Rânduiala Bisericii

Church Order
Data: 63-1226 | Durată: 1 ore 51 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Fraţilor, noi am chemat această adunare împreună aici în seara aceasta pentru scopul de a cunoaşte cum să conducem Biserica Viului Dumnezeu, care, noi credem să fim o parte din această Biserică.

E-2 Eu vreau să, primul lucru, eu vreau să spun că în călătoriile mele în jurul lumii, atât de mult cât eu ştiu, acesta este unul din locurile cele mai duhovniceşti unde tu simţi Duhul lui Dumnezeu mai mult decât oricare alt loc pe care-l cunosc. Eu am două alte locuri în gând care obişnuiau să fie, dar până acum noi-noi nu se pare să vedem locurile acelea; unul din ele au mers în organizaţie, iar celălalt a-a căzut cumva.

E-3 Astfel am fost chemat ieri şi mi s-a-s-a spus că voi toţi aţi vrut o întrunire să mă întrebaţi aceste întrebări privind datoriile voastre în această biserică, şi eu... pentru aceea sunt eu aici în seara aceasta, este... şi să aşez biserica, sau să vă dau lucrurile care eu cred căci-căci sunt ceea ce este substanţial să facem această biserică să continue înainte.

E-4 Fraţilor, eu sunt sigur că vă daţi seama de asta, aşa cum am făcut această remarcă despre acesta ca fiind un loc duhovnicesc. El nu este cel mai mare loc din lume, şi el nu este unde noi avem cel mai mult cântat, cea mai multă ţipare, şi cea mai multă strigare, sau cea mai multă vorbire în limbi, şi lucruri, nu aceea este, ci este calitatea Duhului care funcţionează aici în Tabernacol. Şi, până acum, eu vreau să îl laud şi să mulţumesc Fratelui Neville, şi-şi vouă fraţilor de aici, administratori, şi diaconi, şi supraveghetorul şcolii Duminicale, şi toţi, pentru-pentru ceea ce aţi făcut în-în a ajuta de a o păstra în felul acesta. A fost o rugăciune lungă de¬a mea, şi o dorinţă de când eram copil, să văd biserica pusă în ordine şi păstrată în ordine.

E-5 Acum, când noi am dedicat biserica, eu v-am spus, "Puţin mai târziu eu aveam ceva despre care să vă vorbesc," cum să punem lucrul acesta în rânduială, felul în care trebuie să funcţioneze. Şi voi aţi pornit-o... după ce am plecat de aici, noi am avut lucrători şi aşa mai departe. Dar acum, Fratele Neville fiind doar tânăr printre noi, a venit în mijlocul nostru, m-am gândit că ar fi mai bine pentru Fratele Neville să devină mai bine stabilit în Credinţă înainte ca eu să prezint astfel de lucruri aşa cum sunt gata să o fac acum. Dar acum, după ce eu aflu că el devine bine stabilit în Credinţă, şi înţelege ce este Învăţătura, şi a jucat partea unui martor credincios al lui Cristos şi ţinând pentru ceea ce noi credem de a fi Adevărul, mă gândesc că acum este ceasul, ar fi un timp bun, să ne apropiem de el în... şi printre voi bătrânii şi lucrurile de aici din biserică, ca voi să luaţi aceste rânduieli şi să vă amintiţi de ele, ele sunt după cea mai bună cunoştinţă a mea înaintea lui Dumnezeu. Şi apoi eu privesc la voi să înfăptuiţi aceste lucruri în felul în care eu le spun, deoarece cineva trebuie să fie un cap pe aici. V oi trebuie să a veţi...

E-6 Acum, eu nu încerc să uzurp autoritatea sau ceva de felul acesta, dar, voi vedeţi, un om sau orice cu două capete la acesta, el-el nu ştie cum să meargă. Dumnezeu niciodată nu a avut două capete la Biserica Lui, El niciodată nu a avut, ea are un cap. El întotdeauna lucrează în fiecare generaţie aşa cum noi am studiat prin Scripturi, există numai o persoană cu care El lucrează. Deoarece dacă voi luaţi doi oameni, voi aveţi două păreri. Aceasta trebuie să ajungă la un final absolut, şi absolutul meu este Cuvântul, Biblia. Şi ca un păstor al bisericii aici, absolutul meu este Cuvântul, şi eu vreau... Eu ştiu că voi sunteţi Fraţi, voi cumva vă uitaţi la mine să fiu absolutul vostru la ceea ce... atât timp cât eu urmez pe Dumnezeu aşa cum Pavel a spus în Scriptură, "Voi urmaţi-mă pe mine, aşa cum eu urmez pe Cristos."

E-7 Şi atunci eu mă aştept ca voi fraţilor, la orice vreme când mă vedeţi că mă îndepărtez de această Scriptură, să veniţi la mine în particular şi să-mi spuneţi unde sunt greşit. Mie nu-mi pasă dacă tu eşti unul din administratori sau... sau dacă tu eşti îngrijitorul, oricine eşti tu, voi sunteţi legaţi prin datorie faţă de mine (ca un Frate în Cristos) să-mi spuneţi când eu sunt greşit scriptural. Şi dacă există o întrebare, să ne aşezăm jos şi să o rezolvăm, împreună.

E-8 Şi de aceea veniţi voi, eu presupun, la mine în seara aceasta, m-aţi adus aici înăuntru, din cauză că există întrebări aici care se pare că vă întrebaţi în mintea voastră pentru lucruriler pe care eu le am-am aici. Acum amintiţi-vă, fraţilor, eu nu ştiu... nu sunt nume semnate la vreunul din aceste bilete, dar... şi ele sunt scrise, şi eu nu pot... nu ştiu cine le-a scris, însă ele sunt întrebări care sunt în mintea voastră, şi eu sunt aici să răspund la ele după cea mai bună cunoştinţă a mea.

E-9 Şi reţineţi, Dumnezeu priveşte la mine să vadă că eu stau în Cuvânt. Iar eu privesc la voi să văd că voi împliniţi Cuvântul, vedeţi, vedeţi, în această biserică. Şi păstraţi-o spiritual, căci, reţineţi, toate forţele din-din împărăţia întunecoasă a lui Satan vor fi întoarse împotriva voastră aşa cum voi începeţi să creşteţi în Domnul. Şi voi trebuie să fiţi soldaţi, nu doar recruţi proaspeţi. Noi suntem soldaţi vârstnici acum, şi am fost instruiţi să luptăm. Şi Satan va veni printre voi şi vă v-a face să vă certaţi unul cu altul dacă el poate. Respingeţi-l doar imediat; voi sunteţi fraţi; şi el este vrăjmaşul.
Iar noi suntem aici să ţinem un stindard în acest timp de Lumină de seară, asta, când lumea este întunecată şi întreaga împărăţie a bisericii merge în Consiliul Bisericilor. Şi destul de curând ei vor încerca să prindă un anunţ pe această uşă aici, "Închis!" Şi atunci noi urmează să trebuiască să ne întâlnim în alte locuri, deoarece ei cu certitudine vor închide aceste biserici într-una din aceste zile dacă noi nu luăm semnul fiarei. Şi noi depindem în a sta devotaţi lui Dumnezeu până când moartea ne pune în libertate, şi asta-i ceea ce noi intenţionăm să facem.

E-10 Acum drept la... Şi eu aş cere, că dacă vreodată ca vreuna din aceste lucruri să vină în chestiune, ca această bandă să poată fi pusă înaintea membrilor din această biserică (vedeţi?) la adunările voastre, sau înainte de adunare, doar înainte să înceapă adunarea. Porniţi această bandă şi puneţi-o! Şi fie ca această adunare de aici să înţeleagă că aceşti bărbaţi sunt legaţi prin datorie lui Dumnezeu, ca jurământul lor în această biserică, ca să ajute să păstreze aceste principii. Voi aţi putea să fiţi în dezacord cu ele; şi dacă eu vă las să o conduceţi, atunci eu voi fi în dezacord cu voi. Voi trebuie să aveţi ceva sursă pe undeva unde trebuie să existe un ultimatum. Şi cât de bine cunosc eu, eu o dau sub Duhul Sfânt, lasându-L să fie Ultimatumul meu. Şi lăsaţi ca această bandă să fie Ultimatumul vostru asupra acestor chestiuni.
Acum, cea dintâi este:
220. Cum să acţioneze biserica înspre chemările pentru ajutor financiar de... pentru hrană şi îmbrăcăminte? Ce-ce act, ce-ce trebuie să facă biserica?

E-11 Acum ne dăm seama că biserica este răspunzătoare pentru a ei proprii, pentru membri noştri de aici din biserică, noi suntem total răspunzători atât timp cât noi avem nevoi şi cu ce să-i aprovizionăm. Noi suntem răspunzători pentru ai noştri proprii, care sunt, statornici, membri constanţi ai Tabernacolului care vin aici şi se închină cu noi. Noi suntem datori faţă de ei, ca Fraţi şi Surori ai noştri care au dovedit de a fi membri noştri în această adunare.

E-12 Acum, ne dăm seama că există milioane în seara aceasta fără hrană, fără îmbrăcăminte, şi ne-ar place să fim în stare să ajutăm întregul grup al lor, să facem orice am putea; dar financiar noi nu putem face asta, noi nu putem sprijini toată lumea. Dar noi suntem datori faţă de ai noştri. Şi mă gândesc, în aceea, şi apoi dacă noi avem ceva rămas în plus cu care voi aţi vrea să contribuiţi la oameni care nu sunt membri de aici din această biserică, ceva ce voi aţi vrea să le daţi, aceasta ar trebui împlinit între comitetul diaconilor.

E-13 Diaconii sunt aceia care-care trebuie să împlinească această opoziţie, sau această problemă, mai degrabă; din cauză că în Biblie când a apărut cearta despre hrană şi îmbrăcăminte, şi aşa mai departe, în Cartea Faptelor, ei au chemat pe apostoli înăuntru privitor la aceasta, şi au zis, "Mergeţi şi căutaţi-vă şapte bărbaţi de mărturie cinstită şi plini de Duhul Sfânt ca ei să poată îngriji de aceste lucruri, deoarece noi ne vom preda încontinuu la Cuvântul lui Dumnezeu şi în rugăciune."

E-14 Şi aceasta nu este datoria pastorului să se îngrijească să... pentru hrană şi aşa mai departe. Aceea trebuie să fie prin diaconi. Aceştia nu sunt administratorii. Aceasta este slujba diaconilor să facă asta. Şi atunci aceasta trebuie să fie... Vă amintiţi în Biblie, ei au contribuit la ai lor proprii, Grecii şi-şi Iudeii, unde a apărut cearta că unul a primit puţin mai mult decât celălalt, dar aceştia erau oameni care şi-au vândut toate bunurile lor şi le-a dat în biserică pentru menţinerea ei, şi apoi să-să fie împărţită afară egal printre ei. Şi acolo a apărut o mică ceartă, şi acolo este unde noi am obţinut primii noştri diaconi. Şi asta este una din datoriile lor, este să facă asta.

E-15 Mă gândesc căci, ca ai noştri proprii, ca propriul nostru popor, noi trebuie să avem grijă de ei. Şi aceasta trebuie să fie dat înăuntru, orice plângere, la preşedintele comitetului de diaconi, şi atunci aceasta trebuie să fie împlinit de către comitetul diaconilor şi să vadă ce sunt ei în stare să facă privitor la aceasta. Şi toate din lucrurile acelea care sunt îmbrăcăminte, şi hrană, şi ajutor financiar, sau orice este, trebuie să vină prin diaconi. Apoi diaconii, când ei decid că ei sunt-că ei sunt... ce ei urmează să facă privitor la aceasta, atunci să fie prezentat atunci la-casier, să vadă dacă casierul este în stare la vremea aceasta să plătească această anumită sumă de finanţe, sau-sau să cumpere aceste haine, sau orice este de aceasta. Însă-comitetul diaconilor să se întrunească privitor la aceea, şi aceasta nu merge la administratori sau la păstor. Acesta este un lucru al diaconilor, întru totul.
Acum, deci întrebarea numărul doi:
221. Este suficient să spui deschis de la amvon că limbile şi tălmăcirile trebuie să fie făcute într-o întrunire înainte de serviciu? Asta este a doua întrebare pe această coală de hârtie pe care o am aici, care este un cartonaş.

E-16 Acum, aceasta ar aparţine la pastorul de aici, vedeţi. Deoarece el-el, până la urmă, asupra părţii spirituale, el este capul acesteia. Diaconii sunt poliţişti în biserică, să ţină ordine şi să aibe grijă de lucrurile acestea, şi să hrănească pe săraci, şi aşa mai departe. Administratorii sunt peste finanţe şi clădire, şi aceea este după ceea ce trebuie ei să se uite. Dar păstorul este peste-supravegherea părţii spirituale, şi aceasta va merge la tine, Frate Neville.

E-17 Acum, acolo... cu un timp în urmă când rânduiala a fost aşezată în biserică. Eu cred în vorbirea în limbi, şi tălmăcirea, şi toate darurile spirituale minunate care sunt ordinate de Dumnezeu să fie în biserică. Dar noi trăim într-o zi întocmai cum a fost în timpul Bibliei, unde bisericile... Acum, voi observaţi pe Pavel, el a întemeiat biserica la Efes, biserica Efesiană, care a fost o biserică bine stabilită. Aţi observat voi? Noi credem că Pavel, şi a spus aşa el însuşi, că el a vorbit cu multe limbi, şi noi ştim că el a avut daruri de limbi. Nu acelea pe care el le-a învăţat, ci acelea care i s-au dat spiritual, deoarece el vorbeşte aceasta acolo în Corinteni. Şi să economisim timp, eu nu doar... întorcând în Biblie şi să o citesc pentru voi, deoarece aceasta ar face şederea noastră¬noastră aici prea mult în seara aceasta, după cum eu nu am prea mult timp. Şi acum... ci doar aşa ca voi să puteţi vedea deschis.

E-18 Acum, Pavel niciodată nu a trebuit să vorbească către biserica Efesiană sau către biserica Romană, sau vreuna din celelalte biserici, despre darurile lor spirituale, despre cum să le pună în ordine. Dar el a trebuit să vorbească către Corinteni încontinuu despre aceasta, deoarece ei au făcut un caz din aceasta tot timpul. Şi Pavel a zis, când el a venit printre ei, dacă ei au aflat dacă unul avea o limbă şi unul avea un psalm, şi el a mulţumit Domnului pentru toate darurile lor minunate şi lucruri ca acelea. Şi dacă veţi observa în primul capitol sau doi din Corinteni, Pavel le spunea, poziţional, ce erau ei în Cristos, cum el... erau ei poziţional în Cristos.

E-19 Apoi după ce el le-a spus, atunci el ca un tată a început să lase biciul în jos peste ei, şi să zică, "Eu aud că există certuri printre voi, şi eu aud că vă îmbătaţi la masa Domnului." El nu i-a descreştinizat; şi să nu faceţi voi fraţilor asta, să-i descreştinizaţi, dar acela era felul cum se comportau ei în casa lui Dumnezeu. Aceea este unde este.

E-20 Acum, eu aş spune asta, că aşa cum a spus Pavel din vechime, căci, "Când voi veniţi împreună, dacă unul vorbeşte, un altul să tălmăcească. Dacă acolo nu este tălmăcitor, atunci păstraţi-vă tăcerea. Dar dacă acolo este un tălmăcitor..."

E-21 Acum, eu am urmărit biserica aici, şi eu v-am văzut cum creşteţi, şi am văzut multe daruri spirituale operând printre voi. În mod deschis, despre una am avut eu să vin la Fratele Neville cu un Cuvânt de la Domnul, să-l corectez despre ceva ce el făcea.

E-22 Şi dacă eu... dacă Domnul are... Duhul Sfânt m-a făcut supraveghetor al Turmei, atunci este de datoria mea să vă spun Adevărul. Şi eu sunt foarte recunoscător la Fratele Neville, el s-a supus Adevărului. Eu pot numai să spun Aceasta aşa cum El îmi spune.

E-23 Acum, despre aceasta, aşa cum am observat biserica voastră crescând şi am observat-o. Şi în biserică, iată felul cum am avut-o întâi, şi acesta este felul cum noi-noi o vrem din nou.

E-24 Acum, dacă voi nu urmăriţi, când pruncii... Primul lucru pe care un prunc îl face este să încerce să vorbească când el nu poate vorbi. Înţelegeţi? El face o mulţime de băşici, şi gălăgie, şi-şi aşa mai departe, dar el gândeşte că el este doar... el poate vorbi mai mult decât predicatorul la timpul acela. Păi, noi aflăm asta nu numai în viaţa naturală, dar noi aflăm asta în viaţa spirituală de asemeni. Acesta este unul micuţ. Şi dacă tu încerci să corectezi acel prunc şi-l baţi un pic la şezut deoarece el "gungureşte" şi încearcă să vorbească, tu vei ruina copilul. Vedeţi, şi tu îl răneşti. Şi este mai bine ca să laşi pe pruncul acela să crească puţină vreme până când el de fapt poate să-şi rostească cuvintele lui corect, şi atunci să-i spui când. "Nu când tata vorbeşte sau când mama vorbeşte." Dar când este timpul potrivit, lăsaţi-l să-şi aibe vorba lui. Voi mă înţelegeţi? Acum, lăsaţi-l să vorbească când vine timpul lui să vorbească.

E-25 Acum, dacă eu am avut vreodată ceva care a fost un spin în trupul meu, afară în mitinguri, este ca cineva să se ridice când eu vorbesc şi atunci să dea un mesaj în limbi şi întrerupe Duhul. Eu tocmai am ieşit dintr-un miting în New York şi diferite locuri unde lucrătorii au lăsat aceea să continue, în repetate rânduri, şi aceasta nu este nimic decât-decât o confuzie. Vedeţi, când Dumnezeu lucrează într-o linie de gând, El... aceasta ar fi-aceasta ar ... El şi-ar învinge Propriul Lui scop, dacă El încearcă să aducă o linie de gând la tine, la adunare, să facă o chemare la altar şi ceva se bagă înăuntru.

E-26 Spre exemplu, uite aşa. Noi şedem la masă, vorbind, şi noi vorbim despre Domnul. Iar junior aleargă în masă, foarte repede, ia toată atenţia la o parte de la ceea ce noi făceam, şi el zbiară, ţipă, "Tată! Mamă! Vai! Vai! Eu tocmai am marcat un punct jos la echipă! Şi noi am făcut toată aceasta, aceea, şi cealaltă!" Şi când noi eram tocmai asupra unui subiect real sacru până jos. Acum, el marcând un punct, aceea este în regulă la jocul de baseball, aceea este în regulă Dar el este afară din ordine când el întrerupe înăuntru asupra mesajului despre care noi vorbim. El să aştepte până-i vine timpul şi atunci să ne spună ce a făcut el la jocul de baseball.

E-27 Acum, acela este doar acelaşi lucru pe care-l găsim cu darurile astăzi. Acela este motivul că Dumnezeu nu poate încredinţa prea multe daruri spirituale cu oamenii, ei nu ştiu cum să le controleze. Aceea este treaba astăzi, motivul că noi nu avem mai mult decât cum avem.

E-28 Apoi noi aflăm că există o mulţime de imitaţii ale darurilor spirituale. Dar eu nu cred că aceea este aşa aici în biserica noastră. Eu sunt mulţumitor pentru aceea. Eu nu cred că aceasta este o imitare deloc. Eu cred că noi avem daruri veritabile, dar noi trebuie să ştim cum să controlăm darurile acelea.

E-29 Şi atunci când tu mergi să faci ceva bun... Întocmai cum tu lucrai pentru un şef şi tu ai început la primul din lucrul tău şi tu vrei să primeşti ordine, atunci şeful are încredere în tine şi el va continua să te ridice la o funcţie mai înaltă tot timpul.

E-30 Acum, eu cred că timpul a atins Tabernacolul Branham, să ştie ce... să luăm darurile pe care Dumnezeu ni le dă, ca Dumnezeu să poată să ne încredinţeze cu ceva chiar mai mare decât cum avem noi. Dar noi nu putem merge înainte... şi tu vezi un om la care trebuie întotdeauna să i se spună şi fiecare lucru. Şi reţineţi, "Duhul profeţilor este supus profetului," zice Scriptura. Când vezi un om pe care tu trebuie să-l corectezi, sau o femeie, şi acea persoană iese din ordine, şi atunci tu îi spui Adevărul Scriptural, atunci aceasta arată că duhul care este peste ei nu este din Dumnezeu. Deoarece Biblia a spus, "Duhul profeţilor," sau, "profeţiei," aceea este, mărturisirea, predicarea, vorbirea în limbi, sau orice este aceasta, deoarece limbile tălmăcite sunt profeţie. Deci aceasta este supusă profetului, iar Cuvântul este profetul. Deci noi-noi vedem că aceasta este afară din ordine ca un om sau o femeie să sară sus şi să dea un mesaj, indiferent cât de mult vor ei să o facă, în timp ce predicatorul este în amvon.

E-31 Acum eu sugerez aceasta pentru Tabernacolul Branham, aceea fiindcă darurile noastre-noastre care le găsim... Şi noi avem câţiva foarte minunaţi oameni înzestraţi aici. Acum, fiecare din darurile acelea este o slujbă de-a lor proprie. Ele sunt daruri, întocmai cum predicarea este un dar, cum vindecarea este un dar, cum alte lucruri sunt daruri, acestea sunt daruri, ele sunt slujbe ale lor proprii. Şi fiecărui om i se porunceşte să aştepte după propria lui slujbă.

E-32 De aceea lăsaţi ca Tabernacolul Branham să fie operat în felul acesta, şi în ziua, mai ales această zi când noi am avut aşa de mult (eu nu vreau să spun asta, dar) aşa de multă prefăcătorie. Noi nu vrem prefăcătorie. Nici un om, nici o persoană cinstită nu vrea să aibe o prefăcătorie. Noi... Dacă noi nu putem avea realul, să nu avem nimic deloc, să aşteptăm până când noi obţinem realul. Acum, eu cred că voi-voi bărbaţii o să fiţi de acord cu asta. Noi nu vrem nimic prefăcut. Fraţilor, noi nu putem începe ceva pe prefăcătorie şi să părăsim această lume. Noi trebuie să avem ceea ce este real, şi ceea ce este veritabil. Dacă noi nu o avem, să Aaşteptăm până o primim, şi atunci să spunem ceva despre asta. Înţelegeţi?

E-33 Acum, eu aş spune, ca toţi aceşti bărbaţi şi femei care vorbesc în limbi, şi profeţesc, şi dau mesaje... Şi eu-eu cred cu voi bărbaţilor că ele sunt veritabile. Acum, Biblia a spus, "Dovediţi toate lucrurile, şi ţineţi-vă strâns de ceea ce este bun." "Căci cu buze bâlbâitoare şi alte limbi voi vorbi Eu la acest popor, aceasta este odihna în care Eu am spus că ei vor intra," şi acolo în Cartea lui Isaia.

E-34 Acum, eu aş sugera aceasta aşa ca sanctuarul să fie slujit numai printr-un singur dar pe rând, deoarece acesta ne aduce drept înapoi în ordine din nou despre ceea ce eu încerc să spun: dacă unul vorbeşte, lăsaţi ca duhul profeţilor să fie supus profetului. Voi înţelegeţi? Acum, lăsaţi ca acei care au o slujbă către Trupul lui Cristos ... Şi acum Aceasta s-a spus, acum aceasta să se facă. Lăsaţi ca cei care au o slujbă la Trupul lui Cristos să aştepte după slujba lor, deoarece aceasta este o slujbă de la Cristos către biserică. Dar voi nu puteţi să slujiţi toţi în acelaşi timp, acolo trebuie să fie unul câte unul.

E-35 Tabernacolul Branham să fie în felul acesta. Lăsaţi ca acei care vorbesc în limbi, şi acei care tălmăcesc limbi, şi acei care au profeţii care urmează să fie date către biserică, să vină împreună între ei devreme în... înainte să înceapă adunarea, ei să se adune într-o cameră hotărâtă, şi să aştepte după slujba Domnului.

E-36 Aşa cum păstorul trebuie să facă el însuşi înainte ca el să vină în audienţă; el trebuie să ia Biblia, să studieze în liniştea camerei lui, în Duhul, şi să fie uns să vină afară înaintea audienţei să vorbească. Dacă el nu o face, el are să fie confuz când el ajunge acolo afară. (Lăsaţi ca fiecare bărbat şi fiecare femeie, cu un dar duhovnicesc, să vină înaintea Domnului.) Şi fiindcă păstorul are o singură slujbă, el este un profet; cuvântul Englez, un predicator, înseamnă "un profet," acela este un prezicător al Cuvântului.

E-37 Lăsaţi ca acei care au slujbe care trebuie să fie parte din altcineva, ca unul să vorbească în limbi şi altul să tălmăcească, ei aşteaptă împreună după slujba lor. Ei nu pot sta într-un studiu particular şi să vorbească în limbi şi apoi să vină să-i spună la celălalt ce a zis el, deoarece el ar avea şi limbile şi tălmăcirea. Vedeţi? Acum, dacă el are asta, foarte bine, noi vrem să o primim în felul acesta. Şi noi vrem ca biserica să beneficieze prin aceste daruri care sunt în biserica noastră. Dumnezeu ni le-a trimis, şi aceasta este ... noi vrem ca biserica noastră să beneficieze prin aceste daruri spirituale. Deci lăsaţi ca omul care vorbeşte în limbi, şi acela care tălmăceşte, şi cel care profeţeşte, ei să vină împreună înainte ca-biserica să se întâlnească. Ei să se întâlnească într-o cameră ei singuri, aşteptând după slujba Domnului către biserică. Este aceasta înţeles?

E-38 Şi atunci, în felul acesta, dacă Fratele N eville zice... Păi, acum lăsaţi-mă... Scuzaţi, lăsaţi-mă să o spun. Dacă Fratele Collins vorbeşte în limbi iar Fratele Hickerson dă tălmăcirea atunci ei au o slujbă împreună pentru biserică. Acum, aceea nu este slujba Fratelui Neville; aceea este slujba voastră către biserică. Eu o dau ca un exemplu. Atunci voi fraţilor trebuie să fiţi tot atât de interesaţi în a pune slujba voastră la loc în casa lui Dumnezeu aşa cum păstorul este interesat în a o pune pe a lui, deoarece este chiar esenţial ca voi să o faceţi. Dar voi nu o puteţi face în singurătatea propriei voastre camere, dacă tu vorbeşti şi tu tălmăceşti, voi trebuie să veniţi împreună. Acum, veniţi împreună în biserică, jos într-o cameră singuri, deoarece voi aveţi o slujbă particulară. Aceasta nu este o slujbă deschisă, aceasta este una care este să ajute biserica. Înţelegeţi? Asta este ceva să ajute biserica, dar ea nu este să se facă în adunarea principală, numai în felul în care eu am să vă spun cum trebuie să se facă. Înţelegeţi? Apoi, orice vorbeşte Fratele Collins, şi Fratele Hickerson dă tălmăcirea, ca exemplu, apoi lăsaţi pe Fratele cineva să o scrie jos, ce este ea. Şi atunci dacă vine...

E-39 Acum, noi toţi ştim că Domnul vine, noi suntem conştienţi de asta. Şi dacă Fratele Neville s-a ridicat în fiecare seară şi a zis, "Iată, Domnul vine! Iată, Domnul vine!" aceea ar fi în ordine, vedeţi. Dar el spune asta (păstorul) la platformă, căci el are Cuvântul pentru aceea. Şi dacă el este un păstor, profet către biserică... sau un păstor, mai degrabă, el trebuie să studieze Cuvântul Domnului şi să vă spună ce este scris în Cuvântul Domnului despre venirea Domnului, şi voi sunteţi avertizaţi prin Aceea. O slujbă de altfel (către biserică) cu care el nu ar avea vreo legătură, sunt limbile, tălmăcirea limbilor (care este profeţie), sau un profet care vorbeşte, aceea este ceva care nu este scris în Cuvânt. Ce este scris în Cuvânt, el trebuie să aducă aceasta; dar ce nu este scris în Cuvânt, este ce tu trebuie să-i spui. Ca, spre exemplu, "Spui Fratelui Wheeler, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'Mâine, în această groapă de nisip, să nu mergeţi la ea, deoarece acolo se va răsturna un camion,"' sau ceva de felul acesta şi aceasta trebuie să se facă. Şi tu ai vorbit-o şi el trebuie să o tălmăcească, şi atunci aşează aceea pe platformă după ce slujba ta este terminată. A... ? ... seara, după biserică... imnul, şi începeţi să cântaţi şi aşa mai departe; dacă slujba ta este sfârşită atunci, ei să vină înainte cu ce profeţie a fost dată.

E-40 Şi eu nu cred că noi avem... Sau dacă voi aveţi, puneţi-o înăuntru acolo. Când aceşti oameni se întâlnesc împreună, lăsaţi-i pe cei care au înţelepciune să vină mai întâi. Deoarece, voi vedeţi, dacă unul vorbeşte în limbi şi dă o tălmăcire conform cu Scriptura, care nu poate să fie primită dacă ea nu este pe mărturia a doi sau trei oameni, încă doi sau trei martori (înţelegeţi?) trebuie să mărturisească către aceea, că ei o cred de a fi Cuvântul Domnului. Deoarece... Şi uneori în aceste slujbe minore, tocmai ca în oricare altă slujbă, voi obţineţi duhuri care sunt greşite; înţelegeţi, ele vor zbura acolo înăuntru. Şi noi nu vrem asta. Nu. Noi vrem aceste slujbe gata să fie expuse dacă ele trebuie să fie expuse, deoarece orice lucru de la Dumnezeu poate... tu nu te îngrijorezi de a-l expune, acesta va-acesta va suporta testul dacă el este de la Dumnezeu.

E-41 Întocmai ca păstorul, dacă cineva îl provoacă asupra Cuvântului, el nu trebuie să se dea înapoi privitor la aceasta, el ştie întocmai exact către cine vorbeşte el, "Vino aici sus." Înţelegeţi? Şi la fel ca aceste alte slujbe, trebuie să fie în acelaşi fel.

E-42 Acum, dacă-dacă unul vorbeşte în limbi şi dă un mesaj... Acum, unii oameni vorbesc în limbi când ei doar "se zidesc pe ei înşişi," Biblia a spus, ei doar au un timp bun. Ei vor vorbi în limbi, ei simt. Şi ei vorbesc în limbi, ei de fapt vorbesc în limbi, şi acesta este Duhul care o face. Dar dacă el şade acolo afară în audienţă, vorbind în limbi, doar zidindu-se pe ei înşişi, atunci acesta nu este vreun lucru de folos pentru biserică; omul se zideşte pe sine, sau femeia, sau oricine o face. Înţelegeţi?

E-43 Să vorbeşti în limbi este un dar de la Dumnezeu spre zidire, aşa cum Pavel spune în Scriptură, aceea este să zidească biserica. Deci trebuie să fie ceva mesaj direct de la Dumnezeu către biserică, în afară de ce este scris aici în Biblie. Înţelegeţi? Este ceva care...

E-44 Dacă voi m-aţi întreba, "Frate Branham, cum trebuie să fiu botezat?" Eu vă pot spune foarte repede. Tu nu trebuie să vorbeşti în limbi şi să-mi spui A asta, este scris chiar aici în Biblie ce să faci privitor la asta. Înţelegeţi? Eu nu trebuie să... voi nu trebuie să puneţi nici o întrebare despre asta şi să aveţi pe cineva să vorbească în limbi şi să vă spună. Vedeţi, asta este deja scris.

E-45 Dar dacă voi ziceţi, Frate Branham, ce trebuie să fac eu, eu am o hotărâre aici ce trebuie să o fac dacă să iau această biserică sau să merg la altă biserică," sau ceva de felul acesta. "Sau să fac eu asta, aceea?" Acum, aceea ar trebui să vină de la Dumnezeu. Vedeţi, Dumnezeu trebuie să ne spună aceea. Dar aceea ar trebui să vină printr-o altă slujbă, deoarece Cuvântul nu zice "Orman Neville să părăsească Branham Tabernacle şi să meargă la Fort Wayne Gospel Tabernacle." Vedeţi, nu spune aceea în Cuvânt aici, vedeţi, deci pentru aceea sunt aceste daruri.

E-46 Ca o persoană care vine aici sus şi zice, "Credeţi voi m vindecare Divină?" Noi predicăm asta, noi o credem, noi credem în ungere, uleiul.

E-47 Dar aici este ceva om care zice că el "Nu poate să pătrundă, care-i treaba?" Atunci este nevoie ca Dumnezeu, prin limbi, tălmăcire, prin profeţie, sau vreun fel să coboare în viaţa acelui om şi să tragă afară lucrul acela pe care l-a făcut, şi să-i spună despre aceasta. Aceea este o slujbă care nu-i aparţine păstorului, ea aparţine la aceste daruri slujitoare, dar ele nu trebuie să fie făcute acolo afară în audienţă. Înţelegeţi?

E-48 Acum, Pavel niciodată nu a trebuit să le spună acelor¬spună acelor biserici Efesene ceva despre aceasta, ei erau în ordine, biserica Romană, sau la nici una din celelalte biserici; numai biserica Corinteană, şi ei niciodată nu au putut să se aducă pe ei... Acum, Pavel a crezut în vorbirea în limbi. El avea vorbirea în limbi în biserica Efesiană, la fel cum el a avut în biserica Corinteană (vedeţi), dar el putea să vorbească către cea Efesiană lucruri mai mari decât doar vorbirea în limbi, tălmăcirea limbilor.

E-49 Acum, deci dacă cineva scrie un mesaj care a fost dat în limbi sau dat în profeţie, şi aşează sus la platformă, el trebuie să fie citit de către păstor înainte să înceapă serviciul, de "AŞA VORBEŞTE DOMNUL" de la aceşti oameni care au vorbit şi I¬au tălmăcit. Şi dacă aceea se împlineşte exact în felul în care a spus tălmăcirea, noi ne ridicăm mâinile şi să dăm mulţumiri lui Dumnezeu pentru Duhul Său printre noi. Dacă nu se împlineşte, atunci să nu o mai faceţi până când duhul acela rău este ieşit din voi. Dumnezeu nu minte, El este întotdeauna adevăr.

E-50 Atunci, voi vedeţi, voi sunteţi destul de în vârstă să acţionaţi ca oameni, nu copii ("guu, guu, guu"), voi trebuie să aveţi ceva înţeles la ceva.

E-51 Lăsaţi biserica acum, aşa cum ea vine în ordine, să vină la această ordine. Dacă unul profeţeşte... Dacă unul vine printre voi, ne învăţat, şi voi vorbiţi în limbi, voi A veţi fi un Barbar pentru el, el nu ştie despre ce vorbiţi voi. Înţelegeţi? Şi într¬adevăr în această zi unde a existat aşa de multă confuzie privitor la aceasta, aceasta cauzează o piatră de poticnire. Dar unul să vorbească în limbi, şi altul să tălmăcească şi să dea mesajul, şi acesta să se citească chiar aici la platformă, despre ce urmează să aibe loc, şi atunci să se întâmple, voi vedeţi ce se întâmplă. Le spuneţi că "Mâine la un anumit timp, sau săptămâna viitoare la un anumit timp, urmează să fie un anumit lucru," şi atunci cel necredincios să şadă acolo să asculte la asta şi să o vadă prezisă înainte să se întâmple. Atunci ei vor cunoaşte ce fel de duh este printre voi, acesta va fi Duhul lui Dumnezeu. Asta-i ce a spus Pavel, "Atunci dacă unul poate profeţi şi descoperă lucrurile secrete, nu va cădea întreaga adunare jos, sau cel necredincios, şi să zică, 'Dumnezeu este în mijlocul vostru'?" Înţelegeţi? Deoarece aceasta nu poate fi...

E-52 Dar acum noi nu vrem... "Când noi eram un copil," a zis Pavel, "am acţionat ca un copil," el a spus Corintenilor acolo, "am vorbit ca un copil." El avea o minte de copil. "Dar când am devenit un adult, am pus lucrurile copilăreşti deoparte."

E-53 Acum, eu vă spun la toţi, vedeţi. Acum, cu câţiva ani în urmă, voi eraţi copii cu aceste daruri, jucându-vă înainte şi înapoi. Dar voi aţi fost la o şcoală îndelungată acum, este timpul să fiţi oameni, nu să folosiţi acestea doar să vă jucaţi cu ele. Aceste daruri sunt sacre, ele sunt de la Dumnezeu, şi voi nu vă jucaţi cu ele. Să lăsăm pe Dumnezeu să le folosească. Asta-i ceea ce vrea slujba voastră să fie, şi acela este felul cum să punem Tabernacolul Branham în serviciu. Şi-şi dacă aceasta este chestionat, oricând, lăsaţi ca această bandă să stea ca o mărturie că acela este felul cum trebuie să se facă în Taberna¬colul Branham.

E-54 Dacă va fi un străin să vină înăuntru, deoarece voi îi aveţi tot timpul, deoarece acesta fiind un tabernacol interdenomina¬ţional, există oameni care vin înăuntru care nu au aceasta bine instruit, ei nu o au, ei nu ştiu mai bine. Şi propriul lor păstor, ei vor sări drept în sus şi-i întrerupe mesajul, şi sfâşie o chemare la altar, şi vorbeşte în limbi şi fiecare lucru în felul acesta. Voi sunteţi un om mai bine antrenat decât acela. Vedeţi? Apoi după serviciu, dacă el devine dezordonat, atunci acesta este locul diaconului să meargă la el. Să nu lăsaţi ca pastorul să trebuiască să o facă afară doar dacă se ajunge la un punct unde nu există nici un diacon aici, însă un diacon trebuie să poarte grijă de aceasta. Înţelegeţi?

E-55 Acum, după serviciu... Dacă persoana doar se ridică şi dă un mesaj, păstorul dacă el vrea să se oprească doar un minut şi să meargă înainte, foarte bine, vedeţi, aceea depinde de păstor. Dar atunci imediat lăsaţi ca diaconul, înainte ca persoana aceea să iese din clădire, să-i ia la o parte şi să vorbească cu ei despre aceasta. Şi dacă ei o pun sub semnul întrebării, aduceţi-i la această bandă şi ziceţi, "Aceasta este ceea ce episcopul sau supraveghetorul bisericii..." Care este episcop, cel... orice supraveghetor. Vedeţi, asta-i ce este numit în Biblie, "episcopie," vedeţi, deci acela este supraveghetor general al bisericii. Lăsaţi... "Acestea sunt ordinele şi felul în care biserica noastră o face. Acum, ne place ca voi să veniţi să vă daţi mesajul. Dar dacă voi aveţi un mesaj de la Domnul şi acesta este... el să fie dat, veniţi sus aici şi aşezaţi-l pe platformă şi lucrătorul nostru îl va citi către adunare, un mesaj către această adunare." Dar acesta nu trebuie să fie doar repetarea Scripturilor, şi lucruri ca acelea. Acesta trebuie să fie un mesaj direct către popor, despre ceva care este gaţa să aibe loc, sau ceva ce ei trebuie să facă. S-a înţeles aceasta? În regulă.
222. Acum, există vreo cale mai bună să ţii rânduială în biserică decât să tot reaminteşti oamenilor cu o-o repetare de la diaconi în conformitate? Nu, aceea, eu tocmai am explicat asta. Aceea este întrebarea numărul trei.

E-56 Diaconii, datoria voastră este să păstraţi ordine în biserică, cu bunătate şi prietenie. Şi apoi voi trebuie să, dacă cineva iese din ordine în biserică, sau vine înăuntru aici ca un beat, sau cineva vine înăuntru.

E-57 Aşa cum ei au împuşcat pe lucrătorul acela de pe platformă seara trecută sus acolo. Voi aţi auzit despre aceea, beatul acela venind înăuntru cu o puşcă cu două ţevi. El a zbierat după nevasta lui, şi-şi a vrut pe nevasta lui, şi a mers sus către păstor. Şi păstorul i-a arătat soţia care şedea acolo, dar el urma să o împuşte chiar în biserică, şi păstorul a început să negocieze cu el. Şi în loc să-în loc să... Acel-acel om cu puşca s-a întors în jur şi l-a puşcat pe păstorul din amvon, şi apoi a puşcat pe soţia lui, şi apoi s-a puşcat pe sine.

E-58 Acum, dacă ar fi fost acolo un grup de diaconi când omul acela a intrat pe uşa aceea cu puşca aceea, ei şi-ar fi pus braţele în jurul lui şi puşca luată din mâna lui. Înţelegeţi? Vedeţi, aceia sunt-aceia sunt diaconi de ordine. Şi acum, aceste lucruri s-au dus în felul în care ei fac acum şi voi vă puteţi doar aştepta la orice. Dar, reţineţi, diaconii sunt poliţiştii lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, indiferent de ce gândeşte altcineva. Uneori un poliţist nu vrea să trebuiască să meargă sus şi să facă o arestare asupra cuiva, poate unul din prietenii lui, dar el este jurat pentru o slujbă, el trebuie să o [acă oricum. Aceea este datoria lui faţă de oraşul lui. Înţelegeţi?

E-59 Aceea este datoria unui diacon la biserică. Şi dacă cineva sare în sus şi începe să întrerupă păstorul, sau una alta de felul acesta, şi păstorul în mesajul lui, diaconii trebuie să păşească la oamenii aceia, doi sau trei din ei, să zică, "Am putea să-ţi vorbim, frate?" Vedeţi? Să-l aducă din biserică, afară în oficiu, înăuntru aici sau vreun alt oficiu, şi să-i vorbească despre aceasta, zicând, "Tu nu trebuie să întrerupi." Voi ştiţi, aceasta este o-aceasta este o amendă mare prin lege să întrerupi un serviciu oricum. Înţelegeţi? Dar unii oameni, aşa ca o persoană delicventă sau ceva, vine printre voi, voi ştiţi, şi-şi vreun fanatic religios, şi-şi începe să strige înainte, atunci diaconii... Şi dacă diaconii nu par a fi în stare să-l controleze, atunci comitetul de administratori sau oricare altul în biserică pot păşi sus şi să dea ajutor la o astfel de persoană. Voi ştiţi asta .

E-60 Şi-şi acum lăsaţi-mă să pun din nou întrebarea aici:
Există vreo cale mai bună de a ţine în rânduială biserica decât să reaminteşti oamenilor cu o repetare de la diaconi, acum, ocazional?

E-61 Acum eu cred că-păstorul, din când în când... Sau să pună banda aceasta, să stea aceea ca o mărturie. Diaconii sunt poliţişti, iar cuvântul lor este lege şi ordine. Înţelegeţi? Şi au autoritatea de la biserică şi chiar de la legea naţiunii să facă acea casă a lui Dumnezeu să fie locul potrivit. Şi oricine să se opună unui diacon în felul acesta, este supus la-la doi până la zece ani în închisoarea federală. Dacă voi le spuneţi să se ducă şi ei nu o fac, sau ceva de felul acesta, cineva cu comportare dezordonată, el doar nu ştie ce face el la... El este supus el însuşi, expunându-se la tot felul de amenzi, orice.

E-62 Şi apoi dacă se ajunge la punctul că cineva Acum, ca... Şi dacă cineva sare în sus şi devine în dezordine... Doar poate vorbeşte în limbi sau ceva, eu nu aş merge înăuntru la aceea. Vedeţi, lăsaţi-i să meargă, din cauză că dacă ei sunt un străin. Dacă ei sunt oamenii noştri proprii, atunci doar lăsaţi ... Seara următoare, voi diaconii doar luaţi această bandă, şi ziceţi, "Acum, noi urmează să punem rânduiala bisericii înainte ca noi să începem serviciul, eu vreau ca fiecare să înţeleagă aceasta." Şi voi păstorii şi voi toţi puteţi lucra împreună în felul acesta.
223. Acum, Frate Branham, ce zici de şcoala Duminicală? Frate Branham, despre şcoala Duminicală (în regulă), trebuie ea să fie înainte de serviciul de predicare?

E-63 Da, noi întotdeauna am avut-o în felul acela. Acum şcoala Duminicală înainte de serviciul de predicare. Şi aceea dă o ocazie ca cei micuţi care participă la şcoala Duminicală, să elibereze clasele lor. Şi dacă-şi dacă ei vor... şi cei micuţi nu înţeleg aceasta, şi ei trebuie să şadă prin tot decursul serviciului de predicare şi apoi să aibă şcoală Duminicală, cei micuţi sunt epuizaţi. Lăsaţi ca şcoala Duminicală să fie mai întâi, să aibe un timp stabilit, doar la un timp stabilit în care şcoala Duminicală merge în sesiune. Supraveghetorul şcolii Duminicale trebuie să vadă, ca acea şcoală Duminicală să meargă în sesiune la un anumit timp, timp stabilit. Şi aceasta se eliberează la un anumit timp. La toate şcolile Duminicale le este permis un anumit timp pentru aceasta, şi apoi să elibereze.
224. Trebuie să fie învăţătorul pentru adulţi altcineva decât păstorul?

E-64 Dacă astfel s-a căzut de acord. Dacă păstorul vrea să înveţe şcoala Duminicală şi apoi să aducă mesajul mai târziu, aceea este bine şi frumos dacă el vrea să facă serviciul dublu. Dar dacă el nu o face, atunci să aveţi învăţătorul vostru adult de şcoală Duminicală (vedeţi?) pentru clasa voastră de adulţi. Şi atunci dacă-dacă păstorul are pe altcineva acolo în gând, şi persoana vrea să o facă, daţi-vă treizeci de minute, sau pentru oricât urmează ca voi să îngăduiţi şcoala voastră Duminicală, treizeci sau treizeci şi cinci, patruzeci de minute, orice este aceasta.

E-65 Şi ar trebui să fie un clopot aşezat aici. Şi când acel clopot se bate, aceea înseamnă... sau fie clopotul bisericii, când el bate pe dinafară, aceea este eliberarea şcolii Duminicale. Şi când sună clopotul, aceea înseamnă că fiecare lucru vine la ordine chiar acolo.

E-66 Acolo să fie un anumit timp atunci pentru un imn sau două, orice vreţi voi să cântaţi. Nu prea mult timp, voi obosiţi pe oameni prin a-i ţine prea mult, vedeţi. Şi doar bateţi clopotul, aveţi un imn sau orice vreţi voi să faceţi, şi apoi trimiteţi clasele voastre la loc. Şi imediat când vine timpul acela, să zicem că urmează să fie la-la ora zece, sau zece treizeci, sau zece şi cincisprezece, orice este, bateţi clopotul acela şi fiecare învăţător eliberează clasa lor, vine la audienţă aici afară. Şi apoi... Şi dă raportul, raportul de şcoală Duminicală, şi atunci eliberează întregul lucru, şi-i lasă pe toţi acei care vor să stea pentru serviciul de predicare să urmeze. Vedeţi, atunci este în ordine.
Întrebare? Cât de mulţi... [Cineva întreabă pe Fratele Branham, "Atunci noi avem o clasă împărţită, cu alte cuvinte?" – Ed.]

E-67 O, da, voi trebuie să aveţi. Unul-unul în vârstă de trei ani nu poate înţelege ce ar înţelege unul în vârstă de patrusprezece ani. Eu cred că am asta puţin mai departe.
225. Câte clase trebuie să fie acolo?

E-68 Voi trebuie să puneţi clasele voastre în... Ca o clasă mititică care vrea să aibe flanel-grafie, aceea este prea mult pentru un băiat sau o fată în vârstă de patrusprezece ani. Înţelegeţi? Voi trebuie să aveţi pe cineva să ia o clasă pentru acei copii mici, ceva mamă bătrână sau ceva care ştie cum să aibe grijă de ei. Alte clase, eu cred, ar trebui să fie cineva care este mai în stare să prezinte Cuvântul. Înţelegeţi? Şi acolo trebuie să fie clase. Să zic acum, acolo să fie ca o clasă de la... Cel puţin trei clase.

E-69 Acolo ar trebui să fie o clasă de bebeluşi mititei, acolo ar trebui să fie cam de la vârsta de cinci ani. Şi toţi ceilalţi sub aceea să fie ţinuţi cu mama lor, şi duşi la camera copiilor dacă este necesar în timpul de-de predicare, dacă ei încep să se agite. Pentru aceea este camera copiilor.

E-70 Şi eu cred că-clasele ar trebui să fie aranjate ca de la copilaşi cam în vârstă de cinci sau şase ani, până la opt sau nouă, zece, ceva de felul acesta. Şi apoi de la vârsta de zece ani până la cincisprezece să fie în-clasa adolescenţilor. Şi apoi clasa adulţilor peste cincisprezece, deoarece ei... dacă ei sunt destul de în vârstă să-să... în ziua de azi ei pot obţine de lucru şi ei vor să voteze la vârsta aceea, aproape că; astfel ei-ei ar trebui să fie în stare să audă Cuvântul, dar să vină în auditoriul principal şi să aibe asta.
226. Cine să fie învăţătorii?

E-71 Ia te uită, aceea depinde de voi ca să votaţi proprii voştri învăţători înăuntru. Şi voi trebuie să faceţi asta, să-i puneţi înăuntru acolo, să luaţi pe cineva. Şi întâlniţi-vă cu biserica, şi ziceţi, "Cine este... Cine de aici se simte călăuzit de Domnul?" Şi atunci luaţi un învăţător calificat. Şi atunci lăsaţi ca aceasta să se facă. Aceasta trebuie să fie treabă în mod strict, fraţilor. Dacă învăţătorul nu se poate califica la aceasta, atunci schimbaţi învăţătorii.

E-72 Când vine timpul, sub Dumnezeu, dacă eu simt cumva că Orman Neville nu se mai poate califica să fie păstor aici, eu am să menţionez aceasta la biserică. Când eu aş vedea un lucru aici, mă gândesc că voi diaconii nu v-aţi putea califica să fiţi diaconi, eu am să menţionez aceasta la biserică, că, "Eu aflu că există un anumit diacon aici care face ceva ce el nu ar trebui să facă, şi nu-şi ţine postul de datorie," şi aşa mai departe în felul acesta, sau un administrator sau orice este el. Eu nu-l pot vota înăuntru sau afară, biserica trebuie să facă asta, dar eu cu certitudine urmează să o prezint înaintea bisericii. Vedeţi, deoarece asta-i ceea ce ea trebuie să facă. Asta este ce trebuie eu să fiu ca supraveghetor, eu trebuie să mă uit şi să văd ce se petrece. Noi mergem spre Cer, nu aici afară pe undeva să avem un raliu sau ceva să avem o mulţime de distracţie şi să alergăm unul peste altul, şi să jucăm baseball. Noi suntem aici mânuind cel mai graţios lucru care există pe pământ, Cuvântul lui Dumnezeu, şi acesta trebuie să fie dus înainte în ordine evlavioasă.
Cine să fie învăţătorii?

E-73 Aceasta depinde de voi să-i selectaţi. Dar eu aş lua, pentru copii, eu aş lua o femeie bătrână, careva care poate să facă asta. Dar pentru adolescenţi, eu aş lua ceva învăţător care este strict, şi nu doar să meargă afară şi să aibe frigare de crenvurşti. Aceea ar fi în regulă dacă ei vor să meargă la o frigare de crenvurşti, dar să pună doar tot lucrul la aceea... Puneţi-l la Cuvânt, lăsaţi pe cineva care este în stare să ţină Cuvântul. Şi aceasta urmează să fie, această biserică nu stă pentru... Frigarea de crenvurşti este în regulă, şi-şi picnicuri micuţe la care voi vreţi să mergeţi împreună şi să aveţi părtăşie, aceea este bine, aceea-aceea este ce ar trebui să faceţi să distraţi copiii. Dar în acest loc înăuntru aici, acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Frigarea de crenvurşti este când vă adunaţi împreună, sau ceva de felul acesta, dar nu în această casă a lui Dumnezeu. Şi aceştia ştiu, desigur noi ştim că noi nu credem în această nesăbuinţă aici de-de-de chefuri şi fiecare lucru ca acesta pe aici, noi-noi... voi ştiţi mai bine decât atât.
227. Cine să fie peste şcoala Duminicală să o ţină în rânduială?

E-74 Supraveghetorul de şcoală Duminicală. Şi aceea este treaba lui. El nu trebuie să aibe nimic de-a face cu diaconii, administratorii, păstorii sau nimeni altul, el are o slujbă de-a lui proprie. Oricine este învăţătorul vostru de şcoală Duminicală, eu nu ştiu. Dar acel învăţător de şcoală Duminicală trebuie să vadă că fiecare clasă este în locul ei, şi fiecare învăţător este prezent, sau să înlocuiască un alt învăţător pentru învăţătorul acela dacă el nu este acolo în ziua aceea.

E-75 Apoi chiar înainte de Duminică... În timp ce-lecţiile merg înainte, supraveghetorul de şcoală Duminicală, trebuie să meargă pe acolo şi să strângă ofertele pe care ei le au acolo înăuntru (colectele şcolii Duminicale), şi raportul despre câţi sunt prezenţi, câte Biblii aveau ei în această clasă, şi aşa mai departe, şi să facă un raport despre aceasta. Şi apoi să stea înaintea audienţei chiar înainte de serviciul de predicare, când i se dă un loc să o facă, când ei au raportul de şcoală Duminicală după ce se termină şcoala Duminicală, spune câţi învăţători, câţi erau prezenţi, şi câţi în total din întreaga şcoală Duminicală, totalul întreg-întreg de oferte, şi aşa mai departe în felul acesta. Diaconii, administratorii, păstorii, nu trebuie să facă asta. Ei nu au nimic de-a face în aceasta, aceea este treaba supraveghetorului şcolii Duminicale.

E-76 Şi atunci dacă el vede că şcoala Duminicală are nevoie de anumite lucruri, atunci el trebuie să prezinte asta la-la comitetul de administratori iar administratorii au o şedinţă asupra acesteia, mai întâi. Şi apoi administratorii, dacă ei află că există suficiente fonduri şi aşa mai departe, prin casier, atunci aceasta poate să se cumpere; dacă el vrea una alta pentru literatură, sau orice este, sau ceva Biblii sau ceva, ei vor să cumpere o Biblie pentru acela, voi ştiţi, care poate afla cele mai multe cuvinte şi să citeze cele mai multe Scripturi, ceva premiu sau ceva pe care ei urmează să-l dea în felul acesta, cadou, şi ei vor să-l cumpere prin biserică. Atunci lăsaţi ca aceea să fie prezentat la-la-la diaconi... şi apoi ei să afle dacă aceasta este-dacă aceasta este-dacă aceasta este în caserie. Înţelegeţi?

E-77 Şi apoi mă gândesc că aceea rezolvă cele cinci întrebări despre asta. Acum despre cea următoare, este:
228. Frate Branham, referitor la rânduiala bisericii, noi am încercat să mergem conform cu felul cum înţelegem noi ordinele date în dedicarea noii biserici. Şi prin a face astfel, unii s-au supărat şi au părăsit biserica. Iar alţii nu vor să asculte la orice spunem noi, mai ales copiii. Noi am vorbit cu părinţii despre copiii lor, şi ei nu vor să aibe grijă de ei. Acum, am înţeles noi greşit? Sau, mergem noi privitor la aceasta pe calea greşită? Mulţumesc.
Acum lăsaţi-mă să răspund la aceasta aşa cum ele vin jos:
În respect faţă de rânduiala bisericii, noi am încercat să mergem conform cu felul cum am înţeles aceasta dat în dedicarea noii biserici.

E-78 Acum, aceea este corect, voi faceţi bine. Acum, aceştia trebuie să fie diaconi, eu presupun, deoarece aceasta este chiar aici la treaba diaconilor. În regulă.
Şi în a face astfel, noi avem adesea... oamenii adesea s¬au supărat pe noi.

E-79 Ei se supără pe mine, de asemeni! Ei o vor face la orice om. Înţelegeţi? O persoană care face asta, acolo este ceva greşit cu persoana aceea. Ei nu sunt în regulă cu Dumnezeu, pentru că Duhul lui Cristos este supus la învăţătura lui Cristos, casa lui Cristos, rânduiala lui Cristos. Înţelegeţi? Şi orice om care... Sau orice femeie, sau orice persoane, copii, care s-ar enerva pe un diacon evlavios care le-ar spune să fie... şi, sau orice părinte care s-ar enerva pe un diacon... Într-adevăr, noi vrem pe fiecare în această biserică pe care îi putem aduce; dar dacă aceea ar cauza numai necaz pe altundeva, există un spin sau "un iepure în stiva de lemne," aşa cum obişnuiam noi să spunem. Persoana aceea nu este corectă.

E-80 Dacă ei pleacă, există numai un singur lucru de făcut: lăsaţi-i să plece, şi rugaţi-vă pentru ei. Înţelegeţi? Apoi poate careva din diaconi merge la biserica lor... sau merge la casa lor cândva, şi să afle de ce au plecat, şi să-i întrebe ce era greşit. Atunci, şi dacă ei... Vedeţi dacă puteţi să-i împăcaţi. Dacă tu nu poţi, să ia doi sau trei martori cu el, ca ei să poată fi înţeleşi. Atunci dacă ei nu pot să fie înţeleşi, atunci aceasta se spune înaintea bisericii dacă ei sunt un membru de aici din biserică. Atunci ei sunt...

E-81 Şi atunci dacă ei nu sunt membri ai bisericii, desigur ei nu sunt membri din această adunare, ei trebuie să fie făcuţi să fie în ordine. Vedeţi, ei-ei trebuie să asculte de rânduielile noastre de aici, deoarece acestea sunt rânduielile bisericii. Acestea sunt lucruri pe care noi nu vrem să le facem, lucruri care nu-mi place să le fac, dar sunt lucruri care trebuiesc făcute. Şi eu mă expun pe mine în a spune aici prin această bandă, acesta sunt eu, ei mă pot auzi spunând şi ştiu că acesta sunt eu, nu voi oamenii. Voi m-aţi întrebat aceste întrebări, şi eu vi le dau cât de bine ştiu eu din Cuvântul lui Dumnezeu.

E-82 "Acum, dacă acei oameni se mânie şi ies dintre voi, ce spune Scriptura despre aceasta, Frate Branham?"

E-83 "Ei au plecat afară de la noi deoarece ei nu erau dintre noi." Şi aceea o stabileşte. "Au părăsit biserica," asta-i ce au făcut ei. În regulă.
Alţii nu vor să asculte la orice spunem noi, mai ales copiii.

E-84 Copiii trebuie să cunoască disciplina, ei ar trebui să o primească acasă. Dar chiar dacă acesta este al meu, copiii mei intră aici la orice timp, dacă ei devin în dezordine, eu nu vreau ca voi să trageţi nici o sfoară; Sarah, Rebeckah, Joseph, Billy, sau oricare ar putea fi el. Voi spuneţi-mi mie, eu voi avea grijă de asta. Dacă ei nu se pot comporta, atunci ei vor sta departe de la biserică până când ei vor învăţa să se comporte. Aceasta nu este o arenă, aceasta este casa lui Dumnezeu. Acesta nu este un loc să te joci, şi să patinezi, şi să scrii notiţe, şi să râzi, şi să glumeşti, aceasta este casa lui Dumnezeu, şi trebuie să fie îndeplinită evlavios.

E-85 Voi veniţi aici să vă închinaţi, nici măcar să vizitaţi. Acesta nu este un-acesta nu este un teren de picnic, acesta nu este un loc de vizitare; acesta este locul de vizitare al Duhului Sfânt, ascultăm la ce El are de spus, nu unul la altul. Noi nu venim aici să-să avem părtăşie unul cu altul, noi venim aici să avem părtăşie cu Cristos. Aceasta este casa de închinare. Şi copiii trebuie să fie disciplinaţi, şi dacă ei sunt... de părinţii lor. Să fie aceasta cunoscut! Aceea dacă aceşti diaconi... Dacă aceşti părinţi ai copiilor nu vor asculta la ce au spus aceşti diaconi, atunci acest părinte să fie corectat el însuşi.
Noi am vorbit cu părinţii despre copiii lor, şi ei nu vor să aibe grijă de ei.

E-86 Dacă ei sunt membri ai acestei biserici, atunci voi să luaţi doi sau trei cu voi şi chemaţi pe părintele acela într-o şedinţă particulară, într-unul din birouri. Mie nu-mi pasă cine este acesta, dacă sunt eu, dacă este Fratele Neville, dacă este Billy Paul şi băieţaşul lui, dacă este Fratele Collins şi unul din copiii lui, sau oricare din restul din noi. Noi suntem... Noi ne iubim unul pe altul, dar noi suntem legaţi prin datorie faţă de Dumnezeu şi acest Cuvânt. Dacă el este Doc, nu contează cine este el, noi trebuie să ne chemăm unul pe altul înăuntru şi să fim cinstiţi unul cu altul. Cum poate Dumnezeu vreodată să lucreze cu noi, dacă noi nu suntem cinstiţi unul cu altul? Cum o să fim noi cinstiţi cu El? Înţelegeţi?

E-87 Acesta este un ordin, noi trebuie să păstrăm casa lui pumnezeu! Iar diaconii trebuie să ştie cum să facă asta. Înţelegeţi? Şi de aceea vă spun eu acum să păstrăm lucrurile acelea la curent. Şi dacă aceasta, voi spuneţi părinţilor şi ei nu vor asculta de aceasta, nu vor să asculte la aceasta, atunci tu ia-ţi un alt diacon sau unul din administratori, sau vreo persoană bună din această biserică, şi chemaţi... ia al tău admin-... Ia comitetul tău de diaconi, voi toţi diaconii împreună, ziceţi, "Frate Jones, Frate Henderson, Frate Jackson," sau oricine ar putea fi acesta, "copiii lor se poartă rău, şi noi le-am spus de două sau trei ori despre copiii lor şi ei nu vor să asculte."

E-88 Atunci chemaţi pe Fratele Jones înăuntru, sau Fratele Oricine este el, şi ziceţi, "Frate Jones, noi te-am chemat aici pentru o întrunire. Noi te iubim, şi noi... tu eşti o parte din noi, tu eşti unul din noi. Lasă-mă doar să pun această anumită bandă şi să ascultăm ce a spus Fratele Branham despre aceasta, vedeţi. Acum, noi ţi-am cerut ca să-i faci pe copiii aceia să se comporte. Înţelegi? Dacă ei nu vor să se comporte, şi tu nu-i poţi face să se comporte în biserică, lasă-i cu cineva în timp ce tu vii la biserică până când ei învaţă cum să se comporte în casa lui Dumnezeu." Vedeţi? Dar acesta este un ordin, acesta trebuie să fie dus la îndeplinire! Înţelegeţi?
Acum cealaltă întrebare merge înainte:
Acum, am înţeles noi greşit?

E-89 Nu, domnule. Nu ati înţeles greşit, aceea este corect. Eu o spun din nou, ordinele. În armată, ei nu te întreabă, "Vrei tu să mergi să faci un anumit lucru?" Dacă tu eşti în armată, tu eşti constrâns să o faci. Înţelegeţi? Şi acela este felul cum este în... Eu sunt constrâns să predic Evanghelia. Eu sunt constrâns să stau pentru Aceasta indiferent de ce spun ceilalţi oameni şi fraţi ai mei şi aşa mai departe spun despre Aceasta, eu sunt constrâns să o fac. Eu trebuie să rănesc simţuri şi să tai pe oameni în bucăţi, dar dacă eu...

E-90 Voi nu vreţi să ajungeţi ca Oswald. Înţelegeţi? Dacă tu nu poţi să fii în dezacord cu un om şi alte lucruri, apoi să-i dai mâna şi încă să ai aceleaşi simţiri faţă de el, atunci acolo este ceva greşit cu tine. Dacă eu nu pot să fiu în dezacord cu un om (amărăciune, de la o margine la alta) şi totuşi să gândesc tot atât de mult despre el cum-cum Cristos s-ar gândi, atunci acolo este ceva greşit cu duhul meu, eu nu am Duhul lui Cristos. Înţelegeţi?

E-91 Dacă el zice, "Păi, Frate Branham, eu-eu cred că învăţătura ta este aceasta, aceea."

E-92 "În regulă, Frate, hai să venim împreună să raţionăm, tu şi eu. Noi o vom lua noi înşine. Noi vom merge aici în cameră singuri, şi noi o vom raţiona." Şi el doar mă taie în bucăţi, şi eu trebuie să-i spun lucruri înapoi către el. Dacă în inima mea eu nu pot să simt la fel despre el, că "el încă este Fratele meu şi eu încerc să-l ajut," atunci eu nu-l voi ajuta, nu există nici o cale ca eu să-l ajut. Dacă eu nu-l iubesc, la ce foloseşte să merg acolo? Spune-i, "Primul rând întâi, Frate, eu nu te iubesc, şi lasă-mă să-mi scot asta afară din inima mea chiar aici înainte ca noi să intrăm acolo, deoarece eu nu te pot ajuta până când eu te iubesc."

E-93 Şi asta-i adevărat, şi acela este felul. Vedeţi, duceţi-o înainte, voi aţi făcut exact corect, acela este felul cum trebuie să fie. Voi nu aţi înţeles greşit.
Mergem noi cu aceasta pe calea greşită?

E-94 Nu, aceasta este calea corectă să duceţi asta. Ordinea să fie păstrată! Deoarece aceasta este constant... Acum, copilaşii şi mamele, bebeluşii şi altele, ei-ei vor plânge, şi dacă ei ajung să plângă prea mult şi întrerupe pe păstorul vostru acolo sus, amintiţi-vă, voi sunteţi gărzile lui; voi sunteţi gărzile lui în Evanghelie. Înţelegeţi? Şi dacă aceasta întrerupe mesajul Domnului, atunci voi sunteţi diaconi ce trebuie voi să faceţi? Întocmai ca un om care vorbeşte în limbi, el este legat prin datorie. Şi un om care predică, el este legat prin datorie faţă de Cuvânt, el este legat prin datorie faţă de aceste lucruri. Fiecare din voi este legat prin datorie faţă de o slujbă, şi aceea este-şi aceea este întocmai ce noi-noi suntem aici să facem.

E-95 Acum, noi nu vrem să aşteptăm prea mult, şi eu ştiu că eu am o întrevedere în câteva minute, deci eu voi-eu voi încerca doar să mă grăbesc cât de repede pot eu.
229. Frate Branham ... Acolo sunt trei, două întrebări pe acest cartonaş aici. Frate Branham, care ar fi metoda de a strânge ofertele în biserică pentru oameni? Cum trebuie să se facă aceasta?

E-96 Eu cred că strângerea de oferte în biserică pentru oameni nu ar trebui să se facă numai dacă aceasta este pentru păstorul vostru. Şi eu cred că dacă cineva vine înăuntru pentru caritate, sau ceva de felul acela care... Sau cineva în-în mare nevoie, ca unul din membri noştri de aici sau adunarea, să zicem dacă unul din Fraţii noştri, şi ei au avut ceva necaz; păi, eu cred atunci că aceea să fie anunţat la platformă, şi păstorul să facă asta, şi eu cred că este de datoria lui să facă asta; ceva frate care este în nevoie de ceva, el să o prezinte la biserică, dacă vrea să fie luată în felul acela.

E-97 Dacă este cineva în nevoie şi-şi atunci voi nu vreţi să luaţi oferta pentru persoana care este în nevoie, atunci lăsaţi ca comitetul să se întrunească şi să cadă de acord asupra anumitor sume pe care ei vor să o dea la acea persoană din caserie. Dacă caseria are puţin la timpul acela şi ei nu-şi pot permite să o facă, atunci aceasta trebuie să fie strânsă, păi, să-să... să se discute cu comitetul, să dea ordine la păstor, şi păstorul să ceară după acest lucru anumit. Să zicem, "Acum, în seara aceasta, Fratele nostru Jones, el a avut un-un accident groaznic, casa lui a ars. Şi în seara aceasta, ca Creştini, noi vom merge împreună, ca fiecare din noi să facă un angajament de ceea ce putem să facem să ajutăm pe Fratele Jones să fie înapoi cu casa lui din nou." Vedeţi, sau-sau orice este. Vedeţi, noi-noi vom face asta. Aceea să se spună de la platformă, acela este felul să faceţi asta. Şi apoi lăsaţi ca angajamentele să fie date înăuntru, şi apoi daţi-le acolo la casierul bisericii. Şi aceste angajamente să fie plătite prin casierul bisericii, şi date lor. Şi-şi daţi persoanei o chitanţă pentru aceasta, deoarece eu nu ştiu dacă aceea se scade la impozit sau nu; eu cred că aceasta este pentru ceva de felul acela.

E-98 Acum, dar când se ajunge cum un-un străin vine înăuntru, un străin vine înăuntru cum el este... Un om vine înăuntru şi zice, "Păi, voi ştiţi ce? Eu-eu-eu sunt într-o călătorie şi eu-eu am o explozie la un cauciuc, şi eu vreau un cauciuc nou. Strângeţi-mi o ofertă în seara aceasta pentru un cauciuc nou." Acum, aceea nu trebuie să se facă. Nu, aceea nu trebuie să se facă. Şi dacă pare să-dacă pare să fie un lucru vrednic, despre cineva pe care îl cunoaşteţi, comitetul se poate întruni şi să hotărască o anumită sumă de bani de la casier să-i cumpere acelui om un cauciuc sau orice era. Sau fie că dacă caseria bisericii are puţin, şi este hotărât de către comitet că aceştia... Păstorul nu trebuie să aibe de-a face în aceasta, diaconii trebuie să o facă, vedeţi, sau comitetul. Şi acum dacă aceasta... Dacă aceasta s-a stabilit, atunci daţi păstorului, păstorul poate să ia oferta. Dar, observaţi, dacă acesta este un străin, acesta este într-o urgenţă, un om are nevoie de puţini bani şi voi simţiţi că este pentru o cauză dreaptă, (acum aceasta este părerea mea), dacă este pentru o cauză într-adevăr dreaptă şi voi ştiţi că este pentru o cauză dreaptă...

E-99 Acum, întâi dacă voi mergeţi sus acolo şi vă uitaţi la cărţile mele în casă, despre oameni care veneau pe acolo şi ziceau, "Eu sunt Reverend Cutare-şi-cutare din această anume-anume biserică, şi eu-eu am avut ceva necaz aici jos pe drum, şi eu-eu am nevoie de un rând de cauciucuri," şi a ştiut că eu tocmai am venit înăuntru de la adunare şi am avut o ofertă, sau ceva cam de felul acesta, eu îi dădeam lui, aproape că, să meargă să-şi ia un rând de cauciucuri. Şi m-am uitat în registru, acolo niciodată nu a fost un astfel de predicator ca acela, niciodată nu a locuit într-un astfel de loc. Şi acolo sunt zece sau douăzeci de mii de dolari în registre din aceşti ani pe care i-am dat în felul acesta, niciodată nu am ştiut nimic despre ei şi de unde erau. Am ajuns să aflu, că alţi lucrători ziceau, "Păi, el mi-a făcut pentru aşa-şi-aşa şi aşa-şi-aşa.

E-100 Acum, biserica nu este răspunzătoare, ci numai pentru ai ei proprii. Asta-i adevărat. Pentru ai lor, ei sunt răspunzători.

E-101 Dar dacă acolo pare să fie o cauză vrednică, şi atunci dacă voi-dacă voi administratorii aţi putea zice, "Păi, acum aşteptaţi un minut. Acest om, acolo este maşina lui jos acolo, aceea este a lui (s-a întâmplat), şi aceasta. El nu este din adunarea noastră, vedeţi, dar aceasta este." Atunci dacă ei vor să o facă în felul acesta, şi ar spune ceva special despre unul din afară...

E-102 Nu ai noştri proprii, acum, vedeţi, nu proprii noştri oameni, pentru oamenii noştri s-ar strânge chiar aici printre ai lor-lor proprii, Fraţii lor aici, vedeţi.

E-103 Dar dacă este cineva din afară, şi un om zice că lui îi este foame sau... şi dacă cineva vrea să-şi bage mâna în buzunar şi să-i dea ceva caritate, aceea depinde de voi, dar despre ce eu vorbesc de la biserică. Şi atunci dacă oamenilor bisericii li se cere să doneze, atunci...

E-104 Acum, dacă voi aveţi un evanghelist, desigur, predicând aici înăuntru, atunci voi luaţi... voi... aceea este înţeles înainte ca el să vină, voi ştiţi, ca voi să-i daţi o ofertă, sau să-i plătiţi salar, sau orice vrea el să facă.

E-105 Dar atunci dacă această persoană este aici, şi este pentru o cauză dreaptă, şi păstorul... şi comitetul ar vrea să fie de acord şi să-i spună păstorului asupra acesteia, atunci păstorul să zică, "O anume-anume persoană şade aici, noi nu cunoaştem pe om, el a venit înăuntru şi a cerut ca noi... el zice că copiii lui sunt flămânzi. Noi nu avem timpul... noi nu am avut timpul să cercetăm-pretinderea." Înţelegeţi?

E-106 Dacă există ceva de felul acela, atunci al nostru-nostru... Dacă există ceva printre ai noştri, proprii poştri-noştri diaconi se duc şi cercetează cererile acelea. Înţelegeţi? Şi atunci dacă aceasta este vrednică, atunci faceţi-o. Dacă nu este vrednică, să nu o faceţi, nu trebuie să o faceţi. Dar acum dacă acesta este un om de aici, voi-voi-voi lăsaţi ca păstorul să zică, "Acum, comitetul de administratori mi-au zis că ei nu cunoşteau această persoană. Dar omul şade aici, el zice că numele lui este Jim Jones," sau orice ar putea fi, "şi el şade chiar aici. 'Ai vrea să te ridici, D-le Jones? Acum, D-le Jones, la sfârşitul serviciului, tu stai chiar la uşa din spate acolo, aşa cum mergi afară.' Şi dacă careva din oameni simţiţi în inima voastră, sau ceva care voi vreţi să faceţi pentru acest om, daţi-i lui aşa cum ieşiţi afară." S-a înţeles, acum?

E-107 Aţi luat voi asta pe a voastră... Către acei care sunt pe bandă... Şi unul dintre... Fratele Collins a omis aceasta pe banda lui. Eu vreau să restabilesc acel citat din nou dacă... deoarece el este unul dintre diaconi.

E-108 Dacă-dacă există vreunul din acesta, un om vine înăuntru pe care voi... şi este în urgenţă şi el vrea o ofertă de la biserică, administratorii şi diaconii să se întâlnească împreună, şi să... se întâlnesc împreună, şi fac această decizie, apoi spun păstorului că s-ar putea face în felul acesta. Lăsaţi-i... Lăsaţi ca păstorul să spună "Acest om anume," îl chemaţi pe nume, "şi noi nu-l cunoaştem. Şi metoda noastră aici este să-să cercetăm înainte ca noi să luăm oferte pentru oameni, şi, aceea este, din ai noştri proprii. Dar acest om de aici, el zice că el este în nevoie mare, el a avut o urgenţă, el are copii bolnavi, el încearcă să obţină medicamente pentru copiii lui," sau orice ar putea să fie, urgenţa. "Acum, el stă chiar aici, 'Ai vrea să te ridici, Domnule?"' Vedeţi, şi lăsaţi-l să se ridice. Şi ziceţi, "Acum voi oamenii vedeţi ce... cine este el. Acum, la închiderea acestui serviciu acest om va sta acolo la uşa din faţă, şi oamenii mergând afară, care simţiţi că voi vreţi să contribuiţi la aceasta, voi sunteţi liberi; noi am anunţat-o numai în biserică." Voi nu o autorizaţi, voi doar o anunţaţi. Vedeţi, aceea este ospitalitate faţă de un străin. Vedeţi? S-a înţeles acum? În regulă.

E-109 Eu cred că asta stabileşte întrebarea aceea.
230. Cum este cu benzile? Acum are: Cum este cu benzile? (Aceasta are un semn de întrebare) Aşa cum, mulţi scriu la oficiu şi te blamează pe tine pentru acţiunea asupra benzilor. De asemeni, despre alţii în jurul bisericii care vând benzi, dacă Dl. Maguire trebuie să plătească dreptul de autor asupra lor.

E-110 În regulă. Benzile sunt printr-un contract. Şi dacă eu... Eu nu ştiu tocmai exact când se expiră contractul, dar administra¬torii, aceasta aparţine de administratori; nu de diaconi, de administratori; nu păstorul, administratori. Administratorii, tot la un anumit timp, ei-ei scriu un contract, aşa cum am înţeles-o. Şi dacă aceasta-aceasta este greşit, atunci administratorii sunt corecţi. Aceşti administratori au o înţelegere cu persoana care face benzile, iar benzile sunt printr-o concesiune.

E-111 Nimeni altul nu poate să facă benzi fără ca să-i fie permis de către persoana care are concesiunea, şi ele nu pot fi vândute fără să fie permis de persoana care are concesiunea, deoarece asta este legea, vedeţi, că concesiunea o deţine. Vedeţi? Şi dacă conces-... acela care deţine concesiunea vrea să lase pe Cutare-şi-cutare să facă benzi, aceea depinde de el. Dacă el vrea să lase pe fiecare să facă benzi, aceea depinde de el; dacă el vrea ca fiecare să vândă benzi, aceea depinde de persoana care posedă concesiunea. El trebuie să aibe o-o notiţă scrisă semnată de la deţinătorul concesiunii, să facă şi să vândă benzi, deoarece atunci el este eliberat de lege; căci dacă el nu are, omul care are concesiunea asupra acesteia... Voi v-aţi face răspunzători la o... Dacă ar fi o-o persoană stricată care ar vrea să cauzeze ceva necaz, el într-adevăr ar putea să o facă. Tu treci peste acea concesiune... deoarece aceea este întocmai ca un drept de autor, vedeţi, acelaşi lucru, nu vă este permis să o faceţi. Este o mare amendă să faceţi asta.

E-112 Deci dacă oamenii fac benzi, probabil că ei au o încuviinţare de la Dl. Maguire care-care are... care-care îşi trage drepturile de la benzi. Şi acum... şi eu nu ştiu despre asta, deoarece eu nu sunt suficient cu voi aici să ştiu care sunt aceste lucruri, şi la cine s-ar referi aceasta. Eu presupun că Dl. Maguire încă o are, deoarece acolo afară, eu sunt în California sau Arizona, unde sunt eu, eu înţeleg că ei încă cumpără benzi din California. Fratele Sothmann, socrul D-lui Maguire, care este fratele nostru aici în biserică. Eu cred că Dl. Maguire încă o are, concesiunea asupra acesteia.

E-113 Şi acum, acolo au fost plângeri tot timpul asupra facerii benzilor. Acum, când există o plângere despre ceva aparţinând la finanţele din această biserică, este de datoria administratorilor să vadă acel lucru să fie clarificat. Înţelegeţi? Acolo ar trebui să nu fie, sub nici o formă, ceva.
Acum voi vedeţi aici, el zice pe acest cartonaş aici, că:
Ei scriu la oficiu şi te blamează pe tine.

E-114 În mod deschis, eu am avut multe scrisori despre aceasta, şi vor să ştie de ce nu-şi obţin benzile lor. Acum voi cunoaşteţi contractul vostru cu acela care are concesiunea, aşa cum am înţeles... Benzile, eu-eu nu vreau să am nimic de-a face cu ele, eu însumi, dacă cineva poate folosi benzile pentru înaintarea Evangheliei, "Amin!"

E-115 Dar, mai întâi, Fratele Roberson şi ceilalţi au început să le facă, Fratele Beeler şi câţiva din ei au început să le facă; şi apoi cei doi băieţi, Fratele Mercier şi Fratele Goad, le-au făcut cu anii; şi, desigur, când fiecare din oameni le-au făcut, acolo au fost plângeri asupra fiecăruia. Dar, se pare că aici recent, a existat o mare plângere pentru că nu-şi primeau benzile. Oamenii m-au sunat de prin toată ţara. Şi apoi altul, fiind benzi re-tractate. Ei au pus un lucru un minut, şi au dat înapoi asupra unui alt lucru, şi atunci voi nici măcar nu puteţi înţelege ce sunt ele.

E-116 Acum, aceşti oameni care plătesc pentru aceste benzi ar trebui să primească o bandă veritabilă. Mie nu-mi pasă ce trebuie ei să facă să o obţină, noi vrem ca să vedem pe clienţii noştri şi Fraţii noştri (care ei sunt clienţii noştri şi Fraţii noştri), şi aşa mai departe, ei trebuie să aibe o bandă "A¬numărul-1". Acum, voi administratorii să aveţi grijă de asta, ca aceşti oameni să fie satisfăcuţi. Dacă nu-s satisfăcuţi, banii lor trebuie să li se restituie imediat.

E-117 Şi cineva m-a chemat, şi zice că ei au aşteptat cu lunile după benzi. Acum, eu nu ştiu cum îngrijeşte de aceasta Fratele Maguire. Eu-eu nu ştiu despre asta, aşa cum eu nu ştiu nimic despre aceasta. Şi eu... Nu este treaba mea să ştiu ceva despre aceasta, este treaba lui cu ei şi administratorii. Şi eu nu încerc să păşesc înăuntru, însă eu doar vă spun cum este legea despre aceasta. Înţelegeţi? Legea despre aceasta este că aceste benzi, de la timpul când ei trimit după ele, acele benzi trebuie să fie pe drumul lor într-o zi sau două, trei sau patru, cinci zile; după ce ei trimit după acele benzi, aceasta trebuie să fie în poştă sau concesiunea poate să fie anulată la orice timp când aceste comenzi nu sunt ascultate. Înţelegeţi?

E-118 Acum, şi fiecare şase luni sau un an, acesta trebuie să fie reînoit, acest acord trebuie să fie reînoit. Voi trebuie să vă întâlniţi la această anumită dată în care această concesiune zice că voi trebuie să vă întâlniţi. Şi atunci aceasta trebuie să fie, că este, alţi oameni trebuie să vină înăuntru la timpul acela, şi voi trebuie să anunţaţi pe alţii care au întrebat despre benzi, şi vin înăuntru cu acordul lor şi şed jos şi o rediscută.

E-119 Acum, aceste ordine trebuiesc înfăptuite! Înţelegeţi? Şi trebuie să fie înfăptuit corect, deoarece este plângere. Ei s-au plâns cu Leo şi Gene, ei s-au plâns cu fiecare, este plângere cu Fratele Maguire, şi va fi plângere cu altcineva, dar haideţi să aflăm care este plângerea lor.

E-120 Acum, însă când benzile încep să se îngrămădească, cutii de ele, scrisorile curg înăuntru cu duzinele, şi ei... Vedeţi, aceea nu cade înapoi la cel ce face benzi, aceasta cade asupra mea. Ei întotdeauna vociferează asupra mea despre aceasta. Acum, este datoria mea ca un Creştin să văd ca oamenii să obţină pentru ceea ce ei plătesc, şi eu vreau ca voi administratorii să vedeţi ca ei să le obţină. Dacă ei trebuie să încaseze mai mult, ia o bandă mai bună, iau o maşină mai bună, noi vrem pe cineva să facă banda aceea care o face corect. Acela este interesul nostru. Banda trebuie să se facă corect! Iar clientul trebuie să fie satisfăcut, sau opriţi întregul lucru întru totul, noi nu vom avea benzi, doar lăsăm să le facă pe oricine vrea. Dar dacă ei urmează să încaseze pentru ele, ei să aibe grijă ca ei să obţină cât au plătit pentru ele, deoarece aceea este Creştinătate. Aceea nu este nimic mai mult decât să facă...

E-121 Şi când ei vin aici să asculte la Evanghelie, eu vreau să le dau cel mai bun din cât ştiu eu cum să le dau (vedeţi?), şi când ei vin aici eu vreau ca voi să vedeţi că fiecare şi fiecare lucru este înfăptuit. Acela este motivul că eu vă spun vouă diaconilor, administratorilor, şi păstorilor, aici în seara aceasta, că voi trebuie să îndepliniţi aceasta la literă, deoarece oamenii vin aici să găsească pe Dumnezeu, şi noi trebuie să avem aceste lucruri în rânduială.

E-122 Şi de asemeni benzile trebuie să fie puse în locul lor. Dacă ei trebuie să încaseze mai mult, dacă voi aveţi benzi de clasa a doua pe care ei le folosesc, atunci obţineţi benzi mai bune. Dacă voi trebuie să încasaţi mai mult pentru ele, încasaţi mai mult pentru ele, lăsaţi ca persoana să primească pentru ce sunt încasaţi.

E-123 Eu nu sunt interesat nici într-un pic de drept de autor, şi nici un cent, şi nici Tabernacolul nu este interesat; nu vreau ca voi să fiţi. Să nu fiţi interesaţi în aceea, în-în drepturi de autor. Dacă ei ar plăti ceva, eu presupun că voi ar trebui să luaţi puţin drept de autor din cauză că ele sunt făcute aici. Eu cred că asta este ceva ce el i-a spus D-lui Miler şi celorlalţi despre lege, noi trebuie să luăm anumite drepturi de autor sau aşa mai departe. Aceasta depinde de voi toţi să aveţi grijă de asta. Eu nu am nimic de-a face cu asta decât ce... Asta este stabilit împreună, voi toţi aveţi grijă de asta. Eu nu pot avea grijă de toate din aceasta, eu doar vă spun felul cum ar trebui să fie şi cum trebuie să meargă. Aceea... Şi voi înţelegeţi, eu am zis, "TREBUIE să meargă"! Deci noi vrem ca aceasta să meargă afară bine.

E-124 Şi dacă voi trebuie să aveţi o maşină mai bună să o ia, atunci luaţi o maşină mai bună. Dacă ea trebuie să fie... Acum, am zis către ei, am zis, "Fiecare întâl-... misiune la care eu merg în câmp, înainte să merg, eu vă voi anunţa despre ce predici urmează să predic eu acolo, ceva ce eu deja am..." Şi v-am promis la toţi., care urmează să reînregistreze din nou duminică seara, că "Înainte ca eu să predic vreun mesaj nou, acesta ar veni de la acest Tabernacol mai întâi, deoarece ei se pare că obţin o înregistrare mai bună." Vă amintiţi asta? Apoi când eu vin aici să predic mesajul meu, apoi mă duc înapoi afară şi anunţ pe omul cu banda ce servicii. Ei mă întreabă, "Ce anume? Ce urmează să predici?" Eu i-am spus, "această seară eu voi predica despre cutare-şi-cutare, şi seara aceasta despre cutare-şi-cutare," astfel că ei o pot avea gata făcută şi gata pentru client să o obţină chiar acolo; o au drept cu ei, o bandă mai bună decât cum ei ar avea afară în miting, deoarece ea este făcută drept aici la Tabernacol unde acusticile sunt bune. Înţelegeţi?

E-125 Acum, acum eu mă duc în această mare evanghelizare, ce urmează ca eu să fac acum în străinătate şi altele, eu nu pot promite asta, voi vedeţi, eu nu pot promite că eu voi predica primul meu mesaj aici. Deoarece când tu predici pe aici, mesajele, tu trebuie să ai ceva care... Acesta-acesta devine trezit în tine, şi este destinat să devină trezit la aceia care ascultă la el. Tu trebuie să faci ceva deosebit, voi vedeţi, şi să aduci doar aşa cum Mesajul este acolo. Dar ei să pună o maşină în câmp, sau orice este, care va lua aceste benzi perfect.

E-126 Şi faceţi o bandă perfectă, şi fiecare bandă să fie repusă şi controlată înainte să meargă, sau doar opriţi întregul lucru; nici măcar să nu aveţi nimic de-a face cu aceasta, lăsaţi ca fiecare om să-şi facă propria lui bandă. Înţelegeţi? Dar să o faceţi corect, vedeţi, astfel ca această plângere să se oprească. Noi nu vrem nici o plângere deloc. Dacă există o plângere, să ne îngrijim de ea, atunci noi o să terminăm cu aceasta.

E-127 Acum, mă voi grăbi tot atât de repede cât pot. Billy are cam încă două întrebări aici, sau trei, apoi noi vom termina.
231. Cât de departe, Frate Branham, poate sau trebuie să meargă un diacon să păstreze ordine în biserică? Trebuie noi să păstrăm ordinea sau să aşteptăm până Fratele Neville ne spune ce trebuie să facem?

E-128 Aceea nu este treaba Fratelui Neville, aceea este treaba voastră. Înţelegeţi? Voi nu-i spuneţi Fratelui Neville despre ce să predice, cum să o predice. Vedeţi, aceea este treaba voastră, voi diaconii, voi trebuie să faceţi aceea. Voi aveţi grijă de aceea. Aceea nu este nimic pentru Fratele Neville, aceea este treaba voastră. Înţelegeţi?

E-129 Acum, dacă un poliţist este aici afară pe stradă şi el vede un om că fură proprietate din spatele unei maşini, trebuie el să cheme primarul şi să zică, "Acum, Primarule, Onoarea voastră, Domnule, eu lucrez pentru dvs. aici la această forţă de poliţie. Acum, eu găsesc un om sus pe stradă aici, el-el fura ceva cauciucuri de pe o maşină noaptea trecută. Acum, mă întreb doar, care este părerea dvs. despre asta?" Ha! Vedeţi? Vedeţi, aceea nu ar fi înţelept. Nu-i aşa? Nu, domnule. Dacă el făcea ceva greşit, arestează-l.

E-130 Şi dacă un om face ceva greşit aici în biserică, sau oricine, opriţi-i, vorbiţi cu ei. Nu fiţi arogant; dar dacă ei nu vor asculta, vorbiţi într-un fel ca ei să ştie ceea ce spuneţi. Vedeţi? Vedeţi, cum îi spui la un copil, zici, "Mergi înapoi acolo," şi el se poartă rău. Diaconi, staţi la locul vostru! Puneţi... Acolo sunteţi patru din voi, staţi doi în faţă şi doi în spate, în colţurile acestea sau pe undeva în felul acesta. Şi urmăriţi foarte atent, pentru renegaţi şi orice altceva care vine înăuntru în felul acesta, voi vedeţi. Şi fiţi în gardă, şi mergeţi la postul vostru de datorie şi staţi acolo, acela este scaunul tău; şi stai chiar alături de un perete şi urmăriţi pe fiecare care vine înăuntru.

E-131 Un diacon are grijă de casa lui Dumnezeu. Cineva vine înăuntru, vorbiţi cu ei; fiţi acolo să-i salutaţi, daţi mâna cu ei. Aceea este, că tu eşti poliţistul, "Am putea să vă arătăm camera de paltoane?" sau "Aţi vrea să vă aşezaţi?" "Am putea să vă dăm o carte de cântări sau ceva?" sau "Acum ne-ar place ca dvs. să vă bucuraţi aici, şi-şi să vă rugaţi, şi-şi suntem fericiţi că sunteţi aici cu noi în seara aceasta." Conduceţi-i drept în jos la un loc, şi ziceţi, "V-ar place să fiţi mai aproape sau v-ar place să fiţi în spate aici?" sau oriunde mai mult. Aceea este ospitalitate.

E-132 Un poliţist (sau diaconul) este un poliţist militar la armată, curtenitor, dar totuşi cu autoritate. Înţelegeţi? Voi ştiţi ce este un poliţist militar, este de fapt, dacă el îşi îndeplineşte drepturile lui, eu cred că el este întocmai ca un capelan. Voi vedeţi? El este curtenitor şi fiecare lucru, dar totuşi el are o autoritate. Vedeţi, voi trebuie să-l băgaţi în seamă. Vedeţi, el pune... Aceşti recruţi ies acolo afară şi se îmbată, păi, el îi pune la locul lor. Şi aşa trebuie diaconul să-i pună în locul lor.

E-133 Acum, reţineţi, diaconul este un poliţist, şi funcţia unui diacon este de fapt mai strictă decât cele mai multe funcţii în biserică. Eu nu ştiu despre vreo funcţie mai strictă decât funcţia de diacon. Asta-i adevărat, deoarece el are o-el are o slujbă adevărată, şi el este omul lui Dumnezeu. El este omul lui Dumnezeu tot atât de mult cum păstorul este omul lui Dumnezeu. Cu certitudine, el este. El este slujitorul lui Dumnezeu.

E-134 Acum administratorii, singurul lucru, ei sunt sub datorie de către Dumnezeu să urmărească finanţele acelea şi să aibe grijă de aceea, lucrurile care merg înainte în felul acesta. Eu v¬am spus despre benzile acelea, şi-şi despre alte lucruri aici care merg înainte, despre clădire şi reparaţie, şi strângerea de finanţe şi lucruri, aceea este-aceea este de ce sunt ei administratori: proprietatea, finanţe şi alte lucruri. Diaconii n¬au nimic de-a face în aceea. Şi nici nu au-administratorii nimic de-a face cu slujba diaconilor.

E-135 Acum, dacă diaconii vor să ceară ajutorul administratorilor despre ceva, sau-sau administratorii al diaconilor, şi voi toţi lucraţi împreună…; Dar acelea sunt datoriile voastre, sunt indicate. Înţelegeţi? În regulă.

E-136 Acum, nu, să nu întrebaţi pe Fratele Neville. Dacă Fratele Neville vă cere să faceţi ceva, atunci acela este-acela este păstorul vostru, cu bunăvoinţă şi dragoste şi fiecare lucru... Dacă el ar zice, "Frate Collins, Frate Hickerson, Frate Tony, sau cineva, ai vrea să vezi ce este greşit înapoi acolo în colţ." La postul de datorie în felul acesta, voi ştiţi, ca un om adevărat al lui Dumnezeu.

E-137 Reţineţi, voi nu lucraţi pentru Tabernacolul Branham, nici nu lucraţi voi pentru mine sau Fratele Neville, voi lucraţi pentru Isus Cristos. Înţelegeţi? Voi... Acela este pentru cine voi o... Şi El-El vă respectă loialitatea întocmai la fel cum El o respectă la păstorul acela sau oricare altul, El aşteaptă loialitatea voastră! Şi noi vrem să ne arătăm loialitatea.

E-138 Acum, uneori aceasta devine greu. Este greu pentru mine să văd un lucrător care şade acolo eu îl iubesc din toată inima mea, doar trebuie într-adevăr să-i spun; vedeţi, dar într-un fel de dragoste, eu am o mână întinsă să-l ajut. Dar, vedeţi, şi ei vin la mine şi-mi spun, "Frate Branham, tu eşti doar o persoană minunată, de ce nu poţi tu doar să compromiţi puţin asupra acelui botez, şi la asta, aceea, şi cealaltă, acea asigurare, şi sămânţa şarpelui."

E-139 Eu zic, "Frate, eu te iubesc, dar acum doar să luăm... să luăm Scriptura şi să vedem cine este corect sau greşit." Vezi, eu trebuie să fiu în stare să...

E-140 "O, acum, Frate Branham, eu îţi spun, tu eşti cu totul greşit." Vedeţi, îşi pierde cumpătul.

E-141 "O," eu zic, "păi, poate că sunt. Atunci, dacă eu sunt, sigur tu să-mi spui, tu eşti... Dacă tu ştii unde sunt eu greşit, atunci tu arată-mi unde sunt eu greşit." Şi eu vreau să primesc, vezi.

E-142 Acelaşi lucru, "Măi, tu nu ai nici o treabă să-i spui la acel copil să şadă jos." Acum, diaconul este-este custodele la casa lui Dumnezeu. Vedeţi? Acum dacă voi... El are grijă de casa lui Dumnezeu şi o păstrează în ordine. Acum, asta-i ceea ce spune Scriptura, şi dacă voi aveţi orice altceva care diaconul trebuie să facă, voi veniţi să-mi spuneţi. Vedeţi, acolo este acelaşi lucru, dar aceea-aceea este datoria voastră să faceţi asta, da, doar urmaţi.

E-143 Şi voi să nu întrebaţi pe nimeni, aceea este-aceea este doar datoria voastră. Fratele Neville nu întreabă pe nimeni, biserica nu trebuie să întrebe... eu vreau să spun, administratorii nu trebuie să meargă să întrebe pe Fratele Neville dacă-dacă el vrea să fie acoperişul pus pe tabernacol. Vedeţi? Nu, nu, aceea nu este nimic pentru Fratele Neville, aceea nu este nimic pentru mine, aceea este pentru voi. Diaconii nu trebuie să...

E-144 În acelaşi fel la păstor. "Despre ce o să predici tu? Eu nu vreau ca tu să faci asta." Ei nu au nici o treabă să spună asta, el este sub Dumnezeu, vedeţi, păstorul lor. Şi atunci dacă¬dacă-dacă... Fratele N eville, el predică un mesaj pe care ni l¬a dat Domnul, şi noi suntem toţi împreună în aceasta. Şi dacă eu îi spun Fratelui Neville ceva greşit, Dumnezeu mă ţine răspunzător pentru aceasta. Asta-i adevărat. Înţelegeţi? Deci Dumnezeu este Şeful la toate acestea. Înţelegeţi? Şi noi doar lucrăm ca ambasadori ai Lui, voi vedeţi, jos aici în aceste slujbe.
232. Te rog... (Următoarea întrebare, şi apoi eu cred că noi avem încă una şi atunci ne-ne vom opri.) Te rog explică doar cum trebuie să opereze darurile de limbi în biserica noastră. Eu am făcut asta. Când poate biserica să fie pusă în rânduială ca... sau doar unde trebuie să opereze darurile? Noi tocmai am explicat asta.
233. Doar câte c-r-i-s-t-u-m... Ai putea tu să vezi ce este asta? [Billy Paul răspunde Fratelui Branham, "instrumente" – Ed.] O, instrumente. Câte instrumente să avem noi în biserică pe lângă orgă şi pian?

E-145 Păi, aceasta depinde dacă voi aveţi o orchestră de coarde sau orice aveţi, vedeţi. Eu nu ştiu ce aveţi, ce înseamnă asta, eu nu o înţeleg. Dar orga şi pianul sunt proprietatea bisericii.
Acum, dacă conducătorul de cântări va lua o idee să aibe trompete şi corneturi şi aşa mai departe în felul acesta, şi cineva a venit în biserică şi ei cântă la instrumente... Şi ei sunt într-o orchestră, şi-şi atunci, desigur, atunci aceea este pentru administratorii voştri, să o ia în discuţie cu administratorii şi să vadă dacă ei au bani să cumpere instrumentele lor şi aşa mai departe, sau orice de felul acela. Eu presupun că aceea era întrebarea lor.

E-146 Dar dacă ei au propriile lor instrumente, minunat. Dacă ei nu-şi au propriile lor instrumente, şi ei sunt un membru aici al unei orchestre, nu doar o persoană alergând pe aici şi cântă câteodată, şi merge afară în felul acesta, ea trebuie să fie o orchestră în biserică. Biserica nu o să cumpere o-o-o trompetă pentru un om care cântă aici şi mâine seară altundeva, şi altundeva, şi apare înăuntru din când în când şi cântă puţin. Nu, domnule. Ea trebuie să fie o orchestră chiar aici, orchestră organizată cu-dirijorul, şi atunci biserica, vorbeşte cu ei despre cumpărarea instrumentelor.
234. Te rog explică doar cum trebuie noi să... cum putem noi diaconii să ţinem pe oameni doar în sanctuar înainte sau după... Te rog explică. [Billy Paul citeşte întrebarea la Fratele Branham, "Cum ţinem noi pe oameni liniştiţi în sanctuar înainte şi după biserică?" – Ed.] O, în regulă.

E-147 Eu aş sugera aceasta, fraţilor. Acum, există un mare lucru, şi doresc să fi avut mai mult timp să depunem pe aceasta, căci aceasta este-aceasta este... aceasta-aceasta înseamnă ceva pentru noi, vedeţi. Acum, biserica nu este o...

E-148 Dacă el era să... Dacă voi vreţi să puneţi această bandă în vreo seară şi să o porniţi înaintea adunărilor, ca oamenii să o înţeleagă, ea să fie pornită; doar partea aceasta a benzii dar nu mai mult, doar aceasta. Orice parte din ea pe care voi o vreţi pornită pentru un anumit lucru, doar continuaţi să funcţioneze până când o găsiţi, şi atunci să meargă. Vedeţi, deoarece acestea sunt întrebări.

E-149 Acum, diaconii bisericii, şi aşa cum am-aşa cum am spus, sunt poliţiştii bisericii. Dar biserica nu este o casă de adunare generală pentru-pentru părtăşie şi prietenie şi petrecere. Biserica este un sanctuar al lui Dumnezeu! Noi venim aici... Acum, dacă vrem să ne întâlnim unul cu altul, lăsaţi-mă să vin la casa voastră sau voi veniţi la casa mea, sau voi mergeţi unul la altul acasă şi vă întâlniţi unul cu altul. Dar să petreceţi pe aici prin biserică, şi discutând şi lucruri ca acestea, aceasta nu este drept, fraţilor; noi venim aici, noi luăm tot lucrul din mintea noastră. Dacă noi am veni aici...

E-150 Priviţi felul cum obişnuiam noi să facem cu ani în urmă. Sora Gertie era pianista. Când am păstorit aici, eu-eu trebuia să fiu păstor, diacon, administrator, şi toate celelalte deodată, vedeţi, dar eu-eu a trebuit să o fac. Acum voi nu trebuie să o faceţi în felul acela, vedeţi, deoarece voi aveţi oameni care să îndeplinească aceasta. Dar când... eu aveam uşieri, Fratele Seward şi toţi dintre ei la uşă. Ei aveau cărţi stivuite pe acolo la uşă, aşezate într-un scaun, sau una alta. Şi când cineva a venit înăuntru, tu le arăţi un loc să-ţi agăţi paltonul sau i-ai ajutat la scaunul lor, le dădea-i o carte de cântări şi le cerea-i să "fie în rugăciune." Şi atunci fiecare şedea în scaunul lor şi se rugau în linişte până la timpul de începere. Înţelegeţi? Şi atunci la timpul de începere, Sora Gertie, pianista, a urcat sus acolo şi a început muzica înainte... când oamenii sunt-vin împreună.

E-151 Eu aş sugera să aveţi organista voastră să meargă sus acolo cu ceva muzică într-adevăr frumoasă. Şi dacă ea nu poate să fie aici, puneţi-o pe bandă şi atunci să o porniţi, sau ceva de felul acesta. Şi să aveţi muzică, muzică într-adevăr lină sacră să meargă înainte. Astfel... Cereţi oamenilor... Şi dacă oamenii încep să vorbească şi să se comporte în felul acesta, unul dintre diaconi să meargă sus la microfon sus acolo la pupitru şi să zică, "ş, ş, ş," în felul acesta. Să zică, "La Tabernacol aici, noi-noi vrem să venim să ne închinăm. Să nu facem gălăgie acum, ascultaţi la muzică. Luaţi-vă locul, şedeţi jos, fiţi reverenţi (înţelegeţi?), rugaţi-vă sau citiţi Biblia. Aceasta în sanctuar aici este unde locuieşte Domnul. Şi noi vrem ca fiecare să fie foarte reverent şi să se închine, nu să alerge în jur, să vorbească înainte de servicii. Adunaţi-vă, şi voi aţi venit aici să vorbiţi către Domnul. Înţelegeţi? Sau fiţi în rugăciune în tăcere, vedeţi, sau citiţi-vă Biblia."

E-152 Când am mers în biserica de Marmoră sus acolo la-la... Norman Vincent Peale, voi aţi auzit de el, voi vedeţi. Şi am mers în... Un psiholog mare, el este un învăţător, voi ştiţi. Şi am mers în biserica lui, eu doar mă gândeam că, "Aş fi dorit ca Tabernacolul meu să facă asta din nou." Acei diaconi stăteau drept acolo la uşă îndată ce tu vii înăuntru. Ei, desigur, ei îţi înmânează o coală de şcoală Duminicală, te-a dus drept în jos. Voi trebuia să o goliţi de trei ori, voi ştiţi, aceasta ţine numai cam patru sau cinci sute, voi ştiţi; iar New Yorkul este un loc mare, iar el este un om popular. Şi eu cred că ei trebuiau să aibe o clasă la ora zece şi una la unsprezece, aceeaşi predică repetată din nou, exact acelaşi serviciu, aceeaşi coală de hârtie. Dar când ei au eliberat, şi ei aveau (eu cred) cinci minute ca biserica să fie exact... Nimeni altul nu putea intra până ei au ieşit, apoi diaconii au deschis drumul şi cealaltă biserică s-a umplut. Ei aveau scaunele acelea vechi tip ladă, voi ştiţi, ei merg înăuntru în felul acesta, şi şed jos în stradă unde voi deschideţi uşa. Şi de modă veche, ea a stat acolo de-de vreo două sute de ani, eu presupun, vechea biserică de Marmoră.

E-153 Şi tu ai fi putut auzi un ac căzând oriunde în biserica aceea, şi fiecare era în rugăciune pentru cel puţin treizeci de minute înainte ca prima notă să fi fost lovită vreodată pe orgă, preludiul. Şi doar fiecare în rugăciune. Mă gândeam, "Ce minunat este aceasta!" Apoi când lucrătorul acela... Acel preludiu, cam... Eu cred că ei au cântat un preludiu cam pentru trei sau cinci minute, Ce Mare Eşti, sau ceva ca aceea, şi înainte în felul acela. Şi atunci când au făcut-o, fiecare a încetat rugăciunea şi ascultau la preludiu. Vedeţi, aceasta dă o schimbare, de la rugăciune la preludiu. Şi atunci când ei au cântat aceea, atunci conducătorul de cor a dirijat corul. Atunci ei au avut un cântec de adunare şi corul. Şi atunci ei erau gata pentru clasa lor de şcoală Duminicală. Vedeţi? Şi atunci-şi atunci când aceasta s-a terminat, acolo nimic nu se desfăşura decât închinare divină, tot timpul, şi asta este pentru ce venim noi acolo.

E-154 Şi eu cred că acesta ar fi un lucru bun dacă biserica noastră... Şi eu doar o spun, că noi urmează să o facem. Înţelegeţi? Haideţi să o facem. Dacă cineva face ceva, lucrul... Şi eu cred că ar fi un lucru bun. Dacă este un lucru bun, atunci să-l facem. Înţelegeţi? Noi nu vrem să amânăm nici un lucru bun, noi îl vom face, oricum. Vedeţi? Şi doar mergeţi înainte şi-şi staţi sus acolo şi dacă ei încep de dimineaţă, sau ceva de felul acela, oamenii vizitând, doar lăsaţi pe cineva, sau unul dintre-unul dintre diaconi, sau cineva să urce sus acolo şi să zică, "S-a făcut o regulă în Tabernacol aici..."

E-155 Eu nu ştiu dacă ei o fac, ei poate-ei poate. Eu nu sunt aici, voi vedeţi, eu nu sunt aici înainte de servicii.

E-156 Şi când ei vin înăuntru şi încep să vorbească, să meargă cineva sus acolo şi să zică, "Ş-ş-ş, doar un moment." Vedeţi? Lăsaţi-lăsaţi... Luaţi o Surioară, să meargă ea sus acolo şi să cânte muzica aceea. Dacă nu, puneţi-o pe bandă şi aduceţi-o acolo afară, vedeţi, de muzică de orgă. Şi ziceţi, "Acum noi suntem... Există o regulă nouă în Tabernacol. Când oamenii intră aici, poi nu trebuie să şoptim sau să vorbim, ci să ne închinăm. Înţelegeţi? Acum, doar în câteva minute serviciul va începe. Până atunci, doar fie că vă citiţi Biblia sau plecaţi-vă capul şi rugaţi-vă în tăcere." Şi de câteva ori în felul acela, ei toţi vor învăţa. Vedeţi? Vedeţi?

E-157 Voi auziţi pe cineva vorbind, şi atunci ajunge jos... că după câteva ori în felul acela, după un timp voi atingeţi un loc unde cineva zice... Vezi pe cineva vorbind, nimeni altul nu vorbeşte, voi vedeţi, ei bine, atunci unul din diaconi păşeşte sus şi zice, "Noi-noi vrem ca voi să vă închinaţi în timpul serviciului." Voi vedeţi? Vedeţi? Vedeţi, aceasta nu este o casă de discuţie, ea este o casă de închinare. Înţelegeţi?
Eu cred că asta era: Te rog explică... (Da. Să vedem. Da) ... Te rog explică cum să... trebuie diaconii... în sanctuar. Da, asta-i tot. Asta-i adevărat. Asta este.
În regulă, acum aici este ultima:
235. Frate Branham, când noi am avut ocazii la începutul serviciului... eu sunt-eu sunt... plân-... Deşi am avut plângeri. Aceasta este scris foarte mărunt. Şi un "am avut plângeri," nu-i aşa? [Billy Paul răspunde, "Aha," şi continuă să-l ajute pe Fratele Branham să citească scrisul mărunt – Ed.] ... avut plângeri la începutul serviciului. Noi avem... (să vedem) ... Noi-noi-noi avem cântări, mărturisiri, şi rugăciuni, şi cereri de rugăciune, cântări speciale, şi p-o-poate îl luăm... intrăm în mesaj la unsprezece, la… sau după, dar nu avem prea mult timp pentru Cuvânt. Unii dintre oameni devin neastâmpăraţi şi trebuie să plece înainte să fie-fie... înainte-înainte să se termine. Este... Te rog explică câte cântări, şi la ce timp să înceapă mesajul. Şi unii-uneori noi avem rugăciune-cereri de rugăciune şi se sfârşeşte într-o adunare de mărturisire, unele lucruri care-care să nu fie... nu par cumva corect la timpul acela.

E-158 Acum, eu sper că am asta. Billy încearcă să mă ajute aici. Asupra benzii, voi trebuie să... cineva în mijlocul nostru poate... întâlnind, în serviciu, ascultând la ce era aceasta, Billy încearcă să mă ajute să o citesc deoarece este scris foarte, foarte mărunt, şi eu nu am putut să o desluşesc. Eu am ideea generală, ea este, "Câte cântări să cântăm noi înainte să înceapă serviciul, şi la ce timp să înceapă serviciul?"

E-159 Acum, primul lucru pe care eu vreau să-l fac aici este o mărturisire. Şi când eu sunt greşit, eu vreau să admit că "eu sunt greşit." Înţelegeţi? Şi eu-şi eu-eu voi face o mărturisire aici că "eu sunt cumva conducătorul aceleia." Deoarece acesta sunt eu care ţineam aceste servicii lungi şi alte lucruri, şi este ceea ce a adus biserica în această rutină (vedeţi?) de a face aşa, dar aceasta nu ar trebui să fie. Şi acum, amintiţi-vă, eu am... eu sunt... V-am spus la toţi, "Duminică seara, dacă Domnul va voi, duminică seara, că eu încerc să-mi împart serviciile de acum înainte, şi dacă eu trebuie să stau o săptămână în plus, cam la treizeci sau patruzeci de minute cel mult pentru serviciul meu."

E-160 Deoarece eu am aflat aceasta, că un serviciu care este... Acesta stă sus, şi mesajul este dat în putere; dacă tu mergi prea departe, tu oboseşti poporul şi ei nu-1 pricep. Motivul că eu am dat... eu am ştiut asta tot timpul. Înţelegeţi? Cei mai de succes vorbitori sunt aceia care au exact... Isus a fost un om de cuvinte puţine, urmăriţi predicile Lui. Urmăriţi predica lui Pavel la Ziua Cincizecimii, probabil că i-a luat cincisprezece minute, şi el a lovit .. acolo, ceva care-care-care a trimis trei mii de suflete în Împărăţia lui Dumnezeu. Vedeţi, întocmai corect drept la punct. Vedeţi?

E-161 Şi eu-eu sunt vinovat. Deoarece, motivul că am făcut aceasta, nu este deoarece eu nu am ştiut altfel, însă eu fac benzi (vedeţi?), şi aceste benzi vor fi puse în case pentru ceasuri după ceasuri după ceasuri. Dar aşa cum voi veţi afla în duminica ce vine, motivul că eu am făcut-o, această duminică ce vine, motivul că am făcut aceste lucruri... eu aş putea să o spun chiar acum pe bandă. Motivul că eu am făcut aceasta este din cauza acestei greutăţi grozave asupra mea pentru Mesajul din ceasul acesta, să-L dau afară. Acum Mesajul este afară, acum eu iau treizeci de minute sau ceva de felul acela, după întâi a anului, în adunările mele afară în... pretutindeni unde mă duc, şi încerc şi chiar îmi fixez ceasul la treizeci de minute, sau nu peste patruzeci cel mult; punctez la Mesajul acela, şi fac chemarea la altar dacă eu... sau orice urmează să fac, sau chem un rând de rugăciune; şi nu iau aşa de mult timp, deoarece tu oboseşti pe oameni. Eu ştiu asta.

E-162 Dar priviţi aici. Eu presupun, în anul acesta, noi nu am avut o duzină de oameni să se ridice şi să iese afară, şi uneori eu îi ţin aici pentru două sau trei ore. Vedeţi? Asta-i adevărat. Deoarece s-au făcut aceste benzi care merg prin toată lumea (vedeţi?); şi oamenii acolo afară, ei vor şedea pentru ceasuri şi vor asculta la Aceea; şi lucrători, şi aşa mai departe, Germania, Elveţia, Africa, Asia, şi pretutindeni, vedeţi, ascultând la Acela.

E-163 Dar, vedeţi, pentru sanctuar, pentru biserică... Şi aceea este în regulă. Dacă voi sunteţi aici făcând o bandă, şi voi aveţi o bandă de două ore, puneţi un mesaj de două ore pe ea; dar dacă voi nu faceţi o bandă pentru ceva de felul acesta, atunci scurtaţi mesajul nostru, vedeţi, scurtaţi mesajul nostru. Eu vă spun de ce, există unii care se umple uşor, unii se umple mai îndelungat, vedeţi, în felul acesta, şi voi trebuie să fiţi la un mediu fericit între aceea.

E-164 Şi acum, de multe ori noi ruinăm serviciile noastre printr-o adunare tărăgănată de mărturisire, de care eu ştiu că sunt vinovat de a o face. Şi voi ajungeţi afară când noi obişnuiam să avem adunări de stradă, şi lăsăm ceva frate bătrân să stea acolo afară, şi el să stea afară... Şi cerem să ofere un cuvânt de rugăciune, şi el se ruga pentru primarul oraşului, şi pentru guvernatorul statului, şi pentru Preşedintele Uniunii, şi-şi fiecare în felul acesta, şi toţi păstorii în jur, voi ştiţi, fiecare prin număr, şi Sora Jones care era în spital, şi lucruri ca acelea; şi oamenii stăteau, umblând pe acolo la adunarea de stradă, doar continuau-doar continuau să umble. Vedeţi? El doar i-a obosit. Ei bine, doar o...

E-165 Vedeţi, lucru principal acum rugăciunea voastră trebuie să fie în secret, a voastră principală, rugăciunea lungă. Rugaţi-vă toţi... Intră în odaia secretă, închide uşa. Acolo este unde tu vrei să te rogi toată ziua, toată noaptea, sau două ceasuri, roagă-te acolo. Dar aici înăuntru, când tu ai atenţia oamenilor, fă-ţi rugăciunea scurtă, repede, la aceasta. Faceţi tot serviciul vostru... Şi puneţi cel mai mult din timpul vostru de serviciu în acel Cuvânt. Acela este lucrul principal! Punctaţi Cuvântul acela tot atât de tare cât puteţi voi, vedeţi, duceţi Cuvântul la oameni.

E-166 Acum, iată sugestia mea. Acum, acum reţineţi, eu am mărturisit că eu sunt vinovat de a conduce aceasta înainte. Dar atunci eu v-am spus de ce am condus-o înainte, eu fac benzi de două ore să fie trimise în străinătate şi pretutindeni, despre un Mesaj, voi vedeţi. Dar biserica nu ar trebui să modeleze aceasta (mesajul aici la Tabernacol) după benzile acelea (două ore) să fie duse în locuri, vedeţi, şi să meargă afară în felul acela.

E-167 Acum, iată care este rânduiala voastră... Lăsaţi-mă doar să vă dau un exemplu. Ar fi asta în regulă, o sugestie? Eu aş zice ca biserica să-şi aibe uşile deschise la un anumit timp, să vină adunarea înăuntru, cântările să fie cântate. Şi fiecare să intre să se închine, nu să viziteze. Şi să nu-i lăsaţi să viziteze după aceea, spuneţi-le să "Libereze şi să iese afară, nu să viziteze. Dacă aţi vrut să vizitaţi, acolo este toată partea din afară. Dar acesta este sanctuarul, lăsaţi ca acesta să fie păstrat curat." Acum, dacă Duhul Domnului lucrează aici, să-l păstrăm Duhul Domnului. Vedeţi? Şi-şi El va continua să se mişte. Dacă nu, voi doar însemnaţi cuvintele mele, aceasta urmează să cadă; ea sigur va cădea. Şi haideţi să o păstrăm, este datoria noastră, de aceea sunt eu aici în seara aceasta. Doar păstrăm acest lucru cu aceste-cu aceste rânduieli.

E-168 Acum priviţi, eu aş spune asta. Obişnuit, afară doar dacă noi dăm afară mai ales... şi le spuneţi că voi urmează să înregistraţi un mesaj. Vedeţi? Acum, dacă Fratele Neville are un mesaj aici pe care el urmează... el are un mesaj pe care el vrea să-l dea afară la oameni, afară pe bandă, sau ceva, zice, "Acum, următoarea duminică seara noi urmează să înregistrăm o bandă de două ore," bandă de trei ore, sau ce-sau ce altceva. "Noi urmează să dăm o bandă de două sau trei ore," sau orice ar putea fi, "următoarea duminică seara." Şi atunci poporul ştie. Şi atunci când ei vin înăuntru, zic, "Acum, noi urmează să înregistrăm un mesaj în seara aceasta. Şi eu am un mesaj aici care este unul... eu îl vreau pe bandă şi trimis afară. Am fost... mă simt călăuzit să trimit acest mesaj afară. Şi el urmează să fie înregistrat, el ar putea fi de două ore, trei ore, sau orice este el." Spuneţi aceea.

E-169 Dar, obişnuit, tocmai cum eu fac când mă duc într-un loc ca unul din acele mitinguri ale Oamenilor de Afaceri, sau eu sunt afară în adunările mele acolo afară pentru un rând de rugăciune. Dacă eu am stat acolo sus şi am dat un mesaj de trei ore dintr-o seară înainte de a avea serviciul de vindecare, voi vedeţi unde mă pune aceasta? Vedeţi? Păi, oamenii, seara următoare adunarea ta este pe jumătate de cum era. Vedeţi? Deoarece ei doar nu o pot face, ei trebuie să meargă la lucru şi fiecare lucru.

E-170 Eu aş sugera aceasta, ca obişnuit... Acum, l-am urmărit pe Fratele Neville seara trecută când el a predicat. Acum, eu ştiu că noi toţi... Acela era un mesaj uluitor. Eu am luat notiţe despre el, le am aici în buzunarul meu, le pot folosi în alte mesaje de ale mele proprii. Asta-i adevărat. Calea de Scăpare, vedeţi, şi acela era un mesaj minunat. Voi vedeţi cât de repede l-a terminat el? Vedeţi, cam treizeci şi cinci de minute, vedeţi, şi el-el l-a sfârşit. Vedeţi? Acum, aceea era bine. Acum, şi Fratele Neville, de obicei mesajele lui sunt în felul acesta. Vedeţi, acela nu este lung. Vedeţi? Dar unde voi omorâţi adunarea voastră este toată treaba aceea istovită înainte ca voi să ajungeţi la acesta. Înţelegeţi?

E-171 Acum, şi-şi unde voi faceţi aceea... Acum, eu ştiu, şi acum priviţi, eu nu spun asta dezonorant către voi administratorii, sau diaconii, sau-sau păstorul, ci eu doar vă spun: vedeţi ce este Adevăr, şi acesta este ceea ce trebuie să fie. Acum, voi... Ce face aceasta, acum, fiecare, voi toţi sunteţi de natură bună, fiecare din voi oamenii sunteţi de natură bună. Dacă nu era aşa, eu aş zice, "Toţi în afară de Fratele Cutare-şi-cutare, el nu are o natură bună, noi toţi ne rugăm pentru el." Dar voi-voi aveţi naturi bune, şi voi sunteţi îndelung răbdători, blânzi, un fel de oameni liniştiţi. Asta-i bine, dar să nu fiţi un sissy cu aceea.

E-172 Isus era de natură bună, de asemeni, dar când a venit timpul să spună lucruri, "Este scris, 'Casa Tatălui Meu este făcută o A casă de rugăciune,' iar voi o faceţi o peşteră de tâlhari," Înţelegeţi? El-El ştia când să vorbească şi când să nu. Aceea-aceea-aceea este ceea ce noi trebuie să facem. Înţelegeţi? Acolo niciodată-niciodată nu a fost o persoană ca Isus, El era Dumnezeu. Şi amintiţi-vă, El chiar... Vorbiţi despre a fi un diacon în biserică, El-El a preluat! El a împletit ceva funii împreună, şi El nu a aşteptat să-i mâne blând afară, El i-a bătut afară (vedeţi?), la casa lui Dumnezeu. Şi El juca rolul unui diacon, ca un exemplu pentru voi diaconilor. Vedeţi, El era exemplul vostru. "Şi acum, este-este scris, 'Casa Tatălui Meu este făcută o casă de rugăciune,"' Acum, amintiţi-vă, Isus era un diacon acolo, voi ştiţi că a luat partea unui diacon.

E-173 Când El a venit la partea unui păstor, ce a zis El? "Voi Farisei orbi, conducători ai orbilor!" Vedeţi, El a luat partea unui păstor atunci.

E-174 Şi când El le-a spus ce urma să se întâmple, El a luat partea unui profet. Înţelegeţi?

E-175 Şi când ei au cerut că acolo trebuia să fie plătit tribut, El a luat partea unui administrator, "Petru, du-te jos şi aruncă undiţa în râu, şi primul peşte care-l iei sus are o monedă în gura lui. Plăteşte-i, vezi, plăteşte datoriile tale drepte." A zis, de asemeni, "Da-ţi Cezarului ce este al Cezarului, lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu."

E-176 El a fost şi păstor, profet, administrator, şi diacon. Sigur era! Deci atunci voi vedeţi ce a făcut El, acela să fie exemplul vostru în casa de aici la acest Tabernacol Branham, care noi vrem să fie o casă în care El să fie onorat cu fiecare lucru, fiecare funcţie, fiecare loc, ca acolo să nu fie nici o retragere. Acolo să fie blândeţe, bunătate, şi amabilitate, însă doar drept pe linie, fiecare om la postul lui de datorie. Înţelegeţi? Acela este felul, acela este felul cum El o vrea. El nu s-a schimbat. Când a venit timpul să spună, să numească ce era ce, El l-a numit. Când a venit timpul să arate blândeţe, atunci El a arătat blândeţe. El era bun, amabil, înţelegător; dar sever, şi fiecare lucru era chiar la punct cu El, şi El a făcut asta pentru exemplul vostru. Acum, Duhul Sfânt tocmai mi-a dat asta. Astfel eu niciodată nu m-am gândit la asta, El fiind un diacon, înainte, dar El era. Vedeţi? El-El a acţionat ca diacon.

E-177 Acum eu aş spune asta, spun dacă serviciile voastre au început la şapte-treizeci, dacă acela era timpul, deschideţi biserica cu o jumătate de oră înainte, la ora şapte. Lăsaţi pianista... Spuneţi organistei... Voi o plătiţi? V oi plăti ţi organista? Este ea plătită, sau pianista? Ea o face de bună voie. Cereţi-i cu blândeţe. Chiar dacă ea vrea să aibe plată pentru aceasta, să-i daţi ceva pentru aceasta, spuneţi-i că noi o vrem pe ea cu o jumătate de oră înainte de serviciu. Iar dacă ea zice, "Păi, eu nu o pot face," sau ceva, plângere, atunci doar să o aveţi să vină aici şi să facă o bandă de ceva muzică lină de orgă. Voi vedeţi? Şi să... puneţi-o pe aceea... Nu trebuie să fie aici de fiecare dată, aşezaţi-vă banda sus. Vedeţi? Lăsaţi ca unul dintre diaconi, administratori, sau oricine deschide, îngrijitorul, să o pună sus acolo, banda în funcţie, şi lăsaţi ca aceasta să meargă în timp ce vine poporul. Vedeţi? Deoarece dacă diaconii nu sunt aici, sau cineva, lăsaţi ca un administrator sau cineva să fie aici să o facă, atunci lăsaţi-o să meargă pentru o jumătate de oră.

E-178 Dar exact la şapte-treizeci, să sune acel clopot pe vârful clădirii. Vedeţi? Voi încă aveţi clopotul vostru afară acolo? Da. În regulă, lăsaţi ca clopotul vostru să bată la şapte-treizeci, şi aceea înseamnă că noi nu o să umblăm în sus şi-n jos în biserică şi să dăm mâna cu Jonesii şi toate acelea. Conducăto¬rul de cântări să fie la treabă! Dacă nu există nici un conducător de cântări acolo, diaconii să vadă ca acolo... sau... să vadă că acolo este cineva să înceapă să conducă cântările când clopotul acela începe să bată. "Întoarceţi la cartea voastră de imnuri, numărul cutare-şi-cutare." Înţelegeţi? Lăsaţi ca să fie chiar la fix la-la şapte-treizeci.

E-179 În regulă, atunci aveţi o cântare de adunare, şi apoi poate o a doua cântare de adunare, şi atunci să aveţi pe cineva despre care s-a vorbit deja (dacă voi puteţi) să conducă în rugăciune. Lăsaţi-păstorul, dacă... Ei bine, păstorul nu trebuie să fie acolo, conducătorul de cântări trebuie să facă asta. Acesta este Fratele Capps, eu cred. Vedeţi, el ar şti ce să facă, el să-să aibe pe cineva vorbit... sau fie că el să conducă în rugăciune. Să aibe adunarea să se ridice în rugăciune, vedeţi, doar să se ridice, şi cineva să conducă în rugăciune. Acum, dacă voi nu urmăriţi...

E-180 Acum, noi credem că fiecare trebuie să vină la casa lui Dumnezeu şi să se roage, acela este-acela este locul de rugăciune. Dar când voi sunteţi în acel sanctuar, economisiţi¬vă timpul. Vedeţi? Voi îi chemaţi pe toţi sus în jurul altarului, şi voi veţi afla că acolo va fi cineva care va fi acolo pentru cincisprezece, douăzeci de minute, şi tot timpul vostru s-a terminat.

E-181 Lăsaţi ca a voastră... vedeţi, rugăciunea voastră este acasă. Isus a zis, "Când vă rugaţi, nu staţi cum fac făţarnicii, şi-şi pentru o lungă... poate o rugăciune lungă, şi ziceţi asta, aceea, sau cealaltă, şi-şi toate ca acelea pentru o demon¬strare." Vedeţi? El a zis, "Când rugăciunea voastră... vă rugaţi, intraţi în cămăruţă, cămăruţa ascunsă, închideţi uşa după voi; rugaţi-vă la Tatăl vostru care vede în ascuns, El te v¬a răsplăti deschis." Acum, acela este felul de a avea rugăciune ascunsă, asta-i ce El a spus să facem.

E-182 Dar când voi, cineva, când ei vin înăuntru, ca şi conducătorul de cântări, zice, "În regulă..." După prima cântare, atunci cineva să aibe rugăciune, oricine este el, doar o rugăciune scurtă. Nu vă ridicaţi şi să vă rugaţi pentru toţi guvernatorii, şi aşa mai departe în felul acela. Dacă există vreo cerere de rugăciune, să se facă cunoscut, să fie trimisă înăuntru, să le aveţi trimise înăuntru. Scrieţi-o, ziceţi, "Iată." "Pentru seara aceasta, în a avea rugăciune; noi amintim pe Sora Cutare-şi-cutare, Fratele Cutare-şi-cutare din spital, Cutare-şi-cutare, şi Cutare-şi-cutare şi Cutare-şi-cutare. Amintiţi-i în rugăciunile voastre şi rugaţi-vă. Fratele Jones, vrei tu să ne conduci în rugăciune. Să ne ridicăm." Înţelegeţi? Să fie aceasta aşezată pe platformă. Spuneţi-le, ei să se obişnuiască cu asta, "Dacă voi aveţi o cerere pentru rugăciune, aşezaţi-o sus aici, sus aici." Să nu vorbiţi, "Cine are o cerere acum, voi să o faceţi cunoscut prin..." Şi apoi, primul lucru, cineva se ridică şi zice, "Slavă lui Dumnezeu!" Şi voi ştiţi o porniţi în felul acela, şi primul lucru care-l ştiţi, este o jumătate de oră înainte ca ei să se aşeze jos uneori. Înţelegeţi?

E-183 Noi suntem răspunzători pentru această biserică, nu alţii; aceasta este responfabilitatea noastră faţă de Dumnezeu. Aceste slujbe sunt responsabilitatea voastră faţă de Dumnezeu. Înţelegeţi? Motivul că eu stau aici în seara aceasta, spunându¬vă toate acestea, este deoarece este responsabilitatea mea faţă de Dumnezeu; este responsabilitatea voastră să îndepliniţi aceasta. Înţelegeţi?

E-184 Acum, şi când ceva de felul acesta ... cineva să conducă în rugăciune, şi când ei o fac, aceea este bine, ei să conducă în rugăciune apoi să şadă jos.

E-185 Şi dacă voi-voi aveţi un special... Acum, eu nu aş spune asta, eu nu aş fi de acord... Şi dacă cineva vrea să cânte un special, anunţaţi-o în biserică. Spuneţi-le că "Orice speciale, sau orice care vrea să se cânte, ei să vadă pe conducătorul de cântări înainte să înceapă biserica. Şi să o aibe... Să zică, "Păi, îmi pare rău Frate, mi-ar place... sigur mi-ar place să fac asta, dar eu-eu am specialul meu pentru seara aceasta. Poate dacă îmi spui că tu urmează să fii aici într-o anumită seară, eu o voi pune pe program pentru tine. Vezi, eu îmi am programul scris aici."

E-186 Lăsaţi-lăsaţi ca Fratele Capps sau oricare conduce cântările... Şi să aveţi un conducător de cântări, nu contează cine este el. Şi să nu-i lăsaţi să se ridice şi să spună... sau să se agite mult, ei sunt un predicator, vedeţi. Lăsaţi-i să stea sus acolo şi să conducă cântările, aceea este treaba lor.

E-187 Este treaba păstorului să predice, vedeţi, nu să conducă cântări. El nu este să conducă cântări, conducătorul de cântări conduce cântările. El este răspunzător, şi trebuie să vină afară proaspăt sub ungerea Duhului Sfânt, din oficiu de acolo, pe undeva, când vine timpul. El nici măcar nu trebuie să fie pe platformă când aceasta se petrece. El să stea în oficiu în spate acolo, vedeţi, sau în spate aici, sau oriunde este, şi difuzoarele de aici îl vor aduce înăuntru (vedeţi?) când este timpul. Când el aude acel ultim... dacă acolo este un special, ca un solo, duet, sau ceva, pentru al treilea cântec al vostru. Înţelegeţi?

E-188 Că voi aţi avut două cântări de adunare, rugăciune, oferta voastră (dacă voi urmează să o luaţi). Şi fiecare om să fie la postul lui de datorie. Ziceţi, "În regulă, în timp ce noi cântăm această ultimă cântare acum, dacă uşierii vor, să vină înainte pentru oferta de seară." Înţelegeţi? Şi în timp ce ei sfârşesc de cântat acea cântare, aici sunt uşierii stând acolo. Ziceţi, "În regulă, acum noi urmează să avem rugăciune," şi ei au oferit rugăciune, "Noi vrem să amintim pe Cutare-şi-cutare de aici, şi Cutare-şi-cutare," şi citiţi aceea, voi ştiţi, în felul acesta, în felul acesta. În regulă, fiecare să se ridice. Frate, vrei să ne conduci în rugăciune." Atunci toată aceasta s-a terminat.

E-189 Apoi în timp ce ei cântă această a doua cântare, sau orice cântaţi voi, voi sunteţi... luaţi-vă oferta [colecta – Trans.] dacă voi urmează să vă luaţi oferta. Lăsaţi-o... Eu aş lua prima voastră cântare, şi apoi să aveţi oferta voastră de seară, şi apoi mergeţi înainte cu a doua cântare a voastră, şi apoi înainte până la capăt. Atunci lăsaţi ultima voastră cântare aici... Lăsaţi ultima voastră cântare, vedeţi, să fie chemarea păstorului. Şi îndată ce se cântă acel ultim imn, să înceapă orga cu preludiul vostru-vostru, păstorul vostru păşeşte afară. Vedeţi, totul este în ordine, fiecare este liniştit. Nu există nimic altceva să fie spus. Fiecare diacon la postul lui de datorie. Păstorul stă acolo.

E-190 El yine afară salută audienţa lui, se întoarce la cartea lui şi zice, "În seara aceasta, noi vom citi din Biblie." Vedeţi, după ce el o formulează, "Noi citim din Biblie." Şi este un lucru bun uneori dacă tu zici, "În respect faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, să ne ridicăm în picioare în timp ce citim Cuvântul." Vedeţi, atunci citeşti, "În seara aceasta, eu citesc din Cartea despre Psalmi," sau orice este aceasta. Sau fie că lasă pe altcineva să o citească, conducătorul de cântări, sau asociatul, cineva acolo cu tine, el să o citească, orice; dar ar fi mai bine dacă o citeşti tu însuţi, dacă tu poţi. Apoi o citeşti în felul acesta, şi atunci ia-ţi textul. Vedeţi? Şi atât de mult timp, tu ai folosit cam treizeci de minute, este chiar atunci cam la ora opt.

E-191 Şi de la opt până cam la nouă fără un sfert, pe undeva între treizeci şi patruzeci şi cinci de minute, aşează Cuvântul acela înăuntru acolo întocmai cum ţi-l dă Duhul Sfânt (vedeţi?), chiar în felul acesta, doar plasează-l chiar înăuntru acolo în felul în care El zice să o faci, înţelegi, sub ungere.

E-192 Apoi luaţi chemarea voastră la altar, ziceţi, "Este cineva aici în această biserică la care i-ar place să accepte pe Cristos ca Salvator, noi vă întrebăm, invitându-vă la altar chiar acum, doar ridicaţi-vă în picioare." Vedeţi?

E-193 Şi dacă-şi dacă nici unul nu se ridică, ziceţi, "Există cineva aici care este candidat pentru botez, care deja s-a căit, şi vrea să fie botezat în apă pentru iertarea păcatelor? Dacă ei doresc să vină, noi vă dăm ocazia acum, vreţi să veniţi în timp ce orga încă cântă." Vedeţi?

E-194 Dacă nimeni nu vine, atunci ziceţi, "Există cineva aici care ar... care niciodată nu a primit Botezul Duhului Sfânt şi ar vrea să facă astfel în seara aceasta, aţi vrea ca noi să ne rugăm pentru voi?" Păi, poate cineva vine sus, atunci doi sau trei să-şi pună mâinile peste ei, să se roage pentru ei. Trimiteţi-i drept înapoi într-una din camerele acelea, cineva înăuntru acolo cu ei, instruiţi-i pe undeva cum să treacă dincolo cu botezul Duhului Sfânt. Adunarea toată este departe de ei.

E-195 Dacă cineva vine să fie... vrea să accepte pe Cristos şi stă acolo la altar să se facă rugăciune pentru el, faceţi-vă... ei să se roage. Şi când ei o fac, doar ziceţi, "Aplecaţi-vă capetele acum, noi urmează să ne rugăm." Şi ziceţi, "Crezi tu?"

E-196 Dacă ceva lucru mărunt care ar întârzia adunarea în vreun fel, trimiteţi-i drept în camera de rugăciune, şi mergeţi acolo înăuntru cu ei, sau trimiteţi pe cineva acolo înăuntru cu ei. Şi adunarea să meargă drept înainte, vedeţi, în felul acesta, tu nu i-ai reţinut nicăieri atunci. Înţelegeţi?

E-197 Şi atunci în timp ce... înainte... Într-un-în câteva minute, tu zici... Dacă nimeni nu vine, atunci zici, "Ar fi cineva acolo care ar vrea să fie uns cu ulei în seara aceasta, pentru boală? Noi ne rugăm pentru bolnavi aici."

E-198 "Păi, eu aş vrea să te văd în particular, Frate Neville." Păi, tu să mă vezi în oficiu. Vezi pe unul din diaconi, ei o vor lua în discuţie, înţelegi." "Şi eu am ceva ce mi-ar place să-ţi spun, Frate." "Păi, unul din diaconii de aici te va conduce la oficiu, şi noi vom ... eu te voi vedea imediat după serviciu."

E-199 "Acum, ne vom ridica acum pentru eliberare." Vedeţi, şi voi nu aţi fost cam peste o oră şi patruzeci şi cinci de minute în întregul lucru. Vedeţi? Vedeţi, o oră şi treizeci de minute, şi serviciul vostru s-a terminat. Voi aţi avut micuţa, lovitură rapidă; tu-tu îi dai ceea ce este făcut; tu ai făcut-o şi fiecare este satisfăcut, şi se duc acasă simţindu-se bine. Vedeţi? Dacă nu, atunci, vezi tu, dacă tu laşi... Vezi, tu-tu-tu vrei bine, vezi, dar vezi...

E-200 Voi ştiţi, aceştia sunt cam treizeci şi trei de ani în această platformă pentru mine, treizeci şi trei de ani, şi în jurul lumii. Tu înveţi câte ceva în aşa de mult timp, cu siguranţă. Vedeţi? Dacă nu, tu mai bine renunţă. Deci atunci, vedeţi eu aflu aceasta. Acum, dacă voi aveţi de-a face întru totul doar cu Sfinţi, oameni, voi aţi putea doar să staţi toată noaptea dacă voi vreţi. Dar voi sunteţi... Vedeţi, voi nu aveţi de-a face exact cu ei, voi încercaţi să prindeţi pe aceştia de aici afară. Aici sunt acei pe care tu-i pretinzi, tu trebuie să lucrezi pe terenul lor. Vedeţi? Şi să nu... Aduceţi-i înăuntru aici şi apoi lăsaţi să vină Cuvântul, şi atunci, vedeţi, nu există nimic de ce să se poată plânge. Dacă există ceva despre care ei vor să te vadă, păi, bine, du-i drept înainte în oficiu în felul acesta, dar să nu reţineţi adunarea.

E-201 Atunci, voi ştiţi, oamenii se vor ridica şi vor zice, "Păi, eu vă spun, haideţi să avem o adunare bună de mărturisire." Vedeţi? Acum, eu nu vreau să însemne vreo critică asupra acesteia, eu doar vreau să vă spun Adevărul. Vedeţi? Eu doar vreau să vă spun Adevărul. Vedeţi? Eu am găsit adunări de mărturisire de mai mult... ele-ele fac mai mult rău uneori decât bine. Vedeţi, ele într-adevăr fac.

E-202 Acum, dacă cineva ar avea o mărturisire roşie de fierbinte în timpul unei treziri, voi ştiţi, voi aveţi o trezire în toi, voi ştiţi, o adunare, şi cineva a ajuns salvat şi doar vroia să spună un cuvânt, păi, binecuvântat fie Dumnezeu, lăsaţi-l s㬺i descarce sufletul. Şi vedeţi dacă el... Dacă el vrea să-dacă el vrea să facă asta, vedeţi, doar în timpul de trezire, zice, "Eu doar vreau să vă spun, 'Mulţumesc pentru ce a făcut El pentru mine.' El m-a salvat săptămâna trecută şi inima îmi arde cu slava lui Dumnezeu. Mulţumiri fie lui Dumnezeu," şade jos. Amin! Asta-i bine, mergeţi înainte. Vedeţi, aceea este în regulă.

E-203 Dar când tu zici, "Acum veniţi înainte. Cine-i următorul? Cine-i următorul? Acum lăsaţi-ne să auzim un cuvânt, lăsaţi¬ne să auzim un cuvânt de mărturisire." Acum, dacă voi aveţi o adunare pusă deoparte, o seară anumită pentru asta, vedeţi, la care voi mergeţi. "În seara aceasta... următoarea miercuri seara, în loc de adunare de rugăciune, ea urmează să fie o adunare de mărturisire. Noi vrem ca fiecare să vină înăuntru, şi ea urmează să fie o adunare de mărturisire." Şi atunci când ei vin la-la locul să dea mărturisiri, citiţi Cuvântul, aveţi rugăciune, şi apoi ziceţi, "Acum, noi am anunţat că aceasta este seară de mărturisire." Deci lăsaţi ca oamenii să mărturisească pentru ora aceea sau patruzeci şi cinci de minute, sau treizeci de minute, sau orice este, şi atunci- atunci mergeţi înainte în felul acesta. Vedeţi ce vreau să spun? Şi eu cred că aceasta va ajuta adunarea voastră, aceasta va ajuta fiecare lucru, întru totul, dacă o faceţi în felul acela.

E-204 Acum, aşa cum eu devin târziu, astfel... Frate, fraţilor, acestea sunt după cea mai bună cunoştinţă a mea. Eu văd ce este pe inima voastră, aceasta este după cea mai bună cunoştinţă a mea întrebările care le-aţi întrebat. Acum, de acum înainte voi ştiţi. Şi dacă este vreodată în mintea voastră, veniţi la bandă. Cereţi aceea... Ascultaţi la bandă. Dacă este pentru diaconi, administratori, sau orice este, lăsaţi să se pună banda. Lăsaţi sţi fie ea pusă la adunare acolo afară dacă ei vor să o asculte. În regulă. Şi aceea este-aceea este după cea mai bună cunoştinţă a mea către voia lui Dumnezeu pentru acest Tabernacol de aici la Eighth şi Penn Street, şi acesta este felul cum vă însărcinez eu Fraţilor să îndepliniţi aceasta sub conducerea Duhului Sfânt, cu toată bunătatea şi dragostea, arătându-vă harul înaintea oamenilor că voi sunteţi Creştini. Şi Creştini nu înseamnă un copil care poate fi împins în jur oriunde, aceea înseamnă "un om care este plin de dragoste, însă doar-doar tot atât de plin de dragoste pentru Dumnezeu cum este el pentru adunare." Vedeţi ce vreau să spun?

E-205 Există o întrebare? Banda este gata să se termine aici, şi am pe cineva care mă aşteaptă acolo. La ce timp trebuia el să fie acolo? [Billy Paul răspunde, "Chiar acum." – Ed.] Chiar acum. El vine acolo singur? [Billy Paul răspunde, "Mă voi duce să-l aduc." – Ed.] În regulă. În regulă, domnule.

E-206 Acum, eu ştiu că noi vom pleca afară acum dacă nu-nu există vreun cuvânt mai departe. Acum, dacă nu, păi, să eliberăm. Da. Da, Frate Collins? [Fratele Collins zice, "Ar putea să fie mai bine dacă această bandă era oprită." – Ed.] În regulă. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-207 Păi, fraţilor, eu am apreciat fiind aici cu voi în seara aceasta, şi Fratele Neville, şi către diaconi, şi administratori, şi supraveghetorul şcolii Duminicale, toţi dintre voi. Noi nădăjduim că Domnul vă v-a ajuta acum să îndepliniţi aceste ordine pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Motivul că eu am spus aceasta este din cauză că eu cred că voi aţi crescut din copii la adulţi. Când voi eraţi un copil, aţi vorbit ca un copil, şi aţi înţeles ca un copil. Dar acum voi sunteţi un om, deci haideţi să acţionăm ca adulţi în casa lui Dumnezeu, comportându-ne, şi onorând slujbele noastre, şi onorând fiecare slujbă. Fiecare dar pe care Domnul ni l-a dat, să-l punem în ordine, şi să onorăm pe Dumnezeu cu darurile noastre şi slujbele noastre.
Să ne rugăm:

E-208 Tată Ceresc, noi Îţi mulţumim în seara aceasta pentru această strângere laolaltă de oameni care sunt puşi în slujbe aici să împlinească lucrarea Domnului care este dusă înainte aici în Jeffersonville în această biserică. Dumnezeule, fie ca mâna Ta să fie asupra lor, fie ca Tu să-i ajuţi şi să-i binecuvântezi. Fie ca adunarea şi poporul să înţeleagă şi să cunoască că aceasta este să îmbunătăţească Împărăţia lui Dumnezeu, ca noi să putem deveni oameni de înţelegere şi să cunoaştem Duhul lui Dumnezeu, şi să ştim ce să facem. Admite aceasta, Tată. Eliberează-ne acum cu binecuvântările Tale, şi fie ca Duhul Sfânt să vegheze asupra noastră şi să ne călăuzească, şi să ne ocrotească, şi fie ca no) să fim întotdeauna găsiţi credincioşi la postul de datorie. În Numele lui Isus Cristos, mă rog. Amin.

Up