Însemnul

Token
Data: 63-0901M | Durată: 2 ore 50 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Vă puteţi aşeza. Bună dimineaţa, la fiecare! Fericit să fiu în serviciul Domnului în dimineaţa aceasta, iarăşi înapoi pe... Nu ştiam dacă vom ajunge înapoi sau nu, dar Domnul a pregătit o cale, şi noi ne-am întors pentru serviciu astăzi. Acum noi aşteptăm timpuri măreţe astăzi, dimineaţa aceasta, în această lecţie de şcoală Diminicală, în Cuvânt. Şi deseară vor fi iarăşi servicii de vindecare, cu serviciul de împărtăşire urmând după aceasta .

E-2 Şi acum noi avem o-o dedicare de bebeluş, eu cred... Fratele Neville tocmai mi-a spus că cineva îşi avea bebeluşul să fie dedicat. Şi dacă ei vor aduce bebeluşul la acest timp, atunci. Şi fratele nostru va rămâne, sau cineva dintre ei, la orgă sau pian, unul. Şi atunci aduceţi bebeluşul sus. Noi vom avea serviciul de dedicare; astfel că noi putem să intrăm drept înăuntru, cât de repede putem noi, la Cuvânt.

E-3 Deoarece, nouă ne place să-să stăm la Cuvânt. Acesta, acesta este lucrul principal, să dăm timpul nostru exact la Cuvântul Domnului. Astfel noi suntem foarte mulţumiţi pentru oportunitatea de a ne întâlni cu voi toţi aici astăzi, şi să... şi acest-acest serviciu.

E-4 Eu trebuie că am fost greşit. Asta-i în ordine, soră. Eu-eu-eu credeam că era. Poate că aceasta este doar o greşeală. În regulă. Acum, eu vă mulţumesc, foarte mult, doar la fel. Poate că aceasta, eu mă gândesc că a venit prin altcineva, prin altcineva, şi a făcut¬o cumva cam greu.

E-5 Acum fiecare se simte bine? [Adunarea, "Amin." – Ed.] ... ? ... Laudă. să-i fie lui Dumnezeu!

E-6 [Fratele Neville zice, "Iată-i venind sus." – Ed.] Oh, da, aici sunt micuţii copilaşi. Îmi pare rău. Îmi pare rău. În ordine, vrei să vii, prezbiterule. ["Da, domnule."]

E-7 Păi, ce două, fetiţe minunate, fetiţe cu ochii maro! Ah? Aceea-i drăguţă. Cum o cheamă? Uitaţi-vă aici! [Mama zice, "Jennifer Lee." – Ed.] Jenny? ["Jennifer Lee."] Jennifer Lee. Care este prenumele? ["Serept."] Serept. De unde eşti, Soră Lee? ["Versailles, Illinois."] Versailles, Illinois. Ce frumos!

E-8 Acum, în Biblie. Acum, de obicei, ei-ei au aşa ceva ca botezând copiii; noi nu credem în a boteza copiii, deoarece ei încă nu au păcătuit, pentru că ei sunt prea tineri. Însă noi credem în a dedica copii la Domnul. Acum prezbiterul şi cu mine vom pune mâinile peste bebeluş. Jenny, îi ziceţi? [Fratele Neville zice, "Jennifer." – Ed.] Jennifer. În ordine.
Să ne plecăm capetele.

E-9 Tată Ceresc, aşa cum în această dimineaţă noi aducem această fetiţă, numită Jennifer, la Tine, mama şi cei dragi au adus-o pe ea de la mare depărtare, ca să fie dedicată Domnului. Noi ştim că Tu ţi-ai pus mâinile Tale peste aşa micuţi, în zilele Tale, şi-şi ai zis, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu îi opriţi, căci a acestora este Împărăţia Cerurilor." Acum noi ţi-o dăm pe ea Ţie, pentru o viaţă de slujire, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-1

E-11 Doamne Isuse, mama o aduce pe această micuţă Connie la noi în această dimineaţă, în serviciu de dedicare la Atotputernicul. Tu i-ai dat acest copil, să-l crească, şi ea ţi-l aduce Ţie, cu surioara. Eu mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să fii milostiv. Binecuvântă familia. Binecuvântă fetiţa. Aşa cum noi ne punem mâinile peste ea, în Numele lui Isus Cristos, noi ţi-o dăm pe ea Ţie pentru o viaţă de slujire. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, şi copilaşii voştri acolo. Doamne, noi avem o mulţime de bebeluşi acum!

E-12 Care este numele băietaşului? [Mama zice, "Joel Lee Watson." – Ed.] Joel Watson. ["Joel Lee."] Joel Lee Watson. Ce băiat minunat, cu ochi mari şi albaştri! Doamne! De unde sunteţi voi? ["Eastman, Georgia."] Din Georgia. ["Da."] Eu mă gândeam că voi eraţi din Sud. Eu nu ştiam... ["Păi, mama mea este de lângă Tifton. Aceasta-i acolo jos.] Oh, da. Oh, bună! Acesta este un minunat, băieţaş din Georgia, atunci, huh? În ordine, domnule. Da, domnule, asta-i foarte minunat. El poate vorbi, de asemeni. Nu-i aşa?
Să ne plecăm capetele.

E-13 Tată Ceresc, noi aducem acest băieţaş drăgălaş, aşa cum mama şi tata stau aici în-în privinţa uniunii lor. Tu le-ai dat lor să crească acest băieţaş, şi ei îl aduc înapoi la Tine. Ce o¬o scenă frumoasă ar fi aceasta, ca Ana, din vechime, care s-a rugat pentru un copil; şi-şi Dumnezeu i-a dat ei copilul, şi ea l-a adus înapoi la templul lui Dumnezeu, în dedicare. Admite, Doamne, ca acest băieţaş să fie slujitorul Tău, ca tatăl şi mama să fie binecuvântaţi, şi să aibă sănătate şi putere să-l crească. Şi fie ca el să trăiască o viaţă, lungă şi fericită, şi să fie slujitorul Tău, aşa cum îl predăm noi Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Amin. (Te binecuvântez!) Şi fă-l un om minunat, poate un alt micuţ profet ca Samuel.

E-14 Acum aici sunt doi băieţaşi finuţi. Doamne! Trei dintre ei acolo? Păi, aceea este întreaga familie. Care-ţi este numele? [Băiatul zice, "Michael."] Michael. Şi al tău este? [Celălalt băiat zice, "Paul."] Paul. Ce nume minunate! Şi al tău? [Fetiţa zice, "Debbie."] Debra. Acesta este într-adevăr minunat. Michael, şi Paul, şi Debra. Şi care este prenumele? [Tatăl zice, "Ellis."] Ellis? ["Da."] Păi, aceasta-i o foarte frumoasă familioară, eu vă spun.

E-15 Voi ştiţi, când eu văd copii micuţi ca aceştia, asta întotdeauna mă poartă înapoi când eu eram un băieţaş. Şi acum vechea zicală este, voi ştiţi, "Ei îţi calcă pe picioare acum, şi pe inima voastră mai târziu," însă eu nu cred că aceasta va fi aşa când noi îi dedicăm pe ei Domnului. Noi avem o responsabilitate aici, şi Dumnezeu a pus aceasta în mâna ta. El a făcut din tine un predicator. Eu întotdeauna am spus despre femeile predicatoare, voi ştiţi, dar fiecare mamă este o predicatoare; aici este adunarea ei, vedeţi, să crească pe aceşti micuţi drept, în timp ce tăticul lucrează. Şi voi aveţi o responsabilitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe amândoi. Voi aveţi o familioară minunată.

E-16 Tatăl nostru Ceresc, noi venim cu micuţul Michael, se pare a fi întâiul născut. Şi noi ne punem mâinile peste el, în dedicare lui Isus Cristos. Familia lui îi aduce pe micuţii lor deoarece Tu ai aşezat aceasta în a lor-grija lor, şi ei ştiu că ei sunt insuficienţi, fără ajutorul Tău, aşa că ei aduc familia lor, ca să fie dedicaţi.

E-17 Acum eu îl dau pe micuţul Michael aici Ţie, pentru o viaţă de slujire, în Numele lui Isus Cristos. Tot aşa, noi punem mâinile peste micuţul Paul, şi noi dedicăm viaţa lui la Isus Cristos, pentru o viaţă de slujire pentru slava lui Dumnezeu. Şi peste micuţa Debra, noi punem mâinile peste ea, Tată, în dedicare, în comemorarea lui Isus Cristos, Care şi-a pus mâinile Lui peste copiii mici, zicând, "Lăsaţi-i să vină la Mine; şi nu-i opriţi." Fie ca viaţa acestei fetiţe să fie binecuvântată în Împărăţia lui Dumnezeu.

E-18 Binecuvântă pe tatăl şi pe mama, şi fie ca ei să trăiască, vieţi lungi fericite, să vadă copiii lor în slujba lui Dumnezeu. Noi cerem această binecuvântare pentru slava lui Dumnezeu, aşa cum noi îi dedicăm în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Te binecuvântez! Te binecuvântez! Voi sunteţi o minunată, familioară. Da.

E-19 Ce o... Voi ştiţi ce mă gândesc? Fetiţele ajung, şi sunt mai drăguţe acum decât cum obişnuiau să fie când eu eram un băieţaş. Da, domnule. Ce ochi mari şi drăguţi! Care este numele ei? [Mama zice, "Joanna." – Ed.] Joanna. Şi prenumele tău este... [Tatăl zice, "Blair."] Blair, Joanna Blair. Tu care te uiţi înapoi acolo, nu este ea o păpuşă? Da, domnule. Şi cum eşti tu, Joanna, ah? Într-un fel este un pic cam ruşinoasă, Joanna, doar puţin ruşinoasă. O micuţă drăgălaşă.
Să ne plecăm capetele.

E-20 Tatăl nostru Ceresc, acestei familii Blair li s-a dat aceasta uniunii lor, această micuţă Joanna. Şi noi ştim că zilele sunt rele, când Satan este peste tot, să asalteze, mai ales aceste fetiţe.
Şi ei ştiu că ei sunt insuficienţi să-să o crească corect. Şi ei o vor pe ea crescută corect, şi să fie o slujitoare pentru Tine. Şi ei cresc această fetiţă să te onoreze pe Tine. Şi acum ei o aduc pe ea, în dedicare, la Tine. Noi ne punem mâinile noastre peste ea, în Numele lui Isus Cristos, aşa cum noi dedicăm pe micuţa Joanna Blair la Împărăţia lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Amin.
Te binecuvântez, Frate Blair. Domnul să fie cu tine.

E-21 Bună dimineaţa, domnule! [Tatăl zice, "Dimineaţa!" – Ed.] Ce băiat frumos este acesta! Măi, ce faci tu? Păi, Doamne, tu arăţi mai bine dacă te întorci pe partea asta. Da, domnule. Ai un cap, plăcut, micuţ şi drăguţ, şi o faţă să i se potrivească. Ha? Care¬i numele lui? ["Daniel Mark."] Daniel Mark. Şi prenumele tău? ["Mark Harden."] Harden. ["Harden."] Harden, Daniel Mark Harden.

E-22 De prin prejur aici, Frate Harden? [Fratele Harden zice, "Acum, oraşul Melkerk." – Ed.] Da, domnule. De unde eşti? ["Eu sunt originar din Statul New York."] Din Statul New York, un Yankee aşa-i. ["Da."] Ei bine, acesta este un stat grozav. Eu am pe cineva care locuieşte acolo. Unchiul meu locuieşte în Plattsburgh. Oh, eu m-am amuzat mult în New York. Voi merge acolo sus cu următoarea mea adunare, la New York City, biserica de piatră acolo. În ordine.

E-23 Acum, numele lui este Mark, voi ziceţi? [Tatăl zice, "Daniel Mark." – Ed.] Daniel Mark, ce băieţaş frumos!
Să ne aplecăm capetele.

E-24 Doamne Isuse, noi aducem la Tine pe micuţul Daniel Mark, în dedicarea vieţii lui. Acesta a fost dat în mâinile tatălui şi al mamei, să crească acest copilaş în frică de Dumnezeu. Şi ei ştiu că ei sunt insuficienţi, aşa că ei îl aduc la Tine, Doamne, ca Tu să-i binecuvântezi viaţa. Şi, acum, şi noi ştim că ziua este rea, în care trăim noi. Noi îi vedem pe aceşti micuţi, noi nu ştim ce aduce ziua de mâine, dar, orice ar fi aceasta, noi îi încredinţăm pe ei în mâna Ta. Noi punem mâinile peste acest băieţaş, şi dedicăm viaţa Lui Ţie, pentru o viaţă de slujire în Împărăţia lui Dumnezeu, în Numele lui Isus ne rugăm. Amin.

E-25 Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. El este un băiat frumos. Şi te binecuvântez pe tine, micuţule Mark.
Oh... ei înăuntru, aduceţi-i inăuntru, Aduceţi-i înăuntru din câmpurile păcatului; Oh, aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru, Aduceţi pe cei micuţi la Isus.
Aceasta este minunat! Îţi mulţumesc, soră.

E-26 Cîţi au fost aici Duminică, pentru care s-a făcut rugăciune Duminica trecută, simte rezultatele şi simt că sunt vindecaţi?
Ridicaţi-vă mâinile, cei pentru care ne-am rugat. Oh, Doamne, uite aici, cam fiecare dintre ei.

E-27 [Fratele Neville zice, "Aleluia! Nu-i asta minunat! Laudă lui Dumnezeu! Eu am auzit de aceasta, toată săptămâna." – Ed.] Da, domnule. Eu am auzit, de asemenea. Eu vreau doar să fiu aşezat, să ascult, înţelegeţi.

E-28 Vedeţi, ceva are loc, despre care eu am să vă spun mai târziu. Astfel, acum, vedeţi, aceasta este-aceasta este glorios şi minunat. Şi dacă noi... Noi vom vorbi despre aceasta, la o altă adunare, voi ştiţi, cândva. Aceasta chiar începe să aibă loc, şi noi sntem atât de mulţumiţi pentru aceasta.

E-29 Şi eu eram jos în Kentucky, aşa cum fac în fiecare an, mergând acolo jos. Eu am fost cu câţiva din prietenii mei jos acolo. Şi aceasta nu este totul pentru vânătoarea de veveriţe, şi voi cunoaşteţi aceasta, vedeţi.

E-30 Astfel noi avem doar un timp glorios, şi noi suntem mulţumitori Domnului!

E-31 Eu trebuie să plec acum, trebuie să plec acasă după acest miting. Şi atunci, şi noi suntem... Atunci eu voi fi înapoi pe aici iarăşi, după un timp, mergând la New York pentru un miting. Şi dacă noi vom putea avea ocazia să ne oprim aici un pic, păi, noi¬noi vom fi bucuroşi să avem un alt miting aici la Tabernacol.

E-32 Şi apoi eu trebuie să vin înapoi, mergând la Shreveport. Şi apoi noi plecăm înapoi acasă, şi ne propunem să fim aici în timpul sărbătorilor, cu voia Domnului, să aduc familia înapoi. Şi atunci-şi atunci eu vreau să...

E-33 Atunci adunarea mea vine sus în Phoenix, în Ianuarie. Aceasta este adunarea anuală acolo pentru Oamenii de Afaceri Creştini. Şi cam cu o săptămână sau zece zile înainte de aceea, eu am să încerc să-să închiriez acel mare... Oamenii aceia în Numele lui Isus; acesta obişnuia să fie Fratele Garcia, şi-fratele Spaniol de acolo avea un minunat, loc mare acolo. Ei tocmai 1-au construit. Acesta va aşeza câteva mii de persoane, nou nouţ, şi adunarea lor este foarte mică. Ei mi-au spus că eu o pot închiria oricând vreau eu. În loc să iau doar o-o panoramă, doar în jur prin vale, de la biserică la biserică, mă gândesc că eu voi concentra lucrarea toată într-o singură adunare mare de uniune, vedeţi voi, şi atunci s-o avem acolo.

E-34 Şi atunci noi putem închiria templul. Noi o să aflăm acum dacă noi putem, şi apoi avem Convenţia Oamenilor de Afaceri Creştini. Atunci, până când plecarea peste ocean se îndreaptă, noi o să încercăm să stabilim adunări în jos prin Sud, pentru Ianuarie, şi Februarie, şi Martie, prin ţinuturile din Sud. Şi atunci-atunci plecăm... deoarece, dacă pornim acum şi plecăm în Africa... Vedeţi, timpul Crăciunului, pentru ei, este ca patru Iulie. Vedeţi, este-este ploios şi rău, şi tu nu poţi să ajungi acolo în timpul acela, aşa că cel mai bun timp să mergi acolo este mai târziu. Şi atunci noi vrem să începem, dacă putem, în Norvegia, şi să venim în jos în jurul lumii, şi să lucrăm înspre Africa, să o sfârşim jos acolo, cu voia Domnului.

E-35 Dar rugaţi-vă pentru noi acum. Şi noi vă iubim, şi voi ştiţi asta. Astfel noi aşteptăm să depăşească abundenţa, deasupra a tot ceea ce putem noi face, sau chiar să gândim ce Domnul ar putea face.

E-36 Şi noi credem, în seara aceasta, că va fi un serviciu măreţ de vindecare. Eu cred că acolo va fi un... eu nu voi vorbi ci doar un pic, deoarece noi avem împărtăşire deseară. Şi astfel cam douăzeci sau treizeci de minute, apoi vom avea rândul de rugăciune şi-şi atunci imediat după aceea, noi vom avea-avea împărtăşirea. Şi voi sunteţi bineveniţi să staţi cu noi; noi vom fi bucuroşi. Noi nu avem o-o împărtăşire închisă. Aceasta este către fiecare credincios, fiecare credincios.

E-37 Şi înainte ca eu să citesc Scriptura, eu mă întreb dacă noi ne¬am apleca capetele noastre doar pentru un minut. Eu îi voi cere bunului meu prieten, Fratele Lee Vayle, dacă el ne va conduce într-un cuvânt de rugăciune, ca Dumnezeu să binecuvânteze Cuvântul Lui. Frate Vayle, vrei tu să faci aceasta pentru noi? [Fratele Lee Vayle se roagă acum – Ed.] Amin. Admite aceasta, Doamne. Admite aceasta, Doamne. Admite aceasta, Doamne. Da, Doamne. Amin.

E-38 Acum solemn, în cuvioşie ne apropiem de Cuvânt. Acum eu doresc să citesc, în dimineaţa aceasta, din Exodul capitolul 12, şi începând cu versul 12, al 12-lea şi 13-lea verset, inclusiv. Şi ascultaţi de aproape acum. Şi atunci înainte de împărtăşire în seara aceasta, citim al 12-lea capitol din-din Exodul, capitolul întreg; căci tocmai al 11-lea verset aici este pregătirea pentru călătorie, şi împărtăşirea înainte de călătorie. Şi noi vrem să ne apropiem de aceasta foarte cuvioşi acum. Acum al 12-lea verset din al 12-lea capitol.
Căci Eu voi trece prin ţara Egiptului în noaptea aceasta, voi lovi pe toţi născuţii în ţara Egiptului, şi oamenii animalele; şi împotriva dumnezeilor Egiptului Eu voi executa judecată: Eu sunt DOMNUL.
Iar sângele îţi va fi ţie un însemn pe casă unde voi: şi când Eu văd sângele, Eu voi trece peste tine, şi plaga nu va fi peste tine ca să te distrugă, când Eu lovesc ţara Egiptului.

E-39 Fie ca Domnul să binecuvânteze Cuvântul Său Sfânt!

E-40 Acum eu vreau să scot un text de acolo, doar un cuvânt micuţ de cinci litere: Însemnul. Însemnul! [În Engleză "Token." ¬– Trans.] Eu vreau să vorbesc asupra acestui cuvânt, sau să vă învăţ această lecţie de şcoală Duminicală, despre cuvântul de un "însemn." Biblia a spus aici, "Şi sângele va fi un însemn pentru tine." Şi noi vrem să folosim cuvântul "însemn."

E-41 Acum noi nu ştim; când eu privesc ceasul, şi când ajunge timpul, păi, acestea sunt... eu am multe, multe Scripturi scrise aici jos. Astfel nu... Şi ştiind că eu nu voi fi cu voi pentru o vreme. Şi cum ştim noi că aceasta nu va fi ultima oară că unii dintre noi se vor întâlni împreună, aşa că să încercăm să ne apropiem de Acesta doar aşa cuvioşi. Eu ştiu că aceasta este greu. Domnul ne-a dat o dimineaţă plăcută acum, de asemeni¬de asemeni, pentru serviciu, chiar plăcută. Şi să încercăm să ne concentrăm acum la fiecare lucru despre-despre care vorbim noi, aşa că... dacă există ceva acolo care Domnul ar vrea ca voi să ştiţi, ca aceasta să vă fie dat.

E-42 Şi noi nu stăm aici doar ca să fim văzuţi. Noi niciodată nu venim aici doar ca alţii să poată vedea ce îmbrăcăminte purtăm. Sau... Noi, noi venim aici pentru un lucru, aşa cum fratele nostru s-a rugat rugăciunea aceea, "Noi suntem aici să ascultăm Cuvântul, Cuvântul venind la noi." Noi îl vrem Acela, căci acela este singurul lucru care o să însemneze ceva pentru noi, orice care o să fie substanţial, orice care o să ne ajute.

E-43 Şi noi suntem un popor muribund. Toate fiinţele umane sunt îndreptate spre Eternitate. Şi atunci noi avem un anumit timp să facem hotărârea noastră în care direcţie o să ne îndreptăm. Iar drumul este înaintea noastră; noi putem lua oricare parte pe care vrem s-o alegem. Acesta este felul în care El a pus pe Adam şi Eva, şi acesta este felul în care El ne pune pe noi.

E-44 Noi trebuie să ne amintim, că indiferent de ceea ce facem, sau cât succes avem, în viaţă, fără Cristos noi am pierdut total fiecare lucru. Astfel dacă El, după... Dacă El este totul ce există spre care să ne uităm, atunci noi am fi cei mai nesăbuiţi oameni să nu-l acceptăm pe Acesta, să fim, şi-şi să-l îndrăgim pe Acesta. Nu doar să-l acceptaţi pe Acesta, ci tu vii la ceva mai măreţ decât atât. După ce-l ai pe Acesta, nu-L lua şi să-L aşezi pe raft. Acesta este ca să fie pus în folosinţă.

E-45 Ca şi cum ai merge la doctor să obţii medicament, şi apoi să-l aşezi pe raft. Dacă tu mergi să obţii medicamentul, ia medicamentul. Dacă există o boală care te supără, şi acest remediu trebuie să te ajute, tu iei ce el îţi dă ţie; şi tocmai în felul în care el îţi spune să-l dai, pentru că uneori doar câteva minute contează foarte mult în felul în care îl dai. Şi cum ştim noi...

E-46 Dar în acest caz, astăzi, doar un moment din hotărârea ta ar putea să determine destinaţia ta Eternă. Ia Aceasta întocmai cum El îţi înmânează Aceasta ţie.
Un însemn, "Sângele îţi va fi ţie un însemn."

E-47 Acum ce este, mai întâi, un token? [Însemn – Trans.] Acesta este un cuvânt care este de obicei folosit între noi oamenii care vorbim Engleza, mai ales aici în America. Un însemn este un... Într-adevăr, dicţionarul spune că un token este un semn, este semnul unui tarif, preţ plătit, vedeţi; că-tariful, sau un preţ, un preţ cerut care a fost plătit.

E-48 Ca un tarif pe o cale ferată sau un tarif pe o linie de autobuz. Tu mergi înăuntru Şi cumperi al tău-al tău tarif, şi ei îţi dau ţie un bilet, şi acel bilet nu poate fi folosit pentru nimic altceva ci numai la acea linie de cale ferată. Şi acesta este un însemn, la compania de cale ferată, că tu ţi-ai plătit tariful tău. Acesta este un însemn, şi tu nu-l poţi folosi pentru nimic altceva. Acesta nu este valabil pe vreo altă linie. Acesta este valabil numai pentru linia aceea. Şi acesta este-acesta este un însemn.

E-49 Acum aici jos, acela despre care vorbim noi, unde noi începem, este Dumnezeu spunând lui Israel, "Sângele mielului este un însemn pentru tine." Mielul lui Israel, ucis, a fost însemnul cerut de Iehova. Acesta trebuie să fie sângele. Dumnezeu a făcut un însemn şi i l-a dat lui Israel. Şi nici un alt însemn nu va lucra, vedeţi, acesta nu poate fi recunoscut.

E-50 Pentru lume, Aceasta este o mulţime de nebunie. Dar, la Dumnezeu, Aceasta este singura cale. Singurul lucru pe care El îl cere este acel Însemn. Acesta trebuie să fie acolo. Şi tu nu poţi să ai Însemnul până când nu este plătit tariful, atunci tu eşti un posesor al Însemnului care îţi dă ţie-privilegiul de liberă trecere. "Eu voi vedea Sângele, Eu voi trece peste tine." Ce timp, că, ce privilegiu, să ştii că tu porţi, înlăuntrul tău, Permisul. "Când Eu văd Sângele, Eu voi trece peste tine." Acesta este singurul lucru pe care El îl recunoaşte. Nu este nimic altceva care poate să ia locul Acestuia; nici înlocuitor, nici denominaţiune, nici nimic altceva. Se cere Acela. Dumnezeu a zis, "Numai pe Acela îl voi vedea Eu."

E-51 Nu contează cât de neprihăniţi au fost ei, cât de buni au fost ei, cât de multă educaţie aveau ei, cum se îmbrăcau, însemnul era singurul lucru. "Când Eu văd însemnul, Eu voi trece peste tine." Sângele era un însemn că-cerinţa lui Iehova a fost împlinită, că aceasta a fost făcută. Sângele a stat ca însemn. Sângele era însemnul. Înţelegeţi? Viaţa care...

E-52 Dumnezeu a zis că, "În ziua în care vei mânca din el, în ziua aceea vei muri." Şi acolo era o viaţă de substituire luată pentru viaţa credinciosului. Dumnezeu, în milă, a acceptat un înlocuitor pentru viaţa persoanei întinate. Când copilul Lui s-a întinat pe sine cu păcat, prin a nu crede Cuvântul, atunci Dumnezeu, bogat în milă, a făcut un înlocuitor; şi, acela era, că ceva trebuia să moară în locul acestuia. Nimic altceva nu o putea face.

E-53 Aceasta este de ce merele şi piersicile lui Cain, şi aşa mai departe, nu au făcut-o. Aceasta trebuia să fie o viaţă care avea sânge în ea, şi viaţa era dusă de la jertfă, şi acum sângele a fost un însemn că porunca lui Dumnezeu s-a săvârşit. Acum, ce a cerut Dumnezeu? Viaţa; şi sângele a arătat că acolo trebuia să fie o viaţă dusă. Astfel sângele a fost un însemn că viaţa a fost dată, că ceva a murit, cerinţa lui Dumnezeu; că o viaţă a fost dată, şi sângele a fost vărsat. Şi sângele a stat ca însemn, că viaţa a fost dusă. Viaţa animalului de care a vorbit Dumnezeu ca să fie luată, a fost sângele care stătea ca însemn. Înţelegeţi?

E-54 Închinătorul credincios a fost identificat cu jertfa lui, prin însemn. Eu nu doresc să stau prea mult asupra acestor citate, dar, la care ai putea să iei serviciul întreg la una din ele, însă eu vreau să mă opresc aici un moment ca să exprim aceea. Credinciosul trebuia să fie identificat cu jertfa lui. Înţelegeţi? Dacă aceasta este doar o jertfă şi-şi este făcută acolo afară pe undeva, el a dat-o; dar el trebuia să fie identificat în ea. Sincer, el trebuia s㬺i pună mâinile pe ea, întâi, să se identifice pe sine cu jertfa. Şi atunci sângele a fost pus unde el putea să stea sub sânge. Sângele trebuie să fie peste el. Şi acela era un însemn că el s-a identificat pe sine, vinovat, şi a dovedit că un înlocuitor nevinovat i-a luat locul lui.

E-55 Ce tablou frumos! Oh, un răscumpărat! Vedeţi, dreptatea a fost făcută, şi cerinţa de dreptate sfântă a lui Dumnezeu a fost făcută. Şi Dumnezeu a zis, "Acum Eu voi cere viaţa ta," şi atunci când viaţa a păcătuit. Atunci un înlocuitor nevinovat a luat locul acestuia. Şi acesta era un animal cu sânge; nu mere, piersici. Aceasta s-ar cuveni ca absolut să facă aşa de simplă sămânţa şarpelui pentru fiecare, că acesta era sânge. Şi acest sânge, care nu putea să iasă din fructe, a ieşit dintr-un înlocuitor nevinovat. Şi viaţa s-a dus afară, de asemeni-de asemeni, în locul lui, şi sângele a fost un simbol că animalul a murit şi sângele a fost dus afară.

E-56 Şi închinătorul aplicând sângele peste sine, a arătat că el a fost identificat în răscumpărare, pentru că el s-a identificat pe sine cu... la jertfă, s-a conectat pe sine la jertfă, şi sângele a stat ca însemn.

E-57 Ce-ce minunat! Ce tablou este acesta! Acesta este un model desăvârşit al lui Cristos, chiar exact, credinciosul stând astăzi sub Sângele vărsat, identificat cu Jertfa. Tot atât de perfect cât¬cât poate să fie! Şi cum Cristos, ne-nefiind un animal... Voi vedeţi, animalul a murit, dar acesta a fost...

E-58 Cel mai nevinovat lucru pe care-l avem noi, eu presupun, ar fi, animalul, mielul. Când Dumnezeu a vrut să-l identifice pe Isus Cristos, El l-a identificat pe El ca un Miel. Şi când El a vrut să se identifice pe Sine, El s-a identificat pe Sine ca o pasăre, un Porumbel. Iar un porumbel este cel mai nevinovat şi curat din toată viaţa păsărilor, şi-mielul este cel mai nevinovat şi pur din toată viaţa animalelor. Astfel voi vedeţi când...

E-59 Isus a fost botezat de Ioan, şi Biblia a spus, "Şi-şi el a văzut Duhul lui Dumnezeu, ca un porumbel, coborându-se peste El." De aceea dacă acesta ar fi fost un... Dacă acesta ar fi fost un lup, sau acesta ar fi fost orice alt animal, natura porumbelului nu putea să se îmbine cu natura lupului, nici nu ar fi putut natura porumbelului să se îmbine cu orice alt animal decât mielul. Şi acele două naturi au venit împreună, atunci ele au putut să fie de acord una cu alta.

E-60 Acum vedeţi voi predestinarea? Acesta era un miel când el a venit acolo. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Acesta era un miel când el¬când el a fost adus. Acesta era un miel. El era născut un miel. El a fost crescut, un miel. Înţelegeţi?

E-61 Şi, de aceea, acela este singurul fel al unui Duh adevărat care poate primi Cuvântul, care poate primi pe Cristos. Restul dintre ei vor încerca, ei au încercat să-l primească pe Acesta, şi au pus Duhul lui Dumnezeu peste un lup, înţelegeţi, supărat, rău, mârşav. Acesta nu va sta acolo. Duhul Sfânt zboară imediat. Aceasta nu o va face.

E-62 Ce ar fi dacă acel Porumbel a venit jos, şi, în loc ca Acesta să fie un Miel, acolo ar fi fost vreun alt animal? Acesta şi-ar fi luat repede zborul Lui şi ar fi plecat înapoi. Înţelegeţi? Dar când El a găsit natura aceea în care El a putut să se îmbine, Acesta doar a devenit Unul.

E-63 Şi atunci-Porumbelul a condus Mielul, şi, observaţi, Acesta a condus Mielul la măcelărie. Acum, Mielul a fost supus Porumbelului. Înţelegeţi? Nu contează unde l-a condus Acesta pe El, El vroia să meargă.

E-64 Eu mă întreb, astăzi, când Dumnezeu ne conduce la o-o viaţă de predare completă şi de serviciu pentru El, eu mă întreb dacă duhurile noastre atunci nu se răzvrătesc uneori, cumva arătând că, ne întrebăm dacă suntem miei? Înţelegeţi? Înţelegeţi? Un miel este supus.

E-65 Un miel este de sine-jertfi tor. El-el nu-el nu ia, nu pretinde ce-i al lui. Poţi să-l pui chiar jos şi să-i tunzi lâna de pe el. Aceea este singurul lucru pe care-l are. El niciodată-niciodată nu spune nimic despre asta; doar sacrifică tot ce are. Acela este un miel. El dă totul la ai lui... dă fiecare lucru, pe sine şi tot ce este acesta.

E-66 Şi acesta este felul cum este un Creştin adevărat, dacă ei sunt... de sine-jertfitori ei înşişi, nepăsându-le nimic de această lume, ci dând tot ceea ce au lui Dumnezeu. Înţelegeţi?

E-67 Şi acum acesta era Mielul desăvârşit, Cristos era. Şi atunci prin vărsarea acestui miel, mielul natural în Egipt, sângele a fost aplicat, şi, când acesta era, acesta a stat ca un însemn, atunci pentru ce ar sta Sângele acestui Miel? Vedeţi? Însemnul că noi suntem morţi făţă de noi înşine şi identificaţi cu Jertfa noastră. Vedeţi, atunci, Mielul şi-şi-Sângele şi persoana devin identificate împreună, Jertfa şi credinciosul. Vedeţi, voi sunteţi identificaţi în viaţa voastră, prin Jertfa voastră. Aceea te face ceea ce eşti tu.

E-68 Atunci sângele a fost un însemn, sau o identificare. Sângele a identificat că închinătorul a ucis mielul, şi a acceptat mielul, şi a aplicat însemnul pentru sine însuşi, că lui nu i-a fost ruşine. Lui nu i-a păsat cine l-a văzut. El a vrut ca fiecare să-l vadă, şi acesta a fost plasat într-o astfel de poziţie că fiecare care trecea pe acolo putea să vadă acel însemn.

E-69 Vedeţi, multi oameni vor să fie Creştini, şi lor-lor-lor le place să o facă secret aşa ca nimeni să nu-să nu ştie că ei erau Creştini. Sau, asociaţii cu care ei umblă prin prejur, unii dintre ei se gândesc, "Păi, acum, uită-te, eu-eu-eu vreau să fiu Creştin, dar eu nu vreau ca Cutare-şi-cutare să ştie despre asta." Vedeţi? Păi, acum, voi vedeţi, aceea nu este Creştinism.

E-7

E-71 Sângele a fost un însemn, sau o legitimaţie, legitimând că această persoană a fost răscumpărată. Acum, ei bine, observaţi., ei aveau, ei au fost răscumpăraţi înainte ca acolo să se fi întâmplat ceva. Prin credinţă ei au aplicat sângele. Vedeţi, înainte ca să se fi întâmplat de fapt, sângele a fost aplicat prin credinţă, crezând că aceasta urma să se întâmple. Înţelegeţi? Înainte ca mânia lui Dumnezeu să treacă prin ţară, sângele trebuia să fie aplicat, întâi. Aceasta era prea târziu după ce mânia deja a căzut.

E-72 Acum noi avem o lecţie acolo care noi am putea într-adevăr, poate să o aducem în gândul vostru, doar un moment. Priviţi, înainte să se întâmple, că vine un timp când tu nu vei fi în stare să mai ai vreun Sânge aplicat.

E-73 Mielul a fost ucis în timpul serii, după ce a fost menţinut pentru patrusprezece zile. Şi atunci mielul aA fost ucis şi sângele a fost aplicat în timpul serii. Voi o pricepeţi? Însemnul nu a venit în existenţă până la timpul serii.

E-74 Şi acesta este timpul de seară din epoca în care trăim noi. Acesta este timpul de seară pentru-pentru Biserică. Acesta este timpul de seară pentru mine. Acesta este timpul de seară a Mesajului meu. Eu mor. Eu mă duc. Eu mă mut afară, în timpul de seară al Evangheliei. Şi noi am venit sus prin justificare, şi aşa mai departe, dar acesta este timpul în care însemnul trebuie să fie aplicat. Eu v-am spus vouă Duminica trecută că eu am avut ceva despre care eu vreau să vorbesc cu voi; asta este. Timpul care când tu-tu nu te poţi juca cu Acesta. Acesta trebuie să fie făcut. Dacă aceasta va fi să se facă vreodată, aceasta trebuie să se facă acum. Deoarece, noi putem vedea că mânia cam este gata să treacă prin ţară, şi totul ce nu este sub acel Însemn va pieri. Sângele, te-a identificat. Observaţi.

E-75 Căci, viaţa animală nu putea veni înapoi peste fiinţa umană. Când sângele a fost vărsat, viaţa a ieşit, desigur, deoarece aceasta era o unitate. Şi când sângele vieţii a fost dus din aceasta, viaţa fiind deosebită de sânge... Acum, sângele este chimia vieţii, dar viaţa este ceva diferit de sânge, dar viaţa este în sânge. Iar viaţa animalului nu putea să vină înapoi peste închinător. Când el a vărsat sângele mielului, el a trebuit să aplice chimia, deoarece aceea-viaţa a fost dusă şi nu putea să vină înapoi.

E-76 Pentru că, aceasta nu putea să vină peste o fiinţă umană, deoarece viaţa animală nu are un suflet. Animalul nu ştie că el este gol, şi el-el doar... El nu îşi dă seama de păcat. Acesta nu cunoaşte nici unul, aşa că de aceea el este o fiinţă vie dar nu un suflet viu. De aceea, acea viaţă animală nu putea să vină înapoi peste o viaţă umană, deoarece acesta nu avea un suflet în viaţa aceea. Acum, există o viaţă, un sânge; o viaţă, şi un suflet în viaţă; sufletul este natura vieţii. De aceea, acesta nu avea o anumită natură, el era un animal, de aceea sângele a stat ca un însemn că viaţa a fost dată.

E-77 Dar în acest loc slăvit, sub acest legământ, există o diferenţă între Sânge şi Viaţă. Însemnul pentru credincios astăzi este Duhul sfânt; nu un sânge, un chimical, ci Acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acela este Însemnul pe care Dumnezeu îl cere de la Biserică astăzi. Dumnezeu trebuie să vadă acest Însemn. El trebuie să-l vadă pe Acesta în fiecare din noi.

E-78 De aceea, cum apar umbrele serii, şi mânia este gata să fie turnată din Înălţime, peste naţiunile păcătoase, şi peste necredincioşii fără pietate, peste cei ce profesează fără o posesiune, peste aceste lucruri! Şi eu-eu am încercat să mă desfăşor pe mine şi să trăiesc drept printre aceştia, să văd unde stătea, înainte să spun eu aceste lucruri. Acum noi trăim în umbre, şi mânia este gata să lovească, şi Dumnezeu cere un Însemn că voi înşivă aţi primit Însemnul Lui, Duhul Sfânt. Aceasta este singura cale, şi singurul semn peste care Dumnezeu va trece vreodată, deoarece Acesta este literal Viaţa lui Isus Cristos întors înapoi în credincios.

E-79 Viaţa animală nu s-a putut întoarce înapoi, de aceea un sânge a trebuit să fie pus pe uşă, pe pragul de sus Şi pe stâlpii uşii; ca fiecare trecător, întregul public, fiecare venind pe lângă casă, ştia că acolo era un-un semn pe uşa aceea, de sânge, că o viaţă a murit la uşa aceea. Amin!

E-80 Acesta este felul în care trebuie să fie cu fiecare credincios astăzi, umplut cu Duhul Sfânt; un Însemn că Sângele vărsat al Mielului, Viaţa aceea care era în Miel, s-a întors înapoi şi este sigilată acolo public, că fiecare trecând pe acolo, vorbind cu tine, şi are ceva asocieri cu tine, văzând că Sângele a fost aplicat şi Însemnul Vieţii care a fost în Sângele acela este peste tine. Tu eşti în siguranţă de la mânie. Numai aceea; nu a fi membru. Nu, domnule!

E-81 Viaţa animală nu putea veni peste credincios, deoarece acesta era un animal, şi aceasta vorbea numai despre o conştiinţă, arătând că acolo va veni o Jertfă desăvârşită.

E-82 Şi, acum, cum poate să existe o Jertfă mai desăvârşită decât Dumnezeu Însuşi să devină Ispăşirea, Însuşi? Când Dumnezeu s¬a făcut trup, în Propriul Lui Sânge creativ, acela era singurul fel în care o Viaţă a lui Dumnezeu putea să mai vină înapoi.

E-83 Deoarece, toţi dintre noi eram născuţi prin sex, şi de aceea viaţa care este acolo este din lume, şi viaţa aceea nu o să stea. Aceasta este lucrul care este deja judecat şi condamnat. Tu nu o poţi cârpi. Nu există nici o cale de a o cârpi. Nu există nici o cale să-să o netezeşti. Nu există nici o cale de a o face mai bine. Aceasta trebuie să moară! Aceea este singura cerinţă care există. Aceasta trebuie să moară.

E-84 Şi Înlocuitorul, o Viaţă a lui Isus Cristos, trebuie să vină în tine, care este Duhul Sfânt, Însemnul lui Dumnezeu; că tu ai acceptat Sângele Fiului Său, Isus Cristos.

E-85 De aceea, în zilele lui Wesley sau... Zilele lui Luther, se gândea, "să crezi". În zilele lui Wesley, "chimia Sângelui." Dar aceasta este ziua din urmă, unde Însemnul este cerut. Şi acela face, împreună, întreaga unitate pentru Răpire. Voi o vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-86 Apă, sânge, şi duh vine când o mamă dă naştere unui bebeluş. Primul lucru care se rupe, la o naştere normală, este o apă, al doilea lucru este un sânge, şi următorul lucru este viaţă.

E-87 Acolo vine din trupul Domnului nostru Isus Cristos: apă, Sânge, şi Viaţă. Şi întreaga Biserică, Mireasa, împreună, a fost formată prin justificare, sanctificare, şi botezul cu Duhul Sfânt, care este Însemnul.

E-88 Aşa cum Evrei 11 zice, "Toţi aceştia care au rătăcit în jur în piei de oi şi de capre, şi erau lipsiţi, şi toate aceste lucruri pe care le-au făcut ei, totuşi nu au fost făcuţi desăvârşiţi fără noi."

E-89 Iar Biserica în ziua de azi, care a primit Însemnul, al Botezului cu Duhul Sfânt, că Sângele a fost vărsat Şi că Duhul Sfânt este peste Biserică; fără noi, atunci, ei nu pot învia. Dar ei depind de noi, că Dumnezeu a promis că El va avea Aceasta, şi cineva o să fie acolo. Eu nu ştiu cine sunt cei ce o să fie, dar cineva o să-l primească pe Acesta. Singurul lucru de care eu sunt responsabil, este să-l predic pe Acesta. Aceasta este treaba lui Dumnezeu să caute după acea sămânţă predestinată. Acolo va fi ca să fie, totuşi. Deoarece, ei vor fi acolo, fiecare din ei, unul cu altul; epoca apei, epoca Sângelui, şi acum epoca Însemnului Duhului Sfânt.

E-90 Şi, amintiţi-vă, că Israel a venit prin multe lucruri, dar acesta era timpul de seară când însemnul a fost cerut; nu dimineaţa, nu în pregătire, în cele patrusprezece zile de îngrijire a mielului. Israel ştia că ceva venea.

E-91 Aşa o ştia şi Luther, aşa o ştia şi Wesley, aşa şi Finney, Knox, Calvin, o ştiau. Asta este Acesta! Ei ştiau că va veni un timp în care Stâlpul de Foc se va reîntoarce înapoi la Biserică. Ei ştiau că va veni un timp în care aceste lucruri se vor întâmpla, dar ei nu au trăit ca să vadă aceasta, dar ei erau în aşteptarea acestuia.

E-92 Israel ştia că ceva venea, dar aceasta era în timpul serii când sângele acelui miel, însemnul, a fost pus pe uşă. Totuşi, mielul era deja pus sus.

E-93 Acesta era Mielul prin tot decursul. Acesta era Mielul în timpul lui Luther, acesta era Mielul-Mielul în timpul lui Wesley, dar acum este timpul Însemnului în care fiecare casă trebuie să fie acoperită de către Însemn. Fiecare casă a lui Dumnezeu trebuie să fie acoperită de către Însemn. Toţi care sunt în interior trebuie să fie acoperiţi de către Însemn. Şi Casa lui Dumnezeu este Trupul lui Isus Cristos, şi printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi în acest Însemn şi devenim parte din Acesta, că, Dumnezeu a zis, "Când văd Eu acest Însemn expus, Eu voi trece peste tine." Ce ceas în care noi trăim acum! Oh!

E-94 Un sânge identificat, a identificat credinciosul, deoarece viaţa s-a dus nu a putut veni înapoi, aşa că el trebuia să aibe o¬o chimie. El trebuia să aibe ca o vopsea, un sânge, un chimical care a arătat că viaţa a plecat din acesta.

E-95 Acum chiar Duhul Însuşi este Însemnul. Duhul Sfânt Însuşi este Însemnul, nu Sângele. Sângele a fost vărsat la Calvar, aceasta este adevărat. Dar Sângele, atât de mult cât este acesta, a mers înapoi în elementele din care a venit acesta, din hrana cu care a trăit El. Dar, voi vedeţi, înlăuntrul acelei celule de Sânge era o Viaţă care a început să mişte celula de Sânge. Dacă aceasta era... Chimicalul nu avea Viaţa în el, însuşi, şi de aceea acesta nu se putea mişca. Dar când Viaţa vine în chimia sângelui, Aceasta a format o celulă. Aceasta a format Propria Ei celulă, apoi celulă după celulă, apoi aceasta a devenit un Om. Şi acel Om era Dumnezeu, Emanuel, în trup. Dar când acea Viaţă s-a reîntors înapoi, chimicalul s-a dus la acesta, dar Însemnul este Duhul Sfânt peste Biserică ca ei să vadă pe Cristos.

E-96 Acesta trebuie să fie, deoarece o femeie şi bărbatul ei devin unul. Ei devin unul. Şi astfel face Mireasa şi Cristos devin Unul. Slujba Miresei, şi slujba lui Cristos, este aceeaşi. Şi vă reamintiţi, "Aceste tratate trecute, O Teofile, pe care ţi le-am scris eu, pe care Isus a început să le facă şi continuă să le facă." Moartea Lui nu l-a oprit pe El. Nu, domnule! El s-a întors iarăşi. Nu o a treia persoană, ci aceeaşi Persoană s-a întors iarăşi în forma Duhului Sfânt, şi să continue lucrarea înainte; şi o continuă înainte, a zis cartea Faptelor. "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Acela este Însemnul. Acela este semnul.

E-97 Când Petru şi loan au trecut prin poarta numită Frumoasă, acolo şedea un om care era olog, şchiop din pântecele mamei lui, şi el a zis, "Argint şi aur eu nu am; dar ceea ce eu am, eu îţi dau. În Numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridică-te şi umblă." Vedeţi? Şi ei le-au vorbit lor, şi ştiau că ei erau oameni neştiutori şi neînvăţaţi, dar ei au luat seama la ei că ei erau cu Isus. Vedeţi, Însemnul era acolo, expunând. Vedeţi, "Ceea ce eu am!" Văzând un biet, frate căzut întins acolo, olog şi desfigurat, şi toate celelalte. Şi aceeaşi Viaţă care era în Cristos era în ei, "Ceea ce eu am!"

E-98 "În Numele Meu veţi scoate draci." Nu, "Eu voi." "Voi veţi!" "Dacă veţi zice voi acestui munte!" Nu, "Dacă Eu zic." "Dacă voi veţi zice acestui munte!"

E-99 Oh, frate, ceasul acelui Însemn să fie expus este aproape. Noi putem vedea aceasta. Noi ştim că suntem aproape de sfârşit acum. Noi am adus tot felul de mesaje, să arătăm semne şi minuni, şi acum iată-ne că venim înapoi pentru ceea ce Biserica are de făcut. Însemnul trebuie să fie expus. "Când Eu voi vedea sângele, Eu voi trece peste tine," Nimic altceva nu va lucra. Acesta trebuie să fie Sângele. Acum, Duhul Sfânt este Însemnul nostru, de la Dumnezeu.

E-10

E-101 Eu am zis, "Când l-aţi primit voi pe Acesta?"

E-102 El a zis, "Când eu am crezut." Căci, eu ştiam că aceea era teologie Baptistă, că, "Tu, când tu crezi, tu primeşti Duhul Sfânt."

E-103 Eu am zis, "Atunci Pavel a zis, în Fapte 19, la o mulţime, un grup de Baptişti, care, un predicator Baptist care era unul din convertiţii lui loan, dovedea prin Biblie că Isus era Cristosul."

E-104 "Când el a trecut prin coasta de sus a Efesului, el a găsit anumiţi ucenici, şi el le-a zis, 'Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?' Ei au zis, 'Noi nu ştim dacă acolo ar fi vreun Duh Sfânt."' Atunci el i-a întrebat cum au fost ei botezaţi. Şi ei nu au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, Mielul jertfit. Ei nu au fost identificaţi cu El, deloc. Ei doar au crezut aceasta; ca şi cu medicamentul stând acolo, şi nu l-au luat. Pavel le-a poruncit să fie botezaţi din nou, în Numele lui Isus Cristos.

E-105 Şi când el a făcut aceasta, atunci Însemnul a venit peste ei. Ei au fost legitimaţi prin lucrările şi semnele Duhului Sfânt, vorbind în limbi prin ei, şi prorocind, şi mărind pe Dumnezeu. Ei erau legitimaţi precum-precum cu Jertfa lor.

E-106 Iar Duhul Sfânt este legitimaţia noastră. Acesta este ceea ce ne legitimează pe noi ca Creştini Nu să fim membri în biserici, nu înţelegerea noastră a Bibliei, nu cât de mult cunoşti tu despre Biblie. Aceasta este cât de mult cunoşti tu despre Autor, înţelegeţi, cât de mult locuieşte Autorul în tine. Asta-i că tu¬asta-i că Atu însuţi eşti dus. Tu nu mai eşti. Tu te recunoşti pe tine mort, şi Însemnul este cel ce trăieşte în tine. Şi Acesta nu este viaţa ta; Acesta este El.

E-107 Pavel a zis, "Viaţa pe care o trăiesc eu acum." El a trăit o viaţă deosebită de cum a trăit el odată. "Acesta nu sunt eu, ci Cristos locuieşte în mine." Acolo este Însemnul legitimat pe care l-a cerut Dumnezeu. Identificat cu a noastră... Identificarea cu Jertfa noastră, Viaţa Mântuitorului nostru în noi, Duhul Sfânt.

E-108 Oh, cât de-cât de sigur Însemn! Acolo nu mai poate fi vreun alt Însemn. Oh, Doamne, dacă aţi putea voi măcar prinde gândul despre acesta. Dacă eu aveam-puterea în dimineaţa aceasta, cu cuvinte, să exprim şi să pun în sufletul vostru care este înlăuntru; nu urechile voastre, ci sufletul vostru, şi voi-voi aţi putea vedea garanţia despre Acesta. Aceasta-aceasta ia, Acesta te face atât de relaxat.

E-109 Ce ar fi dacă tu erai, ai comis o crimă, şi tu urma să fii judecat într-un tribunal federal. Şi tu ştii, că dacă ei te-au găsit vinovat, că tu urmează să mori, tu urmează să mergi pe scaunul electric, sau camera de gaze, sau orice execuţie publică ei urmau să aibe pentru tine, poate spânzurătoare, sau ceva, linşare, oricare ar fi fost pedeapsa. Şi tu ştii că tu ai... Tu erai vinovat. Tu ştii că erai vinovat, şi tu trebuie să mori dacă tu nu iei ceva avocat să te reprezinte, acela care te poate scoate din lucrul acela. Şi acum tu ai vrea pe cel mai bun avocat pe care l-ai putea avea.

E-110 Şi apoi să obţii un avocat care era un bun, avocat iscusit, tu ai simţi căci cazul tău era puţin... tu te-ai relaxa un pic, deoarece tu aveai un avocat. Dar totuşi ar exista o întrebare dacă acest avocat ar putea să schimbe ideea judecătorului, sau să schimbe juriul; dacă acest avocat, cu vorbirea lui iscusită şi cunoaşterea legilor, ar putea să schimbe aceasta, şi ar putea pleda cazul tău şi să dovedească că-că tu ar trebui să trăieşti. Dar totuşi, în toată a lui-a lui mare autoritate şi marele discurs pe care el l-ar putea face, şi impresia pe care el ar putea să o pună peste juriu sau să aibă cu judecătorul, tu-tu ai-tu ai... Poate că tu ai deveni relaxat pentru câteva minute, dar totuşi ar exista o întrebare în mintea ta, "Poate el să o facă?"

E-111 Dar în acest caz, Judecătorul Însuşi devine Avocatul nostru. Dumnezeu a devenit om. Nu a existat nici un avocat care s-o poată face. Noi nu am putut găsi unul. Moise, şi Legea, profeţii, nimic nu a putut să facă aceasta. Astfel Judecătorul a devenit şi Juriu, Avocat, şi Judecător, El însuşi; şi a luat justiţia Legii Lui în Propriile Lui mâini, şi a plătit preţul acesteia, El însuşi. Cu cât mai mult am putea să fim în siguranţă? Şi a trimis Propria Lui Viaţă înapoi peste noi, ca un martor că El a acceptat aceasta. Câtă siguranţă!

E-112 "Da, deşi eu umblu prin valea umbrei morţii, eu nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine."

E-113 Când El devine şi Judecător, Juriu, şi-şi Avocat, El a pledat cazul nostru. Noi, găsiţi vinovaţi de Propria Lui Lege; şi El a venit şi a luat locul persoanei vinovate, care a fost în sanctuar. El a luat păcatul lui. El l-a luat asupra Sa, şi a murit, şi a plătit preţul, şi-a vărsat Sângele Lui, şi i-a dat înapoi Propriul Lui Însemn, Propria Lui Viaţă.

E-114 Păi, noi suntem desăvârşiţi. Cazul este încheiat. Nu mai există păcat la credincios. O Dumnezeule, ai milă, dacă oamenii nu pot vedea aceasta, că nu mai există nici un caz. "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Acela care m-a trimis pe Mine, are Viaţă Eternă, şi nu va veni la Judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Iată cazul. Cazul a încetat! Nu mai este un caz la acesta. Amin! Atunci sigur, sigur cu Însemnul aplicat, când moartea începe să izbească în uşă acolo afară, aceasta nu are nici un control. Înţelegeţi? Da.

E-115 Însemnul este aplicat. Numai Însemnul este recunoscut acum. Vedeţi, El a făcut aceasta aşa ca Însemnul să poată veni. Însemnul era Viaţa lui Dumnezeu.

E-116 Şi când Dumnezeu a făcut primul om, El şi-a făcut Lui un fiu. Şi fiul a fost atât de corupt încât el a ascultat de nevasta lui în loc de Dumnezeu, iar femeia a ascultat de diavolul în loc de bărbatul ei, şi când a făcut-o, asta aşa i-a corupt pe amândoi, încât aceasta a adus o poluare. Şi El ştia, că atunci când ei au făcut asta, ei vor trebui să aducă copii în lume. Rodul din mijlocul pomului nu putea să fie atins, şi, atunci, când acesta a fost, ei au adus acest păcat asupra lor. Şi de aceea întreaga rasă umană, care a fost născută, era în păcat. Acolo, nu era cale de ieşire.

E-117 Şi atunci Dumnezeu a venit jos. A existat doar o singură cale de a-l primi înapoi; aceasta este de a-l primi pe El înapoi ca un fiu iarăşi. Şi cum poate El să o facă, când Propria Lui Lege a stat acolo şi a zis că el este "condamnat"? Atunci Tatăl Însuşi a devenit unul dintre noi. Acela a fost adevăratul Miel. Acela a fost scopul Lui pe care l-a avut El în minte.

E-118 Acela era motivul că Mielul era aşa de legitimat în Grădina Edenului, ştiind că Mielul şi Porumbelul se vor întâlni la un timp, când Mielul şi Porumbelul vor fi împreună. Aceasta a fost când El ştia, că prin aceea, noi toţi putem să fim împreună. Şi El voia să facă un astfel de sacrificiu, acum, că Însemnul putea fi aplicat, că noi nu mai suntem străini, noi nu mai suntem străini, ci noi suntem fii şi fiice a lui Dumnezeu şi Adam şi Eva, femeia şi bărbatul, uniţi împreună, sunt fii şi fiice ai lui Dumnezeu, în Cristos Isus, prin marea Lui jertfă.

E-119 Şi, atunci, aşa ca să nu existe nici o greşeală! Sămânţa acestei vieţi care trebuie să fie plantată în pământ, a acestui trup care este o-o sămânţă pieritoare; şi viaţa, dacă aceasta este o viaţă pervertită în sămânţă, aceasta piere cu sămânţa. Dar El a pus Viaţă Eternă în aceasta şi a identificat-o ca a Lui Proprie, că în înviere El o va învia din nou, şi nu va fi pierdută. Vedeţi voi ce vreau eu să spun? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-120 Iat-o acolo, aceasta nu poate pieri acum. Viaţa stă peste aceasta. Aceasta este un Însemn, care stă peste acel trup micuţ, stă peste acel suflet al acelei persoane. Există un Însemn acolo, Duhul Sfânt, că acesta aparţine lui Dumnezeu. Acesta este al Lui. "Când Eu văd Însemnul, Eu voi trece peste tine." Un Însemn sigur, Duhul Sfânt este Însemnul nostru. De aceea, când tu primeşti Duhul Sfânt, tu ai trecut de la moarte la Viaţă. Asta este tot ce există privitor la aceasta, pentru că Viaţa este în tine. Tu nu mai poţi pieri.

E-121 Biblia a zis, "Cel ce este născut din Dumnezeu nu face păcat, căci el nu poate păcătui, că Sămânţa lui Dumnezeu," amin, "Sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el." Şi cum poate el păcătui când Dumnezeul fără păcat este în el? Când el este într-un Dumnezeu fără păcat, cum poate el păcătui? Indiferent de ceea ce a făcut el, Sângele l-a acoperit. Înţelegeţi? El este o creatură nouă acum. Dorinţele şi ambiţiile lui sunt din Cer, deoarece el s-a schimbat dintr-un scaiete într-un grâu. Dorinţele lui nu mai sunt aceleaşi cum erau odată, şi el arată aceasta.

E-122 Voi ziceţi, "Oh, eu cred Aceasta." Şi încă păcătuieşti? Nu! Tu eşti amăgit. Înţelegeţi? Acesta nu poate expune nimic decât Însemnul.

E-123 Lui Israel i s-a poruncit să stea sub acel sânge până când vin poruncile pentru marş. "Nu ieşi afară de sub acesta!" Când erau odată sub acel însemn, ei erau sigilaţi acolo. "Nu părăsiţi aceea!" Ei au stat chiar acolo până când s-a atins miezul nopţii şi trâmbiţele au sunat. Şi când trâmbiţele au sunat, cornurile vechi de berbec au început să sune, fiecare a mărşăluit afară cu proviziile lui, mergând spre ţara făgăduită.

E-124 Aşa face un bărbat sau o femeie care este umplut cu Duhul Sfânt, el este sigilat deoparte, şi scutit de tot pericolul şi vătămarea. Întreaga lui viaţă expune ce este el, oriunde umblă el, orice treabă face el, cu oricine vorbeşte el. Când el vine în contact cu femeile, când el vine în contact cu asociaţii, când el vine în contact cu fiecare lucru, acel Însemn stă acolo. Amin! Când el vine la moarte, "Eu nu mă voi teme de nici un rău, căci Tu eşti cu mine," acel Însemn şade acolo. Când acesta vine la înviere, ei vor fi acolo, căci Dumnezeu îi va învia în ziua de apoi.
Isus a zis aşa! "Când Eu voi vedea sângele, Însemnul, Eu voi trece peste tine." Oh!

E-125 Amintiţi-vă, dacă acel însemn nu a fost expus, chiar şi legământul a fost anulat. Asta-i corect. Legământul a fost anulat. Acolo nu era-acolo nu era legământ atât timp cât însemnul acela nu era acolo. Însemnul a stat ca legământ. Dumnezeu a făcut un legământ cu ei, da, domnule, dar însemnul trebuia să fie. Acesta nu era în efect, legământul nu era, fără ca însemnul să fie acolo.

E-126 Ar putea să existe mulţi Iudei să poată spune, "Vino aici! Eu nu am sânge pe uşa mea, dar eu vreau să-ţi arăt ceva, că eu sunt un Iudeu tăiat împrejur. Eu sunt tăiat împrejur." Asta nu înseamnă aceea. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul.] "Când Eu văd sângele! Când eu văd însemnul! "

E-127 Tu ai putea spune, "Eu sunt Baptist, Presbiterian, Metodist," sau orice vrei tu să fii."
Dar, "Când Eu văd Însemnul!"

E-128 Tu zici, "eu sunt un credincios. Mama mea a fost o membră a acestei biserici. Tăticul meu a fost un membru al acestei biserici. Eu sunt un membru acolo de când eram copil." Asta nu înseamnă aceea. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul]. "Eu nu mint, nu fur. Eu nu fac asta. Eu..." Asta nu înseamnă aceea. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul – Ed.]. "Eu aparţin la Branham Tabernacle. Eu fac asta, aceea, sau cealaltă. Eu cred tot Cuvântul."
Acei Iudei puteau spune, "eu îl cred pe Iehova!"

E-129 El ar fi ascultat de Mesajul din ceasul acela, dacă el o făcea. Desigur. Ei au avut o mulţime de mesaje, dar acesta era Mesajul din ceasul acela. Înţelegeţi? Eu cred Mesajul ceasului acesta. Da, sângele a fost aplicat în timpul serii.
Ei poate că au spus, "eu, eu sunt un Iudeu."

E-130 Oamenii zic astăzi, "Eu sunt un Creştin. Eu pot să-ţi arăt cât de demult sunt membru. Eu vreau ca tu să-mi spui când am furat eu vreodată ceva, când am fost vreodată în tribunale. Arată-mi unde am comis vreodată curvie. Eu nu am făcut toate aceste lucruri, sau ceva de felul acesta. Arată-mi un loc." Aceea nu înseamnă nici un lucru acum. Nu, nu. Vedeţi, nu contează cât de mult legământ era el, legământul este fără efect. Acesta este ne-efectiv.
Tu zici, "Păi, eu sunt un student al Bibliei."

E-131 Mie nu-mi pasă ce eşti tu. Fără acel legământ, mânia lui Dumnezeu este peste tine. Înţelegeţi? Asta-i corect. Aceasta este prinsă cu tine. Da. "Păcatele tale te vor găsi pe tine." Ce este păcatul? Necredinţa. Tu nu ai crezut Mesajul. Tu nu ai crezut Cuvântul. Tu nu ai crezut martorul Însemnului, Însuşi, când Acesta a fost identificat Însuşi în mijlocul nostru. Şi nu l-ai crezut tu pe Acesta? Nu contează cât de mult nu l-ai crezut tu pe Acesta, El trebuie să fie aplicat.

E-132 Tu ai putea spune, "Eu Îl cred. Eu Îl cred. Eu cred că Acesta este Adevărul. Eu Îl accept ca Adevărul." Atunci asta tot este bun, dar totuşi Acesta trebuie să fie aplicat.

E-133 Păi, Iudeul acesta unul stând acolo, mestecând sângele, aşa cum Mielul sângera, zicând, "Acesta este Iehova."

E-134 Iar acolo stătea un preot, zicând, "Da, domnule, eu cred că aceea este adevărat," dar pe propria lui casă acesta nu a fost aplicat. El nu vrea să se identifice pe sine acolo cu grupul acela; nu, domnule, aceşti fanatici cu sângele pe uşă. El nu vrea acea identificare. Nu contează cât de mult preot era el, cât de mult cunoştea el Cuvântul, cât de bine a fost el crescut, ce lucrări a făcut el, cât de mult a dat el la săraci, cât de mult a sacrificat el!

E-135 Pavel a zis, "Eu îmi dau trupul să fie ars, ca o jertfă; îmi dau toate bunurile mele să hrănesc săracii; eu am credinţă să mut munţii, şi aşa mai departe; şi să vorbesc în limbi, omeneşti şi îngereşti; şi toate aceste lucruri," şi a zis, "Eu nu sunt nimic până când Însemnul nu este aplicat. Până când acest Însemn!" Aceasta este despre ce vorbesc eu în seara aceasta, dragostea. Înţelegeţi? "Acum, până când acesta nu este aplicat, eu nu sînt nimic." Înţelegeţi?

E-136 Mie nu-mi pasă, tu s-ar putea că ai scos afară draci. Tu s-ar putea că ai vindecat bolnavi prin rugăciunea ta de credinţă. Tu s-ar putea că ai făcut toate aceste lucruri. Dar dacă acel. Însemn nu este acolo, tu eşti sub mânia lui Dumnezeu. Tu ai putea fi un credincios. Tu ai putea sta în amvon şi să predici Evanghelia. "Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea, şi vor zice, 'Doamne, Doamne, nu am prorocit eu în Numele Tău, am predicat în Numele Tău? Nu am scos eu draci în Numele Tău?'" Aceia sunt Metodişti, Baptişti, şi Penticostali. Isus a zis, "Depărtaţi-vă de la Mine, voi care lucraţi fărădelege. Eu niciodată nu v-am cunoscut."

E-137 "Dar când Eu văd Însemnul, Eu voi trece peste tine." Aceasta este cerinţa lui Dumnezeu pentru ceasul acela. Mesajul din timpul de seară, este să aplice Însemnul.

E-138 Satan a aruncat tot felul de falsuri, de a strânge mâinile, şi evidenţe, şi fiecare lucru ca acestea. Uitaţi aceasta! Ceasul a sosit că Însemnul, Însuşi; nu ceva fals, prefăcătorie, substituire, orice.

E-139 Ceasul este aici când Însemnul Însuşi se identifică pe Sine chiar între noi, dovedind că El este acelaşi Isus ieri, azi, şi în veci, şi El este chiar cu Cuvântul. Acesta trebuie să fie aplicat. Un om care spune că el are Însemnul, neagă acest Cuvânt, atunci cum este cu asta? Tu nu o poţi face. Însemnul trebuie să fie acolo. "Când eu... Sângele va fi un însemn pentru tine." Acum Duhul Sfânt, Viaţa care era în Sânge, este un Însemn pentru tine. Ajungem la asta într-un moment, vedeţi. Duhul Sfânt este Însemnul. Cazul este închis. Da, domnule. Acum, amintiţi-vă. Şi eu...

E-140 Nu contează ce eşti tu, cât de bun eşti tu, de citi ori ai sărit tu în sus-şi-n-jos, în câte biserici te-ai înscris, cât de multe lucruri bune ai făcut tu, aceasta nu va însemna nimic pentru tine dacă Însemnul nu este aplicat. Acesta este timpul serii. Aceea a fost valabil în zilele lui Luther, aceea a fost valabil în zilele lui Wesley, dar aceasta nu este valabil acum. Nu.

E-141 Da, ţinând sus mielul a fost în regulă atunci. Aceia care au murit atunci înainte ca mielul să fie aplicat, sângele, aceasta era altceva. Da, domnule. Ei au mers înainte din cauza bunei conştiinţe. Ei ar fi judecaţi dacă ei-ei erau...

E-142 Dacă ei erau predestinaţi, aceasta i-a izbit pe ei. Dacă nu i-a izbit, nu i-a izbit. Asta este tot. Acesta-i numai Dumnezeu. "El-El justifică pe cine vrea El, are milă de cine vrea El, şi El condamnă pe cine vrea El." El este Dumnezeu. Asta-i tot. "El are milă de cine El are milă, şi condamnă pe cine El vrea să condamne."

E-143 Un Iudeu poate să arate clar, prin tăierea împrejur, că el este un credincios.

E-144 Există mulţi oameni, oameni fundamentali, care pot lua această Biblie şi să zică, "Eu sunt un credincios, şi Isus a zis că 'prin credinţă' noi suntem mântuiţi. Şi eu sunt un credincios, dar acel botez cu Duhul Sfânt este fără rost." Atunci Însemnul nu este aplicat. Nu mult, cât de mult el crede, acesta este anulat.

E-145 Întocmai ca şi tăierea împrejur a Iudeului. El zice, "Eu sunt un Iudeu. De ce trebuie ca eu să merg acolo şi să acţionez ca cealaltă grămadă de fanatici?"

E-146 Moise stând sus-şi-n-jos pe stradă, zicând, "Mesajul de seară este aici! Aceasta se va împlini, la sfârşitul celor patrusprezece zile, tu vei strânge adunarea laolaltă şi să omorâţi mielul. Întreaga adunare a lui Israel să îl omoare, punându-şi mâinile lor peste el, identificându-se pe ei înşişi cu acesta. Şi sângele să fie stropit pe stâlp, şi peste pragul de sus al uşii, şi, 'Când Eu văd sângele, Eu voi trece peste tine, căci acesta este un însemn că tu ai acceptat moartea mielului pe care Eu l-am procurat pentru tine."' Sângele era însemnul.

E-147 Acum Duhul este Însemnul. "Voi veţi fi umpluţi cu Duhul Sfânt nu după multe zile." Şi când Sângele a fost vărsat, Însemnul a fost trimis jos în Ziua Cincizecimii, ca un vâjâit, de vânt puternic.

E-148 Acela era subiectul fiecărui apostol. Acela era, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut? Pocăiţi-vă, fiecare dintre voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt, căci acesta este un Însemn, amin, că voi aţi trecut de la moarte la Viaţă." Acolo sunteţi. Când acel Neam-... biserica Iudeilor s-a consumat, Neamurile au preluat aceasta, şi acea perversiune în felul acela; acum ea a ieşit afară, să ia acea rămăşiţă dintre Neamuri, pentru Numele Lui, Mireasa.

E-149 Înţelegeţi ce vreau eu să spun? Înţelegeţi despre ce vorbeşte Scriptura aici? Dacă Însemnul nu a fost expus, atunci legământul nu era efectiv. Vedeţi? Acesta trebuie să fie. Deoarece, dacă tu zici că tu crezi, şi tu nu urmezi instrucţiunile Cuvântului, atunci tu nu crezi. Înţelegi? Deşi tu ai fi tăiat împrejur, deşi tu te-ai înscrie, şi deşi tu eşti botezat, tu ai făcut toate lucrurile acestea aşa; acela încă nu este Însemnul, Duhul Sfânt.

E-150 Acest cărturar fin a continuat să discute cu mine, aşa cum am spus cu un timp în urmă. El a zis, "Billy," zicea el, "Abraham l¬a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit lui ca neprihănire. Ce altceva putea să mai facă omul decât să creadă asta?"

E-151 Eu am zis, "Asta este adevărat, doctore. Aceasta-i corect. El l-a crezut pe Dumnezeu. Biblia a spus aşa. Tu ai dreptate. Atât de departe cât ai venit tu, tu ai dreptate."

E-152 Atât timp cât cei-cei-cei doisprezece spioni, care au fost trimişi să meargă acolo şi să iscodească asupra ţării Canaan, atât timp cât ei au mers înainte către Canaan, ei au câştigat teren; dar când ei au ajuns la linia de graniţă, atunci ei au respins.

E-153 Eu am zis, "Voi Baptiştii sunteţi în regulă, atât de departe cât aţi venit voi, dar aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Eu am zis, "Aminteşte-ţi că, Dumnezeu a recunoscut credinţa lui Abraham. El-el l-a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i-a fost socotit lui ca neprihănire, asta-i adevărat, dar apoi Dumnezeu i¬a dat lui sigiliul tăierii împrejur, ca un semn, un semn pentru el. Nu că trupul lui, tăiat împrejur, avea ceva de a face cu sufletul lui, dar acesta era un semn că El a (Dumnezeu a) recunoscut credinţa lui.

E-154 Şi El ne dă nouă semnul, Duhului Sfânt, că El ne-a recunoscut pe noi ca credincioşi. Căci, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi fiecare în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi!"

E-155 Înţelegeţi esenţa acum. Iudeii, nu conta cât de mult puteau ei să dovedească că ei erau tăiaţi împrejur, dar însemnul trebuia să fie arătat. Dacă nu era acolo, legământul nu avea efect. Acesta nu era.

E-156 La fel acum, acelaşi lucru. Nu contează ce faci tu, nu contează cât de mult poţi tu-poţi tu să explici Biblia. Tu ai putea fi un student al Bibliei. Oh, Doamne! Tu ai putea-tu ai putea zice, "Eu sunt un credincios, şi fiecare lucru." Dar totuşi Însemnul se cere. Un student al Bibliei, tu zici, "Eu eram o persoană bună, Frate Branham."

E-157 "Mie nu-mi pasă ce spune oricine, tu nu-l poţi bate pe acel om. Eu nu l-am văzut niciodată să facă ceva rău, în viaţa mea." Aceea nu are asta de a face cu Dumnezeu. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul]. Există o cerinţă, şi aceea doar!

E-158 Şi tu nu poţi face aceea. Tu nu poţi pune sângele pe pragul de sus al uşii, unde, însemnul nu putea fi fără să moară mielul. Şi sângele a fost un semn sigur că mielul a murit. Nu credinţă prefăcută; mielul a murit!

E-159 Şi Duhul Sfânt este un Însemn sigur că Mielul tău a murit şi tu ai primit Însemnul peste tine, căci chiar Viaţa Lui este în tine. Înţelegeţi? Acolo nu este credinţă prefăcută. Acolo nu este prefăcătorie. Acolo nu este imitaţie. Acesta este acolo! Tu o ştii. Tu o ştii. Lumea o ştie. Însemnul este acolo.

E-160 Nu contează cât de bună era persoana. Putea să fie un student al Bibliei. Acesta putea fi un... Acesta putea fi orice fel de un-un bun membru de biserică. El poate fi o persoană bună. El poate fi un-un cap denominational. Aceasta poate fi-ierarhia din Roma. Eu-eu nu ştiu cine este el, aceasta nu¬aceasta nu-l face nimic.

E-161 Dar, Israel, orice student al Bibliei ştie că Israel era un model al Bisericii, exact, către ţara făgăduită. Şi aceea este unde Ea călătoreşte.

E-162 Dar când a venit timpul serii, şi călătoria era în desfăşurare, acolo era o cerinţă solemnă. Nu conta cât de mult Iudeu era el, cât de bine îşi ţinea el recoltele, cât de bine a avut el grijă de vecini, cât de mult a făcut el, ce bun membru era el, cât de multe zeciuieli a plătit el. Toate aceste lucruri au fost bune. Aceea era în regulă. El era un om bun, recunoscut printre poporul lui, ca un om bun. Dar fără însemnul, sângelui, el a pierit.

E-163 Oh, fie ca Dumnezeu să mă ajute, şi aici prezent şi pe bandă, să pătrundă aceasta adânc!

E-164 Nu contează că, tu poate că ai predicat Evanghelia, tu poate că ai scos afară draci, tu poate că ai vorbit în limbi, tu poate că ai strigat, ai dansat în Duhul, dar fără de Însemn.
Tu zici, "Pot eu să o fac?"

E-165 Pavel a zis că ai putea. "Deşi eu aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, deşi mi-aş da toate bunurile mele să hrănesc pe săraci, şi trupul meu să fie ars ca o jertfă, şi aş avea credinţă să mut munţii, şi aceste lucruri, eu totuşi nu sunt nimic." Nu te baza pe aceea. Însemnul este acela! Nu contează cât de mult ai făcut tu, cât de bun eşti tu; când mânia lui Dumnezeu reflectă, aceasta va recunoaşte doar Însemnul.

E-166 Acesta este un Însemn că a fost plătit un preţ, care a fost cerut. Şi preţul care a fost plătit a fost Viaţa lui Isus Cristos, şi El şi-a dat Viaţa Lui. Şi Duhul Lui vine înapoi peste tine, ca un Însemn că tu eşti primit. Şi tu porţi Însemnul cu tine, zi şi noapte, nu numai Duminica. Acesta este tot timpul, tu ai Însemnul. "Când Eu... Sângele îţi va fi un însemn pentru tine."

E-167 Tu zici, "Eu totuşi cred. Eu sunt un credincios." Aceea este în ordine. Dar dacă tu respingi Însemnul, atunci cum o să fii tu un credincios? Aceasta vorbeşte împotriva ta. Vezi, aceasta vorbeşte împotriva mărturisirii, care tu o faci.

E-168 Student al Bibliei, persoană bună, membru în biserică, orice eşti tu, nu înseamnă nici un lucru. Da, domnule. Poate tatăl tău este un predicator. Poate a ta-a ta mamă a fost o sfântă. Poate... Asta este-asta este în regulă, ei trebuie să răspundă pentru ei înşişi. Aşa cum am spus eu, încearcă...

E-169 Oamenii încearcă să-l facă pe Dumnezeu ceva mare, bătrân, gras, bunic copilăros, vedeţi, şi o grămadă de nepoţei, întocmai ca micuţii Rickyii şi El vişii, şi, "Nu există nici o vătămare în ei."

E-170 Nu Dumnezeu! El nu are nepoţi. El este un Tată. Trebuie să fii născut din nou! El nu este un mare şi moale copilăros.

E-171 El este un Dumnezeu al judecăţii. Biblia vorbeşte că El este. Mânia Lui este aprinsă. Nu călca tu pe Acesta Şi să te aştepţi ca bunătatea lui Dumnezeu să te ia într-o zi, în păcatele tale, şi să te ia la Ceruri. Dacă El ar fi făcut aceea. El ar scuza toate acestea aici, şi ar fi luat pe Eva. Tu vei crede Cuvântul Lui, sau tu vei fi... tu vei pieri. Iar când tu vei crede Cuvântul Lui, Însemnul va fi peste tine. Uh-huh.

E-172 Moartea era gata să lovească Egiptul în noaptea aceea, la orice timp. Acela era un timp înfricoşat; toate ceremoniile lor, toate zilele lor de sărbătoare, şi zile de post.

E-173 Dumnezeu i-a vizitat. Dumnezeu a arătat marile Lui semne şi minuni în mijlocul lor. Ce este aceea? Acum opriţi un minut. Dumnezeu le-a arătat harul Său. El le-a dat o şansă.

E-174 Ei nu puteau să refuze Aceasta, şi să zică, "Oh, acolo nu-i nimic de asta. Aceasta-i fără rost. Este doar ceva sus în cascade, acolo a fost o erupţie de-de nămol roşu a curs afară, şi aceea este ce a făcut marea roşie." Apoi a venit grindina. Apoi au venit broaştele. Dumnezeu a pregătit un loc, şi a pus Cuvântul Său în gura unui profet. Şi ce a vorbit el, aceasta s-a împlinit, şi ei au văzut-o. Ei nu puteau să o nege.

E-175 Ceea ce a cerut Moise, aceea-i ce Moise a căpătat, de la Dumnezeu, pentru că el a vorbit numai Cuvântul lui Dumnezeu. El a zis, "Eu te voi face pe tine un dumnezeu." Moise era un dumnezeu pentru ei. Înţelegeţi? Ei nu au ştiut altfel, astfel că El a zis, "Tu vei fi un dumnezeu, iar Aaron va fi profetul tău. Vezi, tu vei fi ca un dumnezeu, căci Eu te voi lua pe tine, glasul tău, şi Eu voi crea cu tine. Şi Eu voi vorbi, iar poporul nu va putea nega aceasta, pentru că aceasta este chiar acolo. Ce tu zici, se va împlini." Oh, Doamne! Acolo sunteţi. "Eu îţi voi arăta acele lucruri." Doamne! Şi Egiptul a văzut aceasta. Ei au văzut-o chiar înainte de timpul serii, sau tocmai la timpul serii.

E-176 El le-a arătat lor bunătatea Lui. El a arătat că El putea să o ia înapoi, să vindece.

E-177 Magicienii au încercat să facă acelaşi lucru, imitatorii. Voi întotdeauna îi găsiţi pe ei. Acolo era Iane şi Iambre, ei stăteau acolo. Dar când s-a ajuns la lucrul real, ei nu l-au avut. Asta-i adevărat. Ei au urmat înainte, pentru puţină vreme. Dar, după un timp, nebunia lor s-a manifestat.

E-178 Şi nu spune Biblia că acelaşi lucru se va întâmpla în zilele din urmă, "cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise"? Dar nebunia lor a fast manifestată, şi aşa va fi aceasta iarăşi. Vedeţi? Acolo este aceasta, oameni cu mintea pervertită, respingând lucrurile privitoare la Adevăr, de fapt. Ei pot avea adunări şi lucruri măreţe, şi mari, înalte, lucruri mai înfloritoare, dar ora în cele din urmă va sosi.

E-179 Staţi statornici cu Însemnul! Aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu ca noi să facem. Ţineţi de Cuvântul Lui. Nu vă mutaţi de la Acesta. Staţi drept cu Acesta. Biblia a spus aşa.

E-180 Moartea lovea. Dumnezeu le-a arătat milă, a arătat puteri şi semne.

E-181 Acum să ne oprim pentru un moment sau două, asupra acelui ceas acolo. Să ne gândim doar în minţile noastre, în urmă, ce a promis El că se va întâmpla în zilele din urmă. Eu mă întreb dacă noi nu ne-am cam verificat, de asemeni, vedeţi?

E-182 El a făcut toate aceste lucruri, şi totuşi ei încă nu au dorit să se pocăiască, sau să creadă mesajul din ziua aceea. Ei încă nu voiau să o facă, deşi acesta a fost expus înaintea lor, şi a fost cu siguranţă făcut cunoscut.

E-183 Şi când tu vezi astfel de lucruri luând loc, acesta este un semn al judecăţii care vine. Judecata va urma acele lucruri. Aceasta întotdeauna a făcut-o, şi asta nu va fi nici o excepţie. Înţelegeţi? Judecata urmează harul. Când mila este dispreţuită, acolo nu mai este nimic rămas decât judecata. Astfel aceasta întotdeauna o va urma.

E-184 Acum, peisajul. Orice întâmplare spirituală este un semn de la Dumnezeu. Fiţi atenţi. Observaţi aceasta, înţelegeţi. Priviţi, fiecare întâmplare spirituală, fiecare lucru care se întâmplă, este un semn. Noi nu suntem aici întâmplător. Aceste lucruri nu se întâmplă accidental. Acesta este un semn. Acesta este un semn, să mergi-să mergi la adăpost, repede. Noe a fost un semn pentru generaţia lui; Ilie a fost un semn la a lui; Ioan a fost un semn la a lui. Înţelegeţi? Fiecare lucru, Mesajul din ceasul acesta, este un semn. Priviţi la Acesta, uitaţi-vă ce face Acesta. Înţelegeţi? Acesta este un semn. Fiecare lucru are o însemnătate.

E-185 Şi în nici un alt timp nu ar fi putut acest tip de Mesaj să se întâmple. Acesta nu putea veni în ziua lui Luther, nu ar fi putut veni în ziua lui Wesley, acesta nu ar fi venit nici chiar în ziua Penticostalilor. Acesta nu o putea face. Înţelegeţi? Acolo nu... s-a întâmplat nici un astfel de lucru, şi totuşi nouă ni s-a promis în Biblie. Înţelegeţi? Noi suntem la sfârşit. Nimic nu se putea întâmpla, aceasta nu se putea întâmpla până la acest timp. Şi aceasta se întâmplă ca un semn. Vă întrebaţi ce este semnul?

E-186 Oh, popor micuţ, fratele meu, soră, intraţi sub acel Însemn, repede. Înţelegeţi? Nu, nu luaţi nici un înlocuitor. Să nu, să nu, să nu, să nu faceţi asta. Înţelegeţi? Să nu vă imaginaţi doar Aceasta. Voi să staţi acolo până când ştiţi că Însemnul este aplicat, până când (întregul vostru) gândul care era în Cristos este în voi, până când tot nonsensul din lume este dus, vedeţi, până când întreaga dorinţă a inimii este El. Înţelegeţi? Că, atunci, voi ştiţi, atunci voi ştiţi că ceva se întâmplă. Isus a zis, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred," nu credincioşi-prefăcuţi, ci credincioşi. Înţelegeţi? Acum, noi nu vrem să luăm vreun, vreun risc asupra acestuia; voi trebuie să nu o faceţi.

E-187 Mesajul ceasului acesta este un semn către biserici. Acesta este un semn către popor. Să nu... voi ati, voi aţi priceput aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Eu sper, că pe casete, că ei fac acelaşi lucru, vedeţi, şi în alte părţi ale lumii. Vedeţi, semnul orei este aici. Există un Însemn care trebuie să fie aplicat, şi în nici un alt timp nu putea Acesta să vină.

E-188 Observaţi pregătirea lui Dumnezeu pentru acel timp. Acum, aşa cum noi ştim că Biblia a spus, "Toate lucrurile acelea s-au întâmplat ca exemple, vedeţi voi, pentru noi." Observaţi, când Dumnezeu a fost gata să judece Egiptul, mai întâi El a făcut o pregătire. Ce a făcut El de prima dată? El niciodată nu îşi schimbă ordinea Lui.

E-189 Prima dată, când El avea, când El şi-a făcut pregătirea Lui, El a trimis un profet cu un mesaj. Primul lucru pe care El l-a făcut poporului Său era să trimită un profet cu un mesaj.

E-190 Următorul lucru care l-a făcut El, să legitimeze acest profet, El a trimis un Stâlp de Foc pentru legitimare, ca să-l legitimeze.

E-191 Şi al treilea lucru pe care l-a trimis El era însemnul. Aceasta este exact corect. Însemnul, ce însemna însemnul? Chezăşie!

E-192 Întâi, profetul Lui cu mesajul; El s-a legitimat pe Sine printre... cu un-cu un Stâlp de Foc cu profetul Lui; apoi El a trimis un însemn, să intre sub acest sânge, că el a acceptat această moarte de înlocuire în locul tău. Apoi, sângele era un însemn că El s-a uitat, că tu ai auzit mesajul, ai crezut în Stâlpul de Foc, şi ai acceptat înlocuitorul pe care El l-a procurat pentru tine, şi tu erai sub sângele a tocmai chimiei vieţii care a ieşit din tine. Doamne! Ce perfect, ce perfect lucru este acela, înţelegi, tu eşti sub sânge.

E-193 Acum voi sunteţi sub Duhul, sub Duhul Sfânt. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Voi credeţi Mesajul acestei zile, vedeţi, voi credeţi puterea, Stâlpul de Foc. Voi credeţi asta, vedeţi, şi o faceţi.

E-194 Acum, acum priviţi, doar să-l credeţi pe Acesta nu este de ajuns. Nu să-să... Să umblaţi pe acolo unde este Acesta, nu este de ajuns. Vedeţi, asta este să vă faceţi pe voi mai rău, "Căci cel care ştie să facă bine, şi nu îl face, pentru el acesta¬i păcat." Vedeţi, acei credincioşi marginali, Isus a vorbit despre acelaşi lucru.

E-195 Evrei, capitolul al 6-lea, "Căci aceasta este imposibil pentru acei care au fost odată luminaţi, şi au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt, şi au gustat din Cuvântul bun al lui Dumnezeu, şi din lumea care vine, dacă ei o să cadă, să se reînnoiască pe ei înşişi iarăşi la pocăinţă; văzând că ei răstignesc pentru ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu; şi să considere legământul Sângelui, cu care ei au fost sanctificaţi..." Chimicalul acolo sanctifică. Acesta nu ste Însemnul. Sângele nu este Însemnul acum. Viaţa este Însemnul.

E-196 Viaţa nu putea fi acolo, deoarece acesta era un animal. Chimicalul era însemnul, tu trebuia să ai chiar sânge aplicat pe uşă. Dar acum acesta este Duhul Sfânt. Noi ajungem la asta, doar într-un moment, să dovedim aceea, vedeţi. Aceasta este Viaţa care este Însemnul.

E-197 Viaţa ta s-a dus, şi tu eşti mort, şi viaţa ta este moartă. Tu eşti ascuns în Dumnezeu, prin Cristos, şi sigilat acolo prin Duhul Sfânt. Gândul care era în Cristos este în tine. Şi Cristos, şi Biblia, şi Cuvântul, este acelaşi. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu." Atunci tu, şi Cuvântul, şi Dumnezeu, şi Cristos, sunteţi acelaşi. "Şi dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvântul Meu în voi, cereţi ce vreţi voi, aceasta va fi făcut." Înţelegeţi?

E-198 A pus puterea drept pe buzele lui Moise, să meargă acolo afară cu Cuvântul Lui şi să vorbească, şi au venit broaştele; a vorbit, broaştele au plecat; a vorbit, au venit păduchii; a vorbit, viaţă-purecii au plecat. Amin!

E-199 Dar apoi însemnul a fost cerut pentru tot Israelul. La tot Israelul i s-a cerut acest însemn. "Şi când Eu văd însemnul, Eu voi trece peste tine." Oh, Doamne, Doamne! Ce o chezăşie!

E-200 Israel ieşind din Egipt, era un model, al premodelului azi. Egiptul era biserica, iar Israelul a reprezentat Mireasa. Şi aşa cum Israel a ieşit afară din Egipt, aşa şi Mireasa iese afară din biserică. Înţelegeţi? Pentru că, acolo trebuie să fie ceva pentru Aceasta din care să iasă afară, şi Aceasta trebuie să iasă afară din ea, astfel, dacă acesta era un model. Biserica este jos în Egipt, în lume şi în păcat, şi nu îi pasă o-o-o cârpeală despre Însemnul vostru. Ei nici măcar nu-l cred pe Acesta. Dar Israel l-a iubit, pentru că acesta era mântuire pentru ei. Oh! Oh! Aceasta ar trebui să ne facă fericiţi, ar trebui să ne facă inimile... Oh!

E-201 Aplicaţi-l pe Acesta, biserică! Acum să nu omiteţi. Voi nu o să omiteţi? Să nu, să nu, să nu lăsaţi să apună soarele. Să nu, să nu, să nu, să nu vă odihniţi, ziua ori noaptea. Nu luaţi nici un risc. Aceasta nu o să meargă, copii. Aceasta nu va merge. Voi trebuie să aveţi Însemnul!

E-202 Voi ziceţi, "Eu cred. Da, eu merg. Eu, da, eu cred Mesajul. Eu..." Aceasta este în ordine, dar, aceasta-aceasta este bine.

E-203 Dar voi trebuie să aveţi Însemnul! Voi auziţi, Branham Tabernacle? Voi trebuie să aveţi Însemnul expus! Fără Acesta, toată credinţa voastră este în zadar. Înţelegeţi? Voi veţi trăi o viaţă bună; voi ascultaţi la ceea ce spune Cuvântul; voi mergeţi la biserică; voi încercaţi să trăiţi drept; aceasta este bine, dar asta nu este Aceasta. "Când Eu văd sângele," acela este Însemnul. Şi Însemnul aici nu este...

E-204 Pentru că, ce, El-El trebuia să vadă chimia actuală, deoarece viaţa s-a dus, el s-a dus din acesta, acesta era un animal.

E-205 Dar aici Aceasta este Propria Lui Viaţă care era în Sânge. Şi chimia era numai un semnal sau un semn de sanctificare, însă Viaţa Însăşi este Însemnul; căci fără tăiere împrejur, fără Însemn, voi nu sunteţi. nici măcar în legământ Întregul lucru lucrează împreună. Dacă voi ziceţi că voi sunteţi tăiaţi împrejur la Cuvânt, şi numai Acesta, atunci voi veţi crede Cuvântul; dacă voi credeţi Cuvântul, atunci Însemnul trebuie să vină, căci el a zis, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi fiecare din voi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt." Acolo sunteţi. Oh, Doamne!

E-206 Observaţi atunci pregătirea pentru poporul ţării Lui promise. Observaţi ce a făcut El. Întâi, El avea un popor pentru care El a făcut o ţară. El a pregătit o ţară pentru ei. Şi acum El a trimis acolo jos o pregătire pentru acesta, pentru poporul ţării promise. Aceasta era numai pentru acei care erau predestinaţi la acea ţară promisă, ... ? ... Şi cum a făcut-o El, El a trimis un profet cu un mesaj, l-a legitimat printr-un Stâlp de Foc, şi a dat un însemn ca ei să poată să rămână încredinţaţi că acesta era corect. Asta-i adevărat. Aceasta era consolarea lui.

E-207 Israel, ieşind din Egipt atunci, era un-un model. Acesta este premodelul, Bisericii ieşind afară din denominaţiuni. Acum, nu toţi se denominează. Eu vreau să spun Mireasa. Înţelegeţi? Unii oameni, există unii din independenţi tot atât de răi ca cei denominaţionali, uneori mai răi.

E-208 Eu vorbesc despre Însemnul aplicat. Însemnul este de acord cu fiecare Cuvânt. Înţelegeţi? El trebuie să fie, deoarece El este Cuvântul. Acesta este Viaţa care era în Cuvânt. "Cuvintele Mele sunt Duhovniceşti; Ele sunt Viaţă," a spus Isus. Înţelegeţi?

E-209 Când Moise a început slujba Lui în Israel, cu mari semne vedeţi voi, Israel repede s-a adunat de peste tot Egiptul, la Gosen, venind înapoi la locuinţă, căci ei ştiau că ceva se pregăteşte să se întâmple. Oh, ce model!
Oh, ei vin de la Est şi Vest,
Ei vin din ţările îndepărtate, (asta-i adevărat, voi aţi auzit cântecul)
Să sărbătorească cu Împăratul, să prânzească ca oaspete al Lui,
Ce binecuvântaţi sunt aceşti pelerini!
Privind faţa Lui aureolată
Aprinsă cu iubire Divină;
Binecuvântaţi părtaşi ai harului Său,
Ca nestemate în coroana Lui să strălucească.
Oh, Isus vine curând,
Încercările noastre vor fi atunci sfârşite.
Oh, ce-i dacă Domnul nostru ar veni în acest moment
Pentru acei ce sunt eliberaţi de păcat?
Oh, atunci aceasta vă va aduce bucurie,
Sau tristeţe şi mare disperare?
Când Domnul nostru vine în slavă,
Noi îl vom întâlni pe El sus în văzduh.

E-210 Expunând Însemnul! "Iar Eu îl voi învia în ziua de apoi." Desigur! Noi suntem în acele zile.

E-211 Poporul s-a adunat în Gosen. Ei erau gata. Ei ştiau că ceva se pregătea să se întâmple. Ei erau întocmai ca...

E-212 Voi luaţi raţele, când este timpul de roire, ele toate merg drept împreună. Când albinele, şi toate celelalte, se pregătesc, există ceva instinct care le atrag.
Duhul Sfânt atrage pe oameni!

E-213 Oh, când va veni timpul ca marea mânie a lui Dumnezeu să cadă, fiecare... Acolo au venit două raţe, mascul şi femelă. Aici vin două gâşte, mascul şi femelă; aici vin doi cai, mascul şi femelă; un lucru sau altul trăgându-i, pe predestinaţi. Restul dintre ei au pierit. Oh! [Fratele Branham bate din palme]. Restul dintre ei au pierit! Dar acei care au simţit acea atragere să vină înăuntru, ei ştiau că acea corabie a fost pregătită. Aceasta era un însemn că are să vină o ploaie. Ei ştiau că acolo venea o ploaie, indiferent de cum era expunerea şi ce gândeau alţi oameni. Ei ştiau.

E-214 Acolo era ceva în interiorul lor, care zicea, "Intraţi acolo, foarte repede! Intraţi acolo, pentru că acela este singurul loc care va fi sigur." Deoarece, Dumnezeu a pregătit un profet, El a trimis corabia ca un semn, şi a zis, "Intraţi acolo," iar ploaia venea. Şi ei au intrat drept acolo, doi câte doi. Toate animalele au mers înăuntru, două câte două, în corabie, deoarece ei au ajuns dedesubtul acesteia. Nu conta ceea ce restul...

E-215 Şi toţi în afara corabiei au pierit. Toţi în afara însemnului, sângelui, au pierit, fiecare. Şi fiecare în afara Însemnului, Duhului Sfânt, va pieri.

E-216 Nu contează cât sunt de buni, cât de mult sunt membri în biserică! Au existat o mulţime de ei în zilele lui Noe. Au existat o mulţime de ei în zilele lui Moise; dar un om care a omis să aplice sângele, cum era însemnul, el a pierit. Acei care au omis să meargă în corabie, au pierit. Acei care omit să vină in Cristos, căci El este Corabia!

E-217 1 Corinteni 12, zice, "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup." Tainicul, nu biserica; ci tainicul, nu denominaţiunile; tainicul Trup al lui Isus Cristos! "Printr-un singur Spirit," literă mare S-p-i-r-i-t, Spirit, "noi suntem toţi scufundaţi în acest singur Trup." Atunci Însemnul este pe uşă, căci voi sunteţi în Cristos. Şi El era Acela, Jertfa voastră, Care a suportat judecata. Şi când Dumnezeu se uită peste acela, El nu poate face nimic. Voi sunteţi tot atât în siguranţă cât puteţi fi, deoarece Dumnezeu şi Cristos este în sine aceeaşi Persoană, Duhul a fost făcut trup şi a locuit printre noi. Şi acolo este Dumnezeu cu El Însuşi, şi voi, Proprii Lui copii, înlăuntrul Trupului. Iată-vă acolo, nu un chimical, ci Duhul! "Eu voi trece peste tine."

E-218 Ei au venit din tot Egiptul, să se adune în acest singur loc, astfel ca ei să poată fi sub acest însemn.

E-219 Şi ei au venit de la Metodişti, Baptişti, Presbiterieni, Lutherani, Penticostali, din toate celelalte, să ajungă dedesubtul Însemnului. Exact aşa cum era atunci!

E-220 Acesta era un Stâlp de Foc reprezentat acolo. Şi unul a spus la altul, altul i-a spus la altul, un altul i-a spus la un altul, şi, primul lucru voi ştiţi, toţi aici au început să vină. Ei au început să vină, şi ei au privit semnul lui Dumnezeu. Ei au zis, "Judecata este aproape."

E-221 Atunci profetul a zis, "Eu am auzit de la Dumnezeu. Acolo va fi un însemn. Iar voi puneţi sângele pe uşă. Omorâţi mielul, puneţi sângele peste uşă, şi acela va fi un însemn, pentru că moartea se pregăteşte să lovească."

E-222 Lăsaţi-mă să vă spun astăzi, ca slujitor al Lui, dacă Însemnul nu este pe uşă, acolo este o moarte spirituală să lovească. Şi toate bisericile sunt îndreptate înapoi către-către consiliu, al Consiliului Mondial al Bisericilor. Ei toţi merg înapoi la Catolicism. Şi numai aceia care sunt veritabili, născuţi din nou, urmează să stea afară!

E-223 Ţineţi minte, nu denominaţiunile voastre Penticostale, deoarece ele sunt deja în acesta. Arată că ele sunt moarte. Ele sunt pierdute. Ele au sacrificat. Ele au mers înapoi. Ele l-au scos pe El în afara uşii, dar El se uită după Însemn. Pentru că, singurul lucru pe care ei s-au bazat este vorbirea în limbi.

E-224 Să nu vă bazaţi voi pe nici o vorbire în limbi, nici pe nimic altceva. Ci lăsaţi ca Însemnul Însuşi să fie acolo, Persoana lui Isus Cristos, Propria Lui Viaţă în voi. Nu tăiaţi împrejur doar aceasta, aceea; ci tăiaţi împrejur întreaga voastră fiinţă, până cînd voi şi Cristos sunteţi Unul. Cristos este în voi, şi Viaţa Lui trăieşte prin voi.

E-225 Acum, acum, din tot Egiptul! Şi priviţi acum, aşa cum noi vedem ce ei au făcut, aşa cum noi vedem că timpul vine, nouă ni se porunceşte să facem acelaşi lucru. Ştiaţi voi asta? Priviţi ce a spus profetul.

E-226 Iar noi vom citi acum, dacă voi vreţi să citiţi, în Evrei capitolul 10. Şi dacă voi vreţi să citiţi cu mine, eu vreau să citesc un verset sau două aici acum înainte ca noi să mergem înainte. Evrei capitolul 10, şi să începem cu al 26-lea verset din capitolul 10 din Evrei. Nu, eu sunt... Să vedem. Da. Da, domnule! Evrei, capitolul 10, şi versul 26, vedeţi.
Căci dacă noi păcătuim cu voia după ce noi am primit...

E-227 Să vedem, am eu aceasta corect? Da. Asta-i corect. Da.
... dacă noi păcătuim cu voia după ce... noi am primit cunoştinţa adevărului, acolo nu va mai rămâne nici o jertfă pentru păcat.
Ci o sigură aşteptare înfricoşată pentru judecată, şi văpaia unui foc, care va distruge pe potrivnici .
Uitaţi-vă aici! Acel care a nesocotit legea lui Moise a murit fără milă pe mărturia a doi sau trei martori:
... cu cât mai mare pedeapsă usturătoare, totuşi, presupuneţi voi, că va fi totuşi acela vrednic, care a călcat sub picioare, sub picioare pe Fiul lui Dumnezeu, şi a socotit legământul sângelui, cu care el a fost sanctificat, un lucru nesfânt, şi a nesocotit Duhul harului care vine de la Sânge?

E-228 Slujitor, membru, om bun, om moral, orice a-i fi, şi tu ştii că Dumnezeu a luat ţigările de la tine. Femeilor, voi ştiţi că El a luat pantalonii scurţi, şi-şi părul scurt, şi fiecare lucru, de la voi. Voi ştiţi că El a făcut asta. Dar atunci dacă voi vă întoarceţi înapoi şi nesocotiţi, şi socotiţi Sângele legământului, cum Acesta era, "un lucru nesfânt," Care v-a sfinţit şi v-a adus atât de departe!

E-229 Că iscoadele, dacă ei vin până aici sus la linia de graniţă, şi s-au uitat dincolo, şi au zis, "Păi, eu ştiu că aceasta este acolo, dar piedicile sunt prea mari. Noi părem ca lăcustele," ei au pierit în pustie. Credincioşi îndoielnici!

E-230 Să nu veniţi doar atât de departe, să ziceţi, "Eu cred Mesajul." Tu să te supui Mesajului! Vino în Cristos! Voi ziceţi, "Păi, eu cred fiecare Cuvânt spus, Frate Branham." Asta este bine, dar asta este doar-asta este doar a fi în stare să citeşti.

E-231 Luaţi Mesajul, luaţi Aceasta în inima voastră, că voi trebuie să aveţi Însemnul, tocmai Viaţa care era în Cristos să fie în voi. "Când Eu văd Aceasta, Eu voi trece peste tine."

E-232 Aşa cum noi vedem marile semne ale timpului sfârşitului astăzi pe pământ, noi ştim că aceasta este corect. Acum uitaţi¬vă, eu am aşteptat pentru aceasta, de multă, multă vreme, pentru acest Mesaj către voi. Înţelegeţi? Şi voi aţi văzut semnele timpului sfârşitului. Eu v-am predicat Aceasta, şi v¬am arătat Aceasta, prin fiecare lucru pe care l-a spus Cristos. Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Voi admiteţi aceasta? ["Amin."] Noi suntem în timpul sfârşitului. Eu nu văd nimic rămas.

E-233 Voi ziceţi, "Cum este cu semnul fiarei?" Aceia care resping Duhul Sfânt sunt deja însemnaţi de către fiară. Pedeapsa va veni mai târziu. Înţelegeţi?

E-234 În Israel, când a sunat trâmbiţa în anul Jubileului, fiecare om... Voi aţi observat pe Cristos, în citirea acestuia? El a citit doar jumătate din acesta, deoarece numai jumătate a fost aplicat la acel timp. Înţelegeţi? "El m-a trimis pe Mine să leg pe cei cu inima zdrobită, să predic izbăvirea, şi aşa mai departe, vedeţi," dar, El, "şi anul de primire a Domnului." Restul din acesta, El nu-El nu a citit aceea; El a aşezat Sulul jos, pentru că aceea era pentru această zi. Înţelegeţi? El a citit doar o parte din el, partea care era ziua Lui.

E-235 Acum aceasta este ceea ce El urmează să facă astăzi. Aceasta este ceea ce El vorbeşte, prin Duhul Lui uns, către biserică astăzi. Acum este ceasul. Acum este timpul. Primiţi Aceasta, poporule. Primi ţi Aceasta!

E-236 Ce! Noi vedem marile vremuri ale sfârşitului, luminile roşii reflectând, pretutindeni. Peste natură, noi vedem natura reflectând lumina, "Timpul este aproape." Noi o vedem peste biserică, reflectând lumina. Ea este condamnată. "Timpul este aproape." Ea este în lume. Noi vedem aceasta în-în ceruri, pe mare, peste naţiuni, peste tot; în soare, lună, stele. Semne!

E-237 Noi vedem semnele din timpul sfârşitului ale Duhului Sfânt reîntors înapoi peste oameni. Cum era în zilele lui Lot, cum Duhul Sfânt a lucrat prin trup uman acolo, acela era Dumnezeu manifestat în trup. Cum Dumnezeu Însuşi va intra în om, El însuşi în Mireasa Lui în ziua aceea, şi va arăta acelaşi semn, Isus a spus că va fi acelaşi lucru în zilele din urmă. Noi vedem aceasta. Noi vedem acelaşi Stâlp de Foc. Chiar şi ştiinţa a luat fotografii cu Acesta, şi aşa mai departe. Noi vedem că semnele sfârşitului sunt aproape. Noi ştim că acesta este aici.

E-238 Şi atunci, văzând aceasta, dacă voi mă credeţi pe mine! [Fratele Branham bate pe amvon – Ed.] Dacă voi nu mă credeţi pe mine; credeţi semnele, credeţi Cuvântul, căci ele vorbesc despre ceea ce vă spun eu. Dacă eu nu vă spun Adevărul, ele nu ar răspunde niciodată. Dumnezeu nu va vorbi niciodată unei minciuni. Dumnezeu vorbeşte către Adevăr. Şi aceste Cuvinte mărturisesc că eu vă spun Adevărul. Ele sunt acelea care mărturisesc despre Mesajul pe care eu îl propovăduiesc. Nu numai Îngerul acolo jos la râu în ziua aceea, care a zis, "Mesajul tău va fi premergător celei de a doua venire a lui Cristos," lucrările în sine! Dacă voi nu puteţi crede că acel Înger a spus Adevărul; credeţi lucrările, căci Biblia spune că aceste lucruri se vor împlini în timpul sfârşitului. Ele sunt Acelea care mărturisesc. Ele sunt acelea care vorbesc mai tare decât cuvintele mele sau oricare altul. Acesta este Cuvântul Lui. Ele mărturisesc despre timp.

E-239 Şi noi vedem aceste mari, oribile semne ale sfârşitului peste oameni, şi semne ale timpului, peste pământ, nenorociri între naţiuni.

E-240 Noi vedem pe Israel în patria lui. Drapelul, steaua cu şase colţuri Steaua lui David, fluturând, cel mai vechi drapel din lume, cel mai vechi steag din lume. Ea este o naţiune. Ea este un guvern. Ea este propriul ei popor. Ea este în liga naţiunilor. Ea, ea este, ea este toate aceste lucruri. Ea este în U.N. Şi ea are propria ei monedă, fiecare lucru. Isus a zis, "Această generaţie nu va înceta până când totul va fi împlinit." Şi, amintiţi-vă, tocmai în noaptea în care Israel a fost făcut o naţiune, aceea era noaptea în care Îngerul Domnului mi-a apărut mie chiar acolo. Asta-i adevărat. Acolo suntem noi toţi.

E-241 Fiecare lucru a indicat exact Adevărul. Eu nu v-am minţit. Eu v-am spus Adevărul, şi Dumnezeu a mărturisit că eu v-am spus Adevărul. Acum, ţineţi minte, eu sunt fratele vostru. Eu sunt un om, înţelegeţi. Eu sunt un om întocmai ca voi toţi, dar cineva trebuie să-l aducă pe Acesta, cineva trebuie ca să spună despre Acesta. Aceea nu era alegerea mea; aceasta era alegerea Lui. Iar eu v-am spus Adevărul, şi El a mărturisit drept înapoi că Acesta este Adevărul. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-242 Când noi vedem aceste lucruri pe pământ astăzi, oh, poporule, aceasta este ultima oră. Luaţi acel Însemn peste voi, cât de repede puteţi voi; sau, intraţi voi în Însemn, intraţi în Însemn. Aşa cum vedem marele semn al sfârşitului, şi timpul aproape, avertizându-ne, "Timpul este aproape."

E-243 Oh, luaţi aceasta solemn! Noi să ne iubim unii pe alţii. Oh, Doamne! Noi ar trebui să fim aşa de îndrăgostiţi! Să nu vorbiţi niciodată rău unul împotriva celuilalt. Dacă cineva face o greşeală, rugaţi-vă pentru el repede. Noi suntem împreună în aceasta, cu Dumnezeu. Noi suntem fraţi şi surori. Oh, trăiţi evlavios. Trăiţi, trăiţi ca fiice ale lui Dumnezeu, trăiţi ca fii ai lui Dumnezeu. Trăiţi plăcut, amabil, umilit.

E-244 Nu lăsaţi nici un rău să vă vină în minte, în gândirea voastră. Doar, doar înlăturaţi-l. Dacă acesta bate la uşă, luaţi-l la o parte. Doar ziceţi, doar arătaţi Însemnul vostru, continuaţi numai să păşiţi, "Eu sunt sub Sânge!"

E-245 Ţineţi minte, acolo au fost o mulţime din ei care au venit pe la acele femei în noaptea aceea, [Fratele Branham bate pe amvon – Ed.] zicând, "Măi, Gertie, Lillie, careva din voi, veniţi afară, noi mergem la o petrecere deseară."

E-246 "Huh-huh! Eu sunt sub sânge. Eu sunt sub însemn, să stau aici. Iubirea mea este pentru Făcătorul meu. Moartea este în ţară în seara aceasta."

E-247 Şi moartea este în ţară astăzi. Judecata aşteaptă, ea urmează. Atomice, şi hidrogene, şi toate felurile de dezastre, le aşteaptă pe naţiuni.

E-248 Iar Dumnezeu îşi mişcă Biserica Lui, şi a arătat totul. Noi am ţinut Mielul sus acum pentru destulă vreme, urmărind, văzând ce face El, urmărind natura Lui şi totul, dar acum Însemnul trebuie să fie aplicat. El trebuie să fie aplicat. El este singurul lucru. "Dacă un om nu este născut din Duhul, şi din apă, el cu nici un chip nu va intra înăuntru." Şi să se iubească unul pe altul. Credincioşii să se separe pe ei înşişi de lume. Să nu luaţi acum aceasta uşor.

E-249 Acum, voi oamenii care ascultaţi la Acesta, pe bandă, voi femeilor, voi bărbaţilor, voi ascultaţi un minut. Dacă voi m-aţi crezut vreodată, voi credeţi Asta acum.

E-250 Este timpul să încetaţi de a vă certa unul cu altul. Credeţi Mesajul Bibliei! Credeţi pe Isus Cristos! Şi iubiţi-vă, şi onoraţi¬vă, şi respectaţi-vă unul pe altul. Bărbaţilor respectaţi soţiile voastre. Voi respectaţi căminele voastre. Aduceţi-vă căminul împreună, deoarece, amintiţi-vă, că acest Miel a fost pentru cămin, nu numai unul; căci toată casa, de asemeni, trebuia să fie adusă. Totul trebuia să fie adus înăuntru. Noi să ne iubim unii pe alţii. Şi credincioşii să se separe pe ei înşişi de lume.

E-251 Observaţi, ei încă nu erau veniţi împreună să vorbească despre mesaj. Ei au venit împreună să aplice sângele, să aplice însemnul.

E-252 Aceasta este ce trebuie voi să faceţi. Păstor Neville, şi către această adunare, comitetul, diaconii, către voi fraţilor, este timpul ca noi să dăm la o parte toată prostia lumii, este timpul ca noi să dăm la o parte toate celelalte. Noi am văzut destul acum, încât suntem pozitivi, sigur. Iar însemnul trebuie să fie aplicat. Fără Acesta, voi o să pieriţi: voi trebuie să pieriţi, acela este singurul lucru.

E-253 Oh, nu veniţi împreună, să ziceţi, "Eu cred Aceasta." Intraţi dedesubtul Acestuia, intraţi în Acesta! [O interferenţă a transmisiei publice de unde scurte este auzită – Ed.] Cum o faceţi? "Printr-un Duh noi suntem botezaţi în Trupul lui Isus Cristos." Fiecare credeţi, din toată inima voastră. Înţelegeţi? El nu a fost răspunzător pentru careva în afară de sub Acesta.

E-254 Cine era acela care vorbea? [Cineva spune, "Acela era un radio de unde scurte, Frate Branham." – Ed.] Unde scurte de deasupra? [Au venit prin difuzor."] Prin difuzor. Ei îl au acolo? Eu am auzit pe cineva. ["Frate Branham, eu cred că aceasta era o undă scurtă venind înăuntru acolo în spate."] Unde scurte, da. Oh, ei-ei au aceasta conectat. Eu presupun că ei ia... Oh, la maşini? Scuzaţi-mă. Eu ştiu că cineva a spus ceva. Şi eu mă gândeam că cineva vroia să-mi spună ceva, şi ei nu au priceput, vedeţi voi, şi acesta-i motivul că eu-eu am spus ce am spus. Eu v-am văzut uitându-vă în jur. Eu am auzit un glas. Mă gândeam că cineva s-a ridicat să spună ceva, şi eu nu ştiam ce era aceasta. Acum, acum, vă mulţumesc.
Dar, credeţi, intraţi sub Acesta!

E-255 Israel nu a venit împreună, să zică, "Să mergem cu toţii acolo la Gosen astăzi. Noi vom merge sus la Gosen. Voi urcaţi pe cămila voastră, iar noi vom lua carul cu boi. Şi noi îi luăm pe ai lui Jones, de aici, şi aşa mai departe, şi-şi pe ai lui Goldberg, şi noi toţi vom merge sus la-la Gosen. Şi voi ştiţi ce? Moise o să vorbească astăzi." Nu aceasta era. Nu, domnule, frate! Aceasta este, să intri dedesubtul acelui sânge! Da, într-adevăr.
Nu să vorbeşti despre El; intră în El!

E-256 Unul din ei zice, "Ştiţi, D-ul Goldberg, eu de fapt ştiu că acesta este Adevărul."

E-257 "Da, frate, eu cred că acesta este Adevărul. Eu Ştiu că acesta este Adevărul."
"D-ul Lavinski, ce te gândeşti dumneata despre aceasta?"

E-258 "Acesta este absolut Adevărul! Eu am văzut puterea lui Dumnezeu Iehova vorbind. Eu am văzut acele broaşte venind afară din pământul acela. Eu Ştiu că aceasta nu s-a întâmplat până când el a spus-o, şi eu ştiu că acela era Dumnezeu Iehova." Acum, toate acestea sunt bune.
"Eşti tu tăiat împrejur?"
"Da, domnule!"
"Eşti tu un credincios?"
"Da, domnule!"

E-259 Şi atunci când el l-a auzit pe Păstorul Moise vorbind, în ziua aceea, el a zis, "Dar tu trebuie să intri sub acel sânge, că Dumnezeu a zis, 'Sângele este un însemn.' Acesta este un însemn! Nu contează cât de mult crezi tu, cât de mult eşti tu tăiat împrejur; acela este un legământ pe care Dumnezeu l-a dat lui Abraham, şi aşa mai departe, acela este legământul. Dar tu trebuie să intri sub sânge, acela este un însemn. căci El a zis, 'Când Eu văd sângele, Eu voi trece.' Israelit, sau orice!"

E-260 Aceea este denominaţiune sau nu denominaţiune, oricare, tu trebuie să vii dedesubtul Sângelui. Metodist, Baptist, Presbiterian, Penticostal, nedenominaţional; orice eşti tu, aceasta este pentru individual. Tu trebuie să vi dedesubtul Sângelui. Acum nu numai să vorbeşti despre Acesta; primeşte-1 pe Acesta! Ascultaţi-mă! Ascultaţi-mă! În Numele Domnului, ascultaţi-mă! Înţelegeţi Trebuie să veniţi sub Sânge!

E-261 El nu a fost răspunzător pentru nici o persoană de afară, care nu era sub sânge. Dumnezeu a spus clar că toţi de afară care nu sunt sub acel sânge vor pieri.

E-262 Pot eu să folosesc Cuvintele Lui? Toţi din afara lui Cristos vor pieri. Cum ajungi tu în Cristos? Întâi Corinteni 12, "Printr¬un Duh!"

E-263 Nu, "prin o strângere de mâna, prin a fi membru, prin o denominaţiune." Aceea este ceea ce încearcă ei să o facă. Ei poate să facă aceea.

E-264 "Dar printr-un Duh noi toţi suntem botezaţi într-un Trup." "Dacă Un înger din Ceruri învaţă orice altceva," Pavel a spus "să fie blestemat." Acesta este Mesajul, veniţi în Cristos!

E-265 Uitaţi-vă, orice persoană în afara însemnului, Dumnezeu nu era răspunzător. Şi Dumnezeu nu este răspunzător pentru orice persoană, mare sau mic, popular sau nepopular, bogat sau sărac, rob sau liber, bărbat sau femeie; El nu este răspunzător pentru oricine care nu este sub legământul Însemnului. El nu este răspunzător.

E-266 Voi ziceţi, "Dar, O Doamne, eu am făcut asta. Eu am scos afară draci. Doamne, eu am făcut asta. Eu-eu am predicat Evanghelia."

E-267 "Depărtaţi-vă de la Mine, voi care lucraţi fărădelege. Eu niciodată nu v-am cunoscut." El recunoaşte numai Însemnul.

E-268 Auziţi voi Aceasta? Ziceţi, "Amin." [Adunarea spune, "Amin!" – Ed.] Acum, aşa că aceasta este peste voi. El...

E-269 Şezând jos aici în pădure zilele trecute, şi băieţii se întrebau, zicând, "Aici sunt două zile, tu nu ai..." Eu nu am împuşcat nici măcar o veveriţă. Ziceau, "Care era cauza?" Vedeţi, aceasta este ceea ce era. Vedeţi?

E-270 A zis, "Pune aceasta peste ei, peste ei." A zis, "Tu ai vorbit¬vorbit cu Mine despre aceasta." Vedeţi? Acum aceasta este în poala voastră. Aceasta este în a voastră.

E-271 El nu va recunoaşte nimic decât Legământul, Duhului Sfânt. Şi tu nu poţi primi acel Legământ numai dacă eşti mântuit, sanctificat, şi apoi botezat în Trupul. El nu o va face.

E-272 Tu ai putea avea o imitare, tu te-ai putea simţi bine, şi să sari sus-şi-jos, să vorbeşti în limbi, şi să dansezi în Duhul. Aceea nu are un singur lucru de a face cu Acesta. Ascultaţi-l pe Acesta, în Numele Domnului! Dumnezeu nu recunoaşte aceea. Păgânii fac aceea. Vrăjitorii fac aceea.

E-273 Tu zici, "Eu sunt un învăţat. Eu fac asta, aceea, sau cealaltă." Lui nu-i pasă cât de învăţat eşti tu. Diavolul este, de asemenea, vedeţi.

E-274 El recunoaşte numai Însemnul. Acela este Mesajul acestui ceas! Acela este Mesajul din această zi! Acela este Mesajul din timpul acesta! În N urnele lui Isus Cristos, primi ţi-l pe Acesta!

E-275 Nu un înloc-... înlocuitor, ceva ce diavolul poate să pună acolo pe tine; ca o iubire falsă, să facă pe un om să iubească vreo altă femeie pe lângă soţia lui, sau o soţie pe altul pe lângă, sau unii din aceştia aici cu ceva, lucru dezonorabil. Aceea nu este iubire adevărată. Acela este diavolul. Acelea sunt lucrările lui. Aceasta este ceva ce el a încercat să-ţi dea, în schimb, o bucurie, să bei şi să te simţi bine privitor la aceasta, să zici, "Eu am necazurile; eu voi ieşi şi-mi iau un litru de băutură, şi uit despre aceasta." Aceea este o moarte.

E-276 Dumnezeu este bucuria voastră. Dumnezeu este tăria voastră. Cunoscând Mesajul, cunoscând Adevărul, aceasta este îndestularea noastră acum. El este toată îndestularea mea. În El, toate lucrurile de care eu am nevoie sunt în El. Aceea este tăria noastră. "Ajutorul meu vine de la Domnul." Voi Creştinilor, priviţi la El pentru bucuria voastră, priviţi la El pentru tăria voastră, căutaţi-l pe El pentru fericirea voastră. El este pacea mea. El este bucuria mea. El este iubirea mea. El este Viaţa mea. Acesta este un Legământ, Însemnul pe uşă.

E-277 Nu-i răspunzător pentru o persoană, o persoană, nu contează cine eşti tu, El nu este răspunzător, în afară de sub Acesta.

E-278 Şi ţineţi minte, toată familia era ajunsă, adusă împreună. Oh, Doamne! Oh, ţineţi minte!

E-279 Voi ziceţi, "Păi, tăticul meu este un predicator. Fratele meu! Păstorul meu! Al meu..." Aceea ar putea să fie adevărat, de asemenea, dar cum este cu tine?

E-280 Ţineţi minte, era sigur numai când însemnul a fost expus! Dacă un om era aici dedesubt aici, iar fiul lui era dincolo pe drum, el era în pericol. El ar pieri. Tăticul lui ar fi mântuit. Sau, dacă fiul era aici, şi tăticul său acolo, tăticul lui ar pieri. Numai însemnul! "Când Eu văd însemnul, Eu voi trece peste tine." Acesta este singurul lucru.

E-281 Voi ziceţi, "Păi, fiul meu este un predicator." Voi mamele ziceţi, "Eu am cel mai bun băiat, sau cea mai bună fată. Eu îţi spun, ei sunt lucrul cel mai dulce. Ei au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, şi aşa o iubire! Ei sunt ascultători. Eu n-am văzut niciodată aşa ceva!" Cum este cu tine, mamă?

E-282 Voi ziceţi, "Mama mea este cea mai dulce. Eu ştiu, că dacă ea moare, ea merge în Cer, pentru că într-adevăr are însemnul, Frate Branham." Dar cum este cu tine, soră? Întreaga familie trebuie adusă dedesubt.

E-283 Voi sunteţi obosiţi! [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Eu voi încheia în două minute, doar un minut. Eu aş putea să întrerup şi să încep deseară din nou. ["Nu."] Dar dacă voi-voi vreţi să aşteptaţi doar un picuţ mai mult, eu voi încerca să mă grăbesc acum. ["Amin."] Eu voi aşeza aceasta drept înăuntru. Deoarece, mă gândesc, chiar acum în timp ce voi sunteţi sub ungerea acestuia, ar fi mai bine dacă voi aţi primi aceasta chiar acum. ["Amin."]

E-284 Numai când Însemnul este expus! Atunci, întreaga familie trebuie să fie sub acel Însemn, Sânge. Tata şi mama, eu ştiu cum simţiţi voi. Eu am copii, de asemenea, eu trebuie să-i văd pe ei mântuiţi. Eu îmi vorbesc mie însumi astăzi. Înţelegeţi? Eu am fraţi. Eu am o soră. Eu am pe cei dragi. Eu-eu vreau să¬i văd salvaţi, de asemenea. Însă, ţineţi minte, fără expunerea Însemnului, ei vor pieri. Nu există înviere pentru ei. Asta-i adevărat. Ei sunt duşi. Numai când Însemnul este expus!

E-285 Priviţi, Iosua, doresc să fim avut timp să citim asta. Însemnaţi aceasta jos, Iosua capitolul al 2-lea; crezând curva dintre Neamuri, Rahav.

E-286 Oh, eu aş fi dorit doar să fi fost cam ora nouă. Mi-ar place¬mi-ar place să iau aceea şi să vă arăt numai cum era aceea acolo, vedeţi. [Adunarea zice, "Este timp." – Ed.]

E-287 Această curvă, dintre Neamuri, priviţi, toată familia ei. Ea era o credincioasă. Toată familia ei trebuia să intre sub acea fâşie stacojie, acel însemn. Ei trebuiau să meargă sub aceasta, căci ei ar fi pierit. Ei au auzit de mânia lui Dumnezeu. Ei au auzit despre expunerea semnelor şi minunilor lui Dumnezeu printre poporul Lui, şi ei trebuiau să-l primească. Ea trebuia să-l primească. Dumnezeu, îngerul nimicitor, venea. Ei ştiau aceasta. Iar Iosua era acel înger. Ei erau la rând.

E-288 Şi aşa este fiecare naţiune, în lume, în rând la Judecata lui Dumnezeu!

E-289 Această micuţă, curvă veche, ea a auzit. Credinţa vine prin auzire! Ea a zis, "Toată ţara este tulburată cu privire la voi." Asta-i adevărat.

E-290 Acum, iscoadele care au fost trimise acolo înăuntru să facă aranjamente, şi aşa mai departe, ea i-a onorat pe acei oameni. Şi, ea, ea vroia să fie mântuită. Ea a zis, "Eu ştiu că Dumnezeul vostru este Dumnezeu, şi eu am auzit ce lucruri măreţe a făcut El. Eu ştiu ce i-a făcut El lui Og, şi eu ştiu ce a făcut El la diferite naţiuni. Şi eu văd că acei care îl acceptă pe El sunt mântuiţi, iar cei care nu îl acceptă pe El sunt nimiciţi. Iar eu vreau să trăiesc," a zis ea. Oh, Doamne! Acolo sunteţi. "Eu vreau să trăiesc." Căci ei tocmai au observat că Io-...

E-291 Ierihonul a auzit ce făcea Dumnezeu, dar ei nu au vrut să ia avertismentul.

E-292 Şi nu există nici o denominaţiune în această ţară, în jur, doar care a auzit ce face Dumnezeu. Ele nu vor să ia avertismentul.

E-293 Marea Lui putere şi semnele au fost expuse. Ce El a făcut, E1 a traversat drept prin Marea Moartă, de parcă aceasta era pe pământ uscat. El a cauzat, El a creat lucruri, şi a făcut broaşte, şi păduchi, şi pureci să vină în aer; i-a creat prin Cuvântul Său, prin profetul Său. Acela nu era secret. Ei ştiu aceasta.

E-294 Şi Rahav a zis, "Eu am auzit aceea. Eu nu vreau să pier cu aceşti necredincioşi. Nu, domnule!" Ştia că judecata trebuia să urmeze aceasta, căci ei erau chiar la rând. Ea o ştia. Astfel, ei au făcut o cale pentru eă să scape.

E-295 Ei trebuie că au crezut că propria lor denominaţiune mare din Ierihon era capabilă să reziste mâniei lui Dumnezeu, vedeţi, propria lor denominaţiune mare.

E-296 Aceasta este ce mulţi dintre ei se gândesc astăzi. "Oh, cu siguranţă că Dumnezeu nu va face asta." Aceasta este ce i-a spus Satan lui Eva. "Oh, cu siguranţă că Dumnezeu nu o face." El o face, deoarece El a zis că o face, vedeţi, şi acesta este Cuvântul Lui. Da, domnule.

E-297 "Numai dacă un om este născut!" "Şi aceste semne vor urma pe cei ce sunt născuţi!" Înţelegeţi? ,,Prin aceasta vor cunoaşte toţi oamenii că voi sunteţi ucenicii Mei," şi aşa mai departe, vedeţi. În ordine, a vrut să o facă. Oh!

E-298 Ce s-a întâmplat? Acum ei erau închişi. "Nici o trezire nu o să se întâmple aici. Denominaţiunea noastră nu o să sponsorizeze aşa ceva. Noi nu vom avea acel fel de nonsens printre noi. Eu vă interzic oricăruia dintre voi să meargă la adunarea aceea." Huh! Ierihon, drept în rândul celor condamnaţi!

E-299 Dar acolo trebuie că erau unii din băieţii cu casetele strecuraţi înăuntru pe undeva, pentru sămânţa predestinată. Ei s-au strecurat acolo la casa ei şi au dat drumul la ceva casete. Ea a făcut a ei-propria ei casă o biserică, ca să primească mesajul.

E-300 Ei încă le au, ştiţi voi. Mesajul a ajuns la Sămânţa predestinată, oricum. Noi nu ştim cum a ajuns Acesta acolo, dar Acesta a ajuns acolo, astfel că cel Drept nu va pieri cu cel nedrept. Dumnezeu are grijă de aceasta, astăzi. Da, într-un fel Acesta se strecoară înăuntru. Noi nu ştim cum. Deşi ei nu 1-ar sponsoriza pe Acesta, însă acolo este ceva Sămânţă care este predestinată.

E-301 Oricine care cunoaşte ceva despre Biblie, ştie că acea curvă era predestinată. Ea sigur că era! Ea nu a... Biblia spune, "Ea nu a pierit cu cei care nu au crezut." Asta-i adevărat. Dar ea a crezut mesajul din ceasul acela.

E-302 Şi Dumnezeu i-a dat ei un semn, prin mesagerii Lui. I-a zis, "Ia un stacojiu, o fâşie roşie şi leag-o pe a ta..." I-a zis, "Ţine minte, dacă tu nu legi acea fâşie acolo, sau nu o laşi acolo, prin care noi am scăpat, noi nu suntem răspunzători de jurământul nostru." Şi au zis, "Dacă tu eşti afară de sub acesta, noi nu suntem răspunzători." Oh, Doamne! [Fratele Branham bate din palme de trei ori – Ed.] "Rahav, toată sămânţa predestinată de aici, tu ieşi afară acolo du-te să-i cauţi. Ia pe tatăl tău, mama ta! Căci, noi tocmai am ieşit, sub acea ispăşire, jos în Egipt, şi totul ce noi nu am avut sub acel însemn a pierit. Rahav, eu îţi dau ţie un semn. Acesta este un însemn. Şi eu zic, în Numele Domnului, aşa să zic, dacă tu vei pune aceea! Eu sunt cunoscut cu acela, cu mesagerul. Eu sunt cunoscut cu îngerul mâniei, Iosua. El este mesagerul nimicitor al lui Dumnezeu. Eu sunt cunoscut cu el, şi el ştie că acolo trebuie să fie un însemn de dovadă. Şi tu agaţă-l acolo, şi eu te voi asigura. Eu depun jurământ." Şi Dumnezeu a jurat, de asemenea, că cel ce era afară de sub acesta va pieri, şi toţi care erau sub acesta vor trăi.

E-303 Şi acum, acelaşi jurărnînt este astăzi, acelaşi lucru, vedeţi, "Eu nu te voi lăsa să pieri cu acei ce nu cred Mesajul." Şi ei...

E-304 Ea a auzit de lucrările care au fost făcute, şi ea a crezut aceasta. Dar, cam, ea era... Ea şi tatăl ei, şi doi fraţi, sau aşa ceva, erau singurii care l-au crezut, în toată cetatea.

E-305 Vedeţi cât de puţini sunt aceştia? Doar unul ici şi colo, o familie micuţă va ieşi din fiecare stat. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Exact acum, aici noi vorbim fapte. Noi suntem... Dacă voi veţi vedea ce este ante-tipul, voi trebuie să vedeţi ce era tipul mai întăi. Voi trebuie să vedeţi ce este umbra, atunci voi ştiţi cum o să arate lucrul real. Înţelegeţi?

E-306 Puterea Lui a fost expusă. Judecata este la rând. Ei trebuie să creadă, pentru ca să fie mântuiţi. Da, domnule. Şi aceşti micuţi...

E-307 Aceşti oameni s-au dus acolo, aceşti mesageri, şi-şi au prins acea sămânţă predestinată care a crezut. Ea şi-a folosit casa ei ca o biserică, ca să-i primească pe aceşti mesageri. Ei nu i-ar fi lăsat pe ei în acele biserici. Nu, domnule. Vedeţi? Astfel ea...

E-308 Ei nu v-ar lăsa, nici pe voi. Ei vă dau afară dacă spuneţi ceva despre Acesta. Da. Vedeţi?
Ei i-au adus pe toţi din cetatea ei, care ar crede, sub un însemn.

E-309 Aceasta este exact ceea ce noi mai bine să facem astăzi. Dacă voi vreţi vreun drag de al vostru mântuit, voi aţi face mai bine să-i aduceţi înăuntru chiar acum. Înţelegeţi?

E-310 Când mânia lui Dumnezeu a nimicit acea cetate, semnul însemnului a ţinut casa ei în siguranţă. Amin. Ce? Semnul era pe însemnul ei... Sau, însemnul era pe casa ei, când restul cetăţii s¬a zguduit până la pământ. Ce era aceasta? Ce era aceasta? Iosua, mesagerul lui Dumnezeu! Dumnezeu Însuşi a recunoscut mesajul mesagerului Său. Amin! [Fratele Branham bate din palme de două ori – Ed.] Aceasta a dovedit-o! Aceasta a dovedit-o. Ei au recunoscut mesajul. El a recunoscut mesajul mesagerului Său. Şi când tot restul cetăţii s-a zdruncinat, acolo stătea însemnul roşu al lui Rahav peste uşă, iar restul din ei au fost duşi.

E-311 Apoi, drept în sus s-au dus îngerii nimicitori şi au nimicit totul ce era în cetate, nici măcar o bucată din bunuri nu a rămas. Unul care a luat o bucată din bunuri, şi trebuia să piară cu acesta, afară din acea denominaţiune. A luat întregul lucru şi l-a distrus! "Blestemat să fie omul care încearcă vreodată să o zidească. Întâiul lui născut va muri când el începe," şi aşa mai departe. Dumnezeu a blestemat-o în felul acesta, acel lucru mare care a respins har-... mesajul de har şi de milă, se gândeau că ei erau păziţi în siguranţă.

E-312 Multi oameni se gândesc, astăzi, "Deoarece eu aparţin la biserică, eu sunt păzit în siguranţă." Să nu credeţi voi un astfel de nonsens.

E-313 Când, "Sângele va fi un însemn pentru tine." Duhul este acum Însemnul pentru tine, Viaţa care era în Sînge.

E-314 Acelaşi, să ne gândim la asta, acelaşi însemn pe care ei l-au folosit în Egipt, acelaşi însemn de viaţă care era în Egipt, era în Egipt, Dumnezeu a folosit acelaşi simbol acolo. Iosua, un model perfect al lui Isus, era devotat faţă de semnul însemn pe care 1-au propovăduit mesagerii lui. Iosua, când el a spus asta, el a zis, "Nu atingeţi casa aceea sau ceva din ea. Ea este rezervată pentru Domnul." Amin!

E-315 Una dintre Neamuri, o curvă, o haimana de stradă, dar ea a auzit şi a crezut, şi ea a aplicat însemnul.

E-316 Indiferent cât de aplecat eşti tu în păcat, ce ai făcut tu, aceea nu are nici un singur lucru de a face cu aceasta. Tu aplică Însemnul. Acesta este pentru tine. Dacă tu simţi în inima ta că acolo este ceva care zvâcneşte, Acesta este pentru tine. Tu aplică Însemnul. Şi marele Ios-...

E-317 Cuvântul Iosua înseamnă "Iehova-salvator." La fel şi Isus, înseamnă un "Salvator." Şi, Iosua, când el a cunoscut mesagerii lui...

E-318 Mesagerii lui s-au întors înapoi, şi au zis, "Eu m-am supus poruncilor tale. Şi acolo era o femeie pe care noi am găsit-o, când noi am pus casetele, tu ştii. Noi am găsit o femeie care a crezut. Şi noi i-am spus ei, că toţi care vor veni sub acel semn roşu înapoi acolo, însemnul, aceasta va însemna. Acum eu am propovăduit aceasta. Vei onora tu asta, Iosua?"
"Eu v-am trimis să o faceţi." Amin.

E-319 Şi atunci când, asta, Dumnezeu a onorat aceasta, casa nu s¬a zguduit. Şi atunci când Iosua a stat acolo şi a dat semnalul să distrugă întregul lucru, a mers drept în sus, şi Rahav şi toţi din cei ai casei a stat drept, şi tot ce era în posesia lor, amin, amin, tot ce au posedat era în casă, în siguranţă. Ei doar au stat acolo, şi nu trebuiau să se uite afară pe fereastră. Ei puteau citi Scriptura în timp ce bătălia era în toi.

E-320 Ea a venit înapoi şi a respectat, a respectat pe generalul din armată, şi a fost ridicată, şi a venit sus în Betleem, şi partea ei a fost repartizată lor acolo. Şi ea a născut un... ea a născut un fiu renumit, şi acel fiu renumit a născut un alt fiu renumit, şi acel fiu renumit a născut un alt fiu renumit, până când marele Fiu renumit a venit. Drept în jos în urmă, şi înainte prin Obed, şi înainte prin Iese, şi înainte în jos în David. Asta-i adevărat, curva Rahav, deoarece ea a crezut mesajul. Ea a aplicat însemnul, şi casa ei a fost salvată, sau ea arfi pierit jos acolo unde era ea.

E-321 Ascultaţi îndeaproape acum. Oh, ziceţi recunoaşteţi voi aceasta? Toţi sub acesta au fost salvaţi în Egipt. Toţi sub acesta au fost salvaţi în Ierihon. Toţi sub Acesta vor fi salvaţi astăzi. Legătura sângelui, sângele de miel, este un model al lui Isus Cristos.

E-322 În Evrei 13:10 şi 20. Eu nu am timp să citesc aceasta. Notaţi¬vă aceasta. Eu urma să o citesc. Acesta este numit "legământul veşnic." Sângele lui Isus Cristos este numit "legământul veşnic." Da, domnule! "Legământul veşnic."

E-323 De ce nu a fost el numit "legământul Etern"? Deoarece acesta nu ar fi Etern. Când noi suntem răscumpăraţi, atunci totul s-a terminat. Acesta este veşnic, care înseamnă, "o anumită cantitate de timp," până când timpul este terminat. Acolo niciodată nu va mai fi un altul. Când timpul se termină, noi nu o să mai avem nevoie de legământ. Dar până când se termină timpul, noi avem nevoie de legământ.

E-324 Acum, amintiţi-vă, Evrei 13:10-20, un "legământ veşnic." Promisiunea lui Dumnezeu legată prin Sânge ne face pe noi liberi de păcat. Amin! Acolo nu este păcat în El; păcat, eul, firea.

E-325 Închină-te Lui şi arată puterea Lui promisă! Ai lui Dumnezeu prin Sânge-legaţi, prin însemn-legaţi, oameni ai legământului au Duhul lui Isus Cristos aici, căci, "Acel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu, le va face şi el," expunând legământul. Înţelegeţi?

E-326 Noul Testament! Testament înseamnă "legământ." Asta¬i adevărat, nu-i aşa, Doctor Vayle? Testament înseamnă "legământ." Noul Testament înseamnă "noul legământ." Vechiul Testament era cel vechi, sub miel, că viaţa nu putea veni înapoi peste credincios. Noul Testament era Mielul lui Dumnezeu, şi Viaţa Lui vine înapoi peste noi. Viaţa Sângelui! Înţelegeţi? Sânge este Viaţă în Noul Testament, vedeţi, Viaţa este din Sângele Mielului, care înseamnă Noul Testament, noul legământ.

E-327 Că, Dumnezeu, "După acele zile voi scrie Eu legile Mele pe tăbliţele de carne ale inimii lor." Înţelegeţi? Înţelegeţi? "Nu pe tăbliţe de piatră, şi sângele unui miel, la care tu trebuia să zici, 'Da, eu-eu am sângele aici, acum ce zice acesta să fac?' Dar pe tăbliţele inimii voastre, înţelegeţi, legământul Duhului îl voi face Eu cu poporul."

E-328 Şi Acesta îşi expune puterea Lui. Ioan 14:12, zice, "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el."

E-329 Noul Testament este "legământ nou," Viaţă nouă, arată că Isus a îndeplinit fiecare cerinţă pentru noi pe căre a cerut-o Dumnezeu, să ne facă înapoi, cu adevărat, fii şi fiice ale lui Dumnezeu, sub Sânge, unde nu mai există nici o condamnare.

E-330 Romani 8:1, "De aceea acum nu există nici o condamnare pentru acei care sunt intraţi," nu acei care cred Aceasta, "acei care sunt în Cristos Isus, care nu umblă după fire, ci după Duhul. Iar Cuvântul Meu este Duh şi Viaţă." Înţelegeţi? Oh, nu aş putea eu să iau un text din aceasta şi să fi stat încă două ore. Dar noi ne vom grăbi peste asta, voi vedeţi.

E-331 Nu mai este condamnare, eliberaţi de păcat, eliberaţi de grijurile lumii, necondamnat. De ce? "Pentru acei care au fost, printr-un Duh, botezaţi într-un Trup." Acolo Sângele Mielului a fost aplicat. Dumnezeul Cerului v-a acceptat pe voi, şi a voastre... Viaţa Lui este în voi, iar voi sunteţi fii şi fiice de Dumnezeu.

E-332 Caracterul vostru este caracterul lui Dumnezeu. Ce este aceasta, un lucru de apucat? Nu, domnule! Dumnezeu este un Dumnezeu al judecăţii. El este un Dumnezeu al corectitudinii. Aceasta trebuie să fie pe linie. Nimic altceva nu o va face. Acesta este felul de caracter care sunteţi, deoarece voi sunteţi caracterul Tatălui vostru. Înţelegeţi?

E-333 Ce? Viaţa, priviţi când (aceasta) viaţa este luată, pentru sânge. Vedeţi? Viaţa însăşi este luată. Vedeţi? Viaţa, este luată, pentru sânge. Vedeţi? Sângele a fost aplicat, şi viaţa nu putea veni pe credincios atunci, pentru viaţa unui animal. Nu viaţa...

E-334 Dar, vedeţi, în loc de o fiinţă umană aceasta era o supra, supra, supra Fiinţă umană. Înţelegeţi? Şi aceea face fiinţa umană acum nu numai o fiinţă umană, ci el este un fiu şi fiică a lui Dumnezeu, de supra, supra, supra, supra, supra Viaţa care era în El, vine înapoi peste voi; şi vă schimbă dintr-un păcătos, şi lucrurile din lume, dintr-un membru de biserică, şi un participant denominational, într-un Creştin născut din nou, umplut cu Duhul; Viaţa lui Dumnezeu doar curgând din voi, ca scânteile dintr-o nicovală, aşa cum umblaţi, plini de virtute, şi dragoste, şi bunătate, şi cum Duhul Sfânt mişcându-se, vorbind. Oh, Doamne! Iată-va acolo. Şi cu (ce?) auzirea Mesajului, privind Stâlpul de Foc, şi binecuvântata asigurare, "Eu am trecut de la moarte la Viaţă." Notaţi, de aceea, nici o condamnare deloc.

E-335 "Dacă inimile noastre nu ne condamnă, atunci noi avem cererea noastră, vedeţi, noi ştim." Dar dacă păcatul este în inima noastră, atunci acesta ne condamnă, noi-noi am putea tot atât de bine nici să nu începem. Vedeţi? Voi trebuie să deveniţi liberi de păcat. Şi singura cale în care puteţi să ajungeţi liberi de păcat este să intraţi în El. Aceea este singura acoperitoare care există pentru păcat, este Cristos.

E-336 Amintiţi-vă, Sângele legământului, Sângele legământului nu este recunoscut fără Însemn. Voi nu puteţi. Voi nu veţi fi. Voi ziceţi, "Păi, eu-eu am fost sanctificat de toate lucrurile." Acela nu este Însemnul. Acesta este Duhul, este Însemnul, Duhul lui Cristos peste voi. Credeţi aceasta!

E-337 Acum, priviţi, Cuvântul ne asigură pe noi de promisiune. Toate acestea sunt texte pe care eu le-am pus aici jos. Doar să continui să predici toată ziua, păre-se, vedeţi, despre aceasta. Vedeţi? Cuvântul ne asigură de promisiune, deoarece Acesta este promisiunea. Cuvântul este Promisiunea, şi Cuvântul este Dumnezeul, şi Cuvântul este-este al nostru. Şi noi devenim Cuvântul, şi Cuvântul devine noi. "Şi dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvântul Meu în voi," atunci, vedeţi, aceasta doar devine o măreaţă familie mare. Înţelegeţi? Acesta ne asigură. Din ce cauză? Păi acesta este o parte din noi. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi, Acesta devine o parte din noi. Ce text! În regulă. Ne asigură, promisiunea.

E-338 Însemnul este semnul căci cumpărarea s-a făcut şi s-a acceptat. Acum, voi nu puteţi obţine însemnul de la costul căii ferate până când voi nu plătiţi preţul; şi singurul fel în care veţi plăti preţul este să-l plătiţi. Asta-i corect. Ce? Credeţi Aceasta. Acceptaţi Aceasta. Deplina supunere la întregul Cuvânt al lui Dumnezeu vă va îndreptăţi la Însemn. Supunere deplină! Nu partea din Acesta cât de departe merge denominaţiunea voastră, ci tot din El. Supunere deplină faţă de Cuvânt, care este Cristos, vă aduce pe voi în Cristos.

E-339 Acum ce ar fi dacă voi aţi fost tot înăuntru, dar picioarele vă atârnau în afară? Ce ar fi dacă voi aţi fost tot înăuntru, cu mâinile atârnând în afară? Cel mai mult din noi înăuntru, dar inima atârnând n afară? Vedeţi? Vedeţi? Inima este încă în lume? Vedeţi? Dar noi nu facem aceasta.

E-340 Deplina, supunere completă vă pune pe voi şi Cuvântul Una. Voi îl credeţi pe Acesta, fiecăre bucăţică. Şi tot din Acesta este în voi, şi voi îl priviţi pe Acesta lucrând prin voi.

E-341 Voi nu umblaţi cu o grămadă de deviaţi. Vedeţi? Voi sunteţi Creştini. Nu contează ce spune cineva, ei niciodată nu vă pot atinge. Voi sunteţi în Cristos. Voi sunteţi aşa asiguraţi cât puteţi să fiţi.

E-342 Când moartea bate la uşă, aceasta nu poate ţine, vedeţi, nicidecum. De ce? Aceasta este doar a păşi afară de aici înăuntru Acolo.

E-343 Vârsta nu înseamnă nici un lucru. Voi aţi trecut de la vârstă. Voi sunteţi în Eternitate, pentru că voi sunteţi în El. El este Etern. Nu înseamnă un singur lucru, dacă tu eşti tânăr, bătrân, de vârstă mijlocie, sau orice ar fi. Drăguţ, urât, scund, gras, ce, asta nu contează nimic. Aceasta nu contează.

E-344 Voi nu mergeţi în jur, şi toate celelalte lucruri. Voi, voi aţi trecut de la aceea. Voi sunteţi morţi. Viaţa voastră este ascunsă în Dumnezeu prin Cristos. Voi sunteţi sigilaţi acolo prin Duhul Sfânt, umblând în Cristos. Singurul obiect pe care îl vedeţi voi este Cristos. Acesta este totul. În Acela numai, umblaţi voi. Dar, oh, Doamne! Nu-i de mirare că noi obişnuiam să cântăm acel cântec micuţ!
Umple-mi calea mea fiecare zi cu iubire,
Aşa cum eu umblu cu Porumbelul ceresc;
Lasă-mă să merg tot timpul, cu un cântec şi un zâmbet,
Umple-mi...

E-345 Lăsaţi-mă să fiu un frate. Lăsaţi-mă să trăiesc exemplul a ceea ce Cristos a spus cum ar trebui să fie un om. Lăsaţi-mă să fiu un frate la un frate, un frate la o soră. Lăsaţi-mă să fiu un-un slujitor la slujitori. Lăsaţi-mă să fiu un exemplu al exemplelor. Lăsaţi-mă să arăt lumii că acest Cuvânt este Cristos. Singura cale prin care eu pot face aceasta este să vin în El. Deoarece, eu însumi nu o pot face, voi nu o puteţi face. Dar lăsaţi ca voi şi Cuvântul să deveniţi Unul, atunci Acesta se trăieşte Însuşi. Voi sunteţi o epistolă mergătoare a lui Isus Cristos, când El are control complet, control peste voi, să făcă fiecare Cuvânt.

E-346 Dacă El vine pe aici, "Eu vreau să fac Asta," şi voi ziceti, "Nu, nu, eu nu cred Aceea," vedeţi, voi nu sunteţi în Cuvânt încă. Înţelegeţi?

E-347 Deplin, acum priviţi, pe deplin, acum, pe deplin supuşi ţntregului Cuvânt al lui Dumnezeu ne îndreptăţeşte pe noi la Însemn. Atunci când noi plătim, ne rugăm, noi trebuie să avem Însemnul să-l prezentăm cu rugăciunea noastră.

E-348 Dacă voi ziceţi, "Eu mă rog, Doamne, dar într-adevăr eu nu am..." Păi, tu nu ai. Ai putea tot aşa de bine să te opreşti, vezi, să... Du-te înainte, mai întâi, obţine Însemnul, vezi, căci Însemnul este ceea ce El va recunoaşte. Înţelegi? Da, domnule!

E-349 Când noi ne rugăm, atunci noi trebuie să prezentăm Însemnul, "Doamne, eu m-am supus Ţie, pe deplin. Eu m-am căit de păcatele mele Eu simt că Tu m-ai iertat. Eu am fost botezat în Numele lui Isus Cristos. Duhul Sfânt este peste mine. Acum eu am nevoie de un anumit lucru pentru slava Ta. Doamne, eu îl cer pe acesta. Acesta este al meu acum." Apoi există ceva care se ancorează înapoi aici, "iuh-iuh," acesta este al vostru. Aceasta o face. Atunci totul s-a terminat. Totul s-a terminat. Aceasta este stabilit. "Eu cer aceasta. Eu o cer. Eu trebuie să o am. Vedeţi? Vedeţi. Eu-eu vreau aceasta pentru slava Ta." Vedeţi? Păi, asta este, atunci El doar vă dă aceasta vouă. Atunci voi ştiţi că este a voastră. Acesta-i felul în care este, copiii noştri, şi aşa mai departe, noi aplicăm Sângele, credem aceasta. Asta-i totul. În ordine.

E-35

E-351 Dacă eu zic la aceasta, "Mână, tu te supui mie, întinde-te după batista aceea!" Aceasta o face. Vedeţi, mâna s-a supus mie. De ce? Aceasta este parte din mine. Înţelegeţi?

E-352 Atunci când voi şi Cuvântul deveniţi unul, fiecare promisiune, slavă lui Dumnezeu, fiecare promisiune este a voastră. Aceasta se supune vouă. Atunci voi vreţi să fiţi atenţi ce vreţi voi să faceţi. Voi nu v-aţi pune mâna într-un foc, doar să ziceţi, "Să mă vadă că o fac." Oh, nu, nu! Vedeţi? Dar dacă există ceva în acel foc, după care eu trebuie să mă întind, acesta se va supune mie. Vedeţi? Vedeţi? Asta-i corect. Vedeţi, voi o să fiţi atenţi ce faceţi.

E-353 Acesta-i motivul că Duhul Sfânt se dă cumpătat, şi altele, voi ştiţi ce vreau să spun, deoarece unii... Voi nu vreţi să... Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu nu se arată cu Acesta, vedeţi voi. Asta este. Asta este de a face un spectacol.

E-354 Când noi ne rugăm, noi prezentăm Însemnul. Acesta arată că noi ne-am supus pe deplin.

E-355 Pavel ne spune, că, "Sângele vorbeşte." Aceea, oricine ştie că sângele este, de fapt, acesta însuşi, nu poate vorbi. Acesta este un chimical. Este adevărat? Cât de mulţi ştiu asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dar cât de mulţi ştiu că sângele vorbeşte? ["Amin."] Dacă voi vreţi să notaţi aceasta jos, Genesa 4:10. Dumnezeu a zis, "Cum este cu fratele tău?" A zis, "Sângele lui strigă din pământ, împotriva ta." Amin! Este adevărat? Sângele lui vorbeşte. Aleluia! [Fratele Branham bate din palme de trei ori]. Dumnezeu a zis, "Cum este cu el?"
El a zis, "Sunt eu păzitorul fratelui meu?"

E-356 A zis, "Sângele lui strigă. Sângele lui strigă." [Fratele Branham bate de şase ori pe amvon – Ed.] Acesta este un însemn. Acesta este un însemn, că el a fast omorât. Sângele lui striga împotriva lui.

E-357 Acum, dacă voi luaţi aceasta în Genesa 4:10, apoi în Evrei 12:24, începem să citim. În Evrei 10, 12:-4. Zice, "Sângele lui Isus vorbeşte lucruri mai bune decât al lui Abel."

E-358 Vedeţi, Abel, el era un om neprihănit. El a murit. El a murit, nevinovat, deoarece el era în Cale. El era în Cale, stând pentru adevărata descoperire pe care el a avut-o. El a vorbit. Acesta a strigat! Sângele dreptăţii lui Abel a strigat împotriva lui Cain.

E-359 Dar Sângele lui Isus Cristos, nu numai a strigat, Acesta a răscumpărat. Amin! "Acesta vorbeşte lucruri mai bune." Acesta vă face fii şi fiice. Acesta vă ascunde de mânia lui Dumnezeu. Vedem? Sângele lui Abel nu putea să-l ascundă pe Cain, vedeţi, dar Sângele lui Isus poate. Amin!

E-360 Astfel, bătrâne Cain, vino afară astăzi, dacă tu erai un persecutor împotriva Cuvântului, şi zici, "Zilele minunilor au trecut. Acest Lucru este totul fără sens, şi altele."

E-361 Acesta strigă, vedeţi voi. Sângele lui Isus Cristos strigă, dar acolo este iertare în Acesta dacă voi îl acceptaţi pe Acesta. Aş fi dorit ca noi să putem sta pentru puţină vreme asupra acestuia, vedeţi, "Sângele vorbeşte un lucru mai bun."

E-362 Credeţi, pentru siguranţă. Apoi aplicaţi, vedeţi. Credeţi pentru aceasta. Aici este pentru ceea ce vreţi voi să credeţi. Vedeţi, voi vreţi propria voastră siguranţă. Voi credeţi pentru siguranţa voastră, şi apoi aplicaţi Însemnul pentru întreaga familie. Vedeţi? Voi ziceţi, "Cum pot eu face aceasta?" Să pretinzi Aceasta! Dacă Acesta a lucrat asupra ta, atunci tu şi Cuvântul deveniţi unul. Amin! Amin! Vedeţi? Vedeţi, Acesta lucrează pentru voi amândoi. Tu şi Cuvântul sunteţi unul, apoi aplică-L la copiii tăi, aplică-L la cei dragi ai tăi.

E-363 Cum a făcut Rahav, ea a aplicat însemnul la tatăl ei, ea l¬a aplicat mamei ei, ea l-a aplicat fraţilor şi surorilor ei, şi i-a obţinut pe toţi înăuntru.

E-364 Voi îl aplicaţi pe Acesta, zicând, "Doamne, eu mă duc după fiul meu. Eumă duc după fiica mea. Eu o pretind pe ea! 'Satan, tu las-o liberă!' Eu mă duc după ea. Eu aplic Însemnul meu, Duhul Sfânt. O Duhule Sfânt, care locuieşti în mine, prinde pe fiica mea acolo. Eu mă duc la ea acum, cu ungerea Ta peste mine." El va face aceasta. Amin.

E-365 Aceasta este ce au făcut ei în Egipt. Aceasta este ce au făcut ei în Ierihon.

E-366 Dacă voi vreţi să citiţi alta, Fapte 16:31. Pavel i-a spus sutaşului, "Crede! Eu sunt mesagerul din ceasul acesta. Crede în Domnul Isus Cristos, şi tu şi casa ta veţi fi mântuiţi." Asta-i corect? Crede pentru casa ta, adu-i pe toţi dedesubt. "Acum tu l-ai văzut pe Dumnezeul Cerului făcând o minune. Aceasta este înaintea judecăţii. Crezi tu aceasta?"
"Da! Ce pot eu face?"

E-367 El a zis, "Ridică-te şi fii botezat." Pavel l-a luat afară şi l¬a botezat, zicând, "Acum crede în Domnul Isus Cristos, iar tu şi casa ta veţi fi mântuiţi."

E-368 Crede ce? Crede pe Domnul Isus Cristos, pentru casa ta, aplică Însemnul la casa ta.

E-369 Atunci ce faci tu când tu Îl aplici la casa ta? Mută tot gunoiul afară. Ia toate fustele scurte, şi pantalonii scurţi, şi cărţile, şi ţigările, şi televizoarele, şi câte altele, şi aruncă-le afară pe uşă, când tu mergi să aplici Însemnul; nu va sta liniştit pentru aceasta. Da, domnule. Ia toate acestea afară. Toate dansurile, şi chefurile, şi rock-and-roll, şi ziarele vulgare vechi, şi lucrurile care sunt din lume, aruncă-le afară pe uşă, zicând, "Noi facem curăţenie în acest loc de aici."

E-37

E-371 Voi ştiţi ce a spus Iosua înainte să treacă dincolo? El a zis, "Spălaţi-vă hainele; nu veniţi la nevestele voastre, şi aşa mai departe, şi fiţi gata, căci în trei zile noi vom trece Iordanul." Amin. El se pregătea, aplica însemnul. Amin. Asta este.

E-372 Fiţi gata. Aplicaţi-L. Credeţi-L. Faceţi curăţenie. Lăsaţi copiii voştri, lăsaţi familia voastră, lăsaţi pe cei dragi ai voştri să-l vadă pe Acesta în voi. Asta-i adevărat. Acesta va avea efect. Da, domnule!

E-373 Atunci aplicaţi Însemnul în rugăciune, cu-cu-cu consideraţie, cu credinţă, Aplicaţi-L cu o aşa iubire, şi aşa mai departe, până veţi şti că aceasta o să aibă, aceasta o să aibă loc. Asta este tot. Aplica-ţi-L în încredere, crezând că Acesta o să ajute. Când voi vorbiţi cu acel copil, când vorbeşti cu soţul tău, când tu vorbeşti cu soţia ta, vorbeşti cu aceşti dragi, crede că Acesta o să ajute. Doar să stai acolo, şi să zici, "Doamne, eu i-am pretins. Ei sunt ai mei. Eu îi iau pe ei pentru Tine, Doamne."

E-374 Aplică-L, şi creează acea atmosferă în jurul tău, ca ei să cadă doar drept înlăuntrul acestuia. Înţelegeţi? Oh, tu eşti, tu eşti, dacă tu ai Însemnul, creezi un duh în jurul tău, o putere, că atunci când tu umbli, oamenii ştiu că tu eşti un Creştin. Lor le place ca tu să le spui lor ceva. Ei cred cuvântul tău. Ceea ce spui tu, ei se ţin de aceasta. Vedeţi? Asta este.

E-375 Aplică Însemnul, apoi umblă cu El. Pretinde-ţi casa ta. Tu trebuie să faci aceasta acum. Acesta este timpul de seară. Acum, voi aţi ascultat pentru un timp îndelungat, acum acesta este timpul de seără. Acesta este timpul de aplicare acum. Mânia va lovi, într-una din aceste zile, aceasta s-ar putea să fie prea târziu atunci. Vedeţi? Aplicaţi Însemnul, cu încredere.

E-376 Dacă voi aţi vrut să citiţi aceasta, citiţi ceva aici, Scriptura mea care o am eu scrisă jos pentru aceasta, se citeşte Efeseni 2:12, şi dacă voi vreţi să vă notaţi aceasta jos. Observaţi, în Efeseni 2:12, când voi o citiţi, aceasta spune aşa. "Că noi nu slujim lucrurilor moarte, ci noi slujim un Dumnezeu viu, cu lucrări vii." Amin! [Fratele Branham bate din palme de două ori – Ed.] Oh, Doamne! Cu lucrări vii, semne vii. Voi credeţi în semne vii? [Adunarea, "Amin."] De asemeni notaţi jos, Evrei 9:11-14, dacă vreţi să notaţi voi aceasta. Semne vii, lucrări vii, aplicaţi aceea!

E-377 Nu crezuri moarte, "Eu îl iau pe băiatul meu acolo la biserică şi să văd că se înrolează în biserică."

E-378 Careva băiat Creştin de aici, un bun prieten, amic vechi, un adevărat flăcău, el-el a venit aici jos, a fost botezat. Mama lui a zis, "Eu aş fi dorit ca tu să te duci la o biserică mai mare, dacă tu ai vrut să fii-să fii botezat." Vedeţi? Vedeţi, el nu a vrut crezuri moarte vechi şi alte lucruri. Vedeţi?

E-379 Noi nu slujim la crezuri moarte şi dumnezei morţi. Noi slujim unui Dumnezeu viu al Cărui Sânge a fost vărsat acolo în trecut, şi Însemnul ne-a fost aplicat, ca şi noi să trăim. Amin. Da, domnule!

E-380 Nu slujiţi unor crezuri moarte. Ele neagă chiar astfel de lucruri ca Însemnul. Ei zic, "Zilele minunilor au trecut. Nu există un astfel de lucru ca botezul cu Duhul Sfânt." De ce să vă uniţi cu un lucru ca acesta? Vedeţi? Să nu faceţi asta.

E-381 Aplicaţi Însemnul, apoi, "slujiţi pe viul Dumnezeu," pentru lucrări vii, semne vii, semne care vindecă pe bolnavi, învie morţii, spune lucrurile dinainte, vorbeşte în limbi, tălmăceşte, de fiecare dată perfect corect, proroceşte şi zice acesta şi astfel de lucruri se vor întâmpla, arată semne în Cer deasupra, şi pe pământ, semne şi minuni, amin, vorbind exact ceea ce ABiblia a spus că va avea loc. "Slujiţi viului Dumnezeu," aplicaţi Însemnul!

E-382 Nu mergeţi la bisericile acelea şi să vă uniţi cu acele lucrări moarte vechi şi lucruri de felul acela, deoarece ei nici măcar nu cred în astfel de lucruri ca semn. Dacă noi care credem, amin, ştim asta... Ei zic, "Nu există un astfel de lucru ca semn. Aceea, oh, oh, aceea este fără sens. Despre ce vorbesc ei acolo, este o nebunie. Păi, nu există un astfel de lucru. Păi, voi femeilor acolo, oh, voi-voi, păi, voi nu... Ce este îmbrăcămintea voastră... ?" Aceasta o face. Biblia a spus aşa. "Ce are părul vostru ceva... ?" Biblia a spus aşa.

E-383 Aceea, aceea este doar deosebirea, vedeţi. "Nu atinge, nu pune mâna, nu gusta." El este Dumnezeu. Vedeţi? Acum, aceasta înseamnă ceva.

E-384 Acum, ei cred că aceasta este o nebunie. Dar pentru noi care credem şi cunoaştem Adevărul, noi ştim că Acesta este Prezenţa Lui vie, căci Acesta face aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut când El a fost aici pe pământ. Amin.

E-385 "Oh," ei zic, "ei doar îşi imaginează că ei văd acel Stâlp de Foc." Oh, nu! Oh, nu! Noi nu ne imaginăm nimic.

E-386 Ei se gândeau că Pavel şi-a imaginat Aceasta, de asemenea. Egiptul se gândea că Israel şi-a imaginat Aceasta, dar Acesta i-a dus pe ei în ţara făgăduită. Da, domnule! Noi nu...

E-387 Evrei 13:8, voi ştiţi, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci," dacă voi puneţi aceasta, jos, vedeţi, că, "El este acelaşi." Aceasta-aceasta nu este-aceasta nu este la fel... ceva imaginaţie.

E-388 Când eu scriu aceasta aici Scripturile pe care le scriu aici afară, eu ştiu unde sunt Scripturile, şi aşa este cum merg eu la ele. Vedeţi?

E-389 Ştiu că aceasta este Prezenţa Lui vie, pentru că El face la fel în acest Duh. Acum, dacă acesta ar fi mers în vreun crez sau denominaţiune, noi ştim imediat că acesta nu era Cristos. Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Dacă eu vă conduc în vreun crez sau un lucru, sau altul, eu aş fi trimis de vreo denominaţiune. Dar eu nu vă aduc vouă crezuri, şi eu nu vă învăţ pe voi denominaţiuni. Eu vă învăţ Cuvântul lui Dumnezeu, care este puterea de înviere a lui Isus Cristos manifestată, nu numai pentru mine, ci pentru oricine vrea. Înţelegeţi? Ca voi...

E-390 Tu eşti fratele meu. Eu nu sunt o persoană mare, şi voi o persoană mică. Noi suntem toţi persoane micuţe în Dumnezeu. Înţelegeţi? Noi suntem copilaşii Lui. Noi nu ştim nimic, din ce într-adevăr s-ar cuveni să ştim. El ne lasă să cunoaştem după cum vrea El, şi noi suntem mulţumitori Lui pentru ceea ce cunoaştem noi din binecuvântările Lui. Şi eu nu-mi împart aceasta singur; eu vreau să împart aceasta Cu voi. Înţelegeţi? Eu vă vreau pe voi în Acesta, şi eu vreau ca voi să primiţi acest Însemn. Şi dacă voi nu aţi făcut-o... Mulţi dintre voi, cei mai mulţi dintre voi, deja aţi făcut-o. Dar dacă cineva dintre voi nu aţi făcut-o...

E-391 Vedeţi, eu vorbesc pe bandă, de asemenea, voi înţelegeţi. Şi mulţi din aceasta... Şi eu nu zic că aici în biserică; noi suntem toţi ieşiţi afară, presupun. Dar acolo pot fi mii de mii care vor auzi banda, vedeţi. Şi, că, aceasta este o slujbă. Va exista cineva să se strecoare în Ierihon, voi ştiţi, cu o bandă, astfel noi vrem să¬noi vrem să prindem Sămânţa predestinată când aceasta merge acolo, vedeţi, căci mânia vine.

E-392 Ştim că aceasta este Prezenţa viului Dumnezeu, dovedeşte că Dumnezeu l-a înviat pe El conform Cuvântului Său promis. "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea. Ierihonul, Egiptul, ci nu Mă vor mai vedea. Totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu..." "Eu," pronumele personal, întotdeauna i se referă, vedeţi. "Eu voi fi cu voi. Eu sunt Însemnul. Învierea Mea este Însemnul. Lucrările pe care Eu le fac vă vor identifica pe voi, mă vor identifica pe Mine în voi."

E-393 "După cum era în zilele lui Lot, tot aşa va fi la venirea Fiului omului, când Mesajul de seară merge înainte."

E-394 "Căci va fi Lumină cam în timpul de seară. Tocmai cam în timpul serii, Lumina va veni înainte." Oh, slavă lui Dumnezeu! Mă face să mă simt de parcă aş fugi printr-o trupă şi să sar peste un zid. Vedeţi? Vedeţi? "Va fi Lumină cam în timpul serii." Aceasta este corect. Profetul a spus aşa.

E-395 "Eu voi fi Cu voi. Eu voi fi în epoca lui Luther; Eu voi fi în epoca Wesleyană; Eu voi fi în epoca Penticostală; dar chiar la timpul serii, va veni Lumină." Denominaţiunile vor muri, şi atunci Însemnul va fi aplicat. Şi toţi aceştia care sunt cinstiţi în inimă, pe parcurs in jos, fără-fără voi ei nu vor fi făcuţi desăvârşiţi. Dar în voi...

E-396 Aceasta este ca şi cum capul trebuie să plece, să ia piciorul. Capul trebuie să plece, să ia mâna. Capul trebuie să plece să ia inima. Capul trebuie să plece, să ia aura. Vedeţi, capul trebuie să plece.

E-397 Dar acum noi suntem la timpul când însemnul a fost aplicat pe pragul de sus al uşii, vedeţi, şi pe stâlpi. "Şi atunci când Eu văd sângele, fiind un însemn, Eu voi trece peste tine."

E-398 Eu mă voi grăbi acum, atât de repede cât pot eu acum. Doar cam încă cinci minute, sau zece, noi vom fi gata.

E-399 Dovedeşte că Dumnezeu l-a înviat pe El din morţi. Credeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El locuieşte printre noi astăzi. Şi acel "Eu" este Cristos. Şi acel "Eu" este cu noi până la sfârşitul... acesta este la capăt, care înseamnă, "sfârşitul lumii." "Eu voi fi până la sfârşitul lumii," conform cu Cuvântul Sau promisiunea. El a promis aceasta. "Şi lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." Aceasta nu este nonsens pentru noi. Acesta este Însemnul. Acesta este Însemnul.

E-400 Noi acceptăm această jertfă de Sânge sacru. Noi acceptăm Sângele Lui jertfit, atunci dă... Acel care ne dă Viaţa, Însemnul, un sigiliu al promisiunii Lui. Efeseni 4:30, zice, "Nu întristaţi sângele"? Nu. "Nu întristaţi Duhul Sfânt, prin care voi sunteţi" [Fratele Branham se opreşte, şi lasă adunarea să citeze, "sigilaţi,"] "legaţi prin legământ, puşi de o parte..." Voi sunteţi legaţi prin legământ. Voi sunteţi. Un Însemn, Duhul Sfânt, va fi sigiliul. Când orice lucru este sigilat înlăuntrul unui sigiliu, voi aţi face bine să nu-l rupeţi. Nu-l puteţi rupe, voi, nu Sigiliul lui Dumnezeu. Nu. Vedeţi? Căci voi sunteţi... "Nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care voi sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre, când trupul este înviat."

E-401 Aceasta este o sămânţă, un semn că sămânţa a fost germinată cu Viaţă Eternă, "Zoe, 'Propria Mea Viaţă,' şi Eu îl pot învia din nou în ziua din urmă.' Şi aşa cum voi umblaţi, voi aveţi încredere că Viaţa lui Cristos este în voi, iar voi sunteţi în El. "Printr-un Duh noi toţi suntem botezaţi într-un Trup, şi sigilaţi acolo de către Duhul Sfânt," printre aceşti credincioşi ca aceştia, vpână în ziua în care Isus ne învie pe noi'" Oh, Doamne! Aplicaţi Însemnul. Aceasta este ce înseamnă aceasta pentru noi. Noi ne aşteptăm ca această Jertfă să ne dea Viaţă, şi Aceasta ne dă. Şi Aceasta ne dă Însemnul, iar noi aplicăm Însemnul, care este Sigiliul până când... Fiind-fiind părtaşi la Acesta, ce lucru măreţ este acesta, fiind părtaşi, fiind botezaţi prin acest Duh, în acel mist-... Trup tainic.

E-402 Am spus eu acel cuvânt corect, mithical? Tainic, Trup tainic, Trupul tainic al lui Isus Cristos. Vedeţi, Duhul Sfânt a zis, "Tu spui aceasta greşit." Un prostuţ ca mine, dar El a zis, "Tu spui aceasta greşit," eu l-am numit, mithical," care este Trupul tainic al lui Isus Cristos, vedeţi, Trupul tainic al lui Isus Cristos. Eu nu... Noi nu avem nevoie de o educaţie; noi avem nevoie de Duhul Sfânt. El este Acela. Înţelegeţi? El este Acela. Da, vedeţi, aceasta ar fi putut să poticnească pe cineva pe undeva, vreun educator, acum eu cred că el o pricepe corect. Trupul tainic! Acesta va fi pentru ceva, căci El nu ar fi spus asta. Înţelegeţi? El este chiar aici acum. El este chiar aici la amvon. El este chiar acolo afară. Acesta este El. Vedeţi? Iuh!

E-403 Şi în El nu este moarte. În El nu este tristeţe. În El nu este osteneală. În El nu este păcat. În El nu este boală. În El nu este moarte. Noi suntem în El! Dacă Satan vrea să vă înmâneze ceva, ca boală, luaţi doar Însemnul vostru şi aplicaţi-L. Oh, Doamne! Luaţi Însemnul vostru şi, aplicaţi-L, că voi sunteţi un produs cumpărat de Isus Cristos. Însemnul stă că taxa voastră este plătită.
El a zis, "Când tu mori, tu eşti pierdut."

E-404 Ziceţi, "Tu eşti greşit. Eu am produsul cumpărat. Eu sunt produsul cumpărat. Eu am Însemnul."
"Ce este Însemnul?"

E-405 El ştie ce este Acesta. Să nu, să nu te încurci cu el. El ştie ce este Acesta. Acum, voi aţi putea discuta cu unii din aceşti predicatori, şi ei s-ar certa cu voi. Nu Satan; el ştie mai bine. Înţelegeţi? Oh, da. El a venit împotriva acestuia, de două sau trei ori, voi ştiţi, şi a făcut o greşeală, de ispitire. Satan ştie despre ce vorbiţi voi. Doar să arătaţi acel Însemn, şi el va zbura. Da.

E-406 Căci, ce este acesta? Acesta este un produs sigilat. El nu poate să-l desfacă, şi să dea ceva acolo care nu este corect. Ziceţi, "Ia-ţi mâinile jos! Eu sunt sigilat." Oh, Doamne! Un produs sigilat! Da, domnule! Tu eşti cumpărat. Ţine Însemnul peste credinţa ta nestrămutată în promisiunea Lui, şi priveşte-L cum pleacă. "Rugăciunea eficace ferventă a unui om neprihănit ajută mult!" Vedeţi? Vedeţi? Luaţi acel Însemn. Asta-i pentru ce este Acesta. Satan este acolo să vă ispitească.
El a fost în Egipt, să ispitească.

E-407 Păi, voi ştiţi, în ziua aceea când Rahav a pus acea curvă... Curva a pus sfoara aceea jos, acea sfoară, eu îmi imaginez că unii din soldaţii aceia au râs şi şi-au bătut joc, zicând, "Nebuna aceea de femeie bătrână de acolo sus! Ea este ieşită din minţi. Priviţi, ea o are acolo. Ha, ha, ha! Păi, aţi auzit voi vreodată aşa ceva? Păi, Doctor Jones a zis, aici jos, 'Acolo nu-i nimic de aia."' Dar acolo era, pentru că un mesager de la Dumnezeu a adus mesajul şi le-a spus lor.

E-408 Aţi putea să vă imaginaţi pe Egipteni zicând, "Se pare că... Spuneţi, priviţi la grămada aia nebună de holy rollers, punând sânge! Ha, ha! Nu o să aibă ei o mizerie, să spele aceea jos acum! Oh, Doamne! Acele case mari frumoase acoperite peste tot cu sânge! Oh, o astfel de putoare! Eu voi paria cu voi că aceasta va fi oribil în câteva zile. Asta nu va însemna un singur lucru. Voi ştiţi de ce? Sfântul. părinte Aşa-şi-aşa a spus astfel." Dar acolo era. Aceasta era. Aceasta a însemnat ceva.

E-409 Asta înseamnă ceva pentru noi care credem Aceasta. Vedeţi? Doar amintiţi-vă credinţa voastră nestrămutată pe care o aveţi voi în acest Cuvânt! Acum, voi nu mai sunteţi Eva. Vedeţi? Voi nu mai sunteţi unul din aceştia care se îndoiesc, şi, ei bine, compromite cu Satan. Voi ţineţi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Vedeţi?
Eva a zis, "Păi, Domnul a spus aşa!"

E-410 Satan a zis, "Dar, tu ştii, Domnul desigur că nu va face un astfel de lucru la o persoană plăcută ca tine. Oh, tu eşti aşa de drăgălaşă. El nu o va face." Oh, da, El o face, de asemenea. El a zis că El o va face.

E-411 "Păi, tatăl meu era un lucrător. Eu am fost un lucrător." Eu¬-eu nu pot ajuta cu nimic. Fără de Însemn, tu eşti pierdut. Mânia este peste tine, înţelegi, asta-i tot, fără de Însemn. Înţelegi? Da. El a zis că El va face asta, şi El o va face. Asta, asta doar o stabileşte. El a zis că El o va face.
"Oh, eu cred că zilele minunilor...

E-412 Da, dar El a zis că ele nu au fost. "Eu sunt acelaşi ieri, azi, şi în veci," vedeţi, aceasta este tocmai ceea ce El dovedeşte a fi.

E-413 Acum, pentru noi, noi ştim aceasta. Pentru ei, ei nu cred în Acesta. Dar noi credem în Acesta. Noi ştim că acesta este Adevărul. Înţelegeţi?

E-414 Acum, fiind în acela, noi devenim parte din Cuvânt. Şi atunci luăm Însemnul, Duhul, peste promisiune, "Eu sunt Domnul care te vindecă."

E-415 Acum pregătiţi-vă pentru serviciul de vindecare din seara aceasta. Înţelegeţi? Luaţi Însemnul, atârnaţi-L peste Cuvânt, pe credinţa voastră nestrămutată în acel Cuvânt, şi el va ieşi afară. Acum, Acela este-Acela este lucrul care îl scoate pe el afară, pentru că în El nu este aşa ceva.

E-416 Doresc să fi putut mărturisi un picuţ acum, asupra unor lucruri pe care eu le-am văzut că s-au întâmplat doar în ultimele câteva săptămâni. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Oh, despre ce aş putea eu mărturisi!

E-417 Voi ştiţi, şi Luca a zis, "Dacă tot ce a făcut Isus ar fi pus în cărţi, ... nu au existat destule cărţi în lume să le scrie."

E-418 Doar ceea ce am văzut eu în propria mea slujbă, am văzut ce El a făcut, voi nu aţi putea clădi volumele aici pe platformă. Dacă eu le scriam cu deamănuntul ce am văzut eu să facă El doar în propria mea slujbă, am văzut cum El o face. Înţelegeţi? El a avut mai mult succes în slujba mea decât a avut El în a Lui Proprie. Acum, ţineţi minte, El a avut mai mult succes acum, nu eu; El a avut. Glorie! Aleluia!

E-419 El a avut mai mult succes în Jeffersonville decât a avut El în Nazaret. El a făcut-o în acea cetate păcătoasă şi această cetate păcătoasă. Amin! Glorie! Deoarece, "El nu a putut să facă minuni acolo," dar El a făcut aici. El în sfârşit a străbătut, aici. El a reuşit să o facă aici. El ar fi putut să ia oameni altundeva, dar El-El a făcut-o, oricum. Astfel, El a avut mai mult succes aici decât a avut El în-în Capernaum sau-sau Nazaret, în aceea. El a făcut mai multe minuni chiar aici în acest Tabernacol decât a făcut El în întreaga slujbă pe pământ. Asta-i adevărat, El a făcut-o. Acum cum este cu restul lumii? Oh, Doamne! Acum aceasta este ce El a făcut.

E-420 Acum ţineţi minte, "El" a făcut. Acum, aceasta niciodată nu am spus că eu am făcut-o, vedeţi, nu, deoarece eu nu am făcut-o. Eu doar nu am făcut-o. Eu doar L-am iubit şi doar m-am supus Lui, şi am spus ce a spus El, şi Duhul Sfânt a mers la ceilalţi oameni şi ei au crezut ce a spus El, şi atunci El a făcut lucrarea. Asta este totul.

E-421 Dacă El poate să ne facă pe toţi dintre noi să credem aceasta! Ce ar face El chiar acum dacă El ne-ar putea face pe toţi dintre noi să credem chiar acum, corect? Nu ar exista nici o persoană slăbită în jurul oraşului. Asta-i corect. Dacă El poate să facă pe fiecare să creadă aceasta, totul s-ar sfârşi. Înţelegeţi?

E-422 Ţineţi Însemnul vostru peste credinţa voastră nestrămutată în Cuvântul Lui promis, şi Satan va pleca.
Acum eu voi urma să închei acum.

E-423 Dumnezeu a dat odată un alt însemn lumii; acesta era un curcubeu. Vă amintiţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El întotdeauna, întotdeauna a rămas credincios la acel însemn, deoarece El l-a dat ca. însemn. Toţi aceşti mii de ani, El niciodată nu a omis să expună acel însemn. Este aceasta adevărat? ["Amin."] De ce? El onorează aceasta. El l-a dat. El a dat lumii un însemn că El nu va mai nimici lumea cu un potop. Şi El întotdeauna, întotdeauna, din ziua aceea, l-a expus.

E-424 Există ceva elemente în aer, care face acel curcubeu. Când plouă, şi soarele iasă afară, acela îl arată. Soarele usucă ploaia, astfel El a pus curcubeul acolo să dovedească că acolo nu va fi niciodată apă destulă ca să cadă pe pământ ca să-l nimicească iarăşi. Acela este legământul Lui. Acesta este un însemn. El a zis, "Eu vă voi da pe acesta ca un însemn."

E-425 El şi-a onorat însemnul Lui. El şi-a onorat însemnul Lui în zilele lui Noe. El încă îl arată. El şi-a onorat însemnul Lui în Egipt. El l-a onorat în Ierihon. El îl onorează pe Acesta astăzi. El întotdeauna onorează însemnul Lui când acesta este expus.

E-426 Toţi aceşti mii de ani, Lui i-a plăcut să expună acel însemn. El nu uită niciodată aceasta. El nu uită însemnul Lui. Acum, indiferent cât de mult se schimbă lumea, curcubeul este încă acolo. Vedeţi, El onorează însemnul.

E-427 Aşa face El acum, El onorează Însemnul Lui. Indiferent cât de mult se schimbă biserica, cât de mult face ea asta; Dumnezeu încă onorează Însemnul Lui, numai pe acela. Ne arată că El niciodată nu omite să onoreze ce face El şi ce spune El. Noi acceptăm şi noi respectăm Aceasta. Eu o fac.

E-428 El se aşteaptă ca noi de asemenea să expunem Însemnul Lui peste credinţa noastră, lui Satan şi tuturor cultelor şi denominaţiunilor lui necredincioase, că noi credem că promisiunea Lui este adevărată, şi El va face ce a promis El să facă. Acolo este Biserica.

E-429 Nu-i de mirare că ei nu pot să ajungă la prima bază acolo, aşa cum numim noi aceasta; scuzaţi expresia. Nu-i de mirare că ei nu ajung niciunde ci merg înapoi la o denominaţiune şi formează o grămadă de bine-îmbrăcaţi, oameni bine-şlefuiţi, intelectuali, educaţi. Niciodată nu ajung nicăieri, deoarece asta este ceea ce expun ei, "Eu sunt Metodist. Eu sunt Presbiterian." Asta este tot ce sunt ei.

E-430 Dar credincioşii iau Însemnul! Şi ce a început Isus să facă în Galilea, El continuă să facă acum prin expunerea Lui a Însemnului, a Duhului Sfânt înapoi peste Biserică. Căci, acestea nu erau faptele apostolilor, acestea erau faptele Duhului Sfânt în apostoli, şi acela era un însemn.

E-431 Ei au zis că ei trebuiau să asculte de Petru şi Iacov, cum ei... Petru şi loan, cum treceau ei prin poarta numită Frumoasă, văzând că ei erau neştiutori. Ei ar fi putut zice, "Loveşte, nu am, du, sfâşie, adă, cară. Eu îţi voi spune despre asta." Înţelegeţi? Ei s-ar putea să fi avut tot felul de gramatică pe care ei nu o puteau pricepe. Ei s-ar putea să nu fi ştiut deosebirea, toate-... toată matematica din Scriptură. Dar ei trebuiau să observe căci au fost cu Isus. Ei au expus acel Însemn, deoarece acelaşi Duh care a fost peste El, înainte de răstignirea Lui, era peste ei după înviere. Amin!

E-432 Atunci asta îl face pe El Evrei 13:8, ,,Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Acolo este cum ştim noi că El trăieşte. Pentru că de ce? Cum ştim noi că noi trăim? Pentru că El trăieşte. Şi pentru că noi ştim că noi trăim, este pentru că noi suntem ca El, şi noi suntem în El. Şi El a zis, "Pentru că Eu trăiesc, voi de asemenea trăiţi. Eu sunt Acela," în Apocalipsa, "care a fost mort, şi este viu pentru totdeauna." Şi dacă-dacă noi murim faţă de noi înşine şi devenim vii în El, noi suntem vii pentru totdeauna. Şi atunci Viaţa Lui în noi este întocmai ca viaţa a orice altceva, Aceasta expune ce era El. Şi aceea îl face pe El acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-433 Acum cum puteţi voi, când ei neagă Aceasta? Nu vedeţi voi, "lucrări moarte"? Slujiţi pe viul Dumnezeu, prin Eternul... Eu vreau să spun, legământul veşnic al Vieţii care era în Sângele lui Isus Cristos. Acum mergând înainte, la sfârşit, eu... Păi, eu voi... noi ne vom opri. Vedeţi, expunând Însemnul harului Său, dragostea Lui! Acum, fără acest Însemn aplicat...

E-434 Acum, acesta este un Însemn. Ce este un Însemn? Însemnul este un semn al unei datorii care a fost plătită. Un preţ cerut a fost plătit. Preţul salvării noastre a fost moartea, vedeţi, şi nimeni nu l-a putut plăti decât Cristos. Şi nu-duhul unei denominaţiuni, nu duhul unui papă, nu duhul vreunui om sau al vreunui sfânt; ci Duhul lui Isus Cristos, peste Biserică, este un Însemn ca datoria a fost plătită şi El a împlinit fiecare cerinţă pe care Dumnezeu a cerut-o, şi noi şi El suntem una. "În ziua aceea, voi veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine; Eu în voi, şi voi în Mine."

E-435 Aplicaţi Însemnul! Aplicaţi însemnul învierii Lui. Aceea, deoarece El a fost înviat pentru justificarea noastră, El de asemenea ne-a înviat pe noi cu El. Şi acum noi şedem în locurile Cereşti, în Cristos Isus, sub părtăşia Însemnului.

E-436 Cum Israel şedea acolo, şi ţipetele continuau, afară pe stradă, ei nu aveau nici un lucru de care să se îngrijoreze. Singurul lucru, doar să fie sigur că sângele, însemnul, se arăta.

E-437 Acesta este singurul lucru de care să ne ngrijorăm chiar acum. Acolo-i necaz în drum, făcând, prieteni. Nu o să mai dureze mult, şi necazul va lovi. Voi ştiţi asta. Fiţi siguri că Însemnul se arată. Şi Însemnul este Duhul Sfânt. "Căci printr¬un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup, şi făcuţi părtaşi ai slavei Lui," în Ţara noastră, marşul acasă acum la Ţara făgăduită.

E-438 Îl iubiţi voi pe El? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi credeţi Însemnul? ["Amin.") La câţi v-ar place să ziceţi, "Oh, Frate Branham, roagă-te pentru mine, ca eu să vin sub acest Însemn."? ["Amin."]
Să ne plecăm capetele.

E-439 Doamne Isuse, Cel Mai Graţios! Când lumea era în păcat, şi nimeni nu putea să ajute, Dumnezeu, în milă, arătând dinainte, printr-un model, că acolo venea un Însemn care putea să îndepărteze păcatele; nu doar să le acopere, ci putea să le îndepărteze. Şi Isus a venit la timpul potrivit, şi El şi¬a vărsat Sângele, Propria Lui Viaţă, luând... făcându-ne o ispăşire pentru păcatele noastre, şi apoi prezentându-se pe El înapoi în forma Duhului Sfânt, care este acum un Însemn care este să fie ţinut la Biserică până vine El. Căci Apostolul Petru a zis, "Promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sunt departe, chiar atât de mulţi câţi va chema Domnul Dumnezeul nostru."

E-440 Doamne, prin harul Tău, ajutorul Tău, eu îi pretind pe fiecare care aude acest Mesaj. Eu îi pretind pentru Dumnezeu, eu Te rog, Doamne, şi aici în dimineaţa aceasta şi acei care vor auzi pe bandă. Şi dacă acolo ar fi o Sămânţă pe undeva, care este predestinată, Doamne, să audă Cuvântul acestei zile din urmă, fie ca ei să vină acum, cu bunătate şi umilinţă, şi să-şi aşeze trofeele lor jos la cruce, sau pe ei înşişi, ca un trofeu al harului lui Dumnezeu care i-a chemat. Şi fie ca ei să fie umpluţi cu Duhul Sfânt şi să expună Însemnul Vieţii lui Isus Cristos în învierea Lui, atât timp cât vor rămâne ei aici pe pământ. Admite aceasta, Doamne.

E-441 Aceste Cuvinte, Doamne, s-ar putea că eu nu le-am spus corect. Şi dacă eu nu le-am spus, eu mă rog ca Duhul Sfânt să ia acele Cuvinte şi să le prezinte în felul în care trebuie să fie ele prezentate, ca oamenii să înţeleagă şi să ştie, fără răutate. Şi lasă-i ca să ştie că dragostea este corectivă. Şi ca ei să poată ştii că aceasta este din cauza ceasului în care trăim noi, şi apropiata venire a Domnului, şi noi vedem marile lumini roşii reflectând, peste toată lumea, că timpul este aproape.

E-442 Fie ca poporul să primească Duhul Sfânt în această zi! Eu mă rog, şi îi prezintpe ei Ţie, în Numele lui Isus Cristos. Şi lasă ca Acesta să fie un Însemn pentru noi atât timp cât vom trăi, pe care Tu ai promis că Acesta va fi. Acesta ar fi uşor să-1 cerem, deoarece Tu ai promis că Acesta va fi, şi eu ştiu că Acesta va fi. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin.
Acum cu capetele noastre aplecate, doar un minut.

E-443 Cu credinţă, crezând, eu m-am rugat pentru voi, tot cât am ştiut eu cum, m-am rugat cu sinceritate, cu tot ce ştiu eu cum să mă rog pentru aceasta.

E-444 Priviţi eu îmi dau seama de asta. Voi ştiţi ce? Acestea sunt zeciuielile şi darurile voastre prin care trăiesc eu. Acesta este suportul vostru, aici la biserică, că eu am pe cineva cui să predic. Aceasta este dragostea voastră, şi "aminurile" voastre, şi părtăşia voastră. Şi cuvintele voastre amabile afară printre lume acolo unde mergeţi voi, în diferite state de-a lungul naţiunii, acestea sunt cuvintele voastre care ajută să ia Mesajul. Aceştia sunteţi voi. Noi suntem parteneri în acesta, cu Cristos. Noi suntem fraţi şi surori, iar El este Regele nostru. Iar eu vă iubesc. Eu-eu-eu-eu, unde eu sunt, eu vreau să fiţi voi. Eu merg de¬a lungul naţiunii, să vorbesc cu voi de două ori. Eu tânjesc să mă întâlnesc cu voi aici Duminică dimineaţa. Eu vă iubesc. Eu întotdeauna v-am iubit. Uneori eu trebuie să vorbesc cu adevărat aspru, dar aceasta este numai corectiv. Voi vedeţi, aceasta este numai pentru că eu vă iubesc, vedeţi, şi eu nu vreau ca voi să pierdeţi Aceasta. Voi, voi nu trebuie să faceţi asta.

E-445 Acum, doar cu blândeţe şi umilinţă, cu tot ce este în inima voastră, adânc jos de tot, doar acceptaţi Aceasta. Ziceţi, "Doamne Isuse, chiar acum să iei doar tot ce este în mine, care nu este ca Tine, şi lasă-mă să mut toată mândria mea, tot ce este în mine, afară. Tot gunoiul, toată necredinţa care este în mine, eu-eu o arunc acum, Doamne. Eu doar o arunc afară. Şi lasă ca dulcele Duh Sfânt al lui Dumnezeu, ca un porumbel, să se mute jos în mine. Eu-eu vreau să trăiesc Etern, Doamne, şi eu¬eu vreau ca Tu să mă ajuţi în acest timp. Admite aceasta acum."

E-446 În timp ce vă rugaţi, şi noi vom fredona acest cântec, sau îl cântăm încetişor, împreună, Eu Îl Iubesc. Şi, ţineţi minte, acesta vine prin iubire, căci El este dragoste. În timp ce eu îmi. ţin mâinile peste aceste batiste, pentru că oamenii ar putea să le ia înainte de înoptare.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit întâi
Şi mi-a procurat mântuirea
Pe lemnul de la Calvar.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc.
Deoarece El m-a iubit întâi, (acum doar predaţi-vă vieţile voastre Lui)
Şi mi-a procurat mântuirea
Pe Calv-...

E-447 Iubiţi, iubiţi, iubiţi-L. Vedeţi ce a făcut El pentru voi. [Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.] Aceasta este prin dragoste. Dragostea aduce supunere. Dragostea aduce curtenire. Dragostea aduce căsătorie. Şi asta este unde suntem noi îndreptaţi, Cina de Nuntă a Mielului. Eu îl aud pe Mântuitorul meu chemând, că El mă iubeşte, de asemenea. Eu, de asemenea! Eu...

E-448 Dar cu toată inima voastră, doar simţiţi Ceva foarte dulce venind în voi. Acela este Duhul Sfânt.
Deoarece El m-a iubit întâi Şi mi-a procurat mântuirea Pe lemnul Calvarului.

E-449 Dacă... Eu îmi voi ridica mâinile sus cu audienţa, cu muzica. Dacă eu am păcătuit, dacă eu am făcut ceva rău...
Eu mă rog pentru voi acum, şi pentru mine.

E-450 Dacă eu am făcut ceva rău, mâna mea către Tine, Doamne, înseamnă că îmi pare rău. Mâna mea către Tine, Doamne, înseamnă că eu nu-eu nu vreau să o fac. Şi eu ştiu că eu mor, Doamne. Eu trebuie să părăsesc această lume, în formă fizică. Eu vreau să te întâlnesc pe Tine. Mâna mea înseamnă, ia-o, Doamne. Umple-mă cu Duhul. Dă-mi Însemnul dragostei Tale peste mine, Duhul Sfânt, care mă va face să trăiesc blând, cu bunătate, mă face să trăiesc Viaţa care era în Cristos; ca inima mea să ardă pentru alţii, ca eu de abia să mă odihnesc, ziua şi noaptea, până când îi pot aduce pe fiecare pe care pot eu. Eu voi fi ca mesagerii la Ierihon; eu voi merge la fiecare persoană la care pot, şi să văd dacă pot să-i fac să vină sub legământul Sângelui, sub Sângele Mielului, ca ei să poată primi Însemnul.

E-451 Vedeţi, Sângele curăţeşte. Duhul este un Însemn că Sângele a fost aplicat. Vedeţi? Duhul este Însemnul ca Sângele a fost aplicat. Până când Sângele nu este aplicat, Duhul nu poate veni. Dar când Sângele este aplicat, atunci Duhul este un Însemn, trimiţându-l înapoi la voi, că credinţa voastră în Sânge a fost acceptată, taxa voastră este plătită. Taxa voastră este plătită. Totul s-a sfârşit. Cazul este închis. Tu eşti un Creştin. Tu eşti un credincios. Cristos este în tine, şi tu eşti în Cristos.
... m-a iubit întâi
Şi mi-a procurat mântuirea
Pe lemnul Calvarului.

E-452 Cu inimile voastre aplecate acum înaintea lui Dumnezeu; păstorul vostru, Fratele Neville, cu cuvintele lui de încheiere şi ce urmează el să spună.

E-453 Ţineţi minte serviciul de seară, serviciu de vindecare. Veniţi devreme. Haideţi să începem la şapte, lăsaţi-mă pe mine la platformă la şapte-treizeci. Este aceasta în regulă Frate Neville? [Fratele Neville zice, "Asta este bine." – Ed.] Acum noi urmează să avem cina, vedeţi voi, deseară. Veniţi!

E-454 Această după-masă, staţi drept cu Acesta. Nu lăsaţi ca acest mesaj să se depărteze. Ţineţi minte, niciodată să nu lăsaţi acest Mesaj să se depărteze!

E-455 Sângele va fi un Însemn că Viaţa a fost data. Vedeţi? "Şi când Eu văd Sângele, eu voi trece peste tine." Duhul Sfânt este un Însemn că Sângele a fost aplicat la inima ta, şi Acesta este un Însemn că Sângele a fost aplicat. Dacă acesta niciodată nu a fost aplicat, atunci Însemnul nu va veni. Voi înţelegeţi? Ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Sângele trebuie să fie aplicat, şi atunci vine Însemnul. Acesta este un Însemn că Sângele răscumpărării a fost aplicat şi taxa voastră este plătită. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Frate Neville.

Up