Cum Pot Eu Birui?

How Can I Overcome?
Data: 63-0825M | Durată: 1 ore 53 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Să ne aplecăm capetele pentru rugăciune.
Tatăl nostru, noi Îţi mulţumim, dimineaţa aceasta, pentru acest timp măreţ de a veni împreună din nou, şi să deschizi Cuvântul Domnului, aşezându-L aici înaintea noastră. Şi-şi cu rugăciune acum, ca Duhul Sfânt să ia acela care-i Dumnezeu, şi să Îl predea pentru noi, ca noi să putem părăsi acest loc de închinare astăzi cu inimi fericite pline de bucurie. Vedem marea Ta putere de izbăvire, Doamne, cum izbăveşte ea pe cei prinşi şi-i pune în libertate, ne face cunoscut "lucrurile care erau, şi care sunt, şi vor veni." Şi noi doar Îţi mulţumim pentru lucrurile acestea.
Ne rugăm ca Tu să ne binecuvântezi aşa cum studiem Cuvântul Tău acum împreună. Şi când noi plecăm, fie ca să se spună în inimile noastre, aşa cum ne ducem împreună pe drum, "Ne-au ars inimile înlăuntrul nostru aşa cum El, Duhul Sfânt, ne-a vorbit în timp ce noi eram pe drum."
Binecuvântă pe fiecare lucrător astăzi, pretutindeni, slujitorii Tăi care stau pentru Acesta, Adevărul Tău. Ascultă-le rugăciunile pentru cei bolnavi. Vindecă trupurile bolnave a acelora care suferă.

E-4 Doamne, noi am cere ca Tu să mergi printre oameni şi să cauţi acea sămânţă predestinată acolo afară, Doamne, şi adă-o pe aici, în vreun fel, ca Lumina să cadă peste cărare, Doamne. Căci, noi credem că ora devine târzie, soarele cu repeziciune se adânceşte în apus, atunci curând va fi că "nu va mai fi timp." Timpul şi Eternitatea se vor îmbina împreună când Dumnezeu şi poporul Lui se îmbină laolaltă. Şi ne rugăm, Dumnezeule, ca, la timpul acela, ca noi să fim număraţi printre acei care vor fi îmbinaţi în Cristos, care este chemată Mireasa Lui.
Ajută-ne, astăzi, aşa cum ne pregătim, fără să ştim ce ţine ziua de mâine, dar noi suntem gata să primim orice, Doamne, din câte ştim noi, că ai Tu pentru noi. Noi suntem gata să-L primim. Noi cerem această binecuvântare pentru slava lui Dumnezeu, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Vă puteţi aşeza.
Am fost sigur fericit, dimineaţa aceasta, când am păşit înăuntru şi am văzut că poporul s-a adunat împreună pentru serviciul Domnului. Şi noi dăm anunţuri acum pentru deseară. Acolo va fi serviciu de vindecare deseară. Ne vom ruga pentru bolnavi, deseară. Doar cu câteva momente în urmă, ei...
Cum am venit înăuntru, Billy, fiul meu, mi-a spus, a spus, "Acolo-i un-un domn aici, care-i doar un om sărac care a condus de la o distanţă lungă." Şi a spus, "Eu-eu l-am pus în cameră, Tati."
Eu-eu am ajuns târziu înăuntru seara trecută, şi-şi nu am ajuns să studiez mult asupra subiectului de şcoală Duminicală asupra căruia eu urma să vorbesc, dimineaţa aceasta. Aşa că eu am cules câteva notiţe care le-am cules din ce am auzit ceva frate să spună, şi am luat din acela un text, să am cumva lecţia de şcoală Duminicală dimineaţa aceasta; şi în timp ce ne pregătim, şi să fim gata pentru serviciul de seară.
Şi Billy a spus, "Este un om înăuntru aici care-i bolnav."
A spus, "Eu-eu-eu doresc să te duci pe acolo şi să-l vezi." Astfel, eu am mers în cameră doar acum. Şi un frate cam de vârsta mea, şi soţia lui, şezând înăuntru acolo. Şi Duhul Sfânt a venit jos printre noi în cameră doar acum.
Doar gândiţi, doar făcând menţiune de serviciul de vindecare, şi acolo era El. Vedeţi? Şi El i-a spus la acest frate despre tot ce a făcut el, şi tot ce făcea el, şi ce i-a cauzat necazul, şi de unde a venit el, şi totul despre el. Şi acolo era o umbră mare întunecată plutea în cameră. Atunci ea a început să devină mai luminată, mai luminată, mai luminată, şi mai luminată, apoi Duhul Sfânt a luat control.

E-10 Acum, mă gândesc că omul este în... pe undeva înapoi aici acum. El şi soţia lui poate nu pot intra în clădire, dar ei au spus că ei o să stea, oricum, pentru serviciu. Ei au venit de sus pe la, aproape de Yakima, Washington, şi au mânat înăuntru. Şi el este un lucrător al Evangheliei.
Dar doar să vezi harul lui-lui Dumnezeu acolo! Unde, omul a fost în ospiciu şi a avut tratamente şi de toate. Duhul Sfânt a descoperit toată aceasta. Când, doctorii au încercat din greu să facă tot ce au putut ei, poate, pentru acel om, dar aceasta doar a luat acea anumită atingere mică de la Dumnezeu, să întoarcă valul. Tratamentele de şoc sunt în regulă, dar este un fel ce noi am numi "o puşcătură în întuneric," voi ştiţi. Tu, aceasta ar putea să-ţi facă mai rău, vedeţi, căci tu uiţi tot ce ai ştiut vreodată, când ei pun medicamentul acela în tine. Dar Domnul Dumnezeu, cum îi harul şi mila Lui! Şi chiar înainte ca eu să ofer vreodată un cuvânt de rugăciune pentru el, aceasta deja s-a terminat. Vedeţi? A fost doar necesar acel ceva lucru anume de la Dumnezeu, acea atingere anumită, să o facă.
Eu nu ar trebui să spun aceasta. Da. M-am uitat acolo, îl văd pe om acum. Ei bine, eu nu am ştiut dacă tu o să reuşeşti să ajungi astăzi, sau nu.

E-11 Jos la ţară unde eu am stat, săptămâna aceasta. Eu-eu-eu îmi iubesc prietenii jos acolo. Aceasta-i o mică vacanţă înainte de adunările acestea mari, voi vedeţi. Şi am venit acasă, să merg jos acolo şi să merg afară să vânez veveriţe cu fraţii aceştia. Şi familia aceasta, familii, adică, cu care eu stau jos acolo, sunt cu certitutine oameni drăgălaşi. Şi omul, un frate adevărat, prieteni; ei sunt.
Şi unul din ei este un mare iubitor de-de câini de vânătoare. Şi el are un ocol plin de ei sus acolo. Şi-şi eu am văzut cel mai drăguţ câine jos acolo, un mititel, era ce eu numesc cam aşa, "jumătate de câine înalt şi doi câini lungime," voi ştiţi, care-care alerga în jurul casei acolo. Şi m-am gândit, "Vai, nu i-ar place la Joe să aibă aşa ceva!"

E-12 Şi, desigur, afară în Arizona, nu l-a putut folosi. El ar intra în cactus, şi acela i-ar fi sfârşitul. Astfel atunci am spus, de asemenea, "Tu nu-l poţi avea. Ei nu folosesc câini acolo, în acea parte a ţării. Căci, ei, ei bine, ei doar nu i-ar putea folosi. Ei ar... de asemenea, vremea, starea ţinutului cu cactuşi, şi ei ar fi omorâţi." Iar atunci, adevărat, un câine de vânătoare acolo afară, un-un lup, sau ceva l-ar omorî, poate, oricum, dacă el ar ieşi afară.

E-13 Astfel atunci omul acesta mi-a spus, "Tu îl poţi doar avea." Dar eu-eu nu l-am putut lua. Eu-eu am apreciat aceasta. Am ajuns să aflu, că el era unul din câinii lui favoriţi.

E-14 Şi omul acesta are o soţie mică drăgălaşă şi copii mici. Şi zilele trecute, ea a pornit să dea cu spatele cu maşina lui, şi ea avea această maşină Oldsmobile. Şi micuţul câine este numai cam aşa de lung, doar un căţel. Şi ea a trecut chiar peste el. Acel Oldsmobile mergând drept peste câinele mic, în spatele lui aici, şi l-a turtit jos, unde pietrele în drum doar au ciupit peste stomacul lui mic jos aici, voi ştiţi. Şi-şi soţia mică, în loc să-l ducă pe căţeluş acolo la veterinar... Desigur, veterinarul l-ar fi pus să-l adoarmă chiar atunci, şi să-l omoare. Vedeţi?
Acolo era un alt om tânăr cu mine. Şi îndată ce el a ajuns sus acolo, a spus, "Dacă acela era câinele meu, eu l-aş împuşca." A spus, "Asta-i tot. Să-l lase să sufere aşa?"

E-15 Am spus, Ei bine, să nu-l puşcăm." Am spus, "Să aşteptăm un pic."
I-am făcut pe fiecare să plece, şi am mers şi m-am rugat pentru el. Micuţul câine m-a urmat sus pe verandă. Şi el, [Adunarea se bucură – Ed.] da, el. ... Vedeţi? "Orice lucru care voi îl doriţi, când vă rugaţi, credeţi că l-aţi primit; voi îl veţi avea, vi se va da vouă." "Orice lucruri." Acela-i Domnul Dumnezeul nostru. Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin."] El este-El este uimitor şi minunat. Şi noi cu certitudine Îl iubim, dimineaţa aceasta; şi-L aşteptăm, şi ştim.

E-16 Am văzut, zilele trecute, un-un cuplu bătrân, mama şi tatăl unui membru foarte fin din-din această adunare de credincioşi. Şi mama este, oh, eu presupun că ea este aproape de o sută, şi tatăl este, de asemenea. Şi pentru vreo doisprezece ani omul acesta nu s-a mişcat; pe spatele lui, doar zăcând drept întins. Sau, nu se poate culca pe o parte, sau nimic. A zăcut acolo pentru doisprezece ani. Doar vârstă înaintată! Şi mama este acum cam de vârsta lui, eu presupun, pe undeva aproape de o sută, şi sărmana bătrână aproape că şi-a pierdut controlul minţii ei. Ea se gândeşte că cineva îi ia tot ce are.
Şi m-am uitat la... peste masă, la noi toţi, tânăr şi bătrân, şezând acolo. Şi am spus, "Unde ne ducem noi? Ce facem noi?" Şi doamna cu care stăteam eu atunci, aceia erau mama şi tata ei. Şi am spus, "Tu eşti îndreptată pe calea aceea, de asemenea. Exact, fiecare din noi." Vedeţi?

E-7 Doar gândiţi-vă la aceasta, doar un moment, înainte să începem lecţia noastră. Aceea este încotro suntem îndreptaţi. Pentru ce vă luptaţi? Aşa ca să puteţi trăi. Pentru ce trăiţi voi? Aşa ca să puteţi muri. Nu ar fi cea mai mare prostie dacă noi nu am acceptat măsura lui Dumnezeu pentru Viaţă Eternă? Despre ce am putea să ne gândim? Ce-ce ar fi în mintea noastră, care ne-ar atrage atenţia de la... spre orice? Ce ar fi dacă ai posedat o sută de milioane de dolari, şi ai fi posedat statul din-din Indiana, sau oricare alt stat, sau chiar naţiunea, sau, atât cât priveşte aceea, lumea întreagă?
Dacă trăieşti destul de mult, tu trebuie să ajungi la aceea, de asemenea. Vedeţi? Şi constant, zi de zi, fiecare dată când îţi bate inima, tu mergi chiar drept la aceea. Înţelegeţi? Voi, nu există câştig pentru voi. Voi sunteţi pe partea de pierdere, şi, voi trebuie să pierdeţi. Dar ţineţi minte promisiunea, că, "Cel care îşi va pierde viaţa din pricina Mea o va afla." Acum, care ar fi vreo comoară mai mare să afli Viaţa aceea, chiar dacă ai aflat că toată lumea să fie a ta? Dar, dacă tu-dacă tu afli Viaţă, tu ai aflat cel mai măreţ lucru care putea fi aflat. Eu vreau să ...

E-18 M-am uitat la stânga mea şi am văzut din nou, chiar acum, un alt trofeu al harului Domnului. Vreo câteva săptămâni în urmă, am fost chemat la telefon. Şi un membru drăgălaş al acestei biserici, sau acest trup... Eu nu vreau să numesc aceasta aşa de mult ca o biserică. Eu-eu vreau să numesc aceasta, ca...
Cum am vorbit cu unii oameni, ei au spus, "Păi, la ce biserică aparţii tu?"
Am spus, "Eu nu aparţin..."
"La ce denominaţiune aparţii tu?"
Am spus, "Nici una."
A spus, "Păi, la ce aparţii tu?"
Am spus, "O Împărăţie."

E-19 O împărăţie! "Şi printr-un Duh noi suntem botezaţi în acea Împărăţie." Printr-un Duh, toţi, în această Împărăţie! Isus a spus, "Rugaţi-vă, ,Să vină Împărăţia Ta. Voia Ta să se facă pe pământ, cum este ea în Cer."' Acum, El a stat într-o zi înaintea Muntelui Transfigurării, El a spus, "Adevărat vă spun Eu, că unii stau aici, care nu vor gusta moartea, până nu văd Împărăţia să vină în putere." Aceasta a fost prevestit, cum am fost învăţaţi prin aceasta, Muntele Transfigurării. Şi Biblia a spus, "Împărăţia lui Dumnezeu este în voi." Deci, aceasta este o Împărăţie oamenii care mărturisesc că aceasta nu este patria lor. Aceasta nu este patria noastră. Noi aşteptăm după Venirea Împăratului, să aşeze Împărăţia.

E-20 Eu am fost chemat la un caz de urgenţă, despre un-un frate bătrân care mi-a fost ca un tată. Şi el... Eu nu l-am cunoscut prea demult, dar îmi amintesc ziua aceea când l-am adus aici înăuntru pentru botezul în apă. Şi omul în curând va fi în vârstă de nouăzeci şi unu de ani. Şi soţia lui drăgălaşă m-a chemat, şi ea fiind o soră, a spus, "El a avut o slăbire de inimă completă." Pe lângă aceea, el a avut... O, eu numesc... nu pot numi numele. Atac de inimă. [O soră zice, "Coronar" – Ed.] Atac de inimă coronar. Îţi mulţumesc. Atac de inimă coronar, şi o slăbire de inimă completă. Doctorii nu au dat speranţe deloc. Şi omul trăgea să moară, şi el m-a chemat.

E-21 Şi m-am urcat în Fordul meu mic, şi am pornit în sus pe drum spre Ohio, cât de tare am putut. Şi nu am ştiut, una din roţile mele era afară din aliniament, a rupt cauciucul afară din ea. Şi astfel atunci eu... mergând sus acolo. Venind afară dintr-o staţie de alimentare, pe la ora unsprezece. Am fost îngrijorat de el. Eu-eu îl iubesc. Şi eu ştiu, dacă-dacă aceasta continuă înainte, Domnul zăboveşte, păi, mai curând sau mai târziu, noi o să trebuiască să renunţăm unul la altul.

E-22 Dar, aceea nu va vătăma Răpirea, acum. Înţelegeţi? Nu. Ei vin întâi, atunci. Ei sunt privilegiaţi, care s-au dus înainte. Ei vin întâi. Înţelegeţi? Înţelegeţi? "Noi care suntem vii şi rămânem, până la Venirea Domnului, nu-i vom împiedeca sau să o luăm înaintea celor care sunt adormiţi. Trâmbiţa lui Dumnezeu va suna; cei morţi în Cristos vor învia întâi. Atunci când ochii noştri îi privesc pe cei dragi ai noştri, atunci noi vom fi schimbaţi, într-un moment, într-o clipeală a ochiului, şi vom fi apucaţi cu ei sus împreună." Vedeţi? Acei care se duc întâi sunt privilegiaţi deasupra celor care sunt în viaţă.

E-23 Cum am păşit afară din staţie, chiar la ora unsprezece, Duhul Sfânt mi-a spus, "Nu te îngrijora de el. Tu vei da mâna cu el, din nou pe stradă, şi el va veni în biserică," om în vârstă de nouăzeci şi unu de ani, murind.
Când i-am întâlnit soţia şi pe cei dragi ai lui în spital la Lima, ei mi-au spus despre starea lui. Am mers înăuntru, m-am uitat la el acolo. El a spus, "Dar este ceva ciudat." A spus, "El-el a început să se schimbe spre bine, la ora unsprezece." Ei bine, şi eu să... Domnul le-a arătat la oamenii aceia aşa multe lucruri, ei ştiu că eu doar nu am spus aceea. Pentru că, ei mi-au spus-o mai întâi, El a început să se schimbe." Ei ştiau că eu le-aş spune adevărul.

E-24 Astfel, duminica trecută, aşa cum am mers în Blue Boar Cafeteria în Louisville, unde eu cred căci cam optzeci la sută din această adunare se adună duminică după masă, să mănânce, pe cine l-am văzut eu să vină în jos pe stradă? Eu vă spun, înima mea s-a înviorat când l-am văzut pe Fratele nostru Dauch venind în jos pe stradă, exact ce El mi-a spus. Am dat mâna cu el pe-pe stradă.

E-25 Atunci eu-eu am venit înapoi aici pentru duminica trecută seara şi am vorbit asupra subiectului despre unitate, despre Semnul Timpului De Unire. Deci... Şi atunci asta a adus aceea la împlinire, tocmai ce a spus EL Şi aici şade el în biserică astăzi, chiar aici lângă noi, ca un trofeu al harului lui Dumnezeu. Când am dat mâna cu el sub cort, cortul de oxigen sub care el era, am spus, "Frate Dauch, tu vei fi în regulă. Eu te voi vedea în biserică din nou. Căci, aceea-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Vedeţi? Aici şade el în biserică, chiar aici acum, Fratele Dauch.

E-26 Dacă eu nu sunt greşit, lucrătorul despre care am vorbit, cu câteva momente în urmă, Duhul Sfânt a venit înăuntru şi a descoperit toate lucrurile acestea; i-a spus cum s-a întâmplat, şi i-a spus ce a făcut; cum s-a întâmplat, cum a venit la împlinire, tot ce a avut loc de atunci, chiar până la caracterul familiei lui, şi totul despre aceea. Şi i-a spus, că, "Aceasta s-a terminat." Şi lucrătorul şade chiar aici, la mâna dreaptă. Ai vrea să-ţi ridici doar mâna, domnule? Acolo, el şi soţia lui, exact, chiar acum.
Aici şade Fratele Dauch, chiar aici acum. O, doamne!

E-27 Nu este El minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Lucrurile acelea care au fost, care sunt, şi vor veni la împlinire." Unu, doi, trei martori. "Lucrurile care au fost, ce aţi făcut voi; lucrurile care se petrec acum; şi lucrurile care vor veni la împlinire." Şi de fiecare dată, exact, exact pe Cuvânt. Asta-i că numai Dumnezeu poate să facă aceea. O! Nu suntem noi cei mai fericiţi pentru lucrurile acestea? ["Amin."]

E-28 Acum, motivul că eu am luat doar puţin timp în plus, Billy a trebuit să meargă să-şi ia soţia şi copilul. Şi el a spus, "Tati, să nu începi să predici până nu vin eu înapoi." Astfel, mă-mă gândesc că el este înapoi acum. Şi eu se cuvine să am aşa de mult timp, oricum. Şi eu vreau să mă depărtez de la aceste patru ore de încordare sub care eu vă pun pe voi toţi aici, şi să o fac treizeci şi cinci, patruzeci de minute, voi vedeţi, şi să încerc să o păstrez.

E-29 Acum, eu am comentat odată în Chicago. Eu l-am adus la treizeci de minute, sau ceva, treizeci şi cinci de minute. Şi duminică seara trecută a fost numai patruzeci şi cinci de minute. Billy a spus, "Tu te îmbunătăţeşti într-adevăr, tati. Eu sunt cumva mândru de tine, pentru asta."

E-30 Ei bine, poate, dimineaţa aceasta, să o facem un fel mic de şcoală Duminicală, eu nu o să vă ţin prea mult. Atunci vă puteţi duce afară şi să vă aveţi prânzul, şi vă rugaţi, şi veniţi înapoi deseară pentru serviciile de vindecare. Noi o să formăm un rând de rugăciune deseară şi ne rugăm pentru bolnavi.

E-31 Acum, dacă cunoaşteţi ceva persoane prin prejur, oriunde, care sunt bolnavi şi vor să se facă rugăciune pentru ei, voi să-i aduceţi aici deseară. Înţelegeţi? Dacă voi trebuie să-i aduceţi, oricum, aduceţi-i aici. Înţelegeţi? Acela-i lucrul principal, este, aduceţi-i aici deseară. Ne întâlnim toţi împreună. În felul acela... Este greu să faci vizite, să mergi din loc în loc; atunci tu laşi pe cineva afară, şi acolo-iun simţământ greu. Dar dacă eu îi pot aduce pe toţi într-un loc, atunci eu aş putea să mă rog pentru ei. Acum, dacă voi veţi... Dacă oamenii vor să ne rugăm pentru ei, ei... Voi ziceţi, "Vor ei?" O, cu certitudine. Se va face rugăciune pentru ei. Aduceţi-i înăuntru. Cu voia Domnului, noi vom fi aici, ne rugăm pentru fiecare. Căci, eu simt că a treia tragere începe să se mişte, voi vedeţi, cu-înlăuntrul meu. Şi eu-eu-eu vreau să mă rog pentru fiecare.

E-32 Acum să întoarcem, dimineaţa aceasta la o Scriptură veche familiară unde eu cumva am luat-o în grabă seara trecută, fiind foarte somnoros, şi am scris afară încă câteva Scripturi să meargă cu aceasta. Şi luând cumva complimentar. Am auzit pe ceva frate, odată, a folosit acest text. Şi m-am gândit... Am însemnat-o jos. M-am gândit, "Ei bine, eu cred că însemn acea jos, căci ar putea să prindă bine."
De multe ori noi facem aceea. Am observat, mulţi din voi de aici, aveau o bucată de hârtie. Şi un lucrător poate să spună ceva, şi atunci tu vei-tu vei atinge punctul acela, ceva va lovi în lăuntrul tău. Şi atunci dacă Duhul Sfânt face aceea, apoi tu începi să zideşti tocmai din punctul acela chiar acolo, un mesaj pentru Domnul. Şi aceea este în regulă. Eu am observat în adunări, oriunde te duci, doar predicatori şi oameni însemnând jos. Aceea este în ordine. Noi-noi suntem aici, pentru aceea suntem noi aici, să încercăm să ne ajutăm unul pe altul de-a lungul acestor drumuri.

E-33 Şi acum să răsfoim la Apocalipsa, al 3-lea capitol, la epocile bisericii, repetând o epocă a bisericii. Dar acum noi suntem... noi... acolo. Da. Eu aş putea lua acest singur text, şi cu Duhul Sfânt, să predic asupra Lui o sută de ani şi niciodată să nu obţin ce este în El. Pentru că, în acest singur text, ca toate textele din Biblie, Aceasta este toată legată împreună.
Şi eu vreau să iau subiectul meu, din acesta: Cum Pot Eu Birui? Acum, eu am ales aceasta din cauză că mă gândesc că acesta-i un timp ca noi niciodată să nu lăsăm Duhul de trezire să moară. Noi trebuie să păstrăm în trezire, constant treziţi, în fiecare zi. Pavel a spus că el a trebuit să „moară zilnic, ca să poată trăi Cristos." Şi noi trebuie să nu lăsăm niciodată să moară trezirea aceea, în lăuntrul nostru.
Acum, Apocalipsa, al 3-lea capitol, şi începând cu al 21-lea verset, noi citim aceasta.
La cel ce biruieşte Eu îi voi da să şadă cu mine în tronul meu, întocmai cum Eu... am biruit, şi sunt aşezat jos cu Tatăl meu în tronul lui.
Cel ce are o ureche, el să audă ce spune Duhul către biserici.

E-34 Aţi observat voi aranjamentul din acela? Vedeţi? "Să şadă cu Mine în tronul Meu," nu, "pe tronul Meu." "În tronul Meu," aceea-i în domeniul Lui. Vedeţi? Şi acolo, cum-cum Cristos este Domnitorul, Domnitorul tronului la timpul acesta, al domeniului complet a lui Dumnezeu, aşa va fi Biserica cu El, Mireasa va fi cu El, în tronul Lui, în întregul domeniu. Înţelegeţi? Nu "pe tronul Meu," ci "în tronul Meu," vedeţi, unde se întinde domeniul Lui. Un tron este peste un domeniu, şi-şi un domeniu se întinde tot atât de departe cum se întind graniţele lui. Şi acesta este din Eternitate la Eternitate. Doar gândiţi-vă despre aceasta!

E-35 Acum, aşa cum studiem aceasta, scopul meu despre acesta nu este doar să vin aici să-să am părtăşie cu voi oamenii. Care, eu iubesc să fac aceea. Dar dacă-dacă am avut o şansă să fac aceea, eu aş veni la casa voastră, şi să dau mâna cu voi şi să vorbesc cu voi, şi să şedem jos, să mănânc prânzul cu voi; şi şedem jos, sub pomul cu umbră, şi vorbim şi avem părtăşie pentru o vreme.
Dar când noi venim aici, noi suntem aici pentru un scop specific. Aceasta este casa de corecţie. Acesta este tronul. Acesta este tronul lui Dumnezeu, şi judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Şi aici este unde noi venim împreună, ne adunăm în dragoste, unul cu altul, aşa cum numai Creştinii pot iubi. Dar, înăuntru aici, noi suntem-noi suntem sub 0-0-0-0 conducere a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este printre noi. Şi noi suntem aici să fim... să luăm o cercetare printre noi, să vedem unde sunt locurile noastre scurte, lipsurile noastre, şi cum putem noi să prindem din urmă de unde ar trebui să fim, acolo până unde ar trebui să fim noi acum; unde suntem noi, şi unde ar trebui să fim. Şi aceea este ce studiem noi. Lucrătorii studiază locurile acelea, pentru poporul lor. Când ei văd poporul, lipsa, atunci ei încep asupra aceleia.

E-36 Acum, curând, mă gândesc că biserica poate ar trebui să ia doar o treaptă mică mai sus la vremea aceasta. Eu nu am în plan să o fac dimineaţa aceasta, de a arăta lucrurile acestea. Dar, mă-mă gândesc, curând, cu voia Domnului, înainte să predicăm asupra acelor Trâmbiţe, eu vreau să-să-să aduc la Biserică doar ceva care-care voi ar trebui să ştiţi, eu cred, acum.

E-37 Şi acum noi vorbim despre aceasta, "biruind." Cuvântul birui, desigur, voi ştiţi ce înseamnă. Voi trebuie să aveţi ceva ce să biruiţi. Şi această epocă a bisericii despre care Duhul Sfânt a vorbit aici, Epoca Bisericii Laodicea, după cum noi tocmai am trecut prin aceasta, a avut nevoie de o mustrare. Laodicea a trebuit să fie mustrată, din cauza diferenţei ei-ei faţă de Cristos. Ea a pus pe Cristos afară, în-în epoca lor. Şi Cristos era afară, încercând să ajungă înapoi în interior. Aceea era dragoste. După ce El a fost pus afară din Propria Lui casă, a încercat să vină înapoi înăuntru, şi a spus, "Cel ce va deschide uşa, Eu voi intra la el." Vedeţi? Biserica, însăşi, în întregime, L-a scos afară.

E-38 Dar acum observaţi. Chemarea Lui aici nu este numai la biserică. "Cel care biruieşte." Vedeţi? Nu biserica; aceea ar fi ea, vedeţi, trupul bisericii. Dar aceasta-i "cel care biruieşte," individul care va birui, acum.

E-39 Şi Laodicea urma să-i vină rândul. Acum noi vedem, atunci, ştiind că aceasta-i Epoca Laodicea, şi ştiind că epoca aceasta necesită o mustrare ascuţită de la Dumnezeu. Ea necesită o mustrare ascuţită. Şi când clericii noştri devin aşa de moi şi copilăroşi, ca ceva bunic îmbătrânit faţă de nepoţii lui, orice fac ei este perfect. Şi ei sunt...

E-40 S-a spus aşa de mult, că Dumnezeu este un Dumnezeu aşa bun, până când ei încearcă să-l facă pe Dumnezeu doar un bunic mare copilăros. Voi vedeţi? Dar El nu este. El este un Tată, şi un Tată al neprihănirii, de corecţie. Şi dragostea este întotdeauna corectivă. Vedeţi? Dragostea corectează. Nu contează cât de rău doare, ea totuşi corectează.
O mamă adevărată îşi va corecta copiii. Un tată adevărat va corecta. Vedeţi? Dacă tu devii doar moale şi copilăros, şi o laşi...

E-41 Eu am trecut peste un vechi buştean zilele trecute, jos pe o-o spălătură, sau ce se numeşte o vâlcea. Şi am sărit sus pe acest buştean. Pe dinafară, a arătat bun, arăta ca un buştean mare vechi de fag. Dar când am sărit pe el, oh, o mare bucată din el a căzut jos. El era foarte putred şi moale. Am spus, "Acela-i felul cum devin Creştinii." Ei au fost morţi în păcat şi fărădelegi, aşa de îndelungat, că ei au devenit moi. Ei nu pot ţine greutate, deloc. Ei-ei nu ştiu ce înseamnă a birui. Şi eu am început să mă gândesc depre acest text, atunci. Biruiţi, ţineţi Viaţa în voi. Când viaţa a mers afară, aceea era ce a adus buşteanul acela la starea aceea. Vedeţi? Şi l-a făcut mai rău decât vreodată când el a zăcut în pârâu unde era apa.

E-42 Şi atunci, acolo, tu iei un Creştin, care se presupune a fi un Creştin, să plece Viaţa lui Dumnezeu de la el, şi experienţa, bucuria de a sluji pe Cristos; şi, trăind într-o biserică unde se petrece aşa ceva, el putrezeşte de două ori mai repede, corect, trăind chiar dedesubt.

E-43 Astfel, dacă noi încercăm să urmăm Mesajul din ora aceasta, sau cel puţin această parte a Mesajului, noi ar trebui să trăim constant în Viaţa lui Cristos. Înţelegeţi? Căci, dacă nu, tu zaci împrejur, şi cunoşti Aceea, lucrurile acestea care ar trebui să le faci, şi nu le faci. Biblia a spus, "Cel ce ştie să facă bine, şi nu-l face, pentru el este păcat." Atunci tu devii moale, putred, când tu eşti separat de Viaţa lui Dumnezeu. Astfel, străduieşte-te cu tot ce este în tine, să stai în Viaţa lui Cristos, ca tu să fii purtător de roade.

E-44 Noi vedem această epocă în care trăim noi. Aceasta-i una din cele mai măreţe epoci dintre toate epocile. Această Epocă a Bisericii Laodicea este cea mai măreaţă dintre toate epocile bisericii, pentru că este sfârşitul timpului şi îmbinarea Eternităţii. Şi, atunci, este cea mai mare epocă păcătoasă. Este mai mult păcat în epoca aceasta decât cum a existat vreodată. Şi puterile lui Satan sunt-sunt de mai multe ori mai greu să lupţi împotriva lor decât cum a fost în orice epocă. Vedeţi? Aici!

E-45 Acolo în urmă în epocile timpurii, un Creştin putea, pentru mărturia lui de a fi la o biserică... de a aparţine la Cristos, putea să fie decapitat pentru aceasta. El putea să fie omorât, şi pus afară din mizeria lui, şi să meargă să întâlnească pe Dumnezeu, repede.
Dar acum vrăjmaşul a venit înăuntru, în numele bisericii, şi el este aşa de înşelător. Aceasta este marea epocă a înşelăciunii. Când, Cristos a spus aşa, "Cele două duhuri vor fi aşa de apropiate în zilele din urmă încât acesta i-ar înşela chiar pe cei Aleşi dacă era cu putinţă." Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi? Ţineţi minte, Cristos a vorbit despre un popor ales pentru ziua din urmă. Vedeţi? "Acesta ar înşela chiar pe Aleşi dacă era cu putinţă." Aşa apropiat! Oamenii aşa trăiesc, oamenii pot trăi o viaţă curată, sfântă; să nu fie păcătoşi, curvari, şi beţivi, şi mincinoşi, jucători de noroc. Ei pot trăi deasupra la aceea, şi încă să nu fie cu Acesta. Aşa este.

E-46 Aceasta este epoca de Viaţă, Viaţa personală a lui Cristos, unde, chimicalul din Sângele Lui, ce era în El.
Întâi, sub justificare, botezul în apă. Al doilea, sub noua Naştere, a lui Wesley, sanctificarea, care curăţeşte. Şi al treilea, sub botezul Duhului Sfânt, punând acel vas sanctificat în slujbă. Vedeţi? Cuvântul sanctifica înseamnă, acesta-i un cuvânt Grecesc compus care înseamnă "curăţit şi pus de-o parte pentru slujbă," pus de-o parte pentru slujbă. Acum Duhul Sfânt îl pune în slujbă. Vedeţi?

E-47 Şi noi vom observa, "Când duhul necurat este dus dintr-un om, el umblă în locuri secetoase." Asta-i exact ce a făcut biserica, Baptişti, Metodişti, acei care au crezut în sanctificare. "Atunci," Isus a spus, "duhul necurat care a mers afară, se întoarce înapoi la acest trup de biserică şi găseşte casa împodobită, măturată curat, trăind curat, vieţi curate." În regulă. "Dar atunci dacă casa aceea nu este umplută, ocupată, atunci el vine înăuntru cu alţi şapte demoni răi mai răi decât cum era el, şi stagiul din urmă al acestui loc este de şapte ori mai rău decât cum a fost la primul loc." Ei ar fi fost mai bine să stea Luterani, decât ar fi să fie să primească acea Lumină şi să omită să O urmeze. Aşa vor fi Penticostalii, vedeţi, voi ştiţi ce vreau să spun, casa este împodobită.

E-48 Aşa cum am vorbit cu cineva, zilele trecute, a spus, "Ei sunt foarte atenţi, chiar mulţi din grupurile sfinţeniste, să nu numească Duhul Sfânt, 'Duh Sfânt,' căci ei se identifică cu Penticostalii când ei fac aceea. Ei spun, 'Spirit Sfânt,' vedeţi, se feresc să spună, 'Duh Sfânt,"' Pentru că, Penticostalii, oameni obişnuiţi, doar Îl numesc ce a spus Biblia, "Duh Sfânt." Care, Spiritul Sfânt şi Duhul Sfânt este acelaşi lucru. Dar ei sunt foarte atenţi privitor la aceasta. Ei nu vor să fie identificaţi cu A acei oameni cu vorbirea în limbi; şi acela-i Spiritul Sfânt, Însuşi. Vedeţi?
Ce s-a întâmplat atunci? Când vrăjmaşul, care a mers afară sub sanctificare, care era spălat afară, s-a întors înapoi şi a găsit casa neumplută cu Spiritul Sfânt, acum starea bisericii este unită cu-cu liga bisericilor, cu Consiliul Mondial al Bisericilor. Şi aceasta-i o stare acum care o conectează cu Catolicismul Roman şi tot restul din aceasta, şi acum este de şapte ori mai rău decât cum a fost când a ieşit din Luteranism. Aceea-i unde o duce omul.

E-49 Iar atunci priviţi la Epoca Bisericii Laodicea după ce a primit Duhul Sfânt, şi cu cunoştinţa şi Duhul lui Dumnezeu înlăuntrul Ei, iar apoi lucrările lui Dumnezeu sunt tăgăduite de aceasta, şi Îl numesc "o lucrare rea." Atunci cum este cu aceea? Acolo este unde Cristos este dat afară din Propria Lui biserică. Vedeţi? El... Aceasta niciodată nu L-a arătat în biserică până a venit la Laodicea; şi când El a ajuns la Laodicea, El a fost scos afară din biserica Lui, încerând să intre înapoi înăuntru.

E-50 Acum, vedeţi, justificarea nu L-a pus înăuntru. Sanctificarea a curăţit doar locul pentru El. Dar când a venit botezul Duhului Sfânt, acesta L-a pus în oameni. Iar acum ei Îl dau afară, când El a început să Se arate, că El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Ei L-au dat afară pentru că ei s-au denominat, şi Duhul Domnului nu-i de-acord cu denominaţiunea lor. Voi înţelegeţi acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Că, ei L-au scos afară. "Noi nu vrem să avem nimic de-a face cu această telepatie. Aceasta-i-aceasta-i de la Diavolul. Aceasta-i ghicitorie. Sau..." Vedeţi?
Ei nu înţeleg. "Ochi, şi nu pot vedea; urechi, şi nu pot auzi."
Vedeţi? Dumnezeu deschide ochii numai cum El vrea. "El împietreşte pe cine împietreşte El, cum El doreşte, şi-şi-şi dă Viaţă la acei la care El doreşte." Aceea-i ce a spus Scriptura.

E-51 Acum, noi vedem ceasurile acestea în care suntem, acest stagiu, şi noi vedem cum a fost. Şi Duhul Sfânt mustră epoca care L-a dat afară. Dar, în toată aceea, aţi observat voi, "La cel care biruieşte"? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Chiar în acea epocă lumească, rea a bisericii, "Cel care biruieşte."

E-52 Noi aflăm aici că Dumnezeu a avut întotdeauna biruitori. El a avut biruitori în fiecare epocă. Au existat întotdeauna, de fiecare dată, în fiecare epocă care a existat pe pământ, Dumnezeu a avut întotdeauna pe cineva pe care El a putut să pună mâinile Lui, ca un martor pe pământ. El niciodată nu a fost fără un martor, deşi uneori numai unul. Dar cineva a biruit, acum, ca sfinţii din vechime.

E-53 Şi un-un om foarte bun, un şcolar, spunea, după Cele Şapte Peceţi, a spus, "Frate Branham, tu fiind un-un tipist, tipologist, adică," a spus, "cum în lume o să pui tu Biserica în Răpire fără perioada Necazului, într-un model?" El a spus...
Voi vedeţi, dacă acesta-i un model, acolo trebuie să fie un... acolo trebuie... Dacă există un antimodel, acolo trebuie să fie un model de la acel antimodel de la care să vină. Şi tot ce spun eu, asta-i adevărat, are un model. Aceasta are un model. Tu ai o umbră. Şi Biblia a spus, "Lucrurile vechi erau o umbră a lucrurilor noi care urmau."
El a spus, "Dar acum tu ai luat Vechiul Testament ca o umbră. Acum," a spus, "ce o să faci tu cu această Biserică?"

E-54 Acest om vine dintr-o... Un om mare, un mare învăţător care este un prieten intim de-al meu, om foarte bun, şi el este un frate simpatic. Eu-eu nu aş îndrăzni să spun un cuvânt împotriva fratelui. Eu nu aş spune, oricum. Ca-ca un... Ca un Creştin, eu nu aş spune nimic împotriva lui. El-el-el nu-i de-acord cu mine asupra acelui singur subiect, dar el-el este fratele meu scump. Noi mâncăm împreună. Şi, o, el doar este un om excelent. Eu iau revista lui, citesc articolele lui. Şi el scrie unele de-a mele, şi aşa mai departe. Şi eu am luat multe texte din ce eu-eu am citit-citit din articolele lui, l-am auzit să spună. El este un om mare, dar el-el doar nu poate fi de-acord cu mine. Eu apreciez aceea, din sinceritatea lui. Totuşi el nu-i doar, unul din aceşti potrivnici, doar să trebuie să fii de-acord cu tot ce spui. El are convingerea lui proprie, şi el stă pentru ea. Eu apreciez aceea. Şi el este un om bun. O, eu-eu nu sunt un învăţător sau şcolar, deloc, dar acest om este şi învăţător şi şcolar.

E-55 Dar eu-eu nu pot fi de-acord cu el, căci eu nu o văd. Dar, aceasta nu aparţine la mântuire, ea aparţine la Venirea Domnului. El vede că Biserica trebuie să meargă prin perioada Necazului, pentru purificare. Eu spun că Sângele lui Isus Cristos a purificat Biserica. Înţelegeţi? Ea nu are nevoie...
Eu cred că biserica merge prin perioada Necazului, organizaţia bisericii, dar Mireasa nu merge. A-i alege tu o femeie care trebuie să o purifici înainte să te căsătoreşti cu ea? Vedeţi? Mireasa lui Cristos este aleasă, şi Ea este Aleasă. Şi Ea este Mireasa lui Dumnezeu, Mireasa lui Isus Cristos.

E-56 Şi acum el a spus, "Cum o să modelezi tu aceea, dacă acea Mireasă se duce înainte, se duce sus înainte ca Ea să meargă prin perioda Necazului?" A spus, "Eu am Scriptură care îţi arată că Biserica este în perioada Necazului."
Am spus, "Doar citeşte Pecetea a Şasea, asta-i tot, ea este chiar acolo sub perioada Necazului. Dar afli, chiar înainte de aceea, Mireasa este deja dusă. Înţelegi? Ea este în Slavă la timpul acela. Ea nu are purificare." Vedeţi?
"Cel ce crede în Mine are Viaţă veşnică, şi nu va veni în condamnare sau Judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Cristos a dat promisiunea că noi nici măcar nu vom sta la Judecată. Cu aşa bunăvoinţă mi-a luat El locul, încât eu sunt absolut liber. Când eu sunt iertat, eu sunt iertat. Cum mă poate El lua afară din magazinul de amanet, are un bon achitat, dacă... Cum poate să fie El Răscumpărătorul meu, şi să mă ia din magazinul de amanet, şi amanetarul încă să spună că eu îi aparţin lui? Eu am o dovadă scrisă, amin, vedeţi, scrisă de Sângele lui Isus Cristos. Vedeţi? Acum, în aceea, aici este unde venim noi.
El a spus, "Acum, cum o să obţii tu, să separezi acea Mireasă aleasă despre care tu vorbeşti acum, cum o vei pune pe Aceea sub un model?"

E-57 Am spus, "Foarte bine." Eu spun, "Iată-l aici. Acum, în Matei, al 27-lea capitol şi al 51-lea verset." Dacă noi...
Lăsaţi-mă doar să o citesc, şi atunci noi-noi o avem bine. Atunci noi aflăm dacă aceasta a fost tipizat sau nu, dacă aceasta-i Mireasa aleasă. Matei, al 27-lea capitol şi-şi al 51-lea verset. În regulă. Noi citim aceasta, la răstignirea Domnului nostru.
Şi, iată, perdeaua templului a fost ruptă în două de sus până jos; ...

E-58 Acum, aceea era legea. Legea s-a sfârşit chiar acolo. Deoarece, perdeaua a ţinut adunarea de la articolele sfinte a lui Dumnezeu. Numai un preot uns a intrat acolo, şi, aceea, o dată pe an. Vă amintiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, Dumnezeu, cu Propria Lui mână, observaţi, "de sus până jos," nu de jos până sus. Aceasta era înaltă de vreo patruzeci de picioare. Observaţi, nu de jos până sus, ci "de sus până jos," a arătat că aceasta s-a făcut de Dumnezeu. A rupt perdeaua în două, atunci totuşi, oricine, oricine vrea, poate veni şi să ia parte din sfinţenia Lui. Vedeţi? În regulă.
... de sus până jos; şi pământul s-a cutremurat, şi stâncile s-au despicat;
Şi mormintele s-au deschis; şi multe trupuri ale sfinţilor care au dormit au înviat,
Şi au ieşit din morminte după învierea lui, ... au mers în cetatea sfântă, şi s-au arătat la mulţi.

E-59 Acolo sunt acei Aleşi, acea Mireasă. Nu toţi din biserica Iudaică au apărut la timpul acela. Ei toţi au făcut aceeaşi jertfă. Ei toţi au fost sub sângele vărsat al mielului. Dar acolo era un Grup ales; şi Grupul ales, îndată ce a venit evenimentul, care într-adevăr au crezut în El cu sinceritate. Acum eu ajung la cuvântul birui. Acum ţineţi aceea. Aceştia care într-adevăr au biruit, făcând cu sinceritate aceeaşi jertfă care au făcut-o ceilalţi dintre ei, dar, în sinceritate, au biruit lucrurile lumii. Când ispăşirea s-a făcut corect pentru ei, ei erau în paradis până la drama aceea la timpul acela. Când timpul acela s-a făcut, ei au biruit şi s-au odihnit, dormind; vedeţi, "multe trupuri ai acelora care au dormit în pulbere," vedeţi, au dormit.

E-60 Acum, dacă noi aveam timp, noi am putea merge în urmă la Daniel, când, Daniel, acel unul ales care a biruit. Şi El a spus, "Închide Cartea, Daniel, căci tu te vei odihni în lotul tău. Dar când va veni Prinţul, care va sta pentru popor, tu vei sta în lotul acela." Iată-l aici. Daniel, acest profet al lui Dumnezeu, a văzut să vină timpul sfârşitului. Şi El a spus, ,,Daniel, tu vei sta în lotul tău în ziua aceea." Şi aici era el, a apărut; nu tot Israelul, ci Mireasa model din Israel. Acum, restul din Israel nu vor apărea până la învierea generală.

E-61 Şi acum, la Venirea Domnului Isus, acei care într-adevăr iubesc Venirea Lui, care trăiesc pentru aceasta; când El apare în cer, Biserica care este moartă în Cristos va învia, şi aceia vor fi schimbaţi într-un moment. Restul dintre ei nu vor şti nimic despre aceasta. Amintiţi-vă, "Au apărut la aceia în cetate." Vedeţi? Răpirea va fi în felul acela. Noi ne vom vedea unii pe alţii, şi îi vom vedea pe ei. Restul din lume nu îi vor vedea. Ea va fi luată ca o plecare secretă. Aşteptăm pentru timpul acela!
Apoi ne reîntoarcem înapoi pe pământ pentru acel Mileniu glorios, atunci cei o mie de ani... "Restul dintre cei morţi nu au trăit pentru o mie de ani."

E-62 Iar apoi apare învierea generală, unde, tot Israelul. Şi de asemenea, priviţi acolo, cei doisprezece apostoli, cei doisprezece patriarhi, toţi reprezentaţi. Şi noi niciodată nu am ajuns la aceea încă. Poate, cu voia Domnului, noi vom ajunge la aceasta în Testament, cum că acele ziduri de iaspir, şi doisprezece pietre, doisprezece porţi, doisprezece temelii, toate din acelea sunt reprezentate. Aici sunt ei pe douăsprezece tronuri, îngerii mesageri din zilele acelea, să trimită judecată asupra celora care au respins mesajul lor. Amin. Acolo apare acea oră măreaţă. Da.

E-63 Ce zi, ce timp în care trăim noi! Cum ar trebui să ne verificăm, Biserică. Acum noi vorbim despre aceste lucruri care vin, care o să vină. Acum, astăzi, să ne coborâm înapoi aici şi să vedem, să ne verificăm şi să vedem dacă noi suntem bine în Credinţă.

E-64 Acum să vorbim despre câţiva biruitori pentru câteva minute, în zilele din timpul lui Noe, care a fost tipizat de Isus Cristos, de a fi ca astăzi.
Eu presupun să avem zece minute. Acum eu voi fi o jumătate de oră. Eu doar ajung să încep, prima pagină. Eu voi sări peste câteva din ele, dacă eu pot. Şi iau ce...

E-65 În timpul lui Noe, model de astăzi: Isus s-a referit la aceasta, şi a spus, "Cum a fost în timpul lui Noe, tot aşa va fi la Venirea Fiului omului. În timpul lui Noe, aşa va fi la Venirea Fiului omului." Observaţi, acolo era toată lumea aceea dinainte de potop, poate de milioane de oameni, acolo erau opt biruitori. Opt persoane au biruit, care erau biruitori adevăraţi, veritabili. Acolo erau cei trei fii a lui Noe şi nevestele lor, şi Noe şi nevasta lui. Opt biruitori, care au intrat în arcă la timpul potrivit. Cum au făcut-o ei? Ei au ascultat la Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu au fost prinşi în afara uşii. Eu au fost prinşi înlăuntrul uşii.

E-66 O, prietenii mei preaiubiţi, să nu lăsaţi să se închidă uşa aceea. Isus a spus, "Cum a fost în ziua aceea, aşa va fi la Venirea Fiului omului." (Îţi mulţumesc, frate.) "Aşa va fi la Venirea Fiului omului." Acum, acolo este cineva care va fi prins în afara acelei uşi.
Mulţi dintre ei ar fi putut să aibă intenţii bune, şi, "Într-o zi, dacă se întâmplă astfel de lucruri, noi vom merge înăuntru cu Fratele Noe, căci el este un om bun." Dar, voi vedeţi, aceasta a prins numai opt înăuntru.

E-67 Acum, gândiţi tare acum. Dacă voi staţi prin jur, devenind copilăroşi, intraţi. Grăbiţi-vă, repede, căci uşa ar putea să se închidă la orice timp.

E-68 Şi acolo întotdeauna a existat o arcă în orânduirea lui Dumnezeu. Acolo era o arcă în zilele lui Noe, pentru mântuirea poporului Lui. Acolo era un chivot în zilele legii, chivotul mărturiei. În zilele legii, ei au urmat chivotul.
Şi există o a treia vreme de har acum; ca timpul lui Noe, timpul lui Lot, şi acum timpul acesta. Există o arcă acum. Şi acel chivot nu este o denominaţiune, nici nu este faptele bune care le faceţi voi. Acesta-i "printr-un singur Duh," Romani 8;1, "noi suntem toţi botezaţi într-un singur Trup, în domeniul acelei Împărăţii, un botez Spiritual." Nu contează cât de bun, cât de rău, orice, voi sunteţi în Împărăţia aceea prin-prin botezul Duhului Sfânt. Vedeţi? Acela-i singurul fel cum biruiţi. Aceasta-i toţi care sunt sub Sângele vărsat sunt biruitori, căci voi nu puteţi birui, voi înşivă. Acesta-i El care biruieşte pentru voi. Voi vă odihniţi.

E-69 "Cum voi şti eu atunci, Frate Branham, că eu sunt înăuntru Acolo?" Urmăreşte ce fel de viaţă trăieşti. Doar priveşte în jur. Vezi dacă este chiar trăită afară din tine, automat. Sau, trebuie să te sforţezi şi să tragi, vezi, atunci tu o faci. Dar să nu încerci să o faci. Ai încercat tu vreodată? Da. Să nu încerci.

E-70 Întocmai cum ai pune braţul mic al unui copil într-o gaură de mânecă, voi vedeţi. El este doar sus, jos, dincolo, şi toate celelalte. Vedeţi? El nu o poate face. "Îmbracă-ţi paltonul, scumpule." El nu o poate face. Braţul mic este sus, jos, în jur. Este nevoie de mâna ta fermă.
O, cât de bucuros sunt eu, eu pot doar să-mi cedez mâna la Tatăl, spun, "Doamne Isuse, eu nu pot ajunge înăuntru Acolo. Tu să-mi ajuţi. Pune paltonul pe mine." Am încetat să încerc. Doar îl las pe El să o facă. Vedeţi?

E-71 Dacă copilaşul continuă să încerce, "O, eu pot să o fac. Eu pot să o fac." Şi el este doar peste tot. El nu o poate face.
Nici voi nu puteţi, nici eu nu pot, dar dacă noi doar stăm liniştiţi şi îl lăsăm pe El să o facă. Doar o predaţi la El, "Iată, Doamne, iată-mă aici. Doar-doar lasă-mă să fiu nimic. Eu-eu cedez. Tu să-mi pui mâna în locul potrivit." Aceea este victoria. Aceea este a birui.

E-72 Lucrul care trebuie să-l biruieşti eşti tu însuţi, idea ta, lucrul tău, şi să te predai la El. El a biruit pentru tine. El cunoaşte calea; noi nu.

E-73 Dar în timpul lui Noe acolo erau opt biruitori, şi aceea era ce a intrat înăuntru. Ei au fost prinşi înăuntru.
Acum priviţi, prieteni. Eu cred că ei înregistrează aceasta.
Şi dacă aceasta-i la televiziune, sau nu tel-... scuzaţi-mă, o bandă. Orice faceţi voi, care ascultaţi acum, sau care vor asculta de acum înainte, ora este foarte târzie, şi voi aveţi intenţie bună, dar să fiţi prinşi înăuntru. Acum, să nu vă luptaţi. "Nu cel care voieşte, sau cel care aleargă, ci Dumnezeu." Doar lăsaţi-l pe Dumnezeu. Doar predaţi-vă la El şi umblaţi înainte, cu o credinţă perfectă, satisfăcută, că, "Ce Dumnezeu a promis El este în stare să înfăptuiască."
Nu să vă uniţi de o denominaţiune, altă denominaţiune, operând aceasta, aceea, sau cealaltă, încercând aceasta. Doar predaţi-vă lui Dumnezeu, şi umblaţi cu El, în pace, liniştiţi, ne întrerupţi. Doar continuaţi să umblaţi cu EL Aşa este.

E-74 Asta-i ce i-am spus la fratele care tocmai a avut prăbuşirea. Vedeţi? ,,Doar predă-te la El. El este aici, El Care ştie ce ai făcut, şi ce a cauzat să fii şi să faci în felul acesta, şi toată aceea. El ştie totul despre tine, şi acum El chiar ţi-a spus înapoi tocmai ce să faci. Acum," am spus, "singurul lucru ce-l ai de făcut este să mergi doar să-l faci. Aceea este, uită tot despre trecut, umblă, trăieşte pentru viitor, în Slava şi Prezenţa lui Dumnezeu."
Opt biruitori.

E-75 În zilele din timpul lui Daniel, acolo erau biruitori care puteau sta la examenul de foc şi lei.
Acum, noi se aşteaptă să fim încercaţi. Aceea-i o lecţie bună pentru fratele meu-meu înapoi acolo, de asemenea. "Cel ce vine la Dumnezeu trebuie să fie mai întâi încercat." Încercat (ce?) cu Cuvântul. Aceea-i încercarea lui Dumnezeu. Voi o credeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Cel ce vine la Dumnezeu trebuie să fie încercat." Aceea arată numai un copil adevărat, atunci, vedeţi, să fie încercat. Şi când încercarea vine înainte... Voi nu puteţi birui fără să fie o încercare care vi se dă. Şi când încercarea este dată, este să vadă dacă tu poţi birui sau nu. Şi Isus a spus, "La cel ce biruieşte," încercarea. Încercarea este cel mai măreţ lucru care vi s-a întâmplat vreodată. Eu cred că este scris în Scriptură, Petru a spus, că, "Încercările noastre ne sunt mai valoroase decât aurul preţios." Acesta-i un timp de încercare. Aceasta este o bună dovadă pentru noi că Dumnezeu este cu noi, când noi suntem încercaţi, căci toţi copiii lui Dumnezeu sunt testaţi şi încercaţi.

E-76 Şi Daniel, un om, profet; Şadrac; Meşac; şi Abednego; Daniel era profetul; şi aceea era mărimea Bisericii în ziua aceea, vreau să spun, Mireasa. Acolo erau multe biserici, vreo două milioane de ei au mers jos acolo. Dar acolo era... acela era numărul celor biruitori. Şi acei biruitori au fost puşi la încercare. Şi fiecare biruitor trebuie să fie pus la încercare. Şi când ei au spus, "Voi retrageţi ce a zis Cuvântul, sau altfel veţi fi aruncaţi în cuptorul aprins," ei au refuzat orice în afara Cuvântului.

E-77 Şi când lui Daniel i s-a dat un examen, ca el să retragă ce a spus Cuvântul, ca ei să se încline către templu, cum s-a rugat Solomon, şi El îi va izbăvi din toate lucrurile. Dumnezeu va auzi din Cer dacă ei ar pune... se uită înspre templu şi se roagă. Şi a spus, "Dacă vreun om se roagă în decursul acestui număr de zile... Şi noi suntem Meda-Persieni, care nu putem schimba sau altera legile noastre. Omul acela va fi aruncat în groapa cu lei."

E-78 Ei i-au pus o cursă. Eu cred că acel profet a ştiut aceea. Dar ei i-au pus o cursă. El a umblat smerit. Când a venit timpul ca el să se roage... Când, el a ştiut, la locul de acasă în Ierusalim, acolo era o jertfă de ardere pe altar. Daniel nu s-a temut de spionii aceia. A ridicat sus jaluzelele, şi a aruncat înapoi obloanele, şi a îngenunchiat jos pe genunchii lui, şi şi-a aruncat mâinile sus către Dumnezeu şi s-a rugat. De ce? Trăieşte sau moare, el avea victoria. Şi, de aceea, aşa de multă victorie încât leii nu au putut să-l mănânce. El-el a biruit.

E-79 Cei... Shadrac, Meşac, Abednego au avut aşa de multă victorie încât leul... încât focul nu a putut să-i ardă. Voi ştiţi, victoria este un lucru greu de ars, sau de mâncat, sau orice. Vedeţi? Astfel, ei, ei au avut-o.

E-80 Eu aş putea menţiona un alt caracter. În zilele lui Lot, Isus s-a referit la aceasta, acolo erau numai trei care au biruit, Lot şi cele două fiice a lui. Nici măcar nevasta lui; nu a biruit. Ea-ea a pornit afară. Ea era un model. Doresc să fim avut timp. Treizeci de minute a mele s-au terminat chiar acum. Vedeţi? Vedeţi? Ea a făcut bine, ea a plecat.

E-81 Acum eu trebuie să vă dau aceasta, doar un moment. Mulţi din voi aţi plecat, de asemenea. Mulţi dintre voi aţi părăsit aceste lucruri, să vă luaţi poziţia, după ce voi Îl cercetaţi prin Scriptură şi aflaţi că Acesta este corect. Aţi văzut adeverirea Dumnezeului Atotputernic; nu prin ceva, ce cineva a spus că era o adeverire. Ce a spus Biblia că va fi, şi aici este El făcând aceasta. Voi aţi văzut că Acesta era Adevărul. Astfel, voi v-aţi pornit, să părăsiţi Sodoma, să părăsiţi denominaţiunea, să părăsiţi lucrurile care vă leagă la un crez; şi să urmaţi pe Cristos, prin Duhul Sfânt adeverindu-Se prin Cuvântul scris al lui Dumnezeu. În alte cuvinte, voi aţi luat Biblia în loc de crez. Voi aţi pornit, să urmaţi.

E-82 Ei bine, nevasta lui Lot a făcut acelaşi lucru, voi ştiţi. Ea a pornit, să meargă cu Lot, să-şi urmeze bărbatul, copiii ei, cei dragi ai ei, dar Aceasta nu era în inima ei. Ea încă a iubit lumea. Astfel este posibil să puteţi face o pornire, şi încă să fie lumea în voi. Vedeţi? Ea nu a biruit. Şi chiar dacă ea a fost bine pe drumul ei, aceasta în final a răsturnat-o. Ea a trebuit să ia acea mare, lungă, o ultimă privire. Acolo-i unde a fost ea prinsă. Nici măcar să nu priviţi înapoi. Să nu aveţi nici o dorinţă. Continuaţi să mergeţi. Puneţi-vă mintea pe Calvar şi continuaţi să vă mişcaţi înspre Cristos. Vedeţi?

E-83 Ea a pornit afară, ca o biruitoare, dar ea niciodată nu a biruit. O, ea a părăsit denominaţiunea. Ea a părăsit. Ea a umblat afară din Sodoma, cu Lot. Dar ea a vrut să meargă înapoi şi să-şi aibă părul tăiat. Voi ştiţi ce vreau să spun. Vedeţi? Ea a trebuit să se ducă înapoi. Ea doar nu a putut suporta examenul. Ea a trebuit să se uite iarăşi înapoi, să vadă ce făceau ceilalţi dintre ei. "O, voi ştiţi, eu aveam nişte prieteni buni acolo jos, până la urmă. Şi, până la urmă, aceasta ar putea fi doar o mică-o mică mişcare. Eu nu ştiu dacă aceasta ar putea să fie bună sau nu. Eu-eu am numai cuvântul acestui om pentru aceasta, deşi el este soţul meu. Dar totuşi..." Păstorul vostru este soţul vostru, spiritual vorbind, voi vedeţi. "Acum, dacă aceasta ar putea să fie corect sau nu, eu nu ştiu. Poate el, descoperirea lui nu era bună."
Atunci dacă tu nu eşti cu desăvârşire mulţumit, tu nu ştii cu desăvârşire că Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu, atunci-atunci tu nu poţi să mergi. Înţelegi? Tu trebuie să fii într-adevăr predat. Tu trebuie să ştii. Nu doar să spui, "Ei bine, eu îi văd pe alţii să o facă. Eu văd un semn."

E-84 Voi ştiţi, Israel a pornit afară, eu aş putea să spun acelaşi lucru şi să-l aduc înăuntru aici. Ei au pornit afară, în număr de două milioane, şi au sfârşit-o cu doi oameni. Corect. Ei au văzut lucrările lui Dumnezeu. Ei au văzut manifestarea Duhului. Ei au văzut mari, miracole puternice fiind făcute acolo în Egipt, şi de toate, şi au pornit afară. Dar aceasta-aceasta nu era în inima lor. Ei nu au biruit. Ei doar au venit afară. Şi Isus a spus, "Şi ei au pierit în pustie," şi sunt morţi Etern. "Fiecare din ei este mort," aceea înseamnă separare Eternă. Fiecare din ei au putrezit în pustie.

E-85 Dar acolo erau doi bărbaţi, Iosua şi Caleb. Şi când s-a ajuns la darea pe faţă, obstacolele au fost aşa de mari încât ei arătau ca lăcustele pe lângă ei. Iosua a strigat cu Caleb, şi a zis, "Noi suntem mai mult decât în stare să o facem." De ce? "Dumnezeu a spus aşa." Şi ei erau biruitori. Ei au biruit. Ei au fost aceia care au fost privilegiaţi, afară din acea întreagă organizaţie de oameni, să ducă adevărata, Mireasă aleasă în ţara promisă. Iosua şi Caleb în liniile frontului acolo afară, ca cei doi generali, i-a condus drept jos la râu, şi au trecut râul, dincolo în ţara promisă. De ce? Ei au crezut Cuvântul, indiferent ce era.

E-86 Apoi, Datan s-a ridicat. Datan, adică, s-a ridicat, şi aşa şi Care, şi ei au încercat să spună, "Acest om încearcă să se facă pe sine deasupra noastră a tuturor; el este mai sfânt decât ceilalţi din ei." După ce Dumnezeu cu desăvârşire l-a adeverit pe om. Ei au spus, "Noi doar vom începe un grup de oameni şi noi vom face aceasta, aceea, sau cealaltă, şi noi vom face organizaţiile noastre, noi vom face..." Şi ei au murit şi au pierit.
Dar bărbaţii aceia au avut Cuvântul Domnului, şi ei au stat cu El, şi ei au mers dincolo.
"Nu cel ce începe; cel ce sfârşeşte." Mulţi încep cursa, dar există numai Unul care o sfârşeşte. Acolo vor fi multe biserici să înceapă, multe grupuri de oameni. Acolo va fi un Grup care sfârşeşte. Aceia sunt biruitorii.

E-87 Ziua lui Lot, da, ea a trebuit să aibă acea singură privire, mare lungă înapoi. "O, eu părăsesc pe Aşa-şi-aşa jos acolo, timpurile acelea bune care obişnuiam să le avem. Eu nu o voi uita niciodată." Şi ea a fost prinsă, închisă afară, cum a fost în zilele lui Noe. Ea a fost încuiată afară, fără milă, şi ea a pierit. Şi cocoloşul încă stă acolo astăzi. Ei pretind (eu nu ştiu) că ai putea să rupi o bucată din el şi va creşte înapoi, un stâlp de sare. Dacă vedeţi vreodată acea pictură despre Sodoma Şi Gomora, voi veţi vedea stâlpul original de sare care a stat acolo.

E-88 Acum, acolo-i o diferenţă între un stâlp de sare şi un Stâlp de Foc. Înţelegeţi? Voi trebuie să vă întoarceţi într-o parte. Da.

E-89 Observaţi, în timpul lui Ioan Botezătorul. În timpul lui Ioan Botezătorul, acolo s-aq găsit şase care au biruit. Toate epocile, ei au avut biruitori. În timpul lui Ioan ei au avut şase, care erau Iosif şi Maria, Zaharia şi Elisabeta, Simion şi Ana. Un bărbat şi o femeie, un bărbat şi o femeie, un bărbat şi o femeie; vedeţi, model al lui Cristos, Biserica; Cristos, Biserica; Cristos, Biserica; Cristos, Biserica.Vedeţi? Vedeţi?

E-90 Observaţi, se începe de la omul natural. Nu, Mo-... Iosif, omul natural, Iosif, ce era el? Un tâmplar. Apoi preotul, ce era el, vedeţi? Un lucrător în casa Domnului; Zaharia. Şi de la acela, la Simion, un proroc şi o prorociţă. Vedeţi? ... ? ... Justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfânt. Amin. Voi nu o vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Perfect. Şase biruiesc. Tot reastul din ei, ei şi-au oferit jertfele lor şi fiecare lucru, dar aceştia erau Aleşi. Ei au biruit.

E-91 Observaţi fiecare epocă a bisericii. Aceiaşi biruiesc când ei, fiecare fiu din fiecare epocă a bisericii, biruieşte ispitirea din epoca aceea. Eu am Scripturile aici. Eu nu gândesc că noi avem de fapt timp să o facem, dar noi cunoaştem fiecare din epocile bisericii. La fel acum. Aceasta-i întocmai cum cineva care este...

E-92 Vedeţi, cum am spus la început, tu eşti născut învins. Şi naşterea aceea niciodată nu te poate aduce la-la Viaţă, pentru că tu eşti născut învins. Şi tu eşti într-o lume învinsă, printre oameni învinşi, printre crezuri învinse, denominaţiuni învinse. Tu trebuie să ajungi la victorie în vreun fel.

E-93 Aceasta-i întocmai ca un crin. Unde este... Un crin, mă gândesc, este una din cele mai frumoase flori care există. Eu sunt foarte iubitor de acei mari crini cala şi nuferii de baltă. Mă gândesc că aproape nu există nimic aşa de frumos ca un nufăr mare măreţ de baltă, îl numim nufăr de apă. Cum radiază el! Acum, de unde vine el? Aceasta-i o sămânţă mică, jos în fundul unei bălţi nămoloase, murdare. Şi acea sămânţă mică, încă, toată radierea care va străluci vreodată în ea, este în el chiar atunci, când el aste în acel nămol. Dar el trebuie să se străduiască, zilnic, ştiind că acolo este ceva. Ea este neagră. Ea este întinată. Ea este murdară. Ea este mucoasă. În acea mucoasă în care el trăieşte, totuşi îşi presează calea prin nămol, murdăria, şi apele, şi locurile stătute, până când îşi scoate capul deasupra, în lumină, şi exprimă ceea ce a fost ascuns în el tot timpul.

E-94 Mă gândesc că acela-i un biruitor, care, odată în păcat, odată a făcut lucruri care erau greşite, nu se îngrijorează de aceasta acum. Odată a făcut lucruri care erau greşite, atunci, acum de ce să priveşti înapoi în baltă din nou? Vedeţi? Uite, tu ai...

E-95 Dumnezeu, prin predestinarea Lui, vedeţi, a adus această sămânţă la viaţă, şi ea se preseasă, vedeţi, venind la lumină. Iar acum, pe deasupra la toate acelea, ea a biruit. Vedeţi? El nu se exprimă pe sine jos acolo. El urcă sus, să se exprime.
Nici voi, în a vostru-vostru păcat, şi curvie, şi fiecare lucru în care aţi trăit. Voi nu aţi exprimat nimic. Dar a existat o sămânţă înăuntru acolo, şi ea a avut o şansă să se preseze în Lumină. Şi acum voi sunteţi în Prezenţa lui Isus Cristos, cu Fiul Luminii. El a adus afară ce aţi fost voi de fapt la început. Voi vedeţi ce vreau să spun? Voi aţi văzut Lumina. Voi aţi înflorit. Voi va-ţi aşezat inima deschisă, iar acum voi sunteţi un nufăr.

E-96 Vă amintiţi predica mea despre crin? Reverend Nufăr, cum se trudeşte el. "Şi, totuşi, el nu toarce. Şi totuşi, Solomon, în toată slava lui, nu este împodobit ca unul din aceştia." El-el-el-el-el... Priviţi la el. El este gata să de-... El nu ia nimic pentru sine. La nufăr nu-i pasă nimic de sine însuşi. Ce face el? El-el îşi aruncă frumuseţea afară, viaţa lui, ca alţii să poată vedea. Viaţa lui este exprimată afară, ca alţii să poată vedea slava, care este în el, care era în el în acel nămol. Acum el este la suprafaţă.
Acela-i biruitorul. El a biruit nămolul. El a biruit lucrurile din lume. Iar acum el se dă gratuit afară. Toţi pot să privească la el. Viaţa lui, voi nu puteţi pune un deget pe el. Vedeţi? El este un biruitor adevărat. Voi nu puteţi spune nimic despre el acum. Zici, "El a venit afară din nămol." Dar el nu este în nămol acum. El este deasupra aceastuia. Amin. Tu nu poţi indica înapoi acum la ce a fost el. Cum este el acum? El este la suprafaţă.

E-97 Atunci albina vine pe-acolo şi zice, "Acela-i parfum minunat. Eu cred că mă duc şi-mi iau partea mea."

E-98 El doar îşi deschide inima, "Vino acum. În regulă." Toţi iau de la el. Vedeţi? El, el este un păstor adevărat. El exprimă Slava lui Dumnezeu. Şi priviţi de unde vine el. El a trebuit să biruiască, să facă aceea.

E-99 Odată, el sau ea erau tineri şi drăguţi, frumoşi. Ei au trebuit să treacă prin o mulţime de ispitiri, dar ei au biruit aceea. Vedeţi? Ei au biruit. Acum ei exprimă adevărata frumuseţe a lui Cristos în viaţa lor. Observaţi, exprimând, prin nămol.

E-100 Isus ne-a dat exemplul, cum să se facă. Acum noi vrem să ştim cum să biruim. Isus ne-a spus cum să o facem. Vedeţi? Umilinţă! S-a încins pe Sine, a luat un prosop, şi a spălat picioarele ucenicilor şi le-a şters. Tocmai Dumnezeul din Cer S-a umilit.

E-101 Noi nu vrem să fim umiliţi. Acela-i motivul că femeile nu vor să le crească părul lung; motivul că ele nu vor să se îmbrace cum ar trebui să se îmbrace doamnele. Cum, bărbaţii nu vor, vedeţi, este acelaşi lucru. Ei nu vor. Ei, ei devin umiliţi.
Dar, Isus, constant! Priviţi Cine era EL Măreţie! Eu am să spun ceva. Măreţia se umileşte pe Sine. Mare se umileşte. Măreţie!

E-102 Eu am avut privilegiul să ajung, să întâlnesc nişte oameni mari. Şi aceştia sunt tipii care au un schimb de haine, şi cincizeci de cenţi în buzunarul lor, şi să scuture, acela-i tipul care gândeşte că el este ceva când el nu este nimic. Dar eu am stat lângă oameni mari, eu vreau să spun oameni mari cu mâneci zdrenţuite, manşete. Ei te face să gândeşti că tu eşti persoana mare. Vedeţi?
Măreţia este umilinţă. Să nu uitaţi asta, Biserică. Măreţia este exprimată în umilinţă, nu cât de fain poţi să fii.
Eu nu vreau să spun că murdar, acum. Eu-eu vreau să spun că smerit în spirit. Vedeţi? Eu nu vreau să spun doar să mergi-mergi afară şi... Mergeţi să vă spălaţi şi vă curăţaţi. Că, voi să faceţi asta. Voi ştiţi asta. Vedeţi?
Dar eu vorbesc despre umilinţă, umilinţă veritabilă, nu ceva care-i prefăcută. Ceva care este, care-i umilinţă reală.

E-103 Isus ne-a spus cum să o facem. El a biruit. Înseamnă... Birui înseamnă „să suporţi încercarea," aşa este, cum au făcut toţi sfinţii vechi; cum a făcut Isus: în mijlocul tuturor vrăjmaşilor Lui, El a suportat încercarea. Către tot ce a fost El încercat, El a suportat-o. Chiar în faţa bolilor, şi El fiind Mesia, El i-a vindecat. În faţa morţii, El a adus-o la viaţă. În faţa Calvarului, moartea Lui Proprie, El a învins-o prin a se preda pe Sine. De ce? Prin Cuvânt. A spus, "Voi nimiciţi Templul acesta, şi Eu îl voi ridica în trei zile." Cuvântul a spus aşa. Vedeţi? Şi în prezenţa morţii, El a învins-o. El a biruit moartea. În prezenţa iadului, El a învins iadul şi a biruit iadul. Da. În prezenţa mormântului, El a biruit mormântul. De ce? Totul prin Cuvânt, şi umilinţă. O, doamne! Acolo era Omul adevărat. Acolo era Acela să vă facă exemplul. Vedeţi? El a învins totul, a biruit.

E-104 Priviţi. Ispitirea era pentru El. Voi ştiţi asta? Biblia a spus, "El a fost ispitit în toate punctele cum suntem noi, totuşi fără păcat." El a fost ispitit prin-prin băutură. El a fost ispitit prin femei. El a fost ispitit prin tot care putea să fie ispitit. El a fost ispitit prin tot ce suntem noi. El era un Om, şi totuşi voi nu aţi fi putut pune o însemnare pe El. Da, domnule.

E-105 Birui înseamnă "să recunoşti pe Diavolul în fiecare din şmecheriile lui." Mulţi oameni spun, "Nu există Diavol. Acesta-i numai un gând." Să nu credeţi voi asta. Există un Diavol real. El este tot atât de real cum sunteţi voi sau oricine. Un Diavol real, şi voi trebuie să-l recunoaşteţi ca real. Voi trebuie să ştiţi că el este un drac. Atunci, în acelaşi timp în care voi-voi îl recunoaşteţi, şi ştiţi că el este un drac şi el este împotriva voastră, atunci, să biruiţi, voi trebuie să recunoaşteţi că Dumnezeul care este în voi este mai mare şi mai puternic decât cum este el, că acel Unul care este în voi deja l-a biruit. Şi, prin harul Lui, voi sunteţi mai mult decât potriviţi pentru el. Amin. Acolo este adevărata biruinţă, când voi recunoaşteţi.

E-106 Voi priviţi înapoi, ziceţi, "Eu fac aceasta şi eu fac aceea," atunci, nu, voi-voi, voi sunteţi învinşi.
„Dar nu există condamnare pentru acei care sunt în Cristos Isus, care nu umblă după fire, ci după Duhul." Atunci vă daţi seama că aţi biruit.
Şi voi ştiţi că el este un drac. Tu nu poţi spune, "Eu am o boală, şi eu-eu-eu-eu nu cred că aceasta este o boală." O, da, ea este o boală. Tu ai un cancer, tu "nu cred că este un cancer." Acesta-i un cancer. Acesta-i un cancer.
Dar, amintiţi-vă, "Mai mare este Cel care este în voi decât cel care este în lume." Voi trebuie să vă daţi seama că Duhul Sfânt care este în voi deja a biruit lucrul acesta. Şi El este în voi, şi voi puteţi birui prin El. Aceea este exact perceptibil, exact în felul cum este scrisă Scriptura. Biruind!
Eu trebuie să mă grăbesc. Eu deja am patruzeci şi cinci de minute acum. Eu într-adevăr trec peste timp acum.

E-107 Observaţi, birui! Dumnezeul care este în voi este mai mare decât cel ce este în el. Dumnezeul din lume nu este aşa de mare ca Dumnezeul din Cer, care este în voi, nici mai mult cum întunericul nu poate sta în prezenţa luminii.

E-108 Acum, întunericul nu poate sta în prezenţa luminii. Mie nu-mi pasă cât de întuneric este, lumina îl va scoate afară. El nu poate sta. Glorie! Dar voi să luaţi cât de mult întuneric vreţi, şi să încercaţi să staţi împotriva luminii o dată, vedeţi ce se întâmplă.
Acela este Cel care este în voi, este Lumină. Şi acela care este în lume este întuneric. Astfel, Lumina a dovedit să biruiască întunericul, şi omul care este în Cristos şi ştie că el a biruit lucrurile din lume. Amin. Aceasta nu mai are legături cu voi, deloc. Voi sunteţi liberi. "Umblaţi în Lumină, cum El este în Lumină, şi Sângele lui Isus Cristos ne curăţeşte de tot păcatul, şi noi avem părtăşie unul cu altul." Acolo sunteţi voi.

E-109 "Cel care este în voi este mai mare decât cel ce este în lume." Acum, dacă priviţi înapoi, voi sunteţi condamnaţi, atunci voi încă sunteţi în lume. Dar dacă voi trăiţi deasupra de aceea, atunci Cel care este în voi va condus deasupra întunericului.
Ca nufărul, el este deasupra întunericului din nămol. El este deasupra întunericului apelor nămoloase. El este în lumină, reflectând frumuseţea care a fost pusă în el înainte să părăsească nămolul. Amin.

E-110 Acum eu-eu mă simt ca un Creştin strigător. Ce a fost înăuntru acolo prin Dumnezeu, la început, şi-a presat calea dincolo, a biruit. A biruit coaja. A biruit nămolul. A biruit apele. A biruit totul, şi a fost un biruitor, şi a reflectat frumuseţea şi Slava lui Dumnezeu.

E-111 Acela-i felul cum face fiecare credincios. Acela-i felul cum a făcut Noe. Acela-i felul cum a făcut Lot. Acela-i felul. Priviţi în ce încurcătură era el. Acela-i felul cum a făcut Moise. Acela-i felul cum a făcut Iosua. Acela-i felul cum a făcut Daniel. Acela-i felul cum Şadrac, Meşac au făcut. Acela-i felul cum Ioan Botezătorul a făcut; Zaharia, Elisabeta. Acela-i felul cum Simion, acela-i felul cum Ana, fiecare din ei au făcut. Ei au biruit nămolul care a existat în jurul lor şi apăsat în ei. Şi-au scos capul deasupra acelui lucru, şi au strălucit înainte Slava lui Dumnezeu. Asta-i ce face un Creştin adevărat.

E-112 Amintiţi-vă, Isus i-a arătat Ei cum se face. Patruzeci de zile de ispitiri, El a fost ispitit mai presus de orice om care ar fi putut să fie vreodată ispitit, în ispitirile lui Isus Cristos. Urmăriţi. El ne-a arătat cum se face aceasta.
Acum eu voi încheia, doar în câteva minute.

E-113 Priviţi. El ne-a arătat cum se face aceasta. Cum a făcut-o El? Prin Cuvânt. Aşa este cum a făcut-o El, căci El era Cuvântul. Şi Isus a spus, "Dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi," voi sunteţi înapoi la Cuvânt din nou, Cuvântul de promisiune. Ce este Cuvântul de promisiune pentru fiecare Creştin? "Mai mare este Cel care este în voi decât cel care este în lume." Atunci cum biruiesc eu? Nu eu, ci Cuvântul care este în mine. Cuvântul este Dumnezeu. Atunci eu biruiesc lucrurile lumii, deoarece acesta-i Cuvântul în mine. "Dacă voi rămâneţi în Mine, Cuvintele Mele în voi, atunci doar cereţi ce vreţi." Doar continuaţi să presaţi în sus. Voi veniţi la suprafaţă, aşa de sigur ca orice. Vedeţi? Voi trebuie să veniţi la suprafaţă.

E-114 Patruzeci de zile a Lui de ispitire, prin Cuvântul lui Dumnezeu El a biruit. Eu vreau să exprim ceva aici doar pentru câteva minute. Satan a făcut trei atacuri majore asupra Lui în ispitirea aceea. Urmăriţi. Aceasta-i întotdeauna în acelea trei. Să nu uitaţi aceasta. Vedeţi? El a făcut trei atacuri majore, de la cel mai înalt până la cel mai de jos. El a încercat cât de bine a putut să-l biruiască. Dar El era Cuvântul. Amin. Ce a folosit El? El însuşi, Cuvântul. Trei atacuri sau asalturi ale lui Satan asupra Lui, dar El l-a întâmpinat cu Cuvântul. Fiecare atac, El a putut reuşi cu Cuvântul. Urmăriţi aceasta acum, de la cel mai înalt la cel mai de jos.

E-115 Primul pe ce el a făcut atacul lui, să folosească marea Lui putere. Care, El a ştiut că El era Cuvântul. El a cunoscut poziţia Lui. Voi credeţi că El a ştiut? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Eu Fiul omului." El a cunoscut poziţia Lui. Şi Satan a venit şi a vrut ca El să folosească puterea Lui Proprie asupra Lui, să-L hrănească, să vrea să Se hrănească. El era flămând. Un om ajunge flămând, el poate să facă aproape orice. El va fura, tâlhări, cerşi, împrumuta, orice. Vedeţi? El avea pofta aceea. Şi Satan a folosit primul lui atac major asupra Lui, şi ia puterea Lui care i-a fost dată Lui să biruiască şi să o folosească asupra Lui. El nu a folosit-o asupra Lui. Nu. El a folosit-o asupra altora. Aşa este. El a folosit-o asupra altora, nu El însuşi. Aceasta nu era pentru El. Deşi, El ar fi putut să o facă. El cu certitudine ar fi putut să o facă.

E-116 Dar vedeţi cum devine Diavolul? Diavolul vrea ca voi să-l băgaţi în seamă. El a luat seama numai la ce i-a spus Tatăl să facă. Aşa este.
El a spus, "Păi," a spus Satan, "este scris, 'El va porunci Îngerilor...'"

E-117 El a spus, "Da, dar este de asemenea scris..." Vedeţi? Ia te ută. Vedeţi? El ştia Cine era El. Satan a...
Gândul merge mai adânc decât cum este El scris. Vedeţi?
El este inspiraţie. Miezul este în interiorul Lui, voi vedeţi, ce este El de fapt.

E-118 Deşi El ar fi putut să o facă, El nu a făcut-o. Dar El-El niciodată nu a dat ascultare la propunerea lui Satan.
Acum, aici este un lucru bun. Vedeţi? Uneori Satan te poate duce, şi când tu gândeşti că tu faci voia lui Dumnezeu, şi îţi poate face o propunere, tu vei cădea în amăgire. Da, domnule. El sigur poate.

E-119 Acum doar să luăm, spre exemplu, ca surorile noastre. Ele sunt drăguţe. Şi el te poate aduce la un punct, că, tu laşi să-ţi crească părul lung, tu nu ţi-ai dat seama. Acesta arată aşa de frumos pe tine, şi, primul lucru ce-l ştii, tu ajungi cumva să te simţi puţin cu nasu pe sus, puţin mai presus de altceva. Unii din voi bărbaţii, voi ştiţi ce vreau să spun. Vedeţi? Şi el poate lua acelaşi lucru şi să-ţi propună cu aceasta. Aşa este. Voi trebuie să biruiţi aceea.
Doar ţineţi minte, voi trăiţi pentru Dumnezeu. Voi aveţi un singur obiectiv, şi acela-i Isus Cristos. Afară de acela, nimic altceva nu contează. Acela este El. Apoi, al doilea, pentru familia voastră. Apoi, al treilea, pentru voi înşivă. Dar, întâi, pentru Dumnezeu, următorul, pentru familia voastră; şi următorul, pentru voi. Voi sunteţi numărul trei; acela-i sfârşitul drumului. Pune-te ultimul; El s-a pus.

E-120 Priviţi ce ar fi putut El să facă. A spus, "Eu aş putea chema pe Tatăl Meu, să vorbesc cu El, El imediat Mi-ar trimite doisprezece legiuni de Îngeri." Când, unul din Ei ar fi putut nimici lumea. A spus, "Dacă Împărăţia Mea era lumea aceasta, atunci supuşii Mei ar lupta. Dar Împărăţia Mea este de Sus." Ia te uită. Vedeţi? El ar fi putut face aceea, dar El nu a făcut. Vedeţi? Deşi, El ar fi putut să o facă. El niciodată nu a ascultat la propunerea lui Satan.

E-121 Acum, i-aţi auzit pe oameni să spună, ,,Dacă-dacă tu crezi că acolo-acolo este vindecător Divin... Dacă tu eşti un vindecă tor Di vin ... Mergi să iei pe vindecă torul tău Di vin. Eu am un om pe aici, bolnav. Eu aş vrea să-l văd că-l vindecă." Îl vedeţi pe acelaşi Diavol? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El încearcă să facă propunere cu voi. El încearcă să vă facă să ascultaţi la el în loc de Dumnezeu. Dar un adevărat, slujitor real al lui Dumnezeu va asculta şi vedea ce spune Tatăl, întâi. Vedeţi?

E-122 Ca micuţul copil Stadsklev, când ei au trimis aici. Şi D-na Stadsklev a spus, "Frate Branham, eu am sunat din Germania." Acolo era o armată Americană, cu unul din avioanele lor jet şezând aici afară pe câmp, să mă ducă în zbor la Germania şi înapoi, într-o zi. El era un capelan. Şi copilul a zăcut, mort. Şi mama aceea mică ţipând, ea a spus, "Ascultaţi!" A spus, "Eu ştiu. Eu am stat chiar acolo şi am văzut-o pe femeia aceea să ţină pe acel prunc mort în braţele ei, care a murit în dimineaţa aceea. Am văzut pe Fratele Branham să păşească chiar acolo afară, să pună mâinile peste acel copil mort, şi el a venit la viaţă." A spus, "Acesta este pruncul meu, Frate Branham." Niciodată nu a fost o moarte în familia lor. Vedeţi? Şi acest mititel s-a îmbolnăvit într-o dimineaţă şi a murit în după masa aceea.
Aici erau ei toţi stând în jur, şi dădeau profeţii şi lucruri, "Copilul o să învieze," şi totul în felul acela.

E-123 Am spus, "Ei bine, aceea este foarte frumos, Soră Stadsklev. Dar lasă-mă să văd ce spune Tatăl."
Am mers afară la pădure. Şi m-am rugat. Am venit înapoi înăuntru; ea deja a sunat de două sau trei ori înainte să ajung înapoi în dimineaţa următoare. Nimic.
Doctorul a spus, "În regulă." A spus, "Dacă asta este, dacă tu ai credinţă ca aceea, doamnă, noi nu-l vom lăsa pe copil să părăsească spitalul. Lăsăm să stea chiar aici. Tu să stai chiar aici cu el. Aceea-i în regulă."
Fratele Stadsklev a mers şi l-a văzut pe maiorul de armată. Ei au spus, "Sigur. Noi îl vom zbura acolo, şi-l vom aduce înapoi."

E-124 Şi acolo era un avion şezând, aşteptând, să mă ducă acolo în dimineaţa aceea şi să mă aducă înapoi în seara aceea, la Germania, la Heidelberg, Germania, pentru învierea acestui copil. Am spus, "Sigur, Dumnezeu o poate face, dar să vedem care este voia Lui."

E-125 Apoi am mers afară, m-am rugat toată noaptea. Nimic nu s-a întâmplat. Am venit înapoi dimineaţa următoare; nimic nu s-a întâmplat. Şi am pornit în cameră. Chiar atunci am privit acolo, şi acolo a stat o Lumină plutind acolo în uşă. A spus, "Să nu-ţi pui mâna pe acela. Să nu mustri aceea. Aceea este mâna lui Dumnezeu."

E-126 Am prins-o la telefon. Am spus, "Soră Stadsklev, îngroaopă-ţi copilul. Aceasta este mâna Domnului. Aceasta-i voia lui Dumnezeu. Ceva i s-ar întâmpla la acel copil în jos de-a lungul liniei. Tu să-l laşi să meargă chiar unde Dumnezeu ştie unde este. Tu poţi merge la el acum. El trăieşte, tu nu vei merge.Tu să-l laşi chiar în felul acela."

E-127 Acel mare predicator Luteran în Germania a scris o scrisoare şi a spus, "Cum pot aprecia eu, cum, Fratele Branham aşteaptă după acea hotărâre clară a lui Dumnezeu, înainte ca el să spună ceva."
Asta este. Ţineţi la decizia lui Dumnezeu. Nu contează ce spun alţii, sau orice este aceasta, să nu faceţi propuneri cu Satan, deloc.

E-128 Dacă Satan spune, "Acum, botezul în apă, numele de 'Tată, Fiu..."' Dacă acela, el chiar propune, voi să-l lăsaţi în pace. Dumnezeu a spus altfel. Dacă el spune, "Tu eşti un om bun, tu nu trebuie să fi... Tu eşti o femeie bună, tu nu trebuie să faci..." Voi să nu propuneţi. Dacă Cuvântul spune ceva diferit, voi să staţi cu Cuvântul îndiferent de ce este aceasta. Acela-i exemplul care ni-l dă Isus, şi acolo este atacul major, vedeţi, care el l-a făcut asupra Lui.

E-129 Apoi, al doilea atac. Mă voi grăbi. Doar se pare că timpul doar trece aşa de repede. Următorul atac mare era, care el l-a făcut asupra Lui, ca El să fie unul care se arată.
Şi cum îi loveşte pe slujitorii lui Dumnezeu, să fie o atragere de atenţie, să arăţi ce poţi să faci. "Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! Eu sunt un izbăvitor! Eu sunt aşa." Vedeţi? Vedeţi?

E-130 "Vino aici sus, pe vârful templului, şi şezi aici jos." El L-a ispitit să o facă. Acum, amintiţi-vă, El a fost ispitit să o facă, tare. A spus, "Acum, dacă Tu vrei să fi ceva înaintea oamenilor, stai aici sus pe acest templu, şi sari jos." Vedeţi? "Eu Îţi voi da o Scriptură pentru aceasta, pentru că este scris, 'El le va da Îngerilor sarcină asupra Ta, ca nu cumva, oricând, să-ţi loveşti piciorul de o piatră. El Te va purta sus."' Să-L facă să se arate, să arate autoritatea Lui.

E-131 Nici un slujitor adevărat al lui Dumnezeu nu face vreodată aceea. Voi vedeţi un om care se arată, pieptul lui scos în afară, şi totul în felul acela, dar amintiţi-vă, acolo este ceva greşit acolo. Nu. Dumnezeu nu vrea aceea. Isus a aşezat exemplul. El ar fi putut să o facă. El cu certitudine ar fi putut să o facă, dar El nu a făcut-o. Nici un slujitor al lui Dumnezeu nu se arată, să încerce să ia puterea lui Dumnezeu şi să se arate pe sine deasupra altcuiva.

E-132 Vă amintiţi că Moise a făcut asta? Vă amintiţi? [Adunarea zice, "Amin. " – Ed.] Dumnezeu i-a dat putere să facă orice a vrut el; l-a făcut un profet. El a mers jos la Stânca aceea, şi el a lovit Stânca a doua oară. Aceea era împotriva voinţei lui Dumnezeu.
Dumnezeu a spus, "Vorbeşte către acea Stâncă. Să nu o loveşti din nou. Tu rupi tot-tot-simbolul aici. Stânca o să fie lovită numai o dată." Dar el a vorbit despre slăbiciunea Cuvântului când el a făcut aceea; Aceea nu era suficient. Da. Cuvântul era ceea ce se petrecea. Acea Stâncă era Cuvântul. Vedeţi?

E-133 El, prima dată, el a lovit Stânca şi apele au apărut. Iar apoi ei au însetat din nou. El a spus, "Acum mergi înapoi şi vorbeşte către Stâncă." Ea a fost lovită numai o dată. Vedeţi?
"Insuficienţa Cuvântului," Moise a mărturisit spre aceasta. "Cuvântul nu a fost potrivit; El a trebuit să fie lovit din nou."

E-134 Astfel Moise a mers jos acolo şi a lovit Stânca în felul acela, a spus, "Vino afară!" Nu a venit afară, aşa că el a lovit-o din nou, şi a spus, "Vino afară! Eu îţi poruncesc să vii afară." Şi apele au venit.

E-135 Dumnezeu a spus, "Vino aici sus. Vino aici. Tu te-ai slăvit pe tine. Tu ai luat puterea Mea; în loc să mă sfinţeşti pe Mine, te-ai sfinţit pe tine. Acum tu nu vei merge dincolo în ţară. Priveşte dincolo, vezi cum arată ea; dar, aici, tu o să pleci chiar de aici." O, doamne! Acolo niciodată nu a existat unul ca Moise, voi ştiţi. Nu, nu.

E-136 Când el a ajuns la aceea cu Isus să se arate, el a spus, "Urcă sus pe templu aici şi sari jos."

E-137 El a spus, "Este scris," amin, "'Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău."' Vedeţi? El l-a întâmpinat cu Cuvântul, în aceea, şi în fiecare atac major.

E-138 Nici un slujitor adevărat nu încearcă vreodată să se arate, cu-cu puterea lui Dumnezeu. Dacă se arată, el pierde chiar atunci.

E-139 Al treilea mare atac, Satan a oferit să renunţe la această împărăţie pentru El. El a făcut-o. Satan a spus, "Vezi aceste împărăţii ale lumii? Acestea sunt a mele. Eu fac cu ele orice vreau eu. Eu voi renunţa la ele pentru Tine."
Dar, amintiţi-vă, el a încercat să-L facă să obţină renunţarea aceasta fără cruce. Dacă El ar fi făcut-o, noi am fi pierduţi. El ar fi putut lua împărăţia. Dar El trebuie să urmeze... El trebuie să vină înapoi. El a fost ispitit să o facă, acum. Moartea este un lucru greu. El a fost ispitit să-şi ia libertatea Lui şi să fie Împăratul pământului, în afara crucii. Dar, dacă El ar fi făcut-o, supuşii Lui ar fi murit. Satan ar fi făcut bucuros propunerea aceea cu El. Dar El a spus, "Înapoia Mea, Satano." El nu a făcut-o.

E-140 El a venit a suferit, şi a luat ruta grea, aspră. El a luat ruta persecuţiei. El a luat ruta morţii.
Suntem noi, în dimineaţa aceasta, voind să facem, să luăm aceeaşi rută care a luat-o El? Vrem noi să murim? Vrem noi să ne predăm pe noi înşine la Dumnezeu, să renunţăm la toată lumea şi la lucruri, să slujim pentru El? Vedeţi?

E-141 Acum, El a omis s-o facă. De voie să-să renunţe la ea, Satan era, pentru El. Dar El nu a făcut-o. Deşi Isus a fost ispitit, El a biruit pentru noi. El-El a îndurat toate ispitirile pentru mine şi pentru voi. Vedeţi? El ar fi putut să o ia chiar atunci. Dar pentru ce a luat El cealaltă rută? Aşa ca noi să putem veni, să fim cu EL Şi dacă El a plătit un astfel de preţ ca acela, atunci cât de josnici am fi noi să nu-l luăm? Când, amintiţi-vă, nu există nimic aici, oricum.

E-142 Dacă voi trăiţi o sută de ani, la ce o să ajungeţi voi? Mintal, şi mintea voastră dusă, tot ologiţi, şi bătrâni şi tremurând. Asta-i unde vă duceţi, şi acela-i sfârşitul acesteia. Voi veniţi acum, biruiţi lucrul acela. Cum o faceţi? Prin Cuvânt. Ce spune Cuvântul, voi să o faceţi. Umblaţi umiliţi. Trăiţi înaintea lui Isus.

E-143 El a îndurat toate lucrurile pentru tine şi mine. El este exemplul nostru să biruim generaţia noastră rea, aşa cum El a biruit generaţia Lui rea.

E-144 Amintiţi-vă, când El a venit pe pământ, acolo era tot atât de multă necredinţă, sau mai multă, decât cum există la orice timp. Aceasta nu L-a deranjat un pic. Când ei L-au numit un drac în loc de Dumnezeu, când ei L-au numit tot ce s-a putut face, nu l-a deranjat pe El nici un pic. El avea un singur obiectiv: "Să ia seama la Tatăl. Să ţină Cuvântul." Cuvântul este Dumnezeu. El avea un gând.

E-145 Noi suntem uneori ispitiţi să mergem înapoi. Mulţi din voi, ispitiţi să vă duceţi înapoi la denominaţiune, să mergeţi înapoi şi să vă întovărăşiţi, căci toată lumea spune, "La ce denominaţiune aparţii tu? Cu ce biserică te-ai afiliat?" Noi suntem ispitiţi să facem aceea; noi toţi suntem. Surorile noastre sunt ispitite să meargă înapoi, să meargă înapoi şi să se unească cu careva din celelalte biserici, cu careva din Adunarieni, sau bisericile lui Dumnezeu, sau careva din ele; încă să fiţi Penticostale, vă lăsaţi părul tăiat, şi să vă îmbrăcaţi doar cam în orice fel vreţi. Vedeţi? Voi sunteţi ispitite să faceţi aceea, să mergeţi înapoi şi să fiţi populare cu această generaţie păcătoasă cu care trăim noi.
Când, acesta este păcatul major din zilele noastre. Este păcatul major printre poporul nostru, deşertăciune lumească, cum a spus Biblia că Laodi-... era Epoca Laodicea. Ea este lumească, "Bogată, nu are nevoie de nimic; nu ştie că ea este goală, mizerabilă, nenorocită, şi oarbă." Acela-i păcatul din ziua noastră. Când tu auzi Cuvântul lui Dumnezeu strigi împotriva lui, atunci tu iei cealaltă rută, şi tu eşti nepopular cu lumea. Tu eşti ispitit să mergi înapoi.

E-146 Eu ştiu. Voi continuaţi să-mi spuneţi. Eu ştiu că voi spuneţi, "Tot timpul." Eu ştiu că vă săturaţi de mine strunind asupra acestor lucruri. Eu ajung săturat să vă văd că o faceţi, de asemenea, aşa este, acest păcat despre care eu încerc să vă spun. Ziceţi, "Pentru ce struneşti asupra acestuia?" Încetaţi să o faceţi, atunci. Eu încerc să vă salvez viaţa, prin Cuvânt. Eu mă obosesc, de asemenea. Astfel, doar îndreptaţi-vă. Acesta este un păcat, care nu ar trebui să se facă. Da, domnule.

E-147 Noi trebuie să biruim aceste lucruri. Ne aşteptăm să fim ispitiţi de ei, lumea. "Dacă iubiţi lumea, lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nu este în voi," a spus Isus.

E-148 Acum noi doar vom încheia, şi spun aceasta. Există o răsplată pentru cel biruitor.

E-149 Lăsaţi-mă să vă citesc ceva aici. Deschideţi în Bibliile voastre. Să mergem înapoi la Apocalipsa, al 3-lea, al 2-lea capitol. Urmăriţi aici acum, toate aceste lucruri despre care am vorbit, să biruim. Acum doar priviţi la voi înşivă şi vedeţi. Examinaţi-vă în oglinda spirituală, vedeţi dacă aţi biruit.

E-150 Acum, primul mesaj, către-către îngerul din Efes, eu vreau ca voi să ascultaţi la ce a spus El. Şi Apocalipsa, al 2-lea capitol, al 7-lea verset. Aceasta este către acea epocă a bisericii, când El le-a spus tot ce au făcut ei, "Au părăsit dragostea dintâi." Al 7 -lea verset:
Cel ce are o ureche, el să audă ce zice Duhul către biserici; La acela (persoana, nu biserica) ... La acela care biruieşte-biruieşte Eu îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în mijlocul paradisului lui Dumnezeu.
Vedeţi? Cei biruitori în Efes.

E-151 Acum, următoarea a fost Smirna. Acum, la biruitori în aceea, noi ascultăm la aceasta. Acum, al 11-lea verset.
Către cel-cel care are o ureche, să audă ce zice Duhul către biserici; Cel ce biruieşte nu va fi vătămat de a doua moarte.
Vedeţi? Ei au biruit-o.

E-152 Acum, aceea, acum priviţi la Pergam, noi vom afla ce a lăsat biruitorul pentru el, în aceasta. Noi vom citi al 17-lea verset, către biserca Pergam.
Cel ce are o ureche...
Acela, acela este cel individual, nu întregul grup. Cel individual, aceea era Mireasa venind afară, voi vedeţi, Biserica.
Cel ce are o ureche, să audă ce zice Duhul către biserici; La cel care biruieşte Eu îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi îi voi da o piatră albă, şi un nume nou scris în piatră, care nimeni nu-l ştie decât cel care îl primeşte.
Acela-i cel biruitor, din epoca bisericii.

E-153 Acum, următoarea este Tiatira. Să aflăm ce a avut biruitorul în ziua aceea. Să luăm al 26-lea verset.
Şi cel care biruieşte, şi păstrează lucrările mele până la sfârşit, la acela Eu îi voi da puterea peste naţiuni: (Aceea este corect.)
Şi... îi va stăpâni cu un toiag de fier; şi ca un vas al unui olar vor fi ei sparţi în cioburi: chiar cum Eu am primit de la Tatăl.
Vedeţi, "Cu El, în tronul Lui." Cristos urmează să stăpânească naţiunile, cu un toiag de fier. Şi aici este Biserica care a biruit, "Şezând înăuntru acolo, cu El, să spargă naţiunile cu un toiag de fier."

E-154 Acum să-i ducem la biserica Sardis. Acum al 5-lea verset din al 3-lea capitol.
Cel care biruieşte, acelaşi va fi îmbrăcat în haină albă; şi Eu nu-i voi şterge numele din cartea vieţii, ci Eu îi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu, şi a sfinţilor îngeri.
Aceea-i către cel biruitor în Sardis.

E-155 Acum, să luăm acum al 12-lea verset. Acum, aceasta este către biserica din-din Filadelfia, în al 12-lea verset.
Cel ce biruieşte Eu îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu, şi el nu se va mai duce afară: şi Eu voi scrie pe el numele meu, numele Dumnezeului meu, şi numele cetăţii Dumnezeului meu, care este noul Ierusalim, care vine jos din cer de la... Dumnezeu: şi Eu voi scrie pe el numele meu cel nou.

E-156 Urmăriţi ce îi este promis la cel biruitor. Vedeţi?
Acum, acum Laodicea, aceea este ultima epocă a bisericii.
Acolo o să fie câţiva biruitori înăuntru acolo. Urmăriţi aici. Ei, amintiţi-vă, fiecare epocă a bisericii, cea care urmează ea moşteneşte tot ce au oferit celelalte. Urmăriţi sus aici. Acum, aici, aceasta-i după ce ele au primit deja aceste puteri, aceste nume noi, şi tot ce-i scris, ce El a promis, şi mănâncă mana ascunsă, şi tot în jos până la capăt. Urmăriţi această ultimă epocă a bisericii, Apocalipsa 3:21.
La cel ce biruieşte Eu îi voi da să şadă cu mine în tronul meu, (amin), chiar cum am biruit şi Eu, şi am şezut jos cu Tatăl meu în tronul lui.
Cel ce are o ureche, el să audă ce zice Duhul către biserici.

E-157 Există o răsplată pentru cei biruitori. Presează înainte, nufărule. Dacă aceasta-i în tine, lasă la o parte nămolul şi toate celelalte, şi presează înspre suprafaţă. Da, domnule. "Să şadă cu Mine pe tronul Meu."

E-158 Voi ştiţi, o dată, mama lui Iacov şi Ioan... Noi nu vom avea timp să o citim. Mama lui Iacov şi Ioan a venit şi a cerut pentru locul acesta. Voi ştiţi asta? Vă amintiţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Doamne, lasă pe fiul meu să şadă pe o parte, şi celălalt fiu al meu să şadă pe cealaltă." Acolo era o dorinţă a unei mame pentru fiul ei.
Dar urmăriţi. Dar, "Acel loc," a spus Isus, "a fost predestinat." Poziţia aceasta nu a fost în existenţă la timpul acela. De ce? Observaţi. "Acesta va fi dat la aceia pentru care este hotărât." Ce? Acela să şadă la mâna dreaptă, şi celălalt cel mai apropiat de El, erau încă un biruitor. Vedeţi? Acesta era încă... El a spus, "Eu-Eu nu acord aceasta. Eu nu pot acorda aceasta, dar aceasta se va da după ce vine încercarea." Amin. Vedeţi? "Eu nu pot da aceasta. Dar după ce vine încercarea, ei vor şedea la dreapta şi la stânga. Acolo-i o sămânţă predestinată aşteptând acolo afară pentru aceea. Aceasta li se va da la aceia la care le este promis. Aceasta se va da acolo, dar examenul încă nu a venit; că, el încă nu a biruit." Vedeţi?

E-159 Persoana care urma să ia acest loc pe o parte, şi altul să ia să-l ia pe partea cealaltă, alături de El în Impărăţie, acesta încă nu a fost dat, vedeţi, încă nu a fost biruit. Încercarea încă nu a căzut. "Aceasta va cădea în viitor."
"Dacă noi suferim pentru Cristos şi Cuvântul Lui, noi vom domni cu El, căci El este Cuvântul." Ţineţi minte, "Dacă noi suferim pentru El şi Cuvântul Lui, noi vom domni cu El, în Cuvântul Lui."

E-160 Observaţi. El, exemplul nostru, a biruit, iar apoi s-a înălţat sus, după ce a biruit moartea, iadul, boala, mormântul. Totul.
El a biruit. "Apoi El s-a înălţat sus, şi a condus robia roabă, a dat daruri oamenilor." Acela era Vechiul Testament, cu sfinţii Vechiului Testament care au biruit. Ei au căutat o astfel de Persoană, şi ei au murit înainte ca El să ajungă acolo. Dar când a venit această Persoană, "Aceasta nu a luat-o înaintea celor care erau adormiţi." Amin. Nu poţi pierde, oricum. Trăieşti sau mori, ce contează aceasta? "Nu o vor lua înainte." Vedeţi? Ei au aşteptat după aceea.

E-161 Chiar Iov acolo în urmă, el a aşteptat după aceasta. El a spus, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte, şi în zilele din urmă El va sta pe pământ." Acolo era un om drept, un om perfect. El a oferit jertfă. El a făcut tot ce i-a spus Dumnezeu să facă. El a făcut-o cu reverenţă şi respect. El era un profet. Iar atunci Satan a venit pe acolo, să-l ispitească. (Întocmai cum vine el să vă ispitească pe voi.) Ce a făcut el? El a continuat să stea acolo.
Chiar nevasta lui a venit afară, a spus, "Nu o să blastemi tu pe Dumnezeu şi să mori moartea? Tu arăţi aşa de mizerabil să şezi acolo."

E-162 El a spus, "Tu vorbeşti ca o femeie nebună." Acum, nu a spus că ea era nebună, dar ea a vorbit ca una. Vedeţi? A spus, "Tu vorbeşti ca o femeie nebună." A spus, "Domnul a dat, şi Domnul a luat; binecuvântat să fie Numele Domnului." El a biruit.

E-163 El a biruit ce aveau să spună vecinii. El a biruit ce toţi membri bisericii, Bildad şi toţi ceilalţi, aveau de spus. El a biruit pe episcop şi ce a avut el de spus. El a biruit pe cardinal şi ce a avut el de spus. El a biruit denominaţiunea, ce ei au avut de spus. Şi el a stat cu justificarea Cuvântului. Amin. Deşi, aceasta l-a costat tot ce a avut, chiar şi copiii lui. El şi-a scărpinat bubele cu o bucată de ciob, şezând pe acesta, şi totuşi el a biruit. Iar când marea oră de ispitire a urmat în final, atunci norii s-au dat înapoi.

E-164 El s-a uitat la fiecare lucru rezonabil. El a spus, "Există o nădejde într-un pom dacă el moare; el trăieşte iarăşi. Şi dacă o sămânţă cade în pământ, ea se putrezeşte; ea trăieşte iarăşi. Dar dacă un om se culcă jos şi îşi dă duhul; el se pierde. Şi vin copiii lui, fiii lui, să-l onoreze şi să jălească după el; el nu a priceput-o. El nu se mai scoală. O, iată-l acolo. Ce se petrece? Eu sunt o sămânţă, de asemenea. Eu sunt ceva, care este o sămânţă, şi eu voi merge în pământ. Eu nu mă mai pot scula. Eu voi zăcea acolo. O, ascunde-mă în mormânt, păstrează-mă în locul tainic până trece mânia Ta. Hotărăşte-mi un timp şi judecă-mă. Cum se tocesc pietrele, apa toceşte pietrele." O, el a mers înainte, spunând toate lucrurile acestea. El putea vedea toate exemplele acolo afară, cum erau ele. O, el doar nu a putut să o vadă.

E-165 Şi, Soră Rodgers, îţi aminteşti când am predicat asta la funeralul lui Busty. Vedeţi?

E-166 Cum, că, "El va toci pietrele," cum sunt lucrurile acestea. "Oh, O Tu, ascunde-mă în mormânt, şi păstrează-mă în locul tainic." El a continuat să preseze. El a spus, "Eu doresc să fi ştiut. Eu doresc să fi ştiut unde aş putea să mă duc, la un Om care ar putea pune mâinile Lui peste mine, un om păcătos, şi un Dumnezeu sfânt, şi să vorbesc cu El pentru mine." O, doamne! "El este acolo. Eu ştiu că El este Acolo. Acolo este Cineva Acolo care poate face asta. Acolo este Cineva pe undeva. Unde pot eu să găsesc Persoana aceea? Unde pot eu găsi? Eu voi bate la uşa Lui şi vorbesc cu El. Dacă Cineva ar putea măcar să pună mâna Lui peste mine, şi pe Dumnezeu, şi-şi să întindă calea pentru mine, vorbiţi! Dacă eu aş putea numai să găsesc Persoana aceea! O, unde este El?"

E-167 El a cercetat prin biserica lui. El a cercetat prin organizaţia lui. El nu a putut afla o astfel de Persoană.

E-168 Şi dintr-o dată, norii s-au dat înapoi, şi el a văzut acea Persoană venind. O! Inima lui bătrână a bătut de bucurie. Atunci ceva s-a întâmplat. "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. Există o astfel de Persoană." Amin. Acolo încă este o astfel de Persoană. "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. Şi chiar dacă, după ce viermii pielii nimicesc trupul acesta, totuşi în trupul meu eu voi vedea pe Dumnezeu, pe Care îl voi vedea eu însumi. El va sta pe pământ în ziua din urmă."

E-169 În dimineaţa de Paşti, când El a înviat acolo afară, şi trupul lui Iov nu mai mult decât o lingură de cenuşă, el a aşteptat. El era acel Grup ales. El a înviat din mormânt şi a intrat în cetate, cu Abraham, Isaac, Iacob, Iov. O, doamne! Amin. Căci, ei au aşteptat după o astfel de Persoană.

E-170 "Şi către cei Care aşteaptă după Cristos a doua oară," care pot birui lucrurile din această lume, prin harul Lui, să vină în El, şi să vă închideţi ochii spre orice altceva în afară de El şi Cuvântul Lui, "El va apare a doua oară în Slavă."
"Căci trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, cei morţi în Cristos vor învia; cei care sunt în viaţă şi rămân vor fi schimbaţi, într-un moment, într-o clipeală a ochiului, vor fi luaţi sus împreună, să-L întâlnească în aer."

E-171 Fie că eu sunt o lingură de cenuşă, sau fie că eu trăiesc când vine El, aceasta nu-mi contează nici o deosebire. Amin. Nu contează, pentru că eu am prins viziunea. Voalul s-a dat înapoi, şi eu Îl văd. Unul care a putut să stea, şi a pus mâna Lui peste mine, un om păcătos, şi asupra unui Dumnezeu sfânt. Şi El este ispăşitorul meu. El este Cuvântul pentru care eu stau. "La început era Cuvântul." El este acel Cuvânt, şi El mă reprezintă pe mine, Acolo. Amin. Şi eu o voi striga, atât timp cât am răsuflare, "El este Învierea mea şi Viaţa mea." Şi toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare. Toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare.

E-172 Aşa cum El i-a prins pe acei care aşteptau după aceea, aşa va veni El la fiecare sfânt al Noului Testament care a biruit pe fiecare critic denominaţional, care a biruit vreodată toate păcatele populare din ziua aceasta, din această epocă în care noi trăim acum, aşa cum El a făcut în toate celelalte epoci ale bisericii, acei care au biruit în acea epocă a bisericii. Acei care au biruit ce? "'Eu sunt bogată. Eu nu duc lipsă de nimic. Eu am... O, eu sunt toată aceasta şi toată aceasta. Şi eu sunt Mireasa. Eu sunt aceasta. Eu nu am nevoie de nimic.' Şi nu ştii că tu eşti goală, oarbă."

E-173 Vedeţi acea epocă înşelătoare care eu am spus? Aceasta nu-i ca aceia care şi-au avut capetele lor tăiate jos, în urmă acolo, să primească piatra albă; nu aceia care au murit sub martiraje, şi arşi pe ruguri, şi lucruri ca acelea; care au câştigat cununa. Ci este această epocă amăgitoare acum, care gândesc că ei sunt totul. "Ei bine, eu sunt un membru de biserică. Eu sunt un om bun. Eu sunt o femeie bună. Eu fac aceasta. Eu nu trebuie să fac Aceasta."

E-174 "Dar cel ce biruieşte," cel ce biruieşte toate lucrurile acelea lumeşti din această epocă, ce vor face ei? Toţi vor şedea cu El în tronul Lui; vor merge în Răpire când El vine. O, doamne! De ce să mă îngrijorez, atunci? De ce să ne îngrijorăm ce spune lumea? De ce să ne îngrijorăm ce spune altcineva? Marele Duh Sfânt este printre noi. Stâlpul Lui de Foc ne conduce şi ne călăuzeşte. Cuvântul Lui este adeverit înaintea noastră. Dragostea Lui este în inima noastră. Lumea este în spate. Noi am trecut de la moarte la Viaţă. Lumea gândeşte că voi sunteţi nebuni.
Dar trebuie Isus să poarte această cruce singur,
Şi toată lumea merge liberă?
Acolo este o cruce pentru fiecare,
Şi acolo-i o cruce pentru mine.

E-175 Treizeci şi trei de ani în câmp, şi această cruce consacrată eu o voi purta până când moartea mă va pune în libertate.

E-176 Să mă refuze fraţii mei, să spună orice vor ei, ce mă refuză. Dar pe acest Cuvânt eu stau, şi Acesta singur.
Această cruce consacrată eu o voi purta
Până moartea mă va pune în libertate,
Iar apoi merg Acasă, în Răpire, să port o cunună.

E-177 Aceea-i ce vrem noi toţi. Nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aceea-i ce vrem noi. Aceea-i a noastră-aceea-i a noastră speranţă şi rugă. Noi nu avem alte gânduri, ci acel unul asupra lui Isus Cristos. Şi asupra neprihănirii Lui noi stăm, singură, şi neprihănirea Lui în Cuvântul Lui. "Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Şi Cuvântul încă Se adevereşte.

E-178 Biruim cum? Prin a lua Cuvântul, promisiunea, în umilinţă, umblând umiliţi.
Această cruce consacrată eu voi purta Până moartea mă va pune în libertate, Apoi merg Acasă, să port o cunună.

E-179 Căci, "Când acea Trâmbiţă sună!" Voi mă puteţi îngropa în mare, dar Trâmbiţa mă va trezi. Corect. Eu mă duc Acasă, într-o zi. Amin. Până atunci, mă voi lupta înainte, amin, purtând această cruce; ţinându-mi ochii nu pe oameni, ci asupra Calvarului acolo, căci El a fost exemplul meu. El mi-a arătat cum să o fac. Şi exemplul Lui, noi bucuroşi îl vom urma, zi de zi.
Eu urmez pe Isus fiecare pas al cărării. Eu urmez pe Isus fiecare pas al cărării.

E-180 Nu vă place asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] O, cum mă gândesc, să-l urmez pe El, zi de zi, fiecare pas al cărării.
Să ne rugăm.

E-181 Doamne Isuse, o oră şi cincisprezece minute acum, stând aici, încercând să iau Cuvântul Tău şi să explic poporului cum să biruiască. Tu ne-ai spus cum se face. Tu nu numai că ne-ai spus, ci Tu ne-ai arătat cum s-a făcut. Tu ne-ai condus. Tu ne-ai arătat cum să o facem: să primim Cuvântul înlăuntrul nostru, şi să ne asigurăm să ne ţinem de acel Cuvânt, "Aceasta este scris," în fiecare ispitire; dar să fim umiliţi, să umblăm umiliţi. Atunci noi am biruit, prin Tine, prin puterea Ta care deja a învins pe vrăjmaşul nostru. Şi singurul lucru ce-l avem de făcut este-este doar să umblăm umiliţi cu credinţă, crezând Acela, şi emblema noastră de identificare a Duhului Sfânt, şi Satana trebuie să se mute.

E-182 Există batiste aşezate aici. Ele reprezintă oameni bolnavi. Ei sunt nevoiaşi, Doamne. Şi ei citesc în acest Cuvânt infailibil unde ei au luat de pe trupul Sfântului Pavel batiste şi şorţuri. Ele au fost aşezate peste persoane bolnave. Duhuri rele au ieşit afară din ei, şi s-au făcut mari miracole. Acum, Tu eşti acelaşi Domn Isus astăzi.

E-183 Pavel a predicat acest Cuvânt, şi a scris acest Cuvânt, acelaşi Cuvânt care noi încercăm să-l urmăm. Deoarece, el a luat Vechiul Testament şi l-a modelat, şi a arătat că a fost un model, că totul din Vechiul Testament era un model perfect al celui Nou. O Doamne, fie ca noi să urmăm exemplul acela.

E-184 Noi vedem pe Domnul nostru, ce a făcut El. Şi ne dăm seama că, acei sfinţi din Vechiul Testament, dimineaţa aceasta noi aflăm că ei s-au dus. Când Isus a înviat, ei au mers cu El. Şi, Doamne, noi credem că ne vom duce când El sună Trâmbiţa. Noi o credem, că Mireasa se va duce înainte în acea Zi, şi se va uni cu grupul Evreu din Aceasta, şi, împreună, acolo va fi o Cină a Cununiei în Slavă. Aceia aşteaptă.
Ne rugăm acum pentru mila şi harul Tău asupra noastră.
Biruitori, Doamne, biruitori, noi tânjim să fim. Biruieşte-ne. Doamne Isuse, Tu ai biruit lumea. Acum mă rog ca Tu să laşi fiecare persoană de aici, în dimineaţa aceasta, "Să pună fiecare păcat la o parte, să pună la o parte greutatea care ne împresoară aşa de uşor, ca noi să putem alerga cu răbdare cursa care este aşezată înaintea noastră."

E-185 Pavel a vorbit aceasta, Tatăl nostru Ceresc, acolo în Cartea despre Evrei, că, "Noi să lăsăm la o parte fiecare greutate," acel al 12-lea capitol, în care el a vorbit aceasta, după ce el a arătat deja prin exemplu, în urmă acolo: acei care s-au dus înainte; acei care nu s-au dus înainte; acei care au urmat căldicel; acei care au urmat sus în faţă; acei care au zăbovit în spate. O! El a arătat exemplele. Apoi el s-a întors şi a spus, "Să punem la o parte fiecare greutate, fiecare lucru mărunt care ne împresoară, ca noi să putem alerga cu răbdare cursa care este pusă înaintea noastră; privind la El, autorul şi isprăvitorul Credinţei noastre, Care ne-a dat exemplul." Noi facem aceea în dimineaţa aceasta, Tată.

E-186 Acum, cu capetele noastre aplecate, acum verificaţi foarte atenţi, foarte, foarte atenţi. Şi, atunci, fiţi foarte adânc sinceri. Aceasta doar-aceasta doar necesită... Aceasta-i tot ce necesită: verificarea voastră şi sinceritatea voastră. Fiţi foarte atenţi aşa cum verificaţi acum. "Cercetează-mă Doamne. Încearcă-mă. Există un rău în mine? Dacă există, Doamne, lasă-mă să-l pun jos, chiar aici acum. Acest loc, unde sunt eu aplecat, este altarul Tău. Eu îl pun jos, chiar aici acum, îmi pun picioarele peste el. Când plec la o parte, el va zăcea acolo. Puterea Sângelui Tău îl va consuma. Eu vreau să fiu un biruitor. Eu am ceva care mă supără, Doamne. Eu vreau să biruiesc, în dimineaţa aceasta. Eu pot, prin Tine. Mi s-a spus asta, prin Cuvântul Tău. Eu îl pun jos acum, Doamne, şi eu îmi pun picioarele asupra lui. Aşa cum trec afară din această clădire în dimineaţa aceasta, merg, să ştiu că acesta este pus în-vana înalbitorului lui Dumnezeu. Acesta nu va mai fi amintit niciodată. Eu acum îl voi mărturisi şi voi cere după milă."

E-187 Cu capetele noastre aplecate, ochii noştri închişi; inimile noastre gândind, aceea este uşa spre suflet acum. Există ceva ce vreţi să puneţi la o parte în dimineaţa aceasta, ceva care voi vreţi să biruiţi? Şi voi aţi încercat aşa din greu, dar, în dimineaţa aceasta, voi doar o să încetaţi să încercaţi. Voi doar o să acceptaţi ce a făcut El. Eu vreau doar să vă ridicaţi mâna, ziceţi, "Doamne, eu vreau să biruiesc. Un anumit lucru mă supără."

E-188 Doamne Isuse, Tu vezi mâinile acelea. Acum, ca slujitor al Tău, stau între cei vii şi cei morţi, eu condamn totul care supără aceste persoane şi pe mine. Şi eu o cer în Numele lui Isus Cristos, noi o putem aşeza aici pe altarul lui Dumnezeu, şi plecăm în dimineaţa aceasta, liberi, ca biruitori.

E-189 Dacă surorile nu au avut harul înainte, fie ca acesta să fie dat acum, Doamne. Dacă fraţii noştri nu au avut harul, fie ca acesta să fie dat acum. Şi fie ca, în umilinţă, mama cu copiii ei, în loc să fie arogantă. Ea ştie că ea aşează ... Ea este o predicatoare la acei copii mici. Viaţa ei este un exemplu. Tata este un exemplu pentru mamă, căci el aste capul casei. Mama a încercat să-l dirijeze în jur; ea nu are să o mai facă. Dacă el a folosit-o ca carpetă pe duşumea, aceasta să nu se mai facă. Ea este un ajutor. Admite aceasta, Doamne. Fie ca toate lucrurile acestea care ne împiedică, Doamne, să fie luate la o parte.

E-190 Noi-noi ne consacrăm, Tată, pentru cât timp de viaţă avem noi înaintea noastră, ştiind aceasta, că noi trebuie să venim la sfârşitul ei, şi aceea imediat. Astfel, în dimineaţa aceasta, noi luăm această oportunitate, după acest Mesaj. Noi luăm oportunitatea, Doamne, să venim, pentru că noi suntem invitaţi să venim. ,,Aruncaţi grijurile voastre asupra Lui, căci el se îngrijeşte de voi." Eu ştiu că Te îngrijeşti, Doamne. Tu te-ai îngrijit suficient ca să mori pentru noi. Şi noi cu siguranţă putem să ne îngrijim suficient să venim şi să acceptăm pentru ce Tu ai murit.

E-191 Sfinţeşte-ne, Doamne. Umple-ne din nou cu Duhul Sfânt. Fie ca Duhul Sfânt chiar să domnească în inimile noastre, suprem, ca noi să umblăm, să uităm lucrurile care sunt în trecut, murdăria şi noroiul în care noi am trăit odată. Noi vom presa înspre semnul înaltei chemări, unde Luminile noastre aşa pot să lumineze în dulceaţă şi umilinţă, încât fiecare trecător să poată spune, "Acolo-i un Creştin care trăieşte acolo pe dealul acela. Persoana aceea, femeia aceea, omul acela, este o adevărată floare consacrată a lui Dumnezeu. Ei sunt aşa de dulci şi aşa de buni, întotdeauna iubitori şi dulci, şi înţelegători." Admite aceasta, Tată. Noi să fim săraţi, ca pământul să poată înseta; admite aceasta, Tată; şi să biruim lucrurile din această lume, şi grijurile din viaţa aceasta. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
Eu pot...
Acum doar să ne ridicăm mâinile.
... Mântuitor...
Cheamă ce? "Veniţi sus, afară din nămol." O Viaţă mai înaltă; Ceva este în voi, trăgându-vă încolo. Ce este aceasta? Acesta-i El. Jos în nămol, flori micuţe; voi aveţi Viaţă înăuntru acolo, presând la voi. Aceea-i ce vă cheamă, "Veniţi sus, afară din nămol."
Urmez, urmez...

E-192 Acum, o faceţi dinadins? Acum închideţi-vă ochii.
Unde El mă conduce eu voi urm-...
Acum predaţi-vă. Dinadins, acum.
Unde El mă conduce eu voi urma,
Unde El mă conduce eu voi urma,
Mă voi duce cu El, cu El, tot drumul.
Unde El mă conduce eu...
Doar cu dulceaţă acum. Amintiţi-vă, puneţi-vă acolo.
El conduce...
"Eu o voi aşeza aici, Doamne. Eu am să te urmez pe Tine, de acum înainte. Eu Îl accept. Eu Îl cred."
Unde El conduce...
Ţineţi minte, viaţa voastră va mărturisi mai tare decât gura voastră. Cum trăiţi va dovedi la oameni mai mult decât ce spuneţi.
Merg cu El, cu El, (drumul, unde?) tot drumul.
[Fratele Branham începe să fredoneze Unde El Mă Conduce – Ed.]

E-193 Doar consacraţi-vă, adânc, sincer, cu toată inima voastră. Cum ar fi dacă aceasta a fost ultima dată să vi se îngăduie vreodată să vă rugaţi? Ar putea să fie. Eu sper că nu. Ar putea să fie. Atunci, fiţi siguri acum, foarte siguri, foarte siguri. Ţineţi minte, uşa se va închide, într-o zi, atunci totul s-a terminat. "Cereţi, şi veţi căpăta."
[Fratele Branham începe să fredoneze Unde El Mă Conduce – Ed.]

E-194 Doar gândiţi-vă la toată slava care El v-a oferit-o, tot ce El a făcut. "Eu cred, Doamne. Eu cred. Eu cred că Tu eşti biruitorul meu. Eu doar umblu cu Tine, Doamne. Eu vreau să stau aproape de tine, că unde eşti Tu, acolo vreau să fiu eu."

E-195 Şi aminteşte-ţi, că Tu ne-ai spus, Tată, că, "Noi vom fi întotdeauna cu Domnul, când noi vom fi luaţi sus." Nor doar avem o-o licărire despre El acum, aşa cum El umblă cu noi acum. Dar atunci noi vom... Ce lucru mare este acesta, doar să ştim că El este în mijlocul nostru-nostru! Cum va fi când noi vom fi cu El pentru totdeauna? Noi aşa iubim toate activităţile noastre: noi putem merge afară să mânăm; noi putem merge la cumpărături; noi putem merge la vânătoare, pescuit, sau ori ce am putea noi face în plăceri. Dar, o, când se deschide biserica, vedeţi, noi vrem să întâlnim pe Domnul nostru. Acela este cel mai mare dintre toate lucrurile. Apoi, gândim, El ne-a promis. "Şi pentru totdeauna să fim cu Domnul. Şedem cu El în tronul Lui, şi să fim cu El pentru totdeauna." O Dumnezeule, noi în umilinţă, cu-cu capete aplecate, noi o acceptăm, Doamne, în Numele lui Isus Cristos.

E-196 Simţiţi voi că puteţi părăsi, acum, totul, fiecare povară? Voi doar puteţi umbla peste, deasupra ei acum? Dacă da, ridicaţi-vă mâna sus, ziceţi, "Prin harul lui Dumnezeu eu aşez această încercare jos. Nu mă voi lupta cu ea, mai mult. Eu doar am să mă prind de mâna Lui, încep să umblu înainte."
"M-am luptat, Frate Branham. Am încercat să mă las de fumat. Eu-eu am încercat să-mi las părul să crească. Am încercat să fac aceasta. Am făcut... Eu am încercat, aşa de tare, Frate Branham. Eu doar nu o pot face."
Să nu o încerci, mai mult. Doar apucă-te de mâna Lui, spune, "Tată, tu să-mi pui mâna în mânecă." Vedeţi? "Eu doar am să-Ţi dau mâna mea. Eu o să umblu înainte, Doamne, privind la Tine." Aceasta se va întâmpla. Acesta te va îmbrăca ca pe un Creştin adevărat. Tu vei fi un Creştin adevărat.

E-197 Până când eu vă văd, deseară, Dumnezeu să vă iubească şi să fie cu voi. Voi sunteţi copiii mei ai Evangheliei. Voi sunteţi cei cumpăraţi.
Acum eu vi-l dau pe păstor înapoi, pentru eliberare,
Fratele Orman Neville.

Up