Priviţi Înspre Isus

Look Away To Jesus
Data: 63-1229E | Durată: 2 ore 14 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Amin. Vă mulţumesc, George, Becky, şi Soră Ungren,
cântarea aceea frumoasă! Aceea-i adevărat, "Totul este schimbat când vine Isus." El doar închide afară întunericul, şi răspândeşte Lumina, şi noi suntem mulţumitori pentru aceea. Acum, aceea a fost prima dată ca Becky să cânte în biserică aici, aşa o cântare foarte potrivită, Când Isus A Venit.
Astfel noi suntem recunoscători să fim iarăşi aici, în seara aceasta, şi aşa mulţumiţi pentru... participarea voastră bună de azi dimineaţă. Şi acum în seara aceasta, este, eu am un mic subiect despre care eu vreau să vorbesc, în câteva momente; dar chiar înainte de aceea, eu am să fac nişte anunţuri, şi lucruri.
Şi eu sunt doar un pic răguşit. Mă gândesc că este doar vorbirea multă. Am predicat un timp lung. Dar când eu iau acestea, o oră sau două, benzi, şi când eu vin înapoi aici, este din cauză că eu înregistrez aceea pentru jurul lumii. Şi aşa eu vă mulţumesc pentru că aţi fost aşa de răbdători azi dimineaţă.

E-4 Şi acum există câteva lucruri de care mi-ar place să fac menţiune chiar aici. Aceea este, că, eu-eu mi-ar place să întreb biserica, primul lucru, ceva care eu am-am făcut, şi eu-eu vreau să întreb dacă eu pot să schimb aceea, în seara aceasta. Noi nu suntem...
Eu nu fac angajamente de anul nou. Atunci eu sunt... noi trebuie să ne ducem acasă mâine, aşa că noi nu vom fi aici pentru anul nou, să... dar ne vom aminti de voi. Şi eu cred că va fi o adunare aici, în noaptea de anul nou. Da, aşa este, un-un serviciu de veghe, aşa cum ei întotdeauna au în noaptea de anul nou. Ne-ar place să stăm, însă noi doar nu putem să ajungem înapoi la timp atunci să-să băgăm copiii în şcoală. Şi soţia mea trebuie să le spele hainele; voi ştiţi cum este aceasta.
Astfel eu vreau să vă mulţumesc la fiecare din voi pentru lucrurile frumoase care le-aţi făcut pentru noi prin Crăciun. Şi voi femeile care aţi mers sus acolo şi aţi pus hrană în casă, şi lucruri, pentru noi, căci când noi am ajuns acolo-acolo, alimentele erau deja gătite şi erau gata de mâncat. Eu cu certitudine vă mulţumesc pentru asta. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe veci.
Şi biserica, pentru bonul lor mic, că eu am putut să mă duc aici şi-şi să iau ceva haine dacă eu le-am vrut, pentru un costum. Ei mi-au dat un costum în fiecare an. Şi ceva prieteni de-ai mei amabili doar mi-au luat un costum. Astfel mă gândesc, dacă este în ordine, eu am nevoie de alte lucruri ca cămăşi şi maiouri, şi lucruri, mi-ar place să iau banii sus în aceea dacă este în regulă cu biserica. Am nevoie de aceea mai mult decât eu... mai mult decât am nevoie de costum, chiar la acest timp.
Iar acum, acest om tânăr care tocmai a cântat pentru noi, Fratele George Smith, de jos din Tucson, noi mergeam sus la biserica lor sus acolo, la biserica New Testament Baptist. Tata lui este un misionar. Mă gândesc că el are vreo şapte biserici jos în Vechiul Mexic. Şi acolo sunt cu certitudine nişte oameni minunaţi acolo. Şi tata şi mama lui, şi toţi din ei, sunt oameni minunaţi. Şi George este un tânăr foarte minunat. Mie îmi pare numai rău că el nu ne-a dat un cuvânt de mărturisire înainte să se aşeze jos, despre harul salvator al lui Cristos în viaţa lui.
Iar acum, Mesajul, care l-am promis aici nu de mult în urmă, că Mesajele, înainte să merg afară în adunări, eu să vin aici şi să le înregistrez mai întâi şi apoi merg afară. Aceea era pentru ca să se ducă benzile la oameni. Apoi Aeu să vin aici şi să înregistrez un Mesaj, şi atunci merg afară şi Îl predic. Aceea ar da oamenilor o şansă, la-la cei ce fac benzile, să facă banda şi să o ducem cu noi aşa cum am mers. Acum mă pregătesc să plec la un mare şir de turneu evanghelistic, aşa că eu-eu nu o să fiu în stare să fac aceea de acum înainte, vedeţi, şi acela care ia benzile va trebui doar să le ia aşa cum mergem înainte.

E-10 Şi mă gândesc, până la urmă, nu au ei o adunare pe benzi săptămâna aceasta? Sau, una sau alta despre, ceva despre benzi săptămâna aceasta. Oricum, eu cred că Fratele Sothmann este aici, şi el îl reprezintă pe Fratele Maguire. Eu nu ştiu dacă el este aici sau nu. Eu cred că Fratele Fred este aici. Cineva a spus că el era aici. Şi el... Eu cred că ei au o adunare săptămâna aceasta, poate mâine seară, sau cândva, privitor la benzi. Noi am vorbit despre aceasta seara cealaltă, în cameră acolo. Mă gândesc că a ajuns timpul pentru ceva, că ei iau şi fac aranjamente despre aceasta.

E-11 Deci, de acum înainte, eu probabil că doar voi vorbi Mesaje care eu nu le-am atins aici la Tabernacol, afară în adunări.

E-12 Iar acum eu am, vreau să fiu recunoscător lui Dumnezeu pentru mărturisirea aceea a Fratelui Blair. Se întâmplă să fie că Fratele şi Sora Blair sunt aşezaţi chiar aici în seara aceasta, şezând chiar aici înaintea noastră, acela care a avut băieţelul. Şi îmi amintesc când Domnul mi-a spus, când el era... Fratele Blair, tot sfâşiat, plângea. Şi băieţelul lui a fost zdrobit în faţă în felul acesta, de o maşină răsturnată, şi el era foarte rău. Dar în timp ce eu eram în o-o rugăciune, l-am văzut pe micuţ tot bine. Şi Fratele Blair, desigur, m-a întrebat, a spus, "Frate Branham, este aceasta AŞA VORBEŞTE DOMNUL?"
Am spus, "Frate Blair, Blair, aceasta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL."

E-13 Şi Fratele Blair este aici în seara aceasta. Şi noi suntem cu certitudine mulţumitori să-l avem pe Fratele Blair cu noi. Şi el a suferit cu o-o mică boală de tulburare. Şi Satan i-a dat o mare învinuire, aici nu cu mult în urmă, să încerce să-l facă să nu creadă în mine. Şi în timp ce Satan făcea aceea, Domnul a venit drept în jur şi i-a descoperit aceasta; şi i-am spus despre aceasta, doar să o întrerupă înainte ca să vină timpul pentru aceasta. Şi Fratele Blair este un om minunat. Şi eu vreau ca să vă amintiţi de el. El este cumva ezitant între păreri despre ce să facă. El nu ştie doar cum să se întoarcă. Şi eu nădăjduiesc, Frate Blair, că Dumnezeu... Tu eşti un mare slujitor al lui Cristos, şi El are mult pentru tine să faci, căci Luminile se micşorează. Ai fost tu aici azi dimineaţă? Aha. Păi, aceea-i foarte bine.

E-14 Acum-acum, eu presupun, data următoare când eu ajung să vă văd, poate târziu în Primăvară, un picuţ. Şi pe la timpul acela, poate că noi vom şti dacă noi o să ţinem adunările, sau nu, aici la Jeffersonville, în decursul timpului în care eu ar fi trebuit să fiu în Norvegia şi în ţările Scandinave. Acum chiar înainte să luăm un text...

E-15 Căci, noi avem un rând de rugăciune ce urmează, şi mulţi stau în picioare, în camere, şi în jurul pereţilor, şi aşa mai departe, şi eu ştiu, voi, este foarte greu pentru voi. Şi eu am stat, de multe ori, eu însumi. Şi am trecut pe aproape, cu un timp în urmă, aducând soţia jos, i-am observat pe oameni pe lângă uşi. Şi m-am gândit, "Cine spune că Evanghelia nu este încă cel mai atrăgător lucru ce există în lume?" Sigur că este. Ea este, Ea îi atrage pe aceia care sunt interesaţi în Ea. Cei care nu sunt interesaţi, desigur, ei nu. Ei, Aceasta nu va fi. Dar, Isus, "Dacă Eu," a spus, "dacă Eu voi fi înălţat de pe pământ, Eu îi voi atrage pe toţi oamenii la Mine." Cât de adevărat este aceea!

E-16 Şi când eu ajung aici, există doar aşa de mult de spus, şi eu trebuie cumva să notez jos ce urmează să spun aici, pentru o vreme. Sau eu... Există aşa de mult de spus, tu doar uiţi ce urmează să spui.

E-17 Acum, eu înţeleg că tatăl Fratelui Ungren a fost botezat azi dimineaţă, în Numele lui Isus Cristos. Şi dacă Sora Ungren şi ceilalţi sunt aici, eu sunt sigur că acela-i un lucru mare pentru ei, pentru că aceea era rugăciunea lor constantă pentru mulţi ani. Şi Fratele Ungren, oriunde eşti tu, Dumnezeu să te binecuvânteze din belşug, fratele meu.

E-18 Şi dacă acela nu este corect, Dumnezeu mă face să răspund pentru aceasta la Ziua Judecăţii. Vedeţi? Eu ştiu că este corect. Eu-eu voi lua vina pentru aceea. Acela-i exact corect, pentru că acesta-i Adevărul.
Voi ziceţi, "Contează aceasta ceva?"

E-19 A contat pentru Pavel. Ei au întrebat cum au fost ei botezaţi. Ei au spus că ei au fost deja botezaţi de Ioan, omul care l-a botezat pe Isus. Pavel a spus că ei au trebuit să vină să fie rebotezaţi, din nou, în Numele lui "Isus Cristos." Şi nici o persoană în Biblie nu a fost vreodată botezată în Numele de "Tatăl, Fiu, şi Duh Sfânt."

E-20 Nici o persoană nu a fost vreodată botezată aşa până la organizarea bisericii Catolice la Lao-... Lao-Niceea, Consiliul Lao-Niceea la Lao-Niceea, Roma. Acolo-i unde prima persoană a fost vreodată botezată, folosind titlurile.

E-21 Un om mi-a spus zilele trecute. Eu am spus, "Bine, dacă... 'Domnul Isus,' acela-i Numele Lui." El a spus... "Bine," am spus, "dacă un om vine la tine..."
El a spus, "Eu nu cred că aceasta contează."

E-22 Eu doar l-am prins în propria lui doctrină. Am spus, "Dacă un om a venit la tine şi a spus, 'Eu sunt botezat în Numele Trandafirului din Şaran, Crinul din Vale, şi Luceafărul Dimineţii, ai spune tu 'amin' la aceea?"
El a spus, "Nu, domnule."
Am spus, "Tu cum ai... Tu l-ai reboteza?"
A spus, "Da, domnule."
Am spus, "Cum l-ai boteza tu?"
El a spus, "Eu l-aş boteza în Numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt."'

E-23 Şi am spus, "Acela-i felul cum l-aş boteza eu, da, în Numele Tatălui, Fiu, Duh Sfânt." Am spus, "Acum, 'Trandafirul din Şaran, Crinul din Vale, şi Luceafărul Dimineţii' nu sunt nume."
El a spus, "Aşa este. Acesta-i un titlu."

E-24 Am spus, "Aşa este 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt.' Acum eu l-aş boteza în Numele Tatălui, Fiu, şi Duh Sfânt; şi Numele Tatălui, Fiu, şi Duh Sfânt este 'Domnul Isus Cristos.' Exact. Deci eu spun..." Şi el a văzut-o.

E-25 Acesta era Fratele Joseph Mattsson-Boze, din Chicago, cel mai greu ins ce a trebuit să-l biruiesc vreodată, cu aceasta. Şi eu presupun că am ajuns în jur de trei sau patru mii de băştinaşi să botez acum, când ajung acolo în Africa cu el, şi să fie botezaţi din nou.

E-26 Acum, deci noi suntem recunoscători pentru Lumina Evangheliei. Şi astfel acum, Isus a spus, când El era aici pe pământ, "Eu, ce Eu aud, aceea Eu vorbesc." Iar acum eu am să spun... doar pentru următoarele noastre, vreo zece minute, sau cincisprezece, chiar înainte să-mi iau textul, şi un text foarte scurt, şi apoi noi vom avea rândul de rugăciune. Eu am ajuns la un punct în slujba mea, până unde eu sunt... Eu trebuie să-să spun ceva. Şi eu...

E-27 Isus a spus-o. Aceea ce El a auzit, aceea era ce El a vorbit. Şi El a spus, "Eu vă numesc prietenii Mei, şi un prieten le spune prietenilor lui toate lucrurile."

E-28 Pavel a spus, în Fapte 20:27, "Eu nu m-am ferit să vă declar tot Sfatul lui Dumnezeu." Înţelegeţi?

E-29 Şi pot eu să mă alătur, în seara aceasta, şi să spun acelaşi lucru cu acel mare sfânt din vechime. După cea mai bună cunoştinţă a mea, eu nu am... eu nu m-am ferit, ci v-am declarat întregul Sfat al lui Dumnezeu.

E-3

E-31 Aşa că poate într-o zi eu îmi voi pecetlui mărturia mea. Dar când vine timpul acela şi aceasta-i... eu sunt gata să mă duc. Până nu-mi vine timpul, nu există nimic să mă vatăme până la timpul acela. Vedeţi?

E-32 Acum, noi credem în aceeaşi Evanghelie, chiar în felul cum Biblia este scrisă. Este la ţintă. Şi-şi dacă puşca este exact la ţintă, şi în acord; dacă aceasta loveşte ţinta de prima dată, ea o va lovi a doua oară, şi de fiecare dată.

E-33 Dacă un copac, sau o ramură, viţă, pune afară o mlădiţă, şi mlădiţa aceea rodeşte un anumit fruct; data viitoare când viţa pune afară o mlădiţă, ea va rodi acelaşi fel de fruct.

E-34 Şi dacă Isus este Viţa, şi noi suntem mlădiţele; şi prima Mlădiţă, Biserica, care Viţa aceea a crescut-o, ei au scris o Carte a Faptelor în spatele ei. Şi acea primă Mlădiţă a botezat în Numele lui Isus Cristos. Şi ei l-au avut pe Dumnezeul cel viu printre ei, care a făcut aceleaşi lucruri printre ei care El le-a făcut când El era pe pământ. De aceea, oamenii au luat seama la ei, deşi erau neştiutori şi neînvăţaţi, că ei au fost cu Isus, pentru că Viaţa Lui era prin ei.

E-35 Aşa cum am spus, dacă eu aveam duhul lui-lui Beethoven în mine, eu aş scrie cântări. Dacă Beet-... A dacă eu... Dacă Beethoven a trăit în mine, eu aş fi Beethoven. Înţelegeţi?

E-36 Dacă Shakespeare a trăit în mine, eu aş fi Shakespeare. Eu-eu aş scrie poeme, şi-şi-şi piese, şi aşa mai departe, dacă Shakespeare a trăit în mine.

E-37 Şi dacă Cristos locuieşte în mine, lucrările lui Cristos le veţi face. Corect. Aceasta trebuie să fie. Şi ce este Cristos? Cuvântul. El a spus, "Dacă voi rămâneţi în Mine, Cuvântul Meu în voi, atunci cereţi ce vreţi voi; aceasta se va face." Deoarece, Cuvântul este acolo, doar necesită Lumina; şi Lumina Îl face viu.

E-38 Aşa că acum eu am să vă spun ceva, acum, ce eu nu am spus tot timpul acesta. Şi, acela este, lucrul la care noi ne-am aşteptat aşa de mult (cel puţin pentru mulţi ani, patru sau cinci ani, sau poate mai mult), a Treia Fază, a fost acum adeverită, şi eu sunt sigur voi toţi ştiţi ce este aceasta.

E-39 Acum amintiţi-vă, acolo nu va fi niciodată o impostură de aceea, pentru că nu poate să fie. Vedeţi, aceasta nu poate fi. Acum aceasta-i în existenţă. Şi eu am... Eu sunt avertizat de aceasta, căci curând... Chiar la timpul acesta aceasta tocmai s-a întâmplat, aşa ca să poată să identifice prezenţa acesteia printre voi, vedeţi, dar aceasta nu va fi folosit într¬un fel mare până când acest mare Consiliu începe să strângă şurubul. Şi când o face, când aceea face... Penticostalii, şi aşa mai departe, poate aproape să personifice orice se poate face. Dar când vine acel timp, când presa vine jos, atunci veţi vedea, ce aţi văzut temporar, să fie manifestat în plinătatea puterii acesteia. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Înţelegeţi? Înţelegeţi?

E-40 Acum eu trebuie să continui în evanghelism. Chiar cum am fost însărcinat, întâi, eu trebuie să continui înainte. De aceea, voi aţi avut Cuvântul, şi voi ştiţi după ce să vă uitaţi, cum să staţi. Eu trebuie să continui în evanghelism. Şi, prieteni de-ai mei, staţi liniştiţi, şi doar continuaţi să vă mişcaţi înainte, căci ora se apropie cu repeziciune, înţelegeţi, aceea când ceva o să se facă.

E-41 Acum, voi aţi putea vedea nişte lucruri ciudate să se întâmple pentru mine. Nimic păcătos; eu nu vreau să însemne aceea. Dar, vreau să spun, ceva ciudat faţă de cursul obişnuit. Deoarece, unde şi ce am ajuns până acum, în slujbă, eu cobor înapoi aici, urmărind acel punct şi aşteptând după timpul să-l folosesc. Dar, o să fie folosit.

E-42 Şi fiecare ştie asta, căci, aşa de sigur cum Prima a fost identificată, aşa a fost a Doua identificată. Şi dacă vă veţi gândi foarte atenţi, voi care sunteţi duhovniceşti. Aşa cum Biblia a spus, "Aici este pentru acela care are înţelepciune." A Treia este identificată corespunzător. Înţelegeţi? Noi ştim unde este aceasta. Deci, a Treia Tragere este aici.

E-43 Aceasta este aşa de sacră, că, eu nu trebuie să spun mult despre ea. Aşa cum El mi-a spus la început, a spus, "Aceasta, să nu spui nimic despre ea." Vă amintiţi aceea, ani în urmă? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Aceasta vorbeşte pentru sine. Înţelegeţi? Dar, de altfel, eu am încercat să le explic pe celelalte, şi am făcut o greşeală. Aceasta va fi treaba, că, după părerea mea... eu nu spun că Domnul îmi spune aceasta. Acesta va fi lucrul care va porni credinţa de Răpire, pentru plecarea afară. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Şi aceasta...

E-44 Eu trebuie să stau tăcut doar pentru puţină vreme. Acum ţineţi minte, şi cine ascultă la această bandă, voi aţi putea vedea o astfel de schimbare în slujba mea imediat, scăzând înapoi, nu să meargă în sus; scăzând înapoi. Noi suntem chiar la epocă acum şi aceasta nu poate fi, nu poate merge mai departe. Noi trebuie să aşteptăm doar un minut până se întâmplă aceasta aici, să prindă din urmă, atunci vine timpul. Dar, aceasta-i cu desăvârşire identificat.

E-45 Acolo vine un timp odată, în această naţiune, până unde această naţiune o să exercite toată puterea care a avut-o fiara înaintea ei, care era Roma păgână când ea a devenit Roma papală, înţelegeţi, că această naţiune va face aceea.

E-46 Apocalipsa 13 o explică clar. "Mielul a apărut afară din pământ. Cealaltă fiară a apărut afară din apă," gloate şi mulţimi de popoare. Acest miel a apărut unde nu erau oameni. Un miel reprezintă o religie. Mielul lui Dumnezeu... Şi amintiţi-vă, el a vorbit ca un miel, El era un miel.

E-47 Şi atunci, după o vreme, el a în-... a primit putere, şi a vorbit ca un balaur; şi a exercitat tot-balaurul, puterea care a avut-o balaurul înaintea lui. Şi balaurul este "Roma," întotdeauna. Deci voi nu vedeţi? Denominaţiune Romană; "un semn," denominaţiune Protestantă; "un chip al fiarei," formând o putere care îi va forţa pe toţi Protestanţii, ca o uniune. Voi va trebui să fiţi în acest Consiliu al Bisericilor, sau voi nu veţi fi în stare să aveţi o părtăşie. Sau să-să...

E-48 Păi, aceasta-i-aceasta-i practic în felul acela acum. Tu nu poţi să mergi la o biserică şi să predici fără ca să ai un carnet de părtăşie sau ceva identificare. Şi acum, la persoane ca noi înşine, noi o să fim tăiaţi afară din toată aceea, întru totul, asta-i exact, pentru că ei nu o să fie în stare să o facă.

E-49 Aceasta se strânge. Şi atunci când vine timpul acela, şi presa vine la un punct unde voi sunteţi presaţi afară, atunci urmăriţi ce mă pregătesc eu să vă spun în câteva minute. Urmăriţi a Treia Tragere atunci, înţelegeţi, şi aceasta va fi absolut pentru cei total pierduţi, dar aceasta-aceasta va fi pentru Mireasă şi Biserică.

E-50 Acum noi suntem mai aproape decât se pare să fie. Eu nu ştiu când, dar este foarte, foarte aproape. Eu poate construiesc o platformă pentru altcineva să păşească pe ea. Eu pot să fiu luat înainte de timpul acela. Eu nu ştiu. Şi timpul acela poate să fie această săptămână ce vine, că Duhul Sfânt va veni cu... şi va aduce pe Cristos Isus. El ar putea veni această săptămână următoare. El ar putea să vină încă în seara aceasta. Eu nu ştiu când va veni El. El nu ne spune aceea.

E-51 Dar eu cred, că noi suntem aşa de aproape, că eu nu voi muri de bătrâneţe. Încă, la vârsta de cincizeci şi patru de ani, eu nu voi muri de bătrâneţe, până El este aici. Vedeţi? Numai dacă sunt împuşcat, omorât, sau una alta, un fel de ucidere, doar bătrâneţea nu mă va ucide, până El a venit. Şi eu cred aceea.

E-52 Şi eu vreau să spun aceasta. Eu nu am mai spus-o înainte. Dar conform cu Scriptura, conform cu ce El a spus cu treizeci de ani în urmă; treizeci şi trei de ani în urmă pe râu jos acolo, în 1933 adică; ce El a spus, totul s-a întâmplat chiar exact. Eu poate să nu o fac, dar acest Mesaj va prezenta pe Isus Cristos la lume. Căci, "Cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire, aşa este Mesajul să premeargă a doua Venire." Şi Ioan a spus, "Iată Mielul lui Dumnezeu care ia la o parte păcatul lumii." Vedeţi? Deci, acesta-i, acesta a fost paralel în fiecare fel. Şi eu ştiu că va face, Mesajul va merge înainte.

E-53 Acum, acolo au fost nişte lucruri mari ce au avut loc de-a lungul drumului. Azi dimineaţă eu aveam interviuri în cameră aici. Şi un-un ins tânăr, cu numele de Autry, el probabil că încă este aici în seara aceasta. El este de la San Antonio, Texas. El a venit să întrebe dacă... când noi mergeam la Dallas, venind din California; dacă am putea să ne oprim într-o seară la tabernacolul lor, doar pentru o seară. Şi ei se aşteaptă în următoarea zi sau două, să vadă dacă noi putem face aceea. Şi el îmi spunea despre... Eu nu am fost la San Antonio de la acea primă adunare.

E-54 Acum, prima adunare, când am venit la San Antonio. Eu am fost acolo, eu cred, cu Fratele Coot şi-şi Şcoala Biblică Internaţională. Şi eu am uitat auditoriu în care am avut serviciul. Şi a fost sau prima mea seară sau a doua seară, eu cred că prima seară când eu am umblat la platformă, cineva s-a ridicat sus în clădire, în spate înapoi de tot, şi a vorbit în limbi, ca o-o puşcă mitralieră trăgând. Şi el nu mai mult decât să se aşeze jos, doar un moment sau două, până când unul s-a ridicat pe platformă şi a dat tălmăcirea.

E-55 Şi m-am oprit, la ce a spus el. Şi eu i-am spus la om, "Îl cunoşti tu pe omul acesta?"
El a spus, "Nu, domnule." Şi el a spus...
Am spus, "Cum ai venit tu aici?"

E-56 El a spus, "Oamenii la care eu lucrez, erau la... erau aici în seara aceasta, şi ei m-au adus." El era un... era un cowboy.
Şi am spus, "Ce faci tu?"
El a spus... "Tu îl cunoşti?"

E-57 El a zis, "Nu, domnule. Eu niciodată nu l-am văzut."

E-58 Şi am spus, "Ce eşti tu?" Şi el era un-un comerciant în oraş.

E-59 Şi ce ei au spus în... Acum, eu eram întotdeauna, înainte să învăţ mai bine, am fost puţin sceptic despre vorbirea în limbi; m-am gândit că mult din aceasta era fire, şi ar putea să fie. Dar când aceasta s-a spus, tălmăcirea aceea era exact ce a pus Îngerul Domnului jos pe râu, cu unsprezece ani înainte de aceea. "Cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Cristos, tu eşti trimis să premergi a doua." Vedeţi?

E-60 Şi acolo a fost, când acel Înger, acea Lumină care a fost cu desăvârşire identificată. Şi de biserică, de Cuvânt, de ştiinţă, şi fiecare lucru, a identificat-o. Acea Lumină, pentru prima Ei dată să apară în public, stând chiar deasupra unde eram eu; în jur de ora două după amiază, la piciorul podului chiar acolo, chiar jos aici la piciorul lui Spring Street, în apă. Acum, aceea era cu mulţi, mulţi ani în urmă. Şi exact ce El a spus, a venit la împlinire, până la punct.

E-61 Acest frate aici îmi spunea mie, azi dimineaţă. El s-a căsătorit cu o fată afară din biserică aici, fiica lui Sora Noyes. Şi eu nu ştiu, eu presupun că tânărul... Eşti tu aici, Frate Autry? Eu nu ştiu. El era din San Antonio. Eu nu ştiu dacă el este aici sau nu. El era aici azi dimineaţă. Şi el îmi spunea. Eu cred că a fost bunicul lui, în decursul adunării, era un epileptic toată viaţa lui, şi a fost adus acolo.

E-62 Aceea era Prima, începutul slujbei, când El a spus aceea, şi discernerea era să-şi pună mâna lor peste a mea, şi ce se va spune va fi ceea ce era. Şi eu v-am spus, şi mulţi sunt martori în seara aceasta, că va veni la împlinire că eu voi cunoaşte chiar taina inimii lor. Vă amintiţi aceea, înainte să se întâmple vreodată? Vreo cinci sau şase ani mai târziu, aceea a avut loc; în sus în Canada, pentru prima dată, şi aceea s-a întâmplat. Atunci El a zis, "Dacă tu vei continua să fi sincer, aceasta doar va continua să meargă." Iar acum al Treilea lucru a avut loc, vedeţi, doar constant mişcându-se înainte.

E-63 Şi el a spus că tata lui a fost adus în rând, şi a spus despre această epilepsie, şi aşa mai departe, şi o rugăciune s-a rugat pentru el. Şi aceea era cu şaisprezece ani în urmă, eu cred că este, vreo şaisprezece sau şaptesprezece ani în urmă. Şi el zice că el niciodată nu a mai avut o criză de aceasta de atunci. Şi el este destul de aproape de vârsta de optzeci şi cinci de ani, şi nu a avut o criză de atunci. Ce este aceasta? "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi-n veci."

E-64 Este Margie Morgan în clădire? Sora Margie Morgan, o doamnă care a fost mâncată cu cancer; o infirmieră. Câţi îşi amintesc de Sora Morgan? Dacă ea este aici, ea nu poate intra. Ea era infirmieră. Voi vedeţi, pe lista de cancer în Louisville, femeia era moartă de vreo şaisprezece, şaptesprezece ani, pe lista de cancer în Louisville.

E-65 Când Jim Tom Robertson, avocatul, avocat Creştin, a auzit despre aceasta, el a mers la Spitalul Baptist, să verifice şi să vadă dacă a fost aşa, căci tatăl lui este în comitet, membru la Spitalul Baptist. Şi ei au căutat cazul, şi femeia ar fi trebuit să fie moartă, cu ani în urmă. Şi ea este infirmieră aici la Jeffersonville, în spital. Când ea a stat chiar aici, când ei au trebuit să o ţină sus, nici măcar în mintea ei proprie. Dar a fost AŞA VORBEŞTE DOMNUL, şi ea este în viaţă. Ea a mers infirmieră, în Louisville.

E-66 Şi un ins jos aici, locul lui Schimpff Candy. Este Dl. Schimpff aici în seara aceasta? Mi-ar place ca el să o spună, dacă-i aici. Sonny Schimpff, om mare sănătos. De multe ori când eu obişnuiam să...

E-67 Nu-mi place să spun aceasta, dar acesta-i adevărul. Tata obişnuia să-mi dea zece cenţi dacă am lucrat toată săptămâna, şi eu veneam la oraş şi-mi parcam bicicleta în jur la locul Fratelui Mike Egan, unul din administratori aici. Cu Jimmy Poale, eu cred că fiul lui este aici în seara aceasta; Jim şi eu, şi Earnest Fisher, şi noi mergeam în centru, şi mergeam la cinema pentru cinci cenţi, şi noi obişnuiam să vedem filmele vechi mute. Noi eram copii mici, şi am vrut, cam în vârstă de opt, zece ani. Noi îl aveam pe acel William S. Hart. Mulţi dintre voi băieţii nu vi-l amintiţi, bătrânul actor. Filme mute; şi eu nu puteam citi. Eu doar a trebuit să urmăresc ce se petrecea. Şi ar fi trebuit să o explice de tot, şi eu nu puteam pricepe, dar am urmărit ce făcea el.

E-68 Şi eu aveam un cinci cenţi în plus. Şi câţi vă amintiţi cumpărând un con de îngheţată cu un cent? În regulă. Eu puteam lua trei conuri de îngheţată, şi de valoarea a doi cenţi bomboane roşii iuţi. Eu nu puteam ţine conul de îngheţată, aşa că eu le mâncam. Şi îmi luam de doi cenţi bomboane roşii iuţi, ar fi aproape jumătate de livră din lucrurile acelea. Şi Schimpff le făceau. Şi eu mergeam înăuntru acolo, şi şedeam în spate şi îl priveam pe William S. Hart.

E-69 Şi acest ins tânăr, puţin mai în vârstă decât mine, lovit jos cu o boală, încât cinci specialişti renumiţi din Louisville l-au ocolit, cântărind vreo patruzeci şi cinci de livre, şi trăgea să moară. D-na Morgan îl îngrijea. Şi el era în aşa o stare! El avea aşa de multe lucruri; plămânii i-au fost duşi, gâtul i-a fost dus. Braţele lui mici erau doar cam aşa de mari în jur, şi el zăcea acolo, murind.

E-70 Şi D-na Morgan a fost angajată să vină la lucru. Aşa că a spus către el, "Eu am fost odată pacienta cu cancer," şi a început să-i spună.

E-71 El a spus, "Cine ai spus tu, Billy Branham? Păi," a zis, "Eu i-am vândut multe grămezi de bomboane roşii iuţi şi conuri de îngheţată." El a zis, "Mă întreb dacă el ar veni să se roage pentru mine?" Şi eu am mers acolo să mă rog pentru Junie Schimpff.

E-72 Şi acum dacă v-ar place să vorbiţi cu el, este Schimpff's Candy jos aici, chiar uşa de alături, sau a doua uşă de la LeRose Theatre, jos pe stradă. Schimpff's Candy, voi toţi de aici ştiţi unde este aceea. Vai, este una din cele mai vechi stabilite în J effersonville.

E-73 Şi în timp ce zăcea acolo, murind, cu cinci specialişti dându-i numai ore să trăiască. Aceasta a fost AŞA VORBEŞTE DOMNUL, "Tu nu vei muri; ci tu îmi vei vinde din nou bomboane roşii iuţi, peste pult." Mult...

E-74 Am ştiut că s-a făcut bine, dar de mult am uitat asta. Şi soţia cu mine ne-am dus jos să cumpărăm ceva bomboane, când noi am ajuns aici la Crăciun. Şi cum, eu nu ştiu, că ne-am gândit vreodată de Schimpff's. Căci, de obicei, mergem aici la unul din aceste farmacii şi le luăm, dar noi am oprit în faţă la Schimpff's.

E-75 Când am mers înăuntru, sora lui s-a uitat, şi ea a spus, "Bine, Frate Branham." Ea a zis, "Îţi aminteşti de Junie?"

E-76 Am spus, "Da." Şi acolo, un ins mare, tare, cu arătare sănătoasă.

E-77 Şi am mers acolo la pult, m-am uitat la el, am privit în jos aşa. Am spus, "Eu voi lua o livră din acele iuţi roşii."

E-78 Şi el a spus, "Da, domnule." Astfel, sora lui o servea pe soţia mea. Şi, aşa, el le-a adus afară.

E-79 Şi eu am spus, "Eu obişnuiam să le mănânc, cu mult timp în urmă, aici la cinema," îmi ţineam capul jos.
Şi el a spus, "Da," a spus, "mulţi dintre copii cumpără asta."
"Ei încă le cumpără," am spus.
El a spus, "Tatăl meu a făcut asta, a pregătit formula aceea."
Am spus, "Mie într-adevăr îmi plac."

E-80 Acum, după ce el le-a avut pregătite toate şi mi le-a înmânat, a spus, "Mai doriţi altceva?"
Şi am spus, "Eu nu ştiu," şi m-am ridicat. O, doamne!
El a spus, "Frate Branham!"

E-81 Am spus, "Aici sunt cele iuţi roşii, care, eu ţi-am spus, 'AŞA VORBEŞTE DOMNUL,' cu vreo cinci ani în urmă."

E-82 El a spus, "Frate Branham, eu sunt aşa de complet vindecat, acolo nu-i nici măcar un efect. Eu sunt un pic tare de auz la o ureche." Eu presupun că el este de cincizeci şi ceva de ani. El a spus, "Eu sunt un pic greu de auzit la o ureche, pentru că ei mi-au dat aşa de mult antibiotic când am fost înăuntru acolo." Harul uimitor al lui Isus Cristos!

E-83 Acum eu nu am mult timp să spun altceva, dar eu-eu-eu vreau să fac această afirmaţie.

E-84 Cât de mulţi vă amintiţi despre veveriţe? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă. Aceea era o Scriptură de nedumerire, în viaţa mea, care eu-eu niciodată nu am putut înţelege aceea.

E-85 Şi acolo era o alta care m-a nedumerit, aceea era când Moise i-a putut spune lui Dumnezeu o cale mai bună decât cum ştia Dumnezeu cum să facă ceva, când Moise a spus, "Poporul va spune, 'Dumnezeul tău a fost în stare să te aducă afară, dar nu în stare să te păstreze,"' şi Moise s-a aruncat în spărtură. Apoi mai târziu am aflat că, Moise, acela era Cristos în Moise, stând pentru popor. Înţelegeţi?

E-86 Deci atunci pe această Scriptură, care eu niciodată nu predicam despre ea, "Dacă voi spuneţi acestui munte, 'Mută¬te."' Şi voi ştiţi povestea, aşa că eu voi ocoli aceea. Acum, puţin am ştiut eu la ce a condus aceea. Şi eu cred că Fratele Woods şi Fratele Fred, şi aceia, sunt aici în clădire, care erau prezenţi când s-a întâmplat aceea, sau chiar după ce s-a întâmplat acolo.

E-87 Şi Fratele Rodney şi Fratele Charlie, de jos din Kentucky, Fratele lui Sora Wood şi aceia erau prezenţi când s-a întâmplat jos în Kentucky, care a fost a doua oară că s-a întâmplat. Doar simplu vorbind în existenţă, lucruri care nu erau. Înţelegeţi? Vorbind, tot timpul, şi susţinând Scripturile, încurajând.

E-88 A treia oară când s-a întâmplat era Hattie Wright. Este Hattie aici în seara aceasta? Aceea-i a lui Edith... Cât de mulţi cunosc pe Hattie Wright? Fratele Woods şi eu şedeam acolo când s-a întâmplat, şi când Duhul Sfânt a spus, "Dă-i ei ce vrea ea," şi noi am vorbit despre aceea, cum au venit veveriţele acelea în existenţă.

E-89 Şi am spus, "Este, singurul lucru ce este, El este Jehovah-¬Jireh. Chiar când Abraham a avut nevoie de un berbec, Dumnezeu a rânduit acel berbec. Şi El a rânduit veveriţele. El poate vorbi o veveriţă chiar în existenţă, deoarece el este creator, tot la fel cum el a putut vorbi berbecul. Abraham nu a cerut după el. El urma doar simplu să o facă, dar aceasta a arătat că Jehovah-Jireh era acolo."

E-9

E-91 Aceea, câştigând cam două sute de dolari pe an, pentru existenţa ei, tot ce a scos din ferma ei mică. Soţul ei mort; doi copii care au devenit cumva sălbatici. Şi a venit şi a donat douăzeci de dolari, din aceia, pentru clădirea acestui Tabernacol. Şi Meda mi-a dat nişte bani în dimineaţa aceea pentru alimente, douăzeci de dolari, şi eu urma să-i dau ei înapoi în ziua aceea, în timp ce eram jos acolo, aşa ca ea să nu trebuiască să-i plătească. Dar ea nu a vrut să-i ia. Şi când...

E-92 Ea era aşezată înapoi în colţ, şi când eu am spus, "Singurul lucru ce eu îl ştiu, este, că El încă este Jehovah-Jireh."

E-93 Şi micuţa Hattie a spus cuvântul potrivit. Ea a spus, "Acela nu-i nimic decât Adevărul."

E-94 Şi când ea a spus asta, Fratele Banks Woods aici este unul care era prezent, camera aceea s-a simţit de parcă se dărâma. Şi Duhul Sfânt a spus, acelaşi Glas care a vorbit despre veveriţe, a spus, "Dă-i ceea ce cere ea."

E-95 Şi am spus, "Soră Hattie, ca un martor înaintea lui Dumnezeu, aceasta este. Acum, dacă există vreo îndoială în mintea ta, tu să ceri ce vrei tu, şi dacă nu ţi se pune în poală, atunci eu sunt un profet fals."

E-96 Ea a spus, "Frate Branham." Fiecare plângea. A spus, "Ce să cer?"

E-97 Am spus, "Tu eşti săracă, şi tu locuieşti pe deal acolo, fără bani; tu ai putea cere pentru aceea. Tu ai o soră mică, infirmă şezând acolo, Edith, pentru care noi ne-am rugat, cu anii; tu ai putea cere pentru vindecarea ei." Am spus, "Tatăl şi mama ta sunt bătrâni şi zdrobiţi; tu ai putea cere pentru ei. Pentru orice ceri tu, Soră Hattie, vezi acum dacă se întâmplă sau nu, chiar acum." Şi am spus, "El tocmai mi-a spus, acelaşi Glas, a spus, 'Dă-i ce cere ea."'

E-98 Şi ea s-a uitat în jur, a spus, "Ce să spun, Frate Branham?"

E-99 Am spus, "Spune ce este dorinţa ta. Gândeşte-te la cea mai mare dorinţă, şi spune-o."

E-100 Şi băieţii ei chiar chicoteau şi râdeau. Şi ea a spus, "Cea mai mare dorinţă ce o am este mântuirea celor doi fii ai mei."

E-101 Am spus, "Eu ţi-i dau ţie, în Numele lui Isus Cristos," şi acolo au mers ei.

E-102 Şi ei au fost credincioşi în această biserică, cu împărtăşirea, copiii aceia micuţi şezând acolo şi spală picioarele cu bărbaţii, şi lucruri ca acelea. Noi toţi suntem martori la aceea.

E-103 Ea avea o adevărată alegere. Mama ei trebuie să moară, aşa şi ea, toţi dintre ei. Dar ce ea a cerut va fi Etern, şi salvarea copiilor ei. Aceea era a treia oară că s-a întâmplat.

E-104 A patra oară când s-a întâmplat, eu tocmai am explicat-o aici când am fost ultima dată aici, era sus pe munte unde se înfuria furtuna aceea. Câţi aţi auzit-o? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] O, voi toţi. În regulă. Unde se înfuria furtuna. Şi Dumnezeu fiind Judecătorul meu stând aici, mergând în jos pe munte când...

E-105 David Wood, el este aici undeva, eu presupun, care mi-a făcut un sandwich, şi a fost într-adevăr unul! Mă gândesc că el a vrut să se revanşeze cu mine pentru acela care l-am făcut eu pentru tăticul lui, cu câţiva ani în urmă. El avea parizer, şi-şi carne şi totul amestecat împreună. Şi eu l-am pus în cămaşa mea, şi a plouat, şi doar la făcut doar o bucată mare de aluat.

E-106 Şi eu veneam în jos pe munte. A fost aşa de furtunos, eu nici măcar nu mi-am putut vedea mâna înaintea mea, cu greu. Şi eu ştiu, doar un lucru, tu eşti întors în jur, căci vântul acela doar se învârteşte.
Acum există martori aici, la aceea.

E-107 Unul din ei este unul din diaconii noştri credincioşi, care este Fratele Wheeler. Eşti tu aici, Frate Wheeler? Unde este el? Da, chiar aici, Fratele Wheeler.

E-108 Fratele Mann, un predicator Metodist din New Albany. Este el, Fratele Mann, înăuntru în seara aceasta? Eu nu ştiu dacă el este sau nu.

E-109 Fratele Banks Woods. Eşti tu aici, Frate Banks? El este în camera de înregistrare. În regulă. Şi-şi David Woods.

E-110 Şi Fratele Evans era acolo, eu cred. Este asta aşa, Frate Evans? Fratele Evans stând către perete, a fost acolo.

E-111 Şi cum au transmis ei cu zilele, două zile înainte de aceea, "O furtună de zăpadă a străbătut ţara."

E-112 Fratele Tom Simpson este aici în seara aceasta. Când venea în jos din Canada, ei i-au cerut să ocolească acolo căci el nu putea trece dincolo, "Venea o furtună de zăpadă." Frate Tom, eşti tu aici? Unde eşti? Iată-l aici, şade chiar aici.
Şi acolo norii au venit sus. Şi eu am spus, "Fraţilor ..."

E-113 Fiecare s-a grăbit afară. Acolo nu era nimeni înapoi acolo, din o sută şi ceva de oameni înapoi acolo, acolo nu era nimeni înapoi acolo decât grupul nostru mic şi cawboyul, călăreţul. Şi noi urma să stăm.

E-114 Am sunat-o pe Sora Evans, şi am pus-o să o sune pe soţie şi să-i zică să-i spună lui Tony, "Dacă eu nu ies afară, să pună pe altcineva să ţină dejunul pentru Bărbaţii Lucrători."

E-115 Şi sus pe munte în acea-acea zi, am spus, "Acum când aceasta, prima ploaie mică începe, sau orice, luaţi-o spre tabără." Am spus, "În timp de zece sau cincisprezece minute voi nu vă puteţi vedea mâinile înaintea voastră, una din acele furtuni de zăpadă, şi va arunca douăzeci de picioare de zăpadă doar în scurt timp, peste munte."

E-116 Şi aşa este cum oamenii, voi o citiţi în ziar, cum sunt ei înapoi acolo şi pier, şi de toate. Dar noi ştiam cum să ieşim afară, şi ei ştiau unde eram noi, şi astfel ne-am simţit călăuziţi să rămânem.

E-117 Şi astfel sus pe munte, când a început furtuna aceea, am început să merg în jos. Şi eu eram doar cam o jumătate de milă de unde am pornit, şi Glasul lui Dumnezeu a spus, "Întoarce-te şi mergi îna pai."

E-118 Şi am mers înapoi cum El mi-a spus, după ce am aşteptat o vreme şi am mâncat acel sandwich, care mi l-a dat David, şi am mers înapoi sus şi am şezut jos.

E-119 Şi în timp ce eu şedeam acolo, şi acel vânt răsucind şi suflând, vârful pomilor înclinându-se mult, şi lapoviţa şi zăpada zburând în felul acela, un Glas a spus, "Eu sunt Dumnezeul creaţiunii."

E-120 Am privit sus, şi m-am gândit, "Unde era acela? Acela era vântul, poate."

E-121 El a spus, "Eu am creat cerurile şi pământul. Eu am potolit vânturile puternice pe mări," şi a continuat să vorbească.
Am sărit sus şi mi-am luat jos şapca.

E-122 Şi El a spus, "Doar vorbeşte-i furtunii, şi ea va înceta. Orice spui tu, aceea se va întâmpla."

E-123 Şi am spus, "Furtună, tu încetează. Şi, soare, tu să străluceşti normal pentru patru zile, până noi suntem afară de aici."

E-124 Şi nu mai mult că am spus aceasta, până când lapoviţa, zăpada şi totul s-a oprit. Într-un moment sau două, soarele fierbinte strălucea pe spatele meu. Am văzut vânturile suflând în felul acesta, veneau înapoi de la Nord, venind în jos... eu vreau să spun de la Est, venind de la Est. Acesta venea de la Vest, vânturile s-au schimbat şi au venit înapoi pe aici. Şi norii, ca un lucru misterios, ridicându-se în aer, şi soarele strălucea în câteva minute.

E-125 Atunci Domnul Isus mi-a vorbit puţin mai târziu, despre soţia mea jos acolo, aşa cum voi ştiţi, despre unde am mers eu sus acolo. Eu încă nu am fost niciodată acasă la o aniversare, şi noi am fost căsătoriţi douăzeci şi doi de ani. Prima aniversare, prima, căsătoria noastră, păi, eu am dus-o la o excursie de vânătoare. Căci, eu nu mi-am putut permite să iau excursia de vânătoare, şi-şi-şi să merg în luna de miere, de asemenea, aşa că eu-eu cumva am pus-o împreună. Şi aşa, atunci, şi eu am vânat de atunci încoace. Şi am simţit că acela-i felul cum am tratat-o.
Acum, aceea era a patra oară că s-a întâmplat.

E-126 Acum aici este ceva ce eu-eu vreau să spun, şi eu trebuie să spun exact adevărul. Vreo şaisprezece ani în urmă eu eram în California cu Fratele John Sharrit, şi eu aveam o adunare. Şi Meda şi cu mine, şi Fratele Sharrit şi Sora Sharrit, şi ceilalţi, noi stăteam într-un hotel. Şi un om numit Paul Melikian, care a stat chiar aici în acest Tabernacol de multe ori; el este un Armenian bogat. Şi soţia lui a dat naştere la un copil sus la Fresno, California, unde locuiau ei; şi a fost venit jos, a adus pe soţia lui jos, şi m-a chemat la hotel, şi a spus, "Pot să aduc pe soţia mea sus, Frate Branham?"
Am spus, "Da, tu poţi." Ziua următoare, eu mă duceam la Catalina.

E-127 Deci el şi-a adus soţia sus, şi doamna mică era aşa de bolnavă! Şi ea arăta... Am spus, "Pune-ţi mâna peste a mea, Soră Melikian," am spus, "noi vom vedea dacă Domnul ne va spune." Şi îndată ce ea şi-a pus mâinile pe mine, am spus, "O, acesta-i picior de lapte."
Ea a spus, "Eu nu se pare să am ceva simptome."

E-128 Am spus, "Tu să urmăreşti." În două zile, ei o doctoreau pentru picior de lapte.

E-129 Ca micuţul Jimmy Poale aici, copilul lui mic. Zilele trecute el a venit înăuntru cu acel atac de inimă, s-au gândit ei, şi a fost un atac asmatic. Şi mi-am pus mâna peste el. Am spus, "Urmăriţi-l pentru două zile; el are pojar. Acesta vine. Aceasta-i febra." Eu l-am întâlnit seara trecută. El a spus că s-a umplut, peste tot, în pojar. Vedeţi?

E-130 Acum, eu vorbeam cu Sora Melikian, cu mâna. Ea a spus, "Acela era lucru uimitor, să priveşti aceea, Frate Branham." Ea a spus, "Lucrează aceea pe fiecare mână?"

E-131 Am spus, "Bine, dacă există ceva rău cu pacientul." Am spus, "Acum aici, eu îmi voi pune mâna," mulţi dintre voi aţi stat şi aţi urmărit aceasta, şi aceasta nu a făcut-o. Am spus, "Aici, nu există nimic rău cu soţia mea, pune mâna ei..."

E-132 "Uite aici, scump-o, pune-ţi mâna pe a mea." Ea şade acolo, soţia mea. Ea a pus mâna ei pe a mea. Şi îndată ce a pus-o, am spus, "Tu ai un chist pe ovarul stâng. Tu ai boală de femei."
Şi ea a spus, "Eu nu simt nimic deosebit."

E-133 Am spus, "Dar tu îl ai." Becky era în vârstă de doi ani. Fiica mea care tocmai a cântat, cu un timp în urmă, ea era în vârstă de doi ani.

E-134 Încă doi ani, Sarah a venit pe scenă, şi când... Ea a fost cu cezariană. Şi l-am întrebat pe Doctorul Dillman, doctorul nostru jos în-în Corydon să, "când o ai deschisă, să te uiţi la acel ovar stâng," şi el s-a uitat.
El a spus, "Acolo nu-i nimic rău, ce am văzut." Eu mi-am pus mâna; acesta încă era acolo.

E-135 Patru ani mai târziu a venit Joseph. Eu i-am cerut să se uite din nou. "Nimic rău, după cum am văzut." Mi-am pus mâna; acesta încă era acolo. Aşa că noi doar am uitat despre aceasta.

E-136 Acum aceasta este ceva ce eu trebuie să spun. Mie nu-mi place să o spun, dar aceasta doar trebuie să facă adevărul, înţelegeţi, şi aceea-i ce vreţi voi. Întotdeauna spuneţi adevărul, indiferent ce are loc.
Anii au trecut, noi niciodată nu am observat aceasta.

E-137 Şi eu spun aceasta, nu pentru că ea şade acolo, deoarece eu o spun când ea nu este acolo. Şi voi ştiţi asta. Eu nu cred că ar putea exista o soţie mai bună în lume decât soţia mea, şi eu sper că ea întotdeauna rămâne în felul acela. Şi eu vreau să fiu un soţ loial, şi eu sper că fiecare om tânăr din această clădire, când el se căsătoreşte, ia o soţie ca soţia mea. Eu nu ştiu cât de mult vom trăi noi în felul acela, dar eu sper că pentru restul zilelor noastre pe pământ. Noi am fost foarte fericiţi împreună. Dumnezeu a fost acela care mi-a spus să mă căsătoresc cu ea.

E-138 La acelaşi timp, fără să ştie ea, am încercat să nu mă căsătoresc cu ea; nu pentru că nu am iubit-o, ci din cauză că nu credeam că eram în stare să câştig o existenţă pentru ea. Şi ea era o femeie bună, şi eu doar nu am meritat aceea.

E-139 Şi ea a mers afară să se roage, şi a deschis Biblia. Şi presupun... Ea a spus, "Doamne, eu niciodată nu am făcut aceasta înainte, dar dă-mi o Scriptură care mă va ajuta. Dacă eu trebuie să-l uit, eu trebuie să-l uit." A deschis Biblia...

E-140 Şi ea a mers afară într-un şopron mic şi s-a rugat. Şi când ea a deschis Biblia, "Maleahi 4. Iată, Eu îţi trimit pe Ilie profetul înainte de..." Aceea era-aceea era cu douăzeci şi ceva de ani în urmă, neştiind nimic despre slujba din ziua aceasta. Şi eu eram... nu putea fi...

E-141 Eu eram întins jos pe râu acolo. Şi El m-a trezit-trezit, într-o noapte, şi eu L-am auzit stând acolo lângă uşă. El a zis, "Du-te ia-o, şi căsătoria ta va fi în acest Octombrie care vine, pe douăzeci şi trei." Şi aceea era chiar exact ce am făcut. Şi noi am trăit fericiţi. Prin harul lui Dumnezeu, noi nu am avut nici o vorbă. Ea a fost o inimioară scumpă.

E-142 Într-o zi am venit înăuntru. Şi ea a trebuit să crească copiii singură; eu plecat în slujbă. Nu multe femei ar îndura cu aceea; voi ştiţi asta, ele ar fi greu. Şi atunci eu am venit înăuntru, şi ea a spus una sau alta. Noi îl avem pe Joseph înapoi acolo, şi el este un... El sigur este un băiat! Şi el a ajutat să pună ceva din părul cărunt pe capul mamei lui, tot aşa de bine ca mine. Aşa că el a fost într-adevăr tot băiat, şi el a făcut ceva foarte rău. Şi eu i-am spus ei... Ea mi-a spus, "Bill, dă-i o bătaie."
Am spus, "Eu doar nu am inima." Înţelegeţi?

E-143 Şi ea a spus, "Da, dacă tu ar trebui să înduri cu aceasta," şi a trântit uşa chiar în faţa mea.

E-144 "Păi," m-am gândit, "asta-i în ordine. Sărmana micuţă nu a făcut-o intenţionat."

E-145 Eu doar am mers afară să-mi spăl maşina. Şi când am ajuns acolo afară, la Duhul Sfânt nu i-a plăcut aceasta. "Du-te spune-i," eu cred că este Doi Cronicari, al 22-lea capitol. Nu i-am spus. Am crezut, întâi, că eu doar mi-am imaginat asta. Eu doar am continuat să spăl. Şi El a spus-o din nou, "Du-te spune-i să citească aceasta."

E-146 Şi am mers înăuntru şi am luat Biblia, şi am citit-o. Aceasta era unde Mo-... sau Miriam, prorociţa, şi-a bătut joc de fratele ei, Moise, pentru că s-a căsătorit cu o fată Etiopiancă, şi lui Dumnezeu nu i-a plăcut aceasta. Şi El a zis, "Ar fi fost mai bine ca tatăl ei să o scuipe în faţă, decât-decât să-să fi făcut aceea."

E-147 Astfel, Miriam s-a umplut cu lepră, peste tot. Şi astfel a venit Aaron, i-a spus sorei lui, a spus... sau a venit şi i-a spus la fratele lui, a spus, "Ea moare, cu lepră."

E-148 Şi aşa Moise a alergat înăuntru să mijlocească pentru ea, la altar. Şi când el a mijlocit, Stâlpul de Foc a venit jos, Dumnezeu. El a zis, "Du-te cheamă-o pe ea şi pe Aaron, şi adu-i aici." Şi Aaron era în aceasta, la fel. Deci El a spus, "Cheamă-i şi veniţi aici."

E-149 El a spus, "Dacă este printre voi unul," Dumnezeu vorbeşte acum către ei, "care este duhovnicesc, sau un profet, Eu Domnul Mă voi face cunoscut lui. Eu îi voi vorbi în vedenii, şi Mă voi descoperi lui prin visuri, şi-şi descopăr visuri, şi aşa mai departe." El a zis, "Dar slujitorul Meu, Moise, nu există nici unul pe pământ ca el." El a spus, "Eu vorbesc cu el buză către ureche." El a zis, "Nu te-ai temut de Dumnezeu?" Vedeţi, lui Dumnezeu nu i-a plăcut aceasta.

E-150 Ei bine, când am văzut aceea, am alergat înăuntru. Şi ea era în camera cealaltă. Eu am bătut la uşă. Ea s-a încuiat înăuntru. Şi eu i-am spus că am vrut să vorbesc cu ea. Şi am mers înăuntru acolo şi am vorbit cu ea, am încercat să-i spun ce a fost. Am zis, "Scumpa, tu ştii cum te iubesc, dar lui Dumnezeu nu i-a plăcut aceea. Tu nu ar fi trebuit să spui aceea." Imediat după aceea, ea a luat o boală în partea ei.

E-151 Noi am dus-o dincolo la doctor aici în Louisville, Doctor Arthur Schoen, şi el a găsit o tumoare pe ovarul stâng, care eu am găsit-o cu cincisprezece sau şaisprezece ani înainte. ,, Tumoare pe ovarul stâng, cam de mărimea unei nuci."
Am spus, "Ce-i de aceasta, doctore?"

E-152 El a spus, "Să vedem ce se întâmplă. Adu-o iarăşi înapoi în câteva luni, cam două luni sau ceva."

E-153 Noi am adus-o înapoi. Aceasta a crescut, de la mărimea de o nucă cam la una de lămâie. A spus, "Mai bine să se scoată afară; dacă aceea devine moale şi se face malign."

E-154 Şi am spus, "Păi, vai," am spus, "noi ne-noi ne ducem la Tucson. Domnul m-a trimis afară la Tucson."

E-155 El a trimis-o sus la un specialist de femei; el nu a vrut aceasta pe mâinile lui. Aşa că el trebuie că i-a spus lui despre slujba mea, căci el... Specialistul de femei a spus, "aceasta trebuie scoasă afară." Aşa că el a spus... Noi i-am spus că noi ne duceam la-la Tucson. El a zis, "Păi, eu am un specialist acolo, un scump prieten de-al meu. Eu am locuit în Tucson." El a zis, "Eu am să vă trimit la el."

E-156 Aşa că el a scris o notiţă şi i-a trimis-o lui, şi a spus, "D-na Branham este o doamnă plăcută," şi a mers înainte în felul acesta. A spus... I-a trimis ei diagrama despre cât de mare era tumoarea, şi aşa mai departe. Ea s-a schimbat în tumoare atunci; şi a spus cât de mare era. Şi a spus, "Eu ştiu..." Voi ştiţi, el ştia că el... Eu cred că s-a gândit, m-a numit un "vindecător Divin." Aceea era tot cum ştia el să o pună. Dar a zis, "Am fost de acord căci-căci aceasta ar putea fi scoasă afară, şi ar trebui. Dacă ea trebuie să fie scoasă afară, scoate-o afară."

E-157 Dar ne încerca credinţa noastră. Şi constant ne-am rugat. Cu cât ne rugam mai mult, cu atât creştea tumoarea mai mare, până a ajuns la un punct că ieşea în afară pe partea ei. Noi am păstrat-o în tăcere; câteva din persoanele de aici au ştiut-o; încercam să vedem ce se va întâmpla. Aceasta a continuat înainte.
În final, când eu am venit jos din Canada, de unde am plecat...

E-158 Domnul m-a lăsat să călăuzesc acel trib de Indieni la Cristos. Eu mă voi duce înapoi să-i botez, în Numele Domnului Isus, Primăvara aceasta, cu voia Domnului.

E-159 Acum, a venit jos, şi era timpul ca ea să meargă, când eu eram în New York... sau jos aici să aibă o altă opera-... să aibă operaţia, sau să fie examinată pentru ultima dată. Eu am mers la New York. Şi când am venit înapoi, m-am oprit aici, şi am mers sus... După ce am avut adunarea aici, ultima adunare, am mers sus acolo şi am sunat-o de la a-i lui Fratele Wood.

E-160 Şi ea a spus, "Bill, eu nici măcar nu pot suporta hainele mele s-o atingă." Aceasta era doar mult afară în felul acesta pe partea ei atunci. Şi piciorul ei pe partea aceea, ea putea doar să şchiopăteze înainte, şi cea mai rea săptămână care a avut-o vreodată. Acum ea şade acolo, ascultând la mine. Cea mai rea săptămână ce a avut-o vreodată. Şi ea a spus, "Eu trebuie să mă duc, poimâine, pentru examinare."

E-161 M-am gândit, "O Dumnezeule, dacă ei o taie afară, aceea ne va reţine de a merge acasă la Crăciun, şi eu deja le-am spus oamenilor că voi fi acolo." Şi am spus, "Ce timp! O, doamne!" M-am gândit.

E-162 "Spune-i, dacă el o să opereze, păi, 'Să o lase să meargă puţin mai mult, până după Crăciun."'

E-163 Atunci am ajuns să gândesc, "Ar putea să fie malign." Şi înapoi aici, voi ştiţi, acela-i un lucru rău, merge înapoi în rinichi. Dacă acesta drept, merge malign, el te va ucide. Deci atunci m-am gândit, "Ce pot eu face?"
Şi Meda a spus, "Bine, acum, tu să mă suni," a spus.

E-164 În ziua când am ajuns în Shreveport, care ar fi ziua după aceea, când am ajuns în Shreveport, ea a trebuit să meargă pentru examinare. Şi astfel ea a mers la... D-na Norman se ducea, Sora N arman; voi toţi o cunoaşteţi, persoanele care vin aici la Tabernacol. Ea se ducea cu ea, şi la acest specialist. Şi astfel ea a spus, "Aştept până când tu ai prima ta seară, la-la... şi atunci vii înapoi." Din cauza, diferenţei, de două ore în timp. "Atunci sună-mă când vii tu înapoi, după adunare, eu îţi voi spune ce am de făcut."
Şi am spus, "În regulă." Deci, am mers înainte.

E-165 Şi dimineaţa următoare, înainte să plec, eu urma să-i iau pe Billy şi Loyce. Ei şed amândoi prezenţi. Şi întotdeauna...

E-166 Noi avem un scaun vechi acolo pe care Fratele Palmer la acoperit pentru noi, aici nu de mult, şi noi întotdeauna ne punem în jurul acelui scaun şi ne rugăm, ori de câte ori noi... Vechi, Otoman, parcă, voi ştiţi, scăunel. Oricând ne punem acolo în jur şi ne rugăm, când mă duc la o adunare, noi îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute.

E-167 Şi eu am fost sus acolo, două zile, şi eu eram-eu eram cuprins de dor. Casa; copiii duşi, şi ea dusă. Voi ştiţi, mulţi dintre voi ştiţi că eu a trebuit să trec prin aceea o dată, să merg acasă la o casă goală; numai că, eu am îngropat soţia aceea, Hope. Şi acum toată aceasta iarăşi din nou. Şi m-am pus jos, m-am gândit, "Păi, mă voi ruga şi apoi merg să-l iau pe Billy şi Loyce, şi mergem înainte."

E-168 Astfel aşa cum m-am pus jos să mă rog, am spus, "Doamne, mi-e dor de ei în dimineaţa aceasta, pe aici." Am spus, "Mă rog ca Tu să-i ajuţi şi să-i binecuvântezi. Fie ca noi să venim iarăşi înapoi la acest loc. Şi acum," am spus, "ei sunt acolo afară din cauză că Tu m-ai trimis acolo printr-o vedenie, şi Tu ai împlinit-o. Acum eu vreau să aştept, să văd ce o să îmi spui Tu mie ce urmează să fac." Am spus, "Eu mă rog pentru... Fii milostiv faţă de ea." Şi am spus, "Ajută¬mă în adunare acolo jos." Şi atunci am continuat... Am spus, "Doamne, să nu laşi să fie malign. Şi lasă ca doctorul să aştepte până după întâi al anului, să o scoată afară. Îmi-îmi este doar groază să o văd..."

E-169 Am spus, "Doamne, ea nu a făcut intenţionat ce a făcut ea în dimineaţa aceea. Ea nu a intenţionat aceea." Am spus, "Doamne, nici o singură dată nu a spus ea vreodată un cuvânt că eu mergeam în adunări, stând cu lunile, sau orice a fost. Nici o singură dată nu şi-a deschis ea gura privitor la aceasta. Ea întotdeauna mi-a trimis hainele la curăţătorie, şi mi-a spălat cămăşile, şi avea totul gata să merg în adunare. Apoi, ea se întreabă cum îl poate ea sluji pe Dumnezeu."

E-170 Voi femeilor, cum îl slujiţi pe soţul vostru, voi slujiţi pe Dumnezeu, desigur.

E-171 "Şi acum, şi atunci când eu vin înăuntru, tot obosit şi epuizat, oamenii vin de pretutindeni. Eu a trebuit să mă duc afară pe undeva într-o excursie de pescuit, sau o excursie de vânătoare. Păi, multe femei ar fi explodat la aceea. Ce a făcut ea? Mi-a pregătit hainele de vânătoare ca eu să merg; să mă duc." Am spus, "Doamne, ea nu a intenţionat aceea." Şi am spus, "Ea a trebuit să fie tăiată de trei ori, din cauză că ea era cu cezariană." Şi am spus eu... "Doamne, eu-eu sunt îngrozit s-o văd să trebuiască să o facă din nou."

E-172 Şi chiar atunci am auzit ceva în cameră. M-am uitat sus. Şi un Glas a spus, "Stai în picioare." A spus, "Acum orice spui tu, acela-i felul cum va fi."

E-173 Am aşteptat doar un minut. Am spus, "Înainte ca mâna doctorului să o atingă, mâna lui Dumnezeu va lua tumoarea la o parte, şi aceasta nu va fi găsită."

E-174 Aceea a stabilit-o, pentru mine. Eu nu am sunat-o. Noi am mers drept înainte, am mers şi i-am luat pe Billy şi Loyce, şi am mers la Shreveport.

E-175 Seara următoare am sunat-o. Ea era fericită. Ea a spus, "Bill, eu vreau să-ţi spun!"

E-176 Acum aici este ea, şi ea poate verifica aceasta. A trebuit s㬺i şchiopăteze drumul acolo; a mers în camere cu sora şi D-na Norman, şi s-a îmbrăcat cu hainele pentru... halatul, pentru examinare. Doctorul a venit afară, şi ea de abia s-a putut urca pe masă; tumoarea atârna sus acolo, aşa mare. Şi când ea... Doctorul a venit înăuntru şi vorbea cu ea. Şi el a venit acolo, să ridice înapoi cearşaful să o atingă, şi, chiar înainte să o atingă, aceasta a plecat.

E-177 Şi doctorul nu a ştiut pe care parte era aceasta. El a spus, "Stai un minut!" Cu diagrama desenată şi toate fotografiile, şi toate celelalte, el nu a putut găsi o urmă din aceasta. El a examinat-o, iarăşi şi iarăşi. El a spus, "Eu aş putea să nu fiu în stare să o explic, dar, D-na Branham, tumoarea aceea nu este acolo." Şi ea niciodată nu a mai avut o singură simptomă din aceasta, de atunci.

E-178 Ce a fost aceasta? Observaţi, chiar exact cum El a spus, "Înainte ca mâna doctorului să o poată atinge." O fracţiune de secundă, şi mâna lui ar fi atins-o. Cât de perfect este Cuvântul Domnului!

E-179 Acum, acolo este soţia mea, şi noi suntem amândoi înaintea lui Dumnezeu. Dar înainte ca mâna doctorului să poată măcar să-i atingă trupul, pe drum venind la ea în felul acela, ceva s-a întâmplat, tumoarea a plecat. Şi ei nu au putut, el-el a spus... Eu cred că a fost, nu-i aşa, scump-o? "Eu vreau să vă re-asigur, D-nă Branham," (Este asta corect, felul în care el a spus-o? Aşa este.) "că acea tumoare nu este acolo. Dvs nu aveţi nici o tumoare."

E-18

E-181 Nu mai există nici o îndoială în mintea mea. Eu ştiu ce este Faza a Treia, şi eu ştiu ce face aceasta. Acum fiţi reverenţioşi, doar păstraţi tăcerea, ora va sosi curând unde Dumnezeu o să facă nişte lucruri măreţe pentru noi.
Acum să ne aplecăm capetele pentru un cuvânt de rugăciune.

E-182 Doamne Isuse, eu am văzut-o asupra altor persoane, dar când a venit la propria mea soţie scumpă, aceasta era în căminul meu, atunci, Doamne. Eu m-am uitat la aceasta cu proprii mei ochi, am simţit-o cu propriile mele mâini. Şi eu... cin-... şaisprezece ani înainte de aceea, aceasta a şi fost, Doamne, cunoscută şi descoperită de Tine. Când ceva se vorbeşte, aceasta trebuie să se facă. Tu mi-ai arătat, Doamne, atunci, încrederea mea în ce Tu ai făcut pentru oameni, şi să mă laşi să ştiu, aşa ca eu să-i pot ajuta. Tu ai adus-o la împlinire în propria mea casă. Aceea era Prima Fază. Şi acum a Treia Fază a confirmat Prima Fază.

E-183 Noi suntem mulţumitori, Tată. Iartă-ne de lipsurile noastre. Noi suntem un popor mic. Noi suntem fără pregătire, mai mult sau mai puţin, un popor incult. Dar noi suntem aşa de mulţumitori că noi avem un Dumnezeu mare omnipotent Care veghează şi are grijă de noi, căci noi nu ştim cum să ne îngrijim. Noi ne predăm la Tine.

E-184 Acum, Tată, eu mă rog ca Tu să mă ajuţi. Şi în această a Treia Fază, fie, O Doamne, aşa cum Tu ai vorbit pentru ultimii doi ani despre aceasta, arătând aceasta pe... marcând pe munţi, şi aşa mai departe, şi aducând aceasta sus. Acum, eu am urmărit să văd ce a fost până când aceasta a fost complet confirmat. Acum mă rog, Tată, ca Tu să mă ajuţi să fiu mai reverenţios, cu aceasta, decât cum a fost înainte, şi fie ca Tu să obţii slavă. Cum, chiar peste acest acelaşi amvon, unde Prima a fost spusă, a Doua, iar acum a Treia, şi ce Tu ai spus a venit la împlinire exact ce Tu ai spus. Noi Te credem, Doamne Dumnezeule.

E-185 Ajută pe fiecare din noi să aruncăm departe necredinţa noastră şi superstiţiile noastre, ca noi să putem sta în Prezenţa viului Dumnezeu ştiind că, acelaşi Dumnezeu care a luat tumoarea aceea de la soţia mea care şade prezentă acum; verificată de unele din cele mai înalte ştiinţe medicale care le avem în ţară, care au examinat-o, şi apoi s-au uitat, şi au fotografiat; şi acum aceasta-i dusă. Tu eşti Dumnezeu şi nu există nimeni altul în afară de Tine.

E-186 Şi noi Te iubim din cauză că Tu ai-Tu ne-ai lăsat să devenim slujitorii Tăi. Şi fie ca noi să Te slujim cu reverenţă şi onoare, toate zilele vieţii noastre. Admite aceasta, Doamne. Fie ca eu să fiu în stare, şi familia mea, şi toţi oamenii aceştia, să fie în stare să fie Lumini strălucitoare, sare sărată care va eul-... crea o sete în alţii, să iubească pe acest Isus care a făcut aşa de mult pentru noi.

E-187 Acum aşa cum eu deschid Cuvântul, să-L citesc pentru un mic text, şi apoi să mă rog pentru bolnavi, ajută-mă, Doamne. Vorbeşte-ne, şi vindecă pe cei bolnavi, în Numele lui Isus ne rugăm. Amin.

E-188 Aţi vrea, am eu timp doar pentru un... [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dacă mă grăbesc foarte repede pe... ceva text aici, eu vreau ca voi să citiţi acum, sau notaţi jos, sau orice doriţi voi să faceţi. Primul se găseşte în Cartea Numeri, 21:5 la 19, şi noi vrem să-să citim aceasta.
Şi poporul a vorbit împotriva lui Dumnezeu, şi împotriva lui Moise. De ce ne-ai adus tu sus din Egipt ca să murim în pustie? căci acolo nu-i pâine, nici nu există ceva apă; şi sufletele noastre s-au scârbit de această pâine uşoară, hrana Îngerilor.
Şi DOMNUL a trimis şerpi înfocaţi printre popor, şi ei i-au muşcat pe oameni; şi mulţi oameni din Israel au murit. De aceea Domnul...
De aceea poporul a venit la Moise, şi au zis, ...

E-189 Mărturisire! Urmăriţi, "Noi am păcătuit!" Vedeţi, acela-i primul lucru pentru vindecare, mărturisire întâi.
... Noi am păcătuit, căci noi am vorbit împotriva DOMNULUI, şi împotriva ta; roagă-te către DOMNUL, ca el să poată lua şerpii de la noi. Şi Moise s-a rugat pentru popor.
Şi DOMNUL a spus către Moise, Fă-ţi un şarpe înfocat, şi pune-l pe un stâlp: căci va fi, vine-vine la împlinire, că fiecare care este muşcat, când el se uită la acesta, va trăi.
Şi Moise a făcut un şarpe din alamă, şi l-a pus pe un stâlp, şi a venit la împlinire, că dacă un şarpe a muşcat pe vreun om, când el a privit şarpele de alamă, el a trăit.

E-190 Acum, de asemenea, eu doresc să citesc o Scriptură din Zaharia, al 12-lea capitol, al 10-lea verset.
Şi Eu voi turna peste casa lui David, şi peste locuitorii din Ierusalim, duhul de har şi de implorare şi ei se vor uita asupra mea pe care ei l-au străpuns, şi ei se vor jăli pentru el, ca unul care jăleşte pentru singurul lui fiu, şi vor fi în amărăciune pentru el, ca unul care este în amărăciune pentru întâiul lui născut.

E-191 Acum pentru un text, eu am să iau aceasta: Priviţi Înspre Isus. Priviţi la o parte de la lume, spre Isus. Moise a făcut şarpele; şi aici profetul, mai târziu, a vorbit despre acesta, ce se va întâmpla, privind înspre la-la Isus.

E-192 Biblia a spus, în Isaia 45:22. Noi aflăm că Dumnezeu a spus, "Priviţi spre Mine, toate capetele pământului." Şi acum când pământul a venit la sfârşitul lui, sau sistemul pământului a venit la sfârşitul lui, poporul să privească spre El.

E-193 Acum voi aţi putea spune, "Noi am auzit aceasta, generaţie după generaţie. Noi am auzit aceasta pentru un timp îndelungat." Asta-i adevărat, şi a fost predicat pentru un timp îndelungat. Mulţi lucrători au luat acelaşi text, mii de ei.

E-194 Dar aici este lucrul care eu vreau să vă întreb, în seara aceasta, pentru aceste câteva minute următoare. Dar când voi priviţi, întrebarea este-este, ce vedeţi voi când vă uitaţi? Ce vedeţi voi când voi vă uitaţi? Aceea depinde numai după ce vă uitaţi. Înţelegeţi? Acum El a spus, "Priviţi spre Mine, toate capetele pământului." Moise a înălţat şarpele, şi, oricine s-a uitat, s-a vindecat. Acum, depinde după ce vă uitaţi.

E-195 Eu am văzut oameni să vină în adunări, în această zi din urmă, au putut să fie în stare să şadă în adunare doar cam pentru un minut sau două. Aceea-i tot ce au putut ei suporta. Vedeţi, ei nu au putut să o sufere.

E-196 Eu nu voi uita niciodată, eu sper că aceasta nu reflectă asupra cuiva din Iowa când am avut adunarea la Waterloo.

E-197 Fratele Lee Vayle, el era aici azi dimineaţă. Eu nu ştiu dacă el este aici în seara aceasta sau nu. Eşti tu aici, Lee? El a fost aici azi dimineaţă. Da, înapoi acolo în înregistrare, înapoi aici. În regulă.

E-198 Fratele Lee şi eu am făcut tot ce am putut. Şi am dat la asociaţia de lucrători un mic dejun, gratuit, doar să vină jos şi să le vorbim. Fratele Lee Vayle, desigur este un învăţat şi-şi un Doctor în Divinitate, că el într-adevăr şi-a câştigat licenţa. Şi aşa eu am încercat să-l fac să vorbească înaintea acestor Luterani, Prezbiterieni şi aşa mai departe, dar el a spus, "Nu, ei se uită la tine să o faci."

E-199 Ei bine, eu am mers jos şi mi-am luat textul, înaintea acestor lucrători, după ce ei toţi au terminat de mâncat. Eu am luat textul: Eu Nu Am Fost Nesupus La Viziunea Cerească. Nici mai mult că am citit Scriptura, vreo doi s-au uitat, şi au mers afară pe uşă. Deci aşa cum am început să spun, "Ca Pavel în ziua lui, cu o slujbă ciudată, şi acum el stă înaintea lui Agripa şi a spus că el nu a fost nesupus la ea," vreo încă doi sau trei s-au ridicat. Şi pe la timpul când am ajuns unde am putut să spun ceva despre text, acolo au fost doar cam trei sau patru aşezaţi acolo. Ei toţi s-au ridicat şi s-au dus.

E-200 Motivul despre aceasta, este, este acesta. Unii vin la o adunare, când ei aud despre un evanghelist, felul cum el se îmbracă are ceva de-a face cu poporul. Dacă el nu poartă felul corespunzător de îmbrăcăminte, unii din ei...

E-201 Eu am auzit un-un psiholog să spună, zilele trecute. Doctor N arramore, un om fin, om Creştin, programul lui este pe KAIR acolo, tot timpul. El a spus, "Felul să spui că un om îşi pierdea mintea, este când el nu s-a îmbrăcat după dispoziţia lui." Voi ştiţi, cum trebuie el să apară înaintea publicului, acela era un semn că el îşi pierdea mintea.

E-202 Păi, atunci, eu am fost trăznit toată viaţa mea atunci, vedeţi, căci eu port salopete şi de toate, vedeţi. Deci, potrivit cu poziţia mea, eu trebuie să mă îmbrac ca un cleric, cu alte cuvinte, să-să fiu un cleric.

E-203 Eu nu cred că Isus s-a îmbrăcat ca un cleric. El s-a îmbrăcat ca un om obişnuit. El a mers înăuntru printre oameni, şi nu era nimic în îmbrăcăminte.

E-204 Dar aceea-i doar, vedeţi, cum este aceea ideea omului. Aceasta nu... Cum îi dacă acest om, sau, mă întreb ce s-ar gândi doctorul despre aceasta, când unui profet din Biblie i s-a poruncit să se dezbrace de hainele lui şi să umble gol înaintea poporului? El într-adevăr ar fi fost trăznit, n-ar fi fost el acum? Dar Dumnezeu i-a spus să o facă.

E-205 Altul a trebuit să se pună pe coaste pentru trei sute şi patruzeci... Luni, eu cred că erau, culcat pe coaste, o parte; şi apoi s-a întors pe cealaltă parte. Şi a mâncat o oală de linte care el a făcut-o acolo; a trebuit să meargă şi să fiarbă lucrul acesta şi să-l facă, împreună, şi să-l mănânce tot timpul; se întindea acolo şi lua o mână plină şi o mânca, zăcând pe partea lui, ca un semn. Vedeţi?

E-206 O, cât de departe pot oamenii să ajungă, de fapt, de la Cuvântul lui Dumnezeu. Ei doar devin aşa de educaţi până când se educă departe de la Dumnezeu. Când un om vorbeşte despre faptul că el are o educaţie, eu ştiu că aceea-i chiar cât de departe este el de Dumnezeu; vedeţi, o diplomă de doctor. Nu spun aceea împotriva lui Doctor Vayle, căci el nu este felul acela. Dar, când un om obţine o licenţă de doctorat, aceea doar înseamnă, că el este aşa de mult departe de Dumnezeu, vedeţi, numai dacă el poate să se predea la Cuvânt şi la Dumnezeu.

E-207 Acum, noi aflăm că unii vin să audă felul cum vorbeşti, când ei vin să vadă. Tu vorbeşti despre vindecare Divină şi despre Domnul; dacă un om nu este tipic, un geniu educat, oamenii doar nu pot suferi să-l audă că foloseşte cuvinte ca "el îi, nu-i," şi-şi cuvinte ca... Ei doar... Ei nu. Ei gândesc că aceea este departe de la Dumnezeu.

E-208 Şi când Isus a vorbit limbaj aşa de simplu, încât, astăzi, aceasta îi are pe profesori încurcaţi, căci ei încearcă să o interpreteze după şcolarizări şi limbajul din ziua aceea, şi acesta era limbaj de stradă. De aceea...

E-209 Păi, există aşa de multă diferenţă chiar aici în Statele noastre Unite! Eu am sunat din Florida, la New York, şi a trebuit să iau o femeie aici, de asemenea, la Saint Louis, să translateze între această fată din sud şi fata din nord. Aşa-i cât de mare diferenţă a fost acolo. Vedeţi? Cu certitudine.

E-210 Acum lucrul despre aceasta este, că oamenii caută după lucrurile acelea, discursuri, în loc de Cuvânt. Cuvântul fiind manifestat este dovada că El este corect. Vedeţi, Cuvântul fiind manifestat! Ei niciodată nu se vor uita la Acela. Tu trebuie să ai o concepţie intelectuală, să ştii, să mergi la seminar şi să înveţi cum să te apleci, cum să stai într-un loc, şi totul. O, aceea l-ar îneca pe un lucrător, la moarte, care a fost într-adevăr umplut cu Duhul Sfânt. Înţelegeţi? Acum, aceea-i intelectual.

E-211 Şi acela-i felul cum a ajuns această naţiune întreagă. Ea are o concepţie intelectuală despre Cristos. După aceea se uită ei. "Şi dacă Cristos este în tine, tu trebuie să fii un învăţat, tu trebuie să fii un intelectual," căci asta-i ce ei gândesc că este Cristos.

E-212 Şi altă dată, un alt lucru, ei îşi formează opinia lor proprie despre ce ar trebui să fie El, ideea lor proprie, în loc să ia ce a spus Cuvântul. Acela-i felul când ei se uită, şi chiar îl văd pe Isus Însuşi, ei omite să-L recunoască. Ei au făcut-o la Ziua Cincizecimii. Ei au făcut-o când El a fost în trup. Ei au făcut-o când El a fost în iesle. Ei au făcut-o când El a fost pe străzile Ierusalimului. Ei au făcut-o când El era pe cruce. Şi El a fost împlinirea acelui Cuvânt. Şi, încă, ei l-au avut pe Mesia venind jos pe un coridor din Cer, şi toate celelalte, şi era greşit, pentru că aceasta era concepţia lor intelectuală. Şi ei au omis să-L vadă, şi, priveau chiar la El. Aşa este aceasta astăzi!

E-213 Ce vedeţi voi când vă uitaţi? Unii se uită să vadă, când ei se uită la El, ei se uită să vadă ceva mare fondator intelectual de biserică, cineva care poate într-adevăr produce un crez care îi va face pe toţi oamenii să primească acest crez, un lucru sau altul. Aceea-i ce caută ei când ei Îl văd.

E-214 Unii caută să vadă un mit, ca Moş Crăciun, când ei se uită. Ei citesc Biblia, şi zic, "Ah, acela-i un lucru mitologic.
Aceasta-i doar ceva ce a scris omul. Aceea-i ce, ei, căci când ei..." Ce opinie iei tu despre Biblie, este ce iei despre El. Înţelegeţi?

E-215 Unii se uită să vadă un prunc. Unii se uită să vadă un-un iepure sau un Moş Crăciun. Unii se uită să vadă ceva carte istorică care a fost ieri şi nu astăzi.
Dar, întrebarea este, ce vedeţi voi când vă uitaţi?

E-216 Aşa de mulţi din voi, care pretindeţi să aveţi Duhul Sfânt, vă uitaţi şi vedeţi a doua persoană dintr-o trinitate. Când, aceasta nici măcar nu este menţionat în Biblie. Nu există un astfel de lucru. Cuvântul trinitate nici măcar nu este în coperţile Bibliei. Dar, totuşi, când vă uitaţi la Isus, voi Îl consideraţi ca a treia persoană sau a doua persoană dintr-o trinitate şi acela-i motivul că voi nu ajungeţi nicăieri.

E-217 Voi ştiţi ce a spus El? "Eu sunt Dumnezeu, şi nu există nici un altul afară de Mine." Vedeţi?

E-218 Depinde la ce vă uitaţi. Dacă voi vreţi să puneţi ceva talisman de copil mic, un om bătrân cu barbă, şi aşa mai departe; dacă acela-i felul cum vă uitaţi la Isus ca fiind ceva persoană diferită de Dumnezeu, voi vă uitaţi greşit. Voi nu Îl vedeţi.

E-219 Aici nu cu mult în urmă, eu am avut o pereche de binocluri. Eu încercam să urmăresc nişte antilope, sau o antilopă acolo într-un câmp. Şi fiul meu a încercat să-mi arate, şi el este destul de puţin mai tânăr. Aşa că el a spus, "Ia binoclul acela, tati! Acolo stă antilopa, chiar acolo afară!"
Am spus, "Eu o pot vedea cu ochiul meu natural." El a spus, "Ia binoclul acesta."

E-22

E-221 Şi dacă vă veţi centra gândul vostru la Cuvântul lui Dumnezeu, cei trei vor fi Unul. Înţelegeţi? Dar binoclul vostru ecleziastic se descentrează când voi încercaţi să-L faceţi trei. El este Unul. Înţelegeţi?

E-222 Dar depinde la ce vă uitaţi. Ce vedeţi voi când vă uitaţi? Ţineţi minte, că voi îl puteţi vedea numai pe El aşa cum vă uitaţi la El prin Cuvânt. Voi nu vă puteţi uita la El printr-o carte de text. Voi nu vă puteţi uita la El printr-un crez. Voi veţi vedea doi sau trei dumnezei, şi de toate altele, în crezurile acelea. Dar uitaţi-vă la El prin Cuvânt, şi veţi vedea că El este "Emanuel, 'Dumnezeu făcut trup printre noi"' El a spus, "Eu sunt Dumnezeu, şi în afară de Mine nu există nimeni altul." El este Dumnezeu.

E-223 Isaia a privit o dată, profetul, şi când l-a văzut pe Isus... Subiectul meu este, "privind la Isus." Priviţi Înspre Isus. Când Isaia a privit la o parte de la lume, să-l vadă pe El, el a spus, "Eu văd un Sfetnic, un Prinţ al Păcii, Puternicul Dumnezeu, Părintele Veşnic." Aceea era ce Isaia a privit înainte şi a văzut.

E-224 Daniel, o dată, a stat, când el a văzut sfârşitul împărăţiilor Neamurilor. El a văzut chipul care Nebucadneţar l-a visat. El a văzut cum fiecare o urma pe cealaltă, aşa cum ele veneau în jos. Şi când el s-a uitat să vadă ce era tot ce urma să se întâmple la sfârşit, când l-a văzut pe Isus, El era "o Stâncă tăiată afară din munte, fără mâini," care a zdrobit împărăţiile Neamurilor.

E-225 Nebucadneţar a aruncat trei copii Evrei în cuptorul încins, care au crezut în Dumnezeu şi au stat pe Cuvântul Lui. Dacă ei au trebuit să moară pentru El, ei urmau să stea, oricum; doar un lucru mic, de a-şi apleca genunchiul lor în vreun alt fel. Dar când el s-a uitat înainte şi a văzut pe Isus, El era "al patrulea om" care era în cuptorul încins, şi a ţinut focul jos de pe slujitorii Lui ascultători. Aceea-i ce Nebucadneţar a văzut.

E-226 Ezechiel s-a uitat înainte să-L vadă într-o zi, şi El era "o Roată în mijlocul roţii," sus de tot în mijlocul aerului. El era Butucul la roată, de care fiecare spiţă este strânsă. Amin! Roata mare merge prin credinţă, dar Roata mică s-a întors prin Puterea Domnului. Acela-i pe care Ezechiel l-a văzut când el s-a uitat înainte.

E-227 Ioan Botezătorul s-a uitat înainte într-o zi, şi, când s-a uitat, el a văzut un Porumbel; şi un Glas, zicând, "Acesta-i Fiul Meu preaiubit în Care Eu am plăcere să locuiesc." Aceea-i ce el a văzut. Apoi, el l-a văzut pe Isus şi Dumnezeu să fie aceeaşi Persoană, căci Duhul a venit jos din Cer ca un Porumbel, zicând, "Acesta-i Fiul Meu preaiubit în Care Eu am plăcere să locuiesc." Aceea-i ce el a văzut. Observaţi, El Se identifică în felul acela.

E-228 Noe, când el s-a uitat înainte să-L vadă, Noe a văzut judecăţile drepte ale lui Dumnezeu să vină asupra unui popor din lumea aceasta care a respins Cuvântul Lui. Aceea era ce Noe a văzut când el s-a uitat înainte.

E-229 Moise, când el s-a uitat înainte, el a văzut un rug în flăcări. Un Stâlp de Foc s-a adus pe Sine înapoi într-un rug, şi, când Moise s-a apropiat de Acesta, El a spus, "Ia-ţi jos încălţămintea, căci, 'EU SUNT"' Acum, dacă voi cântăriţi cuvântul acela, "EU SUNT," acesta-i timpul trecut, timpul prezent, şi timpul viitor. "EU SUNT," Etern! Înţelegeţi? "EU SUNT," el l-a văzut pe "EU SUNT." Aceea era ce el a văzut în rugul aprins.

E-230 Israel s-a uitat la şarpele de alamă care l-a făcut Moise, şi a văzut suferinţa lui Cristos pentru judecata pentru cei bolnavi, căci noi ştim că şarpele vorbea despre Ispăşire.

E-231 Isus a fost Ispăşirea. "Cum Moise a înălţat şarpele de alamă în pustie, aşa trebuie Fiul omului să fie înălţat," pentru acelaşi scop. Înţelegeţi? De ce? Ei au păcătuit, şi s-au îmbolnăvit; aceea era pentru luarea la o parte a păcatelor lor şi pentru boala lor. Şi aceea era ce, "Isus a fost rănit pentru fărădelegile noastre; cu rănile Lui am fost vindecaţi." Dacă luaţi la o parte vindecarea Divină de la Cristos, voi tăiaţi jumătate din Ispăşire, în două. Înţelegeţi?

E-232 Ce vedeţi voi în El când vă uitaţi? Vedeţi voi aceea? Vedeţi voi că, "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre; cu rănile Lui noi am fost vindecaţi"? Când vă uitaţi înainte, puteţi voi vedea aceea, sau puteţi să vedeţi doar o parte a Ispăşirii? Puteţi voi vedea ambele părţi ale acesteia când vă uitaţi?
Dacă vă uitaţi la aceasta prin crez, ei vă vor spune, "Zilele de vindecare au trecut."
Dar dacă vă uitaţi la aceasta prin Cuvânt, voi veţi vedea, "El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Înţelegeţi?

E-233 Ucenicii s-au uitat la El când ei erau într-o mare tulburată, şi ei au văzut singurul ajutor care-i putea ajuta, venind.

E-234 Marta s-a uitat la El în timpul de moarte, şi ea a văzut că El era "învierea şi Viaţa." Amin! În timp de moarte, Marta a văzut, când s-a uitat la El... El a fost respins de poporul ei; El a fost refuzat; ea chiar, a trimis după El, şi El nu a venit la fratele ei. Dar când El în sfârşit a venit, şi ea a mers şi a căzut jos aşa ca ea să se poată uita la El, ea a aflat că el era amândouă "învierea şi Viaţa." Amin!

E-235 Iair a făcut acelaşi lucru, un credincios tainic; un mic Presbiterian, Metodist, Baptist, care într-adevăr a crezut, dar nu putea să vină în jur, din cauza că denominaţiunea lui nu a vrut să-l lase, pentru că el ar fi excomunicat. Dar singura lui fetiţă a zăcut la punctul de moarte, şi el a trebuit să se ducă. Dar când el L-a găsit, el a aflat că El era învierea şi Viaţa.

E-236 Când el a trimis după El, un alergător a venit şi a spus, "Nu necăji Stăpânul, căci fata este deja moartă." El... Şi inima lui mică aproape că a cedat.

E-237 Dar El a spus, "Nu am spus Eu, 'Dacă voi veţi crede numai, veţi vedea Slava lui Dumnezeu'?" Iair a aflat că El putea învia pe cei morţi, când el s-a uitat la Isus.

E-238 Cel flămând s-a uitat la El, şi a aflat hrană susţinătoare de viaţă. Aceea era naturală. Cel flămând, spiritual, se poate uita la El şi află că El este Pâinea Vieţii.

E-239 Tâlharul muribund s-a uitat să vadă ce putea el să vadă, şi a aflat, în Isus, iertarea lui. "Aminteşte-ţi de mine, Doamne, când Tu vii în Împărăţia Ta." Isus a spus, "Astăzi tu vei fi cu Mine în paradis." Aceea-i ce a văzut el în ceasul morţii lui.

E-240 Cel bolnav s-a uitat la El, şi a văzut Vindecătorul. Orbul s-a uitat, şi a putut vedea.
Depinde la ce vă uitaţi acum. La ce vă uitaţi?

E-241 Petru şi Natanael s-au uitat, şi au văzut Cuvântul promis al profetului lor, Moise, făcut manifestat. "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet ca mine, şi de El se va lipi poporul. Şi toţi care nu-L vor crede, şi nu aude Profetul acela, vor fi stârpiţi din popor."

E-242 Şi când Petru a păşit sus în Prezenţa Lui, Isus a spus, "Numele tău este Simon, şi tu eşti fiul lui Iona." El a ştiut chiar atunci, când s-a uitat prima dată la Isus, că acolo era împlinirea despre ce a spus Cuvântul lui Dumnezeu că va fi. Amin.

E-243 Mă întreb dacă voi aţi aflat acelaşi lucru când voi v-aţi uitat la El pentru prima dată? Mă întreb dacă Cuvântul promis vi S-a manifestat vouă când v-aţi uitat la El?

E-244 Natanael, îndată ce el a venit în Prezenţa lui Isus, un pic în îndoială... Noi aflăm că Filip a mers şi i-a spus, "Vino, să vezi pe Cine am aflat noi."
Şi Natanael a venit, şi a spus, "Care anume este El?"
El a spus, "Probabil că este acela sus acolo care se roagă pentru bolnavi."

E-245 El şi-a presat calea dincolo până a luat o privire la El. Şi când el s-a uitat, Isus a spus, "Iată un Israelian în care nu este viclenie."
El a spus, "Rabuni, când m-ai cunoscut Tu vreodată?"

E-246 El a spus, "Înainte să te cheme Filip, când tu erai sub pom, Eu te-am văzut."

E-247 Atunci ce a aflat Natanael? El a aflat că acolo era Împăratul lui Israel. El a spus, "Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Tu eşti Împăratul lui Israel." Aceea-i ce el a văzut când s-a uitat. El a avut interpretarea Scripturii, adusă la lumină înaintea lui. El a văzut-o, aceeaşi Scriptură care profetul cel uns Moise a spus, "El va fi un Profet asemănător mie."

E-248 Femeia la fântână, ea s-a uitat o dată, şi ce a văzut ea? Ea a exprimat-o în cetate. Ea a spus, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta chiar Mesia?" Când ea şi-a luat prima ei privire la Isus Cristos, ea a văzut pe Mesia.

E-249 Oamenii se pot uita la acelaşi lucru astăzi, şi Îl numesc "telepatie mintală." Ei Îl vor numi "spiritism." Ei Îl vor numi orice fel de nume de drac care Îl pot ei chema, pentru că ei nu ştiu după ce să se uite. Amin. Ei nu înţeleg. Ei se uită după un crez. Ei se uită după un geniu ca să pună biserica în rânduială. Ei se uită după mai mulţi membri, şi nu reuşesc să vadă pe binecuvântatul Isus Cristos în Cuvântul Lui identificat. Chiar.

E-250 Depinde după ce vă uitaţi. Dacă vă uitaţi după împlinirea promisiuni de astăzi, voi o veţi vedea. Dar, dacă vă uitaţi după ceva intelectual, sau ceva după care ei întotdeauna s-au uitat, ceva mare fondator, ceva istoric, vreo altă persoană, altceva, voi veţi omite să-L vedeţi. Dar când vă uitaţi la El prin Cuvânt, Cuvântul declară Cine este El.

E-251 El i-a provocat pe oamenii din zilele Lui să facă la fel. Ei nu au putut să-L vadă. El a spus, "Voi călăuzitori orbi ai celor orbi. Voi îl pretindeţi pe Moise a fi profetul vostru. Dacă l-aţi fi cunoscut pe Moise, m-aţi cunoaşte pe Mine. Moise a scris despre Mine." Şi ei au fost prea orbi să-L vadă. Privind chiar la El, şi erau prea orbi să-L vadă.

E-252 Eu potrivesc acea "sclipire," dimineaţa aceasta, pentru câteva minute, voi vedeţi. Ei se uită, şi nu ştiu după ce se uită, deoarece ei au concepţia greşită despre ce încearcă ei să afle. Cum aţi fi ştiut voi ce aţi vrut să aflaţi, dacă nu aţi ştiut după ce vă uitaţi?

E-253 Cum v-aţi duce să căutaţi un dovleac, şi voi niciodată nu aţi văzut unul şi nu aţi auzit de unul? Cum v-aţi duce să găsiţi o lubeniţă, dacă nu aţi ştiut că exista un astfel de lucru, şi cum a arătat? Păi, voi aţi fi putut găsi o vană, şi să gândiţi că era o lubeniţă. Aţi fi putut găsi altceva, aţi fi putut găsi un bloc, şi să gândiţi că era o lubeniţă.

E-254 Dar voi trebuie să ştiţi după ce vă uitaţi. Şi singura cale ca vreodată să ştiţi la ce vă duceţi, după ce vă uitaţi; dacă vă uitaţi după Isus, vă veţi uita la Cuvânt, căci El este Cuvântul. "Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Mine. Cercetaţi Scripturile."

E-255 "Voi pretindeţi că sunteţi... sunteţi credincioşii profeţilor, dar voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul. Părinţii voştri, care pretind; când Dumnezeu a trimis profeţii la ei, el i-a pus în mormânt. Ei-ei au ucis pe profeţi. Fiecare care a venit," Isus a spus, "pe care din ei nu i-a împroşcat cu pietre părinţii voştri? Şi lucrările părintelui vostru le veţi face voi." Amin! Om neprihănit, om sfânt, un om pe care nu puteai să pui un deget, şi totuşi El i-a numit "şerpi şi draci." Vedeţi?

E-256 După ce vă uitaţi voi? Dacă vă uitaţi după vreo persoană pioasă? Unii oameni gândesc că deoarece Duhul Sfânt ar lucra prin tine, tu ar trebui să fii ceva ins lung, pios, care umblă în jur şi nici măcar... Acela nu-i Duhul Sfânt. Dumnezeu nu lucrează prin îngeri în felul acela, sau presupus a fi. Dumnezeu lucrează prin om. Biblia a spus, "Ilie era un om supus patimilor cum suntem noi," dar voi nu puteaţi fi cu el până nu l-aţi văzut pe Isus.

E-257 Petru şi Ioan, la poarta numită Frumoasă. Şi când ei i-au tras sus acolo despre vindecarea acelui om, "Ei au priceput că ei erau neştiutori, neînvăţaţi, dar ei au priceput de asemenea că ei au fost cu Isus," înţelegeţi, pentru că Viaţa Lui se reflecta prin ei.
Acum, depinde după ce vă uitaţi.

E-258 Femeia a citit Biblia. Ea ştia că acolo era un Mesia ce venea, şi ea ştia ce ar face acel Mesia. Şi îndată ce Isus i-a spus, "Adu-mi să beau."
Ea a spus, "Nu este obiceiul." El era doar un om obişnuit.

E-259 Acum, dacă El ar fi şezut acolo cu un turban mare, şi tot felul de ornamente peste El, de-de ceva persoană sfântă, păi, femeia ar fi spus, "Păi, acolo-i un preot," şi a mers înainte. Sau, "Acolo-iun fel de rabin," a mers înainte.

E-260 Lucrător, sau una alta. Am văzut un om să vină să mănânce, astăzi, unde eu am mers să mănânc. Şi insul acela a venit înăuntru, el-el avea suficiente cruci şi lucruri pe el; este un lucru bun uneori ca acei oameni să aibă aceea. Eu cred că tu se cuvine să trăieşti o viaţă. Tu nu trebuie să ai o mulţime de haine preoţeşti, ca să dovedeşti ce eşti. Uneori ei bea, şi se comportă aşa de mult, şi fumează ţigări, şi de toate, ei trebuie să poarte haine preoţeşti ca măcar să se cunoască dacă este un lucrător sau nu. Aşa este.

E-261 Eu vă spun, hainele preoţeşti pentru un om să le poarte este botezul Duhului Sfânt. Aceea te va identifica a fi cu Isus! ... ? ...

E-262 Acum, noi aflăm, că depinde după ce te uiţi. Unul bine îmbrăcat, bine îngrijit, vreun fel de turban; tu niciodată nu-L vei vedea, deoarece El era doar un om obişnuit. Dumnezeu lucrează cu omul. Isus era un om; Dumnezeu era în om, şi El era Dumnezeu.

E-263 Acum, noi aflăm că această femeie, când ea a văzut acest semn tainic, că El îi putea spune ce a făcut ea care era greşit, sau ce era pe inima ei, ea a ştiut chiar atunci că acela era Mesia. Astfel, când ea s-a uitat la Isus, ea a văzut pe Mesia.

E-264 Mesia, ce erau lucrările lui Mesia? Să cunoască taina inimii. Va prins aceea pe voi bine? Eu mă întreb dacă veţi înţelege. Dacă vă uitaţi după El, în seara aceasta, după ce v-aţi uita? El ar fi la fel. Mesia este Cuvântul, Cuvântul! Şi Biblia a spus, în Evrei capitolul al 4-lea, că, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai iute, mai puternic decât o sabie cu două tăişuri, tăind chiar să despartă osul, şi discernător al gândurilor care sunt în inimă."

E-265 Şi când ea a ştiut că Mesia urma să fie acel Cuvânt făcut manifestat, şi-i putea spune ce era greşit cu ea, ea a ştiut că acela era Mesia. Nu cum era El îmbrăcat, nu cât de multă educaţie avea El; ci, prin semnul care El la arătat ei, El era Mesia. Când ea l-a văzut pe Isus, ea l-a văzut pe Mesia; Dumnezeu într-un Om, cum s-a promis pentru epoca aceea unsă.

E-266 Dar voi ştiţi ce? Mulţi, din aceleaşi epoci despre care eu am vorbit, niciodată nu au văzut lucrul acela. Mulţi din ei nu l-au văzut. La fel astăzi. Mulţi nu l-au recunoscut pe Moise. Mulţi nu l-au recunoscut pe Ilie. Mulţi nu au rec-... Ei niciodată nu-i recunosc până când ei sunt duşi, atunci ei îl recunosc.

E-267 Cel necredincios a văzut, în zilele lui Noe, numai la ce s-a uitat necredinţa? Eu v-am spus ce a văzut credinciosul, acum să vedem ce au văzut cei necredincioşi. În zilele lui Noe, ce au văzut cei necredincioşi-văzut în urmă acolo când s-au uitat? Ei au văzut "un fanatic, bocănind în jur pe o aşa numită corabie." Aceea era tot ce ei au văzut. "Ceva bătrân trăznit cu barbă lungă albă, care şi-a pierdut mintea, şi, împotriva cercetării şi dovezii ştiinţifice, a spus, 'Există apă acolo sus.' Păi, sărmanul ins bătrân!" Le-a părut rău de el. "Treceţi de el; el, el va fi curând declarat nebun. El şi-a pierdut mintea."

E-268 Dar El avea Cuvântul Domnului. El construia înainte, pe ea, şi Dumnezeu arăta dovadă că potopul venea. Acesta era un semn pentru ei. Aceia care nu au crezut povestea lui Noe au rătăcit mai departe în întuneric, şi au sfârşit în moarte, în apă, şi un mormânt de iad.

E-269 Faraon, el s-a uitat o dată. Ce a văzut el, ce a văzut Faraon? El a văzut "un fanatic, aşa numit profet, cu multe aşa numite pretinderi de eliberare." Aceea era tot ce au văzut; un tencuitor de noroi, un sclav stând printre oameni, şi spunând el însuşi că era trimis de Dumnezeu să înfăptuiască miracole. Păi, ei gândeau că insul şi-a pierdut... Zis, "Mergeţi, lăsaţi-l să aiurească înainte. El va... Ei îl vor declara 'nebun,' după o vreme."

E-270 Dar el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Cei credincioşi, Aaron, Iosua, şi mulţi din ei, au văzut pe Dumnezeu în Moise. Şi lucrările lui Dumnezeu, Moise le-a făcut, acela-i motivul că ei au ştiut că Dumnezeu era în el. Ei s-au uitat şi au văzut pe Dumnezeu în Moise.

E-271 Bogatul s-a uitat şi a văzut exact Cine era El. Înţelegeţi? Dar el a refuzat să-L urmeze, pentru că el a iubit lucrurile din lume, prea mult, să urmeze pe Isus.

E-272 Cât de mulţi oameni bogaţi vor asculta la banda aceasta, de felul acela! Nu trebuie să fie întotdeauna bogaţi în bani; nu, tu poţi fi bogat în pofte, bogat în plăceri din viaţa aceasta. Câţi bărbaţi, câte fete tinere, şi cât de mulţi băieţi tineri, nu-şi vor vinde popularitatea lor de ceva regină de sex, sau ceva Ricky cu o mandolină sau o ghitară, mergând afară şi distrând ceva rock-and-roll, sau ceva dans care el este capabil să facă! Cât de mulţi dintre ei îşi vor pretinde bogăţiile lor de popularitate, şi refuză, când ei şed chiar în adunări şi privesc Mâna lui Dumnezeu să mişte şi să declare Cuvântul Lui! Câţi vor face aceasta!

E-273 El a ales denominaţiunea lui. El putea trăi prin ea. "Isus era un fanatic," pentru denominaţiunea lui. Aşa că el a trebuit sau să ia ce Isus a spus, sau el a trebuit sau să ia...

E-274 De ce nu s-a dus el la preotul lui, şi să spună, "Ce pot eu să fac să am Viaţă Eternă?" El ştia că preotul nu a ştiut nimic despre Aceasta.
Aşa că el a venit la Isus, şi a spus, "Ce pot să fac?"

E-275 Isus a spus, "Ţine poruncile." A aruncat-o drept înapoi în poala lui.
El a spus, "Eu am făcut aceasta."

E-276 El a spus, "Ţine poruncile." Atunci, el totuşi nu a avut Viaţă Eternă, şi el a ştiut că nu avea. Tu poţi să ţii toate poruncile, şi tu nu ai Viaţă Eternă, încă.

E-277 Deci Isus a spus, "Acum dacă tu vrei să faci ce-i drept, du¬te vinde ce ai, şi dă-o la săraci. Vino, urmează-Mă."

E-278 Dar aceea era prea mult pentru el. Înţelegeţi? Noi aflăm că el s-a uitat şi a văzut Cine era El, dar el a refuzat să ia aceasta. Şi următoarea lui privire era în iad, uitându-se sus de tot şi văzând pe Lazăr în sânul lui Abraham.

E-279 Filat s-a uitat, o dată, când ei L-au adus. El niciodată nu L-a văzut mai înainte. Mâinile Lui legate; sânge curgând din spatele Lui; o cunună de spini pe capul Lui. Filat s-a uitat, şi a fost convins.

E-280 Deoarece, un cal venea galopând în jos pe stradă, şi un călăreţ a sărit jos, şi a alergat acolo şi a spus, "Iată, soţia ţi-a trimis o scrisoare."

E-281 Şi el s-a uitat la ea, şi ea a spus, "Filat, iubitul meu soţ, să nu ai nimic de-a face cu acel Om drept, căci astăzi eu am suferit multe lucruri într-un vis din cauza Lui."

E-282 El a tremurat. Genunchii i se băteau împreună. Şi a spus, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, dacă Tu eşti Regele, de ce nu Te exprimi? Eşti Tu regele lui Israel?"
El a spus, "Tu ai spus aceasta." A spus, "Spune-ne adevărul."

E-283 El a spus, "Pentru acest scop Am fost născut." Şi Filat s-a minunat. El...

E-284 Toţi, fiecare, cerşea şi plângea la picioarele lui. El a spus, "Eu am putere să Te ucid, sau eu am putere să-Ţi dau drumul."

E-285 El a spus, "Tu nu ai putere, dacă nu îţi este dată de Tatăl Meu." Iuh!

E-286 Da domnule, el era convins că Acela era mai mult decât un om. El era cu desăvârşire convins că Acesta era mai mult decât un om. Cu certitudine, el era. Dar (ce?) politica şi popularitatea lui erau prea mari. Vedeţi, el L-a respins. Popularitatea lui era prea mare. Politicile, poziţia lui în viaţă, era prea mare, să accepte pe acest fanatic.

E-287 Mă întreb câţi Filaţi vor asculta la aceasta, că poziţia voastră în ceva denominaţiune va fi prea mare, să acceptaţi pe adevăratul Domn Isus stând în poziţia în care este El astăzi.
Soldatul Roman, la cruce, s-a uitat la Isus.

E-288 După ce pământul a avut o prosternare nervoasă, s-a zguduit până când stâncile s-au smuls afară din munţi. Şi soarele a mers jos în mijlocul zilei, şi s-a întunecat. Stelele nu au venit afară să-şi dea lumina. Şi pământul a izbucnit cu stânci şi un cutremur de pământ. Şi fulgerele au străbătut cerul în zig zag; şi a spintecat perdeaua templului de sus până jos. Şi, oamenii fugeau şi ţipau, ei nu au ştiut ce a avut loc.

E-289 Şi soldatul Roman care a ajutat să-L pironească acolo, i-a străpuns sabia prin inima Lui, atunci el s-a uitat, dar a fost prea târziu. El s-a uitat şi a crezut, dar a fost prea târziu pentru el să creadă. Ce el a făcut i-a pecetluit osânda; el a străpuns suliţa prin inima Mântuitorului. A fost prea târziu.

E-290 Mă întreb câţi Romani astăzi au făcut acelaşi lucru, şi vor face acelaşi lucru. Tu ai putea să te uiţi, într-o zi, dar ar putea arăta prea târziu. Mulţi din ziua de azi vor veni în ziua aceea şi va fi la fel. Ei au ştiut.

E-291 Fratele Woods aici; ieri. Spunând aceasta doar din cauză că este în acest Mesaj. Jos aici la Slider Company, un Romano Catolic şedea acolo. El a mers jos să ia ceva ciment pentru biserică aici, şi, când a luat, el i-a spus pentru unde l-a vrut. Şi Romano Catolicul i-a spus, "Este acela Fratele Branham?"
"Da."

E-292 El a spus, "Eu voi spune un singur lucru; când el se roagă, Dumnezeu răspunde." Vedeţi?

E-293 Mă întreb atunci, ştiind aceasta, văzând adeverirea că aceasta-i cu adevărat Evanghelia, nu eu; orice om reprezentând pe Cristos. Acesta-i Cuvântul despre care vorbim noi, nu omul.

E-294 Ce încerc eu să spun? Este aceasta, că, ei văd Cuvântul clar adeverit, aşa cum Filat şi restul din ei au văzut, ca soldatul Roman, dar veţi aştepta voi prea târziu să faceţi ceva privitor la aceasta? El ar fi trebuit să folosească suliţa pe calea cealaltă. Uşile se vor închide, aşa cum a fost în zilele lui Noe, şi atunci este prea târziu. Tu ai putea să te trezeşti într-o dimineaţă, şi zici, "Eu intenţionez să ies din încurcătura aceasta." Nu aştepta prea mult. Tu mai bine să te uiţi şi să trăieşti acum.

E-295 Luther s-a uitat la o parte de la denominaţiunea Catolică. Ce a văzut el? Un Stâlp de Foc. El a văzut o biserică independentă.

E-296 Wesley s-a uitat la o parte de la denominaţiunea Anglicană. El a văzut acelaşi lucru.

E-297 Penticostalii s-au uitat la o parte de la toate denominaţiunile. Şi ce a devenit aceasta? Un popor, mare puternic.

E-298 Ce au făcut fiecare din ei? Când fondatorii, Luther, şi Wesley, şi aceia, şi când ei s-au uitat la o parte şi au văzut ce ei au făcut şi au pornit afară; copiii lor, venind în urma lor, s-au uitat înapoi de unde au venit ei, afară din denominaţiune, şi au dus acel grup de oameni drept înapoi în aceeaşi încurcătură din care ei au ieşit.

E-299 La ce vă uitaţi voi? Fondatorii s-au uitat bine. Dar poporul, urmându-i pe ei, s-au uitat înapoi de unde au ieşit fondatorii, şi au făcut exact ce fondatorii erau împotrivă; Acel uns al lui Dumnezeu.

E-300 Voi ştiţi, eu trebuie să mă grăbesc, căci eu am să vină un rând de rugăciune. Şi eu ştiu că mulţi dintre voi trebuie să călătorească.

E-301 Într-o zi eu am luat o privire. Eu am văzut Cuvântul făcut trup. Am văzut Alfa şi Omega. Eu nu am văzut ceva trei, patru sau cinci; eu am văzut Unul. L-am văzut pe El ca Salvator al meu. Eu l-am văzut pe El, Cuvântul. Eu l-am văzut pe El, Lumina. Eu l-am văzut pe El, Puternicul Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu în El. Am văzut Stâlpul de Foc. Am văzut, în El, exact ce Biblia a spus că El era. Am văzut că El era Alfa şi Omega, că El era Stâlpul de Foc. El era acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Am văzut că Stâlpul de Foc i-a spus, lui Ioan, "Prezenţa Lui care nu dă greş." Aşa cum el a spus în Ioan, acolo, "Şi Prezenţa Lui care nu dă greş nu te va părăsi niciodată." Frate, părerea mea în seara aceasta, cântăm cântarea aceea:
"Priveşte şi trăieşte," fratele meu, trăieşte, Priveşte la Isus acum şi trăieşte;
Căci este înregistrat în Cuvântul Lui, aleluia! Este numai ca tu "priveşte şi trăieşti."

E-302 Priviţi! Ce vedeţi voi? Vedeţi voi izbăvire? Vedeţi voi ce este El? Priviţi prin Cuvânt şi vedeţi ce era El, apoi vă uitaţi prin acelaşi Cuvânt şi vedeţi că El este acelaşi astăzi cum era El atunci. El este modelul dinainte al şarpelui de alamă din pustie, pentru aceeaşi cauză, păcat şi boală.

E-303 Iuda a luat o privire, într-o zi. Şi când s-a uitat, după ce el a luat o adevărată privire la El... El s-a uitat numai la comoară, înainte de aceea, vasul de bani ce îl aveau ei. Dar într-o zi când s-a uitat şi l-a văzut pe Isus, voi ştiţi ce a văzut el? El a văzut că a fost vinovat. El a văzut că el nu era vrednic să trăiască, şi s-a spânzurat.

E-304 Într-o dimineaţă, una dintre cele mai mari dimineţi din toată istoria timpului. În încheiere, eu spun aceasta. Acolo era ceva ce se întâmpla în Ierusalim, şi dintr-o dată un grup de soldaţi au venit jos la-la închisoare. Eu pot auzi zăngănitul lanţurilor; aud târâitul suliţei pe stradă.

E-305 Cine este înapoi acolo? Baraba. El este gata să moară. El este un hoţ. El nu este bun. El este un tâlhar. El este un ucigaş. El urmează să moară.

E-306 Primul lucru ce-l ştii, el a spus, "Păi, asta-i tot pentru mine. Eu voi fi executat în dimineaţa aceasta."

E-307 Primul lucru ce-l ştii, garda a deschis uşa, "Păşeşte afară, Baraba."
El a păşit afară şi a spus, "Ei bine, eu presupun că acesta-i sfârşitul. "
El a spus, "Baraba, tu eşti absolut liber."
"Ce? Eu sunt ce? Eu sunt..."
"Absolut liber! Tu eşti liber," am spus.
A spus, "Cum pot să fiu liber?"

E-308 El a spus, "Bine, vino aici, Baraba, priveşte sus acolo. Tu îl vezi pe Omul acela murind sus acolo? El ţi-a luat locul."

E-309 Mă întreb dacă noi toţi, în seara aceasta, am putea privi şi vedea ce a văzut Baraba, cineva să ne ia locul? "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, învineţit pentru nelegiuirea noastră. Pedeapsa păcii noastre era asupra Lui; şi cu rănile Lui," am fost vindecat, voi aţi fost vindecaţi. Mă întreb dacă noi, cei vinovaţi, care ar trebui să fim bolnavi, putem vedea în El izbăvirea noastră? Voi care ar trebui să mergeţi în iad; să vedeţi în El libertatea voastră, permisul vostru spre Cer. Mă întreb dacă voi puteţi vedea ce a văzut Baraba în ziua aceea?

E-310 El a spus, "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea, totuşi voi Mă veţi vedea." O, biserică! Atunci, dacă el a spus, „Voi Mă veţi vedea," aceasta-i dovadă că vă puteţi uita din nou. "Voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Când? Cum Îl vedeţi voi? La Cuvânt. El este Cuvântul. Priviţi la Cuvânt şi vedeţi ce este promisiunea, căci El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci.

E-311 Ce era El când El a umblat în Galileea, este acelaşi lucru ce este El în seara aceasta în Jeffersonville, acelaşi lucru este El la Tabernacolul Branham. Ce vă uitaţi voi să vedeţi, un fondator, un om denominaţional? Voi niciodată nu-l veţi vedea în Isus. Vă uitaţi să vedeţi ceva mare preoţesc? Voi niciodată nu veţi vedea aceasta în Isus. Nu. Cum îl vedeţi pe Isus? Prin Cuvântul lui Dumnezeu fiind făcut vădit, pentru că El era Cuvântul manifestat al lui Dumnezeu. Ce El era atunci, El este în seara aceasta, şi va fi în veci.

E-312 Să ne aplecăm capetele. Eu voi întrerupe aceasta cumva pe scurt.

E-313 Doamne Isuse, este rugăciunea mea, lasă-mă să privesc la o parte de la grijile vieţii. Doamne, eu-eu ştiu că noi suntem doar un popor obişnuit, ne învăţaţi. Noi nu avem mult din bunurile acestei lumi, dar noi Te iubim, Doamne.

E-314 Şi eu vorbesc pentru acest popor. Ei nu ar şedea într-un loc ca acesta, şi înghesuiţi şi zdrobiţi, şi pe aici în aglomeraţii, şi şed, arzând, în-în căldură, sau îngheţând în frig, şi stând în... şi aducându-şi copiii şi aceia, bolnavi şi nenorociţi, venind pe aici; dacă ei vin aici să vadă altceva pe lângă Tine. Acei oameni, Doamne, niciodată nu ar veni să vadă vreun om. Există mulţi oameni pe stradă; ei toţi arată la fel.

E-315 Dar ei vin să vadă pe acel Om, acel Om al lui Dumnezeu, acel Isus din Nazaret din carne, fiind Dumnezeu. Acum, Tată, Tu ne-ai spus că, "Încă puţină vreme, şi lumea nu Te va mai vedea," nu contează cât de mult se uită ei, ei niciodată nu vor vedea Aceasta. Dar Tu ai spus, "Voi Mă veţi vedea," credinciosul adevărat, "pentru că Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Tu ne-ai promis, dacă ne uităm, noi vom vedea. Şi mă rog, în seara aceasta, ca Tu să ne împlineşti acea Scriptură din nou în seara aceasta, ca să ne putem uita şi să vedem pe Isus făcându-Se cunoscut nouă, în acelaşi fel a făcut întotdeauna, împlinind Cuvântul Lui, de acum înainte, Doamne.

E-316 Şi eu am făcut o declaraţie, înainte de aceasta, şi eu într¬adevăr am spus aceste lucruri din inima mea, despre Trageri, şi Tu mi-ai spus. Şi acum, aşa tainic cât ar putea părea, dacă noi am putea numai să ne pişcăm conştiinţa noastră lăuntrică, şi să vedem că lucrurile acelea nu puteau fi spuse dinainte, aşa perfect cum sunt ele, numai dacă au venit de la Dumnezeu.

E-317 Cum puteam noi vedea acel Prim lucru să ia loc? Cum putea al Doilea să aibe loc? Cum putea al Treilea să ia loc? Cum puteam noi să stăm aici, cu lunile înainte să se întâmple, şi să spun ce va avea loc în Tucson? Şi să deschidă cele Şapte Peceţi, şi să aducă înapoi taina, şi să descopere lucrurile ascunse a lui Dumnezeu, care au fost ascunse de la începutul timpului. Şi să o vedem, şi mărturisit, cu martori, dovedită ştiinţific!

E-318 Doamne, Tu fŞti adăpostul şi tăria noastră. Tu eşti tot ce avem noi. Şi eu Îţi mulţumesc, căci, Doamne, suntem o parte din această mare orânduire a Ta. Eu Îţi mulţumesc, pentru că sunt un membru al Trupului Tău, împreună cu mulţi de aici care sunt membri ai acelui Trup, mulţi peste tot afară prin lume în diferite biserici, care sunt membri ai acelui Trup legendar al lui Cristos.

E-319 Fiecare dată când privim, îl vedem pe El! Îl vedem pe El când păsările cântă. Îl vedem pe El când răsare soarele, sau când el apune. Îl auzim pe El în cântări. Îl privim în poporul Lui. Îl vedem adeverind Cuvântul.

E-320 O Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru. Devreme vom chema noi către Tine. Tu eşti Tatăl nostru milostiv. Iartă-ne de relele noastre.

E-321 Doamne, noi suntem la timpul sfârşitului. Eu văd că uşile curând vor fi închise, uşile de oportunitate. Şi în timp ce este ziuă şi eu încă pot ajunge în unele din aceste locuri, Doamne, ajută-mă să merg. Eu înbătrânesc; dă-mi tărie. Reînnoieşte-mi tinereţea, Doamne. Ajută-mă, ca eu să pot să fac ceva acolo afară, acum, că eu aştept după acest timp măreţ să vină, care va fi aici. Ajută-mă, Doamne, cum mă duc afară, ca să pot fi în stare, sub vreo cale, să prind acea ultimă Sămânţă predestinată, care va aduce înapoi pe Domnul Isus. Ajută, O Dumnezeule!

E-322 Şi dacă eu aşez o temelie ca un altul să stea pe ea, acordă, Doamne, ca să se întâmple curând, ca Cuvântul să poată fi împlinit.

E-323 Dorinţa inimilor noastre este să vedem că se împlineşte Cuvântul Tău. Noi Te iubim. Noi Te credem. În mijlocul unui popor necredincios, indoitor, o generaţie de-de-de ce avem noi astăzi, Doamne Dumnezeule, noi încă credem căci Cuvântul Tău niciodată nu va da greş. Noi credem, că, "Cerurile şi pământul vor trece, dar Acesta niciodată nu va da greş." Noi stăm vitejeşte pentru Acela.

E-324 Acum, Tată, la acest mic grup care a aşteptat. Există mulţi bolnavi aici. Şi acolo poate fi unul ne salvat aici. Oameni care au fost salvaţi, şi încă nu au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. Doamne Dumnezeule, fie ca Tu să vii aşa pe scenă, prin Cuvântul Tău de promisiune, ca oamenii să se uite şi să vadă pe Isus, şi apoi să se aplece în jos şi să-şi predea inimile la El. Fie ca cei bolnavi să se uite şi să vadă că este imposibil ca orice altceva să o facă, numai Dumnezeu, pentru că acesta-i Cuvântul Lui promis.

E-325 Ce am spus noi astăzi, amândouă Mesajele, fie ca aceasta să fie confirmat acum. Este totul în mâinile tale acum, Doamne. Şi eu sunt în mâinile Tale. Şi-adunarea este în mâinile Tale. Lucrează prin noi, Doamne, să onorăm marele Tău Nume. O Cel Etern, admite aceasta pentru slava lui Dumnezeu. Amin.

E-326 Eu ştiu că este cald, şi eu vreau să încerc să mă rog pentru bolnavi acum. Şi dacă îmi veţi da doar cam cincisprezece, douăzeci de minute, eu nu ştiu câte cartonaşe au împărţit ei, dar noi doar o să începem şi ne rugăm pentru bolnavi.

E-327 Acum, Billy mi-a spus că el a dat, ce era aceasta? [Cineva zice, "Unu până la o sută." – Ed.] O sut-... Ce, ce? [Cineva răspunde.] În regulă. Păi, să începem. El a spus că a dat de la unu la o sută. Câţi au cartonaşe de rugăciune aici? Ridicaţi¬vă sus mâinile; cartonaşe de rugăciune. Păi, acolo-i destul de numeros. Noi vom încerca să ajungem la tot cât putem posibil, dacă noi putem. Acum, noi nu putem avea discernământ la toţi din ei, voi ştiţi, aşa că doar ne vom ruga. Şi, fiecare, câţi de aici nu au un cartonaş de rugăciune, şi totuşi sunteţi bolnavi? Ridicaţi-vă mâna sus. Mulţi.

E-328 Acum, priviţi. Ce este aceasta? Acum, eu ştiu, noi putem fi un-un pic târziu jos de pe orar, vreo cincisprezece minute, dar eu vreau să spun acest singur lucru. Aceasta ar putea fi diferenţa dintre, aici, a petrece Eternitatea în Cer sau iad. Înţelegeţi? Priviţi, fiţi reverenţioşi şi urmăriţi, un minut, ascultaţi la Cuvânt, şi vedeţi dacă El încă rămâne Cristos.

E-329 Acum, fiecare persoană de aici probabil că mă cunoaşte. Şi pe mulţi din voi eu nu vă cunosc, deoarece eu nu ajung aici destul de mult să vă cunosc. Şi mulţi din voi sunt din afara oraşului. Câte persoane sunt din afara oraşului, ridicaţi-vă mâinile. Vedeţi?

E-330 Acum, am întrebat pe cineva din centru, zilele trecute, am spus, "Veniţi vreodată sus?"

E-331 A spus, "Nu este nevoie ca noi să venim." A spus, "Acolo sunt aşa de mulţi din afara oraşului, care vin acolo, că noi nu putem ajunge înăuntru." Vedeţi?

E-332 Dar aceea-i-aceea-i în ordine. Noi vom pregăti o cale pentru ei să ajungă înăuntru. Voi veniţi, oricum. Observaţi, ei au avut o şansă înainte să aveţi voi. Da.

E-333 Acum ţineţi minte, acum, eu sunt doar fratele vostru. Eu sunt sigur că înţelegeţi asta. Eu sunt un om; El este Dumnezeu. Dar Dumnezeu poate numai să lucreze, şi întotdeauna a lucrat, şi a lucrat numai, prin om. Acum priviţi în seara aceasta. Nu la mine sau la oricare altă persoană, ci priviţi la Isus Cristos.

E-334 Acum priviţi în seara aceasta la Scriptură, Ce a promis Ea. Câţi dintre voi... eu pot doar să dau tot felul de Scripturi, dar câţi veţi crede doar Evrei 13:8, că, "Isus Cristos este acelaşi ieri..."? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Şi câţi crede Ioan 14:12, "Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi"? ["Amin."] Vedeţi? Cât de mulţi credeţi că El a promis că tocmai lucrurile care El le-a făcut, în felul de "discernere a gândurilor din inimă," se va întoarce din nou în ultima zi chiar înainte de Venirea Lui? ["Amin."] Îhî. Sigur. Noi toţi o ştim. În regulă. O, cât de multe, sute şi sute de Scripturi, dar noi o ştim!

E-335 Acum priviţi. Să nu vă uitaţi să vedeţi un lucrător. Să nu vă uitaţi să vedeţi un pastor. Uitaţi-vă să vedeţi pe Isus. Să nu vedeţi omul; vedeţi pe Isus. Când vă uitaţi, îl vedeţi pe El. Dacă aş putea să vă ajut, eu aş face-o, dar eu nu pot. Eu nu vă pot ajuta; eu sunt doar fratele vostru. Dar, El este Domnul vostru, priviţi la El şi credeţi. În regulă.

E-336 Acum să începem cu cartonaşul numărul... Păi, noi vom începe de la numărul unu. Cât de mulţi... Numărul unu, cine are cartonaşul de rugăciune numărul unu? Ridicaţi-vă mâna. Unde este acesta? [Cineva spune, "Chiar înapoi acolo." – Ed.] Vrei să spui al tău... [Ea stă în picioare."] Era acela? O, îmi pare rău. În regulă. Numărul unu, vino aici sus, doamnă, drept... Pe unde vrei să-i aduci, pe aici? În regulă, vino chiar aici, dacă-dacă tu poţi umbla. Dacă cineva este chemat acum, care este infirm, careva dintre noi va ajuta să vă aducă sus. Numărul unu.

E-337 Numărul doi, cine are cartonaşul de rugăciune doi? Ridică¬ţi mâna, cât de repede poţi. Numărul doi, unde este el? Eu nu-l văd. Unde? Îmi pare rău, eu-eu nu pot... Chiar pe aici, doamnă.

E-338 Numărul trei, vrei să te ridici sus, sau ceva? Aşa este, numărul trei.

E-339 Numărul patru. Cartonaşul de rugăciune numărul patru, ai vrea să-ţi ridici mâna? Unde este acesta? Eu nu-l văd. Cartonaşul de rugăciune numărul patru. Ce spui? Numărul patru.

E-340 Numărul cinci. Cine are numărul cinci, ai vrea să-ţi ridici mâna? Eu nu îl văd. Numărul cinci.

E-341 Numărul şase. Numărul şase. Repede, chiar repede, numărul şase. În regulă.
Şapte. Tu, şapte? În regulă. Aşa este.

E-342 Opt. Opt, foarte repede acum. Ridică-te sus, chiar repede. În regulă, opt. Asta-i bine, domnule.
Nouă. Nouă, unde este acesta? Numărul nouă. În regulă. Numărul zece. Zece, în regulă, zece chiar pe aici. Zece. Unsprezece, doisprezece, treisprezece, patrusprezece, cincisprezece.

E-343 Şi nu vom chema prea mulţi, aşa să ajungeţi... Vedeţi, motivul că facem aceasta... Acesta-i doar un cartonaş cu un număr pe el, vedeţi, şi voi doar veniţi prin acest număr. Acela îi ţine aliniaţi.
Cincisprezece. Cartonaşul de rugăciune cincisprezece. În regulă.

E-344 Şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci, douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, douăzeci şi trei, douăzeci şi patru, douăzeci şi cinci.

E-345 Lăsaţi-i să vină, aliniaţi acum, douăzeci şi cinci, până când vă formaţi rândul. Doar ridicaţi-vă acum conform cu numerele voastre. Aşa este. Să nu veniţi toţi o dată. Veniţi roata pe partea cealaltă, dacă voi vreţi, dacă sunteţi acolo în partea aceea, şi veniţi. Acum douăzeci-...

E-346 Ce am chemat noi, douăzeci şi cinci? [Cineva spune, "Douăzeci şi cinci." – Ed.] În regulă, să ne oprim la douăzeci şi cinci, doar pentru un minut. În regulă.

E-347 Acum eu spun, dacă voi nu vreţi să staţi prea mult, când vedeţi aceea venind jos, atunci voi intraţi drept înăuntru cu ei; douăzeci şi cinci, douăzeci şi şase, douăzeci şi şapte. Doar, ei bine, aşteptaţi, lăsaţi linia să ajungă jos puţin, voi nu va trebui să staţi prea mult, prea mult.
Acum să ne aplecăm capetele.

E-348 O, prieteni, acum ce? Acum unde suntem noi? Acum noi suntem la sfârşit. Noi suntem la timpul când ceva trebuie să se facă, a spus "da" sau "nu." Dumnezeu trebuie să fie găsit drept sau greşit.

E-349 Acum, astăzi eu am predicat două predici, greu, încercând să vă spun ce este El, să vă spun că timpul se încheie; ce este El, ce era El. Şi acum când ne uităm, în seara aceasta, să ne uităm la El.

E-350 Acum, fiecare persoană, în Numele Domnului Isus, şi păstraţi-vă locul acum. Nu vă frământaţi în jur. Staţi foarte liniştit până sunteţi chemaţi. Lăsaţi copiii mici...

E-351 Acum, dacă eu se întâmplă să spun," Aplecaţi-vă capul," să o faceţi chiar repede, scumpilor, căci lucruri rele pleacă, aşa ca cancer şi boli, şi aceasta merge afară printre oameni, şi intră în alţii. Toţi care cred asta, şi ştie că aceasta-i Scriptura, ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Noi aflăm, în Biblie, că duhuri rele au mers de la unul la altul, când au fost scoase afară. Şi ele încearcă să găsească un loc.

E-352 Şi de câte ori am văzut noi aceasta în adunări! Oamenii vin la adunare, perfect sănătoşi şi bine, şed acolo şi critică; şi, o zi sau două după aceea, să fie găsiţi total orbi, sau loviţi cu un cancer, paralizaţi. Vedeţi, pentru că ei erau necredincioşi. Eu nu sunt răspunzător pentru ei; numai pentru credincioşi. Mulţi din ei au mers la instituţie, cu mulţi ani în urmă, şi încă sunt acolo, unii au mers la mormântul lor, doar din cauză că erau aroganţi, ne crezând.

E-353 Acolo nu este loc pentru un necredincios acum. Acesta-i un loc pentru credincioşi. Aveţi credinţă în Dumnezeu!

E-354 Tată Ceresc, acum adunarea este a Ta; ea a fost a Ta, tot timpul acesta. Acum, eu pot vorbi asupra Cuvântului Tău; dar acum, de acum înainte, eu nu pot vorbi. Tu eşti Acela Care vorbeşte acum, Doamne. Să fie aceasta cunoscut că slujitorul Tău le-a spus Adevărul. Mulţi oameni aici, poate mulţi sunt aici bolnavi, şi nici măcar nu vor fi în rândul de rugăciune, dar Tu încă eşti aici, Doamne. Tu poţi vindeca acolo afară, întocmai cum Tu poţi vindeca oriunde. Lasă Cuvântul Tău să fie făcut cunoscut, în Numele lui Isus, mă rog. Amin.

E-355 Acum dacă eu pot avea atenţia voastră ne împărţită doar pentru un moment. Eu vreau să mă uit în jos pe acest rând de rugăciune. Eu nu cred de fapt că eu cunosc o persoană. Sunteţi voi, în acest rând de rugăciune, toţi străini faţă de mine, voi ştiţi că eu nu vă cunosc? Ridicaţi-vă mâinile sus dacă sunteţi. Ei sunt. Cât de mulţi acolo afară ştie că eu nu ştiu nimic despre voi? Ridicaţi-vă mâinile sus, acolo afară, vedeţi. Sigur, nouăzeci şi cinci la sută din popor aici, eu nu ştiu. Aceea-i adevărat.

E-356 Acum aici este o femeie mică, eu nu am văzut-o în viaţa mea. Ea este o străină totală pentru mine. Acum, ea poate să fie aici pentru boală. Ea poate să fie aici... Poate ea a făcut ceva. Poate ea este aici pentru finanţe. Poate este un necaz de familie. Poate ea este aici pentru altcineva. Eu nu ştiu. Eu nu am idee.

E-357 Dar aici este exact un tablou care-i în Sfântul Ioan, al 4-lea capitol, un bărbat şi o femeie se întâlnesc pentru prima oară. Şi fără îndoială, că, femeia tânără care l-a întâlnit pe Isus, El era cu mult mai în vârstă decât ea. Deoarece, "El," spun ei, "El arăta a fi de cincizeci, sau peste cincizeci," şi probabil doar o femeie frumoasă tânără care era acolo afară la fântână, era doar o fată tânără. Şi aici din nou, în seara aceasta, două persoane se întâlnesc, tânără şi bătrân, fără să se cunoască unul pe altul.

E-358 Şi acum ea stă acolo. Există ceva motiv că ea este acolo. Eu nu ştiu. Ea ar putea să stea acolo, ca o amăgitoare. Ea ar putea să stea acolo, spunând ceva, când aceasta nu este, doar să vadă ce se va întâmpla. Dacă aceasta este, voi să urmăriţi ce se întâmplă. Vedeţi? Vedeţi?

E-359 Acum, eu nu o cunosc pe doamna; eu nu am văzut-o niciodată. Ea doar şi-a ţinut mâna, cu un timp în urmă, că eu eram un străin faţă de ea. Şi eu îmi ţin mâna mea, că ea este o străină pentru mine. Eu niciodată nu am văzut-o. Păi, acum dacă eu...

E-360 Doar ca un om, eu ar trebui să spun, "Doamnă, care-i situaţia cu tine? Ce faci tu aici? Ce vrei tu?"

E-361 Şi ea ar spune, "Domnule Branham, eu sunt-eu sunt aici pentru că eu-eu sufăr cu un-un cancer. Eu sufăr cu TBC. Eu sufăr cu o tumoare." Sau, "Eu nu mai am bani. Eu... Soţul meu m-a părăsit." Sau, "Eu nu sunt măritată, şi prietenul meu a făcut aşa." Ea ar trebui să-mi spună.

E-362 "Păi," eu aş spune, "în regulă, mă voi-mă voi-mă voi ruga pentru tine; şi îmi pun mâinile peste tine, şi spun, 'Doamne Dumnezeule, dă-i acestei femei ce vrea. Amin. Isuse, fă aceasta!"' O las să plece. Păi, eu presupun, dacă ea a crezut aceea, ea se va face bine. Aceea-i în regulă. Aceea era o slujbă pentru mulţi, mulţi ani.

E-363 Dar a fost promis, în zilele din urmă, căci cum Îngerul, Dumnezeu, a locuit într-un trup omenesc care a venit sus chiar înainte să ardă Sodoma, şi El a şezut cu spatele Lui întors spre cortul unde era Sarah, şi i-a spus lui Abraham ce gândea ea în cort; Dumnezeu, în trup uman, purtând haine omeneşti.

E-364 Şi acela-i singurul fel cum Dumnezeu o poate face astăzi, este când El intră în trupul vostru, vedeţi, arătând că Dumnezeu va fi manifestat în trup uman.

E-365 Isus a spus, "Cum a fost la zilele Sodomei, aşa va fi la venirea Fiului omului." Noi avem un mesager, Billy Graham şi aceia jos acolo în Sodoma, dar Biserica aleasă a primit un Mesaj şi un mesager.

E-366 Acum, dacă această doamnă mică... dacă Duhul Sfânt... Nu spun că El o va face, dacă el ar veni şi-mi va spune pentru ce stai tu aici, sau-sau ce vrei tu, sau ceva ce tu ai făcut, sau ceva ce eşti gata să faci. Păi, tu ai şti că aceasta ar trebui să vină din vreo sursă supranaturală, căci noi doar stăm aici, înţelegi. Aceea ar fi corect, nu-i aşa? Atunci tu ai şti că aceasta trebuie să vină de la o forţă supranaturală. Şi dacă Biblia a spus că Isus a făcut acelaşi lucru, şi a promis să o facă din nou în zilele din urmă, atunci tu ai crede că acesta era El. Câţi aţi crede acelaşi lucru? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Atunci voi aţi vedea pe Isus. Voi aţi vedea Cuvântul Lui.
Acum voi ziceţi, "Este El Cuvântul?"

E-367 Biblia zice că El este Cuvântul. Şi Biblia a spus că Cuvântul discerne gândurile care sunt în inimă. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Atunci acesta va fi Cuvântul vorbit prin buze omeneşti, discernând gândurile.

E-368 Acum, eu nu pot. Eu nu am mei o cale să o fac, vedeţi, pentru că eu nu o cunosc; dar El o cunoaşte, şi El este Cuvântul.

E-369 Şi El este Acela care poate lua cele două duhuri ale noastre, ca femeia la fântână, şi El, şi le îmbină; şi apoi se duce şi-mi arată chiar pentru ce este ea aici, ce a făcut, sau ce vrea ea, sau ceva. Atunci eu o pot vorbi şi să o spun, şi atunci depinde de ea.

E-370 Acum voi ziceţi, "Frate Branham, o poţi tu vindeca?" Nu, nu. Eu nu pot face asta, El deja a făcut-o. Prin rănile Lui am fost vindecaţi.

E-371 Dar aceea-i doar să-i ridice credinţa, să o lase să ştie, că, dacă El ştie ce a fost ea şi ce vrea ea, El ştie-El ştie cum să o dea şi ce va fi ea după aceea. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, fiecare crede aceea? ["Amin."]

E-372 Acum fiţi foarte reverenţioşi. Şi voi persoanele acolo afară acum, fără cartonaşe de rugăciune, rugaţi-vă.

E-373 Acum, amintiţi-vă, Isus a trecut printr-un grup într-o zi, şi o femeie mică I-a atins îmbrăcămintea. Şi El s-a întors în jur, a spus, "Cine M-a atins?" Şi El s-a uitat peste toată adunarea până când El a găsit-o, şi i-a spus că ea avea o scurgere de sânge. Şi sângele i s-a oprit la timpul acela. Vedeţi?

E-374 Acum, Biblia a spus că El este acum "Marele Preot care poate fi atins de simţul infirmităţilor noastre." Este asta aşa?

E-375 Eu mă uit aici afară la Fratele Way, şezând aici lângă soţia lui. Doar recent omul acela stătea aici în timp ce eu predicam, întocmai cum Pavel a predicat toată noaptea într-o noapte, şi acest om a căzut mort chiar în audienţă. Şi Duhul Sfânt l-a adus iarăşi drept înapoi la viaţă. El este un martor, vedeţi, că, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci."

E-376 Câţi nu l-aţi văzut niciodată pe Fratele Way, şi vi-ar place să-l vedeţi; ridicaţi-vă mâinile, care niciodată nu l-aţi văzut. Frate Way, ai vrea să te ridici sus? Aici este omul, a căzut mort cam pe unde şade el chiar acum. Aici este soţia lui, o infirmieră înregistrată, stând chiar acolo. El nu avea puls, dus; ochii întorşi înapoi, şi el era negru în faţă; atac de inimă.

E-377 Doctorul i-a spus că el avea boală de inimă. Înainte de aceea, eu am aflat aceasta la discernământ, nu cu mult în urmă, şi i-am spus că el avea boală de inimă. Şi atunci, dintr-o dată, i s-a oprit inima, şi el a căzut jos. Şi acolo era el, zăcând acolo, perfect dus.

E-378 Aceea-i cam de şase sau opt ori că l-am văzut pe Domnul Isus să aducă înapoi pe mort. Eu L-am văzut să o facă, şi El o poate face în seara aceasta.

E-379 Acum eu iau fiecare spirit, înăuntru aici, sub controlul meu, pentru slava lui Dumnezeu, în Numele lui Isus Cristos. Fiţi reverenţioşi. Vegheaţi.

E-380 Eu vreau să-ţi vorbesc, doamnă. Eu am predicat, tu vezi. Şi doar ca să-ţi prind duhul, aceea-i exact ce fac eu. Înţelegi?

E-381 Există ceva în tine, o viaţă, sau tu nu ai sta acolo; tu ai fi doar o formă, zăcând moartă, şi tu nu ai avea viaţă în tine. Dar, fiind că acolo este o viaţă în trupul acela, aceasta te controlează. Înţelegi? Şi acum chiar şi gândurile tale şi ce tu gândeşti, cuvintele care le spui, şi fiecare lucru, este prin ce trăieşti tu. Înţelegi? Asta-i ceea ce eşti, sunt cuvintele tale, gândurile tale, şi orice eşti tu.
Acum, noi suntem, noi suntem aici, crezând. Acum Duhul Sfânt...
Cum Isus i-a spus femeii, "Adu-Mi o băutură."

E-382 Şi, când ea a adus, a spus, "Păi, Tu, Tu nu ar trebui să-mi cer asta. Eu sunt-eu sunt o Samariteană. Tu eşti... Tu eşti un Iudeu. Noi nu avem obiceiuri unul cu altul, nici-nici o cale, cuvinte unul cu altul."

E-383 Acum, însă, desigur, noi suntem amândoi Neiudei. Şi noi stăm aici doar crezând în Dumnezeu. Acum, dacă Duhul Lui vine prin mine ca un dar, şi îţi poate spune ce, care tu ştii dacă este aşa sau nu, pentru că tu ai trăit acea parte de viaţă. Atunci, atunci tu ai un dar, să o crezi. Şi dacă tu o vei crede, şi El îţi va spune despre aceasta, atunci totul s-a terminat. Şi aceasta va lucra asupra fiecăruia aici. Acum, fiecare foarte reverenţios.

E-384 Şi doamna suferă cu ceva rău în gâtul ei. Aceasta-i o boală de gât. Dacă asta-i aşa, ridică-ţi mâna sus. Acum, Eu nu am văzut-o niciodată în viaţa mea. Aşa este. Pentru aceea este ea aici, ca eu să mă rog pentru gâtul ei.

E-385 Acum, chiar atunci, imediat ce am spus asta, sau chiar înainte, ea erav... Ea a ştiut că acolo era Ceva lângă ea. Ceva a venit lângă ea, chiar atunci. Tu ai putut vedea emoţia asupra ei, o simţire foarte plăcută, parcă, a lovit.

E-386 Acea Lumină care o vedeţi în fotografie. Unde eşti tu, George? Acea Lumină care era în fotografie, pluteşte chiar peste femeie, chiar acum. Vedeţi, aceasta-i o altă dimensiune. Ea este o credincioasă, nu o credincioasă prefăcută. Ea este o credincioasă.

E-387 Acum, fiind că tu eşti o credincioasă, tu mă crezi să fiu slujitorul Lui, sau un profet? Trebuie să fiu, să ştiu asta. [Sora spune, "Da, domnule." – Ed.] Crezi tu că el ar putea să-ţi spună alte lucruri care sunt pe inima ta? ["Da, domnule."] În regulă.

E-388 Aici este ceva ce-i pe inima ta. Este cineva pentru care te rogi; copil. Tu crezi că El îmi poate spune ce este rău cu el? El are un virus. Este asta aşa? [Sora spune, "Aşa este, Da." – Ed.] Crezi tu că Dumnezeu poate să-mi spună cine eşti? ["Da, domnule."] Tu eşti D-na Walker. ["Corect."] Tu nu eşti de aici. ["Nu."] Tu eşti din Sud. ["Corect."] Georgia. ["Corect."] Tu te duci acasă, bine. Isus Cristos te-a vindecat pe tine şi copilul tău. Nu te îngrijora de aceasta. S-a terminat. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.

E-389 Ce mai faci? Acum aici este o altă femeie. Eu nu o cunosc, niciodată nu am văzut-o. Ea este doar o femeie stând acolo. Acum uite, eu am predicat, toţi împreună, cam de la ora opt, şi acum este zece. Acelea sunt două ore să fiu aici. Acel singur discernământ m-a slăbit mai mult decât acele două ore de predicare. Vedeţi? Aceea-i... Vedeţi?
Voi ziceţi, "Tu spui aceea dinadins?" O, da.

E-390 Femeia aceea care i-a atins marginea la îmbrăcămintea Lui. El a spus, "Eu simt că din Mine s-a dus afară virtute," tărie. Este asta aşa? Asta-i ce o face.
Acum, aici este o femeie pe care nu am văzut-o niciodată.

E-391 Billy a mers acolo, dacă voi observaţi ceva, şi l-a adus pe băiatul acela pe care noi îl avem aici cu noi, George. El este un băiat Baptist. Eu vreau ca el să vadă că despre ce vorbim noi aici este Dumnezeu. Tatăl lui este, familia, sunt oameni plăcuţi. Ei sunt în Mexic, misionari, om minunat. Şi tata lui este bolnav, de asemenea. Eu doar aştept după el să vină. Acum doar urmăreşte de-aproape, George.

E-392 Acum, doamna aceasta, eu-eu-eu nu o cunosc. Eu¬eu niciodată nu am văzut-o. Eu presupun că suntem străini unul faţă de altul. [Sora spune, "Aşa este." – Ed.] Noi nu ne cunoaştem unul pe altul.

E-393 Dar acum, Duhul Sfânt, bunătatea lui Isus fiind prezentă, noi toţi suntem martori la aceea. Acum dacă Domnul Isus îmi va descoperi ceva despre tine...

E-394 Acum, dacă eu aş putea să te vindec, eu aş face-o, dar eu nu pot să fac ce El deja a făcut. Singurul lucru, dacă El ar fi stat aici în seara aceasta îmbrăcat cu acest costum, care El mi l-a dat, păi, acum, El-El nu te-ar putea vindeca, pentru că El deja a făcut-o. "Prin rănile Lui am fost vindecaţi." Înţelegeţi? Dar singurul lucru ce El l-ar face, să Se declare prin Cuvântul care L-a promis, şi să te facă să vezi că El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Şi El a promis să o facă.

E-395 Acum dacă El m-ar folosi să-ţi spun pentru ce eşti tu aici, vei folosi tu credinţa care o ai, în El, să crezi că tu primeşti ce tu ai... pentru ce eşti aici? Cu toată inima ta? [Sora spune, "Da, voi crede."] În regulă, fie ca Domnul să-ţi acorde aceasta.

E-396 Eu văd că doamna are ceva rău. O examinare arată că este un-un stomac perforat. [Sora spune, "Aşa este." – Ed.] Aşa este. ["Aşa este."] Este adevărat, da, domnule, un stomac perforat. ["Acesta este."] Crezi tu că Dumnezeu poate vindeca perforarea aceea? ["Da, domnule. Eu cred tot ce pot eu crede."] Tu, tot tu-tu... ["Cu tot ce pot eu crede."] Dumnezeu să te binecuvânteze. ["Dumnezeu poate să-mi vindece stomacul."]

E-397 Acum, tu nu eşti de aici. [Sora zice, "Nu, domnule." – Ed.] Cam a fost un sacrificiu să ajungi aici. ["Da, a fost."] A fost. ["Laudă Domnului!"] Da. Da. Tu eşti din Tennessee. ["Da, domnule."] Aşa este. D-na Hart. ["Aşa este."] Întoarce-te înapoi; nu te îndoi. Vei fi vindecată, dacă poţi să crezi.

E-398 Ce mai faci, doamnă? Noi suntem străini unul la altul. [Sora spune, "Aşa este." – Ed.] Eu nu te-am văzut în viaţa mea, de care să ştiu. Aş fi putut, pe undeva într-o adunare, şi tu ai fi putut să mă vezi, dar eu nu te cunosc. Dumnezeu te cunoaşte. Crezi tu în mine de a fi slujitorul Lui, şi Cuvântul care l-am predicat să fie Adevărul? Păi, fiind că eu îţi sunt străin; şi Cuvântul, care l-am predicat, tu l-ai crezut.

E-399 Singurul lucru, este, careva din ei îţi dă un cartonaş; oricare din uşieri, sau fiul meu, sau cineva ţi-a dat un cartonaş. Numărul tău a fost chemat, şi iată-te aici. Asta-i tot ce ştiu.

E-400 Dar tu eşti aici, suferind de o stare nervoasă. Aceasta te supără rău. Tu ai pe cineva cu tine. Tu ai pe cineva pentru care te rogi. El este un... El este soţul tău. Şi el are o problemă spirituală peste care el nu poate trece. Şi tu ai un copil care-i bolnav, de asemenea. Tu nu eşti de aici, dar tu vii din Nord. Tu eşti din Canada, de la Alberta. Aceea-i corect. Tu mă crezi a fi profetul lui Dumnezeu, şi crezi că ce eu îţi spun este Adevărul, du-te acasă şi vei primi ceea ce ai. Da. Crede. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă.

E-401 Eu sunt străin faţă de tine. Tu eşti o străină pentru mine. Eu nu te cunosc. Dar Dumnezeu te cunoaşte. Tu mă crezi să fiu slujitorul Lui? [Sora spune, "Da, eu cred." – Ed.] Cu toată inima ta? Eu nu te cunosc, nimic despre tine. Dacă eu te-aş putea vindeca, eu aş face aşa, dar eu-eu nu pot. ["Amin."] Eu nu sunt un vindecător. Eu sunt doar un om. Dar El este Dumnezeu. Eu sunt doar un pic confuz, pentru că acolo-i o femeie mai bătrână care stă între mine şi tine. Ea este cineva pentru care te rogi. ["Da."] Da. Ea este mama ta. ["Da, ea este. Da."] Şi ea suferă cu o-o tensiune mare de sânge. ["Da, ea suferă."] Şi tu ai o-o infecţie de rinichi. ["Da, domnule."] Aceea-i corect. ["Asta-i adevărat."] Crezi tu asta? ["Da, eu cred."]

E-402 Mama ta nu este aici. [Sora zice, "Nu." – Ed.] Dar când te duci la ea, ia năframa aceea care este în jurul gâtului tău, şi pune-o peste mama ta, şi să nu te îndoieşti, şi tensiunea mare de sânge o va părăsi, şi infecţia ta va fi dusă. Du-te, crede acum.

E-403 Voi credeţi acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cu toată inima voastră? ["Amin."] Acum, voi vedeţi, eu mă uit peste audienţă, şi doar arată parcă este doar-aceasta doar începe să devină cumva ceţos, parcă, afară acolo.

E-404 "Lucrurile acestea care le fac Eu le veţi face şi voi." El a făcut mai mult chiar aici, în seara aceasta, decât El... de felul acela, decât a făcut El în toată călătoria pe viaţă. Aşa este.
Acum, această doamnă de aici, femeie tânără. Eu nu o cunosc, ea este o străină pentru mine. Dar mă crezi tu să fiu slujitorul Lui? [Sora zice, "Da." – Ed.] Acum doar un moment.

E-405 Un bărbat a venit înaintea mea, cineva din audienţă. Acum doar un moment. Cineva în audienţă. Aceasta a plecat de aici chiar atunci; acea Lumină a plecat de aici. Şi acolo era un bărbat stând lângă Ea, şi pe undeva în audienţă. Doar nu vă obosiţi; doar fiţi de un bun curaj.

E-406 Să mergem iarăşi înapoi şi să vedem la femeie. Acum dacă Domnul Dumnezeu ... Acesta este şase sau şapte, sau aşa ceva, care a trecut prin linie, sub discernământ. Şi dacă Domnul Isus îmi va descoperi, la această femeie, orice este rău cu ea, vă va face pe restul din voi să credeţi cu toată inima voastră? A-ţi putea să-l acceptaţi pe Cristos pe bazele acelea? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Vedeţi? O dată s-ar cuveni să o dovedească. De trei ori este o confirmare. Şi aceasta este de zeci de mii de ori, fără ca o singură dată să fie greşit.

E-407 Tu nu eşti aici pentru tine însuţi. Tu eşti aici pentru un bărbat. Şi eu îl văd şezând cu capul în jos. El fumează o ţigară, şi tu te rogi ca ţigările să-l părăsească. Aceea-i... Fie ca Domnul Dumnezeu să-ţi dea cererea ta, soră. Mergi, crezând cu toată inima ta, şi fie ca diavolul de viciu să-l părăsească pe soţul tău, în Numele Domnului Isus.

E-408 Boala ta este în spatele tău. Crezi tu că Dumnezeu te va face bine? Tu crezi? [Sora zice, "Da, eu cred." – Ed.] În regulă. Mergi, spune, "Îţi mulţumesc, Doamne."

E-409 Eu o cunosc pe această femeie, eu cred că este fiica D-nei Neece. Nu este aşa? [Sora zice, "Da." – Ed.] M-am gândit că era. Dumnezeu să te binecuvânteze. Boala ta veche de spate te va părăsi acum şi te poţi duce şi să fii bine.

E-410 Crezi tu că Dumnezeu poate vindeca artrita aceea şi să te facă bine? Du-te spune-i Lui că tu Îl crezi. Doar crede cu toată inima ta.

E-411 Ce mai faci, domnule? Crezi tu că Dumnezeu poate vindeca boala aceea de stomac şi să te facă bine? [Fratele spune, "Amin." – Ed.] În regulă, atunci du-te, spune, "Mulţumesc domnului, eu o-eu o să fiu bine acum." Şi-şi tu vei-tu vei fi bine.

E-412 Un alt caz de artrită, şi vârstă, de asemenea. Tu crezi că Dumnezeu te va face bine dacă-mi pun mâinile peste tine? [Sora zice, "El a făcut-o de multe ori, cu tine, prin a-ţi pune mâinile peste mine, frate." – Ed.] Aţi auzit voi asta? [Adunarea zice, "Amin."] Domnul să binecuvânteze pe sora mea, şi să-i dea din nou izbăvire în seara aceasta. Amin. Doar crede-L.

E-413 Boală de inimă, boală de stomac. [Sora zice, "Da." – Ed.] Crezi tu că Dumnezeu poate să o vindece? În regulă. Du-te, în Numele Domnului Isus, fie ca El să te facă bine.

E-414 Ce mai faci, tinere? Stare asmatică. Crezi tu că Dumnezeu poate să vindece asma? [Fratele zice, "Da." – Ed.] Mergi, crede aceasta; El o va face. În regulă.

E-415 Stare de diabet. Crezi tu că Dumnezeu îţi poate vindeca sângele şi să te facă bine? Mergi, crede-L, şi El o va face. Tu o crezi cu toată inima ta?

E-416 Ce-i dacă eu nu ţi-am spus nimic; doar mi-am pus mâinile peste tine; crezi că Duhul Sfânt este aici să te facă bine? [Pacientul zice, "Da." – Ed.] Acela-i felul de a o face. Vino aici. În Numele lui Isus Cristos, fie ca el să meargă şi să fie vindecat. Amin.

E-417 Vino, doamnă. Dacă eu nu am spus nimic către tine, crezi că Dumnezeu te-ar vindeca cu boala aceea de femei-... Nu, scuză-mă, El deja a spus-o. Mergi înainte. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mergi, mergi, crezând, apoi, să te faci bine.

E-418 Tu crezi, domnule, cu toată inima ta? Dumnezeu vindecă boală de inimă o face El? Fratele zice, "Da, domnule." – Ed.] Face pe om bine. Eu sunt sigur că El o face.

E-419 El, El este Dumnezeu. Voi credeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] O credeţi voi cu toată inima voastră? ["Amin."] Aveţi credinţă în Dumnezeu!

E-420 Ceva om aici afară a făcut ceva, doar cu câteva minute înainte. Eu vreau să aflu aceea. Acesta era sânge. Cineva ca un accident, sau ceva care s-a întâmplat. El a-el a sângerat. Aceasta era undeva. Omul stătea aici; eu doar m-am rugat. Da, acesta este. Acesta-i omul aşez-... Păi, acesta-i J. T. Parnell. Eu îl cunosc pe băiat. Tu sângerezi intern, J. T. Crezi că Dumnezeu te va face bine? În regulă, aceasta se va opri atunci, J. T. Crede cu toată inima ta.

E-421 Doamna mică aşezată chiar aici, privind drept dincolo, şezând acolo lângă Fratele Grimsley. Acolo-i o Lumină lângă ea. Tu, cu guler mic alb. Mary, eu nu te cunosc, dar acela-i numele tău. Tu eşti supărată cu o boală spirituală, şi de asemenea tu eşti foarte agitată. Uită aceasta; totul urmează să fie bine. Crede cu toată inima ta. Ai credinţă în Dumnezeu. Dacă tu poţi numai să crezi.

E-422 Această doamnă mică aşezată chiar înapoi sus acolo în rândul din spate, acolo pe margine pe acolo, ea este din Michigan, suferind cu boală de femei. Crezi că Dumnezeu te va face bine? Tu poţi avea ceea ce ceri, atunci. Tu o crezi? Amin. Ridică-ţi mâna sus, spune, "Eu o accept." În regulă, te poţi duce acasă şi să te faci bine. Eu nu o cunosc pe doamna, dar Dumnezeu o cunoaşte.

E-423 Cum îi cu tine aici pe această targă? Tu eşti singurul om infirm, sau om pe o targă. Eu sunt un străin faţă de tine. Eu nu te cunosc. Dumnezeu te cunoaşte. Dar, eu spun acum, tu eşti umbrit de moarte. Tu ai cancer. Tu ai venit de pe o cale lungă. Tu vii din Cincinnati, aici. Numele tău este D-ul Hawk. Crede cu toată inima ta. Dacă tu şezi acolo, tu mori. Acceptă pe Isus Cristos şi fii vindecat. Tu Îl crezi? Atunci stai sus pe picioarele tale, afară din targa aceea, şi acceptă pe Isus Cristos.

E-424 Cât de mulţi înăuntru aici Îl credeţi, la acest minut? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Credeţi voi cu toată inima voastră? ["Amin."] Atunci haideţi, fiecare din voi, sta ţi sus chiar acum. Staţi sus. Acum în felul vostru propriu, în felul cum vă rugaţi, voi puneţi-vă mâna peste cineva alături de voi.

E-425 Unde este Sora Brown? Ea a şezut aici, suferind cu aceea. Zilele trecute ea m-a sunat la telefon, şi ea nu-şi putea ridica mâinile sus. Am văzut că era ceva rău în sângele ei. Când am întâlnit-o zilele trecute... Ea are diabet. Unde este ea? Ea era aici cu D-na Dauch, cu un timp în urmă. În regulă, Sora Brown. În seara aceasta, eu vreau să crezi cu toată inima ta. Eu ştiu că tu ştii ce este rău cu tine, dar eu vreau ca tu să crezi. Tu ai ieşit afară din spital, să vii aici, vezi, să se facă rugăciune. Eu mă rog pentru tine acum. Crede. Tu urmează să fi bine.

E-426 Margie, ai credinţă în Dumnezeu. Aceasta o să înceteze chiar acum. Aceasta are să se sfârşească. El poate vindeca diabet, El te poate vindeca de boala aceea în stomacul tău.

E-427 Acum fiecare puneţi-vă mâinile unul peste altul, şi doar ţineţi-vă mâinile acolo doar pentru un minut. Doar puneţi-vă mâinile unul peste altul, ţineţi... Vedeţi, se merge spre ora unsprezece, şi multe dintre aceste persoane trebuie să conducă la Tennessee şi diferite locuri.

E-428 Cu siguranţă, Domnul Dumnezeu a dovedit. Ce aţi văzut, în seara aceasta? Aţi văzut pe un om sau l-aţi văzut pe Isus, Isus confirmând Cuvântul Lui?

E-429 Aceste batiste aşezate aici, în timp ce această ungere este asupra mea, eu îmi am mâinile aşezate peste aceste batiste, rugându-mă ca Dumnezeul atotputernic... Ei au spus, "Ei au luat de pe trupul lui Pavel batiste, sau şorţuri."

E-430 Aici sunt cei care au fost morţi, şi au fost înviaţi. Acolo sunt cei care au fost în accidente, zdrobiţi, şi sunt vindecaţi. Acolo este...

E-431 Eu o văd pe D-na Wilson stând aici, care, nu de mult, ea a hemoragiat de moarte, cu TBC, cu ani în urmă. Iată-o aici în seara aceasta, doctorii nu i-au dat decât numai ore să trăiască. Aici stă ea în seara aceasta.

E-432 Peste tot în jur, pe aici, şchiopi, orbi, ologi, în scaune pe rotile şi de toate, acolo stau în seara aceasta ca trofee vii. De ce este aceasta? Isus Cristos trăieşte, El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci.

E-433 Omul acela care tocmai a mărturisit, cu un timp în urmă, despre el, jos acolo, care avea epilepsie, care a avut-o toţi anii aceştia, şi de toate, şi doar o dată în adunare. Şi aceea a fost în jur de, aproape douăzeci de ani în urmă; nu a avut nici o criză de atunci. Aceea-i una din zecile de mii.

E-434 El este un vindecător. Amin. El vindecă. Acum, să nu fiţi tulburaţi. Doar, cu credinţă ca de copil, priviţi înspre calvar. Închi deţi-vâ ochii şi uitaţi că sunteţi în acest Tabernacol. Închideţi-vă ochii şi uitaţi că există cineva în jurul vostru, şi priviţi la Isus şi vedeţi. Priviţi la Isus acum şi trăiţi.
Este înregistrat în Cuvânt, aleluia!
Este numai că noi "privim şi trăim."
O, "priveşte şi trăieşti," fratele meu, trăieşti,
Priveşte la Isus acum şi trăieşti;
Este înregistrat în Cuvânt, aleluia!
Este numai că tu "priveşti şi trăieşti."

E-435 Închideţi-vă ochii spre oameni. Închideţi-vă ochii spre lucrurile din jurul vostru. Şi priviţi prin credinţa voastră, la Isus Cristos, şi ştiţi, că, "El a fost rănit pentru nelegiuirile voastre; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi."

E-436 Doamne Isuse, aşa cum aceste persoane se roagă, şi, ei îşi au mâinile unul peste altul. Şi noi suntem... ne dăm seama că stăm în Prezenţa viului, Isus Cristos înviat, în forma Duhului Sfânt, descoperindu-ne secretele inimilor noastre, făcându-ne cunoscut dorinţele noastre, şi promiţându-ne că El ne va da dorinţele noastre dacă noi am crede numai.

E-437 Bărbaţi şi femei îşi au mâinile unii peste alţii. Ei se roagă, pentru că noi suntem împreună cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Noi suntem împreună fraţi şi surori ai lui Isus Cristos.

E-438 Şi, Satan, noi venim la tine în provocarea Numelui lui Isus Cristos. El este Sabia. El este Acela care taie la o parte boala. El este Acela care taie la o parte îndoiala. El este Biruitorul. Acum noi te provocăm, în Numele lui Isus Cristos, ca tu să ieşi afară din acest popor, Satan!

E-439 Cuvântul lui Dumnezeu este făcut manifestat. El taie împrejur, ia la o parte îndoiala, ia la o parte boala, şi aduce izbăvire perfectă. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să cadă asupra acestui popor, şi să le dea puterea de credinţă să creadă că Prezenţa atotputernicului Cristos este aici acum. Îngăduie aceasta, Doamne.

E-440 Eu condamn fiecare boală. Eu condamn toate bolile. Eu condamn toată necredinţa. În Numele lui Isus Cristos, fie ca Duhul Sfânt să onoreze ce am spus, şi să treacă prin clădire şi să izbăvească fiecare persoană în Prezenţă Divină.

E-441 Ridicaţi-vă mâinile sus acum şi lăudaţi-L. Eu vă pronunţ bine şi vindecaţi, în Numele lui Isus Cristos!

Up