Suflete Care Sunt În Închisoare Acum

Souls That Are In Prison Now
Data: 63-1110M | Durată: 2 ore 44 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Vă mulţumesc. Să ne aplecăm capetele doar un moment.
Tată Ceresc, noi Îţi suntem recunoscători, astăzi, pentru acest privilegiu de a ne aduna împreună încă o dată, ştiind că într-o zi ne vom aduna pentru ultima dată, ca muritori, şi apoi ne vom aduna într-o stare glorificată cu Tine, şi toţi cei răscumpăraţi din toate epocile vor fi adunaţi acolo.

E-2 Oh, inimile noastre bat tare, de... şi de mare anticipare, aşteptând ca ceasul acela să sosească! Cu aceea, toate temerile se risipesc de la noi. Noi nu avem nimic de ce să ne temem, nimic să ne înspăimântăm. Noi privim înainte la promisiunea care Eternul Dumnezeu ne-a făcut-o, şi noi ştim că acesta este Adevărul. De-aceea trăim noi. Noi trăim pentru aceea, ceasul acela, timpul acela, când acest muritor va fi schimbat, şi vom fi făcuţi ca El, şi acolo nu va mai fi boală, nici întristare, nici dureri de inimă. Oh, totul se va sfârşi atunci. Şi cu bucurie din inimă, noi, în credinţă şi curaj, noi privim înainte după Ziua aceea.

E-3 De-aceea suntem noi adunaţi aici astăzi, Doamne, să mărturisim greşelile noastre şi să cerem milă. De-aceea stăm în faţa acestui altar în această dimineaţă, pentru că noi ştim că suntem muritori, şi există multe greşeli în noi, şi noi suntem plini de defecte. Dar noi venim să mărturisim greşelile noastre, şi apoi privim la Tatăl nostru Ceresc cu inimi deschise, pentru binecuvântări şi reînnoirea tăriei şi credinţei, ca El să ne-o dea în această oră, aşa cum ne-am adunat aici conform cu promisiunea, "în locurile Cereşti în Cristos Isus." Căci noi pretindem că am trecut din moarte la Viaţă, prin promisiunea Lui, şi suntem apucaţi sus într-o atmosferă Cerească, şezând cu El acum. Fie ca El să ne înveţe în această dimineaţă lucrurile pe care El vrea ca noi să le ştim, şi să ne dea Pâinea Vieţii, ca noi să putem fi susţinuţi pentru viitorul care stă înaintea noastră. Acordă aceasta, Doamne. Aceasta este rugăciunea noastră pe care o cerem în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Vă puteţi aşeza.

E-4 Bună dimineaţa, la fiecare. Şi este foarte bine să fim adunaţi aici cu voi din nou în această dimineaţă, în această atmosferă Cerească de închinare.

E-5 Doar un pic târziu, noi am avut o... ceva real, chemări foarte grave doar cu câteva minute în urmă; un băiat zace acolo, pe moarte. Şi tot aşa de sigur cum stau aici, Domnul i-a atins trupul şi l-a trimis pe drum. Astfel...

E-6 Şi un-un-un băiat stând aici, care este fiul vărului meu. Ei au fost de fapt Catolici, în primul rând, dar ei au mers la liturghie în această dimineaţă şi ceva le-a spus să vină aici. Şi astfel ei... Există o schimbare. Astfel ei sunt-ei vin acum acasă, şi se pregătesc pentru botezul în apă. Deci atunci ei erau un-ei erau un... doar lucruri minunate ce face Domnul nostru tot timpul. El doar face lucruri constant. Ei vin să intre înăuntru, şi ei nu au putut intra. Ei au spus că nu era cale să intre înăuntru.

E-7 Eu am zis, "Ei bine, dacă vreţi să vorbiţi cu mine," am zis, "ei bine, doar veniţi sus acasă, şi vom vorbi despre asta, acolo."

E-8 Astfel m-am gândit, pe drumul meu spre New York acum, la această adunare venind în sus, că ar fi chiar aşa de frumos... Eu ştiu că aş fi reîmprospătat să intru înăuntru şi-şi să ajut să-mi aprind focul de la focul pe care-l aveţi toţi, şi noi ne-am oprit pentru o zi, în această dimineaţă. Şi noi am ajuns înăuntru ieri, alaltăieri, la amiază.

E-9 Şi apoi noi trebuie să plecăm. Eu urma să plec, în această după-masă, dar mă gândesc că eu voi merge... Şi noi pornim dimineaţă, devreme, foarte devreme de... Noi s-ar putea să avem ceva zăpadă pe drumuri, şi lucruri, între aici şi New York. Trebuie să mergem prin Virginia, prin munţi, şi de asemenea prin Allegheny, şi chiar în partea de jos apoi a-a Adirondack¬ului.

E-10 Deci noi începem la, am uitat, este arena acolo, una nouă. Ei au dărâmat vechea arenă Sfântul Nicholas, eu înţeleg. Ei au zidit-o pe aceasta nouă. Şi din câte ştiu eu, noi obţinem cam unele din primele seri care sunt vreodată... care au fost lăsate afară. Deci noi suntem recunoscători pentru aceea, pentru oamenii Penticostali din New Yorkul mai mare. Şi eu cred că noi avem câteva biserici care colaborează, şi noi aşteptăm un timp măreţ.

E-11 Şi noi vom fi înapoi, cu voia Domnului, cândva săptămâna viitoare. Şi-şi dacă va fi voia lui Dumnezeu, păi, noi sperăm să ajungem să ne oprim acolo pentru duminică, o săptămână, pentru-pentru serviciul de duminică dimineaţa.

E-12 Şi apoi eu m-am băgat drept înăuntru peste păstorul nostru din nou, aşa cum fac întotdeauna, vedeţi, şi-şi m-am gândit poate dacă intru înăuntru, şi chiar fără să întreb. Şi apoi fiindcă există un grup frumos aici, şi oameni pe care-i văd din afara oraşului, sunt aici; m-am gândit poate, deseară, dacă pastorul nu are ceva special, că ar fi că noi am avea un mic serviciu deseară, doar unul scurt, şi, ei bine, poate mă rog pentru bolnavi. [Fratele Neville şi adunarea se bucură – Ed.] Vă mulţumesc.

E-13 Noi sperăm să ne rugăm pentru bolnavi deseară, să vorbim despre vindecare Divină şi-şi să ne rugăm pentru bolnavi. Începem devreme să putem ieşi afară devreme. Şi dacă pastorul vrea, ce... Voi de obicei începeţi la şapte treizeci. Este corect? Ce spuneţi să începem la şapte deseară, şapte? [Fratele Neville, "Amin." – Ed.] Şi lăsaţi-mă să încep la şapte treizeci, şi aceea mă va lăsa afară pe la opt sau opt treizeci, şi aceasta dă oamenilor timp atunci să-să meargă, dacă aceea este-aceea este tot-în ordine. Fiecare a râs când eu-când am spus opt, sau opt treizeci. Eu-eu-eu sper să fim afară la timpul acela. Rugându-mă pentru bolnavi, ştiţi, noi niciodată nu ştim.

E-14 Astfel noi am avut un-un timp măreţ de când am plecat de la voi în această Toamnă trecută, devreme, şi Domnul ne-a binecuvântat în multe lucruri mari. Aceea... Şi deseară, dacă Domnul va voi, aş vrea să vă spun despre ultima vizită care am avut-o, de la Dumnezeu, în Colorado, cu câteva săptămâni în urmă. Şi aceea este ceea ce m-am gândit să vă aduc acum, poate stimulează credinţa pentru un serviciu bun de vindecare deseară, pentru cei bolnavi şi năpăstuiţi.

E-15 Acum, în această dimineaţă, să intru chiar în serviciu, eu... Ceva mi-a atins inima cam cu o lună în urmă. Şi aceasta ar putea fi, acum, eu cred că ei... Înregistrează ei aceasta? Înregistrează ei aceasta? Da. În ordine. Aşa ca eu să ştiu unde, dacă banda ajunge afară la alţii. Eu nu pot spune că despre ceea ce voi vorbi eu în această dimineaţă... Eu nu pot spune că ea-ea-ea este... Eu ştiu că este corect, vedeţi, partea Mesajului va fi în ordine. Dar lucrul, pe care vreau să-l fac, este o întrebare în mintea mea. Ea pare aşa de reală. Şi totuşi de când am intrat, şi de când eu... mi-a fost descoperită, eu am fost aşa de speriat că aş spune lucrul greşit şi aş putea lăsa impresia greşită asupra oamenilor. Şi este o... Şi eu...

E-16 Ce am avut notiţe scrise jos, despre ceea ce urma să spun, eu am tăiat o parte din ea afară, aşa ca să nu o fac prea tare. Pentru că, vedeţi, dacă o-dacă o persoană... Eu-eu iubesc pe Domnul Dumnezeu, şi, singurul fel cum ştiu eu că-L iubesc, este deoarece eu vă iubesc pe voi. Vedeţi? Aceea este singura cale care o cunosc. Şi totuşi eu-eu nu vreau să am ceva care-mi este descoperit şi apoi să nu vă spun, dacă este să vă spun. Şi apoi mi-e teamă că dacă eu spun ceva puţin prea tare, ar putea să rănească pe cineva. Şi, voi ştiţi, este o... Tu doar aproape că trebuie să mergi la platformă şi apoi să te simţi călăuzit să spui ce urmează să spui. Asta-i tot. Şi apoi uneori tu ai putea spune ceva, şi cineva ar lua... o altă denaturare spre aceasta, şi ei vor devia pe partea aceea; şi apoi cineva ar zice, "Oh, aceasta este aceasta, vedeţi."

E-17 Dar eu vreau ca voi să ştiţi că ceea ce voi spune este doar presupunere, şi cuvântul presupunere înseamnă să "te aventurezi fără autoritate." Astfel eu sunt... eu-eu nu spun că aceasta este adevărat, ci este doar un gând mic pe care eu aş putea să vi-l las înainte, ca voi să-l puteţi cântări şi să vedeţi ce gândiţi despre el. Şi apoi el va, desigur, el va-el va fi Scriptural, căci eu nu aş predica nimic...

E-18 Dar este ceasul acela totuşi? A sosit aceasta la această oră, şi au însemnat aceste lucruri aceea? Mă rog, cu tot ce este în mine, ca aceasta să nu fie. Vedeţi? Mă rog ca să nu fie corect, ca aceasta să nu fie ora aceea. Aceasta urmează să fie, dar a venit deja la timpul acela? Vedeţi, aceea este ce mă întreb. Acum, fiecare înţelege, cu desăvârşire, că eu nu ştiu? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Eu doar... Este acesta timpul acela? Dacă el este, Dumnezeu să fie milostiv cu noi. Dar, dacă nu este timpul acela, să... acesta urmează să vină.

E-19 Acum, cât de curând putem, noi avem un mare itinerar în faţa noastră, cu voia Domnului. Şi eu trebuie să merg peste oceane, chiar după Crăciun, în Europa şi Asia; Europa în special. Şi apoi eu vin înapoi aici în Statele Unite, pentru câteva servicii, şi apoi eu merg înapoi jos în Africa de Sud. Eu încep pe doi din-din septembrie, în Durban, şi voi merge din doi, eu cred, până cam pe zece, şi apoi eu am trei zile să merg de acolo la Johannesburg şi încep din nou. Dar eu cred că este luna aprilie, noi începem în ţările Scandinave, în Norvegia şi Suedia şi-şi Finlanda, şi-şi Olanda şi Elveţia şi Germania, şi-şi prin Europa acolo. Deci fiţi în rugăciune pentru noi.

E-20 Noi avem câteva adunări aici, timpul Crăciunului acum, chiar după Crăciun. Fiindcă veni vorba, noi vrem să fim aici la Crăciun, înţelegeţi, acasă. Copiii vor să vină acasă, de Crăciun. Şi noi-noi iubim Arizona, dar voi ştiţi-lucrul care ne lipseşte, şi doar nu putem să trecem peste el, este această biserică şi voi oamenii. Nu contează unde mergem, ce facem noi, este doar... Copiii, eu, soţia şi toţi. Doar nu există loc ca acesta. Asta-i adevărat. Doar nu există loc.

E-21 Eu am navigat cele şapte mări, şi eu-eu am fost peste tot, dar nu există loc care pare aureolat pentru mine ca acest punct mic chiar aici. Acesta este el. Doar îndepărtaţi-vă de el o dată, dacă vreţi să ştiţi. Există doar ceva pe aici. Eu am predicat peste tot în lume, practic, şi eu niciodată, oricând, orice loc, nu am simţit Duhul lui Dumnezeu, cu libertate şi lucruri, aşa cum îl simt stând chiar aici. Acesta este el.

E-22 "Dumnezeule, lasă aceasta..." Ca în ziua când am pus acea piatră de temelie acolo, am zis, "Doamne Dumnezeule, nu o lăsa să cadă."
Oamenii au zis, "În două luni, ea va fi un garaj."

E-23 Eu am zis, "Nu o lăsa să cadă, Doamne. Lasă-o să stea, şi oamenii de aici să Te laude când Isus se întoarce." Eu nădăjduiesc că va fi aşa.

E-24 Acum să ne întoarcem în Biblie acum, şi-şi aşteptăm ca Domnul să ne dea din binecuvântările Lui. Şi noi vrem să citim ceva Scripturi. Eu am câteva Scripturi scrise aici jos la care eu vreau să mă refer, şi nişte notiţe. Şi eu vreau să citesc din trei locuri din Biblie, şi eu vi le voi da, mai întâi. Eu vreau să citesc în Iuda 5 şi 6. Iuda este doar o Carte, voi ştiţi. Şi apoi eu vreau să citesc Doi Petru al 2-lea capitol, 4 şi 5. Apoi eu vreau să citesc Întâi Petru, 13:18 la 20.

E-25 Şi subiectul meu în .această dimineaţă, cu voia Domnului, este: Suflete A Care Sunt În Închisoare Acum. Aha. Suflete Care Sunt În Închisoare Acum, închise, pentru totdeauna condamnate. Niciodată, nu există cale de a fi salvate, vedeţi, suflete care au fost întemniţate acum.

E-26 Acum să citim acolo în Cartea lui Iuda, întâi. Eu cred că am marcat jos aici pentru primul loc, în Iuda; iar apoi dincolo în Doi Petru, şi apoi-apoi acolo la Întâi Petru. Acum, Iuda, mi-ar place să-l citesc tot; dar doar să economisim timp, căci este zece treizeci deja, eu voi începe cu al 5-lea verset. Acum, Iuda era un frate, frate adoptiv, al lui Isus Cristos, aşa cum noi toţi ştim. Vedeţi? El era fiul lui Iosif.
Eu vreau de aceea să vă aduc aminte, măcar că voi odată aţi ştiut aceasta, cum că Domnul, după ce a izbăvit poporul din ţara Egiptului, după aceea a distrus pe cei ce n-au crezut.

E-27 I-a salvat, întâi, i-a scos din Egipt, şi apoi a trebuit să-i distrugă pentru că ei nu au continuat cu mesajul lor, voi vedeţi.
Şi îngerii care nu şi-au păstrat starea dintâi, şi şi-au părăsit propria lor locuinţă, el a păstrat în schimb ne¬... lanţuri veşnice în întuneric pentru judecata zilei celei mari.

E-28 Îngeri care odată au stat în Cer, şi nu şi-au ţinut starea lor şi felul în care au fost ei, au căzut, şi acum sunt în lanţuri Eterne de întuneric, lanţuri veşnice de întuneric, ţinuţi în această stare până la Judecata Zilei celei mari când ei vor fi judecaţi cu tot restul necredincioşilor.

E-29 Acum în Doi Petru, al 2-lea capitol, începând cu al 4-lea verset, care va fi doar o carte sau două în spatele ei, vedeţi.
Căci dacă Dumnezeu nu a cruţat îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat jos în iad, şi i-a dat în lanţurile întunericului, să fie păstraţi pentru judecată;
Şi nu a cruţat lumea veche, ci l-a salvat pe Noe, şi opt persoane, un predicator al neprihănirii, aducând potopul peste lumea celor nelegiuiţi;

E-30 Nu a scutit Îngerii; i-a pus în lanţuri ale întunericului, şi a condamnat întreaga lume prin distrugerea, lui-lui Noe.

E-31 Acum în Întâi Petru, 1-ul capitol şi... Întâi Petru, al 3-lea capitol, şi începând cu al 18-lea verset, noi citim din nou. Acum, ascultaţi atenţi acum.
Căci Cristos de asemenea a suferit o dată pentru păcate, cel drept pentru cel nedrept, ca el să ne poată aduce la Dumnezeu, fiind pus la moarte în trup, dar adus la viaţă de Duhul: ... pus la moarte în trup, dar adus la viaţă de Duhul:
Prin care de asemenea el a mers şi a predicat duhurilor în închisoare; el a predicat acestor oameni în închisoare;
Care cândva au fost nesupuşi, când odată îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a aşteptat în zilele lui Noe, în timp ce se pregătea corabia, în care câţiva, aceea este, opt suflete au fost salvate prin apă.
... ca imagine asemănătoare chiar botezul ne salvează acum (nu îndepărtarea întinăciunii cărnii, ci răspunsul unui cuget bun înspre Dumnezeu,) prin învierea lui Isus Cristos:
Care s-a dus în cer, şi este la dreapta lui Dumnezeu; îngeri şi stăpâniri şi puteri i-au fost supuse.
Să ne rugăm din nou.

E-32 Acum, Tată Ceresc, un-un asemenea rând de Scriptură aici, trei martori, trei locuri în Scriptură care dau mărturie. Şi Tu ai zis în Cuvântul Tău, că, "În gura a doi sau trei martori, să fie stabilit fiecare cuvânt." Acum eu Te rog, O Dumnezeule, ca Tu să vii la oameni şi să interpretezi acest Cuvânt, acest Mesaj, în lumina în care ar trebui să fie, ca fiecare bărbat, femeie, băiat, sau fată, să poată înţelege în capacitatea în care Tu ai rânduit pentru ei să înţeleagă, şi acum ştiind că aceşti trei martori mărturisesc despre Adevăr.

E-33 Şi mă rog ca Tu să trimiţi Duhul Sfânt peste noi acum. Şi noi privim la El Care este Regele nostru, în mijlocul nostru în această dimineaţă, Domnul Isus Cristos; unde noi am înviat acum prin credinţă, şezând în aceste locuri Cereşti în El. Noi aşteptăm după Mesajul Lui. Vorbeşte-l prin noi, Doamne, ascultă-l prin noi, aşa cum Îţi cerem să tai împrejur buzele care vorbesc şi urechile care ascultă, pentru ca aceasta să poată fi pentru onoarea şi gloria Aceluia Care este Scriptura. Căci noi o cerem în Numele Lui. Amin.

E-34 Acum, ţineţi minte serviciile de deseară, un serviciu de vindecare. Eu nu cred că ar fi necesar să se dea cartonaşe de rugăciune, astfel noi doar ne rugăm pentru bolnavi. Eu am ceva care vreau să vă spun, şi eu-eu sper că aceasta doar va aduce adunarea într-un loc până unde acolo vor fi tot felul de vindecări. Eu ştiu că vor fi dacă vom crede în felul acela.

E-35 Acum aceasta, suflete acum în închisoare, sufletele care sunt acum în închisoare!

E-36 Acum, sufletul omului nu este trupul omului, este sufletul. Vedeţi? Şi sufletul este ceva care este-natura spiritului. Şi apoi când natura unui om... Când el a zis, "Noi suntem morţi," Scriptura clar ne spune aceea, "noi suntem morţi, şi vieţile noastre sunt ascunse în Dumnezeu prin Cristos, pecetluiţi acolo prin Duhul Sfânt." Acum, aceasta nu era că trupul vostru a murit; nu era că duhul vostru a murit. Aceasta a fost că natura duhului vostru a murit; vedeţi, natura, care este sufletul. Natura sufletului vostru este-este Dumnezeu, dacă voi sunteţi născuţi din nou. Dacă nu este, este din lume. Orice care începe trebuie să se sfârşească, astfel de aceea singurul mod prin care puteţi avea Viaţă Eternă este să aveţi o Viaţă care nu a început niciodată. Şi apoi viaţa voastră a început când v-aţi născut, când Dumnezeu a suflat suflarea de viaţă în nările voastre şi voi aţi devenit un suflet viu, apoi voi aţi început atunci. Dar când voi...

E-37 Natura aceea care era în voi, prin natură voi aţi fost din lume, înstrăinaţi de Dumnezeu, voi aţi fost de fapt un animal. Aceea este exact corect. Oricine ştie că noi suntem mamifer. Câţi ştiu aceea? Noi, noi suntem mamifer, noi suntem animal cu sânge cald, dar aceea este ceea ce suntem prin creaţia noastră pământească. Însă, vedeţi, ceea ce ne-a făcut diferiţi de celelalte mamifere, că-că Dumnezeu a pus un suflet peste noi. Vedeţi? Acum, celelalte mamifere nu trebuie să poarte haine. Nici un alt animal nu trebuie să poarte haine să-şi ascundă ruşinea, decât noi. Noi suntem singurii care o facem, pentru că noi avem un suflet. Dar, vedeţi, Dumnezeu, la început, ştia cum va fi un om. Şi El a creat pământul, şi a crescut toate felurile de animale, de la cele mai de jos la cele mai înalte; şi cel mai de sus animal care a venit, era omul.

E-38 Şi apoi, întâi, omul a fost făcut, el a fost un om duh, în chipul lui Dumnezeu.

E-39 Care, "Dumnezeu este un Duh," Sfântul Ioan 4. Acum, "El este un-un Duh. Şi cei ce se închină Lui, se închină Lui în Duh şi în Adevăr. Şi Cuvântul Tău este Adevărul." Acum, noi ne închinăm Lui în Duh şi Adevăr. El este o-o Fiinţă Duh.

E-40 Apoi acolo nu era om să are pământul, şi apoi Dumnezeu a format om din pulberea pământului.

E-41 Apoi El a luat din laterala lui, un produs secundar, o coastă; şi, din aceea, a despărţit acest om care avea o natură dublă, care era şi feminin şi masculin. Şi El a luat cel feminin afară, căci aceasta era dragoste, şi El l-a pus într-o persoană numită Eva, pe care Adam a numit-o Eva, care era nevasta lui. Acolo este unde dragostea lui, naturală, dragostea fileo, a ţinut-o la nevasta lui. Acela-i felul cum ar trebui să fie un om astăzi, şi ea înapoi la bărbatul ei. Bărbatul, cel masculin; femeia, cel feminin.

E-42 Şi apoi, vedeţi, după ce El a făcut omul în chipul Lui Propriu, "El i-a creat, bărbat şi femeie," acolo nu era nimeni să lucreze pământul. Şi el l-a pus în pulberea pământului, şi de aceea el a devenit... el a fost acel om. Acest om uman a fost mamifer, vedeţi, el era animal; dar El a pus acest duh al lui Dumnezeu, o viaţă, în el, şi l-a făcut pe baza în care el putea să facă o alegere. Şi apoi când acest om...

E-43 Acum noi ne gândim că suntem ceva. Doar amintiţi-vă, ce suntem noi? Un bulgăre de ţărână. Asta-i tot. "Şi pentru că ţărână eşti, în ţărână te vei întoarce." Deci când voi vedeţi acest om mergând în jos pe stradă, gândind că el este cineva, voi ştiţi, şi are puţină educaţie şi lucruri; amintiţi-vă, este un bulgăre de ţărână din Indiana. Asta-i tot. Şi femeia aceea care este toată îmbrăcată în pantaloni scurţi, şi fumează ţigări şi se comportă în jos pe stradă, sucindu-se de parcă toată ţara ar fi a ei, ea este un bulgăre de ţărână din Indiana, şi acela-i felul cum se va întoarce înapoi. Deci voi nu sunteţi prea mult în primul rând, vedeţi. Astfel că, aceea este corect, aceea este ceea ce sunteţi.

E-44 Dar, sufletul acela care este înăuntru acolo, vedeţi, sufletul acela este pe ce lucrează Dumnezeu, vedeţi. Dacă El poate numai să ia natura aceea, acel duh, să fie de acord cu El, atunci natura aceea moare, natura şi dragostea de lume moare, şi lucrurile lumii sunt moarte. Vedeţi? Pentru că, "Dacă iubiţi lumea, sau lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nu este în voi." Vedeţi? Şi un om trebuie să fie născut din nou. Deci, această natură trebuie să moară, iar natura lui Dumnezeu vine şi trăieşte în voi. Şi Dumnezeu este singurul lucru care există care niciodată nu a început sau niciodată nu se poate sfârşi.

E-45 Deci, de aceea, El s-a întovărăşit, voi vedeţi, şi a luat acest om, pământesc, şi acest Duh Etern, şi l-a pus împreună. Deoarece, Dumnezeu S-a reflectat înapoi în aceea, căci El a devenit un om când El a devenit Cristos Isus, şi El era Dumnezeu, vedeţi. Dumnezeu era în Cristos; că, vedeţi, a locuit în El, împăcând lumea cu Sine. Şi, prin acel Om perfect, fiecare din noi imperfect care crede în Dumnezeu şi a acceptat Aceea, devine perfecţiunea Lui.

E-46 Şi El niciodată nu a lăsat trupul Lui să vadă putrezirea, nici nu a lăsat El sufletul Lui în iad, ci L-a înviat a treia zi, şi El este viu pentru totdeauna. Şi noi vom avea un trup ca Propriul Lui trup glorios.

E-47 De aceea suntem noi botezaţi în Numele Lui, ca noi să putem veni înainte în Numele Lui, în moartea Lui, în învierea Lui, că noi înviem din nou, mărturisind lumii că noi avem Viaţă nouă, că omul cel vechi este mort. Noi am îngropat acea primă natură. Vedeţi? Acea primă natură este dusă, iar acum noi suntem natura Lui. El locuieşte în noi, şi noi nu facem voia noastră proprie. Noi facem voia Lui. Noi nu gândim propriile noastre gânduri. Mintea, mintea este ce gândeşte. Mintea care a fost în Cristos Isus este în fiecare credincios. Vedeţi, acolo¬acolo este sufletul, şi acela este despre ce vorbim noi. Acum, aceea este partea la care mă gândesc eu acum, că acela este în noi, sufletul.

E-48 Acum, dacă noi observăm, în aceasta, există multe lucruri care se întâmplă uneori, şi noi ne întrebăm de ce se întâmplă, şi noi ne întrebăm, şi noi întrebăm pe alţii. Dar în final, după o vreme, noi aflăm că, dacă noi suntem Creştini, toate lucrează chiar cum trebuie, cumva. Voi aţi văzut asta. Toţi Creştinii văd asta. Noi ne întrebăm de ce am făcut-o.

E-49 Eu m-am întrebat uneori, când am citit întâi Biblia, "De ce l-a lăsat Dumnezeu pe Abraham, acel mare om, să stea vreodată acolo şi să spună că Sara nu era nevasta lui?" Şi cum de l-a lăsat El să stea acolo şi să mintă despre aceea, şi lucrurile pe care le-a făcut, şi apoi cum că El a lăsat vreodată ca Abraham să părăsească ţara promisă de unde El i-a spus să nu plece. Orice Iudeu care părăseşte ţara promisă este decăzut, pentru că Dumnezeu le-a dat-o lor şi le-a promis să stea acolo, vedeţi, şi ei au părăsit-o. Astfel el a mers jos în Gherar. Dar dacă nu ar fi fost pentru aceea...

E-50 Şi apoi Abimelec, regele acela acolo jos în ţara Filistenilor, s-a îndrăgostit de Sara şi urma să se căsătorească cu ea, şi era un om bun, un om neprihănit. Şi după ce el probabil... Aceasta sună ridicol, dar să o fac aşa de reală pentru voi. După ce el şi-a făcut baia de seară şi s-a îmbrăcat în pijama, şi şi-a zis rugăciunile să meargă la culcare, Domnul i s-a arătat şi a zis, "Tu eşti tot aşa de bun ca un om mort," şi omul nu a făcut nimic. Vedeţi? El era absolut înşelat, şi de Abraham şi de Sara. Asta-i adevărat. El a zis, "Tu ai luat nevasta altui om, înţelegi. Şi Eu-Eu nu voi asculta rugăciunile tale, nu contează cât de mult te rogi. Tu eşti aşa de bun ca mort. Dar omul acela este profetul Meu." Vedeţi?

E-51 Vedeţi, este greu de înţeles aceea, vedeţi. Dar dacă nu era aceea, noi nu am şti ce era harul.

E-52 De ce s-a dus el să se căsătorească cu Agar, după ce a avut o nevastă drăgălaşă ca Sara? Şi el nu a vrut să o facă, vedeţi, dar Sara i-a spus. Şi apoi Domnul i-a spus, "Tu ascultă de ceea ce Sara ţi-a spus." De ce? Acolo a trebuit să fie un Ismael, "ca femeia roabă şi copilul ei să nu fie moştenitori cu femeia liberă şi copilul ei." Vedeţi ce vreau să spun?

E-53 Toate aceste lucruri sunt modele. De ce a trebuit acel profet să se căsătorească cu o prostituată şi să aibe... cu aceşti copii, să aibe doi copii cu ea? Ca un semn. De ce a trebuit unul să stea pe partea dreaptă pentru trei sute şi patruzeci de zile, şi apoi a stat aşa de multe zile pe cealaltă parte în felul acela? Ca un semn. Unul şi-a dezbrăcat hainele şi a umblat înaintea Israelului. Şi, acum, toate lucrurile acelea, erau modele şi umbre, vedeţi; şi noi trebuie să avem lucrurile acelea, să se completeze înăuntru.

E-54 Şi, de multe ori, ni se întâmplă lucruri încât ne întrebăm de ce este aceasta. Este Dumnezeu care ne arată ceva mai dinainte.

E-55 Acum, ca un băiat mic, şi voi ştiţi povestirea vieţii mele, eu-eu întotdeauna am crezut, de când îmi pot aminti mai întâi... Unul dintre primele lucruri pe care mi le amintesc... Acum aceasta, acum, voi poate că mi-aţi spus ceva ieri, şi eu aş uita-o până astăzi. Dar există nişte lucruri, în urmă, care s-au întâmplat în zilele tinereţii noastre, mulţi dintre noi sunt în felul acela, care ne amintim întotdeauna. Şi aceasta sună aproape ridicol să spun aceasta, dar îmi amintesc când mă târam, îmbrăcat cu o haină lungă. Prunci micuţi, acum unii dintre voi oamenii de vârsta mea şi-ar aminti asta, pruncii purtau haine foarte lungi. Şi eu îmi amintesc târându-mă, şi luam zăpada de pe picioarele unchiului meu şi o mâncam, când el venea înăuntru şi stătea aproape de cămin.

E-56 Şi apoi următorul lucru de care-mi amintesc că a avut loc în viaţa mea, era o viziune, prima care am avut-o vreodată, şi mi-a spus că voi locui o mare parte din viaţa mea lângă un oraş numit New Albany. Şi eu am fost un bebeluş mic de munte acolo sus, nici nu a fost măcar un doctor când am fost născut. Şi-şi eu-eu... Voi ştiţi, ei... Eu am locuit aici vreo cincizeci de ani, chiar aici; o viziune.

E-57 Şi atunci cum eu întotdeauna am ştiut că era Dumnezeu pe undeva, şi ca un băieţaş El mi-a vorbit, "niciodată să nu fumezi, sau să bei, sau să întinezi" trupul meu, aceea este să umbli imoral cu femeile şi lucruri. Eu am avut întotdeauna o groază de aceasta, şi eram un om tânăr.

E-58 Şi apoi eram afară la vânătoare odată, care se pare să fie a doua natură pentru mine, să-mi placă să vânez. Şi eram afară la vânătoare cu un băiat, Jim Poale, un băiat drăguţ. Eu cred că băiatul lui vine la biserică aici, micul Jim, şi familie bună de oameni. Eu îi cunosc pe Poale. Jimmy şi eu am dormit împreună şi am locuit împreună de când eram băieţaşi în şcoală. Noi suntem cam şase luni diferenţă, în vârstă. Şi Jimmy a lăsat puşca lui să tragă, şi ea m-a împuşcat prin ambele picioare, foarte aproape de mine, cu o puşcă. Eu am fost dus la spital, şi, acolo, zăcând acolo pe moarte, nici penicilină sau nimic în zilele acelea. Şi, acum, ei aveau un cearceaf de gumă sub mine, şi eu ştiu că în noaptea aceea... Ei urmau să opereze în dimineaţa următoare.

E-59 Ei doar au luat şi au curăţit rana, şi mari bucăţi de carne explodate, şi ei au luat foarfeca şi au tăiat-o jos, şi a trebuit să ţin mâinile unui om. Şi ei l-au avut pe Frankie Eich, el doar recent s-a sinucis, şi ei au trebuit să ţină, să-mi descleşteze mâinile de la încheietura mâinii lui, când-când ei au terminat. Am strigat şi am plâns, şi mă ţineam de el aşa, şi ei tăiau partea aceea din picior jos. Eu aveam patrusprezece ani, doar un băiat.

E-60 Şi în noaptea aceea am încercat să adorm, şi ei... Eu m-am trezit, ceva a împroşcat. Şi aici era sânge, aproape o jumătate de galon, cred eu, a venit din venele acelea. Şi ei aveau... ei au făcut raze x, şi au zis că puşcătura era aşa de aproape de acea arteră, de fiecare parte, încât doar o mică zgârietură ar tăia-o chiar în două, şi eu aş începe să sângerez. "Ei bine," m-am gândit, "acesta este sfârşitul meu." Şi mi-am pus mâinile jos în felul acesta şi am ridicat-o sus, şi sângele curgea pe mâinile mele, acela era sângele meu în care eram culcat. Eu am chemat, am sunat la sonerie. A venit sora, şi ea doar l-a tras cu un prosop căci nu era nimic ce puteau să facă.

E-61 Şi dimineaţa următoare, în stările acelea de slăbire, ei nu dădeau transfuzii de sânge în zilele acelea, voi ştiţi, astfel ei-ei m-au operat. Şi ei mi-au dat eter. Şi când eu... Vechiul eter, eu presupun că vă amintiţi, este vechiul anestezic. Şi sub eterul acela, când mi-am revenit, eu mi-am revenit de sub eter după opt ore. Ei au trebuit să-mi dea aşa de mult, ei au gândit că nu puteam-nu mă voi mai trezi. Ei nu m-au putut trezi.

E-62 Îmi amintesc că D-na Roeder a stat lângă mine, acolo în spital. Eu niciodată nu voi uita femeia aceea. Nu contează ce se întâmplă, eu niciodată nu aş putea s-o uit. Ea era doar o femeie tânără atunci. Soţul ei era superintendentul aici jos la lucrările de maşini. Şi eu-eu îmi amintesc că ea stătea lângă mine, ea şi D-na Stewart. Şi ele au fost acelea care de fapt mi-au plătit factura de spital. Eu... Noi nici măcar nu am avut hrană să mâncăm, în casă, deci cum puteam noi plăti o factură de spital, sute de dolari? Dar ea, prin societatea bisericii ei şi Ku Klux Klanul, a plătit factura de spital pentru mine, a Masonilor. Eu niciodată nu-i pot uita. Vedeţi? Nu contează ce fac ei, sau ce, eu încă... există ceva, şi aceea stă cu mine, vedeţi, ce au făcut ei pentru mine. Şi ei au plătit factura la Doctor Reeder. El încă trăieşte, locuieşte aici în Port Fulton, ar putea să vă spună povestea.

E-63 Când eu am ieşit de sub eterul acela, acolo era ceva ce mi s¬a întâmplat acolo. Eu întotdeauna am crezut-o de a fi o viziune. Căci, eu am fost aşa de slăbit, şi eu... Ei au gândit că eu voi muri. Ea plângea. Când mi-am deschis ochii să mă uit, am putut s-o aud vorbind, şi apoi am adormit din nou, şi m-am trezit, de două sau trei ori. Şi apoi am avut o viziune atunci. Şi apoi eu am...

E-64 Vreo şapte luni mai târziu, eu a trebuit să merg să-mi scoată tampoanele de puşcă şi haine unsuroase de vânătoare din picioarele mele; doctorul nu le-a scos. Şi astfel eu am avut otrăvire de sânge, ambele picioare s-au umflat şi s-au dublat în spate sub mine, şi ei au vrut să-mi taie jos ambele picioare la coapse. Şi eu doar... Eu am zis, "Nu, doar veniţi mai sus şi luaţile jos de aici sus." Eu doar nu am putut suporta aceasta, vedeţi. Şi astfel în final, Doctor Reeder şi Doctor Pirtle, din Louisville, a efectuat operaţia, şi au tăiat jos înăuntru acolo şi au scos-o afară; şi astăzi eu am picioare minunate, prin harul lui Dumnezeu.
Dar sub-ultima viziune care am avut-o...

E-65 Prima viziune, când mi-am revenit, şi apoi am mers în transa aceasta. Şi m-am gândit că am fost în iad, tot aşa de simplu...

E-66 [Un frate din adunare zice, "Scuză-mă domnule." – Ed.] Aha. ["Există o femeie aici care a leşinat, chiar acolo."] În ordine, cineva să-şi pună mâinile peste ea, şi ea... probabil să o scoateţi la aer. Acum oricine stă acolo, puneţi-vă mâinile peste ea.
Să ne rugăm.

E-67 Scumpe Doamne Isuse, fie ca sora noastră care este bolnavă în această dimineaţă, şi ea a leşinat în sală, fie ca harul Tău şi tăria şi puterea... acolo sunt mâini puse peste ea acum, reprezentându-Te. Şi Scriptura a zis, "Aceste semne vor însoţi pe cei ce vor crede. Dacă îşi pun mâinile peste cei bolnavi, ei se vor însănătoşa." Şi acum fie ca sora noastră să iasă din această boală, şi să fie făcută bine pentru gloria lui Dumnezeu. În Numele lui Isus Cristos noi o cerem, şi o predăm Ţie. Amin.

E-68 Acum duceţi-o la aer. Este-este îngrozitor de sufocant. Eu pot să o simt aici, foarte, foarte rău. Este doar un simţ ameţitor, aici pe platformă. Eu am simţit-o, de patru sau cinci ori aici. Dacă există... imediat ce ea se simte puţin mai bine, păi, duceţi-o unde poate să ajungă la aer. Asta-i bine. Aha. Vedeţi, este doar aşa îngrozitor de sufocant, voi ştiţi. Fiinţele umane crează, fiecare din noi, aşa de multe picioare patrate doar de boli. Dacă voi aveţi, cineva are ceva apă acolo, saµ ceva să pună pe sora. Ea este-ea este să, bine acum. Vedeţi? În ordine. [Un frate din adunare zice, "Să deschidem totuşi uşile, Frate Branham. " – Ed.] Da, poate dacă aţi putea să deschideţi uşile, poate, sau să-i daţi puţin aer, cât de mult este posibil, în vreun fel, înţelegeţi.

E-69 Acum în acest timp, aşa cum am avut această viziune, şi gândindu-mă că eu-eu am trecut din această viaţă în chin.

E-70 Şi şapte luni mai târziu, aici la Clark County Memorial Hospital, eu am avut a doua operaţie. Şi la timpul acela, când mi-am revenit, m-am gândit că stăteam afară în Vest. Am avut o altă viziune. Şi acolo a fost o cruce mare de aur în ceruri, şi Slava Domnului curgea de pe crucea aceea. Şi eu am stat cu mâinile întinse în felul acesta, şi Slava aceea cădea în pieptul meu. Şi eu... Viziunea m-a părăsit. Tatăl meu stătea acolo uitându-se la mine, când a venit viziunea.

E-71 Eu întotdeauna am simţit, voi... Toţi oamenii care m-au cunoscut toţi anii aceştia, ştiu că eu întotdeauna am vrut să merg în Vest. Voi ştiţi cum este. A fost întotdeauna ceva către Vest. Dar pentru că o astrologă mi-a spus odată, acelaşi lucru, că eu ar trebui să merg în vest... Stelele, când ele îşi încrucişează ciclul lor şi aşa mai departe, eu am fost născut sub semnul acela, şi eu niciodată nu voi avea un succes în Est; eu va trebui să merg în Vest. Şi anul trecut eu am pornit-o spre, Vest, să împlinesc ceea ce a fost dorinţa de o viaţă întreagă, vedeţi, să-să o fac.

E-72 De ce sunt eu acolo? Este cel mai ridicol lucru. Stând acolo în deşert, plătind o sută şi zece dolari pe lună, chirie, şi aici este o casă care stă sus aici, o casă parohială, mobilată pentru mine, vedeţi. Dar aceasta este să urmez pe Domnul, vedeţi, aceea-aceea este tot ce ştiu să fac. Şi voi ştiţi viziunile şi ce a avut loc acolo afară. Acum-acum în aceasta aş vrea să zic la...

E-73 Acum dacă sora noastră se simte puţin slăbită, Frate Roy, şi ea ar... vrea să o duceţi afară undeva şi să o aşezaţi într-o cameră pe aici, unde ea capătă mai mult aer sau ceva, şi aceea este perfect în ordine, deoarece, eu simt că ea va fi în ordine acum, vedeţi. Este în ordine. Ea doar ameţită, bolnavă. Şi astfel eu-eu vă spun, dacă ea... dacă vreţi s-o aduceţi aici unde aerul... ridicaţi ferestrele acestea, Frate Roy, şi dacă sora vrea să vină aici, aceea-aceea va fi bine. Vedeţi, dacă ea vrea să-să vină aici, ei bine, doar nu vă temeţi de aceea.

E-74 Eu vreau să-mi pun mâinile peste ea când ea trece pe aici. Voi toţi să mă scuzaţi doar un minut. Şi Dumnezeu să mă ierte pentru... Asta, asta-i adevărat, frate.

E-75 Tată Ceresc, această fiică a Ta de aici stă aici în această dimineaţă, şi ea a venit să asculte Mesajul, şi a avut... Satan încearcă să o bată de la aceasta, dar el nu poate să o facă. El nu o poate face. "Satan nu poate, în Numele lui Isus Cristos."
În ordine. Ei bine, uşa aceea, mă gândesc că dacă câţiva ... ? ... fraţi, atunci aerul poate veni pe aici, la voi.

E-76 Oh, voi vorbiţi despre zăduf, voi ar trebui să mergeţi în unele din aceste locuri peste mări unde ei doar se îngrămădesc înăuntru unul peste altul, cu lepră şi cancer. Şi, oh, vai, tu deabea îţi poţi trage răsuflarea, voi ştiţi, în lucruri ca acelea. Zac în clădirile acelea mari, doar contaminate cu-cu boli. Şi voi ştiţi ce ar fi lepra. Acolo, zăcând acolo fără urechi, şi jumătate din faţa lor mâncată, şi fără braţe, şi ţăruşi mici ca picioare, şi lucruri ca acelea, zăcând, îngrămădiţi unul peste altul. Şi mulţi din ei mor chiar atunci, zăcând acolo afară, din îngrămădirea unul peste altul, încercând să intre înăuntru undeva, voi ştiţi, să audă Mesajul.

E-77 Şi acum-acum în aceasta, eu vă spun ce s-a întâmplat. În viziunea care am avut-o, eu voi merge înapoi, pentru că eu am adus aceea, cele două viziuni înăuntru, să vă arăt despre una din ele. Eu urma să fiu afară în Vest. Eu întotdeauna am tânjit după aceea.

E-78 Şi acum, scopul Mesajului în această dimineaţă este să înştiinţez biserica, în tot ce mă va lăsa El să înştiinţez biserica, din câte ştiu eu, până la... aşa cum mă duc înainte. Şi aceasta m-a izbit, astfel am vrut să înştiinţez biserica. Acum, aceasta este pentru acest Tabernacol numai, vedeţi, pentru aici. Acum, şi în această viziune, cea dintâi, iată ce a avut loc.

E-79 După ce m-a atins viziunea, şi eu am fost aşa de slăbit, şi eu am pierdut tot sângele acela, şi am mers... Am crezut că mă scufund într-o Eternitate fără sfârşit. Mulţi dintre voi m-aţi auzit că am spus aceasta Jnainte, şi-şi mă scufundam într-o Eternitate fără de sfârşit. Întâi, eu treceam ca printre nori, iar apoi prin întuneric, şi mă scufundam în jos, jos, jos. Şi primul lucru voi ştiţi, am ajuns în regiunea celor pierduţi, şi acolo eu-eu am strigat. Şi am privit, şi acolo, doar totul, acolo nu era fundaţie la aceea. Eu niciodată nu mă puteam opri din cădere. Căci Eternitatea, se părea parcă, eu urma să cad. Acolo nu era oprire, nicăieri.

E-80 Şi apoi ce diferenţă a fost de la viziunea pe care am avut-o aici, nu de mult, de a fi în Slavă cu oamenii, contrastul! Dar în aceasta, aşa cum cădeam, eu în final, eu-eu am strigat după tatăl meu. Desigur, fiind doar un copil, aceea-i ce aş face eu. Eu am strigat după tatăl meu, iar tatăl meu nu era acolo. Şi eu am strigat după mama mea, "Cineva să mă prindă!" Şi acolo nu era nici o mamă. Eu doar mă duceam. Şi am strigat apoi către Dumnezeu. Nu exista Dumnezeu acolo. Nu exista nimic acolo.

E-81 Şi după un timp am auzit cel mai jalnic sunet pe care l-am auzit vreodată, şi a fost cel mai îngrozitor simţ. Acolo nu este cale... Chiar un foc arzător literal ar fi o plăcere pe lângă ceea ce era acesta. Acum viziunile acelea nu au fost niciodată greşite. Şi a fost unul dintre cele mai oribile simţuri pe care le-am avut vreodată, şi ce a făcut...

E-82 Am auzit un zgomot, a sunat ca un fel de o-o-o afacere fantomatică. Şi când a fost, m-am uitat, venind, şi acelea erau femei. Şi ele aveau vopsea verde, doar puteam doar să văd feţele lor, şi ele aveau vopsea verde sub ochii lor. Şi ochii lor păreau că se trag în spate, ca o-femeile astăzi îşi vopsesc ochii, traşi în spate în felul acela, şi doar ochii lor şi faţa. Şi ele făceau, "Ooh, ooh, ooh!" Oh, vai!

E-83 Eu doar am strigat, "O Dumnezeule, ai milă de mine. Ai milă, O Dumnezeule! Unde eşti Tu? Dacă Tu mă vei lăsa numai să merg înapoi şi să trăiesc, eu Îţi promit, să fiu un băiat bun." Acum, acela-i singurul lucru pe care-l pot spune. Acum, Dumnezeu ştie, şi la Ziua Judecăţii, El mă va judeca pentru afirmaţia aceea. Aceea-i ce am spus, "Doamne Dumnezeule, lasă-mă să merg înapoi, şi eu Îţi promit că voi fi un băiat bun."

E-84 Şi când am fost împuşcat, eu am spus minciuni, eu am făcut aproape tot ce era de făcut, numai un lucru pe care eu spun... Eu aş putea tot aşa de bine să curăţesc aceea în timp ce sunt chiar aici acum. Şi când am privit jos şi am văzut că am fost pe jumătate explodat în două, aproape, am zis, "Dumnezeule, ai milă de mine. Tu ştii că eu niciodată nu am comis adulter." Acela era singurul lucru care am putut să-l spun lui Dumnezeu. Eu niciodată nu am acceptat iertarea Lui, şi toate aceste lucruri. Eu doar spun, puteam spune, "Eu niciodată nu am comis adulter."

E-85 Şi apoi ei m-au scos afară acolo. Şi apoi, în aceea, eu am plâns, "Dumnezeule, fii milostiv cu mine. Eu voi fi un băiat bun, dacă Tu mă vei lăsa numai să merg înapoi," căci eu ştiam că exista un Dumnezeu pe undeva. Şi aşa să mă ajute, acele creaturi epuizate peste tot în jur, eu doar am fost o nouă sosire. Şi cel mai hidos, oribil, simţ păcătos în aceea... Păreau ca nişte ochi mari, gene mari în afară cam aşa, şi mergea în spate ca o pisică, ca în spate în acest fel; şi vopsea verde, şi parcă avea plagă sau ceva. Şi ele erau-ele făceau, "Ooh, ooh, ooh!" Oh, ce simţ! Acum când eu...

E-86 Apoi în timp de un moment, eu am venit înapoi la viaţa naturală din nou. Acel lucru m-a deranjat. M-am gândit, "Oh, să fie ca eu niciodată să nu merg într-un loc ca acela; nici o altă fiinţă umană să trebuiască vreodată să meargă la un loc ca acela."

E-87 Cu şapte luni mai târziu, eu am avut viziunea de a sta în Vest, şi văzând crucea aceea de aur venind în jos peste mine. Şi eu-eu ştiam că acolo era o regiune a celor condamnaţi pe undeva.

E-88 Acum, eu nu am observat-o prea mult până cu vreo patru săptămâni în urmă. Soţia... Niciodată nu m-am gândit despre aceasta în aceşti termeni. Cu vreo patru săptămâni în urmă, soţia şi eu am mers jos la Tucson, să facem ceva cumpărături. Şi în timp ce noi stăteam... Soţia, noi am mers înăuntru la parter, şi-şi acolo era un grup de băieţi cu arătare de sissy aveau părul lor scărmănat, voi ştiţi, aşa cum fac femeile, şi-şi bretoni pieptănaţi jos aici în faţă, şi aceşti pantaloni foarte înalţi pe ei, ca un fel de, beatniks, sau oricum îi numiţi. Şi ei erau înăuntru acolo, şi fiecare privea la ei, şi capetele lor erau aşa de mari, ca femeile care poartă acestea aici "cap de apă" tunsori, ştiţi. Şi ei erau acolo jos.

E-89 Şi o femeie tânără a venit pe acolo, şi ea a zis, "Ce credeţi despre asta?"

E-90 Am zis, "Atunci ar trebui să te ruşinezi de tine însuţi, dacă te poţi gândi la aceea." Am zis, "El are tot aşa de mult drept să o facă cum aveţi şi voi. Nici unul dintre voi nu are dreptul."

E-91 Astfel eu am mers la etaj, şi am şezut jos. Şi când am şezut, acolo a fost un escalator, aceasta era în magazinul J.C. Penney, şi escalatorul aducea oamenii sus. Ei bine, eu de fapt m-am îmbolnăvit la stomac, văzând femeile acelea venind acolo sus; tinere, bătrâne, şi indiferente, sbârcite, tinere, şi în toate felurile, cu pantalonaşi mici scurţi pe ele; trupul lor murdar, şi femeile acelea îmbrăcate sexy, cu capetele acelea mari în felul acela, şi aici ele veneau. Şi una venea chiar jos de pe acel escalator, doar venind în sus în felul acela, unde şedeam eu în spate într-un scaun, şezând acolo cu capul în jos.

E-92 Şi m-am întors şi am privit. Şi una din ele venind în sus pe trepte spunea, "Ooh," vorbind Spaniolă, către o altă femeie. Ea era o femeie albă vorbind cu femeia Spaniolă. Şi când m-am uitat, [Fratele Branham pocneşte din deget – Ed.], dintr-o dată am fost schimbat. Acolo, eu am văzut asta înainte. Ochii ei, voi ştiţi cum fac femeile acum, îşi vopsesc ochii, doar recent, ca pisica, ştiţi o pun sus în felul acesta, şi poartă ochelari de pisică şi de toate, voi ştiţi, cu ochii în sus în felul acesta, şi vopseaua aceea verde sub ochii lor. Acolo era lucrul acela pe care l-am văzut când am fost un copil. [Fratele Branham loveşte de câteva ori pe amvon.] Acolo era femeia întocmai exact. Şi eu doar am amorţit peste tot, şi am început să mă uit în jur, şi acolo erau oamenii aceia mormăind, ştiţi, mergând înainte despre preţuri şi lucruri în clădire. Şi eu doar...

E-93 Se părea că eu doar m-am schimbat pentru un moment. Şi m-am uitat, şi m-am gândit, "Aceea este ce am văzut în iad." Acolo erau ele, acea plagă. Am gândit că deoarece ele erau în iad este ce le-a făcut pe ele în felul acela, un albastru-verzui sub ochii lor. Şi aici erau aceste femei vopsite cu albastru¬verzui, întocmai în felul cum a zis viziunea aceea cu vreo patruzeci de ani în urmă.

E-94 Vedeţi, cu vreo patruzeci de ani în urmă, este ceea ce a fost. Eu am cincizeci şi patru; eu am fost de patrusprezece. Deci cu vreo patruzeci de ani în urmă, eu... Şi aceea este... Acela este numărul, oricum, al judecăţii, vedeţi. Acum acolo era...

E-95 Eu am văzut aceea şi nici măcar nu am putut vorbi cu soţia când ea a venit. Ea era acolo încercând să-i ia Sarei şi copiilor ceva, un fel de o-o rochie sau ceva pentru şcoală, şi eu-eu nici nu am putut măcar... Eu nici nu am putut măcar vorbi cu ea. Ea a zis, "Bill, ce se întâmplă cu tine?"
Am zis, "Scumpa, eu sunt ca... Eu sunt aproape un om mort."
Şi ea a zis, "Care-i situaţia? Eşti bolnav?"
Am zis, "Nu. Ceva tocmai s-a întâmplat."

E-96 Acum ea nu ştie. Ea aşteaptă pentru această bandă să se întoarcă. Eu niciodată nu am spus-o la nimeni. Şi m-am gândit să aştept, aşa cum am promis, să o aduc întâi la biserică. Vedeţi? Să o aduc la biserică. Aceea a fost promisiunea mea. Şi voi vă daţi seama, după deseară, motivul că eu încerc să-mi ţin promisiunea. Vedeţi?

E-97 M-am gândit atunci, aşa cum am observat ochii aceia cu priviri plăguite la femeile acelea. Acolo erau Spaniolii, Francezii, şi Indieni, şi albi, şi toţi împreună, dar capetele acelea mari, ştiţi, zbârlite în sus, cu pieptenele acela, în felul cum îl piaptănă înapoi, mare de tot, şi apoi vine în afară. Voi ştiţi, voi ştiţi cum îl fac ele, îl aranjează aşa cum îl fac. Şi apoi ochii aceia cu priviri plăguite, şi ochii cu vopsea, ei merg în spate ca ochii de pisică. Şi ele vorbeau, şi acolo am fost din nou, stând acolo în magazinul lui J.C. Penney, înapoi în iad din nou.

E-98 Eu-eu-eu aşa m-am speriat. M-am gândit, "Doamne, desigur eu nu am murit, şi Tu m-ai lăsat să vin la acest loc până la urmă."

E-99 Şi acolo erau ele, făcând... doar în jur aşa, în viziunea aceea parcă, tu puteai doar de-abea să o auzi cu urechile tale, voi ştiţi. Doar mormăitul şi mersul înainte, al oamenilor, şi femeile acelea venind sus pe escalatorul acela şi umblând pe acolo, şi aceea, "Ooh, ooh!" Acolo erau ochii aceia verzi, cu priviri ciudate, şi jalnici.

E-100 Şi soţia a venit sus. Şi eu am zis, "Doar lasă-mă singur un minut, scumpa." Am zis, "Dacă nu te superi, eu-eu-eu vreau să merg acasă."
Şi ea a zis, "Eşti bolnav?"

E-101 Am zis, "Nu, doar mergi înainte, scumpa, dacă ai de făcut ceva cumpărături."
Ea a zis, "Nu, eu am terminat."

E-102 Şi eu am zis, "Lasă-mă să te iau de braţ." Vedeţi? Şi am mers afară.
Ea a zis. "Care-i treaba?"
Eu am zis, "Meda, eu-eu-eu... Ceva s-a întâmplat acolo sus."

E-103 Şi în timp ce eram sub aceea, m-am gândit aceasta, "În ce zi trăim noi? Ar putea fi aceasta Tragerea a Treia?" Acum eu am ceva notări aici.

E-104 Isus. Noi aflăm că, Isus, în slujba Lui, după ce El a predicat oamenilor. Acum noi vom fi foarte Scripturali la aceasta. După ce a terminat Isus slujba Lui, şi slujba Lui a fost respinsă de oameni. Acum voi să citiţi printre rânduri, trageţi-vă propria voastră concepţie. Amintiţi-vă ce v-am spus la început. După ce El a predicat...

E-105 El a venit ca Cel promis pentru ziua aceea. Noi toţi ştim asta. Scripturile au identificat pe Isus Cristos ca Mesia. Asta-i adevărat. Cu desăvârşire, ferm, adeverit de Dumnezeu şi Cuvântul Său, că El era Mesia. Acolo nu există îndoială. Dacă cineva se îndoieşte de aceasta, dacă o faceţi, atunci voi ar trebui să veniţi la altar, că, "El nu a fost Mesia." El a fost clar identificat ca Mesia. Dar după ce El clar... Dumnezeu L-a identificat.

E-106 Aşa cum Petru a zis în Ziua Cincizecimii, când a vorbit cu Sanhedrinul de acolo, la patru... cu vreo patru zile mai târziu. El a zis, "Isus din Nazaret, un Om confirmat de Dumnezeu printre voi prin semne şi minuni, pe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul vostru, la care noi toţi suntem martori. Vedeţi? Voi aţi luat, şi cu mâini rele, şi aţi răstignit pe Prinţul Vieţii; pe care Dumnezeu L-a înviat, şi a arătat aceste lucruri pe care le-aţi văzut." Vedeţi? Cristos trăia în continuare. Desigur, încă trăieşte astăzi.

E-107 Acum după ce Isus clar a venit, S-a identificat; Dumnezeu L-a identificat, şi El a profeţit. Şi după zilele profeţiei Lui, deşi Scriptural identificat, oamenii L-au respins. Asta-i adevărat. Şi El a predicat apoi după ce ei L-au respins aici, aceia care au avut o posibilitate de a fi salvaţi. Amintiţi-vă, când El predica, acolo era o posibilitate ca oricine să fie salvat. Noi nu ştim cine sunt ei. Ei sunt predestinaţi. Dar El a predicat în continuu.

E-108 Dar după zilele predicării Lui, slujba Lui a continuat înainte, căci ultimul grup la care El a predicat au fost sufletele care erau în iad, care nu puteau fi iertate. Eu am citit clar aceea din Biblie aici, de la Doi Petru. Vedeţi? El a mers şi a predicat sufletelor care erau în închisoare, care este iadul, încuiat până în Ziua Judecăţii.

E-109 Pentru că, vedeţi, Judecata nu este acum, şi nu este iad arzător acum. Cineva vă spune, "Insul este în iadul arzător acum," aceea este greşit. Vedeţi? Un judecător de pe acest pământ este suficient de drept ca să nu condamne un om până când este adus la judecată. Şi Dumnezeu nu va arunca un om în-în cuptorul aprins până când mai întâi el este condamnat de Propriile legi ale lui Dumnezeu. El a respins mila, astfel, voi vedeţi, el mai întâi trebuie să aibe o judecată, şi judecata este Judecata Marelui Tron Alb. Dar acum el este într-un loc numit închisoare.

E-110 Aşa cum am văzut viziunea despre ambele locuri, şi prin harul lui Dumnezeu... eu spun aceasta nu să fie în sacrilegiu, şi, dacă este greşit, Dumnezeu să mă ierte. Eu cred că am fost în ambele locuri, vedeţi, în ambele locuri. Şi am văzut pe cei răscumpăraţi, cei binecuvântaţi; şi i-am văzut pe cei pierduţi, şi unde erau ei. Şi de aceea stau eu ca fratele vostru, astăzi, să vă avertizez să fugiţi din calea aceea ce duce în jos. Să nu mergeţi niciodată pe drumul acela. Şi voi aveţi totul pentru ce să trăiţi, acea binecuvântată cale spre sus, unde cei răscumpăraţi sunt în bucurie şi pace, şi ei nu pot păcătui. Ei nu pot-nu le poate părea rău. Ei nu pot. Acolo, acolo nu este nimic; ei sunt perfecţi. Am văzut ambele locuri! Eu ştiu că aceea este o afirmaţie grozavă pentru o persoană să o facă, dar, Dumnezeu fiind Judecătorul meu, eu cred solemn că am văzut ambele locuri. Eu-eu cred asta.

E-111 Şi, oh, departe să fie de orice persoană să intre vreodată în regiunea aceea a celor pierduţi! Dacă aţi sta cu sârme înroşite perforând prin voi, chinuiţi în toate felurile, aceasta nu ar fi ca chinul acela al diavolului care este în locul acela. Nu ar putea fi nimic... mintea umană nu ar putea, mintea umană nu ar putea pricepe ce este regiunea aceea a celor pierduţi. Nu există cale de-a o explica. Şi nu există cale de a explica ce este regiunea celor binecuvântaţi, este aşa de măreaţă. Aceea este aşa de oribil, şi Aceasta este aşa-aşa de măreaţă, este de la ridicol la sublim. Deci dacă cineva mă aude...

E-112 Şi eu ajung să fiu un om bătrân. Eu nu ştiu cât de mult mai am. Eu voi fi în curând de cincizeci şi cinci de ani. Şi eu-eu nu ştiu, conform cu natura, eu aş putea să nu mai am prea mulţi ani. Eu nu ştiu unde va merge această bandă. Dar fiecare să o asculte, aici şi de pe bandă, sau oriunde ar putea merge. Niciodată să nu mergeţi înspre acea regiune a celor pierduţi. Voi nu puteţi imagina iadul fiind aşa de rău. Şi orice faceţi, niciodată să nu luaţi vreo... uitaţi aceasta, că regiunile celor binecuvântaţi... Eu voi spune aceasta, cu Sfântul Pavel, "Ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, sau nici nu a putut intra în inima omului, ceea ce are Dumnezeu pregătit pentru acei ce-L iubesc." Deci opriţi, dacă ascultaţi la bandă, opriţi aparatul, şi pocăiţi-vă dacă nu sunteţi salvaţi, şi împăcaţi-vă cu Dumnezeu.

E-113 Eu spun aceasta printr-o experienţă de mâna întâi, aşa cum cred în inima mea. Şi eu spun, dacă aceste, dacă viziunile m-au înşelat, Dumnezeu să fie milostiv pentru că am făcut o astfel de afirmaţie ca aceea. Dar cu sinceritatea în inima mea, ştiind că nici una din viziunile acelea nu au greşit vreodată, eu cred că am fost în ambele locuri. Departe să fie de orice fiinţă umană să meargă pe drumul acela în jos!

E-114 Acum, Isus, după ce El a terminat slujba Lui, a predicat acelor suflete care erau de ne salvat, care nu puteau fi vreodată salvate. Acum Biblia ne spune asta. "El a mers şi a predicat sufletelor care erau în închisoare, care nu s-au pocăit." Când mila le-a fost dată, ei au respins mila, şi acum ei aşteaptă pentru Judecată. Oh, ce timp trebuie că a fost acela! Oh, eu doresc să fi fost vreo cale ca eu să pot zgudui lumea cu aceea, să-i fac să vadă care este realitatea.

E-115 Şi Isus a spus, Însuşi, "Aşa cum Tatăl M-a trimis, aşa vă trimit Eu." Şi aşa cum Tatăl L-a trimis să predice la-cei vii, la acei care aveau nădejde, şi apoi să prezinte acelaşi Mesaj la acei care nu au avut nădejde, se pare să potrivească, de data aceasta, că aceea va trebui să se facă, căci Duhul lui Cristos locuind în noi nu schimbă natura Lui, sau nu schimbă sistemul lui Dumnezeu. El trebuie să fie acelaşi în orice generaţie. El trebuie să fie acelaşi. A zis, "Aşa cum Tatăl M-a trimis, tot aşa vă trimit Eu."

E-116 Slujbele trebuie să fie la fel, într-atât încât El a zis... Eu văd pe unii din voi scriind Scripturi jos. Sfântul Ioan 14:12, "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el." Vedeţi, "lucrările," predicarea la cei pierduţi, vindecând bolnavii, şi apoi la cei care este imposibil să fie salvaţi vreodată. Vedeţi? Lucrarea a mers înainte întocmai la fel. Astfel, aceasta a fost, (a fost aceasta?) pot să o pun în acest fel, slujba lui Isus Cristos s-a reîncarnat în Biserica Sa în aceste zile din urmă. Aceea este ceea ce mulţi dintre noi cred. Eu cred cu voi. Eu cred aceasta. Dacă eu nu am crezut-o, eu aş face altceva referitor la aceasta. Deoarece, până la urmă, acesta sunt eu care-i pre¬... care-i preocupat aici. Şi dacă Duhul lui Dumnezeu este în voi, voi sunteţi preocupaţi de oameni.

E-117 Acolo era o Scriptură care întotdeauna m-a nedumerit, cum că Moise a putut să spună lui Dumnezeu o idee mai bună decât cum avea Dumnezeu, până am aflat că acesta era Duhul lui Cristos în Moise. Vedeţi?

E-118 Dumnezeu a zis, "Moise, separă-te de ei. Eu voi distruge întregul lucru, şi voi începe cu tine."

E-119 El a zis, "Doamne!" El s-a aruncat în spărtură, zicea, "Ia¬rnă pe mine. Şterge-mi numele meu." Din tocmai aceşti oameni care s-au răzvrătit, inima lui a mers pentru ei. Vedeţi?

E-120 Şi când un predicator care are oamenii pe inima lui... Cum aş putea vreodată să mă simt îndreptăţit la al meu... înaintea lui Dumnezeu, şi faţă de mine, să reţin vreodată ceva de la un popor pe care-l iubeşti mai bine decât te iubeşti pe tine însuţi. Cum ar putea un om să ia o persoană în biserică printr-o unire de mână, sau ceva stropire, sau ceva botez fals, sau ceva, şi să-i lase să stea sub-influenţa unei minciuni şi să ştie că Biblia stă acolo, şi zice că el iubeşte persoana?

E-121 Chiar dacă ar trebui să cerşesc pentru traiul meu, orice este, lasă-mă să fiu cinstit cu Dumnezeu şi cu oamenii, să le spun Adevărul. Niciodată să nu mă laşi să fiu un amăgitor. Cum pot să amăgesc pe cine iubesc? Deşi trebuie să-i rănesc, totuşi eu îi iubesc. Acela-i motivul că îţi baţi copilul, este pentru că îl iubeşti. Nu pentru că nu-ţi place de el; pentru că îl iubeşti. Dacă el este greşit, el va ajunge omorât dacă nu-l corectezi.

E-122 Acum, aşa a fost slujba. Aşa cum a fost, aşa este astăzi. A fost predicată, şi cu desăvârşire adeverită de Cuvântul lui Dumnezeu, că acela nu putea fi omul, acesta trebuie să fie Dumnezeu. El trebuie să fie. Observaţi, aceleaşi semne spirituale care le-a făcut Isus, s-au petrecut din nou pe pământ în zilele din urmă. Tocmai acelaşi semn spiritual că El S-a identificat ca Mesia, L-a identificat astăzi. El încă este Mesia! Aceleaşi semne materiale au apărut pe pământ, care au apărut prin El, ceea ce era El. Acelaşi Stâlp de Foc pe care Sfântul Pavel l-a văzut, Acelaşi, tot ceea ce s-a petrecut din nou cu aceeaşi natură în el, făcând acelaşi lucru.

E-123 Isus a pretins că El nu a făcut nimic până când Tatăl I-a arătat. Iar Tatăl este Duhul Sfânt, noi ne dăm seama de aceasta. Este doar o slujbă a lui Dumnezeu. Dacă aceasta nu este, atunci care dintre ei este Tatăl lui Isus Cristos? Isus a zis că Dumnezeu era Tatăl Lui, iar Biblia a zis că Duhul Sfânt era Tatăl Lui. Acum, voi nu-L puteţi face să fie un copil nelegitim, astfel Duhul Sfânt este Dumnezeu, astfel Isus era Dumnezeu. Deci, Dumnezeu, Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt este... Acesta este... Acelea sunt trei slujbe ale unui Dumnezeu. Acestea sunt trei atribute, acelaşi Dumnezeu.

E-124 Voi sunteţi o parte din Dumnezeu, şi eu sunt o parte din Dumnezeu, vedeţi; dar eu nu sunt Dumnezeu în întregime, şi nici voi toţi nu sunteţi în întregime Dumnezeu. Vedeţi? Vedeţi? Acestea sunt atribute din Dumnezeu peste noi, ca fii adoptaţi de Isus Cristos. Care, Dumnezeu Însuşi a devenit trup, să moară pentru noi.

E-125 Acum, Duhul Sfânt întotdeauna I-a arătat lucruri care vor veni, şi El niciodată nu a fost greşit. El a fost întotdeauna perfect. Este adevărat? El nu a luat credit pentru Sine. El a dat credit lui Dumnezeu. El a zis, "Fiul nu poate să facă nimic în Sine decât ceea ce El vede pe Tatăl făcând." Şi Tatăl, Duhul Sfânt, era Tatăl Lui. Este adevărat? "Iosif, tu fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevasta ta, căci ceea ce a fost zămislit în ea este de la Duhul Sfânt," care era Tatăl Lui. Şi Duhul Sfânt i-a arătat lui Isus lucrurile care vor veni, I-a spus lucrurile care erau.

E-126 Iar El era Dumnezeul-Profet. Deoarece, Cuvântul Domnului vine numai la profet; arătând că Cuvintele au venit, în formă minoră, profeţii au scris ce le-a spus Domnul. Dar El nu a scris nimic, pentru că El era Cuvântul. El era Cuvântul.

E-127 Observaţi, acelaşi Duh Sfânt care a locuit în El, "Încă puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea; totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii. Eu voi veni la voi," El a zis. "Eu," era Tatăl care era în El, "care va veni la voi." Şi El a zis, "Când Duhul Sfânt va veni peste voi, El va descoperi aceste lucruri pe care Eu vi le-am învăţat, şi vă v-a arăta lucruri care vor veni." Ia te uită acum.

E-128 Acum noi observăm, că aşa cum Duhul Sfânt a lucrat în Biserică atunci, tot aşa a făcut Duhul Sfânt exact aceleaşi lucruri astăzi; anunţând prin Stâlpul de Foc, chiar exact cum a fost la început, acelaşi lucru. Şi văzând că aceasta a venit peste Isus, Ioan a anunţat-o la râul Iordan. Şi a dovedit totul, chiar fotografii ştiinţifice despre aceasta. Aceasta nu poate fi disputată. Ea a fost ştiinţifică. Ea a fost materială. Ea nu a fost un gând mitologic. Ea nu a fost psihologie. Aşa cum George J. Lacy a zis, "Ochiul mecanic al aparatului nu fotografiază psihologie. Lumina a lovit lentilele."

E-129 Dar ce spuneţi voi, biserică, căci cu vreo şase sau opt luni în urmă aici, şi stând aici, ziceam, "Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, că eu voi merge la Tucson, Arizona. Acolo va fi o explozie, şi şapte Îngeri vor apare." Vă amintiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nici măcar... Dumnezeu făcând-o aşa de reală încât revista Look a luat fotografiile acesteia. Spiritual, prevăzut, materializat chiar exact la fel, cei şapte Îngeri, care au adus înfăşurarea tuturor Scripturilor. Căci, toate tainele întregii Biblii stau în cele Şapte Peceţi. Noi ştim că Aceea este-Cartea, pecetea Ei, cu Aceea nivelându-se. Este taina întregii Cărţi, aşezată în acele Şapte Peceţi, pe care Domnul ne¬a lăsat să le aducem.

E-130 Şi există bărbaţi care stau aici, astăzi, care au fost chiar acolo prezenţi cu mine când s-a întâmplat. Revista Look a dovedit acelaşi lucru, că aceasta-aceasta de fapt s-a întâmplat. Pentru că, acesta era Dumnezeu care a spus-o. Acesta era Dumnezeu care stă în spatele Cuvântului Său, să-L înfăptuiască când El spune că El o va face. De aceea, nu este ceva om, persoană carnală ca mine însumi, care este printre voi oamenii. Acesta este Dumnezeul cel Etern.

E-131 El foloseşte omul. Asta-i adevărat. El nu face nimic în afară de ceea ce face prin om. Noi ne dăm seama de aceea. El, acela-i a Lui-acela-i agentul Lui. Acela este ce a ales El. De ce, eu nu ştiu. El ar fi putut face soarele să predice Evanghelia. El ar fi putut să facă vântul să predice Evanghelia. El ar fi putut face vântul să facă lucruri, dar El a ales omul.

E-132 Aceea era ideea Lui, ca omul să vorbească omului; nu el însuşi, ci, "Cuvântul Domnului a venit la profeţi," profeţitorii, predicatorii. Şi un profeţi tor care neagă Cuvântul original, cum poate el fi un profet adevărat? Vedeţi? El nu poate fi, pentru că el neagă Adevărul Cuvântului. Şi apoi dacă el nu o face, atunci acest Cuvânt, Însuşi, dacă El este predicat prin adevărul Cuvântului şi prin adevărul Duhului Sfânt, El va manifesta fiecare promisiune pe care El a promis-o. Aceea este cum ştim noi dacă este adevărat sau nu. Aceea este ce a spus Isus, "Dacă Eu nu fac ceea ce este scris despre Mine să fac, atunci să nu Mă credeţi." Vedeţi? Acum noi vedem aceste lucruri.

E-133 Amintiţi-vă, cele Şapte Peceţi au fost terminate, şi când cele şapte au descoperit Adevăruri...

E-134 Una din ele, El nu a permis ca noi să o ştim. Noi... Câţi aţi fost aici la cele Şapte Peceţi, şi aţi auzit? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Voi toţi, cred eu. Vedeţi, Pecetea a Şaptea, El nu a permis-o.

E-135 El a stat chiar acolo în cameră şi a descoperit fiecare din ele. Şi dacă am predicat vreodată ceva în viaţa mea, ce a fost inspirat, a fost aceea. Şi ar trebui să fie adevărată, pentru voi. Stau aici şi vă spun că se va întâmpla, şi merge chiar acolo, şi chiar ştiinţa şi toate celelalte, cercetarea ştiinţifică şi totul, taină pentru oameni, a dovedit că aceea s-a întâmplat chiar acolo. Şi a venit chiar înapoi şi am auzit-o cum se desfăşoară, şi a face fiecare Cuvânt exact corect. Ce zi trăim noi? Unde suntem noi?

E-136 Şi amintiţi-vă, că în acea Pecete a Şasea, unde, toate Şapte Trâmbiţe sună sub acea Pecete a Şasea. Când noi ajungem la aceea, voi veţi vedea asta. Fiecare (şapte) Trâmbiţă a avut loc în acea Pecete a Şasea.

E-137 A şaptea este întotdeauna taina. Urmăriţi acel şapte, acela este sfârşitul. Aceea a fost Venirea Domnului. Cerul Aa fost liniştit, tăcut, nimerii nu s-a mişcat. Pentru că, Isus a zis Însuşi, "Nici măcar un Înger din Cer nu ştie când Mă voi întoarce. Nici Eu măcar nu o ştiu, Însumi, în ce timp. Tatăl a pus aceea în gândirea Lui." Numai Dumnezeu o ştie, Duhul. A zis, "Eu nu am ştiut-o." Atunci, nu a fost descoperită. Când Trâmbiţa a Şaptea a sunat... sau Îngerul al Şaptelea, o-o Pecete a fost deschisă, atunci acolo a fost o tăcere în Cer. Vedeţi, aceea nu a fost dată, ce va avea loc.

E-138 Dar sub Pecetea a Şasea, unde aceste Trâmbiţe s-au deschis. Amintiţi-vă, sub acolo, noi aflăm că Mielul a venit înainte, a apărut pe scenă. El a părăsit Scaunul Milei. Lucrarea Lui de răscumpărare s-a sfârşit. Şi El a venit înainte şi a luat Cartea din mâna dreaptă a Celui ce sta pe Tron, şi "nu a mai fost timp." Şi imediat un înger a apărut în al şaptelea capitol, sau al 10-lea capitol şi versetul al 7-lea, zicând... Acest Înger a venit jos şi a jurat, că, "nu mai era timp."

E-139 Dar, voi vedeţi, în această Carte a fost ceea ce a fost răscumpărat. Ea a fost Cartea de Răscumpărare. Şi tot ce a răscumpărat El a fost scris în Cartea aceea. Toţi aceia pentru care El a murit erau scrişi în Carte, şi El nu putea părăsi Scaunul de mijlocire până când El a răscumpărat cu desăvârşire. Şi El nu a putut răscumpăra aceasta la cruce, deoarece ei au fost predestinaţi în Cartea Vieţii Mielului, şi El trebuia să stea Acolo să facă mijlocire până când acea ultimă persoană a fost terminată. Glorie!

E-140 Dar într-o zi El s-a ridicat de Acolo, a venit înainte. La cine era Cartea? Ea era la Proprietarul abstract, Dumnezeul Atotputernic. Şi Ioan a privit în jur, şi el a plâns, căci acolo nu era nici un om măcar vrednic să privească în Carte şi, în special, să deschidă Peceţile, să descopere ce era taina ascunsă.

E-141 Tainele erau în cele Şapte Peceţi. Când aceste Şapte Peceţi au fost deschise, aceea a deschis întreaga Biblie. Cele Şapte Peceţi; Ea a fost pecetluită cu Şapte Taine, şi în aceste Şapte Peceţi a ţinut întreaga taină a Ei. Şi aceasta era Cartea de Răscumpărare, Noul Testament.

E-142 Nu cel Vechi. El doar a proclamat pentru Noul Testament. "Ei au fost făcuţi... nu puteau fi făcuţi perfecţi fără noi," Evrei 11. Vedeţi? Vedeţi? Acum, răscumpărarea a venit numai când Răscumpărătorul a murit. Şi ei erau potenţial sub sângele mieilor, nu Răscumpărătorul; nu au fost răscumpăraţi încă, până a venit Răscumpărătorul.

E-143 Observaţi acum când acest Răscumpărător... Ioan a privit în jur, şi aici şedea Dumnezeu pe Tron, cu Cartea în mâna Lui, care a fost pecetluită cu Şapte Peceţi, şi întregul plan de răscumpărare era în ea.

E-144 Şi aceasta a fost pierdută de rasa umană, Adam. Şi Dumnezeu... Ea a mers înapoi unde? Satan nu putea s-o ia; el doar l-a determinat s-o piardă. Dar unde a mers Cartea atunci? Nu a aparţinut rasei umane. [Fratele Branham bate de câteva ori pe amvon – Ed.] Binecuvântările nu au aparţinut aici; aici rasa umană a pierdut-o. Astfel ea a mers drept înapoi la proprietarul ei Original, acela era Dumnezeu.

E-145 Aici El şedea cu Ea, şi El a chemat după vreun om, cineva, să vină şi să O pretindă.

E-146 Ioan a privit în jur, şi acolo nu era nimeni în Cer, nimeni pe pământ, nimeni, nici Înger, nimic nu putea lua Cartea sau să-i rupă Peceţile, sau măcar să privească la Ea. Nici un om nu era vrednic. Ioan a zis că el a plâns amarnic.

E-147 Apoi un Înger a venit la el, a zis, "Nu plânge, Ioan, căci Leul din Seminţia lui Iuda a biruit, şi El este vrednic."

E-148 Şi Ioan a privit să vadă un miel... sau să vadă un leu, şi ce a aflat el? Un Miel, şi acesta era un Miel Sângerând, un Miel care a fost ucis. De când? De la întemeierea lumii.

E-149 Mielul a venit înainte, a mers spre Acela care avea Cartea în mâna Lui dreaptă, şi a primit Cartea; s-a urcat pe Tron şi a şezut jos. Aceea este. Aceasta s-a sfârşit (când?) când Peceţile au fost descoperite. Când ultimul, care era tot ce a răscumpărat El, acolo nu era nimic...
El a venit să răscumpere.

E-150 Ziceţi, "De ce nu i-a răscumpărat El în urmă cu patruzeci de ani? Două mii de ani în urmă?"

E-151 Vedeţi, numele lor sunt în Cartea Vieţii, în Cartea aceea. Şi El a trebuit să stea aici, pentru că era scopul lui Dumnezeu să-i răscumpere. Numele lor au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Mielul a fost pus acolo cu aceasta, să fie ucis. Aici vine Mielul, când a fost ucis, a venit înapoi să facă mijlociri.

E-152 Urmăriţi-L! Acolo vor fi multe imitaţii, multe alte lucruri, dar acolo era înr-adevăr cineva care urma să fie salvat, căci El... Biserica a fost predestinată să fie fără pată sau zbârcitură. Ea urmează să fie Acolo. Şi Mielul a murit pentru scopul acela. Şi apoi când ultimul nume din Cartea aceea a fost răscumpărat, Mielul a venit înainte şi a luat Cartea, "Eu sunt Acela care a făcut-o!"

E-153 Îngerii, Heruvimii, cei douăzeci şi patru de Bătrâni, Făpturile, totul, s-au descoronat, au căzut în faţa Tronului, şi au zis, "Vrednic eşti Tu!"

E-154 Ioan a zis, "Totul în Cer şi pe pământ m-a auzit strigând, 'Amin,' strigând, 'Aleluia,' şi laude lui Dumnezeu." Strigătul a mers în sus. De ce? Numele lor au fost în Cartea aceea, să fie descoperită, iar Mielul a descoperit-o.

E-155 Mielul a răscumpărat-o, dar El nu a putut veni înainte până când fiecare nume a fost descoperit, şi aceea a avut loc sub Pecetea a Şasea, înainte ca a Şaptea să se rupă. Apoi cei fără pată... Apoi Mielul a venit după ceea ce El a răscumpărat. El a venit să ceară ceea ce El a răscumpărat. El deja o are, chiar aici în Carte, a luat-O din mâna Lui. Acum El vine să primească ceea ce El a răscumpărat. Aceea este lucrarea Lui. El a făcut-o. El vine să o primească. Oh, ce un-ce timp! A dovedit-o, Pecetea a Şaptea a dovedit-o. A venit înapoi şi a luat Cartea de Răscumpărare!

E-156 Observaţi, trebuia să fie Mesajul îngerului al şaptelea care urma să descopere a şaptea, cele Şapte Peceţi. Apocalipsa 10:7, acum, voi o veţi afla. Vedeţi?

E-157 "Şi el a văzut acest Înger venind în jos, şi-a pus piciorul Lui pe pământ şi pe mare," acela era Cristos, "avea un curcubeu deasupra capului Lui." Observaţi-L, voi Îl veţi găsi în Apocalipsa 1, din nou, "cu curcubeul deasupra capului Lui; arăta ca iaspis şi sardiu," şi aşa mai departe. Aici a venit El, a pus o mână... "Un picior pe pământ, unul pe apă; şi-a ridicat mâna Lui. El avea un curcubeu deasupra capului Lui," încă. Acela-i un legământ. El era Îngerul Legământului, care era Cristos; făcut puţin mai prejos decât Îngerii, să sufere. Acolo vine El, "Şi şi-a ridicat mâinile Lui sus spre Cer, şi a jurat pe Cel ce trăieşte în veci de veci," Cel Etern, Tatăl, Dumnezeu, "că nu va mai fi timp," când aceasta are loc. Acesta s-a scurs. S-a terminat. S-a sfârşit.

E-158 Şi apoi Scriptura zice, "Şi la-la Mesajul celui de-al şaptelea înger pământesc," mesagerul pe pământ, a şaptea şi ultima Epocă a Bisericii, "la începutul slujbei lui," când începe pe pământ, la timpul acela, "taina lui Dumnezeu, despre aceste Şapte Peceţi, va fi făcută cunoscută pe la timpul acela." Acum noi vedem unde suntem. Poate să fie, prieteni, poate să fie? Observaţi, totul este posibil.

E-159 Toţi care au fost răscumpăraţi în Carte, El a venit înainte pentru răscumpărare. Toţi acei care erau să fie răscumpăraţi erau în Carte, predestinaţi înainte de întemeierea lumii. El a venit să-i răscumpere. Toţi care El i-a răscumpărat au fost scrişi în ea.

E-160 Eu vreau să vă întreb o întrebare acum. Iar voi oamenii pe bandă, ascultaţi cu atenţie. Acei ochi hidoşi, acel cap hidos, ar putea să fie aceea de ce acest Mesaj a fost aşa de împotriva femeilor din epoca modernă? Ar putea fi acesta Mesajul acelui ultim înger? Ce a spus El acolo jos la râu, cu vreo treizeci şi trei de ani în urmă? "Aşa cum Ioan a fost trimis," vedeţi, "să anunţe prima venire a lui Cristos, Mesajul tău va anunţa a doua Venire." În jurul lumii, şi aceea este ce a făcut, atunci Venirea trebuie să fie aproape. Priviţi ce se întâmplă acum.

E-161 Păi eu mi-am scărpinat capul. M-am învârtit pe perină. Am umblat pe podea. "Care-i situaţia cu voi?"

E-162 Cu câteva zile în urmă, am întrebat doi oameni cu care călătoream. L-am întrebat pe Jack Moore odată. Şi voi toţi îl cunoaşteţi pe J ack Moore. Eu merg la el în Shreveport. Eu am zis, "Frate Jack, tu ai fost un aşa prieten apropiat pe care l-am avut pe pământ." Şi înainte să-l întreb, am întrebat-o pe soţia mea.

E-163 Dacă cineva ştie ceva despre mine, relele mele şi-şi toate, este soţia mea, vedeţi, o persoană scumpă. Şi eu i-am zis într-o zi, am zis, "Dragă, ca soţul tău, eu sunt un slujitor al Evangheliei. Eu nu vreau să aduc ceva reproş asupra Aceluia care-l iubesc. Nu. Eu nu vreau să te jignesc. Eu nu aş aduce nici un reproş asupra ta. Dumnezeu să mă ferească să fac ceva care te-ar răni. Şi cu cât mai mult crezi că l-ar răni pe Dumnezeu, cât de mult îl iubesc pe El! Tu eşti soţia mea; El este Salvatorul meu şi Dumnezeu. Eu vreau să-ţi pun o întrebare. Să nu ai nici o reţinere. Spune-mi adevărul." Am zis, "Am studiat eu aşa de mult..."

E-164 Şi eu m-am întrebat. Eu sunt, eu-eu sunt un format, ciudat, ieşit din comun. Eu ştiu asta. Fiecare a zis, "Ce fel de persoană!" Ei bine, vedeţi, voi nu vă puteţi face înşivă. Voi sunteţi ceea ce sunteţi, prin harul lui Dumnezeu.

E-165 Şi eu-eu-eu am zis, "Mi-am pierdut eu mintea doar puţin, tu ştii, şi-şi cumva dus?" Am zis, "De ce condamn eu femeile acelea, constant, când eu le iubesc?"

E-166 Ei cheamă, au zis că eu eram un "urător de femei," eu doar nu urăsc... Eu doar "urăsc femeile." Vedeţi? Aceea este greşit. Eu iubesc femeile, vreau să spun, ca surori ale mele.

E-167 Eu nu vă bat pe umăr, văzând că voi sunteţi greşite. Eu vă pot spune asta. Eu vă iubesc prea mult pentru aceea. Careva om care ar face aceea, este un fel diferit de dragoste. Vedeţi? Eu vă iubesc pentru că iubesc ceea ce sunteţi; voi sunteţi un ajutor al unui fiu al lui Dumnezeu, şi voi sunteţi o parte din el. Vedeţi? Şi eu-eu vă iubesc din cauză că-că voi aţi fost făcute în chipul bărbatului, şi bărbatul a fost făcut în chipul lui Dumnezeu, deci de aceea, împreună, voi sunteţi unul în Cristos. De aceea vă iubesc eu. Orice alt lucru, nu este nimic de el. Dumnezeu ştie asta, toată viaţa mea. Vedeţi? Asta-i adevărat. Eu vă iubesc. De ce să mă ridic şi constant...

E-168 Când ei spun, "Spuneţi tuturor femeilor, când ele urmează să vină să asculte pe Fratele Branham predicând, să-şi pieptene părul diferit. Să-şi pună o pălărie sau ceva sau alta, căci el va începe să explodeze despre părul scurt, şi al vostru... Să nu purtaţi ceva machiaje," şi aşa mai departe ca aceea. Aceea este ce au făcut ele. "Oh, el a vorbit despre cineva..."

E-169 Zicea, "De ce tu nu..." Zicea, "Oamenii te cred de a fi un profet. De ce nu le înveţi pe femei cum să primească mari daruri spirituale, şi lucruri ca acelea, în loc să încerci să le înveţi astfel de lucruri ca acelea?"

E-170 Am zis, "Dacă ele pu-şi învaţă ABC-ul lor, cum vor cunoaşte ele algebra?" Vedeţi? Îndreptaţi-vă, întâi.

E-171 Şi cu cât am predicat mai mult, cu atât se face mai rău. Apoi voi ziceţi, "De ce nu încetezi?" Nu, domnule. Trebuie să fie un glas, un martor împotriva acesteia.

E-172 Unul dintre cei mai mari oameni în slujbă astăzi, şi-a pus mâinile peste mine nu cu mult în urmă, a zis, "Eu mă voi ruga pentru tine, Frate Branham, dacă mă vei lăsa să o fac, ca Dumnezeu să ia aceea afară din inima ta." Zicea, "Lasă femeile acelea în pace, în lucrurile acelea."

E-173 Am zis, am zis, "Tu crezi în aceea, domnule? Tu eşti un predicator al sfinţeniei."

E-174 El a zis, "Desigur. Eu nu o cred, dar," a zis, "aceea-aceea este la..."
Eu am spus, "Nu."
El a spus, "Aceea este la aprecierea păstorilor." Eu am zis, "Ei nu o fac."

E-175 Cineva trebuie să o facă. Râul trebuie să fie traversat. Pielea trebuie să fie decojită. Eu nu vreau să o fac. Dumnezeu ştie că eu nu vreau să o fac. Multe dintre femeile acelea îmi hrănesc copiii, şi ele şi-ar da viaţa pentru mine, aproape. Voi gândiţi, şi harul lui Dumnezeu revărsat larg prin Duhul Sfânt, voi gândiţi că eu aş putea sta liniştit şi să văd acea persoană sărmană să meargă să plonjeze acolo afară în Eternitate fără speranţă, dacă eu nu strig împotriva ei?

E-176 Nu ca să fiu un pretins deştept; dar duhul acestei naţiuni, duhul bisericii, nu Duhul lui Cristos, acum; duhul bisericii, denominaţiunea, a răsucit aceste femei în acea încurcătură de acolo. Şi eu sunt numai un glas, strigând, "Ieşiţi afară din ea. Fugiţi din întinăciunea aceea." Nu lăsaţi ca diavolul să vă facă un lucru ca acela. Este greşit!

E-177 Şi voi Adunarienii lui Dumnezeu, lăsaţi femeile acelea, lăsaţi femeile acelea să-şi scurteze părul, dar le interziceţi să poarte machiaj. Nu există de fapt nici o Scriptură împotriva machiajului, dar există împotriva tăierii părului vostru. Ea nici măcar nu este potrivită să se roage înaintea lui Dumnezeu, zice Biblia. Soţul ei are un drept să divorţeze de ea şi s-o lase. Corect. Ea se reprezintă pe sine înaintea lumii ca o femeie necurată. Biblia a spus aşa. Ea îşi dezonorează propriul ei bărbat când ea o face. Aceea este exact ce a spus Biblia. Vedeţi?

E-178 Ei bine, dar o femeie care poartă machiaj, noi aflăm o femeie care a făcut aceasta în Biblie, numai una. Ea era Izabela. Aceea-i cine era. Singura persoană din Biblie care a purtat vreodată machiaj, a fost Izabela, şi Dumnezeu imediat a dat-o hrană la-la câinii sălbatici. Ea a devenit o dizgraţie, şi chiar a ei... Tot, tot ce este rău este numit Izabela.

E-179 Voi nu trebuie să faceţi asta. Voi nu trebuie să o faceţi. Ce vă face să o faceţi atunci? Duhul diavolului.

E-180 Voi nu vă daţi seama de aceasta. Eu ştiu că nu. Voi sunteţi-voi sunteţi un popor prea bun. Voi sunteţi buni. Voi daţi mâna cu mine, vorbiţi cu mine.

E-181 Şi eu vă iubesc. Asta-i adevărat. Dar dacă eu văd asta, nu aş fi eu un făţarnic... Pavel a zis, "Eu nu m-am sfiit să vă declar tot Sfatul lui Dumnezeu." Fie ca sângele nici unei femei să nu fie asupra mea în Ziua aceea, sau a nici unui om. Eu v-am spus Adevărul. Şi nu mi-a plăcut să o fac; nu că nu-mi place din cauză că nu vreau să fac ce Dumnezeu îmi spune să fac, ci eu vă iubesc. Eu nu vreau să vă rănesc, deci ce voi face eu? Dar curata, Dragoste Divină te v-a călăuzi să o faci.

E-182 Isus chiar s-a rugat să evite crucea. "Este posibil ca acel pahar să treacă?" Zicea, "Dar totuşi, nu voia Mea, a Ta."

E-183 Eu va trebui să fiu insul care zice aceasta? Eu va trebui să iau femeile acelea scumpe care sunt aşa de plăcute şi totul, şi doar să le cojesc în bucăţi? Eu va trebui să o fac? Eu va trebui să-i iau pe fraţii mei predicatori, şi să stau acolo şi să le spun că ei iubesc banii şi-denominaţiunea mai bine decât iubesc ei pe Dumnezeu? Eu, la fraţii mei scumpi care îşi pun braţul lor... Oh, trebuie eu să fac asta? O Dumnezeule, nu mă lăsa să o fac.

E-184 Dar eu nu m-am sfiit să vă declar tot Sfatul. Este Dragostea veritabilă care m-a mânat la aceasta.

E-185 Este aceea de ce acest Mesaj a fost în acest fel? Nicăieri altundeva în lume nu este acesta. [Adunarea, "Amin." – Ed.] Unde este el? În ordine. Ei se tem. Vedeţi? Dar acesta a fost fără frică. Exact. Dumnezeu este întotdeauna în felul acela, vedeţi. În ordine. Este aceasta de ce femeile au fost aşa de mustrate de acest Mesaj? Fără să ştiu, aceasta nu a fost descoperită. Aceasta mi-a fost arătat, dar aceasta ny a venit la mine până doar zilele trecute. Vedeţi? Priviţi acolo. În ordine. Sigur se potriveşte cu slujba.

E-186 Acum, aşteptaţi un minut. A fost vreodată un timp când a devenit lumea unei femei mai înainte? Da. Conform cu istoria, în zilele lui Ilie, acolo a fost o femeie numită Izabela. Şi ea a primit stăpânire peste biserica lui Dumnezeu, care Biblia spune că ea va fi din nou în zilele din urmă; duhul ei, printr-o biserică, o organizaţie. Şi ea va fi o curvă, şi toate celelalte biserici cu ea vor fi prostituate, tot aşa cum este ea. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-187 Apocalipsa 17, a zis, "Ea este o curvă, şi ea este MAMA CURVELOR." Acelea nu pot fi bărbaţi. Acelea sunt femei. Vedeţi? Şi ele erau toate aruncate, de vii, în Iazul de Foc, şi mistuite. Este asta adevărat? Aici o aveţi.

E-188 Observaţi, când Izabela aceea s-a ridicat pe scenă, acolo a fost un bărbat care s-a ridicat împotriva ei. Dumnezeu a adus un om. Noi nici măcar nu ştim de unde a venit el. El nu a avut nici o pregătire de slujbă. El niciodată nu a fost un preot sau nimic. El a venit înainte, un bătrân pădurar zgronţuros cu numele de Ilie, şi el a pus securea la rădăcina pomului, şi ei l-au urât. Nu numai atât, dar adunarea lui întreagă l-a urât.

E-189 Şi odată s-a gândit că el a stat singur. El a zis, "Nu, Eu am şapte mii încă care sunt chiar cu tine." Vedeţi? Acela a fost grupul acela ales, vedeţi. Există întotdeauna acel grup. A zis, "Nu te teme, Ilie. Eu ştiu că tu crezi că eşti alungat afară, căci denominaţiunile te-au alungat acolo sus pe vârful dealului. Dar," zicea, "Eu am şapte mii care cred acelaşi lucru ce predici tu. Vezi, Eu îi am."

E-190 Apoi după ziua lui, Roma a preluat, şi a devenit un timp când a fost o lume a femeii din nou, toate modele a-a femeilor, cum ele ies cu bonetele lor şi lucruri, vedeţi. Şi Dumnezeu a ridicat un altul cu acelaşi Duh peste el, Duhul lui Elisei. Este corect? Şi el a zis, "Securea este pusă la rădăcina pomului."

E-191 Şi acolo era o femeiuşcă câineoasă înăuntru acolo, care s-a căsătorit... şi-a lăsat bărbatul, s-a căsătorit cu fratele lui, Irod. Irodiada, şi ea era un-un clown vopsit din ziua aceea, care dansa. Ea a învăţat fata ei cum să danseze. Ea avea o fiică, cu tatăl ei adoptiv, tătăl vitreg; cu tatăl, fratele lui. Irodiada! Aceea era fiica a-a-a femeii. Şi apoi ea a învăţat-o să danseze, şi ea a devenit o adevărată striptesă dansatoare, după mama ei. Şi ea s-a gândit că se putea mărita de patru sau cinci ori, să facă orice vrea ea.

E-192 Şi aici a venit Irod afară. Ei toţi erau Evrei, acum amintiţi¬vă. Ei erau oameni de biserică. Aici vine Irod afară, şi biserica lui, să asculte acest profet, despre care oamenii credeau că era un profet.

E-193 El a mers chiar drept în faţă la amândoi, şi a zis, "Nu este legal ca tu să o ai pe ea." Şi aceea a făcut-o să explodeze! Vedeţi?

E-194 Acum, vreun om obişnuit ar fi zis, "Ce mai faci, Irodiada? Noi desigur suntem bucuroşi să te avem în adunarea noastră astăzi." Dar nu Ioan.

E-195 Isus a zis, "Pe cine v-aţi dus să vedeţi, când aţi mers afară să-l vedeţi pe Ioan? V-aţi dus să vedeţi unul care este tot îmbrăcat ca un preot? Nu, acela poate, felul acela sărută bebeluşii şi îngroapă morţii." Vedeţi? El a zis, "Ce v-aţi dus să vedeţi? Un vânt, o trestie care-i clătinată de orice vânt? Ei zic, 'Vino aici, Ioane. Noi îţi vom plăti mai mult dacă ne predici. Şi, noi, noi suntem cea mai mare organizaţie'?" Nu Ioan. Nu, el niciodată nu a mers să vadă aceea.

E-196 A zis, "Ce aţi mers să vedeţi, atunci, când aţi mers să ascultaţi şi să vedeţi pe Ioan, un profet?" El a zis, "Şi Eu, vă spun, mai mult decât un profet! ... voi puteţi să-l primiţi, acesta este cel despre care a vorbit profetul că va veni, 'Eu voi trimite mesagerul Meu înaintea feţei Mele, şi el va pregăti calea Domnului."' El era un mesager al Legământului. El a zis, "Nu a fost nici un om, care s-a născut din femeie, aşa de mare cum este el." Vedeţi?

E-197 Acela era felul de om pe care Dumnezeu l-a ridicat pentru ziua aceea, Ilie, un om al pădurii. Ioan, acelaşi lucru. Vedeţi? Duhul lui Ilie era peste Ioan. Şi El zice, când vine o zi a femeii din nou, acel Duh se va ridica din nou, "Înainte de Venirea Domnului, când pământul va fi ars, şi cei neprihăniţi vor călca afară pe-pe cenuşa celor răi, ca cenuşa sub picioarele lor." El a promis-o, din nou, în aceste zile. Observaţi, Duhul Sfânt a promis aceea. Este o potrivire cu timpul în care trăim noi.

E-198 Trebuie să fie cineva să se ridice. Acela trebuie să vină, căci este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Maleahi capitolul al 4-lea. Aceea este exact ce a spus El că va fi semnul, "Chiar înainte de venirea Zilei celei mari şi îngrozitoare a Domnului, Eu vă voi trimite pe Ilie." Şi ce va face el? "Va întoarce inimile copiilor înapoi la Învăţătura părinţilor, înapoi la Biblie," afară din aceste diferenţe denominaţionale, "şi să vină înapoi la Biblie, înapoi la Dumnezeu." Aceea este ce va face El. Observaţi în ce timp măreţ trăim noi.

E-199 Profeţii aceia au mustrat femeile acelea moderne din zilele lor, şi ei amândoi au plătit pentru aceasta cu viaţa lor. Istoria dovedeşte că fiecare din timpurile acelea au fost o lume a femeii, când femeile aveau controlul.

E-200 Priviţi în jur astăzi. Noi vom avea un Preşedinte într-una din aceste zile, se pare că s-ar putea întâmpla chiar acum. De fapt, ea este Preşedinte. Vedeţi? El este doar un figurant. Aici nu de mult, într-una dintre celelalte naţiuni, ea a primit aşa de multă laudă şi de toate de la toţi oamenii, încât Preşedintele, însuşi, a zis, "Eu sunt soţul ei." Preşedintele Statelor Unite, vedeţi. Ea aşează modele, femeile o urmează, chiar cum a făcut Izabela. Voi aţi auzit predica mea despre Religia Izabelei. Voi ştiţi. Voi ştiţi despre ea. Voi vedeţi unde suntem acum?

E-201 Voi vedeţi ce s-a întâmplat aici, cu o săptămână sau două în urmă, aici în oraş? Predicatorul Credinţei Luterane a invitat preotul Catolic de la Inima Sacră să vină sus şi să predice pentru el, şi el a făcut-o, şi predicatorul Credinţei Luterane a mers jos la preotul Catolic şi a predicat pentru el.

E-202 Consiliul Bisericilor de acolo acum, care se întâlneşte în Roma. Această scrisoare circulară pe care bunul meu prieten, David duPlessis; când am şezut acolo şi am plâns către el despre aceasta, la Fourteen-Mile Creek, nu de mult; nu mi-am dat seama că el a învârtit biserica chiar în Babilon, când fiecare spunea, "Oh, toate bisericile vor fi una acum." Da, eu ştiu asta, vedeţi, chiar exact ce este scris în cartea mea de profeţie în 1933, ce va avea loc. Păi, nu vă daţi seama că acela-i Satan unind împreună? Biblia zice asta. Şi doar după puţin, doar puţină vreme, imediat ce ei devin una, atunci interdenominaţionalul este sfârşit, înţelegeţi. Acolo va fi semnul vostru al fiarei, corect. Vedeţi?

E-203 Doar eu nu am timp să merg asupra acesteia, dar, aproape un sfert din doisprezece. Vedeţi, eu vreau să termin aceasta, să obţin acest punct. Eu doar pun aceste Scripturi aici unde voi puteţi vedea posibilitatea despre unde suntem noi, şi apoi vom încheia doar în câteva minute.

E-204 Acum observaţi doar ce a avut loc. Profeţii au mustrat acele femei în zilele acelea şi au fost numiţi "urători de femei." Asta-i adevărat. Istoria dovedeşte că a fost aşa.

E-205 Acum aşteptaţi, doar un minut. Voi scrieţi jos Scripturi, voi vreţi să notaţi jos Întâi Timotei 5:6. Biblia a zis, "Femeia care trăieşte în-în plăceri lumeşti." Nu pot fi plăcerile lui Dumnezeu; deci ea ar trebui să fie, vedeţi. "Femeia care trăieşte în plăceri lumeşti este moartă în timp ce trăieşte." Aceea este ce a spus profetul, Sfântul Pavel. "Femeia care trăieşte în această stare lumească este moartă în timp ce ea trăieşte." Şi dacă ea respinge mila, ea poate traversa linia de separare unde nu mai există loc pentru ea. Şi apoi unde este ea, cu ochii ei vopsiţi, părul ei tăiat? Şi ea este dincolo de linie, fără cale de întoarcere, şi acolo trebuie să fie o slujbă predicată ei. Dar amintiţi-vă, la timpul acela, totul s-a sfârşit. Este terminat. Este doar o obsedare.

E-206 Va exista o slujbă care va arăta mari minuni, Ioel a zis aşa, dar acolo nu va fi timp pentru răscumpărare. Totul s-a sfârşit. Mielul şi-a luat deja Cartea Lui, şi răscumpărarea Lui s-a sfârşit. Aşa cum Isus întâi a predicat şi a fost respins, şi apoi a mers şi a vizitat pe acei care erau înăuntru acolo, a predicat acelora care erau în închisoare, nu s-au putut pocăi, nici un timp pentru salvare, aceeaşi slujbă va trebui să se repete din nou. Cum ar fi dacă aceea ar putea fi a Treia Tragere, la cei pierduţi Etern. Cum ar fi dacă este acolo? Eu sper că nu este. Ce dacă aceasta este? Gândiţi-vă la aceasta doar un minut acum. Ce-i dacă este? Dumnezeu să ferească. Eu am copii. Vedeţi? Dar aceasta sigur se pare destul de aproape aici.

E-207 De ce a venit viziunea aceea când am fost un copil? De ce nu m-am gândit la ea mai înainte? De ce a venit transa aceea acolo în cameră zilele trecute, zicând, "Iată-o aici"? Este chiar în mijlocul celor ne-... sufletelor pierdute. Şi Isus le-a predicat, a mărturisit, dar ei-ei nu s-au pocăit. Şi cu cât predic mai mult, cu atât ei devin mai răi. Nu există pocăinţă. Nu este loc pentru ea.

E-208 Mielul şi-a luat Cartea Lui când, a Şaptea Pecete este chiar gata ca ea să fie deschisă, Pecetea a Şasea. Amintiţi-vă, El a ascuns Pecetea a Şaptea de la noi. El nu vrea s-o facă. Când Îngerul a stat, zi de zi, spunând-o, dar apoi El nu a vrut s-o facă la acea una. A zis, "Acolo-i o tăcere în Cer." Nimeni nu ştia. Aceasta era Venirea Domnului.
"Oh," voi ziceţi, "aceasta nu poate fi." Eu sper să nu fie.

E-209 Doar să mergem numai puţin mai departe aici. Eu am ceva scris jos, vedeţi. În ordine.

E-210 Amintiţi-vă, "Acea care trăieşte în plăceri lumeşti," a lucrurilor lumii, acţionând ca ea. Ea ar putea merge la biserică şi se comportă ca o sfântă, asta nu are nimic de-a face cu aceea, vedeţi, dar, "ea este moartă în timp ce trăieşte."

E-211 Priviţi ce a făcut denominaţiunea pentru ea. Ei au făcut-o o mânuitoare a Cuvântului Sfânt, care este contrar cu Biblia.
Ei au făcut-o o predicatoare. Aceasta este interzis de Scriptură. Chiar o face acum să devină conducătoare, primar, guvernatoare, totul în ţară, şi o predicatoare în casa lui Dumnezeu.

E-212 Când, ea este vinovată de fiecare păcat care a fost vreodată săvârşit, ea este cauza acestuia. Asta-i adevărat. Acum, eu nu sunt, eu nu vorbesc despre drepturi. Ea este vinovată. Ea este aceea care a cauzat fiecare bebeluş să fie născut orb. Ea este aceea care a cauzat ca fiecare mormânt să fie săpat. Ea este aceea care a cauzat păcatul, boala, întristarea. O ambulanţă nu poate suna fără să fi fost cauzată de o femeie. Nici un plâns nu poate fi făcut, nici păcat, nici moarte, nici întristare, nici suferinţă, fără să o facă o femeie. Şi Dumnezeu îi interzice să meargă la amvon să predice, dar totuşi ei o fac. Denominaţiunea, vedeţi unde este ea?

E-213 Ea este o zeiţă. Cum este diavolul la lucru! Păi, oamenii Catolici le fac, femei, zeiţe, se roagă la ele; asta-i adevărat, zeiţa Maria, şi aşa mai departe. Eu văd unde în Consiliul Ecumenic ei au zis că se va împlini că ei se vor ruga puţin mai mult lui Isus dacă aceasta îi va ajuta pe Protestanţi să intre. Vedeţi? Vedeţi? Oh, învelişul acela de zahăr! "Neschimbător," ei spun. Vedeţi? El încă este acelaşi diavol vechi. Biblia a zis, că, "el i-a determinat pe toţi să primească un semn pe fruntea lor, care nu şi-au avut numele scrise în Cartea Vieţii Mielului."

E-214 Aceasta este Biserica predestinată, către care vorbesc eu, nu acei de acolo afară. Nu, domnule. Din fiecare grup, El a tras pe predestinaţii Lui. Aceia sunt cei pentru care El vine, în fiecare epocă.

E-215 Dar acolo stă ea. Acolo este ea. Aceea este ea; predică Cuvântul, mânuieşte Cuvântul, a devenit o zeiţă, şi cauza fiecărui păcat. Biblia a zis, "Eu nu îngădui ca o femeie să înveţe, sau să uzurpe vreo autoritate, ci să fie în ascultare aşa cum spune şi-legea." Vedeţi? Şi ea nu o poate face. Dar ei o fac o conducătoare a ţării, primar, guvernatoare; curând ea va fi Preşedinte. Sigur. Ia te uită. Acela-i felul, acela-i felul cum merge, vedeţi. Şi oamenii fac aceea pentru că nu le pasă de acest Cuvânt. Ei niciodată nu vor vedea aceasta.

E-216 Priviţi la Iudeii aceia stând acolo, învăţaţi, oameni fini. Şi Isus a zis, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul."

E-217 Cum ar fi dacă L-aş aduce la un proces chiar acum înaintea voastră? Să încercăm doar un minut, şi Dumnezeu să mă ierte pentru că iau partea împotriva Lui; dar doar un minut, să vă arăt ceva.

E-218 Cum ar fi dacă voi aţi zice, "Ei bine, eu, slavă lui Dumnezeu, am vorbit în limbi! Aleluia! Eu ştiu. Eu, da, eu-eu Îl am. Binecuvântat fie Dumnezeu. Da!" Aha, tu ai vorbit?

E-219 Amintiţi-vă oamenii aceia din Israel. Biblia a zis, după ce El a chemat oamenii afară, şi i-a salvat afară din Egipt, El i-a distrus pentru că ei nu au urmat Mesajul. Vedeţi? Ei au mâncat mană din Cer. Ei au mâncat mana pe care Dumnezeu a plouat-o pe pământ pentru ca ei s-o mănânce, şi au stat în prezenţa mesagerului, şi au văzut Stâlpul de Foc, şi au auzit Glasul lui Dumnezeu, şi l-au văzut confirmat. Şi apoi, pentru că ei au vrut să-l creadă pe Care, "Pot exista mai mulţi oameni sfinţi. Poate exista aceasta, aceea, sau cealaltă. Noi trebuie să fim sfinţi, de asemeni. Noi trebuie să facem toată aceasta. Tot poporul este sfânt."
Dumnezeu a zis, "Separă-te de ei. Dă-te la o parte de acolo."

E-220 Moise a zis, "Toţi care sunt de partea Domnului, veniţi cu mine." Asta-i adevărat. Vedeţi? Şi El doar a deschis pământul şi i-a înghiţit. Vedeţi?

E-221 Ei au fost oameni buni, de asemeni. Sigur, ei erau. Ei erau oameni fini. Da, domnule, dar aceea nu a făcut-o. "Nu toţi care spun, 'Doamne, Doamne,' ci cel ce face voia Tatălui Meu." Nu cel ce începe; este cel ce sfârşeşte." Că, acolo nu sunt scurtături; voi sunteţi descalificaţi la sfârşitul alergării. Nu sunt scurtături. Voi trebuie să veniţi întocmai pe calea cum a spus Scriptura.

E-222 Dacă Ea zice,"Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt," acolo nu este scurtătură, dând mâna, aderarea la biserică sau denominaţiune. Voi veniţi pe Calea aceea! Dacă nu muriţi faţă de voi, şi să fiţi născuţi din Duhul lui Dumnezeu, voi sunteţi-sunteţi-sunteţi pierduţi. Asta-i tot. Acolo nu sunt scurtături.

E-223 Voi spuneţi, "Ei bine, eu aparţin la biserică." Eu ştiu. Aceea este bine. "Ei bine, mama mea..." Eu nu mă îndoiesc de aceea, dar acesta eşti tu către care vorbesc. Vedeţi? Voi trebuie să veniţi pe Calea aceea, pentru că nu există scurtături; voi sunteţi descalificaţi la Judecată. Voi veniţi pe acea singură Cale.

E-224 Există numai o singură Cale, şi Cristos este Calea aceea. Şi Cristos este Cuvântul care locuieşte în voi, care verifică tot ce El a promis la timpul lui. Vedeţi? Aţi priceput asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În ordine. Observaţi acum.

E-225 Unii spun, "Aceşti oameni sunt buni." Sigur. Eu nu spun că ei nu sunt oameni buni. Eu nu spun că Sfânta Cecilia şi toate acelea nu au fost femei bune; tot aşa a fost şi mama mea, dar sigur eu nu mă rog la ea. Desigur că nu. Desigur, eu am văzut multe persoane bune, dar ele nu sunt zeiţe. Ele sunt femei, bărbaţi. "Există numai un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi om."

E-226 Apoi de ce, de ce ar face un om, un Penticostal, om din lume... scrisoarea aceea circulară pe care Fratele duPlessis, fratele nostru scump, a pus-o să circule. Poate unii din voi au primit-o. Set... Da, voi o aveţi. În Consiliul Ecumenic, de partea papei, şi a zis, "Acesta a fost foarte spiritual." Acela este discernământ al duhului, nu-i aşa? "Oh, Duhul Domnului a fost acolo, foarte spiritual." Da. Ia te uită.

E-227 De ce? Pentru că este o ocazie să unească Protestanţii şi aceea împreună, pentru care ne-am luptat cu anii, şi pentru care a stat Biblia şi ne-a spus că aceea va veni. Şi al nostru... unul dintre cei mai mari conducători ai noştri a venit drept înăuntru, şi a zis, "Asta-i adevărat. Aceea este ce facem noi," şi toată biserica Protestantă este de acord cu aceasta.

E-228 Şi întocmai exact, dacă veţi privi acolo sus, AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Mai întâi, Cuvântul a spus-o. Apoi Duhul Domnului a zis, în 1933, care a spus toate celelalte lucruri despre naţiuni că merg la război, şi cum vor fi maşinile, şi totul ca aceea, a zis că aceea este exact ce se va întâmpla la sfârşit. Şi iată-o aici. Aceasta niciodată nu a greşit. Şi aici noi o vedem cum se conturează.

E-229 Vă amintiţi de predica mea despre Religia Izabelei nu de mult în urmă? Vă amintiţi cum a venit Elisei în jos pe drum în dimineaţa aceea, să le spună? Că, am predicat despre aceea. Vedeţi? Şi cum am prezis atunci că va veni timpul când acest Consiliu Ecumenic va deveni în final semnul fiarei, pentru că el se va uni cu fiara. Acesta o face. În epoca mea, eu am trăit să o văd. Şi aici Protestanţii, cu milioanele, acceptă aceasta. De ce? Aceea este ceea ce caută ei.

E-230 Ei sunt orbi! Isus le-a spus acelor Farisei, "Voi conducători orbi ai orbilor. Dacă orbul conduce pe orb," El a zis, "nu vor cădea ei toţi în groapă?" Şi acolo este unde cad ei. Cum aş putea eu să cred vreodată că un om care a stat cu mine şi a vorbit cu mine, ar putea sta vreodată şi să facă o astfel de remarcă! Vedeţi, "Este ascunsă, ochilor, de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi O descoperă pruncilor care vor învăţa."

E-231 Eu ştiu că într-o zi aceea mă va costa viaţa. Asta-i adevărat. Aceasta va fi, dar aici Adevărul este cunoscut. Aha.
Primul să moară pentru acest plan al Duhului Sfânt,
A fost Ioan Botezătorul, dar el nu a evitat; el a murit ca un om;
Apoi a venit Domnul Isus, ei L-au răstignit,
El a predicat că Duhul va salva omul din păcat. (Este adevărat?)
Apoi l-au omorât pe Ştefan, el a predicat împotriva păcatului,
I-a făcut aşa de mânioşi, ei i-au împroşcat capul;
Dar el a murit în Duhul, el şi-a dat duhul,
Şi a mers să se unească cu ceilalţi, ceata celor care şi-au dat viaţa.
Acolo sunt Petru şi Pavel, şi Ioan cel divin,
Ei şi-au dat vieţile aşa ca Evanghelia să poată străluci;
(Ce au făcut ei?) Ei şi-au amestacat sângele, cu profeţii din vechime,
Aşa ca adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu să fie cinstit spus.
Suflete sub altar, strigau, "Până când?"
Ca Domnul să pedepsească pe toţi cei ce au făcut rău;
Dar vor mai fi mulţi ce-şi vor da sângele vieţii lor (da, asta-i adevărat)
Pentru această Evanghelie a Duhului Sfânt şi cursul ei cărămiziu.

E-232 Doar continuă să picure cu sânge! Da, aceasta o va face într-o zi, dar eu aştept după ceasul acela când aceasta este terminată.

E-233 Ceva soră tocmai a avut un vis. Ea mi l-a trimis mie, zicea, "Eu i-am văzut, că biserica a pregătit o cale cum urma să ucidă" pe mine, în secret, cândva când eu voi ieşi din maşina mea, mergând înăuntru, să fiu împuşcat din... Dar a zis, "Atunci Duhul a zis, 'Nu la acest timp, dar va veni mai târziu."' Aha.

E-234 Dumnezeu să ferească ca eu să compromit la ceva. Eu nu ştiu nimic decât pe Isus Cristos şi pe El răstignit. Noi trăim într-o zi oribilă. Păcatul a făcut aceasta. Da. Ei-ei l-au împroşcat pe Ştefan. Ei au tăiat capul lui Ioan, ea l-a tăiat. Eu nu ştiu cum îl vom da pe al nostru, dar aceasta va fi într-o zi. În ordine, observaţi.

E-235 La Sfântul Ioan, dacă aţi vrut acea Scriptură despre aceea. Sfântul Ioan 6:49, este unde ei au mâncat mană, şi Isus a zis, "Şi ei sunt, fiecare, morţi."

E-236 Ziceţi, "Ei bine, a mea-sora mea, eu-eu am văzut această femeie dansând în Duhul." Oh, da. Aha. "Eu le văd făcând aceea. Eu am văzut-o vorbind în limbi. Eu am văzut-o..." Da.

E-237 Isus a zis, "Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea, şi vor zice, 'Eu am făcut toate aceste lucruri."' Vedeţi? "Ei au mâncat mană în pustie," Isus a zis, "şi ei sunt, fiecare, separaţi Etern. Ei sunt morţi." Aceia sunt duşi Etern. Ei au pierit chiar acolo în pustie.

E-238 Vă amintiţi Evrei capitolul al 6-lea, "Celor care odată le-au fost făcut cunoscut Adevărul, şi au refuzat să umble în El, nu mai există pocăinţă pentru ei." Vedeţi, un credincios de graniţă-... Când Adevărul este prezentat unei persoane pentru ultima dată, şi ei refuză să-L primească; conform cu Cartea Evreilor, vedeţi, ei vor... nu mai există chiar nimic în lume care poate să-i salveze vreodată.

E-239 Ei sunt terminaţi. Fără pocăinţă, fără răscumpărare, nu există nimic rămas pentru ei. Ei sunt separaţi Etern. Biblia a zis aşa, "Aşteptând pentru focul înfricoşat şi mânia care va nimici pe duşman." Şi când Adevărul Evangheliei a fost dovedit, cu desăvârşire adeverit, şi apoi să se întoarcă în jur şi să se ducă de la El, ei sunt terminaţi. Asta-i tot. Este îngrozitor, dar eu trebuie să o spun.

E-240 Amintiţi-vă Îngerii care nu şi-au păstrat starea lor de la început, ci au plecat de acolo în închisoarea aceea în întuneric, unde lumea umblă astăzi în aceeaşi închisoare, acolo nu este pocăinţă.

E-241 Amintiţi-vă cu câţiva ani în urmă, am zis, când am venit jos din Chicago, "Fie că America îl va primi în acest an, sau ea nu-l va primi deloc." Vedeţi unde s-a dus ea? Da.

E-242 Acum mă întreb dacă a Treia Tragere ar putea fi? O Dumnezeule, fie ca aceasta să fie departe de aceea! Este aceea pentru ce este a Treia Tragere? Poate fi aceea? Oh, Doamne! Gândiţi-vă la aceasta, prieteni. Gândiţi-vă la aceasta; mie nu¬mi place să gândesc.

E-243 Isus a zis, "Acest fel de făţărnicie..." Dacă vreţi să vă notaţi asta jos, Matei 23, -şapte. Eu-eu am aici, "citiţi asta," dar voi puteţi vedea. "Voi Farisei orbi!" Să...

E-244 Mai aveţi doar două minute deosebite? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Să vedem. Doar să deschidem la aceea, căci eu am zis, "citiţi-o." A existat ceva acolo ce am vrut să citesc doar înainte... Acum eu poate voi tăia altceva afară, dar să-să luăm doar aceasta doar un minut. Matei 23, doar un minut, în ordine, şi vom începe la versetul al 27-lea. Doar ascultaţi acum. Voi citiţi întregul lucru când mergeţi acasă, dacă vreţi. Doar încă câteva minute.

E-245 Acum priviţi aici. Matei 23, şi începem la versetul al 27-lea, "Vai de voi, cărturari!" Acum, amintiţi-vă, aceştia sunt oameni sfinţi la care le vorbeşte El.
Vai de voi, cărturari şi voi Farisei, făţarnici! căci voi sunteţi ca nişte morminte văruite (aceia sunt oameni morţi, vedeţi), morminte văruite, care într-adevăr apar frumoase pe din afară, dar sunt pline pe dinăuntru cu oasele oamenilor morţi, şi de toată necurăţia.

E-246 Făţărnicii şi invidii şi luptă, în interiorul lor; în exterior, "Eu sunt Doctor Aşa şi aşa."
Tot la fel şi voi prin exterior apăreţi neprihăniţi înaintea oamenilor, (priviţi la Consiliul Ecumenic şi Penticostalii stând acolo), dar pe dinăuntru voi sunteţi plini de făţărnicii şi nelegiuire.

E-247 Ce este nelegiuire? Ceva ce de fapt ştiţi că este corect şi voi nu o faceţi. Isus, acum priviţi ce El... peste care generaţie pune El aceasta acum.
Vai de voi, cărturari şi Farisei, făţarnici! deoarece voi zidiţi mormintele profeţilor, şi împodobiţi mormintele celor neprihăniţi, vedeţi, "Oh, profeţii!"
Şi ziceţi, Dacă am fi fost noi în acele zile ale părinţilor noştri, noi nu am fi fost părtaşi cu ei în sângele profeţilor.

E-248 "Noi am fi crezut Cuvântul Domnului dacă am fi trăit acolo în urmă." Priviţi.
De aceea voi sunteţi martori pentru voi înşivă, că voi sunteţi copiii celor care au ucis profeţii.
Voi umpleţi atunci măsura părinţilor voştri.

E-249 Aceea este ceea ce are loc. Acum priviţi ce spune El aici .
Voi şerpilor, şi generaţie de vipere, cum puteţi voi să scăpaţi de condamnarea iadului?

E-250 Cum puteţi voi să o faceţi? Acum El vorbeşte către predicatori, vedeţi, asta-i adevărat, oameni sfinţi. Cum puteţi voi să staţi şi ştiţi că Biblia prezice şi spune acelor oameni să nu facă aceea, şi voi puteţi sta şi compromite pentru nişte dolari murdari, împuţiţi, pentru ceva popularitate, şi cineva să vă bată pe umăr şi vă numeşte un "Doctor"? Cum poţi tu spune că iubeşti oamenii aceia?
Eu predic pe benzi, de asemeni. Vedeţi?

E-251 Cum puteţi voi, cum puteţi spune că voi iubiţi pe oamenii aceia, şi lăsaţi ca un astfel de lucru să aibe loc? Vedeţi? Voi-voi Fariseilor, voi orbilor, voi şerpilor, voi generaţie de vipere, cum veţi scăpa de condamnarea iadului? Când voi... Cum poate un om astăzi, care ştie că aceste lucruri sunt greşite, şi să stea acolo să-şi ţină adunarea lui, să facă ca denominaţiunea lui să crească, şi omite să spună femeilor şi bărbaţilor? Cum veţi scăpa voi de mânia iadului, când acesta a fost făcut pentru voi? Cum o veţi face? Vedeţi?

E-252 Ascultaţi, ascultaţi aici. Cum urmează să fie aceasta? "De aceea..." versetul al 34-lea.
... iată, Eu vă voi trimite profeţi, ...

E-253 "Eu voi," în viitor. Acolo sunt Fariseii voştri venind înapoi din nou. Vedeţi?
... oameni înţelepţi, ... cărturari: şi pe unii din ei voi îi veţi omorâ şi răstigni; şi pe unii din ei voi îi veţi biciui în sinagogile voastre, şi-i veţi persecuta din oraş în oraş:

E-254 El a prezis că El le va trimite profeţi, cu Cuvântul Domnului. Şi ce vor face ei? Acelaşi lucru ce au făcut părinţii lor, căci asta-i ceea ce sunteţi voi. Vedeţi, duhurile nu mor. Omul care este posedat de ele moare, dar duhurile nu mor. El a zis, "Voi sunteţi copiii. Voi sunteţi aceia." Şi doar observaţi cum sunt aceste lucruri.

E-255 Cum că Sfântul Pavel a stat acolo (voi credeţi că el a fost un profet?) şi a condamnat femeile, ce-şi tăiau părul; a condamnat organizaţiile lor; a anunţat că fiecare om care nu a fost botezat în Numele lui Isus Cristos trebuie să vină şi să fie botezat din nou. Asta-i adevărat.

E-256 Şi astăzi ei compromit şi-l îndulcesc în jur. Ei nu ştiu altfel, totuşi. Este compătimitor. Dacă ceasul s-a terminat, eu aş putea spune aceasta, vedeţi: ei au fost orbi, predestinaţi să fie orbi. Dumnezeu să fie milostiv. Ei nu au putut s-o vadă.

E-257 Isus a zis, "Voi sunteţi orbi. Voi cărturari şi Farisei orbi, voi făţarnicilor! Când voi citiţi acelaşi Cuvânt pe care ei toţi l-au citit, şi voi veniţi aici şi Mă condamnaţi. Şi Eu sunt exact ceea ce a zis Cuvântul că va fi în această zi. Eu trebuia să fiu Mesagerul acestei zile. Eu sunt Mesia," El a zis, în aşa de multe cuvinte. "Eu sunt Mesia. Am omis Eu să o dovedesc? Dacă Eu nu am făcut ce a fost scris despre Mine, atunci condamnaţi-Mă. Iar voi Farisei orbi vă conduceţi oamenii chiar în rătăcire într¬un lucru ca acela, şi trimiteţi tot grupul." Zicea, "Ei bine, orbul conduce orbul." Zicea, "Voi sunteţi..."

E-258 Voi aţi zis, "Oh, dacă noi am fi trăit în urmă în timpul Sfântului Pavel, da, eu aş fi luat partea cu Sfântul Pavel."

E-259 Voi făţarnicilor! Vedeţi? De ce nu luaţi partea cu Învăţătura lui? Voi aţi fi făcut acelaşi lucru atunci pe care l-aţi făcut acum, căci voi sunteţi copiii părinţilor voştri, părinţii voştri organizaţionali: Farisei, Saduchei, şi neprihăniţi de sine. Asta-asta este. Aha. Eu vă spun, şi-şi la ceasul în care noi trăim, mă întreb dacă aceasta ar putea fi a Treia Tragere? Doar un minut acum, vedeţi, Isus a zis, "Acest fel primeşte mai mare condamnare." Vedeţi? Nu este îngrozitor?

E-26

E-261 Eu sunt un American, de asemeni. Şi eu călăresc, în acest ceas de miez de noapte, nu spun că duşmanul vine, ci el este aici! El nu vine; el este deja aici! El a biruit. Mă tem că s-a sfârşit; biruind, această oră a miezului nopţii.

E-262 Amintiţi-vă, la Tucson, cei şapte Îngeri, ce a fost Mesajul, "Terminarea tainei lui Dumnezeu." Imediat după aceea, venind în jos prin domeniu...

E-263 Voi toţi aţi auzit despre munţi. Observaţi. Fratele Fred are nişte fotografii despre aceasta, şi Fratele Tom. Şi eu am nişte fotografii, nişte filme, de toate. Noi le vom arăta aici într-o zi, şi vă vom arăta chiar unde a fost aceasta. Voi toţi cunoaşteţi povestea.

E-264 Priviţi, cele trei piscuri. El a zis, "Acolo este a ta Prima, a Doua, şi a Treia."

E-265 Şi Fratele Fred are o fotografie remarcabilă despre aceasta, când el şi Sora Marta au trecut. Norii au venit sus de la umezeala pământului, şi a ascuns tot restul lor, şi aceasta doar arată cele Trei Trageri; una aici, una aici, şi una acolo. Vedeţi? Cele şapte!

E-266 Priviţi, Primii, trei. Trei este perfecţiune. Aceea este când slujba a mers înainte.

E-267 A Doua Tragere era deosebirea duhurilor, profeţia. (Prima era vindecarea bolnavilor.) A Doua era profeţia care a mers înainte, şJ aceasta a cunoscut secretele gândurilor, când Cuvântul Însuşi a fost făcut manifestat. Care, acela este har.

E-268 Dar, amintiţi-vă, al şaptelea este terminarea. Ar putea aceasta să fie Tragerea de terminare, totul s-a sfârşit? Ar putea fi? Gândiţi-vă la aceasta acum. Doar gândiţi-vă. Unde sunteţi voi? Vedeţi? Şapte este întotdeauna sfârşitul. Trei Trageri!

E-269 Slujba lui Isus a constat din Trei Trageri. Aţi ştiut asta? Observaţi! Şi fiţi sinceri, dacă aţi fost vreodată în viaţa voastră, acum pentru un minut, câteva minute.

E-270 Prima Tragere a Lui era vindecarea bolnavilor. El a devenit un om foarte popular. Fiecare Îl credea, aşa se părea. Este asta adevărat? Când El a mers înainte vindecând bolnavii, fiecare L¬au vrut în biserica lor.

E-271 Dar într-o zi El s-a întors în jur şi a început să profeţească, căci El era Cuvântul, şi El era Profetul despre care a vorbit Moise. Şi când El a mers să le spună, şi să le spună cum trăiau ei, şi lucrurile care ei le făceau, El a devenit foarte nepopular. Aceea a fost a Doua Tragere a Lui.

E-272 Mă întreb dacă aceasta s-a tipizat drept înapoi din nou? Doar gândiţi-vă un minut. Ar putea fi? Prima, vindecând, pe fiecare. A Doua: "Oh, acesta ar putea fi Numai Isus. Acesta ar putea fi Beelzebub, acesta ar putea fi un..." Acela este acelaşi lucru pe care l-au făcut acolo. Vedeţi? Aceleaşi duhuri trăind în acelaşi fel de oameni, oameni condamnaţi care niciodată nu pot fi salvaţi, deoarece ei au fost condamnaţi mai înainte; ei, ca Iuda Iscarioteanul, născut fiul pierzării.
Voi ziceţi, "Iuda?" Sigur.

E-273 Amintiţi-vă, el era foarte religios, dar el nu a putut merge tot drumul cu Mesajul. El putea lua parte din el, dar restul din el nu-l putea suporta. Ei pot lua vindecări şi lucruri ca acelea, dar când se ajunge ca Dumnezeu să vorbească veveriţe în existenţă, atunci aceea este prea adânc pentru ei. "Nu poate fi!" Acela era Iuda. Duhul lui poate trăi chiar sus până la acel punct. El nu poate să meargă după acela. Vedeţi?

E-274 Ei putea să-l ia pe Moise în ordine când el a deschis Marea Roşie, şi aşa mai departe ca aceea. Dar când s-a ajuns jos să spună, ei nu erau, tot restul lor nu au fost să facă aceasta sau aceea, sau cealaltă: "El se face pe sine un Dumnezeu, peste noi." Vedeţi, ei nu puteau să meargă cu aceea, Care şi aceia. Astfel, ei trebuiau să aibe o organizaţie, astfel Dumnezeu doar i-a înghiţit.

E-275 Slujba lui Isus, când El vindeca pe bolnavi, "El era minunat, Profetul acela tânăr din Galileea! Păi, El face pe orbi să vadă. El chiar a înviat morţii. Noi avem trei cazuri din acestea. El de fapt a înviat morţii."

E-276 Dar într-o zi El s-a întors în jur, El a zis, "Voi generaţie de vipere. Voi faceţi partea din exterior a farfuriei curată. Voi apăreţi a fi sfinţi, dar în interiorul vostru, voi nu sunteţi nimic decât o grămadă de şerpi." Oh, când profeţia aceea a mers înainte, condamnând organizaţia aceea, atunci s-a schimbat. Ei s-au întors împotriva Lui. Asta-i adevărat. Şi în final, prin a-L respinge, ei L-au răstignit.

E-277 Dar voi nu puteţi ucide Slujba. Ea trăieşte înainte. Voi puteţi pune mesagerul să doarmă, dar voi nu puteţi pune Mesajul. Aha. Corect. El a trăit înainte. Şi observaţi când Tragerea a Treia a slujbei Lui a venit. Prima era vindecarea bolnavilor.

E-278 A Doua era mustrarea organizaţiilor, şi profeţia; ce au făcut ei, ce erau ei, şi ce urma să vină. Ce este, ce este, va veni; şi ce a fost, ce este, şi va veni. Aceea este ce a făcut El. Este asta corect? [Adunarea zice, "Amin."]

E-279 Dar a Treia Tragere a Lui a fost când El a predicat celor pierduţi care nu au mai putut fi salvaţi. Ei au fost acolo jos unde erau acei mari, ochi vopsiţi, "Ooh, ooh!" A predicat sufletelor în iad, care nu au acceptat mila, ci au fost separaţi Etern de la Prezenţa lui Dumnezeu. Dar totuşi ele au trebuit să recunoască aceasta, ce era El, deoarece Dumnezeu L-a făcut acolo.

E-280 Mă întreb dacă slujba Lui se suie afară în acelaşi fel în zilele din urmă, aşa cum a fost? "Aşa cum Tatăl M-a trimis, aşa vă trimit Eu. Lucrările care Eu le fac le veţi face şi voi."

E-281 Pierduţi, niciodată nu puteau fi salvaţi. Ei au respins mila. Aceea a fost a Treia Tragere a Lui.

E-282 Acum există vreo întrebare? Prima Lui Tragere, El a vindecat pe bolnavi. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] A Doua Slujbă a Lui, El a profeţit. A Treia Slujbă a Lui era predicarea la cei Etern pierduţi. Cei trei munţi, aşa mai departe; cei pierduţi, Etern!

E-283 Slujba lui Noe, toate slujbele, au făcut la fel. Noe a predicat. Aceea-i exact corect. El a mers în corabie. Şi când el a mers în corabie, acolo au fost şapte zile în care nu s-a întâmplat nimic. Mărturia lui a predicat la cei condamnaţi.

E-284 Sodoma şi Gomora! Isus s-a referit la ele amândouă ca venind. "Inainte de venirea Fiului omului, aşa va fi ca zilele lui Noe, aşa va fi cum a fost în zilele Sodomei." El s-a referit la Noe.

E-285 Noe avea Trei Trageri, şi a lui a Treia a fost către cei pierduţi după ce uşa s-a încuiat. Căci, Dumnezeu a lăsat-o să stea chiar acolo, unde nimeni nu putea intra sau ieşi. Ei erau înăuntru. Căci, (ca pe al şaptelea munte) cel mai înalt munte, acolo este unde El a aşezat arca, munte. Vedeţi? Asta-i corect?

E-286 În zilele Sodomei, Prima Tragere a fost neprihănitul Lot. Şi Biblia a zis, "Păcatele Sodomei i-au chinuit sufletul lui zilnic," cum s-au comportat şi au făcut femeile acelea.

E-287 Vă amintiţi, "Aşa cum a fost în zilele lui Noe." Ce făceau ei? "Mâncau, beau, se însurau, se măritau." Femeile, vedeţi, femeile. Ce era în zilele-Sodomei? Femeile.

E-288 Şi Primul mesaj a fost Lot. Ei au râs de el la dispreţuire.

E-289 Apoi ei au trimis alţi mesageri, doi dintre ei, şi ei au mers jos. Aceea a fost a Doua Lui Tragere pentru Lot... pentru Sodoma.

E-290 Dar priviţi la Acela care a mers ultimul, acolo era mai multă şi mai multă milă. A fost peste tot atunci, peste tot la timpul acela. Acel Mesager al treilea care a mers acolo jos, a Treia Tragere, ce era El? Ce fel de slujbă a avut El? El a stat cu cei aleşi, şi le-a spus ce avea loc în spatele Lui. Asta-i adevărat? Dar când El a păşit jos în Babilon, sau în Sodoma, El a vrut să afle...

E-291 Chiar Abraharn, plângea, "Dacă eu aş putea găsi cincizeci de neprihăniţi?" În jos până la "zece neprihăniţi?"
Dumnezeu a zis, "Da, găseşte zece neprihăniţi."

E-292 Dă-mi voie să-ţi spun ceva, soră, doar un minut. Tu ai putea fi de modă veche, dar tu ai ceva ce aceste regine de sex nu au. Tu ai ceva ce ea niciodată nu poate avea. Corect. Tu ai putea fi de modă veche în îmbrăcămintea ta, îmbrăcată ca o doamnă. Ei ar putea spune, "Priveşte la acea veche holy roller." Nu te îngrijora. Ea are ceva ce acea mică regină de sex veche, care face ca toată lumea să se uite la ea acolo afară, nu are. Ea niciodată nu o poate avea. Ea este pierdută, Etern. Ea este condamnată. Vedeţi? Ea niciodată... Tu ai moral; tu ai virtute. Ea nu are nimic. Ea are o momeală care prinde sufletele pierdute în iad. Cei orbi merg în ea. Acum, tu ai ceva.

E-293 Tu ştii, tu ai putea să nu fii mei măcar într-o carte a bisericii, dar ar putea fi viaţa ta neprihănită care ţine mânia lui Dumnezeu de la lume astăzi. Lumea nu o va crede. Tu femeie care eşti numită holy-roller, tu om mărunt care cu greu cunoşti ceva, dar tu strigi către Dumnezeu, zi şi noapte, pentru păcatele ţării, tu ai putea fi acela care ţine departe mânia. "Dacă Eu pot găsi zece, Eu o voi cruţa. Dacă Eu pot găsi zece!" "Cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi aceasta." Vedeţi ce vreau să spun?

E-294 Nu, "Dacă Eu pot găsi zece Metodişti, dacă Eu pot găsi zece Baptişti, dacă Eu pot găsi zece Penticostali, dacă Eu pot găsi zece sportivi, dacă Eu pot găsi zece senatori, dacă Eu pot găsi zece predicatori."

E-295 Ci, "Dacă Eu pot găsi zece neprihăniţi!" Există Unul neprihănit, acela-i Cristos. Cristos trăind înăuntru, Unul în cei-cei zece, vedeţi, "Eu o voi cruţa."

E-296 Dar acel ultim mesager a predicat la cei condamnaţi. Voi ziceţi... El a mers acolo jos. Scriptura nu spune ce s-a întâmplat, dar focul a căzut în dimineaţa următoare, asta-i adevărat, după ce El a efectuat semnele acelea, imediat după ce El a efectuat slujba Lui de profeţie. "De ce a râs Sara?"
Ea a zis, "Eu nu am râs."
A zis, "Da, ai râs." Vedeţi?

E-297 Acum, imediat după aceea, El a intrat în Babilon, sau a mers jos în Sodoma. El nu i-a găsit, astfel focul a căzut. El l-a găsit pe Lot şi cele două fiice ale lui, a zis, "Ieşi afară de aici chiar acum." Vedeţi? Acesta a ieşit. El a mers acolo jos. Amintiţi-vă, El era pe drumul Lui în jos. El a trimis mesageri înaintea Lui, dar El Însuşi a mers jos, corect, să afle dacă tot acest lucru era aşa. Şi El a găsit-o plină de ce? Femei cu feţe vopsite. Mesajul către cei condamnaţi. Ce făceau ei? Au râs de el.

E-298 Ce fac ei astăzi? Acelaşi lucru. "Eu aparţin la Adunarieni. Eu aparţin la Unitarieni. Eu sunt-eu sunt... eu am dansat în Duhul. Slavă lui Dumnezeu, eu vorbesc în... " În ordine, mergi înainte. "Eu îmi voi tăia părul dacă vreau. Eu voi face aceasta. Eu voi-eu doar voi zice aceasta. Eu nu trebuie să fiu botezat în Numele lui Isus. Eu-eu nu-mi pasă ce a spus. Pavel este un urător bătrân al femeilor, oricum. Aceea este o..." În ordine, mergi înainte.

E-299 Într-una din aceste zile, dacă nu ai făcut-o deja, tu vei trece linia aceea. Tu niciodată nu vei mai dori să faci ceea ce este drept. Aţi auzit ce am zis? Este o chestiune de... Frate, soră, îţi dai seama ce a fost spus? Tu vei traversa linia aceea, şi tu niciodată nu vei vrea să o mai faci. Tu încă vei auzi Evanghelia, sigur, dar tu niciodată nu O vei accepta. Tu nu O poţi accepta. Dar Evanghelia va fi predicată la cei condamnaţi, acei care sunt pierduţi Etern, care nu pot fi salvaţi, niciodată. Voi sunteţi deja în acel loc, şi nu o ştiţi. Voi credeţi că trăiţi în plăceri, şi morţi în timp ce trăiţi.

E-300 Oh, ascultaţi. Toţi acei care au respins Mesajul din ceasul acesta, înainte de condamnare, Evanghelia a fost predicată la cei condamnaţi, mai întâi, înainte ca ei să meargă; fără milă. Noe, închis, a fost o mărturie. Dumnezeu a închis uşa, după a Treia Tragere a lui. După a Treia Tragere la Sodoma, uşile au fost închise. Acolo nu a mai fost milă. Cei zece nu au putut fi găsiţi. Şi cei pierduţi au avut Evanghelia predicată, care nu au putut fi salvaţi, deoarece a fost doar... A fost în felul acela în fiecare epocă, fiecare epocă respinge Mesajul înainte de judecată.

E-301 Au făcut-o ei din nou? Este acea apariţie în Stâlpul de Foc aici jos pe râu? Este acea apariţie înainte în Mesajul tăierii în femei, şi aruncând locurile unde ar trebui să fie, şi mustrând lucrătorii aceia care îşi iau locul cu denominaţiunile în loc să stea pe Cuvânt? Când, Dumnezeu cu desăvârşire a adeverit că este El, şi nu ceva lucru ca un om neştiutor neînvăţat. Acesta-i Dumnezeu! Şi am ajuns noi acum la punctul în care a Treia Tragere se va întoarce din nou la cei pierduţi, Etern?

E-302 Era aceea ce acea viziune mi s-a dat, fiind ca un băieţel mic acolo afară? Şi eu am mers spre Vest, şi acolo este Crucea de aur a Evangheliei strălucind în jos, care a declarat semnul din Cer, chiar exact. Amintiţi-vă, Crucea a fost într-un panoramic, ca o-ca o piramidă, de asemeni, zidită. Vedeţi? Poate să fie că este partea capului unde este sfârşită, şi a început de aici şi a venit sus la căpetenie?

E-303 Ca piramida, a venit sus prin Luther, Wesley, Penticostali, iar apoi capul de vârf al pietrei. Poate fi aceea? Dacă aceea este, unde suntem noi? [Fratele Branham bate de şapte ori pe amvon – Ed.] Ea, aceasta ar putea. Eu sper că nu este, dar trebuie să fie. [Fratele Branham bate de trei ori pe amvon.] Ea urmează să fie. Doar amintiţi-vă, acele slujbe trebuie să, ele întotdeauna se potrivesc întocmai la fel, cu cealaltă. Ea trebuie să vină. Şi Dumnezeu nu se schimbă. Gândiţi-vă la aceasta!

E-304 Muşcaţi-vă conştiinţa cu dinţii voştri spirituali, şi aflaţi unde suntem. Ce dacă aceasta este, şi voi încă sunteţi în felul cum sunteţi? Atunci voi aţi putea tot aşa de bine să umblaţi... Voi sunteţi terminaţi, cei ce sunt afară. După ce Cartea a fost luată de Miel, Pecetea a Şasea este descoperită şi toate Peceţile, s-a ţerminat. Aceasta ar putea fi. Eu sper că nu este. Ar putea să fie. În ordine.
Acum, este asta de ce această a Treia Tragere a zăbovit aşa de mult?

E-305 Voi observaţi, Prima Tragere şi a Doua Tragere a mers de la una la cealaltă. Eu am prezis, vă amintiţi, când am început prima dată, despre Prima. Şi am zis, "Va veni un timp că Aceasta va cunoaşte chiar secretele inimii." Vă amintiţi? Câţi? Păi, toţi vă amintiţi aceea, de prin adunările mele. Şi într-o seară eu doar am păşit în Regina, acolo sus, şi am mers pe platformă; iar Fratele Baxter era acolo, câteva mii de oameni. Şi un om a păşit sus pe platformă, [Fratele Branham pocneşte odată din degete – Ed.] şi acolo a fost. Şi de atunci a fost la fel.

E-306 Dar au trecut ani [Fratele Branham bate de câteva ori pe amvon – Ed.] de când am venit de pe câmp, patru, cam cinci ani de când am venit afară. Ce este aceasta? Ce a făcut aceasta? A fost asta cum că aceea a fost ca la început, în Geneza, "Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu"?

E-307 Amintiţi-vă, când El a făcut lumea, a şaptea zi El nu a făcut nimic. El s-a odihnit. Vedeţi? Dumnezeu era îndelung răbdător în acel al şaselea an, ne voind ca vreunul să piară, ci toţi să poată veni să se pocăiască. Dumnezeu era îndelung răbdător.

E-308 Din nou, de asemeni, în Geneza 15:16, dacă vreţi s-o notaţi, 16, 15. El i-a spus lui Abraham, "Acolo în acea ţară a Amoriţilor, nelegiuirea lor," ei erau Neamuri acum. "Eu nu te pot duce acolo chiar acum, pentru că nelegiuirea Amoriţilor, Neamurile, nu este umplută încă. Dar Eu îi voi judeca. [Fratele Branham bate de câteva ori pe amvon – Ed.] Eu voi veni în a patra generaţie, şi apoi Eu voi judeca naţiunea aceea cu un toiag de fier." Este adevărat?

E-309 A durat aşa de mult, că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, slujba în mod constant, prin benzi şi toate celelalte, a cutreierat toată lumea, să vadă dacă mai există încă unul? Dar poate acel ultimul a intrat chiar recent. A fost fărădelegea care a fost-a fost aşa de mult? Dacă Isus este acelaşi, ceea ce El este, Evrei 13:8, Mesajul Lui trebuie să fie acelaşi. (Se pregăteşte să se încheie.) Acţiunile Lui trebuie să fie la fel.

E-310 Dacă Prima şi a Doua Tragere este fără întrebare! Există vreo întrebare în mintea voastră despre Prima şi a Doua Tragere? S-a împlinit întocmai cum a zis El? [Adunarea, "Amin."] Atunci de ce vă întrebaţi de a Treia? Vedeţi? De ce v¬aţi îndoi de Ea? Primele două au fost identificate de Scriptură. Eu v-am dovedit în această dimineaţă că a Treia este identificată de Scriptură, de asemeni.

E-311 Priviţi asupra lumii, vedeţi unde este ea. Priviţi cum au respins ei Adevărul, şi cum a fost identificat corespunzător, partea profeţiei. Acum unde suntem noi? O Dumnezeule, fii milostiv! Aceea îmi face inima să sângereze în interior. Cum este cu aceasta? Unde suntem noi?

E-312 Amintiţi-vă, aceste şapte piscuri de acolo, ele ar putea să vă spună. Aceea este... Nu mai există nici un alt pisc dincolo de acela. El este pe Despărţitura Continentală. El merge drept în deşert, de acolo înainte. Eternitatea se aşează înăuntru. Şapte piscuri, chiar pe Despărţitura Continentală. Acela este chiar între bine şi rău. Şi la capătul aceluia, Tragerea a Treia a fost ultima Tragere a rândului. Este adevărat? Vedeţi? În ordine.

E-313 Noe a mers înăuntru, apoi după şapte zile, nimic nu s-a întâmplat, vedeţi. În şapte zile a venit judecata. Dacă măcar... Ascultaţi acum, în încheiere. Dacă măcar, în timpul lui Noe, ei ar fi cunoscut semnul acela! Dacă ei măcar l-ar fi cunoscut! Acum eu voi încheia. Dacă ei măcar ar fi cunoscut semnul acela, lumea în ziua aceea! Că, Dumnezeu a dovedit aici, prin citirea Scripturii, cu un timp în urmă, El i-a distrus pe oamenii aceia.

E-314 Nu fără milă; mila le-a fost trimisă printr-un profet. Ei nu au vrut să-l creadă. Dumnezeu este milostiv, dar, El a trimis mila dar ei nu au primit-o. El întotdeauna trimite mila, mai întâi.

E-315 Ce dacă ei ar fi cunoscut că semnul acela era semnul timpului sfârşitului? Şi când ei au văzut, deodată, salvarea s-a oprit şi nimeni... Vedeţi? Doar, primul lucru ce ştiţi, uşa a fost închisă. Dacă ei... Acolo a fost numai o persoană care a cunoscut semnul acela, acela era Noe şi grupul lui. Acela a fost singurul care a cunoscut. Când uşa aceea s-a închis împreună, Noe a ştiut-o. Noe ştia că acela era sfârşitul. El a ştiut-o. Asta-i adevărat. Dacă voi măcar aţi cunoaşte semnul!

E-316 Oh, dacă ei măcar ar fi cunoscut semnul acela, când ei au văzut pe Acesta venind acolo, care a fost acolo cu Abraham!

E-317 Dacă ei măcar ar fi ştiut că acel Billy Graham modern din ziua aceea, a mers acolo jos, el şi un Oral Roberts, şi a predicat mesajul acela la oamenii aceia orbiţi! Dacă ei măcar ar fi cunoscut, acei neprihăniţi vechi Metodişti şi Baptişti de acolo în urmă că au fost un semn pentru cei din ziua aceea, Lot, când păcatele le chinuiau tocmai sufletul lor. Apoi în ce s-au întors Metodiştii şi Baptiştii? Cum a făcut Lot, acelaşi lucru. Dar cei neprihăniţi, afară de acolo, au ieşit. Sigur.

E-318 Ce dacă ar fi fost când Billy Graham a mers jos, mergând sus pentru o decizie, mestecând gumă de mestecat, îmboldindu¬se unul pe altul, şi râzând, cu părul tăiat, sunt feţele vopsite, şi nici măcar să nu facă o mică mişcare despre aceasta. Vine înapoi ziua următoare, şi Billy a zis, "Eu am treizeci de mii; vin înapoi într-un an, şi eu nu am nici măcar treizeci."

E-319 "Oh, eu am făcut o hotărâre. Eu-eu-eu nu voi merge în iad; eu merg în Cer," bălăcindu-se drept înainte în păcat. Dacă ei măcar ar fi...

E-320 Şi apoi Evanghelia fiind predicată în Putere, şi semne şi minuni, cu Stâlpul de Foc peste aceasta, şi totul petrecându-se întocmai exact, şi prezis şi aşezat afară. Dacă ei ar... Ei au zis, "O grămadă de holy rollers. Aceasta este telepatie mintală. Un fel de duh de vrăjitorie. Un drac, asta-i tot ce este Aceasta. Să nu O credeţi. Aceasta nu este în organizaţia noastră. Noi nu avem nimic de-a face cu Aceea." Dacă ei măcar ar fi cunoscut semnul! Dacă ei ar fi cunoscut măcar!

E-321 Isus a zis, a zis, "Dacă ai fi cunoscut măcar ziua ta, Ierusalime. Dacă ai fi putut măcar să recunoşti! Dar," a zis, "acum tu ai rămas părăsit." Vedeţi? "Dacă tu ai şti numai. O Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut Eu să vă ocrotesc, aşa cum găina îşi ocroteşte puii, de judecăţile care tocmai urmează să vină! Dar tu nu ţi-ai cunoscut ziua." "Tu care ai omorât cu pietre pe profeţi, şi ai ucis pe cei neprihăniţi, dacă măcar ţi-ai fi cunoscut ziua! Dacă ai fi cunoscut măcar, şi ai fi fost treaz asupra Scripturii tale, şi ai fi ştiut că venirea Mea era un semn al sfârşitului tău. Acum tu eşti orb. Acum ai fost mustrat. Timpul tău s-a terminat." Şi a fost. Asta-i adevărat. "Dacă ai fi cunoscut măcar timpul!"

E-322 Priviţi, când Isus a făcut declaraţia aceea, lumea a mers drept înainte. Vedeţi? Lumea a mers drept înainte, normal. De ce? Căci ei nu şi-au cunoscut ceasul.

E-323 Lumea a mers drept înainte, când Noe a mers în corabie. Lumea a mers drept înainte. Batjocoritorii, în ziua aceea, ei încă aveau petreceri de sex. Ei încă mâncau, beau, se căsătoreau, făceau lucrurile care ei le fac astăzi. Chiar exact normal. "Ha-ha! Acel bătrân holy roller a închis uşa. Acum, aţi auzit vreodată de un astfel de lucru? Ha-ha! Ştiţi ce zice el? Noi toţi vom fi 'înecaţi.' Fără sens! Unde este apa?"

E-324 Batjocoritori, în zilele lui Noe. "Tot aşa va fi la venirea Fiului omului." În ordine. Noe a cunoscut semnul. Acelaşi lucru în zilele lui Lot. Aceleaşi lucruri în zilele lui Isus. Aşa este astăzi. Ei batjocoresc ultima lor dată ... ? ...

E-325 La fel la Sodoma, ei nu au ştiut. Când Mesagerul stătea acolo, Mesajul de la Dumnezeu, ei numai au râs la ei şi au încercat să-i pervertească la actele lor proprii. Este aceea corect? "Veniţi înăuntru şi uniţi-vă cu noi. Fiţi unul din noi." Este adevărat? "Vino şi uneşte-te cu noi, fii unul dintre noi. Tu vei fi unul dintre băieţi. Vino, uneşte-te cu noi." Vedeţi? Ei nu şi-au cunoscut semnul.

E-326 Ei nu au ştiut că atunci când Mesajul acela mergea înainte, că tocmai... Ei nu l-au putut vedea, căci focul şi mânia judecăţii, ca Dumnezeu, flăcări de foc şi pucioasă se aprindeau în ceruri. Ei nu au putut s-o vadă. Mesagerii au putut. Aha. Lot a ştiut-o, de asemeni. El ştia că era acolo. Desigur.

E-327 La fel cum este astăzi, tocmai acelaşi lucru. Mânia se aprinde, bombele atomice atârnă, totul este la sfârşit. Este la fel acum.

E-328 Priviţi, oameni, ascultaţi. Aţi ştiut... Voi ziceţi, "Frate Branham, oh, cum este cu toată aceasta?" Ştiţi, oamenii pot merge drept înainte predicând Evanghelia aşa cum au făcut întotdeauna, ceea ce ei numesc Evanghelia, ar putea să fie terminată. Ei au făcut-o în zilele lui Noe. Ei au făcut-o în zilele lui Lot. Ei au făcut-o în zilele lui Isus. Este adevărat?

E-329 Chiar Iudeii, după ce Isus le-a spus că mânia... "Voi sunteţi gata. Voi sunteţi terminaţi. Acolo nu mai este. Voi sunteţi terminaţi."

E-330 "Oh," el a zis, "acel holy-roller. Din ce şcoală a venit El? De unde a venit El, acela?"

E-331 Amintiţi-vă, El a fost gata atunci pentru a Treia Tragere a Lui. Aha. Asta-i adevărat. El a zis, "De câte ori Am vrut să vă ocrotesc!"

E-332 Lot şi-a făcut ultima lui chemare... sau, eu vreau să spun, îngerul a făcut, mesagerul, oricare a fost el. Dumnezeu reprezentat pentru această zi, Dumnezeu reprezentat în trup uman, a făcut ultimul semn, a înfăptuit ultima datorie. Totul s¬a sfârşit atunci.

E-333 Noe şi-a predicat ultima lui predică; uşa s-a închis în urma lui. Aceea a fost totul. Ei au râs de el, şi şi-au bătut joc.

E-334 Gândiţi-vă, oamenii pot merge drept înainte predicând! Consiliul Ecumenic poate să se unească cu biserica Catolică, întocmai cum au promis să facă. Toate organizaţiile pot veni înainte, dar semnul fiarei este deja acolo. Ei îl iau, în aceea. Vedeţi? Şi ei spun, "Oh, aleluia, binecuvântat fie Dumnezeu, atât de mulţi au fost salvaţi seara trecută." Au fost? "Ei au dansat în Duhul. Ei au vorbit în limbi." Aceea nu înseamnă nimic. Vedeţi? "Oh, ei sunt smeriţi şi blânzi şi umiliţi. Da, domnule. Ei au roada Duhului." Acela nu-i semnul. Nici un pic.

E-335 Lăsaţi-mă să vă dau roada Duhului, între Isus şi Fariseii, vedeţi care din ei avea roada Duhului. Ce dacă m-aş ridica, aşa cum am început să spun cu un timp în urmă, împotriva lui Cristos acum pentru un minut? Dumnezeu să mă ierte chiar pentru că o spun, vedeţi, ci doar să vă arăt ceva.

E-336 Ce dacă eu am venit la voi şi să spun, "Păi, voi adunarea, cine este prietenul vostru? Cine arată roada Duhului? Bunul vostru preot bătrân. Cine vine la spital la voi când sunteţi bolnavi? Bunul vostru preot bătrân. Asta-i adevărat. Cine este acela care vă împrumută întotdeauna cu ceva bani când ajungi la strâmtoare, într-un loc restrâns? Voi membri ai adunării lui, nu mergeţi voi la bunul vostru preot bătrân şi el vă împrumută bani? Vedeţi? Cine este acela care-i întotdeauna iubitor şi bun, şi arată roada Duhului? Bunul vostru preot bătrân.

E-337 "Cine este acela care a studiat de ani şi ani, în sinagogi aici jos, de unde a venit stră-stră-stră-stră-stră-stră-străbunicul lui, până jos de tot? Cine este cel ce a studiat şi are... a lucrat greu şi a primit diplome de doctor şi PhD-uri şi LLD-uri, să cunoască acest Cuvânt, şi stă aici şi vi-l dă în fiecare duminică dimineaţa în adunarea lui? Bunul vostru preot bătrân.

E-338 "Cine este acest renegat, numit, 'Isus'? Din ce şcoală a venit El? Unde este carnetul lui de părtăşie? La ce organizaţie aparţine El?

E-339 "Ce face el când voi toţi aveţi o ceartă familiară? Cine vine la voi? Bunul vostru preot bătrân, să încerce să... Şi voi aveţi o ceartă împotriva acestui vecin de aici, şi bunul vostru preot bătrân vine şi vă împacă. A zis, 'Voi toţi sunteţi copii ai lui Dumnezeu. Voi nu ar trebui să faceţi aceea.' Aceea este ce el...

E-340 "Ce face acest Isus din Nazaret? Sfâşie lucrul acela. Ce face El? Ceartă organizaţia voastră. Ce face El? L-a numit pe bătrânul vostru preot un 'conducător orb al orbilor.' El l-a numit un 'şarpe în iarbă.' El a luat jertfa pe care a poruncit-o Dumnezeu, şi a răsturnat mesele, şi a aruncat banii afară, şi i-a privit cu mânie. L-aţi văzut cândva pe preotul vostru arătând în felul acela?" Acum unde este roada Duhului? Aha. Aha.

E-341 Nu prin vorbire în limbi. Nu prin a dansa în Duhul. Nu prin a adera la biserică. Nu prin roada Duhului; Ştiinţa Creştină poate să vă întreacă pe oricare din voi la aceea, vedeţi, şi negând chiar că Isus Cristos era Divin. Nu aceea.

E-342 Ci acesta-i Cuvântul, viu! Acolo este. Dacă ei măcar ar fi privit, El era Mesia. El era Cuvântul viu, manifestat.

E-343 Şi un om care are Duhul lui Dumnezeu în el, sau o femeie, trăieşte Cuvântul acela, trăieşte chiar în ei. Aceea este bătaia inimii, cei predestinaţi, căci Cuvântul Domnului vine la ei, şi ei sunt Cuvântul pentru oameni. "Epistole scrise citite de toţi oamenii." Este adevărat? Ar putea a Treia Tragere să fie în desfăşurare?

E-344 Oamenii benzilor, aceia sunteţi voi care ascultaţi la această bandă, aş dori ca voi să puteţi privi la această adunare la acest timp. Aha. Eu sper că voi simţiţi în acelaşi fel.

E-345 Ce dacă aceasta este? Priviţi la Scripturile îngrămădite aici. Poate să fie? Este Tragerea a Treia să se predice la cei condamnaţi Etern care au respins Mesajul salvării?

E-346 "Ei bine," voi ziceţi, "biserica se duce..." Da, ei vor. Ei vor merge drept înainte, întocmai la fel.

E-347 Dar, amintiţi-vă, tot acest timp, Noe era în corabie. Mireasa este pecetluită înăuntru cu Cristos, ultimul membru a fost răscumpărat. Pecetea a Şasea s-a produs. Pecetea a Şaptea îl aduce pe El înapoi pe pământ. Mielul a venit şi a luat Cartea din mâna dreaptă a Lui, şi a stat jos şi a pretins ceea ce-i aparţinea Lui, ce El a răscumpărat. Asta-i adevărat? Întotdeauna a fost acea a Treia Tragere.

E-348 Trei este perfecţiune. Slujba a venit la perfecţiunea ei când ea l-a reprodus pe Cristos din nou în natural, printre fiinţe umane, aşa cum a fost prezis, "Aşa cum a fost în zilele lui Lot."

E-349 Oh, gândiţi-vă, oamenii ar putea merge drept înainte predicând, gândind că ei devin salvaţi, crezând că ei fac bine, crezând că organizaţiile lor cresc, sigur, şi nici măcar o rază de speranţă. Şi dacă viziunea aceea a fost aşa, şi a fost aşa de tare împotriva femeilor, noi am ajuns la ceasul acela. Uşa este închisă, s-a dus, deja Cartea este în mâna Lui. Gândiţi-vă la aceasta.

E-350 Lăsaţi-mă să vă spun aceasta doar înainte de a încheia acum. Eu închei. A fost spus, despre Irlanda, înfruntând apele. Acolo era o mare stâncă care merge în jos de-a lungul malului, şi sus pe acest mare deal. Şi acolo mergea un om, plimbându-se pe acolo într-o zi, doar-doar la timpul când aceste fluxuri urmau să vină înăuntru. Şi acolo era un om nobil care locuia pe deal, care cunoştea aceste fluxuri. El cunoştea timpul zilei când fluxurile trebuiau să vină. El ştia în ce timp se punea înăuntru fluxul. Acestui ins nu-i păsa în ce timp. El era unul din aceşti ştie tot. El avea propria lui idee. El era un om atletic, deştept, ins inteligent, dar el doar nu ştia timpul fluxului. El nu cunoştea ţara. El nu cunoştea timpul când semnul era corect, când luna şi-a lăsat spatele ei de la pământ.

E-351 Şi când Dumnezeu doar îşi desprinde Duhul Lui de pe pământ, frate, el este dus, totul s-a terminat.

E-352 Luna aceea se va mişca vreodată din locul ei, apele ar acoperi pământul aşa cum a fost când Dumnezeu l-a început, în Geneza 1. Dar luna a stat acolo, şi când ea doar îşi întoarce chiar capul, fluxurile încep să curgă înăuntru.

E-353 Acest bătrân înţelept care trăia acolo în prezenţa ei, ştia ce timp era acela. Acest ins nu ştia. El niciodată nu l-a studiat. Lui nu i-a păsat de aceasta. Iar acest bătrân înţelept a alergat afară, şi a zis, "Omul meu bun, să nu îndrăzneşti să mergi mai departe. Întoarce-te înapoi, repede. Acolo este un zid. Tu nu poţi să te urci pe zid. Tu vei pieri. Cei... Acestea sunt semnele ce arată, timpul. Fluxul va izbucni înăuntru deodată, şi tu nu te poţi întoarce. Să nu mergi mai departe."

E-354 Şi omul s-a întors în jur, şi a râs de el, zicea, "Du-te vezi-ţi de treabă. Eu ştiu ce pot face şi ce nu pot." Şi valurile l-au apucat. Vedeţi?

E-355 Ar putea fi mai târziu decât ne gândim. Vedeţi? Aceasta vă va prinde. Nu mergeţi mai departe. Să nu o faceţi, oameni. Dacă întotdeauna aţi crezut în mine ca fiind slujitorul lui Dumnezeu, luaţi cuvântul meu în această dimineaţă, dacă aţi făcut-o cândva. S-ar putea să fie deja prea târziu. Aşa de multă Scriptură o arată în felul acela. Acum, amintiţi-vă, eu nu spun că aceasta este. Eu nu ştiu. Dar priviţi doar.

E-356 Şi eu am scurtat vreo zece pagini aici, care mi-a fost teamă să vi le spun. Vedeţi? Vedeţi? D-na Woods este o mărturie despre aceea, şi Dl. Woods. Când am mers jos în această dimineaţă să-i văd, am zis, "Eu-eu nu le pot spune asta, nu pot merge aşa departe. Eu voi pune doar atâta Scriptură, şi o las cu ei, pentru că va fi înregistrat." Aceasta va merge.

E-357 Şi oamenii vor râde de acest Mesaj. Este în ordine, aceasta va fi trecută de întoarcerea înapoi, într-una din aceste zile. Mergi înainte, doar fii un membru al bisericii. Taie-ţi părul, scurt, vopseşte-ţi faţa. Mergi înainte, şi ia "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," dacă tu vrei, care, îl face trei Dumnezei şi fii un păgân. Mergi înainte, ţine-te de organizaţia ta. Fă aşa, dacă tu vrei.

E-358 Zici, "Am dansat în Duhul, am vorbit în limbi; eu Îl am."

E-359 Eu am văzut draci făcând acelaşi lucru. Am văzut vrăjitori vorbind în limbi şi să le tălmăcească; şi scrie în limbi necunoscute, tălmăcindu-le; care au băut sânge dintr-un craniu uman, şi chema pe diavolul, a dansat în duhul.

E-360 Mahomedanii dansează în duhul, în felul acela, până când ei iau ţepuşe şi le trec sub degetele lor; şi iau o suliţă şi o trec sus prin faţa lor, în felul acela, şi o trag afară, şi nici o picătură de sânge nu ieşea de acolo.

E-361 Indienii vor umbla prin foc, desculţi, trei picioare adâncime; şi patru-, trei- sau patru-picioare traversal; suflă, agită cărbunii până când ei sunt albi de fierbinţi; şi nu au nici o pârlitură pe picioarele lor, şi neagă că există un astfel de lucru ca Isus Cristos.

E-362 Nu, nu, prietene. Este Cuvântul care o spune. Oamenii şi Cuvântul trebuie să fie una. Înţelegeţi? Isus şi Cuvântul a fost acelaşi; El era Cuvântul. Şi când Isus trăieşte în fiinţa umană, aceea îl face pe el şi Cuvântul acelaşi. Să nu... Viaţa ta spune ce eşti tu.

E-363 Acum doar priveşte la tine însuţi în oglinda lui Dumnezeu, zicând, "Cum arăt eu în această dimineaţă?" În timp ce ne rugăm.

E-364 [Un frate vorbeşte într-o altă limbă. Un alt frate dă o tălmăcire, - Ed.]
Rătăcind departe de Dumnezeu,
Acum eu vin acasă;
Rugaţi-vă, dacă v-aţi rugat vreodată!
Deschide larg braţele Tale de iubire,
Doamne, eu vin acasă.
Vin...

E-365 În timp ce continuaţi să cântaţi, aş vrea să vă întreb ceva. Există vreo pată în inima voastră care se pare să fie înnegrită de păcat? Dacă este, acum este timpul să scăpaţi de ea, chiar acum, dacă mai există milă rămasă.

E-366 Aceasta, eu sper, că nu este aşa. Eu sper că ea nu este acolo. Dar nu se pare că aceasta ar putea fi? Ascultaţi ce a zis Duhul Sfânt în mijlocul oamenilor, după ce am terminat, "Acesta este un Glas către voi."

E-367 Şi dacă acolo este, dacă aveţi ceva întuneric în viaţa voastră, nu aţi veni voi chiar aici în jurul altarului acum, în timp ce continuăm să cântăm. Chiar acum, dacă există vreo istovire, dacă există vreo pată, să nu o mai amânaţi.

E-368 Sperând şi nădăjduind că aceasta nu este aşa; dar aceasta va fi, într-una din aceste zile, şi aceasta ar putea fi astăzi.
Acum, Doamne, eu vin...

E-369 Cu răsuflarea nărilor voastre chiar în jurul vostru! Dacă oamenii de pe benzi ar putea numai să vadă ce se petrece aici acum; doar se îmbulzesc unul peste altul, plângând, venind de peste tot.

E-370 Ar putea viziunea aceea, când am fost un băieţel, este acesta ceasul? Este acesta timpul când acei cu arătare epuizată, mohorâţi; iadul fiind creat chiar aici pe pământ?

E-371 Altarele şi intervalele, şi totul, sunt pline acum. Dacă nu puteţi ajunge în jurul unui altar sau intervale, oriunde printre aceste sute de aici; doar ridicaţi-vă sus, dacă voi ziceţi, "Eu vreau să mă ridic şi să mă rog, doar ca oamenii să poată şti," sau să îngenuncheze, orice vreţi voi. Oh, Doamne! Acum cu greu puteţi vedea pe cineva şezând jos. Sunt oameni care stau peste tot.

E-372 Pot eu spune aceasta. Dumnezeu să ferească, Dumnezeu să ferească ca ceea ce am spus să fie acum. Fie ca eu să o înţeleg, fiecare; Dumnezeu să ferească. Acolo este ... Eu am copii care nu sunt înăuntru. Eu am două fiice şi un fiu. Eu am fraţi. Eu îi am pe ai mei care nu sunt înăuntru. Dumnezeu să ferească ca harul să ne fi părăsit; ca toată aceasta să fie numai a pretinde.

E-373 Mai există har rămas, Doamne? Lasă ca eu să fiu greşit în aceasta, Doamne. Lasă să fie greşit de data aceasta. Că eu, aceasta nu este, ca oamenii încă să poată fi salvaţi. Acordă aceasta, Doamne. Mă rog, şi predau această audienţă Ţie acum, în Numele lui Isus Cristos.

E-374 Fiecare se roagă acum, întocmai cum... Ce dacă aceasta era? Acum, eu nu ştiu că aceasta este, dar ce dacă aceasta era? Rugaţi-vă în felul vostru. Voi doar rugaţi-vă în felul cum vreţi să vă rugaţi. Chiar ce dacă acesta era adevărul, ce am face noi, prieteni? Ce am face noi? Ce, ce se va întâmpla? Acum rugaţi¬vă, fiecare. Doar-doar strigaţi, doar rugaţi-vă în felul cum vreţi voi. Doar strigaţi către Dumnezeu, în felul vostru propriu. O Dumnezeule!
... Braţele Tale de iubire,
O Doamne, eu vin acasă.

E-375 "Doamne, eu am intenţionat să o fac cu mult timp în urmă. Am aşteptat eu prea mult, Doamne? Este aceasta, s-a terminat? O Dumnezeule, deschideţi braţele Tale de iubire şi primeşte¬mă. Ceva, inima mea cerşeşte după aceasta, Doamne. Deschide încă odată. Dacă numele meu a fost în Cartea Mielului, vorbeşte-mi acum, Doamne. Lasă-mă să o primesc chiar acum. Te rog să o faci, Dumnezeule."
Vin acasă, vin acasă,
Oh, niciodată, eu niciodată, Doamne, nu voi mai rătăci;
Deschide larg braţele Tale de iubire,
O Dumnezeule, eu vin acasă...

E-376 Biblia a zis, când ei recunosc pe Isus, că, "Fiecare va plânge de parcă singurul lor fiu este ucis."
... -in acasă,

E-377 Voi cei de afară, voi în maşinile voastre, pe unda scurtă, voi care staţi în jurul clădirii, mulţi dintre voi, doar rezemaţi-vă capul de clădire, ziceţi, "Doamne Dumnezeule, ai milă de mine. De-..." Fiţi sinceri de moarte, prieteni! Gândiţi-vă ce timp trăim noi! Unde suntem noi? [Fratele Branham bate de câteva ori pe amvon – Ed.]
... iubire,
Doamne, eu acum vin acasă.
Vin acasă, ...

E-378 Doamne Isuse, eu am făcut cât am ştiut de bine. Eu am făcut tot ce am ştiut cum să fac. Acordă, Doamne, ca uşile milei să fie încă deschise. Din aceste sute, literar sute Te caută la timpul acesta, ia la o parte fiecare pată păcătoasă, Doamne, şi ia-i înăuntru astăzi.

E-379 Eu-eu pledez, cu toată inima mea, aşa cym noi nu numai că vedem pe cineva vorbind, dar, Scriptura Însăşi ne aduce la această oră. Şi viziunea aceea, despre un băieţel, văzând acei oameni în starea aceea; şi acum, să gândim, că iadul însuşi, mila a fost ştearsă de pe pământ, şi acum iadul însuşi este aici, şi oamenii, Doamne, sunt în această stare hidoasă.

E-380 O Dumnezeule Puternic, peste această Biserică Aleasă, mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-Ţi reverşi binecuvântările, ca ei să poată primi o-o slujbă de mărturie, aşa cum Lot a avut, aşa cum Noe a avut, cum Isus a avut, către cei Etern pierduţi, dacă aceasta ar fi acolo; că ei înşişi sunt pecetluiţi în Împărăţia lui Dumnezeu, dar dând mărturie către Isus Cristos fiind acelaşi ieri, azi, şi în veci. Acordă aceasta, Doamne. Fie ca Tu să primeşti petiţia noastră, aşa cum noi pledăm în Numele lui Isus.

E-381 Doar rugaţi-vă în felul cum vreţi să vă rugaţi acum. Să nu vă grăbiţi. [Fratele Branham bate pe amvon – Ed.] Să nu vă grăbiţi. Cum ar fi dacă tu ai fi ultimul nume care merge în Carte?
Eu vin acasă.
Vin acasă, vin acasă,

E-382 Frate Neville, du-te sus şi roagă-te pentru ei. Pastorul se va ruga acum cu voi în timp ce vă rugaţi. Eu voi cânta.
Deschide-Ţi larg braţele de iubire,
Doamne, eu vin acasă.
Vin acasă, vin acasă,
Să nu mai rătăcesc; (Da, Doamne.)
Deschide-Ţi larg braţele de iubire,
Doamne, eu vin acasă.
Vin acasă, vin acasă,
Să nu mai rătăcesc;
Deschide-Ţi larg braţele de iubire,
Doamne, eu vin acasă.

E-383 [Fratele Branham şi adunarea au cântat cântarea de mai sus în timp ce Fratele Neville s-a rugat. "Atotputernicule Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, aşa cum a fost, astăzi, noi suntem aşa de bucuroşi că Tu ne-ai dat, aşa cum era, acest moment de timp să fim în stare să luăm seama la căile noastre înaintea Ta. Dumnezeul meu, astăzi, din adâncurile sufletului nostru, noi strigăm către Tine, Doamne, în folosul, nu numai al nostru, ci unul pentru altul. Lasă ca această oră, Dumnezeule, să fie timpul, această dimineaţă, Tată, când Tu vei, dacă Tu încă ai extins mila, Tată, lasă să fie, ca aceştia care în această zi au părăsit toată mândria lor, fantezia, şi alte lucruri. Doamne Isuse, astăzi, ne rugăm ca Tu să acorzi ca acei care îngenunchiază, oh, şi îşi pleacă capetele peste tot în această clădire. O Dumnezeule, lasă Glasul acela, din Cer, să vorbească în această dimineaţă. Dă o asigurare, Doamne. Lasă ca aceşti oameni, care sunt bărbaţi şi femei muribunzi, Isuse, lasă-ne să avem, în această zi, mângâierea acelui Martor venind jos din Cer în această dimineaţă. În Numele lui Isus Cristos, noi pledăm, Doamne, dacă mai există o extindere a milei prin Sânge, las-o să vină peste fiecare, astăzi, conform cu venirea lor. Fie ca aceasta să fie aşa, astăzi." – Ed.]
[Fratele Neville continuă să se roage. "Şi fie ca fiecare, Doamne, mulţumit, în această zi, că Tu eşti Dumnezeu Atotputernic. Dacă aceasta este extinderea milei, las-o să fie pentru fiecare, individual."] Admite aceasta, Doamne. ["Să fie aceasta acum, Tată. Şi lasă ca pacea lui Dumnezeu, care a întrecut întotdeauna priceperea, las-o să vină din nou la inimile în aşteptare."] Da, Doamne. ["Lasă ca aceasta să fie ora."] Da. ["Noi credem că Tu ai auzit din Cer."] Dumnezeule, acordă aceasta. [Orice este în rezervă pentru noi, dacă aceasta s-a terminat, atunci, Doamne, noi ştim care este finalul."] Da, Doamne. ["Dar, dacă nu, lasă ca Martorul să vină."] Da, Doamne. ["Lasă ca aceştia care au venit, lasă-i să găsească pace în această zi,"] Admite aceasta, Doamne. ["prin Numele lui Isus Cristos. Şi în Numele Lui ne rugăm. Amin." – Ed.]

E-384 Doamne Isuse, mă rog ca Tu să o salvezi pe Becky şi pe Sarah şi pe Joseph, şi pe ei, la fel, Doamne. Nu lăsa aceasta să se întâmple la copiii mei, Doamne. Să nu laşi să se întâmple aceasta la fraţii mei şi prietenii mei. Acordă aceasta, Doamne.

E-385 Noi nu ştim, noi nu ştim, dar noi vedem ceva, Doamne. Este un semn cutremurător chiar acum înaintea noastră? Acordă aceasta, Doamne. Trage-ne pe toţi aproape de Tine, repede, Doamne. Noi Te iubim şi avem nevoie de Tine. Lasă să fie, Tată, Duhul Sfânt să ne dea mângâiere în inimile noastre acum.

E-386 Ne rugăm ca noi să putem fi martori pentru Tine în această oră, căci noi ştim că aceasta trebuie să se întâmple. A fost prezisă prin veacuri, şi noi trebuie să o întâmpinăm, că noi suntem la timpul sfârşitului când vedem aceste semne apărând. Noi ştim, şi ne-a fost spus de mulţi ani acum, că acest lucru va avea loc. Acum noi îl vedem chiar în uşa noastră, marea mânie puternică a lui Dumnezeu mişcându-se prin străzi, luând afară pe cei netăiaţi împrejur. Unde nu este Sânge pe uşă, îngerul morţii vizitează; şi ei merg drept înainte trăind, dar morţi în timp ce ei trăiesc, fără milă, fără Dumnezeu, şi niciodată nu pot fi salvaţi.

E-387 Dumnezeule, cum Îţi mulţumim noi pentru aceştia care sunt salvaţi! Cum noi... Ce mare binecuvântare este aceasta pentru inimile noastre, să fim în interior acum, sub Sânge, în timp ce acel ultim înger trece prin ţară, luând afară pe cei...

E-388 Pe acei în afară de sub sânge, ei au murit fără milă. Aceea era ultima tragere a lui Moise. Prima, un-un om tânăr vorbind cu Israelul; a doua, a mers jos să-i elibereze; a treia, a fost ultimul mesaj. Minunile au fost făcute, Moise a fost pe drumul lui spre ţara promisă, cu cei răscumpăraţi.
O Dumnezeule, fii milostiv, mă rog, în Numele lui Isus.

E-389 Acum eu aş vrea să întreb aceasta. Voi care vă rugaţi, voi carAe simţiţi că aveţi milă, şi că (Dumnezeu) voi simţiţi că sunteţi în Împărăţia lui Dumnezeu, voi simţiţi că-că aţi fost ancoraţi într-un fel sau altul, că în Cristos voi aveţi credinţă să credeţi că sunteţi un Creştin, voi sunteţi născuţi din nou şi ştiţi că sunteţi un Creştin, şi fără îndoială. Aş dori ca voi toţi să vă ridicaţi, voi care vreţi aceea, credeţi aceea, că mila aceea a fost extinsă pentru voi acum, şi voi sunteţi Creştini, şi voi-şi voi credeţi că-că Sângele este aplicat la inima voastră, şi-şi-şi că voi sunteţi iertaţi de fiecare păcat.

E-390 Acesta a fost un lucru foarte greu să vă vorbesc vouă oamenilor. Eu sunt aşa de mulţumitor, şi văd oamenii sus de pretutindeni. Şi voi, eu-eu aşa...

E-391 Eu nu ştiu că acest lucru este adevărat, dar acesta trebuie să fie în felul acela, cândva. Vedeţi, trebuie să vină la aceea, şi aceasta ar putea fi acum. Vedeţi? În orice fel, lumea va merge drept înainte. Oamenii încă vor veni la altar, ei încă vor striga, dar aceasta nu le va face nici un bine. Vedeţi? Ei vor fi duşi, vedeţi, va fi sfârşit. Acolo nu va mai fi milă. Amintiţi-vă aceea. "Şi sanctuarul devine plin de fum." "Cel ce este întinat, încă este întinat; cel ce este neprihănit, încă este neprihănit; şi cel ce este sfânt, încă este sfânt." Acolo nu mai există milă, când Mielul ia Cartea; aceea este, aceea este totul de ea. Şi aceea pare foarte mult că ar fi acum.

E-392 Poate noi avem încă o zi; poate astăzi este ziua aceea. Poate mâine este ul-... Poate deseară este ultima seară. Poate acesta este ultimul an. Eu nu ştiu, prieteni. Eu vă spun, eu nu ştiu. Aceasta niciodată nu mi se va spune.

E-393 Dar când Dumnezeu ia acel ultim nume şi-l răscumpără din acea Carte a Vieţii, aceea este totul de ea. Vedeţi, ei nu mai pot fi, oricum. Acolo nu mai poate fi, oricum. Asta-i tot. S-a sfârşit.

E-394 Câţi ştiu că acesta-i Adevărul? [Adunarea, "Amin."] În ordine. Acesta-i-acesta-i Adevărul. Acum că noi simţim...

E-395 Şi eu văd această adunare la care i-am predicat şi am avertizat, în toţi aceşti ani, şi văd un Mesaj ca acesta care eu... care eu-eu l-am adus în această formă de amator. Şi doar amintiţi-vă, eu o spun aşa ca voi să o înţelegeţi, formă de amator; încă câteva lucruri v-ar putea zgudui în bucăţi, vedeţi. Dar eu doar le-am omis, am simţit să o fac, căci eu nu sunt sigur. Dacă eu nu sunt sigur unde calc, eu calc uşor, vedeţi, însă doar vă spun.

E-396 Ascultaţi. Nu sunteţi voi fericiţi? Ar putea fi ceva mai măreţ, la care v-aţi putea gândi, ce aţi făcut în viaţa voastră?

E-397 Cum ar fi dacă s-ar termina acum? Cum ar fi dacă totul s-a făcut? "Oh," voi ziceţi, "Frate Branham, poate..." Da, eu ştiu. Ei ar putea merge drept înainte. Ei au făcut-o, de fiecare dată. Eu am explicat aceea şi am dovedit-o prin Scriptură, vedeţi, lumea a continuat să se ruleze drept înainte, dar aceasta a fost făcută. Vedeţi? Vedeţi?

E-398 "Nebunia predicării salvează pe cei pierduţi. Aceasta este nebunie, pentru om. Ea este înţelepciunea lui Dumnezeu." Vedeţi? Dumnezeu este un Duh. El lucrează în căi spirituale, vedeţi, minunile Lui să le înfăptuiască; minunate căi. Dar, noi suntem oameni, noi suntem limitaţi. Noi nu ştim; noi doar privim la ce putem vedea. Dar Ceva în interiorul nostru...

E-399 Când tu păşeşti afară din acea cameră aici, dacă niciodată nu ai văzut-o în viaţa ta, niciodată nu ai văzut lumina zilei, tu ai şti că ai trecut din camera aceasta de aici, într-o lumină a soarelui sau ceva. Ea era caldă. Tu o puteai simţi. Dacă nu există simţ al trupului tău să o declare, tu ai şti, oh, nici un simţ al vederii să o vadă. Nici o cale să vezi pomii verzi, să vezi natura; tu nu ai avut vedere, nimeni nu a avut-o vreodată. Tu ai şti că tu ai fi în prezenţa a ceva; simţul tău ţi-ar spune aceea. Tu ai şti aceea. Dacă eu aş încerca să-ţi spun, "Acesta-i soarele. El reflectă. El arată lucruri." Vedeţi, tu ai şti că el era acolo pentru că tu îl puteai simţi cu simţurile tale. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-400 Acum noi ştim că Cristos este aici. Vedeţi? Poate voi nu-L vedeţi cu ochii voştri. Vedeţi? Poate voi nu. Dar prin viziune, eu vă spun, El este aici. Noi Îl simţim. Noi ştim că există Ceva aici ce simţurile noastre nu declară. Este Duhul care o declară, că Cristos este aici.

E-401 Eu simt că El ne-a răscumpărat. Eu simt că numele noastre sunt în Cartea Lui. Eu cred că noi am fost răscumpăraţi prin Sângele Mielului.
Eu vă iubesc, şi eu ştiu că voi vă iubiţi unul pe altul.
Oh, binecuvântată fie legătura care leagă
Inimile noastre în iubire Creştină;
Părtăşia de gândire asemănătoare
Este ca cea de Sus.

E-402 Noi ar trebui întotdeauna să simţim în felul acela unul faţă de altul. Vedeţi, noi trebuie, noi trebuie să simţim în felul acela unul faţă de altul. Vedeţi? Căci, aşa cum ne iubim unul pe altul, noi iubim pe Dumnezeu. "Poţi să urăşti pe fratele tău pe care 1-ai văzut, şi să spui că iubeşti pe Dumnezeu pe Care nu L-ai văzut?" Noi trebuie să ne iubim unul pe altul. "Nimeni nu are mai mare dragoste decât Cel ce şi-a dat viaţa Lui pentru duşmanii Lui, ca ei să poată deveni prietenii Lui." Oh!

E-403 Ştiţi voi cântarea aceea, Binecuvântată Fie Legătura Care Leagă? Nu este ea minunată? Binecuvântată fie legătura! Vrei să ne dai acordul la aceea, soră, acolo? Doar las-o să cânte un minut.

E-404 Ce dacă s-a terminat? Ce dacă a Treia Tragere, care vine sus acum, este să predice la cei pierduţi? Ce dacă toate modelele urmează să se arate acum? Şi noi suntem înăuntru, şi noi suntem înăuntru, nu ar fi aceea minunat? Ce părtăşie!
Oh, binecuvântată fie legătura care leagă (aici este ceea ce o face)
Inimile noastre în iubire Creştină;
Părtăşia cu gândire asemănătoare
Este ca cea... (Mergeţi drept înainte.)

E-405 Ce era aceea? Părtăşia cu gândiri asemănătoare. "Vie Împărăţia Ta. Voia Ta să se facă." Vedeţi?

E-406 Noi încercăm să-L facem pe Dumnezeu un-un băiat mascotă, un însărcinat sau ceva, "Dumnezeule, fă aceasta, fă aceea."

E-407 Isus a zis, "Rugaţi-vă, 'Vie Împărăţia Ta. Facă-se voia Ta pe pământ, aşa cum este în Cer."' Atunci, Cerul este adus jos la noi, şi noi suntem-noi suntem aduşi sus la Cer, şi noi şedem în locuri Cereşti acum în Cristos Isus. Noi toţi credem acel Mesaj de a fi Adevărul, că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, ne răscumpără.

E-408 Să ne închidem ochii acum şi să ne ridicăm mâinile, în timp ce-l cântăm.
Binecuvântată fie legătura care leagă
Inimile noastre în iubire Creştină;
Părtăşia cu gândire asemănătoare
Este ca... (Continuă să o interpretezi.)

E-409 Acum, nici un zâmbet. Acesta nu este timpul de zâmbire. Cu adâncimea sincerităţii, în timp ce cântarea aceea se cântă, să dăm mâinile cu cineva de lângă voi, ziceţi, "Dumnezeu să te binecuvânteze, Creştinule," cu sinceritate.

E-410 Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Neville. [Fratele Neville zice, "Să te binecuvânteze, Frate Branham!" – Ed.] Cincizeci şi nouă de ani. ["Asta-i adevărat."] O cale lungă!
Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate ... ? ... Acum să ne ridicăm mâinile sus spre El.
Când ne despărţim,
Ne dă durere lăuntrică;
Dar noi încă vom fi uniţi în inimă,
Şi sperăm să ne-ntâlnim din nou.

E-411 Acum să ne aplecăm capetele, şi, împreună, fără să ştim ce ţine viitorul, la acest moment, fără să ştim decât ce s-a terminat. Eu nu ştiu. Eu nu pot spune. Eu nu pot spune. Eu nu ştiu. Dar în faţa a ce fapte care le-am descoperit în această dimineaţă, să ne rugăm rugăciunea care ne-a spus-o Domnul. Chiar dacă aceasta este, "Vie Împărăţia Ta. Facă-se voia Ta." Vedeţi? Să o facem împreună.

E-412 [Fratele Branham şi adunarea zice următoarea rugăciune în unison, din Matei 6:9-13 – Ed.]
... Tatăl nostru care eşti în cer, Sfinţească-se numele tău.
Vie împărăţia ta. Facă-se voia Ta pe pământ, aşa cum este în cer.
Dă-ne astăzi pâinea noastră zilnică.
Şi iartă-ne de greşelile noastre, aşa cum noi iertăm acelora care greşesc împotriva noastră.
Şi nu ne duce în ispită, ci ne scapă de rău: Căci a ta este împărăţia, şi puterea, şi slava, în veci. Amin.

E-413 Acum cu inimile noastre aplecate. Biblia a zis, "Ei au cântat un imn, şi au ieşit afară." Amintiţi-vă, când ei au făcut aceea în Scriptură, a fost pentru că ei au răstignit slujba Tragerii a Doua a Domnului nostru, şi a Treia Tragere era gata să intre. Câteva ore după aceea, El a mers în iad şi a predicat celor pierduţi care au respins mila lor.

E-414 Un acord al: Credinţa Mea Priveşte Sus La Tine.
Credinţa mea-a mea priveşte sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator divin;
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Ia-mi toate păcatele,
Nici nu mă lăsa... din această zi
Să fiu total al Tău!
În timp ce calc labirintul întunecat al vieţii,
Şi mâhnire în jurul meu se răspândeşte,
Fii Tu Călăuza mea;
Fă întunericul în zi,
Spală întristarea, temerile la o parte,
O lasă-mă din această zi
Să fiu total al Tău!

E-415 Domnul să vă binecuvânteze, să facă ca Fiul Său şi harul să strălucească peste voi. Şi Domnul să vă dea Viaţă Eternă, şi să fie cu voi aici în această lume, şi lumea care urmează să vină după aceea. Şi, Viaţa Eternă, fie ca voi să-L slujiţi toţi prin veacurile timpului care vor veni.

E-416 Dacă acesta este timpul, şi noi am sosit la acel loc, mie nu mi-e ruşine de ceea ce am predicat. Şi dacă fiecare lucrător trebuie să stea cu adunarea lui şi să fie judecat, aşa cum am văzut în viziune, eu sunt mulţumitor pentru Evanghelia pe care am predicat-o, pentru că este aceeaşi Evanghelie pe care Pavel şi ceilalţi au predicat-o.

E-417 Eu sunt fericit pentru voi. Eu sunt fericit că voi aţi primit pe Cristos ca Salvatorul vostru. Iubiţi-L, şi rugaţi-vă.

E-418 Şi eu vă voi vedea în această după-masă, cu voia Domnului, la ora şapte, aici la biserică. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Voi sunteţi eliberaţi.

Up