Dumnezeu Este Propriul Lui Tălmăcitor

God Is His Own Interpreter
Data: 64-0205 | Durată: 54 minute | Traducere: VGR
Bakersfield, California, U.S.A.

E-1 Tatăl nostru Ceresc, un Cuvânt de la Tine ar însemna mai mult decât toţi oamenii la orice timp ar putea face sau spune, pentru că poporul aşteaptă să te vadă pe Tine. Şi noi Îţi mulţumim pentru că acolo sunt aceia care sunt sub aşteptare, ei se uită după ceva să se întâmple. Şi când poporul însetează după ceva, adâncul chemând către Adânc, acolo trebuie să fie un Adânc să răspundă la acea chemare. Şi de aceea suntem noi aici în seara aceasta, deoarece a fost pe inimile acestor lucrători, şi poporul, să ne cheme împreună să-Ţi cerem favoruri şi binecuvântări, crezând că Tu îi vei vindeca pe bolnavi şi-i salvezi pe cei pierduţi, şi vei face Cuvântul Tău manifestat.

E-2 Şi ne rugăm, Tată ceresc, ca Tu să ne acorzi aceasta nouă aşa cum noi smeriţi aşteptăm după Tine, seară după seară. Fie ca acolo să fie o-o astfel de revărsare a Duhului Sfânt, şi fie ca fiecare persoană să fie orbită la orice altceva în jurul lor afară de Dumnezeu. Fie ca acolo să fie un strigăt aşa de mare să meargă afară printre oameni, însetând după Dumnezeu, încât acolo să vină o trezire prin toată ţara aici şi fiecare biserică să fie umplută plină de oameni, păcătoşi să strige după Dumnezeu să aibă milă, şi-şi Duhul Sfânt să vindece pe bolnavi, să facă pe olog să umble, şi să învieze pe cei morţi, şi să acorde aceste lucruri care au fost promise în Cuvântul Tău.

E-3 Vino, Doamne Isuse, şi împlineşte promisiunea Ta. Vino la noi în seara aceasta. Noi credem că Tu eşti acelaşi ieri, azi, şi-n veci, că promisiunile Tale nu pot da greş. Amândouă şi cerurile şi pământul vor da greş dar Cuvântul Tău nu va da greş. Fie ca înţelegerea noastră să fie deschisă. Fie ca Duhul Sfânt să vină şi să aşeze pământul necultivat. Fie ca înţelegerea noastră să fie deschisă la Spiritul şi puterea lui Dumnezeu în seara aceasta, ca El să-şi poată manifesta Cuvintele Lui promise prin noi. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-4 Acum, în seara aceasta, voi care urmăriţi textul, să deschidem în Biblie la Cartea lui Doi Petru, şi să începem cu al 15-lea verset, doar pentru un fel de a vorbi asupra Scripturii pentru câteva momente.
Dar îmi voi da osteneala ca voi să fiţi în stare după moartea mea să vă aduceţi întotdeauna aminte de aceste lucruri.
Căci noi nu am urmărit meşteşuguri viclene, basme, când noi v-am făcut de cunoscut puterea şi venirea Domnului Isus Cristos, ci am fost martori oculari la mărirea lui.

E-5 Eu iubesc aceea, "martori oculari." Nu ceva basme. Noi suntem martori despre ceea ce noi vorbim.
Căci el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, şi acolo a venit un astfel de glas la el din slava excelentă, Acesta este Fiul meu preaiubit, în care Eu îmi găsesc pălăcerea.
Şi acest glas care a venit din cer noi l-am auzit, când noi am fost cu el în muntele sfânt.
Noi de asemenea avem un cuvânt mai sigur de profeţie; la care voi puteţi să faceţi bine ca voi să luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte în... loc întunecos, până se crapă de ziuă, şi luceafărul zilei va răsări în inimile voastre:
Ştiind aceasta întâi, că nici o profeţie din scriptură nu este de vreo tălmăcire particulară.
Căci profeţia nu a venit în vremuri vechi prin voia omului: ci oameni sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit cum au fost mânaţi de Duhul Sfânt.

E-6 Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la citirea Cuvântului Său. Acum, eu am să iau aceasta pentru un subiect: Dumnezeu Este Propriul Lui Tălmăcitor.

E-7 Noi trăim într-o zi de confuzie. Noi trăim într-o zi când bărbaţii şi femeile de-abea ştiu ce să facă. Totul, se-se pare să fie într-o tulburare. Totul se pare să fie că există aşa de multe căi să priveşti. Acela-i Satan, să facă aceea.

E-8 Acum, Dumnezeu nu poate judeca un popor cu dreptate, just, fără ca să fie vreun standard prin care El îl are să-i judece. Şi Biblia zice că El îi va judeca pe toţi oamenii prin Isus Cristos, şi Isus Cristos este Cuvântul. În Sfântul Ioan, 1-ul capitol, El zice:
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi, ...

E-9 Acum, tot ce suntem noi astăzi este expunerea atributelor Lui. În Dumnezeu... Mai întâi El nici măcar nu era Dumnezeu, Dumnezeu, noi doar L-am numi "Cel Etern." El nu a fost Dumnezeu, pentru că cuvântul (cuvântul Englez) Dumnezeu înseamnă "obiect de închinare" şi acolo nu a fost nimic să I se închine. Astfel El era Cel Etern, Izvorul principal la toată inteligenţa. Şi în acest Izvor la toată inteligenţa acolo nu era nici un atom, moleculă, sau nimic, lumină nicăieri, stea, lună, nimic altceva. Dumnezeu, ceea ce noi cunoaştem ca Dumnezeu, marele Spirit care era Etern (niciodată nu a început, niciodată nu s-a sfârşit), El era acolo. Şi în El erau atribute: au fost atribute să fie Dumnezeu, apoi atributele Lui să fie un Tată, atribute să fie un Fiu, atribute să fie un Salvator, atribute să fie un Vindecător. Toate aceste atribute erau în EL Şi acum El... Aceste lucruri care s-au desfăşurat de atunci sunt doar atributele Lui fiind făcute manifestat.

E-10 Ce vreau să spun, atribute erau "gândurile" Lui. Şi un-un cuvânt este "un gând exprimat." Şi atunci acela era în gândirea Lui. Şi când El a spus, "Să fie acolo," şi acolo a fost. "Să fie acolo," şi acolo a fost.

E-11 Şi acum, ţineţi minte, voi Creştinilor aţi fost gândurile Lui înainte să existe o lume. Şi voi sunteţi manifestarea gândirii Lui. Înainte chiar să fi existat o lume, voi aţi fost în Cristos, (amin) în Dumnezeu la început. Aceea vă face, atunci, voi vedeţi, supuşii Lui. Şi întregul lucru este Dumnezeu, Însuşi, materializându-Se tangibil aşa ca El să poată să fie atins, văzut, şi-şi aşa mai departe. Şi asta-i ce este Dumnezeu, întregul lucru.

E-12 Atunci oamenii spun, "Tălmăcirea..." Eu am vorbit aici nu de mult într-o adunare, un om mi-a spus, el a spus, "Frate Branham, tu ai tălmăcirea greşită. Tu nu tălmăceşti Aceea bine."

E-13 Acum, noi auzim... Ei se duc la Metodişti, şi ei spun "Baptiştii nu tălmăcesc aceea bine." Baptiştii spun, "Penticostalii nu o fac." Penticostalul spune că "Cei-cei Unitarieni nu o fac." Unitarienii spun, "Adunarienii nu o fac." Şi fiecare spune că celălalt nu o face.

E-14 Dumnezeu este Propriul Lui Tălmăcitor! El nu are nevoie de nimeni să tălmăcească pentru El. El face Propria Lui tălmăcire. Care este omul care îl poate tălmăci pe Dumnezeu? Dumnezeu este Propriul Lui Tălmăcitor.

E-15 Acum, Petru vorbeşte aici, noi aflăm că la început când Dumnezeu a spus, "Să fie lumină," şi acolo a fost lumină, aceea este tălmăcirea la aceasta. Când Dumnezeu a spus ceva şi aceasta s-a manifestat, atunci aceea-i tălmăcirea lui Dumnezeu că Cuvântul Lui este corect. Vedeţi? Când El a spus, "Să fie lumină," aceea era în gândirea Lui întâi înainte ca să existe un astfel de lucru ca lumina. Când El a spus, "Să fie lumină," lumina a izbucnit în ceruri, aceea era tălmăcirea. Nimeni nu trebuie să tălmăcească aceea, căci Dumnezeu a spus aşa şi acolo a fost. Când Dumnezeu vorbeşte şi aceasta se manifestează, aceea este tălmăcirea Cuvântului Lui. De ce nu pot oamenii să vadă aceea? De ce nu vede poporul aceea?

E-16 Când Dumnezeu face o promisiune şi Dumnezeu spune... La-la început, în Genesa, el a împărţit Cuvântul Lui la fiecare epocă aşa cum Acesta a venit jos de la început până la sfârşit.
Şi, jos prin aceste epoci, lumea bisericii a avut toate lucrurile acestea încurcate prin tradiţii, şi aşa mai departe, şi Dumnezeu întotdeauna trimite pe scenă, în jos prin Vechiul Testament şi cel Nou, profeţi! Şi Cuvântul Domnului vine la profet. Şi cum o face Acesta? El manifestă Cuvântul lui Dumnezeu. Manifestarea lui Dumnezeu, care spune dacă este corect sau greşit. Nimeni nu trebuie să-L tălmăcească, Cuvântul se tălmăceşte Însuşi. Dumnezeu a promis-o şi acolo se întâmplă!

E-17 La ce foloseşte să spui altceva despre Acesta? Care este omul păcătos care ar încerca să spună (când Dumnezeu a făcut o promisiune şi Dumnezeu o face) că tălmăcirea aceea este greşită? Acela-i Dumnezeu Insuşi făcând Propria Lui tălmăcire, tălmăcind. El nu are nevoie de nimeni să-L tălmăcească, El se tălmăceşte pe Sine prin a manifesta ce El a promis că El va face.

E-18 O, dacă biserica ar putea numai să vadă aceea şi să vadă promisiunile care sunt alocate pentru fiecare epocă! Toate celelalte epoci, Dumnezeu a trimis pe scenă (chiar în jos prin cele şapte epoci) şi a manifestat tot ce El a promis să facă. Totul, nu există nici un singur lucru nefăcut. Exact! Ce a spus El că El va face, aceea El a făcut.

E-19 Deoarece când Dumnezeu a spus, în urmă acolo în Isaia, El a spus, "O fecioară va zămisli," şi ea a zămislit. Acum, cine-cine poate tălmăci aceea? Dumnezeu a făcut tălmăcirea. El a spus, "O fecioară va zămisli," şi ea a zămislit. Acum, ce sunteţi voi... voi nu puteţi... Nimic nu se poate spune despre aceea, deoarece Dumnezeu a spus că ea o va face şi a făcut-o. Dar biserica a fost prea oarbă atunci să o vadă. Vedeţi, ei aveau propria lor idee despre aceasta. Aceasta a fost prea-prea diferit decât ce aşteptau ei.

E-20 Petru aici se referea înapoi, el a spus, "Dumnezeu l-a manifestat pe Cristos prin Cuvântul Lui, El a spus, 'Acesta este Fiul Meu prea iubit."' Aceşti credincioşi stăteau acolo. Şi Cristos a fost manifestarea lui Dumnezeu. El întotdeauna l-a manifestat pe Cristos prin Cuvântul Lui, deoarece Cristos este Cuvântul. El manifestează întotdeauna.

E-21 Când El a spus... În zilele lui Noe, Cristos a fost în Noe. Credeţi voi aceea? Noe a spus, "Va ploua. Acolo va fi o ploaie, pământul va fi nimicit." A ploat. Aceea nu avea nevoie de vreo tălmăcire. A ploat pentru că Dumnezeu, în Noe, a spus, "Va ploua." El a fost un profet, şi dovada era că ce el a spus venea la împlinire. Astfel ei nu au nevoie să tălmăcească aceea.

E-22 Unii din ei puteau, pe-acolo, să spună, "Acest om nu ştie despre ce vorbeşte."

E-23 Dar Dumnezeu întotdeauna a promis, "Dacă acolo este unul printre voi care este duhovnicesc, sau profet, şi ce spune el vine la împlinire, atunci să-l ascultaţi." Aşa este, deoarece aceasta-i adevărat. Aceasta trebuie să fie în acord cu Cuvântul. Şi Noe a fost în acord cu Cuvântul. Când el a profeţit că va ploua, şi a ploat. Aceea nu avea nevoie de vreo tălmăcire pentru aceea, deoarece a făcut chiar aceea.

E-24 Isaia a spus, ,,O fecioară va zămisli," şi ea a zămislit. Acum, aceea a fost grozav de neobişnuit. Căci, vedeţi, au fost mulţi ani mai târziu înainte ca această fecioară să zămislească.

E-25 A fost aşa de neobişnuit încât un om bun cu numele de Iosif, bărbatul ei, "fiind un om drept şi nu a vrut s-o facă un exemplu public..." Acel om bun în zilele acelea, cum trebuie că a fost cu Iosif când el a fost logodit, logodit cu Maria.

E-26 Ea a fost logodită. În ziua aceea, să strici aceea, era chiar la fel ca comiterea de adulter. Şi, desigur, pentru Iosif, se părea de parcă Maria a încercat să-l folosească ca un blocaj, sau să-l facă să fie un scut pentru greşeala ei, căci aici ea a fost găsită să fie o mamă, fără să fie măritată, numai logodită. O şmecherie ca aceea, ar fi împroşcată cu pietre; a trebuit să fie, prin lege.

E-27 Şi Iosif, bărbatul ei, era un om drept, un om foarte drept. El l-a crezut pe Dumnezeu. Şi când ea se uita la el cu ochii aceia drăgălaşi, mari moi, şi a spus, "Iosif, Gabriel Arhanghelul m-a vizitat şi mi-a spus că eu urma să zămislesc, fără să cunosc bărbat."

E-28 Acum, dacă Iosif s-ar fi uitat doar înapoi în Scriptură, profetul a spus că ea o să facă aceea! Acesta era numai Dumnezeu tălmăcind Propriul Lui Cuvânt! Vedeţi? Dar aceasta a fost prea neobişnuit.

E-29 Aceea-i ce se petrece în fiecare epocă. Cuvântul lui Dumnezeu este străin pentru oameni; El este prea neobişnuit. Dumnezeu întotdeauna face neobişnuitul. Este neobişnuit oriunde este Dumnezeu. El este împotriva sistematicii lumii, din cauză că ei au lucruri în felul cum gândesc ei că ar trebui să fie. Dar Dumnezeu vine înăuntru şi face neobişnuitul.

E-30 "Cum putea să zămislească această fecioară?" El a fost cinstit, l-a căutat pe Dumnezeu privitor la aceasta.

E-31 Şi atunci Dumnezeu i-a vorbit într-un vis, şi a spus, ,,Iosif, tu fiu al lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria nevasta ta, căci ceea ce este zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Dumnezeu a prea umbrit-o. Aceasta este ce a făcut-o."

E-32 Aţi observat vreodată cum Dumnezeu a lucrat cu Iosif acolo? Într-un fel secundar, pe calea unui vis. Acum, noi ştim că există vise, noi credem în vise. Eu cred în vise. A fost... Dumnezeu întotdeauna a lucrat cu oamenii în vise. Dar visele sunt secundare, vedeţi, aceasta ar putea să fie bune sau greşite fără să fie tălmăcite. Dar el nu a avut nevoie de vreo tălmăcire. A fost Dumnezeu Însuşi vorbindu-i direct lui Iosif, pentru că acolo nu era un profet în ţară în zilele acelea să tălmăcească.
Acolo nu aveau un profet de patru sute de ani. Astfel urmarea cea mai bună, că Dumnezeu s-a îngrijit de bunăstarea, starea Propriului Său fiu, a fost să-i vorbească lui Iosif printr-un vis şi fără tălmăcire. El a spus, "Femeia are dreptate. Acel Lucru Sfânt care este zămislit în ea este Fiul lui Dumnezeu." Nu a avut nevoie de vreo tălmăcire.

E-33 Dumnezeu îşi face Propria Lui tălmăcire la inimi cinstite, sincere, bărbaţi şi femei care privesc asupra lucrului care este tainic, dacă voi sunteţi cinstiţi şi sinceri şi veţi crede, Dumnezeu are o cale să-l tălmăcească pentru voi. Întâi, aflaţi dacă aceasta-i o promisiune. Dacă Iosif ar fi mers doar înapoi şi s-ar fi îndepărtat de tradiţii şi a mers înapoi la Biblie, şi a aflat, că Isaia a spus că ea urma să facă aceea.

E-34 Şi lucrurile despre care s-au vorbit, şi naşterea Lui, şi totul despre aceasta s-a vorbit de Scripturi, ,,de sfinţii profeţi," cum a spus Petru. Şi nici un om nu are un drept să pună vreo tălmăcire particulară la aceea. Aceasta-i chiar exact ce a spus Dumnezeu că va avea loc. El era manifestarea Cuvântului lui Dumnezeu promis pentru ziua aceea. Dumnezeu a spus-o, aşa că acolo a fost. Aceea o stabileşte.

E-35 Isus a spus... Când El a fost pe pămnt, când ei nu au putut înţelege slujba Lui, aceasta era prea mare, prea fenomenală, (ei nu au putut), fenomenal, adică. Ei nu L-au putut înţelege. El a spus, "Cercetaţi Scripturile!" (Eu sper că nu vă surzesc acolo afară, explodând în aceea.) "Cercetaţi Scripturile, căci în Ele vă gândiţi că aveţi Viaţă Eternă, şi Ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine." Vedeţi? "Ele sunt Acelea care vă spun Cine sunt Eu."

E-36 Vedeţi, Dumnezeu a alocat Cuvântul. Acea zi trebuia să fie manifestarea lui Dumnezeu, Dumnezeu (Emanuel) cu noi, "Numele Lui se va chema Minunat, Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic, Părinte Veşnic. Şi Numele Lui se va chema Emanuel, 'Dumnezeu cu noi."' Dumnezeu a fost în David. Dumnezeu a fost în Moise. Dumnezeu! Acela era Dumnezeu tot decursul drumului, manifestându-Se pentru epoca aceea. Dar această epocă, "O fecioară va zămisli şi ea va naşte un Fiu, şi El va fi Dumnezeu cu noi."

E-37 Pentru aceea ei L-au răstignit, că S-a făcut Dumnezeu, şi de asemenea pentru încălcarea Sabatului. El era-El era Dumnezeu peste sabat, şi El era Dumnezeu. Şi El nu a fost doar un om obişnuit sau un profet obişnuit (deşi El era un Om obişnuit şi un Profet), dar el era Dumnezeu-Profet. Şi El era împlinirea Cuvântului, exact ce Dumnezeu a spus că El va face. A spus, "Care dintre voi Mă poate condamna de păcat? Cercetaţi Scripturile! În ele vă gândiţi că voi aveţi Viaţă Eternă, şi ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine." Dar tradiţiile lor, ei au trăit într-o sclipire din altă epocă.

E-38 Aşa cum am predicat câteva săptămâni în urmă, "Trăind într-o sclipire." O sclipire este "un miraj," soarele reflectându-se, şi aceasta-i fals. Şi orice sclipire din altă epocă este o reflecţie falsă. Oamenii întotdeauna umblă în ceva care s-a întâmplat ani în urmă. Luteranii umblă într-o sclipire Luterană. Lumina soarelui lui Luther a fost bună în ziua lui; Wesley a fost bun în ziua lui; cea Penticostală a fost bună în ziua ei. Noi ne ducem în sus pe scară, noi trăim în altă epocă! Noi mergem înainte, înainte, noi nu putem să continuăm să privim în urmă.

E-39 Când noi ajungem să ne stabilim jos în lucruri, ne gândim că noi îl avem totul făcut, noi luăm tradiţiile noastre toate rezolvate; şi aceea era în regulă pentru ziua aceea, dar noi ne mişcăm înainte! Cercetaţi Scripturile şi vedeţi ce s-a promis pentru astăzi, atunci noi vom şti unde suntem, atunci noi ne putem da seama unde stăm.

E-40 Luther; voi aţi putea să vă uitaţi în Scriptură şi să vedeţi în acea-în acea epocă Sardis, voi puteţi vedea exact ce s-a promis. Priviţi ce fel de călăreţ a mers înainte, priviţi ce a mers să-l întâmpine, exact, "iscusinţa omului," reformarea. Priviţi pe Wesley, şi aşa mai departe. Cum a venit jos înainte în epoca Penticostală, şi în jos prin epoca aceea, urmăriţi cum a parcurs. Priviţi la Scripturi şi vedeţi unde suntem noi. Acela-i motivul că Isus a spus, "Cercetaţi Scripturile!"

E-41 Vedeţi unde suntem noi! Eu cred că noi suntem la Venirea Fiului lui Dumnezeu chiar acum. Eu cred că noi suntem la epoca chiar a ceasului în care El ar putea să apară la orice timp. Eu cred că Scripturile declară aceea, că noi suntem în ultimele ceasuri ale istoriei acestei lumi. Eu pot vedea lucrurile cum ele se formează. Vedeţi Consiliul Ecumenic conducând toate bisericile în acesta, în semnul fiarei. Şi vedeţi Imperiul Roman şi ce face acesta, şi tot restul din ei. Îi vedeţi adunându-se împreună, stingând Lumina, închizând Evanghelia. Fiecare va trebui să aparţină la aceasta şi să umble în luminile lor sau voi nu veţi umbla deloc. Vedeţi, noi suntem la timpul sfârşitului. Nu există nimic rămas pentru noi decât să ne ţinem de Dumnezeu şi să credem Cuvântul Lui. Cuvântul are întotdeauna dreptate.

E-42 În epoca bisericii Laodicea, aceea a fost singura epocă a bisericii, dintre toate celelalte, că Cristos a fost pus în afara bisericii. El a fost în afară, bătând. Ce s-a întâmplat? Acest Consiliu Ecumenic este care Îl va pune afară. Biblia a spus că El urma să fie afară, şi El este. Ce închide acesta afară? Cuvântul. Dacă El este Cuvântul, El întotdeauna a fost Cuvântul, şi El încă este Cuvântul în seara aceasta! El este Cuvântul.

E-43 Biblia a spus, "Cuvântul este mai ascuţit, mai puternic decât o sabie cu două tăişuri," Evrei, al 4-lea capitol, "un discernător al gândurilor şi intenţiilor inimii." Cuvântul a fost! Ei ar fi trebuit să ştie Cine era El când Isus a spus asta în ziua aceea.

E-44 Urmăriţi ce a spus El. Într-o zi El stătea acolo, primul început al slujbei Lui. Acolo era un om care a venit la El, cu numele de Simon, Simon Petru. Şi când Petru s-a uitat asupra Lui şi-şi L-a văzut, Isus i-a spus, "Numele tău este Simon şi tu eşti fiul lui Iona." (El ar fi trebuit să ştie că Moise a spus, "Domnul Dumnezeul nostru va ridica un Profet asemănător mie, şi de El voi trebuie să ascultaţi.") Şi aici era un Om care nu l-a văzut niciodată în viaţa lui, a spus, "Numele tău este Simon şi tu eşti fiul lui Iona." Păi, el a ştiut chiar atunci că aceea putea să fie nimic mai mult... Ei nu au avut un profet pentru sute de ani, şi aici era un Om spunându-i cine era el. Nu-i de mirare că el a putut să-l primească!

E-45 Filip, la timpul acela, a mers şi-şi l-a aflat pe Natanael sub un pom, şi l-a adus înapoi la Isus. Isus a spus "Iată un Israelit în care nu este viclenie."
El a spus, "Rabunule, când m-ai cunoscut Tu vreodată?"

E-46 El a spus, "Înainte ca Filip să te cheme, când tu erai sub pom, Eu te-am văzut."

E-47 El a spus, "Rabunule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu! Tu eşti Împăratul lui Israel." El a ştiut că a fost! Ce? Aceasta nu avea nevoie de vreo tălmăcire, Iehova a spus aceea!

E-48 Acolo stăteau aceia care nu au crezut-o. Ei au spus, "Acest Om este Beelzebub. El are-El are vreun fel de şmecherie care El o face. El-El este un ghicitor, sau ceva."

E-49 Isus a privit la ei, şi a spus, "Păi, voi vorbiţi aceea împotriva Fiului omului, aceasta vi se va ierta. Dar când Duhul Sfânt este venit să faceţi acelaşi lucru, să vorbiţi împotriva Aceluia, niciodată nu vi se va ierta, în această lume sau în lumea care vine." El a profeţit despre ziua noastră, ziua care noi trebuie s-o vedem. Căci El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci.
Ţineţi minte, acesta era Isus Cristos care era în Moise.

E-50 Acesta era Isus Cristos care era în David. Când David, fiul lui... David a mers sus pe munte, un rege respins, şi a plâns asupra Ierusalimului, acela nu era nimic decât Cristos în El. Căci vreo opt sute de ani mai târziu, Fiul lui David s-a aşezat sus pe Muntele Măslinilor şi a privit în jos asupra Ierusalimului şi a plâns, şi a spus, "Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut Eu să vă ocrotesc cum o găină îşi ocrotea puii ei, dar voi nu aţi vrut!"

E-51 Când Iosif a fost în închisoare, acela era Isus. Când el a fost vândut pentru cam aproape treizeci de piese de argint, acela era Isus. Când el a fost făcut omul lui Potifar, acela era Isus. Când el a şezut la dreapta lui Faraon. Şi când el a plecat, fiecare... trâmbiţa a sunat, şi fiecare a trebuit să plece un genunchi, acela era Isus. Nimeni nu putea veni la Faraon decât prin-prin Iosif; nimeni nu poate veni să ajungă la Dumnezeu, decât prin Isus. Acesta a fost Isus, Cuvântul profeţit fiind împlinit, vorbit în umbre şi modele.

E-52 Când Isus a fost aici pe pământ, El a făcut acelaşi lucru ce au făcut profeţii, de aceea ei au ştiut că El era manifestarea lui Dumnezeu din Cuvântul Lui. Aceasta nu avea nevoie să fie tălmăcit.

E-53 Când Natanael a văzut aceasta, el a căzut jos, a spus, "Tu eşti Împăratul lui Israel, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel. Noi Te cunoaştem, nimeni nu ar putea face aceasta."

E-54 Nicodim a venit noaptea, a spus acelaşi lucru pentru Farisei. Dar, voi vedeţi, ei au fost aşa de prinşi în Consiliul lor Ecumenic încât ei nu au putut să-L accepte. El a exprimat ce au spus ei, a zis, "Rabunule, noi..." Cine erau "noi"? Consiliul lor! "Noi ştim că Tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu ar putea face aceste lucruri fără ca Dumnezeu să fie cu El." Ei L-au recunoscut, ei au ştiut că Acesta era, dar ei au fost aşa de prinşi în aceasta.

E-55 Şi Dumnezeu, în ultimii patruzeci de ani, a zguduit această naţiune cu botezul Duhului Sfânt, şi bărbaţi şi femei încă sunt în afara Acestuia din cauză că ei sunt prinşi într-un lucru asemănător, trăind în o sclipire din altă zi. Care-i chestiunea? Fiecare vrea să fie un Metodist, Baptist, Prezbiterian, Luteran, sau ceva. Vedeţi, aceasta-i o sclipire.

E-56 Ei au trăit în sclipirea zilei lui Moise. Ce a spus el? El a spus... Ei au spus, "Noi suntem ucenicii lui Moise."

E-57 El a spus, "Dacă voi l-aţi fi cunoscut pe Moise, voi m-aţi fi cunoscut pe Mine. Moise a scris despre Mine!"

E-58 Dacă l-aţi fi cunoscut pe Luther, voi aţi fi cunoscut această epocă! Dacă aţi fi cunoscut Metodiştii, voi aţi fi cunoscut această epocă! Căci Cristos a scris despre această epocă! Cuvintele care sunt împlinite trebuie să fie împlinite în această epocă. Acesta nu are nevoie ca cineva să-L tălmăcească, Dumnezeu face Propria Lui tălmăcire. Dumnezeu se tălmăceşte pe Sine, pentru că El este numai Singurul care Îl poate tălmăci. Promisiunile lui Dumnezeu întotdeauna adevereşte ce El a spus, şi aceea este tălmăcirea.

E-59 Acum, Isus, (să economisim timp), Isus a spus, în Sfântul Ioan, al 14-lea capitol, al 12-lea verset, "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el." A spus El aceasta? Aşa este. Aceea nu are nevoie de vreo tălmăcire. Când cineva face lucrarea aceea, acela-i Dumnezeu. Cu certitudine!

E-60 El de asemenea a spus înăuntru acolo, "Cum a fost în zilele lui Lot, aşa va fi la venirea Fiului omului." Isus a spus aceea. A spus-o El? Cu certitudine, El a spus-o! Aceea nu are nevoie de tălmăcire.
Ei spun, "Ei bine, aceea înseamnă..."

E-61 A însemnat chiar exact ce El a spus! "Cum a fost în zilele lui Lot, aşa va fi la venirea Fiului omului." Ce este privitor la zilele lui Lot? Să mergem înapoi doar pentru un moment, să aflăm ce făceau ei.

E-62 Acolo erau trei clase de oameni în zilele lui Lot: credincios, credincios prefăcut, şi necredincios. Aceea este în fiecare mulţime, acelaşi lucru.
Noi aflăm că Sodomiţii erau cei necredincioşi. Lot a fost credinciosul prefăcut.

E-63 Abraham a fost cel credincios. El a fost acela la care i s-a confirmat legământul. El a fost acela care a aşteptat după un fiu promis. El a fost acela care îl aştepta. Amin. (Eu nu mă "aminez" pe mine. Amin înseamnă "Aşa să fie!") Şi aceea-i adevărat. Abraham nu a fost în Sodoma. Abraham a fost sus şi afară din Sodoma. El este un model al Bisericii spirituale de astăzi.

E-64 Lot este un model al bisericii denominaţionale jos în Sodoma încă. Priviţi, Biblia a spus că, "Păcatele Sodomei i-a supărat zilnic sufletul lui neprihănit." De ce nu a avut el destul curaj să stea împotriva acestuia? Există mulţi oameni buni şezând într-o biserică astăzi, privind afară şi văzând femei îmbrăcate cu pantaloni scurţi şi bărbaţi făcând aceste lucruri, şi membri lor mergând, joacă golf duminica, şi partide de picnic, şi înnot şi lucruri, în loc să participe la biserică. Şezând acasă miercuri seara, uitându-se la televizor, în loc să participe la biserică. Ei simt ca să spună ceva privitor la aceasta, dar comitetul i-ar da afară. Care-i chestiunea? Acesta-i Lot din nou, privind afară prin fereastra lui şi văzând păcatul, şi se teme să numească păcatul "păcat"!

E-65 Abraham nu a fost în mizeria lor, el era afară din ea. El era un model al Bisericii spirituale. Acum urmăriţi ce s-a întâmplat chiar la timpul sfârşitului, chiar înainte să cadă focul. Şi aceia erau Neamuri. Aceasta a prevestit focul căzând peste lumea Neamurilor astăzi, când împărăţiile vor fi sfărâmate şi ele vor fi arse. "Cerurile vor fi în flăcări," zice Domnul, "şi ele vor arde cu căldură puternică." Aceea a fost o umbră a acesteia.

E-66 Acum să ni-i închipuim. Aici era Abraham deja afară, nu în Sodoma, el a fost afară din Sodoma. Lot încă era în Sodoma.

E-67 Lucru ciudat, într-o dimineaţă fierbinte, cam pe la ora unsprezece trebuie că a fost, el a văzut trei oameni venind, oameni obişnuiţi, umblând în jos pe drum, pe cărare. Abraham şedea sub stejar, odihnindu-se. El a fost afară, probabil cu turmele în dimineaţa aceea, a venit înăuntru, aproape la amează. Şi el a văzut trei oameni venind. Şi acolo era ceva privitor la acei oameni, care, i-a atras atenţia. O, doamne!

E-68 Acolo-i întotdeauna ceva privitor la Dumnezeu, când El vine printre oameni, El atrage atenţia. Ei Îl ştiu. Acolo-i ceva ce le spune, există o adeverire acolo.

E-69 Abraham a alergat repede, şi a spus, "Domnul meu, vino pe aici şi lasă-mă să iau puţină apă, să o aduc şi să-Ţi spăl picioarele, şi să-Ţi dau o bucată de pâine, şi atunci Te poţi duce pe drumul Tău." Astfel el s-a întors de-o parte. El a alergat la turmă şi a luat un viţel şi l-a tăiat, a avut un slujitor să-l pregătească. A mers în cort, jos dedesubt de el, şi a pus-o pe Sarah să frământe nişte făină, să facă nişte, sau ceva făină, să facă ceva pâine, şi să facă plăcinte pe cuptor. Le-a adus afară şi a servit. În timp ce el şedea acolo, mâncând, ei au început să observe, că acest Om continua să privească în jos spre Sodoma. Şi El a spus...

E-70 Doi din ei, vă amintiţi, au mers jos în Sodoma. Doi au mers la Sodoma. Vă rog să nu pierdeţi aceasta. Eu mă refer la ce a spus Isus. Doi din ei au mers la Sodoma să-l aducă afară pe Lot şi ce a fost gata să fie adus afară jos acolo. Şi cei doi care au mers jos acolo, au mers jos şi au predicat. (Şi aici era Unul care a stat înapoi cu Abraham. Priviţi semnul care El l-a făcut.) Ei au avut un semn jos acolo, acolo a fost... Sodomiţii au fost loviţi cu orbire. Predicând Evanghelia este întotdeauna orbire la cel necredincios. Şi observaţi ce a făcut-o.

E-71 Acum, acolo era Unul stând înapoi aici şi a făcut semnul înaintea lui Abraham.

E-72 Acum, aţi observat vreodată, orice istorian, să urmeze Scripturile, să urmeze istoria, nu a existat niciodată un timp în epocile bisericii când un om a mers vreodată la bisericile nominale acolo afară în lume, acolo afară în denominaţiuni, niciodată nu a existat un om la care numele lui se sfârşeşte ca Abraham, h-a-m, înainte. Dar astăzi ei au unul, G-r-a-h-a-m. Aşa este. Mergând jos acolo, chemându-i afară. El face un lucru minunat prin aceasta. Graham, Billy Graham, slujitorul lui Dumnezeu acolo afară printre denominaţiuni, politicieni, şi aşa mai departe, lovind spre aceasta.

E-73 Zilele trecute când ei au vrut ca el să candideze ca Preşedinte, el a refuzat-o categoric. Dumnezeu, să-l binecuvânteze pentru aceasta. Păi, companiile acelea de whiskey, el niciodată nu ar fi ajuns la prima fază cum ar fi fost. Ei ar fi cheltuit miliarde de dolari, pentru că el i-ar fi pus afară oricum, companiile acelea de ţigarete şi lucruri ca acelea. Vedeţi, el este acolo afară ca mesagerul lui Dumnezeu la Sodomiţi. Aceea-i exact.

E-74 Dar amintiţi-vă, acolo era Unul care a stat sus acolo cu Abraham, un alt Om, nu cei doi care au mers jos acolo ca evanghelişti moderni care au mers jos acolo să predice. Observaţi, acolo era Unul care a stat sus acolo. Doi au mers jos pe acolo, şi Unul a stat aici cu Abraham. Şi Acela care a stat cu Abraham i-a dat un semn.

E-75 Acum urmăriţi, numele lui a fost "Abram" şi nevasta lui a fost "Sarai," doar o zi sau două înainte de aceea. Dumnezeu i-a apărut şi i-a spus, "Eu îţi schimb numele acum din Abram la Abraham." (Vedeţi, G-r-a-h-a-m este şase litere, om.) Dar A-b-r-a-h-a-m este şapte, şapte litere; h-a-m, sfârşeşte cu un h-a-m.

E-76 Acum, sus aici în Biserica spirituală, acolo era Unul sus acolo la Abraham, şi observaţi ce a spus El. El a spus, "Abraham," (nu "Abram") "Abraham, unde este nevasta ta" (nu „S-a-r-r-a") "S-a-r-a-h? Unde este nevasta ta Sarah?"

E-77 Urmăriţi ce a spus el, "Ea este în cort în spatele Tău."

E-78 Şi El a spus, "Eu te voi vizita. Eu am să te vizitez." Vedeţi acel nume personal, Acela, conform cu promisiunea care El a făcut-o. Acela era Dumnezeu! El a spus, "Eu am să te vizitez."

E-79 Şi Sarah, (într-un fel ca noi toţi să înţelegem) a râs sus pe mâneca ei, în sine, ea a spus, "Eu, o femeie bătrână, în vârstă de o sută de ani, domnul meu" (care era Abraham) "bătrân de asemenea, trecut de timpul vieţii din acela ca oamenii tineri." A spus, "Păi, noi nu am mai putea avea plăceri ca acelea, eu sunt bătrână şi el este bătrân." Şi a spus, "Noi nu am putea avea aceea." Şi a spus, "Cum? Aceste lucruri nu ar putea să fie!"

E-80 Şi Omul (Dumnezeu în trup uman) a spus, "De ce a râs Sarah şi s-a îndoit, spunând aceste lucruri?" În cort, în spatele Lui.

E-81 Acum urmăriţi, dacă aceea nu este aceeaşi slujbă care o avea Isus Cristos! El s-a uitat afară asupra audienţei şi le-a priceput gândul. El i-a spus lui Petru cine era el şi care era numele tatălui său. I-a spus lui Natanael.

E-82 I-a spus femeii la fântână, când ea a spus... El a spus, "Du-te ia-Mi o băutură," sau "Adă-Mi o băutură."

E-83 Ea a spus, "Domnule, nu este obiceiul ca Tu să vorbeşti cu... voi Iudeii să vorbiţi cu Samariteni. Noi nu avem de-a face unul cu altul."

E-84 El a spus, "Dar dacă tu ştia-i cu Cine vorbea-i, tu mi-ai cere Mie o băutură. Conversaţia a mers înainte. El a spus, "Du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici."
Ea a spus, "Eu nu am bărbat."
El a spus, "Tu ai spus bine, căci tu ai avut cinci."
Ea a spus, "Domnule!"

E-85 Priviţi la deosebirea dintre aceea şi acei-şi acei preoţi din ziua aceea, acel consiliu trăind în sclipirea din altă zi. Ei au spus, "Acesta este diavolul!" Ei au trebuit să răspundă adunării lor la ceva, căci s-a cerut aceea.

E-86 Dar ce a făcut această femeie sărmană mică, acea Sămânţă predestinată zăcând în inima ei... Ea a fost scârbită şi sătulă de treaba aceea, ea a mers pe străzi ca o prostituată. Dar când ea a văzut Aceea, ea a spus, "Domnule, eu îmi dau seama că Tu eşti un Profet. Noi nu am avut unul de patrusute de ani, şi ni se spune căci când Mesia vine acelea sunt lucrurile care El le va face." O, doamne! Acea Sămânţă zăcând acolo a săltat la viaţă! De ce? Aceasta nu avea nevoie de tălmăcire.

E-87 Isus a spus, "Eu sunt Acela care îţi vorbeşte." Aceea nu a avut nevoie de nici o tălmăcire. El a făcut miracolul şi a mărturisit că El era Mesia, amin, şi a purtat mărturie exact ce Dumnezeu a promis ("Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet ca mine," a spus Moise). Ce a fost aceasta? O adeverire a Scripturii!

E-88 Ea a alergat în cetate şi, a spus, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta tocmai Cristosul? Nu este acesta El? El mi-a spus ce am făcut."

E-89 Acum observaţi, Isus, acela era El sus acolo în Omul acela care îşi avea spatele Lui întors spre cort şi a spus despre ce se gândea Sarah în cort.

E-90 Cuvântul lui Dumnezeu zice, în Evrei, al 4-lea capitol, că... El spune aceasta, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai puternic şi mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, tâind să despartă măduva de os, şi un discernător al gândurilor inimii." Acesta-i Cuvântul! Şi de fiecare dată când a venit un profet, el a venit cu Cuvântul, şi el era Cuvântul pentru epoca aceea. Şi ce a făcut acesta? Un profeţitor care a discernut gândurile care erau în inimă.

E-91 Acesta a făcut-o în Isus Cristos deoarece El era plinătatea Cuvântului.

E-92 Şi Isus a spus, "Cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi la venirea Fiului omului." Duhul lui Dumnezeu să vină pe pământ într-o formă de fiinţe umane, Dumnezeu manifestat în trup uman (Amin! Voi o vedeţi?), şi va face acelaşi lucru care Dumnezeu l-a făcut în trup uman la Sodoma. Amintiţi-vă, ei au aşteptat după un fiu promis. Şi, chiar după aceea, fiul promis a venit. Acela a fost ultimul semn care Sodoma şi grupul lui Abraham l-a văzut înainte să sosească fiul promis. Aţi observat voi aceea? Şi acum Biserica spirituală a sosit la ora aceea.

E-93 Cineva a spus, "Frate Branham, ai spus tu că ,acela era Dumnezeu'?"

E-94 Biblia a spus, că Acesta era Dumnezeu! Aceasta nu are nevoie de nici o tălmăcire. El este Elohim. Aceea-i cum L-a numit Abraham. Orice cititor al Bibliei ştie aceea. Elohim, "Cel a tot suficient." El a fost Întâiul, Ultimul; Începutul, Sfârşitul. Elohim! Abraham L-a numit "Elohim." Dumnezeu (în litere mari în Evrei), Elohim; chiar ca la început, "Dumnezeu," Elohim.

E-95 El era Elohim manifestat în trup uman, purtând haine omeneşti, mâncând hrană omenească. Amin! Un semn că în zilele din urmă că Dumnezeu va apărea din nou printre poporul Lui în trup uman! Amin! Isus a spus, "Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi. Şi cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi la venirea Fiului omului." Amin! Aceea nu are nevoie de nici o tălmăcire; are nevoie de manifestare, aceea-i ce are nevoie. Amin. Credeţi voi asta?
Să ne aplecăm capetele.

E-96 Tatăl nostru Ceresc, noi îţi dăm Ţie promisiunea Ta în seara aceasta că Tu ai spus aceste lucruri. Tu le-ai promis. Nu există nimeni să facă Cuvântul Tău viu decât Tu. Tu ai spus, "Să fie lumină," şi acolo a fost lumină. Nimeni nu trebuie să tălmăcească acea, aceasta s-a manifestat.

E-97 Cum noi l-am citat pe Isaia, profetul, "O fecioară va zămisli," ea a zămislit; nu are nevoie de vreo manifestare, ea a făcut-o. Aceea-i ce s-a întâmplat.

E-98 Tu ai spus, când El vine El se va naşte în Betlehem, "Afară din Betlehem, Iudea. Nu eşti tu cel mai neînsemnat printre toţi prinţii din Iuda, din Israel? Dar din tine va veni un Conducător al poporului Meu."

E-99 Lucrurile care El le-ar face, ce va striga El la cruce, cum va fi El osândit, străpunse picioarele Lui şi mâinile Lui; "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, şi învineţit pentru nelegiuirile noastre; pedeapsa păcii noastre asupra Lui; cu rănile Lui noi am fost vindecaţi."

E-100 Cum că David a spus, "Eu nu voi lăsa sufletul Lui în iad, nici nu voi îngădui Eu ca Cel Sfânt al Meu să vadă putrezirea." Şi în a treia zi, înainte ca cele şaptezeci şi două de ore să se stabilească înăuntru să putrezească trupul Lui, Cuvântul lui Dumnezeu a spus, "El va învia." (Ei au spus că ei I-au furat trupul la o parte; ei încă o cred.) Dar noi credem, Doamne, Cuvântul Tău! Acesta s-a manifestat. Isus Cristos a înviat şi El a spus, "Eu voi... Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii."

E-101 Noi credem că Tu eşti aici în seara aceasta. Noi credem că Tu eşti tot aşa de mult Isus Cristos în seara aceasta, aici, cum ai fost Tu întotdeauna. Şi Tu cauţi numai după ochi, braţe, picioare, gură, suflete, trupuri, care Tu le poţi folosi să te manifestezi pe Tine. Dumnezeule, sfinţeşte-ne în seara aceasta, ca noi să-l putem vedea pe Isus Cristos cel viu locuind printre noi. Să vină El! Atunci va veni la împlinire, ca foamea acelor Greci care au venit în ziua aceea, şi au spus, "Domnule, am vrea să-l vedem pe Isus." Şi ei au apucat să-L vadă. O, ce înfiorare trebuie că a fost când ei s-au uitat asupra Lui!

E-102 Dumnezeule, Tu eşti acelaşi astăzi. Şi Tu ai promis că dacă noi am flămânzit noi am putea să Te vedem. "Puţină vreme, şi lumea nu Mă va vedea" (cel necredincios); "dar totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Noi ştim că Tu eşti acelaşi ieri, azi, şi-n veci.

E-103 Doamne, cuvintele s-au spus, aceasta a fost scris, acum lasă să se facă, pentru Slava lui Dumnezeu, să arate că El îşi ţine Cuvântul Lui. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-104 Eu o să chem rândul de rugăciune. Eu cred că Billy a spus că el a împărţit cartonaşe de rugăciune, unu până la o sută, sau cam aşa ceva. El nu este aici chiar acum. Este... Care este cartonaşul de rugăciune... Cineva să se uite pe spate la al vostru... Acesta ar-acesta ar fi un număr şi o-o literă (A, B, C, D, sau... ). Ce este aceasta, A? În regulă.

E-105 Să-l avem pe A, numărul unu, doi, trei, patru, cinci. Doar începeţi să staţi sus în felul acesta. A, numărul unu, numărul doi, numărul trei, numărul patru. Patru, eu nu l-am văzut să se ridice. Cartonaşul de rugăciune numărul patru. Unu, doi, trei. Rugăciune... Poate ei nu se pot ridica. Dacă ei nu pot, cineva să se uite la cartonaşul vecinului vostru, el ar putea avea un cartonaş şi el nu se poate ridica. Repede acum. Iată-l acolo, patru. Cinci, cartonaşul de rugăciune numărul cinci. Şase, şapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece. Doar începeţi să veniţi în sus aici acum aşa cum vi se cheamă numerele. Numărul unu, doi, trei, doar veniţi afară chiar pe aici. Cartonaşul de rugăciune numărul unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doar luaţi-vă locurile. Unsprezece, doisprezece, treisprezece, patrusprezece, cincisprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci, douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, douăzeci şi trei, douăzeci şi patru, douăzeci şi cinci. Este acolo cineva care nu poate...

E-106 Eu văd un om tânăr într-un scaun cu rotile acolo în spate. Dacă numărul tău este chemat, fiule, şi-şi dacă tu nu poţi ajunge... ei bine, doar ţine-ţi mâna, ne vom îngriji ca să ajungi aici. Înţelegi?

E-107 Câţi de aici înăuntru nu au un cartonaş de rugăciune şi încă sunteţi bolnavi? Să vă vedem mâinile, oriunde. Chiar aici, aşa este, puneţi-vă mâinile sus. Voi credeţi? În timp ce ei îi adună împreună, credeţi voi Aceasta, că El este acelaşi ieri azi şi-n veci? Cât de mulţi? Priviţi aceşti lucrători; nu spune Scriptura astăzi, fraţilor, că El este Marele Preot care ar putea să fie atins prin simţul infirmităţilor noastre? Este asta adevărat? Câţi cred aceea, ridicaţi-vă mâna? El este un Mare Preot care poate să fie atins prin simţul infirmităţilor noastre.

E-108 Atunci dacă Biblia zice, "El este acelaşi ieri şi-n veci," câţi cred asta? Atunci cum ar acţiona El astăzi? El ar trebui să acţioneze cum a acţionat ieri. Este asta aşa? Unde este El în seara aceasta? Şade la dreapta Măririi, trupul Lui; Duhul Sfânt este aici în clădire, să-L facă cunoscut.

E-109 Observaţi, acum priviţi. Ce s-a întâmplat când cineva i-a atins haina Lui înapoi acolo, o femeie într-o zi? Ea nu a avut un cartonaş de rugăciune, am spune noi, dar ea I-a atins haina. Şi când ea I-a atins haina, Isus s-a întors în jur şi a spus, "Cine M-a atins?"

E-110 Petru L-a dojenit, şi a spus, "Păi, Doamne, aceea nu prea sună cam chiar potrivit. Păi, fiecare încearcă să Te atingă. De ce spui, 'Cine M-a atins?"'

E-111 El a spus, "Dar Eu pricep că Eu am slăbit." Câţi ştiu asta? Virtute, care înseamnă "tărie," a mers de la El. "
Eu am slăbit, cineva M-a atins cu o atingere deosebită." Şi El s-a întors în jur şi s-a uitat la audienţă până când El a găsit unde era acel canal de credinţă.

E-112 Fiecare îşi punea braţele în jurul Lui, "O Rabunule, noi Te credem," şi toată aceasta.

E-113 Dar acolo a fost cineva care într-adevăr L-a crezut. Şi ea a atins îmbrăcămintea Lui şi a crezut că ea a fost vindecată, pentru că ea a spus în inima ei dacă ea ar putea s-o facă aceea-i ce se va întâmpla.

E-114 El s-a întors în jur şi s-a uitat peste audienţă până când El a găsit-o, şi El a spus... i-a spus că scurgerea ei de sânge s-a oprit şi ea a fost vindecată. Este asta aşa? Acum, acela-i felul cum El a făcut, în audienţa de oameni.

E-115 Acum, eu pretind că El nu este mort, El este tot aşa de mult viu astăzi cum a fost El vreodată. Şi Biblia a spus, Isus a spus, Însuşi, "Cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi la venirea Fiului omului."

E-116 Acum priviţi, nu contează ce fel de dar care Dumnezeu îl are aici sus, trebuie să existe unul jos acolo, de asemenea, să-i răspundă. El a mers într-o cetate, Biblia a spus, "Au existat multe lucruri care El nu le putea face din cauza necredinţei lor." Este asta aşa? Acelaşi lucru astăzi. Voi trebuie să-L credeţi. Voi trebuie să-L credeţi. Acela-i singurul fel cum puteţi.

E-117 Este rândul de rugăciune gata? Acum, fiecare reverenţios doar pentru vreo zece minute. Nu ştiu dacă eu voi ajunge până acolo la capăt, eu am vreo douăzeci şi cinci sau treizeci stând acolo. Dar acum, în rândul de rugăciune, fiecare din voi acolo afară în rândul de rugăciune care ştie că eu sunt un străin faţă de voi, şi eu nu ştiu nimic despre voi, ridicaţi-vă mâna sus. Fiecare în rândul de rugăciune.

E-118 Acum afară în audienţă, care ştie că eu nu ştiu nimic despre voi, ridicaţi-vă mâna sus. Acum, acum, iată ce încerc eu să spun, prietene, vedeţi. Acum, iată-l aici. Toţi aceşti lucrători aici sus pe platformă. Şi Cristos a făcut această promisiune. Vedeţi" aceasta a fost scris. Când urma aceasta să se împlinească? În zilele din urmă, chiar înainte de Venirea Domnului. Este asta aşa? A fost să vină la împlinire atunci.

E-119 Acum, acela-i Cuvântul care a fost profeţit astăzi. Nu lumina lui Luther; nu lumina lui Wesley; şi nici chiar lumina Penticostală. Aceasta s-a dus în sus pe drum acum. Acum, a lui Luther era în ordine; Metodistă este în ordine; Baptistă este în ordine; toate acelea, Penticostală, bine. Există de tot felul aşezaţi aici în seara aceasta. Acesta nu este-acesta nu este-acesta nu este persoanele. Ce dacă cei...

E-120 Tu nu putea-i niciodată să-i spui unui Metodist despre Luther, pentru că el crede în sfinţire şi Luther nu crede. Vedeţi?

E-121 Tu nu-i spui unui Penticostal că "sfinţirea este totul din aceasta," el a văzut restaurarea darurilor. El nu o să creadă aceea. Nu, el are mai mult decât atât. Vedeţi? Şi aceea a fost ultima epocă a bisericii care noi am avut-o, şi Biblia spune că acolo nu vor mai fi epoci ale bisericii.

E-122 Dar acolo urmează să fie o adunare a oamenilor, vedeţi, şi iată-ne aici. Acum, ţineţi minte, ultimul semn. Aşteptăm noi poporul după un fiu promis? Ridicaţi-vă mâna sus. Credeţi voi că sunteţi Sămânţa lui Abraham prin a fi în Cristos? Ridicaţi-vă mâna sus. Atunci, Sămânţă a lui Abraham, primiţi semnul vostru! Acesta nu este afară în Babilon, acesta nu este acolo afară în lumea denominaţională. El este aici printre voi, aceia care nu sunteţi în încurcătura aceea acolo afară. Credeţi-o!

E-123 Aici este o femeie, ea este o străină totală pentru mine, pe undeva în jur de aceeaşi vârstă. Eu nu am văzut-o pe femeie în viaţa mea. Dacă eu aş putea vindeca femeia aceea eu aş face-o, dacă ea este bolnavă. Eu nu ştiu nimic despre ea. Aţi văzut-o să-şi ridice mâna cu câteva minute în urmă. Eu-eu niciodată nu am văzut-o. Ea este doar o femeie stând acolo.

E-124 Astăzi ei au venit aici şi au adus un teanc de cartonaşe de rugăciune, le-au amestecat pe toate şi le-au împărţit la oameni. Unul a căpătat numărul unu aici, şi numărul zece înapoi acolo, numărul cincisprezece, numărul şapte, numărul... chiar în felul acela. Ele sunt toate amestecate, chiar înaintea voastră, în fiecare zi. Şi când ei sunt chemaţi, ei sunt doar chemaţi de peste tot în jur de pretutindeni. Vedeţi? Şi, acum, voi nici măcar nu trebuie să aveţi un cartonaş de rugăciune, doar şedeţi acolo şi credeţi. Noi nu putem...

E-125 Pişcaţi-vă, în seara aceasta, aflaţi ora în care noi trăim. Vedeţi? Acum, aceasta-i cam totul terminată, prietene. Chiar cam terminată!

E-126 Acum, dacă Dumnezeul lui Abraham l-a înviat pe Isus Cristos din morţi, şi că Isus a promis că în zilele din urmă aceleaşi semne care Abraham... care Îngerul (care era Dumnezeu în trup uman) le-a făcut înaintea lui Abraham, chiar înainte să sosească fiul promis, Isus a spus că acelaşi lucru va avea loc astăzi.

E-127 Acum, noi vedem atomicii şi denominaţiunile, şi toate acelea, şi încurcătura în care sunt ei. Noi vedem un Billy Graham jos acolo, şi Oral Roberts, şi toţi oamenii aceia acolo afară; mesagerul Penticostal şi mesagerul denominaţional jos acolo, noi vedem toată aceea să se petreacă, îndeplinind semnul. Billy Graham, un teolog până la punct, în ce crede denominaţiunea. Oral Roberts, un vindecător până la punct, chiar exact ce Penticost...

E-128 Dar priviţi aici, acolo-i altceva promis pentru Sămânţa lui Abraham. Acolo ei sunt jos printre denominaţiunile acelea; acolo-i ceva afară din denominaţiuni care trebuie să se întâmple, adunând poporul. Noi o vom lăsa să plece până mâine seară.

E-129 Priviţi, eu nu cunosc femeia aceea. Eu îmi voi întoarce spatele către ea. Dacă Domnul Dumnezeu îi va spune ceva la femeia aceea, poate aceasta-i-aceasta-i domestic, poate este ceva financiar, poate este bolnavă; eu nu ştiu. Ea va şti dacă acesta-i adevărul sau nu.

E-130 Dacă El va face acelaşi lucru în seara aceasta care El l-a făcut atunci, îl veţi crede pe Dumnezeul care Isus Cristos a promis că va fi aici în zilele din urmă? Câţi cred că noi trăim ca în Sodoma, când întreaga lume este dusă într-o stare Sodomită? Câţi dintre voi credeţi că eu v-am spus în seara aceasta Adevărul? Atunci, copii şi Sămânţă a lui Abraham, credeţi-1 pe Dumnezeu!

E-131 Acum, astfel aceasta o va scoate din mintea voastră că eu încerc să-i spun ceva la femeie, să o privesc în faţă, sau să iau toate lucrurile despre telepatie sau orice vreţi voi să ştiţi. Oricine care cunoaşte despre telepatie ar trebui să aibă mai bună înţelegere decât atât. Vedeţi? Vedeţi? Aţi văzut voi vreodată un telepatist să predice Evanghelia? Aţi văzut voi vreodată un spiritist să predice Evanghelia, făcând semne şi minuni, proclamându-l pe Isus Cristos acelaşi? Nu.

E-132 Vedeţi, aceasta-i doar... aceasta-i mintea oamenilor. Vedeţi, ei sunt orbi. Credeţi voi că ei pot fi orbi? Biblia a spus că ei o să fie. Este aceea corect? "Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, călcători de cuvânt, acuzatori falşi, nestăpâniţi, dispreţuitori de cei ce sunt buni, având o formă de evlavie, dar tăgăduind Puterea de acolo."

E-133 Nu a spus Isus, în Sfântul Matei 24:24, că "Cele două spirite în zilele din urmă aproape că ar înşela chiar pe cei Aleşi, dacă era posibil"? Dar nu este posibil. Ei au fost în gândurile lui Dumnezeu la început, şi ei sunt o parte din Dumnezeu.

E-134 Acum, Dumnezeul lui Abraham, Isaac, şi Iacob, lasă să fie cunoscut în seara aceasta că eu spun Adevărul despre Tine. Acesta eşti Tu, Doamne. Cu umilinţă lasă-i pe slujitorii Tăi să fie în stare să-şi dea propriile lor gânduri afară din cale, ca Tu să poţi folosi trupurile noastre pentru Slava Ta. În Numele lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. Amin.

E-135 Ce este un dar? Nu ceva ce îl iei şi tai şi întorci. Nu, nu. El este să ştii cum să te dai afară din cale ca Dumnezeu să te poată folosi. Un dar este numai să te dai afară, atunci Dumnezeu îl foloseşte.

E-136 Doamna din spatele meu o să moară imediat dacă ea nu este vindecată. Pentru doamna din spatele meu tocmai i s-a făcut rugăciune de către un alt om, recent. Ea are cancer. Cancerul este în pieptul ei şi de asemenea în plămânii ei. Şi recent s-a făcut rugăciune pentru ea, şi ea încearcă s-o accepte prin credinţă că ea este vindecată. Aceea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Este aceea adevărat, doamnă? [Doamna spune, "Da, aceasta-i sigur adevărat." – Ed.] Dacă aceasta este, dă-dă din mână către audienţă. Dumnezeul lui Abraham încă trăieşte! În regulă, du-te crede ce tu crezi şi te vei face bine. Amin.
Tu crezi? Tu zici, "Cum este cu audienţa?"

E-137 Această femeie aşezată aici cu a ei... la capătul acestui rând, a doua doamnă chiar acolo. Când m-am întors în jur chiar acolo am văzut ceva, un lucru în jurul braţului ei, tensiunea de sânge pompând. Ea are tensiune mare de sânge. Este aceea corect, doamnă? Ridică-ţi mâna sus. Dacă tu crezi, tensiunea ta de sânge se va duce jos. Dumnezeul lui Abraham încă este pe scenă. El este chiar exact ce a fost, Cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua aceasta!

E-138 Ce mai faci? Tu crezi acum? Ai credinţă în Dumnezeu! Se părea să fie doar un copil. Dumnezeu îţi cunoaşte inima, domnişoară, eu nu. Crezi tu că Dumnezeu este în stare să-mi descopere ce este rău? Îl vei crede tu pe El dacă eu voi şti? Aceasta nu-i pentru tine, este pentru altcineva, care-i fratele tău. Şi el este foarte serios şi el este într-un oraş la nord de aici, Tulare. Şi el este într-un spital, şi el are leucemie, şi doctorii au renunţat la el să moară. Nu există speranţe deloc. Aşa este. Crezi tu? [Doamna, plângând, zice, "Da." – Ed.] În regulă. Ce ai tu în mâna ta? Ia aceea şi pune-o peste el. Şi să nu te îndoieşti de aceasta. Crede! Amin.

E-139 Crezi tu? Eu nu am văzut-o pe doamna în viaţa mea. Dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu! Acum, spuneţi-mi poate o fiinţă umană să facă aceea? Aceasta nu este în alcătuirea unei fiinţe umane să o facă. Acesta-i Dumnezeul care Isus Cristos a promis că va fi aici în zilele din urmă şi se va adeveri pe Sine (chiar înaintea Seminţei lui Abraham) cum a fost în zilele Sodomei.

E-140 Acum aici, eu nu o cunosc pe doamna, noi suntem străini unul cu altul, eu presupun că este prima noastră întâlnire în viaţă. Mă crezi tu să fiu slujitorul Lui? Crezi tu ca acesta să fie Cuvântul? Şi tu ştii că dacă... Acest Cuvânt încă este un discernător al gândurilor şi intenţiilor inimii. Este asta adevărat? Cuvântul este un Vindecător, de asemenea, dacă tu Îl poţi crede. Tu crezi? Tu eşti umbrită, de asemenea, cu o umbră întunecată. Acesta-i cancer. Şi tu crezi că Dumnezeu îmi poate spune unde este acel cancer? El este în intestinele de jos, aşa zice doctorul. Crezi tu acum că tu vei fi vindecată? Du-te, şi să nu te îndoieşti deloc, şi Dumnezeu te va face bine. Amin.

E-141 Voi credeţi, fiecare? Chiar exact ce El a promis să facă! Aveţi credinţă în Dumnezeu, nu vă îndoiţi.

E-142 Noi suntem străini unul cu altul. Eu nu te cunosc. Dacă noi suntem străini, lasă audienţa să ştie aceasta, noi ne ţinem mâinile. Eu nu am văzut-o pe femeie în viaţa mea.

E-143 Credeţi voi acolo afară? Voi credeţi că acesta-i Isus Cristos? Ce este acesta? Acesta-i Cuvântul Lui. Când oamenii aceştia Îl respinge, ei nu resping un om, ei resping Cuvântul. Acesta era Cuvântul care a fost în afară, nu a putut să intre înapoi înăuntru.

E-144 Acum, doamna este străină faţă de mine. Eu nu am văzut-o în viaţa mea. Dumnezeu este un Vindecător. Aceasta ar putea să nu fie pentru vindecare, ar putea să fie pentru altceva, dar dacă Dumnezeu îmi va explica care-i necazul tău, mă vei crede tu? Primul lucru pentru care tu vrei rugăciune, este, tu ai o ureche stricată. Una din urechile tale, tu nu poţi auzi din ea. Aşa este. Aceea-i adevărat. Şi apoi tu ai un obicei, şi tu vrei să scapi de obiceiul acela, acesta-i fumatul de ţigări. Pune-ţi degetul în urechea ta bună acum, în regulă, urechea ta bună. În regulă. Acum crede-l pe Dumnezeu şi mergi pe drumul tău, şi să nu... şi tu nici nu vei mai fuma ţigări dacă tu vei crede. Du-te, şi Domnul să te binecuvânteze.
Voi vedeţi ce s-a întâmplat. Nu este El real?

E-145 Eu nu te cunosc, noi suntem străini unul cu altul. Eu nu te-am văzut în viaţa mea, dar Dumnezeu te cunoaşte. Dacă Dumnezeu îmi spune ceva despre tine, vei crede tu?

E-146 Va crede întreaga audienţă? Cunoaşte careva de-acolo afară pe femeie? Careva din audienţă o cunoaşte pe femeie? În regulă, voi ştiţi dacă acesta-i adevărul sau nu. Aceasta ar trebui s-o stabilească. Aceasta ar trebui să spună adevărul.

E-147 Acum voi puteţi vedea ce s-a întâmplat chiar în ultimele câteva minute. Vedeţi? Aceasta-i doar... Eu mă clatin. Vedeţi? Aceasta-i doar că totul devine orb pentru mine. Vedeţi, Acesta discerne. Vedeţi, Acesta-i Duhul Sfânt. Acesta nu sunt eu. Acesta-i Cuvântul promis pentru ziua aceasta. Aceasta nu a fost din zilele apostolilor, niciodată nu a fost. Dar unde s-a spus, "În chiar înainte de venirea Fiului omului. Cum a fost în zilele lui Lot, aşa va fi la venirea Fiului omului." Necredincioşii nv cred Aceasta. Ei nu se aşteaptă să-L creadă. Dar credincioşii Îl cred!

E-148 Acum, dacă Duhul Sfânt va descoperi aceasta, câţi veţi crede cu toată inima voastră, vă veţi ridica mâna?

E-149 Tu ai ceva stricăciune. Tu ai avut un accident de maşină, acesta ţi-a destrâns câteva vertebre în gâtul tău. Tu de asemenea ai un rinichi destrâns. Aceea-i corect, nu-i aşa? Tu crezi? Tu vei fi în regulă. Laudă pe Domnul.

E-150 Tu crezi că Dumnezeu vindecă boală de rinichi? Atunci mergi înainte şi acceptă-ţi vindecarea.

E-151 Vino, doamnă. Priveşte încoace. Tu crezi că Dumnezeu vindecă boală de inimă? În regulă, mergi pe drumul tău şi crede, şi inima ta se va face bine.

E-152 Vino aici. Tu crezi că Dumnezeu îţi poate vindeca spatele, să te facă bine? Mergi înainte şi crede atunci.
Doar credeţi-l pe Dumnezeu, asta-i tot ce aveţi de făcut!

E-153 Vino, doamnă. Tu crezi că Dumnezeu vindecă boală de stomac? Du-te, mâncă-ţi cina, crede cu toată inima ta.

E-154 Vino. Tu crezi că Dumnezeu vindecă artrită? Atunci mergi, crede, şi fă... şi Dumnezeu te va face bine.

E-155 În ordine, vino. Tu crezi cu toată inima ta? Tu crezi? Artrită, din nou. Crezi tu că Dumnezeu te poate face bine? Mergi înainte, crede-L, spune, "Îţi mulţumesc, Doamne."
Câţi cred acolo afară? Voi credeţi?

E-156 Această doamnă aşezată aici cu o rochie roşie pe ea, ridicându-şi mâna sus chiar aici, suferă cu tensiune mare de sânge. Tu crezi că Dumnezeu te poate face bine? Tu crezi? În regulă. Puneţi mâinile acolo peste doamna aceea alături de tine jos acolo, şi spuneţi-i că glasul ei o să se facă bine. Amin.
Iat-o acolo. Amin. Tu crezi? Ai credinţă!

E-157 Aici este un bărbat şezând aici, are hemoragii. Tu crezi, domnule, şezând chiar aici? Da, tu ai o hemoragie. Tu crezi că se va vindeca?

E-158 Doamna de lângă tine are hemoragii de asemenea, şi ea are o boală de spate. Tu crezi că Dumnezeu o să te vindece? Tu crezi? Ridică-ţi mâna şi accept-o. Crede.

E-159 Această doamnă alături de tine are necazuri cu picioarele ei şi şoldul ei. Crezi tu că aceea este aşa, doamnă? Tu crezi că tu vei fi vindecată? Ei bine, ridică-ţi mâna sus, spune, "Eu o accept."

E-160 În regulă, doamna alături de ea are infecţie. Tu crezi că Dumnezeu va vindeca infecţia, domnişoara cu ochelarii pe ea? Ridică-ţi mâna sus, spune, "Eu o accept." În regulă, crede-o.

E-161 Doamna alături de ea are boală de rinichi. Crezi tu că Dumnezeu va vindeca boala de rinichi, doamnă? În regulă, ridică-ţi mâna sus, accept-o.

E-162 Fetiţa alături de ea are o guşă. Tu crezi că Dumnezeu va vindeca guşa acolo? Ridică-ţi mâna sus, accept-o.

E-163 Câţi credeţi cu toată inima voastră? Atunci ridicaţi-vă în picioare şi acceptaţi-o. Ridicaţi-vă în Prezenţa Dumnezeului lui Abraham, Isaac, şi al lui Iacob.

E-164 În Numele lui Isus Cristos fie ca Duhul Sfânt să cadă în clădire acum şi să vindece fiecare persoană în Prezenţă Divină.

Up