Lumea Se Destramă

The World Is Falling Apart
Data: 63-1115 | Durată: 1 ore 37 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Crede numai,
Toate lucrurile sînt posibile, crede numai;
Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sînt posibile, crede numai.

E-2 Să ne aplecăm capetele pentru un cuvînt de rugăciune. Tatăl nostru Ceresc, noi iarăşi, în seara aceasta, ne exprimăm către Tine, Marele Atotputernic, cît de mulţumitori sîntem noi că sîntem din nou adunaţi aici împreună, în viaţă şi să putem să ne închinăm Ţie, în această seară. Şi noi am venit împreună pentru acest scop, ca să şedem împreună în locurile Cereşti, ca fraţi şi surori, cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu, aşteptînd după venirea Duhului Sfînt asupra noastră, ca El să poată să ne descopere ce trebuie să facem, în programul vieţii noastre. Noi vrem să umblăm după voia Lui.

E-3 Şi ne rugăm, Doamne, ca Tu să începi de la temelie şi doar să ne curăţeşti, Doamne, şi să ne faci creaturi noi, ca noi să fim potriviţi pentru slujba Ta. Ştiind că aceasta este cu totul imposibil pentru noi, Tată; pentru că noi nu ne putem curăţi pe noi înşine după cum un leopard nu ar putea să se lingă de petele lui, el le lustruieşte numai prin a încerca să o facă prin propriul lui efort. Dar, "Există un Izvor umplut cu Sînge, scurs din venele lui Emanuel." Aceasta este ceea ce curăţeşte petele leopardului. Eu Te rog, Tată Ceresc, să acorzi, în seara aceasta, ca fiecare dintre noi să poată plonja dedesubt Acolo, să lăsăm toate îndoielile noastre în urmă, toate îndoielile despre dragostea şi promisiunea lui Dumnezeu pentru noi în aceste ceasuri. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

E-4 Să cîntărn aceasta aşa cum şedem jos. În loc să zicem "crede numai," să ne ridicăm doar mîinile şi să cîntărn "acum eu cred." Da, fiecare acum.
Acum eu cred, acum eu cred,
Toate lucrurile sînt posibile, acum eu cred;
Acum eu cred, acum eu cred,
Toate lucrurile sînt posibile, acum eu cred.

E-5 Domnul să vă binecuvînteze, în timp ce vă aşezaţi. Oh, aceasta sună aşa de potrivit. După ce i-am cerut lui Dumnezeu, apoi să-I spui, "acum eu cred," după ce I-am cerut.

E-6 Aceasta a fost o zi foarte grea pentru mine. Există aşa de multe lucruri de făcut, şi poate şaptezeci şi cinci de interviuri care aşteaptă, şi tu doar nu poţi să ajungi la ele toate, asta-i tot. Aceasta este doar total imposibil. Şi eu am avut patru chemări, astăzi, ca să zbor în afara oraşului; una la Beaumont, Texas; şi una la Houston; şi una la Campbellsville, Kentucky; şi una la Little Rock, Arkansas, boală de urgenţă. Şi chiar înainte de plecare, acolo a venit cu o chemare ca eu să zbor de aici, Duminică noaptea, îndată ce s-a terminat serviciul, să fiu departe pe undeva în apropiere de Coasta de Vest, să predic la un funerariu. Şi tu doar nu poţi să ajungi la toate acelea. Aceea era doar ce a venit aici, ei au vrut să ştie aici; dar ce să zic despre acasă, la oficiu, vedeţi? Şi aceia sînt oameni care sînt oameni buni. Şi ei sînt Creştini, mulţi din ei. Şi ei... Dar tu nu poţi fi peste tot deodată, astfel tu încerci să faci cît poţi mai bine în timp ce tu eşti acolo. Aceea te face agitat. Dar voi ştiţi că este nevoie de oameni agitaţi, uneori, să ajungă undeva, voi ştiţi, şi ei ajung încuiaţi într-un loc.

E-7 Aţi ştiut voi că aproape întotdeauna acei oameni sub inspiraţie sînt consideraţi nevrotici? Aceasta-i corect. Doar gîndiţi-vă care din profeţi nu a fost considerat un nevrotic, vedeţi. Chiar despre Isus, ei au zis, "Tu eşti dement," care înseamnă nebun, vedeţi. Şi Pavel a zis, "Pe Calea care este numită 'nebună,' acela este felul cum mă închin eu lui Dumnezeu." Vedeţi, erezie, "nebunie."

E-8 Şi voi luaţi poeţii. Pentru inspiraţie, ei urcă într-un loc unde oamenii obişnuiţi nu ajung acolo. Mă gîndesc la-la Stephen Foster, care a dat Americii cîntările ei populare renumite. Acum, eu cred că el a avut aceasta în gîndirea lui, dar nu în inima lui. Şi eu am locuit doar dincolo de rîu de casa mea veche din Kentucky. Voi ştiţi, după ce a scris acel renumit cîntec popular, el se ducea afară şi mergea într-o beţie. Şi el doar nu a putut să sufere aceasta. Şi în final în timp ce ieşea de sub inspiraţie, într-o zi, el a chemat un servitor şi a luat un brici, şi s-a sinucis. Vedeţi, voi-voi sînteţi...

E-9 Cînd tu eşti acolo sus, totul este frumos, şi cînd tu eşti aici jos. Aceasta este-aceasta este între, cînd tu vii afară de sub aceasta. Voi ar trebui să întrebaţi managerul şi pe unii din ei care încearcă să mă plimbe în jur noaptea, după una din acele rînduri de discernămînt. Oh, doamne, tu nu ştii dacă toată aceasta este o viziune, sau ce are loc. Aceasta-aceasta este în fiecare lucru. La tot ce priveşti, tu-tu nu ştii dacă aceasta este într-adevăr o viziune sau ce este. Voi doar... Şi tu eşti acela care faci aceasta. Vedeţi? Tu eşti-tu eşti tocmai acela care trage aceea.

E-10 Eu am explicat-o păstorului, astăzi. Aceasta este ca şi un băieţaş care încearcă să privească printr-o gaură într-un perete, să vadă un circ. El se trage în sus cu mîinile lui, şi priveşte dincolo, şi poate vedea poate o girafă sau o cămilă, şi cade înapoi jos. Şi zice, "Şi ce altceva ai mai văzut?" Păi, aceasta aproape că-l omoară să meargă sus din nou, să vadă aceasta. Dar apoi, după un timp, dacă cineva ar putea veni pe acolo şi l-ar lua sus, să-l ridice, şi să zică, "Iată cum merge aceasta. Gherlanda începe aici, şi cel mare este pe aici, şi aceasta vine afară pe aici." Îl aşează jos. Păi, aceasta nu-l deranjează.

E-11 Acela este felul în care a fost Dumnezeu în Cristos. Acum femeia care I-a atins haina, doar o femeie mică în timpul menopauzei, ea avea o scurgere de sînge. Şi ea nu putea... doctorii nu o puteau opri. Şi ea I-a atins haina. Iar El s-a întors şi a zis, "Cine M-a atins? Din Mine a ieşit putere." Vedeţi, femeia era aceea care folosea darul lui Dumnezeu. Ea l-a atras pe Dumnezeu prin El. Femeia era aceea care făcea asta. Ea a luat privilegiul să folosească darul lui Dumnezeu.

E-12 Dar, cînd Lazăr a murit, El a zis că El nu a făcut nimic pînă cînd I-a arătat Tatăl. Şi după ce, El a plecat pentru o vreme, şi-şi ei au trimis după El să vină să se roage pentru Lazăr. El nu s-a dus; El a plecat într-un alt loc. Apoi ei au trimis din nou. Şi El nu a mers; şi a amînat aceasta, şi a mers într-un alt loc. Dar în final s-a întors, şi a spus ucenicilor Săi, "Lazăr doarme."
Bine, ei au zis, "El face bine."

E-13 Apoi El a vorbit în limba lor, "El este mort. Pentru binele vostru, Eu mă bucur că nu am fost acolo." Vedeţi, Tatăl i-a spus Lui deja cît va dura aceasta, deoarece El a spus că El nu a făcut nimic pînă cînd I-a arătat Tatăl; şi apoi cît va dura aceasta, şi ce va avea loc, pentru ca El să se întoarcă. Ascultaţi doar. "Dar Eu merg să-l trezesc." Vedeţi?

E-14 Şi cînd El a ajuns jos la mormîntul lui Lazăr, El s-a rugat. El a spus, "Tată, Eu Îţi mulţumesc că Tu ai ascultat deja; dar Eu doar spun aceasta pentru cei care stau alături." El ştia ce urma să facă, şi El a chemat pe Lazăr din mormînt. Acolo nu s-a spus un cuvînt despre o putere să iasă din El. Acela era Dumnezeu care folosea darul Lui, iar în celălalt era femeia care folosea darul lui Dumnezeu.

E-15 Acum, voi nu puteţi fabrica o vedenie. Aceasta trebuie să vină de la Dumnezeu.

E-16 Astfel credinţa voastră este ceea ce face aceasta. Credinţa este singurul lucru pe care îl va recunoaşte Dumnezeu, în fiinţă, aceasta este credinţa în Cuvîntul Său promis, şi tu însuţi faci asta. Aceasta este credinţa ta care face asta. Dar atunci cînd vine o viziune, uneori, o viziune pe care o dă Dumnezeu despre a merge undeva, păi, uneori aceasta durează cu ceasurile, ce pe mine nu mă deranjează. Dar acesta este felul care răneşte, apoi tu îţi revii şi te întrebi unde te afli.

E-17 Mă gîndesc că William Cowper, eu cred, că era numele lui, a scris, Acolo Este Un Izvor Umplut Cu Sînge. Eu am stat lîngă mormîntul lui, nu de mult, în Londra. Eu doar a trebuit să plîng puţin, pentru că mi-a părut rău de om. El era un poet. Şi el, cînd el a mers sus în inspiraţie şi a scris acele cîntece... Păi, cînd el a ieşit din aceea, el-el a încercat să... el a luat un-un şofer şi a încercat să găsească un rîu, să se sinucidă, şi a fost aşa de ceţos încît ei nici măcar nu au putut să-l găsească. Vedeţi, el era-el era pierdut, el a venit din inspiraţie, din nou înapoi jos pe pămînt.

E-18 Ce înseamnă toate acestea, prietene? Că într-adevăr există o Ţară dincolo de rîu, doar trebuie să urci sus să O vezi. Aşa că noi ştim că o să fie într-o zi în care noi vom merge în Ţara aceea. Aceasta este marea noastră Nădejde.

E-19 Acum, în seara aceasta, eu nu i-am spus fiului meu să împartă cartonaşe de rugăciune. Dar în fiecare seară Domnul a vindecat bolnavii din adunare, şi doar chemînd către ei, pe acei care au credinţă. Ascultaţi cu atenţie la ceea ce spune El acum, vedeţi, şi cînd El-cînd El vorbeşte.

E-20 Dar eu cred, că mîine seară, acum, că noi vom schimba¬ordinea întîlnirii. Şi cîţi ar dori să se facă rugăciuni pentru ei, doar-doar să se facă rugăciuni pentru, cei bolnavi? Bine, în regulă. Eu voi trimite pe Billy, doar puţin mai devreme, dacă aceasta este în regulă cu preaiubitul nostru păstor, iar noi vom împărţi, la voi toţi, un cartonaş de rugăciune, care vor aceasta, şi apoi noi vom chema doar oamenii sus, şi să vină pe aici şi ne vom ruga pentru ei.

E-21 Eu nu aş putea lua pe fiecare într-una din acele rînduri de discernămînt. Eu aş... ei mă vor lua afară, şi voi vă veţi ruga pentru mine. Şi-şi doar gîndiţi-vă, dacă o femeie a atins haina Lui...

E-22 Şi El era Fiul Divin al lui Dumnezeu. Dacă o femeie I-a atins haina şi asta L-a făcut să se simtă slăbit, ce îmi va face aceasta mie, un păcătos salvat prin harul Său? Tu nu ai fi putut să treci peste asta, sau poate aceea, dacă El nu ar fi zis, "Aceste lucruri pe care le fac Eu, le veţi face şi voi; mai multe decît atît veţi face voi." Căci, vedeţi, El a zis, în King James [versiunea traducerii Bibliei după King James – Trad.] este "mai mari," dar cuvîntul corect este "mai multe" dacă veţi căuta aceasta, "mai multe" Deoarece, nimeni nu ar putea să facă mai mari decît aceea; El a înviat morţii, şi a oprit natura. El a făcut de toate. Astfel singurul lucru, Biserica... Tot Dumnezeul a fost într-un Om acolo, însă acel mare Stîlp de Foc care a condus pe Israel a devenit trup şi a locuit printre noi.

E-23 Dar cînd El a fost răstignit, a înviat din nou şi s-a înălţat la Dumnezeu; în Ziua Cincizecimii, El a venit înapoi în forma acestui Stîlp de Foc, şi S-a împărţit, limbi de Foc s-au aşezat pe fiecare din ei. Dumnezeu se împărţea pe Sine printre Biserica Lui, pentru că aceea era Soţia Lui. Iar un soţ şi soţia lui sînt unul, împreună. Şi Dumnezeu şi Biserica sînt unul, împreună. Dumnezeu în voi! Acela era Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi, acelaşi Dumnezeu în tot timpul; doar trei manifestări, atribute, sau slujbe, sau oricum vreţi voi să le numiţi. Ca un Tată, Fiu, şi Duhul Sfînt, Acesta este acelaşi Dumnezeu tot timpul. Vedeţi?

E-24 Iar acum acela era Dumnezeu deasupra noastră, şi nu putea fi atins. Chiar şi muntele care ar fi fost atins, pe care era El, aceia trebuiau să fie străpunşi cu o săgeată, deoarece păcatul încă nu avea o jertfă.

E-25 Dar apoi Dumnezeu a venit şi a fost manifestat printre noi, "Noi L-am pipăit cu mîinile noastre," el a zis, "Dumnezeu!" Întîi Timotei 3:16, "Fără îndoială mare este taina evlaviei; căci Dumnezeu a fost manifestat în trup, văzut de Îngeri, şi crezut în lume, primit sus în Slavă." Vedeţi? Vedeţi, acum, acela era Dumnezeu cu noi.

E-26 Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, acum Dumnezeu în noi. Tot ce era Dumnezeu, El a turnat în Cristos; tot ce era Cristos, El a turnat în Biserică. "În ziua aceea, veţi şti că Eu sînt în Tatăl, Tatăl în Mine; Eu în voi, şi voi în Mine." Astfel era Dumnezeu tot timpul, voi vedeţi, aceleaşi lucrări ale Lui. Biserica este ordinată să ducă înainte lucrarea Lui, cu acelaşi Duh. Voi nu puteţi duce înainte aceleaşi lucrări fără acelaşi Duh. Asta-i corect. Acelaşi Duh duce lucrarea înainte.

E-27 Astfel acum este aşa de plăcut să vorbesc cu voi, eu-eu îmi iau timp suplimentar, în fiecare seară. Şi mie-mie nu-mi place să fac aceasta.

E-28 Dar eu mă gîndesc, din toată inima mea, că noi sîntem la timpul sfîrşitului. Eu-eu nu-eu nu spun aceasta doar pentru că aceasta este o zicală obişnuită printre oameni. Eu o cred. Eu o cred din toată inima mea, şi cu sinceritate în inima mea. Acesta-i motivul că eu nu încerc să zidesc lucruri mari, să fac lucruri mari măreţe, şi să zidesc mari spirale. Şi eu-eu cred căci Cristos vine. Eu-eu... Totul, să-să o facem chiar acum, deoarece s-ar putea să nu mai fie nici un mîine, vedeţi. Să o facem astăzi, dacă noi putem, tot ce putem face noi.

E-29 De aceea eu niciodată nu am permis, sau nu cred că Duhul Sfînt ar vrea ca eu să am lucruri mari, unde eu aş fi avut mari... Acum, aceasta este în ordine pentru cei care să fac aceea. Eu nu-i condamn. Aceea este bine. Dar să avem ca o transmisie televizată care ia toată naţiunea înăuntru, să trebuiască să cerşeşti la oameni după bani; şi să faci aceea, ei trebuie să o facă, căci ei trebuie să plătească pentru aceasta. Transmisie la radio, aceea-aceea este în ordine, aceea este bine, dar aceea nu era pentru mine. Mie doar îmi place... Păi, eu m-aş îngrijora de moarte, privitor la aceasta. Şi eu nu aş putea face asta. Eu nu aş putea.

E-30 Eu am început să iau o ofertă, odată în viaţa mea. Eu presupun că aţi auzit despre aceasta. Eu-eu am început să iau o ofertă. Noi am ajuns doar într-un aşa impas, încît eu aproape că a trebuit să o am. Eu-eu aveam ceva datorii, şi lucram. Eu mi-am luat pălăria şi mi-am turnat salarul, şi noi doar nu ne puteam descurca. Şi eu niciodată nu am mai luat o ofertă la Tabernacol. Eu am păstorit şaptesprezece ani, fără un ban. Şi eu am zis soţiei, am zis, "Noi, noi doar trebuie să o facem. Eu doar merg acolo şi voi lua o ofertă."

E-31 Ea a zis, "Eu am să te urmăresc, vezi." Vedeţi? Ea merge acolo şi se aşează jos.

E-32 Şi în seara aceea, după... Ei sînt oameni drăgălaşi. Binecuvîntate fie inimile lor. Am zis, "Eu-eu cumva mie groază să spun asta." Am zis, "Eu am fost cu voi un timp îndelungat. Eu niciodată nu v-am cerut nimic," am zis, "dar eu-eu am ceva plăţi pe care eu trebuie să le îndeplinesc. Eu am nevoie cam de şase dolari." Şi am zis, "Eu-eu doar nu îi am. Eu doar nu îi am, şi este scadenţa," şi am zis, "Sîmbătă. Şi eu-eu doar nu îi am să-i plătesc." Şi am zis, "Dacă voi toţi, oricare dintre voi care are cam zece cenţi," am zis, dacă voi aţi ajuta puţin, eu aş aprecia aceasta." Şi-şi fiecare a început să plîngă. Acolo era o femeie bătrînă şezînd acolo jos... Şi diaconul s-a ridicat, şi noi nici măcar nu am avut o farfurie de colectă, şi am-am zis, "Voi puteţi să luaţi pălăria mea." Şi au mers şi mi-au luat pălăria.

E-33 Şi eu am privit acolo jos. Şi o surioară bătrînă care întotdeauna se roagă pentru mine, ea avea o... Una din acele mame de modă veche din sud care avea una din aceste micuţe... o poşetă mică care se închide deasupra. Ea a deschis¬o, şi, oh, doamne! Eu m-am uitat la aceea. Eu nu puteam să cheltuiesc asta pentru nimic. Eu am zis, "Eu-eu doar vă necăjeam. Eu am vrut să văd ce veţi zice. Eu nu vreau într¬adevăr asta." Eu nu am putut să o fac. Aceea era cel mai aproape să ajung vreodată pînă la a lua o ofertă. Vedeţi?

E-34 A existat un om bătrîn care obişnuia să vină la casa mea. El-el, eu cred că el aparţinea de Casa lui David, sau ceva. El avea o barbă şi un păr lung. El mi-a dat o bicicletă veche, care a fost neglijată; dar nu neglijată, doar uzată. Ea-ea probabil că şi-a servit datoria în ordine, dar ea a fost... Astfel eu-eu am mers jos la magazinul cu zece cenţi şi mi-am cumpărat două cutii de vopsea, pentru douăzeci de cenţi, şi am vopsit-o şi am vîndut-o pentru şase dolari. Astfel eu nu a trebuit să iau o ofertă, vedeţi. Astfel aceea era cel mai aproape la care am venit. Eu-eu... Vedeţi?

E-35 Cum ar fi dacă eu aş fi aici cu toată obligaţia aceea mare, şi Duhul Sfînt m-a chemat afară pe undeva la o biserică mică, unde poate că eu ar fi trebuit să am sute de dolari pe zi, ca să pot îngriji de asta? Ei nu ar fi putut să o facă. Dar, voi vedeţi, eu nu am nevoie de nimic decît doar mai mult din Dumnezeu.
Vedeţi? Eu-eu nu am nevoie. Astfel dacă El mă cheamă pe undeva, indiferent unde este asta, dacă acolo sînt zece oameni sau... Şi eu am predicat la cinci sute de mii, deodată. Astfel, bine, oricînd se ajunge la acel timp, cineva doar pune... Dumnezeu pune aceasta pe inima lor, şi ei vin pe aici şi zic, "Tu ştii, Domnul a zis că tu vei merge undeva, şi aici este un cec pentru aceasta." Aceea este, prin credinţă, voi vedeţi, căci El ştie de ce avem noi nevoie. Vedeţi? Şi astfel mie doar îmi place să trăiesc în acest fel.

E-36 Şi apoi un alt lucru, voi ştiţi, mă gîndesc că noi o să mergem jos în unele locuri. Mulţi oameni care vin la întîlnirile mele sînt oameni săraci întocmai cum sînt eu, şi eu vreau să rămîn întocmai cum sînt ei. Ar arăta corect pentru un predicator să meargă prin jur, un cineva mare de tot, voi ştiţi, în acest fel, şi zeci de mii de dolari, şi aruncîndu-i încoace şi încolo; şi-şi vreo sărmană femeie trăgînd un sac de bumbac pe spatele ei, culegînd bumbac cam pentru trei dolari pe zi, măncînd slănină cu pîine de mălai? Nu. Eu nu pot, nu pot să văd aceasta, vedeţi voi. Cristos a posedat pămîntul, şi nu a avut un loc să Îşi aşeze capul; "vulpile au vizuini." Şi El a fost Exemplul nostru. El era ceea ce El trebuia să fie.

E-37 Acum, nu cum că eu încerc totuşi să condamn aceea. Eu doar încerc să vă spun despre mine. De aceea, fără bani, atunci eu niciodată nu am încercat să încep ceva mare, voi ştiţi. Şi-şi tu nu poţi începe nimic mare, oricum. Cel mai mare lucru care există, noi mergem înspre El, vedeţi; astfel, şi acesta este Dumnezeu. Şi mă gîndesc că noi toţi sîntem doar de aceeaşi mărime, şi să rămînem doar în-în acest fel. Noi sîntem copiii lui Dumnezeu.

E-38 Acum, mie-mie doar îmi place să citesc această Biblie. Şi eu nu o pot citi prea bine şi eu uneori pronunţ greşit cuvintele mele, dar voi mă veţi îngădui pentru asta. Eu-eu-eu...

E-39 O dată îmi amintesc că eram la Fort Wayne, eu am predicat. Şi acolo era că Adunările lui Dumnezeu au publicat acest articol şi apoi, Cine este Cine l-a avut; fetiţa mică. Voi aţi fi putut citi aceasta cam cu zece ani în urmă. Ei aveau, ea a fost... ochii ei au fost operaţi şi vederea ei era dusă. Şi-şi ea a fost adusă înăuntru la mine, şi Duhul Sfînt i-a spus totul despre aceasta şi a vindecat-o chiar acolo; ea putea să citească Biblia sau orice. Şi Cine este Cine a publicat aceasta. Cartea aceea, voi ştiţi, Cine este Cine, despre ştiinţa medicală şi cîte altele, că ea putea.

E-40 Şi eu îmi amintesc, cu două seri după aceea, eu am mers înapoi în urmă unde Paul Rader a scris cîntarea aceea, Crede Numai. Şi eu şedeam acolo şi am auzit cum venea aceea înăuntru. Acolo era un-un om care într-adevăr avea o educaţie, trebuie că a avut, şi astfel el a venit înapoi, el a zis, "Domnule Branham, pot eu să vă vorbesc?"
Eu am spus, "Da, domnule."

E-41 Şi el s-a prezentat, şi-şi el a zis, "Eu doar vreau să vă corectez asupra unor lucruri."
Am zis, "Bine, domnule."
Şi el a zis, "Gramatica dvs." Vedeţi?

E-42 Am zis, "Da, domnule, eu ştiu aceasta." Am zis, "Eu am numai o educaţie de şapte clase." Am zis, "Noi eram zece copii. Tatăl meu era bolnăvicios şi eu a trebuit să merg la lucru. Eu a trebuit să renunţ la şcoală, fiind doar un băieţaş."
El a zis, "Aceasta nu este scuză acum."

E-43 Şi eu am spus, "Asta, asta-i adevărat." Am zis, "Eu presupun că nu este. Dar acum de moment ce eu trebuie să-l slujesc pe Domnul, eu nu am timp să ascult ceva din aceasta."

E-44 El a zis, "Bine, a dvs..." A zis, "Oamenii de acolo de afară!" Zicea, "Eu v-am observat seara trecută, că aţi zis, 'Voi toţi oamenii care vin sus aici pe lîngă acest amvon,' aţi zis, 'mergeţi jos..."'

E-45 Şi am zis, "Păi, ce? Eu nu ştiam altfel." Şi el a zis... Eu am zis, "Ce este rău cu asta?"

E-46 A zis, "Acesta nu este amvon," zicea, "acesta este amvon." El a zis, "Adunarea dvs. v-ar aprecia mai mult dacă dvs. aţi spune amvon."

E-47 Păi, eu cred că el cumva a pieptănat acele cîteva fire de păr în felul greşit. Eu am spus, "Frate," am zis, "Eu nu vreau să fiu diferit cu dvs. Dar eu nu cred că la oamenii aceia le pasă dacă eu spun amvon sau amvon, doar aşa ca eu să predic Cuvîntul lui Dumnezeu, şi să trăiesc viaţa care este în Acesta." Acela-i lucrul principal. Amin.
Omuleţul a zis, "Dar dvs. nu vă cunoaşteţi Biblia."

E-48 Am zis, "Dar eu cunosc Autorul foarte bine, şi El-El mă binecuvîntează. Eu mai degrabă aş şti, "să Îl cunosc este Viaţă." Vedeţi?

E-49 Acum, mîine seară, veniţi cumva devreme. Deoarece, cînd am venit sus, doar cu cîteva momente în urmă, într-un taxi acolo afară, acolo erau doar şiruri de oameni, dezamăgiţi, unii plîngînd, părăsind locul, şi ei au fost trimişi înapoi. Astfel veniţi cît de devreme puteţi voi, să vă obţineţi cartonaşul vostru de rugăciune.

E-50 Acum doar înainte ca noi să privim în Cuvînt, să vorbim cu Autorul doar un minut.

E-51 Tată Ceresc, acesta este Cuvîntul Tău. Şi noi citim în Biblie, că, "Noi sîntem curăţiţi prin apa Cuvîntului." Şi noi ştim că, în Vechiul Testament, cum au luat ei juninca, juninca roşie, şi au junghiat-o, întreaga adunare, şi ea era arsă. Şi atunci cenuşa era ţinută în afara curţilor, ca o apă de separare, căci-căci mîinile care au mînuit aceasta trebuie să fie mîini curate. Şi eu-eu Te rog, Dumnezeule, aşa cum aceste ape de separare, Cuvîntul care ne separă de moarte, la Viaţă; curăţeşte-ne gîndurile, inimile noastre, Doamne. Şi dacă există ceva ce Tu găseşti în noi, care nu este tocmai corect, curăţeşte aceasta, Doamne, prin această apă de separare, în seara aceasta. Ia la o parte păcatele noastre, Tată. Noi-noi vrem să stăm zilnic înaintea Ta, murind faţă de noi înşine, ca noi să putem trăi în Cristos. Binecuvîntează Cuvîntul aşa cum noi Îl citim. Şi Tu ai promis că acesta nu se-se va întoarce gol, ci El-El va dobîndi ceea ce El a fost hotărît să facă. Şi noi ne rugăm ca Tu să admiţi aceasta prin Numele lui Isus. Amin.

E-52 În Cartea Descoperirii lui Isus Cristos, noi aflăm, eu am să citesc doar puţin din Pecetea a Şasea. Din Cartea Apocalipsei, se găseşte în al 6-lea capitol din Apocalipsa, şi apoi noi vom începe cu al 12-lea verset. Şi apoi eu de asemenea vreau să citesc din Evrei 12:25, deasemeni, pentru o altă mică citare, pentru cîteva Scripturi pe care le am scrise aici jos. Şi cîteva¬cîteva lucruri despre care mi-ar place să vorbesc, dacă va voi Domnul. Şi acum în Apocalipsa 6:12.
Şi m-am uitat cînd el a deschis pecetea a şasea, şi, iată, acolo era un cutremur mare de pămînt; şi soarele a devenit aşa negru ca un sac de păr, şi luna a devenit ca sîngele;
Şi stelele cerului au căzut pe pămînt, chiar cum un smochin îşi scutură smochinele necoapte, cînd el este scuturat de un vînt puternic.
... cerurile s-au îndepărtat ca un sul cînd el este rulat împreună; şi fiecare munte şi fiecare insulă s-au mişcat din locurile lor.
Şi împăraţii pămîntului, şi oamenii cei mari, şi oamenii bogaţi, ... marile căpetenii, şi oamenii cei puternici, ... fiecare rob, şi fiecare om liber, sau ascuns în... peşteri şi în... stîncile munţilor.
Şi ziceau către munţi şi stînci, Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de faţa celui ce stă pe tron, şi de mînia Mielului:
Căci ziua cea mare a mîniei Lui a venit; şi cine va putea să stea în picioare?

E-53 Acum în Cartea Evreilor, capitolul al 12-lea, şi începînd cu versetul al 25-lea.
Vedeţi ca voi să nu refuzaţi pe acela care vorbeşte.
Căci dacă n-au scăpat cei ce refuzau pe cel care vorbea pe pămînt, cu atît mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la acela, de la acela care vorbeşte din cer:
A cărui glas a clătinat atunci pămîntul: dar acum el a hotărît, zicînd, Da, voi mai clătina încă o dată nu numai pămîntul, ci şi cerurile.
Şi acest cuvînt, Încă o dată, însemnînd... scoaterea lucrurilor care sînt clătinate, ca a lucrurilor care sînt făcute, ca acele lucruri care nu pot fi clătinate să poată rămînea.
Fiindcă noi primim o împărăţie care nu poate fi clătinată, noi să avem har, prin care noi să putem sluji lui Dumnezeu plăcuţi cu reverenţă şi frică evlavioasă:
Căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.

E-54 Acum acesta este un-un mic text pe care eu aş vrea să-l scot de acolo, să fac un text din acesta, dacă eu ar trebui să-l numesc. Şi eu sper că eu nu vă ţin prea mult. Şi astfel să nu uitaţi mîine seară, acum, să veniţi devreme să luaţi cartonaşele de rugăciune, şi noi vom avea un rînd de rugăciune unde ne rugăm pentru toţi oamenii care au cartonaşe de rugăciune. Acum, şi textul meu în seara aceasta este Lumea Se Destramă. Acesta este un text foarte ciudat.

E-55 Dar eu mă gîndeam astăzi, aşa cum am avut glorioasa ocazie şi marele privilegiu să mă plimb cu Fratele Vick, acest onorabil, slujitor nobil al lui Cristos; cu Fratele Joseph, prietenul meu scump, de asemenea. Noi am avut, bine, aceasta era masa, pentru mine. Eu cred că acesta este prînzul, pentru voi toţi de aici. Dar dacă aceea este masa, atunci aceasta este masa seara aceasta, şi acela-i prînzul şi dejunul, atunci unde îmi vine cina mea? Vedeţi, eu simt de parcă eu am lăsat afară ceva. Şi atunci aşa cum am mers la-la masă şi am venit înapoi în jos pe stradă, noi am observat că ei au început să pună sus, au început să pună sus lucruri pentru Crăciun. Noi ne apropiem de sezonul Crăciunului, şi chiar într-o lună de acum, dar toate magazinele îşi depun afară toate reducerile lor de Crăciun.

E-56 Cît de departe pierd ei însemnătatea Crăciunului! Acesta a devenit doar un act comercial. Toate sărbătorile au devenit aceea; Ziua Mamei, Ziua Tatălui. Şi fiecare zi ar trebui să fie ziua mamei şi a tatălui. Şi ei au, oh, Paşti. Moş Crăciun a luat-a luat locul naşterii. Un iepure şi un pui, o răţuşcă, a luat timpul învierii. Acestea sînt toate pui şi raţe şi ouă, şi ce are asta de a face cu învierea? Vedeţi? Şi este prea rău că noi... că pune aceasta înaintea copiilor noştri.

E-57 Şi mulţi dintre băieţaşii de afară aici, în seara aceasta, vă pot spune mai mult despre Davy Crockett decît poate el să spună despre Isus Cristos, sigur, sigur, deoarece acesta este un mare lucru comercial. Ei iau haine ca de ceva cawboy sau ceva erou, şi, sau ceva despre vreun haiduc sau ceva, şi-şi ei vînd haine care arată ca el, şi-şi atunci toţi copilaşii ştiu despre acesta şi citesc istoria despre acesta. Dacă noi am putea doar aduce programul lui Cristos acolo la oameni, în felul acesta. Voi de obicei încercaţi să imitaţi ce voi citiţi; voi, cititorii.

E-58 Îmi amintesc, aceasta a fost întotdeauna în felul acesta cu mine. Îmi amintesc că odată, ca băieţel, cam în vîrstă de doisprezece ani, jos în biblioteca publică, eu am ajuns la cartea lui Zane Grey numită Pădurarul Singuratic. Eu-eu am călărit pe mătura mamei pînă să o omor, ca un cal de lemn, în jurul şi jurul casei, pînă ce am rupt-o. Mai tîrziu, am citit povestea lui Edgar Rice Burroughs despre Tarzan Şi Maimuţele, şi am dormit într-un pom, pentru că eu-eu-eu am citit aceea. Aceea era în mintea mea.

E-59 Şi, oh, într-o zi eu am apucat ceva ce era real, un Adevăr, nu o ficţiune. Şi de atunci încoace, eu vreau ca viaţa mea să fie ca a Lui. Eu am aflat ceva care era real cînd am citit Biblia şi viaţa lui Isus Cristos.

E-60 Acum aşa cum ne apropiem de acest sezon, acesta este foarte familiar. Lumea este doar cam în aceeaşi stare cum a fost cu două mii de ani în urmă, cînd El a venit pe pămînt la prima Sa venire. Cînd el a venit pe pămînt, pămîntul şi-a împlinit timpul lui.

E-61 Din cînd în cînd lumea ajunge într-o astfel de stare de haos pînă cînd nu există nimic care o poate ajuta. Noi am avut aceasta de cîteva ori, aceste introduceri. Şi noi-noi aflăm că de fiecare dată cînd ea îndeplineşte această stare, şi, determină pe oameni să-să înceapă să se roage. Şi ei simt că fiecare lucru şi¬a pierdut efectul, ca toate din sistemele noastre şi tot ce noi avem, se desfăşoară pînă la sfîrşit. Ea a făcut asta în lumea dinainte de potop, şi aşa mai departe. Politica şi-şi alte lucruri doar vin la sfîrşitul lor, nu mai este nimic de ea. Şi eu-eu cred că tot ce este făcut de Dumnezeu, pentru un scop, cumva să reîntinerească, cumva să aducă înapoi. Ea are un fel de a se reînoi. Şi eu cred că aceasta este doar o-o lege a lui Dumnezeu, că aceste lucruri vin la acel loc.

E-62 Timpul primei veniri a lui Cristos, eu-eu cred că noi am putea spune că lumea s-a destrămat. Acela a fost l¾n timp coruptibil în politică, un timp coruptibil în-în religie. Întregul sistem a devenit corupt. Ei s-au amestecat înăuntru, injectînd alte lucruri şi teorii făcute de om, în religii, şi aşa mai departe, pînă cînd întregul lucru a fost coruptibil. Iar lumea se destrăma.

E-63 Şi lumea, la timpul acela, se ruga pentru un mesia. Acum, Romanii se rugau pentru un mesia, Grecii au vrut un mesia, Iudeii au vrut un mesia. Şi Dumnezeu le-a dat un Mesia, dar ei nu l-au vrut în felul în care El l-a trimis.

E-64 Şi eu mă întreb astăzi, în timpul nostru haotic, dacă noi toţi ajungem în acest loc din nou, aşa cum ne apropiem de Crăciun, noi aflăm lumea aproape în aceeaşi stare; decăzută moral, şi politica este decăzută, viaţa religioasă este-este decăzută, denominaţionalismul este decăzut, şi totul este doar corupt. Şi noi toţi aşteptăm ceva care să ne ajute să ieşim din aceasta. Noi toţi aşteptăm un mesia.

E-65 Mă întreb, dacă Dumnezeu ne trimite pe Mesia, dacă noi nu am face cam acelaşi lucru pe care l-au făcut ei în trecut. Noi nu L-am cunoaşte, nu am şti Cine era El. Eu nu cred că lumea L¬ar recunoaşte, de fapt.

E-66 Şi observaţi de ce. Aici este gîndul meu, motivul de ce. Romanii, ei aveau ideea lor despre cum ar trebui să fie mesia. Fiecare din noi avem propriile noastre idei; fiecare denominaţiune îşi are ideile ei. Noi am fost învăţaţi, am desenat pe schiţe şi fiecare lucru, cum ar trebui să fie Mesia, cum urmează să fie, "Biserica noastră este aceea care urmează să-L primească." Păi, Iudeii, Fariseii au gîndit aceea, şi tot aşa şi Saducheii au gîndit de partea lor. Acelaşi lucru, vedeţi voi. Duhurile nu mor; doar omul care este ocupat. Vedeţi? Dar Diavolul nu îşi ia duhul, el ia numai omul. Şi lucrul bun despre aceasta, este că nici Dumnezeu nu-şi ia Duhul Său, vedeţi, El rămîne; numai omul. Acelaşi Duh care era peste Cristos este peste credincios astăzi, adevăratul credincios.

E-67 Acum observaţi, Romanii în ziua aceea aşteptau după un-un mesia, un-un politician. Ei vroiau ca cineva să coboare din Jupiter, sau cineva să coboare cu un car de foc, şi-şi un soare în spatele capului lui, şi el să tragă carăle peste cer. Şi au vrut ca Jupiter să coboare şi să le dea scamatoria, secretul militar cum ar putea să calce toată lumea. Aceasta era ce ei vroiau să facă. Ei au vrut să-i bată pe Greci, şi-şi să stăpînească lumea întreagă. Acela era felul de mesia pe care ei îl vroiau.

E-68 Păi, Grecii vroiau acel fel de mesia să vină şi să le spună întocmai exact felul de strategie pe care ei ar putea s-o folosească să-i bată pe Romani. Vedeţi, acela este felul.

E-69 Şi Iudeii, ei aşteptau după un General, vreun om care să vină cu un toiag de fier în mînă, şi un Leu din Seminţia lui Iuda, şi El urma să stăpînească toate naţiunile; şi să alunge Roma în rîu şi să-i înece, şi-şi-şi Israel urma să preia. Acela era motivul. Cînd El a venit exact în felul în care Scriptura a spus că El va veni, dar ei Îl aşteptau într-un fel diferit.

E-70 Eu mă întreb dacă acesta nu ar fi acelaşi lucru astăzi, dacă El vine, dacă noi nu ne-am gîndi aşa. Noi avem propriile noastre idei despre cum ar trebui El să fie, şi cum ar trebui El să arate, şi cum ar trebui El să-şi poarte hainele Lui, şi să Îşi despartă părul, şi fiecare lucru. Dacă acesta nu este doar după gustul nostru, păi, noi nu l-am primi, voi vedeţi; Eu vreau să spun, noi, lumea de astăzi, vedeţi. În regulă.

E-71 Ei-ei, Iudeii, ei au respins pe Mesia, deoarece El nu s-a potrivit gustului lor. El nu s-a potrivit.

E-72 Cu cîteva zile în urmă, un croitor bun din Tucson mi-a croit nişte pantaloni. Iar el era Iudeu. Şi i-am auzit Engleza lui stîlcită, şi-şi am zis, "Ce sînteţi, Iudeu?"

E-73 El a zis, "Da, domnule." Şi el a zis, "Eu presupun că sînteţi un Creştin?"

E-74 Am zis, "Da, domnule." Astfel el a mers înainte să-mi probeze pantalonii. Şi m-am gîndit, "Eu îl voi lăsa să conducă el ce urma."

E-75 Şi el a zis, "Bine," el a zis, "Eu nu am nimic împotriva voastră Creştinii."

E-76 Eu am zis, "Mulţumesc, domnule. Eu nu am nimic împotriva dvs." Şi el a zis, el a zis... eu am zis, "Care este părerea dvs. despre Cristos?"

E-77 El a zis, "El a venit prea devreme, şi ei au zis că El a fost prea tînăr pentru slujbă."
Şi am spus, "Da, domnule."

E-78 El a spus, "El era doar puţin prea tînăr pentru slujba Lui." Zicea acum, Cristos, "Dacă El, Isus, ar fi venit astăzi..." Nu Cristos; ei nu cred aceasta. A zis, "Dacă Isus ar fi venit astăzi, programul Lui ar fi fost în ordine." Zicea, "Aceasta este una, alta, ca Rockefeller şi Goldwater," a zis, "ei se luptă unul cu altul, şi în acelaşi partid." Şi el a zis, "Vedeţi voi, ei-ei nu trebuiau să facă asta."
Eu am spus, "Asta-i corect."

E-79 A zis, "Cînd a venit Isus," a zis, "El a venit să se lupte cu Propria Lui partidă de oameni."

E-80 Eu am zis, "Oh, nu. El a venit la Ai Lui şi Ai Lui nu L-au primit." Am zis, "Aşa, aşa a fost aceea, vedeţi."

E-81 Astfel eu îl voi lăsa să se odihnească pînă cînd mă întorc, voi vedeţi, cumva cîte puţin o dată. Deoarece, îmi amintesc că Dumnezeu i-a orbit ochii astfel ca eu să pot vedea, vedeţi, astfel eu-eu sînt foarte recunoscător acestei rase. Eu cu certitudine sînt. Nu te îngrijora, Israele, dacă tu şezi aici, timpul tău este curînd la îndemînă. Vedeţi? Sigur.

E-82 Acum de multe ori noi spunem că, "Isus era Iudeu." Nu. El nu era. Nu, El nu era Iudeu. El nu era nici Iudeu nici Neiudeu. El era Dumnezeu. Vedeţi, hemoglobina este unde este celula de viaţă, şi celula de viaţă era o celulă creativă de Dumnezeu. Acolo nu-nu era viaţă socială între Dumnezeu şi Maria. Acolo nu este nici măcar o senzaţie. El a creat amîndouă germenele, asta-i adevărat, oul şi celula. Şi El nu era nici Iudeu nici Neiudeu. El era breşa aceea, în mijloc. El era Dumnezeu. Şi dacă El era sînge de Iudeu, noi sîntem pierduţi; dacă El era sînge de Neiudeu, noi sîntem pierduţi. El era Sîngele lui Dumnezeu, creat fără dorinţă sexuală. Acela-i, acela-i motivul căci credinţa noastră poate privi Acolo şi să stăm asiguraţi că acela este El. Astfel El a murit pentru amîndoi.

E-83 Acum noi aflăm că atunci cînd El a venit, totuşi, El nu a venit pe gustul Iudeilor, astfel ei L-au condamnat. Şi acum noi-noi nu putem spune nimic despre aceasta, pentru că noi facem acelaşi lucru.

E-84 Ce a cauzat aceasta? Eu cred că a existat o cauză pentru aceasta. Şi eu cred că aceasta este pentru că ei au luat Cuvîntul lui Dumnezeu şi L-au făcut fără efect, prin tradiţiile lor. Isus a spus aşa. El a spus, "Voi, prin tradiţiile voastre, aţi făcut Cuvîntul lui Dumnezeu fără efect." Asta-i adevărat. El nu era cu efect, pentru că l-au adăugat şi au proiectat în El tradiţiile lor. Şi cînd...

E-85 Voi nu puteţi adăuga nimic la Acela. Voi nu puteţi să scoateţi nimic din El. El este, acela este doar felul în care este EL Acesta-i felul în care Dumnezeu L-a păstrat. Noi nu putem adăuga crezuri şi dogme şi lucruri, să injectăm în Acela. Acela nu are nevoie de vreun ajutor. Acela, acela este El, acela este El în formă de literă.

E-86 Iar Cuvîntul este o sămînţă. Şi sămînţa în felul corect de pămînt va creşte, dacă nu o veţi dezgropa în fiecare dimineaţă să aflaţi dacă ea a crescut sau nu. Voi doar o plantaţi, şi o predaţi lui Dumnezeu, şi o lăsaţi acolo. Acela este felul să o lăsaţi să crească, doar să O lăsaţi în felul care este în pămînt. Şi acolo este unde trebuie Ea să fie, în pămîntul inimii voastre. Credinţa O udă, în fiecare ceas, zicînd, "Dacă Dumnezeu a spus aşa, aceea este a mea!" Acela este felul cum se face aceasta.

E-87 Astfel toată lumea s-a destrămat atunci aşa cum este astăzi, fiecare naţiune aştepta după cineva să-să îi ţină afară din această tragedie care era gata să lovească lumea, şi încercau să-i ţină laolaltă. Naţiunile aşteptau după ceva, şi-şi fiecare naţiune aştepta după acesta, dar ei se păreau că ei nu vroiau să accepte ce le-a trimis Dumnezeu. Ei cereau un om, un mesia, care va călca restul naţiunilor, iar Dumnezeu le-a dat un prunc. Au cerut după un General, şi au primit un bebeluş! Dumnezeu a ştiut ce aveau ei nevoie. Vedeţi, El i-a smerit.

E-88 Acesta este felul cum face Dumnezeu, El ne smereşte cînd noi credem că noi ştim ceva. Aşa cum El i-a spus lui Iov, "Tu ai aşa de multă înţelepciune, unde erai tu cînd Eu am pus temelia lumii, cînd stelele dimineţii au cîntat împreună şi fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie? Unde erai tu, Iov?" Păi, înţelepciunea lui s-a terminat, vedeţi. Şi Dumnezeu ne smereşte cînd noi ajungem să gîndim că noi sîntem ceva mare.
Cînd ne gîndim că organizaţia noastră este singura, Dumnezeu va veni înapoi cu ceva care nu este nicăieri, ridică ceva sus şi ne smereşte prin aceasta. Asta-i adevărat. El întotdeauna face în felul acela. Da.

E-89 Vedeţi, ei au cerut după un General, şi au primit un bebeluş. Dumnezeu ştia ce aveau ei nevoie. Asta-i adevărat. Ei au cerut după un General, şi au primit un Salvator. Deşi ei credeau că ei erau salvaţi, dar vizita lui Dumnezeu la ei a arătat că nu erau.

E-90 Poate că aceasta are mult de a face cu ceea ce este treaba astăzi. Lumea crede că ei sînt mîntuiţi, prin aderarea la biserică, dar ei au nevoie de un Salvator tocmai la fel astăzi. Dacă acela nu este tabloul lumii de azi, eu nu cunosc lumea.

E-91 Cam acesta este felul cum este la acest Crăciun, din nou aflăm acelaşi lucru, lumea se destramă. Dacă voi mergeţi la aceasta, aceasta este dusă. Dacă mergeţi la aceasta, aceea este dusă. Aceasta a ajuns în felul acesta astfel că noi vom veni la Aceasta. Vedeţi, aceasta-aceasta ia toate proptele de sub noi, astfel ca noi să putem-noi să putem să venim la singura resursă care există, şi aceea este Viaţa Eternă.

E-92 Aceasta aşteaptă astăzi, aşa cum a fost atunci, după ceva sistem ca să o ţină împreună. Aşa cum a fost atunci, ea se destramă acum din nou. Şi lumea religioasă de atunci aştepta după un Mesia promis să facă aceasta.

E-93 Iar Dumnezeu îşi ţine promisiunea Lui. El niciodată nu omite să-şi ţină promisiunea Lui în toate epocile. Cînd lumea se destrăma, în timpul lui Noe, Dumnezeu le-a trimis un profet puternic. Ce au făcut ei cu el? L-au refuzat. Ce este un profet? Acela la care vine Cuvîntul, este Cuvîntul lui Dumnezeu din nou. În timpul lui-lui Noe, ei l-au trimis. În timpul lui Moise, întregul sistem se destrăma, ei au trimis un profet. În timpul lui Ilie, întregul sistem se destrăma, ei au trimis un profet. De fiecare dată, cînd lumea ajunge în acest haos, ei trimit un profet. Şi atunci la acest Crăciun dintîi, El a trimis Cuvîntul în plinătatea Lui, vedeţi, Cuvîntul! O porţiune a Cuvîntului într¬un profet, profetul avea mesajul pentru epoca aceea, şi el a mers înainte.

E-94 Li s-a dat un profet, şi ce le-au făcut ei de fiecare dată? I¬au împroşcat cu pietre (ei nu au fost de acord cu sistemele lor) şi i-au pus la moarte. Isus a zis, "Voi împodobiţi zidurile profeţilor, mormintele, iar părinţii voştri i-au pus înăuntru acolo. Şi voi mărturisiţi căci, căci voi sînteţi copiii lor." Vedeţi, ei fac aceasta. Aceasta este doar foarte rău, dar aceea este¬aceea este lumea. Vedeţi, aceasta este întotdeauna, că Dumnezeu trimite Cuvîntul Său, iar înţelepciunea încearcă să tălmăcească Cuvîntul.

E-95 Acela este felul cum era la început. Tocmai lucrul care a început întregul sistem al păcatului era deoarece cineva, Eva... Satan a produs un plan mai bun decît Dumnezeu; el a produs înţelepciune. Ei au mîncat din pomul cunoştinţei.

E-96 Înţelepciunea întotdeauna te îndepărtează de Dumnezeu. Credinţa te aduce înapoi la Dumnezeu. Tu nu cunoşti pe Dumnezeu prin marea ta înţelepciune. Tu... Aceasta nu-i bună. Ea este din lume. Aceasta este nebunie înaintea lui Dumnezeu. "Dar este plăcut lui Dumnezeu, ca prin nebunia predicării Cuvîntului Său, să mîntuiască pe cei pierduţi." Vedeţi? Aşa că Dumnezeu întotdeauna a folosit ceva nesăbuit şi simplu.

E-97 Cînd El a chemat pe ucenicii Lui, dacă El l-ar fi ales pe Caiafa şi pe marii preoţi pe care ei i-au instruit pentru ceasul acela, acolo ar fi fost ceva cu ce să se laude. Ei îşi aveau licenţele lor de doctorat şi toate celelalte. Dar El se duce jos şi ia oameni neştiutori, pescari care nici măcar nu ştiau să-şi citească propriul lor nume să-şi scrie propriul lor nume, ca El să poată lua din nimic şi să facă ceva.

E-98 Chiar şi marele Sfîntul Pavel a zis că el trebuia să uite tot ce a ştiut vreodată, ca el să-l poată găsi pe Cristos. El a spus bisericii din Corint, "Eu nu am venit la voi cu cuvinte înduplecătoare şi înţelepciunea acestei lumi, pentru că voi v-aţi fi zidit credinţa în aceea."

E-99 Şi priviţi, astăzi, oamenii nu vor un păstor dacă el nu poate vorbi chiar potrivit şi să-şi formeze toate substantivele şi pronumele lui. Şi dacă aceea ar fi aşa, eu nu aş fi putut ajunge la nici un amvon, deoarece eu nici măcar nu ştiu ce diferenţă este între un substantiv şi un pronume. Şi singurul lucru pe care eu îl ştiu, este, că eu îl cunosc pe El. Şi aceasta este tot ce mă interesează să cunosc, căci El este al meu-El este Substantivul şi Pronumele meu, El este Viaţa mea. Acum lucrul pe care noi vrem să-l cunoaştem este El. Dar voi vedeţi că sistemul nostru religios a adoptat sistemul educaţional, şi a luat locul Duhului Sfînt. Aceasta este ceea ce a făcut acesta.

E-100 Acum, în zilele lui Noe, în zilele lui Moise, ei au trimis profeţii la ei, şi ce au făcut ei? I-au împroşcat cu pietre, i-au dat la moarte, i-au tăiat în bucăţi, i-au ars, oricum să scape de ei, să-i îndepărteze de pe mîinile lor.

E-101 Isus a învăţat cel mai bine, a adus o pildă, cînd El a zis, "A existat un om, un om mare a făcut o... avea o vie şi a pus lucrători în ea. Şi el a trimis un slujitor, şi ei l-au omorît. El a trimis un alt slujitor, şi ei l-au omorît, şi aşa mai departe." Şi a zis, "În sfîrşit a zis, 'Eu, Eu voi trimite pe fiul meu, şi ei îl vor lua în considerare.' Şi-lucrătorii viei au zis, 'Acesta este moştenitorul, haideţi să-l omorîm."' Acela era Fiul lui Dumnezeu pe care l-a trimis El.

E-102 Trimiţînd profeţii! Trimiţînd Cuvîntul Său; Cuvîntul, Dumnezeu! Amintiţi-vă, fiecare generaţie căzută, există numai un singur lucru care poate să adune această lume împreună, acela este Cuvîntul lui Dumnezeu!

E-103 Această lume a fost făcută prin Cuvîntul lui Dumnezeu. Ea este formată împreună prin Cuvîntul lui Dumnezeu. Acesta-i singurul lucru care O va ţine vreodată împreună, este Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru că în Evrei zice, "Noi înţelegem că lumea a fost formată prin Cuvîntul lui Dumnezeu." Oamenii se îndoiesc de Cuvîntul lui Dumnezeu, şi tocmai noroiul pe care voi staţi este Cuvîntul lui Dumnezeu, manifestat. Tocmai scaunele în care voi şedeţi este Cuvîntul lui Dumnezeu manifestat. Dumnezeu îl vorbeşte, şi aceasta trebuie să se întîmple, pentru că acesta este-Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-104 Acum singurul lucru care poate să o ţină împreună, nu va fi niciodată un sistem politic, acesta nu va fi un U.N. [Naţiunile Unite – Trans.], nu vor fi nici una din aceste organizaţii. Acesta va fi Cuvîntul lui Dumnezeu care ţine¬lumea împreună. Acela este singurul lucru pe care eu îl pot recomanda astăzi, ca să ţină lumea de la destrămare chiar acum, este, înapoi la Cuvîntul lui Dumnezeu. Acesta-i programul lui Dumnezeu, întotdeauna.

E-105 În grădina Edenului, Satan a venit acolo şi a zis către Eva, el a zis, "Tu ar trebui să iei rodul pomului."
Şi ea a zis, "Dar Domnul a spus să nu luăm."

E-106 El a spus, "Acum, oh, cu siguranţă tu nu vei muri." Vedeţi, el a ştiut că atît timp cît oamenii stăteau fortificaţi!

E-107 Acesta este prin ceea ce noi ar trebui să stăm fortificaţi, este Cuvîntul. Vedeţi, noi sîntem împrejmuiţi de către Cuvînt. Cuvîntul este în voi; Dumnezeu în voi, în jurul vostru. Oriunde mergeţi voi, acesta este Cuvîntul, Cuvîntul! Ţineţi-L întotdeauna înaintea voastră. Amintiţi-vă, să fiţi conştienţi de El pretutindeni. Acum, cînd Eva şi Adam au umblat în acest fel, acolo nu era moarte. Bărbatul sau femeia care umblă în acest fel acum, pentru ei nu există moarte, ei au Viaţă Eternă cînd sînteţi-cînd sînteţi înconjuraţi şi ţinuţi de Cuvînt.

E-108 Acum priviţi, înţelepciunea vine să tălmăcească Cuvîntul, şi, cînd o face, Eva a rupt bariera aceea. Şi cînd Satan a aflat că acela era locul unde el putea să lovească rasa umană, aceea este exact unde a lovit-o el de fiecare dată. Chiar într-un duh anticrist, aşa de aproape încît acesta să înşele chiar pe cei Aleşi în zilele din urmă, el vine în formă de religie. Acum nu există un astfel de lucru ca partidul comunist să înşele vreodată pe cineva; ei sînt-ei sînt anti-Dumnezeu, de la început, dar acela nu este anticristul. Anticristul este religie, aşa de apropiat încît ar înşela chiar pe cei Aleşi.

E-109 Priviţi la Iuda Iscarioteanul, a umblat chiar cu Biserica, şi a mărturisit pe Cristos. El a făcut tot ce au făcut ceilalţi dintre ei, a mers afară şi chiar a scos draci, şi a venit înapoi bucurîndu-se, cu ei. Corect, Matei 10. Dar cînd s-a ajuns la locul acela la Cincizecime, să primească Viaţă Eternă, el şi-a arătat culorile.

E-110 Şi asta este unde se ajunge astăzi. Diavolul vă lasă să aveţi toate aderările la biserică pe care le vreţi. Dar cînd se ajunge la timpul în care voi primiţi Duhul Sfînt, el doar va striga, "Aceasta este o grămadă de holy-rollers," sau ceva. El-el nu vrea să aibe nimic de a face cu Aceea. Iar Iuda şi sistemul lui poate urma drept pînă sus la ceasul acela. Deoarece, acolo este unde Iuda a înşelat lumea aceea, pînă la punctul acela, dar el nu a putut s-o facă acolo. Aceia sînt cei Aleşi chiar acolo. Acum, el poate veni aşa de aproape, dar el-dar el nu poate veni restul drumului. Deoarece, dacă el ar veni, el ar fi fratele vostru atunci, astfel el nu poate face asta.
Cineva a zis, "Tu ştii, Diavolul m-a prins." Nu, el niciodată.

E-111 Tu te-ai dus afară după el. El nu intră să vă ia. Deoarece, "Voi sînteţi morţi, şi viaţa voastră este ascunsă în Dumnezeu, şi pecetluită prin Duhul Sfînt." Singura cale prin care el ar putea vreodată să ajungă înăuntru Acolo, este în acelaşi fel prin care voi aţi ajuns. Astfel el doar v-a invitat, şi voi aţi mers afară la el. Asta-i tot. Vedeţi? Aceasta nu este că el a venit după tine înăuntru. El nu poate intra Acolo, pentru că voi sînteţi în Cristos, morţi faţă de voi înşivă. Amin. Eu nu spun amin-uri pentru mine însumi, însă asta înseamnă "aşa să fie." Şi eu-eu-eu ştiu că aceasta-i adevărat, am experimentat şi ştiu că este adevărat. Aceasta este a trece de la moarte la Viaţă, să primiţi pe Cristos în voi. În regulă.

E-112 Acum noi aflăm, deci, că-lumea religioasă din ziua aceea se destrăma, şi ei-ei întotdeauna au făcut aceasta înainte. Şi de ce? Este pentru că profeţii care au venit, şi Mesia care a venit, nu au îndeplinit specificaţiile lor, termenul lor teologic pentru aceasta. Ei... Aceasta nu a făcut-o.

E-113 Şi acela este felul în care aceasta ar fi astăzi. De aceea, cred eu, astăzi, că noi sîntem-noi sîntem mărginiţi în această zi, deoarece, în mişcarea lui Dumnezeu, din cauza aceasta, chiar şi în biserici, aceasta nu ajunge exact la termenii pe care ei i-au socotit că ar trebui să fie. Ei socotesc că, "acolo ar trebui să fie un timp în care cutare-cutare lucruri se vor întîmpla," iar-iar atunci cînd sîmburele adevărat din aceasta vine jos, păi, atunci ei-ei resping Aceasta. Vedeţi?

E-114 Şi ce folos să pui sus o sîrmă electrică dacă tu refuzi dinamica? Vedeţi, ei nu pot obţine nici un curent în ea, ea este doar o sîrmă moartă. Aceea este treaba cu biserica de astăzi.
Noi avem toate sîrmele sus; şi apăsăm butonul, dar nu există Viaţă. Ceea ce noi avem nevoie să facem este să fim conectaţi, asta-i tot, chiar acum. Să ne conectăm cu Cristos, vieţile noastre din emoţiile noastre, vieţile minţii noastre, conectate în El.

E-115 Voi ziceţi, "Păi, eu-eu vă spun, eu-eu-eu cred eu..." Voi nu aveţi nici... Vouă nu vă vin gînduri. Şi aceasta-i corect. Voi spuneţi, "Eu gîndesc aceasta. Şi eu..." Tu nu ai nici un gînd. Şi nici eu nu am.

E-116 Biblia a spus, "Lăsaţi ca gîndul care era în Cristos să fie în voi." Şi El era întotdeauna în lucrul Tatălui. Astfel acela-i singurul gînd pe care voi ar trebui să-l aveţi, ceea ce a zis Dumnezeu despre acesta, nu ce altcineva a spus. Ci ceea ce a spus Dumnezeu, aceasta-i tot ce este. El a zis, "Fiecare cuvînt al omului să fie o minciună, iar al Meu să fie Adevărul." Vedeţi?

E-117 Acela este lucrul să conecteze lumea înapoi laolaltă, dar ei nu vor să-L primească. Acum noi ştim că ei nu vor, deoarece ei niciodată nu au făcut-o. În regulă. Ne întrebăm atunci, dacă răspunsul este astăzi, strigătul astăzi, este după ajutor ca Mesia să vină. Şi eu cred că uneori dacă noi am, dacă El l-ar trimite, eu mă întreb dacă noi nu am face acelaşi lucru pe care l-au făcut ei atunci.

E-118 Toate politicile noastre, şi în religie, şi-şi ca şi în viaţa federală, şi aşa mai departe, sînt poluate. Noi am poluat închinarea noastră cu mode desenate făcute de om, modelate şi desenate făcute de om să se potrivească la fiecare cult care este pe faţa pămîntului. Fiecare îşi are propria lui idee din nou. Aceasta trebuie să devină din nou cum a fost în zilele cînd Dumnezeu a ridicat pe profetul puternic, Isaia, a zis, "Jertfele şi lucrurile voastre au devenit un miros urît în nasul Meu."

E-119 Vedeţi, Israel, întîi, cînd Dumnezeu le-a spus să ia o jertfă şi să o ofere, păi, acesta era un lucru mare. Vă puteţi imagina un Iudeu mergînd în jos pe drum, cu un-un miel, un mieluşel grăsuţ sau un tăuraş, sau orice era el. Acesta era Paştele, şi el merge jos, îşi pune mîinile pe-jertfa care l-a conectat, indentificîndu-se cu jertfa, cînd el îşi punea mîna pe ea. Preotul a omorît-animalul, mieluşelul, orice era el. Şi aşa cum micuţul a murit, zbătîndu-se şi behăind, sîngele s-a stropit peste mîinile lui. Iar închinătorul în sinceritate ştia că acela ar fi trebuit să fie el, dar mielul i-a luat locul. Aceasta era ceea ce cerea Iehova, deoarece acesta era un simbol al lui Cristos. Dar o dată aceea a continuat, mergînd înainte pînă cînd aceasta a devenit o tradiţie de familie. Ei au oferit mielul tot la fel, dar acolo nu mai era sinceritate privitor la aceasta. Dumnezeu a zis, "Ele miroase rău în nările Mele."

E-120 Şi astăzi! Cu ani în urmă noi obişnuiam să aflăm pe oameni în adîncă sinceritate şi închinare. Iar astăzi aceasta a devenit un mare farmec de Hollywood, doar un fel de muzică instruită; şi femei sus pe platformă, cu hainele lor destul de strîmte, cu pielea pe dinafară, aproape, şi dansînd în jur acolo pe platformă; fără sinceritate, şi aproape că o face doar de-a dreptul o ruşine ridicolă, şi pretinzînd Creştinismul. Mă întreb dacă jertfele noastre nu au devenit cumva o putoare din nou în nasul Lui, în diferenţele noastre!

E-121 Aceasta este doar o ruşine că vrăjmaşul a luat femeile noastre Americane şi le-au dezbrăcat, acolo afară pe străzi. Şi, păi, aceasta este-aceasta este o dizgraţie. Nu-i de mirare că băieţaşi şi fetiţe, şi alte lucruri, sînt într-o asemenea stare cum sînt ei astăzi! Ele întotdeauna încearcă să ia modelul după vreo femeie aici afară, la Hollywood, măritată de patru sau cinci ori. Şi ea va ieşi cu un-un fel de haine goale, şi toate fetiţele din ţară se vor modela după aceea. Ce păcat! Aceasta este foarte rău. Da, domnule. Aceasta este foarte rău, şi aceasta a ajuns în biserică. Virtutea frumoasă pe care Dumnezeu a dat-o unei femei, să fie o mamă, a fost murdărită.

E-122 Şi aceea este coloana vertebrală a naţiunii. Voi rupeţi calitatea de mamă, şi voi aţi rupt naţiunea chiar atunci. Acela este un lucru care o ţine împreună, calitatea părintească reală veritabilă.

E-123 Eu am vorbit cu şoferul de taxi, venind în jos. Noi vorbeam despre nişte copii delicvenţi sus acolo. Şi el a spus, "Eu cred că din cauza părinţilor."

E-124 Eu am spus, "Amin. Omule, eu nu ştiu cine sînteţi, dar sînteţi pe drumul corect." Apoi am spus, "Asta-i adevărat." Am zis, "Este foarte rău că ei au luat-Biblia afară din casă, şi le-a dat o pereche de cărţi de joc."

E-125 Şi aceea a început în biserică. Eu stăteam în lift, cu cîteva momente în urmă; şi acolo era o anumită femeie, vorbind unul cu altul, zicînd, "Păi, ştiţi," a zis el, "acesta este un lucru minunat, biserica noastră dă o partidă de cărţi," şi cum ei urmau să aibe un fel de afacere cu curcan de Mulţumire, că ei urmau să aibe, dintr-o biserică protestantă. Oh, doamne! Joc de noroc, loterie, trişare, dansuri, oh, cînd se ajunge la un timp cînd oamenii trebuie să facă lucruri ca acestea, să trateze biserica!

E-126 Biserica, născută din nou, Duhul Sfînt tratează Biserica, cu Viaţă Eternă. Vedeţi?

E-127 Dar oamenii, ei nu vor Aceasta, pentru că ei sînt loviţi de plăceri. Aceasta este foarte rău că lucrurile se întîmplă în aşa fel. Cu mult în urmă, prea de mult în urmă, s-a închinat virtutea frumoasă a femeilor şi hainele lor fine înaintea raclei zeiţei Hollywoodului. Acesta este adevărul. Este aşa de păcat că lumea a ajuns la un loc ca acela. Coloana vertebrală a naţiunii este ruptă. Atragerea sexului este de multe ori considerată ca modă, modern; îmbrăcarea oamenilor, mergînd afară pe stradă. Voi ştiţi ce a spus Biblia?

E-128 Eu vă spun, eu am vorbit despre aceasta, o dată, şi acolo era un predicator renumit care mi-a zis, el zicea, "De ce nu pleci la o parte de la a face şi a spune asta acelor femei?" Şi eu i-am spus, am zis. A zis, "Tu ar trebui să le înveţi cum să devină prorociţe, şi aşa mai departe, în felul acesta."

E-129 Eu am zis, "Cum o să le învăţ eu algebra cînd ele nici măcar nu vor să înveţe ABC-ul lor?" Întotdeauna crede pe Cristos, voi ştiţi, A-B-C. Şi astfel eu am zis, "Cum poţi tu să faci asta?"

E-130 Toate aceste lucruri au fost doar o mare conglomerare care s-a năpădit în biserică. Aceasta este foarte rău că aceasta a ajuns printre noi poporul Penticostal. Oh, poporule, opriţi-vă! Gîndiţi-vă. Voi mă puteţi numi un fanatic acum, dar în Ziua Judecăţii voi îmi veţi strînge mîna. Şi eu-eu vă iubesc cu o-o dragoste evlavioasă. Şi eu vreau ca voi să fiţi în ordine, prietenilor. Ce folos este să luaţi vreo şansă asupra unor astfel de lucruri ca acestea?

E-131 O doamnă a zis către mine, a zis, "Păi, D-le Branham, ei-ei nu, ei... acela este singurul fel de haine pe care ei îl fac pentru femei."

E-132 Eu am spus, "Ei încă fac bunuri, şi vînd maşini de cusut." Voi-voi, nu există nici o scuză, vedeţi. Asta-i adevărat.

E-133 Priviţi, şi lăsaţi-mă să vă spun din nou un lucru, ca acesta. Voi ştiţi, dacă vă îmbrăcaţi în acest fel, şi vreun păcătos pe stradă se uită la voi în felul greşit, voi veţi răspunde în Ziua Judecăţii pentru comiterea de curvie cu acel păcătos. Tu ai putea să fii tot atît de virtuoasă faţă de bărbatul tău cît poţi tu să fii, tu ai putea fi tot atît de virtuoasă faţă de prietenul tău, tot atît de loială cît ştii tu de bine, dar în privirea lui Dumnezeu tu eşti o stricată de stradă.

E-134 Voi spuneţi, "Este asta adevărat? Dovedeşte asta prin Cuvînt, Frate Branham. Tu ai spus să te întrebăm orice, dacă aceasta era în Cuvînt." Da, domnule.

E-135 Isus a spus, "Oricine priveşte la o femeie să poftească după ea, deja a curvit cu ea în inima lui." Şi dacă tu te prezinţi în acest fel, tu eşti o cauză a acestuia. Aceasta este exact. Deşi tu ai fi nevinovată, tu însăţi, tu te-ai prezentat la acel păcătos în acest fel. Cînd el răspunde pentru aceasta, tu vei fi aceea ca să fii vinovată. Oh, luaţi-vă ceva haine şi acoperiţi-vă, şi comportaţi-vă ca doamne. Asta-i adevărat.

E-136 Iar voi bărbaţilor, voi care lăsaţi soţiile voastre să facă un lucru ca acesta, să poarte acel fel de haine, nu aveţi voi nici un respect pentru tine sau pentru ea, oricare? Doamne, laşi pe soţia ta să şadă şi să fumeze ţigări în casă, şi să le sufle! Ce eşti tu? Şi atunci te numeşti un Creştin? Oh, eu nu pot înţelege aceasta.

E-137 Voi ziceţi, "Păi, acum aşteaptă un minut, 'Prin roadele lor îi veţi cunoaşte."' Asta-i ce vreau eu să spun, vedeţi. Asta-i adevărat, dacă voi îl iubiţi pe Domnul cu toată inima voastră!

E-138 Voi ziceţi, "Bine, eu doar trebuie să le fumez. Aceea este plăcerea mea." Plăcerea ta?

E-139 Plăcerea mea este în Domnul. Plăcerea ta este în Domnul, dacă tu vei muri faţă de lume. Dumnezeu este bucuria mea. El este pacea mea. El este jertfa mea. El este Dumnezeul meu. El este dragostea mea. El este tot, şi tot ceea ce am eu nevoie, şi eu găsesc aceasta în Cristos. Însetare ! Oh, doamne!

E-140 [O soră vorbeşte în altă limbă. Fratele Branham face pauză – Ed.] Fiţi reverenţi. Noi trebuie să aşteptăm după lucrurile acelea, voi ştiţi. Cînd vorbeşte Duhul, intră într-un mesaj şi vorbeşte în acest fel, acolo trebuie să fie ceva important gata să se întîmple, vedeţi. [Pauză. O soră dă o interpretare.] Amin. Amin. Şi oamenii au zis, "Amin." [Adunarea zice, "Amin."] Vedeţi? Vedeţi?

E-141 Acum, amintiţi-vă, dacă eu am interpretarea corect, noi trebuie să avertizăm pe oameni, vedeţi, de Venirea Domnului. Şi să-i avertizăm, cu felul corect de viaţă în spatele acesteia. Deoarece, voi nu puteţi vorbi către oameni, trăind oricum, şi apoi să mergi să-i spui. El ştie că el trăieşte tot atît de bine ca tine, vedeţi. Să ne punem în ordine şi să ne pregătim, pentru că eu cred că Duhul Sfînt vrea ca noi să cunoaştem aceste lucruri şi să fim gata pentru acest lucru măreţ care este gata să se întîmple. Da. Da, domnule.

E-142 Ceasul, lumea se destramă acum. Toate sistemele se destramă. De ce este aceasta? Aceasta-aceasta trebuie să vină în acest fel, vedeţi. Aceasta este că, "Noi căutăm o Cetate al Cărui Ziditor şi Făcător este Dumnezeu," şi toate lucrurile acestea părnînteşti trebuie să cedeze, la Aceasta.

E-143 Acum noi aflăm că Dumnezeu a promis că ne va procura toate nevoile noastre de care noi avem nevoie, în această călătorie. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dar, amintiţi-vă, El le procură numai cu condiţie. Noi trebuie să îndeplinim condiţia Lui mai întîi. Dacă noi nu îndeplinim condiţia Lui, El nu va îndeplini-îndeplini condiţia noastră. Noi trebuie să facem lucrul care este corect, mai întîi, trebuie să mergem la partea de jos şi să zidim în sus. Aceasta-i exact. Noi nu putem să începem la vîrf şi să venim jos. Noi trebuie să mergem jos şi să zidim în sus. Mergeţi înapoi la partea de jos. Acum, El va îndeplini condiţia noastră. Toate promisiunile Lui sînt cu condiţie.

E-144 Dar noi încercăm să inversăm Aceasta, prin tradiţiile noastre. Noi încercăm să-l facem pe Dumnezeu altceva. "Noi o să injectăm tradiţia noastră şi zicem că aceasta este doar puţin mai bună," sau acela este felul în care oamenii încearcă să gîndească aceasta.

E-145 Acum eu nu vorbesc doar la această biserică chiar de aici, acest grup de oameni. Eu vorbesc către lume. Aceasta este înregistrat aici şi va merge peste tot în jurul lumii, ceea ce noi spunem.

E-146 Noi vrem ca dorinţele noastre să ne fie furnizate, dar El ne procură nevoile noastre. Aceea, aceea este diferenţa. Noi vrem dorinţele noastre, şi El ne dă nevoile noastre. Dar El ştie de ce avem noi nevoie. Şi noi cît se poate de sigur am, lumea de astăzi, ar accepta pe Acesta dacă Acesta ar veni conform cu tradiţia noastră. Oh, la Baptişti le-ar place să zică, "Acesta este în acord cum noi L-am crezut. Vedeţi voi, voi toţi aţi fost greşiţi." Metodiştii spun, "Acum voi Baptiştii sînteţi greşiţi, Acesta este conform cu ceea ce... Acesta va veni în felul în care noi L-am crezut." Dar eu îmi imaginez că El va veni deosebit de cum oricare din noi crede despre Acesta. Asta-i adevărat. El va veni în felul în care Dumnezeu L-a rînduit să vină, şi aceasta doar nu este în om ca să fie în stare să taie lucrul acesta afară şi să spună că este în felul acela. Acum aţi vrea voi...

E-147 Ne întrebăm astăzi, cum, de ce darurile şi alte lucruri nu sînt în biserică, să opereze în felul în care ele ar trebui să fie. Păi, darurile sînt puse în biserică, să separeze şi să îndepărteze păcatul, să păstreze biserica curată. Acesta este-aceasta este toxina lui Dumnezeu care este dată la biserică. Aceasta este a lui Dumnezeu... de asemenea dezinfectantul Lui pe care El îl pune în biserică, să omoară toţi-paraziţii care-care sfîşie biserica. Şi-şi-şi Dumnezeu stropeşte biserica Lui iarăşi, cu Cuvîntul Lui. Şi asta ţine pe toate-termitele [insecte care roade lemnul – Trans.] afară, voi ştiţi, astfel ca biserica să poată să crească, o plantă. Şi Dumnezeu ştie ce este nevoie să facă aceasta. Păi, voi ziceţi...

E-148 Aceasta este întocmai ca un-un bebeluş care plînge după briciul tău, atunci cînd te bărbiereşti. Şi bebeluşul tău-tău striga, "Dă-mi briciul acela, Tati! Dă-mi briciul acela!" Fiul tău mic, în vîrstă de doi sau trei ani, doar ţipă, şi sare în sus şi¬n jos pe podea, "Dă-mi briciul!" Păi, tu ştii că asta nu se face. Păi, tu nu i-ai da copilului briciul acela. El nu ştie cum să-l mînuiască.

E-149 Şi acela este motivul că noi nu găsim mai multe daruri Divine decît cum o facem. Ei împing aceasta la o parte pe vreun fel de tradiţie, acolo în vreo denominaţiune. Ei nu ştiu cum să-l mînuiască. Dumnezeu ştie ce să facă cu acesta. Păi, voi aţi putea spune...

E-150 Băieţelul ar putea să spună către tine, după ce i-ai refuzat briciul, zice, "Eu te văd că îl mînuieşti, Tati." Dar, vezi, tu eşti mai bătrîn, şi tu ştii ce să faci cu el.

E-151 Şi acela este felul cînd biserica devine dintr-un-un băieţaş mic care umblă în jur, într-o virtute reală de-de fii şi fiice ale lui Dumnezeu, atunci lucrurile urmează să fie diferit. Da, domnule. Biserica ar trebui să acţioneze ca fii şi fiice. Cînd noi ar trebui să fim învăţători, noi trebuie să fim învăţaţi.

E-152 Îmi aduce aminte. Dacă prietenii mei de culoare de aici în această seară, fraţii şi surorile mele, vor scuza expresia aceasta. Cu ani în urmă, jos în Sud, ei obişnuiau să vîndă oameni, cînd sclavia era în toi jos în Sud. Şi ei au luat oamenii aceia sărmani, şi-i duceau afară să-i vîndă la licitaţie, ca un fel de loc de vîndut maşini vechi. Tu ai avea o chitanţă de vînzare.

E-153 Viaţa umană. Niciodată nu a fost voia lui Dumnezeu ca un om să stăpînească peste un altul. Omul a făcut... Dumnezeu l¬a făcut pe om, şi omul a făcut sclavi. Noi sîntem toţi din acelaşi pom. Unul poate da celuilalt o transfuzie de sînge, fie că noi sîntem galbeni, negri, maro, roşii, sau orice sîntem noi. Noi sîntem toţi rasa lui Adam. Ţara în care noi trăim, ne-a schimbat culorile, nu are nimic de a face cu aceasta, nicidecum. Isus a murit să mîntuiască pe păcătoşi, nu contează cine era acesta.

E-154 Şi acolo obişnuiau să fie negustori c;are au venit, veneau pe acolo şi cumpărau pe acei oameni. Întocmai cum tu ai fi cumpărat o-o maşină, veneai pe acolo şi cumpărai atîtea maşini uzate; o iei, şi o vinzi altundeva. Ei veneau pe la plantaţii şi găseau pe aceşti oameni sărmani acolo afară, şi se uitau în jur, şi aflau care din ei erau lucrători buni, şi oameni mari puternici şi femei. Şi ei îi vindeau, luau bărbaţi mari puternici şi-i încrucişau cu femei mari puternice, aşa cum aţi face cu vitele sau ceva, să obţină un sclav, mai mare greu. Eu mă întreb ce... Iadul va fi plin de felul acela, un-un lucru ca acela! Şi ei erau aici, o mamă bătrînă mică cu copilaşii ei, plîngînd, că soţul ei era vîndut la licitaţie. Aceasta era groaznic.

E-155 Atunci primul lucru care-l ştiţi, acest negustor a venit pe la o plantaţie despre care i s-a spus, într-o zi, şi el a privit peste sclavi. Şi el a zis, "Cît de mulţi aveţi?"
A zis, "Oh, noi avem cam două sute acolo afară."

E-156 Şi astfel el l-a privit, şi oamenii erau trişti. Ei erau departe de patria lor, de cei dragi ai lor. Ei i-au adus din Africa aici, şi erau aduşi înăuntru de către Boieri, şi vînduţi jos aici în Sud, şi ei-ei ştiau că niciodată nu vor mai merge înapoi acasă. Ei-ei erau terminaţi. Ei nu mai ajungeau să meargă înapoi. Şi ei erau trişti. Şi voi... Ei nu puteau să-i facă să lucreze, deabia. Ei nu au putut. Ei trebuiau să-i biciuiască, şi toate celelalte, să-i facă să lucreze, deoarece ei ştiu că nu vor ajunge niciodată înapoi acasă. Tatăl lor era acolo, poate mama aici şi tata acolo, şi poate copiii aici şi tatăl lor pe undeva. Oh, aceasta este groaznic.

E-157 Şi într-o zi acest negustor a venit pe acolo şi s-a uitat la acest grup de sclavi, şi el a observat că acolo era unul dintre aceşti sclavi tineri acolo afară pe care ei nu trebuiau să-l bată. El îşi avea pieptul scos, şi barba lui în sus; el umbla în jur, el era drept la loc. Şi negustorul a zis, "Ce zici, eu vreau să-l cumpăr pe acela."
Proprietarul a zis, "Dar el nu este de vînzare." A zis, "De ce?"
A zis, "Eu trebuie să-l ţin."
El a zis, "El trebuie să fie şeful peste toţi ceilalţi." El a zis, "Nu, nu. El nu este şeful."
"Păi," a zis, "poate că tu îl hrăneşti pe el mai bine."
A zis, "Nu, ei toţi mănîncă acolo afară în aceeaşi galeră, împreună."

E-158 El a zis, "Păi, ce îl face aşa de mult deosebit de ceilalţi sclavi?"

E-159 El a spus, "Eu adeseori m-am întrebat, pînă cînd într-o zi am aflat." Zicea, "Acolo în patrie de unde a venit el, tatăl lui este regele unui trib. Şi deşi el este un străin, el încă ştie că el este fiul unui rege. El se comportă ca acela."

E-160 Oh, dacă noi sîntem fiii şi fiicele Regelui, Regele regilor, să ne comportăm caracterul nostru ca Creştini. Asta-i adevărat. Da, noi sîntem străini, noi sîntem pelerini şi noi sîntern străini aici. Aceasta nu este lumea noastră. Noi căutăm o Împărăţie care urmează să vină. Aceasta nu este patria noastră. Deşi sîntem aruncaţi în jur şi batjocoriţi, de către lume, şi numiţi asta, aceea, şi cealaltă, şi, "de modă veche" şi toate ca acelea, ce vă pasă vouă? Voi nu vreţi să vă modelaţi după vreun fel de stea de cinema, sau vreo stea de televiziune, sau ceva. Tu eşti o fiică a lui Dumnezeu. Tu eşti un fiu al lui Dumnezeu. Să acţionăm ca Dumnezeu. Noi sîntern copiii lui Dumnezeu, noi ştim, şi noi sîntem fii şi fiice ale Împăratului. Lăsaţi să reflecte caracterul nostru Prezenţa Lui, indiferent cît de greu devine aceasta.
Un cort sau un bordei, de ce să-mi pese?
Ei construiesc un palat pentru mine Acolo!
Cu rubine şi diamante, din argint şi aur,
Visteriile Lui sînt pline, El are bogăţii nespuse.
Noi sîntem copiii Împăratului!
Cu Isus Salvatorul nostru,
Eu sînt un copil al Împăratului!

E-161 Haideţi să ne comportăm ca şi Tatăl nostru. Ştiind, că într¬o zi, noi vom merge acasă să fim cu El. Da. Da.

E-162 Ei, ei vor un Mesia, însă ei îl vor sub condiţiile lor proprii. Da, ei vor un Salvator, ei au vrut, şi îl vor acum în acelaşi fel, pentru acelaşi motiv, pentru că denominaţiunile şi politica au luat locul Duhului Sfînt. Lucrătorii, în loc de a fi... Prea mulţi dintre ei sînt conduşi de-politică religioasă, în loc să lase ca Duhul Sfînt să-i conducă. Vedeţi? Dacă vreo biserică le va da o ofertă puţin mai bună, sau una alta, şi ei se şi duc, să capete o pană în pălăria lor, sau ceva de felul acesta. Dar, aceasta, aceasta este foarte rău. Noi ar trebui să fim conduşi de Duhul Sfînt. Dumnezeu a trimis Conducătorul real al Bisericii, şi acela este Duhul Sfînt.

E-163 Sistemul nostru educaţional, din bisericile noastre, ne-a condus departe de la Prezenţa lui Dumnezeu. Este prea rău că ne punem băieţii noştri (eu vorbesc despre Penticostali acum) afară în seminarii şi alte lucruri, care îi clocesc ca pe puii de incubator. Asta este adevărat. Mie întotdeauna mi-a părut rău de un pui de incubator, el era-nu era clocit corect. El ciripeşte, şi el nu are mămică la care să meargă, doar a fost întors afară de către o maşină mare a unui regim. Acesta-i felul cum se pare că ei pun afară predicatori astăzi, cu vreun fel de licenţă de doctori, şi-l trimite într-o biserică. Şi uneori el nu ştie mai mult despre Dumnezeu decît un Hottentot ar şti despre o noapte Egipteană.

E-164 Ceea ce avem noi nevoie astăzi este o religie de modă veche, desiş de pădure, albastrul cerului, de omorîre a păcatului, şi botezul Duhului Sfînt înapoi în biserică din nou; o curăţire totală, dreaptă ca ţeava de puşcă, o religie ca albastrul cerului. Noi avem nevoie de o curăţire, şi o pornire cu totul din nou. Acesta este Adevărul.

E-165 Biserică, eu nu mi-am ieşit din fire. Eu pot fi nebun, aşa cum am spus seara trecută, dar eu-eu mă simt bine în felul acesta. Eu niciodată nu m-am simţit astfel în felul celălalt, astfel mie-mie îmi place doar să stau în felul acesta. Da, domnule. Eu mi-am pierdut mintea; eu trebuia s-o pierd, ca să aflu gîndul lui Cristos. Fiecare alt credincios trebuie s-o facă, asta-i adevărat, trebuie să afle gîndul lui Cristos, prin a ne pierde propria noastră minte.

E-166 Sistemul educaţional ne-a îndepărtat. Eu locuiesc într-un oraş cu facultate, unde este Universitatea din Arizona acolo. Şi eu am zis, gîndindu-mă la aceasta, ce poate să facă ştiinţa pentru voi? Ei pot lua ceva, şi să zică, "aceasta era cu aşa multe sute de ani în urmă," acum ei au aflat că aceasta nu era cu atîtea sute de ani în urmă. Ei nu au nici un lucru încă, ştiinţific, dovedind că lumea a avut vreodată vreo viaţă pe ea, mai mult decît şase mii de ani. Ei culeg oase, şi ei obişnuiau să ia diferite măsurători şi să spună cum era acesta. Acum, ei nu o să mărturisească aceasta. Un mare profesor seara trecută, s-a ridicat acolo în Arizona, şi a zis, "Ei nu vor să mărturisească aceasta, nu, dar ei au aflat că vîrsta osului a fost din cauza clorurii şi a altor soluţii din apă, şi de asemenea sarea l-a transformat în felul acesta, şi l-a îmbătrînit. Acesta absolut nu a fost timpul cel care a făcut aceasta." Amin.

E-167 Cuvîntul lui Dumnezeu încă rămîne întotdeauna acelaşi, ieri, azi, şi în veci. Ei nu vor fi niciodată în stare să dezmintă Aceasta. Acela este lucrul care va ţine lumea împreună; nu un sistem educaţional. Orice lucru pe care voi îl veţi adopta în locul Acestuia, este o mişcare anticristă; asta este exact corect, aceasta este împotriva principiilor lui Cristos. Înapoi la Cuvînt, şi Cristos este Cuvîntul! Da, domnule. El este Cuvîntul făcut trup şi a locuit printre noi.

E-168 Educaţia nu poate niciodată să ne dea Viaţa. Educaţia niciodată nu poate. Ştiinţa nu poate să ne dea Viaţa. Lumea nu poate să ne dea Viaţa. Biserica nu poate să ne dea Viaţa. Teologia nu poate să ne dea Viaţa. Există numai un singur lucru care vă poate da Viaţa, acela este Cristos. El este Viaţa, Viaţa abundentă!

E-169 Cu un timp în urmă, într-un oraş în Canada, eu mergeam în sus cu un lift. Şi ei aveau un grup de Americani acolo sus, şi aceasta era-aceasta era un fel de întîlnire. Eu nu vreau să dau numele acesteia, pentru că acolo ar putea fi cineva din acea anumită lojă, aici înăuntru, şi eu nu aş vrea să vă rănesc simţurile. Dar ei mergeau sus în-lift, într-un hotel mare. Şi eu aveam o adunare acolo. Şi tu nu puteai ajunge în lift, cu greu, din cauza sticlelor de whisky şi alte lucruri. Şi am spus către-către liftier, am zis, "Ce sînt toate acestea?"

E-170 El a zis, "Americanii ne-au vizitat în seara aceasta." Oh, doamne, mulţi dintre ei! Şi apoi am coborît.

E-171 Aşa cum ne-am dat jos de-de pe platformă sau-micul escalator, sau lift, mai degrabă, şi am pornit afară, acolo era un hol, şi acolo erau două femei tinere stînd jos acolo îmbracate doar cu hainele lor de dedesubt. Ele aveau o sticlă de whisky în mînă, şi ele au băut. Şi ele au pornit-o în jos, şi un om beat ieşind afară din casă, aşa de beat, sau din cămăruţe, încercînd să le prindă şi să le tragă hainele jos. Şi era o arătare oribilă. Şi ele au coborît, iar eu doar m-am tras în spate într-un hol mic şi am aşteptat pînă cînd ele au trecut pe lîngă, o uşă mică, şi s-au oprit în faţa mea. Şi erau femei frumoase, şi ele stăteau acolo doar cu furoul lor micuţ pe ele, toată îmbrăcămintea ce o aveau. Ele au luat această sticlă, şi au încercat s-o toarne una pe alta. Una şi-a ridicat îmbrăcămintea ei dedesubt aşa de sus cît a putut să o tragă, şi-a aruncat piciorul sus în aer, şi a strigat, "Whoopee, asta-i viaţa!"

E-172 Eu n-am mai putut suporta mai mult din aceasta. Am ieşit afară, şi am zis, "Soră, îţi cer scuză. Aceea este moarte. Aceea este moarte."
Ea a zis, "Vino şi ia o băutură."

E-173 Şi eu am zis, "Aşteaptă doar un minut." Am zis, "Tu ai spus că aceea era viaţa." Am zis, "Aceea este viaţă pervertită. De ce încerci tu să faci un asemenea lucru?" Am ajuns să aflu... Eu am spus, "Eu sînt un slujitor al Evangheliei. Eu sînt un American, de asemenea. Şi mi-e ruşine de voi. Mie mi-e ruşine ca voi să vă numiţi un American, şi sus aici în felul acesta." Am ajuns să aflu, că una din ele era o învăţătoare de şcoală Duminicală, şi ea a început să plîngă.

E-174 Întîi au început să fugă, şi eu le-am apucat pe amîndouă de mînă. Ele erau aşa de bete că nu puteau să plece. Eu am zis, "Aşteptaţi, noi o să ne rugăm chiar aici."
"Există o cale care pare dreaptă."

E-175 Bine, voi ziceţi, "Ele doar aveau un pic de amuzare curată." Puţină amuzare curată? Nimic! Acel lucru nu face... Mie nu-mi pasă cît de mult eşti tu învăţător de şcoală Duminicală. Dacă lucrul acela este în inima ta, Dumnezeu nu poate să locuiască în locul acela necurat. Ceea ce avem noi nevoie este o trezire de sfinţire de modă veche să cutreiere biserica, de la un capăt la celălalt. Da, domnule. Noi nu facem asta. Aceea nu ar trebui să fie permis. Dar aceştia sînt Americani care aveau puţină "amuzare curată," aşezînd un exemplu ca o naţiune Creştină. Oh, doamne! Sistem educaţional, acela nu este Viaţa. Aceea este moartea.

E-176 Ce o face pe o persoană să facă asta? De ce o fac ei? Ce o determină pe lume să facă ceea ce face? Pentru că ei resping Aceasta. Există un locşor în inima omului, care însetează după Dumnezeu. Un loc mic, un om a fost făcut să înseteze. Voi sînteţi înfăptuiţi în acest fel. Asta este ceea ce vă face să beţi, asta este ceea ce vă face să faceţi aceste lucruri, pentru că există ceva în voi care stăruieşte după satisfacţie, însetînd. Şi să păzească Dumnezeu ca un om să încerce să-şi satisfacă şi să potolească acea chemare sfîntă de la Dumnezeu cu înlocuitorul pe care i l-ar da Diavolul! Voi nu aveţi nici un drept să faceţi asta. Acela este Dumnezeu care cheamă către voi. Treaba aceea este o sete a morţii. Şi dacă voi nu luaţi pe Cristos înăuntru acolo ca să umple aceea, Diavolul vă va da un înlocuitor al morţii în aceasta. Asta-i adevărat. Voi nu aveţi nici un drept să faceţi asta. Cum îndrăzneşte vreun om sau femeie să astupe acea chemare sfîntă înăuntru acolo, a chemării lui Dumnezeu. Şi deoarece voi nu vreţi să primiţi Aceasta, atunci Diavolul va avea grijă să o satisfacă cu altceva.

E-177 Aceasta este ceea ce o satisface. "Eu am ascuns Cuvîntul lui Dumnezeu în inima mea, ca eu să nu păcătuiesc împotriva Lui." Asta-i adevărat. Dumnezeu în inimă, este ceea ce stabileşte întrebarea. Da, domnule.

E-178 Ştiinţa nu poate să vă dea Viaţa. Educaţia nu vă poate da Viaţa. Denominaţiunea nu vă poate da Viaţa. Şcolile nu vă pot da Viaţa. Naţiunea nu vă poate da Viaţa. Biserica nu vă poate da Viaţa. Acesta este numai Dumnezeu care poate să vă dea Viaţa. El este singurul care o poate face.

E-179 Acum noi vedem exact că ceea ce a spus profetul se va împlini în această zi. Profetul, Pavel, în Doi Timotei 3, noi aflăm că va veni timpul cînd biserica va fi, "Încăpăţinaţi, îngîmfaţi," atotştiutori, vedeţi, "îngîmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decît iubitori de Dumnezeu, călcători de cuvînt, acuzatori falşi, neînfrînaţi, şi dispreţuitori ai acelora care sînt buni."
Voi ziceţi, "Aceia sînt comuniştii." Nu. Nu.

E-180 Aceia sînt Creştini declaraţi. Ascultaţi, citiţi versetul următor. "Avînd o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i Puterea; depărtează-te de la aşa ceva." A avertizat să se depărteze de la aceia care neagă Puterea de înviere, negînd că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Corect! El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-181 Petru a zis, în Ziua Cincizecimii, "Această promisiune este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sînt departe acum, în oricît de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Pentru aceasta este Duhul Sfînt. Atît timp cît Dumnezeu cheamă încă, Duhul Sfînt încă este aici să umple fiecare inimă flămîndă pe care a chemat-o Dumnezeu.

E-182 Dar noi înlocuim cu altceva. Noi încercăm să satisfacem simţul acela, prin-prin aderarea la biserică. Voi doar amorţiţi simţul acela, prin a face asta. Voi nu satisfaceţi cu aceea. Aceea nu va satisface.

E-183 Există numai un singur lucru care va satisface, aceea este cînd Cristos vine în viaţa unui om, pentru că El a fost făcut în chipul lui Dumnezeu, şi el este făcut în statura lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu nu ţi-a dat această călătorie aici pe pămînt, să fii aceasta, aceea, sau cealaltă, ci să fii un fiu şi o fiică a lui Dumnezeu. Şi nu există nimic altceva care va satisface. Acela este singurul lucru care va ţine lumea noastră-noastră laolaltă. Şi nu luaţi orînduirea făcută de om, ci luaţi orînduirea lui Dumnezeu şi felul Lui de a o face prin Cuvîntul Lui. Acela o va ţine laolaltă.
Aceea-i Puterea care leagă
Inimile noastre în dragoste Creştină;
Părtăşia de aceeaşi gîndire
Este asemănătoare cu cea de Sus.

E-184 Aceasta-i adevărat. Ce lumea are nevoie astăzi este o trezire bună de modă veche, a Sfîntului Pavel; şi Biblia, Duhul Sfînt din nou înapoi; unde Duhul lui Dumnezeu cade printre oameni, şi apar semnele şi minunile, ca scînteile de pe o nicovală. Da, domnule, noi avem nevoie de aceasta. Aceasta este ceea ce noi trebuie să avem să o ţină împreună.

E-185 Apoi noi aşteptăm ca Dumnezeu să ne întîlnească în tradiţiile noastre. Oh! Să ţinem lumea de la destrămare, noi ne aşteptăm ca El să vină la sistemul nostru.

E-186 Acum asta este exact ceea ce au gîndit ei în urmă acolo, "Acum dacă Mesia vine în această epocă, noi avem un mare preot bun, Caiafa. Noi îl avem pe Lavinski, toţi aceşti preoţi de aici, vedeţi, oameni buni. Noi i-am şcolarizat, i-am şcolarizat. Ei ştiu despre ceea ce vorbesc ei."

E-187 Dar cînd a venit El, El a ocolit pe fiecare din ei. El nici măcar nu le-a atins sistemul lor. Pe lîngă aceea, El a spus, "Voi sînteţi din tatăl vostru, Diavolul, şi faceţi lucrările lui. Voi generaţie de şerpi în iarbă," a spus El, "Cine v-a avertizat să fugiţi de mînia viitoare?" Priviţi Cuvîntul lui Dumnezeu venind afară în acea mustrare. Oh, aceasta desigur că nu le-a îndeplinit gustul lor teologic. Şi aceasta nu ar face-o astăzi, oricum. Aceasta nu o face.

E-188 Cînd ei L-au văzut stînd acolo făcînd semnul Profetului, să arate că El era Mesia, ce au spus ei? "El este Beelzebub. Acela este un duh rău peste El."

E-189 Isus a zis, "Asta este hulă. Şi cînd vine Duhul Sfînt, şi voi vorbiţi împotriva Lui, aceasta nu vă va fi iertat niciodată în lumea aceasta sau în lumea care vine."

E-190 Dar voi vedeţi sistemul de astăzi? Acesta este acelaşi lucru. Noi ne-am format propriul nostru sistem, acela este motivul pentru care sistemul nostru nu va ţine niciodată această lume împreună. Ei ar putea alege un Preşedinte sau un Abraham Lincoln în fiecare judeţ din Statele Unite, şi aceasta nu o va ţine împreună, pînă cînd nu ne vom întoarce la Cuvîntul lui Dumnezeu, înapoi la Biblia cu copertă neagră de modă veche care are Adevărul. Acela este singurul fel prin care noi îl vom cunoaşte vreodată pe Dumnezeu şi să ţină lumea Jmpreună, este înapoi la principiile lui Isus Cristos, înapoi la Învăţătura Lui, înapoi la Duhul Sfînt să conducă iarăşi Biserica.

E-191 De aceea a fost Adevărul aşa de greşit mînuit în aceste zile din urmă, este deoarece atunci cînd Dumnezeu încearcă să introducă programul Lui, şi oamenii s-au denominat deja în aşa ceva. Ei construiesc un gard aşa încît Duhul Sfînt să nu poată intra acolo, ţinîndu-L afară. Noi vrem ca Dumnezeu să ne salveze în-chiar starea în care noi sîntem. Acela este felul în care eu cred...

E-192 Voi oamenilor Penticostali, unde aţi început voi? Aţi citit voi vreodată despre misiunea din Azusa Street, o misiune; aţi citit voi vreodată înainte ca să înceapă Consiliul General? Oamenii Penticostali au fost cunoscuţi pentru că ei au ieşit din denominaţiunile acelea, şi s-au separat. Asta este ceea ce ei erau. "Ieşiţi afară dintre ei," ei obişnuiau Asă predice asta tot timpul, "fiţi separaţi, zice Dumnezeu. Îndepărtaţi-vă din tradiţiile acelea ale omului." Şi ce a făcut el? El s-a întors drept înapoi şi a mers înapoi în aceeaşi murdărie din care ai ieşit. Acum voi sînteţi separaţi; unul este biserica lui Dumnezeu; şi celălalt, şi tu eşti acesta sau acela, acesta sau acela. Voi sînteţi separaţi, şi vă certaţi unul cu altul. Au fărîmiţat-o!

E-193 Cînd am venit prima dată în slujbă, m-am gîndit că tot ce era Penticostal era un grup. Am ajuns să aflu, că ei erau fărîmiţaţi tot aşa de rău ca Baptiştii. Lucrul pe care l-am făcut era să stau chiar în mijloc între ei amîndoi, să le spun, "Noi sîntem fraţi, asta-i tot." Corect. Atît timp cît noi tragem unul către altul, Satan nu trebuie să tragă spre voi. Dar lăsaţi legătura aceea să fie ruptă, şi întindeţi-vă corturile departe acolo afară, şi duceţi înăuntru pe fiecare frate, atunci, eu vă spun, că marea armată a lui Dumnezeu se va ridica în Puterea lui Isus Cristos, şi va merge înapoi la Biblie. Şi voi vorbiţi despre o Biserică pentru harul de răpire, aceasta se va împlini cînd noi putem sf'îşia jos tradiţiile noastre, să uităm despre toate lucrurile noastre denominaţionale, şi să venim drept înapoi pe bazele Cuvîntului lui Dumnezeu.

E-194 Dar noi vrem ca Dumnezeu să ne salveze în starea în care sîntem. Noi trebuie să îndeplinim condiţia Lui. Vedeţi, noi nu, noi nu ne îndeplinim pe ale noastre; pe ale Lui! Noi vrem ca Dumnezeu să ne salveze chiar în lucrul care-care El... Acesta este poluat. Lăsaţi pe Dumnezeu! Mergeţi înapoi la Cuvînt, şi iubiţi-vă unul pe altul. Acela este singurul lucru pe care eu ştiu să-l fac.

E-195 Dumnezeu ne trimite profeţi, şi-şi noi îi dăm la moarte, întocmai exact cum a spus Isus că ei vor face. Apoi noi aflăm, după un secol sau două, sau o sută de ani, sau cincizeci de ani, Dumnezeu ne va trimite un profet, sau un mesager, şi, primul lucru pe care îl ştiţi, noi îl vom critica şi-l dăm la moarte. Apoi după un timp, după ce el este mort, voi ştiţi, o vreme, biserica se va trezi. Ce vor face ei? Ei vor zice, "Păi, noi vom zidi o denominaţiune pe asta." Asta este ceea ce s-a întîmplat la Metodişti, Baptişti, şi toţi ceilalţi dintre voi, zidiţi o denominaţiune. Şi treaba despre aceasta este, după ce el deja este mort, şi mesajul lui s-a sf'îrşit, noi deja trăim acolo într-un alt loc. Apoi voi mergeţi înapoi acolo, la mesajul lui pentru ziua aceea, şi voi încercaţi să mergeţi înapoi acolo şi să împodobiţi mormîntul lui, cînd aici Acesta se desfăşoară chiar aici tot timpul. Voi uitaţi ora!

E-196 Întocmai ca omul. Omulîntotdeauna laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut, şi Îl laudă pentru ceea ce El va face, şi ignoră ceea ce El face. Acela-acela, acela este doar felul omului. El întotdeauna a făcut asta. El se gîndeşte la ceea ce a făcut El, şi Îi mulţumeşte; crede că El va face ceva aici afară; dar uită că El o face, tot timpul, chiar aici! El întotdeauna trece cu vederea aceasta. Aceea este treaba diavolului, ca el să o facă în felul acela. Da, domnule.

E-197 Tradiţiile noastre! Da, domnule. "Mesia," spun ei, "este pentru o altă generaţie, ceva de felul acesta. El era acolo în urmă." El este acelaşi ieri, azi, şi în veci!

E-198 La prima Lui venire, Isus, întreaga lume era coruptă cu politici şi religii. Toţi strigau după un Mesia. Ei au vrut pe Unul uns. Israel vroia ceva, şi Roma vroia ceva, şi ceilalţi dintre ei.

E-199 Astăzi este acelaşi lucru. Noi toţi, fiecare, vrem un politician. Noi vrem ceva astăzi.

E-200 Acum, astăzi, Rusia vrea un mesia. Rusia vrea un mesia care să-i ducă la lună foarte repede, să ajungă acolo înainte să ajungă ceilalţi. Asta este ce vrea Rusia. Ei vor acel fel de mesia, ceva geniu, ceva om care este un-care este un-care este un geniu ştiinţific, şi el să ştie cum să cucerească spaţiul cosmic şi să meargă acolo şi să împlînte steagul Rusesc înainte ca Americanii să poată ajunge acolo. Oh, ei sînt... Ei vor pe mesia al lor. Ei încearcă cît ştiu ei mai bine să ridice unul. În regulă.

E-201 Ce a făcut America? Ce vrei tu, America? Tu strigi cel mai tare. Ce vrei tu? Tu ai vrut un-un geniu educat. Tu ai vrut un geniu politic. Tu îl ai. Deşi tu trebuia să inventezi o-o maşină de votat necinstit ca să-l obţineţi, dar voi îl aveţi. Asta-i adevărat. Lumea vrea... Aceasta este ceea ce vrea, acum ce veţi face voi cu acesta? Voi aţi vrut să arătaţi cît eraţi de deştepţi. Voi i-aţi pus chiar la televiziune, să arătaţi că unul poate fi mai deştept decît celălalt, şi voi v-aţi dedat la aceasta. Vedeţi? Voi îl aveţi, acum unde-unde o să vă conducă el? Drept înapoi la Roma, desigur. Voi aţi văzut aceasta, chiar acum.

E-202 Tu, biserică, tu vrei un geniu. Ce vrei tu? Ce vrei, ce vrea biserica? Ce ai vrea tu? Tu ai vrea un predicator deştept, educat, intelectual care să se ridice, care poate cuceri mai bine decît Billy Graham, să-i ducă pe ei toţi înapoi la denominaţiunea voastră. Voi aveţi seminare şi alte lucruri, încercînd să-i clociţi. Vedeţi, asta-i adevărat. Voi poate nu credeţi că asta-i adevărat; dar, priviţi, acţiunea voastră¬voastră vorbeşte mai tare decît cuvintele voastre. Voi vreţi un-voi vreţi un geniu religios, unul care vă poate conduce, denominaţiunea voastră, peste ei toţi; să-i călcaţi pe Baptişti, să-i călcaţi pe Metodişti, să-i călcaţi pe Unitarieni, să-i călcaţi pe Trinitarieni, fiecare lucru, să călcaţi peste toţi aceştia. Oh, voi doar strecuraţi jos lumea, încercînd să-i găsiţi. Felul acela îl vreţi voi.

E-203 Dar voi ştiţi ce aveţi voi nevoie? Voi aveţi nevoie de un Salvator, întocmai exact ceea ce aveţi nevoie. Şi aceea este ce Dumnezeu ştie că aveţi voi nevoie, este un Salvator, şi El Îl trimite la voi. Dar vor ei aceasta? Nu, domnule. Aceea nu se potriveşte la al lor-potriveşte la al lor gust bisericesc. Acesta doar nu merge în felul acela cu ei.

E-204 Dar întreaga lume vrea geniul lor. Acum ce dacă Rusia are mesia lor, atunci cum este cu noi?

E-205 Voi ştiţi, Germania l-au avut pe al lor, nu de mult, şi mulţi dintre voi băieţii din Primul Război Mondial vă amintiţi asta foarte bine. Vedeţi, ei îl au. Voi nu aveţi nevoie de acel fel de mesia. Acesta era în felul greşit. Acesta era lucrul greşit. Aceasta era contrar la Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-206 Doar gîndiţi-vă, că Napoleon, la vîrsta de treizeci şi trei, el a cucerit lumea, şi a murit învins. El a murit învins. El era un prohibiţionist cînd el s-a ridicat la început, şi l-a adus marele lui succes; şi el a murit, un alcoolic, şi şapte mii de prostituate îi urmau armata lui. Iar el a murit la vîrsta de treizeci şi trei de ani. Şi el a încercat să cucerească lumea, dar el a făcut-o în felul greşit.

E-207 Dar Isus Cristos, la vîrsta de treizeci şi trei, a cucerit lumea, moartea, iadul, mormîntul, şi-şi s-a înălţat Sus. De ce? El era Cuvîntul lui Dumnezeu manifestat. Acesta este Mesia al nostru! Amin. Sigur. Ei întotdeauna, noi vrem un-noi vrem un Mesia, dar noi îl vrem în felul...

E-208 Eu va trebui să omit cîteva lucruri pe care le-am scris jos acum, că noi întîrziem prea mult. Noi-noi trebuie să omitem ceva din aceasta.

E-209 Dar lumea vrea-vrea pe mesia lor. Lumea vrea unul. Biserica vrea unul. Şi ce dacă Dumnezeu le trimite unul? Dacă Dumnezeu a trimis un Mesia, ce va fi El? El nu va fi un politician religios. El nu va fi un uriaş intelectual, aşa cum noi l-am numi. Oh, nu.

E-210 Ce ar fi El? El ar fi ca Evrei 13:8, acelaşi care El era. El era întotdeauna. El ar fi Cuvîntul lui Dumnezeu manifestat. Asta-i exact. El era Cuvîntul lui Dumnezeu; El este Cuvîntul lui Dumnezeu; El va fi pe veci Cuvîntul lui Dumnezeu. Chiar¬sunarea înainte a Venirii Lui, erau întotdeauna profeţii la care a venit Cuvîntul. Aici Cuvîntul a venit în plinătate.

E-211 Iar acum dacă El ar veni din nou astăzi, El ar fi un-un Cuvînt al lui Dumnezeu, Cuvîntul manifestat al lui Dumnezeu, Cuvîntul adeverit al lui Dumnezeu, Dumnezeu locuind printre noi. Acela este Mesia. El a promis-o. Amin. El va fi din nou acel Stîlp de Foc. El ar fi acelaşi Mesia care l-a condus pe Israel. Amin. El ar fi acelaşi Mesia. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Sigur, ei L-ar refuza aşa cum au făcut-o întotdeauna. Desigur. Oh, deoarece ei vor să zidească o naţiune mare.

E-212 Noi vrem să zidim un trup mare al bisericii. Astăzi, noi ne gîndim, că noi vrem o mare biserică generală. În regulă, voi o veţi obţine. Voi aţi vrut o biserică unită. Voi o veţi obţine. Voi o veţi obţine. De ce o vor ei în felul acesta? Dacă Mesia ar veni, El nu va aşeza nimic de felul acesta în ordine. El ar fi împotriva ei. Sigur, El ar fi. Dar pentru ce vor ei aceasta, care este motivul că acesta trebuie să vină în felul acela? Ei vor un om care poate să se ridice şi să dicteze întregul lucru. Voi o să-l obţineţi, exact corect. Voi îl veţi primi, deoarece el vine. "Va veni un altul, şi voi îl veţi primi," a zis Isus. Şi ei o să, ei o să-l primească. De ce vor ei să facă asta? Oamenii vor, lucrurile în felul lor propriu.

E-213 Dacă ar veni Mesia, El doar vă va curăţi penele de pe voi. Vorbiţi despre vreun predicator care jupoaie femeile şi bărbaţii, El într-adevăr îi va jupui. El a făcut-o cînd a venit; El a zis, "Voi generaţie de vipere, voi şerpi în iarbă, voi sînteţi din tatăl vostru, Diavolul." Dacă acel Mesia s-ar întoarce în acest timp poluat, El ar face acelaşi lucru din nou. Dumnezeu i-ar adeveri lucrarea Lui întocmai cum a făcut El la început, cu acelaşi fel de semne şi minuni. El cu certitudine ar face aceasta, dacă El s-ar reîntoarce din nou. Dacă noi îl avem pe acel Mesia, va fi întocmai cum a fost El de prima dată, pentru că nu ar putea fi nimic altceva. Biblia a spus, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." El este întotdeauna Cuvîntul.

E-214 Dar ce vrem noi? Noi nu am vrea acel fel de Mesia. Nu, nu. Noi vrem să fie ceva ca lumea. Şi ce oamenii încearcă să facă, ei vor un Mesia care îi va lăsa să trăiască şi-şi să facă orice vor ei, şi să acţioneze ca lumea şi să trăiască în lume, şi încă să-şi menţină declaraţia lor Creştină. Corect. Voi nu puteţi face aceasta! "Dacă voi iubiţi lumea sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi," a spus Isus. Da, domnule. Dar acela este felul de mesia pe care lumea îl vrea. Acesta-i motivul că ei nu vor să-l primească pe Mesia lui Dumnezeu. Aceasta nu o va face.

E-215 Acesta este Mesia Lui, exact, Cuvîntul Lui este Mesia Lui. Acest Mesia în voi face lucrările pe care Cuvîntul a spus că le face. El îl reproduce pe Cristos, deoarece Cristos este în voi. Viaţa Lui este în voi, şi El face întocmai exact ce trebuie El să facă, aşa cum El a făcut întotdeauna; acelaşi fel cum El a făcut, aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut, pentru că El este acelaşi. Acela este Mesia pe care îl trimite Dumnezeu.

E-216 Mesia pe care lumea îl vrea, este doar să-i lase să facă orice vor ei, şi să le meargă, "Oh, aceasta-i în regulă." Oh, femeile acestea prin toată ţara! Pe acestea, le vreţi voi. Da, voi, voi aţi vrut. Voi vreţi îmbrăcămintea voastră Franceză şi toate lucrurile mari. Voi le aveţi. Voi aveţi un Ahab şi o Izabelă modernă, şi aceasta a făcut biserica la modă. Aceasta-i adevărat. Eu nu vorbesc politică. Eu vorbesc Adevărul. Ştiţi voi că această naţiune este întocmai exact ca Israel? Ea a făcut acelaşi lucru.

E-217 Israel a intrat şi i-a alungat pe ocupanţi afară din naţiunea aceea, şi a luat-o. Dumnezeu le-a dat-o lor. Şi ce au făcut ei? Ei i-au alungat afară pe ocupanţii din naţiune, şi au luat-o. Mai întîi, ei au avut împăraţi mari, ca David şi Solomon. Şi după o vreme, acolo s-a ridicat un om, cu numele Izabela... sau-sau Ahab, şi el s-a căsătorit cu Izabela, şi ea era una din aceste fetişcane vopsite pe faţă. Şi, cînd el a făcut-o, ea era aceea care-l controla. Ea îi spunea ce să facă. El ar fi putut să fie capul, dar ea era gîtul şi ea îi spunea ce să facă.

E-218 Şi dacă această naţiune nu a făcut tocmai acelaşi lucru, acelaşi lucru! Noi am intrat aici şi am alungat Indienii. Noi am avut un Washington şi un Lincoln. Dar ce avem noi astăzi, cu propria noastră votare, şi politică şi alte lucruri? Noi am stabilit sistemul, de la care noi am fugit şi am făcut din el o naţiune aici, noi am adus-o drept înapoi aici pentru că aceasta este dorinţa oamenilor. Corect. Acum, eu nu sînt nici Democrat nici Republican. Eu sînt un Creştin. Întregul lucru este poluat.

E-219 Eu am votat pentru Isus Cristos. Amin. "Pe această Stîncă eu voi sta, toate celelalte terenuri sînt nisipuri mişcătoare." Da, domnule.

E-220 Prieteni, nouă nu ne-a fost promis un sistem. Isus nu ar avea nimic de a face cu un sistem. Nouă nu ni s-a promis un sistem. Nouă ni s-a promis (ce ni s-a promis?) o Împărăţie! Cum ajungeţi voi în Ea? "Printr-un singur Duh noi sîntem toţi botezaţi în această Împărăţie." Aceasta este Împărăţia lui Dumnezeu, o Împărăţie a Vieţii Eterne, cu un Împărat Etern dînd înainte Cuvîntul Lui Etern, cu un popor Etern predestinat la Viaţă Eternă. El, El este Împăratul. Noi sîntem botezaţi în Aceasta, şezînd în Gloria Cerească.

E-221 "Noi sîntem morţi, şi viaţa noastră este ascunsă în Dumnezeu prin Cristos." Şi nu numai atît, ci, "Noi sîntem înviaţi cu El!" Înviaţi în ce, într-un, sistem, o denominaţiune, organizaţie? Noi sîntem înviaţi în Împărăţia lui Dumnezeu! "Împărăţia lui Dumnezeu este în voi." De ce? Toate aceste sisteme făcute de om trebuie să cadă. "Voi mai clătina încă o dată nu numai lumea, ci Eu voi clătina cerurile. Şi lucrurile acelea care nu pot fi clătinate, este ceea ce va rămînea. Şi noi primim o Împărăţie, primind o Împărăţie care nu poate fi clătinată sau mişcată." Aceea este Împărăţia lui Dumnezeu! Nu un sistem, nu o roată politică, nu o denominaţiune, ci o Împărăţie! Amin! Iar supuşii ei sînt morţi faţă de sistemele din această lume. Supuşii ei sînt morţi faţă de aceste organizaţii. Ei sînt morţi faţă de aceste sisteme politice, şi sînt vii şi înviaţi prin Puterea Împăratului.

E-222 Iar acum noi sîntem într-o Împărăţie, şezînd în locurile Cereşti cu Împăratul Etern, bucurîndu-ne de Viaţă Eternă prin Cuvîntul Etern, mergînd spre un Cer Etern, să fim întotdeauna cu El. Aleluia! Trăind în Prezenţa Împăratului! Oh, eu Îl iubesc. Iuh! Eu sînt aşa de bucuros să fiu unul din ei. Eu sînt aşa de bucuros să fiu mort în Cristos, viu în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta nu este Casa mea; noi căutăm o Împărăţie. Noi căutăm Împăratul. Noi deja sîntem în Împărăţie. Noi căutăm pe Împăratul care vine, iar Împăratul va veni repede la Împărăţia Lui.

E-223 "Căci noi primim o Împărăţie care nu poate fi clătinată." Toate celelalte lucruri se destramă. America se destramă. Europa se destramă. Asia se destramă. Toată lumea se destramă. "Dar noi sîntem într-o Împărăţie, o Împărăţie Eternă, Aceasta nu poate fi clătinată," amin, unde este Crăciun în fiecare zi, amin, trăind în Prezenţa Împăratului. Glorie! Nu trebuie să presupunem despre aceea. Acesta este Adevărul, Adevărul lui Dumnezeu, Adevărul complet al lui Dumnezeu. Cît Îl iubesc eu pentru Aceasta! Cît este El de bun!

E-224 Tu care şezi acolo, uitîndu-te la mine, femeia aceia mică cu o pălărie neagră, uitîndu-se 1a mine. Tu eşti într-o Împărăţie, (crezi tu asta?) în Prezenţa Împăratului. Tocmai ai avut o operaţie pentru o boală de intestine. Asta-i adevărat, nu-i aşa? [Sora zice, "Da." – Ed.] Şi aceea te-a supărat, aceasta te-a supărat; uită de ea. Aceasta va fi bine acum. De ce? Acolo este vindecare în Prezenţa Împăratului, în Împărăţie, "Pentru că prin rănile lui noi am fost vindecaţi." Amin. Amin.

E-225 Bătrînul frate de culoare şezînd la capăt acolo, şi-a avut mîinile ridicate, privind în jur, încercînd să mă găsească. Tu nu mai găsit pe mine; ci tu l-ai aflat pe El. Acea tumoare care este în coasta ta, dacă tu vei crede din toată inima ta, Dumnezeu o va lua afară. Crezi tu aceasta? În regulă. Dumnezeu să te binecuvînteze. Amin.
Oh, nu este El minunat, minunat!

E-226 De ce te îndoieşti? Nu te îndoi. Tu ai o astmă, şi tu ai boală de inimă, tu ai artrită, şi de toate. Tu vrei ca Dumnezeu să cheme număr după număr. Cînd El îţi vorbeşte, asta este. Doar nu-nu te îndoi. Să nu uiţi că asta este adevărat. Crede pe Dumnezeu, şi tu vei avea ce ai vrut. Amin.

E-227 Acest om care şade aici, cu astmă, micuţul om din Norvegia. Crezi tu că Dumnezeu va vindeca astma aceea şi te va face bine? Dacă da, Dumnezeu te va face bine. Amin. De ce?
Bine, tu poţi să ai aceasta, domnule. Tu nu ai ştiut că ai aşa multă credinţă, nu-i aşa? Dar Împărăţia lui Dumnezeu a venit, şi noi şedem cu Mesia, Mesia lui Dumnezeu.

E-228 "De ce spui tu aşa, 'Acesta este Mesia'? Ce este Acesta, Frate Branham?"

E-229 Biblia spune, "Cuvîntul lui Dumnezeu este mai puternic decît orice împărăţie, mai ascuţit decît o sabie cu două tăişuri; acesta este un Discernător al gîndurilor care sînt în minte, şi al intenţiilor inimii." Aceasta este Împărăţia lui Dumnezeu! Aleluia!

E-230 "Noi primim o Împărăţie care nu poate fi mişcată." Credeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Veţi accepta voi pe Împărat în timp ce El este aici? ["Amin."] Atunci să ne ridicăm în picioare şi doar să-L lăudăm, din toată inima noastră.

E-231 Doamne Isuse, noi Te lăudăm, O Mare Împărat al Slavei! "Noi primim o Împărăţie care nu poate fi mutată." Fie ca poporul Tău, Doamne, fiind vindecat, stînd, să mărească măreţul Tău Nume, Tată. Acordă aceasta, Doamne. Ai milă de popor. Noi sîntem recunoscători pentru această Împărăţie, "Căci printr-un singur Duh noi toţi şîntern botezaţi în această Împărăţie de nemişcat." Şi acum Împăratul nostru este în mijlocul nostru, adeverind Cuvîntul Lui pentru zilele din urmă; acelaşi Stîlp de Foc, acelaşi Isus Cristos, cu aceleaşi semne. Aceeaşi Viaţă care era în El este în Biserică. "Noi primim o Împărăţie."

E-132 Voi Îl iubiţi? A [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Să cîntărn laudele Lui, "Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc deoarece El m-a iubit mai întîi." Să o facem doar să răsune. Dă-ne tonul, frate. Toţi acum împreună, să cîntărn aceasta, Eu IZ iubesc, aşa cum Îl lăudăm.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-233 Oh, doamne, nu sună aceasta ca Cerul? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Oh, doamne! Eu vă spun ceva, să ne cunoaştem cu cetăţenii noştri din această Împărăţie. În timp ce o cîntărn din nou, să ne întoarcem în jur şi să dăm mîinile cu cineva din jurul nostru, şi să zicem, "Dumnezeu să te binecuvînteze, fratele meu, soră," în timp ce noi o cîntărn, toţi împreună. Daţi mîinile, voi toţi. "Pentru că, "Printr-un singur Duh noi toţi sîntem într-un singur Trup," şi şedem în Împărăţie.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-234 Oh, nu este El minunat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Amin. Să cîntărn aceasta din nou.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-235 Cîţi vă simţiţi doar într-adevăr cu totul curăţiţi? Să vedem. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Oh, doamne! Cuvîntul este Hrană pentru sufletul nostru. Oh, doamne! Să o cîntărn din nou.
Eu... (Dumnezeu să vă binecuvînteze!)
Eu Îl iubesc.

Up