceasta.

E-237 Şi dacă un om zice că el este născut din nou, şi încearcă să plaseze aceste promisiuni ale lui Cristos, în aceste zile din urmă, la vreo altă epocă, făcându-L Cristos ieri dar nu astăzi, atunci omul acela sau persoana aceea a fost într-o-o iluzie de către Satan. Şi dacă omul acela zice că el crede Aceea, şi aceasta nu se manifestă prin el?

E-238 Isus a zis, în Marcu 16, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred; în toată lumea, şi la fiecare epocă." Scoţând draci, şi vorbind în limbi, şi-şi toate aceste manifestaţii mari de daruri care vor urma, că, "ei vor!" Nu, "ei pot fi; ei ar trebui să." "Ei vor!" Şi cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Lui nu va trece.

E-239 Astfel este Cristos exprimându-Se în persoană, fie că el este intelectual sau fie că el este-el nu-şi cunoaşte ABC-ul. Jumătate din apostoli nu l-au cunoscut, înţelegeţi, dar ei au cunoscut pe Cristos. Ei nu au luat seama la Petru şi Ioan, ştiind că ei erau ieşiţi din ceva seminar. Ei au zis, "Ei au luat seama şi au observat că ei au fost cu Cristos," când ei l-au vindecat pe olog, înţelegeţi, la poartă. Ei ştiau că ei-ei au fost cu Cristos.

E-240 Noua Naştere este Cristos, este descoperirea. Dumnezeu v¬a descoperit această taină mare, şi aceea este o Naştere nouă. Acum ce veţi face voi când voi aveţi tot grupul acela împreună, unde descoperirea este perfect în armonie, şi Dumnezeu o exprimă prin Cuvântul Său prin aceleaşi acţiuni, aceleaşi lucruri pe care le-a făcut El, făcând Cuvântul manifestat! Oh, dacă Biserica şi-ar cunoaşte numai poziţia ei! Ea o va cunoaşte, într-o zi. Atunci, Răpirea va merge când ea ştie ce este aceasta. Acum observaţi.

E-241 Voi ziceţi, "Frate Branham, dar aceea-aceea nu este..." Oh, da, ea este, de asemeni. Acesta este Adevărul.

E-242 Aţi observat? Pavel nu l-a cunoscut pe Isus, fizic. Pavel nu L-a cunoscut. Singura cale prin care Pavel L-a cunoscut a fost printr-o descoperire, printr-o vedenie. Este adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Pavel l-a cunoscut pe Isus numai prin descoperire, întocmai ca şi Petru.

E-243 Petru L-a văzut în trup. Dar el nu L-a cunoscut prin trup, deoarece Isus a zis aşa. "Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta. Nici măcar Propria Mea viaţă nu ţi-a descoperit aceasta. Ci Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit lucrul, că El este Cuvântul lui Dumnezeu, şi pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea." Petru nu L-a cunoscut prin trup. Omul a umblat, şi L-a atins, şi toate celelalte.

E-244 Pavel a avut ceva mai măreţ decât a avut oricare din apostoli. Vedeţi?

E-245 Ei au zis, "Ei bine, eu-eu am mai multă descoperire decât tine, Pavele, deoarece, tu ştii, eu am umblat cu El. Eu am mers la pescuit cu El, într-o zi. Eu L-am auzit vorbind. El a şezut într-o barcă cu mine, şi de fapt mi-a spus, 'Să mergem pe aici şi să pescuim în acest loc, şi vom prinde mai mult peşte.' Şi noi am făcut-o." Vedeţi? Vedeţi? "Noi L-am văzut făcând lucruri."

E-246 Dar Pavel L-a văzut după ce El a fost mort, îngropat, şi înviat din nou, şi S-a exprimat în Stâlpul de Foc care a condus pe copiii lui Israel. Ştiind... Pavel, fiind un Iudeu, niciodată nu l-ar fi numit pe acela "Domn" dacă el nu ar fi văzut expresia, El s-a întors, acelaşi ieri şi azi şi în veci. El a zis, "Pavel," cu alte cuvinte, "Eu sunt acelaşi Dumnezeu astăzi care Am fost ieri. Iată-Mă aici, în aceeaşi Lumină, Stâlpul de Foc cu care a vorbit Moise, în rugul aprins." Nu-i de mirare că el a putut să separe legea de har, acolo în Cartea Evreilor; el a întâlnit acelaşi Stâlp de Foc. El a zis, "Eu sunt Isus, pe Care tu îl prigoneşti."

E-247 Şi aici El este astăzi, în acelaşi fel, prin acelaşi Stâlp de Foc, exprimându-Se şi adeverindu-Se acelaşi, descoperind taina lui Dumnezeu care a fost ascunsă de la întemeierea lumii. O vedeţi?

E-248 Pavel numai L-a cunoscut prin-L-a cunoscut prin descoperire. Petru L-a cunoscut prin descoperire.

E-249 El a umblat cu El, a vorbit cu El. De aceea, voi puteţi aşeza acest Cuvânt. Acum, eu tocmai am spus că El era Cuvântul. Acum, un învăţat poate sta jos şi să citească acel Cuvânt încât el poate să vă lege mintea în orice fel, înţelegeţi, dacă el vrea să o facă, căci el este deştept, iscusit. Luaţi un preot Catolic, sau, nu aşa de mult ca acela, ca un adevărat teolog bine instruit în Biblie. Frate, un Baptist, sau un Prezbiterian, sau ceva, el te v¬a face să crezi că tu nu ştii nimic, vedeţi, când se ajunge să vorbiţi. Ce? Vedeţi, pentru că el L-a cunoscut în fire, Cuvântul. [Fratele Branham bate pe Biblia lui. – Ed.]

E-250 Dar singura cale prin care eşti salvat este prin a-L cunoaşte prin descoperire!

E-251 Dacă eu pot lua, eu pot lua doctrina Prezbiteriană şi să te leg pe tine Penticostalule încât tu nu vei şti. Eu pot lua doctrina Baptistă şi să vă arăt vouă Penticostalilor un milion de lucruri despre care voi nu ştiţi nimic. Asta-i adevărat, dar nu aceea este. Aceea nu este Biserica Lui. Aceea nu este Biserica Lui.

E-252 Biserica Lui este El însuşi descoperit, (Amin! Voi o vedeţi?), şi exprimată prin Cuvântul Însuşi, că El este Dumnezeu. Vedeţi?

E-253 Cum puteţi voi spune, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," atunci, şi să fiţi botezaţi în aceasta? Păgâni! Corect! Cum poţi spune că tu cunoşti pe Isus Cristos, El este Cuvântul, când, nu există nici o Scriptură în Biblie, nu există nici un loc unde cineva să fi fost vreodată botezat în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt"?

E-254 Şi voi-şi voi oamenii cu numai-Isus, doar folosind numele "Isus" pentru botez! Eu personal mă cunosc cu patru sau cinci Isuşi, eu însumi. Astfel voi vedeţi în ce vă conduce denominaţiunea voastră? Acela-i întunericul, exprimarea lui Cain, care a adus fructe în loc de sânge. Vedeţi?

E-255 Dar descoperirea vine prin Sânge, înţelegeţi, prin Isus Cristos, Care este Sângele lui Dumnezeu, Sângele creator în pântecele Mariei. Şi Pavel L-a cunoscut prin descoperire. În acest fel Îl cunoaştem noi astăzi, este numai singura cale prin care puteţi să-L cunoaşteţi. Nu să ziceţi, "Eu sunt Metodist." Aceea nu înseamnă nimic. "Eu sunt Baptist." Aceea nu înseamnă nimic. "Eu sunt Catolic." Aceea nu înseamnă nimic. Ci prin descoperire, că Dumnezeu a descoperit Cuvântul pentru voi! El este Cuvântul. Şi Cuvântul, cum ştiţi că Acesta este descoperit, El trăieşte El însuşi şi Se exprimă prin voi. Oh!

E-256 Bisericile au uitat de mult acea mare descoperire. Asta-i adevărat. Descoperirea Adevărului, ei au uitat-o. Ei au mers la...

E-257 Acum, când Luther s-a ridicat, el a fost un om mare. El a avut descoperirea acelei zile. Dar ce s-a întâmplat? O grămadă de rickies au intrat înăuntru, cu tunsoare turtită, aşa cum am numi-o noi astăzi, şi rickette, şi toţi aceia, ei au ajuns pe acolo. Şi-şi-şi, primul lucru care-l ştiţi, aceasta este acolo.

E-258 Expresia aceea. Dacă voi numai-numai aţi şti numerologia din Biblie, şi aţi şti ce înseamnă Elvis sau-sau Ricky în Scriptură! Aha. Ca şi, de ce Isus... Voi ziceţi, "Nu este nimic de acela, numele vostru." Nu există? Numele acela putea veni numai în aceste zile din urmă, pentru oamenii acestei zile din urmă.

E-259 De ce i-a schimbat Isus numele lui Abram în Abraham, atunci, Sarai în Sarah? De ce a schimbat El Saul în Pavel? De ce a schimbat El Simon în Petru, şi aşa mai departe? Voi vedeţi, cu siguranţă aceasta înseamnă ceva.

E-260 Numele acela nu putea fi vorbit până în această zi. Acela-i motivul că noi avem acest lucru diabolic care-l avem pe pământ astăzi, din cauza a astfel de lucruri. Întreaga rasă umană este coruptă. Ea este-ea este dusă, înţelegeţi, şi de aceea este aceasta.

E-261 Observaţi acum, el era în ordine, el era în zilele lui, Luther, şi el a avut descoperirea; dar îndată ce el a plecat, priviţi ce au făcut ei. Wesley a avut un mesaj; priviţi ce a făcut acesta. Vechii Penticostali timpurii au avut un mesaj; priviţi ce au făcut ei. Ei au avut un grup de oameni împreună, întocmai ca exact acelaşi lucru care...

E-262 Dumnezeu, prin har, a trimis lui Israel un Stâlp de Foc, un profet, o jertfă, şi S-a arătat printre ei, şi i-a scos afară din Egipt, dincolo de Marea Roşie. Şi ei au vrut o lege, astfel ca ei să poată avea mari demnitari, ei să poată avea ceva de făcut în aceasta. Şi ce au făcut ei? Ei au fost lăsaţi în pustie pentru patruzeci de ani, să pribegească, şi nici unul din acea organizaţie nu a mers vreodată dincolo.

E-263 Caleb şi Iosua, singurii doi care s-au ridicat şi au zis, "Noi suntem în stare s-o luăm, să privim la Cuvântul lui Dumnezeu."

E-264 Fiecare din ei au murit în pustie. Şi Isus a zis că ei erau duşi pentru Eternitate, adevărat, după ce El şi-a arătat binecuvântările Lui şi puterea în epocile lor; ca Luther, Wesley, şi aşa mai departe. A zis El?
Au zis, "Părinţii noştri au mâncat mană în pustie."

E-265 El a zis, "Şi ei sunt, fiecare, morţi." Aceea este, despărţiţi Etern de la Dumnezeu. Hoiturile lor au pierit în pustie. Vedeţi? "Ei sunt morţi. Dar Eu sunt Pâinea Vieţii care vine de la Dumnezeu din Cer." Ei nu au putut vedea aceasta. Ei doar nu o puteau vedea.

E-266 În regulă, biserica a uitat de mult aceasta. Ei au acceptat mesaj intelectual, intelectuali, membri, cunoştinţă, în loc de descoperirea Adevărului Cuvântului.

E-267 Acum priviţi aici, ei spun astăzi. Credeţi voi că Dumnezeu ne-a însărcinat să mergem în toată lumea, şi să vindecăm bolnavii, şi să predicăm Evanghelia, şi să scoatem draci? "Oh, oh, da, eu presupun că aceea este adevărat, dar..." Voi vedeţi?

E-268 O doamnă, vorbind cu mine zilele trecute, a zis, "Păi, toate bisericile sunt în armonie."

E-269 Eu am zis, "Nu există nici una din ele în armonie cu cealaltă." Acolo erau Catolici care stăteau acolo. Am zis, "Cum îi cu tine? Tu eşti o Metodistă şi acela este un Catolic, sunteţi voi în armonie unul cu celălalt?" Am zis, "Acest papă a venit să-i unească împreună, acela-i un lucru bun pentru tot felul acela de oameni."

E-270 Dar Biserica lui Dumnezeu nu are nimic de-a face cu aceasta, nici un lucru. Ea este afară din toată grămada. Aha. Adevărat. Da, domnule.

E-271 Voi vreţi să uniţi aceea împreună, şi unul crede în ceva şi celălalt; Metodistul ia stropirea, Baptistul ia scufundarea, şi ei amândoi neagă Duhul Sfânt în plinătatea puterii Lui. Ei au zis, "Noi am primit Duhul Sfânt când am crezut."

E-272 Biblia a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Acolo este diferenţa. Vedeţi? Asta-i adevărat. Vedeţi?

E-273 Şi ei spun, "Noi suntem biserica Catolică. Noi am început primii. Noi am făcut aceasta." Metodiştii spun, "Noi suntem bazaţi pe Biblie."

E-274 Isus a zis, "Aceste semne vor urma pe acei ce cred." Acum unde este aceasta? Aha. Vedeţi? Da. "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi," fiecare creatură, fiecare persoană care crede în El. Acum unde este aceasta? Acelea sunt Cuvintele Lui. "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va da greş niciodată." Acum unde este aceasta? Vedeţi? Oh, aceasta doar ara tă!

E-275 Ce este aceasta? Este o stare hibridă. Priviţi aici, luaţi un bob mare frumos de porumb care este hibrid, şi voi luaţi acel porumb hibrid, el este un porumb frumos. Dar dacă-l plantaţi, ce obţineţi? O tulpină mică creşte în acest fel, şi se îngălbeneşte şi se ofileşte. Acela-i felul cum este fiecare denominaţiune, când este hibrid, cu cuvintele omului amestecate cu Cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta va veni în sus la semne şi minuni, şi ce a spus Isus despre a crede Cuvântul, şi se îngălbeneşte, şi zice, "Noi nu-L putem accepta," şi merge înapoi.

E-276 Întocmai cum toţi ceilalţi spioni au făcut care au mers dincolo şi au privit la Canaan. Ei au venit acolo şi au zis, "Oh, noi arătăm ca lăcustele pe lângă ei! Noi nu-i putem lua! Amaleciţii vor, toţi aceştia, ce vor face ei!" Şi ei au plecat înapoi.

E-277 Şi Caleb şi Iosua, fiind de rasă, amin, prin Cuvântul lui Dumnezeu, ştiau că Dumnezeu a zis, "Eu vă dau ţara aceea." Ei au zis, "Noi suntem mai mult decât în stare să o luăm!"

E-278 Depinde de unde sunteţi voi născuţi. Dacă voi sunteţi născuţi din Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu are întâietatea în Biserica Lui. Pentru aceea a murit EL Acela-i scopul Lui, ca El să poată fi în stare să realizeze, să aibe întâietatea Lui să lucreze în Biserica Lui. Lăsaţi ca Cuvântul Lui Dumnezeu să strălucească înainte, mai întâi, nu contează cum arată orice altceva. Mie nu-mi pasă dacă intelectualii zic aceasta, aceea, cealaltă, aceasta nu are nimic de-a face cu El. Cuvântul lui Dumnezeu a spus aşa, şi noi suntem mai mult decât în stare să o luăm!

E-279 "Dacă am predicat aceea în biserica mea," un predicator mi-a spus, zicea, "eu aş predica la patru stâlpi din biserică."

E-280 Eu am spus, "Eu aş predica la aceia." Da, domnule. Cuvântul lui Dumnezeu a zis aşa. Noi o putem face. Dumnezeu a zis să o facem. Amin!

E-281 Oh, da, ei se scuză prin aceasta. Vedeţi? De aceea sunt ei orbi faţă de Mesajul timpului sfârşitului, aceste zile din urmă când Dumnezeu se dovedeşte pe Sine. Ei încearcă să clasifice pe Acesta ca un fel de spiritist, sau ceva, oh, (cum să numesc eu aceasta?) ceva mintal, o iluzie, sau ceva de ordinea aceea. Vedeţi, ei-ei încearcă să-L facă ceva ceea ce El nu este.

E-282 Întocmai cum au făcut ei când El era aici, când Isus era aici, ei L-au numit "Beelzebub; un vrăjitor," acum ei spun că este cumva ca o telepatie mintală. Vedeţi? Când, ei ştiu că El ar putea sta acolo şi să privească asupra oamenilor şi să discearnă tocmai gândurile care sunt în inima lor. Biblia a zis aşa.

E-283 Păi, nu spune Evrei capitolul 4, zice, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai iute şi mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, şi poate să discearnă tocmai gândurile minţii"? Şi El era acel Cuvânt. Şi când acel Cuvânt este întâietate în om, acelaşi lucru are loc din nou, căci el este Cuvântul! Amin! ... vedeţi cum vă puteţi poticni peste aceasta de acum înainte. Acolo acesta este aşa de desăvârşit simplu. Vedeţi? În regulă.

E-284 De aceea sunt ei orbi, la fel cum era în zilele când Cristos era pe pământ. Oh, Doamne! Ei se clatină în acelaşi fel. Ei au zis, "El este Beelzebub. Beel-..." Ei au văzut că El o putea face, astfel ei au zis, "El este doar un... El a fost născut un copil nelegitim, şi cumva un om ciudat. El este doar posedat de ceva drac. El este un-este un Samaritean acolo, şi el are un drac în el. Aşa este cum face el aceea."

E-285 Isus a zis, "Eu vă voi ierta pentru aceea," înţelegeţi, numind Cuvântul lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, un duh rău, El a zis, "Eu vă voi ierta pentru aceea. Dar într-o zi va veni Duhul Sfânt, şi un cuvânt împotriva Lui nu va fi iertat niciodată, nici în lumea aceasta sau lumea care va veni, sau în ziua aceea mare. Aceasta nu va fi iertat." Astfel, voi vedeţi, aceea este scris clar în Scriptură.

E-286 Astfel când oamenii vin la ziua aceea, nu contează cât de intelectuali, şi la cât de mare denominaţiune aparţin ei, aceasta se condamnă. Ei trebuie să fie! Ei au hulit pe Duhul Sfânt, numindu-L "holy-roller" şi una alta care are un nume fără gust, sau ceva de felul acela. Şi Biserica lui Dumnezeu trebuia să suporte aceea tot timpul.

E-287 Chiar Pavel, înaintea lui Agripa, a zis, "În felul cum se cheamă 'erezie,"' care înseamnă nebunie, "în acel fel mă închin Dumnezeului părinţilor noştri." Acel mare învăţat intelectual a trebuit să ajungă la acel loc, "în felul care este numit 'erezie."'

E-288 De ce? I-a fost descoperit. Acel Stâlp de Foc care atârna în faţa lui, a zis, "Eu sunt Isus, Marele Dumnezeu care a fost în pustie acolo cu Moise. Eu sunt Acela, şi este greu pentru tine să dai într-un ţepuş."

E-289 Apoi Pavel stând acolo, ştiind că viaţa îi atârna în cumpănă, el a zis, "Felul care se numeşte 'erezie,' acela este felul în care mă închin Dumnezeului părinţilor noştri." A fost numit aşa pentru că i-a fost descoperit ce era marele Adevăr al lui Cristos.
Şi astăzi, oamenii spun, "Este o denominaţiune."

E-290 Este Isus Cristos, Naşterea din nou, descoperită în voi, că El are întâietatea, ca El să-şi poată exprima Cuvintele Lui. Şi orice a promis El în aceste zile din urmă, El poate să le aducă la îndeplinire, prin Trupul Lui aşa cum El lucrează. Amin! Este întocmai exact Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Observaţi. În regulă.

E-291 La fel ca în zilele lui Cristos, Dumnezeu ţine cheia la această descoperire a lui Cristos, El însuşi. Voi credeţi asta? [Adunarea, "Amin."] Şcolile de teologie niciodată nu O pot afla. Isus a spus aşa. Dacă vreţi să o citiţi acum, în Sfântul Matei 11:25 şi 27. "Eu Îţi mulţumesc, O Tată, Dumnezeu al cerurilor şi pământului, că Tu ai ascuns aceasta de ochii celor înţelepţi şi pricepuţi, şi ai descoperit-o pruncilor care vor învăţa." Vedeţi? Vedeţi? Mie nu-mi pasă...

E-292 Priviţi la acei învăţaţi din ziua aceea, acei Iudei, oameni foarte fini, organizaţiile lor de Farisei, Saduchei, şi Irodieni, şi orice ar putea fi ei. Vedeţi? Toate organizaţiile lor mari, şi Isus a zis, "Voi sunteţi orbi; voi călăuziţi orbii. Bine a vorbit Isaia despre voi, 'Voi aveţi urechi, şi nu puteţi auzi; şi ochi, încât nu puteţi vedea.' Deoarece, Isaia a spus aceasta în Duhul, de aceea Dumnezeul Cerului v-a orbit ochii. Voi faceţi cum a făcut Eva, acceptând partea intelectuală, şi nu ştiţi nimic despre Duhul lui Dumnezeu. De aceea, nu vor cădea ei toţi în groapă, şi conducătorul şi orbul, de asemeni?" Conducătorul va cădea cu orbul, căci şi el este orb. Conducătorul cade, care este orb, conducând orbul, ei amândoi cad în groapă.

E-293 Şi numai Dumnezeu ţine această cheie! El a exprimat acelaşi lucru într-o Scriptură anterioară acolo cu un timp în urmă când am citit-o, când El a zis, "Cine spun oamenii că sunt Eu Fiul omului?"

E-294 Şi Petru a zis, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu."

E-295 El a zis, "Ferice de tine Simon, un fiu al lui Iona. Carnea şi sângele nu ţi-au descoperit aceasta. Tatăl Meu care este în Cer! Pe această descoperire aici, numai, Eu voi zidi Biserica Mea. Porţile iadului nu vor birui împotriva ei." Vedeţi? Acum voi vedeţi?

E-296 Astfel de aceea nu există nici o şcoală, nici teologi, nici învăţături ale Bibliei printre ceva şcoală, care cunoaşte ceva despre Acesta. Ei nu pot cunoaşte nimic despre Acesta. Este imposibil ca ei să cunoască ceva despre aceasta. Dumnezeu a ascuns înţelegerile, de a cunoaşte Aceasta, tocmai de la învăţătorii aleşi şi orice altceva.

E-297 Este o afacere personală, individuală cu persoana, că Cristos le este descoperit.

E-298 Şi dacă tu zici, "El mi-a fost descoperit," şi apoi Viaţa lui Cristos produsă aici în Biblie, aceeaşi Viaţă care este în El, nu Se produce în tine, atunci tu ai descoperirea greşită.

E-299 Dacă eu pun o viaţă a unui dovleac în viaţa unui pom de păr, el va rodi dovleci. "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte." Exact corect. Şi dacă mai întâi, voi puneţi un pom afară, o viţă de vie, şi ea rodeşte o grămadă de struguri; prima mlădiţă pe care o pune afară, a rodit struguri, următoarea a rodit lămîie, iar următoarea a rodit pere, următoarea a rodit mere, acolo este un fel de afacere altoită înăuntru acolo, care-şi rodeşte propria ei viaţă. Fiecare denominaţiune va rodi viaţă din ea însăşi. Dar dacă acea viţă originală pune vreodată afară o altă mlădiţă, ea va rodi struguri aşa cum a făcut de prima dată.

E-300 Şi dacă Viaţa-Viaţa lui Isus Cristos va da vreodată un alt trup de credincioşi, el va rodi roada pe care a rodit-o primul. Ei vor scrie o Carte a Faptelor în spatele ei, deoarece Ea va fi la fel, aceeaşi Viaţă. Vedeţi ce vreau să spun? Voi doar nu vă puteţi îndepărta de la aceasta. Este Viaţa lui Cristos în voi, fiind injectată în voi, prin Duhul Sfânt Însuşi trăind Viaţa Lui prin voi.

E-301 "Conducători orbi ai orbilor!" Observaţi, Dumnezeu deţine această cheie, singur. Nici un teolog nu vă poate spune; Aceasta nu este cunoscută. Aceasta este ascunsă de la ei. Ei nu ştiu nimic despre Aceasta.

E-302 Astfel şcolile, când voi ziceţi, "Eu am un Ph., LL.D.," voi faceţi numai... Pentru mine, şi, eu cred, şi pentru Dumnezeu şi pentru orice credincios adevărat, aceea înseamnă că voi sunteţi doar cu atât mai departe, voi doar aţi dat înapoi. Dumnezeu nu este cunoscut prin educaţie. El nu este cunoscut prin cum Îl puteţi explica.

E-303 Dumnezeu este cunoscut prin simplitate şi din revelaţia lui Isus Cristos pentru cea mai analfabetă persoană. Vedeţi? Nu teologia voastră. Este o descoperire a lui Isus Cristos. "Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea." Nu sunt acceptate alte pietre, nu sunt acceptate alte lucruri, nici o altă piatră Romană, nici o altă piatră Protestantă, nici o altă şcoală, nici nimic altceva, ci exact pe descoperirea lui Isus Cristos prin Naşterea nouă. El naşte înăuntru acolo, şi El injectează Propria Lui Viaţă, şi viaţa voastră este dusă. Şi Viaţa lui Cristos Se proiectează prin voi, cu întâietatea, către oameni; ca ei să vadă tocmai Viaţa, şi lucrări, şi semne, şi minuni, pe care le-a făcut El, face acelaşi lucru prin voi. Afară de aceea, restul din aceasta nici măcar nu este chemat, deloc. Priviţi marea descoperire a lui Dumnezeu desfăşurându-se!

E-304 Prin lipsa acestei descoperiri este de ce noi avem aşa de multe diviziuni diferite printre noi, şi aşa de multă batjocură. Aşa de multă diviziune printre noi, este din cauză că oamenilor le lipseşte acea descoperire. Vedeţi, le lipseşte descoperirea, învăţătorii.

E-305 Pavel, după marea lui descoperire a lui Cristos, a zis, în Întâi Corinteni capitolul 2. Fiţi siguri să citiţi aceea aşa cum o scrieţi jos. Priviţi! Oh! El a zis, "Eu nu am venit la voi cu înţelepciune." Priviţi la omul acela care avea înţelepciunea, dar priviţi la omul acela care avea pregătirea, "Eu nu am venit la voi cu acel fel de cuvinte." Întâi Corinteni, capitolul 2 din Întâi Corinteni. Oh, eu doresc...

E-306 Ei bine, să o citim. Cum Puteţi să vă ridicaţi un minut şi
să citim doar un verset sau două? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Mi-ar place doar să o citesc astfel ca voi-voi să nu fiţi con-... Aceasta i-ar face chiar pe oamenii pe bandă să se întoarcă înapoi la aceasta, oricum, să le dăm o şansă.

E-307 Întâi Corinteni, capitolul 2. Ascultaţi la acest mare apostol aici, Pavel, slujitorul intelectual al lui Dumnezeu. Să privim aici.
... eu, Pavel, când am venit la voi, nu am venit cu vorbire înaltă... de înţelepciune, declarând către voi mărturia lui Dumnezeu. Eu nu am zis, "Eu, eu sunt Doctor Aşa-şi-aşa." Vedeţi?
Căci eu sunt hotărât să nu cunosc nimic printre voi, decât pe Isus Cristos, şi pe el răstignit.
Şi eu am fost cu voi în slăbiciune, şi în teamă, şi în mult cutremur.
... vorbirea mea şi-şi îndemnarea mea nu a fost cu cuvinte înduplecătoare ale înţelepciunii omeneşti, ci în demonstrarea Duhului şi puterii-a puterii.

E-308 Acolo, vedeţi, acolo este Evanghelia. Vedeţi? Isus a zis, "Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia." Nu a zis, "Mergeţi şi învăţaţi." El a zis, "Mergeţi predicaţi." Cu alte cuvinte, "Demonstraţi puterea, şi aceste semne îi vor urma." Doar învăţătura nu o face. Este nevoie de Duhul actual Însuşi să demonstreze aceste semne. Vedeţi? Ascultaţi la aceasta.
Ca credinţa voastră să nu stea în înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu.

E-309 Oh, Doamne! Vedeţi, să schimbe omul! Nu în ce pot eu explica, şi să spun, "El nu este acelaşi," când El este acelaşi. Dacă eu fac aceea, aceasta arată, pentru mine, ea-ea... Cu siguranţă, un om să-mi spună aceea, mi-ar arăta că el nu are descoperirea, descoperirea întreită a lui Dumnezeu. Vedeţi? Acum, şi...
Totuşi în slăbiciune... printre voi care sunteţi desăvârşiţi: totuşi nu cu înţelepciunea lumii, dar a prinţilor lumii acesteia, care au ajuns de nimic:
Ci noi vorbim înţelepciunea lui Dumnezeu în... taină, (vedeţi, taina întreită a lui Dumnezeu) tocmai înţelepciunea ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o înainte de lume spre slava noastră:
Care nici unul din prinţii acestei lumi nu o cunoştea: nici unul din preoţi, rabi-rabini... (scuzaţi-mă) ... sau ceva, nu ştiau nimic despre aceasta; căci dacă ar fi cunoscut-o ei, ei nu l-ar fi răstignit pe Domnul slavei.

E-310 Voi aţi zis, "Tu eşti greşit despre rabini şi predicatori acolo." Cine L-a răstignit? Aha.

E-311 Oh, înainte şi înainte şi înainte, am putea să mergem. Citiţi-o, vedeţi, înainte, economisim timp, deoarece noi avem doar... Nu se face încă târziu, însă noi avem încă multe de spus aici dacă Domnul ne va ajuta acum. Lipsa acesteia acum...

E-312 Şi Pavel, acest mare om intelectual, niciodată nu a încercat să-şi exprime termenii lui mari teologici la oameni. El a acceptat smerit Cuvântul Domnului, şi el a trăit Cuvântul aşa încât Acesta s-a exprimat prin el. El a trăit aşa-aşa de evlavios încât ei au văzut pe Isus Cristos în el, aşa de mult, încât ei au vrut ca batista lui, să o ia şi să o pună peste bolnavi. Acolo este Viaţa lui Cristos.

E-313 Acum priviţi că unii spun, "Oh, bine, voi vedeţi, Ilie a făcut aceea, cu mult timp în urmă, şi-a pus toiagul; dar, oh, acelea au fost zilele lui Ilie." Acum, lumea a gândit aceea. Preoţii intelectuali şi alţii, şi bisericile din acea zi, au gândit aceea.

E-314 Dar pentru credincioşii aceia, ei au ştiut altfel. Ei au văzut descoperirea lui Cristos care era în Ilie, acelaşi lucru care era în Pavel, exprimând acelaşi fel de Viaţă, deoarece el era un profet. Vedeţi? El a prezis lucruri care s-au întâmplat exact în felul cum au fost, şi ei au ştiut că aceea era indentificarea lui Dumnezeu a unui profet. Şi ei au ştiut că el era profetul lui Dumnezeu. Voi nu puteaţi să-i clătinaţi de la aceasta, deloc. Chiar când ei l-au văzut pe Petru prevestind lucrurile acelea care s-au împlinit, ei au zis, "Să treacă doar umbra lui peste mine." Amin! Aceea este Biserica. Aceia sunt cei care o cred. Da, domnule. Aceasta a fost descoperită prin...

E-315 Păi, a spus Pavel, "Pentru că eu-eu am un Ph., LL.D., şi aşa mai departe, ei mă cred"? Nu. El a zis, "Eu am uitat toate lucrurile acelea, înţelepciunea omului." A zis, "Eu trebuia să mor, şi Îl cunosc în puterea învierii Lui. La aceea am venit eu la voi, cu o demonstrare a puterii lui Dumnezeu."

E-316 Ce era aceasta? Îl făcea pe Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. Aceleaşi lucrări pe care le-a făcut Isus, Pavel le-a făcut la fel. Şi ei au văzut pe Dumnezeu, marele Tată care a demonstrat în rugul aprins, a demonstrat Aceasta lui Pavel, şi aici Aceasta a fost demonstrată.

E-317 Şi El este acelaşi în fiecare epocă. Felul întreit al lui Dumnezeu, "ieri, azi, şi ţn veci." Ce? Răscumpărător; în Biserica Lui; întâietăţi în Împărăţia care vine. Amin! Voi o vedeţi? Tot aşa de perfect cât poate fi!

E-318 Oh, observaţi! Duhul Sfânt este singurul descoperitor a descoperirii Divine a lui Cristos. Nu există nici o şcoală care să o poată face. Nici un învăţat nu o poate face. Nici un om, cât de bine este educat, cât de evlavios, sau orice altceva, nu există nici un om să o poată face.

E-319 Eu aş putea înţepa tare aici. Câţi sunteţi Creştini, născuţi din nou; ridicaţi-vă mâinile, umpluţi cu Duhul Sfânt? În regulă. Aici mergem atunci. În regulă. Observaţi.

E-320 Şi El o face numai la cei predestinaţi. Asta-i exact. "Toţi acei pe care Tatăl Mi i-a dat vor veni, şi nimeni nu poate veni dacă Tatăl nu Mi i-a dat mai întâi." Vedeţi?

E-321 Priviţi la preoţii aceia, zicând, "Acest Om este Beelzebub. El este un ghicitor. El este un drac."

E-322 Iar femeia aceea mică trecând pe acolo, trăind cu şase bărbaţi; ea a trăit cu cinci, şi l-a avut pe al şaselea atunci. Şi Isus a zis, "Du-te adu-ţi bărbatul, vino aici."
Ea a zis, "Eu nu am bărbat."

E-323 A zis, "Da, tu ai avut şase. Tu ai avut cinci, şi acela cu care trăieşti acum nu este bărbatul tău."
Ea a zis, "Domnule!" Ce? Lumina aceea a lovit Sămânţa aceea.

E-324 Când i-a lovit pe preoţii aceia, ei au zis, "Acest Om este un ghicitor." Vedeţi, nu era Viaţă acolo. Un hibrid, să crească atât de departe ca o organizaţie, dar a murit de acolo înainte.

E-325 Dar această femeie nu a fost un hibrid. A zis, "Domnule, îmi dau seama! " Eu îi pot vedea ochii ei mari frumoşi strălucind în felul acesta, lacrimile curgând pe obrajii ei. A zis, "Domnule, îmi dau seama că Tu eşti un profet. Eu aştept după un Mesia. Şi când acel Mesia vine, El va face tocmai acelaşi lucru. El ne va spune aceste lucruri."
El a zis, "Eu sunt Acela."

E-326 O Doamne! Ea şi-a lăsat găleata. "Aici este El! Veniţi, vedeţi un Om care mi-a spus lucrurile." Ce era aceasta? Lumina aceea a lovit Sămânţa aceea. Viaţa aceea a fost acolo. Ea a venit la iveală.
Acelaşi lucru astăzi!

E-327 Dar teologul va zice, "Acum aşteaptă doar un minut. Eu voi afla dacă Aşa-şi-aşa, Pastorul Moody a zis, sau..."

E-328 Ce are Pastorul Moody de-a face cu aceasta, în această zi? Pastorul Moody a trăit în ziua lui, dar nu acum. Cu certitudine. Luther a trăit în ziua lui, dar nu în ziua lui Wesley. Wesley a trăit în ziua lui, nu în ziua Penticostalilor. Penticostalii au trăit în ziua lor, dar ei sunt departe de Aceasta în această oră. Noi suntem în ultimul ceas. Sigur.

E-329 Organizaţiile lor, şi îndoielnici, dovedeşte că Aceasta nu este acolo. Cuvântul nu a fost niciodată adeverit corect; doar numai în tăria acesteia, seminţe, denominaţiuni. Şi ei fac denominaţiune, apoi pun acele seminţe vechi de buruiană de ipsos înăuntru cu grâul acela original; a murit chiar acolo. Recolta a mers în buruiană de ipsos, corect, mărăcini verzi şi urzici, aha, vedeţi, au mers înapoi la aceea. Ea a murit chiar atunci. Apoi ei au arat câmpul şi au pornit din nou, au plantat ceva Seminţe adevărate, şi unele din ele au răsărit, ea Le-a înăbuşit.

E-330 Dar apoi, Dumnezeu a zis, în aceste zile din urmă El va aduce afară un popor spălat în Sângele Său, şi ei au fost predestinaţi să fie acolo. Ei trebuie să fie acolo. Dumnezeu a zis aşa. Şi Acesta va descoperi... Şi tocmai semnul, "Eu voi tri-..." Maleahi 4, şi ce va face el, "reaşează din nou," aduce înapoi, în zilele din urmă, aceste lucruri mari pe care le-a promis El, va aduce descoperirea. Ce este să... Ce trebuie el să facă, Maleahi 4? Era să aducă înapoi Credinţa părinţilor, la copii. Vedeţi? Asta-i adevărat, să aducă acelaşi lucru, acelaşi
Stâlp de Foc, înăuntru pe scenă; aceleaşi semne, aceleaşi minuni, acelaşi Isus; făcându-L acelaşi, predicându-L acelaşi, dovedindu-L acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-331 "Eu voi restitui," zice Domnul, "toţi anii pe care viermele Metodist, şi viermele omidă, şi cel Baptist, şi cel Catolic; şi toţi viermii aceia au mâncat acea, Credinţa aceea în jos, până când a devenit un butuc denominaţional unde nu au mai rămas seminţe înăuntru acolo. "Dar Eu voi restitui din nou," zice Domnul, "toţi anii." Ce? "Toate semnele şi minunile pe care ei le-au părăsit. Eu voi duce aceasta iarăşi drept înapoi la acel Pom original, şi Eu voi restitui Aceasta," zice Domnul. Profetul acela era un profet adeverit. Cuvintele lui trebuie să se împlinească. Amin.

E-332 Duhul Sfânt, singur, este descoperitorul descoperirii Divine a lui Cristos, şi a fost în toate epocile. Amintiţi-vă, toate epocile! La cine a venit Cuvântul Domnului? La profet, numai. Aceea este corect. Este adevărat? Iar profetul trebuia să fie adeverit, mai întâi. Nu pentru că el a zis că era un profet; pentru că el a fost născut un profet, şi dovedit să fie un profet, şi tot ce spunea el era exact cu Cuvântul şi se împlinea, atunci toate celelalte le lăsa să treacă. Vedeţi? Aceasta era, Cuvântul Domnului a venit numai prin Duhul Sfânt. Biblia a zis, "Oamenii din vechime, mânaţi de Duhul Sfânt, vedeţi, au scris Cuvântul."

E-333 Priviţi. Ioan Botezătorul niciodată nu l-ar fi cunoscut pe Isus dacă nu era Duhul Sfânt ca să-L arate. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-334 Ioan Botezătorul, acel mare profet care a apărut, şi a zis, "Există Unul care stă printre voi chiar acum. Şi un Om obişnuit stând aici pe undeva, acela-i Mielul lui Dumnezeu." Ioan a zis, "Atunci am mărturisit. Eu mărturisesc. Am văzut Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, coborând din Cer ca un porumbel, şi El a mers asupra Lui. Şi un Glas a zis, 'Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea."'
Ce era aceasta? Duhul Sfânt a zis, "Eu Îl voi arăta."

E-335 Acela-i singurul fel prin care voi Îl veţi cunoaşte astăzi, singurul fel prin care voi veţi obţine tripla descoperire a lui Dumnezeu, este din cauza Duhului Sfânt. Şi singurul fel cum poate fi vreodată, este ca voi să fiţi predestinaţi să o vedeţi. Dacă nu, voi niciodată nu o veţi vedea. Dacă voi nu sunteţi predestinaţi să o vedeţi, voi niciodată nu o veţi vedea; deoarece Lumina aceea poate străluci iar voi veţi pleca şi vă bateţi joc de ea, şi o explicaţi eronat, prin vreo explicaţie intelectuală. Când tocmai Dumnezeu, Însuşi, manifestându-Se şi dovedind-o, vedeţi, dar, dacă nu este ca voi să o vedeţi, voi nu o veţi vedea.

E-336 Dumnezeu niciodată nu a zis doar, "Eu îl voi alege pe acesta, aleg pe ace la," dar El ştia prin a Lui... Motivul că El a putut predestina, este deoarece El este infinit, şi El-El cunoaşte fiecare... El este infinit, astfel de aceea El a cunoscut fiecare lucru. El a cunoscut sfârşitul, şi putea spune sfârşitul de la început. El este Dumnezeu. Dacă El nu poate face aceea, El nu este Dumnezeu. Da, domnule. El este infinit. În regulă.

E-337 Ioan niciodată nu L-ar fi cunoscut, nu, domnule, dacă Duhul Sfânt nu l-ar fi arătat. Vedeţi cum ascunde Dumnezeu taina Lui de cei înalţi, învăţaţi şi fiecare lucru? Priviţi, fiecare din oamenii aceia... ? ... Şi simplitatea o descoperă la care El i-a predestinat să o vadă. Priviţi aici! Ceilalţi stând alături şi nici măcar nu au văzut porumbelul, ei nu au auzit nici un Glas, pentru că acesta a fost trimis numai la Sămânţa predestinată. Predestinaţi! Cu certitudine, erau predestinaţi!

E-338 Păi, Isaia, cu şapte sute şi doisprezece ani înainte de a se naşte El, în Duhul, s-a ridicat afară din aceste simţuri umane, şi a zis, "Există un Glas al unuia care strigă în pustie, 'Pregătiţi calea Domnului, şi faceţi-I cărarea."'

E-339 Apoi, dacă Isaia a putut să o vadă, nu a putut Maleahi să vadă acelaşi lucru pentru un ultim profet predestinat, pecetluirea tuturor profeţilor din Vechiul Testament, acel principal... acel mare profet care stătea acolo la sfârşitul epocii? Vedeţi? El spune că aceasta este predestinat! Desigur, el era. Maleahi l-a văzut, de asemeni.

E-340 Isus a zis, "Dacă puteţi s-o primiţi, acesta este acela despre care s-a vorbit, 'Eu trimit pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele,' Maleahi 3, 'să pregătească calea înaintea Mea."' Vedeţi? Sigur, el a fost predestinat să vadă mesajul acela. Nu-i de mirare că el a putut privi acolo şi să vadă acel porumbel coborând, Lumina aceea care a fost în pustie cu Israel, venind, mişcându-se în jos.

E-341 Dumnezeu Însuşi, zicea, "Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea să locuiesc." Dumnezeu şi omul devenind Unul.

E-342 "Eu mărturisesc," a zis Ioan, "Eu L-am privit, pe singurul născut din Tatăl. Eu sunt un martor la aceasta." Amin!

E-343 Ia te uită. Simplitate! Cu un predicator bătrân, tatăl lui; tatăl lui era un mare teolog, voi ştiţi, el a ieşit dintr-o şcoală. Se părea că el ar fi trebuit să meargă înapoi la denominaţiunea tatălui său. Aceea nu ar fi fost voia lui Dumnezeu.

E-344 Când Dumnezeu l-a atins la naşterea lui acolo în urmă, şi el a primit Duhul Sfânt cu trei luni înainte de a fi născut. Da, domnule. Când Maria s-a dus acolo sus, şi micuţul Ioan era în vârstă de şase luni, în pântecele mamei lui, şi niciodată nu a... Muşchii aceia mici încă nu s-au mişcat. Şi Maria s-a temut... Muşchii aceia mici creşteau, dar ea nu putea simţi nici o viaţă, Elisabeta, mama lui, adică. Şi când Maria a venit sus şi a apucat-o, şi a îmbrăţişat-o, şi-a pus braţele, şi-a pus mâinile peste ea. Vedeţi? Şi a zis, "Dumnezeu mi-a vorbit, şi eu voi avea un bebeluş, de asemeni."
"Sunteţi tu şi Iosif căsătoriţi?"
"Nu."
"Maria, cum poate fi aceasta?"

E-345 A "Duhul Sfânt mă va umbri, şi acolo va fi creat în mine. Şi eu Îi voi pune Numele 'Isus.' El va fi Fiul lui Dumnezeu."

E-346 Şi îndată ce cuvântul acela 'Isus' a fost vorbit, micuţul Ioan a început să sară, şi să strige, şi să sară în jur în pântecele mamei lui.

E-347 Ea a zis, "Binecuvântat fie Domnul Dumnezeu! Căci de unde vine mama Domnului meu? Mama Domnului meu!" Oh, Doamne! "De unde vine mama Domnului meu? Căci, îndată ce a ajuns salutul tău în urechile mele, bebeluşul meu a săltat în pântece, de bucurie."

E-348 Nu-i de mirare că el nu a vrut seminar, ceva cu care să-l îndoctrineze cu una, alta. El a avut o slujbă importantă. El era un om al pustiului, a plecat afară în pustie şi a aşteptat. Dumnezeu i-a spus acolo afară, a zis, acum, şi i-a descoperit. Oh, acolo este descoperirea voastră din nou! "Şi eu vă voi spune Cine este El. Tu eşti un profet. Cuvântul este la tine. Tu ştii cine eşti. Tu trebuie să vii." Aceea răspunde la o întrebare de duminica trecută. Vedeţi? "Tu ştii cine eşti, Ioane. Dar stai în tăcere; să nu spui nimic. Mergi acolo afară. Şi când îl vezi pe acest Unul, acolo va fi un semn care vine din Cer, ca o Lumină, un porumbel va coborâ. Acela va fi El când tu Îl vezi."

E-349 Acela-i motivul, când Isus a mers afară în apă, Ioan a privit acolo şi a văzut porumbelul acela coborând, el a zis, "Iată Mielul lui Dumnezeu! Acolo este El! El este Acela care va lua păcatul lumii."

E-250 Isus a ieşit drept afară din apă, la el. Acei doi ochi ai lui Ioan au întâlnit cei doi ochi ai lui Isus. Ei erau verişori ai doilea, după trup. Maria şi Elisabeta au fost verişoare primare. Ochii lor s-au întâlnit unii cu alţii. Acolo era Dumnezeu şi profetul Lui, amin, stând acolo.

E-351 Ioan a zis, "Eu am nevoie să fiu botezat de Tine. De ce vii Tu la mine?"

E-352 Isus a zis, "Îngăduie să fie aşa acum, dar, aminteşte-ţi, aşa ni se cuvine să împlinim toată neprihănirea."

E-353 De ce a făcut-o Ioan? Pentru că El era Jertfa. Ioan era un profet, el ştia; iar jertfa trebuia să fie spălată înainte ca Aceasta să fie prezentată. Oh! Oh! Şi el L-a îngăduit, şi el L-a botezat.

E-354 Şi când el a făcut-o, iată, Cerurile s-au deschis, oh, Doamne, şi acel porumbel a coborât peste El, şi un Glas a zis, "Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi place să locuiesc înăuntru." King James o pune, "în Care-Mi place să locuiesc." Astfel este doar în orice fel vreţi voi să o întoarceţi, acelaşi lucru, "locuiesc înăuntru," sau... "Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi place să locuiesc," sau, "să locuiesc înăuntru," oricare vreţi să o puneţi, acelaşi lucru. În regulă.

E-355 Noi vedem că aceasta i-a fost descoperit. Alţii stând acolo nu au auzit nimic despre aceasta. Duhul Sfânt, singur, o descoperă.

E-356 Tot la fel când El Se descoperă lui Pavel, o altă Sămânţă predestina tă.

E-357 Acolo era Pavel mergând în jur, el ar fi putut spune, "Dacă eu apuc grupul acela, îi voi sfâşia în bucăţi, deoarece eu sunt Doctor Saul. Eu am crescut sub Gamaliel. Eu vin de la Moody Bible..." sau vreo alta, vedeţi. "Eu, eu sunt un învăţat. Eu ştiu despre ce vorbesc. Eu voi sfâşia grupul acela de holy rollers în bucăţi. Şi eu îţi spun, mare părinte sfânt, tu să-mi dai doar permisiunea să merg acolo jos, şi eu voi aresta pe fiecare din gălăgioşii aceia jos acolo. Toată treaba aceasta de vindecare Divină, noi o vom opri."
A pus-o în buzunarul lui, a zis, "Eu sunt pe drumul meu în jos."

E-358 Şi în ziua aceea, vai, pe la ora unsprezece din ziuă, o-o Lumină i-a strălucit în faţă, şi el a căzut la pământ.

E-359 De ce? El era o Sămânţă predestinată. Dumnezeu a zis, "Eu l-am ales. Da. Şi Eu îi voi arăta ce lucruri mari va suferi el pentru Numele Meu. Eu îl voi trimite la Neamuri, şi-l vor face de ocară în fiecare fel în care ei pot fi-fi de ocară, dar totuşi el va purta Numele Meu."

E-360 Pavel a coborât, apoi, până când şi-a avut toate lucrurile bisericeşti tăiate jos de pe el, jos în partea din spate a pustiei, timp de trei ani şi jumătate. Acolo jos în Arabia, până când a învăţat Cuvântul, şi Cuvântul a devenit el. Şi el a devenit un prizonier; aici el a venit înapoi în lanţuri de dragoste! "Toată experienţa mea de seminar s-a dus! Eu sunt un prizonier al lui Isus Cristos. Amin! Filimon, fratele meu, eu sunt un prizonier al lui Isus Cristos. Eu pot să vorbesc şi să spun numai ce-mi spune El."

E-361 Dumnezeu are nevoie de prizonieri astăzi care să vă faceţi prinşi de voia Lui, pentru Cuvântul Lui.

E-362 Aceea este ce era Pavel. Nu contează cât de mult intelectual a învăţat el, el l-a cunoscut pe Dumnezeu prin descoperire. Da, domnule. Intelectualul a plecat cu totul afară din afacere atunci, când a venit descoperirea; care, pe această piatră Biserica este zidită. Da, domnule. Observaţi, el era o Sămânţă predestinată.

E-363 Duhul Sfânt, singur, vă arată Cine este El. Nu există nici un om; ei vă vor face, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," şi toate celelalte, din aceasta. Vedeţi? Dar Duhul Sfânt Îl v-a descoperi ca Domnul Dumnezeul Cerului manifestat, că acela este, oh, El!

E-364 Acum observaţi. Nu profeţi, nu regi, nici nimic altceva; dar aici, pentru prima dată, Dumnezeu a fost descoperit în Cristos, în plinătatea Dumnezeirii trupeşte, în trup uman. Aceea este descoperirea. Oh, Doamne! Am să vă cânt un verset acum.
Naţiunile se fărâmă, Israel se trezeşte, (nu-i aşa?)
Semnele pe care profeţii le-au prezis;
Biserica Neamurilor într-o denominaţiune, zilele lor sunt numărate, cu dureri împovărate;
"Întoarceţi-vă, O risipiţilor la ai voştri." Voi sunteţi daţi afară de la ei.
Ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor eşuează de frică;

E-365 Toate glumele lor de Hollywood nu o acoperă. Ca un băieţel care fluiera, trecând pe lângă cimitir noaptea. Vedeţi?
Fiţi plini cu Duhul, lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape!
Profeţii falşi mint, Cuvântul lui Dumnezeu ei îl neagă,
Că Isus Cristosul este Dumnezeul nostru; (aceasta-i adevărat)
Această generaţie dispreţuieşte descoperirea lui Dumnezeu,
Dar noi umblăm unde apostolii au călcat.
Ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor eşuează de frică;
Fiţi plini cu Duhul, lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape!

E-366 Primeşte descoperirea, frate. Această generaţie, dispreţuieşte descoperirea lui Dumnezeu! Vedeţi? Profeţii falşi fac aceea. "După roadele lor îi veţi cunoaşte." Ei sunt-ei sunt hibrizi. Ei sunt încrucişaţi într-o organizaţie; în loc de Cuvântul lui descoperindu-Se Doamne!

E-367 Ne-am putea opri aici, dar dacă... noi o luăm din nou când vin înapoi, dacă voi vreţi. Acum există... Voi vreţi să mergem înainte? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Aceasta depinde de voi, dacă voi vreţi, vedeţi. Doar puţin... mă voi grăbi, aşa, dar iau timp suficient ca voi să... Voi aveţi puţin timp să vă odihniţi, după aceasta. În regulă.
La fel, observaţi. Acea Sămânţă predestinată!

E-368 Duhul Sfânt, singur, vă arată Cine este El; nici profeţi, sau împăraţii Lui. Şi aici Dumnezeu este manifestat în trup. Aici este plinătatea. El este descoperit complet şi făcut cunoscut lumii. Oh, Doamne!

E-369 Priviţi pe Muntele Transfigurării, când mărturia lui Dumnezeu Însuşi, "Acesta este Fiul Meu preaiubit. De El să ascultaţi!" Acolo stătea Moise reprezentând legea. Acolo stătea Ilie reprezentând profeţii. Dar el... Ei au murit, şi El a zis, "Acesta este Fiul Meu preaiubit. Ascultaţi de El!" Acolo erau trei reprezentaţi acolo; legea, profeţii, şi Mo-... şi Cristos. Şi El a zis, "Acesta este El." Dumnezeu, deplin; nu manifestat în profeţi, nu manifestat prin lege; ci manifestat în Cristos, El este.

E-37

E-371 Ştiţi! Plinătatea Dumnezeirii s-a făcut cunoscută. Acest secret al tainei este acum descoperit, că Dumnezeu este manifestat. Dumnezeu şi omul au devenit Unul, Omul uns, Cristos! Ce înseamnă Cristos? "Cel uns," cel Uns care a fost uns cu plinătatea Dumnezeirii trupeşte. Oh, Doamne! Cum pot oamenii să se îndoiască de aceasta?

E-372 Unde odată, parţial, Moise L-a avut; parţial, David L-a avut; oh, Doamne, dar aici El este manifestat în plinătate, Divinitatea Însuşi stând pe pământ. Dumnezeu, în plinătatea Lui, să moară pentru păcatul oamenilor, ca El să poată aduce la Biserica Lui o Viaţă sfinţită; ca El să poată avea întâietatea, în plinătate, în Biserica Lui, să manifeste fiecare promisiune în aceste zile din urmă, care El le-a promis pentru aceste zile din urmă. Vedeţi? Ce era...

E-373 Ascultaţi acum. Voi ascultaţi? Acum doar pişcaţi-vă puţin acum. Vedeţi? Priviţi.

E-374 Pentru ce a fost Isus manifestat? Să arate pe Dumnezeu. El era Dumnezeu. El trebuia să fie; nimeni nu putea să moară, nici un profet nu putea să moară. El era Dumnezeu. El era Dumnezeul profeţilor. El era profeţii. El era împăraţii. El era istoria. El era Acel care trebuia să vină. Cel ce era, Cel care este, şi Cel care trebuie să fie în această zi; acelaşi ieri, azi, şi în veci. El a fost manifestat pentru scopul acela.

E-375 Şi prin scopul acela El a realizat o Biserică, ca El, plinătatea lui Dumnezeu, să poată aduce la împlinire fiecare Cuvânt promis de Dumnezeu în aceste zile din urmă; când El obţine întâietăţile, întâietate în Biserică, poziţia, locul Lui în Biserică. Isus a zis, "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el; chiar mai mult decât aceasta va face el, căci Eu mă duc la Tatăl Meu." Vedeţi, acela era scopul Lui. Acolo era manifestarea. Şi acum, astăzi, El vrea să obţină pe cineva care o poate vedea aşa, ca ei să poată lăsa Cuvântul...

E-376 Vedeţi, Isus astfel a văzut-o aşa, era aşa de perfect născut pentru ziua aceea, până când Dumnezeu a exprimat fiecare mişcare pe care a făcut-o El. El era descoperirea lui Dumnezeu; Dumnezeu, descoperit.

E-377 Acum El a sfinţit, cu Duhul şi Sângele Său, o Biserică, ca El să poată face fiecare promisiune în această zi din urmă să fie descoperită. Acum, vedeţi, El putea merge în urmă şi să ia ceea ce au lăsat afară ceilalţi oameni aici, în zilele din urmă, şi prin Duhul Lui Sfânt descoperă toată taina celor Şapte Peceţi. Vedeţi, El Se exprimă. Acela-i scopul Său. De aceea a murit El. Aceea este a doua parte din manifestarea Lui întreită. Întâi, să Se exprime în Cristos, apoi să Se exprime prin Biserică. Şi acelaşi lucru, Cristos era Cuvântul, iar Biserica devine Cuvântul când ea lasă Cuvântul să meargă prin ei.

E-378 Dar când ei acceptă o denominaţiune hibridă, cum poate merge Cuvântul prin ea? Este legată la pământ, atunci ea cauzează un scurt şi arde o siguranţă. Vedeţi?

E-379 Dar când curentul curge liber, Cuvântul lui Dumnezeu, El Se exprimă. "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." Şi în zilele din urmă se va împlini. "Iată Eu vă trimit pe Ilie profetul, şi el va întoarce inimile-copiilor înapoi la Credinţa părinţilor."

E-380 Şi înăuntru acolo, va exista un timp care vine când El Se poate exprima în plinătatea Dumnezeirii Lui, Divinitatea, prin Biserica Lui, să aibe întâietatea în această Biserică. Oh, Doamne! Ce? Omul uns; acum poporul uns; oh, Doamne, să aducă înapoi Mireasa unsă şi Mirele. Uns prin (de ce?) a accepta ce a refuzat Eva, şi Adam; venind înapoi cu ungerea Cuvântului, deoarece El a zis, "Cuvântul Meu este Duh." Vedeţi, uns cu Cuvântul. Ceea ce a refuzat Eva, El vine înapoi şi noi acceptăm.

E-381 Vedeţi cum acea stare hibridă, din nou, întocmai exact ce el i-a făcut lui Eva.

E-382 El i-a spus Evei, "Să nu faci tu aceasta, şi să nu faci tu aceea; şi tu poţi face aceasta, şi aceea."

E-383 Iar Satan a zis, "Oh! Tu ştii..." Dar ea s-a întors şi a ascultat de el.

E-384 Dar Eva în ziua din urmă nu va face aceasta, căci Ea este predestinată să nu o facă. Da, domnule. Dumnezeu are să o facă. El ştie. El o va avea. El a zis că a Lui, pată... "Biserica va fi acolo fără pată sau o zbârcitură." Ea va sta acolo în splendoarea Lui, Cuvântul Lui manifestat.

E-385 Ea va fi un însemn pentru lume. Ea va fi un ex-... Ea va fi ceva pentru lume încât lumea poate privi şi să zică, bine, restul lumii zice, "Ah, ea este o holy-roller. Ea este verişoară a doua. Ea nu aparţine de grupul nostru." Eu o ştiu. Acela-i un lucru bun, înţelegeţi. Ea, ea aparţine la acest Grup de aici sus.

E-386 Un om a zis zilele trecute, către mine, stând şi vorbind, el a zis, "Ei bine, la ce denominaţiune aparţii tu?"
Am zis, "Nici una." "Ce?"
"Nici una." Am zis, "Eu aparţin la o Împărăţie."
"Ei bine, cum aderi tu la aceea?"
"Tu nu aderi la ea. Tu eşti născut în ea." Aha.
"Ce Împărăţie este aceea?"
Am zis, "Trupul tainic al lui Isus Cristos."

E-387 "Printr-un singur Duh noi suntem botezaţi în acest Trup," născuţi din Duhul Lui, atunci noi aparţinem la o Împărăţie. Şi vieţile noastre nu sunt de Americani, noi nu suntem Germani, noi nu suntem nimic; noi suntem Creştini. Noi suntem stabiliţi, şi umblăm în Duhul, un rob al dragostei, de la lucrurile lumii. Şi drepturile noastre pentru lume, le-am vândut şi am cumpărat această Perlă de Mare Preţ, şi umblăm şi lăsăm Duhul Sfânt să Se manifeste. Aceea este ceea ce este Biserica Lui adevărată. Aceea sunteţi voi, sau ceea ce sunt eu, dacă ne lăsăm pe noi înşine să mergem şi să slujim pe Dumnezeu, şi prin Cuvântul Lui, şi nu prin ce spune ceva crez.

E-388 Observaţi, Omul uns, Cristos Însuşi aici, O Dumnezeule, este făcut cunoscut. Dar acum... Priviţi! Dar, dar acum (de ce?) El are întâietatea. Dumnezeu deplin manifestat, în Isus Cristos, marele secret al lui Dumnezeu al descoperirii Lui.

E-389 Această mare Lumină de descoperire a orbit întotdeauna înţelepciunea acestei lumi.

E-390 În zilele lui Isus Cristos, când El era aici pe pământ, ei-ei i-au orbit. Ei au zis, "Păi, tu te faci chiar Dumnezeu! Tu te faci egal cu Dumnezeu!" El nu era numai egal cu Dumnezeu; El era Dumnezeu Însuşi. Vedeţi? Vedeţi, ei nu au priceput. Şi fiindcă veni vorba, unii din voi aţi putea...

E-391 Am auzit infideli odată spunându-mi că Isus nu a spus niciodată că El era Fiul lui Dumnezeu. El sigur a spus. El cu certitudine a spus. Voi doar nu vă cunoaşteţi Biblia. Ce a spus El femeii de la fântână? Vedeţi? Ce i-a spus El?

E-392 "Eu ştiu că Mesia vine. Şi când El vine, El va face aceste lucruri."
El a zis, "Eu sunt Acela, care vorbeşte cu tine." Şi către Pavel, de asemeni, şi alţi diferiţi. Observaţi. Dar acum Biserica are întâietatea.

E-393 Marele secret al lui Dumnezeu a orbit întotdeauna înţelepciunea lumii. Ei nu-l pot pricepe. Ei doar nu-l înţeleg. Satan nu-l înţelege. Nici unul din restul din ei nu-l înţeleg, ci numai aceia care sunt predestinaţi să-l înţeleagă, cum Dumnezeu şi Cristos sunt Unul. Ei Îl vor face trei de fiecare dată. Vedeţi? Ei o vor face cu siguranţă.

E-394 Observaţi, următorul, al doilea, Cristosul manifestat în voi, nădejdea slavei. Acel mare, Dumnezeu manifestat în Cristos; acum Cristos manifestat în voi.
Ne vom grăbi.

E-395 Priviţi! Ceea ce era odată marele secret al lui Dumnezeu, marele secret tainic în gândul Lui, este acum pus în inimile credincioşilor, care este, Trupul lui Cristos. Ceea ce era odată marele secret al lui Dumnezeu în gândul Lui, înainte de întemeierea lumii, se manifestă acum. Gândiţi-vă la aceasta! Vedeţi? Oh, Doamne! Oh, eu sunt...

E-396 Eu sunt sigur că noi nu, noi nu o pricepem. Păi, eu-eu nu o pot vedea în felul cum s-ar cuveni, şi-şi eu sunt sigur că nici voi. Vedeţi?

E-397 Dar marea taină a lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeul Etern a avut ca o taină, a fost acum desfăşurată în Isus Cristos, apoi dată drept în jos la Biserica Lui. Ceea ce a fost odată în gândirea lui Dumnezeu este acum în Trupul lui Cristos. Isus făcând dragoste Bisericii, Mireasa Lui, şoptindu-i secrete Ei.

E-398 Voi ştiţi cum îi spuneţi voi soţiei voastre lucruri, voi ştiţi, fetiţa mică cu care urmează să vă căsătoriţi. Tu o iubeşti aşa de mult, încât tu îi spui secretele, şi o aduci alături de tine, şi te iubeşte şi fiecare lucru. Voi ştiţi cum este aceasta.

E-399 AAşa este cum Dumnezeu, Cristos, îi face Bisericii. Vedeţi? El Îi face cunoscute secretele, doar secretele. Nu acestea care flirtează; eu vreau să spun Soţia Lui. Vedeţi? În regulă. Acum priviţi. Nu. Prin a avea descoperirea secretului Său făcut cunoscut lor, prin harul Său! Cum harul lui Dumnezeu!
Oameni, eu o ştiu... Eu sper că nu vă gândiţi că aceasta sună personal, la un-un grup de oameni, sau aceasta, aceea; dar secretul pe care-l împărtăşeşte Dumnezeu cu întreaga Biserică, dacă ei l-ar primi măcar. Vedeţi? Aceasta nu înseamnă doar eu sau doar voi. Aceasta înseamnă Biserica, în care El-El încearcă să intre.

E-400 Şi voi ziceţi, "Păi, de ce nu primesc ei aceasta?" Ei nu o pot primi. El a zis, iarăşi, El a zis aceste lucruri. "Şi cum pot ei?" Deoarece Isaia a zis că ei nu pot să o vadă. Vedeţi? Şi El întotdeauna a zis...

E-401 Profetul Pavel a spus, "În zilele din urmă oamenii vor fi încăpăţânaţi, trufaşi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, încălcători de cuvânt, acuzatori falşi, neînfrânaţi, şi dispreţuitori ai celor care sunt buni; încăpăţânaţi, trufaşi, vedeţi; având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i Puterea; de la aceştia să vă depărtaţi. Căci aceştia sunt felul care merg din casă în casă, şi călăuzesc femeile slabe, călăuzite cu diferite pofte," cu pantaloni scurţi, şi păr scurtat, şi toate celelalte. "Călăuzite cu diferite pofte, şi zic, 'Este în ordine. Oh, ei sunt nebuni acolo afară. Nu acordaţi nici..."' Vedeţi? "Niciodată nu sunt în stare să vină la cunoştinţa Adevărului. Şi aceşti oameni I s-au împotrivit, cum Iane şi Iarnbre s-au împotrivit lui Moise," în stare să producă o biserică, şi să producă un grup de oameni. Da, domnule.

E-402 "Dar nebunia lor va fi manifestată," când Isus îşi ia Mireasa Lui şi o pune aici sus, şi a zis, "Aceasta este Ea," şi El se îndepărtează cu Ea. Aceasta este adevărat. Iar nebunia lor va fi făcută cunoscut.

E-403 Priviţi la a avea descoperirea acestui secret făcută cunoscut lor prin harul Său! Priviţi! Când această mare descoperire, taină descoperită, vă este făcută cunoscut, atunci voi denunţaţi toate lucrurile lumii.

E-404 Acum eu voi veni înapoi încă o dată. Eu aş putea doar tot aşa de bine să o spun. Eu indic înspre ea. Din cauza benzii, şi acelea care se duc dincolo. Această bandă merge prin toată lumea. Vedeţi?

E-405 Voi femeile care pretindeţi că aveţi botezul Duhului Sfânt, şi nu cutezanţa să vă lăsaţi părul să crească; când Biblia condamnă aceasta şi a zis că o femeie... un bărbat are dreptul să-şi lase nevasta în divorţ dacă ea îşi taie părul. Cinstit înaintea lui Dumnezeu, să facă aşa. Biblia a zis, dacă ea îşi taie părul, ea îşi necinsteşte capul. Şi aceasta este una ordinară; doar, voi ştiţi, ce este orice lucru vechi ordinar, ca o femeie chiar să se roage cu părul tăiat. Vedeţi?

E-406 Purtând pantaloni scurţi, şi aceşti pantaloni, şi alte lucruri! Biblia a zis, "Orice femeie care va," (oh, voi ziceţi...) "care se îmbracă cu o îmbrăcăminte care aparţine unui bărbat, este o urâciune înaintea lui Dumnezeu," imoral, murdar, ca un closet vechi împuţit pe undeva. Vedeţi? Oh, Doamne! Spurcăciunea în nările lui Dumnezeu! Şi apoi voi încercaţi să vă rugaţi sau să oferiţi rugăciuni într-un astfel de lucru ca acela? Dumnezeu o refuză, o îndepărtează. Asta-i adevărat.

E-407 "Păi," voi ziceţi, "acum aşteaptă un minut, Frate Branham, tu vorbeşti despre Vechiul Testament."

E-408 El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Aceasta este descoperirea deplină a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu zice odată ceva, El niciodată nu o poate schimba. El întotdeauna o măreşte, nu o schimbă. Legea a fost mărită, nu schimbată. Mărită!

E-409 "'Oricine comite adulter va fi vinovat de moarte,' dar oricine," acum mărită, "priveşte la o femeie să poftească după ea!" El nu a schimbat porunca. El a mărit-o.

E-410 "'Amintiţi-vă de ziua sabatului; ţineţi-o sfântă,"' o zi în săptămână; acum El a mărit-o, "odihna" vine de la ţinerea Duhului lui Dumnezeu. "Învăţătură peste învăţătură, şi rând peste rând; aici puţin, şi acolo puţin. Şi ţineţi tare la ceea ce este bun. Căci cu buze bâlbâitoare şi alte limbi voi vorbi Eu acestui popor. Şi aceea este odihna. Aceea este împrospătarea din Prezenţa Domnului."

E-411 Şi totuşi ei nu au vrut să O asculte, şi au dat din cap şi au plecat, pentru denominaţiunile lor. Aha. "Aceasta este împrospătarea," vedeţi, mărind ziua sabatului; către voi Sabatarienilor şi aşa mai departe. Oh, Doamne! El nu schimbă. El o măreşte. "Iadul şi-a răspândit porţile să-i primească."

E-412 Acum, voi puteţi vedea cum, Mesajul din timpul sfârşitului, de ce este El respins. Voi puteţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, nu denominaţiune, ci descoperirea tainei Lui. Vedeţi, nu denominaţiune. Descoperirea! Dumnezeu nu este cunoscut prin denominaţiune. El este cunoscut prin descoperire.

E-413 Priviţi! Dumnezeu în Trupul Său, Cristos; şi Cristos în Trupul Său, Mireasa. Oh-oh-oh, Doamne! Dumnezeu manifestat în Cristos; Cristos manifestat în Mireasă! Şi aşa cum Dumnezeu a luat din trupul lui Adam, femeia, şi ea a căzut; apoi Dumnezeu a luat din Trupul lui Cristos, carnea Lui, Trupul Lui, care este Cuvântul Lui, şi aduce afară o Mireasă care nu va cădea prin denominaţiune sau crez. Nu, domnule. Dar Ea vine înapoi, cu Cuvântul pur al lui Dumnezeu neamestecat fiind manifestat.

E-414 Eu sper că fiecare om care aude această bandă, şi fiecare femeie va înţelege asta. Vedeţi?

E-415 Ea este a doua Evă, dar Ea nu îşi rupe şi-şi strică fustele Ei de puritate şi sfinţenie, pentru Soţul Ei. Ea va sta cu Cuvântul Lui indiferent de ceea ce spune cineva; voi puteţi avea toate mişcările ecumenice pe care le vreţi, şi toate afilierile.

E-416 Şi ei vor aduce o persecuţie, foarte curând, şi vor închide toate bisericile. Voi vedeţi aceea. Şi biserici ca aceasta, care nu este denominaţiune, ei le vor folosi ca o magazie. Şi dacă vreun om merge şi oferă o rugăciune pentru altcineva care nu aparţine de mişcarea economică, va fi împuşcat pe loc. Aceasta este deja. Acel predicator Luteran, şeful acesteia, a zis aşa. Şi ea este chiar aici. Voi o puteţi citi chiar aici în revista voastră. Asta-i adevărat.

E-417 Nu contează ceea ce spun ei, Biserica aceea va sta devotată în această Lumină. Ea deja a dovedit-o acolo în urmă, şi Ea o va face din nou în faţa fiecărui lucru. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Iar ei, toate mişcările ecumenice şi toate celelalte, vor fi duse. Ea va fi Acolo fără pată sau zbârcitură. Asta-i adevărat. Ea va sta acolo.

E-418 Observaţi, Dumnezeu S-a manifestat în trupul Său, Cristos. Acum voi vedeţi lucrul întreit, frumos?

E-419 Cristos în Trupul Lui, Biserica, adeverind Cuvântul Său promis, cum a făcut Dumnezeu prin Cristos.

E-420 "Cine Mă poate condamna de păcat? Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui, atunci unde Eu am-unde am greşit Eu? Acum voi oamenilor ziceţi că voi o faceţi, voi denominaţiunea acum, acum arătaţi-Mi. Da. Arătaţi-Mi unde greşesc Eu de a fi Mesia. Arătaţi-Mi unde am greşit, asupra unui semn pe care l-a spus Dumnezeu că îl va face Mesia, pe care Eu nu l-am împlinit," El a zis. Vedeţi? Dumnezeu în Trupul Lui.

E-421 Acum Cristos, "Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi." Vedeţi, vedeţi, acelaşi Dumnezeu. Vedeţi? "Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi; mai mult decât acestea, căci Eu Mă duc la Tatăl," Biserica va fi puţin mai mult în Lumină, vedeţi, adeverind Cuvântul Lui promis. Aşa cum Dumnezeu a făcut promisiunile Lui în trupul lui Cristos, tot aşa face Cristos aceleaşi lucrări ale Lui în Trupul lui Cristos, Biserica, vedeţi, acum făcându-şi taina Lui cunoscută Pomului Miresei Sale în ziua din urmă, rodind roadele care au fost în Pom la început.

E-422 Priviţi, pomul produce o mlădiţă, una Luterană. Ce a făcut ea? Când pomul a început să crească, aici vine rodul crescând cu el. Ce s-a întâmplat? Ei au denominat-o. Astfel curăţitorul a venit pe acolo, Tatăl, Soţul, şi a tăiat... ? ... "Aceasta este moartă."

E-423 A venit sus cea Wesleyană; ea a crescut bine în sus. Ce a făcut ea? Rodul a mers drept înapoi în pom din nou, astfel El a tăiat viţa jos, ea moartă.

E-424 Arătaţi-mi una, o biserică... Eu vreau să ştiu. Eu am treizeci şi trei de ani de istorie a bisericii. Arătaţi-mi o dată, un loc, unde vreo biserică s-a organizat vreodată care nu a murit pe loc. Arătaţi-mi un loc unde s-au ridicat ei din nou vreodată, în afară de numai numere şi lucruri, nu o trezire. Vedeţi? Ea nu este acolo. Nu, domnule. Ea este toată dusă.

E-425 Astfel ce a făcut Soţul ei? A venit pe acolo şi a curăţit-o. Vedeţi? Ea a produs rod denominaţional; lămâi pe un pom de portocal, astfel El a curăţit-o jos, înţelegeţi. A adus-o înainte, a menţinut-o.

E-426 Dar unde este inima pomului? Chiar în mijloc. Şi El le-a curăţit pe toate jos, până chiar în vârf...

E-427 El are o Sămânţă aici jos în rădăcină. Ca un pom care este plantat lângă râuri de apă, cel care ia legile şi dragostea lui Dumnezeu în inima lui. "Şi el va fi ca un pom," Psalm 1, "plantat lângă râuri de apă; frunzele lui nu se vor vesteji; la timpul lui el va rodi rodul lui." Şi aici el este chiar...

E-428 Şi unde se coace fructul repede? În vârful pomului. De ce? Lumina este peste el. Amin! Asta-i adevărat. Şi chiar în vârful pomului, în aceste zile din urmă, El rodeşte un Pom Mireasă.

E-429 Acum amintiţi-vă, El este acel Pom al Vieţii, contrar faţă de "sămânţa şarpelui," voi vedeţi. El este acea Sămânţă "Sămânţa femeii," Pomul Vieţii în grădină. "Şi ca să nu-şi întindă mâinile şi să mute acest Pom, ei să fi mâncat acel Pom şi să trăiască pentru totdeauna." Şi El este singurul Pom care poate fi luat, ca voi să puteţi trăi pentru totdeauna. Cuvântul Lui este Viaţă. Şi acela să fie Cuvântul atunci, Cuvântul lui Dumnezeu pe care Eva l-a refuzat în grădina Edenului; atunci aici este Cristos, Cuvântul, manifestat.

E-430 Şi când El a venit pe pământ, El era Pomul Vieţii. Credeţi voi asta? [Adunarea zice "Amin." – Ed.] Şi Roma, ce au făcut ei? El a trebuit să fie tăiat. Şi El a fost pus pe un lemn de dizgraţie, "blestemat este cel ce atârnă de un pom," a devenit un blestem pentru rasa umană.

E-431 Şi acum prin aceea, El aduce înainte un Pom Mireasă, care va fi Pomul Vieţii restituit înapoi la El, ca Soţ şi Soţie în grădina Edenului, ( oh, glorie lui Dumnezeu), prin acelaşi Cuvânt şi acelaşi Dumnezeu manifestat în Soţ şi Soţie, acelaşi Pom Mireasă din nou înapoi.

E-432 Observaţi, făcând aceasta cunoscut! Cum, Doamne, există aşa de mult aici, noi am putea doar să continuăm. Observaţi, Pomul Trupului lui Cristos în grădină, făcând... acum făcându-şi taina Lui cunoscută la acest Pom Mireasă.

E-433 Priviţi, răscumpăraţi prin Cristos, al doilea Adam! Voi credeţi că El a fost? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Mergând înapoi Acasă, la Eden, cu soţia Lui căzută răscumpărată înapoi Acasă din nou. Acela-i Cristos, şi Biserica astăzi, luându-şi Soţia Lui înapoi. Vedeţi taina întreită acum? ["Amin."] Dumnezeu manifestat în Cristos; Cristos manifestat în Biserică; toate împreună, să aducă înapoi pe Adam şi Eva cei originali din nou, bărbat şi femeie, care sunt una, făcuţi din acelaşi Sânge şi acelaşi Duh, şi toate celelalte.

E-434 Biserica este Sângele lui Cristos, prin Duhul, deoarece¬Viaţa este în Sânge. Acela este botezul Duhului Sfânt care ne botează în Trupul Lui, care recunoaşte numai Trupul Lui, carnea Lui, Cuvântul Lui. [Fratele Branham bate pe Biblia lui de multe ori – Ed.]

E-435 Denominaţiunea nu va atinge, niciodată aceea. Aceasta este o descoperire. Ea o ştie. Tot aşa Eva a ştiut-o, dar ea a căzut; dar aceasta o ştie, şi nu va cădea. Ea este rânduită! Aleluia! Iuh! Ea este rânduită să nu cadă. Ea nu va da greş. Ea este predestinată la aceasta. "Ferice de omul căruia Dumnezeu nu-i ţine în seamă păcatul." Voi lucrătorilor ştiţi despre ce vorbesc eu, când există două duzine dintre voi care şedeţi aici. Vedeţi? "Ferice de omul căruia Dumnezeu nu-i ţine în seamă păcatul," David.

E-436 Observaţi, răscumpărând înapoi, cu El, mergând Acasă; înapoi la Viaţă Eternă într-un trup uman, mâncând, bând, trăind pentru totdeauna. Isaia a zis, "Ei vor zidi case şi le vor locui, vor sădi vii şi vor mânca rodul. Ei nu vor zidi şi altul să o ia." Copiii nu o vor lua, ci ei vor fi acolo cu urmaşii lor. El o va zidi şi va sta acolo. Amin. "El nu zideşte, şi altul să mănânce; el zideşte şi mănâncă, însuşi." Amin! Ce este aceasta? Mireasa Lui merge înapoi cu El, răscumpărată înapoi la Adam şi Eva cei originali din nou, căci moartea este lăsată în urmă. Ei privesc înapoi la cruce şi văd că moartea a fost plătită.

E-437 Şi acum, prin credinţă, noi suntem înviaţi cu El, şezând în locurile Cereşti chiar acum, privind înapoi la ceea ce ne-a răscumpărat; aşteptând ca să vină Soţul, să mărşăluim Acasă cu El.

E-438 Scopul întreit al lui Dumnezeu, manifestat în Adam şi Eva, şi fiecare profet, şi în jos prin epoci, şi Cel ce trebuie să vină; Cel ce era, Cel ce este, şi noi... Cel ce urmează să vină. Toată manifestarea, descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, Adam şi Eva mergând înapoi din nou Acasă, răscumpăraţi, Dumnezeu făcându-Se cunoscut!

E-439 Acolo El va şedea pe Tronul lui David, asta-i adevărat, şi va poseda, stăpâni peste toate neamurile cu un toiag de fier. Acolo va fi un-un pom pe fiecare parte. Şi pentru fiecare naţiune care vine înăuntru, va fi această vindecare. Aceste frunze vor fi pentru vindecarea neamurilor. Împăraţii îşi vor aduce cinstea lor în ea. Acolo nu va fi nimic care poate defăima, sau ceva să intre vreodată înăuntru. Şi Muntele Sionului va avea o Lumină pe el, toată ziua şi noaptea, şi cei răscumpăraţi vor umbla în Lumina aceea. Oh, aleluia!

E-440 Să gândim, aceasta nu este o poveste mitologică, ea nu este ceva concepţie teologică. Este o descoperire a lui Isus Cristos, prin Cuvântul Lui, care întrece în strălucire. A fost adevărată în toate epocile, şi este adevărată în această epocă. Este adevărată acum aici. Este adevărată cu mine, este adevărată cu voi, şi cu fiecare bărbat şi femeie care ţine această descoperire. Amin.

E-441 Şi vedem pe Dumnezeu Însuşi făcându-Se cunoscut, şi pulsându-Se prin viaţă, căci voi sunteţi un prizonier la El acum. Voi sunteţi prizonierul dragostei Lui. Lumea poate râde, să-şi bată joc de ei, zicând, "Veniţi afară." Tu poţi merge, dar tu eşti un prizonier. Vedeţi? Celelalte femei pot acţiona ca Hollywood, dar voi nu. Voi sunteţi un prizonier. Amin. Vedeţi, voi sunteţi un prizonier la Cristos. Alţi oameni pot fuma şi bea şi să se comporte, dacă ei vor, şi să se numească Creştini, diaconi, şi chiar predicatori, dar nu voi. Voi sunteţi un prizonier, un prizonier al Cuvântului. Da, domnule. Da, domnule.

E-442 Făcându-şi taina Lui cunoscută Pomului Său Mireasă; răscumpărat prin Cristos, al doilea Adam; mergând înapoi Acasă, să fie reaşezat înapoi la Edenul original, eliberat de moarte, boală, întristare, ruşine, mergând înapoi cu Viaţă Eternă.

E-443 Apoi, ascultaţi, aşa de mulţi oameni au concepţia greşită. Cei-cei... Să converteşti oameni la Creştinism, şi la guvernământul lui, nu este gândul lui Dumnezeu nicidecum. Voi ziceţi, "Noi am făcut convertiţi la Creştinism prin guvernul Lui." Nu este aceasta. "Păi, ei nu ar trebui să bea. Ei nu ar trebui să mintă." Voi ştiţi că Mahomedanii vă pot întrece în strălucire. Voi ştiţi că păgânii din Africa, oamenii aceia negri, şi ei au legi printre triburile lor care întrec în strălucire orice puteţi voi produce în Creştinism.

E-444 Păi, eu am mers la tribul acela de Shungai acolo. Dacă o fată tânără nu este căsătorită pe la o anumită vârstă, ea trebuie să părăsească-să părăsească tribul, să-şi şteargă vopseaua tribală, Ea merge în oraş; ea este doar un salahor. Şi dacă ea... Înainte de a fi căsătorită, ea trebuie să fie testată pentru virginitatea ei. Dacă ea este găsită vinovată de comitere de adulter cu ceva bărbat, el, ea trebuie să spună cine este, şi ei sunt omorâţi amândoi, împreună. Aha. Oh, ei pot-ei pot întrece în strălucire ceea ce aceşti aşa numiţi...

E-445 Cum ar fi dacă voi aţi făcut aceea în aşa-numiţii Creştini? Nouăzeci şi nouă la sută din ei ar muri înainte de lumina zilei. Asta-i adevărat. Asta-i adevărat, şi bărbaţi şi femei. Voi ştiţi că aceea este adevărat.
"Ce?" Voi ziceţi, "Ei, bine, eu sunt curat!"

E-446 "Oricine priveşte la o femeie să poftească după ea a comis deja adulter cu ea în inima lui." Acum ce spuneţi despre aceea? Acum ce ziceţi de aceea? Ce spui de tine, soră, care te-ai prezentat la bărbatul acela în felul acesta? Tu eşti tot aşa de vînovată ca şi cum ai fi făcut-o. Vedeţi?

E-447 "Oh, dar este în regulă." Păstorul se teme să spună asta, din ce cauză? Cartierele lui generale denominaţionale îl vor da afară dacă el devine drept asupra aceleia. Ei sunt hibrizi. Ei nu iau Cuvântul. Cuvântul a spus că aceea-i adevărat. Isus a zis că aceasta-i adevărat, şi El este Capul.

E-448 Acum observaţi, Dumnezeu Se face cunoscut. Nu, noi nu se presupune să facem convertiţi la Creştinism printr-un guvern; ci prin revelaţie, Cristos în voi, aşa cum Dumnezeu era în Cristos. Cum Dumnezeu era în Cristos, Cristos în voi! Când, ce a făcut Dumnezeu în Cristos, Cristos face în voi! Ce semne a făcut Dumnezeu în Cristos, Cristos face în voi! Oh, nu este aceea frumos? Ah! Oh, Doamne! Îmi place aceea.

E-449 Isus a zis, "În ziua aceea," aceea este ziua aceasta. "În ziua aceea," când această descoperire se face cunoscută, "voi veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl în Mine; EuA în voi, şi voi în Mine." Când descoperirea se manifestă, "In ziua aceea voi veţi cunoaşte că Eu şi Tatăl suntem Unul; Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine." Apoi când vine descoperirea, atunci ea este, "Eu în voi, şi voi în Mine." Ia te uită. Vedeţi multiplul, întreitul mult-... Pentru ce? Să o aducă înapoi. Noi trebuie să fim.
Aşa cum Isus era Cuvântul lui Dumnezeu. El a adeverit la fel, dacă El-dacă El era Cuvântul.

E-450 El nu ar fi manifestat Cuvântul, El ar fi fost ceva mare teolog. Acela ar fi fost adevăratul mesia pe care-l aştepta lumea. Vedeţi? Da, domnule, acela ar fi fost el.

E-451 Acela este ceea ce ei aşteaptă astăzi, ceva-ceva-cineva care să-l depăşească pe Billy Graham, sau cineva care poate să înăbuşească cu organizaţia lor, să vină sus şi să arate la acei Baptişti că ei nu ştiu unde stau. Sigur. Ei aşteaptă aceea. Dar Biserica aşteaptă după umilinţă şi semnele Dumnezeului cel viu, Cristos. Vedeţi?

E-452 Isus nu a fost un mare teolog. El era un ţăran obişnuit, un fiu al unui tâmplar, aşa numit. Vedeţi? El a umblat în jur, dar Dumnezeu... El a zis, "Careva din voi arătaţi-Mi ce spune Biblia că voi face Eu, pe care Eu nu am manifestat-o."

E-453 Astfel Biserica poate face acelaşi lucru astăzi. Ce a făcut Cristos, aşa face Biserica acum. "În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; Eu în voi şi voi în Mine." Da? Acolo mergeţi voi, mărşăluind înainte spre Sion, spre (unde?) Împărăţie! "În ziua aceea veţi sţi că Eu sunt în voi."

E-454 Şi priviţi aici! Aici, este frumos. Eu nu vreau să pierdeţi aceasta. Acum fiecare, şi voi oamenii pe benzi, afară în jungle şi oriunde auziţi Aceasta, acum ascultaţi.

E-455 "Şi aşa cum Tatăl M-a trimis, aşa vă trimit Eu," a zis Isus. Vedeţi? Acum priviţi. Tatăl care L-a trimis a mers în El, să Se adeverească corect, căci El era Cuvântul. Şi acelaşi Isus care vă trimite pe voi, merge cu voi şi în voi, să adeverească acelaşi Dumnezeu. "Aşa cum Tatăl M-a trimis, şi Eu trăiesc prin Tatăl; aşa vă trimit Eu, şi voi trăiţi prin Mine." Ce este El? El este Cuvântul. Voi trăiţi prin Cuvânt. Oh, cum mi-ar place să iau un text pe aceasta, şi să predic acum cam pentru două ore despre el, vedeţi, despre aceea, cum că noi... despre aceea. Observaţi, observaţi, "Şi Tatăl care M-a trimis," a mers cu El, Tatăl care trimite.

E-456 Isus, cel care ne trimite, merge înăuntru. "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea, totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu," pronume personal, "Eu," Persoana, Isus, "voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii. Lucrările pe care le fac Eu le faceţi şi voi." Acum mergeţi înapoi şi vedeţi ce a făcut El, apoi vedeţi ce faceţi voi, apoi comparaţi-vă.

E-457 "Şi cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi la venirea Fiului omului. Şi ca zilele lui Lot," când un Billy Graham modern, Oral Roberts au mers jos în Sodoma şi au predicat la acei Sodomiţi, şi le-au orbit ochii, vedeţi, cu Evanghelia. Un Înger a stat în urmă, un Mesager cu Abraham şi grupul Ales, şi ce fel de semn a făcut El? Vedeţi? Şi cum L-a numit Abraham? Elohim, Dumnezeu manifestat în trup. Isus arătând că El Însuşi, Dumnezeu în El, va fi manifestat în Mireasa Lui în zilele din urmă! Oh, Doamne, Doamne! Doar nu este capăt la aceasta; doar o descoperire a lui Dumnezeu! El este Etern, doar continuă să se mişte înainte şi înainte şi înainte.

E-458 Observaţi, apoi, Unul ca primul Adam şi Eva, înainte ca păcatul să-i despartă în moarte; acum Cristos, al doilea Adam, în Viaţă, răscumpără Mireasa Lui de la moarte; şi acum în drumul Lui înapoi la Edenul original, reaşezând înapoi Mireasa Lui în părtăşie, înapoi cu Dumnezeu, ca Soţ şi Soţie, în Grădina Edenului, sigur, Cristos şi Mireasa Lui.

E-459 Şi Dumnezeu, în ziua aceea, "Împărăţia va fi predată Tatălui; El să poată fi totul şi totul." "În timp ce El încă vorbeşte, Eu voi auzi." David, Cristos, David şezând pe Tron, Împăratul peste toată rasa umană. "Şi în timp ce ei încă se gândesc, Eu voi şti la ce se gândesc ei. Înainte ca ei să vorbească, Eu le voi răspunde. Lupul şi mielul se vor hrăni împreună. Leul va mânca paie ca boul, şi ei se vor hrăni împreună şi vor şedea jos. Ei nu vor vătăma nici distruge în tot Muntele Meu sfânt," chiar înapoi exact la Eden din nou, aşa de tare cât poate merge!

E-460 Acolo este scopul Lui întreit. O Dumnezeule, ajută-ne să cunoaştem aceasta! Ajută-ne să cunoaştem aceasta!

E-461 Ascultaţi cu atenţie acum din nou aşa cum mergem înainte, mergând înapoi la Edenul original.

E-462 Atunci când noi suntem născuţi din El, noi suntem umpluţi cu El. Vedeţi, viaţa voastră, Viaţa Lui este în voi. Apoi, toate acţiunile noastre ar trebui să-l declare pe El.

E-463 Cum ai lua-lua viaţă dintr-un pom şi să o pui în altul. Luaţi o viaţă dintr-un pom de păr şi o puneţi într-un pom de măr, el va rodi pere. El trebuie să facă, deoarece seva, viaţa din el, germenul este pom de păr. În regulă.
Apoi, toate acţiunile noastre ar trebui să-l declare pe El.

E-464 Noi avem Numele Lui. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Noi ar trebui să purtăm Numele Lui.

E-465 Şi amintiţi-vă, noi suntem acum, ca Mireasă a Lui, însărcinaţi cu Duhul Lui. Oh, Doamne! Biserica, purtând copii, vedeţi, însărcinată cu Duhul Lui cu Numele Lui; purtând Numele Lui, purtând Viaţa Lui; rodind semnele Vieţii Lui, evidenţi cu întâietatea, dovada învierii Sale; arătând că El nu este mort, ci viu pentru totdeauna. Aceasta este Viaţa Eternă, şi adeverită, adevereşte lumii că noi suntem vii în El. Iuh!

E-466 Cum ştiţi voi, pentru că voi sunteţi un membru al bisericii? Deoarece, Cristos trăieşte prin voi, aşa de însărcinaţi cu Duhul Lui încât voi-voi sunteţi un prizonier faţă de orice altceva. Voi sunteţi întemniţaţi, oh, Doamne, la Evanghelie, întemniţaţi la Cuvânt, şi toţi copiii pe care-i puteţi naşte sunt aşa, deoarece tu eşti un prizonier.

E-467 Voi nu puteţi comite adulter; voi sunteţi deja însărcinaţi. Glorie! El nu poate să se prindă. Pântecele vieţii este închis la orice altceva. Voi sunteţi deja ai Lui, prin predestinare. Acea Sămânţă a venit la Viaţă; nici o lume nu poate intra înăuntru. Oh! Oh, cum ne-ar place să stăm la aceasta cam vreo oră! Eu sunt sigur că înţelegeţi. Vedeţi? Cristos, şi a Lui numai, deja a terminat. Sămânţa era acolo. Sămânţa era, deja. Când a fost ea pusă acolo? "Inainte de întemeierea lumii, ne-a predestinat la Viaţă Eternă." Şi îndată ce cursul dătător de Viaţă, Sămânţa aceea zăcând acolo... Alte seminţe care doar ar veni înăuntru, nu s-ar prinde, doar nu ar putea-o face, parcă. Dar când acea Sămânţă intră, repede ea a închis pântecele; toate celelalte seminţe au fost scoase afară, înţelegeţi, în acel fel.

E-468 Şi voi deveniţi un prizonier, înconjuraţi, în Cristos. Cristos în voi, Viaţa Lui rodind dovada Lui, semnele Lui. Oh, Doamne, Doamne, Doamne! Priviţi, rodind semnele Lui de Viaţă ca o dovadă a învierii Lui, dovedind lumii acea Viaţă Eternă, adevereşte lumii că noi suntem vii în El. Şi gândiţi-vă la aceasta, vii cu Dumnezeu, Răscumpărătorul nostru, Care ne-a creat tocmai pentru acelaşi scop, Biserica, şi Viaţa Lui creativă în noi.

E-469 Aceea este, că Moise a putut spune, prin Cuvântul lui Dumnezeu, "Să vină," şi au venit muşte. Un Dumnezeu care poate face muşte poate face veveriţe. Vedeţi?

E-470 Astfel El poate face orice vrea El. El poate crea. El poate face orice. El este Dumnezeu. Tocmai acelaşi Dumnezeu, acea Viaţă creativă, voi vedeţi, care este în voi, poate... Voi sunteţi un prizonier; voi nu o puteţi vorbi până când El zice să o vorbiţi. Dar, când aţi vorbit, acesta este Cuvântul Lui Dumnezeu. El a adeverit aceasta de a fi aşa. Orice altceva este corect, şi El ştie, când aceea se vorbeşte, trebuie să fie aşa. Vedeţi?

E-471 Moise şi-a luat toiagul lui, şi a zis, "Să vină broaşte, pentru că Dumnezeu a zis, "Să vină broaşte." El doar a transmis-o afară. Asta-i adevărat. Şi broaştele au fost în toate, pretutindeni erau broaşte. De unde au venit ele? Nimeni nu ştie. Ele nu au fost acolo înainte. Dar Creatorul, Dumnezeu, lucrând printr-un om, a creat lucruri, specii vii.

E-472 Tocmai Dumnezeu care a făcut prima broască poate face a doua broască. El face toate broaştele. Oh, Doamne! Vedeţi ce vreau să spun? A făcut prima veveriţă, face a doua veveriţă, face orice veveriţă; poate face veveriţe unde nu există veveriţe. El poate face orice vrea El! El este Dumnezeu! El este Dumnezeu! El este Viaţă! Oh, Doamne! Când mă gândesc la aceasta, mă face să tremur! Aha.

E-473 Oh, să trăieşti cu El, mergând Acasă cu El, să locuieşti cu El! Să mergi Acasă cu El să locuieşti cu El pentru totdeauna, având Viaţă Eternă!

E-474 Aceasta este marea taină a lui Dumnezeu de dragoste exprimată, că Dumnezeu şi omul au devenit una. Vedeţi? Întregul lucru este Dumnezeu şi omul, una. Dumnezeu şi omul erau una, acolo; şi Dumnezeu şi omul este una, aici. Vedeţi? Ce este aceasta? Fiind umpluţi cu Duhul Lui, El având întâietatea. Aceea era realizarea lui Dumnezeu, acela era scopul lui Dumnezeu să facă aceea: ca El să poată fi în Cristos; şi Cristos în noi; şi noi toţi împreună, una. Duhul Sfânt, acelaşi lucru; El a descoperit-o lui Cristos, o descoperă aici; Puterea creativă supranaturală. Oh, Doamne!

E-475 Acelaşi Dumnezeu care a putut-care a putut spune aceea lui Moise, "Să vină broaşte," acelaşi Unul s-a putut ridica acolo, "Această apă să se transforme în vin." Vedeţi? Amin. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El este acelaşi Dumnezeu, acelaşi Unul.

E-476 El doar nu se schimbă. Este Dumnezeu în om. Aceea este manifestarea Lui. Asta este ceea ce El descoperă. Asta este ceea ce încearcă El să facă, şi Cuvântul Propriu al lui Dumnezeu O descoperă. Arată că omul nu poate crea; Dumnezeu este creatorul. Şi acesta nu mai este omul; acesta este Dumnezeu creatorul, în om, care este Biserica Lui acum. Amin!

E-477 Mergând Acasă la Cer, trăind cu El, totdeauna. Dumnezeu exprimă dragoste Eternă către Biserică.

E-478 Ascultaţi, ascultaţi atent acum. Eu vreau ca voi să nu omiteţi să reţineţi aceasta. Nici o altă biserică, nici un alt semn, nici o altă părtăşie, nici un alt guvern, nici o altă mărturie, nici un alt crez, nici denominaţiune, nu este acceptată în afară de Acesta. Dumnezeu nu acceptă nimic altceva decât aceea, "Cristos în voi, nădejdea Slavei," singurul lucru pe care-l recunoaşte Dumnezeu. Nici părtăşie, nici biserică, nici crez, nici denominaţiune, nici nimic; orice altceva este mort. Ele sunt fragmente care trebuie să fie tăiate jos, curăţite jos de la acel lucru, ca Cristos să poată trăi cu întâietate în voi.

E-479 Nu referindu-ne în urmă! Eu am una stând aici, care spune, "Este organizaţia mea." Aceea trebuie să fie tăiată jos, de asemeni. "Eu am a mea aşa-şi-aşa aici. Aceasta zice aceasta. Mama mea îmi va spune că sunt un holly roller." Aceea trebuie să fie tăiată jos, de asemeni. Vedeţi? "Păi, eu ştiu că soţul meu vrea ca eu să port aceşti pantaloni scurţi." Aceea trebuie să fie tăiată jos, de asemeni. Vedeţi? Trebuie să fie tăiat jos şi curăţit până când acolo eşti numai tu şi Cristos, singur. Vedeţi? Ah!

E-380 Gândiţi-vă! Prin Prezenţa vie a Cristosului cel viu prin Cuvântul viu; oh, Cristos viu, Prezenţa vie, Cuvântul viu! Priviţi! Prin Propria Lui adeverire personală, dovedeşte personal Biserica Lui.

E-481 Nu membri! El nu a făcut aceasta în zilele lui Moise. El nu a făcut-o niciodată în zilele oricărui altuia până la sfârşitul lumii, când a venit la locul unde a fost distrugerea. Zilele lui Lot, aceasta nu a fost o calitate de membru. Aceasta a fost o adeverire personală, Dumnezeu în trup, vedeţi, adeverire personală.

E-482 Amintiţi-vă! Gândiţi-vă la aceasta, că, oameni născuţi din Duhul Lui, într-o zi ca aceasta, în această epocă mare denominaţională în care noi trăim, şi Dumnezeul cel viu îşi ia Cuvântul Lui viu şi-şi îl dovedeşte, personal, această Viaţă care este în Cuvânt, germenul care este în Sămânţă! Iar Cuvântul este o Sămânţă pe care un semănător a ieşit să o samene. Iar Viaţa este Cristos, în Cuvânt, personal în voi; adeverind ceva ce voi nu puteţi face, dovedindu-Se că acesta nu sunteţi voi, ci este El. Şi voi aţi devenit una, un-un-un rob al dragostei pentru El, să fiţi o Mireasă.

E-483 Mulţumiri fie Dumnezeului cel viu Care a creat cerurile şi pământul şi toţ ce este între ele! Nu-i de mirare că, "El este Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul; Cel ce era, care este, şi va veni; Rădăcina, şi Vlăstarul lui David; Luceafărul de dimineaţă şi strălucitor." El este totul în toţi.

E-484 Prezenţa Lui, în individ, cu o adeverire personală despre Sine exprimându-Se, Cuvântul viu care este promis pentru această zi, exprimându-Se prin voi, o adeverire a marii descoperiri a lui Dumnezeu. Priviţi, numai într-un individ, niciodată într-un grup! Un individ; nu într-un grup! Identificarea Lui este cu un individ. Voi pricepeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu cu Metodiştii, nu cu Baptiştii, nu Prezbiterienii, nu Luteranii, nu Penticostalii, ci ca un individ!

E-485 "Eu voi lua pe unul, şi voi lăsa unul; Eu îi voi despărţi." Asta-i adevărat. "Vor fi doi în câmp; Eu voi lua pe unul şi voi lăsa pe unul. Vor fi doi într-un pat, şi Eu voi lua pe unul şi voi lăsa pe unul."

E-486 Nu este un grup. Aceasta este o adeverire personală a unui copil însărcinat al lui Dumnezeu, umplut cu Duhul Sfânt, aşa de predat lui Dumnezeu încât lui nu-i pasă de nimic altceva. Şi Duhul Sfânt trăind Viaţa Lui, pulsând prin el, arătând adeverirea personală-personală a Cuvântului, Însuşi, exprimându-Se oamenilor şi lumii.

E-87 Cum poate lumea să umble orbeşte prin ceva de felul acela? Întocmai la fel cum Catolicii au umblat pe lângă Sfântul Patrick şi nu l-au recunoscut până după ce el era mort. Acelaşi lucru l-au făcut ei prin Sfântul Martin, nu l-au recunoscut. Acelaşi lucru l-au făcut ei în toate epocile.

E-488 Acelaşi lucru l-au făcut ei lui Ioana de Arc. Biserica Catolică au ars-o, ca vrăjitoare, deoarece ea era duhovnicească. Cam cu vreo sută şi cincizeci de ani mai târziu, au dezgropat trupurile acelor preoţi şi le-au aruncat înăuntru, să facă ispăşire.

E-489 Aceasta merge chiar pe lângă ei, şi ei nu o recunosc până ce s-a dus. Aceasta ridică numai Sămânţa predestinată pe care Dumnezeu a predestinat-o înainte de întemeierea pământului. Acelaşi lucru a străbătut în zilele lui Noe, acelaşi lucru a străbătut în zilele lui Moise, zilele lui Ilie, zilele profeţilor, zilele lui Isus, înainte în jos chiar până în această oră. Persoana însărcinată cu Sămânţa lui Dumnezeu, Cuvântul înăuntru acolo manifestându-Se, aşa de predat vaiei lui Dumnezeu încât Cuvântul, şi numai Cuvântul, Se manifestă în această persoană, prizonierul, la un individ.

E-490 Nu să ziceţi, "Biserica mea..." Acum, "biserica mea" nu are nimic de-a face cu aceasta.

E-491 Este un individ, o persoană! Tot iadul este împotriva acestei Învăţături. Tot iadul este împotriva acestui Adevăr, dar acesta este Adevărul.

E-492 Isus nu a zis, "Acum, Petru, tu şi Ioan, şi tot restul oamenilor, voi aveţi descoperirea, acum toată biserica este salvată."

E-493 Aceasta a fost pentru el, personal. "Eu îţi spun ţie, ţie," nu lor, "ţie, tu eşti Petru; pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea." Şi cuvântul Petru, înseamnă "o piatră." Piatră înseamnă "cel mărturisit," sau "cel separat."

E-494 Pe o anumită piatră, pe un anumit lucru; vedeţi, una chemată afară, Biserica chemată afară; pe această piatră, pe această "descoperire." "Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit-o. Dar pe această descoperire, grup chemat afară, Eu voi zidi Biserica Mea în ei. Şi toate porţile iadului niciodată nu vor fi în stare să i se opună."

E-495 "Nici un fir de păr din capul vostru nu va pieri. Voi sunteţi ai Mei! Eu vă voi învia în ziua de apoi, îi voi da Viaţă Eternă, şi-l voi învia în zilele din urmă." Acolo este ea, descoperirea. Nu lor; ci "lui," un individ! Nu un grup; un individ! Tot iadul este împotriva acesteia.

E-496 Dar taina Lui este descoperită numai Miresei Lui preaiubite. Aceea este singura care o poate vedea.

E-497 El a zis, "Bine a spus Isaia despre voi, voi făţarnicilor, voi şerpi în iarbă. Voi mergeţi pe aici şi ziceţi, 'Oh, marii profeţi sfinţi! Noi le marcăm mormintele. Noi le lustruim."' El a zis, "Voi sunteţi aceia care i-aţi pus acolo." A spus El aceasta?

E-498 Acelaşi lucru va spune El bisericilor Catolice în zilele lor, când le-au fost trimişi profeţi din vechiul-din vechiul testament înainte de a avea Niceea, Roma acolo sus, şi alegerea. Acei profeţi bătrâni au ieşit de acolo mâncând rădăcini şi lucruri din pământ, fără să aibe măcar haine pe ei, cu piei de oi înfăşurate în jurul lor, şi au încercat să stea pentru acel Adevăr al Bibliei. Dar biserica Catolică a vrut concepţia lor intelectuală. Atunci ei au adus afară... Acolo a venit Sfântul Irineus, Policarp, Martin, toţi ceilalţi din ei. Şi ce au făcut ei? Ei i-au pus în mormânt, Ioana de Arc, Sfântul Patrick, şi restul dintre ei. Ei i-au pus acolo, acum vin înapoi şi-i văruiesc pereţii aşa cum au făcut cu Ioana de Arc. Ce au făcut ei? Ei i-au pus înăuntru acolo!

E-499 Atunci eu zic, aşa cum Duhul Lui strigă către voi, "Pereţi văruiţi! Voi făţarnicilor, vă numiţi ceva, când voi luaţi concepţia intelectuală a omului, şi lăsaţi Cuvântul să treacă. În loc să veniţi însărcinaţi cu Sămânţa lui Dumnezeu, Cuvântul în voi, voi aţi luat fiecare alt hibrid." Nu-i de mirare că ea şade ca o "curvă," deoarece ea "comite preacurvii spirituale," învăţând pe oameni lucruri omeneşti şi nu lucrurile lui Dumnezeu.

E-500 Dar El a zis, "Nu te teme, turmă mică, este voia bună a Tatălui tău să-ţi dea Împărăţia." Asta-i adevărat. Desigur. Acolo o avem noi.

E-501 Biblia, în Apocalipsa, a zis, "Această mare cetate a domnit peste toţi împăraţii pământului." A zis că ea era o "curvă." Ce este aceea? O femeie care pretinde de a fi o doamnă şi comite preacurvie. "Ea avea un potir în mâna ei," de toast, către lume, "al... umplut cu murdăria spurcăciunilor preacurviilor ei." Şi ea avea fiice, bisericile Protestante, căci fiecare a ieşit din ea cu aceleaşi doctrine false, aceleaşi botezuri, şi prin a da mâinile, în loc de botezul Duhului Sfânt; şi învăţătura lor falsă de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," şi toate acelea, în loc să ia Numele Miresei-Mirelui, şi aşa mai departe.
Voi ziceţi," Aceasta nu contează." Aceasta contează.

E-502 Dacă-mi pun numele pe un cec, şi zic, "reverendul," la "predicator," sau aşa mai departe, aceea nu ar încasa nimic. Asta-i adevărat. Acesta este refuzat la bancă. Aha. Observaţi. În regulă.

E-503 Dar toată această taină este descoperită numai, aşa cum a promis El, la Mireasa Lui. Iadul este împotriva acestui Adevăr, al descoperirii acestei taine. Dar Mireasa stă pe aceasta. Aceea este poziţia ei.

E-504 De ce flămânziţi voi, Biserică, de ce însetaţi voi? Este Tatăl care încearcă să vă descopere acest secret ascuns. Dar voi lăsaţi ca aşa multe lucruri să-l scoată din voi. Tu laşi ocupaţia ta, tu laşi pe soţia ta, tu laşi pe soţul tău, tu laşi pe copiii tăi, tu laşi grijile lumii, tu laşi ceva păstor, tu laşi pe altcineva să ia aceea afară din tine, când tu ştii că jos de tot în inima ta tu însetezi, flămând. Acesta-i Dumnezeu care încearcă să ţi-o descopere, înţelegeţi, descoperirea. Ziua din urmă este aici. Observaţi acum.

E-505 Să privim în urmă din nou. Eu nu pot trece toate acestea. Vedeţi? Eu doar vreau să priviţi aici doar un minut acum, şi noi vom încheia doar în câteva minute. Voi veţi fi... Doar daţi-mi atenţia voastră neîmpărţită pentru un minut.

E-506 Observaţi, Coloseni, versetul 18 aici. În Cartea Colosenilor, versetul al 18-lea.
Acum el este capul bisericii, trupul: care este începutul, cel dintâi născut dintre cei morţi; ca în-ca în toate lucrurile el să poată avea întâietatea.

E-507 "El este Capul Bisericii, care este Trupul Lui, şi El vrea întâietatea." Ascultaţi acum, ascultaţi atent în timp ce mergem. Ce? El este să fie Capul Trupului, Trupul Miresei Sale, care este luat din El; carne şi os, ca în Adam, înţelegeţi, Mireasa.

E-508 "Născut din morţi," vedeţi, aceea este, născut din morţi, păcat de necredinţă.

E-509 Ce a omorât-o pe Eva? Necredinţa. Este adevărat? Necredinţa lor în ce? Prin, pentru ne-... necredinţa în Dumnezeu? Nu. Ea avea credinţă în Dumnezeu. Sigur. A zis ea, "Nu există Dumnezeu"? Nu, domnule. Ea nu a fost o infidelă. "Ei bine," a zis ea, "tu ştii, eu nu cred Cuvântul Lui deloc"? Oh, nu. Ea a crezut tot în afară de un lucru mic. Vedeţi?

E-510 Acum nu a spus Biblia, acolo în Cartea Apocalipsei, Isus a zis Însuşi, "Eu-Eu Isus am trimis îngerul Meu să vă mărturisească aceste lucruri"? "Oricine va scoate un Cuvânt din Aceasta, sau va adăuga un cuvânt la Ea." Şi dacă toată această durere de inimă şi întristare trebuia să vină din cauză că o femeie s-a îndoit la un Cuvânt al lui Dumnezeu, vă v-a lăsa El înapoi îndoindu-vă la un Cuvânt? El ar fi nedrept. Aha. Vedeţi? Vedeţi, aceea nu ar fi drept. Condamnat...

E-511 Aici este un om care stă, şi el a cauzat toată această durere de inimă din cauză că s-a îndoit la un cuvânt; apoi el merge înainte şi durează ani de experienţă şi fiecare lucru, şi Biblia şi aşa mai departe, şi alţii care şi-au dat vieţile pentru ea; apoi zic, "Oh, voi puteţi merge înainte şi s-o mâncaţi. Aceea este în ordine, Eu vă voi lăsa înapoi, oricum? Oh, nu. Dumnezeu nu caută la faţa omului, dar... ? ... Vedeţi? Vedeţi? Dumnezeu nu este părtinitor. Acum observaţi.

E-512 Observaţi acum. "El este Capul Trupului" care era născut din păcat, de necredinţă în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceea seu-... aceea scuză fiecare denominaţiune, fiecare crez, vedeţi. Necredinţă în Cuvânt; care este El însuşi, Cuvântul Vieţii. Vedeţi? Cuvântul, numai, are Viaţă. Orice alt cuvânt este un hibrid. Nu contează cât de mult arată ca El, acesta nu este Cuvântul.

E-513 Cuvântul produce Propria Lui Viaţă, pe care Eva l-a schimbat pentru cunoştinţă personală. Vedeţi cum a făcut biserica, astăzi, prin înţelegerea vreunui om? Moise avea o mare înţelegere despre Dumnezeu până a întâlnit rugul aprins, atunci el a văzut neajunsul său. Rugul aprins avea ceea ce îi lipsea lui Moise. Cuvântul are ceea ce-i lipseşte denominaţiunii.
"El, Capul, este primul rod al învierii."

E-514 Noi vom devia cu aceasta, "descoperirea"; doar încă mai puţin, dacă voi ziceţi aşa. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă. În regulă, corect, doar un pic acum.

E-515 "El este primul rod al învierii." Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Priviţi. Atunci, ce este El? "El este Capul Trupului, care este Biserica Lui, Mireasa." Aha.

E-516 Apoi, Trupul-Mireasă trebuie să urmeze Capul, căci el este parte din învierea Lui şi parte din taină. Este imposibil ca el să nu meargă. Oh, Doamne! El este parte din taina lui Dumnezeu, cum Dumnezeu S-a descoperit aici şi l-a înviat prin Cuvânt, astfel El descoperă Biserica Lui şi o ridică prin acelaşi Cuvânt. Aceasta este o parte din taina Lui întreită.

E-517 Aşa cum Capul a fost luat din mormânt, tot aşa trebuie şi Trupul să-L urmeze înapoi la Eden. Unde, Capul de familie, Bărbatul, Mirele; Mireasa fiind Trupul Mirelui, trebuie să urmeze, Mireasa, deoarece acela-i Capul. Iar Capul este descoperit, şi vine înapoi cu Viaţă Eternă; iar Trupul trebuie să urmeze aceea, deoarece este Soţ şi Soţie din nou. Amin! Şi atât timp cât voi sunteţi însărcinaţi cu acelaşi Cuvânt, care este Trupul Lui; voi aţi luat Trupul Lui, deveniţi în El, când voi aţi luat Cuvântul. Nu crezul; Cuvântul! Oh, Doamne!

E-518 Nu ar face aceea un text pentru această după-masă, să continuăm? Ha? Doamne, nu ar fi aceea minunat? Vedeţi? Doar gândiţi-vă la aceasta acum, ce este aceasta.

E-519 De aceea, Trupul nu poate recunoaşte... Să nu pierdeţi aceasta. Trupul, de aceea, nu poate recunoaşte nici o altă căpetenie decât Cuvântul. Deoarece, Capul este conectat cu Trupul, şi Capul este Cuvântul, şi este acelaşi Cuvânt, o Căpetenie! De aceea, denominaţiunile, şi sfinţii părinţi, şi toate celelalte, sunt morţi grămadă. Există o Căpetenie, acela-i Cristos. Trupul recunoaşte numai un lucru, Cuvântul!

E-520 Acum arătaţi-mi unde a fost cineva botezat, în Trup, în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt"? Şi ce recunoaşteţi voi? Vedeţi, eu îmi dau seama că vorbesc la mii, pe bandă, voi ştiţi, şi noi avem o slujbă pe benzi în jurul lumii. În ce nume sunteţi voi botezaţi? "Căci nu este un alt nume dat sub Cer," a zis Cuvântul, "prin care omul poate fi salvat." Dacă voi sunteţi botezaţi, să vă arătaţi credinţa în Cristos, şi apoi să vă luaţi un nume de crez, atunci voi sunteţi un hibrid. Dacă voi nu sunteţi exact ca acea biserică şi exact ca învăţătura lor...

E-521 Apoi, voi oameni Catolici, vedeţi, cum puteţi voi merge sub jurisdicţia unui papă acum, zicând că el este succesorul prin succesiune apostolică, de la Cri-... de la Petru, şi acest papă şi această biserică învaţă aşa de contrar faţă de acest prim Cuvânt pe care l-a recunoscut Dumnezeu, prin semne şi minuni, de a fi Biserica Lui? Şi să vedeţi acelaşi Cuvânt fiind adus înainte astăzi în puritatea lui, arătând aceeaşi înviere pe care a avut-o El acolo, Dumnezeu locuind printre poporul Lui, făcând aceleaşi lucruri, atunci voi puteţi recunoaşte o căpetenie în Roma?

E-522 Căpetenia noastră este în Cer. Eu nu mă duc la Roma; eu mă duc la Cer când eu mor. Vedeţi? Vedeţi? Căpetenia este în Cer.

E-523 Iar Trupul trebuie să urmeze Capul, aşa cum soţia urmează soţul. Fiindcă nu Adam a fost amăgit, el a mers afară cu Eva. Eva a fost amăgită, ea a fost în păcat, sau întreaga înviere a întregului Trup ar fi venit afară în ziua Domnului Isus când El a ieşit din mormânt. Dar El trebuia să o răscumpere pe Ea, care este Trupul Lui. Ea trebuia să fie răscumpărată pentru ca să vină la El. [Fratele Branham bate din palme de două ori – Ed.] Vedeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin."] Oh Doamne! Vedeţi, aceasta nu se putea întâmpla atunci. Răscumpărarea se desfăşoară.

E-524 Acum voi vedeţi Peceţile? Când El era în lucrarea Lui de mediere acolo în urmă, răscumpărând, dar într-o zi El vine înainte să ia această Carte pe care El a răscumpărat-o. Şi toţi care sunt în această Carte vor fi El, căci acela este credinciosul, cuvintele din Carte, şi Cuvântul este El. Şi toţi care sunt în aceea, El vine înainte pentru această Carte a Răscumpărării, ale căror nume sunt scrise în Carte înainte de întemeierea lumii, când El a fost ucis ca un Miel.

E-525 Şi aici este El astăzi, în Cuvântul Lui, manifestând acelaşi lucru pe care El l-a făcut acolo. Ea nu poate recunoaşte o altă căpetenie. Nu, domnule. Nu există episcop, nici nimic. Ea recunoaşte o Căpetenie, acela Aeste Cristos, şi Cristos este Cuvântul. Oh, Doamne! Iuh! Îmi place aceasta. Ah! Da, domnule.

E-526 Aşa cum Capul a fost luat sus din mormânt, aşa trebuie Trupul Lui să-L urmeze în Eden. De aceea, Trupul nu poate recunoaşte vreo altă căpetenie, decât Căpetenia Cuvântului.

E-527 Nici o denominaţiune nu poate pune nimic la Acesta. "Căci oricine va lua un Cuvânt din Aceasta, sau va adăuga un cuvânt la Aceasta, aceasta l-a luat la o parte din Ea." Voi sunteţi morţi, hibrizi, chiar acolo. Ea este înapoi aici, această mărturie în mâinile ei, "murdăria preacurviilor ei, comiţând în curvie spirituală," tocmai împotriva Cuvântului pe care ea pretinde că îl crede. Vedeţi?

E-528 De aceea, acesta este Cuvântul, sau nimic. Asta-i adevărat. El, Cuvântul! De unde ştii că este corect? El, Cuvântul, este adeverit. Vedeţi? El, Cuvântul, corespunzător adeverit, este Căpetenia, Capul Bisericii. El este Cuvântul, Căpetenia. El este corespunzător identificat, identificat, adeverit, prin Spiritul Lui Propriu fiind în Biserică Însuşi, persoana. Arătându-se El însuşi, în adeverire, este dovada directă către întregul Trup. Voi nu aveţi nevoie de crezuri, atunci. Denominaţiunile au pierit. Dar Căpetenia Însuşi, recunoscută în Trup prin identificări personale, vedeţi, identificându-Se, dovedeşte Căpetenia la Trup. Atunci, noi suntem uniţi sub O Căpetenie adeverită, care este, Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu, nu sub vreo biserică.

E-529 Atunci, Căpetenia noastră este o Împărăţie. "Împărăţia lui Dumnezeu este în voi," a zis Biblia, Isus. Împărăţia: Noi nu suntem o denominaţiune. Noi aparţinem de o Împărăţie, iar Împărăţia este Cuvântul lui Dumnezeu făcut Duh şi Viaţă în propria noastră viaţă, aducând la îndeplinire fiecare promisiune din această zi, aşa cum a făcut în ziua aceea când Cuvântul şi Dumnezeu era unul. Iar Cuvântul şi Dumnezeu este unul în Biserica Lui astăzi, făcându-L Căpetenia Trupului care este răscumpărat, să aducă Mesajul în ziua din urmă; şi să fie luat sus dintre cei morţi, în înviere, să meargă înapoi şi să reaşeze din nou, ca Adam şi Eva, la început în grădina Edenului. Taina întreită a lui Dumnezeu, Trupul Lui! Oh, Doamne!
Observaţi cu atenţie acum, ca în simboluri, Israel din vechime.

E-530 Eu iau prea mult timp asupra acesteia? [ Adunarea zice, "Nu."-Ed.] Să nu mă lăsaţi, nu mă lăsaţi să merg prea... Acum ascultaţi. Acum noi nu mai avem decât încă vreo douăzeci de pagini. Vedeţi? Vedeţi? Dar acum eu... Doar încă puţin acum, şi apoi-apoi vă voi lăsa pe toţi să plecaţi până vara viitoare, sau cândva, dacă va voi Domnul. Vedeţi?

E-531 Acum priviţi. Observaţi acum, uniţi împreună sub o Căpetenie, într-o manieră asemănătoare, model al lui Israel din vechime. Acum voi pricepeţi aceasta? Ca Israel din vechime; un Dumnezeu, adeverit printr-un Stâlp de Foc, şi S-a descoperit printr-un profet, de a fi Cuvântul. Acelaşi Dumnezeu, acelaşi Stâlp de Foc, aceeaşi cale; El nu poate schimba căile Lui. Este aceea ... Tot aşa de perfect cât poate fi. Nu este aşa? Vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-532 Un Dumnezeu! Câţi Dumnezei a avut Israel? [Adunarea zice "Unul." – Ed.] Câţi are Mireasa? ["Unul."] Câţi vor fi acolo vreodată? ["Unul."] Sigur. Sigur.

E-533 Vedeţi, sub conducerea Duhului Sfânt, care era Stâlpul de Foc în zilele lui Moise, marele profet. El a fost îndrumat printr¬un Stâlp de Foc. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă. Mergând spre o ţară promisă.

E-534 Iar în epoca Creştină, a existat un Dumnezeu care a apărut într-o formă de un Stâlp de Foc, la un profet numit Pavel, care a fost trimis la Neamuri, să scoată un popor pentru Numele Lui. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-535 Şi în zilele din urmă, a venit jos în fel asemănător, adeverindu-Se, înţelegeţi, în acelaşi semn, aceeaşi minune, acelaşi Stâlp de Foc, aceeaşi Evanghelie, acelaşi Cuvânt, aceeaşi manifestare.

E-536 Trupul Lui va face lucrările care El le-a promis, ca în Marcu 16, şi aşa mai departe. Trupul Lui nu a fost ţinut în mormânt, ci a fost recunoscut cu El în înviere. Voi o pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Apoi, Trupul copiilor Lui credincioşi nu va fi ţinut în mormânt când vine El, ci va fi recunoscut cu El, deoarece El a murit pentru scopul să-şi învieze Mireasa Lui, Trupul. Recunoscută, pentru că ea este Trupul Lui, pentru că acesta este Cuvântul. Ea este aşa de complet predată de la lucrurile denominaţionale, la El, şi El este Cuvântul. Vedeţi? Şi aceasta este recunoscută cu El pentru că acum noi avem primul rod al învierii noastre, prin a şti că noi am trecut de la moarte la Viaţă, am devenit prizonieri ai Lui. Şi Dumnezeu, dovedindu-ne prin Căpetenia Lui personală că El este acelaşi ieri şi azi, şi în veci, prin a face aceleaşi lucruri prin Biserică care le-a făcut El atunci, "El în mine, şi eu în El, în voi," voi ştiţi, aşa mai departe. Aceasta-i adevărat.

E-537 Trupul Lui nu a fost ţinut în mormânt. Recunoscut cu El în înviere, la fel cum El este acum, ascultaţi, care înseamnă aceasta: Cuvântul Lui, care El este, a început să fie înviat. Cuvântul, care în jos prin epoca lui Luther, Wesley, înţelegeţi, a început să învieze la Puterea Lui; acolo El a început să mişte, apoi El s-a mişcat puţin mai mult, acum El vine sus la identificare. Vedeţi? Priviţi. Acum, la Viaţa în Trup, este o adeverire că Răpirea este aproape. Când voi vedeţi Căpetenia şi Trupul devenind Unul, şi plinătatea măsurii manifestării Lui, arată că Trupul este aproape gata să fie primit de Căpetenie.
Naţiunile se rup. Israel se trezeşte.

E-538 Vedeţi ce vreau să spun? El a început să dea Viaţă la Trupul Lui, (de ce?) Acela pe care El l-a răscumpărat. Lucrarea de mediere s-a făcut, El aduce Viaţa lui la Trup, într-o adeverire pentru Răpire. Amintiţi-vă, acum, în ziua din urmă...

E-539 Eu-eu, dacă voi veţi lăsa, doar suferiţi-mă la aceasta doar un pic acum, acum, aceasta va fi în ordine. Eu nu vreau ca voi să pierdeţi aceasta. Eu-eu, şi eu am... Eu trebuie să iau această bandă acum, fiindcă am început-o până aici. Încă o mare remarcă vreau eu să fac, dacă eu trebuie să mut dincolo puţin din aceasta.

E-540 Acum observaţi. Ascultaţi la aceasta. Acum este lucrul mare. Acum este unde noi vrem să veghem. Amintiţi-vă, în zilele din urmă, va merge exact înapoi şi adevereşte prima zi; vedeţi, Adam şi Eva, soţ şi soţie, fără păcat, Viaţă; apoi căderea. Observaţi, observaţi atent.
A răsucit-o. Aha.

E-541 Observaţi ce a cauzat aceasta. Lucifer! Lucifer face acum aşa cum a făcut el de prima dată.

E-542 Întocmai cum împărăţia Neamurilor a fost adusă înăuntru, cu Împăratul Nebucadneţar, a adeverit rasa Neamurilor printr¬un profet care putea interpreta limbi necunoscute, viziuni, vise. Şi aceasta a venit în jos prin Neamuri, fără ceva, doar Meda-Persani, şi fier şi aşa mai departe, şi la picioare aceasta merge afară iarăşi în acelaşi fel, împărăţia Neamurilor.

E-543 Observaţi pe Lucifer, în zilele din urmă, face aşa cum a făcut el la început. Ce a făcut Lucifer? Primul lucru pe care l-a făcut Lucifer să separe părtăşia lui Dumnezeu şi omul, el a vrut să-şi zidească o împărăţie unită, o mai mare splendoare şi aparent mai cultivată, o împărăţie mai mare decât avea Mihail, Cristos.

E-544 Voi pricepeţi aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Acum, acum dacă voi o pierdeţi, doar ridicaţi-vă mâna, eu o voi spune din nou, voi vedeţi. Vedeţi?

E-545 Lucifer, la început, scopul lui în inimă era să realizeze un lucru mai mare şi mai strălucitor în Cer decât avea Cristos, este adevărat, prin aparenţă 1.mul mai cultivat, mai frumos, mai multă splendoare, decât Împărăţia lui Cristos. Credeţi voi că noi vom avea automobile în Mileniu, şi avioane? Vedeţi? Vedeţi ce face Lucifer?

E-546 Acum, marile denominaţiuni intelectuale împodobite fac tocmai acelaşi lucru, adunându-se împreună să facă acelaşi lucru. Vedeţi? Ele se adună şi se denominează, fiecare încearcă să întreacă pe cealaltă. Şi acum ele au aşa de multă splendoare, ele nu ştiu ce să facă decât să o unească cu biserica Catolică. Vedeţi? Lucifer din nou zideşte o împărăţie mai mare, să împingă afară pe oamenii care nu cred în denominaţiuni; şi chiar să le ia clădirile bisericilor lor şi să facă magazii, şi păstorii acestora nu au drepturi deloc.

E-547 Şi un om care este un om trimis de Dumnezeu nu va sta niciodată într-o denominaţiune după ce aude Aceasta sau vede Aceasta, dacă el-dacă el are suficient să meargă afară şi să privească la Acesta. Desigur. Vedeţi? Eu nu spun aceasta cu critică; eu o spun întocmai, vedeţi, să vadă aceea descoperită.

E-548 Observaţi, în aceste zile din urmă, Lucifer face acelaşi lucru. Puteţi voi să o vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Diavolul face acelaşi lucru, zidind o biserică hibridă, una hibridă prin membri hibrizi, hibrizi prin cunoştinţă în loc de Cuvânt, prin om intelectual în loc de om născut din nou, zidind o împărăţie intelectuală care va întrece în strălucire turma mititică a lui Cristos. Vedeţi? Ce este aceasta care a făcut aceea? Îngeri căzuţi.

E-549 Biblia a zis că aceştia erau îngeri căzuţi care au ascultat de Lucifer în loc de Cristos, la Care ei au aparţinut odată. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-550 Acum ascultaţi atent, "îngeri căzuţi." Ce fel de îngeri? Luther, Wesley, Catolici, Penticostali, care nu şi-au păstrat starea lor dintâi aşa cum au făcut Îngerii, şi au căzut în organizaţie, ca apucarea principală a lui Lucifer la Niceea. Şi ce au făcut ei? Au organizat o mare asociaţie ecumenică de lucrători, să facă "un chip fiarei," aşa cum a zis Biblia. Şi zidind o economie Creştină care va închide uşile acestei biserici şi altora ca aceasta. Vedeţi Lucifer la lucrul lui?

E-551 Eu încerc să vă aduc descoperirea întreită, sau taina lui Dumnezeu.

E-552 Ce au făcut ei? S-au vândut la raţiuni de înţelepciune şi educaţie, cum a făcut Eva, îngerii căzuţi au făcut. Wesley a fost un om al lui Dumnezeu; dar ce l-a urmat? Îngeri căzuţi au intrat în aceasta. Ce erau îngerii, întâi? Fiinţe creative a lui Dumnezeu, dar au căzut pentru înţelepciunea lui Lucifer, au căzut pentru Lucifer – înţelepciunea lui Lucifer. Şi voi vedeţi ce au devenit ei? Îngeri căzuţi. Şi organizaţii, din oameni ai lui Dumnezeu care au mers înainte să stabilească Adevăruri pe pământ; înainte ca acel Adevăr să poată merge înainte şi să proclame şi să ajungă înainte la adevărata descoperire a lui Cristos, îngeri căzuţi au venit înăuntru şi au preluat-o şi au făcut denominaţiuni din ea.

E-553 Acela este motivul că descoperirea tainei celor Şapte Peceţi trebuia să fie desfăşurată.

E-554 Acum voi o vedeţi? Ce au lăsat ei afară! Dacă Luther ar fi mers înainte, aceasta ar fi fost aici. Dacă W esley ar fi mers înainte, dacă Penticostalii ar fi mers înainte, ce ar fi făcut ei?

E-555 Acum există numai un lucru care poate să se întâmple. Trebuie să existe un Mesaj la timpul sfârşitului, când nu mai este nimic altceva care poate să-I urmeze. Iar acum lumea ecumenică a aşezat un astfel de regim încât nu poate exista nici o denominaţiune şi nimic altceva să o urmeze; tu fie că eşti în ea sau nu eşti în ea. Rodul este în vârful pomului, iar Lumina străluceşte pe rodul acela predestinat. Şi ea se coace în rod asemenea lui Cristos, rodind aceeaşi pârguire şi dulceaţă, şi acelaşi Duh pe care El l-a avut în El. Sper că voi vedeţi aceasta! Vedeţi?

E-556 Eu-eu încerc să pun prea mult într-o zi. Eu vă epuizez. [Adunarea zice, "Nu." – Ed.]

E-557 Astfel, priviţi, ei s-au vândut la raţiuni, s-au vândut la raţiuni de denominaţiune. "Dacă eu pot numai să aparţin la aceasta! Primarul merge la această biserică." Vedeţi? "Dacă eu pot fi un Metodist, sau un Prezbiterian." Doar priviţi unde s¬au dus ei. Acum, eu tocmai am explicat, acele ramuri sunt tăiate jos. Ele sunt moarte. Ele nu mai sunt conectate cu Cristos; ele ar aduce aceeaşi Viaţă. Ele nu sunt conectate cu Acesta.

E-558 Dar ei sunt-ei sunt ca un fruct citric. Orice fruct citric va trăi pe un pom citric, dar el va rodi propriul lui fruct. Voi puneţi un grapefruit într-un-într-un pom de portocal, el va trăi prin pomul de portocal, dar el va rodi grapefruit. Voi puneţi un lămâi acolo, el este un fruct citric, el va rodi o lămâie veche acră, dar trăieşte din viaţa aceea. Şi aceea este ceea ce fac denominaţiunile, sub numele de biserică.

E-559 Aceasta este Mireasa care este Pomul original, Duhul original. Descoperirea vine de la Cristos, nu de la denominaţiune. Cristos! Observaţi.

E-56

E-561 Cum a făcut Lucifer la început, spunând oamenilor întocmai exact ce i-a spus Lucifer Evei, "Cu siguranţă Dumnezeu ne va primi! Noi hrănim pe săraci." Aceea este bine. "Cu siguranţă El ne v-a primi. Noi suntem o denominaţiune mare. Noi suntem o biserică frumoasă. Păi, priviţi la clădirile noastre mari! Priviţi la marele nostru număr de membri. Noi suntem cu milioanele. Cu siguranţă Dumnezeu nu va refuza grupul acela."

E-562 Acelaşi lucru pe care Cain l-a făcut, a adus înăuntru roadele frumoase din pământul pe care el l-a arat, şi trudit, şi lucrat, şi a adus înăuntru roadele, şi a respins sângele smerit al mielului.

E-563 Dumnezeu să aibe milă, că bărbaţii şi femeile nu vor gândi că eu spun aceasta să înalţ ceva, sau vreo descoperire personală sau ceva. Eu vă spun numai Adevărul. Nu puteţi vedea ce fac ei? Vedeţi? Eu o vorbesc tare şi dur, dar tu trebuie să baţi un cui până când îl ţintuieşti, dacă el urmează să facă ceva bine, vedeţi, până când voi o veţi vedea. Vedeţi?

E-564 Acum, spunând oamenilor, "Sigur! Tu vrei să-mi spui că marea noastră biserică Catolică, care a stat tot acest timp, marea noastră Metodistă, şi toate acelea? Priveşte la strămoşii noştri!" Vedeţi? Dar ei au călcat Cuvântul Domnului. Şi Eva a fost a lui Dumnezeu, una dintr-a Lui, şi el... ea a fost un produs lateral a lui Adam; şi din cauză că ea s-a îndoit la un Cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta a făcut-o.

E-565 Şi aici este Lucifer la lucrul lui din nou, astăzi. Şi, amintiţi-vă, anticristul nu este comunism. Anticristul este aşa de aproape ca lucrul real, încât, "Acesta ar înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi fost posibil," Isus a zis, Matei 24, "cei Aleşi dacă ar fi fost posibil." Lucifer, din nou, Lucifer din nou frânge unitatea lui Dumnezeu în om, prin limitarea lui-lui a Cuvântului lui Dumnezeu la raţionările lui. Ceea ce gândeşte el că este drept, şi ceea ce gândeşte el, el strică Cuvântul lui Dumnezeu.

E-566 Şi acelaşi lucru el l-a făcut în zilele lui Isus. Şi Isus a zis, "Voi, prin tradiţiile voastre, aţi făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect."

E-567 Şi denominaţiunile prin raţionările lor intelectuale organizate, au făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect peste oameni. Asta-i adevărat. Ei doar nu pot vedea Aceasta. Apoi ei spun, "Unde este Dumnezeul Bibliei?" El este chiar aici. El este Biblia, aceea este ceea ce este El.

E-568 Observaţi, acum, Lucifer vine în viclenie, şi sfarmă unitatea lui Dumnezeu faţă de om, întocmai cum a făcut el în Eden, prin mari ispitiri de promisiuni de putere de sine şi înălţări. "Păi, tu ai putea deveni un episcop dacă vei sta doar cu noi. Tu ai putea deveni un prezbiter de district. De ce să mergi tu la ceva ca Aceea?" Vedeţi, aceia sunt Penticostalii, Catolicii, şi aşa mai departe; vedeţi, o mare promisiune falsă, pentru om, să primească putere în afara Cuvântului şi promisiunii lui Dumnezeu. Voi primiţi Putere când Duhul Sfânt este venit peste voi, nu când tu devii un episcop, sau un diacon, sau orice era el. Vedeţi? Dar Lucifer este la lucrul lui din nou.

E-569 Înţelege această biserică aceea? Ridicaţi-vă mâna astfel ca eu să văd asta. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă, eu nu voi mai sta cu aceasta, atunci.
Rupându-se de la, aparte de la Cuvântul lui Dumnezeu!
Vedeţi?

E-570 El a făcut la fel la Niceea, Roma. Voi ştiţi ce le-a dat Constantin? Voi aţi trecut prin Epocile Bisericii. El le-a dat... Ei nu aveau nimic, decât pe Cristos. Şi ei stăteau în clădiri mici vechi pe unde puteau ei, pe podea tare din piatră. Voi ştiţi asta, dacă voi aţi luat Consiliul de la Niceea şi Consiliul Pre-Niceean şi Părinţii Niceeni, şi aşa mai departe, şi istoria în biserică. Ei nu aveau nimic. Dar când ei au avut acest consiliu şi au încorporat ceva din păgânismul Roman în Creştinism, şi au pus un om sfânt şi episcopi, şi aşa mai departe, şi papi, şi tot felul acesta de lucruri fără sens, ce le-a dat Constantin? Eu cer oricărui teolog să-mi spună. El le-a dat proprietate. El le-a dat libertate şi tot ce au vrut ei.

E-571 Şi ei au schimbat Cuvântul lui Dumnezeu pentru înţelepciunea şi cultura omului! Şi acela este acelaşi lucru pe care l-a făcut Lucifer atunci, el l-a făcut în grădina Edenului, şi ei au murit chiar acolo. Biserica penticostală a murit la Niceea, Roma, dar să fie înviată în Pomul Mireasă în zilele din urmă.

E-572 Observaţi, Lucifer intră, viclean, aşa cum a făcut atunci, şi prin ispite şi promisiuni false, de putere în afară, aparte de la Cuvântul lui Dumnezeu. El a făcut la fel la Niceea, Roma. El face la fel astăzi la Consiliul Mondial al bisericilor Ecumenice.

E-573 "Să ne unim toţi împreună," zice papa. "Eu vreau ca toţi fraţii mei ecumenici de acolo afară să se unească cu mine. Noi suntem una." Asta-i adevărat, în organizaţii voi sunteţi una. Dar aceea nu are nimic de-a face cu Mireasa lui Cristos; nici un lucru, frate. Voi niciodată nu O veţi spăla în vreun lucru ca acela.

E-574 Acum este promis, în zilele din urmă, căci Credinţa originală în acelaşi, să fie restituită la copiii lui Dumnezeu la timpul Pomului Mireasă. Maleahi 4, Dumnezeu a zis, "Înainte ca lumea să ardă cu foc, iată Eu vă trimit pe profetul Ilie, şi El va restitui Credinţa copiilor." Acum, acela nu era primul Ilie care a venit. Nu, nu.

E-575 Acum, noi nu învăţăm aici mantaua lui Ilie şi păturile lui Ilie, şi toate lucrurile acelea în acel fel. Noi doar învăţăm Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi? Aceea este ce a spus El. Vedeţi, noi avem tot felul de Ilie aceasta şi Ilie aceea, care este fără sens. Aceea este-aceea este... Noi ştim asta. Aceea este, eu nu vorbesc despre aceea, şi voi care sunteţi cu gândirea spirituală înţelegeţi. Vedeţi, aşa cum ora târzie, se face târziu, şi nu putem pune totul pe această bandă, desigur.
Acum, promisiunea în zilele din urmă. Acum dacă...

E-576 Isus a zis, în-în Matei, cred eu, capitolul 11 sau capitolul 6, şi al 11-lea... Nu, este al 11-lea capitol şi cam la al 6-lea verset. Când Ioan şi-a trimis ucenicii acolo să vadă dacă El într¬adevăr era Acela, Isus a zis, "Pe cine aţi ieşit să vedeţi? Un-un-un vânt... o trestie clătinată de vânturi? Aţi ieşit să vedeţi pe aşa-şi-aşa?" El a zis, "Sau v-aţi dus să vedeţi un profet?" El a zis, "Mai mult decât un profet." Ioan era mai mult decât un profet; el era mesagerul Legământului. Şi El a zis, "Dacă voi puteţi să-l primiţi, acesta este cel despre care se vorbeşte de către profeţii, 'Eu voi trimite pe mesagerul Meu, înaintea feţei Mele."'

E-577 Acum, aceea este în Maleahi 3, nu în Maleahi 4. Deoarece, Ilie care urma să vină în Maleahi 4, pământul urma să fie ars cu o căldură ferventă, şi cei neprihăniţi trebuiau să umble afară în Mileniu pe cenuşa celor răi. Vedeţi? Astfel acesta nu este acela. Vedeţi?

E-578 Acum noi vedem promisiunea fiind împlinită. Cristos, Căpetenia adevărată mergând înăuntru, venind în Mireasa Lui, făcând aceleaşi lucrări pe care le-a făcut El la început, şi pregătindu-se şi împlinind Cuvântul Lui aşa cum El a făcut, la început, în Ioan 14:12, "Cel ce crede în Mine lucrările pe care le fac Eu le va face şi el." Atunci, Capul şi Trupul devin Unul, în lucrări şi în semn şi în Viaţă, adeverite de Dumnezeu Însuşi prin Cuvântul Său promis pentru zilele din urmă. El a promis aceasta în zilele din urmă. Acum, dacă voi sunteţi spirituali, voi veţi prinde aceasta.

E-579 Apoi, noi putem vedea că Cina Nunţii este aproape. Acum, dacă eu nu vă mai văd niciodată, amintiţi-vă, Cina Nunţii este aproape. Şi apoi Împărăţia conform cu promisiunea este gata să fie introdusă înăuntru, marele Mileniu, luarea sus a Bisericii, şi distrugerea celor răi. Şi lumea, sub Pecetea a Şasea, să fie purificată prin vulcan, să îndepărteze toată corupţia şi păcatul lumii şi să o modeleze din nou, şi să aducă înainte un Mileniu nou strălucitor pentru epoca care urmează să vină.

E-580 Când, noi vedem toate acestea, marea descoperire întreită:
Dumnezeu în Cristos; Cristos în Biserică; Împărăţia venind. Adam şi Eva răscumpăraţi înapoi la Grădina Edenului, în reprezentarea lui Cristos şi Mireasa Lui, şi apoi Împărăţia urmează să fie restituită conform cu promisiunea Lui. Laudă să-i fie lui Dumnezeu! Acum, prin descoperirea tainei întreite, secretul, şi prin Cuvântul adeverit personal prin Căpetenia Lui originală!

E-581 Nu ziceţi, "Păi, slavă lui Dumnezeu, noi strigăm; aleluia, noi cântăm." Aceea, nu aceea este. Eu sunt un misionar. Eu am fost de şapte ori, practic, în toată lumea. Vedeţi? Am văzut păgâni, diavoli, şi toate celelalte, dansând şi strigând. Am văzut tot felul de manifestări fireşti. Aceea este carnal.

E-582 Dar eu vorbesc despre Căpetenia lui Cristos. Observaţi, fiind personal identificat prin Căpetenia originală, noi avem răspunsul la întrebarea diavolului. Amin! Glorie! Noi avem răspunsul la întrebarea diavolului. El, Cristos, este înviat şi a plătit preţul, şi înviind Capul... sau Trupul.

E-583 Diavolul nu poate suferi aceasta. Acela-i motivul că aceste împărăţii ecumenice se stabilesc. Acela-i motivul că ele toate vin în ceea ce fac ele acum. Diavolul, acela-i motivul că el urlă în felul cum o face. Răutatea lui a fost... schema lui a fost descoperită prin înviatul, Cristosul înviat în Căpetenia peste Trupul Lui. Glorie!

E-584 Credeţi că sunt ieşit din fire? Eu nu sunt. Noi avem răspunsul diavolului. "Nu sunt eu care trăieşte, ci Cristos Cuvântul trăieşte în mine." Aceasta nu este ideea mea; aceasta este Puterea Lui. Nu ideea mea; acesta este Cuvântul Său. El a promis aceasta; iat-o aici. El a zis că ea va fi aici, şi iat-o aici. Noi avem răspunsul lui.

E-585 Cristos este înviat şi a plătit preţul pentru răscumpărarea noastră. Ce a manifestat Dumnezeu în Cristos, El a dat trupul acela, acela şi Sângele; ca în Sânge să poată veni Viaţa, şi trupul să fie răscumpărat, ca-ca Dumnezeu în acest trup răscumpărat să poată manifesta Cuvântul Său pentru ziua aceasta aşa cum El a făcut în ziua aceea. Iuh! Glorie!

E-586 Voi o vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Oh, Doamne! Când mă pot opri? Observaţi aceasta. ["Mergi înainte!"]

E-587 Apoi, noi stăm justificaţi în Prezenţa lui Dumnezeu. Ca o picătură de cerneală care cade într-o-o-o cadă plină cu înălbitor, voi nu veţi mai afla pata de cerneală. Ea a mers undeva. Ea nu va mai veni înapoi din nou. Şi când omul este într-adevăr răscumpărat, Sămânţa aceea predestinată care vede Aceasta şi acceptă Aceasta, păcatele lui sunt demolate. Acesta s-a dus. Acesta s-a separat. Acesta a căzut în cerneala de-de Sânge a lui Isus Cristos, şi niciodată nu va mai fi reamintită. Dumnezeu o uită. Şi el stă ca un fiu şi fiică a lui Dumnezeu, în Prezenţa lui Dumnezeu." Amin şi amin! "Acum noi suntem fiii lui Dumnezeu." Nu noi vom fi; noi suntem! Acum noi suntem răscumpăraţi.

E-588 Noi avem răspunsul lui Satan. Dumnezeu S-a adeverit. Dumnezeu Se dovedeşte, faţă de promisiunea Lui în această zi. Aleluia! Căpetenia este aici. Amin! Cristos, Domnul înviat, este aici în aceeaşi Putere a învierii Lui în care a fost El întotdeauna, manifestându-Se. Acolo este răspunsul diavolului.

E-589 Acela-i motivul când acest om care şade aici, a căzut mort în zilele trecute, şezând aici, noi am putut spune, "Vino înapoi, viaţă!" Deoarece, Duhul Sfânt a spus aşa.

E-590 De aceea s-a putut face copilaşului acela mic din Mexico, a fost mort de vreo cinsprezece ore, când a venit viziunea şi a zis, "Cheamă-l înapoi la," moarte, "viaţă." Şi a zis, "Copilaşul să trăiască." Şi copilaşul despre care doctorii au scris o declaraţie, a murit la ora nouă în dimineaţa aceea, şi la ora unsprezece în seara aceea a venit înapoi la viaţă; el trăieşte astăzi.

E-591 Ce este aceasta? Nu oamenii aceia. Căpetenia şi Trupul au devenit o unitate. Acesta este Dumnezeu manifestat în poporul Lui. Acela-i motivul că soţul şi soţia nu mai sunt doi; ei sunt unul. Dumnezeu şi Biserica Lui este unul, "Cristos în voi," marea descoperire a lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! Chiar purtând Numele Lui; Numele Lui este Isus, Unsul.
Motivul că El este numit Isus, El este Unsul. Acesta este Trupul uns al lui Cristos, dovedind, Dumnezeu manifestat aşa cum a făcut trupul Acela. Şi trupul Acela a răscumpărat pe fiecare din acesta, aceste trupuri, şi pe acolo Dumnezeu .lucreazâ manifestarea Lui întreită, mergând spre Împărăţie. Înviat, a plătit preţul! Noi suntem răscumpăraţi. Dumnezeu a dovedit-o, a adeverit-o. Vedeţi?

E-592 Şi noi stăm justificaţi în Cristos, înaintea Lui. Deoarece, El nu poate trece la judecată, căci El deja a judecat Trupul acela, din care eu sunt o parte. Ce, cum sunt eu o parte din el? Aici este Acesta; Acesta este în mine. "Dacă a Mei... voi rămâneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi, atunci ce spuneţi voi... Cereţi Tatălui orice în Numele Meu, şi va fi făcut, deoarece El este acolo." Justificaţi! Glorie lui Dumnezeu!

E-593 Oh, dacă aş putea aduce lumea să vadă aceea! De ce? Ia te uită. Acolo este Trupul lui Cristos trăind, stând răscumpărat. Răscumpărat! Oh, Doamne!

E-594 Justificat în privirea Lui! De ce suntem noi justificaţi? Noi suntem biruinţa Lui. Biserica este biruinţa Lui. Noi venim înainte în aceste zile din urmă cu această Evanghelie glorioasă, arătând biruinţa Lui. El a murit pentru acesţ scop, şi noi suntem dovadă a biruinţei Lui. Amin! Când noi Îl vedem coborând şi trăind prin Biserică, aceea este biruinţa Lui. Arată că el nu L-a putut ţine în mormânt, nici pe noi nu ne pot ei ţine. Asta-i adevărat. El... ? ... Şi noi suntem deja, potenţial, înviaţi, deoarece noi am înviat din morţi, necredinţă în Cuvântul Lui, din crezuri denominaţionale, la un Cuvânt Etern al Dumnezeului Etern; care este El, Însuşi, lucrând prin noi, manifestându-Se că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-595 Şi apoi Cuvântul se mişcă în jos în Trup, de la Cap. Ce este aceasta? Acelaşi Cuvânt. Nimic nu poate fi adăugat sau scos de la El. Astfel acelaşi Cuvânt se mişcă de la Cap, aşa cum Ziua se apropie, jos în Trup, jos în Trup, adeverind că ei sunt Unul. Ei sunt Soţ şi Soţie. Ei sunt carne din carnea Lui, Cuvânt din Cuvântul Lui; Viaţă din Viaţa Lui, Duh din Duhul Lui. Vedeţi? Amin! De unde ştii tu aceasta? Poartă aceeaşi mărturie, aceeaşi roadă, acelaşi Cuvânt. Vedeţi, manifestă pe Cristos; aceeaşi Viaţă, acelaşi Dumnezeu, acelaşi Duh, acelaşi Cuvânt, aceeaşi Carte! Amin! Aceleaşi semne, "Lucrurile pe care le fac Eu le veţi face şi voi." Oh, aleluia! Doamne!

E-596 Observaţi, Cuvântul adeverit în Trupul Lui este tocmai biruinţa şi motivul morţii Sale. Vedeţi, moartea, nu în Duhul; când El a murit, El a murit numai în trup. Duhul Lui a mers în iad şi a predicat sufletelor din închisoare. Este adevărat? Trupul Lui, numai, a murit, apoi El l-a înviat din nou şi l-a însufleţit. A însufleţi înseamnă "făcut viu," carnea Lui, care era trupul Lui. Şi acela-i Cuvântul. Acesta a zăcut mort cu anii, dar Acesta în mod treptat a început să vină în reformare, iar acum Ea stă pe picioarele Ei!

E-597 Oh, cum aş dori eu să am timp să merg înapoi în Ezechiel, şi să trag afară acele "oase uscate," şi să vă arăt. El a zis, "Pot oasele acestea să trăiască din nou?"
El a zis, "Profeţeşte!"

E-598 Cum poate veni profeţia? Numai prin profet. Acesta este Cuvântul Domnului. "Ascultaţi voi, oase uscate, Cuvântul Domnului!" Şi tendoanele, pielea a venit peste ele, şi ele s-au ridicat o armată puternică, şi au început să mărşăluiască spre Sion. Glorie lui Dumnezeu! Acela-i El. Acela-i El, biruinţa.
Cei răscumpăraţi ai Domnului vor veni la Sion atunci cu bucurie,
Toţi munţii Lui sfinţi, nimic nu va vătăma sau distruge. Da.

E-599 El îşi dovedeşte Viaţa învierii Lui atunci aşa cum El Se adevereşte. Ea, Mireasa, este independentă de toate celelalte. Ea este o Femeie independentă, o pasăre mare pestriţă care este deosebită de toate celelalte. Vă amintiţi Biblia despre aceea, "Marea pasăre pestriţă." Dar, Ea avea Numele Lui, Ea avea Viaţa Lui. Căci...

E-60

E-601 Astfel Cristos, Perechea moartă, şi-a pus Sângele Său, Sângele Său din Viaţa Lui, în noi; stropi-... purtând Sângele Lui, strigând, "Sfânt, sfânt, sfânt, pentru Domnul!" Ea este o pasăre cu arătare ciudată. Sigur, ea este. Dar Ea, Mireasa, este-este identificată prin El, şi Ea este independentă de toate celelalte. "Păstrează-te numai pentru ea atât timp cât trăiţi amândoi. Păstrează-te numai pentru El, Cuvântul," fără, fără curvie, nici un semn de denominaţiune, nici un semn de crez, nici o curvie deloc. Cuvântul, şi numai El!

E-602 "Pe Cristos stânca solidă eu stau, toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare," a zis Eddie Perronet. Aha.

E-603 Acela este, Cristos, Cuvântul! El era Cuvântul; El este Cuvântul. Şi Biserica devine Cuvântul, prin El O face o parte din El, şi acela-i Cuvântul din nou. Personal identificat prin El, numai proprietatea Lui! Numai proprietatea Lui! Ea este răscumpărată de El, prin El, pentru El, şi numai pentru El. Asta-i adevărat. Apoi, pentru ce urlă diavolul, este că aceasta este descoperit.

E-604 Noi suntem într-un timp periculos. Amintiţi-vă, Scriptura zice, când aceste lucruri încep să se întâmple, "nu mai este timp." Ea se diminuează, când noi vedem manifestarea.

E-605 "Cutremure de pământ." Aţi văzut miile acelea omorâţi zilele trecute? "Cutremure de pământ în diferite locuri."

E-606 A zis, "Arătări îngrozitoare în cer, stâlpi de foc," ca, plutind în jur ca farfurii zburătoare. Ei nu ştiu ce este aceasta. Vedeţi? Ei nu au nici o idee.

E-607 Aţi observat voi Îngerii care au coborât, au investigat Sodoma înainte ca Sodoma să fie distrusă? Vă amintiţi aceea? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Acolo erau un grup de ei venind jos, trei din ei. Unul din ei a stat cu Abraham. Vă amintiţi aceea? ["Amin."] Ei erau Lumini din Cer, care au coborât în judecata de investigaţie. Unul este...

E-608 Priviţi unde sunt toţi aflaţi. În jurul Pentagonului, şi alte lucruri, ei îi află. Aceea este judecata lumii, Sodoma. Şi acolo este Unul reprezentat, va fi reprezentat printre biserici, va fi Cristos Însuşi, adeverindu-Se. Vedeţi? "Arătări pe... în ceruri sus, şi semne pe pământ jos." Desigur.

E-609 Identificat! Oh, diavolul urlă despre aceasta: Adevărul manifestat al promisiunii Cuvântului în Ea singură.

E-610 Ei nu au răspunsul. Când a venit Isus, de ce nu l-au avut Fariseii aceia? El a zis, "Dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, prin cine-i scoateţi voi?" Vedeţi? El a stat singur.

E-611 Şi Biserica Lui stă singură. Ea nu este agăţată cu nimic. Dar El a fost identificat de Dumnezeu, fiind trupul în care a locuit Dumnezeu; şi Biserica este identificată de Trupul Lui, făcând acelaşi lucru. Ea este Trupul Lui, Adevărul manifestat al Cuvântului Său promis pentru zilele din urmă. Şi Ea, şi numai Ea, rămâne lângă El. De aceea urlă diavolul, aceste mari organizaţii, să aşeze ceva să O închidă. Ei niciodată nu o vor face. Ea va fi luată sus, nu închisă. Ea este acum înviată, şi prin puterea Cuvântului adeverit promis Ei. Amin!

E-612 Cum ţine o Mireasă promisiunea aceea! "El mi-a spus că El se va întoarce după mine. Eu voi crede aceasta." Aha. Vedeţi? Da, domnule. Să-şi întâlnească Căpetenia Ei, Răscumpărătorul Ei, Soţul Ei, Împăratul Ei, Domnul Ei, Iubitul Ei, Salvatorul Ei, în locul rânduit de întâlnire!

E-613 El are un loc să-i întâlnească pe Ei. Voi ştiţi, El... Da, Mirele, nu lasă nimic afară. El are verigheta, identificarea. El are haina pe care o poartă Ea, îmbrăcămintea Ei. Vedeţi? Şi El are locul rânduit să O întâlnească, acela este în văzduh. Fiecare lucru a fost tot rânduit. El are Cina Nunţii deja aşezată; musafirii deja invitaţi, deja aleşi. Toţi Îngerii stau în jur, slujitorii Lui, în atenţie. Oh-oh-oh-oh-oh!
Oh, acolo va fi o întâlnire în văzduh,
În acea dulce, dulce revedere;
Eu vă voi întâlni, vă voi întâlni Acolo
În Căminul acela dincolo de cer;
Astfel de cântare niciodată auzită, niciodată auzită de urechi muritoare,
Aceasta va fi glorioasă, eu vă fac de cunoscut!
Şi Propriul Fiu al lui Dumnezeu, El va fi Cel care va conduce, (deplina manifestare a lui Dumnezeu,)
La acea întâlnire în văzduh. Oh, Doamne!

E-614 Priviţi adeveririle Lui acum.
Aţi auzit-auzit povestea spusă despre Moise în pipirig,
Aţi auzit de neînfricatul David şi praştia lui;
Aţi auzit povestea spusă despre visătorul Iosif,
Despre Daniel şi leii noi adesea cântăm.
Oh, există mulţi, mulţi alţii adeveriţi în Biblie,
Cum tânjesc eu să-i întâlnesc pe toţi, eu vă mărturisesc!
Rând pe rând Domnul ne v-a lăsa să-i întâlnim,
La acea întâlnire în văzduh.
Căci acolo va fi o întâlnire în văzduh,
În acea dulce, dulce revedere;
Şi eu vă voi întâlni, vă voi saluta Acolo
În acel Cămin dincolo de cer.
Astfel de cântare niciodată auzită, n-a fost auzită de urechi muritoare,
Aceasta va fi glorioasă, eu vă mărturisesc!
Şi Propriul Fiu al lui Dumnezeu va fi Cel care va conduce
La acea întâlnire în văzduh. Oh, Doamne!

E-615 Nu iubiţi voi aceea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum scopul întreit al marii Lui taine de descoperire a fost descoperită. El este Cel principal. El este Acela. Oh, Doamne! Să o cântăm. Eu doar nu mai pot predica. Mă simt aşa de bine, înţelegeţi.
Oh, acolo va fi o întâlnire în văzduh,
În acea dulce, dulce revedere;
Şi eu vă voi întâlni, vă voi saluta Acolo
În acel Cămin dincolo de cer;
Astfel de cântare niciodată auzită, n-a fost auzită de urechi muritoare,
Ea va fi glorioasă, eu vă mărturisesc!
Şi Propriul Fiu al lui Dumnezeu, El va fi Cel care va conduce,
La acea întâlnire în văzduh.

E-616 Voi vă duceţi? [Adunarea zice, "Amin" – Ed.] Amin! Prin harul lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu! Vedeţi? Oh, Doamne!
Aţi auzit de micuţul Moise în pipirig,
Aţi auzit de neînfricatul David şi praştia lui; (toate acelea sunt simboluri)
Aţi auzit povestea spusă despre visătorul Iosif,
Şi despre Daniel şi leii noi deseori cântăm.
Oh, există mulţi, mulţi alţii în Biblie, (care este El),
Şi eu tânjesc să-i întâlnesc pe toţi, eu vă mărturisesc!
Rând pe rând Domnul ne v-a lăsa să-i întâlnim,
La acea întâlnire în...

E-617 Dar există un Unul principal!
Oh, acolo va fi o întâlnire în văzduh,
În acea dulce, dulce revedere;
Eu vă voi întâlni, vă voi saluta Acolo
În acel Cămin dincolo de cer;
Astfel de cântare niciodată auzită, n-a fost auzită de urechi muritoare,
Ea va fi glorioasă, eu vă mărturisesc!
Şi Propriul Fiu al lui Dumnezeu, El va fi Cel care conduce
La acea întâlnire în văzduh.

E-618 Acum, noi ne vom întâlni unul cu altul Acolo. Haideţi toţi, Metodiştii, şi Baptiştii, şi orice sunteţi, care sunteţi născuţi din nou din Duhul lui Dumnezeu, să dăm mâinile unii cu alţii aşa cum o cântăm.
Oh, acolo va fi o întâlnire în văzduh,
În acea dulce, dulce revedere;
Eu vă voi întâlni, şi vă voi saluta Acolo
În acel Cămin dincolo de cer;
Astfel de cântare niciodată auzită, n-a fost auzită de urechi muritoare,
Ea va fi glorioasă, eu vă mărturisesc!
Căci Propriul Fiu al lui Dumnezeu va fi Cel care conduce
La acea întâlnire în văzduh.

E-619 Oh-oh-oh! Oh, aceea este minunat, vedeţi, vedeţi ce va fi El. Acum priviţi.

E-620 Noi doar am ajuns să încheiem, prieteni. Este aproape ora două, vedeţi, şi noi vom-noi vom fi aici la cină. Eu doar încă mai am pagină după pagină despre aceasta, vedeţi, astfel noi doar va trebui să încheiem cu aceasta. Nu există sfârşit la aceasta.

E-621 Ea este o descoperire. Ea este aşa de Eternă cum este Cuvântul lui Dumnezeu Etern. Priviţi, dar scopul întreit al marii taine a lui Dumnezeu este descoperit! Dumnezeu manifestat în Cristos; Cristos manifestat în Biserică; pentru ca să răscumpere pe Eva pierdută înapoi la starea originală în Grădina Edenului. Oh, Doamne!

E-622 Oh, acolo vor fi ceva timpuri măreţe în Ziua aceea! Da. Aceasta este chiar imediat. Noi o credem. Voi nu o credeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu doar mă gândesc la acea cântare de fiecare dată când mă gândesc la aceasta.

E-623 El S-a adeverit în Daniel, şi în Moise, şi în Ieremia. Ce erau ei? Profeţii la care a venit Cuvântul, înţelegeţi, acei oameni mari. Vedeţi, voi aţi auzit povestea spusă despre visătorul Iosif, voi vedeţi, şi Daniel în groapa cu lei, şi toţi ceilalţi, voi ştiţi. Acei, care, ce erau ei? Profeţi. Vedeţi? Dar Cel principal... Dumnezeu era doar, temporar, simbolizat în ei.

E-624 El S-a simbolizat în Adam, ştiind ce era drept, dar a păşit afară să răscumpere pe soţia lui, deoarece ea a fost greşită. Cristos nu trebuia să fie păcat, dar El a păşit afară şi a luat păcatul, să-şi răscumpere copilul Lui pierdut. Vedeţi? Vedeţi? El s-a tipizat pe Sine.
Şi Moise în pipirig,
Şi aţi auzit de neînfricatul David şi praştia lui;
Aţi auzit povestea spusă despre visătorul Iosif, (profetul,)
Şi despre Daniel şi despre lei noi deseori cântăm.
Oh, există mulţi, mulţi alţii în Biblie,
Şi eu ...

E-625 Ei, ei sunt Biblia. "Şi eu..." Ei erau toţi manifesta ţi în El, totuşi. Vedeţi? Fără El, ei sunt toţi duşi. Vedeţi? Şi eu trebuie să devin o parte din Aceea, să fiu El. Amin! Vedeţi?
Şi eu tânjesc să-i întâlnesc pe toţi, eu mărturisesc. Asta-i adevărat.
Dar Propriul Fiu al lui Dumnezeu, El va fi Cel care conduce
La întâlnirea în văzduh.

E-626 Evrei 11, zice, "Ei nu puteau fi perfecţi fără noi." Mâinile şi picioarele nu pot fi perfecte fără creieri, cunoştinţa, capul, şi aşa mai departe. Vedeţi? Şi noi toţi suntem făcuţi perfecţi în El, "Astfel printr-un singur Duh noi toţi suntem toţi botezaţi într-un singur Trup," eliberaţi de Judecată; trecuţi din păcat, spre moarte... Amin! Propriul Fiu al lui Dumnezeu va fi Cel care conduce la acea întâlnire în văzduh. Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că ...

E-627 Doamne Isuse, ungerea Duhului Sfânt să vină peste aceste batiste, Doamne, şi să vindece bolnavii.

E-628 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... chiar acum în noi. Cum a făcut El, cum a fost El descoperit? Pentru că El m-a iubit mai întâi. Ce a făcut El?
Şi a plătit salvarea mea
Pe...

E-629 Glorie! Acel mare Înger al Legământului, Acela Care a fost cu Moise în pustie, Acela Care a venit la Pavel pe drumul spre Damasc, Acelaşi a permis să fie luată fotografia Lui cu noi; Acelaşi care a fost în fotografie în revista Life zilele trecute; acelaşi Cuvânt, prin acelaşi Dumnezeu, prin aceleaşi canale, prin aceeaşi cale, prin aceeaşi promisiune! "Oriunde doi sau trei sunt adunaţi în Numele Meu, Eu sunt acolo în mijlocul lor." Atunci El este aici. "Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El," care atârnă numai de Cuvântul Lui. Nimeni nu poate respecta acel Cuvânt fără să se teamă de Dumnezeu. Vedeţi? Atunci, aici este El în această dimineaţă, cu noi, aşa cum ne închinăm Lui în Duhul.

E-630 Oh, de moment ce este un Mesaj tare ca acesta, eu cred că ar trebui să ne închinăm Lui puţin în Duhul. Vedeţi, doar închideţi-vă ochii şi să-I cântăm aceea din nou, "Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc," doar aşa cum voi-voi vă ridicaţi mâinile, parcă, spre El.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece ... m-a iubit întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Oh, Doamne, cum Îl iubim noi!
Credinţă în Tatăl, credinţă în Fiul,
Credinţă în Duhul Sfânt, aceşti trei sunt Unul;
Demonii vor tremura, şi păcătoşii se trezesc;
Credinţa în Iehova face să se cutremure totul.

E-631 Amin! Glorie lui Dumnezeu! Cum Îl iubim noi! Doar închinaţi-vă Lui în inima voastră acum, doar adoraţi-L, doar-doar gândiţi-vă cât de frumos a făcut El. Priviţi ce a făcut El pentru noi. Toţi anii aceştia de viziuni, nici una nu a dat greş vreodată. Tot ce a spus El s-a întâmplat, a venit întocmai exact în felul cum a zis-o El.

E-632 Eu vă iubesc. Să nu uitaţi poruncile lui Dumnezeu pentru voi, copilaşilor, "Iubiţi-vă unii pe alţii." Iubiţi pe toţi. Corect sau greşit, păcătos sau sfânt, iubiţi-i, oricum. Dacă nu-i iubiţi, atunci rugaţi-vă ca Dumnezeu să vă ajute, deoarece Dumnezeu a iubit păcătosul. Şi natura lui Dumnezeu este în voi. Dacă omul este greşit, iubiţi-l, oricum. Nu fiţi părtaşi la păcatele lui. Vedeţi? Nu fiţi părtaşi la păcatele lui. Ci în bunătate, nu în acrime şi mustrare, în bunătate spuneţi-i despre nădejdea Vieţii care se odihneşte în voi, prin Isus Cristos fiindu-vă descoperit prin Duhul Sfânt.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al necazului;
El bucurie şi mângâiere îţi va da,
Oh, ia-L, (să nu uitaţi acum,) oriunde vei merge.

E-633 Oh, scump, Numele acela! Oh, noi avem Numele Lui. Noi suntem numiţi prin Numele Lui.
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

E-634 Acum eu vă voi da un mic secret, până vă voi întâlni din nou. Amintiţi-vă de aceasta, aşa cum ne ridicăm. Amintiţi-vă de aceasta.
La Numele lui Isus aplecaţi,
Căzând prosternaţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer noi Îl vom încorona, noi Îl vom încorona,
Când călătoria noastră s-a sfârşit.
Nume scump, Nume scump, O ce dulce!
Speranţa ...

E-635 Ce? Descoperirea întreită! Speranţa şi bucuria Cerului, descoperită în El.
Nume scump, Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria...

E-636 Ce? Speranţa pământului şi bucuria Cerului, totul este manifestat în Cristos. Dumnezeu, Biserica, toate celelalte, este manifestat în Cristos. Biblia este Cristos. Biblia este Cuvântul scris. Care, El este Cuvântul. Manifestarea Lui este dovada Vieţii venind în trupul Cuvântului, să-L manifeste. Oh, nu este aceasta minunat!
Ia Numele lui Isus cu...
Acum ascultaţi atenţi acum.
Ca un scut (să nu uitaţi asta acum) ... orice laţ;
Când ispitiri în juru-ţi se ad-...
Ce trebuie voi să faceţi?
Doar şoptiţi Numele acela în rugăciune.
Nume scump, Nume scump, O ce dulce! O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump, Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

E-637 Fără să cunoaşteţi... Desigur, fiind spirituali, voi urmăriţi lucruri spirituale. Fără să cunoaşteţi aceasta; Dumnezeu o ştie. Dar dacă voi vă întoarceţi şi priviţi la ceas, este chiar la fix, ora două, sfârşitul Tragerii a Doua. Tragerea a Treia este aproape! Vedeţi?
La Numele lui Isus aplecaţi,
Căzând prosternaţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră s-a sfârşit.
Nume scump ...
Tragerea a Doua s-a manifestat!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

E-638 Aţi observat cum Duhul a luat aceeaşi cântare şi a ridicat-o cu o octavă mai sus în acel fel? Tragerea următoare este aproape! Amin! Aha.
Ia Numele Lui Isus cu tine,
Este mai târziu decât vă gândiţi!
... întristării şi al durerii;
El bucurie şi mângâiere-ţi va da,
Oh, ia-L oriunde te duci.
Nume scump, Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria...
Acum dacă ispitele vin, ce faceţi voi?
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de orice laţ;
Când ispite (ceva care te face să nu crezi acum) se adună,
Doar aminteşte-ţi, şopteşte acel Nume sfânt în rugăciune.
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump, Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;

E-639 Să ne aplecăm capetele acum, fiecare, în reverenţă. Priviţi acum.
La Numele lui Isus aplecaţi...

E-640 [Fratele Branham fredonează un alt rând din Ia Numele lui Isus Cu Tine. Un frate începe să vorbească într-o altă limbă. Porţiune goală pe bandă. Un alt frate dă o tălmăcire – Ed.]

E-641 Acum dacă voi înţelegeţi, Duhul Domnului a coborât în adunare, prin limbi necunoscute, vorbind aceasta unui om fără să o ştie; să o tălmăcească prin alt om fără să o ştie. Cuvântul Domnului! Vă amintiţi când duşmanul a venit şi ei nu au ştiut ce să facă? Duhul Domnului a căzut peste un om, şi a descoperit ce trebuia să se facă. Oh, Doamne!

E-642 Doar ne plecăm capetele acum, smeriţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Până ne-ntâlnim! până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus;
Până ne-ntâlnim!
În regulă, păstor.
Dumnezeu să fie cu voi până ne-ntâlnim.

Up