Картинка цитаты

Măreţia este umilinţă. Să nu uitaţi asta, Biserică. Măreţia este exprimată în umilinţă. Eu vorbesc despre umilinţă veritabilă, nu ceva care-i prefăcută. Ceva care este, care-i umilinţă reală.

Isus ne-a spus cum să o facem. El a biruit. Birui înseamnă „să suporţi încercarea," aşa este, cum au făcut toţi sfinţii vechi; cum a făcut Isus: în mijlocul tuturor vrăjmaşilor Lui, El a suportat încercarea. Către tot ce a fost El încercat, El a suportat-o. Chiar în faţa bolilor, şi El fiind Mesia, El i-a vindecat. În faţa morţii, El a adus-o la viaţă. În faţa Calvarului, moartea Lui Proprie, El a învins-o prin a se preda pe Sine. De ce? Prin Cuvânt. A spus, "Voi nimiciţi Templul acesta, şi Eu îl voi ridica în trei zile." Cuvântul a spus aşa. Vedeţi? Şi în prezenţa morţii, El a învins-o. El a biruit moartea. În prezenţa iadului, El a învins iadul şi a biruit iadul. Da. În prezenţa mormântului, El a biruit mormântul. De ce? Totul prin Cuvânt, şi umilinţă. O, doamne! Acolo era Omul adevărat. Acolo era Acela să vă facă exemplul. Vedeţi? El a învins totul, a biruit.

Priviţi. Ispitirea era pentru El. Voi ştiţi asta? Biblia a spus, "El a fost ispitit în toate punctele cum suntem noi, totuşi fără păcat." El a fost ispitit prin-prin băutură. El a fost ispitit prin femei. El a fost ispitit prin tot care putea să fie ispitit. El a fost ispitit prin tot ce suntem noi. El era un Om, şi totuşi voi nu aţi fi putut pune o însemnare pe El. Da, domnule.

Birui înseamnă "să recunoşti pe Diavolul în fiecare din şmecheriile lui." Mulţi oameni spun, "Nu există Diavol. Acesta-i numai un gând." Să nu credeţi voi asta. Există un Diavol real. El este tot atât de real cum sunteţi voi sau oricine. Un Diavol real, şi voi trebuie să-l recunoaşteţi ca real. Voi trebuie să ştiţi că el este un drac. Atunci, în acelaşi timp în care voi-voi îl recunoaşteţi, şi ştiţi că el este un drac şi el este împotriva voastră, atunci, să biruiţi, voi trebuie să recunoaşteţi că Dumnezeul care este în voi este mai mare şi mai puternic decât cum este el, că acel Unul care este în voi deja l-a biruit. Şi, prin harul Lui, voi sunteţi mai mult decât potriviţi pentru el. Amin. Acolo este adevărata biruinţă, când voi recunoaşteţi.William Branham, predica "Cum Pot Eu Birui?"
https://ro.branham.ru/sermons/63-0825M
Up