Ce Să Fac Cu Isus Numit Cristos?

What Shall I Do With Jesus Called Christ?
Data: 63-1124M | Durată: 2 ore 16 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Domnul să te binecuvânteze, Frate Vayle. Dimineaţa, prieteni.
[Adunarea zice, "Bună dimineaţa, Frate Branham."] Eu întotdeauna sunt întârziat. Billy mi-a spus că am avut, în această dimineaţă, şi am avut în jur de treizeci de interviuri particulare, şi eu am avut două din ele, astfel, eu cred că două sau trei. Aşa că eu doar nu pot ajunge la fiecare, voi ştiţi, şi oamenii aşteaptă, şi au aşteptat pe listă de luni şi luni. Şi Domnul a făcut ceva lucruri mari acolo. Oh, El este-El este Dumnezeul nostru. Nu-i El? ["Amin."]

E-2 Acum eu sunt sigur, în această dimineaţă, că noi toţi suntem conştienţi de marea tristeţe care i s-a întâmplat la această naţiune, de pierderea Preşedintelui nostru, Dl. Kennedy. Deşi eu nu sunt de acord cu omul în politica lui şi în religia lui, dar totuşi el nu merită să moară în felul acela. Nu. Şi să lase acei copilaşi în urmă, şi fără tătic. Şi o mamă care este... D-na Kennedy, deşi eu cu certitutine nu aş fi de acord cu ea, şi căile ei şi lucruri, poate, dar, amintiţi-vă, ea este o mamă. Ea doar şi-a pierdut bebeluşii, şi şi-a pierdut soţul. Şi el a căzut chiar în poala ei, şi sângele propriului ei soţ s-a vărsat pe poala ei. Aceea-i îngrozitor.

E-3 V-aţi gândit vreodată... Uneori ne gândim că ea stabileşte un ritm pentru naţiune, în mode şi lucruri. Aceea poate fi aşa, de asemenea. Dar aţi ştiut, că D-na Kennedy niciodată nu a auzit unul din aceste Mesaje care eu predic despre aceea. Dacă ea ar putea auzi unul dintre acele Mesaje, ea ar putea face diferit. Şi unele dintre surorile noastre care aud aceasta, şi totuşi nu vor face faţă cu aceasta. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi? Ea a fost crescută o Catolică; aceea este tot ce ştie ea. Nimic împotriva aceleia, vedeţi. Ea... Acela-i un sistem. Nimic împotriva oamenilor, oamenilor Catolici. Acela-i un sistem, sistemul Catolic, întocmai ca Prezbiterian, Metodist, sau oricare din restul lor, vedeţi, sau Penticostal, oricare din acesta. Acesta-i sistemul, nu oamenii.

E-4 Dl. Kennedy, eu cred, a făcut o-o treabă bună de a fi Preşedinte. Şi inima mea merge pentru soţia lui. Eu mă simt foarte trist cu privire la aceasta, căci chiar propria noastră naţiune, huliganii şi aşa mai departe în naţiunea noastră, ar face un astfel de lucru.

E-5 Dacă nu puteţi fi în dezacord cu o persoană, corect, şi să-ţi iei poziţia ta proprie; şi nu este motiv să omori un alt om, doar din cauza lucrurilor ca acelea. Şi copilaşii aceia acum, zicea, un micuţ a zis, "Acum nu mai am pe nimeni să se joace cu mine. Tati este dus." Vedeţi?
Astfel eu întotdeauna m-am gândit că aceea va fi starea mea, într-o zi. Aceasta aproape că s-a întâmplat de câteva ori, aşa cum ştiţi, de a fi împuşcat în naţiuni străine; când ei au trebuit să-şi ţină trupurile lor peste mine, să mă apere să nu fiu împuşcat, la o distanţă.

E-6 Deci dacă un om moare în astfel... Dar, acela-i preţul care se plăteşte, care merge cu gloria diferitelor lucruri. Vedeţi? Eu cred că noi în medie cam la fiecare al patrulea Preşedinte, unul din patru, este assasinat, şi eu mă simt foarte rău despre aceasta. Ruşine că noi avem o astfel de persoană în America, să facă un astfel de lucru.

E-7 Şi acum, totuşi, aşa cum am spus, eu-eu nu sunt de acord cu politica lui. Eu sunt... eu nu, nu am fost de acord cu ideile lui despre ceea ce el încerca să facă. Dar, vedeţi, el este un alt om. Şi eu nu am fost de acord cu sistemul lui de religie. Eu-eu desigur nu am fost de acord cu acela. Dar, totuşi, el-el a fost crescut în felul acela. Aceea-aceea este ceea ce a fost. Aşa cum am spus, poate că el a auzit ceva diferit, ar fi putut să fie diferit.

E-8 Noi avem un-un lucru aici ce facem, că oricând unul dintre oamenii noştri moare, sau ceva, chiar dacă afară... Eu cred ca o-ca o biserică Americană, ca un grup de Americani...
Poporul American l-au votat pe Dl. Kennedy ca Preşedinte.
Şi aceea era... Acela-i motivul că noi suntem o democraţie. Eu nu am votat pentru Dl. Kennedy. Eu am votat pentru Dl. Nixon, căci l-am cunoscut pe Dl. Nixon, personal. Şi mi-a-mi¬a plăcut de el, şi eu-şi am votat pentru el, personal, căci mi-a plăcut de el. Dar oamenii din această ţară, Americanii, concetăţenii mei din această naţiune, l-au ales pe Dl. Kennedy. Şi felul cum ei au făcut-o, ei bine, aceea este între ei şi Dumnezeu, dar aceea este aşa de mult.

E-9 Dar eu cred, de dragul acestei mame, o fiinţă umană, o mamă de copii, D-na Kennedy, nu am putea sta noi doar un moment pentru o rugăciune pentru ea?

E-10 Doamne Isuse, noi fiinţele umane, noi avem un sentiment unul pentru altul. Şi nouă ne pare rău, Doamne, că Preşedintele nostru a fost împuşcat în felul în care el a fost, în ucidere cu sânge rece. Şi ne pare aşa de rău că naţiunea noastră a ajuns la acest punct, că astfel de oameni ca aceia sunt-sunt în naţiunea noastră, care să omoară o fiinţă umană în ucidere cu sânge rece; aşa cum au împuşcat pe fratele acela de culoare nu cu mult în urmă, şi doar l-au împuşcat chiar jos cu sânge rece, din prejudecată de rasă. Şi ne pare aşa de rău că astfel de oameni există printre noi, Doamne. Noi, slăbiciunea noastră, a adus la aceasta.

E-11 Şi noi ne rugăm pentru D-na Kennedy, soţia acestuia, Preşedintele. Şi ştim că bebeluşii aceia se uită la a lor-tatăl lor, care i-a părăsit cu câteva zile înainte de aceea, un om fericit, şi s-a încăierat şi s-a jucat cu ei pe podea. Acum ei nu au tată. Şi pentru femeia aceea care... soţia lui, căci propriul ei soţ a căzut chiar în poala ei, şi sângele lui a curs afară pe rochia ei; doar şi-a îngropat bebeluşul ei.

E-12 Şi totuşi, Doamne, noi am putea crede că femeia fiind în greşeală, de-de-de felul cum ea a stabilit un ritm în naţiune, despre îmbrăcămintea ei şi aşa mai departe; dar aceea-aceea ar putea fi la poporul American, în întregime, ei, că aceea-i ceea ce vor ei. Astfel noi-noi ne rugăm pentru ea, în această dimineaţă, ca Tu s-o ajuţi. Şi fie ca să existe un timp în această adâncă nenorocire ca ea să afle ce este Adevărul, Isus Cristos! Acordă aceasta, Doamne, numai Acela Care poate să dea pace şi mângâiere în ceasul de necaz.

E-13 Şi ajută-ne, Doamne, să continuăm să fim, cu tot din inimile noastre, o lumină strălucitoare, căci noi nu ştim ce timp sau ce influenţă am putea noi fi asupra altcuiva. Şi lasă-ne să strălucim Lumina lui Cristos până El vine. Şi apoi Marele Păstor al turmei, Care ştie toată dreptatea, va aduce fiecare păcat la răsplată, şi El va şti întocmai cum să o facă. Şi până atunci, noi neA predăm în mâinile Tale, pentru dragostea şi mila Ta peste noi. În Numele lui Isus. Amin.

E-14 Da, eu nu gândesc că merită niciun om să moară în felul acesta. Acum, Dl. Lincoln nu a meritat să moară în felul acela. Dl. McKinley nu a meritat să moară în felul acela. Huey Long nu a meritat să moară în felul acela; nici unul dintre oamenii aceia. Eu nu cred în aceea. Ucideri, aceea este rău. Băieţii noştri nu au luptat peste mări pentru aşa ceva. Steagul nostru nu a fost înălţat pentru aşa ceva. Noi nu suntem cetăţeni Americani pentru aşa ceva. Nu. Deşi, naţiunea noastră este pervertită şi răsucită cu păcat, aceea este ce-aceea este ce face aceste lucruri. Acela-i păcat.

E-15 Acum, astăzi noi avem... Eu voi învăţa şcoală duminicală, şi două lucruri care mi-ar place să le menţionez la biserică. Şi acela este, primul lucru, eu aş vrea să mă iertaţi că vă ţin pe toţi aşa de mult în dimineţile de duminică când eu am aceste Mesaje. Şi apoi dacă Domnul va voi... Motivul că eu fac aceasta, este pentru că eu-eu sunt aici printre poporul meu şi eu-eu învăţ doctrine tot aşa de tari cum ştiu eu. Eu nu învăţ aceste doctrine afară în alte locuri. Eu doar stau pe-pe fundamentele principale ale Evangheliei. Dar aceste doctrine care sunt tari, eu-eu nu le învăţ afară în-în alte locuri. Şi apoi, aici, îmi ia o oră, uneori, două sau trei ore, să trec prin Mesajul meu. Şi eu vă ţin aici uneori, până la doisprezece treizeci, ora unu. Şi aceea este doar minor de cum obişnuiam să fac. Eu stăteam toată noaptea, aproape, uneori. Eu am mers, noi am început înăuntru, de multe ori, la ora opt şi ne-am dus acasă dimineaţa următoare la două sau trei, asta-i adevărat, de la adunările mele.

E-16 Dar eu-eu-eu am să încerc să, când eu vin cu voi din nou, şi doar un-un pic... o predică în loc de aşa multă învăţătură din aceasta, afară doar dacă eu vă anunţ înainte de timp că va fi ceva. Căci, eu am cele Şapte Trâmbiţe, eu cred, care vin sus, care se leagă chiar înăuntru la Pecetea a Şasea. Când Pecetea a Şasea a sunat, toate cele Şapte Trâmbiţe au pornit deodată, voi vedeţi. Şi astfel noi... Eu aş vrea să aduc aceea la Biserică înainte de Venirea Lui, dacă... sau de plecarea mea, sau orice ar putea fi, dacă eu pot.

E-17 Acum, dacă noi facem aceea, atunci noi vă vom anunţa înainte de timp. Şi poate atunci, aşa cum vedem în această dimineaţă, sălile ticsite, şi pereţii, şi prin prejur, noi vom încerca... Noi avem un loc acum să putem fi capabili să ajungem aici sus. Acesta aşează cam trei mii de oameni, şi este un auditoriu frumos al unei şcoli chiar deasupra noastră aici. Şi cele Şapte Trâmbiţe, noi vom încerca să le predicăm acolo sus la şcoala aceea. Şi aceea va da din belşug loc de şezut, înţelegeţi, aşa ca să putem aduce oamenii înăuntru.

E-18 Noi vrem să raportăm, la New York, noi doar am avut un timp minunat. Auditoriul Morris de acolo, noi doar a trebuit să-i trimitem pe oameni să plece, în fiecare seară. Ei au fost ticsiţi. Focul... Omul care deţinea locul... Mareşalul pompierilor ar fi închis localul dacă-i lăsam să stea, înghesuiţi înăuntru în felul acela. Şi apoi noi a trebuit să-i trimitem afară. Şi oamenii afară pe stradă, umblând în sus şi-n jos pe stradă, rugându-se ca cineva să obosească şi să se ridice şi să iasă afară, aşa ca ei să poată intra şi să ia un loc. Vedeţi? Doar o persoană, ei doar au aşteptat acolo afară pentru acea persoană, să intre înăuntru. Şi acela care este următorul la uşă, şi apoi ei lasă unul înăuntru în felul acela. Când cineva se ridică şi iese afară, trebuia să meargă acasă devreme, ei bine, ei să vină înăuntru şi să ia parte atât de mult din aceasta. Vedeţi, ei să vină. Este foarte bun, grup bun de oameni. Şi eu cred că lumea, biserica Creştină, este flămândă după Dumnezeu.

E-19 Acum eu-eu-eu nădăjduiesc că... Îţi mulţumesc, frate. Eu sunt-eu sunt încredinţat că-că Dumnezeu ne va acorda această oportunitate, unde noi putem veni împreună şi să avem acele ultime Şapte Trâmbiţe. Mie îmi place să fiu călăuzit să fac acele lucruri, aşa ca voi să ştiţi.

E-20 Apoi la dejunul oamenilor de afaceri... De obicei, capitolul lor de acolo, eu cred că ei au zis că au avut oriunde de la cincizeci până la o sută la dejunul lor. Şi în dimineaţa aceea ei au vândut o mie şapte sute de bilete, şi a lăsat restul locului înăuntru, să umple tot locul. Şi fiecare coridor, şi în jurul pereţilor, şi în sus şi-n jos pe scări, stăteau cu oameni. Şi unii lucrători de grad înalt, un grup de preoţi şi-şi aşa mai departe, erau acolo să asculte Mesajul. Şi astfel, eu înţeleg, eu cred că aceasta a ajutat puţin. S-ar putea că a făcut ceva-ceva mai mult, mai bine decât cum ne-am gândi într-adevăr că ar fi.

E-21 Acum, deci, deseară... Noi urmează să avem o... Mesajul deseară, cu voia Domnului, asupra unui-asupra unui subiect despre-despre cum, despre stările voastre cu Cristos. Şi acum aceea va... Acesta va fi scurt. Noi vrem să începem, eu vreau să fiu pe platforme la şapte treizeci. Dacă... La ce timp începeţi de obicei, la şapte treizeci? [Un frate zice, "Noi începem la şapte treizeci, dar noi vom începe la şapte." – Ed.] Oh, şapte, şi eu voi fi pe platformă pe la şapte treizeci, şi aceea ar trebui să mă ia jos pe la opt treizeci, dacă Domnul va voi, căci eu-eu doar... Eu doar voi fi aşa de repede cât pot, şi eu voi începe să practic.

E-22 Apoi un alt lucru, este, ar putea să fie ceva străini să audă oamenii că râd. Căci, eu încerc să plec de aici, dar eu nu pot să o fac. Este cumva... Eu sper că aceasta nu sună profanator, dar mama mea obişnuia să spună, când oamenii ajung împreună în felul acela, este întocmai ca melasa de sorg într-o dimineaţă rece. Voi ştiţi, ea este groasă, şi curge încet. Şi astfel aceea este cam în felul cum este. Eu merg încet în aceste Mesaje, deoarece dulceaţa trestiei de zahăr a lui Dumnezeu, voi ştiţi, ne îngroaşă cumva împreună. Şi eu-eu-eu nu, nu aş vrea să o am în nici un alt fel. Eu-eu o vreau doar în felul acela. Unde, eu îmi amintesc că noi stăteam şi cântam cântarea aceea.
Binecuvântată fie legătura care leagă
Inimile noastre în iubire Creştină;
Părtăşia noastră cu gândire similară
Este ca cea de Sus. Vedeţi?
Când noi ne despărţim,
Aceasta ne dă durere lăuntrică;
Dar noi încă vom fi uniţi în inimă,
Şi sperăm să ne întâlnim din nou.

E-23 Şi eu-eu nădăjduiesc că acela întotdeauna va fi ţelul nostru-nostru aici. Mulţi dintre acei sfinţi bătrâni au adormit de atunci, dar noi încă suntem uniţi în inimă. Şi eu cred că acea viziune în dimineaţa aceea, să-i văd pe ei acolo, şi binecuvântata şi slava staturilor tinere de bărbaţi şi femei, care încă arată cum arătau aici, când ei erau aici pe pământ. Eu cred că ei aşteaptă venirea noastră. Într-o zi noi ne vom uni cu ei, cu voia lui Dumnezeu. Acum eu-eu...

E-24 Şi amintiţi-vă serviciile, serviciile de cântări vor începe la ora şapte deseară, în loc de şapte treizeci.
Şi apoi, săptămâna viitoare, eu sunt la Shreveport, Louisiana, şi acolo la Life Tabernacle, la Shreveport, Louisiana. Şi eu cred că ei încearcă să obţină auditoriul de peste drum. Fratele Moore a sunat seara trecută, a zis că ei... Este o convenţie anuală, şi ei aşteaptă o mare ceată de oameni.

E-25 Eu vreau să dau o mică mărturisire chiar înainte de a citi Scripturile. O-o doamnă şedea aici zilele trecute, acolo era... Să vă spun ce este influenţa cuiva să se roage pentru altul. Eu tocmai s-a întâmplat să privesc în jos şi am văzut o altă doamnă eu doar... Margie Cox, soţia Fratelui Rodney Cox şezând aici. Şi săptămâna trecută, eu cred că a fost, când noi eram aici, Duhul Sfânt dădea discernământ prin clădiri, voi ştiţi, cum oamenii au spus. Şi ea şedea... Ea şade chiar aici acum. Dar ea era doar dincolo pe undeva. Şi eu-eu m-am uitat acolo, şi acolo era o doamnă care-care a fost chemată, care avea diabet de zahăr. Şi Margie era... Şi în viziune aceasta era Margie. Şi Margie stătea acolo; şi totuşi m-am uitat jos, am văzut-o, şi aceasta era o... Şi m-am gândit... Şi m-am uitat să văd cealaltă femeie, şi Margie era în viziune, dar Lumina era peste femeie. Deci eu-eu am urmărit.

E-26 Şi m-am gândit, păi, dacă o chem pe Margie, ei vor zice, "Sigur, că, sigur." Cineva îi cunoaşte, zic, "Păi, el-el... Soţul ei este doar unul dintre prietenii lui-lui intimi. Ei locuiesc împreună, dorm împreună, vânează împreună, şi-şi de toate. Sigur, aceea este, el ar şti aceea." Dar Margie nu ştia aceea. Dar am chemat-o pe doamna cealaltă, care era o ... eu cred, că era o soră din Chicago, aşa cum am aflat mai târziu.

E-27 Dar apoi a venit, că în a ei... fabrica, ei dau teste diabetice. Şi-şi ea avea diabet. Şi astfel ea era pe drumul ei, alaltăieri, spre clinică pentru aceasta. Şi-şi astfel când ea a menţionat-o, atunci eu i-am chemat amintirea despre aceasta. Şi am zis, "Vino aici, Soră Margie." Şi i-am spus cum devenea ea amorţită în mâinile ei, şi-şi cum că simţul într-adevăr rău.
Domniţa lucrează ziua şi noaptea, aproape, acolo sus, să... mămică loială, să ajute soţul ei să plătească pentru casa lor pe care ei încearcă să o zidească. Şi-şi ea şi surioara ei, Nellie, şi Charlie, acela-i fratele lui Rodney, soţia lui, şi ei toţi lucrau împreună în fabricile acelea de acolo, tot aşa de greu cum pot ei merge. Şi suportă reproşul. Ele au lăsat părul să le crească, şi şi-au scos machiajele, lucruri ca acelea, când au devenit Creştine. Eu cred în a da credit unde creditul este meritat. Şi eu desigur am un loc cald în inima mea pentru acele două femei tinere.

E-28 Şi apoi am luat-o de mână şi m-am rugat pentru ea. Şi ea a mers sus, şi ei nu au putut afla nici o urmă de diabet nicăieri. Acesta s-a dus, astfel.
O doamnă şedea chiar aici pe undeva, care a fost chemată, şi ea era o soră cu numele de Bruce. Eu nu o văd în dimineaţa aceasta, dar ea era întotdeauna... Ea este foarte mult o femeie care să se roage. Şi această femeie a intrat şi, era ultima dată când am fost aici, şi acolo nu-nu au fost date cartonaşe de rugăciune, sau nimic, astfel acolo să nu fie nimeni, nici rând de rugăciune, astfel ei doar... Duhul Sfânt doar a chemat peste audienţă.

E-29 Şi această mică Miss Bruce, ea a fost-a fost vindecată odată, însăşi, de cancer. Şi ea-şi ea doar întotdeauna a avut o povară pe inima ei pentru altcineva, şi ea doar se ruga. Şi acolo era o doamnă din Louisville, care era pe moarte, cancer în gât. Şi în timp ce ea se ruga, Duhul Sfânt merge drept la femeia aceea, o cheamă, şi orice a făcut El, i-a spus cine era ea, i-a spus, adică, cine era ea, şi care era necazul ei, şi despre ea că are cancer, şi a zis că ea, va fi în ordine. Şi mica doamnă a mers acasă.
Două zile după aceea, ea doar a început să se înece de moarte, aproape, doar gâtul ei s-a umflat tare. Ea a dat o tusă mare, şi cancerul a sărit afară. Şi ea este perfectă. Vedeţi?

E-3

E-31 Întocmai ca un căţeluş care este călcat pe stradă, ceva în felul acela, lăsat să zacă acolo în soare pentru câteva zile, atunci, şi el devine de două ori mărimea lui.
Păi, aceea este ce o făcea pe micuţa femeie să devină mai rău. De multe ori am explicat-o. Dacă voi deveniţi mai rău, tocmai acela-i semnul că voi sunteţi vindecaţi, vedeţi. Şi astfel acesta doar devenea mai rău tot timpul, şi o zugruma, căci ea se umfla. Şi... Dar aceasta a trebuit să slăbească, viaţa a ieşit din ea. Şi ea tuşea în felul acela, vedeţi, [Fratele Branham tuşeşte – Ed.] în felul acela, s-a tras, desprinzând-o de restul cărnii ei. Şi substanţa moartă, doar trupul fără viaţă în el, cancerul s-a dus, a sărit afară, vedeţi, a căzut afară.

E-32 Deci, aceea-i ce, trupul a ieşit afară atunci. Acela nu era diavolul care a ieşit afară. Aceea era casa în care el a locuit. El a ieşit afară pentru că credinţa femeii în ceea ce i s-a spus, ştiind că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci, aceea este ce a omorât cancerul, a scos viaţa afară.
Acum, ea a putut să meargă-să meargă înapoi la doctor, şi doctorul a zis, "Fără sens, lucrul este chiar acolo tot la fel cum a fost întotdeauna." Dar aceea era corect, tumoarea era acolo, dar nu viaţa, nu era acolo. Vedeţi?

E-33 Acum, ce dacă aceea ar fi fost pe undeva unde nu putea să-să fi trecut afară?
Este aceea fotografia? [Fratele Neville zice către Fratele Branham, "Aceea-i o fotografie a unei tumori care a dispărut de la D-na Baker, de acolo la Springville, Indiana. Şi ea... Aceasta este o fotografie mărită, care ea a trecut, după rugăciune." – Ed.] Aici este fotografia tumorii de la D-na Baker, din Springfield, Indiana, care a trecut, după rugăciune. Aceea este o fotografie despre aceasta. Vedeţi, acela-i trupul în care a locuit diavolul.
Întocmai cum voi trăiţi în acest trup în care locuiţi voi; acesta ar putea fi mic, mare, cu părul roşu, cu părul negru, orice este el. Vedeţi? Diavolul fie că locuieşte în acest trup, sau Cristos locuieşte în trupul acela. Păi, atunci când viaţa iese afară din el, trupul vostru este încă aici pe pământ, înţelegeţi, dar viaţa nu este acolo.
Când viaţa a ieşit afară, trupul încă era acolo. Şi apoi el s-a desprins de trupul ei şi a fost aruncat afară, trupul a ieşit.
Dar dacă el este într-un loc din care nu poate trece afară, atunci inima voastră trebuie să culeagă substanţa aceea moartă şi să purifice sângele, de fiecare dată când ea bate. Aceasta cauzează febră, şi toate celelalte, deoarece ea este o infecţie. Voi vedeţi? Şi inima voastră trebuie să... Eu cred că inima purifică sângele aşa cum el trece. Este adevărat, Soră Dauch? Eu cred că este corect. Inima, cum ea bate, ea purifică. O infirmieră, tu ştii, şi o alta care şade aici în faţa ei. Puri-... culege... Şi aceea este ceea ce cauzează febra dintr-o infecţie. Ea culege infecţia şi-şi ridică sus febra.

E-34 Acum, oamenii, voi vedeţi, aceasta-i credinţa voastră. Niciodată nu sunt simţurile voastre. Aceasta nu-i nimic, fie că este aşa, dacă mâna mea nu este dreaptă. Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Este credinţa mea care face asta. Vedeţi? Chiar înaintea noastră, noi vedem imaginea unei persoane perfect vindecate, prin credinţă. Şi apoi noi doar facem pas cu pas până când noi păşim drept în persoana aceea, şi doar mergem drept înainte cu aceasta. Vedeţi? Acolo sunteţi. Şi aceea, aceea este ceea ce o face, credinţa voastră; nu simţurile voastre. Credinţa voastră o face. Mulţumirile şi lauda fie a lui Dumnezeu!

E-35 Acum doar un moment de rugăciune, şi noi avem un subiect aici la care noi vrem să-i acordăm o considerare, şi puţin timp în care Domnul se va ocupa cu noi conform cu aceasta.
Şi, acum, şi atunci dacă unii din voi trebuie să plece în această dimineaţă, şi nu va fi în serviciul de seară, cu voia Domnului, eu-eu vreau să fiu aici din nou. Familia vine înapoi în săptămâna Crăciunului. Şi apoi, duminica după Crăciun, cu voia Domnului, eu vreau să predic Mesajul meu de Crăciun aici la Tabernacol; duminica după Crăciun. Cu voia Domnului, următorul va fi, Tropăitul Pe Stradă.
Deci să ne aplecăm capetele acum şi să oferim rugăciune înainte de a citi textul.

E-36 Doamne Isuse, fii Tu aproape de noi chiar la timpul acesta. Şi noi ştim că este dificil în biserica noastră mică, şi când mulţi stau. Şi-şi noi suntem aici nu din cauza confortului din acest loc, care ne dă confort fizic, căci acesta nu-i confortabil. Şi noi nu suntem aici să fim văzuţi. Ci noi suntem aici din cauză că am simţit Prezenţa Ta. Şi noi ştim că Tu eşti aici. Şi noi suntem aici pentru corectare. Şi noi suntem aici, ştiind că noi suntem în casa lui Dumnezeu. Şi noi ne simţim bine să fim aici, nu contează cât de neconfortabil este, statul în picioare, şi-şi şezând înghesuiţi, ci noi suntem aici din cauză că noi-noi simţim că Dumnezeu este aici.

E-37 Şi în acelaşi fel trebuie că a simţit băiatul acela în seara aceea, când Pavel a predicat toată noaptea, ce mesaj lung, probabil de la apusul soarelui până la răsăritul soarelui, în dimineaţa următoare. Şi un tânăr şezând sus de tot la înălţime, el a căzut jos şi ei au gândit că el s-a dus. Şi Pavel şi-a pus trupul peste el, şi Duhul lui Dumnezeu care a fost peste mesager a adus înapoi duhul de viaţă în trupul băiatului. Şi el a zis, "El va fi în ordine," şi tânărul a trăit. El a fost interesat în ce spunea Pavel.

E-38 Şi, Dumnezeule, noi suntem interesaţi în această dimineaţă ce ar putea spune Duhul Sfânt inimilor noastre. Şi ne rugăm ca Tu să frângi Pâinea Vieţii la fiecare din noi, ca atunci când noi plecăm de aici astăzi, ca noi să nu părăsim această clădire aceiaşi oameni cum am fost când am intrat. Fie ca Creştinii să fie mai aproape de Tine. Fie ca păcătoşii să se întoarcă astăzi. Fie ca cei bolnavi să fie vindecaţi. Şi fie ca Împărăţia lui Dumnezeu să vină aproape de noi, sau chiar să fie în noi. Căci noi o cerem în Numele lui Isus Cristos, aşa cum aşteptăm după Duhul Lui să ne dea Cuvintele. Amin.

E-39 Acum să citim ceva din Scriptură, care este... Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna drept.
Şi acum, şi fiecare, eu văd că voi sunteţi foarte amabili cu cei ce stau în picioare. Eu văd pe cineva ridicându-se şi şezând jos, şi dând altuia un loc. Aceea este foarte bine. Aş dori să avem mai mult loc, dar noi doar nu-l avem, şi la timpul acesta.
Deschideţi la Matei 27, şi noi vom citi de la versetul al 11-lea, şi apoi vom vorbi asupra acestui subiect.
Şi Isus a stat înaintea guvernatorului: şi guvernatorul l-a întrebat, zicând, Eşti tu Regele Iudeilor? ... Isus i-a zis, Tu zici.
Şi când el a fost acuzat de marii preoţi şi bătrânii, el nu a răspuns nimic.
Apoi Pilat a zis către el, Tu nu auzi câte lucruri mărturisesc ei împotriva ta?
Şi el nu i-a răspuns nici un cuvânt; aşa încât guvernatorul s-a mirat foarte tare.
Acum la praznic guvernatorul... vroia să libereze pentru popor un prizonier, pe care ei au vrut.
Şi pe atunci ei aveau un întemniţat renumit, numit Baraba.
De aceea când ei s-au adunat împreună, Pilat le-a zis, Pe cine vreţi să vă eliberez? Baraba, sau Isus care este numit Cristos?
Căci el ştia că din invidie ei l-au predat pe el.
Şi el era aşezat pe scaunul de judecată, nevasta lui a trimis la el, zicând, Ai... nimic să nu ai de-a face cu acest om drept: căci eu am suferit multe lucruri astăzi într-un vis din cauza lui.
Dar marii preoţi şi bătrânii au convins mulţimea ca ei să-l ceară pe Baraba, şi să-l distrugă pe Isus.
Guvernatorul a răspuns şi le-a zis, Pe care din aceşti doi vreţi voi să vi-l eliberez? ... (Doar gândiţi-vă la aceea!) ... Ei au zis, pe Baraba.
Pilat a zis către ei, Ce să fac eu atunci cu Isus care este numit Cristos? Ce să fac eu atunci cu Isus care este numit Cristos? Şi ei toţi au zis către el, Să fie răstignit.
Şi guvernatorul a zis, ... ce rău a făcut el? Dar ei au strigat şi mai tare, zicând, Să fie răstignit.
Atunci Pilat a văzut că nu putea convinge nimic, ci mai degrabă se făcea o zarvă, el a luat apă, şi şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii, zicând, Eu sunt nevinovat de sângele acestei persoane drepte: treaba voastră.
Atunci i-au răspuns tot poporul, şi au zis, Sângele lui să fie peste noi, şi peste copiii noştri.
Atunci el le-a eliberat pe Baraba: şi când el a biciuit pe Isus, el l-a dat să fie răstignit.

E-4

E-41 Scena noastră începe, în această dimineaţă, în sala de judecată; unde Pilat, guvernatorul, a fost chemat pe scenă, să¬să acţioneze şi-şi să facă o judecată. Era devreme dimineaţa, cu puţin timp înainte de lumina zilei, şi el a fost conturbat din somnul lui, şi-şi a fost chemat afară să asculte cazul acestui Om.

E-42 Acesta era un timp al răstignirii Domnului şi Salvatorului nostru Isus Cristos. El a-El nu a făcut nimic, aşa cum ei au putut afla în El, şi El a-El a răspuns totul. Acesta era doar ceasul care trebuia să fie astfel.
Nu există nimic ce se poate întâmpla fără să fie ceva în spatele acesteia să o determine în felul acela. Trebuie să fie ceva motiv pentru tot ce are loc. Deoarece aceasta este¬aceasta este motivată, desigur, de către-duhul care este în fiinţe, şi în fiinţe umane, şi aşa mai departe. Există un motiv, motivul acestuia, şi un-şi un obiectiv, şi trebuie să fie un motiv.
Şi aceasta, motivul că aceasta trebuia să se întâmple la acest cel mai mare Om care a trăit vreodată pe pământ, sau cândva a putut trăi; motivul că s-a întâmplat în acest fel, căci a fost timpul ca aceasta să se întâmple. Vedeţi? Aceasta trebuia să fie aşa, şi nu era cale să scape de ea. Aceasta, aceasta trebuia să fie în acel timp.
Şi Isus a venit pe pământ chiar exact în felul cum a prezis Cuvântul lui Dumnezeu că El va veni. El a făcut întocmai exact ce a spus Cuvântul că El va face. El a trăit viaţa, întocmai exact, şi Dumnezeu a făcut cunoscut, sau manifestat, Sămânţa din timpul acela. Acum amintiţi-vă, Dumnezeu...

E-43 Biblia începe în Geneza şi merge la Apocalipsa. Acum aici este lecţia care eu-eu vreau ca voi să înţelegeţi, că... Vedeţi, în fiecare generaţie a fost vorbit, în Biblie, despre un anumit lucru care se întâmpla prin fiecare generaţie.
Cum Daniel a văzut... interpretat visul lui Nebucadneţar; cum împărăţiile Neamurilor vor intra, şi cum vor merge în jos, şi cum vor merge afară. Şi fiecare din oamenii aceia din rasele acelea şi naţiunile acelea, că puterile Neamurilor care controlează, au controlat lumea, au făcut chiar exact în felul cum a spus viziunea că ei vor face.

E-44 Când Nebucadneţar, capul de aur, a fost luat, apoi Medo¬Persia a intrat; şi natura lor, conform cu natura acelui material, şi conform cu ce a spus profetul, întocmai exact. Nebucadneţar, capul de aur, care este cea mai mare şi prima din Împărăţie. Apoi Meda-Persia fiind de argint. Şi apoi înainte în jos fiind coapsele, din-din fiind din bronz. Şi fiecare material devine mai tare şi mai tare; aurul fiind cel mai moale. Şi ea se sfârşeşte în fier, care este cel mai tare din toate acelea, este fierul.
Acum, fiecare din acele împărăţii au venit jos chiar exact, prin natură, în felul cum profetul a zis că ei vor face. Şi ce făcea el? El semăna o sămânţă pentru naţiuni să vegheze, şi de fiecare dată când acea împărăţie a apărut înăuntru, ea trebuia să facă conform cu ce a spus Cuvântul.

E-45 Şi apoi Mesia trebuia să vină pe scenă. Şi când Cristos a venit pe scenă, El a trebuit să răspundă acele Cuvinte ale lui Dumnezeu care trebuiau să fie împlinite, despre care a vorbit profetul, ceea ce va face El.
Moise a zis, "El va fi un-El va fi un Profet asemănător cu mine." Şi dacă voi aţi avea... noi aveam timp să tipizăm aceea înapoi şi să arătăm doar cum că în acel timp uimitor, când Israel era în captivitate de către Egipt, despre cum că Moise a fost născut un copil ciudat, neobişnuit; şi cum că el-el a venit sus, şi a fost crescut, şi cum că el a fost ascuns în pipirig; şi cum că el a devenit un conducător, a mers în munţi şi a primit legea, şi a venit înapoi jos. Şi nu a fost numai un conducător; ci el a fost un preot, şi un rege, şi un guvernator. Toate lucrurile acelea, şi cum aceea doar a tipizat pe Cristos exact. Şi Moise a zis, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet ca mine." Vedeţi?

E-46 Acum, când Cristos a fost născut, Israel a fost din nou în captivitate de către Imperiul Roman. Şi ce era El? Născut un Copil neobişnuit, şi ciudat, cum El a fost crescut. Cum El a mers sus în munţi, şi a venit jos şi a zis, "Voi i-aţi auzit zicând, pe cei din vechime, 'Tu să nu furi.' Voi i-aţi auzit zicând, 'Tu să nu curveşti,' dar Eu vă spun, oricine se uită la o femeie să o poftească, a curvit deja." Un Dătător de Lege, vedeţi, şi un Rege, un Profet, întocmai exact ca el. Deci toate aceste lucruri trebuiau să fie împlinite, şi când spaţiul acela era acolo pentru viaţa lui Mesia, când aceea era adeverită perfect.
Acum, aceasta ar putea fi ultima lecţie lungă pe care o învăţ pentru o vreme. Aş vrea să o primiţi îndeaproape acum.

E-47 Când Cuvântul a fost vorbit pentru această generaţie anumită, acolo trebuie să fie cineva să se ridice pe scenă care va împlini acel Cuvânt, pentru că Dumnezeu L-a vorbit. Este o adeverire a Cuvântului vorbit. Şi Isus a îndeplinit fiecare calificare, şi era Cuvântul, adeverit ca Mesia, exact. Există de asemenea Cuvinte, vorbite în Biblie, pentru ziua din urmă. Cuvintele acelea trebuiau să vină la viaţă.

E-48 Şi noi aflăm aici căci, când în zilele Domnului nostru, biserica deja L-a respins înainte ca El să vină la sala de judecată a lui Pilat. Ei L-au refuzat, chiar din ziua când a
început slujba Lui să profeţească şi să le spună un Adevăr despre Cuvânt. Apoi, ei nu puteau înţelege aceea, cum El, fiind un Om, putea şti ce era în inimile oamenilor. Puţin ştiau ei, căci, Cuvântul este Dumnezeu! "Şi Cuvântul," Biblia a zis, "este un discernător al gândurilor şi intenţiile inimii."

E-49 Şi ei au vrut să-L numească un duh rău. Şi El a zis, "Eu vă voi ierta pentru asta. Dar când Duhul Sfânt vine să facă acelaşi lucru, să vorbiţi un cuvânt împotriva Lui nu va fi iertat niciodată."
Şi toate aceste lucruri care El le-a profeţit să fie în această zi, ceva trebuia să aducă aceea la viaţă. Dar când Acesta este adus la viaţă, Acesta va fi aşa de mult diferit decât cum oamenii se gândesc că Acesta este, încât aceasta va-aceasta va fi că numai cei Aleşi Îl vor vedea. Întotdeauna, numai cei Aleşi este singurul lucru care Îl vor vedea, căci Acesta este ales şi rânduit să Îl vadă. De aceea, nu se poate, nici un alt fel.

E-50 Isus a zis, "Voi nu puteţi veni la Mine. Nimeni nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl Meu; şi toţi aceia pe care El Mi i-a dat vor veni la Mine." Vedeţi? Vedeţi? Deci nu era nici o cale. El a zis, "Voi aveţi ochi şi nu puteţi vedea; urechi, şi nu puteţi auzi." A zis, "Bine a profeţit Isaia despre voi." Vedeţi? Profeţia lui Isaia a ieşit la iveală, fiind manifestată.
Să nu uitaţi asta, aici sau un ascultător al benzii, căci Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie manifestat. Dumnezeu este obligat să se îngrijească că Acesta o face.

E-51 Întocmai cum Ioan Botezătorul a fost rânduit mai dinainte să vestească venirea lui Cristos, acolo trebuia să fie ceva om să se ridice să ia locul acela. Acel Cuvânt trebuie să fie împlinit.

E-52 Apoi când Isus a venit ca Mesia cel uns, şi a făcut întocmai exact ce a spus Cuvântul lui Dumnezeu că El va face; şi totuşi Iudeii aşteptau după altceva, "un Rege care venea cu un toiag de fier în mâna Lui," care era departe în viitor. Dar El a împlinit fiecare Cuvânt.
Acolo într-o zi în Capernaum, când el a luat Scriptura şi a citit, (aţi observat?) El a citit doar o parte din Scriptura aceea. Iar apoi El a pus Cartea jos, şi a zis, "Astăzi aceasta este împlinită."

E-53 Când El trebuia să predice anul de jubileu, acum, de ce nu a citit El restul din Ea? Pentru că Aceasta aparţine la cealaltă Venire a Lui. Ei nu aveau nevoie să cunoască aceea. Aceea era pentru epoca în care El va veni.
Dar epoca în care era El, acela-i motivul că El putea spune, "Această Scriptură este împlinită astăzi înaintea ochilor voştri. Chiar aici voi O vedeţi. 'Să predic anul de îndurare, şi să leg pe cei cu inima zdrobită, şi să vindec pe bolnavi."' Pentru aceea a venit El.
Restul din Aceasta era-era să aducă judecată la Neamuri, şi aşa mai departe, aşa că aceea vine după aceea. Vedeţi, Neamurile trebuiau să-L respingă, mai întâi.

E-54 Acum, la răstignire, unde noi suntem azi asupra subiectului, despre, "Isus pe mâinile voastre." Cuvântul lui Dumnezeu a fost adeverit cu desăvârşire, a fost dovedit iarăşi şi iarăşi, că El era răspunsul la Cuvântul lui Dumnezeu. Unde Cărturarii...

E-55 Voi vedeţi, Dumnezeu L-a avut deja desfăşurat. Cei cu slujba să-L studieze. Dar, vedeţi voi, ei iau cuvântul altuia despre Acesta; vreun grup de oameni. Ei sunt aşa de orbiţi faţă de Adevăr, încât, atunci când Adevărul este prezentat, ei nu reuşesc să-L vadă. Dar, vedeţi voi, Dumnezeu este drept, El Îl are scris acolo. El Îl are scris, chiar aici în Carte, ce se va întâmpla astăzi, deci El va fi împlinit. Dar ceilalţi care nu sunt rânduiţi să-L vadă, niciodată nu-L vor vedea, vedeţi, ei-ei Îl au tot amestecat.

E-56 Şi acela-i Felul cum ei L-au avut atunci. Ei niciodată nu au ştiut că Acesta era El. Şi prin semnele că El era Mesagerul din timpul acela, nimeni nu putea s-o nege. Profetul Lui a vorbit despre aceasta; el a zis, "Eu, eu trebuie să descresc, dar El va creşte. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea Lui, dar El stă printre voi acum," a zis Ioan. "Şi El va veni. Şi securea este înfiptă la rădăcina pomului; şi pomii care nu aduc roadă vor fi scoşi din pădure, căci, sau afară din-din vie, sau-sau din livadă. Acesta nu va mai fi acolo."

E-57 Acum, noi aflăm că lucrurile acelea s-au întâmplat chiar exact în felul cum a zis El. El le-a putut discerne gândurile din inima lor. El era un profet. Tot ce a prezis El, doar s-a împlinit exact în felul cum El a zis-o.
"Eu merg sus la Ierusalim. Acolo Eu voi fi dat în mâinile oamenilor păcătoşi. Şi ei Îl vor maltrata rău, şi El va fi răstignit. Şi în a treia zi El va învia din nou." Dar a zis, "Vedeţi să nu spuneţi nimănui aceasta." Şi El a orbit Aceasta de la ei, încât ei nu au înţeles-O până când Aceea a fost împlinită.

E-58 Vedeţi, de multe ori El ne lasă să devenim orbi până în ora când noi avem nevoie de Aceasta. El ne lasă să devenim orbi faţă de lucrurile pe care le vedem astăzi, căci aceasta este ora în care noi avem nevoie de Aceasta, să adeverească ziua în care suntem. Vedeţi? Părinţii noştri nu au ştiut aceste lucruri. Biblia a zis că ei nu le vor cunoaşte. El le-a ascuns, şi în-în zilele din urmă Aceasta va fi descoperită fiilor lui Dumnezeu; sau, face, ei vor fi făcuţi manifestaţi, să fie arătată slava Lui şi laudele Lui pe pământ.

E-59 Şi tot ce a spus Daniel despre zilele din urmă, şi cum că, "Cei ce-şi cunosc Dumnezeul lor vor face mari isprăvi." Şi doar aşa de multe Scripturi se leagă în această zi în care trăim noi! Şi cum că aceste timpuri rele, amăgitoare vor fi pe pământ. Şi chiar exact ceea ce avem acum împlineşte Aceasta.
Ei, ei au-lor li s-a dat o şansă să-L vadă, şi, însă ei au respins tocmai pe Mesia lor.
Şi astăzi este acelaşi lucru, chiar acelaşi lucru. Ne este dată ocazia, deoarece Dumnezeu nu poate să judece fără ca mai întâi să aibe... fiind îndreptăţit pentru judecata Lui.
Acum, dacă i-ai spus unei-unei anumite persoane care merge jos pe drum, în viteză; tu să-i opreşti, zicând, "Acolo-i o-o groapă în drum acolo jos. Dacă tu continui cu viteza aceea, tu vei fi omorât."

E-60 Şi ei spun, "Fără sens, eu ştiu ce fac." Apoi, vedeţi voi, sângele nu poate fi asupra voastră, căci voi i-aţi avertizat cu desăvârşire.
Păi, Dumnezeu face acelaşi lucru prin Cuvântul Lui. El cu desăvârşire avertizează pe oameni despre judecata viitoare, şi a arătat semnele şi minunile Lui care sunt prezise în Biblie pentru epoca aceea. El le arată, iar oamenii doar merg peste Aceasta.
Nu este uşor pentru o persoană să meargă în iad. Omul se zbate să ajungă pe calea lui spre iad. Prima minciună care ai spus-o vreodată, tu ştii că a fost greşit. Prima ţigară care ai fumat-o, tu ai ştiut că era greşit. Primul rău pe care l-ai făcut, ai ştiut că a fost greşit. Dar în conştiinţa ta, ţi-a spus că a fost greşit, dar tu în continuu ai trecut prin semaforul roşu, ai trecut peste baricade. Tu eşti nechibzuit. Tu vrei să o faci, oricum, să arăţi că tu eşti ceva tip mare. Vedeţi? Dar, ţine minte, tu te zbaţi să ajungi pe calea spre iad. Nu este uşor să mergi în iad. Tu trebuie să respingi Adevărul.

E-61 Înainte ca tu să ai tamponarea, tu trebuie să treci pe lumina roşie. Înainte să ai tamponarea, tu trebuie să, acolo jos în drum, tu ai avertizările care au fost puse sus. Dar, tu, tu ai propriul tău fel despre aceasta, omul are astăzi. Şi el ştie mai mult decât oricare altul, şi el nu va asculta la semnele şi avertizările judecăţii viitoare, şi aceia care resping pe Cristos.

E-62 Acum observaţi, şi ce ei au acceptat în locul acestui Cristos. Acum gândiţi-vă la biserica din ziua aceea, orbirea lor. Ei au respins un ucigaş public, Baraba. Un om care a fost dovedit a fi un ucigaş, şi într-adevăr aştepta judecata lui. Şi el-el a fost dovedit să-să fie un ucigaş, şi era un om rău. Şi doar pentru că-că Viaţa lui Isus...
Care, El, El i-a provocat. El a zis, "Care din voi Mă poate acuza de păcat?" Păcat este "necredinţă." "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi; dacă Eu nu v¬am spus Adevărul din Scriptură. Şi Scriptura a vorbit pentru
Mine, Însăşi. Cercetaţi Scripturile," El a zis, "căci în Ele voi gândiţi că voi aveţi Viaţă Eternă, şi Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Mine în această epocă."

E-63 Dar ei au zis, "El se face pe Sine Dumnezeu. El se face pe Sine ceva." El nu a făcut nimic... Dumnezeu L-a făcut Dumnezeu; El era Dumnezeu. El era împlinirea Scripturii. El niciodată nu S-a făcut ceva. Dumnezeu L-a făcut ceea ce era El. Şi, atunci, aceasta-i pentru că era ceasul pentru ca acel Cuvânt să fie împlinit. Astfel, dar ei nu au putut vedea Aceasta, deoarece Aceasta era împotriva ideilor lor denominaţionale, ceea ce ei au zidit despre Cristos. Şi aceasta era prea orbită de la Cuvânt.

E-64 Acum, şi pe lângă aceea, să scape de acest Ins, ei au trebuit să accepte un ucigaş, o primejdie publică, de asemenea. Acesta era o îndatorire pentru societate, îndatorire pentru ei; un ucigaş! Au trebuit să accepte aceea, pentru că, să-să respingă pe Cristos.
Şi înainte ca vreun bărbat sau femeie să poată accepta răul, ei trebuie să respingă dreptul. Există ceva referitor la natură, are o lege la aceasta, căci tu trebuie să respingi lucrul corect înainte să poţi primi lucrul greşit.
Aşa cum tocmai am citat, să-să te păstrezi de la a spune o minciună... Tu-tu ai spus o minciună împotriva judecăţii tale mai bune. Tu ai spus o minciună împotriva conştiinţei tale. Tu ai spus o minciună împotriva la ceea ce te-au învăţat mama ta sau părinţii tăi să faci. Sau, chiar natura însăşi te învaţă să nu faci. Deci, de aceea, tu, să respingi Adevărul, tu trebuie să accepţi o-o-o minciună, şi tu ţrebuie să respingi Adevărul înainte să poţi accepta minciuna. Înţelegi?

E-65 Deci acela-i felul cum au făcut aceşti inşi, ei au respins Adevărul. Şi El era Adevărul. "Eu sunt Calea, Adevărul, şi Viaţa."
"La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi s-a manifestat înaintea noastră." În Întâi Timotei 3:16, "Fără discuţie, mare este taina neprihănirii, căci Dumnezeu a fost manifestat în trup, mânuit cu mâinile noastre." Dumnezeu, Iehova! Aceasta este-aceasta este uluitor, este uimitor, să te gândeşti că Dumnezeul Care a pus sistemul solar în spaţiu, care a făcut stele care sunt de o mie de ori mai mari decât această lume...

E-66 Şi dacă una dintre stelele acelea ar porni spre pământ, la zece mii de mile pe oră, păi, îi va dura o sută de milioane de ani să ajungă aici; este aşa de departe. Şi două stele mici stând, se pare ca un ţol depărtare, de aici, ele sunt mult mai departe decât suntem noi de ele. Şi, totuşi, nu este nici una dintre ele care să nu-şi ţină locul. Şi galaxia aceea mare, oh, vai, totalitatea, şi vastitatea lui Dumnezeu Care a putut face acele lucruri! Fiecare trebuie să o ţină pe cealaltă. Acela-i motivul că stă în felul cum este ea. Dacă ele ies din rânduială, tot sistemul ar cădea.

E-67 Şi aceea este ceea ce s-a întâmplat în Eden. Când Eva a ieşit din rânduială cu poruncile lui Dumnezeu, toată rasa a căzut.
Acela-i necazul de astăzi. Noi nu ar trebui să fim frânţi în organizaţii şi denominaţiuni, şi aşa mai departe. Noi ar trebui să fim fii şi fiice ai lui Dumnezeu, ţinând marea galaxie a lumii laolaltă.

E-68 New York, săptămâna trecută, eu am ascultat la un mesaj citat, sau zis de către Einstein, marele om de ştiinţă, ceea ce este numit creierul timpului. Şi eu am fost... am auzit aceea. Apoi am mers să-l ascult pe Norman Vincent Peale, asupra psihologiei lui despre cum ar trebui oamenii să facă, sau să umble, şi să se proiecteze pe ei în psihologie.
Apoi, despre Einstein, el vorbea despre o galaxie care era afară între sistem acolo, afară din stele. Şi dacă o persoană ar putea călători la viteza, eu cred că el a zis, a luminii, ... Acum, mă gândesc, ce este aceea, ... optzeci şi şase de mii? [Fratele Neville zice, "O sută şi optzeci şi şase." – Ed.] O sută, sută şi optzeci şi şase de mii de mile pe secundă, călătoreşte lumina aceea. Şi acum descompuneţi aceea în cinci minute, câte milioane şi miliarde de mile aţi fi. Şi o-o sută şi douăzeci de milioane de ani de timp lumină v-ar lua să ajungeţi la acea galaxie. Şi apoi o sută şi douăzeci, sau o sută şi cincizeci de milioane de ani; o sută şi cincizeci de milioane acolo, şi o sută şi cincizeci de milioane înapoi.

E-69 Şi ei ating ceva care i-a uluit. Şi ei, după ce merg acolo şi vin înapoi, vouă de fapt v-ar lua trei milioane de ani să faceţi călătoria, trei sute de milioane de ani. Trei sute de milioane de ani să faceţi călătoria, şi, când veniţi înapoi pe pământ, voi de fapt aţi fost plecaţi numai cincizeci de ani. Voi pătrundeţi în Eternitate. Acolo nu este sfârşit la Aceasta.

E-70 Şi să te gândeşti, că, Dumnezeu Care a făcut toată aceea şi a aşezat-o în ordine, şi a vorbit despre ea, a venit jos şi s-a făcut trup printre noi, să ne răscumpere. Şi să ne onoreze astfel cu Prezenţa Sa augustă, încât El-El să stea aici pe acest pământ păcătos în zilele din urmă, şi să dovedească Cuvântul Său de a fi aşa, deoarece El este obligat faţă de acel Cuvânt. Amin. Suveranitatea şi dreptatea acelui Unul măreţ Care ţine acele lucruri în mâna Lui!

E-71 Observaţi, naţiunile. Biserica trebuie să respingă Cuvântul Lui, mai întâi. Apoi, după ce biserica L-a respins, şi L-a numit "un Beelzebub, sau un duh rău," apoi Acesta a fost adus înaintea guvernului, aşa încât toată rasa a trebuit să fie condamnată. Acum noi îl aflăm pe Isus, în această dimineaţă, înaintea unui-unui guvernator, Pilat, un Roman, să fie judecat. Şi noi aflăm că biserica L-a respins, întâi, din cauză că ei nu au crezut Mesajul Lui, deoarece ei nu au cunoscut Cuvântul.

E-72 Isus le-a spus, "Dacă voi aţi fi-aţi fi ascultat de Moise, voi aţi crede Cuvântul Meu, căci el este acela care a vorbit despre Mine." Vedeţi? Acolo este Cuvântul pe care profetul... Căci, Domnul vine la profet, iar profetul a vorbit Cuvântul pentru ora care venea. Şi aici El era identificat, şi a zis, "Voi ziceţi că-1 cunoaşteţi pe Moise şi el este călăuza voastră. Voi nu-l cunoaşteţi pe Moise, şi nici nu-i cunoaşteţi Cuvântul." Cu alte cuvinte, El a zis, "Eu sunt Cuvântul. Eu sunt Cuvântul identificat care Moise a vorbit că va veni, şi voi Mă condamnaţi." Vedeţi? Pentru tradiţiile lor, vedeţi, biserica L-a condamnat.

E-73 Acum, noi Îl găsim acum înaintea lui Pilat, şi cu desăvârşire aprobat, la fel, identificat la acel timp, sau la biserică, prin mesagerul din timpul acela. Lor li s-a dat o şansă să vadă şi să creadă, dar L-au respins. De ce L-au respins ei? Mulţi dintre ei au vrut să creadă Aceea; dar tradiţiile lor, nu oamenii, ci tradiţiile lor!

E-74 Acum, voi vedeţi, cum Nicodim a venit noaptea, şi a zis, "Stăpâne, noi ştim că Tu eşti un învăţător care vine de la Dumnezeu. Noi ştim că Tu vii de la Dumnezeu. Nimeni nu poate face aceste lucruri care le faci Tu numai dacă Dumnezeu este cu El. Noi..." Cine este "noi" despre care vorbea el? Biserica, Fariseii, conducătorii din ziua aceea. "Noi ştim. Noi suntem cu desăvârşire convinşi că Tu eşti acea Persoană." Atunci de ce nu au putut ei s-o facă? Din cauza, sistemului lor. Aş vrea ca asta să se îmbibe foarte adânc, căci la aceea ajung eu. Vedeţi? Sistemul în care ei s-au unit deja, era acela care ei nu puteau mişca. Deşi ei au văzut că Acela era Mesia, dar sistemul cu care ei au fost conectaţi nu-i lăsa să accepte Aceasta.
Voi-voi înţelegeţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Acum eu vreau să întreb, din această audienţă vizibilă, câţi înţeleg despre ce vorbesc eu? Ridicaţi-vă mâinile. În ordine.

E-75 Acum, un sistem! Ei L-au crezut, şi ei ştiau că El era. Cum mi-ar place să spun acelaşi luciu astăzi! Noi vedem ce este presupus să fie aici astăzi, şi noi Îl vedem, dar sistemul nu-i va lăsa să-L accepte. Ei sunt aşa de îndocumentaţi cu sistemul! Vedeţi, nu este persoana, este sistemul.
Tot la fel cum am vorbit despre Preşedintele care tocmai a fost asasinat. Nu omul; din câte ştiu eu, el este uri- om bun, el niciodată nu a făcut ceva rău din câte ştiu eu. Însă acesta-i sistemul. Nu sunt oamenii; acesta-i sistemul.

E-76 Aceştia nu erau Iudeii; era sistemul lor. Sistemul acela L-a condamnat, deoarece El nu tolera cu sistemul lor. Înţelegeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, aceleaşi lucruri se petrec acum. Şi ei au ales acest inamic public, un ucigaş.
Dar chestiunea acum a implicat guvernul. Deci guvernul trebuie să pronunţe această sentinţă, pentru că, să iei o viaţă, aceasta trebuie să vină înaintea guvernului. Lor nu le era permis să facă aceea, deoarece ei erau sub conducerea Romei, şi ei nu puteau lua o viaţă nu contează cât de mult spunea biserica lor, "Noi trebuie să o facem." Păi, ei-ei nu o puteau face fără, mai întâi, Roma să le dea permisiunea să o facă. Deci, aceasta trebuie să fie adusă înaintea guvernului. Acum guvernul este implicat în acel lucru.
Acum, dacă acela nu este un tablou de astăzi, eu nu văd ce este. Vedeţi, chiar exact!

E-77 Biserica Îl respinge, acum guvernul este implicat. Timpul a venit unde naţiunea, din toţi, în întregime, trebuia să vină. Dezbaterea a fost făcută. Expunerea era la îndemână. Toată naţiunea L-a respins, şi aducerea jos a mâniei lui Dumnezeu peste ei. Şi înainte de... Chiar biserica L-a respins, care ar aduce mânia asupra bisericii. Dar acum naţiunea L-a respins, să aducă mânia peste toţi.
Şi, astăzi, lumea L-a respins, să aducă judecată la întreaga lume. Toate naţiunile trebuie să fie judecate.

E-78 Şi noi ştim că aceea s-a întâmplat în timpul marelui general Roman, Titus. El a împresurat Ierusalimul, şi atunci în final doar... Ei şi-au mâncat copiii unii altora; au mâncat scoarţa copacilor, şi iarba de pe pământ. Şi-şi apoi Titus a călărit drept înăuntru şi doar a dărâmat zidurile şi a ars cetatea, şi sângele curgea jos-jos pe străzi în felul acela, unde el i-a omorât acolo înăuntru.
Şi aceasta a trebuit să fie. Înainte ca un Dumnezeu drept putea să lase un popor, pe care El l-a ales, să vină sub un astfel de lucru ca acela, acolo-acolo trebuie să fie un motiv drept. El este drept. Legile Lui-Lui cer dreptatea Lui. Iar o lege fără pedeapsă nu este lege.

E-79 Dacă eu aş zice, am făcut o lege aici în oraş, "Este o-o-o amendă să treci pe lumina roşie," şi apoi nu este pedeapsă la ea, voi doar aţi continua să mergeţi pe luminile roşii. Dar trebuie să fie o pedeapsă.
Şi pedeapsa legii lui Dumnezeu, să-I respingi programul, este moarte. Şi trebuie să fie o moarte, aşa ca să poată fi plătită.

E-80 Noi stăm într-o judecată similară în această dimineaţă, în toată lumea, o judecată. Toate denominaţiunile au respins Cuvântul. Eu ştiu că aceasta sună foarte aspru. Şi aş vrea ca lucrătorii care ascultă, aici prezenţi şi acei de pe bandă, de asemenea, să încerce să înţeleagă aceasta acum, căci eu încerc să o fac clar. Dar eu ţin punctul meu, sau fac punctul meu aici, şi spun că noi stăm, astăzi, [Fratele Branham bate de trei ori pe amvon – Ed.] într-o altă sală de judecată a lui Pilat.

E-81 Voi ziceţi, "Dacă eu aş fi stat acolo, eu aş fi vorbit pentru Isus Cristos." Şi, ei bine, ce faci tu privitor la aceasta acum? Asta-i treaba. Vedeţi? "Nu contează cât de mult L-a respins biserica, eu aş fi stat alături de El." Voi aveţi ocazia. Aha. Vedeţi? Ei, ei L-au respins.

E-82 Acum El este judecat, astăzi, sau doar a fost judecat, sau, şi la judecată, pentru un sistem lumesc să fie format, despre ceea ce este numit, consiliul bisericilor, să-să-să se formeze în-în Consiliul Mondial al bisericii. Acum, şi ce au făcut ei? Ei au votat că ei absolut se vor uni împreună şi vor avea un consiliu al bisericilor.
Şi în acest Consiliu al Bisericilor, în care toate bisericile trebuie să aparţină la acest consiliu, sau, dacă ele nu, nici nu vi se permite să predicaţi, nici măcar nu vă este permis să vă rugaţi pentru bolnavi. Şi biserica voastră poate fi folosită pentru orice vor ei să o folosească. Dacă ei vor să depoziteze cutii în ea, sau muniţie, sau orice vor ei să facă, voi nu aveţi control de ea deloc. Voi fie că aparţineţi la Consiliul Bisericilor sau nu aparţineţi deloc.
Şi acela-i sistemul care este format aici în Statele Unite, care împlineşte Scriptura, până la punct. Ea împlineşte ceea ce mi-a vorbit Domnul în 1933, vedeţi, şi noi stăm la acel timp în această dimineaţă.
Şi Isus Cristos, Cuvântul, este la judecată, astăzi, aşa cum a fost la răstignire, şi acum El este pe mâinile noastre. El este pe mâinile lumii. Cuvântul a fost clar identificat, în jurul lumii, vedeţi, şi El stă înăuntru la judecată. Toate denominaţiunile L¬au respins. Iar acum El este judecat ca un... în Consiliul Bisericilor, şi ei Îl resping din nou şi aleg mai degrabă cum au ales atunci.

E-83 Vedeţi voi, natura în istorie se repetă pe sine, deoarece natura continuă la fel. Pomii încă continuă să crească, şi vegetalele cresc, şi florile, şi lumea se învârte întocmai cum este întotdeauna. Aceasta-i natura. Şi natura fiecărei epoci produce, din nou, şi re-reproduce reflecţia a ceea ce o-o-o natură a fost înaintea lor. Şi, astăzi, noi ne aflăm din nou stând pe acelaşi loc.
Acum, Isus era "Cuvântul," Sfântul Ioan, 1-ul capitol. Noi toţi credem Aceea. El era Cuvântul. Si pentru că El era Cuvântul... Vă rog înţelegeţi. El era Cuvântul, şi El trebuia să fie împotriva sistemului.
Şi ei nu-ei nu L-au refuzat din cauza minunilor Lui. Ei nu au făcut-o. Ei au zis... El a zis, "Cine Mă poate acuza?"
"Şi ce rău a făcut El?" a zis micuţa doamnă. "Ce rău a făcut El decât să vindece bolnavii?"

E-84 Ziceau, "Noi nu-L condamnăm pentru aceste lucruri." Vedeţi? "Noi Îl condamnăm din cauză că El, fiind un om, se face pe Sine Dumnezeu." Şi propriile lor Scripturi ziceau că El ar fi Dumnezeu.
În Isaia, marele profet care a scris şaizeci şi şase de Cărţi din Isaia, şi începe cu... La prima, ca începutul; şi în mijlocul Cărţii vine Ioan Botezătorul; şi sfârşeşte în domnia Mileniului. Şi şaizeci şi şase de Cărţi în Biblie, cum există şaizeci şi şase de capitole în Isaia. Ea este remarcabilă căci cade în felul acela. Acest Isaia 9:6, el a zis, "Un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat; şi Numele Lui va fi chemat 'Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic, Părintele veşniciei, Minunat."'

E-85 Şi tradiţiile oarbe, sau sistemele, nu puteau vedea că acela era Dumnezeu; prin propriul lor profet, acela la care a venit Cuvântul, care a zis că El va fi Dumnezeu. Sistemele oarbe! Astfel ei au respins Cuvântul, şi au dorit un ucigaş în schimb, Baraba.

E-86 Şi, astăzi, Cuvântul, fiind clar pentru această zi, a fost adeverit. A fost făcut real. A fost arătat a fi Adevărul. "Şi la zilele din urmă," aşa cum a spus Isus, "aşa cum a fost în zilele Sodomei," şi aşa mai departe, "aşa va fi la venirea Fiului omului." Chiar Dumnezeu Însuşi, Care era Cuvântul, a prezis timpul sfârşitului şi ce se va întâmpla; şi Luminile se vor ivi în timpul seri; şi cum că, Maleahi 4, El va trimite aceste lucruri şi le va dovedi.

E-87 Şi a fost adus la locul unei decizii, şi bisericile L-au respins. Şi ce au dorit bisericile? Un ucigaş al Cuvântului, unul care ia un sistem. Dacă sistemul este contrar Cuvântului, atunci acesta este un ucigaş al Cuvântului. Şi ei au dorit o tradiţie de denominaţiune, în locul Cuvântului adevărat fiind manifestat şi dovedit că Acesta este Dumnezeu printre oameni; prin ştiinţă, prin fotografii, o Lumină, acelaşi Înger al Domnului, Stâlpul de Foc.
Acelaşi Unul care a trăit pe pământ în-în trupul lui Isus Cristos, a venit asupra poporul Lui în zilele din urmă, unde ştiinţa i-a luat fotografia Lui. Biserica I-a văzut lucrările. Este cu desăvârşire identificat, prin benzi şi de toate, în jurul şi-n jurul lumii, şi slujit personal.
Şi totuşi, în toate acelea, sistemele lor doresc un Consiliu al Bisericilor să condamne Adevărul. Vedeţi? Dorind un ucigaş care va închide, sau opri, sau va închide afară. Şi, aceasta o va face, ei vor opri un astfel de Lucru. Şi Consiliul Bisericilor vor trebui să o facă. Acolo este semnul fiarei; anticristul, împotriva Cuvântului, care este Cristos. Dar nu a lor credin-...

E-88 Ei cred că este tradiţie. Ei gândesc că tradiţiile lor sunt de la Dumnezeu. Vedeţi? Dar aceasta nu va sta sus cu Cuvântul, şi nici Dumnezeu nu o adevereşte de a fi corectă. Isus s-a ridicat cu Cuvântul, dar nu cu consiliul lor; ci cu Cuvântul. Şi Cuvântul a dovedit că El era Dumnezeu.
Şi Acesta dovedeşte astăzi că El este Dumnezeu, deoarece El trăieşte aceeaşi Viaţă, El face acelaşi lucru printre noi care El l-a făcut acolo în urmă, şi a prezis.

E-89 Deci ce fac ei? Ei acceptă ceva care... Ei au acceptat, deja, tocmai sistemul care va răstigni pe Acela. Şi răstignirea interdenominaţională liberă este aproape. Asta-i adevărat.

E-90 Acum, aceea nu contrazice Scripturile. Aceasta este cu Scripturile. "Şi ei au format un chip fiarei." Unind denominaţiunile mondiale într-una Protestantă, formând semnul fiarei, chipul fiarei, conform cu Apocalipsa 13:8. "Şi ei i-au făcut un chip fiarei."
Fiara este "Roma." Noi toţi ştim aceea. Dar întotdeauna a fost Roma, tot... Cum poate ea să fie-cum poate ea fi Rusia, când Biblia spune Roma? Vedeţi, oamenii doar iau impresia greşită. Vedeţi? Cum poate fi ceva alt lucru, când este prezis că ea trebuie să vină din Roma?

E-91 Mergeţi înapoi din nou la Daniel, fierul şi lutul în picioare; fierul niciodată nu a încetat, de la genunchi în jos până la sfârşit. Şi oricine ştie că de Rusia nici nu s-a ştiut atunci. Aceasta era Roma. Balaurul roşu era Roma. Acesta este întotdeauna Roma. Şi fierul acela niciodată nu s-a schimbat în altceva, din Roma la altceva; ea a rămas Roma. Şi fiara este Roma!

E-92 Şi Roma avea un sistem religios al cărui cap de moarte... sau rană de moarte l-a omorât în cap, dar el a fost reînviat din nou, din Roma păgână la Roma papală. Şi acum ei trebuie să-i facă un chip, din fiara care vine sus afară din Apocalipsa 13.
Aţi observat vreodată? Această naţiune este numerotată treisprezece, şi apare... Eu nu spun că aceasta este... Este¬este ciudat, totuşi, că aceasta s-ar întâmpla matematic, ma-... chiar exact în ordine cu Scriptura. Ea se găseşte în capitolul al 13-lea din Apocalipsa, această naţiune.

E-93 Toate celelalte fiare au ieşit din apă, care este gloate şi mulţimi de oameni, Biblia a zis; dar această fiară mică a ieşit din pământ, unde nu erau popoare. Totuşi, el era un miel, libertate de religie; apoi el a vorbit ca un balaur, şi s-a unit cu puterea şi a făcut tot ce a făcut balaurul înaintea lui. Exact. Deci acolo sunteţi. Aceasta este-aceasta doar trebuie să fie în felul acela. Nu este nici o altă cale de ocolire.

E-94 Şi iată-ne aici, astăzi, formând un sistem. Un sistem! Noi nu putem aştepta până ceva... Noi am încercat să facem pe fiecare să devină un-un Luteran; şi nu am putut s-o facem. Am încercat să-i facem pe toţi să devină un Baptist; noi nu am putut s-o facem. Toţi să devină un Metodist, sau toţi un Penticostal; ei nu au putut s-o facă. Deci, pentru a face aceasta, timpul este aşa de scurt, ei au format un consiliu, un cap, un chip la fiară. Aceea este exact ceea ce au făcut ei. Şi ce este aceasta? Răstignirea Cuvântului, din nou, este aproape. Este la judecată şi curând va veni la dezbatere.

E-95 Observaţi, Cuvântul manifestat, de la denominaţiune. El se manifestă. Deosebirea Cuvântului de la denominaţiune.
Ce este aceasta, ce este acest sistem? Este un satelit faţă de Roma. A zis Biblia că va fi aşa? Da, domnule! Apocalipsa 17, ei au văzut Roma ridicându-se într-un sistem bisericesc, al unei femei. O femeie, biserica este întotdeauna reprezentată printr¬o femeie.
Căci, Mireasa lui Cristos este o femeie. Eva a fost cea care a căzut; ea este Cea care trebuia să fie răscumpărată. Şi Biserica (este ce?) este o femeie care este răscumpărată.

E-96 Şi această femeie şedea pe fiara cu şapte capete. Şi noi ştim despre cele şapte dealuri, şi aşa mai departe, aşa cum a spus Biblia că va fi. Nu este nici o greşeală. Nu există nici o şansă pentru o greşeală. Vedeţi?
Şi observaţi apoi, noi aflăm, că ea era o "MAMĂ DE CURVE." Vedeţi? Şi mama şi fiica se uneşte împreună din nou în prietenie. Unde, odată, fiica a fugit de la mama, să încerce să trăiască decent, pentru că mama ei era aşa de înjosită şi ordinară încât fata a părăsit casa. Aha. Dar acum, după ce ea a început să înainteze puţin în vârstă, ea, şi făcând aşa de multe lucruri rele, însăşi; ea o vede pe mama ei, ea gândeşte că mama ei avea dreptate, deci ea formează un sistem al ei propriu. Vedeţi? Exact.

E-97 Unind denominaţional, Protestantismul, împlineşte exact ce a spus Scriptura din Apocalipsa 17. "Toţi, ale căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii Mielului, îi aparţineau ei." Una sau cealaltă, fie fiara sau chipului fiarei. Biblia a spus aşa.
Şi Isus a vorbit despre aceasta, nu ca comunism. Ci în Matei al 24-lea capitol, începând cu versetul al 21-lea la al 26- lea, El a prezis că duhul din acest sistem va fi aşa de mult ca lucrul real încât va înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil; cei Aleşi, al căror Nume sunt puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Şi, în mod deschis, aceasta îi are aşa de legaţi, încât El a zis că dacă El nu ar prescurta lucrarea, pentru binele lor, nu ar fi nici o făptură salvată de pe pământ. Şi noi avem numai...

E-98 Acesta este-acesta este '64, nu-i aşa? Şi eu cred că ei pretind căci cam şaptesprezece ani sunt scăzuţi din aceia, deci, conform cu calendarul. Şi noi avem '64, 1964, care va face (ce este aceea?) treizeci şi şase de ani rămaşi, până la secolul douăzeci şi unu.
Şi la fiecare două mii de ani, lumea a venit la sfârşitul sistemului ei lumesc, sistem religios, la sfârşitul tuturor sistemelor, şi Dumnezeu a trebuit să păşească înăuntru. El a făcut-o în zilele lui Noe; primii două mii de ani. Următorii două mii de ani; sistemul a venit înapoi până unde cheamă textul nostru, în această dimineaţă, şi El a trimis din nou Cuvântul Lui. El şi-a trimis Cuvântul Său printr-un profet, timpul lui Noe, profetul Noe; şi oameni L-au respins, pentru sistemul lor. El a trimis Cuvântul Lui din nou în timpul lui Isus, Cuvântul manifestat în plinătate; oamenii L-au respins. Iar acum este 1964, rămânând treizeci şi şase de ani până cei încă două mii de ani egali; şi Cuvântul a fost adus înainte, şi sistemul L-a respins.

E-99 Cât de aproape suntem noi? Poate fi mai târziu decât ne gândim, vedeţi, încât se poate întâmpla oricând. Poate deja s-a întâmplat, pentru tot ce ştim noi, aşa cum am vorbit ultima duminică fiind aici. Ultimul nume ar putea fi în Cartea aceea; când acesta este, nu mai există intrare. Lumea se va mişca înainte întocmai aşa cum a fost, dar Biserica este pecetluită. Observaţi acum aşa cum mergem înainte aici. Numele lor, acum, el nu va înşela pe acei ale căror nume sunt scrise înăuntru.

E-10

E-101 Este fiara acolo, ce a făcut el; şi aici este chipul, acelaşi lucru. Şi fiara era aşa de grozavă, care a format acea biserică universală mare la Niceea, vedeţi, încât ei au făcut toată-toată lumea să vină la acela, la acel un sistem. Şi ei au gândit că era aşa de grozav, "Nimeni nu a fost în stare să facă război cu ei," a zis Biblia, încât ei au făcut un chip fiarei, şi au adus toţi Protestanţii în Consiliul Bisericilor; care au format un sistem, la care tu nici măcar nu ai fost socotit ca un Creştin sau orice altceva dacă nu ai aparţinut la acel sistem.

E-102 Acolo este diferenţa dintre semnul fiarei şi Pecetluirea lui Dumnezeu. Dumnezeu pecetluieşte prin Cuvântul Lui. Voi credeţi căci este Cuvântul? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Acum voi ziceţi, "Este aceea corect, Frate Branham?" Da, domnule.

E-103 Acum, eu ştiu că voi Sârnbătarii, sau Adventişti de ziua a Şaptea, ziceţi, "Ţinerea zilei de Sabat." Dar aceea nu este. Nu ca să fiu rău cu voi, dar aceea este absolut nescriptural.
Efeseni 4:30, zice, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care voi sunteţi pecetluiţi până la ziua răscumpărării voastre." Vedeţi?

E-104 Acum, Duhul Sfânt este Cuvântul. Dumnezeu nu este trei. El este acelaşi Dumnezeu în trei dispensaţiuni, trei slujbe. Dumnezeu, Tatăl, peste lege; Dumnezeu, Fiul, în har; şi Dumnezeu, Duhul Sfânt, aşa cum Îl numiţi voi, acelaşi Dumnezeu în dispensaţiunea Duhului Sfânt. Dumnezeu, Tatăl, era Cuvântul; Dumnezeu, Fiul, era Cuvântul; şi Dumnezeu, Duhul Sfânt, este Cuvântul. Vedeţi, acesta este doar trei funcţii. Şi, la fel, noi... Şi Duhul Sfânt vă pecetluieşte, de aceea voi sunteţi pecetluiţi prin Cuvânt.
Acum voi ziceţi, "Ei bine, eu sunt pecetluit prin..."

E-105 Ei bine, atunci, acesta se identifică. Vedeţi? Acesta dovedeşte. Voi nu puteţi aparţine unui sistem, şi să fiţi pecetluiţi cu sistemul şi cu Cuvântul, vedeţi, pentru că acesta-i contrar, unul faţă de celălalt. Voi nu o puteţi face. În ordine.
Acum noi aflăm, că, mecanica marilor maşini, mecanica maşinilor mari, care este să...
Maşina, ea are... un automobil, are pistoane, valve, şi carburator, şi aşa mai departe. Aceea este-aceea este mecanica.

E-106 Aş vrea să spun ceva Bisericii chiar aici, ce-mi aduce în memorie. Vedeţi, aceea este ce... Eu cred că suntem aşa de aproape de sfârşit, eu-eu voi spune ceva acum. Vedeţi? Vedeţi? Mecanica, există aşa de mulţi oameni încercând să explice mecanica când voi nu o ştiţi. Vedeţi? Singurul lucru voi... Şi, voi ştiţi, voi ar trebui să o ştiţi. Mecanica este cunoscută. Acum cum ar fi dacă Moise...
Cum ar fi dacă cineva ar fi zis, "Noe, eu vreau ca tu să explici mecanica despre cum pluteşte arca. Cum se poate?" El nu o putea face.
Voi nu trebuie să cunoaşteţi mecanica; doar Dinamica Ei.
Vedeţi, Dinamica este ceea ce vreţi să cunoaşteţi voi.
"Cum?" Ei bine, dacă cineva a venit sus la Israel, şi a zis, "Păi, Moise, eu vreau să înţeleg. Cum ai putut crea animale cu propriul tău cuvânt?"

E-107 El a zis, a zis, "Acesta nu este cuvântul meu. Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu. El mi-a spus să o fac." Vedeţi?

E-108 "Eu-eu-eu... Spune, explică-mi cum ai făcut tu ca să vină muşte pe pământ, când acolo nu erau nici una, aşa de multe muşte pe pământ." Vedeţi? Moise nu a putut s-o explice, însuşi. Voi nu trebuie. "Cum ai putut face să vină vântul din est şi să sufle o scobitură peste Marea Roşie, şi noi toţi te-am urmat pe pământ uscat. Explică mecanica aceleia. Cum-cum¬cum era sistemul care l-ai folosit, Moise? Ce? Spune-mi cercetarea ştiinţifică despre ce atom ai dezlegat." Vedeţi? Vedeţi?

E-109 El nu a ştiut-o. El, ei bine, el nu a cunoscut mecanica; el doar a cunoscut dinamica. Şi-şi acela-i felul.
Eu nu vă pot spune cum trăiesc eu. Eu nu vă pot spune cum trăiţi voi, dar voi trăiţi. Eu nu pot spune cum inima voastră, şi cum merge înăuntru mâncarea voastră şi face sânge. Şi ia¬tăria din acea mâncare, şi-şi merge în acel al treilea perete al cursului intestinal şi o transformă înapoi într-o viaţă de sânge, şi-l trimite sus înapoi prin voi. Eu-eu nu pot explica aceea, dar o face. Vedeţi, acesta o face. Eu-eu nu o pot explica. Eu nu cunosc mecanica. Este dinamica.

E-110 Acum, Moise ar fi putut cunoaşte mecanica, dar nu era locul la nimeni altul să o înţeleagă decât Moise. Ei au ştiut că mergea, şi aceea satisface. De ce nu pot oamenii să fie satisfăcuţi în felul acela astăzi? Vedeţi? Nu oricine putea fi un Moise. A existat numai un Moise. Ei doar au ştiut că a fost de la Dumnezeu. Ei au văzut că era de la Dumnezeu.
Şi ei au urmat înainte şi au făcut bine până când au început să se îndoiască, au vrut să ridice pe altcineva să facă acelaşi lucru, Core, Datan. Şi când ei au avut pe cineva să aducă ceva interpretări fireşti înăuntru, în sfârşit Dumnezeu a zis, "Separă-te. Să nu intri în sistemul acela organizaţional. Vedeţi, ieşi afară din el! Eu îl voi înghiţi." Şi El a deschis pământul şi l-a înghiţit. Vedeţi?

E-111 Voi nu cunoaşteţi, voi nu trebuie să cunoaşteţi mecanica. Doar să cunoaşteţi dinamica, lucrul care-l pulsează, care-l face adevărat, şi vedeţi dacă atinge ţinta care Biblia a promis că o va atinge în această zi. Vedeţi, este din nou Cuvântul, înapoi la Cuvânt.

E-112 Acum, marea maşină se instalează acum, şi gata să se mişte. Mecanica deja este acolo. Ei deja au sistemul mecanic al unei organizaţii care va aduce, peste pământ, "o pace," ei spun. Ei au o... ca un U.N.
Naţiunile sunt unite împreună. Este un timp de unire. Eu doar am predicat despre aceasta, recent. Cei... Ei se unesc împreună, să aducă ce? O pace mondială. Ei au făcut aceea în Liga Naţiunilor. Ei au făcut-o întotdeauna, şi niciodată nu merge. Ea nu poate merge. U.N nu este nimic decât un mare balon de cauciuc care este purtat de vântul de doctrină al fiecărei naţiuni. El se va sparge şi explodează la orice. El nu poate merge.
Nici Consiliul Bisericilor nu poate merge. Este o organizaţie de oameni, contrară cu sistemul... sau cu sistemul lor contrar la Cuvântul lui Dumnezeu, şi el nu poate merge. "Cum pot doi să umble împreună dacă nu sunt de acord?" Voi nu o puteţi face. Şi cum poate biserica Creştină, va avea să...

E-113 Penticostalii, Adunările lui Dumnezeu, şi-alte mari biserici ale-ale regatului Penticostal, şi a oamenilor Evangheliei Depline, cum pot ei să-şi piardă învăţăturile lor evanghelice, tocmai principiile pe care ei au stat? Şi unde au fost ei crescuţi, să vină afară din acele organizaţii şi să le condamne; şi ei trebuie să-şi piardă doctrina lor evanghelică, să umble cu oameni care nu sunt de acord asupra principiilor Bibliei, şi Vindecării Divine, şi Puterea lui Dumnezeu, şi Isus Cristos. "Cum pot merge doi împreună dacă nu sunt de acord?"

E-114 Acolo sunteţi, aceea este ora la care noi am sosit, şi aceea este marea maşină care este instalată. Acum ei au mecanica. Singurul lucru care ei trebuie să-l aibă este Satan înăuntru acolo, cu dinamica, să forţeze însemnarea fiarei. Când ea este forţată jos, atunci dinamica lucrează. Mecanica este acolo. Ei deja le au.

E-115 Lăsaţi-mă să spun ceva, de asemenea; acest timp al unirii, să vedem bisericile unindu-se, naţiunile unindu-se. Este un timp de unire al lui Dumnezeu şi Mireasa Lui, de asemenea. Şi eu spun aceasta cu reverenţă şi respect. Eu cred că Mireasa lui Cristos este chemată. Eu cred că Ea este pecetluită în Împărăţia lui Dumnezeu. Eu cred că mecanica este acolo. Ei aşteaptă după Dinamica care o va lua pe Ea de pe pământ, în Slavă, în Răpire. Eu o cred cu toată inima mea. Da, domnule. Noi nu ştim cum urmează El să o facă, dar El o va face.
El este Dinamica. Noi doar devenim mădulare ale maşinii, a Truplui Lui, formându-ne în chipul Lui, şi-L vedem unindu¬Se cu noi, în lucrările Lui, cu darurile Lui de dragoste, aşa cum El ni le înmânează chiar înainte de Cina Nunţii. Şi noi aşteptăm, veghind după aceea.
Biserica lor mare este, de asemenea, este unită.

E-116 Dinamica acestei Biserici va fi o reumplere a Duhului Sfânt care noi am lucrat într-o mică măsură în timp ce Piatra din Capul unghiului coboară jos să se unească cu Trupul. Dar când Capul acela şi Trupul se unesc împreună, puterea deplină a Duhului Sfânt o va ridica pe Ea sus chiar exact în felul acela; chiar cei morţi, care sunt morţi în Cristos, cu sute de ani în urmă, vor învia în frumuseţea sfinţeniei Lui, şi vor lua zborul spre cer. Dinamica este Duhul Sfânt.

E-117 Şi acum dinamica acestui mare regim care ei îl au zidit, această maşină mare va lucra într-o zi în consiliul unit al Consiliului Mondial al Bisericilor, care va face o forţare, de asemenea. Aminti-... dar amintiţi-vă...
Voi ziceţi, "Când aceea se întâmplă..." Va fi prea târziu atunci pentru voi. Voi sunteţi deja în el. Fie că tu vrei să fii, sau nu, tu eşti deja acolo. Vedeţi? Observaţi, voi aveţi deja duhul acela peste voi.

E-118 În ziua când-când-vânturile Duhului bat din est, nord, vest, şi sud, convingând oamenii afară din acesta, şi arătând oamenilor!
Acela-i motivul că eu am fost aşa de împotriva acelui sistem. Am văzut că era ceva acolo, o întunecime. Aşa cum am văzut femeile acelea felul cum purtau ele lucrul acela pe faţa lor, eu v-am spus duminica trecută, eu ştiam că urma ceva să vină.

E-119 De ce am fost eu întotdeauna împotrivă la aşa ceva? Eu nu am ştiut-o; Eu o ştiu acum. De ce am fost întotdeauna împotriva religiei organizate? Este pentru că (eu o văd acum) este semnul fiarei. Vedeţi? Eu nu am spus asta până doar în ultimele două săptămâni. Vedeţi?
Acum, după politica bisericii, atunci ce se întâmplă? După ce Cuvântul a fost într-adevăr adeverit? Acum, priviţi, aceasta în final a ajuns într-un loc unde trebuie să fie o reglementare. Următoarea mişcare a lor acum era...

E-12

E-121 Observaţi acolo când acest consiliu mondial vine împreună, "Ce vom face noi cu acest Isus numit Cristos?" Ei cu certitudine nu vor să aibe nimic de-a face cu El. Aşa că există numai un singur lucru de făcut, atunci, exact ce au făcut ei atunci, ei Îl vor răstigni, cu certitudine, Îl vor închide. "El nu mai poate fi. Nu I se va permite să o facă." Forţa religiei naţiunilor nu-i vor mai lăsa să o facă. O astfel de slujbă care se petrece aici, şi lucruri ca acelea, vor fi absolut închise. Voi nu o puteţi face fără o aprobare de la cartierele generale, capul bisericii, vedeţi, un chip al fiarei. Oh! Noi suntem aici, asta-i tot. Noi-noi-noi am sosit.
Şi cu adevărat adeverit; mişcarea următoare este să-L răstignească.

E-122 La fel ca acum, determinând pe toţi care nu se unesc cu ei, vor fi închişi în afară şi nu li se va îngădui să predice, vedeţi. Aceea răstigneşte, din nou, Cuvântul adeverit de promisiune. Îl opreşte, "Ţie nu ţi se mai îngăduie să-l mai ai. Nu vor mai fi servicii de vindecare. Nu mai este rugăciune pentru bolnavi. Nu, domnule! Voi nu o puteţi face. Nu, nici una din astealalte. Nu, domnule! Voi veţi veni prin Consiliul Bisericilor sau nu o aveţi de loc."

E-123 Acum voi puteţi vedea de ce sunt împotriva religiei denominaţionale, pentru că ea este semnul fiarei. Roma este capul ei, prima. Aceea este exact corect. Şi ea determină pe toţi să-l ia prin aderarea la fiice, care este chipul. Mama acesteia a făcut acelaşi lucru. Unde a fost Roma mai întâi organizată? Care a fost prima religie organizată în lume? Romano-Catolică. Oricine care are un cuvânt care spune că nu este aşa, doar lăsaţi-mă să o aud. Nu este aici. Prima organizaţie, prima biserică care a fost vreodată organizată, era la Niceea, Roma. Da, domnule. Şi aceea este exact ce au făcut ei.

E-124 Ce a făcut Luther după moartea lui? Ei au făcut acelaşi lucru ce l-au făcut la Niceea, Roma. Ce au făcut ei după Wesley? Ce au făcut ei după toate mişcările mari care au apărut? Ei au făcut acelaşi lucru, au făcut fiice curvei, chiar exact aşa de perfect. Ca şi, prin aceiaşi, noi aflăm aici...

E-125 Eu am avut o mică Scriptură scrisă aici jos. Poate mai bine să o omit. Dar, şi priviţi, ei aveau...
Organizarea bisericii are acelaşi sistem împreună astăzi.
Singurul lucru ce au nevoie este dinamica acesteia, doar ceva să o pună în forţă. Şi vine la o demonstraţie, chiar imediat.

E-126 Biserica Catolică şi bisericile Protestante vor deveni prietene. V-am spus aceea de-de atunci, pentru ultimii treizeci şi ceva de ani. Ei se vor uni împreună. Şi voi vedeţi exact ce fac ei acum. Protestanţii niciodată nu vor deveni Catolici, dar ei vor fi frăţietate asociată, un semn al fiarei, asemănător fiarei.

E-127 Ca prin aceleaşi mijloace cu care mama, Eva, a corupt toată lumea la o moarte fizică. Mama, Eva! Ascultaţi. Mama Eva a corupt toată rasa umană, prin moarte fizică, (cum?) prin a respinge Cuvântul şi acceptând ceva aproape ca El. Ea a cauzat toată moartea fizică pentru că ea a părăsit adevăratul Cuvânt, şi a crezut adevăratul Cuvânt tot în afară numai de un pic. Un mic dezacord cu Cuvântul deplin al lui Dumnezeu a cauzat fiecare durere de inimă, fiecare moarte şi tot ce a fost cândva pe pământ. Eva a făcut-o, mama morţii. Acum vedeţi unde venim noi? Mama morţii, observaţi, ea doar nu a crezut Cuvântul.
Ea a zis, "Dumnezeu a zis... "
Satan a zis, "E drept."
"Dumnezeu a zis ... "
"E drept."
"Dumnezeu a zis..."
"E drept."
"Dumnezeu a zis..."

E-128 "Da, aceea, aceea este exact. În-într-un fel, e drept, dar, vezi, aceea-aceea-aceea nu este totul din Acesta. Vezi, tu vei-tu vei avea ochii deschişi, tu vei fi..."
Dar Dumnezeu a zis, şi aceea o stabileşte, Cuvântul! [Fratele Branham bate pe Biblia lui – Ed.] Vedeţi, aceasta a început doar cu puţină răstălmăcire a Cuvântului, şi, acelaşi lucru, se sfârşeşte în acelaşi fel.

E-129 Observaţi, o fiică este un produs al mamei şi tatălui, printr¬o uniune. Acum aici este ceva şocant. Dar moartea, fizică, moartea fizică este unirea mamei Eva şi Satan, împreună, prin a nu crede Cuvântul lui Dumnezeu. Ei s-au unit şi au adus înăuntru produsul morţii. Ea, ... Moartea este un produs al unirii lui Satan şi Eva, împreună.

E-130 Eva avea Cuvântul. Satan este împotriva Cuvântului. Şi, priviţi, aproape nouăzeci şi nouă şi nouăzeci şi nouă de sutimi din Acesta, Satan a admis că era corect. "Aşa de aproape," Biblia a zis, "în zilele din urmă, ar înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil." Vedeţi cum vine înăuntru, cum a fost întotdeauna, cum merge afară? În acelaşi fel, unit de necredinţă în tot Cuvântul deplin al lui Dumnezeu. Voi aţi priceput? Aceea este ce a adus moarte, este unirea necredinţei cu Cuvântul. Necredinţă, doar puţin, mică parte din ea; puţin, puţintel, un picuţ, o sutime dintr-un procent. Dar El trebuie să fie sută la sută! Asta-i tot.

E-131 Observaţi, fiica lui Dumnezeu, Biserica, Mireasa, este de asemenea un produs, al lui Dumnezeu şi Cuvântul Lui, unire. Duhul Sfânt unindu-se într-un trup de carne, El produce pe Fiul lui Dumnezeu, un produs al neprihănirii lui Dumnezeu. Şi în ziua din urmă, aşa cum ni se spune, "aşa cum a fost în zilele Sodomei," Mireasa va fi unită prin Cuvântul lui Dumnezeu manifestat în trup, Duhul Sfânt pecetluindu-i în Dumnezeu, şi pecetluind necredinţa afară, în exterior.

E-132 Aşa cum am zis, dacă viaţa lui Bethoven era în voi, voi aţi trăi ca Bethoven; dacă viaţa lui Hitler era în voi, voi aţi trăi ca Hitler. Şi când Viaţa lui Cristos este în voi, voi veţi trăi ca şi Cristos, şi lucrările lui Cristos le faceţi. Şi aceea va fi. Dacă Cristos trăia astăzi, El ar face exact ce a zis Cuvântul că El va face astăzi. Şi dacă Cuvântul a zis că, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci," de ce nu poate această lume bisericească oarbă să vadă timpul în care ei trăiesc? Vedeţi?

E-133 Eva a cauzat toată moartea fizică, prin a încerca să injecteze ceva erezie a lui Satan în Cuvânt. Şi acela este acelaşi lucru care i s-a întâmplat bisericii, la Niceea, Roma prin a lua dogme în locul Cuvântului. Acela este acelaşi lucru la Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, aşa cum Lumina ţâşneşte în fiecare epocă şi ei O resping.
Acela-i motivul că Luteranii au murit când Wesley s-a ridicat. Aceasta era o altă epocă. Cuvântul a venit înainte, şi ei trebuiau să-L accepte sau să moară. Acela-i motivul că Penticostalii mor acum, pentru că epoca este aici. Cuvântul s-a manifestat, timpul vulturului, timpul Cuvântului să se întoarcă înapoi, "să reaşeze Credinţa părinţilor, înapoi la copii din nou." Şi ei sunt aşa de uniţi, că ei Îl resping, şi ei nu sunt nimic decât moarte spirituală. Întotdeauna...

E-134 Trupul lui Dumnezeu, unit ca Mireasă a Lui, fiind Unul; El şi Cristos, împreună, este Duhul lucrând în trupul Bisericii aşa cum El a lucrat în trupul lui Isus Cristos, căci El este parte din Trupul Lui. Nu doi; ci Unul! Ei sunt Unul. Un soţ şi soţie nu mai sunt doi, ci unul. Şi Cristos şi Trupul Lui este Unul. Şi acelaşi Duh care era în Cristos este în Mireasa Lui, în Trupul Lui, care-I uneşte împreună cu tot Cuvântul. Şi Dumnezeu locuind acolo, Însuşi, îl manifestă.

E-135 Şi anticristul, este să spună, "Oh, eu cred în Cristos, eu cred în Evanghelie, eu cred în aceste Lucruri, dar, tu ştii..." Acolo sunteţi. "Dar, voi ştiţi, zilele minunilor s-au dus. Nu mai există aşa ceva, vedeţi." Ia te uită. "Oh, eu nu cred că tu trebuie să fii botezat în Numele lui Isus Cristos."

E-136 Dar Biblia a zis că voi trebuia. Acum eu vreau ceva teolog să fie în dezacord cu aceea. Vedeţi? Vedeţi? Aceasta trebuie să fie. Voi ziceţi, "Ei bine, botezul nu contează." Păi, atunci, de ce a fost scris? De ce a contat la Pavel? De ce a contat la toţi ceilalţi? Voi ori sunteţi botezaţi...
Biblia a zis, "Îţi merge numele că trăieşti, şi tu eşti mort," căci nu a fost dat un alt nume sub Cer.
De ce veţi predica în El, vă rugaţi în El, toate celelalte, numai, când voi veniţi la bazin, voi Îl respingeţi? Aha. Vedeţi?
I-am zis unui om zilele trecute, am zis, "Ce-i dacă un om..."
El a zis, "Nu contează deloc."

E-137 Am zis, "Dacă un om vine la tine, şi apoi zice că a fost botezat în numele de 'Trandafirul din Saron, Crinul din Vale, şi Luceafărul de Dimineaţă,' vei zice tu că el este în ordine?"
El a zis, "Nu, domnule."
Am zis, "Îl vei reboteza?" "Da."
Am zis, "Cum ai boteza tu?"
A zis, "În numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."'

E-138 Am zis, "În ordine, acum tu ai făcut exact, tu ai plasat... Dacă tu numeşti 'numele' acelea, tu ai făcut acelaşi lucru ce a făcut el când a zis, 'Trandafirul din Saron, Crinul din Vale, şi Luceafărul Dimineţii,' deoarece acela-i un titlu, şi Tată, Fiu, şi Duh Sfânt' este un titlu. Înţelegi?"
El a zis, "Dar Isus a zis să botezăm, 'Numele."'

E-139 Eu am zis, "Aceea este exact ce a vrut El să facem. Dar ce în, nu-nu... El nu a zis, 'numiţi aceste cuvinte.' 'Botezaţi-i în Numele,' Nume! Oh, vai!" Am zis, "'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt' sunt titluri. 'Numele Tatălui, Fiului... Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt."' Înţelegi?" Am zis, "Ce a spus Petru că era Acesta? Ce au zis restul din ei că era Acesta? Vezi? Ce este Acesta? Aha. 'Domnul Isus Cristos' este Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt."' El are aproape treizeci de mii de băştinaşi pe care el trebuie să-i reboteze din nou acum. Vedeţi? În ordine. Dar aceea este drept. Pavel a zis, "Dacă un Înger din Cer..."

E-40 Pavel le-a spus acelor oameni care nu au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, Fapte 19:5, că, pentru a primi Duhul Sfânt, ei trebuiau să vină. Deşi ei strigau şi lăudau pe Dumnezeu, şi făceau lucruri mari, el a zis că ei trebuiau să vină înapoi şi să fie rebotezaţi, din nou, în Numele lui Isus Cristos. După ce Ioan Botezătorul i-a botezat, a trebuit să vină înapoi şi să fie rebotezaţi.
Şi el a zis, în Galateni 1:8, "Dacă un Înger din Cer învaţă orice alt lucru decât v-am învăţat eu, să fie blestemat." Da, domnule. Deci noi trebuie să stăm drept cu Cuvântul acela, fiecare Cuvânt din El. Vedeţi?

E-141 Observaţi. Oh, nu aveţi nici un defect; fiţi absolut siguri. Dacă există ceva îndoielnic în mintea voastră, mai bine îndreptaţi-o acum. Să nu aşteptaţi până atunci, este prea târziu. Nu aşteptaţi până când luaţi semnul aşa de adânc încât voi niciodată nu veţi mai vedea Aceasta, voi veţi fi orbi.
El a orbit pe Israel, ca El să-şi poată manifesta Cuvântul Său. El face acelaşi lucru la Neamuri, căci aici-aici ei merg drept în acesta întocmai la fel cum au făcut atunci.

E-142 Observaţi, Eva a respins şi şi-a pierdut drepturile. După ce a văzut Cuvântul adeverit de Dumnezeu, ce a făcut El, ea L-a respins şi şi-a pierdut drepturile. Acelaşi lucru l-au făcut la Niceea, Roma. Şi acelaşi lucru ei îl fac acum la Consiliul Bisericilor, întocmai exact. Fraţilor, acolo este, de la Geneza la Apocalipsa, acelaşi lucru. Aceea este ce a făcut Israel. Aceea este ce a făcut Pilat. Aceea este ce a făcut întregul lucru, întotdeauna, de la Eva până acum, acelaşi lucru. Ei resping Cuvântul adeverit şi iau o dogmă, în schimb. Aceea formează moartea, moartea spirituală.
Morţi! Cuvântul este încă predicat celor morţi. Exact! Nu va fi prin Mileniu, acum, vedeţi. Ei sunt-ei sunt, deja le-a fost predicat. Poate că Îl capătă chiar acum. Vedeţi?

E-143 Fiii lui Cain, care au fost produsul necredinţei Cuvântului lui Dumnezeu, fiii lui Cain au râs la mesajul profetului Noe. Voi observaţi aceea? Cu Cuvântul lui Dumnezeu el a adus judecata prezisă, şi a avut semne vii, semne adeverite căci timpul era la sfârşit, şi fiii lui Cain au râs la El.
Aşa cum fac ei acum. Aşa cum ei au făcut în zilele lui Isus.
Aşa au făcut ei prin toate epocile. Întotdeauna a fost. Ei îşi bat joc şi fac haz de El. El a zis, "În zilele din urmă vor veni batjocoritori, zicând, 'Nu este diferenţă în timp, de când au adormit părinţii noştri."' Voi, vedeţi?

E-144 Aşa au făcut fiii diavolului, prin sistemul religios, la Cuvântul manifestat în timpul lui Isus Cristos. Priviţi, sistemele religioase ale poporului Iudeu, [Fratele Branham bate de câteva ori pe amvon, şi zice, "Soră Rose." – Ed.], poporul Iudeu care ar fi trebuit să ştie mai bine, dar sistemul lor i-a determinat să respingă şi să râdă la Cuvântul lui Dumnezeu (pe care ei au pretins că-l cred) făcut manifestat, nici un Cuvânt afară din cale. Ei au făcut acelaşi lucru.

E-145 La fel cum fac ei astăzi. Sistemul religios în această maşină mare pe care o au ei acum instalată vor, absolut, au refuzat promisiunile la timpul sfârşitului; cu Mesajul timpului sfârşitului, şi semnul timpului sfârşitului, totul din timpul sfârşitului ce trebuie să fie, aşa cum Dumnezeu a prezis, Cuvânt cu Cuvânt.
Este pe bandă. Dacă-dacă ei mă împuşcă, sau orice ar putea face ei, ei niciodată nu vor opri Mesajul acela! Vedeţi? El va merge înainte tot la fel. Vedeţi? El este deja afară. El este înregistrat. S-a dus. Vedeţi? Ei nu ar putea niciodată... El este-El este Cuvântul sfârşitului, chiar acum. Per-... Cu desăvârşire adeverit şi dovedit, iarăşi şi iarăşi şi iarăşi, prin semne, minuni, prin mecanică, prin-prin-prin Dinamică, prin-prin ştiinţă, prin biserică, prin Dumnezeu Însuşi, a dovedit că aceasta este ora; şi prin Cuvânt, şi prin semne şi minuni.

E-146 Un Mesaj aprobat de Dumnezeu printre voi, prin semne şi minuni din ceasul acesta. Un Mesaj că Isus Cristos nu este mort, ci viu tot la fel cum a fost El cândva, şi trimite înainte. Şi acesta exact împlineşte Maleahi 4 şi toate celelalte Scripturi despre care Isus a zis că va fi în zilele din urmă, este total împlinită, şi ştiinţific, de către lume. Şi revistele au publicat mari fotografii de cercuri de Lumină, care a fost prezisă aici. Şi Îngeri ai lui Dumnezeu, care au coborât, despre care ei nu ştiu nimic. Şi peste tot, pretutindeni, este dovedit, în toată lumea!

E-147 Următorul este răstignirea, şi noi stăm în faţa ei. Aşa cum a spus Isus atunci, "Ce voi spune Eu, 'Salvează-Mă, Tată, de ceasul acesta'? Dar, nu. Voia Ta să se facă, vedeţi, pe pământ, cum este în Cer."

E-148 Aceea este ceea ce spune Biserica, astăzi, din inima ei, "Eu mă unesc cu ceva... ? Nu, Doamne, nu. Voia Ta să se facă, aşa cum este în Cer."

E-149 Observaţi, după Cuvântul promis pentru epoca care a fost adeverit, ei L-au respins. Ei au făcut la fel astăzi. Şi acum eu vin jos la încheiere acum. Şi aşa cum El a venit atunci identificându-Se clar de a fi Cuvântul, şi a venit la demonstraţia unde ei trebuie să aleagă Cuvântul sau să ia sistemul; a venit la acelaşi lucru astăzi, trebuie să aleagă Cuvântul sau să ia sistemul. Iar ei au luat sistemul. Acum ce face aceea? În încheiere. El este în mâinile lumii. Corect.

E-150 Acum, textul meu. Aceea este o cale lungă să o zideşti în jur, dar acum eu doar am început, vedeţi voi. Să nu vă ridicaţi, eu doar am tachinat. Priviţi, aici este textul meu. Noi ştim aceea. Aceea este punerea cadrului. Noi îl avem tot aşezat într¬o fâşie aici acum. Să îl aşezăm chiar jos acasă şi să vedem cum arată, să o punem sub lupă.

E-151 Isus este pe mâinile oamenilor. Este pe mâinile bisericii. Ce veţi face voi cu acest Isus care este numit Cuvântul uns? Cristosul înseamnă "Cuvântul uns." Vedeţi?
"Ce veţi face cu acest Isus?" Pilat a zis. "Ce voi face eu cu El? Ce, care este mişcarea mea? Ce pot face eu cu acest Isus care este numit Cristos?"

E-152 Ce a strigat lumea? Ce a strigat biserica? "Răstigneşte-L! Opreşte-L! Noi nu-L mai vrem."

E-153 Eu vă voi întreba ceva. Vă puteţi imagina vinovăţia pe mâinile lui Oswald, în această dimineaţă, acela care l-a ucis pe Preşedinte? Vă puteţi imagina ce va fi judecata lui dacă el este dovedit a fi acela care a făcut-o? Puteţi voi-vă puteţi imagina ceva milă să fie rămasă pentru el? Sângele Preşedintelui Statelor Unite este pe mâinile lui. Vă gândiţi căci Curtea Federală... Nu contează cât de mult a pledat el, "Eu nu am vrut să o fac," aceea nu-l va scuza nici un pic. El va pieri. De ce? El are sângele Preşedintelui pe mâinile lui. Vă puteţi imagina simţurile lui? Aţi vrea voi aceea pe mâinile voastre? [Adunarea, "Nu."]

E-154 Ei bine, ce spuneţi de Sângele lui Isus Cristos atunci? Credeţi voi că veţi fi scuzaţi, după ce El este cu desăvârşire adeverit? Cum veţi scăpa de Aceasta? Sângele Lui este pe mâinile voastre, vinovaţi! Păcătosule, unde te duci de aici? Ce vei face după adunarea din această dimineaţă?

E-155 Vă gândiţi, voi ziceţi, "Ei bine, eu intenţionam... Eu nu am vrut să fiu rău." Oswald ar putea spune acelaşi lucru.
Dacă justiţia Curţii noastre Supreme va chema pentru justiţie, ea va chema. Ea este-ea este a noastră... Ea este absolutul naţiunii. Toată naţiunea este legată de Curtea aceea Supremă, şi acolo nu poate fi nimic rămas. El a comis crima. El trebuie să plătească pentru ea. Nu contează cât de mult nu a vrut el, cum au fost intenţiile lui, sau nimic despre aceasta; el va plăti pentru aceasta, oricum.
Dacă Curtea noastră Supremă şi justiţia ei cere o recompensă de răsplată, cu cât mai mult vă veţi afla pe voi la Bara de Judecată a lui Dumnezeu, când voi veniţi cu Sângele lui Isus Cristos pe mâinile voastre? "Ce voi face eu cu acest Isus numit Cuvântul uns?" Voi L-aţi auzit. Voi ştiţi că Acesta-i Adevărul. El este cu desăvârşire adeverit.

E-156 Un ucigaş? Aţi dori voi pe un ucigaş denominaţional al Cuvântului, decât pe nevinovatul Cristos? Aţi răstigni voi? Aţi-aţi îndrăzni voi să-l luaţi pe Baraba? Aţi putea voi să strigaţi pentru Baraba? Cum îndrăzneşte cineva să facă aceea, să strige pentru Baraba, ucigaşul Cuvântului; decât să ia Cuvântul, Însuşi, care este Viaţă. Şi El este pe mâinile voastre.

E-157 Când am auzit uciderea Preşedintelui Kennedy, acest Mesaj a căzut pe inima mea. M-am gândit, ce va face omul acela? Şi nu este cale de ieşire din aceasta acum. El poate s-a trezit pe la timpul acesta şi şi-a dat seama ce stă înainte.

E-158 Şi voi urmează să vă treziţi cândva. Aici, sau pe bandă, oriunde sunteţi, voi urmează să vă treziţi cândva, păcătos, şi vă daţi seama că există un Sânge pe mâinile voastre, şi Sângele Fiului lui Dumnezeu, şi voi sunteţi vinovaţi de uciderea Lui. Păcatul vostru L-a ucis. Necredinţa voastră în Cuvântul Lui, omisiunea voastră să vedeţi identificarea Lui, a întristat Duhul Sfânt. Şi ce puteţi face decât să staţi la Judecata lui Dumnezeu, ştiind ce urmează să vi se întâmple! Da, sângele lui John Kennedy pe mâinile lui Oswald va fi un lucru minor, decât Sângele lui Isus Cristos pe mâinile voastre când voi staţi înaintea lui Dumnezeu.

E-159 "Ce voi face eu cu acest Isus numit Cristos?" A zis Pilat. El a fost pus pe mâinile lui.
[Fratele Branham bate de câteva ori pe amvon – Ed.] Şi Sângele lui Isus Cristos este pus din nou pe mâinile acestei adunări. Este pus pe mâinile acestei naţiuni, şi în jurul acestei lumi, unde au fost aceste benzi, şi lucrurile care au fost adeverite şi dovedite de Dumnezeu.
Acum ce vom face noi cu acest Isus care este numit, "Acelaşi ieri, azi, şi în veci"? Ce vom face noi cu acest Isus? Sunteţi gata să vă luaţi locul de partea Lui? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-16

E-161 Noi trebuie să admitem faptele că El este pe mâinile noastre. Noi L-am văzut în Cuvântul Lui. Noi Îl vedem să Se adeverească. Noi ştim că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. E drept? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Apoi, eu nu vorbesc numai acestei adunări de aici în această dimineaţă, căci eu vorbesc numai la şase, şapte sute de oameni, poate, dar eu vorbesc la milioane în această bandă care va merge în jurul lumii. Vedeţi? El este pe mâinile voastre, în tărâmul benzilor, oriunde sunteţi. Voi ştiţi că Acesta-i Adevărul. Dacă nu ştiţi, atunci sunteţi orbi; voi nu puteţi vedea Cuvântul, nici nu puteţi vedea pe Dumnezeu în Cuvânt. Şi El este pe mâinile voastre. Acum ce veţi face voi cu El?

E-162 Pilat a încercat să scape de El, dar noi trebuie să facem faţă faptelor. Pilat a trebuit să admită Aceasta. El a ştiut. El a auzit.
Ei bine, voi ziceţi, "Eu nu am văzut nimic din aceasta." Voi L-aţi auzit, oricum. Voi Îl auziţi acum. Vedeţi?
El a vrut ca Isus să facă o minune, sau un truc, pentru el.
Dar El nu juca trucuri; El făcea numai cum Dumnezeu Îi spunea să facă.

E-163 Voi aţi auzit, "Credinţa vine prin auzire." Voi aveţi credinţă, şi vă îndepărtaţi, să luaţi aceasta jos de pe mâinile voastre. Dar el trebuie să facă faţă faptelor, oricum. El a făcut¬o, şi aşa şi noi trebuie să facem faţă faptelor. El este deplin identificat. Gândiţi-vă, cu Sângele unui Om pe mâinile voastre!

E-164 Omul trebuie să fie atent când are sângele altui om pe mâinile lui. Priviţi la un avion. Un pilot dintr-un avion, când el mână acel avion afară, el verifică fiecare instrument. De ce? El are sângele cuiva pe mâinile lui. Fiecare instrument mic care poate fi verificat, el îl verifică. Când el ajunge afară şi întoarce avionul în jur, el-el-el revizuieşte sus motorul, motorul, şi vede dacă este încălzit. Şi aruncă acceleraţia de tot pe acesta, să vadă dacă explozia va-va... dacă va fi în stare să-să-să forţeze, sau să arunce elicea, de asemenea, cu suficient aer să se desprindă de pământ.
Voi aţi stat, mulţi dintre voi, într-un avion, sau aţi şezut acolo jos, şi tot avionul se cutremură de pe pământ, aproape. El îi dă tot ce are, să vadă dacă este ceva afară din linie. Dacă va avea, el va scuipa şi se va strica. Dar el îl verifică din nou, dacă el trebuie să stea acolo un moment, până când îl verifică din nou. Şi dacă ei îi ţin timpul puţin, el îl verifică din nou.

E-165 Cum ar trebui Biserica să o verifice iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi! Noi aşteptăm după Venirea Lui. Noi ne trezim, noi aşteptăm pentru decolare. Noi mai bine am verifica cu Cuvântul, nu ce a spus cineva. Fiţi siguri că ştiţi, înşivă, ca o experienţă personală cu Cristos. Verificaţi-o iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi.
De ce? El are sângele oamenilor pe mâinile lui. El mai bine ar verifica.

E-166 Dar despre un doctor, înainte de operaţie? Noi avem doi doctori şezând aici în această dimineaţă. Observaţi, că un doctor, ce va face el înainte de a merge la chirurgie. El vrea o rază x. El vrea să verifice sângele. El vrea să verifice inima. El vrea să vadă dacă aveţi ceva răceală, înainte de a da anestezicul. El verifică fiecare instrument; el le fierbe, cu desăvârşire, să vadă că nu este nici un germen pe ele. El face totul. El verifică iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi, din nou. De ce? El are sângele unui om pe mâinile lui. El vrea să fie foarte sigur că totul este doar aşa de în regulă cum poate fi de în regulă.

E-167 Cum este cu voi? Cum este cu tine, păcătosule, ce ai simţit tu despre aceasta?
Să ai sângele unui om pe mâinile tale, răspundere ca un pilot, şi el verifică; doctorul, şi el verifică; şi câte altele, aşa de multe ştiinţific, când tu ai sângele unui om pe mâinile tale, ce vei face!
Când un judecător urmează să pronunţe sentinţa, priviţi cum citeşte el cărţile acelea, iarăşi şi iarăşi şi iarăşi şi iarăşi şi iarăşi, până la fiecare lucru mic ce poate el vedea, înainte ca el să pronunţe sentinţa. Pentru că, el are sângele unui om pe mâinile lui, trebuie să existe ceva aici să justifice aceea. Vedeţi?

E-168 Cum este cu noi, când noi Îl vedem cu desăvârşire identificat, că, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci"? El este aici. El este pe mâinile noastre. El este pe mâinile noastre. El este pe mâinile voastre! Ce veţi face voi cu El? "Ce voi face eu cu acest Isus care este Cristosul uns?"
"Ce face Acesta? De unde ştii că Acesta este El?" Promisiunea din această zi, ziua în care trăim noi, există aşa de mult din Scriptură care zice, aşa de mulţi ţoli din Aceasta trebuie să fie împlinit, în aceşti ultimi ţoli din această zi din urmă. Există nişte lucruri aşezate aici care trebuie să se întâmple, şi iat-o aici. Ce este aceasta? Acelaşi Cristos uns, Cuvântul uns! Ce veţi face voi cu El? O să Îl vindeţi voi la denominaţiune?

E-169 Acum ce a făcut Pilat? Pilat a încercat să-L spele de pe mâinile lui, prin a zice... Primul lucru ce a făcut Pilat a încercat să-L spele de pe mâinile lui, prin a zice, "Oh, El este în ordine. El este în regulă." Vedeţi?

E-170 Voi ziceţi, "Oh, sărmanul Pilat." Pilat, mulţi din ei îl justifică? Nu, nu, nu! El era pe mâinile lui. El a auzit Mesajul, el a văzut Cuvântul, şi El era pe mâinile lui. Şi aşa este El pe mâinile voastre. Asta e drept.
Ce a făcut el? El a încercat să zică, "Oh, ei bine, El este un Om bun. Eu nu găsesc nici o vină în El."

E-171 Dacă acela nu este răspunsul la aşa de mulţi astăzi! "Oh, nu este nimic greşit cu Cuvântul. Eu presupun că este în regulă. Biblia este în regulă, dar noi credem biserica. Denominaţiunea noastră nu este de acord cu Acesta." Vedeţi? Vedeţi? Există o clasă de oameni încercând să-L spele de pe mâinile lor.
"Eu nu găsesc nici o vină în Cuvânt. A fost în ordine pentru apostoli în ziua lor, dar noi trăim în altă zi. Noi nu trăim în ziua apostolilor, aşa că de aceea eu nu trebuie să fac cum au făcut apostolii. Eu nu trebuie să fiu botezat în felul cum au fost ei; eu trăiesc într-o altă zi. Eu nu trebuie să am lucrurile care le aveau ei; eu trăiesc într-o altă zi. Duhul Sfânt a fost dat numai pentru grupul acela."

E-172 Evrei 13:8 Îl pune înapoi pe mâinile voastre din nou, ["Fratele Branham bate de trei ori pe amvon – Ed.] fără scăpare! El este cu desăvârşire adeverit, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Voi nu aveţi nici o scăpare. Voi nu puteţi să-L treceţi într-o altă epocă. Evrei 13:8 condamnă gândurile voastre, şi-L pune drept înapoi pe mâinile voastre din nou. Aşa că Isus este pe mâinile voastre, tot la fel cum a fost pe ale lui Pilat.
Priviţi. Voi ziceţi, "Dar eu nu ştiu." Păi, de ce ascultaţi atunci?

E-173 Pilat era un păgân. Nevasta lui era o păgână. Dar Dumnezeu, să o facă drept, a trimis femeia aceea înăuntru acolo şi a zis, "Să nu ai nimic de-a face cu acest Om drept." Ea a zis, "Eu am suferit astăzi." Desigur, era dimineaţă, aceasta a fost peste noapte, şi douăzeci şi patru de ore este considerată o zi. "Eu am suferit ceva visuri azi noapte, despre acel Om drept. Să nu ai nimic de-a face cu El."

E-174 Acum el a zis, "Păi, atunci, dacă aceea este aşa, eu doar Îl voi spăla de pe mâinile mele." Dar el nu a putut s-o facă.
Nici voi nu puteţi. Odată ce auziţi Adevărul, voi trebuie să¬L acceptaţi sau să-L negaţi. Nu este cale... Da, domnule, voi trebuie să o faceţi. Avertizări de la Domnul!

E-175 Iudeii au strigat, "Sângele Lui să fie peste noi; căci noi vom crede preoţii noştri, sistemul nostru denominaţional, înainte de a crede în El."
Acolo sunteţi. Vedeţi clasele astăzi? Dar toţi trebuie să dea faţă cu chestiunea lui Dumnezeu. Voi toţi trebuie să o faceţi, oricum, păgâni sau orice puteţi fi. Necredincios, Metodist, Baptist, Prezbiterian, căldicel, rece, fierbinte, şi orice aţi putea fi, voi trebuie să daţi faţă cu chestiunea tot la fel. Fie că vreţi, sau nu, El este pe mâinile voastre. Aceea este exact.

E-176 Apoi acolo sunt cei ce încearcă cealaltă schemă a lui Pilat să ocolească chestiunea, să-L paseze la vreun alt Cezar. Vedeţi?
Pilat a zis, "Acum aşteaptă un minut. Eu-eu-eu-eu nu vreau nimic de-a face cu EL Eu-eu-eu-eu... Acum, El este un Om drept. Eu-eu nu vreau nimic să am de-a face cu EL Oh, eu-eu cred ce am auzit. Eu niciodată nu L-am văzut făcând o minune, dar există prea mulţi martori pentru El. Eu-eu-eu cred că El este un Om drept. El este un Om bun, vedeţi, dar¬dar eu-eu nu vreau să am nimic de-a face cu El, eu însumi. Eu-eu-eu doar... Eu doar Îl spăl de pe mâinile mele. Aduceţi-mi ceva apă. Voi toţi îmi sunteţi martori aici." Da. Dar Dumnezeu a purtat mărturie, de asemenea. El era pe mâinile lui.

E-177 Şi aşa este El pe mâinile voastre. Vedeţi, voi, voi ştiţi despre ce vorbesc eu. Vedeţi? Nu numai voi, dar această bandă. El este pe mâinile voastre. Ce veţi face voi cu El, acest Isus numit Cristos? Cristos este Cuvântul Uns. Vedeţi? Ce veţi face voi cu El? Acesta este Mesajul din ceasul acesta. Ziua este aici, cu desăvârşire adeverit de Biblie şi de Dumnezeu. Ce veţi face voi cu Acesta? Cum veţi ocoli voi chestiunea acum? Cum o să scăpaţi voi cu aceasta? El este pe mâinile voastre! Şi cazul lui Oswald va fi unul minor, faţă de-al vostru, deşi lucrător sau oricine poţi tu să fii.

E-178 Acei Iudei erau preoţi, şi rabini, învăţători, oameni sfinţi; dar El era pe mâini tot la fel. El era Cuvântul, chestiunea lui Dumnezeu pentru ziua aceea, şi ei au omis să-L vadă. Doar cei aleşi L-au văzut, cei care L-au crezut.

E-179 Acum toţi trebuie să întâmpinăm chestiunea. În fiecare epocă a fost aşa, de fiecare dată. Prin epoca lui Adam şi Eva, înainte în jos până la epoca lui Noe, în jos în timpul lui Daniel şi Belţaşar şi Nebucadneţar, în jos în timpul lui Cristos, în jos tocmai prin această oră în care trăim noi, a fost la fel, chestiunea Cuvântului a venit înainte. Nu crezul lor, sau nu denominaţiunea, nu dogma, ci, chestiunea Cuvântului a fost împotriva acelor lucruri. Deci, acum, El este pe mâini acum.

E-180 Apoi cei care încearcă cealaltă schemă a lui Pilat, să scape de El, prin a-L trece la altcineva. Pilat a zis, "Acum, voi ştiţi ce? Eu doar Îl voi da jos de pe mâinile mele. Eu Îl voi spăla de pe mâinile mele cu această apă. Astfel eu doar voi... Eu trebuie să fac ceva cu El. Deci ce voi face eu? Eu Îl voi trimite acolo la cartierele generale, cu episcopul." Aha. Da.
Aceea este ceea ce încearcă să facă ei astăzi. Vedeţi? Ei L¬au trimis la un Cezar. Aceea nu L-a luat de pe mâinile lui Pilat, nu-Lia de pe mâinile nimănui. Ce a făcut aceasta? Aceasta s-a întors împotriva lui. Vine drept înapoi la persoană.

E-181 Voi ziceţi, "Păi, eu aş, Aeu aş face aceasta. Eu L-aş accepta dacă denominaţiunea mea Îl va accepta."
Denominaţiunea A voastră este în Consiliul Bisericilor, condamnată! Cum Îl vor primi ei? Aceasta se întoarce împotrivă, drept înapoi la voi. Aceasta nu-i ce spune denominaţiunea voastră; este, ce spuneţi voi? Ei L-au respins; acum ce vei face tu cu El? Acela-i următorul lucru. Vedeţi? Aceea nu-L ia de pe mâinile voastre.
El este cu desăvârşire adeverit. El este cu desăvârşire identificat, Cuvântul din ceasul acesta, promisiunea din ceasul acesta. Nu promisiunea din ceasul lui Luther; aceea a fost Acesta atunci, acela a fost Cuvântul în epoca reformatorului. Cum, voi toţi aţi auzit cele Şapte Peceţi, când epoca reformatorilor a mers afară, Făptura cu faţă ca un om (organizaţia) a intrat; dar aceasta este faţa de vultur, Făptura care a mers să facă provocarea astăzi.

E-182 Şi cine ar îndrăzni să spună că acela nu era Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, când El L-a prezis aici, şi l-a trimis acolo la Arizona şi L-a adus drept înapoi, chiar cu ştiinţa şi toate celelalte, şi L-a dovedit aşa! Această Carte este deja deschisă, asta-i adevărat, doar aşteaptă pentru a Şaptea Pecete să fie identificată de Venirea lui Cristos.

E-183 În ordine, El este pe mâinile voastre. Voi trebuie să faceţi ceva cu El. Să nu-L luaţi jos. Da, domnule. În această categorie, mi-ar place să spun, "a-L da mai departe la altcineva."
"Dacă denominaţiunea mea L-ar accepta, Frate Branham, eu-eu L-aş accepta. Însă, vedeţi, mama mea aparţinea la această biserică." Ea a trăit în epoca ei; acela nu eşti tu. Tu eşti acum. Uite din ce a trebuit ea să iasă, să facă ceea ce a fost ea. Dar tu? În ordine.

E-184 Priviţi. Voi ziceţi, "Mama mea era o Penticostală. Ea a făcut aşa-şi-aşa. Ea a ieşit din organizaţie." Dar eu încerc să vorbesc cu voi acum. Cum este cu voi? Vedeţi?
În această categorie, noi aflăm mulţi educaţi. Acum, eu ştiu că eu voi răni simţuri aici, dar eu nu o fac intenţionat. Dacă o fac, atunci eu-eu ar trebui să vin jos la altar, să mă pocăiesc. Eu spun aceasta cu dragoste evlavioasă.

E-185 Isus, când El a stat acolo, şi acei Farisei; a trebuit să zică, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul; lucrările lui le veţi face." Totuşi a cerut pace şi milă pentru ei, la cruce, care L-au răstignit. Vedeţi, El nu a fost supărat pe ei. El a zis, "Voi generaţie de şerpi." Vedeţi? Vedeţi? Totul, El i-a ocărât la tot ce a putut El, vedeţi, iar apoi s-a rugat pentru ei la cruce. Vedeţi? Aceasta nu era că El a vrut să facă aceea; nu a fost aceea, dar ei trebuiau să vadă greşeala care o făceau.

E-186 Şi eu zic acelaşi lucru astăzi, în această categorie de "a da vina mai departe la altcineva," sau ceva ce noi o numim în armată, "a pasa vina pe altul." Noi încercăm să o dăm mai departe, cum a făcut Adam şi Eva.
Eva a încercat. Adam a zis, "Femeia care Mi-ai dat-o," şi aceea nu a fost scuză pentru el. Vedeţi? Femeia a zis, "Şarpele m-a amăgit. Ea... El era acela care a avut afacerea sexuală cu mine. El m-a amăgit. El a făcut aceasta." Aceea nu a ţinut-o departe, deloc. Ei au mers drept înainte la judecată, tot la fel. Da, domnule. În regulă.

E-187 Ei nu o pot da, unul... Nu pot spune, "Dacă denominaţiunea mea ar crede Aceasta, şi eu-eu aş crede. Dar, eu am fost în această denominaţiune." Aceea nu are nici un lucru de-a face cu aceasta. Iudeii aveau acelaşi lucru, aşa şi voi.

E-188 Şi, notaţi, mulţi în aceasta, noi aflăm oameni bine cultivaţi în această categorie. Acum ascultaţi atent.
Vedeţi, cultură, ceea ce numim noi cultură astăzi, este ceea ce Satan a produs la Eva, puţină înţelepciune. Zicea, "Ochii tăi nu sunt deschişi, ca voi să nu-L înţelegeţi tot." Ea a cunoscut Cuvântul, şi aceea era tot. Ea a văzut pe Dumnezeu adeverind Cuvântul acela, şi aceea ar fi trebuit să fie bine. El o păstra în Viaţă Eternă, atât timp cât ea stătea cu acel Cuvânt. Când ea a încălcat Cuvântul acela, ea avea promisiunea lui Dumnezeu că ea va muri în ziua când L-a încălcat. Şi, când ea L-a încălcat, ea a murit. Asta-i drept.

E-189 Noi avem Cuvântul adeverit al lui Dumnezeu aici, adeverind, dovedind prin Duhul, că El ne-a primit şi ne-a dat Botezul Duhului Sfânt. Noi suntem botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Aceeaşi Evanghelie, aceleaşi semne, aceleaşi minuni, aceeaşi slujbă, chiar acelaşi Stâlp de Foc vizibil înaintea noastră, arătând semnele şi minunile. Nu există nici o scuză, nicăieri.
Şi aceea este exact ce a spus Biblia că va avea loc în zilele din urmă, şi o chemare din Maleahi 4, "să reaşeze Credinţa copiilor înapoi la părinţii lor din nou." Şi chiar după aceea, cei răi au umblat... sau cei neprihăniţi au umblat afară peste cenuşa celor răi; toată lumea trebuia să fie arsă. Şi atomii atârnă pe acolo, bombele în raft.

E-190 Voi vedeţi ce a făcut Germania imediat ce au aflat că Pres-... Preşedintele a fost asasinat? Ei au adunat armata lor foarte repede, căci acela era singurul lucru care ţinea Rusia să nu bombardeze acolo. Şi ei au atins... Kennedy doar le-a trimis vorbă, că, în ora când ei fac aceea, că el îi vor şterge de pe pământ, drept afară din Germania. Vedeţi? Şi ei s-au gândit că ei ar putea s-o preia, dar nu a fost încă ora, vedeţi. Vedeţi?

E-191 Noi aflăm predicatori deştepţi, educaţi, evanghelişti, încercând să-L paseze la altcineva. Vedeţi?
De ce, de ce nu a zis Pilat, "Păi, aşteptaţi un minut, acest Om... nevasta aceasta a venit şi mi-a spus, şi eu am auzit multe mărturii despre Tine. Ştii, eu-eu sunt interesat. Mi-ar place să aflu. Ce pot face eu să am Viaţă Eternă, Domnule? Tu eşti pe mâinile mele. Ce pot eu face?" Păi, el să zică-el să zică... El a zis, "Eşti-eşti Tu Mesia? Eşti-eşti Tu Regele Iudeilor?"

E-192 El a zis, "Asta-i ce ai zis tu. Tu ai zis-o."
"Sau, spune-ne, cu adevărat, eşti Tu Regele Iudeilor?" El a zis, "Pentru aceea am fost Eu născut."
El a zis, "Eu nu pot găsi nici o vină în El." Aha. "Păi, eu doar Îl voi spăla de pe mâinile mele."

E-193 El i-a răspuns, dar el nu a putut primi Aceasta. De ce? Aceasta i-ar fi înjosit prestigiul. Astfel el s-a gândit ca el să trimită la prezbiterul de stat, şi să vadă ce a făcut el privitor la Acesta. Vedeţi?

E-194 Acelaşi lucru acum, chestiunea apare din nou. Ce veţi face voi cu Acesta, Cuvântul? Ce trebuie voi să faceţi, să întrebaţi prezbiterul, sau episcopul, sau pe cineva, dacă puteţi schimba motivul vostru de botez, dacă puteţi face aceasta, sau să faceţi aceasta? Voi vedeţi aşa, şi "Cu certitudine, nu sunteţi." Voi treceţi drept înapoi la voi. Dacă o faceţi, veţi fi daţi afară. Vedeţi?

E-195 Aceasta ar înjosi prestigiul oamenilor. Da, ei-ei gândesc... Şi consiliul denominaţional nu va sta... Ca-ca Pilat pasându-I, la Cezar; ei nu ar fi stat pentru Acesta. Cezar L-a pus înapoi în mâinile lui Pilat. Aşa încearcă ei să-L dea mai departe la a lor-la căpeteniile lor denominaţionale, şi aceasta nu merge. Acest truc niciodată nu a mers, şi nu va merge. Acesta nu a mers pentru Pilat; nu va merge pentru voi; nu va merge pentru nimeni altul. Acum, în al doilea rând, lucrul care-l puteţi face este...

E-196 Al treilea, adică, este să-L acceptaţi sau să-L respingeţi. Voi nu-L puteţi spăla de pe mâinile voastre. Voi nu-L puteţi da mai departe la vreun alt sistem, sau la vreun alt altceva. Voi trebuie să întâmpinaţi chestiunea. Deci ce puteţi face voi?
Ca Pilat, a stat cu acelaşi lucru, el a zis, "Daţi-mi ceva apă, eu Îl voi spăla de pe mâinile mele, să dovedesc!" Când el s-a întors înapoi, el încă a trebuit să dea judecata; nu l-a scuzat. El a încercat să zică" "Păi, eu, dacă eu nu pot să-L dau jos de pe mâinile mele, eu Îl voi pune pe mâinile Cezarului." Şi Aceasta s-a întors împotrivă, drept înapoi la el.

E-197 Aceasta o face şi la voi, de asemenea, ca o persoană. Ce veţi face voi? Nu ce a făcut mama, ce a făcut tata, ce face păstorul, ce face Fratele Branham, ce oricare; Acesta-i pe mâinile voastre! Ce veţi face voi cu Acesta, cu acest Isus numit Cristos? Căci, voi aveţi Sânge pe mâinile voastre, şi El este Sângele lui Dumnezeu. Acum ce veţi face voi? Veţi fi vinovaţi de răstignire. Vedeţi?

E-198 Voi puteţi să-L răstigniţi, să acceptaţi crezul vostru sau orice vreţi voi, sau ziceţi, "Păi, eu doar îl voi da mai departe. Eu nu voi avea nimic de-a face cu nimic din aceste lucruri de biserică." Voi nu puteţi face asta. El este pe mâinile voastre. E drept. Voi nu o puteţi face. "Eu doar voi uita toată treaba." Voi nu o puteţi face. El încă este pe mâinile voastre. "Păi, eu doar voi zice, 'Păstorul meu m-a învăţat aceasta."' Aceasta se întoarce, drept înapoi. Aceasta-i către tine. Tu ştii. Acum, tu poţi sau să-L primeşti sau tu poţi să-L respingi, doar în orice fel vrei tu să o faci. Ce? Trebuie să vină la una din ele.

E-199 Acum ce? Aşa cum Isus a zis către aceşti Farisei, El a zis, "Aşa cum voi sunteţi Fariseii orbi," vedeţi, Care ar spune acelaşi lucru astăzi, "voi învăţători religioşi orbi, voi puteţi discerne timpul comunismului. Voi aşa vă luptaţi cu aceea, şi ştiţi că Dumnezeu a ridicat tocmai lucrul acela să vă distrugă." Vedeţi, nu cunosc Scripturile. Vedeţi? "Voi, voi puteţi discerne căci comunismul va lua lumea. Voi puteţi vedea asta. Voi puteţi discerne asta."

E-200 Toate din subiectele noastre sunt asupra comunismului. "Bateţi comunismul afară!" Eu aud aceasta până când mă scârbesc să o mai ascult. Eu sunt împotriva acestuia, de asemenea. Cu certitudine, eu sunt împotriva lui. Dar eu sunt mai mult împotriva bărbatului sau femeii care resping pe Isus Cristos, Cuvântul. Sau, fie că eşti un predicator sau orice eşti, voi sunteţi mult mai îndatoraţi pentru Cristos decât este acel comunist. El este neştiutor şi nu ştie nimic despre El. Voi ar trebui să ştiţi. Vedeţi? Voi puteţi discerne timpul comunismului, dar voi nu puteţi discerne semnul din ziua în care trăiţi.

E-201 Isus le-a spus la acei Farisei, a zis, "Voi făţarnicilor!" A zis, "Voi ieşiţi şi priviţi la cer, şi ziceţi că soarele este roşu şi mohorât, mâine va fi vreme urâtă. Dacă cerul se înseninează," a zis, "voi ziceţi că mâine va fi o zi senină." A zis, "Voi puteţi discerne semnele timpului, sau semnele cerului şi vremea, dar semnele timpului nu le cunoaşteţi." Acolo era El, Mesia, şi L¬au respins.
Şi noi întotdeauna vorbim despre comunism şi unele din aceste lucruri, dar, semnul timpului, noi nu-L pricepem. Vedeţi? Noi neglijăm aceea, omitem aceea. Unindu-se împreună chiar acum în necredinţă, şi ei o primesc, dar nu reuşesc să înţeleagă şi să vadă semnul timpului despre care Biblia a zis că va fi.
Aţi priceput voi Aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Trebuie să închei, foarte repede acum. Se face târziu, vedeţi.

E-202 Aşa cum au făcut părinţii lor, aşa fac ei, acelaşi lucru astăzi. Acum, decizia a fost atinsă. Trebuia să fie atinsă. Voi trebuie să o atingeţi, cumva. Vedeţi? Răstignirea Cuvântului din nou, sau ce veţi face voi? Răstignirea Cuvântului este aproape. Răstigneşte şi opreşte Cuvântul adeverit, din-din cauza denominaţională, cum a făcut Pilat, încercând să dea mai departe la cineva. Acum, ce veţi face voi, ca o persoană, cu Cuvântul uns care este numit Cristosul?
Acelaşi ieri, acelaşi Cristos care a uns Cuvântul în zilele lui Noe. Acelaşi Cristos, acel-acel Pom care a fost în Grădina Edenului; care Eva a părăsit, să mănânce din acest Pom al Vieţii, să ia pomul înţelepciunii; el, ea a părăsit Pomul Vieţii, să ia pomul morţii. Timpul lui Noe a făcut acelaşi lucru. În zilele profeţilor, ei au făcut acelaşi lucru. În zilele lui Cristos, ei au făcut acelaşi lucru.
Şi aici sunt ei astăzi. Căci fiecare vorbeşte despre timpul lui, şi, când lucrul acela a fost împlinit, de fiecare dată ei au luat motivele lor denominaţionale, şi aşa mai departe, şi înţelepciunea lumii în locul Cuvântului uns al lui Cristos. Ce veţi face voi, ca o persoană?

E-203 Pilat niciodată nu L-a dat jos de pe mâinile lui. Eu-eu închei, deci fiţi foarte liniştiţi doar un moment. Pilat niciodată nu L-a dat jos de pe mâinile lui. Nici voi, în felul cum el a făcut, încercând careva din aceste scheme. El nu a făcut-o. Voi ştiţi ce i s-a întâmplat lui Pilat? El şi-a pierdut mintea. A ajuns că tot ce putea el auzi era răstignirea aceea. Tot ce putea auzi el era un răcnet, încât el în final a înnebunit.

E-204 Şi ei au o legendă sus de tot în Norvegia, sau nu... Eu vă cer scuze. Sus în Elveţia; unde, eu am fost sus acolo, un misionar. Ei pretind căci mii se adună acolo, din toată lumea, în Vinerea Mare; o groapă de apă unde Pilat s-a sinucis. El în final s-a aruncat la moarte în acest bazin de apă. Şi ei pretind că în fiecare Vinere Mare, la ora trei după-masa, apa se albăstreşte, ea fierbe de unde a stat trupul lui Pilat. El L-a respins. Acolo încă este Sânge pe mâinile lui. Şi el a respins, el a refuzat; apa.
Voi nu-L puteţi spăla de pe mâinile voastre. Nu există apă, nici săpunul albitorului, care poate să-L curăţe. El este pe mâinile voastre. Ce veţi face voi cu El?

E-205 Aici este singurul lucru ce puteţi face voi. Dacă nu-L puteţi spăla de pe mâinile voastre; voi nu-L puteţi da la altceva; voi nu puteţi doar mitologic să-l ocoliţi. Nu există cale în lume. Singurul lucru care puteţi să-l faceţi este să-L acceptaţi, în inima voastră. Aceea-i calea de a scăpa de El. Luaţi-L jos de pe mâinile voastre şi puneţi-L în inima voastră, sau lăsaţi-L pe mâinile voastre şi suportaţi Judecata. Acela-i singurul lucru ce puteţi face.
Sfârşitul lui Pilat a fost unul teribil.

E-206 Cuvântul zice că aceştia care-L păstrează pe mâinile lor... Eu urma să-L citesc. Dar Acesta a zis, "Ei au strigat la stânci şi la munţi. Ei s-au rugat, dar rugăciunile lor au fost prea târzii." Vedeţi? Ei au strigat, "Ascunde-ne de faţa Celui ce şade pe Tron, şi de mânia Mielului care este să... şi a Berbecului, Viaţa Mielului care a venit. Căci, Ziua mare a Judecăţii s-a întâmplat, şi cine va fi în stare să suporte?"

E-207 Ce credeţi voi că va face Oswald acum când el merge afară înaintea Curţii Supreme, şi vede ochii aceia mânioşi ai-ai juriului şi toţi cei ce şed acolo? El ştie ce se va întâmpla. Aceasta sau va fi o cameră de gazare, sau o frânghie care atârnă acolo, sau ceva. El trebuie să o întâmpine .

E-208 Dar cum este dacă voi umblaţi acolo afară cu Sângele pe mâinile voastre, de respingere? Şi ştiţi că iadul stă înaintea voastră, distrugere Eternă; strigând la stânci şi la munţi; dar s¬au rugat, căci rugăciunile au fost prea târzii.
În Evrei 10, "Dacă noi păcătuim cu voia," Păcat este "necredinţă." "Dacă noi nu credem cu voia după ce am primit Adevărul, cunoştinţa Adevărului." Voi nu trebuie să-L primiţi; doar să ştiţi despre El. Voi nu trebuie să-L aveţi, voi doar... Oh, nu. Vedeţi? Nu a zis, "după ce am primit Adevărul."
... dacă noi păcătuim cu voia după ce noi... primit cunoştinţa că acesta este adevărul, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate,
Ci o aşteptare înfricoşătoare pentru... indignarea aprinsă, care va distruge adversarul,
... Căci Dumnezeu a zis, Răzbunarea este a Mea, şi Eu voi răsplăti, zice-zice Domnul.

E-209 Dacă noi nu-L credem, cu voia, după ce Adevărul ne-a fost prezentat, acolo nu va mai fi milă. Nu va mai fi milă acordată.
Pastor, care asculţi la această bandă, ce spui de aceasta?
Membru al bisericii, ascultând la această bandă, ce spui despre aceasta? Ce vei face tu, dacă nu-L crezi cu voia? Nu-L puteţi spăla de pe mâinile voastre. Voi nu-L puteţi preda la cartierele generale. Acesta se va întoarce, chiar înapoi la voi. Voi L-aţi auzit. Cum este cu voi? Cum veţi sta voi în acea Zi?
El este sau pe mâinile voastre sau în inima voastră, una sau alta. Dumnezeu să ne ajute.

E-210 Dacă-dacă voi puteţi doar să vă imaginaţi o asasinare, şi ce este destinat să treacă prin inima acelui om. Ce a făcut el? El s-a trezit prea târziu, după ce el a făcut-o deja.
Priviţi, el a avut ocazia. El a fost născut un American liber.
El a fost un American. Dar el a vrut să-şi vândă dreptul de naştere, să devină un Rus, şi i s-a întors împotrivă. El s-a căsătorit cu o fată Rusoaică. Acum el este un liber cugetător al partidului comunist din Cuba.
Liber cugetând, "Eu fac propria mea gândire." Voi nu aveţi nici un gând care vine. Ce veţi face cu Isus numit Cristos? Voi nu sunteţi liber cugetător. Nu există liberă cugetare. Gândirea care era în Cristos să fie în voi.
Să ne rugăm.

E-211 Gândiţi aceste gânduri, "Dacă este vreo laudă, dacă este vreo virtute, gândiţi-vă la aceasta." În mijlocul nostru în această dimineaţă, şi în această bandă, de asemenea, eu vorbesc. Dacă sunteţi aici prezenţi în această dimineaţă, şi ştiţi că voi nu sunteţi în ordine cu Dumnezeu, şi nu sunteţi născuţi din Duhul Lui, şi Dumnezeu are...
Voi ziceţi, "Păi, eu am făcut o mărturisire." Nu despre aceea vorbesc eu. Dumnezeu a acceptat-o? Voi puteţi spune, "Da, eu, am făcut o mărturisire, şi aşa mai departe. Da, eu cred." Aşa a făcut Pilat, "Eu am făcut o mărturisire, desigur, 'Ce voi face eu cu acest Om drept?"' Voi nu-L puteţi spăla de pe mâinile voastre în felul acela. Nu, nu.

E-212 Ce veţi face voi cu El? Dacă nu sunteţi un Creştin născut din nou, cu Duhul Sfânt locuind în voi, îmbogăţind Viaţa voastră, atunci de ce nu-L luaţi acum? Voi niciodată nu veţi spăla Aceasta de pe mâinile voastre. Voi niciodată nu veţi auzi ultimul din acest Mesaj. Acesta va suna până când voi aduceţi Mesajul în inima voastră, că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-213 În această audienţă vizibilă în această dimineaţă, vor fi acei aici care îşi dau seama că, că ei sunt greşiţi, şi v-aţi ridica mâinile. Noi nu avem loc pentru o chemare la altar, locul este aşa de înghesuit. Însă doar spuneţi, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham. Dumnezeu să mă ajute." Dumnezeu să te binecuvânteze, eu îţi văd mâna. "Aceasta este, eu vreau să, acum. Chiar aici eu vreau, înaintea lui Dumnezeu, El ştie că sunt vinovat, şi îmi dau seama că sunt vinovat. Eu-eu Îl vreau jos de pe mâinile mele; eu Îl vreau în inima mea. Ridică-ţi mâna, zicând, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham." Domnul să te binecuvânteze. Eu văd, în acest număr de oameni aici, poate patruzeci, cincizeci de mâini sus aici.
Chemând astăzi,
Chemând astăzi,
Gândiţi-vă la aceasta acum, acela-i El care cheamă. Isus cheamă. Acela este El care vă vorbeşte.

E-214 Aţi păcătuit voi până acum, încât inima voastră este aşa de bătătorită, încât voi nu veţi, nici măcar nu-L mai puteţi auzi? Odată, ca un băieţaş sau o fetiţă, tu L-ai auzit. Tu ai avut o dorinţă să o faci, dar tu L-ai amânat, şi tu doar ai bătătorit şi bătătorit acele tăieturi şi trageri. Este aşa de departe dus încât tu nu-L mai poţi auzi? Stai tu unde... ai a ta... la locul unde cum Oswald stă în această dimineaţă, ca să ştiţi? Ah! Cum o puteţi face?
Va mai fi altul înainte ca noi să încheiem şi eu să ofer rugăciune? Doar oriunde în clădire, care nu v-aţi ridicat mâna, ziceţi, "Frate Branham, doar de când ai spus ultimele cuvinte, eu-eu simt aceea." Oricine, afară, în coridoare, în jurul ferestrelor, oriunde, nu contează. Doar...

E-215 Dumnezeu să te binecuvânteze, tânără doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule, pe tine. Te-am luat. El este pe... Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Altcineva? Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, aici. Şi Dumnezeu să te binecuvânteze acolo, băieţaşule, fetiţă. Da, Domnul să te binecuvânteze. Înapoi acolo, domnule. Da.
Acum doar să ne gândim la aceasta acum. Eu vreau să faceţi aceasta în timp ce cântăm uşor acest, Isus Cheamă. Acum eu vreau ca voi doar să spuneţi, "Doamne, fii milostiv cu mine, un păcătos, sau un prefăcut. Eu sunt un membru de biserică, Doamne, dar eu-eu-eu Te vreau. Eu Te vreau. Ajută¬-mă! Eu-eu Te voi sluji. Eu o promit, chiar acum. Mi-am ridicat mâna, că eu Te vreau. Acum Tu ridică-mi inima, ca eu să Te primesc, şi eu Te voi primi în inima mea." În timp ce cântăm acest verset din nou, vreţi să o faceţi?
Chemând astăzi,
Chemând astăzi,

E-216 Acum rugaţi-vă în felul vostru. Rugaţi-vă acum. "Isus Che¬..." Acela-i El care vorbeşte. Acela-i motivul că ţi-ai ridicat mâna.
... -ingăşie cheamă astăzi.
Isus cheamă, O ascultaţi de Glasul Lui;
Asculta ţi-L...
Chiar acum, ascultaţi-L. Ziceţi, "Doamne, eu sunt vinovat. Sângele Tău este pe mâinile mele. Eu sunt un păcătos. Eu nu-L mai vreau acolo. Eu nu-L pot spăla jos; Eu am încercat, cu anii. Eu nu Te voi trimite cum a făcut Pilat, şi să încerc să Te trimit la altcineva. Eu Te vreau. Vino în inima mea, chiar acum, Doamne. Eu Te primesc. Eu Te văd stând chiar înaintea mea, ca un chip stând acolo; prin credinţă eu păşesc drept în Tine, ştiind că Tu mă ierţi. Şi eu sunt... Tu vei fi în inima mea, de acum înainte."
... astăzi, (fiecare se roagă)
Isus Cheamă,
El cu gingăşie cheamă astăzi.
[Fratele Branham începe să fredoneze Isus Cheamă – Ed.]

E-217 Tată Ceresc, micul mesaj s-a terminat. Şi acum, deciziile, judecătoriile sunt aşezate în această dimineaţă. Îngerii sunt adunaţi în cameră. Marele Duh Sfânt aici dă adeveriri că Isus încă trăieşte. El era izvorul Vieţii Eterne. Mormântul nu L-a putut ţine, nici iadul nu L-a putut ţine. El s-a înălţat; liber din iad, liber din mormânt. Şi El stă printre noi, astăzi.
Şi crezurile noastre şi denominaţiunile au legat mulţi dintre oamenii noştri, Doamne. Păcatul i-a legat, dar astăzi ei vor să fie liberi. Ei stau ca Pilat, şi, în loc să încerce să-L dea mai departe la altcineva, ei şi-au ridicat mâinile, "Vino în inima mea, Doamne Isuse. Eu nu Te voi mai spăla de la mine. Eu nu o pot face. Tu încă eşti pe mâinile mele. Eu doar am spălat şi spălat, şi Tu nu ai venit jos, dar acum eu Te primesc. Eu Te vreau în viaţa mfa, şi eu Te primesc în viaţa mea. Doamne, primeşte-mă în Împărăţia Ta, prin iertarea păcatelor mele, şi dă-mi credinţă să cred că Tu mă primeşti, Tată." Admite aceasta. Prin Numele lui Isus Cristos, ne rugăm.

E-218 Şi acum aşa cum vă aveţi capetele aplecate. Credinţă, prin credinţă... "Şi, Dumnezeule, Tu ajută-mă să fiu cinstit. Dar ştiind că Tu ai promis că..."
"Cel ce va veni la Mine, Eu în nici un chip nu-l voi da afară. Şi Eu îi voi da Viaţă Eternă, şi Eu îl voi învia în zilele din urmă. Cel ce Mă va mărturisi înaintea oamenilor, pţ acela Eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui Meu şi a sfinţilor Îngeri. Cel ce ascultă," reala, adevărata interpretare a Sfântului Ioan 5:24 acolo, este, "cel ce înţelege, care primeşte Cuvântul Meu. Cel ce primeşte Cuvântul Meu, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Veşnică, şi nu va fi chemat la Judecată." Voi nu veţi veni la Bara de Judecată cum va veni Oswald. "Ci aţi trecut," cu o iertare gratuită, "din moarte la Viaţă."

E-219 "Doamne, eu nu ştiu cum, eu nu ştiu de ce, dar-dar eu cred că s-a întâmplat. Eu cred asta, în inima mea, necredinţa mea s¬a dus. Eu pot spune liber "amin" la fiecare Cuvânt care Tu îl spui, şi eu Îl accept chiar acum. Eu o cred."

E-220 Acum cu capetele voastre aplecate. Cei care aţi crezut aceea, care v-aţi ridicat mâinile cu câteva momente în urmă; şi prin credinţă voi vedeţi chipul lui Cristos stând acolo, în care ar trebui să fiţi. Voi umblaţi acum prin credinţă, credeţi că păcatele voastre sunt iertate. Şi din această zi înainte, voi sunteţi gata pentru botezul Creştin, şi voi sunteţi gata acum să umblaţi în Cristos. Vreţi voi, ca o mărturie pentru El, ridicaţi¬vă mâinile înapoi, zicând, "Prin credinţă eu cred Aceasta cu toată inima mea"? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Asta-i bine. "Eu acum Îl accept. Eu-eu accept; nimic nu pot eu face." Dumnezeu să te binecuvânteze. Se pare că fiecare pe care i-am văzut. "Eu acum accept."

E-221 Vedeţi, voi nu sunteţi buni, voi niciodată nu aţi fost buni, voi nu puteţi fi buni, dar Isus a murit pentru oamenii care nu sunt buni. "Ce trebuie eu să fac, Frate Branham?" Doar acceptă ce El a făcut, doar acceptă ce a făcut El pentru tine. Şi acum prin a crede Aceasta şi acceptând Aceasta...
Acum, eu cred, păstorul, bazinul va fi deschis. [Fratele Neville zice, "Da." – Ed.] Botezul va fi în ordine, dacă vreţi să fiţi botezaţi.
Dacă aţi luat titlurile, "Tată, Fiu, Duh Sfânt," voi sunteţi într-adevăr... Eu spun aceasta cu reverenţă şi respect, dar, în felul meu de a vedea, voi nu sunteţi botezaţi. Voi nu sunteţi, căci voi nu aţi îndeplinit ce a zis El.

E-222 El a zis, "Botezaţi-i în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt." Dacă voi doar aţi avut acele titluri chemate peste voi; El nu a zis, "Mergeţi chemaţi aceste titluri; mergeţi chemaţi aceste nume." Aceasta niciodată nu s-a făcut în Biblie. Aceasta niciodată nu s-a făcut în felul acela. Aceasta a fost, să botezaţi în felul cum a zis Isus, "În Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt," care este Isus Cristos.

E-223 Petru, cu cheile, a zis acelaşi lucru; fiecare alt apostol, toată Biserica; până la începutul Consiliului de la Niceea când biserica Romano-Catolică s-a organizat, a acceptat titluri în loc de Nume. Voi ori sunteţi botezaţi în dogmele Romane de denominaţiune, sau botezaţi în Numele lui Isus Cristos, una sau cealaltă. Aceasta este pe mâinile voastre; voi nu-L puteţi spăla jos. El este acolo.
Voi L-aţi acceptat acum. Eu vă întreb, aşa-aşa cum organistul şi pianistul întorc la vechiul imn renumit.
Credinţa mea priveşte sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator Divin;
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Şi ia-mi toată vina la o parte,
Şi lasă-mă din această zi
Să fiu total al Tău!

E-224 Nimeni să nu părăsească clădirea. Doar reverenţi ridicaţi¬vă acum, şi să ne ridicăm mâinile spre El acum.
Credinţa mea priveşte sus la Tine, (şi El este Cuvântul)
Tu Miel al Calvarului, Salvator Divin;
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Ia-mi tot păcatul la o parte,
Şi lasă-mă din această zi
Să fiu total, total şi complet, al Tău!
Acum eu îmi predau viaţa mea.

E-225 Apa va fi gata în câteva minute. Dacă nu puteţi lua botezul acum, noi vom boteza din nou deseară.
Gândiţi-vă la aceasta, toată după-masa, "Oh mâinile voastre." Daţi-L jos. Singurul fel ce puteţi voi face, este, spălaţi în Sângele lui Isus Cristos, Care este... Vedeţi? Da, domnule. Amintiţi-vă aceasta acum aşa cum ne aplecăm capetele. Priviţi la El acum.
În timp ce labirintul întunecat al vieţii...

E-226 Decizia este în inima voastră acum. El este la judecată. Cuvântul este gata pentru răstignire. Cristos este la judecată. Ce veţi face cu Isus numit Cristos?
Fii Tu Călăuza mea;
Schimbă întunericul în zi,
Şterge întristarea, lacrimile la o parte,
Nici să nu mă laşi să rătăcesc
Departe de Tine.
Acum aplecându-ne inimile la aceasta. [Fratele Branham începe să fredoneze Credinţa Mea Priveşte Sus La Tine – Ed.]

E-227 Gândiţi-vă adânc, prieteni. Poate fi că numele vostru este ultimul care merge în Carte. Noi suntem la timpul sfârşitului. Acum gândiţi-vă foarte adânc. Sunteţi voi, este cineva aici care L-a alungat?

E-228 Amintiţi-vă, aceasta s-ar putea ca niciodată să nu mai vină din nou. Pilat nu a mai avut nici o altă şansă. El a încercat tot ce a putut să fie salvat, şi el nu a putut s-o facă. Acesta era pe mâinile lui. Şi ce veţi face voi cu Cuvântul uns pentru această zi, numit Cristosul?

Up