Trei Feluri De Credincioşi

Three Kinds Of Believers
Data: 63-1124E | Durată: 1 ore 56 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Să ne plecăm capetele. Cu capetele noastre aplecate, şi inimile noastre, mă întreb la câţi le-ar place să fie amintiţi în rugăciune, să vă ridicaţi doar mâna, şi ziceţi, "Doamne, aminteşte-mă, O Doamne." Există o mulţime de cereri aici, batistele aşezate pe pupitru.
Scumpe Tată Ceresc, noi suntem adunaţi din nou în seara aceasta sub acest acoperiş, unde Te-ai întâlnit cu noi aşa de multe ori, şi Ţi-ai exprimat dragostea faţă de noi; cum noi încercăm în felurile noastre smerite să ne exprimăm dragostea şi recunoştinţa faţă de Tine, pentru ce ai făcut Tu pentru noi. Şi în seara aceasta noi venim din nou, Doamne, ca un popor nevoiaş, căci noi avem întotdeauna nevoie de Tine. Şi atât timp cât noi suntem aici pe pământ, noi ştim că acela va fi strigătul, căci noi suntem în luptă. Şi noi suntem... Lupta se dezlănţuie, şi Tu ai promis şi ai spus cum vrăjmaşul va fi ca un leu răcnitor. El este dezlegat printre oameni, şi noi putem să-l vedem peste tot, ca un leu răcnitor mâncând ce poate el, căci el ştie că timpul lui este scurt. Dar noi avem-noi avem un-un Tată care îngrijeşte de cei micuţi ai Lui, şi la Tine alergăm noi cu cererile noastre, în seara aceasta, Doamne. Ne rugăm ca Tu să le admiţi.
Şi aceste batiste aşezate aici, Tată, înseamnă că există persoane bolnave pe undeva în ţară, şi care cheamă şi au nevoie de Tine, şi cred în Tine, să exercite credinţa lor aici să trimită aceste batiste. Dumnezeule, admite ca fiecare din ei să fie vindecaţi.

E-4 Noi vedem puterea Ta puternică, Doamne, doar cu câteva momente în urmă acolo în cameră, să restaurezi memoria perfectă la un băiat care a fost pierdut. Noi vedem marea Ta putere, timp după timp, mutând boala şi descoperind taina inimii, şi arătând oamenilor, şi aşezându-i drept în ordine. Noi Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule, căci aceea-i dincolo de orice om. Aceea-i dincolo de orice care oricare din noi ar şti, cum Tu poţi descoperi tocmai cauza, şi ce a făcut-o, şi cum este aceasta. Acela eşti Tu, Tată. Şi noi ştim, că, "Cuvântul cercetează inima, şi ca un Discernător al gândurilor şi intenţiilor din inimă," astfel noi Îţi mulţumim pentru aceasta.
Iar acum, Doamne, noi credem că oamenii acum, cu capetele lor aplecate, se gândesc la lucrurile acestea, şi acesta-i Duhul Sfânt care le vorbeşte. Şi admite ca fiecare din cererile lor să poată fi răspunse. Mântuieşte ce-i de mântuit, Doamne, în seara aceasta. Cei pierduţi, fie ca ei să intre şi să fie mântuiţi.
Noi suntem aşa de mulţumiţi să vedem acea mare, grămadă uriaşă de haine ude acolo, ştiind că mormântul a fost deschis; şi păcatul omului vechi a fost îngropat, pentru mulţi din ei. Şi eu Îţi mulţumesc pentru aceasta, Tată. Şi fie ca ei să umble în înnoirea de Viaţă, în restul zilelor lor. Prin Numele lui Isus Cristos, noi o cerem. Amin.
Domnul să vă binecuvânteze, să acorde cererea care aţi avut-o pe inima voastră să fie răspunsă.
Acum, eu cred că Billy a spus că Fratele Wheeler a avut un copil mic. Era aceea corect? Am făcut eu o greşeală acolo, să fie dedicat, sau altceva, sau dedicare. [Fratele Neville zice, "Eu cred că acolo erau trei sau patru copii." – Ed.] În regulă. Dacă v-ar place să-i aduceţi sus acum, noi am fi bucuroşi; dacă bătrânii ar veni înainte, să pună mâinile peste copiii mici, pentru serviciul de dedicaţie. Şi noi vom încerca să fim doar pe scurt. Şi noi îi vrem pe acei copilaşi mici, care vor să vină la Domnul Isus, vor să aducă nestematele lor-lor micuţe care Dumnezeu le-a dat. Noi întotdeauna încercăm să facem o cale pentru ei, deoarece noi nu ştim ce ţine ziua de mâine.
Mama mea obişnuia să-mi spună, "Nu lăsa pe, mâine, ce se poate face astăzi." Aşa este, căci tu nu ştii ce ţine ziua de mâine, dar noi ştim Cine ţine ziua de mâine. Aceea-i partea principală. Noi ştim Cine ţine ziua de mâine.

E-10 Frate Wheeler, Domnul Dumnezeu să te binecuvânteze. Şi aceasta-i Sora Wheeler. Eu cu certitudine sunt fericit să te cunosc. Şi eu... marele meu privilegiu, prima dată, eu cred, din câte ştiu eu, să te întâlnesc. Şi acesta-i pruncul vostru. Care-i este numele? [Sora Wheeler zice, "Carlena Rebecca." – Ed.] Carlena Rebecca. Ei bine, ce fetiţă fină, drăguţă cât poate ea să fie. Acum, micuţa Carlena Rebecca Wheeler.

E-11 Fratele Wheeler este unul din diaconii noştri aici în biserică, şi Dumnezeu le-a binecuvântat uniunea lor, la aceasta una micuţă. Eu cred că voi aveţi, vreo, eu ştiu, alte două fete, nu-i aşa? [Fratele Wheeler zice, "Trei." – Ed.] Alte trei fete. Ele sunt într-adevăr doamne fine, aşa cum eu înţeleg, şi astfel mă rog ca Dumnezeu să o facă pe Rebecca întocmai ca pe restul din ele. Vedeţi? Şi atunci aceea va fi satisfacţie cu voi toţi, nu-i aşa? Aşa este, căi ei sunt copii foarte dulci.

E-12 Eu nu ştiu dacă ea mă va lăsa să o ţin sau nu, dar, dacă nu, noi vom pune mâinile peste ea. Ţi-ar place să vii aici la mine, Rebecca? Tu vrei ca eu să te ţin? Aceea-i foarte bine. Ce fetiţă frumoasă!
Acum să ne aplecăm capetele.

E-13 Graţiosule Tată Ceresc, aşa cum noi stăm aici înaintea acestui diacon, în seara aceasta; şi cu adevărat o slujbă bună ce deţine el, căci un diacon trebuie să fie găsit fără vină, bărbatul unei singure neveste, controlându-şi bine familia. Căci, dacă el nu ştie cum să-şi controleze familia, cum poate el controla casa lui Dumnezeu? Şi noi îţi mulţumim Ţie că acest frate a împlinit aceste calificări, şi noi găsim în el Duhul lui Dumnezeu.

E-14 Şi el îşi aduce acum fetiţa lui bebeluşă aici, să fie dedicată. Tu ai aşezat-o în braţele lor să o crească. Dumnezeule, şi cât de mulţumiţi suntem noi, că putem să spunem, că dorinţa lor este ca ea să fie ca celelalte surori a ei. Admite, tată, ca aceasta să fie aşa. Şi fie ca copilul să trăiască şi-şi să fie un mare serviciu pentru Tine, Tată. Iar acum, în Numele lui Isus Cristos, noi îţi dăm Ţie acest copil pentru o viaţă de slujbă. Fă-o sănătoasă, tare; fie ca ea să trăiască o viaţă lungă, până vine Isus, dacă aceea este posibil. Şi atunci, Tată, noi credem că ea va fi crescută în povaţa lui Cristos. Şi noi predăm viaţa ei la Tine, pentru o viaţă de serviciu. Amin.

E-15 Dumnezeu să te binecuvânteze, Rebecca. Şi Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Wheeler şi Sora Wheeler. Domnul să fie cu voi.

E-16 Cum o duci? Acum aici este o altă fetiţă cu un mare zâmbet pe faţa ei. Şi care-i numele ei? [Mama zice, "Rhonda Renee Coats." – Ed.] Rhonda Renee Coats, este aceea aşa? Eşti tu ceva rudenie cu Jesse şi ceilalţi, Jesse Coats? ["Nu."] Doar m-am gândit... Eu am cunoscut pe unii din Coats aici în oraş. Eu i-am cunoscut foarte bine, şi erau-erau prieteni de-ai mei pentru-pentru un timp lung.

E-17 Rhonda, Rhonda Renee. Mă întreb dacă tu ai vrea să vii aici la mine, Rhonda? Eu te voi-eu te voi da drept înapoi la mama ta, îndată ce noi te vom da la Domnul Isus. Acum, nu este ea dulce!
Acum să ne aplecăm capetele.

E-18 Tată Ceresc, aşa cum bătrânul Tău şi cu mine stăm împreună în seara aceasta, în acord şi în armonie în Evanghelie, această mamă o aduce pe această micuţă Rhonda Renee la Tine pentru dedicare. Tu ai aşezat-o în braţele ei, pentru îngrijire, şi primul lucru ce-l poate ea face este să o prezinte înapoi la Tine. Cum a spus Iov din vechime, Domnul dă aceste lucruri. Şi ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu să o păstrezi în siguranţă până în ora în care Tu urmează să iei la o parte. Şi, Dumnezeule, admite ca ea să trăiască o viaţă Creştină adevărată şi să fie un exemplu pentru alţii, aşa cum ea creşte. Binecuvântează-i căminul, şi fie ca ea să fie dedicată la Tine, un serviciu deplin, cu inimi adevărate. Şi acum, Dumnezeule, noi îţi dăm Ţie pe micuţa Rhonda Renee Coats, în Numele lui Isus Cristos, pentru o viaţă de serviciu. Amin.
Foarte dulce! Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.

E-19 Ce mai faci! [Sora zice, "Robert Paul Shammel." – Ed.] Robert Paul Shane? ["Shammel. " – Ed.] Shammel.

E-20 Păi, ce dacă... Şi tu eşti cumva încă tânăr, eu nu cred că tu ai putea ridica multă ceartă privitor la aceasta. Nu râde la mine aşa. Uită-te aici, dacă vrei să te râzi la ceva. Robert Paul, ce nume frumos!
Să ne aplecăm capetele.

E-21 Dumnezeule, aşa cum vine această fată tânără aici; doar, pentru noi, ar fi un copil. Şi ea îşi dă băieţelul ei, O Dumnezeule, ca o viaţă de slujbă pentru Tine. Aceasta este roada şi rezultatul uniunii lor. Mă rog, Dumnezeule, cum bătrânul Tău şi cu mine punem mâinile peste acest ins mic, ca viaţa lui să fie dedicată la Tine. Admite, Doamne, dacă există un mâine, fie ca el să ducă Mesajul la care părinţii lui-lui ascultă, Dumnezeule. Admite aceasta. Şi eu mă rog ca Tu să le binecuvântezi căminul, şi fie ca copilul să fie crescut în povăţuirea lui Dumnezeu, şi va fi un-un ucenic iubitor al Tău. Noi îl predăm la Tine în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-22 Ei bine, el-el este doar un băiat minunat. Asta-i tot. Da, domnule. Nu puteaţi cere după ceva mai dulce, puteaţi voi? Nu există nimic în lume să poată fi ceva mai dulce, aşa este, decât acel ins micuţ. Tot zâmbete! Acela-i dulce? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-23 Acela-i singurul timp când soţia mea îmi invidiază slujba, ţinând pruncii aceia. Ea iubeşte să-i ţină. Şi eu iubesc, de asemenea, dar îmi este întotdeauna teamă că îi voi rupe. Ei sunt aşa, voi ştiţi, aşa drăguţi şi arată delicat, dar, voi ştiţi, ei sunt-ei sunt mai tari de fapt decât cum am fi noi.

E-24 Acum, eu v-am spus că eu urma să ies afară... Ei bine, eu am numai treizeci şi cinci de minute. Eu o să trebuiască să mă grăbesc, nu-i aşa? Să vedem. Eu-eu-eu nu vreau să-să judec ceva greşit, sau să spun ceva greşit, dar eu o să încerc foarte din greu, deoarece... Voi ştiţi, după ce noi ajungem sus de tot pe-pe drum, noi nu suntem-noi nu suntem tot aşa de activi cum obişnuiam să fim, voi ştiţi. Milele uneori devin grele, şi două sau trei servicii pe zi, păi...

E-25 Şi ce face partea principală, sunt vedeniile acelea. Predicarea nu mă vatămă. Vai, eu pot sta aici cât e ziua de lungă, nu mă deranjează, dar eu... Însă doar vedeniile acelea, şi când oamenii sunt la aceste interviuri, aceea-i ce trebuie ei să aibă. Vedeţi? Pentru aceea sunt ei aici. Aceasta-i ceva care nu poate fi stabilit doar prin punerea mâinilor. Aceasta trebuie să cunoască rădăcina, începutul acesteia, ce a cauzat-o, ce a făcut-o, şi apoi ce să facă să iese afară din aceasta. Pentru aceea sunt ei aici.

E-26 Acum, adunarea începe, poimâine seara... sau, nu, eu vă cer scuze, aceasta-i miercuri seara, la Shreveport, Louisiana. Şi dacă careva din voi aveţi prieteni în jur pe acolo, păi, spuneţi-le să vină acolo. Life Tabernacle, eu cred, este unde aceasta este-aceasta începe, numai dacă nu ajunge dincolo la auditoriu, dacă ei pot obţine aceea, care le dă puţin mai mult loc de şezut. Dar ei au balconul la etaj, şi marele parter principal, şi apoi un parter jos sub acela. Astfel, eu nu ştiu exact cât de mulţi pot ei aşeza, dar acesta-i un... Dacă devine prea rău, poate noi putem obţine auditoriu doar vizavi de acesta, care va... Eu nici nu ştiu cât de mulţi, aşează. Eu am avut servicii acolo, dar eu nu-mi amintesc. Aceasta este o-o convenţie anuală.

E-27 Cu trei ani în urmă am fost jos acolo, şi am început o trezire, în Numele Domnului, şi aceasta nu s-a sfârşit, de atunci. Doar se petrece constant, doar constant; fiecare zi, oamenii vin înăuntru, fiind mântuiţi, botezaţi, şi merg înainte cu Domnul în felul acela, lucrători şi de toate vin drept înăuntru. Şi noi doar... Atât timp cât continuă înainte aşa, şi eu ajung să stau aici, eu vreau să o vizitez tot timpul, şi doar îmi pun înăuntru puţinele mele cuvinte şi-şi merg înainte.

E-28 Acum, aceea va începe miercuri, şi sfârşeşte duminică. Dejunul Oamenilor de Afaceri Creştini este... eu nu ştiu... uit numele acelui hotel... eu cred că este... numit... Ei, ei vă va spune când ajungeţi acolo. Acesta-i dejunul lucrătorilor.

E-29 Am avut un timp măreţ acolo, la voi oamenilor de afaceri de aici, ultima dată acolo. Domnul a mântuit un-un rabin, din afara oraşului. Şi, o, eu nu ştiu ce a mai avut loc. A fost un timp măreţ în Domnul, acolo, predicând despre Legământul Sângelui. Astfel noi... Asta-i despre ce ştiu Iudeii; acesta-i sângele. "Fără vărsare de sânge, nu există iertare," voi vedeţi.

E-30 Acum să mergem chiar drept la Cuvânt, şi eu voi face cât pot de bine să-mi ţin cuvântul faţă de voi.

E-31 Iar acum, dacă Domnul voieşte acum, duminică după Crăciun, dacă voi sunteţi în sărbătorile voastre şi mânaţi în jur, nu este prea alunecos şi de toate, păi, voi-voi sunteţi pe aici aproape, păi, veniţi înăuntru. Şi noi vom intenţiona să avem un serviciu aici duminică dimineaţa, de-de-de o duminică după Crăciun. Care este data atunci? [Cineva spune, "Douăzeci şi nouă." – Ed.] Douăzeci şi nouă, ziua de douăzeci şi nouă, şi aceea-i duminica după Crăciun, ziua de douăzeci şi nouă. Acum, dacă ceva se petrece care noi, ceva, noi nu vom fi, şi nu putem fi aici... Noi nu ştim despre viitor, voi ştiţi. Dar dacă ceva se întâmplă, păi, voi care locuiţi în afara oraşului, care veniţi înăuntru, ca oameni de jos din Memphis...

E-32 Eu vreau să-l aud pe Fratele Ungren să cânte Ce Mare Eşti Tu. Şi eu nu... Este el aici în seara aceasta?

E-33 Şi, astfel, şi eu întotdeauna am aşa de multe lucruri, eu nu pot să le fac pe toate, eu nu pot să le fac pe toate. Dumnezeu să vă binecuvânteze, voi oamenilor.

E-34 Acum să deschidem Scripturile acum pentru doar o-o citire mică de Scriptură. Unde, dacă cuvintele mele dau greş, Acesta nu va greşi. Şi Dumnezeu vă va binecuvânta că staţi, doar din cauza ascultării la Cuvântul Lui. "Credinţa vine prin auzire, auzire a Cuvântului lui Dumnezeu." Este asta aşa? Acum aşa cum mă gândeam... În timp ce, voi răsfoiţi la Sfântul Ioan al 6-lea capitol, începând cu versetul al 60-lea, şi citind al 71-lea, inclusiv. Sfântul Ioan 6:60.

E-35 Acum eu mă gândeam, cum m-am uitat afară pe fereastră cu puţin timp în urmă, şi privind la apusul soarelui şi văzând cum are toată natura o lege. Şi când vine timpul iernii, legea, automat, a naturii, trimite seva jos în rădăcinile pomului. O îngroapă.

E-36 Cum a spus Iov, "O, de mai ascunde Tu în mormânt, de mai păstra Tu în locul secret până să fie mânia Ta." Şi acum, aceea este, "Dacă Tu m-ai ascunde!" Vedeţi, el a văzut-natura, pomul, viaţa merge jos în rădăcini; Frate Way. Şi stă acolo până a trecut mânia, şi apoi mă cheamă şi îmi stabileşte un timp." Vedeţi?

E-37 Natura are o lege. Există o lege a naturii; nu există nici o cale să o ocoleşti. Aceasta-i o lege a naturii. Şi atunci există o lege a spiritului; nu există, de asemenea, o cale să o ocoleşti pe aceea.

E-38 Eu am vorbit cu un cuplu în după ameaza aceasta, despre, ceva ce nu poţi nimici total. Fiinţe umane nu pot fi nimicite. Ele se pot destrăma, dar nu nimici. Şi cineva a spus, "Bine, dar cum este să iei şi să arzi o bucată de hârtie, o nimiceşte aceea?" Nu, domnule. Aceasta doar descompune chimicalele aparte, căldura focului. Ea merge drept înapoi la gaze, ce era la început. Voi nu puteţi anihila. Şi dacă lumea a stat destul de îndelungat, aceleaşi gaze, aceea şi-şi chimicalele care erau în hârtie, ar putea veni drept înapoi şi să fie iarăşi o bucată de hârtie. Aceea-i exact. Voi nu puteţi anihila. Exact.

E-39 Dumnezeu, atunci. Dacă există o înviere la fiecare lucru, înapoi din nou, şi nu anihilare, există o înviere a celor drepţi, da, şi noi trebuie să venim înapoi. Asta-i tot ce este privitor la aceasta. Nu există nici o cale deloc de-a o face. Nu contează dacă eşti ars, dacă eşti înecat, oriunde are loc, ele nu pot anihila.

E-40 Doar ţineţi minte că fiecare parte din voi a fost aici, când Dumnezeu a vorbit lumea în existenţă. El a pus trupul vostru aici chiar atunci. Şi nu există nimic să-l poată lua la o parte decât Dumnezeu. Aceasta este iarăşi înapoi în mâinile Lui. Înţelegeţi? Şi El este Acela, Acela care, Creatorul, era Acela Care a făcut promisiunea, astfel noi suntem siguri că există Viaţă Eternă. Şi noi avem asigurarea în inima noastră acum, că acum noi avepl Viaţă Veşnică, Viaţă Eternă care nu poate muri, în noi acum. În regulă.

E-41 Sfântul Ioan 6. Să începem acum cu al 6-lea capitol din Sfântul Ioan, şi începând cu al 60-lea verset.
De aceea mulţi din ucenicii lui, când ei au auzit, auzit aceasta, au spus, Aceasta este o vorbire grea; cine o poate auzi?
Atunci Isus a ştiut... însuşi că ucenicii lui au murmurat la aceasta, şi el a spus către ei, Te supără aceasta pe tine?
Ce... dacă voi îl veţi vedea pe Fiul omului înălţându¬se sus unde era el înainte?
Este-este acesta... duhul care însufleţeşte; şi carnea nu ajută la nimic: cuvintele care Eu vi le vorbesc vouă, ele sunt duh (acela era El), şi ele sunt viaţă. (Ce a spus El? "Eu sunt Adevărul, Viaţa.") ... ele sunt duh, ... ele sunt viaţă.
Dar există unii din voi care nu cred. Căci Isus ştia de la început care erau cei care nu au crezut, şi cine îl va vinde.
Şi el a spus, De aceea Eu am spus către voi, că nimeni nu poate veni la mine, numai dacă îi este dat de către Tatăl meu.
Şi de la timpul acela mulţi din ucenicii lui au mers înapoi, şi nu au mai umblat cu el. ("Vorbire grea," vedeţi, el nu o putea primi.)
Atunci a spus Isus către cei doisprezece, O să vă duceţi şi voi?
Atunci Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? căci tu ai cuvintele vieţii eterne.
Şi noi credem asta şi suntem siguri că tu eşti acel Cristos, Fiul Dumnezeului cel viu. (Doamne!)
Isus i-a răspuns, Nu v-am ales Eu pe voi doisprezece, şi unul din voi este un drac?
El a vorbit de Iuda Iscarioteanul fiul lui Simon: căci el era acela care urma să-l vândă, fiind unul din cei doisprezece.

E-42 Acum, dacă eu aş numi acest subiect pentru seara aceasta, şi să fac cât pot de bine să fac acea jumătate de oră să conteze, eu vreau să vorbesc despre: Trei Feluri De Credincioşi.

E-43 Şi eu întotdeauna am făcut afirmaţia. Şi m-am gândit, "Ei bine, eu doar cred că eu voi predica asupra acesteia o dată, în după ameaza aceasta." M-am gândit asta.

E-44 Primii sunt credincioşii, credincioşii prefăcuţi, şi necredincioşii. Acum, acela este cam un-un-un subiect. Dar, aşa de sigur cum şedem noi aici în seara aceasta, acel grup este întotdeauna adunat împreună. Oriunde se adună oamenii, noi aflăm acest grup, şi întotdeauna i-am aflat, şi noi probabil că întotdeauna îi vom avea până la Venirea Domnului. Şi eu vreau ca noi, în seara aceasta, să ne ilustrăm, aşa cum eu vorbesc despre aceste trei grupuri, şi să vedem în care grup suntem.

E-45 Acum ţineţi minte, eu vorbesc aici la poate... Această biserică, aglomerată din nou în seara aceasta, în jur, şi pereţii şi coridoarele, dar eu vorbesc de asemenea în jurul lumii. Înţelegeţi? În toate diferitele părţi ale lumii, aceste benzi circulă prin, slujbe de benzi.

E-46 Acum eu vreau să vorbesc despre cele trei feluri de credincioşi acum. Acum amintiţi-vă, credincioşi, subiectul meu este credincioşi. Unul din ei este un adevărat credincios, şi următorul este un credincios prefăcut, şi următorul este un necredincios. Înţelegeţi?

E-47 Acum, primul grup despre care ne-ar place să vorbim, este cel credincios. Pentru că, eu cred că el se cuvine să fie primul, deoarece el este acela care într-adevăr crede, acum, crede cum au crezut ucenicii aici. Noi o să folosim această citire a Scripturii ca exemplu. Acum, primii sunt credincioşii, credincioşi veritabili. "Şi credinţa vine prin auzire, auzire a Cuvântului lui Dumnezeu," Cuvântul lui Dumnezeu, care este Cristos. Vedeţi, credincioşi!

E-48 Acum, aţi observat voi această mare afirmaţie care a făcut-o acest credincios? Acum, un credincios nu trebuie să fie o persoană deşteaptă în felul lumii de a fi deştept. El nu trebuie să fie o persoană educată în felul în care aceşti oameni încearcă să-să spună că tu trebuie să fii; dar tu nu trebuie. Tu... Acest om care a făcut afirmaţia, Biblia Însăşi a spus că el era şi "neştiutor" şi "neînvăţat." Petru, el nu a fost considerat de fapt o persoană inteligentă.

E-49 În Isaia 35, zice, "Acolo fa fi o şosea înaltă, şi o cale, şi ea va fi numită, 'Calea sfinţeniei.' Cel necurat nu va trece peste ea."

E-50 Eu am vorbit cu unul din diaconi în după masa aceasta, aşa cum vorbeam despre podurile care se întind dincolo, şi acesta unul nou. Am spus, "Există multe extinderi peste corpuri de apă, braţe astăzi." Şi am spus, "Dar există a mare expansiune care ajunge de la pământ la Slavă, ea se numeşte, 'Şoseaua Regelui.' Cel necurat nu va trece peste ea." Aşa este. Acesta-i un-un drum care-i construit de Cristos Domnul nostru, expansiunea care este făcută de la acest pământ la altă Ţară, şi cel necurat nu trece peste ea.

E-51 Petru, această persoană neînvăţată, de o... stând aproape, când el a văzut Cuvântul din ziua aceea cu desăvârşire adeverit, care Dumnezeu a promis în ziua aceea că acolo va fi Unul să se ridice care va fi un-un Profet printre ei. Şi Simon era greu să o creadă, deoarece acolo au fost multe personificări despre Acesta. Dar când el a văzut Cuvântul veritabil, desfăşurat din epoca aceea, şi să-L audă potrivit să-L identifice, el-el era cu certitudine convins Cine era El. Şi el a fost acela, care a spus, 'Doamne, la cine să ne ducem?" când el a fost întrebat.

E-52 Când-mulţimile au fost separate, între credincioşi, şi necredincioşi, şi credincioşi prefăcuţi, acolo erau toate trei din ele stând chiar acolo în acea singură adunare de oameni; credincioşi, credincioşi prefăcuţi, şi necredincioşi, chiar găsiţi în acest capitol chiar aici. Şi din cauză că Isus a vorbit Cuvintele în felul cum El a vorbit, aceasta a separat adunarea Lui. Dar aceasta trebuie să se facă.

E-53 El era un om mare atât timp cât El a vindecat pe bolnavi, dar când s-a ajuns jos la Învăţătură şi profeţie, aceea-i ce a separat pleava de la grâu. Vedeţi? Pleava se înfăşoară numai în jurul grâului. Ea nu este grâul. Ea nu poate fi folosită. Nu există nimic în ea. Nu-i Viaţă în ea. Ea este coaja, şi ea nu poate sta cu grâul. Ea nu va fi moştenitoare cu grâul. Şi aşa ea are... Doar bobul este despre ceea ce vorbim noi, inima bobului de grâu.

E-54 Acum observaţi, Petru era convins că Acela era Mesia. Acum, nu contează ce au spus toţi ceilalţi din ei. Nu a contat ce au spus preoţii. Nu i-a contat lui Simon Petru ce a spus biserica. El a fost convins, însuşi.

E-55 Isus i-a spus, într-un loc unde El a întrebat, 'Ce spun oamenii că sunt Eu?"

E-56 'Şi unii au spus că Tu eşti 'un profet,' şi unii au spus că Tu eşti 'unul din profeţii vechi înviat,' şi-şi Tu eşti 'Moise,' sau 'Ilie,' sau careva."
El a spus, 'Eu v-am întrebat pe voi. Ce gândiţi voi?"
Şi Petru a spus, 'Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu."

E-58 El a spus, 'Binecuvântat eşti tu, fiul lui Iona; Simon, fiul lui Iona; căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit aceasta. Tu nu ai învăţat-o dintr-o carte, sau dintr-un crez, sau dintr-un catehism. Tu... Tatăl Meu, care este în Cer, ţi-a descoperit aceasta." Acolo este un credincios veritabil; descoperire spirituală a Cuvântului. Înţelegeţi? Şi sus-... "Tu eşti Simon, şi pe această piatră, a descoperirii tale despre Cine sunt Eu, Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu pot izbuti împotriva Acesteia." Vedeţi?
Nu-i de mirare că Petru a spus, "La cine să ne ducem?" Isus s-a întors şi a spus, "Şi tu doreşti să te duci?"

E-59 Şi ei au spus, "Doamne, la cine noi, unde să ne ducem? Căci, numai Tu ai Cuvintele Vieţii. Numai Tu eşti Singurul."

E-6

E-61 Acum, acela-i credinciosul veritabil, când Duhul Sfânt; nu ceva lămurit de vreo altă persoană, nu prin vreun alt lucru. Dar când Duhul Sfânt ţi-a descoperit ţie Cuvântul Însuşi, şi tu vezi Cuvântul făcut clar, adeverit; atunci Duhul lui Dumnezeu vine şi intră în epoca aceea, pentru Cuvântul din epoca aceea, şi îl face manifestat.

E-62 Cum putea un om să fie ţinut de la a-l crede pe Luther dacă el ştia aceea? Luther era un reformator. Duhul omului a mers înainte acolo pentru reformare. Wesley, în acelaşi fel. Ei au trebuit să-l creadă. Vedeţi, acela era-acela era mesajul la epoca bisericii. Aceea era exact ce s-a întâmplat. Aceea era ce urma să aibă loc. Tu a trebuit să-l crezi.

E-63 Şi iată-ne aici, jos la Epoca Laodiceană. Şi noi suntem învăţaţi, în Epoca Laodiceană, căci Cristos a fost pus afară din biserica Lui; şi chiar bătea la uşă, încercând să intre înapoi înăuntru. Astfel când noi vedem că se întâmplă aceea, noi ştim în ce epocă trăim noi.

E-64 Şi, atunci, noi suntem la încheierea istoriei lumii. Cartea este acum terminată. Ultimul rând va fi scris peste ea într-o zi, şi ea va fi închisă, atunci nu va mai fi timp.

E-65 Şi acolo este aşezată o mare dramă. Şi Îngerii stau peste ceruri, privind. Voi ştiţi ce este o dramă. Actorii sunt gata. Voi îi puteţi vedea jucând.

E-66 Voi îl puteţi vedea pe cel rău jucând. Voi îl puteţi vedea pe ticălosul piesei, cum a venit el pe scenă cu viclenia lui, de înşelător.

E-67 Dar voi de asemenea puteţi vedea Biserica răpită că Se pregăteşte. Aceasta este a scenă mare. Voi puteţi vedea Prezenţa lui Dumnezeu adeverită şi făcând marea dramă prezisă aici în această Biblie, să se joace. Ce timp să trăieşti, cel mai glorios timp! Omul din toate epocile a dorit după acest timp. Profeţii din vechime au dorit să vadă ora aceasta, dar nu au fost privilegiaţi.

E-68 Acum, acolo era un credincios. Deoarece, el l-a văzut. El l-a crezut. "Noi suntem pe deplin încredinţaţi că Tu eşti Cristosul, Mesia, Cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua aceasta, şi noi credem asta." Vedeţi, acela era un credincios adevărat.

E-69 Să mai luăm doar încă câţiva credincioşi, chiar repede, înainte să mergem la caracterul următor. Să-l luăm pe profetul Noe. Când el, fiind poate un fermier, poate el era în zilele acelea, un fermier. Dar când batjocoritorii şi religioniştii din ziua aceea... Biserica a ajuns la un declin scăzut, şi Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, şi i-a spus lui Noe că el urma să construiască o corabie. Noe nu a dezbătut aceea cu Dumnezeu. El L-a crezut, că Acesta era Cuvântul lui Dumnezeu, şi a mers chiar repede la lucru să pregătească lucrurile.

E-70 Acela este un adevărat credincios. Nu te certa privitor la aceasta. Când tu eşti cu desăvârşire convins, asta-i tot. Chiar ca oricare, orice credinţă, orice cale. "Credinţa vine prin auzire." Dacă tu poţi sta aici, nu contează ce spune doctorul că este rău cu tine! Care, omul ţi-a dat diagnosticul despre cazuri, şi probabil că ştie chiar despre ce vorbeşte el, atât cât îi permite instrumentele şi cunoştinţa lui să ştie, dar el spune că nu există nimic rămas decât moartea. Dar, tu te rogi, şi stând acolo în viitor tu poţi vedea stând acolo un bărbat sau o femeie sănătoşi. Da, asta-i tot. Şi aceea-i chiar tot. Ei vor umbla chiar în aceea tot aşa de sigur ca orice, pentru că voi o credeţi. Dumnezeu a vorbit-o. Voi ştiţi că este aşa.

E-71 Ca micuţa femeie tuşind sus cancerul, vedeţi. Nu era nici o îndoială în mintea ei, că urma să se întâmple. Cancerul era mort, şi s-a dezlegat, şi a plecat. Vedeţi? Asta-i tot. Voi o credeţi?

E-72 Cum acel tată a adus pe băieţelul lui, cu un timp în urmă, înăuntru aici. Şi el este aici în clădire pe undeva acum. Băieţelul a avut o căzătură, şi şi-a pierdut memoria. El nu putea să-şi amintească nimic. Doar în câteva momente, după rugăciune, l-am întrebat cum îl cheamă. Şi el mi-a spus ce vârstă avea, şi acolo era el tot aşa de normal cum poate fi orice băiat. Vedeţi? Ei cred. Şi când Dumnezeu spune ceva, aceasta trebuie să fie în felul acela.
Şi Noe a crezut pe Dumnezeu, şi Noe a fost considerat un credincios.

E-73 Daniel, când biserica a fost în captivitate jos în Babilon, Daniel a crezut pe Dumnezeu. Şi nu contează cât de mult au spus ei, "Noi vom face o proclamaţie. Ei nu se vor ruga la nici un alt dumnezeu decât la acest chip acolo afară," a acestui om sfânt, sau orice ar putea să fie. Daniel nu a acordat nici o atenţie la aceea. El a auzit pe Dumnezeu, căci el era un profet, şi Cuvântul a venit la el. Şi când s-a dedicat templul, s-a spus, "Dacă vreun om este în necaz în vreo ţară, şi se uită încoace înspre locul sfânt, şi se roagă, atunci aude din Cer." Şi Daniel a crezut pe Dumnezeu. El era un credincios veritabil, şi nici măcar leii nu l-au putut mânca. Şi aceea-i corect, vedeţi, el era un credincios. El avea ceva real şi veritabil. El era un credincios.
David, un alt credincios, o rămăşiţă mică de băiat.

E-74 Daniel nu a luat locul cu biserica modernă, nici Noe nu a luat locul cu biserica modernă. Nici de cum. Ei erau credincioşi în ce a spus Dumnezeu a fi Adevărul. Nu contează ce a spus lumea modernă, ei au crezut ce Dumnezeu a spus că era Adevărul. Aceia sunt credincioşii veritabili.

E-75 Chiar la fel cum Petru a făcut, şi apostolii, ei au crezut că El avea Cuvântul Vieţii şi era Cuvântul Vieţii. Eu cred acelaşi lucru astăzi. Şi orice alt lucru împotriva Lui este contrar, acesta nu-i, aceasta-i moarte. Acesta singur este Cuvântul Vieţii, şi Cristos este Cuvântul.

E-76 Acum, David, un ins roşcat. În primul rând, el probabil că era cicălit de fraţii lui, căci el era un ins mititel. El nu era destul de mare să poarte o armură. El nu putea merge la război, şi el era prea mic şi uscăţiv. Şi, totuşi, el a ajuns acolo afară, ca un credincios.

E-77 Şi cum şedea el înapoi pe deşert (păzind-câteva duzine de oi care i le-a dat tatăl lui să le păzească, cu o praştie, într-un ţinut unde sunt lei şi urşi şi lupi, şi aşa mai departe), David a început să privească asupra păşunilor verzi umbrite, şi a ştiut ce a însemnat pentru o oaie să ajungă jos în umbra aceea, şi să se pună jos în căldura soarelui; a ştiut ce a însemnat, o băutură bună de apă rece, aşa cum a spus, "Cum cerbul însetează după izvorul de apă, sufletul meu însetează după Tine, O Dumnezeule." Vedeţi? El a plâns, s-a rugat.

E-78 Şi într-o zi s-a ivit urgenţa, un leu a apuct una din oile lui, şi a fugit. El s-a gândit, "Dumnezeul care m-a făcut superior leului!" Vedeţi? Şi el a luat praştia şi l-a doborât pe leu jos, cu o piatră mică în praştie. Acum, dacă careva a văzut vreodată un leu, unul din acei lei Africani, lei mari cu gâtul lânos care ei îi au acolo în Palestina şi Asia, ei ar şti ce era unul din inşii aceia. Când, un magnum foarte mare de trei sute de-abea îl va doborî jos, şi el l-a doborât jos cu o piatră. Şi când leul s-a sculat sus după el, el l-a apucat de barbă şi l-a omorât. Acela-i motivul că el ştia despre ce vorbea; el a avut o experienţă. El l-a pus pe Dumnezeu la încercare, despre Cuvântul Lui.

E-79 Şi el-el nu s-a temut de Goliat, pentru că, el era netăiat împrejur. El nu era un credincios, deloc; şi când Goliat a venit afară şi l-a blestemat în numele dumnezeilor lui.

E-80 Şi Goliat, de multe ori mai mare decât era el; un ins mare uriaş, degete de patrusprezece ţoli pe el. Acum, degetele ar fi aşa de lungi, vedeţi, degete de patrusprezece ţoli, un războinic. Şi probabil mantaua de zale care el o avea pe el, probabil că a cântărit trei sute de livre, sau mai mult, vedeţi, care el avea pe el. Un coif, şi o mare... probabil metalul de un ţol şi jumătate grosime. Un uriaş mare măreţ ca acela, umblând cu o-cu o suveică de ţesător care se pretinde a fi cam de douăzeci de picioare. El avea o suliţă de douăzeci de picioare în mâna lui. Acum cum ar putea oricare... Un om ca acela ar putea doar să stea şi să ridice sus o duzină de oameni, şi să-i arunce aşa, cum vin ei sus. Ce o opoziţie!

E-81 Şi acolo era el, stând acolo, mândrindu-se, se lăuda. Când... se pare că sorţii sunt scăzuţi, voi vedeţi, el a spus, "Hai... Să nu avem nici o vărsare de sânge." A spus, "Să¬să vină careva bărbat să se lupte cu mine, şi atunci dacă eu câştig, atunci voi toţi doar mă slujiţi pe mine; şi atunci dacă¬dacă-dacă tu câştigi, atunci noi vă slujim pe voi." Vedeţi, când diavolul se gândeşte că el are sorţii asupra voastră, vedeţi, atunci îi când lui îi place să-şi facă lauda lui. Dar el l-a întâlnit pe omul ce nu trebuia. El l-a întâlnit pe cel mai mic om din ţară, micuţ, umerii aplecaţi, un ins cu arătare roşcovană.

E-82 El a spus, "Vreţi voi să-mi spuneţi că voi, armata Dumnezeului cel viu, va sta acolo şi va lăsa pe acel Filistin netăiat împrejur să înfrunte armata Dumnezeului cel viu?" Păi, el era şocat la aceasta! De ce? De ce? El era un credincios. Ceilalţi erau credincioşi prefăcuţi. Vedeţi? Vedeţi, el era un credincios veritabil. El a spus, "Dacă voi vă temeţi, eu mă duc să mă lupt cu el." Vedeţi? Ce provocare pentru un băiat mic ca acela! Şi astfel el era un credincios, şi el a făcut întocmai exact ce ştia el că ar face Dumnezeu. El era...

E-83 Când acel Filistin ne tăiat împrejur l-a blestemat în numele dumnezeilor lui, el a spus, "Sunt eu un câine; un micuţ mititel de copil pipernicit vine afară în felul acela? Păi," a spus, "Eu te voi ridica pe capătul suliţei mele, şi te voi spânzura sus acolo în copac şi las păsările să-ţi ciugulească carnea." O, vai! O, ce ins oribil era el!

E-84 David a spus, "Tu mă întâmpini cu o sabie şi o suliţă, cu o armură. Tu mă întâmpini în numele unui Filistean. Dar, eu te întâmpin fără o sabie sau o suliţă, o armură, dar eu te întâmpin în Numele Domnului Dumnezeul lui Israel."

E-85 Ia te uită. Acela era un credincios. Acela era fortăreaţa lui. Acela era scutul lui. Acela era apărarea lui. Amin! Acela ar trebui să fie apărarea Bisericii. Orice credincios, Acela este apărarea lui. Nu contează ce are loc, ce zice lumea, orice altceva, apărarea voastră este Domnul Dumnezeul lui Israel. Acela este. "Numele lui Isus Cristos este un turn puternic, cel neprihănit aleargă în el şi este în siguranţă." Acela-i apărarea noastră, este Isus Cristos.

E-86 Observaţi, şi când a venit la împlinire, noi ştim ce s-a întâmplat. David, nicăieri să lovească decât acel singur loc mic când el şi-a coborât jos a lui-lui-lui acoperitoare peste faţa lui. Un loc să lovească era chiar aici în fruntea lui. Şi înainte ca el să poată ajunge cu vreo distanţă la-la uriaş, Dumnezeu a indicat semnul de ucidere, şi el a ucis pe uriaş. Vedeţi? Dumnezeu a făcut-o. Acum, noi observăm că el era un credincios.

E-87 Acum, un alt credincios era Abraham, şi el era din... un Caldean din cetatea Ur. Şi el a fost chemat să facă ceva care era... şi să creadă ceva care era total, fizic imposibil. "Dar el nu s-a clătinat la promisiunea lui Dumnezeu prin necredinţă," zice Romani 4, "ci a fost tare, dând laudă lui Dumnezeu."

E-88 Când Abraham era în vârstă de şapte zeci şi cinci de ani, şi nevasta lui în vârstă de şaizeci şi cinci de ani, şi au trăit împreună de când ei erau copii tineri. Ea era sora lui vitregă; un băiat tânăr şi o fată tânără. Şi aceea era, ei au trăit împreună, fără ceva copii deloc. Şi Dumnezeu i-a spus lui Abraham, "Separă-te de cei necredincioşi." De la care Dumnezeu întotdeauna cheamă, separare. "Separă-te de la cei necredincioşi şi umblă cu Mine, şi eu te-am făcut un părinte al multor naţiuni. Eu deja am făcut-o."

E-89 Şi Abraham a crezut aceasta. Acela era un credincios. "Cum ai să o faci, Doamne?" el niciodată nu a pus întrebarea. Dumnezeu a spus că El o va face, şi aceea a stabilit-o.

E-9

E-91 Dar Abraham încă a crezut-o. Douăzeci şi cinci de ani mai târziu, acolo încă nu era nici o diferenţă, dar Abraham încă a crezut-o. Acela era un credincios. Acela nu era un credincios prefăcut. Acela era un credincios. Douăzeci şi cinci de ani mai târziu, Abraham era mai tare decât cum a fost la primul rând. "El a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire." Deoarece el a ere-... Acela-i credinciosul veritabil.

E-92 Acum, după o vreme eu am să vă las să cercetaţi şi să vedeţi în ce clasă sunteţi voi.

E-93 Acum ce a făcut Abraham? "Nu s-a clătinat la promisiunea lui Dumnezeu," imposibilităţile.

E-94 Ce ar face un om în vârstă de şaptezeci şi cinci de ani, cu o nevastă în vârstă de şaizeci şi cinci de ani, să facă, dacă ei au mers la un doctor şi să spună, "Noi vrem să facem pregătiri, la spital. Noi o să avem un copil"? Şi apoi, douăzeci şi cinci de ani mai târziu, a spus, "Doctore, tu încă ţii spitalul deschis?" Vedeţi? Vedeţi?

E-95 Aceasta te face să acţionezi ciudat. Deciziile tale sunt ciudate, pentru lume. Dar acesta-i un credincios, nu contează cât pare de straniu. Biblia a spus, că, "El era pe deplin încredinţat că Dumnezeu era în stare să înfăptuiască ce El a spus că El va face."

E-96 Aceea ar trebui să fie îndeplinirea fiecărui credincios în după ameaza aceasta. Dumnezeu este în stare să ţină fiecare Cuvânt care El a spus că El va face. Mie nu-mi pasă ce spun denominaţiunile, cuvinte, "Ziua minunilor a trecut, şi toată aceasta este telepatie şi de toate, este ghicitorie. Aceasta-i... " Pentru mine aceasta nu contează ce spun ei. Eu încă cred. Dacă puşca aceea este centrată la ţintă, ea va lovi ţinta. Şi eu cred că dacă un credincios este centrat cu Cuvântul lui Dumnezeu, acesta va lovi acelaşi lucru. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu a promis-o vreodată, acesta o va face din nou. Eu sunt pe deplin încredinţat de aceea. Căci, când noi vedem că suntem în această epocă când acesta trebuie să fie aici, acesta trebuie să fie aici. Aceste lucruri trebuie să aibă loc.

E-97 Acela-i motivul că eu cred că atunci când Mireasa este chemată afară şi aleasă, şi pusă în Cartea Vieţii, acolo va veni un sunet din Cer care va lua un astfel de botez al Duhului Sfânt în acea Mireasă că o va lua pe Ea de pe pământ, într-un har de Răpire. Dumnezeu a promis aceasta. Nu-mi pasă cât de multă ştiinţă, şi câţi astronauţi au înscris ei, şi câte altele, şi câte milioane de mile pot ei să vadă; mie nu-mi pasă nimic despre aceea. Acolo este un Cer, şi există literal un Isus Cristos Acolo care va veni într-o formă de trup să primească Biserica Lui la Sine. Nu contează cât de veche pare povestea, ea încă este Adevărul. Dumnezeu a spus aşa. Aceea-i-aceea-i ce cred credincioşii.

E-98 Dumnezeu a spus, "Eu sunt Domnul care-ţi vindecă toate bolile. Eu sunt Dumnezeu şi Eu nu mă schimb." Amin! Şi Dumnezeu este Cuvânt. Şi dacă Dumnezeu nu se schimbă, cum o să se schimbe Cuvântul? Vedeţi? "Eu sunt Dumnezeu, şi Eu nu mă schimb." Scripturile spun asta. Dumnezeu a spus-o, Însuşi. Şi dacă El nu se poate schimba, atunci El este Cuvântul. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu." Cuvântul de ne schimbat! "Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi." Amin! Da, domnule.

E-99 Dumnezeu a înviat trupuri, peste tot în jos; Moise, şi Ezechiel, şi Ieremia, şi Isaia, şi a lui Ilie, peste tot jos, unde a venit temporar Cuvântul Lui. Dar Cuvântul deplin s-a făcut manifestat în acest Om Isus Cristos. Care, El era Dumnezeu în-Dumnezeu în plinătatea Dumnezeirii trupeşte. Acolo El s-a făcut trup. Eu cred aceea, fiecare Cuvânt.
Iov, un alt credincios.

E-100 Uneori, credincioşii sunt puşi la încercare. Nu uneori; de fiecare dată! "Căci fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie să fie certat, încercat, copil antrenat." Ţineţi minte, încercările, drumurile prăfuite, soarele fierbinte al persecuţiei, dar loialitatea inimii tale bate materialul acela până când este gata să meargă în formă. Copiii lui Dumnezeu sunt formaţi corect pe Cuvântul Lui, căci ei sunt exemple vii, şi Cuvântul lui Dumnezeu trăieşte prin ei. Înţelegeţi? Încercarea vine să te scuture, să te pună chiar până la fund, să vadă unde vei sta. Ei au testat, încercat fiecare fiu care vine la Dumnezeu.

E-101 Iov a trecut prin încercări şi examene. Copiii lui luaţi; orice altceva luat. Au venit membri bisericii, l-au acuzat a fi un păcătos în ascuns, şi au încercat să spună de toate împotriva lui, dar totuşi el nu a vrut să asculte la nimic din aceasta. El a ştiut că a îndeplinit cerinţele lui Dumnezeu. El ştia că nu era nevoie de Satana să încerce să-l ispitească. El a ştiut că acesta era diavolul. Şi atât timp cât Satana îl poate face să creadă că boala lui era făcută de Dumnezeul lui, el l-a avut pe Iov bătut. Dar când Iov a atins o dată revelaţia aceea, că acesta nu era Dumnezeu! El trecea numai prin încercări să-l facă ceva. Acesta nu era Dumnezeu care o făcea. Acesta era Satana care o făcea.

E-102 Şi acelaşi lucru e astăzi. El va încerca să-ţi spună că încercările şi lucrul acesta este că Dumnezeul tău încearcă să pună pedeapsă asupra ta. Aceasta nu este aşa. Nu, domnule. Este Satana care face aceea, şi Dumnezeu o permite, să te călească; să te facă să vezi dacă tu eşti-tu eşti legat de acest pământ, de grijile pământului, sau dacă comorile tale sunt în Cer. "Căci oriunde sunt comorile tale, acolo eşti şi tu." Aşa este. Inima ta este unde sunt comorile tale.

E-103 Iov, încercat, totuşi el a spus, "Eu ştiu că răscumpărătorul meu trăieşte; în zilele din urmă El va sta pe pământ. Chiar dacă viermii pielii mele nimicesc trupul meu..."

E-104 Aţi observat voi? Viermii pielii erau deja în el. Viermii pielii voastre sunt în voi. Tu eşti într-un sicriu sigilat fără nimica aer în el, sau oricum, dar viermii pielii sunt deja acolo. Ei sunt chiar în tine, şi ei sunt gata să fie chemaţi la datorie la orice vreme. Vă amintiţi de Cezar, el a putrezit chiar în stradă. Viermii pielii l-au mâncat, chiar în stradă, proprii lui viermi a-i pielii. Ei sunt chiar acolo, gata.

E-105 "Chiar după ce viermii pielii mele nimicesc acest trup, totuşi în carnea mea îl voi vedea pe Dumnezeu." Amin! Voi nu îl puteţi anihila. Chiar dacă viermii pielii îl mănâncă, el totuşi va veni înapoi din nou. "Pe Care eu îl voi vedea însumi. Ochii mei vor privi, şi nu altul." El a spus aceasta, Iov. De ce? El era un credincios. În încercări el era un credincios. În persecuţie, el era un credincios. El era un credincios veritabil.

E-106 Iosif, un alt credincios, el nu putea face nimic că el era ce era. El era un profet. Dumnezeu l-a făcut un profet. El nu a vrut să fie deosebit de fraţii lui, dar el era deosebit. Dumnezeu l-a făcut ce este el. Nimeni altul nu putea să-i ia locul.

E-107 Nimeni nu-ţi poate lua locul, nu contează cât de mic. Tu spui, "Eu sunt o casnică." Nimeni nu-ţi poate lua locul. Dumnezeu, în marea lui orânduire, a aşezat aşa pe cutare, Trupul lui Cristos, în ordine, încât nu există nici unul să-ţi poată lua locul. Cum mi-ar place să iau locul lui Billy Graham, oricare din noi lucrătorii, dar noi nu o putem face; dar, doar amintiţi-vă, Billy nu poate lua locul nostru. Vedeţi, noi toţi avem un loc, unii din noi sunt evanghelişti, unii profeţi, unii învăţători, unii păstori, orice sunteţi voi; unele casnice, unii mecanici, unii fermieri, orice este aceasta, Dumnezeu te-a aşezat în locul tău. Vedeţi?

E-108 Iosif era un profet. El nu putea face nimic pentru că el putea tălmăci vise. El nu putea face nimic pentru că el vedea vedenii. Priviţi cât de adevărat era el. Nu conta că l-a costat părtăşia cu fraţii lui, el era adevărat, pentru că el a crezut visele acelea. El a crezut că, visul care l-a avut, că ei toţi se vor apleca la el, snopii se aplecau. A venit la împlinire pentru că el a crezut aceasta. El era un credincios veritabil. Cum...

E-109 Eu am cinci minute; şi zece pagini, observaţi acum, observaţi, de Scriptură scrise aici. Femeia...

E-110 Natanael, el era un credincios. Este asta aşa? Natanael, când el a văzut ce a avut loc; şi aceasta a lucrat asupra lui, că Isus i-a spus cine era el, şi a spus că el era un-un "Israelit într¬adevăr," şi acolo era "fără viclenie" în el, şi i-a spus unde a fost o zi înainte, "rugându-se sub un pom." El l-a văzut când-când Filip l-a chemat. El era un credincios.

E-111 Acolo erau mulţi care stăteau acolo, au zis, "Acesta este duhul diavolului. Diavolul face vindecare Divină." Acel drac bătrân nu a murit încă astăzi. Ei cred că diavolul face vindecare Divină.

E-112 Isus a spus, "Dacă Satana poate scoate afară pe Satana, atunci împărăţia lui este dezbinată, şi o împărăţie nu poate sta." Vedeţi? Satana a spus, în... El nu o poate face. Astfel, Satana nu poate scoate pe Satana.

E-113 Deci Natanael era un credincios. Şi când el a văzut Cuvântul făcut trup, a adeverit că el era un credincios, el a spus, "Tu eşti... Rabunule, Tu eşti Cristosul. Tu eşti Împăratul lui Israel." El l-a crezut.

E-114 Când femeia la fântână l-a văzut, ea l-a crezut. Ea este o credincioasă.
Când orbul Bartimeu... Când o femeie a venit pe acolo...

E-115 Fiecare plângea, se frământau. Unii din ei ziceau, "Acolo-i un întreg... Eu aud că Tu înviezi morţii. Acolo-i un cimitir plin de ei acolo sus; vino sus şi înviază-i. Să vedem că Tu o faci." Vedeţi, acelaşi diavol care a spus, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte la aceste pietre să se transforme în pâine." Acelaşi unul a pus o zdreanţă în jurul feţei Lui, L-a lovit peste cap, a spus... a dat băţul mai departe, unul la altul, au spus, "Acum, dacă Tu ne vei spune cine Te-a lovit, noi Te vom crede." Soldaţii aceia, vedeţi, bătându-şi joc de EL Se părea că sortul era scăzut, pe El.

E-116 Însă doar amintiţi-vă, Dumnezeu întotdeauna este pe scenă. Înţelegeţi? El este chiar acolo gata, la orice timp.

E-117 Acum Isus a spus, "Eu aş putea vorbi cu Tatăl Meu şi imediat El Mi-ar trimite doisprezece legiuni de Îngeri." O, ce ar face un singur Înger? Vedeţi? Dar, voi vedeţi, dar El putea trimite doisprezece legiuni doar la porunca Lui. Dar El avea o treabă de făcut. El avea ceva să facă. El a trebuit să treacă prin aceea.

E-118 Voi aveţi ceva de făcut. Dumnezeu are ceva ca tu să faci. Tu ai putea avea ceva dureri de inimă sau ceva necazuri, tu poţi avea ceva dezamăgiri, dar ne rugăm noi ca să le ocolim? Nu. "Doamne du-mă prin ele, orice sunt ele. Orice este aceasta, să nu mă laşi să scap de ele. Dacă ele sunt stabilite pentru mine, doar să-mi dai har să trec prin aceea. Asta-i tot."

E-119 Acum observaţi, orbul Bartimeu, el ştia aceea. Li s-a spus, "Acesta este acel Profet din Galilea. El este Fiul lui David. Noi o credem." Unii din credincioşi trebuie că i-au spus aceea. "Noi credincioşii ştim că El este... acel Fiu al lui David."

E-120 Şi el ştia, dacă El era, El era Cuvântul. Şi dacă el a ştiut că El era Cuvântul, el a ştiut că El putea discerne gândurile inimii, aşa că el a strigat, "Tu Fiu al lui David, ai milă de mine." Cei necredincioşi strigau aceasta, şi aceea, membri de biserică. Aceea nu l-a oprit pe orbul Bartimeu deloc. El a spus, "O Isuse, Tu Fiul lui David, ai milă de mine!"

E-121 Poate El nu-l putea auzi. Dar El a ştiut că el striga, şi El s-a oprit şi s-a întors în jur. Acolo era un credincios. El a spus, "Credinţa ta te-a mântuit." Amin.

E-122 El i-a spus asta la femeia cu scurgerea de sânge, acelaşi lucru, "Credinţa ta."

E-123 Căci, ea a spus în inima ei, "Dacă eu Îi pot atinge îmbrăcămintea, eu mă voi face bine."
"Credinţa ta te-a mântuit." Vedeţi, ea era o credincioasă.

E-124 Acela era acelaşi lucru care l-a mântuit pe William Dauch, aşezat acolo, zilele trecute, cu un infarct complet, şi un atac de inimă, un om în vârstă de nouăzeci şi unu de ani. "Credinţa ta te-a mântuit." De ce? El este un credincios.

E-125 Reverend Tom Kidd aici, chiar mergând în a lui... aproape, eu presupun, mult în jur de nouăzeci de ani acum, bătrân, aproape de aceasta. Şi când el era în vârstă de şaptezeci şi nouă de ani, ei l-au dus la spital cu un cancer pe prostată. Doctorul zice, "El nu are o şansă."

E-126 Dar când noi am intrat înăuntru în dimineaţa aceea, am văzut acel mic patriarh cu fularul peste umerii lui, şezând acolo, lovind bastonaşul, el era aproape ieşit din fire. El i-a spus unei femei bătrâne şezând acolo, el a numit-o bunică; a cunoscut-o, una din membrele lui cu anii. A spus, "Tu arăţi aşa de albă ca zăpada," dincolo de gândirea lui mintală.

E-127 Totuşi, când Puterea lui Dumnezeu a lovit încăperea, el este viu în seara aceasta. Aceea era cu patru ani în urmă. Un om în vârstă de aproape optzeci de ani, şi aici şade el în seara aceasta, perfect sănătos şi bine, de la cancer. Vedeţi, nu un credincios prefăcut; un credincios! Asta este, credeţi! El îl ia pe Dumnezeu la Cuvântul Lui.

E-128 Întocmai la fel cum era orbul Bartimeu. Orb, dar totuşi el a ştiut, că dacă el putea atrage atenţia lui Isus Cristos, el ar primi ceea ce a vrut.

E-129 Femeia a ştiut, dacă ea Îi putea atinge haina, ea ar primi ce a vrut el-ea ar primi ce a vrut ea.

E-130 Tom ştia. El avea credinţă, dacă eu mă rugam pentru el, el ar primi ce vroia el.

E-131 Nu este asta aceeaşi credinţă care Marta a spus, "Chiar şi acum, Doamne, orice-i ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu o va face pentru Tine; fratele meu zace acolo, mort, de patru zile în mormânt; dar Tu doar să-i ceri lui Dumnezeu, şi Dumnezeu o va face pentru Tine"?
A spus, "Fratele tău va învia din nou."

E-132 Şi ea a spus, "Da, Doamne, în zilele din urmă, la înviere, el va învia. El era un băiat bun."
El a spus, "Dar Eu sunt acea înviere şi Viaţa!"
"Da, Doamne, eu cred asta, de asemenea."
"Unde l-aţi îngropat?" Asta a fost. S-a terminat. Da, domnule.

E-133 Regina din Sud a venit sus în acea generaţie de necredincioşi, aşa este, şi a stat acolo şi a crezut ce a văzut ea a fi de la Dumnezeu. Biblia a spus, "Ea va învia în ziua din urmă, cu generaţia aceea, şi o va condamna, pentru că ea a venit de la cele mai îndepărtate părţi ale lumii să audă înţelepciunea lui Solomon."

E-134 Moise era un credincios. Deşi el a încercat intelectual, el a încercat fiecare schemă ce a putut, dar aceasta nu mergea. El a încercat să ducă Israelul afară, a ştiut că el era chemat să o facă. El a încercat calea matematică. El a încercat calea militară. El a încercat calea educaţională. El a încercat fiecare cale, dar aceasta nu mergea. Dar apoi el a luat calea lui Dumnezeu.

E-135 Ce s-a întâmplat? Acolo era un Foc pe un rug sus acolo, într-o zi, care nu a vrut să plece. De acolo Cuvântul i-a vorbit, şi a spus, "EU SUNT." Nu, "Am fost," sau, "Eu voi fi." "EU SUNT." Şi El încă este "EU SUNT." El este Cuvântul, cel Etern, Cuvântul veşnic.

E-136 Moise nu s-a îndoit. Dificultăţile împotriva lui, fiecare natură împotriva lui, totul împotriva lui. Dar, un toiag strâmb în mâna lui, el a mers jos şi a preluat întreaga naţiune, a înecat-o în Marea Moartă acolo afară, şi a dus pe Israel în ţara promisă. De ce? El a crezut pe Dumnezeu. Corect. El avea o...

E-137 Acela-i credinciosul. Noi am putea spune... Acum eu am stat jumătatea mea de oră asupra credincioşilor.

E-138 Mai am încă două clase. Ne vom grăbi prin ele, căci ele nu sunt importante, oricum. Nu.

E-139 Deci, al doilea, acolo vine acum cel necredincios. Să vorbim următorul despre cel necredincios. Ce face cel necredincios?

E-140 Noi îl vedem pe credincios (ce?) acceptă Cuvântul; fiecare rasă, fiecare generaţie, din tot drumul de la Noe, tot drumul în sus. Noi am putea lua şase luni de trezire chiar asupra aceleia chiar acolo, menţionând caracterele. Ei cred. Credinciosul nu chestionează. Credinciosul Îl crede, indiferent de cum sună El sau ce are oricare altul de spus despre El, cât de imposibil pare El să fie.

E-141 Credinciosul Îl crede, crede (ce?) Cuvântul. Nu crezul; Cuvântul! Nu denominaţiunea; Cuvântul! Nu ce spune altcineva; ce spune Cuvântul! Acum, ţineţi minte, acela este credinciosul. Credinciosul nu chestionează. Credinciosul nu spune, "Cum poate să fie aceasta? Dacă L-aş putea avea explicat!" Acela-i necredinciosul. Îhî. Acesta-i credinciosul, care, nu contează ce spune El, "Dacă Acesta-i Cuvântul, Acesta-i Cuvântul! Aceea-i adevărat." Acela-i credinciosul.

E-142 Acum cel necredincios. Acum noi vedem ce este... Noi îi vom lua pe necredincioşi. Noi aflăm că ei au făcut bine atât timp cât au fost bătuţi pe umăr şi numiţi ucenici. Atât timp cât (ei) totul a mers bine, ei erau în regulă. Dar când acest Profet care ei au crezut a fi un profet, şi era cunoscut, că putea vindeca pe bolnavi, şi aşa mai departe, ce a făcut El? Când Adevărul real şi mustrarea a venit, contrar la ce au crezut ei, ei nu au putut lua Cuvântul.

E-143 Ei puteau lua miracolele, şi ei le-au înfăptuit. Ei au mers afară şi au scos draci, au predicat Cuvântul, şi încă necredincioşi. Matei 10, El i-a trimis afară, doi câte doi, pe cei şaptezeci, şi ei au scos draci, într-atât că Isus s-a bucurat, şi a spus, "Eu am văzut pe Satan căzând ca fulgerul din Cer." Vedeţi, ei au scos draci; Iuda era chiar cu ei. Aici vin cei necredincioşi.

E-144 Dar îndată ce Isus a început să spună că El era ceva, că El era "nvierea," El era "Viaţa." "Ce aţi spune voi dacă l-aţi văzut pe Fiul omului să se înalţe sus de unde a venit El?"

E-145 "Acum, acest Om încearcă să spună că El a venit din Cer, aceea-i prea mult pentru noi. Noi nu putem crede Aceasta."

E-146 El a spus, "Ce este aceasta? Carnea despre care vorbiţi voi, nu ajută la nimic. Duhul este cel ce însufleţeşte."

E-147 Ia te uită. Duhul însufleţeşte Cuvântul. Acesta-i Duhul, nu crezul. Spiritul, Duhului Sfânt, însufleţeşte Cuvântul pentru voi, şi devine viu, şi acolo sunteţi voi, voi o vedeţi. Prin credinţă voi o vedeţi. Voi ştiţi că aceasta-i aşa pentru că Cuvântul a spus aşa, şi Spiritul însufleţeşte Cuvântul pentru voi. Acolo sunteţi voi.

E-148 Acum El a spus, "Ce va..." Şi îndată ce noi am făcut aceasta, noi aflăm, cei necredincioşi, când tu spui ceva cu care ei nu sunt de acord, ei pleacă de la voi. "Eu doar nu vreau!" O, aceea devine aşa de dens, în lume astăzi. Începe şi doar spune ceva...

E-149 Ei se adună înăuntru. Am observat la adunări ei se vor aduna înăuntru, mulţimi mari, şi tu te ridici, începi să spui ceva. Acum, atât timp cât... Şi el va şedea acolo, doar urmărind, doar aşteaptă. Atunci îndată ce tu spui, "Acum, Isus Cristos S-a identificat ca Mesia, din cauză că El era un Profet," borcanul acela e deja plin, se ia şi se duce. Cineva... şi se iau şi se duc. Ce este aceasta? Necredincioşi!

E-150 Acum voi spuneţi, "Tu născoceşti asta." Eu nu. Eu spun chiar exact ce spune Biblia aici.

E-151 Ei erau necredincioşi, şi ei au mers afară. Deşi ei erau ucenici, dar aceasta-aceasta era contrar la ce... Ei au spus, "Aceasta, cine ar putea crede un lucru ca Acela?" Vedeţi? Ei erau Farisei şi Saduchei care au ieşit afară, s-au unit şi au mers înăuntru cu El.

E-152 Deoarece, vedeţi, când-când supranaturalul este expus, el produce trei feluri diferite. Acesta a făcut în Egipt. Acesta l-a produs pe necredincios, pe credincios, şi credinciosul prefăcut. Acesta a făcut toate trei clase. Tocmai am scris jos aici, până când noi doar mergem înainte şi înainte prin toată noaptea, explicând aceasta, cum este ea. Peste tot, voi o aflaţi, le vedeţi pe cele trei. Întotdeauna în felul acela, vedeţi, voi le aflaţi.

E-153 Acum urmăriţi, aceşti şaptezeci, ei au plecat afară deoarece Aceasta nu era de acord cu ce au crezut ei a fi corect.

E-154 Noi nu avem nici un gând să vină. Aceasta-i ce El a spus! Vă tăgăduiţi propriile voastre gânduri. Voi doar spuneţi ce spune El. Aceea-i de fapt mărturisire. Mărturisire înseamnă să "spui acelaşi lucru." Dacă eu am mărturisit că un anumit lucru a avut loc, eu spun acelaşi lucru care a avut loc. Aşa este mărturisirea reală. "Şi El este Marele Preot al mărturisirii noastre." Vedeţi? Spunând acelaşi lucru care Dumnezeu l-a spus, vedeţi, aceea îl face drept, căci tu doar repeţi Cuvântul lui Dumnezeu.

E-155 Acum observaţi, cei şaptezeci au plecat afară. Ce au făcut ei? Şi ei-ei au mers afară doar pentru că-că erau în dezacord. A lor-lor-lor înţelepciune, afilierea bisericii lor-lor avea, era¬era prea mult. Aceea era prea mult pentru ei să gândească, că acest Om stând aici, că cei... Tot restul poporului au crezut că Acela era născut ne legitim. "El nu avea drepturi să Se numească Dumnezeu. Şi El era doar un om." Au spus, "Noi nu Te împroşcăm cu pietre pentru o lucrare bună care Tu o faci, ci noi-noi Te împroşcăm pentru că Tu, fiind un Om, Te faci Dumnezeu."

E-156 Şi Cuvântul a spus că El era Dumnezeu. "Numele Lui se va chema 'Sfetnic,' 'Prinţ al Păcii,' 'Puternicul Dumnezeu,' 'Părintele cel Veşnic."' Tocmai Scripturile lor care le citeau!

E-157 Şi tocmai în ziua când ei cântau Psalmul, al 22-lea Psalm, "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit Tu? Toate oasele mele ele privesc la Mine." Nici un os nu va fi rupt." Tocmai cântarea care ei o repetau în templu, acolo atârna Jertfa strigând tocmai cuvintele care David le-a spus opt sute de ani înainte, şi erau prea orbi ca să o vadă.

E-158 Şi, astăzi, tocmai Dumnezeul care a vorbit despre epoca aceasta este pe scenă făcând exact ce El a spus că El va face, şi ei sunt prea orbi ca să o vadă. Aceia sunt necredincioşii. Ei umblă afară şi spun, "O, eu nu pot crede lucru ca Acela. Eu niciodată nu am auzit de Acela în viaţa mea!" Nu contează ce ai auzit. Biblia a spus că Acesta va fi aici, şi acesta-i Cuvântul Lui.

E-159 Ei nu au auzit de Acela, nici ei, dar El a fost acolo la fel. Vedeţi? Aşa este. Ei erau necredincioşi.

E-16

E-161 Cain a făcut acelaşi lucru. Cain nu a putut să creadă că Aceea era corect. El a spus, "Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este pur, şi Dumnezeu este frumos. Aşa că îmi voi lua nişte flori, şi eu voi lua din flori şi eu voi face un altar fin, mare, şi eu voi-eu voi arăta reverenţa mea faţă de El. Mă voi duce sus înaintea acestuia, şi mă voi apleca jos înaintea Lui şi mă închin la acel Dumnezeu. Şi eu voi pune flori pe altar, deoarece, tu ştii, tatăl şi mama mea au mâncat nişte mere, nişte fructe, în grădina Edenului, şi acela-i lucrul care m-a adus afară. Şi astfel, asta este, mă voi duce înapoi, căci eu îl voi face frumos. Dumnezeu doar nu-mi poate refuza catedrala mea mare. Păi, eu voi fi prea mare dintr-o catedrală! Eu o voi face aşa de frumoasă încât îi va atrage atenţia lui Dumnezeu." Satan este acela care locuieşte în frumuseţe. Aceea este exact ce spune Scriptura.

E-162 Acela-i motivul, uneori, că o femeie frumoasă este o momeală a Satanei. Dacă el poate doar să o apuce, el poate răsuci mai mulţi bărbaţi în iad decât cum ar putea el cu toate barurile din ţară. Aşa este. Vedeţi? Sau, chipeş, ceva om mare chipeş care nu ar-nu ar sta sus în fidelitatea de bărbăţie, vedeţi, iarăşi, el le poate avânta femeile acelea la diavolul, şi să le trimită la iad. Da, domnule.

E-163 Observaţi, Satana locuieşte în frumuseţe. Ce a încercat el să facă la început? Să facă o împărăţie mai frumoasă decât cum era a lui Mihail; s-a mutat dincolo la Nord, şi a luat două treimi din Îngeri cu el.

E-164 Vedeţi a cui-a cui era acela atunci, avea natura aceea în el? Fiul lui Satan. Cu certitudine, el era. Acum el a zidit altarul, şi a îngenunchiat şi s-a închinat. El a mers prin fiecare lucru care (Cain) care Abel l-a făcut.

E-165 Dar Abel a ştiut că nu era aceea. El... A fost sângele care i-a scos afară. El ştia că acela a fost. Acesta era sexul, sânge. Aşa că el a luat un animal mic, şi l-a jertfit pe o stâncă, şi i-a tăiat gâtul.

E-166 Observaţi pe Cain, el... Dumnezeu i-a spus, El a spus, "De ce nu te închini ca fratele tău, şi tu vei face bine. Tu vei face bine dacă vei face aceea." Dar, nu, el ştia prea mult despre aceasta. Vedeţi, el a respins originalul, un Cuvânt adeverit. Dacă aceia nu sunt copiii lui de astăzi! Vedeţi?

E-167 Acum priviţi, "Dumnezeu a mărturisit," Biblia a spus. Evrei capitolul al 4-lea, sau al 11-lea capitol, "Dumnezeu mărturisind despre darul Lui, că el era neprihănit." Dumnezeu a adeverit jertfa lui. Dumnezeu a făcut dovadă că acela era ce a acceptat El; acela era Cuvântul Lui, planul Lui.

E-168 Şi i-a spus la Cain, a spus, "Fă acelaşi lucru, şi trăieşti." Dar vă gândiţi că el ar, el ar renunţa la ideea lui? Nu, domnule. El era un necredincios, şi el a plecat chiar afară. Aşa este. Cain a făcut acelaşi lucru. Nimrod a făcut acelaşi lucru. Necredincioşi! El nu a crezut.
Belşaţar, acelaşi lucru, deşi, sau...

E-169 Nebucadnezar, deşi îl avea pe Daniel ca dumnezeul lui, l-a numit Belşaţar, care era numele dumnezeului lui, l-a văzut pe Daniel să facă mari lucrări a lui Dumnezeu. Şi atunci el a ştiut căci-căci Belşaţar a crezut, sau că Daniel era un dumnezeu, aşa că el i-a făcut un chip, şi l-a pus sus acolo afară şi i-a făcut pe toţi să se închine la el, şi aşa mai departe. Vedeţi, împărăţia Neamurilor a venit înăuntru cu forţarea închinării unui chip al unui om sfânt, şi împărăţia Neamurilor se duce afară cu forţarea chipului unui om sfânt, vedeţi, acelaşi fel.

E-170 Şi acolo era un scris de mână pe perete, de limbi necunoscute, la începutul împărăţiei Neamurilor, care nimeni nu putea citi decât acel profet. Şi există un scris de mână pe perete astăzi, aşa este, "Ichabod," că slava lui Dumnezeu s-a îndepărtat de la lucrurile acelea. Şi scrisul de mână este pe perete şi poate fi citit de mintea spirituală care credincioşi în lucruri spirituale, au fost născuţi din Duhul lui Dumnezeu.

E-171 Bătrânul Belşaţar se duce afară şi ia aceste vase ale Domnului, să bea vin în ele. De ce? El era un necredincios. El se gândea că el era un credincios, dar el era un necredincios. Vedeţi, asta este, el nu a crezut Cuvântul.

E-172 Ahab, el era un necredincios, deşi el-el acţiona de parcă nu era. Nu, nu, el era printre credincioşi, dar el era un necredincios. Ce a făcut el? El s-a căsătorit cu o idolatră, şi a adus-o, idolatria, chiar în Israel. El era un necredincios. Noi ştim asta.

E-173 Ei neagă întregul Cuvânt al lui Dumnezeu de a fi adevărat. Cel necredincios neagă, vedeţi, acum amintiţi-vă, el este un făţarnic. Şi el-el acţionează aşa, el zice că el Îl crede, dar el Îl neagă. El a spus, "Ei bine, aşa de mult din El este bine." Dar dacă nu este tot din acesta corect, atunci aceea îl face un necredincios. Tu trebuie să crezi fiecare titlu şi fiecare iotă, şi tot ce este spus înăuntru Acolo. Acesta trebuie să fie adevărat. Dacă El nu este adevărat, dacă tu spui acum, "Eu nu cred Aceea," păi, atunci tu eşti un necredincios.

E-174 Acolo era un ins care mi-a spus, o dată, un-un lucrător a spus, "Mie nu-mi pasă, D-le Branham, cât de multe persoane poţi tu prezenta care-care tu spui că au fost vindecaţi, eu nu aş crede-o."

E-175 Am spus, "Cu certitudine nu, tu nu o poţi crede. Tu eşti un necredincios. Aceasta nu era pentru tine. Aceasta-i numai pentru cei credincioşi."

E-176 Voi trebuie să-L credeţi. Înţelegeţi? Şi ei nu Îl cred. Astfel când vedeţi o persoană în aceea, bine a vorbit Pavel dintre profeţi, spunând că ei au să fie „încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu; având forme de evlavie, dar tăgăduind Puterea de acolo, Puterea Cuvântului; îndepărtaţi-vă de la aceia." Observaţi, ei tăgăduiesc întregimea Cuvântului, dar ei sunt religioşi în fiecare formă. Ei sun necredincioşi în Cuvântul adevărat, chiar dacă El este adeverit.

E-177 Peste tot în fiecare epocă, Dumnezeu a adeverit Cuvântul acestor oameni despre care am vorbit, Noe, şi înainte în jos până la Moise, şi toţi profeţii, şi înainte. Dumnezeu a vorbit prin supranatural şi a adeverit Cuvântul, şi totuşi oamenii aceia au plecat drept afară de la El.

E-178 Şi aici sunt aceşti ucenici stând acolo, cei şaptezeci, şi privind pe Isus să facă lucrurile care El le-a făcut, şi să cunoască Scripturile, şi El le spunea că aceea era epoca în care aceasta urma să aibe loc. Şi atunci când El a spus ceva, "Fiul omului! Ce aţi spune voi?" Când El a început să le spună despre frângerea pâinii, şi aşa mai departe, şi a mers înainte să le spună despre lucruri, mari spirituale.
Şi ei au spus, "O, Aceasta este o vorbire grea!"

E-179 El a spus, "Ce o să spuneţi voi atunci dacă, Fiul omului, voi Îl vedeţi înălţându-se sus în Cer de unde a venit El?" A spus, "Este aceasta carnea, sau este Duhul, care însufleţeşte?" Vedeţi?

E-180 Şi atunci ei s-au mutat de-o parte, au spus, "O, Aceea, nu, eu nu pot crede Aceea." Vedeţi? Ei au plecat drept afară, de la Cuvânt. Ei nici măcar nu vor sta să vadă ce ia loc. Acela este cel-acela este cel necredincios.

E-181 Ei, ce fac ei atunci? Noi aflăm că ei, că aceste persoane, aceşti credincioşi, aşa numiţi credincioşi, dar în formele de religie, şi ei omit să vadă Adevărul identificat al Cuvântului lui Dumnezeu pentru că El este împotrivă la ceea ce cred ei. Vedeţi?

E-182 Nu contează ce crezi tu, cât de loial eşti, cât eşti de religios, sau, aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Sinceritatea, păi, aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Eu am văzut oameni aşa de sinceri! I-am văzut pe păgâni să-şi ardă copiii, să-i dea la crocodili, mamele cu pruncii lor. Aceea-i mai mult decât ar face un Creştin. Înţelegeţi? Ei sincer cred, sincer, dar erau sincer greşiţi.

E-183 Oamenii spun, "Păi, biserica aceasta a stat!" Aceea, voi sunteţi sincer greşiţi dacă aceasta-i contrar cu Cuvântul. "Bine, acum uite, eu nu cred în astfel de lucru!" Când, Biblia a spus că Aceasta era aşa, totuşi! Vedeţi? "Eu nu cred că noi trebuie să facem Aceasta." Mie nu-mi pasă ce gândeşti tu că nu trebuie să faci. Dumnezeu a spus că aceasta trebuie să se facă.

E-184 "Aceste semne îi vor urma." Cât de departe? "Până în toată lumea." Cine? "La fiecare făptură." Vedeţi, aceasta va fi! Nu, "Va fi?" Aceasta urmează să fie!

E-185 Şi acest Mesaj din ceasul acesta de care ne bucurăm acum, Prezenţa lui Dumnezeu, ziua din urmă, timpul serii când Luminile strălucesc, şi lucrurile care au fost deschise, şi Cuvântul s-a adeverit şi dovedit a fi Adevărul; şi profeţit, vine la împlinire, prin tot ştiinţific şi fiecare lucru, a dovedit că El este, "Isus Cristos acelaşi ieri, şi-n veci." Şi, un om să plece afară de la Acela, el este-el este un necredincios. El este dincolo de speranţă. El este amorţit de puterea lui Satan, aşa că nu există speranţe pentru el. El este dincolo de speranţe.

E-186 Acum ce este acela? Cel credincios; acum cel necredincios; acum a treia clasă, despre care vorbim, este credinciosul prefăcut. Acela-i băiatul, credinciosul prefăcut! Acum, amintiţi-vă, acolo înăuntru au stat toţi trei. Acum, noi aflăm acum, ei fac chiar exact cum face tatăl lor, Iuda.
Acolo era Petru şi ceilalţi dintre apostoli, credincioşi. Acolo erau cei şaptezeci, necredincioşi.

E-187 Şi acolo era Iuda, se ţinea drept înainte, el era un credincios prefăcut. Ce fac ei? Acesta-i felul care se ţine până când ei pot găsi ceva, un defect în El. Ei caută de fiecare dată să găsească o fisură, să vadă cum se face, să vadă dacă este o şmecherie, dacă este o păcăleală. Ei aşteaptă să fie vânduţi. Ei caută după aceea.

E-188 Cel necredincios, el nici măcar nu aşteaptă pe acolo. El L-a condamnat, şi a plecat afară.

E-189 Cel credincios, nu contează ce se întâmplă, el Îl crede, oricum, căci Acesta-i Cuvântul.
Acolo sunt cele trei clase a voastre.

E-190 Necredinciosul vechi va pleca afară, la primul lucru care se spune, despre care lui nu-i place. Frate, el o să-şi arunce culorile lui chiar atunci. El este un necredincios. Pavel a spus, "Ei au ieşit de la noi, pentru că ei nu erau dintre noi, de la început. Ei au pornit cu noi." "O, voi aţi alergat bine; ce v-a împiedicat?" O vedeţi? "Ei au ieşit, pentru că ei nu erau dintre noi." Când ei văd Cuvântul perfect mişcându-se înainte, păi, ei au vrut să obţină un fel de şmecherie să poată lucra. Vedeţi?

E-191 Dar credinciosul adevărat nu chestionează nimic. Acesta-i scris în Cuvânt, şi ei Îl cred, şi ei doar merg înainte. Asta-i tot. Întotdeauna, este scris. Dacă aceasta nu-i scris, păi, voi doar staţi departe de aceasta, nu contează ce se întâmplă. Aceasta trebuie să fie scris. Înţelegeţi? Şi ei văd Cuvântul scris şi ei Îl cred. Şi ei văd pe Dumnezeu mişcându-se în Cuvântul Lui, văd ora, Mesajul, timpul, şi ei umblă cu EL

E-192 Cum am spus azi dimineaţă, cum trebuie că a umblat bătrânul Filat pe duşumea, noaptea, cu conştiinţa lui îngrijorată, încercând să se curăţească. Şi el a spus, vai, când fără îndoială el a chemat în timpul nopţii, a spus, ,,Eu-eu-eu am-eu mi-am spălat mâinile, toată noaptea, şi eu încă nu pot înţelege. Vezi, ele nu sunt curate. Eu niciodată nu pot să merg să-L întâlnesc; eu am Sânge pe mâinile mele." O, vai! Vedeţi, să nu fiţi niciodată vinovaţi de aceea. Înţelegeţi?

E-193 Acesta-i pe mâinile mele. Există numai o singură cale să-L poţi lua afară; aceea-i să-L accepţi, aşa este, să devii parte din El. Pentru aceea a fost El vărsat.

E-194 Acum, credinciosul prefăcut se ţine în jur şi acţionează tot aşa de pios cât poate, dar jos în inima lui el încearcă să găsească ce eşti-ce eşti, tu, cum o faci tu. O, dacă ţara nu este plină de partea aceea, de făţarnici! Da. Acela-i un Iuda. Asta-i exact. Stă în jur, devine parte din grup; el era casierul, vedeţi. El stă în jur, el întotdeauna îşi are mâna întinsă după bani. Îţi poţi da seama, un lucru, el întotdeauna pescuieşte după bani, şi îşi are mâna întinsă pentru aceasta. Şi el este un credincios prefăcut. El acţionează ca un credincios, dar jos în inima lui...

E-195 Vă amintiţi, el nu l-a păcălit pe Isus. După ce au plecat cei şaptezeci, şi cei credincioşi şi-au făcut poziţia lor; şi El s-a întors în jur către credincioşi, El a spus, "Încă există ceva în voi," căci a spus, "Eu am ales doisprezece, şi unul din voi este un drac." Isus a ştiut, de la început, căci El era Cuvântul. El a cunoscut secretul inimii.

E-196 Cât de greu a fost! Opriţi un minut. Gândiţi adânc, îndelung, drept! Cât de greu trebuie că a fost pentru El, umblând chiar acolo, şi un om să-L cheme, "Frate," şi a ştiut tot timpul că acela era înşelătorul care urma să încerce să-L necăjească, şi să-L vândă pentru treizeci de piese de argint. Cât de greu a fost să ţină aceasta în sânul Lui, şi prietenul Lui să umble împreună acolo. Chiar El a spus, "Prietene," l-a chemat pe Iuda prietenul Lui, "nu am fost Eu cu voi, tot timpul acesta?" Ştiind în inima Lui, şi nu putea s-o spună. El a ştiut, de la început, cine era cel care Îl va trăda.

E-197 Acolo este acel credincios prefăcut care doar aştepta. El va cânta aceea, zice, "O, eu cred aceasta, şi eu cred aceasta, şi eu cred aceasta. Dar, o, tu ştii, am auzit pe cineva să spună că-i în aşa-şi-aşa timpuri." O, vedeţi, doar tânjeşte cu urechi.

E-198 Un credincios adevărat nu aude nimic decât Cuvântul. Asta-i tot. El urmăreşte Cuvântul. El nu caută nici o fisură. El nu caută nici o şmecherie. El crede pe Dumnezeu, şi aceea o stabileşte, şi el doar continuă să meargă înainte. Înţelegeţi? Acolo-i cel credincios.

E-199 Cel necredincios se umple într-un minut, şi el nu poate să stea să asculte zece minute la Mesaj. El trebuie să se ridice şi să plece afară. Acesta-i împotriva crezului său, şi el doar nu vrea să mai aibă nimic de-a face cu acesta, aşa că el se duce afară.

E-200 Apoi, credinciosul prefăcut se ţine drept înainte, acel Iuda. Vedeţi, acela-i înşelătorul. Acela-i cel-acela-i ticălosul, dacă eu trebuie să spun un astfel de lucru. Iuda, el stă în jur. Acesta este timpul, uneori, aceşti credincioşi prefăcuţi sunt foarte populari cu oamenii. Aşa este, aceşti credincioşi prefăcuţi, vedeţi. Unii din ei sunt oameni puternici, educaţi, licenţe de doctorat, plată mare, de toate. Unii din ei sunt oameni mari, şireţi, întocmai cum ar fi fiii lui Satan.

E-201 Priviţi cum vine Satan chiar sus acolo şi-i de-acord cu fiecare părticică din acel Cuvânt; el doar aşteaptă să găsească acel punct slab în Eva, unde el să-şi poată arăta puterea lui să o amăgească, să o trădeze. Acela era-acela era Satan. Şi aici Satan este, în forma lui Iuda, în epoca aceea. Acela era Satan în prima epocă. Ce era el? Fiind de-acord cu Cuvântul până doar la un lucru mic; el a încercat să afle un punct unde el prinde o slăbiciune.

E-202 Şi aceea-i exact ce găseşte Iuda chiar acum. El va veni chiar împreună cu adunarea, şi urmăreşte chiar în jur până când el poate afla acel punct mic care, el, "O, iată-l acolo! Asta este!" Vedeţi? "O, acela-i felul cum se face!" Vedeţi? Aceea este chiar exact.

E-203 Mulţi din voi vă amintiţi sus acolo în seara aceea când omul acela a venit afară pe platformă. El s-a gândit că acolo era o telepatie mintală de a citi cartonaşele de rugăciune, şi cum s-a gândit că el l-a avut chiar atunci. Frate, el-el era sigur că l-a avut. Şi a venit în jur. El a aparţinut la o biserică care nu crede în-în-în aceste, în Evanghelie, Evanghelia deplină. Şi el a venit sus pe platformă. Eu eram obosit. Ei se pregăteau să mă ducă afară.

E-204 Aceea era la Windsor, Ontario. Înăuntru acolo, a venit chiar dincolo de la-de la Statele Unite acolo, chiar dincolo de la Detroit, la Windsor, marele auditoriu.

E-205 Şi acest om a venit sus acolo îmbrăcat cu un costum sur, şi o cravată roşie, om cu arătare inteligentă, deştept ca un cuişor.
El a venit la platformă. Şi eu... El a păşit sus. Şi am spus, "Ei bine, doar lasă-mă să-ţi ţin mâna." Am spus, "Eu sunt obosit; am văzut aşa de multe vedenii. Doar lasă-mă să-ţi am mâna." Şi-şi eu nu l-am observat pe om. Şi el şi-a pus mâna peste a mea. Şi am spus, "Domnule, nu-i nimica rău cu tine. Mergi înainte."
El a spus, "O, ba este, de asemenea."

E-206 Şi am spus, "Ei bine, lasă-mă să văd acolo." Am spus, "Nu, domnule, nu există nici un semn. Nu, domnule, tu eşti un om sănătos."
El a spus, "Du-te uită-te la cartonaşul meu de rugăciune!"

E-207 Am spus, "Mie nu-mi pasă ce ai pus pe cartonaşul tău de rugăciune." Am spus, "eu nu am nimic de-a face cu cartonaşul de rugăciune," fără să gândesc, voi vedeţi. Eu eram obosit şi epuizat. Şi a mea... Dar harul lui Dumnezeu, voi vedeţi, încă era acolo.

E-208 Voi amintiţi-vă, dacă El te trimite, este obligaţia Lui să-ţi poarte de grijă. Nu este a mea; acesta-i El. El L-a trimis. Eu doar trebuie să stau pe ce este adevărat.

E-209 Când Moise a aruncat jos toiagul lui, el s-a transformat într-un şarpe, şi magicienii au făcut acelaşi lucru, ce putea face Moise decât să stea acolo şi să aştepte după harul lui Dumnezeu? Asta-i tot. Acelaşi lucru. El a urmat poruncile. Şi voi ştiţi ce s-a întâmplat, nu-i aşa? Vedeţi?

E-210 Acest om a spus, "Acum," a spus, "acolo este. Uită-te la cartonaşul meu de rugăciune."

E-211 Am spus, "Păi, tu poate ai avut multă credinţă, şi a putut să o facă," fără să gândesc, voi vedeţi. Am făcut... nici măcar să dau atenţie.

E-212 Atunci el şi-a descheiat haina şi şi-a împins pieptul în afară. A spus, "Iată-te acolo!" către audienţă.
Şi m-am gândit, "Ce se petrece aici?"

E-213 El s-a uitat în jur. A spus, "Iată-te acolo!" A spus, "Vedeţi şmecheria?" Acela-i Iuda al vostru, un om religios, un predicator dintr-o mare denominaţiune. A spus, "Iată-te acolo! Eu am avut 'aşa multă credinţă.' Acum, acum el a devenit aşa de slăbit, el nu poate citi telepatia. Vedeţi, aceasta nu mai vine la el." Şi acolo el a spus, "Nu este că credinţa mea era aşa de mare." A spus, "Eu am pus aceea pe cartonaşul de rugăciune, şi acum el nu o poate prinde, voi vedeţi." A spus, "aceea-i şmecheria!"

E-214 M-am gândit, "Ce se petrece?" Atunci harul lui Dumnezeu a coborât.

E-215 Am spus, "Domnule, de ce a pus diavolul în inima ta să încerci să înşeli pe Dumnezeu?" Un Iuda modern! Am spus, "Tu eşti un biserica lui Cristos..." Scuzaţi-mă. Ei bine, eu deja am spus-o. "Tu eşti un predicator din biserica lui Cristos.
Tu aparţii la biserica lui Dumnezeu, de acolo din Statele Unite. Şi omul care şade sus acolo cu acel costum albastru pe el, şi soţia ta şi soţia lui aşezate acolo, voi aţi şezut la o masă seara trecută care avea un lucru verde peste ea, o-o faţă de masă ca aceasta, şi tu ai formulat că aceasta era 'telepatie,' şi voi venea¬ţi în seara aceasta."

E-216 Omul acela s-a ridicat. El a spus, "Acela-i adevărul cinstit. Dumnezeule, ai milă de mine!"

E-217 Am spus, "Domnule, tu ai pus 'TBC şi cancer' pe cartonaşul acela, şi acum îl ai. Acesta-i al tău acum."
Şi el m-a apucat de piciorul pantalonului, a spus, "eu nu am..."

E-218 Am spus, "Eu nu pot ajuta. Tu mergi drept înainte. Aceea este între tine şi Dumnezeu. Tu ţi-ai scris osânda chiar pe cartonaşul tău." Şi aceea l-a apucat. Aceea a fost tot.

E-219 Vedeţi, credincioşi prefăcuţi, înşelători, încercând să găsească ceva defect cu Dumnezeu şi Cuvântul Lui. Aceia sunt Iudele. Ei sunt aceia. Voi vedeţi cum a venit afară Iuda? Vedeţi cum a venit afară insul acela? Acela-i felul cum se întâmplă credincioşii prefăcuţi. Vedeţi, credincioşi prefăcuţi, o, înalt educaţi, uneori, şi o mare dare pe faţă vine între Cuvânt şi crezul lor. Şi, când o face, ei se vând la denominaţiunea lor întocmai exact cum a făcut premergătorul lor, Iuda. Iuda s-a vândut la denominaţiunea lui; a vândut pe Isus, Cuvântul, la denominaţiunea lui, şi a trădat pe Isus Cristos după ce el a pretins că este o parte din aceasta.

E-220 Lucrători uneori pretinzând a fi slujitori ai lui Cristos, şi când Cuvântul este cu desăvârşire identificat să fie adeverit pentru ziua aceea, că acesta este Mesajul orei, şi ei se vând afară acolo pentru popularitate, la denominaţiunea lor; chiar exact cum a făcut Iuda, să vândă pe Isus la Farisei şi Saduchei. Spiritul acela nu moare, astfel acolo acela-i printre cei credincioşi, credincioşi prefăcuţi, şi necredincioşi. Vedeţi, aceea-i chiar exact, a venit drept în jos şi a vândut pe Isus pentru treizeci de piese de argint; şi mulţi oameni o vor face astăzi pentru un bon de masă, pentru o sută de dolari în plus pe săptămână; drept, tăgăduiesc pe Dumnezeul care stă în mijlocul lor, care a cumpărat viaţa lor, şi cu Cuvântul deplin.

E-221 Şi ei vor spune, "O, acele zile a minunilor au trecut!" sau, "Dumnezeu nu are nevoie de un astfel de lucru ca acela astăzi." Vedeţi? O, eu cred în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu! 'Ave Maria. Mama lui Dumnezeu, binecuvântată eşti tu printre femei!"' Toate aceste alte lucruri ce le spun ei! Şi unii din ei au spus, "Eu cred în Crezul Apostolilor. Eu cred în Dumnezeu Tatăl, Atotputernic, Creator al cerurilor şi pământului. Eu cred în sfânta biserică Romano Catolică, şi toate lucrurile acestea."

E-222 Spuneţi-mi când au avut apostolii vreodată un crez ca acela. Dacă apostolii au avut un crez, el este scris în Fapte 2:38, "Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi, fiecare din voi, în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt." Dacă a existat vreun crez pentru ei, acela a fost. Ei nu aveau crez. Acesta era Cuvântul. Asta-i adevărat. El încă rămâne acelaşi. Aceea-i prescripţia pentru tratamentul de boală a păcatului, "Şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt! Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi pentru iertarea păcatelor, vedeţi, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt."

E-223 Dar ei se vând, ca Iuda. Acela-i credinciosul prefăcut. Unii din ei sunt oameni înalt talentaţi. Şi acest credincios prefăcut, urmăriţi insul acela. Acela-i insul şiret. Acest ins micuţ care se umple repede, şi sare sus şi fuge afară, la fiecare frază mică care nu-i place, voi să nu-i daţi nici o atenţie; el este doar un necredincios, de la început. Dar când îl vedeţi pe acest ins, un credincios prefăcut, zăboveşte, vedeţi, acela-i Iuda. Acela-i el.

E-224 Ca mari talente. Eu am să numesc nume aici. Care, eu de fapt nu ar trebui s-o fac, dar eu am să-i numesc, oricum, aşa ca voi să o ştiţi. Ca, Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone. Elvis Presley, un Penticostal; Pat Boone, un biserica lui Cristos; Red Foley, un diacon în biserica lui Cristos; şi eu cred că Ernest Ford este un Metodist. Şi toţi oamenii cu talentele acelea, deştepţi, afară la televizor. Şi oamenii spun, "Bine, nu sunt ei religioşi? Ei cântă cântări." Aceea nu înseamnă un singur lucru. Da, domnule. Amăgesc lumea!

E-225 Ce obţin ei din aceasta? Iuda a primit treizeci de piese de argint. Elvis, o flotă de Cadillacuri, şi o sută, sau două, o sută şi cincizeci de milioane de dolari, sau un milion de dolari pe plăci de patefon şi lucruri ca acelea. Pat Boone şi restul din ei. Mie nu-mi pasă la ce biserică aparţin ei, şi de toate, aceasta-i făţărnicie. Acesta-i un credincios prefăcut. Aceasta-i o faţadă. Că, viaţa lor o dovedeşte, că nu este corect. Corect.

E-226 Atunci acolo sunt acei cu talente care sunt mari organizatori, înţelepciune lumească. Ei predică Evanghelia, aşa pretind; oameni deştepţi, intelectuali. Ascultaţi, un om care este instruit în câmpul acela, el nu este un predicator. El este un lector. Acela-i necazul ce este astăzi, noi avem lectori.

E-227 Isus nu a spus, "Mergeţi şi instruiţi să facă aceasta." El a spus, "Mergeţi predicaţi Evanghelia, şi aceste semne vor urma predicarea." Vedeţi? Vedeţi?

E-228 Aceea nu-i să înveţe să facă un lector care poate sta şi doar, vai, pune lucrurile acelea înfloritoare în aceasta, vă face să simţiţi de parcă voi şedeţi chiar în prezenţa unui Arhanghel. Nu este aceea. "Având forme de evlavie," voi vedeţi, acela-i un lector, nu Duhul Sfânt în acţiune.

E-229 Ceva ins micuţ care nu ar şti ABC-ul lui, ar putea veni jos cu Puterea de credinţă cu Cuvântul; şi îl face pe Duhul Sfânt să facă lucruri despre care omul acela nu ştie nimic, şi îl tăgăduieşte. Vedeţi? Ia te uită.

E-230 Oameni mari! Da, domnule. Apoi, ei sunt organizatori. Ei sunt prosperi, cu succes, deştepţi în înţelepciune lumească.

E-231 Chiar exact cum i-a făcut Satana lui Eva, acea femeie, mică neputincioasă. El a venit drept la ea şi a încercat să o convingă pe ideea că ea va fi mai înţeleaptă decât cum era, şi după asta căuta ea. În loc să stea drept cu ce a spus Cuvântul, el-el a vrut să o convingă pe ideea că ea va fi mai înţeleaptă, şi ea i-a cumpărat produsul. Şi ei încă fac acelaşi lucru astăzi. "Înţelepciunea din lumea aceasta este nebunie pentru Dumnezeu." Da, domnule.

E-232 Nu, domnule! O, vai, chiar acelaşi lucru cum Fariseii au trădat, şi au făcut, vedeţi, cu înţelepciunea care o ştiu ei. Dar¬dar tăgăduiesc întregul Cuvânt al lui Dumnezeu.

E-233 Când el a fost corespunzător dovedit şi El a fost adeverit la ei, ei încă încearcă să găsească ceva, şi gândesc că Acesta-i o şmecherie. Ei nu sunt stabiliţi în mintea lor. Ei nu-L pot crede. Tu le poţi spune orice, şi ei sunt din nou înapoi; tu le poţi spune orice, ei sunt iarăşi înapoi. Şi ei doar... Şi nu Îl poate absorbi înăuntru, voi vedeţi. Şi să-i urmăriţi; ei urmăresc după un timp, doar o fisură. Asta-i tot ce vor ei.

E-234 Asta-i ce este, dacă nu ar fi fost din cauza harului lui Dumnezeu, toate fisurile mele ar fi fost expuse, dacă eu aveam ceva. Vedeţi? Acesta-i harul lui Dumnezeu, căci nu există fisuri în Cuvântul lui Dumnezeu; doar Evanghelie dreaptă. Eu întotdeauna am spus, oricare, dacă voi mă vedeţi că învăţ sau fac ceva care nu este exact cu Cuvântul lui Dumnezeu, să veniţi să-mi spuneţi. Aici este lucrul care acoperă fisurile care voi încercaţi să le găsiţi. Doar puneţi-vă ochii pe Acela, şi nu veţi vedea fisuri, căci acolo nu sunt fisuri.

E-235 Acum amintiţi-vă, Iuda s-a gândit că el a găsit una. Insul acela s-a gândit că a găsit una. De multe ori, ei gândesc că o găsesc, dar se dovedeşte că nu este. Aceia sunt credincioşii prefăcuţi, făţarnici. Ei sunt nouăzeci şi cinci la sută pe Cuvânt, aşa era şi Eva, dar, nouăzeci şi nouă şi nouă zecimi; dar a fost acea singură zecime care a cauzat toată moartea şi întristarea.

E-236 Acela-i un lucru care condamnă organizaţia şi lucruri, căci ei nu iau Cuvântul întreg al lui Dumnezeu. Aceia sunt credincioşii prefăcuţi. Noi aflăm că aceasta întotdeauna a fost, dar tăgăduiesc adevăratul, Cuvânt adeverit. Aceştia sunt întotdeauna în fiecare generaţie. Noi îi aflăm chiar cum merg ei împreună, şi de asemenea foarte religioşi.

E-237 Acum, eu mă pregătesc să închei chiar acum, căci deja am luat o altă jumătate de oră.

E-238 Isus, noi aflăm că El ne-a avertizat către aceste zile din urmă şi felul acesta de oameni, că ei vor fi aşa de mult ca lucrul real, că ei absolut ar înşela chiar pe cei Aleşi. Ce est asta? Aceia sunt Iudele, oamenii care se duc aşa de departe sus. Priviţi, ei¬ei chiar pot plânge, striga, pretind a scoate draci, de toate, iar apoi se întorc înapoi în jur şi tăgăduiesc Cuvântul. Exact. Ei au o formă de evlavie. Ei ar-ei ar-ei ar aproape...

E-239 Uitaţi-vă unde a venit Iuda. Duhul lui Iuda s-a urcat în Evanghelie, până sus la locul de Cincizecime. Dar când s-a ajuns la timpul pentru botezul lui în Numele lui Isus Cristos, şi aceste alte lucruri care merg cu botezul Duhului Sfânt, el a mers afară. El şi-a arătat culorile. Şi duhul acela poate trăi în acele denominaţiuni până el ajunge chiar până la acel Adevăr, atunci ea cade drept înapoi, ca duhul care este peste ele, care premerge venirea lor; întocmai cum Ioan a premers venirea lui Isus.
"Acum voi ziceţi, 'Isus a spus că ei ar fi aşa de aproape."'

E-240 Acum, "Aleşi," acela-i felul care au avut numele lor pe Cartea, de la întemeiere, a Vieţii, care cred, sau întemeierea lumii, care cred tot Cuvântul Vieţii. Aceia sunt cei Aleşi.

E-241 Acum urmăriţi aceşti oameni. Acum, eu spun aceasta cu reverenţă şi respect, cu dragoste evlavioasă; dacă eu nu spun, eu sunt-eu-eu-eu am nevoie de o chemare la altar, eu însumi. Observaţi, Isus a spus că ei ar înşela chiar pe cei Aleşi. Acum, acela nu ar fi Metodist, acela nu ar fi Baptist; noi ştim că ei sunt necredincioşi, în primul rând. Dar, aceasta-i organizaţia Penticostalilor care au luat în acea denominaţiune, şi-au tras liniile, fără Cuvânt; şi au tras o linie şi şi-au pus propria lor organizaţie, şi au îngrădit afară Cuvântul. Ei ar înşela chiar pe cei Aleşi, aşa de perfect asemănător! Zici, "Ei plâng. Ei strigă. Ei sar în sus şi-n jos. Ei pretind servicii de vindecare." Aşa a făcut Iuda, şi aşa au făcut tot restul din ei. Când ei au mers afară, au venit înapoi bucurându-se şi de toate, şi chiar şi-au avut numele scrise în Cartea Vieţii Mielului.

E-242 Dar, ţineţi minte, Mireasa nu-nu-nu vine sus în grupul acela. Ea se duce în Răpire.

E-243 La Judecată, judecata era aşezată, "Şi cărţile au fost deschise, cei răi; şi o altă Carte, care este Cartea Vieţii, a fost deschisă," şi acolo era Mireasa acolo să o judece. Vedeţi? Vedeţi? "Altă Carte a fost deschisă, care-i Cartea Vieţii." Aceia sunt oile pe o parte, şi caprele pe cealaltă. Vedeţi, oamenii care au murit acolo în urmă, care niciodată nu au avut ocazia, ei sunt aceia să fie separaţi.

E-244 Dar acum observaţi, "înşeală" chiar pe Aleşi, urmăriţi grupul acela. Acela-i grupul care urmează drept împreună, "Da, frate. Aleluia! Da. Slavă lui Dumnezeu!" Şi chiar jos în inima ta tu vezi pentru ce te prelucrează ei; să te aibă în biserică (de ce?) să atragă o mulţime, să-i stoarcă de fiecare pic de bani ce-i pot ei scoate din ei. Voi credeţi că eu nu ştiu asta? Ei ar putea să nu gândească că eu o ştiu, dar eu o ştiu.

E-245 Isus a ştiut, de la început, cine era înşelătorul. Vedeţi? Vedeţi? Dar ce a făcut El? El doar a aşteptat până la timpul acela. Asta-i ce trebuie noi să facem întotdeauna, să aşteptăm până la timpul acela. Să nu vă mişcaţi în voi înşivă. Aşteptaţi până la minutul acela.

E-246 A vând o pi-... formă, şi merg drept împreună, acela-i grupul acela înşelător. Urmăriţi acel înşelător, acel grup acolo; nu cel-nu cel credincios, nu cel necredincios, ci acel credincios prefăcut. O, vai! Ce fac ei? Doar plivesc împreună până când ei gândesc că ei pot găsi ceva, trăgând fiecare bănuţ care-l poate afară din oameni, vedeţi, şi apoi îi îngrămădesc în aceste mari organizaţii măreţe; care sunt absolut împotrivă, şi ei o ştie. Vedeţi, ei o ştie.

E-247 Nu contează nimic ce spui tu. Ei întotdeauna i-a avertizat pe oamenii lor înainte să vii, "Să nu ascultaţi la Acesta."

E-248 Un om, cu îndrăzneala să stea acolo în Ohio, chiar când Fratele Kidd a fost vindecat, a venit acolo afară pe platformă, şi a spus, "Acum, Fratele Branham este un profet, fără îndoială deloc, când el este sub ungere. Dar acum," a spus, "când ungerea este jos de pe el," a spus, "să nu credeţi voi Învăţătura lui, pentru că Aceasta este greşită."

E-249 Şi el nu a ştiut, că şezând în camera mea, Domnul mi-a descoperit aceasta. Şi eu am păşit drept jos acolo. Şi mulţi din voi aţi fost acolo. Am spus, "De ce ar spune un om un lucru ca acela, când Cuvântul..." Acum, vedeţi, eu nu am spus că eu eram un profet; el a spus aceasta.

E-250 Şi profetul, cuvântul profet, "văzător," Vechiul Test-... Acum, versiunea Engleză de profet înseamnă "un predicator." Dar văzătorul din Vechiul Testament era un om care avea "tălmăcirea Divină a Cuvântului," şi a fost dovedit prin Cuvântul care venea la el şi îl vedea dinainte. Aceea era ce...

E-251 Şi un om să spună că un om este un profet, şi apoi să spună că Învăţătura lui era greşită? Dacă aceea nu este o schemă de lucru pentru bani, ce este? Ora este aproape la îndemână când lucrul acela va fi tras afară pe scenă. Da. Dar acela-i felul care, acel credincios prefăcut, te bate pe umăr, te numeşte "frate," întocmai ca Iuda. Dar, amintiţi-vă, El a ştiut de la început. El încă ştie. Da, domnule.

E-252 Ţineţi minte, toţi aceştia care ascultă la aceste benzi, de asemenea, aşa este, voi sunteţi în una din aceste clase. Aceea-i exact aşa. Acum noi o să încheiem. Fiecare persoană care este aici, prezent, fiecare persoană care ascultă la această bandă; şi chiar dacă într-o zi eu va trebui să părăsesc această lume, aceste benzi încă vor trăi. Aşa este. Înţelegeţi? Şi voi sunteţi într-una din aceste clase. Voi trebuie să fiţi în una din ele. Aceasta-i exact. Voi nu puteţi scăpa de aceasta. Voi sunteţi în una din aceste clase.

E-253 Acum ce? Identificaţi-vă cu un caracter din Biblie care a crezut, unde voi aţi crezut Cuvântul când El a fost adeverit, cum L-am dovedit eu în seara aceasta, că acesta a fost întotdeauna un Cuvânt adeverit, întotdeauna contrar la credinţa populară.

E-254 Dacă tu ai fi trăit în zilele lui Noe, acum lăsaţi-mă doar să întreb, de care parte ai fi fost tu, de partea bisericii sau de partea lui Noe, profetul? Înţelegeţi?

E-255 Dacă tu ai fi trăit în zilele lui Moise, ai fi crezut tu mesajul lui Moise după ce El a fost dovedit şi adeverit de Dumnezeu? Dar ai fi mers tu cu Care şi Datan, şi ceilalţi, şi ai spus, "Tu nu eşti singurul om sfânt. Alţi oameni pot să facă lucrurile acestea care le faci tu, de asemenea"? Vedeţi? Tu trebuie să fii unul, şi tu eşti, în seara aceasta.

E-256 Sau ai fi fost tu cu Daniel, sau cu biserica care era jos acolo la petrecerea lui Nebucadnezar care o dădeau ei? Vedeţi? Ai fi fost tu afară, sau ai fi fost jos la petrecere, lucrul mare ce îl aveau ei?

E-257 Ai fi fost tu cu Ilie, bărbatul acela ce stătea singur, numit, "un bătrân trăznit, un om ce şi-a pierdut mintea," şi stătea sus pe vârful dealului, şi îi strălucea capul sus acolo la soare, cu un toiag strâmb în mâna lui, îl hrăneau păsările, îhî, ceva trăznit? Sau ai fi fost tu cu preoţii şi toţi aceia jos acolo cu Isabela, şi celelalte femei îmbrăcate modern? Şi Ilie stătea sus acolo, mustrându-le, cât de tare putea el! La ce parte ai fi luat tu pe nevasta ta? Doar gândiţi. Doar închipuiţi-vă în seara aceasta.

E-258 În zilele lui Isus, ai fi fost tu cu Băiatul care nu avea recomandare? El nu avea afilieri de denominaţiune. Ei au spus, "De la ce şcoală ai venit Tu? Noi nu Te avem în registrele noastre aici. Cum obţii Tu această înţelepciune? Cum ai fi învăţat Tu vreodată dacă noi nu Te-am învăţat lucrurile acestea? Prin ce şcoală ai venit Tu? Eşti Tu Metodist, Presbiterian, sau Baptist?" El nu era nimic din aceasta. Aşa este. El era Cuvântul. Aceea-i exact corect, frate. Faceţi voi...

E-259 Sau ai fi luat tu partea cu Fariseii de credinţă modernă a bătrânului preot smerit care părea să fie aşa de bun şi plăcut, şi organizaţia care a stat sus de la Consiliul din Niceea, sau de când a organizat-o Luther? Sau în ce-ce grup ai fi fost tu? Ai fi fost tu la... Cu care grup ai fi fost tu? Ai fi stat tu cu Cuvântul când L-ai văzut adeverit şi dovedit ţie, că El era Mesajul din ziua aceea, sau ai fi luat tu poziţia bisericii? Acum doar închipuiţi-vă pe voi în seara aceasta.

E-260 Ai fi fost tu acolo cu apostolii, când ei l-au văzut pe Isus şi toate lucrurile acestea tainice, când El i-a îndesat jos pe predicatorii aceia, şi a spus, "Voi sunteţi un cuib de şerpi"? Acei predicatori cinstiţi, bătrâni au studiat acel Cuvânt. A spus, "Voi nu sunteţi nimic decât o speluncă de tâlhari, şi voi sunteţi-voi sunteţi plini de oase de oameni morţi. Voi nu sunteţi nimic decât un perete văruit." Vedeţi? "Voi generaţie de vipere." Aţi fi stat voi cu un Ins cu un cap înfierbântat ca acela, Care a stat acolo şi a mustrat şi a sfâşiat jos? A spus, "Care din voi Mă poate acuza de păcat? Dacă Eu nu fac ce a spus Tatăl..."

E-261 Ei au spus, "Nu ascultaţi. Omul Acela are un duh rău asupra Lui. El este trăznit. El este nebun. El are-El are un duh de drac peste El. Vedeţi? Acum, cum face El aceea, El, acela-i un duh de ghicitorie în El. Spuneţi voi, Ce este El? Mama Lui L-a avut înainte ca ea şi bărbatul ei să fie căsătoriţi. Vedeţi? Vedeţi? Prin ce şcoală a trecut El? Noi nici măcar nu avem nici o evidenţă despre El să fi mers vreodată la şcoala primară."

E-262 Şi totuşi când El era în vârstă de doisprezece ani, El i-a uimit şi i-a uluit pe preoţi, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi? Din ce şcoală a ieşit El? Şcoala de Sus. Înţelegeţi? "Când voi îl vedeţi pe Fiul omului pogorându-se sus de unde a venit El." Vedeţi, aceea era şcoala Lui.

E-263 Dar ai fi stat tu cu apostolii, la un Om ca acela, când a venit darea pe faţă?

E-264 Sau ai fi plecat tu de fapt cu cei şaptezeci, şi să spui, "Păi, noi vom merge înapoi la biserica noastră dacă acela-i felul în care Tu o să înveţi, spunând asta, Tu, 'Fiul omului'? Când, la urma urmei, cine eşti Tu? Ce eşti Tu? Un om cum sunt eu, eu mănânc cu Tine, şi Tu încerci să spui că Tu eşti cineva. Eu Te¬am urmărit. Eu Ţi-am văzut slăbiciunea. Eu Te-am văzut să plângi. Eu Te-am văzut să faci aceasta, aceea, sau cealaltă. Eu Te-am văzut să mergi în pustie cu noi, şi toate altele ca aceea acum, şi Tu eşti doar un om. Şi zici că Tu ai venit jos din Cer. Asta-i prea mult pentru mine." Ai fi umblat tu sus cu ei? Sau ai fi plecat tu afară cu cei şaptezeci? Sau ai fi umblat tu mai departe cu apostolii şi cu Cristos?

E-265 Când Sfântul Martin a încercat să ţină botezul în Numele lui Isus Cristos, în biserică, când el încă a încercat să ţină la semne şi minuni şi lucruri, şi biserica Catolică l-a condamnat pe om şi nici nu a vrut să-l recunoască deloc, şi l-au dat afară, ai fi luat tu locul cu crezul Catolic, sau ai fi stat tu cu Sfântul Martin? Când el a refuzat să pună sus toate felurile acestea de chipuri de-de oameni morţi, şi să li se închine, să se închine la chipurile acelea, şi aşa mai departe, când el a refuzat dogmele care au fost adăugate, el a spus, "Cuvântul să fie Adevărul!" Şi Dumnezeu l-a adeverit cu mari semne şi minuni, şi ce el a prezis s-a întâmplat. Şi tot ce el a făcut, el a umblat în Duhul lui Dumnezeu şi a dovedit-o, şi nici unul din preoţii aceia sau orice nu puteau să facă nimic privitor la aceasta. Ai fi luat tu partea lui şi ai fi mers cu Sfântul Martin, sau ai fi mers tu cu crezul Catolic?

E-266 Acum Cuvântul, acum Cuvântul lui Dumnezeu sau dogmele bisericii, sunt înaintea ta. Poţi tu să iei, să accepţi ce dogmele bisericii, sau iei tu ce spune Cuvântul?

E-267 Aminteşte-ţi, în toate epocile a fost cum este chiar acum. Există întotdeauna o credinţă populară printre oameni, şi aceasta întotdeauna a fost doar un pic contrară la Cuvântul adevărat. Ţineţi minte, că niciodată nu a fost chiar tăgăduire făţişă a Acestuia. O, nu. Anticristul nu tăgăduieşte Cuvântul. Cu certitudine nu. El spune că el Îl crede, însă nu tocmai totul din El în felul cum este El scris aici. Înţelegeţi? Înţelegeţi?

E-268 Satan i-a spus la Eva. Eva L-a crezut tot în afară doar de acea mică părticică care el i-a spus. Ei ia chiar tot din El în afară de un picuţ. Poate fi, "mergi la bazin," ar putea să fie altceva. Tu trebuie să-L iei, fiecare părticică, chiar în felul cum este El Aici, înţelegi, chiar în felul cum este El spus Aici. Ar putea cauza ca tu să faci ceva din primele lucrări iarăşi din nou, dar aceasta-i chiar ce a spus Cuvântul. Acesta a fost trucul lui Satan de când el l-a lucrat întâi asupra lui Eva, doar să nu creadă un picuţ din Cuvânt.

E-269 Şi, întotdeauna separă aceste trei clase de oameni, Cuvântul separă aceşti oameni. În fiecare epocă a fost în felul acela. Fiecare epocă care a fost vreodată, a fost în felul acela, când Dumnezeu trimite ceva pe scenă şi Îl identifică clar, Cuvântul Lui.

E-270 Atunci acolo sunt acei care urmează, care pretind să fie credincioşi, şi ei sunt. Acolo sunt aceia care nu se întorc înapoi. Ei cred Cuvântul. Atât timp cât tu stai în Cuvânt, ei Îl cred.

E-271 Dar când El vine puţin contrar la ce ei cred, nu contează cât de mult Îl identifică Dumnezeu, ei spun, "Ei bine, eu-eu¬eu nu ştiu despre Asta." Aceia sunt cei necredincioşi.

E-272 Sau urmezi tu înainte doar să vezi până când poţi să obţii o ocazie să spui, "Îhî, ia te uită!" Un Iuda să junghie pe cineva în spate, cum a făcut el. "Am ştiut că va ieşi la iveală, mai curând sau mai târziu. Ia te uită!" Acela-i credinciosul prefăcut. Fiecare, fiecare părticică din aceasta, noi o vedem în Biblie.

E-273 Un băieţel o dată, aici jos în Kentucky, crescut sus de tot în munţi, el-el niciodată nu a fost în jur pe unde era o oglindă. Ei aveau o bucată mică prinsă sus pe un pom, dar el niciodată nu s-a văzut. El a venit aici la Louisville, s-a spus, şi să stea cu sora mamei sale. Şi ea a locuit într-una din casele frumoase, o casă de modă veche. Când ei au mers într-unul din-din dormitoare care avea o-o uşă care avea o oglindă pe ea până sus, peste tot de sus până jos pe uşă. Înţelegeţi?

E-274 Şi când micuţul ins a început să alerge prin casă, el s-a oprit. Micuţul Johnny l-a văzut pe micuţul Johnny. Înţelegeţi? Şi şi-a scărpinat capul, şi micuţul Johnny din oglindă şi-a scărpinat capul. El a râs, şi micuţul Johnny din oglindă a râs. El a sărit în sus şi-n jos, şi micuţul Johnny a sărit în sus şi-n jos în oglindă. Înţelegeţi? El a păşit acolo foarte aproape. El se gândea că era un băiat mic cu care se putea juca, aşa că a mers acolo. Direct, el a ciocănit în oglindă. El s-a întors în jur, şi părinţii lui îl urmăreau. El a spus, "Mamă, acela sunt eu."

E-275 Acum tu priveşti în Acesta, şi care eşti tu? Îhî. Îhî. Pe care din aceşti Johnny micuţi îl personifici? Care anume eşti tu, tu vezi? Tu eşti unul din ei.

E-276 Acela-i unul din ei, unul care se va întoarce înapoi, primul defect care îl găseşti, care tu l-ai numit un defect. Înţelegi?

E-277 Verifică-l cu Cuvântul şi vezi dacă este corect, dacă Cuvântul dovedeşte toate lucrurile. Vezi, dovedeşte toate lucrurile prin Cuvânt. Isus a spus să facem aşa. Da, domnule. "Ţineţi-vă tare de ceea ce este bun." Aceea-i exact ce El a spus.

E-278 Acum uită-te în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu, în celelalte epoci, şi vezi în care grup din aceste trei ai fi tu identificat. Acum doar gândeşte, dacă ai fi trăit în zilele lui Noe, dacă ai fi trăit în zilele lui Moise, dacă ai fi trăit în zilele lui Isus, sau una din ele, oricare este ea, doar gândeşte cu ce grup ai fi tu identificat. Gândeşte despre asta în seara aceasta.

E-279 Apoi, prezentul tău. Acum, doar gândeşte acum. Aceasta este adânc acum. Şi să nu treci pe deasupra acestuia. Starea ta prezentă chiar acum îţi dovedeşte cu ce grup ai fi fost tu acolo în urmă. Acum, voi sunteţi proprii voştri judecători, dovedeşte ce sunteţi.

E-280 Reverend, lucrător, cu care grup ai fi fost tu când Isus a făcut afirmaţia aceea care era greu de crezut? Ce? Ce? După ce El cu desăvârşire a fost identificat că El era Cuvântul, vedeţi, şi totuşi, afirmaţia aceea, tu niciodată nu ai auzit de aşa ceva, "Fiul Omului, ce veţi spune dacă El va fi înălţat sus în Cer de unde El a venit?"

E-281 Şi tu ai spus, "Păi, eu ştiu unde s-a născut EL Eu cunosc pe tata Lui, eu cunosc pe mama Lui, şi aici El spune că El se va înălţa sus de unde El a venit." Aceea ar fi fost puţin cam prea mult pentru tine, nu-i aşa, domnule? Îhî. Ar fi fost doar un picuţ prea mult pentru tine; nu ai fi putut să mistui Aceea. Poate că este acelaşi lucru astăzi. Atunci uită-te în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu şi vezi unde stai. O, un înşelător de oameni, să nu faci niciodată asta.

E-282 Uite, tu eşti într-una din clasele acestea. În starea ta prezentă chiar acum, starea prezentă de minte, care, voi aici în această audienţă vizibilă, şi voi care veţi fi în audienţa invizibilă a acestei benzi, starea voastră prezentă de minte după ce aţi ascultat la această bandă, vă dovedeşte în ce clasă sunteţi voi. Aceasta vă spune exact unde sunteţi, dacă voi sunteţi un credincios în Cuvânt şi veţi sta cu El, dacă aţi pleca afară, sau opriţi banda aceea. Hmm? Aceea vă spune ce aţi făcut. Voi nu vreţi să ascultaţi la Acesta, şi Îl opriţi, şi ziceţi, "Eu nu vreau să ascult la Acela," acela, acela-i cel necredincios. Vedeţi, voi nu vreţi să vă opriţi să-l verificaţi şi să vedeţi dacă este Adevărul sau nu. Înţelegeţi? Sau doar vă ţineţi în jur şi încercaţi să găsiţi ceva defect cu El, atunci voi ştiţi unde sunteţi, de asemenea. Acesta vă spune.

E-283 Dumnezeu să ne ajute să-L credem şi să stăm pe El, şi să fim loiali spre El, şi să ascultăm Cuvântul, căci El este Cuvântul. Credeţi voi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Să ne, să ne rugăm.

E-284 Scumpe Tată Ceresc, cât de greu este, uneori, să spun aceste lucruri, şi să ştiu că poate zeci de mii de oameni vor auzi aceasta prin benzi, aşa cum ele se duc afară prin ţară şi în jurul lumii. Dar, Scumpe Doamne, acesta-i adevărat, acesta-i adevărat. Mă rog, Doamne, întâi curăţă-mi inima. O Doamne, pune-mă la probă, încearcă-mă.

E-285 Doar priveşte în jos asupra mea, Doamne. Eu sunt slăbit. Eu-eu-eu... Eu sunt-eu sunt obosit. Eu sunt-eu sunt epuizat. Gâtul meu este îngroşat. A mele-mele-mele buze sunt-sunt¬sunt-sunt arse, parcă. Şi, şi trupul meu se uzează, eu îmbătrânesc. Şi-şi nu va mai fi de prea multe ori, Doamne, poate, încă prea multe rotiri de soare, până-până eu voi-eu mă voi duce.

E-286 Şi acum verifică-mă, acum, Tată. Şi dacă-dacă există ceva ce eu fac greşit, şi nu o ştiu, Tu-Tu doar descoperă¬mi, Doamne. Tu, Tu arată-mi. Eu, eu sunt gata acum să îndrept tot.

E-287 Eu mă uit la mine însumi acolo în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu. Unde stau eu? Îmi văd eu chipul meu să-l reflecteze pe Isus Cristos? Este aceea persoana care o văd în oglindă? Văd eu pe unul din credincioşii din Vechiul Testament, sau credincioşii din Noul Testament? Văd eu un credincios prefăcut? Mă văd eu pe mine ca un necredincios care nu va sta şi să asculte la Cuvânt, şi va lua în schimb ideea denominaţională? Mă văd eu pe mine zăbovind în jur, încercând să găsesc o mică fisură?

E-288 Doamne, dacă aceasta-i aşa, doar-doar curăţă-mă, Doamne. Lasă ca inima mea să fie curată şi pură. Deoarece, aceasta-i viaţa mea, Doamne, eu... Aceasta-i, eu o vreau corectă. Nu este nevoie să o fac doar pe jumătate, dacă există o cale să o fac într-adevăr terminată. Eu, eu o vreau reparată corect, Tată. Nu numai atât, dar eu aş călăuzi pe oameni greşit, şi pe femei greşit, şi persoanele care le iubesc, şi mă iubesc; atunci, eu aş fi greşit.

E-289 Şi, Tată, dacă ar exista ceva, dacă m-aş fi gândit în seara aceasta că vreo biserică denominaţională era corectă; sau Consiliul Bisericilor era corect, dacă majoritatea oamenilor erau corecţi; Doamne Dumnezeule, ajută-mă să fiu bărbat suficient, şi Creştin suficient, să admit greşeala mea şi să stau aici şi să-i trimit pe oameni unde mă gândesc că ar fi drept. Curăţă-mă. Lasă-mă să privesc şi să văd. Însă când se ajunge la lucrurile acelea, Doamne, din câte pot eu să o văd, având formele acelea şi tăgăduieşte Cuvântul; tu le poţi spune Aceasta lor, şi totuşi ei spun, "Păi, Aceasta nu contează. Aceasta... Dumnezeu nu aşteaptă Aceea acum."

E-290 Doamne, eu cred că Tu eşti acelaşi Isus. Tu eşti acelaşi Dumnezeu care Tu ai fost întotdeauna. Tu încă eşti Dumnezeu, şi nu Te schimbi. Eu cred că Biblia aceasta este Cuvântul Tău, şi eu cred că Tu şi Cuvântul Tău sunteţi acelaşi.

E-291 Şi mă rog, Dumnezeule, ca Tu să ne dai din Duhul Tău cel Sfânt, să însufleţească Cuvântul, să ne dea Puterea de însufleţire; căci, într-o zi când viaţa s-a sfârşit, şi Tu ai terminat cu noi, că noi vom fi însufleţiţi şi ne înălţăm sus în Cer unde noi eram, în gândurile lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii. Dumnezeule, admite aceasta.

E-292 Iartă păcatele noastre, Tată. Dacă ar fi bărbaţi şi femei aici, care stau în cealaltă clasă, pe lângă adevăraţii credincioşi în Cuvânt, Dumnezeule, curăţă-le inima. Dacă există careva care ascultă înăuntru la bandă, sau vor asculta, mă rog pentru cărăţirea inimilor lor, ca Tu să-i cureţi, Doamne. Eu-eu nu vreau să-i văd pierduţi. Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să-Tu să ne ajuţi să înţelegem că acel singur rău nu va-nu va îndrepta alt rău. Există numai o singură cale să o facă, aceea-i să se scoată ambele rele afară din cale, şi să se îndrepte. Şi mă rog, Tată, ca Tu să ne admiţi aceea pentru noi, prin Isus Cristos Domnul nostru.

E-293 Cu capetele noastre aplecate, inimile noastre aplecate, acum eu vreau să vă opriţi doar câteva minute.

E-294 Când am văzut viziunea despre iad, ca un-ca un copil mic, groazele din el. Atunci, eu aş putea fi greşit în aceasta. Aceea ar putea doar să fi fost un avertisment. Ar putea. Eu nu ştiu. Se pare că eu am fost undeva. A fost aşa de natural.
Atunci, nu cu mult în urmă, când am văzut tărâmurile celor binecuvântaţi.

E-295 Când am fost în tărâmurile celor pierduţi, am ţipat, "O Dumnezeule, să nu laşi niciodată o persoană să vină aici!" Tu nu poţi, nu există limbă să poată să vă descrie ce sunt groazele din acesta. Nu există nici o cale ca eu să vă spun. Dacă voi credeţi că există un iad arzător, plin de foc şi pucioasă, acela ar fi o-o păşune verde umbrită faţă de priveliştea decât cum erau groazele din starea aceasta pierdută, şi mizeria care este-care este asociată cu locul acela.

E-296 Şi dacă am încercat să vă vorbesc despre lucrurile care ar fi dincolo de o înţelegere umană, eu încă nu aş putea descrie locul celor binecuvântaţi, cât de paşnic! Niciodată să nu mori, niciodată să nu fii bătrân, niciodată să nu fii bolnav; întotdeauna să fii tânăr, întotdeauna să fii sănătos, şi niciodată să nu mori; Viaţă Eternă, în binecuvântarea tinereţii, şi fără păcat sau nimic altceva! O, nu există doar nici o cale să exp-... descrie, a o descrie.

E-297 Chiar Sfântul Pavel, a spus, "Ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, nici nu a intrat măcar în inima omului," tu nici măcar nu o poţi înţelege; nu există cale să o explici, "ce are Dumnezeu pentru acei, în păstrare, care Îl iubesc."

E-298 Şi acum, după cum aceasta este cu siguranţă adevărat, şi aici şi în audienţa invizibilă, noi suntem ilustraţi aici, în seara aceasta, în una din aceste clase. Noi sau suntem credincioşi veritabili... Verificaţi aceasta cu Cuvântul. Dacă Cuvântul a spus un anumit lucru, şi biserica a spus ceva diferit, ce aţi lua voi? Priviţi în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu şi vedeţi în care clasă staţi voi. Şi dacă voi nu sunteţi, în seara aceasta, şi aici şi în audienţa invizibilă, dacă voi nu sunteţi, dacă voi nu sunteţi cu felul acela credincios, aş putea eu oferi doar un cuvânt de rugăciune pentru voi acum, ca voi să veniţi în felul acela de credincioşi?

E-299 Şi aţi semnifica la fel, prin Dumnezeu; cu capul vostru aplecat, inimile voastre aplecate, ochii voştri închişi, şi înaintea lui Dumnezeu? Uneori oamenii doar se tem un pic, voi ştiţi, s㬺i ridice cumva mâinile, se tem de vecinul lor... Care, ei nu ar trebui să fie în felul acela, dar ei-ei ar trebui să vrea să stea sus, şi să spună, "Eu, eu sunt greşit. Eu sunt greşit."

E-300 "Cel care-cel care îşi ascunde păcatul nu va propăşi, dar cel care îşi va mărturisi păcatul va căpăta milă." Vedeţi? Ce este păcat? "Necredinţă," necredinţă în (ce?) Cuvânt.

E-301 Acum, dacă tu nu eşti în clasa aceea, şi există lucruri care-care le vezi în Biblie care tu doar simplu... în-în a ta... în-în intelectele tale-tale, tu-tu nu o poţi vedea. Tu doar... Tu ştii că Biblia a spus aşa, însă tu doar... Tu nu o poţi înţelege, şi totuşi tu vrei. Tu zici, "Dumnezeule, lasă-mă să am înţelegerea. Eu voi asculta de Tine."

E-302 Aţi vrea să vă ridicaţi mâna, şi să ziceţi, "Aminteşte-mă aşa cum ne rugăm"? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Asta-i bine. Vedeţi?

E-303 Într-adevăr doar gândiţi-vă la aceasta, "Este ceva acolo în Biblie care eu-eu doar-eu doar nu ştiu? Eu-eu-eu mă¬eu mă tem că am să mă aflu în una din celelalte categorii. Poate eu am să mă aflu cu cei şaptezeci, care eu... Există doar unele lucruri care eu... Aceasta-i prea greu pentru mine să înţeleg cum căci-căci Dumnezeu să facă aceste lucruri, cum ar putea El să fie, cum ar putea Isus să fie acelaşi, cum-cum sunt lucrurile acestea. Eu-eu nu înţeleg Aceasta. Eu vreau să înţeleg Aceasta. Eu-eu vreau să-L cred. Şi, Dumnezeule, ajută necredinţa mea. Eu-eu vreau să fiu parte din El. Eu vreau să fiu un părtaş al Cuvântului. Eu Îl vreau în mine."

E-304 "Dacă voi rămâneţi în Mine, Cuvântul Meu rămâne în voi, atunci cereţi ce vreţi voi." Sfântul Ioan 15. Noi ştim că aceea-i adevărat. Priviţi, "Dacă voi rămâneţi," nu înăuntru şi afară, înăuntru şi afară, ci, "dacă voi rămâneţi în Mine," şi El este Cuvântul, "şi El rămâne în voi, atunci doar cereţi ce vreţi şi vi se va da vouă. Voi veţi avea aceasta."

E-305 "Cel ce primeşte Cuvintele Mele, şi crede în Acela care M-a trimis, a trecut deja de la moarte la Viaţă." Dar puteţi voi primi Cuvântul, întâi? Puteţi voi primi Cuvântul, tot Cuvântul, tot din Cristos? Cristos este Cuvântul uns. El este Cuvântul, uns.

E-306 Cristos înseamnă "Cel uns," Cuvântul uns pentru ziua aceea, făcut manifestat, Mântuitorul, Răscumpărătorul. Aceea era când El urma să vină, şi El era Persoana unsă să ia locul acela.

E-307 Acum este Duhul Sfânt în zilele din urmă, să lumineze înainte Luminile de seară, să restaureze înapoi Credinţa care a fost călcată jos, prin denominaţiuni; condamnând denominaţiunile şi venind înapoi la Credinţa originală, cu Credinţă originală de Biblie; Biblia originală, crezând fiecare Cuvânt din Ea, nu adăugând la ea şi să O facă să spună aceasta şi să spună aceea. Doar să O spuneţi în felul cum Ea este spusă, şi voi vreţi să o credeţi în felul acela.

E-308 Este acolo unul care nu şi-a ridicat mâinile, le-ar place să-şi ridice mâinile, şi să spună, "Dumnezeule, aminteşte-mă"?

E-309 Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze domnişoară. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, pe tine. Bine. Dumnezeu să te binecuvânteze, micuţule. Dumnezeu să te binecuvânteze, sora mea. "Eu Îl vreau." Şi Dumnezeu să te binecuvânteze, soră, acolo la dreapta mea. Şi te binecuvântez, acolo înapoi. "Eu vreau..." Şi Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere. Şi pe tine, soră, pe aici. Tu, frate, dincolo pe partea aceasta, Domnul să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, acolo înapoi. "Doar aminteşte-mă, Doamne."

E-310 Acum ţineţi minte, voi nu vă ţineţi mâna spre mine; spre El. Chiar drept în spatele meu, acum, Domnul îţi vede mâna. Chiar dacă eu o omit, El o vede. El vă cunoaşte inima. El ştie ce pulsează acolo. El vă cunoaşte obiectivul. El ştie care este motivul pentru obiectivul acela. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.

E-311 Altcineva, "Eu vreau să cred tot Cuvântul." Dumnezeu să te binecuvânteze. În regulă. Dumnezeu să te binecuvânteze. "Ajută-mă, Doamne, ajută-mă." Domnul vă vede mâinile. Da, domnule. Asta-i tot. "Există lucruri care eu-eu nu pot să le înţeleg. Eu-eu nu vreau să fiu un necredincios. Deşi eu nu le înţeleg, eu vreau să le cred, oricum. Eu sunt gata să spun, 'Doamne Dumnezeule, iată-mă. Eu vreau să cred. Ajută-mi necredinţa, Doamne."' Dumnezeu să fie cu tine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Multe, multe mâini sunt ridicate, şi încă se ridică.

E-312 Voi ziceţi, "Frate Branham, ajută asta?" Pune-ţi mâna sus o dată, cu un obiectiv, real corect, şi află cum te simţi privitor la aceasta.

E-313 Tu ai mărturisit că există ceva lucru micuţ în viaţa ta, tu ştii. Acolo este un lucru mic, tu nu-l vrei să fie acolo, dar este acolo, oricum. Te întrebi cum poate să se facă aceasta. "Şi, Doamne, fereşte ca eu să fiu un Iuda. Fereşte ca eu să nu urmez împreună într-un-într-un Mesaj, doar poate să încerc să gândesc că într-o zi se va arăta un mic defect. O Dumnezeule, nu eu. Lasă-mă să stau drept cu Cuvântul tău. Vedeţi? Sau poate eu să fiu un necredincios care doar simplu se gândeşte, 'Păi, dacă-dacă... păi, de ce nu spun ceilalţi din ei aşa?' Vedeţi? Eu-eu nu vreau să fiu nici ca acela. Eu vreau să fiu un credincios. Eu vreau să fiu. Eu văd Cuvântul lui Dumnezeu din ora aceasta. Eu văd pe Dumnezeu în El. Şi, Doamne, fă¬mă parte din acel Cuvânt. Fă-mă parte din El. Eu vreau să fiu parte din El." Domnul să vă binecuvânteze.

E-314 Acum să ne rugăm. Şi fiecare persoană, vă rugaţi pentru-pentru voi înşivă, şi eu am să mă rog pentru voi. Aţi ştiut voi, într-o zi noi o să... noi nu o să fim împreună aici, poate, pentru o vreme. Unii din noi vom fi luaţi, şi noi nu vom fi împreună. Sunt mulţi din noi aici, unde, unii din noi îmbătrânim. Unii din noi, noi nu ştim. Chiar cei tineri mor. Noi murim la orice vârstă. Noi ajungem să fim despărţiţi, şi lucrul acesta trebuie să fie stabilit. Şi tu doar nu poţi să ajungi acolo întâmplător, tu trebuie să vii în timp ce eşti în toate minţile.

E-315 Voi ziceţi, "Bine, chiar înainte să mor, dacă eu Îl pot înţelege." Nu, să nu faceţi asta. Tu ai putea chiar să nu fii în toate minţile atunci. Tu ai putea fi omorât înainte să ajungi acasă, într-un accident. Tu ai putea muri într-un atac de inimă. Noi nu ştim ce o să se întâmple; numai Dumnezeu ţine aceea. Eu nădăjduiesc că nu.

E-316 Eu urmăresc pe oamenii de afară, chiar, ţinându-şi mâinile în fereastră. Vedeţi? Da, Dumnezeu să binecuvânteze.

E-317 "Eu-eu vreau-eu vreau să fiu bine. Eu-eu-eu-eu vreau să fiu bine." Şi acum haideţi să o îndreptăm, acum, chiar acum. Doar, voi o puteţi stabili pentru o dată; dacă din adâncul vostru din inima voastră, dacă veţi spune sincer, "Doamne Isuse, nu contează ce este, sau ce spune oricare altul, Cuvântul Tău va fi mai întâi în viaţa mea. Eu Îl vreau în viaţa mea. Tu eşti Cuvântul. Biblia a spus aşa, şi eu cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Şi eu cunosc crezurile şi dogmele, care au fost injectate în El, au făcut-o o grămadă de făţărnicie. Doamne, curăţă-mă de astfel de lucru ca acela, şi lasă-mă să fiu în întregime al Tău. Eu îmi ridic mâinile spre Tine. Eu îmi ridic inima spre Tine, glasul meu spre Tine, rugăciunea mea spre Tine. Dumnezeule, fie-ţi milă de mine."

E-318 Şi mâinile mele sunt sus, de asemenea, Doamne. Curăţă¬mă, O Doamne, de toată necredinţa.

E-319 Deşi El poate să nu-mi dea-Puterea să umblu ca Enoh şi să nu trebuie să mor, dar doar să iau o plimbare de după amiază şi să mă duc Acasă cu El; dar, Dumnezeule, eu cred că aceea se va întâmpla, pentru că eu ştiu că acolo urmează să fie o Răpire în zilele din urmă, şi lucrarea este să fie prescurtată.

E-320 Şi, Tată, aşa spune calendarul nostru, încă treizeci şi şase de ani şi lucrarea se va termina, şi Tu va trebui să vii cândva în decursul acela sau acolo nu va mai fi trup mântuit. Şi apoi ni se spune, de către cronologi şi cei-şi oamenii care cercetează astfel de lucruri, că noi suntem absolut avansaţi mulţi, mulţi ani de la aceea, mulţi ani în sus. Ei ne spun, după calendare, că noi suntem mult sus mai departe decât aceea; poate mai există numai cincisprezece sau douăzeci de ani rămaşi. Eu nu ştiu, Tată. Dar eu ştiu, chiar după calendarul nostru, noi suntem aproape acolo.

E-321 Eu văd unde nu mai poate exista vreo speranţă rămasă, Doamne. Acolo va veni o... Dacă ei încep vreodată să dea drumul la bombele acelea unul către altul, Doamne, acolo¬acolo-acolo nu va fi nici un front de luptă. Ei vor, ei se vor nimici unul pe altul. Şi, Doamne, aceasta atârnă acolo, şi încă Biblia spune că toate cerurile şi pământul vor fi în flăcări. Dumnezeule, eu văd ora să apară.

E-322 Mă gândesc despre asasinarea Preşedintelui, şi apoi îl văd pe celălalt om rău să vină înăuntru, fără ca să-l lase pe om să aibă un proces, şi l-a împuşcat jos, în omor cu sânge rece. O Dumnezeule, unul este tot aşa vinovat ca celălalt. Ei nu au nici un drept să facă aceea. Rău în propria noastră naţiune, presupusă a fi o naţiune Creştină, ce exemplu sărac suntem noi, Doamne, de Creştini. Iartă-ne, Doamne, de păcatele noastre.

E-323 Ajută-ne, O Dumnezeule, mai ales Biserica Ta, acei care sunt botezaţi în Trupul tainic al lui Cristos. Care, "Duhul este cel ce însufleţeşte," Tu ai spus. Şi aşa cum Fiul omului s-a înălţat sus, aşa se va înălţa Trupul Lui. Şi El este Capul; Biserica Lui este Trupul. O Dumnezeule, Capul este cel ce călăuzeşte Trupul. Lasă ca Căpetenia Cuvântului să călăuzească Trupul lui Cristos. Şi fie ca eu să fiu parte din acel Trup, Doamne.

E-324 Eu mă rog pentru aceştia care şi-au ridicat mâinile, şi toţi care sunt prezenţi şi toţi care vor fi pe benzi. Doamne Dumnezeule, eu mă rog sincer. Ia-i înăuntru, Doamne. Tu priveşte la inimile lor. Tu ştii ce sunt ei. Dar, ca Slujitor al Tău, eu-eu mijlocesc pentru popor, Doamne. Eu-eu îi iubesc. Eu îi iubesc.

E-325 Şi eu-eu-eu încerc numai să fac aceasta deoarece eu am simţit că însărcinarea Ta este ca eu să o fac. Astfel, Tată, iată-mă, făcând cât pot de bine cu... Iartă-mi greşelile slabe, Doamne. Mă rog ca Tu să-Tu să îmi acorzi tărie, ca eu să fiu în stare să o fac mai clar pentru oameni.

E-326 Acum fii cu noi aici în tabernacol, în seara aceasta. Priveşte în jos peste aceştia, Doamne, acei care şi-au ridicat mâinile în tabernacol. Cercetează-mă, O Doamne, şi încearcă-mă. Şi dacă există ceva greşit în mine, curăţă-mă, Tată. Admite aceasta. Curăţă această biserică.

E-327 Curăţă-ne pe toţi, Doamne, ca Cuvântul să fie făcut trup printre noi şi să se facă cunoscut lumii în această zi. Admite aceasta, Tată. Căci, eu predau aceasta, cu mine însumi, şi acest text, şi cu această audienţă, şi cu Cuvântul Tău şi promisiunea Ta, pentru mântuirea sufletelor noastre, în Numele lui Isus Cristos. Admite aceasta, Doamne.

E-328 Fie ca Puterea lui Dumnezeu să vină asupra noastră şi să ne ungă, tot drumul de la pastor până la îngrijitor, şi fiecare persoană care este prezentă. Fie ca Duhul Sfânt să vină şi să Îşi ia locul în inimile noastre, şi să ia fiecare promisiune a lui Dumnezeu şi să ne descopere că Cuvântul Tău este Adevăr. Prin Numele lui Isus eu mă rog.

E-329 Şi în timp ce ne avem capetele aplecate. "Eu pot..." Doar vreau ca organista, dacă ea vrea, să ne dea un ton pe această cântare, "Eu pot auzi Mântuitorul meu chemând. Unde El mă călăuzeşte eu voi urma." Unde El Mă Călăuzeşte Eu Voi Urma.
... Mântuitorul meu cheamă, (Ce este El? Cuvântul!)
Eu pot auzi Mântuitorul meu chemând,
eu pot auzi Mântuitorul meu, (acum negaţi-vă dogma şi lucrurile)
Ia-ţi crucea şi urm-...

E-330 "Cel ce nu-şi ia crucea şi să Mă urmeze, Cuvântul, nu este vrednic să fie ucenicul Meu."
Unde El călăuzeşte (înapoi la Biblie, unde El te va călăuzi)... voi urma,
Unde El călăuzeşte eu voi urma,
Unde El călăuzeşte eu voi urma,
Eu voi... (Dacă este la bazin, în Numele Lui; dacă este la altar, să scap de ruşinea mea!)... tot drumul.

E-331 [Fratele Branham începe să fredoneze Unde El Mă Călăuzeşte Eu Voi Urma – Ed.]
... El prin judecată, (Asta este, chiar acum.)
Eu voi...

E-332 Pe ce parte eşti tu? Ce vezi tu în reflecţia ta în Biblie, oglinda lui Dumnezeu, dacă eu sunt judecat acum de către Cuvânt?
Eu voi merge cu...

E-333 "Eu voi merge cu Cuvântul, indiferent de ce costă. Eu mă duc prin judecăţile lui Dumnezeu. Dacă eu trebuie să iau unul din locuri, fă-mă un credincios, drept în jos pe Cuvânt."
... cu El, cu El tot drumul.
Căci unde El mă călăuzeşte eu...

E-334 Acum gândiţi din nou, foarte aproape acum. "El călăuzeşte..."

Up