# Data Nume Traducere PDF MP3
1 49-1225 Dumnezeirea Lui Isus Cristos VGR pdf
2 53-0608A Demonologie Tărâmul Fizic VGR pdf
3 53-0609 Demonologie Tărâmul Religios VGR pdf
4 53-0729 Întrebări şi Răspunsuri asupra Genezei VGR pdf
5 54-0103E Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf
6 54-0103M Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf
7 54-0509 Invazia Statelor Unite VGR pdf
8 54-0512 Cele Şapte Epoci Ale Bisericii VGR pdf
9 54-0513 Semnul Fiarei VGR pdf
10 54-0515 Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf
11 54-0624 Adâncul Cheamă Adâncul VGR pdf
12 54-1003E Anul Jubiliar VGR pdf
13 54-1003M Cuvântul A Devenit Trup (Raportul Călătoriei În India) VGR pdf
14 54-1024 Păcatul De Neiertat VGR pdf
15 54-1219E Fapte Ale Duhului Sfînt VGR pdf
16 55-0109E Începutul Şi Sfîrşitul Vremii De Har A Neamurilor VGR pdf
17 55-0109M Melhisedec, Marele Print Şi Împărat VGR pdf
18 55-0117 Cum A Venit Îngerul La Mine Şi Însărcinarea Lui VGR pdf
19 55-0410M Dovada Învierii Lui VGR pdf
20 55-0410S Răscumpărătorul Meu Trăieşte VGR pdf
21 55-0522 Arca VGR pdf
22 55-0724 Duhuri Ademenitoare VGR pdf
23 55-0731 Sunetul Nesigur VGR pdf
24 56-0401S Răsăritul de Paşte VGR pdf
25 56-0513 Învăţătură Despre Moise VGR pdf
26 56-0610 Desăvârşire VGR pdf
27 56-0617 Apocalipsa, Carte A Simbolurilor VGR pdf
28 56-0805 Biserica şi starea ei VGR pdf
29 57-0317 De El Să Ascultaţi VGR pdf
30 57-0417 A Doua Venire A Domnului VGR pdf
31 57-0420 Înmormântarea VGR pdf
32 57-0421E Şi Li S-Au Deschis Ochii Şi L-au Cunoscut VGR pdf
33 57-0421M Marele Şi Puternicul Biruitor VGR pdf
34 57-0821 Evrei, Capitolul Unu VGR pdf
35 57-0825E Evrei Capitolul Doi 2 VGR pdf
36 57-0828 Evrei, Capitolul Doi 3 VGR pdf
37 57-0901E Evrei, Capitolul Patru VGR pdf
38 57-0908E Evrei, Capitolul Şase 2 VGR pdf
39 57-0915E Eevrei, Capitolul Şapte 1 VGR pdf
40 57-0925 Întrebări şi Răspunsuri despre Evrei, partea I VGR pdf
41 57-1002 Întrebări şi Răspunsuri despre Evrei, partea II VGR pdf
42 57-1006 Întrebări şi Răspunsuri despre Evrei, partea III VGR pdf
43 58-0108 Scrisul De Mînă Pe Perete VGR pdf
44 58-0309E Va Pleca Biserica Înainte De Necaz? VGR pdf
45 58-0720E Aşezarea De Diaconi VGR pdf
46 58-0720M Prin Credinţă, Moise VGR pdf
47 58-0927 De Ce Nu Suntem Noi Un Cult? VGR pdf
48 58-0928E Sămânţa Şarpelui VGR pdf
49 58-0928M Botezul Duhului Sfânt VGR pdf
50 58-1001 Înălţându-L Din Istorie VGR pdf
51 58-1002 Dar De La Inceput Nu A Fost Aşa VGR pdf
52 58-1004 Credinţa Este Victoria Noastră VGR pdf
53 58-1005E Om Chemat De Dumnezeu VGR pdf
54 58-1005M Auziţi Glasul Lui VGR pdf
55 58-1007 Rânduiala Bisericii VGR pdf
56 58-1228 De Ce Micul Betleem? VGR pdf
57 59-0125 Fi Sigur De Dumnezeu VGR pdf
58 59-0301E Ce Faci Tu Aici? VGR pdf
59 59-0301M Strâmtă este poarta VGR pdf
60 59-0329E Semnul Lui Mesia VGR pdf
61 59-0419A Povestirea Vieţii Mele VGR pdf
62 59-0510E Cine Este Acesta? VGR pdf
63 59-0510M Ziua Mamei VGR pdf
64 59-0525 Chipuri Ale Lui Cristos VGR pdf
65 59-0628E Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf
66 59-0628M O biserică înşelată, de lume VGR pdf
67 59-0712 O Eliberare Totală VGR pdf
68 59-0802 Fără Bani Sau Fără Plată VGR pdf
69 59-1108 Posedând Porţile Vrăjmaşului VGR pdf
70 59-1129 Lasă-Ne Să Îl Vedem Pe Dumnezeu VGR pdf
71 59-1216 Ce este Duhul Cfînt? VGR pdf
72 59-1217 Pentru Ce A Fost Dat Duhul Sfînt? VGR pdf
73 59-1219 Întrebări şi Răspunsuri despre Duhul Sfânt VGR pdf
74 59-1223 Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf
75 59-1227E Un Super Simţ VGR pdf
76 59-1227M Un Super Semn VGR pdf
77 59-1231 Şi De La Acel Timp VGR pdf
78 60-0402 Crezi Tu Aceasta? VGR pdf
79 60-0417M Duceţi-vă, Şi Spuneţi VGR pdf
80 60-0417S EU ŞTIU VGR pdf
81 60-0515E Înfierea Partea II VGR pdf
82 60-0515M Înfierea Partea I VGR pdf
83 60-0518 Înfierea Partea III VGR pdf
84 60-0522E Înfiereav Partea V VGR pdf
85 60-0522M Înfierea Partea IV VGR pdf
86 60-0604 La Cine Să Ne Ducem? VGR pdf
87 60-0716 De Atunci Încolo VGR pdf
88 60-0911E Cinci Identificări Definite Ale Bisericii Adevărate A Dumnezeului Cel Viu VGR pdf
89 60-0925 Acea Zi Pe Calvar VGR pdf
90 60-1002 Răscumpărătorul Rudenie VGR pdf
91 60-1113 Condamnare Prin Reprezentare VGR pdf
92 60-1204M Descoperirea Lui Isus Cristos VGR pdf
93 60-1218 Sunetul Nesigur VGR pdf
94 60-1225 Darul împachetat al lui Dumnezeu VGR pdf
95 61 -1112 Un semn adevărat care este trecut cu vederea VGR pdf
96 61-0112 Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf
97 61-0120 Botezul în âpă VGR pdf
98 61-0305 Dincolo de cortina timpului VGR pdf
99 61-0319 Religie Izabelă VGR pdf
100 61-0425B Dumnezeirea explicată VGR pdf
101 61-0723E Dumnezeu Este Înţeles Greşit VGR pdf
102 61-0730E Scopul Înşesit Al Vizitei Lui Gabriel La Daniel VGR pdf
103 61-0730M Gabriels Instructions To Daniel VGR pdf
104 61-0806 A şaptezecea săptămână a lui daniel VGR pdf
105 61-0813 Credinţă VGR pdf
106 61-0827 Mesajul De Har VGR pdf
107 61-0903 Aşa Să Lumineze Şi Lumina Voastră lnaintea Oamenilor VGR pdf
108 61-1001M Ni Se Cuvine Nouă, Să ÎMplinim Toată Neprihănirea VGR pdf
109 61-1015E Respect VGR pdf
110 61-1015M Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf
111 61-1105 Mărturia unui martor adevărat VGR pdf
112 61-1112 Un semn adevărat care este trecut cu vederea VGR pdf
113 61-1119 Tărie perfectă prin slăbiciune perfectă VGR pdf
114 61-1210 Paradox VGR pdf
115 61-1217 Creştinism contra idolatrie VGR pdf
116 61-1224 Domnilor, am vrea să-l vedem pe isus VGR pdf
117 61-1231E Dacă dumnezeu este cu noi, atunci unde sunt toate miracolele? VGR pdf
118 61-1231M Tu trebuie să te naşti din nou VGR pdf
119 62-0123 Părăsind totul VGR pdf
120 62-0204 Împărtăşirea VGR pdf
121 62-0211 Uniune VGR pdf
122 62-0218 Perseverenţă VGR pdf
123 62-0311 Cea Mai Mare Bătălie Care S-a Dat Vreodată VGR pdf
124 62-0313 Exprimări VGR pdf
125 62-0401 Înţelepciune contra credinţă VGR pdf
126 62-0422 Restaurarea pomului miresei VGR pdf
127 62-0506 Stăpânind Toate Lucrurile VGR pdf
128 62-0513E Dând Drumul La Presiune VGR pdf
129 62-0513M Calea Unui Adevărat Profet Al Lui Dumnezeu VGR pdf
130 62-0527 Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf
131 62-0601 Luând Partea Cu Isus VGR pdf
132 62-0603 Evanghelismul Din Timpul Sfârşitului VGR pdf
133 62-0610E Convins Apoi Preocupat VGR pdf
134 62-0908 Stadiul Prezent Al Slujbei Mele VGR pdf
135 62-0909E În Prezenţa Lui VGR pdf
136 62-0909M Numărătoare Inversă VGR pdf
137 62-1007 Cheia La Uşă VGR pdf
138 62-1013 Influenţa Unui Om Asupra Altuia VGR pdf
139 62-1014E Un Călăuzitor VGR pdf
140 62-1014M Statura Unui Om Perfect VGR pdf
141 62-1104E Ordinare VGR pdf
142 62-1104M Nume Hulitoare VGR pdf
143 62-1111E De Ce Sunt Eu Împotriva Religiei Organizate VGR pdf
144 62-1209 Amintindu-l Pe Domnul VGR pdf
145 62-1216 Destrămarea Lumii VGR pdf
146 62-1223 Ocara Pentru Cauza Cuvântului VGR pdf
147 62-1230E Este Acesta Semnul Sfârşitului, Domnule? VGR pdf
148 62-1230M Absolutul VGR pdf
149 62-1231 Competiţia VGR pdf
150 63-0118 Duhul Adevărului VGR pdf
151 63-0120M Glasul Lui Dumnezeu În Aceste Zile Din Urmă VGR pdf
152 63-0121 Zacheu, Omul De Afaceri VGR pdf
153 63-0317E Intervalul Dintre Cele Şapte Epoci Ale Bisericii Şi Cele Şapte Peceţi VGR pdf
154 63-0317M Dumnezeu Ascunzîndu-Se În Simplicitate, Apoi Descoperindu-Se În Acelaşi Fel VGR pdf
155 63-0318 Pecetea Întîia VGR pdf
156 63-0319 Pecetea A Doua VGR pdf
157 63-0320 Pecetea A Treia VGR pdf
158 63-0321 Pecetea A Patra VGR pdf
159 63-0322 Pecetea A Cincea VGR pdf
160 63-0323 Pecetea A Şasea VGR pdf
161 63-0324E Pecetea A Şaptea VGR pdf
162 63-0324M Întrebări Şi Răspunsuri Asupra Peceţilor VGR pdf
163 63-0412E Dumnezeu Se Ascunde În Simplitate VGR pdf
164 63-0412M Lumea Se Destramă VGR pdf
165 63-0601 Vino, Urmează-mă VGR pdf
166 63-0623E Lumina Roşie Sclipitoare A Semnului Venirii Lui VGR pdf
167 63-0623M Stând În Spărtură VGR pdf
168 63-0630E Este Viaţa Ta Vrednică De Evanghelie? VGR pdf
169 63-0630M Al Treilea Exod VGR pdf
170 63-0707M Acuzaţia VGR pdf
171 63-0714E Smereşte-te VGR pdf
172 63-0714M De Ce Te Plângi? Vorbeşte! VGR pdf
173 63-0717 Un Prizonier VGR pdf
174 63-0721 El Ia Seama. Tu Iei Seama? VGR pdf
175 63-0724 Dumnezeu Nu Cheamă Pe Om La Judecată Fără Ca Mai Întâi Să-l Avertizeze VGR pdf
176 63-0728 Cristos Este Taina Lui Dumnezeu Descoperită VGR pdf
177 63-0818 Timpul Unirii Şi Semnul VGR pdf
178 63-0825E Credinţă Perfectă VGR pdf
179 63-0825M Cum Pot Eu Birui? VGR pdf
180 63-0901E Disperări VGR pdf
181 63-0901M Însemnul VGR pdf
182 63-1110E Cel Care Este În Voi VGR pdf
183 63-1110M Suflete Care Sunt În Închisoare Acum VGR pdf
184 63-1115 Lumea Se Destramă VGR pdf
185 63-1117 Încǎ O Datǎ VGR pdf
186 63-1124E Trei Feluri De Credincioşi VGR pdf
187 63-1124M Ce Să Fac Cu Isus Numit Cristos? VGR pdf
188 63-1128M Mărturie VGR pdf
189 63-1129 Super Semnul VGR pdf
190 63-1130B Influenţă VGR pdf
191 63-1201E Pecetea Paştelui VGR pdf
192 63-1222 Darurile Lui Dumnezeu Întotdeauna Işi Găsesc Locurile VGR pdf
193 63-1226 Rânduiala Bisericii VGR pdf
194 63-1229E Priviţi Înspre Isus VGR pdf
195 63-1229M Există Un Om Aici Care Poate Aprinde Lumina VGR pdf
196 64-0205 Dumnezeu Este Propriul Lui Tălmăcitor VGR pdf
197 64-0206E Calea Prevăzută De Dumnezeu Pentru Această Zi VGR pdf
198 64-0207 Patriarhul Abraham VGR pdf
199 64-0209 Numărătoarea Inversă VGR pdf
200 64-0213 Atunci Isus A Venit Şi A Chemat VGR pdf
201 64-0304 Domnilor, Am Vrea Să-l Vedem Pe Isus VGR pdf
202 64-0305 Perseverent VGR pdf
203 64-0306 UNUL MAI MARE DECÂT SOLOMON ESTE AICI ACUM VGR pdf
204 64-0311 Dumnezeu Este Identificat Prin Caracteristicile Lui VGR pdf
205 64-0313 Glasul Semnului VGR pdf
206 64-0315 Influenţă VGR pdf
207 64-0320 Dumnezeu Se Identifică Prin Caracteristicile Sale VGR pdf
208 64-0321E Glasul Semnului VGR pdf
209 64-0322 Posedând Poarta Vrăjmaşului După Încercare VGR pdf
210 64-0409 Identificarea Lui Cristos În Toate Epocile VGR pdf
211 64-0410 Semne Scripturale Ale Timpului VGR pdf
212 64-0411 Amnezie Spirituală VGR pdf
213 64-0417 Atunci Isus A Venit Şi A Chemat VGR pdf
214 64-0614E Ciudatul VGR pdf
215 64-0614M Dezvăluirea Lui Dumnezeu VGR pdf
216 64-0620B Cine Este Isus? VGR pdf
217 64-0629 Puternicul Dumnezeu A Dezvăluit Înaintea Noastră VGR pdf
218 64-0705 Capodopera VGR pdf
219 64-0719E Mergând Dincolo De Tabără VGR pdf
220 64-0719M Sărbătoarea Trîmbiţelor VGR pdf
221 64-0726E Cisterne Sparte VGR pdf
222 64-0726M Recunoscînd Ziua Voastră Şi Mesajul Ei VGR pdf
223 64-0802 Casa Viitoare A Mirelui Ceresc VGR pdf
224 64-0816 Dovedind Cuvântul Lui VGR pdf
225 64-0823E Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf mp3
226 64-0823M Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf
227 64-0830E Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf
228 64-0830M Întrebări şi Răspunsuri VGR pdf
229 64-1227 Cine Ziceţi Voi Că Este Acesta? VGR pdf
230 65-0118 Sămânţa De Contradicţie VGR pdf
231 65-0119 Dumnezeul Care Este Bogat În Îndurare VGR pdf
232 65-0120 Nu Te Bizui Pe Intelegerea Ta VGR pdf
233 65-0123 Cisterne Sparte VGR pdf
234 65-0124 Durerile Naşterii VGR pdf
235 65-0125 Astăzi S-a Împlinit Această Scriptură VGR pdf
236 65-0217 Un Om Fugind Din Prezenta Domnului VGR pdf
237 65-0218 Sămînţa Nu Este Moştenitoare Cu Pleava VGR pdf
238 65-0219 Astăzi Această Scriptură Este Împlinită VGR pdf
239 65-0220 Locul De Închinare Ales De Dumnezeu VGR pdf
240 65-0221E Cine Este Acest Melchisedec? VGR pdf
241 65-0221M Căsătorie Şi Divorţ VGR pdf
242 65-0418E Se Răzgândeşte Dumnezeu Vreodată Privitor La Cuvântul Lui? VGR pdf
243 65-0418M Este Răsăritul Soarelui VGR pdf
244 65-0424 Unul Într-Un Milion VGR pdf
245 65-0429E Alegerea Unei Mirese VGR pdf
246 65-0429M Sămânţa Nu Va Fi Moştenitoare Cu Pleava VGR pdf
247 65-0711 Ruşinat VGR pdf
248 65-0718E Hrană Spirituală La Vreme Potrivită VGR pdf
249 65-0718M Incercând Să Faci Lui Dumnezeu Un Serviciu Fără Să Fie Voia Lui Dumnezeu VGR pdf
250 65-0725E Ce Este Atracţia Pe Munte? VGR pdf
251 65-0725M Unşii Din Timpul Sfîrşitului VGR pdf
252 65-0801E Evenimente Clarificate Prin Profeţie VGR pdf
253 65-0801M Dumnezeul Acestei Epoci Rele VGR pdf
254 65-0815 Şi Nu O Ştii VGR pdf
255 65-0822E Filtrul Unui Om Gânditor VGR pdf
256 65-0822M Cristos Este Descoperit În Propriul Lui Cuvânt VGR pdf
257 65-0829 Edenul Satanei VGR pdf
258 65-0911 Puterea Lui Dumnezeu De A Transforma VGR pdf
259 65-0919 Sete VGR pdf
260 65-1031A Conducere VGR pdf
261 65-1031M Puterea De Transformare VGR pdf
262 65-1121 Ce Casă Îmi Vei Zidi Tu? VGR pdf
263 65-1125 Uniunea Invizibilă A Miresei Lui Cristos VGR pdf
264 65-1126 Faptele Sunt Credinţa Exprimată VGR pdf
265 65-1127E Eu Am Auzit Dar Acum Eu Văd VGR pdf
266 65-1128E Pe Aripile Unui Porumbel Alb Ca Zăpada VGR pdf
267 65-1128M Singurul Loc De Închinare Prevăzut De Dumnezeu VGR pdf
268 65-1204 Răpirea VGR pdf
269 65-1205 Lucruri Care Vor Fi VGR pdf
270 65-1207 Conducere VGR pdf
271 65-1212 Împărtăşirea VGR pdf

Total predici: 271

Up