Priviţi Înspre Isus

Look Away To Jesus
Data: 63-1229E | Durată: 2 ore 14 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Amin. Vă mulţumesc, George, Becky, şi Soră Ungren,
cântarea aceea frumoasă! Aceea-i adevărat, "Totul este schimbat când vine Isus." El doar închide afară întunericul, şi răspândeşte Lumina, şi noi suntem mulţumitori pentru aceea. Acum, aceea a fost prima dată ca Becky să cânte în biserică aici, aşa o cântare foarte potrivită, Când Isus A Venit.
Astfel noi suntem recunoscători să fim iarăşi aici, în seara aceasta, şi aşa mulţumiţi pentru... participarea voastră bună de azi dimineaţă. Şi acum în seara aceasta, este, eu am un mic subiect despre care eu vreau să vorbesc, în câteva momente; dar chiar înainte de aceea, eu am să fac nişte anunţuri, şi lucruri.
Şi eu sunt doar un pic răguşit. Mă gândesc că este doar vorbirea multă. Am predicat un timp lung. Dar când eu iau acestea, o oră sau două, benzi, şi când eu vin înapoi aici, este din cauză că eu înregistrez aceea pentru jurul lumii. Şi aşa eu vă mulţumesc pentru că aţi fost aşa de răbdători azi dimineaţă.
E-1 Amen. Thank you, George, Becky, and Sister Ungren, that fine song! That's true, "All is change when Jesus comes." He just shuts out the darkness, and scatters the Light, and we are thankful for that. Now, that was Becky's first time to play in church here, so very appropriate song, When Jesus Came.
E-4 Şi acum există câteva lucruri de care mi-ar place să fac menţiune chiar aici. Aceea este, că, eu-eu mi-ar place să întreb biserica, primul lucru, ceva care eu am-am făcut, şi eu-eu vreau să întreb dacă eu pot să schimb aceea, în seara aceasta. Noi nu suntem...
Eu nu fac angajamente de anul nou. Atunci eu sunt... noi trebuie să ne ducem acasă mâine, aşa că noi nu vom fi aici pentru anul nou, să... dar ne vom aminti de voi. Şi eu cred că va fi o adunare aici, în noaptea de anul nou. Da, aşa este, un-un serviciu de veghe, aşa cum ei întotdeauna au în noaptea de anul nou. Ne-ar place să stăm, însă noi doar nu putem să ajungem înapoi la timp atunci să-să băgăm copiii în şcoală. Şi soţia mea trebuie să le spele hainele; voi ştiţi cum este aceasta.
Astfel eu vreau să vă mulţumesc la fiecare din voi pentru lucrurile frumoase care le-aţi făcut pentru noi prin Crăciun. Şi voi femeile care aţi mers sus acolo şi aţi pus hrană în casă, şi lucruri, pentru noi, căci când noi am ajuns acolo-acolo, alimentele erau deja gătite şi erau gata de mâncat. Eu cu certitudine vă mulţumesc pentru asta. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe veci.
Şi biserica, pentru bonul lor mic, că eu am putut să mă duc aici şi-şi să iau ceva haine dacă eu le-am vrut, pentru un costum. Ei mi-au dat un costum în fiecare an. Şi ceva prieteni de-ai mei amabili doar mi-au luat un costum. Astfel mă gândesc, dacă este în ordine, eu am nevoie de alte lucruri ca cămăşi şi maiouri, şi lucruri, mi-ar place să iau banii sus în aceea dacă este în regulă cu biserica. Am nevoie de aceea mai mult decât eu... mai mult decât am nevoie de costum, chiar la acest timp.
Iar acum, acest om tânăr care tocmai a cântat pentru noi, Fratele George Smith, de jos din Tucson, noi mergeam sus la biserica lor sus acolo, la biserica New Testament Baptist. Tata lui este un misionar. Mă gândesc că el are vreo şapte biserici jos în Vechiul Mexic. Şi acolo sunt cu certitudine nişte oameni minunaţi acolo. Şi tata şi mama lui, şi toţi din ei, sunt oameni minunaţi. Şi George este un tânăr foarte minunat. Mie îmi pare numai rău că el nu ne-a dat un cuvânt de mărturisire înainte să se aşeze jos, despre harul salvator al lui Cristos în viaţa lui.
Iar acum, Mesajul, care l-am promis aici nu de mult în urmă, că Mesajele, înainte să merg afară în adunări, eu să vin aici şi să le înregistrez mai întâi şi apoi merg afară. Aceea era pentru ca să se ducă benzile la oameni. Apoi Aeu să vin aici şi să înregistrez un Mesaj, şi atunci merg afară şi Îl predic. Aceea ar da oamenilor o şansă, la-la cei ce fac benzile, să facă banda şi să o ducem cu noi aşa cum am mers. Acum mă pregătesc să plec la un mare şir de turneu evanghelistic, aşa că eu-eu nu o să fiu în stare să fac aceea de acum înainte, vedeţi, şi acela care ia benzile va trebui doar să le ia aşa cum mergem înainte.
E-2 So we are grateful to be here again, tonight, and so thankful for the... your fine attendance this morning. And now tonight, is, I've got a little subject I want to talk on, in a few moments; but just before that, I've got some announcements to make, and things.
E-10 Şi mă gândesc, până la urmă, nu au ei o adunare pe benzi săptămâna aceasta? Sau, una sau alta despre, ceva despre benzi săptămâna aceasta. Oricum, eu cred că Fratele Sothmann este aici, şi el îl reprezintă pe Fratele Maguire. Eu nu ştiu dacă el este aici sau nu. Eu cred că Fratele Fred este aici. Cineva a spus că el era aici. Şi el... Eu cred că ei au o adunare săptămâna aceasta, poate mâine seară, sau cândva, privitor la benzi. Noi am vorbit despre aceasta seara cealaltă, în cameră acolo. Mă gândesc că a ajuns timpul pentru ceva, că ei iau şi fac aranjamente despre aceasta.
E-3 And I just a tiny bit hoarse. I think it's just the over-speaking. I preached a long time. But when I take these, hour or two, tapes, and when I come back here, it's because that I am taping that for around the world. And so I thank you for being so patient with us this morning.
E-11 Deci, de acum înainte, eu probabil că doar voi vorbi Mesaje care eu nu le-am atins aici la Tabernacol, afară în adunări.
E-4 And now there is a few things I would like to make mention of right here. That is, that, I--I would like to ask the church, the first thing, something that I have--have done, and I--I want to ask if I can change that, tonight. We're not...
E-12 Iar acum eu am, vreau să fiu recunoscător lui Dumnezeu pentru mărturisirea aceea a Fratelui Blair. Se întâmplă să fie că Fratele şi Sora Blair sunt aşezaţi chiar aici în seara aceasta, şezând chiar aici înaintea noastră, acela care a avut băieţelul. Şi îmi amintesc când Domnul mi-a spus, când el era... Fratele Blair, tot sfâşiat, plângea. Şi băieţelul lui a fost zdrobit în faţă în felul acesta, de o maşină răsturnată, şi el era foarte rău. Dar în timp ce eu eram în o-o rugăciune, l-am văzut pe micuţ tot bine. Şi Fratele Blair, desigur, m-a întrebat, a spus, "Frate Branham, este aceasta AŞA VORBEŞTE DOMNUL?"
Am spus, "Frate Blair, Blair, aceasta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL."
E-5 I don't make new year's vows. Then I'm... we've got to go home tomorrow, so we won't be here for new year's, to... but we'll be remembering you. And I believe there will be a meeting here, new year's night. Yeah, that's right, a--a watch service, as they always have on new year's night. We'd like to stay, but we just can't get back in time then to--to get the kiddies in school. And my wife has got to wash up their clothes; you know how it is.
E-13 Şi Fratele Blair este aici în seara aceasta. Şi noi suntem cu certitudine mulţumitori să-l avem pe Fratele Blair cu noi. Şi el a suferit cu o-o mică boală de tulburare. Şi Satan i-a dat o mare învinuire, aici nu cu mult în urmă, să încerce să-l facă să nu creadă în mine. Şi în timp ce Satan făcea aceea, Domnul a venit drept în jur şi i-a descoperit aceasta; şi i-am spus despre aceasta, doar să o întrerupă înainte ca să vină timpul pentru aceasta. Şi Fratele Blair este un om minunat. Şi eu vreau ca să vă amintiţi de el. El este cumva ezitant între păreri despre ce să facă. El nu ştie doar cum să se întoarcă. Şi eu nădăjduiesc, Frate Blair, că Dumnezeu... Tu eşti un mare slujitor al lui Cristos, şi El are mult pentru tine să faci, căci Luminile se micşorează. Ai fost tu aici azi dimineaţă? Aha. Păi, aceea-i foarte bine.
E-6 So I want to thank each one of you for your fine things that you did for us through Christmas. And you women who went up there and put food in the house, and things, for us, that when we got there--there, stuff was already cooked and was ready to eat. I certainly thank you for that. May God ever bless you.
E-14 Acum-acum, eu presupun, data următoare când eu ajung să vă văd, poate târziu în Primăvară, un picuţ. Şi pe la timpul acela, poate că noi vom şti dacă noi o să ţinem adunările, sau nu, aici la Jeffersonville, în decursul timpului în care eu ar fi trebuit să fiu în Norvegia şi în ţările Scandinave. Acum chiar înainte să luăm un text...
E-7 And the church, for their little ticket, that I could go over here and--and get some clothes if I wanted them, for a suit. They give me a suit each year. And some kind friends of mine just got me a suit. So I think, if it's all right, I need some other things like shirts and undershirts, and things, I'd like to take the money up in that if it's all right with the church. I need that better than I... worse than I do the suit, right at the time.
E-15 Căci, noi avem un rând de rugăciune ce urmează, şi mulţi stau în picioare, în camere, şi în jurul pereţilor, şi aşa mai departe, şi eu ştiu, voi, este foarte greu pentru voi. Şi eu am stat, de multe ori, eu însumi. Şi am trecut pe aproape, cu un timp în urmă, aducând soţia jos, i-am observat pe oameni pe lângă uşi. Şi m-am gândit, "Cine spune că Evanghelia nu este încă cel mai atrăgător lucru ce există în lume?" Sigur că este. Ea este, Ea îi atrage pe aceia care sunt interesaţi în Ea. Cei care nu sunt interesaţi, desigur, ei nu. Ei, Aceasta nu va fi. Dar, Isus, "Dacă Eu," a spus, "dacă Eu voi fi înălţat de pe pământ, Eu îi voi atrage pe toţi oamenii la Mine." Cât de adevărat este aceea!
E-8 And now, this young fellow that just sang for us, Brother George Smith, from down in Tucson, we've been going up to their church up there, the New Testament Baptist church. His father is a missionary. I think he has about seven churches down in Old Mexico. And there is certainly some fine people there. And his father and mother, and all of them, are fine people. And George is a very fine young man. I was just sorry that he didn't give us a word of testimony before he sat down, of the saving grace of Christ in his life.
E-16 Şi când eu ajung aici, există doar aşa de mult de spus, şi eu trebuie cumva să notez jos ce urmează să spun aici, pentru o vreme. Sau eu... Există aşa de mult de spus, tu doar uiţi ce urmează să spui.
E-9 And now, the--the Messages, I promised here not long ago, that the Messages, before I went out in the meetings, I'd come here and tape them first and then go out. That was because of getting the tapes to the people. Then I'd come here and tape a Message, and then go out and preach It. That would give the people a chance, to--to the tape makers, to make the tape and take it with us as we went. Now I'm fixing to leave on a great string of evangelistic tour, so I--I won't be able to do that from now on, see, and the one who takes the tapes will just have to get them as we go along.
E-17 Acum, eu înţeleg că tatăl Fratelui Ungren a fost botezat azi dimineaţă, în Numele lui Isus Cristos. Şi dacă Sora Ungren şi ceilalţi sunt aici, eu sunt sigur că acela-i un lucru mare pentru ei, pentru că aceea era rugăciunea lor constantă pentru mulţi ani. Şi Fratele Ungren, oriunde eşti tu, Dumnezeu să te binecuvânteze din belşug, fratele meu.
E-10 And I think, after all, aren't they having a meeting on tapes this week? Or, something or other about, something about the tapes this week. Anyhow, I think Brother Sothmann is here, and he represents Brother Maguire. I don't know whether he is here or not. I think Brother Fred is here. Somebody said he was here. And he... I think they're having a meeting this week, maybe tomorrow night, or sometime, about the tapes. We was talking about it the other night, in the room there. I think the time is up for something, that they take and make arrangements about it.
E-18 Şi dacă acela nu este corect, Dumnezeu mă face să răspund pentru aceasta la Ziua Judecăţii. Vedeţi? Eu ştiu că este corect. Eu-eu voi lua vina pentru aceea. Acela-i exact corect, pentru că acesta-i Adevărul.
Voi ziceţi, "Contează aceasta ceva?"
E-11 So, from now on, I'll probably just speak Messages that I haven't touched here at the tabernacle, out in the meetings.
E-19 A contat pentru Pavel. Ei au întrebat cum au fost ei botezaţi. Ei au spus că ei au fost deja botezaţi de Ioan, omul care l-a botezat pe Isus. Pavel a spus că ei au trebuit să vină să fie rebotezaţi, din nou, în Numele lui "Isus Cristos." Şi nici o persoană în Biblie nu a fost vreodată botezată în Numele de "Tatăl, Fiu, şi Duh Sfânt."
E-12 And now I have, want to be grateful to God for that testimony of Brother Blair. Happens to be that Brother and Sister Blair is sitting right here tonight, sitting right here before us, the one that had the little boy. And I remember when the Lord told me, when he was... Brother Blair, all tore up, weeping. And his little boy had got crushed in the face like this, of a turned-over car, and he was very bad. But while I was a--a praying, I saw the little fellow all right. And Brother Blair, course, asked me, said, "Brother Branham, is this THUS SAITH THE LORD?"
I said, "Brother Blair, Blair, it's THUS SAITH THE LORD."
E-20 Nici o persoană nu a fost vreodată botezată aşa până la organizarea bisericii Catolice la Lao-... Lao-Niceea, Consiliul Lao-Niceea la Lao-Niceea, Roma. Acolo-i unde prima persoană a fost vreodată botezată, folosind titlurile.
E-13 And Brother Blair is here tonight. And we are certainly thankful to have Brother Blair with us. And he has been suffering with a--a little trouble of nervousness. And Satan give him a great rap, here not long ago, to try to get him to disbelieve me. And while Satan was doing that, the Lord came right around and revealed it to him; and told him about it, just to cut it off before the time come for this. And Brother Blair is a fine man. And I want you to remember him. He is kind of halt between opinions on what to do. He doesn't know just how to turn. And I trust, Brother Blair, that God... You're a great servant of Christ, and He has got plenty for you to do, 'cause the Lights are getting dim. Were you here this morning? Uh-huh. Well, that's very fine.
E-21 Un om mi-a spus zilele trecute. Eu am spus, "Bine, dacă... 'Domnul Isus,' acela-i Numele Lui." El a spus... "Bine," am spus, "dacă un om vine la tine..."
El a spus, "Eu nu cred că aceasta contează."
E-14 Now--now, I suppose, the next time I get to see you, may be up in the Spring, a little bit. And by that time, maybe we'll know whether we're going to hold the--the meetings, or not, here at Jeffersonville, during the time that I should a-been in Norway and in the Scandinavian countries. Now just before we take a text...
E-22 Eu doar l-am prins în propria lui doctrină. Am spus, "Dacă un om a venit la tine şi a spus, 'Eu sunt botezat în Numele Trandafirului din Şaran, Crinul din Vale, şi Luceafărul Dimineţii, ai spune tu 'amin' la aceea?"
El a spus, "Nu, domnule."
Am spus, "Tu cum ai... Tu l-ai reboteza?"
A spus, "Da, domnule."
Am spus, "Cum l-ai boteza tu?"
El a spus, "Eu l-aş boteza în Numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt."'
E-15 Cause, we got a prayer line coming up, and many are standing, the rooms, and around the walls, and so forth, and I know, you, it's very hard on you. And I stood, a many time, myself. And I passed by, a while ago, bringing the wife down, I noticed the people around the doors. And I thought, "Who says the Gospel still isn't the most attractive thing there is in the world?" Sure is. It's, It attracts those who are interested in It. Those who are not interested, of course, they don't. They, It won't be. But, Jesus, "If I," said, "if I be lifted up from the earth, I will draw all man unto Me." How true that is! [John 12:32]
E-23 Şi am spus, "Acela-i felul cum l-aş boteza eu, da, în Numele Tatălui, Fiu, Duh Sfânt." Am spus, "Acum, 'Trandafirul din Şaran, Crinul din Vale, şi Luceafărul Dimineţii' nu sunt nume."
El a spus, "Aşa este. Acesta-i un titlu."
E-16 And when I get here, there is just so much to say, and I have to kind of jot down what I'm going to say here, for a while. Or I... There is so much to say, you just forget what you're going to say.
E-24 Am spus, "Aşa este 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt.' Acum eu l-aş boteza în Numele Tatălui, Fiu, şi Duh Sfânt; şi Numele Tatălui, Fiu, şi Duh Sfânt este 'Domnul Isus Cristos.' Exact. Deci eu spun..." Şi el a văzut-o.
E-17 Now, I understand that Brother Ungren's father was baptized this morning, in the Name of Jesus Christ. And if Sister Ungren and them are here, I am sure that's a great thing to them, because that's been their constant payer for many years. And Brother Ungren, wherever you are, God richly bless you, my brother.
E-25 Acesta era Fratele Joseph Mattsson-Boze, din Chicago, cel mai greu ins ce a trebuit să-l biruiesc vreodată, cu aceasta. Şi eu presupun că am ajuns în jur de trei sau patru mii de băştinaşi să botez acum, când ajung acolo în Africa cu el, şi să fie botezaţi din nou.
E-18 And if that isn't correct, God make me answer for it at the Day of the Judgment. See? I know it's correct. I--I'll take the blame for that. That's exactly right, because it is the Truth.
You say, "Does it make any difference?"
E-26 Acum, deci noi suntem recunoscători pentru Lumina Evangheliei. Şi astfel acum, Isus a spus, când El era aici pe pământ, "Eu, ce Eu aud, aceea Eu vorbesc." Iar acum eu am să spun... doar pentru următoarele noastre, vreo zece minute, sau cincisprezece, chiar înainte să-mi iau textul, şi un text foarte scurt, şi apoi noi vom avea rândul de rugăciune. Eu am ajuns la un punct în slujba mea, până unde eu sunt... Eu trebuie să-să spun ceva. Şi eu...
E-19 It did to Paul. They asked how they had been baptized. They said they had already been baptized by John, the man that baptized Jesus. Paul said they had to come and be rebaptized, again, in the Name of "Jesus Christ." And not one person in the Bible was ever baptized in the Name of "the Father, Son, and Holy Ghost." [Acts 19:1-5]
E-27 Isus a spus-o. Aceea ce El a auzit, aceea era ce El a vorbit. Şi El a spus, "Eu vă numesc prietenii Mei, şi un prieten le spune prietenilor lui toate lucrurile."
E-20 No people was ever baptized like that till the organizing of the Catholic church at the Lao-... Lao-Nicaea, Lao-Nicene Council at Lao-Nicaea, Rome. That's where the first person was ever baptized, using the titles.
E-28 Pavel a spus, în Fapte 20:27, "Eu nu m-am ferit să vă declar tot Sfatul lui Dumnezeu." Înţelegeţi?
E-21 A fellow said to me the other day. I said, "Well, if... The 'Lord Jesus,' that's His Name." He said... "Well," I said, "if a fellow come to you..."
He said, "I don't think it makes any difference."
E-29 Şi pot eu să mă alătur, în seara aceasta, şi să spun acelaşi lucru cu acel mare sfânt din vechime. După cea mai bună cunoştinţă a mea, eu nu am... eu nu m-am ferit, ci v-am declarat întregul Sfat al lui Dumnezeu.
E-22 I just caught him in his own doctrine. I said, "If a man come to you and said, 'I am baptized in the Name of the Rose of Sharon, Lily of the Valley, and the Morning Star,' would you say 'amen' to that?"
He said, "No, sir."
I said, "How would you... Would you rebaptize him?
Said, "Yes, sir."
I said, "How would you baptize him?"
He said, "I would baptize him in the Name of 'the Father, Son, Holy Ghost.'"
E-3
E-23 And I said, "That's the way I would baptize him, yeah, in the Name of the Father, Son, Holy Ghost." I said, "Now, 'Rose of Sharon, Lily of the Valley, and Morning Star' is no name."
He said, "That's right. It's a title."
E-31 Aşa că poate într-o zi eu îmi voi pecetlui mărturia mea. Dar când vine timpul acela şi aceasta-i... eu sunt gata să mă duc. Până nu-mi vine timpul, nu există nimic să mă vatăme până la timpul acela. Vedeţi?
E-24 I said, "So is 'Father, Son, and Holy Ghost.' Now I would baptize him in the Name of the Father, Son, and Holy Ghost; and the Name of the Father, Son, and Holy Ghost is 'the Lord Jesus Christ.' Exactly. So I say..." And he saw it.
E-32 Acum, noi credem în aceeaşi Evanghelie, chiar în felul cum Biblia este scrisă. Este la ţintă. Şi-şi dacă puşca este exact la ţintă, şi în acord; dacă aceasta loveşte ţinta de prima dată, ea o va lovi a doua oară, şi de fiecare dată.
E-25 It was Brother Joseph Mattsson-Boze, of Chicago, the hardest fellow I've ever had to break through, with it. And I suppose I've got around three or four thousand natives to baptize now, when I get over in Africa with him, and to be baptized over again.
E-33 Dacă un copac, sau o ramură, viţă, pune afară o mlădiţă, şi mlădiţa aceea rodeşte un anumit fruct; data viitoare când viţa pune afară o mlădiţă, ea va rodi acelaşi fel de fruct.
E-26 Now, so we are grateful for the Gospel Light. And so now, Jesus said, when He was here on earth, "I, what I hear, that I speak." And now I'm going to say... just for our next, about ten minutes, or fifteen, just before I take my text, and a very short text, and then we'll have the prayer line. I have come to a place in my ministry, to where I'm... I've got to--to say something. And I...
E-34 Şi dacă Isus este Viţa, şi noi suntem mlădiţele; şi prima Mlădiţă, Biserica, care Viţa aceea a crescut-o, ei au scris o Carte a Faptelor în spatele ei. Şi acea primă Mlădiţă a botezat în Numele lui Isus Cristos. Şi ei l-au avut pe Dumnezeul cel viu printre ei, care a făcut aceleaşi lucruri printre ei care El le-a făcut când El era pe pământ. De aceea, oamenii au luat seama la ei, deşi erau neştiutori şi neînvăţaţi, că ei au fost cu Isus, pentru că Viaţa Lui era prin ei.
E-27 Jesus said it. That what He heard, that was what He spoke. And He said, "I called you My friends, and a friend tells his friends all things." [John 15:14]
E-35 Aşa cum am spus, dacă eu aveam duhul lui-lui Beethoven în mine, eu aş scrie cântări. Dacă Beet-... A dacă eu... Dacă Beethoven a trăit în mine, eu aş fi Beethoven. Înţelegeţi?
E-28 Paul said, in Acts 20:27, "I have not shunned to declare to you the whole Counsel of God." See? [Acts 20:27]
E-36 Dacă Shakespeare a trăit în mine, eu aş fi Shakespeare. Eu-eu aş scrie poeme, şi-şi-şi piese, şi aşa mai departe, dacă Shakespeare a trăit în mine.
E-29 And may I join in, tonight, and say the same thing with that great saint of old. To the best of my knowledge, I have not... I have not shunned, but declared to you the whole Counsel of God.
E-37 Şi dacă Cristos locuieşte în mine, lucrările lui Cristos le veţi face. Corect. Aceasta trebuie să fie. Şi ce este Cristos? Cuvântul. El a spus, "Dacă voi rămâneţi în Mine, Cuvântul Meu în voi, atunci cereţi ce vreţi voi; aceasta se va face." Deoarece, Cuvântul este acolo, doar necesită Lumina; şi Lumina Îl face viu.
E-30 Someone was playing one of the tapes, the other day. And just because it made somebody angry, they shot at them through the window, and a woman wounded.
E-38 Aşa că acum eu am să vă spun ceva, acum, ce eu nu am spus tot timpul acesta. Şi, acela este, lucrul la care noi ne-am aşteptat aşa de mult (cel puţin pentru mulţi ani, patru sau cinci ani, sau poate mai mult), a Treia Fază, a fost acum adeverită, şi eu sunt sigur voi toţi ştiţi ce este aceasta.
E-31 So perhaps someday I'll seal my testimony. But when that time comes and it's... I'm ready to go. Until my time comes, there is nothing going to hurt me until that time. See?
E-39 Acum amintiţi-vă, acolo nu va fi niciodată o impostură de aceea, pentru că nu poate să fie. Vedeţi, aceasta nu poate fi. Acum aceasta-i în existenţă. Şi eu am... Eu sunt avertizat de aceasta, căci curând... Chiar la timpul acesta aceasta tocmai s-a întâmplat, aşa ca să poată să identifice prezenţa acesteia printre voi, vedeţi, dar aceasta nu va fi folosit într¬un fel mare până când acest mare Consiliu începe să strângă şurubul. Şi când o face, când aceea face... Penticostalii, şi aşa mai departe, poate aproape să personifice orice se poate face. Dar când vine acel timp, când presa vine jos, atunci veţi vedea, ce aţi văzut temporar, să fie manifestat în plinătatea puterii acesteia. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Înţelegeţi? Înţelegeţi?
E-32 Now, we believe in the same Gospel, just the way the Bible is written. It's zeroed. And--and if the gun is exactly zeroed, and in tune; if it strikes the target the first time, it'll strike it the second time, and every time.
E-40 Acum eu trebuie să continui în evanghelism. Chiar cum am fost însărcinat, întâi, eu trebuie să continui înainte. De aceea, voi aţi avut Cuvântul, şi voi ştiţi după ce să vă uitaţi, cum să staţi. Eu trebuie să continui în evanghelism. Şi, prieteni de-ai mei, staţi liniştiţi, şi doar continuaţi să vă mişcaţi înainte, căci ora se apropie cu repeziciune, înţelegeţi, aceea când ceva o să se facă.
E-33 If a tree, or a limb, vine, puts out a branch, and that branch bears a certain fruit; the next time the--the vine puts out a branch, it'll bear the same kind of fruit.
E-41 Acum, voi aţi putea vedea nişte lucruri ciudate să se întâmple pentru mine. Nimic păcătos; eu nu vreau să însemne aceea. Dar, vreau să spun, ceva ciudat faţă de cursul obişnuit. Deoarece, unde şi ce am ajuns până acum, în slujbă, eu cobor înapoi aici, urmărind acel punct şi aşteptând după timpul să-l folosesc. Dar, o să fie folosit.
E-34 And if Jesus is the Vine, and we are the branches; and the first Branch, Church, that that Vine put out, they wrote a Book of Acts behind it. And that first Branch baptized in the Name of Jesus Christ. And they had the living God among them, that did the same things among them that He did when He was on earth. Therefore, the people taken notice to them, though ignorant and unlearned, that they had been with Jesus, because His Life was through them. [John 15:1-5]
E-42 Şi fiecare ştie asta, căci, aşa de sigur cum Prima a fost identificată, aşa a fost a Doua identificată. Şi dacă vă veţi gândi foarte atenţi, voi care sunteţi duhovniceşti. Aşa cum Biblia a spus, "Aici este pentru acela care are înţelepciune." A Treia este identificată corespunzător. Înţelegeţi? Noi ştim unde este aceasta. Deci, a Treia Tragere este aici.
E-35 As I have said, if I had the spirit of--of Beethoven in me, I would write songs. If Beet-... if I... If Beethoven lived in me, I would be Beethoven. See?
E-43 Aceasta este aşa de sacră, că, eu nu trebuie să spun mult despre ea. Aşa cum El mi-a spus la început, a spus, "Aceasta, să nu spui nimic despre ea." Vă amintiţi aceea, ani în urmă? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Aceasta vorbeşte pentru sine. Înţelegeţi? Dar, de altfel, eu am încercat să le explic pe celelalte, şi am făcut o greşeală. Aceasta va fi treaba, că, după părerea mea... eu nu spun că Domnul îmi spune aceasta. Acesta va fi lucrul care va porni credinţa de Răpire, pentru plecarea afară. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Şi aceasta...
E-36 If Shakespeare lived in me, I'd be Shakespeare. I--I'd write poems, and--and--and plays, and so forth, if Shakespeare lived in me.
E-44 Eu trebuie să stau tăcut doar pentru puţină vreme. Acum ţineţi minte, şi cine ascultă la această bandă, voi aţi putea vedea o astfel de schimbare în slujba mea imediat, scăzând înapoi, nu să meargă în sus; scăzând înapoi. Noi suntem chiar la epocă acum şi aceasta nu poate fi, nu poate merge mai departe. Noi trebuie să aşteptăm doar un minut până se întâmplă aceasta aici, să prindă din urmă, atunci vine timpul. Dar, aceasta-i cu desăvârşire identificat.
E-37 And if Christ lives in me, the works of Christ you'll do. Right. It's got to be. And what is Christ? The Word. He said, "If ye abide in Me, My Word in you, then ask what you will; it'll be done." Because, the Word is there, just needs the Light; and the Light makes It live. [John 15:7]
E-45 Acolo vine un timp odată, în această naţiune, până unde această naţiune o să exercite toată puterea care a avut-o fiara înaintea ei, care era Roma păgână când ea a devenit Roma papală, înţelegeţi, că această naţiune va face aceea.
E-38 So now I am going to say something to you, now, that I haven't said all along. And, that is, the thing that we have looked forward to for so long (for at least many years, four or five years, or maybe longer), the Third Pull, has now been vindicated, and I'm sure you all know what it is.
E-46 Apocalipsa 13 o explică clar. "Mielul a apărut afară din pământ. Cealaltă fiară a apărut afară din apă," gloate şi mulţimi de popoare. Acest miel a apărut unde nu erau oameni. Un miel reprezintă o religie. Mielul lui Dumnezeu... Şi amintiţi-vă, el a vorbit ca un miel, El era un miel.
E-39 Now remember, there'll never be an impersonation of that, 'cause it can't be. See, it cannot be. Now it's in existent. And I have... I am warned of this, that soon... Right at this time now it's just happened, so it could identify its presence among you, see, but it will not be used in a great way until this Council begins to tighten up. And when it does, when that does... The Pentecostals, and so forth, can almost impersonate anything can be done. But when that time comes, when the squeeze comes down, then you'll see, what you've seen temporarily, be manifested in the fullness of its power. See? See? See? See?
E-47 Şi atunci, după o vreme, el a în-... a primit putere, şi a vorbit ca un balaur; şi a exercitat tot-balaurul, puterea care a avut-o balaurul înaintea lui. Şi balaurul este "Roma," întotdeauna. Deci voi nu vedeţi? Denominaţiune Romană; "un semn," denominaţiune Protestantă; "un chip al fiarei," formând o putere care îi va forţa pe toţi Protestanţii, ca o uniune. Voi va trebui să fiţi în acest Consiliu al Bisericilor, sau voi nu veţi fi în stare să aveţi o părtăşie. Sau să-să...
E-40 Now I must continue in evangelism. Just as I was commissioned, first, I must continue on. Therefore, you've had the Word, and you know what to look for, how to stand. I must continue on in evangelism. And, friends of mine, keep still, and just keep moving on, for the hour is approaching swiftly, see, that when something is going to be done.
E-48 Păi, aceasta-i-aceasta-i practic în felul acela acum. Tu nu poţi să mergi la o biserică şi să predici fără ca să ai un carnet de părtăşie sau ceva identificare. Şi acum, la persoane ca noi înşine, noi o să fim tăiaţi afară din toată aceea, întru totul, asta-i exact, pentru că ei nu o să fie în stare să o facă.
E-41 Now, you might see some little odd things happen for me. Nothing sinful; I don't mean that. But, I mean, something odd to what the regular trend. Because, where I reached to now, in the ministry, I am dropping back here, watching that spot and waiting for the time to use it. But, it's going to be used.
E-49 Aceasta se strânge. Şi atunci când vine timpul acela, şi presa vine la un punct unde voi sunteţi presaţi afară, atunci urmăriţi ce mă pregătesc eu să vă spun în câteva minute. Urmăriţi a Treia Tragere atunci, înţelegeţi, şi aceasta va fi absolut pentru cei total pierduţi, dar aceasta-aceasta va fi pentru Mireasă şi Biserică.
E-42 And everyone knows that, for, as certain as the First was identified, so has the Second been identified. And if you'll think real closely, you who are spiritual. As the Bible said, "Here is to him that has wisdom." The Third is properly identified. See? We know where it is. So, the Third Pull is here.
E-50 Acum noi suntem mai aproape decât se pare să fie. Eu nu ştiu când, dar este foarte, foarte aproape. Eu poate construiesc o platformă pentru altcineva să păşească pe ea. Eu pot să fiu luat înainte de timpul acela. Eu nu ştiu. Şi timpul acela poate să fie această săptămână ce vine, că Duhul Sfânt va veni cu... şi va aduce pe Cristos Isus. El ar putea veni această săptămână următoare. El ar putea să vină încă în seara aceasta. Eu nu ştiu când va veni El. El nu ne spune aceea.
E-43 It is so sacred, that, I mustn't say much about it. As He told me in the beginning, said, "This, say nothing of it." You remember that, years ago? [Congregation says, "Amen."--Ed.] It speaks for itself. See? But you... I've tried to explain the others, and I made a mistake. This will be the thing, that, to my opinion... I don't say the Lord tells me this. This will be a thing that will start the Rapturing faith, for the going away. See? See? And it...
E-51 Dar eu cred, că noi suntem aşa de aproape, că eu nu voi muri de bătrâneţe. Încă, la vârsta de cincizeci şi patru de ani, eu nu voi muri de bătrâneţe, până El este aici. Vedeţi? Numai dacă sunt împuşcat, omorât, sau una alta, un fel de ucidere, doar bătrâneţea nu mă va ucide, până El a venit. Şi eu cred aceea.
E-44 I must lay quiet for just a little while. Now remember, and who is listening to this tape, you might see such a change in my ministry right away, dropping back, not going up; dropping back. We're right at the age now, and it can't be, can't go any further. We have to wait just a minute until this happens over here, to catch up, then the time comes. But, it's thoroughly identified.
E-52 Şi eu vreau să spun aceasta. Eu nu am mai spus-o înainte. Dar conform cu Scriptura, conform cu ce El a spus cu treizeci de ani în urmă; treizeci şi trei de ani în urmă pe râu jos acolo, în 1933 adică; ce El a spus, totul s-a întâmplat chiar exact. Eu poate să nu o fac, dar acest Mesaj va prezenta pe Isus Cristos la lume. Căci, "Cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire, aşa este Mesajul să premeargă a doua Venire." Şi Ioan a spus, "Iată Mielul lui Dumnezeu care ia la o parte păcatul lumii." Vedeţi? Deci, acesta-i, acesta a fost paralel în fiecare fel. Şi eu ştiu că va face, Mesajul va merge înainte.
E-45 There is coming a time upon, in this nation, to where this nation is going to exercise all the power that the beast had before it, which was pagan Rome when it become papal Rome, see, that this nation will do that.
E-53 Acum, acolo au fost nişte lucruri mari ce au avut loc de-a lungul drumului. Azi dimineaţă eu aveam interviuri în cameră aici. Şi un-un ins tânăr, cu numele de Autry, el probabil că încă este aici în seara aceasta. El este de la San Antonio, Texas. El a venit să întrebe dacă... când noi mergeam la Dallas, venind din California; dacă am putea să ne oprim într-o seară la tabernacolul lor, doar pentru o seară. Şi ei se aşteaptă în următoarea zi sau două, să vadă dacă noi putem face aceea. Şi el îmi spunea despre... Eu nu am fost la San Antonio de la acea primă adunare.
E-46 Revelations 13 plainly explains it. "The lamb come up out of the earth. The other beast come up out of water," thickness and multitudes of people. This lamb come up where there were no people. A lamb represents a religion. The Lamb of God... And, remember, it spoke like a lamb. It was a lamb. [Revelation 13:1-9]
E-54 Acum, prima adunare, când am venit la San Antonio. Eu am fost acolo, eu cred, cu Fratele Coot şi-şi Şcoala Biblică Internaţională. Şi eu am uitat auditoriu în care am avut serviciul. Şi a fost sau prima mea seară sau a doua seară, eu cred că prima seară când eu am umblat la platformă, cineva s-a ridicat sus în clădire, în spate înapoi de tot, şi a vorbit în limbi, ca o-o puşcă mitralieră trăgând. Şi el nu mai mult decât să se aşeze jos, doar un moment sau două, până când unul s-a ridicat pe platformă şi a dat tălmăcirea.
E-47 And then, after a while, it be-... received power, and spoke like a dragon; and exercised all the--the dragon, power the dragon had before him. And the dragon is "Rome," always. So don't you see? Roman denomination; "a mark," Protestant denomination; "a image unto the beast," making a power that'll force all Protestants, like a union. You'll have to be into this Council of Churches, or you won't be able to have fellowship. Or to--to...
E-55 Şi m-am oprit, la ce a spus el. Şi eu i-am spus la om, "Îl cunoşti tu pe omul acesta?"
El a spus, "Nu, domnule." Şi el a spus...
Am spus, "Cum ai venit tu aici?"
E-48 Well, it's--it's practically that way now. You can't go to a church and preach unless you have a fellowship card or some identification. And now, on persons like ourselves, we're going to be cut out of all that, altogether, that's exactly, 'cause they won't be able to do it.
E-56 El a spus, "Oamenii la care eu lucrez, erau la... erau aici în seara aceasta, şi ei m-au adus." El era un... era un cowboy.
Şi am spus, "Ce faci tu?"
El a spus... "Tu îl cunoşti?"
E-49 It's tightening. And then when that time comes, and the press comes to a place to where you're pressed out, then watch what I'm fixing to tell you in a few minutes. Watch the Third Pull then, see, and it'll be absolutely to the total lost, but it--it will be for the Bride and the Church.
E-57 El a zis, "Nu, domnule. Eu niciodată nu l-am văzut."
E-50 Now we are closer than it seems to be. I don't know when, but it's real, real close. I may be building a platform for somebody else to step on. I may be taken before that time. I don't know. And that time may be this coming week, that the Holy Spirit will come with... and bring Christ Jesus. He may come this next week. He may come yet tonight. I don't know when He will come. He doesn't tell us that.
E-58 Şi am spus, "Ce eşti tu?" Şi el era un-un comerciant în oraş.
E-51 But I do believe, that we are so close, that I would never die with old age. Yet, at fifty-four years old, I'll never die with old age, until He's here. See? Unless I'm shot, killed, or something other, some way killed, just old age wouldn't kill me, until He's come. And I believe that.
E-59 Şi ce ei au spus în... Acum, eu eram întotdeauna, înainte să învăţ mai bine, am fost puţin sceptic despre vorbirea în limbi; m-am gândit că mult din aceasta era fire, şi ar putea să fie. Dar când aceasta s-a spus, tălmăcirea aceea era exact ce a pus Îngerul Domnului jos pe râu, cu unsprezece ani înainte de aceea. "Cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Cristos, tu eşti trimis să premergi a doua." Vedeţi?
E-52 And I want to say this. I've never said it before. But according to Scripture, according to what He said thirty years ago; thirty-three years ago on the river down there, in 1933, rather; what He said, everything has happened just exactly. I may not do it, but this Message will introduce Jesus Christ to the world. For, "As John the Baptist was sent to forerun the first coming, so is the Message to forerun the second Coming." And John said, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." See? So, it's, it paralleled it in every way. And I know it will, the Message will go on. [John 1:29]
E-60 Şi acolo a fost, când acel Înger, acea Lumină care a fost cu desăvârşire identificată. Şi de biserică, de Cuvânt, de ştiinţă, şi fiecare lucru, a identificat-o. Acea Lumină, pentru prima Ei dată să apară în public, stând chiar deasupra unde eram eu; în jur de ora două după amiază, la piciorul podului chiar acolo, chiar jos aici la piciorul lui Spring Street, în apă. Acum, aceea era cu mulţi, mulţi ani în urmă. Şi exact ce El a spus, a venit la împlinire, până la punct.
E-53 Now, there's been some great things take place along the road. This morning I was having interviews in the room here. And a--a young fellow, by the name of Autry, he is probably still in here tonight. He is from San Antonio, Texas. He come to ask if... when we was going to Dallas, coming from California; if we could drop in one night at their tabernacle, just for one night. And they're looking it up, in the next day or two, to see if we can do that. And he was telling me about... I had never been to San Antonio since that first meeting.
E-61 Acest frate aici îmi spunea mie, azi dimineaţă. El s-a căsătorit cu o fată afară din biserică aici, fiica lui Sora Noyes. Şi eu nu ştiu, eu presupun că tânărul... Eşti tu aici, Frate Autry? Eu nu ştiu. El era din San Antonio. Eu nu ştiu dacă el este aici sau nu. El era aici azi dimineaţă. Şi el îmi spunea. Eu cred că a fost bunicul lui, în decursul adunării, era un epileptic toată viaţa lui, şi a fost adus acolo.
E-54 Now, the first meeting, when I come to San Antonio. I was there, I think, with Brother Coot and the--and the International Bible School. And I forget the auditorium we had the service in. And it was either my first night or second night, I think the first night, when I was walking to the platform, someone raised up in the building, way back in the back, and spoke with tongues, like a--a machine gun firing. And he had no more than sat down, just a moment or two, till one raised on the platform and give the interpretation.
E-62 Aceea era Prima, începutul slujbei, când El a spus aceea, şi discernerea era să-şi pună mâna lor peste a mea, şi ce se va spune va fi ceea ce era. Şi eu v-am spus, şi mulţi sunt martori în seara aceasta, că va veni la împlinire că eu voi cunoaşte chiar taina inimii lor. Vă amintiţi aceea, înainte să se întâmple vreodată? Vreo cinci sau şase ani mai târziu, aceea a avut loc; în sus în Canada, pentru prima dată, şi aceea s-a întâmplat. Atunci El a zis, "Dacă tu vei continua să fi sincer, aceasta doar va continua să meargă." Iar acum al Treilea lucru a avut loc, vedeţi, doar constant mişcându-se înainte.
E-55 And I stopped, at what he said. And I said to the man, "Do you know this man?"
He said, "No, sir." And he said...
I said, "How did you come here?"
E-63 Şi el a spus că tata lui a fost adus în rând, şi a spus despre această epilepsie, şi aşa mai departe, şi o rugăciune s-a rugat pentru el. Şi aceea era cu şaisprezece ani în urmă, eu cred că este, vreo şaisprezece sau şaptesprezece ani în urmă. Şi el zice că el niciodată nu a mai avut o criză de aceasta de atunci. Şi el este destul de aproape de vârsta de optzeci şi cinci de ani, şi nu a avut o criză de atunci. Ce este aceasta? "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi-n veci."
E-56 He said, "The people that I work for, was at... was here tonight, and they brought me." He's a... was a cowboy.
And I said, "What do you do?" He said... "Do you know him?"
E-64 Este Margie Morgan în clădire? Sora Margie Morgan, o doamnă care a fost mâncată cu cancer; o infirmieră. Câţi îşi amintesc de Sora Morgan? Dacă ea este aici, ea nu poate intra. Ea era infirmieră. Voi vedeţi, pe lista de cancer în Louisville, femeia era moartă de vreo şaisprezece, şaptesprezece ani, pe lista de cancer în Louisville.
E-57 He said, "No, sir. I never seen him."
E-65 Când Jim Tom Robertson, avocatul, avocat Creştin, a auzit despre aceasta, el a mers la Spitalul Baptist, să verifice şi să vadă dacă a fost aşa, căci tatăl lui este în comitet, membru la Spitalul Baptist. Şi ei au căutat cazul, şi femeia ar fi trebuit să fie moartă, cu ani în urmă. Şi ea este infirmieră aici la Jeffersonville, în spital. Când ea a stat chiar aici, când ei au trebuit să o ţină sus, nici măcar în mintea ei proprie. Dar a fost AŞA VORBEŞTE DOMNUL, şi ea este în viaţă. Ea a mers infirmieră, în Louisville.
E-58 And I said, "What are you?" And he was a--a merchant in the city.
E-66 Şi un ins jos aici, locul lui Schimpff Candy. Este Dl. Schimpff aici în seara aceasta? Mi-ar place ca el să o spună, dacă-i aici. Sonny Schimpff, om mare sănătos. De multe ori când eu obişnuiam să...
E-59 And what they said in the--the... Now, I was always, before I learned better, I was a little skeptic of speaking in tongues; I thought a lot of it was flesh, and it might be. But when this was said, that interpretation was exactly what the Angel of the Lord said down on the river, eleven years before that, "As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, you're sent to forerun the second." See?
E-67 Nu-mi place să spun aceasta, dar acesta-i adevărul. Tata obişnuia să-mi dea zece cenţi dacă am lucrat toată săptămâna, şi eu veneam la oraş şi-mi parcam bicicleta în jur la locul Fratelui Mike Egan, unul din administratori aici. Cu Jimmy Poale, eu cred că fiul lui este aici în seara aceasta; Jim şi eu, şi Earnest Fisher, şi noi mergeam în centru, şi mergeam la cinema pentru cinci cenţi, şi noi obişnuiam să vedem filmele vechi mute. Noi eram copii mici, şi am vrut, cam în vârstă de opt, zece ani. Noi îl aveam pe acel William S. Hart. Mulţi dintre voi băieţii nu vi-l amintiţi, bătrânul actor. Filme mute; şi eu nu puteam citi. Eu doar a trebuit să urmăresc ce se petrecea. Şi ar fi trebuit să o explice de tot, şi eu nu puteam pricepe, dar am urmărit ce făcea el.
E-60 And there it was, when that Angel, that Light that's been thoroughly identified. Both by the church, by the Word, by science, and everything, has identify it. That Light, for Its first time to appear in public, standing right over where I was; at about two o'clock in the afternoon, at the foot of the bridge right there, right down here at the foot of Spring Street, in the water. Now, that's been many, many years ago. And exactly what It said, has come to pass, to the dot.
E-68 Şi eu aveam un cinci cenţi în plus. Şi câţi vă amintiţi cumpărând un con de îngheţată cu un cent? În regulă. Eu puteam lua trei conuri de îngheţată, şi de valoarea a doi cenţi bomboane roşii iuţi. Eu nu puteam ţine conul de îngheţată, aşa că eu le mâncam. Şi îmi luam de doi cenţi bomboane roşii iuţi, ar fi aproape jumătate de livră din lucrurile acelea. Şi Schimpff le făceau. Şi eu mergeam înăuntru acolo, şi şedeam în spate şi îl priveam pe William S. Hart.
E-61 This brother here was telling me, this morning. He married a girl out of the church here, Sister Noyes' daughter. And I don't know, I guess the young man... Are you here, Brother Autry? I don't know. He was from San Antonio. I don't know whether he is here or not. He was here this morning. And he was telling me. I believe it was his grandfather, during that meeting, had been an epileptic all of his life, and was brought there.
E-69 Şi acest ins tânăr, puţin mai în vârstă decât mine, lovit jos cu o boală, încât cinci specialişti renumiţi din Louisville l-au ocolit, cântărind vreo patruzeci şi cinci de livre, şi trăgea să moară. D-na Morgan îl îngrijea. Şi el era în aşa o stare! El avea aşa de multe lucruri; plămânii i-au fost duşi, gâtul i-a fost dus. Braţele lui mici erau doar cam aşa de mari în jur, şi el zăcea acolo, murind.
E-62 That was the First, beginning of the ministry, when It said that, and the discernment was putting their hands upon mine, and what would be said would be what it was. And I told you, and many are witnesses tonight, that it would come to pass that I would know the very secret of their heart. You remember that, before it ever happened? About five or six years later, that taken place; in up in Canada, for its first time, and that happened. Then He said, "If you'll keep being sincere, it'll just keep going." And now the Third thing has taken place, see, just constantly moving on.
E-70 Şi D-na Morgan a fost angajată să vină la lucru. Aşa că a spus către el, "Eu am fost odată pacienta cu cancer," şi a început să-i spună.
E-63 And he said his father was brought in the line, and told of this epilepsy, and so forth, and a prayer prayed for him. And that's been sixteen years ago, I think it is, about sixteen or seventeen years ago. And he says he never has had a seizure of it since. And he's pretty near eighty-five years old, and never had a seizure since. What is it? "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever."
E-71 El a spus, "Cine ai spus tu, Billy Branham? Păi," a zis, "Eu i-am vândut multe grămezi de bomboane roşii iuţi şi conuri de îngheţată." El a zis, "Mă întreb dacă el ar veni să se roage pentru mine?" Şi eu am mers acolo să mă rog pentru Junie Schimpff.
E-64 Is Margie Morgan in the building? Sister Margie Morgan, a lady that was eaten up with cancer; a nurse. How many remembers Sister Morgan? If she is here, she can't get in. She was nursing. You see, on the cancer list in Louisville, the woman has been dead for about sixteen, seventeen years, on the cancer list in Louisville.
E-72 Şi acum dacă v-ar place să vorbiţi cu el, este Schimpff's Candy jos aici, chiar uşa de alături, sau a doua uşă de la LeRose Theatre, jos pe stradă. Schimpff's Candy, voi toţi de aici ştiţi unde este aceea. Vai, este una din cele mai vechi stabilite în J effersonville.
E-65 When Jim Tom Robertson, the attorney, Christian attorney, heard about it, he went to the Baptist Hospital, to check and see if it was right, 'cause his father is on the board, trustee at the Baptist Hospital. And they looked up the case, and the woman was supposed to have been dead, years ago. And she is nursing here at the Jeffersonville, in the hospital. When she stood right here, when they had to hold her up, not even in her own mind. But it was THUS SAITH THE LORD, and she is a living. She went to nursing, in Louisville.
E-73 Şi în timp ce zăcea acolo, murind, cu cinci specialişti dându-i numai ore să trăiască. Aceasta a fost AŞA VORBEŞTE DOMNUL, "Tu nu vei muri; ci tu îmi vei vinde din nou bomboane roşii iuţi, peste pult." Mult...
E-66 And a fellow down here, Schimpff's Candy place. Is Mr. Schimpff here tonight? I'd like for him to tell it, if he is here. Sonny Schimpff, great healthy man. Many times when I used to...
E-74 Am ştiut că s-a făcut bine, dar de mult am uitat asta. Şi soţia cu mine ne-am dus jos să cumpărăm ceva bomboane, când noi am ajuns aici la Crăciun. Şi cum, eu nu ştiu, că ne-am gândit vreodată de Schimpff's. Căci, de obicei, mergem aici la unul din aceste farmacii şi le luăm, dar noi am oprit în faţă la Schimpff's.
E-67 I hate to say this, but it's the truth. Pop used to give me a dime if I worked all week, and I'd came to town and park my bicycle around at Brother Mike Egan's place, one of the trustees here. With Jimmy Poole, I think his son is here tonight; Jim and I, and Earnest Fisher, and we would go down town, and go to the picture show for a nickel, and we used to see the old still pictures. We was little kids, and wanted to, about eight, ten years old. We had that William S. Hart. Many of you guys don't remember him, the old actor. Still pictures; and I couldn't read. I'd just have to watch what was going on. And it would have to spell it all out, and I couldn't make it, but I'd watch what he was doing.
E-75 Când am mers înăuntru, sora lui s-a uitat, şi ea a spus, "Bine, Frate Branham." Ea a zis, "Îţi aminteşti de Junie?"
E-68 And I'd have an extra nickel. And how many remembers getting a penny ice cream cone? All right. I could get three ice cream cones, and two-pennies worth of red hots. I couldn't hold the ice cream cone, so I would eat them. And get me two-pennies worth of red hots, it would be almost a half a pound of them things. And Schimpff's made them. And I'd go in there, and sit back and watch William S. Hart.
E-76 Am spus, "Da." Şi acolo, un ins mare, tare, cu arătare sănătoasă.
E-69 And this young fellow, a little older than I, stricken down with a disease, that five noted specialists of Louisville passed him by, weighing about forty-five pounds, and was dying. Mrs. Morgan was nursing him. And he was in such a condition! He had so many things; his lungs was gone, his throat was gone. His little arms was just about that big around, and he was lying there, dying.
E-77 Şi am mers acolo la pult, m-am uitat la el, am privit în jos aşa. Am spus, "Eu voi lua o livră din acele iuţi roşii."
E-70 And Mrs. Morgan was hired to come on the job. So she said to him, "I was once the cancer patient," and began to tell him.
E-78 Şi el a spus, "Da, domnule." Astfel, sora lui o servea pe soţia mea. Şi, aşa, el le-a adus afară.
E-71 He said, "Who did you say, Billy Branham? Why," he said, "I've sold him a many a bunch of red hots and ice cream cones." He said, "Wonder if he'd come pray for me?" And I went over to pray for Junie Schimpff.
E-79 Şi eu am spus, "Eu obişnuiam să le mănânc, cu mult timp în urmă, aici la cinema," îmi ţineam capul jos.
Şi el a spus, "Da," a spus, "mulţi dintre copii cumpără asta."
"Ei încă le cumpără," am spus.
El a spus, "Tatăl meu a făcut asta, a pregătit formula aceea."
Am spus, "Mie într-adevăr îmi plac."
E-72 And now if you would like to talk to him, it's Schimpff's Candy down here, right next door, or second door from LeRose Theatre, down the street. Schimpff's Candy, all of you here know where that's at. My, it's one of the oldest establish in Jeffersonville.
E-80 Acum, după ce el le-a avut pregătite toate şi mi le-a înmânat, a spus, "Mai doriţi altceva?"
Şi am spus, "Eu nu ştiu," şi m-am ridicat. O, doamne!
El a spus, "Frate Branham!"
E-73 And while lying there, dying, with five specialists giving him just hours to live. It was THUS SAITH THE LORD, "You'll not die; but you'll sell me again red hots, over the counter." Long...
E-81 Am spus, "Aici sunt cele iuţi roşii, care, eu ţi-am spus, 'AŞA VORBEŞTE DOMNUL,' cu vreo cinci ani în urmă."
E-74 I knowed he got well, but long had I forgotten that. And wife and I was going down to buy some candy, when we got here at Christmas. And how, I don't know, that we ever thought of Schimpff's. Cause, usually, go over here to some of these drugstores and pick it up, but we stopped in front of Schimpff's.
E-82 El a spus, "Frate Branham, eu sunt aşa de complet vindecat, acolo nu-i nici măcar un efect. Eu sunt un pic tare de auz la o ureche." Eu presupun că el este de cincizeci şi ceva de ani. El a spus, "Eu sunt un pic greu de auzit la o ureche, pentru că ei mi-au dat aşa de mult antibiotic când am fost înăuntru acolo." Harul uimitor al lui Isus Cristos!
E-75 When I went in, his sister looked, and she said, "Well, Brother Branham." She said, "You remember Junie?"
E-83 Acum eu nu am mult timp să spun altceva, dar eu-eu-eu vreau să fac această afirmaţie.
E-76 I said, "Yes." And there, a great big, strong, healthy-looking fellow.
E-84 Cât de mulţi vă amintiţi despre veveriţe? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În regulă. Aceea era o Scriptură de nedumerire, în viaţa mea, care eu-eu niciodată nu am putut înţelege aceea.
E-77 And I walked over to the counter, looked at it, looked down like this. I said, "I'll take a pound of those red hots."
E-85 Şi acolo era o alta care m-a nedumerit, aceea era când Moise i-a putut spune lui Dumnezeu o cale mai bună decât cum ştia Dumnezeu cum să facă ceva, când Moise a spus, "Poporul va spune, 'Dumnezeul tău a fost în stare să te aducă afară, dar nu în stare să te păstreze,"' şi Moise s-a aruncat în spărtură. Apoi mai târziu am aflat că, Moise, acela era Cristos în Moise, stând pentru popor. Înţelegeţi?
E-78 And he said, "Yes, sir." So, his sister was waiting on my wife. And, so, he got them out.
E-86 Deci atunci pe această Scriptură, care eu niciodată nu predicam despre ea, "Dacă voi spuneţi acestui munte, 'Mută¬te."' Şi voi ştiţi povestea, aşa că eu voi ocoli aceea. Acum, puţin am ştiut eu la ce a condus aceea. Şi eu cred că Fratele Woods şi Fratele Fred, şi aceia, sunt aici în clădire, care erau prezenţi când s-a întâmplat aceea, sau chiar după ce s-a întâmplat acolo.
E-79 And I said, "I used to eat them, a long time ago, over here in the picture show"; keep my head down.
And he said, "Yeah," said, "many of the kids buy that." "They still buy," I said.
He said, "My father made that, fixed up that formula." I said, "I really like them."
E-87 Şi Fratele Rodney şi Fratele Charlie, de jos din Kentucky, Fratele lui Sora Wood şi aceia erau prezenţi când s-a întâmplat jos în Kentucky, care a fost a doua oară că s-a întâmplat. Doar simplu vorbind în existenţă, lucruri care nu erau. Înţelegeţi? Vorbind, tot timpul, şi susţinând Scripturile, încurajând.
E-80 Now, after he got it all fixed out and hand it to me, said, "Is there anything else?"
And I said, "I don't know," and raised up. Oh, my! He said, "Brother Branham!"
E-88 A treia oară când s-a întâmplat era Hattie Wright. Este Hattie aici în seara aceasta? Aceea-i a lui Edith... Cât de mulţi cunosc pe Hattie Wright? Fratele Woods şi eu şedeam acolo când s-a întâmplat, şi când Duhul Sfânt a spus, "Dă-i ei ce vrea ea," şi noi am vorbit despre aceea, cum au venit veveriţele acelea în existenţă.
E-81 I said, "Here is the red hots, that, I told you, 'THUS SAITH THE LORD,' about five years ago."
E-89 Şi am spus, "Este, singurul lucru ce este, El este Jehovah-¬Jireh. Chiar când Abraham a avut nevoie de un berbec, Dumnezeu a rânduit acel berbec. Şi El a rânduit veveriţele. El poate vorbi o veveriţă chiar în existenţă, deoarece el este creator, tot la fel cum el a putut vorbi berbecul. Abraham nu a cerut după el. El urma doar simplu să o facă, dar aceasta a arătat că Jehovah-Jireh era acolo."
E-82 He said, "Brother Branham, I am so completely healed, there is not even one effect. I'm a tiny bit hard hearing in one ear." I guess he is in his fifties. He said, "I'm a tiny bit hard hearing in one ear, because they give me so much antibiotic when I was in there." Amazing grace of Jesus Christ!
E-9
E-83 Now I haven't got much time now to say something else, but I--I--I want to make this statement.
E-91 Aceea, câştigând cam două sute de dolari pe an, pentru existenţa ei, tot ce a scos din ferma ei mică. Soţul ei mort; doi copii care au devenit cumva sălbatici. Şi a venit şi a donat douăzeci de dolari, din aceia, pentru clădirea acestui Tabernacol. Şi Meda mi-a dat nişte bani în dimineaţa aceea pentru alimente, douăzeci de dolari, şi eu urma să-i dau ei înapoi în ziua aceea, în timp ce eram jos acolo, aşa ca ea să nu trebuiască să-i plătească. Dar ea nu a vrut să-i ia. Şi când...
E-84 How many remembers about the squirrels? [Congregation says, "Amen."--Ed.] All right. That was a puzzling Scripture, in my life, that I--I never could understand that.
E-92 Ea era aşezată înapoi în colţ, şi când eu am spus, "Singurul lucru ce eu îl ştiu, este, că El încă este Jehovah-Jireh."
E-85 And there was another one that puzzled me, that was when Moses could tell God a better way than God knowed how to do anything, when Moses said, "The people will say, 'Your God was able to bring you out, but not able to keep you,'" and Moses threw hisself in the breach. Then later I found out that, Moses, that was Christ in Moses, standing for the people. See? [Deuteronomy 9:28]
E-93 Şi micuţa Hattie a spus cuvântul potrivit. Ea a spus, "Acela nu-i nimic decât Adevărul."
E-86 So then on this Scripture, that I never would preach on it, "If you say to this mountain, 'Be moved.'" And you know the story, so I'll bypass that. Now, little did I know what that was leading to. And I think that Brother Woods and Brother Fred, and them, are here in the building, which was present when that happened, or right after it happened there. [Matthew 17:20-21], [Matthew 21:21-22], [Mark 11:22-26]
E-94 Şi când ea a spus asta, Fratele Banks Woods aici este unul care era prezent, camera aceea s-a simţit de parcă se dărâma. Şi Duhul Sfânt a spus, acelaşi Glas care a vorbit despre veveriţe, a spus, "Dă-i ceea ce cere ea."
E-87 And Brother Rodney and Brother Charlie, from down in Kentucky, Sister Wood's brother and them was present when it happened down in Kentucky, which was the second time it happened. Just simply speaking into existence, things that wasn't. See? Speaking, all time, and backing up the Scriptures, encouraging.
E-95 Şi am spus, "Soră Hattie, ca un martor înaintea lui Dumnezeu, aceasta este. Acum, dacă există vreo îndoială în mintea ta, tu să ceri ce vrei tu, şi dacă nu ţi se pune în poală, atunci eu sunt un profet fals."
E-88 The third time it happened was Hattie Wright. Is Hattie here tonight? That's Edith's... How many knows Hattie Wright? Brother Woods and I were sitting there when it happened, and when the Holy Spirit said, "Give her what she wants," and we was talking about that, how them squirrels come into existence.
E-96 Ea a spus, "Frate Branham." Fiecare plângea. A spus, "Ce să cer?"
E-89 And I said, "Is, only thing it is, He is Jehovah-Jireh. Just when Abraham needed a ram, God provided that ram. And He provided the squirrels. He can speak a squirrel just into existence, because He is creator, just the same as He could speak the ram. Abraham never asked for it. He was just simply going on to do it, but it showed that Jehovah-Jireh was there." [Genesis 22:10-14]
E-97 Am spus, "Tu eşti săracă, şi tu locuieşti pe deal acolo, fără bani; tu ai putea cere pentru aceea. Tu ai o soră mică, infirmă şezând acolo, Edith, pentru care noi ne-am rugat, cu anii; tu ai putea cere pentru vindecarea ei." Am spus, "Tatăl şi mama ta sunt bătrâni şi zdrobiţi; tu ai putea cere pentru ei. Pentru orice ceri tu, Soră Hattie, vezi acum dacă se întâmplă sau nu, chiar acum." Şi am spus, "El tocmai mi-a spus, acelaşi Glas, a spus, 'Dă-i ce cere ea."'
E-90 When I said that, a humble little woman... For the first time this ever happened, the Third Pull, upon a human being, was a little, humble woman.
E-98 Şi ea s-a uitat în jur, a spus, "Ce să spun, Frate Branham?"
E-91 That, making about two hundred dollars a year, for her living, all she got out of her little farm. Her husband dead; two children that had turned kind of wild. And come and donated twenty dollars, of that, to the building of this Tabernacle. And Meda had give me some money that morning for groceries, twenty dollars, and I was going to give it back to her that day, while I was down there, so that she wouldn't have to pay it. But she wouldn't take it. And when...
E-99 Am spus, "Spune ce este dorinţa ta. Gândeşte-te la cea mai mare dorinţă, şi spune-o."
E-92 She was sitting back in the corner, and when I said, "Only thing I know, is, He is still Jehovah-Jireh."
E-100 Şi băieţii ei chiar chicoteau şi râdeau. Şi ea a spus, "Cea mai mare dorinţă ce o am este mântuirea celor doi fii ai mei."
E-93 And little Hattie said the right word. She said, "That's nothing but the Truth."
E-101 Am spus, "Eu ţi-i dau ţie, în Numele lui Isus Cristos," şi acolo au mers ei.
E-94 And when she said that, Brother Banks Woods here is one that was present, that room felt like it was coming apart. And the Holy Spirit said, the same Voice that spoke about the squirrels, said, "Give her what she asks for."
E-102 Şi ei au fost credincioşi în această biserică, cu împărtăşirea, copiii aceia micuţi şezând acolo şi spală picioarele cu bărbaţii, şi lucruri ca acelea. Noi toţi suntem martori la aceea.
E-95 And I said, "Sister Hattie, as a witness before God, this is it. Now, if there is any doubt in your mind, you ask what you want to, and if it ain't laid in your lap, then I'm a false prophet."
E-103 Ea avea o adevărată alegere. Mama ei trebuie să moară, aşa şi ea, toţi dintre ei. Dar ce ea a cerut va fi Etern, şi salvarea copiilor ei. Aceea era a treia oară că s-a întâmplat.
E-96 She said, "Brother Branham." Everybody was crying. Said, "What shall I ask?"
E-104 A patra oară când s-a întâmplat, eu tocmai am explicat-o aici când am fost ultima dată aici, era sus pe munte unde se înfuria furtuna aceea. Câţi aţi auzit-o? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] O, voi toţi. În regulă. Unde se înfuria furtuna. Şi Dumnezeu fiind Judecătorul meu stând aici, mergând în jos pe munte când...
E-97 I said, "You are poor, and you live on the hill over there, with no money; you might ask for that. You got a little, crippled sister sitting here, Edith, that we prayed for, for years; you might ask for her healing." I said, "Your father and mother is old and broke down; you might ask for them. Whatever you ask for, Sister Hattie, see now if it happens or not, right now." And I said, "He has just told me, the same Voice, said, 'Give her what she asks for.'"
E-105 David Wood, el este aici undeva, eu presupun, care mi-a făcut un sandwich, şi a fost într-adevăr unul! Mă gândesc că el a vrut să se revanşeze cu mine pentru acela care l-am făcut eu pentru tăticul lui, cu câţiva ani în urmă. El avea parizer, şi-şi carne şi totul amestecat împreună. Şi eu l-am pus în cămaşa mea, şi a plouat, şi doar la făcut doar o bucată mare de aluat.
E-98 And she looked around, said, "What shall I say, Brother Branham?"
E-106 Şi eu veneam în jos pe munte. A fost aşa de furtunos, eu nici măcar nu mi-am putut vedea mâna înaintea mea, cu greu. Şi eu ştiu, doar un lucru, tu eşti întors în jur, căci vântul acela doar se învârteşte.
Acum există martori aici, la aceea.
E-99 I said, "Say what your desire is. Think of your greatest desire, and say it."
E-107 Unul din ei este unul din diaconii noştri credincioşi, care este Fratele Wheeler. Eşti tu aici, Frate Wheeler? Unde este el? Da, chiar aici, Fratele Wheeler.
E-100 And her boys was even snickering and laughing. And she said, "The greatest desire I have is the salvation of my two sons."
E-108 Fratele Mann, un predicator Metodist din New Albany. Este el, Fratele Mann, înăuntru în seara aceasta? Eu nu ştiu dacă el este sau nu.
E-101 I said, "I give them to you, in the Name of Jesus Christ," and there they went.
E-109 Fratele Banks Woods. Eşti tu aici, Frate Banks? El este în camera de înregistrare. În regulă. Şi-şi David Woods.
E-102 And they been faithful in this church, with communion, them little fellows sitting there washing feet with the man, and things like that. We all are witness of that.
E-110 Şi Fratele Evans era acolo, eu cred. Este asta aşa, Frate Evans? Fratele Evans stând către perete, a fost acolo.
E-103 She had a real choice. Her mother has to die, so does she, all of them. But what she asked will be Eternal, and the salvation of her children. That was the third time it happened.
E-111 Şi cum au transmis ei cu zilele, două zile înainte de aceea, "O furtună de zăpadă a străbătut ţara."
E-104 The fourth time it happened, I just explained it here the last time I was here, was up on the mountain where that storm raging. How many heard it? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Oh, all of you. All right. Where the storm raging. And God being my Judge standing here, going down the mountain when...
E-112 Fratele Tom Simpson este aici în seara aceasta. Când venea în jos din Canada, ei i-au cerut să ocolească acolo căci el nu putea trece dincolo, "Venea o furtună de zăpadă." Frate Tom, eşti tu aici? Unde eşti? Iată-l aici, şade chiar aici.
Şi acolo norii au venit sus. Şi eu am spus, "Fraţilor ..."
E-105 David Wood, he is here somewhere, I guess, that made me a sandwich, and it was quite a one! I think he was trying to get even with me for the one I made for his daddy, a few years ago. He had bologna, and--and meat and everything mixed together. And I put it in my shirt, and it rained, and just got it just a big wad of dough.
E-113 Fiecare s-a grăbit afară. Acolo nu era nimeni înapoi acolo, din o sută şi ceva de oameni înapoi acolo, acolo nu era nimeni înapoi acolo decât grupul nostru mic şi cawboyul, călăreţul. Şi noi urma să stăm.
E-106 And I was coming down the mountain. It was so stormy, I couldn't even see my hand before me, hardly. And I know, just one thing, you're turned around, 'cause that wind is just whirling.
Now there is witnesses here, to that.
E-114 Am sunat-o pe Sora Evans, şi am pus-o să o sune pe soţie şi să-i zică să-i spună lui Tony, "Dacă eu nu ies afară, să pună pe altcineva să ţină dejunul pentru Bărbaţii Lucrători."
E-107 One of them is one of our faithful deacons, which is Brother Wheeler. Are you here, Brother Wheeler? Where is he at? Yeah, right here, Brother Wheeler.
E-115 Şi sus pe munte în acea-acea zi, am spus, "Acum când aceasta, prima ploaie mică începe, sau orice, luaţi-o spre tabără." Am spus, "În timp de zece sau cincisprezece minute voi nu vă puteţi vedea mâinile înaintea voastră, una din acele furtuni de zăpadă, şi va arunca douăzeci de picioare de zăpadă doar în scurt timp, peste munte."
E-108 Brother Mann, a Methodist preacher from New Albany. Is he, Brother Mann, in tonight? I don't know whether he is or not.
E-116 Şi aşa este cum oamenii, voi o citiţi în ziar, cum sunt ei înapoi acolo şi pier, şi de toate. Dar noi ştiam cum să ieşim afară, şi ei ştiau unde eram noi, şi astfel ne-am simţit călăuziţi să rămânem.
E-109 Brother Banks Woods. Are you here, Brother Banks? He is in the recording room. All right. And--and David Woods.
E-117 Şi astfel sus pe munte, când a început furtuna aceea, am început să merg în jos. Şi eu eram doar cam o jumătate de milă de unde am pornit, şi Glasul lui Dumnezeu a spus, "Întoarce-te şi mergi îna pai."
E-110 And Brother Evans was there, I believe. Is that right, Brother Evans? Brother Evans, standing against the wall, was there.
E-118 Şi am mers înapoi cum El mi-a spus, după ce am aşteptat o vreme şi am mâncat acel sandwich, care mi l-a dat David, şi am mers înapoi sus şi am şezut jos.
E-111 And how they had broadcast for days, two days before that, "A mighty blizzard was sweeping the land."
E-119 Şi în timp ce eu şedeam acolo, şi acel vânt răsucind şi suflând, vârful pomilor înclinându-se mult, şi lapoviţa şi zăpada zburând în felul acela, un Glas a spus, "Eu sunt Dumnezeul creaţiunii."
E-112 Brother Tom Simpson is here tonight. When coming down out of Canada, they asked him to bypass there 'cause he couldn't get through, "A blizzard was coming." Brother Tom, are you here? Where are you? Here he is, sitting right here.
And there the clouds come up. And I said, "Brethren..."
E-120 Am privit sus, şi m-am gândit, "Unde era acela? Acela era vântul, poate."
E-113 Everybody rushed out. There was nobody back there, out of a hundred and something man back there, there was nobody back there but our little group and the cowboy, the rider. And we was going to stay.
E-121 El a spus, "Eu am creat cerurile şi pământul. Eu am potolit vânturile puternice pe mări," şi a continuat să vorbească.
Am sărit sus şi mi-am luat jos şapca.
E-114 I called Sister Evans, and had her to call the wife and tell her to tell Tony, "If I didn't get out, get somebody else to hold the breakfast for the Business Men."
E-122 Şi El a spus, "Doar vorbeşte-i furtunii, şi ea va înceta. Orice spui tu, aceea se va întâmpla."
E-115 And up on the mountain that--that day, I said, "Now when it, first little rain starts, or anything, take for the camp." I said, "Within ten or fifteen minutes you can't see your hands before you, one of them blizzards, and it'll dump twenty foot of snow just in a little bit, over the mountain."
E-123 Şi am spus, "Furtună, tu încetează. Şi, soare, tu să străluceşti normal pentru patru zile, până noi suntem afară de aici."
E-116 And that's how people, you read it in the paper, how they're back there and perish, and everything. But we knew how to get out, and they knowed where we was at, and so we felt led to stay.
E-124 Şi nu mai mult că am spus aceasta, până când lapoviţa, zăpada şi totul s-a oprit. Într-un moment sau două, soarele fierbinte strălucea pe spatele meu. Am văzut vânturile suflând în felul acesta, veneau înapoi de la Nord, venind în jos... eu vreau să spun de la Est, venind de la Est. Acesta venea de la Vest, vânturile s-au schimbat şi au venit înapoi pe aici. Şi norii, ca un lucru misterios, ridicându-se în aer, şi soarele strălucea în câteva minute.
E-117 And so up on the mountain, when that blizzard started, I started going down. And I was just about half a mile from where I started, and the Voice of God said, "Turn and go back."
E-125 Atunci Domnul Isus mi-a vorbit puţin mai târziu, despre soţia mea jos acolo, aşa cum voi ştiţi, despre unde am mers eu sus acolo. Eu încă nu am fost niciodată acasă la o aniversare, şi noi am fost căsătoriţi douăzeci şi doi de ani. Prima aniversare, prima, căsătoria noastră, păi, eu am dus-o la o excursie de vânătoare. Căci, eu nu mi-am putut permite să iau excursia de vânătoare, şi-şi-şi să merg în luna de miere, de asemenea, aşa că eu-eu cumva am pus-o împreună. Şi aşa, atunci, şi eu am vânat de atunci încoace. Şi am simţit că acela-i felul cum am tratat-o.
Acum, aceea era a patra oară că s-a întâmplat.
E-118 And I went back as He told me, after waiting for a while and eating that sandwich that David give me, and went back up there and sat down.
E-126 Acum aici este ceva ce eu-eu vreau să spun, şi eu trebuie să spun exact adevărul. Vreo şaisprezece ani în urmă eu eram în California cu Fratele John Sharrit, şi eu aveam o adunare. Şi Meda şi cu mine, şi Fratele Sharrit şi Sora Sharrit, şi ceilalţi, noi stăteam într-un hotel. Şi un om numit Paul Melikian, care a stat chiar aici în acest Tabernacol de multe ori; el este un Armenian bogat. Şi soţia lui a dat naştere la un copil sus la Fresno, California, unde locuiau ei; şi a fost venit jos, a adus pe soţia lui jos, şi m-a chemat la hotel, şi a spus, "Pot să aduc pe soţia mea sus, Frate Branham?"
Am spus, "Da, tu poţi." Ziua următoare, eu mă duceam la Catalina.
E-119 And while I was sitting there, and that wind twisting and blowing, the tree tops leaning way over, and the sleet and snow a-flying like that, a Voice said, "I am the God of creation."
E-127 Deci el şi-a adus soţia sus, şi doamna mică era aşa de bolnavă! Şi ea arăta... Am spus, "Pune-ţi mâna peste a mea, Soră Melikian," am spus, "noi vom vedea dacă Domnul ne va spune." Şi îndată ce ea şi-a pus mâinile pe mine, am spus, "O, acesta-i picior de lapte."
Ea a spus, "Eu nu se pare să am ceva simptome."
E-120 I looked up, and I thought, "Where was that? That was the wind, maybe."
E-128 Am spus, "Tu să urmăreşti." În două zile, ei o doctoreau pentru picior de lapte.
E-121 He said, "I created the heavens and earth. I stilled the mighty winds upon the seas," and went on talking.
I jumped up and took off my hat.
E-129 Ca micuţul Jimmy Poale aici, copilul lui mic. Zilele trecute el a venit înăuntru cu acel atac de inimă, s-au gândit ei, şi a fost un atac asmatic. Şi mi-am pus mâna peste el. Am spus, "Urmăriţi-l pentru două zile; el are pojar. Acesta vine. Aceasta-i febra." Eu l-am întâlnit seara trecută. El a spus că s-a umplut, peste tot, în pojar. Vedeţi?
E-122 And He said, "Just speak to the storm, and it'll cease. Whatever you say, that's what will happen."
E-130 Acum, eu vorbeam cu Sora Melikian, cu mâna. Ea a spus, "Acela era lucru uimitor, să priveşti aceea, Frate Branham." Ea a spus, "Lucrează aceea pe fiecare mână?"
E-123 And I said, "Storm, you cease. And, sun, you shine normally for four days, till we are out of here."
E-131 Am spus, "Bine, dacă există ceva rău cu pacientul." Am spus, "Acum aici, eu îmi voi pune mâna," mulţi dintre voi aţi stat şi aţi urmărit aceasta, şi aceasta nu a făcut-o. Am spus, "Aici, nu există nimic rău cu soţia mea, pune mâna ei..."
E-124 And I no more than said it, until the sleet, snow and everything stopped. In a moment or two, the hot sun was shining on my back. I seen the winds blowing like this, come back from the North, coming down... I mean from the East, coming from the East. It was coming from the West; the winds changed and came back this way. And the clouds, like a mystic thing, lifting up into the air, and the sun was shining in a few minutes.
E-132 "Uite aici, scump-o, pune-ţi mâna pe a mea." Ea şade acolo, soţia mea. Ea a pus mâna ei pe a mea. Şi îndată ce a pus-o, am spus, "Tu ai un chist pe ovarul stâng. Tu ai boală de femei."
Şi ea a spus, "Eu nu simt nimic deosebit."
E-125 Then the Lord Jesus spoke to me a little later on, about my wife down there, as you know, about where I went up there. I've never been home on a anniversary yet, and we've been married twenty-two years. The first anniversary, the first, our wedding, why, I took her on a hunting trip. Cause, I couldn't afford to take the hunting trip, and--and--and go on a honeymoon, too, so I--I kind of put it together. And so, then, and I've been hunting ever since. I felt the way I'd treat her.
Now, that was the fourth time it happened.
E-133 Am spus, "Dar tu îl ai." Becky era în vârstă de doi ani. Fiica mea care tocmai a cântat, cu un timp în urmă, ea era în vârstă de doi ani.
E-126 Now here is something I--I want to say, and I must tell exactly the truth. About sixteen years ago I was in California with Brother John Sharrit, and I was having a meeting. And Meda and I, and Brother Sharrit and Sister Sharrit, and them, were staying in a hotel. And a man named Paul Melikian, who stood right here in this Tabernacle many time; he's a wealthy Armenian. And his wife had give birth to a child up at Fresno, California, where they lived; and was come down, brought his wife down, and called me at the hotel, and said, "Can I bring my wife up, Brother Branham?"
I said, "Yes, you may." Next day, I was going to Catalina.
E-134 Încă doi ani, Sarah a venit pe scenă, şi când... Ea a fost cu cezariană. Şi l-am întrebat pe Doctorul Dillman, doctorul nostru jos în-în Corydon să, "când o ai deschisă, să te uiţi la acel ovar stâng," şi el s-a uitat.
El a spus, "Acolo nu-i nimic rău, ce am văzut." Eu mi-am pus mâna; acesta încă era acolo.
E-127 So he brought his wife up, and the little lady was so sick! And she looked... I said, "Put your hand on mine, Sister Melikian," I said, "we'll see if the Lord will tell us." And as soon as she laid her hands upon me, I said, "Oh, it's milk leg."
She said, "I don't seem to have any symptoms."
E-135 Patru ani mai târziu a venit Joseph. Eu i-am cerut să se uite din nou. "Nimic rău, după cum am văzut." Mi-am pus mâna; acesta încă era acolo. Aşa că noi doar am uitat despre aceasta.
E-128 I said, "You watch." In two days, they was doctoring her for milk leg.
E-136 Acum aceasta este ceva ce eu trebuie să spun. Mie nu-mi place să o spun, dar aceasta doar trebuie să facă adevărul, înţelegeţi, şi aceea-i ce vreţi voi. Întotdeauna spuneţi adevărul, indiferent ce are loc.
Anii au trecut, noi niciodată nu am observat aceasta.
E-129 Like little Jimmy Poole here, his little baby. The other day he come in with that heart attack, they thought, and it was an asthmatic attack. And I put my hand on him. I said, "Watch him for a couple of days; he's got measles. It's coming through. It's the fever." I met him last night. He said he's broke out, all over, in measles. See?
E-137 Şi eu spun aceasta, nu pentru că ea şade acolo, deoarece eu o spun când ea nu este acolo. Şi voi ştiţi asta. Eu nu cred că ar putea exista o soţie mai bună în lume decât soţia mea, şi eu sper că ea întotdeauna rămâne în felul acela. Şi eu vreau să fiu un soţ loial, şi eu sper că fiecare om tânăr din această clădire, când el se căsătoreşte, ia o soţie ca soţia mea. Eu nu ştiu cât de mult vom trăi noi în felul acela, dar eu sper că pentru restul zilelor noastre pe pământ. Noi am fost foarte fericiţi împreună. Dumnezeu a fost acela care mi-a spus să mă căsătoresc cu ea.
E-130 Now, I was talking to Sister Melikian, with the hand. She said, "That's amazing thing, to watch that, Brother Branham." She said, "Does that work on every hand?"
E-138 La acelaşi timp, fără să ştie ea, am încercat să nu mă căsătoresc cu ea; nu pentru că nu am iubit-o, ci din cauză că nu credeam că eram în stare să câştig o existenţă pentru ea. Şi ea era o femeie bună, şi eu doar nu am meritat aceea.
E-131 I said, "Well, if there's something wrong with the patient." I said, "Now here, I'll put my hand on," many of you stood and watched it, and it didn't do it. I said, "Here, there is nothing wrong with my wife, put her hand..."
E-139 Şi ea a mers afară să se roage, şi a deschis Biblia. Şi presupun... Ea a spus, "Doamne, eu niciodată nu am făcut aceasta înainte, dar dă-mi o Scriptură care mă va ajuta. Dacă eu trebuie să-l uit, eu trebuie să-l uit." A deschis Biblia...
E-132 "Look here, honey, put your hand on mine." She is sitting there, my wife. She put her hand on mine. As soon as it did, I said, "You have a cyst on the left ovary. You do have female trouble."
And she said, "I don't feel any different."
E-140 Şi ea a mers afară într-un şopron mic şi s-a rugat. Şi când ea a deschis Biblia, "Maleahi 4. Iată, Eu îţi trimit pe Ilie profetul înainte de..." Aceea era-aceea era cu douăzeci şi ceva de ani în urmă, neştiind nimic despre slujba din ziua aceasta. Şi eu eram... nu putea fi...
E-133 I said, "But you have it." Becky was two years old. My daughter that just played, a while ago, she was two years old.
E-141 Eu eram întins jos pe râu acolo. Şi El m-a trezit-trezit, într-o noapte, şi eu L-am auzit stând acolo lângă uşă. El a zis, "Du-te ia-o, şi căsătoria ta va fi în acest Octombrie care vine, pe douăzeci şi trei." Şi aceea era chiar exact ce am făcut. Şi noi am trăit fericiţi. Prin harul lui Dumnezeu, noi nu am avut nici o vorbă. Ea a fost o inimioară scumpă.
E-134 Two more years, Sarah come on the scene, and when... She was with caesarean. And I asked Doctor Dillman, our doctor down in--in Corydon, to, "When you have her open, look at that left ovary," and he did.
He said, "There is nothing wrong, that I saw." I put my hand; it was still there.
E-142 Într-o zi am venit înăuntru. Şi ea a trebuit să crească copiii singură; eu plecat în slujbă. Nu multe femei ar îndura cu aceea; voi ştiţi asta, ele ar fi greu. Şi atunci eu am venit înăuntru, şi ea a spus una sau alta. Noi îl avem pe Joseph înapoi acolo, şi el este un... El sigur este un băiat! Şi el a ajutat să pună ceva din părul cărunt pe capul mamei lui, tot aşa de bine ca mine. Aşa că el a fost într-adevăr tot băiat, şi el a făcut ceva foarte rău. Şi eu i-am spus ei... Ea mi-a spus, "Bill, dă-i o bătaie."
Am spus, "Eu doar nu am inima." Înţelegeţi?
E-135 Four years later come Joseph. I asked him to look again. "Nothing wrong, as I seen." Put my hand; it was still there. So we just forgot about it.
E-143 Şi ea a spus, "Da, dacă tu ar trebui să înduri cu aceasta," şi a trântit uşa chiar în faţa mea.
E-136 Now this is something that I have to say. I don't like to say it, but it just has to make the truth, see, and that's what you want. Always tell the truth, no matter what takes place.
Years had passed, we had never noticed it.
E-144 "Păi," m-am gândit, "asta-i în ordine. Sărmana micuţă nu a făcut-o intenţionat."
E-137 And I say this, not because she is sitting there, because I say it when she is not there. And you know that. I don't believe there could be a better wife in the world than my wife, and I hope she always remains that way. And I want to be a loyal husband, and I hope that every young man in this building, when he gets married, gets a wife like my wife. I don't know how long we'll live that way, but I hope the rest of our days on earth. We've been very happy together. God was the one who told me to marry her.
E-145 Eu doar am mers afară să-mi spăl maşina. Şi când am ajuns acolo afară, la Duhul Sfânt nu i-a plăcut aceasta. "Du-te spune-i," eu cred că este Doi Cronicari, al 22-lea capitol. Nu i-am spus. Am crezut, întâi, că eu doar mi-am imaginat asta. Eu doar am continuat să spăl. Şi El a spus-o din nou, "Du-te spune-i să citească aceasta."
E-138 At the same time, her not knowing, I was trying not to marry her; not because I didn't love her, but because I didn't think I was able to make a living for her. And she was a fine woman, and I just didn't deserve that.
E-146 Şi am mers înăuntru şi am luat Biblia, şi am citit-o. Aceasta era unde Mo-... sau Miriam, prorociţa, şi-a bătut joc de fratele ei, Moise, pentru că s-a căsătorit cu o fată Etiopiancă, şi lui Dumnezeu nu i-a plăcut aceasta. Şi El a zis, "Ar fi fost mai bine ca tatăl ei să o scuipe în faţă, decât-decât să-să fi făcut aceea."
E-139 And she went out to pray, and opened up the Bible. And guess... She said, "Lord, I've never did this before, but give me a Scripture that'll help me. If I got to forget him, I've got to forget it." Opened the Bible...
E-147 Astfel, Miriam s-a umplut cu lepră, peste tot. Şi astfel a venit Aaron, i-a spus sorei lui, a spus... sau a venit şi i-a spus la fratele lui, a spus, "Ea moare, cu lepră."
E-140 And she went out in a little shed and prayed. And when she opened the Bible up, "Malachi 4. Behold, I send unto you Elijah the prophet before the..." That was--that was twenty something years ago, knowing nothing about the ministry of this day. And I was... couldn't be...
E-148 Şi aşa Moise a alergat înăuntru să mijlocească pentru ea, la altar. Şi când el a mijlocit, Stâlpul de Foc a venit jos, Dumnezeu. El a zis, "Du-te cheamă-o pe ea şi pe Aaron, şi adu-i aici." Şi Aaron era în aceasta, la fel. Deci El a spus, "Cheamă-i şi veniţi aici."
E-141 I was lying down on the river there. And He woke--woke me up, one night, and I heard Him standing there by the door. He said, "Go get her, and your wedding shall be this coming October, the twenty-third." And that's just exactly what I did. And we've lived happy. By the grace of God, we've never had one word. She's been a sweetheart.
E-149 El a spus, "Dacă este printre voi unul," Dumnezeu vorbeşte acum către ei, "care este duhovnicesc, sau un profet, Eu Domnul Mă voi face cunoscut lui. Eu îi voi vorbi în vedenii, şi Mă voi descoperi lui prin visuri, şi-şi descopăr visuri, şi aşa mai departe." El a zis, "Dar slujitorul Meu, Moise, nu există nici unul pe pământ ca el." El a spus, "Eu vorbesc cu el buză către ureche." El a zis, "Nu te-ai temut de Dumnezeu?" Vedeţi, lui Dumnezeu nu i-a plăcut aceasta.
E-142 One day I come in. And she has had to raise these children by herself; me gone in the ministry. Not many women would put up with that; you know that, they would be hard. And then I come in, and she said something or the other. We got Joseph back there, and he's a... He sure is a boy! And he helped put some of the gray hair in his mother's head, as well as I did. So he was really all boy, and he had done something real bad. And I said to her... She said to me, "Bill, give him a licking."
I said, "I just ain't got the nerve." See?
E-150 Ei bine, când am văzut aceea, am alergat înăuntru. Şi ea era în camera cealaltă. Eu am bătut la uşă. Ea s-a încuiat înăuntru. Şi eu i-am spus că am vrut să vorbesc cu ea. Şi am mers înăuntru acolo şi am vorbit cu ea, am încercat să-i spun ce a fost. Am zis, "Scumpa, tu ştii cum te iubesc, dar lui Dumnezeu nu i-a plăcut aceea. Tu nu ar fi trebuit să spui aceea." Imediat după aceea, ea a luat o boală în partea ei.
E-143 And she said, "Yes, if you had to put up with it," and she slammed the door right in my face.
E-151 Noi am dus-o dincolo la doctor aici în Louisville, Doctor Arthur Schoen, şi el a găsit o tumoare pe ovarul stâng, care eu am găsit-o cu cincisprezece sau şaisprezece ani înainte. ,, Tumoare pe ovarul stâng, cam de mărimea unei nuci."
Am spus, "Ce-i de aceasta, doctore?"
E-144 "Well," I thought, "that's all right. Poor little fellow didn't mean that."
E-152 El a spus, "Să vedem ce se întâmplă. Adu-o iarăşi înapoi în câteva luni, cam două luni sau ceva."
E-145 I just went on out to wash my car. And when I got out there, the Holy Spirit didn't like it; He said, "Go tell her," I believe it's Second Chronicles, 22nd chapter. I didn't. I thought, at first, I just imagined that. I just kept on washing. And It said it again, "Go tell her to read this."
E-153 Noi am adus-o înapoi. Aceasta a crescut, de la mărimea de o nucă cam la una de lămâie. A spus, "Mai bine să se scoată afară; dacă aceea devine moale şi se face malign."
E-146 And I went in and got the Bible, and read it. It was where Mo-... or Miriam, the prophetess, made fun of her brother, Moses, for marrying an Ethiopian girl, and God didn't like it. And He said, "It had been better that her father spit in her face, than--than to--to a-done that." [Numbers 12:14]
E-154 Şi am spus, "Păi, vai," am spus, "noi ne-noi ne ducem la Tucson. Domnul m-a trimis afară la Tucson."
E-147 So, Miriam broke out with leprosy, all over. And so Aaron come, told his sister, said... or come told his brother, said, "She is dying, with leprosy."
E-155 El a trimis-o sus la un specialist de femei; el nu a vrut aceasta pe mâinile lui. Aşa că el trebuie că i-a spus lui despre slujba mea, căci el... Specialistul de femei a spus, "aceasta trebuie scoasă afară." Aşa că el a spus... Noi i-am spus că noi ne duceam la-la Tucson. El a zis, "Păi, eu am un specialist acolo, un scump prieten de-al meu. Eu am locuit în Tucson." El a zis, "Eu am să vă trimit la el."
E-148 And so Moses run in to intercede for her, at the altar. And when he did, the Pillar of Fire come down, God. He said, "Go call her and Aaron, and bring them here." And Aaron was in it, too. So He said, "Call them and come here."
E-156 Aşa că el a scris o notiţă şi i-a trimis-o lui, şi a spus, "D-na Branham este o doamnă plăcută," şi a mers înainte în felul acesta. A spus... I-a trimis ei diagrama despre cât de mare era tumoarea, şi aşa mai departe. Ea s-a schimbat în tumoare atunci; şi a spus cât de mare era. Şi a spus, "Eu ştiu..." Voi ştiţi, el ştia că el... Eu cred că s-a gândit, m-a numit un "vindecător Divin." Aceea era tot cum ştia el să o pună. Dar a zis, "Am fost de acord căci-căci aceasta ar putea fi scoasă afară, şi ar trebui. Dacă ea trebuie să fie scoasă afară, scoate-o afară."
E-149 He said, "If there be one among you," God speaking now to them, "that is spiritual, or a prophet, I the Lord will make Myself known to him. I'll speak to him in visions, and reveal Myself to him by dreams, and--and reveal dreams, and so forth." He said, "But My servant, Moses, there is no one in the land like him." He said, "I speak with him from lip to ear." He said, "Didn't you fear God?" See, God didn't like it. [Numbers 12:6-8]
E-157 Dar ne încerca credinţa noastră. Şi constant ne-am rugat. Cu cât ne rugam mai mult, cu atât creştea tumoarea mai mare, până a ajuns la un punct că ieşea în afară pe partea ei. Noi am păstrat-o în tăcere; câteva din persoanele de aici au ştiut-o; încercam să vedem ce se va întâmpla. Aceasta a continuat înainte.
În final, când eu am venit jos din Canada, de unde am plecat...
E-150 Well, when I seen that, I run in. And she was in the other room. I knocked on the door. She had shut herself up. And I told her I want to speak to her. And I went in there and talked to her, tried to tell her what it was. I said, "Sweetheart, you know how I love you, but God didn't like that. You oughtn't to a-said that." Immediately after that, she took a trouble in her side.
E-158 Domnul m-a lăsat să călăuzesc acel trib de Indieni la Cristos. Eu mă voi duce înapoi să-i botez, în Numele Domnului Isus, Primăvara aceasta, cu voia Domnului.
E-151 We took her over to the doctor here in Louisville, Doctor Arthur Schoen, and he found a tumor on the left ovary, that I had found fifteen or sixteen years before. "Tumor on the left ovary, about the size of a walnut."
I said, "What about it, doctor?"
E-159 Acum, a venit jos, şi era timpul ca ea să meargă, când eu eram în New York... sau jos aici să aibă o altă opera-... să aibă operaţia, sau să fie examinată pentru ultima dată. Eu am mers la New York. Şi când am venit înapoi, m-am oprit aici, şi am mers sus... După ce am avut adunarea aici, ultima adunare, am mers sus acolo şi am sunat-o de la a-i lui Fratele Wood.
E-152 He said, "Let's see what happens. Bring her back again in a few months, about two months or something."
E-160 Şi ea a spus, "Bill, eu nici măcar nu pot suporta hainele mele s-o atingă." Aceasta era doar mult afară în felul acesta pe partea ei atunci. Şi piciorul ei pe partea aceea, ea putea doar să şchiopăteze înainte, şi cea mai rea săptămână care a avut-o vreodată. Acum ea şade acolo, ascultând la mine. Cea mai rea săptămână ce a avut-o vreodată. Şi ea a spus, "Eu trebuie să mă duc, poimâine, pentru examinare."
E-153 We took her back. It had growed, from a walnut to about the size of a lemon. Said, "Better come out; if that gets soft and turn malignant."
E-161 M-am gândit, "O Dumnezeule, dacă ei o taie afară, aceea ne va reţine de a merge acasă la Crăciun, şi eu deja le-am spus oamenilor că voi fi acolo." Şi am spus, "Ce timp! O, doamne!" M-am gândit.
E-154 And I said, "Well, my," I said, "we're--we're going to Tucson. The Lord has sent me out to Tucson."
E-162 "Spune-i, dacă el o să opereze, păi, 'Să o lase să meargă puţin mai mult, până după Crăciun."'
E-155 He sent her up to a female specialist; he didn't want it on his hands. So he must have told him about my ministry, 'cause he... The female specialist said, "It'll have to come out." So he said... We told him we were going to--to Tucson. He said, "Well, I've got a specialist there, a dear friend of mine. I used to live in Tucson." He said, "I'm going to send you to him."
E-163 Atunci am ajuns să gândesc, "Ar putea să fie malign." Şi înapoi aici, voi ştiţi, acela-i un lucru rău, merge înapoi în rinichi. Dacă acesta drept, merge malign, el te va ucide. Deci atunci m-am gândit, "Ce pot eu face?"
Şi Meda a spus, "Bine, acum, tu să mă suni," a spus.
E-156 So he wrote a note and sent it to him, and said, "Mrs. Branham is a nice lady," and went on like that. Said... Sent her the diagram of how big the tumor was, and so forth. It had turned tumor then; and said how big it was. And said, "I know..." You know, he knowed he... I think he thought, called me a "Divine healer." That's all he knowed how to put it. But said, "I have agreed that--that it could come out, and it should. If it has to be taken out, take it out."
E-164 În ziua când am ajuns în Shreveport, care ar fi ziua după aceea, când am ajuns în Shreveport, ea a trebuit să meargă pentru examinare. Şi astfel ea a mers la... D-na Norman se ducea, Sora N arman; voi toţi o cunoaşteţi, persoanele care vin aici la Tabernacol. Ea se ducea cu ea, şi la acest specialist. Şi astfel ea a spus, "Aştept până când tu ai prima ta seară, la-la... şi atunci vii înapoi." Din cauza, diferenţei, de două ore în timp. "Atunci sună-mă când vii tu înapoi, după adunare, eu îţi voi spune ce am de făcut."
Şi am spus, "În regulă." Deci, am mers înainte.
E-157 But it was testing our faith. And constantly we prayed. And more we prayed, the bigger the tumor growed, till it got to a place till it was sticking out on her side. We kept it quiet; a few of the people here knew it; trying to see what would happen. On and on it went.
Finally, when I come down from Canada, from where I left...
E-165 Şi dimineaţa următoare, înainte să plec, eu urma să-i iau pe Billy şi Loyce. Ei şed amândoi prezenţi. Şi întotdeauna...
E-158 The Lord let me lead that tribe of Indians to Christ. I'm going back to baptize them, in the Name of the Lord Jesus, this Spring, the Lord willing.
E-166 Noi avem un scaun vechi acolo pe care Fratele Palmer la acoperit pentru noi, aici nu de mult, şi noi întotdeauna ne punem în jurul acelui scaun şi ne rugăm, ori de câte ori noi... Vechi, Otoman, parcă, voi ştiţi, scăunel. Oricând ne punem acolo în jur şi ne rugăm, când mă duc la o adunare, noi îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute.
E-159 Now, come down, and it was time for her to go, when I was in New York... or down here to have another opera-... to have the operation, or be examined for the last time. I went on to New York. And when I came back, I stopped in here, and went up... After I had the meeting here, the last meeting, I went up there and called her from Brother Wood's.
E-167 Şi eu am fost sus acolo, două zile, şi eu eram-eu eram cuprins de dor. Casa; copiii duşi, şi ea dusă. Voi ştiţi, mulţi dintre voi ştiţi că eu a trebuit să trec prin aceea o dată, să merg acasă la o casă goală; numai că, eu am îngropat soţia aceea, Hope. Şi acum toată aceasta iarăşi din nou. Şi m-am pus jos, m-am gândit, "Păi, mă voi ruga şi apoi merg să-l iau pe Billy şi Loyce, şi mergem înainte."
E-160 And she said, "Bill, I can't even stand my clothes to touch it." It was just way out like this on her side then. And her leg on that side, she could just hobble along, and the worse week she had ever had. Now she is sitting there, listening at me. The worst week she had ever had. And she said, "I've got to go, day after tomorrow, for that examination."
E-168 Astfel aşa cum m-am pus jos să mă rog, am spus, "Doamne, mi-e dor de ei în dimineaţa aceasta, pe aici." Am spus, "Mă rog ca Tu să-i ajuţi şi să-i binecuvântezi. Fie ca noi să venim iarăşi înapoi la acest loc. Şi acum," am spus, "ei sunt acolo afară din cauză că Tu m-ai trimis acolo printr-o vedenie, şi Tu ai împlinit-o. Acum eu vreau să aştept, să văd ce o să îmi spui Tu mie ce urmează să fac." Am spus, "Eu mă rog pentru... Fii milostiv faţă de ea." Şi am spus, "Ajută¬mă în adunare acolo jos." Şi atunci am continuat... Am spus, "Doamne, să nu laşi să fie malign. Şi lasă ca doctorul să aştepte până după întâi al anului, să o scoată afară. Îmi-îmi este doar groază să o văd..."
E-161 I thought, "O God, if they cut it out, that'll keep us from going home at Christmas, and I done told the people I'd be there." And I said, "What a time! Oh, my!" I thought.
E-169 Am spus, "Doamne, ea nu a făcut intenţionat ce a făcut ea în dimineaţa aceea. Ea nu a intenţionat aceea." Am spus, "Doamne, nici o singură dată nu a spus ea vreodată un cuvânt că eu mergeam în adunări, stând cu lunile, sau orice a fost. Nici o singură dată nu şi-a deschis ea gura privitor la aceasta. Ea întotdeauna mi-a trimis hainele la curăţătorie, şi mi-a spălat cămăşile, şi avea totul gata să merg în adunare. Apoi, ea se întreabă cum îl poate ea sluji pe Dumnezeu."
E-162 "Tell him, if he's going to operate, well, 'Let it go a little longer, till after Christmas.'"
E-170 Voi femeilor, cum îl slujiţi pe soţul vostru, voi slujiţi pe Dumnezeu, desigur.
E-163 Then I got to thinking, "It might be malignant." And back over here, you know, that's a bad thing, run back into the kidneys. If it straight, goes malignant, it'll kill you. So then I thought, "What can I do?"
And Meda said, "Well, now, you call me," said.
E-171 "Şi acum, şi atunci când eu vin înăuntru, tot obosit şi epuizat, oamenii vin de pretutindeni. Eu a trebuit să mă duc afară pe undeva într-o excursie de pescuit, sau o excursie de vânătoare. Păi, multe femei ar fi explodat la aceea. Ce a făcut ea? Mi-a pregătit hainele de vânătoare ca eu să merg; să mă duc." Am spus, "Doamne, ea nu a intenţionat aceea." Şi am spus, "Ea a trebuit să fie tăiată de trei ori, din cauză că ea era cu cezariană." Şi am spus eu... "Doamne, eu-eu sunt îngrozit s-o văd să trebuiască să o facă din nou."
E-164 The day that I got in Shreveport, which would be the day after that, when I got in Shreveport, she had to go for the examination. And so she went to the... Mrs. Norman was going, Sister Norman; all of you know her, the people that comes here to the Tabernacle. She was going with her, and to this specialist. And so she said, "Wait till you have your first night, at--at... and then come back." Cause, the difference, two hours in time. "Then call me when you come back, after the meeting, I'll tell you what I've got to do."
And I said, "All right." So, I went on.
E-172 Şi chiar atunci am auzit ceva în cameră. M-am uitat sus. Şi un Glas a spus, "Stai în picioare." A spus, "Acum orice spui tu, acela-i felul cum va fi."
E-165 And the next morning, before I left, I was going to get Billy and Loyce. They are both sitting present. And always...
E-173 Am aşteptat doar un minut. Am spus, "Înainte ca mâna doctorului să o atingă, mâna lui Dumnezeu va lua tumoarea la o parte, şi aceasta nu va fi găsită."
E-166 We got an old stool there that Brother Palmer covered for us, here not long ago, and we always get around that stool and pray, whenever we're... Oh, Ottoman, like, you know, footstool. Whenever we get around there and pray, when I'm going on a meeting, we ask God to help us.
E-174 Aceea a stabilit-o, pentru mine. Eu nu am sunat-o. Noi am mers drept înainte, am mers şi i-am luat pe Billy şi Loyce, şi am mers la Shreveport.
E-167 And I had been up there, a couple days, and I was--I was lonesome. The house; the kids gone, and her gone. You know, many of you know I had to go through that one time, go back to an empty house; only, I buried that wife, Hope. And now it all over again. And I got down, I thought, "Well, I'll pray and then go pick up Billy and Loyce, and go on."
E-175 Seara următoare am sunat-o. Ea era fericită. Ea a spus, "Bill, eu vreau să-ţi spun!"
E-168 So as I got down to pray, I said, "Lord, I miss them this morning, around here." I said, "I pray that You will help them and bless them. May we come back to this place again. And now," I said, "they're out there because that You sent me there on a vision, and You fulfilled it. Now I'm wanting to wait, to see what You're going to tell me to do next." I said, "I pray for... Be merciful to her." And I said, "Help me in the meeting down there." And then I kept... I said, "Lord, don't let it be malignant. And let that doctor wait till after the first of the year, to take it out. I--I just hate to see her..."
E-176 Acum aici este ea, şi ea poate verifica aceasta. A trebuit s㬺i şchiopăteze drumul acolo; a mers în camere cu sora şi D-na Norman, şi s-a îmbrăcat cu hainele pentru... halatul, pentru examinare. Doctorul a venit afară, şi ea de abia s-a putut urca pe masă; tumoarea atârna sus acolo, aşa mare. Şi când ea... Doctorul a venit înăuntru şi vorbea cu ea. Şi el a venit acolo, să ridice înapoi cearşaful să o atingă, şi, chiar înainte să o atingă, aceasta a plecat.
E-169 I said, "Lord, she didn't mean what she did that morning. She didn't mean that." I said, "Lord, not one time has she ever said one word about me going in the meetings, staying months, or whatever it was. Not one time has she ever opened her mouth about it. She has always sent my clothes to the cleaners, and washed my shirts, and had everything ready to go in the meeting. Then, she wonders how she can serve God."
E-177 Şi doctorul nu a ştiut pe care parte era aceasta. El a spus, "Stai un minut!" Cu diagrama desenată şi toate fotografiile, şi toate celelalte, el nu a putut găsi o urmă din aceasta. El a examinat-o, iarăşi şi iarăşi. El a spus, "Eu aş putea să nu fiu în stare să o explic, dar, D-na Branham, tumoarea aceea nu este acolo." Şi ea niciodată nu a mai avut o singură simptomă din aceasta, de atunci.
E-170 You women, as you serve your husband, you serve God, of course.
E-178 Ce a fost aceasta? Observaţi, chiar exact cum El a spus, "Înainte ca mâna doctorului să o poată atinge." O fracţiune de secundă, şi mâna lui ar fi atins-o. Cât de perfect este Cuvântul Domnului!
E-171 "And now, and then when I come in, all tired and wore out, people coming from everywhere. I'd have to go out somewhere on a fishing trip, or a hunting trip. Why, many women would have blowed up at that. What'd she do? Got my hunting clothes ready for me to go; let me go." I said, "Lord, she didn't mean that." And I said, "She's had to be cut open three times, on account of she was caesarean." And I said I... "Lord, I--I hate to see her have to do it again."
E-179 Acum, acolo este soţia mea, şi noi suntem amândoi înaintea lui Dumnezeu. Dar înainte ca mâna doctorului să poată măcar să-i atingă trupul, pe drum venind la ea în felul acela, ceva s-a întâmplat, tumoarea a plecat. Şi ei nu au putut, el-el a spus... Eu cred că a fost, nu-i aşa, scump-o? "Eu vreau să vă re-asigur, D-nă Branham," (Este asta corect, felul în care el a spus-o? Aşa este.) "că acea tumoare nu este acolo. Dvs nu aveţi nici o tumoare."
E-172 And just then I heard something in the room. I looked up. And a Voice said, "Stand up." Said, "Now whatever you say, that's the way it'll be."
E-18
E-173 I waited just a minute. I said, "Before the doctor's hand shall touch her, the hand of God shall take the tumor away, and it won't even be found."
E-181 Nu mai există nici o îndoială în mintea mea. Eu ştiu ce este Faza a Treia, şi eu ştiu ce face aceasta. Acum fiţi reverenţioşi, doar păstraţi tăcerea, ora va sosi curând unde Dumnezeu o să facă nişte lucruri măreţe pentru noi.
Acum să ne aplecăm capetele pentru un cuvânt de rugăciune.
E-174 That settled it, to me. I never called her. We went right on, went and got Billy and Loyce, and went to Shreveport.
E-182 Doamne Isuse, eu am văzut-o asupra altor persoane, dar când a venit la propria mea soţie scumpă, aceasta era în căminul meu, atunci, Doamne. Eu m-am uitat la aceasta cu proprii mei ochi, am simţit-o cu propriile mele mâini. Şi eu... cin-... şaisprezece ani înainte de aceea, aceasta a şi fost, Doamne, cunoscută şi descoperită de Tine. Când ceva se vorbeşte, aceasta trebuie să se facă. Tu mi-ai arătat, Doamne, atunci, încrederea mea în ce Tu ai făcut pentru oameni, şi să mă laşi să ştiu, aşa ca eu să-i pot ajuta. Tu ai adus-o la împlinire în propria mea casă. Aceea era Prima Fază. Şi acum a Treia Fază a confirmat Prima Fază.
E-175 The next night I called her. She was happy. She said, "Bill, I want to tell you!"
E-183 Noi suntem mulţumitori, Tată. Iartă-ne de lipsurile noastre. Noi suntem un popor mic. Noi suntem fără pregătire, mai mult sau mai puţin, un popor incult. Dar noi suntem aşa de mulţumitori că noi avem un Dumnezeu mare omnipotent Care veghează şi are grijă de noi, căci noi nu ştim cum să ne îngrijim. Noi ne predăm la Tine.
E-176 Now here she is, and she can verify this. Had to hobble her way over there; went in the room with the nurse and Mrs. Norman, and put her clothes on for... the gown, for the examination. The doctor came out, and she could hardly get on the table; the tumor hanging up there, so big. And when she... The doctor come in and was talking to her. And he came over, to raise back the sheet to touch her, and, just before he touched her, it left.
E-184 Acum, Tată, eu mă rog ca Tu să mă ajuţi. Şi în această a Treia Fază, fie, O Doamne, aşa cum Tu ai vorbit pentru ultimii doi ani despre aceasta, arătând aceasta pe... marcând pe munţi, şi aşa mai departe, şi aducând aceasta sus. Acum, eu am urmărit să văd ce a fost până când aceasta a fost complet confirmat. Acum mă rog, Tată, ca Tu să mă ajuţi să fiu mai reverenţios, cu aceasta, decât cum a fost înainte, şi fie ca Tu să obţii slavă. Cum, chiar peste acest acelaşi amvon, unde Prima a fost spusă, a Doua, iar acum a Treia, şi ce Tu ai spus a venit la împlinire exact ce Tu ai spus. Noi Te credem, Doamne Dumnezeule.
E-177 And the doctor didn't know which side it was on. He said, "Wait a minute!" With the drawed diagrams and all the pictures, and everything else, he couldn't find one trace of it. He examined her, over and over. He said, "I might not be able to explain it, but, Mrs. Branham, that tumor isn't there." And she has never had one symptom of it, since.
E-185 Ajută pe fiecare din noi să aruncăm departe necredinţa noastră şi superstiţiile noastre, ca noi să putem sta în Prezenţa viului Dumnezeu ştiind că, acelaşi Dumnezeu care a luat tumoarea aceea de la soţia mea care şade prezentă acum; verificată de unele din cele mai înalte ştiinţe medicale care le avem în ţară, care au examinat-o, şi apoi s-au uitat, şi au fotografiat; şi acum aceasta-i dusă. Tu eşti Dumnezeu şi nu există nimeni altul în afară de Tine.
E-178 What was it? Notice, just exactly the way It said, "Before the doctor's hand can touch it." One split second, and his hand would have touched it. How perfect is the Word of the Lord!
E-186 Şi noi Te iubim din cauză că Tu ai-Tu ne-ai lăsat să devenim slujitorii Tăi. Şi fie ca noi să Te slujim cu reverenţă şi onoare, toate zilele vieţii noastre. Admite aceasta, Doamne. Fie ca eu să fiu în stare, şi familia mea, şi toţi oamenii aceştia, să fie în stare să fie Lumini strălucitoare, sare sărată care va eul-... crea o sete în alţii, să iubească pe acest Isus care a făcut aşa de mult pentru noi.
E-179 Now, there is my wife, and we're both before God. But before the doctor's hand could even touch her body, on the road coming to her like that, something happened, the tumor left. And they couldn't, he--he said... I believe it was, wasn't it, sweetheart? "I want to reassure you, Mrs. Branham," (Is that right, the way he said it? That's right.) "that that tumor isn't there. You don't have any tumor."
E-187 Acum aşa cum eu deschid Cuvântul, să-L citesc pentru un mic text, şi apoi să mă rog pentru bolnavi, ajută-mă, Doamne. Vorbeşte-ne, şi vindecă pe cei bolnavi, în Numele lui Isus ne rugăm. Amin.
E-180 What was it? Just exactly according to the Word of the Lord, that was...?... Amen. That's the fifth time. Five is the number of grace, a number of f-a-i-t-h, too.
E-188 Aţi vrea, am eu timp doar pentru un... [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dacă mă grăbesc foarte repede pe... ceva text aici, eu vreau ca voi să citiţi acum, sau notaţi jos, sau orice doriţi voi să faceţi. Primul se găseşte în Cartea Numeri, 21:5 la 19, şi noi vrem să-să citim aceasta.
Şi poporul a vorbit împotriva lui Dumnezeu, şi împotriva lui Moise. De ce ne-ai adus tu sus din Egipt ca să murim în pustie? căci acolo nu-i pâine, nici nu există ceva apă; şi sufletele noastre s-au scârbit de această pâine uşoară, hrana Îngerilor.
Şi DOMNUL a trimis şerpi înfocaţi printre popor, şi ei i-au muşcat pe oameni; şi mulţi oameni din Israel au murit. De aceea Domnul...
De aceea poporul a venit la Moise, şi au zis, ...
E-181 There is no more doubt in my mind. I know what the Third Pull is, and I know what it does. Now be reverent, just keep quiet, the hour will soon arrive where God is going to do some great things for us.
Now let us bow our heads for a word of prayer.
E-189 Mărturisire! Urmăriţi, "Noi am păcătuit!" Vedeţi, acela-i primul lucru pentru vindecare, mărturisire întâi.
... Noi am păcătuit, căci noi am vorbit împotriva DOMNULUI, şi împotriva ta; roagă-te către DOMNUL, ca el să poată lua şerpii de la noi. Şi Moise s-a rugat pentru popor.
Şi DOMNUL a spus către Moise, Fă-ţi un şarpe înfocat, şi pune-l pe un stâlp: căci va fi, vine-vine la împlinire, că fiecare care este muşcat, când el se uită la acesta, va trăi.
Şi Moise a făcut un şarpe din alamă, şi l-a pus pe un stâlp, şi a venit la împlinire, că dacă un şarpe a muşcat pe vreun om, când el a privit şarpele de alamă, el a trăit.
E-182 Lord Jesus, I had seen it upon other people, but when it come to my own precious wife, it was in my home, then, Lord. I looked at it with my own eyes, felt it with my own hands. And I... fif-... sixteen years before that, it was also, Lord, known and revealed by You. When anything is spoken, it must be done. You were showing me, Lord, then, that, my confidence in what You had done for the people, and would let me know, so I could help them. You brought it to pass in my own home. That was the First Pull. And now the Third Pull confirmed the First Pull.
E-190 Acum, de asemenea, eu doresc să citesc o Scriptură din Zaharia, al 12-lea capitol, al 10-lea verset.
Şi Eu voi turna peste casa lui David, şi peste locuitorii din Ierusalim, duhul de har şi de implorare şi ei se vor uita asupra mea pe care ei l-au străpuns, şi ei se vor jăli pentru el, ca unul care jăleşte pentru singurul lui fiu, şi vor fi în amărăciune pentru el, ca unul care este în amărăciune pentru întâiul lui născut.
E-183 We are thankful, Father. Forgive us of our shortcomings. We are a small people. We are uneducated, more or less, an illiterate people. But we are so thankful that we have a great omnipotent God Who watches over and cares for us, for we don't know how to care for ourselves. We commit ourselves to You.
E-191 Acum pentru un text, eu am să iau aceasta: Priviţi Înspre Isus. Priviţi la o parte de la lume, spre Isus. Moise a făcut şarpele; şi aici profetul, mai târziu, a vorbit despre acesta, ce se va întâmpla, privind înspre la-la Isus.
E-184 Now, Father, I pray that You will help me. And in this Third Pull, may, O Lord, as You've been speaking for the last couple of years about it, showing it on... marking on mountains, and so forth, and bringing it on up. Now, I was watching to see what it was until it was completely confirmed. Now I pray, Father, that You'll help me to be more reverent, with this, than it was before, and may You get glory. As, right over this same pulpit, where the First was said, the Second, and now the Third, and what You have said has come to pass exactly what You said. We believe You, Lord God.
E-192 Biblia a spus, în Isaia 45:22. Noi aflăm că Dumnezeu a spus, "Priviţi spre Mine, toate capetele pământului." Şi acum când pământul a venit la sfârşitul lui, sau sistemul pământului a venit la sfârşitul lui, poporul să privească spre El.
E-185 Help every one of us to throw away our disbelief and our superstitions, that we might stand in the Presence of the living God, knowing that, the same God that took that tumor from my wife that is sitting present now; verified by some of the highest medical science we got in the country, who examined it, and then looked, and pictured it; and now it's gone. You are God and there is none other besides You.
E-193 Acum voi aţi putea spune, "Noi am auzit aceasta, generaţie după generaţie. Noi am auzit aceasta pentru un timp îndelungat." Asta-i adevărat, şi a fost predicat pentru un timp îndelungat. Mulţi lucrători au luat acelaşi text, mii de ei.
E-186 And we love You because that You have--You have let us become Your servants. And may we serve You with reverence and honor, all the days of our life. Grant it, Lord. May I be able, and my family, and all these people, be able to be shining Lights, salty salt that will cuE-... create a thirst in others, to love this Jesus that has done so much for us.
E-194 Dar aici este lucrul care eu vreau să vă întreb, în seara aceasta, pentru aceste câteva minute următoare. Dar când voi priviţi, întrebarea este-este, ce vedeţi voi când vă uitaţi? Ce vedeţi voi când voi vă uitaţi? Aceea depinde numai după ce vă uitaţi. Înţelegeţi? Acum El a spus, "Priviţi spre Mine, toate capetele pământului." Moise a înălţat şarpele, şi, oricine s-a uitat, s-a vindecat. Acum, depinde după ce vă uitaţi.
E-187 Now as I open the Word, to read It for a little text, and then pray for the sick, help me, Lord. Speak to us, and heal the sick, in Jesus' Name we pray. Amen.
E-195 Eu am văzut oameni să vină în adunări, în această zi din urmă, au putut să fie în stare să şadă în adunare doar cam pentru un minut sau două. Aceea-i tot ce au putut ei suporta. Vedeţi, ei nu au putut să o sufere.
E-188 Would you, have I got time just for a... [Congregation says, "Amen."--Ed.] If I hurry real quick on... some text here, I want you to read now, or mark down, or whatever you wish to do. The first one is found in the Book of Numbers, 21:5 to 19, and we want to--to read this.
And the people spake against God, and against Moses, Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? for there is no bread, neither is there any water; and our souls loatheth this light bread, Angels' food.
And the LORD sent fiery serpents among the people, and they bit the people; and much people of Israel died. Therefore the Lord...
Therefore the people came to Moses, and said,... [Numbers 21:5-7]
E-196 Eu nu voi uita niciodată, eu sper că aceasta nu reflectă asupra cuiva din Iowa când am avut adunarea la Waterloo.
E-189 Confession! Watch, "We have sinned!" See, that's the first thing for healing, confession first.
... We have sinned, for we have spoken against the LORD, and against thee; pray unto the LORD, that he may take away the serpents from us. And Moses prayed for the people.
And the LORD said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole: that it shall be, come--come to pass, that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live.
And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass, that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived.[Numbers 21:7-9]
E-197 Fratele Lee Vayle, el era aici azi dimineaţă. Eu nu ştiu dacă el este aici în seara aceasta sau nu. Eşti tu aici, Lee? El a fost aici azi dimineaţă. Da, înapoi acolo în înregistrare, înapoi aici. În regulă.
E-190 Now, also, I wish to read a Scripture out of Zechariah, the 12th chapter, the 10th verse.
And I will pour out upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn.[Zechariah 12:10]
E-198 Fratele Lee şi eu am făcut tot ce am putut. Şi am dat la asociaţia de lucrători un mic dejun, gratuit, doar să vină jos şi să le vorbim. Fratele Lee Vayle, desigur este un învăţat şi-şi un Doctor în Divinitate, că el într-adevăr şi-a câştigat licenţa. Şi aşa eu am încercat să-l fac să vorbească înaintea acestor Luterani, Prezbiterieni şi aşa mai departe, dar el a spus, "Nu, ei se uită la tine să o faci."
E-191 Now for a text, I'm going to take this: Look Away To Jesus. Look away from the world, to Jesus. Moses made the serpent; and here the prophet, later, was speaking of it, what would happen, looking away to--to Jesus.
E-199 Ei bine, eu am mers jos şi mi-am luat textul, înaintea acestor lucrători, după ce ei toţi au terminat de mâncat. Eu am luat textul: Eu Nu Am Fost Nesupus La Viziunea Cerească. Nici mai mult că am citit Scriptura, vreo doi s-au uitat, şi au mers afară pe uşă. Deci aşa cum am început să spun, "Ca Pavel în ziua lui, cu o slujbă ciudată, şi acum el stă înaintea lui Agripa şi a spus că el nu a fost nesupus la ea," vreo încă doi sau trei s-au ridicat. Şi pe la timpul când am ajuns unde am putut să spun ceva despre text, acolo au fost doar cam trei sau patru aşezaţi acolo. Ei toţi s-au ridicat şi s-au dus.
E-192 The Bible said, in Isaiah 45:22. We find that God said, "Look unto Me, all the ends of the earth." And now when the earth has come to its end, or the system of the earth has come to its ends, let the people look unto Him. [Isaiah 45:22]
E-200 Motivul despre aceasta, este, este acesta. Unii vin la o adunare, când ei aud despre un evanghelist, felul cum el se îmbracă are ceva de-a face cu poporul. Dacă el nu poartă felul corespunzător de îmbrăcăminte, unii din ei...
E-193 Now you might say, "We have heard this, generation after generation. We've heard this for a long time." That is true, and it's been preached for a long time. Many ministers has took this same text, thousands of them.
E-201 Eu am auzit un-un psiholog să spună, zilele trecute. Doctor N arramore, un om fin, om Creştin, programul lui este pe KAIR acolo, tot timpul. El a spus, "Felul să spui că un om îşi pierdea mintea, este când el nu s-a îmbrăcat după dispoziţia lui." Voi ştiţi, cum trebuie el să apară înaintea publicului, acela era un semn că el îşi pierdea mintea.
E-194 But here is the thing I want to ask you, tonight, for these next few minutes. But when you look, the question is--is, what do you see when you look? What do you see when you do look? That only depends on what you're looking for. See? Now He said, "Look unto Me, all the ends of the earth." Moses lifted the serpent up, and, ever who looked, got healed. Now, it depends on what you're looking for. [Isaiah 45:22], [Numbers 21:7-9]
E-202 Păi, atunci, eu am fost trăznit toată viaţa mea atunci, vedeţi, căci eu port salopete şi de toate, vedeţi. Deci, potrivit cu poziţia mea, eu trebuie să mă îmbrac ca un cleric, cu alte cuvinte, să-să fiu un cleric.
E-195 I have seen people come into the meetings, in this last day, could only be able to sit in the meeting for just about one or two minutes. That's all they could stand. See, they couldn't stand it.
E-203 Eu nu cred că Isus s-a îmbrăcat ca un cleric. El s-a îmbrăcat ca un om obişnuit. El a mers înăuntru printre oameni, şi nu era nimic în îmbrăcăminte.
E-196 I'll never forget, I hope this don't reflect on anybody from Iowa, when I had the meeting at Waterloo.
E-204 Dar aceea-i doar, vedeţi, cum este aceea ideea omului. Aceasta nu... Cum îi dacă acest om, sau, mă întreb ce s-ar gândi doctorul despre aceasta, când unui profet din Biblie i s-a poruncit să se dezbrace de hainele lui şi să umble gol înaintea poporului? El într-adevăr ar fi fost trăznit, n-ar fi fost el acum? Dar Dumnezeu i-a spus să o facă.
E-197 Brother Lee Vayle, he was here this morning. I don't know whether he's here tonight or not. Are you here, Lee? He was here this morning. Yes, back over in the recording, back here. All right.
E-205 Altul a trebuit să se pună pe coaste pentru trei sute şi patruzeci... Luni, eu cred că erau, culcat pe coaste, o parte; şi apoi s-a întors pe cealaltă parte. Şi a mâncat o oală de linte care el a făcut-o acolo; a trebuit să meargă şi să fiarbă lucrul acesta şi să-l facă, împreună, şi să-l mănânce tot timpul; se întindea acolo şi lua o mână plină şi o mânca, zăcând pe partea lui, ca un semn. Vedeţi?
E-198 Brother Lee and I done everything we could. And give the ministerial association a breakfast, free, just to come down and speak to them. Brother Lee Vayle, of course, is a scholar and--and a Doctor of Divinity, that he really earned his degree. And so I tried to get him to speak before these Lutheran, Presbyterians, and so forth, but he said, "No, they're looking to you to do it."
E-206 O, cât de departe pot oamenii să ajungă, de fapt, de la Cuvântul lui Dumnezeu. Ei doar devin aşa de educaţi până când se educă departe de la Dumnezeu. Când un om vorbeşte despre faptul că el are o educaţie, eu ştiu că aceea-i chiar cât de departe este el de Dumnezeu; vedeţi, o diplomă de doctor. Nu spun aceea împotriva lui Doctor Vayle, căci el nu este felul acela. Dar, când un om obţine o licenţă de doctorat, aceea doar înseamnă, că el este aşa de mult departe de Dumnezeu, vedeţi, numai dacă el poate să se predea la Cuvânt şi la Dumnezeu.
E-199 Well, I went down and took my text, before these ministers, after they had all got through eating. I took my text: I Was Not Disobedient To The Heavenly Vision. No more than I had read the Scripture, about two looked, out the door they went. So as I started to say, "As Paul in his day, with a odd ministry, and now he stands before Agrippa and said that he wasn't disobedient to it," about two or three more got up. And by time I got to where I could say something about the text, there was just about three or four sitting there. They had all got up and gone.
E-207 Acum, noi aflăm că unii vin să audă felul cum vorbeşti, când ei vin să vadă. Tu vorbeşti despre vindecare Divină şi despre Domnul; dacă un om nu este tipic, un geniu educat, oamenii doar nu pot suferi să-l audă că foloseşte cuvinte ca "el îi, nu-i," şi-şi cuvinte ca... Ei doar... Ei nu. Ei gândesc că aceea este departe de la Dumnezeu.
E-200 The reason of it, is, is this. Some come to a meeting, when they hear of an evangelist, the way he dresses has something to do with the people. If he don't wear the right kind of clothes, some of them...
E-208 Şi când Isus a vorbit limbaj aşa de simplu, încât, astăzi, aceasta îi are pe profesori încurcaţi, căci ei încearcă să o interpreteze după şcolarizări şi limbajul din ziua aceea, şi acesta era limbaj de stradă. De aceea...
E-201 I heard a--a psychologist say, the other day; Doctor Narramore, a fine man, Christian man, his program is on KAIR there, all the time. He said, "The way to tell that a man was losing his mind, is when he didn't dress according to his disposition." You know, to how he has to appear before the public, that was a sign that he was losing his mind.
E-209 Păi, există aşa de multă diferenţă chiar aici în Statele noastre Unite! Eu am sunat din Florida, la New York, şi a trebuit să iau o femeie aici, de asemenea, la Saint Louis, să translateze între această fată din sud şi fata din nord. Aşa-i cât de mare diferenţă a fost acolo. Vedeţi? Cu certitudine.
E-202 Well, then, I've been crazy all my life then, see, 'cause I wear overalls and everything, see. So, fitting to my position, I must dress like a clergyman, in other words, to--to be a clergyman.
E-210 Acum lucrul despre aceasta este, că oamenii caută după lucrurile acelea, discursuri, în loc de Cuvânt. Cuvântul fiind manifestat este dovada că El este corect. Vedeţi, Cuvântul fiind manifestat! Ei niciodată nu se vor uita la Acela. Tu trebuie să ai o concepţie intelectuală, să ştii, să mergi la seminar şi să înveţi cum să te apleci, cum să stai într-un loc, şi totul. O, aceea l-ar îneca pe un lucrător, la moarte, care a fost într-adevăr umplut cu Duhul Sfânt. Înţelegeţi? Acum, aceea-i intelectual.
E-203 I don't think Jesus dressed like a clergyman. He dressed like a ordinary man. He went in among man, and it wasn't nothing dressing.
E-211 Şi acela-i felul cum a ajuns această naţiune întreagă. Ea are o concepţie intelectuală despre Cristos. După aceea se uită ei. "Şi dacă Cristos este în tine, tu trebuie să fii un învăţat, tu trebuie să fii un intelectual," căci asta-i ce ei gândesc că este Cristos.
E-204 But that's just, see, how that the ideas of man. It doesn't... How about if this man, or, I wonder what the doctor would think of this, when a prophet in the Bible was commanded to strip off his clothes and walk naked before the people? He really would a-been crazy, wouldn't he now? But God told him to do it. [Isaiah 20:1-6]
E-212 Şi altă dată, un alt lucru, ei îşi formează opinia lor proprie despre ce ar trebui să fie El, ideea lor proprie, în loc să ia ce a spus Cuvântul. Acela-i felul când ei se uită, şi chiar îl văd pe Isus Însuşi, ei omite să-L recunoască. Ei au făcut-o la Ziua Cincizecimii. Ei au făcut-o când El a fost în trup. Ei au făcut-o când El a fost în iesle. Ei au făcut-o când El a fost pe străzile Ierusalimului. Ei au făcut-o când El era pe cruce. Şi El a fost împlinirea acelui Cuvânt. Şi, încă, ei l-au avut pe Mesia venind jos pe un coridor din Cer, şi toate celelalte, şi era greşit, pentru că aceasta era concepţia lor intelectuală. Şi ei au omis să-L vadă, şi, priveau chiar la El. Aşa este aceasta astăzi!
E-205 Another one had to lay on his side for three hundred and forty... Months, I believe it was, lying on his side, one side; and then turned over the other side. And eat a pot of lentil that he had made there; had to go and seethe this stuff and make it up, together, and eat it all that time; reach over and get a handful and eat, lying on his side, for a sign. See? [Ezekiel 4:1-17]
E-213 Ce vedeţi voi când vă uitaţi? Unii se uită să vadă, când ei se uită la El, ei se uită să vadă ceva mare fondator intelectual de biserică, cineva care poate într-adevăr produce un crez care îi va face pe toţi oamenii să primească acest crez, un lucru sau altul. Aceea-i ce caută ei când ei Îl văd.
E-206 Oh, how far people can get from, really, Word of God. They just get so educated till they educate themself away from God. When a man talks about he's got a education, I know that's just how far he is from God; see, a doctor's degree. Not saying this against Doctor Vayle, 'cause he isn't that type. But, usually, when a man gets a doctor's degree, that just means, to me, he's that much farther from God, see, unless he can hold hisself to the Word and to God.
E-214 Unii caută să vadă un mit, ca Moş Crăciun, când ei se uită. Ei citesc Biblia, şi zic, "Ah, acela-i un lucru mitologic.
Aceasta-i doar ceva ce a scris omul. Aceea-i ce, ei, căci când ei..." Ce opinie iei tu despre Biblie, este ce iei despre El. Înţelegeţi?
E-207 Now, we find out that some comes to hear the way you speak, when they come to look. You talk about Divine healing and the Lord; if a man isn't typical, an educated genius, the people just can't stand to hear him use words as "his'n, hain't," and--and words like... They just... They don't. They think that that's way away from God.
E-215 Unii se uită să vadă un prunc. Unii se uită să vadă un-un iepure sau un Moş Crăciun. Unii se uită să vadă ceva carte istorică care a fost ieri şi nu astăzi.
Dar, întrebarea este, ce vedeţi voi când vă uitaţi?
E-208 And when Jesus spoke such simple language, until, today, it's got the professors confused, for they try to interpret it according to the scholarships and the language of that day, and it was street language. Therefore...
E-216 Aşa de mulţi din voi, care pretindeţi să aveţi Duhul Sfânt, vă uitaţi şi vedeţi a doua persoană dintr-o trinitate. Când, aceasta nici măcar nu este menţionat în Biblie. Nu există un astfel de lucru. Cuvântul trinitate nici măcar nu este în coperţile Bibliei. Dar, totuşi, când vă uitaţi la Isus, voi Îl consideraţi ca a treia persoană sau a doua persoană dintr-o trinitate şi acela-i motivul că voi nu ajungeţi nicăieri.
E-209 Why, there is so much difference even here in our United States! I called from Florida, to New York, and had to get a woman over here, too, at Saint Louis, to translate between this southern girl and the northern girl. That's how much difference there was. See? Certainly.
E-217 Voi ştiţi ce a spus El? "Eu sunt Dumnezeu, şi nu există nici un altul afară de Mine." Vedeţi?
E-210 Now the thing of it is, that people look for those things, speeches, instead of the Word. The Word being manifested is the evidence that It's right. See, the Word being manifested! They will never look at That. You've got to have an intellectual conception, to know, go at the seminary and learn how to bow, how to stand in one place, and all. Oh, that would choke a minister, to death, that was really filled with the Holy Spirit. See? Now, that's intellectual.
E-218 Depinde la ce vă uitaţi. Dacă voi vreţi să puneţi ceva talisman de copil mic, un om bătrân cu barbă, şi aşa mai departe; dacă acela-i felul cum vă uitaţi la Isus ca fiind ceva persoană diferită de Dumnezeu, voi vă uitaţi greşit. Voi nu Îl vedeţi.
E-211 And that's the way that this whole nation has got. It's got an intellectual conception of Christ. That's what they look for. "And if Christ is in you, you've got to be a scholar, you got to be an intellectual," 'cause that's what they think Christ is.
E-219 Aici nu cu mult în urmă, eu am avut o pereche de binocluri. Eu încercam să urmăresc nişte antilope, sau o antilopă acolo într-un câmp. Şi fiul meu a încercat să-mi arate, şi el este destul de puţin mai tânăr. Aşa că el a spus, "Ia binoclul acela, tati! Acolo stă antilopa, chiar acolo afară!"
Am spus, "Eu o pot vedea cu ochiul meu natural." El a spus, "Ia binoclul acesta."
E-212 And another time, another thing, they form their own 'pinions of what He ought to be, their own idea, instead of taking what the Word said. That's the way when they look, and even see Jesus Himself, they fail to recognize Him. They did it on the Day of Pentecost. They did it when It was in flesh. They did it when He was in the manger. They did it when He was on the streets of Jerusalem. They did it when He was on the cross. And He was the fulfillment of that Word. And, yet, they had the Messiah coming down on a corridor out of Heaven, and everything else, and was wrong, because it was their intellectual conception. And they failed to see Him, and, looking right at Him. So is it today!
E-22
E-213 What do you see when you look? Some look to see, when they look at Him, they look to see some great intellectual church founder, somebody who can really produce a creed that will cause all the people to fall for this creed, something another. That's what they look when they see Him.
E-221 Şi dacă vă veţi centra gândul vostru la Cuvântul lui Dumnezeu, cei trei vor fi Unul. Înţelegeţi? Dar binoclul vostru ecleziastic se descentrează când voi încercaţi să-L faceţi trei. El este Unul. Înţelegeţi?
E-214 Some look to see a myth, like Santa Claus, when they look. They read the Bible, and say, "Ah, that's a mythical thing. It's just something that man wrote. That's what, they, 'cause when they..." What opinion you take of the Bible, is what you take of Him. See?
E-222 Dar depinde la ce vă uitaţi. Ce vedeţi voi când vă uitaţi? Ţineţi minte, că voi îl puteţi vedea numai pe El aşa cum vă uitaţi la El prin Cuvânt. Voi nu vă puteţi uita la El printr-o carte de text. Voi nu vă puteţi uita la El printr-un crez. Voi veţi vedea doi sau trei dumnezei, şi de toate altele, în crezurile acelea. Dar uitaţi-vă la El prin Cuvânt, şi veţi vedea că El este "Emanuel, 'Dumnezeu făcut trup printre noi"' El a spus, "Eu sunt Dumnezeu, şi în afară de Mine nu există nimeni altul." El este Dumnezeu.
E-215 Some look to see a baby. Some look and see a--a rabbit or a Santa Claus. Some look to see some historical book that was yesterday and not today.
But, the question is, what do you see when you look?
E-223 Isaia a privit o dată, profetul, şi când l-a văzut pe Isus... Subiectul meu este, "privind la Isus." Priviţi Înspre Isus. Când Isaia a privit la o parte de la lume, să-l vadă pe El, el a spus, "Eu văd un Sfetnic, un Prinţ al Păcii, Puternicul Dumnezeu, Părintele Veşnic." Aceea era ce Isaia a privit înainte şi a văzut.
E-216 So many of you, that claim to have the Holy Ghost, look and see the second person of a trinity. When, it's not even mentioned in the Bible. There is no such a thing. The word trinity is not even in the lids of the Bible. But, yet, when you look at Jesus, you regard Him as the third person or the second person of a trinity, and that's the reason you don't get nowhere.
E-224 Daniel, o dată, a stat, când el a văzut sfârşitul împărăţiilor Neamurilor. El a văzut chipul care Nebucadneţar l-a visat. El a văzut cum fiecare o urma pe cealaltă, aşa cum ele veneau în jos. Şi când el s-a uitat să vadă ce era tot ce urma să se întâmple la sfârşit, când l-a văzut pe Isus, El era "o Stâncă tăiată afară din munte, fără mâini," care a zdrobit împărăţiile Neamurilor.
E-217 You know what He said? "I am God, and there is none other besides Me." See? [Isaiah 45:5]
E-225 Nebucadneţar a aruncat trei copii Evrei în cuptorul încins, care au crezut în Dumnezeu şi au stat pe Cuvântul Lui. Dacă ei au trebuit să moară pentru El, ei urmau să stea, oricum; doar un lucru mic, de a-şi apleca genunchiul lor în vreun alt fel. Dar când el s-a uitat înainte şi a văzut pe Isus, El era "al patrulea om" care era în cuptorul încins, şi a ţinut focul jos de pe slujitorii Lui ascultători. Aceea-i ce Nebucadneţar a văzut.
E-218 Depends on what you're looking at. If you want to put some little mascot boy, an old man with beard, and so forth; if that's the way you look at Jesus as being some different person from God, you're looking wrong. You don't see It.
E-226 Ezechiel s-a uitat înainte să-L vadă într-o zi, şi El era "o Roată în mijlocul roţii," sus de tot în mijlocul aerului. El era Butucul la roată, de care fiecare spiţă este strânsă. Amin! Roata mare merge prin credinţă, dar Roata mică s-a întors prin Puterea Domnului. Acela-i pe care Ezechiel l-a văzut când el s-a uitat înainte.
E-219 Here not long ago, I had a pair of field glasses. I was trying to watch some antelope, or an antelope over in a field. And my son was trying to show me, and he is quite a bit younger. So he said, "Take them glasses, daddy! There stands the antelope, right out there!"
I said, "I can see him with my natural eye."
He said, "Take these glasses."
E-227 Ioan Botezătorul s-a uitat înainte într-o zi, şi, când s-a uitat, el a văzut un Porumbel; şi un Glas, zicând, "Acesta-i Fiul Meu preaiubit în Care Eu am plăcere să locuiesc." Aceea-i ce el a văzut. Apoi, el l-a văzut pe Isus şi Dumnezeu să fie aceeaşi Persoană, căci Duhul a venit jos din Cer ca un Porumbel, zicând, "Acesta-i Fiul Meu preaiubit în Care Eu am plăcere să locuiesc." Aceea-i ce el a văzut. Observaţi, El Se identifică în felul acela.
E-220 When I looked, I seen about ten antelopes, but the glasses was out of focus. And when I went to focus them in, all ten of them become one.
E-228 Noe, când el s-a uitat înainte să-L vadă, Noe a văzut judecăţile drepte ale lui Dumnezeu să vină asupra unui popor din lumea aceasta care a respins Cuvântul Lui. Aceea era ce Noe a văzut când el s-a uitat înainte.
E-221 And if you will focus your mind to God's Word, the three will be One. See? But your ecclesiastical glasses get out of focus when you try to make Him three. He is One. See?
E-229 Moise, când el s-a uitat înainte, el a văzut un rug în flăcări. Un Stâlp de Foc s-a adus pe Sine înapoi într-un rug, şi, când Moise s-a apropiat de Acesta, El a spus, "Ia-ţi jos încălţămintea, căci, 'EU SUNT"' Acum, dacă voi cântăriţi cuvântul acela, "EU SUNT," acesta-i timpul trecut, timpul prezent, şi timpul viitor. "EU SUNT," Etern! Înţelegeţi? "EU SUNT," el l-a văzut pe "EU SUNT." Aceea era ce el a văzut în rugul aprins.
E-222 But it depends on what you are looking at. What do you see when you do look? Remember, you can only see Him as you look at Him through the Word. You can't look at Him through a textbook. You can't look at Him through a creed. You will see two or three gods, and everything else, in them creeds. But look at Him through the Word, and you'll see that He is "Emmanuel, 'God made flesh among us.'" He said, "I am God, and besides Me there is none other." He is God. [Isaiah 45:5], [Matthew 1:23]
E-230 Israel s-a uitat la şarpele de alamă care l-a făcut Moise, şi a văzut suferinţa lui Cristos pentru judecata pentru cei bolnavi, căci noi ştim că şarpele vorbea despre Ispăşire.
E-223 Isaiah looked one time, the prophet, and when he seen Jesus... My subject is, "looking to Jesus." Look Away To Jesus. When Isaiah looked away from the world, to see Him, he said, "I see a Counselor, a Prince of Peace, the Mighty God, the Everlasting Father." That's what Isaiah looked away and saw. [Isaiah 9:6-7]
E-231 Isus a fost Ispăşirea. "Cum Moise a înălţat şarpele de alamă în pustie, aşa trebuie Fiul omului să fie înălţat," pentru acelaşi scop. Înţelegeţi? De ce? Ei au păcătuit, şi s-au îmbolnăvit; aceea era pentru luarea la o parte a păcatelor lor şi pentru boala lor. Şi aceea era ce, "Isus a fost rănit pentru fărădelegile noastre; cu rănile Lui am fost vindecaţi." Dacă luaţi la o parte vindecarea Divină de la Cristos, voi tăiaţi jumătate din Ispăşire, în două. Înţelegeţi?
E-224 Daniel, one time, was standing when he saw the--the ending of the Gentile kingdoms. He saw the image that Nebuchadnezzar had dreamed. He saw how each one would succeed the other, as they come down. And when he looked to see what was all going to happen at the end, when he saw Jesus, He was "a Stone hewed out of the mountain, without hands," that crushed the Gentile kingdoms. [Daniel 2:34]
E-232 Ce vedeţi voi în El când vă uitaţi? Vedeţi voi aceea? Vedeţi voi că, "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre; cu rănile Lui noi am fost vindecaţi"? Când vă uitaţi înainte, puteţi voi vedea aceea, sau puteţi să vedeţi doar o parte a Ispăşirii? Puteţi voi vedea ambele părţi ale acesteia când vă uitaţi?
Dacă vă uitaţi la aceasta prin crez, ei vă vor spune, "Zilele de vindecare au trecut."
Dar dacă vă uitaţi la aceasta prin Cuvânt, voi veţi vedea, "El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Înţelegeţi?
E-225 Nebuchadnezzar throwed three Hebrew children in the fiery furnace, that believed in God and stood on His Word. If they had to die for It, they was going to stand, anyhow; just a little thing, of bowing their knee some other way. But when he looked away and saw Jesus, He was "the fourth man" that was in the fiery furnace, and it kept all the heat off of His obedient servants. That's what Nebuchadnezzar saw. [Daniel 3:23-30]
E-233 Ucenicii s-au uitat la El când ei erau într-o mare tulburată, şi ei au văzut singurul ajutor care-i putea ajuta, venind.
E-226 Ezekiel looked away to see Him one day, and He was "a Wheel in the middle of the wheel," way up in the middle of the air. He was the Hub to the wheel, where every spoke is fastened to. Amen! The big wheel run by faith, but the little Wheel turned by the Power of the Lord. That's who Ezekiel saw when he looked away. [Ezekiel 1:15-18]
E-234 Marta s-a uitat la El în timpul de moarte, şi ea a văzut că El era "învierea şi Viaţa." Amin! În timp de moarte, Marta a văzut, când s-a uitat la El... El a fost respins de poporul ei; El a fost refuzat; ea chiar, a trimis după El, şi El nu a venit la fratele ei. Dar când El în sfârşit a venit, şi ea a mers şi a căzut jos aşa ca ea să se poată uita la El, ea a aflat că el era amândouă "învierea şi Viaţa." Amin!
E-227 John the Baptist looked away one day, and, when he did, he saw a Dove; and a Voice, saying, "This is My beloved Son in Whom I'm pleased to dwell in." That's what he saw. Then, he saw Jesus and God being the same Person, 'cause the Spirit come down from Heaven like a Dove, saying, "This is My beloved Son in Whom I am pleased to dwell." That's what he saw. Notice, He identifies Himself in that way. [Matthew 3:17]
E-235 Iair a făcut acelaşi lucru, un credincios tainic; un mic Presbiterian, Metodist, Baptist, care într-adevăr a crezut, dar nu putea să vină în jur, din cauza că denominaţiunea lui nu a vrut să-l lase, pentru că el ar fi excomunicat. Dar singura lui fetiţă a zăcut la punctul de moarte, şi el a trebuit să se ducă. Dar când el L-a găsit, el a aflat că El era învierea şi Viaţa.
E-228 Noah, when he looked away to see Him, Noah saw the just judgments of God coming upon a people of this world who had rejected His Word. That's what Noah said when he looked away.
E-236 Când el a trimis după El, un alergător a venit şi a spus, "Nu necăji Stăpânul, căci fata este deja moartă." El... Şi inima lui mică aproape că a cedat.
E-229 Moses, when he looked away, he saw a bush on fire. A Pillar of Fire had brought Itself back into a bush, and, when Moses drawed close to It, He said, "Take off your shoes, for, 'I AM.'" Now, if you would weigh that word, "I AM," it's past tense, present tense, and future tense. "I AM," Eternal! See? "I AM," he saw the "I AM." That's what he saw in the burning bush. [Exodus 3:5-6]
E-237 Dar El a spus, "Nu am spus Eu, 'Dacă voi veţi crede numai, veţi vedea Slava lui Dumnezeu'?" Iair a aflat că El putea învia pe cei morţi, când el s-a uitat la Isus.
E-230 Israel looked at the brass serpent that Moses made, and saw the suffering of Christ for the judgment for the sick, for we know that the serpent spoke of the Atonement. [Numbers 21:5-7]
E-238 Cel flămând s-a uitat la El, şi a aflat hrană susţinătoare de viaţă. Aceea era naturală. Cel flămând, spiritual, se poate uita la El şi află că El este Pâinea Vieţii.
E-231 Jesus was that Atonement. "As Moses lifted up the brass serpent in the wilderness, so must the Son of man be lifted up," for the same purpose. See? Why? They had sinned, and had got sick; that was for the taking away their sins and for their sickness. And that's what, "Jesus was wounded for our transgressions; with His stripes we were healed." Take Divine healing away from Christ, you cut half the Atonement, in two. See? [John 3:14]
E-239 Tâlharul muribund s-a uitat să vadă ce putea el să vadă, şi a aflat, în Isus, iertarea lui. "Aminteşte-ţi de mine, Doamne, când Tu vii în Împărăţia Ta." Isus a spus, "Astăzi tu vei fi cu Mine în paradis." Aceea-i ce a văzut el în ceasul morţii lui.
E-232 What do you see in Him when you look? Do you see that? Do you see that, "He was wounded for our transgressions; with His stripes we were healed"? When you look away, can you see that, or can you just see one side of the Atonement? Can you see both sides of it when you look? [Isaiah 53:5]
If you look at it through the creed, they'll tell you, "The days of healing is passed."
But if you look at it through the Word, you'll see, "He is the same yesterday, today, and forever." See? [Hebrews 13:8]
E-240 Cel bolnav s-a uitat la El, şi a văzut Vindecătorul. Orbul s-a uitat, şi a putut vedea.
Depinde la ce vă uitaţi acum. La ce vă uitaţi?
E-233 The disciples looked to Him when they were in a troubled sea, and they saw the only help that could help them, coming. [Mark 6:47-51], [Matthew 14:22-36]
E-241 Petru şi Natanael s-au uitat, şi au văzut Cuvântul promis al profetului lor, Moise, făcut manifestat. "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet ca mine, şi de El se va lipi poporul. Şi toţi care nu-L vor crede, şi nu aude Profetul acela, vor fi stârpiţi din popor."
E-234 Martha looked to Him in the time of death, and she saw that He was "the resurrection and the Life." Amen! In time of death, Martha saw, when she looked at Him... He had been rejected by her people; He had been turned down; even, she had sent for Him, and He did not come to her brother. But when finally He come, and she went and fell down so she could look at Him, she found out that He was both "resurrection and Life." Amen! [John 11:21-26]
E-242 Şi când Petru a păşit sus în Prezenţa Lui, Isus a spus, "Numele tău este Simon, şi tu eşti fiul lui Iona." El a ştiut chiar atunci, când s-a uitat prima dată la Isus, că acolo era împlinirea despre ce a spus Cuvântul lui Dumnezeu că va fi. Amin.
E-235 Jairus did the same thing, a secret believer; a little Presbyterian, Methodist, Baptist, that really believed, but couldn't get around, on account of his denomination wouldn't let him, because he would be excommunicated. But his only little daughter lay at the point of death, and he had to go. But when he found Him, he found out that He was the resurrection and Life. [Luke 8:41-42, 49-56], [Mark 5:22-34, 35-43]
E-243 Mă întreb dacă voi aţi aflat acelaşi lucru când voi v-aţi uitat la El pentru prima dată? Mă întreb dacă Cuvântul promis vi S-a manifestat vouă când v-aţi uitat la El?
E-236 When he sent for Him, a runner come and said, "Don't trouble the Master, for the girl is already dead." He... And his little heart almost failed. [Mark 5:35]
E-244 Natanael, îndată ce el a venit în Prezenţa lui Isus, un pic în îndoială... Noi aflăm că Filip a mers şi i-a spus, "Vino, să vezi pe Cine am aflat noi."
Şi Natanael a venit, şi a spus, "Care anume este El?"
El a spus, "Probabil că este acela sus acolo care se roagă pentru bolnavi."
E-237 But He said, "Did not I say, 'If you'll only believe, you'll see the Glory of God'?" Jairus found out that He could raise up the dead, when he looked at Jesus. [Luke 8:50], [Mark 5:36]
E-245 El şi-a presat calea dincolo până a luat o privire la El. Şi când el s-a uitat, Isus a spus, "Iată un Israelian în care nu este viclenie."
El a spus, "Rabuni, când m-ai cunoscut Tu vreodată?"
E-238 The hungry looked to Him, and found sustaining food for life. That was natural. The hungry, spiritual, can look to Him and find out He's the Bread of Life.
E-246 El a spus, "Înainte să te cheme Filip, când tu erai sub pom, Eu te-am văzut."
E-239 The dying thief looked to see what he could see, and he found, in Jesus, his pardon. "Remember me, Lord, when Thou comest into Thy Kingdom." Jesus said, "Today shalt thou be with Me in paradise." That's what he saw in the hour of his death. [Luke 23:42-43]
E-247 Atunci ce a aflat Natanael? El a aflat că acolo era Împăratul lui Israel. El a spus, "Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Tu eşti Împăratul lui Israel." Aceea-i ce el a văzut când s-a uitat. El a avut interpretarea Scripturii, adusă la lumină înaintea lui. El a văzut-o, aceeaşi Scriptură care profetul cel uns Moise a spus, "El va fi un Profet asemănător mie."
E-240 The sick looked to Him, and saw the Healer. The blind looked, and could see.
Depends on what you're looking at now. What are you look?
E-248 Femeia la fântână, ea s-a uitat o dată, şi ce a văzut ea? Ea a exprimat-o în cetate. Ea a spus, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta chiar Mesia?" Când ea şi-a luat prima ei privire la Isus Cristos, ea a văzut pe Mesia.
E-241 Peter and Nathanael looked, and seen the promised Word of their prophet, Moses, made manifest. "The Lord your God shall raise up a Prophet likened unto me, and to Him the people shall cling. And all that don't believe Him, and hear that Prophet, will be cut off from the people." [Deuteronomy 18:15, 19]
E-249 Oamenii se pot uita la acelaşi lucru astăzi, şi Îl numesc "telepatie mintală." Ei Îl vor numi "spiritism." Ei Îl vor numi orice fel de nume de drac care Îl pot ei chema, pentru că ei nu ştiu după ce să se uite. Amin. Ei nu înţeleg. Ei se uită după un crez. Ei se uită după un geniu ca să pună biserica în rânduială. Ei se uită după mai mulţi membri, şi nu reuşesc să vadă pe binecuvântatul Isus Cristos în Cuvântul Lui identificat. Chiar.
E-242 And when Peter walked up into His Presence, Jesus said, "Your name is Simon, and you are the son of Jonas." He knew right then, when he looked the first time on Jesus, that there was the fulfillment of what the Word of God said He would be. Amen. [John 1:42]
E-250 Depinde după ce vă uitaţi. Dacă vă uitaţi după împlinirea promisiuni de astăzi, voi o veţi vedea. Dar, dacă vă uitaţi după ceva intelectual, sau ceva după care ei întotdeauna s-au uitat, ceva mare fondator, ceva istoric, vreo altă persoană, altceva, voi veţi omite să-L vedeţi. Dar când vă uitaţi la El prin Cuvânt, Cuvântul declară Cine este El.
E-243 I wonder if you found the same thing when you looked at Him for the first time? I wonder if the promised Word manifest Itself to you when you looked at Him?
E-251 El i-a provocat pe oamenii din zilele Lui să facă la fel. Ei nu au putut să-L vadă. El a spus, "Voi călăuzitori orbi ai celor orbi. Voi îl pretindeţi pe Moise a fi profetul vostru. Dacă l-aţi fi cunoscut pe Moise, m-aţi cunoaşte pe Mine. Moise a scris despre Mine." Şi ei au fost prea orbi să-L vadă. Privind chiar la El, şi erau prea orbi să-L vadă.
E-244 Nathanael, as soon as he come into the Presence of Jesus, a little bit in doubt... We find out that Philip had went and told him, "Come, see Who we found."
And Nathanael come, and he said, "Which one is He?"
He said, "Probably it's the one up there praying for the sick." [John 1:46]
E-252 Eu potrivesc acea "sclipire," dimineaţa aceasta, pentru câteva minute, voi vedeţi. Ei se uită, şi nu ştiu după ce se uită, deoarece ei au concepţia greşită despre ce încearcă ei să afle. Cum aţi fi ştiut voi ce aţi vrut să aflaţi, dacă nu aţi ştiut după ce vă uitaţi?
E-245 He pressed his way through till he get a look at Him. And when he looked, Jesus said, "Behold an Israelite in whom there is no guile."
He said, "Rabbi, when did You ever know me?" [John 1:47]
E-253 Cum v-aţi duce să căutaţi un dovleac, şi voi niciodată nu aţi văzut unul şi nu aţi auzit de unul? Cum v-aţi duce să găsiţi o lubeniţă, dacă nu aţi ştiut că exista un astfel de lucru, şi cum a arătat? Păi, voi aţi fi putut găsi o vană, şi să gândiţi că era o lubeniţă. Aţi fi putut găsi altceva, aţi fi putut găsi un bloc, şi să gândiţi că era o lubeniţă.
E-246 He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." [John 1:48]
E-254 Dar voi trebuie să ştiţi după ce vă uitaţi. Şi singura cale ca vreodată să ştiţi la ce vă duceţi, după ce vă uitaţi; dacă vă uitaţi după Isus, vă veţi uita la Cuvânt, căci El este Cuvântul. "Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Mine. Cercetaţi Scripturile."
E-247 Then what did Nathanael find? He found out that there was the King of Israel. He said, "Thou art the Son of God. You are the King of Israel." That's what he saw when he looked. He got the interpretation of the Scripture, brought to light before him. He saw it, the same Scripture that the anointed prophet Moses had said, "He will be a Prophet likened unto me." [John 1:48-49], [Deuteronomy 18:15]
E-255 "Voi pretindeţi că sunteţi... sunteţi credincioşii profeţilor, dar voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul. Părinţii voştri, care pretind; când Dumnezeu a trimis profeţii la ei, el i-a pus în mormânt. Ei-ei au ucis pe profeţi. Fiecare care a venit," Isus a spus, "pe care din ei nu i-a împroşcat cu pietre părinţii voştri? Şi lucrările părintelui vostru le veţi face voi." Amin! Om neprihănit, om sfânt, un om pe care nu puteai să pui un deget, şi totuşi El i-a numit "şerpi şi draci." Vedeţi?
E-248 The woman at the well, she got a look one time, and what did she see? She expressed it in the city. She said, "Come, see a Man Who told me the things I've done. Isn't this the very Messiah?" When she took her first look at Jesus Christ, she saw the Messiah. [John 4:29]
E-256 După ce vă uitaţi voi? Dacă vă uitaţi după vreo persoană pioasă? Unii oameni gândesc că deoarece Duhul Sfânt ar lucra prin tine, tu ar trebui să fii ceva ins lung, pios, care umblă în jur şi nici măcar... Acela nu-i Duhul Sfânt. Dumnezeu nu lucrează prin îngeri în felul acela, sau presupus a fi. Dumnezeu lucrează prin om. Biblia a spus, "Ilie era un om supus patimilor cum suntem noi," dar voi nu puteaţi fi cu el până nu l-aţi văzut pe Isus.
E-249 People can look at the same thing today, and call It "mental telepathy." They'll call It "spiritualism." They'll call It any kind of a devil name they can call It, because they don't know what they're looking for. Amen. They don't understand. They're looking for a creed. They're looking for a genius to set the church in order. They're looking for more members, and fail to see the blessed Lord Jesus Christ in His identified Word. Right.
E-257 Petru şi Ioan, la poarta numită Frumoasă. Şi când ei i-au tras sus acolo despre vindecarea acelui om, "Ei au priceput că ei erau neştiutori, neînvăţaţi, dar ei au priceput de asemenea că ei au fost cu Isus," înţelegeţi, pentru că Viaţa Lui se reflecta prin ei.
Acum, depinde după ce vă uitaţi.
E-250 Depends on what you're looking for. If you're looking for the fulfillment of the promise of today, you'll see it. But, if you're looking for some intellectual, or something that they've always looked for, some great founder, some historian, some other person, something else, you'll fail to see It. But when you look at Him through the Word, the Word declares Who He is. [John 5:46]
E-258 Femeia a citit Biblia. Ea ştia că acolo era un Mesia ce venea, şi ea ştia ce ar face acel Mesia. Şi îndată ce Isus i-a spus, "Adu-mi să beau."
Ea a spus, "Nu este obiceiul." El era doar un om obişnuit.
E-251 He challenged the people of His day to do the same. They couldn't see Him. He said, "You blind leaders of the blind. You claim Moses to be your prophet. If you would a-knowed Moses, you would know Me. Moses wrote about Me." And they were too blind to see It. Looking right at It, and too blind to see It. [Matthew 15:14]
E-259 Acum, dacă El ar fi şezut acolo cu un turban mare, şi tot felul de ornamente peste El, de-de ceva persoană sfântă, păi, femeia ar fi spus, "Păi, acolo-i un preot," şi a mers înainte. Sau, "Acolo-iun fel de rabin," a mers înainte.
E-252 I'm dove-tailing that "glare," this morning, for a few minutes, you see. They're looking, and don't know what they're looking for, because they've got the wrong conception of what they're trying to find. How would you know what you wanted to find, if you didn't know what you was looking for?
E-260 Lucrător, sau una alta. Am văzut un om să vină să mănânce, astăzi, unde eu am mers să mănânc. Şi insul acela a venit înăuntru, el-el avea suficiente cruci şi lucruri pe el; este un lucru bun uneori ca acei oameni să aibă aceea. Eu cred că tu se cuvine să trăieşti o viaţă. Tu nu trebuie să ai o mulţime de haine preoţeşti, ca să dovedeşti ce eşti. Uneori ei bea, şi se comportă aşa de mult, şi fumează ţigări, şi de toate, ei trebuie să poarte haine preoţeşti ca măcar să se cunoască dacă este un lucrător sau nu. Aşa este.
E-253 How would you go hunt for a pumpkin, and you had never seen one and never heard of one? How would you go find a watermelon, if you never knowed there was such a thing, and how it looked? Why, you could find a tub, and think it was a watermelon. You could find something else, you could find a block, and think it was a watermelon.
E-261 Eu vă spun, hainele preoţeşti pentru un om să le poarte este botezul Duhului Sfânt. Aceea te va identifica a fi cu Isus! ... ? ...
E-254 But you've got to know what you're looking for. And the only way that you'll ever know what you're going to, what you're looking for; if you're looking for Jesus, you will look to the Word, for He is the Word. "They are They that testify of Me. Search the Scriptures." [John 5:39], [John 8:44]
E-262 Acum, noi aflăm, că depinde după ce te uiţi. Unul bine îmbrăcat, bine îngrijit, vreun fel de turban; tu niciodată nu-L vei vedea, deoarece El era doar un om obişnuit. Dumnezeu lucrează cu omul. Isus era un om; Dumnezeu era în om, şi El era Dumnezeu.
E-255 "You claim you're... are the believers of the prophets, but you're of your father the devil. Your fathers, who claim; when God sent the prophets to them, he put them in the grave. They--they kill the prophets. Every one that come," Jesus said, "which one of them your fathers didn't stone? And the works of your father you'll do." Amen! Righteous men, holy men, a man that you couldn't put a finger on, and yet He called them "serpents and devils." See?
E-263 Acum, noi aflăm că această femeie, când ea a văzut acest semn tainic, că El îi putea spune ce a făcut ea care era greşit, sau ce era pe inima ei, ea a ştiut chiar atunci că acela era Mesia. Astfel, când ea s-a uitat la Isus, ea a văzut pe Mesia.
E-256 What you looking for? If you're looking for some pious person? Some people thinks that because the Holy Spirit worked through you, you'd have to be some long, pious fellow, walk around and not even... That's not the Holy Spirit. God don't deal through angels like that, or supposed to be. God deals through men. The Bible said, "Elijah was a man subject to like passions as we are," but you couldn't be with him till you seen Jesus. [James 5:17]
E-264 Mesia, ce erau lucrările lui Mesia? Să cunoască taina inimii. Va prins aceea pe voi bine? Eu mă întreb dacă veţi înţelege. Dacă vă uitaţi după El, în seara aceasta, după ce v-aţi uita? El ar fi la fel. Mesia este Cuvântul, Cuvântul! Şi Biblia a spus, în Evrei capitolul al 4-lea, că, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai iute, mai puternic decât o sabie cu două tăişuri, tăind chiar să despartă osul, şi discernător al gândurilor care sunt în inimă."
E-257 Peter and John, at the gate called Beautiful. And when they pulled them up there about healing that man, "They had perceived that they were ignorant, unlearned, but they also perceived that they had been with Jesus," see, because His Life was reflecting through them. [Acts 3:1-5]
Now, depends on what you're looking for.
E-265 Şi când ea a ştiut că Mesia urma să fie acel Cuvânt făcut manifestat, şi-i putea spune ce era greşit cu ea, ea a ştiut că acela era Mesia. Nu cum era El îmbrăcat, nu cât de multă educaţie avea El; ci, prin semnul care El la arătat ei, El era Mesia. Când ea l-a văzut pe Isus, ea l-a văzut pe Mesia; Dumnezeu într-un Om, cum s-a promis pentru epoca aceea unsă.
E-258 The woman had read the Bible. She knowed there was a coming Messiah, and she knowed what that Messiah would do. And as soon as Jesus said to her, "Bring me a drink."
She said, "It's not customary." He's just a ordinary man. [John 4:7, 9]
E-266 Dar voi ştiţi ce? Mulţi, din aceleaşi epoci despre care eu am vorbit, niciodată nu au văzut lucrul acela. Mulţi din ei nu l-au văzut. La fel astăzi. Mulţi nu l-au recunoscut pe Moise. Mulţi nu l-au recunoscut pe Ilie. Mulţi nu au rec-... Ei niciodată nu-i recunosc până când ei sunt duşi, atunci ei îl recunosc.
E-259 Now, if He had been sitting there with a great big turban on, and all kinds of ornaments over Him, of--of some holy person, why, the woman would have said, "Well, there's a priest," and went on. Or, "There is some kind of a rabbi," went on.
E-267 Cel necredincios a văzut, în zilele lui Noe, numai la ce s-a uitat necredinţa? Eu v-am spus ce a văzut credinciosul, acum să vedem ce au văzut cei necredincioşi. În zilele lui Noe, ce au văzut cei necredincioşi-văzut în urmă acolo când s-au uitat? Ei au văzut "un fanatic, bocănind în jur pe o aşa numită corabie." Aceea era tot ce ei au văzut. "Ceva bătrân trăznit cu barbă lungă albă, care şi-a pierdut mintea, şi, împotriva cercetării şi dovezii ştiinţifice, a spus, 'Există apă acolo sus.' Păi, sărmanul ins bătrân!" Le-a părut rău de el. "Treceţi de el; el, el va fi curând declarat nebun. El şi-a pierdut mintea."
E-260 Minister, something another; I seen a man come to eat, today, where I went to eat. And that fellow come in, he--he had enough crosses and things on him; it's a good thing sometimes them fellows have that. I think you ought to live a life. You don't have to have a lot of clergy clothes, to prove what you are. Sometimes they drink, and carry on so much, and smoke cigarettes, and everything, they have to wear clergy clothes to even know whether they're a minister or not. That's right.
E-268 Dar El avea Cuvântul Domnului. El construia înainte, pe ea, şi Dumnezeu arăta dovadă că potopul venea. Acesta era un semn pentru ei. Aceia care nu au crezut povestea lui Noe au rătăcit mai departe în întuneric, şi au sfârşit în moarte, în apă, şi un mormânt de iad.
E-261 I tell you, the clergy clothes for a man to wear is the baptism of the Holy Spirit. That'll identify you as being with Jesus!...?...
E-269 Faraon, el s-a uitat o dată. Ce a văzut el, ce a văzut Faraon? El a văzut "un fanatic, aşa numit profet, cu multe aşa numite pretinderi de eliberare." Aceea era tot ce au văzut; un tencuitor de noroi, un sclav stând printre oameni, şi spunând el însuşi că era trimis de Dumnezeu să înfăptuiască miracole. Păi, ei gândeau că insul şi-a pierdut... Zis, "Mergeţi, lăsaţi-l să aiurească înainte. El va... Ei îl vor declara 'nebun,' după o vreme."
E-262 Now, we find out, that depends on what you're looking for. A welE-dressed, welE-groomed, some kind of a turban; you'll never see Him, because He was just an ordinary man. God deals with man. Jesus was a man; God was in the man, and He was God.
E-270 Dar el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Cei credincioşi, Aaron, Iosua, şi mulţi din ei, au văzut pe Dumnezeu în Moise. Şi lucrările lui Dumnezeu, Moise le-a făcut, acela-i motivul că ei au ştiut că Dumnezeu era în el. Ei s-au uitat şi au văzut pe Dumnezeu în Moise.
E-263 Now, we find out that this woman, when she saw this mysterious sign, that He could tell her what she had done that was wrong, or what was on her heart, she knew right then that was the Messiah. So, when she looked at Jesus, she saw the Messiah.
E-271 Bogatul s-a uitat şi a văzut exact Cine era El. Înţelegeţi? Dar el a refuzat să-L urmeze, pentru că el a iubit lucrurile din lume, prea mult, să urmeze pe Isus.
E-264 The Messiah, what was the works of the Messiah? Would know the secret of the heart. Did that catch you right? I wonder if you'll understand. If you'd look for Him, tonight, what would you look for? He would be the same. The Messiah is the Word, the Word! And the Bible said, in Hebrew the 4th chapter, that, "The Word of God is quicker, more powerful than a two-edged sword, cutting even to asunder of bone, and a discerner of the thoughts that's in the heart." [Hebrews 4:12]
E-272 Cât de mulţi oameni bogaţi vor asculta la banda aceasta, de felul acela! Nu trebuie să fie întotdeauna bogaţi în bani; nu, tu poţi fi bogat în pofte, bogat în plăceri din viaţa aceasta. Câţi bărbaţi, câte fete tinere, şi cât de mulţi băieţi tineri, nu-şi vor vinde popularitatea lor de ceva regină de sex, sau ceva Ricky cu o mandolină sau o ghitară, mergând afară şi distrând ceva rock-and-roll, sau ceva dans care el este capabil să facă! Cât de mulţi dintre ei îşi vor pretinde bogăţiile lor de popularitate, şi refuză, când ei şed chiar în adunări şi privesc Mâna lui Dumnezeu să mişte şi să declare Cuvântul Lui! Câţi vor face aceasta!
E-265 And when she knowed that Messiah was to be that Word made manifest, and could tell her what was wrong with her, she knowed that was Messiah. Not how He's dressed, not how much education He had; but, by the sign that He showed her, He was Messiah. When she saw Jesus, she saw the Messiah; God in a Man, as promised for that anointed age.
E-273 El a ales denominaţiunea lui. El putea trăi prin ea. "Isus era un fanatic," pentru denominaţiunea lui. Aşa că el a trebuit sau să ia ce Isus a spus, sau el a trebuit sau să ia...
E-266 But you know what? Many, of them same ages that I have spoken of, never seen that thing. Many of them didn't see it. Same today. Many didn't recognize Moses. Many didn't recognize Elijah. Many didn't rec-... They never recognize them till they're gone, then they recognize it.
E-274 De ce nu s-a dus el la preotul lui, şi să spună, "Ce pot eu să fac să am Viaţă Eternă?" El ştia că preotul nu a ştiut nimic despre Aceasta.
Aşa că el a venit la Isus, şi a spus, "Ce pot să fac?"
E-267 The unbeliever seen, in the days of Noah, only what did the unbelief look at? I've told you what the believer saw, now let's see what the unbelievers saw. In the days of Noah, what did the unbelievers saw--see back there when they looked? They saw "a fanatic, blundering around on a so-called boat." That's all they saw. "Some crazy old man with long white whiskers, that had lost his mind, and, against scientific research and proof, said, 'There's water up there.' Why, the poor old fellow!" They felt sorry for him. "Pass him by; he, he'll be declared insane soon. He's lost his mind."
E-275 Isus a spus, "Ţine poruncile." A aruncat-o drept înapoi în poala lui.
El a spus, "Eu am făcut aceasta."
E-268 But he had the Word of the Lord. He was building away, on it, and God was showing evidence that the flood was coming. It was a sign to them. Them who did not believe Noah's story wandered on into darkness, and ended up in death, in the water, and a grave of hell.
E-276 El a spus, "Ţine poruncile." Atunci, el totuşi nu a avut Viaţă Eternă, şi el a ştiut că nu avea. Tu poţi să ţii toate poruncile, şi tu nu ai Viaţă Eternă, încă.
E-269 Pharaoh, he looked one time. What did he saw, what saw Pharaoh? He seen "a fanatic, so-called prophet, with many so-called claims of deliverance." That's all he saw; a mud-dauber, a slave standing up amongst the people, and saying himself was sent of God to perform miracles. Why, they thought the fellow had lost... Said, "Go, let him rave on. He'll... They'll declare him 'insane,' after a while."
E-277 Deci Isus a spus, "Acum dacă tu vrei să faci ce-i drept, du¬te vinde ce ai, şi dă-o la săraci. Vino, urmează-Mă."
E-270 But he had THUS SAITH THE LORD. The believers, Aaron, Joshua, and many of them, seen God in Moses. And the works of God, Moses done, that's the reason they knowed God was in him. They looked and saw God in Moses.
E-278 Dar aceea era prea mult pentru el. Înţelegeţi? Noi aflăm că el s-a uitat şi a văzut Cine era El, dar el a refuzat să ia aceasta. Şi următoarea lui privire era în iad, uitându-se sus de tot şi văzând pe Lazăr în sânul lui Abraham.
E-271 The rich man looked and seen exactly Who He was. See? But he refused to follow Him, because he loved the things of the world, too much, to follow Jesus.
E-279 Filat s-a uitat, o dată, când ei L-au adus. El niciodată nu L-a văzut mai înainte. Mâinile Lui legate; sânge curgând din spatele Lui; o cunună de spini pe capul Lui. Filat s-a uitat, şi a fost convins.
E-272 How many a rich man will listen at this tape, of that type! Don't have to be always rich in money; no, you can be rich in lust, rich in pleasures of this life. How many man, how many young girls, and how many young boys, will not sell out their popularity of some sex queen, or some Ricky with a banjo or a guitar, going out and entertaining some rock-and-roll, or some dance that he is able to do! How many of them will claim their riches of popularity, and refuse, when they sit right in the meetings and watch the Hand of God move and declare His Word! How many will do it!
E-280 Deoarece, un cal venea galopând în jos pe stradă, şi un călăreţ a sărit jos, şi a alergat acolo şi a spus, "Iată, soţia ţi-a trimis o scrisoare."
E-273 He chose his denomination. He could live by it. "Jesus was a fanatic," to his denomination. So he had to either take what Jesus said, or either he had to take...
E-281 Şi el s-a uitat la ea, şi ea a spus, "Filat, iubitul meu soţ, să nu ai nimic de-a face cu acel Om drept, căci astăzi eu am suferit multe lucruri într-un vis din cauza Lui."
E-274 Why didn't he go to his priest, and say, "What can I do to have Eternal Life?" He knowed the priest knowed nothing about It.
So he come to Jesus, and said, "What can I do?"
E-282 El a tremurat. Genunchii i se băteau împreună. Şi a spus, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, dacă Tu eşti Regele, de ce nu Te exprimi? Eşti Tu regele lui Israel?"
El a spus, "Tu ai spus aceasta." A spus, "Spune-ne adevărul."
E-275 Jesus said, "Keep the commandments." Throwed it right back in his lap.
He said, "I've done this."
E-283 El a spus, "Pentru acest scop Am fost născut." Şi Filat s-a minunat. El...
E-276 He said, "Keep the commandments." Then, he still didn't have Eternal Life, and he knowed he didn't. You can keep all the commandments, and you haven't got Eternal Life, yet.
E-284 Toţi, fiecare, cerşea şi plângea la picioarele lui. El a spus, "Eu am putere să Te ucid, sau eu am putere să-Ţi dau drumul."
E-277 So Jesus said, "Now if you want to do what's right, go sell what you got, and give it to the poor. Come, follow Me." [Matthew 19:16-21]
E-285 El a spus, "Tu nu ai putere, dacă nu îţi este dată de Tatăl Meu." Iuh!
E-278 But that was too much for him. See? We find out that he looked and seen Who He was, but yet refused to take it. And his next look was in hell, looking a way up and seeing Lazarus in the bosoms of Abraham.
E-286 Da domnule, el era convins că Acela era mai mult decât un om. El era cu desăvârşire convins că Acesta era mai mult decât un om. Cu certitudine, el era. Dar (ce?) politica şi popularitatea lui erau prea mari. Vedeţi, el L-a respins. Popularitatea lui era prea mare. Politicile, poziţia lui în viaţă, era prea mare, să accepte pe acest fanatic.
E-279 Pilate looked, one time, when they brought Him. He had never seen Him before. His hands tied; blood running out of His back; a crown of thorns on His head. Pilate looked, and was convinced. [Luke 23:4], [John 19:4], [John 18:38]
E-287 Mă întreb câţi Filaţi vor asculta la aceasta, că poziţia voastră în ceva denominaţiune va fi prea mare, să acceptaţi pe adevăratul Domn Isus stând în poziţia în care este El astăzi.
Soldatul Roman, la cruce, s-a uitat la Isus.
E-280 Because, a horse come galloping down the street, and a rider jumped off, and run over and said, "Here's, the wife has sent you a letter."
E-288 După ce pământul a avut o prosternare nervoasă, s-a zguduit până când stâncile s-au smuls afară din munţi. Şi soarele a mers jos în mijlocul zilei, şi s-a întunecat. Stelele nu au venit afară să-şi dea lumina. Şi pământul a izbucnit cu stânci şi un cutremur de pământ. Şi fulgerele au străbătut cerul în zig zag; şi a spintecat perdeaua templului de sus până jos. Şi, oamenii fugeau şi ţipau, ei nu au ştiut ce a avut loc.
E-281 And he looked at it, and she said, "Pilate, my beloved husband, have nothing to do with that just Man, for today I've suffered many things in a dream because of Him." [Matthew 27:19]
E-289 Şi soldatul Roman care a ajutat să-L pironească acolo, i-a străpuns sabia prin inima Lui, atunci el s-a uitat, dar a fost prea târziu. El s-a uitat şi a crezut, dar a fost prea târziu pentru el să creadă. Ce el a făcut i-a pecetluit osânda; el a străpuns suliţa prin inima Mântuitorului. A fost prea târziu.
E-282 He trembled. His knees beat together. And he said, "If You are the Son of God, if You're the King, why don't You speak out? Are You the King of Israel?"
He said, "You have said it."
Said, "Tell us truth." [John 18:33-38]
E-290 Mă întreb câţi Romani astăzi au făcut acelaşi lucru, şi vor face acelaşi lucru. Tu ai putea să te uiţi, într-o zi, dar ar putea arăta prea târziu. Mulţi din ziua de azi vor veni în ziua aceea şi va fi la fel. Ei au ştiut.
E-283 He said, "To this end I was born." And Pilate marveled. He... [John 18:35-37]
E-291 Fratele Woods aici; ieri. Spunând aceasta doar din cauză că este în acest Mesaj. Jos aici la Slider Company, un Romano Catolic şedea acolo. El a mers jos să ia ceva ciment pentru biserică aici, şi, când a luat, el i-a spus pentru unde l-a vrut. Şi Romano Catolicul i-a spus, "Este acela Fratele Branham?"
"Da."
E-284 All, everybody, was begging and crying at his feet. He said, "I have power to kill You, or I have power to release You."
E-292 El a spus, "Eu voi spune un singur lucru; când el se roagă, Dumnezeu răspunde." Vedeţi?
E-285 He said, "You have power of nothing, 'less it be give to you of My Father." Whew! [John 19:10-11]
E-293 Mă întreb atunci, ştiind aceasta, văzând adeverirea că aceasta-i cu adevărat Evanghelia, nu eu; orice om reprezentând pe Cristos. Acesta-i Cuvântul despre care vorbim noi, nu omul.
E-286 Sir, he was convinced that That was more than a man. He was thoroughly convinced that It was more than a man. Certainly, he was. But (what?) his politics and popularity was too great. See, he turned Him down. His popularity was too great. The politics, his position in life, was too great, to accept this fanatic.
E-294 Ce încerc eu să spun? Este aceasta, că, ei văd Cuvântul clar adeverit, aşa cum Filat şi restul din ei au văzut, ca soldatul Roman, dar veţi aştepta voi prea târziu să faceţi ceva privitor la aceasta? El ar fi trebuit să folosească suliţa pe calea cealaltă. Uşile se vor închide, aşa cum a fost în zilele lui Noe, şi atunci este prea târziu. Tu ai putea să te trezeşti într-o dimineaţă, şi zici, "Eu intenţionez să ies din încurcătura aceasta." Nu aştepta prea mult. Tu mai bine să te uiţi şi să trăieşti acum.
E-287 Wonder how many Pilates will be listening to this, that your position in some denomination will be too great, to accept the real Lord Jesus standing in the position that He is today.
The Roman soldier, at the cross, looked on Jesus.
E-295 Luther s-a uitat la o parte de la denominaţiunea Catolică. Ce a văzut el? Un Stâlp de Foc. El a văzut o biserică independentă.
E-288 After the earth had had a nervous prostration, shook till the rocks wrung out of the mountains. And the sun went down in the middle of the day, and turned dark. The stars didn't come out to give its light. And the earth burst forth with rocks and an earthquake. And the zig-zag lightning swept the skies; and ripped the temple veil from the top to the bottom. And, the people running and screaming, they didn't know what had taken place.
E-296 Wesley s-a uitat la o parte de la denominaţiunea Anglicană. El a văzut acelaşi lucru.
E-289 And that Roman soldier that helped nail Him there, had punched the sword through His heart, then he looked, but it was too late. He looked and believed, but it was too late for him to believe. What he had done had sealed his doom; he had run the spear through the Saviour's heart. It was too late.
E-297 Penticostalii s-au uitat la o parte de la toate denominaţiunile. Şi ce a devenit aceasta? Un popor, mare puternic.
E-290 I wonder how many Romans today has done the same thing, and will do the same thing. You might look, someday, but it might look too late. Many of today will come in that day and be the same way. They have known.
E-298 Ce au făcut fiecare din ei? Când fondatorii, Luther, şi Wesley, şi aceia, şi când ei s-au uitat la o parte şi au văzut ce ei au făcut şi au pornit afară; copiii lor, venind în urma lor, s-au uitat înapoi de unde au venit ei, afară din denominaţiune, şi au dus acel grup de oameni drept înapoi în aceeaşi încurcătură din care ei au ieşit.
E-291 Brother Woods here; yesterday. Saying this just because it's in this Message. Down here at the Slider Company, a Roman Catholic sitting there. He went down to get some concrete for the church here, and, when he did, he told him where he wanted it for. And the Roman Catholic said, "Is that Brother Branham?"
"Yes"
E-299 La ce vă uitaţi voi? Fondatorii s-au uitat bine. Dar poporul, urmându-i pe ei, s-au uitat înapoi de unde au ieşit fondatorii, şi au făcut exact ce fondatorii erau împotrivă; Acel uns al lui Dumnezeu.
E-292 He said, "I'll say one thing; when he prays, God answers." See?
E-300 Voi ştiţi, eu trebuie să mă grăbesc, căci eu am să vină un rând de rugăciune. Şi eu ştiu că mulţi dintre voi trebuie să călătorească.
E-293 Wonder then, knowing it, seeing the vindication that it's truly the Gospel, not me; any man representing Christ. It's the Word we're talking about, not man.
E-301 Într-o zi eu am luat o privire. Eu am văzut Cuvântul făcut trup. Am văzut Alfa şi Omega. Eu nu am văzut ceva trei, patru sau cinci; eu am văzut Unul. L-am văzut pe El ca Salvator al meu. Eu l-am văzut pe El, Cuvântul. Eu l-am văzut pe El, Lumina. Eu l-am văzut pe El, Puternicul Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu în El. Am văzut Stâlpul de Foc. Am văzut, în El, exact ce Biblia a spus că El era. Am văzut că El era Alfa şi Omega, că El era Stâlpul de Foc. El era acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Am văzut că Stâlpul de Foc i-a spus, lui Ioan, "Prezenţa Lui care nu dă greş." Aşa cum el a spus în Ioan, acolo, "Şi Prezenţa Lui care nu dă greş nu te va părăsi niciodată." Frate, părerea mea în seara aceasta, cântăm cântarea aceea:
"Priveşte şi trăieşte," fratele meu, trăieşte, Priveşte la Isus acum şi trăieşte;
Căci este înregistrat în Cuvântul Lui, aleluia! Este numai ca tu "priveşte şi trăieşti."
E-294 What am I trying to say? Is this, that, they see the clearly a vindicated Word, like Pilate and the rest of them did, like the Roman soldier, but are you going to wait too late to do anything about it? He should have used the spear the other way. The doors will be closed, like it was in the days of Noah, and then it's too late. You might wake up some morning, and say, "I intend to get out of this mess." Don't wait too long. You had better look and live now.
E-302 Priviţi! Ce vedeţi voi? Vedeţi voi izbăvire? Vedeţi voi ce este El? Priviţi prin Cuvânt şi vedeţi ce era El, apoi vă uitaţi prin acelaşi Cuvânt şi vedeţi că El este acelaşi astăzi cum era El atunci. El este modelul dinainte al şarpelui de alamă din pustie, pentru aceeaşi cauză, păcat şi boală.
E-295 Luther looked away from the Catholic denomination. What did he see? A Pillar of Fire. He saw an independent church.
E-303 Iuda a luat o privire, într-o zi. Şi când s-a uitat, după ce el a luat o adevărată privire la El... El s-a uitat numai la comoară, înainte de aceea, vasul de bani ce îl aveau ei. Dar într-o zi când s-a uitat şi l-a văzut pe Isus, voi ştiţi ce a văzut el? El a văzut că a fost vinovat. El a văzut că el nu era vrednic să trăiască, şi s-a spânzurat.
E-296 Wesley looked away from the Anglican denomination. He saw the same thing.
E-304 Într-o dimineaţă, una dintre cele mai mari dimineţi din toată istoria timpului. În încheiere, eu spun aceasta. Acolo era ceva ce se întâmpla în Ierusalim, şi dintr-o dată un grup de soldaţi au venit jos la-la închisoare. Eu pot auzi zăngănitul lanţurilor; aud târâitul suliţei pe stradă.
E-297 The Pentecost looked away from all the denominations. And what did it become? A great, mighty people.
E-305 Cine este înapoi acolo? Baraba. El este gata să moară. El este un hoţ. El nu este bun. El este un tâlhar. El este un ucigaş. El urmează să moară.
E-298 What did each one of them do? When the founders, Luther, and Wesley, and them, and when they looked away and saw what they did and started out; their children, coming behind them, looked back to where they come from, out of the denomination, and took that group of people right back into the same mess that they came out of.
E-306 Primul lucru ce-l ştii, el a spus, "Păi, asta-i tot pentru mine. Eu voi fi executat în dimineaţa aceasta."
E-299 What are you looking at? The founders look right. But the people, following them, looked back to what the founders come out of, and done exactly what the founders was against; the anointed one of God.
E-307 Primul lucru ce-l ştii, garda a deschis uşa, "Păşeşte afară, Baraba."
El a păşit afară şi a spus, "Ei bine, eu presupun că acesta-i sfârşitul. "
El a spus, "Baraba, tu eşti absolut liber."
"Ce? Eu sunt ce? Eu sunt..."
"Absolut liber! Tu eşti liber," am spus.
A spus, "Cum pot să fiu liber?"
E-300 You know, I got to hurry, 'cause I got a prayer line coming, and I know many of you has to travel.
E-308 El a spus, "Bine, vino aici, Baraba, priveşte sus acolo. Tu îl vezi pe Omul acela murind sus acolo? El ţi-a luat locul."
E-301 One day I took a look. I saw the Word made flesh. I saw the Alpha and Omega. I never seen any three, four, or five; I saw One. I saw Him as my Saviour. I saw Him, the Word. I saw Him, the Light. I saw Him, the Mighty God. I seen God in Him. I saw the Pillar of Fire. I saw, in Him, exactly what the Bible said He was. I saw that He was the Alpha and Omega, that He was the Pillar of Fire. He was the same yesterday, today, and forever. I saw that the Pillar of Fire said, to John, "His never-failing Presence." As he said in John's, over there, "And His never-failing Presence will never leave you." Brother, my opinion tonight, sing that song: [Revelation 1:8], [Hebrews 13:8]
"Look and live," my brother, live,
Look to Jesus now and live;
For it's recorded in His Word, hallelujah!
It's only that you "look and live."
E-309 Mă întreb dacă noi toţi, în seara aceasta, am putea privi şi vedea ce a văzut Baraba, cineva să ne ia locul? "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, învineţit pentru nelegiuirea noastră. Pedeapsa păcii noastre era asupra Lui; şi cu rănile Lui," am fost vindecat, voi aţi fost vindecaţi. Mă întreb dacă noi, cei vinovaţi, care ar trebui să fim bolnavi, putem vedea în El izbăvirea noastră? Voi care ar trebui să mergeţi în iad; să vedeţi în El libertatea voastră, permisul vostru spre Cer. Mă întreb dacă voi puteţi vedea ce a văzut Baraba în ziua aceea?
E-302 Look! What do you see? Do you see deliverance? Do you see what He is? Look through the Word and see what He was, then you look through the same Word and see He's the same today as He was then. He is the ante-type of the brass serpent in the wilderness, for the same cause, sin and sickness.
E-310 El a spus, "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea, totuşi voi Mă veţi vedea." O, biserică! Atunci, dacă el a spus, „Voi Mă veţi vedea," aceasta-i dovadă că vă puteţi uita din nou. "Voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Când? Cum Îl vedeţi voi? La Cuvânt. El este Cuvântul. Priviţi la Cuvânt şi vedeţi ce este promisiunea, căci El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci.
E-303 Judas took a look, one day. And when he looked, after he had took a real look at Him... He had only been looking at the treasure, before that, the pot of money they had. But one day when he looked and seen Jesus, you know what he seen? He seen he was guilty. He seen that he wasn't fit to live, and he hung hisself.
E-311 Ce era El când El a umblat în Galileea, este acelaşi lucru ce este El în seara aceasta în Jeffersonville, acelaşi lucru este El la Tabernacolul Branham. Ce vă uitaţi voi să vedeţi, un fondator, un om denominaţional? Voi niciodată nu-l veţi vedea în Isus. Vă uitaţi să vedeţi ceva mare preoţesc? Voi niciodată nu veţi vedea aceasta în Isus. Nu. Cum îl vedeţi pe Isus? Prin Cuvântul lui Dumnezeu fiind făcut vădit, pentru că El era Cuvântul manifestat al lui Dumnezeu. Ce El era atunci, El este în seara aceasta, şi va fi în veci.
E-304 One morning, one of the greatest mornings in the all history of time. In closing, I'm saying this. There's something happening in the Jerusalem, and all at once a bunch of soldiers came down to the--to the jail. I can hear the jingle of the--the chains; hear the dragging of the spear on the street.
E-312 Să ne aplecăm capetele. Eu voi întrerupe aceasta cumva pe scurt.
E-305 Who is back in there? Barabbas. He is ready to die. He's a thief. He is no good. He's a robber. He's a murderer. He is going to die.
E-313 Doamne Isuse, este rugăciunea mea, lasă-mă să privesc la o parte de la grijile vieţii. Doamne, eu-eu ştiu că noi suntem doar un popor obişnuit, ne învăţaţi. Noi nu avem mult din bunurile acestei lumi, dar noi Te iubim, Doamne.
E-306 First thing you know, he said, "Well, this is all of it for me. I'll be executed this morning."
E-314 Şi eu vorbesc pentru acest popor. Ei nu ar şedea într-un loc ca acesta, şi înghesuiţi şi zdrobiţi, şi pe aici în aglomeraţii, şi şed, arzând, în-în căldură, sau îngheţând în frig, şi stând în... şi aducându-şi copiii şi aceia, bolnavi şi nenorociţi, venind pe aici; dacă ei vin aici să vadă altceva pe lângă Tine. Acei oameni, Doamne, niciodată nu ar veni să vadă vreun om. Există mulţi oameni pe stradă; ei toţi arată la fel.
E-307 The first thing you know, the guard opened the door, "Step out, Barabbas."
He stepped out and said, "Well, I guess this is the end."
He said, "Barabbas, you're absolutely free."
"What? I'm what? I'm..."
"Absolutely free! You're free," I said.
Said, "How can I be free?"
E-315 Dar ei vin să vadă pe acel Om, acel Om al lui Dumnezeu, acel Isus din Nazaret din carne, fiind Dumnezeu. Acum, Tată, Tu ne-ai spus că, "Încă puţină vreme, şi lumea nu Te va mai vedea," nu contează cât de mult se uită ei, ei niciodată nu vor vedea Aceasta. Dar Tu ai spus, "Voi Mă veţi vedea," credinciosul adevărat, "pentru că Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Tu ne-ai promis, dacă ne uităm, noi vom vedea. Şi mă rog, în seara aceasta, ca Tu să ne împlineşti acea Scriptură din nou în seara aceasta, ca să ne putem uita şi să vedem pe Isus făcându-Se cunoscut nouă, în acelaşi fel a făcut întotdeauna, împlinind Cuvântul Lui, de acum înainte, Doamne.
E-308 He said, "Well, come here, Barabbas, look up there. You see that Man dying up there? He took your place."
E-316 Şi eu am făcut o declaraţie, înainte de aceasta, şi eu într¬adevăr am spus aceste lucruri din inima mea, despre Trageri, şi Tu mi-ai spus. Şi acum, aşa tainic cât ar putea părea, dacă noi am putea numai să ne pişcăm conştiinţa noastră lăuntrică, şi să vedem că lucrurile acelea nu puteau fi spuse dinainte, aşa perfect cum sunt ele, numai dacă au venit de la Dumnezeu.
E-309 I wonder if we all, tonight, could look and see what Barabbas saw, someone taking our place? "He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon Him; and with His stripes," I was healed, you were healed. Wonder if we, the guilty ones, who should be sick, can see in Him our deliverance? You who should go to hell; see in Him your freedom, your pass to Heaven. Wonder if you can see what Barabbas saw on that day? [Isaiah 53:5]
E-317 Cum puteam noi vedea acel Prim lucru să ia loc? Cum putea al Doilea să aibe loc? Cum putea al Treilea să ia loc? Cum puteam noi să stăm aici, cu lunile înainte să se întâmple, şi să spun ce va avea loc în Tucson? Şi să deschidă cele Şapte Peceţi, şi să aducă înapoi taina, şi să descopere lucrurile ascunse a lui Dumnezeu, care au fost ascunse de la începutul timpului. Şi să o vedem, şi mărturisit, cu martori, dovedită ştiinţific!
E-310 He said, "A little while and the world won't see Me no more, yet ye shall see Me." Oh, church! Then, if He said, "You shall see Me," it's proof that you can look again. "You'll see Me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world." When? How do you see Him? At the Word. He is the Word. Look at the Word and see what the promise is, for He's the same yesterday, today, and forever. [John 16:16]
E-318 Doamne, Tu fŞti adăpostul şi tăria noastră. Tu eşti tot ce avem noi. Şi eu Îţi mulţumesc, căci, Doamne, suntem o parte din această mare orânduire a Ta. Eu Îţi mulţumesc, pentru că sunt un membru al Trupului Tău, împreună cu mulţi de aici care sunt membri ai acelui Trup, mulţi peste tot afară prin lume în diferite biserici, care sunt membri ai acelui Trup legendar al lui Cristos.
E-311 What He was when He walked in Galilee, is the same thing He is tonight in Jeffersonville, the same thing He is at the Branham Tabernacle. What do you look to see, a founder, a denominational man? You'll never see it in Jesus. Do you look to see some great priestly? You'll never see it in Jesus. No. How do you see Jesus? By the Word of God being made manifest, because He was the manifested Word of God. What He was then, He is tonight, and will be forever.
E-319 Fiecare dată când privim, îl vedem pe El! Îl vedem pe El când păsările cântă. Îl vedem pe El când răsare soarele, sau când el apune. Îl auzim pe El în cântări. Îl privim în poporul Lui. Îl vedem adeverind Cuvântul.
E-312 Let's bow our heads just a moment. I'll cut this off kind of short.
E-320 O Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru. Devreme vom chema noi către Tine. Tu eşti Tatăl nostru milostiv. Iartă-ne de relele noastre.
E-313 Lord Jesus, is my prayer, let me look away from the cares of life. Lord, I--I know we're just a common people, uneducated. We have not much of this world's goods, but we love You, Lord.
E-321 Doamne, noi suntem la timpul sfârşitului. Eu văd că uşile curând vor fi închise, uşile de oportunitate. Şi în timp ce este ziuă şi eu încă pot ajunge în unele din aceste locuri, Doamne, ajută-mă să merg. Eu înbătrânesc; dă-mi tărie. Reînnoieşte-mi tinereţea, Doamne. Ajută-mă, ca eu să pot să fac ceva acolo afară, acum, că eu aştept după acest timp măreţ să vină, care va fi aici. Ajută-mă, Doamne, cum mă duc afară, ca să pot fi în stare, sub vreo cale, să prind acea ultimă Sămânţă predestinată, care va aduce înapoi pe Domnul Isus. Ajută, O Dumnezeule!
E-314 And I speak for this people. They would not sit in a place like this, and squeeze and mash, and around in the crowds; and sit, burning up, in the--the heat; or freezing in the cold, and stand in the... and bringing their children and them, sick and the afflicted, coming around; if they come here to see anything else besides You. Those people, Lord, would never come to see a man. There is plenty of man on the street; they all look alike.
E-322 Şi dacă eu aşez o temelie ca un altul să stea pe ea, acordă, Doamne, ca să se întâmple curând, ca Cuvântul să poată fi împlinit.
E-315 But they come to see that Man, that Man of God, that Jesus of Nazareth of flesh, being God. Now, Father, You have told us that, "A little while, and the world would not see You no more," no matter how much they look, they'll never see It. But You said, "Ye shall see Me," the true believer, "because I'll be with you, even in you, to the end of the world." You have promised us, if we look, we would see. And I pray, tonight, that You'll fulfill that Scripture to us again tonight, that we might look and see Jesus making Himself known to us, in the same way that He always has, fulfilling His Word, from henceforth, Lord. [John 14:19]
E-323 Dorinţa inimilor noastre este să vedem că se împlineşte Cuvântul Tău. Noi Te iubim. Noi Te credem. În mijlocul unui popor necredincios, indoitor, o generaţie de-de-de ce avem noi astăzi, Doamne Dumnezeule, noi încă credem căci Cuvântul Tău niciodată nu va da greş. Noi credem, că, "Cerurile şi pământul vor trece, dar Acesta niciodată nu va da greş." Noi stăm vitejeşte pentru Acela.
E-316 And I made a statement, before this, and I truly said these things from my heart, about the Pulls, and You told me. And now, as mysterious as it may seem, if we could only pinch our inner conscience, and see that those things could not be foretold, perfectly as they are, unless it did come from God.
E-324 Acum, Tată, la acest mic grup care a aşteptat. Există mulţi bolnavi aici. Şi acolo poate fi unul ne salvat aici. Oameni care au fost salvaţi, şi încă nu au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. Doamne Dumnezeule, fie ca Tu să vii aşa pe scenă, prin Cuvântul Tău de promisiune, ca oamenii să se uite şi să vadă pe Isus, şi apoi să se aplece în jos şi să-şi predea inimile la El. Fie ca cei bolnavi să se uite şi să vadă că este imposibil ca orice altceva să o facă, numai Dumnezeu, pentru că acesta-i Cuvântul Lui promis.
E-317 How could we see that First thing take place? How could the Second take place? How could the Third take place? How could we stand here, months before it happened, and tell what would take place in Tucson? And would open up the Seven Seals, and bring back the mystery, and reveal the hidden things of God, that's been hid since the beginning of time. And to see it, both testified, witnessed, scientifically proven!
E-325 Ce am spus noi astăzi, amândouă Mesajele, fie ca aceasta să fie confirmat acum. Este totul în mâinile tale acum, Doamne. Şi eu sunt în mâinile Tale. Şi-adunarea este în mâinile Tale. Lucrează prin noi, Doamne, să onorăm marele Tău Nume. O Cel Etern, admite aceasta pentru slava lui Dumnezeu. Amin.
E-318 Lord, You're our refuge and strength. You are all that we have. And I thank You, for, Lord, being a part of this great economy of Yours. I thank You, for being a member of Your Body, along with many here who are members of that Body, many all out through the world in different churches, that are members of that mythical Body of Christ.
E-326 Eu ştiu că este cald, şi eu vreau să încerc să mă rog pentru bolnavi acum. Şi dacă îmi veţi da doar cam cincisprezece, douăzeci de minute, eu nu ştiu câte cartonaşe au împărţit ei, dar noi doar o să începem şi ne rugăm pentru bolnavi.
E-319 Every time we look, we see Him! See Him when the birds sings. See Him when the sun rises, or when it sets. Hear Him in the songs. Watch Him in His people. See Him a vindicating His Word.
E-327 Acum, Billy mi-a spus că el a dat, ce era aceasta? [Cineva zice, "Unu până la o sută." – Ed.] O sut-... Ce, ce? [Cineva răspunde.] În regulă. Păi, să începem. El a spus că a dat de la unu la o sută. Câţi au cartonaşe de rugăciune aici? Ridicaţi¬vă sus mâinile; cartonaşe de rugăciune. Păi, acolo-i destul de numeros. Noi vom încerca să ajungem la tot cât putem posibil, dacă noi putem. Acum, noi nu putem avea discernământ la toţi din ei, voi ştiţi, aşa că doar ne vom ruga. Şi, fiecare, câţi de aici nu au un cartonaş de rugăciune, şi totuşi sunteţi bolnavi? Ridicaţi-vă mâna sus. Mulţi.
E-320 O Lord, You're our God. Early will we call upon Thee. Thou art our merciful Father. Forgive us of our wrongs.
E-328 Acum, priviţi. Ce este aceasta? Acum, eu ştiu, noi putem fi un-un pic târziu jos de pe orar, vreo cincisprezece minute, dar eu vreau să spun acest singur lucru. Aceasta ar putea fi diferenţa dintre, aici, a petrece Eternitatea în Cer sau iad. Înţelegeţi? Priviţi, fiţi reverenţioşi şi urmăriţi, un minut, ascultaţi la Cuvânt, şi vedeţi dacă El încă rămâne Cristos.
E-321 Lord, we're at the end time. I see the doors will soon be closed, the doors of opportunity. And while it is daylight and I can still get into some of these places, Lord, help me to go. I'm getting old; give me strength. Renew my youth, Lord. Help me, that I might do something out there, now, that I'm waiting for this great time to come, that will be here. Help me, Lord, as I go out, that I might be able, under some way, to catch that last predestinated Seed, that will bring back the Lord Jesus. Help, O God!
E-329 Acum, fiecare persoană de aici probabil că mă cunoaşte. Şi pe mulţi din voi eu nu vă cunosc, deoarece eu nu ajung aici destul de mult să vă cunosc. Şi mulţi din voi sunt din afara oraşului. Câte persoane sunt din afara oraşului, ridicaţi-vă mâinile. Vedeţi?
E-322 And if I'm laying a foundation that another shall stand upon, grant, Lord, that soon it'll happen, that the Word might be fulfilled.
E-330 Acum, am întrebat pe cineva din centru, zilele trecute, am spus, "Veniţi vreodată sus?"
E-323 Our hearts' desire is to see Your Word fulfill. We love You. We believe You. In the midst of an unbelieving, doubting people, a generation of--of--of what we got today, Lord God, we still believe that Your Word will never fail. We believe, that, "Heavens and earth will pass away, but It shall never fail." We stand gallantly for That.
E-331 A spus, "Nu este nevoie ca noi să venim." A spus, "Acolo sunt aşa de mulţi din afara oraşului, care vin acolo, că noi nu putem ajunge înăuntru." Vedeţi?
E-324 Now, Father, to this little group that's waited. There is many sick in here. And there may be a unsaved in here. People that been saved, and yet hasn't been filled with the Holy Ghost. Lord God, may You come so on the scene, by Your Word of promise, that the people will look and see Jesus, and then bow down and give their hearts to Him. May the sick look and see that it's impossible for anything else to be doing it, only God, because it is His Word promise.
E-332 Dar aceea-i-aceea-i în ordine. Noi vom pregăti o cale pentru ei să ajungă înăuntru. Voi veniţi, oricum. Observaţi, ei au avut o şansă înainte să aveţi voi. Da.
E-325 What we have said today, both Messages, may it be confirmed now. It's all in Your hands, Lord. And I'm in Your hands. And the--the congregation is in Your hands. Work through us, Lord, to honor Your great Name. O Eternal One, grant this for the glory of God. Amen.
E-333 Acum ţineţi minte, acum, eu sunt doar fratele vostru. Eu sunt sigur că înţelegeţi asta. Eu sunt un om; El este Dumnezeu. Dar Dumnezeu poate numai să lucreze, şi întotdeauna a lucrat, şi a lucrat numai, prin om. Acum priviţi în seara aceasta. Nu la mine sau la oricare altă persoană, ci priviţi la Isus Cristos.
E-326 I know it's hot, and I want to try to pray for the sick now. And if you'll just give me about fifteen, twenty minutes, I don't know how many cards they got give out, but we're just going to start and pray for the sick.
E-334 Acum priviţi în seara aceasta la Scriptură, Ce a promis Ea. Câţi dintre voi... eu pot doar să dau tot felul de Scripturi, dar câţi veţi crede doar Evrei 13:8, că, "Isus Cristos este acelaşi ieri..."? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Şi câţi crede Ioan 14:12, "Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi"? ["Amin."] Vedeţi? Cât de mulţi credeţi că El a promis că tocmai lucrurile care El le-a făcut, în felul de "discernere a gândurilor din inimă," se va întoarce din nou în ultima zi chiar înainte de Venirea Lui? ["Amin."] Îhî. Sigur. Noi toţi o ştim. În regulă. O, cât de multe, sute şi sute de Scripturi, dar noi o ştim!
E-327 Now, Billy told me that he give out, what was it? [Someone says, "One to a hundred."--Ed.] A hun-... What, what? [Someone answers.] All right. Well, let's start. He said he give out from one to a hundred. How many has prayer cards here? Raise up your hands; prayer cards. Well, there's quite a number. We'll try to get to everything that we possibly can, if we can. Now, we can't have discernment on all them, you know, so we'll just pray. And, everybody, how many here doesn't have a prayer card, and yet you're sick? Raise up your hand. Many.
E-335 Acum priviţi. Să nu vă uitaţi să vedeţi un lucrător. Să nu vă uitaţi să vedeţi un pastor. Uitaţi-vă să vedeţi pe Isus. Să nu vedeţi omul; vedeţi pe Isus. Când vă uitaţi, îl vedeţi pe El. Dacă aş putea să vă ajut, eu aş face-o, dar eu nu pot. Eu nu vă pot ajuta; eu sunt doar fratele vostru. Dar, El este Domnul vostru, priviţi la El şi credeţi. În regulă.
E-328 Now, look. What is it? Now, I know, we may be a--a teeny bit late off of schedule, about fifteen minutes, but I want to say this one thing. It might be the difference between, here, spending Eternity in Heaven or Hell. See? Look, be reverent and watch, a minute, listen at the Word, and see if He still remains Christ.
E-336 Acum să începem cu cartonaşul numărul... Păi, noi vom începe de la numărul unu. Cât de mulţi... Numărul unu, cine are cartonaşul de rugăciune numărul unu? Ridicaţi-vă mâna. Unde este acesta? [Cineva spune, "Chiar înapoi acolo." – Ed.] Vrei să spui al tău... [Ea stă în picioare."] Era acela? O, îmi pare rău. În regulă. Numărul unu, vino aici sus, doamnă, drept... Pe unde vrei să-i aduci, pe aici? În regulă, vino chiar aici, dacă-dacă tu poţi umbla. Dacă cineva este chemat acum, care este infirm, careva dintre noi va ajuta să vă aducă sus. Numărul unu.
E-329 Now, every person here probably knows me. And many of you I don't know, because I don't get here long enough to know you. And many of you are out of town. How many is out-of-town people, raise your hands. See?
E-337 Numărul doi, cine are cartonaşul de rugăciune doi? Ridică¬ţi mâna, cât de repede poţi. Numărul doi, unde este el? Eu nu-l văd. Unde? Îmi pare rău, eu-eu nu pot... Chiar pe aici, doamnă.
E-330 Now, I asked somebody down town, the other day, I said, "Do you ever come up?"
E-338 Numărul trei, vrei să te ridici sus, sau ceva? Aşa este, numărul trei.
E-331 Said, "There is no need of us coming." Said, "There is so many from out of town, that gets there, we can't get in." See?
E-339 Numărul patru. Cartonaşul de rugăciune numărul patru, ai vrea să-ţi ridici mâna? Unde este acesta? Eu nu-l văd. Cartonaşul de rugăciune numărul patru. Ce spui? Numărul patru.
E-332 But that's--that's okay. We'll fix a way for them to get in. You come, anyhow. Notice, they had a chance before you did. Yeah.
E-340 Numărul cinci. Cine are numărul cinci, ai vrea să-ţi ridici mâna? Eu nu îl văd. Numărul cinci.
E-333 Now remember, now, I am just your brother. I sure you understand that. I am a man; He is God. But God only can work, and always has worked, and only worked, through man. Now look tonight, not to me or to any other person, but look to Jesus Christ.
E-341 Numărul şase. Numărul şase. Repede, chiar repede, numărul şase. În regulă.
Şapte. Tu, şapte? În regulă. Aşa este.
E-334 Now look tonight at the Scripture, what It promised. How many of you... I can just give all kinds of Scriptures, but how many will just believe Hebrews 13:8, that, "Jesus Christ is the same yesterday..."? [Congregation says, "Amen."--Ed.] And how many believes John 14:12, "The works that I do shall you also"? ["Amen."] See? How many believes that He promised that the very things that He did, in the way of "discerning of thoughts in the heart," would return again in the last day just before His Coming? ["Amen."] Uh-huh. Sure. We all know it. All right. Oh, how many more, hundreds and hundreds of Scriptures, but we know it! [Hebrews 13:8], [John 14:12]
E-342 Opt. Opt, foarte repede acum. Ridică-te sus, chiar repede. În regulă, opt. Asta-i bine, domnule.
Nouă. Nouă, unde este acesta? Numărul nouă. În regulă. Numărul zece. Zece, în regulă, zece chiar pe aici. Zece. Unsprezece, doisprezece, treisprezece, patrusprezece, cincisprezece.
E-335 Now look. Don't look to see a minister. Don't look to see a pastor. Look to see Jesus. Don't see the man; see Jesus. When you look, see Him. If I could help you, I would do it, but I can't. I can't help you; I'm just your brother. But, He is your Lord, look to Him and believe. All right.
E-343 Şi nu vom chema prea mulţi, aşa să ajungeţi... Vedeţi, motivul că facem aceasta... Acesta-i doar un cartonaş cu un număr pe el, vedeţi, şi voi doar veniţi prin acest număr. Acela îi ţine aliniaţi.
Cincisprezece. Cartonaşul de rugăciune cincisprezece. În regulă.
E-336 Now let's start with prayer card number... Well, we'll start from number one. How many... Number one, who has prayer card number one? Raise your hand. Where is it? [Someone says, "Right back over there."--Ed.] You mean your... ["She is standing."] Was that? Oh, I'm sorry. All right. Number one, come up here, lady, right... Which way do you want to bring them, this way? All right, come right here, if--if you can walk. If anybody is called now, that's crippled, some of us help bring you up. Number one.
E-344 Şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci, douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, douăzeci şi trei, douăzeci şi patru, douăzeci şi cinci.
E-337 Number two, who has prayer card two? Raise your hand, quickly as you can. Number two, where is it? I don't see it. Where? I'm sorry, I--I can't... Right over here, lady.
E-345 Lăsaţi-i să vină, aliniaţi acum, douăzeci şi cinci, până când vă formaţi rândul. Doar ridicaţi-vă acum conform cu numerele voastre. Aşa este. Să nu veniţi toţi o dată. Veniţi roata pe partea cealaltă, dacă voi vreţi, dacă sunteţi acolo în partea aceea, şi veniţi. Acum douăzeci-...
E-338 Number three, will you stand up, or something? That's right, number three.
E-346 Ce am chemat noi, douăzeci şi cinci? [Cineva spune, "Douăzeci şi cinci." – Ed.] În regulă, să ne oprim la douăzeci şi cinci, doar pentru un minut. În regulă.
E-339 Number four. Prayer card number four, would you raise your hand? Where is it? I don't see it. Prayer card number four. What say? Number four.
E-347 Acum eu spun, dacă voi nu vreţi să staţi prea mult, când vedeţi aceea venind jos, atunci voi intraţi drept înăuntru cu ei; douăzeci şi cinci, douăzeci şi şase, douăzeci şi şapte. Doar, ei bine, aşteptaţi, lăsaţi linia să ajungă jos puţin, voi nu va trebui să staţi prea mult, prea mult.
Acum să ne aplecăm capetele.
E-340 Number five. Who has number five, would you raise your hand? I don't see it. Number five.
E-348 O, prieteni, acum ce? Acum unde suntem noi? Acum noi suntem la sfârşit. Noi suntem la timpul când ceva trebuie să se facă, a spus "da" sau "nu." Dumnezeu trebuie să fie găsit drept sau greşit.
E-341 Number six. Number six. Quickly, right quick, number six. All right.
Seven. You, seven? All right. That's right.
E-349 Acum, astăzi eu am predicat două predici, greu, încercând să vă spun ce este El, să vă spun că timpul se încheie; ce este El, ce era El. Şi acum când ne uităm, în seara aceasta, să ne uităm la El.
E-342 Eight. Eight, real quick now. Raise up, right quick. All right, eight. That's fine, sir.
Nine. Nine, where's it at? Number nine. All right.
Number ten. Ten, all right, ten, right over here. Ten.
Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen.
E-350 Acum, fiecare persoană, în Numele Domnului Isus, şi păstraţi-vă locul acum. Nu vă frământaţi în jur. Staţi foarte liniştit până sunteţi chemaţi. Lăsaţi copiii mici...
E-343 And won't call too many, so you get... See, reason we do this... It's just a card with a number on it, see, and you just come by this number. That keeps them lined up.
Fifteen. Prayer card fifteen. All right.
E-351 Acum, dacă eu se întâmplă să spun," Aplecaţi-vă capul," să o faceţi chiar repede, scumpilor, căci lucruri rele pleacă, aşa ca cancer şi boli, şi aceasta merge afară printre oameni, şi intră în alţii. Toţi care cred asta, şi ştie că aceasta-i Scriptura, ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Noi aflăm, în Biblie, că duhuri rele au mers de la unul la altul, când au fost scoase afară. Şi ele încearcă să găsească un loc.
E-344 Sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five.
E-352 Şi de câte ori am văzut noi aceasta în adunări! Oamenii vin la adunare, perfect sănătoşi şi bine, şed acolo şi critică; şi, o zi sau două după aceea, să fie găsiţi total orbi, sau loviţi cu un cancer, paralizaţi. Vedeţi, pentru că ei erau necredincioşi. Eu nu sunt răspunzător pentru ei; numai pentru credincioşi. Mulţi din ei au mers la instituţie, cu mulţi ani în urmă, şi încă sunt acolo, unii au mers la mormântul lor, doar din cauză că erau aroganţi, ne crezând.
E-345 Let them come, line up now, twenty-five, till you get your line build up. Just get up now according to your numbers. That's right. Don't come all at once. Come around the other way, if you will, if you're over that way, and come. Now twenty-...
E-353 Acolo nu este loc pentru un necredincios acum. Acesta-i un loc pentru credincioşi. Aveţi credinţă în Dumnezeu!
E-346 What did we call, twenty-five? [Someone says, "Twenty-five."--Ed.] All right, let's rest on twenty-five, just for a minute. All right.
E-354 Tată Ceresc, acum adunarea este a Ta; ea a fost a Ta, tot timpul acesta. Acum, eu pot vorbi asupra Cuvântului Tău; dar acum, de acum înainte, eu nu pot vorbi. Tu eşti Acela Care vorbeşte acum, Doamne. Să fie aceasta cunoscut că slujitorul Tău le-a spus Adevărul. Mulţi oameni aici, poate mulţi sunt aici bolnavi, şi nici măcar nu vor fi în rândul de rugăciune, dar Tu încă eşti aici, Doamne. Tu poţi vindeca acolo afară, întocmai cum Tu poţi vindeca oriunde. Lasă Cuvântul Tău să fie făcut cunoscut, în Numele lui Isus, mă rog. Amin.
E-347 Now I say, if you don't want to stand too long, when you see that coming down, then you get right in with them; twenty-five, twenty-six, twenty-seven. Just, well, wait, let the line get down a little, you won't have to stand too much, too long.
Now let's bow our heads.
E-355 Acum dacă eu pot avea atenţia voastră ne împărţită doar pentru un moment. Eu vreau să mă uit în jos pe acest rând de rugăciune. Eu nu cred de fapt că eu cunosc o persoană. Sunteţi voi, în acest rând de rugăciune, toţi străini faţă de mine, voi ştiţi că eu nu vă cunosc? Ridicaţi-vă mâinile sus dacă sunteţi. Ei sunt. Cât de mulţi acolo afară ştie că eu nu ştiu nimic despre voi? Ridicaţi-vă mâinile sus, acolo afară, vedeţi. Sigur, nouăzeci şi cinci la sută din popor aici, eu nu ştiu. Aceea-i adevărat.
E-348 Oh, friends, now what? Now where are we at? Now we're at the--the end. We're at the time where something has to be done, said "yes" or "no." God has got to be found right or wrong.
E-356 Acum aici este o femeie mică, eu nu am văzut-o în viaţa mea. Ea este o străină totală pentru mine. Acum, ea poate să fie aici pentru boală. Ea poate să fie aici... Poate ea a făcut ceva. Poate ea este aici pentru finanţe. Poate este un necaz de familie. Poate ea este aici pentru altcineva. Eu nu ştiu. Eu nu am idee.
E-349 Now, today I've preached two sermons, hard, trying to tell you what He is, tell you the time is closing; what He is, what He was. And now when we look, tonight, let's look at Him.
E-357 Dar aici este exact un tablou care-i în Sfântul Ioan, al 4-lea capitol, un bărbat şi o femeie se întâlnesc pentru prima oară. Şi fără îndoială, că, femeia tânără care l-a întâlnit pe Isus, El era cu mult mai în vârstă decât ea. Deoarece, "El," spun ei, "El arăta a fi de cincizeci, sau peste cincizeci," şi probabil doar o femeie frumoasă tânără care era acolo afară la fântână, era doar o fată tânără. Şi aici din nou, în seara aceasta, două persoane se întâlnesc, tânără şi bătrân, fără să se cunoască unul pe altul.
E-350 Now, every person, in the Name of the Lord Jesus, keep your seat now. Don't stir around. Sit real still until you're called. Let the little children...
E-358 Şi acum ea stă acolo. Există ceva motiv că ea este acolo. Eu nu ştiu. Ea ar putea să stea acolo, ca o amăgitoare. Ea ar putea să stea acolo, spunând ceva, când aceasta nu este, doar să vadă ce se va întâmpla. Dacă aceasta este, voi să urmăriţi ce se întâmplă. Vedeţi? Vedeţi?
E-351 Now, if I happen to say, "Bow your head," do it right quick, honey, 'cause evil things leave, such as cancer and diseases, and it goes out amongst the people, and gets into others. All that believe that, and know it's the Scripture, say, "Amen." [Congregation says, "Amen."--Ed.] We find, in the Bible, that evil spirits went from one to the other, when they was cast out. And they try to find a place.
E-359 Acum, eu nu o cunosc pe doamna; eu nu am văzut-o niciodată. Ea doar şi-a ţinut mâna, cu un timp în urmă, că eu eram un străin faţă de ea. Şi eu îmi ţin mâna mea, că ea este o străină pentru mine. Eu niciodată nu am văzut-o. Păi, acum dacă eu...
E-352 And how many times have we seen it in the meeting! People come to the meeting, perfectly healthy and well, sit there and criticize; and, a day or two after that, be found totally blind, or stricken with a cancer, paralyzed. See, because they were unbelievers. I'm not responsible for them; only for the believers. Many of them went in the institution, many years ago, and still there, some went to their grave, just because of being arrogant, unbelieving.
E-360 Doar ca un om, eu ar trebui să spun, "Doamnă, care-i situaţia cu tine? Ce faci tu aici? Ce vrei tu?"
E-353 There is no place for an unbeliever now. It's a place for believers. Have faith in God!
E-361 Şi ea ar spune, "Domnule Branham, eu sunt-eu sunt aici pentru că eu-eu sufăr cu un-un cancer. Eu sufăr cu TBC. Eu sufăr cu o tumoare." Sau, "Eu nu mai am bani. Eu... Soţul meu m-a părăsit." Sau, "Eu nu sunt măritată, şi prietenul meu a făcut aşa." Ea ar trebui să-mi spună.
E-354 Heavenly Father, now the meeting is Yours; it's been Yours, all the time. Now, I can speak on Your Word; but now, from now on, I can't speak. You're the One Who speaks now, Lord. Let it be known that Your servant has told them the Truth. May people here, maybe many are here sick, and won't even be in the prayer line, but You're still here, Lord. You can heal out there, just as You can heal anywhere. Let Thy Word be made known, in Jesus' Name, I pray. Amen.
E-362 "Păi," eu aş spune, "în regulă, mă voi-mă voi-mă voi ruga pentru tine; şi îmi pun mâinile peste tine, şi spun, 'Doamne Dumnezeule, dă-i acestei femei ce vrea. Amin. Isuse, fă aceasta!"' O las să plece. Păi, eu presupun, dacă ea a crezut aceea, ea se va face bine. Aceea-i în regulă. Aceea era o slujbă pentru mulţi, mulţi ani.
E-355 Now if I can get your undivided attention for just a moment. I want to look down this prayer line. I don't really believe I know one person. Are you, in this prayer line, all strangers to me, you know that I don't know you? Raise up your hands if you are. They are. How many out there knows that I don't know nothing about you? Raise up your hands, out there, see. Sure, ninety-five percent of the people here, I don't. That's true.
E-363 Dar a fost promis, în zilele din urmă, căci cum Îngerul, Dumnezeu, a locuit într-un trup omenesc care a venit sus chiar înainte să ardă Sodoma, şi El a şezut cu spatele Lui întors spre cortul unde era Sarah, şi i-a spus lui Abraham ce gândea ea în cort; Dumnezeu, în trup uman, purtând haine omeneşti.
E-356 Now here is a little woman, I never seen her in my life. She is a total stranger to me. Now, she may be here for sickness. She may be here... Maybe she has done something. Maybe she is here for finances. Maybe it's domestic trouble. Maybe she is here for someone else. I don't know. I have no idea.
E-364 Şi acela-i singurul fel cum Dumnezeu o poate face astăzi, este când El intră în trupul vostru, vedeţi, arătând că Dumnezeu va fi manifestat în trup uman.
E-357 But here is exactly a picture that's in Saint John, the 4th chapter, a man and a woman meets for the first time. And no doubt, that, the young woman that met Jesus, He was much older than her, because, "He," they said, "He looked to be fifty, or over fifty," and probably just a young beautiful woman that was out there at the well, was just a young girl. And here again, tonight, two people meet, young and old, without knowing one another.
E-365 Isus a spus, "Cum a fost la zilele Sodomei, aşa va fi la venirea Fiului omului." Noi avem un mesager, Billy Graham şi aceia jos acolo în Sodoma, dar Biserica aleasă a primit un Mesaj şi un mesager.
E-358 And now she stands there. There is some reason she is there. I don't know. She might be standing there, as a deceiver. She might be standing there, saying something, when it isn't, just to see what will happen. If it is, you watch what happens. See? See?
E-366 Acum, dacă această doamnă mică... dacă Duhul Sfânt... Nu spun că El o va face, dacă el ar veni şi-mi va spune pentru ce stai tu aici, sau-sau ce vrei tu, sau ceva ce tu ai făcut, sau ceva ce eşti gata să faci. Păi, tu ai şti că aceasta ar trebui să vină din vreo sursă supranaturală, căci noi doar stăm aici, înţelegi. Aceea ar fi corect, nu-i aşa? Atunci tu ai şti că aceasta trebuie să vină de la o forţă supranaturală. Şi dacă Biblia a spus că Isus a făcut acelaşi lucru, şi a promis să o facă din nou în zilele din urmă, atunci tu ai crede că acesta era El. Câţi aţi crede acelaşi lucru? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Atunci voi aţi vedea pe Isus. Voi aţi vedea Cuvântul Lui.
Acum voi ziceţi, "Este El Cuvântul?"
E-359 Now, I don't know the lady; I've never seen her. She just held her hand, a while ago, that I was a stranger to her. And I hold my hand, she is a stranger to me. I never seen her. Well, now if I...
E-367 Biblia zice că El este Cuvântul. Şi Biblia a spus că Cuvântul discerne gândurile care sunt în inimă. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Atunci acesta va fi Cuvântul vorbit prin buze omeneşti, discernând gândurile.
E-360 Just as a man, I'd have to say, "Lady, what is the matter with you? What are you doing here? What do you want?"
E-368 Acum, eu nu pot. Eu nu am mei o cale să o fac, vedeţi, pentru că eu nu o cunosc; dar El o cunoaşte, şi El este Cuvântul.
E-361 And she would say, "Mister Branham, I'm--I'm here because I--I suffer with a--a cancer. I suffer with TB. I suffer with a tumor." Or, "I'm out of money. I... My husband left me." Or, "I'm not married, and my boyfriend did so." She would have to tell me.
E-369 Şi El este Acela care poate lua cele două duhuri ale noastre, ca femeia la fântână, şi El, şi le îmbină; şi apoi se duce şi-mi arată chiar pentru ce este ea aici, ce a făcut, sau ce vrea ea, sau ceva. Atunci eu o pot vorbi şi să o spun, şi atunci depinde de ea.
E-362 "Well," I would say, "all right, I'lE--I'lE--I'll pray for you; and lay my hands upon you, and say, 'Lord God, give this woman what she wants. Amen. Jesus, do it!'" Let her go away. Well, I guess, if she believed that, she'd get well. That's all right. That's been a ministry for many, many years.
E-370 Acum voi ziceţi, "Frate Branham, o poţi tu vindeca?" Nu, nu. Eu nu pot face asta, El deja a făcut-o. Prin rănile Lui am fost vindecaţi.
E-363 But it was promised, in the last days, that as the Angel, God, was dwelling in a human body that come up just before Sodom burned, and He sit with His back turned to the tent where Sarah was, and told Abraham what she was thinking in the tent; God, in a human flesh, wearing human clothes.
E-371 Dar aceea-i doar să-i ridice credinţa, să o lase să ştie, că, dacă El ştie ce a fost ea şi ce vrea ea, El ştie-El ştie cum să o dea şi ce va fi ea după aceea. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, fiecare crede aceea? ["Amin."]
E-364 And that's the only way God can do it today, is when He gets in your flesh, see, showing that God would be manifested in human flesh.
E-372 Acum fiţi foarte reverenţioşi. Şi voi persoanele acolo afară acum, fără cartonaşe de rugăciune, rugaţi-vă.
E-365 Jesus said, "As it was at the days of Sodom, so will it be at the coming of the Son of man." We have a messenger, Billy Graham and them down there in Sodom, but the elected Church received a Message and a messenger. [Luke 17:29-30]
E-373 Acum, amintiţi-vă, Isus a trecut printr-un grup într-o zi, şi o femeie mică I-a atins îmbrăcămintea. Şi El s-a întors în jur, a spus, "Cine M-a atins?" Şi El s-a uitat peste toată adunarea până când El a găsit-o, şi i-a spus că ea avea o scurgere de sânge. Şi sângele i s-a oprit la timpul acela. Vedeţi?
E-366 Now, if this little lady... if the Holy Spirit... Don't say He'll do it, if He would come and tell me what you're standing here for, or--or what you want, or something you've done, or something you're about to do. Why, you would know it'd have to come from some supernatural source, 'cause we're just standing here, see. That would be right, wouldn't it? Then you would know it had to come from a supernatural force. And if the Bible said that Jesus did that same thing, and promised to do it again in the last days, then you would believe it was Him. How many would believe the same thing? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Then you would see Jesus. You would see His Word.
Now you say, "Is He the Word?"
E-374 Acum, Biblia a spus că El este acum "Marele Preot care poate fi atins de simţul infirmităţilor noastre." Este asta aşa?
E-367 The Bible says He is the Word. And the Bible said that the Word discerns the thoughts that's in the heart. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Then it will be the Word spoken through human lips, discerning the thoughts. [Hebrews 4:12]
E-375 Eu mă uit aici afară la Fratele Way, şezând aici lângă soţia lui. Doar recent omul acela stătea aici în timp ce eu predicam, întocmai cum Pavel a predicat toată noaptea într-o noapte, şi acest om a căzut mort chiar în audienţă. Şi Duhul Sfânt l-a adus iarăşi drept înapoi la viaţă. El este un martor, vedeţi, că, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci."
E-368 Now, I can't. I have no way of doing it, see, 'cause I don't know her; but He does, and He is the Word.
E-376 Câţi nu l-aţi văzut niciodată pe Fratele Way, şi vi-ar place să-l vedeţi; ridicaţi-vă mâinile, care niciodată nu l-aţi văzut. Frate Way, ai vrea să te ridici sus? Aici este omul, a căzut mort cam pe unde şade el chiar acum. Aici este soţia lui, o infirmieră înregistrată, stând chiar acolo. El nu avea puls, dus; ochii întorşi înapoi, şi el era negru în faţă; atac de inimă.
E-369 And He is the One that can take our two spirits, like the woman at the well, and Him, and blend it; and then go away and show me just what she's here for, what she's done, or what she wants, or something. Then I can speak it and say it, and then it's up to her.
E-377 Doctorul i-a spus că el avea boală de inimă. Înainte de aceea, eu am aflat aceasta la discernământ, nu cu mult în urmă, şi i-am spus că el avea boală de inimă. Şi atunci, dintr-o dată, i s-a oprit inima, şi el a căzut jos. Şi acolo era el, zăcând acolo, perfect dus.
E-370 Now you say, "Brother Branham, can you heal her?" No, no. I can't do that. He's already done it. By His stripes we were healed.
E-378 Aceea-i cam de şase sau opt ori că l-am văzut pe Domnul Isus să aducă înapoi pe mort. Eu L-am văzut să o facă, şi El o poate face în seara aceasta.
E-371 But that's just to raise her faith, to let her know, that, if He knows what she has been and what she is wanting, He knows--He knows how to give it and what she will be afterwards. Is that right? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Now, everybody believes that? ["Amen."]
E-379 Acum eu iau fiecare spirit, înăuntru aici, sub controlul meu, pentru slava lui Dumnezeu, în Numele lui Isus Cristos. Fiţi reverenţioşi. Vegheaţi.
E-372 Now be real reverent. And you people out there now, without prayer cards, you pray.
E-380 Eu vreau să-ţi vorbesc, doamnă. Eu am predicat, tu vezi. Şi doar ca să-ţi prind duhul, aceea-i exact ce fac eu. Înţelegi?
E-373 Now, remember, Jesus passed through a group one day, and a little woman touched His garment. And He turned around, said, "Who touched Me?" And He looked all over the congregation till He found her, and told her she had a blood issue. And her blood stopped at that time. See? [Mark 5:30]
E-381 Există ceva în tine, o viaţă, sau tu nu ai sta acolo; tu ai fi doar o formă, zăcând moartă, şi tu nu ai avea viaţă în tine. Dar, fiind că acolo este o viaţă în trupul acela, aceasta te controlează. Înţelegi? Şi acum chiar şi gândurile tale şi ce tu gândeşti, cuvintele care le spui, şi fiecare lucru, este prin ce trăieşti tu. Înţelegi? Asta-i ceea ce eşti, sunt cuvintele tale, gândurile tale, şi orice eşti tu.
Acum, noi suntem, noi suntem aici, crezând. Acum Duhul Sfânt...
Cum Isus i-a spus femeii, "Adu-Mi o băutură."
E-374 Now, the Bible said that He now is "the High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities." Is that right? [Hebrews 4:15]
E-382 Şi, când ea a adus, a spus, "Păi, Tu, Tu nu ar trebui să-mi cer asta. Eu sunt-eu sunt o Samariteană. Tu eşti... Tu eşti un Iudeu. Noi nu avem obiceiuri unul cu altul, nici-nici o cale, cuvinte unul cu altul."
E-375 I'm looking out here at Brother Way, sitting here by his wife. Just recently that man was standing here while I was preaching, just like Paul was preaching all night one night, and this man dropped dead right in the audience. And the Holy Spirit brought him right back to life again. He is a witness, see, that, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever."
E-383 Acum, însă, desigur, noi suntem amândoi Neiudei. Şi noi stăm aici doar crezând în Dumnezeu. Acum, dacă Duhul Lui vine prin mine ca un dar, şi îţi poate spune ce, care tu ştii dacă este aşa sau nu, pentru că tu ai trăit acea parte de viaţă. Atunci, atunci tu ai un dar, să o crezi. Şi dacă tu o vei crede, şi El îţi va spune despre aceasta, atunci totul s-a terminat. Şi aceasta va lucra asupra fiecăruia aici. Acum, fiecare foarte reverenţios.
E-376 How many never did see Brother Way, and would like to see him; raise up your hands, never did see him. Brother Way, would you stand up? Here is the man, dropped dead about where he is sitting right now. Here is his wife, a registered nurse, standing right there. He had no pulse, gone; his eyes turned back, and he was black in his face; heart attack.
E-384 Şi doamna suferă cu ceva rău în gâtul ei. Aceasta-i o boală de gât. Dacă asta-i aşa, ridică-ţi mâna sus. Acum, Eu nu am văzut-o niciodată în viaţa mea. Aşa este. Pentru aceea este ea aici, ca eu să mă rog pentru gâtul ei.
E-377 Doctor told him he had heart trouble. Before that, I had found it on discernment, not long ago, and told him that he had heart trouble. And then, all at once, his heart stopped, and down he went. And there he was, lying there, perfectly gone.
E-385 Acum, chiar atunci, imediat ce am spus asta, sau chiar înainte, ea erav... Ea a ştiut că acolo era Ceva lângă ea. Ceva a venit lângă ea, chiar atunci. Tu ai putut vedea emoţia asupra ei, o simţire foarte plăcută, parcă, a lovit.
E-378 That's about six or eight times that I've seen the Lord Jesus bring back the dead. I seen Him do it, and He can do it tonight.
E-386 Acea Lumină care o vedeţi în fotografie. Unde eşti tu, George? Acea Lumină care era în fotografie, pluteşte chiar peste femeie, chiar acum. Vedeţi, aceasta-i o altă dimensiune. Ea este o credincioasă, nu o credincioasă prefăcută. Ea este o credincioasă.
E-379 Now I take every spirit, in here, under my control, for the glory of God, in the Name of Jesus Christ. Be reverent. Watch.
E-387 Acum, fiind că tu eşti o credincioasă, tu mă crezi să fiu slujitorul Lui, sau un profet? Trebuie să fiu, să ştiu asta. [Sora spune, "Da, domnule." – Ed.] Crezi tu că el ar putea să-ţi spună alte lucruri care sunt pe inima ta? ["Da, domnule."] În regulă.
E-380 I want to talk to you, lady. I've been preaching, you see. And just to catch your spirit, that's exactly what I'm doing. See?
E-388 Aici este ceva ce-i pe inima ta. Este cineva pentru care te rogi; copil. Tu crezi că El îmi poate spune ce este rău cu el? El are un virus. Este asta aşa? [Sora spune, "Aşa este, Da." – Ed.] Crezi tu că Dumnezeu poate să-mi spună cine eşti? ["Da, domnule."] Tu eşti D-na Walker. ["Corect."] Tu nu eşti de aici. ["Nu."] Tu eşti din Sud. ["Corect."] Georgia. ["Corect."] Tu te duci acasă, bine. Isus Cristos te-a vindecat pe tine şi copilul tău. Nu te îngrijora de aceasta. S-a terminat. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.
E-381 There's something in you, a life, or you wouldn't be standing there; you'd be just a form, laying dead, and you'd have no life in you. But, being that there is a life in that flesh, it controls you. See? And now even your thoughts and what you think, the words you say, and everything, is what you live by. See? That's what you are, is your words, your thoughts, and whatever you are.
Now, we are, we are here, believing. Now the Holy Spirit...
Like Jesus told the woman, "Bring Me a drink."
E-389 Ce mai faci? Acum aici este o altă femeie. Eu nu o cunosc, niciodată nu am văzut-o. Ea este doar o femeie stând acolo. Acum uite, eu am predicat, toţi împreună, cam de la ora opt, şi acum este zece. Acelea sunt două ore să fiu aici. Acel singur discernământ m-a slăbit mai mult decât acele două ore de predicare. Vedeţi? Aceea-i... Vedeţi?
Voi ziceţi, "Tu spui aceea dinadins?" O, da.
E-382 And, when she brought, she said, "Why, You, You shouldn't ask me that. I'm a--I'm a Samaritan. You're... You are a Jew. We don't have no customs with each other, no--no way, words with each other." [John 4:7-9]
E-390 Femeia aceea care i-a atins marginea la îmbrăcămintea Lui. El a spus, "Eu simt că din Mine s-a dus afară virtute," tărie. Este asta aşa? Asta-i ce o face.
Acum, aici este o femeie pe care nu am văzut-o niciodată.
E-383 Now, but, course, we are both Gentile. And we're standing here just believing on God. Now, if His Spirit comes by me for a gift, and can tell you what; that you know whether it's right or not, 'cause you've lived that part of the life. Then, then you have a gift, to believe it. And if you will believe it, and He will tell you about it, then it's all over. And it'll work on everyone here. Now, everybody real reverent.
E-391 Billy a mers acolo, dacă voi observaţi ceva, şi l-a adus pe băiatul acela pe care noi îl avem aici cu noi, George. El este un băiat Baptist. Eu vreau ca el să vadă că despre ce vorbim noi aici este Dumnezeu. Tatăl lui este, familia, sunt oameni plăcuţi. Ei sunt în Mexic, misionari, om minunat. Şi tata lui este bolnav, de asemenea. Eu doar aştept după el să vină. Acum doar urmăreşte de-aproape, George.
E-384 And the lady suffers with something wrong in her throat. It's a throat condition. If that's right, raise up your hand. Now, I've never seen her in my life. That's right. That's what she's here for, for me to pray for her throat.
E-392 Acum, doamna aceasta, eu-eu-eu nu o cunosc. Eu¬eu niciodată nu am văzut-o. Eu presupun că suntem străini unul faţă de altul. [Sora spune, "Aşa este." – Ed.] Noi nu ne cunoaştem unul pe altul.
E-385 Now, right then, as soon as I said that, or just before, she was... She knew that there was Something near her. Something come near her, right then. You could see the emotion upon her, a real sweet feeling, like, struck.
E-393 Dar acum, Duhul Sfânt, bunătatea lui Isus fiind prezentă, noi toţi suntem martori la aceea. Acum dacă Domnul Isus îmi va descoperi ceva despre tine...
E-386 That Light that you see in the picture. Where you at, George? That Light that was in the picture, is hanging right over the woman, right now. See, it's another dimension. She is a believer, not a make-believer. She's a believer.
E-394 Acum, dacă eu aş putea să te vindec, eu aş face-o, dar eu nu pot să fac ce El deja a făcut. Singurul lucru, dacă El ar fi stat aici în seara aceasta îmbrăcat cu acest costum, care El mi l-a dat, păi, acum, El-El nu te-ar putea vindeca, pentru că El deja a făcut-o. "Prin rănile Lui am fost vindecaţi." Înţelegeţi? Dar singurul lucru ce El l-ar face, să Se declare prin Cuvântul care L-a promis, şi să te facă să vezi că El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Şi El a promis să o facă.
E-387 Now, being that you are a believer, you believe me to be His servant and prophet? Have to be, to know that. [The sister says, "Yes, sir."--Ed.] Do you believe He could tell you other things that's on your heart? ["Yes, sir."] All right.
E-395 Acum dacă El m-ar folosi să-ţi spun pentru ce eşti tu aici, vei folosi tu credinţa care o ai, în El, să crezi că tu primeşti ce tu ai... pentru ce eşti aici? Cu toată inima ta? [Sora spune, "Da, voi crede."] În regulă, fie ca Domnul să-ţi acorde aceasta.
E-388 Here is something that's on your heart. It's somebody you're praying for; child. You believe He can tell me what's wrong with it? It's got a virus. Is that right? [The sister says, "That's right. Yes."--Ed.] Do you believe God can tell me who you are? ["Yes, sir."] You're Mrs. Walker. ["Right."] You're not from here. ["No."] You're from the South. ["Right."] Georgia. ["Right."] You're going home, well. Jesus Christ has healed you and your child. Don't worry about it. It's over. God bless you, sister.
E-396 Eu văd că doamna are ceva rău. O examinare arată că este un-un stomac perforat. [Sora spune, "Aşa este." – Ed.] Aşa este. ["Aşa este."] Este adevărat, da, domnule, un stomac perforat. ["Acesta este."] Crezi tu că Dumnezeu poate vindeca perforarea aceea? ["Da, domnule. Eu cred tot ce pot eu crede."] Tu, tot tu-tu... ["Cu tot ce pot eu crede."] Dumnezeu să te binecuvânteze. ["Dumnezeu poate să-mi vindece stomacul."]
E-389 How do you do? Now here is another woman. I don't know her, never seen her. She's just a woman standing there. Now look, I've been preaching, all together, since about eight o'clock, and it's ten now. That's two hours I been here. That one discernment weakened me more than that two hours of preaching. See? That's... See?
You say, "You mean to say that?" Oh, yes.
E-397 Acum, tu nu eşti de aici. [Sora zice, "Nu, domnule." – Ed.] Cam a fost un sacrificiu să ajungi aici. ["Da, a fost."] A fost. ["Laudă Domnului!"] Da. Da. Tu eşti din Tennessee. ["Da, domnule."] Aşa este. D-na Hart. ["Aşa este."] Întoarce-te înapoi; nu te îndoi. Vei fi vindecată, dacă poţi să crezi.
E-390 That woman that touched the hem of His garment. He said, "I perceive that virtue has gone out of Me," strength. Is that right? That's what it does.
Now, here is a woman that I have never seen. [Mark 5:30]
E-398 Ce mai faci, doamnă? Noi suntem străini unul la altul. [Sora spune, "Aşa este." – Ed.] Eu nu te-am văzut în viaţa mea, de care să ştiu. Aş fi putut, pe undeva într-o adunare, şi tu ai fi putut să mă vezi, dar eu nu te cunosc. Dumnezeu te cunoaşte. Crezi tu în mine de a fi slujitorul Lui, şi Cuvântul care l-am predicat să fie Adevărul? Păi, fiind că eu îţi sunt străin; şi Cuvântul, care l-am predicat, tu l-ai crezut.
E-391 Billy went over there, if you noticed something, and picked up that boy that we have here with us, George. He is a Baptist boy. I want him to see that what we're talking about is God. His father is, family, is a nice people. They're in Mexico, missionary, fine man. And his father is sick, too. I'm just waiting for him to come. Now just watch close, George.
E-399 Singurul lucru, este, careva din ei îţi dă un cartonaş; oricare din uşieri, sau fiul meu, sau cineva ţi-a dat un cartonaş. Numărul tău a fost chemat, şi iată-te aici. Asta-i tot ce ştiu.
E-392 Now, this lady, I--I--I don't know her. I--I never seen her. I suppose we're strangers to one another. [The sister says, "That's right."--Ed.] We don't know each other.
E-400 Dar tu eşti aici, suferind de o stare nervoasă. Aceasta te supără rău. Tu ai pe cineva cu tine. Tu ai pe cineva pentru care te rogi. El este un... El este soţul tău. Şi el are o problemă spirituală peste care el nu poate trece. Şi tu ai un copil care-i bolnav, de asemenea. Tu nu eşti de aici, dar tu vii din Nord. Tu eşti din Canada, de la Alberta. Aceea-i corect. Tu mă crezi a fi profetul lui Dumnezeu, şi crezi că ce eu îţi spun este Adevărul, du-te acasă şi vei primi ceea ce ai. Da. Crede. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă.
E-393 But now, the Holy Spirit, the sweetness of Jesus being present, we are all witnessing that. Now if the Lord Jesus will reveal to me something about you...
E-401 Eu sunt străin faţă de tine. Tu eşti o străină pentru mine. Eu nu te cunosc. Dar Dumnezeu te cunoaşte. Tu mă crezi să fiu slujitorul Lui? [Sora spune, "Da, eu cred." – Ed.] Cu toată inima ta? Eu nu te cunosc, nimic despre tine. Dacă eu te-aş putea vindeca, eu aş face aşa, dar eu-eu nu pot. ["Amin."] Eu nu sunt un vindecător. Eu sunt doar un om. Dar El este Dumnezeu. Eu sunt doar un pic confuz, pentru că acolo-i o femeie mai bătrână care stă între mine şi tine. Ea este cineva pentru care te rogi. ["Da."] Da. Ea este mama ta. ["Da, ea este. Da."] Şi ea suferă cu o-o tensiune mare de sânge. ["Da, ea suferă."] Şi tu ai o-o infecţie de rinichi. ["Da, domnule."] Aceea-i corect. ["Asta-i adevărat."] Crezi tu asta? ["Da, eu cred."]
E-394 Now, if I could heal you, I'd do it, but I can't do what He's already done. The only thing, if He was standing here tonight with this suit on, that He gave me, well, now, He--He couldn't heal you, because He's already done it. "By His stripes we were healed." See? But the only thing He would, to declare Hisself by the Word that He promised, and make you see that He's the same yesterday, today, and forever. And He promised to do it.
E-402 Mama ta nu este aici. [Sora zice, "Nu." – Ed.] Dar când te duci la ea, ia năframa aceea care este în jurul gâtului tău, şi pune-o peste mama ta, şi să nu te îndoieşti, şi tensiunea mare de sânge o va părăsi, şi infecţia ta va fi dusă. Du-te, crede acum.
E-395 Now if He will use me to tell you what you're here for, will you use the faith that you have, in Him, to believe that you receive what you have... are here for? With all your heart? [The sister says, "Yes, I will."] All right, may the Lord grant it.
E-403 Voi credeţi acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cu toată inima voastră? ["Amin."] Acum, voi vedeţi, eu mă uit peste audienţă, şi doar arată parcă este doar-aceasta doar începe să devină cumva ceţos, parcă, afară acolo.
E-396 I see the lady has something wrong. An examination shows it is a--a ruptured stomach. [The sister says, "That's right."--Ed.] That's right. ["That's right."] It's true, yes, sir, a ruptured stomach. ["It is."] Do you believe that God can heal that rupture? ["Yes, sir. I believe all I can believe."] You, all you--you... ["With all I can believe."] God bless you. ["God can heal my stomach."]
E-404 "Lucrurile acestea care le fac Eu le veţi face şi voi." El a făcut mai mult chiar aici, în seara aceasta, decât El... de felul acela, decât a făcut El în toată călătoria pe viaţă. Aşa este.
Acum, această doamnă de aici, femeie tânără. Eu nu o cunosc, ea este o străină pentru mine. Dar mă crezi tu să fiu slujitorul Lui? [Sora zice, "Da." – Ed.] Acum doar un moment.
E-397 Now, you're not from here. [The sister says, "No, sir."--Ed.] Been quite a sacrifice to get here. ["Yes, it has."] It was. ["Praise the Lord!"] Yeah. Yeah. You're from Tennessee. ["Yes, sir."] That's right. Mrs. Hart. ["That's right."] Return back; don't doubt. You'll be healed, if thou canst believe.
E-405 Un bărbat a venit înaintea mea, cineva din audienţă. Acum doar un moment. Cineva în audienţă. Aceasta a plecat de aici chiar atunci; acea Lumină a plecat de aici. Şi acolo era un bărbat stând lângă Ea, şi pe undeva în audienţă. Doar nu vă obosiţi; doar fiţi de un bun curaj.
E-398 How do you do, lady? We are strangers to one another. [The sister says, "That's right."--Ed.] I've never seen you in my life, as would know of. I might have, some where in a meeting, and you might have seen me, but I don't know you. God knows you. Do you believe in me to be His servant, and the word that I have preached is the Truth? Well, being that I am strange to you; and the Word, that I have preached, you have believed on.
E-406 Să mergem iarăşi înapoi şi să vedem la femeie. Acum dacă Domnul Dumnezeu ... Acesta este şase sau şapte, sau aşa ceva, care a trecut prin linie, sub discernământ. Şi dacă Domnul Isus îmi va descoperi, la această femeie, orice este rău cu ea, vă va face pe restul din voi să credeţi cu toată inima voastră? A-ţi putea să-l acceptaţi pe Cristos pe bazele acelea? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Vedeţi? O dată s-ar cuveni să o dovedească. De trei ori este o confirmare. Şi aceasta este de zeci de mii de ori, fără ca o singură dată să fie greşit.
E-399 The only thing, it's, some of them give you a card; either one of the ushers, or my son, or somebody gave you a card. You're number was called, and here you are. That's all I know.
E-407 Tu nu eşti aici pentru tine însuţi. Tu eşti aici pentru un bărbat. Şi eu îl văd şezând cu capul în jos. El fumează o ţigară, şi tu te rogi ca ţigările să-l părăsească. Aceea-i... Fie ca Domnul Dumnezeu să-ţi dea cererea ta, soră. Mergi, crezând cu toată inima ta, şi fie ca diavolul de viciu să-l părăsească pe soţul tău, în Numele Domnului Isus.
E-400 But you are here, suffering from a nervous condition. It bothers you bad. You have someone with you. You have someone you're praying for. It's a... It's your husband. And he has a spiritual problem that he just can't get over with. And you have a child that's sick, too. You're not from here, but you come from the North. You're from Canada, from Alberta. That is right. You believe me as being God's prophet, and believe that what I tell you is the Truth, go home and you'll receive what you've gotten. Yes. Believe. God bless you, lady.
E-408 Boala ta este în spatele tău. Crezi tu că Dumnezeu te va face bine? Tu crezi? [Sora zice, "Da, eu cred." – Ed.] În regulă. Mergi, spune, "Îţi mulţumesc, Doamne."
E-401 I am a stranger to you. You're a stranger to me. I don't know you. But God does know you. You believe me to be His servant? [The sister says, "Yes, I do."--Ed.] With all your heart? I don't know you, nothing of you. If I could heal you, I'd do so, but I--I can't. ["Amen."] I am not a healer. I am just a man. But He is God. I just a bit confused, because there's an older woman standing between me and you. It's somebody you're praying for. ["Yes."] Yeah. It's your mother. ["Yes, it is. Yes."] And she suffers with a--a high blood pressure. ["Yes, she does."] And you have a--a kidney infection. ["Yes, sir."] That is right. ["That's true."] Do you believe that? ["Yes, I do."]
E-409 Eu o cunosc pe această femeie, eu cred că este fiica D-nei Neece. Nu este aşa? [Sora zice, "Da." – Ed.] M-am gândit că era. Dumnezeu să te binecuvânteze. Boala ta veche de spate te va părăsi acum şi te poţi duce şi să fii bine.
E-402 Your mother isn't here. [The sister says, "No."--Ed.] But when you go to her, take that scarf that's around your neck, and put it on your mother, and don't doubt, and the high blood pressure will leave her, and your infection will be gone. Go, believe now.
E-410 Crezi tu că Dumnezeu poate vindeca artrita aceea şi să te facă bine? Du-te spune-i Lui că tu Îl crezi. Doar crede cu toată inima ta.
E-403 You believe now? [Congregation says, "Amen."--Ed.] And all your heart? ["Amen."] Now, you see, I look out across the audience, and just looks like it's just--it's just beginning to get kind of misty, like, out there.
E-411 Ce mai faci, domnule? Crezi tu că Dumnezeu poate vindeca boala aceea de stomac şi să te facă bine? [Fratele spune, "Amin." – Ed.] În regulă, atunci du-te, spune, "Mulţumesc domnului, eu o-eu o să fiu bine acum." Şi-şi tu vei-tu vei fi bine.
E-404 "These things that I do shall you do also." He's done more right here, tonight, than He... of that type, than He did in the entire journey on life. That's right. [John 14:12]
Now, this one lady here, young woman. I don't know her, she's a stranger to me. But do you believe me to be His servant? [The sister says, "Yes."--Ed.] Now just a moment.
E-412 Un alt caz de artrită, şi vârstă, de asemenea. Tu crezi că Dumnezeu te va face bine dacă-mi pun mâinile peste tine? [Sora zice, "El a făcut-o de multe ori, cu tine, prin a-ţi pune mâinile peste mine, frate." – Ed.] Aţi auzit voi asta? [Adunarea zice, "Amin."] Domnul să binecuvânteze pe sora mea, şi să-i dea din nou izbăvire în seara aceasta. Amin. Doar crede-L.
E-405 A man come before me, somebody in the audience. Now just a moment. Somebody in the audience. It left here just then; that Light left here. And there was a man standing by It, and somewhere in the audience. Just don't weary; just be of a good courage.
E-413 Boală de inimă, boală de stomac. [Sora zice, "Da." – Ed.] Crezi tu că Dumnezeu poate să o vindece? În regulă. Du-te, în Numele Domnului Isus, fie ca El să te facă bine.
E-406 Let's go back again and see to the woman. Now if the Lord God... This is six or seven, or something another, that's passed through the line, under discernment. And if the Lord Jesus will reveal to me, to this woman, whatever is wrong with her, would it make the rest of you believe with all your heart? Could you accept Christ upon them basis? [Congregation says, "Amen."--Ed.] See? One time ought to prove it. Three times is a confirmation. And this is tens of thousands of times, without one time being wrong.
E-414 Ce mai faci, tinere? Stare asmatică. Crezi tu că Dumnezeu poate să vindece asma? [Fratele zice, "Da." – Ed.] Mergi, crede aceasta; El o va face. În regulă.
E-407 You're not here for yourself. You're here for a man. And I see him setting with his head down. He is smoking a cigarette, and you're praying that the cigarettes will leave him. That's... May the Lord God give you your request, sister. Go, believing with all your heart, and may that devil of habit leave your husband, in the Name of the Lord Jesus.
E-415 Stare de diabet. Crezi tu că Dumnezeu îţi poate vindeca sângele şi să te facă bine? Mergi, crede-L, şi El o va face. Tu o crezi cu toată inima ta?
E-408 Your trouble is in your back. Do you believe God will make it well? You do? [The sister says, "Yes, I do."--Ed.] All right. Go, say, "Thank You, Lord."
E-416 Ce-i dacă eu nu ţi-am spus nimic; doar mi-am pus mâinile peste tine; crezi că Duhul Sfânt este aici să te facă bine? [Pacientul zice, "Da." – Ed.] Acela-i felul de a o face. Vino aici. În Numele lui Isus Cristos, fie ca el să meargă şi să fie vindecat. Amin.
E-409 I know this woman, I believe it's Mrs. Neece's daughter. Isn't that right? [The sister says, "Yes."--Ed.] I thought it was. God bless you. The old back trouble will leave you now and you can go and be well.
E-417 Vino, doamnă. Dacă eu nu am spus nimic către tine, crezi că Dumnezeu te-ar vindeca cu boala aceea de femei-... Nu, scuză-mă, El deja a spus-o. Mergi înainte. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mergi, mergi, crezând, apoi, să te faci bine.
E-410 Do you believe God can heal that arthritis and make you well? Go tell Him you believe Him. Just believe with all your heart.
E-418 Tu crezi, domnule, cu toată inima ta? Dumnezeu vindecă boală de inimă o face El? Fratele zice, "Da, domnule." – Ed.] Face pe om bine. Eu sunt sigur că El o face.
E-411 How do you do, sir? Do you believe God can heal that stomach trouble and make you well? [The brother says, "Amen."--Ed.] All right, then go, say, "Thank the Lord, I'm--I'm going to be well now." And--and you'lE--you'll be well.
E-419 El, El este Dumnezeu. Voi credeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] O credeţi voi cu toată inima voastră? ["Amin."] Aveţi credinţă în Dumnezeu!
E-412 Another arthritis case, and age, too. You believe that God will make you well if I lay hands upon you? [The sister says, "He has many times, with you, by laying your hands on me, brother."--Ed.] Did you hear that? [Congregation says, "Amen."] The Lord bless my sister, and give her deliverance again tonight. Amen. Just believe Him.
E-420 Ceva om aici afară a făcut ceva, doar cu câteva minute înainte. Eu vreau să aflu aceea. Acesta era sânge. Cineva ca un accident, sau ceva care s-a întâmplat. El a-el a sângerat. Aceasta era undeva. Omul stătea aici; eu doar m-am rugat. Da, acesta este. Acesta-i omul aşez-... Păi, acesta-i J. T. Parnell. Eu îl cunosc pe băiat. Tu sângerezi intern, J. T. Crezi că Dumnezeu te va face bine? În regulă, aceasta se va opri atunci, J. T. Crede cu toată inima ta.
E-413 Heart trouble, stomach trouble. [The sister says, "Yes."] Do you believe God can heal it? All right. Go, in the Name of the Lord Jesus, may He make you well.
E-421 Doamna mică aşezată chiar aici, privind drept dincolo, şezând acolo lângă Fratele Grimsley. Acolo-i o Lumină lângă ea. Tu, cu guler mic alb. Mary, eu nu te cunosc, dar acela-i numele tău. Tu eşti supărată cu o boală spirituală, şi de asemenea tu eşti foarte agitată. Uită aceasta; totul urmează să fie bine. Crede cu toată inima ta. Ai credinţă în Dumnezeu. Dacă tu poţi numai să crezi.
E-414 How do you do, young fellow? Asthmatic condition. Do you believe that God can heal asthma? [The brother says, "Yes."] Go, believe it; He'll do it. All right.
E-422 Această doamnă mică aşezată chiar înapoi sus acolo în rândul din spate, acolo pe margine pe acolo, ea este din Michigan, suferind cu boală de femei. Crezi că Dumnezeu te va face bine? Tu poţi avea ceea ce ceri, atunci. Tu o crezi? Amin. Ridică-ţi mâna sus, spune, "Eu o accept." În regulă, te poţi duce acasă şi să te faci bine. Eu nu o cunosc pe doamna, dar Dumnezeu o cunoaşte.
E-415 Diabetic condition. Do you believe that God can heal your blood and make you well? Go, believe Him, and He'll do it. You believe it with all your heart?
E-423 Cum îi cu tine aici pe această targă? Tu eşti singurul om infirm, sau om pe o targă. Eu sunt un străin faţă de tine. Eu nu te cunosc. Dumnezeu te cunoaşte. Dar, eu spun acum, tu eşti umbrit de moarte. Tu ai cancer. Tu ai venit de pe o cale lungă. Tu vii din Cincinnati, aici. Numele tău este D-ul Hawk. Crede cu toată inima ta. Dacă tu şezi acolo, tu mori. Acceptă pe Isus Cristos şi fii vindecat. Tu Îl crezi? Atunci stai sus pe picioarele tale, afară din targa aceea, şi acceptă pe Isus Cristos.
E-416 What if I didn't say nothing to you; just laid my hands on you; do you believe the Holy Ghost is here to make you well? [The patient says, "Yes."] That's the way to do it. Come here. In the Name of Jesus Christ, may he go and be healed. Amen.
E-424 Cât de mulţi înăuntru aici Îl credeţi, la acest minut? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Credeţi voi cu toată inima voastră? ["Amin."] Atunci haideţi, fiecare din voi, sta ţi sus chiar acum. Staţi sus. Acum în felul vostru propriu, în felul cum vă rugaţi, voi puneţi-vă mâna peste cineva alături de voi.
E-417 Come, lady. If I didn't say nothing to you, do you believe God would heal you with that female troub-... No, excuse me, He already said it. Go ahead. God bless you. Go, go, believing, then, be made well.
E-425 Unde este Sora Brown? Ea a şezut aici, suferind cu aceea. Zilele trecute ea m-a sunat la telefon, şi ea nu-şi putea ridica mâinile sus. Am văzut că era ceva rău în sângele ei. Când am întâlnit-o zilele trecute... Ea are diabet. Unde este ea? Ea era aici cu D-na Dauch, cu un timp în urmă. În regulă, Sora Brown. În seara aceasta, eu vreau să crezi cu toată inima ta. Eu ştiu că tu ştii ce este rău cu tine, dar eu vreau ca tu să crezi. Tu ai ieşit afară din spital, să vii aici, vezi, să se facă rugăciune. Eu mă rog pentru tine acum. Crede. Tu urmează să fi bine.
E-418 You believe, sir, with all your heart? God heals heart trouble doesn't He? [The brother says, "Yes, sir."--Ed.] Makes man well. I'm sure He does.
E-426 Margie, ai credinţă în Dumnezeu. Aceasta o să înceteze chiar acum. Aceasta are să se sfârşească. El poate vindeca diabet, El te poate vindeca de boala aceea în stomacul tău.
E-419 He, He is God. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Do you believe it with all your heart? ["Amen."] Have faith in God!
E-427 Acum fiecare puneţi-vă mâinile unul peste altul, şi doar ţineţi-vă mâinile acolo doar pentru un minut. Doar puneţi-vă mâinile unul peste altul, ţineţi... Vedeţi, se merge spre ora unsprezece, şi multe dintre aceste persoane trebuie să conducă la Tennessee şi diferite locuri.
E-420 Some man out here did something, just a few minutes ago. I want to find that. It was blood. Somebody like an accident, or something that happened. It was--it was bleeding. It was somewhere. The man was standing here. Now just pray. Yes, it is. It's the man sit-... Why, it's J. T. Parnell. I know the boy. You're bleeding inside, J. T. Do you believe God will make you well? All right, it'll stop then, J. T. Believe with all your heart.
E-428 Cu siguranţă, Domnul Dumnezeu a dovedit. Ce aţi văzut, în seara aceasta? Aţi văzut pe un om sau l-aţi văzut pe Isus, Isus confirmând Cuvântul Lui?
E-421 The little lady sitting right here, looking right across, sitting there by Brother Grimsley. There is a Light by her. You, little white collar. Mary, I don't know you, but that's your name. You're bothered with a spiritual trouble, and also you're real nervous. Forget it; it's all going to be all right. Believe with all your heart. Have faith in God. If thou can only believe.
E-429 Aceste batiste aşezate aici, în timp ce această ungere este asupra mea, eu îmi am mâinile aşezate peste aceste batiste, rugându-mă ca Dumnezeul atotputernic... Ei au spus, "Ei au luat de pe trupul lui Pavel batiste, sau şorţuri."
E-422 This little lady sitting right back up there in the back row, over on the side over there, she is from Michigan, suffering with a female trouble. Do you believe God will make you well? You can have what you ask for, then. You believe it? Amen. Raise up your hand, say, "I accept it." All right, you can go home and get well. I don't know the lady, but God does know her.
E-430 Aici sunt cei care au fost morţi, şi au fost înviaţi. Acolo sunt cei care au fost în accidente, zdrobiţi, şi sunt vindecaţi. Acolo este...
E-423 What about you here on this cot? You're the only crippled man, or man on a cot. I'm a stranger to you. I don't know you. God knows you. But, I say now, you're shadowed to death. You have cancer. You've come from a long ways. You come from Cincinnati, here. Your name is Mr. Hawk. Believe with all your heart. If you set there, you die. Accept Jesus Christ and be healed. You believe Him? Then stand up on your feet, out of that stretcher, and accept Jesus Christ.
E-431 Eu o văd pe D-na Wilson stând aici, care, nu de mult, ea a hemoragiat de moarte, cu TBC, cu ani în urmă. Iată-o aici în seara aceasta, doctorii nu i-au dat decât numai ore să trăiască. Aici stă ea în seara aceasta.
E-424 How many in here believes Him, at this minute? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Do you believe with all your heart? ["Amen."] Then let's, every one of you, stand up right now. Stand up. Now in your own way, the way you pray, you lay your hand on somebody next to you.
E-432 Peste tot în jur, pe aici, şchiopi, orbi, ologi, în scaune pe rotile şi de toate, acolo stau în seara aceasta ca trofee vii. De ce este aceasta? Isus Cristos trăieşte, El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci.
E-425 Where is Sister Brown? She been setting here, suffering with that. The other day she called me on the phone, and she couldn't raise her hands up. I seen it was something wrong in her blood. When I met her the other day... She has got diabetes. Where is she? She was here with Mrs. Dauch, a while ago. All right, Sister Brown. Tonight, I want you to believe with all your heart. I know you know what's wrong with you, but I want you to believe. You've come out of the hospital, to come here, see, to be prayed for. I'm praying for you now. Believe. You're going to be well.
E-433 Omul acela care tocmai a mărturisit, cu un timp în urmă, despre el, jos acolo, care avea epilepsie, care a avut-o toţi anii aceştia, şi de toate, şi doar o dată în adunare. Şi aceea a fost în jur de, aproape douăzeci de ani în urmă; nu a avut nici o criză de atunci. Aceea-i una din zecile de mii.
E-426 Margie, have faith in God. It's going to quit right now. It's going to end. He can heal diabetes, He can heal you of that sickness in your stomach.
E-434 El este un vindecător. Amin. El vindecă. Acum, să nu fiţi tulburaţi. Doar, cu credinţă ca de copil, priviţi înspre calvar. Închi deţi-vâ ochii şi uitaţi că sunteţi în acest Tabernacol. Închideţi-vă ochii şi uitaţi că există cineva în jurul vostru, şi priviţi la Isus şi vedeţi. Priviţi la Isus acum şi trăiţi.
Este înregistrat în Cuvânt, aleluia!
Este numai că noi "privim şi trăim."
O, "priveşte şi trăieşti," fratele meu, trăieşti,
Priveşte la Isus acum şi trăieşti;
Este înregistrat în Cuvânt, aleluia!
Este numai că tu "priveşti şi trăieşti."
E-427 Now each one lay your hands on one another, and just hold your hands there just for a minute. Just lay your hands on one another, hold... See, it's going on eleven o'clock, and many of these people has got to drive to Tennessee and different places.
E-435 Închideţi-vă ochii spre oameni. Închideţi-vă ochii spre lucrurile din jurul vostru. Şi priviţi prin credinţa voastră, la Isus Cristos, şi ştiţi, că, "El a fost rănit pentru nelegiuirile voastre; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi."
E-428 Surely, the Lord God has proved. What did you see, tonight? Did you see a man or did you see Jesus, Jesus confirming His Word?
E-436 Doamne Isuse, aşa cum aceste persoane se roagă, şi, ei îşi au mâinile unul peste altul. Şi noi suntem... ne dăm seama că stăm în Prezenţa viului, Isus Cristos înviat, în forma Duhului Sfânt, descoperindu-ne secretele inimilor noastre, făcându-ne cunoscut dorinţele noastre, şi promiţându-ne că El ne va da dorinţele noastre dacă noi am crede numai.
E-429 These handkerchiefs laying here, while this anointing is upon me, I have my hands laid upon these handkerchiefs, praying that God Almighty... They said, "They took from the body of Paul handkerchiefs, or aprons."
E-437 Bărbaţi şi femei îşi au mâinile unii peste alţii. Ei se roagă, pentru că noi suntem împreună cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Noi suntem împreună fraţi şi surori ai lui Isus Cristos.
E-430 Here is those who were dead, and has been raised up. There is those here who were in accidents, smashed up, are healed. There is...
E-438 Şi, Satan, noi venim la tine în provocarea Numelui lui Isus Cristos. El este Sabia. El este Acela care taie la o parte boala. El este Acela care taie la o parte îndoiala. El este Biruitorul. Acum noi te provocăm, în Numele lui Isus Cristos, ca tu să ieşi afară din acest popor, Satan!
E-431 I see Mrs. Wilson standing here, that, not long ago, she was hemorrhaging to death, with TB, years ago. Here she is tonight, the doctors didn't give her but just hours to live. Here she stands tonight.
E-439 Cuvântul lui Dumnezeu este făcut manifestat. El taie împrejur, ia la o parte îndoiala, ia la o parte boala, şi aduce izbăvire perfectă. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să cadă asupra acestui popor, şi să le dea puterea de credinţă să creadă că Prezenţa atotputernicului Cristos este aici acum. Îngăduie aceasta, Doamne.
E-432 All around, through here, lame, blind, crippled, in wheel chairs and everything, there stand tonight as living trophies. Why is it? Jesus Christ lives, He's the same yesterday, today, and forever.
E-440 Eu condamn fiecare boală. Eu condamn toate bolile. Eu condamn toată necredinţa. În Numele lui Isus Cristos, fie ca Duhul Sfânt să onoreze ce am spus, şi să treacă prin clădire şi să izbăvească fiecare persoană în Prezenţă Divină.
E-433 That man that just testified, a while ago, of him, down there, that had epilepsy, that had it all them years, and everything, and just one time in the meeting. And that's been around, almost twenty years ago; he's never had a seizure since. That's one of the ten thousands.
E-441 Ridicaţi-vă mâinile sus acum şi lăudaţi-L. Eu vă pronunţ bine şi vindecaţi, în Numele lui Isus Cristos!
E-434 He's a healer. Amen. He heals. Now, don't be excited. Just, with child-like faith, look away to Calvary. Close your eyes and forget you're in this Tabernacle. Close your eyes and forget there is anybody around you, and look to Jesus and see. Look to Jesus now and live.
It's recorded in the Word, hallelujah!
It's only that we "look and live."
Oh, "look and live," my brother, live,
Look to Jesus now and live;
It's recorded in the Word, hallelujah!
It's only that you "look and live."
Up