Domnilor, Am Vrea Să-l Vedem Pe Isus

Sirs, We Would See Jesus
Data: 64-0304 | Durată: 1 ore 9 minute | Traducere: VGR
Dallas, Texas, U.S.A.

E-1 Tată Ceresc, noi doar răscumpărăm timpul acum până Tu vi. Marea trezire de care noi ne-am bucurat aşa de minunat, care a cutreierat peste naţiune şi în jurul lumii, încât focuri de trezire au ars în fiecare naţiune sub cer. În jurul lumii, la timpul acesta, se desfăşoară mari servicii de vindecare, prin toate orele, şi în jurul lumii, au început de câţiva ani în urmă. Doar oameni simpli se duc afară, crezând, şi au adus trezirea. Tată Ceresc, noi acum spicuim în oraşele noastre şi prin naţiunea noastră. Sunt acolo unii, Doamne, care încă nu au intrat? Dacă ar fi aşa, Dumnezeul nostru, ne rugăm ca Tu să-i trimiţi. Dacă ar fi ceva suflete în Dallas, care sunt de răscumpărat, admite, Doamne, încât cumva, pe vreo cale, Tu să-i aduci în decursul acestei adunări.

E-2 Noi nu suntem prea mult să fim luaţi în seamă printre lume, şi ne aşteptăm la aceea. Dar când Domnul nostru a venit pe pământ, nici El nu a fost luat în seamă prea bine. Dar acolo erau milioane în lume la timpul acela, şi doar câţiva L-au auzit. Dar toţi acei care au fost rânduiţi la Viaţă, L-au auzit. Mă rog, Dumnezeule, sincer, ca Tu să dai, în seara aceasta şi în decursul adunării, la toţi aceia rămaşi în Dallas fără Sigiliul lui Dumnezeu în fruntea lor, admite ca ei să vină înăuntru, să fie umpluţi glorios cu Duhul Sfânt.

E-3 Mă rog ca Tu să vindeci pe toţi cei bolnavi şi năpăstuiţi prin tot ţinutul aici, care au credinţă.

E-4 Binecuvântează pe nobilul nostru, micuţ, Frate Grant. O, să-l vedem aşa de mult mai zdravăn! Acel om micuţ care şi-a stricat sănătatea chiar jos, stând în rândul de rugăciune, în sinceritatea adâncă, şi inima mea merge pentru el. Eu sunt aşa de bucuros să văd, Doamne, că Tu l-ai binecuvântat aşa de minunat. Fie ca mâna Ta de milă să fie asupra lui, şi a tuturor celor din această ţară care Te iubesc şi aşteaptă după Venirea Ta.

E-5 Binecuvântează Cuvântul Tău. Şi, Tată, noi ne rugăm ca Isus Însuşi să vină la noi, în aşa o-o formă reală, aşa cale reală ca să nu existe nici unul din noi să omită să-L vadă, şi fie ca toţi acei care Tu i-ai rânduit la Viaţă să-L primească. Fie ca acei care sunt bolnavi să-L primească, şi fie ~a ei să fie vindecaţi pentru binele Impărăţiei lui Dumnezeu. În Numele lui Isus Cristos noi cerem aceasta. Amin.

E-6 Acum noi încercăm să luăm serviciile afară între nouă şi nouă treizeci, din cauza-mulţimii, şi astfel voi puteţi veni înapoi mâine seara. Doar ceva lucru mic formal, în seara aceasta, eu vreau să iau o Scriptură care am citit-o de multe ori. Şi are...

E-7 Sunt persoane aici care niciodată nu au fost într-una din adunări? Ridicaţi-vă mâinile, să vedem. O, vai, aceea-i practic optzeci sau nouăzeci la sută din-din clădire, sau poporul din clădire, nu au fost într-o adunare. Fericiţi să vă avem pentru această prima dată.
Acum, oricine ştie că nu există nici un om să vindece pe altul.

E-8 Nu există nici măcar un doctor care vă poate vindeca. Vindecarea este din Dumnezeu. "Eu sunt Domnul care vindecă toate bolile tale." Nu există doctor care să-ţi spună că el are medicina care te va vindeca. Dacă el spune, el te informează greşit.

E-9 Deoarece, Mayo Brothers, la un interviu recent... Când acest micuţ Danny Morton a fost vindecat în Canada, pe care Mayo l-au refuzat, care s-a întâmplat pe Coasta de Vest. Voi aţi văzut aceasta în Reader's Digest. Ei m-au avut sus acolo la un interviu, şi ei au spus, "Noi nu pretindem să fim vindecători, Frate Branham, noi pretindem numai să asistăm natura."

E-10 Există un Vindecător, acela-i Dumnezeu. Dumnezeu este Singurul Care poate clădi celule, să facă viaţă, de aceea nu este în puterea omului să facă aceea. Un doctor poate fixa un os, sau să-ţi dea medicină să otrăvească germeni, care el pune atât în acesta, şi un antidot să-l ţină să nu te ucidă, şi omoară germenele şi aşa mai departe. El poate să facă aceea. Dar ţesutul celular care a fost rupt jos, sau osul care a fost rupt, apendicita care a fost scoasă afară, apendicele, el nu poate vindeca aceea. Este nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu vindecă. Omul poate scoate ceva care o cauzează, dacă este posibil să mute organul acela, el îl poate tăia afară, să întrerupă venele de sânge şi să tragă aceea, sau ţesutul acela afară, care-i o celulă sălbatică, ca tumoare, cancer, sau ceva. Dacă el poate să o apuce, el poate scoate aceea. Dar să vindece, el nu poate, şi el îţi va spune aceea.

E-11 Şi, acum, vindecarea este numai de la Dumnezeu. Dumnezeu numai a cumpărat pentru noi vindecarea noastră. Aceasta depinde de noi să facem tot ce putem, în viaţa noastră, şi în fiecare fel care Dumnezeu ne-a dat nouă, pentru vindecarea noastră, dar Dumnezeu este cel ce vindecă. Dacă Dumnezeu te cheamă să mergi Acasă, în seara aceasta, nu există destulă medicină în lume să te ţină aici. Nu există nimic să te ţină aici. Şi dacă El hotărăşte ca tu să stai pe pământ, nu contează câţi medici zic că te duci în seara aceasta, tu nu te duci. Aşa că aceasta doar depinde totul de Dumnezeu.

E-12 Dumnezeu este Viaţă, Viaţă Eternă. "La început era Dumnezeu." El nu a fost Dumnezeu la timpul acela, pentru că dumnezeu, cuvântul Englez dumnezeu, înseamnă "obiect de închinare," şi acolo nu a fost nimic decât El. El era cel Etern, doar Cel Etern. Nu a existat lună, nici stele, nici Îngeri, nici nimic. Dar în această Fiinţă, care noi numim "Dumnezeu Tatăl nostru," erau atribute. În El era atribut să fie Tată, în El era atribut să fie Dumnezeu, în El era atribut să fie Fiu, în El era atribut să fie Salvator, în El era atribut să fie Vindecător, şi toate lucrurile acestea care noi le vedem acum doar expun atributele Lui.

E-13 Acum, dacă tu ai fost în gândirea Lui, la început, dacă tu ai Viaţă Eternă, există numai o formă de Viaţă Eternă. Viaţa Eternă nu avea început şi ea nu are sfârşit. Astfel dacă tu ai Viaţă Eternă, tu ai fost un atribut din gândirea lui Dumnezeu înainte ca să existe ceva în afară de El.

E-14 Forma ta, starea ta, şi în ceea ce eşti acum, este doar un negativ, când tu ajungi sus pe la douăzeci, douăzeci şi doi de ani. Tu eşti un negativ, şi moartea developează poza la pozitiv, "căci când acest cort pământesc se dizolvă, noi avem unul care deja aşteaptă." Vedeţi?

E-15 Acesta, doar expunerea, acum acesta arată ce se face. Ca Dumnezeu devenind Dumnezeu când El a creat Îngeri. El a devenit Fiu când El l-a creat pe Cristos Isus. El a devenit Salvator când Isus a murit. El a devenit Vindecător când "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, cu rănile Lui am fost vindecaţi." Înţelegeţi?

E-16 Toate lucrurile acestea sunt atributele lui Dumnezeu, doar aşa ca în-sfârşit, Biblia a spus, Isus a spus, "Voi veţi şti că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine; Eu în voi, şi voi în Mine." Acesta-i Dumnezeu devenind tangibil. Propria ta soţie, tu şi soţul tău, este doar o umbră, un negativ al lui Dumnezeu şi Soţia Lui, Biserica. Vedeţi, acesta-i doar atributul lui Dumnezeu fiind expus în umbre şi tipuri, cum Vechiul Testament a fost la cel Nou. Vedeţi? Atunci la sfârşit, aceasta tot se încheie sus, Dumnezeu tangibil. Dumnezeu în Cristos, tangibil, făcut trup, a locuit printre noi. Şi în acel Mileniu măreţ care vine, Dumnezeu în forma lui Cristos, şade pe tronul lui David; şi Biserica, Mireasa Lui, Soţ şi Soţie împreună.

E-17 Păi, este cel mai, este suficient să pună inima unui credincios în flăcări; în aceste ore măreţe care le trăim noi, când toate speranţele şi naţiunile, şi toate celelalte, ni se prăbuşesc, sub noi, noi avem o Împărăţie. Noi suntem botezaţi în această Împărăţie.

E-18 Acum noi o să luăm acest mic mesaj formal, în seara aceasta, să introducem ceea ce eu vreau ca voi să vedeţi în adunări. Noi citim în, scuzaţi-mă, în Sfântul Ioan al 12-lea capitol şi al 20-lea verset. Şi tema noastră-noastră, încă, de la început, este cum este în seara aceasta, şi peste toată din literatura noastră şi totul, Evrei 13;8, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi-n veci."
Acum acolo erau anumiţi Greci printre ei care au venit sus să se închine la sărbătoare:
Ei au venit de aceea la Filip, care era din Bethsaida... şi l-au rugat, zicând, Domnilor, am vrea să-l vedem pe Isus.

E-19 Acum acolo-i întrebarea care noi o întrebăm în seara aceasta. Dacă El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, şi aceşti Greci, Neamuri, au cerut să-L vadă, şi li s-au permis să o facă prin unul din slujitorii Lui, şi dacă El încă rămâne acelaşi ieri, azi, şi-n veci, de ce nu putem să-L vedem noi în seara aceasta? Vedeţi? Domnilor, Am Vrea Să-L Vedem Pe Isus.

E-20 Acum eu sunt sigur, pentru orice credincios, acesta ar fi cel mai emoţionant lucru al inimi lui, o confirmare a credinţei lui, că dacă el ar putea de fapt să vadă şi să ştie că el a stat în Prezenţa lui Isus Cristos. Mă gândesc că acesta ar fi cel mai uluitor lucru de care-care orice persoană, orice credincios, s-ar putea gândi; să ştie, şi să ştie sigur, că el stă chiar în Prezenţa a-a Domnului Isus Cristos, Judecătorul lui solemn, Răscumpărătorul lui, şi va fi Judecătorul lui la Judecată.

E-21 Acum s-a pus această întrebare. Aceşti Greci au venit sus la închinare, şi ei au fost probabil prozeliţi la religia Iudeilor. Şi ei erau sus la sărbătoare, aşa că ei trebuie că au fost prozeliţi. Şi ei au auzit despre Isus. "Credinţa vine prin auzire, şi auzirea Cuvântului lui Dumnezeu."

E-22 Acum, undeva în Scriptură, ei fără îndoială au auzit sau citit cum trebuia să fie Mesia. Astfel ştiind dacă ei ar putea... Acest Om pretinzând a fi Mesia, El ar trebui să aibă atributele care Mesia trebuia să le posede.

E-23 Acum, acolo au fost mulţi, acolo au fost mulţi mesia falşi care s-au ridicat, noi ştim că acolo a fost chiar unul numit Isus care s-a ridicat chiar înainte de Cel Uns. Mesia era cel uns, care înseamnă "Cristosul," cel... un-un Om uns cu Duhul Sfânt, plinătatea lui Dumnezeu, era Mesia, Dumnezeu într-un Om. Omul şi Dumnezeu au devenit unul, când Dumnezeu a venit într-un Om.

E-24 Acum, aceşti Greci erau foarte curioşi. Ei au auzit nişte lucruri mari despre acest Ins Care a făcut aceste pretinderi, şi eu îi admir din cauză că au fost suficient de sinceri să se uite în aceasta. Eu gândesc, dacă noi toţi am face mai mult din aceea, ne-am uita în ceea ce auzim, şi o judecăm conform cu Cuvântul.

E-25 Acum, Dumnezeu niciodată nu-şi schimbă felul Lui de-a face lucrurile. El întotdeauna rămâne în acelaşi fel. Acum, El nu se poate schimba, pentru că prima decizie a lui Dumnezeu este a Lui; întotdeauna trebuie să rămână cu decizia aceea, când El este chemat pe scenă, ca astăzi.

E-26 Dumnezeu a fost chemat pe scenă când păcatul a fost săvârşit mai întâi în grădina din Eden, şi El a trebuit să facă o decizie cum să-l răscumpere El pe om. Şi El a făcut decizia Lui prin a-l răscumpăra prin Sângele vărsat al Unui nevinovat, şi El niciodată nu a schimbat aceasta. Noi am încercat să-i educăm, noi am zidit turnuri şi oraşe, şi teologii şi educaţii, şi-şi denominaţiuni de biserică, şi i-am denominat înăuntru; şi aceasta niciodată nu a mers, şi aceasta niciodată nu va merge. Dumnezeu salvează pe om prin Sângele vărsat al celui Nevinovat. El niciodată nu o schimbă, nu contează ce cale mai bună ne gândim. Aceasta-i, că aceea-i decizia lui Dumnezeu.

E-27 Şi El nu poate să facă o decizie, un lucru astăzi, şi un alt lucru mâine. Când El face o decizie, El este perfect. El niciodată nu trebuie să meargă înapoi la ea. Când Dumnezeu spune ceva, aceasta-i Etern corect, pentru că El este Etern şi Cuvintele Lui sunt Eterne.

E-28 Dumnezeu, cunoscând sfârşitul de la început, de aceea El a alocat la a Lui-Lui la lume anumită parte din Cuvânt pentru fiecare generaţie aşa cum vin ele înainte. El a trimis profeţi în Vechiul Testament, noi suntem învăţaţi în Evrei 1, "Dumnezeu în timpuri străvechi şi felurite feluri le-a vorbit părinţilor, prin profeţi; în această zi din urmă prin Fiul Lui, Cristos Isus." Acum dacă noi vom examina Scriptura aceea foarte bine!

E-29 Când Isus a fost pe pământ şi a spus că El era Fiul lui Dumnezeu, ei L-au condamnat. El a spus, "De ce să Mă condamnaţi când Eu spun că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, când voi îi numiţi pe aceia la care vine Cuvântul, 'dumnezei'?" Abraham a fost considerat un dumnezeu, Ilie era un dumnezeu, Isaia era un dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu a venit la ei. Şi ei au fost, în porţiune, dumnezei. Isus a spus că ei au fost. El a spus, "Voi îi numiţi ,dumnezei."'

E-30 Acum, voi vedeţi, când omul a fost uns, ca Iosif, el l-a întruchipat pe Cristos; când Moise a fost uns, el l-a întruchipat pe Cristos; când David a fost uns, el l-a întruchipat pe Cristos. Toţi conducând în sus la Cristos, şi El era plinătatea Cuvântului. Cuvântul s-a făcut manifestat în El. El a fost Cel Uns complet. Ei L-au avut cu porţiile; noi Îl avem cu porţiuni. El era Cel uns. Planul întreg al lui Dumnezeu a zăcut în El. Planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, să răscumpere o lume pierdută, era în El. El era Cuvântul, şi El încă este Cuvântul, "acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Amintiţi-vă, El a venit la părinţi, prin profeţi, s-a făcut pe Sine cunoscut prin profeţi; şi atunci în această zi din urmă, prin Fiul Lui, Cristos Isus. El era Dumnezeu făcut manifestat.

E-31 Observaţi, Cuvântul întotdeauna vine la profet. Dumnezeu niciodată nu a lucrat printr-un grup de oameni. Acesta-i o persoană prin care El lucrează. El a lucrat în zilele lui Noe, prin Noe. El a lucrat în zilele lui Moise, prin Moise. A lucrat în zilele lui Ilie, prin Elis-... lie, prin Elisei şi Ilie. Prin Isaia şi profeţii aceia, cum au venit ei în jos prin epocă.

E-32 Şi atunci când El a fost aici, El a fost deplin manifestat; nu în Farisei, Saduchei, ci în Isus Cristos. El era Cuvântul. De aceea El a putut să spună ce El a spus. Acelea erau afirmaţiile care El le putea face. Acum, aceşti Greci au ştiut despre aceasta, vedeţi.

E-33 Prin fiecare epocă, Dumnezeu a alocat atât Cuvânt, şi bisericile îl ia totul încurcat, atunci El trimite un profet printre ei şi adevereşte acel Cuvânt. Acesta-i ca ori care alt timp, noi vorbim astăzi şi spunem că Metodiştii...

E-34 Luteranii au spus, "Când tu crezi, aceea-i tot ce ai de făcut; tu eşti justificat prin credinţă, crede." Mulţi au spus că au crezut, şi nu L-au avut. Noi ştim asta.

E-35 A venit înainte "Wesley cu ce a chemat, "a doua lucrare de har," sanctificarea, ,,Toţi care strigă, şi sunt sanctificaţi, L-au primit." Mulţi au strigat, şi nu L-au avut.

E-36 Au venit înainte Penticostalii, au spus, "Toţi care vorbesc în limbi, Îl are." Mulţi au vorbit în limbi, şi nu L-au avut.

E-37 Au venit înainte Ştiinţa Creştină, şi au spus, "Aceasta-i dragostea, roada Duhului." Mulţi dintre ei arată roada Duhului, şi nu Îl au.

E-38 Acei Farisei au putut arăta de zece ori roada care Isus a putut. Aţi ştiut voi asta? Acum ce-i dacă eu aş lua, să zicem... Şi Dumnezeu să mă ierte, dar eu o să iau partea cealaltă, eu o să spun, "Există un Ins aici în Dallas, doar un Ins tânăr care a răsărit de jos aici, de nicăieri, pe... o mică mahala jos aici, care se cheamă pe Sine un Profet, jos la Galileea. Iată-L aici, mergând în jur. Eu v-am adunat oamenilor împreună să vă arăt ce este greşit. Acest Om pretinde a fi un Profet."

E-39 "Acum eu vreau să vă întreb ceva. Cine a studiat dintr-o copilărie în sus, decât bătrânul vostru preot evlavios? Cine a fost care a stat alături de tatăl şi mama voastră, când v-aţi născut, decât bătrânul vostru preot evlavios? Cine a fost cel ce va luat sus în braţele lui, şi va tăiat în prejur, şi va dedicat la Domnul, a opta zi, decât bătrânul vostru preot evlavios? Cine este cel ce vine la voi când sunteţi bolnavi şi în nevoie, decât bătrânul vostru preot evlavios? Cine a fost cel ce a studiat şi a sacrificat, toată viaţa lor de tinereţe, să înveţe toate legile şi lucruri, decât bătrânul vostru preot evlavios? De unde a venit acest Ins tânăr, acest Isus din Nazaret? La ce şcoală a mers El? La ce organizaţie aparţine El? Ce carnet de părtăşie poartă El? Nici unul. Acum singurul lucru ce-l face El este să-i condamne pe cei ce-l au. Cine este acest Ins oricum?"

E-40 "Şi voi oamenilor de afaceri! Iehova a cerut un miel pentru o jertfă, sânge. Şi bătrânul vostru preot evlavios a făcut nişte separeuri acolo afară. Voi oamenilor sunteţi comercianţi, şi vindeţi mătasă şi lucruri, şi el a făcut un loc acolo afară aşa ca voi comercianţii să puteţi să-l cumpăraţi cu banii voştri, un miel, să oferiţi pentru păcatele voastre. Ce a făcut acest Ins tânăr? A venit sus acolo şi a răsturnat lucrurile acelea; s-a uitat asupra lor cu mânie, i-a bătut afară, a răsturnat mesele schimbătorilor. Aţi numi voi aceea roada Duhului? Nu, aş spune că nu, încercând chiar să vă ţină de la a fi mântuiţi; sângele vostru, sângele care l-a cerut Iehova. Acela nu ar putea să fie din Iehova!" Vedeţi cât de nereal ar suna Aceasta?

E-41 Nu au venit preoţii aceia în ziua aceea, sau profeţii aceia, Când Iosafat şi Ahab au şezut împreună, şi patru sute de preoţi bine instruiţi, de la şcoală, au venit sus acolo şi i-au spus lui Ahab şi la aceia, "Pământul acela îţi aparţine ţie. Nu este drept ca Filistenii să-şi umple burţile cu grâul care-i aparţine lui Israel. Dumnezeu Atotputernic ne-a dat aceasta. Şi AŞA VORBEŞTE DOMNUL, mergi sus!"

E-42 Dar voi ştiţi, Iosafat a fost un om spiritual, aceea nu a sunat chiar bine. El a spus, "Nu mai ai tu încă unul care ai putea să-l consulţi?"

E-43 A spus, "Eu am unul, dar eu îl urăsc." Da. Sigur. A spus, "El întotdeauna profeţeşte rău. El condamnă poporul nostru, în tot ce face el. El nu va fi de acord cu restul din ei."
A spus, "Să nu spună Împăratul aşa, ci să-l aducă afară."

E-44 Şi când micuţul Mica fiul lui Imla a venit înainte, el a văzut o vedenie. El a comparat vedenia lui cu Cuvântul. Şi când el a văzut că vedenia lui şi Cuvântul erau împreună, a spus, "Du-te sus, dar eu l-am văzut pe Israel să se împrăştie ca o turmă fără păstor." Voi vedeţi cine avea dreptate? Ei de fapt au avut ceva, şi pământul acela le aparţinea, dar el le-a aparţinut sub condiţii.

E-45 Şi aşa sunt Binecuvântările, din această zi din urmă, aparţin la această biserică, dar aceasta-i sub condiţii. Voi trebuie să îndepliniţi acele condiţii. Dacă voi nu, voi puteţi avea tot felul de servicii de vindecare, servicii de strigare, servicii de laudă, servicii de roadă, servicii de vorbiri în limbi, şi aceasta nu va ajuta la nimic deloc. Voi trebuie să veniţi la condiţiile lui Dumnezeu.

E-46 Asta-i de ce au fost aceşti Greci doritori să-l vadă pe acest Om. Ei au cunoscut în Cuvânt că ce a trebuit să fie acest Mesia, şi ei au vrut să-L vadă. Ei au fost Neamuri. Ei au auzit despre El, şi ei au vrut să-L vadă.

E-47 Acum, dacă ei au vrut să-L vadă şi li s-a dat privilegiul, nu vă gândiţi că aici în Dallas, în seara aceasta, dacă El a spus în Scriptură, "El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci," şi noi dorim să-L vedem, Nu vă gândiţi că El ne-ar da la fel? Amintiţi-vă, dacă El nu, atunci El nu este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Eu cred că El este acelaşi. Dumnezeu în această zi din urmă a făcut lucruri minunate pentru popor!

E-48 Aceasta îmi aminteşte mult despre o femeie, aici nu de mult, în Louisville, Kentucky. Ea avea un băieţel de vreo, oh, în vârstă de doi sau trei ani. Şi micuţul ins avea o... trebuie că se dezvolta o-o boală mintală. Şi ea l-a dus la doctor, şi doctorul l-a doctorit pentru o vreme. Şi el se părea să devină mai rău, pentru ea. Dar la doctor, el a spus, "Eu cred că el este mai bine."

E-49 Astfel ea i-a dat un test de semne. Ea l-a dus într-un magazin de zece-cenţi, şi ea a luat un fel de lucru mic care ar trebui să-i atragă atenţia acestui copil mic, şi el-el nu a vrut să se uite la el. Şi ea a mers la un alt pult, şi a luat ceva care ar fi trebuit să-i atragă atenţia, o jucărie mică de pistol sau ceva, şi-şi încă nu-i atrăgea atenţia. Şi ea a făcut tot ce a ştiut ea, şi oamenii au început să o privească pe femeie cum devenea histerică. Atunci ea se duce la un loc care avea un-un clopoţel mic, şi ea l-a luat sus şi l-a scuturat, histeric, înaintea ochilor lui, şi a spus, "Dragule, uite!" Şi micuţul copil doar s-a zgâit în spaţiu. Şi ea a scăpat lucrul acela mic pe duşumea, şi a început să ţipe. "O, nu! Nu," a ţipat ea.

E-50 Şi unii oameni din magazin au mers s-o ajute, şi să afle ce era greşit. Ea a spus, "Băieţelul meu, doctorul spune că el este mai bine, dar el nu este. Orice care ar trebui să-i atragă atenţia, a unui băieţel ca acela, nu îl atrage. El doar se zgâieşte în spaţiu."

E-51 Mă gândesc că acela a avut starea în care ajunge biserica noastră. Dumnezeu a scuturat fiecare dar care El l-a promis în Biblie, înaintea noastră, şi noi încă ne zgâim în spaţiu, după cum ne uităm după altceva. Se pare a fi o stare spirituală a bisericii, încât ei omit să vadă ora în care ei trăiesc. Ei se uită după ceva senzaţie sau ceva care... ceva departe de tot în viitor. Omul pentru totdeauna face aceea; el întotdeauna binecuvântează pe Dumnezeu pentru ce El a făcut, uitându-se înainte după ce va face El, şi ignoră ceea ce face El. Voi omiteţi să vedeţi ora în care trăim!

E-52 Aceea-i ce au vrut Grecii aceia să ştie, ce a fost ora şi ce trebuie să fie acel Mesia. Porţiunea din Scriptură care a fost făcută cunoscut pentru ziua aceea, dacă acel Mesia a împlinit aceea, aceea-i dovada! Cuvântul adeverit al orei este dovada; nu că El trebuia să aibă roadele Duhului, El a trebuit să fie un-un avocat în curţile de-de justiţie, pentru a Lui, sau unul din organizaţiile de Farisei sau Saduchei. El a fost manifestarea Cuvântului promis al lui Dumnezeu din ora aceea.

E-53 Voi vreţi să vedeţi ce este roada Duhului? Urmăriţi ce promite Biblia pentru o anumită oră, atunci urmăriţi ca aceea să fie adeverită. Aceea este dovada. Isus a spus, "Cercetaţi Scripturile, căci în Ele vă gândiţi că aveţi Viaţă Eternă, Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Mine. Aceea-i ce dovedeşte Cine sunt Eu."

E-54 Noi căutăm acum, o Scriptură înainte să ne ducem în altceva. Isus a spus, când El a fost aici pe pământ, în Cartea lui Luca, că, "Cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi la venirea Fiului omului," acum observaţi, "şi cum a fost în zilele lui Noe, înainte de potop." Acum Isus a citit aceeaşi Biblie care voi şi eu o citim. Şi toate lucrurile acelea erau umbre. Acum dacă voi vreţi să aflaţi ce a fost înainte de ziua lui Noe, mergeţi înapoi şi citiţi Geneza. El chiar a spus, "Ei mâncau, beau, se căsătoreau, dădeau în căsătorie."

E-55 Dar dacă voi observaţi, mergeţi înapoi şi citiţi Geneza 6 şi aflaţi acolo ce a avut loc, noi vedem în urmă acolo, căci, "Când fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase, ei şi-au luat femei," curţi de divorţ. Fiii lui Dumnezeu! "Oameni de renume," oameni de nume mari.

E-56 Priviţi astăzi, ofiţerii noştri-noştri, de oameni mari din lume, ca acest mare lord în Anglia doar recent, revista Life a publicat articolul despre aceasta, găsit cu aceste striptease, şi aşa mai departe. Priviţi la guvernatorul nostru din New York, şi toate celelalte ţări în jur, la imoralitate. Priviţi la divorţuri. America conduce naţiunile în divorţ, restul lumii. Priviţi la femei, cum se îmbracă şi ies pe stradă, şi cum că omul, tocmai primul lucru despre care se gândeşte aproape, astăzi, este ceva imoral. Fiecare distracţie, pe ţigarete, whisky, orice va fi, sau vreo altă piesă, sau ceva... aceasta trebuie să aibă ceva femeie imorală în ea. "Cum a fost în zilele lui Noe!"

E-57 Isus a spus, "Şi cum a fost în zilele Sodomei!" Amintiţi-vă, El a lăsat aceea în pace. Să ne imaginăm Sodoma. Au existat trei clase de oameni în lume, întotdeauna, aceia sunt credincioşi, credincioşi imaginari, şi necredincioşi. Ei sunt în fiecare grup. Noi vom vorbi despre aceasta poate într-o seară, prin săptămână. Dar în timpul acela, acolo era necredinciosul, Sodomiţii; acolo era credinciosul imaginar, care era Lot şi grupul lui; şi acolo erau cei chemaţi afară şi aleşi, care era Abraham, care nu a fost în Sodoma.

E-58 Trei îngeri au venit jos înainte să vină fiul promis. Că, Abraham a rămas, şi a aşteptat după un fiu promis; şi Lot a uitat toată promisiunea, şi a mers afară în Sodoma, şi Sodomiţii nu l-au crezut, în primul rând. Dar acum observaţi, într-o dimineaţă fierbinte, trei Fiinţe au venit jos din Cer. Şi aşa cum ei au venit sus la Abraham, Unul din ei a rămas cu el. Şi doi din ei au mers jos la Sodoma, să cheme afară ce a rămas în Sodoma, Lot şi acei care au mers cu el, şi El a avut numai trei; opt în zilele lui Noe.

E-59 Acum aceea-i o afirmaţie destul de tare pentru această zi ce vine, "cum a fost," trei şi opt.
Observaţi, acolo era Unul, totuşi, care a venit la Abraham.

E-60 Acum acela care a mers jos în Sodoma, el... ei au predicat jos acolo, acei doi care au mers înăuntru acolo, ei au predicat şi le-a spus că timpul era aproape, lumea Neamurilor urma să fie arsă. Acum priviţi la tabloul Sodomei la ziua aceasta; nu Noe, apa; dar de data aceasta focul, să nimicească lumea Neamurilor.

E-61 Şi adevăraţii credincioşi ai Neamurilor aşteaptă după un Fiu promis, fiul lui Dumnezeu, şi noi am aşteptat. Ei nu sunt în Sodoma. Ei sunt chemaţi afară.

E-62 Sodoma a fost acel membru de biserică căldicel. Şi acolo a fost ca un Billy Graham modern care a mers jos în Sodoma, printre denominaţiuni, un Oral Roberts. Şi ei sunt înăuntru acolo bătând înainte, cu Evanghelia, care i-a orbit. Urmăriţi semnul care el l-a făcut jos acolo, aceia.

E-63 Acum priviţi la Abraham, cel ales, în grupul lui, Unul a stat în urmă acolo şi a înfăptuit un semn pentru ei.

E-64 Voi ştiţi, în toată istoria lumii, toată istoria bisericii, acolo nu a fost o singură dată, ca vreun reformator, sau orice om, care a avut vreodată o-o slujbă mare la Neamuri, ca numele lor să se sfârşească vreodată în h-a-m, ca A-b-r-a-h-a-m, până acum. Acela-i G-r-a-h-a-m, şase litere. Abraham este şapte litere. Şase litere, G-r-a-h-a-m. Billy Graham, un mare trezitor care-i jos acolo în Sodoma, printre bisericile acelea denominaţionale, chemând afară ce poate el. Noi l-am avut pe Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin, aşa mai departe, dar niciodată un G-r-a-h-a-m sau careva teriminându-se cu un h-a-m, niciodată înainte. Acolo-i unul jos acolo la biserica formală, în Sodoma, sfârşindu-se cu un h-a-m, înseamnă, "părinte la naţiuni."

E-65 Atunci acolo a fost Unul care a stat sus acolo cu Abraham, Care a şezut cu cortul lui, spatele întors către cort, şi El a spus, "Abraham," nu Abram, care el a fost câteva zile înainte de aceea. "Abraham, unde este nevasta ta, Sarah?" S-a-r... r-a-h, nu S-a-r-r-a, vedeţi. "Unde este nevasta ta, Sarah?"
El a spus, "Ea este în cort, înapoia Ta."

E-66 El a spus, "Eu am să te vizitez. Eu am," Eu, un pronume personal, "am să te vizitez conform cu promisiunea care ţi-am dat-o."

E-67 Şi Sarah, fiind în vârstă de o sută de ani, în cort, a râs în sinea ei, spunând în inima ei, "Cum pot eu, fiind bătrână, să am din nou plăcere cu domnul meu, şi el bătrân, Abraham, ca tânăr, sau persoane de-de viaţă sexuală care s-a terminat cu ani în urmă?" Ea a fost de nouăzeci, şi Abraham era de o sută. A spus, "Să am plăcere cu domnul meu, el fiind bătrân, de asemenea?"

E-68 Şi Îngerul, Mesagerul care a fost la biserica spirituală, a discernut ce a spus ea, ce a spus ea în inima ei. Şi El a spus, "De ce s-a îndoit Sarah de aceasta, vezi, spunând în inima ei, 'Aceste lucruri nu pot fi'?"

E-69 Şi Sarah a încercat să o tăgăduiască. Dar fiindcă ea era parte din Abraham... Necredinţa ei ar fi condamnat-o, dar Dumnezeu nu o putea lua, căci ea era parte din Abraham. Biserica ar fi fost condamnată de mult, dar ea este parte din Cristos.

E-70 Observaţi semnul pe care El l-a făcut, spunându-i ce făcea ea, cu spatele Lui întors către ea. Isus a spus că aceea se va repeta, "în zilele venirii Fiului omului." Noi îl vedem pe Billy Graham, noi vedem focul gata să cadă, biserica se uită după un Fiu promis. Şi iată-ne aici, totul chiar exact în linie, aşteptând după ora aceea. Fiul promis să... Şi amintiţi-vă ultimul semn care l-a văzut Abraham: Un...

E-71 Şi noi care suntem născuţi din Duhul lui Cristos, suntem Sămânţa regească a lui Abraham. Isus a promis că Sămânţa regească a lui Abraham va vedea acelaşi semn care l-a văzut părintele lor Abraham, înainte să vină Fiul promis. Acolo nu a mai fost încă un semn. Abraham; imediat Sarah a devenit mamă, şi Isaac a sosit. Ultimul semn a fost Dumnezeu manifestat într-un trup uman.

E-72 Acum cineva mi-a spus, a zis, "Frate Branham, tu nu crezi că acela era Dumnezeu!"

E-73 Ei bine, Abraham a spus că El a fost. El L-a chemat, "Elohim." Şi uitaţi-vă şi vedeţi dacă nu este pronunţat cu L mare. Vedeţi dacă în începutul original, acesta nu este la fel cum a fost, "La început, Dumnezeu a creat..." Elohim, "Cel a tot-suficient."

E-74 Dumnezeu S-a manifestat în Biserica Lui, printre poporul Lui. Isus a spus... Aici era Dumnezeu manifestat într-un Om, Isus Cristos, "acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Biserica a venit prin tot felul de semne. Ei bine, atunci când Dumnezeu scutură ultimul semn înaintea lor, ei se zgâiesc în spaţiu. Dumnezeu să aibă milă asupra noastră! Cât de mult timp de har mai avem noi? Poate că este mai târziu decât ne gândim. Vă amintiţi primul meu citat; oamenii vor merge drept înainte gândind că ei sunt mântuiţi, la fel ca Sodoma.

E-75 Ce era El? Ce au văzut Grecii aceia în El? Ce era El? Orice au văzut ei în El atunci, după orice au căutat, ei trebuie că au văzut-o.

E-76 Acum priviţi în Deuteronomul al 18-lea capitol, al 15-lea până la al 20-lea verset, Moise. Dumnezeu i-a spus asta lui Moise. Şi Moise i-a spus poporului, "Domnul Dumnezeul nostru va ridica un Profet asemănător mie. Aceasta va veni la împlinire, că cine nu-L va asculta, va fi stârpit de printre oameni." Dumnezeu niciodată nu schimbă planurile Lui.

E-77 Acum Grecii aceia se uitau după un Profet. Acum, ei nu au avut un profet pentru patru sute de ani, de la Maleahi. Dar Grecii aceia au ştiut că acel Cuvânt promis pentru ziua aceea trebuie să fie un Profet, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet ca mine."

E-78 Căci, Cuvântul vine numai la profet, nici la nimic altceva decât... Cât de mulţi înţeleg asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi? Priviţi, aceasta-i aşa de perfect încât când Ioan a fost profetul ce stătea în ape, botezând, şi Isus a venit la el în apă, Cuvântul a venit la profet. El era Cuvântul, şi El a venit la Ioan în apă. Dumnezeu niciodată nu-şi schimbă sistemul Lui, El niciodată nu schimbă felul Lui. El este Dumnezeul neschimbător. Acum, bisericile nu au crezut aceea, sub nici o formă, dar aceea nu a schimbat programul lui Dumnezeu. A mers drept înainte.

E-79 Acum, Petru, tatăl lui a fost un Fariseu. Fără îndoială, Andrei, fiind un urmaş al lui Ioan, L-a auzit prezentat.

E-80 A spus, "Acolo este Mesia, eu văd o Lumină deasupra Lui, ca un porumbel venind asupra Lui," a purtat mărturie. A spus, "Cel care mi-a spus în pustie, 'Mergi botează cu apă,' a spus, 'Asupra Căruia tu vei vedea Duhul, Lumina aceea, ca un porumbel venind jos."' Era poate acelaşi Stâlp de Foc care i-a urmat pe copii lui Israel în pustie, venind asupra Lui, deoarece acela era Unsul, Logos. A venit asupra Lui, şi el a spus, "Eu port mărturie, acesta este Mesia!"

E-81 Astfel Petru a venit cu Andrei, la adunare.

E-82 Să aflăm ce a fost El. Şi dacă noi aflăm ce a fost El, atunci noi vom şti ce este El acum. Şi cum au recunoscut-o ei atunci, ar trebui să fie acelaşi fel să o recunoşti astăzi, deoarece El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Acum cu baza promisiunii Lui, aceasta-i ce ar face El. Observaţi.

E-83 Acum noi aflăm, căci când Petru a venit sus în audienţă, unde era Isus; Isus, niciodată nu l-a văzut înainte, s-a întors şi s-a uitat la el, şi a spus, "Numele tău este Simon, tu eşti fiul lui Iona." Nu numai că El l-a cunoscut, dar El l-a cunoscut pe bătrânul lui tată evlavios care l-a instruit. Şi Petru, fără suficientă pregătire să-şi semneze numele, considerat un om neştiutor şi neînvăţat, pe care i-a plăcut lui Dumnezeu să-l facă episcop la Ierusalim, şi Isus i-a dat cheile Împărăţiei şi l-a făcut capul bisericii. Acest om, pe baza acestei descoperiri descoperite, ştiind cum trebuia să fie Mesia, el a spus, L-a recunoscut ca pe Mesia, şi a căzut la picioarele Lui, pentru că El a făcut aceea.

E-84 Acolo era unul care stătea acolo, cu numele de Filip. Aceasta nu a trebuit să i se facă lui. Dar el avea un învăţător al Bibliei pe care-l cunoştea foarte bine, cu numele de Natanael. Dacă veţi însemna locul unde a fost Isus atunci, aceasta era la cincisprezece mile în jurul muntelui, vreo două zile. Şi Filip merge şi-l găseşte pe Natanael sub un pom, rugându-se, şi l-a adus înapoi. Fără îndoială, dacă noi puteam pătrunde în conversaţia lor, mergând împreună, ei spun, "Uite, vino, să vezi pe Cine am găsit; Isus din Nazaret, fiul lui Iosif."

E-85 El a spus, "Acum, poate să existe un lucru bun să vină din Nazaret?"

E-86 "Uite, îţi aminteşti, noi am citit în Scriptură, Mesia este să fie un Profet."

E-87 "O, sigur, Biblia a spus aşa, Moise. Noi suntem ucenicii lui. El a spus că Domnul va ridica un Profet asemănător lui."

E-88 "În ordine, acum, Isus din Nazaret este Profetul. Îţi aminteşti pescarul acela bătrân, Simon, pe acolo?" "Da." "El este-el era fiul lui Iona." "Da." "Tu ai cumpărat nişte peşte de la el o dată, şi el nici măcar nu putea să semneze chitanţa." "Da."

E-89 "El a venit în mijlocul Lui, şi El a spus, 'Numele tău este Simon. Tu eşti fiul lui Iona.' Nu m-ar surprinde pe mine dacă El nu ştie totul despre tine când tu vii."

E-90 Ah, Natanael a trebuit să vadă aceasta, aşa că el vine sus cu Filip. Eu nu presupun că el a ajuns în rândul de rugăciune. El ar fi putut şedea în audienţă, sau a stat în audienţă, oricare a fost. Isus se ruga pentru bolnavi.

E-91 Îndată ce Isus şi-a pus ochii, pe el, El a spus, "Iată un Israelit în care nu este viclenie." Acum, El nu l-a cunoscut după felul cum s-a îmbrăcat. Toţi oamenii Răsăriteni se îmbracă la fel, cu turbane şi sandale, şi-şi îmbrăcăminte care se mişca liber, avea barbă. El a spus, "Iată un Israelit în care nu este viclenie." Acum, el ar fi putut să fie un Mahomedan, el ar fi putut fi un... el ar fi putut să fie un Turc, el ar fi putut să fie orice altceva, dar cum a ştiut El că el era un Israelit şi că acolo nu era viclenie în el? Şi aceasta doar l-a desumflat.
Şi el a spus, "Rabunule, cum m-ai cunoscut Tu?"

E-92 El a spus, "Înainte să te cheme Filip, când tu ai fost sub pom, Eu te-am văzut." Aceea a fost tot. Aceea a fost destul.

E-93 Acolo a fost. Acolo era Mesia. El a spus, "Tu eşti Cristosul, Împăratul lui Israel." Poate pastorul lui stătea acolo, dar aceasta nu l-a deranjat.

E-94 Acolo erau aceia stând acolo, au zis, "Acest Om este Beelzebub." Ei trebuiau să răspundă la adunarea lor, voi ştiţi. A zis, "Acest Om face aceea prin puterea Diavolului. El este un ghicitor sau ceva."

E-95 Isus a spus, "Voi Mă numiţi aşa, un nume rău; lucrările lui Dumnezeu, un nume rău?" El a spus, "Voi spuneţi asta despre Fiul omului, Eu vă voi ierta. Dar când Duhul Sfânt vine," epoca aceasta, "să faceţi acelaşi lucru, un cuvânt împotriva Lui niciodată nu se va ierta în lumea aceasta, nici în lumea care urmează să vină." Asta-i ce El a spus. Eu cred că ce spune El este adevărat.

E-96 Filip a recunoscut, prin aceea. De ce? Acolo era aceea, după ani îndelungaţi fără nici un profet, şi aici Omul acesta îl ştia, şi ştia ce era greşit, şi ce făcea el.

E-97 Isus (Repede acum, înainte să încheiem.), într-o zi, El se ducea jos la Ierihon, care era dedesubt de deal. Dar El avea nevoie să meargă pe la Samaria, şi El a mers o cale în jurul unei cetăţi numite Sihar.

E-98 Acum există trei rase de oameni. Credeţi ce vreţi voi, dar acolo este. Aceea-i Ham, Sem, şi poporul lui Iafet. Acum observaţi, când Iudeii, ei aşteptau după un Mesia. Şi Samariteanul era jumătate Iudeu şi jumătate Neam, ei aşteptau după un-un Mesia. Dar Neamurile, noi Anglo-Saxonii, noi am fost păgâni, Filisteni şi ce altceva, vedeţi.

E-99 Dar observaţi, El vine numai la aceia care Îl aşteaptă. El va vindeca numai, în seara aceasta, pe acei care Îl caută să vindece. El va mântui numai pe aceia care caută să fie mântuiţi.

E-100 Şi observaţi-L acum cum El îi trimite pe ucenici în mica cetate Sihar, să ia nişte-nişte provizii. În timp ce ei erau duşi, o femeie drăguţă, tânără a venit afară, şi ea era o femeie de faimă rea. Noi am numi-o, astăzi, poate o umblătoare de stradă. Părinţii ei ar fi putut s-o fi dat afară când ea a fost o fetiţă mică, şi acela-i felul cum îşi câştiga ea existenţa, dar acolo era ceva în inima acelei domniţe. Ea a venit pe la ora unsprezece, căci ea nu putea să vină cu restul fetelor. Dacă cineva a fost vreodată, aici, în India şi ţările Răsăritene, precum obiceiurile nu se schimbă, ele nu se pot asocia împreună, persoanele bune şi rele. Astfel ele...

E-101 Ea a venit sus, şi Isus şedea acolo. Într-o mică panoramă ceva în felul acesta, viţele cresc acolo înapoia unei fântâni. Şi fântâna publică a cetăţii era acolo, şi oamenii veneau afară să ia apă. Şi ea a venit cam aproape la amează, să-şi ia apa. Când, fetele vin devreme de dimineaţă, să ia apa, şi ele sus acolo îşi fac spălatul şi lucruri ca acelea. Felul ei de a-şi câştiga existenţa era un fel diferit. Astfel ea a venit pe la amează, să-şi ia a ei, când fetele nu erau acolo, căci ea ar fi fost alungată de la fântână.

E-102 Şi cum ea, fără să observe că nimeni nu şedea acolo, ea a pus cârligele mici înăuntru peste vas şi l-a lăsat în jos cu tamburul, în fântână, şi a început să-l tragă sus. Ea a auzit un glas zicând, "Femeie, dă-Mi o băutură." Şi ea s-a uitat acolo, şi acolo era un Om şezând acolo, care era un Iudeu.

E-103 El trebuie că arăta puţin mai în vârstă decum era El de fapt, pentru că El era numai de treizeci, cam treizeci şi trei, şi Biblia a spus, "El arăta a fi de cincizeci." Voi ştiţi, Iudeii au spus, "Tu eşti un Om nu peste cincizeci, şi zici că Tu l-ai ,văzut pe Abraham'?"
El a spus, "Înainte să fie Abraham, EU SUNT." Vedeţi?

E-104 Astfel barba Lui trebuie că a fost puţin căruntă, sau ceva, cum s-a uitat ea. Şi ea s-a uitat la El, lucrarea Lui trebuie că a avut un efect grozav asupra vieţii Lui fizice. Şi ea a spus...
El a spus, "Adă-Mi o băutură."

E-105 Şi ea a spus, "Nu este obiceiul ca voi Samarit-... sau ca voi Iudeilor să ne cereţi nouă femei din Samaria o astfel de întrebare."

E-106 Şi El a spus, "Dar dacă tu ai fi ştiut cu Cine vorbeai tu, tu mi-ai cere Mie o băutură."

E-107 Acum ea a spus, "Fântâna este adâncă." Ce făcea El? El îi contacta spiritul ei, vedeţi. Tatăl...

E-108 El a spus, în Sfântul Ioan 5:19, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun, Fiul nu poate să facă nimic în Sine, decât ce El vede pe Tatăl făcând." Acum ţineţi minte asta. Puneţi aceea jos pe cărţile voastre, vedeţi. Isus nu a făcut un singur lucru până când El a văzut într-o vedenie ce să facă. Aşa este. Nu să audă; "ce Eu văd." "Fiul nu poate face nimic decât ce El vede pe Tatăl făcând, atunci face Fiul aceea la fel." El a jucat-o în dramă. Nimeni nu poate să facă nimic fără ca de fapt Dumnezeu să-i spună ce să facă. Acum observaţi, şi Tatăl poate i-a spus Lui să meargă sus la Samaria.

E-109 Şi atunci această femeie a vorbit cu El. El a spus, a purtat o conversaţie, să-i contacteze spiritul. Şi atunci când El a vorbit despre "închinarea aici la Ierusalim," primul lucru ce-l ştiţi, El a aflat care era necazul ei. Noi toţi ştim care a fost. Ea a avut prea mulţi bărbaţi. Şi aşa El a spus, "Du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici."
Şi ea a spus, "Eu-eu nu am vreun bărbat."

E-110 El a spus, "Tu bine ai spus, căci tu ai avut cinci, şi acela cu care tu trăieşti acum nu este al tău."

E-111 Şi urmăriţi această femeie, observaţi, şi ea în starea aceea. (Stau eu prea mult, prea mult?) Ea în starea aceea, ea a ştiut mai mult despre Biblia adevărată decât ştie o mare grămadă de predicatori astăzi. Şi îndată ce El vede... Ea ar fi putut să gândească că acesta a era doar un-un om văzând starea ei, şi-şi ea a vrut să... a vrut să facă pe deşteptul cu ea sau ceva, şi ea a spus. "Eu nu am bărbat!"

E-112 El a spus, "Tu ai spus bine. Tu ai cinci, şi acela cu care tu trăieşti acum nu este bărbatul tău."

E-113 Repede sămânţa aceea predestinată zăcând în inima ei a luat foc. S-a întors, ea a spus, "Domnule, eu pricep că Tu eşti un profet. Noi nu am avut unul pentru patru sute de ani, Tu ştii. Noi ştim." O, Dallas, să nu pierdeţi aceasta! "Noi ştim. Noi aşteptăm după un Mesia, Care este numit Cristosul. Şi când El vine, aceasta-i ce urmează El să facă. Acesta va fi semnul Lui."
Isus a spus, "Eu sunt El care vorbeşte cu tine."

E-114 Pe aceea, ea a scăpat vasul de apă, şi a mers în cetate, a spus, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus ce am făcut. Nu este acesta tocmai Mesia?" Şi Biblia a spus că ei l-au crezut pe Isus din cauză că ce a spus femeia.

E-115 Acum acela-i felul cum El S-a identificat ca fiind Mesia; nu din cauza felului cum El s-a îmbrăcat, prin educaţia Lui, printr-un carnet de părtăşie, prin onoarea Lui printre oameni. Dumnezeu era în El, manifestând Cuvântul care El l-a promis. El a spus în Sfântul Ioan 5:39, "Cercetaţi Scripturile, căci în ele vă gândiţi că aveţi Viaţă Eternă. Ele sunt acelea care mărturisesc, sau, vă spune Cine sunt Eu."

E-116 "Acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Fratele meu, sora mea, voi sunteţi o audienţă drăgălaşă, voi aţi putea vorbi toată noaptea. Voi vedeţi ce a fost Isus atunci? El a fost manifestat, acela era Dumnezeu manifestat într-un Om numit Isus Cristos, care este Fiul lui Dumnezeu, promiţând, "Cum a fost în zilele lui Noe," fiecare altă scenă aşezată exact, "tot aşa va fi la venirea Fiului omului." "El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci." O, biserică, nu vă zgâiţi, ci credeţi în Domnul Isus Cristos! Domnilor, Am Vrea Să-l Vedem Pe Isus. Dacă El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, v-ar place să-L vedeţi? "Domnilor, noi... " Cum v-aţi uita după El? Dacă El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, El va face la fel.

E-117 Acum, un om ar putea să vină sus aici cu urme de cuie în mâinile lui, sânge şi fum, şi ulei să curgă afară din el. Aceea nu ar rezolva-o. Orice făţarnic poate să facă aceea. Cu certitudine.

E-118 Dar ce este aceasta, este manifestarea acestui Cuvânt promis. El era Profetul uns al lui Dumnezeu. El era-El era Dumnezeul Profet. El era. Ce au fost toţi profeţii era (El...), era în El, plus restul din ce era Dumnezeu. Dumnezeu era în Cristos împăcându-se pe Sine cu lumea. El era Dumnezeu, Emanuel, plinătatea lui Dumnezeu făcut cunoscut nouă, în Persoana Fiului Său Isus Cristos, al doilea atribut al lui Dumnezeu.

E-119 Observaţi, acum, El este viu astăzi. El nu este mort. El este viu. El a spus, "Încă puţină vreme, şi lumea," kosmos, "ordinea lumii Mă va vedea..." vedea; s, dublu e, "nu Mă va mai vedea. Totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu," Eu este un pronume personal din nou, "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii, sau la sfârşitul lumii când aceste Scripturi sunt să fie împlinite." Tot drumul în jos, a fost Dumnezeu pe Care noi l-am crezut în epoca lui Luther, Dumnezeu Care a strigat în-în epoca lui Wesley, Dumnezeu Care a vorbit în limbi în epoca Penticostală. El vine drept în jos înainte să vină Fiul promis, să dovedească Scriptura Lui. Toată Scriptura trebuie să fie împlinită. Domnilor, Am Vrea Să-L Vedem Pe Isus.
Să ne aplecăm capetele.

E-120 Tată Ceresc, noi vrem să-l vedem pe Isus. Să vină El în seara aceasta, Domnul Isus. Vino în puterea învierii Tale. Eu am vorbit îndelungat, dar doar un cuvânt sau două de la Tine va însemna mai mult decât toate ce le-ar putea spune oricine, şi atunci să nu lase Biserica să adoarmă. Lasă ca... ultima manifestare a lui Dumnezeu, cum El a promis, "Cum a fost în zilele din Sodoma, înainte să cadă focul peste Neamuri, aşa va fi la venirea Fiului omului." Umbra, negativul şi pozitivul venind aşa de aproape împreună, încât după o vreme acolo va fi un timp de unire.

E-121 Noi vedem că naţiunile se unesc, numite O.N.U. Bisericile se unesc, Consiliul Ecumenic se uneşte cu Vaticanul. Toate bisericile se unesc împreună, credincioşi şi necredincioşi. Muncitorii se unesc în sindicate de muncitori.

E-122 Doamne, lasă ca Biserica să se trezească şi să vadă timpul unirii ei, că Isus se uneşte cu Biserica Lui, Soţ şi Soţie. Curând ceremonia va avea loc şi ei vor deveni Unul. Aşa cum El scutură ultimul semn către noi, sau ne arată promisiunea Lui, fie ca noi să-l vedem pe Isus şi să-L slăvim, căci aceasta-i că în Numele Lui ne rugăm. Amin.

E-123 Acum eu o să fiu, poate, eu am zece minute să ies afară la timp, dacă fiecare va răspunde. Acum ori cine are un cartonaş de rugăciune, eu nu voi avea timp să ajung la toate în seara aceasta. Noi vom ajunge la ele, cu timpul.

E-124 Acum Billy este aici pe undeva, eu sunt sigur. Uneori ei nici nu împart afară cartonaşe, dar eu cred că el mi-a spus că el... Voi aveţi cartonaşe de rugăciune, nu-i aşa? Ridicaţi-vă mâinile sus. Da, aşa este, rugăciune... [Porţiune goală pe bandă. Cineva spune, "L, unu." – Ed.]

E-125 L, L, în regulă. Este acela acel om bolnav, foarte bolnav, acolo? În regulă. L, numărul unu, stai pe aici. L, numărul doi, unde eşti? Numărul doi, unde este numărul doi? Ai vrea să-ţi ridici mâna? În regulă, vino aici sus. Ea este o doamnă.

E-126 Băiatul vine jos. Iată ce se întâmplă. El vine jos, şi înaintea audienţei, el ia aceste cartonaşe şi le amestecă toate împreună, iar atunci vă dă cartonaşul aşa cum îl vreţi. Oricine poate să aibă un cartonaş, şi atunci tu chemi prin numărul acela. Aceea arată că băiatul nu ştie de unde o să fie chemaţi. O dată noi, mulţi din voi aici aţi putea să vă amintiţi, noi am avut un om care a vândut cartonaşe de rugăciune în adunare, şi aceea ar garanta că persoana va fi sus pe platformă. Şi pe lângă aceea, uneori eu încep cu unul, şi uneori eu încep cu cincizeci, uneori eu încep cu paisprezece, douăzeci, şaisprezece, apoi vin înspre înapoi şi trag câteva aici. Câţi aţi fost în adunări şi a-ţi văzut aceea să se facă? Păi, sigur. Vedeţi? Acel cartonaş de rugăciune nu are nimic de-a face cu aceasta. Şi mulţi sunt vindecaţi acolo afară care nici măcar nu au un cartonaş de rugăciune.

E-127 Numărul unu, doi, trei. Cine are trei? Cartonaşul de rugăciune numărul trei, ridicaţi-vă mâna sus. Înapoi acolo, doamna. Vino sus aici, doamnă. Numărul patru. Dacă nu vă puteţi ridica acum, noi vă vom aduce. Numărul patru. Dacă cineva... Eu văd că există o targă aici şi două cărucioare cu rotile aşezate în jur. Dacă nu puteţi veni, noi vom aduce.
Numărul patru. Numărul cinci, cartonaşul de rugăciune numărul cinci. Numărul şase, şapte, opt, nouă, zece. Să vină aceia acum, doar în numere, dacă ei pot. Să vedem. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă. Aceea le are? Aceea o au. Să ne oprim chiar acolo, doar un moment. Noi suntem doar puţin fără timp. Mie nu-mi place să-i las pe oameni afară trecut de nouă treizeci.

E-128 Acum, cât de mulţi acolo afară nu au un cartonaş de rugăciune, şi voi vreţi ca Isus să vă vindece, şi voi ştiţi că El vă poate vindeca? Ridicaţi-vă mâna. Mie nu-mi pasă dacă sunteţi în balcon, oriunde sunteţi. Acum priviţi, dacă voi nu...

E-129 Acea femeia care a atins haina... În timp ce ei îi aliniază. Femeia aceea care I-a atins haina, ea nu avea vreun cartonaş de rugăciune, poate, dar ea a spus... Acum ascultaţi atenţi acum. Ea a spus în inima ei, "Eu cred Omul acela. Dacă eu pot atinge haina Lui, mă voi face sănătoasă." Ea avea o scurgere de sânge. Câţi îşi amintesc povestirea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ea s-a strecurat prin mulţime, poate s-a târât roata printre ei, femeie mică palidă bolnăvicioasă, şi ea a atins haina Lui.

E-130 Şi îmbrăcămintea Palestiniană atârnă liber. El niciodată nu ar fi simţit aceea. Eu nu aş simţi dacă tu mi-ai atinge buzunarul, şi haina mea mi se potriveşte strâns. Dar hainele acelea Palestiniene, şi ei au o îmbrăcăminte dedesubt. Şi ea a atins haina Lui.

E-131 Şi El s-a oprit şi a spus, "Cine M-a atins?" Ea a mers înapoi afară în audienţă. El a spus...

E-132 "Păi," Petru a spus, "Doamne, aceea nu sună bine. Toţi Te ating."

E-133 El a spus, "Dar Eu percep că Eu am slăbit. Virtute, tărie, a ieşit din Mine." Cât de mulţi îşi amintesc? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-134 Şi El a privit peste tot în jur prin audienţă până când El a găsit-o. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi a spus, "Credinţa ta te-a mântuit." Este asta aşa? ["Amin."]

E-135 Acum priviţi, lucrătorilor, spune Biblia că, "Isus Cristos," Evrei 3, "este un Mare Preot chiar acum care poate să fie atins de simţul infirmităţilor noastre"? [Lucrătorii şi adunarea zice, "Amin." – Ed.] Câţi ştiu că Biblia spune aceea? ["Amin."] Ei bine, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, cum ar acţiona El astăzi? Aşa cum a făcut El ieri. Sigur.

E-136 Acum, voi, vedeţi, nu ar ajuta la nimic să mă atingeţi pe mine. Eu aş fi ca fratele vostru, soţul vostru, tatăl vostru, orice ar putea să fie. Nu ar fi nici o virtute în mine. Dar dacă voi, credinţa voastră, îl poate atinge pe El, atunci să-L priviţi că se întoarce. Doar încercaţi-o. Să nu o încercaţi; aceea-i prea mult astăzi, de a încerca. Voi să o faceţi!

E-137 Acum fiţi foarte reverenţioşi, fiţi tăcuţi. Acum doar câteva momente vor spune. Aceste lucruri care eu le-am spus, au sunat bine; dar, voi vedeţi, sunt ele adevărate sau nu? Acela-i lucrul următor. Este aceasta toată...

E-138 Eu îi aud pe Mahomedani să vorbească, Sikhs, Jains, Buddha, oh, vai, Mahomedani, dar ei nu pot... Ei pot vorbi despre ceva ce a fost, dar cum este cu acum? Vedeţi? Dacă El nu este...

E-139 Dacă El este Dumnezeul din istorie, El nu este bun pentru noi astăzi, dacă El este numai Dumnezeul din istorie. Dacă El nu este acelaşi ieri, azi, şi-n veci, atunci Biblia a spus ceva greşit.

E-140 Acum, dacă El mă poate aduce în voia Lui de supunere, El poate să vă aducă pe voi în voia Lui, atunci lucrând între noi, vedeţi, aceea-i unde vine Puterea lui Dumnezeu.

E-141 Acum, dacă omul acela este bolnav, eu vreau ca el să stea chiar unde este el. Şi acum îl puteţi vedea din audienţă? El este aşezat chiar aici.

E-142 Aduceţi-i scaunul chiar aici sus dacă voi vreţi. Dar poţi tu simţii ca să umbli aici, domnule? În regulă, doar vino drept aici şi şezi jos. Adu scaunul chiar aici, Frate Grant, dacă tu vrei, aşa ca omul să poată şedea aici doar un moment. În regulă, acum doar şezi jos chiar aici, domnule.

E-143 Eu l-am observat pe om pentru câteva minute, tocmai gata să leşine. El trebuie să fie serios bolnav. Eu nu ştiu. Şi dacă eu am ştiut şi aş putea să-l ajut, şi nu aş fi făcut-o, atunci eu nu sunt potrivit să stau în spatele acestei platforme aici şi să vorbesc cu voi oamenilor, voi Creştinii.

E-144 Dar omul probabil că nu este aşa de în vârstă ca mine. Şi aceasta-i a noastră... Probabil că suntem necunoscuţi unul cu altul. Tu nu mă cunoşti pe mine, eu presupun. [Fratele zice, "Da, te cunosc." – Ed.] Tu mă cunoşti. Dar eu nu te cunosc. ["Eu am fost la un serviciu în Jonesboro."] O, tu mai văzut la Jonesboro, cu vreo cincisprezece ani în urmă, când am fost acolo într-o adunare. Da, domnule. ["Eu sigur am fost."] Ei bine, acela a fost un timp măreţ acolo. Eu cred că acela a fost Fratele Richard Reed. ["Da, domnule."] Aha.

E-145 Acum dacă acest om aşezat aici suferind, dacă eu aş putea să-l vindec şi nu aş face-o, ce fel de persoană aş fi eu? Dar eu nu-l pot vindeca. Dar acum dacă noi l-am vedea pe Isus, şi Isus stătea aici cu acest costum de haine care El mi l-a dat, acum ar spune Isus, "Vino aici şi Eu te voi vindeca"? Acum aveţi grijă, dacă vă cunoaşteţi Biblia, vedeţi. Nu, domnule. El deja a făcut-o; El nu ar putea să o facă astăzi. El deja a făcut-o, "El a fost rănit pentru nelegiuirile noastre," cu rănile Lui am fost mântuiţi, "cu rănile Lui am fost vindecaţi," adică. În regulă. Acum, dar Isus s-ar putea declara pe Sine, să-i facă cunoscut la acest om care este necazul lui, sau ceva cu situaţia, sau ceva ce el a făcut. Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi aceea i-ar face de cunoscut căci Cristos era aici.

E-146 Căci, eu nu-l cunosc. Aici sunt mâinile mele sus, eu... el a spus că a fost în adunarea din Jonesboro. Aceea a fost cu cincisprezece ani în urmă. Eu-eu niciodată nu l-am văzut pe om în viaţa mea, cât ştiu eu. El ar fi putut şedea înapoi, mâine... Ei bine, eu nu cunosc pe careva aici.

E-147 Eu cred că eu cunosc pe acest Dl. Way aşezat chiar aici. Un Englez aşezat chiar aici, care eu îl cunosc, care a căzut mort în biserica mea, zilele trecute, în Jeffersonville, Indiana, a căzut mort. Acolo este soţia lui, aici pe undeva, care este o felceriţă. În timp ce eu vorbeam, omul a căzut mort, a căzut chiar acolo, mort. Am mers jos şi am pus mâinile peste el, aici stă el. Vedeţi? Vedeţi?

E-148 Dacă eu aş putea să fac adunarea să stea în tăcere destul de mult până când Duhul Sfânt poate să vină jos. Să nu vă agitaţi. Doar staţi liniştiţi, vedeţi.

E-149 Acum, domnule, eu vreau să te uiţi încoace, doar un minut. Eu am vorbit, şi eu-eu sunt aici să te ajut acum. Şi dacă eu te pot ajuta, eu voi face tot ce pot eu.

E-150 Acum ce eu am spus aici în Scriptură, Dumnezeu este obligat, pentru că eu cred că acestea sunt zilele din urmă; Dumnezeu este obligat să-să împlinească acel Cuvânt, şi aceea este ce El a promis să facă. Şi dacă El ar fi în stare să-mi spună ceva ce tu ai făcut, sau ceva este rău cu tine, sau pentru ce eşti tu aici, sau orice este, tu ai şti dacă aceea-i adevărat sau nu. Tu-tu-tu ai mărturisi la aceea.

E-151 Dar acum dacă eu vin aici sus şi mi-am pus mâinile peste tine, zic, "Slavă lui Dumnezeu, tu eşti vindecat! Slavă lui Dumnezeu." Aceea ar fi în ordine, aceea-i perfect în ordine, dacă tu o crezi.

E-152 Dar ce-i dacă El îmi spune ce ai făcut tu, sau vreo cauză, motivul că eşti bolnav, sau ceva în felul acela? Atunci tu ai şti, dacă El ar putea să-ţi spună ce a fost, El cu siguranţă ar şti ce-ce va fi, ar fi adevărat. Da, domnule.

E-153 Credeţi voi asta, audienţă? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum ce îi fac eu omului? Eu încerc să-i contactez spiritul, întocmai cum Domnul nostru a făcut la fântână, la femeia aceea. Eu nu-l cunosc. Eu niciodată nu l-am văzut. Acum există mulţi aici, bolnavi, mulţi se roagă.

E-154 Iar acum, Tată Ceresc, noi luăm fiecare spirit înăuntru aici sub... eu controlez, spre slava lui Dumnezeu, ca Scripturile Tale să poată fi împlinite. Biblia a spus că aceea este de ce Isus a vindecat, "Ca Scripturile să poată să fie împlinite." Şi acela-i motivul că Tu arăţi milă în aceste zile din urmă, "ca Scripturile să poată să fie împlinite." Noi doar am vorbit despre Ele, în seara aceasta. Admite aceasta, Doamne, în Numele lui Isus. Amin.

E-155 Acum uită-te la mine, doar un moment, doar să vedem dacă Domnul îmi va descoperi care îţi este necazul. Şi dacă El vrea, vrei tu .. dacă El îmi spune care-i necazul tău. Tu arăţi de parcă eşti foarte bolnav. Dacă El mi-ar spune ce-i rău cu tine, sau ceva, tu vei crede atunci, tu ştii că acesta trebuie să fie El.

E-156 Câţi din audienţă vor crede? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-157 Un lucru, acesta-i, cu ce tu suferi îngrozitor este o hernie. Hernia te face bolnav. Aşa este. Vezi? Vezi? Acum este asta aşa? Ridică-ţi mâna sus, dacă aceea-i aşa.

E-158 Aceea-i ce-l face bolnav, vedeţi, slăbit. Credeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-159 Aici este un alt lucru. Tu ai o pată pe partea dreaptă a feţei. Tu eşti îngrijorat despre aceea. Lasă-mă să-ţi spun altceva. Mă crezi tu să fiu profetul Lui? [Fratele spune, "Da, frate." – Ed.] Tu ai o pată pe şoldul tău drept, de asemenea, sub hainele tale. Dacă aceea-i aşa, ridică-ţi mâna sus. ["Aşa este."] Vedeţi? Vedeţi? Acum crezi tu? ["Eu cred."] Du-te şi fii bine. Isus Cristos te face bine. Mergi, crede aceasta. Nu te îndoi, deloc, domnule. Doar vino pe aici, vino aici sus, frate. Doar mergi crezând, acum, şi totul va fi bine pentru tine.

E-160 Voi credeţi acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Doar aveţi credinţă. În regulă. Aceea, voi ştiţi că eu nu am ştiut-o.

E-161 Aici, vino, soră. Eu nu te cunosc. Noi suntem străini unul la altul, eu presupun. Dacă aceea-i aşa... aşa ca audienţa să poată vedea că noi suntem străini, înţelegi. Dacă... Aceasta-i chiar cum unde Domnul nostru a întâlnit o femeie într-o zi. Şi aici noi ne întâlnim din nou, ne întâlnim după două mii de ani pe promisiunea Lui, şi aici este un bărbat şi o femeie se întâlnesc în acelaşi fel. Eu nu te-am văzut niciodată în viaţa mea. Eu presupun că suntem total străini, dar Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi.

E-162 Acum dacă Duhul Sfânt, Cristos înăuntru aici şi în tine, va descoperi pentru ce stai tu aici, sau ceva despre tine, te vei simţi entuziasmată cum a făcut femeia aceea în acea zi? [Sora spune, "Amin." – Ed.] Acum pentru ce eşti tu aici este rugăciune, şi rugăciunea este pentru o stare în sânul tău. Aceea-i adevărat. Dacă aceea-i adevărat, ridică-ţi mâna sus. Acum tu crezi că Dumnezeu îmi poate spune care sân este acesta? Este sânul drept. Aşa este.

E-163 Persoane continuă să spună acolo afară, cineva a venit înăuntru, zicând, "El giceşte asta." Eu nu ghicesc asta. Să nu gândiţi aşa. Aceea împiedică, vedeţi. Acum ţineţi minte, voi nu vă puteţi ascunde gândurile acum. Da. Aceea-i adevărat. Da. Adevărat.

E-164 Aici, tu ar trebui să crezi, tu eşti o predicatoare, o doamnă predicatoare. Aceea-i adevărat, nu-i aşa? În regulă. Mergi, crede acum, şi tu vei fi în regulă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Doar să crezi.
Credeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-165 Cum o mai duci? Noi suntem străini unul cu altul. [Sora zice, "Da." – Ed.] Eu nu te cunosc. ["Nu, domnule."] Dumnezeu te cunoaşte. Dacă aceea-i adevărat, ridică-ţi mâna sus aşa... Tu eşti cu mult mai tânără decât sunt eu. Poate femeia care l-a întâlnit pe Domnul nostru a fost mult mai tânără.

E-166 Acum o altă femeie a stat aici. Cineva afară acolo crezând. Acolo şade ea chiar acolo. Ea are boală în pieptul ei. Este asta aşa? A cărui haină ai atins tu? A Lui. S-a terminat acum. Isus Cristos te face bine.

E-167 El este acelaşi ieri, azi, şi-n veci. Acum femeia este la douăzeci de picioare de mine, dar ea nu m-a atins pe mine. Ea l-a atins pe Marele Preot. Nu vedeţi voi, eu mi-am avut spatele spre ea, aceasta arată că El este acelaşi Unul care a făcut promisiunea, chiar la fel astăzi.

E-168 Tu suferi cu o boală de nervi, foarte agitată, mai ales la sfârşitul serii, când tu devii obosită şi istovită. Tu eşti foarte agitată. Apoi tu ai o otrăvire în trupul tău. Aceasta-i o otrăvire în sângele tău. Dar, aceea-i adevărat. Şi atunci tu ai o adevărată povară pentru cineva ca să fie mântuit, nu-i aşa? [Sora spune, "Da, domnule." – Ed.] Da, domnule, aceea-i adevărat. Crezi tu acum? ["Da."] În regulă, du-te. Aşa cum ai crezut, aşa să-ţi fie. Ai credinţă.
Nu vă îndoiţi. Aveţi credinţă în Dumnezeu. Doar să credeţi.

E-169 Cum o mai duci, doamnă? Eu sunt un străin faţă de tine, eu presupun. Dacă aceea este adevărat, aşa ne ţinem mâinile sus, aşa ca ei să vadă. Eu niciodată nu am văzut-o în viaţa mea.

E-170 "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi-n veci." Credeţi voi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dacă Domnul Isus îi va spune acestei femei, chiar aici acum, ceva despre ea, despre care eu nu ştiu nimic! Ei bine, noi suntem străini, noi, ea doar stă aici, vedeţi. În regulă, o să crezi tu? ["Amin."]

E-171 Tu ai boală de stomac, te supără, aşezată chiar acolo îmbrăcată cu un veston negru. Aceasta te supără chiar acum. Dacă aceea-i adevărat, ridică-ţi mâna sus. Vedeţi? Voi ştiţi de ce? Acesta-i stomacul acestei femei, de asemenea. Vedeţi? Aşa este.

E-172 Vedeţi dunga aceea neagră mergând între ele două? Acesta-i un drac. Vedeţi? El încearcă să plece de la aceasta, vedeţi. El nu poate. El nu se poate ascunde de Dumnezeu. Acela-i un lucru sigur. Noi suntem în Prezenţa lui Isus Cristos. Voi trebuie să credeţi. Aveţi credinţă.

E-173 Ce a atins el? El nu m-a atins pe mine. Eu nu-l cunosc pe om. El este străin faţă de mine. Suntem noi străini unul cu altul, domnule, eu nu te cunosc? Ridică-ţi mâna sus dacă asta-i aşa. Vedeţi? Ce a atins el? Isus Cristos. Să nu omiteţi să vedeţi ceva.

E-174 Acum doamna aceasta aici. Da. O, doamna este umbrită. Aceasta-i moarte asupra ei. Ea suferă cu cancer, şi cancerul este în stomac şi de asemenea în colon. Ea, ei doar au renunţat la ea. Ea moare, cu cancer. Asta-i adevărat, nu-i aşa, doamnă? Asta-i ce ţi s-a spus. Acum uite aici. Tu, există numai o singură speranţă care o ai, acela-i Cristos.

E-175 Mă crezi tu să fiu slujitorul Lui? Ceva trebuie să-mi spună mie asta, nu-i aşa? Ceva trebuie să spună. Eu-eu nu, nu aş şti aceasta eu însumi. Dacă eu îţi spun cine eşti, m-ai crede tu să fiu profetul Lui? Te-ar ajuta aceasta? Te-ar ajuta? D-na Crosley. [Sora spune, "Oh!" – Ed.] Atunci întoarce-te acasă.

E-176 Credeţi voi? Câţi dintre voi credeţi acum cu toată inima voastră? Staţi sus pe picioarele voastre şi acceptaţi-o. Doar ridicaţi-vă drept sus, şi ziceţi, "Eu cred." Ridicaţi-vă mâinile sus, peste tot.

E-177 Tată Ceresc, în Numele lui Isus Cristos, fie ca Diavolul şi toate puterile lui să fie mustrate. Fie ca Domnul Isus Cristos, Care a promis aceasta pentru ziua din urmă, El este aici acum. Lasă să vină aceasta la împlinire, Doamne, la ora aceasta, ca poporul să nu dea greş. Fie ca ei să vadă ce scutură Dumnezeu înaintea lor, chiar înainte să cadă focul. Fie ca acest grup Abraham, această Sămânţă Regală a lui Abraham, să înţeleagă ora în care noi trăim! O Isuse, Fiul lui Dumnezeu, atinge pe fiecare persoană bolnavă înăuntru aici. Vindecă-i, Doamne. Fie ca credinţa lor să realizeze că ei stau în Prezenţa Dumnezeului care i-a mântuit şi-i va judeca la Ziua aceea. Fie ca Puterea Lui să cadă asupra lor acum, şi vindecă pe fiecare de aici care sunt în Prezenţă Divină.

Up